Page 1

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ ∆ΙΟΝ. ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ: «Σχεδιάζουµε ριζική αλλαγή του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ»

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38406 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΗΝ εφ. «ΠΑΤΡΙΣ»

ΡΕΤΡΟ

Οικολογικό έγκληµα συντελείται στο Φλόκα

Πανηγύρι στο Μπιτζιµπάρδι...

Και κριτική στην κυβέρνηση για τις επιλογές της όσον αφορά την Ηλεία

Σελίδα 6

Σελίδα 5

ΟΙ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΟΠΩΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ ΕΝ ΟΙΚΩ ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΛΑΓΟΣ «Ο χορός είναι σαν ναρκωτικό» Σελίδες 20-21

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ

» «Τα σκουπίδια εντυπωσιάζουν

Μια πρότυπη µονάδα γάλακτος Σελίδα 23

αρνητικά τους επισκέπτες»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Το µεταγραφικό πάρε – δώσε των οµάδων της Α1 κατηγορίας Σελ. 16-17

»

«∆εν κινδυνεύει το Κατάκολο από το νέο λιµάνι της Πάτρας»

Σελίδα 6

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΝΑΤΑΣΣΑ ΜΠΟΦΙΛΙΟΥ

«Κάνω αυτό που µ’ αρέσει...» Σελίδα 19

Κάθε µήνα 8

Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν αγ ορ ά τ ου Ν ο µ ού Η λ εί α ς ε ν ι σχ ύ ο υ µ ε τ η ν τ οπ ι κ ή οι κ ον ο µ ί α


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 14 Αυγούστου 1976

ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΥΛΙΚΩΝ ∆Ι’ Υ∆ΡΕΥΣΙΝ ΜΥΡΣΙΝΗΣ

Υπό του υπουργείου Εσωτερικών ενετάλη η παρ’ αυτώ αποθήκη όπως χορηγήση εις την Κοινότητα Μυρσίνης υλικά υδρεύσεως αξίας 301.329 δρχ.

ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΗΠΑΤΙΤΙ∆ΟΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΣ

Τέσσερα νέα κρούσµατα λοιµώδους ηπατίτιδος εσηµειώθησαν τελευταίως εις την περιφέρειάν µας. Συγκεκριµένως εκ της νόσου προσεβλήθησαν οι: ∆.Θ. έκ Γρανιτσεΐκων, Σ.Κ. εξ Άνω Σαµικού, Β. Κ. εκ Ψάρι και Α.Γ. εξ Αλφειούσης.

Μάκης Παρασκευόπουλος (∆ήµαρχος Πύργου) «Με απόλυτο σεβασµό στη διαδικασία του ΑΣΕΠ έγινε η πρόσληψη των 30 ατόµων για την καθαριότητα. Αυτό σηµαίνει ότι ο τοµέας της καθαριότητας εξοπλίζεται και επανδρώνεται. Από σήµερα κιόλας µπαίνουν οι άνθρωποι αυτοί στη δουλειά έτσι ώστε να ξεπεράσουµε γρήγορα το γκρίζο τοπίο στον τοµέα της καθαριότητας που τις τελευταίες µέρες ταλαιπωρούσε την πόλη, επειδή το προσωπικό ήταν πάρα πολύ λίγο, τα µέσα πάρα πολύ λίγα. Από σήµερα 30 άνθρωποι µπαίνουν στη µάχη της καθαριότητας και µέσα στην εβδοµάδα αυτή πιστεύω ότι η πόλη θα έχει την εικόνα που της αξίζει».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Χρήστος ∆ηµακόπουλος (Πρόεδρος ΚΤΕΛ Ηλείας) «Βασικό για εµάς ως Οργανισµό είναι η επαναλειτουργία του τουριστικού γραφείου του ΚΤΕΛ για το οποίο οι διαδικασίες είναι χρονοβόρες αλλά θα καταφέρουµε να το θέσουµε σε λειτουργία. Αποτελεί έναν ακόµα τοµέα που θα θέσουµε στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Επίσης θα πρέπει να ετοιµαστούµε για τους πλειοδοτικούς διαγωνισµούς που αφορούν τη µεταφορά των µαθητών και πρέπει ως 31 Αυγούστου να είµαστε προετοιµασµένοι».

Α

πρίλιος 1950 . Σηµαντικά και δυναµικά στελέχη της κοινωνίας των Κρεστένων, οι δικηγόροι και πολιτευτές Ανδρέας Κωνσταντόπουλος και ∆ιονύσιος Χειµώνας, συναντήθηκαν στο εξοχικό κέντρο «Τ’ αηδόνια» της Γωγούλας Συριοπούλου – Αργυροπούλου µε πολλούς αγαπηµένους φίλους τους. Ηταν µετά τις εθνικές εκλογές της 5ης Μαρτίου 1950, που προετοίµασε η υπηρεσιακή κυβέρνηση του Τζων Θεοτόκη , προέδρου της Βουλής. Κλήθηκε, τότε, να σχηµατίσει κυβέρνηση ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αλλά κατέθεσε την εντολή, επειδή το κόµµα των Φιλελευθέρων, του οποίου εκλέχθηκε αρχηγός µετά το θάνατο του Θεµιστοκλή Σοφούλη τον Ιούνιο 1949, διέθεσε µόνο 46 βουλευτές. Η επόµενη κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα παραι-

Θανάσης Αντωνάτος (Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αµαλιάδας) «Πιέζουµε και δεν έχει γίνει τίποτα και οι αγρότες περιµένουν τις εκτιµήσεις για να µπορέσουν τώρα να καλλιεργήσουν πατάτες στα χωράφια τους. Οι αγρότες έχουν καταστραφεί και είπα εξαρχής ότι πρέπει να βγουν οι γεωπόνοι του ΕΛΓΑ και να δουν και για τον καύσωνα. Πρέπει να γίνει δίκαιη κατανοµή και οι αγρότες να πάρουν τα χρήµατα που δικαιούνται».

τήθηκε όταν ο Σοφοκλής Βενιζέλος απέσυρε την εµπιστοσύνη που είχε υποσχεθεί. Οι αναφερθέντες οικοδεσπότες Ανδρέας Κωνσταντόπουλος και ∆ιον. Χειµώνας ανέλυσαν στους προσκαλεσµένους φίλους τους το αποτέλεσµα των εκλογών, απαρίθµησαν τα αίτια κατακερµατισµού των δυνάµεων των κοµµάτων και της αδυναµίας ανάδειξης µιας βιώσιµης κυβέρνησης. Στην αναµνηστική φωτογραφία ορισµένοι από τους προσκαλεσµένους . ∆ιακρίνονται (από αριστερά) οι: ∆ιον. Χειµώνας, Γεώργιος Λαλούντας, Χρήστος Περιστερόπουλος, Νικ. ∆ιον. Χειµώνας, Μίµης Σεφερλής, ∆ιον. Καρδαράς, Φίλιππας Παπαπολυχρονίου, Ανδρέας Κωνσταντόπουλος, Νικ. Περιστερόπουλος, Γ. Πλατής και Χαρ. Πηγή: Αρχείο Στάθης ∆άγλαρης Γάβης.

ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙ∆ΟΣ

Εξ άλλου ανεφέρθη ότι προσεβλήθησαν από επιδηµικήν µηνιγγίτιδα οι: Α.Α. εξ Οινόης και Φ.Π. εκ Μακίστου.

Κυριακή 14 Αυγούστου 2011 + Θ’ Ματθαίου , Μιχαίου προφ. Ο ιεροµάρτυς Μάρκελλος, έζησε την εποχή του αυτοκράτορα Θεοδοσίου του Α` , του Μεγάλου. Καταγόταν από την Κύπρο, στην οποία και έλαβε κοσµικό αξίωµα, καθώς του ανατέθηκε η διοίκηση του νησιού. Κατά την διάρκεια των κοσµικών του καθηκόντων, προσπάθησε να είναι πάντα δίκαιος, κάτι πού εξέπληξε τους πάντες στο νησί. Αργότερα έγινε ιερέας και έπειτα Επίσκοπος Απαµείας της Συρίας. Ως ποιµενάρχης ήταν δίκαιος και προσπαθούσε να βρίσκεται συνέχεια κοντά στα προβλήµατα του ποιµνίου του. Αναδείχτηκε δε θερµός ζηλωτής της πίστεως, ανεγείροντας πολλές εκκλησίες και γκρεµίζοντας συγχρόνως πολλούς ειδωλολατρικούς ναούς. ∆ευτέρα 15 Αυγούστου 2011 +Η ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σελήνη: 15ηµ. Aν. Hλίου: 06.39’ ∆ύση Hλίου: 20.20’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Μια πρωτοβουλία της εφ. «Π» για τη διάσωση και προβολή οικογενειακών αρχείων Συχνά ένα παλιό γράµµα, µια φωτογραφία του παππού ή του µπαµπά, µπορεί να κρύβει µια ολόκληρη ιστορία. Αν όχι την τοπική, σίγουρα αυτή µιας µικρής κοινωνίας και φυσικά της οικογένειας. Κείµενα, επιστολές, σηµειώσεις µαζί µε τις φωτογραφίες αποτελούν πραγµατικά κειµήλια, µε ιδιαίτερη συναισθηµατική αξία για τους απογόνους, αλλά και συχνά για το ευρύτερο περιβάλλον. Κι όλα αυτά τα ντοκουµέντα

οφείλουµε όλοι µας να σώσουµε, να διαφυλάξουµε από τη φθορά του χρόνου αλλά και την αδιαφορία που συχνά επιδεικνύουµε όλοι µας. Η εφ. «Π» έχει ξεκινήσει µια τέτοια προσπάθεια προκειµένου να διασωθεί σηµαντικό υλικό που βρίσκεται στην κατοχή ιδιωτών, κρυµµένο σε παλιά ντουλάπια ή κορνιζωµένο στον τοίχο ενός σαλονιού, στο χωριό ή στην πόλη. H εφ. «Πατρις» προτρέπει τους ανα-

Όποιοι θέλετε να συµµετάσχετε σ’ αυτή την προσπάθεια δηµοσιεύοντας παλιές εικόνες, επιστολές ή άλλα κείµενα δικών σας ανθρώπων µπορείτε να στείλετε ή να φέ-

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

Η

γνώστες στη δηµοσίευση τέτοιων ντοκουµέντων, µέσω της οποίας και στο διάβα του χρόνου αυτά θα διατηρηθούν, αλλά και η δέουσα τιµή στους παλαιότερους της οικογένειας του καθενός µας και του τόπου, θα αποδοθεί. Όσοι λοιπόν από τους φίλους αναγνώστες θα θέλατε να συµβάλετε σε αυτή την προσπάθεια, να ξαναφέρουµε στη µνήµη ανθρώπους και γεγονότα, µπορείτε να επικοινωνείτε µε την εφηµερίδα

ρετε ότι υλικό έχετε στα γραφεία της εφ. «Πατρις» Θεµιστοκλέους 13 καθηµερινά 9:00 µέ 8:00 το βράδι και στην ηλεκτρονική διεύθυνση patripy@otenet.gr

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝ∆ΕΚΑΤΟ Η ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ Α. Η ΑΠΡΙΛΙΑΝΗ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ (1967-1974) (Μέρος Εβδοµηκοστό Ένατο)

προσπάθεια λοιπόν του Παπαδόπουλου να προσδώσει δηµοκρατική νοµιµοποίηση στο κίνηµά του, µε τη θέσπιση του ψευδοσυντάγµατος του 1973, µε καταλύτη τη εξέγερση του Πολυτεχνείου τον Νοέµβριο του 1973, θα αναχαιτιστεί βιαίως µε την έκσπαση ενός νέου πραξικοπήµατος, µέσα στο πραξικόπηµα !!! Ηγέτης του, ο µέχρι χθές συνεργάτης του Παπαδόπουλου, συνταγµατάρχης ∆ηµήτριος Ιωαννίδης. Ο Ιωαννίδης θα τοποθετήσει ως πρωθυπουργό τον Αδαµάντιο Ανδρουτσόπουλο, ενώ καθήκοντα προέδρου της ∆ηµοκρατίας θα αναλάβει ο στρατηγός Φαίδων Γκιζίκης. Όµως και άλλες ενδογενείς δυνάµεις κοινωνικές και πολιτικές, τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εξωτερικό µε αντιδικτατορικό χαρακτήρα, έχουν αποδυναµώσει τη χούντα σηµαντικά, δροµολογώντας την έκπτωσή της. Κάτω έτσι από το εθνικά τραγικό γεγονός της προδοσίας της Κύπρου στις 24 Ιουλίου του 1974, η

µας , ώστε να δηµοσιεύονται τέτοια παλιά κείµενα και φωτογραφίες που ανήκουν στο οικογενειακό σας αρχείο. Ακόµη και µια φωτογραφία µε µια µικρή λεζάντα η οποία περιγράφει το πρόσωπο ή το γεγονός που εικονίζεται, µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό στοιχείο για περαιτέρω έρευνα. Ο,τι µας παραδίδετε , όποιο στοιχείο και αν είναι αυτό, δεσµευόµαστε να επιστρέφεται µε τη δηµοσίευση

χούντα καταρρέει αφήνοντας τη χώρα στην ακυβερνησία και το χάος.

Β. ΤΑ Ο∆ΥΝΗΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ

Η επιβολή του Απριλιανού κινήµατος σήµανε αυτόχρηµα και την διακοπή λειτουργίας όλων των δηµοκρατικών θεσµών. Ενώ επιχειρήθηκε µε τεχνικές προπαγάνδας και τροµοκρατίας, η πολιτική και ηθική ποδηγέτηση του ελληνικού λαού. Με όχηµα την διαστρέβλωση της έννοιας του αγνού πατριωτισµού η χούντα επιχείρησε να εξανδραποδίσει ηθικά τους πολίτες και να τους καταστήσει αν όχι συνειδητά ενεργούµενά της, τουλάχιστον παθητικούς αποδέκτες των αλήστου µνήµης έργων και ηµερών της. Σε δυο κατευθύνσεις θα κινηθεί η προσπάθεια χειραγώγησης του ελληνικού λαού. Η µια θα είναι αυτή

της ύπουλης αφοµοίωσης µέσω της παροχής θέσεων και εκδουλεύσεων από τον κρατικό µηχανισµό. Και η άλλη θα είναι αυτή της τροµοκρατίας και της επιβολής καθεστώτος ζόφου. Έτσι οι φυλακίσεις, το ανελέητο κυνηγητό δηµοκρατικών πολιτών, η εκδίωξη από τις καίριες θέσεις της ελληνικής πολιτείας όπως πανεπιστήµιο, δικαιοσύνη, στρατός και δηµόσια διοίκηση. Οι εκτοπισµοί και η κάθε µορφής δίωξη και τροµοκρατία θα είναι στην ηµερήσια διάταξη. Κοντά σε όλα τούτα δεν θα λείψουν και οι δολοφονίες πολιτών, κυρίως τις µέρες που θα εσκπάσει η εξέγερση του Πολυτεχνείου. Πάραυτα κάνοντας µια ψύχραιµη και νηφάλια αποτίµηση, µπορούµε αβίαστα να πούµε ότι η έκθεσµη Απριλιανή εκτροπή, δεν ήταν το ίδιο βίαια και σκληρή, µε τις άλλες δικτατορίες της εποχής στην Ευρώπη. Την δικτατορία του Φράνκο στην Ισπανία, ή του Σαλαζάρ στην Πορτογαλία. Ωστόσο όµως οι οδυνηρές βλάβες και οι εθνικά τραγικές συνέπειες που είχε η εγκαθίδρυση της επτάχρονης Απριλιανής εκτροπής, είναι αντικειµενικά υπαρκτές. Πέρα και πάνω από την αποτίµηση και µη µετρήσιµη ως προς το ηθικό της βάρος υποστολή των δηµοκρατικών ελευθεριών, η χούντα προξένησε ανεπούλωτα τραύµατα και αγιάτρευτες πληγές, στην εικόνα και το διεθνές κύρος της χώρας. Συνεχίζεται … *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.


Σχόλια 3

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Αναζητώντας τη ∆ηµοκρατία της ∆ιονυσίας Ι. Παπαδάκη Η ∆ηµοκρατία σέρνεται κουρασµένη στον πλανήτη SOLARIS * εφιαλτικά αναβιωµένη στη συνείδηση του κοσµοναύτη. Η καταξίωσή της δικαιώθηκε µέσα από την παροδική βελτίωση συνθηκών διαβίωσης αλλά η επισφαλής επιβίωση της κρίνεται διαρκώς από την αδυναµία υποστήριξής της. ∆ιαδοχικά παρελαύνουν απ’ τον κινούµενο πολιτισµικό ιµάντα οι θεωρητικοί των Αξιών… παγωµένοι κι αποτεφρωµένοι στο µανδύα της Αθανασίας τους µάταια προσδοκώντας την επαλήθευση των ιδεών τους… Στην αδιάκοπη παρέλαση του χρόνου οι αξίες, ντυµένες το ένδυµα της παλαιότητας, επιβάλλουν τη συνείδηση τους στην ροµαντική ανησυχία των νέων… Το όνοµα της το έµβληµα στην προσπάθεια κατάκτησης της σε µια αέναη κίνηση αδικαίωτη ωστόσο από το αποτέλεσµα. Ένα πλήθος διανοουµένων θα καταπιαστούν µε τις έννοιες που τη συνοδεύουν, κάποιοι, διακατεχόµενοι από άγουρο ενθουσιασµό, θα επιχειρήσουν την εφαρµογή της σ’ ευµετάβολες µάζες πρόθυµες να ασπαστούν τις καινούργιες υποσχέσεις που την υπογράφουν προσδίδοντας σχεδόν θεϊκές ιδιότητες στους υποσχόµενους … κάποιοι άλλοι, περισσότερο πραγµατιστές, θα επιχειρήσουν την αποκωδικοποίηση του ονόµατος της για ν’ αποφανθούν στην τελική έκβαση της σκέψης τους πως η ∆ηµοκρατία, είναι µια έννοια µε ελκυστικό απόηχο αλλά περιορισµένες δυνατότητες εφαρµογής της. Θα ενοχοποιήσουν την πνευµατική ανωριµότητα των κοινωνιών αλλά απέχουν από την οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης τους… Κάποιοι θ’ αναλωθούν σε ενδελεχείς αναλύσεις επιτυχίας κι αποτυχίας της και θα αισθανθούν την ικανοποίηση της χρησιµότητας του Εαυτού για την ακρίβεια των συµπερασµάτων τους αλλά, ως σύγχρονοι θεωρητικοί των Ιδεών, θ’ αρκεστούν στην παραδοχή της ουτοπίας αφήνοντας ανέγγιχτους τους γρίφους της αλήθειας της… Οι επαναλαµβανόµενες θωπείες στο λεκτικό επίπεδο της ∆ηµοκρατίας, δεν απεγκλωβίζουν τη γενναιοδωρία της καθώς οι διανοούµενοι επικαλούνται την αργή έλευση χρόνου στην αναγκαιότητα της χρήσης της… Αντ’ αυτού οι άνθρωποι βιώνουν στο απόλυτο όλων των ειδών τις ανισότητες µε µόνη ένδειξη αισιοδοξίας την προσµονή του απραγµατοποίητου… που µοιάζει µε την ανίχνευση Γνώσης του Θείου… Το πεπερασµένο της ανθρώπινης διάρκειας ζωής δεν αρκεί για την απάντηση µιας ανάγκης που συνοδεύει τη βιωτή µας ως το τέλος. Πως λοιπόν θα συναντήσουµε τη ∆ηµοκρατία αφού ως πράξη δεν έχει ως τώρα επικυρωθεί; *SOLARIS: Σοβιετική ταινία επιστηµονικής φαντασίας

Γενική Συνέλευση Συλλόγου για την Ολυµπία Οδό Γενική Συνέλευση πραγµατοποιεί το ερχόµενο Σάββατο 20 Αυγούστου ο νεοσύστατος σύλλογος ιδιοκτητών απαλλοτριωθέντων ακινήτων για την Ολυµπία Οδό. Η συνέλευση έχει προγραµµατιστεί για τις 8:30 το βράδυ στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας και θα προκηρυχθούν και εκλογές. Σε περίπτωση µη απαρτίας η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί το Σάββατο 27 Αυγούστου την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο. Όσοι θέλουν να καταθέσουν υποψηφιότητα για τις εκλογές, µπορούν να απευθύνονται στο γραφείο του δικηγόρου κ. Θόδωρου Βλαγκούλη, που έχει αναλάβει το Σύλλογο.

[

Έ

]

Κάτι πρέπει να γίνει

ντονα διαµαρτύρονται οι κάτοικοι των σπιτιών που είναι στη συµβολή των οδών Τάκη Πετροπούλου και Ερυθρού Σταυρού, για τη ρύπανση που προκαλούν οµάδες ξένων αθιγγάνων προς το νοµό, στην περιοχή. Σε καθηµερινή βάση, όπως υποστηρίζουν παρατηρείται το φαινόµενο οµάδες αθιγγάνων που περνούν από τον Πύργο, να κατασκηνώνουν στην περιοχή και κυρίως στο χώρο που είναι το άγαλµα για αρκετές ώρες πετώντας σκουπίδια καθώς και διάφορα άχρηστα αντικείµενα που έχουν µαζί τους. Πολλές φορές στο σηµείο διαπιστώνεται και µία έντονη δυσοσµία αφού δεν είναι λίγες οι φορές που χρησιµοποιούν το χώρο και για τις σωµατικές τους ανάγκες. Το θέµα αυτό λένε κάτοικοι δε µπορεί να συνεχιστεί γιατί όπως γίνεται αντιληπτό δηµιουργούνται εστίες µόλυνσης σε µία περιοχή που παίζουν και µικρά παιδιά. Π.Π.

Τα µόρια ‘εξοστράκισαν’ τον πρώην ∆ήµαρχο Λασιώνος Από διευθυντής στο δηµοτικό σχολείο στο Πανόπουλο, ο πρώην ∆ήµαρχος Λασιώνος κ. Κλεάνθης Παπαδόπουλος, µετά την ανακοίνωση για τις τοποθετήσεις των νέων διευθυντών, βρέθηκε να είναι διευθυντής στο δηµοτικό σχολείο στο Κούµανι, µετά από 38 χρόνια υπηρεσίας! Ο ίδιος δε µπόρεσε να µη σχολιάσει µε πικρία την απόφαση, αφού όπως είπε χαρακτηριστικά, µπορεί µετά τη συνέντευξη να είχε 25 µόρια, όλα αυτά τα χρόνια όµως µε υπηρεσία σε παραµεθόριες περιοχές και στα ορεινά και ως πολύτεκνος πατέρας, έχει συγκεντρώσει 25.000 µόρια και φυσικά θεωρεί τη µετακίνησή του ως ‘εξοστρακισµό’. Ο κ. Παπαδόπουλος έχει ήδη υποβάλει την πρώτη παραίτηση και τις επόµενες ηµέρες θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Μ.Κ.

Επίµονος φαρσέρ Τους έχουν ταράξει στις φάρσες. Ο λόγος για το κέντρο του ΕΚΑΒ στην Ηλεία, που δέχεται πραγµατικά ‘επίθεση’ από ένα συγκεκριµένο νούµερο κινητού τηλεφώνου. Το αποτέλεσµα είναι το συγκεκριµένο τηλέφωνο να µπλοκάρει το 166 από τις 7 το πρωί πολλές φορές µέχρι και το απόγευµα, ενώ δε λείπουν οι φάρσες κι από άλλα νούµερα σε µία υπηρεσία που πρέπει να βρίσκεται κοντά στον πολίτη 24 ώρες το 24ωρο. Ήδη έχουν γίνει οι νόµιµες ενέργειες, προκειµένου να εντοπιστεί ο φαρσέρ, που αναστατώνει µία υπηρεσία και κατ’ επέκταση ολόκληρο το νοµό. Μ.Κ.

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου

Νέο... σχέδιο Μάρσαλ;

Αρκετοί της ενηµέρωσης , µάλιστα δε αποκαλούµενοι και έγκριτοι, «βάφτισαν» την τελευταία συµφωνία της ΕΕ µε τη χώρα µας, ως «σχέδιο Μάρσαλ», που για τους πιο έως πολύ µεγάλους, σηµαίνει πάρα πολλά,ίσως όµως και τίποτα.

Απέφυγαν µάλλον να βαφτίσουν τη συµφωνία,σχέδιο Σαρκοζί ή Μέρκελ, κυριολεκτώντας κιόλας, οπότε µπορούµε να συµπεράνουµε ότι η «εκταφή» του σχεδίου Μάρσαλ, δεν είναι τυχαία.

Σιντριβάνι στην Κουρούτα

Ένα σιντριβάνι κοσµεί τις τελευταίες ηµέρες τον κόµβο που βρίσκεται στην πλατεία της Κουρούτας και πραγµατικά έχει δώσει άλλη όψη στην περιοχή, που κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερη κι αυτό έχει αρχίσει να γίνεται γνωστό σε Πανελλαδικό επίπεδο. Το σιντριβάνι που είναι εναρµονισµένο µε την περιοχή και τέθηκε ήδη σε λειτουργία, κατασκευάστηκε µε έξοδα του επιχειρηµατία της περιοχής κ. Μπάµπη Λιβέρη, σε συνεννόηση µε το δήµο και η πρωτοβουλία δείχνει τη διάθεση των επιχειρηµατιών που δραστηριοποιούνται στην Κουρούτα για τη στήριξη και την ανάδειξή της. Μ.Κ.

Σηµεία των καιρών Τη δεκαετία του ’70 τέτοια εποχή οι εφηµερίδες γέµιζαν τις σελίδες τους µε τις διαφηµίσεις των πανηγυριών που τα διοργάνωναν τότε τα καφενεία του κάθε χωριού. Τώρα βέβαια πανηγύρια σε εκείνο το στυλ δεν υπάρχουν αλλά αρκετά µαγαζιά βάζουν ορχήστρα για να διασκεδάσει ο κόσµος. Εκείνο που δε βάζουν είναι ... διαφήµιση. Ξέρετε γιατί; Για να µην έχουν µπλεξίµατα µε άδειες, ΑΕΠΙ κλπ. Σηµεία των καιρών θα µου πείτε... Ζ.Μ.

Προφανώς ο συµβολισµός κάπου αναφέρεται και σε κάποιους απευθύνεται, πιθανόν δε οι εµπνευστές, θέλουν να πουν κάτι σοβαρό, αποφεύγοντας ασφαλώς να το πουν ευθέως, αλλά «καθαρίζουν» δια του πλαγίου, διφορούµενου και ερµηνευόµενου αναλόγως λόγου.

Η επαναφορά µας 64 χρόνια πριν, στο εµφυλιο-πολεµικό 1947,ενώ ήδη η Ευρώπη είχε χωρισθεί στη Γιάλτα,µε µόνους ασυµφιλίωτους, τους «άτακτους» του δεύτερου αντάρτικου, δεν είναι του συρµού και ως έτυχε, αλλά θέλει να µας θυµίσει τις επιπτώσεις του περίφηµου σχεδίου Μάρσαλ.

Να θυµίσει στους παλιούς και να επισηµάνει στους νέους,για την κατοχή και εξάρτηση της χώρας µας από τις ΗΠΑ για 40 τουλάχιστον χρόνια, µε πρόφαση ένα σχέδιο ανοικοδόµησης της Ευρώπης απ’ τα ερείπια του πολέµου και κυρίως αντίστασής της, έναντι του εκ ΕΣΣ∆ κοµµουνιστικού κινδύνου.

Και φυσικά να πληροφορηθούµε όλοι , ότι ακόµη σήµερα πληρώνουµε τα δάνεια του σχεδίου Μάρσαλ...το οποίο στο λαό έφτασε σε µορφή κονσέρβας, κυριολεκτικά και µεταφορικά, στις µεγάλες τσέπες όµως των «κουµανταδόρων» και των «περιγύρων», σε ζεστό Αµερικάνικο χρήµα, για κάθε προσωπική χρήση. Ένα µέρος χρηµάτων, το λιγότερο, ασφαλώς επενδύθηκαν απ’ το ∆ηµόσιο, µε την κηδεµονία και επίβλεψη των ΗΠΑ,σε βασικούς τοµείς της οικονοµίας, σε µία προσπάθεια ανοικοδόµησης της κατεστραµµένης απ’ τον πόλεµο και απ’ τον εµφύλιο πατρίδας.

Μπορεί όµως ο συµβολισµός, να υποννοεί και να παραλληλίζει τις εποχές και ας πέρασαν 64 ολόκληρα χρόνια, θέλοντας να πει σε όλους τους τόνους και προς όλους: «καθίστε φρόνιµα, αν θέλετε µερίδιο απ’ το νέο σχέδιο οικονοµικής στήριξης»


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Η γνώµη του

∆ώσε γκάζι στην οικονοµία !!!

[

Τ

Κώστας Μπεβούδας Φοιτητής Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

ον τελευταίο καιρό όλες οι αυτοκινητοβιοµηχανίες προσπαθούν να κατασκευάσουν “καθαρά” αυτοκίνητα. Αυτοκίνητα φιλικά προς το περιβάλλον, µε χαµηλές εκποµπές καυσαερίων είτε µε εναλλακτικά καύσιµα όπως το υγραέριο (lpg). Εάν δεν είστε έτοιµοι να αγοράσετε ένα πιο οικονοµικό, στην κατανάλωση βενζίνης, αυτοκίνητο, µπορείτε ακόµα να κερδίσετε χρήµατα µε διάφορους τρόπους, όποιο όχηµα κι αν οδηγείτε και συγχρόνως να νιώσετε «πράσινοι». Με απλούς τρόπους γίνετε µέρος της λύσης !! Περιττό βάρος- Το βάρος είναι ο εχθρός στην οικονοµία καυσίµου, έτσι η αποµάκρυνση των περιττών στοιχείων που δε

χρειάζονται! - από το αυτοκίνητό σας µπορεί να µεταφραστεί σε πραγµατική εξοικονόµηση. Οδηγείτε µε ηρεµία- Χωρίς πολλές αυξοµειώσεις στο πάτηµα του γκαζιού !!(δεν οδηγούµε µε µεγάλες σχέσεις στο κιβώτιο και µικρές ταχύτητες)αλλά θα πρέπει να βρούµε το άριστο σηµείο λειτουργίας του κινητήρα ώστε να πετύχουµε την καλύτερη κατανάλωση !!! Καλή συντήρηση-Η διατήρηση της σωστής πίεσης στα ελαστικά σας και η καλή συντήρηση του κινητήρα, είναι κρίσιµα για αποδοτική οδήγηση. Τα ξεφούσκωτα λάστιχα µπορούν να µειώσουν την οικονοµία καυσίµων, ως κοιτάξουµε και το φίλτρο αέρα, βενζίνης , τα µπεκ σε κάποιο συνεργείο κάθε τι που εµποδίζει την καύση έχει αρνη-

τικά αποτελέσµατα στην οικονοµία και το περιβάλλον ! Κλιµατισµός- έχουµε αναρωτηθεί όλοι αν ο κλιµατισµός και τα ανοιχτά παράθυρα επηρεάζουν την κατανάλωση !!! Κάθε µηχανισµός που εµπλέκεται στη µηχανή και την επιβαρύνει µε φορτίο και επιπρόσθετες τριβές ανεβάζει την κατανάλωση στο κόκκινο. Ωστόσο τα ανοιχτά παράθυρα σε ένα ταξίδι επηρεάζουν αρνητικά την αεροδυναµική που είναι σηµαντικότερη στις υψηλές ταχύτητες άνω των 70 km/h όπως κάποια µπαγκαζιέρα, σχάρες και επιπρόσθετα άχρηστα αξεσουάρ! Προσπαθούµε να κρατάµε το αυτοκίνητό µας σε άριστη κατάσταση µηχανικά! Πάτα φρένο στη ρύπανση. ∆ώσε γκάζι στην οικονοµία !!!!

Πρόσωπο

Αλέξης Κατσάνης, πρόεδρος Οµάδας Παραγωγών ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας

Ο

Γνωρίζει καλά τον καθηµερινό µόχθο των αγροτών

Αλέξης Κατσάνης πρόεδρος της Οµάδας Παραγωγών της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας Ολυµπίας έχει προσφέρει µέχρι σήµερα πολύτιµες υπηρεσίες από αυτή τη θέση. Από αγροτική οικογένεια από την Επαρχία Ολυµπίας βρίσκεται καθηµερινά στα χωράφια ενώ χρόνος µένει µόνο για τις συνεδριάσεις του διοικητικού συµβουλίου της Οµάδας Παραγωγών. Έχει ως αρχή την καλή επικοινωνία

µε τη διοίκηση της συνεταιριστικής οργάνωσης για να προωθούνται τα θέµατα που αφορούν τα µέλη της Οµάδας κυρίως για την τιµή και εµπορία προϊόντων της κορινθιακής σταφίδας και εσπεριδοειδή. Οι αλλαγές που φέρνει το νέο θεσµικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων είναι σίγουρο ότι θα επηρεάσει σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία των οµάδων και συνεταιρισµών. Ο Αλέξης πιστεύει ότι µε τη

Η µεγαλύτερη γιορτή Ολοι αυτοί που έρχονται οι ετεροδηµότες θα πέσουν στα πουλερικά ως αλεπού στις κότες Παραγγελία δώσανε για γεµιστές ντοµάτες Αυγά για τα εγγόνια τους τηγανιτές πατάτες Ψωµί ζυµώνει η γιαγιά γεµίζει τα πανέρια. Τα τέκνα ήρθαν στο χωριό, κι ας την πονούν τα χέρια. Παππούς επήρε ένα αρνί για ψήσιµο ∆ευτέρα Μουσαφιραίοι ήρθανε βλέπω τη συµπεθέρα. Φιλοξενείς και τους γνωστούς πάντα µε µουσαφίρι Το βράδυ έχει στο χωριό γλέντι µε πανηγύρι. Η σύνταξη του γέροντα θα κλάψουν µέχρι χήρες Σε χοιρινό χαλάστηκε και παγωµένες µπύρες. Και µένα δε µε ξέχασαν ωραίες παρουσίες. Μακεδονία φίλοι τσίπουρο και ουσίες. Τους φίλους τους εδιάλεξα µέσα απ’ την καρδιά µου Τους αγαπώ και σέβοµαι τους θέλω και κοντά µου. Σε κίνδυνο όταν βρεθείς αυτή επικαλείσαι Κάνεις µε πίστη το σταυρό σαν άνθρωπος που είσαι. Είναι η µάνα του Χριστού µε πίκρα εις τα στήθια Το γιο της βλέπει στον σταυρό, Θεού ζητά βοήθεια. Ετσι κι εσύ αδυναµος ζητά να σε βοηθήσει. Υγείας θέµα σοβαρό ζωή που θέλεις ζήσει. Μεγάλη είναι ως γιορτή γιορτάζει Παναγία

]

σωστή οργάνωση το συνεταιριστικό κίνηµα θα ξανακερδίσει τη χαµένη του αίγλη και πάντα φέρνει ως παράδειγµα την Ισπανική συνεταιριστική οργάνωση που επισκέφθηκε µαζί µε άλλους συνεταιριστές από την Ηλεία το Νοέµβριο του 2010. Η ελπίδα για τον αγρότη και την αγροτική οικογένεια δεν έχει χαθεί όταν σε καίρια πόστα βρίσκονται άνθρωποι σαν τον Αλέξη Κατσάνη…

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω Κουτί σας ήρθε η γιορτή ∆ευτέρα και αργία. ∆ε κάνατε Παρασκευή και µια απεργία. Και µια από το γιατρό άδεια να του βάλω Μην του πατάτε είπανε του υπαλλήλου κάλο. Αυτόν που είναι στο κλαδί και κάνει όλο τσίου Που έχωσε ο βουλευτής στο χώρο δηµοσίου. Και λέµε για τον Πάγκαλο σκληρή που έχει γλώσσα Χωθήκαν κι όλοι κλώθουνε τ’ αυγά τους σαν τη κλώσσα. Η σιγουριά τελείωσε όπως στον ιδιώτη Αίρεται µονιµότητα και µια ζωή ως νιότη. Παρασκευή ξεκίνησαν πρωί – πρωί µπαγκάζια κι άφησαν πίσω φεύγοντας των πόλεων γρανάζια. ∆ιόδια επλήρωσαν δεν τάχανε ανοίξει. Οπως ο Γλέτσος στον Βορρά τον ανδρισµό να δείξει. Τα άλλα άνοιξαν ΤΑΧΙ και σήκωσαν τις µπάρες Αντισταθείτε κίνηµα, για µένα κουταµάρες. Λιµάνια άλλοι κλείνουνε µουσείων τα ταµεία Του κράτους κόβουν έσοδα και δεν υπάρχει µία Επέρασαν πατρίδα µας ξέφραγο ως αµπέλι Αυτά πληρώνει ο λαός καθόλου δεν τους µέλει. Κι ο κάθε κλάδος δυστυχώς, λάκο θαρρώ πως σκάβει Λεφτά για δρόµο τέλειωσαν είπαν οι εργολάβοι.

