Page 1

ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ

Τα πράγµατα πάση θυσία να αλλάξουν....

ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Αρχίζει αύριο η παραλαβή καλαµποκιού Σελίδα 9

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Σελίδα 13

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 39106 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΦΟΡΗΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α

∆εν πλησιάζει άνθρωπος...

58ΧΡΟΝΟΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ

Έβαλε τέλος στη ζωή του...

ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ

∆ΕΣΜΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΣΤΗ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑ Σελίδα 9

Σελίδα 5

Αποκαλυπτικές δηλώσεις στην «Π» που συγκλονίζουν από τον καθηγητή Χειρουργικής ∆ηµ. Κούκουρα ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑΣ

∆ώστε χώρο στους νέους καλλιτέχνες Σελίδες 22-23

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

∆εν πάνε πλέον ούτε στον γιατρό...

Παράδοση από το 1936

ν ∆εν έχου τε ού χρήµατα για µια φία α ρ γ ο τ σ α µ

Σελίδες 24-25

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ

Συνέντευξη «καµπανάκι» από τον γνωστό γιατρό του Πανεπιστ. Νοσοκοµείου του Ρίου

ΚΩΣΤΑΣ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Πολυετής πορεία στα κοινά! Σελίδα 9

Αν και υπάρχει υψηλός βαθµός κινδύνου οι γυναίκες βάζουν πλέον σε δεύτερη µοίρα την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού Σελίδα 6

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΟΙ ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ

Ένα µοναδικό χωριό από πέτρα!

ΜΕ ΑΡΚΕΤΑ ΩΣΤΟΣΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ

Κ.Υ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

Σελίδα 7

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Ερυθρόλευκος» και ο Κέινς Νουκ Μπονγκ Σελίδα 17

ΣΕΛΙ∆Α 12

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πρώτο φιλικό µε Ενιπέα Λαντζοΐου Σελίδα 20

BEACH-RACKET (ΚΡΕΣΤΕΝΑ)

Σήµερα οι τελικοί και οι βραβεύσεις

Αύξηση κατά 40% στην κίνησή του!... • ΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΩΝ ΗΜΙΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Σελίδα 6

Σελίδα 18

ΜΟΝΟ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΦΑΝΑΡΙΑ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Χρονολόγιο 18 Αυγούστου 1963

Είπαν...

ΠΥΡΚΑΪΑ ΗΠΕΙΛΗΣΕ ΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ

Χθες την µεσηµβρίαν εξεράγη πυρκαϊά επί θαµνώδους εκτάσεως εγγύς της κοινότητος Λαστεΐκων. Το πυρ βοηθούµενον υπο του πνέοντος ανέµου και του µεγάλου καύσωνος κατέκαυσι θάµνους και ξηρά χόρτα ηπείλησε δε να επεκταθή εις το νεκροταφείον και την κοινότητα Λατεΐκων. ΕΚ ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ ΝΕΑ ∆ΙΑΚΟΠΗ ΕΙΣ ΤΗΝ Υ∆ΡΕΥΣΙΝ Συνέπεια διαρραγής εις τον αγωγόν ολίγον έξωθι του κεντρικού µας υδραγωγείου πρποκληθείσης εκ της διελεύσεως φορτηγού αυτοκινήτου προεκλήθη διακοπή εις την ύδρευσιν της κοινότητός µας εξής οι κάτοικοι µεγάλως ανεστατώθησαν και εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΡΕΞ Από 2 µ.µ. συνεχώς Ό,τι ενθουσιάζει όλον τον κόσµο!! Πλούσιο και χορταστικό πρόγραµµα… Ένας έγχρωµος κολοσσός «ΓΟΥΕΣΤΕΡΝ» που η δράσις του δεν σταµατά ούτε λεπτό. Ο ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ ΤΩΝ ∆ΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ Έγχρωµον βισταβιζιόν Από τις µεγαλύτερες ταινίες δράσεως και περιπετειών Πρωταγωνιστούν: ΤΖΩΝ ΑΪΡΛΑΝΤ, ΑΛΙΣΟΝ ΧΕΗΖ, ΜΠΕΒΕΡΛΥ ΓΚΑΡΛΑΝΤ

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Οι Άγιοι Φλώρος και Λαύρος ήταν δίδυµα αδέλφια. Κατάγονταν από το Βυζάντιο και είχαν διδαχθεί το χριστιανισµό και την τέχνη του λιθοξόου από τους Αγίους Πρόκλο και Μάξιµο, οι όποιοι υπέστησαν και µαρτυρικό θάνατο για το Χριστό. Συνελήφθησαν, βασανίσθηκαν φρικτά, και τους ρίξανε µέσα σε ένα πηγάδι, όπου και παρέδωσαν το πνεύµα τους. ∆ευτέρα 19 Αυγούστου 2013 Ανδρέου Στρατηλάτου & 2593 µαρτύρων Σελήνη: 13ηµ. Aν. Hλίου: 6.43’ ∆ύση Hλίου: 20.14’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρ ύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕ ΩΝΙ∆Α Σ ∆. ΒΑ ΡΟΥΞΗΣ ΕΛ ΕΥΘΕ ΡΙΟΣ Κ. Β ΑΡΟΥ ΞΗΣ ΛΕ ΩΝΙ∆Α Σ ΕΛ. ΒΑΡ ΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑ ΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑ ΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ- ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φει ούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπί ας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµι ού: 26230 42747 Γαστο ύνη: 26230 32933 Γαστο ύνη: 26230 33238

Παναγιώτης Κατσίβελας

Βαγγέλης Χριστοφόρου

∆ιοικητής 6ης ΥΠΕ

Αντιδήµαρχος Ήλιδας

«Με χαρά διαπιστώσαµε ότι πολλοί βιβλιόφιλοι µας παραπονέθηκαν γιατί η έκθεση βιβλίου διαρκεί µόνο δέκα ηµέρες. Αυτό δείχνει πως οι φίλοι του βιβλίου έχουν ανάγκη αυτή την έκθεση, που έχει γίνει θεσµός για την πόλη. Φέτος, την εµπλουτίσαµε και µε τις φιλολογικές βραδιές που σηµείωσαν µεγάλη επιτυχία, ελπίζουµε ότι του χρόνου θα κάνουµε ακόµη περισσότερα, σε µία έκθεση που έχει γίνει θεσµός και έχει καθιερωθεί στην συνείδηση του κόσµου».

«∆εν αξιολογήθηκαν οι προτάσεις µας, σε ό,τι αφορά την πρόσληψη επικουρικών γιατρών στα Νοσηλευτικά ιδρύµατα της περιφέρειάς. Επαναφέρουµε το αίτηµα στη σωστή του βάση και στις σωστές ανάγκες, σύµφωνα µε την κατανοµή των προβληµάτων. Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι το όφελος της κοινωνίας».

«∆εν νιώθουµε την ανάγκη να απολογηθούµε για την κατάσταση που επικρατεί στην Αµαλιάδα και τα δηµοτικά διαµερίσµατα, γιατί ουσιαστικά δεν είναι ευθύνη δική µας. Εµείς δεν παίζουµε µε την υγεία του κόσµου και πρέπει να το καταλάβουν αυτό όλοι οι πολίτες. Πρέπει να κατανοήσουν όλοι ότι το προσωπικό στην υπηρεσία καθαριότητας καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να παρουσιάζει ο δήµος µία καλή εικόνα και µάλιστα σε µία περίοδο που έχει αυξηθεί κατά πολύ η επισκεψιµότητα και απαιτήθηκε το προσωπικό να εργαστεί και ανήµερα τον ∆εκαπενταύγουστο και τα Σαββατοκύριακα. Γι’ αυτό και αισθάνοµαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω όλους, γιατί ξεπερνούν τον εαυτό τους».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Ε πι ταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κ άστρο: 2623095215 Κ ρέστενας: 26250 24140 Κ υλλήνης: 26230 92287 Λ άλα: 26240 41213 Λ εχαι νών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝ ΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο ΡΤ TV Ο ΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Από τα νιάτα του! Η

αγάπη του για τα ηλεκτρονικά συστήµατα ήταν µεγάλη από τα νεανικά του χρόνια και παραµένει το ίδιο έντονη ακόµη και σήµερα και αυτό µπορεί να το διαπιστώσει κανείς από το σηµαντικό αρχείο που έχει στην κατοχή του. Ο λόγος για τον ιδρυτή του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αµαλιάδας Σπύρο Μπεράτη. Τη φωτογραφία που τον απεικονίζει σε νεαρή ηλικία να ασχολείται µε τα ηλεκτρονικά, την ανακαλύψαµε στο χώρο του 2ου HAM FEST στην πλατεία της Κουρούτας, όπου ο κ. Μπεράτης έχει διαθέσει υλικό από το προσωπικό του αρχείο για το Φεστιβάλ των ραδιοερασιτεχνών. Μ.Κ.

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

+Η’ Ματθαίου, Φλώρου και Λαύρου µαρτ.,

www. patrisnews.com

Πέτρος Παπαδάτος Πρόεδρος Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας

Του Γ. Ευθυµίου Εκπαιδευτικού

-Η µεταρρύθµιση του κ. Αρβανιτόπουλου θα µείνει στην ιστορία α. ως η µεταρρύθµιση µε τις 4 πανελλαδικές εξετάσεις β. µε το άγχος των µαθητών και των γονιών στο έπακρο από την Α’ Λυκείου. γ. µε το φούντωµα της παραπαιδείας, αφού για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ θα παίζει ρόλο ο βαθµός και των προαγωγικών και των απολυτηρίων εξετάσεων, µε κλιµακούµενο συντελεστή για κάθε τάξη και µε πριµοδότηση, όταν η επίδοση στις εισαγωγικές στα ΑΕΙ και ΤΕΙ είναι µεγαλύτερη από τις προαγωγικές και δ. µε την καθιέρωση προαιρετικής «µαθητείας» δηλ. τέταρτου έτους στη Γ’ τάξη του ΕΠΑΛ που ανατίθεται στον ΟΑΕ∆ και δύο µέρες την εβδοµάδα θα γίνεται επτάωρη εργαστηριακή εκπαίδευση στο Σχολείο και επαγγελµατική κατάρτιση 28 ωρών όλη την εβδοµάδα στον εργασιακό χώρο. Ετσι οι επιχειρήσεις θα έχουν φτηνό (άµισθο) µαθητικό –εργατικό δυναµικό µε τη συνδροµή του ΟΑΕ∆. Για περίπτωση ατυχήµατος στο χώρο εργασίας δε γίνεται κανένας λόγος. -∆εν είναι εύκολο µε ένα σύντοµο σηµείωµα να ενηµερώσει κανείς µε λεπτοµέρεια τους µαθητές και τους γονείς κι όσους ενδιαφέρονται για το εκπαιδευτικό σύστηµα και γενικότερα για την ελληνική παιδεία. Αλλά και ο γράφων δεν έχει προλάβει να αφοµοιώσει το προταθέν από το υπ. Παιδείας σχέδιο νόµου για «τη νέα τάξη πραγµάτων» στα της Παιδείας. Γι’

ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑ ΜΟΝΙΜΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το άγχος των µαθητών και των γονιών στο κατακόρυφο αυτό θα αρκεστούµε στα αναφερόµενα στο Λύκειο, που ανοίγει σε λίγες εβδοµάδες και ενδιαφέρουν εκατοντάδες χιλιάδες µαθητών και γονιών. 1. Η Α’ τάξη θα περιλαµβάνει µαθήµατα µόνο Γενικής παιδείας . Η Β’ τάξη θα περιλαµβάνει 80% Γενικής παιδείας και 20% Κατεύθυνσης.Η Γ’ τάξη 20% Γενικής Παιδείας και 80% Κατεύθυνσης. 2. Για τις εξετάσεις: Προαγωγικές και Απολυτήριες, τα µισά θέµατα θα αντλούνται από µια Εθνική Τράπεζα θεµάτων, απ’ όλη τη διδακτέα ύλη και τα άλλα µισά θα ορίζονται από τους καθηγητές. 3. Η Α’ τάξη θα έχει πρόγραµµα µε 35 ώρες την εβδοµάδα. (33 ώρες κοινά µαθήµατα για όλους. Ελλ. Γλώσσα 9 ώρες 2, Μαθηµατικά 5 ώρες, Φυσική Επιστήµη 6 ώρες και τα υπόλοιπα από 2 ώρες. ∆ύο ώρες ακόµη για µαθήµατα επιλογής). Η Β’ τάξη µε 35 ώρες, εκ των οποίων οι 30 θα είναι Γενικής Παιδείας και 5 ώρες που θα αφορούν δύο οµάδες. Τη µια µε τις ανθρωπιστικές σπουδές (Αρχαία Ελληνική γλώσσα και Γραµµατεία, 3 ώρες και Λατινικά , 2 ώρες) και την άλλη µε τις Θετικές σπουδές (Φυσική 3 ώρες και Μαθηµατικά 2 ώρες). Η Γ’ τάξη µε 12 ώρες Γενικής Παιδείας (Αρχαία Ελληνικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Ξένη Γλώσσα, Γυµναστική) και τρεις οµάδες: - Των Ανθρωπιστικών Σπουδών: Αρχαία Ελληνικά και Γραµµατεία 11 ώρες , Λατινικά 3 ώρες, Ιστορία 6 ώρες.

-Των Θετικών Σπουδών: Φυσικής 6 ώρες, Μαθηµατικών 8 ώρες, ή Βιολογία 8 ώρες, Χηµεία 6 ώρες. - Των Οικονοµικών – Πολιτικών – Κοινωνικών Σπουδών: Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής 8 ώρες, Οικονοµία και ∆ιοίκηση 6 ώρες. - Παιδαγωγικών Σπουδών: Αρχές Φυσικών Επιστηµών 6 ώρες, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών 6 ώρες, Ιστορία 6 ώρες. - Ο γενικός βαθµός των Α’, Β’, Γ’ τάξεων προκύπτει από το µέσο όρο των προφορικών και γραπτών εξετάσεων. Ο βαθµός του απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου προκύπτει από το Μ.Ο του γενικού βαθµού και των τριων τάξεων. - Μαθήµατα για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ΤΕΙ - Ανθρωπιστικές Σπουδές, Νοµικές: Νεοελ. Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Ιστορία, Λατινικά - Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήµες: Νεοελ. Γλ., Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία. - Επιστήµες Υγείας: Νεοελ. Γλώσσα, Φυσική, Χηµεία , Βιολογία - Επιστήµες Οικονοµίας, ∆ιοίκησης και Πολιτικές Επιστήµες: Νεοελ. Γλ., Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Οικονοµία και ∆ιοίκηση, Στοιχεία Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών. - Παιδαγωγικών Τµηµάτων: Νεοελ. Γλ., Μαθηµατικά και Στοιχεία Στατιστικής, Ιστορία, Αρχές Φυσικών Επιστηµών.

- Για την εισαγωγή στα ΑΕΙ, ΤΕΙ θα προσµετράται ο Γενικός ∆είκτης της Α’ τάξης πολλαπλασιαζόµενος µε συντελεστή 0,5 , ο Γενικός Βαθµός της Β’ τάξης µε συντελεστή 0,7 και της Γ’ τάξης µε συντελεστή 0,9. Θα υπάρχει κι ένας δεύτερος συντελεστής, διορθωτικός όπως λέγεται µόνο στην περίπτωση που ο υποψήφιος για τα ΑΕΙ και ΤΕΙ επιτυγχάνει στις πανελλήνιες εξετάσεις βαθµούς µεγαλύτερους από αυτούς που είχε στις τρεις τάξεις του Λυκείου. - Το πλέον δυσάρεστο όµως αυτής της µεταρρύθµισης είναι ότι ολόκληροι κλάδοι µαθηµάτων ή µειώνονται ή καταργούνται, όπως είναι η Πληροφορική, η Μουσική, το Ελεύθερο Σχέδιο, το Γραµµικό Σχέδιο, το Αρχιτεκτονικό Σχέδιο , ή άλλα βασικά άλλοτε µαθήµατα όπως η Ιστορία, η Ξένη Γλώσσα, η Γυµναστική, τα Θρησκευτικά γίνονται µαθήµατα επιλογής στην Α’ Λυκείου. Και το χειρότερο όλων ότι κλείνουν πολλά σχολεία και πολλές βιβλιοθήκες ακόµη και ιστορικές, όπως της Ανδρίτσαινας και απολύονται εκπαιδευτικοί, των οποίων τα παιδιά µας θα στερηθούν την παιδαγωγική τους και επιστηµονική τους κατάρτιση, που τόσο πολύ την έχουν ανάγκη οι καιροί µας. Και η µεταρρύθµιση αυτή κατά την άποψή µας είναι βαρύτατα τραυµατισµένη.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΣΧΟΛΙΑ

Πaραπολιτικά... Η µεγάλη των Ελλήνων απόδραση… Επιστρέφουν από σήµερα στις εστίες του οι διακοπιστές όλων των επιπέδων. Φέτος ήρθαν κατά… κύµατα και στην Ηλεία για να περάσουν λίγες ηµέρες ξεγνοιασιάς. Όλα τα ξενοδοχεία και τα υπαίθρια καταλύµατα είχαν υπερπληρωθεί. Τα περισσότερα σε δηµοτικά διαµερίσµατα του νοµού είδαν τους ετεροδηµότες τους που είχαν χρόνια και χρόνια να φανούν. Πολλοί ήταν και οι επώνυµοι – γηγενείς και ξένοι – που κατέφυγαν στα δύο µεγάλα ξενοδοχεία της Σκαφιδιάς και της Κυλλήνης. Γενικό συµπέρασµα: Η κρίση και η ύφεση έκαναν το σύνολο σχεδόν των Ελλήνων να πάρουν τα βουνά, τα νησιά και τις… θάλασσες λίγο πριν τους βρει ο φθινοπωρινός … καύσωνας των φορολογιών και των χαρατσιών…

Η «Καζάρµα» στον Καϊάφα

Πρόκειται για κάτι σαν ανεµόµυλο ή παρατηρητήριο, κανείς δεν ξέρει ακριβώς ποια ήταν η χρήση του. Ξέρουµε όλοι όµως ότι εγκαταλείφτηκε στη φθορά του χρόνου απ’ όλους µας και ιδιαίτερα από τους ιδιοκτήτες της περιοχής, απ’ το ελληνικό δηµόσιο δηλαδή και συγκεκριµµένα από τους µόνιµους , επονοµαζόµενους λειτουργούς του.

Ακόµη και τώρα µπορεί να επισκευαστεί µε ελάχιστο κόστος και να αποτελεί αξιοθέατο για τους επισκέπτες. Ποιος όµως θα πάρει ανάλογες πρωτοβουλίες; Αναζητείται!!!!!! ∆.Μ.

«Πλώρη» για... την Περιφέρεια! Τις προηγούµενες ηµέρες συνέδεαν το όνοµά του µε τον δήµο Πύργου, και τώρα τον ... «τοποθετούν» στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας και µάλιστα σε θέση φαβορί! Η εφηµερίδα «ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ» ειδικότερα, στη χθεσινή της έκδοση επισηµαίνει στην στήλη: «Περιφερειακή Λεωφόρος» ότι φουντώνουν οι πληροφορίες που εµφανίζουν τον πρώην υπουργό Κώστα Τζαβάρα, να ετοιµάζεται για τις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στοχεύοντας την Περιφέρεια. Τονίζει µάλιστα ότι στη Ν∆ βλέπουν µε θετικό µάτι τη συγκεκριµένη υποψηφιότητα, καθώς θεωρούν ότι έχει διείσδυση και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά και στο ακροατήριο της Χρυσής Αυγής! Το δηµοσίευµα τέλος, θεωρεί ότι δεν θα έχει τύχη ο σηµερινός Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας, ενώ νέα στήριξη στον Γ. Παπαναστασίου είναι απίθανη... Π.Α.

Γιορτή µνήµης στο Καλέντζι για τον Ανδρέα Γιορτή µνήµης ετοιµάζουν παλιοί σύντροφοι και… συναγωνιστές του αείµνηστου προέδρου του ΠΑΣΟΚ Α. Παπανδρέου στο Καλέντζι Αχαΐας το διήµερο 24 και 25 Αυγούστου. Μετά τη «µνηµοσύνη» αναφορά θα λάβει χώρα γλέντι µε µουσική της εποχής της χούντας. Μετά την εκδήλωση αυτή θα γίνει επιµνηµόσυνη δέηση για τους εκλιπόντες αγωνιστές της παράταξης. Την οργανωτική επιτροπή αποτελούν παλιά στελέχη του ΠΑΚ – ΠΑΣΟΚ µεταξύ των οποίων είναι και ο Ηλείος πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Ηλείων του Καναδά Κώστας Κουτρουµπής. Και η… λεπτοµέρεια. Τη δεύτερη ηµέρα της εκδήλωσης θα παραστεί και ο πρώην πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου.

«Επικηρυγµένοι» 5 βουλευτές της Ηλείας Τη ρίψη στη δηµόσια πυρά των 5 συγκυβερνητικών βουλευτών ζητούν µε «επιγραφές και πανό οι συνδικαλιστές διαµαρτυρόµενων φορέων του Πύργου. Να… εξοριστούν δια βίου γιατί ψήφισαν το νοµοσχέδιο της διαθεσιµότητας γράφουν και διαδηλώνουν σε κάθε ευκαιρία. Προ καιρού είχαν τοιχοκολλήσει τις φωτογραφίες των βουλευτών ως… επικηρυγµένων ληστών! Η ακραία αυτή «µεταχείριση» των 5 αντιπροσώπων του ηλειακού λαού συζητείται ποικιλότροπα από την κοινή γνώµη η οποία αποφεύγει να ταχθεί υπέρ των διαµαρτυροµένων και των βουλευτών.

Να πληρώνουν άµεσα σε… είδος Έχει µάκρος η λίστα των οφειλετών – επιχειρηµατιών και µη- που είναι υπό … σύλληψη λόγω χρεών στο δηµόσιο. Από αυτή την εβδοµάδα θα αρχίσει το… χτύπηµα της καµπάνας για πολλούς Ηλείους που χρωστάνε από 100.000 και πάνω στην Εφορία και στα ασφαλιστικά ταµεία. Η εφαρµογή του … κατασταλτικού αυτού µέτρου δεν εξυπηρετεί εν τέλει ούτε την είσπραξη των οφειλών ούτε την αύξηση των εσόδων. Οι διώξεις και οι φυλακίσεις πολλαπλασιάζουν το πρόβληµα και απανθρωποιούν το σύστηµα. Η είσπραξη των χρεών θα πρέπει να γίνει… ανταποδοτική. Οι οφειλέτες που δεν απέδιδαν τους φόρους και τις εισφορές και έχουν περιουσία να «πληρώσουν» µε είδος, χωρίς πολλές διαδικασίες.

Πελοπόννησος µια Περιφέρεια… Ενιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου µε τους 6 Πελοποννησιακούς νοµούς ζητεί να γίνει ο ιστορικός σύλλογος των απανταχού Πελοποννησίων που έχει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη. Το αίτηµα αναµένεται να φθάσει στα χέρια του πρωθυπουργού έγκαιρα και έγκυρα από τον Μεσσήνιο πρόεδρό του Τάσο Καλαµπόκη, ένθερµο τοπολάτρη και αναστηλωτή της µνήµης και της µορφής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Το αίτηµα – πρόταση θα κατατεθεί και στα δηµοτικά συµβούλια των δύο νοµών και των … αντιπεριφερειών προς γνώση και…ανάλογη υποστήριξη… Ο παραπολιτικός

3

Συνάντηση στη Ζαχάρω

Μ

ια βόλτα για καφέ στη Ζαχάρω πήγαν τα µέλη του Συλλόγου Γυναικών Πύργου, προχθές το απόγευµα. Η ευχάριστη έκπληξη, που είχαν εκεί όµως ήταν η παρουσία της Βουλευτή, ∆ιονυσίας – Θεοδώρας Αυγερινοπούλου που τυχαία εκείνη τη µέρα είχε επισκεφθεί τη µητέρα της. Τα µέλη του συλλόγου συζή-

τησαν µε την κ. Αυγερινοπούλου διάφορα θέµατα ενώ και η Βουλευτής φάνηκε ιδιαίτερα ευχαριστηµένη από την όµορφη έκπληξη που δέχθηκε στην πλατεία της Ζαχάρως. Π.Γ.

Ένα χρήσιµο κτίριο µε άριστες υποδοµές. Το πρώην Μανωλοπούλειο Νοσοκοµείο Πύργου, καταστρέφεται ηµέρα µε την ηµέρα τραγικά και ασυγχώρητα. Το κτίριο, που ανήκει στα χαρτιά στην πρώην Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση και τώρα στην Περιφέρεια, κυριολεκτικά διαλύεται από την αδιαφορία και εγκατάλειψη. Η καταστροφή του άρχισε από το ξήλωµα των κλιµατιστικών του και από την κατάληψή του από αλλοδαπούς. Η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα είναι θλιβερή. Όλα τα παράθυρα και οι τοίχοι έχουν «πυρποληθεί» και λεηλατηθεί. Η άλλοτε λειτουργική και σύγχρονη πτέρυγα –εσωτερικά και εξωτερικά- είναι σε άθλια κατάσταση. ∆εν εξηγείται αυτή η εγκατάλειψη. Το κτίριο µπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες πολλών δηµοσίων υπηρεσιών. Εκεί θα µπορούσε π.χ. να στεγαστούν όλες οι υπηρεσίες του ΙΚΑ ή να µετατραπεί σε δηµόσιο διδακτήριο. Είναι εγκληµατικό αυτό που συµβαίνει. Να καταστρέφεται η δηµόσια περιουσία την ώρα που το κράτος δαπανά πολλά εκατοµµύρια ευρώ για στέγαση υπηρεσιών και ιδρυµάτων, κόβοντας συντάξεις και µισθούς οριζοντίως και καθέτως! Οι αρµόδιοι έχουν χρέος να παρέµβουν στην απροκάλυπτη αυτή δολιοφθορά.

∆ωρεάν εισιτήριο υγείας για 230.000 ανασφάλιστους Περίπου 230.000 ανασφάλιστοι πολίτες θα µπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για τα εισιτήρια δωρεάν πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας. Σύµφωνα µε την «Καθηµερινή», το πρόγραµµα, που εντάσσεται στις δράσεις του ΕΣΠΑ 2007-2013, ξεκινά από τις 2 Σεπτεµβρίου και εκτιµάται ότι σε αυτή τη φάση θα καλύψει περίπου 230.000 πολίτες, αριθµός που θεωρείται µικρός σε σχέση µε τις πραγµατικές ανάγκες. Όπως ανέφερε στην εφηµερίδα ο υφυπουργός Υγείας Αντώνης Μπέζας, αν και δεν καλύπτονται οι ανάγκες όλων των ανασφάλιστων πολιτών, ωστόσο µπορεί να θεωρηθεί «ένα πιλοτικό πρόγραµµα το οποίο θέλουµε να επεκταθεί και στο νέο πρόγραµµα ΕΣΠΑ (2014-2020) µε επιπλέον κονδύλια, προκειµένου να αγκαλιάσει περισσότερους πολίτες που στην παρούσα φάση έχουν δυσκολία στην πρόσβαση σε πρωτοβάθµιες υπηρεσίες υγείας».

Καταστρέφεται προκλητικά ένα χρήσιµο κτίριο του Πύργου

«Ανεξάρτητος» στον δήµο Πύργου

Γ.Ν.

Γράφτηκε χθες στον αθηναϊκό Τύπο και αφορά την υποψηφιότητα του πρώην βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλου στον δήµο Πύργου. Ειδικότερα: «Στροφή στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σκοπεύουν να κάνουν αρκετοί πρώην βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και της Νέας ∆ηµοκρατίας, καθώς θεωρούν πως στην παρούσα συγκυρία πιο εύκολα µπορεί να βγεις δήµαρχος παρά να µπεις στη Βουλή. Ένας εξ αυτών είναι και ο τέως βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στον Νοµό Ηλείας, Τ. Αντωνακόπουλος, ο οποίος πρόκειται να διεκδικήσει ως «ανεξάρτητος» τον δήµο Πύργου». Π.Α.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΚΡΕΒΑΤΙ ΜΟΝΟ µε ορθοπαιδικό στρώµα: 150 ευρώ ΚΡΕΒΑΤΙ ΗΜΙ∆ΙΠΛΟ µε ορθοπαιδικό στρώµα: 160 ευρώ ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ µε ορθοπαιδικό στρώµα: 170 ευρώ * ΟΛΑ ΤΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΛΑ ΤΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΣΕ ΤΙΜΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΜΟΥΣΕIΟ – ΕΣΤΙΑΤOΡΙΟ- ΚΑΦE

Κερνάµε Ελλάδα... βάλτε την παρέα! Καφέ – Παγωτό και µε παραδοσιακά µενού – ψητά της ώρας • Ποικιλία 4 ατόµων 10 ευρώ •Ποικιλία 2 ατόµων 6 ευρώ

Καθηµερινά κοντά σας ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗ ΧΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΣ ΦΙΛΟΥΣ ΚΑΣΤΑ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 26210 41100 FACEBOOK: theoldvillagein_katakolo www.theoldvillage.gr


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Η γνώµη του

Νίκος Πολυζωγόπουλος

Ξ

Προσαρµογή ή αντίσταση

έρουµε ότι ο «ψυχρός πόλεµος» ήταν κυρίαρχο θέµα συζητήσεων µέχρι την κατάρρευση ανατολικού µπλοκ. Μετά από αυτήν βέβαια οι εξοπλισµοί δεν σταµάτησαν, αλλά εκτείνονται µε την ίδια ταχύτητα και το ίδιο δέος. Όλοι µιλούν για τερµατισµό των πυρηνικών εξοπλισµών, όµως δεν σταµατούν, αλλά αντίθετα οι εξοπλισµοί επεκτείνονται και σε άλλες χώρες. Υπάρχουν χώρες, οι οποίες καταπατούν τα ανθρώπινα δικαιώµατα και χώρες οι οποίες- στο όνοµα των ανθρωπίνων δικαιωµάτων- επιχειρούν εισβολές, που δεν έχουν υπογράψει τις διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώµατα και µιλούν και ενεργούν το όνοµα αυτών. Μιλάνε για αναβάθµιση του βιοτικού επιπέδου και βλέπουµε ότι σε τρίτες και υπανάπτυκτες χώρες πεθαίνουν οι άνθρωποι από την πείνα.

Πώς µπορούµε εµείς οι άνθρωποι να µην αγανακτούµε και να µην προβληµατιζόµαστε µε αυτά τα οποία συµβαίνουν γύρω µας; Πώς µπορούµε εµείς οι απλοί άνθρωποι να εµπιστευόµαστε το κάθε ψέµα και την κάθε αδικία που γίνεται εις βάρος µας; Πώς λοιπόν µπορούµε εµείς οι άνθρωποι να συµµεριζόµαστε την κάθε απόφαση των µεγάλων; Πρέπει και έχουµε χρέος να διαθέτουµε µνήµη, να έχουµε κριτική άποψη, να παρεµβαίνουµε, να µην διαιωνίζουµε την ίδια κατάσταση, να µην συγκατανεύουµε χωρίς ανάλυση γεγονότων, να υπάρχει και δεύτερη σκέψη, να προβάλλουµε µε τη στάση ζωής µας µέσα από την καθηµερινότητα, να µην έχουµε παθητική στάση, αλλά να δείξουµε ένα άλλο πρόσωπο στην κοινωνία, ένα πρόσωπο οικείο, συνεργάσιµο, δηµιουργικό, γνήσιο, ανθρώπινο.

Παρατηρούµε ότι σε κάθε γωνιά της γης έχει ξεκινήσει από τότε που τελείωσε ο «ψυχρός πόλεµος» µία καµπάνια γύρω από το θέµα της τροµοκρατίας και των ναρκωτικών. Μα τροµοκράτης και έµπορος ναρκωτικών σε πολλές περιπτώσεις είναι το ίδιο το κράτος! Υπάρχουν χιλιάδες παραδείγµατα τα οποία πιστοποιούν και αποδεικνύουν το µέγεθος της δράσης τους. Αυτοί οι οποίοι φωνάζουν γι’ αυτά, είναι εκείνοι οι οποίοι πρωτοστατούν και διαιωνίζουν αυτή την κατάσταση. Εγώ λέω, εάν δεν έχεις επίγνωση για το σήµερα, χωρίς να προσπαθείς να το αλλάξεις δεν υπάρχεις, γι’ αυτό ο πόνος του χθες µπορεί να οδηγήσει στην κατανόηση του σήµερα και στην ελπίδα του αύριο.

Πρόσωπο

Μεγάλωσε στην ιστορία της Ηλείας

Ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος Αρχαιολόγος Ζ’ ΕΠΚΑ

[

αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος κατάγεται από τα Καλύβια, που βρίσκονται στα όρια του αρχαιολογικού χώρου της Ήλιδας και εργάζεται στην Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων στην Αρχαία Ολυµπία. Γεννήθηκε στην Αθήνα και µεγάλωσε στην Ήλιδα ενώ µέρος των παιδικών και µαθητικών του χρόνων τα έζησε στην Αµαλιάδα και τον Πύργο. Τις τάξεις του Λυκείου τις παρακολούθησε σε σχολείο της Αθήνας ενώ εκεί συνέχισε τις σπουδές του στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστηµίου Αθηνών, αποφοιτώντας το 1996. Αρχές του 2000 ξεκίνησε να εργάζεται ως αρχαιολόγος στο Υπουργείο Πολιτισµού, στην 1η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων, στην Αθήνα. Το Μάρτη του 2003 εξασφάλισε συµµετοχή στο έργο του Υπουργείου Πολιτισµού για την ανάδειξη της αρχαίας Ήλιδας, καταφέρνοντας την επιστροφή του στα πάτρια εδάφη και εκπληρώνοντας το όνειρο των παιδικών του χρόνων.

Από τον Ιανουάριο του 2006 εργάζεται στη Ζ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Το γεγονός ότι έλκει την καταγωγή του από ένα µέρος που βρίσκεται µια… ανάσα από τον αρχαιολογικό χώρο της Ήλιδας επηρέασε αρκετά την απόφαση του να γίνει αρχαιολόγος. Μάλιστα το να γίνει αρχαιολόγος ήταν αναπόδραστη µοίρα! Πώς άλλωστε θα µπορούσε να αντισταθεί στη γοητεία των µύθων και της συγκλονιστικής για τις σύγχρονες γενεές των ανθρώπων ιστορίας της αρχαίας Ήλιδας; Σε αυτούς τους µύθους εκτέθηκε και µυήθηκε ως παιδί, έχοντας λάβει καλή αγωγή από τους γονείς και τους δασκάλους του. Για τον Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο η σύγχρονη αρχαιολογία είναι ένα επάγγελµα που χρειάζεται να δαπανήσεις σηµαντικό απόθεµα ψυχικής κυρίως και πνευµατικής ενέργειας, προκειµένου να το υπηρετήσεις σωστά. Άλλωστε και η αρχαιολογία ένα επάγγελµα είναι, δυστυχώς

όµως στην Ελλάδα της κρίσης των θεσµών και των αξιών, µε το µισθό του αρχαιολόγου, απλά υποφέρεις, ζώντας µάλιστα µε την απειλή της περιβόητης διαθεσιµότητας. Εργάζεται στην Αρχαία Ολυµπία, κατάγεται από την Αρχαία Ήλιδα και όπως ο ίδιος αναφέρει θα ήθελε να δει την εξέλιξη της περιοχής µας και της Ηλείας, στο µέλλον όπως στην αρχαιότητα, που οι άρχοντες της Ηλείας µε συνεργό τους το λαό, είχαν κατορθώσει να πείσουν τους υπόλοιπους Έλληνες ότι αποτελούσαν τον περιούσιο λαό του ∆ιός και εν τέλει απήλαυσαν για µεγάλο διάστηµα προνόµια αξιοζήλευτα. Ελπίζει να καταφέρουµε κάποτε να αποδείξουµε ότι είµαστε άξιοι κληρονόµοι αυτής της τόσο µεγάλης παράδοσης και ο ίδιος θεωρεί πως µπορούµε σίγουρα να καταφέρουµε τα πάντα, ζώντας σε ένα τόσο ευλογηµένο από κάθε άποψη τόπο. Αρκεί να το πιστέψουµε!

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας

Μέσα στην κρίση που περνά, η δόλια µας πατρίδα ΚΟΥΡΟΥΤΑ του καλοκαιριού είδα µια ηλιαχτίδα. ∆εν θα µας δώσει τα λεφτά ελλείµµατος το χρέος Η Γερµανία ανέλαβε και τσέπη µας Εβραίος. Απλώς είναι µια κίνηση, Εµπορικού Συλλόγου Για τέχνη και ανάγνωση και συγγραφέων λόγου. Με νέους εξεκίνησε εκδήλωση ωραία Γενιών πληρώνουν σφάλµατα γίνανε µία παρέα. Ήρθε µετά ανάγνωση για φίλους τα βιβλία Μετά το µπάνιο διάβασε καφέ και παραλία. ∆ιότι όπως βλέπετε το φαγητό εκόπη Τροφή την λεν πνευµατικοί χαµένοι πάνε κόποι. Βιβλία αξιόλογα τον χρόνο σου δεν χάνεις Το διάβασµα σε ηρεµεί, σκέπτεσαι τι να κάνεις. Η κίνηση αυξήθηκε ο κόσµος αγοράζει ∆ύο καφέδες η τιµή άστο νερό να βράζει. Το βιβλίο το ανοίγεις να διαβάσεις µε λαχτάρα Και µε κέρδος το τελειώνεις και µην σκέφτεσαι κουµπάρα. Μέρες όπου διαρκούσε έκθεση εις την Κουρούτα Συζητήσεις συγγραφέων για ψυχή µας ήταν φρούτα. Με καταγωγή Ηλεία και αγάπη για τον τόπο Χάρισµα το γράψιµο τους µε την πένα βρίσκουν τρόπο. Όχι τόσο οι µεγάλοι διάβασµα ζητούν οι νέοι

Σφάλµατα πληρώνουν άλλων κι εκατάντησαν µοιραίοι. Θα’ρθει όµως µία µέρα που οι νέοι αντιδράσουν Κι όσοι πίσω µας επήγαν στις πλατείες θα κρεµάσουν. Τελειώνουν τα βιβλία άλλοι πιάσανε τη θέση Τέχνη Ηλείων ονοµάσαν για να δείξει και εκθέσει. Το τι έφτιαξε χειµώνα, τέχνη βάζει και χεράκι Χρώµα για να δουν τα µάτια και απ’ την ψυχή µεράκι. Χώµα πήραν και το πλάσαν τον γνωστό µας τον πηλό Κι αντικείµενα για σπίτι και τασάκι στρογγυλό. Χρόνια έχει σε χιλιάδες του πηλού η ιστορία Κι όσοι ειν’ αγγειοπλάστες νέα γράφουνε πορεία. Μια ωραία όπου είδα τεχνική του ντεκουπάζ Οµορφύνουνε το σπίτι νέες κοίταζα στην πλαζ. Κυτταρίτιδα σε όλες, σ’ άλλες λίγη ή µεγάλη ∆εν θα φταίει σύντροφος στα κρυφά κοιτάει άλλη. Μια κυρία Βραζιλιάνα κάτοικος του Καρδαµά Μινιατούρες είχε φτιάξει και την τέχνη εκτιµά. Χρώµα άσπρο των νησιών µας έµοιαζε µε Σαντορίνη Μέσα καίει το καντήλι και κανένας δεν το σβήνει. Κόσµηµα για το λαιµό σου δακτυλίδι για το χέρι ∆ώρο παίρνουν για την νύφη για τα µπάνια συµπεθέροι. Και τ’αυτιά µην ορφανέψουν έχει πέτρα που κρεµιέται Άρεσαν στους νέους όλα και την κρίση καταριέται. Να’χει λέει µια δουλίτσα κι όχι σύνταξη πατέρα

]

Να τα πάρει κοπελιά του και η τσέπη σε ξέρα. Πίνακες πολλούς κοιτάω Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ µε µπογιές και µε πινέλα Το στιφάδο να΄χει γεύση µε γαρίφαλο κανέλα. Θέµατα τους προσεγµένα της Ηλείας είδα φύση ∆ένουν χρώµατα µε χάρη δύσκολα αποφασίσει. Ποιος δεν θα’θελε στο σπίτι πίνακα για να κρεµάσει Χρήµα όµως δεν υπάρχει σκέπτεται να αγοράσει. Σ’ όλους όµως τους αρέσαν η δουλειά του καλλιτέχνη Αµαλιάδα µε κουλτούρα και γνωρίζει από τέχνη. Τους φορείς όµως δεν είδα µήπως κάνουν απεργία Άσχετοι µήπως θα είναι και για τέχνη αλλεργία. Ξέχασα, θα είχαν πάει για να δούνε τραγωδία Χάλια δήµων δεν τα βλέπουν που’ναι σκέτη παρωδία. Μην θυµώνετε λεβέντες δεν θα λύνατε και γρίφο Μα ο χρόνος πλησιάζει θα µε γλείφεις για την ψήφο. Οι κινήσεις του συλλόγου πρόεδρο που έχει γάτο Αµαλιάδας των εµπόρων Πέτρο λένε Παπαδάτο. Εύχοµαι ζεστό χειµώνα και να µην µαλώσουµε Και του χρόνου στην Κουρούτα να ξανανταµώσουµε.

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ἔργον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἀγαπητοί µου ἀναγνῶστες, µεταξύ ἄλλων , ἦτο νά στηρίζει καί νά κατευθύνει σωστά τίς κατά τόπους ἐκκλησίες πού ὁ ἴδιος ἵδρυσε. Οἱ νουθεσίες καί οἱ προτροπές ἐγίνοντο εἴτε διά τῆς προσωπικῆς του παρουσίας εἴτε διά ἐπιστολῶν του.Ἔτσι συνέβη καί µέ τήν ἐκκλησία τῆς Κορίνθου, πού ἐνέσκηψαν πολλά καί σοβαρά προβλήµατα, ὅπως τό πρόβληµα τῆς διαιρέσεως τῶν Χριστιανῶν σέ ὁµάδες (Α΄Κορινθίους Α΄, 10-17). Ὅµως ἡ ἑνότητα µέσα στόν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦσε καί ἀποτελεῖ βασικό χαρακτηριστικό στοιχεῖο , χωρίς τό ὁποῖον δέν µπορεῖ νά νοηθῆ ζωή «ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ». Τήν ἑνότητα αὐτήν ἐζἠτησε ὁ Κύριος ἀδιάκοπα ἀπό τούς πιστούς. Στήν Ἀρχιερατική Του Προσευχή παρακαλεῖ τόν Οὐράνιο Πατέρα Tου καί Θεόν µας νά διατηρήσει ἑνωµένους τούς Μαθητάς Tου , « καθώς καί ἡµεῖς ἕν ἐσµεν »( Ἰωάννου ΙΖ΄, 23). Ἡ ἑνότητα αὐτή τήν ὁποίαν ὁ Χριστός µᾶς ζητάει , δέν πρέπει νά ἔχει καµµία σχέση µέ αὐτήν πού µηχανικά καί ἐξωτερικά, χωρίς ἐσωτερική λειτουργικότητα, προσπαθοῦν νά ἐπιτύχουν οἱ ἐγκόσµιοι ὀργανισµοί. Ἡ ἑνότητα τοῦ Χριστοῦ θεµελιώνεται στόν τύπο τῆς ἑνότητος τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. ∆έν ἔχουµε νά κάνουµε µέ τεχνική ἑνότητα, πού δέν µπορεῖ νά διατηρηθῆ, ἀλλά µέ τήν κατά Θεόν ἑνότητα, πού ἀποτελεῖ τόν ἰσχυρό κρίκον, πού δένει ἀδιάσπαστα τούς ἀνθρὠπους πρῶτα µέ τόν Θεόν καί ἔπειτα µεταξύ τους. Ὁ Ἀπ. Παῦλος µᾶς προτρέπει ἡ ἐν Χριστῷ ἐνότητά µας νά ἔχει ταυτότητα σκέψεως καί ὁµογνωµοσύνη: «... ἦτε δέ κατηρτισµένοι ἐν τῷ αὐτῷ νοῒ καί τῇ αὐτῇ γνώµῃ». Εἶναι ἐντολή, πού ὁσάκις ἀτόνησε καί παραµερίσθηκε, εἶχε πάντοτε πολύ ὀδυνηρές συνέπειες στήν ζωή τῆς Ἐκκλησίας.Τίς συνέπειες αὐτές αἰσθάνθηκε ὁ λαός τοῦ Θεοῦ κατά καιρούς, ὅταν αἱρετικές διδασκαλίες ἔσπαζαν τήν ἑνότητα τῶν πιστῶν καί δηµιουργοῦσαν σχίσµατα στό σῶµα τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τοπική Ἐκκλησία τῆς Κορίνθου στούς χρόνους τοῦ Ἀπ. Παύλου παρουσίασε αὐτό τό θλιβερό θέαµα τῆς διάσπασης σέ ὁµάδες. Μέ ἀφορµή λοιπόν αὐτό τό γεγονός ὁ Ἀπ. Παῦλός γράφει αὐτήν τήν ἐπιστολή καί τούς συµβουλεύει γιά τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας ὡς Σῶµα Χριστοῦ καί τήν ἀποφυγή τῶν σχισµάτων. Ἡ σοφία τοῦ λαοῦ µας , πού εἶναι ἀποστάλαγµα τῆς ἐµπειρίας του, µᾶς τονίζει ὅτι : «ἡ ὁµόνοια χτίζει σπίτια καί παλάτια καί ἡ διχόνοια τά γκρεµίζει». Αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἐναρµονισµένο στό πνεῦµα τοῦ Ἀποστολικοῦ ἀναγνώσµατος , γιατί µόνον µέ τήν ὁµόνοια γινόµαστε «πόλις ὀχυρά» καί ἀντιµετωπίζουµε ἀποτελεσµατικά τίς µεθοδεῖες τοῦ διαβόλου. Ἡ ἔλλειψη τῆς ὁµονοίας ἀναπτύσσει ἀνάµεσά µας ἔριδες καί ἀκαταστασίες.Ἐνῶ ἡ καλλιέργεια τῆς ἀρετῆς αὐτῆς βοηθάει τόν ἄνθρωπον νά συλλάβει καί τήν σκέψη τοῦ φίλου του καί νά διαβάσει τά κρυπτά τῆς καδριάς του. Τότε οἱ ψυχές φτάνουν στήν κατάσταση τῆς θεϊκῆς ἕλξης καί ταύτισης σκέψεων καί ἐνεργειῶν , πού κάνουν ἀδύνατη τήν διχογνωµία καί τήν διαίρεση. Ἡ καλλιέργεια τῆς ὁµονοίας καί τῆς ἑνότητας ἀποτελεῖ τήν ἀξιοποποίηση τῆς θεϊκῆς σφραγίδας τοῦ Παναγίου Πνεύµατος, πού λάβαµε διά τοῦ µυστηρίου τοῦ χρίσµατος. Ζῶντας λοιπόν τό µυστήριον αὐτό τῆς ἑνότητας, βρίσκουµε τό πρόσωπο τοῦ Θεοῦ καί τό πρόσωπο τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ ἀνακάλυψη αὐτή µᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀναζήτηση τῆς ὁρατῆς εἰκόνας τοῦ Θεοῦ, πού εἶναι τό πρόσωπον τοῦ συνανθρώπου µας. Τότε ὀδηγούµεθα στήν συνάντηση καί στήν ἑνότητα µέ τόν συνάνθρωπο, µέσα στό µυστήριον τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ. Τότε ἔρχεται ἀνάµεσά µας ἡ ἑνότητα τῆς πίστεως καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύµατος, γιά νά πληρώση τήν ψυχή µας µέ οὐράνια καί ἐνακλάλητη χαρά στήν Βασιλεία τοῦ Θεοῦ. ΑΜΗΝ.

