Page 1

ΣΗΜΕΡΑ

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38934 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΦΤΗΚΕ ΧΘΕΣ Ο ΠΕΡ/ΧΗΣ ΠΕΛ/ΣΟΥ Π. ΤΑΤΟΥΛΗΣ

ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΙΑ

Χιλιάδες οι επισκέπτες της έκθεσης «Κερνάµε Ελλάδα»

Του πήραν 6.000 ευρώ για να του λύσουν τα… µάγια

• Βαρυσήµαντες δηλώσεις για Ολυµπία Οδό και ενιαία Περιφέρεια

Σελίδα 7

Σελίδες 5 και 11

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ

ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

ΑΛ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ

Οι κυβερνήσεις απλώς «άγγιζαν» το αγροτικό πρόβληµα Σελίδα 9

ΕΝ ΟΙΚΩ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΦΑΣ

Η «ντόλτσε βίτα» δεν συµβαδίζει µε τις τέχνες και τα γράµµατα Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ILIS PARASKEYOPOULOS QUALITY FOOD S.A

Στόχος είναι η υψηλή ποιότητα

«Μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου θα πληρωθεί το σύνολο του αγροτικού κόσµου»

«Ας µας έχουν εµπιστοσύνη οι αγρότες µας…»

«Ό

,τι µπορούµε να το κάνουµε, θα το κάνουµε. Ας µας έχουν εµπιστοσύνη οι αγρότες µας. Για ό,τι έχουµε δεσµευτεί, θα γίνει…» επισηµαίνει σε δηλώσεις του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης που το τελευταίο διάστηµα είναι το κεντρικό πρόσωπο στα αγροτικά µπλόκα. Ο κ. Τσαυτάρης σήµερα θα βρισκόταν στην Ηλεία για την έκθεση στο κλειστό της Αµαλιάδας «Κερνάµε Ελλάδα» ωστόσο η κάθοδος στη χώρα µας του επιτρόπου της Ε.Ε για θέµατα υγείας και αγροτικής ανάπτυξης τον υποχρεώνει να βρίσκεται στην Αθήνα. Ο κ. Τσαυτάρης κάνει αναφορά για τις πληρωµές µέχρι τέλος του Φεβρουαρίου στο σύνολο του αγροτικού κόσµου, καθώς και για το πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης αγροτών… Σελίδα 6

Από την Ηλεία ο ένας από τους συλληφθέντες υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ

Σελίδα 7

Σελίδες 18-19

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΤΡΙΣ» δεν κα΄Οσοι συνδροµητές της εφ. «Π τέστη δυνατόν να προµηθευτούν τον 18ο τόµο καθως και όλο υς τους προηγούµενους της σειράς: Αλφαβητάρι της Μαγειρικής – Αλεξία και Βέφα Αλεξιάδου µπορούν να τον προµηθευτούν

ΣΗΜΕΡΑ

• από τον συνοδό από τον οποίο προµηθεύονται την εφηµερίδα τους

• από τα πρακτορεία της περιοχής τους • από τα περίπτερα της περιοχής τους • τηλεφωνώντας στα γραφεία µας στο 2621022549-32563, ώστε να

τους τον παραδώσουµε άµεσα Τιµή τόµου 2.70 ευρώ

«Π»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Νοµαρχιακής Επιτροπής Ηλείας της Νέας ∆ηµοκρατίας έχουµε την τιµή να σας προσκαλέσουµε σε πολιτική εκδήλωση – οµιλία, µε οµιλήτρια την Ακαδηµαϊκό κα Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ µε θέµα «Κρίση και Κρίσεις» στο Συνεδριακό Κέντρο ΣΠΑΠ στην Αρχαία Ολυµπία, το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 18.00. Μετά τιµής, Ο Πρόεδρος ΝΟ∆Ε Ν.∆. Ηλείας Γεώργιος Χήνος

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

2η σελίδα Χρονολόγιο 17 Φεβρουαρίου 1953

Είπαν...

Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

Ζωηρά υπήρξεν η προχθεσινή αποκρηάτικη κίνησις εις την πόλιν εν αντιθέσει µε την κίνησιν των δύο προηγούµενων Κυριακών. Μεγαλυτέραν ζωήν έδοσεν η εµφάνισις των µεταµφιεσµένων και διαφόρων άλλων µασκαροφόρων οίτινες περιεχόµενοι καθ’ οµίλους τας συνοικίας της πόλεως εσκόρπιζον παντού το γέλιο, το κέφι και τη χαρά.

ΕΦΟΝΕΥΣΕ ΤΟΝ ΓΑΜΒΡΟΝ ΤΟΥ Αθήναι. – Αγγέλεται εξ Αγρινίου ότι υπό του εκεί Κακουργιοδικείου κατεδικάσθη εις 15 ετών ειρκτήν και 5 εκατοµµύρια δραχµών πρόστιµον ο Ι.Τ. κάτοικος Βραχνεΐκων Αχαΐας, διότι εφόνευσε τον παρελθόντα Σεπτέµβριον τον γαµβρόν του Κ.Γ. και ετραυµάτισεν την σύζυγόν του Βασιλικήν.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 + ΙΖ’ ΜΑΤΘΑΙΟΥ, Θεοδώρου Τήρωνος O Άγιος Θεόδωρος ο Τήρων ή Θεόδωρος Αµασείας ( - 306 ή 307) είναι Άγιος της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Έδρασε στα χρόνια των αυτοκρατόρων Μαξιµιανού (286 - 305) και Γαλέριου (305 - 311). Ονοµάστηκε Τήρων λόγω του ότι είχε καταταχθεί στο σώµα των νεοσυλλέκτων της Ρωµαϊκής λεγεώνας (tiro στα λατινικά σηµαίνει νεοσύλλεκτος). Επίσης θεωρείται και µάρτυρας από την Ορθόδοξη εκκλησία λόγω του µαρτυρικού θανάτου που βρήκε. Ο συναξαριστής του βίου του είναι ο Γρηγόριος Νύσσης. ∆ευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013 Λέοντος Πάπα Ρώµης, Αγαπητού Σινάου

Σελήνη πρ. τέταρτο Aν. Hλίου: 7:13 ∆ύση Hλίου: 18:06

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φειούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπίας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµιού: 26230 42747 Γαστούνη: 26230 32933 Γαστούνη: 26230 33238

Επιταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κάστρο: 2623095215 Κρέστενας: 26250 24140 Κυλλήνης: 26230 92287 Λάλα: 26240 41213 Λεχαινών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝΙ Α ΤΗ ΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV ΟΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Πέτρος Γιαβάσης

Κώστας Βαρβαρέσος

Ψαράς

∆ιευθυντής Ε.Α.Σ Λεχαινών

«Τα ψάρια είναι λίγα για εµάς τους παρόχθιους αλιείς και πρέπει να θαλασσοπνιγούµε αν θέλουµε να βγάλουµε ένα µεροκάµατο. Μόνο όταν έχει φουρτούνα καταφέρνουµε να πιάσουµε κάνα ψάρι αλλά στο τέλος, θα µας µείνουν απούλητα, ο κόσµος δεν έχει πια χρήµατα για να αγοράσει ψάρια. Ίσα που τα φέρνουµε βόλτα µε τα έξοδα του σπιτιού. Κατάφερα αυτές τις µέρες να βγάλω 150 ευρώ τα οποία θα τα δώσω για το ενοίκιο. ∆εν µιλάµε για τα πετρέλαια, για τα έξοδα συντήρησης του καϊκιού κ.α. Ο κλάδος µας οδηγείται σιγά – σιγά στον αφανισµό».

«Συγκέντρωση, για να τεθούν τα προβλήµατα των αγροτών και να βρεθεί λύση µε την βοήθεια και της ΕΑΣ Λεχαινών από τους αρµόδιους φορείς. Ενηµέρωση, για να ενηµερωθούν για νέες καλλιέργειες, νέες τεχνικές, νέους σπόρους, νέα φάρµακα, νέα λιπάσµατα ως και την ορθολογική χρήση αυτών προς όφελος και των ίδιων και του περιβάλλοντος. ∆ιαπραγµάτευση, για την αναζήτηση από κοινού ΕΑΣ – προµηθευτών µε τα καλύτερα και πιο αποδοτικά προϊόντα, προσιτές τιµές αγοράς, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος καλλιέργειας».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

1

Χρήστος Παναγόπουλος

Πρόεδρος Συνδέσµου Παραγωγών – Πωλητών Λαϊκών Αγορών «Η Αναγέννηση» «Σαφώς και δεν διαφωνούµε µε οτιδήποτε καλό γίνεται για την ανάπτυξη του τόπου µας, αλλά στην προκειµένη περίπτωση δεν µπορούµε να δεχθούµε την απώλεια του µεροκάµατού µας, χωρίς µάλιστα να µας έχει κοινοποιηθεί απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για τη χρήση του χώρου της λαϊκής αγοράς για άλλο σκοπό. Σε σύσκεψη που είχαµε τότε, ο δήµος θα µας πρότεινε δρόµο µέσα στην πόλη για να δουλέψουµε. Είµαστε επαγγελµατίες, σεβόµαστε τον κόσµο που έρχεται στην λαϊκή αγορά για να βρει κάτι φθηνότερο και µέσα σε αυτή την οικονοµική κρίση δεν µπορούµε να αφήσουµε τον κόσµο έτσι».

977. Ποδοσφαιρικό πρωτάθληµα β’ εθνικής. Στο κατάµεστο γήπεδο Πύργου διεξήχθη ο αγώνας µεταξύ των οµάδων Πανηλειακού και Παγκορινθιακού. ∆ιαιτητής ήταν ο Λ. Βαµβακόπουλος. Ο αγώνας έληξε µε 2-0 υπέρ του Πανηλειακού. Ο πρόεδρος της τοπικής οµάδας, αείµνηστος Ιωσήφ Γιαννακόπουλος, συνεχάρη τους παίκτες για την αγωνιστικότητα και απόδοσή τους. Στη φωτογραφία, η εντεκάδα του Πανηλειακού: Τάκης Λαµπρόπουλος, Αντώνης Κλάδης, Αρίστος Ασηµακόπουλος, Σωτήρης Κανελλόπουλος, ∆ηµήτρης Ασηµακόπουλος, Κώστας Παπαθεοφάνους, Ζώης Γιαννακόπουλος, ∆ιονύσης Προβατάς, Αντώνης Κουβελιώνης, Κώστας Κωνσταντόπουλος και Αλέκος Παπαδόπουλος (τερµατοφύλακας). Το ποδόσφαιρο είναι το πιο διαδεδοµένο παιχνίδι µε µπάλα στον κόσµο. Οι πρώτες προσπάθειες για την εισαγωγή και τη διαδόση του στην Ελλάδα έγιναν το 1895. Η προσθήκη του στο πρόγραµµα των Ολυµπιακών Αγώνων του 1896 (Αθήνα) υπήρξε ισχυρό κίνητρο για την ενασχόληση της νεολαίας της εποχής εκείνης µε το άθληµα. Το 1926, ιδρύθηκε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (ΕΠΟ). Από το 1932, άρχισαν να διεξάγονται και οι αγώνες του κυπέλλου Ελλάδος. Η πρώτη επίσηµη πρωταθλήτρια (1927-1928) υπήρξε η οµάδα του Άρη Θεσσαλονίκης και το πρώτο κύπελλο Ελλάδος κατέκτησε η ΑΕΚ, το 1932. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Λεπτός ανατόµος της παιδικής ψυχής, αλλά και της φυσιογνωµίας της αστικής τάξης, αποτύπωσε µε τον λεπταίσθητο χρωστήρα του, όσο κανείς άλλος έλληνας συγγραφέας, τους έρωτες της εφηβείας, αλλά και την άκρατη ηδυπάθεια και τον ηδονισµό της ανώτερης κοινωνίας. Ήταν ο Κοσµάς Πολίτης κατά κόσµον Πάρις Ταβελούδης. Υπήρξε λάτρης της ωραιοπάθειας και µπορούσε µε την πολυδύναµη γραφίδα του να προσδώσει στα πιο απλά και ασήµαντα γεγονότα της καθηµερινότητας χαρακτήρα ωραιοφάνειας και να τα αναδείξει από το φάσµα της ασηµαντότητας. Με αυτή την έννοια τα µυθιστορήµατά του ήταν αριστουργήµατα αισθητικής και για τούτο όπως σηµείωσε ο Π. Μουλάς «η κόλαση της ηδύτητας υπήρξε για τον Πολίτη παράδεισος οµορφιάς». Σε δυο περιόδους µπορεί να χωριστεί το έργο του πολίτη. Στην πρώτη περίοδο της συγγραφικής του δηµιουργίας την καθαρά «ερωτική του περίοδο» περιγράφει, ψυχολογεί και φιλοσοφεί µε ωραιοπάθεια το µέθυσµα των εύπορων αστών, από το γλυκό δηλητήριο της µελαγχολίας και την απέχθεια του ανυπόφορου αστικού γάµου. Και η επιλογή αυτή φτάνει µέχρι τον ηδονισµό. Κυρίαρχο στοιχείο στον αισθησιακό καµβά που τεχνουργεί τα έργα του ο Πολίτης είναι η γυναίκα, την οποία αποτυπώνει όχι σαν λουλούδι του

Κορυφαίοι της ελληνικής γραµµατολογίας ΚΟΣΜΑΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

αγρού, αλλά του φιλοτεχνηµένου κήπου. Ο κοινωνικός διάκοσµος που αντλεί τα πρόσωπά του ο Πολίτης είναι η τάξη των εύπορων και ανεπτυγµένων αστών. Η αστική τάξη που ζεί ξέγνοιαστα µε χαρούµενη άνεση και µε αρκετή κοινωνική και οικογενειακή ελευθεριότητα. Οι αστοί που εξωραΐζουν την εµφάνισή τους ακατάπαυστα, που µετέχουν νωχελικά στα αγαθά της ζωής, χωρίς να µετέχουν πολύ στην ευθύνη και τον κόπο της δηµιουργίας τους, που ταξιδεύουν το καλοκαίρι στα νησιά και το χειµώνα στην Ευρώπη και έχουν γενικά µια χαλαρή και γαργαλιστική αίσθηση της ζωής. Άνθρωποι που είναι κενόδοξοι όπως σηµειώνει ο µεγάλος µας κριτικός Ανδρέας Καραντώνης, ατοµιστές, επιπόλαιοι, κυνικοί, µαέστροι του τακτ και της κοινωνικής υποκρισίας και ταυτόχρονα ροµαντικοί, σπιρτόζοι έκφυλοι, χαριτωµένοι και γελοίοι, χωρίς κανένα ουσιαστικό στόχο και ιδανικό, έχοντας ως µόνη ασχολία την εκλέπτυνση των αισθήσεων και την ανανέωση και αισθητική και τεχνική διαφοροποίηση των σαρκικών ηδονών και της ερωτικής απόλαυσης. Οι ήρωες του Κοσµά Πολίτη είναι τέλειες ηδονιστικές µηχανές. ∆ιαφθείρουν παρθένες, τρυπώνουν σε γκαρσονιέρες και εξωθούνται σε βέβηλες και έκφυλες οπτασίες. Τρία είναι τα πιο χαρακτηριστικά έργα µε αυτά τα ηδυπαθή στοιχεία του Πολίτη. Η «Ερόικα»,

Γράφει ο Πάνος Ν. Αβραµόπουλος* www.politikanet.gr

η «Εκάτη» και το «Λεµονοδάσος». Στο «Λεµονοδάσος» κεντρικό πρόσωπο είναι ο Παύλος Αποστόλου. Αψής µε ασυγκράτητες ορµές θέλει να ρουφήξει σταλαγµατιά σταλαγµατιά τη ζωή. Ξεχύνεται στην αρένα της σαν πρωτόβγαλτος αθλητής, πασχίζει µε δύναµη να φτάσει στο τέρµα ανάµεσα στους άλλους συναθλητές του, έχοντας ως στόχο απλά να τερµατίσει και όχι κάποια επίδοση. Για αυτόν δικαίωση και επιβεβαίωση της ευτυχίας είναι ο τερµατισµός. Όµως λίγο πριν τερµατίσει πέφτει και βυθίζεται έτσι απελπισµένος µέσα στην άβυσσο του καηµού του, ανικανοποίητου. Στην «Ερόικα» ο Πολίτης αποτυπώνει µε ενάργεια το θάνατο ενός ωραίου αγοριού του Ανδρέα, που ήταν µοναδικός φίλος του Λοίζου, καθώς και την αγάπη του Αλέκου για την Μόνικα, την κόρη του προξένου της µικρής

πολιτείας. Όλος αυτός ο παιδόκοσµος που περιγράφεται στην «Ερόικα» αποτελεί ένα ανθρώπινο σύστηµα τρυφερών ψυχών και δροσερών κορµιών, που ζεί αισθάνεται, ονειρεύεται και άγεται γύρω από την εκπάγλου καλλονής, παρουσία της Μόνικα. Τα αγόρια στην «Ερόικα» είναι ακµαία και σκληρά. Τα κορίτσια είναι λεπτά στους τρόπους καλοντυµένα, προσηλωµένα στους συµβατικούς τρόπους ζωής και προορισµένα να γίνουν περιζήτητες δεσποινίδες της καλής κοινωνίας. Χαρακτηριστικό γνώρισµα των έργων του Πολίτη είναι η γοητεία και όχι η δύναµη. Στην πρώτη του συγγραφική περίοδο την «ερωτική» επιδίδεται στην πεζογραφία της εφηβείας. Λειτουργεί έτσι κάτω από την µαγεία του αισθητικού αφηγηµατικού λόγου, αλλά και ενός ονείρου που ήταν ταυτόχρονα και ένα πάθος αχαλίνωτης ζωής, σκορπισµένης πότε σε ειδυλλιακούς υπαίθριους χώρους και πότε σε κλειστά πληθωρικά περιβάλλοντα, καλλιεργηµένων αστών του µεσοπολέµου. Όµως µετά τον Β΄ παγκόσµιο πόλεµο και την κατοχή ο συγγραφέας σηµειώνει στροφή στην τεχνοτροπία του και το ιδανικό της απόλυτης οµορφιάς υποχωρεί, υποχωρεί στο ιδανικό της ανθρωπιάς. ∆ιάστικτος από ανθρώπινη ευαισθησία, ελεύθερο στοχασµό, αλλά και αγάπη για την αρµονία ο Πολίτης παρατηρεί την κοινωνική αταξία που εµφανί-

ζεται στο µετεµφυλιακό µας τοπίο και αποτυπώνει στο κατοπινό έργο του, µε διακριτικότητα και πνευ-µατική αξιοπρέπεια την κοινωνική του διαµαρτυρία. Αυτή η λεπτά εκφρασµένη διαµαρτυρία του ανιχνεύεται στα δυο τελευταία µυθιστορήµατά του «Γυρί» (1945) πρωτοδηµοσιευµένο στα «Νέα Γράµµατα» και «Στου Χατζηφράγκου» (1963). Μάλιστα το «Στου Χατζηφράγκου» που βλέπει το φώς της δηµοσιότητας σε περίοδο πολιτικών ζυµώσεων, µε υπερβατικές προς την αστική δηµοκρατία τάσεις, διαβάστηκε πολύ και έτυχε µάλιστα της καθολικής αποδοχής από κύκλους της κεντροαριστεράς. Ο Κοσµάς Πολίτης στις αρχές της δεκαετίας του ‘ 50 ήταν δυο φορές υποψήφιος βουλευτής της άκρας αριστεράς. Αδιαµφισβήτητα αποτελεί έναν από τους κορυφαίους της σύγχρονης ελληνικής γραµµατολογίας. Το παρόν είναι απόσπασµα του υπο έκδοση βιβλίου µου «Κορυφαίοι της ελληνικής γραµµατολογίας».

* Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΟΛΙΑ

3

Ο Χαν, η Ολυµπία οδός, η Αχαΐα και η Ηλεία

Έλαµψε δια της απουσίας του

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

Στην έκθεση «Κερνάµε Ελλάδα» που πραγµατοποιείται στην Αµαλιάδα, ο δήµος του Πύργου έλαµψε χθες δια της απουσίας του. Την εικόνα µας την έστειλε αναγνώστης της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» που για αρκετές ώρες περίµενε να εµφανιστεί κάποιος εκπρόσωπος του περιπτέρου (!) στον χώρο. Παρόλα αυτά το µόνο που υποδεχόταν τον κόσµο ήταν η µεγάλη αφίσα µε το λιµάνι του Κατακόλου, λιγοστά λουλούδια στο τραπέζι… και ο τουρισµός καλά κρατεί! Π.Γ.

Αντεπίθεση Φωτεινής στη Βουλή µε στοιχεία ∆υσάρεστες εκπλήξεις ετοιµάζει η Φωτεινή Πιπιλή σε όσοι της επιτέθηκαν και έφτασαν ως τη ∆ικαιοσύνη για την υπόθεση του σπιτιού που διαθέτει στην Ηλεία. Το θέµα θα έρθει αυτή την εβδοµάδα στη Βουλή µετά από αίτηµα για άρση της ασυλίας της και, όπως η ίδια λέει, όχι µόνο τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της θα αποδείξουν ότι οι επιθέσεις εναντίον της δεν έχουν την παραµικρή βάση, αλλά οι κατήγοροί της θα βρεθούν σε θέση κατηγορουµένου από εκείνη. Σηµειώνεται ότι η βουλευτής της Ν.∆. κατηγορήθηκε ότι έχει κάνει πολεοδοµικές παραβάσεις στο σπίτι που διαθέτει στον Νοµό Ηλείας. Γ.Ρ.

Πολλοί – τελικά – είναι αυτοί που διερωτήθηκαν ποιο ήταν το αποτέλεσµα της επίσκεψης του Γιοχάνες Χαν στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδος. Ο κάθε ένας βέβαια έκανε τη δική του εκτίµηση και έδωσε τη δική του ερµηνεία. Θα προσπαθήσω µε αυτό το σηµείωµα να δώσω κατ’ αρχήν µια κατά το δυνατόν ακριβέστερη εικόνα γι’ αυτά που έγιναν στην Πάτρα και κυρίως γι’ αυτά που υπονοήθηκαν χωρίς να ειπωθούν ευθέως. Είναι βέβαιο ότι ο Γιοχάνες Χαν δεν είναι κάποιος τυχαίος. Ο 55χρονος Αυστριακός είναι φιλόσοφος και τεχνοκράτης µαζί. Σπάνιος συνδυασµός. Έχει διδακτορικό στη φιλοσοφία (κάποιοι τον κατηγόρησαν ότι το έχει αντιγράψει) αλλά ταυτόχρονα έχει διαπρέψει ως πολιτικός στον τοµέα της έρευνας και των επιστηµών. Έχει θητεύσει σε διάφορα υπουργεία στην Αυστρία (µεταξύ των οποίων και στο ∆ικαιοσύνης) αλλά γνωρίζει και την αυτοδιοίκηση γιατί ήταν κάποτε και δηµοτικός σύµβουλος. Ανήκει στο λαϊκό κόµµα δηλ. κάτι σαν τη Ν.∆. στην Ελλάδα. Όταν η πλειοψηφία των κυβερνώντων στη χώρα του ήθελε να αποπέµψει την Ελλάδα από την Ευρωζώνη, αυτός δεν έχασε ευκαιρία να κάνει δηλώσεις υπέρ της χώρας µας, στην οποία είχε έλθει στο παρελθόν και για διακοπές. Αυτός είναι ο κ. Χαν. Πάµε τώρα να δούµε αυτά που είπε για την Ολυµπία οδό. Είπε το αυτονόητο ότι δηλ. η Ε.Ε. θέλει τα έργα ολοκληρωµένα αλλά σε αντιδιαστολή είπε και ότι πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι το 2015 γνωρίζοντας ότι είναι αµφίβολο αυτό.

Είπε ότι πρέπει να έχουµε αυτοκινητόδροµους αλλά σε αντιδιαστολή είπε και ότι πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι να κινούνται και εµπορεύµατα να διακινούνται θέτοντας έµµεσα(;) θέµα ανταποδοτικότητας (σ.σ. εκεί δηλ. που κόλλησε το θέµα στις διαπραγµατεύσεις µε τους παραχωρησιούχους). Είπε ότι το ζήτηµα είναι περίπλοκο γιατί υπεισέρχονται αποζηµιώσεις αλλά και νοµικής ερµηνείας ή αλλαγής αφήνοντας στην ελληνική κυβέρνηση (ως... κυρίαρχη) να το λύσει αποφεύγοντας ο ίδιος να προκαλέσει ενδεχόµενη δυσφορία της µε τις δηλώσεις του. Με λίγα λόγια µας τα είπε «έτσι» µας τα είπε και «αλλιώς». Τώρα το µόνο που αποµένει να δούµε – και η µοναδική ελπίδα είναι – αν θα µπορέσει παρασκηνιακά (αν θελήσει φυσικά) να παρέµβει και να πείσει τα εµπλεκόµενα µέλη (κυβέρνηση – παραχωρησιούχοι – τράπεζες ) να προχωρήσουν σύµφωνα µε την αρχική σύµβαση. Πέραν όµως του κ. Χαν θα πρέπει να δούµε και τον ρόλο που παίζει η περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας και ένα ισχυρό λόµπι Αχαιών. Είναι ένας ρόλος που απέχει παρασάγγας από αυτό που λέµε «Περιφερειακή συνείδηση». Τους ενδιαφέρει µόνον η Πάτρα και τίποτε άλλο. Κι αν ορισµένες φορές αναφέρουν την Αρχ. Ολυµπία το κάνουν για να την οικειοποιηθούν και να πάρουν αίγλη από το παγκόσµιο όνοµά της. Είναι προφανής ο λόγος που έγινε η πρόταση για την επαναλειτουργία της σιδηροδροµικής γραµµής Πάτρα – Πύργος – Αρχ. Ολυµπία. Για να µπορούν οι

∆ίπλα µου σ’ έχω…

Άλλαξε πλέον ο ρόλος των δηµάρχων

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Ο Τοτός και ο Μπόµπος εξετάζονται από το δάσκαλο τους. Ο Μπόµπος βγαίνει από την αίθουσα και λέει στον Τοτό: - “Η πρώτη απάντηση είναι 1821, η δεύτερη Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και η τρίτη δεν ξέρουµε ερευνάται ακόµα.” Μπαίνει στην αίθουσα ο Τοτός και τον ρωτά ο δάσκαλος: - “Πότε γεννήθηκες;” - “Το 1821!” - “Πώς σε λένε;” - “Θεόδωρο Κολoκοτρώνη!” - “Μα καλά τι λες, τρελάθηκες;” - “∆εν ξέρουµε, ερευνάται ακόµα!”

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Με την κα ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Η εκποµπή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» που επιµελείται και παρουσιάζει η κα Μάχη Μικελοπούλου στην ΟΡΤ κάθε Κυριακή, αυτή την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου φιλοξενούµενη είναι η κ. Κωστούλα Σακκά (καθηγήτρια Μουσικής και πρώην υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Αγωγής στη ∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Ηλείας, η οποία θα µιλήσει µε θέµα: « Περιβάλλον και Περιβαλλοντική εκπαίδευση». Σηµ. Καταβάλλεται προσπάθεια η εκποµπή να πάρει µια νέα µορφή, να ασχοληθεί κυρίως µε συνήθη προβλήµατα παιδιών και εφήβων, να γίνει µια χρήσιµη τηλεοπτική συµβουλευτική γονέων.

Το ενδιαφέρον από όλη την Ελλάδα συγκέντρωσε πριν από µερικές ηµέρες η έκθεση « ZOOTECHNIA» στο ∆ιεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης όπου παρουσιάστηκαν όλες οι εξελίξεις στον κτηνοτροφικό και πτηνοτροφικό κλάδο. Η παρου-

σία του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιου Τσαυτάρη και ο χαιρετισµός του στην έκθεση ήταν ένα από τα χαρακτηριστικά του τριηµέρου. Είχε ωστόσο και Ηλειακή συµµετοχή( όπως διακρίνετε στην φωτο) µε τον γεωπόνο της Περιφερειακής

Εκδήλωση στη µνήµη του Μίλτωνος Ιατρίδη Τη µνήµη του ήρωα Μίλτωνος Ιατρίδη θα τιµήσουν σε λιτή εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα στις 11 το πρωί τα µέλη του Συλλόγου Αποστράτων Αξκών του Ναυτικού στο Κατάκολο. Η εκδήλωση θα γίνει στο σηµείο της προτοµής του πλοιάρχου που καταγόταν από τον Πύργο και έµεινε στην ιστορία όταν στις 24 ∆εκεµβρίου 1940 µε το υποβρύχιο «Παπανικολής» επιτέθηκε σε µεγάλη ιταλική νηοποµπή στην Αδριατική θάλασσα και κατόρθωσε να βυθίσει τρία ιταλικά οπλιταγωγά. Για την ανδραγαθία του αυτή τιµήθηκε στη συνέχεια µε το «Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας».

Πατρινοί παράγοντες να προσελκύουν κρουαζιερόπλοια και να περιλαµβάνουν στα αξιοθέατα την Αρχ. Ολυµπία και φυσικά τη διαδροµή µε το τρένο. Άλλος λόγος δεν υπάρχει. Φυσικά µια τέτοια διαδροµή δεν µπορεί να εξυπηρετήσει άλλο επιβατικό κοινό και γι’ αυτό καταργήθηκε (κατά τον ΟΣΕ). ∆εν µίλησαν ούτε για νέα γραµµή όπως αυτή που κατασκευάζεται µέχρι την Πάτρα (σ.σ. η δική µας είναι µετρική) δηλ. τα τρένα που κινούνται στην υπόλοιπη χώρα δεν µπορούν να κινηθούν σ’ αυτή, ούτε για διπλή γραµµή ούτε για ηλεκτροκίνηση ούτε τίποτα. Επεσήµανε τα πιο πάνω για να αναδείξω ένα και µόνον θέµα. Μπορεί διοικητικά να ανήκουµε στην Περιφέρεια ∆υτ. Ελλάδας (γιατί έτσι το θέλησαν κάποιοι) αλλά αν, ως νοµός δεν αγωνιστούµε για να διεκδικήσουµε αυτά που µας ανήκουν τότε δε θα υπάρξει µέλλον. Θα µετεξελιχθούµε σε µια «ενότητα» όπως αυτή που θέλουν να µας κάνουν. Τώρα την λένε «περιφερειακή ενότητα Ηλείας» σε 10-15 χρόνια ίσως να ξεχαστεί το «Ηλείας», ο κόσµος θα φεύγει, οι µεγαλύτεροι θα φύγουν από τη ζωή και τα παιδιά µας θα ψάχνουν για δουλειές σ’ άλλους τόπους και θα τα βλέπουµε κάθε Πάσχα και ∆εκαπενταύγουστο. Γι’ αυτό η ευθύνη των αυτοδιοικητικών, των εκπροσώπων στο κοινοβούλιο αλλά και όλων των θεσµικών παραγόντων είναι τεράστια. Αν θέλουν να βοηθήσουν τον τόπο, αν θέλουν να βοηθήσουν το ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ οφείλουν να αγωνιστούν µε οµοψυχία και ανιδιοτέλεια. ∆ιαφορετικά ας αφήνουν τις καρέκλες τους για έλθουν άλλοι.

Ενότητας και περιφερειακό σύµβουλο Νίκο Μιχαλόπουλο. Κάθισαν µάλιστα σχεδόν δίπλα – δίπλα στις πρώτες θέσεις της εκθέσεως… Γ.Ρ

Οι... «διορθώσεις» για τα ΤΕΙ Είναι γεγονός ότι το σχέδιο «Αθηνά» που αφορά τις αλλαγές στην τριτοβάθµια εκπαίδευση δεν έχει οριστικοποιηθεί. Επίσης είναι γεγονός ότι γίνονται διαβουλεύσεις, ενίοτε και «υπόγειες» και ασκούνται προς το υπουργείο αφόρητες πιέσεις οι οποίες – πέραν των άλλων – θα έχουν επιπτώσεις και στις εκλογές όποτε κι αν γίνουν. Ωστόσο προκαλεί απορία το γεγονός ότι κάποιοι από το υπουργείο διαρρέουν διάφορα προς τον Αθηναϊκό Τύπο για δήθεν αποφάσεις κατάργησης ορισµένων τµηµάτων σε διάφορες πόλεις µεταξύ των οποίων περιλαµβάνουν και την Αµαλιάδα. Για τους γνωρίζοντες όµως η κατάργηση ή συγχώνευση ενός τµήµατος δεν συνεπάγεται αυτόµατα (αν γίνει) εξαίρεση της πόλης από την τριτοβάθµια εκπαίδευση. Ειδικά για την Αµαλιάδα. Κάποιοι άλλοι λένε ότι λόγω των αντιδράσεων αποσύρεται το σχέδιο προσωρινά για να επανεξεταστεί. Άντε τώρα να βγάλεις συµπέρασµα... «Ρs»

Ίσως να µην το έχετε συνειδητοποιήσει αλλά σ’ αυτή την αυτοδιοικητική περίοδο οι δήµαρχοι έχουν πέσει σε πραγµατικό ωκεανό και κολυµπούν χωρίς να ξέρουν αν θα φτάσουν στην ακτή. Θυµίζω ότι πριν 2 χρόνια οι νέοι δήµαρχοι (περιλαµβανοµένων και των επανεκλεγέντων) µπήκαν κατ’ ευθείαν στα βαθιά αναλαµβάνοντας τη διοίκηση των «Καλλικρατικών δήµων» µε όλα τα προβλήµατα που είχαν. Και βέβαια «έπεσαν» πάνω στην κρίση που περιόρισε δραµατικά τα έσοδά τους. Και φτάσαµε 16 µήνες πριν από τις επόµενες δηµοτικές εκλογές µε τους δηµάρχους να έχουν τεράστια θέµατα να διαχειριστούν και ανάλογες ευθύνες. Σηµειώστε: - Θέµα σκουπιδιών το οποίο πρέπει να «τρέξει» ταχύτατα. - Θέµα µε τα ΤΕΙ - Θέµα µε την Ολυµπία οδό - Θέµα µε την υδροδότηση του Ερυµάνθου - Θέµα µε τα αντιπληµµυρικά του Αλφειού Τα πιο πάνω είναι µερικά από τα µείζονα προβλήµατα. Όµως υπάρχουν και τα υπόλοιπα που ναι µεν θεωρούνται µικρότερα αλλά δεν παύουν να απασχολούν σοβαρά τις τοπικές κοινωνίες. Έναντι όλων αυτών οι δηµοτικές αρχές εµφανίζονται ανήµπορες να διαχειριστούν επαρκώς τα ανακύπτοντα θέµατα. Όπως χαρακτηριστικά λέει ο λαός «είναι λίγες». Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει µια µεγάλη µερίδα των πολιτών. Το ζητούµενο τώρα είναι το εξής: ∆εν είναι ικανοί οι δήµαρχοι ή δεν έχουν άξιους συνεργάτες; Θεωρώ ότι ένας λιγότερο ικανός δήµαρχος είναι περισσότερο επιτυχηµένος από έναν ικανότερο όταν έχει επιλέξει καλούς συνεργάτες και όταν έχει φροντίσει να λειτουργούν σωστά οι υπηρεσίες του. Άρα είναι πολύ σοβαρότερο θέµα απ’ ότι αρχικά φαίνεται η επιλογή των συνεργατών. Και συνεργάτες δεν είναι µόνον οι αντιδήµαρχοι αλλά και οι δηµοτικοί σύµβουλοι. Όταν στον κάθε δηµοτικό σύµβουλο ανατεθούν αρµοδιότητες και τεθούν στόχοι τότε θα µπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα ο δήµος. Επίσης είναι σηµαντική η συνεργασία µε τους θεσµοθετηµένους φορείς – συµβούλους. Πόσοι δήµαρχοι και πόσες φορές είχαν συνεργασία µε το ΤΕΕ, το Επιµελητήριο, τον Ιατρικό σύλλογο, τον ∆ικηγορικό, το Οικονοµικό Επιµελητήριο κ.λ.π. Πώς θα ετοιµάσουν προτάσεις, πώς θα αντιµετωπίσουν προβλήµατα, πώς θα δροµολογήσουν την τοπική ανάπτυξη αν δεν έχουν συνεχώς δίπλα τους (επιδιώκοντάς την) την παρουσία των καθ’ ύλην ειδικών; Εν πάση περιπτώσει επειδή πλέον ο ρόλος των δήµων είναι ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΟΣ θα πρέπει όλοι να σκεφτούν πάρα πολύ πριν «εκτεθούν» στις εκλογές. Να σκεφτούν αν µπορούν τι θέλουν, µε ποιους θα συνεργαστούν και εν κατακλείδι να καταλάβουν όλοι (οι υποψήφιοι) ότι ο δήµαρχος δεν είναι καρέκλα, υπογραφές, δεξιώσεις και... Τελείωσαν αυτά και όσοι εθελοτυφλούν θα το καταλάβουν σύντοµα. Ζ.Μ.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ 60% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ)

ΟΛΑ 50%

Το γραφείο συµβούλων επιχειρήσεων ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ πτυχιούχοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πιστοποιηµένοι µελετητές – αξιολογητές κοινοτικών προγραµµάτων από ΕΦΕΠΑΕ (φορέα διαχείρισης του προγράµµατος) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε, ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε ενηµερώνει για την έναρξη των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε ποσοστό επιδότησης 60% για υπάρχουσες επιχειρήσεις και νέες. Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει από 24/02/2013.

