Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Τ ρ ό πο ς ζ ω ής τ ο π οδ ή λ α τ ο … Σελ. 13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38263 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΡΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ζήσε Μάη µου... Αναµονή στο νοσοκοµείο από ασφαλισµένους του ΙΚΑ

«Φουντώνουν» οι διαµαρτυρίες Σελίδες 6, 7 και 8

Σελίδα 2

ΗΛΙ∆Α

ΟΣΑ ∆ΕΝ ΒΑΖΕΙ Ο ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΑΖΕΙ Ο ΝΟΥΣ ΤΩΝ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ

Πρόγραµµα έργων ύψους 10 εκ. για το 2011 Σελίδα 11

∆ΙΑΡΡΗΚΤΕΣ Έκαναν το δικαστικό µέγαρο ...καλοκαιρινό

Τοποθετούν τάπες µε αυτοκόλλητες ταινίες εσωτερικά που παρακρατούν τα χρήµατα και ο πελάτης νοµίζει ότι... χάλασε το µηχάνηµα και δεν βγάζει. Σελίδα 5

Σελίδα 2

Ανακοίνωση Κάνουµε γνωστό στα µέλη της Οµάδας Παραγωγών Ηλείας – Ολυµπίας ότι η ήδη υπάρχουσα οµάδα δεν αντιπροσωπεύει πλέον σύµφωνα µε τους νέους κοινοτικούς κανονισµούς τη λειτουργία της. Τα µέλη του ∆.Σ. προβλέποντας την άνω εξέλιξη και προκειµένου να εξυπηρετηθούν άµεσα οι παραγωγοί µας προέβησαν στην δηµιουργία και αναγνώριση Συνεταιρισµού ειδικού σκοπού µε την ονοµασία Αγροτικός Συνεταιρισµός Μεταποιηµένων Οπωροκηπευτικών Πελοποννήσου –Αρωγή ο οποίος εναρµονίζεται τόσο στις εθνικές όσο και στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις και κανονισµούς. Μετά τα παραπάνω καλούνται τα µέλη της Οµάδας Παραγωγών όπως προσέλθουν άµεσα στα κεντρικά γραφεία της ΕΑΣ Η-Ο στον Πύργο όσο και στα κατά τόπους υποκαταστήµατα της οργάνωσης προκειµένου να συµπληρώσουν την αίτηση – δήλωση και να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους. Είναι απαραίτητη η άµεση συµµετοχή τους ώστε να µην υπάρξει πρόβληµα στην διάθεση των προϊόντων τους τα οποία µε το νέο καταστατικό µας διευρύνονται σε εµπορία και µεταποίηση των κάτωθι: 1. Σταφίδα, 2. Πορτοκάλι, 3. Ελαιόλαδο, 4. Αραβόσιτος, 5. Βιοµηχανική τοµάτα, 6. Καρπούζι, 7. Οινοστάφυλα, 8. Γαλακτοκοµικών και Κτηνοτροφικών προϊόντων. Ο ∆ιευθυντής της ΕΑΣ Η-Ο Μικελόπουλος Αθανάσιος Ο Πρόεδρος Κατσάνης Αλέξιος

Ενηµερώνουµε τους εκλεκτούς πελάτες µας ότι την Πέµπτη 17 Μαρτίου και από τις 7 το πρωί έως τις 1 το βράδυ συµµετέχουµε στην απεργία που έχει αποφασίσει η Γενική Συνέλευση του Σωµατείου Ιδιοκτητών Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος «Ο ∆ΙΟΝΥΣΟΣ», σε ένδειξη συµπαράστασης για την εφαρµογή του Νόµου περί απαγόρευσης του καπνίσµατος.

Την ίδια ηµέρα, το ζαχαροπλαστείο και το αρτοποιείο θα λειτουργούν κανονικά.

28ης Οκτωβρίου 48 Πύργος


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΚΑ

Ζήσε Μάη µου...

•ΑΥΓΕΙΟ

Έκλεψαν χρυσαφικά Άγνωστοι µπήκαν στο σπίτι µίας 46χρονης στο Αυγείο το χρονικό διάστηµα από τις 8 έως και τις 14 Μαρτίου και πήραν διάφορα χρυσαφικά συνολικής αξίας 1500 ευρώ.

«Ζ

ήσε Μάη µου..» για όποιον ασφαλισµένο του ΙΚΑ θέλει να κάνει αιµατολογικές εξετάσεις αφού στο Νοσοκοµείο του Πύργου, όπου διοχετεύεται ο κύριος όγκος

όσων ανήκουν στο ταµείο αυτό, ηµεροµηνίες ανοιχτές υπάρχουν µετά από δύο µήνες. Ένα πρόβληµα που έχει δηµιουργηθεί επειδή το µικροβιολογικό τµήµα του Ιδρύµατος Κοινωνικής Ασφάλισης στον Πύργο δεν λειτουργεί λόγω έλλειψης προσωπικού. Ηδη για να κλείσει κάποιος τηλεφωνικά ηµεροµηνία για εξετάσεις τον παραπέµπουν στις...6 Μαΐου!! Ο υπερβολικός φόρτος εργασίας του συγκεκριµένου τµήµατος στο « Α. Παπανδρέου» έχει δηµιουργήσει µία ουρά αναµονής που ξεπερνάει τους δύο µήνες µε αποτέλεσµα η εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του ΙΚΑ να γίνεται µε µεγάλη καθυστέρηση. Η εντολή της κεντρικής διοίκησης του ΙΚΑ ότι οι εξετάσεις αυτές από την ώρα που δεν υπάρχει ανάλογο

•ΞΥΛΟΚΕΡΑ

Έκλεψαν καµπάνα 150 ετών Μία καµπάνα που µετρά πάνω από έναν αιώνα ζωή…έκλεψαν άγνωστοι από εξωκλήσι στην Ξυλοκέρα. Η αξία της αγγίζει τα 4000 ευρώ ενώ κατασκευάστηκε πριν από 150 χρόνια.

•ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Απόπειρα διάρρηξης χρυσοχοείου ∆ύο άγνωστοι χθες τα ξηµερώµατα παραβίασαν το προστατευτικά ρολά χρυσοχοείου στη Γαστούνη και την ώρα που επιχειρούσαν να παραβιάσουν την πόρτα έγιναν αντιληπτοί από αστυνοµικούς που περιπολούσαν και τράπηκαν σε φυγή.

τµήµα θα πρέπει να γίνονται µε το συµβεβληµένο εργαστήρι µε το ίδρυµα που δεν είναι άλλο από το νοσοκοµείο. Οι παρεµβάσεις της Τοπικής ∆ιοίκησης των ιατρικών και διοικητικών υπηρεσιών έχουν συµβάλλει στο να εξοµαλυνθεί η κατάσταση αυτή. Για περιπτώσεις που είναι επείγουσες µε έγκριση των ελεγκτών ιατρών ο ασφαλισµένος µπορεί να απευθύνεται σε ιδιωτικό ιατρείο και να τις κάνει. Με την απόδειξη που παίρνει πηγαίνει στο ΙΚΑ και παίρνει τα χρήµατα που πλήρωσε. Όµως αυτό αφορά εξαιρετικές περιπτώσεις και δεν αποτελεί κανόνα µε αποτέλεσµα το 65% των ασθενών για να κάνουν αιµατολογικές εξετάσεις να πρέπει να υποστούν µια χρονική ταλαιπωρία. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΕΞΑΡΘΡΩΘΗΚΕ Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΑΘΙΓΓΑΝΩΝ ∆ΙΑΡΡΗΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΞΙ

•ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Έκλεψαν λάστιχο Άγνωστοι από τον αύλειο χώρο του Νηπιαγωγείου Ανδραβίδας έκλεψαν το λάστιχο ποτίσµατος µήκους 100 µέτρων και αξίας 250 ευρώ.

•ΛΑΜΠΕΤΙ

∆ιέρρηξαν τη δεξαµενή ύδρευσης Από την κεντρική δεξαµενή ύδρευσης του Πύργου στο Λαµπέτι αφαίρεσαν διάφορα εργαλεία αξίας 3500 ευρώ. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Ποιοι είναι υποψήφιοι για το ∆.Σ. Σήµερα από τις 10:00 το πρωί έως και τις 17:00 το απόγευµα στο κτίριο της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας θα γίνουν οι εκλογές για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Τοπικής ∆ιοίκησης Ηλείας της ∆ιεθνούς Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων. Υποψήφιοι για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο είναι οι: Βασιλική Ανδρικοπούλου από το Α.Τ Λεχαινών, Ανδριανή- Κατερίνη Βόσσου από το Α.Τ Αρχαίας Ολυµπίας, ∆ιονύσιος Γιαννακόπουλος από το Γραφείο ∆ιαβατηρίων, ∆ιονυσία Κιαόγλου από το Τµήµα Τροχαίας Αµαλιάδος, Νικόλαος Μαρούντας από το Επιτελείο της Α.∆ Ηλείας, Νικόλαος Μόσχοβας από το Α.Τ Γαστούνης, Ζώης Παναγιωτάρας απόστρατος, Σταύρος Πατσιάς από την Ασφάλεια Αµαλιάδος, Σπύρος Σινόπουλος απόστρατος, Ηλίας Στροφύλλας από την ∆Ι.ΑΣ και Ιωάννα Χρυσανθακοπούλου από το Α.Τ Γαστούνης. Για την Εξελεγκτική Επιτροπή οι Μαρία Λεπενιώτη από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου, Αλεξία Σωτηροπούλου από το Τ. Τ. Πύργου και Θεόδωρος Τούµπας από το ΓΕΛ/Α.∆ Ηλείας. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Πεζοπορικός Όµιλος Αµαλιάδας Ηµερήσια εκδροµή, στο Θέρµο Αιτωλοακαρνανίας, θα πραγµατοποιήσουν τα µέλη και οι φίλοι του Πεζοπορικού Οµίλου Αµαλιάδας την Κυριακή 20 Μαρτίου. Οι πεζοπόροι θα έχουν την ευκαιρία να πεζοπορήσουν από το σπίτι του Κοσµά του Αιτωλού ως το Κρυφό Σχολειό στο πανέµορφο Θέρµο, πραγµατοποιώντας έτσι την 645η Κυριακάτικη πεζοπορία τους. Οι εκδροµείς θ’ αναχωρήσουν στις 7.00 το πρωί από τα ΕΛΤΑ και θα επιστρέψουν στις 9.00 περίπου το βράδυ. Τηλ. επικοινωνίας 6974991206.

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 Σαββίνου, Ρωµανού µάρτυρος Ο Άγιος Μάρτυς Σαβίνος ή Σαβινιανός γεννήθηκε στην Ερµούπολη της Αιγύπτου από εύπορους και ευγενείς γονείς. ∆ιακρίθηκε για τον ιερό του ζήλο και την ευσέβειά του. Όταν ο αυτοκράτορας ∆ιοκλητιανός (284-305 µ.Χ.) διέταξε διωγµό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος Αρειανός αναζήτησε τον Άγιο µε σκοπό να τον συλλάβει, διότι κήρυττε µε παρρησία τον Χριστό. Όµως οι Χριστιανοί της περιοχής, οι οποίοι τον θεωρούσαν στήριγµα και παραµυθία τους, τον έπεισαν να προφυλάξει την ζωή του προς όφελος της Εκκλησίας. Ο Άγιος, µαζί µε άλλους ευσεβείς Χριστιανούς, έφυγε έξω από την πόλη και κρύφτηκε σε κάποιο οίκηµα µακριά από την Ερµούπολη. Κάποια µέρα προσήλθε στον Άγιο ένας πτωχός, ο οποίος τον πλησίασε και του ζήτησε τροφή. Ο Άγιος τον ελέησε. Πέµπτη 17 Μαρτίου 2011 +Αλεξίου ανθρώπου του Θεού Σελήνη: 12 ηµ. Aν. Hλίου: 6.36’ ∆ύση Hλίου: 18.33’

Έσπασαν το τζάµι της πόρτας των δικαστηρίων Απολογούνται σήµερα για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης και διακεκριµένες κλοπές

Τ

η σπείρα των αθιγγάνων που το τελευταίο διάστηµα έχει κάνει τουλάχιστον δεκαέξι διαρρήξεις εξάρθρωσε σε λιγότερο από 48 ώρες η Ασφάλεια Πύργου σε συνεργασία µε την Ασφάλεια Αµαλιάδας και τα Αστυνοµικά Τµήµατα Ανδραβίδας και Γαστούνης, αφού συνέλαβαν τα τέσσερα από τα έξι µέλη 55, 22, 28 και 23 ετών, τα οποία θα οδηγηθούν σήµερα το πρωί στον Ανακριτή για να απολογηθούν. Χθες το πρωί κατά την έξοδό τους από το δικαστικό µέγαρο όπου τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για σύσταση εγκληµατικής οργάνωσης και διακεκριµένες κλοπές από τον εισαγγελέα Ηλείας, ο 23χρονος έδωσε µια δυνατή κλοτσιά στην πόρτα µε αποτέλεσµα το τζάµι να γίνει θρύψαλα, πριν οι αστυνοµικοί προλάβουν να κάνουν το οτιδήποτε. Έτσι σήµερα εκτός από την απολογία τους στον ανακριτή για τις κλοπές που έχουν κάνει, ο συγκεκριµένος θα δικαστεί από το αυτόφωρο για την φθορά που προκάλεσε στο δικαστικό µέγαρο. Η Αστυνοµία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισµό δύο ακόµα µελών της σπείρας, ενός 39χρονου και ενός 34χρονου ο οποίος θεωρείται

Η κινητοποίηση των υπηρεσιών της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας είχε άµεσο αποτέλεσµα.

Το τζάµι της πόρτας των δικαστηρίων έσπασε ο ένας από τους συλληφθέντες διαρρήκτες

και εγκέφαλος της σπείρας. Όπως είναι γνωστό οι δράστες είχαν «χτυπήσει» το Σαββατοκύριακο σε Χανάκια, Μυρτιά, ∆ουνέϊκα, Σαβάλια και Λεχαινά. Μαζί µε τις εννέα αυτές κλοπές οι τέσσερις δράστες κατηγορούνται πως έχουν διαπράξει ακόµα εννέα το τελευταίο δεκαήµερο στην περιοχή του Κάµπου και µια στην Πάτρα. Τα ίχνη τους εντοπίστηκαν τα ξηµερώµατα της ∆ευτέρας όταν εποχούµενη περιπολία του Α.Τ Ανδραβίδας βρήκε σε αγροτική περιοχή τα δυο κλεµµένα αυτοκίνητα. Μέσα

σε ελάχιστο χρονικό διάστηµα µε επιχείρηση που συµµετείχαν αστυνοµικοί από τις Ασφάλειες Πύργου και Αµαλιάδος και τα Αστυνοµικά Τµήµατα Γαστούνης και Ανδραβίδας συνελήφθησαν τα τέσσερα από τα έξι µέλη της σπείρας. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Προσπάθεια αξιοποίησης του Κ.Υ. Ολυµπίας

Τ

ο ενδεχόµενο τροποποίησης της σκοπιµότητας των χρηµάτων που προβλέπονται από το ΕΣΠΑ για κτιριακές παρεµβάσεις στα Κέντρα Υγείας, ώστε να αξιοποιηθούν για την αγορά εξοπλισµού τόσο το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυµπίας όσο και για τα περιφερειακά ιατρεία που υπάγονται σε αυτό, συζήτησε µε την ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου Πύργου Ελένη Σιουρούνη ο Αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Πέτρος Γιαννακόπουλος. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο Νοσοκοµείο του Πύργου και η πρόταση του κ.Γιαννακόπουλου βρήκε απόλυτα σύµφωνη την κα Σιουρούνη, η οποία τόνισε ότι τόσο η Ολυµπία, όσο η Ανδρίτσαινα και η Ζαχάρω δεν έχουν ανάγκη από παρεµβάσεις στα κτίρια τους αλλά ανάγκες εξοπλισµού. Μάλιστα η ίδια, έχοντας στα χέρια της αναλυτικά τις ανάγκες αυτές, υπέ-

βαλε το αίτηµα αυτό σε µια πρώτη επικοινωνία που είχε µε τον υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ Γιάννη Λαουδιά. «Αν το ποσό των 250.000 ευρώ που προβλέπονται για το Κέντρο Υγείας Αρχαίας Ολυµπίας αλλάξει σκοπιµότητα, τότε θα εξοπλίσουµε όχι µόνο το Κέντρο Υγείας αλλά και τα Περιφερειακά Ιατρεία», τόνισε ο κ.Γιαννακόπουλος που µέσα στις επόµενες ηµέρες θα επισκεφθεί και τον Υπουργό Υγείας Ανδρέα Λοβέρδο για το ίδιο θέµα. Εξάλλου, η ∆ιοικήτρια του Νοσοκοµείου, αναφέρθηκε στο πρόβληµα που υπάρχει µε το Κέντρο Υγείας Γαστούνης και το γεγονός ότι δεν έχει οικοδοµική άδεια, που έχει αποτελέσει αφορµή για να χαθούν µέχρι τώρα δυο ευκαιρίες για χρηµατοδοτήσεις από αντίστοιχα προγράµµατα. «Η ∆ηµοτική Αρχή µε την οποία βρισκόµαστε σε επικοινωνία, προχωρά τις διαδικασίες για

Από την χθεσινή συνάντηση της ∆ιοικήτριας του Νοσοκοµείου Πύργου Ελένης Σιουρούνη µε τον Αντιδήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας Πέτρο Γιαννακόπουλο.

την διεκπεραίωση του θέµατος αλλά δεν µπορώ να γνωρίζω πόσο θα διαρκέσουν και αν τελικά καταφέρουµε να ενταχθούµε σε πρόγραµµα αυτή τη φορά», εξήγησε τέλος

η κα Σιουρούνη.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


Σχόλια Η άλλη όψη Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου και οι εκπρόσωποι Μεσσηνίας ξεκαθαρίζουν για παρέµβαση αν ο αυτοκινητόδροµος δεν καταλήξει στην Τσακώνα... ΤΑ κάθε είδους δηµοσιεύµατα και πληροφορίες, αναφέρουν ότι υπάρχουν εµπλοκές, για την κατασκευή της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ, που προβλέπεται να καταλήξει στην Τσακώνα και να ενωθεί µε τον αυτοκινητόδροµο Κορίνθου – Τρίπολης – Καλαµάτα. Οι επίσηµες ανακοινώσεις που γίνονται από το υπουργείο Υποδοµών ότι γίνονται διαπραγµατεύσεις, µεταξύ του υπουργείου και των κοινοπραξιών που έχουν αναλάβει τους αυτοκινητόδροµους, όπου έχουν δηµιουργηθεί προβλήµατα λόγω των τραπεζών στη χρηµατοδότηση, καθώς ακόµα τα προβλήµατα που επικαλούνται κοινοπραξίες για καθυστερήσεις στις απαλλοτριώσεις για τα αρχαιολογικά και κυρίως µε τις προσφυγές στο Συµβούλιο Επικρατείας για αλλαγή της χάραξης του αυτοκινητόδροµου όπως η περιοχή του Καϊάφα, αλλά και οι Αχαιοί που ζητούν αλλαγή της χάραξης να γίνει ανατολικά µετά τη µεγάλη περιµετρική της Πάτρας, περίπου µέχρι την Κάτω Αχαΐα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συζητούνται αλλαγές του αντικειµένου των συµβάσεων για µείωση των διοδίων, αλλά και παράτασης του χρόνου των συµβάσεων. Το πρόσφατο ψήφισµα του Περιφερειακού Συµβουλίου που συνεδρίασε στον Πύργο όπου ζήτησε να γίνει ανατολική χάραξη στα διοικητικά όρια της Αχαΐας προς Ηλεία, καθώς ακόµα να γίνει ανατολική χάραξη στην περιοχή του Καϊάφα, λόγω της απόφασης του Συµβουλίου Επικρατείας ΣΗΜΑΝΕ συναγερµό για τον Περιφερειάρχη της Περιφέρειας Πελοποννήσου Πέτρο Τατούλη, τους αντιπεριφερειάρχες, ∆ηµάρχους κ.λ.π. της Μεσσηνίας. Είναι γεγονός ότι ο Πέτρος Τατούλης σε συνέντευξη που έδωσε στην Τρίπολη ξεκαθάρισε ότι η ΟΛΥΜΠΙΑ οδός θα πρέπει να φθάσει µέχρι την Τσακώνα υποστηρίζοντας, ότι είναι άλλοθι περί Καϊάφα, κ.λ.π. ΑΚΟΜΗ η εφηµερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» της Καλαµάτας κάνοντας πρώτο θέµα αυτές τις ηµέρες και ειδικά ρεπορτάζ των αιρετών, της αιρετής Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης Πελοποννησου των δηµάρχων, κ.λ.π. που φιλοξένησε τις απόψεις τους, οι οποίοι µαζί µε τον Περιφερειάρχη απειλούν µε κινητοποιήσεις, παρεµβάσεις και κάθε είδους πιέσεις που θα προβούν. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ οι παράγοντες αυτοί, ούτε λίγο ούτε πολύ µε τις κάθε είδους δηλώσεις τους, ξεκαθαρίζουν ότι ο αυτοκινητόδροµος αυτός Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα Μεσσηνίας, δεν θα ανεχθούν να µην ολοκληρωθεί και να συµβούν ακριβώς τα αντίθετα µε αυτά που γίνονται στον άλλο αυτοκινητόδροµο Κορίνθου – Τρίπολης – Μεγαλόπολης – Καλαµάτας, που θα έχει ολοκληρωθεί στο τέλος του χρόνου.

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

[

Ο Τίτος Πατρίκιος στον Πύργο Ο Τίτος Πατρίκιος, ένας εκ των σηµαντικότερων µεταπολεµικών ποιητών της χώρας µας θα βρεθεί σε λίγες ηµέρες στον Πύργο, αποδεχόµενος την πρόσκληση του Συνδέσµου Φιλολόγων Πύργου – Ολυµπίας να συµµετάσχει στην εκδήλωση που θα πραγµατοποιήσουν µε αφορµή τον εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης. Ο Τίτος Πατρίκιος, δεν επιλέχθηκε τυχαία από τον Σύνδεσµο Φιλολόγων – που µας έχει συνηθίσει σε ποιοτικές δράσεις και εκδηλώσεις - αφού είναι ένας από τους πιο «καθαρούς» στοχαστές της χώρας. Ν.Σ

Εκδήλωση/αφιέρωµα στον Ελύτη Αφιερωµένη στον Οδυσσέα Ελύτη θα είναι η εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου (στις 7.30 µ.µ.) στην ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου. Η εκδήλωση διοργανώνεται στα πλαίσια του εορτασµού της Παγκόσµιας Ηµέρας Ποίησης. Για τον νοµπελίστα ποιητή θα µιλήσει η εκπαιδευτικός και µέλος του ∆.Σ. της Βιβλιοθήκης Καίτη Ντοά ενώ κατά τη διάρκεια της οµιλίας θα προβληθεί και οπτικοακουστικό υλικό που θα αναφέρεται στον Ελύτη. Επίσης θα λειτουργήσει και έκθεση βιβλίων του ποιητή. Γ.Γ.

3

]

Για το ΤΕΙ…

ν υ ο ν ί α π µ α ν α ξ ς ι ε σ ώ ν Οι Ε ! Ε ∆ Σ Ο ο τ σ Με χθεσινή απόφασή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης αποδέχθηκε το πρακτικό αξιολόγησης - της οικονοµικής προσφοράς της Ένωσης «ΠΑΣΕΓΕΣ – NEUROPUBLIC A.E.» για το διαγωνισµό ανάθεσης των υπηρεσιών συµπλήρωσης, συγκέντρωσης και καταχώρησης στη βάση δεδοµένων του ΟΠΕΚΕΠΕ των αλφαριθµητικών και γεωχωρικών στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης . Περιλαµβάνει την αίτηση ενιαίας ενίσχυσης των γεωργών και τα απαραίτητα στοιχεία για τα µέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ποιοτικού παρακρατήµατος, την ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής και την εγγραφή

Σύσκεψη για τη λαϊκή αγορά Αµαλιάδας Μέτρα για την καλύτερη λειτουργία της λαϊκής αγοράς Αµαλιάδας θα λάβει ο δήµος Ήλιδας και αυτό το σκοπό είχε και η σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα, υπό τους αντιδηµάρχους κ. Βασίλη Παπαδόπουλο και κ. Βαγγέλη Χριστοφόρου. Στη σύσκεψη συµµετείχαν οι πρόεδροι των τριών Σωµατείων πωλητών κ. Μιχάλης Ανυφαντής, κ. Στέφανος Τοµαρόπουλος και κ. Χρήστος Παναγόπουλος και έγινε µία πρώτη συζήτηση, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα µε τους παράνοµους και να συµµετέχουν στη λαϊκή µόνο οι νόµιµοι. Στην πορεία θα ακολουθήσουν και άλλες συναντήσεις για την οριστικοποίηση των αποφάσεων. Μ.Κ.

Συνεδριάζει τη ∆ευτέρα Την προσεχή ∆ευτέρα 21 Μαρτίου θα συνεδριάσει το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας µε µοναδικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη την απογραφή περιουσίας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, σύµφωνα µε την πρόσκληση που υπογράφει ο Πρόεδρος του Σώµατος Κώστας Καρπέτας. Το θέµα της απογραφής θα εισηγηθεί ο αρµόδιος Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών Γιώργος Γεωργιόπουλος. Π Παύλ

στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων όλων των επαγγελµατιών αγροτών και των κατόχων αγροτικών εκµεταλλεύσεων για το έτος 2011 και µε δικαίωµα προαίρεσης για τα έτη 2012 και 2013. Όπως τονίζεται στην απόφαση η οικονοµική προσφορά γίνεται αποδεκτή και θα ειδοποιηθεί η ΠΑΣΕΓΕΣ από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την προσκόµιση των αναγκαίων δικαιολογητικών προκειµένου να γίνει η κατακύρωση του έργου. Γ.Ρ

Πράσινο φως για πληρωµή έργων του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» Ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης ∆υτικής Ελλάδας- Ιονίων και Πελοποννήσου Τάσος Αποστολόπουλος υπέγραψε χθες την απόφαση για την πληρωµή έργων του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι». Συγκεκριµένα ενέκρινε την Α’ και τελική έκθεση ελέγχου και καταβολή Β’ και Γ’(αποπληρωµής) δόσης 104.692,50 στον ανάδοχο φορέα «ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.» για τ η ν υ λ ο π ο ί η σ η τ ω ν υ π ο έ ρ γ ω ν 57 (Βοήθεια στο σπίτι Ανδραβίδας), 58 (Βοήθεια στο σπίτι Ανδρίτσαινας), 59 (Βοήθεια στο σπίτι Βώλακος), 60 (Βοήθεια στο σπίτι Βουπρασίας), 61 (Βοήθεια στο σπίτι Γαστούνης), 62 (Βοήθεια στο σπίτι Λαµπείας) και 63 (Βοήθεια στο σπίτι Λασιώνος). Γ.Ρ

Το διεκδικήσαµε χρόνια, µε αγώνες και µεγάλες προσπάθειες. Και τελικά, τα καταφέραµε. Ο λόγος για την λειτουργία ΤΕΙ στην πόλη του Πύργου. Πανηγυρίσαµε, χαρήκαµε, «δεσµευθήκαµε» ότι θα κάναµε τα πάντα για να αισθανθούν αυτά τα παιδιά «δικά µας παιδιά». Κάναµε ατέλειωτες συζητήσεις για την στέγαση, ονειρευτήκαµε νέα σύγχρονα κτίρια… Γενικά, δείξαµε ότι πιστέψαµε σε αυτό! Μέχρι εδώ, ας πούµε όλα καλά… Το ΤΕΙ λειτούργησε αρχικά Πέλυ µε το τµήµα Πληροφορικής και ΜΜΕ Μπεβούδα και στην συνέχεια και µε το τµήµα Μουσειολογίας Μουσειογραφίας & Σχεδιασµού. Τι γίνεται όµως µε το µετά; Το αύριο αυτών των παιδιών; Είχα ειλικρινά πιστέψει ότι θα κάναµε τα πάντα και ακόµη περισσότερα προκειµένου αυτοί οι νέοι άνθρωποι, που βγαίνουν στον επαγγελµατικό στίβο, θα είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν το δικό τους αύριο όχι απαραίτητα στις ιδιαίτερες πατρίδες τους ή στα µεγάλα αστικά κέντρα αλλά και εδώ, στην Ηλεία. Πόσο όµως αυτό είναι εφικτό; Μάλλον αποτελεί όνειρο για όσους θέλουν να µείνουν στον τόπο µας. Όπως µαθαίνουµε, είναι εξαιρετικά δύσκολο ακόµη και να βρουν να κάνουν την πρακτική τους για να πάρουν το πολυπόθητο πτυχίο, πόσο µάλλον να παραµείνουν για µόνιµη εργασία. Νέα παιδιά, καθηµερινά αναζητούν τον τρόπο να κάνουν πρακτική, αλλά µάταια… Ίσως οι επιχειρήσεις που θα µπορούσαν να τους απασχολήσουν για ένα εξάµηνο να αντιµετωπίζουν έντονο το πρόβληµα της οικονοµικής κρίσης και αυτό να τους αποτρέπει από το να τους δεχθούν. Με τις συνθήκες που έχουν διαµορφωθεί, οι σπουδαστές αυτοί, ενώ θα µπορούσαν να παραµένουν εδώ για ένα ακόµη εξάµηνο φεύγουν και αναζητούν αλλού µια θέση για πρακτική άσκηση. Αυτό, αν το σκεφτεί κανείς βαθύτερα, έχει µεγάλο κόστος για την ίδια την περιοχή αλλά και για το ΤΕΙ. Και για τους νέους αυτούς, που ενώ βρέθηκαν εδώ, αναγκάζονται να φεύγουν παρά το γεγονός ότι αν τους δινόταν η δυνατότητα να µείνουν, κάποιοι θα το έκαναν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να αναλογιστούµε τα συν και τα πλην της λειτουργίας του ΤΕΙ πιο σφαιρικά και ουσιαστικά. Και να κάνουµε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουµε ώθηση σε αυτά τα παιδιά, διευκολύνοντάς τα να κάνουν ένα ακόµη βήµα προς το όνειρό τους…

Για το κοινό Στην τοποθέτηση δύο τουαλετών προκάτ στην πλατεία Μπελογιάννη, θα προχωρήσει άµεσα ο δήµος Ήλιδας. Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία, οι τουαλέτες υπάρχουν στο χώρο του ΕΠΑΛ, και σύντοµα αναµένεται και η τοποθέτησή τους. Οι τουαλέτες θα τοποθετηθούν προκειµένου να εξυπηρετείται το κοινό. Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

4

Επιθέσεις

Σαν σήµερα

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Γεγονότα 1872: ∆ιεξάγεται ο πρώτος τελικός ποδοσφαίρου του Κυπέλλου Αγγλίας. Οι Γουόντερερς νικούν του Ρόιαλ Ιντζινίαρς και κατακτούν το τρόπαιο. 1921: Ο ελληνικός στρατός καταλαµβάνει το Αφιόν Καραχισάρ, κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία. 1968: Μία από τις ντροπιαστικότερες σελίδες για τους Αµερικανούς στον πόλεµο του Βιετνάµ. ∆υνάµεις τους εισβάλουν στο χωριό Μάι Λάι και σκοτώνουν 450 άοπλους χωρικούς. 1978: Οι Ερυθρές Ταξιαρχίες ανακοινώνουν την απαγωγή του πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας Άλντο Μόρο και απειλούν ότι θα τον εκτελέσουν αν δεν αποφυλακιστούν όσα µέλη της οργάνωσης έχουν συλληφθεί. 1992: ∆εύτερος σεισµός µέσα σε δυο µέρες συγκλονίζει την Τουρκία, σκοτώνοντας 800 άτοµα.

Χρονολόγιο 16 Μαρτίου 1962

ΕΞ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ -Νέα ευρήµατα κατά τας ανασκαφάς Σηµαντικά ευρήµατα µεγάλης αρχαιολογικής αξίας έρχονται καθηµερινώς εις φως κατά τας διενεργουµένας ενταύθα ανασκαφάς υπό της Γερµανικής Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. Ούτω πλήθος αγαλµατιδίων ήλθον εις φως προσφάτως πέριξ των λουτρών του Νέρωνος του οποίου η ολοκληρωτική εκσκαφή συνετελείται ήδη. Συν τοις άλλοις, εις το «Ρωµαϊκόν» τούτον χώρον ανακαλύπτονται ειδικά µικρά διαµερίσµατα ενια των οποίων είναι επιστρωµένα µε ιδιαζούσης τεχνικής µωσαϊκόν. Εξ άλλου κατά τας συνεχιζοµένας ανασκαφάς διευρύνεται ο αρχαιολογικός µας χώρος προς τη Ν.Α πλευράν όπου ως πιστεύεται κρύπτονται υπό την Γην υψίστης αξίας αριχαιοµυκηναϊκά κειµήλια.

∆ΥΟ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

«Πού πας ρε Γιωργάκη µε τέτοιο καιρό» Άφθονες στιγµές γέλιου «υπόσχεται» σήµερα η θεατρική επιθεώρηση µε τίτλο «Πού πας ρε Γιωργάκη µε τέτοιο καιρό», που θα παιχτεί σε δυο παραστάσεις στο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο µε πρωταγωνιστές τον Στάθη Ψάλτη, την Μάρθα Καραγιάννη, την Σόφη Ζανίνου, τον Κώστα Ευριπιώτη, τον Ντίνο Σπυρόπουλο τον Βασίλη Κούκουρα, τη Σόφη Ζανίνου, την Χριστίνα Ψάλτη αλλά και τον «δικό» µας Βασίλη Ζωνόρο… Τα κείµενα της παράστασης είναι των Ντίνου Σπυρόπουλου και Γιώργου Γαλίτη ενώ η σκηνοθεσία του Γιώργου Κωνσταντίνου. Το «Πού πας ρε Γιωργάκη µε τέτοιο καιρό» θα παιχτεί σε δυο παραστάσεις, απογευµατινή στις 6.30 µ.µ. & βραδινή στις 9.30 µ.µ. Θα ισχύσουν Εργατικά εισιτήρια & ΟΓΑ.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη

Α

ζητούν τέτοια προσόντα δεν κούω ότι το µεγαλύΣαράντος Καργάκος, ιστορικός-συγγραφέας υπάρχουν. Αν δεν απατώµαι, τερο σήµερα πρόυπάρχουν δύο σχολές θεατρολοβληµα των νέων µας είναι η ανεργία. ∆ιαφωνώ. Εδώ και τριάντα χρόνια είναι η ... ερ- γίας -πέρα από τις ιδιωτικές θεατρικές σχολές- που προσφέρουν γασία. Ο νέος δε φοβάται την αναδουλιά, φοβάται τη δου- άνω των 300 πτυχίων το έτος. Που θα βρουν δουλειά τα παιδιά αυτά; Αν όµως το σχολείο από το ∆ηµοτικό καλλιεργούσε την λειά. Μια οικογενειακή αντίληψη, ότι δουλειά είναι ό,τι δεν λερώνει, επεκτάθηκε και στο νεοσουσουδιστικό σχολείο µε ευ- τόλµη, την αυτενέργεια, βράβευε την πρωτοβουλία, την ανάληψη θύνη των κοµµάτων, που για λόγους ψηφοθηρίας απεδύθησαν ευθυνών, την αγάπη για την οποιαδήποτε δουλειά ακόµη και του σε µια χυδαία πολιτική παιδοκολακείας, η οποία µετά τη δικτατο- πλανόδιου γαλατά, θα είχαµε κάνει την Ελλάδα Ελδοράδο, όπως ρία εξέθρεψε και διαµόρφωσε δύο γενιές «κουλοχέρηδων»...παι- έγινε Ελδοράδο για τους εργατικούς Αλβανούς, Βουλγάρους, Ποδιών δηλαδή που δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν τα χέρια τους λωνούς, Γεωργιανούς, Αιγυπτίους αλιείς, Πακιστανούς και Ου-πέρα από τη µούντζα- για καµµιά εργασία από αυτές που ονο- κρανούς. Σήµερα αυτοί είναι η εργατική κι αύριο η επιχειρηµατική µάζονται χειρωνακτικές, επειδή -τάχα- είναι ταπεινωτικές. Κι ας τάξη της Ελλάδος. Κι οι Έλληνες, αφήνοντας την πατρώα γη στα βρίσκεται µέσα στη λέξη «χειρώναξ», σαν δεύτερο συνθετικό το χέρια των Αλβανών που την δουλεύουν, την πατρώα θάλασσα στα «άναξ» που κάνει τον δουλευτή, τον άνακτα χειρών, βασιλιά στο χέρια των Αιγυπτίων που την ψαρεύουν, θα µεταβληθούν σε νοχώρο του, βασιλιά στο σπιτικό του, νοικοκύρη δηλαδή, λέξη άλ- µάδες της Ευρώπης ή των ΗΠΑ ή θα τρέχουν για δουλειά στην λοτε ιερή που ποδοπατήθηκε κι αυτή µες στην ασυναρτησία µιας Αλβανία που ξεπερνά σε νόµιµη και παράνοµη επιχειρηµατική πολιτικής που έδειχνε αριστερά και πήγαινε δεξιά και τούµπαλιν. δραστηριότητα όλες τις χώρες της Βαλκανικής. Γέµισαν τα Τίρανα ουρανοξύστες, κτήρια γιγάντια, κακόγουστα µεν, σύγχρονα Γι’ αυτό τουµπάραµε... Κάποτε, ακόµη κι από τις στήλες του δε. Περίπου 100 ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν στην πρωτεύουσα περιοδικού αυτού, που δεν είναι πολιτικό µε την ευτελισµένη έν- της χώρας των αετών. Εµείς αφήσαµε αδιαπαιδαγώγητη την ερνοια του όρου, έγραφα πως η ανεργία στον τόπον µας είναι επι- γατική και την αγροτική τάξη. Στην πρώτη περάσαµε σαν ιδεολολεκτική, ότι δουλειές υπάρχουν αλλά ότι δεν υπάρχουν χέρια να γία-θεολογία το σύνθηµα «Νόµος είναι το δίκιο του εργάτη» και τις δουλέψουν. Κι έπρεπε να κατακλυσθεί ο τόπος από 1,5 εκα- υποχρεώσαµε πλήθος επιχειρήσεις να κλείσουν ή να µεταφερτοµµύριο λαθροµετανάστες, για να αποδειχθεί ότι στην Ελλάδα θούν άλλου. Μετά διαφθείραµε τους αγρότες µε παροχές χωρίς υπήρχε δουλειά πολλή αλλ’ όχι διάθεση για δουλειά. Τα παιδιά - υποχρεώσεις και τους δηµιουργήσαµε νοοτροπία µαχαραγιά. Γέτα µεγάλα θύµατα αυτής της ιστορίας- είχαν γαλουχηθεί µε τη µισε η επαρχία µε «Κέντρα Πολιτισµού», όπου «µπαγιαντέρες» νοοτροπία του «White color workers». Έτσι σήµερα το πιο φτηνό κάθε λογής και φυλής άναβαν πούρο µε φωτιά πεντοχίλιαρου! Το εργατικό και υπαλληλικό δυναµικό είναι οι πτυχιούχοι, που ζητούν µπουκάλι µε το ουΐσκυ βαπτίστηκε ... αγροτικό! Τώρα, όµως, που εργασία ακόµη και στον ΟΤΕ ως έκτακτοι τηλεφωνητές, προσκο- έρχονται τα «εξ εσπερίας νέφη» χτυπάµε το κεφάλι µας. Και που µίζοντας στα πιστοποιητικά προσόντων ακόµη και διδακτορικά! να φθάσουν τα «εξ Ανατολής» σαν εισέλθει η Τουρκία στην ΕυΓέµισε ο τόπος πανεπιστήµια, σχολές επί σχολών, επιστηµονικούς ρωπαϊκή Ένωση! Θα γίνει η Ελλάς vallis flentium (=κοιλάς κλαυθκλάδους αόριστους, οµιχλώδεις και ασαφείς, απροσδιορίστου µώνων) και θα κινείται quasi osculaturium inter flentium et dolorum αποστολής και χρησιµότητας. Πτυχία-φτερά στον άνεµο σαν τις (=σαν εκκρεµές µεταξύ θλίψεως και οδύνης). ∆εν είµαι υπέρ µιας ελπίδες των γονιών, που πιστεύουν ότι τα παιδιά και µόνον µε τα παιδείας που θα υποτάσσεται στην οικονοµία. Θεωρώ ολέθριο να «ντοκτορά» θα βρουν δουλειά. Έτσι παράγονται επιστήµονες που χαράσσεται µια εκπαιδευτική πολιτική µε κριτήρια οικονοµικής είναι δεκαθλητές του τίποτα, ικανοί µόνον για το δηµόσιο ή για αναγκαιότητας. Θεωρώ ολέθρια όµως και την παιδεία που εθίζει υπάλληλοι κάποιας πολυεθνικής. Παρ’ όλο που γέµισε η χώρα τα παιδιά στην οκνηρία, που τα κουράζει µε την παπαγαλία και το µας τεχνικές σχολές (τι ΤΕΛ, τι ΤΕΙ, τι ΙΕΚ!) οι πιο άτεχνοι νέοι είναι βάρος αχρήστων µαθηµάτων. Το µεγαλύτερο κεφάλαιο της οι νέοι της Ελλάδος. Παίρνουν πτυχίο τεχνικής σχολής και δεν χώρας είναι τα κεφάλια των παιδιών της. Τούτη η παιδεία αποκεέχουν πιάσει κατσαβίδι οι πιο πολλοί. ∆εν ξέρουν να διορθώσουν φαλίζει τα παιδιά. Τα κάνει ικανά να µην κάνουν τίποτε. Ούτε να µια βλάβη στο αυτοκίνητό τους, στο ραδιόφωνο ή στο τηλέφωνό βλαστηµήσουν. Ακόµη και η αισχρολογία τους περιορίζεται στη τους. Είναι άχεροι, ουσιαστικά χωρίς χέρια. Τώρα µε τα ηλεκτρο- λέξη που τα κάνει συνονόµατα. Αν τους πεις βρισιά της περανικά ξέχασαν να γράφουν, ξέχασαν να διαβάζουν, εκτός φυσικά σµένης 20ετίας θα νοµίσουν ότι µιλάς αρχαία Ελληνικά! Είναι θλιαπό «µηνύµατα» του αφόρητου «κινητού» τους. Τούτη η παιδεία, βερή η εικόνα που παρουσιάζει σήµερα, παρουσίαζε χθες και θα που όχι µόνο παιδεία δεν είναι αλλ’ ούτε καν εκπαίδευση, αφού παρουσιάζει κι αύριο η ελληνική κοινωνία: να υπάρχουν άνθρωποι δεν καλλιεργεί καµµιά δεξιότητα, εκτός από την ραθυµία, την ανα- άνω των 65 ετών, άνω των 70 ετών, που, ενώ έχουν συνταξιοδοβλητικότητα και το φόβο της δουλειάς, όχι µόνο δεν καλλιεργεί τηθεί, εργάζονται νυχθηµερόν, για να συντηρούν τα παιδιά τους τον νέο εσωτερικά αλλά τον πετρώνει δηµιουργικά σαν τα παιδιά µέχρι να τελειώσουν τις ατελείωτες σπουδές τους, τα παιδιά που της Νιόβης. Τα κάνει άχρηστα τα παιδιά για παραγωγική εργα- λιώνουν τα νιάτα τους στα «κηφηνεία», που πάνε σπίτι τους να σία, γιατί ο θεσµός της παπαγαλίας και η νοοτροπία της ήσσονος κοιµηθούν την ώρα που οι Αλβανοί πάνε για δουλειά, θα µου πείτε, προσπάθειας, µε το πρόσχηµα να µην τα κουράσοµε, τους αφαι- τί δουλειά; Οποιαδήποτε δουλειά, αρκεί να είναι τίµια. Όταν µιρεί την αυτενέργεια, την πρωτοβουλία, τη φαντασία και την πρω- κροί -ακόµη στο ∆ηµοτικό- µαθαίναµε απέξω τον Τυρταίο (ποιος τοτυπία. Το σχολείο, αντί να µαθαίνει τα παιδιά πως να µαθαίνουν, τολµά σήµερα να διδάξει Τυρταίο;) δεν τον µαθαίναµε για να γίτα νεκρώνει πνευµατικά. ∆εν τα µαθαίνει πως να σκέπτονται αλλά νουµε πολεµοχαρείς αλλά για να νοιώθουµε ντροπή, όταν στην µε τι να σκέπτονται. Έτσι τα κάνει πτυχιούχους βλάκες. Βάζει όρια µάχη της ζωής, στην πρώτη γραµµή είναι οι παλαιότεροι, οι «γεστον ορίζοντα της σκέψης και των ενδιαφερόντων. Τα χαµηλο- ραιοί» και οι νέοι κρύβονται πίσω από τη σκιά τους. «Αισχρόν γαρ ποιεί. Τα κάνει να βλέπουν σαν τα σκαθάρια κοντά, κι όχι να θρώ- δη τούτο... κείσθαι πρόσθε νέων άνδρα παλαιότερον». Σήµερα, σκουν άνω, να έχουν έφεση για κάτι πιο πέρα, πιο τρανό και πιο βέβαια, οι χειρωνακτικές εργασίες ελέγχονται σχεδόν κατ’ αποµεγάλο. Το έµβληµα πια του ελληνικού σχολείου δεν είναι η κλειστικότητα από ξένους. Στις οικοδοµές µιλούν αλβανικά, στα γλαύξ, είναι ο παπαγάλος, ο µαθητής-βλάξ που καταπίνει σελίδες χωράφια πακιστανικά. Σε λίγο οι χειρωνακτικές επιχειρήσεις θα σαν χάπια και που θεωρεί ως σωστό ό,τι γράφει το σχολικό. Και περάσουν στα χέρια των Κινέζων που κατασκευάζουν ήδη το µετο λεγόµενο «σχολικό» είναι συνήθως αισχρό και ως λόγος και ως γαλύτερο µέρος των τουριστικών ειδών που θυµίζουν... Ελλάδα. περιεχόµενο. Και τολµώ να λέγω αισχρό, διότι πρωτίστως το Ακόµη και τις σηµαίες µας στην Κίνα τις φτιάχνουν! Κι εµείς; «Αναγνωστικό» που πρέπει να είναι ευαγγέλιο πνευµατικό ειδικά Εµείς, όπως πάντα, φτιάχνουµε τα τρία κακά της µοίρας µας. στο ∆ηµοτικό, αντί να καλλιεργεί την αγάπη για τη δουλειά, καλ- «Φτιάχνουµε» τη ζωή µας στην τηλοψία, που δίνει τα µοντέρνα λιεργεί την απέχθεια. Που πια, όπως παλιά, ο έρωτας για την πρότυπα οκνηρίας στη νεολαία, ποθούµε µια χρυσίζουσα ζωή σαν αγροτική, τη βουκολική και τη θαλασσινή ζωή; Ο ναύτης δεν είναι αυτήν που προσφέρει το «γυαλί», αγοράζουµε πολυτελή αυτοκίπρότυπο ζωής. Πρότυπο ζωής είναι ο «χαρτογιακάς». Όσο κι αν νητα µε δόσεις, κάνουµε διακοπές µε «διακοποδάνεια», εορτάήσαν κάπως ροµαντικά τα παλιά «Αναγνωστικά», καλλιεργούσαν ζουµε µε «εορτοδάνεια» και πεθαίνουµε µε «πεθανοδάνεια». τον έρωτα για τη δουλειά. Ακούω πως δεν πάει καλά η οικονοµία. Έλεγε ο Φωκίων, που πλήρωσε τέσσερις δραχµές τη δεύτερη Μα πως να πάει, όταν µε τη ναυτιλία που προσφέρει το 5,6% του δόση του κωνείου που χρειαζόταν για να «απέλθει», πως στην ΑΕΠ ασχολείται µόνο το 1% των Ελλήνων; (Με τον αγροτικό Αθήνα δεν µπορεί ούτε δωρεάν να πεθάνει κανείς. Έπρεπε να τοµέα που προσφέρει το 6,6% του ΑΕΠ ασχολείται το 14,5% του ζούσε τώρα... Λυπάµαι που θα το πω, αλλά πρέπει να το πω: το πληθυσµού). ∆ιερωτώµαι, τί είδους ναυτικός λαός είµαστε, όταν σχολείο, οι σχολές και τα ΜΜΕ σακάτεψαν και σακατεύουν τη νεαποστρεφόµαστε την θάλασσα και στα ελληνικά καράβια κυ- ολαία, γιατί µιλούν συνεχώς για τα δικαιώµατά της -δικαιώµατα ριαρχούν Φιλιππινέζοι, Αλβανοί και µελαψοί κάθε αποχρώσεως; στην τεµπελιά- και ποτέ για υποχρεώσεις, ποτέ για χρέος, ποτέ Το σχολείο καλλιεργεί τον έρωτα για την τεµπελιά, όχι για δου- για καθήκον. Το καθήκον έγινε άγνωστη λέξη. λειά. Τα πανεπιστήµια και οι ποικιλώνυµες σχολές επαυξάνουν για την αντιγραφή τον έρωτα αυτό. Πράγµατα που µπορούν να διδαχθούν εντός εξα∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆. ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ µήνου -και µάλιστα σε σεµιναριακού τύπου µαθήµατα- απαιτούν ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ τετραετία! Βγαίνουν τα παιδιά από τις σχολές και δικαίως ζητούν Π. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε2 ΠΥΡΓΟΣ ΤΚ 27100 εργασία µε βάση τα «προσόντα» τους, αλλά τέτοιες εργασίες που ΣΗΜ: Η εφ. Πατρίς εγκαινιάζει την ανωτέρω στήλη , όπου θα δηµοσιεύονται απόψεις αναγνωστών, άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου , αλλά και του επιµελητού της στήλης.

