Page 1

20

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΝΕΩΝ

Απέκτησε τον Παν.Παπαδόπουλο

Άτυχη στον τελικό η Ελλάδα

Σήµερα η «πρώτη» Σελίδες 18-19

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38034

ΤΙΜΗ: 0,80

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00

ΕΧΑΣΕ 62-73 ΑΠΟ ΤΗ ΓΑΛΛΙΑ

www.patrisnews.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΕΝΤΟΝΟ ΤΟ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΑΓΟΡΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΟΤΟ

ΣΤΡΟΦΗ

Η 87ΧΡΟΝΗ

Ξυλοκοπήθηκε πριν πεθάνει…

στα δίκυκλα...

Ο∆ΗΓΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ Ο 50ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΟΣ ΤΗΣ Σελίδα 6

ΗΡΘΕ 51ΧΡΟΝΗ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ Τετ α τετ µε τους διαρρήκτες Σελίδα 6

Η άνοδος στην τιµή της βενζίνης οδηγεί τους Ηλείους σε αναζήτηση φθηνών Σελίδα 11 µεταφορικών µέσων


2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

»

]

ΗΛΕΙΑΚΑ

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

δρώµενα

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Μακρίνης, αδελφής του Μ. Βασιλείου. Οσίων Θεοδώρου επισκόπου Εδέσσης και Μιχαήλ του ανεψιού αυτού των από της Λαύρας του αγίου Σάββα, Γρηγορίου επισκόπου Πανιού, του οµολογητού, ∆ίου, ∆ιοκλέους.

O 45,1% των Ελλήνων δηλώνει ότι οι διακοπές

άνθρωπος θα εξαφανιστεί όταν θα εξαφανιστεί και η τελευταία θαλάσσια χελώνα, λέει ένας παλιός ινδιάνικος µύθος. Και µε δεδοµένο ότι αυτά τα ζώα δηµιουργήθηκαν πριν από τον άνθρωπο, είναι δεδοµένο ότι µπορούµε να συµβιώσουµε άνετα µαζί. Αυτό το έχουν καταλάβει καλά φέτος οι λουόµενοι στις παραλίες του νοµού και είναι πραγµατικά συγκινητικός ο τρόπος που συµπεριφέρονται στις θαλάσσιες χελώνες αλλά και στις φωλιές τους. Ας ελπίσουµε ότι αυτή η «συνύπαρξη» στις παραλίες του νοµού, θα παραµείνει αρµονική… Σ.Π.

Ανατολή ηλίου: 05:17 ∆ύση ηλίου: 19:45 Σελήνη 8 ηµερών

[

του θα επηρεαστούν πάρα πολύ από την οικονοµική κρίση.

Ο όσιος Θεόδωρος ο Σαββαΐτης, από µικρός φοίτησε στα καλύτερα σχολεία της εποχής του, κάτι πού τον έκανε να διακριθεί ιδιαίτερα τόσο στη ρητορική, όσο και στη φιλοσοφία. Σε ηλικία 18 χρονών, αφού έχασε τούς δικούς του, αναχώρησε για τούς Αγίους Τόπους, όπου είχε µεγάλο πόθο να προσκυνήσει. Μετά το προσκύνηµα, πήγε στη Λαύρα του Αγίου Σάββα όπου κι έγινε µοναχός. Τα επόµενα δέκα χρόνια ο Θεόδωρος ανέπτυξε πάρα πολύ τόσο τις θρησκευτικές όσο και τις θεολογικές του γνώσεις.

28,6% δηλώνει ότι οι διακοπές του θα επηρεαστούν πολύ. Καθόλου δεν θα επηρεαστούν οι διακοπές από την οικονοµική κρίση σε ποσοστό 8,4% των Ελλήνων.

14,3% δηλώνει ότι οι διακοπές του θα επηρεαστούν λίγο.

Πολύ λίγο, θα επηρεαστούν οι διακοπές των Ελλήνων σε ποσοστό 2,6%.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !µ"#$µ%&'(

)#(

*"#µ/+'(

,-#(+'(

./"01. (&2µ$34&5(+%

6(/#78 - 9(/&7µ"&(

."352#( ." 352#( 19/07/2010 1 9/07 /20 10

03:00 0 3:00

24 2 4 ° °C C

85% 8 5%

2 !"#$%& ! "#$%& A

'()(*+, ' ( )(*+,

."352#( ." 352#( 19/07/2010 1 9/07 /20 10

09:00 0 9:00

25 2 5 ° °C C

62% 6 2%

2 !"#$%& ! "#$%& BA B A

,-../01(,!/.+, , -../01 (,!/. +,

."352#( ." 352#( 19/07/2010 1 9/07 /20 10

15:00 1 5:00

32 3 2 ° °C C

48% 4 8%

3 !"#$%& ! "#$%& 2

(*'/3( ( *'/3( ,-../0( ,- ../ 0(

."352#( ." 352#( 19/07/2010 1 9/07 /20 10

21:00 2 1:00

75% 7 5%

1 !"#$%& ! "#$%& .2 . 2

415( 4 15( , ,-../0( -. ./0(

:#'5% : #'5% 20/07/2010 2 0/07 /20 10

03:00 0 3:00

95% 9 5%

1 !"#$%& ! "#$%& A

(*'/3( ( *'/3( ,-../0( ,- ../ 0(

28 2 8 ° °C C 32 3 2 °C °C

24 2 4 ° °C C

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Το δικό µας λάδι µε «καπέλο» 45% Γ

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr-plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

ια το ελληνικό λάδι και τα όσα στην χώρα µας και πολύ περισσότερο στο δικό µας τόπο, δεν έχουµε αξιοποιήσει ώστε να το εκµεταλλευτούµε και να το προωθήσουµε σωστά στη διεθνή αγορά, διατυπώσαµε αρκετές επισηµάνσεις στο πρόσφατο παρελθόν. Η έλλειψη ενός σταθερού και µε µακροχρόνια δράση σχεδιασµού, η νωθρή έως και ανύπαρκτη διαφηµιστική καµπάνια της µοναδικής ποιότητάς του και η αδυναµία συνειδητοποίησης της πολύπλευρης αξίας του προϊόντος µας άφησαν ήδη εδώ και πολύ καιρό πίσω, σε σχέση µε τις πρωτοβουλίες και τις αποτελεσµατικές δράσεις των ολίγων ανταγνωνιστών µας… Συνυπεύθυνοι εδώ άπαντες. Πολιτεία, Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Συνεταιριστικές Οργανώσεις, Απλοί αγρότες: Το κράτος σχεδόν αδιαφορεί, µε µικρές µόνο και άστοχες παρεµβάσεις. Η ηγεσία του αρµόδιου υπουργείου χωρίς στρατηγική και στοιχειώδη προγραµµατισµό, χάνει την εξέλιξη της παγκόσµιας αγοράς. Οι Συνεταιρισµοί προσπαθούν, αλλά µετά από ένα σηµείο, είναι ανήµποροι να στηρίξουν προϊόν και παραγωγούς. Και οι αγρότες επαναπαύονται ετησίως σε ένα µικρό ή µεγάλο κέρδος χάνοντας έτσι διαχρονικά τη δυνατότητα µιας συλλογικής δουλειάς και επαναδιαπραγµάτευση µε όλους, που θα αποφέρει σαφώς καλύτερα αποτελέσµατα.. Μικρή σηµασία πάντως θα είχαν τα παραπάνω, αν στο τέλος δεν «πλήρωνε» µεταφορικά και κυριολεκτικά όλη τούτη την άναρχη κατάσταση µε το λάδι, ο Ελληνας καταναλωτής. Εκείνος που έχει την «ατυχία» να µην διαθέτει ελαιώνες και αποθηκευµένο τέτοιο προϊόν στο σπίτι του, γι αυτό και το αναζητά στα ράφια των καταστηµάτων. Από τα οποία σε διαφορετικές – υγιείς προϋποθέσεις θα µπορούσε να το αγοράζει ακόµη και 45% φθηνότερα έναντι

των τρεχουσών τιµών! Γιατί συµβαίνει αυτό; Αρκεί να υπενθυµίσουµε εδώ ότι το τελευταίο δίµηνο, δύο µεγάλες αλυσίδες σουπερ µαρκετ αύξησαν κατά 35% και 43% την τιµή του ελαιολάδου χωρίς ωστόσο επί της ουσίας να υλοποιούν καµία από τις δεσµεύσεις που συνήθως δίνουν µια προνοµιακή µεταχείριση του προϊόντος.

«Μόνο και µόνο για να παραχωρηθεί θέση στα ράφια τα σουπερ µάρκετ ζητούν 16%-18% του τζίρου, ενώ για πρόσθετη προβολή το ποσοστό αυξάνεται κατά 9% έως 12%!! Η τιµή ανεβαίνει περισσότερο µε το κόστος µεταφορικών και παράλληλα επιβάλλεται προκαταβολικό χαράτσι ύψους 2% για νέα υποκ/τα…» Οι συµφωνίες που συνήθως κάνουν ανεξέλεγκτα µε τις εταιρίες ελαιολάδου, αποδεικνύουν την τάση των πολυεθνικών για κέρδος µεγαλύτερο του 40-45% γεγονός καταστρεπτικό για την τσέπη του αγρότη και του Ελληνα καταναλωτή. Μόνο και µόνο για να παραχωρηθεί θέση στα ράφια για συγκεκριµένο προϊόν λαδιού τα σουπερ µαρκετ ζητούν από 16% έως 18% επί του τζίρου, ενώ για πρόσθετη προβολή το ποσοστό αυξάνεται από 9% έως 12%. Στα νούµερα που προηγήθηκαν, η τιµή ανεβαίνει περισσότερο αν προστεθεί κό-

στος µεταφορικών – αποθήκευση κλπ και παράλληλα επιβάλλεται … προκαταβολικό χαράτσι ύψους 2% αν το ελαιόλαδο τοποθετηθεί στα ράφια νέων υποκαταστηµάτων… Πρόκειται για πρακτική προωθητικών ενεργειών µεταξύ πολυεθνικών και εταιριών ελαιολάδου που αν δεν περιορισθεί µε την παρέµβαση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου, όχι µόνο δεν θα πέσουν ποτέ οι τιµές αλλά θα … πολλαπλασιασθεί η ευκαιρία ορισµένων να αισχροκερδούν ασύστολα στις «πλάτες» των απροστάτευτων καταναλωτών. Κατά τα άλλα, η ανηφορική διαδροµή της τιµής, από το µάζεµα της ελιάς µέχρι και το καλάθι της νοικοκυράς είναι απογοητευτικά αξιοπρόσεκτη. Ξεκινά από τον παραγωγό στα 2,3 ευρώ το κιλό. Συνεχίζει µε επιβάρυνση 10% από το ελαιοτριβείο και µε άλλο τόσο από το συνεταιρισµό ή τον ιδιώτη που θα κάνει το φιλτράρισµα και τη συσκευασία. Το υπόλοιπο αντιστοιχεί σε καθαρό κέρδος, όποιας εµπορικής αλυσίδας το πουλάει. Ετσι λοιπόν, ένα από τα βασικά είδη διατροφής και µάλιστα το σηµαντικότερο εγχώριο προϊόν, φθάνει στα σπίτια µας υπερτιµολογηµένο και τουλάχιστον σύµφωνα µε τα στοιχεία της Eurostat κατά 20% ακριβότερο από το µέσο κοινοτικό όρο. ∆εν είµαστε άραγε άξιοι της τύχης µας;…

editorial

3


4 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

» Με το µάτι των συντακτών µας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

?

Γιατί αν και η ζέστη «έχει σφίξει » ορισµένοι από το ΠΑΣΟΚ συνεχίζουν να προτιµούν να συµµετέχουν σε πηγαδάκια εντός των τειχών της πόλης;

!

Μα γιατί αναζητούν το σχηµατισµό που θα ενταχθούν και θα κατέβουν ως υποψήφιοι στις εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στη ∆ίβρη

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στη ∆ίβρη βρίσκεται ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός όπου περνάει µερικές µέρες ξεκούρασης, ενώ σε λίγες µέρες θα τον επισκεφθούν ιεροσπουδαστές από την Ηλεία που φοιτούν στις εκκλησιαστικές σχολές ενώ αναµένεται µε την ολοκλήρωση των σπουδών τους να ντυθούν ιερείς. Ο Μητροπολίτης κ. Γερµανός παράλληλα θα τους κάνει κατήχηση και τρεις εκ των οποίων µέχρι το τέλος του έτους θα έχουν χειροτονηθεί ιερείς.

» Καθυστερούν… ∆ιαµαρτύρονται και δικαίως πολλοί από τους σεισµοπλήκτους της Ηλείας που έλαβαν δάνεια για επισκευές των σπιτιών τους µετά τις ζηµιές που προκάλεσαν τα ρίχτερ του Ιουνίου του 2008, καθώς η Πολιτεία δεν τους χορηγεί αυτά που δικαιούνται. Ετσι, παρά το γεγονός ότι έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες περιµένουν µαταίως την αποπληρωµή τους η οποία πλέον καθυστερεί σηµαντικά και τους θέτει ενώπιον σοβαρού οικονοµικού αδιεξόδου. Μήπως η κρατική µηχανή πρέπει να κινηθεί πιο γρήγορα; Χ.Π.

Π Παύλ

Πανέτοιµος… Ετοιµος να «επιστρατευθεί» για την πόλη και την ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας την οποία αγαπά υπερβολικά δείχνοντάς το µε κάθε τρόπο , είναι ο επί σειρά ετών πολιτευτής της Ν.∆. Θόδωρος Βλαγ-

κούλης. Σύµφωνα µε πληροφορίες το όνοµά του είναι µεταξύ των δυο –τριων που συζητούνται ήδη σε κεντρικό επίπεδο αφού και εκεί γνωρίζουν τη διάρκεια και τη συνέπεια του Θόδωρου για την περιοχή του. Με πράξεις και όχι στη θεωρία όπως έκαναν αρκετοί πολιτικοί παράγοντες µέχρι τώρα στην Αµαλιάδα… Π.Α.

Ηλείος… Και ο υποδιοικητής της 117 Π.Μ κ. Κώστας Αργυρόπουλος είναι από την Ηλεία και µάλιστα από το Λαµπέτι. Πήγε στο 1ο Γυµνάσιο και Λύκειο και αποφοίτησε το 1982 όπου εισήχθη στην Σχολή Ικάρων µε το σύστηµα των πανελληνίων εξετάσεων. Θεωρείται ιδιαίτερα ικανός αξιωµατικός και έχει υπηρετήσει σε πολλές καίριες θέσεις της πολεµικής Αεροπορίας Π. Παύλ

{

κε ∆ιευθυντά

» ∆εν κινείται…

}

Αν επισκεφθείτε τη Νοµαρχιακή Επιτροπή Ηλείας τον τελευταίο καιρό εκτός από αρκετή… δόση ειρωνείας κάποιοι θα προσφερθούν να σας κεράσουν και… περγαµόντο! Παλιές καλές συνταγές από… αλησµόνητες δεκαετίες µιας άλλης εποχής! Ο ∆ιογένης

[ Ακούει κανείς; ] Τραυµατισµούς στα πόδια τους κινδυνεύουν να πάθουν οι πιστοί κάθε Κυριακή που επιλέγουν τον Άγιο Αθανάσιο Πύργου για να εκκλησιαστούν αφού ο δρόµος από την οδό Ερµού µέχρι και το ναό είναι στα µαύρα του τα χάλια. Είναι γεµάτος λακκούβες και οι ηλικιωµένοι κινδυνεύουν να πέσουν µέσα σε αυτές ενώ από την καθηµερινή διέλευση των οχηµάτων χειροτερεύει η κατάσταση του οδοστρώµατος. *** Για µία ακόµη φορά τα κυκλοφοριακά προβλήµατα που εντοπίζονται στους κεντρικούς δρόµους του Πύργου έχουν άµεση σχέση και µε τη νοοτροπία των οδηγών που δεν θέλουν να περπατήσουν δέκα µέτρα για να κάνουν τις δουλειές τους. Προχθές το βράδυ στην οδό Πατρών στην Probank

ένας οδηγός είχε παρκάρει παράνοµα και κουβέντιαζε µε ένα πεζό αδιαφορώντας για το πρόβληµα που δηµιουργούσε στην κυκλοφορία των οχηµάτων. **** Οι διαρρήξεις ΙΧ στις παραλίες είναι πλέον καθηµερινό φαινόµενο µε αποτέλεσµα εκτός από τα αντικείµενα που χάνουν οι ιδιοκτήτες να καλούνται να πληρώσουν και τις ζηµιές στο αυτοκίνητό τους, η αξία των οποίων είναι αρκετά µεγάλη σε πολλές περιπτώσεις. Οι δράστες συνήθως παραβιάζουν είτε την πόρτα του συνοδηγού είτε σπάζοντας το πίσω τζάµι µε πέτρα, ενώ οι ιδιοκτήτες των ΙΧ ζητούν περισσότερη αστυνόµευση την ώρα που ο κόσµος έχει κατέβει για µπάνιο. Π.Παυλ.

Τίποτα δεν κινείται γύρω από το κτιριακό του ΤΕΙ Πύργου, αφού λόγω θερινών διακοπών το έχουν µεταθέσει για το Σεπτέµβριο µε την έναρξη της ακαδηµαϊκής χρονιάς όπου ταυτόχρονα όµως θα είναι και προεκλογική περίοδο για την τοπική αυτοδιοίκηση…Έτσι από ότι φαίνεται η συζήτηση και η λύση του θέµατος θα πάει µετά το τέλος τους έτους… Π Παύλ

» Μια πινακίδα

Οι προσπάθειες «γνωστών αγνώστων» να απαξιωθεί η παραλία του Κάτω Σαµικού µάλλον απέτυχαν παρότι βάνδαλοι κατέστρεψαν τις φτωχές πάγιες εγκαταστάσεις και η Κτηµατική Εταιρεία αρνείται µέχρι τώρα να παραχωρήσει στο ∆ήµο Σκιλλούντος την αναγκαία έκταση για κατασκευή βασικών παραθεριστικών εγκαταστάσεων. Μια πινακίδα όµως στο ύψος του Κάτω Σαµικού επί της Ε.Ο. Πύργου –Κυπαρισσίας που να δείχνει την παραλία νοµίζω ότι θα επιτρέψουν οι «γνωστοί άγνωστοι» να τοποθετηθεί και µάλλον θα το φροντίσει η αρµόδια υπηρεσία του ∆ήµου. ∆.Μ.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

«Μπαλώθηκε»…

Φωτογραφικά

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Το µήνυµα της HELMEPA!

Χ.Π.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

«Καθαρές θάλασσες και ακτές» είναι η φετινή εκστρατεία της HELMEPA που κάθε χρόνο φροντίζει να µας υπενθυµίζει την αναγκαιότητα να διατηρούµε τις ακτές ανθρώπινες και ότι ρυπογόνες όπως συνήθως συµβαίνει σε µια εικόνα «άγριου πολιτισµού». Με το µήνυµα «ΟΧΙ σκουπίδια-ΟΧΙ πλαστικά σε θάλασσες και ακτές», ο Γλάρος της HELMEPA, 27 χρονών πια, µαζί τώρα µε τη νέα γενιά, τα «Γλαρόπουλα», προσκαλούν όλους µας στην κοινή προσπάθεια προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος της πατρίδας µας. Φέτος, 4.500 µικροί εθελοντές-µέλη του προγράµµατος Παιδική HELMEPA σε όλη την Ελλάδα, έχουν αναλάβει να προβάλλουν το µήνυµα αυτό, αναρτώντας την αφίσα σε κεντρικά σηµεία στις περιοχές τους. Ακόνη, 450 ποντοπόρα ελληνόκτητα πλοία έχουν προµηθευτεί την αφίσα «ταξιδεύοντας την» στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Από τη Ζαχάρω… στη Βουλή! Από τη Ζαχάρω στη Νέα Υόρκη, από εκεί στο Μονακό καλεσµένη του πρίγκιπα Αλβέρτου και µετά στην Αθήνα και στο Κοινοβούλιο. Έτσι µπορεί κανείς επιγραµµατικά, µέσα σε δύο αράδες, να περιγράψει τη ζωή της Βουλευτή Επικρατείας της Ν.∆. ∆ιονυσίας Αυγερινοπούλου. ∆ιαφορετικά, θα χρειαστεί ολόκληρες σελίδες… Παρά το νεαρό της ηλικίας της, οι δράσεις της ∆ιονυ-

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Αποκαταστάθηκε µετά από δύο µέρες σκληρής δουλειάς από τα συνεργεία του Τ.Ο.Ε.Β. Μυρτουντίων ο κεντρικός αγωγός του Α11 αντλιοστασίου που έσπασε, αφήνοντας απότιστα 8.000 καλλιεργήσιµα στρέµµατα από την Ανδραβίδα και τα Λεχαινά. Ας ελπίσουµε ότι από τον Οκτώβριο, σύµφωνα µε όλες τις δεσµεύσεις, θα ξεκινήσει η αποκατάσταση του κατεστραµµένου, από τη χρήση και τα χρόνια, αρδευτικού δικτύου της περιοχής. Σ.Π.

σίας Αυγερινοπούλου και τα ενδιαφέροντά της δεν έχουν τέλος. ∆εν είναι λοιπόν τυχαίο που εκλέχτηκε ανάµεσα σε δεκάδες πρόσωπα, σε µία εκλέξιµη θέση στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας…. Ένα πρόσωπο, που αναµφίβολα θα «πρωταγωνιστήσει» στο κοντινό µέλλον! (από το αφιέρωµα της χθεσινής εφ. «VETO») Σ.Π.

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο Ακαταδάµαστο πνεύµα, µε λαµπρή παιδεία, αλλά και µακριά θωριά στον κοινωνικό ορίζοντα ο πρόεδρος Αβραάµ Λίνκολν, σφράγισε µε τα εµπνευσµένα βήµατά του, την αµερικανική πολιτική σκηνή. Υπήρξε ο καινοτόµος εµπνευστής πολλών αλλαγών, που άλλαξαν τον κοινωνικό χάρτη της πατρίδας του, ενώ απαράµιλλό υπήρξε το χιούµορ του. Όντας µέλος του Κογκρέσσου ο Λίνκολν αντετάσσετο σθεναρά στον πόλεµο του Μεξικού. Έλεγε δεικτικά, όσοι ισχυρίζονται ότι ο πόλεµος αυ-τός δεν είναι επιθετικός, µου θυµίζουν τον αγρότη που διετείνετο «∆εν θέλω µεγάλα πράγµατα, απλώς την γη που είναι στην άκρη της δικής µου» !!!. Απεχθάνετο τους αριστοκρατικούς τίτλους ευγενείας και έλεγε µε νόηµα «∆εν µε ενδιαφέρει τόσο να ξέρω ποιος ήταν ο παππούς µου, όσο τι θα γίνει ο εγγονός µου». Κάποτε ο πρόεδρος προσβλήθηκε από ιλαρά. Ηθικά ακµαίος όµως πάντα, δεν έχασε το χιούµορ του. Ας έλθουν όλοι αυτοί που διαρκώς µου ζητούν κάτι είπε σε έναν συνεργάτη του. Να τους πείτε ότι αυτή τη φορά έχω κάτι, από το οποίο ο καθένας θα πάρει το µερίδιό του !!! Ο υψηλόφρων αµερικανός πρόεδρος που δολοφονήθηκε, γεννήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου του 1809 και έπεσε από σφαίρες στο κεφάλι στις 15 Απριλίου του 1865, στο θέατρο Φόρντ της Ουάσιγκτον. www.pavramopoulos.gr

»

Τα αυτονόητα Το ζητούν, αρκεί να θέλει…

Μετά τις εξελίξεις και τις διεργασίες των ∆ηµοτικών εκλογών του 2006 ο Ανδρέας Κοροµηλάς αγαπητός στον Ηλειακό Κάµπο και ιδιαίτερα στην Ανδραβίδα είχε αποστασιοποιηθεί από τα δρώµενα του τόπου. Το όνοµά του ωστόσο µε τη δυνατότητα εκλογής που φαίνεται να έχει αναγκάσει αρκετούς παράγοντες να του ζητήσουν την κάθοδο στις νέες αρχαιρεσίες υπό τον «Καλλικράτη» στο ∆ήµο Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Ο ίδιος πάντως κρατά «κλειστά χαρτιά» επί του παρόντος, αν και δεν κρύβει τη µεγάλη του αγάπη για τον τόπο και την Αυτοδιοίκηση. Επόµενο πάντως είναι, οι πιέσεις που του ασκούνται να τεθεί επικεφαλής σε ένα ευρύτερο πεδίο πλέον, να τον προβληµατίζουν. ∆εν γνωρίζω πάντως αν οι υπόλοιπες επαγγελµατικές υποχρεώσεις και ενασχολήσεις του το επιτρέπουν… Π.Α.

Α. Λοβέρδος στην Κυλλήνη Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Υπουργός Εργασίας Ανδρέας Λοβέρδος µαζί µε την σύζυγό του επέλεξαν την Κυλλήνη για να περάσουν µερικές ήσυχες µέρες. Οι εξελίξεις όµως στο ασφαλιστικό δεν τους άφησαν να απολαύσουν την όµορφη παραλία του “Killini Beach”. Συνεχώς µίλαγε στο κινητό και οι διακοπές περιορίστηκαν σ’ ένα µόνο Σαββατοκύριακο… Π Παύλ

»

Φανάρια Η τοποθέτηση φαναριών στη διασταύρωση του Βουνάργου στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών είναι επιτακτική ανάγκη αφού το τελευταίο διάστηµα έχουν γίνει τουλάχιστον τέσσερα ατυχήµατα χωρίς ευτυχώς να θρηνήσουµε θύµατα. Οι οδηγοί που συνήθως βγαίνουν από το δρόµο του Βουνάργου για να µπουν στην εθνική δεν προσέχουν ενώ αυτοί που κινούνται επί της εθνικής έχουν αναπτύξει µεγάλη ταχύτητα µε αποτέλεσµα να προκαλείται ατύχηµα…και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές.. Π Παύλ

Κάτω Παναγιά! Blog για το χωριό Κάτω Παναγιά Κυλλήνης όπου προβάλλονται τα µικρασιατικά ήθη, έθιµα και ιστορία. Κάτοικος του χωριού το έφτιαξε µε κόπο, έρευνα και µεράκι. katwpanagia.blogspot.com

5


6

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

«ΦΩΣ» ΣΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΗΣ 87ΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ξυλοκοπήθηκε πριν πεθάνει… • Οδηγείται σήµερα στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας ο 50χρονος γιος της

Μ

ε την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωµατικών βλαβών οδηγείται σήµερα στο ∆ικαστικό Μέγαρο Αµαλιάδας ο 50χρονος γιος της 87χρονης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο κρεβάτι της, το πρωί του Σαββάτου, στην Αµαλιάδα. Η νεκροψία - νεκροτοµή που διενεργήθηκε στο Νοσοκοµείο του Πύργου αποκάλυψε ότι η γυναίκα έπασχε χρόνια από στεφανιαία νόσο, ενώ πριν πεθάνει είχε δεχθεί πίεση στο λαιµό και στο στήθος και είχε σπασµένο πλευρό. Γεγονός που αποδεικνύει ότι είχε ξυλοκοπηθεί. Η άτυχη γυναίκα ωστόσο, κατέληξε από έµφραγµα. Από την πρώτη κιόλας στιγµή που αποκαλύφθηκε η τραγωδία στο µικρό χαµόσπιτο της οδού ∆ροσίνη, αποφασίστηκε η κράτηση του 50χρονου άντρα, που αντιµετωπίζει σοβαρά προβλήµατα αλκοολισµού, στο κτίριο της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας. Ο 50χρονος άνδρας θα κληθεί να

• Η άτυχη γυναίκα έπασχε από χρόνιο καρδιακό νόσηµα δώσει εξηγήσεις για τα τραύµατα που βρέθηκαν στο άψυχο κορµί της µητέρας του, αντιµετωπίζοντας την κατηγορία της πρόκλησης βαριών σωµατικών βλαβών. Η αποκάλυψη της τραγωδίας Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 50χρονος γιος της γυναίκας είχε µεταβεί το βράδυ της Παρασκευής σε κατάστηµα της περιοχής Καλίτσα και είπε στον ιδιοκτήτη, στον οποίο χρωστούσε χρήµατα, ότι θα έπαιρνε χρήµατα από µία γυναίκα και θα του επέστρεφε τα χρωστούµενα. Πράγµατι, το πρωί του Σαββάτου πήγε στον ιδιοκτήτη έχοντας στην κατοχή του το χρηµατικό

ποσό των 5.800 ευρώ, πολύ περισσότερα βέβαια από αυτά που όφειλε. Ο ιδιοκτήτης που παραξενεύτηκε για το που βρήκε τα χρήµατα, του ζήτησε να του δείξει που τα βρήκε και ο 50χρονος τον πήγε στο σπίτι της µητέρας του. Όταν µπήκαν µέσα, αντιλήφθηκαν ότι η γυναίκα ήταν νεκρή και αµέσως ειδοποιήθηκε η αστυνοµία. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Σηµάδια ξυλοδαρµού ανακάλυψε η νεκροψία – νεκροτοµή στο άψυχο κορµί της 87χρονης γυναίκας από την Αµαλιάδα.

51ΧΡΟΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Ήρθε πρόσωπο µε πρόσωπο µε τους διαρρήκτες

ρεπορταζ

Έκλεψαν χρυσαφικά και χρήµατα που ξεπερνούν τα 8000 ευρώ

Π

ρόσωπο µε πρόσωπο µε τους διαρρήκτες ήρθε µία 51χρονη γυναίκα στον Πύργο την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι της το Σάββατο το απόγευµα. Λίγο µετά τις 6:30 προχθές το απόγευµα η 51χρονη γυναίκα επέστρεφε στο διαµέρισµά της που βρίσκεται στο τρίτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Αρτεµίου στον Πύργο. Βγαίνοντας από το ανσασέρ και κατευθυνόµενη προς την πόρτα του σπιτιού της βλέπει από µέσα να βγαίνουν δύο άντρες. Μόλις την αντιλήφθηκαν, αφού την έσπρωξαν, κατέβηκαν τρέχοντας τις σκάλες και έφυγαν µε αυτοκίνητο που είχαν σταθµεύσει κάτω από το σπίτι. Σοκαρισµένη η γυναίκα για λίγο παρέµεινε στη θέση της. Ένας οδηγός λεωφορείου που τους είδε να φεύγουν τρέ-

χοντας κατάλαβε ότι κάτι συµβαίνει, τους ακολούθησε και συγκράτησε τον αριθµό του ιχ που είχαν οι δράστες ενώ παράλληλα ενηµερώθηκε και η Ασφάλεια Πύργου. Οι δράστες µπήκαν στο διαµέρισµα µε τη µέθοδο του σπασίµατος του αφαλού και πήραν χρυσαφικά αξίας 7000 ευρώ και το χρηµατικό ποσό των 1200 ευρώ. Το αυτοκίνητο που χρησιµοποίησαν για να διαφύγουν βρέθηκε χθες το πρωί στην περιοχή του Βιολογικού Καθαρισµού στο Κατάκολο από το Λιµεναρχείο Κατακόλου που ενηµέρωσε την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου. Οπως αποδείχτηκε ανήκε σε σπείρα βουλγάρων που έχουν διαπράξει και άλλες κλοπές στην περιοχή. Οι δράστες, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις της αστυνοµίας, την

είχαν στήσει κάτω από την πολυκατατοικία στην οδό Αρτεµίου και παρακολουθούσαν την κάθε κίνηση και να ελέγξουν βέβαια και ποιο διαµέρισµα ήταν άδειο. Μπήκαν στην πολυκατοικία χωρίς να τους αντιληφθεί κανείς, ανέβηκαν στον τρίτο όροφο και επέλεξαν το διαµέρισµα από το οποίο οι ιδιοκτήτες απουσίαζαν στις δουλειές τους κατα τη διάρκεια της ηµέρας. Έσπασαν τον αφαλό της κλειδαριάς µπήκαν µέσα και ερεύνησαν του χώρους του σπιτιού. Έφτασαν στο υπνοδωµάτιο από όπου πήραν τα χρυσαφικά και τα χρήµατα. Την ώρα που ήταν να φύγουν έπεσαν πάνω στην ιδιοκτήτρια. Στο διαµέρισµα του 3ου ορόφου της πολυκατοικίας στην οδό Αρτεµίου µπήκαν οι δράστες που πιθανότατα ήταν Βουλγαροι.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Ο δήµαρχος Λεχαινών κ.Νίκος Κουλούρης επιδίδει στη µαθήτρια Βασιλίνα Αδαµοπούλου το αναµνηστικό της δίπλωµα.

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

Επίσης, το αναµνηστικό της δίπλωµα επέδωσε, στη µαθήτρια Αρίστεια Μαρινοπούλου ο δήµαρχος Λεχαινών κ.Νίκος Κουλούρης.

Η πρόεδρος του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου κα Αναστασία Λιβαδά, επιδίδει στη µαθήτρια Νικολίτσα Παναγιωτοπούλου το αναµνηστικό της δίπλωµα.

Ο πρόεδρος του Ηλειακού Λεχαινών κ.Ανδρέας ∆ηµησιάνος, επέδωσε, στη µαθήτρια Καλή Ιωαννίδου το αναµνηστικό της δίπλωµα.

7

Ο µαθητής Ανδρέας Φουρναράκης, παρέλαβε από τον πρόεδρο του Ηλειακού Λεχαινών κ.Ανδρέα ∆ηµησιάνο το αναµνηστικό του δίπλωµα.

Χρονιά γεµάτη από νότες Με επιτυχία τα µαθήµατα δωρεάν µουσικής πιάνου στα Λεχαινά

Οι µικρές µαθήτριες του φετινού προγράµµατος πιάνου του δήµου Λεχαινών, εντυπωσίασαν τους παρευρισκοµένους µε το απλό και γλυκύτατο παίξιµό τους.

Άννα Γουρδούπη Ανάµεσα στους µικρούς µαθητές και µαθήτριες του µουσικού αυτού προγράµµατος , διακρίνεται η δασκάλα τους κα Έλενα Τσιλιµίγκρα, η οποία απευθύνει χαιρετισµό στους παρευρισκοµένους της εκδήλωσης.

Παναγιώτα Βλαχάκη

Κωνσταντίνα Αντωνοπούλου

Η µαθήτρια Αλεξάνδρα Ουζίκα µε το αναµνηστικό της δίπλωµα ανά χείρας, που έλαβε από τον πρόεδρο του Ηλειακού Λεχαινών κ.Ανδρέα ∆ηµησιάνο.

Ο

λοκληρώθηκαν και φέτος µε απόλυτη επιτυχία τα µαθήµατα δωρεάν πιάνου, που για τέταρτη συνεχόµενη χρονιά, πρόσφερε ο δήµος Λεχαινών σε µικρούς και µεγάλους της περιοχής. Ειδικότερα, οι µικροί αυτοί µαθητές πραγµατοποίησαν στην αίθουσα τελετών του δηµαρχείου µας, υπό την επίβλεψη της εξαίρετης καθηγήτριας µουσικής κας Έλενας Τσιλιµίγκρα, µια αξιόλογη και άκρως εντυπωσιακή εκδήλωση κατά τη ροή της

Ένα ακόνη στιγµιότυπο µε την πρόεδρο του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου κα Αναστασία Λιβαδά, που επέδωσε στη µαθήτρια Κατερίνα Παπαδοπούλου το αναµνηστικό της δίπλωµα.

Μαριάννα Κολλιοπούλου

οποίας έδειξαν τι έµαθαν αυτή τη χρονιά. Τα εξήντα (60) παιδιά περίπου, που συµµετείχαν στο µουσικό αυτό πρόγραµµα κέρδισαν τις πιο ωραίες και καλύτερες εντυπώσεις του παρευρισκόµενου κοινού, µε τον απλό και γλυκύτατο παίξιµό τους, ενώ η δηµοτική αρχή δεν παρέλειψε να τους εκφράσει τα πιο θερµά συγχαρητήριά της µε την επίδοση αναµνηστικών διπλωµάτων. Θεόδωρος Ασηµακόπουλος theod.asimak.@gmail.com

Στιγµιότυπο, από την απονοµή αναµνηστικών διπλωµάτων στους µαθητές/τριες, που ολοκλήρωσαν φέτος τα µαθήµατα δωρεάν πιάνου. ∆ιακρίνονται, ο πρόεδρος του Ηλειακού Λεχαινών κ.Ανδρέας ∆ηµησιάνος, η µαθήτρια Γεωργία Καρασκούτη

Σχετικό αναµνηστικό δίπλωµα λαµβάνει επίσης, η µαθήτρια Αγγελική Αντωνοπούλου από το δήµαρχο της πόλεως κ.Νίκο Κουλούρη.

∆ιόνη Παλλαδινού

Το δίπλωµά της παρέλαβε, επίσης, από τον πρόεδρο του Ηλειακού Λεχαινών κ.Ανδρέα ∆ηµησιάνο, η µαθήτρια Ελευθερία Ζανέτου.


8

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

ΧΘΕΣ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΑ «ΦΟΝΙΚΑ» ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΩΛΕΝΗΣ

Τίµησαν τα θύµατα του αγώνα κατά των Γερµανών

Τ

η µνήµη των 20 αθώων θυµάτων που εκτελέστηκαν άδικα από τους Γερµανούς κατακτητές, στις 14 Ιουλίου 1944 στα «Φονικά» του ∆ήµου Ωλένης τίµησαν χθες το πρωί µε εκδήλωση που διοργάνωσε ο ∆ήµος Ωλένης στο τόπο της θυσίας.

Την επιµνηµόσυνο δέηση τέλεσε ο πανοσιολογιότατος π. Νεκτάριος Μπακόπουλος µαζί µε τους εφηµέριους του Καράτουλα και της Μαγούλας.

Επίσηµοι και απλοί πολίτες παρακολούθησαν την εκδήλωση.

Η τελετή ξεκίνησε µε επιµνηµόσυνη δέηση που τέλεσε ο πανοσιολογιότατος Νεκτάριος Μπακόπουλος. Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε ο ∆ήµαρχος Ωλένης κ Γιάννης Παναγόπουλος που αναφέρθηκε στο χρέος που έχουµε όλοι να τιµούµε τους ανθρώπους αυτούς που έπεσαν για να είµαστε εµείς ελεύθεροι ενώ χαρακτηριστικά τόνισε « ένας λαός που δεν θυµάται την ιστορία του δεν έχει µέλλον. Φέτος την εκδήλωση διοργάνωσε ο ∆ήµος Ωλένης και πιστεύω ότι του χρόνου, µετά την επαναδραστηριοποίηση του ο Πολιτιστικός Σύλλογος θα αναλάβει και πάλι τη διοργάνωση». Το γενικό συντονισµό της εκδήλωσης είχε ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Γιάννης Βαρελάς. Την κεντρική οµιλία έκανε ο καθηγητής ιστορικός κ Γιώργος Κουρκούτας που αναφέρθηκε στα γεγονότα εκείνης της περιόδου και στάθηκε ιδιαίτερα σε όσα έγιναν στο σηµείο που σήµερα βρίσκεται το µνηµείο της Εθνικής Αντίστασης την 14ης Ιουλίου 1944. «… Η συµµετοχή των κατοίκων της περιοχής στην αντίσταση, ήταν καθολική. Τίµηµα αυτής της στάσης, ήταν το αίµα που χύθηκε σε αρκετές µάχες και ειδικότερα µε τον

πιο αποτρόπαιο και φρικιαστικό τρόπο αυτό που συντελέστηκε εδώ στις 14 Ιουλίου 1944….Από το πρωί οι Γερµανοί στήνουν ενέδρα και συλλαµβάνουν οποιονδήποτε περνούσε. Άνδρες γυναίκες που πήγαιναν για τα κτήµατά τους, για το µύλο, σε συγγενείς…Οι όµηροι µέχρι το µεσηµέρι είναι 23 γέροι, γυναίκες και παιδιά. Οδηγούνται στο σηµείο, διατάσσονται σε φάλαγγα και οι αδίστακτοι στρατιώτες τους πυροβολούν στη µέση του δρόµου», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Κουρκούτας. Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από το Νοµάρχη Ηλείας Χαράλαµπο Καφύρα, τον ∆ήµαρχο Ωλένης Γιάννη Παναγόπουλο, τον Υποδιοικητή της 117 Π.Μ Κώστα Αργυρόπουλο, από τον αναπληρωτή Αστυνοµικό ∆ιευθυντή Ηλείας Νίκο Μαρούντα, από τον υποδιοικητή της Π.Υ Πύργου Νίκο Νικολακόπουλο, από τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Κουτσούκο, Μιχάλη Κατρίνη, Τάκη Αντωνακόπουλο και Τάκη ∆ηµητρουλόπουλο, από τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ωλένης Γιάννη Βαρελά, από το ∆ήµαρχο Πύργου Μάκη Παρασκευόπουλο ως εκπρόσωπο της ΤΕ∆Κ, από τους προέδρους των Τοπικών Συµβουλίων Καράτουλα και Χειµαδιού και εκπροσώπους των συγγενών των θυµάτων.