Αδαµάντινες διδαχές απο το ανορθωτικό έργο του Ιωάννη Καποδίστρια (Μέρος Ι)

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραµόπουλος

Μέσα στα ερείπια της καθηµαγµένης από την οθωµανική δουλεία Ελλάδας, που µόλις είχε δει το φως της ελευθερίας υπήρχε µια φωτεινή ελπίδα που προοιώνιζε την ανόρθωση του αρτιγέννητου ελληνικού κράτους. Ήταν ο αδαµάντινος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας, που µε την εµπνευσµένη και αναγεννησιακή φυσιογνωµία του, έδωσε κουράγιο και δύναµη στους χειµαζόµενους Έλληνες να σηκωθούν. Ο κυβερνήτης µε τις ενορατικές και εύτολµες πολιτικά κινήσεις του, απότοκος των οποίων ήταν η αριστοτεχνική του διακυβέρνηση, εδραίωσε

το νεότευκτο ελληνικό κρατίδιο και του έδωσε υπόσταση και ζωή. Παρέλαβε µια χώρα σπαραγµένο τοπίο από τις έριδες, τις εµφύλιες συρράξεις, τους θανατηφόρους πολιτικούς διαγκωνισµούς και την οδυνηρή αδυναµία και κατόρθωσε µε την ηθική και πολιτική του µεγαλουργία, πάνω στα ερείπια να χτίσει το νέο ελληνικό κράτος. Η έλευση του Καποδίστρια βρήκε τον τόπο στην κυριολεξία στο οριακό σηµείο µηδέν, οπότε και ξεκινούσε την ανορθωτική του πορεία. Χαρακτηριστικά ιεραρχούσε ο κυβερνήτης τις εθνικές προτεραιότητες, αναγορεύοντας ως πρώτη την «υλική επανάρρωση και οικονοµική ανάπτυξη». Ο Καποδίστριας συνειδητοποίησε αµέσως την ανάγκη να καταστρώσει ένα συγκροτηµένο σχέδιο οι-

κονοµικού προγραµµατισµού, δίνοντας έµφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη. Αντελήφθη ακόµα την σπουδαιότητα της δηµιουργίας µεσαίας τάξης που θα αποτελούσε την ραχοκοκαλιά της οικονοµίας, εφήρµοσε επίσης πολιτικές κινήτρων οικονοµικής ανάπτυξης, εισπρακτικούς µηχανισµούς για να τονώσει τα έσοδα, υιοθέτησε διανεµητικές πολιτικές εισοδήµατος, ενώ µείωσε τους φορολογικούς συντελεστές, δίνοντας βαρύτητα στην είσπραξη των υπαρχόντων φόρων. Παράλληλα ο κυβερνήτης έδωσε έµφαση στην αναζωογόνηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας, αναγνωρίζοντάς τες ως καίριους παράγοντες οικονοµικής αναπτύξεως. Προέβη στην δηµιουργία Γεωργικής Σχολής, εισήγε νέες

καλλιέργειες, ενώ στο πεδίο της οικονοµικής πολιτικής έκοψε εθνικό νόµισµα τον φοίνικα. Όµως για να εµπνεύσει ο κυβερνήτης τον λαό στην πειθαρχία, στην ολιγάρκεια και στην σκληρή και εργώδη προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του έθνους, υπήρξε ο ίδιος αδαµάντινο πρότυπο ήθους, λιτού βίου, συνετής διαχείρισης και πολιτικής ευπρέπειας, σαρκώνοντας ως πρώτος πολίτης τα λόγια Ισοκράτους «Το της πόλεως ήθος, οµοιούται τοις άρχουσιν». Τον αποδίδει µε αδρές γραµµές ο µεγάλος ιστορικός της επανάστασης και µετέπειτα πρωθυπουργός Σπυρίδων Τρικούπης «Λιττός, απέριτος και ανεπιτήδευτος ήταν ο βίος του. Χαρίεσσα και ευπρεπής η ιδιωτική του συµπεριφορά και πανθοµολόγητος η αφιλοκερδία του». Σε

αντιδιαστολή µε τους σύγχρονους πολιτικούς µας - που µέσα από την πολιτική θησαύρισαν και απέκτησαν αλυσίδες ακινήτων, πριν ελαχίστων φωτεινών περιπτώσεων- ο ίδιος ο Καποδίστριας υποθήκευσε ακόµα και την προσωπική περιουσία του στην Κέρκυρα προκειµένου να αγορασθούν δυο φορτία τροφίµων από την Μάλτα αξίας 25.000 τάλιρων.

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

5 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΑΦΟΡΗΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΓΙΑ ΤΑ Α∆ΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆ΑΣ

Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com α αδέσποτα που φιλοξενούνται σε χώρο του δήµου Πύργου, στην περιοχή της Συντριάδας, έχουν προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από κατοίκους και επαγγελµατίες που βρίσκονται στο σηµείο και που σχεδόν σε καθηµερινή βάση διαµαρτύρονται για την υποβάθµιση που έχει υποστεί η περιοχή τους.

Μάλιστα οι ίδιοι κάτοικοι, είχαν εκφράσει τις διαµαρτυρίες τους και κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δηµοτικού συµβουλίου Πύργου πρόσφατα, για να λάβουν την απάντηση από τη δηµοτική αρχή, πως το καταφύγιο θα αποµακρυνθεί σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα από το σηµείο. Οι κάτοικοι της περιοχής της Συντριάδας, έθεσαν το µεγάλο πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί στο σηµείο όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα ζώα και επεσήµαναν στον δήµαρχο, Μάκη Παρασκευόπουλο, πως θα πρέπει αυτά να αποµακρυνθούν. Από την πλευρά του ο δήµαρχος, συµφώνησε µε την άποψη των κατοίκων και τόνισε πως µέχρι το τέλος της καλοκαιρινής περιόδου το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων θα έχει κλείσει ενώ επεσήµανε παράλληλα πως ήδη ο δήµος αναζητά νέο χώρο ώστε να µεταφερθεί η λειτουργία του καταφυγίου σε άλλη περιοχή. Παράλληλα όπως επισηµάνθηκε κατά τη συνεδρίαση τα περισσότερα από τα σκυλιά που φιλοξενούνται εκεί στειρώνονται και περίπου εκατό από αυτά τα ζώα έχουν δοθεί ήδη σε οικογένειες. Ωστόσο όπως επεσήµαναν οι κάτοικοι της περιοχής της Συντριάδας, εδώ και ενάµιση χρόνο, περιµένουν τη δηµοτική αρχή να βρει κάποιον άλλον χώρο για τη µεταφορά του καταφυγίου, κάτι το οποίο µέχρι σήµερα δεν έχει γίνει εφικτό. «Ενάµιση χρόνο ψάχνει η δηµοτική αρχή να βρει χώρο και ακόµα τίποτα. Εµείς όµως έχουµε προτείνει προς τον δήµο διάφορα σηµεία που θεωρούµε πως µπορούν να µεταφερθούν τα ζώα αυτά. Έχουµε προτείνει το καταφύγιο να πάει στο βιολογικό, στο παλιό λατοµείο του Ελαιώνα, στην Τριανταφυλλιά, κ.α.», είπαν µεταξύ άλλων.

Περιµένουν τα δέοντα «Κατ’ αρχήν έχει επηρεάσει την όλη ψυχολογία µας. Νυχθηµερόν ακούµε τα σκυλιά. ∆εν µπορούµε να κοιµηθούµε, δεν µπορούµε να ησυχάσουµε και συνέχεια δηµιουργούνται προστριβές µε τις κυρίες του φιλοζωικού. Εµείς αγαπάµε τα ζώα. Σκυλιά έχουµε και στο σπίτι µας, αλλά αυτό το χάλι δεν µπορεί να υφίσταται έξω από την πόρτα µας», επεσήµανε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» η κάτοικος της περιοχής, Ελπινίκη Ζαφειροπούλου η οποία σχολίασε παράλληλα το γεγονός πως το καταφύγιο βρίσκεται και πολύ κοντά στο Νοσοκοµείο του Πύργου ενώ σηµείωσε πως οι κάτοικοι έχουν ήδη απευθυνθεί και στον Εισαγγελέα για το σοβαρό αυτό θέµα.

Περίοικοι και επαγγελµατίες – εργαζόµενοι βρίσκονται σε κατάσταση ανησυχίας και καθηµερινού εκνευρισµού...

Οι κάτοικοι, διαµαρτύρονται για την φασαρία που δηµιουργείται στην γύρω περιοχή εν ώρα κοινής ησυχίας, ενώ ζητούν την αποµάκρυνσή του σε άλλο σηµείο.

Βίκτωρ Πιέτρι, υπάλληλος «Είµαι υπάλληλος εδώ στην επιχείρηση µε τα σίδερα και καθηµερινά είµαστε αναγκασµένοι να µυρίζουµε τις ακαθαρσίες που υπάρχουν. Από την άλλη πολύ σοβαρό είναι πως εµείς εδώ που είµαστε δίπλα έχουµε γεµίσει ψύλλους. Φοβόµαστε να γυρίσουµε στα σπίτια µας µε τα ίδια ρούχα για να µην µεταφέρουµε τους ψύλλους εκεί και στα παιδιά µας».

Ο ∆ήµος

Πύργου δεσµεύτηκε να κλείσει σύντοµα το συγκεκριµένο καταφύγιο

Η εθελόντρια και µέλος του φιλοζωικού συλλόγου, Μυρσίνη Σαλαµάνη, τόνισε την ανάγκη να δώσει ο δήµος του Πύργου λύση στο πρόβληµα.

Χαρίλαος Κάββουρας, κάτοικος «Είµαστε η πιο υποβαθµισµένη περιοχή του Πύργου και αυτό οφείλεται αποκλειστικά στη δηµοτική αρχή. Έφερε το καταφύγιο εδώ χωρίς να υπάρχει απόφαση δηµοτικού συµβουλίου και µιλάµε για διακόσια σκυλιά. Εµείς είµαστε γύρω στις δεκαπέντε οικογένειες εδώ που υποφέρουµε καθηµερινά. Κι εµείς αγαπάµε και σεβόµαστε τα σκυλιά αλλά πρώτα σεβόµαστε και τον εαυτό µας».

Τα 165 αδέσποτα σκυλιά που φιλοξενούνται στη Συντριάδα σε καθηµερινή βάση δέχονται τις φροντίδες εθελοντών του φιλοζωικού συλλόγου.

Η θέση του Φιλοζωικού Να βρεθεί λύση στο πρόβληµα µε την λειτουργία του καταφυγίου αδέσποτων και να βρεθεί έγκαιρα ένας χώρος που θα µπορεί να φιλοξενήσει τα αδέσποτα που έχουν βρει καταφύγιο χάρη στη βοήθεια του Φιλοζωικού Οµίλου του Πύργου, ζητούν τα µέλη και οι διαχειριστές του καταφυγίου από τον δήµο του Πύργου. Μάλιστα, όπως αναφέρει το µέλος του φιλοζωικού, Μυρσίνη Σαλαµάνη, η δηµοτική αρχή δεν έχει βρει ακόµα και σήµερα χώρο για τη µεταφορά του καταφυγίου µε αποτέλεσµα αυτό να δηµιουργεί ολοένα και µεγαλύτερες προστριβές µε τους κατοίκους της γύρω περιοχής. «Ο χώρος όπου φιλοξενούνται τα αδέσποτα, παρότι εχει τις αποστάσεις των 200 µέτρων που προβλέπει ο νόµος, κρίνεται ακατάλληλος λόγω του ότι διαµαρτύρονται οι περίοικοι. Τους έχει υποσχεθεί ο ∆ήµος ότι

τέλος Αυγούστου θα φύγουν από ’κει τα αδέσποτα, αλλά το ραντεβού να δούµε άλλους χώρους δεν ορίζεται ποτέ. Τα αδέσποτα είναι 165 και η πρότασή του να επιστρέψουν τα σκυλιά στον φυσικό τους χώρο, δηλαδή στον Πύργο δεν νοµίζω ότι θα ευχαριστήσει τους δηµότες µιας και όλοι ήδη διαµαρτύρονται για αγέλες σε κάθε περιοχή του δήµου. Ο ΦΣΠ έχει έρθει σε συνοµιλία µε κάποιους από τους περίοικους ώστε να είµαστε από κοινού στις συναντήσεις µε τον δήµο αλλά δυστυχώς δεν τηρήθηκε η συµφωνία αυτή. Πρέπει να βρεθεί µια λύση και ο δήµος να πάρει µια σαφή θέση ώστε να αποφεύγονται τα φαινόµενα περιοίκοι να έρχονται να βρίζουν τους εθελοντές προσωπικά µε ακατανόµαστες βρισιές», αναφέρει η κ. Σαλαµάνη.

Αναστάσιος Μπίστολας, εκπρόσωπος εταιρείας Βασιλόπουλος «Εδώ στο σηµείο η κατάσταση είναι αφόρητη. Ειδικά το πρωί δεν µπορεί κανείς να σταθεί και να δουλέψει καθώς το καταφύγιο µυρίζει. Οι πιο πληγµένοι είµαστε εµείς και δεν µπορεί να πλησιάσει κανείς. Έχουµε µαζέψει υπογραφές για να αποµακρυνθεί το καταφύγιο από εδώ και είµαστε έτοιµοι να πάµε και στον Εισαγγελέα γι’ αυτό».

Το καταφύγιο αδέσποτων ζώων που λειτουργεί στην περιοχή της Συντριάδας, έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων από τους κατοίκους.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΧΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

∆εν πάνε ούτε στον γιατρό Τι αναφέρει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο καθηγητής χειρουργικής στο Ρίο ∆ηµήτρης Κούκουρας

«Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες σταµάτησαν να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού και του τραχήλου της µήτρας επειδή πλέον δεν έχουν χρήµατα». Η συγκλονιστική δήλωση ανήκει στον καθηγητή Χειρουργικής στο Πανεπιστηµιακό Νοσοκοµείο του Ρίου κ. ∆ηµήτρη Κούκουρα και έγινε στο περιθώριο της πρόσφατης ηµερίδας στη Ζαχάρω που διοργάνωσε η κα Σοφία Χορηγά – Μαλλιοπούλου. Ερωτηθείς ο καθηγητής από την εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» επεσήµανε ότι από την αρχή της οικονοµικής κρίσης µέχρι σήµερα το ποσοστό των γυναικών που σταµάτησαν να κάνουν τον προληπτικό έλεγχο όχι µόνο είναι µεγάλο αλλά βαίνει αυξητικά. Υπάρχουν

νέες γυναίκες που αν και θα έπρεπε δεν έχουν κάνει ούτε µια µαστογραφία. Οπως και άλλες που λόγω των οικονοµικών προβληµάτων έχουν αφήσει απροστάτευτο τον εαυτό τους. Μια στις οκτώ Κι όµως ο καθηγητής παρουσίασε στατιστικά στοιχεία που είναι συγκλονιστικά. Και µάλιστα µε παραστατικό τρόπο. «Εαν σε µια τάξη Λυκείου φοιτούν οκτώ µαθήτριες είναι στατιστικά αποδεδειγµένο ότι η µία από αυτές έχει υψηλό κίνδυνο να νοσήσει από καρκίνο του µαστού». Από το στοιχείο αυτό προκύπτει ο βαθµός επικινδυνότητας αυτού του είδους καρκίνου στις γυναίκες. ∆υστυχώς το κράτος ακόµα και στις εποχές των «παχέων αγελάδων» δεν προσέφερε αυτά τα οποία θα έπρεπε. Για παράδειγµα θα µπορούσε να συνεχίσει το πρόγραµµα της «Ογκολογικής εταιρείας» από το οποίο σώθηκαν εκατοντάδες γυναίκες (συµµετείχε σ’ εκείνο το πρόγραµµα ο κ. Κούκουρας) αλλά δεν το έκανε.

Τι γίνεται στις ΗΠΑ Η αξία της πρόληψης γίνεται φανερή και από ένα άλλο γεγονός που ανέφερε ο καθηγητής και συµβαίνει στις ΗΠΑ. «Εκεί αν πάει µια γυναίκα σε νοσοκοµείο και είναι περασµένης ηλικίας και διαγνωστεί καρκίνος του µαστού της ζητούν τις µαστογραφίες που έχει κάνει. Στην περίπτωση που δεν έχει κάνει µαστογραφίες τότε το κράτος δεν συµµετέχει στις δαπάνες χηµειοθεραπείας κλπ που θα κάνει αυτή η γυναίκα. Με αυτόν τον τρόπο την «τιµωρεί» και ταυτόχρονα παραδειγµατίζει τις υπόλοιπες. ∆ιότι στις ΗΠΑ (που επιχορηγούνται οι µαστογραφίες) έχει αποδειχθεί ότι το κόστος για 20 µαστογραφίες είναι κατά πολύ µικρότερο από το κόστος µιας χηµειοθεραπείας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κούκουρας. Και βέβαια ο καθηγητής αναφέρθηκε µόνο στο οικονοµικό κόστος χωρίς να συµπεριλάβει το οικογενειακό, κοινωνικό, ψυχολογικό κόστος, τις απώλειες ωρών εργασίας κλπ.

Κάθε χρόνο νοσούν 5.000 γυναίκες Ένας γραµµικός επιταχυντής

Ένα ακόµη συγκλονιστικό στοιχείο που ανέφερε είναι το ότι κάθε χρόνο νοσούν από τον καρκίνο του µαστού 5.000!!! Ελληνίδες. Αριθµός εκπληκτικός που θα ήταν σαφώς κατά πολύ µικρότερος αν οι προληπτικές εξετάσεις γίνονταν κανονικά. Κι όµως για ολόκληρη την Πελοπόννησο και τη ∆υτ. Ελλάδα υπάρχει ένας γραµµικός επιταχυντής για 1.500.000 πληθυσµού. «Ζ»

«ΣΤΡΟΦΗ» ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΕΣ ∆ΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αύξηση κατά 40% της κίνησης στο Κ.Υ. Σιµόπουλου Ιατρικά ραντεβού… χωρίς κόστος Περισσότερους από 400 ασφαλισµένους εξυπηρετεί καθηµερινά το Γραφείο Προγραµµατισµού Ραντεβού της Νοµαρχιακής Μονάδας ΕΟΠΥΥ Ν. Ηλείας στον Πύργο, στο οποίο απευθύνονται για να κλείσουν ραντεβού µε τους συµβεβληµένους γιατρούς του ΕΟΠΥΥ. Οι ασφαλισµένοι επιλέγουν να κλείνουν τα ραντεβού τους µε φυσική παρουσία, προκειµένου να µην επιβαρύνονται µε το υψηλό κόστος της τηλεφωνικής κλήσης στα πενταψήφια νούµερα ιδιωτικών εταιριών που είχαν αναλάβει αυτό το έργο.

Προγραµµατίζουν καθηµερινά 400 και πλέον ασφαλισµένοι, χωρίς το τηλεφωνικό… χαράτσι

Η λειτουργία του Γραφείου, που στεγάζεται στο κτίριο του ΕΟΠΥΥ στην συµβολή των οδών Τάκη Πετροπούλου και Κοκκίνου, ξεκίνησε από την 1η Απριλίου µετά από πρωτοβουλία του αναπληρωτή ∆ιευθυντή της Νοµ. Μονάδας ΕΟΠΥΥ Βασίλη Στασινόπουλου. Το Γραφείο, στελεχώθηκε από τους διοικητικούς υπαλλήλους Μιµίκα Χριστοπούλου και Κώστα Φράγκο που καθηµερινά, από τις 8:00 το πρωί µέχρι τη 1:00 το µεσηµέρι, εξυπηρετούν 400 και πλέον ασφαλισµένους (µόνο µε φυσική παρουσία και όχι τηλεφωνικά προς το παρόν), για τον προγραµµατισµό ιατρικών ραντεβού, την ακύρωση αλλά και την παροχή πληροφοριών. Αµέσως µετά, και µέχρι τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας τους, συνεχίζουν την εργασία τους διεκπεραιώνοντας άλλες εργασίες της υπηρεσίας, αφού το προσωπικό είναι…µετρηµένο στα δάχτυλα. «Αποφασίσαµε να στελεχώσουµε το Γραφείο, προκειµένου να εξυπηρετήσουµε τους ασφαλισµένους, η µεγάλη προσέλευση των οποίων σε καθηµερινή βάση, αποδεικνύει ότι ο κόσµος, λόγω της δύσκολης οικονοµικής κατάστασης, δεν µπορεί να επιβαρύνεται µε το υψηλό κόστος της τηλεφωνικής κλήσης κάθε φορά που θέλει να προγραµµατίσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού», εξηγούν οι δυο εργαζόµενοι. Μετρηµένοι στα δάχτυλα Αυτή την περίοδο, στη Νοµαρχιακή Μονάδα ΕΟΠΥΥ του Πύργου απασχολούνται µόλις 6 εργαζόµενοι, εκτός του διευθυντή κ.Στασινόπουλου και της Φαρµακοποιού κας Χριστοπούλου, οι οποίοι καθηµερινά …τρέχουν και δε φτάνουν για να διεκπεραιώσουν ένα τεράστιο όγκο διοικητικών εργασιών παράλληλα µε την εξυπηρέτηση του κόσµου. Πρόκειται για τρεις διοικητικούς υπαλλήλους εκ των οποίων οι δυο απασχολούνται, πέραν των άλλων αρµοδιοτήτων τους και στ ν λειτουργία της Γραµµατείας Ιατρικών Ραντεβού, µια νοσηλεύτρια που κάνει εµβολιασµούς παιδιών, ενέσεις, εφοδιασµό ιατρείων µε ιατρικό υλικό, συµµετοχή στις Επιτροπές Ασθενών, συνταγολόγια κ.α και δυο βοηθούς φαρµακείου. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Σ

τροφή των κατοίκων των ηµιορ εινών περ ιοχών στις Πρωτοβάθµιες δοµές υγείας, δείχνουν τα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει το Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου, γεγονός που αποδεικνύει ότι η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό και τον τρόπο µε τον οποίο αντιµετωπίζουν πλέον οι πολίτες τα θέµατα υγείας, ενώ από την άλλη πλευρά καθίσταται σαφές ότι οι µονάδες υγείας πρέπει να ενισχυθούν για να ανταποκριθούν στις αυξηµένες ανάγκες.

Π

ΣΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΛΜ Α

ΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙ ΔΑ Σ

Ο

Οι δυο διοικητικοί υπάλληλοι, Μιµίκα Χριστοπούλου και Κώστας Φράγκος, που έχουν στελεχώσει το συγκεκριµένο τµήµα, µαζί µε τον αναπληρωτή διευθυντή Βασίλη Στασινόπουλο.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου, κατά τον µήνα Ιούλιο παρατηρήθηκε αύξηση της κίνησης, τόσο στο Κέντρο Υγείας όσο και τα περιφερειακά ιατρεία, κατά 40% σε σχέση µε τον Ιούλιο του 2012. Τα στοιχεία Πιο συγκεκριµένα, σε ότι αφορά τις επισκέψεις για συνταγογράφηση, στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου κατά το µήνα Ιούλιο φέτος, καταγράφηκαν 5213, και στα Περιφερειακά Ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου 279, Εφύρας 686, Λαµπείας 192, Λουκά 401, Κρυόβρυσης 182 και Πανόπουλου 1007. Συνολικά δηλαδή 7960 επισκέψεις. Αναφορικά µε την παρακολούθηση χρόνιων νοσηµάτων, στο κέντρο Υγείας Σιµόπουλου είναι 1107 περιπτώσεις και στα περιφερειακά Ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου 48, Εφύρας 283, Λαµπείας 55, Λουκά 86, Κρυόβρυσης 33 και Πανόπουλου 375. Συνολικά δηλαδή 1987 περιπτώσεις. Σχετικά µε τους εµβολιασµούς, στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου έγιναν 10 σε παιδιά και 27 σε ενήλικες και στα Περιφερειακά Ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου έγιναν ένας σε παιδί και 6 σε ενήλικες, Εφύρας έγιναν 3 σε παιδιά

Σηµαντική αύξηση στην κίνηση του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου

και 12 σε ενήλικες, Λαµπείας έγιναν 3 σε παιδιά και 7 σε ενήλικες, Λουκά έγιναν 3 σε παιδιά και 6 σε ενήλικες, Κρυόβρυσης έγιναν 2 σε παιδιά και 3 σε ενήλικες και Πανόπουλου έγιναν 11 σε παιδιά και 23 σε ενήλικες. Συνολικά 117 εµβολιασµοί. Σε ότι αφορά τα επείγοντα περιστατικά, στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου αντιµετωπίστηκαν 705 περιστατικά και στα Περιφερειακά Ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου αντιµετωπίστηκαν 5, Εφύρας 28, Λαµπείας 12, Λουκά 16, Κρυόβρυσης 6 και Πανόπουλου 59. Συνολικά 831 επείγοντα περιστατικά Σε ότι έχει να κάνει µε τον αριθµό επισκέψεων κατ’ οίκον, από το Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου έγιναν 404 και από τα Περιφερειακά Ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου 22, Εφύρας 97, Λαµπείας 19, Λουκά 28, Κρυόβρυσης 10 και Πανόπουλου 114. Συνολικά 694 επισκέψεις. Σε συνολικό επίπεδο σε ό,τι αφορά τις παραπάνω κατηγορίες, το Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου έχει αντιµετωπίσει 7466 περιπτώσεις κατά τον µήνα Ιούλιο και τα Περιφερειακά ιατρεία, Αγραπιδοχωρίου 361, Εφύρας 1109, Λαµπείας 288, Λουκά 540, Κρυόβρυσης 236 και Πανόπουλου 1589. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από το Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου, πέντε είναι τα περιστατικά που διακοµίστηκαν στα Νοσοκοµεία Αµαλιάδας και Πύργου. Απαιτείται ενίσχυση Σχολιάζοντας τα παραπάνω στοιχεία στην εφηµερίδα «Πα-

Θέµα διοικητικής και οικονοµικής αυτονοµίας θέτει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Ιατρικής

«Η κίνηση στις Πρωτοβάθµιες δοµές υγείας, τόσο στην Ηλεία όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο έχει αυξηθεί σηµαντικά» υπογράµµισε ο διευθυντής του Κ.Υ. Σιµόπουλου Γιάννης Λέντζας

τρίς» ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Σιµόπουλου και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής κ. Γιάννης Λέντζας, ανέφερε µεταξύ άλλων ότι: «Η κίνηση στις Πρωτοβάθµιες δοµές υγείας, τόσο στην Ηλεία όσο και σε Πανελλαδικό επίπεδο έχει αυξηθεί σηµαντικά. Στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου και στα Περιφερειακά Ιατρεία έχουµε µία αύξηση της επισκεψιµότητας και των περιστατικών της τάξεως του 30% µε 40% σε σχέση µε πέρυσι και έχουµε παραποµπές γύρω στο 4% µε 5% στα Νοσοκοµεία Αµαλιάδας και Πύργου, γεγονός που αποδεικνύει ότι µε την παροχή υπηρεσιών Πρωτο-

βάθµιας φροντίδας υγείας, αποφορτίζεται η κίνηση στα Νοσοκοµεία. Γεγονός που καταδεικνύει την αναγκαιότητα ενίσχυσης της Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας». Πάγιο αίτηµα Ο κ. Λέντζας επεσήµανε ότι πάγιο αίτηµα της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής, είναι η αυτονόµηση των κονδυλίων των Κέντρων Υγείας και ήδη έχουν δοθεί διαβεβαιώσεις από το Υπουργείο Υγείας, ότι στο Νοµοσχέδιο για την Πρωτοβάθµια περίθαλψη θα συµπεριληφθεί η διοικητική και οικονοµική αυτονοµία των Κέντρων Υγείας.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΛΑΚΑ∆ΩΝ

Επιστολή στον ∆ιοικητή του ΙΚΑ για τα εργατικά ατυχήµατα Κύριε ∆ιοικητά µε αφορµή το σοβαρό εργατικό ατύχηµα που έγινε στο λιµάνι της Κυλλήνης , σας κάνουµε έκκληση ότι όσα ατυχήµατα δηλώνουν οι εργοδότες στο ΙΚΑ, αµέσως το ΙΚΑ ενηµερώνει το ΣΕΠΕ και την Αστυνοµία. Ετσι ώστε ο εργαζόµενος που είναι θύµα του ατυχήµατος να είναι πλήρως καλυµµένος. Μέχρι σήµερα αρκετοί εργοδότες δεν δηλώνουν τα ατυχή-

µατα στο ΣΕΠΕ αποφεύγοντας τις συνέπειες. Κύριε ∆ιοικητά κάνοντας δεκτή την πρότασή µας θα σταµατήσει αυτό το κρυφτούλι από τους εργοδότες και έτσι θα δοθεί λύση σε ένα χρονίζον σοβαρό πρόβληµα. Και όσον αφορά το ατύχηµα στο λιµάνι της Κυλλήνης το Σωµατείο µας ενηµέρωσε το ΣΕΠΕ για να επιληφθεί του θέµατος.

«Είναι γεγονός ότι η οικονοµική κρίση έχει οδηγήσει µεγάλο µέρος του πληθυσµού να ζητά την παροχή Πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας και εµείς στο Κέντρο Υγείας Σιµόπουλου κάνουµε υπεράνθρωπες προσπάθειες, ακόµη και πάνω από τα όρια της εργασίας µας, για να ανταποκριθούµε» υπογράµµισε ο κ. Λέντζας. Είναι αξιοσηµείωτο το γεγονός ότι υπάρχουν σηµαντικές ελλείψεις στο νοσηλευτικό προσωπικό και αυτή τη στιγµή εργάζονται τρεις νοσηλεύτριες ενώ το µίνιµουµ είναι πέντε και αναγκάζονται να µην λαµβάνουν άδειες και ρεπό για να ανταποκριθούν στις ανάγκες. Από την άλλη πλευρά οι γιατροί βρίσκονται µε ένα κλειδί στο χέρι για να εξυπηρετούν το Κέντρο Υγείας και τα Περιφερειακά ιατρεία. Κατά συνέπεια, καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια, η οποία πρέπει να αξιολογηθεί και από την πλευρά του Υπουργείου.


ΠΑΤΡΙΣ

Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΤΑ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΑ – Ο ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ – ΤΑ ΠΑΛΙΑ ΣΠΙΤΙΑ ΟΣΑ ΑΠΕΜΕΙΝΑΝ...

Ένα µοναδικό χωριό από πέτρα Έ

ναν πανέµορφο παραδοσιακό, πέτρινο οικισµό θα συναντήσετε εάν οδηγώντας από Ζαχάρω στρίψετε αριστερά στο 10ο περίπου χιλιόµετρο και συγκεκριµένα εάν ακολουθήσετε τις ενδείξεις των πινακίδων για τους Ταξιάρχες. Τα πρώτα σπίτια του χωριού ξεπροβάλλουν εντελώς ξαφνικά… η άσφαλτος διακόπτεται και εισέρχεστε στο πλακόστρωτο. Όλα τα σπίτια είναι πέτρινα, όπως και οι δρόµοι, η πλατεία, το κοινοτικό γραφείο, το παλιό δηµοτικό σχολείο και το θεατράκι που φιλοξενεί διάφορες εκδηλώσεις.

Το θετικό είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την εξέλιξη του χωριού. Από τέτοιους ανθρώπους αποτελείται και ο Πολιτιστικός Εξωραϊστικός Σύλλογος Ταξιαρχών, οι οποίοι θέτοντας τον πήχη όλο και πιο ψηλά, µε υποµονή, ισχυρή θέληση και σιγουριά για το αποτέλεσµα, τοποθετούν ένα λιθαράκι κάθε φορά µε σκοπό να ολοκληρώσουν το έργο τους, που δεν είναι άλλο από την ανάδειξη του χωριού τους. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος αποτελείται από την Πρόεδρο, Ντόρα Παναγοπούλου, τον Αντιπρόεδρο, Γιάννη Κουτσουρούπα, τον Γραµµατέα, Ματθαίο Κατσάµπουλα, την Ταµία, Ασπασία Κουτσουρούπα και τα µέλη, Σωτήρη Σωτηρόπουλο, Αντωνία Κριτσέλη και Κωνσταντίνα Παναγοπούλου. Οι άµεσοι στόχοι είναι ο προγραµµατισµός µηνιαίας ιατρικής επίσκεψης, η δηµιουργία λαογραφικού µουσείου και βιβλιοθήκης, όπως και η λειτουργία ενός καφενείου και ενός ξενώνα. Πιθανότατα, την επόµενη εβδοµάδα θα επισκεφθεί για πρώτη φορά, τους Ταξιάρχες, γιατρός, ο οποίος θα εξετάσει και θα γράψει φάρµακα στους κατοίκους. Οι περισσότεροι από αυτούς που ζουν µόνιµα στο χωριό είναι ηλικιωµένοι, οι οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα ούτε την ικανότητα να επισκεφθούν τον κοντινότερο γιατρό. Στα άµεσα σχέδιά τους βρίσκεται και η δηµιουργία λαογραφικού µουσείου στο χώρο που µορφώνονταν πριν πολλά χρόνια τα παιδιά του χωριού, στο παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο που πλέον στην όψη δεν θυµίζει σε τίποτα το παλιό κτίριο. Αυτό που διατηρεί τις µνήµες των κατοίκων ζωντανές είναι η επιγραφή έξω από την πόρτα του σχολείου «∆ηµοτικόν Σχολείον Ταξιαρχών». Η βιβλιοθήκη σύµφωνα µε τον κ. Ματθαίο Κατσάµπουλα, Γραµµατέα του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιαρχών, θα φιλοξενηθεί στο κτίριο που τους έχει παραχωρηθεί. Έως τώρα έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 200 βιβλία διαφόρων κατηγοριών (θρησκευτικά, κοινωνικά, ιστορικά κ.ά). Το µόνο που απαιτείται είναι η συλλογή ακόµα περισσότερων βιβλίων και η τοποθέτηση των ραφιών για την κατηγοριοποίησή τους. Στο ισόγειο του συγκεκριµένου κτιρίου έχουν τοποθετηθεί ήδη τραπεζοκαθίσµατα για να λειτουργήσει ως καφενείο-χώρος µικροεκδηλώσεων, ενώ στον όροφο πρόκειται να δηµιουργηθεί ο πρώτος ξενώνας για τους επισκέπτες του πανέµορφου χωριού. Με την αγορά και τοποθέτηση των απαραίτητων επίπλων θα είναι έτοιµος. Την τιµητική του είχε ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, ο οποίος βρίσκεται δίπλα από την πλατεία Ταξιαρχών και χρονολογείται γύρω στο 1856. Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε

Ματθαίος Κατσάµπουλας

Της Γαληνής Τσαρουχά galini_tsaroucha@hotmail.com

Γενικός Γραµµατέας Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Ταξιαρχών

το ίδιο βράδυ το πανηγύρι στην πλατεία του χωριού µε την προσέλευση του κόσµου να είναι αθρόα.

«Το χωριό έχει γύρω στους 30 µόνιµους κατοίκους, το καλοκαίρι οι ετεροδηµότες και οι κάτοχοι κατοικιών, ξεπερνούν τους 100. Προσπαθούµε να διαµορφώσουµε ένα κτίριο που µας έχει παραχωρηθεί, το οποίο θα φιλοξενήσει ένα µικρό καφενείο στο ισόγειο και στον όροφο θα δηµιουργηθεί ξενώνας και βιβλιοθήκη, ενώ ένα από τα δωµάτιά του θα χρησιµοποιείται για την εξέταση των ασθενών από τον γιατρό που θα επισκέπτεται τους Ταξιάρχες µία φορά τον µήνα».

Τα αγροτικά σε προτεραιότητα

Τα θετικά του χωριού είναι πολλά και η προοπτική για ακόµα µεγαλύτερη εξέλιξη είναι ολοφάνερη… τα προβλήµατα όµως δεν απουσιάζουν παντελώς από ένα χωριό και ιδίως σ’ ένα χωριό που πολλοί από τους κατοίκους είναι αγρότες.

Ειρήνη Κυρατζή «Το χειµώνα είναι λίγοι αυτοί που ζουν µόνιµα στο χωριό. ∆εν µπορώ να πω όµως ότι ερηµώνει γιατί υπάρχουν περαστικοί. Το καλοκαίρι έρχονται οι ετεροδηµότες, καθώς και ορισµένες οικογένειες που έχουν αγοράσει σπίτια, όπως τρεις οικογένειες Γάλλων και περνούν τις διακοπές τους εδώ».

Άλλοι εκτρέφουν ζώα για να πουλήσουν το κρέας τους ή να εκµεταλλευτούν το παραγόµενο γάλα µέσω της δηµιουργίας τυριού και άλλοι καλλιεργούν τη γη για να ζήσουν. Τι γίνεται όµως όταν δεν υπάρχει βοήθεια από πουθενά και οι κόποι τους δεν αµείβονται; Όπως τονίζει µία οικογένεια αγροτών, τα πράγµατα χειροτερεύουν διαρκώς… ∆εν βλέπουν µέλλον για τους ίδιους και τα παιδιά τους. Αγανακτισµένος ο κ. Νίκος Γιαννίκος τονίζει ότι «οι αγρότες είναι αδικηµένοι, κανείς δεν ενδιαφέρεται για το πώς θα ζήσουν. Φέτος δεν λάβαµε την επιδότηση που παίρνουµε εδώ και χρόνια. Όπως πάντα όµως προµηθεύτηκα τα απαραίτητα για την συντήρηση των ζώων µου και τακτοποίησα τις υποχρεώσεις µου µε την προϋπόθεση ότι θα έδινα τα χρωστούµενα µε το που θα έπαιρνα την επιδότηση. Οι άνθρωποι που µε εξυπηρέτησαν µε εµπιστεύονταν. Αυτή τη στιγµή, που ακόµα δεν έχω καταφέρει να τους δώσω τα χρήµατα, νιώθω ντροπιασµένος και εκτεθειµένος και όπως είναι λογικό δεν θα µε εξυπηρετήσουν όταν χρειαστώ και πάλι την βοήθειά τους». Ο γιος του κ. Γιαννίκου, ο κ. Γιάννης είναι ένας από τους νέους αγρότες που όπως δήλωσε έλαβε την πρώτη δόση από επιδοτούµενο πρόγραµµα για το δικό του ξεκίνηµα.

Το παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο Ταξιαρχών θα µετατραπεί σε λαογραφικό µουσείο και θα φιλοξενήσει τα παλιά αντικείµενα που έχουν διασωθεί.

Σπυρίδων Ζήρος «Κάθε ∆εκαπενταύγουστο, καθώς και σε όλες τις µεγάλες δεσποτικές γιορτές συγκεντρώνεται στην εκκλησία πλήθος κόσµου. Ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου χρονολογείται γύρω στο 1856. Επίσης, η περιοχή µας έχει πολλά εξωκκλήσια που ανάγονται µεταξύ 12ου και 15ου αιώνα και µπορούν οι επισκέπτες να τα γνωρίσουν από κοντά».

Ενώ περίµενε την δεύτερη δόση, ξαφνικά του ζήτησαν να επιστρέψει την πρώτη, τα χρήµατα της οποίας είχαν ήδη χρησιµοποιηθεί και όλο αυτό γιατί ο γεωπόνος δεν κατέθεσε τα απαιτούµενα χαρτιά εγκαίρως.

«Έχουν αποµείνει 25-30 µόνιµοι κάτοικοι»

Κάποτε το χωριό έσφυζε από ζωή… Πλέον ζουν περίπου 25 µε 30 µόνιµοι κάτοικοι και ανάµεσά τους µόνο δύο οικογένειες. Οι υπόλοιποι είναι ηλικιωµένοι που ζουν µόνοι τους. Βέβαια, τα καλοκαίρια οι ετεροδηµότες επισκέπτονται τα σπίτια

τους και περνούν εκεί τις διακοπές τους. Αρκετοί έχουν αγοράσει παλιά σπίτια, τα έχουν ανακαινίσει εξ ολοκλήρου και παραθερίζουν στην περιοχή ή τα µισθώνουν κατά την διάρκεια των διακοπών. Ανάµεσα στους αγοραστές βρίσκονται και τρεις οικογένειες Γάλλων που είδαν το χωριό, τους άρεσε και αποφάσισαν να αποκτήσουν ακίνητη περιουσία ώστε να επισκέπτονται µε την πρώτη ευκαιρία την περιοχή. Το κέντρο του χωριού κοσµούν παλιά κτίρια… κάνοντας µία βόλτα στα δροµάκια του, οι επισκέπτες µπορούν να θαυµάσουν την αίγλη των παλαιών αυτών κτιρίων που άλλα χρησίµευαν ως κατοικίες και άλλα ως καφενεία, εργαστήρια, καταστήµατα.

Αγροτική οδοποιία

Οι περισσότεροι αγροτικοί δρόµοι του χωριού είναι απροσπέλαστοι. Πρέπει να ληφθούν µέτρα για την διασφάλιση της οµαλής διέλευσης που ακόµα και µε το αγροτικό δεν γίνεται ευκολότερη µε αποτέλεσµα οι κάτοικοι που έχουν στην κατοχή τους ζώα και καλλιεργήσιµες εκτάσεις, να δυσκολεύονται σε καθηµερινή βάση.

Νικόλαος Γιαννίκος

Κτίρια που κυριολεκτικά κοσµούν µε την αίγλη τους το κέντρο του χωριού και που µπορούν να κατοικηθούν µε τις απαραίτητες βελτιώσεις.

Γιάννης Γιαννίκος

Κυριαρχεί η γαλήνη και η ηρεµία… Κάνεις µία βόλτα και θαυµάζεις το τοπίο και την υπέροχη θέα.

«Από τις πυρκαγιές του 2007 αποζηµιώθηκαν αυτοί που κάθονταν στα καφενεία, ενώ εµείς που δουλεύαµε και βιώσαµε την µεγάλη καταστροφή δεν πήραµε αυτά που έπρεπε. Γνωρίζω ανθρώπους που δεν χρησιµοποιούν το αυτοκίνητό τους λόγω έλλειψης χρηµάτων και µετακινούνται µε το άλογο! Εδώ φτάσαµε λοιπόν…».

«Το µοναδικό καφενείο του χωριού θ’ αρχίσει σύντοµα να λειτουργεί. Ήταν απαραίτητη αυτή η κίνηση γιατί δεν έχουµε κάπου να πάµε. Το µόνο που γνωρίζουµε είναι η δουλειά και το σπίτι. ∆εν αποζηµιωθήκαµε από τις καταστροφικές πυρκαγιές, δεν πήραµε τίποτα πέρα από τις 3.000 ευρώ και οι µειώσεις έρχονται η µία µετά την άλλη. Πώς θα ζήσουµε;»

Παναγιώτα Γιαννίκου «Η αγροτική ζωή είναι πολύ κουραστική και παρ’ όλα αυτά κανείς δεν ενδιαφέρεται για αυτά που δικαιούµαστε και που δεν λαµβάνουµε. Έχω ζήσει τα χρόνια της κατοχής σε όλο τους το µεγαλείο… Θεωρώ ότι θα ζήσουµε πολύ χειρότερες καταστάσεις στη συνέχεια. Οι µόνιµοι κάτοικοι είναι ελάχιστοι και η µόνη µεγάλη οικογένεια είναι η δική µας».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

8 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ο σκηνοθέτης της παράστασης Γιάννης Γαλανόπουλος πλαισιωµένος στη σκηνή από τα µέλη της Θεατρικής Οµάδας.

Η Καρυοφυλλιά Καραµπέτη δεν αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφα

Οι συντελεστές υποκλίνονται στο κοινό

ΚΑΤΑΜΕΣΤΟ ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

Τον καλύτερο εαυτό τους έβγαλαν επί σκηνής τα µέλη της Θεατρικής Οµάδας του Πνευµατικού και Καλλιτεχνικού Κέντρου Σταφιδοκάµπου.

ΜΕΣΩ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΕ… ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ!