Πληρώσαµε – πληρώσαµε Θα περίµενε κανείς το κοµµατικά υποκινούµενο…κίνηµα «δεν πληρώνω» να έχει ήδη θεριέψει,να έχει κατακτήσει τουλάχιστον όσους χρησιµοποιούν τους αυτοκινητόδροµους και τα µαζικά µέσα µεταφοράς,ακόµη δε να έχει επεκταθεί και σε άλλες καθηµερινές δραστηριότητες. Αντίθετα όµως όσο περνάει ο καιρός,µάλλον ξεθυµαίνει,γιατί πραγγµατικά στην αρχή εµπεριείχε και θυµό και τώρα µάλλον τείνει να ευθυγραµµισθεί µε τα χαµηλά ποσοστά του …υποκινητή πολιτικού φορέα. Έκανε όµως και ένα καλό το φθίνον αυτό…κίνηµα,αφού ήδη,αντί του «δεν πληρώνω» εµφανίζεται δειλά αλλά σταθερά το νέο κίνηµα µε την επωνυµία «πληρώσαµε-πληρώσαµε» . Προσχωρούν λοιπόν σ’ αυτό το νέο κίνηµα,οι φορολογούµενοι πολίτες της χώρας,δηλαδή πολίτες απ’ το 40% των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης που πληρώνουν φόρο και για το υπόλοιπο 60%,µε σκοπό την οργανωµένη άρνηση πληρωµής των φόρων ,µε κάθε πρόσφορο τρόπο,ξεκινώντας απ’ τη µή σωστή δήλωση των εισοδηµάτων τους, ακόµη δε και µε την µη υποβολή φορολογικής δήλωσης. Πιστεύουν οι νέοι «κινηµατίες» ότι µπορεί να πάρουν µε το µέρος τους ακόµη και τον υπουργό Οικονοµίας,αν φυσικά αυτός καταλάβει ,ή υποχρεωθεί να καταλάβει ότι δεν πάει άλλο να περιµένει απ’ το 40% των φορολογουµένων να πληρώνουν όλα τα βάρη για την αντιµετώπιση της καθηµερινότητας,για τα χρέη αλλά και για τα σπασµένα και κλεµµένα. Πρέπει να καταλάβει ο υπουργός Οικονοµίας και η Κυβέρνηση ότι τα χρήµατα δεν µαζεύονται,γιατί πληρώνουν πάντα οι ίδιοι,λες και το ΚΕΠΥΟ κάθε χρόνο αντιγράφει τα εκκαθαριστικά των ίδιων ανθρώπων απ’ τον προηγούµενο χρόνο. Αν δεν διευρυνθεί η φορολογική βάση και αν δεν χτυπηθεί ο «αγροίκος πλούτος» κατά την έκφραση του καθηγητή Αδ. Πεπελάση,αντίο ανάκαµψη και ζήτω τα κορόϊδα, που πληρώνουν µόνιµα σαν κολίγοι των τσιφλικάδων και σαν υπήκοοι των νεοκοτσαµπάσηδων. Λέει λοιπόν ο καθηγητής Αδ.Πεπελάσης ότι ο «αγροίκος πλούτος» βρίσκεται σε όσους πήραν δάνεια για επενδύσεις και δεν τις έκαναν,σε όσους πήραν επιδοτήσεις και τις έφαγαν, σε όσους πήραν λεφτά απ’ το χρηµατιστήριο και δεν τα επένδυσαν και µπορούµε να προσθέσουµε πολλλές ακόµη κοινωνικές οµάδες όπως,τους φοροκλέπτες και φοροφυγάδες,τους λεγόµενους κλειστούς και προστατευόµενους του συστήµατος και σχεδόν όλο το 60% των υπόχρεων σε υποβολή φορολογικής δήλωσης που δεν φορολογούνται. Γι’ αυτό κε Υπουργέ,προσχώρησε αµέσως στο κίνηµα «πληρώσαµε πληρώσαµε» και µε συµµάχους τους νέους «κινηµατίες» φορολόγησε όλους τους υπόχρεους µε ένα δίκαιο φορολογικό σύστηµα ,σύµφωνα µε το Σύνταγµα της Χώρας.-

ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ «ΑΠΟΛΛΩΝ» Την Πέµπτη η συγκρότηση σε σώµα του νέου ∆.Σ. Με παρουσία 80 περίπου µελών πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές στη Φιλαρµονική Πύργου ΑΠΟΛΛΩΝ κάτι πρωτόγνωρο για τη Φιλαρµονική. Ίσως αυτό είναι δείγµα της καλής δουλειάς που γίνεται τα τελευταία χρόνια. Την Πέµπτη 17 Μαρτίου θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα γραφεία της Φιλαρµονικής.

Ο ισχυρογνώµων

Εκδήλωση µε οµιλητή τον ∆ιον. Χιόνη

Ερώτηση Τάκη Αντωνακόπουλου για την αντιµετώπιση της αυξηµένης εγκληµατικότητας στην Ηλεία Ραγδαία αύξηση της εγκληµατικότητας σηµειώνεται στην περιοχή του Νοµού µας, ιδίως στα χωριά της περιοχής του Πύργου τις τελευταίες δύο ηµέρες. Τα απανωτά χτυπήµατα των κακοποιών στα χωριά Λαστέϊκα, Μυρτιά, Αγ. Ηλίας, ∆ουνέϊκα, στον Πύργο καθώς και σε άλλες περιοχές του Νοµού µας, καταδεικνύουν τις ανησυχητικές διαστάσεις που έχει λάβει πλέον το φαινόµενο µε τη συνεπόµενη αναστάτωση που έχει

επέλθει στους κατοίκους. Τα τελευταία πρόσφατα γεγονότα προβληµάτισαν ιδιαίτερα τον Βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλο. Μάλιστα ο κ. Αντωνακόπουλος ενήργησε άµεσα καταθέτοντας σχετική επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη. Με την ερώτηση

του ενηµερώνει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου για το µέγεθος του προβλήµατος και ζητά να ενισχυθεί µε νέο προσωπικό η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας. Επίσης πρόσφατα ο Βουλευτής είχε ζητήσει την ίδρυση και λειτουργία Αστυνοµικών Σταθµών σε Κυλλήνη και Κατάκολο.

Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση διοργανώνει για την 26η Μαρτίου, ώρα 7 µ.µ. στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Πύργου η Πολιτιστική Λέσχη Τραπεζικών Ηλείας, µε την υποστήριξη του ∆ήµου Πύργου και στην οποία θα µιλήσει µια διεθνούς κύρους προσωπικότητα για ένα επίκαιρο θέµα «Το σταθεροποιητικό πρόγραµµα της ελληνικής οικονοµίας. Οι προοπτικές ενός πειράµατος και η Ανάπτυξη». Πρόκειται για τον συµπατριώτη µας κ. ∆ιονύση Χιόνη καθηγητή στο ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, τµήµατος ∆ιεθνών Οικονοµικών Σχέσεων και Ανάπτυξης, πρώην συνεργάτης του Οικονοµικού Επιτελείου του Πρωθυπουργού, πρώην πρόεδρος του ∆.Σ. Προαστιακός Α.Ε., του ΟΣΕ, οργανισµών σε Ελλάδα και ευρωπαϊκή Ένωση, µε διεθνείς σπουδές και µεταπτυχιακά, κ.λ.π.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Οι επιτήδειοι τοποθετούν «τάπες» στην έξοδο των χρηµάτων των µηχανηµάτων αυτόµατης ανάληψης

Νέα απάτη µε τα ΑΤΜ!!

Μ

ια νέα µέθοδο προκειµένου ν` αποσπούν τα χρήµατα των ανυποψίαστων πολιτών που χρησιµοποιούν τα µηχανήµατα αυτόµατης ανάληψης χρηµάτων (ΑΤΜ) των τραπεζών, έχουν αναπτύξει οι επιτήδειοι το τελευταίο διάστηµα… Πρόκειται για «χτυπήµατα» µε την µέθοδο Cash Trapping ή… Τάπα στην έξοδο χρηµάτων του ΑΤΜ! Για την συγκεκριµένη µέθοδο στα τέλη του Φεβρουαρίου στάλθηκε από την ∆ιεύθυνση Ασφαλείας µεγάλης Ελληνικής Τράπεζας -µέσω εµπιστευτικού µέιλ- οδηγία/συναγερµός προς όλα τα υποκαταστήµατα της στην χώρα, «νέο» που γρήγορα διαδόθηκε και στις υπόλοιπες Τράπεζες… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Ποια είναι όµως τα «βήµατα» που ακολουθούνται από τους επιτήδειους που χρησιµοποιούν τη συγκεκριµένη «µέθοδο» απάτης µε τα ΑΤΜ (σ.σ. τύπου Wincor Nixford); Κατά την εν λόγω µέθοδο κλοπής χρηµάτων από το ΑΤΜ, οι δράστες χρησιµοποιούν µικρά µεταλλικά ελάσµατα/ «τάπες» που τοποθετούν στην έξοδο χρηµάτων του ΑΤΜ. Από την εσωτερική πλευρά οι «τάπες» έχουν κολλητική ταινία διπλής όψεως. Οι συγκεκριµένες «τάπες» κατασκευάζονται από τους δράστες σε δυο µεγέθη. Το ένα µέγεθος που

Απεικονίζονται δύο είδη τάπας, η «µεγάλη» στην πάνω πλευρά της φωτογραφίας που όταν τοποθετηθεί πάνω στην έξοδο των χρηµάτων του ΑΤΜ την καλύπτει πλήρως (και η οποία είναι ευκολότερα να εντοπιστεί «µε το µάτι») και η «µικρή» τάπα που δεν εντοπίζεται εύκολα «µε το µάτι».

αποκαλείται «µικρή τάπα», «κουµπώνει» πολύ καλά στο ΑΤΜ και είναι σχετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος µε την πρώτη µατιά αλλά και αρκετά δύσκολο να αποκολληθεί/ξεκολλήσει µε αιχµηρό εργαλείο! Το άλλο µέγεθος που αποκαλείται «µεγάλη τάπα», γίνεται αντιληπτό αν κάποιος είναι λίγο παρατηρητικός ενώ αποκολλάται και σχετικά εύκολα, πάντα όµως µε την χρήση αιχµηρού εργαλείου… Ο πελάτης που κατά κανόνα είναι ανυποψίαστος, πραγµατοποιεί συναλλαγή ανάληψης χρηµάτων µε το ΑΤΜ και καθώς δεν αντιλαµβάνεται ότι η έξοδος χρηµάτων είναι µπλοκαρισµένη από την «τάπα», νοµίζει ότι δεν ολοκληρώθηκε η συναλλαγή του διότι δεν

λειτουργεί σωστά το ΑΤΜ και… αποχωρεί από το σηµείο! Οι δράστες που συνήθως επιτηρούν το ΑΤΜ φυλώντας «τσίλιες» από ασφαλή απόσταση και προσδοκούν στην αποχώρηση του «ανυποψίαστου» πελάτη που δεν θα ανησυχήσει και δεν θα προβληµατισθεί ιδιαίτερα από το γεγονός ότι το ΑΤΜ δεν του έδωσε χρήµατα, σπεύδουν µετά την αποχώρηση του πελάτη της τράπεζας και αφαιρούν την τάπα και –φυσικά- τα χρήµατα τα οποία είναι κολληµένα πάνω στην ταινία διπλής όψεως… Για το συγκεκριµένο θέµα απευθυνθήκαµε σε στελέχη υποκαταστηµάτων γνωστών τραπεζών του Πύργου προκειµένου να µας ενηµερώσουν αν γνωρίζουν για τη συγ-

Απεικονίζει η τάπα που έχει ξεκολληθεί µε τα παγιδευµένα χρήµατα κολληµένα στην εσωτερική πλευρά της πάνω στην κολλητική ταινία διπλής όψεως.

κεκριµένη µέθοδο απάτης αλλά και για το να έχει υπάρξει ανάλογο περιστατικό στην περιοχή µας… Σε δυο από τις τέσσερεις περιπτώσεις (σ.σ. όσες και οι τράπεζες που επισκεφθήκαµε) οι διευθυντές των τραπεζών δεν είχαν ενηµέρωση περί του θέµατος, στην µια γνώριζαν αλλά δεν ήταν παρών το αρµόδιο στέλεχος για να µας απαντήσει ενώ στην τέταρτη απουσίαζε ο διευθυντής… Οδηγίες Ασφαλείας… Η συγκεκριµένη µέθοδος χρησιµοποιείται το τελευταίο τρίµηνο στην Αθήνα και ίσως και σε κάποιες άλλες µεγάλες πόλεις της Ελλάδας, οι οποίες προσφέρουν και «σι-

γουριά» στον δράστη ότι δύσκολα θα τον ανακαλύψουν ακόµα κι αν οι κάµερες παρακολούθησης των τραπεζών τον έχουν καταγράψει… Κανείς δεν µπορεί να πει µε σιγουριά όµως ότι η µέθοδος Cash Trapping δεν θα χρησιµοποιηθεί και στην Ηλεία… Καλό είναι λοιπόν όσοι συνηθίζουν να κάνουν ανάληψη χρηµάτων µέσω ΑΤΜ να κοιτάζουν προσεκτικά την έξοδο χρηµάτων για ενδεχόµενη ύπαρξη τάπας και να είναι ακόµα προσεκτικότεροι όταν κάνουν συναλλαγή µε ΑΤΜ Wincor Nixford. Εάν διαπιστώσουν κάτι ύποπτο µπορούν να επικοινωνήσουν µε την τράπεζα τους… Άλλωστε… ποτέ δεν ξέρεις!!!

ΣΥΖΗΤΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΧΘΕΣΙΝΗ ΣΥΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JESICA

∆ηµοπρατήριο, διαµετακοµιστικό κέντρο εµπορίου και Ξυστρή Το θέµα του ∆ηµοπρατηρίου, του διαµετακοµιστικού κέντρου εµπορίου στο Επιτάλιο και η αξιοποίηση της έκτασης του πρώην εργοστασίου «Ξυστρή» συγκέντρωσε το ενδιαφέρον στη σύσκεψη για το χρηµατοδοτικό µηχανισµό JESICA που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου-∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου στην Πάτρα. Συµµετείχαν ο Γενικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης κ. Τάσος Αποστολόπουλος, ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας, ο ∆ήµαρχος Πατρέων κ. Γιάννης ∆ηµαράς, ο ∆ήµαρχος Πύργου κ. Μάκης Παρασκευόπουλος, ο ∆ήµαρχος Αγρινίου κ. Παύλος Μοσχολιός, ο Αντιδήµαρχος Ι. Π. Μεσολογγίου κ. ∆ηµήτρης Κοταντάκης, ο αντιδήµαρχος Πύργου Γιάννης Αργυρόπουλος, ο ∆ιευθυντής της Κεντρικής Λαχαναγοράς Πάτρας κ. Θανάσης Χριστοδουλόπουλος, καθώς επίσης και στελέχη της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. Μ. Παρασκευόπουλος «Ενδιαφέρον για Ξυστρή» Ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπου-

Από τη χθεσινή σύσκεψη στην Πάτρα.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr

«Ηµέρα Σταδιοδροµίας» Το Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης «Άλµα» και η «Orientum – Σύµβουλοι Σταδιοδροµίας» στην προσπάθειά τους να βοηθήσουν τους µαθητές να κάνουν τις σωστές επιλογές για τις σπουδές τους, διοργανώνουν την ανοιχτή εκδήλωση «Ηµέρα Σταδιοδροµίας». Η εκδήλωση έχει τη µορφή τρίωρου σεµιναρίου και περιλαµβάνει τις εξής θεµατικές ενότητες: •Πώς επιλέγω κατεύθυνση •Πώς επιλέγω ειδικό µάθηµα και επιστηµονικά πεδία •Πώς επιλέγω σχολή •Αλλαγές και ίδρυση νέων τµηµάτων

λος σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον που προκάλεσε η πρόταση για το εργοστάσιο του Ξυστρή στη χθεσινή σύσκεψη για το πρόγραµµα Jesica. «Η πρόταση για την αξιοποίηση της έκτασης του εργοστασίου Ξυστρή µε την δηµιουργία στεγασµένης λαϊκής αγοράς, µουσείου µεσογειακής διατροφής, µεγάλου πάρκινγκ και πλανηταρίου είναι µία πρόταση που πραγµατικά έχει εντυπωσιάσει τους συνοµιλητές και τους υπεύθυνους υπαλλήλους για την αξιολόγηση των προτάσεων. Πιστεύουµε ότι αυτή η πρόταση θα προχωρήσει. Επίσης έχει εντυπωσιάσει η πρόταση για την δηµιουργία δηµοπρατηρίου και κέντρου διαµετακοµιστικού εµπορίου στο Επιτάλιο. Εκεί υπάρχει µία προµελέτη πολύ προχωρηµένη, υπάρχει έκταση και πιστεύουµε ότι θα προχωρήσουµε και σε αυτό τον τοµέα. Μέσα στο πλαίσιο αυτό η πρόταση του δήµου Πύργου για το εργοστάσιο Ξυστρή είναι µία πρόταση που µπορεί να φέρει ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιοχή».

•Ανάλυση προγράµµατος σπουδών των σχολών •Προοπτικές της κάθε σχολής •Τάσεις της αγοράς εργασίας •Επαγγελµατικά δικαιώµατα σχολών •Μεταπτυχιακά προγράµµατα Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 20 Μαρτίου 2011, στις 17:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου Λέτρινα, και απευθύνεται σε µαθητές, Α’, Β’ & Γ’ Λυκείου, γονείς µαθητών και εκπαιδευτικούς που επιθυµούν περαιτέρω ενηµέρωση για τον προσανατολισµό των µαθητών τους. Είσοδος Ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στο «Άλµα», Τ.Πετροπούλου 14 στο τηλέφωνο: 26210-34200.

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑ

Υπηρεσίες σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους Το Υπουργείο Πολιτισµού και Τουρισµού καταβάλλει προσπάθεια ώστε µέσα στο 2011 κάθε επισκέψιµος χώρος (µνηµεία, αρχαιολογικοί χώροι, µουσεία) να παρέχουν στους επισκέπτες τις βασικές υπηρεσίες. Όπως εξηγεί, µε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υφυπουργός Πολιτισµού και Τουρισµού κ. Γιώργος Νικητιάδης, «οι βασικές υπηρεσίες αφορούν στις υπηρεσίες που θέλουµε να παρέχουµε σε κάθε επισκέπτη που αγοράζει εισιτήριο, δηλαδή, ενηµερωτικό φυλλάδιο, κυλικείο ή- όπου δεν είναι εφικτό- αυτόµατο πωλητή νερού και αναψυκτικών, τουαλέτες, χώρο στάθµευσης». ∆εύτερη προτεραιότητα µας, εξηγεί επιπλέον ο υφυπουργός, είναι το να παρέχουν οι χώροι µε τη µεγαλύτερη επισκεψιµότητα (π.χ. Ακρόπολη, Κνωσός, Αρχαία Ολυµπία, ∆ελφοί, Επίδαυρος, Μυκήνες, Βεργίνα, το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου στη Ρόδο) καθώς και µεγάλα Μουσεία της χώρας.

5

∆ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήµανση των ζώων Η ∆ιεύθυνση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε ανακοίνωση που εξέδωσε ενηµερώνει τους κτηνοτρόφους ότι σύµφωνα µε Ευρωπαϊκό Κανονισµό και συνακόλουθη εγκύκλιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων η ηλεκτρονική σήµανση των αιγοπροβάτων θα πρέπει να εφαρµόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα ζώα ηλικίας άνω των 6 µηνών που γεννήθηκαν µετά την 31η ∆εκεµβρίου 2009. Συγκεκριµένα, στο άρθρο 4 του Κανονισµού 21/2004 ορίζεται ότι αµνοερίφια που πρόκειται να µετακινηθούν σε κράτος µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα και ανεξάρτητα από τον σκοπό της µετακίνησης θα πρέπει να αναγνωρίζονται µε ένα ηλεκτρονικό µέσο σήµανσης και ένα ενώτιο τύπου 1 πριν εγκαταλείψουν την εκτροφή προέλευσης τους. Σε ζώα µικρότερα των 6 µηνών προβλέπεται σήµανση µε 2 ενώτια τύπου 1 όταν πρόκειται να µετακινηθούν εκτός της εκµετάλλευσης γέννησης τους, ενώ όταν υπερβούν την ηλικία των 6 µηνών θα σηµαίνονται στην εκµετάλλευση προορισµού µε την τοποθέτηση ηλεκτρονικού µέσου σήµανσης που θα περιέχει τις ίδιες πληροφορίες µε τα αρχικά ενώτια τύπου 1. Η ηλεκτρονική σήµανση των ζώων είναι υποχρεωτική. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει να εφαρµοστεί επειγόντως, ιδιαίτερα ενόψει των µετακινήσεων των κτηνοτρόφων στους θερινούς βοσκοτόπους, αφού για την έκδοση αδειών µετακίνησης θα είναι προαπαιτούµενη η τοποθέτηση ηλεκτρονικών µέσων σήµανσης.

∆ιακοπές ρεύµατος Σε διακοπές ρεύµατος προχωρά η ∆ΕΗ για την εκτέλεση απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Συγκεκριµένα, σήµερα από τις 8.00-9.00 θα γίνει διακοπή στην Κρέστενα στην περιοχή Αηδόνια και Καµίνια. Επίσης, στο Γρύλλο, την Σκιλλουντία, το Τρανό Πλάι, Φρίξα, Πλουτοχώρι, Γκραίκα, ∆ιάσελλα, οικισµό Παπά Χάνια, Σκάλα, Πλατιάνα και στις αγροτικές τους περιοχές. Αύριο, από τις 8.30-13.00 θα γίνει διακοπή στο Καλλίκωµο και τα αρδευτικά στην περιοχή Μπουκολιάνα. Από τις 12.00-14.00 στα Μακρίσια µε τις αγροτικές τους περιοχές. Την Παρασκευή θα γίνει διακοπή από τις 9.0011.00 στις περιοχές του δήµου Ήλιδας Τραγάνι, Καλοπισέικα, Τέρµα Ρήγα Φεραίου και Αντλιοστάσιο Α5, από τις 8.00-10.00 στη Βαρβάσαινα περιοχή ελαιοτριβείου Παπαδοπουλου, από τις 10.00-12.00 στα Λαστέικα και από τις 12.00-15.00 στην οδό Γιαννιτσών του Πύργου.

Έργο οδοποιίας στη Ζαχάρω Πίστωση ύψους 100.000 ευρώ εγκρίθηκε από το Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων από τους πόρους της Τ.Ε.Ο. Α.Ε., για την εκτέλεση του έργου «Ασφαλτόστρωση οδού από Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας προς οικισµό Γλυκορίζι, ∆ήµου Ζαχάρως». Π.Μ.


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

6

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Αντιδράσεις και για τα σχολεία της περιοχής Κρεστένων

ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΡΟΧΩΡΗΣΑΝ ΧΘΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

«Άρχισαν τα όργανα» Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Γρηγόρης Πόπορης

«Σ

Έντονη είναι η αντίδραση του δήµου Ανδρίτσαινας -Κρεστένων µετά την απόφαση του υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην κατάργηση δύο σχολικών µονάδων στα όρια του δήµου, του δηµοτικού σχολείου Πλουτοχωρίου και του δηµοτικού σχολείου Κάτω Σαµικού. Όπως αναφέρει ο δήµαρχος Σάκης Μπαλιούκος, είναι ακατανόητο και έξω από κάθε λογική καθώς ιδιαίτερα το σχολείο του Κάτω Σαµικού έχει µεγάλη δυναµική ανάπτυξης. Την ίδια στιγµή, φορείς του Κάτω Σαµικού προσανατολίζονται σε δυναµικές κινητοποιήσεις ενώ έχουν ενηµερωθεί από τον δήµο και οι βουλευτές του νοµού. Ο κ. Μπαλιούκος, µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» τόνισε ότι ο δήµος θα στηρίξει την όποια απόφαση για κινητοποίηση λάβουν οι τοπικές κοινωνίες. «Είδαµε ότι για τα δύο σχολεία µας δεν πείσαµε µε τα επιχειρήµατα αλλά βέβαια αυτό δε σηµαίνει κάτι γιατί τουλάχιστον µια από τις δύο σχολικές µονάδες έχει µια δυναµική εξέλιξη και αναφέροµαι στο Κάτω Σαµικό το οποίο δεν δικαιούται αυτή την µεταχείριση από την πολιτεία δεδοµένου ότι η περιοχή αυτή είναι εντόνως αναπτυσσόµενη. Εκτιµώ ότι είναι άδικη η πολιτεία απέναντι στην κοινωνία του Κάτω Σαµικού και είµαστε αλληλέγγυοι σε όποια προσπάθεια κάνει η τοπική κοινωνία και µαθαίνουµε ότι θα έχει δυναµική διεκδίκηση αυτής της µονάδος που χάνει και µη κατανοώντας µέχρι τώρα για ποιο λόγο γίνεται. Στην Ηλεία είδαµε σχολεία τα οποία είναι πολύ µικρότερης δυναµικότητας και παραµένουν. Ένα σχολείο που έχει τάσεις ανόδου, για ποιο λόγο περιορίζεται; ∆εν µπορώ, αδυνατώ να το καταλάβω». Πέλυ Μπεβούδα

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΗΛΕΙΑΣ

υς φορείς Στο πλευρό το υ αντιδρούν και γονείς πο του σχολείου στο κλείσιµο ναβάθµιση και ζητούν α

ε θέση µάχης» βρίσκονται από χθες, µαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί και τοπικοί φορείς, σε µία προσπάθεια να αποτρέψουν την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να κλείσει τις Λυκειακές τάξεις Νεοχωρίου του δήµου ΑνδραβίδαςΚυλλήνης. Από χθες το πρωί το σχολείο, που στεγάζεται στο ίδιο κτιριακό συγκρότηµα µε το Γυµνάσιο Νεοχωρίου, τελεί υπό κατάληψη επ’ αόριστον και στο πλευρό των µαθητών βρίσκονται και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί, προκειµένου να µην πάρει σάρκα και οστά, η «άδικη» όπως χαρακτηρίζουν απόφαση του Μαθητές των λυκειακών τάξεων Νεοχωρίου, έχοντας στο πλευρό τους γονείς και εκΥπουργείου Παιδείας. παιδευτικούς, προχώρησαν χθες σε κατάληψη του σχολείου τους «Ζητάµε µία πίστωση χρόνου για να αναβαθµιστεί το δηµοτικό σχολείο τες, ενώ υπάρχει και αίθουσα πολλαπλών νίτης, επανέλαβε τη θέση του, όπως την της περιοχής και να µετατραπούµε από χρήσεων. Εξωτερικά έχει γήπεδο ποδο- είχε διατυπώσει και στη διάρκεια της σύλυκειακές τάξεις σε γενικό λύκειο» λένε σφαίρου µε κερκίδες, γήπεδο βόλεϊ και σκεψης που είχε γίνει το Φεβρουάριο χαρακτηριστικά οι µαθητές του σχολείου, µπάσκετ, καθώς επίσης και µία λυόµενη στον Πύργο, µετά την πρόσκληση της διοι οποίοι χαρακτηρίζουν παράλογη τη αίθουσα. Το σχολείο έχει σηµαντικές επι- ευθύντριας ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσυγκεκριµένη απόφαση. τυχίες στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, αφενός σης. Ο κ. Αρβανίτης τόνισε ότι θα πρέπει Να τηρηθεί το χωροταξικό Στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσαν µαθητές και γονείς, εκφράζουν την έντονη αντίδρασή τους στο κλείσιµο των λυκειακών τάξεων και επισηµαίνουν ότι το σχολείο πληροί όλες τις προδιαγραφές για να φιλοξενήσει 100- 150 µαθητές κάθε χρόνο. Είναι ένα σχολείο που εξυπηρετεί τα χωριά Νεοχώρι, Κυλλήνη, Κάστρο, Κάτω Παναγιά και µαζί µε αυτά, µπορεί να εξυπηρετήσει και τα παιδιά του οικισµού των αξιωµατικών της 117 Π.Μ. «Ίκαρος» που χωροταξικά ανήκει στο συγκεκριµένο σχολείο. Επισηµαίνεται δε, ότι το σχολείο διαθέτει οκτώ µεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, τρεις µεγάλες αίθουσες για εργαστήρια, γραφείο διευθυντή και γραφεία καθηγητών, βιβλιοθήκη, αποθήκη, κυλικείο και τουαλέ-

λόγω της προσπάθειας των καθηγητών, αφετέρου γιατί το µάθηµα είναι πιο αποτελεσµατικό εξαιτίας του αριθµού των µαθητών, κάτι που δεν θα συµβαίνει µε τη συγχώνευση των σχολείων. Μαθητές και γονείς καλούν τις τοπικές αρχές να πάρουν θέση στο θέµα και εµφανίζονται αποφασισµένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους µέχρι να δικαιωθούν. Πάγια θέση

Χθες το απόγευµα πραγµατοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στο Νεοχώρι, για την εκλογή επιτροπή αγώνα για την οργάνωση των περαιτέρω κινητοποιήσεων. Από την πλευρά του ο ∆ήµαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβα-

Τι λένε φορείς και γονείς

Ανακοίνωση Για τις καταργήσεις-συγχωνεύσεις σχολείων που αποφάσισε η κυβέρνηση

∆ηµήτρης Αρβανίτης (∆ήµαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης)

Η κατάργηση 2000 σχολικών µονάδων σε όλη την χώρα και 50 στο νοµό µας από την κυβέρνηση αποτελεί ισχυρό πλήγµα στο δικαίωµα των παιδιών του λαού να µορφώνονται και αποφασιστικό βήµα στη διαµόρφωση του σχολείου της αγοράς. Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά απλά και µόνο οικονοµικούς λόγους. Εντάσσεται στη νέα διοικητική δοµή της εκπαίδευσης, την ανακήρυξη της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας, που υλοποιεί την αποφασιστική διάσπαση του όποιου ενιαίου χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τη διαφοροποίηση του προγράµµατος σπουδών, το τσάκισµα των εργασιακών σχέσεων και των δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών, την ακόµα παραπέρα µείωση των προσλήψεων. Αυτό είναι το «νέο σχολείο της αγοράς» όπου χορηγοί θα µπαινοβγαίνουν στα σχολεία, ανταλλάσσοντας τα ψίχουλα που θα πετούνε µε το δικαίωµά τους να καθορίζουν οι ίδιοι το αναλυτικό πρόγραµµα. Πρέπει να σηµάνει ξεσηκωµός. Από κοινού εκπαιδευτικοί, γονείς, συνδικάτα, να κάνουν δική τους υπόθεση τη µάχη ενάντια στις καταργήσεις σχολείων, για: • Να µην κλείσει κανένα σχολείο! • Σύγχρονα δηµόσια σχολεία µε µαζικούς µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών. • Καµία τάξη πάνω από 20 µαθητές.

«Η θέση που έχω πάρει είναι γνωστή και την είχα διατυπώσει και στη σύσκεψη στον Πύργο. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι να αναβαθµιστούν οι λυκειακές τάξεις και να γίνει Γενικό Λύκειο Νεοχωρίου και να κλείσουν οι ‘τρύπες’ του νόµου που καταστρατηγούνται, για να µην έχουµε διαρροές µαθητικού δυναµικού. Από το 1986 είναι πάγια η θέση µου».

Παναγιώτης Κόλλιας (πρώην αντιδήµαρχος Κάστρου-Κυλλήνης) «Είµαστε αντίθετοι από χρόνια. Χρόνια υποσκάπτεται αυτό το σχολείο από τα Λεχαινά και κάποιοι έβαλαν το δάχτυλό τους για να το διαλύσουν. Γίνεται καταστρατήγηση του νόµου µε το χωροταξικό , δεν τηρήθηκε ποτέ, µε αποτέλεσµα το σχολείο να έχει πρόβληµα, αλλά όχι σε σηµείο να κλείσει. Ο διευθυντής της ∆ευτεροβάθµιας ανεχόταν αυτή την κατάσταση, αλλά αυτό πρέπει να λήξει επιτέλους».

Νάσος Στριγάς (Τοπικός Σύµβουλος πρ. αντιδήµαρχος) «Η αντίδρασή µας θα είναι διαρκής, έως ότου ικανοποιηθεί το αίτηµά µας, που είναι η αναβάθµιση και όχι η κατάργηση του σχολείου. Υπάρχουν προϋποθέσεις να λειτουργήσει και να είναι βιώσιµο. Επιτέλους να δοθεί λύση τώρα το Υπουργείο τώρα. Θεωρούµε την πολιτική του Υπουργείου ευτύχηµα για να επιλυθεί το πρόβληµα. Το λύκειο είναι βιώσιµο και φθίνει διαρκώς λόγω του ότι υπάρχουν πολιτικές σκοπιµότητες. Επιτέλους ήρθε η ώρα να λυθεί το πρόβληµα τώρα και ο αγώνας µας θα συνεχιστεί µε κάθε µορφή».

να αναβαθµιστούν οι λυκειακές τάξεις Νεοχωρίου και να µετατραπεί το σχολείο σε Γενικό Λύκειο, κλείνοντας όπως είπε χαρακτηριστικά, ‘όλες οι τρύπες’ του νόµου που καταστρατηγούνται µε αποτέλεσµα να υπάρχουν διαρροές µαθητικού δυναµικού. «Από το 1986 είναι πάγια η θέση µου σε αυτό το θέµα. Από τότε ζητούσα την αναβάθµιση του λυκείου, από τότε έχουν γίνει οι σχετικές προτάσεις. Εγώ αυτό είπα και τώρα και πρότεινα, µόνο σε ότι αφορά την Πρωτοβάθµια εκπαίδευση, να κλείσει το δηµοτικό Αετοράχης και να συγχωνευθεί µε το δηµοτικό Μπορσίου, να κλείσει της Αρετής και να συγχωνευθεί µε του Κουρτεσίου και να κλείσει του Στρουσίου και να συγχωνευθεί µε της Ανδραβίδας» ανέφερε ο κ. Αρβανίτης.

Άννα Περικλέους (Πρόεδρος Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων) «Οι τοπικοί παράγοντες έπρεπε να ήταν έτοιµοι, γιατί γνώριζαν ότι υπάρχουν µεθοδεύσεις για να κλείσει το σχολείο. Το σχολείο µας είναι βιώσιµο και µπορεί να αναβαθµιστεί και ότι να κλείσει. Είναι ένα σχολείο που πληροί όλες τις προδιαγραφές και µπορεί να λειτουργήσει, όπως λειτουργεί και τώρα, πάρα πολύ καλά. Ας τηρηθεί επιτέλους το χωροταξικό να έρχονται οι µαθητές που ανήκουν εδώ και να πάψει να δηµιουργείται τεχνηέντως πρόβληµα».

(αντιδήµαρχος Ανδραβίδας-Κυλλήνης) «Συµπαραστεκόµαστε στους γονείς και τους µαθητές και θέλουµε την αναβάθµιση του σχολείου. Είµαστε αντίθετοι µε το κλείσιµο και δούµε τα επόµενα βήµατά µας. Θα πρέπει οι µαθητές να πηγαίνουν στα σχολεία που ανήκουν, να τηρηθεί το χωροταξικό για να µην υπάρχουν προβλήµατα».

Τι λένε οι µαθητές Αντωνία Σαρρή «∆εν είναι σωστό να κλείσουν το σχολείο µας, τη στιγµή που µας έλεγαν άλλα. Εάν θεωρούν ότι είµαστε λίγα παιδιά και δεν είναι βιώσιµο το σχολείο µας, να τηρήσουν κατά γράµµα το χωροταξικό και όχι να το αφήνουν να αποδυναµώνεται. Ας έρχονται και τα παιδιά της ∆ιασποράς που ανήκουν εδώ, για να δούµε και το πραγµατικό µαθητικό δυναµικό της περιοχής».

Έλενα Κόλλια «∆εν µπορεί να γίνει αυτό, δεν γίνεται να κλείσει τον σχολείο µας. Εάν ενωθούµε µε το Λύκειο της Ανδραβίδας, θα είµαστε 28 παιδιά σε κάθε τµήµα. Με 28 παιδιά δεν γίνεται µάθηµα. Τώρα είµαστε 15 παιδιά και δεν χάνουµε χρόνο. Η Γ’ λυκείου του σχολείου µας έχει κάθε χρόνο ποσοστό επιτυχίας 80%».

Περικλής Ασηµακόπουλος (Πρόεδρος 15µελους µαθητικού συµβουλίου) «Κλείσαµε το σχολείο πριν από λίγο καιρό, γιατί θέλαµε να προλάβουµε να µην εκδοθεί η απόφαση. Ωστόσο, µας καθησύχασαν, µας είπαν ότι δεν χρειαζόταν γιατί δεν θα έκλεινε το σχολείο, ανοίξαµε και εµείς το σχολείο και περιµέναµε. Η απόφαση όµως λέει για κλείσιµο του σχολείου µας και εµείς αποφασίσαµε να προχωρήσουµε σε κατάληψη για να ενηµερώσουµε τους πάντες. Θέλουµε µία παράταση χρόνου για να αναβαθµιστεί το σχολείο. Θέλουµε µία παράταση ένα µε δύο χρόνια για να αναβαθµιστεί το δηµοτικό σχολείο του χωριού και να γίνουµε λύκειο, αφού έχουµε όλες τις προϋποθέσεις».