ρεπορτάζ

Η τελετή ολοκληρώθηκε µε το προσκλητήριο των νεκρών από τον Γιάννη Βαρελά, δύο µικρούς µαθητές και την ανάκρουση του Εθνικού Ύµνου. Την εκδήλωση παρακολούθησαν µεταξύ άλλων εκτός των προαναφεροµένων ο αντινοµάρχης Αντώνης Καράµπελας, δηµοτικοί σύµβουλοι και κάτοικοι της περιοχής. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο νοµάρχης Ηλείας Χ. Καφύρας ενώ καταθέτει στεφάνι.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΑΙΜΟ∆ΟΤΕΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ

Προσφορά στο συνάνθρωπο Π

ρωτοβουλία αγάπης και ζωής προς το συνάνθρωπο από τον σύλλογο Εθελοντών Αιµοδοτών Καλλικώµου αποτέλεσε η πραγµατοποίηση της χθεσινής εθελοντικής αιµοδοσίας στο περιφερειακό ιατρείο του ∆ηµοτικού ∆ιαµερίσµατος του ∆ήµου Σκιλλούντος, σε συνεργασία µε το τµήµα αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου. Μέλη του συλλόγου, κάτοικοι της περιοχής και όχι µόνο ανταποκρίθηκαν στην έκκληση που απηύθυνε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του συλλόγου και από το πρωί έως αργά το µεσηµέρι διέθεσαν δέκα λεπτά από το χρόνο τους για να σώσουν µία ζωή, µε αποτέλεσµα να συγκεντρώσουν 27 φιάλες αίµα. Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ Γρηγόρης Σταµατελόπουλος σε δηλώσεις του ανέφερε για την πρωτοβουλία αυτή. «Ο νέος της περιοχής στέλνει ένα µήνυµα κοινωνικής συνοχής, αλληλεγγύης ανιδιοτελούς προσφοράς στο συνάνθρωπο. Η συµµετοχή είναι αθρόα γιατί οι κάτοικοι της περιοχής έχουν ευαισθητοποιηθεί στο θέµα αυτό και συµµετέχουν ενεργά προσφέροντας το αίµα τους». Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Μεγάλη ήταν η συµµετοχή στη χθεσινή αιµοδοσία στο Καλλίκωµο

Ο πρόεδρος του συλλόγου κ Γρηγόρης Σταµατελόπουλος µίλησε για την πρωτοβουλία του συλλόγου.

ΣΤΟ 20o ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

Εντυπωσίασε η «Στρίγκλα που έγινε αρνάκι»

Μ

ε τη δηµοφιλέστερη κωµωδία του Σαίξπηρ «Η στρίγκλα που έγινε αρνάκι», συνεχίστηκαν το Σάββατο οι εκδηλώσεις του φετινού, 20ου Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας που γι’ άλλη µια φορά, προσελκύει εκατοντάδες θεατές από όλο το νοµό και όχι µόνο. Με πρωταγωνιστές το Θόδωρο Αθερίδη στο ρόλο του Πετρούκιου και τη Σµαράγδα Καρύδη στο ρόλο της Κατερίνας η παράσταση καταχειροκροτήθηκε από τον κόσµο που είχε «πληµµυρίσει» από νωρίς τις κερκίδες του θεάτρου της Ήλιδας. Με θριαµβευτή τον έρωτα, η «Στρίγγλα που έγινε αρνάκι» είναι µία µεγάλη ιστορία ερωτικής εξηµέρωσης, αληθινής αγάπης, µία κωµωδία που ο αντικατοπτρισµός της φτάνει στο σήµερα. Ένα έργο µε µεγάλη δηµοτικότητα ζωντάνεψε στη σκηνή από το ζευγάρι των δύο δηµοφιλών ηθοποιών, σε µία ξεχωριστή, αστεία, κωµική και συγκινητική παράσταση, της οποίας τη σκηνοθεσία υπέγραψε ο ίδιος ο Θόδωρος Αθερίδης. Και ο κόσµος φυσικά ανταπέδωσε, µε το θερµότερό του χειροκρότηµα.

Λίγα λόγια για το έργο Ο Μπατίστα έχει δύο κόρες, τη µεγαλύτερη Κατερίνα και τη µικρότερη Μπιάνκα. Η Κατερίνα είναι µία δύστροπη και στριµ-

∆ηµοκρατία, διαχωρισµός εξουσιών και κυβέρνηση…

Η

•Συγκέντρωσαν 27 φιάλες αίµα.

µένη κοπέλα, ένα πανέξυπνο θηλυκό που αρνείται να υποταχθεί στους κανόνες της εποχής και να συνεννοηθεί µε τους µνηστήρες που της κάνουν προξενιό. Μέχρι που στην πόλη εµφανίζεται ο Πετρούκιο, ένας άνδρας ευγενικής καταγωγής που δέχεται να παντρευτεί αυτή την ενδιαφέρουσα γυναίκα που κανείς άλλος γαµπρός δεν τολµάει να πλησιάσει, βάζοντας παράλληλα ένα στοίχηµα µε τον εαυτό του να την εξηµερώσει Έτσι αρχίζει ένας πόλεµος αισθηµάτων, φύλων, απόψεων που καθρεφτίζουν τις αντιλήψεις της εποχής, ένας πόλεµος διανθισµένος µε κωµικά περιστατικά και συνεχείς ανατροπές που οδηγούν τελικά σε ένα χάπι εντ µιας µε-

Το πρωταγωνιστικό δίδυµο Θόδωρος Αθερίδης και Σµαράγδα Καρύδη καταχειροκροτήθηκε από το κοινό στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας.

γάλης ιστορίας αγάπης. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Από νωρίς ο κόσµος είχε πληµµυρίσει το θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας για να παρακολουθήσει τη µοναδική παράσταση.

9

ερώτηση από την κα Βάσω Παπανδρέου και την οµάδα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ για τους χειρισµούς της Τράπεζας της Ελλάδος στο θέµα των ανοικτών πωλήσεων, των κανόνων λειτουργίας της Η∆ΑΤ και της µαζικής αύξησης των πωλήσεων ελληνικών οµολόγων, αφήνοντας αιχµές για διευκόλυνση των κερδοσκόπων από την πλευρά του υπουργείου οικονοµικών, την ώρα που το θέµα έχει ήδη συζητηθεί και είχαν την ευκαιρία να λύσουν εκεί τις όποιες απορίες τους, ουσιαστικά αποτελεί µία εντυπωσιακή κίνηση εµφάνισης στο κυβερνητικό προσκήνιο ανθρώπων που έχουν µείνει έξω από τους υπουργικούς θώκους εν όψει φηµών ανασχηµατισµού. Παναγιώτης Παυλόπουλος Μία ενέρpaylopoulos2004@yahoo.gr γεια που paylopoulos2009@gmail.com όµως αναδεικνύει ότι η δηµοκρατία και η λειτουργία της παραµένει «όµηρος…» των προσωπικών φιλοδοξιών των θεσµικών παραγόντων που έχουν αναλάβει την ευθύνη για την διαχείριση της εξουσίας και της ελεγκτικής διαδικασίας του αν τηρείται ή όχι κατά την άσκηση της διακυβέρνησης της χώρα. Φαινόµενο που εδώ και καιρό έχει διαπιστωθεί πως είναι επικίνδυνο για την σχέση πολιτικής εξουσίας και κράτους αφού ο εκάστοτε εκπρόσωπος του λαού στην νοµοθετική εξουσία που είναι η βουλή συµπεριφέρεται ανάλογα µε τις επιδιώξεις που έχει ως άτοµο αδιαφορώντας για συµφέροντα των πολιτών που έχει ορκιστεί να υπερασπίζει. Και αυτό οφείλεται στο ότι δεν είναι σαφή τα όρια µεταξύ νοµοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας που είναι η κυβέρνηση. Γιατί ως συµµετέχοντες στο νοµοθετικό σώµα είτε δεν κάνουν σωστό έλεγχο των όσων ψηφίζουν ακολουθώντας την κοµµατική γραµµή τυφλά, είτε ακολουθώντας µία προσωπική τακτική...αντιδρούν µόνο και µόνο για να αντιδράσουν… Γίνεται λοιπόν σαφές πως είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει σαφής διαχωρισµός της νοµοθετικής από την εκτελεστική εξουσία και αυτό µπορεί να επιτευχθεί µόνο µε τη µη χορήγηση της δυνατότητας στους βουλευτές να είναι µέλη της Κυβέρνησης ή όσοι συµµετέχουν σε αυτή να χάνουν τη βουλευτική ιδιότητά τους. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα την απελευθέρωση σε µεγάλο ποσοστό της συνείδησης των εκπροσώπων του λαού στο ανώτατο θεσµικό όργανο της ∆ηµοκρατίας από την όποια κοµµατική γραµµή και την προσέγγιση της διαχείρισης των τυχών της κοινωνία µέσα από την ιδεολογική πλατφόρµα που επέλεξαν να υπηρετήσουν… δίνοντας και πάλι αξία στην λαϊκή εντολή που έχουν πάρει για προάσπιση των συµφερόντων των πολιτών…


10

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

Οι 15 υποψήφιες του προκριµατικού µε βραδινή εµφάνιση ποζάρουν και τα φλας «αστράφτουν»!

Την καλύτερη… θέα πρόσφεραν οι υποψήφιες φορώντας sexy µαγιό στο πιο εντυπωσιακό µέρος του προκριµατικού το βράδυ της Παρασκευής µε τα επιφωνήµατα θαυµασµού από το κοινό να µην σταµατούν!

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΑ ΚΑΛΛΙΣΤΕΙΑ 2010

Προκριµατικός στην Κουρούτα •Με… «ΘΕΑ» στο Λουτράκι

Α

νέβηκε επικίνδυνα η θερµοκρασία το βράδυ της περασµένης Παρασκευής στην Κουρούτα κι ο λόγος γι` αυτό δεν ήταν άλλος από την διεξαγωγή -στο all day & night café-bar «ΘΕΑ»- του προκριµατικού των Πελοποννησιακών Καλλιστείων που θα πραγµατοποιηθούν το Σάββατο 21 Αυγούστου στο Λουτράκι. Οι 15 συνολικά κοπέλες που συµµετείχαν εντυπωσίασαν µε τα κάλλη τους και τη sexy εµφάνισή τους το πολυπληθές κοινό που παρακολούθησε το show, µε 6 απ` αυτές να παίρνουν το «εισιτήριο» για τον τελικό ανάµεσα τους και η Ειρήνη Παναγιώτου που κατάγεται από την Αµαλιάδα. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Μετρώντας 20 χρόνια «ζωής», τα Πελοποννησιακά Καλλιστεία έχουν στο παρελθόν αναδείξει πολλές κοπέλες που αργότερα έφτασαν να κατακτήσουν έως και τον τίτλο της «Σταρ Ελλάς»… Έτσι λοιπόν έχοντας καθιερωθεί ως µια πολύ καλή ευκαιρία ανάδειξης και διάκρισης στο χώρο του showbiz αποτελούν πόλο έλξης για τις νεαρές κοπέλες απ` όλα τα µέρη της Πελοποννήσου που θέλουν να «µπουν» στο χώρο του µόντελινγκ και –γιατί όχι;- να τον κατακτήσουν! Το βράδυ της Παρασκευής, 15 απ` αυτές συµµετείχαν στον πρώτο από τους τρείς συνολικά προκριµατικούς που θα πραγµατοποιηθούν και 6 απ` αυτές επιβεβαίωσαν την παρουσία τους στον «τελικό» του Λουτρακίου στον οποίο η νικήτρια, πέρα από τον τίτλο και την αναγνώριση θα κερδίσει και ένα αυτοκίνητο. Και οι 15 κοπέλες εµφανίστηκαν ενώπιον της κριτικής επιτροπής µε βραδινή ενδυµασία ενώ η εµφάνιση τους µε µαγιό έφερε ενθουσιασµό στους εκατοντάδες θεατές που τις καταχειροκρότησαν… Οι 6 φιναλίστ που αναδείχθηκαν από τον προκριµατικό της Κουρούτας ήταν οι, Αφροδίτη Βλαντή, Έλενα Κωστοπούλου, Κατερίνα Γεωργιάδη, Έλενα Μαντζουράνη, Γιάννα ∆ηµάκη και η «δική» µας Ειρήνη Παναγιώτου, η οποία – όπως προείπαµε- κατάγεται από την Αµαλιάδα.

Οι 6 φιναλίστ που αναδείχθηκαν από τον προκριµατικό της Κουρούτας ήταν η Αφροδίτη Βλαντή, η Έλενα Κωστοπούλου, η Κατερίνα Γεωργιάδη, η Έλενα Μαντζουράνη, η Γιάννα ∆ηµάκη και η Ειρήνη Παναγιώτου ενώ επιλέχθηκαν και δυο κοπέλες ως αναπληρωµατικές.

Η Ειρήνη Παναγιώτου που κατάγεται από την Αµαλιάδα κέρδισε το ένα από τα 6 «εισιτήρια» για τον τελικό του Λουτρακίου! Η κριτική επιτροπή είχε δύσκολο έργο αλλά τελικά κατάφερε να επιλέξει τις 6 κοπέλες για τον τελικό… ανάµεσα στα µέλη της ήταν και ο διοργανωτής των Πελοποννησιακών Καλλιστείων Τάκης Παπαπαναγιώτου (σ.σ. δεύτερος από αριστερά), ο κος Μπάµαπαλης καθώς και αρκετοί επιχειρηµατίες της Αµαλιάδας που στήριξαν την εκδήλωση.

Το ψυχαγωγικό µέρος του προκριµατικού κάλυψαν τραγουδώντας µε πολύ κέφι η Έρη Ζώρα και η Μαρία Καρλάκη. Στο «ΘΕΑ», προκειµένου να παρακολουθήσουν τον προκριµατικό των Πελοποννησιακών Καλλιστείων βρέθηκαν και ο βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς µε τον πολιτευτή Θοδωρή Βλαγκούλη που διακρίνονται στη φωτο.

Παρουσιαστές της εκδήλωσης ήταν ο δηµοσιογράφος Γιώργος Ναστούλης και η «Σταρ Πελοπόννησος 2009» Φιλιώ Σαραντινού.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

Το ενδιαφέρον του κόσµου κυρίως στρέφεται σε µηχανάκια των 50 cc

Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ Ο∆ΗΓΗΣΕ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΦΘΗΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

Τώρα... στροφή στα δίκυκλα! Ά

νθιση γνωρίζει τους τελευταίους µήνες η αγορά του δικύκλου, αφού η αύξηση της βενζίνης έκανε σχεδόν απαγορευτική τη χρήση του αυτοκινήτου κυρίως µέσα στις πόλεις και όχι µόνο.

Όταν άρχισε να αγγίζει το 1,20 ευρώ η απλή, άρχισε δειλά―δειλά το καταναλωτικό κοινό να σκέφτεται την εύρεση ενός φθηνού µεταφορικού µέσου για να εξυπηρετείται και στράφηκαν στην αγορά της µοτοσικλέτας. Το τελευταίο δίµηνο η στροφή στην αγορά αυτή είναι έντονη µε το ενδιαφέρον των αγοραστών να στρέφεται κυρίως σε δίκυκλα που κοστίζουν από 800 έως και 1200 ευρώ. ∆ηλαδή σε µηχανάκια 50 cc έως και 125 cc και σε δεύτερη φάση έως και 250 cc. «Ο κόσµος, από τότε που ακρίβηνε η βενζίνη, έχει στραφεί στο φτηνό µηχανάκι από 800 έως 1200 ευρώ. Αναζητά µία οικονοµική λύση για τη µετακίνηση του και γι’ αυτό έχει στραφεί σε µηχανάκια των 50 έως 125 κυβικών. Τους τελευταίους δύο µήνες έχει παρουσιαστεί έξαρση στην αγορά του δικύκλου», τόνισε ο κ Χαράλαµπος Καρράς ιδιοκτήτης του καταστήµατος moto Karras.

«Η αύξηση της βενζίνης οδήγησε τον κόσµο στην αγορά των δικύκλων», τόνισε ο κ. Γ. Κουρούκλης.

«Η στροφή στην αγορά δικύκλων άρχισε πριν έξι µήνες», επεσήµανε ο κ. Χ. Καρράς.

«Ο κόσµος βλέπει το µηχανάκι ως τη λύση για ένα φθηνό µεταφορικό µέσο», τόνισε ο κ. Χ. Κοντοβουνίσιος.

Η στροφή στην αγορά του δικύκλου έχει αρχίσει πριν από έξι µήνες όταν σηµειώθηκε αρκετά υψηλή άνοδος της τιµής της βενζίνης, αλλά το τελευταίο δίµηνο είναι ιδιαίτερα έντονη η στροφή στην αγορά του δικύκλου. «Από τότε που ανέβηκε η τιµή της βενζίνης έχει γυρίσει ο κόσµος

στα µηχανάκια και κυρίως στα µικρά και τα φτηνά. Για αυτό και υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον για την αγορά δικύκλων

Τα µηχανάκια πλέον αποτελούν το µέσο µεταφοράς για πολύ κόσµο.

υπάρχει έξαρση σ τ η ν αγορά δικύκλου», επεσήµανε ο κ. Χαράλαµπος Κοντοβουνίσιος ιδιοκτήτης καταστήµατος επισκευής και πώλησης µοτοσικλετών. «Η στροφή προς την αγορά του δικύκλου άρχισε πριν από έξι µήνες περίπου όταν το βαρέλι το πετρέλαιο είχε φθάσει 120 δολάρια µε αποτέλεσµα να αυξηθεί και η βενζίνη. Έξαρση για την αγορά δικύκλου

Εντονο τους τελευταίους µήνες το ενδιαφέρον για τα µηχανάκια ειδικά µέσα στις πόλεις

«Έχει όντως υπάρξει µεγάλη στροφή στην αγορά του δικύκλου», επισηµαίνει ο κ. Π. Νεοφώτιστος.

Το τελευταίο εξάµηνο

11

των 50 cc. Η αγοραστική κίνηση άρχισε να αυξάνεται πριν από έξι µήνες περίπου αλλά το τελευταίο διάστηµα

έχουµε το τελευταίο δίµηνο. Ζητούν µικρά και φθηνά µηχανάκια και η πρώτη ερώτηση που κάνουν είναι τι κατανάλωση έχουν. Το ενδιαφέρον τους επικεντρώνεται σε 50 έως 250 cc », τόνισε µεταξύ άλλων ο κ Γιώργος Κουρούκλης ιδιοκτήτης καταστήµατος πώλησης και επισκευής µοτοσικλετών στον Πύργο. «Εδώ και ένα χρόνο περίπου έχει παρατηρηθεί µία στροφή στην αγορά δικύκλων και κυρίως φθηνών. Η αύξηση της βενζίνης οδηγεί τον κόσµο στην ανεύρεση φθηνής λύσης για τη µεταφορά του. Την ανάγκη αυτή ικανοποιεί το µηχανάκι», επεσήµανε ο κ Παρασκευάς Νεοφώτι-

στος ιδιοκτήτης καταστήµατος επισκευής και πώλησης δικύκλων».

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ρεπορταζ


12 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Θρησκευτική πανήγυρις Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών της πόλεώς µας ότι την Τρίτη 20 Ιουλίου εορτή του Αγίου ενδόξου προφήτου Ηλία του Θεσβίτου εορτάζει και πανηγυρίζει ο ιδιωτικός ιερός ναός του προφήτου Ηλία ο οποίος βρίσκεται µετά τον κόµβο του Αγίου Γεωργίου Πύργου πριν τον Ι.Ν. του Αγίου Ελευθερίου στο κτήµα της οικογένειας Αλεξάτου το γένος Γ.Ζώρα. Τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου το εσπέρας και ώρα 7:30 µ.µ. θα τελεσθεί ο µέγας πανηγυρικός εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και θ.κηρύγµατος. Το χορό θα διευθύνουν ο πατήρ Κωνσταντίνος Παπαδηµητρίου πρωτοπρεσβύτερος της ενορίας του Αγίου Νικολάου & ο πατήρ Γρηγόρης Πάπαρης της ενορίας του Αγίου Ελευθερίου. Τη ∆ευτέρα το πρωί κύριαν ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί η πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας κατά τη συνήθη ώρα. Όθεν παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως συµµετάσχουν στις ως άνω ιερές ακολουθίες προς ψυχική των ωφέλεια.

Ελλάδα - Γαλλία 62-73

Αργυρό µετάλλιο για την Εθνική µας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ

Μεγαλοπρεπής θρησκευτική πανήγυρις Ευχαρίστως φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών ότι η εορτή του προφήτου Ηλιού του Θεσβίτου θα τελεσθεί µε πάσαν µεγαλοπρέπειαν εις την ιεράν µονήν προφήτου Ηλιού Μακρισίων, κατά την ακόλουθον τάξιν: Την παραµονήν της εορτής 19 Ιουλίου 2010 ηµέρα ∆ευτέραν και περί ώραν 7 µ.µ θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασιών χοροστατούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτου Τριφυλίας και Ολυµπίας κ.Χρυσοστόµου όστις θα κηρύξει και τον Θείον Λόγον. Την δε κυριώνυµον ηµέραν θα τελεσθεί όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Τον Θείον Λόγον θα κηρύξει ο θεολόγος καθηγητής κ.Ιωάννης Ζωγογιάννης τόσον κατά τον εσπερινόν όσο και κατά τον όρθρον και Θείαν Λειτουργίαν τον µεν δεξιόν χορόν θα διευθύνει ο καλλιφωνότατος και µουσικολογιώτατος Άρχων πρωτοψάλτης και διευθυντής της σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Τριφυλίας και Ολυµπίας κ.Ιωάννης Γιαννακούρος. Τον δε αριστερόν χορόν θα διευθύνει ο καλλιφωνότατος κ.∆ιονύσιος Ζωγογιάννης πτυχιούχος Βυζαντινής Μουσικής. Προσκαλούνται όθεν πάντες οι φιλέορτοι χριστιανοί όπως τιµήσουν δια της παρουσίας των αµφοτέρας τας εκκλησιαστικάς τελετάς και λαµπρύνουν την πανήγυριν της ιεράς µονής Μακρισίων προς ψυχικήν των ωφέλειαν. Εκ της ∆ιοικητικής και ∆ιαχειριστικής Επιτροπής

Θρησκευτική Πανήγυρις Προφήτου Ηλιου Κουζουλίου Την 20η του µηνός Ιουλίου ηµέρα Τρίτη, εορτή του Ενδόξου Προφήτου Ηλιού πανηγυρίζει ο φερώνυµος Ναός µε τις ευλογίες του Μητροπολίτου µας κ. Γερµανού . Το εσπέρας, παραµονή της εορτής και ώρα 8.15µ.µ. θα ψαλεί πανηγυρικός Εσπερινός, µετ’ αρτοκλασίας προεξάρχοντος του πρωτοπρεσβυτέρου π. Παναγιώτη Γιατρά εφηµέριου του Ναού Αγ. Τρύφωνα Αµαλιάδας που θα κηρύξει το Θείο Λόγο. Την δε κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί Μεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία µε τη συµµετοχή πολλών ιερέων της περιοχής. Τόσο στον Εσπερινό όσο και στη Θ. Λειτουργία τους χορούς των ψαλτών θα διευθύνουν οι πρωτοψάλτες Παναγιώτης Σπηλιόπουλος και Ζέζας Αργύρης. Παρακαλούνται οι τοπικές αρχές του ∆ήµου µας και της Ν. Αυτοδιοίκησης να τιµήσουν την πανήγυρη. Το εκκλησιαστικό Συµβούλιο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΣΜΙΛΑ

Θρησκευτική Πανήγυρις Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών και φιλακόλουθων χριστιανών, ότι επι τη εορτή του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Ηλιού εορτάζει και πανηγυρίζει το φερώνυµο παρεκκλήσιο της ενορίας µας το δωρηθέν υπό του κ. Ιωάννη Αραµπατζή και θα λάβουν χώρα οι εξής λατρευτικές εκδηλώσεις: Την ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και ώρα 7.30µ.µ. θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός. Την Τρίτη 20 Ιουλίου 2010 και ώρα 6.30-10.00π.µ. κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα προσφερθούν στο εκκλησίασµα καφές και γλυκίσµατα. ∆ια το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Πρεσβύτερος Νικόλαος Μαραγκός

Θρησκευτικές εκδηλώσεις στο Αγρίδι ∆ήµου Βώλακος Στις 19-20 Ιουλίου εορτάζοµεν τον Προφήτη Ηλιού. Την παραµονή της εορτής και ώρα 19.00 θα γίνει Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και την κυριώνυµο ηµέρα θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία. Παρακαλούνται οι πιστοί όπως παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις αυτές. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Έπεσε µαχόµενη η Εθνική Νέων, καθώς στον τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήµατος U20 στην Κροατία ηττήθηκε από τη Γαλλία µε 73-62. Η ελληνική οµάδα πλήρωσε ένα «νεκρό» διάστηµα από τα µέσα της πρώτης περιόδου µέχρι τις αρχές της δεύτερης, όταν έµεινε χωρίς σκορ για επτά λεπτά και δέχτηκε 20 αναπάντητους πόντους. Οι παίκτες του Κώστα Μίσσα πάλεψαν ως το τελευταίο δευτερόλεπτο, πλησίασαν από το -22 στο -5, αλλά έχασαν. Το βέβαιο πάντως είναι πως το µέλλον του ελληνικού µπάσκετ είναι σε καλά χέρια... Τα δεκάλεπτα: 6-19, 22-41, 39-56 Ελλάδα: Κατσίβελης, Γεωργάκης, Μάντζαρης 12, Παπανικολάου10 (5 λάθη), Σλούκας 4 (6 ριµπ., 6 λάθη), Γιάνκοβιτς 3, Παππάς 22 (4 κλεψ.), Κασελάκης4, Σαρικόπουλος 7 (δεν έπαιξαν Μούρτος, Καραθανάσης, Παπαντωνίου). Γαλλία: Ρουσέλ 6, Αµπουντού 5, Αλµπισί 20, Κουρµπί 2, Λακόµπ 14, Λανγκ6, Τάνγκε 5, Γκαβρίλοβιτς, Λεονάρ 6, Ραµασαµί, Πρένοµ 4, Καντολό 5.

ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΥΡΓΙΩΝ

Πρόσκληση στο καθιερωµένο καλοκαιριάτικο αντάµωµα του Συνδέσµου Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων, όπως κάθε χρόνο, πήρε και φέτος την πρωτοβουλία να διοργανώσει το καθιερωµένο καλοκαιρινό αντάµωµα των συµπατριωτών στη γενέτειρά µας. Μια ξεχωριστή βραδιά µνήµης και αναµνήσεων µε παλιούς φίλους, συµπατριώτες Πυργίους της Αθήνας, που γεµάτοι νοσταλγία θα ξανασµίξουν µε τους Πυργιώτες που διαµένουν στον τόπο µας. Σε µια τοποθεσία µοναδική, απ΄όπου γενιές και γενιές Πυργιωτόπουλα αποχαιρετήσαµε τα µαθητικά µας χρόνια και πήραµε από παιδιά τους δρόµους αναζητώντας µια καλύτερη ζωή εκείνα τα δύσκολα χρόνια… ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΕΙΟ της µνήµης, του γερτού πεύκου, του σκασιαρχείου, που µας περίµενε πάντα να ξαναγυρίσουµε στα πάτρια, να ξαναβρούµε τους παλιούς συµµαθητές µας, να ξανακούσουµε εκείνα τα γέλια των παιδικών µας χρόνων, να ξαναντικρύσουµε τη γαλάζια ούγια του Ιονίου στον ορίζοντα… Φέτος ειδικά, στο καλοκαιρινό αντάµωµα ο Σύνδεσµός µας µαζί µε όλους τους συµπατριώτες µας, που µας αγαπούν καλεί τους παλιούς συµµαθητές που αποφοίτησαν από τα Γυµνάσια Θηλέων και Αρρένων Πύργου τα έτη 1959 και 1960, να ξανασυναντηθούµε για πρώτη φορά, µετά από 50 χρόνια, στο αγαπηµένο µας Επαρχείο. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 21 Αυγούστου 2010 στις 10µ.µ. στον καλαίσθητο ανακαινισµένο χώρο του Επαρχείου. Θα ξανανταµώσουµε όπως τότε και θα ξαναθυµηθούµε την εποχή της αλληλεγγύης που µοιραζόµαστε τα τετράδια και το πενιχρό χαρτζηλίκι µας την εποχή που οραµατιζόµασταν και ελπίζαµε σ’ ένα καλύτερο κόσµο!. Αυτή την ελπίδα θέλουµε να ξαναξυπνήσουµε! Οχι! δεν έχουν όλα τελειώσει, όσο είµαστε ακόµα ζωντανοί οι παλιοί συµµαθητές, συµπατριώτες και φίλοι. Σας περιµένουµε όλους! Υ.Γ. Για τη διοργάνωση της συνάντησης των παλαιών συµµαθητών αποφοίτων του 1959 και 1960 το Σύνδεσµο βοηθούν οι παλιές συµµαθήτριες –ές. Βάσω Αργυροπούλου, Μαρία Καλαµπρέζου, Φανή Μονοκρούσου, Λίλη Σκουλαρίκου, Μαρία Χρυσανθοπούλου, Σάκης Γαλανόπουλος, Νίκος Λινάρδος, Παναγιώτης Μιχαλακάκος, Τάκης Σπηλιόπουλος κ.α. Για πληροφορίες – κρατήσεις επικοινωνήστε στα τηλέφωνα 6945280064 (Πρόεδρος) και 6973401025 (Γενική Γραµµατέας) www. syndesmos –pa.gr


»

13 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

Υπουργείο Υγείας

Η νέα διαδικασία επιλογής νοσηλευτικού προσωπικού

Μέσω κυλιόµενων πινάκων που θα συντάσσει το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) θα προσλαµβάνεται εφεξής το µόνιµο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των φορέων και των νοσοκοµείων του υπουργείου Υγείας. Η ρύθµιση περιλαµβάνεται σε σχέδιο νόµου του υπουργείου Υγείας, το οποίο πήρε το πράσινο φως από το Υπουργικό Συµβούλιο και έως τα τέλη του µήνα αναµένεται να κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή. Η εν λόγω ρύθµιση βρίσκει απόλυτα σύµφωνο το ΑΣΕΠ, καθώς αντίστοιχο προσχέδιο για τη διαδικασία πρόσληψης του µόνιµου νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα νοσοκοµεία είχε αποστείλει στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Σύµφωνα µε το άρθρο 7 του υπουργείου Υγείας, µε την οποία ορίζεται «η διαδικασία επιλογής µόνιµου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού», τον Οκτώβριο κάθε έτους το ΑΣΕΠ θα εκδίδει Προκήρυξη για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης Υποψηφίων ανά κατηγορία και κλάδο.

Η προκήρυξη θα αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) και θα δηµοσιεύεται υποχρεωτικά σε τουλάχιστον δύο ηµερήσιες εφηµερίδες πανελλήνιας κυκλοφορίας της Αθήνας. Η διαδικασία Με την προκήρυξη θα ορίζονται η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούµενα για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων δικαιολογητικά, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους. Αφού το ΑΣΕΠ λάβει τις αιτήσεις των υποψηφίων, στη συνέχεια θα τις επεξεργάζεται και θα καταρτίζει τον προσωρινό Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης ανά κατηγορία και κλάδο ή ειδικότητα προσωπικού. Σηµειώνεται πως στις προκηρύξεις που θα εκδίδει το ΑΣΕΠ για την κατάρτιση Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα θα µπορούν να λαµβάνουν µέρος και νέοι υποψήφιοι. Στην περίπτωση µεταβολής των προσόντων ή και των ιδιοτήτων τους οι υποψήφιοι υποβάλ-

λουν στην επόµενη προκήρυξη κατάρτισης Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης νέα αίτηση, προσκοµίζοντας µόνο τα απαιτούµενα προς απόδειξη της µεταβολής δικαιολογητικά.

αγορά εργασίας και απασχόλησης ΕΠΙΛΟΓΕΣ Ζητούν εργαζόµενους στην Ηλεία ―Τραπεζική ασφαλιστική εταιρία , για την επάνδρωση γραφείου στο νοµό Ηλείας ζητάει , 1 προϊστάµενο, έναν υπεύθυνο ανάπτυξης , έναν εισπράκτορα και τρεις χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους. Θα προτιµηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία και ανώτερη/ανώτατη µόρφωση. Πληρ. τηλ. 6938255286. -Ζητούνται συνεργάτες για δάνεια σε δηµοσίους υπαλλήλους –συνταξιούχους ΙΚΑ- υπερχρεωµένους ιδιώτες, ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών µε πάγωµα έως 18 µήνες και αναχρηµατοδότηση µε χαµηλότερο επιτόκιο. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά. Τηλ. 6972886998. -Τουριστική µονάδα στα λουτρά Κυλλήνης ζητάει µάγειρες για τη θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26230-95999. -Από γραφείο συµβουλών-εύρεσης εργασίας , ζητούνται κοπέλες για σέρβις-barwoman σε καφέ, ξενοδοχεία , εστιατόρια. Τηλ. 6972121860. -Ο όµιλος εταιριών Ρουµελιώτης-Super Market, ενδιαφέρεται , α) για υπάλληλο γραφείου µε γνώσεις λογιστικής (ενηµέρωση βιβλίων γ’ κατηγορίας κλπ.) και β) υπεύθυνο καταστήµατος Super Market , στα Λεχαινά και στη Γαστούνη. Πληρ. τηλ. 6973692279. -Ζητούνται πεπειραµένες κοµµώτριες για το κοµµωτήριο ∆ηµήτρης –Σταύρος στην Αµαλιάδα. Τηλ. 26220-26202.

Μια θέση Επιµελητή Β στο Κ.Υ. Κρεστένων Το Κ.Υ. Κρεστένων προκηρύσσει µια θέση ως εξής: Επιµελητή Β Οδοντιατρικής Αιτήσεις υποβάλλονται µέχρι 28/7/2010 Πληροφορίες στο τηλ. 26253-60263

Για µια θέση στα λουτρά!

∆άνεια σε νέους για τον πολιτιστικό τοµέα Ένα νέο πρόγραµµα, µέσω του οποίου θα χορηγούνται δάνεια και πιστώσεις ύψους µέχρι και 30.000 σε νέους προκειµένου να δραστηριοποιηθούν επιχειρηµατικά στον πολιτιστικό τοµέα, προανήγγειλε η υπουργός Οικονοµίας Λούκα Κατσέλη. “Πριν δύο µέρες είχα στο γραφείο µου περίπου 50 νέα παιδιά που ασχολούνται µε τον πολιτισµό και συζητήσαµε σχετικά µε ένα πρόγραµµα του ΕΣΠΑ για πολιτιστική επιχειρηµατικότητα. Αφορά νέα παιδιά, τα οποία ασχολούνται µε τη µουσική, µε τις τέχνες, µε το θέατρο και µε αυτό το πρόγραµµα θα µπορούν να παίρνουν µικροδάνεια και πιστώσεις για να φτιάξουν κάτι δηµιουργικό”, είπε η υπουργός. Σηµειώνεται ότι ανάλογο πρόγραµµα επιχορήγησης είχε υλοποιήσει παλαιότερα και ο ΟΑΕ∆.

ΟΑΕ∆ 16.929 νέες θέσεις για ανέργους µε επιδότηση Μετά από αρκετή καθυστέρηση εκδόθηκε από την ΕΤΑ , η προκήρυξη 28 θέσεων εποχικού προσωπικού προκειµένου να λειτουργήσουν τα λουτρά Καϊάφα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προκήρυξη για 28 θέσεις ορισµένου χρόνου στις ιαµατικές πηγές Καϊάφα Μετά από καθυστέρηση αρκετών εβδοµάδων, πραγµατικότητα αποτελεί η προκήρυξη από την Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης , για την πρόσληψη 28 ατόµων σαν εποχικό προσωπικό , προκειµένου να λειτουργήσουν τα λουτρά του Καϊάφα. Από τις εν λόγω θέσεις , οι 5 αφορούν υπεύθυνους υποδοχής και φιλοξενίας (∆Ε), έξι θέσεις καµαριέρων (ΥΕ), εννέα θέσεις αδελφών νοσοκόµων (∆Ε), τρεις θέσεις διοικητικού λογιστικού(∆Ε), 1 θέση διοικητικών γραµµα-

τέων(∆Ε), µία θέση τουριστικών επιχειρήσεων(ΤΕ), δύο θέσεις καθαριστών και µια θέση εργάτη. Η προκήρυξη αφορά την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και συγκεκριµένα για τέσσερις µήνες. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18-65 ετών και οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν την ανακοίνωση και να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία του υποκαταστήµατος «Ιαµατική Πηγή Καϊάφα». Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2625031710 Κι 31707.

Τις 16.929 φτάνουν έως τώρα οι νέες προσφερόµενες θέσεις εργασίας από εταιρείες που δήλωσαν συµµετοχή σε δύο επιδοτούµενα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών των νεοπροσλαµβανοµένων. Τα προγράµµατα προκηρύχτηκαν και πέρασαν σε ΦΕΚ στις 31 Μαρτίου. Το πρώτο πρόγραµµα είναι διετές και αφορά τη χρονική περίοδο 2010-2012. Από τις εταιρείες έχουν υποβληθεί στον ΟΑΕ∆ αιτήσεις για 6.400 νέες θέσεις. Το δεύτερο πρόγραµµα είναι τετραετές και αφορά τη χρονική περίοδο 2010-2014. Οι προσφερόµενες νέες θέσεις από τις εταιρείες σε αυτό το πρόγραµµα είναι 10.529. Τα δύο προγράµµατα του ΟΑΕ∆ είναι συνολικού κόστους 672 εκατ. ευρώ.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

ΖΩ

14

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

Μπαρµπουνοφάσουλα και Μπαρµπούνια Γνωστό το «οι αριθµοί ευηµερούν, οι Έλληνες πένονται» του αείµνηστου «Γέρου της ∆ηµοκρατίας». Πιο σύγχρονη εκδοχή, η περιβόητη «δηµιουργική λογιστική», που µε τα τερτίπια της «µειώνει» ελλείµµατα, δηµόσιο χρέος, ανεργία.Οι «ειδικοί» κάνουν υπολογισµούς µε «µεθόδους» στα κοµπιούτερ, ο κοσµάκης του ΒΑΣΙΛΗ κάνει καθηµερινά τους δικούς του, ∆.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ στο «τόσο για λαϊκή, τόσο για σούπερ µάρκετ, τόσο για λογαριασµούς, τόσο για φάρµακα, τόσο για νοίκι – στο µείον είµαι πάλι!».

SMS

Το λένε οι άσπονδοι φίλοι του Νίκου Κωνσταντόπουλου: Ποιος αναλαµβάνει νέος πρόεδρος της ΑΕΚ; Ο... Αλέκος Αλαβάνος!

Για να κοστίζουν σήµερα τα µπαρµπουνοφάσουλα όσο κόστιζαν τέσσερα-πέντε χρόνια πριν τα µπαρµπουνόψαρα, κάτι έτρεξε. Έτρεξε βέβαια το ευρώ, που το 2002 µας το διαφήµισαν σαν πυρηνική δύναµη στο πορτοφόλι µας, χωρίς να λάβουµε υπόψη την πλήρη ανετοιµότητα και ανοργανωσιά της πολιτείας να θεσπίσει και να κινήσει εκείνους τους µηχανισµούς, που θα απέτρεπαν τις « στρογγυλοποιήσεις»τις ξαφνικές και αδικαιολόγητες αυξήσεις στις τιµές. ∆εν χρειάζεται να είναι κανείς… ειδικός! Μια βόλτα στα διάφορα σούπερ µάρκετ θα του ανοίξει πάραυτα τα µάτια για το ποιες είναι οι 8-10 εταιρείες ανά κλάδο που ελέγχουν και κατευθύνουν προσφορά - ζήτηση και τιµές. Και δεν πάνε να λένε για «ελεύθερη αγορά», «ευρωπαϊκές οδηγίες» και… πράσινα άλογα – µια σοβαρή και υπεύθυνη πολιτεία οφείλει να προστατεύσει το (έτσι και αλλιώς χαµηλότερο σε όλη την Ευρώπη) οικογενειακό εισόδηµα από την αισχροκέρδεια και την αλητεία. Η ερµηνεία, για όλα αυτά σε υπουργικό επίπεδο, συνοψίζεται στο δόγµα «πάτε γυρεύοντας». Μας εξηγούν δηλαδή, και µάλιστα στα σοβαρά, ότι ο καφές στην Αθήνα είναι δυο και τρεις φορές ακριβότερος απ’ ότι στη Ρώµη. Εντάξει, ας δεχτούµε ότι για τον καφέ φταίει το καταναλωτικό µας πάθος, η µανία µας να καθόµαστε στους καφενέδες σαν µπέηδες από τον καιρό του Πασά.Για την φέτα που πωλείται φθηνότερα στην Γερµανία από ότι στην Ελλάδα ποιος φταίει; Μήπως οι υπουργοί απεµπόλησαν την αυτονόητη υποχρέωσή τους ως υπεύθυνοι κυβερνήτες να ενεργούν µε τέτοιο τρόπο ώστε να προασπίζουν από την αισχροκέρδεια τους ανυπεράσπιστους και κακά αµειβόµενους πολίτες.