«Τα µωρά» ενθουσίασαν το κοινό στο Σταφιδόκαµπο! Κατάµεστο από κόσµο, και στις δύο παραστάσεις, ήταν το ηµιτελές Κινηµατοθέατρο Σταφιδοκάµπου στο βραβευµένο έργο των Ρέππα – Παπαθανασίου «Τα µωρά τα φέρνει ο πελαργός» από τη θεατρική οµάδα του Πνευµατικού και Καλλιτεχνικού Κέντρου Σταφιδοκάµπου. Το θέατρο γέµισε ασφυκτικά και τις δύο µέρες – µάλιστα στην πρεµιέρα περισσότεροι από εβδοµήντα θεατές δεν βρήκαν θέση! Συγκίνηση και πολύ γέλιο εναλλάσσονταν στις δύο ώρες που το κοινό παρακολουθούσε την ιστορία του έργου, την εποχή της γερµανικής κατοχής στην Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία και την επιλογή των µουσικών ανέλαβε ο Γιάννης Γαλανόπουλος, που είχε ξαναπαίξει στην ως γιαγιά στη «Σαρντέλα» (La Nonna) και πάλι στο ίδιο θέατρο, µε το θεατρικό εργαστήρι του δήµου Πετρούπολης. Φέτος, αποδέχθηκε την πρόσκληση να σκηνοθετήσει επτά ηθοποιούς από το Σταφιδόκαµπο (δύο από την Ανδραβίδα), οι οποίοι δεν είχαν ξαναπαίξει ποτέ θέατρο! Το ρόλο της «Χριστίνας» ερµήνευσε µε επιτυχία η διευθύντρια του δηµοτικού σχολείου Ανδραβίδας Μαριάννα Στεργίου, το ρόλο του «Μίµη» µε τις αστείες ατάκες ο Γιώργος Κοροµηλάς, αυτόν του φιλογερµανού «Βαγγέλη» ο Γεράσιµος Γώτης, που παρά το νεαρό της ηλικίας του «έψησε» τους θεατές, τη «Λέλα» «ξεδίπλωσε» η Αναστασία Κακολύρη, τη «Βικτωρία», την κουτσοµπόλα και πολύτεκνη γειτόνισσα, ενσάρκωσε µε πολύ µεγάλη ευκολία η Σπυριδούλα Κουρή, τον εβραίο «Ιακώβ», που «αναστάτωσε» όλο το έργο, ο 19χρονος Έντρι Μουτσάϊ, ενώ τον ρόλο του πατριώτη «απογείωσε» ο ∆ηµήτρης Ντινόπουλος! Όλοι οι ηθοποιοί δέχονταν θερµά χειροκροτήµατα καθόλη τη διάρκεια της παράστασης! Βοηθός σκηνοθέτη σε όλο αυτό το δύσκολο εγχείρηµα (µόνο 1,5 µήνας προβών) ήταν η Κλειώ Πασπαλιάρη. Το σκηνικό ήταν του Θανάση Κουσουνή, οι κοµµώσεις της Γιώτας Μπουγιουκλή - Γεωργιοπούλου, τα ηχητικά εφέ της Κατερίνας Σκαλτσά, οι φωτισµοί του Βασίλη Μπαντούνα.

Παρατεταµένο χειροκρότηµα για τον «Αγαµέµνονα» Ό

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Η κορυφαία στιγµή που η Κλυταιµνήστρα αποδίδει την τιµωρία και «πνίγει» στο αίµα τον Αγαµέµνονα και την Κασσάνδρα

ρ θιο χειροκρότησε το κοινό τους πρωταγωνιστές της παράστασης «Αγαµέµνων» που παρουσιάστηκε το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας, στα πλαίσια του 23ου οµώνυµου Φεστιβάλ. Το κορυφαίο έργο του Αισχύλου µε πρωταγωνιστές την Καρυοφυλλιά Καραµπέτη στο ρόλο της Κλυταιµνήστρας και τον Μηνά Χατζησάββα στο ρόλο του Αγαµέµνονα, καθήλωσε το κοινό, ενώ ήταν συγκλονιστική η σκηνή που η Κλυταιµνήστρα επιβάλει την τιµωρία και σκοτώνει τον Αγαµέµνονα και την ερωµένη του την µάντισσα Κασσάνδρα. Σηµείο αναφοράς Για την Καρυοφυλλιά Καραµπέτη ο φετινός ρόλος αποτελούσε επί της ουσίας συνέχεια του περσινού, αφού πέρυσι είχε υποδυθεί την Κλυταιµνήστρα στην παράσταση «Ιφιγένεια εν Αυλίδι» και φέτος µέσα από τον

«Αγαµέµνων» ήρθε να τιµωρήσει τον άντρα της για την πράξη του να θυσιάσει την κόρη τους Ιφιγένεια. Από την παράσταση δεν έλειψαν τα µοντέρνα στοιχεία και το πρωτότυπο σκηνικό, µε την Καρυοφυλλιά Καραµπέτη να βρίσκεται επί σκηνής σχεδόν από την αρχή µέχρι το τέλος της παράστασης υπηρετώντας έναν χαρακτήρα µε πολλαπλά χαρακτηριστικά, ενώ καθοριστική ήταν η συµβολή του Χορού, που εξέφρασε την συλλογική συνείδηση του ανθρώπου που χαρακτηρίζεται από Θεοσέβεια και Θεοφοβία. Στην συγκεκριµένη παράσταση οι ήρωες συνθλίβονται

Η τελευταία σκηνή της παράστασης λίγο πριν την υπόκλιση

από το βάρος της ευθύνης που φέρουν απέναντι στους Θεούς και ταυτόχρονα την αδυναµία της ανθρώπινης φύσης να υπερβεί το πεπρωµένο της. Στο πλευρό της Καρυοφυλλιάς Καραµπέτη και του Μηνά Χατζησάββα, το ρόλο της Κασσάνδρας ερµήνευσε η Θεο-

δώρα Τζήµου, του Αίγισθου ο Βασίλης Μπισµπίκης, του Κήρυκα ο Θέµης Πάνου και του φύλακα ο Βασίλης Χαλακατεβάκης, ενώ κορυφαίοι του Χορού ήταν ο Θύµιος Κουκιός, ο Βασίλης Πουλάκος, ο Κρίς Ράντανοφ, ο Κώστας Φαλελάκης και ο Μενέλαος Χαζαράκης.

Ο Βασίλης Χαλακατεβάκης δέχτηκε τα συγχαρητήρια του κοινού

Η Καρυοφυλλιά Καραµπέτη είναι ιδιαίτερα προσιτή και φωτογραφήθηκε µε θαυµάστριές της

«Kαι το όνοµα αυτής Μυρτώ…»

Πλήθος κόσµου παρακολούθησε την παράσταση

E

Ένα θρίλερ αγάπης και µίσους µε φόντο τα Κύθηρα!

να νεογέννητο που είναι νεκρό στα χαρτιά, αλλά στην πραγµατικότητα εγκαταλείπεται σε ένα µοναστήρι στα Κύθηρα και µεγαλώνει µε 30 µητέρες και καταφέρνει να γίνει σπουδαία γιατρός. Μυρτω… Μια γυναίκα πανίσχυρη, δολοπλόκος, που θέλει να εξουσιάζει τις ζωές όλων γύρω της µη διστάζοντας να προχωρήσει σε πράξεις ανείπωτες διαλύοντας έναν µεγάλο έρωτα. Αλεξάνδρα Κοσµίδη… ∆ύο άνθρωποι χωρίζουν βίαια και ακολουθούν ξεχωριστό δρόµο περνώντας τραγικά δύσκολες στιγµές. ∆ηµήτρης και Χριστίνα… Ο θετός γιος της Χριστίνας σταδιοδροµεί στο εξωτερικό δίχως να γνωρίζει το σκοτεινό παρελθόν και την προϊστορία της οικογένειας του. Μάριος… Οι ζωές όλων τέµνονται όταν ο ∆ηµήτρης γίνεται µέντορας της Μυρτώς, ενώ αυτή λίγο αργότερα αναλαµβάνει να σώσει τη ζωή της Αλεξάνδρας Κοσµίδη, µητέρας της Χριστίνας. Υστερα από χρόνια, ο ∆ηµήτρης ξανασυναντά τη Χριστίνα, ενώ η κατάσταση περιπλέκεται όταν ο Μάριος ερωτεύεται τη Μυρτώ! Το δέσιµο της Μυρτώ µε την ασθενή της φέρνει την άλλοτε κραταιά Αλεξάνδρα Κοσµίδη αντιµέτωπη µε τη φριχτή πράξη της… Η κατάθλιψη είναι αναπόφευκτη. Το µυστικό της αποκαλύπτεται και συνταράσσει την ευτυχία της Μυρτώς και του Μάριου οδηγώντας τη Μυρτώ στα πρόθυρα του θανάτου την ώρα που γεννά τον καρπό του έρωτά της µε τον Μάριο. Η Ελένη Φωτίου στήνει µια εκπληκτικά τραγική ιστορία µε φόντο το µαγευτικό νησί των Κυθήρων, «πατώντας» στα αρχέτυπα της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας. Η Μυρτώ θυµίζει τον Οιδίποδα, καθώς βιώνει µια παράξενη ζωή ακολουθώντας µια µοίρα που η ίδια δεν ορίζει.

Μέσα από παράλληλες αφηγήσεις και αναδροµές στο παρελθόν, ο αναγνώστης θα µείνει καθηλωµένος, αφού οι ανατροπές στην πλοκή είναι διαρκείς και οι εξελίξεις κυλούν κινηµατογραφικά. Το βιβλίο «Και το όνοµα αυτής… Μυρτώ» θίγει τη δύναµη του έρωτα, της αγάπης, και προσπαθεί να απαντήσει στο αιώνιο ερώτηµα αν τελικά ο άνθρωπος ορίζει τη µοίρα του και είναι δέσµιος των πράξεών του ή τελικά είναι απλά ένα πιόνι στη σκακιέρα µιας ανώτερης δύναµης


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Κώστας ∆ιαµαντόπουλος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πύργου

Πόσα χρόνια ασχολείστε µε τα κοινά; «Το 1994 εκλέχθηκα σύµβουλος στην κοινότητα τότε της Βαρβάσαινας και το 2003 ανέλαβα στη θέση του προέδρου του δηµοτικού διαµερίσµατος Βαρβάσαινας και ταυτόχρονα εκλέχθηκα δηµοτικός σύµβουλος Πύργου µε την παράταξη του Γαβρίλη Λιατσή «Σύγχρονος Πύργος». Το 2006 επίσης είχα τη θέση του δηµοτικού συµβούλου µέχρι και το 2010 ενώ το 2011, εκλέχθηκα σύµβουλος του ΕΒΕ στον εµπορικό τοµέα όπου συνεχίζω έως σήµερα. Κατόπιν µε την αποχώρηση του Παναγιώτη Σκαρτσιάρη από δηµοτικός σύµβουλος Πύργου, αναλαµβάνω και πάλι τη θέση του δηµοτικού συµβούλου στον Πύργο».

Τι θυµά στε από την πορεία σας ως πρόεδρος της Βαρβάσαινας; Έγιναν έργα; «Σαν πρόεδρος του δηµοτικού διαµερίσµατος Βαρβάσαινας καταφέραµε µε πολύ µεγάλες προσπάθειες να υλοποιήσουµε ένα πολύ σηµαντικό έργο για την περιοχή το οποίο ήταν η εγκατάσταση της αποχέτευσης και η σύνδεσή της µε τον βιολογικό καθαρισµό του Πύργου. Το δεύτερο µεγάλο επίσης έργο που έγινε στη Βαρβάσαινα ήταν εκείνο του ηλεκτροφωτισµού όπου τοποθετήθηκαν σώµατα από τον Πύργο µέχρι και τη Σαλµώνη ένα έργο που ολοκληρώθηκε µε επιτυχία από την τότε δηµοτική αρχή και δυστυχώς σήµερα βλέπουµε τον δρόµο να πνίγεται στο σκοτάδι. Επίσης µπορώ να θυµηθώ πως στην περιοχή της Βαρβάσαινας έγιναν επεκτάσεις ηλεκτροφωτισµού και ύδρευσης µέσα στο δηµοτικό διαµέρισµα καθώς και µεγάλης κλίµακας αγροτική οδοποιία µε τσιµεντοστρώσεις».

Η συµµετοχή στο ΕΒΕ πώς προέκυψε; «Το Επιµελητήριο Ηλείας, είναι ένας θεσµός που ο ρόλος του είναι να προωθεί τα προβλήµατα των εµπόρων και των επιχειρηµατιών. Σαν επαγγελµατίας κι εγώ, επιθυµία µου ήταν να συµµετέχω σε αυτό τον θεσµό για να µπορέσω να συµβάλω γενικά στον συγκεκριµένο τοµέα για το καλό της Ηλείας. Το ΕΒΕ µπορεί να συνεισφέρει

9

Ο

Με πολυετή πορεία στα κοινά

Κώστας ∆ιαµαντόπουλος, έχει ξεκινήσει την ενασχόλησή του µε τα κοινά εδώ και αρκετά χρόνια. Το χωριό όπου µεγάλωσε και ζει είναι η Βαρβάσαινα και από εκεί πηγάζει το πάθος του για την πολιτική, ένα µέρος από το οποίο ξεκίνησε να προσφέρει τότε ως πρόεδρος και σήµερα ως δηµοτικός σύµβουλος και σύµβουλος του εµπορικού τµήµατος του ΕΒΕ. Εκείνο που θέλει να πετύχει, όπως ο ίδιος αναφέρει, είναι να προσφέρει µε όσες δυνάµεις έχει, το καλύτερο για τον τόπο του αλλά και τους επαγγελµατίες της Ηλείας, βάζοντας ως κεντρικό στόχο την ανάπτυξη του τουρισµού στο Νοµό. Σήµερα µιλά σε «Πρώτο Ενικό» και αποκαλύπτει τις σκέψεις του που θα προσπαθήσει να υλοποιήσει µέσα από τη νέα θέση του δηµοτικού συµβούλου Πύργου.

πολλά στο Νοµό µας, στις εξαγωγές των προϊόντων µας, στην ανάπτυξη του τουρισµού στην περιοχή και σε διάφορα άλλα ζητήµατα που αφορούν τους εµπόρους και τους επαγγελµατίες. Άλλωστε ο ρόλος του ΕΒΕ είναι πολύπλευρος και δεν «στέκεται» σε ένα µόνο σηµείο. Αρκετά σηµαντική είναι και η συµβολή του προέδρου του ΕΒΕ, Κώστα Νικολούτσου ο οποίος προσπαθεί µε κάθε τρόπο να ικανοποιεί τις απαιτήσεις της τοπικής αγοράς, µε το να συζητά και να προωθεί τα προβλήµατα των επαγγελµατιών».

Ρυθµίσεις «κόκκινων» δανείων από τις τράπεζες

Ποια είναι τα προβλήµατα της Ηλείας που έχετε θίξει; «Τα πιο σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει η Ηλεία είναι όλα εκείνα που έχουν δηµιουργήσει στο Νοµό µας, µια «κοιλιά» στην ανάπτυξη. Η Ολυµπία Οδός, το αεροδρόµιο Ανδραβίδας, το ΤΕΙ, το τρένο και ο αγωγός φυσικού αερίου είναι τα πιο σοβαρά ζητήµατα που πρέπει άµεσα να λυθούν για το καλό της Ηλείας. Ειδικά για το έργο της Ολυµπίας Οδού, θεωρώ πως είναι απαράδεκτο να βρισκόµαστε στο 2013 και να µην γίνονται πράξη όσα εξαγγέλονται. Η υποµονή και επιµονή µας είναι να υλοποιηθεί το ραντεβού µε τον Πρωθυπουργό, Αντώνη Σαµαρά, ο οποίος στο παρελθόν είχε εξαγγείλει διάφορα για το Νοµό τα οποία µέχρι σήµερα δεν έχουν υλοποιηθεί. Εκείνο που θα ήθελα να πω ωστόσο είναι, πως αν τον Νοµό Ηλείας δεν τον εκπροσωπούσε κάποιος στη Βουλή τότε µπορεί η περιοχή µας να βρισκόταν σε καλύτερη µοίρα».

Σκέπτεστε να θέσετε ξανά υποψηφιότητα;

«Αυτό είναι κάτι που θα κριθεί στην πορεία. Είναι αλήθεια πως αρκετοί συµπολίτες µου, µου ζητούν να συνεχίσω µε τα κοινά καθώς βλέπουν το έργο που έχω προσφέρει µέχρι σήµερα».

Who is who Ο Κώστας ∆ιαµαντόπουλος, γεννήθηκε το 1960 στη Βαρβάσαινα και πήγε δηµοτικό σχολείο στην περιοχή. Στη συνέχεια αποφοίτησε µε επιτυχία από την Κατωτέρα ∆ηµόσια Τεχνική Σχολή Πύργου (Ίππαρχος) µε πτυχίο µηχανοτεχνίτη. Από το 1978 µέχρι το 1990 υπηρέτησε ως µηχανικός Εµπορικού Ναυτικού σε δεξαµενόπλοια εξωτερικού και από το 1990 έως σήµερα διατηρεί κατάστηµα µε φωτιστικά, έπιπλα κλπ, µε την επωνυµία «ΣυνΎαλο» που εδρεύει στο 3ο χλµ Πύργου – Αρχαίας Ολυµπίας. Είναι παντρεµένος µε την Νίκη Καράµπελα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά, τη Σοφία 18 ετών και τον ∆ηµοσθένη 16 ετών.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΕ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Ζητούν λύση οι κάτοικοι Υπό τον φόβο των τρωκτικών και των ερπετών ζουν οι κάτοικοι της οδού Φωκίωνος, στον Πύργο, λόγω των ακαθάριστων οικοπέδων που υπάρχουν στην περιοχή. Πολλοί δε από αυτούς επισηµαίνουν πως αν και έχουν απευθυνθεί στο δήµο του Πύργου, η αρµόδια υπηρεσία δεν έχει ασχοληθεί µε το σοβαρό θέµα της ενηµέρωσης των ιδιωτών για τα ακαθάριστα οικόπεδά τους. ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

∆ΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΡΟΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΟΥΣ ΤΟΥ 58ΧΡΟΝΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ

Έβαλε τέλος στη ζωή του

Μ

ε τον πιο σκληρό τρόπο, θέλησε να βάλει τέλος στη ζωή του ένας 58χρονος άνδρας, από την περιοχή της Σκιλλουντίας του δήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων ο οποίος βρέθηκε απαγχονισµένος στο κρεβάτι του, από τους δικούς του ανθρώπους χθες το πρωί. ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Τα ακαθάριστα οικόπεδα έχουν γίνει ο φόβος και ο τρόµος των κατοίκων στις γειτονιές του Πύργου καθώς τα τρωκτικά περπατούν στις αυλές τους.

Πέραν του κινδύνου για εκδήλωση πυρκαγιάς, από τα ακαθάριστα οικόπεδα, οι κάτοικοι, αναφέρουν και τους κινδύνους που υπάρχουν σε καθηµερινή βάση, λόγω της παρουσίας τρωκτικών που κυκλοφορούν ανενόχλητα στους δρόµους και στα σπιτια. Μάλιστα, µε δεδοµένο πως στην περιοχή υπάρχουν αρκετά παιδιά, οι περίοικοι ζητούν την άµεση παρέµβαση του δήµου για τον καθαρισµό των οικοπέδων των ιδιωτών που τα έχουν εγκαταλείψει στην τύχη τους. «Ολόκληρο το καλοκαίρι, έχει περάσει και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να καθαρίσει τα οικόπεδα που είναι εγκατελειµένα στην τύχη τους. Έχουµε απευθυνθεί στο δήµο αλλά κανείς δεν έδειξε ενδιαφέρον. Θα πρέπει να δοθεί µια λύση γιατί εδώ στη γειτονιά είναι ηλικιωµένοι άνθρωποι και παιδιά», αναφέρουν οι κάτοικοι της οδού Φωκίωνος στον Πύργο. Να σηµειωθεί πως από την πλευρά του ο δήµος του Πύργου, αρκετό καιρό πριν την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου είχε ξεκινήσει την ενηµέρωση των ιδιωτών για τον έγκαιρο καθαρισµό των οικοπέδων τους, τοποθετώντας σε αυτά, την αντίστοιχη ανακοίνωση που τους ενηµέρωνε για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, όπως αναφέρουν πηγές του δήµου Πύργου, υπήρξαν οικόπεδα που παρέµειναν ακαθάριστα µέσα στην πόλη του Πύργου.

Ο αυτόχειρας, που αντιµετώπιζε χρόνιο πρόβληµα υγείας, φαίνεται να µην άντεξε το τελευταίο χτύπηµα της µοίρας, που τον καθήλωσε σε αναπηρικό κρεβάτι και επέλεξε να δώσει µόνος του το τέλος, βυθίζοντας στη θλίψη τους αγαπηµένους του ανθρώπους. Τραγική ειρωνεία είναι πως, σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 58χρονος άνδρας, από πολύ µικρός «πάλευε» µε µια πολύ σοβαρή ασθένεια που τον είχε καθηλώσει σε αναπηρικό καροτσάκι ενώ τελευταία ένας σοβαρός τραυµατισµός τον είχε καταστήσει κλινήρη. Εκεί ήταν και το σηµείο, που οι δικοί του τον βρήκαν νεκρό χθες το πρωί, µην µπορώντας να πιστέψουν αυτό που είχε συµβεί. Ο 58χρονος από την Σκιλλουντία βρέθηκε απαγχονισµένος έχοντας χρησιµοποιήσει, σύµφωνα µε αστυνοµικές πηγές, µια σακούλα που πέρασε στο κεφάλι του και το καλώδιο του φορτιστή του κινητού του, κάτι που πιθανόν του προκάλεσε ασφυξία. Ωστόσο τα ακριβή αίτια του θανάτου του 58χρονου αυτόχειρα, θα εξακριβωθούν ύστερα από τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτοµής.

Ήταν αποφασισµένος

Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 58χρονος άνδρας, ζούσε στο σπίτι

Τραγικός ο τρόπος του απαγχονισµού για τον 58χρονο από τη Σκιλλουντία

Με τον πιο τραγικό τρόπο έβαλε τέλος στη ζωή του 58χρονος από τη Σκιλλουντία χθες το πρωί βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

του µαζί µε τη µητέρα του και τον πατέρα του που όλα αυτά τα χρόνια τον φρόντιζαν και τον περιποιούνταν. Μαζί του ήταν και ο αδελφός του µε την οικογένειά του που κι εκείνος βρισκόταν στήριγµα στον αδελφό του. Ωστόσο, φαίνεται πως ο αυτόχειρας, δεν άντεξε να γίνεται βάρος στους αγαπηµένους του ανθρώπους, βλέποντάς τους εδώ και πολλά χρόνια να τον φροντίζουν ανελλι-

πώς. Η απόφασή του να βάλει τέλος στη ζωή του, φαίνεται πως δεν ήταν µια απόφαση στιγµής καθώς ο ίδιος, επέλεξε να το κάνει τη στιγµή που στο σπίτι δεν θα ήταν κάποιος. Κανείς από το χωριό δεν µπορεί να πιστέψει τον τραγικό τρόπο που ο 58χρονος επέλεξε το τέλος ενώ αρκετοί συγχωριανοί του µιλούν για έναν άνθρωπο γεµάτο καλοσύνη και ευγένεια.

Σε µαζικές ρυθµίσεις καθυστερούµενων δανείων από 30 µέρες και πάνω έχουν µπει οι ελληνικές τράπεζες, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις -όπως είναι οι πιστωτικές κάρτες, αλλά και επιχειρηµατικά δάνειαπροχωρούν και σε «κούρεµα» της οφειλής. Σύµφωνα µε το «Έθνος», στα στεγαστικά δάνεια, η πλέον διαδεδοµένη ρύθµιση είναι η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου σε συνδυασµό µε µείωση του επιτοκίου. Στα καταναλωτικά γίνεται «πακετάρισµα» όλων των οφειλών που βρίσκονται στην ίδια τράπεζα µε προσηµείωση ακινήτου και µε επιτόκιο στα επίπεδα του 5%. Σχετικά µε τις πιστωτικές κάρτες γίνεται και «κούρεµα», το οποίο αφορά κυρίως τους τόκους που ανακεφαλαιοποιούνται όταν µία κάρτα βρίσκεται σε καθυστέρηση. Επίσης, σε µεµονωµένες περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν ακόµα και σε «κούρεµα» της οφειλής επιχειρηµατικού δανείου για εταιρείες που βρίσκονται σε οικονοµική δυσπραγία και αντιµετωπίζουν ακόµη και το φάσµα του «λουκέτου». Το «κούρεµα» ανέρχεται στο 15% µε 20% της οφειλής. Όπως αναφέρει το δηµοσίευµα, οι ελκυστικοί όροι ρυθµίσεων είναι ο µονόδροµος για τις τράπεζες, διότι τους τελευταίους µήνες έχουν αρχίσει να «σκάνε» και δάνεια τα οποία είχαν ήδη ρυθµιστεί στις αρχές της κρίσης. Οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην κατηγοριοποίηση των δανειοληπτών, ανάλογα µε το προφίλ τους, ώστε τα ρυθµισµένα δάνεια να µη «σκάνε» και πάλι µετά από 12-18 µήνες. Έτσι υπάρχουν ρυθµίσεις: *για όσους είναι ενήµεροι σήµερα όµως λόγω των περικοπών ενδέχεται σύντοµα να αντιµετωπίσουν πρόβληµα στην οµαλή εξυπηρέτηση του δανείου τους. *για ανέργους και για τις ευαίσθητες κοινωνικά οµάδες *για τους δανειολήπτες που βρίσκονται στο “κόκκινο” και ως εκ τούτου δεν µπορούν να υπαχθούν στον νέο νόµο για τα ενήµερα δάνεια *για αυτούς που βρίσκονται σε καθυστέρηση πληρωµής και έχουν εισοδήµατα άνω των 25.000 ευρώ τον χρόνο. Στα καταναλωτικά δάνεια η πρόταση είναι «πακετάρισµα» όλων των οφειλών που βρίσκονται στην ίδια τράπεζα µε προσηµείωση ακινήτου και µε επιτόκιο του 5%, ενώ στα στεγαστικά η πλέον διαδεδοµένη ρύθµιση είναι η µεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωµής του δανείου σε συνδυασµό µε «κούρεµα» του επιτοκίου. Η µείωση εφαρµόζεται κυρίως σε δάνεια που χορηγήθηκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ήταν σταθερού επιτοκίου, το ύψος του οποίου ήταν της τάξεως του 5% και 6%. Οι τράπεζες αλλάζουν αυτές τις συµβάσεις και το νέο επιτόκιο µειώνεται στο 3% µε 3,5%. Τέλος, στα επιχειρηµατικά δάνεια το µεγαλύτερο πρόβληµα είναι τα υψηλά επιτόκια αλλά και το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις έχουν δάνεια σε περισσότερες από µία τράπεζες. Κλειδί εδώ είναι η δυνατότητα ρύθµισης µε προσηµείωση. Μάλιστα σε µεµονωµένες περιπτώσεις οι τράπεζες προχωρούν ακόµα και σε κούρεµα 15% µε 20% της οφειλής.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Αρχίζει αύριο η παραλαβή καλαµποκιού

Αρχίζει από αύριο ∆ευτέρα 19 Αυγούστου, η συγκέντρωση καλαµποκιού από την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Λεχαινών. Όπως δήλωσε στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο διευθυντής της ΕΑΣ Λεχαινών κ. Κώστας Βαρβαρέσος, η τιµή αγοράς του καλαµποκιού είναι ανοιχτή και η τελική τιµή θα καθοριστεί µε την εκκαθάριση του προϊόντος. Η απόφαση που έχει ληφθεί είναι ότι, η ΕΑΣ Λεχαινών από τα έσοδα που θα έχει από το καλαµπόκι θα αφαιρέσει ένα λεπτό ανά κιλό ξηρού καλαµποκιού για τα λειτουργικά έξοδα της Ένωσης και τα υπόλοιπα χρήµατα από την πώληση του προϊόντος θα αποδοθούν στους παραγωγούς. Όπως ο κ. Βαρβαρέσος αυτά ισχύουν για το θέµα της τιµής και ότι άλλο διαδίδεται περί καθορισµού τιµής είναι φήµες. Να σηµειωθεί επίσης ότι η παραλαβή που θα γίνεται θα αφορά καλαµπόκι µε υγρασία, αυστηρά από 17 έως 20 και µόνο για πελάτες της ΕΑΣ Λεχαινών. Μ.Κ.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 18 Αυγούστου 2013

Θέµα: Το πρόβληµα της ηχορύπανσης (µε αφορµή αρθρογραφία στο Ηλεία live)

ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Το ιατρείο του ουρολόγου Λεωνίδα Λεοναρδόπουλου θα παραµείνει κλειστό από 13 Αυγούστου 2013 έως 18 Αυγούστου 2013. Ο ιατρός Μικροβιολόγος Παπαγεωργίου Ιωάννης, Μανωλοπούλου και Κοκκίνου θα απουσιάζει από Παρασκευή 16/08 έως και Τετάρτη 21/08. Το Μικροβιολογικό Εργαστήριο του γιατρού Αθανασόπουλου Παναγιώτη θα παραµείνει κλειστό από Παρασκευή 16/8/2013 έως και Παρασκευή 23/8/2013, Οι ιατροί Γιαννικούλης Χρήστος (Γαστρεντερολόγος) και Μιχαλακοπούλου Κωνσταντίνα (Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος) θα απουσιάσουν από 19/8/2013-23/08/2013.

Ο Τρύγος (Νοσταλγία µιας εποχής) Άγια του τρύγου η δουλειά τον Αύγουστο το µήνα. Ελπίδα για τους τρυγητές στους ώµους η κοφίνα. Μετά τον τρύγο, τα παιδιά σωστό µελισσολόι βγαίνουν µε τα καλάθια τους να µάσουν κοκολόι… Και στο λιοπύρι τα τσαµπιά ξεραίνονται στ’ αλώνια, µαύρος καρπός που ήτανε «χρυσός» αυτά τα χρόνια… Κι ήταν Σεπτέµβρης που ’φερνε στους χωρικούς ελπίδα, το «χρυσοφόρο προϊόν» που λεγόταν «σταφίδα»…

Είµαστε αγανακτισµένοι κάτοικοι της Κουρούτας και της ευρύτερης περιοχής , οι οποίοι εδώ και χρόνια ζούµε αντιµέτωποι µε το µεγάλο πρόβληµα της ηχορύπανσης στην Κουρούτα. Είµαστε υποχρεωµένοι λόγω της ανοµίας, της ασυδοσίας και της έλλειψης σεβασµού από πλευράς κάποιων καταστηµάτων να µην µπορούµε να µείνουµε και να κοιµηθούµε στα σπίτια µας, να µην µπορούµε να «απολαύσουµε το κατά τ’ άλλα αυτονόητο δικαίωµά µας ως πολίτες και ως άνθρωποι να ζήσουµε και να απολαύσουµε τον τόπο που τόσο αγαπάµε. Εναν τόπο που και εµείς όπως και η ∆ηµοτική αρχή θέλουµε να αναπτυχθεί και να γίνει πόλος έλξης και προορισµός θερινών διακοπών για όλους. Και το «για όλους» σηµαίνει ότι κάποιοι δεν θα εκτοπίζουν κάποιους άλλους. ∆υστυχώς όµως, κάποιοι επαγγελµατίες στην Κουρούτα δεν έχουν καταλάβει ότι έχουν υποχρέωση να σέβονται την περιοχή και τους κατοίκους της και δεν έχουν το δικαίωµα να την υποβαθµίζουν λειτουργώντας εις βάρος των υπολοίπων, εξορίζοντας ουσιαστικά κατοίκους και επισκέπτες λόγω της αδιάκοπης ηχορύπανσης. Η ηχορύπανση και η υποβάθµιση του περιβάλλοντος είναι αυτά που νεκρώνουν µια περιοχή από τουρισµό και κατοίκους. Η τουριστική ανάπτυξη και γενικά η ανάπτυξη ενός τόπου πρέπει να είναι ολόπλευρη και σχεδιασµένη σύµφωνα µε τους κανόνες της Πολιτείας, τους κανόνες της οµαλής συµβίωσης και τις ανάγκες της κοινωνίας και όχι υποταγµένη στο πρόσκαιρο κέρδος και κέφι κάποιων λίγων. Νιώθουµε δε, την υποχρέωση να αγνωρίσουµε στον ταξίαρχο της Αστυνοµικής ∆νσης Ηλείας κ. Ανδρικόπουλο την παρέµβασή του να εφαρµοστεί η νοµοθεσία και να αντιµετωπιστεί το τεράστιο αυτό πρόβληµα στην περιοχή. Θα θέλαµε µάλιστα να σηµειώσουµε - για να µην παρεξηγούµαστε- ότι η Αστυνοµία και το αρµόδιο στην περιοχή Α.Τ. Αµαλιάδας, βρίσκεται στην υπηρεσία του πολίτη και έχει την υποχρέωση και όχι την διακριτική ευχέρεια, να εφαρµόζει το νόµο και να παρεµβαίνει όποτε οι πολίτες θίγονται από παράνοµες συµπεριφορές. Οικιστές της Κουρούτας

Κι έφευγε στο Κατάκολο το παλαιό το τρένο αργό, και µ’ αγγοµαχητό σταφίδα φορτωµένο…

Περίσσευαν εργατικότητα και ευγένεια από την Ευγενία…

Τώρα, η γη ερήµωσε!... Μπροστά σου βλέπεις, σάµπως, νεκρός να είν’ ο άλλοτε σταφιδοφόρος κάµπος!... Βύρων ∆άβος

Μία χαρισµατική υπάλληλος, µε προσωπικότητα, πλήρη επάρκεια του αντικειµένου της, υπευθυνότητα, εργατικότητα και ευγένεια, βγήκε σε σύνταξη, ύστερα από 37 συνεχή χρόνια, και είναι περισσότερο από βέβαιο πως η θέση που κατείχε στη ∆/νση Β/θµιας Εκπ/σης Νοµού Ηλείας επί 29 ολόκληρα χρόνια θα µείνει για πολύ καιρό δυσαναπλήρωτη. Πρόκειται για τη φιλόλογο καθηγήτρια Ευγενία Αντζουλή, η οποία σε όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε σηµείο αναφοράς για τα εκπαιδευτικά θέµατα της Β/θµιας εκπ/σης, η δε εκπαιδευτική – διοικητική πορεία της χαρακτηριζόταν επιτυχής, γόνιµη και παραγωγική από τη θέση της προϊσταµένης εκπαιδευτικών θεµάτων. Είχα την τύχη και την ευκαιρία, ως προϊστάµενος Β/θµιας Εκπ/σης Νοµού Ηλείας επί οχτώ περίπου χρόνια, να έχω άµεσο συνεργάτιδά µου την Ευγενία Αντζουλή, η οποία, πέραν των άλλων υπηρεσιακών προσόντων και υπαλληλικών προτερηµάτων της, είχε και το σπάνιο υπαλληλικό χάρισµα, να προστατεύει και να προφυλάσσει τον εκάστοτε προϊστάµενό της από τυχόν άστοχες ή εσφαλµένες υπηρεσιακές ενέργειες, πράξεις και αποφάσεις του. Τούτο και µόνο το προσόν της Ευγενίας την τοποθετούσε ψηλά στη συνείδηση των προϊσταµένων της, οι οποίοι όχι λίγες φορές ήσαν ευάλωτοι σε αστοχίες από τον κυκεώνα της συνεχώς µεταβαλλόµενης εκπαιδευτικής νοµοθεσίας. Σπάνια η Ευγενία Αντζουλή ερχόταν σε σύγκρουση µε προϊστάµενό της, και ότον τούτο συνέβαινε, ως επί το πλείστον ευθυνόταν ο δεύτερος. Στην αγαπητή συνάδελφο, πρώην συνεργάτιδά µου και τώρα οικογενειακή µου φίλη Ευγενία Αντζουλή, εύχοµαι υγεία και κάθε ευτυχία στη νέα περίοδο της από τώρα και έπειτα ζωής της. Σωκράτης Μάσσιας Φιλόλογος

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την πολυαγαπηµένη µας σύζυγο, µητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ ΑΡΤΕΜ. ∆ΑΡΖΕΝΤΑ

ΕΤΩΝ 73 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Κυριακής Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 18 Αυγούστου 2013 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αρτέµιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σπύρος και Μαρία ∆αρζέντα, Γιάννης και Μαριγώ ∆αρζέντα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αρτέµιος, Αντώνης, Αργυρούλα, Αρτέµιος, Σπύρος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΝΟΒΕΖΟ

ΕΤΩΝ 78 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 και ώρα 6.30 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 18 Αυγούστου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαρία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κώστας και Άννα Γενοβέζου, Αθανασία και Σωτήρης Παναγόπουλος, Θωµάς και Άνκα Γενοβέζου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η Α∆ΕΛΦΗ: Πολυξένη χα Βασ. Γενοβέζου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα και παππού

ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΟΥ ΣΑΧΛΑ

(Συν/χο αυτοκινητιστή ΤΑΞΙ) ΕΤΩΝ 82 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 και ώρα 10.00 π.µ. από το σπίτι µας και εκ του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη στον Αγιο Ιωάννη Αµαλιάδας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 18 Αυγούστου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Λάµπρος και Φρόσω, Ελπίδα και Αχιλλέας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιάννης, Ελένη, Χρήστος ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A Τον πολυαγαπηµένο µας

ΣΠΥΡΟ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 58 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Μεταµόρφωσης Σωτήρος (Κοιµητήριο) Σκιλλουντίας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Σκιλλουντία 18 Αυγούστου 2013 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θεµιστοκλής και Φωτεινή ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αγγελής και Μαρία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών & Μνηµοσύνων: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΣΑΪΝΗΣ Τηλ. 2625024370-6972687619-Οικίας 2625051084 ΚΡΕΣΤΕΝΑ - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο Τον αγαπηµένο µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΗΛΙΑ ΦΟΥΦΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 86 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 18 Αυγούστου και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Λαµπετίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους οπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Λαµπέτι 18 Αυγούστου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννα και Θοδωρής, Μαίρη και ∆ιονύσιος, Ηλίας και Τούλα, Θανάσης, Γιώργος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα και ∆ιονύσιος Αργυρόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΤΩΝ 64

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Πελόπιο 18 Αυγούστου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσάφω ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σοφία, Ευγενία και Γεώργιος Η Α∆ΕΛΦΗ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 2621044381 Οικίας 2621044681 Κινητό 6977286301 24ωρη εξυπηρέτηση

ΕΛΜΕ ΗΛΕΙΑΣ

Γενική συνέλευση την Τρίτη ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Μ

ε σκοπό να ανατραπούν οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για το νέο κύµα διαθεσιµότητας που θέλει 6.016 εκπαιδευτικούς από ολόκληρη τη χώρα να θεωρούνται υπεράριθµοι από το υπουργείο Παιδείας, συγκαλεί γενική συνέλευση τηνη ερχόµενη Τρίτη στις 11 το πρωί η ΕΛΜΕ Ηλείας. Η συνέλευση θα γίνει στα γραφεία που στεγάζονται στο 2ο Λύκειο του Πύργου ενώ σε ανακοίνωσή της η ΕΛΜΕ καλεί να συµµετάσχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και παράλληλα ζητά να µην καταθέτει κανείς ηλεκτρονική αίτηση προτίµησης για υποχρεωτική µετάταξη, προτού εξεταστούν όλες οι πτυχές του ζητήµατος. Στην ίδια ανακοίνωση η ΕΛΜΕ χαρακτηρίζει «αυθαίρετους υπολογισµούς» και «σκοπιµότητα των πρά-

ξεων» την απόφαση για το νέο κύµα διαθεσιµότητας τονίζοντας και τον µεγάλο κίνδυνο που υπάρχει για τη λειτουργία των σχολείων από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. «Στην Ηλεία 109 καθηγητές χαρακτηρίζονται πλεονάζοντες την ίδια στιγµή που οι προσφερόµενες θέσεις είναι 48 στην Α/θµια και 11 για τη ∆/ση και το ΙΕΚ. Την ίδια στιγµή το υπουργείο δεν ολοκλήρωσε τις 940 εθελοντικές µετατάξεις στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση, παρά το γεγονός πως οι αιτήσεις υπερκάλυπταν τη ζήτηση. Τα έκδηλα λάθη που υπάρχουν αλλά και η αρνητική στάση του υπουργείου να καλύψει θέσεις στην Α/θµια Ηλείας σε αρκετές ειδικότητες δηµιουργούν τεράστια ερωτηµατικά και δείχνουν ότι η βασική στόχευση είναι να δηµιουργηθούν λίστες µε υπεράριθµους και λίστες µε «διαθέσιµους» προς απόλυση», αναφέρει µεταξύ άλλων η ανακοίνωση.

Χρήσιµα Τηλέφωνα Α σ τ υ ν οµ ί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υ ρο σ βε σ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µ α ρχ εί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικ ό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204

Ε Κ Α Β : 166 Ι ατ ρι κ έ ς Β ο ή θε ι ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έντρ α Υ γ εία ς • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ι δι ω τ ι κ έ ς κ λ ι ν ι κ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λ άβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδ ι κ ή Β ο ή θει α

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στα θµ ο ί Κ Τ ΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 ΦΑ ΡΜΑΚ Ε ΙΑ Πύργος: Αγγελίδης Παν.(28ης Οκτωβρίου 2621029279) Aµαλιάδα: Φαρµακείο Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260)- Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748) σΑρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Καµπίτση (2623034200) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Σπυρόπουλος

• Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 Ρ Α∆ Ι Ο Τ ΑΞ Ι • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/3415422541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: ΛΑΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Ο∆ ΟΝΤΙΑ ΤΡΟΙ Πύργος: Κ-18/08/13 Βρυνιώτης Χαράλαµπος 2621031373 , 6977874149 Ερµού 13 Αµαλιάδα: Κ-18/08/13 Πανουτσοπούλου Νέλλη (Καρακανδά 4) τηλ. 2622025348-6973579370

Κυριακή: Νέα Μανολάδα

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ Πύργος: Παναγούτσου Αικατ. Πατρών ΠΥΡΓΟΣ ΒΡ Αµαλιάδα: Σοφιανοπούλου Τασία Αµαλιάδα AVIN

Κυλλήνης – Ζακύνθου 26210-22527

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΝΕΑΡΟΙ ΠΟΥ ΠΕΤΑΞΑΝ ΚΑΠΝΟΓΟΝΑ

Φωτιά στο δηµοτικό στάδιο Αµαλιάδας

ύο νεαρά άτοµα αναζητά η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας, ως υπαίτια για την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το µεσηµέρι εντός του χώρου του δηµοτικού σταδίου Αµαλιάδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 1:30 χθες το µεσηµέρι και αµέσως σήµανε συναγερµός τόσο στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας όσο και στον δήµο Ήλιδας, καθώς υπήρχαν φόβοι µήπως επεκτεινόταν στις εγκαταστάσεις του σταδίου. Αµέσως στο σηµείο έσπευσαν δύο οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µε

πέντε πυροσβέστες και έναν εθελοντή, καθώς επίσης τρία οχήµατα του δήµου Ήλιδας µε επικεφαλής τον αρµόδιο αντιδήµαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Βαγγέλη Χριστοφόρου. Το έργο της κατάσβεσης δεν κράτησε πολύ, ωστόσο η φωτιά πρόλαβε να αποτεφρώσει ένα στρέµµα ξηρά χόρτα και τρία πεύκα. Σύµφωνα µε µαρτυρίες που συγκέντρωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας, στο σηµείο εθεάθησαν δύο νεαρά αγόρια ηλικίας 15 ετών περίπου, τα οποία πέταξαν κάτι στο σηµείο και µετά εξαφανί-

στηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Πράγµατι οι πυροσβέστες βρήκαν στο σηµείο της φωτιάς υπολείµµατα από δύο καπνογόνα, τα οποία φέρεται ότι πέταξαν οι δύο νεαροί στο σηµείο µε σκοπό να εκδηλωθεί η φωτιά και αφού πέτυχαν το σκοπό τους έγιναν άφαντοι. Τα κοµµάτια από τα καπνογόνα που βρέθηκαν περισυλλέγησαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και πλέον αναζητούνται οι δύο νεαροί. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Η ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΡΑ∆ΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

Άνοιξε τις πύλες του το 2ο HAM FEST στην Κουρούτα

Τ

ο µεγάλο event των ραδιοερασιτεχνών, το 2ο HAM FEST, αποτελεί πραγµατικότητα για τον Σύλλογο Ραδιοερασιτεχνών Νοµού Ηλείας και από χθες οι ραδιοερασιτέχνες βρίσκονται στην πλατεία της Κουρούτας, για να γνωριστούν µεταξύ τους και για να τους γνωρίσει ο κόσµος. ΠρόΣ ΤΗΣ ΗΛ ΙΔ ΜΟ ΑΣ κειται για την 2η συνάντηση των ραδιοερασιτεχνών, ΑΛ που συγκεντρώνει τα βλέµµατα από ολόκληρη την ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ελλάδα και όπως όλα δείχνουν θα γίνει θεσµός. Ο

Π

Στα «Νεστόρια» οι «Ρίζες» Αµαλιάδας

Στο χώρο της πλατείας έχουν στηθεί τα περίπτερα των ραδιοερασιτεχνών και εκεί εκτίθενται αντικείµενα που έχουν σχέση µε τον ραδιοερασιτεχνισµό και τις τηλεπικοινωνίες και παράλληλα οι ραδιοερασιτέχνες συναντιούνται εκεί και ανταλλάσσουν απόψεις, ενώ µπορεί να γίνει και επικοινωνία µε άλλες περιοχές εντός και εκτός συνόρων. Συνολικά συµµετέχουν 15 εκθέτες από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, ενώ στον ίδιο χώρο φιλοξενείται έκθεση µε αντικείµενα που αφορούν την ιστορία του Ραδιοφωνικού Σταθµού Αµαλιάδας, καθώς επίσης και από το προσωπικό αρχείο του ιδρυτή του Ραδιοφωνικού Σταθµού Σπύρου Μπεράτη. Μάλιστα, ο ίδιος ο κ. Μπεράτης βρίσκεται στο χώρο του Φεστιβάλ και παρουσιάζει ο ίδιος τα αντικείµενα της έκθεσης.