Περισσότερες πληροφορίες κον Κουµουνδούρο ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621031958 2621035779 email: kouros9@gmail.com


4

Απόψεις

[

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Η γνώµη του

]

Με τι µούτρα θα έρθουν του χρόνου να πάρουν τη φλόγα από την Αρχαία Ολυµπία

Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος είναι ασηµένιος και χάλκινος ολυµπιονίκης στην πάλη

Ε

ίναι πραγµατικά λυπηρό, σε µια εποχή όπου οι ηθικές αξίες καταρρέουν, να µην µπορεί µια τόσο µεγάλη οικογένεια όπως ο αθλητισµός και ο Ολυµπισµός να περάσει το δικό του µήνυµα. Αν υλοποιηθεί αυτή η εισήγηση - έκτρωµα, θα είναι ουσιαστικά η αρχή του τέλους του Ολυµπιακού κινήµατος. Η ειρωνεία είναι πως και τα µέλη της ∆ΟΕ τόσες δεκαετίες χρησιµοποιούν ως σηµαία τους το «Αρχαίο πνεύµα αθάνατο» και τους αρέσει να προβάλλουν τα ολυµπιακά ιδεώδη µε αναφορά στην Αρχαία Ελλάδα. Μην ξεχνάµε επίσης ότι στην Αρχαία Ολυµπία, όπου

κάθε δύο χρόνια ανάβει η Ολυµπιακή Φλόγα, υπήρχαν στην αρχαιότητα παλαίστρες και πάνω από αυτές στέκονται περήφανα τα µέλη της ολυµπιακής οικογένειας και καµαρώνουν τις τελετές αφής. Με τι µούτρα θα έρθουν του χρόνου να πάρουν τη φλόγα για το Σότσι; Οι άνθρωποι είναι αγράµµατοι και ανιστόρητοι. Καταλαβαίνω απόλυτα στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε να προσπαθεί η ∆ΟΕ να εξοικονοµήσει έσοδα, όµως δεν είναι δυνατόν στο βωµό του χρήµατος να θυσιάζει και τα πιο αγνά ιδανικά. Ιδιαίτερα η ελληνορωµαϊκή πάλη, που παραστάσεις της άλλωστε κοσµούν

σχεδόν τους περισσότερους αρχαίους αµφορείς, είναι η επιτοµή του έντιµου παιχνιδιού, του ευ αγωνίζεσθαι, ή αν προτιµάτε, του fair play όπως συνηθίζουν να το λένε οι κύριοι της Ολυµπιακής Επιτροπής. Άρα, µε ποιο δικαίωµα στερείτε από το ίδιο σας το προϊόν ένα αγώνισµα µε τέτοια παράδοση αλλά και ήθος, για να κρατήσετε το χόκεϊ που εξυπηρετεί συγκεκριµένη αγορά ή να βάλετε το γκολφ, που έχει βέβαια πλούσιους χορηγούς και χρήµα µε ουρά, το οποίο δυστυχώς κινεί πλέον και τα γρανάζια της ∆ΟΕ.

Πρόσωπο

Ο οµογενής που κάνει «θαύµατα» στην Αυστραλία

Ο

Σταν Σταφίδας (καθηγητής νανοτεχνολογίας)

Σταν (Ευστράτιος) Σταφίδας γεννήθηκε το 1971 στη Μελβούρνη, από Έλληνες γονείς, η µητέρα του κατάγεται από την Αµαλιάδα και ο πατέρας του από την Καλαµάτα. Πήγε σχολείο στο Ελληνορθόδοξο Κολλέγιο «Άγιος Ιωάννης» και συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήµιο Μελβούρνης. Το µικρόβιο της τεχνολογίας το είχε από παιδί και, όπως έχει πει ο ίδιος: «τα δώρα που ζητούσα να µου κάνουν στα γενέθλιά µου ή στην ονοµαστική µου εορτή είχαν πάντα σχέση µε ηλεκτρονικές µηχανές και υπολογιστές. Επισκέπτεται πολύ συχνά την Ελλάδα, γιατί, όπως λέει, οι περισσότεροι συγγενείς του είναι εκεί. Ο Σταν Σταφίδας είναι ο οµογενής επιστήµονας, που ανακάλυψε ένα γενετικό τεστ το οποίο µπορεί να προβλέπει αν ένα παιδί διατρέχει τον κίνδυνο να είναι αυτιστικό και ψηφίστηκε

από την εφηµερίδα "The Age" ως µια από τις κορυφαίες προσωπικότητες της Αυστραλίας που "θα γράψουν ιστορία στα χρόνια που έρχονται". Είναι καθηγητής νανοτεχνολογίας του Πανεπιστηµίου της Μελβούρνης και σύµφωνα µε την ανακάλυψη, το γενετικό αυτό τεστ θα είναι διαθέσιµο σε πέντε χρόνια και θα προβλέπει µε ακρίβεια 70% αν ένα παιδί διατρέχει τον κίνδυνο να είναι αυτιστικό, επιτρέποντας έτσι την έγκαιρη παρέµβαση της επιστήµης για την αντιµετώπιση του προβλήµατος. Η σχετική µελέτη δηµοσιεύτηκε στην ιατρική επιθεώρηση "Molecular Psychiatry". Ο Σταν Σταφίδας είναι σήµερα επικεφαλής της έρευνας στο NICTA (εθνικό ερευνητικό κέντρο της Αυστραλίας) και κατέχει βραβεία αριστείας σε τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Το NICTA είναι σήµερα το µεγαλύτερο κέντρο έρευνας για την ανάπτυξη της

επόµενης γενιάς προθέσεων διέγερσης του αµφιβληστροειδούς, δηλαδή του βιονικού µατιού. Ο Σταν Σταφίδας είναι, επίσης, ο συνεφευρέτης του AFH, ενός κρίσιµου συστατικού της τεχνολογίας συνύπαρξης Bluetooth. Μέχρι σήµερα, η AFH τεχνολογία έχει ενσωµατωθεί σε πάνω από ένα δισεκατοµµύριο συσκευές Bluetooth και ο αριθµός αυτός αυξάνεται συνεχώς. Κατέχει πάνω από είκοσι διπλώµατα ευρεσιτεχνίας στον τοµέα της µικροηλεκτρονικής, στα ασύρµατα και σε άλλα συστήµατα επικοινωνίας. Ο ίδιος λέει ότι ο πιο φιλόδοξος στόχος του είναι η παροχή βιονικής όρασης µέσα στα επόµενα τρία χρόνια. Ο κ. Σκαφίδας παραδέχεται ότι "χρειάζεται πολύ περισσότερη δουλειά" αλλά "οι ανθρώπινες δοκιµές δεν είναι πολύ µακριά για µια συσκευή που θα µπορούσε πραγµατικά να χαρακτηριστεί πραγµατικά θαύµα".

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Ξέχασαν τους βουλευτές συνταξιούχους Σ’ αυτήν τη χώρα που ανθεί κλέψιµο και ρεµούλα Χρυσές µασέλες έχουνε και άλλοι τρων µε ούλα. Τρακόσιοι επολέµησαν στενά µε Λεωνίδα Τρακόσιοι τρώνε αστακό λαός την ραπανίδα. Κι αν δούµε τα προσόντα τους µόνο η χαιρετούρα Λιβάνι υποσχέσεις τους στο χέρι αγιαστούρα. Παρουσιάζονται λαό δεν ντρέπονται σταλιά Και πάλι να αρπάξουνε λαού την κουταλιά. Ποιους εκλεγµένους άφησαν µε τη σειρά θα πιάσω Τέσσερα σπίτια στο βουνό τσοπάνη λένε Τάσο. Όλο το σόι ψήφισε και πρόεδρος γεννιέται Και κοινοτάρχης στο χωριό µε γκλίτσα το καυχιέται. Στιλό πιάνει ανάποδα υπογραφή να βάλει Μισθό τον παίρνει το παιδί θα βάλει και για άλλη. Στους δήµους δίνεται µετά για πέναλτι η πάσα Τέσσερα χρόνια και εκεί δεν παίρνουνε ανάσα. Και πάλι ξαναβάζουνε σύνταξη για να πάρω Μα βάζω µέσω βουλευτή που έκανα κουµπάρο. Τους κολλητούς σου δεξιά και τίτλους τους µοιράζεις Κι όταν γυρίζεις γειτονιές, µπετό και λάµπες τάζεις. Εδώ ανώτερη αρχή πρώτος στη Νοµαρχία Παλαιά τον βάζαν φυτευτό σα να ‘χε µοναρχία. Όσο ψηλά τόσο καλά καλό παιδί του κόµµατος Και για προβλήµατα νοµού δεν βλέπει ειν’ αόµατος.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Μ

Και δίπλα του εδιάλεγε όνοµα στέλνει κόµµα Και ασελγούσαν στο νοµό ανάπτυξης το πτώµα. Ένας µονάχα πέρασε γροθιά εις το µαχαίρι Και εις το δάσος του νοµού δεν κούνησε την φτέρη θυµόσαστε τον Ηρακλή µε άθλους ρόπαλο του Έτσι κι αυτός µε έργο του λαού για το καλό του. Οι άλλοι ίσα πέρασαν την τάξη µε τη βάση Και συνταξούλα τσέπη τους µέχρι που θα γεράσει. Κι ερχόµαστε στους εκλεκτούς βουλής τα παλικάρια Που βγαίνουµε µε την βροχή βουνό τα σαλιγκάρια. Θεός υπάρχει στα ψηλά κι όλα αυτά τα βλέπει Ύψιστε βάλτους φερµουάρ στους καθενός την τσέπη. Τέσσερα χρόνια βουλευτής το χέρι θα απλώσω Σύνταξη θέλω κι εγώ χωρίς δουλειά ξαπλώσω. Υφυπουργοί εγίνανε πρόεδρος προωθούσε Νερό πολύ κουβάλαγε και κόµµα ξεδιψούσε. Και πιο ψηλά ως υπουργοί στον κύκλο του µεγάλου Τσαµπούνα παίζει πρόεδρος στροφές κάνουν του µπάλου. Χιλιάδες ΘΑ, θα έχουν πει ψέµατα σε τσουβάλι Έλληνα άλλαξε µυαλό το µαύρο κοίτα χάλι. Καθώς και τα γραφεία τους κοµµατικά τσιράκια Θέµα σου ξέρει υπουργός γραφείων τα κοράκια.

Μα χρόνια ήδη πέρασαν τώρα θα σ’ ανταµείψει Για τόσα χρόνια προσφοράς ιδρώτα σου θα σκύψει. Κι ενώ στον άλλο τον λαό τη Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ σύνταξη θα πάρει Σε εσάς είπαν δεν πρόλαβαν δεν πήρανε χαµπάρι. Κάποιος να πει και τα ποσά, εµένα πάντα κλέβεις Και όταν έχεις έλλειµµα, πάντα λαό γυρεύεις. Και παίρνουν µία σύνταξη και δεύτερη και τρεις Για Ολυµπία Πατρινό φεύγει το οτοµοτρίς. Μα νέοι ψάχνουν για δουλειά γονείς τους τα τραβάνε Κι όλοι ρωτάνε µέλλον τους και νιάτα που θα πάνε. Όλοι αυτοί βολέψανε τα τέκνα, βαπτιστήρια ∆ουλέψαν και γραφεία τους και κάνανε χατίρια. Μα θράσος και αναίδεια χάθηκε λένε τσίπα Μην στο σχολείο τα ‘µαθαν σπουδές που είχαν ΗΠΑ. Τον χορτάτο µην φοβάσαι µόνο αυτόν όπου πεινάει Όποιος έχει θα πληρώσει και κατάσταση που πάει. Ποιος θα έχει τέτοιο θάρρος στον λαό για να µιλήσει Εκλογές αν έχεις τώρα και σταυρό να σου ζητήσει. Βενιζέλος θα καλέσει για συνέδριο στελέχη Πράσινος νοµός που ήταν και σταυρούς τώρα δεν βρέχει.

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Κυριακή 17-2-2013, µετά την πανήγυριν του Πολιούχου του Πύργου Ιεροµάρτυρος αγίου Χαραλάµπους, αγαπητοί µου αναγνώστες και η Εκκλησία εορτάζει την µνήµη του Αγίου Ενδόξου Μεγαλοµάρτυρος Θεοδώρου του Τήρωνος. Ο Μεγαλοµάρτυς Θεόδωρος έζησε σε µία εποχή δύσκολη για τον χριστιανισµόν, όπου είχαν κηρυχθή σκληροί διωγµοί κατά των Χριστιανών.Ο Άγιος Θεόδωρος κατήγετο από την Αµάσεια του Πόντου.Ήτο νεοσύλλεκτος του Ρωµαϊκού Στρατού, συνηριθµήθη εις το τάγµα των Τιρώνων (Νεοσυλλέκτων), ωµολόγησε πίστη εις τον Ιησούν Χριστόν και υπεβλήθη εις πολλά βασανιστήρια. Υπέκυψε το 297 µ.χ. επί Αυτοκράτορος του Ανατολικού Ρωµαϊκού Κράτους Μαξιµίνου. Ο Άγιος Θεόδωρος Τήρων ήθλησε άριστα στον στίβον της ζωής και του µαρτυρίου.Ενεπνέετο από το παράδειγµα του Απ. Παύλου, που έδωσε πολλούς αγώνες κατά των εχθρών της πίστεως. ∆ικαίως η Εκκλησία ώρισε να αναγιγνώσκεται σήµερα Αποστολικόν ανάγνωσµα του Απ. Παύλου προς Κορινθίους (Β Κορινθίους ΣΤ 16-Ζ 1). Ο Απ. Παύλος θέτει ένα καυτό ερώτηµα προς όλους µας: «Τις συγκατάθεσις ναώ Θεού µετά ειδώλων;» ∆ηλαδή :Πως µπορεί να συνυπάρξουν ο αληθινός Θεός και τα είδωλα , δηλαδή οι ψευτικοί Θεοί ;Αδύνατόν . Αρνητική απάντησι στο ερώτηµα αυτό έδωκε ο Άγιος Μεγαλοµάρτυρας Θεόδωρος ο Τήρων ενώπιον των δηµίων του , που τον πίεζαν δηλαδή να συµβιβασθή µε µε το ψεύδος να σβήση την φωνή της συνειδήσεώς του, που τον κατηύθυνε σωστά, του υπενθύµιζε το καθήκον του να πιστεύη στον Αληθινό Θεόν Ιησού Χριστόν.. Ο Άγιος Θεόδωρος και κάθε πιστός γνωρίζει καλά ότι δεν υπάρχει σύγκλισις απόψεων ανάµεσα στον Χριστόν και στον Αντίχριστον, στο φως και στο σκοτάδι, στην αλήθεια και στο ψεύδος. Αποκλείεται οποιαδήποτε συνύπαρξις. Αποκλείεται ακόµη η κοινή αγάπη .Εκλέγω να ακολουθήσω τον Χριστόν, να είναι Εκείνος Αρχηγός και εµπνευστής της ζωής µου. Τούτο σηµαίνει συγχρόνως και αντίδρασις στον διάβολον. «Ουδείς δύναται δυσί κυρίοις δουλεύειν. Η γαρ τον ένα µισήσει και τον έτερον αγαπήσει, η ενός ανθέξεται και του ετέρου καταφρονήσει» (Ματθαίου ΣΤ 24). Το σύνθηµα αυτό είναι πάντοτε επίκαιρο.Ιδιαιτέρως όµως στην εποχή µας που οι άνθρωποι είναι πρόθυµοι για µικρό υλικό κέρδος να συµβιβαστούν και µε τα πλέον ασυµβίβαστα. Είναι έτοιµοι για το τίποτα να θυσιάσουν την αλήθεια, τις αρχές τους , την πίστι τους , το Ευαγγέλιο, την ηθική, την ορθόδοξη πίστη.Η χαρακτηριστική έκφραση πολλών είναι. Ε , τι να κάνουµε; Με όλους πρέπει να τάχουµε καλά,για να περνάµε καλά και ήρεµα. Όµως ο πιστός άνθρωπος και ειλικρινής δεν συµβιβάζεται. Θυσιάζει το εγώ του η το πείσµα του στην µόνη αλήθεια . Αυτό κάνει ο άγιος. Γιατί ο άγιος γνωρίζει, ότι όποιος τάχει καλά µε όλους , οπωσδήποτε δεν θα τα έχη καλά , µε τον Θεόν. Ο Απ. Παύλος µας διαβεβαιώνει : «Ει ανθρώποις ήρεσκον, Χριστού δούλος ουκ αν ήµην»(Γαλάτας Α 10). όµως στροφή στον Χριστόν σηµαίνει αποστροφή του κόσµου, του κόσµου του κακού, του πνεύµατος του κόσµου. Βράχος ακλόνητος και ασυµβίβατος µε την καθεστυκυία τάξη ήτο ο Απ. Παύλος. Χαρακτηριστικά τόνιζε· «Μη γίνεσθε ετεροζυγούντες απίστοις· τις γαρ µετοχή δικαιοσύνη και ανοµία; Τις δε κοινωνία φωτί προς σκότος; τις δε συµφιλίωσις Χριστώ προς Βελίαρ; η τις µερίς πιστώ µετά απίστου; Τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού µετά ειδώλων; ( Β Κορινθίου Στ 14-16). Απέκλειε δηλαδή οιαδήποτε σχέσι , µετοχή, κοινωνία κ.λ.π. µε το πνεύµα του κόσµου. Αυτό έπραξε και ο άγιος Θεόδωρος και ο ιεράρχης άγιος Χαράλαµπος Ο Χριστός ζητάει ολόκληρη την καρδιά µας, αφού Εκείνος ολόκληρος προσφέρεται σε µας. Είναι ο Κύριός µας , ολοκληρωτικά και ειλικρινά µας αγαπά. Το αυτό πρέπει και εµείς να κάνουµε, για να γεµίση η ζωή µας από φως και χαρά. ΑΜΗΝ.

∆ηµοτικές εκλογές χωρίς παρατάξεις και ενιαίο ψηφοδέλτιο

ια ενδιαφέρουσα πρόταση προτίθεται να καταθέσει ο υπουργός Εσωτερικών κ. Ευρ. Στυλιανίδης , η οποία αφοράει τον τρόπο διεξαγωγής των περιφερειακών και δηµοτικών εκλογών. Η πιθανή υλοποίησή της θα φέρει µια πραγµατικά επαναστατική αλλαγή στα αυτοδιοικητικά πράγµατα, αφού πρόκειται για την εκλογή δηµάρχου και δηµοτικών συµβούλων από ενιαία ψηφοδέλτια, χωρίς δεύτερο γύρο…

∆ήµαρχος θα εκλέγεται από την πρώτη Κυριακή ο πλειοψηφών και όχι παραταξιακά, ενώ ο κάθε δηµότης θα µπορεί να ψηφίζει πρόσωπα που δεν ανήκουν σε µια παράταξη. Έτσι: -Τελειώνουν οι πολιτικές και κοµµατικές αντιπαραθέσεις, ενώ ακόµα και αν δεν τελειώσουν ολοκληρωτικά θα ελαχιστοποιηθούν προσφέροντας µεγαλύτερη ηρεµία στο δήµο. -∆εν θα υπάρχουν πλέον συ-

ναλλαγές και µαγειρέµατα µεταξύ αντιπάλων υποψηφίων δηµάρχων και παρατάξεων , ανάµεσα στον πρώτο και στον δεύτερο γύρο των εκλογών. -Οι δηµότες θα επιλέγουν τους άριστους απ’ όλους τους χώρους και όχι τους αρεστούς στα Του Παναγιώτη Σκαρτσιάρη ∆ηµοτικού Συµβούλου κόµµατα και στους

αρχηγούς των παρατάξεων. -Ο δήµαρχος θα εκτελεί και δεν θα επιβάλλει τις απόψεις του στο δηµοτικό συµβούλιο , δηλαδή θα πρέπει να πείθει για την ορθότητα των προτάσεών του, διότι δεν θα είναι δεδοµένη η παραταξιακή πλειοψηφία του. -Με το υπάρχον

σύστηµα µπαίνουν στο δηµοτικό συµβούλιο υποψήφιοι µε 100 σταυρούς και µένουν εκτός άλλοι µε πολλαπλάσιους… Ικανοί άνθρωποι αποκλείονται διότι η παράταξή τους παίρνει µικρό ποσοστό και εκλέγει ελάχιστους συµβούλους. -Η ψήφος σε κάθε δηµοτικό σύµβουλο θα είναι ψήφος εµπιστοσύνης και εκτίµησης προς το πρόσωπο και τις ικανότητές του και όχι προϊόν κοµµατικής εντολής.

Άµεση δηµοκρατία, διάλογος, συνεργασία, διαφάνεια, σύνθεση απόψεων και επιβράβευση των ικανών είναι το νέο όραµα. Έτσι θα αναγεννηθεί η αδέσµευτη Αυτοδιοίκηση , θα αναδειχτούν οι πιο άξιοι στις τοπικές κοινωνίες , θ’ αποµονωθούν τα άκρα και οι ακρότητες και θ’ αρχίσει το «ξήλωµα» ενός εξαντληµένου και ξεπερασµένου παλαιοκοµµατικού συστήµατος, που κλείνει τον κύκλο του.

Εξυπηρετηθείτε στα γραφεία µας στον Πύργο, Θεµιστοκλέους 13 και στην Αµαλιάδα, Φιλ. Εταιρείας 19 ή στα κατά τόπους πρακτορεία* µας

*ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 1 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2623400236

2 ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

26210 71022

3 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

∆ΕΣΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

26240 23797

4 ΒΑΡ∆Α

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΩ

26230 71417

5 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

ΚΟΡΠΕΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. (ΚΟΜΒΟΣ)

26230 42747

6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

26230 32933

7 ΓΑΣΤΟΥΝΗ

∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

26230 33238

8 ΕΠΙΤΑΛΙΟ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓ∆Α

26210 71243

9 ΖΑΧΑΡΩ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26250 31405

10 ΚΡΕΣΤΕΝΑ

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

26250 24140

11 ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΠΟΠΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

26230 92287

12 ΛΑΛΑ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

26240 41213

13 ΛΕΧΑΙΝΑ

ΚΟΥΡΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ.

26230 22219

14 ΤΡΑΓΑΝΟ

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΗ

26230 61015

15 ΝΕΟΧΩΡΙ

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

26230 94210

16 ΚΑΣΤΡΟ

ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΗ

26230 95215

17 ΜΥΡΣΙΝΗ

ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

18 ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝ.

26230 22109 6985 162090 & 6971 887457


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Οι αφοί Παρασκευόπουλοι, Αντώνης και Τάκης Παρασκευόπουλος στο περίπτερο της επιχείρησής τους, την γνωστή τουρσοποιία

Το περίπτερο του ΙΕΚ «ΒΕΡΓΗ»

Το περίπτερο της ΕΑΣ Ηλείας - Ολυµπίας

Οι σεφ Άγγελος Μπακόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαντίλης και Χρήστος Ροµποτός, προτείνουν συνταγές µε τοπικά προϊόντα

ΞΕΠΕΡΑΣΕ ΚΑΘΕ ΠΡΟΣ∆ΟΚΙΑ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΗΣ ΓΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η Αµαλιάδα «Κερνάει Ελλάδα- Κερνάει Ηλεία» Κ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

έρδισε τις εντυπώσεις, κέρδισε το κοινό, κέρδισε το στοίχηµα το Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα», που φιλοξενείται στο κλειστό αθλητικό κέντρο της Αµαλιάδας και η επιτυχία που σηµειώνει όχι απλώς δικαιώνει τους διοργανωτές, αλλά ξεπέρασε κάθε προσδοκία. «Η καλή ηµέρα από το πρωί φαίνεται» λέει η λαϊκή ρήση και για το Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα» η καλή ηµέρα φάνηκε από προχθές που έγινε η έναρξη και η χθεσινή δεύτερη ηµέρα ήρθε απλώς να επισφραγίσει την επιτυχία.

Αµέτρητοι επισκέπτες

Από το πρωί που ξεκίνησαν να λειτουργούν τα περίπτερα η προσέλευση του κόσµου ήταν απίστευτη, καθώς αµέτρητοι επισκέπτες κατέκλυσαν τα περίπτερα. Άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ηλείας, έδωσαν το «παρών» σε µία έκθεση που στόχο έχει να φέρει τους πολίτες κοντά στους παραγωγούς, κοντά στα προϊόντα της ελληνικής και της Ηλειακής «µάνας γης», που δεν έχουν τίποτα να ζηλέψουν από προϊόντα άλλων χωρών, αντιθέτως υπερτερούν µακράν… Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να συνοµιλήσουν µε τους εκθέτες, να δουν και να δοκιµάσουν ελληνικά προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, έτσι ώστε να τα εντάξουν στο καθηµερινό τους τραπέζι.

Αντώνης Παρασκευόπουλος (Πρόεδρος εξαγωγικού τµήµατος ΕΒΕ Ηλείας) «Κερνάµε ΕλλάδαΚερνάµε Ηλεία, η έκθεση στέφεται µε µεγάλη επιτυχία και είναι µεγάλη η ικανοποίηση του Επιµελητηρίου γιατί επιτέλους ο Ηλειακός λαός και όλη η Ελλάδα βλέπει τι παράγει η Ηλεία. Πρέπει επιτέλους σαν επιχειρηµατίες να σταθούµε στα πόδια µας και ευχαριστώ την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον ∆ήµαρχο Ήλιδας, τους επιχειρηµατίες και τον κόσµο, γιατί η Ηλεία αποδεικνύει ότι έχει τεράστιες δυνατότητες».

∆ιονύσης Μπουλούτας (Πρόεδρος υπηρεσιών ΕΒΕ Ηλείας) «Οι εικόνες µιλούν από µόνες τους και είµαι πολύ συγκινηµένος. Ξεπεράσαµε κάθε προσδοκία και είναι ένα Φεστιβάλ µε ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΕΒΕ κ. Κώστας Νικολούτσος, ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος, ο κ. Άγγελος Μπράτης και εγώ κάναµε µία µεγάλη προσπάθεια και την επόµενη φορά τα πράγµατα θα είναι ακόµη καλύτερα. Θέλω να προσκαλέσω τους πολίτες να συνεχίσουν να έρχονται στο Φεστιβάλ».

Λιλίκα ΒέργηΚαφετζή (∆ιευθύντρια σπουδών του ΙΕΚ «ΒΕΡΓΗ») «Στηρίζουµε αυτές τις προσπάθειες και είµαστε πάντοτε αρωγοί, γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να στηρίζονται οι τοπικές επιχειρήσεις, οι ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί σε αυτές µπορεί να στηριχθεί η ανάπτυξη της χώρας. Είµαστε εδώ µε 40 µάγειρες και µε 30 άτοµα από το τµήµα προσχολικής αγωγής και έχουµε πολλές γαστρονοµικές προτάσεις και πολλά παιδικά εργαστήρια».

∆ηµήτρης Βάλαρης (Υπεύθυνος εµπορικού τµήµατος ΕΑΣ ΗλείαςΟλυµπίας)

Νίκος Νικολόπουλος (Αφοι Νικολόπουλος Φαρµ)

«Είµαστε εδώ µε το περίπτερο της ΕΑΣ Ηλείας- Ολυµπίας και είναι πολύ σηµαντικό που διοργανώνεται αυτή η έκθεση στην Αµαλιάδα, γιατί παρουσιάζονται τα τοπικά προϊόντα και είναι σηµαντικό ο κόσµος να µαθαίνει τα πιστοποιηµένα αγροτικά προϊόντα της περιοχής µας. Θέλουµε να δώσουµε ελπίδα στον κόσµο, ότι η αγροτική παραγωγή µπορεί να ξανακερδίσει την εµπιστοσύνη της οικονοµίας και να φέρει χαµόγελα στους παραγωγούς και τους καταναλωτές».

«Η έκθεση σηµειώνει πολύ µεγάλη επιτυχία, η προσέλευση του κόσµου είναι πάρα πολύ µεγάλη και είναι µία έκθεση που προάγει τα Ηλειακά προϊόντα, τα προϊόντα αυτού του ευλογηµένου νοµού. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους διοργανωτές της έκθεσης και θέλω να δώσω πολλά συγχαρητήρια στους εκθέτες που συµµετέχουν, γιατί είναι πραγµατικοί µαχητές».

Σαπφώ Λαϊνά (Geoplant- Ειδικές γεωργικές εφαρµογές) «Συµµετέχουµε σε αυτή την έκθεση σαν παραγωγοί φράουλας, στον τοµέα των ειδικών γεωργικών εφαρµογών και θεωρούµε ότι είναι πολύ καλό που γίνεται στην Ηλεία. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται, έχει µεγάλη προσέλευση και η διοργάνωση είναι στα ίδια επίπεδα µε τις εκθέσεις των Αθηνών. Ο κόσµος ενδιαφέρεται και ελπίζουµε να γίνει θεσµός».

Κώστας Τσάκωνας (Φάρµα Ηλείας- Γαλακτοβιοµηχανία) «Συµµετέχουµε σε µία προσπάθεια που στόχο έχει να αναδείξει την τοπική παραγωγή, που δεν έχει να ζηλέψει τίποτα. Θέλουµε να δείξουµε σε όλους ότι η Ηλεία έχει δυναµική και ευελπιστούµε σε µικρά βήµατα, γιατί όλα πρέπει να γίνονται οργανωµένα. Πραγµατικά, δεν περιµέναµε ότι η έκθεση αυτή θα είχε τόση απήχηση, θα είχε τόσο µεγάλη συµµετοχή».

Μαρία Μπιλίρη (Τυροκοµικά «Χρήστος Μπιλίρης» στην Αµαλιάδα) «Υπάρχει πολύ µεγάλη προσέλευση κόσµου, οι επισκέπτες δοκιµάζουν τα τοπικά προϊόντα και είµαστε πάρα πολύ ευχαριστηµένοι που υπάρχει αυτή η συµµετοχή και ανταπόκριση. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι αυτό το Φεστιβάλ θα γίνει θεσµός για την Αµαλιάδα και θα συνεχιστεί και τις επόµενες χρονιές».

Από το χωράφι στο πιάτο!

Στον ίδιο χώρο της έκθεσης βρίσκονται περίπου 40 σεφ, οι οποίοι δηµιουργούν ασταµάτητα εδέσµατα µε ηλειακά προϊόντα, τα οποία δοκιµάζουν οι επισκέπτες, ενώ παράλληλα λειτουργούν και παιδικά εργαστήρια όπου τα παιδιά συµµετέχουν ενεργά και δηµιουργούν µε την βοήθεια των σεφ τα δικά τους πιάτα. Οι διοργανωτές, τόσο το ΕΒΕ Ηλείας, όσο ο δήµος Ήλιδας και τα ΙΕΚ «ΒΕΡΓΗ» δεν έκρυψαν χθες την ικανοποίησή τους για τη µεγάλη προσέλευση και καλούν τους πολίτες να επισκεφθούν και σήµερα τον χώρο της έκθεσης, τελευταία ηµέρα του Φεστιβάλ, επισηµαίνοντας ότι αυτή η επίσκεψη θα τους αποζηµιώσει και µε το παραπάνω… Να σηµειωθεί ότι σήµερα, στα πλαίσια του Φεστιβάλ, στις 10:30 το πρωί θα πραγµατοποιηθεί ηµερίδα στο βοηθητικό στάδιο µε θέµα: «mfasis- Σύµβουλοι Ανάπτυξης ποιότητας

Κεράσµατα στο περίπτερο των τυροκοµικών του Χρήστου Μπιλίρη

και marketing». Οµιλητές θα είναι ο κ. ∆ηµήτρης Πολιτόπουλος µε θέµα: «Η πιστοποίηση στην παραγωγή και στην µεταποίηση αγροτικών προϊόντων. Πολυτέλεια ή αναγκαιότητα;» και η κα

Οι επισκέπτες βλέπουν, ρωτούν, ενηµερώνονται από τους εκθέτες

Το περίπτερο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας

Μπαλοδήµου µε θέµα: «Εκπαίδευση του προσωπικού µε βάση τις προδιαγραφές του ΕΦΕΤ για ‘‘βασική εκπαίδευση στην υγιεινή και στην ασφάλεια των τροφίµων’’».

Το περίπτερο «Αφοί Νικολόπουλοι Φαρµ»

Το αδιαχώρητο επικράτησε χθες στα περίπτερα της έκθεσης

Τελευταία ηµέρα λειτουργίας σήµερα από τις 10 το πρωί έως τις 9 το βράδυ

Νόστιµες δηµιουργίες από προϊόντα της Ηλείας

Παιδικά εργαστήρια µε µαθήµατα από τον αγαπηµένο σεφ Ευτύχη Μπλέτσα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ας µας έχουν εµπιστοσύνη οι αγρότες µας…» Η εκδήλωση θα κλείσει µε εντυπωσιακή δηµιουργία από τον καταγόµενο από την Ηλεία (Περιστέρι Αµαλιάδας - Γούµερο) Βασίλη Πολίτη.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΟΥΡΕΩΝ-ΚΟΜΜΩΤΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Σόου σήµερα στο πανελλήνιο συνέδριο

Ένα φαντασµαγορικό «σόου» γεµάτο λάµψη και οµορφιά ετοιµάζει ο Σύλλογος Καταστηµαταρχών Κουρέων - Κοµµωτώ ν Ν. Ηλείας για το Καλλιτεχνικό Μέρος του Πανελλαδικού Συνεδρίου Κοµµω τών που θα πραγµατοποιηθεί σήµερα στον Πύργο, µε τη συµµετοχ ή κοµµωτών από ολόκληρη την ηπειρω τική και νησιωτική Ελλάδα. Ο Βασίλης Θεοχάρης, Στις 11:00 το πρωί θα κοµµωτής- προπονηπραγµατοποιηθεί το πρώτο, τής της Εθνικής Οµάενηµερωτικό, µέρος του συδας Ανδρικών νεδρίου, στην αίθουσα εκΚοµµώσεων, θα παρα- δηλώσεων του Λ άτσειου στεί στο σηµερινό συ- ∆η µο τικο ύ Μ εγάρου Πύ ρνέδριο και στις γου όπου και αναµένεται να επιδείξεις αντρικών συζητηθούν τα προβλήµατα και γυναικείων κουρε- του κλ άδο υ , µεταξύ των µάτων. οποίων και η «πειρατεία» και να γίνουν προτάσεις για τη δροµολόγηση των λύσεων τους. Στο συνέδριο έχουν κληθεί και θα παραβρεθούν και εκπρόσωποι τοπικών φορέων και αρχών.