Να µην πουληθούν ΑΤΕ & Τ.Τ. Θέλουµε να εκφράσουµε την έντονη αντίθεση µας στο ενδεχόµενο εξαγοράς της Αγροτικής Τράπεζας (ΑΤΕ) και του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου (Τ.Τ.) από την Τράπεζα Πειραιώς. Η ΑΤΕ και το Τ.Τ. είναι δύο δηµόσιοι τραπεζικοί οργανισµοί που χρησιµοποιήθηκαν ως ένα βαθµό για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήµατος και των εργαζοµένων. Πιστεύει άραγε κανείς ότι αν αγοραστούν, δηλαδή αποκρατικοποιηθούν, θα εξακολουθήσουν να παίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο; Η προτεινόµενη πώληση γίνεται «αντί πινακίου φακής». Η Τράπεζα Πειραιώς πήρε πέρσι ως ενίσχυση τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ ( από το κυβερνητικό πακέτο στήριξης των 28 δις. ευρώ προς τις Τράπεζες) και τώρα δίνει 710 εκατ. ευρώ για να πάρει την ΑΤΕ και το Τ.Τ. Με τα χρήµατα δηλ. του ελληνικού λαού θέλει να πάρει δωρεάν δύο δηµόσιες επιχειρήσεις. Πρόκειται λοιπόν για µία µεγάλη απόπειρα ξεπουλήµατος δηµόσιας περιουσίας .Όλα αυτά γίνονται στο όνοµα της ανάπτυξης. Ανάπτυξη όµως χωρίς ισχυρό δηµόσιο τραπεζικό πυλώνα δε µπορεί να υπάρξει. Ποιοι είναι αυτοί που ξεπουλούν τη δηµόσια περιουσία δήθεν στο όνοµα της ανάπτυξης; Είναι αυτοί, που µε τα µέτρα τους στα πλαίσια του κατάπτυστου Μνηµονίου, υποχρεώνουν τους εργαζόµενους να δουλεύουν µέχρι τα βαθιά γεράµατα καταδικάζοντας ταυτόχρονα τους νέους στην ανεργία και την ανασφάλεια για µια ζωή.Καλούµε όλο τον κόσµο ν’αντισταθεί και να βγει στους δρόµους. Στηρίζουµε τον αγώνα των εργαζοµένων στην Αγροτική Τράπεζα και το Ταχυδροµικό Ταµιευτήριο. Είναι και δικός µας αγώνας… ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ (ΠΡ.Ε.Σ.ΠΑ)

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

Κατεβαίνουν σε απεργία διαρκείας

Σ

ε απεργιακή κινητοποίηση διαρκείας κατεβαίνουν οι ιδιοκτήτες και οδηγοί των φορτηγών εθνικών µεταφορών και γενικότερων µεταφορών από τις 23 Ιουλίου µετά από απόφαση της κεντρικής συντονιστικής επιτροπής. Σε επιστολή προς τον Υπουργό Μεταφορών αναφέρουν τα εξής: «Οι συνεχείς παρεµβάσεις διαφόρων παραγόντων από υπουργούς δηµοσιογράφους και άλλους σχετικά µε το κόστος της µεταφοράς των προϊόντων δηµιουργούν αρνητικές

και παραπλανητικές εντυπώσεις στην κοινή γνώµη εις βάρος του κλάδου µας, ενώ εσείς γνωρίζετε από τα στοιχεία που σας έχουµε καταθέσει ότι τα κόµιστρα στην Ελλάδα είναι τα χαµηλότερα στην Ευρώπη. Αυτά σε συνδυασµό µε τη µη υπαγωγή του κλάδου µας στον αναπτυξιακό νόµο, την αλλαγή στο φόρο εισοδήµατος χωρίς να γίνει καµία διαπραγµάτευση στις τεκµηριωµένες προτάσεις µας αλλά και η όλη στάση της κυβέρνησης µας έχουν φέρει σε αδιέξοδο και η µόνη λύση που µας µένει είναι η απεργία».


ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

20

Καληµέρα Α2 Εθνική

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Σελ. 30-31

19.07.10

ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Παπαδόπουλος Κώστας Αργυρακόπουλος Θέµης Μαντάς

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ευχές και καλοτάξιδος… Πολύτιµες εµπειρίες Σελ. 32

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ : Μάκης Κόκκαλης

Η Ηλεία έχει ταλέντα … Σελ. 17

ΚΑΓΙΑΚ

Χάλκινο για τον ΝΟ Κατακόλου Σελ. 27

Σήµερα η «πρώτη» στην Συντριάδα Συµφώνησε µε τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο Σελ. 18-19


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

ΡΕΤΡΟ Πριν 10 χρόνια

ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ

Με τον ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

Παράπλευρες… Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Για τα καλά έχει µπει στο µεταγραφικό παζάρι και ο Πανηλειακός ο οποίος όµως έχει και παράπλευρες απώλειες. ∆εν µπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη µεταγραφή Γραµµατικόπουλου και κινούνται σε άλλες κατευθύνσεις. Απόντες από το νέο πρωτάθληµα θα είναι οι Παναγιωτακόπουλος και Σωτηρόπουλος που άλλαξαν στέγη.

ΙΟΥΛΙΟΣ 2000

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ

3-4

∆ύσκολο

Νίκες και ήττες σε φιλικά Μ

ε πολλούς αναπληρωµατικούς εµφανίστηκε ο Πανηλειακός στο 2ο φιλικό που έδωσε στο Σέλι µε την Αναγέννηση Καρδίτσα. Ως εκ τούτου η ήττα µε 4-3 δεν µπορεί να προκαλέσει ανησυχίες στον Κατσαβάκη. Η Καρδίτσα προηγήθηκε 3-0 µε γκολ του Μπουντούρη (2’) και Χατζής (12’,30’). Στο 52’ η νικήτρια έκανε τα τέρµατά της 4 µε τον Χατζή (60’). Σκόρερς του Πανηλειακού οι Μπαµπαντούντε (50’), Σαρ (52’) και Ιωάννου (67’). ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Λιούρδης, Τασίδης, Πετρόπουλος, Παπαδόπουλος, Βύντρα, Ιωάννου, Ταραλίδης, Γκαλαµέλος, Τσίγκας, Μπαµπαντούντε, Σαρ

Ανέβηκε στο Σέλι ο Σαρ

Το σίριαλ της άφιξης του Λιβεριανού Μακ Σαρ πήρε τέλος. Ο Σαρ ανέβηκε στο Σέλι και αγωνίσθηκε εναντίον της Καρδίτσας. Ο Σαρ θα αγωνισθεί και στο επόµενο φιλικό εναντίον του Απόλλωνα και αν δεν πείσει τον Κατσαβάκη δε θα αποκτηθεί.

∆ανεικός ο Κουτσόπουλος Ο ∆ηµήτρης Κουτσόπουλος θα δοθεί δανεικός για ακόµα ένα χρόνο στην Αναγέννηση Καρδίτσας. Έτσι 3ο γκολκίπερ θα είναι ο Λιούρδης.

Πανηλειακός-Απόλλων Αθηνών 3-0 Στο 3ο φιλικό που έδωσε στο Σέλι ο Πανηλειακός νίκησε τον Απόλλωνα Αθηνών 3-0. Σκόρερς Μπάντοβιτς (15’), Πις (30’), Αλµανίδης (47’). Στο 50’ ο Μπάντοβιτς έχασε πέναλτι. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ : Κοψαχείλης, Μπάντοβιτς, Φερεκίδης, ∆έδες, Ουζουνίδης, Πέτσελι, Νούσιας, Νεµπεγλέρας, Σαπάνης, Πις, Ζιάκκας. Στο β’ ηµίχρονο έπαιξαν οι : Χανιωτάκης, Ουµπεράτσι, Γιαννακίδης, Μητσιόπουλος, Αλµανίδης, Ταραλίδης, Κόλτζης και Μοσχογιάννης.

Απορρίφθηκε ο Σαρ Και επίσηµα απορρίφθηκε η απόκτηση του Σαρ αφού ο Κατσαβάκης δεν έµεινε ικανοποιηµένος. Πλέον ο Πανηλειακός αναζητεί άλλον επιθετικό.

Επιστρέφει από το Σέλι

Μετά από 15νθηµερη παραµονή στο Σέλι ο Πανηλειακός επιστρέφει στον Πύργο, όπου θα αρχίσει το 3ο στάδιο της προετοιµασίας. Αυτό περιλαµβάνει φιλικά µε Ναύπακτο και Παναχαϊκή και αγώνα κυπέλλου µε τη Μαρκό στον Πύργο.

Τέλος ο Ροζάλες

Παρελθόν αποτελεί για τον Πανηλειακό ο Ροζάλες ύστερα από συµφωνία που ήλθε µε τον κ.Σταυρόπουλο.

Φεύγει και ο Λούκιτς;

Ενδέχεται να έχει συνάντηση ο κ.Σταυρόπουλος και µε τον Λούκιτς για λύση του συµβολαίου του. Έτσι ο Πανηλειακός κινείται προς την απόκτηση ενός κοινοτικού παίκτη.

Ανακοινώνει Μάντρα ο Σταυρόπουλος

Στη Λατινική Αµερική φαίνεται ότι έχει καταλήξει ο Σταυρόπουλος προκειµένου να βρει λύσεις. Η πρώτη απ’ αυτές πρόκειται να ανακοινωθεί σύντοµα και αφορά την απόκτηση του 23χρονου Μάρτιν Μάντρα που πέρυσι το καλοκαίρι δε φόρεσε τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Όπως τα βλέπω Πέρασαν πολλοί µήνες από τότε που το θέµα Σκεπαστής Εξέδρας στο Στάδιο Πύργου φάνηκε ότι πήρε το δρόµο της κατασκευής. ∆υστυχώς αν και υπήρχαν πρωτοβουλίες, θετικές προσεγγίσεις για το δίκαιο του αιτήµατος ακόµη και υποσχέσεις ότι είµαστε ένα βήµα πριν την χρηµατοδότηση, θα περάσουν πολλά χρόνια για να σκεπαστεί το κεφαλάκι από νερό και ήλιο όσων επιλέγουν Στάδιο… Η σκεπαστή κερκίδα στο στάδιο αποτελεί έργο ανάγκης. Έστω οι 500 φτωχοί χριστιανοί που επιλέγουν κυρίως ποδόσφαιρο για αναψυχή έχουν το δικαίωµα το χειµώνα να µη φεύγουν από το γήπεδο µε …πυρετό και κρυάδες και άνοιξη- καλοκαίρι µε …ηλίαση λόγω των συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή µας. ∆υστυχώς τα µεγάλα λόγια τα χόρτασε ο λαός. Βρισκόµαστε σε µια εποχή που ο κόσµος έχει λόγους να απαξιώνει τους αιρετούς αφού το …παπατζιλίκι πάει σύννεφο. Ας µας επιτραπεί η λαϊκή γλώσσα διότι ουδείς κατανοεί ότι οι “καρέκλες” είναι χρήσιµες για

εκείνους που έχουν γνώση, σε εκείνους που µπορούν και θέλουν και σε εκείνους που θέτουν τον εαυτό τους στην κρίση των ψηφοφόρων για να προσφέρουν µε ανιδιοτέλεια χωρίς προσωπικά οφέλη. Οι αιρετοί οφείλουν να “χτίζουν” και να υπερασπίζονται το ρόλο τους και επειδή η µπαλίτσα δεν κρύβει αέρα κοπανιστό µέσα της αλλά αξίες ας κατανοήσουν τα θέµατα. Η δικαιολογία ότι δεν υπάρχουν χρήµατα είναι αστεία. Η µαγκιά σήµερα όσων πολιτεύονται δεν είναι να διαχειριστούν τα χρήµατα του λαού, αυτό είναι πανεύκολο αλλά να βρουν πόρους-χορηγούς πέραν του κρατικού κορβανά. Επενδυτές λέγονται σήµερα αυτοί οι τύποι… Εµπρός λοιπόν το γήπεδο και παρκινγκ έχει και αίθουσες έχει και µια χαρά εγκαταστάσεις έχει για πάρα πολλά υλοποιήσιµα πράγµατα… Θε.Μα.

ΠΑΝΤΩΣ όποιες κινήσεις γίνουν σε ό,τι αφορά τα µεταγραφικά πρέπει να είναι πολύ µελετηµένες στη λεπτοµέρεια που λέµε. Στο νέο πρωτάθληµα θα είναι οµάδες µε γνώση και εµπειρία, οµάδες που θα ξεχωρίσουν µε το ξεκίνηµα. Μακάρι µια από αυτές να είναι η οµάδα του Πύργου.

∆εν έχει παρασκήνιο NEOΣ, πρόεδρος του Παναθηναϊκού όπως είναι γνωστό είναι ο συµπατριώτης µας διακεκριµένος νοµικός Νίκος Κωνσταντόπουλος. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΝ είναι πραγµατικά έκπληξη στα ποδοσφαιρικά δρώµενα της χώρας. Ο νέος πρόεδρος είναι καθαρός ποδοσφαιρικά, δεν έχει ο άνθρωπος σκοτεινό παρελθόν, δεν έχει παρασκήνιο. Η στήλη του εύχεται καλή επιτυχία στην ιστορική πράσινη οµάδα.

Τσιµπολογούν ∆ΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ κάθε µέρα στον τοπικό Τύπο για τις µεταγραφές των Ηλειακών οµάδων παρατηρώ ότι υπάρχει κίνηση. Η ποδοσφαιρική αγορά της Ηλείας πηγαίνει πολύ καλά. Λίγο – πολύ όλα τα σωµατεία κάτι τσιµπολογούν. Ενισχύονται όλα τα σωµατεία. Αλλωστε υπάρχουν και οι αποδεσµεύσεις.

Ελεύθερος ΕΝΑΣ ταλαντούχος νεαρός παίκτης είναι ελεύθερος αφού ολοκλήρωσε και τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις . Ο λόγος για το Μανώλη Παλαµαρα γιο του παλαίµαχου παίκτη του Πανηλειακού Γιάννη Παλαµαρα. Ο νεαρός παίκτης έχει δεχτεί προτάσεις από οµάδες, που µελετά αλλά δε θα πει όχι σε κάποια δελεαστική πρόταση.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Ο

Μάκης Κόκκαλης γεννήθηκε στον Πύργο και αποφοίτησε από το 1ο Λύκειο της πόλης. Ακολούθως σπούδασε στην Ακαδηµία Φυσικής Αγωγής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, όπου έλαβε το πτυχίο του µε ειδικότητα στο ποδόσφαιρο. Από µικρός είχε τάση στην αθλητική δραστηριότητα και από µαθητής ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό, αφού ο

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

πατέρας του Νίκος Κόκκαλης …τον έµπλεξε συναισθηµατικά µε το ποδόσφαιρο επειδή η ενάσχολησή του µε το ποδόσφαιρο ήταν συνεχής ως παράγοντας υπηρετώντας τον ερασιτέχνη τότε, Πανηλειακό από τη θέση του Γενικού Γραµµατέα. Κατά την διάρκεια των σπουδών του και για να αποκτήσει εµπειρία, ασχολήθηκε µε τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου του Φωστήρα Και-

ΜAΚΗΣ ΚOΚΚΑΛΗΣ

“Η Ηλεία διαθέτει δεξαµενή ταλέντων” Του Θέµη Μαντά

Ο

Μάκης Κόκκαλης είναι ο γυµναστής του Αστέρα Αµαλιάδας και η δουλειά του στο γνωστικό του αντικείµενο φάνηκε και την περσινή χρονιά όπου µε την οµάδα της Αµαλιάδας κατέκτησε τα πάντα. Η συνεργασία του µε το Θοδωρή Ανδριόπουλο φαίνεται ότι είναι ιδανική αφού το ταίριασµα είναι ιδανικό. Άφησε την Αθήνα που µπορούσε να κάνει καριέρα για την Ηλεία. Ποιοι οι λόγοι που σε οδήγησαν να έρθεις στον Πύργο και να ασκήσεις το επάγγελµά σου στη γενέτειρά σου; Πρώτον η αγάπη µου για τον τόπο µου, το γνωστό περιβάλλον από φίλους και συγγενείς, το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά βασικά η επιθυµία µου να προσφέρω τις υπηρεσίες – γνώσεις στον αθλητισµό της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της Ηλείας.

Έχεις 3 χρόνια περίπου στην πόλη. Μπορείς να µας πεις που έχεις εργαστεί; Η ειδικότητα του ποδοσφαίρου µε ώθησε στο άθληµα και εργάστηκα σε

µια µία από τις καλύτερες ακαδηµίες του Πύργου καθώς και σε σωµατεία ερασιτεχνικών κατηγοριών (στον ιστορικό Νέο Κόροιβο Κατσαρού όπου συνεχίζω να προσφέρω τις υπηρεσίες µου ως προπονητής). Παράλληλα, συνεργάστηκα µε γνωστό γυµναστήριο της πόλης µας και συµµετείχα ως κριτής – διαιτητής σε σχολικούς αγώνες βόλλεϋ – ποδοσφαίρου. Τον τελευταίο καιρό οργάνωσα την αίθουσα γυµναστικής του Εθνικού Σταδίου Πύργου, όπου για πρώτη φορά λειτουργεί εντελώς δωρεάν γυµναστήριο, που χρησιµοποιούν αρκετοί συµπολίτες µας. Ειδική αναφορά θα ήθελα να κάνω στον ιστορικότατο Αστέρα Αµαλιάδος, όπου εργάζοµαι τον τελευταίο 1,5 χρόνο ως γυµναστής και ευτύχησα να πανηγυρίσω την άνοδο της οµάδας µας στο Περιφερειακό Πρωτάθληµα. Ήθελα να τονίσω ότι ο Αστέρας είναι κατά την γνώµη µου το πιο νοικοκυρεµένο σωµατείο, χάρη στις προσπάθειες του διοικητικού συµβουλίου, προεδρεύουσας της κας Ρούλας Γκουβίτσα, καθώς και του εκλεκτού και έµπειρου προπονητή Θεόδωρου Ανδριόπουλου.

Καίριο ερώτηµα Υπάρχουν µαγικές συνταγές στην ανάδειξη πρωταθλητών;

Σαφέστατα όχι. Το ταλέντο βεβαίως είναι η αρχή αλλά από κει και πέρα ουδείς µπορεί να υπολογίζει σ’ αυτό. Χρειάζεται µεθοδευµένη εργασία από ανθρώπους που γνωρίζουν καλά το κάθε αντικείµενο, ειδίκευση και πολλά στοιχεία. Φυσικά εργασία µε πρόγραµµα, υποµονή, πίστη και στόχοι. Νοµίζω ότι ουδείς µπορεί να ονειρεύεται πρωταθλήµατα χωρίς κόπο, απογοητεύσεις και µία διαδροµή ετών. Ο αθλητισµός είναι όπως και το σχολείο. Ακαδηµίες, δεύτερη οµάδα, πάγκος και βασική οµάδα. Το βασικό συστατικό είναι η αγάπη για το αντικείµενο είτε αυτό λέγεται ποδόσφαιρο είτε λέγεται στίβος είτε λέγεται µπάσκετ είτε οτιδήποτε άλλο.

Ποια η γνώµη σου για το τοπικό ποδόσφαιρο και γενικότερα για τον αθλητισµό της περιοχής µας; ‘Έχω την αίσθηση και την πεποίθηση ότι η Ηλεία διαθέτει δεξαµενή ταλέντων, τόσο στο ποδόσφαιρο, όσο και σε άλλα αθλήµατα. Από εδώ ξεκίνησε και αναδείχτηκε ο αρχηγός της εθνικής Ελλάδος και του Παναθηναϊκού Γιώργος Καραγκούνης, οι πρωταθλητές στίβου Περικλής Ιακωβάκης και Αθανασία Πέρρα και επίσης άλλοι αθλητές. Η περιοχή µας, όµως, χρειάζεται υποδοµές σε αθλητικούς χώρους, καθώς και επιστήµονες, που µπορούν να διδάξουν την ευγενή άµιλλα και να διαµορφώσουν ευπρεπείς χαρακτήρες. Ως επίλογο, τι θα ήθελες να επισηµάνεις και να ευχηθείς για το µέλλον το δικό σου και του ηλειακού ποδοσφαίρου γενικότερα; Θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στις οµάδες µας, ιδίως στον Αστέρα Αµαλιάδος και στον Πανηλειακό, που εκπροσωπούν το ηλειακό ποδόσφαιρο, καλές επιδόσεις στους αθλητές µας και πάνω απ’ όλα όχι βία στα γήπεδα.

17

σαριανής, συνεργαζόµενος µε καταξιωµένους καθηγητές. Επιπρόσθετα, εργάστηκε ως προπονητής για ανάδειξη ταλέντων από όλη την Ελλάδα που διοργάνωνε η φηµισµένη ολλανδική οµάδα AJAX, στις εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου στο Λουτράκι, υπό την καθοδήγηση Ολλανδών προπονητών, από όπου έλαβε σχετικές βεβαιώσεις και διπλώµατα.


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ: ΠHΡΕ ΑΜΥΝΤΙΚO “ΒΡAΧΟ”

«Ερυθρόλευκος» ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος Ο 26χρονος ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Παναιγιάλειου. Πέρυσι πέτυχε 6 γκολ! Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

Λ

ίγες ώρες πριν από την έναρξη της προετοιµασίας του για το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής (η «πρώτη» είναι σήµερα στις 6.30 το απόγευµα στην Συντριάδα), ο Πανηλειακός συµφώνησε µε τον Παναγιώτη Παπαδόπουλο, ο οποίος θα ενισχύσει την «ερυθρόλευκη» άµυνα τη νέα αγωνιστική περίοδο. Ο Παναγιώτης Παπαδόπουλος (γεν. 5/12/1984), που ήταν αρχηγός πέρσι του Παναιγιάλειου, είναι ένας παίκτης πραγµατικός “βράχος” στην άµυνα, και το απόγευµα του Σαββάτου, µετά την συνάντηση που είχε µε την διοίκηση του «ερυθρόλευκου» ΤΑΠ, συµφώνησε να φορά τη νέα χρονιά τα «ερυθρόλευκα». Ο 26χρονος παίκτης ήταν πέρσι από τους πιο σταθερούς σε απόδοση παίκτες του Παναιγιάλειου και βοήθησε τα µέγιστα όχι µόνο στην αµυντική λειτουργία αλλά και επιθετικά! Ήταν άλλωστε από τους πρώτους σκόρερ της οµάδας (πέτυχε 6 γκολ), καθώς σε όλες τις στηµένες φάσεις προωθείται και πετυχαίνει γκολ αφού είναι ικανότατος στο ψηλό παιχνίδι. Ταυ-

τόχρονα πέρσι ήταν ο παίκτης που εκτελούσε τα πέναλτι για τον Παναιγιάλειο. Στον παίκτη κατέθεσε και φέτος πρόταση ο Παναιγιάλειος, όµως αυτή του Πανηλειακού ήταν καλύτερη και έτσι ο δυναµικός αµυντικός θα παίζει µε την φανέλα του Πυργιώτικου σωµατείου στο φετινό πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής. Ο Παπαδόπουλος θα βρίσκεται κανονικά στην σηµερινή «πρώτη» του Πανηλειακού.

στον Πέτρου της Αγ. Παρασκευής. Ο 31χρονος αµυντικός µέσος όµως έχει δεχθεί πρόταση και από τον Παναιγιάλειο! Ο Πέτρου έχει πλούσιο βιογραφικό, µιας και έχει αγωνιστεί µεταξύ άλλων σε Αιολικό, Αιγάλεω, Ξάνθη, Νίκη Βόλου. Εξετάζει και άλλες περιπτώσεις

«Καλοβλέπει» άλλους δυο Ο Πανηλειακός βρίσκεται κοντά στην απόκτηση και δεύτερου παίκτη από τον Παναιγιάλειο. Πρόκειται για τον τρίτο περσινό αρχηγό (!) τον ∆ηµήτρη Νικολόπουλο, που και αυτός ήταν βασικός στην οµάδα του Αιγίου, όπως και ο Παπαδόπουλος. Ο Νικολόπουλος είναι 25 ετών και αγωνίζεται στην αριστερή πλευρά της µεσαίας γραµµής. Πέρσι στο Αίγιο ήταν ο παίκτης που εκτελούσε σχεδόν όλα τα “στηµένα”.

Το νέο απόκτηµα του Πανηλειακού Παναγιώτης Παπαδόπουλος.

Ακόµη ο Πανηλειακός έχει κάνει πρόταση

Στο µεταξύ συνεχίζονται οι επαφές της διοίκησης και µε άλλους υποψήφιους µεταγραφικούς στόχους, από Β’ και Γ’ Εθνική. Χαρακτηριστικές είναι οι περιπτώσεις του Θωµά Μακρή (32 ετών, επιθετικός, πέρυσι στον Α’ γύρο µε το Χαϊδαρι, και στο Β γύρο µε την Αγ. Παρασκευή, ενώ έχει αγωνιστεί και σε Σκόντα Ξάνθη στην Α’ Εθνική, στο Αιγάλεω, πρώτος σκόρερ της Β’ Εθνικής τη σεζόν 2000-2001 µε 16 γκολ, στη Χαλκηδόνα, στον Ηλυσιακό, τον Εθνικό Αστέρα και τον Άγιο ∆ηµήτριο), ο Παναγιώτης Μπρής, ο Μανώλης Σπυριδάκης (µέσος της Καλαµάτας), ο Μεσσήνιος επιθετικός Σταύρος Τσουλάκος και άλλοι.

Ο Θ. Βαγγόπουλος και ο ∆ηµήτρης Τζανέτος Στο µεταξύ, όπως έχει ήδη γνωστοποιηθεί από τη διοίκηση, λόγω ενός προβλήµατος υγείας (και συγκεκριµένα στη µέση) που ταλανίζει το γυµναστή ∆ηµήτρη Τζανέτο - ο οποίος έχει αποφασιστεί ότι θα είναι ο άµεσος συνεργάτης του Γ. Βλαστού τη νέα περίοδο - για το διάστηµα της προετοιµασίας και µέχρι το τέλος Αυγούστου, το πόστο της εκγύµνασης θα αναλάβει προσωρινά για το διάστηµα αυτό, ο Θόδωρος Βαγγόπουλος. Στη συνέχεια, κι από αρχές Σεπτεµβρίου, που αναµένεται να έχει επιστρέψει ο ∆. Τζανέτος στα καθήκοντα του, ο Θ. Βαγγόπουλος θα επιστρέψει στο πόστο του ως υπεύθυνος Ακαδηµιών του Πανηλειακού (εκεί η έναρξη των δραστηριοτήτων προσδιορίζεται για τις 15 Σεπτεµβρίου).

Παρόντες στην «πρώτη»

Ο ∆ηµητρουλόπουλος Σήµερα το πρωί – λογικά - θα γίνει η τελική συνάντηση µε το Ζαχαρία ∆ηµητρουλόπουλο για να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέµα απόκτησης του.

Από εκεί και πέρα, είναι ήδη παίκτες της οµάδας και οι Π. Τσουκαλάς, Αλ. Βλαστός, Τασ. Ζάγκος, Χρ. Ψυχογιός, αλλά και οι νεαροί Καπετανάκης, Νικολόπουλος, ∆άνισκας.

O ∆ηµήτρης Μπράβος και οι συµπαίκτες του µπαίνουν σε περίοδο προετοιµασίας πλέον.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

19

Η Έναρξη της προετοιµασίας

Σήµερα λοιπόν στις 6.30 µ.µ. στη Συντριάδα θα γίνει η “πρώτη” του Πανηλειακού για τη νέα σεζόν. Η διοίκηση εξέδωσε ανακοίνωση-κάλεσµα που αναφέρει: “Τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου θα γίνει η επίσηµη πρώτη του ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ της νέας περιόδου στις εγκαταστάσεις της οµάδας στη Συντριάδα, η οποία θα αρχίσει στις 6.30 µµ. Θα πραγµατοποιηθεί αγιασµός και ανοικτή για τους φίλους της οµάδας προπόνηση. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΤΑΠ Πανηλειακός καλεί, το Νοµάρχη Ηλείας, το ∆ήµαρχο Πύργου, τους ∆ηµάρχους της ευρύτερης περιοχής, τον πρόεδρο και το ∆.Σ. της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας, καθώς επίσης τους φορείς και τις αρχές του τόπου, να παρευρευθούν στην έναρξη της νέας µεγάλης προσπάθειας της οµάδας µας, στέλνοντας και το πρώτο µήνυµα στήριξης ενόψει της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου στη Γ’ Εθνική κατηγορία».

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Πέρσι οι παίκτες του Πανηλειακού είχαν ξεκινήσει την προετοιµασία τους για την ∆’ Εθνική. Σήµερα θα ξεκινήσουν για την Γ’ Εθνική.

Μία «ανάσα»... από Αρ.Παναγιωτόπουλο

Οι διαφηµίσεις και τα διαρκείας

Σε ό,τι αφορά άλλα θέµατα, για το διαφηµιστικό κοµµάτι, ξεκινά η διάθεση των χώρων στο Στάδιο Πύργου, για διαφηµιστικές ταµπέλες και όσοι επιχειρηµατίες επιθυµούν να διαφηµιστούν µπορούν να πάρουν πληροφορίες από τα γραφεία του Πανηλειακού (τηλ. 26210 25749) και στο τηλ. 6982 085441 (Χρήστος Γιαννακόπουλος). Η ανακοίνωση για τα διαρκείας

Ένα άλλο πολύ σηµαντικό θέµα αφορά τα εισιτήρια διαρκείας, για τα οποία υπάρχει και σχετική ανακοίνωση - κάλεσµα: “Η ώρα του “ερυθρόλευκου” κόσµου, καθώς και κάθε Πυργιώτη και Ηλείου, είναι τώρα! Όλοι µαζί µε εισιτήριο διαρκείας για τον Πανηλειακό. Ηρθε η στιγµή να κάνουµε ένα µεγάλο αλλά και προσιτό σε όλους βήµα για την ενίσχυση της οµάδας µε την αγορά διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 20102011, για να γίνουµε το στήριγµα της οµάδας στην δύσκολη χρονιά, που µας περιµένει. Ζητάµε από τον κόσµο της οµάδας να είναι εκεί. Θέλουµε την

Tου Γ.Παπαφωτόπουλου Χωρίς καµία µεταγραφική εξέλιξη κύλησε το Σαββατοκύριακο για τον Άστερα Αµαλιάδας. Όµως ίσως και σήµερα ανακοινωθεί και επίσηµα ένας ακόµα «µικρός» µετά το Ζώντο (από Ηλειακό Λεχαινών). Πρόκειται για τον ταλαντούχο Αρ.Παναγιωτόπουλο, ο οποίος έχει φορέσει και στο παρελθόν τα «βυσσινόλευκα» και πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία στον Ατρόµητο Βαρβάσαινας, µε το Νο6 στη φανέλα. Είναι γεννηθείς το 1990 και ένα από τα «τρεχαντήρια»... των Ηλειακών γηπέδων! Πέρα όµως από αυτόν, ίσως αποκτηθούν δύο ακόµα «µικροί» ώστε να «γεµίσει» το ρόστερ της οµάδας σε αυτή την κατηγορία. Από εκεί και πέρα βέβαια εξακολουθεί το ενδιαφέρον για έναν σέντερ φορ από τη Β.Ελλάδα, µε τις προτάσεις να πέφτουν «βροχή», ενώ εξετάζονται και πολλά βίντεο από πλευράς των ανθρώπων του Αστέρα και του τεχνικού του. Σε µία εβδοµάδα αρχίζει η προετοιµασία

Την αγορά των διαρκείας από τους φιλάθλους της οµάδας περιµένει η διοίκηση του Πανηλειακού.

συµπαράσταση του και τη στήριξη του, κυρίως προς τους παίκτες. Ξεκινάµε την πώληση των εισιτηρίων διαρκείας νωρίς, δίνοντας τη δυνατότητα

στον κόσµο της οµάδας µας να στηρίξει αυτή τη µεγάλη προσπάθεια για τον Πανηλειακό µας! Η δύναµη της οµάδας θα είµαστε όλοι µαζί!”

Επηρεάζονται µεταγραφές και αποδοχές

«Η οικονοµική κρίση χτυπάει την πόρτα µας και η αύξηση του συντελεστή φορολογίας ήδη έχει επηρεάσει τη µεταγραφική πολιτική των οµάδων» υπογράµµισε µιλώντας στο «Βήµα» ο πρόεδρος της Ένωσης Β - Γ Εθνικής κ. Σπύρος Καλογιάννης (φωτο), εξηγώντας αναλυτικά: «Η αύξηση της φορολογίας αυξάνει το κόστος των ΠΑΕ και θα οδηγηθούµε σε µείωση αποδοχών. Πέρυσι στη Β Εθνική υπήρχαν συµβόλαια άνω των 100.000 ευρώ. Οι εφετινές µεταγραφικές κινήσεις είναι ελάχιστες και τα συµβόλαια που υπογράφονται δεν ξεπερνούν τις 20.00030.000 ευρώ. Επιπλέον περιµένουµε µικρότερη προσέλευση θεατών στα γήπεδα, ενώ δεν πρέπει να αποκλειστεί το ενδεχόµενο κάποιες οµάδες να δηλώσουν αδυ-

Το «βάρος»... στους µικρούς!

ναµία συµµετοχής ειδικά στο πρωτάθληµα της Γ Εθνικής. Η χορηγία µε τον ΟΠΑΠ σταµάτησε να εκτελείται, ενώ στον αέρα είναι και οι τηλεοπτικές µεταδόσεις». Και ο κ. Καλογιάννης καταλήγει: «Οι οµάδες οφείλουν να προσαρµοστούν στα νέα οικονοµικά δεδοµένα και όχι µόνο. Θα πρέπει να αλλάξουµε την εικόνα των πρωταθληµάτων µας και να κερδίσουµε εκ νέου την εµπιστοσύνη των φιλάθλων. Επιπλέον είναι υπαρκτός ο κίνδυνος να µην µπορέσει εφέτος η Ένωση να καταβάλει τα έξοδα µετακίνησης των οµάδων της Γ Εθνικής, που ανέρχονται σε 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ προς το παρόν δεν είναι δεδοµένη η διεξαγωγή του πρωταθλήµατος νέων Β Εθνικής, το κόστος του οποίου αγγίζει το 1 εκατ. ευρώ».

Εν τω µεταξύ στην τελική ευθεία µπαίνει από σήµερα ο Αστέρας, ενόψει της πρεµιέρας που αρχικά έχει καθοριστεί για την επόµενη ∆ευτέρα 26 Ιουλίου. Ίσως όµως αυτή ξεκινήσει την Κυριακή µε τον καθιερωµένο αγιασµό και την πρώτη συνάντηση γνωριµίας. Όλα θα ξεκαθαρίσουν µέχρι την Τετάρτη. * Σε καλό δρόµο βρίσκεται ο Αστέρας µία εβδοµάδα πριν την «πρεµιέρα» της προετοιµασίας


20 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου

Η «εικόνα» των 16 Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Ε

δώ και τρεις περίπου µήνες έχει ολοκληρωθεί το πρωτάθληµα της Α1κατηγορίας, µε την έναρξη του νέου να θέλει ακόµη… µπόλικο χρόνο. Συγκεκριµένα η σέντρα στο νέο πρωτάθληµα θα γίνει το Σαββατοκύριακο 18 – 19 Σεπτεµβρίου,

και οι οµάδες έχουν όλο το χρόνο να προγραµµατίσουν τις κινήσεις τους! Πάντως τα περισσότερα σωµατεία σιγά – σιγά φουλάρουν… Εµείς θα επιχειρήσουµε και σήµερα, να δώσουµε στους φιλάθλους – αναγνώστες µια εικόνα για το πώς κινούνται οι 16 οµάδες, αυτή τη στιγµή και που φαίνεται ότι στοχεύει η

κάθε µια. Θα ξεκινήσουµε µε τον Ξενοφώντα Κρεστένων ο οποίος υποβιβάστηκε από την ∆ Εθνική κατηγορία, θα συνεχίσουµε βάσει βαθµολογικής κατάταξης, µε τις οµάδες που ήταν και πέρυσι στην Α1, και θα κλείσουµε την αναφορά µας µε τις οµάδες που ανέβηκαν από την Α2!

Κένταυρος Μαγούλας

Ξενοφών Κρεστένων

Με την ίδια «συνταγή», Κ. Κονδύλης (πρόεδρος) και Αρ. Ρουµελιώτης (προπονητής) συνεχίζει η οµάδα των «πρασίνων » και τη νέα περίοδο.. Η οµάδα έχει πίσω της γερές βάσεις , και µπορεί να πρωταγωνιστήσει και τη νέα περίοδο. Παρότι οι άνθρωποι του συλλόγου δεν «ανοίγονται»! Πάντως η πρώτη µεταγραφή είναι ο 16χρονος Κυριάκος Κωνσταντόπουλος από τον Ηρακλή Πύργου, και ακολουθούν έως τώρα… οι Β. Γιαννακόπουλος (πέρυσι στο Πανόπουλου), ∆. Πετρόπουλος (Πανηλειακός), και Λ. ∆ιονυσόπουλος (Κυπαρισσία). Ενώ παρελθόν αποτελούν οι Αλεξανδρόπουλος, Γαρουφαλής, Γιακουµέλος, και Μόσχοβος. Όµως οι «φήµες» µιλάνε και για αλλές µεταγραφές «εκπλήξεις»

Οι «ερυθρόλευκοι» της Κρέστενας θα στηριχτούν και στην Α1 στην ίδια «συνταγή», µε τον Άγγελο Κουή στην προεδρία, και τον ∆ηµήτρη Μπατζάκα στην τεχνική ηγεσία Ο προγραµµατισµός έχει ήδη ξεκινήσει, µε τον βασικό ντόπιο κορµό να παραµένει στην οµάδα, έχοντας όµως φύγει σχεδόν όλοι οι «ξένοι», εκτος του Στ. Ζαπάντη, όµως το σίγουρο είναι ότι θα αποκτηθούν 5 µε 6 το πολύ µεταγραφές ( 2 γκολκίπερ, 2 επιθετικοί, και ίσως 1 – 2 κεντρικοί ). Προς το παρών έχουν αποκτηθεί οι Αγ. Νικολόπουλος (Στρέφι), και Θαν. Γεωργίου (Πελόπιο), όµως ακούγονται πολλά ονόµατα…

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ Την επόµενη περίοδο ο ιστορικός ΠΑΟΒ, θα έχει ως πρώτο φυσικά µέληµα τον πρωταθλητισµό, αφού οι βάσεις υπάρχουν από την προηγούµενη χρόνια. Η οµάδα έχει ήδη ισχυρό ∆.Σ. µε πρόεδρο τον γνωστό δικηγόρο κ. Σπ. Χαρώνη ενώ στον πάγκο συνεχίζει για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά ο Ηλ. Φωτόπουλος. Η οµάδα µε εξαίρεση … τον γκολκίπερ Ψυχογιό(εντάχτηκε στον Πανηλεικό), και τον Κ. Σταθόπουλο, κράτησε ολόκληρο τον βασικό της κορµό, και έως τώρα έχει κάνει πολύ καλές κινήσεις, όπως είναι οι Γεωργιόπουλος (∆άφνη Ανδραβίδας), Καπατσούλιας (∆άφνη Ανδραβίδας ), Χαµατάι (∆όξα Ν.Μανωλάδας), Ρέγκλης (Άρης ∆ήµητρας) και Αν. Αντωνόπουλος (∆άφνη Ανδραβίδας). Ο ΠΑΟΒ πλέον θυµίζει τον παλιό καλό εαυτό του!

∆άφνη Ανδραβίδας Όπως όλα δείχνουν, η οµάδα πλέον αλλάζει «ρώτα» και θα στηριχτεί στο ντόπιο υλικό µε κάποιες λίγες προσθήκες, χωρίς φυσικά να βάζει στόχους. Όµως έχει εµπειρία, άριστες εγκαταστάσεις και µπορεί να πρωταγωνιστήσει. Το ∆.Σ. παρέµεινε σχεδόν το ίδιο, µε τον ακούραστο Παν. Αλεβιζόπουλο να συνεχίζει στην προεδρία ενώ νέος τεχνικός είναι ο Ζώης Ανδριόλας ! Παρελθόν αποτελούν από τον σύλλογο οι, Π. Τσουκαλας, Σωτηρόπουλος, Γεωργιόπουλος, Καπατσούλιας, Αν. Αντωνόπουλος, Καραλάγας Βατσής, Μουσερής, και Χρόνης, ενώ έχουν αποκτηθεί οι Χρ. Αντωνόπουλος(Κάστρο), Καραπάνος (Αστέρας Αµαλιάδας), Χοτζάι (παλιός παίκτης του Χάβαρι και πέρυσι οµάδας της Εύβοιας) και Γ. Τσαούσης (Α.Ο. Κάστρο).

Αίαντας Γαστούνης Οι πρώτες κινήσεις του ιστορικού συλλόγου δείχνουν ότι η οµάδα της Γαστούνης θα συνεχίσει την «συνταγή» που ξεκίνησε πέρυσι! ∆ηλ. τόπο στα ντόπια παιδιά µε στόχο την δηµιουργία µιας οµάδας µε πολύ µέλλον. Αυτό άλλωστε είναι και το πρώτο δείγµα του νέου ∆.Σ., του οποίου «ηγείται» ο κ, Ερρίκος Περιβολάρης. Ο Αλέξης Γαβριλόπουλος στον διπλό ρόλο του παίκτη προπονητή, µε συνεργάτη τον Ανδρέα Κορµπάκη θα βρίσκονται στον πάγκο, ενώ θα γίνουν µέχρι τέσσερις µεταγραφές για µια πορεία λίγο καλύτερη από την περσινή περίοδο, µε πρώτη αυτή του περσινού φόρ της Αναγέννησης Παλαιοχωρίου Παν. Γαβριλόπουλου ! Πάντως για την ώρα παρελθόν αποτελούν οι Κουτσούµπας ,Μπελεκούκιας, Καλαρίτης, Σταµατάτος και Χριστοφοράτος.

Ηλειακός Λεχαινών Πολύ δύσκολα θα αλλάξει «ρώτα» από την περασµένη περίοδο και ο Ηλειακός Λεχαινών. Η φιλοσοφία στους «κυανόλευκους» πάντως, είναι να δουλέψουν δυο – τρία χρόνια, ώστε να µπουν οι βάσεις για µια δυνατή οµάδα µέλλοντος! Αυτός τουλάχιστον είναι και ο στόχος της συγχώνευσης του Ηλειακού µε την Α.Ε.Μ., µε την δεύτερη να λειτουργεί πλέον ως η «θυγατρική» του πρώτου! Στο «τιµόνι της οµάδας παραµένει ο κ. Αν. ∆ηµησιάνος, και στον πάγκο ο Νίκος Γκρίλλας. Το ευχάριστο είναι ότι ανανέωσε ο γκολκίπερ Ζήγκος, και παραµένει ο βασικός κορµός.Ενώ πρώτη µεταγραφή είναι ένας γνώριµος της οµάδας, όπως είναι ο Χρ. Μουσερής.

Ατρόµητος Βαρβάσαινας Με στόχο και πάλι την άνετη παραµονή και ότι ήθελε προκύψει στην πορεία, θα µπει και στο επόµενο πρωτάθληµα η οµάδα των Νίκου Κουσκουλιάνου (πρόεδρος) και Αλέκου Τοµαρόπουλου (προπονητής). Βέβαια στο ρόστερ θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές, όµως αρκετοί από τον βασικό κορµό που πέρυσι εντυπωσίασε, αναµένεται να παραµείνουν ! Το σίγουρο είναι ότι έως τώρα έχουν γίνει καλές µεταγραφές, µε έµπειρους και καταξιωµένους παίκτες, όπως π.χ. οι Μ. Βασιλακόπουλος και Ντ. ∆ηµητρόπουλος από Αµπελώνα, ∆. Παρράς από Κάστρο, Οικονοµίδης (Στρέφι), ∆. και Π. Αλεξόπουλος από Βούναργο. Ενώ παρελθόν αποτελούν οι, Μαντάς, Ζέρβας, Τσαγκάρης, Κατσίκης και Τσιτσιρόπουλος.