Αλέξανδρος Ξανθός «Το σχολείο µας είναι κόµβος για τα γύρω χωριά και τα καλύπτει όλα. Εάν φύγει το σχολείο µας θα ερηµώσει και το χωριό και εάν συνεχιστεί αυτό, τότε θα κλείσουν και το Γυµνάσιο στο τέλος. Άλλωστε, το να πηγαίνουν στην Ανδραβίδα όλα τα παιδιά της περιοχής, σηµαίνει ότι πρέπει να καλύπτουν µία απόσταση 12 χιλιοµέτρων».

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνη Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος .

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΘΥΜΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Συνεργασία µε τους προέδρους της Λασιώνος

Τ

ο Πανόπουλο ήταν ο «τελευταίος σταθµός» του πρώτου κύκλου συνεργασίας του ∆ηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιου Κοτζιά µε τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων, όπου συναντήθηκε µε τους προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Λασιώνος. Την περασµένη εβδοµάδα είχε συναντηθεί µε τους προέδρους των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Φολόης, Λαµπείας και Αρχαίας Ολυµπίας. Το µεσηµέρι της ∆ευτέρας, ο κ.Κοτζιάς, συνοδευόµενος από τους αντιδηµάρχους Βασίλη Παπαντώνη και Πέτρο Γιαννακόπουλο και τον δηµοτικό υπάλληλο Νίκο Αναστασόπουλο, συναντήθηκε µε τους προέδρους στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πανόπουλου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η παράδοση αρµοδιοτήτων εκ µέρους της δηµοτικής αρχής προς τους αιρετούς των κοινοτήτων. Απευθυνόµενος στους προέδρους και στους εκπροσώπους

Από τη συνάντηση του ∆ηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιου Κοτζιά και του Αντιδήµαρχου Βασίλη Παπαντώνη µε τους προέδρους της ∆ηµοτικής Ενότητας Λασιώνος.

των τοπικών κοινοτήτων ο δήµαρχος αφού τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους αλλά και για τις υπηρεσίες που προσέφεραν για την αντιµετώπιση των συνεπειών από τις κακές καιρικές συνθήκες τόνισε µεταξύ άλλων «…Θέλουµε να είστε οι άνθρωποι που θα συνεργαστούµε για να αντιµετωπίσουµε τα προβλήµατα που έχουµε µπροστά µας. Λόγω

της εφαρµογής του Καλλικράτη η τοπική αυτοδιοίκηση βρίσκεται σε µεταβατικό στάδιο και άρα θα αντιµετωπίσει επιπλέον προβλήµατα. Άρα η αγαστή συνεργασία µας θα βοηθήσει πρώτα – πρώτα στην εξυπηρέτηση του πολίτη, ένα θέµα που αποτελεί για µας βασική µας προεκλογική δέσµευση». Στη συνέχεια και επί µακρόν οι

Όλοι οι πρόεδροι παρέλαβαν τις σφραγίδες και τους φακέλους µε τις αρµοδιότητές τους.

πρόεδροι έθεσαν στον δήµαρχο τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν τα χωριά τους. Προβλήµατα που έχουν να κάνουν µε την κατεστραµµένη αγροτική οδοποιία , τη δύσκολη µετάβαση των κτηνοτρόφων στα ποιµνιοστάσια και γενικά τις σκληρές συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων τους χειµερινούς µήνες . Κλείνοντας τη συζήτηση ο Θύ-

µιος Κοτζιάς επανέλαβε ότι «..από πλευράς δήµου θα δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τα ζητήµατα των ακριτικών περιοχών γιατί γνωρίζουµε τις πρόσθετες δυσκολίες που αντιµετωπίζετε . Άλλωστε αυτό ήταν µια προεκλογική µας δέσµευση και πρέπει απαρέγκλιτα να την τηρήσουµε».


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

7

ΜΑΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΥΡΓΟΥ «Οι παρεµβάσεις µας θα αλλάξουν γνώµη στο Υπουργείο»

∆ηµήτρης Νικολακόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων-Κηδεµόνων ∆ηµ. Σχολείου Μυρτιάς

Αθανάσιος Λαµπρόπουλος Πρόεδρος Συλλόγου ΓονέωνΚηδεµόνων Γυµν. ΜυρτιάςΣκουροχωρίου «Το σχολείο έχει παράδοση ετών, έχει ωραίους χώρους και καλούς καθηγητές και δεν έχουµε κανένα παράπονο. Ίσα-ίσα τα παιδιά µας που φεύγουν και φοιτούν στο Λύκειο είναι καλοί µαθητές και πετυχαίνουν στις εξετάσεις. Όπως κάνουν όλοι προτάσεις θα κάνουµε κι εµείς, αφού δε χωράνε στον Πύργο να έρθουν τα παιδιά να κάνουν µάθηµα εδώ και όχι να κλείσουν το σχολείο».

«Όπως αποδεικνύεται, οι κινητοποιήσεις που κάναµε τον Φεβρουάριο µε τα επίσηµα έγγραφα προς τις ∆ιευθύνσεις Εκπαίδευσης αλλά και τον ∆ήµο Πύργου έπεσαν στο κενό αφού το Υπουργείο αποφάσισε µόνο του και κλείνει το σχολείο µας. Εµείς θα συνεχίσουµε τις κινητοποιήσεις και θα είµαστε δίπλα στα παιδιά µας ώστε να µην κλείσει το σχολείο. Θα κάνουµε ό,τι περνά από το χέρι µας για να µην κλείσει το σχολείο, θα φτάσουµε µέχρι το υπουργείο».

Γαβρίλης Αποστολάκος Μαθητής «Το σχολείο είναι κοντά στα σπίτια µας και αν κλείσει θα έχουµε πρόβληµα να πάµε σε κάποια άλλη περιοχή. Πολλοί µαθητές δεν έχουν τρόπο µετακίνησης. Επιπλέον, αν κλείσει το σχολείο θα ερηµώσει και η περιοχή. Εµείς θα µείνουµε εδώ και δεν θα λήξουµε την κατάληψη αν δεν έρθει µια επίσηµη απόφαση που θα λέει ότι το σχολείο δεν καταργείται».

Ηλίας Βαρζελιώτης Μαθητής «Αποφασίσαµε να κλείσουµε το σχολείο γιατί το Υπουργείο θέλει να το καταργήσει, κάτι που θεωρούµε ότι είναι άδικο και δε θέλουµε σε καµία περίπτωση να συµβεί. Μας θεωρεί σχολείο και µαθητές β’ κατηγορίας και µ’ αυτή του την απόφαση θέλει να υποβαθµίσει κι άλλο την περιοχή µας. ∆εν υποχωρούµε και δε θα επιτρέψουµε να κλείσει το σχολείο µας».

ΥΠΟ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΥΡΤΙΑΣ-ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ

«∆εν υποχωρούµε αν δε δικαιωθούµε…»

«∆

εν υποχωρούµε αν δεν δικαιωθούµε…» και άλλα συνθήµατα κατά του Υπουργείου Παιδείας και της απόφασής του να καταργήσει το Γυµνάσιο Μυρτιάς – Σκουροχωρίου, φώναζαν οι µαθητές του σχολείου που από χθες το πρωί τελεί υπό κατάληψη. Οι µαθητές δηλώνουν αποφασισµένοι να µην ανοίξουν το σχολείο αν δεν φτάσει στα χέρια τους µια επίσηµη απόφαση που να διαβεβαιώνει ότι το σχολείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά από τον ερχόµενο Σεπτέµβρη. Οι µαθητές εισήλθαν στον χώρο του σχολείου και δεν επέτρεψαν την είσοδο σε κανέναν, ούτε στους εκπαιδευτικούς αλλά ούτε και στους γονείς τους που ήταν συγκεντρωµένοι από το πρωί στον χώρο του σχολείου προκειµένου να συζητήσουν και να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επόµενες κινήσεις τους για την αποτροπή της απόφασης του υπουργείου να καταργήσει το σχολείο. Ωστόσο, αργά χθες το µεσηµέρι, µε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος, εξέφρασε την

Αισιόδοξος εµφανίστηκε ο ∆ήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος µετά την επικοινωνία που είχε µε την Υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου µε οµόφωνη απόφασή του αλλά και η ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση του Ν. Ηλείας έχουν προτείνει τη διατήρηση του Γυµνασίου Μυρτιάς. Γιατί το Γυµνάσιο αυτό είναι άρτιο και λειτουργικό και από πλευράς χώρου και καθηγητών αλλά περισσότερο γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγµή χώρος υποδοχής για τα παιδιά που φοιτούν σε αυτό το Γυµνάσιο. ∆εν είναι δυνατόν να συναινέσει κανείς στο να µεταφερθούν τα παιδιά από ένα λειτουργικό σχολείο στα λυόµενα. Αυτό δεν σηµαίνει ότι απαξιώνουµε τη λειτουργία των λυοµένων. Είναι µία λειτουργία ανάγκης που πρέπει να την αποδεχθούµε έως ότου καταφέρουµε να χαρούµε τα νέα σχολικά συγκροτήµατα. Όµως είναι αδιανόητο ένα υπουργείο να αποφασίζει να φύγουν τα παιδιά από το δικό τους λειτουργικό χώρο για να πάνε σε λυόµενα. Πιστεύω ότι µετά από τις δικές µας παρεµβάσεις το υπουργείο θα αλλάξει γνώµη και δεν θα υλοποιηθεί µία εσφαλµένη απόφαση που θα αναστατώσει το χώρο της παιδείας.

Συγχαρητήρια στους µαθητές εθελοντές αιµοδότες

αισιοδοξία – µετά από επικοινωνία που είχε µε την Υφυπουργό Εύη Χριστοφιλοπούλου, ότι τελικά δε θα καταργηθεί το σχολείο ΜυρτιάςΣκουροχωρίου. Η Γενική Συνέλευση Με τους µαθητές να παραµένουν «ταµπουρωµένοι» στο εσωτερικό του σχολείου, να έχουν κρεµάσει πανό από τα µπαλκόνια και να δηλώνουν ανυποχώρητοι, οι γονείς συγκεντρώθηκαν στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου και παρουσία του Αντιδηµάρχου Πύργου Γιάννη Παναγόπουλου, του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Μυρτιάς Γιάννη Παναγιωτόπουλου, του προέδρου της ΕΛΜΕ Ηλείας Βασίλη Βασιλειάδη και της

Γιάννης Παναγόπουλος Αντιδήµαρχος Πύργου «Τα παιδιά αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κατάληψη, µε αφορµή την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να καταργήσει το σχολείο τους. Θεωρούµε κι εµείς ότι είναι µια παράλογη απόφαση που έρχεται σε αντίθεση µε τις εισηγήσεις του ∆ήµου Πύργου αλλά και της ∆ιευθύντριας ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Ηλείας, δηλαδή να µην κλείσει κανένα σχολείο».

Βασίλης Βασιλειάδης Πρόεδρος ΕΛΜΕ Ν. Ηλείας «Με την ανακοίνωση του Υπουργείου καταργούνται 5 σχολεία, γιατί και αυτά που συγχωνεύονται ουσιαστικά καταργούνται. Για το Γυµνάσιο Μυρτιάς – Σκουροχωρίου δεν προτάθηκε συγχώνευση γιατί ο µεγάλος αριθµός των µαθητών δε χωρά ατόφιος σε άλλο σχολείο της περιοχής. Οι εγκαταστάσεις είναι επαρκείς, ο αριθµός των µαθητών µεγάλος, κι όµως, το σχολείο κλείνει και αυτό δείχνει ότι οι διαβουλεύσεις δεν έχουν σηµασία, οι προτάσεις δεν υπολογίζονται και σίγουρα, όπως αποδεικνύεται, οι µεταβολές δεν έγιναν µε παιδαγωγικά κριτήρια».

Οι µαθητές «ταµπουρώθηκαν» στο σχολείο και δηλώνουν αποφασισµένοι να µείνουν εκεί µέχρι να αλλάξει την απόφασή του το υπουργείο.

∆ιευθύντριας του Σχολείου Γεωργίας Καλαµατιανού έκαναν µια πλήρη ενηµέρωση για τις κινήσεις που είχαν γίνει κατά την διάρκεια των διαβουλεύσεων, τόσο από την σχολική κοινότητα, τους γονείς αλλά και τον ∆ήµο Πύργου, ώστε να µην κλείσει το σχολείο. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο, δεν εισάκουσε καµία πρόταση από αυτές που υποβλήθηκαν από όλους τους θεσµικούς φορείς και κάνοντας…ασκήσεις επί χάρτου, αποφάσισε να κλείσει το σχολείο. ∆εν υπολόγισε ούτε τις επαρκείς εγκαταστάσεις, ούτε το µεγάλο αριθµό µαθητών που φοιτούν, ούτε ότι συγκεντρώνονται σε αυτό το σχολείο από επτά διαφορετικά χωριά και η µετακίνηση τους προς άλλη περιοχή θα είναι ακόµα πιο δύσκολη υπόθεση. Κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαµαρτυρίας Οι µαθητές έχουν αποφασίσει να παραµείνουν στο σχολείο µέχρι να φτάσει στα χέρια τους µια απόφαση που να ανατρέπει την αρχική και την κατάργηση του σχολείου τους, οι γονείς δηλώνουν συµπαραστάτες των παιδιών τους και θα ξεκινήσουν παραστάσεις διαµαρτυρίας ακόµα και στο Υπουργείο Παιδείας. Ο ∆ήµος Πύργου θα συζητήσει το θέµα αυτό και κατά την αυριανή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ενώ κινητοποιήσεις και παραστάσεις διαµαρτυρίας για όλα τα σχολεία που καταργούνται-συγχωνεύονται

Αναµνηστική φωτογραφία µε τους µαθητές-αιµοδότες του 4ου Λυκείου.

Οι γονείς συγκεντρώθηκαν από νωρίς το πρωί στο σχολείο.

Από την συνάντηση µε τους µαθητές και τον ∆/ντή του 3ου Λυκείου Παναγιώτη Παρρά, όπου η κα Γερολυµάτου παρέδωσε στους αιµοδότες τις κάρτες τους.

Πραγµατοποιήθηκε γενική συνέλευση του συλλόγου γονέων για τις κινήσεις που θα κάνουν από εδώ και στο εξής ώστε να ανατραπεί η απόφαση του υπουργείου να καταργήσει το σχολείο της περιοχής τους.

έχει προγραµµατίσει και η ΕΛΜΕ Ηλείας, στην ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου αύριο Πέµπτη και στο ∆ηµοτικό

ΠΑΝΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΛΕΙΑΣ

Οχι στο έγκληµα σε βάρος της µόρφωσης των παιδιών µας

Οι υπάλληλοι της τρόικας κλείνουν σχολεία!

Οχι στις συγχωνεύσεις και τις καταργήσεις σχολείων

Να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα επιχειρεί η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για να προωθήσει τις καταργήσεις σχολικών µονάδων. Ισχυρίζεται ότι το κεντρικό στοιχείο που τις διέπει είναι το παιδαγωγικό και ότι δεν έχουν καµία σχέση µε το επαίσχυντο µνηµόνιο και τις πολιτικές του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου. Είναι ηλίου φαεινότερο ότι οι συγχωνεύσεις προωθούνται µε µόνο κριτήριο την εξοικονόµηση δαπανών, µε πλήρη αδιαφορία για τα κοινωνικά και παιδαγωγικά προβλήµατα που θα προκαλέσουν. Ανάµεσα σε αυτά τονίζουµε την αύξηση της µαθητικής διαρροής, τη δηµιουργία µεγάλων απρόσωπων σχολικών µονάδων, την όξυνση των φαινοµένων βίας, τις δυσκολίες στην επικοινωνία εκπαιδευτικών και γονέων, την αύξηση της εσωτερικής µετανάστευσης αλλά και την αύξηση της ανεργίας των εκπαιδευτικών. Ποιοι παιδαγωγικοί λόγοι επιβάλλουν να κλείσει το Γυµνάσιο Εφύρας µε το καινούριο κτήριο και να στοιβαχτούν οι µαθητές στις λυόµενες αίθουσες του Σιµόπουλου; Ή το κλείσιµο του Γυµνασίου Μυρτιάς, την ώρα που τα Γυµνάσια του Πύργου είναι υπερπλήρη; ∆εν γνωρίζουν ότι η κατάργηση του Γυµνασίου Αυγείου θα αυξήσει δραµατικά τη µαθητική διαρροή στις ευαίσθητες πληθυσµιακές οµάδες της περιοχής; Ο «εξορθολογισµός» που επικαλούνται δεν είναι παρά το φύλλο συκής που συγκαλύπτει µια στενά λογιστική αντίληψη: να εξοικονοµηθούν πόροι σύµφωνα µε τις επιταγές της τρόικας και του περιβόητου µνηµονίου.

Η πολιτική της ΚΑΠ, της ΕΕ, καθώς και των ελληνικών κυβερνήσεων ερήµωσαν την ύπαιθρο, ξεκλήρισαν εκατοντάδες χιλιάδες φτωχούς αγρότες, µείωσαν δραστικά το εισόδηµά µας και συρρίκνωσαν τον πρωτογενή παραγωγικό τοµέα της χώρας µας. Με τις συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων (νηπιαγωγείων, δηµοτικών, γυµνασίων και λυκείων) που ανακοίνωσε η κυβέρνηση, εντείνεται πιο πολύ η ερήµωση της υπαίθρου και των χωριών µας, υποβαθµίζεται παραπέρα το επίπεδο παροχής γνώσης, άρα και το µορφωτικό επίπεδο των µαθητών. Μπαίνουν νέοι φραγµοί στη γνώση για τα παιδιά των αγροτικών οικογενειών.Αυτό που επιδιώκουν είναι να στοιβάξουν τα παιδιά της αγροτικής οικογένειας σε πολυδύναµα σχολεία, που θα παράγουν µαζικά ευέλικτους, φτηνούς, καταρτίσιµους εργαζόµενους.Ήδη έχουν περικοπεί τα κονδύλια για τη µεταφορά των µαθητών και στις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν αναφέρεται πουθενά η ευθύνη του κράτους για τη µεταφορά των µαθητών, ενώ γίνεται χειρότερη η επίθεση τόσο στην τσέπη των εργαζόµενων-γονιών, όσο και στα µυαλά των µαθητών.Καλούµε τους αγρότες να πρωτοστατήσουν στην οργάνωση της πάλης στα χωριά για: Παιδεία των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Για σύγχρονα δηµόσια σχολεία µε µαζικούς µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών. Να µην περάσουν οι καταργήσεις και συγχωνεύσεις των σχολικών µονάδων. Καµιά τάξη πάνω από 20 µαθητές. Κατάργηση της επιχειρηµατικής δράσης στην Παιδεία. Ενιαίο ∆ωδεκάχρονο Υποχρεωτικό Σχολείο, αποκλειστικά δηµόσιο και δωρεάν, χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. ∆ίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή. ∆ηµόσιες δωρεάν επαγγελµατικές σχολές και Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση. Για την ΠΑΣΥ Χρήστος Γιαννόπουλος Πρόεδρος της ΟΑΣΗ

Συµβούλιο Αµαλιάδας την Παρασκευή. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Η Έκθεση Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων

Στο Ελληνικό Μουσείο της Μελβούρνης στην Αυστραλία θα φιλοξενηθεί για τρεις µήνες ολόκληρη η έκθεση του Μουσείου Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων του Κώστα Κοτσανά, που λειτουργεί στο Κατάκολο. Τα 42 αρχαιοελληνικά µουσικά όργανα, θα ταξιδέψουν αεροπορικώς το προσεχές Σάββατο 19 Μαρτίου ενώ τα εγκαίνια της Έκθεσης θα πραγµατοποιηθούν στις 28 Μαρτίου, στο Ελληνικό Μουσείο, ένα από ιστορικά κτίρια του κέντρου της Μελβούρνης, ενώ η έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του Ελληνικού Μουσείου και του Ελληνικού Ιδρύµατος Πολιτισµού της Αυστραλίας. Την ίδια ηµέρα ο Κώστας Κοτσανάς θα πραγµατοποιήσει οµιλία µε θέµα «Η άγνωστη τεχνολογία των αρχαίων ελληνικών µουσικών οργάνων». Η διάρκεια της έκθεσης θα είναι τρεις µήνες και θα λήξει στις 26 Ιουνίου.

Τους µαθητές του 3ου και 4ου Λυκείου Πύργου συνάντησε η ∆ιευθύντρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Κωνσταντίνα Γερολυµάτου τη ∆ευτέρα, συγχαίροντάς τους για την συµµετοχή τους στην οργανωµένη αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ενώ τους παρέδωσε τις Κάρτες Εθελοντών Αιµοδοτών και τις Συγχαρητήριες Επιστολές. Κατά την διάρκεια της επίσκεψης της κας Γερολυµάτου στα δυο παραπάνω σχολεία, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί και µε τους ∆ιευθυντές και Συλλόγους ∆ιδασκόντων, τους οποίους συνεχάρη, τονίζοντας τον σηµαντικό ρόλο τους στην διαπαιδαγώγηση των µαθητών, ενώ τους παρέδωσε και ευχαριστήριες επιστολές του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου Πατρών. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο συνολικός αριθµός µονάδων αίµατος που συλλέχθηκαν από την πρώτη εθελοντική αιµοδοσία µαθητών της Ηλείας (Λύκεια Βάρδας, Λεχαινών, 1ο, 2ο , 3ο και 4ο Πύργου, Λύκειο Ανδραβίδας) είναι 57 µονάδες, όπως σηµείωσε ο Υπεύθυνος Αγωγής Υγείας Μέµνων Κωνσταντίνου που είχε και την ευθύνη διοργάνωσης των εθελοντικών αιµοδοσιών. Τόνισε µάλιστα ότι στις αιµοδοσίες προσήλθαν 50 περίπου επιπλέον µαθητές οι οποίοι για διάφορους λόγους δεν κατάφεραν να αιµοδοτήσουν. Αξίζουν και σε αυτά τα παιδιά καθώς και στους γονείς τους συγχαρητήρια. Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Η τελετή απονοµής των βραβείων στους µαθητές Παρουσία των ηθοποιών Κώστα Καζάκου, Κατερίνας ∆ιδασκάλου και της λογοτέχνιδας Βούλα Μάστορη θα πραγµατοποιηθεί, την Κυριακή 20 Μαρτίου, στις 12:00 το µεσηµέρι στο ΣΠΑΠ της Ολυµπίας, η τελετή απονοµής βραβείων του 3ου ∆ιαγωνισµού Λογοτεχνίας και Ζωγραφικής.


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

8

ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Ανησυχία για τα πυρηνικά των γειτονικών χωρών Την ανησυχία του για τη σχεδιαζόµενη κατασκευή πυρηνικών αντιδραστήρων σε γειτονικές χώρες εκφράζει µε ερώτηση του προς τους υπουργούς Εξωτερικών και Περιβάλλοντος ο βουλευτές του Νοµού µας Μιχ. Κατρίνης Ο Βουλευτής Ηλείας υπογραµµίζει την ανάγκη να εξεταστεί σε διεθνές επίπεδο η αστικοποίηση των κανόνων λειτουργίας των πυρηνικών αντιδραστήρων, καθώς ο σεισµός που συγκλόνισε την Ιαπωνία επέφερε σοβαρότατες συνέπειες στη λειτουργία µεγάλου αριθµού πυρηνικών αντιδραστήρων. Πέντε ηµέρες µετά τον σεισµό οι αρµόδιες αρχές δεν φαίνεται να είναι σε θέση να ελέγξουν απόλυτα τις οδυνηρές συνέπειες παρά την διαχειριστική επάρκεια, την κουλτούρα ασφάλειας, την συσσωρευµένη εµπειρία και την τεχνολογική αρτιότητα που διαθέτουν. Το δραµατικό αυτό συµβάν θέτει και πάλι στην επικαιρότητα το ζήτηµα της ασφάλειας της πυρηνικής τεχνολογίας» αναφέρει η ερώτηση. Στην ερώτηση του βουλευτή επισηµαίνεται το γεγονός ότι η καγκελάριος της Γερµανίας Ανγκελα Μέρκελ ζήτησε την επιθεώρηση όλων των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Γερµανία δηλώνοντας ότι «αυτό που συνέβη στην Ιαπωνία είναι σηµείο καµπής για όλον τον κόσµο». Η ελληνική κυβέρνηση, απολύτως ορθά και σε πλήρη αντίθεση µε τις δηλώσεις του προηγούµενου υπουργού Περιβάλλοντος οι οποίες χαρακτήριζαν την πυρηνική ενέργεια «πράσινη», έχει ταχθεί κατά της χρήσης της πυρηνικής ενέργειας. Ωστόσο τα τελευταία χρόνια σχεδιάζεται η κατασκευή πυρηνικών εγκαταστάσεων σε γειτονικές της Ελλάδας χώρες», σηµειώνεται. Ως παραδείγµατα αναφέρονται: Η Βουλγαρία η οποία σκοπεύει να συνεχίσει την κατασκευή του πυρηνικού σταθµού «Μπέλενε», σε απόσταση 250 χιλιοµέτρων βορειοανατολικά της Σόφιας, ενώ έχει ανακοινώσει και την παράταση της ζωής του πυρηνικού αντιδραστήρα στο Κοζλοντούι έως το 2030. Η Ρουµανία, όπου η συµµετοχή της πυρηνικής ενέργειας στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος θα διπλασιαστεί, καθώς στο µοναδικό πυρηνικό σταθµό της χώρας «Τσέρνα Βόντα» θα προστεθεί ένας ακόµη αντιδραστήρας ισχύος 706 µεγαβάτ. Στη Σλοβενία, η κυβέρνηση ανήγγειλε επίσηµα ότι θα αυξήσει τα αποθέµατα πυρηνικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ότι στα σχέδιά της εντάσσεται η κατασκευή νέας µονάδας ισχύος 1.000 µεγαβάτ στο πυρηνικό εργοστάσιο «Κρσκο». Στην Τουρκία, που εκτός από γειτονική είναι και ιδιαίτερα σεισµογενής, ο σχεδιασµός αφορά 12 µονάδες ως το 2032. Εκπεφρασµένα σχέδια για κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων υπάρχουν στην Αλβανία, τα Σκόπια και την Κροατία. Ενόψει των ανωτέρω ο βουλευτής Ηλείας ερωτά τους δύο Υπουργούς: αν εξετάζει η ελληνική κυβέρνηση το ενδεχόµενο να ζητήσει την αυστηροποίηση του κοινοτικού κεκτηµένου για την ασφαλή χρήση των πυρηνικών εγκαταστάσεων και της µεταφοράς των πυρηνικών αποβλήτων. αν, θα ζητήσει η κυβέρνηση να ζητήσει επιθεώρηση - λ.χ. από τη ∆ιεθνή Επιτροπή Ατοµικής Ενέργειας – των αντιδραστήρων που λειτουργούν στις γείτονες χώρες.

Καθιστική διαµαρτυρία για το κάπνισµα Κ

αθιστική διαµαρτυρία υπό το φως 3000 κεριών και τους ήχους της µουσικής ντόπιων συγκροτηµάτων θα πραγµατοποιήσουν αύριο Πέµπτη οι ιδιοκτήτες των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην κεντρική πλατεία του Πύργου ζητώντας την τροποποίηση του νόµου για το τσιγάρο. Ηµέρα κατά την οποία τα καταστήµατα της συγκεκριµένης κατηγορίας θα είναι κλειστά σε όλη την πόλη και µπροστά από το ∆ηµαρχείο θα έχει στηθεί ένας πάγκος από όπου θα διανέµεται δωρεάν καφές. «Ζητάµε την τροποποίηση του νόµου για το κάπνισµα. ∆εν λέµε να καταργηθεί. Εκεί όπου η συνεύρεση καπνιστών και µη είναι αναγκαστική, όπως είναι οι δηµόσιες υπηρεσίες να εφαρµοστεί. Σε χώρους όµως όπου η συνεύρεσή τους δεν είναι υποχρεωτική όπως είναι τα µαγαζιά να δίνεται η δυνατότητα να επιλέγουµε. Το πρωί της Πέµπτης θα συγκεντρωθούµε στην πλατεία, θα µοιράσουµε δωρεάν καφέ ενώ το βράδυ θα κάνουµε καθιστική διαµαρτυρία στην πλατεία µε το φως 3000 κεριών και την µουσική δύο τοπικών συγκροτηµάτων», επεσήµανε η πρόεδρος του Συλλόγου κ Εύη Χρονοπούλου. Γενική Συνέλευση εµπόρων Την ίδια µέρα ο Εµπορικός Σύλλογος Πύργου πραγµατοποιεί Γενική Συ-

Η πλατεία την Πέµπτη το βράδυ θα «φιλοξενήσει» σε µία καθιστική διαµαρτυρία τους ιδιοκτήτες εστιατορίων και καφετεριών.

νέλευση υπό την προεδρία του κ Θανάση Σκορδαλή προκειµένου να αποφασίσουν για το εορταστικό και θερινό ωράριο αλλά και να συζητήσουν την οικονοµική κατάσταση που σήµερα υπάρχει στο εµπόριο. «Ο Εµπορικός Σύλλογος Πύργου απευθύνει πρόσκληση προς όλα τα µέλη που τον απαρτίζουν ώστε αυτή την Πέµπτη 17 του µηνός στις 21:00 το βράδυ µετά το κλείσιµο των καταστηµάτων να συγκεντρωθούµε στα γραφεία του Συλλόγου για να αποφασίσουµε το εορταστικό ωράριο του Πάσχα αλλά και του καλοκαιρινού Ιουνίου- Αυγούστου. Ο Εµπορικός Σύλλογος προτείνει να παραµείνει όπως

έχει και να κλείνουν τα καταστήµατα κάθε Τρίτη απόγευµα. Θα πρέπει να τεθούν επί τάπητος τα άλλα θέµατα στην Γενική Συνέλευση τα οποία εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης αναγκάζουν εµάς τους εµπόρους να χρησιµοποιούµε νέες τακτικές µήπως καταφέρουµε να αντισταθούµε σε κάποια πράγµατα που έχουν στραφεί µε νόµους κατά των µικροµεσαίων επιχειρήσεων», τονίζει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος κ Σκορδαλής. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΕΛΜΕ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Παραστάσεις διαµαρτυρίας για τις καταργήσεις

Τ

ην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να «αφανίσει» από τον σχολικό χάρτη δεκάδες σχολικές µονάδες και στην Ηλεία µε την απόφασή του για µεταβολές, κατήγγειλε η ΕΛΜΕ Ηλείας και κάλεσε την τοπική κοινωνία να στηρίξει τους αγώνες της για ανατροπή αυτής της άδικης απόφασης και για την Ηλεία. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Ηλείας Βασίλης Βασιλειάδης, ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Γιαννόπουλος και το µέλος Άβα Βαγγελάτου µίλησαν για τις αποφάσεις του υπουργείου για καταργήσεις-συγχωνεύσεις που θα επιφέρουν δραµατικές επιπτώσεις στην εκπαίδευση των παιδιών της Ηλείας και οι οποίες σε καµία περίπτωση – όπως τονίστηκε – δεν βασίστηκαν σε παιδαγωγικά αλλά µόνο σε οικονοµικά κριτήρια. «Προσχηµατικές» χαρακτήρισε τις διαβουλεύσεις του Υπουργείου ο κ.Βασιλειάδης και σηµείωσε ότι οι επιπτώσεις θα είναι δραµατικές για την εκπαίδευση των µαθητών, αφού οι µαθητές οδηγούνται σε λυόµενα σχολεία, υπάρχει πρόβληµα στη µεταφορά των µαθητών καθώς και ότι δεν υπάρχουν κονδύλια για την παιδεία. Τέλος, αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις

Από την χθεσινή συνέντευξη της ΕΛΜΕ. Από αριστερά διακρίνονται ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος Βασίλης Βασιλειάδης και το µέλος Άβα Βαγγελάτου.

που έχουν προγραµµατιστεί. Αύριο Πέµπτη θα γίνουν παραστάσεις διαµαρτυρίας στην ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας και στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς επίσης στα ∆ηµοτικά Συµβούλια Πύργου και Αµαλιάδας, ενώ κάλεσε όλη την τοπική κοινωνία να στηρίξει αυτές τις κινητοποιήσεις γιατί το θέµα δεν είναι µόνο εκπαιδευτικό αλλά κυρίως κοινωνικό. «Ισχυρό πλήγµα στο δικαίωµα των παιδιών να µορφώνονται» χαρακτήρισε την κατάργηση των σχολικών µονάδων στην Ηλεία η κα Βαγγελάτου, ενώ σηµείωσε πως η εξέλιξη αυτή δεν αφορά µόνο οικονοµικούς λόγους αλλά τη

νέα διοικητική δοµή που αρχίζει να υλοποιείται στο όνοµα της αυτονοµίας της σχολικής µονάδας ώστε να πάψει να χρηµατοδοτείται το δηµόσιο δωρεάν σχολείο και να µπει ο χορηγός στο σχολείο. Τέλος κάλεσε εκπαιδευτικούς, γονείς και συνδικάτα να αντιδράσουν σε αυτή την εξέλιξη. Αναλυτικά στις περιπτώσεις των πέντε σχολείων που συγχωνεύονται-καταργούνται αναφέρθηκε ο κ.Γιαννόπουλος και στους λόγους που αποδεικνύουν ότι οι µεταβολές έγιναν µε οικονοµικά και όχι παιδαγωγικά κριτήρια. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΕΥΘΕΩΣ Από την µεταπολίτευση . . . στο ∆ΝΤ! 14. Ο συνολικός απολογισµός της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ ανοίγει το δρόµο του Κώστα Καραµανλή Η εξιστόρηση των πραγµατικών γεγονότων τα οποία συνέβησαν από την µεταπολίτευση (1974) µέχρι σήµερα (2011) αποτελεί το αντικείµενο της αρθρογραφίας µου που δηµοσιεύει η «Πατρίς» µε τον γενικό τίτλο «Από την µεταπολίτευση . . . στο ∆ΝΤ». Αλλά δεν εξιστορώ απλώς. του Παναγιώτη Αδρακτά Αξιολογώ τα γεγονότα και τα πρόσωπα µε τρόπο άκρως υπεύθυνο και αντικειµενικό. Αιτιολογώ τις αξιολογήσεις και τεκµηριώνω µε στοιχεία, θάρρος γνώµης και ειλικρίνεια, όσα θετικά ή αρνητικά καταλογίζω στους πρωταγωνιστές αυτής της περιόδου. Τους Κωνσταντίνο Καραµανλή, Ανδρέα Παπανδρέου, Κώστα Μητσοτάκη, Κώστα Σηµίτη και όσους ακόµα συµπρωταγωνίστησαν, σε κρίσιµα θέµατα, όπως ο Γιώργος Α. Παπανδρέου και ο Θεόδωρος Πάγκαλος που είναι οι συνυπεύθυνοι των εθνικών ταπεινώσεων τις οποίες υπέστη η πατρίδα µας, αλλά και πράξεων εθνικής µειοδοσίας που διεπράχθησαν στην περίοδο διακυβέρνησης της χώρας από τον Κώστα Σηµίτη, κατά τον δεύτερο κύκλο διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ. Αυτή η περίοδος έληξε τελικά µετά την άτακτη φυγή από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ του Κώστα Σηµίτη και την διαδοχή του – µε τον γνωστό τρόπο - από τον Γιώργο Παπανδρέου και την συντριπτική ήττα του τελευταίου από τον Κώστα Καραµανλή τον Απρίλιο του 2004. Συµπερασµατικά και µε βάση τα πραγµατικά γεγονότα και δεδοµένα των δύο περιόδων διακυβέρνησης από το ΠΑΣΟΚ, είναι αυτές που οδήγησαν τη χώρα σε πρωτοφανή πτώση όλων των ποιοτικών µεγεθών. Το κράτος διαλύθηκε και µολύνθηκε από την κοµµατοκρατία, την κλεπτοκρατία και την µετριοκρατία, δηλαδή τα κατ’ εξοχήν προϊόντα που ευδοκίµησαν επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ, αρχής γενοµένης µε την «κατάληψη του κράτους» την οποία οργάνωσε ο Ανδρέας Παπανδρέου ανοίγοντας τις πόρτες του στενού και ευρύτερου τοµέα σε ορδές αναξίων µε µόνο προσόν την κοµµατική τους ταυτότητα. Η οικονοµία υποθηκεύτηκε από την καταλήστευση του δηµόσιου και ευρωπαϊκού χρήµατος, την αλλοίωση των όρων νόµιµης και έγκυρης λειτουργίας του χρηµατιστηρίου και των τραπεζών. Τα δηµοσιονοµικά µεγέθη στην κυριολεξία εκτροχιάστηκαν από τον αλόγιστο δανεισµό, τη φοροδιαφυγή, την άνθιση της παραοικονοµίας και της διαφθοράς. Από τον τριπλασιασµού του αριθµού των δηµοσίων υπαλλήλων και την µαζικοποίηση της διαφθοράς του δηµοσίου τοµέα. Από την ακύρωση αλλά και παρεµπόδιση της νόµιµης επιχειρηµατικότητας και των επενδύσεων, από την παροχή αστρονοµικών ποσών, ως δανείων και επιδοτήσεων, σε συνεταιριστικές οργανώνεις, απίθανης ευρηµατικότητας οργανισµούς παροχής υπηρεσιών προς το δηµόσιο, τους οποίους συγκροτούσαν στελέχη και µέλη του ΠΑΣΟΚ καταληστεύοντας το δηµόσιο χρήµα και τα «ευρωπαϊκά πακέτα». Με τη ροή του χρήµατος του ελληνικού λαού και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις τσέπες µιας «νέας γενιάς» κρατικοδίαιτων επιχειρηµατιών του σωλήνα, οι οποίοι πλούτισαν προκλητικά, απέκτησαν πρωτοφανή ισχύ και όλα σχεδόν τα µεγάλα µέσα ενηµέρωσης. Το χειρότερο όµως που διέπραξαν οι διαπλεκόµενοι κράτους, κόµµατος και νεοεπιχειρηµατιών, ήταν ότι εκτόπισαν από τις αγορές όλους τους έντιµους επιχειρηµατίες, όλες τια παραγωγικές και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις, ενώ διέσυραν και δυσφήµισαν την Ελλάδα διεθνώς µε αποτέλεσµα οι µεγαλύτερες παγκόσµιες οργανώσεις επενδυτών να εκδίδουν οδηγίες προς τα µέλη τους µε πρώτο τίτλο: Μακριά από την Ελλάδα των απατεώνων του ΠΑΣΟΚΙΚΟΥ καθεστώτος. Τελικά το ΠΑΣΟΚ πέρασε από την πατρίδα µας ακριβώς όπως «οι δέκα πληγές του Φαραώ!». Γιατί κοντά σε όσα προανέφερα: ∆ιέλυσε την παιδεία Μετέβαλε πανεπιστήµια και ένοπλες δυνάµεις σε εκτροφεία σκανδάλων Γαλούχησε την κοινωνία και κυρίως τη νέα γενιά στο να απεµπολήσει όλες τις µεγάλες παραδοσιακές αξίες που κρατούσαν σε συνοχή τον περήφανο λαό µας Το ΠΑΣΟΚ κατήργησε το µεράκι, το φιλότιµο και την ευρηµατικότητα του Έλληνα. Ατόνησε τα πατριωτικά ανακλαστικά του και διαπαιδαγώγησε επί µία δεκαετία τους πολίτες στην αποδοχή και χρήση του «λαδώνω», «ανέχοµαι», «βολεύοµαι» και «ας καεί το σύµπαν». Αυτή είναι η καθαρή αλήθεια την οποία πρέπει να κατανοήσουµε και να αποδεχτούµε όλοι εάν θέλουµε πραγµατικά να εντοπίσουµε τα αίτια της καταστροφής µας και να ξαναβρούµε το δρόµο µας ακόµα και τώρα που βρισκόµαστε σε ελεύθερη πτώση, µετά την ελεεινή, αλόγιστη, εθνοκαταστροφική πρωτοβουλία του Γιώργου Παπανδρέου να µας εντάξει στις δαγκάνες του ∆ΝΤ και την µέγγενη των αλλεπάλληλων µνηµονίων. Από το 2000 ο ελληνικός λαός άρχισε να συνειδητοποιεί την πραγµατικότητα. Η µεγάλη απάτη του χρηµατιστηρίου τον οδήγησε στο να δώσει, στις εκλογές του ίδιου έτους µία αµφιλεγόµενη νίκη στον Κώστα Σηµίτη και το ΠΑΣΟΚ. Την ορίζω ως αµφιλεγόµενη γιατί ακόµα δεν έχει εξακριβωθεί εάν ήταν νίκη πραγµατική ή νοθεία ηλεκτρονική. Σε κάθε περίπτωση από το 2000 ο ελληνικός λαός αναζητούσε ηγεσία ικανή να µας βγάλει από το τέλµα. Η αναζήτηση της κοινωνίας µας άρχισε να στρέφεται προς την προσωπικότητα ενός νέου πολιτικού άνδρα. Του Κώστα Καραµανλή. Οι προϋποθέσεις που διαµόρφωσαν τη νίκη του στις εκλογές του 2004 και η αντικειµενική καταγραφή των στοιχείων της διακυβέρνησης του θα αναλυθούν µε ευθύνη, ειλικρίνεια και πολιτικό θάρρος στα τρία επόµενα άρθρα που ακολουθούν.


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

9

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΙΩΑΝΝΗ ∆ΗΜ. ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΕΤΩΝ 66 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 3.30µ.µ. από την οικία µας Γιαννιτσών 32 και εκ του Ιερού Ναού Αγ. Σπυρίδωνος Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παραστούν στην εκφορά του. Πύργος 16 Μαρτίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Μαρία –Σπύρος, Γεωργία Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αννα και Θανάσης Γεωργακόπουλος, Χρήστος και Γεωργία Παπαντωνίου, Νίκος και Γεωργία Παπαντωνίου, Φωτούλα και Σπύρος Σκαρτσιάρης, Νίκος και ∆ήµητρα Κονδύλη, ∆ηµήτρης και Αικατερίνη Κονδύλη, Ηλίας και Κωνσταντίνα Κονδύλη, Παναγιώτης και Ελένη Κονδύλη, Γεώργιος και Αντωνία Κονδύλη ΟΙ ΑΝΙΨΙΟΙ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ω

ΚΟΙΝ ΩΝ ΙΚΑ

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟ

Στον αγαπηµένο µας γιο ΠΕΤΡΟ ∆ΗΜ. ΧΟΚΙΑ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µετά της δίδος ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ ΜΟΥΝΤΕΑΝ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οι γονείς: ∆ηµήτριος – Αναστασία Χόκια

(Συν/χο Υπάλληλο Νοσοκοµείου Πύργου) ΕΤΩΝ 78 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 16-3-2011 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Κοιµήσεως της Θεοτόκου Στρεφίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Στρέφι 16-3-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία Η Α∆ΕΛΦΗ:Τασία χα ∆. ∆ακουρα Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Αντί στεφάνων τα χρήµατα να δοθούν στο Ασυλο Ανιάτων Νέας Βασιλειάδας Πύργου. Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Στον αγαπηµένο µας αδελφό και θείο ΠΕΤΡΟ ∆ΗΜ. ΧΟΚΙΑ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µετά της δίδος ΒΕΡΟΝΙΚΑΣ ΜΟΥΝΤΕΑΝ ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Θεόδωρος και Βάσω Γιαννίκου Τ’ ανίψια: ∆ηµήτρης-Αναστασία

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΙΩΑΝΝΗ ΤΣΙΦΟΥΡΝΤΑΡΗ

(Συν/χο ∆ηµόσιο Υπάλληλο Πολεοδοµίας) ΕΤΩΝ 61 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 16-3-2011 και ώρα 4.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου Παλαιοβαρβασαίνης και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Παλαιοβαρβάσαινα 16-3-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βάσω ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτα και Beryl Bedard, Aναστασία και Ιωάννης Γιατράκος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αγγελική χα Μιχαλοπούλου, Γεώργιος και Μαρία Τσιφουρντάρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ 4 Τηλ. 26210 22749

Τουαλέτες -30%

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοµεν την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 και ώρα 6.30 µ.µ. εις την αίθουσαν οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4) µε την ευλογία του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου µας κ.κ. ΓΕΡΜΑΝΟΥ θα οµιλήσει ο Πανοσιολογιότατος π. Βασίλειος Μπλανας, Αρχιµανδρίτης, µε θέµα: «Η ηµέρα της ζωής µας». Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτή οµιλία.