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Παράλληλα, υπάρχει και ένα περίπτερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, καθώς οι ραδιοερασιτέχνες έχουν άµεση συνεργασία µε τους εθελοντές. Επίσης, στο Φεστιβάλ συµµετέχει και η Ένωση Ραδιοερασιτεχνών ∆υτικής Πελοποννήσου. «Προτρέπουµε τους νέους να ασχοληθούν µε τον ραδιοερασιτεχνισµό» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο γραµµατέας του Συλλόγου Ραδιοερασιτεχνών Ηλείας κ. Παναγιώτης Παναγούτσος (SV3-QPP), ο οποίος ευχαρίστησε θερµά για την φιλοξενία και την βοήθεια, τον δήµο Ήλιδας και τον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας, καθώς και όλους όσοι βοήθησαν για να γίνει πραγµατικότητα το Φεστιβάλ. Σήµερα η έκθεση θα λειτουργήσει από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευµα.

Ο κ. Σπύρος Μπεράτης µε αντικείµενα από το προσωπικό του αρχείο και εθελοντές του ΣΥΡΗΛ

«Καλούµε τους νέους να γίνουν ραδιοερασιτέχνες» ανέφερε ο γραµµατέας του Συλλόγου Παναγιώτης Παναγούτσος

Εκτός λειτουργίας ο κρουνός Οι ραδιοερασιτέχνες είναι εκεί και παρουσιάζουν τα είδη τους.

Ραδιοερασιτέχνες από την Ηλεία και όχι µόνο συµµετέχουν στο Φεστιβάλ

Στα «Νεστόρια» του δήµου Τριφυλίας, συµµετείχε ο Λαογραφικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αµαλιάδας «Οι Ρίζες», όπου για µία ακόµη φορά τα χορευτικά του απέσπασαν το θερµό χειροκρότηµα του κοινού. Η συµµετοχή του Συλλόγου στην συγκεκριµένη εκδήλωση, ήταν ουσιαστικά ανταπόδοση της συµµετοχής του Λαογραφικού Συλλόγου της Χώρας Τριφυλίας στο Φεστιβάλ χορού που είχαν πραγµατοποιήσει «Οι Ρίζες» στην πλατεία της Κουρούτας. Τα χορευτικά από τις «Ρίζες» παρουσίασαν παραδοσιακούς χορούς, υπό την καθοδήγηση του χορευτή Θεόδωρου Χρυσανθακόπουλου, και εντυπωσίασαν το κοινό, ενώ το Φεστιβάλ στέφθηκε µε απόλυτη επιτυχία και ανανεώθηκε το ραντεβού για την επόµενη χρονιά. Μ.Κ.

Στο χώρο υπάρχει και περίπτερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Εκτός λειτουργίας ήταν τις ηµέρες που είχε εκδηλωθεί η µεγάλη πυρκαγιά στο Γεράκι, ο πυροσβεστικός κρουνός που βρίσκεται στην περιοχή. Το αποτέλεσµα ήταν τα πυροσβεστικά οχήµατα να διανύουν µεγάλες αποστάσεις για να µπορέσουν να εξασφαλίσουν νερό για το έργο της κατάσβεσης. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η Πολιτική Προστασία του δήµου είχε ζητήσει από την αρχή της αντιπυρικής περιόδου έλεγχο όλων των πυροσβεστικών κρουνών και είχε δοθεί η διαβεβαίωση από την Υπηρεσία Υδάτινων Πόρων ότι όλα λειτουργούσαν άψογα και δεν υπήρχαν προβλήµατα. Ωστόσο, το πρόβληµα έκανε την εµφάνισή του την ηµέρα της φωτιάς και ο κρουνός «πρόδωσε» τους πυροσβέστες. Αυτό που έγινε γνωστό είναι ότι κάτι έσπασε στον κρουνό γι’ αυτό βρέθηκε εκτός λειτουργίας και αναµενόταν η αποκατάσταση της βλάβης. Μ.Κ.

TAXI ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ

Γιάννης Κακλαµάνος ΤΑΕ 9964

ΤΗΛ. 6980/584830 (What’s up) ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΚΑΝΑΡΗ 6 & ΚΥΠΡΟΥ (ΕΝΑΝΤΙ ΕΛΤΑ) ΛΕΧΑΙΝΑ Τηλ. Ιατρείου & Οικίας 26230-24242 Κιν. : 6932211464


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

«Η Αθήνα έχει πάρει το σήµα»

Σ

Βέβαιο το κούρεµα του ελληνικού χρέους µετά τις εκλογές, υποστηρίζει η Bild Βερολίνο, Γερµανία τοίχηµα µε τον Βόλφγκανγκ Σόιµπλε ότι µετά τις γερµανικές εκλογές έρχεται κούρεµα για το ελληνικό χρέος βάζει η Bild στο βασικό πολιτικό της θέµα το Σάββατο και υποστηρίζει ότι η γερµανική κυβέρνηση αποσιωπά το γεγονός ότι η Ελλάδα χρειάζεται και νέο πακέτο βοήθειας. Κατά την Bild, η γερµανική κυβέρνηση έχει δώσει το σχετικό µήνυµα στην Αθήνα, ζητά ωστόσο ηρεµία ως τις εκλογές. Η εφηµερίδα επιχειρεί να καταρρίψει ισχυρισµούς της καγκε-

λαρίου Άνγκελα Μέρκελ, του υπουργού Οικονοµικών Σόιµπλε, αλλά και του υποψήφιου καγκελάριου των Σοσιαλδηµοκρατών, Πέερ Στάινµπρουκ, κατά της προοπτικής νέου κουρέµατος του ελληνικού χρέους, επισηµαίνοντας ότι «υπάρχει µια λέξη την οποία στο Βερολίνο κανείς δεν θέλει να βάλει στο στόµα του, το κούρεµα, αλλά η Bild είναι σίγουρη ότι αυτό θα γίνει αµέσως µετά τις εκλογές». Όπως επισηµαίνεται, η εφηµερίδα γνωρίζει τα στοιχεία για το ελληνικό χρέος και λέει: «Στοίχηµα κ. Σόιµπλε ότι µετά

τις εκλογές, έρχεται το κούρεµα!». Επικαλούµενος πηγές τις οποίες δεν κατονοµάζει, ο συντάκτης υποστηρίζει ότι η γερµανική κυβέρνηση έχει δώσει ήδη σήµα στην Αθήνα για νέα βοήθεια. «Η κυβέρνηση της Ελλάδας έλαβε µήνυµα από το Βερολίνο να τηρήσει ηρεµία ως τις εκλογές. Μετά θα µπορούσε κανείς να µιλήσει για κούρεµα χρέους. Υπό συζήτηση είναι, µεταξύ άλλων, διευκολύνσεις στους τόκους και επιµήκυνση του χρόνου αποπληρωµής των δανείων», αναφέρεται.

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 170 ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΠΕΙΣΟ∆ΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ

Πολιορκηµένοι σε τέµενος

Π

υροβολισµοί ακούστηκαν το µεσηµέρι του Σαββάτου γύρω από το τέµενος Φατέχ του Καΐρου, όπου παραµένουν περίπου 700 διαδηλωτές υπέρ του Μόρσι, περικυκλωµένοι όχι µόνο από στρατό και αστυνοµία αλλά και από αντιτιθέµενους στον ανατραπέντα ισλαµιστή πρόεδρο. Ανυποχώρητοι οι ισλαµιστές, καλούν σε «εβδοµάδα οργής» µε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Μικρή οµάδα από τους αποκλεισµένους στο τέµενος είχαν βγει το µεσηµέρι, αλλά η πλειονότητα παραµένει µέσα, λέγοντας πως δεν πιστεύει τις διαβεβαιώσεις των αρχών ότι θα είναι ασφαλής η έξοδός τους. Νωρίς το απόγευµα, γύρω από το τζαµί ακούστηκαν πυροβολισµοί. Μετά τις 3 (ώρα Ελλάδος) η αστυνοµία άρχισε να τους αποµακρύνει δια της βίας εν µέσω σφοδρών πυρών και δακρυγόνων. Οι οπαδοί του Μόρσι ανταπέδωσαν τα αστυνοµικά πυρά από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Αφορµή για τα επεισόδια φαίνεται ότι ήταν η παρουσία µίας γυναίκας µε νικιάµπ (το ισλαµικό κάλυµµα ολόκληρου σώµατος, από την κορυφή ως τα πόδια), η οποία επιχείρησε να βγει από το τέµενος. Η γυναίκα πήγε κοντά σε στρατιώτες (που εκείνη την ώρα καλούσαν τους συγκεντρωµένους να βγουν από το κτίριο γιατί κινδύνευε η ζωή τους) και τους είπε ότι είναι σύζυγος ηγέτη των Αδελφών Μουσουλµάνων και ότι κινδύνευε να συλληφθεί. Ξαναµπήκε µετά στο τέµενος, είπε κάτι στους ένοπλους, οι οποίοι άρχι-

σαν να πυροβολούν µε καλάσνικοφ. Τότε άρχισε η ανταλλαγή των πυροβολισµών. Οι νεκροί από τη βία της Παρασκευής έχουν φτάσει τους 173. Το τελευταίο τριήµερο, δηλαδή, 800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Αίγυπτο στα επεισόδια. Τουλάχιστον δέκα από τους νεκρούς είναι αστυνοµικοί. Οµάδα των δυνάµεων ασφαλείας µπήκε το πρωί του Σαββάτου στο τζαµί για να διαπραγµατευτεί την έξοδο των διαδηλωτών. Oι διαδηλωτές είχαν µπει στο τζαµί το βράδυ της Παρασκευής αναζητώντας καταφύγιο από τη βία στην πλατεία Ραµσή, ένα από τα θερµότερα σηµεία έντασης στο Κάιρο την «ηµέρα της οργής». ∆ιαδηλωτές αναφέρουν ότι µέσα στο τζαµί βρίσκονται δύο πτώµατα: Μίας γυ-

ναίκας που πέθανε στο τέµενος από ασφυξία εξαιτίας δακρυγόνου που είχαν ρίξει το βράδυ οι δυνάµεις ασφαλείας και ενός άνδρα που έχει τραυµατίστηκε θανάσιµα από σφαίρες. Οι Αδελφοί Μουσουλµάνοι επιµένουν και καλούν σε «εβδοµάδα οργής», προαναγγέλλοντας πορείες και συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα κάθε ηµέρα την ερχόµενη εβδοµάδα. Το πρωί του Σαββάτου, στο υπόλοιπο Κάιρο επικρατούσε σχετική ηρεµία, µε την παρουσία όµως του στρατού και της αστυνοµίας να παραµένει ισχυρότατη. Σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, κατά τη διάρκεια των επεισοδίων συνελήφθησαν 1.004 υποστηρικτές των Αδελφών Μουσουλµάνων. Οι µισοί από αυτούς, οι 558, συνελήφθησαν στο Κάιρο.

ΤΟ ΠΟΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΚΑΝΑΟΥΤΗ

«Ο 19χρονος δεν είχε σηµάδια από δυνατά χτυπήµατα»

Το σώµα του άτυχου 19χρονου είχε µόνο ορισµένες εκχυµώσεις στον βραχίονα και «ερυθροειδείς εστίες» στην τραχηλική χώρα. Ακόµη είχε µία µικρή εκχύµωση στο µέτωπο. ∆εν έφερε ενδείξεις από άλλα κτυπήµατα σε ζωτικά σηµεία. Ο θάνατός του προήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση στο πίσω µέρος της κεφαλής του λόγω της πτώσης του από ψηλό σηµείο και εσωτερικής αιµορραγίας που ακολούθησε. Τα παραπάνω φέρεται ότι αναφέρει το πόρισµα των ιατροδικαστών κ.κ. Γιώργου Ντιλέρνια και Σουλτάνας Μαριανού για τις συνθήκες θανάτου του άτυχου 19χρονου Θανάση Καναούτη, όπως αναφέρει το «Βήµα». Ο 19χρονος βρήκε τραγικό θάνατο το βράδυ της Τρίτης στο Περιστέρι, πέφτοντας από το τρόλεϊ, ύστερα από διαπληκτισµό µε έναν 29χρονο ελεγκτή. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις των ιατροδικαστών, µε βάση τα ευρήµατα της νεκροψίας, ο ελεγκτής προσπάθησε να τον συγκρατήσει από το χέρι και ακούµπησε τον λαιµό του 19χρονου, χωρίς ωστόσο να τον χτυπήσει µε βιαιότητα, όπως αναφερόταν σε ορισµένες µαρτυρίες αλλά ούτε και να του δηµιουργήσει αίσθηση πνιγµού. Αξιοσηµείωτο είναι ακόµη ότι από την νεκροψία δεν προέκυψε ότι ο 19χρονος είχε κάποιον µώλωπα στα πόδια. Κι έτσι δεν φαίνεται να επιβεβαιώνονται αρχικά στοιχεία πραγµατογνωµοσύνης, σύµφωνα µε τα οποία «το πόδι τού 19χρονου παγιδεύτηκε από την πόρτα του τρόλεϊ που έκλεινε και αυτό οδήγησε στην µοιραία πτώση του στην άσφαλτο». Σύµφωνα µε το ίδιο πόρισµα ο 19χρονος έφερε εκδορές στους ώµους λόγω της πτώσης του στην άσφαλτο και πιθανόν του γεγονότος ότι σύρθηκε στην άσφαλτο λόγω της κεκτηµένης ταχύτητας αδρανειακή κίνηση- που είχε το τρόλεϊ εκείνη την στιγµή, που υπολογίζεται σε περίπου 20 χιλιόµετρα την ώρα. Πάντως οι ιατροδικαστές επεσήµαναν ότι από τη νεκροψία δεν µπορεί να διαπιστωθεί εάν ο άτυχος Θανάσης Καναούτης δέχτηκε σπρωξίµατα, αφού αυτές οι ενέργειες δεν µπορούν να «αποτυπωθούν στο σώµα» εάν δεν είναι εξαιρετικά βίαιες.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Ρ

αντεβού µε το κοινό της Ηλείας δίνει στο θέατρο Φλόκα το βράδυ της ερχόµενης Παρασκευής 23 Αυγούστου (σ.σ. στις 9.30 µ.µ.) ο µεγάλος Έλληνας συνθέτης Θάνος Μικρούτσικος πα ρουσιάζοντας ένα πρόγραµµα που συνταράσσει, τόσο µε την διαχρονικότητά του όσο και µε την επικαιρότητά του. «Πάντα γελαστοί και γελασµένοι...» είναι ο τίτλος της συναυλίας που αναµένεται να µαγέψει το κοινό, µε τραγούδια που ο ίδιος ο Θάνος Μικρούτσικος ονοµάζει τραγούδια λαϊκού αισθήµατος, όπως το «Άννα µην κλαις», «Ατοµική µου ενέργεια», «Ρόζα», «Πάντα Γελαστοί και Γελασµένοι»... τραγούδια που θα ερµηνεύσουν ο Μανώλης Μητσιάς, ο Γιάννης Κότσιρας, ο ∆ηµήτρης Μπάσης και η –καταγόµενη από την Ηλεία- Ρίτα Αντωνοπούλου. Λίγες ηµέρες πριν την πολυαναµενόµενη συναυλία –που θα ρίξει την αυλαία στο φετινό Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυµπίας- µιλήσαµε µε τον δηµοφιλή µουσικοσυνθέτη για την συγκεκριµένη εµφάνιση του, για το πολιτικοποιηµένο τραγούδι, την άποψη των νέων ανθρώπων, τον έρωτα του µε τη µουσική καθώς και όσα τον δίδαξε η ζωή κι οι εµπειρίες της…

Με τον καφέ της Κυριακής 13

Θάνος Μικρούτσικος «Σ’ ένα κόσµο τόσο άδικο, τα πράγµατα πρέπει πάση θυσία να αλλάξουν…»

Ηνωµένων Πολιτειών στο φιλµ, είπε: «Ο κόσµος µας διαλύεται, τον κόσµο µας τον καταστρέψαµε, παρά ταύτα, πρέπει και τώρα να βγάζουµε πάρα πολύ χρήµα, να κερδοσκοπούµε. Για να γίνει αυτό, πρέπει να φοβίσουµε τον κόσµο, γιατί ο φοβισµένος πολίτης ούτε ερωτήσεις κάνει, ούτε αντιδρά». Άρα λοιπόν οι νέοι άνθρωποι πρέπει να κάνουν ερωτήσεις και να αντιδράσουν και ας µην κρυβόµαστε πίσω από τις τυφλές αντιδράσεις, γιατί και αυτές αντιδράσεις είναι. Σε ένα κόσµο τόσο άδικο, τα πράγµατα πρέπει πάση θυσία να αλλάξουν.

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Εκτός α πό την προσθήκη της Ρίτας Αντωνοπούλου στην ήδη υπάρχ ουσα παρέα σας, τι έχει αλλάξει α πό το πρόγραµµα που παρακολουθήσαµε το χειµώνα στο «Παλλάς»; Στα λαϊκά µου τραγούδια. Εδώ, το «Πάντα Γελαστοί και Γελασµένοι», αυτό δηλαδή που παρουσιάστηκε στο Ηρώδειο στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών, στην Πάτρα, στο Ηράκλειο και τώρα στο θέατρο Φλόκα στην Ολυµπία, είναι ολοκληρωµένο, όχι επειδή προστέθηκε η Ρίτα Αντωνοπούλου δίπλα στον Μητσιά, στον Κότσιρα και στον Μπάση, αλλά διότι εκτός µίας επιλογής των λαϊκών µου τραγουδιών υπάρχει και µία επιλογή των πολιτικών µου τραγουδιών, έτσι ώστε ο τίτλος «Πάντα Γελαστοί», που αφορά περισσότερο τα λαϊκά µου τραγούδια, να µπορεί να λειτουργήσει και ως προς το δεύτερο σκέλος, το «Πάντα Γελασµένοι».

Ποια ήταν η ανάγκη για αυτές τις εµφανίσεις και µάλιστα µε ένα πρόγρα µµα που περιλαµβάνει πολιτικοποιηµένο τραγούδι; Θεωρείτε ότι ακόµη και σήµερα, µπορεί να αφυπνίζει συνειδήσεις; Η αρχική ανάγκη ήταν να παρουσιάσω (πράγµα που έγινε στο Παλλάς) τα λαϊκά µου τραγούδια, διότι είχα πάντοτε µία απορία, πώς εγώ άνθρωπος µε άλλη καταγωγή και κυρίως άλλη µουσική καταγωγή, µπόρεσα να γράψω λαϊκά τραγούδια, ορισµένα εκ των οποίων έγιναν τραγούδια, που τα έχουν αγκαλιάσει και αγαπήσει τουλάχιστον 3 γενιές. Όταν µετά σκέφτηκα να είναι πλήρες το θέµα µε το «Πάντα Γελαστοί και Γελασµένοι», προσέθεσα όπως είπα και τραγούδια µε καθαρό πολιτικό πρόσηµο, τραγούδια που έχω γράψει στη δεκαετία του ’70, αλλά και στις επόµενες δεκαετίες. Πρέπει όµως να είµαι πολύ σαφής, το τραγούδι όπως όλη η σοβαρή τέχνη, δεν αλλάζει τον κόσµο. Τον κόσµο τον αλλάζουν οι άνθρωποι, το τραγούδι λοιπόν µπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, να αντιµετωπίσουν τα πράγµατα χωρίς φόβο, και άνθρωποι οι οποίοι δεν φοβούνται και έχουν συνείδηση και κρίση, µπορούν να αλλάξουν τον κόσµο. Ταυτόχρονα στις µέρες κρίσης που περνάµε, το τραγούδι

και η σοβαρή τέχνη γενικότερα εµψυχώνει τον κόσµο, συνεπώς από αυτή την άποψη, το θεωρώ πάρα πολύ σπουδαίο να υπάρχουν τραγούδια πολιτικά, που ειρήσθω εν παρόδω, πρέπει να σας πω ότι δεν σταµάτησαν ποτέ να έχουν µια επικαιρικότητα, µπορεί τώρα στην κρίση το πράγµα να λειτουργεί πιο έντονα, αλλά τραγούδια µου παίχτηκαν και στη δεκαετία του ’80 και στη δεκαετία του ’90 και του 2000, και είχαν εξαιρετική αποδοχή κυρίως από τις νέες γενιές. Σαν άνθρωπος που τον ενδιαφέρουν τα κοινά, υπάρχει θεωρείτε τρόπος να πιστέψουν και πάλι οι νέοι άνθρωποι σε ένα πολιτικό καθεστώς που θα είναι έντιµο, αξιοπρεπές κι όχι ουτοπικό για εκείνους; Θα έλεγα ότι (δεν ξέρω τι εννοείτε µε την λέξη έντιµο και αξιοπρεπές) πιστεύω ότι άλλοι είναι οι όροι που προσδιορίζουν τις κοινωνίες στις οποίες ζούµε. Και θα γίνω σαφής: Ζούµε στον Καπιταλισµό. Ο Καπιταλισµός έχει τους δικούς του όρους και σπανίζει και η αξιοπρέπεια και η εντιµότητα στον Καπιταλισµό, ειδικότερα όταν βρίσκεται σε κρίση. Γιατί όταν βρίσκεται σε κρίση, θέλει την κρίση να την περάσει στις πλάτες των εργαζοµένων και οι ίδιοι να συνεχίζουν να κερδοσκοπούν. Παρακολουθούσα ένα φιλµ Αµερικάνικο, µέτριο, αλλά κάποια στιγµή ο αρχηγός των µυστικών υπηρεσιών των

Μετά από τόσα χρόνια στο χώρο κι άπειρες επιτυχίες, ποιο είναι για σας σήµερα το κίνητρο, για να κάνετε καινούρια πράγµατα, πώς ανανεώνετε αυτόν τον αιώνιο έρωτα µε τη µουσική; Με κινητοποιεί η επαφή µε τους ανθρώπους και κυρίως µε τους νέους ανθρώπους. Και πρέπει να σας πω ότι απ’ τον Μάιο του 2010 µέχρι την παράσταση της ερχόµενης Παρασκευής στο Φλόκα, έχουν µεσολαβήσει 302 παραστάσεις. Είναι ένα τροµακτικά µεγάλο νούµερο, αν σκεφτεί κανείς ότι είναι µέσα σε τρία χρόνια 302 συναυλίες και αν προσθέσετε και τα ταξίδια, κάνουν ένα νούµερο ότι δύο χρόνια είµαι στο δρόµο. Γράφοντας ταυτόχρονα µουσική για θέατρο, για την Επίδαυρο, µουσική για το εξωτερικό, κλασική µουσική, κλπ. Αυτό λοιπόν που µε κινητοποιεί είναι ότι κατάφερα να ανταλλάξω εκ νέου τις διευθύνσεις µου µε τους ανθρώπους και κυρίως τους νεότερους. Το έλεγα απ’ την εποχή της πλαστής ευµάρειας. Ας ξαναστήσουµε το εµείς, γιατί το κατακερµατίσαµε. Και µ’ ένα υπερεγώ δεν µπορούν να λειτουργούν τα πράγµατα. Και είχα δίκαιο, γιατί φτάσαµε εδώ που φτάσαµε. Τώρα, αν και υπό µίαν έννοια είναι αργά, µπορούµε να το ξαναστήσουµε αυτό το εµείς. Το βλέπω στα µάτια των νέων ανθρώπων σε κάθε µου συναυλία. Κάθε µέρα. ∆ιαφορετικών ανθρώπων, αλλά µε το ίδιο πάθος και συνηθίζω να λέω ότι το δικό µου πάθος είναι καλωδιωµένο µε το πάθος τους και αυτό είναι το οποίο µε κινητοποιεί. Είµαι συγκινηµένος και πολύ ευτυχισµένος.

Ποιο είναι το δικό σας επιστέγασµα όλων αυτών των χρόνων δηµιουργίας; Τι θα µας λέγατε επιγραµµατικά πως σας δίδαξε η ζωή κι οι εµπειρίες της; ∆ύο πράγµατα. Και δεν είναι τυχαίο ότι τα συνάντησα στη σχέση µου µε το Νίκο Καββαδία. Και έχω να το πω και στους νέους ανθρώπους και πιστεύω ότι επί της ουσίας είναι και το πολιτικό µήνυµα του καιρού µας, παρότι δεν λειτουργεί ως πολιτικό µήνυµα, αλλά ως µία αρχή φιλοσοφική. Λυπήσου αυτούς που δεν ονειρεύονται. Και απευθύνοµαι στα νέα παιδιά. Σ’ αυτό τον κόσµο που τόσο σας αδικεί, που τόσο σας πιέζει, που σας στέλνει κατά 60% στην ανεργία, µην σταµατήσετε να ονειρεύεστε. Και το δεύτερο είναι, προσπαθήστε να κατακτήσετε το αδύνατο. Μπορείτε. Ξεπεράστε τις καταγεγραµµένες σας δυνατότητες. Μπορείτε. Μπορείτε να αλλάξετε αυτό τον κόσµο, όσον κι αν φαίνετε αδύνατο. ∆ηλαδή, µπορείτε να χορέψετε στο φτερό του καρχαρία.


14

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Nightlife never stop! Με έντονους ρυθµούς συνεχίζεται η νυχτερινή διασκέδαση το φετινό καλοκαίρι στην περιοχή µας έστω και µε σηµαντικά προβλήµατα να δηµιουργούν… αναταράξεις! Με… «οδηγό» τον φακό του Lifetown.gr κάνουµε σήµερα ένα flash back σε δυο events όπως ήταν το Beach Party & Ominus Live on στο «Κάστρο» Bar στις 7 Αυγούστου και το RnB Party των Last Kings στο Rex Café Bar µια… νύχτα νωρίτερα! Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Σκέψεις… Μαριάννα Μητροπούλου mariannaki_1993@hotmail.com

Τριάκοντα αργύρια αντίτιµο σιωπής…

Θυµάµαι πως όταν πρωτοπήγα στη σχολή δηµοσιογραφίας, ούτε µπορούσα να ορίσω τι είναι, ούτε ποιος είναι ο ρόλος ενός δηµοσιογράφου. Τότε ένας καθηγητής µου µέσα σε µερικές αράδες µου έδωσε έναν ορισµό που θα κουβαλάω πάντα σαν φυλαχτό αλλά και σαν θηλιά στο λαιµό µου… Ο δηµοσιογράφος, είναι πιστός υπηρέτης του κοινωνικού συνόλου, πάντα σε επιφυλακή για την ενηµέρωση και την υπεράσπιση του, πιστός στην αλήθεια, πάντα αξιοπρεπής, αλληλέγγυος και αγωνιστής του δικαίου… Το µαύρο στην ΕΡΤ, το µαύρο στις ψυχές µας, το µαύρο στη ∆ηµοκρατία µας ήταν µεγάλο σοκ. Τρέξαµε τότε στο ραδιοµέγαρο να υπερασπιστούµε την πληγωµένη µας ∆ηµοκρατία, τη δηµόσια ραδιοτηλεόραση, το δικαίωµα κάθε δηµοσιογράφου και κάθε εργαζοµένου της ΕΡΤ. Ο αγώ-

νας των εργαζοµένων βρήκε στήριξη, από πλήθος πολιτών και ανθρώπων της Τέχνης και της διανόησης, είναι ένας αγώνας που µετράει πια δυο µήνες… Και τώρα κάπου στο δίµηνο, έφτασε και η λίστα µε τους προσληφθέντες και τους επαναπροσληφθέντες της νέας ΕΡΤ. Πλήθος δηµοσιογράφων-κοµµατόσκυλων που ο καθένας µας περίµενε να δει ήταν σε αυτή τη λίστα. Αυτό που τουλάχιστον εγώ δεν περίµενα να δω ήταν πλήθος πρώην «αγωνιστών», εκείνων που φώναζαν στα κάγκελα του ραδιοµεγάρου για µια ΕΡΤ ανοιχτή, αυτοί που µιλούσαν για αλληλεγγύη, αξιοπρέπεια, ελευθερία, δηµοκρατία και καλούσαν τον κόσµο να τους στηρίξει… Και για να τους ευχαριστήσουν για την στήριξη αυτή, έστειλαν τις αιτήσεις τους, και πούλησαν όλες τις παραπάνω αξίες µε αντίτιµο δυο µισθούς, µια δίµηνη σύµβαση

στο νέο µαγαζί της κυβέρνησης. Τα συµπεράσµατα δικά σας. Εγώ απλά θα στείλω τα συγχαρητήρια µου στους συντρόφους-δηµοσιογράφους για την «Επιτυχία» τους αυτή και εύχοµαι να έχουν µελετήσει τι µας έχει διδάξει η ιστορία για εκείνους που προδίδουν αγώνες και κερδοσκοπούν εις βάρος τους...


15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

τον ελεύθερο χ ρόνο του δηµιουργεί ευφάνταστες χειροτεχνίες από αντικείµενα που οι περισσότεροι από εµάς δεν θεωρούµε χρήσιµα… παλαιότερα είχε σαν χόµπι το µότο-κρος που τώρα πια έχει αντικαταστήσει µε την ποδηλασία ενώ διαθέτει και εµπειρία δασικής προστασίας… Ο Τάκης ∆ίπλας -που ζει και εργάζεται στον Πύργο ως delivery boy- είναι ένας ακόµα νέος άνθρωπος που φιλοξενεί σήµερα η στήλη και µας µιλά για όλα τα παραπάνω και όχι µόνο…

Σ

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Πώς θα περιέγραφες τον εαυτό σου σε µια πρόταση; Είµαι αφόρητα αγχώδης! Πώς αντιµετωπίζεις την κρίση;… Σε ποιο βαθµό σε έχει επηρεάσει; Βλέπεις… «φως στο τούνελ»; Αντιµετωπίζω την κρίση δουλεύοντας! Ναι µε έχει επηρεάσει αρκετά αλλά… δεν µασάω! Το µόνο που µε πειράζει είναι που δεν µπορώ να κάνω αυτά που έκανα σε µεγαλύτερο βαθµό. Όσο για το αν βλέπω φως στο τούνελ.. τι να πω;.. δεν ξέρω όπως και οι περισσότεροι. Τι ήταν αυτό που σε έσπρωξε να ασχοληθείς µε τις χειροτεχνίες; Για να πω την αλήθεια δεν θυµάµαι τι ακριβώς µε έσπρωξε να ασχοληθώ µε την κατασκευή χειροτεχνιών οπότε προφανώς ήταν κάτι ξαφνικό. Αυτό που ξέρω είναι ότι µου άρεσε και πριν ασχοληθώ ενώ από τότε έχουν ήδη περάσει οκτώ χρόνια. Ποια είναι τα υλικά που χρησιµοποιείς και από πού αντλείς έµπνευση; ∆ουλεύω µε υλικά όπως είναι το σύρµα, το πλαστικό, το ξύλο, η λαµαρίνα. Όσο για την έµπνευση… δεν ξέρω, µπαίνω στο εργαστήριο µου βλέπω τι υλικά έχω και δουλεύω µε αυτά. Μερικές φορές ξέρω τι θα κάνω άλλες όχι… όταν δεν µου «κατεβαίνει» κάτι είναι πολλές φορές που απευθύνοµαι σε φίλους µου ρωτώντας τους “τι θα θέλατε να κατασκευάσω;”. Υπάρχει κάτι που έχεις σκεφτεί να φτιάξεις και δεν το έχεις καταφέρει ακόµα; Υπάρχουν έργα που έχω σκεφτεί αλλά δεν µπορώ να τα κατασκευάσω γιατί δεν έχω τα εργαλεία που απαιτούνται. Κάτι που θα ήθελα πολύ να φτιάξω είναι µια λαµαρινένια γοργόνα! Προς το παρόν κατασκευάζω µικρές ξύλινες που είναι και οι αγαπηµένες µου. Τι κρατάς από την ενασχόλησή σου και την συµµετοχή σου σε αγώνες µότο-κρος; Το µότο-κρος είναι κάτι που µε τρέλαινε… κυρίως η µοτοσυκλέτα µε τον διαπεραστικό της δίχρονο ήχο που σου ανέβαζε την αδρεναλίνη στα ύψη! Οι αγώνες είναι κάτι που δοκιµάζει τα όρια του εαυτού σου. Παράλληλα γνωρίζεις φίλους αν και εγώ συµµετείχα µόλις σε πέντε αγώνες στα χρόνια που ασχολιόµουν γιατί τα χρήµατα που απαιτούνταν ήταν αρκετά. Η «σχέση» σου µε το περιβάλλον εξαντλείται στα µαθήµατα δασικής προστασίας που έχεις κάνει ή ανανεώνεται συνεχώς; Το δάσος είναι ένα κοµµάτι της Φύσης που µου αρέσει ιδιαίτερα και κάνω ό,τι µπορώ για να το προστατεύω. Χωρίς τα δάση οι άνθρωποι θα αντιµετώπιζαν µεγάλα προβλήµατα. Για µένα το να είσαι ειδικός πάνω στη δασική προστασία είναι επάγγελµα το να προσέχεις το δάσος όµως γιατί το θέλεις είναι λειτούργηµα. Ποιο ήταν το ερέθισµα για να ασχοληθείς µε την ποδη-

My name is Diplas… …Takis Diplas! λασία; Η ποδηλασία είναι κάτι που το έκανα και παλιότερα µαζί µε το µότο-κρος. Τώρα είναι χόµπι που µου δίνει την ευκαιρία να κάνω µικρά ταξίδια και να γυµνάζοµαι παράλληλα. Το ποδήλατο κερδίζει ολοένα και περισσότερο φίλους… Τι πιστεύεις ότι έκανε τον κόσµο να «αγαπήσει» την ποδηλασία σε τέτοιο βαθµό; Είναι µια πραγµατικότητα ότι το ποδήλατο κερδίζει τους νέους. Αυτό που πιστεύω είναι ότι όσοι ασχολούνται το κάνουν για να ξεφεύγουν από την καθηµερινότητα και για να κάνουν την γυµναστική τους. ∆εν λείπουν πάντως και άτοµα της ηλικίας µου που σνοµπάρουν το ποδήλατο κάνοντας υποτιµητικά σχόλια… θα έλεγα ότι εν έτει 2013 δεν µπορεί ορισµένοι να σκέφτονται τόσο ξεπερασµένα. Περισσότερα ποδήλατα, λιγότερα αυτοκίνητα… ισχύει αυτό; Περισσότερα ποδήλατα σηµαίνει µεγαλύτερη οικονοµία και λιγότερη ρύπανση. Ζώντας µάλιστα σε µια πόλη όπως ο Πύργος το θεωρώ κουτό να χρησιµοποιούµε το αυτοκίνητο µας για να κάνουµε µικρές διαδροµές µέσα στην πόλη… µπορούµε καλύτερα, γρηγορότερα και χωρίς ιδιαίτερο άγχος για το πάρκινγκ να πάµε µε το ποδήλατο µας. Τι πιστεύεις ότι λείπει περισσότερο στους ανθρώπους της ηλικίας σου στην περιοχή µας; Αυτό που λείπει από τους νέους που πλησιάζουν ή είναι γύρω στα 30 είναι η δυνατότητα να εργαστούν. Χωρίς αυτήν την προοπτική χάνονται πολλά πράγµατα… αντικρίζω παιδιά της ηλικίας µου που ούτε καν σχέσεις δεν κάνουν για αυτό τον λόγο! Χάθηκε µέχρι και ο έρωτας… δεν πλησιάζουν τις κοπέλες τα αγόρια αλλά ούτε και οι κοπέλες τα αγόρια...

Τρεις από τις δηµιουργίες του Τακή ∆ίπλα.

Πώς σκέφτεσαι το µέλλον σου;… Πραγµατικά δεν ξέρω πώς µπορεί να είναι αλλά το φαντάζοµαι καλύτερο από το σήµερα αν και δεν βλέπω τα πράγµατα να φτιάχνουν σύντοµα. Αυτή είναι όµως η ζωή κι εγώ θα το παλέψω, θα συνεχίσω να κάνω ποδήλατο, θα κατασκευάζω χειροτεχνίες και θα ονειρεύοµαι ένα καλύτερο αύριο.


16

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Πολλά patrisnews@gmail.com

3

www.patrisnews.com

@kellykaltsi

Κοίτα να δεις που τον Nοέµβρη θα λιαζόµαστε στις παραλίες....απαπαααα...τρελάθηκε τούτο....

@kimonfi

Παω παράλια για µπανακι, να χτίσω ένα παλάτι στην άµµο, να κάνω κ µια τρυπά στο νερό. Θα µου µείνει η ευχαρίστηση τουλάχιστον

@giopso

Έχει ενδιαφέρον να δούµε τι θα κάνουν οι λαµογιοδήµαρχοι στο νέο σκάνδαλο µε την digea. Πίσσα & πούπουλα θα χρειαστούν µάλλον.

@nancysgourou

Χωρίς ρεύµα η Σαντορίνη.∆εν θα πλήρωσε το χαράτσι.

@500rakias

Εχω κεφια! Πολλα!!!!

1

Στο θέατρο ∆άσους ∆ρούβα θα φιλοξενηθεί το βράδυ της Τρίτης 20 Αυγούστου η προτελευταία εκδήλωση του Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. Πρόκειται για την θεα τρική παράσταση κωµωδία «Σφήκες» του Αριστοφάνη σε σκηνοθεσία Νίκου Χανιωτάκη και µετάφραση κειµένου Ρένιας Πετράκη και πρωταγωνιστή τον Τάκη Ζαχαράτο. Η παράσταση ξεκινά στις 9 µ.µ. και οι τιµές των εισιτηρίων είναι 12 ευρώ (κανονικό), 10 ευρώ (φοιτητικό, µαθητικό, συνταξιούχων, πολυτέκνων και ΟΛΜΕ) και 5 ευρώ (ΟΑΕ∆).

4

Lifestyle Νυχτερινή πεζοπορία στο Επιτάλιο

Με µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε και φέτος το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ήλιδας παρ` όλες τις αντιξοότητες που δηµιούργησε η κρίση. Η τελευταία παράσταση του Φεστιβάλ θα πραγµατοποιηθεί αύριο ∆ευτέρα 19 Αυγούστου µε το έργο του Ευριπίδη «Τρωάδες».. Πρωταγωνιστεί η Μαίρη Βιδάλη σε µια τολµηρή σκηνοθετική πρόταση του Ζαχαρία Αγγελάκου.

2

Θέατρο «Σφήκες» στο θέατρο ∆άσους ∆ρούβα

5

«Έχει Πανσέληνο απόψε κι είν` ωραία»… θα τραγουδήσουν όλοι όσοι πάρουν την απόφαση να συµµετάσχουν στην νυχτερινή πεζοπορία Επιταλίου ο βράδυ της Τετάρτης 21 που θα πραγµατοποιηθεί το Αυγούστου. Το ολόγιοµο φεγγάρι του Αυγούστου θα δηµιουργήσει το πιο ωραίο ντεκόρ και όσοι… «πιστοί» προσέλθετε στις 8.30 µ.µ. στο Πολιτιστικό Κέντρο του Επιταλίου που έχει οριστεί σηµείο συγκέντρωσης.

Θέατρο Αυλαία µε «Τρωάδες» για το Φεστιβάλ Αρχαίας Ήλιδας…

Συναυλία «Πάντα γελαστοί και γελασµένοι...» του Θάνου Μικρούτσικου µε ΜητσιάΚότσιρα-ΜπάσηΑντωνοπούλου Με τον Θάνο Μικρούτσικο να παρουσιάζει ένα πρόγραµµα που συνταράσσει µε την διαχρονικότητά του και την επικαιρότητά του ρίχνει αυλαία φέτος το φετινό Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. Αυτό θα συµβεί το βράδυ της ερχόµενης Παρασκευής 23 Αυγούστου (στις 9.30 µ.µ.) στο θέατρο Φλόκα µε 4 από τις σηµαντικότερες φωνές που διαθέτει σήµερα ο τόπος µας να ανεβαίνουν στη σκηνή µαζί µε τον µεγάλο Έλληνα συνθέτη. Μανώλης Μητσιά ς, Γιάννης Κότσιρας, ∆ηµήτρης Μπάσης και η Ρίτα Αντωνοπούλου θα ερµηνεύσουν γνωστά και πολυαγαπηµένα τραγούδια λαϊκού αισθήµατος σε µια συναυλία για την οποία υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον. Τιµές εισιτηρίων: Προπώληση 12 Euro, Ταµείο 15 Euro.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ

Το Φεστιβάλ Κινηµατογράφου στο «Cine Άλσος» Κατακόλου Ξεκίνησαν και θα ολοκληρωθούν στο τέλος του µήνα οι προβολές ταινιών για παιδιά και για όλη την οικογένεια στο αλσύλλιο Κατακόλου, µε τη συνδροµή του ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους. Οι προβολές θα ξεκινούν στις 9.30 το βράδυ και αντί εισιτηρίου οι θεατές καλούνται να εισφέρουν τρό-

φιµα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Πύργου. Το πρόγραµµα της εβδοµάδας έχει ως εξής: Κυριακή 18/08, Ο βασιλιάς των Μασκών ∆ευτέρα 19/08, Ένα παραµύθι για δυο κουνουπάκια Τρίτη 20/08, Ο νεαρός µάγος Τετάρτη 21/08, Ο Βίνσεντ κι εγώ Πέµπτη 22/08, Τα παιδιά του Πετρελαίου

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Ο Έλβις ζεί! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Thousands Go to Graceland to Remember Elvis Ακόµα κι αν πέρασαν 36 ολόκληρα χρόνια από τον θάνατο του «βασιλιά» οι πιστοί θαυµαστές του συνεχίζουν να τιµούν τη µνήµη του…

Ώχ!... κουνάει! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Raw: Strong Earthquake Rocks New Zealand ∆είτε πλανά την ώρα του σεισµού στην Νέα Ζηλανδία

Παναγιά µου, τι κάνει ο Νεϊµάρ! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Neymar Jr Best Goals Ever HD Ώρες-ώρες σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι ανώτερος του Μέσι…

Και οι πίθηκοι ξέρουν κολύµπι! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: How chimps and orangutans can swim and dive Ανθρώπινες ικανότητες…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Σ Π Ο Ρ 17

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πρώτο φιλικό µε Ενιπέα Λαντζοϊου Σελίδα 20

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Ερυθρόλευκος» και ο Κέινς Νουκ Μπονγκ Έρχεται και ο Σλοβένος επιθετικός

Έρχονται Σλοβένος και Αφρικανός Η µεταγραφική ενίσχυση όµως του Πανηλειακού δεν σταµατά εδώ! Όπως έχουµε δηµοσιεύσει η διοίκηση του Πανηλειακού, σε συνεργασία µε τον προπονητή Πέτρο ∆ηµητρίου, δείχνει αποφασισµένη να καλύψει κατά τον καλύτερο τρόπο τα κενά και να δηµιουργήσει ένα ρόστερ που θα ανταποκριθεί απόλυτα στις προσδοκίες όλων, αλλά και στις υψηλές απαιτήσεις του πρωταθλήµατος της Football League. Έτσι στον Πύργο αναµένεται τις επόµενες ηµέρες και ο Ισπανός επιθετικός από την Ράγιο Βαγιεκάνο, ενώ όσον αφορά τον Βιγιαφάνε ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει πότε θα έρθει στον Πύργο.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μ

ετά την απόκτηση των Ανσόγκ και Καραπέτσα, που ξεκίνησαν ήδη από την Παρασκευή προπονήσεις µε τον Πανηλειακό, η οµάδα της Ηλείας εντάσσει άµεσα στο δυναµικό της δυο πολύ καλούς ξένους παίκτες, δανεικούς από οµάδες της Σούπερ Λιγκ. Ο ένας είναι ο Καµερουνέζος Κέινς Νουκ Μπονγκ (γεννήθηκε στις 10 Οκτωβρίου 1993 στο Καµερούν και αγωνίζεται στην θέση του µέσου), όπου oι «ερυθρόλευκοι» ήρθαν σε συµφωνία µε τον Πανθρακικό για την απόκτησή του µε τη µορφή δανεισµού, και ο δεύτερος είναι ένας Σλοβένος επιθετικός . Ο Αφρικανός ποδοσφαιριστής ήρθε στη χώρα µας την περασµένη σεζόν και στην οµάδα της Θράκης, µε τη φανέλα της οποίας είχε

Ο Κέινς Νουκ Μπονγκ (ένθετη φωτο) εντάσεται στο ρόστερ του Πανηλειακού.

µόλις τρεις συµµετοχές στο πρωτάθληµα της Super League. Στο σηµείο αυτό να προσθέσουµε ότι ο εν λόγω παίκτης βρισκόταν εδώ και καιρό στο στόχαστρο της πελοποννησιακής

οµάδας µε την τελευταία να εξασφαλίζει την συγκατάθεση του ακριτικού συλλόγου προκειµένου ο Μπονγκ να πάρει παιχνίδια και να αναδειχτεί.

Η προετοιµασία Ο Πανηλειακός συνεχίζει το πρώτο στάδιο της προετοιµασίας, µε διπλές προπονήσεις αυτές τις µέρες, στο αθλητικό κέντρο της οµάδας στη Συντριάδα. Ως τώρα όλα κυλούν απόλυτα οµαλά. Να θυµίσουµε ότι την Τετάρτη 21 του µήνα έχει προγραµµατιστεί η µετάβαση της αποστολής στο Καρπενήσι.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

18 Σ Π Ο Ρ

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ 3ου ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ BEACH-RACKET (16-17-18 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΚΡΕΣΤΕΝΑ)

Σήµερα οι τελικοί και οι βραβεύσεις

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Το σηµερινό πρόγραµµα αγώνων της 3ης αγωνιστικής ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΕΤΡΑ∆ΕΣ ΑΝ∆ΡΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

την παραλία του Κάτω Σαµικού ολοκληρώνεται σήµερα µε τους τελικούς αγώνες και τις απονοµές η 3η αγωνιστική του φετινού πανελλήνιου πρωταθλήµατος BEACHRACKET.