Κεραυνος Χειµαδιου Σε καλό δρόµο δείχνει να βρίσκεται ο σύλλογος του ∆ήµου Ωλένης , ιδίως τώρα που έβγαλε νωρίς διοίκηση, µε τα περισσότερα µέλη του υπάρχοντος ∆.Σ. να συνεχίζουν να βρίσκονται κοντά στην οµάδα και την νέα περίοδο. Νέος τεχνικός µετά την φυγή του Γ. Βαρουξή, θα είναι ο Κύριλλος Παλαιολόγος που επιστρέφει στον πάγκο της οµάδας ύστερα από ένα χρόνο, µε την οµάδα να θέλει σίγουρα ενίσχυση, αφού κάποιοι παίκτες θα φύγουν (ήδη ο Γ. Κουτσογιαννόπουλος αποτελεί παρελθόν, όπως επίσης και οι Μπίρµπας, Κοσσιαράς, Ρήγας, Μανδαράκης ), ενώ πρόβληµα υπάρχει και µε τους Αγριδιώτη και Π. Κωνσταντόπουλο, οι οποίοι λόγω σπουδών θα βρίσκονται εκτός Ηλείας!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου

21

οµάδων της κατηγορίας •Η εφηµερίδα «Πατρίς» παρουσιάζει τις όποιες εξελίξεις έχουν υπάρξει σε όλα τα επίπεδα στις οµάδες έως τώρα! Αλφειός Επιταλίου

∆όξα Ν. Μανωλάδας

Με τον κ. Γιάννη Καράµπελα για δεύτερη συνεχόµενη χρονιά στο «τιµόνι» του, και τον Πανάγο Γιαννακόπουλο να συνεχίζει στον πάγκο, θα πορευτεί ο Αλφειός Επιταλίου και τη νέα περίοδο. Πάντως στο ρόστερ δεν προβλέπονται σηµαντικές αλλαγές, µε τους µικρούς παίκτες πλέον να έχουν «ψηθεί» πέρυσι στην Α1, και µε µια µικρή ενίσχυση να µπορούν την άνετη παραµονή. Όµως σίγουρα θα γίνουν κάποιες µεταγραφές στα πλαίσια βέβαια που το επιτρέπουν τα οικονοµικά του συλλόγου. .Παρελθόν αποτελούν οι, Κουτσαβίτης (Αστέρας Αµαλιάδας), Καµαρινός και Κολλιόπουλος

Ούτε φωνή ούτε ακρόαση από την «ακριτική» ∆όξα Ν. Μανωλάδας, καθώς ο καιρός κυλάει…και παρά τις τρεις Γ.Σ. παραµένει το διοικητικό αδιέξοδο, µε την λύση τελικά να δίνουν και πάλι, οι ροµαντικοί του χωριού (Σ. Σταυρόπουλος, Αντ. Λάζαρης), και αυτοί που έχουν πονέσει τον σύλλογο! Ενόψει της νέας περιόδου, ο στόχος είναι µια άνετη παραµονή και ότι ήθελε προκύψει! Στηριζόµενοι βεβαίως στα ντόπια παιδιά της περιοχής, αφού φεύγουν σχεδόν όλοι οι «ξένοι» της οµάδας. Μάλιστα οι Ανδρεόπουλος και Σπ. Αντωνόπουλος ήταν οι πρώτοι!

Α.Ο. Κάστρου «Άκαρπες » ήταν όλες οι Γ.Σ. του συλλόγου, µε την κατάσταση αυτή την ώρα να είναι µετέωρη! Όµως πολύ δύσκολα θα υπάρξει «φως», από την στιγµή µάλιστα που ο επί σειρά ετών πρόεδρος κ. Νίκος Αλεξόπουλος δηλώνει αποφασισµένος να φύγει οριστικά! Έτσι το µέλλον της οµάδας είναι «σκοτεινό», και όλα τα σενάρια είναι πιθανά! Ακόµα και της µη καθόδου στο πρωτάθληµα, αλλά της δήλωσης συµµετοχής ! Αφού σχεδόν έχουν αποχωρήσει όλοι οι παίκτες.

Ολυµπιακός Λαµπετίου Μεγάλους στόχους και για την επόµενη περίοδο έχει βάλει και η οµάδα του Λαµπετίου. Άλλωστε η παραµονή στον πάγκο του Πατρινού άσου της Παναχαϊκής Πέτρου Λεβεντάκου αυτό δείχνει! Είδη οι πρώτες µεταγραφικές κινήσεις των Λιόση, Σχοινά, Προκόπη, Μαγκαφά και Σ. Αντωνόπουλου , δείχνουν ότι οι «ερυθρόλευκοι» του Λαµπετίου πάνε για µεγάλες κινήσεις! Άρα έπεται εντυπωσιακή συνέχεια! Ενώ παρελθόν αποτελούν οι Μουρούτης, Νούσιας, και Καπετανάκης.

Ηφαιστος Βουναργου Ερωτηµατικό αποτελεί το µέλλον του ιστορικού Ήφαιστου Βουνάργου, µε τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Νίκο Πετρόπουλο να αποχωρεί απογοητευµένος µετά τις αλλεπάλληλες αποτυχηµένες Γενικές Συνελεύσεις. Έτσι έχει συσταθεί µια επιτροπή «σωτηρίας» προκειµένου να δώσει λύση! Πάντως η κατάσταση στον ιστορικό σύλλογο είναι πολύ δύσκολη, µε τους περισσότερους παίκτες όπως οι, Αγγελόπουλος, Παρράς, ∆ουβαράς, Κουβελιώτης, ∆. και Π Αλεξόπουλος, Β. Χριστοδουλόπουλος, Βισβάρδης, Τσάµης, Κόλλιας κ.λ.π. να αποτελούν παρελθόν! Ενώ και οι υπόλοιποι θέλουν να φύγουν! Άρα απαιτούνται τώρα, τουλάχιστον 15 µεταγραφές για να κατέβει η οµάδα στο πρωτάθληµα.

Προοδευτική Μανωλάδας Μια από τα ίδια αναµένεται να είναι και την επόµενη περίοδο, η Προοδευτική Μανωλάδας. Με τον ακούραστο πρόεδρο κ. Παναγιώτη Μπιτούνη να βγάζει και πάλι τα «κάστανα από την φωτιά»! Στηριζόµενη όπως πάντα η οµάδα στο δικό της έµψυχο δυναµικό, ίσως… µε κάποιες προσθήκες από την γειτονική Αχαΐα, θα στοχεύσει και πάλι την άνετη παραµονή. Στον πάγκο ίσως… παραµείνει και πάλι ο Μάκης Πολίτης!

Π.Φ.Ο. Πανόπουλου Ο πρωταθλητής της περασµένης Α2 κατηγορίας δεν έχει αλλαγές στον πάγκο του, αφού παρέµεινε το δίδυµο της επιτυχίας των Λάκη Αθανασόπουλου και Παναγιώτη Παυλόπουλου. Όµως αλλαγές θα υπάρχουν στο ρόστερ, καθώς µέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί 11 παίκτες, στην προσπάθεια του πρωταθλητισµού που θα κάνει και τη νέα χρονιά η οµάδα των «πρασίνων», ενώ ακόµα δεν έχει πει την τελευταία λέξη! Ντ. Παναγιωτακόπουλος, Γιαν. Σωτηρόπουλος, Νικ. Χρονόπουλος, Φ. Παναγόπουλος, Αντ. Μουζής, Γ. Κουτσογιαννόπουλος, Σπ. Αθανασόπουλος, Παν. Τσαγκάρης, Σωτ. Παναγιωτόπουλος, Χρ. Μικελόπουλος, και Ροδ. Μπούζο είναι µερικά από τα «µεγάλα ονόµατα» που έχουν αποκτήσει οι «πράσινοι» Ενώ παρελθόν προς το παρών… αποτελούν οι Β. Γιαννακόπουλος, Ι. Καζάκης, Σ. Τριγάζης, Σπ. Μακρής, και Νικ. Ζαφειράκης

Άρης Στρεφίου Μπορεί η οµάδα να ανέβηκε στην Α1 κατηγορία, όµως παρά τον ενθουσιασµό της ανόδου, υπήρξε «δυστοκία» για νέο ∆.Σ. και την λύση προκειµένου να µην διαλυθεί ο σύλλογος, έδωσαν και πάλι τόσο ο νυν πρόεδρος κ. Πάνος Τζούβαλης, όσο και τα υπόλοιπα µέλη του περσινού ∆.Σ., όπως ο εργάτης αυτού, Μένης Μιχαλόπουλος! Η οµάδα πλέον αλλάζει «ρώτα» και φεύγοντας όλοι οι «ξένοι» µε τον Ανδρέα Νικολόπουλο στο πάγκο της, θα στηριχτεί στα ντόπια παιδιά, και αυτά της γύρω περιοχής! Παρελθόν αποτελούν οι, Μουζής (Πανόπουλου), Καµπάς (Νίκη Τραγανού), Οικονοµίδης (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Μπερέτσος (Αργοναύτης), Σταυρόπουλος (Λάνθι), Βασιλείου (Λάνθι) και Αγ. Νικολόπουλος (Ξενοφών).


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Η φανέλα µε το Νο 1 στο Γ. Τσαούση!

Ο

Αµαλιαδίτης πολύ έµπειρος γκολκίπερ Γιώργος Τσαούσης παρά τα όσα είχαν ακουστεί περί Λαµπετίου και Κρέστενας είναι και επίσηµα ο νέος γκολκίπερ της ∆άφνης Ανδραβίδας για τη νέα περίοδο. Ενας παίκτης για τον οποίο δεν χρειάζονται συστάσεις

έχοντας παίξει σε αρκετές οµάδες και τα τελευταία χρόνια στον Α.Ο. Κάστρου, φτάνοντας µέχρι την ∆’ Εθνική. Πάντως για να τον αποκτήσει η ∆άφνη έδωσε «µάχη» καθώς αποτελούσε «µήλο της έριδος»! Αυτή είναι η 4η επίσηµη µεταγραφή µετά τους Χρ. Αντωνόπουλο, Καραπάνο και Χο-

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

5η προσθήκη ο Βασ.Μαγκαφάς

Στην 5η επίσηµη φετινή του µεταγραφή προχώρησε το Σαββατοκύριακο ο «νεοφώτιστος» Ολυµπιακός Λαµπετίου, µε την απόκτηση του Αµαλιαδίτη µέσου Βασίλη Μαγκαφά. Ενός παίκτη που την περασµένη περίοδο αγωνίστηκε µε επιτυχία στον Α.Ο.Κάστρου, ενώ για πολλά χρόνια αποτελούσε βασικό στέλεχος του Αστέρα Αµαλιάδας, καθώς είναι « δικό του παιδί», έχοντας παίξει µαζί του και στο πρωτάθληµα της ∆’Εθνικής. Να θυµίσουµε ότι έχουν αποκτηθεί ακόµα για την οµάδα του Κ.Ντάβαρη και οι: Σχοινάς, Λιόσης, Προκόπης και Σ.Αντωνόπουλος, ενώ βέβαια έπεται συνέχεια!

Πρόταση σε Κ. Νιπεργιάλη για συνεργασία Εν τω µεταξύ το ∆.Σ. της «πριγκί-

πισσας» έχει κάνει πρόταση στον καταξιωµένο Αµαλιαδίτη γυµναστή Κώστα Νιπεργιάλη για γυµναστή της οµάδας και περιµένει απάντηση µε τις πληροφορίες να λένε ότι βρίσκονται µια «ανάσα» από τη συνεργασία τους!

Τα «κίτρινα» θα φορά τη νέα περίοδο ο Γ. Τσαούσης.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Πήρε Νεοφώτιστο και παραµένει ο Γιακουµέλος Στην 5η φετινή του µεταγραφή προχώρησε και επίσηµα ο Κένταυρος Μαγούλας µε την απόκτηση του ταλαντούχου Γ.Νεοφώτιστου. Ο παίκτης µε εµπειρία ∆’ Εθνικής από τη θητεία του σε Αστέρα Αµ. τη σεζόν 2007-08, Α1 κατηγορίας την περίοδο 2008-09 µε τα χρώµατα του Ατρόµητου Βαρβάσαινας, καθώς και τον Ξενοφώντα Κρεστένων πέρυσι στη ∆’ Εθνική, αναµένεται να βοηθήσει σηµαντικά την οµάδα του Άρη

Ρουµελιώτη, στην οποία τελικά από τους παίκτες που είχαν ανακοινωθεί ότι φεύγουν, παραµένει ο έµπειρος µεσοεπιθετικός Αργ.Γιακουµέλος! Στόχος τώρα του ∆.Σ. ένας πολύ έµπειρος γκολκίπερ µε µακρά θητεία στη ∆’ Εθνική, µε τον οποίο οι «πράσινοι» βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής... Μάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι το αργότερο µέχρι την Τετάρτη ο παίκτης θα έχει κλείσει, ενώ στα υπόψιν βρίσκεται και ένας

Συνεχίζει να φορά τα «πράσινα» ο Αργ.Γιακουµέλος.

ακόµα Ηλείος γκολκίπερ, µε χρόνια παρουσία στα Ηλειακά γήπεδα, που πέρυσι έπαιζε σε οµάδα Α2 κατηγορίας!

Στην παραλία Κατακόλου µπροστά από το BANANA

Τουρνουά Beach Soccer 5Χ5

Ελεύθερος ο Ι.Σπηλιόπουλος

Παράλληλα ελεύθερος έµεινε από την οµάδα, ο περυσινός πρώτος σκόρερ της Α2 Γιάννης Σπηλιόπουλος και έτσι θα αναζητήσει αλλού την τύχη του!

τζαΐ, ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες µεταγραφές!

Ο περυσινός πρώτος σκόρερ της Α2 Γιάννης Σπηλιόπουλος που έµεινε ελεύθερος από το Λαµπέτι!

Το τουρνουά Beach Soccer 5X5 ήδη ετοιµάζεται και θα αποτελέσει το ποδοσφαιρικό γεγονός της παραλίας του Κατακόλου! Το τουρνουά θα πραγµατοποιηθεί στο γήπεδο που βρίσκεται στη θέση Αλκυώνα στο Κατάκολο, µπροστά από το γνωστό beach bar BANANA. Χορηγός θα είναι το site asist.gr ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι ήδη από την πρώτη µέρα γνωστοποίησης υπάρχει µεγάλο ενδιαφέρον. Μεταξύ άλλων θα µετά-

σχουν και γνωστά ονόµατα του τοπικού ποδοσφαίρου. Οι εκπρόσωποι των ενδιαφεροµένων οµάδων, µπορούν να παίρνουν πληροφορίες και να δηλώνουν συµµετοχή για το τουρνουά αυτό στο τηλέφωνο 6976 444267 (καθηµερινά, ενώ η συµµετοχή είναι δωρεάν). • Τις αµέσως επόµενες µέρες θα γίνουν γνωστές και οι λεπτοµέρειες διεξαγωγής.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Α.Ο.ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ

Αλλαγή σελίδας ... µε πρόεδρο το Γ.Χατζόπουλο

γιος του Νικ., Φεφλές Ανδρέας Όπως λοιπόν σας είχαµε προαναγτου Κων. , Αντωνακόπουλος Νιγείλει, οι παλαίµαχοι παίκτες του κόλαος του Γ. και Αµπατζής ΒαΑ.Ο.Μακρισίων, ανέλαβαν την οµάδα σίλειος του Γ. µε πρόεδρο τον πρώην διαιτητή Γιώργο Χατζόπουλο. Ενώ στο νέο ∆.Σ. µετέχουν και άλλοι παλαίµαχοι Σήµερα το βράδυ διοργανώνει παίκτες όπως οι Βασ.Αµπατζής, Φελαϊκό πανηγύρι! φλές Αν., ∆άγκαρης Γιαν. κλπ. Η Όπως κάθε χρόνο µε την ευσύνθεση του νέου ∆.Σ. έχει ως εξής: καιρία της εορτής του πρ.Ηλία, Πρόεδρος:Χατζόπουλος Γεώργιος ο αθλητικός όµιλος Μακρισίων του Νικ. διοργανώνει παραδοσιακό Αντιπρόεδρος: Γκαβός Γεώργιος του λαϊκό πανηγύρι σήµερα το Γρ. βράδυ (παραµονή της εορτής), Ανάλογες στιγµές αναµένεται να ζήσει και τη νέα περίοδο Α’ Γεν.Γραµµατέας:Μπέρτσος Ιωάν- το γήπεδο των Μακρισίων. στο χώρο της πλατείας του νης του Γ. ∆.∆.Μακρισίων και προσκαλεί Β’ Γεν.Γραµµατέας: Μπέρτσου Αγγεάπαντες να γλεντήσουν µαζί λική του Ι. του µέχρι το πρωί, µε το συγΥπ.Γηπέδου: Φεφλές Ανδρέας του Κων/νου Α’ Ταµίας: ∆ελέγκος Κων/νος του ∆ηµ. κρότηµα του Σάκη Καψοκοίλη και να γευκαι Κοτσόπουλος Παναγιώτης του Αθ. Β’ Ταµίας: Καραθανάσης ∆ηµήτριος του Ε. τούν την υπέροχη ντόπια γουρνοπούλα, Υπ. για το δήµο: ∆άγκαρης Ιωάννης του Α’ Γεν.Αρχηγός: Τσούρας Γεώργιος του Αθ. πίνοντας άφθονη µπίρα και όλα τα ποτά. Νικ. Β’ Γεν.Αρχηγός: Αµπατζής Βασίλειος του Γ. Είναι µια εκδήλωση που έχει γίνει θεσµός Υπ. εισιτηρίων: Κουρής ∆ιονύσιος του Γ. και Υπ. ∆ηµ.Σχέσεων: Παναγόπουλος Κων/νος στα Μακρίσια, και γίνεται για την οικονοΧατζόπουλος ∆ιονύσιος του Νικ. του Παν. µική ενίσχυση του συλλόγου! Όλοι οι δρόΥπ.Τύπου: Κουφωλιάς Κων/νος του Βασ. Έφορος υλικού: ∆άγλαρης Κων/νος του Γ. µοι λοιπόν απόψε οδηγούν στο ∆.∆. Επιτροπή Ακαδηµιών: Χατζόπουλος Γεώρκαι Αντωνακόπουλος ∆ιονύσιος του Ηλ. Μακρισίων.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Τρέξιµο στην Αυστρία, αγωνία µε Γκαλάς Η ∆ευτέρα αναµένεται να είναι καταλυτική στην υπόθεση του Γουιλιάµ Γκαλάς για τον Παναθηναϊκό, αφού αναµένεται να γίνει η “δεύτερη” επαφή των δύο πλευρών, µετά την αποτυχηµένη της Παρασκευής µε τους µάνατζέρ του παίκτη. Για τον θέµα αυτό, στην Αγγλία και την Γαλλία, επιµένουν µε δηµοσιεύµατα πως ο πρώην αµυντικός της Αρσεναλ, οδεύει για τον Παναθηναϊκό. Το “soccervoice” αναφέρει χαρακτηριστικά: “Ο Γουιλιάµ Γκαλάς φεύγει απο την Άρσεναλ και πάει στον Παναθηναϊκό, αφού δεν κατάφερε να βρει οµάδα στην Premier League“ τονίζουν στην Αγγλία. Στην Γαλλία και την “Le Parisien” και πάλι φιλοξενούνται δηλώσεις του προέδρου της Παρί Σεν Ζερµέν, Ροµπίν Λεµπρού, που ήταν υποψήφια για την απόκτησή του 32χρονου, όπου φαίνεται ξεκάθαρα η απόσυρση του ενδιαφέροντός της µε το “τριφύλλι” να είναι ο µοναδικός σύλλογος που µπορεί να τον αποκτήσει. “Είναι ένας παίκτης που µας απασχο-

λεί για το κέντρο της άµυνας µαζί µε κάποιους άλλους. Εχουµε κάνει επαφές µαζί του και µε τον ατζέντη του από τις αρχές του καλοκαιρού. Γνωρίζω ότι ο Παναθηναϊκός συζητά µαζί του αρκετό καιρό και πριν από λίγες µέρες του κατέθεσε εξαιρετική πρόταση. Μας έχει ενηµερώσει ο ατζέντης του και εµείς δύσκολα θα τη φτάσουµε. Μπορώ να πω ότι ο Γουλιάµ είναι κοντά στον Παναθηναϊκό. Εκτιµώ ότι δύσκολα θα χαλάσει η µεταγραφή γιατί δύσκολα θα βρεθεί οµάδα να δώσει αυτά τα χρήµατα“, υποστήριξε ο “ισχυρός άνδρας” του γαλλικού συλλόγου, δίνοντας νέα διάσταση στο θέµα. Σφίξιµο ο Λέτο Η Κυριακή για πολλούς είναι µέρα ξεκούρασης και µια ευκαιρία για κάποιους να αποδράσουν για µια παραλία. Οχι, όµως και για τους παίκτες του Παναθηναϊκού, που από το πρωί ξεκίνησαν το βασικό στάδιο της προετοιµασίας τους στο

6 εως 84 δόσεις

Κιτζµπούελ της Αυστρίας. Κάτω από εξαιρετικές συνθήκες για δουλειά, οι “πράσινοι” καταπίνουν χιλιόµετρα υπό το βλέµµα του Νίκου Νιόπλια. Ο τεχνικός των “πράσινων” που δεν δίστασε σε πολλά σηµεία της πρώτης προπόνησης να κάνει παρατηρήσεις σταµατώντας την προπόνηση (ιδιαίτερα στο “διπλό”). Στα απρόοπτα της πρώτης µέρας η ανησυχία για τον τραυµατισµό του Λέτο, που τελικά αποδείχθηκε πως δεν ήταν κάτι ανησυχητικό, αφού απλά ήταν ένα σφίξιµο. Ετσι ο Αργεντίνος µέσος έκανε πιο χαλαρό πρόγραµµα. Ακόµα τα αστεία δεν έλειπαν, αφού υπάρχει διάθεση µε τον Σισέ να κάνει πλάκα στον Σιµάο, όταν αυτός χτύπησε στα γενν… όργανα. Ο Γάλλος σταρ των “πράσινων” έχει συνεχώς στο πλευρό του τον Σίντνεϊ Γκοβού, και µαζί παρακολούθησαν το “διπλό” των συµπαικτών τους, αφού οι διεθνείς δεν συµµετέχουν.

23

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Αποκτήθηκε ο 16χρονος Μπουρούκης Στη δεύτερη ουσιαστικά µεταγραφή του, µετά την απόκτηση του παίκτη-προπονητή Αλ.Γαβριλόπουλου προχώρησε ο Αίας Γαστούνης, µε την απόκτηση του 16χρονου Γ.Μπουρούκη από τον Απόλλωνα Γαστούνης. Ο παίκτης που χαρακτηρίζεται ένα από τα νέα ταλέντα του Ηλειακού ποδοσφαίρου, καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά και αν δουλευτεί... µπορεί να κάνει καριέρα!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ «Κλείνει» ο Ριέρα Μετά από σκληρές διαπραγµατεύσεις ο Ολυµπιακός συµφώνησε µε τη Λίβερπουλ για τον Άλµπερτ Ριέρα και ετοιµάζεται να ντύσει στα ερυθρόλευκα τον Ισπανό άσο! Μάλλον σήµερα η συνάντηση µε τον 28χρονο αριστερό χαφ για να υπογράψει. Τι ισχύει στις περιπτώσεις των Γκατούζο και Σένα. «Έκλεισε» το deal Σύµφωνα µε δηµοσιευµατα, αργά το βράδυ του Σαββάτου επήλθε συµφωνία ανάµεσα στον Ολυµπιακό και τη Λίβερπουλ. Οι «κόκκινοι» θα βάλουν στα ταµεία τους πέντε εκατ. ευρώ από την πώληση του Ριέρα, χωρίς, ωστόσο να γίνει γνωστό µε ποιον τρόπο θα καταβληθεί αυτό το ποσό στον αγγλικό σύλλογο. Ο Ολυµπιακός δυσκολεύτηκε αρκετά µέχρι να αποσπάσει το «ναι» της Λίβερπουλ. Οι διαπραγµατεύσεις ήταν πολύ σκληρές, µε τους Άγγλους να ζητούν µέχρι και την τελευταία σχεδόν στιγµή 5,5 εκατ. και µάλιστα µέχρι τον Ιανουάριο, για να «µπαλώσουν» µία από τις πολλές «τρύπες» τους. Τελικά οι Πειραιώτες έφτασαν την προσφορά τους σε επίπεδο που να ικανοποιούν τους «κόκκινους» και το deal έκλεισε. Το επόµενο καθοριστικό βήµα για να τελειώσει η µεταγραφή είναι η συνάντηση µε τον Ισπανό άσο. Το πολυπόθητο ραντεβού θα γίνει µάλλον τη ∆ευτέρα. Η πρώτη πρόταση που θα πέσει στο τραπέζι θα είναι 1,5 εκατ. το χρόνο συν κάποια δελεαστικά µπόνους επίτευξης στόχων. Ο Ριέρα θέλει 2,2-2 εκατ. Η διαφορά µπορεί να φαίνεται µεγάλη, στο σηµείο όµως που έφτασε η υπόθεση δύσκολα θα «χαλάσει». Τι ισχύει µε Γκατούζο και Σένα Ο Ολυµπιακός ψάχνει για έναν ενδεκαδάτο κεντρικό χαφ. Από την ΠΑΕ υποστηρίζουν ότι αυτός δεν πρόκειται να είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, παρά το γεγονός ότι ο µάνατζερ του παίκτη της Μίλαν κρατάζει ζωντανό το θέµα µε συνεχείς δηλώσεις του. Σε ό,τι αφορά στην περίπτωση του Μάρκος Σένα, αν και τις τελευταίες µέρες το ενδιαφέρον για τον αρχηγό της Βιγιαρεάλ έχει ατονήσει, οι Πειραιώτες αφήνουν ανοιχτό ένα παράθυρο να κινηθούν για την απόκτησή του. Φτάνει να ρίξει τις απαιτήσεις του στο 1,5 εκατ. ευρώ. Ο 34χρονος µέσος θέλει διετές συµβόλαιο και ακατέβατα δύο εκατ.


24

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

T.V

Έκανε δυο τεράστια βήµατα…

∆ευτέρα 19/7 Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία, 15.15 Eurosport Ιπποδροµίες (Τουρνουά στο Μαρκόπουλο) 15.40 Novasports 7 Κρίλια Σοφετοφ –ΤΣΣΚΑ Μόσχας , ποδόσφαιρο (πρωτάθληµα Ρωσίας, 17.15 Novasports 1 AEK –Xάποελ Μπερ Σεβά, ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας) 19.00 Νovasports 1 47ο Ράλι Αιγαίου, ιστιοπλοϊα, 24.00 ΕΤ1 (Μ) Τρίτη 20/7 Γύρος Γαλλίας, ποδηλασία, 12.30 Eurosport (Z) Γαλλία –Γερµανία, ποδόσφαιρο (Παγκόσµιο πρωτάθληµα Γυναικών κάτω των 20), 15.30 (Eurosport 2(Z) Νέα Ζηλανδία –Βραζιλία ποδόσφαιρο (Παγκόσµιο πρωτάθληµα Γυναικών κάτω των 20), 12.30 (Eurosport 2 (Z) ΠΑΟΚ – Νυρεµβέργη ποδόσφαιρο (φιλικός αγώνας) 20.00 Novasports 1 47o Ράλι Αιγαίου: ιστιοπλοΐα 24.00 ΕΤ1 (Μ) Τετάρτη 21/7 Γύρος Γαλλίας: ποδηλασία, 11.00 Eurosport Ισπανία – Πορτογαλία: ποδόσφαιρο (Ευρωπαϊκό πρωτάθληµα των 19), 16.00Eurosport Iαπωνία –Αγγλία: ποδόσφαιρο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Γυναικών κάτω των 20) 16.00 Eurosport 2 Γκάνα –Ελβετία: ποδόσφαιρο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Γυναικών κάτω των 20) 19.00 Eurosport 2 Ολλανδία –Αγγλία , ποδόσφαιρο (Παγκόσµιο Πρωτάθληµα Γυναικών κάτω των 19) 19.00Eurosport 2 Σλοβενία –ΠΓ∆Μ : µπάσκετ (Φιλικός αγώνας), 21.00 Εurosport 2 World League, βόλεϊ (τελική φάση) 23.30 Novasports 1 47o Ράλι Αιγαίου: ιστιοπλοΐα 24.00 ΕΤ1 (Μ) World League, βόλεϊ (τελική φάση) 03.00 Novasports 1 Πέµπτη 22/7 Γύρος Γαλλίας: ποδηλασία, (Εταπ) 13.15 Eurosport Ρωσία – Ελβετία : µπιτς σόκερ (Euro League) 18.00 Εurosport 2 Oλυµπιακός –Μπέσα : ποδόσφαιρο (2ος προκριµατικός γύρος, Europa Leagua , Επαναληπτικός) 21.30Novasports 1 47o Ράλι Αιγαίου: ιστιοπλοΐα 24.00 ΕΤ1 (Μ)

Όνειρα

Κατά 99% - αποµένει µόνο η επίσηµη ανακοίνωση – ο Κόροιβος Αµαλιάδας θα αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο στην Α2 Εθνική. Με µια εντυπωσιακή κίνηση, η οµάδα της Αµαλιάδας κερδίζει δυο κατηγορίες και έτσι τη νέα περίοδο θα παίζει στο δεύτερο τη τάξει πρωτάθληµα του Ελληνικού µπάσκετ, κάτι που δεν έχει καταφέρει ποτέ άλλοτε οµάδα της Ηλείας. Χ.Κ.

Ο Νικόλας και το Πανόπουλο Ένας από τους παίκτες που αποχώρησε από τον πρωταθλητή Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, µε τη δική του θέληση, ήταν ο επιθετικός Νίκος Ζαφειράκης. Ο δεύτερος σκόρερ της οµάδας την περασµένη περίοδο µε 18 γκολ, δεν µπορούσε να συνεχίσει εκεί, επειδή πρόκειται σε λίγες ηµέρες να αναλάβει τη διεύθυνση πρακτορείου ΠΡΟΠΟ στον Πύργο. Έτσι ο Νίκος θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο κοντά στον Πύργο, για να µπορεί να είναι συνεπής στη νέα του επιχείρηση! Μέσω της στήλης ευχαριστεί την οµάδα του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου,το ∆.Σ., τον προπονητή του κ.Λ.Αθανασόπουλο και τους πρώην συµπαίκτες του, καθώς και τον κ.Γιώργο Πανόπουλο και εύχεται τα καλύτερα! Γ.Π.

Πριν µερικές εβδοµάδες είχαµε γράψει ότι ο διαιτητής Γιώργος Χατζόπουλος, εγκαταλείπει οριστικά τη διαιτησία και ευχαρίστησε κάποια πρόσωπα. Όµως τονίσαµε ότι δεν πρόκειται να φύγει µακριά από τα γήπεδα, όταν έχει αφιερώσει όλη του τη ζωή, είτε παίκτης του Α.Ο.Μ., είτε ως διαιτητής! Ο Γιώργος θα βρίσκεται πλέον στα γήπεδα µε την ιδιότητα του προέδρου του Α.Ο.Μακρισίων! Στην κίνηση των παλαιµάχων της οµάδας, όλα τα µέλη του Α.Ο.Μ., και ιδίως οι παλιοί συµπαίκτες του, τον πρότειναν οµόφωνα, γνωρίζοντας ότι εγκατέλειψε τη διαιτησία, και αυτός δέχτηκε. Σίγουρα θα είναι «κόσµηµα» για τον Α.Ο.Μ, αφού και ο Σ.∆.Π.Η. επιζητεί για συνεργασία τέτοιους παράγοντες. Να θυµίσουµε ότι ο Γ.Χατζόπουλος είναι ο δεύτερος διαιτητής που γίνεται πρόεδρος µιας οµάδας, καθώς πέρυσι είχε προηγηθεί ο Νίκος Κάρδαρης, που ανέλαβε τότε τον ιστορικό Αίαντα Γαστούνης! Γ.Π.

Οι περισσότεροι… βετεράνοι της κερκίδας γνωρίζουν ποιος έγραψε τον ύµνο του Πανηλειακού, τον µελοποίησε, τον τραγούδησε. Ο νέοι δεν γνωρίζουν τα ιστορικά στοιχεία αλλά ξέρουν απ’ έξω τους στίχους, τη µελωδία και µόνο στο άκουσµα της εισαγωγής του, αµέσως τον αναγνωρίζουν. Παιδιά 10 και 12 ετών µπορεί και να τον ακούσουν και 5 φορές την ηµέρα. Αιτία; τα κινητά. Οι περισσότεροι νέοι έχουν τον ύµνο που συνέθεσε και εκτέλεσε ο Γιώργος Σπυρόπουλος και είναι εκατοντάδες τα Πυργιωτόπουλα και οι Πυργιωτοπούλες που έχουν ως ήχο κλήσης …το ύµνο του Πανηλειακού. Πολλά µάλιστα από τα παιδιά ήθελαν να µάθουν περισσότερα για το δηµιουργό. Ιδού, ο κ. Γιώργος Σπυρόπουλος τραγουδώντας τον ύµνο της οµάδας στην εκδήλωση των 50 χρόνων που είχε γίνει στην Αίγλη το 2008. Θε.Μα.

Σήµερα είναι η «πρώτη» για τον Πανηλειακό, ενόψει της αγωνιστικής περιόδου 2010-11. Μετά από τρία χρόνια στην ∆’ Εθνική, ο Πανηλειακός επιστρέφει στην Γ’ Εθνική µε αρκετά όνειρα. Στόχος της «ερυθρόλευκης» οµάδας είναι να έχει µια καλή πορεία στο πρωτάθληµα και να απαλλαγεί γρήγορα από το άγχος της παραµονής. Αν µπορεί να κάνει περισσότερο, θα το µάθουµε κάπου στα µισά του πρωταθλήµατος. Χ.Κ.

Ενίσχυση Μεγάλη ενίσχυση για την άµυνα του Πανηλειακού είναι η απόκτηση του Τάκη Παπαδόπουλου που «έκλεισε» το Σάββατο. Ο Τάκης Παπαδόπουλος, ήταν αρχηγός πέρσι του Παναιγιάλειου και δέσποζε στην αµυντική γραµµή της Αιγιώτικης οµάδας, στα γήπεδα της Γ’ Εθνικής. Με την απόκτηση του Παπαδόπουλου κλείνει η αµυντική γραµµή των «ερυθρόλευκων», εκτός και αν µείνει τελικά ελεύθερος ο πρώην παίκτης του Πανηλειακού που αγωνιζόταν πέρυσι σε οµάδα της Αθήνας. Χ.Κ.

Είναι βαριά η διαιτητική...

Ο 2ος διαιτητής πρόεδρος!

Ο Ύµνος του Πανηλειακού

Και το καλοκαίρι!

Ένας από τους παλαιότερους πλέον διαιτητές του Σ.∆.Π.Η., που ακόµα εξακολουθεί να δραστηριοποιείται πλήρως στις εκδηλώσεις του συνδέσµου, και να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως παρατηρητής διαιτησίας, είναι ο Πυργιώτης κ.Θανάσης Γιαννόπουλος (φωτο). Έχοντας «χτυπήσει» τα 70 ο άλλοτε υπάλληλος του ΚΤΕΛ Ηλείας, βρίσκεται µια ζωή στα γήπεδα και το σύνδεσµο, που όπως ο ίδιος λέει πολλές φορές, είναι το δεύτερό του σπίτι! Μάλιστα, έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια µε ιδιαίτερη επιτυχία τη λειτουργία του αναψυκτηρίου του συνδέσµου, προς τέρψη των συναδέλφων του, που πάντα έχουν να πουν έναν καλό λόγο! Ο κ.Θανάσης Γιαννόπουλος αποτελεί παράδειγµα προς µίµηση στην Ηλειακή ∆ιαιτησία, που πολύ δύσκολα θα καταρριφθεί, αφού ακόµα και αυτή την εποχή που όλοι απολαµβάνουν τις διακοπές τους και τα µπάνια τους, ο κ.Θανάσης δεν ξεχνά το «σπίτι» του! Γ.Π.

Κορυφαίοι

Ασκώντας κριτική

Μονοπωλεί τα µετάλλια Ο Σάκης Καίσαρης µε τη γνώση και την εµπειρία που απόκτησε τριάντα πέντε χρόνια στον κλασικό αθλητισµό χάραξε µία πορεία που ουδείς άλλος στο παρελθόν έχει να επιδείξει όµοιά της. Ο γυµναστήςπροπονητής, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει την ταυτότητα όλων στη χώρα στα άλµατα και κατά την προσωπική µας άποψη είναι ο κορυφαίος εξειδικευµένος σε µήκος και τριπλούν. Έχει τη δική του «σχολή». ∆ικαίως οι αθλητές του στις κατηγορίες παίδων, κορασίδων, εφήβων, νεανίδων τα τελευταία 3 χρόνια µονοπωλούν τα χρυσά µετάλλια. Θε.Μα.

Γήπεδο και ξερό ψωµί

Ο Αντώνης Χατζηφώτης και η Θεοδώρα Λιγωµένου είναι αθλητές µε µεγάλες διακρίσεις. Ο Χατζηφώτης του Φιλαθλητικού η Λιγωµένου της Πάτρας. Η Πατρινιά, που είναι η καλύτερη γυναίκα στο άθληµα στην Ελλάδα και φοιτήτρια ιατρικής θα πάει στο Παγκόσµιο που θα γίνει στο Παρίσι ενώ ο Πυργιώτης µικρότερος σε ηλικία θα περιµένει λίγο ακόµη µέχρι να ξεδιπλώσει τις δυνατότητές του και όπως λένε ο Μπονέλης (Πατρινός κόουτς) και ο Ολλανδός Τζον Φίκνερσεν που διακρίνονται στη φωτογραφία είναι φλέβα χρυσού ακόµη και για τους Ολυµπιακούς. Ο Ολλανδός οµοσπονδιακός του Μπάντµιντον που ήρθε στον Πύργο µε τον βοηθό του, ικανοποίησε µικρούς και µεγάλους µε την ευγένειά του. Οι µεγάλοι που γνωρίζουν περισσότερο τα µυστικά του αθλήµατος έµειναν άναυδοι από το υψηλό επίπεδο του προπονητή. Πέραν των αγωνιστικών, διακρίναµε και το υψηλότατο επίπεδο της Αγγλικής γλώσσας που έχουν οι αθλητές του Φιλαθλητικού που κατανοούσαν απόλυτα τι ζητούσε ο Ολλανδός προπονητής. Σήµερα ολοκληρώνεται το σεµινάριο και η συνέχεια έπεται σ’ ένα άθληµα που έχει µέλλον.

Τα να είσαι µέλος διοικητικού συµβουλίου ποδοσφαιρικής οµάδας επαγγελµατικής κατηγορίας θέλει τουλάχιστον θάρρος. Αν είσαι και πρόεδρος όπως ο Κώστας Θεοδωρόπουλος χρειάζεται και ψυχή. ∆ιότι στην Ελλάδα ο πρόεδρος σηκώνει µεγάλο φορτίο, ιδιαίτερα σε οµάδες µικρών επαρχιακών πόλεων. Αλήθεια είναι ότι έχει δίπλα του ανθρώπους δοκιµασµένους που ενδιαφέρονται να προσφέρουν στο σωµατείο και όχι να προσφέρουν στους εαυτούς τους και µόνον, που συµβαίνει κατά κόρον στην Ελλάδα. Ο κ. Θεοδωρόπουλος έχει ιδέες και θα σπρώξει την οµάδα σε δρόµους που εκτιµούν οι φίλοι της οµάδας. Όσοι περιµένουν για να σχολιάσουν αρνητικά δεν πρόκειται… ‘Ηδη η νεολαία ετοιµάζει δυναµικό παρόν. Όπως είπε ένας νεαρός «φέτος κάθε δεύτερη Κυριακή γήπεδο και ξερό ψωµί». Τη δύναµη των νέων τη γνωρίζει ο πρόεδρος και γι αυτό τους θέλει όλους στο γήπεδο.

Θε.Μα.

Μπάσκετ και για κορίτσια Οι Ανδρέας Νικολόπουλος και Κώστας Μπακάλης λάτρεψαν την µπάλα του ποδοσφαίρου. Τα κορίτσια τους, ∆ήµητρα και ∆ώρα λατρεύουν την πορτοκαλί και παίζουν σπουδαίο µπάσκετ. Πριν από λίγους µήνες είχαν βρεθεί στον τελικό των ∆ηµοτικών σχολείων και ένα µπουκέτο κοριτσιών όπως και οι κόρες των εικονιζόµενων, ανέδειξαν το ταλέντο τους. Οι συγκεκριµένοι γονείς έχουν ποδοσφαιρική παιδεία . Μήπως ήρθε η ώρα κάποια οµάδα από τις πολλές του µπάσκετ που υπάρχουν στην πρωτεύουσα να ασχοληθούν και µε κορίτσια στο µπάσκετ; ∆ιαφορετικά δεν είναι µακριά η ώρα που θα έχουµε και θηλυκή οµάδα µπάσκετ και στον Πύργο µετά από καιρό, αφού γονείς κοριτσιών που ασχολούνται µε το άθληµα, επιθυµούν τη δηµιουργία οµάδας µπάσκετ κοριτσιών. ∆ιαβάζουµε ότι οι οµάδες του Πύργου κάνουν πολλές µεταγραφές, σκέψεις για γυναικείο µπάσκετ κάνουν; Θε.Μα.

Ταλαιπωρείται Ο ∆ηµήτρης Τζανέτος αντιµετωπίζει πρόβληµα µε ένα σπόνδυλο, κληρονοµιά του πρωταθλητισµού που είχε κάνει για πάνω από 10 χρόνια στον κλασικό αθλητισµό. Μέχρι να το αντιµετωπίσει οριστικά µε νυστέρι ή µε ήπια θεραπευτική αγωγή θα είναι µακριά από κάθε αγωνιστική δραστηριότητα. Για δύο τουλάχιστον µήνες δε θα γυµνάζει τους παίκτες του Πανηλειακού και απ’ ότι είπε ο ίδιος αυτό του στοιχίζει διότι πέραν της αγάπης για τη δουλειά υπάρχει αγάπη για το σωµατείο, που έχει εξαίρετα παιδιά. Τα θέµα είναι αυτή η περιπέτεια του γυµναστή να έχει αίσιο τέλος για τον ίδιο πρώτα και για το σύλλογο. Θε.Μα.