Ο ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Θεοδώρου και της Θεώνης το γένος Τσουκαλά που γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στο Καράτουλα Ηλείας και η ΜΠΕΚΡΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ του Παναγιώτη και της Αριστέας το γένος Αναστασοπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί στο Ξηροχώρι Ζαχάρως πρόκειται να παντρευτούν στο Ξηροχώρι Ζαχάρως.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ& ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Aνακοίνωση Περίληψης

της µε αριθ. πρωτ. 496/11-3-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Θεοδωρόπουλου Νικολάου του Γεωργίου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 3.142,09 τ.µ. (τµήµα Ε1) που βρίσκεται στη θέση «Ανώγεια Ρεβελέικων» Τ.Κ. Λεπρέου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαχάρως του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη δάσος και µη δασική έκταση, αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από τους Νόµους 3208/2003 και 3818/2010. Η έκταση του τµήµατος Ε2=4.067,67 τµ που βρίσκεται στην ίδια θέση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα λόγω πυρκαγιάς σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 3649/19-10-2007 απόφαση ΓΓΠ∆Ε και ως εκ τούτου δεν χαρακτηρίζεται. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο, ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως, ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων N. Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2625024000. Κρέστενα 11-3-2011 Ο ∆ασάρχης Ολυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Εθελοντικός Οργανισµός για τα παιδιά«Το Χαµόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερµά τους κατωτέρω, που µε την αγάπη και την ευγενική προσφορά τους, ενισχύουν την προσπάθεια του Οργανισµού να είναι κοντά στα παιδιά που βιώνουν σοβαρά προβλήµατα και χρειάζονται την βοήθεια όλων µας. Τις κυρίες Βασιλική Κατσιλιέρη, Αικατερίνη Κατσιλιέρη και τον κύριο Παναγιώτη Κατσιλιέρη, για την χρηµατική προσφορά αξίας 500 ευρώ στη µνήµη του Ανδρέα Κατσιλιέρη. Τον κύριο Νίκο Παπαθεοδώρου για την χρηµατική προσφορά αξίας 300 ευρώ, στη µνήµη του Χρήστου Παπαθεοδώρου..

Την αγαπηµένη µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗ χα ∆ΙΟΝ. ΤΣΙΛΗΡΑ

ΕΤΩΝ 95 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Τετάρτη 16-3-2011 και ώρα 16.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Αµπελώνος και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αµπελώνας 16-3-2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ:Χιόνια και Νικόλαος Λόξας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών & Mνηµοσύνων: ANTΩNHΣ BAΣ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ τηλ.2621072059 Kινητό 6973/762112 EΠITAΛIO HΛEIAΣ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΓΚΡΙΛΑ ΕΤΩΝ 81

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Λατζόι 16-3-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Αγγελική και Αγγελος Αντωνόπουλος, Κων/να και Κώστας Λιδιώτης, Γεώργιος και Μπέλα Τσίγκριλα, Χαράλαµπος και Αννα Τσίγκριλα, Ιωάννης και Ευθυµία Τσίγκριλα, Ζωή και Παναγιώτης Τσίγκριλας Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ:Χαράλαµπος, Κωνσταντίνα ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. πρωτ. 426/4-3-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση των κληρονόµων Μιλτιάδη Χρονόπουλου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 13.439,30 τ.µ. (τµήµα Ε1=1.234,50 τ.µ., τµήµα Ε2=3.062,20 τ.µ. , τµήµα Ε3=1250,20 τ.µ., τµήµα Ε4=6.427,60 τ.µ., τµήµα Ε5=521,80 τ.µ. και τµήµα Ε6=943,00 τ.µ.) που βρίσκεται στη θέση «Ζαφείρη» Τ.Κ. Σχίνων της ∆ηµοτικής Ενότητας Ζαχάρως του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη δάσος και µη δασική έκταση, αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 οπως τροποποιήθηκε από το Νόµο 3208/2003. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Ζαχάρως για ανάρτηση επί ένα µήνα στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο, ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως, ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων N. Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2625024000.

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΤΩΝ 57

Θερµότατα ευχαριστούµε.

16-3-2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Ζωή Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σταυρούλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σταύρος και Παναγιώτα, Ζωή και ∆ιονύσιος Κουλούρης ΟΙ Α∆ΕΛΦΕΣ:Αγγελική, Μαρία Ο ΕΓΓΟΝΟΣ : ∆ιονύσιος Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦ. ΤΕΛΕΤΩΝ: ΣΑΚΗΣ ΑΝ∆ΡΙΚΑΚΗΣ Γ. Σισίνη 72 ΓΑΣΤΟΥΝΗ Τηλ.. 2623032286-6932586499

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Τελούµε την Κυριακή 20-3-2011 και ώρα 8.30π.µ. ετήσιο µνηµόσυνο στον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Λανθίου υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΒΑΛΕΝΤΙΝΑΣ ΝΙΚ. ΞΕΝΟΥ

ΕΤΩΝ 20 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας. 15-3-2011 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Νικόλαος και Νικολία Ξένου Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Σταύρος, Χρήστος ΟΙ ΠΑΠΠΟΥ∆ΕΣ ΟΙ ΓΙΑΓΙΑ∆ΕΣ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301

Κρέστενα 4-3-2011 Ο ∆ασάρχης Ολυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

!1$%&) "+3!%) &+,+")/)2 &!*'0$ !' &"#*02# ,#2 21645 !&')2#2 15 (+*,%)- 2011 #(!*+ 34

!""#$%&# '#()&*+,%+ -.)-*/!%) )%&)$)(%&0$ '%!-1-$2# &*+,%&0$ "+3!%0$

65956 157036 65978 157058

"(#3

)'#'2

30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

!.0.#' !"#$'2

4.350,00 900,00 400,00 400,00

25.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00

.#/01'2

"(#3

65689 65943 157023 157769

65037 65041 65073 65078 65081 65099 65100 65105 65109 65110 65117 65123 65127 65146 65159 65175 65176 65183 65206 65211 65220 65226 65230 65261 65272 65275 65288 65308 65358 65360 65387 65396

"(#3 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

.#/0.

)'#'2

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

65444 65447 65457 65477 65495 65510 65517 65519 65544 65547 65551 65556 65575 65590 65598 65634 65649 65651 65689 65702 65712 65726 65735 65741 65743 65782 65790 65791 65823 65851 65855 65859

"(#3

.#/0.

"(#3

.#/0.

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 !"#/$%& 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

65867 65872 65890 65893 65917 65918 65921 65923 65943 65948 65956 65964 65978 65984 65986 65996 157001 157003 157023 157028 157036 157044 157058 157064 157066 157076 157117 157121 157153 157158 157161 157179

500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 !"#/$%& 500,00 !"#/$%& 500,00 !"#/$%& 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 !"#/$%& 500,00 !"#/$%& 500,00 !"#/$%& 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00

157180 157185 157189 157190 157197 157203 157207 157226 157239 157255 157256 157263 157286 157291 157300 157306 157310 157341 157352 157355 157368 157388 157438 157440 157467 157476 157524 157527 157537 157557 157575 157590

100,00 100,00 100,00 100,00

!.0.#' !"#$'2 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

.#/0.

"(#3

157597 157599 157624 157627 157631 157636 157655 157670 157678 157714 157729 157731 157769 157782 157792 157806 157815 157821 157823 157862 157870 157871 157903 157931 157935 157939 157947 157952 157970 157973 157997 157998

500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 !"#/$%& 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00

.0%,. 15 1.#-/'( 2011 ' $7>?G?EKP; KHE !@6K75AE *6N>CHE $%1%-#/'2 &. $%1'&'(*'2 % !*%#32% 2(,"4/R"-./

+' #+30-' (%,2.*-.

'1,%+

+%,4*-'

'(-,31,-

10!

19135

"

10!

19135

1! 9!

19135 19135 19135

*15+#-' #+30-' .7-#-,7+ '(-,31,+

1.%&

www.kratika-laxeia.gr

/-%-'

"+4."1%2-'

(6+" - 7-( .567 646.000,00 89:; µ8<=>?:8<=@ 6<5A <:BC9µ5 D=EA7 <FG 8H7µ8AFG IDJ:K6FG.

'.0-#-

***

8'#+30-' (%,2.*-. 5'#+30-' (%,2.*-.

"(#3

-(4"#"2 4/*/.$"2 2%1"#. '/: 65 567 157. -89:;, 6<= 240,00 >?@A 5>@BCD:?E =9:7 :7 F99:7 6@7Gµ:C 6<= 65000 8H; 65999 567 6<= 157000 8H; 157999 <:? B>E 6E6I@FJ:EK67 LK:E <6@6<FEH <CE656. -6 <6@6<FEH 58@BM 6EK7LK:7N:OE L> 658@676 I@6µµFK76 (10/10) KHE 40,00 >?@A. &#'2'4%: 6) 2> <>@C<KHLM 6E6E8HLM; I@6µµ6KCHE KM; <6@:OL6; !9P@HLM; µ> N@ML7µ:<:CMLM 6@KC:? KM; CB76; 59P@HLM;, :7 <@F5K:@>; 567 :7 6EK7<@=LH<:C K:?; :J>C9:?E E6 56K6QF99:?E I76 5FG> I@6µµFK7: (1/10) <:? 6E6E>AE>K67 567 K: <:L= KHE 4,00 >?@A LK:?; K?N>@:O;. Q) +76 6E6E8HLM KM; ><=µ>EM; !9P@HLM; µ> F@K7: KM; <6@:OL6; !9P@HLM; B>E 56K6QF99>K67 K: <6@6<FEH <:L=. -6 58@BM <6@6I@FJ:EK67 µ>KF K>K@FµME: -7µP 0,02 "?@A.

&+,+")/)2 &!*'0$ 11! "#$%&'$ ($' 15!) *+%(,-. 2011 "1%2$ (%,2.*-. #+30-.

!"#$% .)'#'*'+%-. .#/0.

,%(# &+,+")/)0,02 !-*0 "."#-/-%$'+0 '1,%1' 10

www.kratika-laxeia.gr

!"#$% &'( )'#'*'+'(,-./ .#/01'2

"+4&) "+3!%)

!""#$%&# '#()&*+,%+ -.)-*/!%) )%&)$)(%&0$ '%!-1-$2# &*+,%&0$ "+3!%0$

'9 :;9) <=) >;;9) ?9=@A)

#-$

75.000,00

11.175,00

63.825,00

"1%2$ 7-. /-%-#-5-.0(+, +%,4.

1.%&

59032 74948 1693 7032 11075 13859 23730 28108 29827

10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

/-%-'

"+4."1%2-'

1.425,00 450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

8.575,00 4.550,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

+%,4.

1.%&

35005 41892 46109 49258 54565 61933 66179 70941

/-%-'

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

"+4."1%2-'

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

"1%2$ +/-%-#-5$(+ +%,4.

1.%&

1122 1693 2274 3025 3806 4327 4408 4689 5260 6091 7032 7483 8234 8965 9142 9903 10614 11075 11796 12277 12948 13859 14510 14981

350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00

+%,4. 15592 16143 16911 17774 19125 19135 19885 20636 21387 22138 22909 23730 24521 25142 26093 26814 27486 28108 28530 29122 29146 29827 30618 31099

1.%& 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 500,00

+%,4. 31710 32401 33112 33793 34324 35005 35776 36587 37168 38059 38840 39627 40058 40769 40980 41651 41892 42813 43364 43915 44326 44817 45488 46109

1.%& 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%&

1BC?!) D9@ECFGHI: J) +B: 40,00 9H@K :;G= G= J@=LµGC BGH ;MNGHI ?9 O) +B: N) +B:

20,00 9H@K :;G= G= J@=LµGC BGH ;MNGHI ?9 10,00 9H@K :;G= G= J@=LµGC JB: 19000 AP)

19999, 59000

+%,4. 47030 48271 49258 50029 50810 51521 52182 53013 53814 54565 55276 56027 56758 57439 57490 59001 59032 59179 59920 60491 61102 61933 62474 63205

350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 500,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00

+%,4. 63986 64737 65488 66179 66930 67811 68442 69053 70130 70941 71802 72133 72954 73765 74516 74948 75077 75329 75800 76521 77182 77933 78814 79361

1.%& 350,00 500,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 !"#/$%& 350,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00

+4$0+, 15 *+%(,-. 2011

35. 5.

AP) 59999 DJ= 74000 AP) 74999. (J BJ@JB>IP DA@E! JI<=?<G=QGRI ?9 JDA@J=J N@Jµµ><=J <PI 10,00 9H@K. 7%-'-3$: !" #"$%#&'() #*++,#+*- ./$0*12 .,&,34++"&,5 67 89:;<=69>7 6, ./$0) #,$,?$4@*A&,5 µ"&4 696>;8BC7

1.%&

- 2=9HLHI<M) <PI "@J<=DKI #JQ9CPI

2$*$(%,-' 7. 2$*-7-.#-'


10

Οικονοµία

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Με ∆ΕΠΑ, λαχεία, και επέκταση της σύµβασης για «Ελ.Βενιζέλο» ξεκινούν οι αποκρατικοποιήσεις

Αθήνα Η ∆ΕΠΑ, τα κρατικά λαχεία και η επέκταση της σύµβασης του ∆ιεθνούς Αερολιµένα Αθηνών είναι οι πρώτοι στόχοι της κυβέρνησης στο µέτωπο των αποκρατικοποιήσεων, δήλωσε στο Reuters ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Σε ότι αφορά το συνολικό σχέδιο, έως το τέλος του µήνα η κυβέρνηση θα παρουσιάσει λεπτοµερές σχέδιο δράσεων στον τοµέα των αποκρατικοποιήσεων και της εκµετάλλευσης της δηµόσιας περιουσίας, για το 2011, το 2012 και το 2013 και θα εγκριθεί από τη διυπουργική επιτροπή και το υπουργικό Συµβούλιο, όπως επίσης γνωστοποίησε ο υπουργός Οικονοµικών.

ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

Υπουργική απόφαση καθορίζει αυστηρότερα κριτήρια

Ποιοί δικαιούνται επιδότηση ενοικίου Αθήνα: Τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη συµµετοχή εργαζοµένων και ανέργων στο πρόγραµµα επιδότησης ενοικίου του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας καθορίζει απόφαση του υφυπουργού Εργασίας κ. Β. Κεγκέρογλου. Η επιδότηση αφορά ενοίκια που καταβλήθηκαν το 2009 και η χορήγησή της γίνεται εφόσον συντρέχουν εισοδηµατικά κριτήρια. Το υπουργείο Εργασίας καθιέρωσε φέτος αυστηρότερα κριτήρια για την καταβολή της επιδότησης ενοικίου. Συγκεκριµένα αυξάνονται οι απαιτούµενες ηµέρες ασφάλισης, ενώ το ποσό της επιδότησης κλιµακώνεται ανάλογα µε το εισόδηµα του δικαιούχου. Για παράδειγµα για δικαιούχο παντρεµένο χωρίς παιδιά καταβάλλονται 125 ευρώ το µήνα για εισόδηµα έως 6.000, 105 ευρώ για εισόδηµα από 6.001 έως 9.000 ευρώ και 85 ευρώ για εισόδηµα από 9.001 έως 12.000 ευρώ. Τα όρια εισοδήµατος προσαυξάνονται κατά 2.000 ευρώ και το ποσό της επιδότησης κατά 25 ευρώ ανά προστατευόµενο µέλος. Στην απόφαση προβλέπονται µεταξύ άλλων τα εξής: 1.Μεµονωµένα άτοµα. Απαιτούνται 2.800 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας. Για τους µακροχρόνια ανέργους χρειάζον-

Ο επικεφαλής του Σ∆ΟΕ Γ. Καπελέρης νέος γγ του υπουργείου Οικονοµικών

ται 2.200 οι απαιτούµενες ηµέρες εργασίας. Ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για τους εποχικούς εργαζόµενους (που παίρνουν το επίδοµα από τον ΟΑΕ∆) και τους οικοδόµους. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται να έχουν πραγµατοποιήσει

1.700 τουλάχιστον ηµέρες. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω πρέπει να έχουν επίσης 1.700 ηµέρες εργασίας, ενώ ακόµα ευνοϊκότερες είναι οι προϋποθέσεις για τους τυφλούς, τους παραπληγικούς και άλλες οµάδες ασφαλισµένων. 2. ∆ικαιούχοι έγγαµοι χωρίς παιδιά. Πρέπει να έχουν 2.500 ηµέρες εργασίας 3. ∆ικαιούχοι έγγαµοι µε ένα παιδί. Απαιτούνται 2.200 ηµέρες εργασίας 4. ∆ικαιούχοι έγγαµοι µε δύο παιδία. Πρέπει να έχουν συµπληρωθεί 1.900 τουλάχιστον ηµέρες εργασίας 5. ∆ικαιούχοι έγγαµοι µε τρία παιδία. Χρειάζονται 1.600 ηµέρες εργασίας . Οι ηµέρες εργασίας συνεχίζουν να µειώνονται έως ότου φτάσουν τις 900 για όσους έχουν έξι παιδιά. 6. Ζευγάρια που παντρεύτηκαν την τελευταία διετία. Χρειάζονται 1.900 ηµέρες εργασίας.

Τέλος ειδικές ρυθµίσεις προβλέπονται για συγκεκριµένες περιοχές της χώρας (π.χ. παραµεθόριοι νοµοί, νησιά), όπου απαιτούνται λιγότερες ηµέρες εργασίας.

Αλλαγή σκηνικού στο Χρηµατιστήριο της Αθήνας µε κατακόρυφη πτώση 4,33% Αθήνα Ραγδαία αλλαγή σκηνικού σηµειώθηκε στη χρηµατιστηριακή αγορά, µετά τη µεγάλη άνοδο της ∆ευτέρας. Οι ισχυρές απώλειες που καταγράφουν οι διεθνείς αγορές, εν µέσω ανησυχίας για τις επιπτώσεις της πυρηνικής κρίσης στην Ιαπωνία, οδήγησαν σε εκτεταµένες ρευστοποιήσεις και τους επενδυτές στην εγχώρια χρηµατιστηριακή αγορά, η οποία κατέγραψε µεγάλες απώλειες, κλείνοντας κάτω από τα επίπεδα των 1.600 µονάδων. O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 1.590,44 µονάδες σηµειώνοντας πτώση σε ποσοστό 4,33%. Η

αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 159,512 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 4,49%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 3,92% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 3,43%. Όλες οι µετοχές του δείκτη της υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν µε απώλειες και τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Alpha Bank(-6,29%), της Κύπρου (6,08%), της Eurobank(-5,64%), της Ελλάκτωρ(-5,42%), της Πειραιώς (-5,03%) και της Εθνικής (-5,01%). Όλοι οι επιµέρους δεί-

κτες έκλεισαν σε χαµηλότερα επίπεδα και τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες του Εµπορίου -6,34%, των Τραπεζών 5,29% και των Τροφίµων -4,80%. Συνολικά, 38 µετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 143 πτωτικά και 35 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Αττικές Εκδόσεις +19,61%, Νεώριο +19,05%, Unibios+14,29% και Μαθιός Πυρίµαχα +12,86%. Τη µεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι µετοχές: Νάκας 16,49%, Κεραµεία Αλλατίνη -12,90%, Alpha Trust ΑΕΠΕΥ-10,00% και Centric Πολυµέσα 8,33%

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών Αθήνα Ο επικεφαλής του Σ∆ΟΕ κ. Γιάννης Καπελέρης αναλαµβάνει καθήκοντα γενικού γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων του υπουργείου Οικονοµικών στη θέση του παραιτηθέντος κ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλου, µε κοινή απόφαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Οικονοµικών. Μέχρι τον ορισµό νέου Ειδικού Γραµµατέα Σ∆ΟΕ, ο κ. Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα. Όπως αναφέρει η επίσηµη ανακοίνωση του υπουργείου «µε κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, Γιώργου Α. Παπανδρέου, και υπουργού Οικονοµικών, Γιώργου Παπακωνσταντίνου, ορίζεται νέος Γενικός Γραµµατέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων ο Γιάννης Καπελέρης, ο οποίος ήταν ως τώρα Ειδικός Γραµµατέας του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Σ∆ΟΕ).Μέχρι τον ορισµό του νέου Ειδικού Γραµµατέα Σ∆ΟΕ, ο Γιάννης Καπελέρης, θα ασκεί παράλληλα καθήκοντα». «Η θέση του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος ∆ίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος προκηρύσσεται στην ιστοσελίδα www.opengov.gr» καταλήγει η ανακοίνωση

ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Σε δυσθεώρητα επίπεδα οι ακάλυπτες επιταγές!

Αθήνα: Σε 182 εκατ. ευρώ ανήλθαν το Φεβρουάριο του 2011 οι ακάλυπτες επιταγές, παρουσιάζοντας αύξηση 5,64% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και 365% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010, σύµφωνα µε στοιχεία της Τειρεσίας ΑΕ. Σε τεµάχια, οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν το Φεβρουάριο του 2011 σε 16.663, παρουσιάζοντας µείωση 6,6% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και αύξηση 315% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010. Το δίµηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2011 οι ακάλυπτες επιταγές ανήλθαν σε αξία σε 354,3 εκατ. ευρώ και σε τεµάχια σε 34.514. Οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήλθαν τον Φεβρουάριο του 2011 σε τεµάχια σε 13.247, παρουσιάζοντας αύξηση 4,20% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και 208% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010. Σε αξία ανήλθαν σε 25 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 20% σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα και 211% σε σχέση µε τον αντίστοιχο µήνα του 2010. Το πρώτο δίµηνο του έτους οι απλήρωτες συναλλαγµατικές ανήλθαν σε ποσά σε 45 εκατ. ευρώ και σε τεµάχια σε 25.960. Παράλληλα, συνεχίστηκε και τον Ιανουάριο η εκροή καταθέσεων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, από τον πρώτο κιόλας µήνα του 2011 οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών µειώθηκαν κατά περίπου τέσσερα δισ. ευρώ.

ΑΒΑΞ ΑΒΕ ΑΓΚΡΙ Α∆ΑΚ20 ΑΕΓΕΚ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΚΑΤ ΑΛΚΟ ΑΛΜΥ ΑΛΣΙΝ ΑΛΤΕΚ ΑΛΤΕΡ ΑΛΦΑ ΑΝ∆ΡΟ ΑΝΕΚ ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΑΡΑΙΓ ΑΡΒΑ ΑΣΚΟ ΑΣΠΤ ΑΣΤΑΚ ΑΣΤΗΡ ΑΤΕ ΑΤΕΚ ΑΤΕΡΜ ΑΤΛΑ ΑΤΡΑΣΤ ΑΤΤ ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΑΧΟΝ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡ∆Α ΒΑΡΝΗ ΒΕΛΛ ΒΙΒΑΡΤ ΒΙΒΕΡ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΣΚ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣΚ ΒΟΣΥΣ ΒΟΧ ΒΡΑΙΝ ΒΥΤΕ ΒΩΒΟΣ ΓΑΛΑΞ ΓΕΒΚΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΤΕ ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΗ ∆ΙΑΣ ∆ΙΟΝ ∆ΙΧΘ ∆ΟΛ ∆ΟΜΙΚ ∆ΟΥΡΟ ∆ΡΟΜΕ ∆ΡΟΥΚ ΕΒΖ ΕΒΡΟΦ ΕΓΝΑΚ Ε∆ΡΑ Ε∆ΡΙΠ ΕΕΕΚ ΕΚΤΕΡ ΕΛΑΙΝ ΕΛΑΣΚ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ ΕΛΙΧΘ ΕΛΚΑ ΕΛΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΜΕΚ ΕΛΜΠΙ

1,23

0,22 0,37 1,83 0,67 0,30 2,61 0,61 0,66 0,50 0,07 0,51 4,92 1,33 0,23 0,90 1,92 4,72 0,39 0,21 7,60 2,65 0,81 0,61 0,08 0,81 1,06 0,05 0,63 0,59 0,52 0,64 1,10

-5,38%

-0,54% -6,76% -3,23% -0,76% -6,35% -1,49% +8,70% +6,38% -6,29%

-2,17% -4,93% -3,29% -2,50% -4,35% +0,13% -0,75% -3,57% +19,61%

-10,00% -6,19% +1,56% -4,84% -1,89% -1,59%

0,15

77077

13575 3100 79 4099 1170563 302 700 12110 10 6266 1320 3948602 647 80574 90 94121 2763 1320 87112 1000 4300 573805 410 1600 3430 92230 17963 1204 1200 1670 9500 5531 7000

0,29

+7,41%

5742

0,08 0,17 4,10

+14,29% -5,56% -4,21%

1 63750 140289

1,27 1,50

-0,78%

530 3975

0,51 1,41

+2,00% +0,71%

100 601793

0,24 3,14 1,80 5,70 12,03 0,92 0,61 1,73 0,53 1,15

-3,38% -6,25% -2,40% -3,91% -2,13% -1,59% +1,76% -7,02% -0,87%

3300 157047 56194 2337 716070 100255 39416 12795 14692 980

0,37 0,44 1,17 0,48

-8,33% -4,88% -2,04%

27691 100 26369 109

0,63

+1,61%

2010

1,22 19,23 0,61

-0,81% -4,94% -3,17%

6460 334660 8680

-3,60% -5,36%

75 5799 13475

-1,59% -4,22% -5,42%

500 1400 23928 329134

13,50 1,34 0,53

0,08 1,23 34,75 3,49

ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΡ ΕΛΤΚ ΕΛΤΟΝ ΕΛΥΦ ΕΛΦΚ ΕΜ∆ΚΟ ΕΜΠ ΕΝΒΙ ΕΝΚΛΩ ΕΝΤΕΡ ΕΠΙΛΚ ΕΠΣΙ ΕΣΥΜΒ ΕΤΕ ΕΤΕΜ ΕΥΑΠΣ ΕΥΒΡΚ ΕΥ∆ΑΠ ΕΥΠΙΚ ΕΥΠΡΟ ΕΥΡΟΜ ΕΥΡΩΒ ΕΥΡΩΣ ΕΦΤΖΙ ΕΧ ΕΧΑΕ ΖΑΜΠΑ ΖΗΝΩΝ ΗΛΕΑΘ ΗΡΑΚ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΟΝΑ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥ∆Α ΙΜΠΕ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΡ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΦΙΣ ΙΝΦΟ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΚΑΘΗ ΚΑΜΠ ΚΑΝΑΚ ΚΑΡ∆ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΚΑΤΣΚ ΚΕΚΡ

7,46 0,89 1,46 0,59

-2,74% -2,25% -5,16% -1,67%

0,24 1,63 2,48

123659 16675 6450 9326 1867

-0,59% +7,83%

7570 100

0,49

9810

3,26 6,82 0,61 4,80 0,60 5,38 0,54 6,62 1,70 4,85

-0,61% 4400 -5,01% 5554585 -1,67% 39007 -1,23% 31379 +9,09% 5 -1,28% 71420 -3,57% 5290 -1,78% 33438 -0,62% 228 -5,64% 1873060

0,64

-1,54%

2307

6,70 7,10 0,28 0,20 4,59 1,30 0,58 0,04 0,74 0,45 0,41 1,12 2,50 0,78

-2,05% +0,72% -6,67% +5,26% +0,87% -3,01% -4,92%

-5,88% -1,57% +2,63%

166735 50 143929 1325 4240 3042 54276 60 5336 560 604175 42732 459900 650

0,45 0,27

-6,25% -3,70%

395394 4800

4,58 0,70 1,78 69,00 1,93 0,23 2,00

+1,37% +2,27%

+0,22% -4,17% +1,14% +2,99% -0,52% +4,55% -5,16%

130 5240 20 50 2220 30 4452

ΚΕΠΕΝ ΚΕΡΑΛ ΚΛΕΜ ΚΛΜ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΚΜΟΛ ΚΟΜΠ ΚΟΡ∆Ε ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΦΚ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΚΥΠΡ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΜ ΛΑΒΙ ΛΑΜ∆Α ΛΑΜΨΑ ΛΑΝΑΚ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΛΙΒΑΝ ΛΟΓΟΣ ΛΟΥΛΗ ΛΥΚ ΜΑΘΙΟ ΜΑΙΚ ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΦΒ ΜΑΣΟΠ ΜΕΒΑ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ ΜΗΧΠ ΜΙΓ ΜΙΓΡΕ ΜΙΝ ΜΙΝΟΑ ΜΛΣ ΜΟΗ ΜΟΝΤΑ ΜΟΤΟ ΜΟΥΖΚ ΜΟΧΛ ΜΠΕΛΑ ΜΠΕΝΚ ΜΠΟΚΑ

0,29 1,31 0,92 0,04

-12,90% -2,24% -3,16%

2596 2610 6551 65

0,76

+5,56%

400

0,36 4,30

+2,86% -3,59%

46 8055

-5,23% +7,14% -3,51% -5,20%

540 6077 50 4360 33278

0,42 1,50 0,15 0,55 1,64 0,91 0,41 2,78 0,74 0,55 0,46 3,80 19,05 0,59 0,54

-3,19% 2200 -2,38% 3022 -6,08% 3378478 8600 -1,82% 3632 -8,00% 96513 -3,31% 22778 -0,05% 575 -1,85% 602 +5,88% 1650

0,70

-7,89%

210

1,81 1,20 0,78 0,17

+4,62% -1,64% +12,86% -5,56%

2 3761 76006 4913

0,93 1,85 0,95 5,48 9,82 0,40 0,31 0,85

2,90 2,61 8,48 0,39 0,63 0,30 0,12 5,64

-4,12% 5183563 -1,60% 25 -4,04% 29 -3,69% 238 -5,39% 38842 -4,76% 49200 -3,12% 7057 -3,41% 1120194

+0,70% -3,64% -2,50% +5,00% -3,23% -4,08%

7690 27410 113378 470 359 100 37510 146211

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ FTSE/ASE 20 FTSE/ΧΑ LIQUID FTSE/ASE Market FTSE/ASE MIDCAP FTSE/ASE SMALLCAP FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

1.590,44 741,87 1.411,99 1.668,91 1.607,16 281,43 1.595,45 652,67 1.020,94 1.953,17 3.630,82 1.995,89 2.502,09 859,66 2.756,30 3.169,98 2.686,88 2.659,72 2.202,06 1.365,42 6.899,95 601,66 3.389,23 7.457,87

-71,94 -34,89 -58,08 -77,13 -65,54 -10,01 -38,34 -30,90 -56,01 -90,55 -139,10 -135,19 -57,65 -52,77 -86,57 -140,34 -120,50 -119,27 -49,54 -76,34 -348,11 -28,06 -126,74 -257,94

-4,33 -4,49 -3,95 -4,42 -3,92 -3,43 -2,35 -4,52 -5,20 -4,43 -3,69 -6,34 -2,25 -5,78 -3,05 -4,24 -4,29 -4,29 -2,20 -5,29 -4,80 -4,46 -3,60 -3,34

ΜΠΟΠΑ ΜΠΤΚ ΜΥΤΙΛ ΝΑΚΑΣ ΝΑΥΠ ΝΑΥΤ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΝΙΚΑΣ ΝΙΟΥΣ ΝΤΟΠΛΕΡ ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΟΛΘ ΟΛΚΑΤ ΟΛΠ ΟΛΥΜΠ ΟΠΑΠ ΟΠΤΡΟΝ ΟΤΕ ΟΤΟΕΛ ΠΑΙΡ ΠΑΡΝ ΠΑΣΑΛ ΠΕΑ ΠΕΙΡ ΠΕΡΣ ΠΕΡΦ ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣ ΠΡ∆ ΠΡΕΖΤ ΠΡΟ ΠΡΟΦ ΠΣΥΣΤ ΡΕΒ ΡΙΛΚΕ ΡΙΝΤΕ ΣΑΙΚΛ ΣΑΝΥΟ ΣΑΡ ΣΑΡΑΝ ΣΑΤΟΚ ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΟ ΣΕΝΤΡ ΣΙ∆Ε ΣΙ∆ΜΑ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙ ΣΠΙΝΤ ΣΠΡΙ ΣΠΥΡ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΕΓΟ ΤΕΚ∆Ο ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΞΤ ΤΖΚΑ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΤΣΟΥΚ ΤΤ ΥΑΛΚΟ ΥΓΕΙΑ ΦΙΕΡ ΦΙΝΤΟ ΦΛΕΞΟ ΦΟΛΙ ΦΟΡΘ ΦΡΙΓΟ ΦΡΛΚ ΧΑΙ∆Ε ΧΑΚΟΡ ΧΑΤΖΚ ΧΚΡΑΝ

0,53 5,48 0,84

-3,52% -16,49%

1200 333835 6120

0,37 0,18 0,25 0,73

+19,05% -2,67%

86 712 7510 31564

0,43

-2,22%

17100

15,52 0,41

-0,19% +2,50%

2391 140

15,30 1,45 15,47

-1,23% -4,55% -4,51%

7229 11966 752647

8,00 1,80 0,44 0,79 0,45 0,70 1,51

-2,20% 1420633 -2,17% 730 -2,22% 10776 -3,66% 35020 -4,26% 2210 -1,41% 14715 -5,03% 5314391

0,55 0,53 4,99 3,14

-5,66% -3,57% -0,99% -4,56%

762 3160 185 224

0,22 7,92 0,81 0,47

+1,59% -5,81% -6,12%

3325 781 692384 46045

0,89

-2,17%

4530

0,07 0,44 0,12 3,09

-4,26% -7,69% -1,28%

60 3830 36 9362

0,13 0,33 0,66 0,44 3,09 0,87 0,49 1,34 0,38 0,19 0,70

-6,76%

192 1235 19910 80898 45236 250 24720 445 1000 10000 10144

0,49 1,04 0,25

-4,59% -7,41%

1708 171170 1574

3,50

-4,11%

73330

1,70 17,50 9,80 0,24 3,71

-8,33% -2,99% -8,33% -6,93%

-1,48% -5,56%

+1,85% 1913 -0,79% 405647 -1,01% 620 +9,52% 142881 -2,62% 1065325

0,61

-4,69%

107296

8,79

+2,21%

15300

0,52 10,82 5,80 1,13 0,79 0,09 0,70

-5,45% -3,57% -5,54% -2,59% -5,95%

136650 28731 14970 851 51473 11139 837


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

11

ΕΡΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΨΗΦΙΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Τεχνικό πρόγραµµα που ξεπερνά τα 10 εκ. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τ

εχνικό πρόγραµµα έργων ύψους 10.952.573,31 ευρώ για το έτος 2011, έρχεται για ψήφιση στην προσεχή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας, την ερχόµενη Παρασκευή 18 Μαρτίου στις 7:30 το απόγευµα. Εκ του παραπάνω ποσού, το 1.586.000,00 ευρώ αφορά νέα έργα για το νέο διευρυµένο και οι 741.800,00 ευρώ αφορά τα έργα για τα δηµοτικά διαµερίσµατα του νέου δήµου. Το ποσό του 1.375.733,52 ευρώ, αφορά συνεχιζόµενα έργα προηγουµένων ετών, δηλαδή του 2008 και του 2009, ενώ το ποσό των 4.113.980,67 ευρώ αφορά τα συνεχιζόµενα έργα από το έτος 2010 και το ποσό των 3.135.059,12 ευρώ αφορά συνεχιζόµενα έργα των οποίων οι πιστοποιούµενοι λογαριασµοί δεν πληρώνονται από το δήµο.

Η κατανοµή για τα νέα έργα Το τεχνικό πρόγραµµα καταρτίστηκε στο πλαίσιο των αναγκών του νέου δήµου, λαµβάνοντας ωστόσο υπόψη και τη δύσκολη οικονοµική συγκυρία, ενώ σε ότι αφορά τα δηµοτικά διαµερίσµατα, τα ποσά που προβλέπονται για τα δηµοτικά διαµερίσµατα του πρώην δήµου Πηνείας, είναι σαφώς µεγαλύτερα από

τα ποσά που προβλέπονται για τα δηµοτικά διαµερίσµατα του πρώην δήµου Αµαλιάδας, στη λογική ότι θα έπρεπε να υπάρξει ειδική µεταχείριση για τα συγκεκριµένα διαµερίσµατα που συµπεριλαµβάνονται για πρώτη φορά στο τεχνικό πρόγραµµα. Σε ότι αφορά τα νέα έργα, για την κατηγορία «κτιριακά» έχει προβλεφθεί το χρηµατικό ποσό των 279.000,00 ευρώ, για την κατηγορία «αναπλάσεις- πλατείες- ηλεκτροφωτισµοί» το χρηµατικό ποσό των 86.000,00 ευρώ, για την κατηγορία «οδοποιία- τεχνικά έργα» το χρηµατικό ποσό των 911.000,00 ευρώ, για την κατηγορία «αθλητισµός- πολιτισµός» το ποσό των 56.000,00 ευρώ, για την κατηγορία «πράσινο- καθαριότητα- ύδρευσηάρδευση- αποχέτευση» το χρηµατικό ποσό των 242.000,00 ευρώ και την κατηγορία «πυροπροστασία» το χρηµατικό ποσό των 12.000,00 ευρώ. Η κατανοµή στα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα Σε ότι αφορά τα Τοπικά ∆ιαµερίσµατα, ανά διαµέρισµα προβλέπονται τα εξής ποσά: Άγιος ∆ηµήτριος 7.000, 00 ευρώ, Άγιος Ηλίας 14.100,00 ευρώ, Αµπελόκαµπος 5.200,00 ευρώ, Αρχαία Ήλιδα 3.500,00 ευρώ, Αρχαία Ήλιδα 3.500,00 ευρώ, Αυγείο 4.200,00 ευρώ, Άγναντα 7.000,00 ευρώ, Αγραπιδοχώρι 3.500,00 ευρώ, Αν-

Γ. ΛΥΜΠΕΡΗΣ Εγκρίθηκε ο τρόπος δηµοπράτησης επέκτασης του βιολογικού

θώνας 6.700,00 ευρώ, Αυγή 4.600,00 ευρώ, Βελανίδι 7.200,00 ευρώ, Βουλιαγµένη 9.500,00 ευρώ, Γεράκι 19.200,00 ευρώ, ∆άφνη 5.900,00 ευρώ, ∆αφνιώτισσα 4.600,00 ευρώ, ∆ουνέϊκα 14.900,00 ευρώ, Εφύρα 12.600,00 ευρώ, Καλύβια Ήλιδας 3.700,00 ευρώ, Καρδαµάς 11.200,00 ευρώ, Κέντρο 4.800,00 ευρώ, Κεραµιδιά 5.400,00 ευρώ, Κρυονέρι 3.500,00 ευρώ,

Κάµπος 3.400,00 ευρώ, Λαγανά 6.100,00 ευρώ, Λάττα 7.300,00 ευρώ, Λουκά 4.200,00 ευρώ, Μαζαράκι 12.000,00 ευρώ, Οινόη 7.200,00 ευρώ, Περιστέρι 5.400,00 ευρώ, Ροβιάτα 4.000,00 ευρώ, Ροδιά 8.700,00 ευρώ, Σαβάλια 12.000,00 ευρώ, Σώστι 4.200,00 ευρώ, Σιµόπουλο 10.500,00 ευρώ, Σκλίβα 4.500,00 ευρώ και Χάβαρι 8.000,00 ευρώ. Τα χρήµατα προέρ-

χονται όλα από ΣΑΤΑ και τα περισσότερα έργα αφορούν αγροτική οδοποιία. Το τεχνικό πρόγραµµα θα το εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Αβραάµ Μπούρας και είναι πιθανό να υπάρξουν και τροποποιήσεις ως προς την κατανοµή των ποσών, ανάλογα και µε τις θέσεις της αντιπολίτευσης.

Αποφάσεις Οικονοµικής Επιτροπής δήµου Ήλιδας

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Ανακούφιση για το «Βοήθεια στο σπίτι» Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Κ

αλά τα µαντάτα για τη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο σπίτι» και ήδη έχει τεθεί σε δηµόσια διαβούλευση το σχέδιο πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης: «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ’ οίκων υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης».

Καλύτερες παροχές Η εξέλιξη αυτή έφερε ανακούφιση και στην Κοινωφελή επιχείρηση του δήµου Ήλιδας, που διαχειρίζεται τα συγκεκριµένα προγράµµατα και ο πρόεδρος της επιχείρησης κ. Πέτρος Παπαδάτος, ανέφερε σχετικά: «Περνούσαµε αγωνία για την παράταση των προγραµµάτων και τους όρους µε τους οποίους υα υλοποιηθούν. ∆ιαπίστωση όλων είναι ότι τα προγράµµατα αυτά είναι η αιχµή του δόρατος για το κοινωνικό έργο του δήµου. Με χαρά λοιπόν διαπιστώνουµε ότι αυτά παρατείνονται και µέσω του ΕΣΠΑ και πολύ σύντοµα θα είµαστε σε θέση να τα εφαρµόσουµε µε όσο το δυνατόν καλύτερες παροχές για τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας που

Σε Σώµα το ∆.Σ. του ∆ικηγορικού Συλλόγου

έχουν ανάγκη». Το ‘Σινέ Μαραθιά’ Εκτός όµως από το πρόγραµµα ‘Βοήθεια στο σπίτι’, καλά είναι τα νέα και για τη λειτουργία του θερινού σινεµά, του ‘Σινέ- Μαραθιά’, για το φετινό καλοκαίρι 2011. Χθες το µεσηµέρι ο κ. Παπαδάτος είχε συνεργασία µε τους παλιούς συνεργάτες του θερινού κινηµατογράφου, προκειµένου να µπουν οι βάσεις για την επαναλειτουργία του τη θερινή

σεζόν. Πέρυσι ο κινηµατογράφος δεν λειτούργησε, φέτος όµως όπως όλα δείχνουν θα λειτουργήσει και αναµένονται και πολλές εκπλήξεις, αν και ο κ. Παπαδάτος δεν θέλησε να αποκαλύψει περισσότερα.

Ικανοποιηµένος εµφανίστηκε ο πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης κ. Πέτρος Παπαδάτος

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑΘΗ ∆ΑΡΑ ΣΤΗ Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.