Οι αγώνες που ξεκίνησαν την Παρασκευή ήταν συναρπαστικοί και … καθήλωσαν τους φιλάθλους που τους παρακολούθησαν, κάνοντας παράλληλα και το µπάνιο τους στην πανέµορφη παραλία του Κάτω Σαµικού. Οι αγώνες είναι σε τέσσερις κατηγορίες όπου συµµετέχουν ∆υάδες µικτές, Τετράδες µικτές, ∆υάδες ανδρών & και τετράδες ανδρών και έως και χθες όλα ήταν ανοιχτά στην διεκδίκηση του τίτλου. Στους άνδρες ξεχωρίζει η προσπάθεια της οµάδας των Κρεστένων. Η ισοβαθµία των 17 πόντων µεταξύ των οµάδων της Βούλας και των Κρεστένων δείχνει πόσο δύσκολη είναι οποιαδήποτε πρόβλεψη για τη συνέχεια στη δύσκολη και απαιτητική κατηγορία των ∆υάδων ανδρών. Στις τετράδες ανδρών η οµάδα των Κρεστένων αναµένει στην καυτή έδρα του

Πλούσιο θέαµα προσφέρουν οι αγώνες ξυλορακέτας που διεξάγονται στην παραλία Κάτω Σαµικού.

Κάτω Σαµικού το στραβοπάτηµα της πρωτοπόρου Βούλας για να µειώσει ή και να υπερκαλύψει τη διαφορά των 6 βαθµών που τους χωρίζει. Σε κάθε περίπτωση όµως δεν αποκλείονται και οι εκπλήξεις από οµάδες που βρίσκονται πιο χαµηλά βαθµολογικά και που είναι ικανές να δηµιουρ-

γήσουν προβλήµατα στα φαβορί. Οι συµµετοχές όπως και πέρυσι είναι πάρα πολλές, 46 δυάδες και 22 τετράδες από κάθε γωνιά της Ελλάδας αναγκάζουν τους διοργανωτές να προσθέσουν και τρίτη ηµέρα στο πρόγραµµα των αγώνων. O δήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων

εξασφάλισε εκτός από τις αθλητικές εγκαταστάσεις (γήπεδο, εξέδρα σκεπαστή κλπ) και την φιλοξενία των περισσοτέρων αθλητών και αθλητριών στην σύγχρονη φοιτητική εστία που διαθέτει η όµορφη πόλη του. Ο συνδιοργανωτής σύλλογος Α.Ο.Π & Α.Α. Κρεστένων έχει επιδοθεί σ’ ένα αγώνα δρόµου το τελευταίο 20ηµερο για πετύχει τον στόχο του. Την επιτυχή τέλεση των αγώνων της 3ης αγωνιστικής έχει αναλάβει το τµήµα δηµοσίων σχέσεων & επικοινωνίας Π.Σ.Α.Ξ.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Πέντε µατς σήµερα για την πρεµιέρα

Η πρεµιέρα της Super League έγινε χθες µε τρεις αναµετρήσεις. ΠΑΟΚ-Ξάνθη, Ατρόµητος – Εργοτέλης και Πλατανιάς – Βέροια. Σήµερα έχουµε το κυρίως … πιάτο µε πέντε µατς και συγκεκριµένα: ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 19:15 Novasports2 ΟΦΗ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19:15 Novasports3 ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ – ΑΡΗΣ 19:15 Novasports4 ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ – ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ 19:15 novasports7 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 21:30 Novasports1 Ενώ η πρώτη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί µε τον αγώνα Καλλονή – Ολυµπιακός τη ∆ευτέρα στο ΟΑΚΑ.

AO ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Αύριο η έναρξη

Τη ∆ευτέρα 19 Αυγούστου και ώρα 8.00 στο καλτσέτο ξεκινάει η νέα σεζόν για τους Λέοντες που θα συµµετάσχουν στο πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας της ΕΠΣ Ηλείας. Καλούνται όλοι οι ποδοσφαιριστές να παρευρεθούν.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Σ Π Ο Ρ 19 8o TOYΡΝΟΥΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 5x5 ΝΕΑΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2013

O τελικός ήταν µια γιορτή του ποδοσφαίρου

Ο

λοκληρώθηκε το 8ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου 5X5 Νέας Φιγαλείας 2013 µε µεγάλη επιτυχία και την παρουσία 9 οµάδων. Κυπελλούχος αναδείχθηκε η Χαβαλένθια, οµάδα µε εξαιρετικό σύνολο από την Νέα Φιγαλεία η οποία αντιµετώπισε στον µεγάλο τελικό τον Αστέρα Φιγαλείας,την µεγά λη έκπληξη του φετινού τουρνουά καθώς είναι η οµάδα µε το µικρότερο µέσο όρο ηλικίας. Ακόµα συµµετείχαν οµάδες από την Φασκοµηλιά,την Ζαχάρω και την Αυλώνα Μεσσηνίας. Με µία σύντοµη ανασκόπηση

Στην Α’ φάση η Αυλώνα Α, οι Λέοντες και η Αυλώνα Β’ αποδείχθηκαν οι πιο αδύναµες και αποχαιρέτησαν νωρίς την διοργάνωση. Στην Β’ φάση οι Μπέµπηδες και τα Μουστάκια δεν κατάφεραν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των αγώνων και έτσι αποκλείστηκαν και αυτές. Στην Γ’ φάση και τα ηµιτελικά προκρίθηκαν οι Χαβαλένθια, Αστέρας Φιγαλείας, Αίλουροι και Σάο Πάολα. Εδώ την έκπληξη έκανε ο Αστέρας Φιγαλείας που κατάφερε να “κόψει” τον δρόµο της Σάο Πάολα (περσινής κυπελλούχου και φετινού φαβορί),προς τον τελικό, περνώντας αυτός. Και η Χαβαλένθια “κλείδωσε” τελικό νικώντας τους Αίλουρους. Ο µεγάλος τελικός που πραγµατοποιήθηκε ανήµερα ∆εκαπενταύγουστου µε την παρουσία δεκάδων θεατών ήταν µια γιορτή του ποδοσφαίρου. Πριν την έναρξη του αγώνα οι αναµνηστικές φωτογραφίες έδιναν και έπαιρναν. ∆ιαιτητής του αγώνα ο Παλαίµαχος ∆ηµήτρης Γεωργακόπουλος. Ο τελικός κρίθηκε στις λεπτοµέρειες και στο 1 γκολ καθώς και οι δύο οµάδες ήθελαν την

κούπα. Προσέφεραν θέαµα, έπαιξαν µπάλα, τήρησαν fair play και καταχειροκροτήθηκαν. Τελικό αποτέλεσµα Χαβαλένθια - Αστέρας Φιγαλείας 43. Μετά το πέρας του τελικού πραγµατοποιήθηκαν οι βραβεύσεις στις οµάδες του τελικού µε µετάλλια και χρηµατικά έπαθλα. Επίσης τιµώµενο πρόσωπο του 8ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου ήταν ο Παναγιώτης Μπινιώρης - Παίκτης των ακαδηµιών του Πανηλειακού τον οποίο και βράβευσε το ΦΙΓΑΛΕΙΑ - ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ για την συµµετοχή του και την εκπροσώπηση της Φιγαλείας στην Μικτή οµάδα ποδοσφαίρου του Νοµού Ηλείας καθώς και στην Περιφερειακή Οµάδα ∆υτικής Ελλάδος. Τέλος η Χαβάλενθια αφού παρέλαβε το κύπελλο ξεκίνησε τρελά πανηγύρια, ακόµα και µε σαµπάνιες ενώ έκανε και το γύρο του θριάµβου στον κεντρικό δρόµο της Νέας Φιγαλείας µε τις κόρνες να ξεσηκώνουν τους κατοίκους. Ευχή όλων, το 9ο Τουρνουά Ποδοσφαίρου να είναι ακόµα πιο πετυχηµένο! Θάνος Χουλιάρας

Κυπελλούχος η Χαβαλένθια Οι παίκτες της νικήτριας οµάδας Χαβαλένθια.

Οι δυο οµάδες του τελικού.

Η παράδοση του κυπέλλου στους νικητές.

Τιµώµενο πρόσωπο του 8ου Τουρνουά Ποδοσφαίρου ήταν ο Παναγιώτης Μπινιώρης, παίκτης των ακαδηµιών του Πανηλειακού.

Πλήθος θεατών στις κερκίδες

Πολύς κόσµος παρακολούθησε τους αγώνες.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

20 Σ Π Ο Ρ

Α

Α.Ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ - ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Πρώτο φιλικό µε Ενιπέα στις 6 µ.µ

πό την διοίκηση του Αστέρα δεν ανακοινώθηκε κάποια επίσηµη µεταγραφή χθες και προχθές, και παράλληλα δεν είχαµε και κάποια άλλη είδηση που να αφορά κάποια νέα εξέλιξη στην οµάδα. Μάλιστα µε ανακοίνωση του το ∆.Σ, κάνει λόγο ότι υπάρχουν φαντασιόπληκτα δηµοσιεύµατα σε µερίδα του Τύπου και µάλιστα δεν µπορούν να καταλάβουν… οι διοικούντες της οµάδας, τι συµφέροντα εξυπηρετούν... Το συγκεκριµένο σωµατείο, που πλέον φέρει την ονοµασία Α.Ο.Αστέρας Αµαλιάδας-Πανόπουλου, επίσηµα µέχρι τώρα έχει αποκτήσει τους Αντωνόπουλο, Τζουµάκα, ∆αλαβούρα, Σταµατέα και

Του Γιάννη Μουρούτη

Κουτελιέρη. Από εκεί και πέρα συνεχίζονται οι επαφές µε µεταγραφικούς στόχους και υπολογίζεται ότι µέχρι τέλος της επόµενης εβδοµάδας να έχουµε και άλλες προσθήκες στο έµψυχο

Αποφασίζουν για την αναδιάρθρωση, ΕΠΟ, Super League, Football League

υλικό. Στο µεταξύ σήµερα στις 6 µ.µ έχει προγραµµατιστεί στο ∆ηµοτικό Στάδιο Αµαλιάδας, το πρώτο φιλικό προετοιµασίας µε αντίπαλο τον Ενιπέα Λαντζοΐου. Ο τεχνικός Νίκος Γκίνο θα βγάλει τα πρώτα του συµπεράσµατα από τους παίκτες που έχει διαθέσιµους, αλλά σίγουρα µέχρι να µονταριστεί η οµάδα χρειάζεται αφενός αρκετούς παίκτες ακόµη, ενώ απαιτείται και χρονικό διάστηµα προπονήσεων.

Οι παίκτες του Αστέρα θα έχουν την ευκαιρία σήµερα να ξεµουδιάσουν

ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Τη ∆ευτέρα πρώτη συγκέντρωση

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ην επόµενη εβδοµάδα ξεκινάει ουσιαστικά η ποδοσφαιρική χρονιά για τον Πέλοπα. Η οµάδα του Πύργου θα συγκεντρωθεί αύριο στις 8.30 µ.µ στο καφενείο του προέδρου της οµάδας και εκεί θα ανακοινωθεί το πρόγραµµα προετοιµασίας που ξεκινάει την Τετάρτη στο Ενωσιακό γήπεδο. Προσεχώς θα ανακοινωθούν δύο µεταγραφές, ενός τερµατοφύλακα και ενός µέσου, που πέρυσι ανήκαν σε οµάδες της Α1 Κατηγορίας.

Τ

ο θέµα µε τον υποβιβασµό και την άνοδο των οµάδων από τα πρωταθλήµατα της Super League και της Football League έχει µπει σε πρώτο πλάνο και για αυτό µέσα στην εβδοµάδα αναµένεται να γίνει σύσκεψη των δυο διοργανωτριών αρχών µε την ΕΠΟ. Στόχος στη συνάντηση που θα γίνει κατά πάσα πιθανότητα την Τετάρτη 21/8 είναι να βρεθεί λύση στο ζήτηµα ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα µε τις προκηρύξεις των πρωταθληµάτων, ενώ κοινή συνισταµένη και των δύο Ενώσεων είναι το θέµα να λυθεί όσο το δυνατόν νωρίτερα. Υπενθυµίζεται ότι την Παρασκευή 12 Ιου-

Οι παίκτες του Πέλοπα ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους από αύριο για τη νέα περίοδο

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

λίου είχε πραγµατοποιηθεί συνάντηση της Οµοσπονδίας, της Super League και της Football League για το ίδιο θέµα. Από τη µία, ήταν η πρόταση του Συνεταιρισµού για τον υποβιβασµό δύο οµάδων, ενώ από την άλλη, η Football League που πρότεινε να ανεβούν τρεις οµάδες. Η ΕΠΟ τάχθηκε µε την µεριά της Football League παρουσιάζοντας την πρότασή της για αναδιάρθρωση των κατηγοριών και ως εκ τούτου η απόφαση που πήρε η Super League δεν πέρασε. Πλέον, η συνάντηση της επόµενης εβδοµάδας αναµένεται να είναι καθοριστικού χαρακτήρα για τη συνέχεια.

Σπουδαία µεταγραφή ο Μπουλαλάς

Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

όνο ρόλο κοµπάρσου δεν θα έχει ο Ολυµπιακός Ζαχάρως στον α’ όµιλο της Β’ Κατηγορίας. Οι «ερυθρόλευκοι» επιστρέφουν… για τα καλά στα δρώµενα του τοπικού ποδοσφαίρου. Με τεχνικό τον έµπειρο Γρηγόρη Κουλόπουλο και µε παίκτες ικανούς να σηκώσουν τα βάρη µιας πρωταγωνιστικής πορείας, προχωρούν µε πολύ καλές κινήσεις τον σχεδιασµό τους.

Στον Ολυµπιακό Ζαχάρως θα αγωνιστεί τη νέα περίοδο ο Χρ. Μπουλαλάς

Την Παρασκευή έγινε µια πολύ σηµαντική µεταγραφή, αφού επήλθε συµφωνία µε τον Χρήστο Μπουλαλά, έναν επιθετικό έµπειρο που έχει πολύ καλή επαφή µε τα δίχτυα και έχει αγωνιστεί σε όλες τις κατηγορίες της Ηλείας. Μετά την απόκτηση του Μπουλαλά, θα ακολουθήσουν 3-4 ακόµη µεταγραφές, µε παίκτες έµπειρους, µε τους οποίους υπάρχουν προχωρηµένες επαφές και τίποτα δεν δείχνει να χαλάει την συµφωνία των δύο πλευρών.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Σ Π Ο Ρ 21 ∆ΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Πρόβληµα… µε Μικελάτο «Λ

αβωµένος» τελείωσε το φιλικό της Τετάρτης µε τη Θύελλα Αιγίου ο ∆ηµήτρης Μικελάτος και µάλιστα αποδείχτηκε ότι το χτύπηµα θα το «πληρώσει» για κάποιο χρονικό διάστηµα. Ο έµπειρος µεσοεπιθετικός δέχθηκε ένα αντιαθλητικό µαρκάρισµα και υποβλήθηκε σε µαγνητική στον αχίλλειο που έδειξε κάκωση. Του Γιάννη Μουρούτη Ο Μικελάτος θα απέχει λίγες ηµέρες από τις προπονήσεις της ∆όξας, µε τον Χρήστο Καραπίτσο να είναι προβληµατισµένος, καθώς χάνει ένα σηµαντικό «χαρτί» , έστω για κάποιο διάστηµα. Άλλωστε ο Αχαιός παίκτης ήταν µέσα στα βασικά πλάνα του Καραπίτσου και το γεγονός ότι χτύπησε στην περίοδο της προετοιµασίας και του µονταρίσµατος της εντεκάδας, µόνο απαρατήρητο δεν µπορεί να περάσει… Χθες οι «µαυραετοί» έπαιξαν µε τη ∆άφνη στο δεύτερο φιλικό, ενώ την Τετάρτη θα αντιµετωπίσουν τον ∆ιαγόρα Βραχνεΐκων στη Νέα Μανολάδα.

∆εν ήταν καθόλου καλό… το φετινό ξεκίνηµα για τον ∆ηµήτρη Μικελάτο

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ

Κοντά στην παραµονή ο Σάντος Κ

οντά στην ανανέωση του συµβολαίου του µε την Εθνική οµάδα βρίσκεται ο Φερνάντο Σάντος. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα το “GOAL”, o οµοσπονδιακός προπονητής µπορεί να µην απάντησε στην πρόταση που του είχε γίνει για ανανέωση του συµβολαίου του που λήγει µετά τα προκριµατικά του Μουντιάλ 2014 ή τους αγώνες της τελικής φάσης αν η Εθνική προκριθεί στο Μουντιάλ, αλλά από τις επαφές που έγιναν επί αυστριακού εδάφους το συµπέρασµα που βγαίνει είναι ότι ο Πορτογάλος προπονητής είναι πολύ πιθανό να πει το ναι. Η

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ «ΜΟΝΤΡΕΑ 2013»

Ασηµένιο µετάλλιο ο Μακροδηµήτρης

Π

αρά την αντεπίθεση που δέχθηκε στο δεύτερο 50άρι από τον Πολωνό Γιάτσεκ Τσεχ, ο Αριστείδης Μακροδηµήτρης έφτασε στην κατάκτηση ακόµη ενός µεταλλίου στο παγκόσµιο πρωτάθληµα «Μόντρεα 2013». Ο κολυµβητής των Αετών και κάτοχος τριών µεταλλίων από τους Παραολυµπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, κατέκτησε το ασηµένιο µετάλλιο στα 100µ. ελεύθερο κατηγορίας S2 µε επίδοση 2:18.95. Αυτό είναι το πρώτο αση-

µένιο µετάλλιο για την Ελλάδα στη διοργάνωση του Καναδά και το έβδοµο συνολικά, αφού έχει ακόµη ένα χρυσό και πέντε χάλκινα. Ο Μακροδηµήτρης, που προ ηµερών ήταν «χάλκινος» στα 50µ. ύπτιο S2, γύρισε το πρώτο 50άρι σε 1:05.56, για να δεχθεί την αντεπίθεση του Τσεχ στο τελευταίο κοµµάτι της κούρσας. Παρά την πίεση τελικά έφτασε στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης αφήνοντας τον Πολωνό κολυµβητή στην τρίτη θέση µε 2:19.22.

ΕΠΟ έχει καταθέσει πρόταση στον Σάντος για να οδηγήσει την Εθνική και στα προκριµατικά του EURO 2016 που θα γίνει στην Γαλλία µε το ίδιο περίπου ποσό 650.000 ευρώ. Ο Σάντος έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι θα ήθελε να επιστρέψει στον πάγκο ενός συλλόγου και είχε διαµηνύσει ότι θα απαντούσε στο περιθώριο του φιλικού µε την Αυστρία, κάτι που δεν έγινε. Η συνάντηση του µε τον Γιώργο Σαρρή ήταν σε πολύ καλό κλίµα και οι ιθύνοντες της Οµοσπονδίας περιµένουν την απάντηση του Πορτογάλου µέσα στον Σεπτέµβριο.

Κυριακή

18

Αυγούστου 2013

Η ατζέντα της ηµέρας

10:00-OTE Sport 1 Ιταλία - Τουρκία World Grand Prix 11:00-Eurosport Αγγλία - Πολωνία Ευρ. πρωτάθληµα ανδρών 11:00-Novasports 1 - HD1 Παγκ. πρ. FIA GT Series Σλοβακία, δοκιµαστικά 12:00-OTE Sport 2 Κούβα - Ολλανδία World Grand Prix 13:30-Action 24 Άγιαξ - Φέγιενορντ Πρωτάθληµα Ολλανδίας 14:30-OTE Sport 4 Μόναχο 1860 - Ίνγκολσταντ Bundesliga 2 15:00-Eurosport Παγκόσµιο πρωτάθληµα Μόσχα, 9η µέρα 15:00- Novasports 1 - HD1 Παγκ. πρ. FIA GT Series Σλοβακία, κύριος αγώνας 15:30-Eurosport 2 Eneco Tour, 7ο στάδιο 15:30- OTE Sport 1 Κρίσταλ Πάλας - Τότεναµ Premier League 15:30- Action 24 Σταντάρ Λιέγης - Λέουβεν Πρωτάθληµα Βελγίου 16:00- OTE Sport 3 Πανελλήνιο πρωτάθληµα Μικρός τελικός 16:30- OTE Sport 4 Νυρεµβέργη - Χέρτα Bundesliga 17:00- OTE Sport 3 Πανελλήνιο πρωτάθληµα Τελικός 17:30- Action 24 Τβέντε - Ουτρέχτη Πρωτάθληµα Ολλανδίας 17:45- OTE Sport 2 Moto3: Ιντιανάπολις, Αγώνας 18:00- OTE Sport 1 Τσέλσι - Χαλ Premier League 18:30- OTE Sport 4 Ντόρτµουντ - Μπράουνσβαϊγκ Bundesliga 19:00- Eurosport Ολλανδία - Ιρλανδία Ευρ. πρωτάθληµα ανδρών 19:00- Action 24 Μπέβερεν - Άντερλεχτ Πρωτάθληµα Βελγίου 19:05- OTE Sport 2 Moto2: Ιντιανάπολις, Αγώνας 19:15- Novasports 3 ΟΦΗ - Πανιώνιος Superleague 19:15- Novasports 4 Απόλλων Σµύρνης - Άρης Superleague 19:15- Novasports 2 - HD2 Αστέρας Τρίπολης - ΠΑΣ Γιάννινα Superleague 19:15- Novasports 7 Λεβαδειακός - Πανθρακικός Superleague 20:00- OTE Sport 1 Μπαρτσελόνα - Λεβάντε Primera Division 20:30- OTE Sport 2 MotoGP: Ιντιανάπολις, Αγώνας 21:00- Eurosport 2 Βέλγιο - Ολλανδία Ευρ. πρωτάθληµα γυναικών 21:30- Novasports 1 - HD1 Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός Superleague 22:00- OTE Sport 3 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπέτις Primera Division 22:00- OTE Sport 1 Γιουβέντους - Λάτσιο Σούπερ Καπ Ιταλίας 22:00- OTE Sport 4 Οσασούνα - Γρανάδα Primera Division 00:00- OTE Sport 2 Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης Primera Division 00:10- Novasports 2 - HD2 Μπόκα Τζούνιορς - Ατλ. Ραφαέλα Πρωτάθληµα Αργεντινής 03:00- Novasports 2 - HD2 Μπόστον Ρεντ Σοξ - Νιου Γιορκ Γιάνκις 03:15 Novasports 1 - HD1 Γοδόι Κρους - Ρίβερ Πλέιτ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

22

Ε ν οίκω Του Παναγιώτη Φωτεινόπουλου Fopan83@gmail.com

Αντ. Κωνσταντάρας

«∆ώστε χώρο στους νέους καλλιτέχνες!»

Η µουσική µπήκε στη ζωή του Αντώνη από την προεφηβική ηλικία και σταδιακά τον κέρδισε. «Ασχολούµαι µε τη µουσική από τα 12-13 µου, όταν και δέχθηκα τις πρώτες καθοριστικές επιρροές από ακούσµατα που µε ιντρίγκαραν, βρίσκοντας τα πρώτα µου µουσικά “πατήµατα”. Πιο σοβαρά ασχολούµαι µε τη µουσική τα τελευταία 7 χρόνια».

Το πρώτο βήµα ήταν το συγκρότηµα Le Page, «µε τους οποίους κυκλοφορήσαµε έναν δίσκο, ένα ΕP και κάναµε περιοδείες εντός και εκτός Ελλάδας, κάνοντας πολύ όµορφα πράγµατα».

Από τον Ιανουάριο έχει δηµιουργήσει νέο συγκρότηµα, τους «Strawberry pills», µε τους οποίους έχει ήδη κυκλοφορήσει ένα EP µε τραγούδια darkwave µε ηλεκτρονικά στοιχεία καθώς και punk επιρροές.

Από τα χέρια του Αντώνη περνάει το 90% της παραγωγής των τραγουδιών, καθώς γράφει στίχους και µουσική, ενώ ερµηνεύει και τα κοµµάτια. «∆εν µπορώ να ξεχωρίσω κάποιον από τους τρεις ρόλους, έχουν όλοι τη γλύκα τους. Αφενός είναι πολύ όµορφο το να αποτυπώνεις στο χαρτί ή στην κιθάρα ό,τι κρύβεις µέσα στην ψυχή σου, αφετέρου η ερµηνεία είναι κάτι µοναδικό και εξίσου µαγικό».

Η ενασχόληση µε τη µουσική σε πιο επαγγελµατικό επίπεδο δεν ήταν εξαρχής η επιθυµία του, αλλά προέκυψε σταδιακά και ήταν απόρροια της απήχησης των όσων δηµιούργησε. «Ξεκίνησε σαν ανάγκη να εκφραστώ και να περνάω όµορφα µε τους φίλους µου. ∆εν υπήρχαν µεγαλεπήβολοι στόχοι και σχέδια εξαρχής. Ωστόσο, το ερέ-

Ο

σηµερινός Εν Οίκω καλεσµένος ανήκει στην κατηγορία των νέων που ζουν το όνειρό τους και έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στις τέχνες. Ο 27χρονος Αντώνης Κωνσταντάρας, µε καταγωγή από την όµορφη Τρυπητή Ολυµπίας, ασχολείται µε τη µουσική, ενώ είναι έτοιµος για το επόµενο βήµα στον κινηµατογράφο. Ο Αντώνης µίλησε στην εφ. Πατρίς για τη σηµασία που έχει η µουσική στη ζωή του, για τις πηγές έµπνευσής του, στηλίτευσε τα κακώς κείµενα της σύγχρονης Ελλάδας, ενώ εξήγησε γιατί βγάζει τα τραγούδια του µόνο σε κασέτα και γιατί προτιµά την Ηλεία τον χειµώνα και όχι το καλοκαίρι.

θισµα δόθηκε όταν διαπίστωσα ανταπόκριση στα τραγούδια µου. Όταν τα έπαιζαν στο ραδιόφωνο, όταν άρχισαν να µε καλούν για συνεντεύξεις και εµφανίσεις, τότε συνειδητοποίησα ότι κάπου αρχίζει να πηγαίνει η ιστορία». Η ιδιαιτερότητα στο νέο group είναι ότι η παρθενική τους προσπάθεια κυκλοφόρησε σε κασέτα, έχοντας συλλεκτική και συµβολική αξία. «Μεγάλωσα µε ένα walkman και προσπαθώντας να γράψω σε κασέτα τραγούδια απευθείας από το ραδιόφωνο. Ακόµα θυµάµαι τον εκνευρισµό µου όταν διέκοπτε το τραγούδι ο εκφωνητής! Η ιεροτελεστία της κασέτας είναι ένας από τους λόγους που αναβιώνω τη χρήση της! Οι πηγές έµπνευσής του δεν είναι συγκεκριµένες. «Μπορεί να είναι µια εικόνα της καθηµερινότητας, µία ατάκα ενός φίλου. Οι πιο απλές καθηµερινές καταστάσεις κρύβουν ανεξάντλητους θησαυρούς έµπνευσης. Φυσικά, η σηµερινή κρίση είναι κάτι που οπωσδήποτε προσφέρει ερεθίσµατα δηµιουργίας». Παρότι µόλις στα 27 του, ο Αντώνης Κωνσταντάρας έχει αξιοσηµείωτη πορεία στο µουσικό γίγνεσθαι. Παρ’ όλα αυτά, διατηρεί χαµηλούς τόνους και παραµένει ταπεινός. «∆εν µπορώ να θεωρήσω ακόµα τον εαυτό µου καλλιτέχνη. Προτιµώ να κρίνουν οι άλλοι ποιος είµαι και αν αυτά που κάνω είναι ωραία ή όχι. Αυτό που µπορώ να πω µε σιγουριά είναι ότι πλέον η µουσική διαδραµατίζει πολύ σηµαντικό ρόλο στη ζωή µου, καθώς σε πολύ µεγάλο ποσοστό βγάζω τα

προς το ζην είτε παίζοντας µουσική ως dj είτε από τα τραγούδια που γράφω. Αυτό φυσικά δηµιουργεί περισσότερες απαιτήσεις στο ζήτηµα της ενηµέρωσης και της εξέλιξης». Η συζήτηση µοιραία περιστρέφεται γύρω από το µέλλον των νέων ανθρώπων στην Ελλάδα της κρίσης ειδικά όσων θέλουν να ασχοληθούν µε τις τέχνες και τον πολιτισµό. Ο Αντώνης είναι «λάβρος» κατά της νοοτροπίας που κυριάρχησε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες, ενώ παραθέτει και τις συµβουλές που πηγάζουν από τη δική του έως τώρα εµπειρία. «Η Ελλάδα είναι το λίκνο του πολιτισµού, των τεχνών, της δηµοκρατίας και της ελευθερίας επιλογής που πηγάζει από αυτήν. Στη σύγχρονη Ελλάδα, για κάποιο λόγο θεωρήσαµε ότι είναι κακό και παρεξηγήσιµο να θες να γίνεις καλλιτέχνης. Πιστεύω ακράδαντα ότι είµαστε βαθιά

συντηρητική χώρα που απεµπόλησε τη φύση της, η οποία ήταν πάντα καλλιτεχνική και πολιτιστική Στην Ελλάδα της κρίσης, πλέον δεν έχεις να χάσεις κάτι. Σε σύγκριση µε τις προηγούµενες δεκαετίες, τα πάντα πλέον είναι ρευστά. Ό,τι και να σπουδάσεις, δεν είναι σίγουρο πια ότι δεν θα είσαι άνεργος. Πάνω κάτω, είναι ίδιες οι πιθανότητες για την πλειονότητα των πολιτών. Νοµίζω πως για αυτό η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε: διότι κανένας δεν ασχολήθηκε σοβαρά µε αυτό που πραγµατικά λαχταρούσε. Κανένας δεν έκανε τη δουλειά που ήθελε, αλλά αυτή που βρήκε έτοιµη. ∆εν καταλαβαίνω γιατί π.χ. βρίζουµε τους δηµοσίους υπαλλήλους. Αφού δεν αγαπούν αυτό που κάνουν, λογικό δεν είναι να µην το κάνουν σωστά;». Η προτροπή του προς τη νεότερη γενιά; «Από την έως τώρα εµπειρία µου θα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

23

Εν οίκω

συµβούλευα όσους θέλουν να ασχοληθούν µε τη µουσική ή µε το θέατρο, τον κινηµατογράφο κλπ, να ακούν µόνο την καρδιά τους, να έχουν γερό στοµάχι και να µην το βάλουν κάτω στις απογοητεύσεις που θα έρθουν, διότι δυστυχώς η αναλογία χαράς-λύπης σε αυτό τον χώρο δεν έχει θετικό ισοζύγιο!»

ü,ôé ìðïñåß íá öáíôáóôåß ï...íïýò óáò!

Στον καλλιτεχνικό χώρο δεν είναι αγγελικά πλασµένη η κατάσταση, κάτι που ο Αντώνης το επισηµαίνει προκειµένου να µη δηµιουργεί αυταπάτες. «Όπως και σε όλους τους τοµείς στην Ελλάδα, έτσι και στον χώρο των τεχνών και του πολιτισµού κυριαρχούν οι “δηµόσιες σχέσεις” και οι γνωριµίες. ∆υστυχώς παραµένουµε η χώρα του βύσµατος. Όλες οι κρατικές επιχορηγήσεις στον πολιτισµό πάνε σε συγκεκριµένους ανθρώπους».

Η απογοήτευση από τα «σκουριασµένα γρανάζια» του συστήµατος οδήγησε τον Αντώνη Κωνσταντάρα στην ίδρυση ενός µουσικού label που λειτουργεί και ως blog, ώστε να µπορεί να προωθεί τα τραγούδια µε τους δικούς του όρους και δίχως τη διαµεσόλαβηση άλλων, καθώς και να δηµοσιεύει συνεντεύξεις αξιόλογων Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών.

κετά θετικά συναισθήµατα. Οι πυρκαγιές του 2007 του δίνουν την αφορµή να καυτηριάσει την εγκατάλειψη της περιοχής. «Με ενοχλεί αφάνταστα η απουσία οποιασδήποτε αξιοποίησης των πλεονεκτηµάτων της Ηλείας. Όταν την επισκέπτοµαι, δυστυχώς αντιλαµβάνοµαι και την εγκατάλειψη. Πιστεύω ότι έπρεπε να έχουµε δώσει περισσότερη προσοχή στον τόπο µας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω είναι γενικότερο φαινόµενο αυτή η κατάσταση».

«Αρχικά δηµιουργήθηκε εγωιστικά, λόγω αντιπάθειας προς τη συµπεριφορά ορισµένων δισκογραφικών εταιρειών. Στην πορεία µας έστειλαν αρκετοί νέοι και άγνωστοι καλλιτέχνες τα κοµµάτια τους, αρκετά εκ των οποίων µας φάνηκαν αρκετά ενδιαφέροντα και όµορφα. Κάπως έτσι δηµιουργήθηκε το pinkmotel records, το οποίο ακόµα είναι σε εµβρυακό στάδιο. ∆εν πιστεύω πως κάνουµε κάτι τροµεεό, απλώς βάζουµε κι εµείς ένα λιθαράκι στην ανάδειξη ταλέντων που δυσκολεύονται να προωθηθούν».

Η άποψή του για την ελληνική σκηνή είναι θετική. «∆εν νοµίζω ότι υστερούµε σε ταλέντο, παρά µόνο στο marketing, στον τρόπο µε τον οποίο θα γίνουµε πιο γνωστοί στο κοινό, καθότι δεν υπάρχει η ανάλογη προβολή εδώ. Ευτυχώς που υπάρχει και το internet!».

Ο Αντώνης κατάγεται από την Τρυπητή, την οποία επισκέπτεται όποτε µπορεί. «∆υστυχώς δεν επισκέπτοµαι όσο συχνά θα ήθελα την Τρυπητή, αλλά

µελλοντικά σκοπεύω να το διορθώσω! Μου αρέσει η περιοχή, και µάλιστα περισσότερο τον χειµώνα παρά το καλοκαίρι. Η ατµόσφαιρα που δηµιουργεί η οµίχλη, το φυσικού κάλλους τοπίο που αποπνέει ηρεµία και θυµίζει τη βαριά ιστορία που κουβαλά αυτός ο τόπος, µε γεµίζει ενέργεια, όσο κι αν ακούγεται κλισέ. Οι εικόνες της Ηλείας είναι πηγές έµπνευσης και επιφέρουν αρ-

Επόµενο βήµα για τον Αντώνη είναι ο κινηµατογράφος, καθώς έχει γράψει το σενάριο ταινίας µικρού µήκους. «Η ιδέα προέκυψε όταν συνεισέφερα σε ένα project εκτελώντας χρέη cameraman κατά περίσταση. Μέσα από ένα ιδιαίτερο πλάνο, που εξελίχθηκε στο µυαλό µου “χτίστηκε” η ιδέα της ταινίας. Όπως προείπα, δεν ξέρω αν είµαι καλλιτέχνης, αλλά σίγουρα δεν πρέπει να περιορίζεσαι στις τέχνες. Έχοντας σπουδάσει Μετάφραση και ∆ηµοσιογραφία, αυτό που ξέρω να κάνω είναι να γράφω όταν κάτι µε ιντριγκάρει και θα το συνεχίσω µέχρι να βγει κάτι όµορφο! Βαφτίστηκα στις 8.8.1988 στις 8 στον Καϊάφα. Τι πιο όµορφο ερέθισµα για δηµουργία...

áößóåò öõëëÜäéá öÜêåëïé åðáãã. êÜñôåò ôéìïëüãéá ðñïóêëÞóåéò

ÉÁ Å Á Ð Ô Å Ç Í Ô Õ ÓÕ × ÔÁ ÉÌÇ

Ô

Á Ô Ç ÉÏÔ

ÐÏ

ÁôåëéÝ ãñáöéêþí ôå÷íþí - åêôõðþóåéò

ÈåìéóôïêëÝïõò 12, Ðýñãïò, ôçë./fax: 26210 32037 e-mail:grafopyrgos@yahoo.gr


24

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Επιχείρηση

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

ΗΛΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

Παράδοση από το 1936

Η

Οι κατηγορίες προϊόντων

ΗΛΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ είναι µια οικογενειακή επιχείρηση µε ιστορία άνω του µισού αιώνος. Μια ιστορία που ξεκίνησε δειλά-δειλά και µε το πέρασµα του χρόνου κατάφερε να καθιερωθεί στην αγορά και να κερδίσει την εµπιστοσύνη µεγάλη µερίδα κοινού! Όλα ξεκίνησαν από έναν άνθρωπο σεµνό, µε κοφτερό µυαλό όπως τον χαρακτήριζαν και µε ιδιαίτερη θέληση για δηµιουργία! Αφετηρία λοιπόν αποτέλεσε το έτος 1936, όταν ο Σεβαστιανός Νικόλαος Στεφανόπουλος, µετέπειτα Αρχιµανδρίτης Καστοριάς, επένδυσε, ως σπουδαστής ακόµα στη Μελισσοκοµική σχολή του Αµαρουσίου, το λιγοστό του κοµπόδεµα στην αγορά µερικών κοφινίων και κουβελίων. Με συνεχείς προσπάθειες, υποµονή και αφοσίωση από τα λίγα αυτά κοφίνια προέκυψε µια παραδοσιακή µελισσοκοµική επιχείρηση. Πάντα είχε σκοπό και στόχο να µπορέσει να αναπτύξει την επιχείρηση και να µπορέσει να προσφέρει στoν κόσµο αυτό που ο ίδιος θα ήθελε να έχει. Λάτρης της ποιότητας κατάφερε να δηµιουργήσει µε σταθερά βήµατα προϊόντα εξαιρετικά στη γεύση. Με σεµνότητα λοιπόν και σκληρή δουλειά το 1946 αποτελεί σ’ αυτή την αναπτυξιακή πορεία ένα ακόµα έτοςορόσηµο. Μετά την επιτυχία του ιδρυτή της επιχείρησης, τα ηνία ανέλαβε ο Γεώργιος Στεφανόπουλος, αδελφού του Σεβαστιανού. Ο ίδιος εµπιστεύτηκε την επιχείρηση στον αδελφό του και φυσικά µε σηµαντικές προσπάθειες και χαράζοντας την ίδια πορεία µε τον αδελφό του Σεβαστιανό κατάφερε να την εξελίξει και να την οδηγήσει στο ψηλότερο βάθρο της επιτυχίας. Τότε ήταν που οι δραστηριότητες της επιχείρησης επεκτείνονται σ’ όλο το φάσµα της µελισσοκοµικής παραγωγής και τίθενται οι βασικοί άξονες της επιχειρηµατικής φιλοσοφίας των ιδιοκτήτων , η οποία είναι η εγγύηση άριστης ποιότητας των µελισσοκοµικών προϊόντων και Σεβασµός του Πελάτη. ∆εν θέλησαν να µην συνεχίσουν αυτό που ο ιδρυτής είχε µε τόσο κόπο καταφέρει να πετύχει. Έτσι λοιπόν ο κ Γεώργιος Στεφανόπουλος προσανατολισµένος σε αυτές τις κεντρικές αρχές παραδίδει το 1970 την σκυτάλη της επιχείρησης στον Αναστάσιο Στεφανόπουλο, ανιψιό του εµπνευστή της. Ο Αναστάσιος Στεφανόπουλος κατόρθωσε µε σκληρή εργασία, αγάπη και µεράκι να µετατρέψει την οικογενειακή επιχείρηση σε µια σύγχρονη οικονοµική µονάδα πανελλαδικής εµβέλειας στο χώρο της µελισσοκοµίας. Κατάφερε να

προσφέρει εξαιρετικά προϊόντα άριστης ποιότητας που ο καθένας θέλει να προσθέσει στις διατροφικές του προτιµήσεις! Σήµερα τη σκυτάλη παίρνει η τρίτη γενιά της οικογένειας, Ιωάννης Στεφανόπουλος, πτυχιούχος Γεωπονικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών και Γεώργιος Στεφανόπουλος, πτυχιούχος Φιλοσοφικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η οικογενειακή επιχείρηση Στεφανόπουλου αποκτά επωνυµία και πλέον ως «ΗΛΕΙΑΚΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ» διαθέτοντας το προνόµιο πολυετούς πείρας στο µελισσοκοµικό χώρο καθώς και ένα προηγµένο τεχνολογικό µελισσοκοµικό εξοπλισµό εναρµονίζει την παράδοση µε τις σύγχρονες καταναλωτικές απαιτήσεις. Η επιχείρηση παρέχει το καλύ-

Ο Ιωάννης Στεφανόπουλος σε µια ξενάγηση στον χώρο της εταιρείας. Είναι στην ευχάριστη θέση να φιλοξενεί κατά καιρούς σχολεία και να εξηγεί τη διαδικασία που ακολουθείτε για να µπορεί κάποιος να απολαµβάνει αγνό και παρθένο µέλι.

γευστικά µέλια καθώς έχει ιδιαίτερο άρωµα και χαρακτηριστική γεύση. Η διατροφική και θεραπευτική αξία είναι πολύ µεγάλη και για αυτό αποτελεί µια από τις καλύτερες επιλογές για την τόνωση του οργανισµού. Βοηθά στην αντιµετώπιση προβληµάτων του ουροποιητικού συστήµατος, καθώς έχει αντισηπτικές και διουρητικές ιδιότητες. Είναι µέλι ιδανικό για τους ηλικιωµένους. Μέλι από άνθη Πορτοκαλιάς-Έχει υπέροχο άρωµα, εξαιρετική γεύση, κρυσταλλώνει σε 1-3 µήνες και είναι έντονα ανοιχτόχρωµο. Τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του αρέσουν στον καταναλωτή. Είναι πλούσιο σε εσπεριδίνη η οποία έχει πλούσια αντιοξειδωτική δράση. Ποικιλία Ανθόµελων-Ανάµικτο µέλι εξαιρετικής ποιότητας και ξεχωριστών φυσικών ιδιοτήτων. Προέρχεται από την πληθώρα της φυσικής και αρωµατικής χλωρίδας της ορεινής Ηλείας και του ηλειακού κάµπου. Έχει εξαιρετικό άρωµα και γεύση και υψηλή θρεπτική αξία γιατί είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία (κάλιο, µαγνήσιο, φώσφορο, σίδηρο κτλ).

1936 Ίδρυση της εταιρείας.

1946 Τα ηνία της επιχείρησης ανέλαβε ο Γεώργιος Στεφανόπουλος, αδελφός του ιδρυτή Σεβαστιανού.

τευόµενη ονοµασία προέλευσης (Π.Ο.Π) από το 1992 είναι το ΜΕΛΙ ΕΛΑΤΗΣ ΜΑΙΝΑΛΟΥ ΒΑΝΙΛΙΑ που παράγεται σε οριοθετηµένη περιοχή του Μενάλου Αρκαδίας. Η µοναδικότητα αυτού του µελιού γίνεται διακριτή άµεσα, αφού είναι πολύ παχύρευστο, µε κεχριµπαρένιο χρώµα και άρωµα ξεχωριστό. Η θρεπτική και βιολογική του αξία είναι πολύ µεγάλη αφού πρόκειται για µέλι µε υψηλή συγκέντρωση σε ιχνοστοιχεία. Έχει ευεργετικές ιδιότητες στην αντιµετώπιση του βήχα και της κακοσµίας του στόµατος ως αντισηπτικό. Ένα φυσικό, θρεπτικό προΐον άριστης ποιότητας µε 200 και πλέον θρεπτικές ου-

σίες. Μέλι Θυµαριού-Ανθέων-Μέλι εξαιρετικής ποιότητας µε λεπτό άρωµα θυµαριού από τις πλαγιές του Ταΰγετου σε συνδυασµό µε αρώµατα ανθέων και βοτάνων της µοναδικής, ελληνικής, τοπικής χλωρίδας. Μέλι πλούσιο σε αντιοξειδωτικές ουσίες και βιταµίνες που βοηθούν κυρίως στην καταπολέµηση των φλεγµονών και στην καλή λειτουργία της πέψης. Κρίνεται κατάλληλο για γυναικολογικές παθήσεις και παθήσεις του αναπνευστικού. Μέλι Ερείκης-Μέλι εκλεκτής ποιότητας από την ορεινή Ολυµπία. Το ΜΕΛΙ ΕΡΕΙΚΗΣ θεωρείται από το ευρύ κοινό ως ένα από τα πιο

Κηρήθρες χ ύτες: Από δικό τους 100% φυσικό κερί.

Μελλισοσµήνη: η εταιρεία διαθέτει παραγωγικά µελίσσια 10 πλαισίων και 5 πλαισίωνπαραφυάδες σε κυψέλες άριστης ποιότητας µε βασίλισσες φετινής χρονιάς φυσικής γονιµοποίησης.

Σήµερα τη σκυτάλη παίρνει η τρίτη γενιά της οικογένειας, Ιωάννης Στεφανόπουλος. Στεφανόπουλος Ιωάννης Γεωπόνος Στεφανόπουλος Αναστάσιος Μελισσοκόµος

E-mail: info@iliakimelissokomia.gr www.iliakimelissokomia.gr Ο αγαπηµένος πατέρας του Γιάννη πάντα στηρίζει την επιχείρηση και δίνει τις πολύτιµες συµβουλές και την βοήθειά του σε όλους τους τοµείς της εταιρείας.

Βασίλισσες Φυσι κής Γονιµοποίησης: ∆ιαθέτουν επιλεγµένες ΒΑΣΙΛΙΣΣΕΣ από τα πιο παραγωγικά τους µελίσσια, φυσικής γονιµοποίησης. Οι παραγγελίες γίνονται κατόπιν συνεννόησης µε τον υπεύθυνο της µονάδας κ. Στεφανόπουλο Ιωάννη.