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι

Παντού τις χτίζουν εκκλησιές µε θαύµατα Αγία. Κι οι Ιταλοί εβύθισαν στην Τήνο τέτοια µέρα Νίκες οι Ελληνες βουνά κι έδιωχναν µε αέρα. Με δόλο µας εβούλιαξαν την ΕΛΛΗ στις Κυκλάδες Χεστηκαν βλέποντας τσοΤου ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ λιά όλοι οι µακαρονάδες Σ’ όλο τον κόσµο οι πιστοί λατρεύουν Θεοτόκο Θρησκεία το κεφάλαιο και εσύ κερδίζεις τόκο. Γιορτάζουν όλα τα νησιά πολλές ονοµασίες Γεµάτες είναι εκκλησιές και κάνουν ικεσίες Το µόνο διαχρονικό η πίστη έχει µείνει. Αυτή κρατά το ηθικό εις των καιρών τη δίνη. Να µη ξεχάσω και αυτούς µε όνοµα γιορτάζουν Γιορτές τις κατήργησαν γλυκά τώρα δε βγάζουν. Εφηµερίδα γράφουν σήµερα δε γιορτάζω εκτός νοµού είναι απών, την Κυριακή διαβάζω. Για την ηµέρα ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η Υψηλοτέρα του στερεώµατος...

«Εν γη ερήµω και αβάτω και ανύδρω» µαραίνεται η ψυχή έξω από τον των χαρίτων της Εκκλησίας του Χριστού. Αυγουστιάτικο κύµα ξηραίνει το πνεύµα και υποθάλπει τη φλόγα των παθών µας. Η φευγαλέα τεχνητά γλυκασµένη ευχαρίστηση της καλοκαιρινής αναψυχής γεµίζει το ποτήρι του πικρασµού των ζώντων. Ταπεινά να αφεθείς να φυτρώσεις και να αυξηθείς στο χλοερό κήπο που όργωσε ο ουράνιος πατέρας είναι η άλλη επιλογή. Εκεί, ανάµεσα στα δένδρα – αναστήµατα αγιότητας Αποστόλων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Οµολογητών, βασιλεύει πανώριο, «αγλαόκαρπο» και «ευσκιόφυλλο» το ξύλο «υφ ου σκέπτονται πολλοί» η Μητέρα του Θεού Λόγου, η Υπεραγία Θεοτόκος. Και αν είσαι ηλιοκαµµένος ταξιδιώτης του Αυγούστου, ή πικραµένος περιηγητής της ζωής, το σκιερό φιλάνθρωπο δένδρο διακρίνεται από το δρόµο σου. Τα δροσερά κλαδιά του ανακουφίζουν σαν τρυφερή αγκαλιά τον ανθρώπινο πόνο και γίνονται «η χαρά των θλιβοµένων». Αν το λυπηµένο παιδί τρέχει στην αγκαλιά της µητέρας του για να βρει καταφύγιο και παρηγοριά και προστασία και το µητρικό φιλί στεγνώνει το δάκρυ του, η αγκαλιά της Παναγίας – Μητέρας , που γαλούχησε, κράτησε, ζέστανε τον Ιησού, το θείο Βρέφος, είναι ασύγκριτα ασφαλέστερη και παρηγορητικότερη για την κάθε πονεµένη ψυχή. Ο ιερός συντάκτης του Ακάθιστου Υµνου βλέπει την Παρθένο Μαρία προσωποποιηµένη τη στοργή και τη χαιρετά µε τη βεβαιότητα ότι αυτή είναι η στοργή και πάντα πόθον νικώσα». Κι αυτό γιατί ενώ τιµήθηκε µε µοναδική τιµή από το Θεό και υψώθηκε σε ύψος «δυσανάβατον ανθρωπίνοις λογισµοίς», δοκίµασε τον πόνο σαν οδυνηρό µαχαίρι, που τρύπησε την καρδιά της, καθώς είδε τον Υιό και Θεό της καρφωµένο στο ξύλο του σταυρού. Οµως το ζοφερό σκοτάδι της απερίγραπτης οδύνης της µόλις ανέτειλε το ανέσπερο φως της ανάστασης. Γι αυτό και µπορεί να χύνει βάλσαµο στις πληγές του πόνου. Η παρρησία της και η µεσιτεία της στον Ουράνιο θρόνο είναι ισχυρή και ανυπέρβλητη τόσο, ώστε «ουδείς προστρέχων επ’ αυτή κατησχυµένος απ’ αυτής εκπορεύεται , αλλ’ αιτείται την χάριν και λαµβάνει το δώρηµα, προς το συµφέρον της αιτήσεως». Είναι αυτή η µεσίστριά µας «προς τον Φιλάνθρωπον Θεόν» η γλυκυτέρα παρηγοριά των χοϊκών ανθρώπων, αλλά και «το των αγγέλων πολυθρύλητων θαύµα». Οι ουράνιες αγγελικές δυνάµεις από την κορυφαία στιγµή του Ευαγγελισµού, θαυµάζουν τη µοναδική καθαρότητα του «δοχείου της χάριτος» του Θεού, που καταφέρνει να γίνει «παραδείσου θυρών ανοικητήριον» και περιφρορούν τον επι γης άγγελο, µέχρι που η Μητέρα του Λυτρωτή θα καλέσει τον υιό της να παραλάβει τη ψυχή της. Η Μαριάµ , το πάλλευκο κρίνο που στόλισε την Ιουδαία, το άσµα των Χερουβίµ, η χαρά των αρχαγγέλων κλείνει τα µάτια στη γή, για να τ’ ανοίξει εκεί όπου οι ουράνιες στρατιές υµνολογούν τον Υιό της. Εκεί επιτελεί το µεγάλο έργο για την εκπλήρωση των ανθρώπινων αιτηµάτων κυρίως να µη µας «ελέγξει» ο δικαιοκρίτης Θεός «τα πράξεις, ενώπιον των αγγέλων». Εργο που γλυκαίνει την πικρή εξορία µας στη γη και µας ευφραίνει. «Αγγελοι, δοξάσατε, Προφήται επαινέσατε, Αρχάγγελοι τη Μητέρα, του φωτός, τη λυχνία του ουρανού, την Πλατυτέραν, του στερεώµατος την Υψηλοτέραν, την προστασία των Χριστιανών και µεσίστρια του γένους ηµών».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 5

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ Κ. ΤΖΑΒΑΡΑ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

Βαρύς τραυµατισµός 20χρονου σε τροχαίο

«Η ΠΑΣΟΚοκρατία οδήγησε την Ηλεία σε κοινωνική αφασία» Κ

ριτική στο έργο της κυβέρνησης και τις επιλογές της για το νοµό Ηλείας κάνει σε συνέντευξή του στην εφ. «Πατρίς» ο βουλευτής Ηλείας Κώστας Τζαβάρας. Ο κ. Τζαβάρας επισηµαίνει ότι η παρατεταµένη ΠΑΣΟΚοκρατία στην Ηλεία έχει οδηγήσει σ’ ένα είδος κοινωνικής αφασίας. Τονίζει ότι η ατιµωρησία των πολιτικών δεν µπορεί να συνεχισθεί ενώ καταγγέλλει ότι είναι οικολογικό έγκληµα η συνεχιζόµενη ανεξέλεγκτη απόθεση σκουπιδιών στο Φλόκα για την οποία δε µιλάει κανείς.

Ποια είναι η εκτίµησή σας για το µέχρι σήµερα κυβερνητικό έργο του Γ.Α. Παπανδρέου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ∆ύο σχεδόν χρόνια µετά την εγκατάσταση του ΠΑΣΟΚ στην Κυβέρνηση κανείς πλέον δεν δικαιούται να τρέφει αυταπάτες. Ο Γ.Α. Παπανδρέου δεν απογοήτευσε απλώς όσους τον εµπιστεύθηκαν. Το χειρότερο είναι ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια πέτυχε να γίνει η πιο τραγική πολιτική φιγούρα της Μεταπολίτευσης. Την στιγµή που η Ιστορία του τόπου χρειαζόταν ένα πραγµατικό Ηγέτη, αυτός αποδείχθηκε ότι το µόνο µεγάλο που διέθετε ήταν το όνοµα του πατέρα και του παππού του. Ανίκανος να αντιληφθεί την κρισιµότητα των καταστάσεων, αδύναµος να επιβάλει βιώσιµες λύσεις για το οικονοµικό και δηµοσιονοµικό πρόβληµα της χώρας, άβουλος, αναποφάσιστος, µονίµως αλλού και εσχάτως κρυπτόµενος για το φόβο του Λαού που πρόδωσε. Ο τόπος αυτές τις κρίσιµες ώρες δεν µπορεί να κυβερνηθεί από ένα Πρωθυπουργό που µε την µετριότητά του και θριαµβολογώντας οδηγεί την Ελλάδα από το κακό στο χειρότερο, την οικονοµία σε ασφυξία και την κοινωνία σε κατάθλιψη.Ήλθε πλέον ο καιρός να πούµε έχε γειά στους πολιτικούς που σταδιοδροµούν µόνο ως αχθοφόροι µεγάλων και λαµπρών οικογενειακών ονοµάτων. Πώς κατά τη γνώµη σας µπορεί να επιτευχθεί αυτό; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Βασική µεταρρύθµιση του πολιτεύµατος επιβάλλεται να είναι η κατάργηση της κληρονοµικής ∆ηµοκρατίας. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µέσω της καθιέρωσης περιορισµών που δεν θα επιτρέπουν σε κανένα πολίτη να εκλέγεται σε οποιοδήποτε αιρετό αξίωµα πάνω από δύο ή τρεις φορές. Μόνο έτσι θα αχρηστευθούν τα προνόµια των πολιτικών δυναστειών που µεταπολεµικά κυριαρχούν στην πολιτική σκηνή του τόπου.

Υπάρχουν σήµερα οι προϋποθέσεις για µία νέα µεταπολίτευση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η σηµερινή δεινή οικονοµική και δηµοσιονοµική κρίση έχει προκαλέσει εσωτερικές πολιτικές αναταράξεις και κοινωνικές διεργασίες που η υπέρβασή τους απαιτεί ένα νέο µοντέλο κατανόησης και διαχείρισης της πραγµατικότητας. Οι παλιές βεβαιότητες έχουν αποδειχθεί πλά-

νες. Τα στερεότυπα πάνω στα οποία στηρίχθηκε η κοινωνία της Μεταπολίτευσης έχουν καταρρεύσει. Εποµένως περνάµε σε µία νέα ιστορική περίοδο. Σε µία εποχή που τα πρωτεία στην Πολιτική θα ανήκουν πιο πολύ στην Ευθύνη και όχι τόσο στην Πεποίθηση. Η Πολιτική θα αξιολογείται από τα αποτελέσµατα που θα επιτυγχάνει και όχι από τις υποσχέσεις που θα µοιράζει προεκλογικά. Κανείς δεν θα είναι υπεράνω του Νόµου. Κανείς δεν θα µείνει χωρίς τιµωρία όταν παραβιάζει το καθήκον του. Κανείς δεν θα απαλλάσσεται από την υποχρέωση της αποκατάστασης της ζηµιάς που προκαλεί παράνοµα στο ∆ηµόσιο ή στους πολίτες.

Άραγε θα υπάρξει κάποτε τέλος στο καθεστώς ατιµωρησίας των πολιτικών; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η ατιµωρησία των πολιτικών δεν µπορεί να συνεχιστεί. Είναι δικαιολογηµένη η αγανάκτηση όσων την προβάλλουν ως σύµπτωµα ξεπεσµού του πολιτικού µας συστήµατος. Ο πολιτικός πρέπει να κρίνεται πιο αυστηρά από ό,τι ο απλός πολίτης. Ανάλογη πρέπει να είναι και η τιµωρία του όταν διαπράττει αδικήµατα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο Πρωθυπουργός έχει υποσχεθεί µεταρρυθµίσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Πιστεύετε ότι µπορεί να τις υλοποιήσει; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν µπορεί να ανταποκριθεί στο ώριµο πλέον αίτηµα για αλλαγή του πολιτικού συστήµατος του τόπου. Ο Γ.Α. Παπανδρέου εξακολουθεί να παραµένει δέσµιος των ιδεολογικών και παλαιοκοµµατικών αγκυλώσεων µε τις οποίες έχει πολιτικά ανατραφεί. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µέχρι σήµερα δεν κάνει τίποτε άλλο από το να εξαγγέλλει εκσυγχρονισµούς και να πραγµατοποιεί αναχρονισµούς. ∆έστε τις επιδόσεις της στους τοµείς της διαφάνειας και της αξιοκρατίας. Ψηφίζει συνεχώς νόµους που δήθεν αποσκοπούν στην καταπολέµηση του πελατειακού κράτους ή στην αναβάθµιση της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης αλλά κατά την εφαρµογή αυτών των νόµων δεν επιδιώκει τίποτε άλλο από το να εξοντώνει τους πολιτικούς της αντιπάλους και να εγκαθιστά στις καίριες θέσεις του κρατικού µηχανισµού ηµέτερους και κατά κανόνα χωρίς αξιοκρατικά κριτήρια. Αλησµόνητη θα µείνει η γελοιοποίηση του κράτους που προέκυψε από την προσπάθεια του Γ.Α. Παπανδρέου να επανδρώσει µέσω της «Ανοιχτής ∆ιακυβέρνησης» (opengov) τις θέσεις των γενικών γραµµατέων Υπουργείων και ∆ιοικητών ∆ΕΚΟ µε αξιοκρατικά κριτήρια. Κατά µία «µαγική» σύµπτωση όλοι οι επιλεγέντες ήσαν κοµµατικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Τελευταία, όσο η κατακραυγή του κόσµου κατά της κυβέρνησης µεγαλώνει ο εκΠΑΣΟΚισµός του Κράτους εντείνεται. Κραυγαλέα περίπτωση οι πρόσφατες διαδικασίες για την επι-

Το µαύρο FORD MODEO που οδηγούσε ο 20χρονος.

Το µεγαλύτερο οικολογικό έγκληµα συντελείται στο Φλόκα όπου θάβουν σκουπίδια δίπλα στον Αλφειό ποταµό

λογή διευθυντών σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Το ΠΑΣΟΚ είναι µία παράταξη που ιστορικά καλλιεργεί βουλιµικές σχέσεις µε την εξουσία. ∆εν ενδιαφέρεται να αλλάξει το πελατειακό κράτος αλλά συστηµατικά το υπηρετεί. Γι’αυτό και επινοεί νέες µορφές πελατειακών σχέσεων που τις βαπτίζει «διαφάνεια». Πρόσφατα επανέφερε την απασχόληση άνεργων νέων µέσω των γνωστών stages. Αποκλείει όµως τον ΟΑΕ∆ από την διαχείριση του προγράµµατος και αναθέτει το νέο «έργο» σε µη κυβερνητικές οργανώσεις στις οποίες φαίνεται να συµµετέχουν κοµµατικά στελέχη του. Μία νέα εποποιία «διαφάνειας» ΠΑΣΟΚ ξεκινά.

Οι εξελίξεις στον τοµέα της Οικονοµίας νοµίζετε ότι θα οδηγήσουν σε έξοδο από την κρίση; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Τουλάχιστον µε τα µέχρι στιγµής δεδοµένα ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνησή του στο θέµα της οικονοµικής κρίσης µετρούν µόνο αποτυχίες, που εύχοµαι να µην γίνουν και εθνικές συµφορές. Το µνηµόνιο και η αρχική δανειακή σύµβαση απέτυχαν γιατί ο Γ.Α. Παπανδρέου αντί να διαπραγµατευθεί το περιεχόµενό τους µε βάση τα εθνικά συµφέροντα αρκέστηκε µόνο να αποσπάσει και από τους εταίρους µας την αποδοχή των εµµονών του για το ότι η Ελλάδα είναι χώρα διεφθαρµένων πολιτών που κυβερνώνται από επίορκους Πολιτικούς. Αντίθετα µε τα όσα πέτυχαν η Ιρλανδία και η Πορτογαλία που είχαν το ίδιο µε µας πρόβληµα, ο Γ.Α. Παπανδρέου περιορίστηκε µόνο σε άγριες περικοπές µισθών και συντάξεων, σε αυξήσεις φόρων, σε διωγµούς επιχειρήσεων και επαγγελµατιών προσποιούµενος ότι διέθετε σχέδιο για την έξοδο από την κρίση. Αποδείχθηκε όµως ότι όλες αυτές οι θυσίες απέβησαν επί µαταίω. Αντί για την σωτηρία της Χώρας ο Πρωθυπουργός και η παρέα του µας οδήγησαν χωρίς αιδώ και χωρίς περίσκεψη σε πλήρη οικονοµική καταστροφή. Η ύφεση ήδη τρέχει µε ρυθµούς 6,9% και έπεται χειρότερη συνέχεια. Χιλιάδες επιχειρήσεις κλείνουν, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες, κυρίως νέοι, βγαίνουν στην ανεργία, τα εισοδήµατα εξανεµίζονται από την φορολογία και ο Λαός στενάζει πληρώνοντας τις ολέθριες συνέπειες της κυβερνητικής ανοησίας. Ήδη στις 21 Ιουλίου στην πρό-

σφατη σύνοδο των Βρυξελών διαπιστώθηκε και επισήµως η παταγώδης αποτυχία του Μνηµονίου που υπόγραψε ο Πρωθυπουργός και οι πρόθυµοι σύµµαχοί του (ΛΑΟΣ και Ντ. Μπακογιάννη). Ποιός από όλους αυτούς επιτέλους έχει το ηθικό ανάστηµα και τη γενναιότητα να ζητήσει ένα απλό συγνώµη από τον Λαό για τις άστοχες επιλογές που προκάλεσαν µία τόση δυστυχία. Αλλά και µε τις νέες µεθόδους (µεσοπρόθεσµο πρόγραµµα και εφαρµοστικό) τα πράγµατα δεν θα πάνε καλύτερα. Η Κυβέρνηση πρέπει επειγόντως να αλλάξει ρότα. Να πάρει µέτρα για την ενίσχυση της ανάπτυξης (µείωση φορολογικών συντελεστών, µείωση έµµεσων φόρων, αποκατάσταση εισοδηµατικών αδικιών κλπ.). Μόνο τότε θα ανασάνει η Κοινωνία.

Τέλος, πώς βλέπετε τις εξελίξεις σε επίπεδο νοµού; Υπάρχει ελπίδα για ανάπτυξη της Ηλείας; Ποιες είναι οι αιτίες της καθυστέρησης του τόπου µας; ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Στην Ηλεία η παρατεταµένη ΠΑΣΟΚοκρατία έχει οδηγήσει το νοµό σε ένα είδος κοινωνικής αφασίας. Κανένας δεν διαµαρτύρεται για το κατάντηµα του τόπου εκτός ίσως από τους αγρότες που διεκδίκησαν λύσεις για τα πολλά και οξυµένα προβλήµατά τους (αποζηµιώσεις ΕΛΓΑ, ενισχύσεις, έργα κλπ.). Από τότε που το ΠΑΣΟΚ µας απέσπασε από την Πελοπόννησο για να µας εντάξει βιαίως και παρά φύση στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος µέχρι σήµερα τίποτε το αξιοσηµείωτο δεν έχει συµβεί για την ανάπτυξη του νοµού. Χωρίς αυτοκινητόδροµο, χωρίς αεροδρόµιο, χωρίς σύγχρονα λιµενικά έργα, χωρίς άλλες υποδοµές και χωρίς αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της στον Πολιτισµό, τον Τουρισµό και την Γεωργία η Ηλεία καθηµερινά στοιχειώνει κάτω από γενναιόδωρες πλην όµως µονίµως ανεκπλήρωτες υποσχέσεις για δήθεν µεγάλα έργα ανάπτυξης. Η Ολυµπία οδός, το αεροδρόµιο Ανδραβίδας, το λιµάνι Κατακόλου, η λίµνη Καϊάφα. Για όλα υπάρχει µία µεγαλόστοµη υπόσχεση τα τελευταία τριάντα χρόνια που ποτέ δεν εκπληρώνεται. Πρόσφατα κάποιοι ανακάλυψαν την µεγάλη αναπτυξιακή ώθηση που θα δώσει στην Ηλεία η κατασκευή του «Ιερού µονοπατιού» που συνέδεε κατά την αρχαιότητα την Ήλιδα µε την Ολυµπία. Αυτό θα είναι κατά τον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας το επόµενο αναπτυξιακό έργο που θα

χρηµατοδοτηθεί από το Κράτος. Η ανοησία συναγωνίζεται την γελοιότητα και αµφότερα αποκοιµίζουν τους Ηλείους. Η Ηλεία δυστυχώς αργοπεθαίνει και υπεύθυνη γι’αυτό δεν είναι µόνο η Πολιτεία είναι (αλίµονο) και η Τοπική Κοινωνία που επιδιώκει µόνο επιµέρους και ατοµικά συµφέροντα αδιαφορώντας για τα γενικά. Στο Κατάκολο όλοι είναι ικανοποιηµένοι από το πλήθος των τουριστών που συρρέει καθηµερινά. Όµως κανείς δεν ενδιαφέρεται για τον εκσυγχρονισµό του λιµανιού, την αναβάθµιση των εγκαταστάσεών του, τον εξοπλισµό του. Σε δύο χρόνια που τα κρουαζιερόπλοια θα δένουν στην Πάτρα όλοι θα βρίζουν τους «ανίκανους» πολιτικούς. Και όµως είναι η πολλοστή φορά που κρούω τον κώδωνα του κινδύνου. Κανείς δε ακούει. Το Μουσείο του Πύργου δεν λειτουργεί παρόλο που είναι καθόλα έτοιµο. Κάποιοι ικανοποιούνται να οργανώνουν στους χώρους του καλλιτεχνικές εκδηλώσεις και αδιαφορούν για την µεγάλη ωφέλεια που θα προκύψει από την λειτουργία του για ολόκληρη την περιοχή. Τέλος, η Ηλεία πεθαίνει γιατί υπό την ανοχή των Αρχών συντελείται στον Ιερό χώρο της ευρύτερης Ολυµπίας το µεγαλύτερο οικολογικό και πολιτισµικό έγκληµα όλων των εποχών. Κάθε βράδυ µετά τα µεσάνυχτα και µέχρι το πρωί δεκάδες νταλίκες µεταφέρουν σκουπίδια από την Μεσσηνία και την Αχαΐα και τα θάβουν στο Φλόκα, στην κοίτη του Αλφειού, του ποταµού των θεών. Κανείς δεν διαµαρτύρεται γι’αυτό το έγκληµα, γιατί δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν πολλά χρήµατα από την βέβηλη αυτή δραστηριότητα. Αυτοί οι «κάποιοι» έχουν επιβάλλει «οµερτά» στους κατοίκους του Φλόκα και από ό,τι φαίνεται έχουν και «τον τρόπο τους» ώστε οι Αρχές να κάνουν «τα στραβά µάτια». Μου καταγγέλθηκε ότι όλοι γνωρίζουν αλλά κανείς δεν τολµά να εξαρθρώσει το δίκτυο της βροµιάς και της ντροπής. Ως βουλευτής του νοµού και ως ενεργός πολίτης αυτού του τόπου δεν πρόκειται να παραιτηθώ από το δικαίωµα της δηµόσιας καταγγελίας και της οργισµένης διαµαρτυρίας για τόσο βάρβαρες πράξεις, οποιοδήποτε τίµηµα και αν χρειαστεί να πληρώσω. Καµία απειλή δεν θα µε πτοήσει. Ας αφυπνισθούµε λοιπόν και ας καταπολεµήσουµε τέτοιες αιτίες που µας αφήνουν τόσο πολύ πίσω όχι µόνο στην ανάπτυξη αλλά και στην εκτίµηση όσων µας θεωρούν ΦΥΛΑΚΕΣ «των ιερών».

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει από χθες τα ξηµερώµατα ένας 20χρονος από τον Πύργο, µετά το σοβαρότατο τραυµατισµό του σε τροχαίο ατύχηµα στην επαρχιακή οδό Πύργου - Κατακόλου. Μάλιστα, αρχικά η κατάστασή του δεν είχε προκαλέσει ανησυχία και η µεταφορά του στο νοσοκοµείο της Αµαλιάδας από τους οικείους του είχε γίνει για καθαρά προληπτικούς λόγους, κάτι που τελικά αποδείχθηκε σωτήριο, καθώς ο νεαρός έφερε βαρύτατα εσωτερικά τραύµατα και θα µπορούσε να έχει καταλήξει, χωρίς να έχει πάει καν στο νοσοκοµείο. Η ώρα ήταν περίπου 1.00 τα ξηµερώµατα και ο 20χρονος κινείτο επί της επαρχιακής οδού, όταν το µαύρο επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε, µάρκας FORD MODEO, εξετράπη, κάτω από άγνωστες συνθήκες από το δρόµο έξω από νυχτερινό µαγαζί και χτύπησε µε άλλο όχηµα που ήταν σταθµευµένο εκτός δρόµου. ∆ιερχόµενοι οδηγοί σταµάτησαν να προσφέρουν βοήθεια, ωστόσο ο νεαρός δε φαινόταν να έχει χτυπήσει. Ενηµέρωσε την οικογένειά του και ενώ αισθανόταν καλά ο ίδιος, δέχθηκε τελικά να µεταφερθεί για προληπτικούς λόγους στο νοσοκοµείο από τους οικείους του. Εκεί, κατά τη διάρκεια της εξέτασής του από τους γιατρούς, διαπιστώθηκε ότι είχε τραυµατιστεί σοβαρά στον σπλήνα και είχε υποστεί και διάτρηση εντέρου. Από τις πρώτες πρωινές ώρες νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου του Ρίου, ύστερα από επέµβαση στην οποία υπεβλήθη και η κατάστασή του παραµένει κρίσιµη. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήµατος διενεργεί το Τµήµα Τροχαίας Πύργου που αρχικά είχε καταγράψει το τροχαίο ως υλικών ζηµιών και ο νεαρός δεν είχε δηλώσει τραυµατισµό, ωστόσο ενηµερώθηκε από την οικογένειά του τις πρωινές ώρες ότι τελικά ο τραυµατισµός του δεν ήταν επιπόλαιος αλλά ιδιαίτερα σοβαρός. Π.Μ

Έκλεψαν κινητά και συνελήφθησαν Τρία άτοµα συνελήφθησαν από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου για κλοπή δύο κινητών τηλεφώνων από δύο ανήλικους προχθές το βράδυ στον Πύργο, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής. Σύµφωνα µε την αστυνοµία, συνελήφθησαν για κλοπή κατά συναυτουργία δύο 19χρονοι και ένας 22χρονος.Ο ένας εξ αυτών µάλιστα αποδέχθηκε ότι τα δύο κινητά που βρέθηκαν στην κατοχή τους αποτελούσαν προϊόν κλοπής. Ο τρίτος της παρέας συνελήφθη στις 8.00 το πρωί αφού αυτοβούλως εµφανίστηκε στην αστυνοµία, χωρίς να γνωρίζει ότι οι δύο φίλοι του είχαν ήδη συλληφθεί. Κατά την απολογία του, ο ένας από τους 19χρονους ισχυρίστηκε ότι τα κλοπιµαία τα αφαίρεσαν όχι για να τα ιδιοποιηθούν αλλά για να τα χρησιµοποιήσουν ως µέσο µοχλό πίεσης για να βρουν φιλικό πρόσωπο του παθόντα… Π.Μ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σκουπίδια µε φόντο το σήµερα και το αύριο της οικονοµίας του τόπου. Ένα αύριο, που σε ό,τι αφορά στον τουρισµό και στην κρουαζιέρα, κινδυνεύει να καταρρεύσει από ελλείψεις, παραλείψεις και προχειρότητα.

Αναπόσπαστο µέρος της εικόνας, τα σκουπίδια που… εντυπωσιάζουν τους τουρίστες.

Το Κατάκολο υποδέχεται κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες τουριστών.

Τα σκουπίδια πληγώνουν την ιστορία… Έ

χοντας «συνηθίσει» να κινούµαστε εντός νοµού, έχοντας κά νει άπειρες φορές τη διαδροµή και προς Κατάκολο και προς Ολυµπία , η µατιά µας ίσως έχει γίνει επιλεκτική, ίσως έχουµε «µάθει» να βλέπουµε µόνο όσα µας ενδιαφέρουν, όσα µας αρέσουν, όσα δε µας πληγώνουν την αισθητική. Πώς όµως αυτές οι εικόνες «περνούν» και φιλτράρονται µέσα από τα µάτια ενός επισκέπτη; Τι βλέπει ένας ξένος, που πιθανόν προέρχεται από µια χώρα όπου η καθαριότητα είναι όντος… µισή αρχοντιά-µη σου πω και ολόκληρη-όταν κατεβαίνει γ ια παράδειγµα από ένα κρουαζιερόπλοιο στο γραφικό Κατάκολο και κάνει τη βόλτα του ή όταν ξεκινά τη διαδροµή για να φτάσει στον προορισµό που ονειρεύτηκε και είδε να α ποθεώνεται µέσα από ιστορικά κείµενα, την Αρχαία Ολυµπία; Ποιες εικόνες προκαλούν την αυτόµατη αντίδρασή τους, τι τους κάνει να σηκώνουν τη φωτογραφική µηχανή και να το απαθανα τίζουν, πριν «κλέψουν» ένα κλικ δίπλα στο άγαλµα του Ερµή; Εικόνες που δεν τιµούν τον πολιτισµό µας, που δε «συνηγορούν» µε το ότι η Ελλάδα όντως ακολουθεί τη ροή του χρόνου και βρίσκεται στο 2011. Εικόνες που, δυστυχώς, «σφραγίζουν» την επίσκεψη εκατοντάδων χιλιάδων τουριστών που κατακλύζουν από το Μάρτιο ως το Νοέµβριο την περιοχή.

«Φωτογραφίζουν τον Ερµή και… τα σκουπίδια!» Οι άνθρωποι που εκ των πραγµάτων βρίσκονται πιο κοντά στα γκρουπ που επισκέπτονται Κατάκολο και Ολυµπία, οι ξεναγοί, έχουν ο καθένας άπειρες ανάλογες ιστορίες δυσφήµησης της χώρας µας και του νοµού µας να διηγηθούν. Εµείς συναντήσαµε τον πρόεδρο του Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών Κρίτω να Πιπέρα και µοιραστήκαµε µαζί του «το άλµπουµ» των αντιθέσεων, για έναν τόπο όπως η Αρχαία Ολυµπία και η διαδροµή ως αυτή. Η εικόνα που του έχει µεταφερθεί από τους συνεργάτες του ξεναγούς που εργάζονται στην περιοχή αλλά και η δική του εµπειρία δεν τιµά σε καµία περίπτωση την ιστορικότητα και την αέναη λάµψη της Αρχαίας Ολυµπίας και της ευρύτερης περιοχής. «Αυτό που κυριαρχεί είναι τα σκουπίδια. Είναι απίστευτο αυτό που συµβαίνει στη διαδροµή που κάνουν καθηµερινά οι τουρίστες από το Κατάκολο ως την Ολυµπία. Και να σκεφτείτε ότι οι εικόνες που βλέπετε εσείς, περνώντας µε ένα επιβατικό αυτοκίνητο,

Ο πρόεδρος του Σωµατείου ∆ιπλωµατούχων Ξεναγών Κρίτωνας Πιπέρας.

«Ό,τι και να τους έχουµε πει εµείς για την Ολυµπία, όταν γυρίζουν πίσω θα κουβαλούν, θα γίνονται πρεσβευτές αυτών των εικόνων υποβάθµισης και αδιαφορίας…».