Σε Σώµα συγκροτήθηκε χθες το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας, όπου καθήκοντα νέου προέδρου ανέλαβε και επίσηµα ο κ. Νίκος Κυπρούλης. Ταµίας στο νέο Συµβούλιο εξελέγη ο κ. Μανώλης Μπιρµπίλης και καθήκοντα γενικού γραµµατέα ανέλαβε ο κ. Αναστάσιος Σµέρος. Αµέσως µετά τη συγκρότησή του, το νέο Συµβούλιο πραγµατοποίησε εθιµοτυπική επίσκεψη στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου, στην Εισαγγελέα και είχε συνάντηση και µε το Σύλλογο ∆ικαστικών υπαλλήλων. Στο µεταξύ σήµερα στις 11 το πρωί πραγµατοποιείται Ολοµέλεια των προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων, για να αποφασίσουν για το φορολογικό θέµα. Μ.Κ.

Απουσία ιατρού Το ιατρείο του ενδοκρινολόγου Βασ. Χριστάκη θα παραµείνει κλειστό την Πέµπτη 17/3/11 και την Παρασκευή 18/3/11 λόγω συµµετοχής του ιατρού στο Πανελλήνιο ∆ιαβητολογικό συνέδριο.

Τρίτη θητεία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο

Ε

πανεκλογή του προέδρου του Συνδέσµου Ηλεκτρολόγων περιφέρειας Αµαλιάδας κ. Στάθη ∆άρα για τρίτη συνεχή θητεία στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., µετά τις αρχαιρεσίες που έγιναν πρόσφατα στη Γενική Συνοµοσπονδία. Όπως ανέφερε ο κ. ∆άρας στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ η επανεκλογή του αποδεικνύει την εκτίµηση που υπάρχει στο πρόσωπό του και ευχαρίστησε ιδιαίτερα αυτούς που τον τίµησαν µε την ψήφο τους, ενώ έκανε γνωστό ότι θα είναι η τελευταία του θητεία στο ∆.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., καθώς οδεύει για συνταξιοδότηση. Ο κ. ∆άρας είναι και πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ηλεκτρολόγων, όπου θα κατέλθει και εκεί για µία τελευταία θητεία, στις επερχόµενες εκλογές τον Μάιο, καθώς επίσης και αντιπρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΟΕΒΕ Νοµού Ηλείας. Το ∆.Σ. της ΟΕΒΕ µε οµόφωνη απόφασή του, εκφράζει

Από το τεχνικό συµβούλιο του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, εγκρίθηκε χθες ο τρόπος δηµοπράτησης (µελέτη- κατασκευή) του έργου επέκτασης του βιολογικού καθαρισµού Αµαλιάδας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, καθώς πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο, ο προϋπολογισµός του οποίου ανέρχεται στα 3 εκ. ευρώ. Ο επόµενος στόχος είναι να ενταχθεί πλέον το έργο για χρηµατοδότηση στο ΕΣΠΑ, προκειµένου να προχωρήσει και η δηµοπράτησή του. Μ.Κ.

δηµόσια συγχαρητήρια στον κ. ∆άρα για την επανεκλογή του, επισηµαίνοντας ότι, η πολυετής ενασχόληση του κ. ∆άρα µε τα µεγάλα προβλήµατα των µικροµεσαίων επαγγελµατιών και η κατασταλαγµένη εµπειρία του, σε συνδυασµό µε το ρηξικέλευθο των απόψεών του και την ασυµβίβαστη διεκδικητικότητα που διακατέχει την συνδικαλιστική του δράση, προδιαγράφουν µία νέα επιτυχηµένη τριετή θητεία στο ∆.Σ. της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. Τονίζεται δε, ότι η Ηλειακή του κοινωνική και επαγγελµατική αφετηρία, αποτελούν την εγγύηση για το γεγονός ότι η φωνή των Ηλείων µοκροµεσαίων επαγγελµατιών θα ακούγεται στεντόρεια στα κέντρα λήψης αποφάσεων που καθορίζουν την επαγγελµατική προοπτική, εν µέσω µάλιστα της σηµερινής δύσκολης συγκυρίας. Μαρία Καραµπάτση

Απόφαση για την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων του τριµηνιαίου προϋπολογισµού έτους 2001, καθώς και για την έγκριση απόδοσης λογαριασµού εντάλµατος προπληρωµής για την αγορά γραµµατοσήµων, έλαβε κατά την χθεσινή της συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του δήµου Ήλιδας, υπό την προεδρία του κ. Βασίλη Ζαχαρόπουλου. Παράλληλα, εγκρίθηκε η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την παροχή πιστοποίησης του καλαθοφόρου µηχανήµατος, για την κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ασφάλιση οχηµάτων του δήµου Ήλιδας για το έτος 2011 και για την κατάρτιση όρων διακήρυξης δηµόσιου ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για προµήθεια καυσίµων του δήµου Ήλιδας για το έτος 2011. Μ.Κ.

Παρουσίαση της «Ηλειακής Πρωτοχρονιάς» Εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου: «Ηλειακή Πρωτοχρονιά- Ηλειακό Πανόραµα 11» θα πραγµατοποιηθεί το ερχόµενο Σάββατο 19 Μαρτίου στις 7:30 το απόγευµα, στην αίθουσα της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης. Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού η Παπαχριστοπούλειος Βιβλιοθήκη και οι εκδόσεις ‘Βιβλιοπανόραµα». Την παρουσίαση του βιβλίου θα κάνουν, ο Αρχιµανδρίτης π. ∆αµασκηνός Πετράκος, ο δικηγόρος εξ Αθηνών και απόγονος της οικογένειας Καρακανδά κ. Ηλίας ∆ηµητρίου, και ο επιµελητής της έκδοσης κ. Λεωνίδας Καρνάρος. Την εκδήλωση θα συντονίζει η πρόεδρος της Παπαχριστοπουλείου ∆ηµοτικής Βιβλιοθήκης κα Εύη Πάλλα- Χρονοπούλου.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Ο LEADER ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ «ΤΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΙ∆ΑΣ» ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΑΥΛΙΩΝ ΣΤΟ ΘΕΑΤΡΟ «ΑΠΟΛΛΩΝ»

Εκδήλωση για τη γυναίκα

Γιώργος Γκιντζίρης: «Μας ενώνει η αγάπη για τη µουσική δηµιουργία»

Ο

Σύλλογος Γυναικών Ανδραβίδας την προηγούµενη Τρίτη στις 18.30µ.µ. πραγµατοποίησε εκδήλωση αφιερωµένη στην «Παγκόσµια ηµέρα της Γυναίκας». Η αίθουσα εκδηλώσεων του ∆ηµαρχείου Ανδραβίδας κατακλύστηκε από γυναίκες και άνδρες, εκπροσώπους φορέων και συλλόγων της κοινωνίας πολιτών, του ∆ήµου Ανδραβίδας –Κυλλήνης και του Τοπικού Συµβουλίου. Τα θέµατα που τέθηκαν αφορούσαν πρωτίστως στη σηµασία της ηµέρας αυτής, ως ηµέρα µνήµης και απότισης τιµής στους αγώνες των πρωτοπόρων γυναικών που πάλεψαν για την ισοτιµία ανδρών και γυναικών, που έβγαλαν τη γυναίκα από το περιθώριο της κοινωνικής ζωής και διεκδίκησε το δικαίωµα του πολίτη. Η κ. Γιώτα Σπυροπούλου, καθηγήτρια κοινωνιολογίας, αναφέρθηκε στην ανισότητα ανδρών και γυναικών που επικρατεί σε ένα µεγάλο βαθµό ακόµη στην κοινωνία παρά τους νόµους που αφορούν στην ισονοµία ανδρών και γυναικών, στην εργασία, την οικογένεια, στην εκπαίδευση στην πολιτική όπου αναπαράγονται ακόµη τα ανδρικά πρότυπα δύναµης, ικανοτήτων και εξουσίας. Η κ. Πόπη Mπιντάκα, καθηγήτρια φιλόλογος έδωσε το στίγµα της

Τ

ο βράδυ της Παρασκευής και του Σαββάτου 18 και 19 Μαρτίου, στη σκηνή του θεάτρου “Απόλλων” στον Πύργο θα βρίσκεται η παρέα ανθρώπων που είναι -είτε αισθάνονται- νέοι, έχουν µια διαφορετική πρόταση πολιτισµού, εκτός κλίµατος… Eurovision, αλλά και εκτός οποιασδήποτε δήθεν «έντεχνης» εµµονής! Στο ευρύτερο κοινό της Ηλείας αλλά και εκτός αυτής, είναι γνωστοί σαν... “Ορχήστρα τα Χρώµατα της Ήλιδας”... ένα µουσικό σχήµα leader του οποίου είναι ο καθηγητής µουσικής Γιώργος Γκιντζίρης... Ο ίδιος µας µιλά για τις συγκεκριµένες συναυλίες και όχι µόνο...

γυναίκας µέσα από τα λογοτεχνικά κείµενα από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα και ζωντάνεψε ηρωικές µορφές γυναικών όπως τη γυναίκα της Μάνης που αναµετρήθηκε µε τον Τούρκο κατακτητή. Τέλος ο κ. Χρήστος ∆ίπλας, ζωγράφος-καθηγητής καλλιτεχνικών παρουσίασε από την νεολιθική εποχή έως και τα σύγχρονα ρεύµατα ζωγραφικής γλυπτά και πίνακες µεγάλων ζωγράφων που απεικονίζουν τη γυναίκα, το θαύµα της Ζωής, όπως εύστοχα ονόµασε την παρουσίασή του ο καλλιτέχνης. Στη συζήτηση που επακολούθησε τέθηκαν ερωτήµατα για τη θέση της γυναίκας σήµερα στην κοινωνία και πώς η ισονοµία τελικά στην πράξη φαλκιδεύεται από τις στερεότυπες αντιλήψεις. Το συντονισµό της εκδήλωσης είχε η πρόεδρος του Συλλόγου κ. ∆ιατσέντα Φανού Φουσκαρίνη.

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com ∆υο βραδιές “γεµάτες” από της “Καληνύχτας τα φιλιά”... τι θα δούµε και τι θ` ακούσουµε; Θα ακούσουµε τραγούδια από τα τελευταία 35 χρόνια µουσικής στην Ελλάδα. Νοµίζω ότι οφείλουµε να παρουσιάσουµε και σύγχρονους δηµιουργούς οι οποίοι έχουν προσφέρει µια ποιότητα στην ελληνική µουσική. Θα ακούσετε λοιπόν τραγούδια του Μάλαµα, του Μικρούτσικου, του Νικολόπουλου και άλλων... τραγούδια γνωστά σε όλους.

ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΗΣ «∆ΟΥΡΕΙΟΣ ΙΠΠΟΣ»

Πόσο δύσκολο είναι να υπάρχει στην περιοχή µας µια ορχήστρα όπως τα “Χρώµατα της Ήλιδας”;

«Τρεις στο κρεβάτι» («Νίνα») µε πρεµιέρα στις 2 Απριλίου

Μ

ε µία ακόµα κωµωδία επιστρέφει για την φετινή θεατρική σεζόν η Οµάδα Τέχνης «∆ούρειος Ίππος». Το θεατρικό έργο «Τρεις στο κρεβάτι» ή «ΝΙΝΑ» -όπως είναι ο πρωτότυπος τίτλος- του André Roussin επέλεξαν να παρουσιάσουν τα µέλη της οµάδας. Τη σκηνοθεσία της παράστασης έχει αναλάβει ο ταλαντούχος Πυργιώτης σκηνοθέτης Παρασκευάς Παπαπετρόπουλος. Η υπόθεση του έργου έχει να κάνει µε τις σχέσεις µεταξύ των ζευγαριών αλλά και των ανθρώπων γενικότερα. Μέσα από κωµικοτραγικές

Οι δυσκολίες περισσότερο, δυστυχώς, συναντώνται στον οικονοµικό τοµέα. Μια ορχήστρα η οποία δεν έχει καµία σχέση µε βιοπορισµό, συντηρείται από τους Χορηγούς της και τις εισφορές των µελών της µιας και είναι Σωµατείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Σίγουρα η Νοµαρχία και ο ∆ήµος Πύργου έχουν βοηθήσει πάρα πολύ την ορχήστρα µας και αυτό είναι πολύ τιµητικό για όλους εµάς.

καταστάσεις το κοινό θα παρακολουθήσει… µία σύζυγο, έναν σύζυγο, έναν εραστή, έναν αντίζηλο, έναν αστυνόµο και … ένα φόνο! Τα σκηνικά και τα κοστούµια της παράστασης για µία ακόµα φορά επιµελείται η Αργυρώ Πολίτη, βοηθός σκηνοθέτη είναι η Βάσω Καραµαλίκη, η µουσική είναι του Γιάννη Σπηλιόπουλου και το πρόγραµµα γράφει η Άβα Βαγγελάτου. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Οι πρόβες για το «Τρεις στο κρεβάτι» από τα µέλη της Οµάδας Τέχνης «∆ούρειος Ίππος» είναι εντατικές το τελευταίο διάστηµα…

Το κοινό στοιχείο που σ` ενώνει µε τα υπόλοιπα µέλη της ορχήστρας ποιό είναι;

«Οι µεγαλύτερες δυσκολίες για να συντηρηθεί µια ορχήστρα σαν τη δική µας, περισσότερο, δυστυχώς, συναντώνται στον οικονοµικό τοµέα»… τονίζει ο υπεύθυνος της ορχήστρας «Τα Χρώµατα της Ήλιδας» Γιώργος Γκιντζίρης.

Το κοινό σηµείο είναι ένα: Η αγάπη για τη µουσική δηµιουργία και κατ’ επέκταση η προσφορά στον πολιτισµό της περιοχής µας. Επίσης µε δένει µαζί τους µια ανιδιοτελής και ειλικρινής αγάπη, γιατί όλα τα παιδιά είναι καλοί φίλοι και πολυτιµότατοι συνεργάτες. Τι θεωρείς επιτυχία; Να σ’ αγαπάει ο κόσµος γι` αυτό που προσφέρεις και να παραµένεις και µε τα δύο πόδια πάνω στη γη. Με ποιόν άνθρωπο της µουσικής θα ήθελες να συνεργαστείς; Έχω συνεργαστεί στο παρελθόν µε το Νότη Μαυρουδή και µε το Γρηγόρη Μπιθικώτση. Ούτε στα όνειρά µου δεν το φανταζόµουν κάτι τέτοιο! Κι όµως συνέβη! Θα ήθελα πάντως, κάποια στιγµή να πλαισιώσει την ορχήστρα µας ο Μανώλης Μητσιάς. *** Να σηµειώσουµε ότι αύριο Πέµπτη (στις 2 µ.µ.) τα µέλη της ορχήστρας θα δώσουν Συνέντευξη Τύπου όπου και θα αναφερθούν εκτενώς στις δυο προγραµµατισµένες συναυλίες.

Konica M Minolta inolta Eπιχειρηματικές Eπιχειρη ημ ηματικ ές Λύ Λύσεις σεις Ελλ Ελλάς άς Α.Ε.

12

MORE COLOR COLLOR LO OR OR WITH WITH. ITTH. WITH...

Ñ÷ĉăċ Ñ÷ĉăċĂ ċĂ íûĈýõ íûĈýõþĎ õõþþĎ ØĀĆý Ø ØĀĆý÷ă ØĀĆý÷ăõĈýþĎ ăõĈýþĎ õĈýþĎ ýþĎ þĎ þĎ èõăċĆ òĄ ÛþĆćċĆòĄ ò èõăċĆòĄ

Εκτύπωση/Αντιγραφή: ύπω Αντιγραφή: τγ α τιγραφή: αφή: 222 σ σελ./ σελ./λεπτό λεπτό τό Αν Α νάλυση ά εεκτυπωτή: κτυπωτή: κτ υ τή: 1800 x 600 υπωτή: 6 dpi p Ανάλυση συστήματος: 2048ΜΒ Μ ήμη Μνήμη ησ υστήμα ήμα ή 488ΜΒ ΜΒ Β Σκληρός ρό δίσ ίσκ ς σ υστήμα υσ ήματτος τος 250GB 250GB B Σκληρός δίσκος συστήματος: Αυτόμα ατος τροφοδότης 100 πρ π ρωτοτύπων ύπων δ δι ιπλής πλήςς όψης ό Αυτόματος πρωτοτύπων διπλής Μ διάσταση χαρτιού: 311mm mm x 457mm 57mm 7mm m και και Μέγιστη Banner nner έέως 1,2 1 2 μέ μ τρα μέτρα Χωρητικότητα φύλλα Χωρητικότητ ητα χχαρτιού: αρτιού: ρτ ο ού: 11.150 1500 φ φύ φύλ ύ λα στανταρ σταντταρ στ & δυνατότητα αναβά βά ς έέω ως 33.6 .6650 50 φύλ 50 φύ λα αναβάθμισης έως 3.650 φύλλα Βάρος gr/m2 Β Βά άρος ρο οςς χχαρτιού: αρτ ο ού: ού 64 6 - 2271 2771 71 g r/m2 r/ /

Ζ Α Ρ Ι Φ Ο Π Ο ΥΛ Ο Σ ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ Χ Ρ Η Σ ΤΟ Σ ΤΤ.. Π ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε Τ Ρ Ο Π Ο ΥΛ Ο Υ 5588 ΠΥΡΓΟΣ 227100 7100 Π Υ Ρ ΓΟ Σ ΤΤΗΛ: Η Λ : 226210 6 2 1 0 332809 2809 FFAX: A X : 226210 6 2 1 0 220120 0120

2990,00 €

Ηφ ωτογραφία εενδέχεται νδέχεται να π εριέχει προαιρετικό προαιρετικό εξοπλισμό εξοπλισμό φωτογραφία περιέχει Στήν τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται Φ.Π.Α. 23%


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Αστέρας Αµαλιάδας

Σήµερα ξεκαθαρίζει…για αποχή Του Γιάννη Μουρούτη

Α

ρκετά σηµαντική είναι η σηµερινή µέρα για το πρωτάθληµα της ∆’Εθνικής. Η Συντονιστική Επιτροπή του πρωταθλήµατος (5µελής-µε πρόεδρο τον Μανώλη Βαλκάκη-πρόεδρο του Αθηναϊκού) βρίσκεται ήδη σε διαδικασία συλλογής υπογραφών για τη συµµετοχή των συλλόγων στην καθολική αποχή που προγραµµατίζεται για την προσεχή κιόλας αγωνιστική και µέχρι τις 12 σήµερα πρέπει να τις παραδώσει στην ΕΠΟ. Η αρµόδια Ποδοσφαιρική Επιτροπή της Χώρας µας, σήµερα αναµένεται, να αποφασίσει αν θα αναστείλει τα πρωταθλήµατα το προσεχές Σαββατοκύριακο, ενώ χθες

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Καθοριστικό και το µατς µε Πλατανιά Μετά και τα αποτελέσµατα της 24ης αγωνιστικής ο αγώνας του Πανηλειακού µε τον Πλατανιά είναι καθοριστικής σηµασίας (και αυτός). Και αυτό αφού αν ο Πανηλειακός νικήσει την Κυριακή – και παράλληλα η Χερσόνησος χάσει στο Αίγιο – τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα χρειάζονται µόλις µια νίκη στα τελευταία 4 µατς που έχουν να δώσουν, για να σφραγίσουν την παραµονή. Και αυτή η «σφραγίδα» µπορεί να µπει και την Τετάρτη 23 Μαρτίου µε νίκη µέσα στον Ασπρόπυργο. Στα αµιγώς αγωνιστικά, µετά το καθιερωµένο εβδοµαδιαίο ρεπό της Τρίτης, η προετοιµασία συνεχίζεται σήµερα Τετάρτη µε µεσηµεριανή προπόνηση. Προβλήµατα τραυµατισµών έχουν οι Τσουκαλάς και Αντωνίου, που αναµένεται πάντως να συµµετάσχουν σήµερα σε µέρος της προπόνησης, ενώ ο ∆ούλος υπενθυµίζεται είναι εκτός λόγω του προβλήµατος που έχει µε την κήλη. *** Για τις γενικές θέσεις του Πανηλειακού περί του θέµατος αναδιάρθρωσης της κατηγορίας, που απέστειλε στη Γ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE 2 το µεσηµέρι της Τρίτης, θα ενηµερωθείτε στην σελ. 15. Χρ. Κανελλόπουλος

ΜΙΚΤΕΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑ∆Α

Σήµερα ο αγώνας στην Πάτρα Σήµερα ξεκινoύν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της 8ης Περιφερειακής Οµάδας Παίδων & Νέων για το Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Προεπιλογής Εθνικών Οµάδων «GOOD LEAGUE». Οι οµάδες της περιφέρειας µας αγωνίζονται µε τις αντίστοιχες οµάδες της 9ης Περιφέρειας στο Ενωσιακό Γήπεδο «Α. Κάνιστρας», έδρα της Πρωταθλήτριας του Οµίλου ΕΠΣ Αχαϊας. Στη 1µ.µ. θα ξεκινήσει ο αγώνας των Παίδων και στις 3µ.µ. η αναµέτρηση των Νέων Στην Περιφερειακή Οµάδα των ΝΕΩΝ είναι από την Ηλεία οι: Αντύπας Γεώργιος - Κένταυρος Μαγούλας Γκουβέρος Γεώργιος - Θύελλα Πύργου Πολίτης Περικλής - ΠΑΟ Βάρδας) Στην Περιφερειακή οµάδα των ΠΑΙ∆ΩΝ είναι από την Ηλεία οι: Παναγιωτόπουλος Βασίλειος – ΠΑΟ Βάρδας Τριανταφύλλης Παναγιώτης - Αργοναύτης Βυτάνος Φώτιος – Ηλειακός Βαρθ.

3η κλήρωση 194 2η κλήρωση 662 1η κλήρωση 638

έγινε µια πρώτη επαφή µε τον πρόεδρο του πρωταθλήµατος της ∆’Εθνικής Γιώργο Σαρρή, στην οποία συµµετείχε και ο πρόεδρος της αρµόδιας επιτροπής, του 6ου οµίλου (Βαγγέλης Σταθόπουλος-Εράνη Φιλιατρών). Όσον αφορά τα αγωνιστικά του Αστέρα, χθες οι παίκτες είχαν ρεπό και από σήµερα ξεκινάει η προετοιµασία για το εκτός έδρας µατς µε τον Τριταιικό. Στην αναµέτρηση αυτή, επιστρέφουν οι τιµωρηµένοι ∆αβουρλής, Φερεκίδης και Ρούνης, αλλά θα απουσιάσει και πάλι ο Άρης Παναγιωτόπουλος, αφού θα εκτίσει την ποινή της δεύτερης αγωνιστικής της τιµωρίας του.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ 1ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

Πρέπει να γίνει τρόπος ζωής Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com xristoskanl@yahoo.gr

Μ

ια αξιέπαινη πρωτοβουλία πήρε ο σύλλογος γονέων και κηδεµόνων του 1ου Γυµνασίου Πύργου και ο πρόεδρος του κ. Ντίνος Αρβανίτης, καθώς και η διευθύντρια του σχολικού ιδρύµατος κα. Κατερίνα Αναγνωστοπούλου. Συγκεκριµένα, χθες το µεσηµέρι, στην αίθουσα της Αποστολικής διακονίας στον Πύργο οι µαθητές αλλά και οι καθηγητές του 1ου γυµνασίου ενηµερώθηκαν από τον Σάκη Μαντά του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ Πύργου για το άθληµα της ποδηλασίας και τα οφέλη που έχει αυτό, τόσο για την υγεία, όσο και για το περιβάλλον. Ο Σάκης Μαντάς ενηµέρωσε τι σηµαίνει ποδήλατο και ποια είναι η σηµασία του για την προστασία και αναβάθµιση του περιβάλλοντος, µίλησε για την αντιµετώπιση που έχει το ποδήλατο ως µέσο κυκλοφοριακής χρήσης στις χώρες της Ευρώπης, ενώ επισήµανε ότι ο νοµός Ηλείας ενδείκνυται για την ανάπτυξη του αθλήµατος της ποδηλασίας. Επίσης έγινε αναφορά στην κυκλοφοριακή αγωγή που πρέπει να κάνουν … κτήµα τους τα παιδιά, ενώ κάλεσε όσους µαθητές και µαθήτριες θέλουν, να ασχοληθούν πιο ενεργά µε το άθληµα της ποδηλασίας µέσω του ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΥ Πύργου. Έγινε δε ενηµέρωση για την αγωνιστική ποδηλασία, για τα οφέλη της, ενώ παρουσιάστηκαν και διάφορα είδη ποδηλάτου.

Ο Σάκης Μαντάς αναφέρθηκε στην σηµασία της χρήσης του ποδηλάτου απ’ όλους.

Η διευθύντρια του 1ου γυµνασίου Πύργου κα. Κατερίνα Αναγνωστοπούλου, οι καθηγητές του σχολείου και πολλοί γονείς των παιδιών έδωσαν το παρών στην χθεσινή ενηµέρωση για τα οφέλη της χρήσης του ποδηλάτου.

ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ «ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ» και Τελικός Κυπέλλου Όπως ανακοίνωσε χθες η ΕΠΣΗ σήµερα Τετάρτη 16/3/2011 και ώρα 13:30 στα γραφεία της θα δοθεί η συνέντευξη Τύπου για το νέο τουρνουά υπέρ του «ΧΑΜΟΓΕΛΟΥ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», ενώ σήµερα και ώρα 19:30 πάλι στα γραφεία της ΄Ενωσης θα γίνει και η σύσκεψη για τον Τελικό Κυπέλλου Ηλείας 2010-2011.

2,14,25,29,35 Οι µαθητές είδαν από κοντά τι είναι το αγωνιστικό ποδήλατο.

ΒΟΛΕΪ ΠΑΙ∆ΩΝ

Στο «final-4» o Κόροιβος Η

οµάδα παίδων του Κόροιβου Αµαλιάδας πήρε την πρώτη θέση στον όµιλό της και προκρίθηκε στο «final-4» της Πελοποννήσου.

Ο Κόροιβος νίκησε στο κλειστό του Αγίου ∆ιονυσίου την ΕΑΠ µε 3-1 σετ και προκρίθηκε στο «final-4», σε αντίθεση µε τους «πατρινούς» που συµµετείχαν στο «final-4» συνεχώς την τελευταία 5ετία (!). Οι αγώνες των µπαράζ : Κόροιβος – Σπαρτιατικός 3-1 σετ ΕΑΠ – Κόροιβος 1-3 σετ Σπαρτιατικός – ΕΑΠ (Σάββατο 19/3)

Οι «4» κορυφαίοι Παίδες… Μετά το «τσεκάρισµα» του εισιτηρίου των µπαράζ, η διοργάνωση µπαίνει στην τελική της ευθεία και µέχρι το τέλος του µήνα θα διεξαχθεί και το «final-4» της Πελοποννήσου, από το οποίο η πρωταθλήτρια θα συµµετάσχει στα τελικά του Πανελληνίου πρωταθλήµατος. Στο «final4», θα συµµετάσχουν οι τρεις οµάδες που κατέλαβαν την 1η θέση στους οµίλους τους (Παναχαϊκή, ΓΣ Άργους και ΓΕ Μεσσηνίας), αλλά και ο νικητής των µπαράζ Κόροιβος Αµαλιάδας. Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΣΤ

ΟΓ

ΗΠ Ε

∆Ο …

14

Άψογη φιλοξενία

Τρίτωσε το… κακό!

Πολλά ακούστηκαν…για τον αγώνα Κεραυνού-Προοδευτικής, πριν την έναρξή του και κυρίως για την συµπεριφορά που θα έχουν οι γηπεδούχοι και όµως άπαντες διαψεύστηκαν. Η οµάδα της Προοδευτικής(παίκτες, προπονητής και ∆.Σ) µε ανακοίνωσή της, ευχαριστεί θερµά την οµάδα του Χειµαδιού για την άψογη φιλοξενία της, εντός και εκτός του αγωνιστικού χώρου και υπόσχονται ανταπόδοση, σε παιχνίδι των δύο οµάδων στην Μανολάδα.

Γεµάτος ακόµη και ο εξώστης

Μετά τους Καλοµοίρη, Ανωγειανάκη και ο Οδυσσέας Χαρίτος κατέθεσε προσφυγή κατά του Ολυµπιακού Χερσονήσου ζητώντας 19.500 ευρώ! Ο 22χρονος µεσοεπιθετικός, ο οποίος έχει αποχωρήσει από τον Ολυµπιακό Χερσονήσου, κατέθεσε προσφυγή διεκδικώντας τα οφειλόµενα της φετινής χρονιάς, αλλά και της επόµενης σεζόν! Μάλιστα, η προσφυγή κοινοποιήθηκε στα γραφεία του συλλόγου. Ο παίκτης ζητά λοιπόν 19.500 ευρώ, ενώ σηµειώνεται ότι έχει µόλις 15 λεπτά συµµετοχής µε τη φανέλα του Ολυµπιακού Χερσονήσου στα µατς µε Κεραυνό Κερατέας (8’), ΑΟΧ (6’) και Κόρινθο (1’)! Χ.Κ.

Ο νεαρός Γιώργος Αλεξανδρόπουλος & και ο Στέλιος Γιαννακόπουλος

Γεµάτος ήταν ακόµη και ο εξώστης στην αίθουσα της Αποστολικής διακονίας, στην χθεσινή οµιλία του Σάκη Μαντά προς τους µικρούς µαθητές του 1ου Γυµνασίου Πύργου, για τα οφέλη που έχει το άθληµα της ποδηλασίας και στην υγεία τους, αλλά και στο περιβάλλον. Χ.Κ.

Ο Κεραυνός συγχαίρει τη διαιτησία Αν και γνώρισε την ήττα ο Κεραυνός Χειµαδιού από την Προοδευτική Μανολάδας, σε ένα µατς που έπαιζε την κατηγορία…, εντούτοις δεν έχει κανένα παράπονο από τη διαιτησία. Απεναντίας µε ανακοίνωσή του, το ∆.Σ του Κεραυνού, συγχαίρει ιδιαίτερα τον διαιτητή Βασίλη Αποστολόπουλο και τους βοηθούς του, Κώστα Φτερνιάτη και Παναγιώτη Σταθόπουλο.

Ο νεαρός Γιώργος Αλεξανδρόπουλος πριν από λίγες µέρες, συνάντησε τον πρόεδρο του ΠΣΑΠ Στέλιο Γιαννακόπουλο στον Πύργο και έβγαλε την καθιερωµένη φωτο-

»

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

γραφία µαζί του. ∆ίπλα τους ο Αλέκος Τοµαρόπουλος, γνωστός προπονητής στον ηλειακό χώρο. Χ.Κ

Η Ατζέντα της ηµέρας

Τετάρτη

16

Μαρτίου 2011

Αλπικό Σκι: Παγκόσµιο Κύπελλο, 10:30 Eurosport 1 Πόλο - Κύπελλο, 12:00 Παναθηναϊκός vs Χανιά αναβλ. Πόλο - Κύπελλο, 15:45 Χίος vs ΠΑΟΚ Σκι Αντοχής: Παγκόσµιο Κύπελλο, 16:45 Eurosport 1 Ποδόσφαιρο - Κύπελλο Ελλάδας, 18:00 conn-x TV Sport 2 Ολυµπιακός Β. vs Ατρόµητος Βόλεϊ - Α1 Ανδρών, 19:00 Ε.Α.Πατρών vs Α.Ο.Κηφισιάς Πόλο - Κύπελλο, 19:00 Βουλιαγµένη vs Πανιώνιος Πόλο - Κύπελλο, 20:30 Περιστέρι vs Ολυ µπιακός Ποδόσφαιρο - Κύπελλο Ελλάδας, 21:00 conn-x TV Sport 1 ΠΑΟΚ vs ΑΕΚ Ποδόσφαιρο - Champions League, 21:45 Novasports 1 Τσέλσι vs Κοπεγχάγ η Ποδόσφαιρο - Champions League, 21:45 ΝΕΤ Ρεάλ Μαδρίτης vs Λιόν

«Φωνάζει»… και ο Άρης Λανθίου!

∆εν φτάνει που δεν έχουµε δικό µας γήπεδο για να δίνουµε τους επίσηµους αγώνες µας, έχουµε και την διαιτησία που δεν µας αφήνει να προχωρήσουµε, τονίζει ο πρόεδρος του Άρη Λανθίου κ. Στάθης ∆άνισκας µε αφορµή την ήττα της οµάδας του το πρωί της Κυριακής στο Καλλίκωµο. Πλέον όπως αναφέρει στην επιστολή του προς την στήλη, το ποτήρι ξεχείλισε! Για πρώτη φορά φέτος φτάνω στο σηµείο να διαµαρτυρηθώ γιατί δεν πάει άλλο! Και αναρωτιέται: Μήπως οι αγώνες δεν παίζονται στα γήπεδα αλλά σε κάποια γραφεία! Σε όλη την σεζόν και

σε 24 αγώνες έχουµε πάρει µόνο ένα πέναλτι στη Μυρτιά, ενώ προχθές στο Καλλίκωµο ο διαιτητής κ. Κόττας που αµφιβάλω αν ίδρωσε τη φανέλα του, δεν µας έδωσε τρία καταφανέστατα, αφού ακόµα και οι γηπεδούχοι το οµολόγησαν. Συγκεκριµένα στο 35΄σε ανατροπή πάνω στον Χρ. ∆ηµητρόπουλο. Στο 40΄σε χέρι αµυντικού που σηκώθηκε ως βολεϊµπολίστας, και στο 80΄σε ανατροπή του Παναγιωτόπουλου! Και καταλήγει: Έλεος κύριοι της Ε.∆. και της ΕΠΣΗ, θέλουµε ιση µεταχείριση! Γ.Π.

Μπήκε δυναµικά στο παιδικό πρωτάθληµα

Κατατέθηκε η έφεση του Ηρακλή Π/Β!

Το µέλλον του Πανηλειακού µπήκε δυναµικά στο παιδικό πρωτάθληµα. Το παιδικό τµήµα της ακαδηµίας Πανηλειακού στους δυο αγώνες πρωταθλήµατος στις 12/3 και στις 14/3 πραγµατοποίησε πολύ καλές εµφανίσεις και αντίστοιχα επιβλητικές νίκες. Στον πρώτο αγώνα κέρδισε µε 7-0 τον Ατρόµητο Βαρβάσαινας και στον δεύτερο µε 5-0 τον Ηρακλή Πύργου. Καλή συνέχεια στα παιδιά που δείχνουν να έχουν πλούσιο ταλέντο … Χ.Κ.

Όπως το είχαµε γράψει την προηγούµενη εβδοµάδα, έτσι και έγινε χθες το πρωί από πλευράς του Ηρακλή Π/Β σε ό,τι έχει να κάνει µε την σε βάρος του απόφαση στην ένσταση που κατέθεσε στο µεταξύ τους µατς ο Θρίαµβος Πύργου, λόγω αναγραφής στην 18αδα της οµάδας, τριών αλλοδαπών ποδοσφαιριστών(δυο τακτικών, και ενός αναπληρωµατικού που όµως δεν αγωνίστηκε.)! Αφού λοιπόν η οµάδα πήρε την ∆ευτέρα το πρωί καθαρογραµµένη την σχετική απόφαση της από την ΕΠΣΗ, περίπου δέκα σελίδες, χθες το πρωί κατέθεσε σχετική έφεση στην επιτροπή εφέσεων της ΕΠΟ, πιστεύοντας ότι θα δικαιωθεί, αφού δεν υπήρξε δόλος! Ήδη όπως τόνισε ο πρόεδρος του Ηρακλή Π/Β, κ. Θανάσης Γκέτσιος, ανέθεσε την υπόθεση σε γνωστό µεγάλο δικηγόρο της Αθήνας, που το όνοµά του θα προκαλέσει «πάταγο» όταν ανακοινωθεί, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του δεδικασµένες πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Έτσι πιστεύουµε ότι θα δικαιωθούµε, κατέληξε ο κ. Γκέτσιος, αφού µέσα στο γήπεδο κερδίσαµε καθαρά και δίκαια!

ΕΙΠΕ … “∆εν ανήκω στο ίδιο τραπέζι µε τον Μπέο” Κώστας Πηλαδάκης

∆ΕΝ ΕΙΠΕ … “Εγώ πάντα είµαι πρώτο τραπέζι πίστα…” Αχιλλέας Μπέος

Μύρισε άνοιξη… Σε λίγο έρχεται και το καλοκαίρι…

ΕΠΩΝΥΜΑ … ∆εν βγάζεις άκρη… Του Γιάννη Μουρούτη Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούµαι µε το ποδόσφαιρο, έχω µάθει να είµαι δίκαιος και αντικειµενικός. Να κάνω κρίσεις σωστές και όχι βιαστικές. Ειδικά, αν είµαι παρών σε ένα µατς, πάντα ό,τι είναι να γράψω, θα το γράψω…, ό,τι είναι να το αναφέρω , θα το αναφέρω, χωρίς κανένα φόβο και δισταγµό. Μόνο αν είµαι σε µακρινή θέση, από το σηµείο που έγινε η φάση, δεν θα έχω γνώµη, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, θα γράψω «είναι ή δεν είναι πέναλτι», «ήταν ή δεν ήταν αποβολή», «ήταν ή δεν ήταν οφσάιντ». «∆ιαµαρτύρονται οι γηπεδούχοι…», «δείχνει να είναι πέναλτι …και τέτοια…», δεν θα το γράψω ποτέ. Όσοι είναι µέσα στο χώρο, ξέρουν αν είµαι δίκαιος και σωστός. Άλλους τους ενοχλεί και άλλους τους αρέσει…Όµως, δεν δέχοµαι σε καµία περίπτωση, όταν µια φάση είναι πεντακάθαρη, να επιµένει ο διαιτητής ή ο βοηθός ή ο παρατηρητής

διαιτησίας, ότι δεν έχουν κάνει λάθος. Αυτό στην Ηλεία και µόνο γίνεται…∆εν µπορεί όλο το γήπεδο, να έχει την ίδια κρίση και αυτοί να έχουν δίκιο..∆εν γίνεται αυτό, δεν στέκει. ∆εν µπορεί να µας βγάζουν όλη την ώρα τρελούς…Ας σταµατήσει πια αυτή η καραµέλα « µου το είπε και ο παρατηρητής…». Και ο παρατηρητής του αγώνα Ολυµπιακού-Παναθηναϊκού, «έβγαλε λάδι» τον Καλόπουλο και τους βοηθούς του, αλλά «ξηλώθηκε». ∆εν θα αναφέρω άλλα, γιατί και πάλι θα γίνω ο κακός(έχω γίνει δηλαδή ήδη…). Απλά εκείνο που συµπερασµατικά ισχύει, είναι ότι δεν βγάζεις άκρη…, ακόµη και αν διαµαρτυρηθεί κάποιος ή έχουµε ανακοινώσεις διαµαρτυρίας, και όπως µου ανέφερε και ένας συνάδελφος «τον αράπη και αν τον πλένεις το σαπούνι σου χαλάς…».

Μια ανάσα… από την Α2 η Αλφειονίδα! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Με τα µατς της 24ης αγωνιστικής συνεχίστηκε το Σαββατοκύριακο το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας. Έτσι στον 1ο όµιλο η πρωτοπόρος Αλφειονίδα, πέρασε και από το Λατζόι, αυξάνοντας τη διαφορά στην κορυφή στους 7 βαθµούς, και βρέθηκε µια ανάσα …από την Α2, δείχνοντας ικανή να µείνει µέχρι το τέλος! Μάλιστα αν περάσει και σήµερα που διεξάγεται η 25η αγωνιστική όλης της κατηγορίας και από την Ωλενα, τότε θα βρεθεί οριστικά στην Α2! Στην 2η θέση έµεινε η Θύελλα που έχασε στο Γιαννιτσοχώρι, και στην 3η θέση το Καλλίκωµο που επέστρεψε στις νίκες µε το Λάνθι! Στην 4η θέση παρέµειναν τα Χελιδόνια µε 41 βαθµούς , παρά το εντός 1 – 1 µε την Μυρτιά, καθώς ο Ωλενιακός(36) έχασε στη Βαρβάσαινα, και τον πέρασε έτσι ο Νέδας που έφτασε τους 37 βαθµούς, ενώ το Λάνθι, έµεινε στους 35, µε τις οµάδες αυτές να βλέπουν τα µπαράζ ανόδου! Ο Αγ. Γεώργιος µε την ήττα από τον Θρίαµβο έµεινε στους 33, και η Μυρτιά έφτασε τους 31 βαθµούς. Από εκεί και κάτω, θα γίνει «µάχη» για την αποφυγή των µπαράζ παραµονής, µε τους, Φιγαλεία(29) και ∆όξα Ελαιώνα(28), προς το παρόν να είναι πάνω

από τη ζώνη… νοιώθοντας όµως «καυτή» την ανάσα… από κάτω, του Θρίαµβου(28)! Ακολουθεί από κοντά ο Ηρακλής Π/Β µε 26, ενώ Πήγασος και Ενιπέας δεν έχουν πει την τελευταία λέξη! Ενώ στην «ουρά» έµεινε ο Α.Ο. Μακρισίων, όµως απέχει από την απευθείας παραµονή µόνο 7 βαθµούς, και αυτό δείχνει ότι θα γίνει «µάχη» στις 6 αγωνιστικές που µένουν. Πιο ξεκάθαρη είναι πάντως η κατάσταση στον 2ο όµιλο, τόσο στην κορυφή, όσο και στην ουρά. Καθώς ο Αετός Κέντρου(50), και έναν αγώνα λιγότερο, δείχνει το φαβορί για τον τίτλο, µετά τις ισοπαλίες του ΑΠΟ Κουρτεσίου(50), και του Αρη ∆ήµητρας(48) και επίσης ένα µατς λιγότερο! Ενώ σταθερά 4ος είναι ο Εθνικός Αµπελοκάµπου! Αυτή η τετράδα δεν αλλάζει µε τίποτα ! Από εκεί και κάτω, και από τους 38 βαθµούς που έχει η Αγ.Μαύρα, έως τους 23 του Εθνικού Αµαλιάδας, συνωστίζονται… εννέα οµάδες! Από αυτές οι δυο(επικρατέστεροι για την ώρα είναι η Ξυλοκέρα και ο Εθνικός Αµ.) θα βρεθούν στο τέλος στα µπαράζ παραµονής, µαζί µε τους Φίλιππο Ανδραβίδας και Α.Ε. Πηνείας . Η συνέχεια σήµερα το απόγευµα…


ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

15

ΣΠΟΡ ΟΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚ

«Ναι» στη… νέα Γ’ Εθνική!