25

Η γκάφα του ΣΕΓΑΣ κατά 95% και η ατυχία του Καψή κατά το υπόλοιπο ποσοστό, στερούν από τον κορυφαίο Έλληνα. Πυργιώτη άλτη στη χώρα για φέτος στην κατηγορία των εφήβων, τη συµµετοχή του στο Παγκόσµιο πρωτάθληµα που ξεκινά σήµερα στον Καναδά. Ο πρωταθλητής την περασµένη εβδοµάδα στο Άργος Ορεστικό απογειώθηκε στα 7µέτρα και 65 εκατοστά και µε το σπαθί του ξεπέρασε το υψηλό όριο που είχε η IAAF. Ο Νίκος Καψής µε την επίδοση που πέτυχε είναι µπροστά από το ∆ηµήτρη Μιχαλέλη που έπιασε το όριο στην Καλαµάτα (7µ.62µ.) αλλά µε 2,1 µ. ευνοϊκό άνεµο. Ο πρωταθλητής του Καίσαρη κέρδισε τον Χανιώτη αθλητή σε όλες τις αναµετρήσεις φέτος και τουλάχιστον ο ΣΕΓΑΣ όφειλε να διατηρήσει τις ισορροπίες. Αν µάλιστα οι εκτιµήσεις των …ειδικών έβλεπαν ότι ο Μιχαλέλης είχε δυνατότητες διάκρισης, τότε όφειλε η τεχνική επιτροπή να δηλώσει και τους δύο αθλητές ο ένας µε το χαµηλό όριο 7µ 45 εκ. και ο έτερος µε το υψηλό 7µ 62 εκ. όπως είχε διαµορφωθεί πριν το 7µ.65 εκατοστά του Πυργιώτη αθλητή. ∆υστυχώς για τον ΣΕΓΑΣ όπως έγραψε και ο Αθηναϊκός τύπος εκτέθηκε, όπως έχει εκτεθεί κατ’ επανάληψη στο παρελθόν αδιαφορώντας για την ψυχολογία του πρωταθλητή που όπου πάτησε φέτος βαλβίδα έφτασε µακρύτερα απ’ όλους τους αθλητές αλλά και το Μιχαλέλη. Ο Νίκος κατά τον Καίσαρη -που η εκτίµησή του στο στίβο είναι συµβόλαιοείναι κοντά στα 8 µέτρα. Ήδη ένα του άλµα έχει γράψει στα 7µ80 αλλά ακυρώθηκε από το ίχνος που άφησε στην πλαστελίνη του γηπέδου του Άργους Ορεστικού. Οι επόµενες συναντήσεις ίσως κάνουν τους ειδικούς να υπολογίσουν περισσότερο τον ιδρώτα εκείνων που έχουν επιλέξει το µοναχικό βίο του κλασικού αθλητισµού, του στίβου, που δεν υπάρχει αµοιβή αλλά µόνον όνειρα στο δρόµο των αξιών του καθαρού αθλητισµού χωρίς βοηθήµατα. Ο Καψής αλλά και ο Καίσαρης µπορεί να έχασαν το Μόνκτον του Καναδά αλλά η πίστη τους θα φέρει και τις επιδόσεις και τις διακρίσεις. Ο Σάκης Καίσαρης είναι ο κορυφαίος παιδαγωγός-προπονητής και ίσως να τον δούµε να συνοδοιπορεί µε τον αθλητή του, το 2012,στη µεγάλη διοργάνωση της χρονιάς. Κυριακή κοντή γιορτή που ίσως να έχει και χρώµα Αντώνη Χατζηφώτη στο µπάντµιντον, εάν ο ∆ήµος Πύργου εξασφαλίσει πιστώσεις για αυτά τα δύο παιδιά θαύµατα του αθλητισµού. Καθόλου δεν θα µας έβλαπτε να υποδεχτούµε και εµείς Ολυµπιονίκες. Θέµης Μαντάς


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

Το αξιοπερίεργο της εβδοµάδας

Ο παίκτης της εβδοµάδας Ο Βασίλης Σπανούλης µετά από τρία χρόνια στον Παναθηναϊκό, από τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στον Ολυµπιακό, που του έδωσε πολύ περισσότερα χρήµατα. Ο Σπανούλης θα έχει σοβαρό πρόβληµα όταν θα πάει να παίξει στο ΟΑΚΑ, αφού οι φίλαθλοι των «πρασίνων» θα υποδεχτούν µε ανοικτές αγκάλες τον πρώην παίκτη της οµάδας τους.

Μετά από την καρδιά του Ίκερ Κασίγιας µε τον οποίο αντάλλαξε “καυτό” φιλί στο πλαίσιο του τελικού του Παγκοσµίου Κυπέλλου, τώρα η Σάρα Καρµπονέρο µπορεί να υπερηφανεύεται ότι κατέκτησε τον τίτλο της πιο σέξι αθλητικής ρεπόρτερ στον κόσµο. Το διάσηµο αγγλικό περιοδικό FHM δηµοσίευσε µέσω της ιστοσελίδας του τη λίστα µε τις πιο “καυτές” δηµοσιογράφους στον αθλητικό τοµέα για το 2010 και η Ισπανίδα µελαχροινή καλλονή κατέκτησε πανηγυρικά την πρώτη θέση, παρά τον ισχυρό συναγωνισµό που συνάντησε.

26

Το πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας Οι µεταγραφές των Ριέρα και Γκαλάς µονοπωλούν τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εντύπων. Κάτι που είναι φυσικό. Χαρακτηριστικό είναι το χθεσινό πρωτοσέλιδο της “SPORTDAY” όπου για τον Ριέρα αναφέρει : «ΠΑΤΑΓΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΟ DEAL», ενώ για τον Γκαλάς αναφέρει «Μια ανάσα».

s w e n a i d e

m Επιµέλεια

σελ. Χρ.

H δήλωση της εβδοµάδας .com

nl.1@gmail

υλος xrka Κανελλόπο

Το αξίζεις I… Με µεγάλη σε διαστάσεις νίκη γύρισε ο Ολυµπιακός από την Αλβανία, συντρίβοντας την αδύναµη Besa µε σκορ 5-0… Ο αγώνας δεν δέχεται ιδιαίτερης κριτικής, αφού η διαφορά των δυο οµάδων ήταν τεράστια.

Το αξίζεις II… O Πάπα Μπούµπα Ντιόπ είναι εδώ και µερικές µέρες παίκτης της ΑΕΚ και ήδη είναι πολύ αγαπητός στους φιλάθλους της οµάδας. Και πως να µην είναι....καταρχήν µε τέτοιο όνοµα εδώ στην Ελλάδα, µε τη µία γίνεσαι σύνθηµα.... δεύτερον το παλικάρι είναι 1,94 παρακαλώ και άνετα µπορεί να βοηθήσει και στο µπάσκετ δηλαδή, µιας και η οµάδα εκεί έχει ουκ ολίγα προβλήµατα. Τρίβει τα χέρια του λοιπόν ο Μπάγεβιτς που έχει πλέον ένα τέτοιο εργαλείο στην οµάδα του, ελπίζοντας πως ο Πάπα θα κάνει τη διαφορά και θα οδηγήσει την ΑΕΚ ξανά στον δρόµο της επιτυχίας.

Τα τηλεοπτικά δικαιώµατα Τα τηλεοπτικά δικαιώµατα των εκτός έδρας αγώνων των ελληνικών οµάδων που θα πάρουν µέρος στον γ’ προκριµατικό γύρο του Τσάµπιονς Λιγκ και του Europa League, κινούνται ανάµεσα στη Nova και το Conn-X TV που φαίνονται να είναι τα µόνα που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για την απόκτηση τους… Τις αναµετρήσεις του Ολυµπιακού είτε µε την Μακάµπι (στο Ισραήλ), είτε µε την Μόγκρεν (Μαυροβούνιο), του ΠΑΟΚ µε τον Άγιαξ (στην Ολλανδία) και του Άρη µε την Γιανγκελόνια (στην Πολωνία) θα ξεκαθαρίσει, µπορεί και µέσα στην εβδοµάδα, ποιο ή ποια κανάλια θα τις δείξουν. Σίγουρα η Nova, απ’ την στιγµή που θα δείξει τα εντός έδρας του

Ολυµπιακού και του ΠΑΟΚ, έχει τον πρώτο λόγο και για τις ρεβάνς, ενώ αυτή του Άρη την έχει η εταιρία Sport Five και ως εκ τούτου το MEGA, αν ενδιαφερόταν, θα είχε τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. Άλλωστε, µέσα στον Αύγουστο κανένα ελεύθερης εµβέλειας κανάλι δεν έχει την πρόθεση να ξοδέψει τα χρήµατα που απαιτούνται, µε δεδοµένη την οικονοµική κρίση και την µείωση των διαφηµίσεων την συγκεκριµένη περίοδο. Ο ΟΤΕ (για το Conn-X TV) θυµίζουµε ότι και την περασµένη σεζόν προσπάθησε να πάρει κάποια αντίστοιχα δικαιώµατα, αλλά κατάφερε να µεταδώσει µόνο τις εκτός έδρας αναµετρήσεις του ΠΑΟΚ µε την Βαλερένγκα και την Χέρενφεν. Φέτος, τα πράγµατα φαίνονται ακόµα πιο δύσκολα.

Ενωτικός, σίγουρος, ξεκάθαρος. Ο Σταύρος Αδαµίδης µιλώντας σε αθλητικό µέσο αναφέρθηκε σε όλα τα τρέχοντα ζητήµατα της οµάδας. Ο πρόεδρος της «κίτρινης» ΠΑΕ, ανέφερε ότι η οµάδα φέτος θα είναι ενωµένη όσο ποτέ, ενώ θα ενισχυθεί ακόµη περισσότερο, προκειµένου να έχει µια καλύτερη πορεία από την περσινή.

Τηλεθέαση Την εβδοµάδα 5 Ιουλίου µε 11 Ιουλίου, το MEGA σηµείωσε µείωση στο ποσοστό τηλεθέασης µε 17,4%, ενώ ο ΑΝΤ1 παρέµεινε στη 2η θέση αλλά αύξησε το ποσοστό του µε 16,2%. Στην 3η θέση η ΝΕΤ µε 12,3%. Ακόµα, ALTER µε 11,7%, STAR µε 10,3%, ALPHA µε 8,0%. Στο 4,8% ο ΣΚΑΪ, 3,8% για την ΕΤ3, 3,2% για την ΕΤ1.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ

27

Κατόρθωµα!!!! Πανελλήνια διάκριση µε 15 µέρες προπόνηση Του Θέµη Μαντά

Σπουδαία εµφάνιση µε διάκριση πέτυχαν δύο συµπολίτες αθλητές στο καγιάκ στο 20ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ ΣΠΡΙΝΤ που έγινε στο Ολυµπιακό κωπηλατοδρόµιο Σχοινιά στον Μαραθώνα. Στους ναυταθλητικούς αγώνες που έλαβαν µέρος 23 Ναυτικοί Αθλητικοί Όµιλοι µε 374 συµµετοχές σε αγωνίσµατα κατηγοριών ανδρών –γυναικών, εφήβων –νεανίδων και παίδων-κορασίδων, οι Σωτήρης Κούκιος- Πανόπουλος και Βασίλης Πικέας απέδειξαν ότι η ανθρώπινη θέληση µπορεί να ξεπεράσει όλα τα εµπόδια προς την κατάκτηση του στόχου. Οι αθλητές του Ν.Ο.Κατακόλου επέστρεψαν µε χάλκινο µετάλλιο αλλά και ο µικρότερος, στην κατηγορία παίδων, Θανάσης Ανδριανόπουλος πάλεψε για να περάσει στον τελικό αλλά για µία θέση δεν την εξασφάλισε.

Αναλυτικά Οι καγιάκερ Σωτήρης ΚούκιοςΠανόπουλος και Βασίλης Πικέας αγωνίστηκαν σε τρία αγωνίσµατα στην κατηγορία εφήβων. Κορυφαία διάκριση η 3η θέση στο αγώνισµα 1000 µέτρων διπλό καγιάκ µε χρόνο 4’02”00 που τους απέφερε και το χάλκινο µετάλλιο. Το δίδυµο πέτυχε να διακριθεί ακόµη µε µία 5η θέση στα 500 µ διπλό µειώνοντας τον ατοµικό τους χρόνο στο 1’47” και τέλος µία 9η θέση στα 200µ διπλό µε χρόνο 42”00.

στον τελικό των 1000µ. µονό καγιάκ ενώ ο Σωτήρης Κούκιος- Πανόπουλος έµεινε 4ος και στον προκριµατικό και στον ηµιτελικό του εντυπωσιακού σε ταχύτητα αγωνίσµατος των 200 µ σπρίντ. Ο Θανάσης Ανδριανόπουλος στην κατηγορία Παίδων πήρε µέρος στα αγωνίσµατα των 500 και 1000 µ µονό, έφτασε 4ος στον ηµιτελικό των 1000µ,µετα από δυνατό αγώνα σκάφος µε σκάφος για την 3η θέση που θα του εξασφάλιζε την πρόκριση στον τελικό. Βελτιώσεις Χρόνο µε τον χρόνο τα αγωνίσµατα του κανόε – καγιάκ γίνονται όλο και ταχύτερα λόγω συµµετοχής αθλητών οµίλων µε αδιάκοπες προπονήσεις, αθλητών της Εθνικής Οµάδας και πρωταθλητών όπως ο Ανδρέας Κιλιγκαρίδης κλπ. Οι 3 αθλητές του ΝΟΚ πέτυχαν ένα µικρό θαύµα, χωρίς υπερβολή αφού συναγωνίστηκαν τα υπόλοιπα πληρώµατα στο οµαδικό αλλά στα ατοµικά τους αγω-

νίσµατα µετά από προπόνηση µόλις 15!!! ηµερών που έκαναν µόνοι τους µε την επίβλεψη του Θ. Πανόπουλου που τους συνόδεψε στους αγώνες. Ο ΝΟΚ έχει καλές εγκαταστάσεις , προπονητικό εξοπλισµό, αρκετά και καλά σκάφη χάρη στην πολυετή λειτουργία και διαχείριση του από τον πρόεδρο του και πρωτεργάτη του καγιάκ Γιώργου Ξουρή, αλλά για οικονοµικούς λόγους σπάνια έχει προπονητή, πράγµα που δηµιουργεί σοβαρό πρόβληµα επιβίωσης του Οµίλου. Ευτύχηµα για τους αθλητές που δεν επιβαρύνθηκαν οικονοµικά αφού διέµειναν στις Ολυµπιακές Εγκαταστάσεις και γύρισαν ευχαριστηµένοι όχι µόνο για το µετάλλιο αλλά και για τις εµπειρίες που απέκτησαν µε την συµµετοχή τους στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα.. *Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι αθλητές την προηγούµενη των αγώνων παρακολούθησαν και τους αγώνες της οµάδας των special Olympics που έγιναν στον ίδιο υγρό στίβο.

Στα ατοµικά

Στα ατοµικά αγωνίσµατα ο Βασίλης Πικέας πέρασε 3ος στον προκριµατικό και κατετάγη 7ος

Το δίδυµο Σωτήρης Κούκιος- Πανόπουλος και Βασίλης Πικέας στις εγκαταστάσεις Σχοινιά.

Η ώρα της δικαίωσης των προσπαθειών, µε το χάλκινο στο στήθος.

Γνώµη

Επειδή έχω µία µικρή εµπειρία από Πανελλήνια πρωταθλήµατα καγιάκ θεωρώ ότι η διάκριση µε µετάλλιο των αθλητών που πέτυχαν οι αθλητές του Ναυτικού Οµίλου Κατακόλου είναι ύψιστης σηµασίας. Όπως ύψιστης σηµασίας είναι η παρουσία επί σειρά ετών του Ναυτικού Οµίλου Κατακόλου, που επί χρόνια κουβαλάει στην πλάτη του ο κ. Γιώργος Ξουρής µε ελάχιστη βοήθεια από την πολιτεία. Σε µία περιοχή που έχει από φυσικού της θάλασσα µε χιλιόµετρα ακτογραµµής, απάνεµες ευκολοπροσβάσιµες παραλίες, ακίνδυνα βάθη για προπονήσεις, εξοπλισµό και καλές εγκαταστάσεις και πόλεις δίπλα στη θάλασσα, θα µπορούσαν µε άνεση οι αιρετοί άρχοντες να ωθήσουν τα παιδιά στο σπορ δηµιουργώντας όχι πρωταθλητέςαυτό έρχεται στην πορεία- αλλά νεολαία που θα παλέψει για έναν υπαρκτό στόχο, τον αγώνα. Έναν αγώνα χειροπιαστό, µέσα από την άσκηση, που για το µέλλον τους θα φανεί χρήσιµος σ’ ολόκληρη τη ζωή τους αρκεί να τους δηµιουργούσαν τις προϋποθέσεις. Η εναλλακτική µορφή αγώνα (σήµερα ο αγώνας των παιδιών στοχεύει µόνο µέσα από το σχολείο να αγγίξει µία Πανεπιστηµιακή σχολή που ίσως δώσει επαγγελµατική διέξοδο) του αθλητισµού είναι ένα φροντιστήριο ζωής, χωρίς έξοδα. Το καλοκαίρι µάλιστα που ο όγκος των µαθηµάτων πλην Β’ Λυκείου, είναι λιγότερος η ενασχόληση των παιδιών µε το καγιάκ θα ήταν ότι καλύτερο θα µπορούσε να κάνει η κάθε ∆ηµοτική αρχή που έχει θάλασσα µε χαµηλό κόστος αλλά υψηλότατα οφέλη για τη νεολαία, αποζηµιώνοντας µόνον έναν προπονητή. ∆υστυχώς στις υπερµοντέρνες κοινωνίες η κατασκευή ενός δρόµου… ικανοποιεί τις ανάγκες των ωρίµων… Κοινωνία που δεν στηρίζει τους νέους της σθεναρά είναι καταδικασµένη και τα αποτελέσµατα είναι πλέον ορατά. Θέµης Μαντάς


28 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Υπέγραψε ... και ο Αν.Αντωνόπουλος!

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Επιστολές Παναγιωτόπουλου πρώην προέδρου Ν.Απόλλωνα ∆ουνεΐκων

Ανανεώσεις

Προς εφηµερίδα «Πατρίς»

Ο νέος γκολκίπερ του ΠΑΟΒ Αν.Αντωνόπουλος

Παίκτης των «πρασίνων» της Βουπρασίας, είναι και επίσηµα από το βράδυ του Σαββάτου ο «αίλουρος» γκολκίπερ Ανδρέας Αντωνόπουλος. Ο κορυφαίος ίσως... πέρυσι γκολκίπερ στην Α1 κατηγορία µε τα χρώµατα της ∆άφνης Ανδραβίδας, είναι ο τρίτος παίκτης, µετά τους Γ.Γεωργιόπουλο και Θ.Καπατσούλια που µετακοµίζει από την Ανδραβίδα στη Βάρδα, για να «καπαρώσει» το Νο1, µετά τη φυγή του Χρ.Ψυχογιού στον Πανηλειακό. Αρχικά, έχοντας πάρει την ελευθέρα του στα χέρια, µετακόµισε στη ΘΗΒΑ (οµάδα Γ’Εθνικής), όµως λόγω κάποιου προσωπικού προβλήµατος «έσπασε» τη συµφωνία του, γύρισε στην Ηλεία και τελικά στον ΠΑΟΒ! Σίγουρα µία πολύ σηµαντική επιτυχία, για την οµάδα της Βουπρασίας. Αυτή είναι η 5η µεταγραφή, µετά τους Γεωργιόπουλο, Καπατσούλια,Χαµαταϊ και Ρέγκλη. Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη το βράδυ το ∆.Σ. Εν τω µεταξύ στις 8.30 το βράδυ της ερχόµενης Τετάρτης 21 Ιουλίου, το ∆.Σ. του ΠΑΟΒ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου στο δηµαρχείο της Βάρδας και θα αναφερθεί σε όλες τις µέχρι τώρα δραστηριότητές του, ενόψει και της πρεµιέρας της οµάδας, που είναι την Κυριακή 1η Αυγούστου!

Ο έµπειρος αµυντικός Γ.Μιχαλόπουλος θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο Ξενοφώντα και στην Α1.

Χ

ωρίς καµία µεταγραφική εξέλιξη κύλησε το Σαββατοκύριακο για το Ξενοφώντα Κρεστένων, µετά την απόκτηση των Αγ.Νικολόπουλου (Άρη Στρεφίου) και Θαν.Γεωργίου (Πέλοπα Πελοπίου). Με το «βάρος» να πέφτει τώρα στην απόκτηση ενός έµπειρου γκολκίπερ ώστε σιγά-σιγά να κλείνει το ρόστερ της νέας περιόδου, αφού όλοι οι «ξένοι» µε εξαίρεση τους Στ.Ζαπάντη και

∆ρουβιώτη έφυγαν, ενώ αντίθετα οι ντόπιοι παραµένουν. Αφού µάλιστα τις τελευταίες ηµέρες ανανέωσαν άλλοι δέκα παίκτες! Πρόκειται λοιπόν για τους Γ.Μιχαλόπουλο, Μ.Πάπαρη, Ι.Μυλωνά, Τ.Κουτσογιαννάκη, Π.Κουτσογιαννάκη, Τ.Χρονόπουλο, Ν.Ψευδό, Β.∆ιονυσόπουλο, Παντ.∆ιονυσόπουλο και Γ.∆ιονυσόπουλο. Τις επόµενες ηµέρες µάλιστα θα υπάρξει συνάντηση και µε τους Κ.∆ρακόπουλο

και Ηλ.Κωλλέτη προκειµένου να συνεχίσουν να αγωνίζονται στην οµάδα. Όπου ανήκουν ακόµα οι:Αλ.Κωστόπουλος (τραυµατίας γκολκίπερ), Στ.Βασιλόπουλος (φαντάρος), καθώς και οι «µικροί» Κουής και Αλεξανδρόπουλος. Αντίθετα παρελθόν αποτελούν οι:Τόλιας, Σαραµαντάς, Πεσκελίδης (Αργοναύτης), Ζωγόπουλος, Γουργούλης και Νεοφώτιστος (οδεύει... για τον Κένταυρο Μαγούλας).

Κύριε διευθυντά, Με αυτή την επιστολή µου, επιθυµώ να συγχαρώ τον αντιδήµαρχο Πύργου κ.Βασ.Παναγόπουλο για την εκλογή του ως προέδρου του Ατροµήτου Λαστεΐκων, καθώς και τον κ.Γεώργιο Μπούρα, αλλά και τα άλλα µέλη του ∆.Σ. Επιτέλους στα αθλητικά σωµατεία, µπαίνουν αγνοί ερασιτέχνες φίλαθλοι, που θα δώσουν ώθηση στον αθλητισµό που είναι το ζητούµενο, για να γίνουν τα παιδιά µας πειθαρχηµένα και συνετοί πολίτες, γιατί µόνο στον αθλητισµό διδάσκονται τρόπους συµπεριφοράς και στάση ζωής! Επί την ευκαιρία δεν µπορώ να µη συγχαρώ όλους όσους ασχολούνται διοικητικά µε τον ερασιτεχνικό αθλητισµό, και θέλω να τους προτείνω να επιµένουν στα κάτωθι: 1) Στον υποχρεωτικό διορισµό επαγγελµατιών προπονητών. 2) Στην παρουσία γιατρών στους αγώνες. 3) Στον έλεγχο της ασφάλειας των γηπέδων, γιατί υπάρχουν γήπεδα που δεν πληρούν ούτε καν τις προϋποθέσεις και όµως γίνονται αγώνες!

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Η 12η µεταγραφή! Ο

έµπειρος Πυργιώτης γκολκίπερ Κώστας Γερακάρης (γιος του παλαίµαχου γκολκίπερ Λάµπη Γερακάρη), είναι η 12η µεταγραφή του φιλόδοξου Π.Φ.Ο.Πανόπουλου σύµφωνα µε τη χθεσινή ανακοίνωση του ∆.Σ. ∆ηλαδή µόλις 24 ώρες πέρασαν από την ανακοίνωση των έντεκα πρώτων µεταγραφών και οι «πράσινοι» ξαναχτύπησαν πολύ δυναµικά! Ο ταλαντούχος γκολκίπερ Κώστας Γερακάρης τα τε-

λευταία χρόνια αγωνιζόταν µε επιτυχία στον Κένταυρο Μαγούλας και συγκαταλέγεται στους κορυφαίους της Ηλείας και µπορεί µε τον Γ.Οικονοµόπουλο (βασικό γκολκίπερ πέρυσι του Π.Φ.Ο.Πανόπουλου) να αποτελέσουν ένα ιδανικό δίδυµο γκολκίπερ. Τις επόµενες τώρα ηµέρες οι µεταγραφές θα συνεχιστούν, καθώς ακολουθεί ένας ταλαντούχος «µικρός» και ίσως ... και άλλοι! Καθώς οι «πράσινοι» έως τώρα

έχουν αποκτήσει αυτούς που είχαν από την αρχή στο «καρνέ» τους και µάλιστα τους πήραν όλους! Όσο για κάποια ονόµατα που γράφονται ή ακούγονται, δεν ισχύει τίποτα! Απλά αναφέρονται για «διαφηµιστικούς» κυρίως λόγους, αφού ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, είναι ένα σωµατείο νοικοκυρεµένο και οργανωµένο, που ανεβάζει το «κασέ» κάποιων... που χρησιµοποιούν το όνοµά του!

Το νέο απόκτηµα του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου Κ.Γερακάρης


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

TA NEA THΣ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Του Γ. Παπαφωτόπουλου

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

29

ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ Τσαουσάκης και Βετουλαδίτης οι πρώτοι! Στις πρώτες της µεταγραφές προχώρησε το περασµένο Σαββατοκύριακο η «νεοφώτιστη» στην Α2 κατηγορία Αναγέννηση Παλαιοχωρίου. Συγκεκριµένα η οµάδα του Σπ.Αντωνόπουλου (προπονητής και παίκτης), απόκτησε δύο έµπειρος παίκτες που Σιγά-σιγά «γεµίζει» το ρόστερ αγωνίζονταν πέρυσι της οµάδας του Σπ.Αντωνόπουλου στην Α2 κατηγορία µε (προπονητής και παίκτης τα χρώµατα του Ατροτης Αναγέννησης) µήτου Καβασίλων και γνωρίζουν καλά την κατηγορία. Πρόκειται λοιπόν για τον Μπ.Τσαουσάκη, ο οποίος αγωνίζεται ως στόπερ και τον Κ.Βετουλαδίτη, ο οποίος καλύπτει πολλές θέσεις. Παράλληλα συνεχίζονται οι επαφές του ∆.Σ. για την απόκτηση και άλλων παικτών από την γύρω περιοχή, και µέσα στην εβδοµάδα θα υπάρχουν σηµαντικές εξελίξεις. Το σηµαντικό πάντως για το σύλλογο του δήµου Γαστούνης είναι ότι κράτησε το βασικό κορµό του, αφού αποχώρησαν µόνο οι: Αλ.Γαβριλόπουλος (παίκτης-προπονητής στο γειτονικό Αίαντα Γαστούνης), καθώς και ο αδελφός του Παναγιώτης, πρώτος σκόρερ πέρυσι της Αναγέννησης, που εντάχτηκε επίσης στον Αίαντα Γαστούνης.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Στο ρόστερ και ο Μ.Πατήρης

Κανονικά προχωρά ο µεταγραφικός σχεδιασµός της οµάδας του Αχιλλέα Νεοχωρίου, αφού ήδη ο σύλλογος προχώρησε στην 3η µεταγραφή του αυτή την περίοδο. Συγκεκριµένα µετά τους: Χρ.Σπανό (Φωστήρα Οβρυάς) και Παναγιωτόπουλο (Νίκη Τραγανού) το συγκρότηµα του δήµου Κάστρου-Κυλλήνης, προχώρησε στην απόκτηση του έµπειρου Σαβαλαίου γκολκίπερ Μέγα Πατήρη. Ενός παίκτη που πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία στη Νίκη Τραγανού, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα αρκετών οµάδων του «κάµπου» στο παρελθόν όπως π.χ. του Ολυµπιακού Σαβαλίων, του Αίαντα Γαστούνης κλπ. Έτσι καλύπτει µε τον καλύτερο τρόπο το κενό που άφησε η φυγή... στον Άρη ∆ήµητρας του Κ.Ματλή! Όµως οι µεταγραφές του Αχιλλέα δεν τελειώνουν εδώ. καθώς το πολύ έως την Τετάρτη το ∆.Σ. θα έχει προχωρήσει στην απόκτηση τουλάχιστον άλλων δύο έµπειρων παικτών! Έτσι ώστε να καλύψει όλα τα κενά της οµάδας, η προετοιµασία της οποίας σύµφωνα µε τα πλάνα του νέου τεχνικού Αλ.Γαλάνη, αναµένεται να ξεκινήσει το Σάββατο 31 Ιουλίου στο αθλητικό κέντρο του ∆.∆. Νεοχωρίου, το οποίο βρίσκεται σε αρίστη κατάσταση.

Γ’ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΠΡΟΟ∆ΟΣ ΣΑΛΜΩΝΗΣ Σήµερα η επαναληπτική Γ.Σ. Επαναλαµβάνεται σήµερα στις 9 µ.µ. στα γραφεία του συλλόγου που στεγάζονται στο κοινοτικό κατάστηµα του ∆.∆.Σαλµώνης η Γ.Σ. της Πρόοδου Σαλµώνης, αφού στην 1η Γ.Σ. δεν υπήρξε απαρτία από πλευράς των µελών. Έτσι λοιπόν από το απερχόµενο ∆.Σ., καλούνται όλα τα µέλη και οι φίλοι της οµάδας να δώσουν το δικό τους δυναµικό παρών, ώστε ο σύλλογος να κάνει ένα νέο ξεκίνηµα, ακόµα καλύτερο από αυτό της περασµένης περιόδου όπου επανέκαµψε στα Ηλειακά γήπεδα και στάθηκε αρκετά καλά στον 1ο όµιλο της Γ’κατηγορίας!

Νέο «µπαµ» µε Νικητόπουλο και Κόσσυφα

Τ

ην εντυπωσιακή του αντεπίθεση, που ξεκίνησε µε την απόκτηση του κεντρικού αµυντικού του Κένταυρου Μαγούλας Φώτη Αλεξανδρόπουλου, συνεχίζει ο ιστορικός ΠΑΟ Κακοβάτου του Στ.Μεντή (νέος τεχνικός), αφού έχει βλέψεις... για τη νέα περίοδο! Έτσι λοιπόν µε αστραπιαίες ενέργειες του ∆.Σ. αποκτήθηκαν δύο πολλοί έµπειροι παίκτες που πέρυσι αγωνίστηκαν µε επιτυχία στην ΑΕΚ Πύργου. Ο λόγος για τον πολύ έµπειρο µέσο επιθετικό Μαρίνη Νικητόπουλο και τον Τάκη Κόσσυφα, ένα παίκτη που καλύπτει όλη τη δεξιά πλευρά! Ο Νικητόπουλος µάλιστα πέρυσι ήταν πρώτος σκόρερ της οµάδας του µε 22 γκολ συνολικά και τρίτος στην Α2 κατηγορία! Σίγουρα η απόκτηση και των δύο θεωρείται επιτυχία, καθώς µε το που έλυσαν τη συνεργασία του µε την ΑΕΚ, αποτελούσαν στόχο πολλών οµάδων, ιδίως δε ο Νι-

κητόπουλος. Με την ευκαιρία δε αυτή και οι δύο παίκτες ευχαριστούν το ∆.Σ. της ΑΕΚ για τη συνεργασία που είχαν πέρυσι και εύχονται καλή πορεία στην ΑΕΚ τη νέα περίοδο. Παράλληλα µε τις µεταγραφές, παίκτες του ΠΑΟΚ και την επόµενη περίοδο θα είναι οι : Ντάνι Κωνσταντινέσκου και Τζαµαλούκας, καθώς ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Πάντως τις επόµενες ηµέρες ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει και σε νέες µεταγραφές.

Σπουδαία ενίσχυση θεωρείται για τον ΠΑΟΚ η απόκτηση του γκολτζή Μαρίνη Νικητόπουλου.

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

Υπέγραψαν οι ∆ακουράς και Παπαγεωργίου

Κ

αι επίσηµα παίκτες του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου είναι πλέον δύο καταξιωµένοι και έµπειροι παίκτες των Ηλειακών γηπέδων. Ο λόγος για τον επιτελικό µέσο Κώστα Παπαγεωργίου που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον Α.Ο.Αµπελώνα και τον επιθετικό Θωµά ∆ακουρά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ανήκε στον Αργοναύτη Κατακόλου. Σίγουρα δύο πολύ σηµαντικές προθήκες, αν αναλογιστούµε ότι η οµάδα κράτησε σχεδόν ολόκληρο το βασικό κορµό της, µε εξαίρεση... τον γκολκίπερ Σάκη Χρονόπουλο, καθώς και τον Κ.Σταϊκούλη, ο οποίος λόγω αυξηµένων επαγγελµατικών υποχρεώσεων, τελικά θα αποχωρήσει από τον σύλλογο. Πέρα από τους Παπαγεωργίου και ∆ακουρά, αξίζει να τονίσουµε ότι στο σύλλογο επέστρεψε και ένα δικό της παιδί όπως είναι ο Τσιτσιρόπουλος, ο οποίος την περασµένη περίοδο είχε δοθεί «δανεικός» στη Βαρβάσαινα.

Τα «κυανόλευκα» θα φορούν πλέον από τη νέα περίοδο οι Κ.Παπαγεωργίου και Θ.∆ακουράς

Πολύ κοντά σε έµπειρο γκολκίπερ από Α1 Στόχος τώρα του ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα, είναι η απόκτηση ενός πολύ έµπειρου γκολκίπερ ώστε να καταστεί πλέον «πάνοπλος»! Μάλιστα βρίσκεται πολύ

κοντά, σε γνωστό γκολκίπερ, ο οποίος πέρυσι ήταν από τους διακριθέντες στην Α1 κατηγορία, αγωνιζόµενος σε οµάδα κοντά στον Πύργο. Μέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να ολοκληρωθεί η µεταγραφή.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Το «βάρος» στο νέο γήπεδο!

Ό

πως έχουµε άλλωστε γράψει αρκετές φορές, ο ιστορικός Ολυµπιακός Σαβαλίων, µε τα λίγα µέσα που διαθέτει κατασκευάζει πλέον το δικό του γήπεδο πίσω από το εργοστάσιο «Κύκνος» στα Σαβάλια! Έτσι λοιπόν όλο το «βάρος» του ∆.Σ. έχει πέσει εκεί... αφού οι παράγοντες της οµάδας θέλουν να προλάβουν το «στοίχηµα»... ότι στις 18-19 Σεπτεµβρίου που αρχίζει το νέο πρωτάθληµα της Α2, θα µπορούν να αγωνιστούν εκεί, καθώς από τη νέα περίοδο το χορτάρι είναι υποχρεωτικό από πλευράς ΕΠΣΗ. Έτσι µέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε θα τοποθετηθούν τα δοκάρια πάνω στο νέο «χαλί» που είναι έτοιµο, ενώ γίνονται προσπάθειες για να ξεκινήσει σύντοµα και η περίφραξη. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές υποσχέσεις από φορείς του τόπου, για δύο λυόµενες αίθουσες που θα στεγάζουν πλήρως τα αποδυτήρια διαιτητών και οµάδων, ώστε το γήπεδο να πάρει την έγκριση για επίσηµους αγώνες! Σε διαφορετική περίπτωση που δεν είναι έτοιµο στην «πρεµιέρα» οι παράγοντες προσανατολίζονται στη λύση του γηπέδου Καβασίλων ως προσωρινή! Στα µεταγραφικά της οµάδας υπάρχει µία «στα-

Στο δικό τους «χαλί» θα αγωνίζονται τη νέα περίοδο οι παίκτες των Σαβαλίων.

σιµότητα» ,όµως θα γίνουν λίγες µεταγραφές, αφού η φιλοσοφία του ∆.Σ. είναι να µαζέψει και να στηριχτεί στα ντόπια παιδιά.


30 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου

ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΓΑΣ

Good morning Η

Γενική Συνέλευση του Κοροίβου θα συνεδριάσει εκτάκτως τη ∆ευτέρα 26 Ιουλίου για να αποφασίσει αν θα επικυρώσει ή όχι την απορρόφηση της Ξάνθης, οµάδας της Α2 Εθνικής. Ιστορική µέρα για τον Κόροιβο, που θα γίνει- εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- η πρώτη Ηλειακή οµάδα που θα παίξει σε κατηγορία ανώτερη της Γ’ Εθνικής. Την επικύρωση του θέµατος θα κάνει η ΕΟΚ, στην οποία θα κατατεθεί ο φάκελος της απορρόφησης και εντός 10 ηµερών από την κατάθεση του φακέλου θα αποφασίσει αν θα δεχθεί την συµφωνία των οµάδων.

Ρυθµίστηκαν οι λεπτοµέρειες Οι παραπάνω δυο τυπικές διαδικασίες (οι εγκρίσεις από τη Γ.Σ. του Κοροίβου και από την Οµοσπονδία) αποµένουν για να

Πρώτη συνάντηση Σήµερα στις 9.30 το βράδυ στον Αγ. Ανδρέα στο “Κάστρο” ο Πανηλειακός, που ξεκινά µε φιλοδοξίες να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πρωτάθληµα µπάσκετ της Α1 ΕΣΚΑΗ, θα κάνει την πρώτη του συνάντηση για τη νέα χρονιά. Στην εκδήλωση θα έχουν την ευκαιρία οι παλιοί παίκτες να γνωρίσουν και να έρθουν σε µια πρώτη επαφή µε τους νέους τους συµπαίκτες, τους Γκόβα, Αγγελόπουλο, Γκριτζέλη, Κιοσσέ, ∆ανίκα, Κιούφη και Κωστόπουλο. Η επίσηµη παρουσίαση του έµψυχου δυναµικού της οµάδας θα γίνει σε δεύτερη εκδήλωση στον ίδιο χώρο στις 5 Αυγούστου.

εγγραφεί ο Κόροιβος στο «µπασκετικό χάρτη» της Α2 Εθνικής κατηγορίας, καθώς το ουσιαστικό µέρος, δηλαδή η συµφωνία µε τη Ξάνθη, έχει επιτευχθεί. Στην Αθήνα παράγοντες των δυο συλλό-

γων και οι δικηγόροι τους ρύθµισαν τις τελευταίες λεπτοµέρειες πριν από λίγες µέρες σφραγίζοντας την συµφωνία 100%. Ο σχεδιασµός Ο σχεδιασµός της νέας σεζόν δεν απασχολεί αυτή τη στιγµή τους παράγοντες του Κοροίβου, παρά µόνο σε γενικές γραµµές και τηρούν στάση αναµονής περιµένοντας τη Γ.Σ. και την απόφαση της ΕΟΚ. Όταν λοιπόν όλα οριστικοποιηθούν, (στο 1Ο δεκαήµερο του Αυγούστου), τότε θα «πιάσουν» δουλειά οργανώνοντας την οµάδα που θα εκπροσωπήσει τον Κόροιβο, την Αµαλιάδα και την Ηλεία γενικότερα στην Α2 Εθνική κατηγορία του µπάσκετ. Οι πρώτες σκέψεις κάνουν λόγο για παραµονή στην τεχνική ηγεσία των Νιπεργιάλη-Ανδρουτσόπουλου, που ίσως

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΑΕ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Εν αναµονή… Απαντήσεις από παίκτες –κυρίως από δυο ψηλούς- περιµένει η ΑΕ Λεχαινών προκειµένου να ολοκληρώσει το ρόστερ της. Ο προπονητής της οµάδας Ανδρέας ∆αµιανός έχει ζητήσει ενίσχυση µέσα στη ρακέτα και έτσι εκεί εστιάζονται οι προσπάθειες των διοικούντων.

Είναι έτοιµος… ΓΕΠ/ΙΦΙΤΟΣ

Μυστικότης;

Κ

αµία ενηµέρωση δεν υπάρχει από τη διοίκηση της ΓΕΠ από την περασµένη ∆ευτέρα, µετά και τις µαταιώσεις των µεταγραφών παικτών που είχαν συµφωνήσει προφορικά µε τους πράσινους. Μάλιστα ούτε και οι παίκτες της ΓΕΠ είχαν κάποια επικοινωνία µε τους διοικούντες, γεγονός που δηµιουργεί ανησυχία για το µέλλον του συλλόγου και για το αν θα υπάρξει φέτος ανταγωνιστική οµάδα για το πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑΗ. Αρκετοί µάλιστα παίκτες από αυτούς που έχουν δηλωθεί στις καταστάσεις που έχουν αποσταλεί στην ΕΣΚΑΗ δεν έχουν µιλήσει ούτε µια φορά µε τους παράγοντες…

Έτοιµο είναι το ρόστερ του Ολυµπιονίκη για τη νέα σεζόν της Α1 ΕΣΚΑΗ. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι αν βρεθεί κάτι εξαιρετικό στη συνέχεια δε θα συζητηθεί. Μοναδικό θέµα που µένει σε εκκρεµότητα είναι αυτό του νεαρού Λαµπρόπουλου του Εσπέρου, για τον οποίο πατρινά µέσα τονίζουν ότι βρίσκεται κοντά σε συµφωνία µε την οµάδα της Ολυµπίας. Από την πλευρά του όµως ο Ολυµπιονίκης δεν επιβεβαιώνει προς το παρόν επαφές ή συµφωνία µε τον παίκτη. Συναυλία Στο µεταξύ στην τελική ευθεία µπαίνουν οι ετοιµασίες στον Ολυµπιονίκη για τη µεγάλη συναυλία που διοργανώνει η οµάδα της Ολυµπίας, µαζί µε τον Κρόνο Στρεφίου. Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής Μάκης Χριστοδουλόπουλος θα ερµηνεύσει τις µεγάλες του επιτυχίες στο χώρο του Στρεφίου (εκεί που γίνεται η ετήσια εµπορική έκθεση), µε τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση των δυο συλλόγων µπάσκετ της Ολυµπίας (του Ολυµπιονίκη και του Κρόνου).