είναι πολύ διαφορετικές από αυτές που βλέπει ο τουρίστας από το λεωφορείο. Από το λεωφορείο η εικόνα είναι… γενική. ∆εν ξεφεύγει τίποτα από το µάτι του τουρίστα. Ακόµη και στον κεντρικό δρόµο µέχρι τον Άγιο Ιωάννη, στο κοµµάτι από τον Άγιο Ιωάννη µέχρι τα φανάρια της εθνικής οδού υπάρχει πρόβληµα, η ίδια η εθνική οδός κατά µήκος ως την πόλη της Ολυµπίας είναι το χάος, πραγµατικό χάος. ∆εξιά και αριστερά βλέπεις χιλιάδες σκουπίδια. Έξω από το νοσοκοµείο του Πύργου βλέπεις µπάζα, σκουπίδια, ό,τι µπορείς να φανταστείς. Αλλά και προς Πάτρα, η εικόνα δεν αλλάζει. Βλέπουµε αφίσες από πολιτιστικά γεγονότα πριν δύο και τρία χρόνια, να είναι ακόµη εκεί, µισολιωµένες, µισοκατεστραµµένες από τη βροχή και τον ήλιο, αλλά εκεί. Θα έπρεπε να υπάρχει µέριµνα, αυτοί που τις βάζουν να τις µαζεύουν µετά τις εκδηλώσεις. Όλο αυτό είναι γυφταριό. Οι τσιγγάνοι στα φανάρια είναι αν θέλετε το λιγότερο, γιατί αυτό βρίσκουµε τρόπο να το δικαιολογούµε. Λέµε στους ξένους που ρωτούν τι είναι αυτοί οι άνθρωποι στους δρόµους, στα φανάρια, στην είσοδο του Πύργου, κάτω από τα δένδρα, ότι είναι τσιγγάνοι. Είναι αν θέλετε και µια φολκλόρ εικόνα. Αλλά για τα σκουπίδια, τι να τους πούµε; Αναγκαζόµαστε να λέµε, γιατί ρωτούν συνέχεια για τα σκουπίδια, ότι υπήρχε απεργία στα απορριµµατοφόρα και ότι ο αέρας έχει παρασύρει σκουπίδια παντού και κάπως έτσι προσπαθούµε να δικαιολογήσουµε τα αδικαιολόγητα. Λέµε «αύριο θα τα µαζέψουν…», ξέροντας ότι αυτοί οι τουρίστες θα έχουν φύγει. Αλλά «αύριο» έρχονται οι επόµενοι και αντικρίζουν φυσικά την ίδια

κατάσταση. ∆εν µπορούµε να καλύψουµε όµως µε τέτοια ψέµατα το γεγονός ότι όλη η διαδροµή είναι γεµάτη πλαστικά µπουκάλια, κυπελάκια από καφέ… Πρόσφατα καθάρισαν τα ξερά χόρτα από τα πρανή του δρόµου, και εκεί αποκαλύφθηκαν τα σκουπίδια σε όλο τους το µεγαλείο. Καλύτερα να τα είχαν αφήσει έτσι, παρείχαν και µια… φυσική κάλυψη. Τώρα όλα τα σκουπίδια βγήκαν στην επιφάνεια. Και πώς να το δικαιολογήσεις αυτό σε έναν τουρίστα που έρχεται να επισκεφθεί τον τόπο των Ολυµπιακών Ιδεωδών, του πολιτισµού και της ευγενούς άµιλλας;». Οι τουρίστες, µε το που αντικρίζουν αυτή την κατάσταση, όχι απλά εντυπωσιάζονται και τραβούν φωτογραφίες αλλά θεωρούν την περιοχή Τρίτο Κόσµο. Και όλα αυτά όταν ζούµε σε µια εποχή που η ευαισθητοποίηση για τα οικολογικά προβλήµατα και την προστασία του περιβάλλοντος έχει γίνει σχεδόν «καραµέλα» στα χείλη αρµόδιων και µη. «Και µετά µιλάµε για ολυµπιακά ιδεώδη, για ιερές πόλεις, στο κενό… αυτό που µένει στον τουρίστα είναι η πρώτη εικόνα όταν φτάνουν και η τελευταία πριν φύγουν. Και δυστυχώς, αυτή η εικόνα δεν είναι ούτε ο Ερµής ούτε ο αρχαιολογικός χώρος, είναι το σκουπιδαριό. Ό,τι και να τους έχουµε πει εµείς για την Ολυµπία, όταν γυρίζουν πίσω θα κουβαλούν, θα γίνονται πρεσβευτές αυτών των εικόνων

υποβάθµισης και αδιαφορίας. Μας κάνει εντύπωση γιατί ρωτούν συνέχεια. Τους µιλάµε για το µύθο του Πέλοπα και µας διακόπτουν για να ρωτήσουν «γιατί όλα αυτά τα σκουπίδια;». ∆είχνεις έτσι ότι δε σέβεσαι το παρελθόν σου και ότι δεν επενδύεις και στο µέλλον, ότι δε σε ενδιαφέρει ο επισκέπτης της περιοχής σου…».

* Τις εντυπώσεις των τουριστών στο Κατάκολο καταγράφει ο πρόεδρος των ξεναγών

Ελλείψεις και παραλείψεις… Αρνητική για την περιοχή της Ολυµπίας χαρακτήρισε ο κ. Πιπέρας την έλλειψη δηµόσιων τουαλετών, πέρα από το Μουσείο και τον αρχαιολογικό χώρο αλλά και το γεγονός ότι το Μουσείο, κάθε ∆ευτέρα πρωί είναι κλειστό γιατί… καθαρίζεται! «Η επίσηµη δικαιολογία είναι αυτή. Από τη στιγµή όµως που γνωρίζουν ότι τη ∆ευτέρα έρχονται κρουαζιέρες εδώ, νοµίζω ότι θα έπρεπε να έχουν την ευελιξία να το αλλάξουν αυτό το ωράριο. Πέρα από τις ουρές που σχηµατίζονται». Κινδυνεύει η κρουαζιέρα αλλά όχι από το λιµάνι της Πάτρας Ο κ. Πιπέρας εκτιµά ότι ναι µεν το λιµάνι του Κατακόλου είναι περιορισµένο, µικρό για τα µεγάλα κρουαζιερόπλοια που ήδη κάνουν ταξίδια στην περιοχή και αυτά που θα κάνουν από τη νέα χρονιά, ωστόσο θεωρεί ότι η κρουαζιέρα στην περιοχή δεν

Πανηγύρι στο «Μπιτζιµπάρδι» ∆

εκαπενταύγουστος. Το «Πάσχα του καλοκαιριού» εκτός των άλλων συνοδευόταν πάντοτε από τα πανηγύρια στα χωριά. Πανηγύρια που όµως σήµερα έχουν χάσει την αίγλη και το νόηµα που είχαν στα χρόνια πριν από τη δεκαετία του ’80. Τότε που το κάθε χωριό περίµενε πώς και πώς να έλθει η ώρα για το πανηγύρι του. Σήµερα έχει αλλάξει ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες. Κάποια πανηγύρια τα βάφτισαν πολιτιστικές εκδηλώσεις και τις διοργανώνουν πολιτιστικοί σύλλογοι. Μια φορά και έναν καιρό υπήρχαν τα πανηγύρια, όπου η µουσική ήταν ταυτισµένη µε µια µορφή ιερουργίας. Αφορµή πάντα είχαν τον εορτασµό του εκάστοτε αγίου, η «µάχη» των πανηγυριών κλιµακωνόταν κατά την πε-

ρίοδο µεταξύ της γιορτής του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου ∆ηµητρίου, οι τραγουδιστές αµείβονταν µε «χαρτούρα» (δηλαδή όχι µε µεροκάµατο αλλά µε φιλοδώρηµα) και διοργανώνονταν από τα καφενεία στην πλατεία του χωριού. Με τη χαρτούρα αναγνωριζόταν ο καλλιτέχνης απευθείας απ΄ το λαό. Αµειβόταν η ικανότητα του οργανοπαίχτη να αγγίξει την ψυχή του χορευτή. Τότε ο πληθυσµός είχε βιωµατική σχέση µε το χορό, ο χορευτής απειλούσε τον ατζαµή καλλιτέχνη µε τα µάτια, οι Ελληνες ήξεραν το ρυθµικό κανόνα. Ακόµη και ο χορός είχε τη σηµειολογία του. Ο κόσµος ήξερε να χορεύει οµαδικά, εξ άλλου οι κυκλικοί χοροί γεννήθηκαν στην Ελλάδα και συµβολίζουν µια κοινότητα δηµοκρατική. Ο πρώτος χορευτής δείχνει το ταµπεραµέντο

του, την ιδιωτική του προσέγγιση. Μετά πηγαίνει τελευταίος και ξαναστηρίζει την οµάδα του χορού, την κοινότητα. ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ «Το “σύστηµα” τότε ήθελε µία ζυγιά (κοµπανία) σε ένα καφενείο και µία στο απέναντι. Χωρίς µικρόφωνα, µόνο κλαρίνο, βιολί, σαντούρι, λαούτο και- λίγο µετά- κιθάρα. Τα πανηγύρια κρατούσαν δύο ηµέρες. Την παραµονή παίζαµε στα καφενεία, την άλλη ηµέρα αµέσως µετά την εκκλησία και το απόγευµα στην πλατεία (στον «γενικό χορό»), ενώ σχηµατίζαµε κοινό ταµείο. Μεροκάµατο ήταν η χαρτούρα, αν και υπήρχαν και κόντρες. Οταν

«απειλείται» από το λιµάνι της Πάτρας. Και αυτό γιατί η µικρή απόσταση από την Αρχαία Ολυµπία είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο για το Κατάκολο. «∆ε θεωρώ ότι είναι στα άµεσα σχέδιά τους µια αλλαγή λιµανιού. Η Ολυµπία είναι πόλος έλξης. Είναι πολύ µακριά από την Πάτρα κι στην Πάτρα δεν υπάρχει αντίστοιχο δέλεαρ, πέρα από ένα ωραίο αρχαιολογικό µουσείο που άνοιξε πρόσφατα στην Πάτρα. ∆ε βλέπω να αντικατασταθεί το Κατάκολο από την Πάτρα. Θα αντικατασταθεί µόνο από «δευτερεύοντες» παράγοντες, όπως τα σκουπίδια, τα ωράρια, τις ελλείψεις στην υποδοχή των τουριστών. Αυτά έχουν πολύ κακό αντίκτυπο και καταγράφονται σοβαρά παράπονα για όλα αυτά από τουρίστες προς τις εταιρίες. Όσο οι εταιρίες θα παίρνουν τέτοιου είδους παράπονα, τόσο θα το λαµβάνουν αυτό υπόψη τους και µπορεί να αποφασίσουν κάποια στιγµή να φύγουν από την περιοχή και να βρουν ένα άλλο µέρος προορισµού. Αν υπάρχουν προβλήµατα και παράπονα από τους πελάτες, που σηµαίνει ότι γυρίζουν και µπορεί να κάνουν φασαρία, να ζητήσουν λεφτά πίσω και πολλά άλλα, τότε και οι εταιρίες θα το σκεφτούν να βρουν έναν εξίσου ενδιαφέροντα προορισµό και να τον προωθήσουν. Και πιστέψτε µε, µπορούν να το κάνουν…».

Να αναδειχθούν Ήλιδα και Επικούριος Ο κ. Πιπέρας θεωρεί ότι µεγάλης σηµασίας τόποι, τόποι πολιτισµού και ιστορικής παράδοσης, όπως ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα ή η Ήλιδα, µένει στην «αφάνεια» επειδή πολύ απλά, δεν έχουν διαφηµιστεί ώστε να γίνουν γνωστοί στους ξένους επισκέπτες. «∆εν έχουν προβληθεί όπως θα έπρεπε. Ο Ναός του Επικούριου είναι ο Παρθενώνας της Πελοποννήσου και οι ξένοι δεν το γνωρίζουν. Βέβαια, δεν προσφέρεται και όσο είναι καλυµµένος µε την περίφηµη τέντα, βέβαια δεν έχει δρόµο και ασφαλή πρόσβαση. Αν ήµασταν σε µια χώρα που πραγµατικά επενδύει σε αυτό το προϊόν, το στέγαστρο θα είχε φύγει εδώ και χρόνια. Αν επενδύαµε, θα είχαµε υποδοµές. Στην Ήλιδα, που είναι επίσης ένας σηµαντικός χώρος, δεν έχει ούτε ένα δένδρο να καθίσει ο τουρίστας. Γιατί αν πάµε εµείς εκεί Αµερικάνους µε 40 βαθµούς Κελσίου, θα αρχίσουν να λιποθυµούν. Αν υπήρχε θέληση να γίνουν επενδύσεις σε αυτούς τους χώρους, ολόκληρη η Ηλεία θα ήταν ένα αρχαιολογικό πάρκο, από την µια άκρη στην άλλη. Τώρα οι περισσότεροι χώροι έχουν αφεθεί στην τύχη τους…». Πέλυ Μπεβούδα

Καµιά σχέση πλέον τα πανηγύρια της παλαιάς εποχής µε τα σηµερινά

µάλιστα δεν συνεννοούµασταν, έβλεπες στην ίδια πλατεία δύο ή και τρεις κοµπανίες!», θυµάται χαµογελώντας ένας βετεράνος των πανηγυριών, ο κιθαρίστας Κώστας Πίτσος. Κι αν για δεκαετίες τα πανηγύρια είχαν τη θέση της γιορταστικής συνάθροισης ανθρώπων µε κώδικες, µε τα χρόνια µετασχηµατίστηκαν. Εχει αλλάξει πολύ το πανηγύρι. Το κάποτε ευγενές ποτό (η σαµπάνια) µπήκε στα χωράφια. Σήµερα τα πανηγύρια γίνονται από τα µαγαζιά, τους πολιτιστικούς συλλόγους και τις ποδοσφαιρικές οµάδες. Τώρα πια είναι ζήτηµα παίζονται πέντε τσάµικα. Τα υπόλοιπα είναι τσιφτετέλια και συρτορούµπες. Το πανηγύρι έχει υποβιβαστεί σε εκτόνωση, δεν είναι πια πεδίο συγκίνησης. Εχουν χαθεί τα κατά τόπους χορευτικά και µουσικά ιδιώµατα. Τώρα πια βλέπεις και κακούς χορευτές. ∆ε φταίνε τα σηµερινά παιδιά, πάντως. ∆ιακόπηκε η προφορική παράδοση και έπαιξε το ρόλο της η τηλεόραση και το σταρ σίστεµ. Ονοµαστά Αρκετά ήταν τα ονοµαστά πανηγύρια στην Ηλεία. Όµως τα πιο ξακουστά ήταν αυτά στην Ολυµπία και στο Βάραγγα και συνοδεύονταν µε το εµπόριο και την πώληση ζώων. Ο τουρισµός διέκοψε το πανηγύρι στην Ολυµπία ενώ στο Βάραγγα αναβίωσε αλά... εκσυγχρονισµένο. Επίσης ξακουστό ήταν το πανηγύρι στο Τζαµί Πηνείας και στις Καρούτες που σταµάτησε το 1969/70.

«Ζ»


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΑΡΧΙΣΕ Η ΕΚ∆ΟΣΗ Α∆ΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Έναρξη κυνηγιού στις 20 Αυγούστου Τ

α όπλα πιάνουν από τις 20 Αυγούστου 250.000 κυνηγοί σε όλη τη χώρα και χιλιάδες στην Ηλεία αφού αρχίζει η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου. Παρά τους φόβους που αρχικά υπήρχαν για πρόθεση δραστικών περιορισµών και απαγορεύσεων εκ µέρους της ηγεσίας του ΥΠ.Ε.ΚΑ., οι φετινές ρυθµίσεις διατηρούν στο σύνολό του το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει το κυνήγι στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια. Επί του πρακτέου, η έναρξη της κυνηγετικής περιόδου θα είναι όπως πάντα η 20η Αυγούστου, ενώ ως ηµεροµηνία λήξης του ορίσθηκε η 28η Φεβρουαρίου. Η σεζόν παρατείνεται µέχρι τις 10 Μαρτίου µόνο για το αγριοκούνελο, καθώς σε αρκετά νησιά το συγκεκριµένο είδος είναι σε φάση υπερπληθυσµού, προκαλώντας µεγάλες ζηµιές στις αγροτικές καλλιέργειες. Γι’ αυτό το επιπλέον 10ηµερο πάντως απαγορεύεται η χρησιµοποίηση κυνηγετικού σκύλου, ώστε να µην προκαλούνται ενοχλήσεις στα υπόλοιπα είδη της πανίδας. Επίσης, ειδικές ρυθµίσεις και χρονικοί περιορισµοί ισχύουν για το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Πελοπόννησο, ενώ συνεχίζει να απαγορεύεται εντελώς το κυ-

Στο θέµα των µέτρων προφύλαξης που πρέπει να παίρνουν οι κυνηγοί αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου κ. Νίκος Γαρουφαλής.

Τα όπλα πιάνουν οι κυνηγοί από τις είκοσι του µηνός

φύλαξης και τους κανονισµούς κατά τη διάρκεια της θύρας γιατί το όπλο σκοτώνει», επεσήµανε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Πύργου Νίκος Γαρουφαλής. Τι προβλέπουν οι νέες ρυθµίσεις

Αγριοκούνελο (Oryctolagus cuniculus) 20/8 - 14/9 15/9 -10/3 / Όλες/Χωρίς περιορισµό 2. Λαγός ( Lepus europaeus) 15/9 - 10/1 /Τετ-Σαβ-Κυρ /Ένα (1) 3. Αγριόχοιρος (Sus scrofa) 15/9 - 20/1/ Τετ-Σαβ-Κυρ/ Τέσσερα (4) κατά οµάδα. 4. Αλεπού (Vulpes vulpes) 15/9 - 28/2 /Όλες /Χωρίς περιορισµό 5. Πετροκούναβο (Martes foina) 15/9 28/2/ Όλες /Χωρίς περιορισµό

νήγι του στην Εύβοια. «Ξεκίνησε η έκδοση αδειών όπως κάθε χρόνο µετά από µεγάλη καθυστέρηση, αφού δυστυχώς τελευταία στιγµή µας έρχονται οι εγκύκλιοι, µας έρχονται οι τιµές, µε αποτέλεσµα εµείς ως κυνηγετικοί σύλλογοι να καλούµαστε µέσα σε τέσσερις µέρες να εκδώσουµε ένα µεγάλο όγκο αδειών. Η τιµή στην τοπική άδεια είναι 99,50 ευρώ, η περιφερειακή 119,50 ευρώ και η γενική 149,50 ευρώ. Για την έκδοση αδείας ισχύει να υπάρχει το δελτίο κατοχής όπλου σε ισχύ καθώς και από φέτος η βεβαίωση που έπαιρναν οι κυνηγοί τα προηγούµενα χρόνια να κρατούν όπλο άνευ δελτίου κατοχής θα πρέπει να έχει παραταθεί σε δέκα χρόνια από 3 που ήταν παλαιότερα. Υπάρχουν κάποια τρυγόνια στην περιοχή αν και φέτος είχαµε σοβαρό πρόβληµα µε τα κορακοειδή που έκαναν τροµερές ζηµιές στα σηµεία φωλοποίησης τριγονιών στη Στροφυλλιά και στον Αλφειό. Οι κυνηγοί θα πρέπει να τηρούν όλα τα µέτρα προ-

∆ιατηρεί τις ίδιες τιµές στην έκδοση αδειών Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ:

Τα επιτρεπόµενα θηράµατα - Οι ηµεροµηνίες - Οι απαγορεύσεις και οι περιορισµοί

ΠΑΡΑ ΤΙΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ Ο ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΜΕΙΩΣΕ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΚΥΝΗΓΟΥΣ

ΠΟΥΛΙΑ 1. Σιταρήθρα (Alauda arvensis) 20/8 14/9 15/9 - 10/2 /Όλες/ ∆έκα (10) 2. Φάσα (Columba palumbus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2 /Όλες /Χωρίς περιορισµό 3. Αγριοπερίστερο (Columba livia) 20/8 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες /Χωρίς περιορισµό 4. Ορτύκι (Coturnix coturnix) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες /∆ώδεκα (12) 5. Τρυγόνι (Streptopelia turtur) 20/8 - 14/9 15/9 -28/2/ Όλες /∆ώδεκα (12) 6. Τσίχλα (Turdus philomelos) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες /Είκοσι πέντε (25) 7. ∆ενδρότσιχλα (Turdus viscivorus) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2/ Όλες 8. Κοκκινότσιχλα (Turdus iliacus) 20/8 14/9 15/9 - 28/2/ Όλες 9. Γερακότσιχλα (Turdus pilaris) 20/8 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες 10. Κότσυφας (Turdus merula) 20/8 - 14/9 15/9 - 20/2/ Όλες 11. Καρακάξα (Pica pica) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2/ Όλες /Χωρίς περιορισµό 12. Κάργια (Corvus monedula) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες /Χωρίς περιορισµό 13. Κουρούνα (Corvus corone) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2/ Όλες /Χωρίς περιορισµό

Η νέα ρυθµιστική αναφέρει ποιων ειδών η θήρα επιτρέπεται

14. Ψαρόνι (Sturnus vulgaris) 20/8 - 14/9 15/9 - 28/2 /Όλες /Χωρίς περιορισµό 15. Μπεκάτσα (Scolopax rusticola) 15/9 28/2/ Όλες /∆έκα (10) 16. **** Φασιανός (Phasianus colchicus) 15/9 - 31/12/ Τετ-Σαβ-Κυρ /Ένα (1) 17. Πετροπέρδικα(Alectoris graeca) 1/10 - 15/12/ Τετ-Σαβ-Κυρ/ ∆ύο (2) 18.***** Νησιωτική Πέρδικα (Alectoris chukar) 1/10 -15/12 /Τετ-Σαβ-Κυρ/ Τέσσερα (4)

Υδρόβια και παρυδάτια 1. Σφυριχτάρι (Anas penelope) 15/9 10/2/ Όλες /∆ώδεκα (12) 2. Κιρκίρι (Anas crecca) 15/9 - 31/1 /Όλες 3. Πρασινοκέφαλη (Anas platyrhynchos) 15/9 - 31/1/ Όλες 4. Σουβλόπαπια (Anas acuta) 15/9 - 10/2/ Όλες 5. Σαρσέλα (Anas querquedula) 15/9 10/2/ Όλες 6. Χουλιαρόπαπια ( Anas clypeata) 15/9 10/2/ Όλες 7. Κυνηγόπαπια (Aythya ferina) 15/9 31/1/ Όλες 8. Τσικνόπαπια (Aythya fuligula) 15/9 -

10/2/ Όλες 9. Φαλαρίδα (Fulica atra) 15/9 - 10/2/ Όλες 10. Φλυαρόπαπια (Anas strepera) 15/9 31/1/ Όλες 11. Ασπροµετωπόχηνα (Anser albifrons) 15/9 - 10/2 /Όλες 12. Νερόκοτα (Gallinula chloropus) 15/9 10/2/ Όλες /∆έκα (10) 13. Μπεκατσίνι (Gallinago gallinago) 15/9 - 10/2 /Όλες /∆έκα (10) 14. Καληµάνα (Vanellus vanellus) 15/931/1 /Όλες/ ∆έκα (10) Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηριστεί «ως ζώνες διάβασης των αποδηµητικών πουλιών» µε αποφάσεις του υπουργού Γεωργίας µέχρι την 18.12.1985, καθώς και µε την ανωτέρω (21) σχετική. Εξαιρείται η περιοχή της Πελοποννήσου για την οποία περιορίζεται το κυνήγι έως 31.12.2010 και ο επιτρεπόµενος αριθµός θηρευοµένων ατόµων επίσης περιορίζεται σε δύο (2) άτοµα. Απαγορεύεται το κυνήγι του αγριόχοιρου στην Εύβοια. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ακριβότερα θα στοιχίσει φέτος στους κυνηγούς η έκδοση άδειας κυνηγίου, αφού µετά και την υπογραφή της ρυθµιστικής απόφασης για την περίοδο 2011-2012 δόθηκε µικρή αύξηση σε όλες τις κατηγορίες, ωστόσο ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αµαλιάδας προχώρησε σε µείωση των εισφορών του προκει- Ο πρόεδρος του Κυνηγετικού µένου να διατηρήσει Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Κώστας τις τιµές σε ίδια µε Μουσάς, καλεί τους κυνηγούςτα περσινά επίπεδα µέλη του Συλλόγου να στηρίκαι να διευκολύνει ξουν την προσπάθεια που γίνεται από το Συµβούλιο µε αυτό τον τρόπο τα µέλη του. Στις 20 Αυγούστου Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Κώστας Μουσάς, παρά τη µάχη που έδωσαν οι κυνηγετικές οργανώσεις και η Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδας για να διατηρηθούν οι τιµές των αδειών στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα, τελικά δεν τα κατάφεραν και παρατηρείται µία αύξηση της τάξης των 4 ευρώ για την έκδοση τοπικής άδειας, των 6 ευρώ για την περιφερειακή και των 15 ευρώ για την γενική άδεια. «Εµείς ως Σύλλογος προτιµήσαµε να µειώσουµε τις εισφορές µας προκειµένου να κρατήσουµε τις τιµές ίδιες, οπότε η τοπικά άδεια ανέρχεται στα 100 ευρώ, η περιφερειακή στα 120 ευρώ ενώ µόνο στη γενική θα υπάρχει µία µικρή αύξηση και θα κοστίζει 150 ευρώ» ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Μουσάς. Όπως προκύπτει µετά την υπογραφή της ρυθµιστικής απόφασης, οι κυνηγοί θα κυνηγήσουν όπως και πέρυσι, καθώς δεν υπάρχουν αλλαγές και οι κυνηγοί παίρνουν τα όπλα στις 20 Αυγούστου. Να στηρίξουν το Σύλλογο Από την πλευρά του ο κ. Μουσάς καλεί τους κυνηγούς- µέλη του Συλλόγου, οτιδήποτε αφορά το Σύλλογο να το συζητούν στα γραφεία του Συλλόγου και όχι στα καφενεία, γιατί διαφορετικά δεν µπορούν να υπάρξουν ουσιαστικά αποτελέσµατα. «Τη στιγµή που κάποιοι δε θέλησαν να έρθουν και να εκφράσουν τις απόψεις τους στη Γενική Συνέλευση και συνεχίζουν να κατακρίνουν κάθε προσπάθεια, έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο Σύλλογο και να συζητήσουν. ∆ιαφορετικά θα είµαστε αναγκασµένοι να τους αποµονώσουµε, γιατί µόνο κακό προκαλούν στην κυνηγετική οικογένεια. Εγώ προσωπικά είµαι διατεθειµένος να ανοίξω νέα σελίδα στο Σύλλογο, συνεργαζόµενος µε το υπόλοιπο ∆.Σ. για να βοηθήσω το θήραµα και το περιβάλλον» τόνισε ο κ. Μουσάς. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες, πρώτη µέριµνα είναι η καταπολέµηση της λαθροθηρίας, κυρίως των λαγών, που έχει γίνει µάστιγα, ενώ όπως έκανε γνωστό ο κ. Μουσάς, µε δική του πρωτοβουλία και σε συνεννόηση µε το υπόλοιπο ∆.Σ., ξεκινά η προσπάθεια για την απόκτηση ιδιόκτητου λαγοτροφείου, ενώ θα απελευθερωθεί µεγάλος αριθµός λαγών για τον εµπλουτισµό της περιοχής. «Το µόνο που ζητώ από όλους τους κυνηγούς, είναι η συµπαράστασή τους στο δύσκολο έργο µας και εύχοµαι σε όλους καλά κυνήγια και µε προσοχή» επεσήµανε ο κ. Μουσάς.

ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ ΣΤΗ ΣΥΝΤΡΙΑ∆Α

Άρχισαν τις τουφεκιές Οι παλιοί συµµαθητές είκοσι χρόνια µετά έξω από το παλιό τους σχολείο

Επέστρεψαν στις ίδιες σχολικές αίθουσες, κάθισαν στα ίδια θρανία και θυµήθηκαν τα παλιά

Στη φωτογραφία διακρίνονται οι: Θανάσης Κρίσπης, Αλέξανδρος Γεωργουλής, Παναγιώτης Λυµπερόπουλος, Ανδρέας Νικολόπουλος, Γιώργος Ψευδός, Θοδωρής Λιβανάς, Φίλιππος Κωστόπουλος και Χρήστος Μπιτσάκος

ΕΙΚΟΣΙ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΟΥ 1991 ΤΟΥ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ξαναβρέθηκαν στα ίδια µέρη

Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

τα ίδια µέρη ξαναβρέθηκαν οι απόφοιτοι της τάξης του 1991 του 1ου λυκείου Αµαλιάδας και θυµήθηκαν τα µαθητικά χρόνια, που µπορεί να πέρασαν είκοσι ολόκληρα χρόνια

από τότε, παραµένουν όµως ανεξίτηλα στις µνήµες όλων. Το ραντεβού για τους παλιούς συµµαθητές είχε δοθεί το απόγευµα της Παρασκευής στο κτίριο του 1ου γυµνασίου Αµαλιάδας, εκεί που πριν από είκοσι χρόνια στεγαζόταν και το 1ο λύκειο.

Κατά είκοσι χρόνια µεγαλύτεροι, αλλά µε τη διάθεση της νιότης και τη νοσταλγία των µαθητικών χρόνων, οι παλιοί συµµαθητές ανέβηκαν τα ίδια σκαλιά που ανέβαιναν και τότε, µπήκαν στις ίδιες αίθουσες και κάθισαν στα θρανία σαν µαθητές, σαν να µην πέρασε µια µέρα.

Μπορεί να ωρίµασαν, οι στιγµές όµως από τα µαθητικά χρόνια ήρθαν µε νοσταλγία στη µνήµη και τα γεγονότα άρχισαν να ξετυλίγονται το ένα µετά το άλλο. Η συνάντηση δεν περιορίστηκε στο σχολείο, αλλά είχε και συνέχεια. Οι παλιοί συµµαθητές πήγαν µετά για φαγητό στο

εστιατόριο ‘Συµπόσιο’ του συµµαθητή τους Ανδρέα Νικολόπουλου και επειδή οι αναµνήσεις ήταν πολλές και το κέφι µεγάλο, συνέχισαν και για ποτό στο δηµοτικό κάµπινγκ της Κουρούτας, ανανεώνοντας το ραντεβού για επόµενη συνάντηση.

Με πυροβολισµούς επέλεξαν να λύσουν τις προσωπικές τους διαφορές µε οµόφυλούς τους τρεις αθίγγανοι προχθές το απόγευµα στον Πύργο. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την αστυνοµία, στις 18.45 προχθές το απόγευµα, στην περιοχή Συντριάδας Πύργου και σε ανώνυµη δηµοτική οδό τρεις αθίγγανοι ηλικίας 19, 17 και 14 ετών, κάτοικοι Πύργου, περιοχή Κεραίας, που επέβαιναν σε επιβατικό αυτοκίνητο µάρκας ALFA ROMEO και ενώ κινούνταν µε αντίθετη φορά προς άλλο επιβατικό που επέβαιναν τρεις οµόφυλοί τους, ηλικίας 38, 21 και 14 ετών, τους προσέγγισαν σε απόσταση περίπου 20 µέτρων, µε αφορµή προσωπικές διαφορές, ο 17χρονος πυροβόλησε εναντίον τους µια φορά µε κυνηγετικό όπλο και ανθρωποκτόνο πρόθεση, µε αποτέλεσµα να σπάσει το µπροστινό τζάµι του αυτοκινήτου και να τραυµατιστεί επιπόλαια ο 21χρονος και ο 14χρονος. Οι δράστες στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή. *** Ένα άτοµο συνελήφθη χθες τις πρώτες πρωινές ώρες ως προσωρινά υπεύθυνος καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος, καθώς µε πρόθεση έσπασε σφραγίδα που είχαν βάλει οι αρµόδιες αρχές στο κατάστηµα, στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου. ***

Ο Αλέξανδρος Γεωργουλής µαζί µε τις παλιές του συµµαθήτριες, Ελένη Τρυφωνοπούλου, Μερόπη Νάρνου και ∆ώρα Γεωργούλια

Οι παλιοί συµµαθητές είχαν να πουν πολλά. ∆ιακρίνονται οι: Γιώργος Σάµενος, Αλέξανδρος Γεωργουλής, Θανάσης Κρίσπης, Γιάννης Αδαµόπουλος, Νίκος ∆ιονυσόπουλος και Αλέξης Βούλγαρης

Οι συµµαθητές το έριξαν έξω και συνέχισαν και για ποτάκι. ∆ιακρίνονται οι: Βιβή Πετροπούλου, Ελένη Τράπαλη, Ανδρέας Ασηµακόπουλος, Θοδωρής Παναγιωτόπουλος και Ευγενία Πουρνάρα

Μια 32χρονη από τη Ζαχάρω συνελήφθη µετά από έλεγχο της ΟΠΚΕ καθώς κατελήφθη να κατέχει µια χάρτινη συσκευασία µε ηρωίνη µικτού βάρους 1 γραµµαρίου περίπου και ένα γυάλινο φιαλίδιο µε 13 ml µεθαδόνης. Π. Μπ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

8 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

14,15,16 & 17 Αυγούστου στο “Σινέ Ρόδον” στο Σταφιδόκαµπο

“TRANSFORMERS 3” σε 3D

Περίπου 5.000 θεατές γέµισαν το θέατρο “Ολύµπια” στο Φλόκα απολαµβάνοντας µια από τις τελευταίες συναυλίες της ιστορίας των Πυξ Λαξ.

Τη συναυλία παρακολούθησε και ο Πύργιος ηθοποιός Κώστας Καζάκος µε τη σύζυγό του Τζένη και το γιο τους Αλέξανδρο. Ο δηµοφιλής ηθοποιός έδωσε τα συγχαρητήρια του στους τραγουδιστές των Πυξ Λαξ Φίλιππα Πλιάτσικα και Μπάµπη Στόκα στο τέλος της συναυλίας.

Ανάµεσα στο κοινό και ο Ηλείος τραγουδιστής Μανώλης Φάµελος.

Ενθουσιασµός και συγκίνηση για χιλιάδες θεατές προχθές στο Φλόκα

Ευχαριστούµε Πυξ Λαξ! Τ

ην ανάγκη να δώσουν αυτή την ευχή πρέπει να ένιωσαν οι περίπου 5.000 θεατές που βρέθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο θέατρο Φλόκα για να παρακολουθήσουν µια από τη σειρά των αποχαιρετιστήριων συναυλιών του συγκροτήµατος, τα τραγούδια του οποίου έχουν χ αραχτεί βαθιά µέσα στις µνήµες πάρα πολλών νέων -κυρίωςανθρώπων και έχουν αγαπηθεί όσο κανενός άλλου στην Ελλάδα! Ταυτόχρονα στο τέλος της συναυλίας όλοι τους θα πρέπει να ένιωσαν ιδια ίτερα τυχεροί που είχ αν την ευκαιρία να τους απολαύσουν live αφού -όπως ήδη έχει ανακοινωθεί- µετά το τέλος της περιοδείας τους θα πάψουν να υφίστανται σαν µουσικό σχήµα οριστικά... Γιώργος Γουβιάς gougio2hotmail.com

4...3...2...1... η αντίστροφη µέτρηση στο video-wall της εντυπωσιακής σκηνής σήµανε την έναρξη της συναυλίας λίγο πριν το ρολόι δείξει 10 ακριβώς! Για τις επόµενες -περίπου 2,5- ώρες το κοινό θα είχε την ευκαιρία ν’ απολαύσει το συγκρότηµα-µύθο για τα ελληνικά δεδοµένα στις πιο γνωστές του επιτυχίες! Μπορεί ο Μάνος Ξυδούς να ήταν ο µεγάλος απών αλλά τα βίντεο µε τον ίδιο να τραγουδά

Για πάνω από 2 ώρες οι Πυξ Λαξ ερµήνευσαν όλες τις µεγάλες τους επιτυχίες που τους έχουν καθιερώσει στη συνείδηση του κοινού... ένα γκρουπ που κατάφερε να µεγαλώσει µια ολόκληρη γενιά Ελλήνων µαζί του!