Τ

ις θέσεις του για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας απέστειλε το ΤΑΠ Πανηλειακός στη football league 2. Ο Πανηλειακός είναι σύµφωνος µε την πρόταση της ΕΠΟ και τη δηµιουργία νέας Γ’ Εθνικής ως ερασιτεχνική κατηγορία ειδικού τύπου (µετατροπή σε ∆΄ Εθνική µε τέσσερις οµίλους), µε την προϋπόθεση ωστόσο να θέλουν οι ΠΑΕ και ΤΑΠ να µετατραπούν σε ερασιτεχνικά σωµατεία. Να τονιστεί ότι η διοίκηση της οµάδας προχώρησε σε γραπτή κατάθεση των θέσεών της για την αναδιάρθρωση της κατηγορίας, διότι δεν κατάφερε κάποιο µέλος της να παρευρεθεί στη γενική συνέλευση της football league 2 λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων. Αναλυτικά το δελτίο Τύπου του ΤΑΠ Πανηλειακός: «Τις γενικές θέσεις του περί του θέµατος αναδιάρθρωσης της κατηγορίας απέστειλε στη Γ.Σ. της FOOTBALL LEAGUE 2 (το µεσηµέρι της Τρίτης) ο Πανηλειακός: ΤΑΠ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ Προς: FOOTBALL LEAGUE 2 ΟΠΑΠ Για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των ΠΑΕ και ΤΑΠ Επειδή ανειληµµένες υποχρεώσεις δεν επιτρέπουν τη φυσική παρουσία µας, αποστέλλουµε εγγράφως τις βασικές θέσεις µας στο θέµα της Γενικής Συνέλευσης για ’’Προτάσεις αναδιάρθρωσης της Γ’ Εθνικής’’. Σε ότι αφορά το σχέδιο της ΕΠΟ που ήδη έχει δηµοσιοποιηθεί στην αρχική µορφή του, συµφωνούµε σε γενικές γραµµές µε τη συγχώνευση της Γ’ Εθνικής µε τη ∆’ Εθνική (σε

τέσσερις οµίλους), µε όποια οµάδα πάντως επιθυµεί να µπορεί να διατηρεί την επαγγελµατική ή αµειβόµενη µορφή της. Συνολικά, βιώνουµε κι εµείς τα οικονοµικά προβλήµατα που ταλανίζουν τη συντριπτική πλειοψηφία των οµάδων, σε συνδυασµό µε τις ευρύτερες οικονοµικές, θεσµικές και διοικητικές αλλαγές συνθηκών στη χώρα, αλλά και «τις σαφείς προβλέψεις της πολιτείας και των ειδικών για τις άµεσες και µακροπρόθεσµες εξελίξεις στην ελληνική οικονοµία, που θα επηρεάσουν άµεσα ακόµα περισσότερο τον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα». Να προστεθούν σε αυτά, όπως αναφέρει και το αρχικό σχέδιο της ΕΠΟ: 1. Η σαφής και διακηρυγµένη απόφαση της Πολιτείας να προβεί σε νέες σηµαντικές περικοπές στο επίπεδο της επιχορήγησης, τόσο των αθλητικών Οµοσπονδιών, όσο και σ’ αυτό των ερασιτεχνικών σωµατείων, µε στόχο την δραστική µείωση του κόστους συντήρησης και λειτουργίας τους. 2. Η άρνηση του ΟΠΑΠ να συµµετάσχει, µέσω χορηγικών πακέτων, στη χρηµατοδότηση των ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων, αλλά και την πολύ περιορισµένη ήδη συµµετοχή του στο πρωτάθληµα της Γ’ εθνικής. 3. Το έντονα αρνητικό κλίµα στην αγορά και στις επιχειρήσεις, που επηρεάζει άµεσα τις χορηγίες προς το ποδόσφαιρο, σε συνάρτηση µε την διαχρονική αδυναµία να στηρίξει η εγχώρια αγορά τόσες επαγγελµατικές οµάδες. Κατόπιν των ανωτέρω (όπως και αντίστοιχα άλλα παρόµοια) είµαστε ως ΤΑΠ Πανηλειακός υπέρ κάθε κίνησης που θα µειώσει σηµαντικά, µέσω της αλλαγής του νοµικού κα-

θεστώτος, το κόστος λειτουργίας των οµάδων της κατηγορίας. Συµπερασµατικά επίσης, θεωρούµε θετικά και συµφωνούµε (µε την προϋπόθεση ότι µόνο αν επιθυµούν οι ίδιες, να µετατραπούν ΠΑΕ και ΤΑΠ σε ερασιτεχνικά σωµατεία ) στα στοιχεία της ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Περιφερειακού πρωταθλήµατος, της ΝΕΑΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ, ως Ερασιτεχνική κατηγορία ειδικού τύπου, µε προδιαγραφές αδειοδότησης σε θέµατα οικονοµικά, υποδοµής, γηπέδου και διοίκησης, όπως περιγράφηκαν στο προσχέδιο της ΕΠΟ». Για το ∆.Σ. Ο πρόεδρος Κώστας Θεοδωρόπουλος Προϋποθέσεις συµµετοχής (σύµφωνα µε το αρχικό σχέδιο της ΕΠΟ) έχουν ως εξής: 1. Γήπεδο : Χωρητικότητα ελάχιστη πεντακοσίων καθηµένων 2. Μέλη : Τετρακόσια, ως ελάχιστος αριθµός µε υποχρεωτική ετήσια συνδροµή εκατό ευρώ ! 3. Προϋπολογισµός : Πλαφόν εσόδων – εξόδων και ισοσκελισµένος. Το ανώτατο ύψος δεν θα ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ 4. ∆υναµικό : Αποκλειστικά Έλληνες ποδοσφαιριστές, αποκλειοµένων όλων των ξένων και κοινοτικών. 5. Υποδοµές : Υποχρεωτική διατήρηση οµάδων Παίδων και Νέων και συµµετοχή σε αντίστοιχα πρωταθλήµατα 6. Προπονητής : Υποχρεωτικώς Έλληνας µε δίπλωµα ΟΥΕΦΑ Β’ 7. Τηλεοπτικά – Εµπορικά – Χορηγικά δικαιώµατα : Κεντρική διαχείριση από την ΕΠΟ

Ο Πανηλειακός είναι σύµφωνος µε την πρόταση της ΕΠΟ και τη δηµιουργία νέας Γ’ Εθνικής ως ερασιτεχνική κατηγορία ειδικού τύπου

8. Προβιβασµός – Υποβιβασµός : Η πρωταθλήτρια οµάδα κάθε Οµίλου προβιβάζεται στη Β’ Εθνική. Οι τέσσερις τελευταίες υποβιβάζονται στα τοπικά 9. Πρώτη εφαρµογή : Σε πρώτη φάση, η νέα Γ’ εθνική θα µπορούσε να συγκροτηθεί στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου από τις

οµάδες της σηµερινής Γ’ εθνικής πού θα παραµείνουν στην κατηγορία και επιθυµούν, µε τον αριθµό να συµπληρώνεται από οµάδες της ∆’ Εθνικής 10. Τακτική επιχορήγηση : Σε ετήσια βάση, ύψους είκοσι χιλιάδων ευρώ για κάθε σωµατείο».

ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ∆ΗΣ

«Στόχος µας είναι να είµαστε απόλυτα έτοιµοι στα πλέι οφ, όπου κρίνεται η άνοδος» τερα στην κατάσταση που επικρατεί στο ηλειακό µπάσκετ... Αναλυτικά τα όσα τόνισε: Για τη µέχρι στιγµής διαδροµή του Ολυµπιονίκη στο πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑΗ: “Είναι ο τρίτος µου χρόνος στην οµάδα. Όταν την είχα αναλάβει βρισκόταν στην Α2 ΕΣΚΑΗ και πρόπερσι την ανεβάσαµε κατηγορία, ενώ πέρυσι είχαµε καλή πορεία στην Α1, τερµατίζοντας στην 5η θέση. Φέτος είµαστε εξαιρετικά ανταγωνιστικοί, καθώς έξι αγωνιστικές πριν από το τέλος, βρισκόµαστε στην 1η θέση µε δύο βαθµούς διαφορά από τον δεύτερο. Βέβαια, αυτό δεν µετράει και τόσο. Στόχος µας είναι να είµαστε απόλυτα έτοιµοι στα πλέι οφ, όπου κρίνεται η άνοδος“. Ο Γιάννης Ελευθεριάδης είναι αισιόδοξος για την άνοδο της οµάδας του.

Ο

προπονητής του Ολυµπιονίκη, που έχει εργαστεί σε όλες τις βαθµίδες των εθνικών µας οµάδων, Γιάννης Ελευθεριάδης, µέσω του sepk.gr, αναφέρθηκε στην πορεία της οµάδας του, που βρίσκεται στην κορυφή της Α1 ΕΣΚΑΗ, αλλά και γενικό-

Για το... µυστικό της καλής πορείας που έχει φέτος το συγκρότηµα της Αρχαίας Ολυµπίας: “∆ιαθέτουµε ένα σταθερό σχήµα και από πέρυσι και από πρόπερσι, καθώς έγιναν κάποιες συγκεκριµένες αλλαγές. Πιστεύω πως έχουµε καλή διοίκηση, καθώς υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που τρέχουν για την οµάδα. Τον πρώτο χρόνο συνεργάστηκα µε τον κ. Σπηλιόπουλο παραµένει ∆Σ, ενώ τώρα έχουµε έναν άλλον πρόεδρο,

τον κ. Θουκυδίδη Κοσµόπουλο, ο οποίος έχει το όραµα να δει την οµάδα στη Γ’ Εθνική. Η πίστη του για την άνοδο πηγάζει από αγνούς σκοπούς, καθώς θέλει να έρθουν να δουν οι παίκτες και οι άνθρωποι των άλλων οµάδων την πόλη της Ολυµπίας. Να δουν την περιοχή, όπου ξεκίνησε ουσιαστικά ο αθλητισµός στα αρχαία χρόνια”. Για τη σηµασία ενδεχόµενης ανόδου της οµάδας του, όσον αφορά την ευρύτερη περιοχή: “Ο Κόροιβος βρίσκεται σχετικά µακριά από την περιοχή που είµαστε και θα είναι σηµαντικό να υπάρχει µία ακόµα οµάδα να εκπροσωπεί την Ηλεία στις εθνικές κατηγορίες”. Για τη δουλειά που γίνεται στα τµήµατα υποδοµής: “Για µένα είναι σηµαντικό το γεγονός πως αυτή τη στιγµή έχουµε γύρω στα 100 παιδιά στην ακαδηµία µας. Μάλιστα, αρκετοί νεαροί µας παίκτες πρωταγωνιστούν στα αναπτυξιακά πρωταθλήµατα, ενώ ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος κάνει προπονήσεις µε την προεθνική µας οµάδα. Γενικά έχει γίνει καλή δουλειά, αφού υπάρχουν κι άλλα παιδιά µε καλές προδιαγραφές”.

A1 ΕΣΚΑ Η

Για τη θητεία του στις Εθνικές οµάδες: “Αυτή τη στιγµή συνεργάζοµαι µε τον Κώστα Μίσσα στην Εθνική Νέων, ενώ παλαιότερα έχω θητεύσει σε αρκετές βαθµίδες των εθνικών µας οµάδων. Όσον αφορά το θέµα της δουλειάς, πρόκειται για ένα συµπιεσµένο πρωτάθληµα µέσα σε δύο µήνες. Σε αυτές τις περιπτώσεις τα πάντα κρίνονται από το πόσο φορµαρισµένη είναι µία οµάδα την κατάλληλη στιγµή, ενώ σηµαντικό ρόλο παίζει και η τύχη”.

Who is who Ο Γιάννης Ελευθεριάδης ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα το 1993, όντας τότε 25 ετών. Αρχικά ανέλαβε τον Πατρέα Πατρών, ενώ στη συνέχεια µεταπήδησε στην Παναχαϊκή, προπονώντας το παιδικό και το εφηβικό τµήµα, ενώ στη συνέχεια (2000) κοουτσάρισε την οµάδα στη Γ’ Εθνική. Το 2004 ανέβασε τον Έσπερο από την Α1 ΕΣΚΑΗ στη Γ’ Εθνική, ενώ την τελευταία τριετία βρίσκεται στο τιµόνι του Ολυµπιονίκη. Παράλληλα, έχει εργαστεί επί σειρά ετών στις εθνικές µας οµάδες: 1993 βοηθός στην Εθνική Κορασίδων, 1994-2000 βοηθός στην Εθνική Νέων, 2000-2004 βοηθός προπονητής στην Εθνική Ανδρών, 2005 πρώτος προπονητής στην Εθνική Παίδων, 2008 ασίσταντ κόουτς στην Εθνική Νέων, 2009-2010 συνεργάτης του Γιόνας Καζλάουσκας στην Εθνική Ανδρών.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Τα αποτελέσµατα της αγωνιστικής

Τρεις νίκες και µια ήττα ο ηλειακός απολογισµός

Τ

ρεις νίκες και µία ήττα είχαµε για τις οµάδες της Ηλείας στους αγώνες της ∆ευτέρας για το πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑ Η. Ο Ολυµπιονίκης κέρδισε τον Αχιλλέα Ερινεού, ο Πανηλειακός τον Αχαιό και η Α.Ε. Λεχαινών τον Προµηθέα στην παράταση. Αντίθετα η ΓΕΠ έχασε από τον Γλαύκο.

Για το σεµινάριο του ΣΕΠΚ στην Αµαλιάδα: “Σίγουρα ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Και το θέµα του Βαγγέλη Αγγέλου ήταν πολύ σηµαντικό, αν και θα ήταν ακόµα καλύτερα αν είχε λίγο περισσότερο χρόνο για να το αναπτύξει. Είναι ένα κοµµάτι εφαρµοσµένο µέσα στο µπάσκετ. Άκρως ενδιαφέρον ήταν επίσης και το θέµα του ∆ηµήτρη Ιτούδη. Το Ασκησιολόγιο και το warm up θα βοηθήσουν τους προπονητές να δηµιουργήσουν κι άλλες δικές τους ασκήσεις“.

Ο Πανηλειακός πήρε άλλη µια νίκη στο πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑ Η.

Αχαγιά-Κρήνη Απολλωνιάδα –Ροΐτικα Πανηλειακός-Αχαιός ΓΕΠ –Γλαύκος Ολυµπιονίκης-Αχιλλέας Ζάκυνθος- Νίκη ΑΕΛ –Προµηθέας

Η βαθµολογία (Σε 21 αγώνες)

Ολυµπιονίκης-Αχιλλέας 61-48 Ο Ολυµπιονίκης πήρε µια ακόµη νίκη και συνεχίζει να είναι στην κορυφή του βαθµολογικού πίνακα. Η οµάδα της Ηλείας νίκησε σχετικά εύκολα στο κλειστό της Αρχ. Ολυµπίας και τον Αχιλλέα Ερινεού, παίρνοντας µια διαφορά 8 πόντων από το ηµίχρονο (17-13 το 1ο 10λεπτο και 33-25 το ηµίχρονο). Αυτή η διαφορά µεγάλωσε στην συνέχεια για να φτάσουµε στο τελικό 61-68. Στα αξιοσηµείωτα του αγώνα ήταν η επιστροφή του Ξενοφώντα Σακελλαρίου στα παρκέ, µετά από ακριβώς ένα χρόνο απουσίας του λόγω σοβαρού τραυµατισµού στο γόνατο (είχε υποβληθεί σε εγχείριση). Τα δεκάλεπτα: 17-13, 33-25, 44-35, 61-48 Oλυµπιονίκης: Ζωγόπουλος 3,Οικονόµου 5(1),Λαµπρόπουλος 9,Κριτσέλης 4, Παπαγιάννης 8(2), Μανώλης 12, Xαντζής 6, Συναδινός 14(3), Μίγκος, Ρουµελιώτης, Γεωργιόπουλος, Σακελλαρίου

Πανηλειακός-Αχαιός 87-72 Ο Πανηλειακός-ΓΑΣ Πύργου, αν και δυσκολεύτηκε στα πρώτα τρία 10λεπτα, νίκησε τελικά µε 87-72 τον Αχαιό. Οι «Πυργιώτες» ήταν µπροστά στο σκορ µε 19-17 στο α’ 10λεπτο και στο ηµίχρονο προηγούνταν µε 34-29. Σε διψήφια διαφορά (63-51) έφτασαν στις αρχές του τελευταίου 10λεπτου, µε πρωταγωνιστή τον Νίκο Κιοσσέ, που πέτυχε κρίσιµα τρίποντα. Τα δεκάλεπτα: 19-17, 34-29, 56-51, 87-72 Πανηλειακός: Κιοσσές 23(2), Κιούφης 23(1), Γκριτζέλης 14(1), Παπαδάτος 2, Γκόβας 19(4), Αγγελόπουλος 2, ∆ανίκας 4, Ασηµακόπουλος, ∆ηµητρόπουλος.

Α.Ε.Λ.-Προµηθέας 68-65 (56-56 κ.α.) Σηµαντική νίκη στην παράταση πήρε η Α.Ε. Λεχαινών επί του Προµηθέα στο «Αέθλιον», µε σκορ 68-65 (κ.α. 56-56). Αυτή η νίκη αυξάνει τις ελπίδες παραµονής της ΑΕΛ στην Α1 ΕΣΚΑΗ, αν και η οµάδα της Ηλείας έχει δρόµο ακόµη να διανύσει. Το µατς ήταν δραµατικό και η ΑΕΛ θα µπορούσε να νικήσει από τον κανονικό αγώνα αν ο Μοσχονάς ευστοχούσε σε λέι-απ, λίγα δεύτερα πριν την λήξη (σε αυτή την φάση οι Λεχαινίτες διαµαρτύρονται για φάουλ). Στην παράταση, η οµάδα των Λεχαινών µπήκε πιο δυνατά µέσα στο παρκέ και προηγήθηκε µε επτά πόντους (67-60), ενώ παρά την αντεπίθεση του Προµηθέα, άντεξε και πήρε τη µεγάλη νίκη. Τα δεκάλεπτα: 10-13, 28-31, 40-43, 56-56/ 6865

ΓΕΠ-Γλαύκος 59-71 Μια ακόµη ήττα γνώρισε η ΓΕΠ/Ίφιτος από τον Γλαύκο µε 71-59 στο κλειστό του Πύργου και πολύ δύσκολα θα παραµείνει στην κατηγορία. Η ΓΕΠ έχανε 19-15 στο πρώτο 10λεπτο, 3328 στο ηµίχρονο και 51-44 στο τρίτο 10λεπτο, ενώ παρά την µεγάλη προσπάθεια που έκανε στο τέλος δεν µπόρεσε να ανατρέψει την κατάσταση. Μείωσε µεν στους τρεις πόντους (48-51) αλλά ο Γλαύκος απάντησε και πάλι µε τρίποντα, πήρε κεφάλι εννιά πόντων, και ουσιαστικά καθάρισε τον αγώνα. Τα δεκάλεπτα: 15-19, 28-33, 44-51, 59-71 Γ.Ε.Π.: Σκίπης 7(1), Παπαγιάννης 2, Κουκούµης 9, Κουρκούτας 5(1), Κωνσταντόπουλος 13(3), Γεωργακάκος 2, Αναστασόπουλος 6, Τσιπολίτης 15

63-50 70-55 87-72 59-71 61-48 82-78 68-65 (56-56 κ.α.)

Ολυµπιονίκης

40

Πανηλειακός

38

Απολλωνιάδα

38

Ζάκυνθος

36

Αχιλλέας Ερ.

33

Αχαγιά

33

Κρήνη

32

Γλαύκος

32

Προµηθέας

31

Α.Ε.Λ.

26

Νίκη Πρ.

26

Ροΐτικα

26

ΓΕΠ

25

Αχαιός

25

Επόµενη αγωνιστική Αχαιός- ΓΕΠ Ροΐτικα -Πανηλειακός Κρήνη -Απολλωνιάδα Νίκη -ΑΕΛ Αχιλλέας- Ζάκυνθος Γλαύκος- Ολυµπιονίκης Προµηθέας- Αχαγιά


16

ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΣΠΟΡ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΚΟΥΒIΤΣΑΣ (ΠΡΟΠΟΝΗΤHΣ ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚHΣ)

» »

« Η συλλογική προσπάθεια έφερε το επιθυµητό αποτέλεσµα» Η Ηλειακή διαιτησία; « Νοµίζω ότι έχουµε καλούς διαιτητές. Λάθη βέβαια κάνουν, αλλά δεν πρέπει να τους αντιµετωπίζουµε µε καχυποψία. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αποβάλουµε…»

Πώς βλέπεις το πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας;

Υπάρχουν ταλέντα στην Ηλεία; « Σίγουρα υπάρχουν και πολλά και µεγάλα ταλέντα. Απλά πρέπει να τα εκµεταλλευτούν ανάλογα οι οµάδες. Να τους δίνουν ευκαιρίες και γενικά να τα εµπιστεύονται. Παράλληλα, να µαθαίνουν σωστά τα µυστικά του ποδοσφαίρου και να έχουν παιδαγωγούς του αθλήµατος δίπλα τους.»

ΙΑ

ΟΡ Β’ ΚΑΤΗΓ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε τους αγώνες της εµβόλιµης 25ης αγωνιστικής, θα συνεχιστεί σήµερα το απόγευµα το πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας, και στους δυο οµίλους. Από τον 1ο όµιλο ξεχωρίζουν οι συναντήσεις, Ωλενιακός – Αλφειονίδα, Απόλλων Φιγαλείας – Ενιπέας, Πήγασος – ∆όξα, και Μυρτιά – Μακρίσια. Ενώ από τον 2ο οµίλο, το µατς Α.Ε.Μ. – Άρης ∆ήµητρας είναι όλα τα «λεφτά»!

Αναλυτικά παίζουν: 1ος όµιλος ΩΛΕΝΑ 3.30 µ.µ. Ο Ωλενιακός θέλει τη νίκη για να ελπίζει σε µπαράζ ανόδου, όµως η πρωτοπόρος Αλφειονίδα µε νέα νίκη θα βρεθεί φάτσα… µε την Α2! Καριώρης(Λαµπρόπουλος Π.- Αδαµόπουλος ∆.) ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3.30 µ.µ. Τις τελευταίες της ελπίδες θα παίξει σήµερα η Θύελλα

Έ

να από τα πρόσωπα του Σαββατοκύριακου που είναι άξια αναφοράς, είναι ο Γιώργος Γκουβίτσας. Ο προπονητής της Προοδευτικής Μανολάδας, που µαζί µε τους παίκτες του, πήραν ένα «τρίποντο-χρυσάφι » στην έδρα του Κεραυνού Χειµαδιού και πλέον η επίτευξη της απευθείας παραµονής, είναι σχεδόν σίγουρη. Ο ταλαντούχος προπονητής της Προοδευτικής(γεννηθείς στις 7 Ιανουαρίου του 1975), λίγες µέρες µετά την µεγάλη νίκη στο Χειµαδιό, αναφέρεται στην φετινή πορεία της οµάδας του και γενικότερα στα τεκταινόµενα του τοπικού ποδοσφαίρου. Να τονίσουµε ότι ο Γ.Γκουβίτσας, για 16 χρόνια ήταν ποδοσφαιριστής του ΠΑΟ Βάρδας, το 2006 πήγε στην ∆όξα Νέας Μανολάδας, εκεί ξεκίνησε και την καριέρα του ως προπονητής, ενώ στην συνέχεια συνέχισε στον Αστέρα Βάρδας, τον ΑΠΟ Κουρτεσίου και από τον Ιανουάριο ανέλαβε την Προοδευτική. Ας δούµε τι ανέφερε χαρακτηριστικά:

« Είναι ένα καλό πρωτάθληµα και τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά ανταγωνιστικό. Υπάρχουν πάντα πέντε-έξι οµάδες που πρωταγωνιστούν, αλλά πιστεύω πρέπει να γίνει καλύτερη διαχείριση γενικότερα. Να γίνουν σωστές κινήσεις από τους παράγοντες και να υπάρχει καλύτερη οργάνωση».

H Προοδευτική; « Ανέλαβα την οµάδα σε ένα πολύ κρίσιµο σηµείο και µε 12 βαθµούς. Είχε εικόνα διάλυσης και χρειάστηκε να γίνει συλλογική προσπάθεια από όλους. Όπως και έγινε. Από το ∆.Σ, τους παίκτες που µαζεύτηκαν και πάλι και τους φιλάθλους , που πάντα είναι δίπλα µας. Βασικό πλεονέκτηµα της

Προοδευτικής, είναι ότι έχει 18 παίκτες ντόπιους και µόνο δύο είναι εκτός Μανολάδας(Μπελεκούκιας, Λογώνης- ο Μαργαλιάς είναι έξι χρόνια στην οµάδα…). Το επιθυµητό αποτέλεσµα πάντως ήρθε για εµάς και ήταν να αποφύγουµε την περιπέτεια…των µπαράζ. Για το κατόρθωµα… αυτό έχουν µερίδιο όλοι συνολικά».

Το διπλό στο Χειµαδιό πώς ήρθε; « Το πίστεψαν οι παίκτες και έπαιξαν αποφασιστικά και δυνατά. Ειδικά στο δεύτερο ηµίχρονο, ήµασταν ιδιαίτερα καλοί και ανώτεροι από τους γηπεδούχους. Γενικά πάντως, η προσπάθεια προς την απευθείας παραµονή ξεκίνησε από το µατς µε το Λαµπέτι, αλλά σίγουρα το διπλό στο Χειµαδιό, «ήταν όλα τα λεφτά» και το κατακτήσαµε χάρις στο «τσαγανό» που είχαν οι παίκτες». Για την µάχη της ανόδου και της παραµονής ποια είναι τα προγνωστικά σου; « Θεωρώ ότι όποια οµάδα θα πάει µε πλεονέκτηµα στα µπαράζ, θα έχει και το προβάδισµα για τον τίτλο. Είναι δύσκολο κάποια από τις δύο, να σπάσει…την έδρα και αυτό γιατί, σε εκείνα τα µατς, οι άµυνες είναι σφιχτές και γενικά η οµάδα που έχει το πλεονέκτηµα προσδοκά να το διατηρήσει µε «νύχια και µε δόντια». Βέβαια, όλα γίνονται στο ποδόσφαιρο, αλλά το πιο πιθανό είναι να πάρει την άνοδο, η οµάδα που θα τερµατίσει πρώτη την κανονική περίοδο. Στα µπαράζ παραµονής, θα παίξουν Κεραυνός Χειµαδιού,Ατρόµητος Βαρβάσαινας, Αλφειός Επιταλίου και Άρης Στρεφίου, µε τις δύο πρώτες οµάδες να έχουν και πάλι το προβάδισµα, λόγω ότι θα βολεύονται και µε ισοπαλία.»

Από το Κουρτέσι… έως τη Φιγαλεία! Καταραχίου µε τον ανεβασµένο Ηρακλή Π/Β, του οποίου κάθε µατς είναι «τελικός»! Λαµπρόπουλος Μ.(Γιαννακόπουλος – Πλέσσας) ΦΙΓΑΛΕΙΑ 3.30 µ.µ. Μια κατηγορία είναι για τον «νεοφώτιστο» Απόλλωνα, το µατς µε τον Ενιπέα για να ελπίζει σε απευθείας παραµονή! Σιδέρης(Νικολακόπουλος – Μπίτκα) ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 3.30 µ.µ. Ο Α.Ο. Αγ. Γεωργίου θέλει τη νίκη µε αντίπαλο τον Νέδα Γιαν/ου, ώστε να σιγουρέψει την παραµονή του, ενώ ο Νέδας για 4η θέση! Γουργούρας(Κόττας – Αναστόπουλος) ΠΡΑΣΙΝΟ 3.30 µ.µ. Ντέρµπι απευθείας παραµονής είναι το µατς του Πήγασου Πρασίνου µε την ∆όξα Ελαιώνα. Καθώς και οι δύο µόνο µε νίκη ελπίζουν ! Καλογεράκος(Φτερνιάτης – Φωτεινόπουλος) ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ 3.30 µ.µ. Τελευταίο «χαρτί» παίζει ο Άρης Λανθίου µε τον Θρίαµβο Πύργου για την 4η θέση, ενώ η

Τα Μακρίσια υποδέχεται σήµερα στη Μυρτιά ο τοπικός Ολυµπιακός, ενώ τα Χελιδόνια φιλοξενούν στην έδρα τους τον Κεραυνό Καλλικώµου.

οµάδα του Πύργου την απευθείας παραµονή της! Κούλης(Καραλής – Φλεβοτόµος) ΜΥΡΤΙΑ 3.30 µ.µ. ∆εν έχει εξασφαλίσει την παραµονή η οµάδα του Ολυµπιακού Μυρτιάς. Όµως και τα Μακρίσια «καίγονται» και ό,τι πάρουν καλοδεχούµενο! Παυλόπουλος(Μαυροειδόπουλος

– Μπλόσκας) ΧΕΛΙ∆ΟΝΙ 3.30 µ.µ. ∆εύτερο σερί µατς στην έδρα του παίζει ο Α.Ο. Χελιδόνια µε τον Κεραυνό Καλλικώµου και θέλει νίκη για να τον φτάσει στην βαθµολογία! Σταθόπουλος(Σφυρής Στ. – Παπαφωτόπουλος)

2ος όµιλος ΚΕΝΤΡΟ 3.30 µ.µ. Εύκολο απόγευµα θα έχει ο πρωτοπόρος Αετός Κέντρου µε τον Φίλιππο Ανδραβίδας ώστε να πλησιάσει ακόµα περισσότερο την απευθείας άνοδο. Σταυρόπουλος(Βουρλιώτης – Ξυδούς) ΛΥΓΙΑ 3.30 µ.µ. Μονόδροµος είναι η νίκη για τον Ιονικό µε αντίπαλο τον Ατρόµητο Καβασίλων αν θέλει να ελπίζει σε απευθείας παραµονή. Όµως και τα Καβάσιλα ακόµα δεν έχουν σιγουρέψει την παραµονή τους! Βισβάρδης(Παπαδόπουλος – Νικολόπουλος) ΛΕΧΑΙΝΑ 4.00 µ.µ. Το σπουδαιότερο µατς της ηµέρας, καθώς τόσο η γηπεδούχος Α.Ε. Μυρτουντίων, όσο και ο Άρης ∆ήµητρας θέλουν µόνο νίκη για να πλησιάσουν τους στόχους που έχουν βάλει! Κούρτης(∆ουλαβέρης – Μποσινάκης) ΑΓ. ΜΑΥΡΑ 3.30 µ.µ. Με ανεβασµένο το ηθικό η τοπική ∆όξα θα υποδεχτεί την Α.Ε. Πηνείας που πλέον

σκέπτεται τα µπαράζ παραµονής. Ενώ η ∆όξα ελπίζει ακόµα στο θαύµα… της 4ης θέσης των µπαράζ ! Γεωργόπουλος(Πόπορης – Σαµπανιώτης) ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ 3.30 µ.µ. Επιστροφή στις νίκες θέλει ο τοπικός Εθνικός µε αντίπαλο τον Εθνικό Γερακίου, ώστε να «κλειδώσει» τη συµµετοχή του στα µπαράζ ανόδου, όµως το Γεράκι θέλει προσοχή γιατί παλεύει! ∆ηµητρακόπουλος(Καραµέρος – Ντάβαρης) ΚΟΥΡΤΕΣΙ 3.30 µ.µ. Μονόδροµος είναι η νίκη για απευθείας άνοδο στην Α2 κατηγορία, για τον ΑΠΟΚ µε αντίπαλο τον Εθνικό Αµαλιάδας που πάει πλέον σε µπαράζ παραµονής! Λάττας(Μαρκαντωνάτος – Αρβανιτάκης) ΑΛΠΟΧΩΡΙ 4.00 µ.µ. ∆εύτερο µατς στην έδρα του παίζει ο τοπικός Αετός µε αντίπαλο τον Μυρσιναικό Μυρσίνης, σε ένα ενδιαφέρον µατς, µε τις δυο οµάδες να είναι µακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Λάζαρης Κ.(Παρασκευόπουλος – Καρανάσης).

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύµβαση µε Ο.Α.Ε.Ε κ’ Ο.Π.Α∆ (∆ηµόσιο)

Γιάννα Γεωργ. Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ. Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Θεραπεία διαταραχών λόγουοµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες

Γερµανού 6 Πύργος (β’ όροφος) τηλ.: 26210 26047 κιν.: 6973493920

Λόγος-Οµιλία-Φωνή Μαθησιακές ∆υσκολίες


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ, κάτοχος proficiency ή µε άψογη γνώση αγγλικών (π.χ. µητρική γλώσσα), για µόνιµη εργασία σε γραφείο τουρισµού στον Πύργο. Θα συνεκτιµηθούν σπουδές, επιπλέον ξένες γλώσσες, ή και εργασιακή εµπειρία σε χώρα δυτικής Ευρώπης ή Αµερική. Προσφέρονται: µόνιµη απασχόληση, αποδοχές βάσει προσόντων, πολιτισµένο περιβάλλον. Αποστολή CV στο info@achtypistours.gr, (www. achtypistours.gr). ΜΑΣ8464 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε cafe – internet στη Γαστούνη. Πληρ. τηλ. 6975946846. ΜΑ9032 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα). Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ικανότητες: - Πτυχίο Ανώτερης σχολής ή απολυτήριο λυκείου. - ∆ιάθεση για υπεύθυνη εργασία. - Συνέπεια και αφοσίωση. - Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας - Καλή γνώση στη χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και των εργαλείων office applications - Ευχέρεια στην πληκτρολόγηση - Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας Προϋπηρεσία προαιρετική Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2621031543 Αποστολή βιογραφικού στο fax: 26210/81256 email:info@renergy.gr ΜΑ9048 ---------------------------------

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ

σε τουριστικό κατάστηµα στο Κατάκολο. Απαραίτητη προϋπόθεση, γνώση τουλάχιστον 1 ξένης γλώσσας. Πληρ. τηλ. 6977906589.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εµπορική επιχείρηση, µε γνώσεις Η/Υ. Πληρ. τηλ. 26210/61000, 29685 Πύργος ΜΑ9064. -------------------------------. ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ επί πτυχίο ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη παιδιών και παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά του δηµοτικού σε χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6930799661. ΜΑ9092 --------------------------------. ΤΟ ΝΕΟ SNACK – CAFE «PIT STOP» στην Αµαλιάδα ΖΗΤΕΙ προσωπικό για πρωινή εργασία για το µπουφέ, τη διανοµή και το fast food. Πληρ. τηλ. 6974857664, κος Νίκος, 6972016020, κος Κώστας. ΜΑ9095 --------------------------------. ΑΝ ΨΑΧΝΕΤΕ για εργασία και είστε ηλικίας 25-35 ετών, απόφοιτος ΑΕΙ ή ΤΕΙ. Η ∆ιεύθυνση του γραφείου ALLIANZ στην Αµαλιάδα (µε εµπειρία 35 ετών και παρουσία 20 ετών στην περιοχή µας µε εκπαίδευση και υποστήριξη υψηλού επιπέδου σας δίνει τη δυνατότητα για µια σηµαντική καριέρα. Επικοινωνήστε µαζί µας, τηλ. 26220/26044, 26220/29861. ΜΑ9096 --------------------------------. ΑΠΟ ΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ LASERLINE CLINICS ZHTEITAI ΙΑΤΡΟΣ. Πληρ. τηλ. 26210/27193, Μανωλοπούλου και Μιαούλη 5.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ή ΚΥΡΙΑ

µε εµπειρία στη Μαγειρική και στο ψήσιµο για ψαροταβέρνα στην παραλία Ζαχάρως. Επίσης ζητούνται και σερβιτόρες. Πληρ. τηλ .6973823720.

. ΚΥΡΙΑ 34 ΕΤΩΝ

µε δικό της µεταφορικό µέσο ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως σερβιτόρα ή βοηθός µάγειρα ή καµαριέρα και καθάρισµα σπιτιών. ∆έχοµαι µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλέφωνο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 6934314589. ΜΑ9090

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ για πώληση προϊόντων Πληρ. τηλ. 26210/22549

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΤΣΑ∆ΟΡΟΣ

στη Ζαχάρω. Πληρ. τηλ. 6932466051.

. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Σοβατίσµατα – ταβάνια – σκεπές – περιφράξεις και µερεµέτια. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6983461058. ΜΑ9041

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

για εργασία για µπάρα και σέρβις στην Καφετέρια AZZURRO στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6974650001. ΜΑ8885

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

πρόσοψης, 50 τ.µ., σαλόνι – υπνοδωµάτιο- κουζίνα – λουτρό, στον τρίτο όροφο πολυκατοικίας, έτος κατασκευής 2007, στη γωνία των οδών Γιαννιτσών και Μπεβούδα, πλησίον ΤΕΙ και ΙΚΑ. Τηλ. 6944343788, 210/6856830. ΜΑ8937

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ 100 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο Πύργου, µε κήπο. Πληρ. τηλ. 26210/28032, 6949122787. ΜΑ8943

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

έως 40 ετών µε γνώσεις Ηλεκτρονικού υπολογιστή και Αγγλικών και να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις. Απαραίτητη προσκόµιση βιογραφικού και φωτογαφίας. Πληρ. τηλ. 6936119095.

ΜΑΣ7956

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

. KAIAFAS LAKE HOTEL ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ στον Καϊάφα Ζαχάρως

ΖΗΤΑ

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ & ΒΟΗΘΟ ΜΑΓΕΙΡΟΥ Πληρ. τηλ. 6972443737, 26250/33803. ΜΑ9075

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

σύγχρονης κατασκευής στον α’ όροφο διώροφης οικοδοµής, µε αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι και χωρίς κοινόχρηστα, οδός Καταραχίου 10. Πληρ. τηλ. 26210/26269, κιν. 6944731825. ΜΑ9097

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ENOIKIΑΣΕΙΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

πλησίον Νοσοκοµείου, καινούριο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2αρι µε θέση parking, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας, µεγάλα µπαλκόνια, αυτόνοµη θέρµανση, κ.λ.π. Πληρ. τηλ. 6944418676. ΜΑ9072

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ 500 µέτρα πίσω από σχολές ΟΑΕ∆ στο ισόγειο διώροφης οικίας «νεόχτιστα» ένα ΤΡΙΑΡΙ και µία ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση και κήπο. Πληρ. τηλ. 6936415586.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

επιπλωµένο, καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6932390406.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

σε καινούρια πολυκατοικία, φωτεινό µε µεγάλες βεράντες. ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, 100 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρική θέση. Άνετη κατοικία µε πολλές ανέσεις. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ8942

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη ισόγειος Μαγνησίας 6 και Τ. Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6978184817, 6978184760. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ σε καινούρια κεντρική πολυκατοικία ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη ή µη επιπλωµένη, ηλιόλουστη, µε αυτόνοµη θέρµανση, αποτελούµενη από κρεβατοκάµαρα, χωλ, µπάνιο, κουζίνα, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά. Πληρ. τηλ. 26210/26080, κιν. 6977330432.ΜΑ8824. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, µε αυτόνοµη θέρµανση, και 1 2άρι στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6979973625, 6974496114. ΜΑ9079 ---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα, α’ ορόφου διωρόφου οικοδοµής επί της οδού Ερµού 83 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/27117, 27746, κινητό 6974370497-8. ΜΑ8993.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, 1ου ορόφου

Πατρών 45, σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ9077

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ9076

ΜΑΣ9014

ΜΑΣ3

. ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Το γραφείο µας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για τη φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων µε προβλήµατα υγείας. ΜΑΣ5113 Αχόλου 6, Πύργος. Τηλ.2621037106, 6972121860.

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΩΜΑΤΙΟ µε λουτρό. Πληρ. τηλ. 6982319297 εκτός ωρών κοινής ησυχίας. ΜΑ9055 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην οδό Κανάρη 9, Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/34152, 6945181835. ΜΑ9061 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ από 1/4/2011 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 δωµατίων στην περιοχή ∆εξαµενής, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/34142, 6977998602. ΜΑΣ9018 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΣΤΟΥΝΤΙΟ σε άριστη κατάσταση, σε κεντρικό σηµείο, µε ψυγείο, ηλ. κουζίνα και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6936682132. ΜΑ8984 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως εξοπλισµένη, αυτόνοµη θέρµανση, 1ου ορόφου, 36 τ.µ., Σκουφά 13 και Ρήγα Φεραίου, άνωθεν φαρµακείου & 3µισάρι ΙΣΟΓΕΙΟ Κιλκίς και Αχόλου. Πληρ. τηλ. 6944448046. ΜΑ8889 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 48 µ² καινούρια, Παπαφλέσσα 20, έναντι Πανεµπορικής στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33612. ΜΑΣ8752 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στον Πύργο σε νέα πολυκατοικία, επί των οδών Παπαφλέσσα και ∆ραγατσανίου, στην κυκλική πλατεία στο πρώτο ∆ηµοτικό. Πληρ. τηλ. , 6937485353. ΜΑ9065 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ δυάρι, διαµπερές – αυτόνοµη θέρµανση, πάρκινγκ, νεόδµητη οικοδοµή. Πληρ. τηλ. 6932505339.ΜΑ9026 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 52 τ.µ. καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση στον 2ο όροφο, οδός ∆ραγατσανίου 42. Πληρ. τηλ. 6939505275. ΜΑ9078 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο ή και χωρίς τα έπιπλα, σε κεντρικό σηµείο της πόλεως µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις (καλοριφέρ –αιρκοντίσιον), άνετο, απεριόριστη θέα στον 3ο όροφο χωρίς δαπάνες κοινοχρήστων, ιδιωτικό πάρκινγκ, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/33128, 6973457676. ΜΑ9082 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟ & ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, parking, τέντες στις βεράντες, τέρµα Ναυαρίνου. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ9094 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ Γορτυνίας και Παλαιολόγου σε καινούρια πολυκατοικία, αυτόνοµη θέρµανση και επιπλωµένο. Πληρ. τηλ.

6977542782, 26210/30724. ΜΑ9036 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, 64µ², β’ ορόφου, γωνιακό, πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας όλο στην πρόσοψη, κεντρική θέρµανση, A/C, τέντες. Κατά προτίµηση φοιτητές ή ανδρόγυνο, τιµή 320 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/33716, ώρες 10-14.30 και 19.30 – 22.30. ΜΑΣ8733 ---------------------------------

TΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ µε κήπο σε διώροφο κτίριο 95,00 τ.µ., δύο υπνοδωµατίων, χωλ, σαλόνι – τραπεζαρία, κουζίνα, λουτρό, αποθήκη µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, στην οδό Περιστερίου 5 στην Αµαλιάδα (περιοχή Σιδ. Σταθµού). Πληρ. τηλ. 2622026636 και 6947005768. ΜΑ9068 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΤΡΙΑΡΙΑ, ισόγεια σε διώροφη οικοδοµή, 100 τ.µ, έκαστο χωρίς κοινόχρηστα, µε προαύλιο χώρο, αυτόνοµη θέρµανση, Αλφειού 50. Τηλ.: 6977085246, Χρήστος. ΜΑΣ8474 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ διαµπερές στον 3ο όροφο, δίπλα στο πρώτο Λύκειο. Πληρ. τηλ. 6936142025, 6977523555, 26210/27884, 26210/34088. ΜΑ9081 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Α’ ορόφου, πλ. δηµ. αγοράς (πλ. Νικάκη) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937204141. ΜΑ9038 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12. ΜΑΣ8279 ---------------------------------

ΤΕΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση, α’ ορόφου, Σαρανταπόρου και Θησέως στη ∆εξαµενή. Πληρ. τηλ. 6980529995, 6944559595. ΜΑ8999 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ 1ου ορόφου, σε καινούρια πολυκατοικία, 120 τ.µ. (µε 90 τ.µ. ενιαίο µπαλκόνι), ηµιυπαίθριο, 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972427670. ΜΑ9093 --------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ. µε τζάκι, ηλιακό θερµοσίφωνα, διπλά τζάµια, τέντες, ελάχιστα κοινόχρηστα, στο 2ο χλµ. Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 26210/29869. ΜΑ9080 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Β’ όροφου ανεξάρτητη, 3 υπνοδωµάτια, µεγάλο σαλόνι και κουζίνα – µπάνιο και µε ηλ. θερµοσίφωνα στην Λιούρδη 52 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22172.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

40 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, σε ισόγειο χωρίς κοινόχρηστα, καινούριας κατασκευής. Πληρ. τηλ. 6983934943.