Κοπή πίτας και…σόου Το καλλιτεχνικό µέρος του Συνεδρίου θα πραγµατοποιηθεί στο Café-Club «Thalassa» στον Άγιο Ανδρέα και θα ξεκινήσει στις 5:00 µε καλωσόρισµα οµιλία του προέδρου του Συλλόγου της Ηλείας Γιάννη ∆ιονυσόπουλου που θα δώσει τη «σκυτάλη» στην Καλλιτεχνική Οµάδα Ν. Ηλείας (Γιάννη Γαβριλόπουλο, Αθανασία Μπαλάσκα, Θεώνη Λιβέρη, Γιώτα Μιχαλοπούλου) που θα παρουσιάσει νυφικά χτενίσµατα σε όµορφα κορίτσια από την περιοχή, ντυµένα µε εντυπωσιακά νυφικά από τα καταστήµατα της πόλης. Η κοπή της πίτας του συλλόγου θα γίνει στις 6:00 το απόγευµα από τον Επίσκοπο Ωλένης κ.Αθανάσιο. Οι επιδείξεις θα συνεχιστούν µε ανδρικά-γυναικεία κουρέµατα από την Καλλιτεχνική Οµάδα της ΚΟΚΚΚΕ και πιο συγκεκριµένα από τους κοµµωτές Βασίλη Πολίτη, Βασίλη Θεοχάρη και Ανδρέα Αργυρόπουλο ενώ µεταξύ των κουρεµάτων θα παρεµβάλλονται και επιδείξεις µε βραδινές, κάζουαλ αλλά και σπορ εµφανίσεις, προσφορά καταστηµάτων της πόλης για την εκδήλωση. Μια εκδήλωση που θα κλείσει µε µια εντυπωσιακή δηµιουργία από τον καταγόµενο από την Ηλεία Βασίλη Πολίτη.

«Ό,τι µπορούµε να το κάνουµε, θα το κάνουµε. Για ό,τι έχουµε δεσµευτεί, θα γίνει…» επισηµαίνει µε δηλώσεις του στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

«Ό,τι µπορούµε να το κάνουµε, θα το κάνουµε. Ας µας έχουν εµπιστοσύνη οι αγρότες µας. Για ό,τι έχουµε δεσµευτεί, θα γίνει…» επισηµαίνει µε δηλώ σεις του στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Αθανάσιος Τσαυτάρης που το τελευταίο διάστηµα είναι το κεντρικό πρόσω πο στα αγροτικά µπλόκα σε διάφορα σηµεία της χώρας. Ο κ. Τσαυτάρης σήµερα θα βρισκόταν στην Ηλεία για την έκθεση στο κλειστό της Αµαλιάδας « Κερνάµε Ελλάδα» ωστόσο η κάθοδος στην χώρα µα ς του επιτρόπου της Ε.Ε για θέµατα υγείας και αγροτικής ανάπτυξης( µετά το σκάνδα λο µε το κρέας α λόγου χω ρίς σήµανση σε ευρωπαϊκές χώρες) τον υποχρεώνει να βρίσκεται στην Αθήνα. Ο υπουργός στο ερώτηµά µας για τις κινητοποιήσεις των αγροτών ήταν κατηγορηµατικός : « Εµείς από την πρώτη στιγµή πήραµε όλα τα αιτήµατά των αγροτών και για το καθένα από αυτά- ήταν συνολικά 11- τους δείξαµε τι δεχόµαστε, τι είναι αυτό που αντιµετωπίζουµε, τι χρόνο χρειάζεται το καθένα για να αντιµετωπιστεί και από εκεί και ύστερα κάνουµε όλες τις ενέργειες και όπως είδατε κι εσείς ένα-ένα, σιγά-σιγά τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται.» Οι πληρωµές… Για τις πρώτες πληρωµές που ξεκίνησαν από προχθές Παρασκευή τόνισε ο υπουργός: « Για τις ζωοτροφές δώσαµε µάχη από το καλοκαίρι, δεν περιµέναµε πρώτα να παρουσιαστεί το πρό-

βληµα. Το ξέραµε. Γνωρίζαµε τη ραγδαία αύξηση που σηµειώνουν οι τιµές των ζωοτροφών. Γι’ αυτό κι εγώ από το καλοκαίρι µε παρεµβάσεις µου στις Βρυξέλλες ζητούσα να ανοιχτεί για µας ο µηχανισµός De minimis και ήδη όπως θα γνωρίζετε άρχισε να καταβάλεται. ∆ίνονται τα χρήµατα σε αιγοπροβατοτρόφους και βοοτρόφους και θα πληρωθούν οι πτηνοτρόφοι, ενώ ακολουθούν οι χοιροτρόφοι και αργότερα οι αιγοπροβατοτρόφοι και οι βοοτρόφοι των ορεινών περιοχών.» «Μέχρι τέλος Φεβρουαρίου η συνδεδεµένη ενίσχυση στο βαµβάκι»

Ο κ. Τσαυτάρης τόνισε για τις πληρωµές των βαµβακοπαραγωγών: « Υπενθυµίζω ότι λύσαµε το πρόβληµα των βαµβακοπαραγωγών και ειδικά αυτούς που είχαν υποστεί ζηµιές για να µη χάσουν τη συνδεδεµένη ενίσχυση που θα δοθεί έως το τέλος του µήνα. Μέσα στο Φεβρουάριο θα πάρουν οι βαµβακοπαραγωγοί τη συνδεδεµένη ενίσχυση που είναι 200 εκατοµµύρια ευρώ. Όµως δεν γίνεται µέσα σε ένα δευτερόλεπτο. «Για τη συνταξιοδότηση των αγροτών…»

«Θα το αντιµετωπίσουµε το πρόβληµα µε την συνταξιοδότηση των αγροτών» επεσήµανε ο υπουργός και πρόσθεσε: « Για µερικές χιλιάδες ανθρώπους -περίπου 3.500 για φέτος- µε την προϋπόθεση ότι µεταβιβάζουν την επιχείρησή τους σε νέα παιδιά, στα παιδιά τους κλπ., προκειµένου να µπουν νέοι άνθρωποι

Τι λέει για τις πληρωµές µέχρι τέλος του Φεβρουαρίου στο σύνολο του αγροτικού κόσµου, καθώς και για την πρόωρη συνταξιοδότηση στην παραγωγή, για µερικά χρόνια εµείς τους πληρώναµε µέχρι να γίνουν 65 ετών και µετά θα µπορούν να πάρουν τη σύνταξη του ΟΓΑ. Λίγες µέρες πριν τα Χριστούγεννα το όριο ηλικίας από τα 65 έτη ανέβηκε στα 67. Εποµένως αυτοί οι άνθρωποι ούτε πίσω µπορούν να γυρίσουν να ξαναγίνουν αγρότες, ούτε σύνταξη µπορούν να πάρουν. Αυτό κατά την άποψή µου έπρεπε να προληφθεί. Έπρεπε δηλαδή την ώρα που έγινε αυτή η µεταφορά να πούµε ότι ειδικά γι’ αυτούς τους ανθρώπους που γεννήθηκαν το ’48 και είναι στο πρόγραµµα πρόωρης συνταξιοδότησης, γι’ αυτούς και µόνο το πρόγραµµα επεκτείνεται για δύο χρόνια για να µην έχουν αυτό το πρόβληµα επιβίωσης. ∆εν το ξέραµε όµως ούτε το καλοκαίρι, ούτε το Σεπτέµβριο, ούτε το Νοέµβριο. Προέκυψε τώρα, θα το αντιµετωπίσουµε. Αντιθέτως. Τα προβλήµατα µε την υπερυποθηκευµένη γη, µε την παλαιά ΑΤΕ, τη συγχώνευσή της κλπ., αυτά προέκυψαν µετά τη συγχώνευση και από την πρώτη στιγµή

γίνανε 4-5 συσκέψεις µε το Υπουργείο Οικονοµίας για να δούµε πώς θα λυθούν αυτά τα προβλήµατα . Και τα λύνουµε όπως ανακοινώσαµε.» Το αγροτικό πετρέλαιο…

Για τις πληρωµές στο αγροτικό πετρέλαιο ο υπουργός σχολίασε : « Επιµένουµε ότι αυτή την ώρα και µάλιστα µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου και αυτό θα δοθεί. Έχουν γίνει όλες οι διεργασίες, ίσως µάλιστα δοθεί νωρίτερα η πρώτη δόση ύψους 80 εκατοµµύρια ευρώ. Ήδη υπάρχουν χρήµατα για το Σεπτέµβριο, θα δώσουµε άλλα 50 εκατοµµύρια ευρώ. Η δέσµευσή µας είναι ότι εάν τα πράγµατα πάνε καλά δηµοσιονοµικά και το κοµµάτι εκείνο των χρηµάτων που είναι για επιστροφή του ε ι δ ι κ ο ύ φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρµανσης δεν απορροφηθεί στο ύψος που έχει προϋπολογιστεί γιατί βλέπουµε ότι και τον ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο δεν απορροφήθηκε και εάν δεν πάει µε τόσα χιόνια ο υπόλοιπος Φλεβάρης και Μάρτης - κατανοώ αυτή την προαπαίτηση του Υπουργείου Εθνικής Οικονοµίας, ενδεχοµένως να δοθεί ισόποση

δόση. Αν πραγµατικά πέσουν τρία γερά χιόνια µέσα στο Μάρτιο, µπορεί όλο αυτό να ξοδευτεί και να λύσουµε το πρόβληµα της θέρµανσης. Αν λοιπόν τα πράγµατα πάνε καλύτερα, λέω ότι θα πάµε στα 80 εκατοµµύρια και το Σεπτέµβριο. ∆εν µπορώ, να δεσµευτούµε ως Κυβέρνηση αυτή τη στιγµή.»

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Η καθίζηση του δρόµου εµποδίζει την πρόσβαση στα χωράφια

ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΦΡΙΞΑΣ

ΣΑΚΗΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ

«Η Πολιτεία πρέπει να σοβαρευτεί» O δήµαρχος Aνδρίτσαινας-Κρεστένων Σάκης Μπαλιούκος επισήµανε τις δυσκολίες που αντιµετωπίζει η περιοχή λόγω των καιρικών συνθηκών και της µορφολογίας του εδάφους. Για την περίπτωση της Φρίξας τόνισε ότι «υπάρχει έργο ενταγµένο, έχει εκτελεστεί το πρώτο µέρος, αλλά ο εργολάβος δεν έχει πληρωθεί ακόµα και έχει σταµατήσει. Η Πολιτεία πρέπει να σοβαρευτεί και ταυτόχρονα να βοηθήσει. Ως τώρα δεν έχει κάνει τίποτα». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι πλέον µόνη λύση είναι η µεταφορά των κατοίκων της Φρίξας, καθώς πριν από λίγες µέρες µετέφεραν κάτοικο του οποίου η ζωή περιήλθε σε κίνδυνο. Ο κ.Μπαλιούκος εξέφρασε την ανησυχία του για την εµφάνιση ανάλογων φαινοµένων σε περιοχές µε παρόµοια µορφολογική σύνθεση του εδάφους, κάτι που θα διασπάσει τις δυνάµεις του δήµου και θα επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσµατικότητά τους. Αλλωστε, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «είµαστε υπό την αίρεση του καιρού, του Λάδωνα και του Αλφειού. Η κλιµατική αλλαγή χρόνο µε τον χρόνο επιδεινώνει τα υπάρχοντα φαινόµενα. Τα συνεργεία παραµένουν σε επιφυλακή για να διατηρούν ανοιχτούς τους δρόµους, καθώς σχεδόν κάθε βράδυ οι κατολισθήσεις κλείνουν τον δρόµο». Ο δήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων επικρότησε την απόφαση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας να εγκρίνει τη διεξαγωγή δηµοπράτησης του αντιπληµµυρικού έργου του Αλφειού. Παρ’ όλα αυτά, διευκρίνισε ότι θα απαιτηθεί διάστηµα δύο έως τριών χρόνων προκειµένου να επικυρωθεί η διάθεση των χρηµάτων και η εξασφάλιση της νοµιµότητας της µελέτης, καθώς και να εξελιχθεί οµαλά ο διαγωνισµός µε τις απαραίτητες εγγυήσεις. Επίσης προανήγγειλε την κατάθεση αιτήµατος οριοθέτησης και περιβαλλοντικής αδειοδότησης ώστε το έργο του Αλφειού να επεκταθεί ως τα όρια του νοµού. «Ο κάµπος της Φρίξας, της Παπαδούς, της Καλλιθέας είναι ανοχύρωτος, ενώ τον ίδιο κίνδυνο αντιµετωπίζουν τα Ασπρα Σπίτια, η Μουριά, η Λιναριά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα δεν δίστασε να στηλιτεύσει τη στάση των περιβαλλοντικών και κτηµατικών υπηρεσιών, αφού και των αστυνοµικών αρχών που εποπτεύουν, καθώς δεν επέτρεψαν παρεµβάσεις στον Αλφειό το καλοκαίρι και κάλεσε άπαντες να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

Κινδυνεύουν και σπίτια πλέον

Η

«Zούµε σκλαβωµένοι»

απόγνωση και η αγωνία για το αύριο κυριαρχούν στα πρόσωπα των κατοίκων της Φρίξας. Οι πληγές που άφησε πίσω του ο Αλφειός και οι συνεχείς βροχοπτώσεις έχουν επιφέρει σοβαρές ζηµιές στους δρόµους του χωριού, καθιστώντας αδύνατη την πρόσβαση στις αγροτικές εκτάσεις που διατηρούν κάτοικοι. Στην είσοδο του χωριού οι συνέπειες των κατολισθήσεων είναι ορατές. Ο δρόµος γεµάτος λασπωµένα νερά, ενώ η βλάστηση στις πλαγιές των βουνών έχει καλυφθεί από ισχυρά στρώµατα λάσπης. Σε µερικά σηµεία έχει καλυφθεί µέρος του οδοστρώµατος, µε αποτέλεσµα να απαιτείται αυξηµένη προσοχή από τους οδηγούς. Στην άλλη πλευρά του χωριού, ο δρόµος έχει υποστεί ολική καθίζηση, µε αποτέλεσµα κανένας να µην µπορεί να πλησιάσει στις καλλιέργειες. Κοµµάτια από πίσσα ανακατεµένα µε πέτρες και λάσπη βρίσκονται διάσπαρτα στο µεγαλύτερο µέρος του δρόµου. Η διέλευση ακόµα και µε τα πόδια είναι επικίνδυνη.

φύγουµε µια κουβέντα είναι. ∆εν είναι ευκολο». «Ζούµε σκλαβωµένοι», δηλώνει ο Λυµπέρης Αθανασόπουλος, κάτοικος του χωριού. «Εδώ και 50 χρόνια είµαστε δέσµιοι των ίδιων προβληµάτων. ∆εν µπορούµε να µετακινηθούµε καθόλου, ούτε να πάµε να καλλιεργήσουµε τα χωράφια µας. Έχω έναν στάβλο που κάθε χρόνο “ανοίγει” όλο και περισσότερο. Όπου να ’ναι θα καταρρεύσει». Ο κ.Αθανασόπουλος δείχνει µετανιωµένος για αποφάσεις του παρελθόντος. «Έπρεπε να φύγουµε όταν µας το πρότειναν». Μας είχε πει γεωλόγος ότι δεν γίνεται να µείνουµε εδώ. ∆υστυχώς αντιδράσαµε. Βέβαια αγαπάµε το χωριό και δεν είναι εύκολο να φύγουµε. Και πλέον είναι δύσκολο να µετακινηθούµε». Οι κάτοικοι του χωριού, περίλυποι, δείχνουν να µην έχουν αυταπάτες για το ζοφερό µέλλον. Η οικονοµική αφαίµαξη λόγω της οικονοµικής κρίσης και των κυβερνητικών µέτρων έχει επιδεινώσει τα προβλήµατά τους, ενώ τονίζουν και την αδυναµία πρό-

Οι κατολισθήσεις κρύβουν κινδύνους για τους οδηγούς

σβασης σε υπηρεσίες υγείας. «Εκτός από τους δρόµους, αντιµετωπίζουµε και οικονοµικά προβλήµατα. Επίσης, αν αρρωστήσει κανείς, δε θα µπορεί να µεταβεί στο νοσοκοµείο. Η Πολιτεία είναι απούσα», επισηµαίνει ο κ. Νίκος ∆ηµητρόπουλος. Παράλληλα, δεν ξεχνούν και το καταστροφικό πέρασµα της φωτιάς το 2007, το οποίο έχει αφήσει ανεξίτηλα σηµάδια.

«Αυτά είναι συµπτώµατα της φωτιάς. Χωρίς δάσος, το νερό δεν συγκρατείται από πουθενά και είναι φυσιολογικές οι συνεχείς κατολισθήσεις, αφού από όσα έργα εξαγγέλθηκαν, κανένα δεν υλοποιήθηκε. Αποµονωθήκαµε από τα χωράφιά µας και δεν µπορούµε να δουλέψουµε. Ο δήµος είναι εδώ κάθε µέρα, αλλά όλο φτιάχνουν τον δρόµο και όλο χαλάει».

Για θεϊκές συνθήκες έκανε λόγο ο κ. Γιάννης Πετρόπουλος, λέγοντας ότι «αν δεν αλλάξει µυαλά η ανθρωπότητα, ο Θεός και η φύση θα µας εκδικηθούν και θα βουλιάξουµε».

* H πρώτη σκέψη µετακίνησης ήταν το 1965, µετά τον καταστροφικό σεισµό, και η δεύτερη το 2002.

fopan83@gmail.com

«Έπρεπε να έχουµε φύγει» Για σφάλµατα του παρελθόντος κάνουν λόγο ορισµένοι κάτοικοι, πιστεύοντας ότι το συναίσθηµα επικράτησε της λογικής και ίσως να οδήγησε σε βιαστικές αποφάσεις. Ο κ. Χρήστος Αθανασόπουλος αναφέρει στην εφ. «Πατρίς» ότι «τότε που µας πρότειναν να φύγουµε, δεν το πράξαµε. Εδώ το έδαφος είναι πολύ µαλακό και δεν αντέχει. Ο Αλφειός “έκοψε” το χώµα. Χάσαµε µηχανήµατα, ζώα και περιβόλια. Αν συνεχιστεί η βροχή, οι κατολισθήσεις δεν θα έχουν σταµατηµό. Αλλά και το να

Ο κ.Λ. Αθανασόπουλος µετανιώνει που δεν εγκατέλειψε παλαιότερα το χωριό

«Αν αρρωστήσουµε τελειώσαµε» τονίζει ο κ. Ν. ∆ηµητρόπουλος

Για συµπτώµατα της πυρκαγιάς του 2007 έκανε λόγο ο κ. Ν. Μπαλιούκος

«Ο Θεός θα µας βουλιάξει» δηλώνει ο κ. Γιάννης Πετρόπουλος

«Οι κατολισθήσεις θα συνεχιστούν» δηλώνει ανήσυχος κ. Χρ. Αθανασόπουλος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7 ΤΟΝ ΚΑΤΕ∆ΩΣΑΝ ∆ΥΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΣΤΑ ΚΡΑΤΗΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α.∆ ΗΛΕΙΑΣ

Υπόθεση δωροδοκίας του ∆ντη του Σ∆ΟΕ Πατρών

Ακατάλληλοι οι χώροι κράτησης µεταναστών

Σ

τα χέρια της αστυνοµίας βρίσκεται o ∆ιευθυντής του Σ∆ΟΕ ∆υτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα, κατηγορούµενος για χρηµατισµό. Χειροπέδες πέρασε η ΕΛ.ΑΣ και σε δύο υπαλλήλους του Σ∆ΟΕ, που σύµφωνα µε πληροφορίες ο ενας κατάγεται από την Ηλεία. Η επιχείρηση έγινε από αστυνοµικούς των αστυνοµικών διευθύνσεων Αχαΐας και Λευκάδας. Η αστυνοµία έκανε έλεγχο τόσο στο σπίτι, όσο και στο γραφείο του προϊσταµένου της υπηρεσίας, στην Πάτρα και σύντοµα θα περάσει το κατώφλι του Εισαγγελέα Λευκάδας, µαζί µε τους άλλους δύο συλληφθέντες.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν όταν οι δύο υπάλληλοι του Σ∆ΟΕ που συνελήφθησαν πήγαν για έλεγχο σε επιχείρηση στη Λευκάδα. Φέρονται να ζήτησαν χρήµατα και µάλιστα το ποσό των 15.000 ευρώ, από επιχειρηµατία αγροτικών προϊόντων, 57 ετών, προφανώς για να την βγάλει “καθαρή”. Μεταξύ των υπαλλήλων, ηλικίας 54 και 58 ετών, και του επιχειρηµατία κλείστηκε ραντεβού, ωστόσο ο δεύτερος πήγε εκεί µε προσηµειωµένα

χαρτονοµίσµατα, µε αποτέλεσµα οι δύο υπάλληλοι να συλληφθούν στη Λευκάδα. Οι υπάλληλοι όµως υποστήριξαν ότι τα χρήµατα δεν ήταν όλα για εκείνους, καθώς µερίδιο θα έπαιρνε και ο προϊστάµενος. Συγκεκριµένα η µοιρασιά όπως ανέφεραν θα γινόταν στα τρία και ο καθένας (οι δύο υπάλληλοι και ο προϊστάµενος) θα έπαιρνε από 5.000 ευρώ. Αµέσως υπήρξε κινητοποίηση και στην Πάτρα από την αστυνοµία. Ακολούθησε έλεγχος στο σπίτι του διευθυντή

Βρέθηκαν στο σπίτι του 47.000 ευρώΧειροπέδες και στους δύο υπαλλήλους του Σώµατος

Τα σοβαρά προβλήµατα που αφορούν κυρίως την υγιεινή στα κρατητήρια, αλλά και ζητήµατα κράτησης µεταναστών εξέτασε η επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην πρόσφατη συνεδρίασή της.

παρουσία Εισαγγελέα και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι βρέθηκαν 47.000 ευρώ. Ο διευθυντής υποστηρίζει ότι τα χρήµατα δεν έχουν καµία σχέση µε την υπόθεση και αρνείται οποιαδήποτε κατηγορία δωροδοκίας. Έρευνες έγιναν παρουσία εισαγγελέα και στα σπίτια των δύο υπαλλήλων. Στην περίπτωση του ενός βρέθη-

καν τα χρηµατικά ποσά των 10.000 ευρώ και των 1900 δολαρίων και στην περίπτωση του άλλου το ποσό των 19.000 ευρώ. Ενήµερος από την πρώτη στιγµή για την υπόθεση της κατηγορίας χρηµατισµού που συνταράσσει το Σ∆ΟΕ ∆υτικής Ελλάδας είναι ο Επικεφαλής του Σώµατος Στέλιος Στασινόπουλος. Οι εντολές

του είναι σαφείς: πλήρης αποκάλυψη της αλήθειας και δροµολόγηση όλων των προβλεπόµενων πειθαρχικών διαδικασιών σε βάρος των υπολόγων. Η υπόθεση έχει ήδη φτάσει και στο γραφείο του Υφυπουργού Οικονοµικών Γιώργου Μαυραγάνη ο οποίος ενηµερώθηκε αναλυτικότατα από τον κ. Στασινόπουλο.

ΣΤΗ ΛΑΜΠΕΙΑ

Για να λύσουν τα… µάγια ζητούσαν 6 χιλ. ευρώ

Στη συνέχεια, όλο αυτό το χρονικό διάστηµα έως και την Παρασκευή, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά µαζί του, απαιτώντας του διάφορα χρηµατικά ποσά για τον ίδιο λόγο. Μετά από αστυνοµική επιχείρηση, αστυνοµικοί του Τµήµατος Ασφαλείας Τρίπολης συνέλαβαν τους δράστες, στη Λαµπεία Ηλείας, κατά το χρόνο που παρελάµβαναν προσηµειωµένο χρηµατικό ποσό 1.000 ευρώ από τον 58χρονο. Στην κατοχή τους βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο, που χρησιµοποιούσαν ως µέσο επικοινωνίας. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου ενώ η αστυνοµική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Τµήµα Ασφάλειας Τρίπολης, για την εξακρίβωση τυχόν συµµετοχής τους στη διάπραξη παρόµοιων αδικηµάτων.

Σ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

υνελήφθησαν, την περασµένη Παρασκευή αργά το βράδυ, στη Λαµπεία Ηλείας, από αστυνοµικούς του Τµήµατος Ασφαλείας Τρίπολης, τρεις ΡΟΜΑ, δυο άντρες ηλικίας 33 και 22 ετών αντίστοιχα, καθώς και µία 32χρονη γυναίκα, για απάτη σε βάρος 58χρονου κάτοικου της περιοχής. Ειδικότερα όπως προέκυψε, από την αστυνοµική έρευνα, οι ανωτέρω δράστες, στα τέλη του περασµένου µήνα, αφού προσέγγισαν τον 58χρονο και εκµεταλλευόµενοι πρόβληµα υγείας συγγενικού του προσώπου, τον εξαπάτησαν, πείθοντάς τον ότι έχει υποστεί «µάγια» τα οποία θα του «λύσουν», αποσπώντας του το χρηµατικό ποσό των 6.700 ευρώ.

Παρέµβαση επαγγελµατιών φωτογράφων στο συνέδριο κοµµωτών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ ΝΕΑ

Στο ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Κοµµωτικής που διοργανώνει το Σωµατείο Καταστηµαταρχών Κουρέων-Κοµµωτών Ν. Ηλείας µε τη συνεργασία της Κλαδικής Οµοσπονδίας Κουρέων-Κοµµωτών Καταστηµαταρχών Ελλάδας (Κ.Ο.Κ.Κ.Κ.Ε.), µε τη συµµετοχή εκπροσώπων σωµατείων από ολόκληρη την Ελλάδα, που θα ξεκινήσει την Κυριακή 17 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί, στην αίθουσα του Πνευµατικού Κέντρου του Λάτσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου Πύργου, µε θέµα «Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο κλάδος της κοµµωτικής µέσα από τη συνεχιζόµενη οικονοµική κρίση», µετά από πρόσκληση του Προέδρου του Σωµατείου κ. Ι. ∆ιονυσόπουλου, θα τοποθετηθεί και ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆. Παπαϊωάννου όπου θα καταθέσει τις ανησυχίες και τους προβληµατισµούς του κλάδου των επαγγελµατιών φωτογράφων που σήµερα βρίσκεται επίσης σε εξαιρετικό κίνδυνο. Επίσης ολοκληρώθηκαν όλες οι τελευταίες και απαραίτητες λεπτοµέρειες, προκειµένου το show να έχει την αισθητική και τον καλλιτεχνικό “αέρα” που ταιριάζει και θα υποστηρίξει επάξια το έργο των καλλιτεχνών κοµµωτών αλλά και της αποκλειστικής φωτογράφισης και βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης από τα µέλη του Συλλόγου.

Για να λύσουν τα µάγια συγγενικού του προσώπου, του απέσπασαν πάνω από 6 χιλ. ευρώ και συνελήφθησαν οι τρεις ΡΟΜΑ στη Λαµπεία.

ΣΤΗ ΣΠΙΑΝΤΖΑ

Πλιάτσικο στα εγκαταλελειµµένα σπίτια

Με τον τρόµο ζουν σε καθηµερινή βάση, οι λιγοστοί κάτοικοι της περιοχής της Σπιάντζας που, η ερηµοποίηση, λόγω των σοβαρών προβληµάτων που έχουν δηµιουργηθεί από την διάβρωση του εδάφους, έχει επιφέρει και κρούσµατα κλοπών σε σπίτια που βρίσκονται στο σηµείο. Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» το τελευταίο διάστηµα αρκετές περιπτώσεις κλοπών καλωδίων χαλκού έχουν σηµειωθεί στην περιοχή κοντά στη Μούτελη, απ’ όπου οι δράστες αφαιρούν καλώδια χαλκού και παλιά σίδερα που µπορεί να τους φανούν χρήσιµα, από τα ήδη κατεστραµµένα σπίτια ενώ δεν λείπουν και οι περιπτώσεις εκείνες που οι δράστες, καταστρέφουν για λίγα µέτρα χαλκού, µέχρι και κολόνες ηλεκτροφωτισµού µε αποτέλεσµα τα σπίτια να βυθίζονται στο σκοτάδι. Από την άλλη, το πλιάτσικο που έχει ξεκινήσει στα εγκαταλελειµµένα σπίτια της Σπιάντζας, έχει δηµιουργήσει τον φόβο και τον τρόµο στους κατοίκους που διαµένουν στο σηµείο, Πάντως να σηµειωθεί πως από την

Συνελήφθησαν 7 άτοµα για κλοπές Στη σύλληψη επτά συνολικά ατόµων, έξι ΡΟΜΑ και ενός αλλοδαπού, προχώρησαν το απόγευµα της περασµένης Παρασκευής οι αστυνοµικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου. Οι επτά δράστες, συνελήφθησαν στη Μυρτιά κατά τη διάρκεια που προσπαθούσαν να κλέψουν από χωράφι παλιά σιδηρικά. Οι δράστες έγιναν αντιληπτοί από τον ιδιοκτήτη ο οποίος κάλεσε την Αστυνοµία.

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Η ερηµοποίηση της περιοχής της Σπιάντζας, έχει προκαλέσει το πλιάτσικο στα κατεστραµµένα σπίτια από δράστες που κλέβουν καλώδια χαλκού και σίδερα.

πλευρά της Αστυνοµίας, περιστατικά κλοπών καλωδίων χαλκού δεν επιβεβαιώνονται στην περιοχή της Σπιάντζας καθώς όπως αναφέρουν αστυνοµικές πηγές, τέτοια συµβάντα δεν έχουν καταγγελθεί στην υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση, η Αστυνοµική

∆ιεύθυνση Ηλείας, καλεί όλους τους πολίτες, κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Σπιάντζας, να ενηµερώνουν την Άµεση ∆ράση για ύποπτες κινήσεις που µπορεί να αντιλαµβάνονται. Π. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ

Τροχόσπιτο κάηκε ολοσχερώς

απ’ όπου απέσπασαν κοσµήµατα συνολικής αξίας 2 χιλ. ευρώ. Οι δράστες έφυγαν ανενόχλητοι χωρίς να γίνουν αντιληπτοί από κανέναν.

Έκλεψαν κοσµήµατα 2 χιλ. ευρώ

Ένα αγροτικό αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν σταθµευµένο στο κέντρο του Πύργου, έκλεψαν άγνωστοι δράστες την περασµένη Παρασκευή το απόγευµα. Το συµβάν φαίνεται να έγινε στις 7 περίπου όταν οι άγνωστοι αφού παραβίασαν την πόρτα του οχήµατος κατάφεραν να το θέσουν σε λειτουργία και να φύγουν µε αυτό.

Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της περασµένης Παρασκευής σε τροχόσπιτο στην περιοχή της Γαστούνης. Το τροχόσπιτο που σύµφωνα µε πληροφορίες ήταν εγκαταλελειµµένο κάηκε ολοσχερώς ενώ στο σηµείο επιχείρησαν πυροσβεστικά οχήµατα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας. Σπάζοντας την κεντρική πόρτα µε λάκτισµα οι άγνωστοι δράστες εισήλθαν µέσα στο εσωτερικό οικίας στη Βάρδα, την περασµένη Παρασκευή το πρωί,

Έκανε «φτερά» το αυτοκίνητο

Να αξιολογήσει περαιτέρω τα προβλήµατα που άπτονται της αρµοδιότητάς της, µε επισκέψεις σ’ όλους τους χώρους ανά την επικράτεια, καθώς και να αποτανθεί σε κρατικούς φορείς και οργανισµούς όπως και στο Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της εργασίας µετά την καταλυτική αυριανή Το µέλος της Επιτροπής ηµεροµηνία, αποφά- Υγιεινής και Ασφάλειας της σισε η Επιτροπή Υγιει- Π.Ο.ΑΣ.Υ., Μαρίνος Αχτύνής και Ασφάλειας της πης, τόνισε πως οι Ε.Α.Υ. Π.Ο.ΑΣ.Υ. στην πρό- της χώρας διαµαρτύρονται σφατη συνεδρίασή για τα προβλήµατα που παρουσιάζονται σε θέµατα της. υγιεινής και ασφάλειας. Από την παραπάνω συνεδρίαση, αποφασίστηκε επίσης να ζητηθεί από τις Πρωτοβάθµιες Ενώσεις Αστυνοµικών Υπαλλήλων της χώρας, να αποστείλουν το αργότερο µέχρι αύριο στην Επιτροπή Υγιεινής και Ασφάλειας σχετικά έγγραφα στα οποία θα αναφέρουν τα ζητήµατα και τα προβλήµατα που άπτονται αξιολόγησης και παρέµβασης από την Επιτροπή. Μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης η Επιτροπή µελέτησε και αξιολόγησε το πολύ σοβαρό υπ. αριθµ. 663/2012 από 12/10/2012 έγγραφο της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας το οποίο αναφέρεται στα κατασκευαστικά προβλήµατα και τις φθορές στα κρατητήρια του Α.Τ Πύργου µε αποτέλεσµα την κατάθεση εξώδικης αναφοράς του µέλους της επιτροπής και αντιπροσώπου στην Π.Ο.ΑΣ.Υ, Μαρίνου Αχτύπη προς τον Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Ηλείας, όπου διατάχθηκε προανάκριση και ο σχηµατισµός δικογραφίας. Να σηµειωθεί, πως η Επιτροπή, έλαβε σοβαρά υπόψη της το συγκεκριµένο έγγραφο το οποίο αποτελεί την πρώτη εξώδικη αναφορά από µέλος της Επιτροπής για τα σοβαρά προβλήµατα των κρατητηρίων. «Η επιτροπή από κοινού µε την Οµοσπονδία θα δροµολογήσει περαιτέρω το διεκδικητικό πλαίσιο εφαρµογής της νοµοθεσίας προς άπαντες τις αρχές, θα προτείνει και θα διερευνήσει την αλλαγή στο θεσµικό πλαίσιο όπου αυτό επιβάλλεται και µέσα από διαλέξεις, ηµερίδες και παρουσιάσεις από κοινού µε τις Α/βάθµιες Ενώσεις θα υπερβάλει εαυτούς για την προάσπιση των δικαιωµάτων των µελών µας, για την διασφάλιση της εργασιακής ειρήνης και την προάσπιση της υγείας, της ασφάλειας και της σωµατικής ακεραιότητας των αστυνοµικών», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας της Π.Ο.ΑΣ.Υ. Από την πλευρά του το µέλος της Επιτροπής, Μαρίνος Αχτύπης τόνισε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ότι: «Οι φωνές διαµαρτυρίας και οι ανακοινώσεις των Πρωτοβάθµιων Ενώσεων όλης της χώρας καταδεικνύουν και απεικονίζουν την σκληρή πραγµατικότητα που βιώνει σήµερα ο αστυνοµικός εξουθενωµένος υπηρεσιακά και εξαντληµένος οικονοµικά ελέω µεσοπρόθεσµου προγράµµατος δηµοσιονοµικής πολιτικής που επέβαλαν οι δάνειες δυνάµεις µε το Ν.4093/2012».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

8 KOINΩNIA

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

Συλλαλητήριο για το ΤΕΙ στον Πύργο

Φώτα, κάµερα… Πάµε!