υπενθύµιζαν συνεχώς την παρουσία του ενώ και ο Φίλιππας Πλιάτσικας δεν αµέλησε να αφιερώσει την προχθεσινοβραδινή συναυλία στο Φλόκα στον άνθρωπο που άφησε το δικό του µουσικό, και όχι µόνο, στίγµα στο συγκρότηµα. Λίγο µετά τις 11 και πάλι ο Φίλιππας Πλιάτσικας διασχίζει τη... “Λεωφόρο των τρελών” και το κοινό σιγοντάρει.... άνθρωποι από 15 έως 40 -και πιο πάνω- ετών τραγουδούσαν µαζί µε το συγκρότηµα. Άνθρωποι που µεγάλωσα ν µαζί µε τους Πυξ Λαξ ή τους µαθαίνουν µόλις τώρα ήτα ν εκεί και δηµιούργησαν µια πολύ όµορφη α τµόσφαιρα σε µια συναυλία η

“αξία µνήµης” της οποίας θα είναι σίγουρα “συλλεκτική” στο µέλλον! Το κοινό που αρχίζει να ζωντανεύει πολύ περισσότερο όταν οι Πυξ Λαξ περίπου 15 λεπτά πριν τα µεσάνυχτα τραγουδούν το “Για τις παλιές αγάπες µη µιλάς”. Γενικότερα, τα τελευτα ία 30-40 λεπτά της συναυλίας ήταν και τα πιο έντονα µε τα τραγούδια που ακούστηκαν να ξεσηκώνουν πραγµατικά το κόσµο! “Να ζήσεις µπαµπάκα και χρόνια πολλά γεράκος να γίνεις µε ά σπρα µαλλιά”... ακούστηκε από µια παιδική φωνή λίγο πριν το συγκρότηµα κατέβει από τη σκηνή ... µια φωνή που άνηκε στην κόρη του Φί-

λιππα Πλιάτσικα που έπεσε “θύµα” οργανωµένου σχεδίου της παραγωγής να του κάνουν έκπληξη για τα γενέθλία του (σ.σ. έγινε 44). Αν και ο ίδιος αρχικά πίστεψε ότι η φωνή ακουγόταν µέσω τηλεφώνου, δευτερόλεπτα µετά η κόρη του βρισκόταν πάνω στη σκηνή αγκαλιάζοντάς τον για να τραγουδήσουν και στιγµές αργότερα το ρεφρέν του “Έπαψες αγάπη να θυµίζεις” και τον κόσµο να έχει ενθουσιαστεί! Το “∆ε θα δακρύσω πια για σένα” ήταν το τελευταίο τραγούδι που ακούστηκε µε τον Μπάµπη Στόκα να προτρέπει τους χιλιάδες θεατές να ζήσουν τη στιγµή και να µη “µασάνε”!

Αυτή την εβδοµάδα, το καταπράσινο δηµοτικό θερινό σινεµά που λειτουργεί εδώ και 21 χρόνια στο Σταφιδόκαµπο της Ανδραβίδας, θα µας ταξιδέψει για τέσσερις νύχτες, από τις 14 έως και τις 17 Αυγούστου, στο ...φεγγάρι! (εκεί διαδραµατίζεται η συνέχεια των Transformers!) Μετά την τεράστια, παγκόσµια επιτυχία των blockbusters Transformers και Transformers 2 ήρθε η ώρα για άλλη µια συνέχεια από τον ειδήµονα του είδους και βιρτουόζο των ταινιών Αρµαγεδδών και Περλ Χάρµπορ, Μάικλ Μπέι, µε τον Στίβεν Σπίλµπεργκ και πάλι στην παραγωγή, τον Σάια ΛαΜπεφ σε εκρηκτικά κέφια και τους Τζον Μάλκοβιτς, Φράνσις ΜακΝτόρµαντ, Πάτρικ Ντέµπσι και την πανέµορφη Ρόζι Χάντινγκτον Ουάιτλι να ενδυναµώνουν ακόµα περισσότερο το καστ! Με ακόµα πιο επικές σκηνές δράσης σε Μόσχα, Αφρική και Κίνα, µπόλικες δόσεις χιούµορ και τη φαντασµαγορική 3D τεχνολογία που διαθέτει το “Σινέ Ρόδον” να υπηρετεί πλήρως το ταλέντο και τη µαεστρία του Μάικλ Μπέι στην κινηµατογραφική αποτύπωση πολύ εντυπωσιακών σκηνών, η τρίτη ταινία µε πρωταγωνιστές τα transformers υπόσχεται να µην αφήσει τίποτε όρθιο ή όπως τα ξέραµε! Το µοναδικό θερινό σινεµά της Ηλείας θα συνεχίσει τις προβολές του την ερχόµενη Κυριακή 21 Αυγούστου και για τρεις βραδιές µε την ταινία “Ο ΧΑΡΙ ΠΟΤΕΡ ΚΑΙ ΟΙ ΚΛΗΡΟΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ - ΜΕΡΟΣ Β΄ σε 3D” όπου αναµένεται να είναι sold out, αφού η ταινία αποτελεί το τελευταίο µέρος των ταινιών “Χάρι Πότερ” που µόλις κυκλοφόρησε παγκόσµια στους κινηµατογράφους! Το “Σινέ Ρόδον” θα ρίξει αυλαία για το φετινό καλοκαίρι µε το αγαπηµένο µας “AVATAR 3D”. Παρακολουθήστε την ταινία που έκανε µόδα το 3D στη µεγαλύτερη κινηµατογραφική οθόνη που διαθέτει η Ελλάδα από τις 28 έως και τις 30 Αυγούστου. Όλες οι προβολές αρχίζουν στις 9.30 µ.µ. και το εισιτήριο κοστίζει µόνο 6 ευρώ.

ΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΩΣ ΕΤΗΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΘΕΣΜΟ

Α

Αυλαία για το 2ο Φεστιβάλ ∆άφνης υλαία το βράδυ της Παρασκευής για το 2ο Φεστιβάλ ∆άφνης που πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό διαµέρισµα ∆άφνης του δήµου Ήλιδας και ‘κέρδισε’ το κοινό της περιοχής, δίνοντας δύναµη στους διοργανωτές του, τα µέλη του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου ‘Κ. Βάρναλης’ να συνεχίσουν και την επόµενη χρονιά µε νέες δράσεις. Η αυλαία του Φεστιβάλ έπεσε µε λαϊκό γλέντι που πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό

σχολείο της περιοχή και η συµµετοχή του κόσµου ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Οι κάτοικοι του χωριού και πολλοί φίλοι του Συλλόγου από άλλες περιοχές, γλέντησαν µε ην ψυχή τους, απολαµβάνοντας λαϊκή και δηµοτική µουσική και χόρεψαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, ο Σύλλογος διοργάνωσε και ένα µικρό παζάρι για την ενίσχυση του Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού’ µε τουριστικά προϊόντα, που είχε προσφέρει στο

+

Σύλλογο η κα Αθηνά Κερατσή. Όπως επισηµάνθηκε από την πλευρά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συλλόγου, ο Σύλλογος είναι απόλυτα ικανοποιηµένος από την συµµετοχή του κόσµου στις φετινές εκδηλώσεις του 2ου Φεστιβάλ και τα µέλη του πιστεύουν ότι µε τη βοήθεια των συγχωριανών, των φίλων και των χορηγών του Συλλόγου, θα µπορέσουν να το καθιερώσουν ως ετήσιο πολιτιστικό θεσµό.

Όσοι παρευρέθηκαν χόρεψαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Νο Α

Ι

14του

ο υγ

ύσ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9

«Σχεδιάζουµε ριζική αλλαγή του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ»

Π

ρόκληση για να αντιστραφεί το µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα χαρακτηρίζει την οικονοµική κρίση ο υποδιοικητής της κεντρικής διοίκησης του ΙΚΑ ΕΤΑΜ κ. ∆ιονύσης Πατσούρης, ο οποίος επισηµαίνει ότι τα προβλήµατα στον ασφαλιστικό φορέα είναι πολλά, ωστόσο µε στο-

Με το ∆ιονύση Πατσούρη

-Εν µέσω οικονοµικής κρίσης επιχειρείτε ως διοίκηση να αναδιαρθρώ σετε κατά µία έννοια τον ασφα λιστικό φορέα. Πιστεύετε ότι θα καταφέρετε να ξεπεράσετε τα όποια εµπόδια; Την οικονοµική κρίση την αντιµετωπίζουµε ως πρόκληση για να αντιστρέψουµε το µειονέκτηµα σε πλεονέκτηµα, εφαρµόζοντας µέτρα κατά των διαρθρωτικών αδυναµιών του οργανισµού, οι οποίες βέβαια δεν οφείλονται στην οικονοµική κρίση αλλά επιδεινώνονται απ’ αυτή. Τα εµπόδια που καλούµαστε να ξεπεράσουµε αφορούν κυρίως στην κακή οργάνωση, στην υπερβολική γραφειοκρατία, στις ελλείψεις και αντιφάσεις της νοµοθεσίας και στις πελατειακές σχέσεις. Το αξιακό περιβάλλον γενικότερα της δηµόσιας διοίκησης συνεχίζει να είναι ένα περιβάλλον που υποθάλπτει και διατρέφει τη διαφθορά και ως εκ τούτου συνεχίζει να αποτελεί το κύριο εµπόδιο σε κάθε διοικητική αλλαγή. Με στοχευµένους ελέγχους και αξιοποιώντας τα δεδοµένα του Πληροφοριακού Συστήµατος, έχουµε καταφέρει καίρια πλήγµατα στη διαφθορά αποκαλύπτοντας διάφορες περιπτώσεις (εικονικές ασφαλίσεις, πλασµατικές συντάξεις, παροχές σε µη δικαιούχους κ.λ.π) και παραπέµψαµε όλες τις υποθέσεις στη ∆ικαιοσύνη διασφαλίζοντας τα συµφέροντα του ΙΚΑ- ΕΤΑΜ. Παράλληλα για να αντιµετωπίσουµε τα οικονοµικής φύσεως προβλήµατα εφαρµόζουµε δέσµη µέτρων για τη διασφάλιση των εσόδων από ασφαλιστικές εισφορές και την ορθολογική διαχείριση των δαπανών, χωρίς καµία επίπτωση στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών. -Ποιο είναι κατά τη γνώµη σας το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντιµετωπίζει αυτή τη στιγµή το ΙΚΑ; Πιστεύετε ότι τα ασφαλιστικά ταµεία θα βγουν αλώβητα από την κρίση, θα αντέξουν; Το µεγαλύτερο πρόβληµα του Οργανισµού σήµερα είναι η οικονοµική του βιωσιµότητα. Όµως αν παροµοιάσουµε όλα τα προβλήµατα του ΙΚΑ σαν ένα δέντρο, τα φυλλώµατα του δέντρου αυτού µπορεί να είναι τα οικονοµικά προβλήµατα, όµως η ρίζα του δέντρου από την οποία εκτρέφονται τα προβλήµατα είναι η διαφθορά και το έλλειµµα αξιοκρατίας, που σαν ντόµινο δηµιουργεί ένα πλήθος άλλων προβληµάτων όπως η κακή οργάνωση, η µη εφαρµογή σύγχρονου µάνατζµεντ, η πολυνοµία, η γραφειοκρατία.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Σήµερα βέβαια δεν µπορούµε να αγνοήσουµε ότι οι συνέπειες της γενικότερης δηµοσιονοµικής κατάστασης της χώρας έχουν αντίκτυπο στα έσοδα του οργανισµού λόγω της αύξησης της ανεργίας και της µείωσης των αποδοχών. Σε καµία περίπτωση όµως δεν µπορούµε να πούµε ότι όλα οφείλονται στην οικονο-

µική κρίση. Οι διαρθρωτικές αλλαγές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ και η σηµαντική περιστολή των δαπανών, θεωρώ ότι θα συµβάλλουν αποφασιστικά στο να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες. Από τα τελευταία στοιχεία που διαθέτουµε προκύπτει µια µικρή ανάκαµψη των εσόδων -Τελευταία έχει γίνει πολύς λόγος, και στην Ηλεία, για τις καταργήσεις υποκαταστηµάτων, είναι επιβεβληµένο να γίνει και ποια είναι τα κριτήρια; Σχεδιάζουµε ριζική αλλαγή του Οργανισµού του ΙΚΑΕΤΑΜ µε τον ανακαθορισµό των Κεντρικών ∆νσεων και τη δηµιουργία 13 Περιφερειακών δοµών ∆ιοίκησης µε αποφασιστική αποκέντρωση αρµοδιοτήτων και ευθυνών. Η αναστολή λειτουργίας 60 παραρτηµάτων σε Α΄ Φάση (ήδη έχει ανασταλεί η λειτουργία των 40) καθώς και η συνένωση Υποκ/των αποτελούν βασικές παραµέτρους της οργανωτικής αναδιάρθρωσης. Για την Ηλεία ο σχεδιασµός προβλέπει από τις 8 υφιστάµενες µονάδες να παραµείνουν οι 4 και παράλληλα να δηµιουργηθούν προϋποθέσεις αποτελεσµατικότερης λειτουργίας τους. Τα κριτήρια είναι αυστηρά υπηρεσιακά και βασίζονται σε αντικειµενικά και τεχνοκρατικά κριτήρια, όπως ενδεικτικά ο αριθµός ασφ/νων-δικαιούχων περίθαλψης, ο αριθµός συναλλαγών και ο αριθµός εξυπηρετούµενων εργοδοτών (επιχειρήσεων και οικοδοµών). Αναλύονται στο δελτίο τύπου της 12/05/11 που εξέδωσε ο ∆ιοικητής.

Οι διαρθρωτικές αλλαγές που σχεδιάζονται και υλοποιούνται από τη ∆ιοίκηση του ΙΚΑ και η σηµαντική περιστολή των δαπανών, θεωρώ ότι θα συµβάλλουν αποφασιστικά στο να ξεπεράσουµε τις δυσκολίες

χευµένες κινήσεις, έχουν γίνει ήδη τα πρώτα σηµαντικά βήµατα. Για τη δε Ηλεία επισηµαίνει ότι στο πλαίσιο των αλλαγών που δροµολογούνται, θα παραµείνουν 4 από τις 8 υφιστάµενες δοµές.

Παράλληλα, µε µια σειρά παρεµβάσεών µας, δηµιουργούµε τις προϋποθέσεις για µείωση της επισκεψιµότητας των πολιτών στις µονάδες µας αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Πληροφορικής και του διαδικτύου. -Οι όποιες αλλαγές προωθούνται, έχουν τα θετικά και τα αρνητικά τους. Οι ασφαλισµένοι πόσο λαµβάνονται υπόψ η πριν την υλοποίηση κάθε απόφασης; Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης σε κάθε τι καινούριο; Γνώµονας για κάθε αλλαγή που γίνεται είναι η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων και η διασφάλιση των συµφερόντων τους κι αυτό δεν είναι ρητορική. Έχουµε να παρουσιάσουµε αλλαγές που ήδη έχουν υλοποιηθεί και εξυπηρετούν τους ασφαλισµένους. Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής: Κατάργηση προσκοµιζόµενων δικαιολογητικών και συγκεκριµένα του αποσπάσµατος ατοµικών λογαριασµών ασφαλισµένων στον ΟΑΕ∆, στον Ο.Ε.Κ και Ο.Ε.Ε. και πολύ σύντοµα στις υπηρεσίες του υπουργείου Εσωτερικών. Κατάργηση της διαδικασίας θεώρησης «βεβαιώσεων εργοδότη». Οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ ΕΤΑΜ µπορούν να θεωρούν τα βιβλιάρια υγείας και να πληρώνονται για παροχές ασθενείας σε οποιοδήποτε υποκ/µα χωρίς να εξετάζεται ο τόπος κατοικίας ή απασχόλησής του και να πληρώνονται για τις παροχές ασθενείας µέσω πίστωσης τραπεζικού λογαριασµού. Η καταβολή των εισφορών θα γίνεται αποκλειστικά µέσω των Τραπεζών. Χορήγηση ασφαλιστικής ενηµερότητας σε πιστοποιηµένους φορείς (Συµβολαιογράφοι, Τράπεζες, Τελωνεία, ∆ΟΥ και άλλοι δηµόσιοι φορείς) µέσω διαδικτύου από τον επόµενο µήνα. Οι πιο πάνω ενδεικτικά αναφερόµενες αλλαγές και παρεµβάσεις έχουν ως αποτέλεσµα την αποσυµφόρηση των υποκ/των από εκατοντάδες χιλιάδες επισκέψεις ασφαλισµένων, την εξοικονόµηση πόρων, την εξάλειψη φαινοµένων πλαστογραφίας, τη διασφάλιση της γνησιότητας των συναλλαγών και την ελαχιστοποίηση των επισκέψεων εργαζοµένων και εργοδοτών στις µονάδες µας. -Πώς αντιµετωπίζει η διοίκηση τις ελλείψεις που παρατηρούντα ι σε ειδικότητες γι ατρ ών συµβεβληµένω ν µε τον ασφαλιστικό φορέα; Οι ασφαλισµένοι µας εξυπηρετούνται σε επίπεδο νοµού από 50 γιατρούς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε διάφορες σχέσεις εργασίας και επιπλέον µε 60 συµβεβληµένους µε τον ΟΠΑ∆ και ΟΑΕΕ. Επίσης µετά από σχετική προκήρυξη είµαστε σε διαδικασία πρόσληψης 20 γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων. Επί σειρά ετών είναι άκαρπες οι προκηρύξεις για πρόσ-

ληψη οφθαλµιάτρων παρά την ύπαρξη σχετικών ιατρείων στο νοµό. Επίκειται η σύναψη σύµβασης µε µονάδα χρόνιας αιµοκάθαρσης που λειτουργεί στην Αµαλιάδα και θα εξυπηρετήσει αιµοκαθαρόµενους (που δεν εξυπηρετούνται από το νοσοκοµείο Πύργου) και µετακινούνται στα νοσοκοµεία της Πάτρας. Στους σχεδιασµούς του ΕΟΠΥΥ προβλέπεται η δηµιουργία, σε επίπεδο νοµών, µονάδων που θα εκτελούν παρακλινικές εξετάσεις. Στα πλαίσια αυτά σύντοµα θα ξεκινήσει και η ανέγερση ιδιόκτητου κτιρίου που θα στεγάσει τις ∆ιοικητικές και τις Υγειονοµικές Υπηρεσίες στον Πύργο.

-Και κά τι τελευταίο, πώ ς βλέπετε τη λει τουργία του Εθνικού Οργα νισµού Πα ροχ ής Υπηρεσιώ ν Υγεί ας που αναµένεται να αλλάξει πολλά από Σεπτέµβριο; Επί σειρά ετών η πολιτεία επέδειξε ατολµία προκειµένου να δηµιουργηθεί ενιαίος φορέας Α/θµιας φροντίδας υγείας. Υποχρεώθηκε έτσι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να αναπτύξει Υπηρεσίες Υγείας σε όλη τη χώρα (παγκόσµια πρωτοτυπία ασφαλιστικός φορέας να παρέχει και Υπηρεσίες Υγείας), στεγάζοντας σε υγειονοµικούς σχηµατισµούς (Τοπικά ιατρεία – Υποκ/τα – Νοµαρχιακές Μ. Υ) γιατρούς για να συνταγογραφούν και να εκδίδουν παραπεµπτικά παρακλινικών εξετάσεων. Παράλληλα παθογένειες και µη ανάπτυξη έγκαιρα δοµών εποπτείας και ελέγχου των δαπανών εκτίναξε τις δαπάνες σε δυσθεώρητα ύψη. Χαρακτηριστικό παράδειγµα οι φαρµακευτικές δαπάνες που το έτος 2009 ήταν 200 εκατ. ευρώ/µήνα ενώ την προηγούµενη δεκαετία δεν ξεπερνούσαν τα 50 εκατ. Περίπου στα ίδια ποσοστά είχαν εκτιναχθεί οι νοσοκοµειακές δαπάνες καθώς και το κόστος των παρακλινικών εξετάσεων. Αυτή η έκρηξη των δαπανών υποχρέωνε το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να µεταφέρει πόρους από τον κλάδο σύνταξης στον κλάδο Υγείας και οδηγούσε µε ακρίβεια στην οικονοµική κατάρρευση το ίδρυµα. Το λειτουργικό και οικονοµικό αδιέξοδο οδήγησε την Κυβέρνηση και τις ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας, Εργασίας και ∆ιοίκησης ΙΚΑ στην τολµηρή και σηµαντική µεταρρύθµιση της δηµιουργίας του ΕΟΠΥΥ. Βλέπω λοιπόν µε αισιοδοξία την επικείµενη λειτουργία του ΕΟΠΥΥ πιστεύοντας ότι θα βελτιώσει τις παρεχόµενες υπηρεσίες και θα εξορθολογήσει τις δαπάνες.

*Ο ∆ιονύσης Πατσούρης έχει γεννηθεί στα Λεχαινά, είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστηµών του Παντείου Πανεπιστηµίου και έχει εξειδικευτεί σε θέµατα ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης - Ασφαλιστικά - ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού - Εφοδια στικής Αλυσίδας Προµηθειώ ν και Πληροφορικής. Είναι παντρεµένος και έχει 3 παιδιά.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφία Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

Γ Ι Α Τ Η Ν Α Ν Α ∆ Ε Ι Ξ Η Κ Α Ι Π Ρ Ο Α Γ Ω Γ Η Τ Ο Υ Η ΛΕ Ι Α Κ Ο Υ Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ο Υ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ο Θανάσης Εςαρχόπουλος γεννήθηκε το 1927 στον Πύργο Ηλείας. Μαθητής Γυµνασίου, στα χρόνια της Κατοχής, υπήρξε ένα από τα πιο δραστήρια µέλη του Συλλόγου Τέχνης «Πυργιώτικος Παρνασσός». Το 1947, µετά από εξετάσεις, εγγράφεται στο Εργαστήριο Χαρακτικής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1950 υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία, µετά το τέλος της οποίας συνεχίζει τη µαθητεία του στο ίδιο Εργαστήριο. Η αποφοίτηση του από τη Σχολή το 1951 συνοδεύεται µ« σχετικές διακρίσεις. Κατά τη διάρκεια της µαθητείας του στο Εργαστήριο Χαρακτικής επιδόθηκε στη χάραξη µικρής κλίµακας µε την τεχνική της Taille-Douce. Εύγλωττο δείγµα της επίδοσης του στην τεχνική αυτή αποτελεί το χάραγµα «Κεφάλι Καµπανίας» (χάραγµα σε ατσάλι), Επιπλέον, επιδόθηκε στην αντιγραφή έργων χαρακτών της Αναγέννησης, ιδιαίτερα έργων του Albrecht Dürer. Μάλιστα, έτυχε ιδιαίτερης µνείας η επίδοση του στην αντιγραφή του χαλκογραφικού πορτρέτου του Μελάχθωνα, του γερµανού δασκάλου. Μετά την αποφοίτηση του και για µεγάλο χρονικό διάστηµα - και παράλληλα µε τη Ζωγραφική και τη Χαρακτική, που δεν έπαψαν ποτέ να τον απασχολούν -, έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εφαρµοσµένο σχέδιο, µε κύριο προσανατολισµό προς τον τοµέα της διαµόρφωσης και διακόσµησης εσωτερικών χώρων, το σχεδιασµό επίπλων και την εκπόνηση κατασκευαστικών σχεδίων και µακετών. Κυρίαρχη, ωστόσο, µετέπειτα ήταν η απασχόληση στο βιοµηχανικό τοµέα όπου εργάστηκε ως Industrial Designer. Ο Θανάσης Εξαρχόπουλος ασχολήθηκε γόνιµα και µε τη λογοτεχνία. Η ενασχόλησή του µε αυτή έχει τις απαρχές της στην περίοδο της συµµετοχής του στο Σύλλογο Τέχνης «Πυργιώτικος Παρνασσός». Το λογοτεχνικό του έργο παραµένει µέχρι σήµερα, στο µεγαλύτερο µέρος του, αδηµοσίευτο. Έχει εκδώσει Τρία βιβλία: το βιβλίο «Μέρες και Νύχτες», Αθήνα 1974, το βιβλίο «Ποιήµατα 1951-1971», σειρά Α΄, Αθήνα 2005 και το βιβλίο «Τόπου Εγκώµιον» 2004 Ιδιωτική Έκδοση. Ποιήµατά του διαβάστηκαν για πρώτη φορά στο Βρετανικό Συµβούλιο, την περίοδο της επταετίας (άνοιξη του 1967), σε µια βραδιά ποίησης, όπου απαγγέλθηκαν ποιήµατα ελλήνων και άγλλων ποιητών, που οργανώθηκε µε πρωτοβουλία του Peter Levi και του δικού µας Τάκη Σινόπουλου. Από νωρίς, ο Θανάσης Εξαρχόπουλος έδειξε ενδιαφέρον και για τα ζητήµατα που σχετίζονται µε την τέχνη της τυπογραφίας του βιβλίου (σχεδιασµός και καλλιτεχνική επιµέλεια βιβλίων) – αλλά και γενικότερα για τις γραφικές; τέχνες. Παραµένει έκτοτε αµείωτη η δραστηριότητα του στον τοµέα αυτό. Σχεδίασε, επιµελήθηκε και συχνά βιβλιοδέτησε ο ίδιος αρκετά βιβλία, επιχειρώντας τυπογραφικές διευθετήσεις σ’ αυτά. Στο εργαστήριο του συνυπάρχουν δοκίµια βιβλίων (σε περιορισµένο αριθµό αντιτύπων εκτός εµπορίου), τα οποία αφορούν είτε σε προσωπικά του πονήµατα -λογοτεχνικά και καλλιτεχνικά βιβλίώ- είτε σε επιλογές από κείµενα τρίτων. Μάλιστα, ένα µέρος της δουλειάς αυτής παρουσιάστηκε στην Αθήνα («Μέδουσα 1, Αίθουσα Τέχνης 9 Μαΐου έως 4 Ιουνίου 1994. Το έτος 1982, ο Θανάσης Εξαρχόπουλος εκλέγεται καθηγητής της Χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Οργανώνει και διευθύνει το Β' Εργαστήριο Χαρακτικής της Σχολής για δώδεκα ολόκληρα χρόνια (1982-1994). Το Α' Εργαστήριο Χαρακτικής· παραµένει ακέφαλο και ανενεργό στο διάστηµα αυτό, κι έτσι το Εργαστήριο του επωµίζεται εξ ολοκλήρου τη διδασκαλία της Χαρακτικής. Κατά την περίοδο της ακαδηµαϊκής του θητείας ο Θανάσης Εξαρχόπουλος εφαρµόζει καινοτοµίες που αφορούν τόσο στην οργά-

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ 1927 ΧΑΡΑΚΤΗΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΣ - ΠΟΙΗΤΗΣ - ∆ΟΚΙΜΙΟΓΡΑΦΟΣ Μέρος 1ο

νωση του Εργαστηρίου – µε την αµέριστη υποστήριξη της Σχολής – όσο και στη διδασκαλία. Έτσι, ανανεώνει εντυπωσιακά τον τεχνικό εξοπλισµό του Εργαστηρίου και µεθοδεύει µε γόνιµο και υποδειγµατικό τρόπο την εφαρµογή τεχνικών οι οποίες αναβαθµίζουν το αντικείµενο της Χαρακτικής. Η λειτουργία του Β' Εργαστηρίου Χαρακτικής κατά τα δώδεκα αυτά χρόνια, αναθερµαίνει και διευρύνει το ενδιαφέρον των σπουδαστών της Σχολής για τη Χαρακτική και συµβάλλει στην εξέλιξη του έργου των νεότερων χαρακτών. Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του γράφει βιβλία που αφορούν στη Χαρακτική και στην τέχνη του βιβλίου, των οποίων αντίτυπα φιλοξενούνται στη Βιβλιοθήκη της Σχολής. Το 1974, από κοινού µε τη Μαριόρα Εξαρχοπούλου, αρχίζουν να γράφουν, να σχεδιάζουν και να εκδίδουν δύο σειρές βιβλίων για παιδιά, κάτω από τους λογότυπους «Ηχοεικόνες» και «Εικονογραφία». Πρόκειται για βιβλία µε πρωτότυπη εικονογράφηση από τους ίδιους, που συνοδεύονται από ηχογραφηµένη αφήγηση και µουσική επένδυση, αρχικά σε δίσκους βινυλίου και σήµερα σε CD. Τα βιβλία αυτά -τα οποία επανεκδίδονται και κυκλοφορούν ως τα σήµερα- αποτελούν τοµή στην εξέλιξη του παιδικού βιβλιου στη χώρα µας. Επιπλέον, έχουν προκαλέσει επαινετικά σχόλια από έλληνες και ξένους παιδαγωγούς. Όλη αυτή η πολύπλευρη δραστηριότητα δεν εµπόδισε τον Θανάση Εξαρχόπουλο στην ενασχόληση του µε τη Ζωγραφική και τη Χαρακτική. Πραγµατοποίησε, άλλωστε, ατοµικές εκθέσεις έργων του στην Αθήνα και έλαβε µέρος σε οµαδικές εκθέσεις στην Αθήνα και το εξωτερικό. ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΑ ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ ΘΑΝΑΣΗ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ 1. Τυπογραφικά Καλλωπίσµατα, Αθήνα 1991. 2. Το χαρτί, Αθήνα 1982, 2η έκδοση 1994. 3. Τυπογραφία Ι, Αθήνα 1982, 2η έκδοση 1994. 4. Λιθογραφία, Αθήνα 1982, 2η έκδοση 1994. 5. Ξυλογραφία, Αθήνα 1982,2η έκδοση 1994. 6. Η τεχνική της έγχρωµης Γιαπωνέζικης Ξυλογραφίας, Αθήνα 1982, 2η έκδοση 1994. 7. Χαρακτική. Οι απαρχές - Οι βασικές φόρµες, 1982. Αθήνα 1982, 2η έκδοση 1994. 8. Λιθογραφία πάνω σε µεταλλικές επιφάνειες, Αθήνα 1983, 2η έκδοση 1994. 9. Jaques Callot, Αθήνα 1983, 2η έκδοση 1994. 10. Οι τεχνικές της Χαρακτικής, Αθήνα 1988, 2η έκδοση 1994. 11. Χαλκογραφία, 3988. Αθήνα 1988, 2η έκδοση ϊ 994. 12. Ενθύµιον, Αθήνα 1994 (αναφέρεται στα χρόνια της ακαδηµαϊκής του θητείας). 13. Το Χρονικό, Αθήνα 1995 (αναφέρεται στη σύσταση του Β' Εργαστηρίου Χαρακτικής της Α.Σ.Κ.Τ.)· 14. Ξυλογράφοι - Εικονογράφοι, Αθήνα 1995. 15. Η τυπογραφία του βιβλίου, Αθήνα 1995. ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ Ι∆ΙΟΥ 1. Η Χαρακτική στην Ευρώπη, Αθήνα 1986 (πληροφορίες από ποικίλες βιβλιογραφικές πηγές).

2. Η Υπόθεση Seghers, Αθήνα 1991 (άρθρο της Evelyn Sulzberger, µετάφραση Μαριόρας Εξαρχοπούλου). 3. D. Galanis. Επιλογή από το χαρακτικό τον έργο, Αθήνα 2006.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ Σειρά θεµατικών παρουσιάσεων, µε κείµενο και παράλληλη προβολή εικόνων. 1.«Οι φόρµες εκτύπωσης», 1982. 2.«Για την Ξυλογραφία», 1982. 3.«Η Γιαπωνέζικη Ξυλογραφία στα χρόνια της ακµής της», 1982. 4.«Ο χαράκτης Jacques Callot», 1983. 5.«Μεταξοτυπία», 1988. 6.«Οι τεχνικές της Χαλκογραφίας», 1988. ΠΟΙΗΣΗ - ΠΕΖΟΓΡΑΦΙΑ 1.Μέρες και νύχτες 1974. 2.Εγκώµιον τοπίου (Οµηρική Φειά) 2004 Ιδιωτ. Έκδοση. 3.Ποιήµατα (1951-1971) σειρά Α 2005.

ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ Ανάµεσα στους πρωτεργάτες της Πολιτιστικής κίνησης νέων του Πύργου, µε την επωνυµία ο «Πυργιώτικος Φιλολογικός Παρνασσός» που συστάθηκε από πνευµατικούς ανθρώπους εκείνης της εποχής (Τάκης ∆όξας, Τάκης Σινόπουλος, Θεοδωράκης Ζώρας) στα χρόνια της Κατοχής, ως αντίδοτο στη βαρβαρότητα και το φασισµό, συγκαταλέγεται ένας ξεχωριστός Πυργιώτης, καλλιτέχνης, ο Θανάσης Εξαρχόπουλος. Καθηγητής Χαρακτικής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, ζωγράφος, ποιητής, ανήσυχο και φιλέρευνο πνεύµα. Πνευµατικός ταγός του τόπου µας. Σεµνός, πάντα, µάχιµος «Κι ο ποιητής πάντα έτοιµος, το όπλον παρά πόδας να πει την αλήθεια και να παρηγορήσει» όπως έλεγε ο Ν. Εγγονόπουλος. ∆ιαθέτει τις δηµιουργικές του δυνάµεις και το ταλέντο του, συµβάλλοντας στην ανάδειξη και την προαγωγή του Ελληνικού και Ηλειακού Πολιτισµού. Μας καλοδέχτηκε στο σπίτι του, καλοκαιριάτικα, στην ξεχωριστή πολυκατοικία του µεσοπολέµου της οδού Χέϋδεν – που αντικρίζει απορρηµένη την κατάντια της Πλατείας Βικτωρίας – σ’ ένα χώρο καλαίσθητο, διακοσµηµένο ιδιαίτερα µε την αισθητική του καλλιτέχνη που δείχνει και την ποιότητα του ανθρώπου, αφού η αισθητική συµβαδίζει µε την ηθική. Συνάντηση µε έναν άνθρωπο ασυνήθιστο, από εκείνους που σπανίζουν στις µέρες µας. Έναν άνθρωπο ταπεινό κι απερηφάνευτο, που έχει απάνω του αληθινή λεβεντιά, δείχνοντας πως ο άνθρωπος είναι ένα πλάσµα σοβαρό και σεβάσµιο, έναν άνδρα αληθινό, κι απροσποίητο. Για λίγο, µιλήσαµε για πολλά. Για τον τόπο µας, για το Σύνδεσµο Πυργίων, για τη λίµνα µας, που παλεύουµε να τη σώσουµε από την τσιµεντοποίηση για τις δύο πρωτοπόρες σειρές παιδικές βιβλίων που δηµιούργησαν µε την πιστή σύντροφό του, Μαριόρα, για τη σηµαντική ζωγραφική έκθεση έργων του που ετοιµάζει πυρετωδώς για το Χειµώνα, για να καταλήξουµε στον γκαρδιακό του φίλο και µεγάλο απόντα «Ένοικο τώρα του παντοτεινού κεκυρωµένο» Τάκη Σινόπουλο. Για τις τελευταίες οδυνηρές στιγµές του ποιητή εκείνο το δίσεκτο Πάσχα του 1981 στο σπίτι του ζωγράφου ∆ανιήλ, κοντά στο Φανάρι του

Κατακόλου περιστοιχισµένος από οµότεχνους, φίλους και συγγενείς και από την οργιώδη άνοιξη στο βουνό του Κατακόλου… Ο Θανάσης Εξαρχόπουλος επικοινωνούσε πνευµατικά µε το Σινόπουλο, - σ’ εποχές που δεν υπήρχε το face book! - µε επιστολές που του αφιέρωνε και µοιραζόταν µαζί του κοινά βιώµατα, γεγονότα και περιστατικά, αλλά και τόπους που είχαν γνωρίσει και λατρέψει από παιδιά. Μια επιστολή από αυτές που µε είχε εντυπωσιάσει από παλιά ήταν η επιστολή «Προς Λαυρέντιον» δηµοσιευµένη στο Περιοδικό – Αλφειός, στο Αφιέρωµα στο Σινόπουλο. Ρώτησα τον Θ.Ε. από πού προέκυψε το όνοµα Λαυρέντιος. Εκείνος γέλασε και µου εξήγησε: «Ήθελα να βρω ένα όνοµα παραλήπτη. Άνοιξα το ηµερολόγιο και βρήκα ότι ήταν η γιορτή του Αγίου Λαυρεντίου!». Ο Θ. Εξαρχόπουλος µιλούσε µε το Σινόπουλο κι αυτό είναι σηµαντικό! Τις προάλλες η εγγονή µου η Ζωή, µου είπε κλείνοντας συµφωνία µαζί µου: «Να µιλάµε! Να µιλάµε γιαγιά!». Η φράση αυτή µε τάραξε, βγαλµένη από τη λογική ενός παιδιού τρισήµιση χρονών… Μιλάµε λοιπόν! Που θα πει, επικοινωνούµε… Ο συγγραφέας µιλούσε στο φίλο του Λαυρέντιο (Τάκη Σινόπουλο), κι εξακολουθεί να µιλάει σ’ όλους εµάς. Για τι θα µπορούσαµε άραγε να µιλήσουµε µέσα στο µεσοκαλόκαιρο µε τους αναγνώστες µας; Για έναν τόπο του νόστου που τον γνωρίζοµε καλά όσοι αγαπήσαµε τα πάτρια, έναν τόπο που τον ζήσαµε από µικρά παιδιά. Για το φτωχικό τσαρδάκι που µας έφτιαξε «αντικρύτου πελάγου» στη άκρη της ακτής ο πατέρας, αµέσως µετά τον εµφύλιο, δίπλα στο τσιµεντένιο πολυβολείο στο βουνό – αποµεινάρι του µίσους, για το πώς είναι να µεγαλώνεις ανάµεσα στα µαρόκια και στα φύκια… «Παιδί µε το γρατζουνισµένο γόνατο, αδερφάκι του σύννεφου». Για τους σεισµούς του ’55, για τις «φωτίες» της Ζακύνθου απέναντι, για τις δεήσεις µεγάλων και µικρών παραθεριστών στο ξωκλήσι τ’ Αγιαντρέα για να σωθούν, οι σεισµόπληκτοι, για το αλάτι που µαζεύανε οι Φοινίκηδες µε το µονόξυλο από τις γούρνες των βράχων, για τα κύµατα που τα βλέπαµε απ’ το καλύβι µας ν’ αφρολογούν στο νησί απέναντι, σαν προαβατάκια για το πέρασµα που είχαν ανοίξει τα νερά στο Μύτικα που κάθε χρόνο βάθαινε… Συνήθιζα να το περνάω πάντα µε τα πόδια, από µαρόκι, σε µαρόκι! Σηκώνοντας το φόρεµα ψηλά, πάνω από τα γόνατα… Μάζευα τότε κοχύλια στην άκρη του Μύτικα, κάτι πράσινα διάφανα κοχυλάκια που έλαµπαν σα ζαφείρια στον ήλιο, - τα έχω φυλαγµένα, σ’ ένα κουτάκι - διάβαινα το πέρασµα για να τα βρω. Την τελευταία, φορά το πέρασµα βάθυνε πολύ, έγινε αδιαπέραστο, η θάλασσα το έσκαβε όλο και πιο µέσα, δεν µπορούσα να το περάσω πια µε τα πόδια. Ρίχτηκα µε τα ρούχα στα νερά. Το ήξερα πως αυτή ήταν η τελευταία φορά στον παράδεισο. Ήµουν φοιτήτρια πια. Φύγαµε για πάντα από τον τόπο µας… Μίλησα πολύ! Ρεµβασµοί του ∆εκαπενταύγουστου! Σήµερα ο Θανάσης Εξαρχόπουλος θα πλέξει «Το εγκώµιον ενός τόπου». Του οµηρικού όρµου της αρχαίας Φειάς. Ο τόπος αυτός είναι δυνατός, γόνιµος, πηγαίος, αληθινός. Ευφραίνεται σε τούτο το µέρος ο άνθρωπος και γαληνεύει η καρδιά του. Ας ευφρανθούµε αυτό το µοναδικό κείµενο του Θανάση Εξαρχόπουλου του εκλεκτού, ανάµεσα στους εκλεκτούς, του Πυργιώτικου Παρνασσού! Ζωή Θ. Σπυροπούλου «ΕΓΚΩΜΙΟΝ ΤΟΠΙΟΥ»

ΘΑΝΑΣΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 43

Κοσκινά 14-8-2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Χριστίνα ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: KAPANIKOΛOΣ Tηλ. 26240/31192 - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ Kινητό 6932/828981

ω

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΚΥΩΝΑΣ

Απουσίες ιατρών Ο ιατρός ακτινοδιαγνώστης Κατσαρός απουσιάζει από 8 έως 15 Αυγούστου.

Νίκος

θα

Το ακτινοδιαγνωστικό ιατρείο της Μαρίας Θαλασσινού στην Αµαλιάδα θα παραµείνει κλειστό από 08/08/2011 έως 15/08/2011. Το µικροβιολογικό ιατρείο του ιατρού Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Μανωλοπούλου 6, θα παραµείνει κλειστό από ∆ευτέρα 15/8 έως Παρασκευή 19/8. Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων Ο Πυρηνικός Ιατρός κ. Νικόλαος Καραµάνης και η Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος κ. Χριστίνα Χαριτίδου – Καραµάνη θα απουσιάζουν από τη ∆ευτέρα 8/8/2011 έως και την Παρασκευή 19/8/2011. Τα Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων θα λειτουργήσουν κανονικά τη ∆ευτέρα 22/8/2011. Το µικροβιολογικό εργαστήριο του κ. Τόγια Ιωάννη θα παραµείνει κλειστό από 15/8 έως και τις 19/8/11.

Η ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ του ∆ιονυσίου και της Νικολέττας το γένος Μοσχοπούλου που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στη Μυρσίνη Ηλείας και ο ΒΡΥΝΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ του ∆ιονυσίου και της Γεωργίας το γένος Κουτρούτσου που γεννήθηκε στο Σινδεϊ Αυστραλίας και κατοικεί στον Πύργο πρόκειται να παντρευτούν στη Μυρσίνη Ηλείας. Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆ΟΥΜΑΣ του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας το γένος Μπουγιουκου που γεννήθηκε και κατοικεί στο Βαρθολοµιό και η ΕΛΠΙ∆Α ΣΤΑΜΟΥΛΗ του Κωνσταντίνου και της Μαρίας το γένος Στεφάνου που γεννήθηκε και κατοικεί στα Μέγαρα πρόκειται να παντρευτούν µε πολιτικό γάµο στο ∆ήµο Πηνειού.

Θρησκευτική Πανήγυρις

Ο Χειρουργός στόµατος Πέτρος Σπίνος θα απουσιάσει από 9/8 έως και 16/8. Η ιατρός ενδοκρινολόγος Αλεξάνδρα Φωτ. Σταθοπούλου θ’ απουσιάζει από 16 Αυγούστου έως και 19 Αυγούστου.

Την 15η Αυγούστου – εορτή της Κοιµήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου – πανηγυρίζει ο φερώνυµος Ιερός Ναός. Την Κυριακή το εσπέρας και ώρα 7.00µ.µ. θα τελεσθεί Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας και εν συνεχεία θα ακολουθήσει λιτάνευση της ιεράς εικόνας. Τη ∆ευτέρα το πρωί θα τελεσθεί Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Παρακαλούνται οι ευλαβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον.

Ο Οδοντίατρος Αλκης Ξυνής θα απουσιάσει από τις 16/8 έως και 26-8/11.

Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Ο γιατρός Χειρουργός Ταυλόπουλος Γεώργιος θα απουσιάσει από Τρίτη 16/8 έως και Παρασκευή 2/9/11. Το Ορθοπαιδικό ιατρείο του Γεωργίου Π. Κουρέα θα παραµείνει κλειστό από 16/8/2011 έως 19/8/2011 Τηλ. ανάγκης 6932566996

Αφιερωµένο στην Παναγία Παναγιά µου Παναγιά µου σ’ έχω µέσα στην καρδιά µου ότι εγώ σου έχω ζητήσει στη ζωή έχω αποκτήσει. ΕΣΥ που πόνεσες πολύ γνωρίζεις από θλίψη βοήθησε τον κόσµο αυτό τίποτα µην τους λείψει. Αυτό το ένιωσα εγώ στο διάβα της ζωής µου πάντα στις δύσκολες στιγµές ΕΣΥ ήσουν µαζί µου. Ο εγγονός µου σήµερα εικόνα σου σκαλίζει και η πρώτη µου η εγγονή µορφή σου ζωγραφίζει. Βοήθα την παρακαλώ να φέρει τα παιδιά της να τα κρατήσει µε χαρά µέσα στην αγκαλιά της. Λαµπάδα εγώ στη µνήµη σου θα έλθω να σου φέρω µε βοηθάς µεσ’ τη ζωή για να µην υποφέρω. Σ’ ευχαριστώ παντοτινά απ’ της καρδιάς τα βάθη και προσπαθώ µεσ’ τη ζωή για να µην κάνω λάθη ΑΓΓ. Κ. ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΣ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ κατά προτίµηση Ελληνίδα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, να προσέχει ηλικιωµένη κυρία και να διαµένει µαζί της. Πληρ. τηλ. 6942417150.

Τη ∆ευτέρα 15 Αυγούστου, εορτή της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εορτάζει µετά πάσης µεγαλοπρέπειας ο φερώνυµος Ιερός Ναός του Οµίλου µας Με τις ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτη µας κ. Γερµανού την Κυριακή το απόγευµα, παραµονή της εορτής και ώρα 7.30µ.µ. θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη µας. Τη δε κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί µεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία. Θα ψάλλουν οι ιεροψάλτες του ναού µας κ. Γ Παπαγεωργίου και Αν. Τασογιαννόπουλος. Το απόγευµα και ώρα 7.00 µ.µ. θα αναπεµφθεί Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο, υπερ ειρήνης και υγείας. Μετά το πέρας της Ιεράς Παράκλησης θα ακολουθήσει η λιτάνευση και περιφορά της σεπτής εικόνας στον οικισµό µας. Παρακαλούνται όπως τιµήσουν την εορτή όλες οι Αρχές της πόλης µας, τα µέλη µας, οι γείτονες Σύλλογοι και ο ευσεβής λαός της πόλης µας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Φ.Α.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟΥ

Η ιατρός καρδιολόγος Μαριέττα Χρ. Χριστοφόρου θα απουσιάσει από 8-12 Αυγούστου 2011. Κινητό: 6944 384108.

Η ιατρός Μικροβιολόγος Ελενα Κολοτούρου θα απουσιάσει έως 26/8/2011.

Θρησκευτική Πανήγυρις

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Φαρµακεία Πύργος: Νικολοπούλου Τριαντ. (Ερµού 6 τηλ. 2621022630) Aµαλιάδα: Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Παρίσης Αλέξανδρος (2623033003) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ -14/8/11 Γαλανόπουλος Αλέξης 2621020980, 6944290641 Υψηλάντου 37 Αµαλιάδα : Κ -14/8/11 ∆αλιάνη –Λαµπρινού Αθηνά (Καποδιστρίου 8) 2622028296- 6982715943

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΙΑ ΚΑΒΟΥΡΙ»

Θρησκευτική Πανήγυρις Ιερού Ναού Αγίου Γερασίµου Αστεριών Καβουρίου Την Τρίτη 16 η Αυγούστου εορτή του Οσίου πατρός Ηµών Γερασίµου του εν Κεφαλληνία, εορτάζει µε κάθε επισηµότητα και µεγαλοπρέπεια ο Ιερός µας ναός «Αγίου Γερασίµου» Αστεριών Καβουρίου. Τη ∆ευτέρα και ώρα 7.30 µ.µ. θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας. Την Τρίτη κύρια ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου µας κ. Γερµανού περιστοιχούµενου από ιερείς της περιοχής. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας και ώρα 7 µ.µ. θα ψαλεί παράκληση προς τον Αγιο Γεράσιµο στο τέλος της οποίας θα γίνει η καθιερωµένη λιτάνευση της ιεράς Εικόνας του Αγίου µας εντός του οικισµού. Το χορό θα λαµπρύνουν καλλίφωνοι ιεροψάλτες: Ο λαµπαδάριος του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πύργου κ. Γεώργιος Παπαγεωργίου, οι ιεροψάλτες του ναού µας και άλλοι. Παρακαλούνται οι τοπικοί άρχοντες, οι αρχές του τόπου µας και όλος ο ευσεβής λαός όπως παρακολουθήσουν τις πιο πάνω ακολουθίες προς ψυχική των ωφέλειαν. Πύργος 12-8-2011 Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου

Συγχαρητήρια Στον αγαπηµένο µας γιο Παναγιώτη Πλατανίτη που έλαβε επαξίως µε άριστα το πτυχίο Κοινωνιολογίας του εν Αθήναις Παντείου Πανεπιστηµίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστηµών και συνεχίζει τις µεταπτυχιακές του σπουδές (Master of Arts) στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου του Sheffield της Μεγάλης Βρετανίας ευχόµαστε καλή πρόοδο και καλή σταδιοδροµία καθώς και επ’ ευκαιρία της ονοµαστικής του εορτής Χρόνια Πολλά. Οι γονείς του Φώτιος Πλατανίτης και Μαρία Καλογλίδου

Απάντηση στο δηµοσίευµα του κ. Μπαλτά από το Αγρίνιο Κύριε Μπαλτά ∆ηµοσιεύεται µε απάνθρωπο – προκλητικό τρόπο και προσπαθείτε να µεταβάλετε τη νοηµοσύνη των κατοίκων του Τ.∆. Λυγιάς. Κ. Μπαλτά, µας το παίζετε πανεπιστηµιακός (ότι δηλ. τα ξέρετε όλα) και όπως απεδείχθη το πτυχίο σας το πήρατε µε άριστα το µηδέν. Οπως είπατε οι βρυσούλες µε τις πέτρες, η παραλία Γλύφας και Αρκουδίου ακόµα και το καθάρισµα των χαντακιών είναι πράγµατι έργα των δεκαετιών που πέρασαν από τους άλλους κοινοτάρχες που δεν είχαν φτιάξει τίποτα. Μας λέτε ότι διέλυσαν τον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Γλύφας », δεν µας είπατε όµως ότι είσαστε εσείς πρόεδρος και τους διαλύσατε. Γιατί δε σας ψήφισαν οι κάτοικοι στις δηµοτικές εκλογές; Κύριε Μπαλτά είστε µόνο να κάνετε κακό στους κατοίκους και όχι καλό, γι’ αυτό οι κάτοικοι σας κατέταξαν στους ανύπαρκτους. Επι τούτου σας κατατάσσω στους αγράµµατους και σας λέω να πάτε µια τάξη ακόµη στο ∆ηµοτικό σχολείο να µάθετε τρόπους συµπεριφοράς, να σέβεστε τους µεγαλύτερους σας και ανωτέρους σας. Κύριε Μπαλτά είµαι κοντά 80 ετών και σας λέω ότι καλύτερη δηµοτική αρχή στη Λυγιά δεν υπήρξε ποτέ. Προσπαθήστε να έχετε λίγο σεβασµό , καλό θα σας κάνει. Ο απαντών Κων/νος Τσαµαδός Κάτοικος Λυγιάς

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΟΥ

Θρησκευτική Πανήγυρις Τη ∆ευτέρα 15 Αυγούστου, εορτή της ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, εορτάζει µετά πάσης µεγαλοπρέπειας ο φερώνυµος Ιερός Ναός ∆.∆. Ανεµοχωρίου. Την Κυριακή το απόγευµα, παραµονή της εορτής και ώρα 7.30 µ.µ. θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας. Τη δε κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί µεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία. Παρακαλείται όπως τιµήσει την εορτή ο ευσεβής λαός της περιοχής µας. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΑΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Μεθαύριο 15η Αυγούστου εορτή της Κοιµήσεως Θεοτόκου εορτάζει µε µεγάλη µεγαλοπρέπεια ο Ιερός Ναός Κοιµήσεως Θεοτόκου Ξυλοκέρας. Αύριο Κυριακή 14η Αυγούστου και ώρα 7µ.µ. θα τελεσθεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας προεξάρχοντος του ιεροκήρυκος της Ιεράς Μητροπόλεως Αρχ. π. Χριστοφόρου Κωλέτη όστις θα κηρύξει και το Θείο Λόγο. Την κυριώνυµο ηµέρα της εορτής , ∆ευτέρα 15 Αυγούστου και ώρα 7 π.µ. θα τελεσθεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Στον Πανηγυρικό Εσπερινό και στη Θεία Λειτουργία θα ψάλλουν οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες. Μετά το τέλος του πανηγυρικού Εσπερινού θα γίνει η λιτάνευση της ιεράς εικόνας της Κοιµήσεως Θεοτόκου. Παρακαλούνται, οι Περιφερειακές, ∆ηµοτικές και Τοπικές Αρχές και οι φιλόθρησκοι χριστιανοί της ενορίας και των άλλων ενοριών όπως παρακολουθήσουν τας άνω ιεράς Ακολουθίας. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ Θρησκευτική Πανήγυρις Νέου Ιερού Ναού Αγίου Γερασίµου Πύργου Φέροµεν εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών της πόλεώς µας και των Περιχώρων ότι την Τρίτη 16 Αυγούστου ε.ε. εορτή του Οσίου Πατρός ηµών Γερασίµου του εν Κεφαλληνία ασκήσαντος του νέου ασκητού, πανηγυρίζει µε κάθε µεγαλοπρέπεια ο νέος Ιερός Ναός Αγίου Γερασίµου της πόλεώς µας, ο οποίος ευρίσκεται στα 100 µέτρα µετά τον Ι.Ναό Αγ. Ελευθερίου προς Αγιο Γεώργιο, αριστερά (συνεργείο φρένων αυτοκινήτων Καλογερόπουλος) µε το εξής πρόγραµµα: Αύριο ∆ευτέρα 15 Αυγούστου , παραµονή της εορτής, το εσπέρας και περί ώραν 7.00µ.µ. θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας κατά τον οποίον θα οµιλήσει ο αιδ. Πρωτ/ρος Θεµιστοκλής Χριστοδούλου εφηµέριος Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου Αχαρνών της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Την Τρίτη 16 Αυγούστου κυρία ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία κατά την οποία θα οµιλήσει ο Παν/τος Αρχ/της Τίτος Χορτάτος ιεροκήρυξ Αθηνών. Οθεν παρακαλούµε πάντας υµάς όπως συµµετάσχετε στις ως άνω Ιερές Ακολουθίες. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Ι.Ν. Αγ. Ελευθερίου Πύργου


Νέα της Ήλιδας

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

11

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η 9η ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ

Ηλείοι δηµιουργοί παρουσιάζουν τη δουλειά τους Ά

Με τους καλύτερους οιωνούς άνοιξε τις πύλες της το βράδυ της Παρασκευής η έκθεση τέχνης

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) νοιξε τις πύλες της για το κοινό η 9η έκθεση τέχνης Ηλείων καλλιτεχνών που διοργανώνεται από τον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας στην πλατεία της Κουρούτας και θα διαρκέσει έως και αύριο 15 Αυγούστου. Μία έκθεση που έχει κερδίσει το κοινό της Ηλείας και ταυτόχρονα δίνει τη δυνατότητα σε Ηλείους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους, αλλά και να φέρουν τους πολίτες πιο κοντά στο χώρο της τέχνης. Η έκθεση αριθµεί 12 περίπτερα που φιλοξενούν πίνακες ζωγραφικής, κοσµήµατα, κεραµικά, χειροποίητα διακοσµητικά, ενώ ένα περίπτερο φιλοξενεί το Σύλλογο ‘Το Χαµόγελο του Παιδιού’. Η πληρέστερη «Είναι η 9η έκθεση τέχνης και η τρίτη του Συλλόγου µας για το φετινό καλοκαίρι και είναι η πληρέστερη όλων των εποχών από πλευράς εκθεµάτων, µε πολύ ενδιαφέρουσες δηµιουργίες, τις οποίες προτείνω ανεπιφύλακτα να δουν και να θαυµάσουν όλοι οι επισκέπτες. Εκ µέρους του Συλλόγου θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εκθέτες για την καλή δουλειά που κάνουν και για τη συµµετοχή τους. Και ευχαριστούµε και τη δηµοτική αστυνοµία, η οποία επελήφθη αρκετές ηµέρες των εκθέσεων για τήρηση της νοµι-

Πλήθος κόσµου επισκέφθηκε την έκθεση τέχνης

µότητας και σε ικανοποιητικό βαθµό το πέτυχε. Με αυτές τις παρεµβάσεις µας, ο δήµος δείχνει εικόνα οργανωµένου δήµου» ανέφερε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος. Στην έκθεση συµµετέχουν οι Αφοί Ρέτση µε κεραµικά, η Ελένη Τεφάνη µε καλλιτεχνικές δηµιουργίες ξύλου, η Κωνσταντίνα Ραζή µε ζωγραφική, αγιογραφίες και κεριά, η ∆άφνη Ανδριοπούλου µε κοσµήµατα, η Αντωνία ∆ηµακοπούλου µε κοσµήµατα, η Χριστίνα Καλύβα µε ζωγραφική, η Γκορντάνα Ραντόγιεβιτς µε ζωγραφική, ο Χρήστος Χάσα µε ζωγραφική, η Χαρούλα Μούσχου µε ζωγραφική, η Χρυσάνθη Λιακοπούλου µε ζωγραφική, ο Πέτρος Τσιρικόπουλος µε ζωγραφική και το ‘Χαµόγελο του Παιδιού’ µε διάφορα είδη.

«Η 9η έκθεση τέχνης είναι η πληρέστερη όλων των εποχών από πλευράς εκθεµάτων, µε πολύ ενδιαφέρουσες δηµιουργίες, τις οποίες προτείνω ανεπιφύλακτα» ανέφερε ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος

Είναι η πρώτη φορά για την κα Ελένη Τεφάνη που λαµβάνει µέρος στην έκθεση µε χειροποίητες δηµιουργίες από ξύλο και θεωρεί ότι πρόκειται για µία πολύ σηµαντική προσπάθεια

Το περίπτερο του «Χαµόγελο του Παιδιού» µε χειροποίητες δηµιουργίες, σε µία σηµαντική προσπάθεια για να στηριχθεί ο Σύλλογος αυτές τις δύσκολες εποχές και να συνεχίσει το έργο του

Για 9η συνεχή χρονιά λαµβάνει µέρος µε κεραµικές δηµιουργίες στην έκθεση ο κ. Γιάννης Ρέτσης, ο οποίος επισηµαίνει ότι είναι θετικό για την πόλη να υπάρχει ένα τέτοιο καλλιτεχνικό γεγονός

Η κα Κωνσταντίνα Ραζή συµµετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση , µε χειροποίητες δηµιουργίες και επισηµαίνει ότι αξίζει τον κόπο να προβάλουν οι δηµιουργοί τη δουλειά τους στον τόπο τους

Γκορντάνα Ραντόγιεβιτς Για δεύτερη φορά λαµβάνει µέρος στην έκθεση η ζωγράφος κα Γκορντάνα Ραντόγιεβιτς, η οποία παρουσιάζει διάφορες δηµιουργίες µε γεύση από Ελλάδα και όπως είπε οι συµµετέχοντες ‘καθρεφτίζουν’ ο καθένας τον τόπο του από την πλευρά του

Η κα Χριστίνα Καλύβα συµµετέχει κάθε χρόνο στην έκθεση µε πίνακες ζωγραφικής, αγιογραφίας και διάφορες δηµιουργίες και όπως επισηµαίνει η συγκεκριµένη έκθεση έχει δώσει ζωή στην περιοχή

Για δεύτερη φορά συµµετέχει στην έκθεση η κα Αντωνία ∆ηµακοπούλου µε χειροποίητα κοσµήµατα και υποστηρίζει ότι οτιδήποτε ανεβάζει τον πολιτισµό είναι θετικό και αυτό που έχει σηµασία είναι η προβολή της δηµιουργίας, της τέχνης.

Πρώτη φορά λαµβάνει µέρος στην έκθεση µε χειροποίητα κοσµήµατα η κα ∆άφνη Ανδριοπούλου η οποία υποστηρίζει ότι η έκθεση αποτελεί µία πολύ καλή ευκαιρία για τους δηµιουργούς προκειµένου να παρουσιάσουν τη δουλειά τους

Κάθε χρόνο συµµετέχει ο κ. Χρήστος Χάσα στην έκθεση µε πίνακες ζωγραφικής και βλέπει ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει το επίπεδο, ενώ θεωρεί ότι η έκθεση δίνει σηµαντικό βήµα στους καλλιτέχνες για να παρουσιάσουν τη δουλειά τους

Με πορτρέτα συµµετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση η κα Χαρά Μούσχου, η οποία ανέφερε ότι η έκθεση αυτή δίνει ελπίδα σε αυτούς που συνεχίζουν και ονειρεύονται ακόµη να µην τα παρατήσουν αλλά ότι υπάρχει ελπίδα

Ένατη έκθεση - ένατη συµµετοχή για την κα Χρυσάνθη Λιακοπούλου που παρουσιάζει τους πίνακές της και θεωρεί ότι είναι µία καλή προσπάθεια για να παρουσιάσουν οι καλλιτέχνες τη δουλειά τους

Ο κ. Πέτρος Τσιρικόπουλος συµµετέχει στην έκθεση για 8η φορά µε µερικούς από τους τελευταίους του πίνακες, που δίνουν τη δυνατότητα στον επισκέπτη να προβληµατιστεί και να αναζητήσει το βαθύτερο νόηµα


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Ρ. Ζέλικ: Σε «νέα και πιο επικίνδυνη φάση» η παγκόσµια οικονοµία Εκτιµήσεις του προέδρου της Παγκόσµιας Τράπεζας Η παγκόσµια οικονοµία εισέρχεται σε µία «νέα και πιο επικίνδυνη» φάση εξαιτίας της κρίσης χρέους στην Ευρώπη, προειδοποίησε σήµερα ο επικεφαλής της Παγκόσµιας Τράπεζας, Ρόµπερτ Ζέλικ. Σε συνέντευξή του στην εφηµερίδα The Australian, ο Ζέλικ είπε ότι το πρόβληµα του χρέους των ευρωπαϊκών χωρών είναι αυτή τη στιγµή πιο ανησυχητικό από τις «µεσοπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες» συνέπειες της υποβάθµισης του αµερικανικού αξιόχρεου που προκάλεσε πανικό στις αγορές. «Βρισκόµαστε στην αρχή µίας

νέας και διαφορετικής θύελλαςδεν είναι η ίδια (κρίση) µε του 2008» είπε ο Ζέλικ. «Τις τελευταίες δύο εβδοµάδες ο κόσµος πέρασε από µια δύσκολη ανάκαµψη-µε µια καλή ανάπτυξη για τις αναδυόµενες οικονοµίες και χώρες όπως η Αυστραλία και µια µικρότερη για τις πιο αναπτυγµένες χώρες- σε µια νέα και πιο επικίνδυνη φάση», εξηγεί ο Ζέλικ. «Η κρίση στη ευρωζώνη θα µπορούσε να είναι το πιο σοβαρό πρόβληµα της παγκόσµιας οικονοµίας», εκτιµά ο Ζέλικ, ο οποίος καλεί τις ευρωπαϊκές χώρες να λάβουν τα απαραίτητα µέτρα το

συντοµότερο. «Το µάθηµα του 2008 είναι ότι όσο πιο πολύ περιµένουµε τόσο αυστηρότερα µέτρα πρέπει να ληφθούν», υπενθύµισε και κάλεσε το Βρετανό πρωθυπουργό Ντέιβιντ Κάµερον να διατηρήσει, παρά τις ταραχές, τα µέτρα λιτότητας, τα οποία είναι «πραγµατικά απαραίτητα». Ο Ζέλικ εκτιµά ότι η κρίση αυτή µεταφέρει «πολύ γρήγορα από ιστορικής άποψης, την οικονοµική ισχύ από τη ∆ύση στην Κίνα, η οποία όµως δεν µπορεί να ανταπεξέλθει στο ρόλο αυτό, ανήσυχη η ίδια από τα δικά της προβλήµατα».

«Μήνυµα φιλίας» µεταξύ των λαών Ελλάδας και Τουρκίας «Μήνυµα φιλίας και συνεργασίας µεταξύ των λαών της Ελλάδας και της Τουρκίας», έστειλε ο ΥΠΕΞ Στ. Λαµπρινίδης από την Ιµβρο και προανήγγειλε τη σύνοδο του Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας το Φθινόπωρο

Ίµβρος «Ήρθα εδώ, πρωτίστως, για να πέµψω, για άλλη µία φορά, ένα µήνυµα φιλίας και συνεργασίας µεταξύ του λαού της Ελλάδας και του λαού της Τουρκίας. Αυτή είναι η ελπίδα, αυτό είναι το µέλλον και γι’ αυτό εργαζόµαστε όλοι και θα πρέπει να εργαζόµαστε», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών Σταύρος Λαµπρινίδης, σε κλίµα συγκίνησης, κατά την πρώτη επίσκεψη αρχηγού της ελληνικής διπλωµατίας στην Ιµβρο, µε αφορµή τις εκδηλώσεις τιµής που αποδόθηκαν στον Ιµβριο Οικουµενικό Πατριάρχη Βαρθολοµαίο. «Υπήρξαν προβλήµατα και δοκιµασίες στα χρόνια που πέρασαν. Είµαι εδώ για να σας πω ότι στεκό-

µαστε δίπλα σας και δεν σας ξεχνάµε», είπε ο κ. Λαµπρινίδης, χαιρετίζοντας τον Πατριάρχη. Για να προσθέσει, ότι «τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει, εκ µέρους της κυ-

βέρνησης του πρωθυπουργού Ερντογάν, θετικά βήµατα» προαναγγέλλοντας τη σύνοδο του επόµενου Ανώτατου Συµβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας το

Φθινόπωρο. «Σε αυτό έχει συµβάλει η προσέγγιση των δύο χωρών µας που γίνεται µε προσεκτικά βήµατα. Θα συνεχίσουµε αυτή την προσπάθεια

ώστε η βελτίωση του κλίµατος, που ενθαρρύναµε από την πλευρά µας µε σταθερότητα και συνέπεια, να µεταφρασθεί σε απτά αποτελέσµατα σε σηµαντικούς τοµείς συνεργασίας κατά την επόµενη σύνοδο του Ανωτάτου Συµβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας, το οποίο θα συνέλθει το φθινόπωρο», είπε χαρακτηριστικά. Αναφερόµενος στις προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για τη βελτίωση των σχέσεων, µίλησε για τη συνεπή στήριξη της Τουρκίας στην ΕΕ, τονίζοντας µε έµφαση: «Το µέλλον σας ως Ιµβρίων Τούρκων πολιτών είναι στην Ευρώπη. Η πλήρης ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την εκπλήρωση όλων των σχετικών κριτηρίων, θα είναι καλή για την Ελλάδα, για την Τουρκία και για ολόκληρη την περιοχή µας. Θα είναι καλή για τους λαούς µας» . Καλωσορίζοντας τον υπουργό Εξωτερικών, ο κ. Βαρθολοµαίος, εξέφρασε τη χαρά του για «τη βελτίωση του κλίµατος στις σχέσεις της Ελλάδος και της Τουρκίας τον τελευταίο καιρό», στην οποία βελτίωση, όπως είπε, «έρχεστε να συµβάλετε και να την επαυξήσετε ως νέος υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος και σ’ αυτή σας την επιδίωξη και την προσπάθεια, ευχόµεθα, ως Οικουµενικό Πατριαρχείο και ως Ίµβριοι και Τενέδιοι, πλήρη επιτυχία».

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος Απετράπησαν 58 αυτοκτονίες

Αθήνα Άλλη µία περίπτωση πρόθεσης αυτοκτονίας απετράπη προχθές το βράδυ, σε περιοχή της Αττικής, από την Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος. Ειδικότερα, η Υποδιεύθυνση ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος δέχθηκε κατεπείγον µήνυµα, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, από χρήστη ιστοτόπου κοινωνικής δικτύωσης facebook, ότι χρήστης του ιστότοπου δήλωνε σε chat rooms ρητά την πρόθεσή του να αυτοκτονήσει µε συγκεκριµένο τρόπο. Μέσω ειδικού διαύλου άµεσης επικοινωνίας ενηµερώθηκε το εξειδικευµένο προσωπικό του ιστοτόπου Facebook και εντοπίστηκαν άµεσα τα ηλεκτρονικά του ίχνη, τα οποία διερευνήθηκαν ψηφιακά. Κατόπιν ενηµερώθηκε η Εισαγγελία Αθηνών και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την ταυτοποίηση των ηλεκτρονικών ιχνών. Στη συνέχεια κλιµάκιο της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος, µε την συνδροµή Αστυνοµικών της Άµεσης ∆ράσης Αττικής, µετέβη στην οικία του, όπου διαπιστώθηκε η άσχηµη ψυχολογική του κατάσταση και η πρόθεση του να αυτοκτονήσει. Την ψυχολογική του υποστήριξη ανέλαβε, σε πρώτη φάση, συνεργαζόµενος ψυχολόγος της Υποδιεύθυνσης ∆ίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήµατος

Στο Αιτωλικό Μεσολογγίου Έκανε επίσκεψη σε λάθος σπίτι!

Μεσολόγγι Ποιος ξέρει τι είχε στο µυαλό του ένας 52χρονος Έλληνας όταν επισκέφτηκε στο σπίτι της στο Αιτωλικό Μεσολογγίου µια νεαρή αλλοδαπή. Ό,τι κι αν είχε, πάντως, δυο συµπατριώτες της νεαρής φρόντισαν να του το... βγάλουν µαζί µε τα... χρήµατα που είχε στο πορτοφόλι του, δέρνοντάς τον αλύπητα! Οι δράστες, δυο Ρουµάνοι ηλικίας 25 και 21 χρόνων, έγιναν έξω φρενών όταν βρήκαν τον 52χρονο στο σπίτι της 21χρονης οµοεθνούς τους και αµέσως του επιτέθηκαν µε άγριες διαθέσεις. Μην µπορώντας να τα βάλει µε δυο πολύ νεότερούς του άνδρες, άρχισε να δέχεται “βροχή” από γροθιές και χτυπήµατα µε ρόπαλο στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώµα! Αµέσως µετά, οι αλλοδαποί του άρπαξαν 200 ευρώ που είχα µαζί του, το κινητό του τηλέφωνο και τα κλειδιά του αυτοκινήτου του και τον πέταξαν στον δρόµο! Αιµόφυρτο το θύµα µεταφέρθηκε στο Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο του Ρίου, όπου παραµένει για νοσηλεία.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Σ Π Ο Ρ 13

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Έτοιµο κατά 90% το ρόστερ

Έ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

να µήνα πριν από την ολοκλήρωση της µεταγραφικής περιόδου για τη Γ’ Εθνική (όπως είναι γνωστό η περίοδος έχει πάρει παράταση έως τις 15 Σεπτεµβρίου, λόγω των γνωστών προβληµάτων) και ο Πανηλειακός έχει σχεδόν ολοκληρώσει το ρόστερ του, αφήνοντας πάντως κάποιες … υποσχέσεις για 3-4 ακόµη καλές µεταγραφές. Η τελευταία µεταγραφή του Πανη-

Αποµένουν κάποιες ακόµη µικρές «πινελιές» λειακού – και πιο ηχηρή – ήταν αυτή του Ξενοφώντα Γήττα, ενός παίκτη που µπορεί να κάνει τη διαφορά στην κατηγορία. Όσον αφορά τις άλλες κινήσεις της οµάδας, ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι, ενώ αναµένεται να ενταχθεί στο ρόστερ και ο Χρή-

στος Μανιάτης. Ο 20χρονος ποδοσφαιριστής είναι αδερφός µε το Γιώργο Μανιάτη του Ολυµπιακού, προέρχεται από τα σπλάχνα του Πανιωνίου ενώ πέρυσι αγωνίστηκε στον Κεραυνό Κερατέας. Τις τελευταίες ηµέρες προπονείται µε την οµάδα του Πανηλειακού κ έχει αφήσει καλές εντυπώσεις. Στην οµάδα θα ενταχθεί και ο νεαρός Τριγάζης. *** Θέµα για τα φιλικά προετοιµασίας και τα εισιτήρια διαρκείας της οµάδας στη σελ. 14.