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

ΜΑΣ1025

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ ΜΑΣ1501

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 27 ΕΝΑΝΤΙ ΟΣΕ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ.: 26210 26226 ΚΙΝΗΤΟ: 6975301864

1. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ. άρτια οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ. στο Γεράκι Αµαλιάδας επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο 5. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ κατοικία 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας. 8. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. 11. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα. 13. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ. 15. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Φραγκαβίλας. 16. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. ΜΑ766

5"6'+7-, 1$4&+8#797+#7)$:;4, 6*;µ0/$-, <=);4 1$* pellets >,µ97- pellets

!"#µ$%&' ()*µ$+*&µ,./01*$ 23#$4)*10

./01*$ µ$%+7µ"%*$ ./01*$ 7%7#?7*$10 @)*$10 &4&+8µ$+$ A"#µ$%&'@)*$1;: A7#µ;&:BC%7-

D7E#?*;- FC$%. F;#30%'.7G%*18 & Hµ9;#*18 H+$*#:$

I?:;4 D7C#?:;4 56, J=#?;-, K @)7:$ .') 26210 27802

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

18

Tετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαί-

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2310/341058, 6974334849.ΜΑ740.

ΣΠΙΤΙΑ

θριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ Ι. & Ε. Ο.Ε. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ (οικ. άδεια 2010) ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ και ΕΝΑ ∆ΥΑΡΙ µε αποθήκη και θέση parking επί της Ελευθερίου Βενιζέλου 66 στην Αµαλιάδα. Συζητήσιµη τιµή και τρόπος πληρωµής. Τηλ. επικοινωνίας 26220/38580, 69325617012. ΜΑ8539 --------------------------------. ΣΤΟ ΠΕΛΟΠΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., αποτελούµενη από σαλόνι, τραπεζαρία, µεγάλη κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και διάδροµο µε πλήρες µπάνιο, στο κέντρο επί της παλιάς εθνικής οδού µε οικόπεδο 400 τ.µ., σε τιµή ευκαιρίας (συζητήσιµη). Πληρ. τηλ. 26210/26228, 6982000407.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΑ9011 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ β’ ορόφου κατασκευής 2000, 105 µ²+15µ² ηµιυπ. +21 µ² κλειστό πάρκινγκ, 3 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός, ηλιακός. Πληρ. τηλ. 6978072567.ΜΑ9012. --------------------------------. ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου 133 τ.µ. κουζίνα – σαλόνι ενιαίο, 3 υ/δ, µπάνιο, WC, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, πρόσφατα ανακαινισµένο, έναντι κεντρικής πλατείας Ζαχάρως (οδός Αρήνης 10) Τιµή 100.000 ευρώ, συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937485373.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 100 τ.µ., 28ης Οκτωβρίου 40, πλησίον ∆ικαστηρίων, α’ όροφος. Τιµή 76.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6984572210. ΜΑ9045

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. γωνία – Υψηλάντου – Ιερολοχιτών αριθ. (3), µέσα σε οικόπεδο (463) τ.µ. µε ηµιυπόγειο, περιφραγµένο µάντρες – κάγκελα και αρτεσιανό. Πληρ. τηλ. 6934748556, 2610/279148.ΜΑ8979

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιο-

στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓ-

ΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΣΤΡΟΥΣΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 105 Τ.Μ.ΛΟΥΞ.ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ.ΤΙΜΗ 170.000 ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες κ.α. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 365246936842750

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 115 τ.µ. επί της οδού Αλφειού 71 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937015020. ΜΑ9070

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝΤΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 30 στρεµ. και χωρίζεται τµηµατικά (10-10-10) µε (1000 ναβελίνες και 150 λεµονιές) στην περιοχή Ροφιά – Καταράχι, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6977412084. ΜΑ9028

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ µε 40 ελιές επί του δρόµου Λαστεΐκων - Αγ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6977616176 , 6976161091 ή 210/8049164. ΜΑ8670.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε 1,5 στρέµµα περιβόλι στις Φυτιές. Πληρ. τηλ. 26210/22503. ΜΑ9057

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000

ENOIKIΑΣΕΙΣ

στη ∆άφνη Αµαλιάδας µονοκατοικία 115µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

. ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο άρτιο και οικοδοµήσιµο 3.927 µ², εκατό µέτρα από ελαιουργείο Ξυστρή και διακόσια µέτρα από το ΚΤΕΛ, εφάπτεται της οδού Έλληνος Στρατιώτη µε πρόσοψη 40 µέτρα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, παροχές ρεύµατος και νερού, τελειώνοντας η εφαρµογή σχεδίου θα χτίζει 1.600 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6932461864.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τµ. και υπόγειο 14τ.µ.Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α 

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1140 µέτρα στη θέση Κούβελος χωρίζεται και στα δύο. Τιµή 220.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ8927 -----------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο από αναδασµό 3 στρέµµατα γωνιακό, κτίζει 400 µ., όµορφη περιοχή κέντρο – απόκεντρο. Για όσους θέλουν ποιότητας ζωής, µία έξυπνη αγορά. Πληρ. τηλ. 6976713451. ΜΑ9004 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός σχεδίου πόλεως 700 µέτρα, πάροδος Υψηλάντου, Πύργος. Τηλέφωνο 26210/28046, 6944261415.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200µ², 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατακόλο. β) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κεντρικό γωνιακό 300 µ² άρτιο και οικοδοµήσιµο, κατάλληλο για επιχείρηση ή οικία 300 µ². γ) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1450 µ. άρτιο και οικοδοµήσιµα τα 400µ² µε πρόσοψη 75 µ. επί του δρόµου Πύργου – Βουνάργου (δίπλα από ∆ηµ. σχολείο). Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 4 1 6 2 2 , 6977292696.

ΜΑ9066 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4,5 στρεµ. περιοχή Κορακοχώρι Κατάκολο, Πύργου Ηλείας αρδευόµενο, οικοδοµήσιµο, περιφραγµένο. Πληρ. τηλ. 6982937002.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην πλατεία Καζαντζάκη πλησίον πεζόδροµου Αµαλιάδας ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 200m², (πρώην παιδικός σταθµός δήµου Αµαλιάδας). Προσφέρεται για νηπιαγωγείο, Παιδικό σταθµό ή οποιαδήποτε άλλη χρήση. ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΕΓΑΝΟ 200m², για οποιαδήποτε χρήση και ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105m². Πληρ. τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 2 5 4 6 , 6978840667.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 1250τ.µ. στην Πατρών (πρώην Βεργίνα). Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 3 2 5 2 8 , 6934464362. ΜΑ9083

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

ȵɁɃȻȾȻȰȷȵɈȰȻȾɈȻɆȻɃ ȻɇɃȳȵȻɃɀȵɉɅɃȳȵȻɃȵɀȲȰȴɃɉ1400ɀ2 ɀȵɅȰɆȾȻɁȳȾ4000ɀ2ɅȵɆȻɌɆȰȳɀȵɁɃ ȴȻȰɀɃɆɌɏɀȵɁɃɇɍɏɆɃɇͲȾɃɀȲɃɇɇɉɁȴȵɇȸɇ ȾȰɈȰȿȿȸȿɃȳȻȰȾȰȺȵɍɆȸɇȸ ȵɅȻɈȸɇȵɅ.ɃȴɃɉȿȵɍȰȻɁɏɁͲɁȵɃɍɏɆȻɃɉ Ɉȸȿ6978616683&6979261211 ΜΑ8465

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας ΜΑΣ3076

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

κα Μαρίκα

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,

Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες. ΜΑΣ309

∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ελαιόδενδρα. Πληρ.τηλ.: 2105023392, κιν.6979330013. ΜΑ5254

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ή ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 40 στρεµ. για χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων µε έκδοση πιστοποίησης ∆ασαρχείου και χαµηλής παραγωγικότητας. Πληρ. τηλ. 6972702172. ΜΑ9040

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή του Νοσοκοµείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής πέντε • •χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή 1250€/το τετ. Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή ανεµοµύλου δυόροφη οικοδοµή ισόγειο1ος -2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωµένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή µεµονωµένο (1000) Τιµή 250000€ ολόκληρο Στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ διαµέρισµα 75 τ.µ. στον 3ο όροφο ρετιρέ µε δύο υ/δ ,µπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιµή 90000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 (1002) Τιµή 95000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά (σοβαρή επένδυση) (1004) Τιµή συζητήσιµη Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµερίσµατα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες, γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού) (1005) Τιµή 170000€ Στο ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ τέσσερις ανεξάρτητες κατοικίες 50τ.µ. µε δύο υ/δ ,καθιστικό και κουζίνα w/c,γκαράζ κλειστό και αποθήκη ηλιακούς σε οικόπεδο 2550τ.µ. πλήρως διαµορφωµένοι κοινοχρηστοι χώροι (1006) Τιµή συζητήσιµη ∆ιαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή (1007 Τιµή 45000€ Στην ΠΑΤΡΑ και επί της ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΟΥ τριάρι 96 τ.µ. οροφοδιαµέρισµα πλήρως ανακαινισµένο 2009 µε αιρκοντίσιον-τζάκιγρανίτες στην κουζινα µε τρία υ/δ , µπάνιο, κουζίνα,σαλόνι, δικαίωµα στο 1/3 του οικοπέδου (1009) Τιµή 110000€ Στην ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη (1010) Τιµή 45000€ ∆ιαµέρισµα 3ου ορόφου στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ ,σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαράζ (1011) Τιµή 125000€ Στον ΠΥΡΓΟ επί της ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ πολυτελή διαµερίσµατα δυάρια & τριάρια σε καινούργια πολυτελή οικοδοµή ετοιµοπαράδοτα (1012) Τιµή από 1300€/τ.µ..

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μεζονέτα 240τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε τρία υ/δ, δύο µπάνια, δύο καθιστιά, τζάκι (1106) Τιµή 115000€ Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000€ Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) Τιµή 40000€ Στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 80τ.µ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.µ. µε 20 ρίζες ελιές όµορφο κήπο και πανοραµική θέα (1014) Τιµή 80000€ Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000€ Στην ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 (1016) Τιµή 990000€ Στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκιαγκαζόν (1017) Τιµή ευκαιρίας Στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 2600τ.µ. µε οικία 51τ.µ. κατασκευής 2003 αποτελείται από σαλόνι-υ/δ-w/c(1018) Τιµή 80000€ Στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα (1019) Τιµή 260000€ Στην ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις (1020) Τιµή 250000€ Στον ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο (1021) Τιµή 150000€ Στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. (1022) Τιµή 40000€ Στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1024) Στην ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό (1026)Τιµή 180000€ Στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτό-

νοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά(1027)Τιµή 400000€ Στο ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο(1028) Τιµή 600000€ Στο κέντρο της ΜΥΡΤΙΑΣ µονοκατοικία 80τ.µ. σε οικόπεδο 390τ.µ. µε µηνιαίο εισόδηµα 525 (1030) Τιµή 120000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα, µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα (1031) Τιµή ευκαιρίας

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Αµπελόκαµπος αγροτεµάχιο 9,5 στρέµ. περίπου σε κεντρικό σηµείο του χωριού Τιµή 3000€/το στρεµ. Αµαλιαδα περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000€ Κτήµα 9500τ.µ. στην περιοχή ΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε µεγάλη προσοψη στον επαρχιακό δρόµο, 1300µ. από την θάλασσα Τιµή συζητήσιµη Στον ΚΑΡ∆ΑΜΑ στην θέση ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 15 στρέµ. αγροτεµάχιο µε πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο κατάλληλο για κάθε καλλιέργεια (1032) Τιµή 4000€/το στρ. Στο δρόµο ∆ΟΥΝΕΙΚΑ-ΜΥΡΤΙΑ αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη στο δρόµο (1034) Τιµή 20000€ Στη ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεµάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε τριφασικό ρεύµα –ιντερνετ-νερό δικο τους µε φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιµάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολοµιού (1035) Τιµή 45000€ έκαστο Στην περιοχή ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ένα αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιµή 30000€ Στη ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα (1038) Τιµή 35000€ Στην περιοχή της ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση (1040) Τιµή 145000€ Λιοστάσι 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ (1042) Τιµή 25000€ Στην περιοχή ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα (1043)Τιµή 160000€ Στα ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) (1045) Tιµή 200000€ Στα ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα) ποτιστικό κατάλληλο για κάθε χρήση (1046) Τιµή 200000€ Αγροτεµάχιο 30 στρεµµάτων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο (1047) Τιµή 3000€/τοστρ. Λιοστάσι 20 στρεµµάτων στο ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ µε 240 ρίζες ελιές καρποφόρες (1049) Τιµή 35000€ Αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες (1050) Τιµή ευκαιρίας Αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1052) Τιµή συζητήσιµη Επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ (1053) Τιµή 50000€ Στην περιοχή ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ αγροτεµάχια 11&23 στρ. αντίστοιχα πάνω στον κόµβο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ προς Σώστι –Αµαλιάδας (1054) Τιµή 5000€/το στρ. Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000€/στρ.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α Στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ οικόπεδο 4560 τ.µ. κοντά σε µεγάλο ξενοδοχείο µε φανταστική θέα στο Ιόνιο (1103) Τιµή 125000€ Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 (1058) Τιµή 200000€ Στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά (1059) Τιµή 50000€ Στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης (1060) Τιµή 45000€ Οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο (1061) Τιµή 100000€ Στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας (1062) Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο 13 στρ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε φάτσα στη θάλασσα

κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις µε φανταστική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και δική του παραλία (1063) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή ΜΥΡΣΙΝΗΣ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό (1065) Τιµή 45000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης (1066) Τιµή 78000€ Στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 (1068) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα (1070) Εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου (1071) Τιµή 40000€ Οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ (1072) Τιµή 600000€ Οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ (1073) Τιµή 100000€ Στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο (1074) Τιµή συζητήσιµη Στην περιοχή (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (1075) Τιµή 75000€ Οικόπεδο 1450τ.µ. στην περιοχή ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης (1076 Τιµή 50000€ Οικόπεδο 850τ.µ. στην περιοχή ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α (1077) Τιµή 40000€

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Οικόπεδο 2450τ.µ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε οικοδοµή δύο ορόφων γιαπί 1200τ.µ. συνολικά κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση µε φανταστική θέα στο ΙΟΝΙΟ (1104) Tιµή συζητήσιµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο επι της ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΙΑ οικόπεδο περίπου τεσσάρων στρεµ. κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί 130τ.µ. γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ στην πλατεία Καλίτσα Τιµή 140000€ ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία(1078) Τιµή 55000€ Στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ µαγαζί77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο (1079) Τιµή 95000€ Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ-40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα (1080) Τιµή 70000€/έκαστο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών (1081) Τιµή 600000€ όλα µαζί Οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. στην ΒΑΡ∆Α σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (1082) Τιµή 400000€ **** ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφου σε καινούργια οικοδοµή επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1083) ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας (1084) Τιµή 80000€ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση (1085) Τιµή 1400€/το τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρέσταραν –πιτσαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο (1086) Τιµή 100000€ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπαντοπωλείο σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε εξασφαλισµένη πελατεία χαµηλό ενοίκιο λόγω αναχώρησης (1099) Τιµή 45000€ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο της πόλης επί της Ρήγα Φερραίου στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α για επαγγέλµατική χρήση (µάντρα αυτοκινήτων κ.λ.π.) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο γραφείο 40 τ.µ. µε 10τ.µ. παταρι σε κεντρικο σηµείο πολύ κοντά στον πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ επιπλωµένες σε κεντρικό δρόµο πολύ κοντα στα ΤΕΙ (1087) ΤΑΣΣΑΡΙ διπλοκατοικία 1ου ορόφου µε τρία υ/δ , µπάνιο περιµετρικές και µεγάλες βεράντες στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή σκατσαγριλιάς Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1089) ∆ΥΑΡΙ σε καινούργια οικοδοµή µε 1 υ/δ, µπάνιο, καθιστικό αυτόνοµη θέρµανση σε κεντρικό δρόµο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ(1091) ΤΕΣΣΑΡΙ διπλοκατοικίας 2ου ορόφου µε 3 υ/δ , δύο µπάνια ,µεγάλες περιµετρικές βεράντες στην περιοχή Καλίτσα ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1102) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130τ.µ. µε 3 υ/δ , 2 µπάνια ,µεγάλο καθιστικό και περιµετρικές βεράντες στην περιοχη ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1101) Πολυτελή γραφεία 1ου & 2ου ορόφου σε κεντρικότατο σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 40τ.µ. &35 τ.µ. (1102) Ισόγειο οίκηµα 80τ.µ. µε πρόσοψη στην πλατεία ∆ηµαρχείου ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση (φροντιστήρια, ιατρεία κ.λ.π.)


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

19

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011

∆ΙΑΦΟΡΑ . ∆ΑΝΕΙΑ σε δ. υπαλλήλους – συνταξιούχους ΙΚΑ – υπερχρεωµένους ιδιώτες, ρυθµίσεις ληξιπρόθεσµων οφειλών αύξηση πιστωτικού ορίου σε πιστωτικές κάρτες. Εξυπηρέτηση πανελλαδικά, τηλ. 2310554514, 6972886998, fax: 2310554517. website: www.money cahgram.gr. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ. ΜΑ2217. --------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΚΑΝΝΟ ΑYA, σε πολύ καλή τιµή, ελαφρώς µεταχειρισµένο και µία καραµπίνα maveric (επαναληπτική) MAGNUM µε δύο κάννες λόγω διακοπής του κυνηγίου. Πληρ. τηλ. 6993980971. ----------------. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Ψυ-

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ έτοιµα σχισµένα για τζάκι ή σόµπα σε χαµηλές τιµές. Επίσης ανοίγουµε ξύλα µε σχιστήρια. Πληρ. τηλ. 6947355360, 6993149414. ΜΑ8859

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΙΕΣ ΚΟΡΩΝΕΪΚΕΣ & ΚΟΛΙΡΕΪΚΕΣ 2 ετών, κεντρωµένες σε αγριλίδι, τιµή 3 ευρώ. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑΣ5114

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΦΟΣ 831 µέτρα, 2,27 GT, 15 ίππους, ξύλινο πολυαιστεροµένο, τιµή 22.000 ευρώ µετρητοίς. Πληρ. τηλ. 6986304591. ΜΑ9084

. ΑΓΟΡΑΖΩ Α∆ΕΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ από 100kW έως 10MW απολύτως µετρητοίς, κατόπιν ελέγχου του φακέλου. Πληρ. τηλ. 6972966656, κος Στάθης. ΜΑ9085

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΚΥΛΑΚΙΑ ΓΙΟΡΚ ΣΑΪΡ, ΤΣΙΟΥΑΟΥΑ, ΜΟΠΣ (ΠΑΓΚ), ΜΑΛΤΕΖ, ΠΕΚΙΝΟΥΑ, ΣΝΑΟΥΤΣΕΡ, ΠΟΜΕΡΑΝΙΑ (ΣΠΙΤΣ), ΣΙΧ ΤΖΟΥ, ΣΑΜΟΓΙΕΤ, ΤΣΟΟΥ ΤΣΟΟΥ, ΣΑΡΠΕΪ, ΠΙΝΣΕΡ, ΠΡΕΣΑ ΚΑΝΑΡΙΟ Καθώς και άλλα Ποιµενικά και πολλές άλλες ράτσες. Πληρ. τηλ. 6934151298. ΜΑ9058

γείο κόκα κόλα, ψυγείο πάγκος, ψυγείο τοστ, φούσκα 2,50, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 2,40, 3,50, 4,00 λάντζα πενταπλή, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, κοτοπουλιέρα, πλατό – γύρος, ψησταριά διπλή – µονή – ποτηριέρα, φούρνος γκαζ – ηλεκτρικός – παγωµηχανή – µηχανή κύµα – φριτέζα διπλή, ψησταριά γκαζ – τυροπητιέρα, bel mari νερού, καρέκλες, τραπέζια, σκαµπό, οµπρέλες 4 µέτρα, µηχανή καφέ. Πληρ. τηλ. 6948004643. ΜΑ8646 --------------. Νέα στεγαστικά δάνεια για απόκτηση υπερσύγχρονου βιοκλιµατικού σπιτιού (φωτοβολταϊκή στέγη κ.λ.π.) σε σχεδιασµό του γούστου σας. Μηνιαία δόση 0 (µηδέν) µέχρι 80 τ.µ. σπίτι και πολύ µικρή για µεγαλύτερο. Ανέξοδη διαβίωση και πληρωµένη η ∆ΕΗ για 25 χρόνια! Χρηµατοδότηση 100%. Πλήρης ενηµέρωση για αξιοποίηση των δυνατοτήτων σας (άδεια, ανέγερση, επισκευή, αγορά κ.λ.π.) «Up8» Τραπεζικές Μεσολαβήσεις Παπαθεοδώρου, Παντανάσσης 64 (2ος), Πάτρα, τηλ/φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ8955 --------------. Ρυθµίσεις SOS για καθυστερηµένους ή υπερχ ρ ε ω µ έ ν ο υ ς τραπεζικούς λογαριασµούς. Σοβαρή τραπεζική διαµεσολάβηση για θετικά αποτελέσµατα. ΑΚΟΜΗ, α) άµεση τακτοποίηση δυσµενών και αποκατάσταση εικόνας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ µε τη φροντίδα ειδικού συνεργάτη στην Αθήνα, β) διαµεσολάβηση για παροχή νέων πιστώσεων στις τράπεζες. «Up8» Τραπεζικές Μεσολαβήσεις Παπαθεοδώρου, Παντανάσσης 64 (2ος), Πάτρα, τηλ/φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ8956 --------------. ∆ΑΝΕΙΑ χωρίς προκαταβολή επαγγελµατικά και προσωπικά, ανεξαρτήτως ΤΕΙΡΕΣΙΑ, µόνο µε Α.Φ.Μ. ή έναρξη επαγγέλµατος, κ. Γιώργος. Πληρ. τηλ. 6983433531. ΜΑ9049 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΛΙ ΑΝΘΕΩΝ εξαιρετικής ποιότητας και µέλι ελάτης Βυτίνας χονδρικής – λιανικής. Επίσης πωλούνται µελίσσια και βασιλικός πολτός (παρουσία σας κατά την παραγωγή) µελισσοκοµία Μπιλίρης Νίκος, Βουλιαγµένη Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6973054946. ΜΑ8210 ------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ, µια κορδέλα, µια ραµποντέζα. Πληρ. τηλ. 6936265621. ΜΑ9087 ------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ καινούρια και ψυγεία από µαγαζί. Πληρ. τηλ. 6937351379. ΜΑ9089 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 3,5 KVA, πετρέλαιο 6,5ΗΡ καινούρια, 50 ώρες λειτουργίας. Τιµή 800 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2621304262, 6943863256. --------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα οικονοµικά. Πληρ. τηλ. 6972850327.

ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ SETTER, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό ξεκινηµένα σε ορτύκι και µπεκάτσα, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977980262. ΜΑΣ5980 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕΤΤΕΡ θηλυκό 4,5 µηνών τρίχρωµο. Πληρ. τηλ. 6972998635. ΜΑ9033 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 14 ΠΡΟΒΑΤΑ ΧΙΩΤΙΚΑ όλα νέα πολυτελείας, µε τα αρνιά τους. Πληρ. τηλ. 2622041710, 8-9 π.µ. και 7-9 µ.µ. ΜΑ9067 --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΙΑΡΙ χρονιάρικο για αναπαραγωγή, επίσης ΓΑΛΟΠΑΠΑ & ΦΑΣΙΑΝΟΙ. Πληρ. τηλ. 6974405830. ΜΑ8729 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΚΡΙΑΡΙΑ 1 έτους διασταυρωµένα από προβατίνα καθαρή Χιώτισσα και κριάρι καθαρό, Γαλλικό, υψηλής γαλακτοπαραγωγής. Πληρ. τηλ. 6981442784.

ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΠΑΙΡΝΕΤΕ εντός 5’ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΧΡΙ 36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ.

Κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ τηλ. 6988888850 – 6980254057. ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. ΜΑ709

. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΑΠΟ 1000- 100.000 Ε ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΚΑΡΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ – ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΑΠΟ 12 ΕΩΣ 36 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ Κος ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΤΗΛ. 6940793935 – 6938711189 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΑ705

ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 2.187m2 εντός εκτάσεως 10.300τµ µε 45 δωµάτια,95 κλίνες, θέα θάλασσα, ανάµεσα σε κέντρα αναψυχής. Eντός οικισµού, µε υπόλοιπο δόµησης.(1239)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α µονοκατοικία 101µ2 σε άριστη κατάσταση επί της οδού Φραγκαβίλλας σε οικόπεδο 400µ2, µε προδιαγραφές 2ου ορόφου, 2 υπν. Τιµή 140,000Ε (1213)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία 118τµ εντός γωνιακού οικοπέδου 280τµ,σε πολύ καλό σηµείο στην Αµαλιάδα. Η µονοκατοικία χρήζει ανακαίνιση. Αν κατεδαφιστεί, σαν οικόπεδο µπορεί να οικοδοµήσει 560τµ.Αρχική τιµή 220.000Ε (1270)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 50τµ σε νεόδµητη οικοδοµή, στην Πλατεία Πλαστήρα. ∆ιαθέτει θέση πάρκινγκ και αποθήκη. Τιµή 90.000Ε. (1250)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ, εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως, µε Σ /∆ 0,8 αρχική τιµή 125.000Ε. (1626)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 77τµ,δευτέρου ορόφου,2 υ/δ, σε άριστη κατάσταση .Τιµή 87.000Ε (1268)

ΠΥΡΓΟΣ ∆ιαµερίσµατα σε κεντρική πολυκατοικία νεόδµητα Α’ ορόφου για γραφεία Β’ για κατοικίες 71µ2 από 1250ε/µ2 (2243) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό ∆ιόροφο οίκηµα που αποτελείται από ισόγειο κατ/µα µε πατάρι και αποθήκη 195τµ. ∆ιαµέρισµα στον όροφο 95 τµ µε αποθήκη 13τµ, συν αέρα για ανέγερση 2ου και 3ου ορόφου. Αρχική τιµή 280.000Ε

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Καινούρια οροφοδιαµερίσµατα 77τµ 1ου, 2ου και 3ου ορόφου σε κεντρικό σηµείο, µε άριστα υλικά, 2 υ/δ, µοντέρνα διαρρύθµιση, υπέροχη θέα, µισθωµένα. Αρχική τιµή από 128.000Ε. (1228)

ΠΑΤΡΑ Γκαρσονιέρες 32τµ, σε άριστη κατάσταση, µισθωµένες, κοντά στα Τ.Ε.Ι Τιµή 40.000Ε (1197)

ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 90.000Ε (1126)

ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 55 τµ εντός περιφραγµένου οικοπέδου 850τµ, σε καλή κατάσταση, µε aircont. καλοριφέρ. Αρχική τιµή 55.000Ε(1252)

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Κοντά στον Αγ.Αθανάσιο Oικόπεδο 4.000τµ, περιφραγµένο µε καινούρια ξύλινη οικία 45τµ. Τιµή 130.000ε (1227)

ΣΑΒΑΛΙΑ ∆ύο Οικόπεδα των 1000τµ, εντός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµα, µε µεγάλη πρόσοψη στον Επαρχιακό δρόµο προς Αµαλιάδα. Οικοδοµεί 400τµ έκαστος. Τιµή 35.000Ε (1705)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµερίσµατα 104τµ και διαµέρισµα 60τµ σε νεόδµητη οικοδοµή τετραώροφη επί πυλωτής. Αντισεισµική θωράκιση, υπέροχη διαρρύθµιση, µοντέρνα αρχιτεκτονική (1238)

ΡΟΒΙΑΤΑ Μεζονέτα νεόδµητη 140.55τµ µε 3 υ/δ, τζάκι, εντός οικοπέδου 4965τµ, σε ήσυχη περιοχή, 6 χιλ από Αµαλιάδα, 4 χιλ από θάλασσα. Αρχική τιµή 175.000Ε

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 344τµ σε κεντρικό σηµείο, µε Σ/∆ 0,2. Τιµή 130.000Ε (1660)

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ H OB B Y Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ; ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, MARFIN, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ 24-36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τηλ. επικ. 6980230983. ΜΑ2880

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Κοκκίνου 115 τ.µ. 86 χιλ. ευρώ 2) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 3) 112 τ.µ. σε νεόδµητη πολυκατοικία 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) όροφος 168 τ.µ. στην οδό Αυγερινού (αποτελείται από δύο διαµερίσµατα 55 τ.µ. και ένα γραφείο 58 τ.µ.) ολόκληρος ή ανά διαµέρισµα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθοπύργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. και οικόπεδο 4 στρ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α(ΑΥΓΕΙΟ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 48000τ.µ. Τιµη 4.000 / στερµ ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ.επι του δροµου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ µε ελιες και µε µικρο οικισκο τιµη 70.000 διαπρ/σιµη - ΚΩ∆:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 16000τ.µ. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-866] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β- 886] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6800τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµηΚΩ∆:[Β-815] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ.µε 200 ελιές και δυνατότητα διχοτόµισης Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-854] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 42.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή 125.000 ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.µ µε µικρό οικίσκο και περιφραγµένο. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-742] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ. Τιµη 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-868] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1550τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-847 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5500τ.µ. Τιµή 14.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-870] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. - 2ου ορόφου καινούργιο µε µεγάλες βεράντες µε αυτονοµία ηλιακό παρκινγκ κλ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 150.000 <∆ιαπραγµατευσιµη> ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ 2ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 68.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-878] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 48τ.µ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, 85.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49τ.µ. - 1ος όροφος µε πάρκινγκ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 52.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-881] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.µ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 46τ.µ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, Τιµη 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - Τιµή 1700 /τµ - ΚΩ∆:[Β834]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα

ανακαινισµένο 3ου ορόφου, Τιµή 120.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµπερές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ – a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 105.000 euro ΚΩ∆:[Β-545] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφου ρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β-713 ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 6500τ.µ. µε 130 ριζες ελιες Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-843] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3750τ.µ. Τιµη 5.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-845] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1452τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-846] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.µ. µε 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 3.000 / στρµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-672] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.µ. µε 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 6.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 10.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-673] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές Τιµή 3.000 / στρµ ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-800] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.µ. εντός του εµπορικού κέντρου της Αµαλιάδας. Προτεινόµενη τιµή 120.000 ευρώ - ΚΩ∆:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 40τ.µ. µε δυνατότητα για πατάρι Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-814] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.µ.µε πρόσοψη σε δυο δρόµους - Τιµή 7000euro/τ.µ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.µ. κεντρικότατο οίκιµα κοντά στο δηµαρχείο, µε κατάστηµα 40 τ.µ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.µ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩ∆: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 - ΚΩ∆:[Β433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 300τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Ολυµπίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(café – bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένο σύγχρονο µε έτοιµη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 18.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΜΕ ΕΥΚΟΛΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΩ∆:[Β-568] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 45.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ -ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ κεντρικο Τιµη 26.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-753] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κεντρικό καφενείο µεγάλο επώνυµο σύγχρονο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του γραφείου µας ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΓ. ΑΝΝΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 104τ.µ. στις εργατικές κατοικίες. τιµή : 80.000 ∆ ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-448] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισόγειο µε αυτονοµία, Τζάκι σύγχρονο µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισµικό Τιµή 220.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 170τ.µ. µε υπογειο 75 τµ σε οικοπεδο 500 τµ - Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-872] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 360.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε αυτονοµία, Τζάκι µε πολλά δένδρα , φως και νερό Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-807] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλοριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 390.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B-122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 66τ.µ.σε οικόπεδο 3750 τµ µε ρεύµα και ι νερό 100.000 - ΚΩ∆:[Β-755] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-602] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.µ. σε οικόπεδο 5,5 στρµ , τριφασικό ρεύµα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιµο για κατοίκιση µε Τζάκι, αποθήκη 50 τµ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 350.000 ∆ιαπραγµατεύσιµη - ΚΩ∆:[Β-789] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κατασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γεώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-530] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-374] ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. 6∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.5ΜΠΑΝ. Τιµή 370.000 - ΚΩ∆:[Β-833]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ. Τιµή 95.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-880] ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.µ. σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.550τµ µε 350 δένδρα µε πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιµή 330.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β-832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-729]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 696τ.µ. Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-831] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 534τ.µ. Τιµή 35.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-853] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1023τ.µ. Τιµή 250.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-809] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20στρµ. Κατάλληλο για κάθε χρήση Τιµή 30.000 / στρµ<<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-687] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 300.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-584]

ΜΑΣ388


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Γραφείο στην κεντρική πλατεία Πύργου πλήρως επιπλωµένο πρόσφατα, αντί 28.000 ευρώ. β) ∆ιαµέρισµα νέο 70 τ.µ. (β’ όροφος διώροφης οικοδοµής) αντί 70.000 ευρώ, περιοχή παλαιές αποθήκες

. Ι∆ΙΩΤΗΣ Π ΟΥ Λ Α Ε Ι στο κέντρο του Πύργου – τµηµατικά ή συνολικά 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 45 τ.µ. το καθένα και 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 45 τ.µ. η καθεµία στην τιµή 240.000 ευρώ. Επίσης 1 ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ. στην τιµή 130.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974116407, κος Γιώργος.ΜΑ8828.

Υψηλάντου 17 Πύργος ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 τ.µ. ΙΣΟΓΕΙΟ & ΟΡΟΦΟΣ Πληροφορίες στο κατάστηµα. ΜΑΣ7716

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΣΟ/ΣΠΚ. Πληρ. τηλ. 6944428532. ΜΑ9003 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας. Τηλ. επικ. 26210/34580. ΜΑ9025 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στον Πύργο µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία, λόγω συνταξιοδοτησης, µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑ8876 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ «µαζί». Πληρ. τηλ. 6984078144. ΜΑ9062 --------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ FAST FOOD σε κεντρικό σηµείο, Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6977008277.

ΕΠΙ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ ΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. ύψος 6,50 µ. µε προοπτική πατάρι και υπόγειο 70 µ. Επίσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ και ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. τηλ. 6970870676.ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΑΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ - ΨΙΛΙΚΑ

µαζί µε το εµπόρευµα στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6936668334. ΜΑ9046

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ γλώσσας, πανεπ/µίου Αθηνών, εξετάστρια Κ.Π.Γ., µε σπουδές και στο εξωτερικό, αναλαµβάνει όλα τα επίπεδα και προετοιµάζει για όλα τα διπλώµατα. Εµπειρία πολυετή. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ8861

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – CAFE

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

στον πεζόδροµο της 28ης Οκτωβρίου µε όλο τον εξοπλισµό της. Εσωτερικός και εξωτερικός χώρος, άριστα διακοσµηµένος. Τιµή συζητήσιµη. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. επικοινωνίας 6948050145. ΜΑ9086

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Τιµή 20000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6989550053. ΜΑ9043

. ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΟΣ, ΓΟΗΤΕΥΤΙΚΟΣ & ΜΟΝΟΣ, αδιάφορη εξωτερική εµφάνιση, Λεωνίδας. Τηλ. 6937709538.

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» ΚΡΕΣΤΕΝΑ Τηλ. 26250/23615, 6936261977, 6932346839 www.proksenhtra.gr ΜΑ3807

ΜΑΣ5

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο, πλήρως εξοπλισµένη. Πληρ. τηλ. 6944784647. ΜΑ9042

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οι-

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

ΜΑΣ150

(Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ µε έτοιµο πελατολόγιο και εξασφαλισµένο άµεσα εισόδηµα, Πύργος. Τιµή 17.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972204898. ΜΑ8994

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

κισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ου ορόφου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΜΑΣ1500

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. ΜΑΣ1059

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

15ετής πείρα

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΚΟΠΕΛΑ 25 ετών, άψογης εµφάνισης, δραστήρια, µε ευγενή χαρακτήρα, ροµαντική ζητά σύζυγο δυναµικό, µε ειλικρινή αισθήµατα και ώριµο για οικογένεια, έως 35 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, εντυπωσιακού χαρακτήρα και παιδεία ζητά σύζυγο σοβαρό, καλλιεργηµένο, κατά προτίµηση λάτρη της Βυζαντινής µουσικής από 37-40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών, άριστης προσωπικότητας, µε ευχάριστο χαρακτήρα, καλλιεργηµένη, ζητά σύζυγο κατασταλλαγµένο, ευχάριστο, µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΥΡΙΑ 46 ετών, καλλιεργηµένη, γλυκύτατη, µε εξαιρετική κοινωνική µόρφωση και µε ευγενικούς τρόπους ζητά κύριο ευγενικό, µε αβρότητα και κοινωνική µόρφωση να ζήσουν µαζί µία όµορφη ζωή. ΚΥΡΙΑ 56 ετών, µε προσωπικότητα και στυλ άριστου χαρακτήρα και γοητευτικής παρουσίας, ζητά σύζυγο τζέντλεµαν, µε σοβαρή προσωπικότητα, καλλιεργηµένο, που να θέλει να µείνει στην Αθήνα. ΚΥΡΙΑ 57 ετών, που κατοικεί στο Λονδίνο, γλυκύτατη, πολύ κοινωνική µε χιούµορ, ζητά σύζυγο που να θέλει να την ακολουθήσει ή ακόµα και η ίδια να επιστρέψει στην Ελλάδα, έως 65 ετών. ΚΥΡΙΑ 63 ετών, ελεύθερος επαγγελµατίας, ευγενικού και ευχάριστου χαρακτήρα, δραστήρια ζητά σύντροφο µε σοβαρή προσωπικότητα, ήθος και ευπρέπεια. ΝΕΟΣ 27 ετών, ανεξάρτητος, κοινωνικός, ειλικρινής, αυθόρµητος, δυναµικός, πρόθυµος για τη δηµιουργία οικογένειας ζητά σύζυγο µε

ΜΑΣ44

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

ευγενή χαρακτήρα, κοινωνική µόρφωση, έξυπνη και κατασταλλαγµένη έως 30 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, ευπαρουσίαστος, σοβαρός, από καλή οικογένεια, µε χιούµορ ζητά σύζυγο καλλιεργηµένη, σοβαρής οικογένειας, µε νεανική εµφάνιση και διάθεση. ΚΥΡΙΟΣ 38 χρόνων, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, σοβαρός, ζητά σύζυγο γλυκιά, µε στυλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας, δυναµικός από καλή οικογένεια, ζητά σύζυγο δραστήρια, κοινωνική, ευχάριστη έως 38 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 47 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ζητά σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 52 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολλή διάθεση για ζωή και οικογένεια, ζητά σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 45 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών, µε προσωπικότητα, σοβαρός, κοινωνικός ζητά κυρία χαρισµατική, ροµαντική και δυναµική. ΚΥΡΙΟΣ 75 ετών, καλοστεκούµενος, σοβαρός, µε πολύ χιούµορ, αναζητά σύντροφο πρόσχαρη µε ευχάριστους τρόπους και ευγενικό χαρακτήρα.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Προξενήτρα» Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο:

ΜΑΣ9

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

. ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΟΜΟΡΦΗ και ίσως αυτό είναι η αιτία του ότι είµαι και πολύ µόνη. Τηλ. 6985982685.

ΕΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙ ΚΥΡΙΑ φινετσάτη αναζητά διακριτική

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 ---------------------------------

γνωριµία µε αξιόλογο κύριο. Τηλ. 6939278739.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος 2621030196 -Κιν.: 6956032263, ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι 2 στρεµ. στο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 6 στρεµ. το ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-

ρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.µ. περιοχή Βαρβάσαινας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

Tετάρτη 16 Μαρτίου 2011

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.500 ευρώ. SUZUKI SWIFT GTi 1600, µοντ. 2007, 145 ΗΡ, 2πορτο, σκούπα, µαύρο χρώµα, ανάρτηση, ζάντες KOSEi 17”, εξατµίσεις ZEBRING, αγωνιστικό καταλύτη, a/c, υδραυλ. τιµόνι, φιµέ τζάµια, όλα ηλεκτρικά, 1ο χέρι, ατρακάριστο, ΑΡΙΣΤΟ, 9.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 6.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2 πορτη 2005, full extra, άριστο. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ (Υπάρχει και 5πορτη). RENAULT MEGANE 1600 µοντ. 2005 (νέο) facelift, 4πορτο clima, ABS,αερόσακους, κ.α., full extra, άριστο 4.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ GOLDONI 33HP, µονό διαφορικό, µε φρέζα ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ TOYOTA AVENSIS, 1600 c.c., µοντ. 2000, 5πορτο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. FIAT BARCHETTA CABRIO 1600c.c., µοντ. ’98 ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.500ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προ-

σφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’. SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. TOYOTA CELICA 1800c.c., 2001 ασηµί, 143ΗΡ, ABS, ζάντες αλουµ. 17”, a/c, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρ., αερόσακοι, κ.α. CITROEN C4 2007,µαύρο, full extra, 1ο χέρι clima, ABS, 8 αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.900 ευρώ. AUDI A4, turbo QUATTRO µαύρο, 4Χ4, δερµάτινα, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 12.900 ευρώ, 1ο χέρι. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.900 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. ALFA ROMEO 146, κόκκινο, TWIN SPARK, ’01, clima, ABS, αερόσακοι, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, προβολείς οµίχλης κ.α. 3.000 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΑVENSIS 1600c.c., µοντ. 2002, µαύρο, full extra, άριστη κατάσταση, 5.200 ευρώ. SUZUKI JIMNY 1300c.c., 4Χ4, λευκό, ’99 µοντ., υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθ., κλειδαριές, CD, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.900 ευρώ. SUZUKI JIMNY ασηµί, 1300c.c., 2003, Α/C, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδαριές, ράδιο CD, κ.α. 7.300 ευρώ. FIAT SEICENTO 900c.c., γαλάζιο, µοντ. 2001, ράδιο cd, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα, κ.α. 2.600 ευρώ. FIAT SEICENTO 900c.c., µπλε, µοντ. 2000, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα + κλειδ., ράδιο cd, κ.α., 2.300 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 4.200 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1600c.c., VTS 140 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου 17” ΟΖ, ανάρτηση, εξάτµιση ΠΟΠΑΥ, χειροποίητη από µπρος, χταπόδι, ηχοσύστηµα, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 1ο χέρι απο καινούριο. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100, λευκό, 2003, a/c, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ., 1ο χέρι, άριστο, 3.300 ευρώ.