2013

Μίλτωνος Ιατρίδου 30, Πύργος 2621025290 6947780355 6932732279

τερο µέλι στην αγορά πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά µε αξεπέραστη γεύση. Στο χώρο διατίθενται τα εξής προϊόντα: Πευκόµελο Β.Εύβοιας- Το συγκεκριµένο µέλι είναι εξαιρετικής ποιότητας που προέρχεται από µελιτώδεις εκκρίσεις και παράγεται στα πευκοδάση της Βόρειας Εύβοιας (Αγία Άννα, Προκόπι, Μαντούδι). ∆εν είναι ιδιαίτερα γλυκό για αυτό αρέσει στη γεύση. Είναι µέλι που κρυσταλλώνει δύσκολα. Είναι πλούσιο σε ιχνοστοιχεία, πρωτεΐνες και αµινοξέα. Έχει λιγότερες θερµίδες από τα ανθόµελα. Μέλι Ελάτου Βυτίνας-Το µοναδικό ελληνικό µέλι µε προστα-

25

Βασιλικός Πολτός: Είναι κρεµώδης ουσία που παράγεται από τις µέλισσες ως τροφή για την µελλοντική βασίλισσα. Είναι πλούσια πηγή πρωτεΐνών, αµινοξέων, λιπιδίων, βιταµινών και µεταλλικών στοιχείων. Είναι διαδεδοµένη η αντίληψη ότι έχει ευεργετική επίδραση στον άνθρωπο. Ο ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ βοηθά στο αγγειοκαρδιακό, κυκλοφορικό, γενετικο-ουρητικό, νευρικό και δερµατολογικό σύστηµα. Βοηθά ατην αύξηση της φυσικής, σεξουαλικής και πνευµατικής κατάστασης του ανθρώπου ενώ από τις τελευταίες έρευνες έχει αποδειχθεί ότι έχει από αντιγριπικές εώς και αντικαρκινικές ιδιότητες.

Εξαιρετικά συσκευασµένα προϊόντα άριστης ποιότητας και εξαιρετικής γεύσεις.

Η διαδικασία παραγωγής και επεξεργασίας πραγµατοποιείται κάτω απο άκρως αυστηρές συνθήκες.

Η Ηλειακή Μελισσοκοµία Στεφανόπουλος σας προσφέρει το αγαπηµένο σας προϊόν άµεσα και υπεύθυνα. Κάθε εταιρεία ή κάθε ιδιώτης µπορεί να απολαύσει τα προϊόντα και να τα συµπεριλάβει στις διατροφικές του συνήθειες.

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr

Γύρη: είναι προϊόν που συγκεντρώνουν οι µέλισσες από διάφορα λουλούδια. Είναι η πλουσιότερη φυσική τροφή σε πρωτεϊνες, βιταµίνες, απαραίτητα αµινοξέα, ένζυµα και άλλα χρήσιµα συστατικά για τη διατροφή µας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

26

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Λοµπέλια

Πολυετές ανθόφυτο σε ζεστές περιοχές και ετήσιο στις πιο ψυχρές. Αυτό το είδος δεν θα ξεπεράσει τα 20 εκ. σε ύφος. Συναντάµε ποικιλίες µε µπλε, κόκκινο, ροζ και λευκό χρώµα ανθέων. Ανθοφορεί από τις αρχές του καλοκαιριού µέχρι και τους πρώτους παγετούς του χειµώνα. Ιδανικό για στολισµό χλοοταπήτων και διαδρόµων, αλλά και για φύτευση στη σκιά δέντρων, καθώς και σε γλάστρες ή κρεµάµενα καλάθια, θέλει ηλιόλουστη θέση, αλλά θα αντέξει και την ηµισκιά. Αγαπά την υγρασία και την οργανική ουσία, άρα φυτεύουµε σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου εµπλουτισµένο µε καλά χωνεµένη κοπριά ή κοµπόστ και περλίτη. Ποτίζουµε τακτικά και δεν αφήνουµε το χώµα να στεγνώνει. Λιπαίνουµε µε πλήρες υγρό λίπασµα µία φορά το µήνα για πλούσια ανθοφορία.. Κατηφές

Πρόκειται για το πλέον αγαπητό καλοκαιρινό ανθόφυτο των κηπουρών. Εκτός από την οµορφιά των πορτοκαλοκίτρινων ανθέων του από το καλοκαίρι µέχρι και τους παγετούς του χειµώνα, τον προτιµάµε και για τις ευεργετικές του φυτοπροστατευτικές ιδιότητες φυτεύοντάς τον στο λαχανόκηπο (απωθεί τους νηµατώδεις). Αυτό το είδος κατιφέ δεν θα ξεπεράσει τα 40 εκ. ύψος, απλώνει στο χώρο και αντέχει το ψύχος, αλλά όχι τους παγετούς. Οµορφαίνει τόσο παρτέρια και ανθώνες στον κήπο, όσο και γλάστρες στο µπαλκόνι. Φυτεύουµε σε ηλιόλουστες θέσεις και σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου εµπλουτισµένο µε ελαφρόπετρα για καλύτερη στράγγιση, θέλει τακτικό πότισµα, δηλαδή όποτε αρχίζει να στεγνώνει το χώµα. ∆εν βρέχουµε τα φύλλα, γιατί προσβάλλεται εύκολα από µύκητες. Αφαιρούµε τα άνθη µόλις ξεραίνονται, για παράταση της ανθοφορίας.

Τ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Ολάνθιστα στη ζέστη…

ο καλοκαίρι οδεύει προς το τέλος του, αλλά η φαντασία στα καλοκαιρινά άνθη παραµένει για καιρό ακόµα στο φόρτε της. Οι νικητές σε ζέστη και ξηρασία, αλλά και σε εκτυφλωτική οµορφιά, δεσπόζουν τέτοιες µέρες στους κήπους µας. Τα ολάνθιστα λουλούδια δεν επηρεάζονται από τη µέρα, που πλέον µικραίνει, δεν φοβούνται ακόµα τα κρύα του φθινοπώρου ή του χειµώνα, ίσα-ίσα θα παρατείνουν την ανθοφορία τους για µήνες ακόµα. Κοιτώντας γύρω µας επιλέξαµε κάποια φυτά εντυπωσιασµένοι τόσο από τα έντονα χρώµατα όσο και από την αντοχή τους σε ζέστη και ξηρασία. Έτσι, την προσοχή µας τράβηξαν η πορτουλάκα και ο κατιφές σε αποχρώσεις του κίτρινου. Επίσης, η φωτιά µε τα κατακόκκινα άνθη της, παρέα µε το ωραιόφυλλο µε το πράσινο-φούξια φύλλωµα του. Οι φούξια ταξιανθίες της σελόζιας -σε µορφή σταχυού- θυµίζουν φλαµίνγκο και τα ιώδη άνθη της λοµπέλιας δηµιουργούν µαγικές εικόνες. Ωραιόφυλλο ή Κολεός Αειθαλής θάµνος µε εντυπωσιακό φύλλωµα, όπως µαρτυρεί και το όνοµά του. Στα φυτώρια βρίσκουµε δεκάδες ποικιλίες, σε πληθώρα χρωµατικών συνδυασµών. ∆εν ξεπερνά τα 40 εκ. σε ύφος. Στον κήπο µπορεί να µεταµορφώσει τα παρτέρια που στη σκιά δέντρων, θα ευδοκιµήσει και σε γλάστρα, όπου µπορούµε να το χαιρόµαστε και το χειµώνα, αν το µεταφέρουµε µέσα στο σπίτι. Αντίθετα, σε κήπο καλλιεργείται ως ετήσιο επειδή δεν αντέχει το κρύο. Ευδοκιµεί σε ηλιόλουστη και ηµισκιερή θέση. Αγαπά την οργανική ουσία, γι’ αυτό κατά τη φύτευση σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου ενσωµατώνουµε καλά χωνεµένη κοπριά ή κοµπόστ. Αγαπά την υγρασία, οπότε ποτίζουµε τακτικά και δεν αφήνουµε το χώµα να ξεραθεί. Αφαιρούµε τα άνθη του, για να διατηρούµε πλούσιο το φύλλωµα.

Πορτουλάκα Ετήσιο φυτό που δεν θα ξεπεράσει τα 20 - 30 εκ. σε ύφος. Το συναντάµε τέτοια εποχή ανθισµένο, σε πληθώρα χρωµάτων: κίτρινο, φούξια, κόκκινο, ροζ ή και λιλά. Εµφανίζει εξαιρετική αντοχή στη ζέστη και την ξηρασία, όχι όµως στο κρύο. Γι αυτό το συναντάµε από το καλοκαίρι µέχρι και το φθινόπωρο µε συνεχή ανθοφορία, έως ότου ο υδράργυρος κατέβει στους 10 βαθµούς Κελσίου. Αποτελεί ιδανική επιλογή για βραχόκηπους και πρώτες σειρές παρτεριών, αλλά ευδοκιµεί επίσης σε γλάστρα ή ζαρντινιέρα, θέλει ηλιόλουστη θέση, προστατευµένη από τον αέρα και αντέχει στα παραθαλάσσια µέρη. Φυτεύουµε σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου, προσθέτοντας ελαφρόπετρα για καλύτερη στράγγιση του νερού ποτίσµατος. Ποτίζουµε αφού ξεραθεί το χώµα ήτο έδαφος, µια και αντέχει την ξηρασία. . Σελόζια φλαµίνγκο (Celosia spictata «Flamingo Feather») Μια εντυπωσιακή ποικιλία σελόζιας. Ετήσιο ανθόφυτο του καλοκαιριού, µε χαρακτηριστικά µακριά στελέχη που στην άκρη τους φέρουν φούξια άνθη σε σχήµα σταχυού. Μπορεί να φτάσει και το 1 µέτρο σε ύφος και ανθοφορεί από τα µέσα του καλοκαιριού µέχρι και τα τέλη του φθινοπώρου. Αν-

τέχει τη ζέστη και την ξηρασία, αλλά όχι το κρύο του χειµώνα. Προτιµάµε τις ηλιόλουστες θέσεις, αλλά θα ευδοκιµήσει και στις ηµισκιερές. Φυτεύουµε σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου εµπλουτισµένο µε περλίτη, για καλύτερο αερισµό και διατήρηση της υγρασίας. Ποτίζουµε λίγο πριν στεγνώσει το χώµα. Αν υπερβάλουµε µε το νερό, θα υποφέρει από σήψεις των ριζών του. Φωτιά ή Σάλβια

Ετήσιο ανθόφυτο του θέρους, βαπτισµένο από το έντονο χρώµα του άνθους του, το κόκκινο της φωτιάς. Πλέον βρίσκουµε πληθώρα ποικιλιών και σε άλλα χρώµατα λουλουδιών (λευκό, ροζ ή και µπλε). Ανθοφορεί από τα τέλη της άνοιξης µέχρι και τα πρώτα κρύα του φθινοπώρου. Χρωµατίζει παρτέρια και ανθώνες όταν φυτεύεται οµαδικά, δεν ξεπερνά τα 60 εκ. σε ύψος, ενώ θα ευδοκιµήσει ακόµα και σε γλάστρα ή ζαρντινιέρα στη βεράντα µας. Θέλει ηλιόλουστη θέση, δεν αντέχει το κρύο, αλλά είναι ανθεκτική σε ζέστη και ξηρασία. Φυτεύουµε σε χώµα για φυτά εξωτερικού χώρου, βάζοντας ελαφρόπετρα στον πυθµένα της γλάστρας ή στους λάκκους φύτευσης, για καλύτερη στράγγιση. Ποτίζουµε όποτε στεγνώνει το χώµα και αφαιρούµε τακτικά τα ξεραµένα άνθη, για να βοηθάµε τη νέα ανθοφορία. Κορφολογούµε για πλουσιότερη διακλάδωση, άρα και περισσότερα άνθη.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Τ

Καλοκαιρινοί κίνδυνοι για τα κατοικίδια

ο καλοκαίρι είναι ο ιδανικός χρόνος για να περάσουµε περισσότερο χρόνο µε τα κατοικίδια µας και ειδικά έξω από το σπίτι. Θα πρέπει όµως να προσέχουµε τα ζώα µας τα οποία είναι πιο ευαίσθητα στις υψηλές θερµοκρασίες. ∆ιαβάστε ορισµένους από τους σηµαντικότερους κινδύνους και πώς να προφυλάξετε τα ζώα σας.

Θερµοπληξία ∆εν αφήνουµε ποτέ µα ποτέ το ζώο µας στο αυτοκίνητο, κάτω από τον ήλιο, µε κλειστά παράθυρα. Ακόµα και 5 λεπτά να πεταχτούµε σ ένα µαγαζί, µπορεί να είναι µοιραία για το ζώο µας. Μέσα στο αυτοκίνητο η θερµοκρασία είναι ακόµα υψηλότερη απ’ ότι έξω και αν το ζώο πάθει θερµοπληξία µπορεί να πεθάνει. Παίρνουµε λοιπόν το ζώο µαζί µας ή αφήνουµε ανοιχτή τη µηχανή και το air condition µόνο αν θα λείψουµε πολύ λίγο. Τζόκινγκ-Γυµναστική Όπως ζεσταινόµαστε εµείς οι άνθρωποι το καλοκαίρι και αρχίζουµε να φοράµε ελαφρύτερα ρούχα όταν τρέχουµε, έτσι και ο σκύλος! Σκεφτείτε τη γούνα που έχει πάνω του! Μπορεί να µην σας δείχνουν ότι ενοχλούνται και θα συνεχίσουν να τρέχουν µαζί σας, όµως ο κίνδυνος για την καρδιά τους είναι µεγάλος, καθώς κάνουν υπερπροσπάθεια. Φροντίστε λοιπόν να τρέχετε αργά το απόγευµα εφόσον πέσει ο ήλιος ή νωρίς το πρωί, που δεν έχει ζέστη. Επίσης, µην αφήνετε το σκύλο σας να µπαίνει βαθιά σε χωράφια µε ξερά χόρτα. Μπορεί να µπουν στα µάτια του ή στις πατούσες του ξερά κοµµατάκια που προκαλούν πολύ πόνο και µόλυνση. Το σπίτι του σκύλου Πού κοιµάται ο σκύλος σας; Αν τον έχετε στον κήπο θα πρέπει οπωσδήποτε να βρίσκεται σε σκιερό µέρος. Όχι απλά να έχει σπιτάκι, αλλά το σπιτάκι να είναι κάτω από δέντρο ή υπόστεγο µε επαρκή σκιά σε ακτίνα 4-5 µέτρων. Επίσης, θα πρέπει να έχει άφθονο νερό, στη σκιά για να µην βράζει. Μην αφήνετε το ζώο σας στο µπαλκόνι όσο εσείς λείπετε. Θάλασσα ∆εν αγαπούν όλα τα σκυλιά τη θάλασσα! Μην πιέζετε το σκυλί σας να µπει στο νερό αν δεν το θέλει. Μην τραβάτε το σκύλο σας µέσα στο νερό µε το λουρί του. Βγάλτε το λουρί της βόλτας όταν είστε µες το νερό για να µην µπλεχτεί και πνιγεί. Στη στεριά, φροντίστε να έχει ένα σκιερό µέρος ο σκύλος για να ξεκουραστεί, είτε κάτω από την ξαπλωστρα σας είτε κάτω από οµπρέλα. Προσοχή στην άµµο, µπορεί να κρύβει ψύλλους ή άλλα παράσιτα. Έχετε µια παλιά πετσέτα που να µπορεί να ξαπλώνει ο σκύλος σας.

Αγγελίες – Χαρίζονται

∆είτε µερικά από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου στο χώρο της Συντριάδας στον Πύργο και πάρτε την απόφαση σας… ξέχωρα από αυτά των φωτογραφιών υπάρχουν πάρα πολλά ακόµα σκυλιά όλων των ηλικιών και µεγεθών! Σχεδόν όλα τα σκυλιά µπορείτε να τα δείτε και στο Facebook (κάντε like στην κοινότητα Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου όπου και µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον σύλλογο) Κάποιο από αυτά µπορεί να γίνει δικό σας!

Χαρίζεται το θηλυκό κουταβάκι ηλικίας 3 µηνών, µεσαίου µεγέθους, εµβολιασµένο και αποπαρασιτωµένο.

Χαρίζεται η Νταίζη, 3 µηνών, εµβολιασµένη και αποπαρασιτωµένη.

Χαρίζεται ο Ντόναλντ, 3 µηνών, εµβολιασµένος και αποπαρασιτωµένος.

Χαρίζεται η Ρόζα, 3,5 µηνών, µικρού µεγέθους, εµβολιασµένη και αποπαρασιτωµένη.

Χαρίζεται η Χιονάτη, µικρό προς µεσαίο µέγεθος, εµβολιασµένη και αποπαρασιτωµένη.

Χαρίζεται ο Τζούνιορ, 3 µηνών, µικρό προς µεσαίο µέγεθος, εµβολιασµένος και αποπαρασιτωµένος.

Χαρίζεται ο Λέων, µικρό προς µεσαίο µέγεθος, εµβολιασµένος και αποπαρασιτωµένος.

Χαρίζεται ο Τούλης, µικρό προς µεσαίο µέγεθος, εµβολιασµένος και αποπαρασιτωµένος.

Μην ξεχνάτε να έχετε ένα µπουκάλι νερό και ένα µπολ για το σκύλο. Αντιψυκτικά Πολλά ζώα µπορεί να γλύψουν αντιψυκτικό υγρό που τρέχει από air condition, αυτοκίνητα ή ψυγεία. Τους τραβά η γλυκιά µυρωδιά του. Μπορεί όµως να τα οδηγήσει σε θάνατο καθώς είναι τοξικό. Ελέγχετε τακτικά τα καλώδια των παραπάνω µηχανών και αν υποψιαστείτε δηλητηρίαση µεταφέρετε άµεσα το ζώο σε κτηνίατρο. Έντοµα Καθώς το καλοκαίρι ξυπνούν όλα τα έρποντα και ιπτάµενα έντοµα που κοιµούνταν το χειµώνα, φροντίστε να κάντε µια καλή απολύµανση στο σπίτι σας. Κρατήστε το ζώο µακριά από το φάρµακο για 24 ώρες. Σε περίπτωση που το ζώο σας πρηστεί κάπου, µπορεί να σηµαίνει τσίµπηµα από µέλισσα ή σαρανταποδαρούσα. Επικοινωνήστε µε τον κτηνίατρο σας για να σας προτείνει κάποιο αντιφλεγµονώδες (πχ medrol). Από Μάιο ως Οκτώβριο, ξυπνάνε οι σκνίπες του καλαζάρ. Ψεκάστε το σκύλο σας κάθε βράδυ µε ειδικό sprey πρόληψης και κρατήστε τον σε όσο γίνεται προφυλαγµένο µέρος. Κάντε του εξετάσεις αίµατος κάθε 6 µήνες για να εντοπίσετε τυχόν µόλυνση. Μην ξεχνάτε την αποπαρασίτωση για τσιµπούρια και ψύλλους κάθε 3 µήνες

µε ειδικό sprey ή κολλάρο για να αποφύγετε την ερλιχίωση.

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου ∆ράση για την Παγκόσµια ηµέρα των Κακοποιηµένων Ζώων στην κεντρική πλατεία

Κρατώντας κόκκινα µπαλόνια στο χέρια –που υπενθύµιζαν τα ζώα που έχουν κακοποιηθείµέλη και υποστηρικτές του Φιλοζωικού Συλλόγ ου Πύργου πραγµατοποίησαν µια ακόµα δρά ση το βρα δάκι της περ ασµένης Κυρι ακής

11 Αυγούστου στην κεντρική πλατεία της πόλης µπροστά από το ∆ηµαρχείο. Η συγκεκριµένη δράση ήταν αφιερωµένη στην Παγκόσµι α ηµέρα των Κακοποιηµένων Ζώων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

28

χρονικά Του Γιάννη Νικολόπουλου

Οι … οριζόντιες µεταρρυθµίσεις Η … οριζόντια διοικητική µεταρρύθµιση που επιχειρείται καθ’ απαγόρευση και απαίτηση της τρόικας, αποκαλύπτει καθηµερινά την έκταση και το βάθος του πελατειακού κράτους των Ελλήνων που οικοδοµήθηκε από το «σωτήριον έτος της αλλαγής» 1981 µέχρι το … βασίλεµα της κυβέρνησης της «πράσινης» ανάπτυξης. Η ρουσφετολογία αποτέλεσε το µόνο «κώδικα» λειτουργίας της πολιτικής και της εξουσίας. Το κράτος είχε µετατραπεί σ’ ένα µεγάλο σούπερ µάρκετ στο οποίο επωλούντο αντί ψήφων όλα: αξιώµατα, θέσεις, αξιοκρατία, νοµιµότητα, δηµόσιο συµφέρον… Ο διορισµός των ηµετέρων τουτέστιν: κοµµατικών φρουρών – πράσινων, γαλάζιων και άλλων χρωµάτων – αφισοκολλητών, κουµπάρων, κοµµαταρχών, συγγενών τε και φίλων, ήταν έργο «εθνικό». Οσο ισχυρότεροι ήταν οι πολιτικοί- τόσο περισσότεροι οι διορισµοί. Με ρουσφέτι δινόταν η… θέση και του νεκροθάφτη στα νεκροταφεία! Το ρουσφέτι είναι ελληνική εφεύρεση. Κατάγεται από την Αρχαία Ελλάδα και τη Ρώµη. Η ρουσφετολογία και υποσχεσιολογία, ακόµα και τα σκάνδαλα, είχαν κυρίαρχη… θέση στη δηµόσια ζωή των αρχαίων προγόνων µας. Το αρχαίο κόµµα ήταν περιορισµένο ανάµεσα σε «φίλους» και ηµέτερους, οι δε πολιτικοί ηγέτες επιδίδονταν σε συστηµατική ρουσφετολογία, την οποία επέκρινε ο Πλούταρχος λέγοντας ότι «κατεπαγγέλονται και τα κοινά και τα δηµόσια ταις ιδίαις χάρεσι και σπουδαίς υφιεµένοι». Αγνοούσαν την αξιοκρατία και τη νοµιµότητα. Τοποθετούσαν σε αξιώµατα, πρόσφεραν σε φίλους νοµική υποστήριξη υποθέσεων, εργολαβίες κλπ.

Η «σµίκρυνση» της Ηλείας Μίκρυνε και πληθυσµιακά ή όχι, η Ηλεία; Από τα επίσηµα απογραφικά στοιχεία συνάγεται ότι πράγµατι η «χώρα» που γέννησε το Ολυµπιακό ιδεώδες, που δηµιούργησε πολιτισµό και πρωταγωνιστεί χιλιάδες χρόνια στην ιστορία, µειώθηκε κατά 34.000 κατοίκους. Το 2001 µετρηθείσα βρέθηκε µε 193.300 «µονίµους» πολίτες της. ∆έκα χρόνια αργότερα – απογραφή 2011- ο αριθµός αυτός κατέβηκε στους 139.300. Η… σµίκρυνση αυτή είναι ανησυχητική και εξαιρετικά συζητήσιµη. Είναι γνωστό ότι οι απογραφές δεν αποτυπώνουν µε πληρότητα την πληθυσµιακή εικόνα. Έχουν υπάρξει περιπτώσεις που απογράφηκαν εκατοντάδες ετεροδηµότες στον τόπο της καταγωγής τους και όχι της µόνιµης διαµονής τους. Είχαµε και προφανώς έχουµε και τώρα «µόνιµους» κατοίκους µαϊµούδες. Η απογραφή του 2011, φαίνεται ότι είναι η πιο… αληθινή. Οι 34.000 ελλείποντες Ηλείοι είναι αυτοί που δεν ήρθαν να … µετρηθούν στα χωριά και τις πόλεις που γεννήθηκαν και έζησαν κάποια χρόνια. Η Ηλεία από τους αρχαίους χρόνους είχε σταθερό αριθµό κατοίκων από 140-160.000. ∆εν µίκρυνε εποµένως πληθυσµιακά η Ηλεία µας. Αναπτυξιακά, οικονοµικά, πολιτισµικά και αυτοδιοικητικά «νανοποιήθηκε» δραµατικά και τραγικά.

Η εικόνα του Λουκά στη µονή του Σεπετού

Ο Αύγουστος, είναι ο µήνας της Παναγίας και των Μοναστηριών. Στο πλούσιο, ζωηφόρο χριστιανικό φως του, στη θεϊκή του λαµπρότητα λούζονται τα ιερά καταφύγια της άθλησης, του πνεύµατος και της Ορθοδοξίας. Η Ηλεία έχει 12 Μοναστηριακά ιδρύµατα κατάφορτα από ιστορία και παράδοση. Ενα από αυτά είναι η Μονή Σεπετού Ολυµπίας που ιδρύθηκε το 1100, ως ασκητήριο, στη θέση «Βροντονέρι» της Αλιφείρας και ανήκει στην Ι. Μητρόπολη Τριφυλίας και Ολυµπίας. Εκεί – κατά την παράδοση βρέθηκε η θαυµατουργή εικόνα του Ευαγγελιστή Λουκά, το 1347. Εκεί κτίστηκε η εκκλησία του Αγίου Αντωνίου. Μετά από την κατεδάφισή της η εικόνα «έφυγε» και πήγε απέναντι στον απότοµο βράχο, εκεί που βρίσκεται σήµερα, τοποθετηµένη στη νεόκτιστη εκκλησία. Στη Μονή φυλάσσονται τα λείψανα δώδεκα αγίων. Ως γυναικεία Κοινοβιακή Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου ιδρύθηκε το 1984 µε προεδρικό διάταγµα. Το 1936-1938 λειτούργησε σ’

αυτή Εκκλησιαστική σχολή µε την εποπτεία του τότε Μητροπολίτη Ανδρέα. Η Μονή πανηγυρίζει στις 23 Αυγούστου. Σε πυρκαγιά που έγινε στην Εκ-

κλησία της Μονής το 1915, η εικόνα της Παναγίας βρέθηκε ανάµεσα στις στάχτες, άθικτη!

Η Ελλάδα ζει και… βασιλεύει

Αυξηµένη ήταν η κάθοδος των … µυρίων επισκεπτών, ετεροδηµοτών, περιηγητών και … µαρτύρων του «θρησκευτικού» τουρισµού και στην Ηλεία, το τελευταίο 10ήµερο. Πάντες: πενόµενοι και µη, απολυθέντες, υπό απόλυση, πετσοκοµµένοι οικονοµικά, εν διαθεσιµότητι και µη, µνηµονιακοί και αντιµνηµονιακοί, εξέδραµαν προς τους καλοκαιρινούς παραδείσους της χώρας, διαδηλώνοντας την πίστη τους στο δόγµα : «Τα µπάνια του λαού». Ολα τα νησιά Ιονίου και Αιγαίου πελάγους κυριολεκτικά «βούλιαξαν» από το πλήθος των «προσκυνητών» του ελληνικού γαλάζιου σύµπαντος. Οι κακεντρεχείς και οι µεµψίµοιροι οµφαλοσκόποι, κουνούντες τας κεφαλάς των µίλησαν για »έξοδο πολιορκηµένων» για «µαγική εικόνα» της Ελλάδας της φτώχειας, για «τουρισµοφρένεια»…. Το φαινόµενο πάντως ήταν και παραµένει για ηµέρες ακόµη, κατηγορηµατικό.Η Ελλάδα των διακοπών και των διασκεδάσεων ζει και βασιλεύει στους µνηµονιακούς και υφεσιακούς καιρούς, µε όλες τις δυνάµεις της…

Ο Θουκυδίδης για την ηθική τάξη… Ο Θουκυδίδης, όσο κανείς άλλος από τους αρχαίους συγγραφείς, είναι ο ανατόµος της ανθρώπινης φύσης και δεινός αναλυτής των κοινωνικών φαινοµένων. Αναφερόµενος στο Γ’ Βιβλίο των ιστοριών για την εµφύλια διαµάχη στην Κέρκυρα, κάνει µεταξύ άλλων, την παρακάτω διαπίστωση για την ηθική τάξη των πραγµάτων: Λέει ότι «τας ες σφας αυτούς πιέτεις ου τω θείω νόµω µάλλον εκρατύνοντο ή τω κοινή τι παρανοµήσαι». ∆ηλαδή, την αµοιβαία εµπιστοσύνη δεν την στήριζαν στο θεϊκό νόµο αλλά στην κοινή παρανοµία. Σε διαλυτικούς καιρούς τα καθιερωµένα ερείσµατα, πάνω στα οποία στηρίζεται η κοινωνία καταργούνται και στη θέση τους τοπο-

θετούνται άλλα. Αυτά τα άλλα είναι σαθρά γιατί δεν πλάστηκαν µε υλικό τέτοιο που να εκφράζει ορισµένες θετικές αξίες. Η αλληλεγγύη πηγάζει από άνοµα συµφέροντα, από το «κοινώς παρανοµήσαι». Οταν καταργούνται ορισµένες βασικές αξίες, ηθική τάξη των πραγµάτων διασαλεύεται. Στο όνοµα του κοινού συµφέροντος, είτε αυτό είναι οικονοµικό, είτε ιδεολογικό, γίνονται τα πιο αποτρόπαια εγκλήµατα. Αν δεν υπάρχει µια δεδοµένη τάξη πραγµάτων, ένας «θεϊκός νόµος» τότε η κοινωνία διαλύεται και οι άνθρωποι βιώνουν αλλά δε συµβιώνουν. Ο Θουκυδίδης διαπιστώνει πως «ταύτα γιγνόµενα µεν και αιεί εσόµενα, έως αν κι αυτή φύσις ανθρώπου η».


ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ ΗΤ ΗΣ Η

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6980770473. ΜΑΣ7150 --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ πεντικιούρ, µανικιούρ, τζελ, tips, µη µόνιµο, ονυχοπλαστική. Τηλ.: 6978313621. .ΜΑ7275 --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΖΗΤΑ φύλαξη ηλικιωµένων εσώκλειστη στην περιοχή του Πύργου καθώς και άλλες βοηθητικές εργασίες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6999592354. ΜΑ2673 --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΗΣ µε παιδιά άνεργα, αγόρια ή κορίτσια, για επικερδή εργασία. Τηλ.: 26210-2256181210. ΜΑ2651 --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ από 30 έως 60 ετών για συγκατοίκηση ΜΟΝΙΜΗ στην περιοχή Κρεστένων. Πληρ. τηλ. 6948768331. ΜΑ7122. --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ, στην Ελλάδα 15 χρόνια, ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6979822648. --------------------------------------. ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ ∆ΕΞΙΟΣ απλός, µε µεγάλη εµπειρία, άριστος γνώστης τυπικού κ.λ.π. ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ ΙΕΡΟ ΑΝΑΛΟΓΙΟ. Αµοιβή πολύ χαµηλή, κ. ∆ιονύσης. Τηλ.: 6978164002 – 6986643568. ΜΑ2748 --------------------------------------. ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων στην περιοχή Πύργου και Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 6945518235, 6978944842. ΜΑ2621 --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Σερβία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως χορεύτρια σε club. Τηλ.: 6972472834. ΜΑ2742

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για τουριστικά είδη στο Κατάκολο. Απαραίτητες οι ξένες γλώσσες Γαλλικά ή και Ιταλικά. Πληρ. τηλ.: 6946951740, 26210/41916. ΜΑ7298.

. ΖΗΤΩ ∆ΥΟ ΤΕΧΝΙΤΕΣ µε γενικές οικοδοµικές γνώσεις άρτιες! Πληρ. τηλ. 6983865633, 6944741970. ΜΑ2729

ΕΡΓΑΣΙΑ Π ΡΟ Σ ΦΟ Ρ Α .ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ για barwoman από Club – Ελληνάδικο στην Πάτρα. Εξασφαλισµένη διαµονή. Για πληροφορίες στο τηλέφωνο 6941509933. ΜΑ7295 --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ για τήρηση Γ’ Κατηγορίας βιβλία µε τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία, κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/35686. ΜΑ7468 --------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ εξυπηρέτησης (Μπουφετζήδες) για το κατάστηµα EVEREST Αµαλιάδας. Απαραίτητη προϋπηρεσία και πιστοποιητικό υγείας. Αιτήσεις στο κατάστηµα (EVEREST – Πεζόδροµος Κουρούτας πρωί 11-2).ΜΑ7305. --------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ για στελέχωση εµπ. τµηµάτων, πωλήσεων και marketing στην περιοχή της Ηλείας, µε εύκολο κέρδος για την εταιρία FM . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ GROUP (επώνυµα αρώµατα). Τηλ.: ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ6934394740 ΜΑ7270. ∆ΟΤΑ: Ι.1.Μαραβέλιας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -----------------------------------------διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. .ηµιυπαίθριο Από την Moraitis Project ζητούνται χώρο. για µόνιµη απασχόληση στη 86 Ζά2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές κυνθο νέοι15 καιτ.µ. νέεςηµιυπαίθριο από 25 έως 35 τ.µ. µε ετών για το τµήµα των πωλήσεων χώρο. στις ακόλουθες ειδικότητες: 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 Ξυλεία Μασίφ, Βιοµηχανική, οικοδοτ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και µική τζάκι. Πλακάκια, Είδη υγιεινής, έπιπλα κου4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές ζίνας 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίΧρώµα, µόνωση, στεγάνωση Τζάκι, Θέρµανση Απαραίτητα προσόντα: Εργασιακή εµπειρία σε αντίστοιχο τµήµα Χρήση σχεδιαστικών προγραµµάτων ∆ίπλωµα οδήγησης σε καλή τιµή, α’ ορόφου Αγγλικά στη Ζαχάρω Ηλείας. ΓιαΠληρ. αποστολη βιογραφικών: τηλ. 27610/23819, info@moraitishome.com 6946712684. ΜΑ2219 Tel: 2695045117 Fax: 2695023741 Υπεύθυνος επικοινωνίας: Μωραΐτης Ελευθέριος ---------------------------------------.. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6986321251. ΜΑ2622 --------------------------------------οικοδοµήσιµο στην πε. ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ριοχή Αγ. Γεωργίου (τουΖΗΤΑΕΙ ΚΟΠΕΛΕΣ για εργασία. λάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 26220/28005. ΜΑ2623

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑΣ4448

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

βαψίµατα, µερεµέτια, γκρεµίσµατα, σοβατίσµατα, καθαρισµούς κ.λ.π.. Τιµές λογικές – συνέπεια. Κος ∆ηµήτρης ΜΑ2660 ή 3.3006932140918. τ.µ. στην περιοχή

το µισό Καλακέικα επί του δρόµου, άρτιο, οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. από την είσοδο Ξεν. AL. ΝΕΑ/ΝΕΟΣ DEMAR). Πληρ. τηλ. µε6936868697. καλή γνώση Αγγλικών και ΙταλιΜΑ2156

κών ΖΗΤΕΙΤΑΙ από την KATAKOLO YACHT για εργασία. Περιοχή: Λιµάνι Κατακόλου. Πληροφορίες τηλ. 6932215558. Αποστολή βιογραφικών: info@katakoloyacht.gr.ΜΑ2725

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ

Σ Υ ΝΟ Ι Κ Ε ΣΙ Α

. ΝΕΟΣ ΣΟΒΑΡΟΣ από Αθήνα 24 ετών ΖΗΤΑΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ µε νεαρά για να οµορφύνει το καλοκαίρι του και ίσως τους χειµώνες Πέµπτη 7 Ιουλίου 2011 του. Τηλ. 6947637257. ΜΑ2631

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

από 30 έως 60 ετών για συγκατοίκηση ΜΟΝΙΜΗ στην περιοχή Κρεστένων. Πληρ. τηλ. 6948768331. ΜΑ7122.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 6976936392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

στο Ξηραντήριο στο Φλόκα. Θα προτιµηθούν από την γύρω περιοχή. Πληρ. τηλ. 6944588188. ΜΑ2727

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ²

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΣΠΙΤΙΑΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

θριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. επιχείρηση 694455305-7 . Όποια ζητά ΜΑΣ3875 αντίστοιχη ειδικότητα ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑνα επικοινωνήσει µε τα ΤΟΙΚΙΑ 130 6972449680 τ.µ. µε αυλή τηλέφωνα στην Αγκινάρα Γαστούνης.

ΦΟΥΡΝΑΡΗΣ µε 18 χρόνια εµπειρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

κ. Γιάννη, 6984571382.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΖΗΤΕΙΤΑΙ

διαµπερές 100 τ.µ. στον 1ο όροφο, 28ης Οκτωβρίου 40, κατάλληλο και για επαγγελµατική πτυχιούχος ΑΕΙ ήστέγη. ΤΕΙ Τιµή 73.000. Πληρ. τηλ. για χειρισµό κάµερας. 6984572210. ΜΑ2208

ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

Πληρ. τηλ. 26210/22549.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε στη ∆άφνη ΖΗΤΕΙΤΑΙ Αµαλιάδας ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ µονοκατοικία 113µ2 του

για µόνιµηεντός εργασία οικοπέδου στα Λεχαινά. 1995 Απαραίτητο προσόν η γνώση ξένης 380µ2,, κατά σε άριστη γλώσσας προτίµησηκατάΓερµανικών. σταση. Τιµή ευκαιρίας Αποστολή βιογραφικών στο FAX: 65.000 . Πληρ. Τηλ. 26230/29170.

Μ ΑΘΗ Μ ΑΤΑ

Πληρ. τηλ. 6944996051, 6930436728. ΜΑ2180 --------------------------------µε µεταπτυχιακές σπου.. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. δές και εξειδίκευση στην ΕιδικήαυτόΑγωγή, σε καλή κατάσταση, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα παιδιά νοµη θέρµανση.Αγγλικών Πληρ.σεαπόκαι ενήλικους, τιµές προσιτές. Τηλ.: γευµα 6 έως 7.30 στο τηλ. 6984611076.ΜΑ7220.στον Πύργο. 6980340153, -------------------------------------ΜΑ2174

. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ παραδίδει σε παιδιά – ενήλικες, όλα τα .µαθήµατα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣεπίπεδα. Πληρ. 6947776058, ΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στοτηλ. Καβούρι στην πρώτη σειρά µε θέα τη θά6983468489. λασσα, τρία υπνοδωµάτια, µε-----------------------------------γάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ πτυχιού60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. χος Γερµανικής Φιλολογίας Αθηνών µε ΜΑ2240 6944944158. σπουδές στο εξωτερικό και µεταπτυχιακά -------------------------------παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα στον χώρο σας. Πληρ. τηλ. 6980141056. ΜΑ2709 . ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ σε θέµατα αγωγής και εκπαίδευσης ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε παιδιά µε εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ στους γονείς τους, µε στόχο την κοινωνική και σχολική προσαρµογή. Τηλ. επικοινωνίας: Στεφανοπούλου 9, 6972674993. ΜΑ2743

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (FLE) . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ νοµη θέρµανση στον Πύργο.

για όλατηλ. τα διπλώµατα γαλΠληρ. 26210/28050, ΜΑ2241 6945391440. λικών. Προσιτές τιµές από --------------------------------5-10 ευρώ την ώρα. Τηλ.: . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΜΑ2744 6982094415. ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή, µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ. τηλ. 6938848098. --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόΑΘ ΗΓΗΤφως ΡΙΑ– γεπεδοΚ στη Σπιάτζα, ώτρηση ευκαιρίας. απόφοιτησε τουτιµή Καποδιστριακού Πληρ. τηλ. 6979336300. Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου και προετοιµασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τηλ. 6981445968. ΜΑ7217

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Πύργος. Τηλ. .Χ ΗΜ26210 ΙΚΟΣ ΜΑΣ469 ιδι23000 και 28028, κιν. 6972860928. µε εµπειρία στην παράδοση

αιτέρων µαθηµάτων, αναλαµβάνει µαθητές Γυµνασίου και . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Λυκείου σ’ όλα τα θετικά µαθήµατα. ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ δυνατότητα ταχύρρυθΚΟΠΕΛΕΣ Ελληνίδες νεαρής ηλι- τηςΥπάρχει 40, 60, 131 τ.µ. επί πλατείας Ξυστρή, µων θερινών µαθηµάτων. Τιµές κίας για καφετέρια στην Νέα Μα1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς πολύ προσιτές. Υπάρχουν σοβανολάδα, µισθός ικανοποιητικός, ηµιυπαίθριους και χωρίςρές ΦΠΑ, πολυτελούς συστάσεις. Πληρ. τηλ. προσφέρεται διαµονή –διαµπερή φαγητό. κατασκευής, από οικοπεδούχο. 6986536106. ΜΑ2043 Τηλ.: 6979638036.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΜΑΣ5491

6977663366. ΜΑΣ2973

. ΓΝΑΘΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΕΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ

6,5πτυχίο και 3,5 στρεµ.ωςστο δρόµο µε ΤΕΙ/ΑΕΙ, βοηθός σε Αγ. Γεωργίου - ιατρείο Λαστεΐκων. γναθοχειρουργικό στον Πληρ. τηλ. 6976161091 ή Πύργο. 210/ 8049164 Προϋπηρεσία θα συνεκτιµηθεί. ή 6977616176.ΜΑ8669. Πληροφορίες 6940409071. ΜΑ2628