Ο Πανηλειακός θα ενισχυθεί και άλλο στο µεταγραφικό παζάρι.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

14 Σ Π Ο Ρ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Αγοράστε τα εισιτήρια διαρκείας

Η

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

διοίκηση της οµάδας και πιο συγκεκριµένα ο Κώστας Ντάβαρης έχει ενισχύσει την οµάδα του Πανηλειακού σε σηµαντικό βαθµό, κάνοντας µάλιστα και σε 2-3 περιπτώσεις την υπέρβαση (µε κορυφαία περίπτωση φυσικά την απόκτηση του Γήττα). Για να προχωρήσει όµως η οµάδα χωρίς πρόβληµα στο νέο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής θα πρέπει να έχει δίπλα της και τους φιλάθλους της πόλης και όλης της Ηλείας.

Κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας Και φυσικά η µεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για τον Πανηλειακό είναι η αγορά ενός εισιτηρίου διαρκείας. Τα εισιτήρια διαρκείας του Πανηλειακού έχουν τεθεί εδώ και κάποιες ηµέρες σε κυκλοφορία. Έτσι δίνεται η ευκαιρία σε όλους τους φιλάθλους να σταθούν στο πλευρό του Πανηλειακού. Και πρέπει να το κάνουν µε όλες τις δυνάµεις τους! Άλλωστε, σε περίπτωση που ο αριθµός των εισιτηρίων που θα διατεθούν είναι αυξηµένος, τότε θα έχει σταλεί ένα πολύ ξεκάθαρο και παράλληλα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό µήνυµα (προς τη διοίκηση αλλά και την ίδια την οµάδα) το οποίο θα δείχνει εντυπωσιακά ότι οι φίλαθλοι θα σταθούν µαζικά στο πλευρό της οµάδας στη νέα σεζόν. Αλλά και στη βοήθεια που θα έχει η οµάδα για να ενισχυθεί ακόµα περισΚυριακή

14

Αυγούστου 2011

Ποδόσφαιρο - Premier League, 15:30 novasports1 Στόουκ ΣίτιvsΤσέλσι Ποδόσφαιρο - Μπουντεσλίγκα, 16:30 ΚαϊζεσλάουτερνvsΑουγκσµπουργκ Ποδόσφαιρο - Premier League, 18:00 novasports1 Γουέστ ΜπροµvsΜάντσεστερ Γ. ΟΣΕΡ - ΜΑΡΣΕΪΓ 18:00 novasports2 Γαλλικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου (Z) Ποδόσφαιρο - Μπουντεσλίγκα, 18:30

σότερο. Καλούνται λοιπόν οι φίλοι της οµάδας να προµηθευτούν τα εισιτήριά τους άµεσα για να στηρίξουν οικονοµικά την οµάδα, αλλά και να εξασφαλίσουν τη θέση τους, µε όφελος σε σχέση µε τα απλά εισιτήρια του κάθε αγώνα ξεχωριστά. Οι κατηγορίες των εισιτηρίων είναι τρεις και ξεκινούν από 150 ευρώ. Τα σηµεία πώλησης των διαρκείας µέχρι τώρα είναι: Α. Γραφεία Πανηλειακού, οδός Κολοκοτρώνη 1, Πύργος. Τηλέφωνο: 26210 25749 - Φαξ: 26210 34649 Β. Άνθρωποι της οµάδας που τα διαθέτουν στην αγορά και άλλα σηµεία του Πύργου.

Η Ατζέντα της ηµέρας

ΛεβερκούζενvsΒέρντερ Βρέµης ΦΙΛΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ novasports2 20:00 ΠΑΣ Γιάννινα Ολυµπιακός (E) ΤΕΝΙΣ: ATP MASTERS 1000 22:00 novasports3 ‘Rogers Masters’, Tελικός (Ζ) ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 23:00 novasports1 Super Cup Ισπανίας/1ος αγώνας (Ζ)

Η προετοιµασία και τα φιλικά Η προετοιµασία του Πανηλειακού συνεχίζεται χωρίς σοβαρά προβλήµατα, ένα γεγονός που σίγουρα ικανοποιεί τον τεχνικό της οµάδας Σωτήρη Αντωνίου. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα φιλικά, αν βρεθεί διαθέσιµη οµάδα ∆’ Εθνικής, θα γίνει φιλικό, που θα είναι και το πρώτο, την προσεχή Τετάρτη. ∆ιαφορετικά, η πρεµιέρα των φιλικών θα είναι το προσεχές Σάββατο 20 Αυγούστου στον Πύργο µε την Καλαµάτα. Ενώ θα ακολουθήσει λίγες µέρες αργότερα και η «ρεβάνς» στην Καλαµάτα.

SUMMER CUP 2011

Μ

H οµαδα των wolfs ε έντονους ρυθµούς και δυνατές αναµετρήσεις σε καθηµερινή βάση συνεχίζεται το summer cup 2011 στις εγκαταστάσεις του sports center. Στο φετινό θερινό πρωτάθληµα που διοργανώνει ο ΑΙΟΛΟΣ- sports center συµµετέχει η οµάδα wolfs µια παρέα από το

Πελόπιο, µε χορηγό το κατάστηµα Βέρροιος (άρτοςκαφέ-γλυκό) που βρίσκεται στην Υψηλάντου και Γούναρη γωνία στον Πύργο, παίζουν το αγαπηµένο τους άθληµα και διασκεδάζουν. *** Οι wolfs ευχαριστούν το κατάστηµα Βέρροιος για την ευγενική χορηγία

ΛΑΪΚΟ-∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΣΤΟΝ ΕΛΑΙΩΝΑ ΠΥΡΓΟΥ Στις 14 και 15/8

«ΑΧΙΟΝ»

θα σας διασκεδάσει το Καλ/κο πρόγραµµα

Σερβίρονται γουρνοπούλα – µπύρες –αναψυκτικά Α.Ο. ∆ΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Π.Φ.Π.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ξεκινούν και οι πρωινές…

Πιάνει…δουλειά

Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

ε πρωινή προπόνηση στο γήπεδό του ολοκληρώνει την πρώτη εβδοµάδα της προετοιµασίας του ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου. Οι «πράσινοι» θα γυµναστούν και σήµερα το πρωί και θα πάρουν ρεπό µέχρι την Τρίτη. Το πρωί εκείνης της ηµέρας θα κάνουν κάποια χιλιόµετρα…στο αλσύλλιο της Σπιάντζας, ενώ το απόγευµα θα έχουν προπόνηση στις 7 µ.µ στο γήπεδο Σκουροχωρίου. Στα µεταγραφικά, δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, αλλά είναι βέβαιο ότι θα αποκτηθούν δύο ακόµη παίκτες και πιθανότατα θα είναι αµυντικοί.

ο Ντίνος Παναγιωτακόπουλος και οι συµπαίκτες του ανεβάζουν ρυθµούς

ΤΟΥΡΝΟΥΑ BEACH SOCCER

Σήµερα ο µεγάλος τελικός Όλα έτοιµα για το σηµερινό (ώρα έναρξης 5µµ) µεγάλο τελικό του τουρνουά Beach Soccer, που διοργανώνει η «∆ΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ» στην παραλία της Αλκυόνος Κατακόλου, διπλά στο beach bar Banana. Σ’ αυτόν θα αναµετρηθούν οι περσινοί πρωταθλητές Los Pyrgos Galaxy µε τους Μπαρτσελιώµα, οι οποίοι την Παρασκευή, µετά από ένα συναρπαστικό µατς που κρίθηκε στα πέναλτι (3-2, ενώ ο κ.α. είχε λήξει 3-3) επικράτησαν του Αλκοολικού Αστέρα µε 3-2 (ενώ ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος µε 3-3).

15

Μ

ετά τη δήλωση συµµετοχής στη ∆’Εθνική, στον Αστέρα Αµαλιάδας, αυτό που προέχει πλέον είναι η ανάδειξη νέου διοικητικού συµβουλίου. Το ενδιαφέρον από Ιταλό επιχειρηµατία είναι υπαρκτό και δεν αποκλείεται την επόµενη εβδοµάδα να έχουµε και πιο σαφή συµπεράσµατα. ∆ηλαδή, αν όντως θα προχωρήσει το διοικητικό θέµα και αν έχουµε ξεκάθαρες κινήσεις από πρόσωπα. Σίγουρα όµως, ό,τι είναι να γίνει πρέπει να ξεκινήσει άµεσα, διότι ο χρόνος έχει ήδη περάσει και οι λύσεις, όσο καθυστερεί η έναρξη του σχεδιασµού, θα είναι περιορισµένες.

Ο Αστέρας πρέπει άµεσα να ξεκινήσει το σχεδιασµό του

Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Χελιδονίου πανηγυρίζει στις 14 και 15 Αυγούστου

Ο

Του Γιώργου Ευθυµίου, Εκπ/κου

Α.Ο. ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΟΥ «ΤΑ ΧΕΛΙ∆ΟΝΙΑ», όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος προσκαλεί τους φίλους του να συµµετάσχουν στην πανηγυρική εκδήλωση που θα κάνει στον αύλειο χώρο του δηµ. σχολείου, στις 14 και 15 Αυγούστου, µε γνωστό τοπικό συγκρότηµα. Οι συγχωριανοί και οι φίλοι από τα γύρω χωριά έχουν την ευκαιρία να συµµετάσχουν στη χαρά των παιδιών που µε τις φιλότιµες προσπάθειές τους και χάρη στον επίµονο αγώνα των προπονητών τους κατάφεραν να ανέβουν ένα σκαλοπάτι και να προδιαγράψουν µια αισιόδοξη πορεία µε τον καινούριο καταξιωµένο

προπονητή, που είχε εργασθεί στον Πανηλειακό, τον Κύριλλο Παλαιολόγο. Η παρουσία όλων µας και όλων των φίλων του συµπαθούς αθλήµατος είναι απαραίτητη, γιατί αποτελεί αφενός µεν αναγνώριση και τίτλο τιµής για τα νιάτα του χωριού µας που δόξασαν τη γενέτειρά µας χωρίς µάλιστα καµία βοήθεια από κανέναν αρµόδιο κι αφετέρου δικαιολογηµένη ικανοποίηση όλων αυτών που βλέπουν τους καρπούς της προσφοράς τους, όποτε τους ζητήθηκε, να πιάνει τόπο και να µην πηγαίνει χαµένη η συµπαράσταση τους και σε χρήµα και σε ζώσα παρουσία στους αγώνες τους. Κύριε αντιπεριφερειάρχη και κύριε δήµαρχε

του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας, ίσως να µην πέταξε ακόµη κανένα Χελιδόνι στον περίγυρό σας, για να φέρει και σε σας το µήνυµα της Άνοιξης που ζει ο Α.Ο. Χελιδονίου µε την προαγωγή του στην ανώτερη κατηγορία. Όµως στο φιλόξενο χωριό Χελιδόνι τα αποδηµητικά αυτά πουλιά, που έρχονται πάµπολλα και κατεβαίνουν χαµηλά και συνοµιλούν µε τους ανθρώπους, τους παρηγορούν και τους λένε πως µε την πρώτη δόση, όταν πάρετε την ΑΣΠΑ, θα τους θυµηθείτε και θα τους δώσετε κάτι, για να πάρουν τις στολές τους και τα παπούτσια τους. Το περιµένουν µε πολλή ανυποµονησία. Όπως περιµένουν και να σας δούνε.


16

ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Το µεταγραφικό πάρε – δώσε

Σπουδαίες κινήσεις ∆όξαΕνισχύθηκαν Σαβάλια, Χειµαδιό και Βούναργο

Του Γιάννη Μουρούτη

Κ

ανονικά συνεχίζεται η µεταγραφική περίοδος στην Α1 κατηγορία, µε τις οµάδες να αρ χίζουν σι γά – σιγά να ολοκληρώνουν τις κινήσεις τους κα ι ενώ βρισκόµαστε προς το τέλος της µεταγραφικής περιόδου, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δεν θα έχ ουµε ακόµα κάποιες «πινελι ές» για να γεµίσουν το ρόστερ τους, βλέποντας στην πορεία της προετοιµασίας τους και τα κενά που θα έχουν ! Η µεταγραφική περίοδο τελειώ νει στο τέλος Αυγούστου, όµως έως τα τέλη Σεπτεµβρίου θα µπορούν να αποκτήσουν κάποιον ελεύθερο παίκτη! Και βέβαια να θυµίσουµε, ότι και τη νέα περίοδο ισχύει και στο ερασιτεχ νικό

ποδόσφαιρο και η «χ ειµερι νή» µεταγραφική περίοδος, όπου κάθε σωµατείο µπορεί να αποκτήσει δυο το πολύ παίκτες, µε την προϋπόθεση… ότι αυτοί δεν θα έχουν κάνει και άλλη µεταγραφή την περίοδο που τώρα διανύουµε! Πάντως από την έως τώρα µεταγραφική συγκοµιδή των 16 οµάδων της νέας Α1, ∆όξα Ν. Μανωλάδας και Αίας Γαστούνης , είναι οι «πρω τα θλητές» ενώ εξα ιρετικές κινήσεις έχουν κάνει , και ο Κένταυρος Μαγούλας µε τον Κεραυνό Χειµαδιό, από τις «παλιές» οµάδες. Ακόµη ο Ήφα ιστος Βουνάργου, δυνά µω σε απότοµα…και προσπαθεί να εµφανισθεί αξιόµαχος, ενώ παλεύει…η ∆άφνη Ανδραβίδας,

για ένα επίσης αντα γωνι στικό σύνολο, ικανό να αποφύγει περιπέτειες….Απο τους «νεοφώτιστους» εντυπωσιάζουν… Σαβάλια και Νίκη Τραγανού! Από τα χαρακτηριστικά των 16 οµάδων της κατηγορίας έως τώρα είναι ότι , ο Ξενοφών Κρεστένων έχει ανακοινώσει µια µόνο µετα γραφή , ενώ το Λαµπέτι, δεν έχει ανακοινώσει επίσηµα προπονητή, απέκτησε δύο πολύ καλούς παίκτες και παράλληλα είναι έτοιµο να «σαρώσει» µε δέκα ακόµη µεταγραφές!!! Αναλυτικά οι έως τώρα κινήσεις των οµάδων µε τους προπονητές τους!

Αναλυτικά οι έως τώρα κινήσεις των οµάδων µε τους προπονητές τους! Οµάδα ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Προπονητής: ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οµάδα ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Προπονητής: ΤΖΑΒΕΛΑΣ

Οµάδα ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ Προπονητής: ΣΚΑΡΤΣΙΑΡΗΣ

Οµάδα

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Προπονητής: ΓΑΛΑΝΗΣ

Πήρε

Γ. Τσαούση, Νικ. Τσάµη και Π. Τσουκαλά (∆άφνη Ανδραβίδας), Σ. Τσαουκαλά (Πανηλειακό), Θυµ. Σταµατάτο (Αχιλλέα Νεοχωρίου), Αλ. Καλοµοίρη (Ηλειακό Λεχαινών) Πήρε

Νίκο και Νάσο Θεοδωρακόπουλο, ∆ηµ. Κουνέλη (Αλφειονίδα Αλφειούσας), ∆ηµ. Κουτσόπουλο (Α.Ε. Κανουλίων) , Κ.Ξένο(Άρη Λανθίου), Ρ.Πρίφτη (Παραπόταµος Λάρισας), Α.Κουρής (Αργοναύτης Κατ.) Πήρε

Γ. Μουρούτη (Ήφαιστο Βουνάργου),επέστρεψαν οι δικοί του Π. Πεσκελίδης και Τσάµπρας ,Χαρ. Κανελλόπουλος και Γ.Μοσχοβός (Α.Ο. Μακρισίων), Παπαγεωργίου (Ατρόµητος Βαρβ.) Πήρε

Ηλ. Κολίντζα (∆άφνη Ανδραβίδας), Αργ. Σάκκο (Αία Γαστούνης), Γ.Ζαπάντη (Ηλειακό Λεχ.)

Έδωσε

Ντ. Γαλιατσάτο και Παν. Ραφτόπουλο (Ολυµπιακό Σαβαλίων), Αργ. Σάκκο(Αχιλλέα Νεοχωρίου), Αν. Τεκερλέκη(Ηλειακό Βαρθολοµιού), Χρ. Κουτσούµπα, Κ. Σταθόπουλο, Γιαν. και Νικ. Μενίκου(ελεύθεροι), Σ. Φωτόπουλο (Ν. Απόλλων ∆ουν.).

Οµάδα ∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Προπονητής: ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΑΓΑΣ

Πήρε

Ι. και Ν.Μενίκου (Αίας Γ.), Λογώνη (Προοδευτική), Ιωάννου (Ολυµπιακό Σαβ.), Κουτσαβίτη (Αστέρα),Π.Πανταζή(Ιονικό Λυγιάς -άνηκε στον Α.Ο.Κάστρου)

Έδωσε

K.Σταικούλη και Γ. ∆εσύλλα (Θύελλα Πύργου), Γ. Μανδαράκη (Ολυµπιάδα Γουµέρου) Οµάδα

Έδωσε

Αναργ. και Αντ. Λυµπέρη (Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου), Β. και Π.Τριανταφύλλη, Ι.Τσάµπρα

Έδωσε

Μ. Πατήρη (Ολυµπιακό Σαβαλίων), Θ. Σταµατάτο(Αίαντα Γαστούνης), Στ. Νάστο (Μυρσιναϊκό), Αν. Χριστόπουλο και Θαν. Κράγκαρη (ελεύθεροι)

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ Προπονητής: ∆ΑΝΙΚΑΣ

Οµάδα ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Προπονητής: ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΗΣ

Πήρε

Έδωσε

Αντωνόπουλος Χρ.(Πέλοπας Π.), Καραπάνος (∆ουνέικα) Χοτζάι (Σαβάλια), Γ. Τσαουσης, Π. Τσουκαλάς και Νικ. Τσάµης (∆άφνη Ανδρ.), Ι. Σπηλιόπουλος (Αλφειονίδα), Β. Κλαµπάνος (Αναγέννηση Παλ/ου), Σ. Σταυρούλιας και Ράλλης (Αστέρας Αµαλιάδας), Ηλ. Κολίντζας(Αχιλλέας Νεοχωρίου ), Ι. Παπαδόπουλος (ελεύθερος), Νικ. Βουρτσάνης (ελεύθερος), Γ. Γιαννακόπουλος (ελεύθερος), Θ. Λούρµπας(ελεύθερος). Κωστόπουλος(ελεύθερος).

Γ. Λαγός(Π.Φ.Ο. Πανόπουλου), Γ. Γεωργιόπουλος (ΠΑΟΒ), Αλ. Μελετίδης, Α. Τσάκωνας, Θ. Μιχαιλίδης και Νικ. Γραµµατικόπου λος(Τριταϊκός),Ιβάν Τσέργκεφ(Βούλγαρος – Ζάκυνθος), Μιχ. ∆ηµόπουλος και Χανιάς(ΠΑΟΒ), Χαµουζάς(Αµπελόκηποι Πατρών) Πήρε

Από τις κορυφαίες µεταγραφές στην Ηλεία, η µεταπήδηση του Ανδραβιδαίου Γιώργου Γεωργιόπουλου από τον ΠΑΟΒ στη ∆όξα

Έδωσε

Αγ. Βιλανάκης (ελεύθερος), Αν. Ανδρούτσος (Αµπελόκηποι Αχαΐας)

Έδωσε

Θοδ. Ζήγκος(ΠΑΟΒ), Βασ. Νικολόπουλος (Νίκη Τραγανού), Αλ. Καλοµοίρης (Αίας Γαστούνης) Ζήγκος

Πολλά ποντάρουν στο Νίκο Σταµατελάτο στον Ήφαιστο Βουνάργου, αφού ο ικανός επιθετικός έχει εµπειρία ∆’Εθνικής


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

των οµάδων της Α1 κατηγορίας

Αίας και Μαγούλα Οµάδα ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

Προπονητής: ΜΑΝΤΑΣ

Οµάδα ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Προπονητής: ΤΖΑΒΑΡΑΣ

Οµάδα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ Προπονητής: ΛΟΥΣΚΟΣ

Οµάδα ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ Προπονητής: ΒΑΡΟΥΞΗΣ

Πήρε

Τακ. Μαντά(Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου), Π. Ντεβενέζο (Ατρόµητο Βαρβάσαινας), ∆ιον. Αλεξόπουλο(Ατρόµητο Βαρβάσαινας), Τακ. Πλατή και Παν. Πλατή(Αλφειονίδα Αλφειούσας), Παπαδόπουλο (Ανατολή Κολιρίου), ∆. Ασηµακόπουλο (Άρης Στρεφίου), Γ.Στασινόπουλο (ελεύθερο), Μ. Παλαµάρα, Λιβέρη (Α.Ε. Κανουλίων) , Σταµατελάτο (Αγ.Αναργύρους)

Πήρε

Βασ. Νικολόπουλος(Ηλειακός Λεχαινών), Αντ. Τσιχλίας(ΠΑΟΒ), Λαµπ. Μαρκόπουλος(Ολυµπιακός Λαµπετίου), Βουρτσάνη (∆άφνη Ανδρ.) Πήρε

Γ. Λαµπρόπουλο (Α.Ε. Κανουλίων), Αργ. Τζανέτος (Ν.Απόλλων ∆ουνεΐκων), Ερµπελίνο (Κεραυνός Καλλικώµου), Χ.Κύτταρη (Λαµπέτι), Μπούζο (Π.Φ.Ο.Πανόπουλου), Αρ.Παναγιωτόπουλος, (Αστέρας Αµαλιάδας)

Πήρε

Έδωσε

Αν. Κατσίκης (ελεύθερος), Γ. Μουρούτης(Αργοναύτης Κατακόλου), Χρ. Λούντζης (Α.Ο. Χάβαρι), Χρ. Μπλούφας (ελεύθερος), Ζαχ. Χριστοδουλόπουλος και Θαν. Μιχαλόπουλος (Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων), Παν. Λουκόπουλος (Α.Ε. Κανουλίων), Κ. Ζέρβας(Αλφειονίδα Αλφειούσας), Μ. Κουβελιώτης (ελεύθερος), Ν. Αποστολόπουλος (Ν. Απόλλων ∆ουν.), Τ. Τζανής (ελεύθερος), Φ. Μαρνέρας (ελεύθερος) Έδωσε

Χαρ. Ζωγόπουλος (ελεύθερος), Ι.Τασσόπουλος (Ν. Απόλλων ∆ουν.)

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Πήρε

Καπιζιώνη (Α.Ο. Αντρίτσαινας)

Προπονητής: ΜΕΝΤΗΣ Οµάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ Προπονητής:

Οµάδα ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ Προπονητής: ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Πήρε

Χριστοφορίδη (Λαµπέτι), Κωνσταντόπουλο (Μαγούλα)

Πήρε

Θ. Ζήγκος (Ηλειακός Λεχαινών), Σπατιώτη (Αχιλλέα), Μπακογιάννη (Καπελέτο), Λούκα, Θεοδωρόπουλο (ΑΠΟ Κουρτεσίου)

Έδωσε

Γιακουµέλος(ελεύθερος),Π. Κωνσταντόπουλος(ελεύθερο ς),Β. Γιαννακόπουλος (Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου ), Λ. ∆ιονυσόπουλος(ΠΑ Ο Κακοβάτου,∆. Πετρόπουλος (ελεύθερος ),Γ. Νεοφώτιστος(Πέλοπας Πύργου), Θ. Αλεξανδρόπουλος(Π.Φ.Ο. Πανόπουλου), Χρ. Αγγελόπουλος και Ι. Φωτακόπουλος(Γούµερο), ∆. Μπάρκας(ελεύθερος), Χρ. ∆ούζας(Α.Ο. Χελιδόνια) Καραγιαννόπουλος

Αν. Καράµπελας και Γιωργ. Καράµπελας(Άρης Στρεφίου) , Κουτσουγιαννόπουλο, Χαραλαµπόπουλο(Π.Φ.Ο.Πανόπο υλου), Καραγκούνη(Ξενοφών Κρεστένων),Ν.Ζαφειράκη (ΑΕΚ Πύργου),Αν.Κατσίκη (Ήφαιστος), Χρ.Φωτακόπουλο (Κένταυρος Μαγ.)

Οµάδα

Έδωσε

Π. ∆ρουβιώτης (Α.Ο. Χελιδόνια ), Παν. Τσώνης (Α.Ο. Χελιδόνια ), Αν. Σπηλιωτόπουλος(Λευκός Αστέρας Σκουροχωρίου), Κουτσουράκης

Οµάδα ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ Προπονητής: ΓΚΟΥΒΙΤΣΑΣ

Οµάδα ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ Προπονητής: ΓΚΙΝΟ

Έδωσε

Αγ.Νικολόπουλος (Ολυµπιάδα Γουµέρου ), Θαν. Γεωργίου(Αλφειονίδα Αλφειούσας ), Θ. Μάζης(ελεύθερος ), Αν.Γκιόκας(ελεύθερος ), Κ. ∆ρακόπουλος(Κεραυνός Καλλικώµου) Έδωσε

Προκόπης, Αντ. Στρέπι(Ατρόµητος Βαρβάσαινας ), Αλ. Κρητικός, Αν. Σαχίνι, Γ. Γαργαρώνης, Ν. Ξένος, Χ.Κύτταρης, Μαρκόπουλος Έδωσε

Γεωργιόπουλος Γ. (∆όξα Ν. Μαν.) Αν. Αντωνόπουλος (ελεύθερος), ∆ηµόπουλος Μιχ. και Χανιάς (∆όξα Ν. Μανολάδας), Ρεγκλης ∆. (Άρης ∆ήµητρας), Αντ. Τσιχλιάς (Νίκη Τραγανού), Μιχ. Παπουτσής (ελεύθερος)

Πήρε

Αλ. Σκρέπας (ΑΠΟ Κουρτεσίου), Ηλ. Καναβογιάννης(Α.Ο. Πάτρας), Ρεν. Χοτζάι (Ικαρος Λακόπετρας), Μπενέτο (∆ιαγόρας Βρ.)

Πήρε

Η προσθήκη του Νίκου Ζαφειράκη στον Κεραυνό , δίνει ποιότητα στην οµάδα του Χειµαδιού

Μ. Πατήρης (Αχιλλέας Νεοχωρίου), ∆ηµ. Παρράς (Ατρόµητος Βαρβάσαινας), Τζέτο Χοτζάι (∆άφνη Ανδραβίδας), Ντ. Γαλιατσάτος (Αίας Γαστούνης) και Παν. Ραφτόπουλος(Αίας Γαστούνης)

Έδωσε

Λ. Λογώνης (ελεύθερος), Β. Μαργαλιάς (ελεύθερος)

Μετά την αξιόλογη παρουσία του στον Αστέρα Αµαλιάδας, ο Άρης Παναγιωτόπουλος είναι υποχρεωµένος…να προσφέρει και στον Κένταυρο Μαγούλας

Έδωσε

Κ. Κόλλια (ελεύθερος), Βασ. Χριστοδουλόπουλος(Αναγέννηση Παλαιοχωρίου), Ι. Ιωάννου (ελεύθερος)

Μια ιδανική λύση στην άµυνα έψαχνε ο Ολυµπιακός Λαµπετίου και τη βρήκε στο πρόσωπο του Πάνου Κωνσταντόπουλου


18

Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

“Τι αίσθηση σου αφήνει το φετινό καλοκαίρι;”

Κωνσταντίνος Σπηλιοτόπουλος “Η αίσθηση είναι γλυκόπικρη! Πολλοί στερήθηκαν τις καλοκαιρινές διακοπές αλλά και άλλες δραστηριότητες λόγω της κρίσης... παρ’ όλα αυτά το καλοκαίρι είναι µια εποχή που έχει, έτσι κι αλλιώς, τη γλύκα του! ”

Βαθµολογία

10

My name is Kritselis…

…Antonis Kritselis! B

ασικό µέλος της οµάδας ανθρώπων που διευθύνουν το χώρο εναλλακτικού τουρισµού «OLYMPIA LAND – ARETHOUSA CAMP» (δίπλα από τις όχθες του Αλφειού στη Μουριά Ολυµπίας) ο Αντώνης Κριτσέλης µας εξηγεί αρκετά πράγµατα για το συγκεκριµένο είδος που καθηµερινά αποκτά όλο και περισσότερους υποστηρικτές…

-Ποια είναι η φιλοσοφία που διέπει τη λειτουργία του «OLYMPIA LAND»; Η «Olympiα Land», αποτελεί πηγή βιωµατικών εµπειριών για την περιοχή και σκοπός της είναι η παροχή ποιοτικών, σύγχρονων και δυναµικά εξελισσόµενων τουριστικών υπηρεσιών, στην ευρύτερη περιοχή της Ολυµπίας, αντάξιων της παγκόσµιας αναγνωρισηµότητας που διαθέτει. Εταιρικές µας αξίες είναι ο σεβασµός στον Πολιτισµό µας, η στοχευµένη αειφόρος ανάπτυξή µας, η ολική ποιότητα λειτουργίας, η καινοτοµία υπηρεσιών και το εταιρικό µας ήθος.

- Σε τι είδους δράσεις µπορεί να συµµετάσχει κάποιος που θα βρεθεί στο χώρο; Κατ’ αρχήν αθλητικές κάνοντας Rafting, Kayak, Hydro speed, Τοξοβολία, Εναέριες δραστηριότητες -Rappel, αναρρίχηση καθώς και περιηγητικές όπως Mountain Bike Trekking και Ιππασία. Επίσης αγροτουριστικές-εκπαιδευτικέςπεριβαλλοντικές εκδροµές εξοικείωσης µε τη φύση. Ακόµα δίνουµε τη δυνατότητα στους επισκέπτες µας για γευσιγνωστικά µενού «ελληνικής παράδοσης» και «Αρχαιοελληνικής Ιστορίας». Μενού που θα έλεγα ότι λείπουν από την τοπική αγορά.

- Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα του εναλλακτικού τουρισµού σε σχέση µε τον «κλασικό τουρισµό»; Θα προτιµούσα το «µη µαζικός τουρισµός κλασικού τύπου...». Τουρισµός που µέσω των υπηρεσιών που παρέχει δηµιουργεί εµπειρίες! Εµπειρίες

από τη στιγµή που ο τουρίστας θα αναχωρήσει από τον τόπο της µόνιµης διαµονής του µέχρι τη στιγµή που θα επιστρέψει. Ετσι, η βιωσιµότητα των τουριστικών επιχειρήσεων και οργανισµών, όπως η δική µας, εξαρτάται από την αναγνώριση και την ανάλογη διαχείριση αυτής της νέας πραγµατικότητας...

- Τι φταίει και η Ηλεία δεν έχει αναπτύξει αυτό το είδος τουρισµού; Η Ηλεία είναι ένας ευλογηµένος τόπος! Γεµάτη από προορισµούς µε φυσικό κάλλος και µε σπουδαία αρχαιολογική σηµασία. Το ζητούµενο είναι να καταφέρει να τα “δέσει” σε οργανωµένες εµπειρίες αναβαθµίζοντας το προϊόν της και τη ζωή όχι µόνο των επισκεπτών αλλά και των κατοίκων της. Ως τώρα το έδαφος δεν ήταν πρόσφορο για µια συλλογική στρατηγική. Τώρα όµως, οι τοπικές κοινωνίες της Ηλείας βρίσκονται στην ιδανική στιγµή ώστε να προχωρήσουν συλλογικά µε τις επαγγελµατικές οµάδες που εµπλέκονται µε τον τουρισµό σε µια οργανωµένη, στοχευµένη και ενιαία τουριστική στρατηγική ανάπτυξης µε τη δηµιουργία ολοκληρωµένων τουριστικών εµπειριών που περιλαµβάνουν τόσο ορεινές όσο και παραθαλάσσιες και αρχαιολογικές τοποθεσίες. Από τη στρατηγική αυτή θα επιµηκυνθεί τόσο η παραµονή των τουριστών στην περιοχή µας όσο και τα τουριστικά οφέλη για όλους τους εµπλεκόµενους. -Τα µελλοντικά σχ έδι α για τη λειτουργία του "OLYMPIA LAND" τι περιλαµβάνουν; Στόχος µας είναι να προσεγγίσουµε όλο και περισσότερο κόσµο µε σκοπό να µοιραστούµε µαζί τους τη χαρά της ψυχαγωγίας που προσφέρουν οι δράσεις που σχετίζονται µε τη φύση καθώς επίσης και η επίτευξη συνεργασιών ώστε να εξελίξουµε ακόµα περισσότερο τις δραστηριότητες του χώρου µας προσθέτοντας σίγα σιγά και κάποια άλλα προγράµµατα ψυχαγωγίας.

Άννα Γεωργιάδου “Νοµίζω ότι ο καθ’ ένας έχει τη δική του άποψη για το φετινό καλοκαίρι... η δική µου είναι ότι δεν έµοιαζε σε κανένα από τα προηγούµενα...”

Βαθµολογία

9

Αγγελική Κυριαζή “Μπορώ να πω ότι νικητής του φετινού καλοκαιριού αναδεικνύεται η κρίση αφού η παρουσία της ήταν έντονη σε όλα τα επίπεδα και τους χώρους... ”

Βαθµολογία

8

And the winner is...

… ο Κωσταντίνος σχ ολιάζει µε πιο αντικειµενικό τρόπο τη φετινή (καλοκαιρινή) πραγµατικότητα. Αντικειµενικά η κρίση µας έκανε όλους να αναδιπλωθούµε αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι µπορεί να επηρεάζει ακόµα και την αίσθηση που έχουµε για µια εποχή ιδιαίτερα αν αυτή είναι το καλοκαίρι...


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Με τον καφέ της Κυριακής 19

ΝΑΤAΣΑ ΜΠΟΦIΛΙΟΥ “Κάνω αυτό που µ` αρέσει κι ότι εκείνη τη στιγµή µε εµπνέει και θέλω!”