ΜΟΤΟ FIAT BRAVO 1250c.c., 16V, 85 ΗΡ, Α/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, 2πορτο, ράδιο CD, κ.α. µοντ. 2001, 2.900 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS, 5πορτο ασηµί, µοντ. 2000, 1000c.c., υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α., 4.500 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PORSCHE BOXTER 2.700c.c., χρώµα µαύρο µεταλλικό – xenon φώτα, 74.000 km, µοντέλο 2001. Τιµή 17.000. Πληρ. τηλ. 6942981770. ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT MONTOUS 1400 c.c., µοντέλο 2004, σε πολύ καλή κατάσταση, από ιδιώτη, τιµή 5.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937067299. ΜΑ9013 -----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT MEGANE 1400c.c., µοντέλο 2000, classic µε πληρωµένα τέλη κυκλοφορίας και ΚΤΕΟ, τιµή 2500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937350332. ΜΑ9039 ----------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ δηµόσιας χρήσης µε έδρα τον Πύργο, 5.600 µικτό, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6977504413.ΜΑ8910. ---------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΠΟ∆ΗΛΑΤΟ τετράτροχο (Γουρούνα) 50c.c., τιµή 450 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6975856745. ΜΑ9071 ---------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ µάρκα Ντόιτς, διπλό διαφορικό, καµπίνα, τύπος ∆Χ 6.61 σε καλή κατάσταση έλεγχος δεκτός. Επίσης πωλείται χορτοκοφτικό 2 µέτρων, γερµανικό σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976320991.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ KAWASAKI Z1000 µοντέλο 2009, µε 1500 χλµ. και πολλά έξτρα σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6932390406.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ HAILUX ΤΟΥΟΤΑ 4Χ4 µοντέλο ’96, πετρέλαιο. Πληρ. τηλ. 6974051715. ΜΑ9073

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

σπαστό 32 ιπ. µε φρέζα καταστροφέα, ραντιστικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460, 32478. ΜΑ9088

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ιστιοφόρο σκάφος

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

µήκος 5,20 µέτρα. Βασικές πληροφορίες εξοπλισµού στο site (www.grecomarine.gr) σκάφος «ΙΘΑΚΗ 17». Ακόµη πολλά έξτρα. Τιµή 17.000 . Πληροφορίες 6972-270327 κ. ∆ούρος. Κατασκευή Απρίλιο 2010 - Έχει πέσει στη θάλασσα 2 µήνες και έχει δουλέψει 20 ώρες. ΕΞΤΡΑ ∆ΩΡΕΑΝ πέρα από τον βασικό εξοπλισµό του σκάφους. Μηχανή YAMAHA 9,9 HP 4χρονη, υψηλής ώσης – Μηχανή ηλεκτρική CRONOS 48 lbr, 24 kgs, 48A – Ψυγείο 12V, 45 lit – Βολτόµετρο – Ωρόµετρο – Κόρνα – Άγκυρα µε αλυσίδα – Καλύµµατα: σκάφους, τζένοας, µάτσας και µηχανής – 2 Ηλια-κοί φανοί (λευκός, κόκκινος) – Ράδιο cd µε 4 µεγάφωνα (2 µέσα, 2 έξω) – Πυροσβεστήρας – Μπαταρία 100 ΑΗ – Πίνακας µε βαρόµετρο, υγρόµετρο, θερµόµετρο – Ξύλινο κιβώτιο για 2 δοχεία καυσίµων – Γερανάκι για άλµπουρο – 4 Μπαλόνια πρόσκρουσης – Μοκέτα εσωτερικού χώρου – Βεγγαλικά, καπνογόνο. ΕΞΤΡΑ µε 1000 τρέιλερ 900 kgrs. Χωρίς τα ΕΞΤΡΑ 12.000 . ΜΑ9054

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

ΑΦΟΙ ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΥ Ο.Ε.

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ NEW HOLLAND ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 6973234024, κος Βαγγέλης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΑΡ∆Α – ΤΗΛ./FAX 26230 71568, ΤΗΛ. 26230 72568 – 26230 71844 ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ, 49 ΧΛΜ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ - ΠΥΡΓΟΥ • ΤΗΛ. 26230 71175.

ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΡΑΚΤΕΡ FIAT ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ 1) NEW HOLLAND M135 ΡΕΒΕΡΣΑ A/C SUPER H.L. 3) FIAT 70-86 DT ΡΕΒΕΡΣΑ

4) LANTINI 65-30-4X4

5) SAME 75-11 DT ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ Ρ.Τ.Ο ΡΕΒΕΡΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΖΕ H.L. 6) FIAT 70-86 ∆ΕΝ∆ΡΟΚΟΜΙΚΟ D.T. – A/C – CAB H.L. 7) FIAT 70-86 ΣΤΕΝΟ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΡΙΠΕΡ H.L. 8) FEND 203 DT, ΣΤΕΝΟ 60 ΗΡ. 9) STEYER 80 75 DT ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ 10) STEYER 80 75 MΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ CAB ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟ 11) FIAT 780 MONO ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ, Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ, ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 12) FIAT 70-66 ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΑΜΠΙΝΑ ORIGINAL ΡΕΒΕΡΣΑ ΚΡΙΠΕΡ H.L. 13) INTERNATIONAL 60 HP ΚΑΜΠΙΝΑ ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14) FEND 204 70HP ΜΟΝΟ ∆ΙΑΦΟΡΙΚΟ 15) NEW HOLLAND TNF 75 DT ΦΡΟΥΤΕΤΟ ΡΕΒΕΡΣΑ ΟΒΕΡ H.L. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ RAVERSA

16) KUERVHELAND τετράυνο 14 µε κόφτες και πρόφτερα 17) NEW HOLLAND TNF 90 DT KAMPINA A/C ΡΕΒΕΡΣΑ H.L. 18) NEW HOLLAND TNF 90 DT ΦΡΟΥΤΕΤΟ ΡΕΒΕΡΣΑ H.L.

19) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΡΕΣΕΣ WELGER 630, WELGER A6I.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή: Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 90.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. 4 Υ/∆, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη. Προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 68.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1212 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 38.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μεζονέτα 160 τ.µ. 3 Υ/∆, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 2 σαλόνια. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 123 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Τιµή: 175.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. 95.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, WC, διαµπερές, διπλά τζάµια, αυτόν. Θέρµανση, κεντρικό. Στον πύργο. Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, κήπο 40 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα – Μεζονέτα 192 τ.µ. 3-4ου ορόφου, 3 Υ/∆, τζάκι, αυτόν. Θέρµανση, µεγάλες βεράντες. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 215 ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ. 1ου ορόφου σε τιµή ευκαιρίας. Στον Πύργο. Κωδ: 262 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 35.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. Οικοδοµήσιµο, κεντρικό. Περιοχή: Κουρούτα. Κωδ: 309 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Τιµή: 25.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας.

Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 230 τ.µ. Κεντρικό. Και 300 τ.µ. εντός οικισµού. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 394 & 3176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 45.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. εντός σχεδίου µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία, εντός οικισµού. Στον Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας. Κωδ: 373 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 30.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: Συζητήσιµη) Κωδ: 3152 Αγροτεµάχιο 6.230 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 75.000 Κωδ: 348 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 406 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Είδη κυνηγίου-αλιείας σε λειτουργία εξασφαλισµένη πελατεία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 610 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 18.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 611 Πωλείται καφενείο 200 τ.µ. µε αποθήκη 40 τ.µ. Σε λειτουργία, µε πλήρες εξοπλισµό. Κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 612 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές)

MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΡΜΕΓΜΑΤΟΣ ΠΑΝΤΟΣ ΤΥΠΟΥ

ΜΑΣ500

Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. Β) OPEL ASTRA 1400c.c., coupe sport, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, µπάγκετ καθίσµατα, spor χαµηλή ανάρτηση, ζαντολάστιχα, 205-17-45, αεροτοµή, προφυλακτήρες sport. Τιµή προσφοράς 3.750 ευρώ. Γ) RENAULT CLIO 1400 c.c. sport, 3θυρο, 56.000 χλµ., πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, Full extra, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, κλιµατισµός, ζαντολάστιχα, sport ανάρτηση, κατάσταση καινούρια.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

Αντιπρόσωπος

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρός-πίσω, χρώµα εργοστασίου. 2) OPEL ASTRA 1400 cc, µοντέλο 2004, 66.000 χλµ, full extra-χρώµα εργοστασίου-κλιµατισµός- check control. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5) RENAULT CLIO 1200 cc, µοντέλο τέλος 2003, τετράπορτο, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, A/C, airbag, λάστιχα καινούρια. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. BMW 320 E46, µοντέλο 2002, 150 ίπποι, µαύρο – ABS – DSC- airbag, κλιµατισµός, τηλέφωνο, pactronik, ζαντολάστιχα. . FIAT TIPO 1400c.c., µοντέλο 1993, χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, συναγερµός. Τιµή 1000 ευρώ.

•Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2003 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2002, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. .BMW 316, Μ PACK, γνήσιο, 1600c.c., 1999 µοντ., ασηµί, compact, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου 17”, ABS, A/C, υδραυλικό τιµόνι, προβολείς οµίχλης, full extra, 85.000 χλµ., άριστο. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS, 1600c.c., 16V, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, 110.000 χλµ., άριστο. . FORD FIESTA, 1997, µοντ. 8ος, 1400c.c., 16V, 90PS, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 airbags, R/CD, ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, βιβλίο σέρβις, 130.000 χλµ. άριστο. SEAT CORDOBA 2002 µοντ., 1400c.c., 16V, µπλε µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ABS, συναγερµός, full extra, 72.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. FORD ESCORT CHIA 1400c.c., 1998 µοντ. υδραυλικό τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, full extra, άριστο, µπλε µεταλλικό. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART αυτόµατο σειριακό, χρώµατος γκρι, πετρέλαιο, 2000 µοντέλο, τιµή 5.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑΣ909

B MW ΜΑΣ143

ΜΑΣ143

ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590


22

Tετάρτη 16 Μαρτίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ƪƱƧƵƲƬ ƱƪƳƸ ƭƧƷƵƪƭƳƸ

ƹƪƭƵƳƸƵīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƭƮƳ ƭƧƷƵƪƭƳ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

Νικόλαος Χάρδας

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ & Ʌʌʉʑʍɻʎ 2 (1ǎǐ ǗǏǎijǎǐ–ƾnjǔLJİnj ƩƳƸ) Ʌʑʌɶʉʎ ȸʄɸʀɲʎ 27100 ʏɻʄ./ʔɲʇ : 2621300481 – ʃɿʆ. 6974149524 eͲmail: leoleonardopoulos@yahoo.com ȴȵȾɈȰ ɈȰɀȵȻȰ

ȴɹʖɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ : 9.00ʋʅͲ2.30ʅʅ ʃɲɿ 5.30ʅʅͲ8.30ʅʅ ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ


Ψυχαγωγια

23 ΠΑΤΡΙΣ Τετάρτη 16 Μαρτίου 2011 ΣΤΙΣ 3 ΜΑΪΟΥ Η ΑΠΟΝΟΜΗ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402 ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΤΑΞΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392 Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: 10400 EXΡRESS SERVICE: 1154 HELLAS SERVICE: 2621035087-035781 HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658 INTERSOS: 26937936680 INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061 EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088 INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ. 1158 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

Η συνταγή της ηµέρας

Για τη «Χώρα Προέλευσης» οι περισσότερες υποψηφιότητες στα βραβεία της Ακαδηµίας

Α

νακοινώθηκαν αργά χθες το µεσηµέρι οι υποψηφιότητες για τα φετινά βραβεία της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου. Τις περισσότερες υποψηφιότητες συγκεντρώνει η Χώρα προέλευσης του Σύλλα Τζουµέρκα, σε 11 από τις 16 κατηγορίες των βραβείων. Η απονοµή των βραβείων θα πραγµατοποιηθεί στις 3 Μαΐου στη Στέγη Γραµµάτων και Τεχνών, αφού πρώτα ολοκληρωθεί η διαδικασία της ψηφοφορίας, από την οποία θα αναδειχθούν οι φετινοί νικητές. Συνολικά, υποβλήθηκαν στην Ακαδηµία 17 ταινίες µυθοπλασίας, επτά ντοκιµαντέρ και 25 µικρού µήκους. Από αυτές, υποψήφιες για τα βραβεία είναι 11 ταινίες µυθοπλασίας, τρία ντοκιµαντέρ και πέντε µικρού µήκους. Για τις ταινίες ψήφισαν σε µυστική

ψηφοφορία, από τις 10 έως 12 Μαρτίου, 117 µέλη της Ακαδηµίας Κινηµατογράφου. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου, Τάσος Μπουλµέτης, χαιρέτισε τον θεσµό των βραβείων της Ακαδηµίας, που απονέµονται για δεύτερη χρονιά φέτος, σχολιάζοντας µε αισιοδοξία: «Είµαστε σε µια πολύ καλή χρονιά για τον ελληνικό κινηµατογράφο, µε πολλές συµµετοχές και διακρίσεις σε ξένα Φεστιβάλ και αποκορύφωµα την υποψηφιότητα του Κυνόδοντα στα φετινά Όσκαρ. Και επί πλέον, είµαστε ενώπιον ενός νέου νόµου κι ενός φρέσκου ∆Σ στο Κέντρο Κινηµατογράφου».

Σουπιές µε σπανάκι αλά Κρητικά! Συστατικά 1 κιλό σουπιές 1 κιλό σπανάκι 1 ποτήρι λάδι 2 κρεµµύδια 1 κρασοπότηρο λευκό κρασί λίγο άνηθο δυόσµο αλάτι, πιπέρι

Τις περισσότερες υποψηφιότητες για τα βραβεία της Ελληνικής Ακαδηµίας Κινηµατογράφου συγκεντρώνει η ταινία «Χώρα προέλευσης» του Σύλλα Τζουµέρκα

Οδηγίες Kαθαρίζουµε τις σουπιές, τσιγαρίζουµε τα κρεµµύδια µε το λάδι και προσθέτουµε τον άνηθο και το δυόσµο και στη συνέχεια τις σουπιές σε µικρά κοµµάτια. Όταν πάρουν µια βράση σβήνουµε µε το κρασί, βάζουµε λίγο αλάτι και πιπέρι και 2 ποτήρια νερό και αφήνουµε το φαγητό να µισοψηθεί. Ρίχνουµε και το σπανάκι ψιλοκοµµένο και σε 10 λεπτά ταο φαγητό είναι έτοιµο.

ΚΗ∆ΕΥΤΗΚΕ ΧΘΕΣ…

Μια χούφτα χώµα από το Ηράκλειο για τον Μανώλη Ρασούλη…

Τ

ο τελευταίο αντίο στο Α` νεκροταφείο Αθηνών είπαν χθες στον κορυφαίο, αντισυµβατικό και ανατρεπτικό καλλιτέχνη Μανώλη Ρασούλη, φίλοι συνεργάτες, συγγενείς αλλά και απλός κόσµος που τον θαύµαζε. Ο δήµαρχος Ηρακλείου Γιάννης Κουράκης σκέπασε την σορό του αγαπηµένου καλλιτέχνη µε χώµα από την γενέτειρά του, το Ηράκλειο. Στην τελευταία του κατοικία τον συνόδευσαν παλιοί του συνεργάτες όπως ο Πασχάλης Τερζής, η Χάρις Αλεξίου, ο Μανόλης Λιδάκης, ο Γιώργος Παρτσαλάκης, ο Λάκης Παπαδόπουλος, o Νίκος Καλογερόπουλος, ο Κώστας Μακεδόνας, o ∆ιονύσης Σαββόπουλος, ο Γιάννης Ζουγανέλης, ο Μίµης Ανδρουλάκης καθώς και ο Μπάµπης Τσέρτος. Όλοι τους συγκλονισµένοι από τον χαµό του καλλιτέχνη, δεν µπορούσαν να πι-

στέψουν αυτό που συνέβη στον καλλιτέχνη.”Όλος ο χώρος ο καλλιτεχνικός όλος ο κόσµος που τον έχει γνωρίσει, όλοι µας έχουµε στεναχωρηθεί πάρα πολύ, για τον απότοµο χαµό του, για τον τρόπο µε τον οποίο έφυγε χωρίς να µας αποχαιρετήσει. Έχει αφήσει ένα πολύ σπουδαίο έργο πίσω του“… δήλωσε µε δάκρυα στα µάτια η Χάρις Αλεξίου. Η απροσδόκητη απώλεια του δηµιουργού έχει σκορπίσει θλίψη, οργή, αλλά και απορίες ως προς το πώς είναι δυ-

νατόν να κείτεται νεκρός για δέκα µέρες στο σπίτι του και να µην τον αναζητήσει απολύτως κανένας… «Αιτία θανάτου του ήταν ένα σηµείο της καρδιάς, το οποίο είχε υποστεί και παλιότερα έµφραγµα, κάτι όµως που πιθανότατα ο ίδιος δεν γνώριζε», είπε ο ιατροδικαστής Ματθαίος Τσούγκας, που έκανε τους πάντες να χάσουν την µιλιά τους, όταν γνωστοποίησε ότι ο θάνατος του Μανώλη Ρασούλη σηµειώθηκε το Σάββατο πριν από την Καθαρά ∆ευτέρα. Λίγο πριν φύγει για το µεγάλο του ταξίδι, ο Μανώλης Ρασούλης ολοκλήρωσε έναν δίσκο µε τον Γιάννη Γλέζο, που θα κυκλοφορήσει πολύ σύντοµα. Τραγική ειρωνεία: Χθες, ηµέρα της κηδείας του Μανώλη Ρασούλη, οι δυο τους είχαν ραντεβού για να συζητήσουν τις λεπτοµέρειες της συνεργασίας τους…

00:00-02:00 02:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

ΚΩΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ – ΜΥΝΗΜΑ ΑΓΑΠΗΣ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ - DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ 15:00-16:00 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-22:00 ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 22:00-00:00 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ(ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12)

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΒ

ΠΥΡΓΟΥ: ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

166 2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Καραµάνης ∆ηµήτριος (Κοκκίνου 6 τηλ. 2621028166) Aµαλιάδα: Γιαννακόπουλος Π. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622022244). Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: ∆αϊκου Κων/να (2625034567) Γαστούνη: Τσουκαλά Aφροδίτη (2623032584) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Τετάρτη: Πύργος –∆εξαµενή

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

NET 34,44 UHF 5 VHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

STAR 29,42,61 UHF

Άρωµα Ελλάδας

Εποχές και συγγραφείς

Τσάµπιονς Λιγκ: Ρεάλ Μαδρίτης -Λιον

Πλάκα κάνεις

50-50

Fringe

10.00

22.00

21.45

21.00

21.50

24.00

07:00 KONTRA CHANNEL - ΠΡΩΪΝΟΣ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ 08:00 KONTRA CHANNEL – ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟ 10:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ 17:00 MAD OK 19:00 ΟΡΘΟ∆ΟΞΗ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ – ΜΕ ΤΟΝ ΝΙΚΟΛΑΟ ΖΑΧΑΡΙΑ∆Η 20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ – ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ 22:00 ΟRΤ CINEMA 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 11.00 Από πέτρα και χρόνο (Ε) 11.30 Η άλλη Ελλάδα 12.00 Ελληνική ταινία «Eίναι ένας… τρελός Βέγγος» Κωµωδία 13.30 Η κατσαρόλα, το γεύµα κι ο ουρανίσκος (Ε) 14.00 Pedal 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Οι µάγοι του Γουέιβερλι Πλεις 16.30 Καλή τύχη Τσάρλι (Ε) 17.00 Zωογραφία (Ε) 18.00 Αυτοί που πήραν τα βουνά: Στην Τήνο µε τον Αγγελο και τον Κωνσταντίνο (Ε) 19.00 Τρόποι διάσωσης του πλανήτη 20.00 Χρυσά κορίτσια (Ε) 21.00 Ασθενείς και οδοιπόροι (E) 22.00 Εποχές και συγγραφείς 22.50 13ο Φεστιβάλ Ντοκιµαντέρ Θεσσαλονίκης 23.00 Παρασκήνιο (Ε) 24.00 Ξένη ταινία «Ανάµεσα σε δύο κόσµους» ∆ραµατική

06.00 Πρωινή ενηµέρωση 10.00 Συµβαίνει τώρα 13.00 Μένουµε Ελλάδα – Best of 15.00 Ειδήσεις 16.00 Ξένη ταινία «Τα ‘χει χαµένα» Κωµωδία 18.00 Ειδήσεις 18.15 Ελληνική ταινία «Κάλλιο πέντε και στο χέρι» Κωµωδία 20.00 Ειδήσεις 21.00 Champions NET 21.45 Tσάµπιονς Λιγκ : Ρεάλ Μαδρίτης Λιον 23.45 Champions NET 00.15 Εγκληµα και έρευνα (Ε)

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Σπίτι απ’ την αρχή

ALTER 27,62 UH

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

«Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά

NCIS: Los Angeles

06.00

22.00

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*, 21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525

Πύργος –Αθήνα: 09.41-16.41 Πύργος –Πάτρα: 09.41-16.41 Πύργος –Καλαµάτα: 08.31-15.31 Πύργος-Ολυµπία: 6.45-9.42-10.50-13.04-15.07 Πύργος –Κατάκολο: 7.51-8.55-11.50-14.16-16.12-17.05-19.00 Ολυµπία –Κατάκολο: 7.20-11.25-13.45-15.41 Κατάκολο –Ολυµπία: 9.22-12.40-14.43

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

1

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 01.10 01.20 02.10 03.20 04.10 04.45 05.20

Ελληνική σειρά (E) Καληµέρα Ελλάδα 10 µε 1 µαζί Με αγάπη ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) ANT 1 News στη νοηµατική Ασηµένια φεγγάρια Dancing With the Stars Daily ANT 1 News Πλάκα κάνεις Steps Ράδιο αρβύλα Dirty sexy money ΑΝΤ1 news Με αγάπη (Ε) Lost (Ε) European poker tour Κάρµα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Τηλεαγορά Μobile Fun Tα φιλαράκια (Ε)

06.00 Βέρα στο δεξί (Ε) 07.00 Koινωνία, ώρα ΜΕGA 10.00 Πρωινό mou 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Εραστής δυτικών προαστίων (Ε) 16.00 Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) 16.50 ∆ελτίο ειδήσεων 17.00 ∆ύο ξένοι (Ε) 18.10 Patty, η πιο όµορφη ιστορία 19.00 Τα µυστικά της Εδεµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Η ζωή της άλλης 21.50 50-50 22.50 Κούκλες 24.00 Master chef (E) 01.00 Τελευταία γεγονότα 01.15 Φύγαµε (Ε) 02.15 Για σένα (Ε) 03.15 Σκορπιός (Ε) 04.30 Τηλεµάρκετινγκ 05.00 Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 06.45 07.30 10.15 11.15 12.30 13.30 15.45 17.45 17:50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

Το κλειδί (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Πρωινή Μελέτη Νηστικοί πράκτορες Μαρία, αγγελέ µου (Ε) Eιδήσεις Super Star Αξίζει να το ζεις Ειδήσεις στη νοηµατική Φώτης – Μαρία Live Ειδήσεις Ξένη ταινία «Στην κοιλάδα του Ηλά» ∆ραµατική The mentalist (Ε) Fringe Nip/Tuck (E) Ξένη ταινία «Κρίτερς Νο 3» Κωµωδία τρόµου Μάγισσα –τιµωρός

2

«The Way Back» 7.30 & 10 µ.µ.

3

«Μαύρος Κύκνος» 7.45 & 10 µ.µ.

4

07.00 10.00 13.00 13.15 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.15 04.15 04.30

Πάνω στην ώρα Καφές µε την Ελένη Ειδήσεις Κους κους το µεσηµερι ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες Ειδήσεις Κάτι ψήνεται Για λογαριασµό σας Σπίτι από την αρχή Οικογενειακές ιστορίες (Ε) Sex and the city (E) Για την καρδιά ενός αγγέλου (Ε) Εικόνες (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.30 Εδώ και τώρα 12.30 Πολυ µπλα µπλα 16.00 Οσο υπάρχουν άνθρωποι 17.45 That’s life 17.30 Ειδήσεις 18.45 Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο 21.00 Υδρόγειος 21.30 Auto Alter 21.45 Κορίτσια ο Μάρκουλης (Ε) 22.45 Είσοδος ελεύθερη 02.00 Auto ALTER 02.15 Psych 03.15 Ηρακλής 04.15 Ζίνα 05.15 Υδρόγειος (Ε)

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 15.45 17.00 18.00 18.50 19.40 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.00 03.45 04.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Nταντά πρώτων βοηθειών Ten years younger Chef στον αέρα ΣΚΑΪ life America’s next top model Τα νέα του Σκάι/∆ελτίο στη νοηµατική The F Word Mύθος ή πραγµατικότητα Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news NCIS, LOS ANGELES Μαριχουάνα… Στοπ; Σύζυγοι τραβεστί CSI, Miami IV (Ε) Ιστορίες από την Εντατική Ντοκιµαντέρ Ζουν ανάµεσά µας The Oprah Winfrey show

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706 «Οι Ιππείς της Πύλου» 8 & 10.10 µ.µ.

22.00

«Ζουµπαίος και Ιουλιέτα» 6.15 µ.µ. (Παρασκευή-Σάβ/κο)

«Μαύρος Κύκνος» 8 & 10 µ.µ.

«Μαλλιά Κουβάρια» 6.15 µ.µ. (ΠαρασκευήΣάββατο-Κυριακή)


Πάνω από 10.000 νεκροί και αγνοούµενοι στην Ιαπωνία

Η ραδιενέργεια διώχνει γηγενείς και ξένους... Τόκιο: Ο επιβεβαιωµένος αριθµός των νεκρών από το σεισµό και το τσουνάµι στην Ιαπωνία ανέρχεται πλέον σε 3.373, των αγνοουµένων σε 6.746 και των τραυµατιών σε 1.897, σύµφωνα µε νέο -και προσωρινό- επίσηµο απολογισµό, που έδωσε χθες στη δηµοσιότητα η αστυνοµία. Οι Αρχές αναµένουν πάντως ότι ο τελικός απολογισµός των νεκρών θα ξεπερνάει τους 10.000, αν ληφθούν υπόψη και οι πάρα πολλοί αγνοούµενοι. Ο βαθµός σοβαρότητας του πυρηνικού δυστυχήµατος στη Φουκουσίµα της Ιαπωνίας έφτασε το 6 στην επτάβαθµη διεθνή κλίµακα πυρηνικών και ραδιολογικών συµβάν-

των, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της γαλλικής Αρχής Πυρηνικής Ασφάλειας (ASN), ΑντρέΚλοντ Λακόστ. Παράλληλα, σηµείωσε ότι το κέλυφος του αντιδραστήρα “δεν είναι πλέον αδιαπέραστο”. Η ιαπωνική υπηρεσία πυρηνικής ασφάλειας πάντως υποστηρίζει ότι δεν αύξησε στο επίπεδο 6 της επτάβαθµης διεθνούς κλίµακας την κατάταξη του δυστυχήµατος του πυρηνικού σταθµού της Φουκουσίµα, όπως έκανε η γαλλική Αρχή Πυρηνικής Ασφάλειας. Καθώς η ανησυχία επεκτείνεται και πέραν της Ιαπωνίας, η Κίνα ανακοίνωσε ότι οργανώνει την αποµάκρυνση των υπηκόων της από τις πληγείσες περιοχές της Ιαπωνίας, αλλά παράλληλα

πρόσθεσε ότι δεν έχει ανιχνεύσει αυξηµένα επίπεδα ραδιενέργειας στο έδαφός της. Η Air China µαταίωσε τις πτήσεις της προς το Τόκιο. Πρεσβείες στο Τόκιο κλείνουν ή µεταφέρουν το προσωπικό τους εκτός της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Χαρακτηριστικά, η Αυστρία ανακοίνωσε ότι µεταφέρει το προσωπικό της πρεσβείας της στην Ιαπωνία από το Τόκιο στην Οζάκα, η οποία βρίσκεται νοτιοδυτικά της ιαπωνικής πρωτεύουσας. Οµάδες τουριστών σταµάτησαν τις διακοπές τους, ενώ πολυεθνικές εταιρείες ζήτησαν από το προσωπικό τους να αναχωρήσει ή προετοιµάζονται να εγκαταλείψουν το Τόκιο.

Ε.Φ.Ε.Τ Απόσυρση µοσχοκάρυδου εξ’ αιτίας ανίχνευσης υδραργύρου Αθήνα: Μοσχοκάρυδο που «κολυµπάει» στον υδράργυρο εντόπισε ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.). Μετά την εξέλιξη αυτή διέταξε την άµεση απόσυρση των συγκεκριµένων παρτίδων, ενηµερώνοντας παράλληλα τους πολίτες να µην καταναλώσουν τα συγκεκριµένα προϊόντα. Ειδικότερα και σύµφωνα µε ανακοίνωση ο Ε.Φ.Ε.Τ., στο πλαίσιο εφαρµογής της κοινοτικής νοµοθεσίας, ενηµερώθηκε από την ελληνική επιχείρηση «Όµιλος Carrefour Ελλάδα – Carrefour Μαρινόπουλος» για τη διακίνηση µοσχοκάρυδου, στο οποίο ανιχνεύτηκε υψηλή συγκέντρωση υδραργύρου. «Πρόκειται για µοσχοκάρυδο σε βάζο 40g Carrefour, µε γραµµοκώδικα 5204239116838, αριθµό παρτίδας 33010 ΛΠ5 και ηµεροµηνία λήξης 26.11.2015. Το προϊόν συσκευάστηκε από την εταιρεία «Μπαχαρικά Καγιάς» (Πάτρα), η οποία προµηθεύεται την πρώτη ύλη από την Ινδονησία, µέσω Ιταλικής επιχείρησης», αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.

ΤΥΧΗ ΒΟΥΝΟ ΕΙΧΕ ΑΓΡΟΤΗΣ Εξερράγη βόµβα στο σηµείο που έσκαβε!

ΚΑΙΡOΣ

Ηράκλειο: Τύχη- βουνό είχε ένας αγρότης που συµπτωµατικά είχε φύγει από το χωράφι του, όταν εξερράγη µια… ξεχασµένη από τον πόλεµο βόµβα που ήταν θαµµένη ακριβώς στο σηµείο όπου εργαζόταν λίγο νωρίτερα! Το επόµενο πρωί, ο τυχερός αγρότης βρήκε έναν µεγάλο κρατήρα που έδειχνε τι είχε συµβεί! Το περιστατικό συνέβη σε αγροτική περιοχή κοντά στις Αρχάνες, στο Ηράκλειο Κρήτης όταν ο αγρότης άναψε µια φωτιά σε χώρο που είχε ανασκάψει για να κάψει τα κλαδιά που είχε κλαδέψει από τις ελιές του. Ο χώρος ήταν ασφαλής κι έτσι άφησε την φωτιά να σιγοκαίει και έφυγε. Όταν επέστρεψε, βρήκε τα κλαδιά σκόρπια σε µεγάλη απόσταση από τον λάκκο και στη θέση της φωτιάς µια µεγάλη τρύπα! Όλα έδειχναν ότι στο σηµείο όπου έκαιγε η φωτιά ήταν θαµµένο εκρηκτικό υλικό το οποίο υπερθερµάνθηκε από τις φλόγες µε αποτέλεσµα να εκραγεί! Για καλή του τύχη, ο αγρότης δεν βρισκόταν εκεί διαφορετικά θα είχε τραυµατιστεί σοβαρά, αν όχι θανάσιµα! Στο σηµείο της έκρηξης κλήθηκαν πυροτεχνουργοί του Στρατού που θα κάνουν αυτοψία στον χώρο για να βρουν τι είδους υλικό εξερράγη και να εξακριβώσουν αν υπάρχει και άλλο θαµµένο.

Η κρίση χτύπησε και το... φακελάκι! Η έκθεση της Εθνικής Έρευνας για τη ∆ιαφθορά στην Ελλάδα. Οι πρωταθλητές στην παρανοµία και οι ανατροπές

Αθήνα: Η οικονοµική κρίση χτυπάει και το… φακελάκι . Για πρώτη φορά τα περιστατικά διαφθοράς στην Ελλάδα µειώθηκαν αισθητά, παρότι τα νοσοκοµεία και οι εφορίες εξακολουθούν να κρατούν τα σκήπτρα της παρανοµίας. Αυτά είναι τα κύρια ευρήµατα της Εθνικής Έρευνας για τη ∆ιαφθορά στην Ελλάδα για το 2010, η οποία παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας-Ελλάδας κ. Κώστα Μπακούρη και τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο της εταιρείας Public Issue κ. Γιάννη Μαυρή. Η φετινή έρευνα εντοπί-

ζει αξιοσηµείωτη µεταβολή της έκτασης της συνολικής διαφθοράς, η οποία απεικονίζεται τόσο στα ποσοστά των αναφερόµενων περιστατικών στον δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα (από 13,4% που ήταν το 2009 σε 10,4% για το 2010) όσο και στο εκτιµώµενο µέγεθος της συνολικής διαφθοράς (632 εκατοµµύρια ευρώ, για το 2010 έναντι 787 εκατοµµυρίων ευρώ για το 2009). Η οικονοµική κρίση, δηλαδή, όπως όλα δείχνουν, επηρεάζει και το φακελάκι! Νοσοκοµεία και Εφορίες στην κορυφή Ως προς την κατάταξη των πιο διεφθαρµένων δηµοσίων υπηρεσιών, τα Νοσοκοµεία συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή της λίστας, ενώ παρατηρείται ανατροπή στη δεύτερη θέση, µε τις Εφορίες να ξεπερνούν τις Πολεοδοµίες. Η ευρύτερη κάµψη της οικοδοµικής δραστηριότητας σε συνδυασµό µε την περαίωση και τη ρύθµιση των ηµι-υπαίθριων µπορούν να εξηγήσουν την ανατροπή αυτή. Σύµφωνα µε το φετινό τιµοκατάλογο της διαφθοράς, ξοδεύονται από 150 έως 7.500 για µια εγχειρητική επέµβαση, ενώ το ποσό για τον έλεγχο ή κλείσιµο βιβλίων στις Εφορίες κυµαίνεται από 300 - 15.000. Στον ιδιωτικό τοµέα πρωτοστατούν και πάλι οι υπηρεσίες υγείας και οι δικηγόροι, ενώ σηµαντική µείωση περιστατικών διαφθοράς εντοπίζεται στον τραπεζικό τοµέα (4,9% για το

2010 έναντι του 10,8% για το 2009). Ως προς τη στάση του κόσµου απέναντι στο φαινόµενο της διαφθοράς, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώµενων (92%) θεωρεί την ελληνική κοινωνία διεφθαρµένη. Εντούτοις, η ιδεολογική αποδοχή των περιστατικών διαφθοράς είναι αρκετά υψηλή (ενδεικτικά αναφέρουµε ότι ολοένα και περισσότεροι θεωρούν ότι το να βάλουν µέσο για να προσληφθεί κάποιος συγγενής αποτελεί πράξη διαφθοράς). Στην έρευνα καταγράφεται ακόµη αυξανόµενη απαίτηση των πολιτών για ουσιαστική δηµοσιοποίηση των πόθεν έσχες των δηµοσίων υπαλλήλων (από 47% που ήταν το 2008 σε 61% το 2010), γεγονός που αποτελεί πάγιο αίτηµα της ∆ιεθνούς ∆ιαφάνειας και εντάσσεται στις 15+48 προτάσεις της για το πολιτικό χρήµα. Ο κ. Κώστας Μπακούρης κατά τη συνέντευξη τύπου, χαρακτήρισε τα αποτελέσµατα της έρευνας ενθαρρυντικά, αλλά, όπως είπε, «δεν πρέπει να µας εφησυχάζουν». «Η οικονοµική και ηθική κρίση που βιώνουµε µας επιβεβαιώνει ότι τα περιθώρια χρόνου και οι δεύτερες ευκαιρίες έχουν εξαντληθεί», επισήµανε ενώ τόνισε πως «είναι καιρός να συστρατευθούµε όλοι µαζί και να δεσµευτούµε αµετάκλητα για να επανορθώσουµε τα κακώς πεπραγµένα και να επαναφέρουµε αξίες, όπως λογοδοσία, ηθική και υπευθυνότητα, ώστε να εξασφαλίσουµε µια βιώσιµη κοινωνία στις µελλοντικές γενιές».

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ «∆εν υποστέλλουµε τη σηµαία της αλλαγής» Αθήνα: «∆εν υποστείλαµε στιγµή τη σηµαία της αλλαγής που είναι η πραγµατική λύση». Αυτό δήλωσε ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, µιλώντας ενώπιον της κοινοβουλευτικής οµάδας του ΠΑΣΟΚ και συµπλήρωσε πως «κανένα ∆ΝΤ δεν καθορίζει τη πολιτική µας περισσότερο από τις δικές µας επιλογές». Ο πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στη Νέα ∆ηµοκρατία σηµειώνοντας πως ορισµένοι «παριστάνουν ότι τα προβλήµατα ξεκίνησαν µε το µνηµόνιο, θέλουν να ξεχνάνε τις επιτηρήσεις στις οποίες µας έβαλαν, το δηµόσιο χρήµα που σπατάλησαν παντού και ότι το δηµόσιο χρέος διπλασιάστηκε επί ηµερών τους».

∆ΙΧΑΣΜΕΝΗ Η ∆ΥΣΗ Προελαύνουν οι δυνάµεις του Καντάφι, πλησιάζει η µάχη της Βεγγάζης Τρίπολη Οι δυνάµεις του Μουαµάρ Καντάφι προελαύνουν στη Λιβύη ανακτώντας κατά πληροφορίες τον έλεγχο στην στρατηγικής σηµασίας πόλη Ατζαµπίγια, το τελευταίο «εµπόδιο» πριν κινηθούν προς τη Βεγγάζη, τελευταίο προπύργιο των εξεγερµένων. Σφοδρές µάχες µαίνονται για τον έλεγχο της πόλης Μπρέγκα, ενώ στα δυτικά ο στρατός εισήλθε στην πόλη Ζουάρα και βοµβαρδίζει τη Μιζουράτα. Στο διπλωµατικό πεδίο, η κρίσιµη συνεδρίαση των υπουργών Εξωτερικών της G8 έληξε δίχως συµφωνία σχετικά µε την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων στη Λιβύη.

Στις πρώτες θέσεις της λίστας σε παγκόσµιο επίπεδο

11χρονη είναι εξυπνότερη από τον Αϊνστάιν Παρίσι: Στις πρώτες θέσεις της λίστας µε τους εξυπνότερους ανθρώπους που γεννήθηκαν ποτέ βρίσκεται ο Αλβέρτος Αϊνστάιν µε IQ 160, ο ∆αρβίνος µε 165, όπως και ο Μότσαρτ. Σε αυτή τη λαµπερή τριάδα των εξεχόντων µορφών της επιστήµης και των τεχνών βρίσκεται και µια 11χρονη µαθήτρια από το Wolverhampton. Η Victoria Cowie, όπως πρόσφατα επιβεβαιώθηκε από τεστ της Mensa, έχει IQ 162, όµοιο µε εκείνο του «Πατέρα της Σύγχρονης Φιλοσοφίας» τον γάλλο φιλό-

σοφο του 17ου αιώνα Ρενέ Ντεκάρτ. Μάλιστα η Victoria είναι τόσο ταλαντούχα που κάνει τον Ντεκάρτ να µοιάζει µε… σχολιαρόπαιδο! Οι περισσότερες διάνυες συνήθως είναι εξαιρετικά ταλαντούχοι σε ένα µόνο πράγµα. Υπάρχουν όµως και κάποιοι άνθρωποι που είναι υπερβολικά επιτυχηµένοι µε ότι και να καταπιαστούν. Η πρώτη και µοναδική µέχρι στιγµής γυναίκα που ανήκει στην δεύτερη πολύ σπάνια οµάδα ανθρώπων είναι η ελληνίδα µαθηµατικός και αστρονόµος του 4ου αιώνα η Υπατία, η δεύτερη µπορεί να είναι η Victoria.

Κατηγορούνται για συµµετοχή στην οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς»

∆ίωξη για τροµοκρατία στους έξι συλληφθέντες σε Βόλο και Αθήνα Αθήνα: Στο Εφετείο οδηγήθηκαν χθες οι έξι συλληφθέντες σε επιχειρήσεις της Αντιτροµοκρατικής στο Βόλο και στην Αθήνα. Στους έξι ασκήθηκε ποινική δίωξη για συµµετοχή στην τροµοκρατική οργάνωση «Συνωµοσία Πυρήνων της Φωτιάς» και διακεκριµένη οπλοκατοχή. Μία επιπλέον πράξη διακεκριµένης οπλοκατοχής απαγγέλθηκε στην Όλγα Οικονοµίδου, κατηγορία που αφορά τη δικογραφία του περασµένου ∆εκεµβρίου, καθώς φέρεται να έχει εντοπιστεί αποτύπωµά της σε σπίτι από την παλαιότερη υπόθεση. Οι µέχρι πρότινος καταζητούµενοι στην υπόθεση Ντ.Μπολάνος και Γ.Νικολόπουλος απολογήθηκαν τυ-

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

πικά, αρνούµενοι να αναγνωρίσουν τη διαδικασία, για τη δικογραφία των 14 παγιδευµένων πακέτων. Για την ίδια υπόθεση θα απολογηθεί σήµερα και αναµένεται να τηρήσει την ίδια στάση, ο Χρ.Τσάκαλος. Οι τρεις καταζητούνταν ήδη µε εντάλµατα σύλληψης για συµµετοχή στους «Πυρήνες». Και οι έξι θα απολογηθούν σήµερα για την υπόθεση του Βόλου. Κατηγορία για την υπόθεση µε τα παγιδευµένα δέµατα αντιµετωπίζει και ο Γ.Πολύδωρος. Συγγενείς και δικηγόροι των κατηγορουµένων έκαναν λόγο για παράνοµη βία που ασκήθηκε σε βάρος τους από την αστυνοµία. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της δικογραφίας που διαβιβάστηκε στους εφέτες ανακριτές της υπόθεσης φαίνεται

4 !"#$%& !"#$%& NA N A

να προκύπτει διασύνδεση των έξι συλληφθέντων σε Βόλο και Αθήνα µε τους έξι που είχαν συλληφθεί τον περασµένο ∆εκέµβριο σε Νέα Σµύρνη και Πειραιά.

!"#$%#& ! "#$%#& 16/03/2011 1 6/03/2011

08:00 0 8:00

16 1 6 °°C C

49% 4 9%

!"#$%#& !"#$%#& 16/03/2011 1 6/03/2011

14:00 1 4:00

24 2 4 °°C C

40% 4 0% 5 !"#$%& !"#$%& N

!"#$%#& !"#$%#& 16/03/2011 1 6/03/2011

20:00 2 0:00

20 2 0 °°C C

42% 4 2%

4 !"#$%& !"#$%& NA N A

+,--./(*+!.-3+ + ,--./(*+!.-3+

'(µ)#& '(µ)#& 17/03/2011 1 7/03/2011

02:00 0 2:00

20 2 0 °°C C

38% 3 8%

5 !"#$%& !"#$%& NA N A

*+4.-5+ * +4.-5+ 6 60375 0375

'()* ' ()* + +,--./* ,--./*

*01.2* * 01.2* +,--./* +,--. /*

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το µεσηµέρι θα σηµειωθούν παροδικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο και την ήπειρο και αργότερα στις υπόλοιπες περιοχές. Άνεµοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 4 µε 6 και στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 07 έως 22 βαθµούς κελσίου.

ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης το Μπαχρέιν, έκρυθµη η κατάσταση στους δρόµους Μανάµα: Το «πράσινο φως» στο Στρατό ώστε να αντιµετωπίσει τις διαδηλώσεις των σιιτών στη χώρα έδωσε ο βασιλιάς του Μπαχρείν, ο οποίος κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. ∆ύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 200 τραυµατίστηκαν σε νέα επεισόδια. Περισσότεροι από 1.000 ξένοι στρατιώτες στη χώρα, οργή για την παρουσία τους στους διαδηλωτές. ∆ιαψεύδεται πάντως ότι σκοτώθηκε Σαουδάραβας στρατιώτης. Στο διάταγµά του ο βασιλιάς αναφέρει ότι «εξουσιοδοτεί τον επικεφαλής των δυνάµεων ασφαλείας να λάβει όλα τα απαραίτητα µέτρα για να προστατεύσει την ασφάλεια της χώρας και των πολιτών». Η επιβολή κατάστασης έκτακτης ανάγκης χαρακτηρίστηκε στην ανακοίνωση «πράξη εθνικής ασφάλειας» λόγω των απειλών στους θεσµούς, την οικονοµία και τους πολίτες του Μπαχρέιν.

patris news  

patris,pirgos

patris news  

patris,pirgos

Advertisement