ΜΑ2004


ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΡΙΑ

µπάνια, συναγερµός, air condition. νεόδµητο κτήριο,και πλήρως εξοπλισµένες, µικρή τηλεόραση γραφείο. Επίσης στην --------------------------------------------πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. δοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 693220630 ροφορίεςΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ κος Καραγιάννης, τηλ. 6947304110. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ Σκουφά 13 και Ρήγα άνωθεν ίδια πολυκατοικία ∆ΥΑΡΙΦεραίου, στον 2ο όροφο, αυ- . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Πληρ. τηλ. 6974028779. Τιµή 230 ευρώ. ΜΑ1064 στα Λέτρινα Σπιάτζας. τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµ Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Τιµή συζητήΜΑ1542 φαρµακείου. Πληρ.ηλιακός. τηλ. 6944448046, γωνιακό 85 τ.µ., ισόγειο, ηµιυπόγειο τόνοµη θέρµανση, Πληρ. τηλ. στην Αγ. Γεωργίου (πλ. Ρηγόπουλου κο- ΜΑ1824 ΠΜΑΣ9032 ΑΤΡΙΣ85Κυριακή 18 Αυγούστου 2013 σιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. σιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ1542 --------------------------------------------------------Πληρ. τηλ. 6932662476. ΜΑ1955 6981464533. ΜΑ1961 τόπουλα) και µε κήπο 50 µ². Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------26210/31525 και 6944717094. ΜΑ1202 τ.µ. µε εσωτερική σκάλα και WC µε εξω. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. σε -------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, 26210/35708. ΜΑ1863 1,5 στρέµµα οικόπεδο µε ελιές και πορτο- τερικό χώρο πεζοδροµίου 150 τ.µ. (τιµή . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡ- ------------------------------------------------ΑΜΑΛΙΑ∆Α 25ηςΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ Μαρτίου 46, νεόδµητη 3ΑΡΙ, µε αυτόνοµη θέρµανση στην Ποκαλιές, κοντά στο Επιτάλιο. Πληρ. τηλ. λογική) στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. ΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. νεόδµητης(STUDIO) οικοδοµής, -------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 50 ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επι- σειδώνος 32 στην περιοχή Λιθαράκια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6971908335.ΜΑ1732. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα και για 6973495487. ΜΑ1207 4ου ΤΕΙ (πάροδος . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 93 τ.µ. στον Πύργο τ.µ., ορόφου, 1ου, 1 υ/δ,πλησίον κατασκευή ’07, µπάνιο,Φωαυ- πλωµένο τηλ. 6945591763. ΜΑ1832 ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση, Πληρ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 ΣΤΡΕΜ. -------------------------------------------κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κίωνος), αυτόνοµη θέρµανση, air condiεπί της οδού Γιαννιτσών 24, 5ος όροφος µε τόνοµη θέρµανση, ηλεκτρικά παράθυρα, ισόγειο, µε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή Ροφιά, γωνιακό επί ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παιtion, κοινόχρηστα. Πληρ. τζάκι, ηλιακό θερµοσίφωνα, airΠύργου. cool, καιΤιµή απο- κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή πόρταχαµηλά ασφαλείας, τιµή 250 ευρώ. Πληρ.τηλ. τηλ. πλησίον Α’ Νεκροταφείου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο του ενδυµάτων δρόµου, αρδευτικό, καλλιεργή1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 δικών σε πολύ καλή τιµή σε θήκη. ευρώ. Πληρ. κ.Πληρ. Βασίλη, τηλ. τηλ. 6937317310. 6947374393. ΜΑ1957 6937/352002. MA1248 270 6944880083. ΜΑΣ5376 σιµο, τιµή συζητήσιµη. Πληροφοστο κέντρο του Κατακόλου 2.30 -------------------------------------------------κεντρικό σηµείο του Πύργου. Τηλ. επικοι-------------------------------------------------------------------------------------------ΜΑΣ690 ρίες στα τηλέφωνα 26210/20471 ----------------------------------------------τ.µ., αµφιθεατρικό, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗκατάλληλο (Κοµµωτήριοκ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο50 κέντρο . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τ.µ. ------------------------------------------------νωνίας 6973762588. στον Πύργο (Παπαφλέσσα 28α, έναντι παλ. ριεςΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 40 τ.µ., επιπλωµένες, χωρίς κοινόχρηστα πρωινές ώρες και . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: στο ΚΟΥΡΟΥΤΑ, περιοχή πολι1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩ- . ΠΩΛΕΙΤΑΙ για επαγγελµατική χρήση. Τιµή83ε κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6981442 2 ΤΡΙΑΡΙΑ 96 του Πύργου, Πατρόκλου 6, 32 τ.µ., 2ου ορό- . ΠΥΡΓΟΣ: ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 2 δωµάτια, αυτονοµία ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ -------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι οροφοδιαµε το νερόΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δώρο, στο κέντρο Πύργου ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΝΕ- του Γυµνασίου Αρρένων). – θάλασσα, 6948720024.ΜΑ641. ΛΕΙΤΑΙ χώρος καταστηµάτων 120 τ.µ. ισό-Άριστη τεία,διαρρύθµιση 2 χλµ. από τη ΜΟΝΟMA1141 τ.µ., 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, καιρίας. Τηλ. επικοινωνία το ένα ισόγειο και 1ος όροφος, χωρίς φου, αυτόνοµη θέρµανση,µεγάλα, aircondition, µε .τ.µ. θέρµανσης, µπαλκόνια air conκοντά στο ΤΕΙ, µε κλιµατισµό, αυτόνοµη θέρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ µερισµα 190 ευρώ (κουζίνα, µπάνιο, κα- ΒΙΒΛΙΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ (55 βεράντα θέατ.µ. –µεγάλο φρεσκοβαµµένο. Πληρ. τηλ. ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 50 όλο πρόσοψη 20 µ. µε µήκος, ΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωµένη 300 τ.µ.απόσυν 6973013424, 6934119191.ΜΑ150 3)∆ΥΑΡΙ 55--------------------------------------------------------τ.µ. Πληρ. τηλ. 6947800302, κοινόχρηστα µε Πληρ. αυτόνοµη και γειο, όλες τιςΑγίου ηλεκτρικές συσκευές, ή χωρίς Ο∆ΜΗΤΟ dition, ∆ηµητρίου 22, 4οςµεόροφος. µανση. τηλ.θέρµανση 6972235872. θιστικό, κρεββατοκάµερα, διαµπερέςσεµεχαµηλή τιµή. 6972604452, 6940688085. ΜΑ2682 ορόφου, υπερυψωµένα, χωρίς ΜΑ7571 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ Α πεζοδρόµιο, κοντά στο κέντρο µε υπόγειο στο Κατάκολο στο νέο δρόµο Νο κατοικήσιµη χειµώνα – καλοκαίρι τρεις ανεξάρτητες επιπλωµένες γκαρ- ΠΩΛΕΙΟ «ΦΙΛΟΚΑΛΙΑ» χώρο1ου για-----------------------------------------πάρκινγκ, Αλφειού 50, κο Χρήστο. έπιπλα.τηλ. Πληρ. τηλ. ΜΑ1950 6973684977, τ.µ.) Πληρ. 6944948294. Πύργος. ΜΑΣ1862 µεγαλα µπακλόνια και αυτόνοµη θέρµανση ΚΙΝΗΤΩΝ µε όλο τον σύγχρονο εξοπλ --------------------------------------και πατάρι καινούριο, κατάλληλο για όλα τα κοινόχρηστα. ∆εκτές οι προτάσεις για Πληρ. τηλ. 26210/23089, κιν. 19, µπροστά από το VAVARIA το .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 22τ.µ. και µε καλοριφέρ και τζάκι,εντός τιµή οικοπέπροσονιέρες 35 τ.µ., έκταση, Πληρ. τηλ. 6977085246. ΜΑ1180 6975856745. MA1250 ----------------------------------------------------------------------------------------Πληρ. τηλ. 2621029020, του. Εξασφαλισµένη πελατεία, όπισθεν ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ επαγγέλµατα, για κατάστηµα τροφίπερίοδο. Τηλ. Μεσιτικό 2ΑΡΙ 57τ.µ. Πλήθωνος 3, 1ου ορόφου, σε και- ιδανικό 6938068980. 6978518149 ξενοδοχείο, 50 µέτρα από τη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ θά-----------------------------------------------σιτή4επιπλωµένο λόγω υγείας. µε Πληρ. τηλ. δου, στρεµµάτων δέντρα και .-----------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (πλ. καλοκαιρινή . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ λών ΟΑΕ∆ Πύργου. Πληρ. τηλ.ΤΡΙΑΡΙ 69721733 ΜΑΣ5461 ήπολυκατάστηµα µη, µε αυτόνοµη ισόγειο, µε νούρια πολυκατοικία, Τηλ.: µων. Άριστο µεγάλων Στούµπανου, 26220/24550 και Πύργο. λασσα, µεγιαµεγάλες βεράντες και θέρµανση, ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙAστον στην . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωΝοµαρχίας) Μανωλοπούλου στον γραφείο 6985670069.ΜΑ492. οπωροφόρα, αυτονοµία, γεώτρηση, άρτια και οικοδοµήσιµα στοΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 10ο ----------------------------------------------6976038102. ΜΑ7196 . ΠΥΡΓΟΣ: στη ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες 1ου ορόφου, 90 επιχειρήσεων. ∆υνατότητα να χωριστεί σε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Α’ Νεκροκινητό 6973055992. Αρχιµήδους και Κοκκίνου στον Πύργο. Πληρ. µένη χωρίς κοινόχρηστα, θέρµανση, air conµεγάλο κήπο περιφραγµένο για . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Πύργο κοινόχρηυγραέριο, αυτόµατο .ΠΥΡΓΟΣ: πότισµα, πάρχλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆ε-µε . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (Πρατήριο ------------------------------------------από 150επιπλωµένη, ευρώ, δυάριαχωρίς από 170 ευρώ, τριάρια ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA στην 80 ή 40 τ.µ. Μικρό ενοίκιοΠύργου. και σε χαµηλή ταφείου Τιµή 220 ευρώ. Πληρ. τηλ. τ.µ., 4όροφης πολυκατοικίας µε αυτό-Κ τηλ. 26210/34465, 6936119098.ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΜΑΣ5086 dition.220 Πληρ. τηλ. 6978582809. MA1251 στα. Τιµήευρώ 200τεσσάρια ευρώ. και Πληρ. τηλ. τους καλοκαιρινούς µήνες ή και χωρητικότητα 80 θέσεων Εσωτερικών κτέςστον µόνοΠύργο. σοβαρές προτάσεις.και . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ σεπώλησης. νεόδαπό 5άρια από ------------------------------------------------220 κινγκ. Τιµή 199.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. µων –ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πλυντήριο), ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ πλήρως εξοπλισµ Αρχιµήδους και Κοκκίνου Πληρ. τιµή Πληρ. τηλ. 6936496522. 6944880083. ΜΑΣ690 ΠΥΡΓΟΣ:.ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙνοµη θέρµανση, διαµπερές, ηλιόλουµητο κτήριο, πλήρως εξοπλισµένες,όλο Σκουφά Πληρ. 6976555283. ευρώ σε όλες6941686354. τις περιοχές ΜΑ1834 του Πύργου και σε 26210/33919, το χρόνο. Πληρ. τηλ. χωρίς από στον Πσ θέσεωντηλ. εξωτερικού χώρου. Πλήρης 6972016020. ΜΑ1895 τηλ. 26210/34465, 20 6936119098. ΜΑΣ5086 5.360δέσµευση τ.µ. άρτιο καιεταιρεία, οικοδοµήσιµο -------------------------------------------------------------------------------------------------ΣΜΑ 5ου 42 Φεραίου, τ.µ. (επιπλωµένο) 13ορόφου, και Ρήγα άνωθεν φαρµακείου. αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑστο, ανατολικό µε θερµοµπόιλερ και -------------------------------------------------Ηλείας. Λόγω αναχώρησης στο εξωτε 6980979406 εξοπλισµός και σε αρίστη κατάσταση -------. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ καιΠληρ. τηλ. 6944448046, ΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς στο τηλ.210/5721928, 6945336915. MA1 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕ- στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 40 ΤΑΣΤΗΜΑ 70µ², πατάρι, υπόγειο στην κεν- . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973908293. ασανσέρ. Πληροφορίες Πληρ. τηλ. νούρια 54 & 58 τ.µ. σε νεόκτιστη οικοδοµή, 6981464533.ΜΑ1961. Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23τ.µ. στον όροφο Μαγνησίας 5.τηλ. . 3ο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ --------------------------------------------------------ΓΑΛΗ 2 .ΧΩΡΩΝ, καθιστικό, υπνοδωµάπανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιέ 6979074061, 6981769813.ΜΑ7419. (εντός της πόλης Πύργου) 100 τ.µ. µε ΜΑ1934 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ -.ΚΥΛΛΗΝΗ – ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕ----------------------------------------------τρική πλατεία Πύργου Λετρίνων χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση στο . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙΤιµή ΕΣΤΙΑΤΟ β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε κρεβατοκά∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ τιο, χωρίςΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ κοινόχρηστα, επιπλωµένη, µε 6945419522 ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., ΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ., καινούριο, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ STUDIOS – ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ Μόνο σοβαρές προτάσεις. συζητ -----------------------------------------(πεζόδροµος), έναντι ψηστ. ΒΑΣΙΛΗΣ».Επίσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κέντρο του«ΟΠύργου. --------------------------------------------Πίτσα, καφέ, delivery, κοινωνικές εκδηλώ 2ου 84µ² ορόφου διαµπερές, επί των πατάρι Πετροπούλου 10 γ) κα- µε αυτόνοµη κλιµατισµό στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ΕΚΤΑΣΗ 9 ΣΤΡΕΜ.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µαρα,Τ. σαλοτραπεζαρία, WC, πλήρως επιπλωµένες, µε κλιµατισµό, σε νεοαΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΠληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ1085 ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI πλησίον ΙΚΑ, στο κέντρο του Πύργου, κοντά στα στην ίδια οικοδοµή & 1 επιπλωµένο διαµέρισιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ903 οδώνθέρµανση, Πατρόκλου καιτο17µ² ∆εληγιάννη parking, full εξοπλισµός, άριστη τοποθ . ΤΑΒΕΡΝΑ Β. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΠΩΛΕΙτάστηµα 70µ² µε πατάρι Εθνικής θέα λιµάνι, βεράντα 100 τ.µ., νεγειρόµενη πολυκατοικία, επί της οδού Κουν6974936734. στη νέα εθνική οδό Πατρών – ΓΕΙΟ Πύρκατοικίας, αρίστης το κα2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµσµα 54 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6978204610.ΜΑ7354 23, σκέπαστρο Πύργος. 40 Πληρ. τηλ.ευρώ ----------------------------------------------ΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένες, χωρίςEurobank προοπτικές µεγάλες. Εξασφαλείστε µέ τ.µ.,6938630035 τιµή 230 µεα)εµφανή τουριώτη (πλησίον καταστήµατος ΤΑΙγου.στη Πληρ. τηλ.διώροφης διαµέρισµα 145 τ.µ., ---------------------------------------------Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πληρ. Μυρσίνη. τηλ. 6977413105. 6932291818, 26210/27419. MA1131 σεζόν,µένο, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ---------------------------------------επιπλωµένο µε ΚΕΝΤΡΙΚΟ κουζίνα, ψυγείο, ------------------------------------------κοινόχρηστα και χωρίς λογαριασµό τασκευής, µε δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι, σας. Ελέξτε το από κοντά. Σοβαρές πρ ου κεραµοσκεπή για καλοκαιρινή τιµή 350 ΜΑ2735 οδού Πατρών). Τηλ: 6947938916. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟ- κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 3 ορφ., τριών προσόψεων, πολύ ΜΑ1956 6978091854. ΣΤΗΜΑ 77µ² (δυνατότητα χωρισµού) πλα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 100τ.µ. µε αυτόνοµη µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 60 τ.µ., 88 τ.µ. ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/92064, 6976827003. σεις.κουζίνα, Πληρ. τηλ. µπάνιο, 6955528861.µεMA1243 --------------------------------------νερού,οροφοδιαµέρισµα κατάλληλες για φοιτητές. ΤΡΙΑΡΙ τραπεζαρία, µεγάΝΙΕΡΑ (κουζίνα, -----------------------------------------------φωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, τζάκι,--------------------------------------------κέντρο του Πύργου, τεία Ηφαίστου 29, πλησίον έναντι Φούρνου∆εξαµενής. θέρµανση, στα Λιθαράκια. Τηλ.: ΜΑ7291 Συγγρού 17, Εµποριπεριοχή Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου Πληρ. τηλ. 6948834571. 3ος όροφος, διαµπερές, σε άριστη λες βεράντες γύρωθεν, διαθέτει αυτόµπάνιο, καθιστικό,κρεββατοκάµερα, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, . ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ σε εξαιρετική κής Τράπεζας και Παπανδρέου – 26210/33838, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. επιπλωµένη, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς 6938621007, 6977741940. ΜΑ7265 6945215770.ΜΑ2059. διαµπερές µε µεγαλα και αυ-24 και νοµη θέρµανση, µπόιλερ, κλιµατισµό, κατάσταση, 1 και 28ης 2 µπάνια, Κοκκίνου δωµάτιο-------------------------------------------υπηρεσίας, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ6945904242, ΕΠΙΠΛΩβ) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ου MAΣ1171 ορόφου φρεκοινόχρηστα, Αγ. µπακλόνια Χαραλάµπους 6934606061. θέσηΖΗΤΩ στην καρδιά του Πύργου. Σίγουρη ΕΝΟΙΚΙΑΣΩ ΝΑ ----------------------------------------------ΜΕΝΗ - 42τ.µ., 2ος όροφος πλήρως εξοπλι- Με a/c και τα δύο. Πληρ. τόνοµη θέρµανση Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό ΜΑ2737 Κοραή, Πύργος. Τηλ: 6976444087. τέντες, δενδροσκοβαµένη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ: ∆ΥΟ επένδυση. Σοβαρές1)προτάσεις. Best & εντός περιφραγµένου . ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΟκτωβρίου, 2ΑΡΙ 3ος δίπλα όρο- στη. Μητρόπολη, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ σµένη, ανεξάρτητη, χωρίς κοινόχρηστα, ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ --------------------------------------2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 αέριο.τιµή Κατάλληλο και∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ για επαγγελτηλ. 26210/25011, 6932924343, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 94 τ.µ. περίβολου στα Γρανιτσέικα και επί της σε ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τηλ.: 70 τ.µ., 1ου και 3ου ορόφου, φος, αυτονοµία θέρµανσης, καινούριο, Σισίνη Glamourus, τηλ. 210/7486005 και ηλιακός, AC, πλυντήριο, αυτόνοµη θέρµανση, . ΠΥΡΓΟΣ. .ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ∆ΙΑΜΕΡΙ-διαµπερές ποτιστικά εκτάσεως από 20 έως --------------------------------------------ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 6938990613. ΜΑΣ1128 µατική στέγη6951707589. δικηγόρων, γιατρών στονµεγάλο, 2ο όροφο, Γερµανού διαµπερή, θωρακισµένη πόρτα, air condition, κοινοτικής οδού Γρανιτσεΐκων – Σκου75, περιοχή Ανεµόµυλος. Τηλ.: 6976958747. ΜΑ1944 2621025355, µπαλκόνι parking, κ.α. Μιχαλακοπούλου 6947040427. 30µ² επιπλωµένο, Πατρών και Ζακύν200 στρέµµατα, στην περιοχή από .ΣΜΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, καικ.λπ, µε δυνατότηταθερµοσυσσωρευτές. συστέγασης στηνκαλό Αµαλιάδα µε 3 άδειες σε λε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46 τ.µ. Αποτελείται δύο κρε31, Πύργος. Πληρ.από τηλ.: 6970444531. ΜΑ7348. ΜΑ2738 σε και ήσυχο περιβάλθου,ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ β) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 42µ² Μαγνησίας 5 µε36, Πύργος. Αρχαία Ολυµπία µέχρι το ροχωρίου, Κατάνούρια Παπαφλέσσα τουλάχιστον τριών επαγγελµατιών. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα βατοκάµαρες, σαλοτραπεζαρία – µεστο 2οεπιπλωµένη, όροφο, 2 µπαλκόνια, αυτό-20 τουργία. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τη 2) ΣΤΟΥΝΤΙΟ 15 τ.µ., µε WC, κατάλληλα για A/C. λον. Πληρ. τηλ. 26210/41430, 96385 και κολο. Τηλ. επικοινωνίας (έναντι Πανεµπορικής). Πληρ. τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Μεγάλες ευκολίες πληρωµής. και µπάνιο, όλα πλήρως θέρµανση, επιπλωµένο, δωγια κατάστηµα και –οποιαδήπ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΝΕΟΚΤΙΣΤΗ ΚΑγ) νοµη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40µ² Εθν. Αντιστάσεως. δ)γάλη κουζίνα κατοικία ήΤηλ. επαγγελµατική στέγη. 6937779828, ώρεςή 18.00 21.00 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ οροφοδιαµέρισµα, 6945607119. ΜΑ2619 ΜΑ510 6973371752. 26210/33612. ΜΑ1967 τηλέφ.µε 6945-107182 ΜΑ967 Αποκλείονται αλλοδαποί, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ²internet, µε πατάριχαµηλά 84µ², Τάκη ΤΟΙΚΙΑ Πε-επιπλωµένα. ρεάν ασύρµατο τηλ. 6974432763, 90 τ.µ., Για 1οςπληροφ. όροφος,στο γωνιακή χρήση στην κεντρική πλατεία Πύρ δευτέρου ορόφου, επιπλωµένο, πλήρως ανα-----------------------------------------------τροπούλου ενιαίο ή Πληρ. και µεµονωµένα. 26210/22346. MA1208απεριόριστη θέα κοινόχρηστα. τηλ. Πληρ. ώρες 9.00 πρ. – 2.00 µεσ.ΜΑ2642 ιδιόκτητη ταράτσα, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ καινισµένο, κουζίνα, σαλόνι, ενιαίος χώρος, Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 6938630035, 6945419522, .τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟ∆Υ ΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σκαφιδιά 6973395041. -----------------------------------------------(600 ευρώ ανά τ.µ.) στην οδόΑΚατακόδιαµπερές, µε µεγάλες βεράντες γύρω – ∆ΥΑΡΙ τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376ΜΙΚΡΗ 6979002206.ΜΑΣ9280. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49µ² ΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., 1ου ορόφου απέναντι ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ πλήρως εξοπλισµένη, θέα . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ λου. Πληρ. τηλ. 6971908335. ΜΑ1823 . γύρω, τζάκι και αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: ----------------------------------------------Η ξενοδοχειακή αλυσίδα ----------------------------------------------στην Τσαλδάρη 19, α’80 ορόφου. από το ΤΕΙ Πύργου, επιπλωµένη µε αυ. ΠΥΡΓΟΣ τ.µ. µε αυτόνοµηεπίθέρµανση. Πληρ. τηλ. (48 θάλασσα, του κεντρικού δρόµου τ.µ.). µέτρα από ήτην παραλία, . ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ή ΦΟΙΤΗΤΗ-ΡΙΑ 6999865161. ΜΑ2739 ----------------------------------------------.100 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ INTERNET CAFE σ τόνοµη θέρµανση air condition. Πληρ. τηλ. 26210/28978, κιν. 26230/54723. Aldemar Hotels & Spa, ..ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΟ ∆ΥΑΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ουκαι ορόφου, στο κέντρο του 6948940333, ΜΑ2723 ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙεβδοµαδιαίως, µηνιαίως ήΠύργου. όλο το χρόνο. Πληρ. τηλ. 6995364571. ΜΑ1852 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στο κέντρο του Πληρ. τη οδό Κανάρη 10 Πληρ. τηλ. 6936830352. ΜΑ1968 ΡΙΑ σε καινούρια πολυκατοικία. βεΠύργου 30 τ.µ., επάνω από Βιβλιοπωλείο ΜΑ1874 6937150308. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο 2ο --------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ θέρ- Μεγάλες ΣΜΑ 3ΑΡΙ ισόγειο µε αυτόνοµη ∆ιαθέτει καταστήµατα Τηλ.: 6932338850. ΜΑ7261 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1ο 100 ΜΑΣ5240 τ.µ. µε πατάρ ΚΟΡΚΟΛΗ. Πλήρως επιπλωµένη, A/R –TV- IN-στον ράντες, ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ φωτεινά, αυτόνοµη θέρµανση και 6979707100. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, Α’ ορό2ο όροφο, διαµπερές σε καιτ.µ. στην Τάκη Πετροπούλου, µανση και τζάκι, Ποσειδώνος 35 στα όροφο, 110 TERNET- ψυγείο- κουζίνα. Ανατολική, µεγάλο . ΠΩΛΕΙΤΑΙ προς ενοικίαση λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932287405. τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, για -----------------------------------------------πρώτη φου, 85 τ.µ., ανακαινισµένο και επιπλωµένο νούρια οικοδοµή, µε αυτόνοµη Λιθαράκια στον Πύργο. Πληρ.θέρτηλ. 3 υπνοδωµατίων, διαµπερές µε αυτόνοµη µπαλκόνι, επάνω από θέατρο ΑΠΟΛΛΩΝ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε ΜΑ2722 φορά επί της οδού ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2ο 142 τ.µ. µε πατάρ (κοσµηµατοπωλείο & ειδή δώρων) και 2) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ 85 τ.µ.,Κοκκίνου στην και. Πλήµανση. Πληροφορίες τηλ. ήσυχο διαµέρισµα µε απεριόριστη θέα, φρε26210/34427, 6938621007. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ηµιτελές 300 τ.µ. σε δύοπλατεία ορόφους και κήπο 85 τ.µ., ----------------------------------------------- θέρµανση. Πληρ. 2ΑΡΙ τηλ.ξενοδοχείων 26210/71181, θωνος 3, ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 70µ² διαµπερές Κρεστένων, οδός Ξενοφώντος. Πληρ. τ.µ. 2 κρεβατοκάµαρες, αυτόεντός των πολυτελών ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 51µ², σκοβαµµένη, χωρίς κοινόχρηστα (ελάχιστα). 6982518245. ΜΑ1235 -----------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑVillage β’ όροφος, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25µ², β’ θέρµανση, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νοµη condition, θέση par.airΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Σε πολύ χαµηλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937583707, σε οικόπεδο 10652 τ.µ., τηλ. µε αµµώδη πα- ΜΑ2724 6970061336. 3ου ορόφου (υπνοδωµάτιο, κουζιΜΑ1889 ΥΠΟΓΕΙΟ: Ενιαίως χώρος 190 τ.µ Olympian & Royal Olympian .ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA 6976476379. καινούρια, πολυτελούς κατασκευής, πλήρως στην πλ.επιπλωµένη, ∆ικαστηρίων Πύργου, όροφος 5ΑΡΙ– 115µ², 26210/95108. πολυτελούς ΜΑ2721 κατασκευής στον 3ο νοτραπεζαρία, µπάνιο) στον king. Πληρ. τηλ. 6946455294. ξεχωριστή είσοδο. Σύνολο χώρου: Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επιΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ραλία και απεριόριστη θέα στο Ιόνιο --------------------------------------------στην Αρχιµήδους καιA/C, Κοκκίνου στον θέρµανση. ----------------------------------------------επιπλωµένα, και αυτόνοµη διαµπερές δ’ όροφος (∆ιαθέτουν αυ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΑΚΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 110µ² (3ου ορόλόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. όροφο καινούριας πολυκατοικίας µε στην πλατεία Ξυστρή, 1ο -----------------------------------------------ταστηµάτων, εισόδου, κοινωνούν µε τονΠύργο, κο Μήκο ∆ηµήτρη καινούριο µε παταριών, air condition, επί τη Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34465, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ το νησάκι του Αγ. Ανδρέα. Πληρ. 55µ² (ισόγειο) ΙΣΟΓΕΙΟ σε διώ- 100καιµέτρα καινούριο, επιπλωµένο µε air condiτόνοµη θέρµανση, 26210/27490.. ΜΑ4698. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ φου) & ∆ΥΑΡΙ στην Αγ.πάρκινγκ, Μαρί- αποδηµοτικό σχολείο, από µεγάλη βεράντα και θέα.45 Πληρ. τηλ.καινούρια Πληρ.. τηλ. τηλ. 26210/32284.ΜΑ1318. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ο µε tion, ηλιακό, 1ος όροφος, τ.µ., ∆ερβενακίων χώρος θέρµανσης: 450 τ.µ. ΠΥΡΓΟΣ στο Τηλ.: 2621082000 από 08:00κεντρικής πλατείας Πύργου Ηλεία 6936119098. ΜΑΣ5086 2ου ορόφου, χωρίς κοινόχρηθήκη). Πληρ. τηλ. ------------------------------------------------νης 2 και Ρ. Φεραίου, πλήρως ανακαινισµένα, Νοµαρχία και ΤΕΙ, ιδανικό για εκµεροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα, τηλ. 6947680103. ΜΑ1785. ΜΑ1977 και6932408795. Περικλέους 39, πλησίον SUPER MARKET ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ος όροφος ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3άρι έναντι ΕθνικήςΕΧΕΙ Τραπέζης. Πληρ. τη στα, διαθέτει και parking, οδός Αγ. ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ -----------------------------------------------ΜΑ 1232 6932608181.ΜΑ387. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 2ος16:00 όροφος, τάλλευση ή κατοικία ζεύγους. µε λίγα κοινόχρηστα σε 4όροφη πολυκατοιου Τερζής. Πληρ. τηλ. 6936716226. ΜΑ2666 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ κεντρική θέρµανση, µε πατώµατα, Κιλ3 ορφ., τριών προσόψεων, πολύ φωΣπυρίδωνα και Ρήγα Φεραίου 77. 6945122302.ΜΑ415. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (3η πάροδος Μοσχόβου). ΠΕΝΤΕ ΟΡΟΦΟΥΣ Πληρ. τηλ. Πατρόκλου και Ζακύνθου. Πληρ. τηλ. 6937869520.ΜΑΣ1970. κία. Πληρ. τηλ. 26210/28705 και 6973490298, --------------------------------------1ου ορόφου σε νεόδµητη πολυκα-∆εν είναι επιπλωΠληρ. τηλ. 6947935407, τεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γραφείο, ΜΑ2645 µε7 Πύργος. Πληρ. τηλ. χωρίς Ρ. Φεραίου 48 κίς Πληροφορίες 26220/22089. ΜΑ2684 στο τηλεφ. κιν µένο. Πληρ. τηλ. 6942453188. τοικία επίκοινόχρηστα των οδών Παπαφλέσσα .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46τ.µ. 95µ² Ποκο Γιάννη. ΜΑ1233 6989412486. γάλοι χώροι υποδοχής, 2 µπάνια, δωµάτιο καιΒαρβάρα) Θεοτόκη, έναντιΠύργο. 1ου ∆ηµοτικού (Αγ. στον Πληρ. τηλ. 26210/33728.ΜΑ1651. λυτεχνείου 7 στον Πύργο, πλήρως επιπλω----------------------------------------------------------------------------------------------6936166211. ΜΑ1714 --------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σχολείου στον Πύργο. Αυτόνοµη . ΕΥΚΑΙΡΙΑ! µένη. Τηλ.: 6948040153. ΜΑ2655 υπηρεσίας, πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6945995411, 26210/34123. ΜΑ1781 . ΑΜΑΛΙΑ∆Α. 3ΑΡΙ 95τ.µ. β’ -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙτηλ. 45τ.µ. σε--------------------------------------------νεόκτιστη θέρµανση και πάρκινγκ. Πληρ. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ---------------------------------------------αέριο. Κατάλληλο και γιαορόφου, επαγγελµατική ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ διαµπερές µε. κεντρική θέρµανση, σε 26210/26430 καιµε 22254. MA1188 . ENOIKIAZETAI στην Ανδρίτσαιν οικοδοµή αυτόνοµη θέρµανση,. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ χωρίς κοι5ος όροφος, επιπλωµένη, µε ηλε- Γ’ ορό72τ.µ., 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ΑΡΙ µε 3 υπνοδωµάτια, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ άνετο, γωνιακό, στο κέντρο της Αµαλιάδας έναντι στέγη δικηγόρων, γιατρών κ.λπ, µε δυνα∆ΥΟ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ άριστη κατάσταση, µεγάλες βεράντες, τένκτρικές , χωρίς κοινονόχρηστα. Πληρ. τηλ.: 2621028704, φου 37µ², συσκευές επιπλωµένη και ΜΕΖΟΝΕΤΑ Γ-∆ πρόσοψη στην κεντρική πλατεία, αποθήκη, µε θέρµανση, σε λογική τιµή.κ 1 λουτρό και 1 W/C, σαλονοτραπεζαρία 3ου ορόφου, µε θέα, σε αρίστη κατάΚΤΕΛ µε εγγυηµένη πελατεία. τες. Τηλ.: 2622029075. ΜΑ2654 χρηστα,134µ² οδός Σκύρου και ενοίκιο τότητα συστέγασης τουλάχιστον τριών . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ορόφου σε καλή κατάσταση, ∆ΥΑΡΙΑ Β’ ΟΡΟΦΟΥ 6978930442. ΜΑ2704 στηµαΣπυρίδωνος, 50τ.µ., µε υπόγειο 50 τ.µ. Περιοχή Αγίου Απόλλωνος Καυκάσου Αθήνα – Κυψέλη. Τηλ: Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. σταση. Πληρ. τηλ. 6977523555. µεζονέτας 250 ∆ΥΑΡΙ ευρώ. Πληροφορίες -----------------------------------------στοδηµοτικό κέντροσχολείο, του Πύργου και στηνΜεγάλες ευκολίες επαγγελµατιών. πληρω∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60 τ.µ., ----------------------------------------------- (απέναντι από το 4ο άνωθεν οικίαΜΑ2734 50 τ.µ. Πληρ. 2621025011, κιν.: 6938990613. 21. Τηλ.: 2621030373. 26210/28978, κιν. 6937150308. ΜΑ2615 ---------------------------------------------6971827447, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙτηλ. πλατεία Κύπρου, Πλάοδό Μεγ. Αλεξάνδρου 9,µής. επάνω από 1ου ορόφου σε τετραόροφη οικοδοµή, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 50µ² στον Ε’ ορόφου Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967 2ο όροφο). Πληρ. τηλ. 26210/27161. ΜΑ1943 6974798549. ΜΑ1948 -------------------------------------------------------------------------------------κ. Νίκος. ΜΑ1854. το Παιδικό Όνειρο. Πληρ. τηλ. τωνος και Μυρτίλου, µε αυτόνοµη θέρµανση, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ πολυτελούς κατασκευής µε αυτόνοµη . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ καινού6944637821, κ. Βασίλης. ΜΑ7286 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, 2ος όροφος, διώροφης οικοδοµής. Πληρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑΚΩΝ/ΝΑ µικρή επί 3ου ορόφου, σε καινούρια πολυκατοι- ΜΑ1980 θέρµανση και air condition, µε λίγα κοιστο κέντρο της πό τηλ. 6980558722. ΜΑ2702 κία, αυτόνοµη θέρµανση, κουρτίνες, φωνόχρηστα στον Πύργο, πλησίον ΤΕΙ, της Ερµού. ΤΡΑΓΑΝΟ χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: ΤΗΛ.2622772772 .ΚΙΝ. 6973200697 ΑΦΜ. 047503061 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ------τιστικά, σκαµπό, κουζίνα, φούρνο, Γιαννιτσών και Αγίου Ανδρέου 16. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 6977503768, 2621034601. ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΥ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΛΗΣ ΧΩΡΟΣ µ. και 15 µ. βερά Μίλτωνος ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ Ιατρίδης, προέκταση Ρήγα Πληρ. τηλ. 6972586111. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑΝΟΥΡΑ 7 ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ, ΤΚ40 .27300 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ από 45Θα έως 50διαθέσιµο τ.µ. (apartments) µε ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45 τ.µ.Φεραίου, κατάλληλο για γραφεία. Φροντιστή είναι 1 ΠΥΡΓΟΣ:. Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ διαµέρισµα Γ’ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΡΧΑΙΑΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 900τµ.εντος σχεδίουΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε 0,8σδ. ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ κουζίνα και air26210/71336, condition σε βίλα στο ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 2ΑΡΙ- 3ΑΡΙ 3ος όροφος, επιπλωµένη, αυτονοΙουνίου. Πληρ. τηλ. φαρµακείο, ιατρείο ή αποθηκευτ ορόφου, Παπαφλέσσα 9 στον Πύργο. ∆ιαθέτει ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ΑΞΟΝΑ ΑΡΧΑΙΑΣ 10ο χλµ Πύργου – Κατακόλου. στην παραλία του Αγ. Ηλία 50 µέτρα 12.Πωλειται στην Αγιά Μαρίνα αγροτεµάχ 1.Πωλείται στην Αµαλιάδα στο Τεχνικό λύΑΓΓΛΙΚΑ – ΓΑΛΛΙΚΑ χωρίς κοινόχρηστα, δίπλα στο ΤΕΙ µία στη θέρµανση, θυροτηλέφωνο 6978313621. ΜΑ1960 χώρος µε στεγνά προϊόντα ή και για ηλ. συσκευές και σαλόνι. Πληρ. τηλ.Πληρ. τηλ. 2621041549, ΟΛΥΜΠΙΑΣ του - ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ από τη θάλασσα, για θερινή ή µόνιµη 30στρ. Πύργου. ΕΚΤΑΣΗΣ Πληρ. 7 τηλ. σε πλήρη λειτουργία, άρτια εξοπλικαι διάδροµο Γυµναστικής. Πληρ. κειο κατοικία 60τµ σε 4 στρ. οικόπεδο . ------------------------------------------------6975592029. ΜΑ7461. MA1186 6976606197. τοικία στον ίδιο χώρο υπάρχει, γκα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ. 2,5 ΚΜ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΑΙ τηλ..κιν. 6936668160. ΜΑ2716 .----------------------------------------6976802842. ΜΑ2624 σµένο, στον µε πολύ πελατολόγιο κατοικία, µε 3 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, 13.Πωλουνται στην Γλυφα 10 στρ. µε 13 2.στην Αµαλιάδα άγιοκαλό Νικόλαο καΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 3ΑΡΙ κλειστό 70 µ. ενοικιάζονται µαζί ή χ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ. ---------------------------------------και σε ιδιαίτερα καλή περιοχή λόγω ΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΧΩΡΟ. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ριζες ελιες . κουζίνα, 2 µπάνια, air condition, συνατοικία 96 τµ σε 6 στρ. οικόπεδο . χωρίς κοινόχρηστα, δίπλα στο ΤΕΙ Πύρ.ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ (113 τ.µ.) 2ου στά µε χωριστές εισόδους περιφρ 2αράκι, 4ου ορόφου, πλησίον49µ² ∆ΟΥ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ οικογενειακών υποχρεώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΑΝΕΓΕΡΣΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ΕΩΣ 200 ΤΜ 14. µηνιαίο Πωλειται µίσθωµα αγροτεµάχιο κάστρο Κυ γερµό, 250στο ευρώ. Τηλ: ορόφου, διαµπερές σε διπλοκατοικία πλησίον 3.Πωλείται σοβαρών διπλοκατοικία 75τµ κάθε όρογου. ∆εκτή η συγκατοίκηση φοιτητών. Πύργου. Πληρ.19, τηλ.α’6976177725. στην Τσαλδάρη ορόφου. αυτόνοµη θέρµανση, καινο σεων. Τιµή συζητήσιµη. ΜΟΝΟ ΣΟ-λήνης µένο, ΚΙΑ, περιοχή Λιθαράκια. Πληρ. σε τηλ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Β' ΟΡΟΦΟΥ 120 ΤΜ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ ΣΤΟΝ 1ου ∆ηµοτικού Σχολείου χωρίς κοινόχρηστα. 8,500τµ . τηλ. 6976802842. ΜΑ1949 ΜΑ2736 6974028779. φος ο ένας όροφος ηµιτελής οικόπεδο MA1190 Πληρ. 26210/28978, ΙΚΙΑΖΕκιν. ΤΑΙ Πληρ. . τηλ. ΕΝΟ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ κατασκευή. Πληρ. τηλ. 210/5740 ΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Πληροφορίες 6978274855. 15.Πωλειται αγροτεµάχιο στον δρόµο Αµ ΜΠΑΛΚΟΝΙ 13 ΤΜ ΠΛΗΡΕΣ Πληρ. τηλ. 6946411240.ΣΤΟΝ ΜΑ1229 ΠΥΡΓΟ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ . ΜΕ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 350τµ.ΜΑ2703 6937150308. ΗΜΜΑ1874 ΙΥΠΟΓΕΙΟΣ --------------------------------------------τηλ. 6983807324.ΜΑ1830 6977643788. ΜΑ1965 --------------------------------------------------------------------------------------------λιάδας , Μαραθιας 4,300τµ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. 4.Πωλείται στην Αµαλιάδα µονοκατοικία ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ σε καινούρια πολυκατοικία, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ για ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ 16.Πωλουνται 2 αγροτεµάχια 5.000τµ έκ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 240 µ2 ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ 100τµ σε 4,5 στρ. οικόπεδο. πρώτη φορά επί της οδού Κοκκίνου όπισθεν δικαστηρίων για φοιτητές. ορόφου, 130και τ.µ.,Πλήθωνος 3 υπνοδωµάτια, αυτόΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1 δυάρι & 1 τριάρι, πλήρως επιπλωΙΣΟΓΕΙΟ5.Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τ.µ. γύρω στο ιδιωτικό Κτεο στα Καβάσιλ 3,2WC, ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 70τ.µ. παλιά 100 µονοκατοικία στο–κάστρο στο. δίπλα Ι∆ΙΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΚΑΙ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Πληρ.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τηλ. 6974022762. ΜΑ1073. νοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, απο- ΓΚΑΡΣΟµένα, διαµπερή, χωρίς κοινόχρηστα διαµπερές, β’ όροφος, γύρω βεράντες σε 2όροφη κατοικία, µε πρόσωπο και στην 3ΑΡΙΑ εθνική οδό. Κυλλήνης 120τµ σε οικόπεδο 2.500τµ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΙΣΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ. 2 ΙΣΟΓΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ .σε µοναδικό ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ θήκη, πιλοτή,ΝΙΕΡΑ κήπο και χωρίς κοινόχρηστα στην επιπλωµε αυτόνοµη θέρµανση, air condi25τ.µ. β’ όροφος 17.Πωλουνται αγροτεµάχιο 30στρ. στ σύγχρονης τεχνολογίας 6.Πωλείται ηµιτελής κατοικία στην Γλυφα ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 722 Μ2 ΣΤΟ 6Ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ 95 τ.µ. έκαστο, χωρίς Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 5ΑΡΙ 6932360437. ΜΑ1227διαµπερές δ’ σε νεόδµητη οικοδοµή, µε αυτόνοµη tion σε όλα τα δωµάτια και ηλιαµένη, 115τ.µ. INTERNET CAFE ∆ουνέικα µε καρυδιές . κοινόχρηστα περιβάλλον 5 σε χλµ. από Πύργο. 100τµ οικόπεδο 1.500τµ. Πληρ. ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 200 µ2 , 165 µ2 πεζόδροµος . ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΙΑ ----------------------------------------θέρµανση, 50 τ.µ., Αγ. ∆ηµητρίου 22. µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο κούς θερµοσίφωνες, όροφος (διαθέτουν αυτόνοµη θέρστο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ.18.Πωλειται ελαιώνας στον κάµπο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΠηνεία τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ1122 7.Πωλειται στο Αυγείo διπλοκατοικία 110τµγια πάρκινγκ, Αλφειού 50. Τιµή 250 Πληρ. .τηλ. 6944948294. MA1092 Όθωνος Πληρ. 7,5 τηλ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΟΑµαλίας 336 µ2 ΣΕ24. ΟΙΚΠΕ∆Ο ΣΤΡ ΣΤΑ µανση, πάρκινγκ, αποθήκη). Πληρ. ΜΑΣ5240 6979707100. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΣΜΑ ∆’ ορόφου 17 στρ. διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρο κάθε όροφος σε 800τµ οικόπεδο. ---------------------------------------------τηλ.: 6932608181. ΜΑ387. ΛΑΣΤΕΪΚΑ. 2610/277055 – 6977265767.ΜΑ2718 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977085246, κ. επιπλωµένη στο κέντρο της Αµαλιάµανση, Ζακύνθου 38 και Τοµπάζη στον Πύργο. 19.Πωλουνται 2 παραθαλάσσια αγροτεµ 8.Πωλειται στην Πάτρα παλιά µονοκατοικίαΧρήστος.ΜΑΣ1180. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 9,7 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ δας (Ρήγα Φεραίου και Γ. Παπαν(∆ιαθέτει θέση parking και αποθήκη). Πληρ. 80τµ σε οικόπεδο 195τµ κοντά στο πανπε- χια στο Λεβεντοχώρι 10 και 8 στρ. ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΑΙ ∆ΙΑΤΗΡΗΤΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ δρέου). Τηλ.: 6937227618. ΜΑ7251 τηλ. 6973788628, 6975764539. ΜΑ1024 20.Πωλουντε άδειες φωτοβολταϊκώ λοποννησιακο στάδιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΛΕΙΑΣ . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI ,έτοιµα πάρκα που ήδη παράγουν και αν ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, 110 α) 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ λαµβάνουµε την πώληση αδειών σας , στ α)3 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµ9.Πωλουνται στην Αµαλιάδα 2 κατάστηµα (σαλόνι, υπνοδωµάτιο, µεγάλη κουστο κέντρο του Πύργου, µε καινούτ.µ., διαµπερές, υπνοδωµατίων – αυτόνοµη θέρµένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, µένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καλύτερης τιµές τις αγοράς. ζίνα, µπάνιο) µε µεγάλο µπαλκόνι, ριο εµπόρευµα Ανοιξη – Καλοκαίρι 60τµ. εκαστο µισθωµένα . µανση, Τάκη Πετροπούλου 50Α. Πληρ. τηλ. µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΙΟΛΙΚΩΝ αυτόνοµη θέρµανση, µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο ΕΠΙΣΗΣ στο ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πλήρως ανακαινισµένο, διαµπερές, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ µε σταθερή πελατεία, µε 26210/71181, κέντρο 6976476379. 10.Πωλειται2013, µαγαζί 65τµ µισθωµένο σεόλο21.Πωλειται αγροτεµάχιο 72 στρ. στη Γ κέντρο. του Πύργου, πλησίον ΕµποριτουMA1248 Πύργου, πλησίον Εµπορι2ου ορόφου, τριών χώρων, µε ενιαίο επί της οδού Ολυµπίας 41πολύ χαµηλόστούνη. ΠΑΡΚΩΝ ΣΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ, ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑ∆Α. ΧΡΗΣΤΑφαρµακείο τον κατοικία εξοπλισµό και µε -----------------------------------------------. ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ κής Τράπεζας και και διώροφη 90τµ στην κής Τράπεζας και ανεξάρτητο µπαλκόνι και απεριόρι(Ευαγγελισµός Θεοτόκου) µίσθωµα. σε πολύ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, Ενοικιαζονται 2 γραφεία Πύργου, ολοκαίνουργ όπισθεν δικαστηρίων στο κέντρο του4ου Πύργου, κοντά στα β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ορόφου φρεβ) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ου ορόφου φρεστη θέα, περιοχή πλατεία Ηφαίστου, κάτω Παναγία. καλή τιµή. Όλο το πακέτο 14.000 ευρώ. 110 τ.µ., διαµπερές, 3 υπνοδωµατίων – αυτόΤΕΙ, πλήρως σκοβαµένη. Με a/c και τα δύο. Πληρ. στην Αµαλιάδα 35 και 45Πληρ. τµ Χαλικιάτικα. Τηλ. επικοινωνίας σκοβαµένη. Πληρ. επιπλωµένες, τηλ. 26210/25011, χωρίς σοβαρές προτάσεις. τηλ. Πληρ. τηλ. 6938580849 και ΟΙΚΟΠΕ∆Α-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Μόνο σοβαρές προτάσεις νοµη θέρµανση, Τάκη Πετροπούλου 50Α. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6932924343, 6938301985. κοινόχρηστα και χωρίς λογαριασµό 6932924343, 6938990613. ΜΑΣ1128 ΜΑ2626 6974022762. ΜΑ1072. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ26210/32038, ΜΕ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣκινητό ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6973746592. Πληρ. τηλ. 6986098935. 11.Πωλειται στην Αµαλιάδα οικόπεδο 6938990613. τηλ. 26210/71181, 6976476379.ΜΑΣ1128 Τιµή συζητήσιµη. ΜΑ2675

30

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 τ.µ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γ ΚΑ ΡΣ Ο Ν Ι ΕΡ Ε Σ

ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ ΡΙ Α ΡΙ Α

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΡΙΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΙΑ

. ΜΑΤΖΑΚΟΥΡΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CAFE

ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ,

διαµέρισµα 145 τ.µ.,

AGROTAX ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ Ο.Ε

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 32 2621030335

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ

M O N O K A TO I K I E Σ

. Ε Ν Ο Ι Κ Ι Α Ζ ΕΤ Α Ι Ο ΡΟ Φ Ο Σ - Ρ Ε ΤΙ ΡΕ

Ετσι λέγονται Ετσι λέγονται χρόνια εδώεδώ καικαι χρόνια οι µεγάλες επιτυχίες οι µεγάλες επιτυχίες Μικρών Αγγελιών τωντων Μικρών Αγγελιών µαςµας


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ ΕΣΣΑ ΡΙ Α

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα, Ρ. Φεραίου 48, στον Πύργο. Τηλ.: 2621034123 ώρες καταστηµάτων, 6945995411. ΜΑ7250 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟ σε διώροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα, κεντρική θέρµανση, µε πατώµατα, Κιλκίς 7 Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/33728.ΜΑ1651. -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου στην Τάκη Πετροπούλου 58, 3 υπνοδωµατίων 110 τ.µ., διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/71181, 6976476379. ΜΑ7416

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, 120 τ.µ., 3 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο. Πληρ. τηλ. 6983618701. ΜΑ2676

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

150τ.µ. στη Σκαφιδιά, µε 3 υπνοδωµάτια, τζάκι, 2 µπάνια, σε τιµή λογική. Τηλ.: 6971801351. ΜΑ7257

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, διαµπερές 110 τ.µ., µε 2 µεγάλα υπνοδωµάτια, µπάνιο και WC, µεγάλες βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη, Μπελούση 6Α. Πληρ. τηλ. 6936547900. ΜΑ2712

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΠΙ ΧΕΙ Ρ ΗΣΕΩΝ . ΤΡΑΓΑΝΟ: 1) ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΧΩΡΟΣ 40 µ. και 15 βεράντα, κατάλληλος για γραφείο, ιατρείο, φροντιστήριο. 2) ΑΠΟΘΗΚΗ 80µ. αυτονοµία, περιφραγµένο. Πληρ. τηλ. 210/5740394 – 6977643788.ΜΑ2705 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 85 τ.µ., ισόγειο και 85 τ.µ., ηµιυπόγειο, W/C, έχει εξωτερική πεζοδρόµηση 150 τ.µ. (τιµή λογική) Πύργος στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6971908335. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου 80 τ.µ. µισθωµένο. Πληρ. τηλ. 6984572261, 6943533417.ΜΑ2732

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

εστίασης στο κέντρο του Πύργου, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τηλ: 6933111219.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ INTERNET CAFE

στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6979707100. ΜΑΣ5240

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

εστίασης στο κέντρο του Πύργου, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τηλ: 6933111219. ΜΑ2714

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Ε Κ Τ Α Σ Ε ΙΣ

ΟΙ Κ ΟΠΕ ∆ Α

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.100 µ² άρτιο και οικοδοµήσιµο, αµφιθεατρικό µε θέα το πέλαγος του Ιονίου, 500 µέτρα από την θάλασσα, περιοχή Κάστρο Κυλλήνης. Πληρ. τηλ. 6936699137, 6944566837. ΜΑ7478 -----------------------------------------... ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 12 στρ. στα Μακρίσια, περιοχή Μπάµπες, κοντά στον Αγ. Τρύφωνα. Πληρ. τηλ. 6948540812. ΜΑ2681

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο κέντρο του Κατακόλου 2.300τ.µ. αµφιθεατρικό, κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ.: 6973013424, 6934119191. ΜΑ1115. --------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Σκουροχώρι έναντι της εκκλησίας του Αγίου Σπυρίδωνος, 1000 τ.µ. οικοδοµήσιµο, µε φως και νερό. Πληρ. τηλ. 210/9935712, 6974960079. ΜΑ7568 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1,5 στρέµµα στην περιοχή Λιθαράκια Πύργος. Τηλ: 6937864168. ΜΑ2706 -----------------------------------------------. ΚΟΥΡΟΥΤΑ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 310τ.µ. (15,5Χ20) εντός του οικισµού στην Α’ ζώνη, 300µ. από την παραλία. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 6985947189. ΜΑ2656 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο – ΚΤΗΜΑ επί της Αγ. Γεωργίου στον Αγ. Γεώργιο Πύργου 3 στρ. (οικοδοµήσιµο στο 1 στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6974992426. ΜΑ2670 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο οικοδοµήσιµο στην Εθνική Πύργου – Κατακόλου στον Άγιο Ιωάννη 909 τ.µ., µε αρτεσιανό ύδρευση και συρµατοπλεγµένο. Τιµή 25.000 ευρώ, συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 26210/71047. ΜΑ2665

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ στη θέση «ΜΥΛΟΣ» ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2 στρ.