ια πολύ ευχάριστη βραδιά επιφύλασσε µε την εµφάνιση της στο θέατρο του ∆άσους ∆ρούβα η Νατάσσα Μποφίλιου την Παρασκευή 5 Αυγούστου. Η νεαρή τραγουδίστρια -αφού ακόµα δεν έχει κλείσει τα 30άφησε το εντυπωσιακό καλλιτεχνικό της στίγµα να φανεί παρουσιάζοντας ένα πρόγραµµα µε τραγούδια από πολλά και διαφορετικά είδη. ∆ιαθέτοντας -εκτός από την δυνατή της φωνή- και το χάρισµα της επικοινωνίας η Νατάσσα Μποφίλιου απέδειξε ότι επί σκηνής αποτελεί µια πληθωρική παρουσία, όντας µια πραγµατική performer που ερµηνεύει µε πάθος τα δικά της τραγούδια όπως και άλλες ελληνικές και ξένες επιτυχίες. Μερικές ώρες πριν την εµφάνιση της συζητήσαµε µαζί της και η ίδια δεν Γράφει ο δίστασε να µας αποκαλύψει πολλά και Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com ενδιαφέροντα στοιχεία που την χαρακτηρίζουν σε καλλιτεχνικό αλλά και προσωπικό επίπεδο...

M

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com −∆ιάβασα σε παλιότερη συνέντευξή σου ότι την πρώτη µέρα που πήγες στο Πανεπιστήµιο (πολιτικό τµήµα της Νοµικής Αθηνώ ν) µια τσιγγά να ήθελε να σου πει τη µοίρα σου και αφού της έδωσες το χέρι σου σου είπε... "Εσύ κορίτσι µου όλη σου τη ζωή θα την περνάς µπροστά σ' ένα µικρόφωνο"... Ναι, ισχύει σαν γεγονός, συνέβη αυτό έστω κι αν ακούγεται λίγο... αλαφροίσκιωτο! Υπάρχει και µάρτυρας όµως... (γέλια). Ήταν κάτι που δε θα ξεχάσω ποτέ... - Τις σπουδές σου τις ολοκλήρωσες; Άλλη ερώτηση;... (γέλια)... η αλήθεια είναι ότι χρωστάω µερικά µαθήµατα ακόµα! Αλλά αυτό το γεγονός µε κάνει να παρατείνω λίγο τα νεανικά µου χρόνια κατά κάποιο τρόπο. Μάλλον χρειάζοµαι κάτι που να µε δένει µε το νεανικότερο παρελθόν µου... - 3 προσωπικά άλµπουµ, αρκετές συµµετοχές και συνεργασίες και πάρα πολλές live εµφανίσεις µέσα σε 7 χρόνια... πιστεύεις ότι θα µπορούσες και καλύτερα;

Θεωρώ ότι έχω µεγάλη δισκογραφική παρουσία για την ηλικία µου αλλά δεν πιστεύω ότι έχω κάνει πολλές συµµετοχές. Εκτός από 3 µεµονωµένες συµµετοχές σε δουλειές φίλων, Συνοδινός-Ντάρεκ-Ψυχογιός, που ήταν µακριά από το δικό µου στύλ, οι συµµετοχές µου γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια ήταν δυο ακόµα. ∆ισκογραφικά θυµίζω παλιότερα χρόνια που οι καλλιτέχνες ήταν πιο δραστήριοι, έκαναν πράγµατα και είχαµε και δίσκους δηµιουργών. ∆ηµιουργικά πάντως στο κεφάλι µας υπάρχει ακόµα η έννοια του δίσκου αν και νοµίζω ότι κι αυτό µε το καιρό αρχίζουµε να το ξεπερνάµε... Γενικότερα δε θέλω να µπαίνω σε καλούπια πόσο µάλλον στο συγκεκριµένο τοµέα. ∆εν µου αρέσει να σκέφτοµαι ότι είµαι νέα ακόµα και θα πρέπει να µπω, ας πούµε, σ` ένα µεγάλο σχήµα και να είµαι ο 5ος καλλιτέχνης εκεί! Ή να βρω µια µεγάλη εταιρεία να µε υποστηρίξει. Ή να κάνω ένα συλλεκτικό δίσκο. Κάνω ότι µ` αρέσει κι ότι εκείνη τη στιγµή µε εµπνέει και θέλω! Νοµίζω ότι αυτό πρέπει να κάνει ένας καλλιτέχνης, να εκφράζεται! Η δουλειά του είναι να εκτίθεται γιατί έχει κάτι να πεί... µπορεί να κάνω και πέντε χρόνια να βγάλω δίσκο αν δεν έχω κάτι καινούργιο να πω. Θέλω να είµαι ζωντανή και δραστήρια!

για να περιµένω τα πράγµατα χωρίς να βιάζοµαι... περιµένω τη ζωή σε αυτό το τοµέα!

- Στη wikipedia το είδος της µουσικής που "κατατάσεσαι" είναι το έντεχνο-λαικό-ποπ... πόσο σύµφωνη σε βρίσκει αυτό;

Το έντεχνο εγώ δεν το χρησιµοποιώ σαν στυλ µουσικής ηχολογικά. Επιθυµώ ν` ανήκω σ` ένα είδος µουσικής που η πρόθεση του είναι καλλιτεχνική και το αποτέλεσµα να είναι ενός θετικού επιπέδου. Όταν κατηγοριοποιούµαι σ` ένα είδος τραγουδιού που είναι κι αυτό που ερµηνεύω χαίροµαι πάρα πολύ. Όµως δεν µπορώ να σου πω ότι είµαι έντεχνη ή λαική τραγουδίστρια ή ροκ. Ξαναλέω ότι τραγουδάω αυτά που µου αρέσουν χωρίς να µ` ενδιαφέρει σε ποιό είδος ανήκουν. Μπορώ να τραγουδήσω ένα ρεµπέτικο µε τιην ορµή που το κάνω για ένα τραγούδι των Beatles... φτάνει να µ` αρέσει και όταν το τραγουδάω ν` ανασύρω µια δική µου προσωπική εµπειρία, άρα να του βάζω και µια προσωπική ταυτότητα.

- Το πάθος και η ένταση χαρακτηρίζουν τις ζωντανές εµφανίσεις σου...

- Γενικότερα στη ζω ή σου... βιάζεσαι ή έχεις αποκτήσει τους δικούς σου χρόνους; Πόσο σε βοηθά σε κάτι τέτοιο το γεγονός ότι ασχολείσαι µε το τραγούδι;

Θέλω ν` αλλάζω και να µεταµορφώνοµαι. Αυτό το προφίλ και η καλλιτεχνική τάση έχει να κάνει µε τον χαρακτήρα µου σαν άνθρωπος. ∆εν το παίζω κάποια άλλη!

Είµαι τροµερά αγχώδης και µπορώ να σου πω ότι γενικότερα βρίσκοµαι σε ταραχή και πανικό! Μιλάω γρήγορα, τρέχω, είµαι υπερκινητική... Όµως αυτό δεν έχει να κάνει µε το τρόπο που δουλεύω αλλά µε τη ψυχοσύνθεση µου. Ο τρόπος που δουλεύω είναι κάτι εντελώς διαφορετικό αφού τότε δείχνω ψυχραιµία και υποµονή για τα πράγµατα και δεν τα εκβιάζω. Όταν έρχεται η στιγµή να δουλέψω κάτι συµβαίνει κι έχω µια πολύ καθαρή εικόνα των πραγµάτων. Προσπαθώ ν` ακούω το ένστικτό µου και θέλω να έχω τον τρόπο

∆εν υπάρχει! Ότι ήθελα να τραγουδήσω το έχω τραγουδήσει! Αν βρεθεί κάτι άλλο να είσαι σίγουρος ότι θα το κάνω! Πιστεύω πάρα πολύ στην επιθυµία.

- Τι θα ήθελες πολύ να τραγουδήσεις και δεν το έχεις καταφέρει ακόµα;

- Ερωτικά µελαγχολική ή µελαγχολικά ερωτική;...

Ααα... µ` αρέσει αυτό! Το δεύτερο νοµίζω... και µάλιστα αυτές οι δυο λέξεις νοµίζω ότι µε χαρακτηρίζουν. Είµαι και µελαγχολική πολύ και πάρα πολύ καψούρα µ` αυτά που αγαπάω και γουστάρω! Αλλά µε το βάθος που έχουν οι ερωτικές σχέσεις. Με τους φίλους µου έχω ερωτική σχέση, µε τα τραγούδια που αγαπάω έχω ερωτική σχέση... νοµίζω ότι αυτές οι δυο λέξεις µε χαρακτηρίζουν... − Σ` “έπιασα” λοιπόν;... Απόλυτα!


20

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Εν οικω Από την Πέλυ Μπεβούδα

ΗΡΑΚΛHΣ ΠΛAΓΟΣ

Ο χορός είναι σ Ηρακλής γεννήθηκε στον Ελαιώνα όπου και µεγάλωσε. Τελείωσε το σχολείο στο Βούναργο.Σαν παιδί ασχολήθηκε µε τον αθλητισµό. Αρχικά έπαιξε µπάσκετ, σαν µαθητής γυµνασίου, στη ΓΕΠ, έχει κάνει προπονήσεις µε το εφηβικό του Ολυµπιακού, έπαιξε βόλεϊ και τένις και τελικά ασχολήθηκε µε το στίβο. Με το στίβο άρχισε να ασχολείται στο λύκειο, µετά από ένα ατύχηµα που είχε και δεν µπορούσε να παίξει µπάσκετ. Με προπονητή το Λάµπη Μπάστα, αποδείχθηκε ότι ο Ηρακλής ήταν αρκετά καλός.

O

Οι δυνατότητές του τον οδήγησαν στα 400 µέτρα. Κατέβηκε σε επίσηµους αγώνες, έκανε καλούς χρόνους µέχρι και τα 21 του χρόνια. Έχει συµµετάσχει σε Πανελλήνιο Πρωτάθληµα εαρινών αγώνων το 1998, στο Καραϊσκάκη όπου είχε καταλάβει την 8η θέση, µε χρόνο 50,35 και σε ανώµαλους δρόµους στην Καλογριά και σε έναν υπερµαραθώνιο δρόµο αγώνα και τιµής που τιµούσαν τους αγωνιστές της Κύπρου. Τότε έτρεξε από τον Πύργο ως τη Ζαχάρω. Με όνειρο τα τότε χρόνια να τρέξει Σπάρταλθον, από την Αθήνα ως τη Σπάρτη, κάτι που φαίνεται πολύ µακρινό και άπιαστο τώρα… «Άµα κερδίσω το λόττο θα το κάνω. ∆εν το έχω διαγράψει από το µυαλό µου, απλά οι συνθήκες της ζωής µου σήµερα δεν µου επιτρέπουν να αφιερώσω τόσο χρόνο στη γυµναστική». Για να µπορεί να ασχολείται µε ένα είδος γυµναστικής, που είναι το πάθος του, µπήκε κάποια στιγµή στη ζωή του ο χορός. Ήταν πριν 11 χρόνια, στα 21 του χρόνια. Πάντα υπήρχε στο µυαλό του να κάνει χορό, από πολύ µικρός αλλά επειδή ζούσε σε χωριό και τα αγόρια τότε τα κορόιδευαν αν ασχολούνταν µε κάτι τόσο ευαίσθητο. «Όταν το πήρα απόφαση, ήταν όταν παντρευόταν µια συγ-

γενής. Έπρεπε να µάθω κάποια βασικά, έτσι ξεκίνησε. Αποδείχθηκε ότι είχα το ρυθµό λόγω της γυµναστικής, έµαθα πολύ γρήγορα πάρα πολλά πράγµατα. Κάποια στιγµή αυτό έγινε ένα εισόδηµα, καθώς συµµετείχα σε χορευτικά σε διάφορα µαγαζιά και εκδηλώσεις». Ο Ηρακλής ξεκίνησε από το Λύκειο Ελληνίδων, µε δάσκαλο τον Κώστα τον Τζανέτο. Ξεκίνησε χειµώνα και το καλοκαίρι συµµετείχε σε εκδηλώσεις ενώ παρακολουθούσε µαθήµατα και σε άλλα χορευτικά τµήµατα, σε διάφορους συλλόγους. Στη συνέχεια συµµετέχει και στη Χοροκίνηση της Πόπης Παναγοπούλου ενώ έχει χορέψει µε πολλούς συλλόγους όπως της Κυπαρισσίας και της Ζαχάρως. Πέρα από τους παραδοσιακούς χορούς που συνεχίζει στο Λύκειο Ελληνίδων έχει κάνει και µοντέρνο χορό αλλά και κίνηση στο χώρο, µε αυτοσχεδιασµούς. Για τον Ηρακλή, ο χορός είναι απίστευτη έκφραση συναισθηµάτων. «Είναι χαρά, είναι διασκέδαση, ό,τι και να έχεις στο µυαλό σου έχουν φύγει, φλερτάρεις, δείχνεις πολλά πράγµατα µε το σώµα σου και στη ντάµα σου και στο κοινό. Είναι µοναδικός τρόπος να δείχνεις πράγµατα, δείχνεις τον εαυτό σου, είτε χορεύεις

µε δύναµη είτε πιο σλόου. Ο χορός δείχνει και βιώµατα δικά σου, πώς είσαι σαν χαρακτήρας. Όλα φαίνονται µέσα από το χορό. Θεωρώ ότι τα δύο πράγµατα που µε βοηθούν πάρα πολύ όταν δεν είµαι καλά ψυχικά είναι το τρέξιµο και ο χορός. Ο χορός συνδυάζει και τη γυµναστική και το να ξεφύγει το µυαλό, γιατί ακούς παράλληλα και µουσική. Το να κάνεις τη µουσική βήµατα, να την κάνεις κίνηση µε το σώµα σου, είναι ό,τι πιο ωραίο. Με την κίνηση εκφράζεις και τα λόγια ενός τραγουδιού. Έχεις µπροστά σου εικόνες ζωντανές». Ο Ηρακλής χορεύει και διασκεδάζει και µε τους φίλους του, πέρα από τα χορευτικά. Και συνήθως τότε οι κινήσεις και η έκφραση βγαίνουν πιο άνετα, πιο ανεπιτήδευτα, πιο αυθεντικά, πιο ελεύθερα. «Όταν χορεύεις επειδή το κάνεις κέφι, είναι πολύ πιο ωραία. Σε µια παράσταση, θα χορέψεις επειδή έτσι πρέπει. Σε κάθε περίπτωση, ο χορός µε γεµίζει». Πολλοί είναι οι φίλοι που του ζητούν να τους δείξει χορό και τότε διασκεδάζουν πάρα πολύ. Είναι µεγάλο κοµµάτι της ζωής του ο χορός. Ενώ είναι πολλές οι ώρες εργασίας του στο µαγαζί µε γεωργικά µηχανήµατα όπου εργάζεται αλλά και στα οικογενειακά

Στο Καραϊσκάκη, στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα εαρινών αγώνων το 1998.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

21

Εν οικω

σαν ναρκωτικό…

κτήµατα, η επιθυµία του πολλές φορές να ξεκουραστεί από την δουλειά χορεύοντας είναι µεγάλη. «Το αφήνω µερικές φορές για κάποιες ηµέρες για να το επιθυµώ. Και όταν αφήνω το χορό, πάντα µου λείπει. Είναι σαν ναρκωτικό πλέον για µένα η γυµναστική και ο χορός. Βρίσκεις διέξοδο. ∆ε νοµίζω ότι θα σταµατήσω ποτέ να χορεύω». Ένα ακόµη πράγµα που τον εντυπωσιάζει και τον χαλαρώνει είναι τα δένδρα, η φύση και όταν ασχολείται µε τη γη. «Με ηρεµεί, νοµίζω ότι δηµιουργώ. Ό,τι µου δίνει ο χορός, η γυµναστική, η επικοινωνία µε τους φίλους, άλλα τόσα µπορεί να µου προσφέρει και η επαφή µε τη φύση, µε τη γη. Ακόµη και το να φυτεύεις ένα λουλούδι και να το δεις να µεγαλώνει, είναι κάτι πολύ σηµαντικό για µένα. Έχει µια δυναµική και αυτό…». Επόµενος στόχος για τον Ηρακλή είναι να βρει χρόνο να πάει για δύο χρόνια στο Άγιο Όρος. Αγαπά έτσι και αλλιώς τα ταξίδια και αυτό το θεωρεί εµπειρία ζωής. Ταξιδεύει µε φίλους αλλά και µόνος. Ταξιδεύει και µε τα χορευτικά που συµµετέχει. Αλλά το µεγαλύτερο ταξίδι της ζωής του είναι, όπως λέει, το να χορεύει… Το ωραιότερο ταξίδι της ζωής του, θα είναι το επόµενο που θα κάνει… Γιατί πάντα θα υπάρχει κάτι καλύτερο, κάτι διαφορετικό…

Κάνοντας ράφτινγκ.

Από αγώνα στίβου στην Καλογριά.

Μια από τις µεγάλες του αγάπες είναι τα ταξίδια.


22

υγεία-διατροφή

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΑΙΜΟΡΡΟΪ∆ΟΠΑΘΕΙΑ: Μια αθώα αλλά βασανιστική πάθηση Ο

ι αιµορροΐδες αποτελούν κιρσωδώς διατεταµένες φλέβες του αιµορροϊδικού πλέγµατος. ∆ιακρίνονται σε εσωτερικές, κείµενες πάνω από την ορθοπρωκτική γραµµή, οι οποίες προέρχονται από το άνω αιµορροΐδικό πλέγµα, και σε εξωτερικές προερχόµενες από το υποδόριο ή κάτω αιµορροΐδικό πλέγµα. Αν και η ακριβής συχνότητα της αιµορροΐδικής νόσου στον πληθυσµό δεν είναι γνωστή, εκτιµάται ότι θα απασχολήσει το 10-25% των ενηλίκων κάποια στιγµή στη ζωή τους. Τα συµπτώµατα είναι πιο έντονα στους κάπως µεγαλύτερους, κυρίως στις ηλικίες 45-65 ετών. Α) Οι εσωτερικές αιµορροΐδες διακρίνονται σε τέσσερες βαθµούς: Πρώτου βαθµού είναι απλές διευρύνσεις του αιµορροΐδικού πλέγµατος. Προβάλλουν υπό το βλεννογόνο και ποτέ δεν προσπίπτουν µέσω του πρωκτικού δακτυλίου. ∆ευτέρου βαθµού χαρακτηρίζονται οι κιρσώδεις διευρύνσεις που προσπίπτουν κατά την αφόδευση αλλά ανατάσσονται αυτοµάτως. Τρίτου βαθµού χαρακτηρίζονται οι κιρσώδεις διευρύνσεις που προσπίπτουν κατά την αφόδευση και δεν ανατάσσονται αυτοµάτως αλλά από τον ασθενή. Τετάρτου βαθµού είναι οι αιµορροΐδες που βρίσκονται µονίµως σε κατάσταση πρόπτωσης. Οι 4ου βαθµού εσωτερικές αιµορροΐδες δεν πρέπει να συγχέονται µε τις εξω-

τερικές αιµορροΐδες καθώς οι πρώτες καλύπτονται από βλεννογόνο και οι δεύτερες από δέρµα. Το κύριο σύµπτωµα των εσωτερικών αιµορροΐδων είναι η απώλεια αίµατος από το ορθό (αιµορραγία) η οποία εκδηλώνεται µε τη µορφή γραµµών αίµατος πάνω στα κόπρανα ή στο χαρτί της τουαλέτας ενώ άλλες φορές µπορεί να εκδηλωθεί µε την αποβολή σταγόνων αίµατος µετά την έξοδο των κοπράνων. Σπάνια η αποβολή αίµατος είναι τόσο µεγάλη και τόσο συχνή ώστε να προκαλέσει σιδηροπενική αναιµία. Αξίζει να αναφερθεί ότι κάθε απώλεια αίµατος από το ορθό ακόµη και αν είναι προφανές ότι οφείλεται σε αιµορροΐδες, πρέπει να αποδίδεται σε αυτές µόνο όταν κά θε άλλη αιτία και ιδίως ο καρκίνος του ορθού έχει αποκλεισθεί µε την διενέργεια ενδοσκόπησης. Σε προσπίπτουσες αιµορροΐδες η αιµορραγία µπορεί να γίνει λιγότερο συχνή λόγω σκλήρυνσης του βλεννογόνου που τις καλύπτει. Στην περίπτωση αυτή συχνά εµφανίζεται εκροή βλέννας η οποία µπορεί να προκαλέσει κνησµό του δακτυλίου και δερµατίτιδα της περιπρωκτικής περιοχής. Όχι σπάνια οι εσωτερικές αιµορροΐδες εκδηλώνονται µε πόνο ιδίως εάν υποστούν θρόµβωση. Ενίοτε η θροµβωµένη αιµορροΐδα µπορεί να διαπυηθεί και να δηµιουργήσει περιεδρικό απόστηµα και συρίγγιο.

Οι εσωτερικές αιµορροΐδες όλων των βαθµών δεν απαιτούν καµία θεραπεία εάν δεν προκαλούν συµπτώµατα. Ωστόσο όσο αυξάνει ο βαθµός της αιµορροϊδοπάθειας σύµφωνα µε την παραπάνω ταξινόµηση τόσο αυξάνει και η πιθανότητα εµφάνισης συµπτωµάτων. Γενικά συστήνεται δίαιτα πλούσια σε φυτικές ίνες, άφθονη λήψη υγρών και αποφυγή της καθιστικής ζωής. Η αποφυγή ουσιών όπως το κόκκινο κρασί ή τα µπαχαρικά είναι πολύ δηµοφιλείς συστάσεις χωρίς ωστόσο η αξία τους να έχει τεκµηριωθεί µε µελέτες. Η φαρµακευτική θεραπεία περιλαµβάνει τη χορήγηση φλαβονοειδών από το στόµα, µεσαλαζίνης σε µορφή υποθέτων και την εφαρµογή αλοιφών που περιέχουν τοπικά αναισθητικά ή/και στεροειδή. Επί αποτυχίας της φαρµακευτικής θεραπείας µπορεί να εξετασθεί το ενδεχόµενο επεµβατικής αντιµετώπισης, ανάλογα και µε τον βαθµό της αιµορροϊδοπάθειας µε την επιλογή µιας εκ των παρακάτω µεθόδων: α) σκληροθεραπεία (1ου -4ου βαθµού, αποτελεί παλαιότερα χρησιµοποιούµενη µέθοδο, δε χρησιµοποιείται ευρέως πλέον) β)υπέρυθρη ακτινοβολία (1ου -2ου βαθµού) γ)ηλεκτροκαυτηρίαση (1ου -2ου βαθµού) δ)ελαστικές περιδέσεις (2ου -3ου βαθµού) ε) διαστολές του σφιγκτήρα κατά

ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ-ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

Lord (3ου βαθµού, απαιτεί ιδιαίτερη εµπειρία και γενική αναισθησία, τείνει να εγκαταλειφθεί λόγω επιπλοκών) στ) απολίνωση αιµορροϊδικών αρτηριών µε τη βοήθεια σήµατος Doppler (3ου βαθµού, απαιτεί γενική αναισθησία) ζ)χειρουργική αιµορροϊδεκτοµή (3ου-4ου βαθµού) Σε περίπτωση θρόµβωσης των εσωτερικών αιµορροΐδων η θεραπεία περιλαµβάνει ανάπαυση του αρρώστου, τοποθέτηση χλιαρών επιθεµάτων µε χαµοµηλόνερο και επάλειψη της περιοχής µε αναισθητικές αλοιφές ή αλοιφές που περιέχουν υαλουρονιδάση. Η χορήγηση από το στόµα αναλγητικών και α-χυµοθρυψίνης βοηθά στην αντιµετώπιση του άλγους και του οιδήµατος. Ιδιαίτερα ευεργετική είναι και η τοπική εφαρµογή αλοιφής τρινιτρικής γλυκερίνης. Η θεραπεία διαρκεί περίπου 2 εβδοµάδες. Σπάνια µπορεί να απαιτηθεί επείγουσα εκτοµή του µεγαλύτερου αιµορροϊδικού όζου. Β) Οι εξωτερικές αιµορροΐδες καλύπτονται από δέρµα και γίνονται ορατές ως δερµατικά ράκη. Συνήθως δεν προκαλούν συµπτώµατα. Ενίοτε ωστόσο µπορεί να προκαλέσουν κνησµό και ερεθισµό. Συνήθως δεν απαιτείται θεραπεία εκτός από την τήρηση των κανόνων υγιεινής τοπικά. Σπάνια µπορεί να απαιτηθεί η χειρουργική αφαίρεση τους, εφόσον τα συµπτώ-

µατα είναι έντονα Τον ίδιο όρο (εξωτερικές αιµορροΐδες) χρησιµοποιούµε επίσης για να περιγράψουµε όζους οι οποίοι εµφανίζονται κάτω από την αιµορροΐδική γραµµή λόγω ρήξης φλεβικού κλάδου του κάτω αιµορροΐδικού πλέγµατος. Η εµφάνιση των όζων αυτών συχνά αναφέρεται και ως θρόµβωση εξωτερικής αιµορροΐδας. Οι όζοι αυτοί είναι συνήθως µονήρεις, εµφανίζονται αιφνιδίως και είναι ιδιαίτερα επώδυνοι. Με την πάροδο 4-5 ηµερών ο πόνος υποχωρεί, ο όζος σκληραίνει λόγω οργανοποίησης του θρόµβου και συρρικνώνεται. Εάν διαβρωθεί η καλύπτουσα το θρόµβο λεπτή επιφάνεια δέρµατος τότε εµφανίζεται αιµορραγία. Η θεραπεία της θροµβωµένης εξωτερικής αιµορροΐδας είναι σχετικά απλή. Στο προ της οργανοποίησης στάδιο γίνεται χρήση αλοιφών που περιέχουν τοπικά αναισθητικά, τοπικά στεροειδή και υαλουρονιδάση. Η τοπική εφαρµογή αλοιφής τρινιτρικής γλυκερίνης για 3-4 ηµέρες µπορεί επίσης να βοηθήσει. Στο µετά την οργανοποίηση στάδιο µπορεί να γίνει χειρουργικά µε τοπική αναισθησία εκπυρήνωση του θρόµβου αν και συνήθως κάτι τέτοιο αποφεύγεται γιατί ο πόνος υποχωρεί. Σπανίως επίσης µπορεί να απαιτηθεί χειρουργική αντιµετώπιση πρόωρα (το πρώτο 48ωρο) αν ο πόνος είναι βασανιστικός, πολύ έντονος και δεν ανταποκρίνεται στην συντηρητική αγωγή.

Πιο… ευαίσθητη καρδιά οι γυναίκες καπνίστριες

Ο

µηχανισµοί που αφορούν τη διαφορά ανάµεσα στα δύο φύλα σε σχέση µε τον κίνδυνο εµφάνισης στεφανιαίας νόσου έχουν βιολογική προέλευση ή σχετίζονται µε τις διαφορές ως προς τη συνήθεια αυτή µεταξύ ανδρών και γυναικών. Τα προγράµµατα διακοπής του καπνίσµατος θα πρέπει να στοχεύουν στις γυναίκες, ειδικά στις χώρες εκείνες όπου αυξάνεται το ποσοστό καπνίσµατος µεταξύ των νεαρών γυναικών.”

ι καπνίστριες είναι πιθανότερο να εµφανίσουν κάποιο καρδιακό νόσηµα σε σχέση µε τους καπνιστές και ο κίνδυνος αυξάνεται για τις γυναίκες κάθε χρόνο που καπνίζουν, σύµφωνα µε νέα µελέτη. Οι συγγραφείς της µελέτης που εκπονήθηκε υπό τη Ρέιτσελ Χάξλι του πανεπιστηµίου της Μινεσότα εξέτασαν τα αποτελέσµατα προηγούµενων ερευνών που είχαν εκπονηθεί κατά το διάστηµα 1966-2010 σε δείγµα 2,4 εκατοµµυρίων ανθρώπων και περιελάµβαναν 44.000 καρδιακά επεισόδια. ∆ιαπίστωσαν ότι οι καπνίστριες διατρέχουν κατά 25% µεγαλύτερο κίνδυνο να εµφανίσουν στεφανιαία νόσο σε σχέση µε τους καπνιστές και ο κίνδυνος για τη ζωή τους αυξάνεται κατά 2% κάθε χρόνο που καπνίζουν.

“Το ποσοστό των καπνιστριών αυξάνεται σε ορισµένους πληθυσµούς και αποτελεί παράγοντα κινδύνου για στεφανιαία νόσο,”

έγραψε η Χάξλι και οι συνεργάτες της στην επιθεώρηση Lancet. “Παραµένει άγνωστο αν κάποιοι

Το ένα πέµπτο των 1,1 δισεκατοµµυρίων καπνιστών παγκοσµίως είναι γυναίκες και σύµφωνα µε στοιχεία που δόθηκαν στη δηµοσιότητα το Μάρτιο εκατοµµύ-

ρια γυναίκες στις αναπτυσσόµενες χώρες θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή τους καθώς η άνοδος του οικονοµικο-πολιτικού επιπέδου τους τις οδηγεί στο κάπνισµα. “∆εν έχει αναγνωριστεί ευρέως ότι υπάρχει θέµα διαφοράς φύλου (ως προς το κάπνισµα),” λέει η Χάξλι.

“Για παράδειγµα, υπάρχουν κάποια στοιχεία που δείχνουν ότι ο γυναικείος οργανισµός απορροφά περισσότερο κάποιες από τις βλαβερές ουσίες του τσιγάρου σε σχέση µε τον ανδρικό. Οι γυναίκες µπορεί να εισπνέουν περισσότερο τον καπνό ή µπορεί να καπνίζουν περισσότερο.” Όπως είπε η Χάξλι το επόµενο βήµα της θα είναι να ολοκληρώσει µία συναφή µελέτη για να εξετάσει αν οι καπνίστριες κινδυνεύουν περισσότερο να εµφανίσουν και άλλα προβλήµατα υγείας όπως εγκεφαλικό.


Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ Μια πρότυπη µονάδα γάλακτος

Μ

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ια πρότυπη µονάδα παραγωγής γαλακτοκοµικών προϊόντων λειτουργεί τα τελευταία δύο χρόνια στο νοµό Ηλείας, προσφέροντας την εξαιρετική ποιότητα και το γνώρισµα της καλύτερης παραγωγής γάλακτος στη περιοχή.

Η ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ, µε υπεύθυνο παραγωγής τον Κώστα Τσάκωνα επιλέγει γάλα υψηλής αξίας που παράγεται από τον τοπικό παραγωγό, ∆ιονύσιο Μαρίνο, ο οποίος συνεργάζεται µε τη µονάδα και εκτρέφει ζώα κάτω από ειδικές προϋποθέσεις, προκειµένου το γάλα να φτάνει στα χέρια της αγοράς πάντα ποιοτικό και φρέσκο. Με τον ίδιο σεβασµό προς τους πελάτες της και η ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ παράγει και συσκευάζει τα προϊόντα στη πλήρως εξοπλισµένη µονάδα της µε µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας που εγγυώνται ότι το προϊόν θα διατηρηθεί και θα συσκευαστεί κάτω από τις κατάλληλες προϋποθέσεις χωρίς καµία επεξεργασία. Το παραπάνω αποτελεί απόδειξη ότι η ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ από την πρώτη στιγµή λειτουργίας της έχει κερδίσει το ενδιαφέρον της τοπικής και όχι µόνο αγοράς µε τα γαλακτοκοµικά προϊόντα της να διατίθενται σε διάφορα καταστήµατα σε ολόκληρο το νοµό, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα της καταναλωτικής αγοράς. Η ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ αυτή τη στιγµή στη µονάδα της παράγει γάλα υψηλής και χαµηλής παστερίωσης, γιαούρτι, κρέµα σοκολάτα, κρέµα βανίλια και ρυζόγαλο. Στα πλαίσια της καλύτερης εξυπηρέτησης και µε βάση τις απαιτήσεις της αγοράς, η ΦΑΡΜΑ ΗΛΕΙΑΣ, εξελίσσει τις υπηρεσίες της και σύµφωνα µε τον υπεύθυνο παραγωγής, Κώστα Τσάκωνα, αναµένεται το επόµενο διάστηµα να ξεκινήσει την παραγωγή και άλλων γαλακτοκοµικών προϊόντων τα οποία θα καλύψουν στο µέγιστο τις ανάγκες της σύγχρονης οικογένειας. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΗΛΕΙΑΣ 26230 32935

23


24

Στα υπόψ(in)!

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Θέατρο Φινάλε µε “Ανδροµάχη” στο Φεστιβάλ Ολυµπίας Αυλαία µε την “Ανδροµάχη” του Ευριπίδη θα ρίξει το βράδυ της Τρίτης 16 Αυγούστου το Φεστιβάλ της Αρχαίας Ολυµπίας. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι Φ. Φιλοσόφου, Ζ. Ρόχας, Γ. Παπαδηµητρακάκης, Κ. Πιερράκου, Κ. Λάσκος, Τ. Πολιτόπουλος, ∆. Καλαχώρα, Μ. Γούλα, Κ. Βεργή. Ώρα έναρξης στις 9.30 µ.µ.

Έκθεση «Τέχνη Ηλείων» στην πλατεία της Κουρούτας Η 9η έκθεση «Τέχνη Ηλείων» ξεκίνησε προχθές Παρασκευή και θα διαρκέσει µέχρι και τη ∆ευτέρα 15 Αυγούστου στην πλατεία της Κουρούτας. Αποτελεί συνέχεια των επιτυχηµένων εκθέσεων βιβλίου και φωτογραφίας που οργάνωσε ο Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας στον ίδιο χώρο. Η έκθεση είναι ανοιχτή για το κοινό από τις 8.00 µέχρι τις 12.00 το βράδυ και περιλαµβάνει δηµιουργίες ζωγραφικής, αγιογραφίας, ξυλογλυπτικής, κεραµικής, χειροτεχνίας κ.α. Ηλείων καλλιτεχνών.

3

2

3

2

Συναυλία Οι Going Through στο ‘Ήλιος & Άµµος” Θεωρούνται το κορυφαίο ελληνικό χιπ χοπ σχήµα και το βράδυ του Σαββάτου 20 Αυγούστου αναµένεται να το επιβεβαιώσουν για µια ακόµα φορά! Ο λόγος για τους Going Through του Νίκου Βουρλιώτη, η εµφάνιση των οποίων στο ‘Ήλιος & Άµµος” στην παραλία της Κουρούτας αναµένεται µε πάρα πολύ µεγάλο ενδιαφέρον από τους θαυµαστές τους που θα έχουν την ευκαιρία να τους δουν από κοντά! Μαζί τους και οι “Νevma” σε µια Live & Uncut βραδιά! Η συναυλία θα ξεκινήσει στις 10 µ.µ.

1

1

4 Event O Floorfiller και οι µουσικές του στην παραλία του Μπισχινόκαµπου! Οι φίλοι της dance µουσικής στην Ηλεία προετοιµάζονται εδώ και ηµέρες για το καθιερωµένο ραντεβού µε τον “δούκα των decks” Πέτρο Floorfiller... O Πέτρος επιστρέφει γεµάτος αµοιβαία αγάπη στα πάτρια εδάφη της Ολυµπίας, στην παραλία του Μπισχινόκαµπου (στο χώρο του beach bar “Avra De Cuba”) για να πραγµατοποιήσει ανυπόµονα ένα special πολύωρο και ενθουσιώδες Dj set την Κυριακή 14 Αυγούστου απο το ΗΛΙΟΒΑΣΙΛΕΜΑ στις 20:00 και κλείνοντας µετά τα ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ στις 08:00 πµ. Απλά µην το χάσετε! INFO`S: 6973 823720

4

Βιβλίο “Γιορτή Βιβλίου” στην Ολυµπία Στο πάρκο του ΟΣΕ στην Αρχαία Ολυµπία δίνουν ραντεβού οι φίλοι του βιβλίου εδώ και µερικές ηµέρες. Η Γιορτή Βιβλίου θα διαρκέσει µέχρι και την Κυριακή 21 Αυγούστου και θα είναι ανοικτή από τις 11 το πρωί έως τις 2 µετά το µεσηµέρι και από τις 5 το απόγευµα µέχρι τις 12 το βράδυ. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας της είναι προγραµµατισµένες παρουσιάσεις Ηλείων συγγραφέων καθώς και άλλες παράλληλες δραστηριότητες για τους επισκέπτες.

5

5


ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

07.00

14:30 15:30 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 00:00 00:30 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΟΝΤΑ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΕΝΙΚΟ-ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΑ ΟΡΙΑ – ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΟ ΦΩΤΕΙΝΕΛΗ TRAVEL GUIDE – ΜΕ ΤΟΝ ΘΑΝΟ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΕ ΤΗΝ ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ JAZZ LIVE ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ MAD 2011 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

00:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-22:00 22:00-00:00

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

07.00 07.30 10.30 11.00 12.00 13.00 13.30 15.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 01.30 03.00

Θεσσαλονίκης εγκώµιον Θεία Λειτουργία Προσκύνηµα στην Πόλη Αληθινά σενάρια Η ζωή συνεχίζεται Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Τρελός , παλαβός και Βέγγος» Κωµωδία Κυριακή στο χωριό Ειδήσεις Γυναίκες 10ο Τσίρκο Μassimo 2009 Ατελείωτο κοντσέρτο-Ζωή Τηναγούρια- Ο κώδικας της ζωής Καιλι Μινονγκ- Η εξέλιξη µιας «πριγκίπισσας» της Ποπ Ειδήσεις Ξένη ταινία «Εκπαίδευση στα άκρα» Περιπέτεια Αξιον Εστί (Ε) Ελλήνων δρώµενα (Ε)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

2621020600-020601 2621020607

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832

Να µε προσέχεις

10.00 11.00 12.00 13.00 13.30 15.20 16.20 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Ελλάς το µεγαλείο σου (Ε) Λίφτινγκ (Ε) Θα βρεις το δάσκαλό σου (Ε) ∆εληγιάννειο Παρθεναγωγείο (Ε) Βότκα πορτοκάλι(E) To πιο γλυκό µου ψέµα (Ε) 40 κύµατα (Ε) ΑΝΤ 1 News Μasters of Illusions Wipe out (E) Extreme makeover home edition (E) ΑΝΤ 1 News στη νοηµατική O πόλεµος των άστρων (Ε) Εργαζόµενη γυναίκα (Ε) ΑΝΤ 1 News Ξένη ταινία «Genova» ∆ραµατική Ξένη ταινία «Εφιαλτικές νύχτες» Θρίλερ ANT 1News Μasters of Illusions Λόλα (Ε) Στον ήλιο του Αιγαίου (Ε) Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά Mobile Fun Ελα να αγαπηθούµε (Ε)

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 12.45 13.15 14.00 14.50 16.00 17.05 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 00.30 00.45 02.15 03.15 04.15 05.00

Βέρα στο δεξί (Ε) Αλµα λίµπρε (Ε) Τζιβαέρι (Ε) Οι άνδρες δεν υπάρχουν πια (Ε) Γοργόνες (Ε) Η ώρα η καλή (Ε) Fifty fifty Οι αταίριαστοι (Ε) Traction (Ε) Ειδήσεις Η οικογένεια βλάπτει (Ε) The Twenty (E) Ματιές στα γεγονότα Λένη (Ε) Να µε προσέχεις (Ε) Μπουκιά και συχώριο (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Πολύ την Κυριακή (Ε) Eιδήσεις Εµπόλεµη ζώνη (Ε) Το µυστικό του Αρη Μπονσαλέντη (Ε) Αέρινες σιωπές (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

ΤΑΞΙ

2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028130, 028373 , 028383, 023777 ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 26230/23060, 023335 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 26240/22555 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032311-032294-035100 ΖΑΧΑΡΩΣ: 2625031357-031356 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 26250/22940

ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

06.00 08.00 10.00 14.00 14.15 15.15 17.10 17.15 19.00 20.00 21.00 23.00 00.15 01.15 02.15 03.15 03.30

Άλλαξέ το (Ε) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Μες στη καλή χαρά-Best of Eιδήσεις How Glean is your House; Ξένη ταινία « Απεγνωσµένα δική σου» Ειδήσεις στη νοηµατική American idol Ειδήσεις Mr.Bean Κάτι ψήνεται – Celebrities (E) Bράδυ 10η εντολή (Ε) Κόκκινος κύκλος Εικόνες (Ε) Τηλεαγορές Μες στην καλή χαρά (Ε)

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ:

Μoto Gr Live: Τσεχία

15.15

17.50 06.00 Παιδικό πρόγραµµα 13.00 Ειδήσεις 13.45 Ξένη ταινία «Στους δύο τρίτος δεν χωρεί» Αισθηµατική 15.45 Τα φιλαράκια ΙΧ (Ε) 16.50 Christine (Ε) 17.45 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.50 Ξένη ταινία «Ο δικός σου γίγαντας» Κωµωδία 19.45 Ειδήσεις 21.00 Θέατρο «Ενας βότσαλο στη λίµνη» 23.00 Ξένη ταινία «Κωδικό όνοµα: Νίνα» Περιπέτεια 01.00 Ξένη ταινία «Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν» Κωµωδία 03.00 Ξένη ταινία «Νίκολας Νίκλεµπι» Κοινωνική

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Απεγνωσµένα δική σου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Ο δικός µου γίγαντας

18.00

21.00 06.00 07.00 08.00 09.00

STAR 29,42,61 UHF

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

2621026060-026063-026069

ΕΚΑΒ ΚΤΕΟ

166

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

14.30 05.30 Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο 06.45 Οι µεγαλύτερες καταστροφές του αιώνα 07.45 Περίεργες µέρες στον πλανήτη Γη 08.45 Airbus A380: Ο γίγαντας των αιθέρων 10.00 Οι νέοι φάκελοι παρουσιάζουν (Ε) 11.00 Κηπουρέµατα (Ε) 12.00 Γονείς από κούνια 13.00 Γυρίσµατα 14.00 Παρά τρίχα 14.30 Μoto Gr Live: Τσεχία 16.00 Μύθος ή πραγµατικότητα; 17.00 The history of poop 18.00 Υπόγειοι κόσµοι:Κατρίνα 19.00 Evolve 20.00 Survinorman 21.00 Τα νέα του ΣΚΑΪ 22.00 Υπερκατασκευές 23.00 Αge of terror 24.00 The first 48 01.00 Gangland 02.00 24 04.00 The extremists 04.30 Φυλές του κόσµου

∆ευτέρα έως Σάββατο 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

25

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Κ.Ε.Π.

2621022525-022576

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Genova

21.00

07.00 Ενηµέρωση στην ΝΕΤ 10.00 Παρακολουθώντας τους ιαγουάρους 11.00 Ο ευρωπαίος άντρας (Ε) 11.30 Ποδήλατο παντού (Ε) 12.00 Ειδήσεις 12.30 Ξένη ταινία «Κρακατόα, ανατολικά της Ιάβα» ∆ραµατική 15.00 Ειδήσεις 16.00 Προσωπικά (Ε) 17.00 Μαρτυρίες (Ε) 18.00 Ειδήσεις 18.15 Συναντήσεις – Πολιτιστικά ταξίδια (Ε) 19.15 Ελληνική ταινία «∆ιακοπές στην Αίγινα» Αισθηµατική 21.00 Ειδήσεις 22.00 Ξένη ταινία «High fidelity» Κοµεντί 24.00 Ειδήσεις 00.30 Ξένη ταινία « Οι συνωµότες του µαύρου χρυσού» Αστυνοµική

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑ - ΘΥΜΙΟΣ ΚΑΛΑΜΟΥΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΕΩΣ ΤΙΣ 12)

ANT 1 38,35,45 UHF

Κάιλι Μινόγκ

19.15

14.00 07.30 Παιδικό πρόγραµµα (Ε) 08.00 Θεία λειτουργία 10.30 Συνάντησα και ευτυχισµένους µαστόρους: Ο καροποιός(Ε) 11.30 Σε ήχο ελεύθερο: Θεολόγος Γρίλλης (Ε) 12.00 Μουσική παράδοση: Ασκληπιός Ρόδου (Ε) 13.00 Αυτοί που πήραν τα βουνά : Ο Σύλλας και η Ελενα (Ε) 14.00 Ελληνική ταινία « Υιέ µου…υιέ µου» Κωµωδία 15.20 Ξένη ταινία « Κουίζ σόου» ∆ραµατική 17.00 Αιγαίο νυν και αεί: Ο βυθός – Παράλληλοι κόσµοι (Ε) 18.00 Παναγία , η Πελαγινή (Ε) 19.00 Kιβωτός gr: Μαστίχα Χίου (Ε) 20.00 Πανηγυρικός εσπερινός της εορτής της Κοιµήσεως της Θεοτόκου 22.30 Μικρή οθόνη, Μεγάλες παραστάσεις 23.00 Μουσικές του κόσµου (Ε)

ΕΤ3

∆ιακοπές στην Αίγινα

Υιέ µου…υιέ µου

Κινούµενα σχέδια

07:00 10:00 12:00 13:00

NET 34,44 UHF 5 VHF

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

∆ιακοπές... οδηγίες για κατοικίδια

Από χθες η στήλη βρίσκεται σε διακοπές και ο υπογράφων θα είναι και πάλι στις επάλξεις από τη ∆ευτέρα 22 Αυγούστου... Έτσι λοιπόν αφού πολλοί από εσάς έχετε κανονίσει το πού και µε ποιους θα πάτε φέτος διακοπές (σ.σ. αν και λόγω κρίσης τα πράγµατα είναι δύσκολα γενικότερα και πού καιρός και χρήµα για διακοπές;)... νιώθετε τη γλυκιά ευθύνη και για τα αγαπηµένα σας κατοικίδια... Το πιο σωστό είναι αφού τα έχετε για να σας συντροφεύουν, να σας συντροφεύουν και στις διακοπές, τουλάχιστον όταν αυτό είναι εφικτό. Και τις περισσότερες φορές είναι, αρκεί να υπάρχει αγάπη και ένας µικρός προγραµµατισµός. Ορίστε λοιπόν ορισµένες συµβουλές, ώστε τίποτα να µη χαλάσει τις διακοπές σας -εκτός από το κακό µάτι αυτών που δε θα πάνε- και τις διακοπές του ή των µικρών σας pet. Εάν το κατοικίδιό σας είναι κάποιο πτηνό, ερπετό ή ψάρι που ζει σε µικρή γυάλα, τα πράγµατα είναι σχετικά απλά. Αν δεν το αφήσετε σε κάποιο συγγενικό ή φιλικό πρόσωπο που ξέρει να το φροντίζει, εύκολα θα µπορέσετε να το πάρετε µαζί σας, µε όποιο µέσο και να ταξιδεύετε, αρκεί να έχετε ένα κατάλληλο µέσο για τη µεταφορά του που µπορείτε να το προµηθευτείτε από το τοπικό σας κατάστηµα. Στην περίπτωση του ψαριού µόνο, καλύτερα να χρησιµοποιήσετε κάποιο εµφιαλωµένο νερό, γιατί τυχόν απότοµη αλλαγή στα ιόντα του νερού του δικτύου, µπορεί να προκαλέσει µεγάλα προβλήµατα. Στην περίπτωση του ενυδρείου βέβαια, είστε αναγκασµένοι να το αφήσετε πίσω, αλλά, µια αλλαγή νερού και µέτρηση των σταθερών (ph, kh gh, κλπ) λίγες µέρες πριν φύγετε, µια αυτόµατη ταΐστρα και κάποιος γνωστός που θα περνάει ανά 1-2 µέρες απλώς για έναν τυπικό έλεγχο θα σας βγάλει από κάθε έγνοια. Στην περίπτωση του σκύλου ή της γάτας...

... όταν δεν υπάρχει η δυνατότητα ή η διάθεση να έχουµε µαζί στις διακοπές το κατοικίδιό µας η επόµενη λύση είναι να στραφούµε σε κάποιο φιλικό ή συγγενικό πρόσωπο. Αυτό που χρειάζεται να ξέρουµε σ’ αυτή την περίπτωση, είναι αν ο “dog- cat sitter” έχει την καλή διάθεση, τον κατάλληλο χώρο, αλλά και τις γνώσεις για να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του. Τώρα, αν είµαστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο σκύλος µας είναι για να µας συντροφεύει στις λύπες , τις χαρές άρα και στις διακοπές, τότε τίποτα δεν είναι δύσκολο, αρκεί να προγραµµατίσουµε από πριν κάποια πράγµατα. Και πρώτα από όλα τα απαραίτητα. Βεβαιωθείτε ότι φορά το

κολάρο µε την κτηνιατρική του ταυτότητα. Απαραίτητο είναι να έχει όπως ορίζεται από τον νόµο εµφυτευµένο microchip. Πάρτε µαζί σας το λουρί, τη τροφή του, µπολ τροφής και νερού, το αγαπηµένο του παιχνίδι, αµπούλες για εξωπαράσιτα και λεϊσµανίαση, µωροµάντηλα και σακουλάκια για τις ακαθαρσίες του. Και φυσικά βάλτε στην τσάντα σας τα πιστοποιητικά υγείας του. Και τώρα επί του σχεδιασµού. Πριν από όλα το ξενοδοχείο... ολοένα και περισσότερα τουριστικά καταλύµατα δέχονται να φιλοξενήσουν κατοικίδια αν και αυτό συνήθως απαιτεί τις ανάλογες πιέσεις (αλλά και τη σωστή συµπεριφορά κατοικίδιου-ιδιοκτήτη). Μην ξεχνάτε ότι η αγορά στην Ελλάδα στα θέµατα των pet εξελίσσεται αργά, αλλά µε την κρίση που υπάρχει είναι ευκαιρία όχι µόνο να πείσουµε, αλλά και να µεταπείσουµε τους ξενοδόχους για τα κατοικίδιά µας. ∆εύτερο και µεγαλύτερο εµπόδι ο, αυτό της µετακίνησης αν πρέπει να επιλέξουµε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. Αλλά κι εδώ, αν και τα πράγµατα στην αρχή θυµίζουν Ουγκάντα, τελικά για όλα µπορεί να υπάρξουν λύσεις. Τα περισσότερα δροµολόγια των αεροπορικών εταιριών λόγω ακατάλληλων αεροπλάνων, δεν µπορούν να µεταφέρουν σκύλους εκτός αν αυτοί είναι εξαιρετικά µικρόσωµοι και µπορούν να µεταφερθούν στα πόδια του επιβάτη σε κατάλληλο φυσικά κλουβί. Κι αυτό βέβαια αν δεν τύχετε σε “περίεργο διπλανό”. ∆εύτερη και τελευταία επιλογή για να αφήσετε πίσω το νοµό, τα ΚΤΕΛ. Κι εδώ τα πράγµατα στην αρχή φαίνονται ... βουνό µια και υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις οδηγών που -προς τιµή τους- δέχονται να µεταφέρουν το σκύλο σας, αρκεί να είναι καθαρός και ήρεµος και φυσικά να έχει τα απαραίτητα πιστοποιητικά υγείας. Αν πρόκειται να ταξιδέψετε βέβαια µε το αυτοκίνητό σας, τα πράγµατα είναι απλά. Αυτό που θα χρειαστείτε είναι ένα κατάλληλο κλουβί µεταφοράς αν πρόκειται να ταξιδέψει στο χώρο αποσκευών (έχοντας αφαιρέσει το κάλυµµα του), ή να τον δέσετε µε την ειδική ζώνη ασφαλείας αν πρόκειται να ταξιδέψει στο πίσω κάθισµα. Προτιµήστε τις συχνές στάσεις, (κάθε 2-3 ώρες), προκειµένου να ξεµουδιάσει, να ξεδιψάσει, ή και να κάνει την ανάγκη του. Και φυσικά µην τον αφήνετε µόνο του µέσα στο αυτοκίνητο. Ούτε για λίγο, ούτε µε ανοιχτά παράθυρα! Για τα υπόλοιπα µέσα µαζικής µεταφοράς τα πράγµατα είναι πιο απλά. Στα καράβια και τα τρένα υπάρχουν ειδικά κλουβιά για τους σκύλους, αν και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, θα σας αφήσουν να έχετε το σκύλο µαζί σας, αρκεί να περιορίσετε την παραµονή σας στο κατάστρωµα του πλοίου.

Μπορεί οι διακοπές µε το κατοικίδιό µας να είναι πιο γεµάτες, πιο διασκεδαστικές, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να έχουµε στο µυαλό µας ότι ο σκύλος είναι η συντροφιά µας, όχι η σκιά µας. Επειδή εµείς θέλουµε να µαυρίσουµε δε σηµαίνει ότι και αυτός είναι ευτυχισµένος 3 η ώρα το µεσηµέρι στην παραλία µε 40 βαθµούς υπό σκιά. Το ότι βγαίνει µαζί µας βόλτες, δε σηµαίνει ότι τον κουβαλάµε συνέχεια µαζί µας από το supermarket το πρωί, µέχρι τα µπουζούκια τα ξηµερώµατα. Έπειτα όταν τον έχουµε µαζί µας στις διακοπές δεν τον αφήνουµε ούτε στο δωµάτιο µόνο του, ώστε να αρχίσει να γαβγίζει και να χαλάσει τις διακοπές των υπολοίπων ενοίκων, ούτε τον κουβαλάµε µαζί µας σε µια πολυπληθή παραλία. Η εικόνα ενός σκύλου που µπαινοβγαίνει στη θάλασσα ανάµεσα σε κόσµο, ή που κάνει βόλτες ανέµελος ανάµεσα σε µικρά παιδιά µπορεί να µην ενοχλεί εσάς (κακώς), αλλά σίγουρα κάποιους θα τους εξοργίσει. Αν θέλετε να τον έχετε µαζί σας στην παραλία, φροντίστε να βρείτε κάποια ερηµική, µη οργανωµένη όπως ορίζει ο νόµος, και µόνο τις “δροσερές” ώρες. Να θυµάστε ότι εσείς, µε τη συµπεριφορά σας και τις επιλογές σας µπορείτε είτε να αποθαρρύνετε κάποιους άλλους από το να γίνουν φιλόζωοι είτε να τους ενθαρρύνετε να αποκτήσουν κι αυτοί ένα κατοικίδιο τόσο ζηλευτό, όσο το δικό σας... Να περάσετε καλά!

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

Περιβάλλον & Καταναλωτής

27

∆ΑΣΟΣ ΦΟΛΟΗΣ

Ένα περιβαλλοντικό κόσµηµα που πρέπει να διαφυλάξουµε

ολύς λόγος (σ.σ. παράνοµη υλοτοµία, διεξαγωγή αµφιλεγόµενων εκδηλώσεων) γίνεται το τελευταίο διάστηµα για το θεσπέσιο δρυοδά σος της Φολόης. Καλό θα είναι να (ξανά)θυµηθούµε ορισµένες πληροφορίες για αυτό το πραγµατικά περιβαλλοντικό στολίδι της Ηλείας σε κάποια σηµεία του οποίου πριν µερικά χρόνια πραγµατοποιήθηκαν και γυρίσµατα για τη γνωστή ελληνική ταινία «Λουκουµάδες µε µέλι»… Τόπος µοναδικός και ιδανικός από φυσική οµορφιά και πλούσια βλάστηση, ερέθισε τη φαντασία των Αρχαίων Ελλήνων, οι οποίοι τοποθέτησαν στην άγρια φύση της Φολόης την κατοικία των µυθικών κενταύρων. Έτσι φαντάστηκαν πως θα ζουν οι γίγαντες εκείνοι µε τη ζωώδη ισχύ. Ένας από τους άθλους του Ηρακλή συνδέεται µε το δάσος της Φολόης. Είναι εκείνος που αναφέρεται στον Ερυµάνθιο Κάπρο και στους Κενταύρους της Φολόης. Ο Ηρακλής τους αντιµετώπισε µε τα φονικά του βέλη. Κατάφερε να εξολοθρεύσει µερικούς από τους µαινόµενους Κενταύρους, ενώ τους υπόλοιπους τους κυνήγησε µέχρι το ακρωτήριο Μαλέας απαλλάσσοντας έτσι την περιοχή από την παρουσία τους. Στην επιστροφή του βρήκε το φίλο του Φόλο να πεθαίνει. Τον είχε πληγώσει κατά λάθος µε ένα από τα δηλητηριασµένα του βέλη. Περίλυπος ενταφίασε το φίλο του στην περιοχή και της έδωσε το όνοµα του Φολόη. Στην αρχαιότητα το οροπέδιο Φολόης ήταν κατάφυτο και πυκνότατο από δρύες, πεύκα, πουρνάρια, αριές, κουµαριές

Π

κ.α. Στα αρχαία χρόνια το δάσος Φολόης είχε άγρια ζώ α όπως λύκους, ελάφια, δορκάδες, κάπρους, τσακάλια, κουνάβια, ικτίνους, αλεπούδες, λαγούς, πολλά πουλιά και αφθονία από ερπετά και έντοµα. Ο Ξενοφών αποκαλεί το δάσος της Φολόης εξαιρετικό κυνηγότοπο άγριων ζώων. Το δάσος της Φολόης πλήγηκε από τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2007 και για το λόγο αυτό από το 2008 ξεκίνησε να υλοποιείται πρόγραµµα µε τίτλο «Περιβαλλοντικές δράσεις σε πληγείσες από πυρκαγιές περιοχές» σε συνεργασία µε το δήµο Φολόης, το τοπικό Συµβούλιο

Νέων και τον Πολιτιστικό Σύλλογο Φολοητών «Κένταυρος». Οι δράσεις του προγράµµατος περιλαµβάνουν κατασκευή και τοποθέτηση πινακίδων, επιλεκτικές φυτεύσεις και έργα ενίσχυσης της βιοποικιλότητας σηµειακές περιφράξεις, εκπαίδευση εθελοντών στη φύλαξη και φροντίδα του δάσους, πυροφύλαξη, δηµιουργία έκθεσης για το περιβάλλον των πυρόπληκτων περιοχών καθώς και τη δηµιουργία ιστοσελίδας www.foloiproject.gr την οποία µπορείτε να επισκεφθείτε και –γιατί όχι;- να δηλώσετε κι εσείς εθελοντές στην προσπάθεια για τη διαφύλαξή του…

Η ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙ∆ΗΣΗ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ

Όχι στα τατουάζ από Μαύρη Χέννα

Το καλοκαίρι, τα τατουάζ από µαύρη χέννα, συνιστούν µια επαναλαµβανόµενη απειλή, για την υγεία. Προσφέρονται, στο κοινό, κατά τις υπαίθριες φιέστες και στις τουριστικές περιοχές. Τα τατουάζ µαύρης χέννας µπορούν να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις. Για να επιτευχθεί το έντονο µαύρο χρώµα του τατουάζ και να έχει µεγαλύτερη διάρκεια, προστίθεται µεγάλη συγκέντρωση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι ψηλές συγκεντρώσεις χρωστικών πυροδοτούν αλλεργικές αντιδράσεις. Για σοβαρά περιστατικά, χρειάζεται επείγουσα ιατρική φροντίδα ακόµα και εισαγωγή, σε νοσοκοµείο. Μόνιµη ζηµιά στο δέρµα, αλλεργική, εξ επαφής δερµατίτιδα και ανάπτυξη πολυευαισθησίας είναι οι µη αναστρέψιµες, για το υπόλοιπο της ζωής, ανεπιθύµητες συνέπειες του τατουάζ µαύρης χέννας. Σοβαρές αλλεργικές αντιδράσεις, µε µόνιµη βλάβη, είναι συχνό φαινόµενο, µετά την εφαρµογή του τατουάζ µαύρης χέννας. Τα συµπτώµατα εµφανίζονται, µετά από λίγες (3-12) µέρες. Η καλύτερη συµβουλή είναι να αποφεύγουµε, εντελώς, το τατουάζ µαύρης χέννας. Τα χρώµατα, που προστίθενται, στην πάστα χέννας, που χρησιµοποιείται, για την εφαρµογή στο δέρµα του τατουάζ µαύρης χέννας ή του προσωρινού τατουάζ, όπως λέγεται, ευθύνονται, για την πρόκληση σοβαρών επεισοδίων, στην υγεία. Πολλές από τις ουσίες αυτές προκαλούν αλλεργικές αντιδράσεις, χ ρόνιο ερεθισµό, ή εµφάνιση αλλεργίας σε κατοπινό στάδιο. Αυτές οι αλλεργικές αντιδράσεις µπορούν να έχουν, ως αποτέλεσµα, την εµφάνιση φαγούρας και ερυθρότητας,, την εµφάνιση κηλίδων και φουσκαλών στο δέρµα, που, µε τον καιρό, επουλώνονται και εξαφανίζονται. Σε µερικές, όµως, περιπτώσεις, οδηγούν, σε πιο µόνιµες δερµατικές βλάβες, όπως αποχρωµατισµό και ουλές στο δέρµα. Κάποια άτοµα µπορεί να αποκτήσουν µόνιµη ευαισθησία, σε αυτές τις ουσίες και να αναπτύξουν αλλεργική, εξ επαφής, δερµατίτιδα. Αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, γιατί αυτά τα αλλεργιογόνα

Τ

βρίσκονται, επίσης και σε άλλα προϊόντα, όπως για παράδειγµα, στις βαφές µαλλιών. Από τη στιγµή, που θα αναπτυχθεί ευαισθητοποίηση, από τατουάζ µαύρης χέννας, έστω και αν µια αλλεργική εµφάνιση δεν είναι σαφές ότι προήλθε, από αυτό καθαυτό το τατουάζ, εµφάνιση αλλεργίας µπορεί να προκύψει και σε επακόλουθη έκθεση, σε άλλα προϊόντα, που, επίσης, περιέχουν τις αλλεργιογόνες αυτές χρωστικές. Τα συµπτώµατα µπορεί να περιορίζονται, στο σηµείο του τατουάζ, τη γύρω περιοχή ή να εξαπλώνονται, σε όλο το σώµα. Τα συµπτώµατα µπορεί να είναι άµεσα ή να εµφανιστούν, µερικές µέρες, µετά την εφαρµογή του τατουάζ. Μερικές φορές, όπως έχει, ήδη, αναφερθεί, µπορεί να αποκτηθεί πολυευαισθησία, σε κάποια προϊόντα, ιδιαίτερα στο καουτσούκ, στον ιµατισµό, στα παπούτσια και στις βαφές µαλλιών, στα οποία, επίσης, χρησιµοποιούνται αυτές οι χρωστικές, αλλά ακόµα και σε προϊόντα, που περιέχουν, στη σύνθεσή τους, παρόµοια συστατικά, όπως τα αντηλιακά και ορισµένα φάρµακα. Τέτοια ευαισθητοποίηση δηµιουργεί αυξανόµενη ανησυχία, καθώς επηρεάζει, κυρίως, παιδιά και εφήβους και είναι πιθανό να έχει επίδραση, στην καθηµερινότητά τους ή ακόµα και την επαγγελµατική τους ζωή. Κατά τους καλοκαιρινούς κυρίως µήνες, περιοδεύοντες καλλιτέχνες εφαρµογής τατουάζ µαύρης χέννας επισκέπτονται υπαίθριες εκδηλώσεις, όπως εκθέσεις, φεστιβάλ, αγορές, παζάρια και ιδιαίτερα τουριστικές περιοχές και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, στους επισκέπτες. Τα τατουάζ µαύρης χέννας προσφέρονται, συνήθως, στους τουρίστες και στον κόσµο, που κάνει τις διακοπές του, στις παραλίες και στα τουριστικά καταλύµατα. Τα προσωρινά αυτά τατουάζ, που αντιγράφουν τα «φυλετικά (tribal) τατουάζ», είναι πολύ δηµοφιλή, στη νεολαία. Για να επιτευχθεί το έντονο µαύρο χρώµα του τατουάζ και να έχει µεγαλύτερη διάρκεια, προστίθεται µεγάλη συγκέντρωση χρωστικών ουσιών. Αυτές οι ψηλές συγκεντρώσεις πυροδοτούν αλλεργικές αντιδράσεις. Στις µέρες µας, το κοκκινοκάστανο χρώµα, που αφήνει, στο δέρµα, η φυσική χέννα, δεν είναι αρεστό, σε αντίθεση µε τα προσωρινά τατουάζ, από µαύρη χέννα, που είναι πολύ δηµοφιλή.

Αυτή ακριβώς η προτίµηση του καταναλωτικού κοινού, όπως και τα µεγάλα περιθώρια κέρδους, οδηγούν τους καλλιτέχνες να παραβλέπουν τις επιζήµιες επιπτώσεις, στην ανθρώπινη υγεία, από τα τατουάζ µαύρης χέννας.

Πώς ξεχ ωρίζει το τατουάζ φυσικής χέννας, από το τατουάζ µαύρης χέννας; Το χρώµα της πάστας, µε φυσική χέννα, κυµαίνεται, από πράσινο - καφέ µέχρι καφέ. Αν το χρώµα της πάστας, που χρησιµοποιούν οι καλλιτέχνες - δηµιουργοί των τατουάζ είναι πιο σκούρο (µαύρο), τότε, πιθανότατα, έχουν προστεθεί, στη πάστα, χρωστικές. Ζητάµε πληροφορίες, για την προέλευση της πάστας χέννας και κατάλογο των συστατικών και οδηγιών, για να διαπιστωθεί το είδος της πάστας. Αν οι καλλιτέχνες - δηµιουργοί δεν είναι σε θέση να µας δώσουν ακριβή πληροφόρηση, για το προϊόν τους, τότε, αποφεύγουµε το τατουάζ. Αν µας πουν ότι µπορούµε να αφαιρέσουµε την πάστα, από το σηµείο εφαρµογής, µετά από πάροδο µιας µόνο ώρας και θα έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα, τότε, πρόκειται, σίγουρα, για µαύρη χέννα. Η φυσική χέννα, για να καταφέρει να βάψει το σώµα, µε ένα καλό σκούρο κοκκινοκάστανο χρώµα, πρέπει να παραµείνει, στο δέρµα, για όσο το δυνατό µεγαλύτερο χρόνο. Η συµβουλή είναι: «Αποφεύγουµε, εντελώς, τα τατουάζ µαύρης χέννας».


28

Κοινωνία

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 14 Αυγούστου 2011

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ

Μ

Χορός και λαϊκό γλέντι στις 2ηµερες εκδηλώσεις

ε επιτυχία και µεγάλη συµµετοχή από κόσµο κάθε ηλικίας πραγµατοποιήθηκαν και φέτος το 2ηµερο 5 & 6 Αυγούστου οι εκδηλώ σεις που διοργάνωσε ο Σύλλογος Οικιστών Σπιάντζα ς επ’ ευκαι ρία ς της εορτής της Μεταµόρφωσης του Σωτήρος. Την Παρασκευή 5 Αυγούστου στον οµώνυµο ναό παρουσία πλήθους πιστών πραγµατοποιήθηκε πανηγυρικός εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Γερµανός. Ανήµερα της γιορτής (σ.σ. το πρωί) πραγµατοποιήθηκε θεία λειτουργία και το απόγευµα περιφορά της εικόνας. Επίκεντρο των 2ηµερων πολιτιστικών εκδηλώσεων ήταν το αλσύλλιο της Σπιάντζας, εκεί όπου το βράδυ της περασµένης Παρασκευής έλαβε χώρα το 1ο Πα ρα δοσιακό Φεστιβάλ Χορού µε τη συµµετοχή των χορευτικών συγκροτηµάτων από τα χορευτικά τµήµατα των συλλόγων «Ηλείων Παράδοσις», «Εστία» Ανδραβίδας, «Ξενία» Καλαµάτας, των Κρητικών της Ηλείας, του Πολιτιστικού Κέντρου του δήµου Πύργου και του Πνευµατικού Κέντρου του δήµου Ζαχάρως. Μετά τις χορευτικές επιδείξεις ακολούθησε λαϊκό γλέντι µε την ορχήστρα του Φώτη Τζανέτου. Την 2η ηµέρα –και πάλι στο αλσύλλιο της Σπιάντζας- χορευτικά τµήµατα της περιοχής παρουσίασαν λαϊκούς χορούς ενώ η συνέχεια της βραδιάς περιελάµβανε λαϊκό ξεφάντωµα µε το µουσικό σχήµα «Τα παιδιά της Σπιάντζας» στο οποίο συµµετείχαν εκατοντάδες άνθρωποι που είχαν την ευκαιρία να ξεσκάσουν διασκεδάζοντας µέχρι αργά.

Πλήθος κόσµου βρέθηκε στο αλσύλλιο της Σπιάντζας που αποτέλεσε το επίκεντρο των 2ηµερων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Αριστερά στη φωτο διακρίνεται ο πρόεδρος του Συλλόγου Οικιστών Σπιάντζας Κώστας Αθανασόπουλος να παραδίδει τιµητική πλακέτα στον ιδρυτή του συλλόγου Γιάννη Τσεµπενέκα.

Το µουσικό σχήµα «Τα παιδιά της Σπιάντζας» διασκέδασε τον κόσµο που συµµετείχε στο λαϊκό γλέντι την 2η ηµέρα των εκδηλώσεων.

Την 1η ηµέρα των εκδηλώσεων πραγµατοποιήθηκε το 1ο Παραδοσιακό Φεστιβάλ Χορού µε τη συµµετοχή χορευτικών τµηµάτων από την Ηλεία και τη Μεσσηνία που πρόσφεραν ένα εντυπωσιακό χορευτικό θέαµα στο κοινό που βρέθηκε στο αλσύλλιο της Σπιάντζας.

ΚΑΙΡOΣ

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com φωτο: Β. Αγγελάκος

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 14/08/2011 4/08 /201 1

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

87% 8 7%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 14/08/2011 4/08 /201 1

09:00 0 9:00

23 2 3° °C C

72% 7 2%

2 ! !"#$%& "#$%& B BA A

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 14/08/2011 4/08 /201 1

15:00 1 5:00

32 3 2° °C C

46% 4 6%

3 ! !"#$%& "#$%& -

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 14/08/2011 4/08 /201 1

21:00 2 1:00

28 2 8° °C C

65% 6 5%

2 ! !"#$%& "#$%& -

'()(*+, ' ( )(*+,

()"*+#% () "*+#% 1 15/08/2011 5/0 8/2 011

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

92% 9 2%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

Γενικά αίθριος και µόνο τις µεσηµβρινές και απογευµατινές ώρες θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις στα ηπειρωτικά µε πιθανότητα για πρόσκαιρους όµβρους στα ορεινά. Άνεµοι: µεταβλητοί 3 και στο Ιόνιο βορειοδυτικοί 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 16 έως 34 και κατά τόπους έως 35 βαθµούς Κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you