ΑΞΙΟΠΡΟΣΕΚΤΗ Η ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Το τµήµα ΜΜΕ εκ των έσω… Μ

«Έχουµε αίθουσα τηλεοπτικών παραγωγών, αίθουσα ραδιοφωνικού στούντιο, γραφιστική οµάδα µε υπολογιστές υψηλών ταχυτήτων, µοντάζ µε υπερσύγχρονο επεξεργαστή. Τι θα απογίνουν όλα αυτά που αποκτήθηκαν µε υψηλό κόστος;»

ε αυτά τα λόγια εξέφρασαν την απορία τους για την κατάργηση του τµήµατος ΜΜΕ και Πληροφορικής µερικοί από τους φοιτητές που απαρτίζουν την Ιmm Production, οµάδα παραγωγής οπτικο-ακουστικών έργων που δηµιουργήθηκε στο τµήµα το 2011. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στους κόλπους των φοιτητών, αφού το τµήµα διαθέτει αρκετά πλεονεκτήµατα και συγκαταλέγεται στα ΤΕΙ υψηλής ζήτησης. «Ηταν η πρώτη µου επιλογή να έρθω να σπουδάσω εδώ, καθώς το αντικείµενο σπουδών συµβαδίζει µε τις σύγχρονες απαιτήσεις και είναι µοναδικό στην Ελλάδα» δηλώνει η Ιωάννα ∆ελήπαλτα από τη Θεσσαλονίκη, τελειόφοιτος του τµήµατος. Σε αντίθεση µε ό,τι ίσως θα πίστευε κάποιος για ένα ΤΕΙ της επαρχίας, τα µαθήµατα διεξά-

γονται κανονικά, το πρόγραµµα σπουδών –παρά την έλλειψη διδακτικού προσωπικού- ολοκληρώνεται από εξειδικευµένους καθηγητές. Τα προβλήµατα φυσικά δεν λείπουν, όπως η σίτιση και η στέγαση, τα οποία απασχολούν και την πλειονότητα των ΤΕΙ πανελλαδικά και απαιτούν κεντρική λύση. Σε ό,τι σχετίζεται µε το γνωστικό αντικείµενο, το επίπεδο των σπουδών αξιολογείται ως υψηλό, καθώς οι επενδύσεις στα απαραίτητα υλικά εφόδια είναι ικανοποιητικές. Ο Ηλίας Μπουρµπούλας δηλώνει ότι «Ο εξοπλισµός του τµήµατος πιστεύω είναι σύγχρονος και µας δίνει τη δυνατότητα να τον αξιοποιούµε και εκτός σχολής και να µαθαίνουµε καλύτερα το αντικείµενο. Τα µαθήµατα γίνονται κανονικά, στον κύκλο σπουδών δεν υπάρχουν ελλείψεις, παρότι αυτό επιτυγχάνεται µε το φιλό-

τιµο των καθηγητών και τις υπερπροσπάθειες που καταβάλλουν. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Θα περίµενα ενίσχυση του τµήµατος και όχι την υποβάθµισή του και κατάργησή του. Οι φοιτητές υπενθυµίζουν τα επιτυχηµένα εγχειρήµατα του τµήµατος, όπως η συµµετοχή στο Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας το 2011, η τιµητική διάκριση από το υπουργείο Μεταφορών για βίντεο σχετικό µε την οδική ασφάλεια, η αποστολή βίντεο σε αντιρατσιστικό φεστιβάλ στη Γερµανία που θα γίνει τον Μάιο, αλλά και τα σεµινάρια που διεξάγονται σε ετήσια βάση, καθώς και το εργαστήρι Stop Motion που διεξήχθη στο ΤΕΙ. «Φέτος το τµήµα επισκέφθηκε ο Ροβήρος Μανθούλης, ο κ.Καβουκίδης, ενώ οι αφίσες των διαλέξεων για το Φεστιβάλ Ολυµπίας έγιναν στο ΤΕΙ», ανα-

Κάηκε ζωντανός, δεµένος στο κρεβάτι του στο ψυχιατρείο Τρίπολης

Μερικοί από τους φοιτητές της ΙΜΜ (από αριστερά προς τα δεξιά): ∆ηµήτρης Αγελάρης, Ιωάννα ∆ελήπαλτα, Αθηνά Κιούρκου, Ηλίας Μπουρµπούλας

φέρει η Ιωάννα. «Προγραµµατίζουµε εκπαιδευτική εκδροµή στην ΕΡΤ, πέρυσι πήγαµε στη DIGEA, στο Alter, ακόµα και στο BBC στο Λονδίνο», τονίζει ο Ηλίας, αποδεικνύοντας ότι το τµήµα χαρα-

κτηρίζεται από εξωστρέφεια, βαδίζει σ’ αρκετά καλό δρόµο και απαιτεί αναβάθµιση κι όχι «εξαφάνιση». Παναγιώτης Φωτεινόπουλος fopan83@gmail.com

Έκθεση στο Λάτσειο από τους φοιτητές του Πύργου

Kοινή έκθεση διοργανώνουν από χθες τα τµήµατα ΜΜΕ & Πληροφορικής και τµήµα Μουσειολογίας του ΤΕΙ Πύργου στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο, στην οποία παρουσιάζονται όλα όσα έχουν δηµιουργήσει οι φοιτητές των δύο τµηµάτων όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας τους. Στην αίθουσα του Μεγάρου εκτίθενται εργασίες των φοιτητών σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή. Οι επισκέπτες µπορούν να δουν αφίσες, video, διαφάνειες, εκτυπωµένες µελέτες και δηµοσιεύµατα του τοπικού Τύπου µε τα επιτεύγµατα των φοιτητών. «Αποφασίσαµε από κοινού τα δύο τµήµατα να κάνουµε την έκθεση, για να δείξουµε τη δηµιουργικότητα και µοναδικότητα των δύο τµηµάτων και ταυτόχρονα την αντίθεσή µας στο σχέδιο «Αθηνά». Στην αίθουσα βλέπετε µόνο ένα

µικρό µέρος των δυνατοτήτων που έχουν οι σπουδαστές του τµήµατος», δήλωσε στην εφ. «Πατρίς» ο Παύλος Καστανάκης, φοιτητής του τµήµατος ΜΜΕ & Πληροφορικής. «Εκθέτουµε εργασίες πολλών φοιτητών που έχουν προκύψει από συνεργασία των δύο τµηµάτων, καθώς και άρθρα των εφηµερίδων αφιερωµένα στο ΤΕΙ. Η Μουσειολογία είναι µοναδική στην Ελλάδα σε προπτυχιακό επίπεδο, δεν πρέπει να αλλάξει το αντικείµενο σπουδών» επισηµαίνει η Χριστίνα Μαρίνη, σπουδάστρια Μουσειολογίας. Η έκθεση σήµερα θα λειτουργήσει κατά τις ώρες 09:00-13:00 & 17:0020:00 στην αίθουσα του ισογείου του Λατσείου ∆ηµοτικού Μεγάρου. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος fopan83@gmail.com

«Τα τµήµατα είναι επιτυχηµένα» δηλώνει ο Παύλος Καστανάκης, φοιτητής του ΜΜΕ & Πληροφορικής

Συλλαλητήριο στην κεντρική πλατεία του Πύργου, έχουν αποφασίσει για αύριο στις 7 το απόγευµα οι φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου, ύστερα από την ανοικτή λαϊκή συνέλευση που διοργάνωσε την προηγούµενη εβδοµάδα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα για το ΤΕΙ του Πύργου, στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο. Στο συλλαλητήριο πρόκειται να συµµετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές, έµποροι, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες του Πύργου ενώ η προσυγκέντρωση θα γίνει στο χώρο του ΤΕΙ απ’ όπου αναµένεται να ξεκινήσει η µεγάλη πορεία µε κατάληξη την κεντρική πλατεία του Πύργου. Οι φοιτητές αντιδρούν έντονα στο σχέδιο «Αθηνά» και για το λόγο αυτό, έχουν αποφασίσει κινητοποιήσεις προκειµένου να υπερασπιστούν τα αιτήµατά τους για το ΤΕΙ Πύργου που αφορούν στη συνέχιση λειτουργίας του Τµήµατος Πληροφορικής και ΜΜΕ. Π.ΓΙΑΚ.

«Η µοναδικότητα των δύο τµηµάτων είναι αδιαµφισβήτητη» τονίζει η Χριστίνα Μαρίνη, σπουδάστρια Μουσειολογίας.

Την ενηµέρωση των µαθητών για το ασφαλές διαδίκτυο έκανε ο σχολικός σύµβουλος Πληροφορικής Θεόδωρος Μπίρµπας. Αρκετός κόσµος έσπευσε να δει τα εκθέµατα

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Έκοψαν την πίτα τους στην Ολυµπία Στην Ολυµπία έκοψαν χθες το µεσηµέρι την Πρωτοχρονιάτικη πίτα τους τα µέλη του Σωµατείου ∆ηµοτικών Αστυνόµων Ν. Ηλείας, παρουσία του δηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιου Κοτζιά που στον σύντοµο χαιρετισµό του, ευχήθηκε σ’ όλους για τη νέα χρονιά και τόνισε την ανάγκη της καλής συνεργασίας όλων των υπηρεσιών ώστε να υπάρξει η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του πολίτη. Την πίτα έκοψε Σύντοµο χαιρετισµό απηύ- ο δήµαρχος Αρχαίας θυνε και ο υπεύθυνος για την Ολυµπίας ∆ηµοτική Αστυνοµία αντιδήµαρΘύµιος Κοτζιάς. χος Πέτρος Γιαννακόπουλος, ο οποίος αφού ευχήθηκε στους παρευρισκόµενους υγεία και οικογενειακή ευτυχία µίλησε για την ανάγκη της καλής συνεργασίας της υπηρεσίας µε τους ίδιους τους

Τραγικό θάνατο βρήκε τα ξηµερώµατα του Σαββάτου ασθενής στο Ψυχιατρικό Νοσοκοµείο Τρίπολης, όταν ξέσπασε πυρκαγιά στο δωµάτιο από άγνωστη αιτία. Ο 34χρονος βρέθηκε από τους πυροσβέστες απανθρακωµένος και δεµένος στο κρεβάτι του. Από την πυρκαγιά τραυµατίστηκε ελαφρά ένας νοσηλευτής του ιδρύµατος, ο οποίος µεταφέρθηκε στο Παναρκαδικό Νοσοκοµείο Τρίπολης και νοσηλεύεται µε αναπνευστικά προβλήµατα. Ο πρόεδρος του ΕΚΕΠΥ Παναγιώτης Ευσταθίου, µιλώντας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο ανέφερε ότι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που είχαν βάρδια, κατέβαλαν προσπάθειες να σώσουν τον άτυχο άνδρα, χωρίς όµως να τα καταφέρουν και πρόσθεσε ότι έχει διαταχθεί Ε∆Ε, προκειµένου να διερευνηθούν, τόσο οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά, για τα αίτια της οποίας ενεργείται προανάκριση από την Πυροσβεστική υπηρεσία Τρίπολης, όσο και για τους ιατρικούς λόγους που υπαγόρευαν την καθήλωση του 34χρονου ψυχασθενούς από την Καλαµάτα. Η διενέργεια της Ε∆Ε έχει ανατεθεί στον διοικητή της 6ης Υγειονοµικής Περιφέρειας, Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος για το σκοπό αυτό µετέβη στην Τρίπολη.

Από την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Σωµατείου ∆ηµοτικών Αστυνόµων Ν. Ηλείας που πραγµατοποιήθηκε χθες το µεσηµέρι στην Ολυµπία.

πολίτες. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε επίσης αντιπροσωπεία από τον δήµο Πύργου, αποτελούµενη από τους δηµοτικούς συµβούλους Γιάννη Βαρελά και ∆ηµήτρη Τζουανόπουλο καθώς και τον διευθυντή των διοικητικών υπηρεσιών Θανάση Καλαµπόκα.

4o ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ενηµέρωση για το ασφαλές διαδίκτυο

Επιµορφωτική ηµερίδα, µε αφορµή την ηµέρα ασφαλούς διαδικτύου, διεξήχθη στο 4ο Γυµνάσιο Πύργου, για την ενηµέρωση των µαθητών του σχολείου γύρω από την επωφελή χρήση του διαδικτύου. Η εκδήλωση συνδιοργανώθηκε από τον σχολικό Σύµβουλο Πληροφορικής Θεόδωρο Μπίρµπα, το 4ο Γυµνάσιο Πύργου και το Κέντρο Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ) της ∆ιεύθυνσης ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας. Η ηµερίδα έκλεισε µε απαντήσεις σε ερωτήµατα µαθητών πάνω σε διάφορες πτυχές του θέµατος από τον κ. Μπίρµπα. Παρέστησαν στην ηµερίδα και οι υπεύθυνοι ΣΕΠ κ. Κάσσαρης και Μαρίτσας.

Πανίσχυρο µέντιουµ Ιερού ∆άσους. Εικοσαετής εµπειρία. Λύσεις σε όλα τα προβλήµατά σας, εργασιακά, οικογενειακά, χρόνιες παθήσεις, τύχη. Επαναφορά προσώπων. Λύσιµο µαγείας. Αποτελέσµατα 100% 6959888989, 6980598420 2610 423090 ΠΑΤΡΑ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο Με τον αντιδήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας Αλέξη Κατσάνη

Ο νέος αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας υπεύθυνος για την ακίνητη περιουσία του δήµου αλλά και τα αγροτικά θέµατα Αλέξης Κατσάνης απάντησε στα ερωτήµατα που του έθεσε η εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» Η Πολιτεία έχει στηρίξει τους αγρότες; Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει απλώς έχουν «αγγίξει» τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου χωρίς να δώσουν λύσεις. Όλα αυτά συσσωρεύτηκαν και σήµερα βρισκόµαστε σε αυτή την οδυνηρή κατάσταση. Μόνο πολιτική εκµετάλλευση γινόταν µε τους αγρότες να είναι τα θύµατα κάθε φορά… Γιατί πιστεύεις ότι ο αγροτικός τοµέας µπορεί να βοηθήσει σηµαντικά να βγει η χώρα από την κρίση; Μέχρι σήµερα δεν παράγαµε και αν αυτό γινόταν δεν είχε στόχο και προοπτική. Ζούσαµε από τις επιδοτήσεις και µόνο και δεν µας απασχολούσε τόσο ποια τιµή είχαν τα προϊόντα µας. Τα πράγµατα άλλαξαν σή-

νέος αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας υπεύθυνος για την ακίνητη περιουσία του δήµου αλλά και τα αγροτικά θέµατα Αλέξης Κατσάνης απάντησε στα ερωτήµατα που του έθεσε η εφ. «ΠΑΤΡΙΣ». Ο κ Κατσάνης ήταν κατηγορηµατικός στην τοποθέτησή του για τον αγροτικό τοµέα: « Όλοι οφείλουν να δώσουν την απαιτούµενη προσοχή στον αγροτικό τοµέα

9

και τους αγρότες µας. Μόνο έτσι θα ξεφύγουµε από την κρίση. Είναι µοναδική µας ελπίδα ο αγροτικός τοµέας. Όλες οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει στην χώρα µας απλώς έχουν «αγγίξει» τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου χωρίς να δώσουν λύσεις.

«Όλες οι κυβερνήσεις απλώς «άγγιξαν» τα προβλήµατα του αγροτικού κόσµου χωρίς» µερα, πρέπει να παράγουµε σωστά και οργανωµένα διαφορετικά θα χάσουµε και αυτά που έχουµε. Συµφωνείς µε το νέο πλαίσιο λειτουργίας των συνεταιρισµών; Πάρθηκαν κάποιες αποφάσεις σε κεντρικό επίπεδο µε καλές θεωρώ προθέσεις, ωστόσο στην πράξη είναι εξαιρετικά δύσκολο να εφαρµοστούν. Όπως παρακολουθείτε ακόµα δεν έχει ξεκαθαριστεί η κατάσταση, όχι µόνο εδώ στο νοµό αλλά και σε άλλους νοµούς της χώρας. Βέβαια τώρα βρισκόµαστε σε προεκλογική περίοδο και όλα έχουν παγώσει. Νοµίζω ότι θα πρέπει οποιαδήποτε αλλαγή γίνει να είναι για το συµφέρον των αγροτών. Είστε πολυπράγµων, γιατί σας αρέσει να ασχολείστε µε τα κοινά; Είναι ένα µικρόβιο που το είχα από µικρός δεν προέκυψε τώρα. Έχω συµµετοχή στα κοινά του νέου διευρυµένου δήµου Αρχαίας Ολυµπίας διότι έχω καταγωγή από το Λού-

βρο¨, µια περιοχή που έχει την δική της ιστορία. Θέλω και εγώ από την θέση του δηµοτικού συµβούλου και τώρα του αντιδηµάρχου να συµβάλω στην προοπτική της ανάπτυξης του τόπου µου… Η Αρχ αία Ολυµπία έχει την προσοχή που της αξίζει; ∆υστυχώς όλοι µας έχουµε µερίδιο ευθύνης απέναντι στην Αρχαία Ολυµπία. Τρανό παράδειγµα η τελευταία απόφαση όπως µαθαίνουµε της ∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής να βγάλει εκτός Ολυµπιάδας το αγώνισµα της πάλης που έχει τις ρίζες του από τις πρώτους Ολυµπιακούς αγώνες στην Ολυµπία. Αυτό δείχνει ότι δεν έχουµε εµείς οι Έλληνες γενικότερα αξιοποιήσει τον τεράστιο πολιτιστικό µας πλούτο την στιγµή που άλλοι λαοί έχουν εκµεταλλευτεί και τις πέτρες τους! Όλα θα πρέπει να άρχιζαν και να τελείωναν στην κοιτίδα του Ολυµπισµού. Χάσαµε τις ευκαιρίες και τώρα µε την οικονοµική κρίση είναι δύσκολο να εµφανιστούν ξανά.

Who is Who

Ο Αλέξης Κατσάνης γεννήθηκε στην Αρχαία Ολυµπία. Σήµερα είναι αντιδήµαρχος ενώ παραµένει και πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας. Είναι παντρεµένος µε την Ελένη Κατσάνη- Χριστοπούλου και έχει τρία παιδιά.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΤΑΚΗΣ ∆ΟΞΑΣ «ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ ∆ουλεύοντας στη βιβλιοθήκη Ηλείων ∆ηµιουργών, Τάκη ∆όξα που βρίσκεται στο Εντευκτήριο του Συνδέσµου των εν Αθήναις Πυργίων, έπεσα επάνω σ’ ένα µικρό άγνωστο ∆οκίµιο του Τάκη ∆όξα µε τίτλο «Το χρονικό του Πύργου». Να τι έγραφε η αείµνηστη σύζυγός του Ειρήνη Τάκη ∆όξα στην αφιέρωση:

Ήλιδα στην Ολυµπία», έτσι περιγράφει κι’ εκεί τοποθετεί τη θέση του σηµερινού Πύργου ένας σύγχρονος ιστοριοδίφης. Το παλιό λοιπόν ∆υσπόντιο; Κείνος ο αρχαίος τόπος, που οι κάτοικοί του πιστοί στους Πισάτες πολέµησαν τους Ηλείους και νικηµένοι αφήσανε την πόλη, και κείνη, απ’ τα τότε, τα µακρινά κι’ ανεξιχνίαστα χρόνια που ρηµώθηκε και σβήστηκε, είναι τάχατε ο Πύργος; Ποιος ξέρει… Πριν βέβαια ο Πύργος, όπως άλλωστε όλη η Ηλεία, ήταν µια έκταση από νερό ωκεανού, πράγµα που αποδείχνεται απ’ τα σκορπισµένα δω κι’ εκεί απειράριθµα θαλασσινά κοχύλια. Κι’ έπειτα, στην ανατολή του Καινοζωικού αιώνα, σε µια αδήλωτη ώρα που άρχισε να υποχωρεί το Ιόνιο πέλαγο και ν’ ανεβαίνει µέσ’ από σκέλεθρα ζώων κι’ από στρώµατα λιγνίτη η στεριά, ξεπετάχτηκε απ’ τα φυλλοκάρδια της ∆υτικής Πελοποννήσου η Ηλεία

η χώρα η λαµπρότερη ’ς τον κάµπον του Μορέως (Χρονικόν του Μορέως)

Το χρονικό είναι ένα συνοπτικό δοκίµιο, αλλά συγχρόνως και Λογοτέχνηµα γραµµένο µε αληθινή, βαθιά αγάπη για τον τόπο µας. ∆εν µπορώ να καταλάβω γιατί αυτά τα µικρά αριστουργήµατα π.χ. «Ο Άγγελος Σικελιανός και η Ηλεία», ανάτυπο του Τάκη ∆ηµόπουλου, που µιλάνε για τον τόπο µας βρίσκονται καταχωνιασµένα δεν ξέρω που σε κλειδωµένες βιβλιοθήκες και δεν είναι στη διάθεση των Ηλείων και Πυργίων αναγνωστών. Μαζί µε όσες ριζικές αλλαγές που έχουν υποσχεθεί οι εθνοσωτήρες ότι θ’ αλλάξουν τον τόπο, έχουν πουθενά συµπεριλάβει την αλλαγή «πολιτικής βιβλίου»; «Οι Πολιτιστικοί Ορίζοντες» και η βιβλιοθήκη Ηλείων συγγραφέων φέρνουν στη δηµοσιότητα µετά από πολλά χρόνια «Το χρονικό του Πύργου». Θα χρησιµεύσει πολύ στις νέες γενιές να γνωρίσουν τον Τόπο µας µέσα από την ευαίσθητη γραφίδα του Τάκη ∆όξα, αλλά και σ’ εµάς τους µεγαλύτερους που καταφέραµε να ξεφύγουµε από το Twitter και το Facebook. Μετά τις φοβερές πληµµύρες στην Ηλεία (λίµνη Μουριά, Αλφειός, Ολυµπία, Κουνουπέλι, Λεχαινά) είναι καιρός ν’ ασχοληθούµε µε τις αιτίες αυτών των καταστροφών και ν’ αρχίσουµε να σεβόµαστε το Περιβάλλον, γιατί ο σεβασµός στο Περιβάλλον είναι ΠΑΤΡΙΩΤΙΣΜΟΣ. Αυτό το µήνυµα µας στέλνει µε το χρονικό, ο Τάκης ∆όξας. Ας τον απολαύσουµε! Ζ.Σ.

Το χρονικό του Πύργου ΜΕΡΟΣ 1Ο «ΧΩΡΑΦΙΑ ΜΕ ΣΦΕΝΤΑΜΙΑ, καλαµιές και βούρλα, κι’ ανάµεσά τους αχνάρια του αρχαίου ∆υσπόντιου της Πισάτιδας, στον ιερό δρόµο που πήγαινε απ’ την

Σ’ αυτό το χώρο έχει και η Ηλεία τη δική τους αυτόνοµη θέση. Κι είναι βέβαια αλήθεια ότι η αρχαία τούτη χώρα που εµφανίστηκε ξεκοµµένη πια απ’ την Επτάνησο στη δεύτερη περίοδο του νεοζωϊκού αιώνα και που λεγόταν Fάλις ή Fα λεία κι’ έπειτα Άλις, Ήλις και Αλεία, ώσπου πήρε τελικά το σηµερινό της όνοµα. Σάµπως αυτός ο τόπος να στάθηκε «δώρο των µικρών και µεγάλων ποταµιών που κατεβάζουν τα χώµατα απ’ τα γύρω βουνά και σπρώχνουν µ’ αυτά τη θάλασσα για να παραχωρεί τη θέση της στη γη», όπως γράφει στα «Ηλειακά» του ο εράσµιος Ν. Γ. Μαρτέν. Ερευνητές κι’ ιστορικοί ψάξανε να βρουν την πόλη του Πύργου. Ρώτησαν τα κείµενα, τα µνηµεία και τη γη την ίδια, πάσχισαν κι’ απόνα µικρό λιθάρι ακόµα, από µια ανάµνηση να µάθουν που ήταν και ποιες µπόρες πέρασε ώσπου να φτάσει στο σήµερα. Ο αλησµόνητος γυµνασιάρχης Γ. Παπανδρέου στο περισπούδαστο σύγγραµµά του «Η Ηλεία διά µέσου των αιώνων» αναζητεί το ∆υσπόντιο κοντά στη Σκαφιδιά, στη Μυρτιά, µα και «επί του νυν Πύργου». Εδώ άλλωστε κι’ ένας ξένος, διάσηµος περιηγητής, ο Πουκεβίλλ, είδε το 1815 µια ζωντανή εικόνα που του αποκάλυψε την παλιά καταβολή του Πύργου: υπόγειους τάφους, γεµάτους κόκκαλα κι’ αρχαίες οικοδοµικές πέτρες που µαρτυρούσαν ότι πριν από καιρούς στήριζαν χτίρια. Μα κι’ αργότερα, το 1901, έγινε κι’ άλλο φανέρωµα: Στη συνοικία Χαλικιάτικα (τώρα πλατεία Ηφαίστου) βρέθηκε ένα µαρµάρινο άγαλµα ύψους ενός µέτρου που παρίστανε φτερωτή γυναικεία µορφή. Το άγαλµα αυτό, φθαρµένο βέβαια γιατί έζησε πολλά χρόνια και στην κοίτη ενός χειµάρρου, είχε ογκώδη βάση, και το γεγονός αυτό οδήγησε τον αρχαιολόγο ’Α. Σκιά σε µια ενδιαφέρουσα άποψη: ότι δηλαδή ήταν ακρωτήριο ενός αρχαίου ναού ή άλλου σπουδαίου οικοδοµήµατος. Οπωσδήποτε λοιπόν, στον Πύργο υπήρχε κάποιος αρχαίος συνοικισµός που πάνω στα συντρίµµια του χτίστηκε τούτη η πόλη: στη νοτιοδυτική περιοχή της

Ηλείας, πάνω σε λόφους, πέντε χιλιόµετρα µακριά απ’ τη θάλασσα…

Η ΙΣΤΟΡΙΑ του Πύργου άρχισε κάπως παράξενα: Με ένα πηγάδι!

Στα µαύρα χρόνια της Τουρκοκρατίας ένας χωρικός απ’ τα Τσορωτά Καλαβρύτων που τον έλεγαν Γιώργη Τσορωτά ή Τσερνοτά, κατέβηκε απ’ τον αγριότοπό του σ’ αυτή εδώ τη γη και βάλθηκε να την ξεχερσώσει και να την ηµερέψει για να την καλλιεργήσει. ∆ούλεψε λοιπόν σκληρά, καθάρισε κι’ έσκαψε το χώµα, έδιωξε τις πέτρες. Και µια µέρα, εκεί που αδιάκοπα έψαχνε, άνοιξε στη συνοικία Νιοχώρι (σηµερινός Άγιος Σπυρίδωνας) ένα πηγάδι για να ποτίζει τα κοπάδια του, κι’ εκεί µέσα βρήκε ξαφνικά ολόκληρο θησαυρό από αρχαία χρυσά νοµίσµατα! Και τι σκέφτηκε ο σκλάβος, µα και πονηρούλης ρωµιός; Να τα πάρει και να τα πάει στο Σουλτάνο… Σουλτάνος τότε στην Πόλη ήταν ο Σελήµ ο Α’ (1470 – 1520) που φυσικά δέχτηκε την προσφορά του Τσερνοτά και του την ανταπόδωσε µε δυο αµοιβές το ίδιο ηγεµονικές: του χάρισε τον τίτλο του µπέη (αφέντη) της περιοχής (1512) κι’ απέραντες εκτάσεις γης απ’ τον Αλφειό ως το χωριό Αγιάννης, γύρω δηλ. στον Πύργο που βέβαια ήταν ακόµα ακατοίκητος… Το πηγάδι κείνο είναι και σήµερα γνωστό «Του Τσερνοτά», κι’ εδώ ο Τσερνοτάµπεης έχτισε αποθήκες και καλύβες για τους καλλιεργητές πούφερνε και δούλευαν τη γη. Ο ίδιος επίσης έχτισε, όπως λέει η παράδοση, πάνω στο λόφο του Επαρχείου την κατοικία του: έναν πύργο ισχυρό – για να βλέπει από κει ψηλά τα χωράφια του και τα κοπάδια του. Τ’ όνοµα αυτό, Πύργος, άπλωσε σιγά – σιγά κυριαρχικά κι’ αγκάλιασε όλο τον πρώτο κείνο µικρό συνοικισµό για να µείνει για πάντα πια κι’ όνοµα της νέας πολιτείας της Ηλείας που µε τον καιρό άρχισε να θεµελιώνεται. Ο Τσερνοτάµπεης πέθανε χωρίς ν’ αφήσει απογόνους, κι’ έτσι ο τόπος έγινε χτήµα του Οθωµανικού Κράτους. Ο Σουλτάνος δώρισε τον Πύργο στο χαρέµι του, µε την προστασία όµως της βασιλοµήτορος Βαλινδέ που από τότε τον πήρε στην «ιερή» κι’ απαραβίαστη ιδιοκτησία της και µε τα έσοδα απ’ τη γεωργική παραγωγή διόριζε υπαλλήλους και τους πλήρωνε. Με τον καιρό, το πηγάδι του Τσερνοτά πήρε το ντύµα θρύλου και το νερό του θεωρήθηκε, σαν του Αγίου Αντρέα στην Πάτρα, µαγικό «φίλτρο» για ν’ αγαπούν οι ξένοι τον τόπο και να µένουν για πάντα σ’ αυτόν. Όπως λέει και το λαϊκό τρίστιχο:

Όποιος φάει ψάρι της Μουριάς και πιεί νερό του Τσερνοτά τον Πύργο δεν τον λησµονά…

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

ΠΑΣΟΚ Εσωκοµµατικές εκλογές για την ανάδειξη Συνέδρων στις 24 Φεβρουαρίου Το συντακτικό συνέδριο θα διεξαχθεί από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας Στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας θα διεξαχθεί το συντακτικό συνέδριο του ΠαΣοΚ από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 3 Μαρτίου. Η Ν.Ε ΠΑΣΟΚ βρίσκεται σε συναγερµό για τις διαδικασίες . Το χρονοδιάγραµµα των διαδικασιών, σύµφωνα µε τις εγκυκλίους της ΕΚΑΠ, είναι το ακόλουθο: -Μέχρι 20 Φεβρουαρίου θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διαλόγου σε επίπεδο ∆ηµοτικής Οργάνωσης . -Στις 21 Φεβρουαρίου αποστέλλονται οι προτάσεις των Οργανώσεων επί των Κειµένων του Προσυνεδριακού διαλόγου . Την ίδια ηµέρα ως τις 21:00 αποστέλλονται στο email της ΕΚΑΠ τα ονόµατα της 3µελούς Εφορευτικής Επιτροπής κάθε Εκλογικού Τµήµατος καθώς και τα ονόµατα των υποψηφίων συνέδρων. Οι υποψήφιοι πρέπει απαραίτητα να είναι µέλη του κινήµατος στην αντίστοιχη οργάνωση γεγονός που θα προκύπτει από το Μητρώο Μελών το οποίο θα έχει στην κατοχή της η Οργάνωση ή απ’ την αίτηση εγγραφής Μέλους που θα κατατίθεται πλήρως συµπληρωµένη πριν την κατάθεση της υποψηφιότητας. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας παραλαµβάνονται απ΄ την Εφορευτική Επιτροπή και κρατούνται στην Οργάνωση. Στην ΕΚΑΠ. θα αποσταλεί πλήρως συµπληρωµένο το έντυπο και η ΕΚΑΠ το αργότερο µέχρι 22 Φεβρουαρίου θα επιστρέψει πιστοποιηµένο το ψηφοδέλτιο µετά το σχετικό έλεγχο. -Στις 23 Φεβρουαρίου: οι εφορευτικές επιτροπές θα εκτυπώσουν τα ψηφοδέλτια θα πακεταριστούν και θα αποσφραγισθούν µε την έναρξη της ψηφοφορίας. -Στις 24 Φεβρουαρίου : Σε όλα τα εκλογικά τµήµατα θα πραγµατοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη Συνέδρων από 08:00 έως 19:00.

∆ιακοπή ηλεκτρικού ρεύµατος Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆Ε∆∆ΗΕ θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος. Τη ∆ευτέρα 18/02/13 και από ώρα 10.00 έως 13.00 στο Στρούσι, Χαντζέικα, Μυρσίνη από διασταύρωση Ανδραβίδας έως διασταύρωση Στρουσίου του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης. Την ίδια ηµεροµηνία 18/02/13 και από ώρα 10.00 έως 11.00 στις περιοχές του δήµου Πηνείου Καβάσιλα, ΚΤΕΟ ΙΟΝΙΚΗ, εργοστάσιο ΦΑΡΜΑ. Την ίδια ηµεροµηνία 18/02/13 και από ώρα 10.00 έως 11.00 στις περιοχές του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης γήπεδο Ανδραβίδας, ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΡΚΑΒΕΛΙΑΣ, Στρούσι, Χαντζέικα, Μυρσίνη από διασταύρωση Ανδραβίδας έως διασταύρωση Στρουσίου. Την Τρίτη 19/02/13 και από ώρα 12.00 έως 14.00 στην περιοχή του Πρασίνου και συγκεκριµένα κατά µήκος της Ε.Ο. Πύργου – Πατρών από διασταύρωση Βουνάργου έως βενζινάδικο ΧΟΧΟΛΗ του δήµου Πύργου.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 ΤΗΛ. 2621022749

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Η πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου ευχαριστούµε θερµά και δηµόσια όλους όσοι ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή µας και ετίµησαν µε την παρουσία τους τα «Χαραλάµπεια 2013». Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον δήµαρχο Πύργου κ. Μάκη Παρασκευόπουλο για τη στήριξή του σε κάθε προσπάθειά µας προς ανάδειξη της πολιτισµικής µας κληρονοµιάς. Επίσης, εκφράζουµε τη λύπη µας σε όσους δεν µπόρεσαν να παρακολουθήσουν την εκδήλωσή µας λόγω της µεγάλης συµµετοχής του κοινού και της µικρής χωρητικότητας του ∆ηµοτικού µας θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ».

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), µε την ευλογία του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου µας κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ, θα οµιλήσει ο Πανοσιολογιότατος π. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΚΟΝΑΝΟΣ Ιεροκήρυκας Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Με θέµα: «Ταξίδι στον Παράδεισο».