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – ΒΟΛΕΪ

Αρχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασµό του Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Σ

ιγά – σιγά, ο Κόροιβος Αµαλιάδας αναµένεται να µπει πιο δυναµικά στον σχεδιασµό για την νέα αγωνιστική περίοδο, που λογικά θα τον βρει στην Α2 Εθνική (η συµµετοχή στην Α1 είναι δύσκολο να έρθει, µετά τις τελευταίες εξελίξεις).

Πρώτο µέληµα της οµάδας της Αµαλιάδας, είναι να παραµείνουν στην τεχνική ηγεσία ο Ανδρέας Γκρουµούσας και ο Γιώργος Σωτηρόπουλος, καθώς και να παραµείνουν στο ροστερ όλοι οι παίκτες της περσινής περιόδου. Έως τώρα κανείς παίκτης της οµάδας δεν έχει συµφωνήσει µε κάποια άλλη οµάδα, αφού όλοι περιµένουν τις εξελίξεις

στον Κόροιβο. Βέβαια επειδή είναι όλοι τους πολύ καλοί αθλητές, έχουν δεχτεί προτάσεις από αρκετές οµάδες. Όµως κάνεις δεν έχει συµφωνήσει µε άλλη οµάδα, παρά τα δηµοσιεύµατα που υπάρχουν και µόνο αν δεν ικανοποιηθούν από την πρόταση του Κόροιβου θα συζητήσουν επίσηµα µε άλλα σωµατεία. Ακολούθως η διοίκηση του Κόροιβου και

αφού θα ξέρει ποιες είναι οι … τρύπες στο ροστερ, θα κινηθεί για την απόκτηση αθλητών από την Ελληνική αγορά και ήδη έχουν έρθει οι πρώτες προτάσεις. Στόχος του Κόροιβου και στο νέο πρωτάθληµα, θα είναι µια πολύ καλή πορεία και γιατί όχι να µην έρθει η άνοδος στην Α1 Εθνική, µια άνοδος που χάθηκε πέρσι στις λεπτοµέρειες.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

…Α2 Εθνική

Α2 ΕΘΝΙΚΗ

Άλλο επίπεδο Γράφει ο Μπάµπης Πλάγος

πλαισιωθούν και από άλλον έναν προπονητή-γυµναστή. Στο έµψυχο υλικό υπάρχουν οι Μπακόπουλος, Κωνσταντόπουλος και ο νεοαποκτηθείς Αγγελόπουλος, ενώ ανοιχτό είναι το θέµα παραµονής του Θανάση Καµαριώτη. Στην φετινή 15άδα θα είναι οι νεαροί γηγενείς παίκτες Νικολακόπουλος, Μπεκρής και Σταθόπουλος, µε ανοιχτό ενδεχόµενο προσθήκης ενός ακόµα παίκτη. Από κει και πέρα αναµένεται να γίνουν περίπου 8 µεταγραφές, τρεις ψηλοί, τρεις περιφερειακοί και δυο πλέι µέικερ. Οι µεταγραφές θα απασχολήσουν τους ανθρώπους του Κοροίβου µετά τις…σφραγίδες και τις υπογραφές που θα φέρουν την οµάδα στην Α2 Εθνική, παρότι προτάσεις από µάνατζερ καταφθάνουν καθηµερινά στα γραφεία του Κοροίβου.

Μήνυµα στο Υπουργείο

Κ

ριµνα του αρµόδιου φορέα του ΟΣΚ για την παράδοση στο δήµο του Γυµναστηρίου, συνολικού κόστους πλέον των 2 εκ. Ευρώ, για την εκπλήρωση µεγάλου κοινωνικού σκοπού, για την νεολαία, για τα αθλούµενα παιδιά του συλλόγου. «Και να σκεφτεί κανείς ότι το Κλειστό αυτό Γυµναστήριο είναι η µοναδική αθλητική εγκατάσταση στην Ολυµπία. Αν είναι δυνατόν! Στον τόπο δηλαδή αυτόν που γεννήθηκε ο αθλητισµός και Όπως τονίζεται, ήδη καθυστερεί η ΟΣΚ στην εργολήπτρια εταιρεία κάλλι- γαλουχήθηκε το Ιδεώδες του Ολυµπιπαράδοσή του αποπερατωµένου κλει- στα θα µπορούσε να δώσει λύση στο σµού…Όµως, µια αθλητική και πολιτιστού γυµναστηρίου για έξι και πλέον υπάρχουν πρόβληµα». Σήµερα, το στο- σµική εγκατάσταση υψηλού κόστους και µήνες. «Εκτός της αναγκαίας ασήµαν- λίδι της περιοχής, ένα καλαίσθητο και υψηλής αποστολής, ατυχώς παραµένει της δαπάνης διασύνδεσης των εγκατα- πολυδύναµο γυµναστήριο στην Ολυµ- σήµερα επί µήνες αδρανοποιηµένο και στάσεων του Κλειστού µε την ∆ΕΗ για πία, επί µήνες παραµένει εφτασφράγι- δεν γνωρίζουµε για πόσο καιρό ακόµη». Υπάρχουν ωστόσο και ειδικότεροι την παροχή ρεύµατος, ποσού δηλαδή στο, βουβό. Και αποτελεί παράδειγµα λόγοι που επιβάλουν την άµεση παρά17.000 ευρώ, µια κάποια καταβολή µέ- προς αποφυγή. δοσή του. Στις 20 Αυγούστου αρχίζει η ρους των οφειλοµένων ποσών από τον Από τον σύλλογο ζητείται η άµεση µένέα αγωνιστική περίοδος ΜΠΑΣΚΕΤ για τον «Ολυµπιονίκη», που έχει άµεση ανάγκη το Γυµναστήριο, γιατί επί χρόνια τώρα ταλαιπωρείται αναζητώντας έδρα σε διάφορα γυµναστήρια της Ηλείας, αποστερούµενος όπως είναι φυσικό του σοβαρού πλεονεκτήµατος της παρουσίας στους αγώνες του φίλαθλου κόσµου της Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής. Επίσης, ένας ακόµη λόγος είναι το υφιστάµενο αυτή την ώρα κλίµα αναδιάταξης των κατηγοριών στον χώρο του ΜΠΑΣΚΕΤ, εξ’ αιτίας της οποίας πιθανολογείται ο Ολυµπιονίκης από την Α1 ερασιτεχνική κατηγορία που ανήκει να ανέβει στην Γ’ Εθνική, οπότε ανοίγονται νέοι αθλητικοί ορίζοντες για την οµάδα και την ευρύτερη περιοχή. Ο οµάδα του «Ολυµπιονίκη» έχει άµεση ανάγκη από το Κλειστό Γυµναστήριο. Πέλυ Μπεβούδα

ατεπείγον αίτηµα για την παράδοση το συντοµότερο δυνατόν στο δήµο του Κλειστού Γυµναστηρίου για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Ολυµπιονίκη και της αθλούµενης νεολαίας της περιοχής απευθύνει στην υπουργό Παιδείας Άννα ∆ιαµαντοπούλου το διοικητικό συµβούλιο του αθλητικού και πολιτισµικού συλλόγου «Ολυµπιονίκης». Το αίτηµα κοινοποιείται και στον Πρωθυπουργό, τον ΟΣΚ και τους βουλευτές του νοµού.

31

Όπως στο ποδόσφαιρο έτσι και στο µπάσκετ η Γ’ Εθνική κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι η κατηγορία που συνδέει το ερασιτεχνικό µε το επαγγελµατικό µπάσκετ. Κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι υποβιβάζονται πολλοί( 5-6 από κάθε όµιλο, ενώ φέτος 8 ή 9 λόγω αναδιάρθρωσης), παίρνουν την άνοδο λίγοι (ο πρώτος κάθε οµίλου), το πρωτάθληµα δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας καθώς είναι σκληρό και πέφτει αρκετό….ξυλίκι! Στη Β’ Εθνική τα πράγµατα βελτιώνονται. Καλύτερες οµάδες, ποιοτικότεροι παίκτες, το πρωτάθληµα γίνεται πιο στρωτό από άποψης υποβιβασµού και ανόδου. Για να φτάσουµε στην Α2 Εθνική, όπου εκεί πραγµατικά ο θεατής βλέπει µπάσκετ. Στο κατώφλι της Α1 Σούπερ οµάδες και καλοί παίκτες, ταλαντούχοι αλλά και έµπειροι, παίζουν στην Α2 Εθνική, που αποτελεί το κατώφλι της µεγάλης Εθνικής κατηγορίας. Οµάδες µε ιστορία, οµάδες µε συµµετοχές στην Α1 Εθνική, οµάδες µε αρκετούς φίλους που ονειρεύονται είτε άνοδο είτε επιστροφή στα σαλόνια της ελληνικής καλαθοσφαίρισης. Οι αντίπαλοι του Κοροίβου Μεγάλα ονόµατα λοιπόν θα τεθούν του χρόνου αντιµέτωπα µε τον Κόροιβο, που θα δώσει έτσι τη δυνατότητα στους φιλάθλους της Ηλείας να απολαύσουν όµορφο θέαµα. Το Παγκράτι, η Ολυµπιάδα Πατρών, ο Αρκαδικός, ο ΚΑΟ ∆ράµας, το Ρέθυµνο, οι Ίκαροι Σερρών, η ∆άφνη, το Πέραµα και η Νήαρ Ηστ έπαιζαν και πέρσι στην Α2. Οι περισσότερες από αυτές τις οµάδες είναι ιστορικές και µε θητεία στην Α1 Εθνική. Από εκεί και πέρα υποβιβάστηκαν από την Α1 στην Α2 τα Τρίκαλα και η Ολύµπια Λάρισας. Αυτές οι δυο οµάδες δεν είναι σίγουρο ακόµα αν θα παίξουν στην Α2. Μάλιστα φήµες κάνουν λόγο για διάλυση των Τρικάλων λόγω χρεών, οπότε τη θέση του θα πάρει ο Πανερυθραϊκός που ήταν 4ος στην Β’ Εθνική. Οι άλλοι τρεις που προβιβάστηκαν από τη Β’ Εθνική είναι το Λαύριο, η Ελευσίνα και ο Πιερικός/Αρχέλαος. Οι τελευταίες τέσσερις οµάδες που αναφέραµε έχουν το µικρότερο παρελθόν στις µεγάλες εθνικές κατηγορίες, όπως ο Κόροιβος, ωστόσο αναµφίβολα είναι και αυτές ιστορικές οµάδες. Συµµετοχή στο Κύπελλο Ελλάδας Εκτός από το πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής, ο Κόροιβος θα έχει τη δυνατότητα να συµµετάσχει και στο Κύπελλο Ελλάδας, µε στόχο βέβαια να περάσει κάποιους γύρους και να φέρει ως αντίπαλο κάποιο µεγάλο όνοµα (Παναθηναϊκό, Ολυµπιακό, Άρη, ΠΑΟΚ) στην Αµαλιάδα. Στην αρχή του Κυπέλλου παίρνουν µέρος οµάδες της Β’ και της Α2 Εθνικής, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική-όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια- µπαίνουν στην κληρωτίδα και οι οµάδες της Α1 Εθνικής κατηγορίας.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

32

N O T N I M T N

MPA

∆ιεθνείς εµπειρίες µε παγκόσµιους στόχους Του Θέµη Μαντά

Η

παρουσία του Ολλανδού Οµοσπονδιακού προπονητή µπάντµιντον που ήρθε στον Πύργο και θα αναχωρήσει σήµερα, έφερε χαρά στους αθλητές και στις οικογένειές τους επιβεβαιώνοντας για άλλη µια φορά το επίπεδο του αθλήµατος στην περιοχή µας στην κορυφή αλλά και στη βάση. Ο Ολλανδός Τζον Φίκνερσεν καταξιωµένος στον παγκόσµιο χώρο µε τον βοηθό του Αλαν Τζορτς αλλά και τους Έλληνες Κώστα Ραπτόπουλο και Γιώργο Μπονέλη έκαναν για µία βδοµάδα προπονήσεις υψηλού επιπέδου σε πρωταθλητές αλλά και αθλητές υποδοµής από τον Πύργο και την Πάτρα. “Είναι φιλόξενη η περιοχή αλλά έχει και µεγάλο όνοµα αναγνωρίσιµο σ’ όλο τον κόσµο” είπε ο Ολλανδός σε ένα διάλ-

λειµα των προπονήσεων και συνέχισε. “Το επίπεδο των αθλητών σας στην κορυφή της πυραµίδας χρειάζεται περισσότερες διεθνείς εµπειρίες µε παγκόσµιους στόχους. Εσείς οι Έλληνες είστε καταπληκτικοί στα αγωνίσµατα που είναι ατοµικά. Απλά χρειάζεστε µεγαλύτερη µεθοδικότητα και εξειδίκευση. Τα προσόντα των παιδιών που είδα είναι και πλούσια αλλά το κυριότερο έχουν ταχύτητα στην σκέψη, στοιχεία που στο άθληµα του µπάντµιντον κυριαρχούν. Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες του γονείς των παιδιών που εµπιστεύτηκαν σε µένα τις προπονήσεις τους αλλά και στους οµοσπονδιακούς Έλληνες τον Κώστα και το Γιώργο που µε βοήθησαν. Τέλος θα σας εκµυστηρευτώ ότι οι προτάσεις µου σε επίπεδο κορυφής για Λιγωµένου, Χατζηφώτη είναι ότι τα παιδιά αυτά υψηλότατου επιπέδου µαζί µε τους αδελφούς Κυριακόπουλοι.” O Γιώργος Μπονέλης τόνισε: “Για άλλη µια φορά ο Πύργος µας φιλοξενεί και ευχαριστώ το Φιλαθλητικό τους ανθρώπους του αλλά και τους ανθρώπους που πρωτοστάτησαν για να κατασκευάσουν το κλει-

στό γυµναστήριο που διευκολύνει τα παιδιά και τη δουλειά µας. Ήταν ένα προπονητικό 10 ηµερο περίπου που µας γέµισε χαρά και ικανοποίηση. Η ∆υτική Ελλάδα µπορεί να αναδειχτεί σε πρωταρχική δύναµη στο άθληµα αρκεί να πιστέψουν όλοι ότι το µπάντµιντον είναι σε άνοδο και να φανεί στο µέλλον. Τώρα όµως είναι ανάγκη να στηρίξουµε τις υποδοµές πριν υπάρξει το κενό µεταξύ των Ολυµπιονικών που θα έρθουν στο µέλλον και της βάσης. Το άθληµα φαίνεται ότι αγαπιέται από τα παιδιά τα οποία έρχονται στους χώρους που αναπτύσσεται και ενδιαφέρονται. Απλά έχει δράση το θέµα.”

Ραπτόπουλος, Μπονέλης, Τζον Φίκνερσεν µε το βοηθό του, Χατζηφώτης και Λιγωµένου πριν από προπόνηση.

Βάσια Κατσίγιαννη, Ποζάτζη Μαριλένα παίρνουν οδηγίες από τον βοηθό του Ολλανδού προπονητή.

Οι Ολλανδοί προπονητές µε τη Φρόσω Στεφανοπούλου, Κατερίνα Νικολακοπούλου και την κόρη της Χριστίνα.

Θεοδώρα Λιγωµένου και Αντώνης Χατζηφώτης, µία φωτογραφία που ίσως επαναληφτεί σε άλλους χώρους µε …µετάλλια παγκόσµιου επιπέδου.

Αστειάκια από την πρωταθλήτρια Λιγωµένου υπό το βλέµµα Γιώργου Μπονέλη.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Λ

«Πάντοτε θα υπάρχουν ποδοσφαιρικές προσωπικότητες που θα υπερβαίνουν τα προπονητικά συστήµατα» λέει ο Γιώργος Μαρκόπουλος και φέρνει σαν παράδειγµα το Μέσι. Στη φωτο ο Αργεντίνος άσος σε προπόνηση της Εθνικής.

ογοτεχνία και ποδόσφαιρο είχαν πάντοτε σχέση στενή. Λίγο το ότι οι λογοτέχνες, όταν ήταν µικροί, ήθελαν -όπως τα περισσότερα παιδιά- να γίνουν ποδοσφαιριστές, λίγο η µαγική επίδραση του ποδοσφαίρου σε κάθε τοµέα της ανθρώπινης ζωής, το αποτέλεσµα ήταν οι µετρ του λόγου να υµνήσουν τους µετρ της µπάλας µέσα από ποιήµατα και πεζά, και να καταγράψουν στο χαρτί µερικές σπάνιας οµορφιάς εικόνες που οι άσοι των γηπέδων «ζωγράφισαν» στο χορτάρι. Με αφορµή την έναρξη του Παγκοσµίου Κυπέλλου, ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος, που επιµελήθηκε τη συλλογή «Εντός και εκτός έδρας» (εκδ. «Καστανιώτη»), µια ανθολογία του έργου Ελλήνων και ξένων ποιητών σε σχέση µε τη στρογγυλή θεά και τους ήρωές της, επιχειρεί να µας διαφωτίσει γι’ αυτή την ιδιαίτερη σχέση.

Γ. Μαρκόπουλος: «Οι ποδοσφαιριστές είναι ηθοποιοί σε µια θεατρική παράσταση»

«Ας µη φορτώνουµε στην Εθνική τα απωθηµένα µας» Τι οδηγεί έναν άνθρωπο του πνεύµατος να γράψει για το ποδόσφαιρο;

τόνων στη ζωή, µέσα στο γήπεδο µεταµορφώνονται σε χορευτές. Είχε, για την εποχή του, πρωτόγνωρες εξάρσεις. ∆εν έπαιζε βάσει µαθηµατικών και συστηµάτων, αλλά είχε ένα δικό του, αέρινο στιλ».

«Ο σύγχρονος ποιητής έχει καθηµερινές ανησυχίες. ∆εν είναι ο ποιητής του παλαιού καιρού, που ήταν κλεισµένος στο γυάλινο πύργο του. Ο σηµερινός ποιητής υπήρξε και αυτός παιδί, και µεγάλωσε όπως όλα τα παιδιά, παίζοντας µπάλα. Το ποδόσφαιρο για όσους το αγαπούν είναι ένα παιχνίδι που χαρίζει πολύ δυνατές στιγµές, τόσο στην παιδική ηλικία όσο και µετά. Επίσης, είναι µια µορφή τέχνης. Μια θεατρική παράσταση στην οποία ο κάθε παίκτης “κρατά” έναν ειδικό ρόλο».

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, όµως, βιώνουµε τη «δυναστεία των συστηµάτων». Υπάρχουν παίκτες που τα υπερβαίνουν, που ξεχωρίζουν; «Πάντοτε υπάρχουν οι προσωπικότητες και τα ταλέντα που ούτε περιορίζονται ούτε χάνονται. ∆είτε τον Μέσι: παίρνει την µπάλα και “καθαρίζει” τον αγώνα µόνος του. Θυµάστε εκείνο το περιβόητο γκολ που είχε πετύχει, που τους είχε περάσει όλους. ∆εν µου αρέσουν οι παίκτες που απλώς πασάρουν την µπάλα, υπηρετώντας ένα συγκεκριµένο σύστηµα. Θέλω ο ποδοσφαιριστής να κουβαλά µια “ιερή τρέλα”».

Εσείς έχετε γράψει ένα ποίηµα για τον Χρήστο Αρδίζογλου. Γιατί; «Κατ’αρχάς, ο ίδιος ο Αρδίζογλου ήταν ένας παίκτης πολύ χαρισµατικός και µε πολύ ειδικά χαρακτηριστικά στο παιχνίδι του. Γράφοντας το ποίηµα, ήθελα να δείξω ότι πέρα από το τερέν υπάρχει και η άλλη πλευρά του ανθρώπου, η οποία είναι πικρή έως και λυπηµένη. ∆ηλαδή, το ότι επελέγη να σηκώσει στους ώµους του, µέσα από τη χαρά που µας πρόσφερε, την ατέλειωτη λύπη µας όταν θα αποχωρούσε στο τέλος. Να σηκώσει την ατέλειωτη µοναξιά µας και να φύγει».

Από παλαιότερους ποδοσφαιριστές ποιοι ήταν έτσι;

«Η διανόηση δεν αντιµετώπιζε θετικά το ποδόσφαιρο. Το θεωρούσε όπιο του λαού, κάτι που µπορεί να είναι σωστό αλλά είναι και άσχετο µε το ίδιο το παιχνίδι», σηµειώνει ο ποιητής Γιώργος Μαρκόπουλος γι’ αυτήν τη «δύσκολη» σχέση.

Τι συµβόλιζε ο Αρδίζογλου; «Ηταν ένας παίκτης αέρινος, χαρα-

κτηριστικό δείγµα όλων αυτών των παιδιών που, ενώ είναι χαµηλών

«Ο Μαραντόνα. Για τον οποίο έγραψε ένα εξαιρετικό ποίηµα ο Ηλίας Λάγιος. Στο “Εντός και εκτός έδρας” έχω συµπεριλάβει ένα απόσπασµα. Ακόµη, ο Μπεστ και ο Κρόιφ. Πολύ σπουδαίοι. Είχαν την ικανότητα να παίρνουν “πάνω” τους το παιχνίδι. Οσο για τον Πελέ, επειδή ήµουν πολύ µικρός τον είδα “κονσέρβα” και εκείνη την εποχή δεν υπήρχε πολύ καθαρή εικόνα. Ασφαλώς, ήταν µια κορυφαία φυσιογνωµία των γηπέ-

δων». Ποιοι Ελληνες ποιητές έγραψαν για το ποδόσφαιρο; «Ο Αρης ∆ικταίος έγραψε για τον Ηλία Υφαντή. Πολλά ποιήµατα µε θέµα το ποδόσφαιρο έχουν γραφτεί από τον Βασίλη Στεριάδη, τον Σωτήρη Κακίση, τον Νάσο Βαγενά, ο οποίος άλλωστε υπήρξε και παίκτης του Εθνικού Πειραιώς και της Εθνικής Νέων. Ο Θανάσης Βενέτης έχει γράψει την “Ωδή στον Κώστα ∆αβουρλή”, ο Πάνος Θεοδωρίδης έγραψε για τον Καπερνέκα, ο Αναγνωστάκης δεν έγραψε ποίηµα, αλλά ένα µνηµειώδες κείµενο µε τίτλο “Αγιαξ για πάντα”, που έχει και πολιτικές προεκτάσεις. Ο Καρούζος έγραψε την “Αγχώδη Εµπειρία” και τον “Ροµαντικό επίλογο”, ο Θωµάς Κοροβίνης για τον Γιώργο Κούδα. Επίσης, ο Μίµης Σουλιώτης έγραψε πάρα πολλά ποιήµατα για το ποδόσφαιρο, όπως και ο Τάσος ∆ενέγρης, ο Μίµης Χουλιαράκης, ο Γιώργος Κεντρωτής, ο Γιάννης Κουβαράς, ο Κώστας Παπαγεωργίου, ενώ από τους νεότερους ο Γιάννης Τζανετάκης και ο Αλέξης Σταµάτης. Ολα τους πράγµατα αξίας για µένα». Εσείς παίξατε µπάλα; «Οταν ήµουν µικρός, όπως όλα τα παιδάκια. Αλλά µετά είχα ένα πρόβληµα στο γόνατο και σταδιακά ατόνησε το ενδιαφέρον µου για το παιχνίδι. Συνήθως έπαιζα τερµατο-

33

φύλακας ή κυνηγός. Αργότερα, θυµάµαι πολλές Κυριακές µετά τα µατς να καθόµαστε µε τον Βασίλη Στεριάδη, που “έφυγε” νωρίς, και τον Σωτήρη Κακίση και να συζητάµε επί ώρες. Είναι προφανές ότι εγώ και ο Κακίσης, ως ΑΕΚτζήδες, είχαµε πολλά να πούµε...» Η διανόηση πώς αντιµετώπισε το ποδόσφαιρο και τα ποιήµατα που γράφτηκαν γι’ αυτό διαχρονικά; «∆εν θεωρούνταν σηµαντικά αυτά τα ποιήµατα, δεν ενδιέφεραν. Τώρα τελευταία, κάτι γίνεται µε κάποια νεότερα παιδιά που ασχολούνται µε την ανάδειξη αυτού του θέµατος της λογοτεχνίας. ∆εν είχε η διανόηση κάποια θετική στάση απέναντι στο ποδόσφαιρο. Ηταν έξω από τα ενδιαφέροντά της και του κατελόγιζε πολλά αρνητικά: ότι ήταν το όπιο των λαών, ότι το χρησιµοποιούσαν διάφορες δικτατορίες κ.ά. Ολα αυτά δεν ήταν βέβαια ψέµατα, αλλά ανήκαν στον χώρο της κοινωνιολογίας και όχι σε εκείνον του παιχνιδιού». Τον πρόσφατο τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ, Ιντερ - Μπάγερν, τον είδατε; «Τον είδα. ∆εν µου άρεσε καθόλου. Ηταν ένας υποτονικός αγώνας, χωρίς φαντασία, χωρίς τίποτε. Μου έκανε εντύπωση το ότι δεν υπήρχε κι ένα πάθος. ∆εν τους είδα ούτε να κόπτονται ούτε να λυπούνται ούτε να πανηγυρίζουν. Ολα τέλειωσαν ωραία και καλά, λες και γίνονταν κάπου αλλού, στη... Σελήνη. Καθόλου συναίσθηµα». Για το Μουντιάλ, ως ποδοσφαιρόφιλος, έχετε κάποιες προσδοκίες; «Να δούµε καλό ποδόσφαιρο, τίποτε άλλο». Και για τη δική µας Εθνική, τι λέτε; «Η Εθνική Ελλάδος, το 2004, έκανε κάτι πολύ σπουδαίο. Από κει και πέρα, φορτώσανε στους ώµους της πάρα πολλά πράγµατα που δεν έπρεπε. Είχαµε ανάγκες ψυχικής και εθνικής τονώσεως, βοήθησαν και ορισµένοι επιτήδειοι πάνω σ’ αυτό... Είµαστε µια µικρή χώρα, έχουµε βγάλει 10-15 παίκτες, είναι παράλογο πια να τους ζητάµε να πάνε πιο πάνω. Είναι µια πολύ καλή φουρνιά ποδοσφαιριστών η τωρινή, µια χαρά παιδιά. Ακούω που λένε “φέρτε µας λίγη χαρά” µέσα στις δύσκολες -εγώ θα τις χαρακτήριζα “βαθύτατου πένθους”- στιγµές για την πατρίδα µας και τις λαϊκές τάξεις. Είναι δυνατόν τώρα να ζητάµε να µας φέρουν εθνική χαρά οι παίκτες; Τα παιδιά θα πάνε να παίξουν, θα φτάσουν µέχρι εκεί όπου φτάνουν οι δυνατότητές τους και όλα καλά και ωραία». Συνεπώς, αν αποκλειστούν νωρίς, να υποθέσω ότι εσείς δεν θα βάλλετε εναντίον τους... «Εναντίον των ανθρώπων που έχουν ήδη κάνει τόσα πράγµατα; Αλίµονο, ας είµαστε λογικοί...» *


34

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Του Γ. Μουρούτη

∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου 2010

NBA

∆εν εντυπωσίασε ο Σόφο

Ο

υσιαστική αλλά όχι εντυπωσιακή εµφάνιση πραγµατοποίησε ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης στο τελευταίο του µατς µε τη φανέλα των Λος Άντζελες Κλίπερς στο σάµερ λιγκ του Λας Βέγκας.

Ο Έλληνας σέντερ είχε 3 πόντους (3/6 βολ, 0/1 διπ), 4 ριµπάουντ, 1 κόψιµο αλλά και 3 λάθη στην ήττα από τους Σαν Αντόνιο Σπερς µε 7762, σ’ ένα µατς που αγωνίστηκε 13’ και 36’’. Πλέον ο Σόφο αναµένει την προσφορά των

ΑΕΚ

«Επιστρέφει Αγγλία ο Ντάρµπισιρ»

Σταύρος Αδαµίδης:

Παρά το γεγονός ότι η πλευρά του Ολυµπιακού έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέµα πώλησης του Ματ Ντάρµπισιρ, τις τελευταίες ώρες έχει αναπτυχθεί µία έντονη φηµολογία στο Νησί, που θέλει τον Βρετανό επιθετικό να επιστρέφει στα πάτρια εδάφη.

“∆εν πρόκειται να ξεπουλήσουµε “

Κ

Ενδιαφέρον Ανόβερου για Γκαλίτσιο Στο στόχαστρο του Ανόβερου (συνεχίζει να) βρίσκεται ο Γιώργος Γκαλίτσιος. Άνθρωποι της γερµανικής οµάδας παρακολουθούν και φέτος (όπως και πέρυσι) τον δεξιό µπακ του Ολυµπιακού.

αµία διάθεση να… «σκοτώσει» όπως-όπως τους παίκτες που έχουν τεθεί προς πώληση δεν υπάρχει στην ΑΕΚ. Σε κουβέντα που είχε ο Σταύρος Αδαµίδης µε τους δηµοσιογράφους, παραδέχθηκε πως θα εξεταστούν τυχόν προτάσεις, ωστόσο ξεκαθάρισε ότι ο σύλλογος δεν πρόκειται να πουλήσει… για να πουλήσει. Αποκαλυπτικός ο πρόεδρος της «Ένωσης», µίλησε για όλα τα θέµατα που απασχολούν την οµάδα (αγωνιστικά, Αραούχο, γήπεδο, Μελισσανίδης) και παρουσιάστηκε αισιόδοξος πως το τέλος της σεζόν θα τη βρει πρωταθλήτρια! Στη συζήτηση που πραγµατοποιήθηκε -παρουσία και των ∆ηµητριάδη, Καπετανάκη, Γκρέταρσον και Κασνακίδη- ο Σταύρος Αδαµίδης είπε, ανάµεσα σε άλλα: Για µεταγραφές και πωλήσεις: «Αν χρειαστούν προσθήκες θα γίνουν. ∆εν πρόκειται να ξεπουλήσουµε. Αν έρθουν προτάσεις θα τις εξετάσουµε. Προς το παρόν δεν υπάρχει τίποτε συγκεκριµένο. Έχουµε µιλήσει µε τον προπονητή, γνωρίζει πως είναι η κατάσταση. Το µόνο σίγουρο είναι πως δεν θα γίνουν εκπτώσεις στην ποιότητα του ρόστερ. Γνωρίζετε πως είναι η χειρότερη µεταγραφική περίοδος των τελευταίων 20 χρόνων. Εννοείται πως θέλουµε όσο

Εντυπωσιασµένος µε Μουρίνιο ο Κασίγιας Ακόµα έναν λόγο να αισθάνεται… εκλεκτός έχει ο Ζοσέ Μουρίνιο, µετά τις δηλώσεις του Ίκερ Κασίγιας, ο οποίος παρουσιάστηκε εντυπωσιασµένος από την πρώτη του γνωριµία µε τον Πορτογάλο τεχνικό.

Α1 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Πράσινος ο Ροµέιν Σάτο

εδοµένο θα πρέπει να θεωρείται η απόκτηση του Ροµέιν Σάτο από τον Παναθηναϊκό, αφού πλέον µένουν κάποιες λεπτοµέρειες για να ανακοινωθεί η απόκτησή του. Έτσι, το “τριφύλλι” κέρδισε τη µάχη µε Ολυµπιακό και Ρεάλ που επίσης ήθελαν τον παίκτη και ισχυροποιήθηκε σηµαντικά στη θέση “3”. Αυτό σηµαίνει ότι µπαίνει και οριστικό τέλος στα σενάρια που ήθελαν τον Ρούντι Φερνάντεθ να έρχεται στον Παναθηναϊκό. Ο Ισπανός άσος αναµένεται να συνεχίσει στο ΝΒΑ γεγονός που ανάγκασε τον Οµπράντοβιτς να στραφεί σε άλλη λύση. Οι συζητήσεις µε τον µάνατζερ του Σάτο προχώρησαν ικανοποιητικά κι έτσι θα φορέσει τη φανέλα των Πρωταθητών, επιχειρώντας κι

Κλίπερς που από την παρουσία του στο σάµερ λιγκ θα κρίνουν αν τον χρειάζονται κι αν θα θυσιάσουν µία θέση στο σάλαρι καπ του γι’ αυτόν.

αυτός να βάλει το λιθαράκι του στη συνέχιση της δυναστείας, κάτι που επιβεβαιώνουν και τα ιταλικά ΜΜΕ.

το δυνατόν γρηγορότερα να διαµορφώσουµε το ρόστερ µας. ∆εν µπορούµε να γνωρίζουµε τι θα γίνει µέχρι το τέλος της µεταγραφικής περιόδου. Αν πωληθούν παίκτες, να είστε σίγουροι πως θα αντικατασταθούν µε άλλους ισάξιους. Εµείς είµαστε έτοιµοι για κάθε ενδεχόµενο. ∆εν έχουµε βάλει deadline στο θέµα των πωλήσεων. Η αγορά είναι τέτοια, που λόγω του Μουντιάλ, αλλά και των οικονοµικών προβληµάτων που υπάρχουν, την έχουν πάει πίσω».


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 19 Ιουλίου

07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00 20:00 21:00 22:30 00:45 01:30 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.15 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00 14.00 14.15 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 00.30 01.15

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών O φίλος µας ο Τσάρλι The Oprah Winferey show To σπίτι της καρδιάς µας Aστραφτερά σπίτια Το κάστρο του Τακέσι Τα νέα του Σκαΐ/∆ελτιο στη νοηµατική Eκτός ορίων Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ Eco news Υπεράνθρωποι CSI, Nέα Υόρκη Shokwave Ρώµη Ταµπού Mατιές στον κόσµο Ντοκιµαντέρ Σουρικάτες: Παµπόνηρες συµµορίες

21.00 22.00 24.00 01.00

06.00 08.00 09.00 10.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 04.30 05.30

Οδός Παραδείσου 7(Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Χορεύοντας στη σιωπή (Ε) Καφές µε την Ελένη – best of Ειδήσεις Κινούµενη άµµος (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Σφηνάκια (Ε) Baywatch (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Baywatch (E) (συνέχεια) Κιtchen Nightmares Ειδήσεις Νταντά αµέσου ∆ράσεως (Ε) Got to Dance Οµάδα Cobra 11 Υπέροχα πλάσµατα (Ε) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα (E) Χωρίς ίχνος (Ε) Οι µονοµάχοι Κόκκινος κύκλος (Ε) Τηλεαγορές Αλλαξε το ∆ύο και κάτι άντρες V (Ε)

Η τέχνη στην Ισπανία (Ε) Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ Η µηχανή του χρόνου (Ε) Εξάντας (Ε) Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα –Best of Ειδήσεις Εχει γούστο (Ε) Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Τζιπ, περίπτερο κι αγάπη» Κωµωδία Ειδήσεις Ξένη ταινία «Καθαρισµοί Φόνων ΕΠΕ» Μαύρη Κωµωδία Πολεµιστές: Η πολιορκία των Ζουλύ (Ε) Το σύµπαν (Ε)

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Θαυµαστός κόσµος του ωκεανού

Friday night lights

07.15 07.45 08.45 10.00 11.00 13.00 15.45 18.00 18.45 21.00 21.30 21.45 22.15 23.15 00.15 01.15 02.15 02.30

Υδρόγειος (Ε) Lifestyle (E) That’s life (E) Στην κουζίνα (Ε) Εδώ και τώρα Πολύ µπλα µπλα –best of Μεσηµεριανό express- best of That’s life Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο Υδρόγειος Auto Alter 30 Rock Friday night lights Heroes II Psych II Eureka II Auto ALTER Ξένη ταινία «Eπικίνδυνος σκοπευτής» Περιπέτεια 04.15 Ξένη ταινία « Κίνδυνος στο ∆ιαδίκτυο» Φαντασίας

Ελλάς, το µεγαλείο σου (E) Elatte Ονειροπαγίδα (Ε) Λίτσα.com (E) ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) Wipe Out- USA ANT 1 News στη νοηµατική Desperate Housewives Με το δεξί (Ε) ANT 1 News Xίλιες και µια νύχτες Βones (Ε) ΟΛΑ 10- Summer edition ΑΝΤ1 news Oι στάβλοι της Εριέττας Ζαΐµη (Ε) Tης αγάπης µαχαιριά (Ε) Πρόσκληση (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Ενα κι ένα (Ε)

08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.15 18.30 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00

Η φροντίδα του κήπου µας Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) Balkan Express (E) Aνακαλύπτοντας τον κόσµο Αρπακτικά Mαγειρική του κόσµου Ειδήσεις Οι κόρες του Μακ Λέοντ Τόλµη και γοητεία Η χαρά της ζωγραφικής Μαγικός κόσµος Ειδήσεις Έκτη αίσθηση Ο υπέροχος βυθός της Μεσογείου Ο πύργος της Βαβέλ Λευκός καρχαρίας Ο θαυµαστός κόσµος του ωκεανού Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ο Σταµάτης και ο Γρηγόρης» Κωµωδία 01.00 Ξένη ταινία « Ψαράδες για κλάµατα» Αστυνοµική κωµωδία

Numb3rs

06.00 07.00 10.00 10.45 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.15 02.15 03.15 04.15 04.45

Βέρα στο δεξί (Ε) Πρωινό MEGA Φάε τη σοκολάτα σου (Ε) Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Το κόκκινο δωµάτιο (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Οι αταίριαστοι (Ε) Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Λάκης ο γλυκούλης (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Μ+Μ 50-50 (Ε) Μίλα µου βρώµικα (Ε) Χαρά αγνοείται (Ε) Τελευταία γεγονότα Οι µάγισσες της Σµύρνης (Ε) Φύγαµε (Ε) Παλίρροια (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Καρέ της ντάµας (Ε)

Οι κρυφές ζωές της κ. Λι

06.05 06.45 08.35 09.10 11.05 12.55 15.10 17.05 18.45 21.45 22.00 23.50 01.50 03.35

Κινηµατογραφικά νεα Ζιγκολό Κινηµατογραφικά νέα Primo basilio Φεγγαρόφωτος κόσµος Star Trek Προσωπική υπόθεση The immortal voyage of captain Drake Trafonrmers:2 η εκδίκηση των ηττηµένων Films &stars Οι κρυφές ζώες τη κ. Λι Ψύχωση S. Darko Ονειρεµένος εραστής

18.50

Χαρά αγνοείται 24.00

07.00 06.00 07.00 10.00 11.20 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30

Nταντά αµέσου δράσεως 20.00

23.00

CSI, Νέα Υόρκη

Παιδικό πρόγραµµα To καπλάνι της Βιτρίνας (Ε) Το κορίτσι από το ποτάµι (Ε) Μνήµες (Ε) Αναζήτηση: Ενας άνθρωπος, ένας τόπος Ελληνική ταινία «Και οι 14 ήταν υπέροχοι» Κωµωδία Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα Παιδικό πρόγραµµα Ουράνιο τόξο Παιδικό πρόγραµµα Ζακ και Κόντι, εν πλω(Ε) Τζόνας (Ε) Ατίθασα νιάτα Η Λυγερή (Ε) Οι Έλληνες Η ιστορία της NASA (Ε) Ξένη ταινία «Μια τρυφερή σχέση» Κοινωνικό δράµα Ειδήσεις 47ο ∆ιεθνές Ιστιοπλοϊκό Ράλι Αιγαίου (Μ) Doc on air Έγκληµα και έρευνα (Ε)

22.15

09.00

00.30

Άρωµα Ελλάδας

Χίλιες και µια νύχτες

22.00

Πρωινή ενηµέρωση

Doc on air

15:00-16:00 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-18:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18:00-20:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (SFERA TOP 20) 20:00-21:00 – ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ , ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 21:00-23:00 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – (G-POLY) 23:00-01:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

06.00 07.00 13.00 13.45 15.15 16.10 17.00 17.10 18.00 18.50 19.45 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 04.00 05.00

Office : an American workplace (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Eιδήσεις Κορίνα η αγριόγατα (Ε) Φίλοι για πάντα (Ε) Gossip girl (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Πράκτορα στο … τσακ (Ε) Ντετέκτιβ Μονκ Numb 3rs Ειδήσεις Ξένη ταινία «Κωδικός :Swordifish» Περιπέτεια Οµάδα NCIS (E) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα Jericho Ξένη ταινία «Το βασίλειο των νεκρών» Τρόµου Νόµος και τάξη: Αστυνοµικές ιστορίες Veronica Mars (E)

Πρωτάθληµα Ρωσίας 17.15

Ο Σωκράτης οδηγεί την αστυνοµία στο σηµείο όπου ισχυρίζεται ότι βρίσκεται το πτώµα της Χαράς. Η Ελένη και ο Αντώνης ήδη βρίσκονται στην περιοχή και αγωνιουν, χωρίς όµως να είναι σίγουροι για το τι πρόκειται να αντικρίσουν. Ωστόσο όταν κάποια πράγµατα αποκαλύπτονται , προκαλούν σε όλους τεράστιο σοκ…

21.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 07:00-10:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ ,ΓΙΟΛΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 10:00-12:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ) 12:00-13:00 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ) 13:00-15:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

21.00

TV

MEGA 24.00 Χαρά αγνοείται

35

09.00 Βόλεϊ Α1 ανδρών 11.00 Αµερικάνικο πρωτάθληµα Μπειζµπολ MLB 13.30 Πόλο Α1 ανδρών 15.00 Μπάσκετ Α1 ανδρών 17.15 Πρωτάθληµα Ρωσίας (Ε) 19.00 Novasports Best: 11ο Τουρνουά Μπιτς βόλεϊ 21.00 ΚΙΑ Χ-Games (M) 22.00 Πρωτάθληµα Bραζιλίας 24.00 Τουρνουά ράκµπι 02.00 Στιγµιότυπα Nasca (E) 03.00 Toυρνουά γκολφ (Μ) 06.00 Αγώνες µπόουλινγκ 07.00 Βόλεϊ Α1 ανδρών


36

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

∆ευτέρα 12 Ιουλίου 2010

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΝΙΑΤΗ

ΕΤΩΝ 70 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και ώρα 10.00π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. ∆ιονυσίου Κυλλήνης. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κυλλήνη 19-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ∆ήµητρα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ηλίας και Μαρία Μανιάτη, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ του Ηλία και της Αικατερίνης το γένος Σταυροπούλου που γεννήθηκε στην Καλαµάτα και κατοικεί στο Κοπανάκι Μεσσηνίας και η ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του ∆ιονυσίου και της Παναγιώτας το γένος Μαρίνη που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στο Καλλίκωµο Ηλείας πρόκειται να παντρευτούν στο Καλλίκωµο Ηλείας

Τον αγαπηµένο µας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ. 18762

ΝΙΚΟΛΑΟ ΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010 και ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Γεωργίου Πανοχωρίου Ανδρίτσαινας και παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πανοχώρι Ανδρίτσαινας 19-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νίκη ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Μακρίσια Ηλείας τηλ.26250243556932831300- 6976619355

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µα για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝ. ΚΟΥΤΣΙΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 66

Λιναριά 19-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Χρήστος και Παρασκευή, Ιωάννης και Ελενα Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µα για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΛΕΩΝΙ∆Α ΧΑΡ. ΚΑΥΓΑ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 89

Γρανιτσέϊκα 19-7-2010 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Χαράλαµπος και ∆ιαλεχτή Καυγά, Αθανάσιος Καυγάς, Ελένη και Νίκος Παπαζαφείρης, Γλυκερία και Παναγιώτης Ξεροβάσιλας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 81

Λαµπέτι 19-7-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος και Μαρία, Αγγελος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: AΠOΣTOΛH NIK. TOKA «ΠΛATANOΣ» HΛEIAΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096-6946/391030 Nυκτός 26240/22395

Ανακοίνωση

Πύργος: Παναγόπουλος Παν. (Μανωλοπούλου 27 τηλ. 2621030122) Αµαλιάδα: Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244)- Τραγουστής Αθ. (Φιλ. Εταιρείας 6- τηλ. 2622023912) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Γαστούνη: Παρίσης (2623033003) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

Ο ∆ήµος Πύργου µε την υπ’ αριθ. 222/2010 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, θα προβεί στην τροποποίηση του Σχ. Πόλεως στην «Αλκυώνα» ∆.∆. Κατακόλου µεταξύ των Ο.Τ. 31 και 32 κατόπιν αιτήσεως των κ. Καββαθά – Καραπαναγιώτη Τασίας, Παπανικολάου – Καραπαναγιώτη Ελένης και λοιπών . Το σχέδιο της αναγνώρισης έχει αναρτηθεί στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, Τάκη Πετροπούλου και Πατρών 2, 1ος όροφος. Για τυχόν αντιρρήσεις οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός 15 ηµερών από την τελευταία δηµοσίευση. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 26213-62431 στην Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου Πύργου κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (κ. ∆ιονυσοπούλου). Πύργος 8-7-2010 Ο Αντιδήµαρχος Πύργου Παναγόπουλος Βασίλειος

Ανακοίνωση

Βοήθεια έναντι αµοιβής Ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Η ΑΡΗΝΗ» έπεσε θύµα κλοπής. Συγκεκριµένα άγνωστοι αφαίρεσαν από τον αποθηκευτικό χώρο του Συλλόγου χρηστικά αντικείµενα και σκεύη, τα οποία απαρτίζουν τον απαραίτητο εξοπλισµό διοργάνωσης των Πολιτιστικών εκδηλώσεων, που λαµβάνουν χώρα κάθε καλοκαίρι την περίοδο του ∆εκαπενταύγουστου. Κατόπιν τούτου, Παρακαλούµε : Οποιον πολίτη του ∆ήµου Ζαχάρως και των περιχώρων αυτής µπορεί να βοηθήσει στην ανεύρεση των κλοπιµαίων η βοηθειά του θα εκτιµηθεί και θα αµειφθεί δεόντως µε ένα σηµαντικό ποσό από το Σύλλογο. Το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η ΑΡΗΝΗ» Τηλ. επικοιν. 2625033997-6978742646

∆ελτίο Τύπου Κέντρου Αιµοδοσίας ΠΓΝΠ Το Κέντρο Αιµοδοσίας του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Πατρών συνδιοργανώνει µε τοπικούς παράγοντες τις πιο κάτω Αιµοληψίες για την κάλυψη των αυξηµένων αναγκών σε Αίµα κατά τους θερινούς µήνες · Κυριακή 25/7/2010 Κάστρο ώρα 9 πµ - 13 µµ στην κεντρική πλατεία. · Κυριακή 1/8/2010 Ταξιάρχες (περιοχή Ζαχάρως) ώρα 10πµ – 13µµ στο ∆ηµοτικό κτίριο. · Κυριακή 8/8/2010 Ξηροχώρι (περιοχή Ζαχάρως) ώρα 9.30πµ 13.30µµ στα γραφεία του Συλλόγου των απανταχού Ξηροχωριτών, όπισθεν της Εκκλησίας. Εκ του Κέντρου Αιµοδοσίας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις στην Κουτσοχέρα Την προσεχή Τρίτη 20/7/2010 γιορτάζει και πανηγυρίζει µε µεγαλοπρέπεια και επισηµότητα ο Ιερός Ναός Προφήτη Ηλία. Θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του αρχιµανδρίτου Νεκτάριου Μπακόπουλου εξ Αλεξανδρουπόλεως όπου θα κηρύξει το Θείο Λόγο. Θα ψάλλουν στον εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία στο δεξιό χορό ο πρωτοψάλτης Αγ. Χαραλάµπους Επιταλίου Ιωάννης Πετρόπουλος. Στον αριστερό χορό ο λαµπαδάριος Αγ. Χαραλάµπους Επιταλίου ∆ιονύσιος Αναστόπουλος. Προσκαλούνται οι αρχές, ο φιλόπιστος λαός όπως προσέλθουν τιµώντας την ιερή ακολουθία και τη θρησκευτική πανήγυρη.