µε 40 ελαιόδεντρα ποτιστικό, πολύ κοντά, στο κεντρικό δρόµο Αλφειούσας. Αρχική τιµή πώλησης 6.000 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας 2621100784, πρωινές ώρες. ΜΑ7680

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΚΑΤΩΘΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ (2-4-5-5-2 ΣΤΡΕΜ.)

ιδιοκτησίας Τζουανοπούλου Ευανθίας στο Καράτουλα στη θέση Σηµάδι – Ρετσινογουβα – Σµέρτα – Βυρος – Γουβίτσα. Πληρ. τηλ. 6980327619. ΜΑ2726

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΩΝΑΣ 4.100 στρ.

300 µ. από το χωριό Βούναργο. Επίσης ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1.100µ² πλησίον Βουνάργου. Πληρ. τηλ. 6977292696, 26210/41622.ΜΑΣ2662

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 12 ΣΤΡΕΜ.

µοναδικής οµορφιάς µε διώροφη οικία µεθ’ υπογείου στον Νοµό Ηλείας στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας στον λόφο εκτός σχεδίου. Το ακίνητο είναι χωρισµένο σε δύο µεζονέτες σε επαφή, η πρώτη µεζονέτα είναι συνολικής επιφάνειας κύριων χώρων 116 τ.µ. και η δεύτερη µεζονέτα 95 τ.µ. Έχει εκπληκτική θέα στην Ολυµπία, στον Αλφειό και στον αρχαιολογικό χώρο. Τιµή εκκίνησης: 250.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937360551. ΜΑ2686

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

στην κοινότητα Μακρισίων, θέση «Θοδωριά» εµβ. 730 τ.µ., άρτιο και οικοδοµήσιµο και συνορεύει ανατολικά µε κοινοτικό δρόµο και µε 3 ιδιοκτησίες: ∆υτικά µε Ξεν. Γρηγοράτου – Βόρεια µε ∆άσκαλου Τσούρα και Νότια µε Κ. Τριαντόπουλου. Πληρ. τηλ. 6944441518 και 6971667236. ΜΑ7681

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κ Α Τ ΑΣ Τ Η Μ Α Τ Α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆Ι ΑΜ ΕΡΙ Σ ΜΑΤ Α

ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα και για κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376 -----------------------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ. στην Κυανή Ακτή, µε τζάκι, καλοριφέρ, κήπο, τεράστιες βεράντες, αποθήκη, γκαράζ, ηλεκτρικές συσκευές, ηµιεπιπλωµένο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. επικ. 6930368616, 6907543718. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 85 τ.µ. επί της Αλφειού σε τιµή ευκαιρίας.Τηλ. επικοινωνίας 69303686166907543718. ΜΑ7668 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ κοµφορτ παραθαλάσσια, νόµιµη, µεταξύ Πύργου – Κατακόλου εντός 6 στρεµµάτων. Πωλούνται και χωριστά. Τιµή συνολική 170.000, 135.000 µόνο σπίτι και οικόπεδο, 50.000 µόνο το οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 6946869732.ΜΑ7149. --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΠΙΤΙ 50τ.µ. περιοχή Πύργου – Κατακόλου, πλήρωνω και το χαράτσι. Τηλ.: 6994015527. ΜΑ2741

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 25τµ και 20τµ 1ο οροφος , 28ο Οκτωβρίου 1 στην κεντρική πλατεία, Τηλ. 2621027802, κιν 6977009465

---------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 45 τ.µ. το καθένα, 1ος όροφος µε πρόσοψη επί της 28ης Οκτωβρίου, Πεζόδροµος, κεντρική πλατεία. Πληρ. τηλ. 6938100190. ΜΑ7471

---------------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75 τ.µ. µε υπόγειο 56 τ.µ. επί της οδού ∆ιάκου 3, δίπλα στο Μουσείο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972327400. ΜΑ2679

---------------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

56µ² ισόγειο, 45µ² υπόγειο και πατάρι, Λετρίνων 19, Πύργος Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6974337546. ΜΑ2663

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Πατρόκλου 2 απέναντι από το θέατρο Απόλλων ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 100τ.µ. επί της Συλλαϊδοπούλου, ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 40τ.µ. επί της Πατρόκλου και επίσης ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ (πρώην ∆ιόνυσος) 230τ.µ. επί της Πατρόκλου. Τηλ: 2621033233, 6932383705. ΜΑ2601.

. Στη διασταύρωση Παλαιάς Εθνικής Οδού στα φανάρια Ανδραβίδας

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

λόγω συνταξιοδότησης ΑΙΘΟΥΣΑ 300τ.µ. µε χώρο 2 στρεµµάτων για πάρκινγκ. Τηλ.: 2623054967. ΜΑ2747

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ1542

άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

31

1ου ορόφου, Μανωλοπούλου και Πατρών γωνία 35µ., αποτελούµενο από 2 δωµάτια, WC, διαµπερές. Πληρ. τηλ. 6930569369.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισογείου διώροφης οικοδοµής στον Πύργο, 1 υ/δ, σαλόνι, µπάνιο, κουζίνα µε καθιστικό, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, A/C, πολύ φωτεινό. Τηλ: 6944056651, 6987078435.ΜΑ2603. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 80µ² στην Σπιάντζα σε οικόπεδο 750µ² περιφραγµένο, µε κεραµοσκεπή – ταβάνια – ανακαινισµένο µε παροχή ∆ΕΗ από το 1973. Πληρ. τηλ. 6938426975. ΜΑ7676 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., 1ος όροφος γωνιακή µε ιδιόκτητη ταράτσα (όχι άλλος όροφος) Πύργος, οδός Κατακόλου (600 ευρώ το τ.µ.). Πληρ. τηλ. 6971908335. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ. µε 3 υ/δ, µπάνιο, WC, µεγάλο σαλόνι, µπαλκόνι µε θέα, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, ανακαινισµένο, στο κέντρο της πόλης. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6937485373.ΜΑ2685 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στον Αγ. Ηλία παραθαλάσσια 500µ. από θάλασσα, κεντρικός δρόµος. Σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ.: 6977013128, 6979352471.ΜΑ2658. --------------------------------------ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή (στα τούβλα) εµβαδού 280τ.µ. µε πρόσοψη οικοδοµής 16 µέτρα και επί οικοπέδου 287τ.µ. επί της οδού Κοντογιαννοπούλου 28 (ανατολικά του ∆ικαστικού µεγάρου). Τιµή 200.000 . Τηλ.: 6942609390. ΜΑ2652

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.µ.

2ου ορόφου σε καινούρια οικοδοµή που βρίσκεται στον Πύργο. Είναι πανταχόθεν ελεύθερο, πολυτελούς κατασκευής µε ηλεκτρικά ρολά, µεγάλες βεράντες και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 75.000 ευρώ και ∆ΩΡΟ το κλειστό ΓΚΑΡΑΖ 18τ.µ. Τηλ.: 6980103792, 6979162211. ΜΑ2733

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

στο Λαµπέτι Πύργου Ηλείας επί του κεντρικού δρόµου, οικοδοµήσιµα εντός σχεδίου πόλεως. Πληρ. τηλ. 26210/28584, 6984789004, 6975942431.ΜΑ7347.

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΛΟΠΙΟ

Τιµή 32.000 λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. 6987060878. ΜΑ7677

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΤΡΙΝΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) ΥΠΕΡΥΨ. ΙΣΟΓΕΙΟ 75µ² συν 75µ² ΒΕΡΑΝΤΑ

µε ηλ. συσκευές εντοιχισµένες και θέα θάλασσα. Τιµή 130.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6980077772. ΜΑ2610

διαµέρισµα 145 τ.µ.,

3ου ορφ., τριών προσόψεων, πολύ φωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, 2 µπάνια, δωµάτιο υπηρεσίας, πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό αέριο. Κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη δικηγόρων, γιατρών κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης τουλάχιστον τριών επαγγελµατιών. Μεγάλες ευκολίες πληρωµής. Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

στην Κρέστενα Ηλείας, 30 µέτρα από τον κεντρικό δρόµο και την κεντρική πλατεία, µε ισόγειο 173 τ.µ. και Α’ όροφο 150 τ.µ. σε οικόπεδο γωνιακό 467 τ.µ. ανακαινισµένος Α’ όροφος, µεγάλες βεράντες, απέραντη θέα. Πληροφορίες στα τηλ. 6972995948 και 210/5236607.ΜΑ7661


32

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆Ι ΑΦΟΡΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ από σταφίδα και αµπέλι. Τιµή 0,80 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑ7410 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ή ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, µεγάλη συλλογή cd, ελληνικά και ξένα, παλαιά και καινούρια τραγούδια. Πληρ. τηλ. 6993262874. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ και ΕΡΓΑΛΕΙΑ για JCB-KOMATSU και CATERPILLAR λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ.: 6978911218, 6932002815. ΜΑ7267 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ καρέκλες – τραπέζια – πιάτα – ποτήρια - διάφορα µαχ/ρουνα – τασάκια πυρέξ – πιατέλες – ταψιά, αλατοπίπερα, λαδόξιδα, κανάτες – µηχ/νή Εσπρ. – κόφτης – µίξερ, δίσκοι, ταµπέλες, φλιτζάνια, φούρνος διπλός γρανιτοµηχανή, πάγκοι, κατάλογοι, πόστερς, στέρεο (2) CD, 6 ηχεία, µπόιλερ, ζεστό νερό, εξαερισµός (3) κανάλια, τραπέζια, µάρµαρο, σκαµπό και πολλά άλλα. Ευκαιρία – καινούρια. Πληρ. τηλ. 6955528861. ΜΑ7562 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΡΕΖΑ (σκαπτικό) SUBARU ΙΑΠΩΝΙΑΣ, 6 ίππων, βενζινοκίνητη, καινούρια, Ζαχάρω Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6976850988. ΜΑ2730 -----------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρ. µε 1,5 στρ. θερµοκήπιο, σκέπαστρο (Πωλείται το θερµοκήπιο). Επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σωλήνες ποτίσµατος, βάντες – πύραυλος µε τρίποδο, αντλία νερού MITSUBISHI, υδροκυκλώνας – λιπαντήρας – σκαπτικό – ραντιστικό µε γεννήτρια ρεύµατος, αλυσοπρίονα ΕΚΟ και SOLO λάστιχο, θερµοκουρτίνες και πολλά άλλα. Πληρ. τηλ. 6978883119. ΜΑ2668 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟΥ (όλα µεταχειρισµένα) ψυγείο µε µοτέρ (2µ. βιτρίνα), µοτέρ απορροφητήρα, φούσκα 2µ., ψησταριά µονή, 3 σούβλες, πλατό για πίτες, φριτέζα διπλή, ντόνερ για γύρο, 4 φίλτρα φούσκας, 12 καρέκλες και 4 τραπέζια. ΟΛΑ 1200 ευρώ µετρητοίς, κ. Γιώργος. Πληρ. τηλ. 6979967586. ΜΑ7561 -----------------------------------------. ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΡΟΥΧΩΝ στη ΓΙΑΝΝΑ. Πληρ. τηλ. 6980521797. -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΑΛΕΤΡΙ µικρό 1 λαβή 150 ετών, 50 ευρώ. ΦΑΝΑΡΙ µεγάλο κρεµαστό, 30 ευρώ. ΚΑ∆ΡΟ 120+70 κέντηµα, εργασία 4 έτη, 100 ευρώ. ΚΑ∆ΡΟ κέντηµα 67+50 εργασία, 2 έτη, 50 ευρώ. ΠΙΝΑΚΑΣ ζωγραφικής, µουσαµάς, καράβι σε τρικυµία, 100 ευρώ 110+65. ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ ρεύµα, 50 ευρώ. ΡΟΛΟΪ χειρός χρυσό ΤΙΣΟΤ 100ευρώ. ΑΡΜΟΝΙΟ σινθεσάιζερ FARFISA OK 250 κάρτα µνήµης µε τη βάση του, 80 ευρώ. ΣΤΕΡΕΟ CD, 2 κασέτες, µεγάφωνα, παίζει, χρήσει επισκευής, 40 ευρώ. ΤΟΞΟ φλογέρα σκαλιστή ινδιάνικη, 30 ευρώ. ∆ΙΑΦΟΡΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ µπρούτζινες αντίκες. 2 ΒΑΖΑ µεγάλα 10 ευρώ έκαστο. ΠΑΓΟΥΡΙ σκαλιστό ξύλινο, 20 ευρώ. ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ 300 µέτρα ακτίνα και µε πατάρια, 12 βολτ, 40 ευρώ. Ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6983768430. ΜΑ2630 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) 3θέσιος σουηδικός καναπές, κρεβάτι µε αποθηκευτικό χώρο 0,70Χ2µ., 110ευρώ. 2) 6 καρέκλες ξύλινες τραπεζαρίας 150 ευρώ, 3) ξύλινο διευθυντικό γραφείο µε 3 συρτάρια 0,80Χ1,70 µ., 180 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946569620. -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟΥ (όλα µεταχειρισµένα) ψυγείο µε µοτέρ (2µ. βιτρίνα), µοτέρ απορροφητήρας, φούσκα 2µ., ψησταριά µονή µε 4 σούβλες, πλατό για πίτες, φριτέζα διπλή, ντονερ για γύρο, 4 φίλτρα φούσκας, 12 καρέκλες και 4 τραπέζια ΟΛΑ 1.200 ΕΥΡΩ µετρητοίς χωρίς διαπραγµατεύσεις. Κος Γιώργος 6979967586, ώρες επικοινωνίας 10:00π.µ. – 14:00µ.µ. ΜΑ2740

Στην

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΧΑΛΑΣΜΕΝΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ LCD – PLASMA & LAP TOP ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

Πληρ. τηλ. 6944385651.ΜΑ1565.

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΗ 1 ΚΑΙΚΙ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΤΑΤΕΣ ΨΙΛΕΣ

Πληρ. τηλ. 6985906564. ΜΑ2717

. Ο ΨΙΛΟΣ Ο ΛΙΤΡΟΥΒΙΑΡΗΣ

αγοράζει λάδι και σταφίδα. Πληρ. τηλ. 6982475902, 6970983335. ΜΑ7465.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

140 ευρώ ο τόνος

Έτοιµα σχισµένα, ξερά. Παραδίδονται στον χώρο σας. Πληρ. τηλ.

6932646081. ΜΑ381

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

από 1000 έως 2500 ευρώ και παλαιά νοµίσµατα και χαρτονοµίσµατα. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

20 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ εσ. χώρου µαζί µε 5 τραπέζια τρίπλεξ γυάλινα. 4 ΤΡΑΠΕΖΙΑ εξ. χώρου µαζί µε 8 πολυθρόνες 1 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΙΝΟΧ, 2 µέτρα Σαν καινούρια 2 ΚΟΚΚΙΝΟΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ µε τα σκαµπό και το τραπεζάκι τους. Ευκαιρία. Τηλ. 6983439791. ΜΑ2627

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΚΥΛΙΑ από µηνών έως 10 ετών, αρσενικά-θηλυκά, εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα και εµβολιασµένα. Πληροφορίες 6976 711487 & 6945 493304 (10 π.µ.-7 µ.µ.) . -----------------------------------------. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ Κ9 θηλυκό, 3 µηνών ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6949846659. -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΚΟΠΑ∆Ι µε γίδια ελευθέρας βοσκής. Πληρ. τηλ. 6934778462. ΜΑ2633 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Σπρίγκερ Επανιέλ, 2 µηνών, εµβολιασµένα και αποπαρασιτωµένα. Πληρ. τηλ. 6934151298. ΜΑ2674 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 120 ΠΡΟΒΑΤΙΝΕΣ νεαράς ηλικίας και έγκυες, πρώιµης παραγωγής και 40 ΚΑΤΣΙΚΕΣ, νεαρές και έγκυες. Πληρ. από 9 έως 10.30 βραδινές ώρες, τηλ. 26210/35447. ΜΑ2672 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΙΚΡΑ ΕΠΑΝΙΕΛ, ΛΑΓΟΙ, ΟΡΤΥΚΙΑ ΚΑΙ ΚΟΛΙΝΟΙ. Πληρ. τηλ. 26220/61804. ΜΑ2664 -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ και άδειες κυψέλες και πλαίσια. Πληρ. τηλ. 6988926575. ΜΑ2711 -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΣΙΚΕΣ και ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΣ, σούτα και µαρτίνια. Περιοχή Πύργος. Τηλ. επικοινωνίας: 6938442300.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ σε τιµή ευκαιρίας, Βυτινέικα – Πύργος. Πληρ. τηλ. 6936995500. ΜΑ7665

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ

HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705. ΜΑ267.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΤΟΥΛΑΠΙΑ

Αχρησιµοποίητα µασίφ LIBA 10µ. περίπου επάνω και κάτω, τροφοθήκη, απορροφητήρα, κουζίνα, ηλεκτρική εντοιχιζόµενη AEG, βιτρίνα και διπλό πάγκο πάσου. Επίσης 2 πόρτες ξύλινες συρόµενες µε τετράγωνα σχήµατα για τοποθέτηση τζαµιών αχρησιµοποίητες, άβαφες. Όλα σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6931791475.ΜΑ7666.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ

Βυτινέικα, Πύργος. Τηλ. επικοινωνίας: 6936995500. ΜΑ2745

ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α Υ ΤΟ Κ Ι Ν ΗΤ Α ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621400389 ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ . OPEL TIGRA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ4.800 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. .. MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. .. FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 4.800 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι . ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ). ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1700 ευρώ CITROEN SAXO 1100c.c., 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι κ.α., λευκό, , υδρ. τιµόνι.1.900 ευρώ. SMART 800c.c. turbodiesel (πετρέλαιο) 2004, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κ.α. ΤΟΥΟΤΑ AURIS, 1400c.c., 2008, full- full extra (3 αυτ/τα) HYUNDAI GETZ, 1300c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 3.500 ευρώ. JAGUAR S TYPE 3.000c.c., 2001 µπεζ δέρµα – οροφή ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 LAND ROVER Freelander 1.800c.c., 2003 full extra 4X4, 5porto, 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., λευκό µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, CD, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια κ.α. 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., µαύρο, µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες BRABUS, ράδιο CD, κ.α. 3.700 ευρώ (Υπάρχει και 2ο µαύρο 600c.c. µε 3.000 ευρώ). TOYOTA AURIS 1400c.c., 2008 µπλε, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. αερόσακους, CD, κ.α. 7.700 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 133 HP, 2004 µιάµιση καµπίνα, full extra, 10.500 ευρώ. CITROEN BERLINEO DIESEL επαγγελµατικό ή αγροτικό, 4.000 ευρώ. FORD FIESTA 2008 DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό, full extra 6.500ευρώ OPEL CORSA 2009, OPC, 1600c.c., TURBO, 270ΗΡ, µε extra πάνω από 15.000 ευρώ. Πωλείται µόνο 8.500 ευρώ. OPEL CORSA 5πορτο 2004, ABS, ζάντες αλουµινίου, BBS, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, υδραυλ. τιµόνι, αερόσακοι κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. FORD FOCUS 2009, ασηµί 5πορτο, full extra, 6.999 ευρώ. FORD FOCUS 2006, 4πορτο SEDAN 1600c.c., 115ΗΡ, έκδοση GHIA, full extra, 6.000 ευρώ. ALFA ROMEO 159, µαύρη 2007, 1.800c.c., 145HP clima, ABS, 10 αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, ηχοσύστηµα κ.α. full extra, 7.500 ευρώ

FIAT PANDA 1250 κυβικά (2) 2005 & 2006, a/c, υδραυλικό τιµόνι, κ.α. από 4.000 ευρώ TOYOTA COROLLA 1600c.c., 2005, 5πορτη έκδοση EXCELLENCE 1ο χέρι, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά full extra, 5.400 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2πορτη, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.300 ευρώ. HONDA CIVIC HYBRID 1300 c.c., 2009, 1o χέρι – τέλη κυκλοφορίας 0- κατανάλωση 5λιτρα/100km, 4πορτο σε αρίστη κατάσταση, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.500 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ YARIS –Diesel – 1400 c.c., 2005, ολοκαίνουρια λάστιχα A/C – ABS – αερόσακοι, κ.α. 7.000 ευρώ. VW PASSAT 1600c.c., 2000 µοντ., full extra, 3.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 5πορτο, 2006, µαύρο, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 3.900 ευρώ. . PEUGEOT 206 2πορτο, 2006, µαύρο, DYNAMIC, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 4.000 . PEUGEOT 307 ασηµί, 2πορτο, 2005, οροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµ., ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ABS, αερόσακους κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.000 ευρώ. . PEUGEOT 206 Cabrio Roland Garros σκληρή οροφή, ηλεκτρική, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµιν., όλα ηλεκτρικά, full extra, 4.000 ευρώ. . MERCEDES CLS 350 CGi 2008 µαύρο, ελληνικό, 1ο χέρι, ατρακάριστο, άριστη κατάσταση, αερανάρτηση, 292hp, clima, ABS, airbags, καφέ δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.000 ευρώ. . RENAULT MEGANE coupe 1.400cc κόκκινο ’98, 2.300 ευρώ. . NISSAN ALMERA ασηµί ’01, 1.400cc, full extra, 2.800 ευρώ. . BMW 330, 2008, 28.000 χλµ, coupe, µπεζ δέρµα, οροφή, 19αρες κ.α. 20000 ευρώ. . FIAT PANDA 900cc 1.991, 1.200 ευρώ. . VW POLO αγροτικό – επαγγελµατικό Diesel, ’95, 2.500 ευρώ. . SUZUKI BANDIT (moto) 1.800cc, ’98, 3.300 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA 4X4, 4πορτο λευκό DIESEL ’98, 6.900 ευρώ ΑΓΡΟΤΙΚΟ MITSUBISHI L200 4X4, ’98 4πορτο έκδοση MAGNUM, ζάντες αλουµινίου, µπάρες νίκελ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 2004 133 ΗΡ, µιάµιση καµπίνα, αρίστη κατάσταση. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10.000 ευρώ. VESPA SYM CITYCOM 300, 2009, 2.500 ευρώ. ΠΑΠΙ HONDA INNOVA 2006, 125c.c., εξάτµιση DRAGON, 1.000 ευρώ. ΜΑΣ987 . MOTO SUZUKI Bandit 1200cc, 1998. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 3.500 ευρώ. -----------------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ MAZDA E 2500 µοντ. 1968, σασί, πετρέλαιο, προνοµοιούχο, για κυκλοφορία ή ανταλλακτικά επισκευή µηχανής στάνταρ, κυκλοφορεί χωρίς τζίρο. Τιµή 2.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977267818. ΜΑ2731 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW EOS CABRIO, 2.0Fsi, 150hp, 2007, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, από ιδιώτη, τιµή: 9.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932981415. -----------------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO µοντέλο 2002, κυβ. 1.300, A/C, R/CD, συναγερµός, ζάντες, αερόσακοι, κεντρικό κλείδωµα, κοτσαδόρος. Τιµή 2.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 940114440.ΜΑ7271. -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO 1.300cc, µοντέλο 2002, 4πορτο, A/C, ηχοσύστηµα, ζάντες, κοτσαδόρος, συναγερµός, κεντρ. κλειδ., αερόσακοι. Τηλ.: 2621500359, 6945763648. Τιµή: 2.000 ευρώ. ∆ΩΡΟ: GPS-BLUETOOTH. ΜΑ2750 -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT CLIO ασηµί, µοντέλο του 2004, 1.200cc. Τιµή: 2.300 ευρώ. Τηλ.: 6956768875. ΜΑ2749

. ΚΛΑΠΗΚΑΝ ΣΤΗ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆Α ΤΑ ΕΞΗΣ ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ:

Βραχιόλι, 2 περιδέραια, 4 δαχτυλίδια το ένα µε διαµάντι, 2 µενταγιόν, 3 αλυσίδες χεριού, 1 σετ σκουλαρίκια, 1 βραχιόλι ασηµένιο µε κεφάλι φιδιού, 2 µενταγιόν µε πέτρες, 2 αλυσίδες λαιµού, 1 ασηµένια µε στρογγυλό µενταγιόν, 1 σταυρός κεντητός, µεγάλος χρυσός. Οποιοσδήποτε βρει κάτι να επικοινωνήσει στο τηλ. 26230/71487.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ VALPADANA 65-75

I.S.M 66ΗΡ – 800 ώρες εργασίας, ηλεκτροϋδραυλική ρεβέρσα, σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6973234341.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 18 Αυγούστου 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΟΜΑΤΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών

Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α ΒΑΡ∆Α

Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996

33

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Φώτης ∆άρας

Γιάννης Λεπίδας Χειρ. Οφθαλµίατρος Χειρ. Τηλ. Ουρολόγος 2610224131 –Ανδρολόγος Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr BΑΡ∆Α: Πλησίον Κιν. οπτικών «Λεπίδα» Τηλ. 2610273124 6945590738 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 OCTΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

terzonick@gmail.com

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΕΑΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Π. ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου 2013 Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ Γεώργιος Ν. Πλάκας

µαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Απόστολος Γ. Πατρίκιος µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6936086168

terzonick@gmail.com

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΒΑΡ∆Α

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Γιάννης Λεπίδας Χειρ. Οφθαλµίατρος

Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα»

ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ Γεώργιος Ν. Πλάκας

Απόστολος Γ. Πατρίκιος

µαιευτήρας – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής & Γυναικολογικής Κλινικής ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Πανεπιστηµίου Αθηνών Πανεπιστηµίου Αθηνών ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών νοσ. Αλεξάνδρα) νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740 κιν.: 6936086168 Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ

(πλησίον Πάρκου), Πύργος ∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ηµ. ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00 Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

2013

Ειδικός Παθολόγος Έναρξη Νέου Ιατρείου

Φώτης Μανωλοπούλου 11 ∆άρας 3ος όροφος Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΠΥΡΓΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» κιν. 6974632165 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ ΒΑΡ∆Α

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ Ώρες λειτουργίας τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. ∆ευτέρα- ΤρίτηΠέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30 Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

e-mail:gcr@otenet.gr

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑ ΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ Ειδικός Παθολόγος Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 κιν. 6974632165

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr


Μ

(karabatsimaro@yahoo.gr) Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος ∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. νόησης τηλ.: 6936907280). Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής ΠΑΑνακοινώθηκαν ΤΡΙΣ Κυριακή συνεννοήσεως. ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ από18 τονΑυγούστου Εµπορικό Σύλ-2013 ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI e-mail: kwstmar@yahoo.gr αθαίνουν να κυκλοφορούν 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846 λογο Αµαλιάδας τα ωράρια λειτουργίας Ειδικός Παθολόγος µε ασφάλεια οι µικροί µατων καταστηµάτων της Αµαλιάδας για θητές του δηµοτικού σχοΜανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΓΕΝΙΚΟΣ την ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ περίοδο του Πάσχα και για την εαλείου Καρδαµά, οι οποίοι έχουν ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΣ ρινή περίοδο που αρχίζει όπως κάθε υιοθετήσει το ποδήλατο ως µέσο Τηλ. ιατρείου 26210 20051 Χρίστοςέτος Γεωργιάδης από την 1η Απριλίου έως και την µετακίνησης, στο προαύλιο του Γενικός Χειρουργός κιν. 6974632165 τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ 31 Μαΐου. σχολείου τους έχουνΈναρξη γίνει δια- Νέου Ιατρείου Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Το ωράριο των καταστηµάτων για τις γραµµίσεις, σχεδιάζουν µε την Φώτης ∆άρας ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ 9.00 ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣτου 20.30 εορτές Πάσχα διαµορφώνεται ως βοήθεια των δασκάλωνΧειρ. τους τα σήΟυρολόγος –Ανδρολόγος εξής: Ε’ 11-13 Γρηγορίου Τα παιδιά παρακολούθησαν µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την ενηµέρωση µατα του Κώδικα ΟδικήςΥΠΕΡΗΧΟΙ Κυκλοφο- ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τηλ. 26210 28428-6932297046 Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Μ. ∆ευτέρα έως και Μ. Πέµπτη 8.00 ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ρίας και αποδεικνύουν εµπράκτως κρούς Μαρία Καραµπάτση πεδα,µαθητές παρά17.00-21.00 τιςτου συνεχείς προσφορές µανε ότι το να θεωρήσει ένας κυνη- φυλακή που προστατεύει τις περιο- ωτικά. σχολείου για έδειξαν ότι έχουν κάνει πολλά βήΤετάρτη και Παρασκευή 14.00 & 17.30 - 21.00 ότι αν(karabatsimaro@yahoo.gr) και µικροί σε ηλικία, είναι Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» χές και εκεί στηρίζεται η συνέχιση Από την άλλη πλευρά, οι νέοι κυµας στο κυνήγι και στους κυνηγούς γός την άδειά του στον Κυνηγετικό τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µατα στο θέµα: «Μαθαίνω να κυΜ. Παρασκευή 8.00 - 10.30 & 12.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑτης ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 καθαρά υπεύθυνοι ως πεζοί και ποδηλάτες ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ Σύλλογο Αµαλιάδας, αποτελεί την µε- του θηραµατικού πλούτου της νηγοί που επιθυµούν να εκδώσουν περιοχής µας,πρέπει οφείλεται τους–ΑΓ. εξήγησαν πώς να συµ- κλοφορώ µε ασφάλεια». 19.30 και στοχεύουν να γίνουν µέτρηση και υπεύ-γιαπεριφέρονται του Τ.Τ. Αµαλιάδας Αναστόπουλος, µίλησε στους άδεια θήρας για πρώτη φορά, θα πρέγαλύτερη συνεισφορά που µπορείΓιάννης να χώρας. αντίστροφη στο ότι ως όταν ∆.Σ. βάζουµε Στους µαθητές µίλησε εκ µέ- Ο ανθυπαστυνόµος κινούνται«πλάτες» στο Μ. Σάββατο 8.00 - 15.00 θυνοι µελλοντικοί οδηγοί. µαθητές, ενώ δίπλα του διακρίνονται ο σχολικός σύµβουλος Παναγιώτης Ζεύπει να κάνουν µία αίτηση είτε στο ∆ακάνει, για να συνεχιστεί το κυνήγι, το το κυνήγι ξεκίνησε, καθώςδρόµο και αφιερώνουµε πολύ προσω-ρους του Οµίλου φίλων ποδηλάτου πεζοί ή µε πάρα τα ποδήλατά ΜΕΝΟΥΝΟΥ ΜΕΝΗ λας και ο ΓιώργοςΚ. Ηλιόπουλος από τον Όµιλο Φίλων Ποδηλάτου Ήλιδας Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα Χθες τοστις πρωί πραγµατοποιΕιδικός Παθολόγος Παλιοί και νέοι κυνηγοί σαρχείο Αµαλιάδας είτε στον πικόαλλά χρόνο κόπο προκειµένου πλέον στηρίζεται σε επιστηµο20 Αυγούστου ξεκινά τους, καικαι όταν επιβαίνουν σε ναΉλιδας ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, οΙΑΤΡΟΣοποίο ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή την ήθηκε σχολείο µάθηµα κυκλοκαλυφθούν οιΙδιαίτερη διάφορεςβαρύτητα ανάγκες τουοποίος πέρα από το γεγονός ότι νικά στοιχεία, πολλά έργα, δουλειά Σε ό,τι αφορά τώρα την θεώρηση Κυνηγετικό Σύλλογο, το αργότερο 4 ηΜανωλοπούλου νέαστο κυνηγετική περίοδος, και ήδηκάποιο όχηµα. ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 11 3ος όροφος Τρίτη 7 Μαΐου, τα καταστήµατα θα φοριακής αγωγής, παρουσία των συλλόγου Ενώ παράλληλα και επικοινωνία. Επίσης, διατηρεί το αδειών, για τους παλιούς κυνηγούς µέρες πριν την ηµεροµηνία των εξεαπό τον Κυνηγετικό Σύλλογο Αµα-δόθηκε στην µας. χρήση του κράνους,προ-επεσήµανε στους µαθητές τι πρέείναι κλειστά. τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου σχολικών της 3ης και όταν ΠΥΡΓΟΣ σπαθούµε δίνουµε ό,τι καλύτερο του να κυνηγά όπως κυνηγά αυτό που αλλάζει είναι, σε περίπτωση τάσεων. Για αρχή οι ηµεροµηνίες λιάδας συµβούλων άρχισε η έκδοση αδειών τα παιδιάνακινούνται µε τα πο- πει να προσέχουν όταν µετακι-Πατρώνδικαίωµά 12-14 (Στοά Φίτσιου) Σε ότι αφορά το εαρινό ωράριο, αυτό 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας κ. Έναρξη Νέου Ιατρείου για τον συνάδελφο κυνηγό, µέχρι χωρίς περικοπές και που στο παλιό βιβλιαράκι της άδειας έχουν οριστεί κάθε 1η και 16 κάθε θήρας για την κυνηγετική περίοδοδήλατά τους, αλλά και στην τή- νούνται µε τα ποδήλατά τους, τους 1ος σήµερα, όροφος Τηλ. 20051 - βρισκόέχει διαµορφωθεί ως εξής: Παναγιώτη Ζεύλαιατρείου και κας ∆ιονυ- 26210 Γεωργιάδης ∆έχεται µε ραντεβού αποµένει µόνο ένα φύλλο, ή είναι αρ- µήνα. Για τους νέους κυνηγούς έχει 2013- 2014. µενοι πάντα στο πλευρό του». προβλήµατα. ρηση των πινακίδων σήµανσης, ενηµέρωσε και γιαΧρίστος τις ποδηλατοΓενικός Χειρουργός ∆ευτέρα 8.00 - 14.00 Τηλ. 2621081341 σίας Τουρκάκη, µε κιν. την συνδροµή 6974632165 κετά φθαρµένο, τότε υποχρεωτικά θεσπιστεί νέο ερωτηµατολόγιο και Ο Κυνηγετικός Σύλλογος, παρά Ο κ. Μουσάς χαρακτηρίζει ιδιαίπροκειµένου η µετακίνηση να γίνεβόλτες που διοργανώνει ο Όµιλος. τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Γιάννης Λεπίδας ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Τρίτη 8.00 - 13.30 & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ του Τµήµατος της Τροχαίας ΑµαΧειρ. Οφθαλµίατρος Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ Οι τιµές να αλλαχτεί µε το νέο ενι- για περισσότερες πληροφορίες οι εντις αυξηµένες ανάγκες που2610224131 έχει γιαται µε Κιν. τερα σηµαντικό το γεγονός ότι µέσω θα πρέπει ασφάλεια. Αµέσως µετά την ενηµέρωση, Τηλ. 6944717148 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30 – 20.30 Τετάρτη 17.00-21.00 λιάδας και του Οµίλου Φίλων Ποinfo@eyecenterpatras.gr την λειτουργία του και για την συν- Τα- www.eyecenterpafras.gr Έτσι, τιµές πολύ των µεγάλο αδειών γιαµαθητές,ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ Συλλόγου ο κυνηγός γνωρίζει αίου τύπου βιβλιαράκι άδειας θήρας διαφερόµενοι πρέπει να απευθύνονπαιδιά οιέδειξαν δάσκαλοι αλλά και οι 9.00 σχο- ΕΩΣ του 13.30 BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» Τετάρτη Χάρδας 8.00 - 14.00 δηλάτων Νικόλαος 18.00 ΕΩΣ 20.30 ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 ται στο ∆ασαρχείο ή τον Κυνηγετικό που θεσπίστηκε από το Υπουργείο, τήρησηΉλιδας. του ΚΕΝΤΡΙΚΟ: εκτροφείου του, προφέτος έχουν διαµορφωθεί ως εξής: που να απευθυνθεί σε περίπτωση που ενδιαφέρον και δεν σταµάτησαν να λικοί σύµβουλοι, έβαλαν τα κράνη OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Πέµπτη 8.00 - 13.30 & e-mail:gcr@otenet.gr ανακύψει κάποιο πρόβληµα, ενώ ο ενώ παράλληλα θαΤαπρέπει σπάθησε και φέτος να διατηρήσει τιςυποβάλλουν Το κόστοςτις γιαερωτήσεις την έκδοσητους. τοπικήςτους, πήραν τα ποδήλατά Γρηγορίου τους και Ε’ 11-13 παιδιάο κυνηγός Σύλλογο. 17.30 – 20.30 ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Προτεραιότητα η ασφάλεια Τηλ. 26210 Ξεκαθαρίζεται δε, ότι ο ΚυνηγεΣύλλογος ως αναγνωρισµένος και σε να προσκοµίσει καιείχαν µια καινούρια φωτιµές των αδειών ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ στα περσινά χα-Κρατώντας άδειας ανέρχεται στα 95 το κό-έκαναν µία ανά χείρας τιςευρώ, πινακίµικρή βόλτα µε προορι-28428-6932297046 σχεΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ Παρασκευή 8.00 - 13.30 & Στην απόφαση να κρατηθεί το κόΟι ανθυπαστυνόµοι του Τµήµατογραφία, πρόσφατη, και τικός Σύλλογος Αµαλιάδας παραµέσυνεργασία µε το Υπουργείο µπορεί, µηλά επίπεδα και για το συγκεκριµένοδεςστος τηνπου έκδοση διάσειέγχρωµη πιτου για ΚΟΚ, είχανπεριφερειακής σχεδιάσει σµό το νερόµυλο που βρίσκεται ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ στος αδειών σε χαµηλά επίπεδα, 17.30 – 20.30 τος της Τροχαίας, κα ∆ιονυσία Ποοποία θα τοποθε- νει στα γραφεία του επί της οδού όπως είπε, να ασκήσει φιλοθηραµα- αχρησιµοποίητη ηνακίδες θέµα ο πρόεδρος του Συλλόγου κ.οι ίδιοι άδειας ευρώ καιστο χωριό, ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ σε ανέρχεται χαρτόνια, στα είχαν115 ενεργή στα πλαίσια του περι-Κυνηαναφέρθηκε ο πρόεδρος του Σάββατο 8.00 - 14.00 λυγένη και κ. Γιάννης του ΚΟΚ ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ τηθεί στο νέο βιβλιαράκι. Ενώ για ∆αλιάνη 17 και ό,τι άλλο ακούγεται το κόστος για την έκδοση γενικής τικό έργο, είτε αυτό έχει να κάνει µε Κώστας Μουσάς ανέφερε χαρακτη-συµµετοχή κατά την διάρκεια της βαλλοντικού προγράµµατος που γετικού Συλλόγου Κώστας Μουσάς Αναστόπουλος, µίλησανναστους µι- τοενηµέρωσης σε χαρτόνι ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9πτηνών, απόγευµα φωτογραφία είναι αρκετά είναι φήµες που δεν έχουν καµία ισχύ. άδειας ανέρχεται 145 ευρώ. απελευθερώσεις είτε µε βελ- όσους ηΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ριστικά: « Η απόφαση κρατηθεί από τηνστα Τροχαία και εκπονείται στο σχολείο.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

34

ΒΑΡ∆Α

της Αµαλιάδας

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Αντίστροφη µέτρηση για το κυνήγι ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Σταθερά χαµηλές παραµένουν οι τιµές

Η

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΒΑΡ∆Α

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

κόστος των αδειών σε χαµηλά επί-

Παράλληλα ο κ. Μουσάς επεσή-

Ι Α Τ Ρ Ο Ι 21 ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

τιώσεις βιοτόπων, είτε µε την θηρο-

και Σάββατο 9-13 πρωί

Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035

παλιά, θα αλλαχτεί και αυτή υποχρε-

Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ

τ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”

ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ”

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Δέχεται με ραντεβού: 10 π.μ. - 5 μ.μ.

τηλ. 26210 31410 & 6970019031 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Νικόλαος Χάρδας

Φώτης ∆άρας

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ e-mail:gcr@otenet.gr Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ

Ειδικός Παθολόγος

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κωνσταντίνος Γ. Χαντζής ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

Κτηνίατρος

Ανδραβίδα Εθν. Αντίστασης 1 Κιν.6979721909ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ τηλ. ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ 2623055115

ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ Ιατρός ΚυτταρολόγοςΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI και Σάββατο 9-13 πρωί

*Τεστ Παπανικολάου Ερµού τηλ. ούρων 2621022832-6983509035 * Κυτταρολογικές εξετάσεις5 πτυέλων, και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ)

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17 Αµαλιάδα (Πάνω από Eurobank)

Γ Ι Ειδικός Παθολόγος

Α Τ Ρ Ο Ι

Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ Ιατρός Κυτταρολόγος Τηλ. ιατρείου 26210 20051 Χρίστος Γεωργιάδης τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Γενικός Χειρουργός κιν. 6974632165 Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ *Τεστ Παπανικολάου ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ * Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων,9.00 ούρων ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣ 20.30 και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων Γρηγορίου Ε’ 11-13 (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ) Τηλ. 26210 28428-6932297046

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17 Αµαλιάδα (Πάνω από Eurobank)

Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520 ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡ∆ΑΝΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ-ΟΑΕΕ & ΟΓΑ) ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy • Ορθοπαιδική Φ/Θ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

Φ ΥΣΙΚ ΟΘΕΡ ΑΠΕ ΙΑ

Κ ατ ε ρ ί ν α Κ α β β α θ ά Φυσικοθεραπεύτρια

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ - ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

Σ Υ ΜΒ Α Σ Η Μ Ε Ε Ο Π Υ Υ

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ Αξιολόγηση, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους σε νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Προεγχειρητική εκπαίδευση , µετεγχειρητική αποκατάσταση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621022230 –fax: 2621022225 Kινητό: 6978448562 e-mail: alexandropoulou@ live.com

∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από το MULTIRAMA) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 1-ΖΑΧΑΡΩ ΚΙΝ. 6974863150

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Εκπαιδευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων Ψυχοθεραπεία Αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών Συµβουλευτική γονέων Στήριξη σε θέµατα συµπεριφοράς των παιδιών Συµβουλευτική ζεύγους Θεραπεία ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών Θεραπεία άγχους, κατάθλιψης, φοβιών

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, Αµαλιάδα ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ.:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Πτυχ. Παντείου Πανεπ. - Ιδρυτ. Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Συµβουλευτική –Στήριξη- Ψυχοθεραπεία παιδιών- ενηλίκων *Ειδική σε ατοµική ψυχοθεραπεία άγχους, φοβιών, κατάθλιψης * Στήριξη σε στρεσογόνα γεγονότα, πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις * Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών – εφήβων * Συµβουλευτική γονέων *∆υσκολίες µάθησης και λόγου, τέστ νοηµοσύνης ∆έχεται µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14- Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν. 6977781282


Στην

Ηλεία 93% 93 3%

2( ()* )* B 9K Km/h m/h

+,-. +,-. /01123. / 01123.

64% 64 4% 24°C

1( ()* )* B 3K Km/h m/h

!.4.56/ ! .4.56/

15:00 15: 00

32°C

4( ()* )* 7 24 Km/h K m/h

!.4.56/ ! .4.56/

21:00 21: 00

29°C

3( ()* )* B 16 Km/h K m/h

!.4.56/ ! .4.56/

03:00 03: 00

24°C

09:00 09: 00

24°C

03:00 03: 00

24°C

09:00 09: 00 !"#$%&' !"#$%&' 18/8 18 /8

41% 4 1%

51% 5 1%

66%

57% 78"9:# 78"9:#% #% 19/8 19 /8 50%

2( ()* )* . 9K Km/h m/h

!.4.56/ ! .4.56/

2( ()* )* . 9K Km/h m/h

!.4.56/ ! .4.56/

15:00 15: 00

31°C

3( ()* )* 7 16 K Km/h m/h

!.4.56/ ! .4.56/

21:00 21: 00

28°C 74% 31°C

2( ()* )* 17 17 9K Km/h m/h

!.4.56/ ! .4.56/

patrisnews180813  
Advertisement