Πληροφορίες - Επιστολές: κ. Νικολόπουλο Ευάγγελο, Τρόπαια Αρκαδίας 22008 Τρόπαια

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΑΙΤΗΜΑ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΩ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ Τα τελευταία δύο χρόνια περίπου, µετά την εφαρµογή του νόµου «Καλλικράτης» και τη δηµιουργία ενός ∆ήµου µαµούθ στη Γορτυνία γινόµαστε καθηµερινά µάρτυρες της ταλαιπωρίας που υφίστανται οι κάτοικοι των χωριών των πρώην ∆ήµων Τροπαίων, Κοντοβαζαίνης και Λουτρών λόγω της απόστασης που χωρίζει την έδρα του ∆ήµου, ∆ηµητσάνα, από τους αποµακρυσµένους οικισµούς των παραπάνω καταργηµένων ∆ήµων. Η µορφολογία του εδάφους, η ανυπαρξία συγκοινωνιακής σύνδεσης µε την έδρα του ∆ήµου, η επικινδυνότητα του οδικού δικτύου ιδίως τους χειµερινούς µήνες, η µεγάλη απόσταση από την έδρα, οι µεγάλες αποστάσεις µεταξύ των οικισµών, η πληθώρα των οικισµών του ∆ήµου και η µη συνοχή µεταξύ των χωριών καθιστούν δύσκολη την εξυπηρέτηση των δηµοτών. Αυτοί που αποφάσισαν τη δηµιουργία ενός µόνο ∆ήµου στη Γορτυνία ίσως έλαβαν υπόψη τους µόνο τον αριθµό των κατοίκων χωρίς να εξετάσουν σε

ποια έκταση και σε πόσα χωριά είναι διασκορπισµένος αυτός ο αριθµός. Επιπλέον η κατάργηση πολλών υπηρεσιών (Εφορία, Ειρηνοδικείο κ.λ.π.) κάνουν ακόµα πιο δύσκολη τη ζωή των κατοίκων αφού είναι αναγκασµένοι να πληρώνουν ΤΑΧΙ για τη µετάβαση στις καταργηµένες υπηρεσίες για να εξυπηρετηθούν. Ποιος θα πληρώσει άραγε το κόστος της µετακίνησης; Τελευταία ακούγεται αρκετά έντονα η εκδοχή να κλείσει το Κέντρο Υγείας, το υποκατάστηµα του ΙΚΑ και το Αστυνοµικό Τµήµα Τροπαίων. Σηµειωτέον ότι στα Τρόπαια εξυπηρετούνται πάνω από 55 χωριά και οικισµοί της περιοχής όπου ζει και ο µεγαλύτερος αριθµός των κατοίκων της Γορτυνίας. Αν συµβεί αυτό θα δοθεί και το τελευταίο χτύπηµα στην περιοχή των Τροπαίων και παράλληλα σε όσους εργάζονται και ζουν τις οικογένειές τους από τα επαγγέλµατα που ασκούν και τα οποία θα αναγκαστούν να τα εγκαταλείψουν αφού δεν θα υπάρχει αντικείµενο απασχόλησης γι’ αυτούς. Εµείς ως επιχειρηµατίες, έµποροι, δηµόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, αγρότες, νέοι κατά πλειοψηφία, που εξακολουθούµε να ζούµε στον ορεινό αυτό τόπο, µε τα όποια προβλήµατα αντιµετωπίζουµε, θέλουµε να συνεχίσουµε τη ζωή µας εδώ, να δίνουµε ζωή στην περιοχή µας. Γι’ αυτό: Απαιτούµε τη δηµιουργία ΚΕΦ στα Τρόπαια για καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών (ο αρµόδιος υπουργός δήλωσε ότι θα δηµιουργηθούν ΚΕΠ όπου λειτουργούσαν ∆ΟΥ ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι πολίτες),

καθώς και την επαναλειτουργία του Ειρηνοδικείου στα Τρόπαια µε συγχώνευση του Ειρηνοδικείου Κοντοβάζαινας που παραδόξως µεταφέρθηκε στο Πελόπιο Ηλείας. ∆ιαµαρτυρόµαστε για τις φήµες που ακούγονται για το κλείσιµο του Κέντρου Υγείας ( το οποίο συστηµατικά αποδυναµώνεται), του υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και του Αστυνοµικού Τµήµατος και εφιστούµε την προσοχή, την επαγρύπνηση και τη δραστηριοποίηση των βουλευτών του νοµού µας, των κάθε είδους φορέων αλλά και των κατοίκων, ώστε να αποτραπεί κάτι τέτοιο για την περιοχή. ∆ιεκδικούµε την πλήρη κάλυψη του Κέντρου Υγείας µε τον απαιτούµενο αριθµό ιατρών, οδηγών, νοσηλευτών κ.λ.π. Συµπαραστεκόµαστε στους κοινοτάρχες µας και συνυπογράφουµε το αίτηµά τους για τη δηµιουργία δεύτερου ∆ήµου στη Γορτυνία, κάτι άλλωστε που προβλεπόταν στο αρχικό σχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, ∆ήµος Λάδωνος µε έδρα τα Τρόπαια. ∆ιεκδικούµε τη δηµιουργηθεί δεύτερου ∆ήµου στην Κάτω Γορτυνία και απαιτούµε την παραµονή όλων των υπηρεσιών στα Τρόπαια όπως λειτουργούσαν πριν την «Καλλικρατική επιδροµή». ∆εν µπορούµε να µιλάµε για αποκέντρωση όταν καταδικάζουµε σε αφανισµό µια ολόκληρη αγροτική, ορεινή περιοχή. Τρόπαια 25/1/2013 Η Συντονιστική Επιτροπή Έπονται Υπογραφές Φορέων και κατοίκων

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του εν Πύργω Ιερού Ναού Αγίας Κυριακής δια του Προέδρου του, αισθάνεται την υποχρέωση όπως και δια του Τύπου εκφράσει τις θερµές ευχαριστίες του σε όσους αφιλοκερδώς συνέβαλαν στην επιτυχία των θρησκευτικών εκδηλώσεων προς τιµήν του Προστάτου µας και Πολιούχου Αγίου Χαραλάµπους. Τον κ. Απόστολο Ασηµακόπουλο διακοσµητή της Ιεράς Εικόνος και του Ναού, καθώς και την κα Ελένη Ασηµακοπούλου χορηγού των ανθέων. Τον κ. Ανδρέα Καπνίση SECURITY για την ευγενή προσφορά υπηρεσιών φύλαξης και τάξης του Ιερού Ναού. Τις φιλαρµονικές του στρατού και του δήµου Πύργου «ΑΠΟΛΛΩΝ», τα στρατιωτικά αγήµατα πεζικού και αεροπορίας και όλους όσοι προσέφεραν µε κάθε τρόπο τις υπηρεσίες τους στην πανήγυρη του Αγίου. Ευχόµεθα ο Προστάτης και Θαυµατουργός Άγιος Χαράλαµπος να χαρίζει σε όλους και στις οικογένειές τους, υγεία, χαρά, προκοπή και κάθε υλικό και πνευµατικό αγαθό. ∆ια το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Βασίλειος Λαγκαδινός Πρεσβύτερος

ΕΤΩΝ 47 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 17/2/2013 και ώρα 12.00 µ. από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Κοιµητηρίου Μακρισίων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Ο ΓΙΟΣ: Μάριος Ο ΠΑΤΕΡΑΣ: ∆ιονύσιος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Ειρήνη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΕΛΕΤΩΝ: ΓΚΟΤΣΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ Καλλίκωµο Ηλείας Τηλ. 2625022737 (όλο το 24ωρο), 6976906302 6947583542 Τον αγαπηµένο µας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΛΕΤΤΑ

ΕΤΩΝ 76 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 17/2/2013 και ώρα 4.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Κολιρίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κολίρι 17/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Στέλλα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ιωάννης – Σεβαστή Λεττα, Μίνα – Νίκος Κούρκουλος, Ιωάννης Καρυδάκης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Τον πολυαγαπηµένο µας

Είσοδος ελεύθερη Εκ της Ενώσεως

Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΤΩ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ

∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΛΑ∆Η

ΕΤΩΝ 90 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 3.00 µ.µ. στον ιερό ναό Αγ. Αθανασίου Μυρτιάς και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Μυρτιά 17/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστασία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Θεόδωρος και Ζωή Κλάδη, Παναγιώτης και Ελένη Κλάδη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Μαρία, ∆ιονύσιος, Αλέξιος, Αναστασία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Αναστασία, Βασίλειος, Γεωργία, ∆ήµητρα, Ιωάννης Γραφ. Tελετών: AΛEΞIOΣ ΘEO∆. ∆IONYΣAKOΠOYΛOΣ XANAKIA ΠYPΓOΣ -HΛEIAΣ Tηλ. 26210-35345- 6974435073 -6974548600 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 97 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 4.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Χαραλάµπους Φλόκα και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Φλόκα 17/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Καλλιόπη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεωργία, Ευθαλία, Θεοδώρα, Αθηνά ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096 Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΣΠΥΡΟΥ ΤΣΑΛΛΑ

ΕΤΩΝ 67 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.00 µ. από τον ιερό ναό Αγ. Μαρίνας (Κοιµητήριο Κεραµιδιάς) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κεραµιδιά 17/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Φανή ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Πόπη και Παναγιώτης, Μίνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN & MNHMOΣYNΩN: A. MOYΣXOY -ΣI∆EPH Aρχ. Hλιδος 30 Tηλ. Γραφ. 26220/22110 Oικ. 26220/28738 Kινητό 6946901501- 6944931690

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΖΩΗΣ συζ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΙΚΙΡΙΚΟΥ ΕΤΩΝ 72

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Σκουροχώρι 17/2/2013 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεώργιος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χριστίνα Κικιρίκου, Σοφία και ∆ηµήτρης Κάνιστρας, Ζώης και Αριστέα Κικιρίκου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Άγγελος και Βασιλική Κικιρίκου, ∆έσποινα χα Γεωργίου Μητσέα, Μαρία χα Παναγιώτη Κικιρίκου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ε.Β.Ε) Ν. ΗΛΕΙΑΣ Λετρίνων 8 – 3ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ-Fax: 2621023670 E-mail: sebeilias@gmail.com

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ

Αριθ. Πρωτ. 37

Θέµα: Κάλεσµα στη µεγάλη Λαϊκή ∆ιαµαρτυρία της ∆ευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013. Ο Σύλλογος Εµπόρων Βιοτεχνών Επαγγελµατιών Ν. Ηλείας καλεί τους εµπόρους, βιοτέχνες, επαγγελµατίες, καθώς και όλο τον λαό του Πύργου, στη µεγάλη Λαϊκή ∆ιαµαρτυρία της ∆ευτέρας 18 Φεβρουαρίου 2013. Σας καλούµε όλους και όλες να στηρίξετε τον αγώνα ενάντια στις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Παιδείας µε το σχέδιο «Αθηνά» που θα οδηγήσουν στην αποµάκρυνση των τµηµάτων Τ.Ε.Ι. από την πόλη του Πύργου. Ενδεχόµενο συγχώνευσης µε άλλες σχολές στο ΤΕΙ Πάτρας σηµαίνει κατάργηση των γνωστικών αντικειµένων και αυτοµάτως τα πτυχία θα γίνουν χαρτιά χωρίς κανένα αντίκρισµα. Με µπροστάρηδες τους φοιτητές των τµηµάτων µας Πληροφορικής & Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης, Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων που είναι µοναδικά στην Ελλάδα, θα δώσουµε τη µάχη και θα την κερδίσουµε. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες των τµηµάτων µας αποτελούν κύτταρο της κοινωνίας µας αφού ζουν, σπουδάζουν και διασκεδάζουν µαζί µας.

Να σταµατήσει κάθε επιχειρούµενη πνευµατική υποβάθµιση ειδικότερα της πόλης του Πύργου, αλλά και της Ηλείας γενικότερα. Τα τµήµατά µας να µείνουν εκεί που ανήκουν. Στην πόλη του Πύργου για τον λαό της Ηλείας. Όλοι µαζί στον αγώνα για να µην περάσει το σχέδιο «Αθηνά». Προσυγκέντρωση ∆ευτέρα 18/2 στο ΤΕΙ Πύργου, ώρα 19:00. Πύργος, 16 Φεβρουαρίου 2013 Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο Ο Πρόεδρος Γεώργιος Βασιλακόπουλος Ο Γεν. Γραµµατέας Ιωάννης Μπούκλης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ Πολλά συγχαρητήρια στη δηµοσιογράφο κα Σοφία Βαρουξή στην αναφορά της για δεύτερη φορά στην οικογένεια Φώτη ∆ηµόπουλου. Μας συγκίνησε µε το ιδιαίτερο γράψιµό της που εκφράζει την ιδιαίτερη ψυχή της τόσο για τον χαµό της αγαπηµένης µας Σούζη ∆ηµοπούλου όσο και τη ζωή του αγαπηµένου µας Χρήστου. Να ‘ναι πάντα καλά. Κώστας Μαχαίρας υποστράτηγος ε.α., Κατερίνα Μαχαίρα διδάκτωρ Γαλλικής Φιλολογίας Πανεπιστηµίου Σορβόννης

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τυ ν ο µί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υρ οσ β ε στ ι κ ή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µ αρ χεί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166 Ι ατρ ι κές Β ο ήθ ει ες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 Kέ ντ ρα Υ γ ε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδ ι ω τι κ έ ς κ λ ι ν ικ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λά βες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδ ική Βο ή θει α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µο ί Κ ΤΕ Λ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892

• Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ∆ ΙΟ ΤΑ Ξ Ι • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Τερζή Μαρία (Εθν. Αντιστάσεως 6 τηλ. 26210 28945) Aµαλιάδα: Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028)- Κοροτζή Βασ. (Ευαγγελιστρίας 127, τηλ. 2622022945) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Τσουκαλά (2623032584) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Βάρδα: Λευκαδίτη Γεωργία

BENZIΝΑ∆ΙΚΑ

Πύργος: Νικολετάκης ∆. (Πατρών) ΕΤΕΚΑ

ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/34154-22541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Πύργος: Κ 17/2/13 ∆ιαµαντόπουλος Κώστας 2621030036,6974631399 Μιαούλη 2 Αµαλιάδα: Κ 17/2/13 Θεοδωρόπουλος Βασίλειος Ελ. Βενιζέλου 25-τηλ.26220 27484-κιν. 6932959524

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κυριακή: Ν. Μανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΑΝΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης από το βήµα του «Κερνάµε Ελλάδα» έδωσε το στίγµα της επόµενης ηµέρας για την Πελοπόννησο

«Οδεύουµε σε ενιαία Περιφέρεια Πελοποννήσου» Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) η βεβαιότητα ότι η επόµενη διοικητική µεταρρύθµιση θα είναι γενναία αλλάζοντας τον περιφερειακό χάρτη της χώρας και σηµατοδοτώντας τη δηµιουργία της ενιαίας Περιφέρειας Πελοποννήσου, εξέφρασε χθες από την Αµαλιάδα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου κ. Πέτρος Τατούλης, ο οποίος επισκέφθηκε το Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα» και έδωσε το στίγµα της άψογης συνεργασίας που υπάρχει στον τοµέα ανάληψης πρωτοβουλιών για την ανάδειξη των προϊόντων της Πελοποννήσου, αλλά και το κοινό µέτωπο που έχει δηµιουργηθεί µεταξύ των δύο Περιφερειών για τη διεκδίκηση ολοκλήρωσης του έργου της «Ολυµπίας Οδού».

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου τόνισε πως σε ό,τι αφορά το έργο της «Ολυµπίας Οδού» οι εξελίξεις έχουν δροµολογηθεί και επεσήµανε ότι ο Επίτροπος Γ. Χαν τάχθηκε υπέρ των παρατηρήσεων που τέθηκαν ως στοιχείο αδιαπραγµάτευτο.

πλέον να βλέπουν την Πελοπόννησο ως µία οντότητα προβολής των δικών της προϊόντων.

Για την Περιφέρεια Σε δηλώσεις του στην συνέχεια στην εφηµερίδα «Πατρίς» σχετικά µε την δροµολόγηση διαδικασιών για την ενοποίηση της ΠεΑπάντηση στην κρίση ριφέρειας Πελοποννήσου, Ο κ. Τατούλης έφτασε ο κ. Τατούλης είπε χαραστο αθλητικό κέντρο της κτηριστικά: «Είµαι σίγουΑµαλιάδας γύρω ρος ότι η στις 7:30 χθες το επόµενη διοικηΑνάληψη απόγευµα και αρτική µεταρρύθχικά παρέστη στις πρωτοβουλιών µιση θα είναι πιο εργασίες της ηµεθαρραλέα, θα για την ρίδας του Υπουρέχει πιο αντικειγείου Αγροτικής ανάδειξη των µενικά κριτήρια Ανάπτυξης και προϊόντων και ασφαλώς οι τροφίµων για το γεωγραφικοί ελληνικό κρασί, όροι θα πρέπει όπου έκανε µία να είναι ικανός σύντοµη οµιλία. Στη διάρ- και αναγκαίος κανόνας για κεια της οµιλίας του εξέ- να επιβάλει την διοικητική φρασε την πεποίθηση ότι µεταρρύθµιση. Σε µία τέοι επενδύσεις στον αγρο- τοια αντίληψη η Πελοπόννητικό τοµέα είναι αυτές που σος δεν µπορεί να είναι απαντούν στην κρίση, τό- τίποτα άλλο παρά µία ενιαία νισε ότι πρέπει να δηµιουρ- Περιφέρεια. Όλα τα πράγγηθεί το υπόβαθρο για την µατα θα πάνε προς αυτή αγροτική οικονοµία και την κατεύθυνση, δεν µπορεί επεσήµανε ότι η Πελοπόν- να γίνει διαφορετικά. Είναι νησος είναι ισχυρή και δυ- ατυχία που η Πελοπόννησος νατή όταν είναι σήµερα δεν είναι ενωµένη, ενοποιηµένη στη συνεί- αλλά αυτό δεν σηµαίνει τίδηση των ανθρώπων της, ποτα, γιατί η διαπεριφερεικαθώς όπως είπε η ενό- ακή µας συνεργασία είναι τητα της Πελοποννήσου σε τέτοιο υψηλό επίπεδο και αποτελεί και το συγκριτικό βαθµό που δεν δηµιουργείτης πλεονέκτηµα. Παράλ- ται κανένα πρόβληµα». ληλα, χαιρέτησε την προΓια την «Ολυµπία» σπάθεια που κάνουν οι παραγωγικές τάξεις για Για τις επαφές που είχε ενιαία έκφραση, ζητώντας µε τον Επίτροπο Γ. Χαν για να διαφυλαχθεί ως «κόρη το θέµα της «Ολυµπίας οφθαλµού» η ποιότητα Οδού» ανέφερε ότι: «Οι των προϊόντων. Υπογράµ- εξελίξεις έχουν ήδη δροµισε δε, ότι όλοι αρχίζουν µολογηθεί , δεν υπάρχει

καµία διάσπαση της απόφασης που πήραµε στην Αρχαία Ολυµπία. Η συζήτησή µου µε τον κ. Χαν ήταν πάντοτε σ’ αυτό το επίπεδο, µε το συγκεκριµένο δια ταύτα ότι η «Ολυµπία Οδός» είναι για εµάς ζήτηµα ζωής και θανάτου αδιαπραγµάτευτο.

«Έχουν δροµολογηθεί οι εξελίξ εις για την Ολυµπία Οδό» Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολούθησαν οι επίσηµοι τις εργασίες της ηµερίδας

Του είπα για άλλη µία φορά και νοµίζω ότι απολύτως έχει πειστεί, ότι σε αυτή την προσπάθεια δεν µπορούν να λείπουν δύο συνιστώσες, η πρώτη είναι πως η «Ολυµπία Οδός» θα πρέ-

Θερµή υποδοχή από τον ∆ήµαρχο Ήλιδας Γιάννη Λυµπέρη στον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου

πει να φτάσει µέχρι την Τσακώνα και η δεύτερη ότι η παράκαµψη του Καϊάφα θεωρείται απολύτως επιβεβληµένη. Ο κ. Χαν είναι ασφαλώς υπέρ των παρατηρήσεων που εγώ και ο κ. Κατσιφάρας του θέσαµε

από την πρώτη στιγµή ως στοιχείο αδιαπραγµάτευτο και χαίροµαι ιδιαίτερα γιατί η πίεση που θα δεχθεί η ελληνική κυβέρνηση, θα είναι στην εξ αρχής διαπραγµάτευση να θεωρείται ως διαπραγµατεύσιµη ύλη όλη η

Ο πρόεδρος του ΕΒΕ Κώστας Νικολούτσος κάνει µία πρώτη ενηµέρωση στον κ. Τατούλη, µε την άφιξή του στην Αµαλιάδα

παραχώρηση έτσι όπως την ψήφισε η Βουλή των Ελλήνων». Για το «Κερνάµε Ελλάδα» Αναφορικά µε το «Κερνάµε Ελλάδα» ο κ. Τατούλης, ο οποίος επισκέφθηκε την έκθεση µετά την ηµερίδα, έκανε λόγο για εξαιρετικά σηµαντική πρωτοβουλία και τόνισε ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι πάντοτε έτοιµη να διευκολύνει όλες τις πρωτοβουλίες που χρειάζονται για να αναδειχθούν τα προϊόντα και να δηµιουργηθεί η Πελοποννησιακή οικονοµία που θα αποτελέσει την δική της «συνταγή» για έξοδο από την κρίση.

Τον κ. Τατούλη υποδέχτηκαν και παρουσίασαν στην ηµερίδα, στην οποία οµιλήτρια ήταν η διευθύντρια του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κα Ευαγγελία Κούρεντα, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης και ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας κ. Κώστας Νικολούτσος. Μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο αντιπεριφερειάρχης Οικονοµικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, ο αντιπεριφερειάρχης αγροτικής ανάπτυξης κ. Γιώργος Αγγελόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Αρκαδίας κ. Τάκης Μπουντρούκος, ο αντιδήµαρχος Πύργου κ. Αριστείδης Αριστειδόπουλος και στελέχη του ΕΒΕ.

ΗΜΕΡΙ∆Α ΧΘΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι Α.Ε.» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ «ΚΕΡΝΑΜΕ ΕΛΛΑ∆Α»

Στο προσκήνιο οι καλλιεργητικές πρακτικές

Η

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

µερίδα ενηµέρωσης και εκπαίδευσης, σχετικά µε τα προγράµµατα πιστοποίησης Agro 2.1 - 2.2. και Globalgap, πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο βοηθητικό γυµναστήριο Αµαλιάδας, στα πλαίσια των παράλληλων εκδηλώσεων του Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα». Η ηµερίδα διοργανώθηκε από την εταιρία «ΑΛΦΕΙΟΣΡΟ∆Ι Α.Ε.», για τους 130 µετόχους- µέλη της, ωστόσο ήταν ανοιχτή για το κοινό και συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών παραγωγών της περιοχής. Ουσιαστικά η ηµερίδα αυτή σηµατοδότησε την έναρξη εφαρµογής των καλών καλλιεργητικών πρακτικών στους ροδώνες της ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι Α.Ε., ως προϋπόθεση, ώστε οι καλ-

Αιρετοί και πλήθος παραγωγοί παρακολούθησαν τις εργασίες της ηµερίδας

λιέργειες και τα παραγόµενα προϊόντα της, να είναι πιστοποιηµένα µε τα πιστοποιητικά Agro 2.1 - 2.2. και Globalgap. Η ηµερίδα ξεκίνησε µε οµιλητή τον πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της «ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι Α.Ε.» κ. Παρασκευά Παρασκευόπουλο, ο οποίος αναφέρθηκε διεξοδικά στην πορεία της εταιρίας, στην υφιστάµενη

κατάσταση στην αγορά του ροδιού, στον σχεδιασµό και στις προοπτικές επισηµαίνοντας ότι η αναβάθµιση του ενδιαφέροντος, ως προσοδοφόρας και αποδοτικής οικονοµικής δραστηριότητας, ξεκινάει από την θέση που παίρνει τα τελευταία χρόνια το ρόδι και τα παράγωγά του, στην διατροφική αλυσίδα και στην παγκόσµια

Το προεδρείο της ηµερίδας

αγορά. Ακολούθησε οµιλία από τον γεωπόνο, εκπρόσωπο της εταιρίας «Αειφορική Α.Ε.» και σύµβουλο της ‘ΑΛΦΕΙΟΣ ΡΟ∆Ι Α.Ε.’ κ. Κυριάκο Ρεραµπίνη, ο οποίο αναφέρθηκε σε θέµατα ολοκληρωµένης διαχείρισης και πιστοποίησης. Νωρίτερα είχαν απευθύνει χαιρετισµό στην ηµερίδα, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, ο Γ.Γ. του

Ευρωπαϊκού στρατηγικού σχεδιασµού κ. Γιώργος Αναστόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Ηλείας κ. Κώστας Νικολούτσος, ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας, ο πρόεδρος του ΕΒΕ Αρκαδίας κ. Γιάννης Μπουντρούκος και ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ελληνικής Κτηνοτροφίας κ. Τάκης Μπεβερέτος.

∆ωρεάν διανοµή αγροτικών προϊόντων στους διερχόµενους

Απτόητοι από τις καιρικές συνθήκες, οι αγρότες που βρίσκονται στο µπλόκο της Μαραθιάς για δεύτερη εβδοµάδα, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και σταθερά κάθε µεσηµέρι, από τις 2 έως τις 3, προχωρούν σε συµβολικό αποκλεισµό της νέας εθνικής οδού Πατρών- Πύργου. Το ίδιο έγινε και χθες, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή υπήρχε έντονη βροχόπτωση. Οι αγρότες δεν κάµφθηκαν, αντιθέτως πήραν τις οµπρέλες τους ανά χείρας και βγήκαν στο δρόµο σχηµατίζοντας ανθρώπινη αλυσίδα, διακόπτοντας για µία ώρα την κυκλοφορία. Η χθεσινή κινητοποίηση ωστόσο είχε και κάτι καινούριο, αφού συνοδεύτηκε από δωρεάν διανοµή λαχανικών

και φρούτων στους διερχόµενους. Η διανοµή έγινε από αγρότες- πωλητές που συµµετέχουν στην λαϊκή αγορά της Αµαλιάδας. Με δεδοµένο ότι χθες δεν πραγµατοποιήθηκε η λαϊκή αγορά στην Αµαλιάδα, καθώς πραγµατοποιείται στο κλειστό γυµναστήριο το τριήµερο Φεστιβάλ «Κερνάµε Ελλάδα», ορισµένοι παραγωγοί που πήγαν κανονικά το πρωί στον χώρο για να στήσουν τους πάγκους τους, αφού έκαναν µία συµβολική διαµαρτυρία στην είσοδο της λαϊκής γιατί έχασαν το µεροκάµατο, αποφάσισαν στην συνέχεια να µεταβούν στο µπλόκο της Μαραθιάς, όπου και διένειµαν δωρεάν τα προϊόντα τους. Μ.Κ.

ΙΑΤΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Νόµος-ανάσα για δανειολήπτες Ανάσα στα νοικοκυριά αναµένεται να δώσει το νέο σχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για τα στεγαστικά δάνεια. Οι ρυθµίσεις που προωθούνται προβλέπουν, µεταξύ άλλων, πάγωµα των δόσεων των στεγαστικών δανείων για δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλονται µόνο τόκοι µε επιτόκιο µόλις 1,5%. Η εν λόγω ρύθµιση αναµένεται να κατατεθεί στη Βουλή αφού πρώτα αξιολογηθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία µε τη σειρά της πρέπει να υπολογίσει τις ακριβείς επιπτώσεις για τα κεφάλαια των τραπεζών. Ποιοι έχουν όµως δικαίωµα υπα γωγής στη ρύθµιση; ∆ικαίωµα να ενταχθούν στη ρύθµιση που θα τους επιτρέψει να µην καταβάλλουν για δύο χρόνια τοκοχρεολυτική δόση για το κεφάλαιο και τον τόκο έχουν -εφόσον πληρούν

βασικές προϋποθέσεις- µισθωτοί, συνταξιούχοι και αµειβόµενοι µε δελτίο παροχής από εργοδότη. Οι εν λόγω οφειλέτες θα πληρώνουν µόνο δόσεις ίσες µε τον τόκο που αναλογεί στο δάνειο και υπολογισµένες µε ευνοϊκό επιτόκιο 1,5%, ενώ το δάνειο θα επιµηκύνεται για δύο χρόνια, όσο και η τοκοπληρωµή. Οι προϋποθέσεις που επιβάλλει το Υπουργείο Ανάπτυξης προκειµένου κάποιος να ενταχθεί στο ευνοϊκό πλαίσιο είναι οι εξής: - ετήσιο εισόδηµα έως 25.000 ευρώ - το εισόδηµα να έχει υποστεί µείωση τουλάχιστον 35% τη διετία 20102012 - ύπαρξη δανείου για αγορά πρώτης κατοικίας - η αντικειµενική αξία της κύριας κα τοικίας να µην υπερβαίνει τις 180.000 ευρώ

Οι ρυθµίσεις που προωθούνται προβλέπουν, µεταξύ άλλων, πάγωµα των δόσεων των στεγαστικών δανείων για δύο χρόνια, στη διάρκεια των οποίων θα καταβάλλονται µόνο τόκοι µε επιτόκιο µόλις 1,5% - το δάνειο θα πρέπει να εξυπηρετείται κανονικά έως την υπαγωγή στη ρύθµιση διευκόλυνσης.

Μείωση των δόσεων Σηµαντικό, παράλληλα, είναι το όφελος που προκύπτει για τον οφειλέτη, καθώς µπορεί να µειώσει τη δόση του δανείου του ακόµη και πάνω από 700 ευρώ το µήνα, ανάλογα µε το ύψος του δανείου και τη διάρκεια αποπληρωµής. Χαρακτηριστικά, όπως

αναφέρει η «Καθηµερινή», για δάνειο 100.000 ευρώ µε διάρκεια 25 έτη, η δόση σήµερα µε βάση ένα µέσο επιτόκιο 5% φτάνει τα 585 ευρώ, ενώ µε τη ρύθµιση µπορεί να µειωθεί στα 150 ευρώ περίπου για όλη την περίοδο των δύο ετών, κατά την οποία ο οφειλέτης θα πληρώνει µόνο τόκο. Το όφελος στην περίπτωση ενός δανείου ίσου µε 180.000 µπορεί να είναι µεγαλύτερο και να φτάσει τα 650 ή 700 ευρώ, ανάλογα πάντα µε τη διάρκεια αποπληρω-

µής και το επιτόκιο που βαρύνει το δάνειο. Το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει φροντίσει, επιπλέον, και για όσους έχουν ληξιπρόθεσµες οφειλές σε τράπεζες, καθώς προωθεί βελτιώσεις στον νόµο Κατσέλη για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά. Η ρύθµιση αποσκοπεί στο να ανακουφίσει δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά που αντιµετωπί-

ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΟΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Α.ΣΑΜΑΡΑΣ

ΣΥΝΟ∆ΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ

Η αποτίµησή τους φαίνεται ότι θα είναι θετική για το σχέδιο «Αθηνά»

«∆εσµεύοµαι προσωπικά ότι ο κατώτατος µισθός δεν θα µειωθεί…»

Αθήνα Προσωπική δέσµευση ότι δεν θα µειωθεί ο κατώτατος µισθός αναλαµβάνει ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαµαράς. «Βεβαίως και δεσµεύοµαι. Ακόµα και ο Όλι Ρεν το είπε» λέει ο κ. Σαµαράς. Μιλώντας στην εφηµερίδα Real News, αναφέρει πως το θέµα του λάθους του ∆ΝΤ το έχει ήδη θέσει και έχει επιτύχει σηµαντικά αποτελέσµατα. Ο πρωθυπουργός τονίζει χαρακτηριστικά ότι «εµείς τις διαπραγµατεύσεις δεν τις κάνουµε δηµόσια. Τις κάνουµε γνωστές από τα αποτελέσµατά τους. Γιατί όταν τις εξαγγέλλεις, εκ των προτέρων, συνήθως τις καις...». Επίσης ο κ. Σαµαράς επισηµαίνει πως «αν η ύφεση που προκαλείται είναι µεγαλύτερη από τις προβλέψεις, τότε δεν θα υπάρχουν για το λόγο αυτό περισσότερα µέτρα και αντιθέτως όταν εµείς ξεπερνάµε τους στό-

χους, να µας επιτρέπεται να δίνουµε ανακούφιση στον κόσµο. Φτάνει εµείς να τηρούµε τις δεσµεύσεις µας». Όπως σηµειώνει ο πρωθυπουργός «όλα αυτά έχουν µπει στη νέα δανειακή σύµβαση, επειδή έγινε κατανοητό ότι προηγουµένως µάς οδηγούσαν σε φαύλο κύκλο ύφεσης». Υπογραµµίζει ότι αυτό που πρόκειται να αλλάξει είναι να διακοπεί η δηµόσια σπατάλη, να προχωρήσουν οι διαρθρωτικές αλλαγές, να χτυπηθεί η γραφειοκρατία και να γίνουν οι αποκρατικοποιήσεις. Ερωτηθείς τι διεκδικεί η Ελλάδα απο τους δανειστές της, ο κ. Σαµαράς τονίζει ότι εφαρµόζοντας τις δεσµεύσεις, µπορεί να ζητήσει αλλαγές σε όσα δεν λειτουργούν ή φέρνουν τα αντίθετα αποτελέσµατα και αναφέρεται στη δυνατότητα των πολιτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους στην Εφορία και τις τράπεζες.

Σηµειώνει πως το ζητούµενο για φέτος είναι το πρωτογενές πλεόνασµα, ενω υπογραµµίζει ότι το πρόγραµµα αυτό «µπορεί να βγει» και να πιάσει τους στόχους του. Όµως τονίζει ότι «όταν κάθε µέρα έχουµε απεργίες, καταλήψεις δρόµων ή δηµοσίων γραφείων, µπλοκάρει το κέντρο της πόλης ή οι εθνικοί δρόµοι και παραλύουν τα πάντα, τότε κανένα πρόγραµµα δεν µπορεί να βγει. Μερικοί αυτό επιδιώκουν αλλά δεν θα τους αφήσουµε». Σε ερώτηση αν θα αλλάξει ο συνδικαλιστικός νόµος, ο κ. Σαµαράς δηλώνει πως «δεν µπορούµε να ανεχόµαστε ό,τι διαλύει τα πάντα, ούτε έχουµε λόγο να αλλάξουµε ό,τι δουλεύει καλά». Για τον Γιάννη Στουρνάρα δηλώνει ότι «έχει την απόλυτη στήριξη του», ενώ για το ενδεχόµενο ανασχηµατισµού λέει: «Όποτε χρειαστεί, θα γίνει». Αναφερόµενος στον Αλέξη Τσίπρα λέει

πως «µιµείται τις χειρότερες πολιτικές συνήθειες του παρελθόντος, κι ας είναι νέος. Βιάστηκε να... γεράσει». Όσο για τις απαιτήσεις των αγροτών ο πρωθυπουργός τονίζει πως ό,τι µπορούσε να κάνει η κυβέρνηση για τους αγρότες, το έκανε, δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Προσθέτει «δεν θέλω και δεν µπορώ να τους κοροϊδεύω».

«Ο Πιστόριους πήρε αγκαλιά την αιµόφυρτη Στίνκαµπ και της έδωσε το φιλί της ζωής!» **Νέες συγκλονιστικές λεπτοµέρειες από τη νύχτα της τραγωδίας

Νέες, συγκλονιστικές λεπτοµέρειες από τη νύχτα της τραγωδίας στο σπίτι του Όσκαρ Πιστόριους, φέρνει στο φως η νοτιοαφρικανική εφηµερίδα Beeld. Σύµφωνα µε µαρτυρίες γειτόνων του «Blade Runner», αλλά και ανδρών της ασφάλειας, που επικαλείται η εφηµερίδα, όταν εκείνοι άκουσαν τους πυροβολισµούς και έσπευσαν στο σηµείο, είδαν τον Πιστόριους να κατεβαίνει τρέχοντας τα σκαλιά, κρατώντας την ετοιµοθάνατη κοπέλα, µέσα στα αίµατα, να την αφήνει στο έδαφος και να της δίνει το φιλί της ζωής, προσπαθώντας να την επαναφέρει. Φώναζε «βοήθεια», ενώ στο πάτωµα του µπάνιου υπήρχαν

µατωµένες πετσέτες, που βρέθηκαν αργότερα από τους αστυνοµικούς. Σύµφωνα µε τις ίδιες µαρτυρίες, η 29χρονη Ρίβα Στίνκαµπ ανέπνεε ακόµα εκείνη τη στιγµή, όταν όµως έφτασαν στο σηµείο οι πρώτες βοήθειες, η ξανθιά καλλονή είχε αφήσει την τελευταία της πνοή. Η Beeld γράφει επίσης ότι η αστυνοµία, όπως και η ιδιωτική φύλαξη του κτήµατος Σίλβερ Γουντς, κλήθηκαν από τους γείτονες δύο ώρες πριν από τους πυροβολισµούς, καθώς ακούγονταν φωνές από το σπίτι του αθλητή. «Από το σπίτι του ακούγονταν ουρλιαχτά και αποφάσισα να καλέσω την αστυνοµία, καθώς δεν ήταν η πρώτη φορά που

ζουν προβλήµατα στην αποπληρωµή του στεγαστικού τους δανείου -µετά τη µείωση εισοδηµάτων των τελευταίων χρόνων- και αναµένεται να λειτουργήσει συµπληρωµατικά στις ρυθµίσεις που εφαρµόζουν οι τράπεζες για ανέργους ή άλλες κατηγορίες δανειοληπτών.

συνέβαινε κάτι τέτοιο» αναφέρουν αυτόπτες µάρτυρες. Την ίδια ώρα, η σκανδαλοθηρική βρετανική εφηµερίδα Sun, γράφει ότι οι αστυνοµικοί που κρατούν στην Πρετόρια τον 26χρονο παραολυµπιονίκη, φοβούνται µην αυτοκτονήσει µέσα στο κελί του. Για το λόγο αυτό, βρίσκεται ουσιαστικά υπό παρακολούθηση καθόλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Αθήνα: Ξεκίνησε χθες το πρωί η συνεδρίαση των πρυτάνεων των ελληνικών πανεπιστηµίων, µε θέµα το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας περί αναδιάρθρωσης του χώρου της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας. Πρόκειται για έκτακτη Σύνοδο των πρυτάνεων ΑΕΙ, οι οποίοι συνεδριάζουν στις εγκαταστάσεις του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο Λαύριο, προκειµένου να εκφράσουν την πρώτη επίσηµη άποψη τους για το θέµα. Ορισµένοι πρυτάνεις έχουν ήδη εκφράσει αντιρρήσεις, ειδικά σε ότι αφορά για την «οµοσπονδιοποίηση» των πέντε πανεπιστηµίων στην Αθήνα. Ωστόσο στο «µέτωπο» των διοικήσεων των πανεπιστηµίων, το σχέδιο «Αθηνά» είναι πιθανότερο να βρει συµµάχους παρά εχθρούς. Στα ΤΕΙ από την άλλη πλευρά, έχουν εκφραστεί σοβαρές ενστάσεις, ενώ πρόεδροι Τεχνολογικών Ιδρυµάτων έχουν απειλήσει το υπουργείο Παιδείας µέχρι και µε κινητοποιήσεις. Το σχέδιο «Αθηνά» στην τελική µορφή του αναµένεται ότι θα ανακοινωθεί από το υπουργείο Παιδείας στις αρχές Μαρτίου, ώστε να συγκεκριµενοποιηθεί και η τελική µορφή του εφετινού µηχανογραφικού που θα συµπληρώσουν οι υποψήφιοι για τα πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ της χώρας. Οι πρυτάνεις συζητούν στην σηµερινή τους συνεδρίαση και τα λειτουργικά - οικονοµικά προβλήµατα των Πανεπιστηµίων.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΛΛΗΣ:

«Μου αρέσουν τα δύσκολα!» σηµερινός «καλεσµένος» της στήλης, Κωνσταντίνος Ράλλης, στο ξεκίνηµα της καριέρας του, είχε αφήσει τις καλύτερες εντυπώσεις εµφανιζόµενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Ηλείας… Σταθερά ανερχόµενος και πολλά υποσχόµενος, χτίζει την δική του καριέρα στο µουσικό στερέωµα, έχοντας ξεκαθαρίσει από µικρός µέσα του ότι αυτό που θέλει να κάνει στην ζωή του είναι να τραγουδάει… βάλθηκε µε σκληρή δουλειά να κάνει πραγµατικότητα έναν-έναν τους στόχους του. Η συνάντησή του µε τον µετρ των επιτυχιών Νίκο Τερζή, ήταν αυτή που του άνοιξε τα φτερά… προς την επιτυχία! Μετά

Ο

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Αν κάποιος σου ζητούσε να του συστηθείς µε λίγες λέξεις ποιες θα χρησιµοποιούσες και γιατί; Συνειδητοποιηµένος, αποφασιστικός, σταθερός και αισιόδοξος γιατί θεωρώ πωs µόνο όταν διαθέτεις αυτογνωσία, ξέρεις τι ζητάs από τη ζωή και αντιµετωπίζεις πάντα τα εµπόδια µε χαµόγελο πλησιάζεις µε αργά αλλά σίγουρα βήµατα προς τους στόχους σου. Έγινες τραγουδιστής γιατί… Είναι για µένα τρόπος σκέψης, έκφρασης και όνειρο ζωής.

Το επάγγελµα που διάλεξες είναι δύσκολο και απαιτητικό… τι σε ώθησε σε αυτό;

Μου αρέσουν τα δύσκολα στη ζωή. Λόγω του µεγάλου ανταγωνισµού που υπάρχει στο χώρο, το επάγγελµα του τραγουδιστή είναι µια καθηµερινή µάχη. Αν δεν σε κέρδιζε το τραγούδι, τι άλλο πιστεύεις ότι θα µπορούσες να είσαι σήµερα;

Ραδιοφωνικός παραγωγός! (γέλια)... πάλι µε µουσική δηλαδή.

Υπάρχει τίµηµα και κόστος προς την κορυφή της επιτυχίας και της αναγνώρισης;

Τίµηµα υπάρχει σε ό,τι κι αν κάνεις στη ζωή. Ζούµε πλέον σε µία εποχή που τίποτα δεν χαρίζεται. Ο δρόµος προς την επιτυχία απαιτεί πάνω από όλα πίστη, υποµονή και θυσίες σε καθηµερινό επίπεδο.

Τι έχεις να θυµάσαι από το πέρασµά σου στην Ηλεία πριν µερικά χρόνια όταν, ουσιαστικά, ξεκινούσες την καριέρα σου;

Ευχάριστες και πολύ δυνατές αναµνήσεις. Βραδιές στον Πύργο, κυρίως, όπου το κοινό µου είχε δείξει πολύ µεγάλη αγάπη στο µαγαζί που εµφανιζόµουν και είχα την τύχη ν’ αποκτήσω και πολλούς φίλους µε τους οποίους κρατάω ακόµα επαφή! Και ελπίζω ότι θα είναι πολύ σύντοµα η στιγµή που θα ξανατραγουδήσω επί Ηλειακού εδάφους!

Υπήρξαν στιγµές στην καριέρα σου που από τα εµπόδια που µπορεί να συνάντησες… είπες θα τα παρατήσω;

Ποτέ! Τα εµπόδια µε κάνουν να προσπαθώ περισσότερο και να προχωρώ µε ακόµα µεγαλύ-

το hit του περασµένου καλοκαιριού «Έπαθα µαζί σου», (που σε λιγότερο από δυο µήνεs άγγιξε τιs 300.000 views στο youtube), οι δυο τους έδωσαν ραντεβού στο στούντιο ∆εν αντέχω» που µόλις κυκλοφόρησε ηχογραφώντας το «∆ από την Insite music και ήδη έχει κερδίσει το «στοίχηµα», µε την πρωτοτυπία του, αφού παντρεύει µε έναν ιδιαίτερο τρόπο το µοντέρνο τραγούδι µε το κρητικό… Ο Κωνσταντίνος Ράλλης µας µίλησε για το παραγωγό του Νίκο Τερζή, για τις δυσκολίες που συνάντησε στην πορεία του αλλά και για τις εµφανίσεις του στην Ηλεία…

τερη αποφασιστικότητα προς τον στόχο µου.

Πώς είναι να έχεις «κερδίσει» έναν από τους πιο γνωστούς δηµιουργούς επιτυχιών όπως είναι ο Νίκος Τερζής που σε έχει αναλάβει ως παραγωγός σου πλέον;

Είναι σαν να κέρδισα τον πρώτο λαχνό στο λαχείο. Μεγάλη τιµή και ταυτόχρονα µεγάλη ευθύνη να φανώ αντάξιος των προσδοκιών του. Τι είναι αυτό που «δεν αντέχεις»; Tο ψέµα.

Πότε ένιωσες τελευταία φορά να λες για µια γυναίκα «Έπαθα µαζί σου»; Κάθε µέρα που περνά… µπορείς να αντισταθείς στα λουλούδια; Η ιδανική γυναίκα είναι αυτή που…

Συνδυάζει προσωπικότητα, θηλυκότητα, και υπάρχει συνεννόηση µεταξύ µας.

Υπήρξε στιγµή στην ζωή σου που έβαλες την καριέρα σου σε δεύτερη µοίρα για µια σχέση;

Λειτουργώ πάντα µε τρόπο έτσι ώστε να είµαι εντάξει και ως προς τις επαγγελµατικές µου υποχρεώσεις αλλά και ως προς τον άνθρωπο που έχω δίπλα µου. Άλλωστε όταν θέλεις όλα τα προλαβαίνεις…

Τι είναι αυτό που έχει κάνει τον Κωνσταντίνο Ράλλη να κλαίει και να µην το λέει σε κανέναν;

Αντιµετωπίζω τα πάντα µε χαµόγελο και αισιοδοξία και προσπαθώ να ανακαλύπτω πάντα τη θετική πλευρά σε ό,τι και αν συµβαίνει. Έχει υπάρξει στιγµή στην ζωή σου, που δεν είχες ούτε ως προς το ζην; Είµαι άνθρωπος που µπορεί να ζήσει και µε τα πολλά αλλά και µε τα λίγα. Το πιο σηµαντικό στη ζωή είναι η υγεία και η ψυχική ηρεµία, τα υπόλοιπα όλα φτιάχνουν.

Τα µεγάλα σου όνειρα για το µέλλον έχουν να κάνουν…

Με την επίτευξη των στόχων µου στο χώρο της µουσικής και µε µια ήρεµη, πλούσια σε συναισθήµατα προσωπική ζωή. Σε ποιον χρωστάς ένα µεγάλο ευχαριστώ; Μόνο στον Θεό.


14

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Fuego Bar-Birthday Party Η φλόγα της διασκέδασης που καίει εδώ και 14 χρόνια! Με ένα 3ήµερο party γιόρτασε τα 14α γενέθλιά του το Fuego Bar by Antonis στον Πύργο. Αυτό συνέβη τα βράδια της Πέµπτης 31 Ιανουαρίου, της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου και του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου όπου υπήρξε και κορύφωση των γενεθλίων µε ένα super event µε την υποστήριξη του Patrisnews.com! Εκείνο το βράδυ -και αφού πρώτα σβήστηκαν τα κεράκια της γενέθλιας τούρτας- το κέφι χτύπησε κόκκινο µε sexy χορεύτριες να εντυπωσιάζουν και τους πολυπληθείς θαµώνες µε uplifting διάθεση να διασκεδάζουν σε έντονους ρυθµούς ως τις πρώτες πρωινές ώρες!


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

15

Μαριάννα Μητροπούλου γεννήθηκε και µεγάλωσε στην Αµαλιάδα και φέτος τελειώνει τις σπουδές της στην δηµοσιογραφία σπουδάζοντας σε ιδιωτική σχολή στην Αθήνα. Αρθρογραφεί στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» υπογράφοντας κάθε Κυριακή την στήλη «Σκέψεις» ενώ συµµετέχει και σε ραδιοφωνική εκποµπή µε θέµατα για τον Πολιτισµό στο διαδίκτυο. Ας δούµε τι απαντά στις ερωτήσεις µας µια κοπέλα 20 ετών που επέλεξε να ασχοληθεί µε ένα ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτητικό επάγγελµα…

Η

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Αν έβαζες έναν τίτλο για τον χαρακτήρα σου ποιος θα ήταν αυτός; Αυτή είναι µια δύσκολη ερώτηση. Είναι συνήθως πιο εύκολο να µιλάς για τον χαρακτήρα κάποιου άλλου παρά για τον δικό σου. Πόσο µάλλον το να καταφέρεις να τον “στριµώξεις’’ σε ένα τίτλο. Θα έλεγα ότι είµαι ένα “ανήσυχο’’ πνεύµα, πάνω απ’ όλα ελεύθερο, αισιόδοξο, όσο µπορώ, και νοµίζω ... αθεράπευτα ονειροπόλο! Γιατί δηµοσιογραφία και όχι κάποιο άλλο επάγγελµα; Θα χρησιµοποιήσω το “ανήσυχο’’ πνεύµα που είπα πριν. Πάντα µου άρεσε, να παρατηρώ, να ψάχνοµαι και να γράφω. Θα µου πεις αυτές οι “αναζητήσεις’’ παραπέµπουν και σε άλλα επαγγέλµατα, µόνο που η δηµοσιογραφία σου προσφέρει ένα µεγαλύτερο εύρος επιλογών. Και αυτό είναι που µ’ αρέσει. Το να µπορώ δηλαδή να γράφω για τα “πάντα’’. Για ό,τι βλέπω, ακούω και κυρίως για ό,τι ζω. Γι ‘αυτό συνήθως τα κείµενα µου είναι τόσο ανθρωποκεντρικά. Την φοβάσαι την κρίση; Ναι, φοβάµαι την κρίση που περνάµε ως έθνος και ως κοινωνία. Με τροµάζει πραγµατικά, αυτή η ραγδαία άνοδος της ακροδεξιάς, η πολιτική αστάθεια, η απελπισία που έχει καταβάλλει τους ανθρώπους και τους οδηγεί σε ακραίες ενέργειες, όπως οι αυτοκτονίες που γίνονται καθηµερινά. Μας δηλητηριάζει αυτή η κατάσταση. Με ανησυχεί που οι άνθρωποι έχουν σταµατήσει να ονειρεύονται, να αγαπούν, να ελπίζουν. Αυτή η κρίση είναι για µένα µια βαριά πλάκα που έχει πέσει πάνω µας και µας κρύβει τον ήλιο. Προσπαθώ να είµαι αισιόδοξη, είναι για όλους µας ένας δύσκολος αγώνας δρόµου, δε ξέρουµε που θα µας βγάλει αλλά πρέπει να τον τρέξουµε. Για πολλούς η δηµοσιογραφία είναι ένα παρεξηγηµένο επάγγελµα. τι απαντάς σε αυτό; Κατά τη γνώµη µου γι’ αυτό φταίνε οι ίδιοι οι δηµοσιογράφοι και οι µεγαλοεκδότες-καναλάρχες. Ο κόσµος έχει χάσει την εµπιστοσύνη του προς τους δηµοσιογράφους και είναι λογικό. Οι ειδήσεις φιλτράρονται και αναπαράγονται ανάλογα µε την πολιτική και ιδεολογική

My name is Mitropoulou...

…Marianna Mitropoulou! γραµµή του εκάστοτε µέσου και αυτό µπερδεύει και αποπροσανατολίζει τον κόσµο. Θέλω να ελπίζω οτι η νέα γενιά δηµοσιογράφων θα αλλάξει τακτική και θα διεκδικήσει µια υγιή δηµοσιογραφία, σεβόµενη τον εαυτό της και την κοινωνία. Ποιο είναι το αγαπηµένο σου ρεπορτάζ; Η αλήθεια είναι πως δεν έχω κατασταλάξει. Έχω µια ιδιαίτερη αδυναµία στο πολιτιστικό ρεπορτάζ. Λατρεύω το οτιδήποτε σχετίζεται µε τις τέχνες, κάθε µορφής και είδους. Από εκθέσεις ζωγραφικής έως συναυλίες και κινηµατογράφο. Κάθε Παρασκευή µεσηµέρι, από τις 2

έω ς τις 4, συµµετέχεις στην εκποµπή «Μικρά Σινιάλα» που µπορεί ν’ ακούσει κανείς στο ιντερνετικό ραδιόφωνο www.creatures.gr...τι έχεις να πεις γι’αυτή την εµπειρία σου; Είναι ότι πιο δηµιουργικό έχω κάνει εως τώρα στη ζωή µου. Μέσα από την εµπειρία µου στα Creatures αγάπησα το ραδιόφωνο. Το όλο κλίµα στο σταθµό µε κάνει να νιώθω δηµιουργική και µε γεµίζει αισιοδοξία. Τα Creatures δεν είναι απλά ένας ακόµη ιντερνετικός ραδιοφωνικός σταθµός, είναι µια ολόκληρη καινοτοµία. Τα παιδιά έχουν όραµα, αγαπούν τη δηµιουργία και ασχολούνται µε πάρα πολλά πράγµατα, όπως η ενηµέρωση, η µουσική, το θέατρο και ό,τι µπο-

ρεί να αποκαλέσει κανείς Τέχνη. Θεωρώ τον εαυτό µου πολύ τυχερό που ανήκω και εγώ σε αυτή την οµάδα. Εφηµερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, διαδίκτυο. σε ποιο θα προτιµούσες να δουλέψεις; Η εφηµερίδα και το ραδιόφωνο είναι τα µέσα που µε “ελκύουν’’ πιο πολύ, είναι στ’ αλήθεια έρωτας! Όσο για το διαδίκτυο κακά τα ψέµατα, είναι η νέα µορφή ενηµέρωσης και µάλιστα η πλέον πιο άµεση, είναι πιο εύκολα προσβάσιµο και πιο χρηστικό. Γίνεται πολύ καλή δουλειά και πλέον έχει αποκτήσει κατά τη γνώµη µου µεγαλύτερη αξιοπιστία ακόµη και από τις εφηµερίδες, το κλασσικό δηλαδή παραδοσιακό µέσο. Πώς φαντάζεσαι τη δηµοσιογραφία σε 10 χρόνια; Ευελπιστώ καλύτερη. Για την ακρίβεια, υγιέστερη, θα ήθελα να δουλεύω σε µέσα τα οποία δεν θα είναι καθοδηγούµενα από κόµµατα και συµφέροντα, στα οποία θα προάγεται η ελευθερία του λόγου και της έκφρασης. Από ποιον θα ήθελες να πάρεις συνέντευξη; Είναι πολλά τα πρόσωπα που µου έρχονται στο µυαλό. Ένα από αυτά είναι ο Κώστας Γαβράς. Είναι όνειρο για µένα το να πάρω µια συνέντευξη από µια τόσο σπουδαία προσωπικότητα. Είναι κατά τη γνώµη µου ο καλύτερος εν ζωή ελληνικής καταγωγής σκηνοθέτης. Ποια είναι η σχέση σου µε την Αµαλιάδα και την Ηλεία γενικότερα; Τι θα ήθελες ν` αλλάξει άµεσα; Είναι ο τόπος µου, το µέρος µου µεγάλωσα και έχω ζήσει εκεί πολύ όµορφες στιγµές. Την αγαπώ αυτή την πόλη, και τον κόσµο της. ∆εν ξέρω αν θα ήθελα να αλλάξει κάτι στην περιοχή. Πιο πολύ θα ήθελα να προσφέρονται στους κατοίκους πιο πολλές επιλογές και ευκαιρίες, γενικότερα να υπάρξει ανάπτυξη σε όλους τους τοµείς.


16

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

ypatia @ypatia_

Είναι υπέροχο να θαυµάζεις τους φίλους σου και να είσαι περήφανη γι’ αυτούς.

Alexandros Charoulis @FragileAlex

Στη φρουρά βουλευτή της Χρυσής Αυγής οι δυο συλληφθέντες στο Χαϊδάρι ... Πέφτω από τα σύννεφα...! Τι σοκ! Τι αποκάλυψη ήταν αυτή;

Gregory Farmakis @gregoryfarmakis

Ξέρω την «αποτελεσµατικότητα» των επιδοτήσεων από µέσα τα τελευταία είκοσι χρόνια. Και τα µητρώα αξιολογητών και τους συµβούλους

Θούκης @thukidides

∆ώσε κι ότι χάσεις.

Γιάννης Νικολόπουλος @I_Nikolopoulos

Μπορεί ο Μητσοτάκης να ισχυρίζεται ότι ‘’δεν του επετράπη να µας σώσει’’, αλλά η Ανάπτυξη και το ΕΣΠΑ είναι πια στα χέρια των συγγενών του.

2

3

Ραντεβού στην Παπαχριστοπούλειο ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη Αµαλιάδας δίνουν σήµερα Κυριακή, από τις 5 έως τις 6.30 µ.µ. µέλη και φίλοι του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών στα πλαίσια των καθιερωµένων ανοικτών συναντήσεων που πραγµατοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Με τον τρόπο αυτό µπορείτε να γνωρίσετε από κοντά το ∆ίκτυο αλλά και να προτείνετε νέες δράσεις για το επόµενο τρίµηνο (Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος)! Στις συναντήσεις έχει καθιερωθεί το 15λεπτο του επισκέπτη στο τέλος κάθε συνάντησης ώστε να πραγµατοποιείται γνωριµία µε νέα µέλη και φίλους και να ακούγονται ελεύθερα απόψεις καθώς και να διατυπώνονται προτάσεις.

ΦΑΓΗΤΟ Ο «Σιωπηλός Κόσµος» πάει… Mama Intriso!

Μετά την επιτυχηµένη λειτουργία της στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου η εντυπωσιακή έκθεση υποβρύχιας φωτογραφίας «Σιωπηλός Κόσµος»… «µετακόµισε» από την περασµένη Κυριακή και έως την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου στο ρεστοράν «Mama Intriso» στον Πύργο (Τρικούπη 7). Η έκθεση περιλαµβάνει φωτογραφίες του Κώστα Λαδά από καταδύσεις που πραγµατοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την χώρα από την MKO «Υδροναύτες». Όσοι δεν την επισκεφθήκατε αξίζει τον κόπο, µην την χάσετε…

1

4

5

ΘΕΑΜΑ Dragster στο αεροδρόµιο του Επιταλίου το ερχόµενο Σαββατοκύριακο!

Η «ART OF SPEED» σε συνεργασία µε την ΛΕΝΟΕ (Λέσχη Dragster Οδηγών Ελλάδος), διοργανώνει τον εξ αναβολής λόγω κακοκαιρίας “Αγώνα προετοιµασίας dragster AUTO - MOTO” το Σαββατοκύριακο 23 και 24 Φεβρουαρίου στο αεροδρόµιο Επιταλίου. Στην εκκίνηση της πίστας θα στρωθεί “κόλα” (dragster) και το θέαµα αναµένεται έντονο και συναρπαστικό! Όποιος επιθυµεί να δηλώσει συµµετοχή µπορεί να επικοινωνεί στα τηλέφωνα 6939 181575 (για τα αυτοκίνητα) και 6942 623400 (για τις µοτοσικλέτες).

∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ Μια ακόµα ανοικτή συνάντηση µελών και φίλων σήµερα

ΘΕΑΤΡΟ Πρεµιέρα για «Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα» Ξεκίνησε χθες και θα µας κρατά καθηµερινά παρέα στο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο (εκτός ∆ευτέρας-Τρίτης) έως και τις 10 Μαρτίου… Μιλάµε για «Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα», έργο που επέλεξε να παρουσιάσει φέτος η Οµάδα Θεάτρου «Προσκήνιο» σε απόδοση σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν. Οι παραστάσεις ξεκινούν στις 9.30 µ.µ. και οι τιµές του εισιτηρίου είναι 8 ευρώ το κανονικό και 5 ευρώ για µαθητές, φοιτητές και ανέργους. Για κρατήσεις θέσεων µπορείτε να επικοινωνείτε –µετά τις 6 το απόγευµα- στο τηλέφωνο 26210 36521.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Μοναδικοί «Άθλιοι» και «Η αγάπη έρχεται στο τέλος»!

Το ξεχωριστό µιούζικαλ «Οι Άθλιοι» και η ταινία «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» που µιλά για τον… έρωτα είναι αυτές που ξεχωρίζουν… Αναλυτικά το πρόγραµµα προβολών σε Πύργο και Αµαλιάδα έχει ως εξής (σε παρένθεση οι ώρες προβολής των ταινιών): Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» 8 και 10 µ.µ. (Κυριακή και 6 µ.µ.)

«Οι διώκτες του εγκλήµατος» 7.45 και 10 µ.µ. «Οι περιπέτειες του Σάµµυ 2» (µεταγλ., Κυριακή στις 6 και 7.40 µ.µ.) Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Οι Άθλιοι» 10.15 µ.µ. «Η αγάπη έρχεται στο τέλος» (7 και 8.30 µ.µ.) «Οι διώκτες του εγκλήµατος» (7.50 και 10 µ.µ.)

Top 4 Video Η «επίσκεψη» του µετεωρίτη στην Ρωσία! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Meteorite Shower Hits Russia Injuring 500 Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Να κάθεσαι στα καλά του καθουµένου και να σου ‘ρχεται ο ουρανός σφοντύλι!

Το βίντεο που έκανε πάνω από 50.000.000 ανθρώπους να δακρύσουν! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Christian The Lion - the full story in HQ with Sigur Ros soundtrack Πραγµατικά ιδιαίτερο βίντεο αλλά όχι και για δάκρυα!

“Με κοιτάει περίεργα ο κόσµος όταν περπατάω στον δρόµο”… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: O πιο ψηλός Έλληνας είναι 2,22µ. Πιο ψηλός κι από τον Φασούλα!

Μαθήµατα αισιοδοξίας από ένα ανάπηρο γουρουνάκι… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Pig in Wheelchair - Chris P Bacon Να το βλέπει και ν` αλλάζει η διάθεσή σου…


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Σε δεινή οικονοµική θέση και πάλι ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6945 887780. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στον χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφασή σας…

Σ

ε δεινή οικονοµική θέση έχει περιέλθει –και πάλι- ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου. Κι αυτό γιατί στο χώρο που λειτουργεί ως καταφύγιο αδέσποτων στην περιοχή της Συντριάδας κοντά στο νοσοκοµείο του Πύργου φιλοξενούνται σχεδόν 150 σκυλιά! Σκυλιά κακοποιηµένα, παρατηµένα, κουτάβια (σ.σ. µερικά από τα οποία έχουν γεννηθεί στο χώρο), κι ό,τι άλλο µπορεί να φανταστεί κανείς, µε αποτέλεσµα ο χώρος να έχει φρακάρει για τα καλά! Τι κι αν εδώ και καιρό τα µέλη του συλλόγου πήραν την απόφαση να περισυλλέγουν σκύλους µε ποιο αυστηρά κριτήρια (σ.σ. αυτά που είναι κακοποιηµένα και χρήζουν άµεσης βοήθειας) και όχι όλα τα αδέσποτα;… Αυτό δεν ήταν ικανό να µειώσει τον αριθµό τους αφού υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου «φιλόζωοι» πηγαίνουν στο χώρο του καταφυγίου και αφήνουν, δεµένα µε σκοινί ή αλυσίδα σκύλους που βρήκαν αδέσποτους, σκύλους που δεν µπορούν να συντηρήσουν, σκύλους που δεν θέλουν να τους αφήσουν στο έλεος του Θεού γιατί πιστεύουν ότι αργά ή γρήγορα κάποιος θα τους θανατώσει!... Όµως –κι αυτό είναι κάτι που έχουµε τονίσει επανειληµµένα µέσω αυτής εδώ της στήλης- για να µπορούν να προσέχουν αυτά τα σκυλιά τα λιγοστά ενεργά µέλη του συλλόγου προσφέροντας τους στέγη και –κυρίωςτροφή απαιτούνται χρήµατα… και χρήµατα δεν υπάρχουν! ∆υστυχώς η κρίση αφήνει το «αποτύπωµα» της και στην φιλοζωία και το πρόβληµα για µια ακόµα φορά είναι πολύ έντονο… Σε ανάλογη θέση είχαν βρεθεί τα µέλη του συλλόγου στις αρχές του περασµένου ∆εκέµβρη όµως το Χριστου-

Χαρίζεται η Γκρίφιν

γεννιάτικο Bazaar που διοργάνωσαν πρόσφερε µια ανάσα-παράταση δυο µηνών. Τις τελευταίες ηµέρες το ταµείο είναι και πάλι µείον και τα 10-15 µέλη που συµµετέχουν ενεργά αναγκάζονται να βάζουν –και πάλι- χρήµατα από τις τσέπες τους… Το πρόβληµα είναι µεγάλο και διογκώνεται από τη στιγµή που κανένας φορέας δεν υποστηρίζει το σύλλογο. Από την άλλη και οι φιλόζωοι δεν µπορούν να πουν εύκολα το όχι όταν βλέπουν παρατηµένα ζώα… από την καλή τους την καρδιά όµως το καταφύγιο έχει γεµίσει κι αντί για 20-30 που θα έπρεπε φυσιολογικά, φιλοξενεί σχεδόν 150 σκυλιά…

θούν διαφόρων ειδών δράσεις για την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου και η αρχή θα γίνει µεθαύριο Τρίτη 19 Φεβρουαρίου. Πιο συγκεκριµένα το απόγευµα (από τις 5.30 έως τις 9 µ.µ.), το κατάστηµα Body Shop Πύργου, µε αφορµή την απόφαση που απαγορεύει από 11 Μαρτίου 2013 τα πειράµατα σε ζώα, κάνει δωρεάν µακιγιάζ-βάψιµο και από τα προϊόντα που θα αγοραστούν θα προσφέρει το 20% της τιµής τους στον Φιλοζωικό Σύλλογο. Όσοι φιλόζωοι και φιλόζωες µπορείτε να προσέλθετε και να συνδυάσετε τις αγορές προϊόντων από το Body Shop µε την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου…

∆ωρεάν µακιγιάζ-βάψιµο από το Body Shop Πύργου που προσφέρει µέρος των εσόδων του για το Φιλοζωικό… Για να σωθεί κάπως η κατάσταση έχει παρθεί η απόφαση να διοργανω-

Παράλληλα όσοι έχετε την δυνατότητα µπορείτε να συνδράµετε µε οποιοδήποτε ποσό καταθέτοντάς το εδώ: ALPHA BANK IBAN: GR9401405600560002002005490

Χαρίζεται η Πένυ

Χαρίζεται ο Σφεντόνας

Χαρίζεται ο Βουλίτσας

Χαρίζεται ο Τζίµης

Χαρίζεται η Λευκή

Χαρίζεται ο Μπούλης

Χαρίζεται η Αφροδίτη

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com

Χιλιάδες αδέσποτα κινδυνεύουν να θανατωθούν λόγω αλλαγής νόµου

Η

Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Οµοσπονδία και η Πανελλαδική Συντονιστική Επιτροπή Ζωοφιλικών Σωµατείων καταγγέλλει τη µεθόδευση και την εµπλοκή των ∆ήµων, για να περάσει η απαράδεκτη τροποποίηση περί «επιθετικού ζώου, έτσι ώστε εν δυνάµει κάθε ζώο να είναι επιθετικό µε την βούλα και την υπογραφή του νοµοθέτη». Με την φράση: «Επικίνδυνο ζώο συντροφιάς είναι το ζώο συντροφιάς, που εκδηλώνει επιτυχή επίθεση ή ανεπιτυχή προσπάθεια επίθεσης ή απειλητική στάση και συµπεριφορά προς τον άνθρωπο» ξεκινούν οι τροποποιήσεις του νόµου δείχνοντας για ακόµα µία φορά την εχθροζωική στάση του κράτους µας. Καταγγέλλουµε λοιπόν τους ηθικούς και φυσικούς αυτουργούς αυτής της ελεεινής διάταξης. Αποµονώνουν από ένα επιστηµονικό κείµενο ό,τι θέλουν και ό,τι τους συµφέρει στα σχέδιά τους, έµµεσης εξόντωσης χιλιάδων ζώων.

Επίσης αγνοούν το προφανές, ότι για να εφαρµόσεις µια θεωρία στην πράξη πρέπει πρώτα να µελετήσεις την κοινωνική και πολιτιστική πραγµατικότητα, τον ιστό αυτής της κοινωνίας, σε ποιους απευθύνεσαι, ποιο είναι το επίπεδο, ποιες οι ιδεοληψίες της. Νόµο για την προστασία των ζώων κάνουν ή την προστασία της ζωοφοβίας τους; Αυτή η τροπολογία, όπως άλλες, δεν πρέπει να περάσουν ή και αν περάσουν θα προστατεύσουµε εµείς τα ζώα µε τον τρόπο που χρειάζεται. Τιµωρήστε κύριοι νοµοθετούντες τον θύτη όχι το θύµα. Επαναλαµβάνουµε και πάλι την πρότασή µας, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρωπαϊκά δεδοµένα του επιθετικού σκύλου και το αφιλόζωο περιβάλλον που ζουν τα αδέσποτα στην χώρα µας. Να παραµείνει η διάταξη ως έχει και να προστεθεί και η έννοια του «κατ’επανάληψη». Μπορείτε να δείτε τις τροποποιήσεις και να σχολιάσετε στο opengov.gr.


18

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

ILIS PARASKEVOPOULOS QUALITY FOOD S.A

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΥΨΗΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Η

επιχείρηση «ILIS PARASKEVOPOULOS QUALITY FOOD S .A.» ιδρύθηκε το 1973 από τον Αθανάσιο Παρασκευόπουλο και στη συνέχεια πέρασε στα χέρια των παιδιών του , Νίκο, Αντώνη και Παναγιώτη, οι οποίοι συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση µε την ίδια αφοσίωση και το ίδιο πάθος. Η αγάπη για τα τρόφιµα και το µεράκι για δουλειά έχει περάσει από γενιά σε γενιά εδώ και 40 ολόκληρα χρόνια. Η οικογενειακή επιχείρηση είναι εγκατεστηµένη στην περιοχή Χάβαρι του Νοµού Ηλείας και έχει εδραιωθεί στην κορυφή της παραγωγής, τυποποίησης, συσκευασίας και εµπορίας λαχανικών σε άλµη µε κύριο προϊόν τη πιπεριά.

Εδώ είναι οι εγκαταστάσεις της εταιρείας. Καθηµερινά κάνουν αγώνα µε σκοπό να παρέχουν στον καταναλωτή προϊόντα άριστης ποιότητας ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες ασφάλειας και υγιεινής της Ε.Ε.

Η µεγάλη γκάµα των προϊόντων που προωθεί η εταιρεία στην αγορά.

Η αύξηση της παραγωγής δηµιούργησε τις προϋποθέσεις µετεγκατάστασης σε νέες µεγαλύτερες εγκαταστάσεις το 1985 . Χρειάστηκε για αυτό το λόγο ένας νέος χώρος, 25 στρεµµάτων µε στεγασµένα 6.000 τετραγωνικά µέτρα πλήρως εξοπλισµένα µε τελευταίας τεχνολογίας µηχανήµατα, σύµφωνα πάντα µε τις οδηγίες ασφαλείας και υγιεινής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα το 2006, µετά από ανακατασκευή που πραγµατοποιήθηκε στα παλιά κτήρια, κατασκευάστηκε και µια

νέα µοντέρνα γραµµή παραγωγής σε χώρο 1.500 τετραγωνικών µέτρων σύµφωνα µε τους νέους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων ,για την τυποποίηση των προϊόντων. Το όραµα της εταιρείας Μετά λοιπόν από 40 χρόνια λειτουργίας η εταιρεία έχει καταφέρει να κερδίσει την εµπιστοσύνη των καταναλωτών σε παγκόσµιο πια επίπεδο, αφού παρέχει άριστη

Who is Who

Την εταιρεία «ILIS PARASKEVOPOULOS QUALITY FOOD S.A» ανέλαβε η δεύτερη γενιά µε σκοπό να συνεχίσει την επιτυχηµένη πορεία που είχε καταφέρει ο Αθανάσιος Παρασκευόπουλος. Το 1985 τα ηνία ανέλαβαν τα αδέλφια ο Νίκος και Αντώνης Παρασκευόπουλος και το 1996 στην επιχείρηση προ-

Ο φωτογραφικός φακός κατάφερε να απαθανατίσει τη στιγµή, όπου η εργαζόµενη µε τροµερή προσοχή, ευθύνη και αυστηρότητα ακολουθεί τη διαδικασία συσκευασίας των προϊόντων.

στέθηκε και ο τρίτος κατά σειρά αδελφός τους ο Παναγιώτης Παρασκευόπουλος. Από τη παιδική τους ηλικία είχαν ενασχόληση µε το επάγγελµα καθώς ακολουθούσαν τον πατέρα τους σε ορισµένες δραστηριότητες της επιχείρησης. Θέλοντας να συνεχίσουν την ανοδική πορεία της εταιρείας επένδυσαν σε εγκαταστάσεις και τεχνολογικό εξοπλισµό µε αποτέλεσµα τα τελευταία 10 χρόνια να έχει καταφέρει τον τριπλασιασµό του κύκλου εργασιών της .

Στόχος τους ήταν να µπορέσουν να σεβαστούν τις ανάγκες των καταναλωτών και να συνεχίσουν την ήδη υπάρχουσα σχέση εµπιστοσύνης. Σ΄ αυτό το διάστηµα επίσης επεκτάθηκαν και σε νέα προϊόντα του ίδιου κλάδου , που προστέθηκαν στα ήδη υπάρχοντα, χωρίς να σταµατούν να αναζητούν και νέα καινοτόµα προϊόντα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

19

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 1973 Ίδρυση της εταιρείας ILIS PARASKEVOPOULOS QUALITY FOOD S.A.

Έφη Ρηγοπούλου Βοηθός Λογιστή

«Εργάζοµαι στην επιχείρηση 6 χρόνια. Σε µια µεγάλη επιχείρηση υπάρχουν µεγάλες απαιτήσεις και γρήγοροι ρυθµοί µε αποτέλεσµα να είναι ανάγκη να αφιερωθεί αρκετός χρόνος για να επιτευχθούν µε επιτυχία όλοι οι στόχοι. Σε αυτό τον τοµέα εκτός από την προσωπική εργασία και υπευθυνότητα βοηθάει και το φιλικό κλίµα συνεργασίας που υπάρχει, το οποίο δηµιουργεί σχέσεις εµπιστοσύνης».

2003-2013 Η παραγωγή έχει τριπλασιαστεί. Οι πρώτες ύλες προµηθεύονται από το Νοµό Ηλείας και σήµερα διαθέτουν 150 προµηθευτές.

2013

ποιότητα και εξαιρετική γεύση, αποκτώντας ένα ισχυρό πελατολόγιο κατά κύριο λόγο στο εξωτερικό. Η εταιρεία στα τόσα χρόνια παρουσίας της στο χώρο προσπαθεί µέχρι και σήµερα να βελτιώνεται και να παραµένει στην αιχµή της τεχνολογικής εξέλιξης στο κλάδο της, µέσα από συνεχείς βελτιώσεις των παραγωγικών διαδικασιών και εκσυγχρονισµό των εγκαταστάσεων. Κύριος σκοπός της είναι να βελτιώνει την ποι-

ότητα των πρώτων υλών της και του τελικού κατά συνέπεια προϊόντος , µε αποτέλεσµα αυτό να αποτελεί και την κύρια διαφήµισή της. Άλλωστε σκοπός είναι η συνεχής βελτίωση της ποιότητας και της γεύσης για την ικανοποίηση του καταναλωτή. Οι Πιστοποιήσεις της εταιρείας Το 2006 οι εγκαταστάσεις της εταιρείας πιστοποιήθηκαν µε

Ράνια Θεοδωρακοπούλου

το σύστηµα HACCP και ISO 22.000 , ενώ το 2011 πιστοποιήθηκε και µε το αγγλικό σύστηµα διασφάλισης ποιότητας BRC . Επιθεωρείται δε, σε τακτά χρονικά διαστήµατα και συνεχίζει να ανανεώνεται, να βελτιώνεται και να παράγει προϊόντα υψηλής ποιότητας, ζήτησης και ανταγωνιστικότητας.

Οι εργαζόµενοι

Οι συνιδιοκτήτες και αδέλφια Αντώνης, Νίκος και Παναγιώτης Παρασκευόπουλος µας ξενάγησαν στην εταιρεία και στους χώρους που πραγµατοποιούνται οι διαδικασίες παραγωγής, τυποποίησης και συσκευασίας των προϊόντων. Ο κάθε τοµέας απαιτεί προσοχή, υπευθυνότητα και αυστηρότητα, ώστε να υπάρξει και το καλύτερο αποτέλεσµα.

Η εταιρεία διαθέτει ένα µεγάλο και αξιόλογο αριθµό εργαζοµένων (70-80 άτοµα)

Χηµικός- Υπεύθυνη ποιοτικού ελέγχου και διασφάλισης ποιότητας «Στην επιχείρηση εργάζοµαι 2 χρόνια. Μπορώ να σας πω µε σιγουριά πως είναι ένα επάγγελµα που απαιτεί σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Σ΄ αυτόν τον τοµέα ελέγχεται η ποιότητα ώστε να υπάρχει ένα άριστο αποτέλεσµα. Αξίζει να αναφέρουµε πως επιλέγουµε µόνο πρώτης ποιότητας προϊόντα και πρώτες ύλες .Το χηµείο είναι ο χώρος στον οποίο πραγµατοποιούνται οι αναλύσεις των προϊόντων σε παράµετρους όπως η οξύτητα, η αλατότητα, το ph, και τα θειώδη».

Νίκη Χαραλαµποπούλου

Υπεύθυνη Παραγωγής « Στην επιχείρηση βρίσκοµαι 18 ολόκληρα. Σχεδόν µια ολόκληρη ζωή εάν µπορεί κανείς να το πει έτσι. Αρχικά ξεκίνησα ως απλή εργάτρια και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχω αναλάβει το τοµέα στον οποίο είµαι σήµερα. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις χρειάζονται αυστηρότητα, οργάνωση και να ακολουθούνται όλες οι διαδικασίες σωστά. Η δική µου δουλειά είναι να συντονίζω τις εργασίες και το προσωπικό στο χώρο της παραγωγής. Πρέπει να τηρούνται οι χρόνοι και οι κανόνες που έχει θέση η επιχείρηση για να επιτύχουµε την καλύτερη ποιότητα. Έχει δηµιουργηθεί σχέση εµπιστοσύνης, η οποία χρειάζεται και να υπάρχει για να επέλθει η επιτυχία»

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

20

Ε ν οίκω Από τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο fopan83@gmail.com

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΦΑΣ

Η «ντόλτσε βίτα» δεν συµβαδίζει µε τις τέχνες και τα γράµµατα

«Γεννήθηκα στις 11 του Γενάρη του 1932, ηµέρα ∆ευτέρα, στην Καλλιθέα (Ζάχα) Ολυµπίας. Αδήλωτος! Ο πατέρας µου ήταν από τα ∆ιάσελα και κλέφτηκε µε τη µάνα µου, αλλά στη συνέχεια δεν τα βρήκαν στην προίκα και έτσι χώρισαν. Τα παιδικά µου χρόνια, από την ηλικία των τεσσάρων ετών έως τα 17, τα πέρασα στο Πλουτοχώρι. ∆ύσκολα χρόνια, καθώς αντιµετώπιζα τον χλευασµό και την υποτιµητική συµπεριφορά των ντόπιων. Η µητέρα µου ήταν µοδίστρα. Καταγόταν από αριστερή οικογένεια, καθώς ο αδελφός της ήταν στον ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελλάδος, και το 1947 συνελήφθη για “προληπτικούς” λόγους και υπέφερε στην ασφάλεια. Τη χτύπησαν και προσπάθησαν να τη βιάσουν, ενώ την εξανάγκασαν σε βίαιη µετακόµιση στην Κρέστενα το 1949. Εγώ αναγκάστηκα να δουλεύω ως γκαρσόνι σε ουζερί στην Πάτρα και παράτησα προσωρινά το σχολείο. Υστερα επέστρεψα στην Κρέστενα και δούλεψα ως τσαγκάρης». Η κλίση του Γιάννη Λέφα στα γράµµατα ήταν εµφανής, κι έτσι επιστρέφοντας στην Ηλεία κατάφερε να ολοκληρώσει το σχολείο φοιτώντας τρία χρόνια στην Κρέστενα και άλλα τρία στην Ανδρίτσαινα. «Το 1958 εισήλθα στη Φιλοσοφική και κέρδισα υποτροφία από το Ιδρυµα Κρατικών Υποτροφιών. Ειδάλλως δεν θα µπορούσα να σπουδάσω. Αποφοίτησα το 1962 και διορίστηκα καθηγητής. Στο πανεπιστήµιο γνώρισα και τη µετέπειτα σύζυγό

Ο

σηµερινός καλεσµένος προβαίνει σε µια πραγµατικά Εν Οίκω εξοµολόγηση. Ο 82χρονος Γιάννης Λέφας, ένας ακάµατος άνθρωπος του πνεύµατος, πολυγραφότατος ιστορικός συγγραφέας, καθηγητής και ποιητής, µιλά για τα σκληρά παιδικά του βιώµατα, τα οποία τον οδήγησαν στην ιστορική έρευνα για την ευαίσθητη περίοδο του Ελληνικού Εµφυλίου στην Πελοπόννησο, αλλά και για τη µεταπολεµική περίοδο έτσι όπως τη βίωσε ο ίδιος από τη δική του σκοπιά.Παράλληλα, καταθέτει την άποψή του για την πολιτιστική κατάσταση της Ελλάδας, για τα αίτια της στασιµότητας στην Ηλεία. Μας εξοµολογείται τι τον φοβίζει και τι τον ανησυχεί, αλλά και τι τον κάνει αισιόδοξο.

µου, Αικατερίνη Γκόλτσου, την οποία έχασα το 2002». Πώς ήταν για έναν αριστερών καταβολών καθηγητή τα µεταπολεµικά χρόνια; «Θήτευσα πέντε χρόνια στη Ζαχάρω. Η σκιά του Εµφυλίου ήταν βαριά, την ένιωθες σε κάθε σου βήµα. Όµως η αγάπη που πήρα από τους µαθητές µου ήταν το σηµαντικότερο για µένα. Σοβαρά προβλήµατα αντιµετωπίσαµε µε τη γυναίκα µου κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, το 1968, όταν βρεθήκαµε στην Ασφάλεια και κινδυνεύσαµε µε απόλυση ύστερα από κατευθυνόµενες αναφορές επιθεωρητών. Οι εµπειρίες του στην Ηλεία από τα χρόνια του Εµφυλίου, αλλά και η εκτέλεση του αδελφού της γυναίκας του την ίδια περίοδο, τον οδήγησαν στην ιστορική έρευνα για την αιµατηρή περίοδο αµέσως µετά τη Συµφωνία της Βάρκιζας. Ο κ.Λέφας εξέδωσε ένα δίτοµο έργο για τον ∆ηµοκρατικό Στρατό στην Πελοπόννησο, καθώς και το συγκλονιστικό βιβλίο «Χιλιάδες τέσσερις σταυροί στο Μαρτυρικό Μωριά», στο οποίο καταγράφει τους νεκρούς του Εµφυλίου στην Πελοπόννησο. Η Ηλεία και η Λακωνία, όπως αναφέρει ο ερευνητής-συγγραφέας, είχαν τους περισσότερους νεκρούς από κάθε άλλη περιοχή. Στην ηλειακή ύπαιθρο χύθηκε πολύ αίµα. Η Πελοπόννησος ήταν το πιο σκληρό θέατρο αιµατηρών εµφύλιων συγκρούσεων. Εκτός από τις µάχες και όσους εκτελέστηκαν σε στρατοδικεία, πάρα πολ-

λοί πέθαναν από το κρύο και τις κακουχίες. Η µάχη της Ανδρίτσαινας στις 31 ∆εκεµβρίου του 1947, οι µάχες της Παπαδούς και της Κρέστενας τον Μάιο του 1948 ήταν σφοδρές και η Ηλεία θρήνησε δεκάδες νεκρούς. Μπορούσε ο Εµφυλιος να αποφευχθεί; Στα 82 του ο κ.Γιάννης Λέφας απαντά µε την πνευµατική διαύγεια επιστήµονα.«Στη Βάρκιζα αµνηστεύθηκαν µόνο τα πολιτικά αδικήµατα, όχι τα ποινικά. Νοµίζω ότι από εκεί και έπειτα ήταν αναπόφευκτος ο Εµφύλιος, καθώς η τροµοκρατία που εξαπολύθηκε έφτασε στο απροχώρητο. Ισως ο Ζαχαριάδης να µπορούσε να τους εξαναγκάσει σε δίκαιη συµφωνία, αλλά δεν ήταν εύκολο. Στην Ηλεία αρκετοί πολίτες υπέφεραν από βασανισµούς και δεν άντεξαν. Βέβαια, ακραίες πράξεις έγιναν και από τις δύο πλευρές. Υστερα η επέµβαση των Αµερικανών οδήγησε την κατάσταση σε σηµείο που ο Εµφύλιος δεν αναστρεφόταν. Ισως έπρεπε να συµµετάσχει το ΚΚΕ στις εκλογές, αλλά η τροµοκρατία δεν σταµατούσε. Το σηµαντικότερο και πιο θλιβερό είναι ότι στον Εµφύλιο χάθηκαν πολλοί νέοι, που θα µπορούσαν να αποτελέσουν το εργατικό δυναµικό της χώρας και να την οδηγήσουν στην ανάπτυξη και την πρόοδο. Το 1981 ο Γιάννης Λέφας επέστρεψε ως γυµνασιάρχης στην Ανδρίτσαινα, και λίγα χρόνια µετά η Ακαδηµία Αθηνών του απένειµε τιµητική διάκριση για τη διατριβή

του για τον λογοτέχνη Παναγιώτη Σούτσο. Παράλληλα, το 1979 αναγορεύθηκε διδάκτορας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων για την εργασία του «Ο Αλεξ. Σούτσος και οι επιδράσεις του έργου του στους συγχρόνους του». Ως άνθρωπος του πνεύµατος και ως ιστορικός, εκφράζει ξεκάθαρα τη γνώµη του για την πολιτιστική κατάπτωση του τόπου. «Όταν ζεις την ντόλτσε βίτα, ποιος ασχολείται µε τις τέχνες και τα γράµµατα; Όλα αυτά τα χρόνια βιώναµε µια επίπλαστη ευηµερία. Αν προσθέσουµε και την αλµατώδη πρόοδο της τεχνολογίας αλλά και την τεχνοκρατία, τότε τα υπόλοιπα παραµερίζονται. Η λογοτεχνία αναπτύσσεται όταν υπάρχει πόνος. Οι τέχνες και τα γράµµατα προόδευσαν όταν υπήρχε αδικία και δυστυχία. Όταν όλοι καλοπερνάνε, ο συγγραφέας δεν έχει θέµατα. Μόνο σε ανώµαλες καταστάσεις συµβαίνει. Πάρτε παράδειγµα τη Νότια Αµερική. Οι Λατίνοι λογοτέχνες διέπρεψαν γιατί εκεί υπάρχουν µόνο δύο κοινωνικές τάξεις µε τεράστια µεταξύ τους ανισότητα, κάτι που τους έδωσε τη δυνατότητα να αποτυπώσουν τη σκληρή πραγµατικότητα». Μήπως από τις στάχτες της κρίσης αναγεννηθούν η ελληνική παιδεία και ο πολιτισµός; «∆εν αποκλείεται να έχουµε νέα άνθιση στις τέχνες. Φαινόµενα όπως οι αυτοκτονίες προβληµατίζουν τους λογοτέχνες και τους ιστορικούς. Και σή-


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

21

Εν οίκω

µερα η τεχνολογία συµβάλλει τα µέγιστα στην έρευνα. Στη δική µου εποχή ήταν πιο χρονοβόρες οι διαδικασίες». Στα 83 του ο Γιάννης Λέφας έχει συσσωρεύσει γνώση και σοφία πολλών εποχών. Τι είναι αυτό που τον φοβίζει περισσότερο στη σηµερινή πολιτική συγκυρία; «Περισσότερο από όλα µε ανησυχεί η άνοδος του φασισµού στην Ελλάδα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και στη Γερµανία και στην Ιταλία. Με περιοδείες στην επαρχία και ατελείωτη προπαγάνδα. Η Ηλεία γιατί έχει βαλτώσει ενώ είναι ευλογηµένος τόπος; Ο κ.Λέφας είναι ευθύς. «Όταν είναι γεµάτο το στοµάχι, είναι άδειο το µυαλό. Τόσα χρόνια µας ενδιέφερε µόνο να τρώµε και να πίνουµε. Είχαµε το µυαλό µας στις ταβέρνες και στη διασκέδαση. Ολοι οι µαθητές µου από τη Ζαχάρω και την Ανδρίτσαινα οι οποίοι διακρίθηκαν, είχαν άδειο το στοµάχι τις περισσότερες ηµέρες της εβδοµάδας. Για το επιµύθιο δεν παραλείπει να προσθέσει ότι «ουδείς προφήτης στον τόπο του. ∆εν είναι και το καλύτερο πράγµα να υπηρετείς στον τόπο σου. Οι συµπατριώτες σου τα περιµένουν όλα από σένα και πάντα φταις εσύ για ό,τι συµβαίνει. Όµως αγαπώ την Ηλεία και σύντοµα θα την επισκεφθώ για να αναδείξω χαµένες ιστορίες».

* Tα βιβλία του Γιάννη Λέφα διατίθενται από το βιβλιοπωλείο «Αλφειός», Χαριλάου Τρικούπη 22, Αθήνα To εξώφυλλο του συγκλονιστικού βιβλίου του Γ.Λέφα για τους νεκρούς του Εµφυλίου στην Πελοπόννησο


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

22

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Φύτευση γυµνόριζων φυτών...

Φλεβάρης κουτσοφλέβαρος, και του τσαπιού ο µήνας…

Η εποχή που διανύουµε µέχρι περίπου και τον Μάρτιο είναι κατάλληλη για να φυτέψουµε γυµνόριζα φυτά . Αλλά ποια φυτά πωλούνται γυµνόριζα και γιατί τα λένε έτσι; ι καλλιεργητικές εργασίες του Τα γυµνόριζα δέντρα λέγονται Φλεβάρη είναι περιοριστικές έτσι, γιατί πωλούνται µε τις ρίζες αλλά σηµαντικές για την δια“γυµνές”, δηλαδή χωρίς γλάστρα τήρηση της υγείας και ζωηρότητας και χωρίς χώµα γύρω γύρω από τις των φυτών µας. Τα φυτά πρέπει να ρίζες τους. είναι δυνατά για να µπορέσουν να καΤα βρίσκουµε στα φυτώρια και λωσορίσουν την άνοιξη µε τις καλύτεστα γεωπονικά καταστήµατα δερες προϋποθέσεις. µατιασµένα πολλά µαζί µέσα σε Όταν ο καιρός το επιτρέπει και το µεγάλες γλάστρες γεµάτες χώµα είναι στεγνό, σκάβουµε και άµµο. Γυµνόριζα πωλούνται κάθε προσθέτουµε κοπριά ή λίπασµα ώστε χρόνο τέτοια εποχή τα καρπονα αεριστεί, να ανανεωθεί και προλάβει φόρα δέντρα (αµυγδαλιά, κερανα “χωνέψει” µέχρι να αρχίσουµε να φυσιά , συκιά, µηλιά, αχλαδιά, τεύουµε καινούρια φυτά. πλάτανος, κα ρυδιά, καστανιά Μπορούµε να µεταφυτεύσουµε τις καµέκ.α.), οι τριανταφυλλιές και τα λιες που είναι ανθισµένες, γιατί αντίθετα αµπέλια. µε όλα τα φυτά, βρίσκονται σε λήθαργο Ανάλογα µε την περιοχή και τις καιρικές Ο κηπουρός έχει πολλούς λόσυνθήκες που επικρατούν, συνεχίγους να προτιµήσει να αγοράζουµε τα κλαδέµατα δέντρων σει γυµνόριζο φυτό αυτή την και θάµνων. εποχή, από το να αγοράσει το Στους οπωρόκηπους τα κλαίδιο φυτό γλαστρωµένο την δεύµατα πρέπει να γίνονται υπόλοιπη χρονιά. Τα γυµνόριζα γρήγορα, µε σκοπό να τεφυτά έχουν πολύ χαµηλότερο λειώ νουν το συντοµότερο κόστος από τα φυτά σε γλάδυνατό, κυρίως για τα πυρηστρα. νόκαρπα στους θερµότερους Επίσης, αφού δεν έχουν γλάτόπους. στρα, είναι πολύ ευκολότερα ∆εν κλαδεύουµε ποτέ µε βροχερό στη µεταφορά τους. Τέλος, ο καιρό ή υπερβολική υγρασία. κηπουρός θα χρειαστεί να ανοίΘάµνους και φυτά χειµερινής ανθοφοξει µικρότερο λάκκο όταν το ρίας τα κλαδεύουµε αφού τελειώσει η ανφυτέψει από ότι αν φύτευε θοφορία τους. φυτό µε µπάλα χώµατος. ∆εν είναι λίγα τα φυτά που είναι κατάλΣίγουρα µας δηµιουργείται η ληλα για φύτεµα αυτό το µήνα, αρκεί να απορία πώς επιβιώνουν έτσι τα µη διαλέξουµε ηµέρες µε πολύ χαµηλές δέντρα τόσους µήνες χωρίς θερµοκρασίες, γιατί η παγωνιά θα καταχώµα! Από τότε που ρίχνουν τα στρέψει την προσπάθεια του φυτού να φύλλα τους, περίπου το Νοέµευδοκιµήσει στο νέο του περιβάλλον. βρη και ανάλογα µε τον καιρό, Φυτεύουµε τώρα όλα τα γυµνόριζα τα φυλλοβόλα δέντρα δεν µεγαφυτά και οπωροφόρα δέντρα. Είναι η καλώνουν και δεν έχουν ανάγκες τάλληλη εποχή γιατί οι χυµοί των δένσε νερό ή τροφή. τρων βρίσκονται σε χειµερία νάρκη.

Ο

Το µόνο που χρειάζονται είναι να µην στεγνώσουν οι ρίζες τους από την έκθεσή τους στον αέρα. Για το λόγο αυτό, τα συντηρούν στα σηµεία πώλησης µέσα σε µεγάλες γλάστρες µε άµµο, όπου κάπου κάπου ρίχνουν λίγο νερό..

Μικρή Συµβουλή:

Μεταφυτεύουµε θάµνους που ανθίζουν στο τέλος του χειµώνα. Στη λίστα µε τις καλύτερες επιλογές φιγουράρουν επάξια το βιβούρνο το αειθαλές, η καµέλια και η βερόνικα. Προτιµήστε τα!

Αν θέλουµε να φυτέψουµε βολβούς ανοιξιάτικης φύτευσης στον κήπο (λίλιουµ, κάλλες, κάνες, ντάλιες, γλαδιόλες, αγάπανθο, αλστροµέρια, αµαρυλλίς, αστίλβη, δισέντρα, µιγκέ) το κάνουµε µέχρι το τέλος του µήνα ή το αργότερο µέσα στο πρώτο δεκαήµερο του Μαρτίου. Ετοιµάζουµε τα παρτέρια για τα λαχανικά. Οι εργασίες που πρέπει να γίνουν αυτό τον µήνα στον κήπο µας είναι: Κλάδεµα - τελειώνουµε τα χειµερινά κλαδέµατα στα καλλωπιστικά δέντρα, θάµνους και αναρριχώµενα φυτά. - κλαδεύουµε τα πυρηνόκαρπα (ροδακινιά, βερικοκιά, κερασιά κλπ. ) πριν σκάσουν τα µπουµπούκια στο ύψος του 3ου οφθαλµού - κλαδεύουµε τους καρποφόρους θάµνους αφαιρούµε τα ξερά κλαδιά και κρατάµε 8- 10 βλαστούς σε κάθε φυτό που θα τους κλαδέψουµε σε ύψος 80 εκ. - κλαδεύουµε τα αµπέλια µας. - κλαδεύουµε τα εσπεριδοειδή: διορθώνουµε το σχήµα της κόµης αραιώνοντας τα κλαδιά στο εσωτερικό της , καθώς και τα λαίµαργα κλαδιά (έχουν κατακόρυφη και πολύ έντονη ανάπτυξη) που εκπτύχθηκαν την προηγούµενη χρονιά. Κάνουµε το κλάδεµα µόνο όταν είµαστε βέβαιοι ότι έχει περάσει ο κίνδυνος παγετού.

Λαχανόκηπος - σπέρνουµε καρότα, ανοιξιάτικα µαρούλια, αρακά και ξεκινάµε σε προστατευόµενο σπορείο αγγούρια, κολοκύθια, µελιτζάνες & τοµάτες. - ετοιµάζουµε το έδαφος όπου θα φυτέψουµε τις φράουλες µετά και τους τελευταίους παγετούς - προετοιµάζουµε τα παρτέρια που θα φυτέψουµε τα καλοκαιρινά φυτά σκεπάζοντας το αφύτευτο χώµα µε µαύρο πλαστικό για να µειώσουµε τους πληθυσµούς των ζιζανίων και να αυξήσουµε τη θερµοκρασία του εδάφους, ώστε να µεταφυτέψουµε αργότερα τα φύτρα που θα έχουµε ετοιµάσει. Χλοοτάπητας - συνεχίζουµε τα βοτανίσµατα για τα πλατύφυλλα ζιζάνια - καταπολεµάµε τα βρύα και τις λειχήνες που αναπτύσσονται

Βολβοί Φυτεύουµε τους καλοκαιρινούς βολβούς (γλαδιόλα, υάκινθος, γλοξίνια, ντάλια κ.α.) ∆εν χρησιµοποιούµε τους µαλακούς ή µουχλιασµένους.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 23

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Τα αποτελέσµατα των αγώνων του Σαββάτου Σελ. 26,27

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Νίκη και µόνο νίκη σήµερα µε Φωστήρα

Έ

Του Χρ. Κ ανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ναν πολύ κρίσιµο εντός έδρας αγώνα δίνει σήµερα το µεσηµέρι ο Πανηλειακός µε αντίπαλο τον Φωστήρα, στο Στάδιο Πύργου (3.00 µ.µ). Και είναι πολύ κρίσιµος ο αγώνας, αφού οι «ερυθρόλευκοι» έχοντας θέσει σαν στόχο τους την άνοδο στη Β’ Εθνική, θέλουν πάση θυσία τη νίκη σήµερα, προκειµένου να κάνουν ένα ακόµα σηµαντικό βήµα για την υλοποίηση της προσπάθειας που καταβάλουν. Ο αγώνας µε την οµάδα του Φωστήρα είναι αρκετά δύσκολος, αφού η Αθηναϊκή οµάδα είναι από τις πιο δυνατές του πρωταθλήµατος, αλλά σίγουρα ο καλός και σοβαρός Πανηλειακός είναι το φαβορί για την κατάκτηση της νίκης. Η προετοιµασία για τον σηµερινό αγώνα ολοκληρώθηκε χθες µε πρωινή προπόνηση. Μοναδικός απών θα είναι ο τραυµατίας Νοµι-

κός, ενώ ο Κουλός έχει ακόµα κάποιες µικρές ενοχλήσεις, αλλά µπορεί να αγωνιστεί κανονικά.

Ώρα έναρξης 3µ.µ. (δηµ. στάδιο Πύργου)

Τεράστιες οι προσπάθειες για να εισέλθουν κανονικά οι φίλαθλοι στον αγώνα

*** Οι νεοαποκτηθέντες παίκτες, που δεν αγωνιστούν ούτε σήµερα, λογικά θα είναι στην διάθεση του προπονητή τους για τον επόµενο αγώνα µε την Καλαµάτα, εκτός έδρας. *** Όσον αφορά το θέµα των εισιτήριων και µετά το πρόβληµα που προέκυψε την Παρασκευή, από την διοίκηση του Πανηλειακού τονίστηκε ότι καταβάλλονται µεγάλες προσπάθειες να εισέλθουν κανονικά οι φίλαθλοι που θα πάνε σήµερα στο γήπεδο, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα. Χαρακτηριστικά από πλευράς Πανηλειακού µε δηµόσια τοποθέτηση του, ο τεχνικός διευθυντής Χρήστος ∆ηµόπουλος, ανέφερε ότι: “Πραγµατικά υπάρχει το πρόβληµα αυτό µε την θεώρηση

Παρά τα προβλήµατα που τον … χτυπούν από παντού, ο Πανηλειακός ,θέλει µόνο τη νίκη σήµερα στον αγώνα µε τον Φωστήρα.

των εισιτηρίων. Από κει και πέρα, αυτό που τώρα µπορούµε να µεταφέρουµε προς τους φιλάθλους

είναι, πως ως Πανηλειακός θα κάνει ό,τι το καλύτερο, για να µπορέσουν να µπουν όσο το δυνατόν περισσό-

τεροι την Κυριακή στο γήπεδο”... *** Ρεπορτάζ για τον αγώνα µε τον Φωστήρα και στην σελ. 27.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

24 Σ Π Ο Ρ Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ACS

Σπουδαία µατς σε Βαρθολοµιό και Επιτάλιο! Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

19η αγωνιστική της Α2 Κατηγορίας συνεχίζεται σήµερα και ολοκληρώνεται µε δυο ακόµα µατς θα λέγαµε «φωτιά»! Βέβαια το µατς που ξεχωρίζει ιδιαίτερα, είναι αυτό που θα γίνει στο Επιτάλιο , όπου ο Αλφειός θα παίξει µε την εκπληκτική και φέτος Ολυµπιάδα Γουµέρου! Χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι στερείται ενδιαφέροντος το µατς Ηλειακός Β. –Ενιπέας Λαντζοΐου.

Φαβορί οι πρωτοπόροι Του Γιάννη Μουρούτη Τα µατς των πρωτοπόρων της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος διεξάγονται σήµερα στις 3.30 µ.µ. . Ο Αστέρας Αµαλιάδας θα παίξει µε την Προοδευτική, ενώ ο ΠΑΟ Βάρδας θα αντιµετωπίσει τον Ολυµπιακό Σαβαλίων. Υπενθυµίζουµε ότι την περασµένη αγωνιστική και οι δυο πρωτοπόροι είχαν αναδειχθεί ισόπαλοι, στα µατς που είχαν δώσει και έτσι η διαφορά των δύο βαθµών, υπέρ των «βυσσινί» παρέµεινε. Ας δούµε όµως τα δύο σηµερινά παιχνίδια: ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Χωρίς τον Αλέξη Γαβριλόπουλο θα παραταχθεί ο Αστέρας Αµαλιάδας στο σηµερινό µατς µε την Προοδευτική. Οι «βυσσινί», ούτε που θέλουν να σκέφτονται… νέα «γκέλα», αφού «δώρα» τύπου Λαµπετίου… δεν υπάρχουν και κάθε µέρα! Οι φιλοξενούµενοι θα παίξουν για το θετικό αποτέλεσµα, αλλά σίγουρα είναι δύσκολο να καταφέρουν να το πάρουν. ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος.

Ας δούµε όµως όλα τα σηµερινά µατς των 3.30 µ.µ:

ΕΠΙΤΑΛΙΟ: Καλό µατς αναµένεται να γίνει εδώ, ανάµεσα σε δύο ιστορικές οµάδες, όπως είναι ο γηπεδούχος Αλφειός και η Ολυµπιάδα Γουµέρου. Οι γηπεδούχοι λόγω έδρας µπορεί να έχουν ισχνό… προβάδισµα στο µατς, το οποίο όµως δεν είναι καθόλου εύκολο για αυτούς, καθώς οι φιλοξενούµενοι παίζουν καλύτερα εκτός έδρας! ∆ιαιτητής ο Βουρλιώτης.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ: Με τον Ανδρέα Τρυφωνόπουλο στον πάγκο του, ο γηπεδούχος εδώ Ηλειακός Βαρθολοµιού έχει ανέβει τελευταία, και σήµερα που υποδέχεται τον σκλη-

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

ΒΑΡ∆Α: Μετά το 2-2 στο Λαµπέτι, δεν υπάρχει κανένα περιθώριο απώλειας βαθµών για τον ΠΑΟ Βάρδας, που έχει πάντως δύσκολο έργο σήµερα, απέναντι στον Ολυµπιακό Σαβαλίων. Οι «πράσινοι» είναι καλύτεροι από τους αντιπάλους τους, όµως και οι «ερυθρόλευκοι» είναι σκληροτράχηλοι και το απέδειξαν αυτό και µε κόντρα στον Αστέρα, µε τον οποίο έµειναν στο 0-0. ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος. Μονόδροµος είναι σήµερα η νίκη για τους παίκτες του Αλφειού Επιταλίου απέναντι στην Ολυµπιάδα αν θέλει να ελπίζει σε πλέι οφ ανόδου!

ροτράχηλο Ενιπέα, θέλει τους τρεις βαθµούς για να ανασάνει βαθµολογικά, και να έχει αξία και το «Χ»

στην Βαρβάσαινα! Όµως πρέπει να προσέξει γιατί οι φιλοξενούµενοι είναι ικανοί για τα πάντα, ιδίως αν

σκοράρει ο γκολεαντόρ Γ. Σπηλιόπουλος! ∆ιαιτητής ο Κούλης.

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ένα εξ αναβολής µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Γ’ κατηγορίας, καθώς και οι δυο όµιλοι έχουν αυτό το Σαββατοκύριακο προγραµµατισµένο ρεπό! Έτσι λοιπόν στις 11 το πρωί στο γήπεδο Σιµόπουλου η Α.Ε. Πηνείας υποδέχεται τον Α.Ο. Μαγούλας στα πλαίσια του 1ου οµίλου της κατηγορίας. Πρόκειται βέβαια για µατς της 15ης αγωνιστικής που είχε αναβληθεί την προηγούµενη Κυριακή και γίνεται σήµερα, µε τους γηπεδούχους που διεκδικούν θέση στα πλέι – οφ να είναι το φαβορί της αναµέτρησης!

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S.M ΤΕΡΖΗΣ

∆ύσκολοι έξοδοι… για Καλλίκωµο και Μυρτιά! Ε

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ννέα αγώνες περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β’ κατηγορίας, µε τους οποίους ολοκληρώνεται η 20 η αγωνιστική τόσο στον 1ο όσο και στον 2ο! Συγκεκριµένα θα γίνουν έξι µατς για τον 1ο όµιλο, όπου σίγουρα ξεχωρίζει η αναµέτρηση στο Ενωσιακό γήπεδο του πρωτοπόρου Κεραυνού Καλλικώµου απέναντι στην Θύελλα Πύργου. Ενώ σε ό,τι αφορά τον 2ο όµιλο έχουµε την διεξαγωγή τριών αγώνων, µε τον Άρη Ξυλοκέρας που «καίγεται» για βαθµούς να απειλεί τον πρωτοπόρο Ολυµπιακό Μυρτιάς!

Αναλυτικά τα σηµερινά µατς µε ώρα έναρξης στις 3.30 µ.µ έχουν ως εξής:

Α’ Όµιλος Θύελλα Πύργου - Κεραυνός Καλλικώµου (11 π.µ. Ενωσιακό) Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων - Α.Ο Αµπελώνας Α.Ο. Αγ. Γεωργίου - Α.Ο Μακρίσια Απόλλων Ν. Φιγαλείας – Ηρακλής Π/Β ∆όξα Ελαιώνα – Ωλενιακός Ωλενας

Τη νικηφόρα πορεία του και στη Φιγαλεία θέλει να συνεχίσει σήµερα ο φιλόδοξος Ηρακλής Π/Β.

Α.Ο. Νεοχωρίου – Α.Ο. Χελιδόνια Β’ Όµιλος Εθνικός Αµπελοκάµπου – Λέοντες Αµαλιάδας

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.Ε Πηνείας – Μαγούλα σε εξ αναβολής µατς!

Άρης Ξυλοκέρας – Ολυµπιακός Μυρτιάς Αετός Αλποχωρίου – Αετός Κέντρου

Η βαθµολογία (σε 15 αγώνες) Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως 34-6 35 Πρόοδος Σαλµώνης 30-20 28 Α.Ο. Κουτσοχέρας 27–11 27 Α.Ε. Πηνείας 29–15 25 —————————————————————Άρης Λανθίου 23-15 24 Κεραυνός Βρίνας 20-24 20 Άφοβος Βροχίτσας 12-22 17 Α.Ο. Μαγούλας 15 - 25 14 Α.Ο. Ανδρίτσαινας 20-29 13 Αίολος Πύργου 13 -28 8 Αγ.∆ηµ.Πουρναρίου 9 -40 2 *Ρεπό στο β΄ γύρο έχει κάνει ο Άρης Λανθίου, ο Αίολος Πύργου, ο Α.Ο. Ανδρίτσαινας και η Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως . * Ο Κεραυνός Βρίνας έχει έναν µηδενισµό (µατς µε Κουτσοχέρα).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 25 Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Ι

∆εν χαλαρώνουµε… παρά τη διακοπή!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

κανοποιηµένοι δηλώνουν στον Π.Φ.Ο Πανόπουλου µετά τη νίκη – πρόκριση επί της Προοδευτικής Μανολάδας και την πρόκριση για 3η συνεχόµενη χρονιά στον τελικό της ΕΠΣΗ! Άλλωστε και στο πρωτάθληµα υπάρχει πλήρη ικανοποίηση, καθώς οι παίκτες του Λάκη Αθανασόπουλου, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήµατος, θέλουν ακόµα µια νίκη για να στεφτούν και «µαθηµατικά» πρωταθλητές στον 6ο όµιλο της ∆’ εθνικής! Καθώς µετά την τελευταία εντυπωσιακή νίκη τους στα Φιλιατρά µε σκορ 5 – 1, διατήρησαν την διαφορά που τους χωρίζει … µε τον Ατρόµητο Λάππα στους 9 βαθµούς! Βέβαια αυτό το Σαββατοκύριακο δεν έχουµε πρωτάθληµα , καθώς έχει διακοπή και θα επαναρχίσει πάλι στις 24 Φεβρουα-

ρίου, όπου οι «πράσινοι» θα αγωνιστούν στην έδρα τους κόντρα στον Παναρκαδικό ! Όµως αυτό δεν σηµαίνει όπως τονίζει και ο τεχνικός κ. Λάκης Αθανασόπουλος, ότι η οµάδα θα «χαλαρώσει»! Το αντίθετο θα λέγαµε! Καθώς µετά το τριήµερο ρεπό που έδωσε από την Παρασκευή στους παίκτες του για να ξεκουραστούν, αυτοί επιστρέφουν στις προπονήσεις αύριο το απόγευµα ! Όπου ουσιαστικά θα ξεκινήσει και η προετοιµασία των «πρασίνων» ενόψει της επανέναρξης του πρωταθλήµατος την επόµενη Κυριακή 24 Φεβρουαρίου. Το ευχάριστο είναι ότι δεν υπάρχουν προβλήµατα, πέρα βέβαια από τον στρατευµένο ∆ηµ. Μπράβο, ο οποίος υπηρετεί την θητεία του στην Χίο, και σίγουρα θα λείψει από την οµάδα του έως το τέλος της σεζόν.

Παρά τη διακοπή του πρωταθλήµατος ο Π.Φ.Ο Πανόπουλου δεν πρόκειται να «χαλαρώσει» τονίζει ο τεχνικός των επιτυχιών Λάκης Αθανασόπουλος!

ART OF SPEED

Στις 23-24 Φλεβάρη το Dragster

Η ART OF SPEED (Αθλ. Σωµατείο Μηχανοκίνητου Αθλητισµού Ν. Ηλείας) σε συνεργασία µε την ΛΕΝΟΕ (Λέσχη Ντράγκστερ Οδηγών Ελλάδος), πρόκειται να διοργανώσει τον εξ’ αναβολής λόγω κακοκαιρίας, αγώνα προετοιµασίας DRAGSTER AUTO & MOTO στις 23 – 24 Φεβρουαρίου 2013 στο Αεροδρόµιο Επιταλίου. Για επικοινωνία µπορείτε να στέλνετε e mail στο artofspeed@hotmail.gr τα στοιχειά σας (δηλαδή ονοµατεπώνυµο , κατηγορία , όχηµα και τηλέφωνο). Η συµµετοχή στα αυτοκίνητα κοστίζει 80E και 20E η lisence ηµέρας (ΟΜΑΕ) την οποια µπορείτε να την βγάζετε και στο χώρο του αγώνα, ενώ στις µοτοσυκλέτες κοστίζει 60E και 40E η lisence για ολόκληρο τον χρόνο (ΑΜΟΤΟΕ) για την οποία χρειάζονται χαρτιά γιατρών τα οποία θα πρέπει να µας τα έχετε στείλει τουλάχιστον 4 µέρες πριν. Σχετικά µε τις κατηγορίες στα αυτοκίνητα, θα είναι µε βάση τα δευτερόλεπτα (15”, 14”...) Κλάση True Street Auto 15 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 15”) Κλάση True Street Auto 14 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 14”) Κλάση True Street Auto 13 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 13”) Κλάση True Street Auto 12 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 12”) Κλάση True Street Auto 11 (Ελάχιστος Χρόνος µέχρι 11”) Κλάση SHOW CAR Eνώ στις µοτοσυκλέτες ισχύουν οι κατηγορίες του πανελληνίου πρωταθλήµατος dragster (SCOOTER, MINI PRO, PRO Z, STREET 1, STREET 2, TRUE STREET MOTO, PRO STREET 1, PRO STREET 2, SUPER STREET, SUPER PRO). Όποιος επιθυµεί να δηλώσει συµµετοχή να επικοινωνήσει :

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

Σήµερα µε Ζάκυνθο

Πέφτει σήµερα η αυλαία της 13ης αγωνιστικής στο Νότο της Γ΄ εθνικής κατηγορίας Μπάσκετ µε το µατς της Παναγούλας µεταξύ της ΑΓΕ Ζακύνθου και του Ολυµπιονίκη. Το συγκεκριµένο µατς είχε αναβληθεί στις 3 Φεβρουαρίου και ορίστηκε για σήµερα µε ώρα έναρξης 3.30 µµ στο κλειστό της Παναγούλας. Η οµάδα της Ολυµπίας που έχει «αποχαιρετήσει» την κατηγορία θέλει σήµερα µια καλή εµφάνιση και γιατί όχι την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, που θα την βοηθήσει ψυχολογικά. Αξίζει τέλος να σηµειωθεί ότι την Κυριακή δεν υπάρχει αγωνιστική δράση στον όµιλο, παρά µόνο το συγκεκριµένο εξ’ αναβολής παιχνίδι. Χρ. Κανελλόπουλος

Οι σηµερινοί αγώνες µε ηλειακό ενδιαφέρον

Τσέλος Λάµπρος 6939181575 (για τα αυτοκίνητα) Ρεβελτσή Ελένη 6942623400 (για τις µοτοσυκλέτες) Υπενθυµίζουµε ότι προς το παρόν υπάρχει πρόβληµα µε την ασφάλιση των αγώνων το οποίο πιστεύουµε να λυθεί τις επόµενες ηµέρες.

Οι αγώνες της Κυριακής µε ηλειακό ενδιαφέρον είναι οι ακόλουθοι : 11:30 : Ζάκυνθος - Κόροιβος (παµπαίδων) 12:00 : Ολυµπιονίκης – Ληξούρι (ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΤΕΛ. ΦΑΣΗ) 14:30 : Μυρσιναϊκός – ΣΕΦΑ (Γ’ ΕΣΚΑ Η) 16:00 : Αιγέας – ΑΟ ∆ύµης (Β’ ΕΣΚΑ Η) 17:00 : Αλφειονίδα – Βαρθολοµιό (Γ’ ΕΣΚΑ Η) 17:00 : Αχαγιά – Ίφιτος (Γυναικείο Α’) 18:00 : Στρούσι – Ηρακλής Π. (Γ’ ΕΣΚΑ Η) 18:30 : Φιλαθλητικός – Πανωλενιακός (Γ’ ΕΣΚΑ Η) 20:00 : Σπόρτιγκ - Κόροιβος (ΕΦΗΒΙΚΟ ΤΕΛ. ΦΑΣΗ)

Εκτός έδρας δοκιµασίες για Ολυµπιακό και Παναθηναϊκό

Στην Ξάνθη δοκιµάζεται σήµερα ο Ολυµπιακός (που καλείται να ξεπεράσει το σοκ της Λεβάντε), ενώ ο Παναθηναϊκός παίζει στην Θεσσαλονίκη µε τον Άρη που χρειάζεται απεγνωσµένα βαθµούς για την σωτηρία του. Στον Ολυµπιακό, στην Αθήνα θα παραµείνουν οι Χοσέ Χολέµπας και Γιάννης Φετφατζίδης, εν όψει της αναµέτρησης µε την Skoda Ξάνθη στα Πηγάδια. Ο Μίτσελ άφησε τους δυο ποδοσφαιριστές εκτός αποστολής, χωρίς να αντιµετωπίζουν κάποιο πρόβληµα τραυµατισµού. Με αυτό τον τρόπο, ο προπονητής του Ολυµπιακού θέλησε να

περάσει το µήνυµά του για την εικόνα που παρουσίασαν οι παίκτες του στο µατς µε τη Λεβάντε, για το Europa League. Επίσης, εκτός αποστολής έµεινε ο τραυµατίας Φουστέρ, καθώς επίσης και οι ανέτοιµοι Πίνο, Ντιακιτέ και Πάντελιτς. Στον Παναθηναϊκό, αναποφάσιστος παραµένει ο Φάµπρι, αναφορικά µε τον ποδοσφαιριστή που θα χρησιµοποιήσει στον άξονα ενόψει του κρίσιµου εκτός έδρας αγώνα κόντρα στον Άρη. Στην προπόνηση της Παρασκευής, ο τεχνικός των Πράσινων δοκίµασε τον Ζέκα σε ελεύθερο ρόλο, ενώ µέσα στην εβδοµάδα Καζιγιάµα και

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Φουρλάνος είχαν ...προβάρει την θέση. Πάντως ο Ισπανός προπονητής φαίνεται ότι έχει πάρει την απόφασή του αναφορικά µε τους υπόλοιπους παίκτες που θα αγωνιστούν στην σηµερινή αναµέτρηση.

Αναλυτικά, το σηµερινό πρόγραµµα της 22ης αγωνιστικής: Κυριακή 17/2 Λεβαδειακός-Ατρόµητος 15:00 (Novasports 1) Ξάνθη-Ολυµπιακός 17:15 (Novasports 1) Βέροια-Αστ. Τρίπολης 17:15 (Novasports 2) Άρης-Παναθηναϊκός 19:30 (Novasports 1)

∆ευτέρα 18/2 ΟΦΗ-Πλατανιάς 19:30 (Novasports 2)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

26 Σ Π Ο Ρ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ 1-0

Τρεις πολύτιµοι πόντοι για το Χειµαδιό

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Στιγµιότυπο από το χθεσινό µατς όπου οι «πράσινοι» πανηγυρίζουν το δεύτερο γκολ µε τον Κύτταρη.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ 2 – 3

Ευκολότερα από το τελικό σκορ!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ην ανοδική τους πορεία συνέχισαν και στα Λεχαινά οι «πράσινοι» της Μαγούλας, επικρατώντας µε σκορ 3 – 2 του τοπικού Ηλειακού, που «καίγονταν» για βαθµούς! Όµως βρέθηκε πολύ νωρίς πίσω στο σκορ µε 2 – 0 και δεν µπόρεσε να αντιδράσει γρήγορα! Έτσι µε την ήττα του αυτή µπλέκει ακόµα περισσότερο, ενώ ο Κένταυρος στοχεύει σε µια καλή θέση της βαθµολογίας! Μόλις στο 5’ ο Θ. Θεοδωρακόπουλος έκανε το 0 – 1, για να έρθει στο 10’ µε κεφαλιά ο Κύτταρης από κόρνερ του

Αγριδιώτη να κάνει το 0 – 2, που ήταν και σκορ α’ ηµιχρόνου! Στο 55’ οι γηπεδούχοι µείωσαν µε τον Κανέλλο µε πλασέ σε σύγχυση στην περιοχή του Σάκη Θεοδωρακόπουλου. Όµως στο 75’ ο Ζαφείρης µε ωραίο πλασέ ανέβασε το σκορ στο 1 – 3 και έδιωξε το άγχος των συµπαικτών του! Το µόνο που κατάφεραν οι γηπεδούχοι ήταν να µειώσουν στο 82’ µε πέναλτι του Βατσή που κέρδισε ο Μουσερής και το οποίο αµφισβήτησαν οι της Μαγούλας! Ο Ηλειακός έχασε την ευκαιρία έστω για το «Χ¨» όταν στις καθυστερήσεις ο Αναστασόπουλος σηµάδεψε το δοκάρι, µε

την µπάλα στη συνέχεια να καταλήγει στην αγκαλιά του Σάκη Θεοδωρακόπουλου.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ: Αλικανιώτης, Κόστα Λ., Κόστα Α.(35’ Τσιχλιάς), Μυφτάρ (72’ Έντριτ), Παναγόπουλος, Βατσής, Κράγκαρης Ι.(55’ Αναστασόπουλος), Μάης, Μουσερής, Κανέλλος. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Θεοδωρακόπουλος ∆., Κύτταρης, Χριστόπουλος Ν., Μανέτας, Καραγιαννόπουλος, Καρβουνιάρης, Κωνσταντόπουλος Κ. (56’ Μιλοσέσκι), Χριστόπουλος Θ., Αγριδιώτης. Θεοδωρακόπουλος Θ. (80’ Κουτσογιαννόπουλος), Κλάδης (25’ Ζαφείρης).

ετά από ένα ωραίο παιχνίδι, χωρίς άγχος και σκοπιµότητες, ο Κεραυνός Χειµαδιού νίκησε χθες µε 1-0 τον Ξενοφώντα Κρεστένων, που πάντως κατέβηκε µε αρκετούς νεαρούς παίκτες στην σύνθεσή του. Με τη νίκη αυτή ο Κεραυνός «ανέπνευσε» βαθµολογικά και µπορεί να βλέπει πιο αισιόδοξα τη συνέχεια του πρωταθλήµατος. Το µοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο Κωνσταντόπουλος µόλις στο 3’ µε προβολή µετά από πάσα Γαλανόπουλου. Οι νικητές είχαν δυο καλές ευκαιρίες να πετύχουν και άλλο γκολ µε τον Μανδαράκη στο 61’ και τον Κωνσταντόπουλο στο 80’, ενώ οι φιλοξενούµενοι είχαν µια καλή ευκαιρία µε τον Γ. Κουτσογιαννάκη στο 22’. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ : Ν. Μπουλούµπασης, Π. Μπουλούµπασης, Μαραγαρώνης, Κατσίκης, Ξουλεής, Χαραλαµ-

Ο Κωνσταντόπουλος πέτυχε το γκολ της νίκης για το Χειµαδιό.

πόπουλος, Γιαννακόπουλος, Μπάλλας (20’ Μανδαράκης), Γαλανόπουλος, Ζαφειράκης (85’ Αγγελακόπουλος), Κωνσταντόπουλος ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ : Σκούφης, ∆ρακόπουλος (40’

Πρίνος Α.), ∆ιονυσόπουλος, Μιχαλόπουλος, Λόλης, Καρέτσος, Βουρλιάς, Γ. Κουτσογιαννάκης, Κουής (70’ Π. Κουτσογιαννάκης ), Κιάµος, Πρίνος (60’ Χρονόπουλος)

Στο Γκέτεµποργκ ο Τσάτουµας

Με ένα µεγάλο άλµα στα 8,08 µέτρα ο Λούης Τσάτουµας εξασφάλισε τη συµµετοχή του στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα κλειστού στίβου στο Γκέτεµποργκ (1-3/3). Ο κάτοχος του πανελλήνιου ρεκόρ έπιασε το όριο στην πρώτη προσπάθεια του στον τελικό του µήκους στο πανελλήνιο πρωτάθληµα που διεξάγεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο

πρωταθλητής του Μεσσηνιακού είχε πραγµατοποιήσει άλµα στα 7,54µ. στον προκριµατικό του µήκους. Την πρώτη θέση στον τελικό πήρε ο Γιώργος Τσάκωνας µε 8,15µ. Ο Τσάκωνας, ο οποίος είχε ήδη εξασφαλίσει το όριο συµµετοχής στο Γκέτεµποργκ σε παλαιότερο αγώνα, βελτίωσε τρεις φορές το ατοµικό του ρεκόρ.

Σήµερα σεµινάριο αγώνων καράτε στο κλειστό Πύργου

Μετά από µια εξαιρετική εµφάνιση και µε πολλά µετάλλια στις … αποσκευές του, επέστρεψε από το KONYA της Τουρκίας η εθνική οµάδα καράτε, όπου σάρωσε τα µετάλλια στο 40ο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα και κύπελλο κάτω των 21 ετών µε επικεφαλής τον προπονητή της κ. Κανέλη Ιωάννη. Εξάλλου σήµερα Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, παρουσία αθλητών της εθνικής οµάδας και µε την καθοδήγηση του προπονητή της κ. Κανέλη Ιωάννη, θα πραγµατοποιηθεί σεµινάριο αγώνων, στο δηµοτικό κλειστό στάδιο του Πύργου «Γεώργιος Βασιλακόπουλος», στο οποίο θα συµµετάσχουν οι αθλητές της εθνικής οµάδας, καθώς και οι αθλητές των σχολών Πύργου, Αµαλιάδας, Ζαχάρως, Αρχ. Ολυµπίας και της νέας σχο-

• Θα ακολουθήσει η κοπή της πίτας των σχολών του ∆ιαµαντή Κρεµµύδα

O ∆ιαµαντής Κρεµµύδας διοργανώνει σεµινάριο καράτε σήµερα µε την παρουσία του προπονητή της Εθνικής οµάδας καράτε.

λής στο Πανόπουλο. Η προαναφερθείσα σχολή δηµιουργήθηκε χάρης στις προσωπικές

πρωτοβουλίες του προπονητή της γενικής γραµµατείας αθλητισµού (Γ.Γ.Α) κ. Κρεµµύδα ∆ιαµαντή, κατόχου µαύ-

Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η εθνική µας οµάδα καράτε.

ρης ζώνης 3ο dan και µε αρωγούς των προσπαθειών του, τον δήµαρχο κ. Κοτζιά Ευθύµιο και τον αντιδήµαρχο κ.

Πανούτσο Ιωάννη (υπεύθυνο για τον πρώην δήµο Λασιώνος).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 27

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 4-1

Συνεχίζει την πορεία…τίτλου Γ

ια ένα ακόµη µατς του β’ γύρου η ∆άφνη Ανδραβίδας ήταν πολύ καλή και νικώντας 4-1 χθες τον Ολυµπιακό Λαµπετίου πέτυχε την 5η νίκη σε έξι µατς που έχει δώσει, έχοντας µια ισοπαλία 2-2 στα Λεχαινά. Έτσι οι «κιτρινόµαυροι» ισοβάθµησαν στους 34 πόντους µε τη Νίκη Τραγανού (που δεν έπαιξε χθες πάντως…) και πιστοποίησαν την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκονται. Οι «ερυθρόλευκοι» µετά τα θετικά αποτελέσµατα µε Σκουροχώρι και Βάρδα, έκαναν µια ήττα εντός προγράµµατος και θα αναζητήσουν τους «βαθµούς σωτηρίας» στα υπόλοιπα εννέα µατς. Το 1-0 έγινε στο 2’ όταν ο Σάκης Σωτηρόπουλος µε ατοµική προσπάθεια και σουτ νίκησε τον Λαµπρόπουλο, για να πετύχει το 2-0 στο 18’ ο Γεωργιόπουλος. Στο 49’ ο Αντρέας Αντωνόπουλος µάλλον µατιάστηκε… από τα έξι στα έξι που είχε µέχρι τώρα «από την άσπρη βούλα» και ο Λαµπρόπουλος του Λαµπετίου, απέκρουσε το πέναλτι που εκτέλεσε ο τερµατοφύλακας της ∆άφνης. Λίγο αργότερα όµως και συγκεκριµένα στο 54’, ο Σωτηρόπουλος τροφοδότησε τον Καλοµοίρη και ο τελευταίος έκανε το 3-0. Μείωσε στο 76’ ο Καλύβας για τους φιλοξενούµενους σε 3-1 και στο 90’ κέρδισε πέναλτι ο Σωτηρόπουλος, το εκτέλεσε ο ίδιος και διαµόρφωσε το τελικό 4-1( το πρώτο πέναλτι είχε κερδίσει ο Άντερσον).

∆άφνη: Α. Αντωνόπουλος, ∆ιαµαντόπουλος, Χρ.Αντωνόπουλος, Ζώντος, Κλαµπάνος, Άντερσον, Στρίγγας, Γεωργιόπουλος (80’ ∆ρακόπουλος), Σω-

«Όλα τα λεφτά» για τη ∆άφνη στο χθεσινό µατς ήταν ο Σάκης Σωτηρόπουλος

τηρόπουλος Καλοµoιρης (70’ Σταµούλιας), Νικολόπουλος Ολυµπιακός Λαµπετίου: Λαµπρόπουλος, Μανο-

δήµος, Ραπούσης, Ζέρβας, Ντάβαρης, Πετρόπουλος, Ακρίβος, Ζηγογιάννης, Γιαννόπουλος, Καλύβας, Γαλανόπουλος (57’Σταθόπουλος)

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Κεκλεισµένων των θυρών Πανηλειακός Φωστήρας ∆ελτίο Τύπου απέστειλε η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας µε την οποία ανακοινώνει προς τον φίλαθλο κόσµο, ότι ο αγώνας Πανηλειακού - Φωστήρα θα διεξαχθεί κεκλεισµένων των θυρών. Αναλυτικά: «Ανακοινώνεται προς αποφυγή των φιλάθλων ότι: Βάσει του υπ΄αριθµ. 76539 από 15-2-2013 εγγράφου της ∆ιοργανώτριας Αρχής Football League 2, ο αγώνας της 13ης αγωνιστικής ηµέρας του πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ της Football League 21ου οµίλου µεταξύ ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ- ΠΑΕ ΦΩΣΤΗΡ που έχει προγραµµατιστεί να διεξαχθεί την Κυριακή (17-2-2012) και ώρα 15.00 στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου θα πραγµατοποιηθεί κεκλεισµένων των θυρών». Πάντως επισηµαίνουµε και πάλι ότι από τον Πανηλειακό η πληροφόρηση είναι ότι θα γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να µπει ένας σηµαντικός αριθµός φιλάθλων στο γήπεδο, για να παρακολουθήσει τον αγώνα µε τον Φωστήρα.

Χάνεται το απευθείας εισιτήριο για την Ελλάδα(;)

Τα χθεσινά αποτελέσµατα Α2 ACS ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ-Ν. ΑΠΟΛΛΩΝ ∆ΟΥΝΕΪΚΩΝ 1-2 ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ-ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ 1-5 ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΩΛΕΝΙΑΚΟΣ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 0-2 ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΡΗΣ ΣΤΡΕΦΙΟΥ 0-4 ΑΕΚ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ Αναβλήθηκε

Β’ S.M ΤΕΡΖΗΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡ∆ΑΜΑ Αναβλήθηκε ΑΕ ΠΑΠΑΚΑΥΚΑ ΠΑΝΘΗΡΕΣ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 1-3 ΝΕ∆ΑΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 2-2 ΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ-Ν. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Αναβλήθηκε ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΥΡΓΟΥ-ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 0-6 ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ-ΕΛΠΙ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 4-1

Αρχίζουν και δυσκολεύουν τα πράγµατα για τη χώρα µας, παρά το γεγονός ότι εξακολουθεί µε άνεση να διατηρεί την 11η θέση στη βαθµολογία της UEFA σε µία πολύ κακή χρονιά για τις ελληνικές οµάδες στα κύπελλα Ευρώπης. Αυτό που προσωρινά σώζει την χώρα µας ως προς τη θέση της στην ευρωπαϊκή βαθµολογία είναι η υπερσυγκέντρωση βαθµών από τις παραδοσιακές δυνάµεις που συνεχίζουν µε τις περισσότερες οµάδες τους και δεν αφήνουν πολλά περιθώρια στους... µικρούς, όπως στο παρελθόν, και το γεγονός ότι χώρες που στη διάρκεια της φετινής σεζόν έχουν ήδη συγκεντρώσει περισσότερους βαθµούς απ’ ότι η Ελλάδα (Τσεχία, Ρουµανία, Σουηδία, Νορβηγία και Λευκορωσία!) βρίσκονται ακόµα µακριά από πλευράς συντελεστή και έχουν πολύ χαµένο έδαφος να καλύψουν. Η απειλή πάντως για τη χώρα µας που θα διαφανεί από την επόµενη κιόλας ευρωπαϊκή σεζόν (όπου η λογική λέει ότι τα πράγµατα δεν θα είναι καλύτερα, αλλά µάλλον χειρότερα για τις οµάδες µας) έρχεται από την Τουρκία και την Ελβετία, που θα έχουν πολλές πιθανότητες να αµφισβητήσουν τη θέση της Ελλάδας στην πρώτη 12άδα της UEFA! Nα ξεκαθαρίσουµε ότι για τις δύο επόµενες σεζόν (2013-14 και 2014-15) δεν τίθεται θέµα και η εκπροσώπησή µας θα παραµείνει λογικά ως έχει µε τον πρωταθλητή Ελλάδας απευθείας στους οµίλους του Champions League. Ως προς την επόµενη τα πάντα έχουν κριθεί από την περσινή σεζόν (µε την Ελλάδα να απολαµβάνει την 10η θέση στη βαθµολογία της UEFA), ενώ η µεθεπόµενη θα καθοριστεί από την φετινή βαθµολογία στην οποία για να πέσει η Ελλάδα από την 12η θέση µέχρι το τέλος της σεζόν θα πρέπει ο τελικός του Europa League να διεξαχθεί ανάµεσα σε... Βασιλεία και Φενέρµπαχτσε!

Τρία µατς αναβλήθηκαν στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος • Οι ενδιαφερόµενες οµάδες… ζητούν να γίνουν την προσεχή Τετάρτη

Λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει την Ηλεία τις τελευταίες µέρες, αναβλήθηκαν τρία µατς της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος, που ήταν προγραµµατισµένα να γίνουν χθες στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής. Αυτά ήταν Λευκός Αστέρας-Αίας Γαστούνης, Χάβαρι-Αργοναύτης και Παλαιοχώρι-Νίκη Τραγανού, αφού τα γήπεδα ήταν σε άσχηµη κατάσταση

(ακατάλληλα σύµφωνα µε τους διαιτητές) από τις συνεχείς βροχές. Το θέµα αυτό πάντως είναι πολύ σηµαντικό, αφού υπάρχουν οµάδες που εµπλέκονται στην υπόθεση της παραµονής και ήδη υπήρχαν αντιδράσεις από παράγοντες και προπονητές αρκετών οµάδων (τηλεφώνησαν χθες το απόγευµα στην εφηµερίδα «Πατρίς» οι περισσότεροι απ’ αυ-

τούς), που ζητούν να γίνουν την προσεχή Τετάρτη. Άσχετα αν έχει προγραµµατιστεί η 22η αγωνιστική, τα µατς αυτά, κυρίως επειδή είναι τρία, πρέπει να γίνουν την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου, διότι έτσι τίθεται θέµα αξιοπιστίας συνολικά της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ 1ος ΟΜΙΛΟΣ Οι σηµερινοί αγώνες ΡΟΥΒΑΣ – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 15:00 ΕΠΙΣΚΟΠΗ - ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ 15:00 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ - ΦΩΣΤΗΡ 15:00 ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ - Ν. ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆Α - ΧΑΝΙΑ ΑΟ 15:00 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ 3-0 α.α *** Το ΤΑΠ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ έχει ρεπό. Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ 25 2 ΑΣΤ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ 23 3 ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ 23 4 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΕ 21 5 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 19 6 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 16 — — — — — — — — — — — — — — — 7 ΧΑΝΙΑ Α.Ο. 15 8 ΠΑΣ ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΕ 14 9 ΓΛΥΦΑ∆Α ΠΑΕ 13 10 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 10 11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10 12 ΡΟΥΒΑΣ ΠΑΕ 8 13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ -


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

28

Τ

∆ιάδροµος αεροδροµίου πάνω από αυτοκινητόδροµο!

ο αεροδρόµιο Halle στη Λειψία, γνωστό και ως Schkeuditz, εξυπηρετεί τη Λειψία και την πόλη Halle στη Γερµανία. Η ανάγκη επέκτασής του και η έλλειψη χώρου στην ευρύτερη περιοχή ανάγκασαν τους ειδικούς να κάνουν µια καινοτοµία στην κατασκευή, δηµιουργώντας έναν νέο διάδροµο πάνω από τον αυτοκινητόδροµο που βρίσκεται κοντά στο αεροδρόµιο. Για να δηµιουργηθεί χώρος για το διάδροµο χωρίς να επηρεάζεται η κυκλοφορία των οχηµάτων στον αυτοκινητόδροµο Α14, τρεις γέφυρες κατασκευάστηκαν πάνω από τον αυτοκινητόδροµο οι οποίες και αποτέλεσαν στην ουσία τον νέο διάδροµο. Έτσι οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις των αεροσκαφών είναι πλέον ένα ενδιαφέρον… αξιοθέατο για τους οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τα αεροπλάνα. Όσο πάντως κι αν φαίνεται λίγο… τροµακτικός στη θέα, ο νέος διάδροµος κάνει µια χαρά τη δουλειά του, ενώ έχει κάνει την γύρω περιοχή ιδιαίτερα…

Η

Η τσίχλα επηρεάζει τη λειτουργία του εγκεφάλου!

διάσηµη, αφού -όπως και να το κάνουµε- δεν είναι και το πλέον συνηθισµένο θέαµα να βλέπεις έναν διάδροµο αεροδροµίου επάνω σε αυτοκινητόδροµο!

Πτυσσόµενο… σκούτερ-βαλίτσα!!!

έλλειψη χώρων στάθµευσης αλλά και ο τυχαίος και συχνά ανορθόδοξος τρόπος που επιλέγουν οι µοτοσικλετιστές να σταθµεύσουν τα µηχανάκια τους στους δρόµους και τα πεζοδρόµια των µεγαλουπόλεων αποτελούν ένα βασικό κίνητρο δηµιουργίας πρωτοποριακών και καινοτόµων οχηµάτων που διευκολύνουν οδηγούς αλλά και πεζούς. Στο πλαίσιο αυτό η οµάδα Andro δηµιούργησε ένα ηλεκτρικό πτυσσόµενο… σκούτερ, το περίφηµο Moveo, το οποίο διπλώνει στα δύο και µεταφέρεται σαν βαλίτσα από τον χρήστη. Με βασικό σκοπό την ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µεταφορικών µέσων, η οµάδα ανέπτυξε ένα

Α

πρωτότυπο σκούτερ το οποίο είναι εύκολο στη χρήση και ακόµα ευκολότερο στο… παρκάρισµα. To Moveo ζυγίζει 25 κιλά, έχει τελική ταχύτητα των 45 χλµ/ώρα και µια µπαταρία η οποία αποδίσει 35 χιλιόµετρα ανά φόρτιση (που διαρκεί 1 ώρα), ενώ η τιµή του ξεκινά από 3.000-4.800 δολάρια. Ωραία ιδέα!

Ανακαλύφθηκε πρώτος αριθµός µε 17 εκ. ψηφία!

µερικανός µαθηµατικός ανακάλυψε έναν νέο πρώτο αριθµό που αποτελείται από 17.425.170 ψηφία και είναι ο µεγαλύτερος πρώτος αριθµός που γνωρίζουµε αυτή τη στιγµή. Ο νέος βασιλιάς των πρώτων αριθµών πήρε τα σκήπτρα από έναν πρώτο αριθµό που ανακαλύφθηκε το 2008 και αποτελείται από 12.978.189 ψηφία. Το 2009 ανακαλύφθηκε άλλος ένας πρώτος αριθµός που όµως ήταν µικρότερος από εκείνον του 2008. Ως πρώτος αριθµός ορίζεται ένας φυσικός αριθµός µεγαλύτερος της µονάδας, του οποίου οι µοναδικοί φυσικοί διαι-

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

ρέτες είναι η µονάδα και ο εαυτός του. Οι πρώτοι αριθµοί αποτελούν ένα τοµέα των µαθηµατικών που οι επιστήµονες µελετούν και ερευνούν διαχρονικά. Αν και οι πρώτοι αριθµοί έχουν άπειρο πλήθος εντούτοις δεν έχει αναπτυχθεί µια µέθοδος που να υποδεικνύει µε εύκολο τρόπο τους αριθµούς αυτούς. Η ανακάλυψή τους απαιτεί εντατικούς υπολογισµούς και τα τελευταία χρόνια η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών έχει βοηθήσει τα µέγιστα στην εύρεση νέων πρώτων αριθµών.

2! !"# "# $

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 17/02/2013 7/02 /201 3 0 08:00 8:00

86% 6% 11 1 1° °C C 8

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 17/02/2013 7/02 /201 3 1 14:00 4:00

!"# "# ' '$ $ 65% 5% 3 ! 14 1 4° °C C 6 16 1 6K Km/h m/h

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 17/02/2013 7/02 /201 3 2 20:00 0:00

76% 6% 13 1 3° °C C 7

()"*+#% () "*+#% 1 18/02/2013 8/0 2/2 013 0 02:00 2:00

!"# "# N NA A 79% 9% 2 ! 12 1 2° °C C 7 9 Km/h Km/h

+%/('0% + %/('0% 1 12,30 2,30

()"*+#% () "*+#% 1 18/02/2013 8/0 2/2 013 0 08:00 8:00

!"# "# N NA A 74% 4% 3 ! 11 1 1° °C C 7 16 1 6K Km/h m/h

%&''()*+%!(',% % &''()* +%!(',%

()"*+#% () "*+#% 1 18/02/2013 8/0 2/2 013 1 14:00 4:00

81% 1% 13 1 3° °C C 8

9 Km/h Km/h

1! !"# "# $ 3 Km/h Km/h

4! !"# "# N 24 2 4K Km/h m/h

Θέλετε να έχετε πιο γρήγορα αντανακλαστικά; Τότε υπάρχει η λύση. Μασήστε µια τσίχλα! Αυτό είναι το συµπέρασµα έρευνας του Εθνικού Ινστιτούτου Ραδιολογικών Επιστηµών της Ιαπωνίας, η οποία ουσιαστικά συνδέει το µάσηµα της τσίχλας µε την αιµάτωση οκτώ περιοχών του εγκεφάλου. Στην έρευνα εξετάστηκαν οι αντιδράσεις του εγκεφάλου εθελοντών όσων µασούσαν τσίχλα και όσων όχι, µε µαγνητική τοµογραφία. Συγχρόνως πατούσαν ένα κουµπί µε τον δεξί ή αριστερό τους αντίχειρα ανάλογα µε την κατεύθυνση που έπαιρναν βέλη που εµφανίζονταν σε µια οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο οι επιστήµονες µέτρησαν την ακρίβεια και το χρόνο αντίδρασης των εθελοντών. Αυτοί που µασούσαν τσίχλα είχαν ταχύτερες αντιδράσεις σε σύγκριση µε εκείνους που δεν µασούσαν, καθώς χρειάζονταν περίπου 493 χιλιοστά του δευτερολέπτου για να αντιδράσουν έναντι 545 χιλιοστών. «Τα ευρήµατα της έρευνας υποδεικνύουν ότι το µάσηµα της τσίχλας ενισχύει τα επίπεδα διέγερσης και εγρήγορσης του εγκεφάλου, µια διαδικασία που µπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση του ελέγχου των κινήσεων και των νοητικών επιδόσεων», υπογραµµίζουν οι επιστήµονες. Το µάσηµα της τσίχλας αυξάνει την ινσουλίνη στο αίµα και διεγείρει µε αυτό τον τρόπο περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται µε τη µνήµη και την εγρήγορση, λένε οι ειδικοί.

%&''()*+%!(',% % &''()* +%!(',%

-*.+ *.+ % %&''()+ &''()+

+%/('0% + %/('0% 1 12,30 2,30

12,30 1 2,30

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Νεφώσεις µε τοπικές βροχές . Άνεµοι: νοτιοανατολικοί 3 µε 4 και αργότερα στο Ιόνιο τοπικά 5-6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 5 έως 14 βαθµούς Κελσίου. Στην Ήπειρο κατά τόπους 3 µε 4 βαθµούς χαµηλότερη.

patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you