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ ΠΥΡΓΟΥ

Θρησκευτική Πανήγυρις Τη ∆ευτέρα 19 Ιουλίου εορτάζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλιού, Αγίου Ηλία Λετρίνων. Το εσπέρας και ώρα 7.30 θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Ηλείας κ. Γερµανού πλαισιούµενος υπό ιερέων της περιοχής και θα κηρύξει το Θείο Λόγο µετ’ αρτοκλασίας. Την Τρίτη κυριώνυµη ηµέρα , 20 του µηνός και ώρα 7.00 π.µ. θα ψαλεί Ορθρος και θα τελεσθει Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Το χορό των ιεροψαλτών θα διευθύνει ο πρωτοψάλτης κ. Γεώργιος Καρακίτσος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα γίνει περιφορά της εικόνας. Παρακαλούνται οι αρχές του τόπου και οι πιστοί όπως συµµετάσχουν στον εορτασµό του προφήτου. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου


37

Kάθε Δευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ µε πτυχίο στην ειδικότητα «Τεχνολόγος Τροφίµων» για να εργαστεί σε εργοστάσιο Τροφίµων στα Λεχαινά Ηλείας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26230/22876 και fax 26230/22006. ΜΑΣ5561 ------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΕΣ ΚΟΜΜΩΤΡΙΕΣ για το Κοµµωτήριο ∆ηµήτρης – Σταύρος στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/26202. ΜΑ5631 -------------------------------. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ µαγείρισσα για την ψαροταβέρνα ΑΥΡΑ στον Μπισχινόκαµπο Ζαχάρως. Τηλ.:6973-823720 ΜΑ5748 --------------------------------ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ άµεσα 3 άτοµα για µερική ή πλήρης απασχόληση, γνώσεις Internet επιθυµητή, στην Καλαµάτα. Τηλ.: 6970538802 ΜΑ5749 --------------------------------ΖΗΤΩ ΚΟΠΕΛΑ από 20 έως 35 ετών για γνωριµία και ό,τι άλλο προκύψει. Τηλ.: 6999881842 ΜΑ5782 --------------------------------Ο∆ΗΓΟΣ µε επαγγελµατικό δίπλωµα για λεωφορείο, νταλίκα, φορτηγό ΖΗΤΑ εργασία. Τηλ.: 6984369881 ΜΑ5830 --------------------------------Γραφείο Συµβουλών- Εύρεσης απασχόλησης ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ κοπέλες για

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

650

σέρβις-barwoman σε καφέ, ξενοδοχεία, εστιατόρια. Αχόλου 6 Πύργος. Τηλ./fax: 2621037106, κιν: 6972121860 ΜΑ5879 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ από 25-45 ετών, ψήστης, διπλωτής πίτας, κρεπαδόρος, στην παραλία Κουρούτας. Τηλ.: 6972707127, 6974639236 ΜΑ5828 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να εργαστεί σε καφέ σνακ µπαρ, 20χλµ έξω από τον Πύργο προς Αρχαία Ολυµπία µε ικανοποιητικές αποδοχές. Τηλ.:6944333203 ΜΑ4818 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ κοπέλα να εργαστεί ως σερβιτόρα σε καφετέρια. Τηλ.: 6985648887 ΜΑ5814 --------------------------------ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ εταιρία για την επάνδρωση γραφείου στο νοµό Ηλείας ΖΗΤΑ: 1. έναν προϊστάµενο, 2. έναν υπεύθυνο ανάπτυξης, 3. έναν εισπράκτορα, 4.τρεις χρηµατοοικονοµικούς συµβούλους. Θα προτιµηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία και ανώτατη/ανώτερη µόρφωση. Πληροφορίες: 09.00-13.00 & 17.30-20.30. Τηλ.επικοινωνίας: 6938255286, Fax:2610-240492, e-mail: n.career3@gmail.com ΜΑ5913 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για κουζίνα σε καφέ-ψητοπωλείο απογευµατινές ώρες. Τηλ.:6945002087 --------------------------------ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΖΗΤΑ νέο έως 30 ετών για την αποθήκη- οδηγό, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. Πληροφορίες τηλ.:2621037327 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος έως 30 ετών από την ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας για µόνιµη απασχόληση σε αγροτική επιχείρηση, απαραίτητο δίπλωµα τρακτέρ. Πληροφορίες: 6934416432 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ άστεγη για συγκατοίκηση. Προσφέρεται στέγη, τροφή και ολίγη εργασία. Πληρ.: 6945530803 --------------------------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για καθαρίστρια, νοικοκυρά, ηµεροµίσθια στο Παλούκι. Τηλ.:6957089030 ---------------------------------

Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ υπάλληλος µε Γ’ κατηγορίας δίπλωµα για ελαστικό ωράριο. Ώρες εργασίας 9-1 το πρωί και 6-8 το απόγευµα. Τηλ.: 6986114053 ΜΑ5925 --------------------------------ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ γυναίκες για κουζίνα στην περιοχή Αµαλιάδος. Τηλ.:6937177385 ΜΑ5793

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων πρωί – απόγευµα σε περιοχή Γαστούνη – Βαρθολοµιό και στις γύρω περιοχές. Πληρ. τηλ. 6973653322. ΜΑ5685 --------------------------------ΝΕΑΡΗ κοπέλα show woman ΖΗΤΑ εργασία σε νυχτερινά κλαµπ και σε πάρτι . Τηλ.: 6977515524 ΜΑ5746 --------------------------------ΜΑΓΕΙΡΑΣ 55αρης, συνταξιούχος, αναλαµβάνει προετοιµασίες και µαγείρεµα σε καταστήµατα. Περιοχή Αµαλιάδας. Τηλ.:6979967586 κος Γιώργος ΜΑ5411 --------------------------------40ΧΡΟΝΟΣ µε πολυετή πείρα ως υπάλληλος σε κατάστηµα του Πύργου ΖΗΤΑ ανάλογη εργασία στον Πύργο. Τηλ.:6978876328 ΜΑ5927 --------------------------------ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ στην περιοχή της Αµαλιάδας να κάνει ενέσεις, να βάζει καθετήρες µόνο σε γυναίκες , καθαρισµό και κατακλύσεις σε κατάκοιτους ανθρώπους. Τηλ.:6971961281 ΜΑ5829 --------------------------------ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ δοµικών έργων µέσω Η/Υ γνώστης Αutocad, cadware και archicad µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και συµµετοχή σε µεγάλα υλοποιήσιµα έργα ΖΗΤΑ συνεργασία µε πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους µηχανικούς... ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3D παρουσίαση-απεικόνιση, 3D φωτορεαλιστική κίνηση) προετοιµασία πολεοδοµικού φακέλου. Τηλ.:6946969860 ΜΑ5878

Ο∆ΗΓΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

µε δίπλωµα γ’ κατηγορίας, χειριστής γερανού, bob-cat κλαρκ, γνώστης µηχανηµάτων, (ΣΚΡAΠ, ανακυκλώσης σιδήρου) ΖΗΤΕΙ ανάλογη ή παρεµφερή εργασία. Τηλ.:6978613478 ΜΑ5848

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΗΤΕΙ Α’ & Β’ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

για τη θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26230/95999, αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/95003.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Για καφέ ζαχαροπλαστείο στον Πύργο, να γνωρίζει από παρασκευή καφέδων, πλήρης απασχόληση και ΙΚΑ. Ωράριο κατόπιν συνεννόησης. Τηλ.: 6984657249 ΜΑ5931

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Οικονοµολόγος, πτυχιούχος Ανωτάτης Σχολής (Άρρεν ή Θήλυ), άριστη γνώση αγγλικών. Αποστολή βιογραφικού στο φαξ 2621027346 ή στο εµαιλ asalpeas@freemail.gr ΠΛΕΙΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΥΛΙΚΑ

ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣ

µε προϋπηρεσία για άµεση πρόσληψη. Πληρ. τηλ.:6976444940 ή αποστείλατε βιογραφικό στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13). Πύργος Ηλείας, Τ.Κ: 27100

ΜΑΣ5509

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΖΗΤΕΙΤΑΙ

προσωπικό όλων των ειδικοτήτων για στελέχωση ξενοδοχειακής µονάδας στην περιοχή Αρχαίας Ολυµπίας. Τηλ.:FAX: 26210 371066972121860 ΜΑ5755

Το γραφείο Συµβουλών – Εύρεσης εργασίας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για φύλαξη ηλικιωµένων – οικιακών βοηθών – Babysitter – υπαλλήλους εστιατορίων – ξενοδοχείων. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν θέλετε να εργαστείτε ως οικιακή βοηθός, για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων, babysitter, υπάλληλος cafe – Εστιατορίων – ξενοδοχείων, απευθυνθείτε στο γραφείο µας. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860. ΜΑ5113.


38

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣSUPER MARKET

Ο παραπάνω όµιλος

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΤΑΙ

α) για υπάλληλο γραφείου µε γνώσεις λογιστικής (ενηµέρωση βιβλίων γ’ κατηγορίας κλπ) και χρήση του προγράµµατος «Κεφάλαιο» β) για υπεύθυνο καταστήµατος Super Market (υποχρεωτική αντίστοιχη προϋπηρεσία) στα Λεχαινά και στη Γαστούνη µε γνώσεις χρήσεως υπολογιστών και αγγλικών. ∆ιεύθυνση:roymeliotismarket@gma il.com. Τηλ.: 6973692279, ΦΑΞ: 2623035005. ΜΑ5535

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ – ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ

Α’ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ. Πληρ. τηλ. 6972224044.ΜΑ5500.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

πλήρως ανακαινισµένο στο 2ο όροφο πλησίον Αγ.Τριάδας, 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.:6983502916 ΜΑ5916

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

3αρι Κοροίβου 5 χωρίς κοινόχρηστα κοντά στο Μουσείο (Σταυροπάζαρο) , δεκτοί και φοιτητές. Πληροφορίες εντός. ΜΑ5900

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

πενταετίας 47 τ.µ. όπισθεν ΤΕΙ Πύργου 2ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, aircodition. Τηλ.: 6944423796, 2621031300 ΜΑ5173

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙΡΕ

50 τ.µ. στον Πύργο, Παπαφλέσα 28 Α, καθιστικό, υπνοδωµάτιο, βοηθ.χώροι, µεγάλη βεράντα µε θέα. Τηλ.:6940688085, 6977807820 ΜΑ5886

∆ευτέρα 19 Iουλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ-∆ΙΚΛΙΝΟ

Ανεξάρτητο & αυτόνοµο δωµάτιο, 30 τ.µ., πλήρως επιπλωµένο & εξοπλισµένο, (ηλεκτρικές συσκευές, κλινοσκεπάσµατα, πετσέτες κλπ) σε πολυτελή αγροικία, µε τζάκι, επαγγελµατικών προδιαγραφών κουζίνα, κλειστή θερµαινόµενη πισίνα & χώρους άθλησης, εντός οργανωµένου αγροκτήµατοςφάρµας, σε απόσταση 4 χλµ από την Αµαλιάδα και 12 χλµ από τον Πύργο. Τιµή 500 ευρώ το µήνα. Στην τιµή περιλαµβάνονται επίσης: ρεύµα, νερό, θέρµανση, κλιµατισµός & υπηρεσία καθαριότητας. Ιδανικό και για φοιτητές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6945900332 ΜΑ5912

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

διαµέρισµα 3αρι, Καραϊσκάκη 19 απέναντι απ’ το Μουσείο. Τηλ.:28503 ΜΑ5884

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Οικία στη 12η στάση Καβούρι στο Κατάκολο, µε 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα, µπάνιο και ένα w.c. Τηλ.:2102233188 , 6979586706 ΜΑ5741

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆υάρι 4ου ορόφου 45 τ.µ. στην Πλατεία Αττικής Αθηνών ακριβώς στην πλατεία, (κοντά στο σταθµό Πελοποννήσου, 50 µέτρα από το σταθµό του ΜΕΤΡΟ). Πληρ. τηλ.: 2621022837 , 22797 κιν:6978292753 ΜΑ5752

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (60τ.µ.)

πολυτελούς κατασκευής επιπλωµένη, µε τζάκι, A/C, αυτόνοµη θέρµανση, µε βεράντες 30 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Αγ.Γεώργιο Πύργου. Πληροφ.Τηλ.: 6939194333 (απογευµατινές και βραδινές ώρες). ΜΑΣ5895

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ

αποτελούµενη από 110 τ.µ. υπερυψωµένο όροφο και 110 τ.µ. ηµιυπόγειο επί της Τάκη Πετροπούλου (κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη). Πληρ. τηλ.: 2621023996- 6932623342 Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης. ΜΑ5859

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα στο Παλούκι Αµαλιάδας για Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέµβριο. Τηλ.: 6937115715 ΜΑ5728 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 36 τ.µ. καινούρια-λουξ κατασκευή- χωρίς κοινόχρηστα (2οροφη οικοδοµή) , επιπλωµένη, προς 300 ευρώ, Πύργος. Πληρ. τηλ.: 6944428532 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τ.µ. 1ου ορόφου καινούρια πλήρως επιπλωµένη (TV,AC,πλυντήριο κτλ) χωρίς κοινόχρηστα, στην Αµαλιάδα. Πληροφορ. Τηλ.: 6932360437 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 30 τ.µ. (1 υπνοδωµάτιο, κουζίνα, µπάνιο,χολ) 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένη, οδός: Εκβατάνων 32 Ιλίσια, πλησίον Πανεπιστηµιούπολης (Ζωγράφου) τηλ.επικοινωνίας: 6974014680 & 6948369722 ΜΑ5817 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες σε νεόδµητη οικοδοµή, στην οδό Γερµανού 7 και Μπότσαρη στον Πύργο. Τηλ.:6936744840, 6973881686 ΜΑ5937 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. κεντρική, επιπλωµένη πλήρως, φρεσκοβαµµένη, Κολοκοτρώνη 11, Πύργος. Τηλ.:6932375846 ΜΑ5798 ------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 50 τ.µ. επιπλωµένη καινούρια, Παπαφλέσα 20 έναντι Πανεµπορικής. Τηλ.:2621033612 ΜΑΣ5900 ------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη, περιοχή ∆εξαµενής. Τηλ. : 2621034142, 6977998602 ΜΑΣ5715 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες (κρεβάτι – γραφείο – κουζίνα – ψυγείο – aircondition) στο κέντρο του Πύργου, δίπλα στα ΤΕΙ, κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ .τηλ. 6948834571. ΜΑΣ5598 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα επιπλωµένη α’ ορόφου (σε κυρία). Αυτόνοµη θέρµανση-νυχτ. ρεύµα χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.:2621034367, 6945941131 ΜΑ5881 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 -------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ENOIKIAZETAI MONOKATOIKIA – (ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – ΜΙΚΡΟ ∆ΥΑΡΙ) 40 τετ. µέτρων πλήρως επιπλωµένη, διαθέτει κλιµατισµό στο κέντρο του Κατακόλου για µόνιµη κατοικία ή για την καλοκαιρινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26210/27938, 6973350286. ΜΑ5594. --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα δυάρι, 60 τ.µ. ισόγειο, καινούρια οικο-

δοµή, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.:6932624415, 26220-22611 ΜΑ5871 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα δυάρι, επιπλωµένο, Γυµνασιάρχου-∆ούκα 14 στον Πύργο, πλησίον 1ου γυµνασίου. Τηλ.: 6972870787 ω ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1) δυάρι 60 τ.µ. Σκουφά στον Πύργο µε αυτόνοµη θέρµανση, 2) γκαρσονιέρα 30 τ.µ. Ελ. Ολυµπιονικών στον Πύργο µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.:6932843236 ω ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο δυάρι κεντρικό, 3ου ορόφου µε µεγάλες βεράντες. Τηλ.:6936914084, 2621031892 ΜΑ5847 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στην πλατεία Κύπρου, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6976440481 ΜΑ5845 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι διαµέρισµα, σε πολυκατοικία 5ετίας, διαµπερές, µε µπαλκόνια µπρος και πίσω και αποθήκη στο υπόγειο, στην οδό ∆εληγιάννη 13, πίσω από το 1ο Λύκειο Πύργου, τηλ.: 2621029571, κιν:6947277814 ΜΑ5874 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο δυάρι 55 τ.µ. διαµπερές 1ου ορ. κεντρική πλατεία πλησίον ΤΕΙ 400 µέτρα (φρεσκοβαµµένο) 250 ευρώ. Τηλ.:6977527172 ΜΑ5905 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραδοσιακή κατοικία 50 τ.µ. µε κήπο πλήρως επιπλωµένη για εννέα µήνες ή χρόνο κατόπιν συµφωνίας. Περιοχή Αγ.Ανδρέας (Κατάκολο). ∆ιαθέσιµη από Σεπτέµβριο 2010. Τηλ.:2621041595, 6979293671 ΜΑ5832 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, αρκετά καινούριας κατασκευής, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, κοινόχρηστο parking, στον Πύργο. Πληρ.τηλ.:2102848155, 6937094641 ΜΑ5569 --------------------------------ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ Αµαλιάδας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ παραθαλάσσια κατοικία 48 τ.µ. ή η διπλανή 35 τ.µ. (25 µέτρα από τη θάλασσα) πλήρως εξοπλισµένες (TV - a/c – ψυγείο- κουζίνα κ.α.) , δίπλα εστιατόριον Αχίλλειον, για Ιούλιο ή Αύγουστο ή Σεπτέµβρη. Πληρ.: 26220-26958-21759 κιν:6934507271 ΜΑ5808 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο δυάρι διαµέρισµα άνετο, φωτεινό, ανατολικό σε καινούρια πολυκατοικία. Τηλ.: 6932287405 ΜΑ5818 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, 2αρι, 55 τ.µ. 1ου ορόφου, διαµπερές, Κοραή και ∆ιάκου, κεντρική πλατεία, 250 ευρώ. Τηλ.:6977527172 ΜΑ5768 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 41 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, καινούριο. Τηλ.: 6981132728 ΜΑ5738 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535

ΤΡΙΑΡΙΑ \. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, Κουµουνδούρου 32 (άνωθεν ΤΟΕΒ), αποτελούµενο από 2 κρεβατοκάµαρες – καθιστικό κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26220/25688, 6977254355. ΜΑΣ4584 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατοικία στην Αµαλιάδα στην περιοχή Ανεµόµυλο Καλυβίων 30, ισόγειος τριάρι. Πληρ. 2622024955 Κιν. 6906191871ΜΑ5875 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Γαστούνη 1) Παραθαλάσσια κατοικία, οροφοδιαµέρισµα 80 τ.µ. (τρία υπνοδωµάτια) µεγάλες βεράντες – θέα, 50 µ. από θάλασσα για σεζόν ή µόνιµα. 2) Επαγγελµατικός χώρος στο κέντρο µε πατάρι και υπόγειο. Τηλ.:6932470435 ΜΑ5921

--------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση επιπλωµένο, στην Αρχαία Ολυµπία. Τηλ.:6976889785, 6977014206 ΜΑ5780 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι, 76 τ.µ., Α’ορόφου, ανακαινισµένο, Θεµιστοκλέους και Υψηλάντου (απέναντι ΟΣΕ) κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τηλ.:6938618737 ΜΑ5940 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι 85 τ.µ. στην Αρχαία Ολυµπία Ηλείας, οδός Σπηλιοπούλου 5. Τηλ.:6973393513, 6976308100 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κεντρικό (Πατρών και Παπαφλέσσα) τριαµισάρι, πλήρως επιπλωµένο στον Πύργο, Γ’ ορόφου, διαµπερές. Πληροφορίες: 6947601235, 6947601236. --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. γ’ ορόφου Παπαφλέσσα 7Β, έναντι 6ου ∆ηµ.Σχολ. στον Πύργο. Τηλ.:6936702516 ΜΑ5914 ------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου σε νεόδµητη οικοδοµή, µε 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, ηλειακός, τέντες, τζάκι. Τηλ.: 6932759572 κος Γιάννης ΜΑ5733 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 95 τ.µ. (µεγάλο τριάρι) στον Πύργο. Νεόδµητο, γωνιακό σε µονοκατοικία. Αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας. Πληρ.Τηλ.: 6971654437, 6970297831 ΜΑ4602 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3αρι σε νεόκτιστη πολυκατοικία, οδός Ζαΐµη 64 µε αυτόνοµη θέρµανση, 1ος όροφος. Τηλ.:2621026954 ΜΑ5883 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα στην Ανδραβίδα 80 τ.µ. Πληρ. Τηλ.:2623054723, κιν.:6948940333 ΜΑ5882 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ επί της οδού Γυµν. ∆ούκα και Πατρών στον Πύργο, 3ος όροφος, διαµπερές, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6974882520. ΜΑ5637

ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα τεσσάρι και ένα τριάρι στην περιοχή του Πύργου. Τηλ.: 6974606398 ΜΑ5636 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα πολύ καλό οροφοδιαµέρισµα τεσσάρι 110 τ.µ. διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση σε προνοµιούχο θέση στην οδό Ιωαννίνων 12 στον Πύργο. Τιµή 370 ευρώ. Πληρ.τηλ. 26210/22858 και 6973052750. ΜΑ4721 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα 102 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο β’ ορόφου, Μαθιού 5, σε φοιτητές-τριες. Τηλ.:2621041765, 6979095273 ΜΑ5715 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. κοντά στον ΟΤΕ µε κεντρική θέρµανση, κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια, µεγάλη βεράντα µε θέα, καθιστικό, µικρό wc και µεγάλο. Πληροφορίες στα τηλ.:2621-0-33100, κιν.: 6974739890, 6976454458 ΜΑ5781 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4αρι, 120 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C ,τζάκι, στον Αγ.Γεώργιο Πύργου. Εντός 4 στρεµ. Τηλ.: 6932405481 ΜΑ5717

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Τριών δωµατίων, στην οδό Γιαννιτσών και Αγ.Ανδρέου 8. Τηλ.:2621034513

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

100 τ.µ. στην Αγ. Γεωργίου (Πύργος). Τηλ.: 2 6 2 1 0 2 8 0 3 2 , 6949122787 ΜΑ5930

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ

δίχωρα διαµερίσµατα και studios, µε το µήνα ή 15νθήµερο για την καλοκαιρινή σαιζόν, νεόκτιστα µε πάρκιγκ. Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ

95 τ.µ. Ιωαννίνων 18 στον Πύργο. Τηλ.: 6950557005, 6984572319 ΜΑ5938

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα; 1ου ορόφου 30τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον ΤΕΙ και Αγ. Ανδρέα Νοσοκοµείο , Ωροπού και Αροανίων 28 επιπλωµένο ή χωρίς . Πάτρα. Τηλ. 2623033122 ΜΑ5856

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

1ου ορόφου, Κιλκίς 12 στον Πύργο. Τηλ.: 6937025581 ΜΑ5915

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δίπλα στο ΤΕΙ Πύργου ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

καινούρια µε λίγα κοινόχρηστα σε ήσυχο περιβάλλον και σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6945259971 ΜΑ5679

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεζονέτα 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Καταραχίου στον Πύργο. Τηλ.:6945544103 ΜΑ5524 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Παλούκι, επιπλωµένη. Τηλ.: 2622027565, 26220-27800 ΜΑ5821

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Πολυτελούς κατασκευής ΣΠΑΠ 9 στον Πύργο. Τηλ.: 2621027360, 6974330256, 6944469657 ΜΑ5917


39

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούργια 80τ.µ στη Μαραθιά µε 8 στρέµµατα αγροτεµάχιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 70 τ.µ. σε 6 στρέµµατα στα Λαδέϊκα Σωστίου σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέµµα στο δρόµο Αµαλιάδας –Σαβαλίων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 100 τ.µ. διόροφης οικοδοµής σε καλή τοποθεσία στην Αµαλιάδα ΜΑΣ766

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

10 στρέµµατα στα ∆ουνέικα, µε είσοδο από άσφαλτο, µε φως, νερό. Τιµή 4.000 ευρώ το στρέµµα. Πληρ. Τηλ.:6979657815 ΜΑΣ5941

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. µε µεγάλο οικόπεδο γεµάτο δέντρα, ξενώνα, γκαράζ, καλοριφέρ, τζάκι, κλιµατιστικό, εντοιχισµένα έπιπλα, πλακάκια, γρανίτη. Τιµή ευκαιρίας. Σπιάτζα. Τηλ.:6945786695, 6946499155 ΜΑ5739 --------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ ∆ίπλα στη θάλασσα, αρίστης κατασκευής. Πληρ. τηλ. κιν: 6978556630

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 128 τ.µ., πλησίον πλατείας Ζαχάρως Ηλείας. Πληρ. τηλ.:2761023819. ΜΑ5215

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., στον 1ο όροφο µονοκατοικίας, χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση, τιµή προσιτή, Τοµπάζη 20. Τηλ.:6977733266, 6973741883 ΜΑ5929

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2310/341058, 6974334849. ΜΑ740.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1 ορόφου πεντάρι ηµιτελές, τρίφατσο, Καραϊσκάκη και Κοροίβου. Τηλ.:6988122232, 6987797833 ΜΑ5836 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ σπίτι στη Σπιάτζα κοντά στην πλατεία. Τηλ.:6952250028 ΜΑ5885 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ελαιόδενδρα. Πληρ.τηλ.: 2105023392, κιν.6979330013. ΜΑ5254 -------------ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µαζί 2 υπερυψωµένες µονοκατοικίες 100 τ.µ. η κάθε µία, κατασκευής 2007 µε 3 υπνοδωµάτια η κάθε µία, µε ηλιακούς θερµοσίφωνες, καλοριφέρ µε µπόιλερ, νερό του δήµου, µε µεγάλες βεράντες γύρω-γύρω σε οικόπεδο 4.320 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές πλησίον βουλκανιζατέρ ∆ηµόπουλου στην Κατακόλου. Τιµή 330.000 ευρώ. Τηλ.:6948198841 ΜΑ5902 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 65 τ.µ. βοηθητικοί χώροι µε λεµονοπορτόκαλα. Τιµή 65.000 ευρώ στη Μυρσίνη Λεχαινών. Τηλ.:2623022441, 6982039690 ΜΑ5919 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 2αρι 50 τ.µ., Α’ ορόφου, µε µεγάλες βεράντες, στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας (5ετιας). Τηλ.:6938618737 ΜΑ5934 ου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στο Σκουροχώρι µονοκατοικία ηµιτελές 150τ.µ. σε οικόπεδο 700 τ.µ. µαντρωµένο µε δυο κλειστά πάρκινγκ µε δικαίωµα 55 τ.µ. 1ου ορόφου, θέα βουνό-κάµπο-θάλασσα. Τηλ.: 6972121860 – 6979230151 ΜΑ5754

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ Βίλα επιπλωµένη 160 τ.µ. εντός σχεδίου, τρεις κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, τρία µπάνια , κουζίνα µ’ όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εντοιχισµένες, αποθήκη µεγάλη, δύο σαλόνια µε τζάκι και τραπεζαρία, έχει καλοριφέρ, ερκοντίσιον, συναγερµό. Έκταση οικοπέδου 2.450 φανταστικός κήπος µε πολλά οπωροφόρα δένδρα και λουλούδια, γεώτρηση έξι ίντσες, στεγασµένο µπάρµπεκιου, ένα ξενώνα µε το µπάνιο του υπόλοιπο οικοδοµήσιµο άλλα 1.040 τ.µ. Τηλ.:2622027568 και 6932461864 ιδιώτης. ΜΑ3432

. ΜΑΡΑΘΙΑ στη θέση Γαβρά ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ., 15 ρίζες ελιές, καλλωπιστικά δέντρα, περίφραξη, τρεις (3) γεωτρήσεις, 1,5 χλµ. από την παραλία Μαραθιάς, µε οικία 42 τ.µ., τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6934600306, 6942609390. ΜΑ5656 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κολίρι οικόπεδο 4300 τ.µ. παριφραγµένο. Τηλ.:6944456509 ΜΑ5791 --------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στη Μαραθιά στο δρόµο προς παραλία σε τεµάχια των 6 στρεµµάτων, σε καλή τιµή. Τηλ.:6936407389 ΜΑ5870 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Νεοχώρι Ζαχάρως χωράφι µε ελαιόδεντρα, άρτιο, οικοδοµήσιµο, εντός σχεδίου πόλης 6.650 τ.µ. σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974457854, 2109231367 ΜΑ5906 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Μαραθιά κτήµα 1.500 τ.µ., περιφραγµένο, µε δέντρα, µε γεώτρηση, µικρή άδεια οικοδοµής, πολύ καλό, στο δρόµο προς θάλασσα. Τηλ.:6936496522 ΜΑ5908 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2 στρεµµάτων στον εθνικό δρόµο Επιταλίου µε φως και νερό. Τηλ:6975504296, 6977186817 ΜΑ5920 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 145 τ.µ., οδός ∆ιάκου 19 στον Πύργο, πλησίον της κεντρικής πλατείας. Τηλ.:2621033853 ΜΑ5935 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Νεοχώρι Ζαχάρως χωράφι µε ελαιόδεντρα, άρτιο, οικοδοµήσιµο, εντός σχεδίου πόλης 6.650 τ.µ. σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 6974457854, 2109231367

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ νεόδµητη διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (77,5) τ.µ. κάθε όροφος, αντισεισµική µε σοφίτα, οικόπεδο 880 τ.µ., κτίζονται άλλα 250 τ.µ., ηµιυπαίθριος 18 τ.µ., θέα, τιµή λογική, ιδιώτης, ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ µε ακίνητο στην Αττική. Πληρ. Τηλ.:6937613108, 210/7794610. ΜΑ4629

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ µε γκαράζ στην παραλία της Γλύφας σε άριστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 6945424837 ΜΑΣ5918

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ευρισκοµένο εντός οριοθετηµένου οικισµού Καλακέικα του ∆.∆. Σκαφιδιά δήµου Πύργου επί της ∆ηµοτικής οδού Μυρτιά-Αldemar και 150 µ. σιδηροδροµική γραµµή, συνολικής έκτασης 3.350 τ.µ. Τηλ.:6936868697 ΜΑ5854

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500µ2 στην παραλία Σκαφιδιάς, µαζί µε την άδεια οικοδοµής για 133µ2 µεζονέτα, συν 92µ2 υµιυπόγειο, 200µ2 από την παραλία, µε θέα, Πληρ. Τηλ. 6977663366

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

4 στρεµµάτων άρτιο και οικοδοµήσιµο, περιοχή Αγίου Σπυρίδωνα Πύργου, µε γεώτρηση και ελιές. Τηλ.: 6949438954 ΜΑ5897

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Περιφραγµένο 6 στρεµµάτων, άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως-νερό-τηλέφωνοάσφαλτο 50 µέτρα πίσω από την Πανσέληνο στο Κατάκολο. Τηλ.: 6934255926 ΜΑ5833

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 120 στρεµµάτων η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για την κ α τ α σ κ ε υ ή φωτοβολταϊκών, 50 χιλιόµετρα από τον Πύργο Ηλείας. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6979262001

1) ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού 3 ½ στρέµµατα στο Κορακοχώρι 2) ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ –ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρεµµάτων εκτός οικισµού στο Κορακοχώρι µε πρόσοψη στο δρόµο Σκουροχωρίου-Κατακόλου. Τηλ.:6944731825 ΜΑ5893

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.020 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο χωριό Βυτινέικα εντός του οικισµού µε θέα. Τιµή 70.000 ευρώ. Τηλ.:2109561791, 6972395431 ΜΑ5864

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Κατοικία 70 τ.µ. σε 6 στρέµµατα (επιπλωµένη), καλοριφέρ, ηλιακό, κλιµατισµό, συναγερµό. (Άδεια κατασκευής). Καβούρι-Κατακόλου. Τιµή 165.000 ευρώ. Τηλ.: 6937451246. Ώρες 68 µ.µ. ΜΑ5742

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΟΙΚΟΠΕ∆Α έκαστο από 300 τ.µ. έως 760 τ.µ., εντός σχεδίου πόλεως, επί της οδού Λαµπετίου, µπροστά από το 5ο ∆ηµοτικό σχολείο. Συντελεστής δόµησης 2. Τιµές συζητήσιµες. Πληρ. τηλέφωνα 6942018026 και 6937511424. ΜΑ5589

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα, πλατεία πλαστήρα, διαµέρισµα 50 τ.µ. µε αποθήκη 11 τ.µ., πάρκιν, 15 µέτρα µπαλκόνι µε προοπτική τζάκι µε απορροφητήρα και όλες οι παροχές πληρωµένες, «90.000 ευρώ», ιδιώτης. Τηλ.: 6979233367 ΜΑ5813

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες.

ΜΑΣ309


40

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 3ου ορόφου 80 τ.µ. απέναντι από το ∆ικαστικό Μέγαρο άνωθεν φωτογραφείου Τσελέπη. Τηλ.:2621022655, 6974079020 ΜΑ5846 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα µε υπόγειο, γραφεία, γκαρσονιέρες, σε νεόδµητη οικοδοµή, στην οδό Γερµανού 7 και Μπότσαρη στον Πύργο. Πληροφορίες: 6936744840, 6973881686 ΜΑ5800

∆ευτέρα 19 Ioυλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 300-500 τ.µ.

(δυνατότητα και περισσότερα τ.µ.), κατάλληλο για κατασκευή περιπτέρου ή mini market ή καφετέρια ή για δηµιουργία χώρου για αθλητικές δραστηριότητες π.χ. κολυµβητήριο, γήπεδα τένις, µπάσκετ, στον Ανθόπυργο επί της Αγ. Γεωργίου και ΚΤΕΟ. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ4831

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, - Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τ.µ. και υπόγειο 14 τ.µ. Πληρ. τηλ.: 6944418741. ΜΑ6824

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 35 τ.µ. στον Πύργο επί της οδού Μανωλοπούλου 6, στον 2ο όροφο. Πληροφ. τηλ. 26210/36791, 6934388022. ΜΑΣ5343

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

130 τ.µ. περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου-Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ.Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ.:6948047163 οικοδοµικό συγκρότηµα Π.Μυλωνά. ΜΑ2676

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

ΜΑΣ44

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 49,80τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση στην οδό 28ης Οκτωβρίου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. ΜΑΣ1059


41

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση (ψαροταβέρνα) στην περιοχή Σκαφιδιάς λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6977270693 ΜΑ5794 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ, µε εσωτερικό και εξωτερικό χώρο εστιάσεως, µε όλο τον εξοπλισµό, σε τιµή ευκαιρίας, µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6936867511 ΜΑ5837 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα επιχείρηση οβελιστήριο-ψησταριά πλήρως εξοπλισµένο, καινούριας κατασκευής, σε κεντρικό σηµείο. Με πολύ καλές δυνατότητες, λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Τηλ.:6934219237 ΜΑ5907 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα ψιλικών στο κέντρο του Πύργου µε άδεια πώλησης εφηµερίδων και τσιγάρων. Πληρ. τηλ. 2621026244 ΜΑ5877 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο στην οδό Καλαβρύτων στην Αµαλιάδα Τηλ. 6984035188 ΜΑ5873 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε τιµή ευκαιρίας στην Αµαλιάδα. Τηλ.:6972566047 ΜΑ5872

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ Σε κεντρικό σηµείο του Πύργου πλήρως ανακαινισµένο σε λογική τιµή. Τηλ.:2621026698 ΜΑ5898

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μαζί µε τον εξοπλισµό της στον Πύργο. Τηλ.:6932871385 ΜΑ5812

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΚΑΒΑ (οινοπνευµατώδη ποτά) σε τιµή ευκαιρίας- λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τηλ.:6977369718 ΜΑ5888

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ Στην πλατεία Αυγερινού σε τιµή ευκαιρίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.:6937135463 ΜΑ5890

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, και δύο καταστήµατα 105 και 190 τ.µ. από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΒΙΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακή ειδίκευση και πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε µαθητές Λυκείου.Επίσης µαθήµατα βιολογίας, παθολογίας, ανατοµίας – φυσιολογίας σε µαθητές ΕΠΑΛ. Πληρ. τηλ. 6949020839. ΜΑ5505 --------------------------------ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Ρώσικης Γλώσσας µε πτυχίο φιλολόγου ΕΡΦΕΙ Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ρωσικών (ρωσική µητρική γλώσσα). Τηλ.:6979644041 ΜΑ5838 --------------------------------ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου-λυκείου. Τιµή 8 ευρώ/ ώρα. Τηλ.:6985653015 ΜΑ5941

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ GRECOTEL 6,5 ΣΤΡ.ΜΕ 90 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ,ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ 75.000 Ε ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΜΑΖΙ 70 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡΟ ΤΙΜΗ 3.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.000 ΕΥΡΩ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ.

ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 36 ΣΤΡ.ΜΕ 420 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 10 στρ. µε 340 ρίζες ελιές. Τιµή 48.000 ευρώ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΕΡΙΒΟΛΙ 8,5 ΣΤΡ.ΟΡΓΑΝ ΜΕΝΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 15 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 190 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 3.600 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα.

ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7 στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΜΑΧΟΥ ΟΙΚΙΑ 65 Τ.Μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ.ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΕΡΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 68.000 ΕΥΡΩ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 68 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3 ΣΤΡ.ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ 130.000 ΕΥΡΩ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ 400 Τ.Μ. ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ,ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005 ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ 590.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κοντά στο δηµοτικό σχολείο4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.500 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 39.000 ΕΥΡΩ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ .

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε ετήσια σεµιναριακή επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο Αθηνών), παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές του δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973058280. ΜΑΣ5519

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

100τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ ,µισθωµένο,µε δυνατότητα κατάτµησης σε 2 ξεχωριστά καταστήµατα, επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος.26210 36524 , 6936842750

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΜΑΣ5

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΣΤΡΟ 3 ΟΙΚΙΕΣ 95 Τ.Μ. Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12 ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ROBINSON 800 M.TIMH ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 810.000 ΕΥΡ .

Περίπτερο στην κεντρική πλατεία του Πύργου σε εξαιρετικά καλή τοποθεσία (έµπροσθεν από τα Goody’s). Πληρ.Τηλ.: 6980552111 ΜΑ5895

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 83τ.µ σε Οικόπεδο 319τ.µ,Σ.∆ 1.6,στον Πύργο. ου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1 Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ, 16ετών, 2Υπν, 1Κουζ, 2WC, 1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα, στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ,θέα,στο Κολίρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 217τ.µ και 312τ.µ , Σ∆ 1.8 , επι της Σ.Π.Κ και Θεοτόκη γωνία ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ επι της οδού Ναυσικάς. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.


42

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 23.000 ευρώ. SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 4.900 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 10.000 ευρώ. SMART 2002, κόκκινο – µαύρο ζάντες αλουµινίου, aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, οργανάκια, ράδιο CD, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ. BMW 320 E90, µοντ. 2006, ηλιοροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες 17”, κλίµα, ABS, αερόσακοι, full extra, ελληνικής αντιπροσωπείας 19.800 ευρώ. MERCEDES E 200 µοντ. 2003, 1800c.c., ασηµί, ζάντες αλουµ., full extra.. PEUGEOT 206 CABRΙΟ ROLLAND GAROS, δερµάτινο σαλόνι, ηλ. οροφή σκληρή, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 7.800 ευρώ. MERCEDES E 200 sportscoupe, ΜΟΝΤ. 2003, πανοραµική οροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούριες 17”, όλα ηλεκτρικά. NISSAN 4X4, πετρέλαιο, ΑΓΡΟΤΙΚΟ, 4πορτο, ’93, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. FIAT STILO 1250 c.c., 6τάχυτο, µοντ. 2003, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. 4.500 ευρώ. FIAT PUNTO GT3, κίτρινο ’98, εξάτµιση, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. BMW 318, µοντ. 2001, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, 10.000 ευρώ. . AUDI A4, 1600 c.c., ασηµί, 2002, clima, ΑΒS, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 10.500 ευρώ. FIAT FIORINO 1250 c.c., µοντ. ’91 (φορτηγάκι) επαγγελµατικό ή αγροτικό 2.300 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS 1300 c.c., µοντ. ’01, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.300 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. VW POLO 1400c.c., a/c, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, CD, ανάρτηση τιµόνι ΜΟΜΟ, 2πορτο, µοντ. ’98, 1η άδεια 2003, 2.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2007, 2πορτο, πορ-

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

Στην

τοκαλί, clima, ΑΒS, 17άρες ζάντες, 1400 c.c., sporbucket καθίσµατα full extra, 7.600 ευρώ. MERCEDES C 200 compressor, µοντ. 2001, 2000c.c., 163 ΗΡ, δερµάτινο µπεζ σαλόνι, 17”αρια ζαντ/χα AMG, ηλιοροφή, αεροτοµή AMG, κλιµατισµό, αερόσακος, ABS, όλα ηλεκτρικά, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 13.000 ευρώ. ROVER MG CABRIO κόκκινο, 1800 c.c., 143 ΗΡ, πισωκίνητο, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 7.000 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300 c.c., µοντ. 2003, 1ο χέρι, ατρακάριστο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, ζάντες αλουµινίου, προβολείς οµίχλης, αερόσακους, ασηµί, όλα ηλεκτρικά,full extra, 4.900 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA G6, 6τάχυτη, 2πορτη, κόκκινη, 2000, 1600c.c., 120 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.200 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α. . SUZUKI VITARA 1600c.c., 3πορτο 4Χ4, ’96, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, pullbar, σκαλοπάτια, κ.α. 5.000 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., σε διάφορα χρώµατα 5 αυτοκίνητα SMART από 5.000 ευρώ. DAIHATSU TERIOS 1300c.c., 4Χ4, 2004, full extra. PEUGEOT 306 1400 c.c., λευκό, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κ.α. 1700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1300 c.c., 5πορτο, ’94 άριστο. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005 full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 2πορτο, full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 5πορτο, full extra και 17άρια ζαντ/χα TOORA OPEL TIGRA CABRIO 1.8, 16V CABRIO ασηµί 42.000 km, full extra,ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Toyota Starlet, µοντέλο ’96, 1300 cc. Τιµή 2000 ευρώ. Τηλ.:6972723189 ΜΑ5771 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ φορτηγό δηµόσιας χρήσεως µε έδρα τον Πύργο, µεικτό βάρος 5.600. Πληρ.:6977504413 ΜΑ5810 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Seat Ibiza 1200 cc, µοντέλο ’91. Τιµή 1500 ευρώ, περασµένο από ΚΤΕΟ. Τηλ.:6945530803 ΜΑ5861 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Skoda Fabia 1400cc ILEGAN 101 ίππους και BΜW 1900cc Combact µοντέλο ’89 σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 2621041765, 6979095273 ΜΑ5860 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Clio 2.250 c.c µοντέλο ’96 σε πολύ καλή κατάσταση. Πληροφορίες στο τηλ. 6946261228 ΜΑ5876 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκαπτικό φρεζάκι 7Hp µε σκαπτικά και ρόδες- 3 ταχυτήτων. Τηλ.:6980579695 ΜΑ5904 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ V.W. Golf Generation 1600cc µοντ. 2003, 120Hp και 123.000 χλµ, ζάντες 17’, κλίµα-τρίθυρο, χρωµα µαύρο µετ., µάσκασυναγερµό-αεροτοµή- ανάρτηση ΚΟΝΙ. Τιµή 7.000 ευρώ . Τηλ.:6980579695 ΜΑ5903 --------------------------------

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT Pundo GT 1400 τούρµπο, χρώµα µπορντό πέρλα, ζάντες 17’, υδραυλικό τιµόνι, όλα ηλεκτρικά σε άριστη κατάσταση, περασµένο ΚΤΕΟ, σε τιµή ευκαιρίας 3200 ευρώ. Τηλ.:6984249900, 6985955427ΜΑ5910 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ LANCIA lumpo1800 κυβικά, µοντέλο 2000, αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλίµα, ABS, όλα ηλεκτρικά, ζάντες, σε άριστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6984249900, 6985955427ΜΑ5911 ------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Renault Megane 1400cc, 2.000,00 ευρώ. Πληροφορίες : 6946200460 ΜΑ5926 -----------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ Peugeot 206 Coupe Sport ασηµί 1400cc, µε ηλιοροφή, ζαντολάστιχα, ηλεκτρικά παράθυρα, καθρέφτες, κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, συναγερµός, ηχοσύστηµα, αεροτοµή. Τιµή 3.500 ευρώ. Τηλ.:6938090115 ΜΑ5933 -----------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µηχανή prilia maya GT 840cc 1.500km, σχεδόν καινούρια. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ.:6976710333

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART 600c.c. 2001 µοντέλο, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 26210/29260 – 6932731382. ΜΑ5498

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 40 τόνους, µικτό τριαξονικό, συρόµενο, ιδιωτικής χρήσης, σε αρίστη κατάσταση, σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6937049781

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα Εκθεση: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 FAX26220/25157 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ Unimok 406110 Pc. Ανατροπή, επισκευασµένο, σασµάν αργό-γρήγορο, 18 ταχυτήτων, δισκόφρενα, σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 10.000 ευρώ. Πληρ.:6974989707, ∆.Λιάπης-Ν.Φιγαλεία

ΖΗΤΕΙΤΑΙ αυτοκίνητο Lada-Niva

SAME 55HP, διπλό διαφορικό SAME 75HP, αµπελουργικό, διπλό διαφορικό FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 70-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 766 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό NEW HOLLAND L85 καµπίνα, αιρκοντίσιον MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό FORD 6600, µονό διαφορικό. Πρέσσες KALLIGNANI κανούριες. Πρέσσες µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190. ΜΑΣ4158

µοντέλο 2000-2003. Τηλ.: 6973780905 ΜΑ5785

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 AUTO MERCENTES Mοντ. 1974 και 1987 για αντ/κά ή αντίκες. Τηλ.:6977369718 ΜΑ5887

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ένα αυτοκίνητο MERCEDES ιδιωτικής χρήσης Ε250 Turbo Disel, µοντέλο ’98 µε πολλά extra και ένα MITSUBISH Turbo L300 µοντέλο ’98 σε αρίστη κατάσταση, έλεγχος δεκτός. Τηλ.: 6983461058

ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW F650 µοντέλο ’99, χρώµα πορτοκαλί, θερµαινόµενες χειρολαβές, µπαγκαζιέρα. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή 2.200 ευρώ. Τηλ.: 6972325879 ΜΑ5726

ΜΑ5851

ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL Insignia, έκδοση Cosmo+navi και φώτα Xenon 9 ρυθµίσεων, full extra, µοντέλο 2009 1800 cc, χρώµα γκρι µεταλλικό , δεκτός κάθε έλεγχος, 5.700 χλµ. Τιµή 22.000 ευρώ. Τηλ.: 6976490791 ΜΑ5759

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 147 1600cc µοντ. 2002, κλιµατιστικό δερµάτινα καθίσµατα (δίχρωµα)ηλιοροφή – 6αερόσακοι - βιβλίο service - 6000 ευρώ. Άριστη κατάσταση (α’ χέρι) . Πλρ.:6934339282 ΜΑ5827

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟ BMW 316i

µοντέλο ’89, κατάσταση αρίστη, φυλασσόµενο σε γκαράζ. ∆εκτός κάθε έλεγχος, τιµή 2.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6949182023. ΜΑ5678

ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT FIORINO αγροτικό 91mod µε καινούρια µηχανή και πολλά έξτρα ανταλλακτικά σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 6946042541 ΜΑ5853

ΠΩΛΕΙΤΑΙ MITSUBISH L200 4Χ4 τετράπορτο µοντέλο 2003 116 ίππους full extra σε αρίστη κατάσταση λόγω ανάγκης. Τηλ.:6948047163 ΜΑ5852

BMW ΜΑΣ143

ΠΩΛΕΙΤΑΙ YAMAHA R1 2003- 1000 cc, εξάτµηση scorpion. Τηλ.: 6937248123 ΜΑ5758

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. . ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 2006 µοντ., 1400c.c., 16v, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, full extra,άριστο. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. . CITROEN SAXO 1100c.c., 2000 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα, R/CD, ηλεκτρικoµαγνητικές κλειδαριές, 74000 χλµ., άριστο, Full extra. VW POLO 1400 16V, 2001 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, συναγερµός, άριστο, full extra. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2006 µοντ., 1400 c.c., 16V, µαύρο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, full extra,άριστο. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. VW POLO 1000c.c., µπλε, R/CD, ζάντες αλουµινίου 15”, πεντάθυρο, 1996 µοντ. PEUGEOT 206,2004 MOD, 1400cc 16V, 90PS, γαλάζιο, κλίµα, υδραυλικό τιµόνι, 4 air bags, ανάρτηση, ζάντες αλουµινίου 15’, συναγερµός, 85.000 χλµ., full extra άριστο. FIAT PUNDO sporting, 2004 mod, 1400 cc 16V, 95 PS εξατάχυτο, µαύρο µεταλλικό, 2 air bags, abs, αντισπιν, aircodtion, city, υπολογιστή ταξιδίου, ζάντες αλουµινίου, 72.000 χλµ, βιβλίο σέρβις, full extra, άριστο. FIAT PUNDO ELX, 2001 MOD, 1250 cc 16V, 85 PS, µαύρο πεντάθυρο, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, airbag, R/Cd, 84.000 χλµ, full extra, άριστο. FIAT PUNDO , SX, 2000 MOD, 1250 cc, 60PS, ασηµί,airbag, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, R/Cd, άριστο. OPEL CORSA, 2003 MOD, 1200 cc, 16V, 75 PS, µπλε µεταλλικό πεντάθυρο, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, airbags, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, συναγερµός, full extra, 98.000 χλµ, βιβλίο σέρβις, άριστο. SEAT IBIZA, 2001 MOD, 1400 16V, 101 PS, µπλε ηλεκτρικ, υδραυλικό τιµόνι, κλίµα, R/Cd, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 15’, 87.000 χλµ , βιβλίο σέρβις, άριστο. SUZUKI JIMNY, 4X4, 2001 MOD, cabrio, κουκούλα και Hard Top, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, βιβλίο σέρβις, full extra, άριστο. ΜΑΣ909.


43

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 19 Ioυλίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ •Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑ3590

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 26210/33183- 23694

tsimentogiannis@yahoo.com ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ∆ΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στον Ανθόπυργο 2.100 τ.µ. Τιµή 75.000 ευρώ.

α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

. Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΕΣ ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας, πολύ εµφανίσιµες, θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα της ζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιο µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε άµεσα. Τηλ. 210/5239191, 210/5239427, 6975764343. ΜΑ2870

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

«Προξενήτρα» Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

ΚΟΠΕΛΑ 22 ετών, γοητευτική µε ήθος και ευπρέπεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ώριµο για οικογένεια µε ωραίους και ευγενικούς τρόπους έως 33 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 23 ετών, ξεχωριστής οµορφιάς και εµφάνισης καλλιεργηµένη από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευγενικό, ροµαντικό και ώριµο για οικογένεια από 30 έως 35 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών, µε φινέτσα και ήθος, δυναµική, από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 32 ετών, µε άψογη εµφάνιση, εντυπωσιακού χαρακτήρα και παιδείας, ΖΗΤΑ σύζυγο σοβαρό, καλλιεργηµένο κατά προτίµηση λάτρης της Βυζαντινής µουσικής από 37-40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, µε προσωπικότητα και στυλ, δραστήρια και πολυ κοινωνική ΖΗΤΑ σύζυγο που να της εµπνέει και να της παρέχει σιγουριά, να είναι ευγενικός και ήρεµος, ώριµος για οικογένεια µέχρι 43 ετών. ΚΥΡΙΑ 36 ετών ευπαρουσίαστη µε ευγενικούς τρόπους, κοινωνική µε πολλά ενδιαφέροντα, ξεχωριστής προσωπικότητας, ΖΗΤΑ σύζυγο σοβαρό µε κοινωνική µόρφωση και παιδεία, χαρισµατικό και ροµαντικό µέχρι 46 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 40 ετών µε επιστηµονική µόρφωση, εµφανίσιµη ΖΗΤΑ κύριο από 40 έως 47 χρόνων µορφωµένο µε λεπτό χαρακτήρα και µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΥΡΙΑ 46 ετών καλλιεργηµένη, γλυκύτατη µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση και µε ευγενικούς τρόπους ΖΗΤΑ κύριο ευγενικό µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζήσουν µαζί µια όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 52 ετών, κοµψή, φινετσάτη, σοβαρή, οικονοµικά ανεξάρτητη, ΖΗΤΑ κύριο σοβαρό και ευγενικό έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, διαζευγµένη, και πρόσφατα συνταξιούχος, εξαιρετικά εµφανίσιµη, ΖΗΤΑ κύριο δυναµικό και ευπαρουσίαστο 50 έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 57 ετών που κατοικεί στο Λονδίνο, γλυκύτατη, πολύ κοινωνική, µε χιούµορ, ΖΗΤΑ σύζυγο που να θέλει να την ακολουθήσει ή ακόµα και η ίδια να επιστρέψει στην Ελλάδα έως 65 ετών. ΚΥΡΙΑ 57 ετών, σοβαρή µε ευγενικούς τρόπους, δραστήρια µε πολλά ενδιαφέροντα , αναζητά σύντροφο σοβαρό µε καλούς τρόπους και ευγένεια και προοδευτικές απόψεις µέχρι 65 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 29 ετών δυναµικός, µε ευχάριστο χαρακτήρα και διάθεση, ευπαρουσίαστος µε ξεχωριστή προσωπικότητα ΖΗΤΑ σύζυγο από καλή οικογένεια ευχάριστη και εµφανίσιµη από 20-26 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, όµορφος µε ευγένεια,

προσγειωµένος µε προσωπικότητα, ΖΗΤΑ σύζυγο, σοβαρή µε ευγενικό χαρακτήρα και πολλά ενδιαφέροντα από 23-30 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, ευπαρουσίαστος, µε πολύ χιούµορ, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη και ευγενική από 25 έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 38 ετών, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο, γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών , γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, σοβαρός, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά µε στυλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 43 ετών, διαζευγµένος ευπαρουσίαστος, δυναµικός , οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ σύζυγο από 35-43 ετών χαρισµατική κατά προτίµηση διαζευγµένη αν υπάρχει παιδί δεν θα είναι πρόβληµα. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας, δυναµικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ σύζυγο δραστήρια, κοινωνική ευχάρικστη έως 38 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 46 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 47 ετών, κτηνοτρόφος, ευπαρουσίαστος, µε αίσθηση του χιούµορ, κατασταλαγµένος, ΖΗΤΑ σύζυγο εξαιρετικού χαρακτήρα µε δυναµισµό, έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, επαγγελµατίας, µε ωραίους τρόπους, ευπρεπής, µε αγάπη στα ταξίδια , ΖΗΤΑ σύζυγο µε γούστο και χαρακτήρα να της αρέσουν τα ταξίδια. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολύ διάθεση για ζωή και οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 43 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, διαζευγµένος, χωρίς υποχρεώσεις µε προσωπικότητα και στυλ, άριστου χαρακτήρα µε πολλά ενδιαφέροντα, γόνος καλής οικογένειας, ΖΗΤΑ σύζυγο γοητευτική και αξιοπρεπή έως 52 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, εξαιρετικά σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, κοινωνικός µε χιούµορ ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική, µε καλούς τρόπους, από καλή οικογένεια έως 48 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 55 ετών , γοητευτικός πολυπράγµων, µε έντονη προσωπικότητα, αναζητά σύζυγο φινετσάτη, ευγενική µε αξιοπρέπεια ήθος από 40 έως 50 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 66 ετών, συνταξιούχος, πολυπράγµων, κοινωνικός, από καλή οικογένεια, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε προσωπικότητα και χαρακτήρα, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, καλοστεκούµενος, σοβαρός, µε πολύ χιούµορ, αναζητά σύντροφο πρόσχαρη µε ευχάριστους τρόπους και ευγενικό χαρακτήρα. ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, µε οικονοµική και κοινωνική επιφάνεια καλλιεργηµένος µε σοβαρότητα, αναζητά τη σύζυγο που θα τον συντροφεύει, κοινωνικά καλλιεργηµένη, νηφάλια γλυκιά από 55 έως 65 ετών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» www. proksenhtra.gr ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΤΗΛ. 2625023615, 6945525171, 6932346839. ΜΑ3807

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ 15ετής εµπειρία e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΗΛ. 6977802546 6989145692

πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µε ρεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3 στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα. 90.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον Αµπελόκαµπο Αµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι


44

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 --------------ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ λιοστάσι και µε καταστροφέα Τηλ.:6972850327 ΜΑ4785 --------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ εξάσκησης επαγγέλµατος καταστήµατος µανικιούρ – πεντικιούρ σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26220/92232, 210/7495611, 6976522114. ΜΑ5463 --------------------------------ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ, πωλούνται τέσσερις (4) βιτρίνες διαστάσεων: 2,40Χ0,97Χ0,60 σε αρίστη κατάσταση και ένα γραφείο καλής ποιότητας. Πληροφορίες στα τηλέφωνα:2621054593 , 2610321428 και κιν.:6944148224 ΜΑ5767 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ρελιάστρα επαγγελµατική για µοκέτες. Τηλ.:2621036190 ΜΑ5770 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε πολύ καλή κατάσταση: -σετ κρεβάτι, στρώµα, κοµοδίνο, στο κουτί του, αχρησιµοποιήτα της «ΕΝΤΟΣ» (6η SATO), -διάφορα άλλα κρεβάτια (µονά-διπλά) -διάφορες τηλεοράσεις. Καθώς επίσης και βρεφικός εξοπλισµός. Τηλ.:6974489610 ΜΑ5806 --------------ΠΩΛΟΥ ΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ Μία τραπεζαρία Ροτόντα µε 6 καρέκλες και ένα φύλλο που µπαίνει στη µέση, 6 µαξιλαράκια ντυµένα µε βελούδο ύφασµα και πάχος 5 πόντους, ένας µπουφές µε κρισταλιέρα από πάνω, διαστάσεων 1,74 Χ 1,14 µε βάθος 43 πόντους, ένας καναπές τριθέσιος, µε τρία τραπέζια, ένα µακρόστενο και δύο τετράγωνα διαστάσεων το µεγάλο 1,19Χ59 και τα µικρά 50 Χ50, ένα µπαουλοντίβανο που γίνεται και κρεβάτι και βάζεις και πράγµατα µέσα, δύο κιλίµια και ένας διάδροµος υφαντά µάλλινα, ο διάδροµος έχει µήκος 5 ½ µ., και ένα βίντεο καινούριο του κουτιού. Όλα σχεδόν καινούρια. Σε πολύ πολύ χαµηλή τιµή λόγω αναχωρίσεως. Τηλ.:2621025505, κιν:6948222840 ΜΑ5804 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1)Berretta 390 σε άριστη κατάσταση, αγρατζούνιστη 71 cm, 2 άστρα. 2) TOZ 12, ατουφέκιστη στο κουτί της δυσεύρετο κοµµάτι, 66cm µε τσοκ. 3)Canibeeb κίτρινο σαν καινούριο. Μπίπερ, 900 ευρώ όλα µαζί. Τηλ.:6989550100 ΜΑ5880 --------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ κοντέινερ 40αρι, 12Χ2,50Χ2,50 ,1.300 ευρώ. Τηλ.: 6937178823 ΜΑ5358 --------------------------------∆ΙΑΛΥΣΗ RESTAURANT-BAR, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ψυγείο πάγκος, ψυγείο Panel, ψυγείο (µίνι 40Χ40Χ1.00), ψυγείο τοστ, τοστιέρα, φριτέζα, bel mari, πλατό, φούρνος πίτσας (φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 4 µέτρα κουστούµι), τυροπιτιέρα, aircondition, ντουλάπα, λάντζα πενταπλή-διπλή 50Χ50Χ30 (λάντζα 30Χ30Χ25), κρεπιέρα, ψησταριά υγραερίου-φούρνος υγραερίου, κούτσουρο, πάγκος εργασίας, παγοµηχανή- τραπέζια 70Χ70, καρέκλες εσ. χώρου, (σκαµπό 30 κοµµάτια ξύλινα), φωτιστικά ΚΛΑΒ. Πληρ.:6948004643 ΜΑ3763

∆ευτέρα 19 Ioυλίου

Στην

--------------ΑΓΟΡΑΖΩ κυπαρίσσια-λεύκεςευκάλυπτους-πεύκα. Τηλ.:2724041688, 27240-41140, κιν.:6944692791 ΜΑ5928 --------------ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣ για δηµιουργία θερµοκηπίων µε υδροπονική καλλιέργεια, προϊόντα τοµάτες, έγχρωµες πιπεριές, φασολάκι, καρπούζια κλπ. Λειτουργία όλο το χρόνο. Επιδότηση έως 60% µεγάλη απόδοση σε κιλά κεφάλαιο 150.000 ευρώ και άνω. Τηλ.:2621304262, 6943863256 κος Μαγκότσος Αλέξανδρος ΜΑ5867 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ αναψυκτικών διπλό, πάγκος µεταλλικός εργασίας και ράφια σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6982075071 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ βάρκα 380 Καρελ µε 15 αντάρα τοχατσου και τρέιλερ µε όλο τον εξοπλισµό, µε 7ετη άδεια πλόων σε ισχύ, σε πολύ καλή κατάσταση, 1400 ευρώ. Τηλ.:6983518909

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 100 πρόβατα στο Ρουπάκι Ηλείας. Τηλ.:6934400055 ΜΑ5923 --------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1γίδα και 1 τραγί. Τηλ.:6980767498 ΜΑ5922 ---------------

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 αρνάδες γερµανικές και 4 προβατίνες. Τηλ.:6978120280 ΜΑ5750

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΘΑΛΑΜΑΚΙ κατάψυξη µε τρεις πόρτες ΘΑΜΑΛΟΣ-ΨΥΓΕΙΟ αυτόνοµος κρεατάδικος µε τσεγκέλια 3,50 µέτρα και ΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 2Χ5 µε όλα τα extra. Πληρ.τηλ.: 6948047163, 26210-31617 ΜΑ3488

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Στη Βαρβάσαινα γίδες γαλακτοπαραγωγής πρωτόγεννες από διασταύρωση µε αλπίνες. Τηλ.:26210/44404 ΜΑ5889

ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ψυγείο-θάλαµος διαστάσεις 4,30 Χ 3,10, ύψος 2,60, 30 κυβικά, κατάλληλο και για ψύξη και για συντήρηση. Τηλ.: 6937049781 ΜΑ5740

ΣΤΡΕΨΟΥ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ Εισόδηµα εγγυηµένο από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε σπίτια και επαγγελµατικούς χώρους από 100 τ.µ. και άνω. Ειδικό πρόγραµµα για αγρότες µε εγγυηµένο εισόδηµα για 20 έτη. Χρηµατοδότηση 100% Αντωνιάδη Μαριάννα, Γαστούνη. Τηλ.:26230-35105 , 6975-834448 ΜΑ5580

ΤΖΑΚΙΑ Κατασκευάζω χειροποίητα γωνιακά, διπλής όψεως για κέντρα διασκεδάσεως, για βίλες, διαµερίσµατα, µονοκατοικίες, κουζίνες, επενδύσεις-διακοσµήσεις. Πύργος Τηλ.:26210-35543, κιν: 6982939120 ΜΑ5855

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΟΥΦΕ ΑΝΤΙΚΑ Σκαλιστό µε τζάµι, διαστάσεις 2Χ1,5 περίπου. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.:6938819076 ΜΑ5894

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ OCEANIC 660 dolfin µοντ. 2ος/96, άριστη κατάσταση, Mercury 150 HP, βοηθητική 4 ΗΡ Mercury, GPS και βυθόµετρο Garmin µε χαρτογράφηση του Ιονίου, ντουσιέρα, τέντα, τρέιλερ, roll bar inox, τεπόζιτα 200 και 80 λίτρα, φλαπς, radio, 2 µπαταρίες, δεκτός έλεγχος, τιµή 14.000 ευρώ. Πληροφ. τηλ. 6972082969.ΜΑ5408.

2010

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΒΙΤΡΙΝΕΣ Σε υπεραρίστη κατάσταση, από κατάστηµα πρώην Κορασίδη. Τηλ.:2621022233

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αγοράζω έως 4000 ευρώ αναλόγως, καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

ΧΑΘΗΚΕ ΣΚΥΛΑΚΙ ΜΙΚΡΟΣΩΜΟ ΓΙΟΡΚ ΣΑΪ Στην περιοχή Καβουρίου στο Νο8, χρώµατος γκριζο-καφέ, ακούει στο όνοµα Ρόκι. ∆ίδεται αµοιβή. Τηλ.: 6 9 8 5 9 5 4 1 9 9 , 6947324249 ΜΑ5932

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Από κυνηγό µε εµπειρία 25 χρονών στη φυλή κουτάβια Επανιέλ Μπρετόν λευκά, πορτοκαλί γεννηµένα άνουρα, εγγεγραµµένα στον ΚΟΕ µε χαρτιά ΒΕΚ από γονείς εξαίρετους µορφολογικά και κυνηγετικά από γραµµές Αlessandro Nicola-Vento Del tre monti iffick de kervellant εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Τηλ.:6977666747 ΜΑ5863

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους και δυνατότητα τεµαχισµού. Πύργος: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισµού στην περιοχή Αγ. Παντελεήµονα. Τιµή πολύ καλή. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών 10 στρ. µε 52 µ. πρόσοψη και βοηθητικό δρόµο στο ύψος του ΚΤΕΟ Καβασίλων. Τιµή λουξ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται οικόπεδο 350 τ.µ. στην επέκταση της Υψηλαντου στον Πύργο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ: Πωλείται έκταση 3 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµη εντός οικισµού. Τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός της πόλης της Αµαλιάδας στην περιοχή Υδραγωγείου οικόπεδο 330 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8. Σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 337 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 κοντά στην πλατεία Αγ. Αθανασίου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 450 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται λιοστάσι 8 στρ. µε 165 ρίζες ελιές κορωνέϊκες 25 χρ. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. και 50 µ. από τον κεντρικό δρόµο, άρτια και οικοδοµήσιµα, είναι περιφραγµένα µε µάνδρα και κάγκελα. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 400 µ. από την εθνική Πύργου – Πατρών. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΠΗΝΕΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον «Κάµπο Λουκάβιτσας» λιοστάσι 20 στρ. µε 240 ρίζες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕIΤΑΙ λιοστάσι 6 στρ. µε κορωνέικες ελιές στο Επιτάλιο, τιµή πολύ καλή. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία,θέση «Παλιόγουβα» κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. Πύργος: Πωλείται 9 στρ. αγροτεµάχιο 100 µ. από τον άξονα της εθνικής Πύργου – Πατρών κοντά στο «Βασιλόπουλο». Πύργος: Πωλείται 6 στρ. αγροτεµάχιο 150 µ. από την

εθνική Πύργου – Πατρών κοντά στην έκθεση «Μπούρα». Βουνό Κατακόλου: Πωλείται 1,5 στρ. µε συντελ. δοµ. 1, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Έχει φανταστική θέα Λιµανιού και Ιονίου. Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται 7,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο «Τραγανό» Αγ. Ιωάννη. Τιµή συζητήσιµη. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 70στρ. κατάλληλα για φωτοβολταϊκά, Τιµή πολύ καλή. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 40 στρ. κατάλληλα για κάθε χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 430τµ. εντός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ: Πωλείται 1 στρ. εκτός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή λογική ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεµάχια 45 στρ., 16 στρ. και 8 στρ. αναδασµού στη Μυρτιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 100 στρ. ή τµηµατικά στον κεντρικό δρόµο ∆ουνεΐκων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 1 στρ. µε πολύ καλή τιµή στην περιοχή «Ξυλοκέρας» Πύργου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 56 στρ. παραθαλάσσια στην Κυλλήνη, θέση «Καυκαλίδα». Μόνο σοβαρές προτάσεις µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ., 1ου ορόφου ενός χρόνου κοντά σε δηµοτ. σχολείο (Νοµαρχία) ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 68 τ.µ. 30 χρ. 4ου ορόφου επί της Μανώλοπούλου. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται µονοκατοικία 97 τ.µ. και µε ποσοστό οικοπέδου 60% κοντά στην Κοκκίνου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου 153 τ.µ., κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. κοντά στην κεντρική πλατεία ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ισόγεια κατοικία 140 τ.µ. µε αύλειο χώρο κοντά στο Νοσοκοµείο. Τιµή λουξ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διπλοκατοικίας 132 τ.µ., 35 χρονων ανακαινισµένο µε αύλειο χώρο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 109 τ.µ. καινούργιο µε τζάκι και πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα κεντρικά της πόλης 78 τ.µ. 3ου ορόφου, µε 86 τ.µ. 3ου ορόφου και είναι 25 χρονων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου 15 ετών, κοντά στο κτίριο της ∆ΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος όροφος διπλοκατοικίας 84 τ.µ., 14 χρονων µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ µονοκατοικία 3 χρόνων 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. υπόγειο και αποµένουν 300 τ.µ. δόµησης εντός ενός στρέµµατος οικόπεδο. ΟΛΥΜΠIΑ: Πωλείται µεζονέτα 75 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών και πισίνα στο ∆ρούβα. Απεριόριστη θέα. ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο (λιοστάσι) 27 στρ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 97 τ.µ. διαµπερές (ανακαινισµένο). Τιµή λουξ. Κοντά στο Νοσ. Παίδων. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ.

ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Πύργος Πωλείται µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 2 στρ. µε πολλά δέντρα στην περιοχή «Ανθόπυργου». Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται µονοκατοικία 200 τ.µ. + 200 τ.µ. υπόγειο σε οικόπεδο 4 στρ. λουξ κατασκευή και 500 µ. από το κέντρο της πόλης. Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. τελευταίου ορόφου 20 χρονων σε τιµή πολύ καλή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πωλούνται 2 οροφοδιαµερίσµατα 100τµ. έκαστο, πολυτελούς κατασκευής σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις! ΝΑΥΠΛΙΟ: Πωλείται κεντρικό κατάστηµα 120 τµ. εντός της πλατείας(λιµάνι). Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ψησταριά» επί της Πατρών. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση επί της Μανωλοπούλου λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα 35 τ.µ., 50 τ.µ. & 100 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου –

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση επί της εθνικής Πύργου – Πατρών Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ λουξ κατασκευής στο κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δυάρι, τριάρι µε αύλειο χώρο, επιπλωµένα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, διπλοκατοικία, χωρίς κοινόχρηστα.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.


45

∆ευτέρα 19 Ιουλίου 2010

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού Ζαΐµη 28 (ισόγειο) Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης. ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-13.00π.µ. και 5.30 -8.30µ.µ. Κοκκίνου 12- 14 Πύργος Τηλ. 2621033730

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Μαθησιακές δυσκολίες,τραυλισµός,καθυστέρηση οµιλίας... ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Εγκεφαλικά,τραχειοστοµίες... ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπασταθοπούλου 8, Πύργος. Τηλ: 26210 28365 – 6932669425 Καλαβρύτων & Ελ.Βενιζέλου 14 (άνωθεν κατ/τος Παρράς), Αµαλιάδα Τηλ.6932669425 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 4,5 ευρώ η µπάλα. Πληρ. τηλ. 6978385663.ΜΑ5501

ΠΩΛΕΙΤΑΙ σκάφος 525 µε καµπίνα σε τιµή ευκαιρίας 10.000 ευρώ. Τηλ. :6977698348 ΜΑ5909

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΙΟΝ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Στην

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών Θεραπείες µε Μεθόδους MANUAL THERAPY (KALTΕBORN – EVJENTH) MULLIGAN, McKENZIE IMTT, PNF, BOBATH MUSCLE EVERGY TECHNIQUES 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΒΑΘΑ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ από παραγωγό. Τηλ.: 6934307216 ΜΑ5899

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ αυτόµατες , κατασκευής «Πλατη» πλάτους 5 µέτρα και ύψος 4,50 σχεδόν καινούριες. Τηλ.:6934404401 ΜΑ5527

. ΒΑΦΕΣ ΕΠΙΠΛΩΝ παλαιών και καινούριων, λούστρα – λάκες – πατινες. Τιµές προσιτές. Πληρ. κος Παναγιώτης, τηλ. 6976134889. ΜΑ5618

. ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ.

ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA – EUROBANK – EΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ – ΚΥΠΡΟΥ – CITIBANK, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 71% ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΕ ΣΕ 12-48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 09.00 – 22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2615001000, κιν. 6976823443 κος Αγγελάκης, τηλ. 2118000051, κινητό 6999500741. ΜΑ4924

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 525 µέτρα µάρκας Τραγκο καµπινάτο µε 100 Ηp µηχανή µαρινερ και extra βοηθητική µηχανή 8 Ηp τοχατσου σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.:6972313693 ΜΑ5862

.PVtech ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ Βάλε και εσύ φωτοβολταϊκά στο σπίτι σου, στην επιχείρησή σου, στο κτήµα σου, δυνατότητα 100% χρηµατοδότησης. Επικοινωνήστε µαζί µας για οποιαδήποτε πληροφορία. Κυριακόπουλος Ευστάθιος Τηλ. fax 26210/37106 Κιν. 6972121860, Αχόλου 6, Πύργος Ηλείας. ΜΑ5600

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ κατάλληλο για άµαξα και ιππασία. Πληροφορίες τηλ.: 6970185568 ΜΑ5924

ΧΑΘΗΚΕ ΠΕΚΙΝΟΥΑ,

ακούει στο όνοµα Λουίζα, κουρεµένο, θηλυκό, στην περιοχή Αγ. Παντελεήµων στον Πύργο. Παρακαλούµε πολύ όποιος γνωρίζει οτιδήποτε να επικοινωνήσει γιατί κρατούσε συντροφιά σε παιδάκι µε ειδικές ανάγκες. ∆ίδεται και αµοιβή. Τηλ.: 2621035498, 6973214974

ΜΑ5901


46 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης

28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130 Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΤΙΓΚΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού ∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.30-1.30µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. Αυγ. Καπογιάννη 3 πεζόδροµος (2ος όροφος) Τηλ. 2621032081 fax:2621032091 Κινητό:6944422502 e-mail:Kyrnicol@ otenet.gr ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Το µικροβιολογικό εργαστήριο δέχεται: ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωί: 8.00 π.µ. έως 1.00µ.µ. Απόγευµα: 6.30µ.µ. έως 8.30µ.µ. ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ –FAX: 2621034675 OIKIA: 2621030912 KIN. : 6936 668606

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

Αντώνης Κ. Μπερούκας

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ

Καρδιολόγος ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 09.00-13.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου 28- Πύργος Ηλείας Κινητό: 6932769976 τηλ. 2621024070 e-mail: antonisberoukas@in.gr.

ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πατρών & ΣΠΑΠ 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ. 2621031355 – Τηλ. /fax: 2621031406 –Kιν. 6978226916

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ιατρός καρδιολόγος

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ δέχεται στη νέα διεύθυνση: Μανωλοπούλου 28- ΠΥΡΓΟΣ ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτης τηλ. ιατρείου: 2621030850 Κινητό: 6944384108

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900 Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Χειρουργός Οδοντίατρος Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00π.µ-1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37, Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 Κιν. 6944290641

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευθείς Χειρουργική Στόµατος Εµφυτεύµατα -Ακτινολογία Τ. Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου , 2ος όροφος Πύργος –Ηλείας Τηλ. 2621034600-fax:2621034166

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ωρες Λειτουργίας: Πρωί 8.30-13.00 Απόγευµα 5.30-8.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΑΠ 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621021927 Κιν. 6936784368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ

Ιατρός ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος ∆έχεται καθηµερινά : 7.30-14.00 και απόγευµα 18.30-20.00 εκτός Τετάρτης Ερµού 127 ισόγειο (Χαλικιάτικα) Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621036326 Κιν. 6937717547 Οικίας: 2621030356

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Εναρξη νέου ιατρείου

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πνοή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Οδός Ερυθρού Σταυρού 3 (Παραπλεύρως του ΚΤΕΛ) Νέα τηλέφωνα –ιατρείο 2621100183-fax: 2621100980 Κιν. 6973242905

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Εγχρωµοι υπέρηχοι κλπ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες Σύµβαση µε: ΟΓΑ, Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Εναρξη Νέου Ιατρείου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΚΟΪΝΗ-ΤΙΓΚΑ

∆ερµατολόγος –Αφροδισιολόγος ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού Ωρες λειτουργίας ιατρείου: Καθηµερινά εκτός από ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συνεχόµενο ωράριο από 9.00 π.µ. έως 6.00µ.µ. Λ. Κρεστενίτη και Αυγ. Καπογιάννη 3 (1ος οροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621032061 fax:2621032091 EΠΕΙΓΟΝΤΑ: Κιν. 6945878772 Ραντεβού 6973351199 e-mail :kyrnicol@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ευτέρα 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2010

47

ΚΩΣΤΗ –ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ∆ευτέρα – Παρασκευή: 09.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη –Παρασκευή : 18.30-20.30 ΤΕΒΕ: ∆ευτέρα –Παρασκευή :09.30-13.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : Ερµού 5 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621026655 Οικίας: 2621024090-Κιν. 6945930467

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Καποδιστρίου 2 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τηλ. ιατρείου 2622025835 Κιν. 6977 210104 ∆έχεται : 8.30-14.00 & 17.30-21.00

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380

ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας Πρωί 10-2.00, απόγευµα 6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006 -2622028703 (fax) Κιν. 6974816684-6981733057


ΕΛΛΑ∆Α

ΕΛΛΑ∆Α

Μια ανάσα από τον Ριέρα ο Ολυµπιακός Σελ. 23

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΜΠΑΣΚΕΤ

Πλησιάζει ο Γκαλάς στον Παναθηναϊκό

Good morning στην Α2 Εθνική λέει ο Κόροιβος

Σελ. 23

Σελ. 30-31

6.30 Μ.Μ. ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α

Σήµερα το πρώτο

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Οι µεταγραφές καλά κρατούν …

«ραντεβού» Σελ. 22-23 & 28-29

ΑΦΙΕΡΩΜΑ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η «εικόνα» των 16 οµάδων της κατηγορίας Σελ 18-19

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Σελ. 20-21

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – ΒΟΛΕΪ

Αρχίζει να υλοποιεί τον σχεδιασµό του

Κοντά σε Α. Παναγιωτόπουλο Σελ. 19

Σελ. 30

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement