Page 1

24

ΣΕΛΙ∆ΕΣ ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38001

ΤΙΜΗ: 0,80

«ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ 2010»

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΙΒΟΥ

Θαυµασµός για τα «δελφίνια» στο κολυµβητήριο

«Έλαµψαν» µε τις επιτυχίες τους οι αθλητές µας!

Σελίδες 24-25

Σελίδα 38

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00

www.patrisnews.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Ποια ονόµατα µπαίνουν στη διαδικασία στήριξης για Περιφέρεια – ΤΑ

Περίεργη υπόθεση απαγωγής! 53ΧΡΟΝΟΥ ΟΥΓΓΡΟΥ ΠΟΥ ∆ΙΕΜΕΝΕ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑ

Σελίδα 6

Τ.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

» ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

»

Όλα τα ονόµατα και για τους επτά δήµους της Ηλείας

»

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Αποδέχοµαι την πρόταση Σελίδα 11

ΣΤΟ ΚΛΑ∆ΕΟ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΕΡΟΣ

Αξιοποιούν τη γνώση στο πρώην δηµοτικό…

Οι εφιαλτικές στιγµές κοντά στη Γάζα...

Σελίδες 8-9

Σελ. 7

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Σελίδες 10-11


2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

»

]

ΗΛΕΙΑΚΑ

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

δρώµενα

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Σ

την… πικρή πραγµατικότητα µας «προσγείωσε» η ήττα της εθνικής µας οµάδας στον πρώτο της αγώνα στο Παγκόσµιο Κύπελλο της Νότιας Αφρικής το µεσηµέρι του Σαββάτου. Οι ελπίδες για ένα, κάπως, πιο «γλυκό» καλοκαίρι φαίνονται να αποµακρύνονται, καθώς το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα, βρίσκεται πλέον µπροστά σε οµάδες «συµπληγάδες»… Ας ελπίσουµε όµως ότι αυτές οι «συµπληγάδες» θα ξεπεραστούν, γιατί αν µη τι άλλο, ο κόσµος χρειάζεται, περισσότερο ίσως από κάθε άλλη φορά, να ξαναζήσει στιγµές του Euro 2004 προκειµένου να «ξεφύγει» λίγο από τα καθηµερινά του προβλήµατα. Σ.Π.

29,8 η ανεργία στη χώρα µας τον Μάιο στις ηλικίες από 15 έως 24 ετών.

Προφήτου Ελισσαίου. Μεθοδίου (1), πατριάρχου Κων/πόλεως, του οµολογητού (†847). Ιεροµάρτυρος Κυρίλλου, επισκόπου Γορτύνης . Νήφωνος του εν Άθω και Ιουλίττας. Ο άγιος Μεθόδιος, καταγόταν από αρχοντική και ενάρετη οικογένεια, η οποία τον ανέθρεψε σύµφωνα µε τις εντολές και τα προστάγµατα της Ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας. Γεννήθηκε στις Συρακούσες της Σικελίας και έφθασε στην Κωνσταντινούπολη επί αυτοκρατορίας Λέοντος του Ε`, για να αναλάβει κάποια υψηλή πολιτική υπηρεσία, λόγω της µεγάλης του µορφώσεως, της ευφυΐας του και των λοιπών διοικητικών ικανοτήτων του. Ανατολή Ηλίου: 05:02 ∆ύση Ηλίου: 19:49 Σελήνη 2 ηµερών

[

Στο

Στην οµάδα από 25 έως 34 ετών η ανεργία βρί-

σκεται στο 15,4%.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !µ"#$µ%&'(

Ακόµα πιο µικρό το ποσοστό της ανεργίας, 10%, στις οµάδες από 35 έως 44 ετών. Στις ηλικίες από 45 έως 54 ετών η ανεργία βρί-

σκεται στο 7,3%.

Στο 6,5% βρίσκεται η ανεργία στις ηλικίες από 55 έως 64 ετών.

)#(

*"#µ/+'(

,-#(+'(

./"01. (&2µ$3- 4&5(+%

6(/#78 - 9(/&7µ"&(

."352#( ." 352#( 14/06/2010 1 4/06 /20 10

03:00 0 3:00

21 2 1° °C C

84% 8 4%

1 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

."352#( ." 352#( 14/06/2010 1 4/06 /20 10

09:00 0 9:00

24 2 4° °C C

51% 5 1%

2 ! !"#$%& "#$%& BA B A

'()(*+, ' ( )(*+,

."352#( ." 352#( 14/06/2010 1 4/06 /20 10

15:00 1 5:00

31 3 1° °C C

36% 3 6%

3 ! !"#$%& "#$%& -

(*(./ ( *(./ ,01123.( , 01123. (

."352#( ." 352#( 14/06/2010 1 4/06 /20 10

21:00 2 1:00

27 2 7° °C C

60% 6 0%

1 ! !"#$%& "#$%& -

4.5( 4 .5( ,01123( , 01123(

:#'5% : #'5% 15/06/2010 1 5/06 /20 10

03:00 0 3:00

22 2 2° °C C

78% 7 8%

1 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ( )(*+,

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

Αλλαγές για περισσότερες πληρωµές... Ο ι αλλαγές έχουν ήδη δροµολογηθεί, από τον Σεπτέµβριο εκτός απροόπτου, θα πάρουν τη µορφή του δεδοµένου και ο στόχος παραµένει αταλάντευτος από τότε που επιδιώξαµε τη στήριξή µας (κατ’ άλλους την... εξόντωσή µας) από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο: Να εισπράξουµε περισσότερα χρήµατα από τους πολίτες και δη, από αυτούς που εξακολουθούν να οφείλουν και να έχουν... «ανοιχτούς λογαριασµούς» µε το ∆ηµόσιο Ταµείο!

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr-plevrias@yahoo.gr

Οι ανατροπές στον φοροεισπρακτικό µηχανισµό είναι αναπόφευκτες. Ειδικά από τη στιγµή που κάποιες µεγάλες Εφορίες της χώρας δεν κατάφεραν να βρεθούν στο όριο των εσόδων που είχε προβλεφθεί ή τους είχε υποδειχθεί από το αρµόδιο υπουργείο Οικονοµικών. Το γεγονός αυτό άλλωστε, έκανε τον Ηλείο Γενικό Γραµµατέα Φορολογίας κ.λ.π., κ.λπ. ∆ηµήτρη Γεωργακόπουλο να «εκραγεί» και να στοχοποιεί ∆ντές Οικονοµικών Υπηρεσιών, οι οποίοι κατά την άποψή του δεν έκαναν καλά τη δουλειά τους. ∆ηλ. δεν έφερναν πολλά χρήµατα στο Κράτος... Εκ βάθρων λοιπόν, αλλάζει το σύστηµα λειτουργίας και οργάνωσης των ∆ΟΥ αλλά και των τελωνείων της χώρας. Οι Εφορίες κατ’ αρχήν µετατρέπονται σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ενώ ο αριθµός τους µετά από καταργήσεις ή συγχωνεύσεις, θα περιοριστεί.

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

Η αποστολή τους – βάσει προετοιµαζόµενου νοµοσχεδίου – δεν θα έχει σχέση µε την τερατώδη γραφειοκρατία που αρκετές φορές διαπιστώνουµε ακόµη και σήµερα, αλλά µε την υποβολή και τον έλεγχο των φορολ. δηλώσεων, όπως και της έκδοσης

πιστοποιητικών. Παράλληλα, ο πολίτης θα εξυπηρετείται από οποιαδήποτε ∆ΟΥ πέραν εκείνης στην οποία ανήκει.

Ιδρύονται στο µεταξύ µεγάλα Περιφερειακά Φορολογικά Κέντρα που θα αναλάβουν το δύσκολο ελεγκτικό και εισπρακτικό έργο στους υπόλοιπους τοµείς. Με τα ΠΦΚ εκτι-

«Φορολογικός «Καλλικράτης» από Σεπτέµβριο καταργεί τις ∆ΟΥ και τα Τελωνεία και µας... στέλνει για τις πληρωµές στις τράπεζες. ∆ηµιουργούνται Ειδικά Ελεγκτικά Κέντρα που θέτουν στόχο να βάζουν περισσότερα χρήµατα στο δηµόσιο ταµείο...»

µούν σε κεντρικό επίπεδο, ότι, έτσι θα αποφεύγεται η δηµιουργία σχέσεων «οικειότητας» µεταξύ ελεγκτών και ελεγχοµένων. Ο πολίτης έτσι, θα δέχεται φορολογικό έλεγχο από άτοµα που δεν γνωρίζει προσωπικά και δεν θα µπορεί να επικοινωνεί µε την τοπική ∆ΟΥ ώστε µε την επίκληση διαφόρων δικαιολογιών να ξεφεύγει διαρκώς την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Τούτο ωστόσο θα σηµάνει και µία ασφυκτική πίεση προς τον κάθε µεσαίο πολίτη και µικροµεσαίο επιχειρηµατία που βρίσκονται

πραγµατικά σε εξαιρετικώς δύσκολη θέση και µε διανυόµενη την παρατεταµένη οικονοµική κρίση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να αντέξει και να ανταποκριθεί επαρκώς ή στοιχειωδώς σε τέτοιου είδους οφειλές. Εκεί µε µαθηµατικό προσδιορισµό, κάποιοι ενδεχοµένως θα οδηγηθούν σε οικονοµικό... στραγγαλισµό!...

Στα παραπάνω θα πρέπει να τονίσουµε ότι οι πληρωµές φόρων και υποχρεώσεων προς το δηµόσιο θα διενεργούνται πλέον αποκλειστικά µέσω τραπέζης, ενώ µακροπρόθεσµα όλες οι συναλλαγές φορολογουµένων επιδιώκεται να γίνονται ηλεκτρονικά. ∆ηµιουργείται επίσης Κεντρική Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου που θα διερευνά ύποπτες συµπεριφορές στελεχών ή ακόµα και τµηµάτων του νέου φοροεισπρακτικού µηχανισµού, ενώ ακόµη, καταργούνται και οι πολυάριθµες δνσεις του ίδιου του υπουργείου Οικονοµικών.

editorial

3


4 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

» Με το µάτι των συντακτών µας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

?

Την ώρα που «έσκαγε ο τζίτζικας» και όλοι οι δρόµοι οδηγούσαν στη θάλασσα ποιοι παρέµεναν στο κέντρο του Πύργου ιδρώνοντας, όχι από τη ζέστη αλλά από την αγωνία, µέχρι αργά το βράδυ;

!

Μα οι υποψήφιοι για τις εκλογές της ΝΟ∆Ε Ηλείας! Φαίνεται ότι στη Ν∆ έχουν κυριευτεί από... εκλογοµανία! Πώς να εξηγήσει κανείς ότι µέσα στο Καλοκαίρι και αυτοί κάνουν εσωκοµµατικές διαδικασίες ακόµη...

Το επαληθεύει...

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τους φόβους και τις ανησυχίες µας για την αύξηση των τιµολογίων της ∆ΕΗ επαληθεύει ο πρόεδρος της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισµού Αρθούρος

»

Ζερβός. Στην εφηµ. «Καθηµερινή» χθες τόνισε ότι δεν υπάρχει άλλη επιλογή καθώς: «ή θα αυξηθούν τα τιµολόγια ή η ∆ΕΗ θα φαλιρίσει!...». Μίλησε µάλιστα ότι από το 2013 θα αρχίσουν οι ζηµιές που θα φθάσουν ακόµη και τα 500.000.000. Χ.Π.

Για τη διώρυγα

Τα «λουκέτα» Οι Επιχειρήσεις που δεν µπορούν να αντέξουν την οικονοµική κρίση, κλείνουν η µία µετά την άλλη και τα «λουκέτα» φαίνεται να είναι αρκετά από τώρα στις αγορές της Ηλείας. Ωστόσο σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία της ΕΣΕΕ (Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου) «πρωταθλητές» στο κλείσιµο καταστηµάτων εκτός του Πειραιά, έρχονται οι γειτονικοί νοµοί Αχαΐας και Μεσσηνίας! Λέτε οι κλειδαριές να έφθασαν και στην πόρτα µας; Χ.Π.

Εκεί που λέγαµε ότι ησυχάζουµε για λίγο µε αυτό το θέµα έρχεται ο πρώην υφυπουργός Μιχάλης Μπεκίρης να µας το ξαναθυµίσει. Με επιστολή του στο Νοµάρχη Αχαΐας ∆ηµ. Κατσικόπουλο επικαλείται τα προβλήµατα του αγροτικού πληθυσµού της ∆υτικής Αχαΐας και ζητά να δροµολογηθούν οι διαδικασίες για την επέκταση της διώρυγας του Πηνειού. Κάνει επίσης λόγο και για «θέατρο του παραλόγου» µε τις αντιδράσεις των Ηλείων!... Χ.Π.

Πρώτος… Για τρίτη συνεχόµενη φορά ήρθε πρώτος σε ψήφους στις εσωκοµµατικές εκλογές της Ν∆ κ. Ιάσονας Τσολάκος για την ανάδειξη των µελών της ΝΟ∆Ε. Ο κ Τσολάκος που έχει διατελέσει και πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ είναι από τα πιο έµπειρα στελέχη της Ν∆ στην Ηλεία, αφού έχει υπηρετήσει στις κοµµατικές οργανώσεις τόσο της νεολαίας όσο και των µεγάλων από διάφορες θέσεις… Π. Παύλ.

{

» κε ∆ιευθυντά

}

Περισσότερο από ένα χρόνο έχει ξεκινήσει η µελέτη της οδοαρίθµησης στον Πύργο αλλά ακόµα δεν έχει τελειώσει γεγονός που δηµιουργεί πολλαπλά προβλήµατα…. Το βασικότερο είναι βέβαια ότι παιδεύονται οι ταχυδρόµοι για να βρουν οδούς και αριθµούς που δεν υπάρχουν… µε αποτέλεσµα η αλληλογραφία σε αυτές τις περιπτώσεις σπάνια φθάνει στον προορισµό της…

«Μία από τα ίδια...» στη ΝΟ∆Ε της Ηλείας. Ζήτηµα είναι αν εξελέγησαν ένα – δύο καινούρια πρόσωπα στις χθεσινές εκλογές. Τέτοια ανανέωση ούτε ο... Σαµαράς δεν την είχε προβλέψει!... Ο ∆ιογένης

] [ Ακούει κανείς; Η παρούσα κρίση εµπιστοσύνης στη διακυβέρνηση θα µπορούσε να χαρακτηριστηθεί δοµική. Πιστοποιεί δε µια πρωτόγνωρη, µεταπολιτευτικά, κρίση εκπροσώπησης. Το ήµισυ του κοινωνικού σώµατος (52%) δεν εµπιστεύεται ποτέ (ή σχεδόν ποτέ) τις κυβερνήσεις στην Ελλάδα, ενώ οι 4 στους 10 (40%) τις εµπιστεύονται µόνον περιστασιακά. *** Η πεποίθηση ότι οι κυβερνήσεις εξυπηρετούν τα µεγάλα συµφέροντα είναι καθολική (89%!), ενώ ως προς την υφιστάµενη διαχείριση του δηµοσίου

Αργεί…

Π Παύλ

»

χρήµατος, 8 στους 10 πολίτες (77%) θεωρούν ότι το δηµόσιο χρήµα διασπαθίζεται. *** Από την άλλη πλευρά, η αίσθηση της διαφθοράς στο επίπεδο των κυβερνώντων είναι γενικευµένη και διάχυτη, αφού το 78% αποδέχεται την άποψη ότι «στην κυβέρνηση αρκετοί ή και όλοι είναι διεφθαρµένοι», ενώ µόλις το 19% διαπιστώνει περιορισµένη διαφθορά. Π.Α.

Καρτοκινητή Μέχρι τις 30 Ιουλίου θα µπορούν οι κάτοχοι των καρτοκινητών να προχωρήσουν στη δήλωση των στοιχείων τους. Από την επόµενη κιόλας ηµέρα, αν δεν το δηλώσουν, θα χάσουν το δικαίωµα χρήσης του, βάσει του νόµου 3783/2009. Η δήλωση µπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα µε την επίδειξη της Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ιαβατηρίου, στα καταστήµατα των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας ή στα συνεργαζόµενα καταστήµατα. Ν.Σ


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

∆υνατά ονόµατα

Φωτογραφικά

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

«Όποιος δέχθηκε δώρα δεν έχει θέση στην πολιτική…»

Π.Α.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Όποιος δέχθηκε δώρα, δεν έχει θέση στην πολιτική!... Αυτό ξεκαθαρίζει µε άκρως ενδιαφέρουσα συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Η Χώρα της Κυριακής» ο βουλευτής Ηλείας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Ν∆ και ίσως το κεντρικότερο πρόσωπο της Εξεταστικής Επιτροπής για τη Siemens Κώστας Τζαβάρας. Ο λαός δικαιούται να µάθει την αλήθεια, γι’αυτό και εµείς επιµένουµε στην αποκάλυψή της τονίζει ο πολιτικός του νοµού µας ενώ απαντώντας στα ερωτήµατα του δηµοσιογράφου Γιώργου Ανδρουτσόπουλου κάνει λόγο για ένα πολιτικό σύστηµα, που µέχρι τώρα οργανώθηκε µε βάση το φόβο του πολιτικού κόστους. Επισηµαίνει ακόµη ότι ίσως είναι η ώρα να επινοήσουµε νέες θεµελιώδεις κοινωνικές σηµασίες για τα χθεσινά πολιτικά αυτονόητα και να καθιερώσουµε νέες αξίες. Ολόκληρη η συνέντευξη του κ.Τζαβάρα θα δηµοσιευθεί στο αυριανό µας φύλλο.

Έµπνευση και δηµιουργία

Μ

ε µια επιτυχηµένη χορευτική εκδήλωση στο Λόφο του Επαρχείου «έπεσε» η αυλαία για τη φετινή χορευτική περίοδο των τµηµάτων του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου. Μια εκδήλωση γεµάτη ζωντάνια που έκανε όλους να χειροκροτήσουν δυνατά τα παιδιά, που είναι η χαρά και το νόηµα της ζωής. Περίπου 250 παιδιά κάθε ηλικίας αλλά και ενήλικες,

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Σταύρος Ξαρχάκος, Έλλη Πασπαλά, Πέµη Ζούνη, Χάρης και Πάνος Κατσιµίχας, Έλενα Παπαρίζου, Onirama, Λυδία Κονιόρδου, Σταµάτης Κραουνάκης, Γρηγόρης Βαλτινός, Κώστας Βουτσάς, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Τάνια Τσανακλίδου, Αντώνης Καφετζόπουλος, ∆ηµήτρης Μπασλαµ, Κάρµεν Ρουγγέρη, Άννα Βαγενά, Λώρα Μαµάκου και ∆ηµήτρης Βεζύρογλου είναι µερικά από τα «δυνατά» ονόµατα που θα παρελάσουν φέτος από το Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. Ένα Φεστιβάλ για όλα τα γούστα και µε οικολογικά µηνύµατα για το περιβάλλον. Ν.Σ

παρουσίασαν το χορευτικό τους πρόγραµµα – παραδοσιακό και σύγχρονο – που είχαν προετοιµάσει µε την πολύτιµη βοήθεια και καθοδήγηση των δασκάλων χορού του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου και εντυπωσίασαν το πλήθος. *Αναλυτικό ρεπορτάζ στο φύλλο της Τρίτης Ν.Σ

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο

Υ

πήρξε απο τις κραταιές φυσιογνωµίες της γερµανικής πολιτικής σκηνής, ενω αποτύπω-σε αδρά το στίγµα του ως καγκελάριος και στα διεθνή πολιτικά δρώµενα. Ο λόγος για τον Χέλµουτ Κολ. Ο Γερµανός Καγκελάριος µε υψηλές δόσεις χιούµορ, πολλές και ευφυείς δηµόσιες παρεµβάσεις, έδινε µια άλλη δροσερή νότα στην «σκληρή» γερµανική πολιτική. Παίρνοντας το λόγο στην Καγκελαρία έλεγε υποµνίζοντας την αξιοπιστία της Γερµανίας στις εξαγωγές και την βαριά βιοµηχανία «Ηγούµαι µιας χώρας απο την οποία οι άνθρωποι χωρίς να κοιτάξουν αλλού, αγοράζουν άφοβα µεταχειρισµένο αυτοκίνητο» !!!. Ο Γερµανός πολιτικός ως πραγµατικός ηγέτης που ήταν, επεδείκνυε υψηλή ανοχή στην κριτική, ακόµα και όταν ήταν κακόπιστη. Έλεγε χαρακτηριστικά «∆εν είµαι κανένα µνηµείο, ώστε να µένω εκτός κριτικής». Θεωρούσε όλως παραδόξως, ότι οι γυναίκες είναι λιγότερο φλύαρες απο τους άνδρες. Και διεκήρρυτε «Όταν κάπου υπάρχει µια αδιακρισία, πάντοτε σκοντάφτουµε σε έναν άνδρα και όχι σε γυναίκα» !!! Ο Γερµανός καγκεκλάριος γεννήθηκε στο Λούντβιχσχάφεν στις 3 Απριλίου του 1930. Υπήρξε απο τους µακροβιότερους πολιτικούς άνδρες της Γερµανίας. www.pavramopoulos.gr

»

Τα αυτονόητα Σπουδές για... δουλειά

ΣΠΟΥ∆ΕΣ που εξασφαλίζουν εργασία και υψηλές αµοιβές επιλέγουν οι µαθητές της Γ’ Λυκείου. Οκτώ στους δέκα θέτουν ως βασικό κριτήριο την επαγγελµατική αποκατάσταση, αφήνοντας σε δεύτερη µοίρα το κύρος και τη φήµη του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί τα ΙΕΚ καλύτερο «διαβατήριο» στην εργασία απ’ ό,τι τα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Τα συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν από την έρευνα του ιδρύµατος Λαµπράκη «Προοπτικές Σπουδών και Απασχόλησης: Οι προτιµήσεις των τελειόφοιτων του Λυκείου».Σύµφωνα µε τη µελέτη, οι µαθητές επιλέγουν λαµβάνοντας σοβαρά υπόψη τη γενικότερη εικόνα της οικονοµίας και της κοινωνίας σήµερα. Η προσέγγισή τους είναι απολύτως πραγµατιστική, αφού κατά βάση ως πρώτο κριτήριο υιοθετείται η εικόνα που ο εκπαιδευτικός οργανισµός έχει διαµορφώσει σχετικά µε τις δυνατότητες που διασφαλίζει για είσοδο στην αγορά εργασίας. Π.Α.

Ελεγχόµενη * Σύστηµα ελεγχόµενης στάθµευσης προωθεί ο ∆ήµος Σκιλλούντος στην οδό Ξενοφώντος των Κρεστένων, µε σκοπό την τακτοποίηση της σηµερινής ανεξέλεγκτης κατάστασης, η οποία έχει µετατρέψει το κέντρο της πόλης σε χώρο µόνιµου παρκαρίσµατος οχηµάτων. * Φαίνεται ότι το σύστηµα της ελεγχόµενης στάθµευσης είναι καθολικής αποδοχής, περισσότερο µάλιστα απ’ τους επαγγελµατίες της ήδη φθίνουσας αγοράς της πόλης, που προσδοκούν ότι έτσι θα µπορούν οι πελάτες τους να εξυπηρετούνται καλύτερα. * Προτείνουν µάλιστα ο χρόνος στάθµευσης θα πρέπει να παραταθεί απ’ τη µισή ώρα στη µία ή και στις δύο και παρακαλούν τις υπηρεσίες του δήµου να το εξετάσουν σοβαρά. ∆.Μ.

»

Ερωτηµατολόγιο...!

Μπορεί στο ΠΑΣΟΚ να έληξαν χθες οι προθεσµίες για τους ενδιαφερόµενους υποψήφιους ∆ηµάρχους στη Ν.∆. ωστόσο η µέθοδος που ακολουθείται είναι το... ερωτηµατολόγιο προς τα µέλη του κόµµατος. Κανονική... δηµοσκόπηση δηλαδή αφού οι ερωτήσεις είναι και επιλογής και κρίσεως και αναλυτικές που, αν απαντηθούν στο σύνολό τους δίνουν τα χαρακτηριστικά υποψηφίων. Χ.Π.

Θερµόµετρο στο νεκρό! Νοσηλεύτρια έβαλε θερµόµετρο σε... νεκρό και περίµενε να πάρει τη θερµοκρασία από ένα πτώµα! Όχι, δε συνέβη στο νοσοκοµείο του Πύργου (όπως θα φαντασθήκατε οι περισσότεροι) στο πανεπιστηµιακό του Ρίου συνέβη... Χ.Π.

5


6 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

∆ευτέρα 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ

Συνεχίζεται η αναζήτηση του 46χρονου

Ο 46χρονος αγνοούµενος Σπύρος Αποστολόπουλος από το Παλαιοχώρι του δήµου Γαστούνης.

Χωρίς αποτέλεσµα συνεχίστηκαν και χθες οι έρευνες για τον εντοπισµό του 46χρονου Σπύρου Αποστολόπουλου από το Παλαιοχώρι του δήµου Γαστούνης, που έχει εξαφανιστεί από το βράδυ της περασµένης Τετάρτης. Και χθες, τόσο η οικογένεια του 46χρονου ο οποίος αντιµετωπίζει προβλήµατα νοητικής στέρησης, όσο και όλες οι σωστικές δυνάµεις που συµµετέχουν στις έρευνες «χτένισαν» για µια ακόµα φορά την ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τον βρουν. Οι έρευνες θα συνεχιστούν και σήµερα από νωρίς το πρωί. Σ.Π.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Έκλεψαν χρήµατα Άγνωστοι µπήκαν σε διαµέρισµα τρίτου ορόφου σε πολυκατοικία στην Αµαλιάδα που ήταν ανασφάλιστο και αφαίρεσαν από το καθιστικό 80 ευρώ και έφυγαν πριν γίνουν αντιληπτοί.

Παράνοµο στοίχηµα

Την υπεύθυνη λειτουργίας ενός καφενείου και ένα θαµώνα συνέλαβαν προχθές το βράδυ άνδρες της Ασφάλειας Αµαλιάδος και Πύργου για τη διενέργεια παράνοµου στοιχήµατος µε ποδοσφαιρικές οµάδες. Μέσα στο καφενείο υπήρχε υπολογιστής στον οποίο ο θαµώνας στοιχηµάτιζε διάφορα ποσά µέσω συγκεκριµένης εταιρείας σε ποδοσφαιρικές οµάδες. Οι άνδρες της Ασφάλειας κατέσχεσαν τον υπολογιστή καθώς και 184 ευρώ που υπήρχαν στο καφενείο. Οι δύο δράστες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα ενώ αναζητείται και ο ιδιοκτήτης του καφενείου.

ΠΥΡΓΟΣ Άρπαξαν κινητά Τρεις αθίγγανες µπήκαν το Σάββατο το µεσηµέρι σε εταιρεία πώλησης κινητών τηλεφώνων και µε τη µέθοδο της απασχόλησης κατάφεραν να αρπάξουν πέντε κινητά τηλέφωνα αξίας 540 ευρώ.

ΒΕΛΑΝΙ∆Ι ΠΗΝΕΙΑΣ Κάηκε αποθήκη Από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το µεσηµέρι σε αγροτική περιοχή στο Βελανίδι Πηνείας κάηκε ολοσχερώς µία αποθήκη.

∆ΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΤΑ ΤΟΝ ΑΠΗΓΑΓΑΝ…ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΠΕΙ∆Η ΤΟΥΣ ΧΡΩΣΤΑΓΕ…

Περίεργη υπόθεση απαγωγής Ούγγρου... Μ

ία περίεργη υπόθεση απαγωγής µε πρωταγωνιστές έναν Ούγγρο και δύο Έλληνες από την Άρτα απασχόλησε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας το διήµερο που πέρασε και ειδικότερα την υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου, η οποία τελικά είχε αίσιο τέλος… Κίνητρο της ιστορίας αυτής που εκτυλίχθηκε σε Γλύφα και Αµαλιάδα, οι οικονοµικές διαφορές θύµατος και δραστών, εκ των οποίων ο ένας συνελήφθη και θα οδηγηθεί σήµερα στον Εισαγγελέα. Λίγο µετά τις 10:00 το βράδυ του Σαββάτου η Ιντερπόλ ενηµέρωσε την Αστυνοµική ∆ιεύθυνση πως έχει απαχθεί ένας Ούγγρος πολίτης και πως κινδυνεύει η ζωή του. Αµέσως σήµανε συναγερµός και ενεργοποιήθηκαν οι αστυνοµικές δυνάµεις του νοµού και κυρίως η Ασφάλεια Πύργου για την εξιχνίαση της υπόθεσης. Οι Αστυνοµικοί µετέβησαν στο ξενοδοχείο στη Γλύφα Βαρθολοµιού όπου έµενε προσωρινά ο 53χρονος Ούγγρος οδηγός, το θύµα της απαγωγής, που µετά τη µικρή του περιπέτεια, επέστρεψε και πάλι στο ξενοδοχείο που έµενε. Στην κατάθεσή του στους Αστυνοµικούς υποστήριξε ότι τον απήγαγαν δύο άτοµα, τον εξανάγκασαν να επιβιβαστεί σε µία µερσεντές ΙΧ, του έδειξαν το

Στήθηκε επιχείρηση από υπηρεσίες της Α.∆. Ηλείας σε Γλύφα και Αµαλιάδα.

Συνελήφθη ο ένας δράστης ενώ το 53χρονο θύµα αναχώρησε για την πατρίδα του χθες το πρωί πιστόλι στην προσπάθειά τους να το πιέσουν να τακτοποιήσει µία οικονοµική εκκρεµότητα που είχαν µεταξύ τους και έφθανε γύρω στις 10.000 ευρώ. Μάλιστα όπως είπε στους αστυνοµικούς του έδωσαν και µια σφαίρα των 9 µµ και τον άφησαν στην Αµαλιάδα λίγη ώρα αργότερα. Αυτός από εκεί, πήρε ταξί και επέστρεψε στο ξενοδοχείο όπου έµενε και χθες νωρίςνωρίς το πρωί έφυγε για να επιστρέψει στην πατρίδα του. Όπως προέκυψε από την προανάκριση και σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 53χρονος ή κάποιο στενό συγγενικό του πρόσωπο χρώσταγε σε δύο άτοµα από την Άρτα γύρω στα 10.000

ευρώ από την αγορά εσπεριδοειδών τα οποία όµως δεν είχε καταβάλλει. Φαίνεται πως τα δύο άτοµα ένας 41χρονος και ένας 45χρονος στην προσπάθειά τους να τον πείσουν να τους δώσει τα λεφτά τον βρήκαν, τον έβαλαν στο αυτοκίνητο του 41χρονου και τον έκαναν βόλτες για δύο τουλάχιστον ώρες προσπαθώντας να τον πείσουν να καταβάλλει τα λεφτά. Για το λόγο αυτό τον άφησαν να επικοινωνήσει µε τους δικούς του στην Ουγγαρία προκειµένου αυτοί να καταθέσουν ένα πόσο σε κάποιο λογαριασµό. Οι δικοί του όµως ενηµέρωσαν την Ουγγρική Αστυνοµία και µε τη σειρά της την Ιντερπόλ που ενηµέρωσε την

Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας. Αµέσως κινητοποιήθηκαν οι άνδρες της Α.∆. Ηλείας και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη του ΙΧ που χρησιµοποιήθηκε για αυτή την περίεργη απαγωγή. Ένα από τα στοιχεία που έκαναν τις διωκτικές αρχές να ανησυχήσουν ήταν το γεγονός ότι στον 53χρονο Ούγγρο οι φερόµενοι ως δράστες έδωσαν µια σφαίρα ως ενθύµιο. Μία κίνηση που συνήθως σε πρακτική ακολουθεί η µαφία µε τα υποψήφια θύµατα της όπου τους δίνει τη σφαίρα για να αυτοκτονήσουν πριν αυτοί επιχειρήσουν να τους σκοτώσουν. Αυτό βέβαια δε σηµαίνει ότι για τον ίδιο λόγο την έδωσαν και οι δύο Έλληνες που είναι από την περιοχή της Άρτας στον 53χρονο οδηγό από την Ουγγαρία που αναχώρησε για την πατρίδα του χωρίς να έχει πάθει το παραµικρό. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Έγινε στα Βυτινέικα η συνάντηση παλαίµαχων πολεµιστών Κορέας

Μ

ε συµµετοχή δεκάδων παλαίµαχων πολεµιστών του Πολέµου της Κορέας από Ηλεία, Μεσσηνία, Αχαΐα αλλά και από Αττική πραγµατοποιήθηκε η ετήσια συνάντηση βετεράνων στα Βυτινέικα Πύργου. Τους προσκεκληµένους παλαιµάχους του πολέµου της Κορέας καλωσόρισε ο οικοδεσπότης της εκδηλώσεως και πρόεδρος του παραρτήµατος Ηλείας του Συνδέσµου Παλαιµάχων Κορέας κ. Κων. Φάρος. Εκ µέρους της πρεσβείας της Νοτ. Κορέας χαιρετισµό απηύθυνε ο Σύµβουλος της Πρεσβείας κ. Κιµ. Ανάµεσα στους προσκεκληµένους ήταν και εκπρόσωποι του Πανελληνίου Συνδέσµου Παλαιµάχων Κορέας, ο αντιπρόεδρος του οποίου κ. Αλεξ. Καρατζάς χαιρέτισε την εκδήλωση συνάντησης.

Εκ µέρους του συνδ. Εφ. Αξιωµατικών Νοµού Ηλείας το µέλος του ∆.Σ. κ. Κων. Πέππας προσέφερε στους Κορεάτες επισκέπτες ξενόγλωσσο ενηµερωτικό υλικό για την ιστορία και τον τουρισµό της Ηλείας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν επίσης ο πρόεδρος Απόστρατων Αξιωµατικών Ν. Ηλείας κ. Κων. Αδαµόπουλος, ο πρόεδρος Συνδέσµου Εφ. Αξιωµατικών Ν. Ηλείας κ. Γεωρ. Μπράµος, ο πρόεδρος Συνδ. Οπλιτών Ν. Ηλείας κ. ∆ηµ. Μιχόπουλος, ο πρόεδρος Πολεµιστών Κύπρου κ. Αθαν. ∆ασκόπουλος, ο υποπτέραρχος ε.α. κ. Σωτ. Γαραντζιώτης, ο τ. πρόεδρος Καλαβρυτινών Ηλείας κ. Τ. Γιαννακόπουλος, κ.α.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΝΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

«Στόχος µας ήταν να ανοίξουµε το λιµάνι…» «Τ

ο τελευταίο πράγµα που θυµάµαι είναι τα φώτα. Τους προβολείς να χτυπούν το µεγάλο τουρκικό πλοίο, τα ελικόπτερα και τα σκάφη που το πλησίαζαν. Από εκεί και πέρα, ξεκινήσαµε έναν αγώνα να κρατήσουµε το δικό µας πλοίο. Λίγη ώρα όµως µετά, το πλοίο µας είχε καταληφθεί και µας είχαν συλλάβει». Με αυτά τα λόγια περιέγραψε το µέλος της ελληνικής αποστολής «Ένα καράβι για την Γάζα» κ. Γιώργος Λιερός τις αγωνιώδεις στιγµές που έζησε στα ανοιχτά του λιµανιού της Γάζας, όταν ο Ισραηλίτικος στρατός επιτέθηκε στα πλοία της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το µέρος της διήγησης, το Κουρβισιάνειο Πολιτιστικό Κέντρο Γαστούνης, χθες το απόγευµα, ενώ την εκδήλωση διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Ενάντια στην Παγκοσµιοποίηση. Συνεχίζοντας την χειµαρρώδη αφήγησή του, ο κ. Λιερός είπε: «∆εν περιµέναµε ότι θα λύναµε το πρόβληµα µε την αποστολή της ανθρωπιστικής βοήθειας. Το σηµαντικότερο για µας, ήταν να ανοίξει το λιµάνι. Είχαµε κάποιους φόβους αλλά δεν περιµέναµε ποτέ ότι ο Ισραηλινός στρατός θα χτυπούσε το τουρκικό πλοίο. Περιµέναµε ότι θα χτυπούσαν κάποια από τα εµπορικά που είχαν πολύ λίγο κόσµο, ενώ στο τούρκικο επέβαιναν πάνω από 500 άνθρωποι και ο αριθµός των θυµάτων θα ήταν µεγαλύτερος. ∆ιαψευστήκαµε». «Ήµασταν προετοιµασµένοι…»

Αναφερόµενος στην προετοιµασία της αποστολής ο κ. Γιώργος Λιερός είπε: «Ξέραµε ότι ο στρατός δεν θα µας άφηνε να περάσουµε. Ήµασταν προετοιµασµένοι. Φορέσαµε τα σωσίβιά µας το βράδυ και περιµέναµε την επίθεση. Είχαµε αποφασίσει ότι όταν θα έρθει η ώρα, θα σχηµατίσουµε ανθρώπινο τοίχος στη γέφυρα του πλοίου µας για να τους καθυστερήσουµε όσο µπορούµε. Τελικά η επίθεση ξεκίνησε στο τουρκικό πλοίο στις 4 τα ξηµερώµατα». Από εκεί και πέρα, ξεκίνησε η ολιγοήµερη αιχµαλωσία, µε τον κ. Λιερό να λέει: «Μπορώ να πω ότι τις φυλακές, που µας πήγαν, τις εγκαινιάσαµε εµείς. Είµαστε σίγουροι ότι είναι φυλακές στις οποίες οδηγούν ανθρώπους που προσελκύουν τα φώτα της δηµοσιότητας. Από την πρώτη στιγµή καταφέραµε

Αρκετοί ήταν αυτοί που προσήλθαν στο Κουρβισιάνειο για να ακούσουν τον αυτόπτη µάρτυρα της τραγωδίας στη Γάζα.

και πήραµε τον αέρα των φυλάκων. ∆εν µιλάµε για τα µατ τα Ελληνικά, αλλά για στρατιώτες που έχουν µάθει να πυροβολούν πολύ εύκολα. Από την στιγµή όµως που δεν µπορούσαν να πυροβολήσουν, η σύγχυσή τους ήταν µεγάλη. Όσο για το ξύλο που ακούστηκε, αυτό ήταν σε µεµονωµένα και συγκεκριµένα άτοµα και όχι στη φυλακή αλλά στη διάρκεια των µεταφορών ή των ανακρίσεων. Στο τουρκικό πλοίο υπήρχε βιβλίο µε τα στοιχεία και

τις φωτογραφίες των συντονιστών της όλης επιχείρησης και σε αυτούς στόχευαν». Μια εµπειρία ζωής που σίγουρα όµως, δεν κατάφερε να στερήσει από τον εθελοντή κ. Γιώργο Λιερό την επιθυµία να ξαναπάει εθελοντικά σε µια παρόµοια αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

«Περιµέναµε αντίδραση άλλα όχι ότι θα χτυπούσαν το τουρκικό πλοίο που είχε τόσους πολλούς επιβαίνοντες» είπε ο κ. Γιώργος Λιερός.

7


8

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Γεωργία Βουτσιώτη ΣΤ’ τάξη

Γωγώ Μπράµου ∆’ τάξη

Καλλιόπη Μπράµου – Ε’ τάξη

«Μαθαίνουµε να ζωγραφίζουµε, να γράφουµε και διάφορα άλλα που µπορούµε να κάνουµε στον υπολογιστή. Έρχοµαι περίπου δυο µήνες και µου αρέσει πολύ γιατί µαθαίνουµε πολλά πράγµατα. θέλω να συνεχίσω και του χρόνου».

«Κάνουµε 3 µήνες µάθηµα υπολογιστών και µου αρέσει γιατί µαθαίνουµε πολλά πράγµατα που θα µας χρησιµεύσουν µεγαλώνοντας. Αν συνεχίσουν τα µαθήµατα και του χρόνου θα έρθω. Πιο πολύ µου αρέσει να γράφω και να ζωγραφίζω».

«Έρχοµαι από την αρχή στα µαθήµατα και µου αρέσει πολύ. Ευχαριστούµε πολύ και τον κ.Νίκο και τον δάσκαλό µας που µας µαθαίνει τόσα πράγµατα καθώς και τους συλλόγους που έστειλαν τους υπολογιστές. Μαθαίνουµε να γράφουµε, να ζωγραφίζουµε και ό,τι έχει να κάνει µε τους υπολογιστές».

ΠΑΡEΜΕΝΕ ΚΛΕΙΣΤO Ε∆Ω ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΥ 30 ΧΡOΝΙΑ ΑΛΛA ΑΠO ΤΟ 2007 ΛΕΙΤΟΥΡΓΕI

Η µάθηση και η γνώση εδώ ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΛΑ∆ΕΟΥ

Νίκος Αγγελόπουλος Κάτοικος Κλαδέου ∆ιευθυντής Γυµνασίου Λάλα «Αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω την πρόεδρο του Inner Wheel κα Οικονόµου γιατί δική της ήταν η ιδέα για την υλοποίηση του προγράµµατος εκµάθησης Η/Υ, επίσης τις πρώην προέδρους κα Χρυσοπούλου και κα ∆ιαµαντή, καθώς και την κα Νικολακοπούλου που όλα αυτά τα χρόνια φροντίζουν το χωριό µας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω από καρδιάς τον ∆ιευθυντή της Λεοντείου Σχολής Γ.Αλβέρτη και τον αναπληρωτή ∆ιευθυντή Ν. ∆εσύπρη για τν συγκινητική προσφορά τους µέχρι σήµερα και όσα θα ακολουθήσουν. Τέλος, αισθάνοµαι την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους κατοίκους του χωριού µου που βοηθούν, ο καθένας µε τον τρόπο του την προσπάθεια αυτή, το Τοπικό Συµβούλιο και τον πρόεδρο Κώστα Μιχαλόπουλο, τους γονείς αλλά προπάντων τα παιδιά µας που νοηµατοδοτούν κάθε προσπάθεια και στόχο»

Η Βιβλιοθήκη που έχει δηµιουργηθεί στο χώρο µε τα 1000 περίπου βιβλία, µαγνητίζει το ενδιαφέρον των παιδιών.

Σ

ε χώρο µάθησης και δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών του χωριού και όχι µόνο έχει µετατραπεί από το 2007 το παλιό ∆ηµοτικό Σχολείο Κλαδέου. Το κτίριο που παρέµενε κλειστό εδώ και 30 περίπου χρόνια, οπότε και σταµάτησε η λειτουργία του σχολείου, έχει πια αξιοποιηθεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο, χάρη στη βοήθεια της Λεοντείου Σχολής Νέας Σµύρνης και του Οµίλου Inner Wheel. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, η ∆ιεύθυνση της Λεοντείου Σχολής αλλά και το ∆.Σ της Inner Wheel θέλησαν να προσφέρουν βοήθεια σε κάποια από τις πυρόπληκτες περιοχής της Ηλείας. Είχαν την τύχη να συνεργαστούν µε

τον καθηγητή Νίκο Αγγελόπουλο από το Κλαδέο, γνωρίζοντας για το ενδιαφέρον που δείχνει πάντα για τα παιδιά και την ανάπτυξη του τόπου, µέσα από δράσεις εκπαιδευτικού και πολιτιστικού περιεχοµένου στις οποίες είναι πάντα πρωτοπόρος. Το σχολείο πήρε ζωή… Έτσι, µετά τις πυρκαγιές του 2007, µε χρηµατική βοήθεια που προσέφερε η Λεόντειος Σχολή Νέας Σµύρνης επισκευάστηκε το κτίριο και στην πορεία κατασκευάστηκε και η Βιβλιοθήκη. Το σηµαντικότερο είναι ότι επισκέφθηκαν το χώρο οι ίδιοι οι µαθητές της σχολής µε τον διευθυντή κ.Αλβέρτη, προσφέροντας 900 περίπου τίτλους παιδικών βιβλίων, εµπλουτίζοντας

Το πρώην ∆ηµοτικό Σχολείο Κλαδέου έχει πάρει ζωή και αποτελεί χώρο µάθησης και δηµιουργικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου των παιδιών του χωριού.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

∆ήµητρα Βουτσιώτη Γ’ τάξη

Μαρία Κατσαϊδώνη ∆’ τάξη

«Μου αρέσει πολύ που έρχοµαι εδώ και µαθαίνω πολλά πράγµατα και ευχαριστούµε τον κ.Νίκο που βοηθάει να µαθαίνουµε τόσα πράγµατα. Στα µαθήµατα διδασκόµαστε να γράφουµε και να ζωγραφίζουµε τώρα που είναι αρχή και του χρόνου θα κάνουµε πιο πολλά και θέλω να συνεχίσω».

«Μου αρέσει που έρχοµαι στα µαθήµατα υπολογιστή και ευχαριστούµε τον κ.Νίκο και τον δάσκαλό µας που µας µαθαίνει διάφορα πράγµατα που θα µας χρησιµεύσουν. Στους 2 µήνες έχω µάθει πολλά πράγµατα και θα ήθελα να συνεχίσω».

>>

9

Η συνεργασία της Λεοντείου Σχολής Ν. Σµύρνης, του Οµίλου Inner Wheel και του καθηγητή Ν. Αγγελόπουλου είχε εντυπωσιακά αποτελέσµατα!

ΚΑΙ ΠAΛΙ ΩΣ ΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ – ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ!...

συνεχίζονται για τα παιδιά! έτσι τα ράφια της Βιβλιοθήκης. Στην προσπάθεια αυτή για την «αναγέννηση» αυτού του χώρου µάθησης συνέβαλε σηµαντικά και ο Όµιλος Inner Wheel. Αρχικά, µε τη βοήθειά του κατασκευάστηκε µια σύγχρονη παιδική χαρά στην οποία µπορούν να παίζουν µε ασφάλεια τα παιδιά του χωριού και ένα χρόνο µετά χρηµατοδότησε και την κατασκευή περίφραξης στο χώρο. Η βοήθεια συνεχίστηκε και τον επόµενο χρόνο αφού προσέφερε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τηλεόραση και άλλα εποπτικά µέσα, αναλαµβάνοντας µάλιστα να πληρώνει καθηγητή Πληροφορικής για να παραδίδει µαθήµατα στα παιδιά. Έτσι, συγκροτήθηκαν 3 τµήµατα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών στα οποία συµµετέχουν 16 µαθητές από το Κλαδέο και τα γύρω χωριά. Μάλιστα, οι µαθητές που φοιτούν στα τµήµατα αυτά δηλώνουν κατενθουσιασµένοι για τις γνώσεις που έχουν αποκτήσει στους πρώτους µήνες διδασκαλίας και δεν βλέπουν την…ώρα κάθε φορά να πάνε για µάθηµα. Παράλληλα, στον ελεύθερο τους χρόνο δε σταµατούν να…ανα-

Οι µικροί µαθητές παρακολουθούν µε µεγάλο ενδιαφέρον και όρεξη µαθήµατα εκµάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών.

ζητούν βιβλία για διάβασµα από τους πολλούς και ενδιαφέροντες τίτλους που υπάρχουν και να…αναστα-

ρεπορτάζ

Κώστας Μιχαλόπουλος Πρόεδρος Τ.Σ Κλαδέου «Πρέπει να ευχαριστήσουµε τη Λεόντειο Σχολή και την Inner Wheel για τη σηµαντική βοήθεια και προσφορά που έχουν προσφέρει στο χωριό και στα παιδιά µας. Ευχαριστούµε όµως και τον Νίκο Αγγελόπουλο που χάρη στις ενέργειες και τις µεγάλες προσπάθειες που έχει κάνει, οι εκπρόσωποι της Σχολής και του Οµίλου µας προσφέρουν τις βιβλιοθήκες και τους υπολογιστές. Να τους έχει όλους ο Θεός καλά γιατί έτσι θα µάθουν τα παιδιά µας πέντε πράγµατα παραπάνω που είναι πολύ σηµαντικά».

τώνουν ευχάριστα τη γειτονιά παίζοντας στην παιδική χαρά που έχει κατασκευαστεί.

Ο καθηγητής Νίκος Αγγελόπουλος είναι πάντα στο πλευρό των παιδιών και οι προσπάθειές του είναι ανιδιοτελείς και ακατάπαυστες.

Και έπεται συνέχεια… Αξίζει επίσης να σηµειωθεί ότι µε πρωτοβουλία του αναπληρωτή διευθυντή της Λεοντείου κ.∆εσύπρη, αναµένεται να σταλεί και ένα πιάνο, ώστε από την αρχή της επόµενης εκπαιδευτικής χρονιάς να δηµιουργηθούν και τµήµατα εκµάθησης µουσικής και µια παιδική χορωδία.

Ακόµα και η µικρή Βένια Αργυροπούλου δεν…ξεκολλάει από το χώρο της Βιβλιοθήκης.

Ένα µεγάλο ευχαριστώ… Οι µικροί µαθητές, ευχαριστούν τόσο τους εκπροσώπους της Σχολής και του Οµίλου για την προσφορά τους, όσο τον Νίκο Αγγελόπουλο – αφού γνωρίζουν ότι σ’ αυτόν ανήκει η πρωτοβουλία για τη δηµιουργία αυτού του χώρου – και τον καθηγητή Πληροφορικής για όσα τους έχει µάθει. Ο πρόεδρος του Τ.Σ Κλαδέου Κώστας Μιχαλόπουλος, ευχαρίστησε τόσο τη Λεόντειο Σχολή και την Inner Wheel όσο και τον Νίκο Αγγελόπουλο για την πρωτοβουλία και την προσπάθεια που καταβάλει. Τέλος, ο Νίκος Αγγελόπουλος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει όλους όσους έχουν αποδείξει έµπρακτα την αγάπη τους για το Κλαδέο. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

10

Ποιοι έθεσαν

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

Π

ολλά πρόσωπα, τα περισσότερα από τα οποία διαθέτουν µεγάλη εµπειρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και υπήρξαν ενεργά µέλη της, είτε τώρα είτε στο πρόσφατο παρελθόν, µπαίνουν στο «χορό» της διεκδίκησης της στήριξης του ΠΑΣΟΚ για την Περιφέρεια και τους εφτά δήµους της Ηλείας.Αξίζει να σηµειώσουµε εδώ την υποψηφιότητα του βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλου για το δήµο Πύργου και του πρώην υφυπουργού Εξωτερικών Γιάννη Ζαφειρόπουλου για την Περιφέρεια. Επίσης υποψηφιότητα για την Περιφέρεια υπέβαλε και ο νοµάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας ενώ τον ίδιο δρόµο ακολουθούν από τη σηµερινή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση οι Παναγιώτης Πλατανιάς και Γιάννης

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΟΣ

Έληξε χθες η προθεσµ ία για την υποβολή ενδιαφ έροντος προς το κυβερνών κό µµα

∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑΣ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ- ΤΣΟΥΡΑΠΑ «∆εδοµένου ότι γεννήθηκα και µεγάλωσα στη Βάρδα, δηµιούργησα την οικογένειά µου στην Ανδραβίδα και εργάζοµαι στα Λεχαινά, γνωρίζω καλά και αγαπώ αυτό τον τόπο. Πιστεύοντας ότι µπορώ να βοηθήσω µε όλες µου τις δυνάµεις στην ανάπτυξη του τόπου µας, θέτω την υποψηφιότητα µου στο δήµο Ανδραβίδας – Κυλλήνης πιστεύοντας και στην στήριξη του κόµµατός µου». Πανωραία Παπαδοπούλου – Τσουραπά Προϊσταµένη Γρ. Ειρηνοδικείου Μυρτουντίων (Λεχαινά) και αιρετό Μέλος της Οµοσπονδίας ∆ικαστικών Υπαλλήλων (Ο.∆.Υ.Ε.)

Αργυρόπουλος ενώ εντύπωση προκαλεί η υποψηφιότητα της Αθανασίας Κουσκουρή. Πύργος Στον Πύργο εκτός του Τάκη Αντωνακόπουλου όπως ήταν φυσικό κατέθεσε υποψηφιότητα ο νυν δήµαρχος Μάκης Παρασκευόπουλος ενώ τη στήριξη διεκδικεί και ο πρώην αντιδήµαρχος Νίκος Φάµελος. Εν τω µεταξύ το ίδιο έκανε όπως δήλωσε προχθές και ο Αντώνης Καράµπελας ενώ στο προσκήνιο επανέρχεται ο Νώντας Κυριαζής που ήταν

υποψήφιος δήµαρχος Πύργου στο παρελθόν. Τέλος υποψηφιότητα κατέθεσε και ο πρόεδρος της Τ.Ο. του ΠΑΣΟΚ στον Πύργο Πέτρος Μπεβούδας. ∆ήµος Ήλιδος ∆ύο βασικούς σηµερινούς συνεργάτες του βρίσκει µπροστά του ο Γιάννης Λυµπέρης στο δήµο Ήλιδας καθώς διεκδικούν στήριξη οι αντιδήµαρχοι Νίκη Κοκαλιάρη και Χρήστος Χριστοδουλόπουλος. Ωστόσο «γερός αντίπαλος» θεωρείται ο Ευγένιος Μπαλκάµος σηµερινός αντινοµάρχης.

Επίσης τη στήριξη διεκδικούν οι Χρήστος Φωτόπουλος και ∆ηµήτρης Ράλλης πρώην δήµαρχος. Ολυµπία Τρεις «γνώριµοι» της σηµερινής αντιπολίτευσης θέλουν τη στήριξη και ειδικότερα οι Γιώργος ∆εββές (πρώην δήµαρχος) Ευθύµιος Κοντζιάς (σηµερινός επικεφαλής της αντιπολίτευσης) και ο Γιώργος Φωτεινόπουλος που είχε πρωταγωνιστήσει για το χρίσµα παλαιότερα. Ωστόσο πιεστικές προς το ΠΑΣΟΚ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΕΣΩΚΟΜΜΑΤΙΚΕΣ

Τα 16 µέλη που εκλέγονται

Ο πρώην ∆ήµαρχος Βαρθολοµιού Στέφανος Αδαός και πρόεδρος της ΕΑΣ Γεράσιµος Καλλιµώρος ενώ ψηφίζουν για τα µέλη της ΝΟ∆Ε και τους Συνέδρους

Στη διαδικασία συµµετείχαν 234 άτοµα.

Με την ανάδειξη των 16 στελεχών της ΝΟ∆Ε Ηλείας και των συνέδρων ολοκληρώθηκαν οι εσωκοµµατικές εκλογές χθες στη Ν∆. Ειδικότερα στις κάλπες προσήλθαν 234 στελέχη της Νοµαρχιακής Συνέλευσης και βρέθηκαν 2 λευκά. Ειδικότερα στην ΝΟ∆Ε εκλέγονται οι: Ιάσονας Τσολάκος µε 65, Σωτήρης Κακαλέτρης µε 58, Γεώργιος Τουρής µε 52, ∆ηµήτρης Κουτρουλής µε 42, Παναγιώτης Σκαρτσιάρης µε 41, Αντώνης Αντωνακόπουλος µε 37, Γεώργιος Αχαµνός µε 31, ένας εκ των Κώστα Αναγνωστόπουλου και ∆ηµήτρη Χριστόπουλου που ισοψήφησαν µε 30 (θα γίνει κλήρωση) και Βασίλης Παπαδόπουλος µε 25. Επίσης µέλος της ΝΟ∆Ε είναι ο κ Αντρέας Σκαρτσιάρης που


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ηλείας

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Ενωµένοι µπορούµε να κάνουµε µια νέα αρχή.

ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠ.ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

υποψηφιότητα… γευµα δεν είχε γίνει γνωστό αν είχε καταθέσει άλλος υποψηφιότητα για το χρίσµα από την περιοχή. Για ∆ήµο Ανδρίτσαινας Και στο δήµο Ανδρίτσαινας όσον αφορά τις υποψηφιότητες δεν είχε ξεκαθαρίσει µέχρι χθες το απόγευµα αν είχαν κατατεθεί, ωστόσο όµως πιεστικές φωνές από την περιοχή προς την κεντρική ηγεσία του κόµµατος προτείνουν να δοθεί η στήριξη στο νυν δήµαρχο Σκιλλούντος Σάκη Μπαλιούκο. Όπως είναι γνωστό τις υποψηφιότητες οι ενδιαφερόµενοι τις υποβάλλουν στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα και εκεί η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει ξεχωριστά κάθε υποψηφιότητα προκειµένου να αποφανθεί ποια τελικά υποψηφιότητα θα στηρίξει το κυβερνών κόµµα στις προσεχείς εκλογές της τοπικής αυτοδιοίκησης του Νοεµβρίου.

∆ΗΜΟΣ ΑΡΧ.ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ φωνές από την περιοχή προτείνουν τον αντινοµάρχη Νίκο Μιχαλόπουλο. Ανδραβίδα Κυλλήνη Στην «κούρσα» για την στήριξη µπήκε ο επικοινωνιολόγος από την Ανδραβίδα Γιώργος Παναγιωτόπουλος ωστόσο θα έχει «αντιπαλό του» τον δύο φορές επικεφαλή της αντιπολίτευσης του δήµου Λεχαινών Σάκη Κεκάτο, τον πρώην αντιδήµαρχο Βουπρασίας Γιώργο Μπαµπουσκάκη και την Ειρηνοδίκη

11

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com Λεχαινών Πανωραία Παπαδοπούλου―Τσουραπά. ∆ήµος Πηνειού Ο δήµαρχος Βαρθολοµιού Χρήστος Βρυώνης στην κούρσα για το χρίσµα θα βρει τον πρώην πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αµαλιάδος Γιώργο Παναγούλια και το συγγραφέα Λεωνίδα Μαργαρίτη. Ζαχάρω Ο κ Φώτης ∆ηµήτρουλας στη Ζαχάρω διεκδικεί την στήριξη του ΠΑΣΟΚ ενώ µέχρι αργά το από-

ΕΚΛΟΓΕΣ

στη ΝΟ∆Ε Ηλείας ήταν υποψήφιος στις εκλογές για πρόεδρος της ΝΟ∆Ε αφού συγκέντρωσε πάνω από το 20% των ψήφων. Επίσης ανεξαρτήτως ψήφων εξελέγησαν οι πέντε γυναίκες λόγω της ποσόστωσης. Συγκεκριµένα οι: Σοφία Κολαΐτη―Σαράντου µε 24, Ιωάννα ∆ούφα µε 19, ∆ιονυσία Μπίθα µε 13, Ευθυµία Μπάρκα Μπαµπή µε 8 καθώς και η Αλεξάντρα Παπαδοπούλου επίσης µε 8. Οι σύνεδροι που είχαν θέσει υποψηφιότητα βγαίνουν όλοι και στις 25,26 και 27 θα συµµετάσχουν

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

»

Αποδέχοµαι την πρόταση Αποτελεί ιδιαίτερη τιµή για µένα η στάση πολλών φίλων από το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της κοινωνίας και του κόµµατος, που µε πρότειναν να ηγηθώ της νέας δηµοτικής κίνησης για τον Καλλικρατικό ∆ήµο του Πύργου.Αποδέχοµαι την πρόταση και συµµετέχω στις προβλεπόµενες διαδικασίες του κόµµατός µου.

Ισοψήφησαν ο Κ. Αναγνωστόπουλος και ∆. Χριστόπουλος και θα γίνει κλήρωση σήµερα

στο συνέδριο της Ν∆ που θα γίνει στην Αθήνα µαζί µε τους εξ’ οφιτσίου συµµετέχοντες από την Ηλεία. Οι κάλπες άνοιξαν στις 10:00 το πρωί και έκλεισαν στις 19:00 το απόγευµα και η διαδικασία κύλησε χωρίς να δηµιουργηθεί κανένα πρόβληµα. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Φίλες και Φίλοι, Ο «Καλλικράτης» έφερε στη ζωή όλων µας µια νέα πραγµατικότητα και µια νέα εντολή. Να αφήσουµε πίσω ό,τι καθήλωσε τον τόπο µας για πολλά χρόνια σε τροχιά υπανάπτυξης. Να ανακαλύψουµε µια νέα συνθήκη, στην οποία δεν θα συγκρούονται εγωισµοί και υπερηφάνιες, αλλά θα ενώνονται γνώσεις, ικανότητες και τολµηρές αναπτυξιακές επιδιώξεις. Ο ∆ήµος Ανδραβίδας – Κυλλήνης είναι ακόµη ένας γίγαντας σε λήθαργο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το Καποδιστριακό µοντέλο δεν πέτυχε και ανάλωσε τις µεγάλες προσπάθειες των ∆ηµοτικών Αρχών και Παρατάξεων σε έναν άνισο αγώνα µε τη γραφειοκρατία και την υποχρηµατοδότηση. Σήµερα, είναι στο χέρι µας να προχωρήσουµε προς το µέλλον που αξίζει στον τόπο µας. Είναι υποχρέωσή µας να αναδείξουµε διεθνώς ότι οι ∆ήµοι Βουπρασίας, Λεχαινών, Ανδραβίδας και Κάστρου – Κυλλήνης ενώνονται για να αποτελέσουν ένα νέο, δυναµικό και εύρωστο Ευρωπαϊκό πόλο ανάπτυξης. Είναι καιρός, η Ελληνική, Ρωµαϊκή, Φράγκικη και σύγχρονη πολιτιστική κληρονοµιά µας να πρωταγωνιστήσουν, φέρνοντας ξανά τη λάµψη που δικαιούµαστε. Είναι καιρός, τα κορυφαία και διεθνώς αναγνωρίσιµα προϊόντα µας να αποκτήσουν ταυτότητα και να φέρουν υψηλό εισόδηµα στους αγρότες. Είναι καιρός, οι µοναδικοί τουριστικοί και περιβαλλοντικοί µας πόροι να αξιοποιηθούν µε τη συµµετοχή όλων, φέρνοντας καλύτερες και περισσότερες δουλειές σε όλους. Είναι καιρός, να δικαιώσουµε τον ανιδιοτελή αγώνα όλων όσων πρόσφεραν τις δυνάµεις τους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί τα στελέχη αυτά εργάστηκαν κάτω από τις πλέον αντίξοες συνθήκες και είµαι βέβαιος ότι θα συνεχίσουν να το κάνουν και αύριο, υπό τις νέες δυνατότητες που παρέχει ο «Καλλικράτης». Σε αυτό τον αγώνα αποφάσισα να στρατευτώ και ο ίδιος, γιατί θεωρώ ότι τα επόµενα χρόνια διακυβεύεται ό,τι πιο σηµαντικό αφορά τον τόπο. Σε µια εποχή όπου το ασαφές είναι επικίνδυνο και επειδή όλοι γνωρίζουµε την πολιτική ταυτότητα όλων, έχοντας το θάρρος να υπερβαίνουµε τα στεγανά και να εργαζόµαστε από κοινού, έπραξα το αυτονόητο. Υπέβαλα τη συµµετοχή µου στις διαδικασίες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. για την διαµόρφωση υποψηφιότητας στο ∆ήµο Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Είναι σαφές ότι δεσµεύοµαι να δώσω τη µάχη στην πρώτη γραµµή, ανεξάρτητα από το ποιά ή ποιός θα είναι υποψήφιος µε τη στήριξη του πολιτικού χώρου στον οποίο ανήκω από την ηλικία των δεκατεσσάρων ετών µέχρι και σήµερα, µέχρι να γίνει πραγµατικότητα µια νέα Ελλάδα. Εύχοµαι καλή επιτυχία σε όλες και όλους τους συνυποψηφίους


12

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 14 Ιουλίου 2010

Ιουλία Τρισοπούλου

Κατερίνα Κλάδη

«Μένω εδώ σχεδόν 22 χρόνια. ∆εν µπορούµε να περπατήσουµε, τσακώνοµαι µε τον σύζυγο µου για να µε πηγαίνει στην εκκλησία γιατί δεν µπορώ να περπατήσω µέσα από τα λασπόνερα που µαζεύονται στο χωµατόδροµο. Για να πάω µόνη µου πρέπει να κρατάω τσάντα µε δεύτερα παπούτσια λες και ζούµε στο µεσαίωνα. Πάµε και τους ενοχλούµε και µας λένε συνέχεια ναι και ναι. Μέχρι που παίρνουν την ψήφο µας και µετά µας ξεχνούν. Που θα πάει αυτή η κατάσταση; Έχουµε επίσης σοβαρό πρόβληµα µε τους υπονόµους. Κάθε τόσο πληρώνουµε για να αδειάζουµε τους βόθρους µας. Τι άλλο να πω; Να φανταστείτε ο άντρας µου, βαρέθηκε και µου λέει να µην του αναφέρω ποια αυτά τα προβλήµατα. Κουράστηκε να ασχολείται. Γκρινιάζουµε για πράγµατα τα οποία θα έπρεπε να ήταν λυµένα από άλλους»

«Βρίσκοµαι εδώ από το 1963 και µόνοι µας έχουµε φτιάξει κάπως τον δρόµο για να περνούν τα αυτοκίνητα. Από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Ο ∆ήµος Πύργου δεν ανακατεύεται. Τον παλιό καιρό εκεί ήταν µονοπάτι και περνούσαν µε τα γαϊδούρια δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, όπως ήταν τότε έτσι είναι και τώρα. Έχουµε ενοχλήσει τις δηµοτικές αρχές αλλά τίποτα. Μας θεωρούν πολίτες δεύτερης κατηγορίας επειδή ήµαστε εκτός του κέντρου του Πύργου και δεν µας κοιτούν. Εµείς παραχωρήσαµε κάποιο χώρο από τη γη µας για να µας δοθεί η άδεια και να φτιάξουν δρόµο. Ζητάµε να µας φτιάξουν τον δρόµο να µπορούµε και εµείς να περπατάµε σαν άνθρωποι. Έχουµε παιδιά και πάνε σχολείο. Το χειµώνα κολυµπάνε µέσα στα νερά και τη λάσπη. Άλλοι έχουν αυτοκίνητο και άλλοι πάλι όχι. Και αυτοί που έχουν ΙΧ παθαίνουν συνέχεια φθορές. Ποιος θα τα πληρώσει;»

ΑΓΑΝΑΚΤΗΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

Α

«∆εν είµαστε πολίτες

γανακτισµένοι είναι οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά του Πύργου και συγκεκριµένα στο τέρµα του δρόµου της Ιφίτου, καθώς αναφέρουν πως εδώ και 50 χρόνια, στις δύο παρόδους, δεν έχει γίνει ανάπλαση, µε συνέπεια να µη µπορούν να διαπεράσουν τον δρόµο ούτε µε τα οχήµατα τους και νιώθουν δηµότες δεύτερης κατηγορίας. Εκτός του χαλικόδροµου οι κάτοικοι τονίζουν και τα ζητήµατα τόσο του ηλεκτροφωτισµού όσο και της αποχετεύσεως που εδώ και πολλά χρόνια κανένας δεν τα έχει κοιτάξει.

Ο δρόµος της Ιφίτου ειδικότερα στο τέρµα της, χωρίζεται σε δύο παρόδους όπου από τα αριστερά βγαίνει στην περιοχή της κεραίας και δεξιά σε µια γειτονιά που µένουν περίπου δέκα οικογένειες. Η δεξιά πάροδος, όπως φυσικά και η αριστερή, είναι στρωµένη µε χαλίκι. Με τις βροχές τα νερά λιµνάζουν ενώ δηµιουργούνται και πολλές λακκούβες που ταλαιπωρούν του κατοίκους της περιοχής τόσο αν περπατούν µε τα πόδια όσο και αν περνούν µε τα οχήµατα τους. Οι κάτοικοι διαµαρτύρονται έντονα στην εφηµερίδα «Πατρίς» για την κατάσταση που επικρατεί ενώ οι παλαιότεροι υπογραµµίζουν πως η γειτονιά τους είναι εγκαταλελειµµένη από όλες τις δηµοτικές αρχές που έχουν περάσει στο δήµο Πύργο. Τα προβλήµατα που προκύπτουν από αυτή την εγκατάλειψη, είναι πως οι άνθρωποί τον χειµώνα δεν µπορούν να βγουν από το σπίτι τους και να περπατήσουν τον δρόµο, όπως φυσικά και τα παιδιά τους δεν µπορούν να πάνε στο σχολείο ή στο φροντιστήριο τους. Σοβαρό πρόβληµα υπάρχει και στα οχήµατα τους καθώς οι φθορές συνεχώς πληθαίνουν, από τις λακ-

Υπάρχουν περίπου 10 παιδιά στην γειτονιά τα οποία τον χειµώνα στην κυριολεξία γεµίζουν µε νερά από τις λακκούβες που υπάρχουν στον χαλικόδροµο

Οι κυρίες για να περάσουν το δρόµο περπατούν από το πλάι που είναι υπερυψωµένο κάποιο έργο

κούβες που υπάρχουν στις δύο παρόδους. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η δήλωση των κατοίκων, πως για να πάρουν την άδεια για το χτίσιµο των κατοικιών τους, έπρεπε να παραχωρήσουν στον δήµο ένα µικρό µέρος γης προκειµένου εκείνος να το αξιοποιήσει φτιάχνοντας τους δρόµο. Πράγµα που εδώ και 50 χρόνια δεν έχει γίνει. Αξιοσηµείωτα είναι και τα δύο θέµατα που τόνισαν και έχουν να κάνουν µε τους υπονόµους, οι οποίοι δεν υπάρχουν στην περιοχή τους αλλά και µε τον φωτισµό, που εκτός του ότι είναι ελλιπής, όταν οι λάµπες καίγονται ή χαλάνε, τις αλλάζουν

µόνοι τους, αφού αν δεν το κάνουν βρίσκονται εντελώς στο σκοτάδι. Οι αγανακτισµένοι κάτοικοι αισθάνονται πολίτες δεύτερης κατηγορίας, και µίλησαν και για εποχές µεσαίωνα αφού χαρακτηριστικά υπογράµµισαν

πως πληρώνουν κανονικά τα δηµοτικά τέλη τους και τις υποχρεώσεις τους έναντι στην πολιτεία και τον δήµο, όµως δεν έχουν την ίδια αντιµετώπιση µε άλλες γειτονιές και τους προκαλεί εντύπωση το γεγονός, ότι ο

δήµος κάνει έργα µέσα στο κέντρο της πόλης, την ίδια στιγµή που εκείνοι δεν έχουν δρόµο να περπατήσουν και για να το κάνουν αυτό χρειάζονται δεύτερο ζευγάρι παπούτσια…

Πατάνε στις λάσπες για να πάνε στο νηπιαγωγείο… Σοβαρό πρόβληµα υπάρχει και στο 5ο ολοήµερο νηπιαγωγείο Πύργου που βρίσκεται στο δρόµο της Ροφιάς. Συγκεκριµένα ο δρόµος που αναφέρει η Αναστασία Κλάδη είναι χωµατόδροµος και τα παιδιά µε τους γονείς τους το χειµώνα πατούν µέσα στις λά-

σπες αφού δεν υπάρχει άλλη είσοδος για το νηπιαγωγείο. Επίσης τα αυτοκίνητα που µπαίνουν µέσα στο δρόµο δεν µπορούν κάπου να στρίψουν για να γυρίσουν να βγουν αλλά πηγαίνουν αναγκαστικά µε την όπισθεν.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ευτέρα 14 Ιουλίου 2010

Αναστασία Κλάδη

«Είµαι εδώ 9 χρόνια περίπου και όλα είναι ίδια και απαράλλακτα. Ο δρόµος είναι έτσι όπως τον βλέπετε για να µην σας πω πως έχει γίνει και χειρότερος. Το αυτοκίνητο µας δεν µπορούµε να το περάσουµε εύκολα από αυτό τον δρόµο. Τα παιδιά µας δεν µπορούν να περπατήσουν. Το χειµώνα είναι πάρα πολύ µεγάλο βάσανο. Βρέχει και πληµµυρίζει ο δρόµος και δεν µπορούµε να περάσουµε. Αυτό που θέλουµε είναι να φτιαχτεί ο δρόµος. Όχι να περάσουν να ρίξουν χαλίκι και τελειώσαµε. Να ρίξει άσφαλτο. Επίσης να κάνουν κάτι µε τον ηλεκτροφωτισµό δεν γίνεται τις λάµπες εδώ να τις αλλάζουν οι άντρες µας. Ακούµε ότι φτιάχνουν έργα από εδώ και από εκεί, και εδώ που έχουµε σοβαρό πρόβληµα δεν µας κοιτάνε καθόλου. Τι είµαστε δηλαδή; Επίσης είναι και ο δρόµος του 5ου νηπιαγωγείου Ροφιάς ακριβώς από πίσω που είναι χαλιά. ∆εν µπορούµε να περπατήσουµε. Μια λίµνη»

13

Αγγελική Κλάδη

«Εγώ εδώ γεννήθηκα, εδώ µεγάλωσα, έλειπα 20 χρόνια και επέστρεψα πριν από ένα χρόνο. Σας πληροφορώ ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είναι τα ίδια πράγµατα που άφησα. Ότι δρόµο περπάτησα εγώ για να πάω σχολείο, ακριβώς τον ίδιο περπατούν και τα παιδιά µου. Βλέπω µέσα στο Πύργο και γίνονται εξωραϊσµοί, δρόµοι και πλατείες. Ωραία όλα αυτά, αλλά λίγο τα βασικά στην περιφέρεια θα πρέπει να τα κοιτάξουν. Έχουµε επενδύσει χρήµατα, έχουµε χτίσει τις κατοικίες µας, έχουµε αγοράσει αυτοκίνητα. φορολογούµενοι είµαστε, τα δηµοτικά τέλη τα πληρώνουµε, είµαστε τακτικοί σε όλα µας, έχουµε παραχωρήσει στον δήµο ένα µέρος της γης µας για να φτιάξουµε τα σπίτια µας και το απαιτούµε να µας κοιτάξουν. Έχουµε κάθε δικαίωµα πιστεύω. Θέλουµε την ίδια αντιµετώπιση µε τους άλλους συνδηµότες µας. Καταστρέφουµε τα αυτοκίνητα µας, λερωνόµαστε από τις λάσπες, δεν µπορούµε να πάµε για ψώνια, φωτισµό καλό δεν έχουµε, υπόνοµό δεν έχουµε. Τι θα γίνει;»

ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΙΦΙΤΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

δεύτερης κατηγορίας»

»

Εδώ και 50 χρόνια όπως λένε δεν έχει γίνει ούτε ένα έργο στην περιοχή τους…

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Η κ. Αναστασία µας δείχνει την κατάσταση του δρόµου του 5ου ολοήµερου νηπιαγωγείου Πύργου

Η κ. Αγγελική δείχνει τα λιµνάζοντα νερά στην πάροδο της Ιφίτου

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Κάνουµε ό,τι µπορούµε παρά τις τεράστιες ανάγκες»

Η γειτονιά στην δεξιά πάροδο της Ιφίτου, όπως τονίζουν οι κάτοικοι της είναι ίδια και απαράλλακτη εδώ και 50 χρόνια. Πάνω διακρίνεται και η λάµπα της γειτονιάς την οποία η κάτοικοι την αλλάζουν µόνοι τους

Ο αντιδήµαρχος έργων Βασίλης Παναγόπουλος σε πρόσφατες δηλώσεις του στην εφηµερίδα «Πατρίς» είχε υπογραµµίσει σχετικά για διάφορα θέµατα που ταλαιπωρούν την καθηµερινότητα του πολίτη τα εξής: «Ότι µπορούµε σαν υπηρεσία κάνουµε. Με τα µέσα που διαθέτουµε το προσωπικό που έχουµε και τις τεράστιες ανάγκες που έχει ο δήµος Πύργου κάνουµε ότι καλύτερο µπορούµε. Μακάρι να µπορούσαµε να κάνουµε περισσότερα προκειµένου να µην υπάρχει κανένα πρόβληµα, αλλά τα µέσα που έχουµε είναι αυτά προσπαθούµε για το καλύτερο σε όλους τους τοµείς».


14 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΑΠΟΨΕΙΣ

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Η έλλειψη επικοινωνίας ... πληγή για την κοινωνία

Σ

Της Άβας Βαγγελάτου

∆ΙΑΦΘΟΡΕΙΣ ή ∆ΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ;

ολύ παλιά και πονεµένη ιστορία αυτή Π της διαφθοράς στην Ελλάδα. Κάνοντας ζάπινγκ στην πολιτική πραγµα-

τικότητα θυµήθηκα το 2002 που ο Κ. Καραµανλής ταύτισε τη διαφθορά µε το κράτος, υπογραµµίζοντας ότι η Ελλάδα έχει την πρώτη θέση της διαφθοράς ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ και τις πιο γραφειοκρατικές και διεφθαρµένες δηµόσιες υπηρεσίες, ακριβώς για να υποβοηθήσει και πιέσει την κυβέρνηση Σηµίτη προκειµένου να προχωρήσει τις νεοφιλελεύθερες «τοµές» που είχε εξαγγείλει στη δηµόσια διοίκηση, αλλά και για να υπογραµµίσει την ανάγκη για «επανίδρυση του κράτους». Το 2005 ανακαλύφθηκε το “γρηγορόσηµο” και το 2006 ξεσπάει η καταιγίδα µε την δηµιουργία καρτέλ που δεν αφορά µόνο τις γαλακτοβιοµηχανίες, αλλά αγκαλιάζει όλη τη σφαίρα της οικονοµικής δραστηριότητας και λειτουργεί σε βάρος των µικρών παραγωγών και συνολικά των εργαζοµένων, και ο Κ. Καραµανλής όντας πρωθυπουργός , κάνει µεγαλόστοµες διακηρύξεις περί «µηδενικής ανοχής» στη διαφθορά καθώς διαπιστώνει ότι η διαχείριση και η νοµή της εξουσίας έχει διαφθείρει τα «σεµνά και ταπεινά» στελέχη του κόµµατός του. Παράλληλα, είναι ορατές ορισµένες κινήσεις να «µαζέψουν» την υπόθεση µε τη «µίζα» που ζητήθηκε από τη ΜΕΒΓΑΛ, παρά τις περί του αντιθέτου διακηρύξεις των κυβερνητικών στελεχών. Τα µονοπώλια διαµορφώνουν ακόµη και σήµερα τις τιµές σε πλήρη συνεννόηση και ανεξάρτητα από τους ανταγωνισµούς που έχουν µεταξύ τους, σχεδόν παντού, στο στάρι και στο ψωµί, στα καύσιµα, στα σούπερ µάρκετ, τηλεπικοινωνίες, κλπ. Η σκανδαλολογία που αναπτύσσεται από τη Ν∆ και το ΠΑΣΟΚ στοχεύει στον αποπροσανατολισµό και την εξαπάτηση. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό από όλους. Οι ισχυρισµοί τους περί υγιούς ανταγωνισµού και ελεύθερης αγοράς είναι υποκριτικοί και παραπλανητικοί. Το 1997 δηµοσκόπηση της εταιρίας ICAP που έγινε σε πέντε ελλαδικά αστικά κέντρα, έδωσε τα παρακάτω: Οι πολιτικοί και οι επιχειρηµατίες συγκεντρώνουν τις περισσότερες κατηγορίες για διαφθορά. Την πρώτη θέση, στον κατάλογο εκείνων που οι Έλληνες πιστεύουν ότι επιδίδονται στο “σπορ” της διαφθοράς κατέχουν οι πολιτικοί µε ποσοστό 84% και

ακολουθούν στη δεύτερη θέση οι επιχειρηµατίες µε ποσοστό 82%. Οι συνδικαλιστές και οι αστυνοµικοί, κατέχουν την τρίτη και τέταρτη θέση, εκείνων που οι Έλληνες πιστεύουν ότι ενέχονται στη διαφθορά, µε ποσοστά69% και 62% αντίστοιχα. Την πέµπτη και έκτη θέση στον κατάλογο των “διεφθαρµένων”, κατέχουν οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι δηµοσιογράφοι, µε ποσοστά 54% και 51% αντίστοιχα. Την έβδοµη, όγδοη και ένατη θέση, για τους Έλληνες που ενέχονται στη διαφθορά, κατέχουν οι δικαστές, οι απλοί πολίτες και οι κληρικοί, µε ποσοστά 43,42% και 41% αντίστοιχα. Νοµίζετε ότι άλλαξε κάτι από τότε έως σήµερα; Το 2002 ο υπουργός Εσωτερικών, Κ. Σκανδαλίδης παραδέχτηκε πως η διαφθορά στο ∆ηµόσιο είναι «πρώτιστα κοινωνικό φαινόµενο», αλλά απέφυγε να επεκτείνει τη σκέψη του περισσότερο πάνω στο θέµα, περιορίζοντας το βάθος και την ουσία του. Έτσι στάθηκε στα επιφαινόµενα, λέγοντας πως το φαινόµενο αυτό «αναπτύσσεται ευθέως ανάλογα µε την αναξιοπιστία και την αναποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού. Αποτελεί σύµπτωµα του πελατειακού συστήµατος και σε πλείστες περιπτώσεις συγχέεται µε την έννοια της ‘’εξυπηρέτησης‘’». Η διαφθορά είναι ένα φαινόµενο εγγενές µε τις εκµεταλλευτικές κοινωνίες λέω εγώ, και όταν εµπλέκονται τεράστια οικονοµικά συµφέροντα δεν είναι περίεργο ορισµένοι να χρησιµοποιούν µη συµβατικούς τρόπους για να τα εξυπηρετήσουν. Σχολιάζοντας την αντιπαράθεση της Ν∆ µε το ΠΑΣΟΚ για το θέµα διαπιστώνουµε ότι επικεντρώνονται όχι στο ποιος είναι αδιάφθορος αλλά στο ποιος είναι λιγότερο διεφθαρµένος. Ως κοινωνικό φαινόµενο η διαφθορά κινείται στη λογική της εξυπηρέτησης του ιδιωτικού συµφέροντος µέσω της εκµετάλλευσης της δηµόσιας εξουσίας, όποιας δηµόσιας εξουσίας, άρα αποτελεί στοιχείο του αστικού πολιτικού συστήµατος και αναπτύσσεται ανεξαιρέτως σε όλες τις βαθµίδες ανάπτυξης των καπιταλιστικών σχέσεων παραγωγής. Το 2008 έφερε στη Βουλή για κύρωση η κυβέρνηση τη Σύµβαση του ΟΗΕ κατά της διαφθοράς, που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού τον Οκτώβρη του 2003. Σύµφωνα µε αυτήν,

µετατρέπεται το αδίκηµα της δωροδοκίας δηµοσίων λειτουργών (βουλευτών, νοµαρχιακών και δηµοτικών αρχόντων) σε κακούργηµα, εφόσον τα ανταλλάγµατα υπερβαίνουν τα 73.000 ευρώ, ενώ την ίδια ποινική µεταχείριση θα έχει η δωροδοκία και στον ιδιωτικό τοµέα. Άκουσον! Άκουσον! Όσο τα ανταλλάγµατα είναι µικρότερα είναι στο απυρόβλητο. Για να δώσουµε την πραγµατική διάσταση τώρα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η διαφθορά των «από κάτω» αξιοποιείται ως «άλλοθι» της διαφθοράς των «από πάνω». Οι τελευταίοι την επικαλούνται παγίως, σε µια προσπάθεια διάχυσης των ευθυνών τους ώστε να αποκρύπτουν το γεγονός ότι «το ψάρι βρωµάει από το κεφάλι». Εποµένως, η σχέση του κράτους, του γαλαζοπράσινου κατεστηµένου και του κοινωνικο-οικονοµικού συστήµατος µε τη διαφθορά, είναι µια τυπική καπιταλιστική σχέση, που τα απόβλητά της δε συνιστούν παρέκκλιση αλλά κανόνα λειτουργίας του συστήµατός τους. Και κατά τον καθηγητή µου στο ΑΠΘ Γ Χουρµουζιάδη «άστοχος, είναι ο τρόπος µε τον οποίο αντιµετωπίζεται η σύγχρονη ελληνική «διαφθορά». Άστοχος, γιατί ο λεκτικός αυτός ορισµός µιας συγκεκριµένης κοινωνικής συµπεριφοράς δεν αποκαλύπτει απλώς µια διακεκριµένη κακή πράξη ή ένα σύνολο τέτοιων πράξεων, αλλά το στρεβλό τρόπο, µε τον οποίο γεννιέται, αναπτύσσεται και αφανίζεται η νεοελληνική κοινωνία. Και, φυσικά, δεν είναι υπερβολή, αν υποστηρίξουµε πως µια στρεβλή, άρα µια διεφθαρµένη γέννηση ή ανάπτυξη οδηγεί στον αναπόφευκτο αφανισµό. Κι αυτό ακριβώς το περιεχόµενο αποκτά η λέξη «διαφθορά», στο πλαίσιο της νεοελληνικής κοινωνίας: Το περιεχόµενο του αφανισµού!». Αθάνατε Έλληνα! Πάντα θα βρίσκεις τρόπο να διαστρεβλώνεις την όποια πραγµατικότητα και πατώντας επί πτωµάτων να βγαίνεις πάντα λάδι και µάλιστα µε πολιτικάντικες εκλογικεύσεις του τύπου «δεν έκανα και τίποτα κακό», «µια µικρή αµέλεια» στα τόσα χρόνια προσπάθειας «ανόρθωσης» της οικονοµικής και πολιτικής ζωής αυτού του τόπου, δεν συνιστά αδίκηµα. Όχι µόνο διεφθαρµένοι αλλά και διαφθορείς.

ήµερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά ζούµε σε καθηµερινή βάση µία πραγµατικότητα που γίνεται όλο και πιο µίζερη, που δεν αφήνει τον άνθρωπο να χαµογελάσει… γιατί συνεχώς του προσθέτει και ένα λόγο για να προβληµατίζεται… Τον έχει κάνει να είναι κλεισµένος στον εαυτό του και να θεωρεί πως ο κόσµος φθάνει µέχρι εκεί που βλέπει καθώς και ό,τι γίνεται εκτός της ακτίνας αυτής αφορά κάποιους άλλους που ζουν σε άλλο πλανήτη. Όταν ξεκίνησε η οικονοµική κρίση στην Αµερική και βλέπαµε τα γεγονότα από την τηλεόραση νοµίζαµε ότι η απόσταση του ωκεανού που µας χώριζε ήταν ικανή για να την κρατήσει µακριά από εµάς. Το ίδιο συµβαίνει και µε τις διάφορες µορφές της εγκληµατικότητας που εκδηλώνονται σε άλλες χώρες και που µετά από λίγο καιρό φθάνουν και σε εµάς. Όταν παίρνει ναρκωτικά το παιδί του γείτονα νοµίζουµε ότι δεν είναι δικό µας πρόβληµα αλλά του δίπλα, µόνο που χωρίς να το καταλάβουµε έχει µπει και στο δικό µας….σπίτι. Όταν βλέπουµε να καταρρακώνεται η αξιοπρέπεια αυτού που περνάει δίπλα µας, σ τ ρ έ Παναγιώτης Παυλόπουλος φουµε το paylopoulos2004@yahoo.gr κεφάλι paylopoulos2009@gmail.com µας αλλού γιατί πιστεύουµε πως δεν αφορά εµάς. Όταν βλέπουµε τον άλλο δίπλα µας να δυστυχεί το αντιµετωπίζουµε σαν κάτι που συµβαίνει σ’ ένα µακρινό τόπο και πως δεν είναι δικό µας πρόβληµα αυτό που συµβαίνει… Η έλλειψη επικοινωνίας µεταξύ των ανθρώπων που µένουν στην ίδια γειτονιά, στην ίδια πόλη, στην ίδια χώρα είναι η µεγαλύτερη πληγή της σύγχρονης κοινωνίας γιατί αφήνει περιθώρια για την ανάπτυξη του ατοµισµού…. από τον οποίο ποτέ δεν προήλθε κάτι καλό… Το γεγονός αυτό έχει στερήσει και τη χαρά του να χαµογελάµε στο δρόµο ο ένας στον άλλο και να δείχνουµε πως το πρόβληµα που έχει ο διπλανός µας είναι και δικό µας. Να καθόµαστε από κοινού να δίνουµε λύση και να µοιραζόµαστε τη χαρά της συµµετοχής στη δηµιουργική τάση ενός συνόλου. Να αγνοούµε την ευτυχία που απορρέει από τη συµµετοχή στην κοινή προσπάθεια και στα αποτελέσµατα που προέρχονται από αυτή. Με λίγα λόγια µας στερεί το δικαίωµα του να είµαστε συνοδοιπόροι στην πορεία για το κοινό µας µέλλον. Γι’ αυτό και πρέπει να στηρίζουµε και να συµµετέχουµε σε πρωτοβουλίες που έχουν τα στοιχεία της µαζικότητας, τα στοιχεία της συνεργασίας, τα στοιχεία της κοινής προσπάθειας και να αναδεικνύουµε τα θετικά τους αποτελέσµατα για να µπορέσουµε να γίνουµε µία κοινωνία ανθρώπων…


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΖΩ

15

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

SM S Ζούµε στη χώρα της βαθιάς κρίσης και των πολλών υποψηφίων!...

Στις φωτό διακρ ίνονται οι επιµο ρφούµενοι του τµήµατος µε το ν επιµορφωτή το υς κ. Γιάννη Λαµπρόπουλο στ ους χώρους του καταστήµατος

Στη χθεσινή Γενικ ή Συνέλευση τη ς «Ανθρώπινης λεγγύης» και ο αν Αλλητινοµάρχης κ. Ευ γένιος Μπαλκάµο δίπλα από τον πρ ς όεδρο Γεώργιο Λαγκαδινό.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Στα Sprider Stores

«Ο κόσµος, µας έχει ανάγκη…» Να εντείνουν όλοι τις προσπάθειές τους προκειµένου η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» να συνεχίσει να υπάρχει και να προσφέρει το χέρι στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη από βοήθεια, ζήτησε χθες, κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της µη κερδοσκοπικής οργάνωσης στα γραφεία της στην Αµαλιάδα, ο πρόεδρός της κ. Γεώργιος Λαγκαδινός. «Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Προσπαθούµε να καλύψουµε τα έξοδα λειτουργίας της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» γιατί εάν πτωχεύσουµε εµείς, καταλαβαίνετε σε τι ανάγκη θα βρίσκονται όλοι αυτοί που βοηθάµε. Θα ήταν λυπηρό να κλείσουµε. Σήµερα ο κόσµος, µας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Γεώργιος Λαγκαδινός. Στη συνέχεια, ο πρόεδρος της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Λαγκαδινός έκανε ένα σύντοµο απολογισµό των δράσεων της οργάνωσης από τις αρχές του 2009 έως και σήµερα, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Στις 12 Ιανουαρίου του 2009 παραθέσαµε γεύµα για τα παιδιά του «Ψυχαργώς» στην Κουρούτα, ενώ στις 31 Ιανουαρίου βραβεύσαµε για την προσφορά τους αρκετούς συµπολίτες µας. Στις 21 Φεβρουαρίου, κλιµάκιο γιατρών επισκέφτηκε την Αγία Κυριακή, τα Τσίπιανα, την Κρυόβρυση και το Σκαδιά, ενώ στις 10 Μαρτίου βρεθήκαµε στο πλευρό των οικογενειών που κάηκαν τα σπίτια τους. Στις 14 Ιουνίου πήγαµε ρούχα, παπούτσια και τρόφιµα στη Βάλµη, ενώ επισκεφτήκαµε και τα Άγνατα. Ακολούθησε η Γενική µας Συνέλευση στο Εργατικό Κέντρο και συνεχίζουµε µέχρι σήµερα». Οι φετινές δράσεις Τέλος, αναφερόµενος στις φετινές δράσεις της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» ο κ. Λαγκαδινός είπε: «Στις 21 ∆εκεµβρίου κλιµάκιο γιατρών επισκέφτηκε τη Λαµπεία όπου βοήθησε πάνω από 100 άτοµα, ενώ πριν µερικές µέρες, πάλι κλιµάκιο γιατρών προσέφερε την βοήθειά του στα παιδιά που φιλοξενούνται στο ΚΕΠΕΠ Λεχαινών». Τέλος, ο κ. Λαγκαδινός ευχήθηκε να είναι πολλές και σηµαντικές οι δράσεις της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» και για αυτό το χρόνο, βοηθώντας όσο περισσότερους συνανθρώπους µας γίνεται». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Γενικά … περί οικονοµίας Η οικονοµία είναι ένας τοµέας που τίθεται στη βάση της πολιτικής και κοινωνικής λειτουργίας. Κάποια στιγµή οφείλουµε να διαµορφώσουµε τις συνθήκες της ζωής µας µε βάση αυτά που έχουµε - διότι µπορούµε να έχουµε, αυτά που παράγουµε και µην έχοντας τον βραχνά του ελλείµµατος και του χρέους. ∆εν ξέρω αν είναι ώρα να ψάξουµε υπευθύΝΙΚΟΣ νους, άλλωστε ποιος από εµάς ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ µπορεί να πει πως δεν έχει ευθύνη… Τώρα τι κάνουµε. Σε µια χώρα κοινωνικής ειρήνης, σε µια ανθρώπινη, δηµοκρατική, ευρωπαϊκή και σύγχρονη Ελλάδα µπορούµε να βρούµε τα βήµατά µας, να περπατήσουµε, να προχωρήσουµε. Το παιχνίδι παίζεται στην πολιτική. Εννοώ αυτή την έννοια που στοιχειοθετείται σε τρία σηµεία. Ιδέες, προτάσεις, πράξεις. Αναφέροµαι σε πραγµατικά χαρακτηριστικά. Το πώς πορευόµαστε είναι ζήτηµα πολιτικής. Εµείς µπορούµε να βρούµε λύσεις. Εµείς µπορούµε να παράγουµε και να εφαρµόσουµε τρόπους και να δηµιουργήσουµε δοµές που θα καλυτερεύσουν τη ζωή µας. Θέµα ανθρώπων είναι. Στα χέρια µας είναι. Υ.Γ.: Α! Νιώθω ότι ζούµε στην εποχή του συγκεκριµένου. Κι αν όχι, τότε οφείλουµε να το κάνουµε. Η πρόκληση είναι για όλους µας. Ιδού η Ρόδος…

Στα πλαίσια των προγραµµάτων της ΝΕΛΕ Ηλείας και συγκεκριµένα του µαθήµατος «Βασικές ∆εξιότητες για την ∆ηµιουργία Συλλογικής και Κοινωνικής Επιχείρησης» οι επιµορφούµενοι του τµήµατος είχαν την δυνατότητα να ξεναγηθούν σε µία από τις µεγαλύτερες Ελληνικές πολυεθνικές αλυσίδες του Οµίλου Χατζηιωάννου. Οι επιµορφούµενοι ξαναγήθηκαν στους χώρους της εταιρείας Sprider Stores στο Υποκατάστηµα του Πύργου και µετά την σύντοµη περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρίας από τον Υποδιευθυντή του Καταστήµατος Πύργου κ. Λαµπρόπουλο Γιάννη, οι επιµορφούµενοι είχαν την δυνατότητα να ρωτήσουν πρακτικά πράγµατα που τους ενδιέφερε να µάθουν για την δηµιουργία την ανάπτυξη την προώθηση και την πορεία µιας επιχείρησης. Στα πλαίσια του µαθήµατος οι επιµορφούµενοι έκαναν πλάνα ανάπτυξης και δηµιουργίας µιας επιχείρησης από τα πρώτα βήµατα δηµιουργίας της µέχρι την εξέλιξη και προώθηση των προϊόντων τους στο καταναλωτικό κοινό. Ο επιµορφωτής του προγράµµατος κ. Λαµπρόπουλος Γιάννης εκ µέρους της ΝΕΛΕ ευχαριστεί θερµά την ∆ιοίκηση του Sprider Stores γα την φιλοξενία και την ξενάγηση καθώς και τον Περιφερειακό ∆ιευθυντή κ. ∆ελή Χρήστο.


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Ο Γιάννης Σπαλιάρας κάνει την κλήρωση για να αναδειχθούν οι 3 τυχεροί... Ασφυκτικά γεµάτος ήταν ο χώρος του NITRO στο αποχαιρετιστήριο πάρτι της φετινής χρονιάς...

NITRO CLUB

Ανεπανάληπτο closing party Μ

ια ακόµα επιτυχηµένη χρονιά (η 5η συνεχόµενη) “έκλεισε” µε τον καλύτερο τρόπο για το NITRO Club το Νο 1 χώρο διασκέδασης στην Ηλεία. Αυτό συνέβη το βράδυ της 5ης Ιουνίου, στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας, όπου το NITRO “υποδέχθηκε” τους εκατοντάδες θαµώνες του σε µια αποχαιρετιστήρια εκδήλωση µε guest παρουσία τον Γιάννη Σπαλιάρα (σ.σ. και αργότερα τη Σάσα Μπάστα), προσφέροντας σούπερ δώρα (σ.σ. ταξιδια σε Κωνσταντινούπολη και Σαντορίνη και διαµονή σε σουίτα ξενοδοχείου στην Κουρούτα, τα οποία κέρδισαν 3 φίλες του NITRO). Το κέφι... περίσσεψε εκείνη τη βραδιά και το τέλος του event ήρθε τις πρώτες πρωινές ώρες...

Μας κράτησαν συντροφιά τη φετινή σεζόν προσφέροντας µας το καλύτερο service και ανανέωσαν το ραντεβού για τον ερχόµενο Οκτώβριο... το προσωπικό του NITRO σε αναµνηστική φωτο!

Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com φωτο:Τ. Ματόπουλος

Γιάννης Σπαλιάρας, Σάσα Μπάστα και ο... famous dj Τάσος Γαβριηλιάδης.

Η υπεύθυνη λειτουργίας του NITRO Club Κατερίνα Κυριαζή διακρίνεται στη φωτο ανάµεσα στον Γιάννη Σπαλιάρα και την Σάσα Μπάστα και το σύντροφο της Λάµπρο Παπαγιάννη.

O Γιάννης Σπαλιάρας ήταν ο guest του closing party ενώ η Σάσα Μπάστα µολις ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της σε κέντρο διασκεδασης του Πύργου, µετά από λίγη ώρα βρέθηκε και αυτή στο NITRO!

Καλύτερη και πιο κεφάτη υποδοχή δεν θα µπορούσε να περιµένει κανείς στην είσοδο του NITRO..

Σάσα Μπάστα και Τάσος Ματόπουλος.


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: ΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

24

“Στις λεπτοµέρειες κρίθηκε”

ΣΕΛΙ∆ΕΣ Σελ. 19

14.06.10

ΚΟΡΟΙΒΟΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Παπαδόπουλος Κώστας Αργυρακόπουλος Άκης Λαγκαδινός Θέµης Μαντάς

ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΕΙΑ

Ο προγραµµατισµός “κλειδώνει” Σελ. 31

ΣΤΙΒΟΣ

Χρυσοί πρωταθλητές στο πανελλήνιο Σελ.38

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ

Ο Καρανάσης φαβορί για πανελλήνιο Σελ.33

υ α Θ

σ α µ

ς ό µ

,25

. 24

Σελ


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

ΡΕΤΡΟ Πριν 10 χρόνια

ΚΕΡΚΙ∆ΕΣ

Με τον ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

*Άστα από ποδαρικό Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος

ΙΟΥΝΙΟΣ

2000

∆ΥΣΤΥΧΩΣ η Εθνική µας οµάδα γνώρισε ήττα µε αντίπαλο την Κορέα. Όλοι συµφωνούν ότι οι παίκτες δεν απέδωσαν τα αναµενόµενα και φυσιολογικά ήλθε η ήττα. Άρχισαν τώρα όλοι να πυροβολούν τον Ρεχάγκελ που µέχρι πριν λίγο έπιναν νερό στο όνοµά του. ∆ηλαδή ο Ρεχάγκελ φταίει; Το υλικό που υπάρχει το αξιολογούµε καθόλου; Έχεις παικταράδες πας καλά, δεν έχεις πίνεις το ζουµί σου.

*∆ύσκολο αλλά!...

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 4-0

Η

χθεσινή µέρα ήταν έτσι κι αλλιώς σηµαδιακή για τον Πανηλειακό. Η άνετη νίκη (4-0) επί της Προοδευτικής απλώς επιβεβαίωσε τον πανηγυρικό χαρακτήρα που ήθελαν να δώσουν στο παιχνίδι οι άνθρωποι του Πανηλειακού. Ο Πανηλειακός ήταν πολύ καλύτερος και πήρε δίκαια τους τρεις βαθµούς, που του χάρισαν την παραµονή στην κατηγορία. Η Προοδευτική µάλλον ανέµενε το µοιραίο ταξίδι στην «κόλαση» της Β’ Εθνικής. Τα γκολ: Στο 51’ ο Τασιόπουλος µε κεφαλιά το 1-0. Στο 67’ µε ατοµική ενέργεια ο Αλµανίδης το 2-0. Στο 75’ ο Νούσιας µε ψιλοκρεµαστό σουτ το 3-0. Στο 90’ µε κεφαλιά ο Σαπάνης το 4-0. Πολύ καλή η διαιτησία του Αγγελάκη. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Κοψαχείλης, Φερεκίδης, Τασιόπουλος, Ουζουνίδης, Νούσιας, Νεµπεγλέρας, Αλµανίδης, Ροζάλες (39’ Σαπάνης), Μοσχογιάννης (73’ Κόλτσος), Ουµπεράτσι, Μπάντοβιτς.

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ: Καραναστάσης, Χουζούρης, Πάντος (52’ Μπαγιαζίτ), Τόγιας, Ρουτζιέρης, Αγγελόπουλος, Παντελίδης (68’ Ντάγκας), Βιλονάκης, Μακόρ, Αλ Τζάχερ, Καζαντζής (57’ Σεκουέιρα). ∆ηλώσεις Αρι Χάαν: «Αξίζουν συγχαρητήρια στα παιδιά. Ξέραµε πως ήταν δύσκολο παιχνίδι καθώς η Προοδευτική ήθελε πάση θυσία τη νίκη για να πάει στα µπαράζ. Εµείς είχαµε καλή ψυχολογία και νικήσαµε δίκαια». Σούλης Παπαδόπουλος: «∆υστυχώς δεν τα καταφέραµε. Κάναµε υπερπροσπάθεια τους δύο τελευταίους µήνες. Κάποιοι έκαναν κακό στην Προοδευτική όλη τη χρονιά. Παίξαµε σαν σε τελικό σήµερα αλλά δεν τα καταφέραµε». Ο Αρχηγός της Προοδευτικής Σάββας Παντελίδης άφησε σαφείς αιχµές εναντίον του Νίκου Καρούλια.

5 εκατ. από Σάκη Σταυρόπουλο Ο Σάκης Σταυρόπουλος επισκέφτηκε τους παίκτες στα αποδυτήρια µετά τη λήξη του αγώνα και τους ανακοίνωσε έξτρα πριµ πέντε εκατοµ. δρχ. Την ίδια ώρα µάλιστα που οι γηπεδούχοι πανηγύριζαν το «τέλος καλό, όλα καλά» λίγο πιο δίπλα στα αποδυτήρια των φιλοξενούµενων ούτε ένας µπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυα για τον υποβιβασµό. * ΚΟΠΗΚΑΝ 3.043 εισιτήρια και εισπράχτηκαν 4.000.981 δρχ. Βαθµολογίες Ο Πανηλειακός τερµάτισε στην 13η θέση µε 40 β., 44-48 τέρµατα. Υποβιβάστηκαν οι Προοδευτική 28 β., Απόλλων 24 και Τρίκαλα 21 β. Πρωταθλητής αναδείχθηκε ο Ολυµπιακός µε 92 β. και 2ος ο Παναθηναϊκός µε 88 β. Η ΑΕΚ ήρθε 3η µε 66 β. και ο ΟΦΗ 4ος µε 63 β. * ΣΥΝΟΛΙΚΑ ο Πανηλειακός έκοψε στο πρωτάθληµα 33.705 εισιτήρια και είχε µέσο όρο σε κάθε παιχνίδι 1983 εισιτήρια.

Όπως τα βλέπω Από χτες το βράδυ όλοι οι Έλληνες συζητούν για την ήττα της Εθνικής από την Κορέα. Όλοι γίναµε ειδικοί και λες και δεν έχουµε άλλο θέµα να κουβεντιάσουµε πέραν της µπάλας. Μα θα πουν πολλοί ήταν το θέµα των ηµερών. Λες και δεν είναι θέµα οι συντάξεις, οι µισθοί και το νέκρωµα της αγοράς. Η µπάλα είναι προς αναψυχή και πέραν αυτής τίποτα άλλο. Όµως ο Έλληνας είναι υπερβολικός. Γίνεται ειδικός σε όλα, γίνεται γιατρός, δικηγόρος, δάσκαλος, γεωπόνος, αρχιτέκτων, µουσικός, κριτής των πάντων…Ακόµη ο Έλληνας βλέπει σενάρια, φαντασιώνεται, πιστεύει το απίστευτο δεν πιστεύει το αληθινό και δικάζει µε αυστηρότητα χωρίς ελαφρυντικά. Με µια λέξη υπερβολικός. Αυτοί είµαστε, δεν έχουµε αλλάξει στην πορεία αιώνων. ∆ικάζουµε τον Αριστείδη, φυλακίζουµε τον Κολοκοτρώνη, «δολοφονούµε» τον Καποδίστρια, δεν ψηφίζουµε τον Τρικούπη και στο τέλος για όλα ευ-

ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ το Εθνικό µας συγκρότηµα δίνει το δεύτερο αγώνα στο παγκόσµιο κύπελλο. Αντίπαλος η Νιγηρία καλή οµάδα, δύσκολος αντίπαλος. Εδώ λοιπόν καλούνται οι παίκτες της ελληνικής οµάδας να µας δείξουν αν έχουν τις δυνατότητες να κερδίσουν... διαφορετικά αν χάσουν να µαζέψουν τα µπογαλάκια τους και να πάνε σπίτι τους. Ο Ρεχάγκελ αυτούς τους παίκτες έχει, αυτούς χρησιµοποιεί. Τι µαγικό ραγδάκι θα πάρει να τους µεταµορφώσει.

* Καθοριστική η τελευταία Άκαρπη ουσιαστικά ήταν και η δεύτερη Γ. Συνέλευση του Πανηλειακού. Στην τρίτη και τελευταία συνέλευση µάλλον θα ξεκαθαρίσουν οριστικά τα πράγµατα. Το οικονοµικό θέµα είναι που απασχολεί όλους σε µια περίοδο µάλιστα πολύ δύσκολη. Οι προσπάθειες για οικονοµικούς πόρους συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση και θα δούµε. Πάντως σε όλη τη χώρα τα σωµατεία αντιµετωπιζουν το ίδιο πρόβληµα. ∆ύσκολοι καιροί.

* ∆υνατό ∆υνατό και ανταγωνιστικό θα είναι το τοπικό πρωτάθληµα τη νέα περίοδο. Μαθαίνω πως Λεχαινά, Γαστούνη, Βάρδα, Ανδραβίδα και η νεοφώτιστη οµάδα έχουν ξεκινήσει τις µεταγραφικές κινήσεις και οι πρώτες βολιδοσκοπήσεις έχουν δροµολογηθεί. Μην ξεχνάµε ότι στη µεγάλη κατηγορία της Ηλείας επέστρεψε και η οµάδα της Κρέστενας. Θα είναι ωραίο το πρωτάθληµα.

* Προσπάθεια θύνονται όλοι οι άλλοι και ποτέ εµείς. Ναι ο Ρεχάγκελ έκανε λάθη και οι ειδικοί είπαν πριν από το µατς “βλέπουν ήττα”.µε το σύστηµα και τα πρόσωπα που είχε επιλέξει. Το αποτέλεσµα τους δικαίωσε. Για να αποκτήσει ένα έθνος δυνατή εθνική οµάδα χρειάζονται πολλές αλλαγές. Πρώτον Ακαδηµίες στα σωµατεία, κόουτς µε µόρφωση πέραν των προπονητικών ικανοτήτων, δια βίου εκπαίδευση στους πτυχιούχους προπονητές από την ΕΠΟ και το κυριότερο παράγοντες να αγαπούν την µπάλα και όχι τις φωτογραφίες τους και τη διατήρησή τους στα ΜΜΕ. Όσο για τα παιδιά ας τα απαλλάξουµε επιτέλους από τον όγκο των µαθηµάτων και των φροντιστηρίων και κατόπιν τα λέµε. Θέµης Μαντάς

Μεγάλη προσπάθεια γίνεται σε αρκετά σωµατεία στις Ακαδηµίες. Οι άνθρωποι της µπάλας ας δώσουν χώρο στα παιδιά ας έχουν υποµονή και στο τέλος οι ίδιοι θα νιώθουν ικανοποιηµένοι.

* Τα οικονοµικά Επειδή οι καιροί είναι δύσκολοι και τα οικονοµικά επίσης δύσκολα µήπως η διοίκηση του Πανηλειακού πρέπει να σκεφθεί να αναθέσει σ’ ένα γραφείο µε ειδικότητα το µάνατζµεντ για εξεύρεση εσόδων.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

19

Συνέντευξη στον Γιώργο Παπαφωτόπουλο

Έ

Ο Ντ. Ράπτης όταν αγωνιζόταν στην Αθήνα µε τα χρώµατα του Ατρόµητου Αθηνών

Aπό το 1982 κοντά στο Ηλειακό Ποδόσφαιρο

ναν από τους κορυφαίους προπονητές του Ηλειακού Ποδοσφαίρου, τον Αγρινιώτη Ντίνο Ράπτη, φιλοξενεί η «Πατρίς» που 28 χρόνια ζει και εργάζεται στην Ηλεία, έχοντας γίνει Πυργιώτης. Πέρυσι εργάστηκε στην ∆άφνη, χάνοντας στις λεπτοµέρειες την άνοδο και δεν διστάζει να καταλογίζει πολλές «ευθύνες» στην Ηλειακή ∆ιαιτησία!

Ο Ντ. Ράπτης στο ∆ηµ. Στ. Πύργου που είναι το «δεύτερο» σπίτι του

ΝΤΙΝΟΣ ΡΑΠΤΗΣ

Συνέντευξη στο Γ. Παπαφωτόπουλο

“Στις λεπτοµέρειες κρίθηκε η άνοδος”

*Πώς είδατε το πρωτάθληµα της Α1, και τι έφταιξε που η ∆άφνη δεν µπόρεσε τελικά να πάρει την άνοδο;

«Πιστεύω πως ήταν το καλύτερο πρωτάθληµα από κάθε άλλη χρονιά. Αφού πέρα από τον Αστέρα και την ∆άφνη, υπήρχαν και άλλες καλές οµάδες, όπως π.χ. ο ΠΑΟΒ, ο Κένταυρος Μαγούλας και ο Ηλειακός Λεχαινών. Όµως και οι λεγόµενες «µικροµεσαίες» οµάδες της κατηγορίας ήταν δυνατές και ικανές για τη

ζηµιά! Γενικά ήταν ένα πολύ δύσκολο πρωτάθληµα. Όσο για την οµάδα µου, πιστεύω ότι παλέψαµε την άνοδο µέχρι το τελευταίο µατς µπαράζ. Αλλά ας όψεται η ∆ιαιτησία! Καθώς έχουµε πολλά παράπονα στον 1ο τελικό της Αµαλιάδας από την ∆ιαιτησία του κ. Αποστολόπουλου. Αν εκεί δεν χάναµε είµαι σίγουρος ότι η ∆άφνη θα ήταν σήµερα στην ∆ Εθνική. Όµως λάθη από πλευράς της Ηλειακής ∆ιαιτησίας είχαµε σε βάρος µας και στην κανονική περίοδο, όπως π.χ. στα µατς µε Αίαντα στη Γαστούνη, στο Χειµαδιό, καθώς και στο µατς στην Ανδραβίδα µε τον Αστέρα, όπου ο ∆ιαιτητής µας στέρησε την νίκη, και το πλεονέκτηµα της έδρας στα πλέι – οφ! Μπορεί και εµείς γύρω στα Χριστούγεννα να «χαλαρώσαµε» λίγο εξ αιτίας της κούρασης κάποιων παικτών µας, όµως και πάλι θεωρώ πως η άνοδος χάθηκε στις λεπτοµέρειες!» Πώς είδατε την διοργάνωση από πλευράς ΕΠΣΗ και τι θα προτείνατε; «Νοµίζω πως είχε και τα θετικά της, αλλά και τα αρνητικά της! Θεωρώ πως µε τα πλέι – οφ το πρωτάθληµα έχει περισσότερο ενδιαφέρον, αλλά θα πρότεινα να εφαρµοστεί και ο θεσµός τον πλέι – άουτ, έτσι ώστε η Α1 να αποκτήσει ακόµα µεγαλύτερο ενδιαφέρον και να µην υπάρχουν οµάδες που το πρωτάθληµα για αυτές τελειώνει από τον Φεβρουάριο! Επίσης στα θετικά να αναφέρουµε τα γήπεδα, όπου ήταν σχεδόν όλα καλά. Έχετε αποκτήσει µέσα από τα γήπεδα πολλές εµπειρίες, πως βλέ-

»

Στον πάγκο της ∆άφνης πέρυσι µε τον συνεργάτη του Γιάννη Καραλάγα

πετε την πορεία του Ηλειακού ποδοσφαίρου; «Είναι αλήθεια ότι έχω ζήσει µεγάλες στιγµές στα Ηλειακά γήπεδα. Έχει κουραστεί ο κόσµος να βλέπει συνέχεια τους ίδιους και τους ίδιους να ασχολούνται. Πρέπει να εισέλθει στις Ηλειακές οµάδες νέο αίµα. Πλέον η δοµή του ποδοσφαίρου πρέπει να αναβαθµιστεί. Στο θέµα της ∆ιοίκησης πρέπει να αναλάβουν άτοµα σοβαρά, µε εµπειρίες, µε καινούριες απόψεις, άτοµα τα οποία αγαπούν και σέβονται τον αθλητισµό. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι δεν υπάρχει και η κατάλληλη χρηµατοδότηση του Κράτους, για να έρθει το Ελληνικό ποδόσφαιρο, στη θέση που του αξίζει. Ένα µεγάλο σοβαρό πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε είναι το εκπαιδευτικό σύστηµα το οποίο έχει επηρεάσει το ποδόσφαιρο, αφού τα παιδιά ασχολούνται σοβαρά µέχρι την Γ τάξη του

γυµνασίου, αφού µετά αρχίζουν τα προβλήµατα µε τις Πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι δύσκολα βγαίνουν σπουδαία ταλέντα. Πως λοιπόν να πάει µπροστά το ποδόσφαιρο. Ποια είναι η στιγµή της ποδοσφαιρικής σας καριέρας που σας έµεινε χαραγµένη στη µνήµη και γιατί; «Ως προπονητής όταν έχεις ζήσει πολλές ευχάριστες στιγµές, δεν µπορείς να ξεχωρίσεις κάποια συγκεκριµένη. Ως ποδοσφαιριστής όµως θυµάµαι το ντεµπούτο µου στην Α’ Εθνική µε τον Παναιτωλικό και στο Κύπελλο επί του ΠΑΟΚ. Επίσης στον Ατρόµητο έζησα πολύ καλές ποδοσφαιρικές στιγµές, ενώ εκεί που συγκράτησα στο αρχείο του µυαλού µου µεγάλες συγκινήσεις ήταν µε τον Πανηλειακό, την εποχή που διοικούσε ο Σταυρόπουλος»

Το καίριο ερώτηµα «Τι σηµαίνει για εσάς ο Πανηλειακός και πως βλέπετε το µέλλον του»

«Μετά την οµάδα του Παναιτωλικού όπου ξεκίνησα τα πρώτα µου ποδοσφαιρικά βήµατα… ο Πανηλειακός είναι η δεύτερη µεγάλη µου αγάπη! Αφού ο Παναιτωλικός µου δίδαξε τα πρώτα µυστικά του ποδοσφαίρου και ο Πανηλειακός µε βοήθησε , για την µετέπειτα εξέλιξη µου! Όσο για το µέλλον του, αν δεν λυθεί το

θέµα της ∆ιοίκησης, ο Πανηλειακός θα συνεχίσει να έχει προβλήµατα. Όταν ήµουν στον Πανηλειακό διοικούσε ο κ. Σταυρόπουλος, ο οποίος κατά την γνώµη µου δεν έπρεπε να φύγει. Στην δύσκολη αυτή στιγµή λόγω της οικονοµικής κρίσης, θα πρέπει να βοηθηθεί η οµάδα ώστε να καθιερωθεί τη νέα περίοδο στην

Γ Εθνική και ύστερα βλέπουµε. Άλλωστε η οµάδα έχει έναν καλό πυρήνα από την ∆ Εθνική. Ευχή όλων όσων αγαπάµε και στηρίζουµε τον Πανηλειακό είναι να ξανά βρεί τον δρόµο του και να γυρίσει στην Α’ Εθνική, εκεί που του αξίζει.».

Ο Ντίνος Ράπτης είναι Αγρινιώτης, έως 20 ετών αγωνίστηκε στον Παναιτωλικό και ένα χρόνο αργότερα µετακόµισε στον Πανηλειακό, όπου έζησε µοναδικές στιγµές. Ύστερα από 3 χρόνια µετεγράφηκε στον Ατρόµητο µένοντας στην Αθήνα 6 χρόνια, τα οποία ήταν και τα τελευταία χρόνια του ως ποδοσφαιριστής. Ο κ. Ράπτης είχε αγωνιστεί στην εθνική νέων, στην Εθνική Ενόπλων, όπου υπηρετούσε (1968 – 69). Σε ηλικία 30 ετών ξεκίνησε ως προπονητής. Στα 32 του χρόνια ξαναγύρισε στον Πανηλειακό έµεινε 2 χρόνια, ενώ µετά ανέλαβε προπονητής στον Κόροιβο Κατσαρού, όπου κέρδισε το Κύπελλο Ηλείας. Έναν χρόνο µετά ήταν κόουτς του Ηλειακού ζώντας πολλές ιδιαίτερες στιγµές. Ύστερα από 1 χρόνο επέστρεψε στον Πανηλειακό, όπου βοήθησε και στήριξε του «ερυθρόλευκους», σε πολλά πόστα, για 14 χρόνια. Μετά ήρθε η σειρά του Εθνικού Πύργου όπου ανέβασε στη ∆’ Εθνική. Στη συνέχεια ξανά γύρισε στον Ηλειακό Λεχαινών και κατέκτησε το Κύπελλο Ηλείας. Την περίοδο 2007 – 08 κατάφερε να ανεβάσει τον Αστέρα Αµαλιάδας στην ∆’ Εθνική, προσθέτοντας στη συλλογή του άλλο ένα πρωτάθληµα, και την σεζόν 2008 – 09 δούλεψε στις ακαδηµίες του Πανηλειακού, και τη σεζόν που πέρασε στην ∆άφνη.


20 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Αρκετά τα ανοιχτά µέτωπα … Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Ή

συχο ήταν ουσιαστικά το Σαββατοκύριακο για τον Πανηλειακό, αφού δεν είχαµε κάποιες ιδιαίτερες επαφές για το µέλλον του «ερυθρόλευκου» σωµατείου. Πάντως αυτή η ησυχία, αναµένεται να µετατραπεί σε έντονη κινητικότητα από σήµερα, αφού άλλωστε πλησιάζει η 3η Γ.Σ. της οµάδας, που θα διεξαχθεί την επόµενη Τετάρτη 23 Ιουνίου. Έως τότε, η διοίκηση του Πανηλειακού θέλει να έχει συγκεντρώσει τα περίπου 180.000 ευρώ που χρειάζεται για να τα … προσθέσει στα υπάρχοντα 120.000 ευρώ και µε το ποσό των 300.000 ευρώ να ξεκινήσει τον σχεδιασµό για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Αν δεν συγκεντρωθούν αυτά τα χρήµατα, τότε τα πράγµατα θα … µπλέξουν επικίνδυνα και κανείς δεν θα µπορεί να «µαντέψει» ποιο θα είναι το µέλλον της «ερυθρόλευκης» οµάδας. Συνεδριάζει το ∆.Σ. του Ερασιτέχνη Σήµερα έχει προγραµµατιστεί να συνεδριάσει το ∆.Σ. του Ερασιτέχνη για να συζητήσει όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην οµάδα και φυσικά το τι πρέπει να γίνει για να βρει ο Πανηλειακός τον δρόµο του! Όλα τα µέλη της διοίκησης του Πανηλειακού είναι µεν προβληµατισµένα από την «αποχή» των φιλάθλων και των επιχειρηµατιών, αλλά δεν είναι διατεθειµένα να πα-

Σύντοµα θα ξέρουµε ποιο θα είναι το µέλλον του Πανηλειακού. Η 3η και πιο κρίσιµη Γ.Σ. πλησιάζει …

ραδώσουν τα … όπλα και να σταµατήσουν να πασχίζουν για το καλό του Πυργιώτικου σωµατείου. Κανείς όµως στον Πανηλειακό δεν µπορεί να κάνει θαύµατα, αν δεν τον στηρίξουν αυτοί που µπορούν… Και ο σχεδιασµός Μπορεί στον Πανηλειακό αυτή την

στιγµή να … καίγονται για να βρουν χρήµατα και ανθρώπους να µπουν στην διοίκηση, αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν κάνουν έναν πρόχειρο σχεδιασµό για τις κινήσεις που θα κάνουν στο µεταγραφικό παζάρι. Όπως έχουµε γράψει και σε άλλο ρεπορτάζ µας, η οµάδα δεν θα κάνει πολλές µεταγραφές. Λίγες θα γίνουν (περίπου 4-5) και καλές.

Με κύρια την εύρεση χρηµάτων και την συγκρότηση µιας ισχυρής διοίκησης

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: ∆ίχτυα στην κοινοτική αγορά Με βάση το νέο κανονισµό διεξαγωγής του πρωταθλήµατος, στην Πάτρα προσπαθούν να βρουν δύο νέους και καλούς ποδοσφαιριστές προκειµένου να καλύψουν τις αντίστοιχες θέσεις στο ρόστερ. Τη δύσκολη αποστολή φέρεται να έχει αναλάβει ο Νουτσκόφσκι, σε συνεργασία µε τον Γιώργο Μαραντά και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Αλέξη Κούγια.

ΑΙΓΑΛΕΩ: Ανανεώσεις... Κατά τα φαινόµενα, ο Βίκτωρας Μητρόπουλος και η διοίκηση του Αιγάλεω φαίνεται να έχουν βάλει µπροστά για την δηµιουργία της οµάδας που θα αγωνιστεί στη Γ Εθνική. Έτσι σύµφωνα µε πληροφορίες, προχώρησαν σε ανανεώσεις των συµβολαίων τους οι Κακαράς, Ουµούρι, Τεγούσης, Κοκκίνης, Μπερνιδάκης και Στεφανάκος.

ΠΑΟ ΡΟΥΦ: Συνέχεια στις αποχωρήσεις Ο Τάσος Τασιόπουλος συνεχίζει το... ξεκαθάρισµα στο ρόστερ του ΠΑΟ Ρουφ και από την Παρασκευή τρεις ακόµη ποδοσφαιριστές να αποτελούν παρελθόν, αφού δεν συµπεριλαµβάνονται στα πλάνα του. Συγκεκριµένα, ενηµερώθηκε οι Ζάγιατς και Γκολεµπιέφσκι θα αποτελέσουν παρελθόν λόγω ηλικίας, µετά τις αλλαγές στους κανονισµούς. Ο Μίκαελ Ενχό εξάλλου ειδοποιήθηκε πως θα πρέπει να βρει νέα οµάδα για να συνεχίσει την καριέρα του. Εντός των ηµερών πάντως θα αρχίσουν και οι ανακοινώσεις των πρώτων µεταγραφών.

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ : Έκλεισε ο Ρούσης Ο Κώστας Ρούσης συµφώνησε σε όλα µε τη διοίκηση του Απόλλωνα Αθηνών και όπως όλα δείχνουν αποτελεί το νέο µετεγγραφικό απόκτηµα της αθηναϊκής οµάδας. Ο Ρούσης, στο παρελθόν έχει φορέσει τη φανέλα του Τσιλιβή Ζακύνθου στη ∆’ εθνική. Στο µεταξύ, σύµφωνα µε δηµοσίευµα της ιστοσελίδας novasports.gr ο Λουκάς Καρακατσάνης ενδιαφέρει τον Απόλλωνα. Ο παίκτης έµεινε ελεύθερος από τη Ζάκυνθο όπου αγωνίστηκε στο δεύτερο µισό του πρωταθλήµατος, δείχνοντας πολύ καλά στοιχεία. Από εκεί και πέρα, στον Απόλλωνα περιµένουν την έκθεση του Νίκου Καρούλια και ανάλογα µε τις εισηγήσεις του θα κάνουν οι συζητήσεις µε τους ποδοσφαιριστές που λήγουν τα συµβόλαια.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

«∆εν θα παίρναµε το Μουντιάλ…» Του Γιάννη Μουρούτη

21

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Με δύναµη τους φιλάθλους του Του Γιάννη Μουρούτη

Κ

Αν και σε αυτή εδώ την σελίδα, δεν σας έχουµε συνηθίσει να κάνουµε κριτική ή να σχολιάσουµε κάποια γεγονότα, θα το κάνουµε και αυτό γιατί κάποια πράγµατα «µας πνίγουν». Είχα αναφέρει πρόσφατα, ότι δεν θα κάνουµε σχολιασµό για την Εθνική, προτού ολοκληρωθεί το Μουντιάλ, όµως κάποιοι συνάδελφοι «µε παρωπίδες» ή ακόµη και φίλαθλοι, επιµένουν ότι δεν έπαιξε κανέναν ρόλο, το πώς παρέταξε την οµάδα ο Ότο Ρεχάγκελ απέναντι στην Νότιο Κορέα. Και πρώτο πράγµα που ξεστοµίζουν είναι το εξής « Και αν δεν έπαιζαν αυτοί, θα παίρναµε το Μουντιάλ;». Ο Γιούρκας, ο Σαλπιγγίδης και ο Παπασταθόπουλος Ρωτάω εγώ τον φίλο µου τον Γ.Γ και τον Ν.Σ, έπρεπε να παίξει σε αυτό το µατς ένας , πρώην ποδοσφαιριστής….; Έπρεπε να µείνουν στον πάγκο οι Παπασταθόπουλος και Σαλπιγγίδης, που, ήταν από τους λίγους Έλληνες παίκτες, που θα µπορούσαν να αντισταθούν µε προοπτικές, απέναντι στους ταχύτατους Κορεάτες; Πως όλη η Ελλάδα είδε έναν «νεκρό» Σαµαρά και έναν ανύπαρκτο Χαριστέα, που ούτε καν έπρεπε να ξεκινήσει στην εντεκάδα και στο ηµίχρονο δεν τους απέσυρε από τον αγωνιστική χώρο; Και αφού αποφασίζει και κάνει αλλαγή τον Καραγκούνη(που δεν ήταν ο χειρότερος στο πρώτο 45λεπτο), γιατί δεν έβαλε στην θέση του, τον έναν και µοναδικό παίκτη που µπορεί να δηµιουργήσει φάσεις…τον Σωτήρη Νίνη. Χάνουµε και τρίτη αλλαγή περνάει στον αγνωστικό χώρο, ο Παντελής Καπετάνος. Άχρηστη αλλαγή, όπως αυτή του Χρήστου Πατσατζόγλου, που είναι καλός µόνο για ανασταλτική λειτουργία. Απαγορεύεται να τα σχολιάσουµε αυτά, επειδή ο Ότο Ρεχάγκελ, κατάφερε να οδηγήσει την Ελλάδα, σε µια από τις µεγαλύτερες εκπλήξεις στην ιστορία του Αθλητισµού; Άπαντες του βγάζουµε το καπέλο…για αυτή την απίστευτη και µεγάλη επιτυχία, αλλά επαναλαµβάνουµε ότι δεν απαγορεύεται να κάνουµε κριτική. Να σχολιάσουµε ρε αδερφέ…, ότι σε αυτό το µατς έγιναν «εγκλήµατα». Αµέσως οι «προφέσορες» το µόνο που έχουν να σχολιάσουν «θα παίρναµε το Μουντιάλ…;» Η αλήθεια για τον Ρεχάγκελ Ο Ότο Ρεχάγκελ, είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου και ταυτόχρονα µας έδωσε το δικαίωµα να γίνουµε πασίγνωστοι σε παγκόσµιο επίπεδο. Αυτό δεν το αναιρεί κανένας. Ο Γερµανός µας χάρισε την µεγαλύτερη χαρά, που µπορεί να πάρει ο οποιοσδήποτε Έλλληνα φίλαθλος, µέχρι και σήµερα. Όµως, είναι φανερό ότι κάτι δεν πάει καλά τον τελευταίο καιρό ή έστω στο πρώτο µατς µε τη Νότιο Κορέα έκανε λάθη. Ίσως αυτό να απορρέει και από κόντρα που έχει προκύψει µε τους δηµοσιογράφους ή ακόµη ότι βρίσκεται σε µια προχωρηµένη ηλικία για να ασκεί την προπονητική, σε τόσο µεγάλο και ανεπτυγµένο επίπεδο. Αν πρέπει να κλείσει ο κύκλος του στην Εθνική ή όχι, δεν έχω κανένα δικαίωµα να το κρίνω εγώ ή ο οποιοσδήποτε φίλαθλος. Ωστόσο, όπως ακόµη του χρωστάµε ευγνωµοσύνη για τον άθλο της Πορτογαλίας, έτσι πρέπει να τον κρίνουµε αν έχει µερίδιο σε κάποια αποτυχία. Και η παρουσία της Ελλάδας, κόντρα στην Κορέα ήταν πολύ καλή και µας πίκρανε όλους τους Έλληνες. Η Ελλάδα δεν προσπάθησε καν στον αγώνα του Σαββάτου( «απλή όαση» ένα µικρό, καλό διάστηµα στο δεύτερο ηµίχρονο) και όσο και αν δεν θέλουν να το παραδεχτούν οι «ειδήµονες», έχει τεράστια ευθύνη ο Ρεχάγκελ.

αµία εξέλιξη δεν σηµειώθηκε στην οµάδα του Αστέρα, όσον αφορά την κατάρτιση του έµψυχου υλικού. Βέβαια αυτό αναµένεται να γίνει προς τα τέλη Ιουνίου και κυρίως το µήνα Ιούλιο. Συζητήσεις και επαφές σαφώς υπάρχουν, ενώ όπως έχει γίνει γνωστό, από το περσινό ρόστερ θα µείνει το 95% περίπου των παικτών, αλλά και θα αποκτηθούν 4-5 παίκτες, ικανοί να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες του πρωταθλήµατος της ∆’Εθνικής. Με ονόµατα δεν µπορούµε ακόµη να αναφερθούµε και κάτι τέτοιο θα γίνει µετά την Γενική Συνέλευση, η οποία ως γνωστό έχει οριστεί για την ερχόµενη ∆ευτέρα 21 Ιουνίου. Η διαδικασία θα πραγµατοποιηθεί το βράδυ εκείνης της ηµέρας στο Λαζαράκειο Μέγαρο και σε αυτή αναµένεται να συµµετάσχουν αρκετοί φίλοι του Αστέρα και υποψήφια µέλη, για το νέο ∆,.Σ.. Σύµφωνα µε τις µέχρι τώρα ενδείξεις, οι φίλαθλοι του Αστέρα ενόψει της νέας περιόδου, αναµένεται να συσπειρωθούν περισσότερο και να αποτελέσουν ισχυρή δύναµη για τους «βυσσινί» στην επιστροφή της οµάδας στην ∆’Εθνική. Μάλιστα, προς αυτή την κατεύ-

Να αυξηθεί ο αριθµός των φιλάθλων του Αστέρα προσπαθούν άπαντες στην οµάδα της Αµαλιάδας

θυνση έχει προγραµµατιστεί και για σήµερα στις 8 µ.µ, συνάντηση φιλάθλων της οµάδας, στο «Αχίλλειον» της Κουρούτας. Από την συγκεκριµένη διαδικασία, εκείνο που θα µετρήσει, πέρα από την οποιαδή-

ποτε οικονοµική ενίσχυση στον σύλλογο, είναι η σύσφιξη των σχέσεων των φιλάθλων, που θα αποτελέσει µια σηµαντική κίνηση για την προσπάθεια του Αστέρα στο πρωτάθληµα της ∆’Εθνικής.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

Συνεργασία µε την Ελπίδα παντού! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Π

ραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο δηµαρχείο Βαρθολοµιού η τακτική γενική συνέλευση του ιστορικού Ηλειακού, µε µεγάλη συµµετοχή µελών και φίλων της οµάδας και µε την παρουσία και της συµπολίτισσας Ελπίδας. Πέρα από τον οικονοµικό και διοικητικό απολογισµό που απασχόλησε τη Γ.Σ., το βάρος έπεσε και στην συµπλήρωση του ∆.Σ. και την είσοδο σε αυτό κάποιων µελών µε όρεξη και διάθεση για δουλειά. Όµως η είδηση της Γ.Σ. ήταν η συµφωνία για συνεργασία παντού... του Ηλειακού µε την Ελπίδα. Μία συνεργασία που περιλαµβάνει ανταλλαγή παικτών κυρίως µεταξύ των δύο οµάδων, καθώς επίσης και ενίσχυση από πλευράς Ηλειακού στην Ελπίδα µε ταλέντα, έτσι ώστε να «ψη-

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

Κοντά στην διάλυση…

Σε καλό δρόµο βρίσκεται ο Ηλειακός Βαρθ. µε τους παίκτες του να αισιοδοξούν για τη νέα περίοδο.

θούν», λειτουργώντας ουσιαστικά η Ελπίδα, ως η «θυγατρική» του Ηλειακού Βαρ-

…Όσο σκληρή και αν είναι αυτή η έκφραση, ο Αµπελώνας φαίνεται ότι πολύ δύσκολα θα παρουσιασθεί στο νέο πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας. Χθες είχε παραγραµµατισθεί νέα Γενική Συνέλευση και δεν εκδηλώθηκε κανέναν ενδιαφέρον από κανέναν για να αναλάβει «τα ηνία

θολοµιού. Αναλυτικό ρεπορτάζ γύρω από τα όσα έγιναν χθες στο φύλλο της Τρίτης.

του συλλόγου». Το µέλλον του Αµπελώνα είναι εξαιρετικά αβέβαιο πλέον και όπως προαναφέραµε υπάρχει ακόµη και το ενδεχόµενο διάλυσης. Ας ευχηθούµε να διαψευστούµε και αυτό γιατί είναι κρίµα για µια οµάδα σαν τον Αµπελώνα, να µην δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα. Γ.Μ


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣΗ

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

22

ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Στα γραφεία της ΕΠΣΗ θα βγει… ο πρωταθλητής! •Αφού µπορεί ο Πανηλειακός να κέρδισε µε 1-0 τον Αίολο Πύργου, όµως υπέπεσε… σε «διπλή» παράβαση πλαστοπροσωπείας!

Α

υτό που έγινε το απόγευµα του Σαββάτου στο ∆ηµ.Στ.Πύργου, στον τελικό του Προπαιδικού πρωταθλήµατος της ΕΠΣΗ δεν έχει προηγούµενο! Μπορεί η οµάδα του Πανηλειακού να κέρδισε στο γήπεδο µε σκορ 1-0 τον Αίολο Πύργου, µε τους παίκτες του να πανηγυρίζουν, περιµένοντας την απονοµή, που δεν έγινε ποτέ! Ήταν το 55ο λεπτό όπως αναφέρει στο Φ.Α. και ο διαιτητής Βασ.Αποστολόπουλος, όταν και τον ενηµέρωνε ο αρχηγός του Αίολου κατόπιν υπόδειξης των παραγόντων της οµάδας του, ότι οι παίκτες του Πανηλειακού, Ν.Κ. µε Νο4 και Β.Ι. µε Νο7, που είναι δηλωµένοι στο Φ.Α., δεν είναι αυτοί που αγωνίζονται στο γήπεδο, αλλά στη θέση τους παίζουν δύο άλλοι! Ο διαιτητής ως όφειλε λοιπόν, ενηµέρωσε τον αρχηγό του Πανηλειακού, καθώς και τους παίκτες που έπαιζαν µε τα Νο4 και Νο7, στο τέλος να µη φύγουν, ώστε στα αποδυτήρια να γίνει η «ταυτοπροσωπεία» δελτίου και παικτών. Πράγµα βέβαια που έγινε εν µέσω «αντεκλήσεων» µεταξύ των παραγόντων και των προπονητών των δύο οµάδων! Ερωτηθείς λοιπόν οι δύο παίκτες, είπαν άλλα ονόµατα! Ο διαιτητής ανέφερε τα γεγονότα στο Φ.Α., κράτησε τα δύο δελτία όπως ορίζει ο κανονισµός και πλέον για την τύχη και επίσηµα του µατς, θα αποφασίσει αρχικά η επιτροπή κανονισµών και ενστάσεων και κατόπιν η ολοµέλεια του ∆.Σ. της ΕΠΣΗ.

Αναβλήθηκαν … όλες οι απονοµές! Η εξέλιξη µε την περίπτωση της «διπλής» ένστασης πλαστοπροσωπείας σε βάρος του Πανηλειακού , ανάγκασε την Επιτροπή πρωταθλήµατος και κυπέλλου, που ήταν επίσης στο γήπεδο, να αναβάλει κάθε απονοµή µεταλλίων, καθώς και των κυπέλλων που θα δίδονταν στις δύο οµάδες, για αργότερα… και αφού πρώτα αποφανθεί οριστικά η ολοµέλεια του ∆.Σ. της ΕΠΣΗ. Σε δεύτερο ρόλο … το αγωνιστικό µέρος! Στον καθαρά αγωνιστικό τοµέα, ο τελικός του προπαιδικού ήταν συναπαρστικός, µε την µπάλα να ανεβοκατεβαίνει µπροστά στις δύο εστίες και φάνηκε από την αρχή ότι όποιος έβαζε το γκολ θα κέρδιζε! Βέβαια ο Πανηλειακός σκόραρε στο 54’ µε τον Λ.Καστριτσέα, όµως όπως προαναφέραµε, ο Αίολος θα είναι στα «χαρτιά» πρωταθλητής! * Αξίζει να τονίσουµε ότι ο Αίολος τελείωσε το µατς µε εννέα παίκτες, λόγω αποβολής στις καθυστερήσεις µε απευθείας κόκκινη κάρτα των Αρβανιτίδη και Φιλάι, σε µία ένταση του µατς.

Αρκετός ήταν ο φίλαθλος κόσµος που είδε το µατς περιµένοντας µάταια όµως… τις απονοµές!

Μετά την εκδίκαση της ένστασης του Αίολου Πύργου θα δωθούν τα µετάλλια και τα κύπελλα στις δύο οµάδες.

Οι συνθέσεις ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Ντοάς, Παναγιωτόπουλος, Γκουβέρος Ν., Ν.Καλαθάς, Γκαβός, Φιλόπουλος, Βασιλόπουλος Ι., Κακολύρης, ΓΙαννακόπουλος (43’ Κοντάρης), Λ.Καστριτσέας, Αναστασόπουλος

Ο αρχηγός της προπαιδικής οµάδας του Πανηλειακού και σκόρερ του µατς Λ.Καστριτσέας, «περίλυπος» στο τέλος µαθαίνει ότι δε θα σηκώσει το κύπελλο.

ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ: ∆ασκαλόπουλος, Ηλιόπουλος, Γεωργίου, Μποβολέτης, Φιλάι, Αρβανιτίδης, Λεωνιδόπουλος, Σκουρής (89’ Κωνσταντόπουλος), Παναγιωτόπουλος (45’ Μηλιαράκης), Βατόπουλος (90’ Μουλάς), Τριανταφύλλης

∆υνατές «µονοµαχίες» είχε και ο τελικός των προπαίδων που κρίθηκε στο γκολ.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΤΕΛΙΚΟΣ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ – ΕΠΣΗ

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Ο άξιος φιναλίστ του τελικού Αστέρας Αµαλιάδας

23

Οι παίκτες του Αίολου Πύργου πανηγυρίζουν τον τίτλο τους!

ΑΙΟΛΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2-1 •Άξιος πρωταθλητής υπό το φως των προβολέων του ∆ηµ.Στ.Πύργου! Του Γ.Παπαφωτόπουλου

Η

Ο µικρός Μπεβούδας έχει κάνει το 2-1 για τον Αίολο και έχει γίνει ένα «κουβάρι» µε τους συµπαίκτες του!

οµάδα του Αίολου Πύργου ήταν η µεγάλη νικήτρια στον τελικό τζούνιορς της ΕΠΣΗ µε αντίπαλο τον άξιο φιναλίστ Αστέρα Αµαλιάδας! Το συγκρότηµα των Αντ.Χρυσανθακόπουλου και Κ.Σκαρτσιάρη, επικράτησε µε 2-1 στο ∆ηµ.Στ.Πύργου, των «βυσσινόλευκων» του Ι.Κολόκα. Ήταν ένα παιχνίδι που ξεκίνησε µε µία ώρα καθυστέρηση (καθώς αντί για τις 7.30 µ.µ., ξεκίνησε στις 8.30 µ.µ.) λόγω των όσων προηγήθηκαν στο τέλος του προπαιδικού τελικού, µε αποτέλεσµα άπαντες να αγχωθούν και να απαιτηθεί να ανάψουν στο β’ µέρος του µατς οι δύο προβολείς του ∆ηµ.Στ.Πύργου για να ολοκληρωθεί το µατς και να γίνουν οι απονοµές! Στο αγωνιστικό µέρος, ήταν ένα µατς µε πολύ καλό θέαµα, µε τους παίκτες των δύο οµάδων να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό, και το σφύριγµα του διαιτητή Βασ.Αποστολόπουλου (πολύ καλός), να δίνει το τρόπαιο του νικητή στο συγκρότηµα του Αίολου Πύργου, που ήταν πιο εύστοχο στην τελική προσπάθεια. Ο Αίολος προηγήθηκε στο 20’ µε τον Αλ.Νικολακόπουλο και ο Αστέρας ισοφάρησε στο 35’ µε πλασέ του Κ.Μάργαρη. Οι νικητές αφού είχαν δοκάρι στο 39’ µε τον Νικ.Καλογερόπουλο, πήραν τη νίκη και το κύπελλο χάρις στο γκολ στο 45’ του Μπεβούδα. Πάντως πέρα των γκολ και οι δύο οµάδες έχασαν αρκετές ευκαιρίες. Το µατς παρακολούθησαν αρκετοί γονείς και συγγενείς των παικτών οι οποίοι απόλαυσαν και χάρηκαν τις προσπάθειες όλων των παιδιών.

Ο τελικός µόλις έχει τελειώσει και οι δύο προπονητές Αντ.Χρυσανθακόπουλος (Αίολος) και Γιαν.Κολόκας (Αστέρας), αποχωρούν αδελφωµένοι από το γήπεδο!

* Αµέσως µε τη λήξη του τελικού, ακολούθησαν οι απονοµές τις οποίες έκανε στην οµάδα του Αστέρα το µέλος της ΕΠΣΗ κ.Γ.Καριώρης, ενώ στην οµάδα του Αίολου το µέλος κ.Κ.Κυριακόπουλος.

Το µέλος της ΕΠΣΗ κ.Γ.Καριώρης παρέδωσε το κύπελλο του φιναλίστ στον αρχηγό του Αστέρα Θεοδωρόπουλο, παρουσία της προέδρου κας Ρούλας Γκουβίτσα και συµπαικτών του.

Με ιδιαίτερη αγωνία παρακολούθησαν στον πάγκο την προσπάθεια των συµπαικτών τους οι µικροί «βυσσινόλευκοι»

ΑΙΟΛΟΣ: Λαδάς, Μπεβούδας, Τάταρης, Κωνσταντακόπουλος, Γκίτσης, Μεσσαλάς, Πλευριάς, Βαραµπούτης, Καλογερόπουλος, Τσίγκρηλας ∆., Τσίγκρηλας Π. ΑΛΛΑΪΜΠΕΟΥ, Αστερόπουλος, Νικολακόπουλος, Νανόπουλος) ΑΣΤΕΡΑΣ: Θεοδωρόπουλος, Βλάχος, Μάργαρης, Βράκας, Κωνσταντακόπουλος ∆., Χαµζάι, Κότσαλης, Σκαρτσάνης, Καψής, Κότσιφας, Σκουρλής, Μπίρης, Ζωγόπουλος, Μόσχος, Βασιλακόπουλος, Σκουρφούντας, Τσοκάκης, Κωνσταντακόπουλος Α.

Αρκετές δυνατές µονοµαχίες είχε ο τελικός των τζούνιορς µε τους παίκτες να προσπαθούν για το τελικό

Το µέλος της ΕΠΣΗ κ.Κ.Κυριακόπουλος παρέδωσε το κύπελλο στον αρχηγό του πρωταθλητή Αίολου Πύργου Αλλαϊµπέου.

Με το δικό τους πάθος έζησαν από τον πάγκο και οι υπόλοιποι παίκτες του Αίολου την προσπάθεια των συµπαικτών τους, στον αγωνιστικό χώρο!


24 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Η Κασσιανή Φάµελου, γυναίκα του αείµνηστου Νίκου Μοσχόπουλου, έκανε την πρώτη απονοµή στους απογευµατινούς αγώνες

Τους νικητές στα 50 µ. ελεύθερο, ηλικίας 11 ετών βράβευσε ο επίτιµος πρόεδρος του Ν.Ο.Π Βασίλης Βαρώτσος

25α ΜΟΣΧΟ

170 παιδιά τίµησαν την κολύµβηση Μ

«Πληµµύρησε» από «δελφινάκια» και ζωή… το κολυµβητήριο του Πύργου το Σάββατο

Του Γιάννη Μουρούτη

ε την παρουσία 7 σωµατείων από όλη την Περιφέρεια και την συµµετοχή 170 περίπου παιδιών, πραγµατοποιήθηκαν το Σάββατο στο Κολυµβητήριο του Πύργου τα 25α Μοσχοπούλεια (εις µνήµη του Νίκου Μοσχόπουλου). Το Κολυµβητήριο της πρωτεύουσας του Νοµού, «πληµµύρισε από ζωή», µε τον Ναυτικό Όµιλο Πύργου, και την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, για την άρτια διεξαγωγή των αγώνων . Το σηµαντικό αθλητικό γεγονός , που διοργανώνεται κάθε χρόνο στην πρωτεύουσα του Νοµού µας, είχε απόλυτη επιτυχία και όλα τα παιδιά που αγωνίστηκαν, χάρηκαν για την συµµετοχή κυρίως. Η παρουσία των δυο Πυργιώτικων σωµατείων στους αγώνες ήταν πάρα πολύ καλή και τόσο ο Ν.Ο.Π, όσο και ο Ποσειδώνας είχαν πάρα πολλές διακρίσεις και αρκετές πρώτες θέσεις, αφήνοντας υποσχέσεις για το µέλλον και δείχνοντας παράλληλα ότι η κολύµβηση στο Νοµό µας, ζει και αναπνέει…σε πολύ µεγάλο βαθµό. Οι προπονητές των δυο σωµατείων, δουλεύουν σωστά και µε επιτυχία και είναι καιρός, επιτέλους, η πολιτεία να δηµιουργήσει στην πρωτεύουσα του Νοµού, ένα σύγχρονο κολυµβητήριο.

Τα µετάλλια του Ν.Ο.Π και του Ποσειδώνα Ο Ν.Ο.Πύργου κατέκτησε 12 χρυσά µετάλλια, 11 αργυρά και 14 χάλκινα και γενικά η παρουσία του, ήταν εξαιρετική. Όπως πολύ καλός ήταν και ο άλλος σύλλογος του Πύργου, ο Ποσειδώνας, ο οποίος κατέκτησε 2 χρυσά µετάλλια, 7 αργυρά και 6 χάλκινα. Να αναφέρουµε ότι τους αγώνες, παρακολούθησαν µεταξύ άλλων, η γυναίκα του αείµνηστου Νίκου Μοσχόπουλου, Κασσιανή Φάµελου, µαζί µε δύο από τα παιδιά της, τον ∆ιονύση και τη Νίκη, ο επίτιµος πρόεδρος του Ν.Ο.Π Βασίλης Βαρώτσος, ο πρόεδρος της Επιτροπής ∆ηµοτικού Σταδίου Πύργου, Γιάννης Αργυρόπουλος, ενώ παρών ήταν και ο Αντινοµάρχης Ηλείας κ. Αντώνης Καράµπελας..

Αρκετοί γονείς και συγγενείςπαρακολούθησαν τις προσπάθειες των παιδιών από τη µικρή κερκίδα του κολυµβητηρίου

Η γραµµατεία έκανε πολύ καλή δουλειά και µάλιστα µε ηλεκτρονική χρονοµέτρηση για άλλη µια χρονιά

Άποψη από τους επισήµους και ενώ παρακολουθούν τους αγώνες του Σαββάτου


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Παρών στους αγώνες και ο Αντινοµάρχης Ηλείας κ. Αντώνης Καράµπελας, που απένειµε τα µετάλλια και τα αναµνηστικά διπλώµατα στους τρεις πρώτους νικητές των 50 µ. ελεύθερο ηλικίας 10 ετών

Ο εκπρόσωπος της Μητρόπολης Ηλείας πάτερ Νεκτάριος Συµεωνίδης βράβευσε την τριάδα των νικητών στα 100 µ. ύπτιο, όπου πρώτευσε ο Γιάννης Βενιζέλος του Ν.Ο. Πύργου

ΠΟΥΛΕΙΑ

και τον αείµνηστο Νίκο Μοσχόπουλο ∆ΗΛΩΣΕΙΣ Γιάννης Παλαιολόγος (προπονητής Ν.Ο.Π) « Σαν συνεχιστές του έργου του Νίκου Μοσχόπουλου, του ανθρώπου που έφερε την κολύµβηση στην Ηλεία, προσπαθούµε κάθε χρόνο να διοργανώνουµε, όσο γίνεται καλύτερα τα Μοσχοπούλεια και να έχουµε σαν σύλλογος αξιόλογη παρουσία σε αυτούς τους αγώνες. Να δώσω τα συγχαρητήρια µου σε όλους τους γυµναστές, που βοήθησαν για την καλύτερη οργάνωση και θεωρώ ότι τα καταφέραµε. Είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από τις επιδόσεις και την παρουσία των αθλητών µας και ευελπιστώ ότι έχουµε περιθώρια βελτίωσης. Ωστόσο εκείνο που µας ικανοποίησε είναι ότι στους αγώνες πήραν µέρος νέοι κολυµβητές και αυτοί που βρίσκονται στο πρώτο στάδιο της εµπειρίας τους µε την κολύµβηση. Τέλος θέλω να δώσω συγχαρητήρια, στους γυµναστές και τους αθλητές του Ν.Ο.Π, που χάρισαν στον σύλλογο µας τόσες διακρίσεις και αρκετές πρώτες θέσεις»

Μιχάλης Γιουβάνης (προπονητής Ποσειδώνα): « Σηµασία σε αυτούς τους αγώνες έχει η συµµετοχή και όχι η διάκριση. Τα παιδιά που συµµετείχαν στους αγώνες, το χάρηκαν µε την ψυχή τους και έδωσαν ότι µπορούσαν. Ο σύλλογος µας είχε αρκετές διακρίσεις και αυτό ουσιαστικά ήταν το επιστέγασµα των προσπαθειών των παιδιών, αφού ευοδώθηκαν οι κόποι τους. Προσδοκούµε σε ακόµη καλύτερες επιδόσεις και αυτό που µετράει είναι ότι τα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο στις προπονήσεις, µε απώτερο σκοπό να βελτιώσουν τους χρόνους τους.»

Τον καλύτερο τους εαυτό έδωσαν οι κολυµβητές που πήραν µέρος χθες στους αγώνες

Ποιος ήταν ο Νίκος Μοσχόπουλος

Ο

Νίκος Μοσχόπουλος γεννήθηκε στο Μεσολόγγι το 1941. Παρόλο τις δυσκολίες της µεταπολεµικής Ελλάδας, κατάφερε κάτω από στερήσεις και φτώχεια να τελειώσει το Γυµνάσιο και να εισαχθεί στην Γυµναστική Ακαδηµία των Αθηνών. Στην Πρωτεύουσα, ταυτόχρονα µε τις σπουδές του, εργάζεται για να βοηθήσει την υπόλοιπη οικογένεια του. Το 1973, αφού πρώτα έχει αφήσει το ποδοσφαιρικό του στίγµα στον Φωστήρα και στον Πανιώνιο, διορίζεται καθηγητής φυσικής αγωγής στον Πύργο. Από την πρώτη µέρα που έφθασε στην πόλη της Ηλείας, µέχρι και την µέρα που έφυγε από την ζωή, δηµιουργεί και προσφέρει συνεχώς στη νεολαία του Πύργου. Βρίσκεται πίσω από όλα τα αθλητικά δρώµενα της εποχής και το 1977, µε την κατασκευή και λειτουργία της πισίνας στον Πύργο, γίνεται ο άνθρωπος που θα βάλει τα θεµέλια της δηµιουργίας του Ν.Ο.Πύργου και κατ’ επέκταση της κολύµβησης

25

στον Νοµό µας. Ο Νικόλας, όπως τον αποκαλούσαν οι περισσότεροι στην πισίνα, µε την συµπεριφορά του, την επιστηµονική του επάρκεια και γνώση, την αποφασιστικότητα και τους οραµατισµούς του, δικαιώνεται και µέσα σε µια δεκαετία κάνει τον Ν.Ο.Π να έχει αξιοζήλευτη θέση στην κολύµβηση, όχι µόνο της Περιφέρειας, αλλά και της χώρας µας γενικότερα. Το σπουδαίο του έργο, έρχεται να σταµατήσει ο αδόκητος χαµός τον Ιούλιο του 1985, σε ένα µοιραίο για εκείνον ατύχηµα στην θάλασσα, την ώρα που έκανε υποβρύχιο ψάρεµα. Άφησε πίσω του την οικογένεια του που υπεραγαπούσε και ολόκληρη την κοινωνία του Πύργου να θρηνεί τον άδικο χαµό ενός Ανθρώπου, που δεν πρόκειται να ξεχάσει ποτέ, για τα όσα πρόσφερε στην Κολύµβηση και στον αθλητισµό της Ηλείας.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Ο παίκτης της εβδοµάδας Αν δεν βάζαµε σε αυτή την θέση τον Ότο Ρεχάγκελ θα ήµασταν κυριολεκτικά για … κρέµασµα. Ο Γερµανός παρέδωσε και πάλι µαθήµατα τακτικής και κατάρτισης 11αδας. Καλά το βράδυ της Παρασκευής τι όνειρο είδε;

Το αξιοπερίεργο της εβδοµάδας Στο στόχαστρο των βρετανικών εφηµερίδων βρέθηκε ο Ρόµπερτ Γκριν, τον οποίο θεωρούν µοναδικό υπαίτιο για την ισοπαλία της Αγγλίας µε τις ΗΠΑ, Οι βρετανικές εφηµερίδες θυµήθηκαν τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος τους στέρησε την πρόκριση στα ηµιτελικά του Μουντιάλ το 1986 µε το περίφηµο τέρµα που σηµείωσε µε το χέρι. Ποιος µπορεί να ξεχάσει τον... επικό τίτλο «Το χέρι του Θεού». Αυτή τη φορά το χρησιµοποίησαν εναντίον ενός δικού τους αθλητή κάνοντας µια µικρή παραλλαγή. Το «Hand of God» έγινε «Hand of Clod», µε τη Sunday Mirror και τη News of the World να έχουν το συγκεκριµένο τίτλο στο πρωτοσέλιδό τους.

26

Το πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας Με τις επιλογές λοιπόν του Ρεχάγκελ τα είχε ο Αθηναϊκός αθλητικός τύπος και χαρακτηριστικός ήταν ο τίτλος του χθεσινού GOAL. «ΑΙΧΜΑΛ(ΟΤΟ)Ι Έλληνες». Έχει άδικο;

s w e n a i d e

m

. Χρ. ιµέλεια σελ

Επ

Το αξίζεις I… Μια Εθνική οµάδα χωρίς αρχή και τέλος, έφαγε τα µούτρα της (0-2) στην πρεµιέρα απέναντι στους Νοτιοκορεάτες… Και δεν έφτανε η κακή εµφάνιση και η ήττα στην πρεµιέρα µας στο Μουντιάλ της Νοτίου Αφρικής, ήρθε και η … καζούρα από τα ξένα Μ.Μ.Ε. που κυριολεκτικά µας πήραν µε τις πέτρες.

.com

nl.1@gmail

υλος xrka Κανελλόπο

Το αξίζεις II… Ο πρώτος αγώνας της Εθνικής µας στο µουντιάλ της Αφρικής είναι πλέον παρελθόν, το αποτέλεσµα γνωστό και για µερικούς αναµενόµενο. Πλέον όλοι οι Έλληνες περιµένουµε η Εθνική µας να πάρει το … αίµα της πίσω στον αγώνα µε τη Νιγηρία και να µην κάνει και πάλι την εµφάνιση της η γρίπη «Τεν Κάτε» που κόλλησε ο Όττο κάνοντας τα δικά του και κόντρα στην Κορέα.

H δήλωση της εβδοµάδας Καλά ο Τζόρβας πρέπει να είναι στο κόσµο του! Τι δήλωση ήταν αυτή που έκανε ο διεθνής τερµατοφύλακας; Ο Αλέξανδρος Τζόρβας χαρακτήρισε ως υπερβολική την κριτική που δέχτηκαν οι παίκτες της εθνικής Ελλάδος µετά την εµφάνιση µε τη Νότιο Κορέα. ∆ηλαδή τι έπρεπε να κάνουν οι δηµοσιογράφοι και οι φίλαθλοι; Να πανηγυρίζουν για τα χάλια που είχαµε;

Στη Ν. Αφρική

∆εν είχε αποτέλεσµα, είχε τηλεθέαση...

Οι τηλεθεάσεις της πρεµιέρας...

∆εν µας έφτασε το κακό αποτέλεσµα της Εθνικής και η µέτρια εµφάνιση έχουµε να ακούµε και τους ΠΡΠΠ και Θεοφιλόπουλο. Πως ρυθµίζεται η τηλεόραση να ακούς µόνο βουβουζέλες;

Ο πρώτος αγώνας της Ελλάδας στο Μουντιάλ της Ν. Αφρικής, αν και έγινε λίγο µετά το µεσηµέρι, «απογειώθηκε» στην τηλεθέαση. Πιο συγκεκριµένα, την αναµέτρηση µε τη Ν. Κορέα, κατά µέσο όρο την είδαν 1.64 εκ. τηλεθεατές µε αντίστοιχη µέγιστη τηλεθέαση 16.8% και µερίδιο 52.8%. Στα επί µέρους τέταρτα, το µέγιστο µερίδιο ξεπέρασε το 60%. Φανταστείτε να πήγαινε λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι της ηµέρας, ανάµεσα σε Αργεντινή και Νιγηρία έκανε επίσης πολύ µεγάλη τηλεθέαση, καθώς ξεπέρασε το 10% (µέσο νούµερο 10.9%), ενώ το µερίδιο ήταν 38%. Στα επί µέρους τέταρτα ξεπέρασε το 40%. Τέλος, το Αγγλία-ΗΠΑ έκανε ως και 6.3% µε 23.4%.

Σε πολύ καλά (για πρεµιέρα) επίπεδα ήταν η τηλεθέαση των πρώτων αγώνων του Μουντιάλ που έδειξε η ΝΕΤ. Το Ν. Αφρική-Μεξικό έκανε στο α’ ηµίχρονο µέση τηλεθέαση 7.8% µε 29.2% και στο β’ ηµίχρονο 5.8% µε 19.5%. Στα κοινά 15-44, η ίδια αναµέτρηση έκανε αντίστοιχα νούµερα 7.6% µε 33.9% και 5.8% µε 24%.To Ουρουγουάη-Γαλλία έκανε 7.9% µε 23% στο σύνολο και 7.2% µε 25.5% στις ηλικίες 15-44.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

Τ.V.

Ασκώντας Κριτική

∆ΕΥΤΕΡΑ 14/6 14.30 Ολλανδία-∆ανία Βλάχος-Θεοφιλόπουλος 17.00 Ιαπωνία-Καµερούν Νικολάου 21.30 Ιταλία-Παραγουάη Κωσταβάρας

Η era sport και ο δικός µας

ΤΡΙΤΗ 15/6 14.30 Ν. ΖηλανδίαΣλοβακία Λιαλιάτσης 17.00 Ακτή ΕλεφαντοστούΠορτογαλία ∆ηµητριάδης 21.30Βραζιλία-Β. Κορέα Βλάχος-Θεοφιλόπουλος

Ο Μιλτιάδης Παναγιωτόπουλος, ο γνωστός δηµοσιογράφος στην ΕΡΤ βρίσκεται στη νότια Αφρική µαζί µε την οµάδα της erasport και χαίρει µεγάλης εκτίµησης όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τη συνάντησή του µε τον πασίγνωστο ποδοσφαιριστή της Ίντερ Ε’το απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός και µέσω της τεχνολογίας που έχει µικρύνει τις αποστάσεις ήρθε στο mailbox της εφηµερίδας. Ο Μιλτιάδης και ο Γιώργος (Καραγκούνης) είναι οι πρεσβευτές της περιοχής µας στο µουντιάλ και όπου σταθούν και όπου βρεθούν οµιλούν για τον Πύργο.

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/6 14.30 Ονδούρα-Χιλή Χαϊκάλης 17.00 Ισπανία-Ελβετία Νικολάου 21.30 Ν. ΑφρικήΟυρουγουάη Κωσταβάρας ΠΕΜΠΤΗ 17/6 14.30 Αργεντινή-Κορέα Βλάχος-Θεοφιλόπουλος 17.00 Ελλάδα-Νιγηρία Παπαδηµητρίου 21.30 Γαλλία-Μεξικό Κατσαρός ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/6 14.30 Γερµανία-Σερβία Λιαλιάτσης 17.00 Σλοβενία-ΗΠΑ ∆ηµητριάδης 21.30 Αγγλία-Αλγερία Χαϊκάλης ΣΑΒΒΑΤΟ 19/6 14.30 Ολλανδία-Ιαπωνία Νικολάου 17.00 Γκάνα-Αυστραλία Κωσταβάρας 21.30 Καµερούν-∆ανία Λιαλιάτσης ΚΥΡΙΑΚΗ 20/6 14.30 ΣλοβακίαΠαραγουάη ∆ηµητριάδης 17.00 ΙταλίαΝ. Ζηλανδία Χαϊκάλης 21.30Βραζιλία-Ακτή Ελεφαντοστού Βλάχος-Θεοφιλόπουλος *Οι δηµοσιογράφοι που µεταδίδουν τα µατς

27

Ο Μπάµπης Ο Μπάµπης Τεννές που εργάστηκε ως προπονητής στον Πανηλειακό, θα είναι τη νέα περίοδο εκ νέου στην Κέρκυρα. Ο Αθηναίος τεχνικός είπε ότι ο Πανηλειακός µπαίνει σε τροχιά εθνικών κατηγοριών και όλοι στον Πύργο πρέπει να βοηθήσουν. Οι επιχειρηµατίες που επενδύουν στο ποδόσφαιρο λιγόστεψαν.

Επειδή υπάρχει τεράστιο πρόβληµα µε τα οικονοµικά, µεγαλοπαράγοντες δεν υπάρχουν που θα βάλουν χρήµατα στον Πανηλειακό. Εκείνο που πρέπει να κάνουν όσοι αγαπούν και ενδιαφέρονται για την οµάδα είναι να καλέσουν τους γονείς των παιδιών των Ακαδηµιών που αυτή την στιγµή είναι αρκετοί ενεργοποιώντας τους στο µέτρο του δυνατού. Ο Πανηλειακός δεν χρειάζεται σωτήρες, ανθρώπους να τρέξουν χρειάζεται. Με «τρέξιµο» οι λύσεις είναι εφικτές. Συντονισµός επικοινωνιακός χρειάζεται και φασούλι το φασούλι γεµίζει το σακούλι.

Ο Γιώργος

Ο Σάκης

Ο Γιώργος Καραγκούνης θα ξεκουραστεί ελάχιστα φέτος αφού οι υποχρεώσεις του στο παγκόσµιο και µετά µε Παναθηναϊκό δεν του αφήνουν πολλά περιθώρια διακοπών. Ο Γιώργος επειδή είναι λάτρης του ποδοσφαίρου και της δουλειάς του, έχει καλή ψυχολογία και αυτό τον έχει πάντα φρέσκο και αένα έφηβο.

Ο Σάκης Τσιώλης µέστωσε προπονητικά πλέον, έµαθε από τα λάθη του, έχει κάνει εξαιρετικές πορείες µε διάφορους συλλόγους Β’ Εθνικής και τη νέα χρονιά µε τον Ολυµπιακό Βόλου θα προσπαθήσει να κάνει την υπέρβαση. Ο Τσιώλης παρουσιάστηκε σε εκποµπή της ΕΡΤ και αρίστευσε µε τις τοποθετήσεις του.

Ο Νίκος Ο Νίκος Αργυρούλης σχολιάζοντας το νέο γήπεδο που κατασκευάζεται στη γενέτειρά του άφησε να εννοηθεί ότι αυτό είναι η απαρχή καλών γεγονότων για την ΑΕΛ. Εµείς συµπληρώνουµε ότι η Λάρισα είναι η µόνη περιοχή της χώρας µε τόσο φανατικούς φίλους της οµάδας. Ουδείς είναι ΠΑΟ ή ΟΣΦΠ, πρώτα “Αελάρα”.

Το µέλλον οι ακαδηµίες Τα διοικητικά συµβούλια των οµάδων ποδοσφαίρου αλλά και οι προπονητές πρέπει να κατανοήσουν αν αγαπούν το ποδόσφαιρο να επενδύσουν για τα σωµατεία µας σε µικρές ηλικίες. Οι νεαροί στη φωτογραφία είναι αστερίτες, είναι στη µικρή οµάδα του Αστέρα Αµαλιάδας που κάνει προσπάθεια µέσα από τις Ακαδηµίες.

H οικονοµική κρίση που έχει πλήξει και την περιοχή µας, οδηγεί τους σκεπτόµενους ανθρώπους στην κατεύθυνση εκείνων των προσπαθειών που θα επιφέρουν λύσεις, χωρίς να κόβονται θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα να υπάρξει ανάπτυξη σε τοµείς που δεν χρειάζονται µεγάλα κεφάλαια. Ένας τέτοιος τοµέας είναι και ο αθλητικός τουρισµός. Η περιοχή µας µε άριστες και επαρκείς υποδοµές µπορεί να αναχαιτίσει κατά κάποιο τρόπο την οικονοµική κρίση συγκρατώντας αυτή τη λαίλαπα η οποία δεν είναι µόνο η έλλειψη ζεστού χρήµατος αλλά και η ανεργία που µπορεί να λειτουργήσει ως κυµατοθραύστης και ως επιθετική διαδικασία στην ανάπτυξη. Η Ολυµπία, η τεράστια ακτογραµµή της Ηλείας, το όρος Φολόη-δρυοδάσος µε τον καταπληκτικό µύθο του, η λίµνη Καϊάφα, το λιµάνι του Κατακόλου, η νέα εθνική οδός που σε 2-3 χρόνια θα είναι πανέτοιµη αλλά και τα αεροδρόµια που υπάρχουν, διαθέτουν τέτοια δυναµική που προσκαλούν από µόνα τους τουρίστες. ∆υστυχώς απουσιάζει η ελκυστική διαφήµιση και η αξιοποίηση της κληρονοµιάς της Ηλείας σε τέτοιο επίπεδο που να αλλάξει το χάρτη των τουριστικών προορισµών. ∆υστυχώς οι ∆ήµοι της Ηλείας, η Νοµαρχία, οι επιχειρηµατίες δεν έχουν κατανοήσει ότι ο τόπος µπορεί να γίνει ο 1ος τουριστικός προορισµός χειµώνα-καλοκαίρι τουλάχιστον της Μεσογείου προσφέροντας υπηρεσίες από ανθρώπους που θα έχουν σπουδάσει αυτή την εργασία. Ένας τέτοιος µοχλός είναι οι αθλητικές δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο, οι αγώνες αγωνιστικών αυτοκινήτων, το µπάσκετ, το βόλεϊ, τα ναυταθλητικά αθλήµατα εκτός πισίνας, το γκολφ, η σκοποβολή και τόσα άλλα σπορ που µπορούν να γίνουν αν πεισθούν µε επιχειρήµατα, τιµές και προσφορές αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις στα µεγάλα κέντρα αποφάσεων όχι της χώρας αλλά παγκοσµίως. Νοµίζω χωρίς να έχω ιδιαίτερες γνώσεις σε θέµατα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής η Ηλεία έχει να προσφέρει σε ποικιλία οµορφιάς τοπίων, σε αποστάσεις θάλασσας και βουνού, σε ιστορία, σε συγκοινωνιακές υποδοµές (λιµάνια-αεροδρόµια-αυτοκινητόδροµους), σε καταλύµατα, το ίδιο που προσφέρει η Ελβετία, η Ισπανία, η Ιταλία και όλες οι χώρες που έχουν βιοµηχανία τουρισµού. Για να απολαύσει ο νοµός σε βάθος χρόνου αυτά που κληρονόµησε πρώτα απ’ όλα θα πρέπει οι µαθητές όλων των βαθµίδων να µάθουν για τον τόπο µας, να διδαχθούν την απίστευτη τοπική ιστορία, να µάθουν το καταπληκτικό Ηλειακό περιβάλλον και τους µοναδικούς βιοτόπους και µετά να αρχίσουν οι ίδιοι µε τους δασκάλους τους την προβολή µέσα από το internet που άριστα χειρίζονται. Μαζί, µεγάλοι και µικροί αν εργαστούµε µεθοδικά µπορούµε να πετύχουµε την ανάδειξη του τόπου µας, µαθαίνοντας πρώτα εµείς τον ίδιο µας τον τόπο. Άλλωστε τα αναλυτικά προγράµµατα έχουν προβλέψει ποσοστό 10% του µαθήµατος της ιστορίας και όχι µόνο για τα τοπικά ιστορικά γεγονότα… Θε.Μα.


28

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Η γεωµετρία

Θα είναι έτοιµο στην αρχή της σεζόν! Κατηγορηµατικός ήταν ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ.Άρης Κουλούρης όταν τον συναντήσαµε το βράδυ του Σαββάτου, για το Ενωσιακό Γήπεδο της Σπιάντζας. Θα είναι έτοιµο τη νέα περίοδο, ώστε να εξυπηρετήσει τις ανάγκες τόσο των µικτών οµάδων της ΕΠΣΗ, όσο και τα σωµατεία του Πύργου που στερούνται γήπεδο και όχι µόνο! Επιπλέον στο Ενωσιακό Γήπεδο θα διεξάγονται από τούδε και στο εξής και οι διάφοροι αγώνες µπαράζ που θα χρειάζεται να γίνουν, έτσι ώστε να µην ψάχνουµε γήπεδο κάθε φορά! Θέλω να ελπίζω ότι όσοι θα χρησιµοποιούν αυτό το «στολίδι», θα το έχουν σαν τα «µάτια» τους! Γ.Π.

Στο τέλος του µήνα

Πολλά τετράγωνα ήταν κενά, πολλά τρίγωνα χωρίς βάση, πολλά ορθογώνια χωρίς πλευρές, όχι δεν αναφερόµαστε σε µαθήµατα γεωµετρίας ούτε βάση επί ύψος δια δύο κ.λ.π. Αναφερόµαστε στο ποδόσφαιρο. Το πρώτο µάθηµα που µαθαίνουν οι παίκτες έτσι έλεγε ο αείµνηστος Γιάννης Κυράστας, είναι η παραλλαγή της γεωµετρίας στο γήπεδο. Όταν έχεις µπάλα πρέπει να υπάρχει ένας µπροστά σου ή δύο ένας αριστερά σου και ένας δεξιά σου και ένας πίσω σου, για υποστήριξη του λάθους. Αυτά εφάρµοζαν οι παίκτες του στον Πανηλειακό, στον Παναθηναϊκό αυτά εφαρµόζουν οι σύγχρονοι προπονητές. Σχέση χρόνου και χώρου. Αυτό το µάθηµα το έχουν οι διεθνείς µας αλλά δεν το εφάρµοσαν. Τις φταίει; Χαρακτηριστικό το σκίτσο που βρισκόταν µπροστά από το γήπεδο στο Σάλτσµπουργκ το 2006 αλλά δεν το είδε κανένας…και είχε µεγάλο νόηµα! Θε.Μα.

Γ.Π.

Ως φίλος

Πολύ σηµαντική οικονοµική ενίσχυση στον Λ. Αστέρα πρόσφερε ο επιχειρηµατίας Θανάσης Καραλής. Ενόψει της προσπάθειας σχεδιασµού της οµάδας για το νέο πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας, ο κ. Καραλής πρόσφερε ένα σπουδαίο ποσό στην οµάδα του Σκουροχωρίου. Η διοίκηση της οµάδας και οι παίκτες ευχαριστούν θερµά τον συγκεκριµένο επιχειρηµατία, που στέκεται στο πλευρό της οµάδας. Γ.Μ.

Μετά από µια πολύ καλή χρονιά στον Π.Φ.Ο.Πανόπουλου ο Βασίλης Γιαννακόπουλος αποτελεί παρελθόν από την οµάδα του ∆ήµου Λασιώνος. Ο έµπειρος αµυντικός που

Η σκεπαστή Απαίτηση όλων όσοι φιλοξενούνται στο στάδιο είναι να δουν να κινείται το θέµα της σκεπαστής που θα γίνει στο στάδιο. Επειδή µέχρι τώρα φαίνεται ότι από υποσχέσεις έχουµε χορτάσει εδώ και τώρα ας ενηµερώσουν τον κόσµο που απαιτεί αυτό το θέµα να λυθεί σε ποια φάση βρίσκεται. Θε.Μα.

Τα αδέλφια Γιάννης και Κύριλλος Παλαιολόγος, η Χαρά Κουτσούκη και ο Αλέξανδρος Ξένος είναι καθηγητές φυσικής αγωγής και οι συµπολίτες που γυµνάζουν στο ΝΟΠ εκατοντάδες παιδιά. Παλεύουν µε τις γνωστές αντιξοότητες του κολυµβητηρίου για να προωθήσουν το άθληµα της κολύµβησης όχι απαραίτητα για να βγάλουν πρωταθλητές αλλά µέσα από αυτό να παιδαγωγήσουν…Πέραν όµως από τις παιδαγωγικές συµβουλές, η προπόνηση αποδίδει αφού οι νεαροί και οι νεαρές κολυµβητές-ιες απέδειξαν ότι έχουν µέλλον. Γ.Μ.

O Κόροιβος και στο µπάσκετ αλλά και στο βόλεϊ δεν µπορεί ακόµη να κάνει τον επιθυµητό προγραµµατισµό που θέλει αφού είναι µεταξύ της κατηγορίας που αγωνιζόταν πέρσι αλλά και της παραπάνω κατηγορίας. Αιτία τα οικονοµικά αρκετών οµάδων παραπάνω κατηγοριών οι οποίες µπορεί να µην συµµετάσχουν στα πρωταθλήµατά τους και τη θέση τους θα πάρει ο Κόροιβος. Οι άνθρωποι της οµάδας είναι σε εγρήγορση και ουδείς θα πρέπει να ανησυχεί από τους φιλάθλους της οµάδας αφού έχουν αποδείξει ότι και µπορούν και θέλουν να αναδείξουν και τα δύο τµήµατα σε παραπάνω κατηγορίες. Θε.Μα.

Έλληνες µαζί µε Κορεάτες στις κερκίδες βαµµένοι από την κορφή ως τα νύχια µε τα εθνικά χρώµατα…

ρούσα

πα Πανταχού

Η Κ.Ρούλα Γκουβίτσα πρόεδρος του Αστέρα Αµαλιάδας είναι παρούσα σ’ όλες τις δραστηριότητες της οµάδας της. Το Σάββατο βρέθηκε στο Στάδιο Πύργου στη διάρκεια του αγώνα τζούνιορς. Σε µια στιγµή τραυµατίσθηκε ο µικρός Τάσος Κότσαλης παίκτης της οµάδας της και η προεδρίνα

Έκλεισαν … τη σεζόν!

Κοντά στη ∆ιαιτησία

Οι δύο τελικοί των πρωταθληµάτων προπαίδων και τζούνιορς το βράδυ του Σαββάτου της ΕΠΣΗ, ολοκλήρωσαν τη σεζόν για την περίοδο 2009-10. Γύρω λοιπόν στις 9.30 το βράδυ του Σαββάτου το τελευταίο επίσηµο «σφύριγµα» για τους διαιτητές, έδωσε ο Βασίλης Αποστολόπουλος και ήταν αυτό που ολοκλήρωσε την πετυχηµένη σεζόν για την Ηλειακή ∆ιαιτησία, όπως τόνισε και ο παρευρισκόµενος στο γήπεδο πρόεδρος της Ε.∆./ΕΠΣΗ κ.Σάκης Γιαννόπουλος. Θα πρέπει να τονίσουµε πως πέρα από τον Αποστολόπουλο, αγωνίστηκαν ακόµα και οι βοηθοί Γιαν.Καραλής και Ηλ. ∆ουλαβέρης. Αξίζει να τονίσουµε ότι στο γήπεδο παρά τη ζέστη που επικρατούσε, βρέθηκαν πολλοί διαιτητές, δείγµα του ενδιαφέροντος που έχουν για το ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι βρισκόµαστε στην αρχή του καλοκαιριού. Μεταξύ αυτών βέβαια και ο Μάριος Λαµπρόπουλος!

Παρών και στους τελικούς Προπαίδων και Τζούνιορς το απόγευµα του Σαββάτου, ήταν ο πρόεδρος της Ε.∆./ΕΠΣΗ κ.Σ.Γιαννόπουλος. Παρά τα «τρεξίµατα» των τελευταίων ηµερών λόγω του ΟΣΕ και του πιθανού κλεισίµατος της γραµµής Πελοποννήσου, ο κ.Γιαννόπουλος βρέθηκε στο γήπεδο και παρέµεινε µέχρι τις 10 το βράδυ που ολοκληρώθηκαν και οι απονοµές! Όπως άλλωστε κάνει πάντα δεν παρέλειψε να περάσει και από τα αποδυτήρια των διαιτητών για να τους ευχηθεί καλό καλοκαίρι, αφού ήταν η τελευταία φετινή επίσηµη εµφάνιση. Βέβαια δεν παρέλειψε να µιλήσει για ώρα και µε τον πρόεδρο της ΕΠΣΗ, µε θέµα βέβαια τη ∆ιαιτησία. Πάντως και οι δύο για τη νέα περίοδο είναι αισιόδοξοι, ότι όχι µόνο δεν πρόκειται να χάσουµε θέσεις ως Σ.∆.Π.Η., αλλά ίσως … κερδίσουµε!

Γ.Π.

Για διδακτορικό Ο ∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος είναι γνωστός στην ποδοσφαιρική κοινωνία αφού έχει γίνει µετρ στην συντήρηση των γηπέδων της Συντριάδας. Οι ποδοσφαιριστές αναγνωρίζουν τις προσπάθειές του και την επιµονή του να βελτιώνει τα γήπεδα που γυµνάζονται µικροί και µεγάλοι της ερυθρόλευκης οµάδας. ∆εν είναι λίγοι εκείνοι που αναγνωρίζουν τις ικανότητες του συντηρητή των γηπέδων τονίζοντας ότι ποτέ η Συντριάδα δεν ήταν τόσο πράσινη και µάλιστα σε περιόδους που ο καιρός δεν ευνοεί. Ο ίδιος δηλώνει ότι τη νέα περίοδο τα γήπεδα της Συντριάδας θα έχουν µία βελτίωση 20-25% από την περσινή περίοδο.

Ο Ισαάκ, Σοβέτο είναι ένας βιοπαλαιστής που ζει πάµπτωχα στη Νότια Αφρική. Το πρωί πηγαίνει στην αγορά πουλάει αναµνηστικά και το βράδυ γυρίζει στο …σπίτι του.

κατέβηκε από την κερκίδα και πήγε να ενηµερωθεί για τον τραυµατισµό αλλά και να προσφέρει. Στο στιγµιότυπο µε τον Καριώρη µέλος του ∆.Σ. της ΕΠΣ Ηλείας. Θε.Μα.

Είναι βαριά η διαιτητική…

Άξιο έργο

Σιγά-σιγά τα «µαζεύουν»… από την οδό Αραχώβης όπου βρίσκονται τα γραφεία της ΕΠΣΗ, και πιστεύεται ότι µέχρι το τέλος του µήνα που διανύουµε, θα έχουν εγκατασταθεί στα νέα γραφεία, τα οποία όπως µας τόνισε ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ, θα είναι σίγουρα πιο λειτουργικά! Μπορεί να χρειάστηκε, συνέχισε ο κ.Κουλούρης, να πάρουµε δάνειο, όµως σηµασία έχει πλέον ότι θα έχουµε από τα καλύτερα γραφεία που διαθέτει η ΕΠΣ στην Ελλάδα! Και βέβαια και χώρος πάρκινγκ θα υπάρχει, αλλά και άνεση για τους εκπροσώπους των οµάδων µας. Είναι αυτό που χρειαζόταν η ΕΠΣΗ!

Στο πλευρό του

Μέχρι 6 Αυγούστου Η χρονική περίοδος υποβολής των δηλώσεων των οµάδων της ΕΠΣΗ, αντί για τις 18 Αυγούστου που γνωρίζαµε έως τώρα, σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις µεταφέρεται για τις 6 Αυγούστου! Πρόκειται για σωστή πρωτοβουλία της Ε.Π./ΕΠΣΗ, που θα δώσει έτσι τη δυνατότητα σε όλες τις οµάδες να κάνουν ένα σωστότερο προγραµµατισµό, ιδίως αυτές που ίσως… κληθούν να καλύψουν τη θέση άλλης οµάδας σε ανώτερη κατηγορία ! Ενώ θα έχουν το περιθώριο µέχρι τις 31 Αυγούστου να κάνουν τις µεταγραφές που απαιτούνται. Γ.Π.

είχε µερίδιο στην άνοδο του Π.Φ.Ο.Π, αποχώρησε ως φίλος από τους πρωταθλητές της Α2 Κατηγορίας και µε τη λήξη της συνεργασίας τους θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσοι συνεργάστηκε και εύχεται στην οµάδα το καλύτερο για τη νέα περίοδο. Γ.Μ.

Έµειναν άναυδοι, οι ποδηλάτες που αγωνίσθηκαν χτες στη Φολόη στη διάρκεια αγώνα που διοργάνωσε ο Ποδηλατοδρόµος. Η διαδροµή ήταν µοναδική αλλά και οι οµορφιές του τοπίου. Είστε πολλοί τυχεροί τόνιζε ένας ποδηλάτης από τη Βόρεια Ελλάδα που έχετε τέτοιο τοπίο εδώ στη νότια Ελλάδα. Ακόµη έχετε Ολυµπία, θάλασσα, τα πάντα έχετε βρε παιδιά. Εµείς στη Βόρεια Ελλάδα παλεύουµε µε το τίποτα…

Ένα πανό πριν από το µατς γιατί στο επόµενο βλέπουµε να λέει …άλλο όνοµα

Ένα από τα πολλά... αεροπλανικά µε την Κορέα

Κατσουράνης, Παπαδόπουλος … σε επικοινωνία µε τα µάτια!

Θε.Μα. Μακριά εξαιρετικά µακριά τα γήπεδα…της Νότιας Αφρικής για την Εθνική Ελλάδας. Κυριολεκτικά, είναι το όρος Τέιµπλ και στο βάθος ένα από τα Στάδια του παγκοσµίου.

29


30 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Skysports Πιο επιδέξιοι αποδείχτηκαν από τους Έλληνες οι Κορεάτες αφού ξεκίνησαν µε το δεξί την διοργάνωση, νικώντας την Ελλάδα µε 2-0 σε ένα µατς όπου οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ήταν αρκετά αργοί. Παρκ και Λι Τσουνγκ ήταν εξαιρετικοί και πέτυχαν τα δυο γκολ που έκριναν την αναµέτρηση.

Goal.com

Yahoo Sport

Η Νότιος Κορέα έκανε θετικό ξεκίνηµα κερδίζοντας την Ελλάδα µε 20. Οι "Taegeuk Warriors" άνοιξαν το σκορ µε µια πολύ ωραίο προβολή του Λι Τσουνγκ, ενώ έκαναν δυο τα τέρµατα τους µετά το τραγικό λάθος του Λουκά Βύντρα στην άµυνα, κάνοντας πραγµατικά περίπατο.

Η Κορέα έκανε στην άκρη την άθλια Ελλάδα γράφει πασίγνωστο site αναζήτησης, αφού έκανε λόγο για µια απαράδεκτη οµάδα που έφτασε τα τέσσερα µατς σε Παγκόσµιο Κύπελλο χωρίς νίκη και χωρίς γκολ. Αναφορά έγινε και στο τραγικό λάθος του Βύντρα που ήταν εξαιρετικά αργός.

Kicker Με τον αρκετά ειρωνικό τίτλο οι Κορεάτες... εξαπάτησαν τους Έλληνες η γερµανική ιστοσελίδα λέει πως οι Κορεάτες κατάφεραν να εξαπατήσουν ακόµα και τους Έλληνες, κερδίζοντας τους µε 2-0. Η ελληνική οµάδα ήταν πιο αργή και από χελώνα έγραφε το γερµανικό site.

ABC Χωρίς καυστικά σχόλια και µε τον τίτλο “εύκολη νίκη για την Κορέα” το ABC ανέφερε ότι η Κορέα νίκησε κατά κράτος την Ελλάδα στο πρώτο µατς του δεύτερου οµίλου µε 2-0, σ’ έναν αγώνα όπου οι Έλληνες δεν περίµεναν πως θα παίξουν τόσο άσχηµα.

ESPN Η Κορέα νίκησε δίκαια την Ελλάδα αναφέρει το γνωστό πρακτορείο, µε τον Παρκ να ξεχωρίζει στην αναµέτρηση µε το πανέξυπνο και ταλαντούχο γκολ που πέτυχε. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην µίζερη συγκοµιδή της Εθνικής µας σε επίπεδο Παγκοσµίου κυπέλλου αφού δεν υπάρχει ούτε γκολ..

Όταν οι συµπαίκτες οµονοούν η οµάδα δε φοβάται τίποτα

Ε

πανάσταση πρέπει να κάνει η ΕΠΟ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πέραν των µικρών που έχει επιβάλει στη ∆’ Εθνική, θα πρέπει να βρει τρόπους να αυξήσει τον αριθµό τους δίνοντας κίνητρα στο ίδιο το ποδόσφαιρο. Επιβάλλοντας όλο και περισσότερο µικρούς θα έρθει η στιγµή που θα καταβάλουν οι χρηµατοδότες ότι η µπάλα είναι ένα άθληµα και όχι πεδίο διαφήµισής τους την οποία γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές µεγαλύτερης ηλικίας και κερδίσουν χρήµατα αφορολόγητα µέχρι και 10.000 ευρώ όσα δηλαδή κερδίζει και ένας ανειδίκευτος εργάτης.

Η

Η

περσινή χρονιά για τον Πανηλειακό ήταν αποδοτική. Μπορεί ο Τόγιας να έκανε καλή δουλειά, µπορεί η διοίκηση να συγκέντρωσε χρήµατα και να έκανε πολλές συνδυαστικές κινήσεις αλλά η σύµπνοια της οικογένειας που λέγεται Πανηλεικαός προήλθε από τις σχέσεις που αναπτύχθηκαν µεταξύ παικτών-συµβουλίου και προπονητών. Σήµερα οι διαπροσωπικές σχέσεις

µεταξύ των εργαζοµένων είναι το Α και το Ω στην παραγωγή οµαδικού έργου. Αυτό πέρσι στον Πανηλειακό έγινε λόγω χαρακτήρων κυρίως, σε προηγµένες εταιρίες γίνεται µε επιστηµονικό τρόπο. Τίποτα δεν γίνεται στην τύχη πλέον όταν το αποτέλεσµα της κοινής προσπάθειας είναι αξιολογήσιµο.

Τα παιδιά περιµένουν τους µεγάλους

Κ

άποτε στην περιοχή µας υπήρχαν γήπεδα µπάσκετ στα σχολεία και εκεί ήταν παράδεισος για αγωνιζόµενους και φιλάθλους. Οι εποχές πέρασαν, τα τσιµεντένια παρκέ πέρασαν στο παρελθόν και πλέον στη θέση τους υπάρχουν παλάτια µε παρκέ που δεν έχουν ούτε τα σαλόνια των σπιτιών µας. Κάποτε τα παιδιά κατασκεύαζαν σε κορµούς δέντρων, σε στύλους της ∆ΕΗ και του ΟΤΕ ή σε ντουβάρια µπασκέτες αυτοσχέδιες και έπαιζαν. Σήµερα τα παιδιά είναι όµηροι του εγωισµού των µεγάλων. Είναι αιχµάλωτα των µικροσυµφερόντων ή των διαφορετικών απόψεών τους. Αλήθεια µια βαθειά βουτιά στον ψυχικό µας κόσµο, µια αυτοκριτική θα έδινε τη δυνατότητα σ’ αυτά τα παιδιά να απελευθερωθούν…

Γιατί πιστεύει στη διαιτησία Η επιτροπή διαιτησίας στα φετινά πρωταθλήµατα δεν τα πήγε και άσχηµα. Μπορεί να υπήρχαν κάποια µικρά παράπονα, όχι από τους Γιαννόπουλο και Ρουµπάνη, αλλά από τους διαιτητές που ούτως ή άλλως θα έχουν παράπονα οι εµπλεκόµενοι στην ποδοσφαιρική διαδικασία. Ο Νίκος Ρουµπάνης παρακολούθησε αρκετά παιχνίδια, ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός όσον αφορά την απόδοση των διαιτητών και την κρίση του την αποδέχονται άπαντες επειδή ο Πυργιώτης βετεράνος διαιτητής και τότε και τώρα διατηρεί µία σταθερότητα στην κρίση του που ικανοποιεί. Πέραν των άλλων ο Νίκος Ρουµπάνης αγαπάει τη διαιτησία, πιστεύει σ’ αυτήν χωρίς να κάνει πολιτική γιατί απλά δεν την έχει ανάγκη. Πιστεύουµε τη νέα χρονιά να έχει στα χέρια του περισσότερες επιλογές διαιτητών για να κάνει καλά αυτή τη λεπτή δουλειά µε συνεργάτη τον Γιαννόπουλο.

φετινή πρώτη χρονιά για την ΕΠΣ ήταν καλή. Η νέα χρονιά από πλευράς διεξαγωγής των πρωταθληµάτων θα πρέπει να είναι καλύτερη και πιο οργανωµένη. Γι αυτό πρέπει να οριστούν από τώρα οι ηµεροµηνίες έναρξης των πρωταθληµάτων. Προσωπικά πάντα πιστεύαµε ότι αυτά τα παιχνίδια πρέπει να γίνονται Σάββατο διότι οι ποδοσφαιριστές και οι οικογένειές τους έχουν δικαίωµα στη διασκέδαση του Σαββατοκύριακου. Ένα πρόβληµα που θα υπάρξει αν οι αγώνες γίνονται Σάββατο είναι ο αριθµός των διαιτητών που δεν επαρκούν. Αχίλλειος πτέρνα για το ποδόσφαιρο η µη ύπαρξη διαιτητών και πάνω σ’ αυτό χρειάζεται στενή συνεργασία ΕΠΣ και Σ∆ΠΗ

Έ

λεγε ένας παράγοντας ότι οι αµοιβές των διαιτητών είναι υψηλές. Τα χρήµατα που λαµβάνουν οι διαιτητές ως µεροκάµατο είναι περισσότερα από αυτά που παίρνει ένας υπάλληλος που έχει και πανεπιστηµιακή µόρφωση. Από την άλλη πλευρά οι διαιτητές λένε ότι παίζουν πολλά φιλικά δωρεάν… Ίσως αν οι διαιτητές χάρισαν µία διαιτησία σε κάθε σωµατείο κατ’ έτος δεν θα ήταν και ένας λόγος τα σωµατεία να δουν µε άλλο µάτι την παρουσία τους στα γήπεδα;


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

31

KOΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ

Πρόγραµµα… µεταξύ Β’ και Γ’ Εθνικής! Του Μπάµπη Πλάγου

Ο

Κόροιβος Αµαλιάδας συµπεριελήφθη την περασµένη εβδοµάδα στον καταρτισµό των οµίλων της Γ’ Εθνικής. Αυτό όµως δε σηµαίνει ότι είναι σίγουρο ότι θα παίξει σε αυτή την κατηγορία. Ως τρίτος στους αγώνες κατάταξης της Γ’ Εθνικής περιµένει να µείνουν άδειες θέσεις από τις παραπάνω κατηγορίες (συγχωνεύσεις ή διαλύσεις σωµατείων) ώστε να πάρει το εισιτήριο για τη Β’ Εθνική. Στα τέλη Ιουλίου θα ξεκαθαρίσουν όλα, αλλά αυτό δε σηµαίνει ότι τις κυανόλευκοι θα περιµένουν µέχρι τότε για να κάνουν τον προγραµµατισµό τους.

Πέρασαν 15 µέρες από τα µπαράζ κατάταξης και σιγά σιγά θα ξεκινήσουν οι άνθρωποι του Κοροίβου να κάνουν τα πλάνα τους για τη νέα σεζόν, ενώ ταυτόχρονα θα ρυθµίσουν όλες οι οικονοµικές εκκρεµότητες. «∆ε γίνεται λόγος για προπονητή», δήλωσε χθες παράγοντας του Κοροίβου ξεκαθαρίζοντας ότι πρόθεση της διοίκησης είναι να παραµείνει και πάλι στον πάγκο ο Βασίλης Νιπεργιάλης. Η συνάντηση των δυο πλευρών θα γίνει µεσοβδόµαδα και θα έχει τυπικό χαρακτήρα, όπως όλα δείχνουν. Σε αυτές τις συνοµιλίες θα καθοριστούν και οι επόµενες κινήσεις, δηλαδή ποιοι παίκτες θα παραµείνουν και ποιοι θα φύγουν. Οι παίκτες που θα µείνουν θα είναι αυτοί που χρειάζεται ο Κόροιβος είτε παίξει στη Γ’ είτε στη Β’ Εθνική. Και βέβαια αν πάρουν οι κυανόλευκοι την άνοδο θα κάνουν προσθήκες παικτών ικανών να κάνουν τη διαφορά στο δύσκολο πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής.

ΓΕΠ/Ιφιτος Σήµερα η πρώτη συνάντηση Απόψε θα συναντηθούν για πρώτη φορά τα 14 µέλη (11 βασικά και τρία αναπληρωµατικά) της προσωρινής διοίκησης της ΓΕΠ/Ιφιτος που προέκυψαν από την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου. Αναµένεται ότι τις επόµενες µέρες θα συγκροτηθεί σε σώµα το προσωρινό διοικητικό σχήµα, το οποίο θα αναλάβει να ρυθµίσει τα τρέχοντα θέµατα και να κάνει το σχεδιασµό για τη νέα αγωνιστική σεζόν. Θυµίζουµε ότι αύριο ξεκινά επίσηµα η µεταγραφική περίοδος, ενώ το διάστηµα από 26-30 Ιουνίου θα πρέπει να κατατεθούν στην ΕΣΚΑΗ οι πίνακες αθλουµένων του συλλόγου. Έτσι λοιπόν είναι αυτονόητο ότι άµεσα κιόλας θα πρέπει να ξεκινήσει ο προγραµµατισµός, έστω και αν η διοίκηση είναι προσωρινή. Να αποφασιστούν δηλαδή οι στόχοι για τη νέα σεζόν και ποιοι θα είναι οι παίκτες που θα προσπαθήσουν να τους εκπληρώσουν. Ποιοι θα έρθουν και ποιοι ίσως σταµατήσουν να αγωνίζονται στη ΓΕΠ. Από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για να οδηγηθεί ο σύλλογος σε εκλογές, η ηµεροµηνία των οποίων θα αποφασιστεί από την προσωρινή διοίκηση. Μπα.Πλαγ.-

»

Πανηλειακός ΓΑΣ

Κοντά σε 5 µεταγραφές Π

ολύ κοντά στην πραγµατοποίηση πέντε µεταγραφών βρίσκεται ο Πανηλειακός ΓΑΣ, οι παράγοντες του οποίου περιµένουν µάλιστα οι τρεις πρώτοι παίκτες να υπογράψουν µε την έναρξη της µεταγραφικής περιόδου. Όπως έχουµε ήδη αναφέρει οι πρώτες συµφωνίες αφορούν δυο παίκτες εκτός Ηλείας που αγωνίζονται στις θέσεις 4 και 5. Ο πρώτος είναι 26 ετών, από την Αθήνα, έχει ύψος 2.02, παίζει 4 και 5 και στο παρελθόν αγωνίστηκε σε οµάδα Γ’ Εθνικής κατηγορίας. Ο τεχνικός του Πανηλειακού ∆ηµήτρης Φωτόπουλος έχει ιδία άποψη

ΕΣΚΑΗ, καθώς έπαιζε πέρσι σε οµάδα της Α1 κατηγορίας.

Γκαρντ µε στην Α1 Εθνική

για την αξία του παίκτη καθώς πριν 20 µέρες πήρε µέρος σε προπονήσεις και άφησε άριστες εντυπώ-

σεις. Ο δεύτερος ψηλός είναι γνωστός στον µπασκετικό κόσµο της

συµµετοχές

Στο µεταξύ, παίκτης του Πανηλειακού πρέπει να θεωρείται και ένας 22 χρονος γκαρντ µε ύψος 1.88, που πριν τρία χρόνια είχε µερικές συµµετοχές σε οµάδα Α1 Εθνικής κατηγορίας. Βέβαια δεν ήταν παίκτης «πρώτο βιολί», αλλά και µόνο το γεγονός ότι είχε συµπεριληφθεί στα µεγάλα ταλέντα (τότε ήταν 18-19 ετών) συλλόγου οµάδας Α1 Εθνικής και είχε κάνει

Καταρχήν συµφωνία µε γκαρντ που έχει συµµετοχές στην Α1 Εθνική

συµµετοχές λέει αρκετά. Εκτός από αυτόν τον παίκτη υπάρχουν άλλοι δυο περιφερειακοί που έχουν συµφωνήσει αλλά η περίπτωσή τους ίσως αργήσει να λήξει οριστικά. Από κει και πέρα-και αν όλα πάνε καλά µε τις 5 αυτές µεταγραφές- ο Πανηλειακός ΓΑΣ θα κινηθεί για την απόκτηση άλλων δυο παικτών για να κλείσει το ρόστερ του. Θα αποκτηθεί ένας πλέι µέικερ και ένας ψηλός που να παίζει στις θέσεις 4 και 5.


32 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

Του Μπάµπη Πλάγου

A1 EΣΚΑΗ Η «ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑ» ΘΑ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤHΣΕΙ

Στόχοι, πόθοι δυνατότητες τ ω ν ο µ άδ ω ν τ ο υ ε ρχ ό µε ν ο υ πρ ω τ αθ λ ήµ ατ ο ς

Η

µεταγραφική περίοδος του µπάσκετ ξεκινά µεσοβδόµαδα και οι διοικήσεις των συλλόγων της Α1 ΕΣΚΑΗ έχουν κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις στο «µεταγραφικό παζάρι». Οι στόχοι λοιπόν έχουν τεθεί (πλην της ΓΕΠ/Ιφιτος όπου ακόµα δεν υπάρχει διοίκηση), οι… πόθοι -κρυφοί ή φανεροί- έχουν γίνει γνωστοί στην µικρή τοπική µπασκετική οικογένεια και οι συζητήσεις έχουν φουντώσει. Στόχοι και πόθοι έρχονται τώρα σε σύγκριση µε τις δυνατότητες που διαθέτει κάθε σύλλογος. Και αναλύοντας αυτά τα τρία στοιχεία θα συµφωνήσετε ότι η «περιφέρεια» της ΕΣΚΑΗ θα πρωταγωνιστήσει.

Λείπουν τα ονόµατα Τα µεγάλα ονόµατα, οι βαριές φανέλες θα λείψουν από το νέο πρωτάθληµα, καθώς έχουν «µετακοµίσει». Κόροιβος (µεταξύ Β’ και Γ’ Εθνικής), Κεραυνός Αιγίου (µε καθοδική πορεία), Έσπερος/ΑΟΠΑ, ΕΑ Πατρών και Παναχαϊκή είναι πλέον στη Γ’ Εθνική και η απουσία τους από το πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑΗ θα ανοίξει τις ορέξεις άλλων οµάδων που µέχρι τώρα ήταν κοµπάρσοι. Ηταν στη σκιά αυτών των οµάδων που είχαν τον τίτλο του φαβορί, όταν έπαιζαν στο τοπικό. Φαβορί λοιπόν δε θα υπάρχει τη νέα χρονιά. Και ίσως αυτό να κάνει το πρωτάθληµα πιο συναρπαστικό, πιο αµφίρροπο.

Στόχοι, πόθοι, δυνατότητες Ας δούµε όµως µια-µια τις οµάδες του ερχόµενου πρωταθλήµατος της Α1 ΕΣΚΑΗ (η αναφορά γίνεται µε τη θέση στην κατάταξη της προηγούµενης σεζόν): Οι δικές µας ΓΕΠ/Ιφιτος: Το γεγονός ότι δεν υπάρχει ακόµα διοίκηση και ότι οι εξελίξεις καθυστερούν µπορεί να έχει αντίκτυπο στην αγωνιστική παρουσία της οµάδας στο νέο πρωτάθληµα. Αν προκύψει ισχυρή διοίκηση τότε όλα είναι πιθανά… Πανηλειακός ΓΑΣ: Ξεκάθαρος ο στόχος και ο πόθος: Η άνοδος στη Γ’

Εθνική. Έχουν γίνει σηµαντικές επαφές για την ενίσχυση της οµάδας και οι άνθρωποι του Πανηλειακού είναι αισιόδοξοι. Με τη λήξη της µεταγραφικής περιόδου θα δούµε αν υπάρχουν και οι δυνατότητες για άνοδο. ΑΕ Λεχαινών: Στόχος η παραµονή για το σύλλογο των Λεχαινών που µετά από 16 χρόνια παίζει στη µεγάλη τοπική κατηγορία. Στην Α1 παίζει για πρώτη φορά αφού τότε υπήρχε η «σκέτη» Α’ κατηγορία! ∆ύσκολο το έργο του Ανδρέα ∆αµιανού, που έχει όµως την εµπειρία να στήσει µια οµάδα όπως τη θέλει και µε µικρό µπάτζετ. Ολυµπιονίκης: Η διοίκηση στις πρώτες της συναντήσεις για τη νέα σεζόν έθεσε στόχο την καλή πορεία, όπως και πέρσι. Ο Ολυµπιονίκης φέτος θα µπει στο δικό του γήπεδο στην Ολυµπία και ίσως αυτό το γεγονός προσδώσει ακόµα µεγαλύτερη δυναµική στο σύλλογο. Πολλά θα εξαρτηθούν επίσης από την επιτυχία των µεταγραφικών κινήσεων. Στα συν της οµάδας ότι µετά από χρόνια διαθέτει έναν κορµό παικτών και ότι θα παραµείνει –όπως όλα δείχνουν- ο Γιάννης Ελευθεριάδης στον πάγκο. Άραγε υπάρχουν κρυφοί πόθοι στην Ολυµπία; Ζάκυνθος: Για πολλούς η Ζάκυνθος είχε πέρσι από τα καλύτερα, αν όχι το καλύτερο, ρόστερ της κατηγορίας. Οι παίκτες αυτοί παραµένουν και θα γίνουν και προσθήκες. Στόχος είναι η άνοδος στη Γ’ Εθνική και οι νησιώτες µπορούν να τα καταφέρουν αν ξεπεράσουν το εκτός έδρας «σύνδροµο». Στο νησί δύσκολα θα πάρει κάποιος ροζ φύλλο αγώνα… Οι Υπόλοιποι Ακράτα: Αυτοσκοπός δεν είναι η άνοδος στη Γ’ Εθνική, όπως δεν ήταν και τα προηγούµενα χρόνια. ∆ιαθέτει όµως «δεµένη» οµάδα, από τις καλύτερες της κατηγορίας µε έµπειρους παίκτες. Θα είναι σίγουρα από τις δυνατότερες έδρες της κατηγορίας και λογικά θα είναι πάλι στην τετράδα. Μην ξεχνάµε ότι η Ακράτα υπάρχει ακόµα πιθανότητα να παίξει στη Γ’ Εθνική, αν ανέβει στη Β’ ο Κόροιβος. Αν συµβεί αυτό τη θέση της Ακράτας στην Α1 ΕΣΚΑΗ θα πάρουν τα Ροΐτικα από την Α2. Γλαύκος: Με τον Αλέκο Πολυδωρόπουλο να µην ανανεώνει (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) και µε τους ίδιους παίκτες και φέτος, ο Γλαύκος θα είναι

και πάλι ισχυρός. Χρόνια τώρα πρωταγωνιστεί αλλά δεν κάνει το παραπάνω βήµα, καθώς στόχος της διοίκησης και ανεκπλήρωτος πόθος µέχρι σήµερα είναι η απόκτηση κλειστού γυµναστηρίου. Απολλωνιάδα: Οι έφηβοι της Απολλωνιάδας έκαναν πέρσι φανταστικό πρωτάθληµα. ∆εν αντέχει όµως ο Απόλλωνας να «κουβαλήσει» στις πλάτες του και την Απολλωνιάδα στη Γ’ Εθνική. Στόχος λοιπόν είναι η ανάδειξη παικτών και όχι η άνοδος. Αχαγιά: Η Αχαγιά είναι σταθερή τα τελευταία χρόνια. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήµατα παραµένει στην κατηγορία και λογικά το ίδιο θα θελήσει να πετύχει και φέτος. Και µην ξεχνάµε ότι µπορεί να µπλέξουν πολλές οµάδες αν υπάρξουν πολλοί υποβιβασµοί οµάδων από τη Γ’ Εθνική (γιατί και εκεί θα υποβιβαστούν 7 από τις 14 οµάδες και η ΕΣΚΑΗ διαθέτει 5). Προµηθέας: Από τους µικροµεσαίους της κατηγορίας. Έκανε όµως «ζη-

µιές» και έπαιξε ρόλο στην διαµόρφωση των οµάδων που συµµετείχαν στα πλέι οφ. Στόχος θα είναι η παραµονή. Νίκη Προαστίου: Οι νεοφώτιστοι θα έχουν στόχο την παραµονή. Κάνουν κινήσεις για να ενισχυθούν αλλά όπως και να το κάνουµε θα έχουν δύσκολο έργο. Κρήνη: Ανήκει µέσα στις οµάδες που θα παλέψουν για την παραµονή. ∆ύσκολα θα αποφύγει την περιπέτεια των πλέι άουτ. Αχαιός: Ανανέωσε τη θητεία του στην Α1 ΕΣΚΑΗ στο…παραπέντε. ∆ε θέλει να µπλέξει πάλι σε τέτοιες περιπέτειες αλλά δύσκολα θα το καταφέρει, αν υποβιβαστούν πολλές οµάδες από τη Γ’ Εθνική. Αχιλλέας Καµαρών: Τρία χρόνια µε µόλις µία ήττα (από την ΑΕ Λεχαινών πέρσι και στη β’ παράταση). Μεγάλη επιτυχία για τον Αχιλλέα που έχει παίκτες που έχουν «φάει µε το κουτάλι» το µπάσκετ. Θα παραµείνει σχετικά άνετα στην κατηγορία, καθώς ανανεώνει όλο το περσινό ρόστερ.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

33

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ MOUNTAIN ΒΙΚΕ

1 Άψογη διοργάνωση στη Φολόη ο

Λίγο πριν την εκκίνηση ανδρών και εφήβων

Χ

τες έγινε το 1ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΑΟΥΝΤΑΙΝ που διοργάνωσε ο Ποδηλατοδρόµος Πύργου σε συνεργασία µε την ΝΑΗλείας στις κατηγορίες Ανδρών- Εφήβων – Παίδων – Παµπαίδων-Κορασίδων – Μάστερς µε την συµµετοχή 45 περίπου αθλητών από όλη την Ελλάδα.

Κατηγορία Εφήβων 1ος Καρανάσης Κώστας (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ) 2ος Τριανταφύλλης Νίκος ( Γ.Σ. ∆ΥΜΗΣ)

Κατηγορία Μάστερς

Τον Ανδρέα Μπαντούνα βράβευσε ο Πρόεδρος κ. Παναγόπουλος

Ο Θωµάς Παναγόπουλος δέχεται τις βοήθειες του κ. ∆εββέ και των Σαµαρειτών

Η προσπάθεια του συλλόγου είναι η πρώτη στην Ηλεία στο αγώνισµα του mountain bike και η επιλογή του χώρου έγινε για να αναδειχθεί ο χώρος της Φολόης που δυστυχώς δεν έτυχε της στήριξης των φορέων πλην ελαχίστων. Ο αγώνας έγινε σε πανηγυρικό κλίµα από τους αθλητές και τους παράγοντες του αγώνα που καταχάρηκαν τον αγώνα και το εξαιρετικό κλίµα του δρυοδάσους της Φολόης που είναι µοναδικό στο χώρο των Βαλκανίων. Η οµάδα του Πύργου συµµετείχε µε 19 αθλητές κατακτώντας πολύτιµες θέσεις για τον σύλλογο. Στην κατηγορία Παίδων 1ος PUCZO KRISTIAN (Γ.Σ. ∆ΥΜΗΣ) 2ος ∆εληγιάννης (Γ.Σ. ∆ΥΜΗΣ) 3ος Καρανάσης Παναγιώτης (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ )

1ος Τσιλιάνος ∆ηµήτρης (Π.Ο.ΠΑΤΡΩΝ)

Οι νικητές στους παίδες ∆εληγιάννης - Puczo Kr. – Καρανάσης Π.

2ος Μαντάς ∆ιονύσιος (ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ) 3ος Σπυρόπουλος Νίκος

Κατηγορία Ανδρών 1ος Παπαδόπουλος Σταύρος (ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟΣ) 2ος Κούβελας Κωνσταντίνος ( ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ) 3ος Μήτρουλας ∆ηµήτρης ( Ο.Π. ∆ΑΙ∆ΑΛΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ) Οι συµµετοχές ήταν ικανοποιητικές και άφησαν τους διοργανωτές ευχαριστηµένους και ανανέωσαν το ραντεβού µε τους αθλητές για του χρόνου. Όλα κύλισαν οµαλά εκτός από τον τραυµατισµό του αθλητή του Ποδηλατοδρόµου Θωµά Παναγόπουλου που έχασε τον έλεγχο του ποδηλάτου του σε ένα τεχνικό κοµµάτι του αγώνα µε αποτέλεσµα να χτυπήσει στον δεξιό ώµο. Στον αθλητή έδωσε τις πρώτες βοήθειες ο γιατρός του αγώνα κ.∆εββές αλλά και οι Σαµαρείτες του Ερυθρού Σταυρού, ο αθλητής υποβλήθηκε σε ακτινογραφίες και σύµφωνα µε αυτές πρόκειται για ελαφρά τραύµατα. Η διαδροµή κινήθηκε µέσα στο δρυοδάσος και µάγεψε πραγµατικά όλους τους αθλητές.

Οι νικητές στους εφήβους Καρανάσης – Τριανταφύλλης βραβεύονται από το Θέµη Κατοχιανό

Οι νικητές των µάστερς Μαντάς, Τσιλιανός, Σπυρόπουλος και ο υπεύθυνος του συλλόγου ∆ύµης

Φαβορί Ο Κώστας Καρανάσης για το Πανελλήνιο εφήβων

Μεγάλη διάκριση στον Υµηττό Προχτές Σάββατο στον Υµηττό έγινε η 2η ανάβαση Υµηττού (150 αθλητές) απ’ όλη την χώρα δίνοντας πραγµατικά την αίσθηση ότι πρόκειται για αγώνα Πανελληνίου πρωταθλήµατος. Ο Κώστας Καρανάσης και ο Κώστας Κούβελας απέσπασαν την 2η θέση ενώ ο έτερος τερµάτισε στην 32η θέση στην δύσκολη κατηγορία των ανδρών αφήνοντας πίσω του αρκετά ηχηρά ονόµατα. Ο Κώστας Καρανάσης µ’ έναν ξέφρενο ρυθµό τερµάτισε δεύτερος µε χρόνο 32.11’’ έναντι 31.45’’ του πρώτου ο οποίος διανύει την δεύτερη χρονιά των εφήβων σε σχέση µε τον αθλητή του Ποδηλατοδρόµου Πύργου που βρίσκεται στην πρώτη. Η επίδοση του αθλητή τον φέρνει να είναι µέσα στα φαβορί για το πανελλήνιο πρωτάθληµα των εφήβων που θα διεξαχθεί στις 10 Ιουλίου στην Αθήνα. Ο Κώστας Κούβελας είχε παρά πολύ επιτυχηµένη εµφάνιση, αξιολογώντας την επίδοσή του ύστερα από 9 µήνες αποχής λόγω των στρατιωτικών υποχρεώσεών του που ολοκλήρωσε πρίν λίγους µήνες αφού πίσω του έµειναν αθλητές µε πολύ καλές επιδόσεις στο Ελληνικό στερέωµα. Στην κατηγορία Μάστερς Α αγωνίστηκε ο Ανδρέας Γκότσης κατακτώντας την 7η θέση για λογαριασµό του συλλόγου. Οι αθλητές στο πρόγραµµά τους για την προετοιµασία τους για το Πανελλήνιο πρωτάθληµα θα αγωνιστούν την επόµενη Κυριακή στην Πύλο σε αγώνα αντοχής Πληροφορίες στο site www.podilatodromos.gr

Ο Κώστας Καρανάσης ανέβασε στο βάθρο τον Ποδηλατοδρόµο στον Υµηττό

ΠαπαγρηγορίουΓ.- Καρανάσης Κ. – Κούβελας Κ.Παπαδόπουλος Σταύρος


34

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

AΦΙΕΡΩΜΑ ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Στην Β κατηγορία ύστερα από 10 χρόνια! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Σ

την Β κατηγορία ύστερα από δέκα χρόνια, ( αφού για τελευταία φορά στην Β κατηγορία είχε αγωνιστεί την σεζόν 1999 – 2000!) επέστρεψε ο ιστορικός Πήγασος Πρασίνου. Ο σύλλογος του ∆ήµου Ιάρδανου, έχει ιδρυθεί το 1979 και µετρά αισίως 31 χρόνια πορείας στα Ηλειακά γήπεδα, χωρίς να έχει απουσιάσει ποτέ! Έχοντας µάλιστα αγωνιστεί για µια σεζόν και στην Α κατηγορία, ενώ αποτελεί µια ζωή… «τροφοδότη» των άλλων οµάδων από παίκτες. Η χρονιά λοιπόν που πέρασε αποτέλεσε ένα νέο ξεκίνηµα στην ιστορία της οµάδας, αφού ο αρχικός στόχος από πλευράς του προέδρου

κ. Βασίλη Παπαγιαννακόπουλου και των άξιων συνεργατών του, µε την πρόσληψη στον πάγκο και του έµπειρου Ορέστη ∆ικαίου, ήταν η δηµιουργία µιας οµάδας µε βάσεις που θα έχει µέλλον τα επόµενα χρόνια στα Ηλειακά πρωταθλήµατα, και αν έρθει στην πορεία η άνοδος καλώς να έρθει! Έτσι λοιπόν και έγινε, µε την οµάδα στηριζόµενη κυρίως στο ντόπιο υλικό, να παίρνει την πρώτη θέση στον 2ο όµιλο της Γ κατηγορίας µε 44 βαθµούς σε σύνολο 20 αγώνων και την απευθείας άνοδο! Παίκτες παράγοντες και ο προπονητής του Πήγασου µε το κύπελλο της ανόδου πανηγυρίζουν την επιστροφή στη Β Κατηγορία

Ποιοι παίκτες βοήθησαν στην άνοδο

∆ηλώσεις Κώστας Σταθόπουλος (αρχηγός Πήγασου Πρασίνου)

«Στόχος να επιστρέψουν τα δικά µας παιδιά»

Μιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο αρχηγός του Πήγασου και παλιότερος παίκτης της οµάδας, Κώστας Σταθόπουλος τόνισε. « Είχαµε καλή παρουσία σε όλη την διάρκεια του πρωταθλήµατος, έχοντας ένα πειθαρχηµένο και σοβαρό σύνολο καλά δουλευµένο από τον τεχνικό µας Ορέστη ∆ικαίο, και πιστεύω πως δίκαια πήραµε την άνοδο για την Β κατηγορία. Στηριχτήκαµε από την αρχή στα ντόπια παιδιά µε κάποιες βέβαια προσθήκες εκτός Πρασίνου, µε πρωταρχικό στόχο την δηµιουργία µιας οµάδας µε µέλλον, και ότι ήθελε προκύψει, χωρίς ο τίτλος και η άνοδος να είναι αυτοσκοπός! Όσο για το µέλλον της οµάδας στη Β κατηγορία, σίγουρα είναι η άνετη παραµονή! Όµως για να γίνει αυτό απαιτείται ενίσχυση, κυρίως από παίκτες που κατάγονται από το Πράσινο και έως τώρα έπαιζαν σε άλλες οµάδες. Αυτός θέλω να πιστεύω ότι θα είναι και ο στόχος του ∆.Σ. Με την ευκαιρία που µου δίνεται, ένα µεγάλο ευχαριστώ στο ∆.Σ. της οµάδας και ιδιαίτερα στο Γεν. Αρχηγό µας κ. Κώστα Σαφαρή,(είδη ανέλαβε πρόεδρος) που πραγµατικά ήταν πανταχού παρών, και φυσικά στον κόσµο µας που στάθηκε δίπλα µας ως ο 12ος παίκτης µας»

Ο «πρωτοµάστορας» της ανόδου για τον Πήγασο ήταν σίγουρα ο έµπειρος προπονητής Ορέστης ∆ικαίος οδηγώντας τους παίκτες του.

Έ

να «κράµα» έµπειρων αλλά και νέων παικτών ήταν το έµψυχο δυναµικό του Πήγασου Πρασίνου που τον οδήγησαν στην άνοδο ύστερα από 10 χρόνια! Συνολικά ο Ορέστης ∆ικαίος χρησιµοποίησε τους εξής

20 παίκτες! Γιωργ. Παναγόπουλο, Βας. Βουρλούµη, Νικ. Αλεξόπουλο, Παν. Αλεξόπουλο, Τας. Ασηµακόπουλο, Νικ. Σταθόπουλο, Κωστ. Βλασσόπουλο, Γιωργ. Ασηµακόπουλο, Χρ. Κουτσοχείλη, Κωστ. Σταθόπουλο, Σπ. Κακαράκη, Σπ.

Ο φίλαθλος κόσµος του ∆.∆. Πρασίνου ήταν ο 12ος παίκτης της οµάδας ακολουθώντας τον ακόµα και στο µπαράζ πρωταθλητή µε την Φιγαλεία στην Ζαχάρω

Όλα τα αποτελέσµατα Ιφιτος Καλυβίων – Πήγασος Πρασίνου

1 – 5 και 0 – 3 α.α.

Πήγασος Πρασίνου – Ηρακλής Ρουπακίου

2 – 0 και 2 – 0

«Απαραίτητη προϋπόθεση το χόρτο στο γήπεδο»

Αναγέννηση Κορυφής – Πήγασος Πρασίνου

2 – 3 και 0 – 3

Από την πλευρά του ο έµπειρος τεχνικός της ανόδου του Πήγασου Ορέστης ∆ικαίος µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» τόνισε. « Θεωρώ πως η άνοδος της οµάδας στην Β κατηγορία ύστερα από δέκα χρόνια ήταν δίκαιη. Μπορεί να παίζαµε στον δεύτερο όµιλο όπου υπήρχαν και άλλες καλές οµάδες, όµως παλέψαµε, και µέσα από σκληρή δουλειά, αφού ήµασταν από τις λίγες οµάδες της κατηγορίας που κάναµε κανονικές προπονήσεις, νοµίζω ότι πήραµε αυτό που αξίζαµε! Όσο για το µέλλον της οµάδας, θεωρώ ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να µείνει η οµάδα στην κατηγορία, αλλά και να έρθουν νέοι παίκτες στον σύλλογο, είναι η τοποθέτηση χλοοτάπητα στο γήπεδο. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση! Και βέβαια να υπάρξει καλύτερη οργάνωση από πλευράς των ανθρώπων που αγαπούν την οµάδα, αφού η νέα κατηγορία δεν έχει καµία σχέση µε την Γ. Όσο για ενίσχυση, σίγουρα θα πρέπει να γίνει, και το καλύτερο θα ήταν να επιστρέψουν στην οµάδα τα παιδιά του χωριού που αγωνίζονται σε άλλες οµάδες. Πρέπει όλα αυτά να γίνουν, ώστε η οµάδα να µην επιστρέψει πάλι στα «πέτρινα» χρόνια».

Πήγασος Πρασίνου – Απόλλων Γαστούνης

2 – 4 και 1 – 0

Εθνικός Γερακίου – Πήγασος Πρασίνου

2 – 1 και 0 – 0

Πήγασος Πρασίνου – Θύελλα Καρδαµά

2 – 1 και 2 – 2

Ορέστης ∆ικαίος ( προπονητής Πήγασου Πρασίνου)

Χροναράκη, Ζωή Καλασκάνη, Σακ. ∆αµασκόπουλο, Χαρ. Παπαγιαννακόπουλο, Βας. ∆ιακοµιχάλη, Θοδ. Βλασσόπουλο, Πετρ. Τσιρκινίδη, Ηλ. Κακαράκη και Π. Παπαγιαννακόπουλο.

Ν. Ατρόµητος Λαστείκων – Πήγασος Πρασίνου 2 – 2 και 0 – 1 Πήγασος Πρασίνου – Κένταυρος Καπελέτου

3 – 2 και 1 – 1

Αναγέννηση Αµαλιάδας – Πήγασος Πρασίνου

0 – 1 και 0 – 2

Πήγασος Πρασίνου – Ν. Κόροιβος Κατσαρού

3 – 1 και 2 – 2

Οι σκόρερ της οµάδας Ο έµπειρος επιθετικός Χρήστος Κουτσοχείλης µε 9 γκολ συνολικά, ήταν ο πρώτος σκόρερ του Πήγασου Πρασίνου, ενώ τον ακολούθησε µε 6 γκολ ο ταλαντούχος Πέτρος Τσιρκινίδης. Από 4 γκολ έκαστος πέτυχαν οι, Σπύρος Χροναράκης και Κώστας Σταθόπουλος. 3 γκολ έβαλε ο Σπύρος Κακαράκης, και από 2 γκολ οι, Βασίλης ∆ιακοµιχάλης, Ζώης Καλασκάνης, Σάκης ∆αµασκόπουλος και Κώστας Βλασσόπουλος. Τέλος 1 γκολ πέτυχε και ο Τάσος Ασηµακόπουλος!


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

35

Φιλικό : Κένταυρος Μαγούλας – Ιωνικός (1-2)

Το χάρηκαν και οι δύο... Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Α

ρκετά δυνατό ήταν το φιλικό που έγινε το απόγευµα του Σαββάτου στο νεότευκτο γήπεδο της Μαγούλας, µεταξύ του τοπικού Κένταυρου και του Ιωνικού Αθηνών. Το φιλικό έληξε µε νικητή την οµάδα του Ιωνικού µε 2-1, µετά από έναν αγώνα που είχε δύναµη, αρκετές φάσεις και ολίγα νεύρα… Η οµάδα του Ιωνικού προηγήθηκε στο 15’ µε τον Γάλα, ενώ στο 23’ ο Κένταυρος ισοφάρισε µε αυτογκόλ του Μακράκη, µετά από µια φάση διαρκείας. ∆ευτερόλεπτα πριν την ισοφάριση, ο Καλύβας είχε δοκάρι για την οµάδα της Μαγούλας, που είχε αρκετές ευκαιρίες στον αγώνα, ακόµη και για να πάρει την φιλική νίκη. Το τελικό 2-1 έγραψε για τον Ιωνικό ο Γεωργίου στο 55’, από κοντά. Το φιλικό µεταξύ του Κένταυρου

Πολλές δυνατές µονοµαχίες είχε το φιλικό του Σαββάτου στο γήπεδο της Μαγούλας.

Μαγούλας και του Ιωνικού παρακολούθησαν αρκετοί φίλαθλοι από την κερκίδα (και όχι µόνο) του γηπέδου. ∆ιαιτήτευσαν αφιλοκερδώς οι Παυλόπουλος, Φτερνιάτης και Μαυροειδόπουλος.

Οι συνθέσεις των οµάδων Κένταυρος Μαγούλας : Γερακάρης, Μόσχοβος, Αλεξανδρόπουλος, Σαίνης, Καραγιαννόπουλος, Κωνσταντόπουλος, Γιακουµέλος, Κλάδης, Καλύβας, Αγριδιώτης, Καρβουνιάρης (έπαιξαν και οι Γαρουφαλής, Μανο-

ΑΤΡOΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒAΣΑΙΝΑΣ

Ανανεώσεις και επαφές µε µεταγραφικούς στόχους

Αρκετοί ήταν οι φίλαθλοι που είδαν το φιλικό.

δήµος, Γκιόκας, Κουρής, Κουτσογιαννόπουλος, Παπαζώης, Πλατής, Αγγελόπουλος) Ιωνικός : Παζούδης (46’ Θεοδωρόπουλος), Παπαζούδης Απ. (57’ Θεοδωρίδης), Τσερκέτος, Μπέριος, Μακράκης, Κεφαλούκος (46’ Παπα-

ζούδης Σωτ.), Γάλας, Σιδέρης, Γιόνδης (55’ Καλογήρου), Γεωργίου, Ερρίκος. *** Μετά τη λήξη του αγώνα η διοίκηση του Κένταυρου Μαγούλας παρέθεσε γεύµα στην αποστολή του Ιωνικού.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

«Άκαρπη» η 1η Γενική Συνέλευση

Μ

ετά την παραµονή του Αλέκου Τοµαρόπουλου στην τεχνική ηγεσία, αυτό που επιθυµούν στην παρούσα φάση στον Ατρόµητο Βαρβάσαινας είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο µε τους παίκτες που άνηκαν και πέρυσι στην οµάδα. Παράλληλα έχουν ξεκινήσει οι επαφές και µε µεταγραφικούς στόχους, αφού θεωρείται βέ- Ο Ατρόµητος Βαρβάσαινας προχωράει µε σωστούς ρυθµούς βαιο ότι θα αποκτη- τον σχεδιασµό για τη νέα περίοδο θούν 6-7 παίκτες. Αυτό όµως θα ξεκαστην επίθεση. Μέχρι τώρα έχουν οριοθετηθαρίσει από τον αριθµό των παικτών που θα θεί οι στόχοι που είναι για απόκτηση και οι συνεχίσουν και τη νέα χρονιά να φορούν επαφές βρίσκονται σε πολύ καλό δρόµο. την φανέλα του Ατρόµητου. Επιθυµία της Στόχος της οµάδας του Νίκου Κουσκουλιάδιοίκησης και του τεχνικού Α.Τοµαρόπου- νου, είναι να έχει µια καλή πορεία στην Α1 λου, είναι να παραµείνουν αρκετοί παίκτες Κατηγορία, σε ένα πρωτάθληµα πιο δύαπό το περσινό ρόστερ και ανάλογα µε τις σκολο και ανταγωνιστικό σε σχέση µε την ανανεώσεις θα ξεκινήσουν και οι προσθή- περσινή περίοδο. Τέλος µέσα στις επόµεκες. Θεωρείται βέβαιη η απόκτηση τουλάχι- νες µέρες αναµένεται να ανακοινωθεί και το στον 2 παικτών στην άµυνα, άλλων τριών όνοµα του προπονητή που θα έχει την επίστον χώρο της µεσαίας γραµµής και δύο βλεψη της παιδικής οµάδας.

Παραµένει αδιευκρίνιστο το µέλλον του Ξενοφώντα.

Του Γ. ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆εν έγινε τελικά χθες το πρωί η προγραµµατισµένη Γ.Σ. του Ξενοφώντα Κρεστένων στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κρεστένων. Αιτία η έλλειψη απαρτίας από πλευράς των µελών και φίλων του συλλόγου, αφού το παρών έδωσαν 11 µόνο µέλη! Έτσι οι άνθρωποι του ∆.Σ. που ως γνωστόν οι περισσότεροι παραµένουν στις θέσεις τους µε πρόεδρο τον κ. Αγ. Κουή (συνεχίζει στην προεδρία για ακόµα µια χρονιά), ανέβαλαν τη Γ.Σ. για την ερχόµενη Κυριακή το βράδυ, σε ώρα που θα καθοριστεί µέσα στην εβδοµάδα. Στόχος του ∆.Σ.

είναι βέβαια η είσοδος σε αυτό κάποιων νέων προσώπων, µε όρεξη και διάθεση για δουλειά. Ώστε κατόπιν να ξεκινήσει ο προγραµµατισµός. Με πρώτο µέληµα αυτό του προπονητή, µε τον ∆ηµήτρη Μπατζάκα κατά 90% να συνεχίζει στους «ερυθρόλευκους»! Όσο για το έµψυχο δυναµικό, σίγουρα θα αποχωρήσουν κάποιοι που δεν πρόσφεραν από τους περυσινούς, ενώ θα αποκτηθούν τουλάχιστον 4-5 παίκτες. Πρόκειται κυρίως για δύο γκολκίπερς καθώς και επιθετικούς, αφού η επίθεση στην ∆’ Εθνική ήταν η «Αχίλλειος» πτέρνα της οµάδας του Ξενοφώντα.


36

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

FORMULA 1

Βρετανική κυριαρχία στον Καναδά, πρώτος ο Χάµιλτον Κ

αι τώρα ποιος τους πιάνει ; Ήταν να µην πάρουν φόρα στη McLaren, οι οποίοι στην πίστα του Καναδά πανηγύρισαν το δεύτερο 1-2 της σεζόν. Για δεύτερη συνεχόµενη φορά φέτος ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου ο Λιουίς Χάµιλτον, αφήνοντας πίσω του τον Τζένσον Μπάτον. Την πρώτη τριάδα συµπλήρωσε ο Φερνάντο Αλόνσο. Στην απαιτητική πίστα του Καναδά η σωστή επιλογή ελαστικών ήταν το κλειδί για ένα καλύτερο αποτέλεσµα στο όγδοο γκραν πρι της χρονιάς. Στο σιρκουί του Μόντρεαλ η πρώτη θέση άλλαξε πολλές φορές κάτοχο, µε τον Χάµιλτον τελικά να παίρνει την καρό σηµαία. Πολλοί ήταν αυτοί που περίµεναν µε ανυποµονησία τη διεξαγωγή του σηµερινού γκραν πρι, καθώς οι τρεις κορυφαίες οµάδες έτρεχαν µε διαφορετική γόµα ελαστικών. Ακολουθούν το παράδειγµα…

Μια φορά νικητής, συνέχεια νικητής… Το παράδειγµα της Red Bull φαίνεται να ακολουθεί η βρετανική οµάδα, καθώς στον Καναδά πανηγύρισαν για δεύτερη συνεχόµενη φορά, µετά την Τουρκία, το 1-2. Αυτήν τη φορά η απόσταση των δύο πιλότων ήταν αρκετή, ώστε να αποφευχθούν οι εσωτερικές µάχες. Ο Χάµιλτον είδε τα φώτα της εκκίνησης από την πρώτη θέση, ωστόσο νωρίς την έχασε, µπαίνοντας στα πιτ για αλλαγή ελαστικών. Η συνέχεια τον ήθελε ξανά στην κορυφή, εκµεταλλευόµενος το δεύτερο πιτ στόπ του Μαρκ Γουέµπερ. Ο οµόσταβλος του Χάµιλτον , Τζένσον Μπάτον ανέβηκε στη δεύτερη θέση λίγους γύρους πριν την καρό σηµαία.

Bαθµολογία οδηγών: 1. Lewis Hamilton / 109 2. Jenson Button / 106 3. Mark Webber / 103 4. Fernando Alonso / 94 5. Sebastian Vettel / 90 6. Nico Rosberg / 74 7. Robert Kubica / 73 8. Felipe Massa / 67 9. Michael Schumacher / 34 10. Adrian Sutil / 23

Bαθµολογία κατασκευαστών: 1. Vodafone McLaren Mercedes / 215 2. Red Bull Racing / 193 3. Scuderia Ferrari Marlboro / 161 4. Mercedes GP Petronas / 108 5. Renault F1 Team / 79 6. Force India F1 / 35 7. AT&T Williams / 8 8. Scuderia Toro Rosso / 8 9. BMW Sauber F1 Team / 1

Ο καλός και ο … άτυχος Πολύ καλή ήταν η απόδοση της Ferrari σε αντίθεση µε το γκραν πρι της Τουρκίας. Βίοι αντίθετοι για τους πιλότους της σκουντερία, καθώς ο Αλόνσο εκκίνησε καλά και διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις, σε αντίθεση µε τον Φελίπε Μάσα. Η καλή µέρα από το πρωί φαίνεται και για τον Μάσα φάνηκε από την εκκίνηση ότι δεν θα ήταν ένας εύκολος αγώνας. Στην προσπάθεια του να ανέβει θέσεις είχε επαφή µε τον Λιουίτσι, µπαίνοντας για πρώτη φορά στα πιτ για αλλαγή µπροστινής αεροτοµής. Στη συνέχεια παρά το γεγονός ότι έκανε ταχύτερους γύρους , ανέβηκε θέσεις αλλά µια επαφή µε τον Μίκαελ Σουµάχερ λίγο πριν την καρό σηµαία τον έστειλε πάλι στα πιτ, καταστρέφοντας τον αγώνα του.

Μακριά από τον καλό τους εαυτό… Το όγδοο γκραν πρι της χρονιάς δεν ήταν το καλύτερο για τους «κόκκινους» ταύρους. Ο Σεµπάστιαν Φέτελ εκκίνησε από τη δεύτερη θέση, εκµεταλλευόµενος την ποινή του Γουέµπερ, ωστόσο τερµάτισε τέταρτος. Ο Γερµανός πιλότος της Red Bull είχε διαφορετική στρατηγική, καθώς εκκίνησε µε τη σκληρή γόµα και µετά το πρώτο πιτ στοπ, επέλεξε τη πιο µαλακή. Μεγάλος άτυχος ήταν ο Μαρκ

Η βρετανική οµάδα έφτασε στο δεύτερο συνεχόµενο «1-2», επικρατώντας και στην πίστα του Μόντρεαλ, όπως είχαν κάνει πριν από δύο εβδοµάδες στην Κωνσταντινούπολη.

Γουέµπερ, ο οποίος εκκίνησε πέντε θέσεις πιο πίσω. Ο Αυστραλός για αρκετή ώρα οδηγούσε την κούρσα, ωστόσο τα φθαρµένα ελαστικά τον οδήγησαν στα πιτ και ταυτόχρονα µακριά από την πολ ποζίσιον.

Βήµατα προς τα… πίσω Πολλοί είναι αυτοί που περιµένουν την απόδοση του Μίκαελ Σουµάχερ να βελτιώνεται αγώνα µε τον αγώνα. Ωστόσο, στο γκραν πρι του Καναδά ο Γερµανός δεν διατήρησε την καλή του παράδοση και τερµάτισε εκτός της βαθµολογούµενης δεκάδας. Ο Σουµάχερ είδε την καρό σηµαία από την 11η θέση , πίσω από τις δύο Force India. Αντίθετα µε τον Σουµάχερ, ο οµόσταβλός του, Νίκο Ρόσµπεργκ, τερµάτισε στην έκτη θέση.

Ευχάριστη έκπληξη! Το πάλεψαν και τα κατάφεραν οι πιλότοι της Force India, καθώς και οι δύο είδαν την καρό σηµαία εντός της βαθµολογούµενης δεκάδας, µε τον

Σούτιλ να τερµατίζει δέκατος, την ώρα που ο οµόσταβλός του, Άντριαν Σούτιλ, ήταν ένατος. O 9oς αγώνας της χρονιάς διεξάγεται στους δρόµους της Valencia στις 27 Ιουνίου.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

GROUP D

∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

ΣΕΡΒΙΑ-ΓΚΑΝΑ 0-1

Νίκη µε … χαζό πέναλτι

Μ

ε ήρωα τον Ασαµόα Γκιάν, που σκόραρε µε πέναλτι στο 84ο λεπτό, η Γκάνα νίκησε µε 1-0 τη Σερβία, στον πρώτο αγώνα του 4ου οµίλου. Μοιραίοι για τους Σέρβους οι Λούκοβιτς και Κουζµάνοβιτς. Το πρώτο ηµίχρονο είχε πολύ καλό ρυθµό, αλλά δεν σηµειώθηκε κάποια σηµαντική ευκαιρία µπροστά από τις δύο εστίες. Μόλις στο 10ο δευτερόλεπτο του αγώνα, ο Πάντελιτς επιχείρησε ένα µακρινό σουτ, αλλά είδε την µπάλα να περνά δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Κίνγκσον. Η επόµενη καλή προσπάθεια άνηκε και πάλι στους Σέρβους, όταν µετά την εκτέλεση φάουλ του Κολάροφ στο 29ο λεπτό, η µπάλα είχε την ίδια κατάληξη όπως και στο σουτ του Πάντελιτς. ∆ύο λεπτά αργότερα, ο επιθετικός του Άγιαξ προσπάθησε και πάλι να νικήσει τον Κίνγκσον µε µακρινό σουτ, αλλά δεν βρήκε στόχο, ενώ η τελευταία φάση του ηµιχρόνου προήλθε από νέο σουτ που δοκίµασε αυτή τη φορά ο Στάνκοβιτς, αλλά ο τερµατοφύλακας της Γκάνας µπλόκαρε την µπάλα.

Μεγάλη νίκη χθες για την Γκάνα.

Λούκοβιτς, Βίντιτς, Κολάροφ, Κράσιτς, Μιλίγιας (62’ Κουζµάνοβιτς), Στάνκοβιτς, Γιοβάνοβιτς (76’ Σούµποτιτς), Πάντελιτς, Ζίγκιτς (69’ Λάζοβιτς)

GROUP C

Σερβία (Άντιτς): Στοΐκοβιτς, Ιβάνοβιτς,

Κίτρινες κάρτες: Ζίγκιτς, Λούκοβιτς, Κουζµάνοβιτς Βορσά, Ταγκόε Κόκκινη κάρτα: Λούκοβιτς ∆ιαιτητής:

Γκάνα (Ράγιεβατς): Κίνγκσον, Πάντσιλ, Βορσά, Μενσά, Σαρπέι, Ταγκόε, Ανάν, Κ. Μπόατενγκ (90’ Άντι), Αγιέ, Ασαµόα (73’ Άπια), Γκιάν (90’ Οβούσου Αµπεγιέ). Έκτορ Μπαλδάσι (Αργεντινή) Βοηθοί: Ρικάρδο Κάσας (Αργεντινή), Ερνάν Μαϊδάνα (Αργεντινή)

ΑΛΓΕΡΙΑ - ΣΛΟΒΕΝΙΑ 0-1

Σπουδαία νίκη Η

Σλοβενία πήρε µια σπουδαία νίκη επί της Αλγερίας µε 1-0 χάρη στο γκολ του αρχηγού της οµάδας Κόρεν στο 81ο λεπτό. Με δέκα παίκτες τελείωσαν τον αγώνα οι Αλγερινοί, ενώ βασικός ξεκίνησε στον αγώνα ο επιθετικός της ΑΕΚ Ραφίκ Τζιµπούρ. Αλγερία (Σααντάν): Τσαουαουί, Μπουγκέρα, Μπελαΐντ, Γιαχιά, Χαλίς, Λασέν, Τζιµπούρ (Γκεζάλ 58’), Ματµούρ (Σαϊφί 82’), Ζιανί, Γεµπντά, Καντίρ (Γκεντιουρά 82’). Σλοβενία (Κεκ): Χαντάνοβιτς, Μπρέκο, Σούλερ, Σέζαρ, Κόρεν, Ραντοσάβλιεβιτς (Κόµατς 87’), Νοβάκοβιτς, Τζόκιτς, Ντέντιτς (Λιούµπιανκιτς 54’), Μπίρσα (Πέσνικ 84’), Κιρµ.

Η Σλοβενία πήρε το «τρίποντο».

Έρευνα για το λέιζερ

Γήπεδο: Πίτερ Μουκάµπα Θέσεις: 45.264 ∆ιαιτητής: Κάρλος Αλµπέρτο Μπάτρες Γκονζάλεζ (Γουατεµάλα)

Έρευνα για το περιστατικό στο παιχνίδι της Αργεντινής µε τη Νιγηρία όπου ένας φίλαθλος σηµάδευε µε λέιζερ τον Λιονέλ Μέσι αλλά και τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ξεκίνησε η ΦΙΦΑ. Το γεγονός έφερε στην επιφάνεια τις ανησυχίες που υπάρχουν για θέµατα ασφαλείας και συγκεκριµένα πως ένα τέτοιο αντικείµενο πέ-

37

Προς... απαγόρευση οι βουβουζέλες! Μετά τις έντονες και παρατεταµένες αντιδράσεις που έχει προκαλέσει στους π ο δ ο σ φ αι ρ ι στές αλλά και στους δηµοσιογράφους η χρήση της βουβουζέλας κατά τη διάρκεια του 19ου Παγκοσµίου Κυπέλλου, δεν αποκλείεται µέσα στις επόµενες ηµέρες να υπάρξει επίσηµη απόφαση για απαγόρευσή τους εντός του σταδίου. Την είδηση αυτή έδωσε ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής του Παγκοσµίου Κυπέλλου, Ντάνι Τζόρντααν, ο οποίος µε σηµερινές του δηλώσεις στο ειδησεογραφικό πρακτορείου του “BBC” δήλωσε: “Εάν κριθεί πως είναι απαραίτητο να σταµατήσει η χρήση τους, τότε θα απαγορευτούν. Είχαµε πει πως αν δηµιουργείτο πρόβληµα θα παίρναµε µέτρα”, τόνισε ο Τζόρντααν και συνέχισε: “Προσπαθήσαµε να βάλουµε κάποια τάξη. Ζητήσαµε να µην ακούγονται οι βουβουζέλες κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης των εθνικών ύµνων των οµάδων ή την ώρα που υπάρχουν ανακοινώσεις από τα µεγάφωνα του σταδίου. Είναι δύσκολο αλλά προσπαθούµε να κάνουµε ό,τι καλύτερο µπορούµε. Είχαµε µερικά τηλεοπτικά δίκτυα και άτοµα µεµονωµένα που διαµαρτύρονταν, και έτσι εξετάζουµε αυτό το θέµα. Εγώ θα προτιµούσα να τραγουδάω για παράδειγµα. ∆ηµιουργείται πάντα µε αυτό τον τρόπο µία υπέροχη ατµόσφαιρα στα στάδια και θα προσπαθήσω να τους ενθαρρύνω να τραγουδούν. Την εποχή των δυσκολιών (κόντρα στο απαρτχάιντ) τραγουδούσαµε, είναι κοµµάτι της ιστορίας µας το τραγούδι, καθώς µας εµπνέει και κινεί τα συναισθήµατά µας”.

«Θύµα» και τηλεοπτικό συνεργείο Μέχρι στιγµής στη Νότιο Αφρική έχουν κλέψει ποδοσφαιριστές και δηµοσιογράφους ενώ τώρα ήρθε η ώρα να γίνει γνωστό πως θύµα κλοπής έπεσε και τηλεοπτικό συνεργείο από τη Νέα Ζηλανδία. Οι άνθρωποι του καναλιού καταγγέλλουν πως τους κλάπηκε εξοπλισµός αξίας 100.000 δολαρίων. Το περιστατικό συνέβη την Παρασκευή και την ώρα που ο δηµοσιογράφος και ο κάµεραµαν έτρωγαν στο ξενοδοχείο όπου διαµένουν. Οι «ποντικοί» έσπασαν την πόρτα του δωµατίου και έκλεψαν ό,τι βρήκαν... πρόχειρο.

ρασε από τον έλεγχο. “Γίναµε γνώστες του περιστατικού και ρωτήσαµε αµέσως την ασφάλεια του γηπέδου για το θέµα. Από την έως τώρα ενηµέρωση, το περιστατικό έγινε µία φορά”, ανέφερε µεταξύ άλλων η ανακοίνωση της παγκόσµιας οµοσπονδίας ποδοσφαίρου.


38 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ, ΝΕΩΝ ΑΝ∆ΡΩΝ – ΝΕΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Πρωτιές για Κοκλώνη, Πέρρα, Π. Ιακωβάκη και Χρυσαειδή Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

* 2ος στο µήκος νέων ανδρών ο Νίκος Καψής * 3η στο µήκος νέων γυναικών η ∆έσποινα Κουκούµη

Αρκετά καλές επιδόσεις που σε πολλές περιπτώσεις συνδυάστηκαν µε την επίτευξη ορίων συµµετοχής στο ευρωπαϊκό πρωτάθληµα της Βαρκελώνης σηµειώθηκαν κατά την διάρκεια των αγώνων του Πανελληνίου πρωταθλήµατος ανδρών – γυναικών που έγιναν το Σαββατοκύριακο στο Παµπελοποννησιακό στάδιο Πάτρας. Το πρωτάθληµα των ανδρών (96ο) και των γυναικών (75ο) ήταν αφιερωµένο στη µνήµη του Ηλία Μισαηλίδη και έγινε και πάλι στην Πάτρα µετά από 15 χρόνια (τελευταία φορά ήταν το 1995). Των Νέων ανδρών (26ο) και των νέων γυναικών (22ο) ήταν αφιερωµένο στον Κώστα Παπαναστασίου. Από ηλειακής πλευράς, είχαµε αρκετές συµµετοχές, τόσο από αθλητές που κατάγονται από το νοµό µας, όσο και από αθλητές που διαµένουν στην Ηλεία. Στα 100µ γυναικών η Γωγώ Κοκλώνη που κατάγεται από τον Αµπελόκαµπο τερµάτισε πρώτη µε 11.46, αλλά το πρωί είχε κάνει στα προκριµατικά µία εξαιρετική κούρσα. Με 11.24 σηµείωσε νέο ατοµικό ρεκόρ και βέβαια έπιασε το υψηλό όριο για να ταξιδέψει στη Βαρκελώνη. Ο Περικλής Ιακωβάκης ήταν πρώτος στα 400 µ. µε εµπόδια µε 50.34, ενώ δεύτερος στο ίδιο αγώνισµα ήταν ο αδελφός του Σωτήρης Ιακωβάκης µε 50.58. Η Αθανασία Πέρρα ήταν πρώτη στο µήκος µε 6.23µ., ενώ ήταν πρώτη και στο τριπλούν µε 14.57µ. Ο Νίκος Καψής του Απόλλωνα Πύργου ήταν 2ος στο µήκος νέων ανδρών µε 7.44, ενώ ο Θανάσης Χρυσαειδής, που κατάγεται από τον Πύργο ήταν πρώτος στα 110µ. µε εµπόδια νέων ανδρών µε 14.65 και 5ος στην γενική κατάταξη των ανδρών. Επίσης η ∆έσποινα Κουκουµή του ΑΟ Αλφειός ήταν 3η στο µήκος στις νέες γυναίκες µε 5.62. Αναλυτικά οι επιτυχίες των Ηλείων αθλητών (όπως και οι πρώτοι στα αγωνίσµατα που συµµετείχαν) : ΑΝ∆ΡΕΣ 110µ εµπόδια: 1. Κώστας ∆ουβαλίδης (ΕΑΡ) 13.52 5. Θανάσης Χρυσαειδής (ΟΦΚΑ Οδυσσέας) 14.65 (ήταν 1ος στην κατηγορία νέων ανδρών) 400µ εµπόδια: 1.Περικλής Ιακωβάκης (ΟΣΦΠ) 50.34 2.Σωτήρης Ιακωβάκης (ΟΣΦΠ) 50.58 Μήκος :

1.Γιώργος Τσάκωνας (ΟΣΦΠ) 7.66 2.Νίκος Καψής (Απόλλων Πύργου) 7.44 ΓΥΝΑΙΚΕΣ 100µ: 1. Γωγώ Κοκλώνη (ΑΕΚ) 11.46 Μήκος: 1. Αθανασία Πέρρα (Ολυµπιακός) 6.23µ Τριπλούν: 1.Αθανασία Πέρρα (ΟΣΦΠ) 14.57µ, Μήκος : 1.Ευαγγελία Γαλένη (ΑΣ Αρης) 6.07 3.∆έσποινα Κουκουµή (ΑΟ Αλφειός) 5.62

∆υο πρωτιές για την Αθανασία Πέρρα στην Πάτρα

Πρώτες θέσεις στην Πάτρα και για τους Περικλή Ιακωβάκη και Γωγώ Κοκλώνη.

Πολύ καλή εµφάνιση και µετάλλιο για τους Νίκο Καψή, Θανάση Χρυσαειδή και ∆έσποινα Κουκούµη


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Τα έως τώρα αποτελέσµατα του ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010

Φαβορί ο Φρέιτας H

ώρα για την ανακοίνωση του “διαδόχου” του Κώστα Αντωνίου στη θέση του τεχνικού διευθυντή του Παναθηναϊκού πλησιάζει. Τη ∆ευτέρα θα συνεδριάσει εκτελεστική επιτροπή που αποτελείται από τους κ.κ. Γόντικα, Νίκα, Βουτσαρά και Βεκρή και θα αποφασίσει ποιός από τους Κάρλος Φρέιτας και

Τζιανλούκα Νάνι θα προσληφθεί στο “τριφύλλι”. Μετά τις επαφές που είχε ο ∆ηµήτρης Γόντικας, ο Πορτογάλος, φαίνεται πως έχει αποκτήσει σηµαντικό προβάδισµα στην κούρσα των δύο ανδρών. Βέβαια ένα από τα “συν” του Φρέιτας, είναι ότι έχει και χαµηλότερο κασέ από τον οµόλογό του...

1ος όµιλος

Σκέψεις για τον Αντώνη Κέζο για γυµναστή Ο Αντώνης Κέζος είναι φαβορί να διαδεχθεί τον Στέργιο Φωτόπουλο στη θέση του γυµναστή. Ο Κύπριος βρίσκεται την τελευταία επταετία στην ΑΕΚ (σ. σ. ήρθε επί Ντουµιτρέσκου) και δεν έχει απαντήσει στην πρόταση ανανέωσης της συνεργασίας που του έκανε η

“Ένωση”. Ο Νίκος Νιόπλιας φέρεται να έχει πολύ καλή άποψη για τον Κέζο και αν δεν συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο “δικέφαλο” θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι νέο του “σπίτι” θα είναι η Παιανία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Έρχεται για τις υπογραφές Σ

την Αθήνα θα βρίσκεται σήµερα ∆ευτέρα (14/6) ο Έβαλντ Λίνεν, προκειµένου να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγµατεύσεων µε τον Ολυµπιακό και αν όλα εξελιχθούν οµαλά να πέσουν και οι υπογραφές. Από την πειραϊκή ΠΑΕ επιβεβαίωσαν επισήµως την άφιξη του Γερµανού τεχνικού, ενώ τόνιζαν πως ακόµη δεν υπάρχει συµφω-

νία. Τα πράγµατα ωστόσο, είναι αρκετά προχωρηµένα και απ’ τη στιγµή που ο Λίνεν έρχεται στην Ελλάδα, όλα δείχνουν πως οι δύο πλευρές οδεύουν προς τη συµφωνία. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε πως ο 57χρονος τεχνικός έλυσε το συµβόλαιό του µε τη Μόναχο 1860 και πλέον είναι και τυπικά ελεύθερος. Αν απ’ τις συζητήσεις δεν προκύψει κάποιο πρόβληµα,

ΑΕΚ

∆ιαψεύδουν για Πατσατζόγλου

– 600.000 ευρώ.

Τελειώνει του Μέγιερι

πιθανότατα ο Λίνεν θα υπογράψει συµβόλαιο για 1+1 χρόνο, µε ετήσιες αποδοχές της τάξης των 500

39

Πλην του Γερµανού προπονητή, στην Αθήνα θα βρίσκεται σήµερα και ο Ούγγρος γκολκίπερ, Μπάλας Μέγερι. Ο 20χρονος τερµατοφύλακας θα συνοδεύεται από τον µάνατζερ του και ανθρώπους της Φερεντσβάρος, που θα συζητήσουν µε τη διοίκηση των «ερυθρολεύκων» για τη µεταγραφή.

ΜΟΥΝΤΙΑΛ 2010

«Σαρωτική» η Γερµανία

11 Ιουνίου Νότιος Αφρική - Μεξικό 1-1 (55’ Τσαµπαλάλα / 79’ Ράφα Μάρκες) Ουρουγουάη - Γαλλία 0-0 H βαθµολογία 1. Νότιος Αφρική 1 (1-1) 2. Μεξικό 1 (1-1) 3. Ουρουγουάη 1 (0-0) 4. Γαλλία 1 (0-0)

2ος όµιλος

12 Ιουνίου Αργεντινή - Νιγηρία 1-0 (6’ Χέινσε) Νότιος Κορέα - Ελλάδα 2-0 (7’ Λι ΓιουνγκΣου, 52’ Παρκ Γι-Σουνγκ) 17 Ιουνίου Αργεντινή - Νότιος Κορέα (14:30 / “Soccer City”, Johannesburg) Ελλάδα - Νιγηρία (17:00 / “Free State Stadium”, Bloemfontein) 22 Ιουνίου Ελλάδα - Αργεντινή (21:30 / “Peter Mokaba Stadium”, Polokwane) Νιγηρία - Νότιος Κορέα (21:30 / “Moses Mabhida Stadium”, Durban) H βαθµολογία 1. Ν. Κορέα 3 (2-0) 2. Αργεντινή 3 (1-0) 3. Νιγηρία 0 (0-1) 4. Ελλάδα 0 (0-2)

3ος όµιλος

12 Ιουνίου Αγγλία - ΗΠΑ 1-1 (4’ Τζέραρντ / 40’ Ντέµπσεϊ) 13 Ιουνίου Αλγερία - Σλοβενία 0-1 (81’ Ρόµπερτ Κόρεν) Η βαθµολογία 1. Σλοβενία 3 (1-0) 2. Αγγλία 1 (1-1) 3. ΗΠΑ 1 (1-1) 4. Αλγερία 0 (0-1)

4ος όµιλος

13 Ιουνίου Γερµανία - Αυστραλία 4-0 (8’ Λούκας Ποντόλσκι, 26’ Μίροσλαβ Κλόζε, 67’ Μίλερ, 70’ Κακάου) Σερβία - Γκάνα 0-1 (81’ πέν. Ασαµόα Γκιάν) Η βαθµολογία 1. Γερµανία 3 (4-0) 2. Γκάνα 3 (1-0) 3. Σερβία 0 (0-1) 4. Αυστραλία 0 (0-4)

5ος όµιλος

Σήµερα 14 Ιουνίου Ολλανδία - ∆ανία (14:30 / “Soccer City”, Johannesburg) Ιαπωνία - Καµερούν (17:00 / “Free State Stadium”, Bloemfontein)

6ος όµιλος Μετά από πολύ καλή εµφάνιση η Γερµανία συνέτριψε χθες µε 40 την Αυστραλία, στο πιο παραγωγικό µατς έως τώρα του ΜΟΥΝΤΙΑΛ της Νοτίου Αφρικής. Τα γκολ των νικητών πέτυχαν οι : 8’ Ποντόλσκι, 26’ Κλόζε, 67’ Μίλερ, 70’ Κακάου. Μπορεί δηµοσιεύµατα εφηµερίδων να ανέφεραν πως ο 32χρονος µέσος σε συνάντηση που είχε µε την διοίκηση της Οµόνοιας ζήτησε να λύσει το συµβόλαιό του, ώστε να συνεχίσει στην ΑΕΚ, ωστόσο σύµφωνα µε πληροφορίες δεν υπάρχει (για την ώρα τουλάχιστον) τέτοιο θέµα. Ο «Πάτσα» έχει συµβόλαιο 600.000 ευρώ µε τους πρωταθλητές Κύπρου και για να φύγει θα πρέπει είτε να του δώσουν ένα µέρος των χρηµάτων από την επόµενη χρονιά, αν θέλουν να το διώξουν, είτε η ΑΕΚ να καταβάλει ένα χρηµατικό ποσό στο «τριφύλλι» για την απόκτησή του.

Γερµανία : Νόιερ, Λαµ, Μέρτεσακερ, Άρνε Φρίντριχ, Μπάντστουµπερ, Κεντίρα, Σβάινσταϊγκερ, Εζίλ (74’ Γκόµες), Τόµας Μίλερ, Ποντόλσκι, Κλόζε (68’ Κακάου) Αυστραλία : Σβάρτσερ, Γουΐλκσιρ, Μουρ, Νιλ, Τσίπερφιλντ, Γκρέλα (46’ Χόλµαν), Βαλέρι, Κούλινα, Έµερτον (74’ Γιέντινακ), Ρίτσαρντ Γκαρσία (64’ Ρουκαβίτσια), Κέιχιλ *** Στο 56’ ο Τιµ Κέιχιλ της Αυστραλίας πήρε κόκκινη κάρτα για τάκλιν στον Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ

Σήµερα 14 Ιουνίου Iταλία - Παραγουάη (21:30 / “Cape Town Stadium”, Cape Town)

Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΩΝ ΣΚΟΡΕΡΣ

1 γκολ Σιφίουε Τσαµπαλάλα (Ν.Αφρική) Ραφαέλ Μάρκες (Μεξικό) Λι Γιουνγκ-Σου (Ν. Κορέα) Παρκ Γι-Σουνγκ (Ν.Κορέα) Γκαµπριέλ Χέινσε (Αργεντινή) Στίβεν Τζέραρντ (Αγγλία) Κλιντ Ντέµπσεϊ (ΗΠΑ) Λούκας Ποντόλσκι (Γερµανία) Μίροσλαβ Κλόζε (Γερµανία) Μίλερ (Γερµανία) Κακάου (Γερµανία) Ασαµόα Γκιάν (Γκάνα) Ρόµπερτ Κόρεν (Σλοβενία)


40 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου 2010

ΒYΝΤΡΑ:

«∆εν υπάρχει λόγος να κοιτάµε πίσω» Σ

υγκέντρωση στο επόµενο παιχνίδι της Εθνικής µε την Νιγηρία ζήτησε ο Λουκάς Βύντρα από τους συµπαίκτες του σε δηλώσεις του µετά από την προπόνηση. «Πρέπει στο επόµενο µατς να µπούµε στον αγωνιστικό χώρο και να κάνουµε ότι καλύτερο για να κερδίσουµε. Η κούραση δεν είναι δικαιολογία. Όλοι οι παίκτες όλων των χωρών είναι κουρασµένοι», πρόσθεσε.

OΤΟ ΡΕΧAΓΚΕΛ «Ακόµη δεν έχει τελειώσει τίποτα» Με στόχο να αλλάξει την ψυχολογία των διεθνών, ο Ότο Ρεχάγκελ µίλησε στους διεθνείς πριν από τη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής οµάδας στο Ντέρµπαν, την πρώτη µετά την ήττα από τη Νότιο Κορέα. Ο Γερµανός τεχνικός συγκέντρωσε τους παίκτες του στο κέντρο του γηπέδου και τους είπε: «Πρέπει να διορθώσουµε τα λάθη που κάναµε στο παιχνίδι µε τη Νότιο Κορέα και να προετοιµαστούµε κατάλληλα για την αναµέτρηση µε τη Νιγηρία», και κατέληξε. «∆εν έχει τελειώσει τίποτα ακόµη»…

Η προπόνηση

Χαλαροί ρυθµοί στη χθεσινή προπόνηση της Εθνικής για όσους αγωνίστηκαν χθες. Αυτοί έκαναν αποθεραπεία, σε αντίθεση µε αυτούς που δεν έπαιξαν, οι οποίοι χθες προπονήθηκαν κανονικά. Ο Βαγγέλης Μόρας γυµνάστηκε σε πιο δυνατούς ρυθµούς και όλα δείχνουν ότι θα µπορέσει να δώσει το «παρών» στην αναµέτρηση µε τη Νιγηρία.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Λουκά Βύντρα: -Για την χθεσινή ήττα από την Νότια Κορέα: «∆εν ξέρω τι έφταιξε συγκεκριµένα και δεν κατορθώσαµε να πάρουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα µε τη Νότια Κορέα. Το θέµα είναι ότι αυτό το παιχνίδι τελείωσε και κοιτάµε το επόµενο. Θα προσπαθήσουµε να κάνουµε το καλύτερο. Τώρα, το τι θα γίνει θα το δούµε στον αγωνιστικό χώρο».

Το πρόγραµµα της Εθνικής στη Νότια Αφρική

-Για το εάν η Εθνική επηρεάστηκε από το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ: «Σίγουρα όταν δέχεσαι ένα γκολ το παιχνίδι γίνεται δυσκολότερο. Όµως έτσι είναι το ποδόσφαιρο: δέχεσαι γκολ, βάζεις γκολ. Κερδίζεις ή χάνεις. Εµείς οφείλουµε να κοιτάξουµε το επόµενο µατς. ∆εν υπάρχει λόγος να κοιτάµε πίσω». -Για την προσπάθεια που έγινε στο τέλος του αγώνα µε τη Νότια Κορέα: «Η ουσία είναι το αποτέλεσµα. Το ότι χάσαµε. Το αν παίξαµε καλά δεκαπέντε λεπτά δεν έχει σηµασία. Ούτε το τελευταίο τέταρτο είναι οδηγός για τη συνέχεια. Οδηγός µας πρέπει να είναι η νίκη. Πρέπει στο επόµενο µατς να µπούµε στον αγωνιστικό

χώρο και να κάνουµε ότι καλύτερο για να κερδίσουµε. Η κούραση δεν είναι δικαιολογία. Όλοι οι παίκτες όλων των χωρών είναι κουρασµένοι».

Προβληµάτισαν οι κενές θέσεις στο Ελλάδα-Ν. Κορέα

Έ

ντονος προβληµατισµός υπάρχει στη ΦΙΦΑ για τις κενές θέσεις που υπήρχαν στο γήπεδο του αγώνα της Εθνικής Ελλάδος µε την Νότια Κορέα, αλλά και σε αυτό της Αλγερίας µε την Σλοβενία. Οι διοργανωτές υποστήριζαν ότι περί-

που 3.000 εισιτήρια είχαν µείνει απούλητα λίγες ώρες πριν την σέντρα του αγώνα της Εθνικής µας µε τους Κορεάτες. Όταν – όµως- άρχισε το παιχνίδι τουλάχιστον οκτώ χιλιάδες θέσεις ήταν κενές. ∆εύτερη αφορµή για τον προβληµατισµό της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας δόθηκε

στον σηµερινό αγώνα της Αλγερίας µε την Σλοβενία. Η διοργανώτρια αρχή ανέφερε ότι µόνο 700 εισιτήρια δεν είχαν βρει κάτοχο, κάτι που –όµως- δεν επιβεβαιώθηκε και µετά την σέντρα. «Φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι δεν εµφανίστηκαν στα γήπεδα. Το εξετάζουµε», ήταν η δήλωση εκπροσώπου της ΦΙΦΑ. Από την Παγκόσµια οµοσπονδία υποστηρίζουν ότι το πρόβληµα αυτό έχει παρουσιαστεί λόγω προβληµάτων στην µεταφορά των ατόµων από τα ξενοδοχεία που έχουν καταλύσει προς τα γήπεδα και ειδικά όταν αυτά φιλοξενούν αναµετρήσεις µε οµάδες καθόλου… εµπορικές. Λύση; Η ΦΙΦΑ εξετάζει ακόµη και να χρεώνεται αυτή την ενοικίαση πούλµαν για την µετακίνηση των ατόµων προς τα γήπεδα. Κάτι τέτοιο –µάλιστα- φέρεται η ΦΙΦΑ να το έχει κάνει, ήδη, σε κάποια παιχνίδια, αλλά όχι στον βαθµό που σκοπεύει να το πράξει από εδώ και στο εξής. Παράλληλα, οι διοργανωτές επεξεργάζονται τα δεδοµένα για να βρεθούν κι άλλες λύσεις.

Ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ το πλήρες πρόγραµµα των προπονήσεων και εκδηλώσεων της Εθνικής οµάδας ποδοσφαίρου στη Νότια Αφρική για το επόµενο τριήµερο. Έτσι από τη ∆ευτέρα 14-6-2010 έως και την Τετάρτη 16-62010, το πρόγραµµα διαµορφώνεται ως εξής: ∆ευτέρα 14-6-2010: Προπόνηση στο προπονητικό κέντρο Northwood School. Ωρα έναρξης 16:00 τοπική (ώρα Ελλάδας 17:00). Στις 15:15 τοπική (ώρα Ελλάδας 16:15) συνέντευξη Τύπου. Η προπόνηση θα είναι ανοικτή µόνο στα ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Τρίτη 15-6-2010: Προπόνηση στο προπονητικό κέντρο Northwood School. Ωρα έναρξης 16:00 τοπική (ώρα Ελλάδας 17:00). Στις 15:15 τοπική (ώρα Ελλάδας 16:15) συνέντευξη Τύπου. Η προπόνηση θα είναι ανοικτή µόνο στα ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Τετάρτη 16-6-2010: Η αποστολή της Εθνικής θα µεταβεί αεροπορικώς από το Durban στο Bloemfontein. Η προπόνηση θα γίνει στο «Free State Stadium», όπου θα διεξαχθεί και ο αγώνας µε τη Νιγηρία. Ωρα έναρξης προπόνησης 15:15 τοπική (ώρα Ελλάδας 16:15). Στις 16:30 τοπική (ώρα Ελλάδας 14:00) συνέντευξη Τύπου στην προβλεπόµενη αίθουσα του «Free State Stadium». Η προπόνηση θα είναι ανοικτή στα ΜΜΕ για τα πρώτα 15 λεπτά. Πέµπτη 17-6-2010: Αγώνας: Ελλάδα-Νιγηρία, Free State Stadium, Bloemfontein, ώρα έναρξης 16:00 τοπική (ώρα Ελλάδας 17:00).


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Σπουδαστές από τα µικρότερα µέχρι και τα µεγαλύτερα εξάµηνα διασκέδασαν την Παρασκευή το βράδυ στο Versus Club

41

Οι ανεξάρτητοι σπουδαστές της ΦΩΝΗΣ έδειχναν ότι το διασκέδαζαν πραγµατικά

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΟΥ∆ΑΣΤΩΝ ΤΕΙ ΠΥΡΓΟΥ

Tονωτικό διάλειµµα!... στο Versus Club Μ

Μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες το κέφι έµεινε αµείωτο

Οι σπουδαστές της παράταξης της Αριστερής Ενότητας έδωσαν το παρόν στο πάρτυ του Συλλόγου

ε µεγάλη επιτυχία και συµµετοχή από σπουδαστές αλλά και Ηλείους πραγµατοποιήθηκε το πάρτυ του Συλλόγου Σπουδαστών του ΤΕΙ Πύργου την Παρασκευή το βράδυ στο Versus Club. Οι σπουδαστές πραγµατοποίησαν το καθιερωµένο πάρτυ, στο καθιερωµένο µέρος, που σήµανε ταυτόχρονα και τη λήξη της διδακτικής περιόδου του ακαδηµαϊκού έτους και την έναρξη της εξεταστικής περιόδου. Τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου του Συλλόγου και κυρίως ο πρόεδρος Στράτος Χατζηνικολάου εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη συµµετοχή όλων στην προσπάθεια να ενισχύσουν τα έσοδα του Συλλόγου. Οι σπουδαστές διασκέδασαν µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες µε τις µουσικές επιλογές του Τάσου Γαβριλιάδη. Το πάρτυ του Συλλόγου ήταν ένα ευχάριστο διάλειµµα λίγο πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου και των ηµερών που οι σπουδαστές πρέπει να δώσουν τον καλύτερο τους εαυτό µε στόχο την επιτυχία τους για το ακαδηµαϊκό έτος που πέρασε. B.K

Η παράταξη της ∆ΑΠ έδωσε ηχηρό παρών στο πάρτυ

Οι σπουδαστές της παράταξης της ΠΑΣΠ µετέδιδαν σε όλους το κέφι και τη διάθεσή τους

Οι σπουδαστές διασκέδασαν λίγο πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου

Τάσος (αριστερά) και Χρήστος στις µουσικές επιλογές και τα φώτα αντίστοιχα δηµιούργησαν ένα διασκεδαστικό περιβάλλον στο Versus Club


42

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

σ ε ρ φά ρ ο ν τ α ς www...στα Blogs. Οι ρωγµές παραµένουν

http://trelokouneli.blogspot.com Συνεχίζονται οι αυτοκτονίες.. Επίσηµη έρευνα ζήτησε η Κίνα για τις πρόσφατες αυτοκτονίες στο εργοστάσιο της γιγαντιαίας εταιρείας παραγωγής ηλεκτρονικών συσκευών Foxconn, στο νότιο τµήµα της χώρας, σύµφωνα µε ανακοίνωση αξιωµατούχου αρµόδιου για εργατικά θέµατα. Οι οικογένειες των αυτοχείρων εργαζοµένων και άλλοι εκτίµησαν ότι τα εξαντλητικά ωράρια και οι σκληρές µέθοδοι διοίκησης της επιχείρησης συνέβαλαν καθοριστικά στις αυτοκτονίες. Η Φόξκον πάντως προχωρά σε µαζικές προσλήψεις νέων εργαζοµένων σε εργοστάσια που βρίσκονται σε άλλες επαρχίες της Κίνας.

«Α

δυναµίες» της διοίκησης διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του µε θέµα «∆ιαδικασίες χορήγησης ενισχύσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007». Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος αναφέρει στην ειδική έκθεσή του ότι «κατά την υποβολή των αιτήσεων και την καταβολή των ενισχύσεων, οι πολίτες καλούνταν ουσιαστικά οι ίδιοι να κρίνουν το βάσιµο της αξίωσής τους, ενώ την τελική κρίση θα διατύπωνε η διοίκηση σε µεταγενέστερο στάδιο. Αυτή η διαδικασία επιλέχθηκε για να καλυφθούν ταχύτατα οι άµεσες συνέπειες των πυρκαγιών. Οι πολίτες, όµως, δεν πληροφορήθηκαν µε σαφήνεια και ακρίβεια τις συνέπειες και τις διαδικασίες αναζήτησης των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών».

http://pyrgos-news.blogspot.com H κρίση και στα Περίπτερα... Ακόµα και τα περίπτερα έχει πλήξει η οικονοµική κρίση στη χώρα µας αναγκάζοντας και τους περιπτεράδες να κάνουν προσφορές. Πολλοί καπνιστές δεν έχουν πλέον την οικονοµική δυνατότητα να αγοράσουν πακέτο τσιγάρα και έχουν στραφεί στον καπνό. Τα κέρδη των περιπτεράδων από την πώληση τσιγάρων έχουν µειωθεί αισθητά καθώς έχει µειωθεί και το ποσοστό κέρδους τους παρά την αύξηση στην τιµή του πακέτου. Σε λίγο θα βλέπουµε προσφορές ακόµα και στις καραµέλες...λέτε; Ο σοσιαλισµός µετά το κυκλοφοριακό αφού κανένας δεν κινεί το αυτοκίνητό του µε σχεδόν 2 ευρώ τη βενζίνη, µας γλιτώνει και από το κάπνισµα. Η φωτογραφία είναι από κεντρικό περίπτερο του Πύργου Ηλείας.

http://pyrgos-news.blogspot.com

http://vytinaiika.blogspot.com

Ο σεισµός της 8ης Ιουνίου 2008 έβλαψε κυρίως το δηµοτικό σχολείο του χωριού και την εκκλησία του Αγίου Τρύφωνος Βυτινεΐκων. Για τα χάλια του σχολείου θα υπάρξει αναφορά προσεχώς. Στην εκκλησία, η σοβαρότερη ρωγµή στην κόγχη του ιερού αντιµετωπίστηκε µε τσιρότα και οι άλλες αφέθηκαν στην τύχη τους, όπως φαίνεται στις ανωτέρω φωτογραφίες. Η εκκλησιαστική µας επιτροπή δεν έχει ακούσει ποτέ την ιπποκράτειο ρήση «το προλαµβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν» και όταν στον επόµενο µεγάλο σεισµό η κατάσταση θα επιδεινωθεί, θα τρέχει και δε θα φθάνει.

http://www.kamena.blogspot.com Στο Γολγοθά της γραφειοκρατίας

Ρυθµίστε την τηλεόραση για να µην ακούτε τις βουβουζέλες!

Αν η τηλεόραση σας έχει στο µενού επιλογές για το Equalizer τότε πολύ πιθανό να µπορέσετε να «σιωπήσετε» τις βουβουζέλες από το Μουντιάλ!

http://troktiko.blogspot.com H Aθηνά Ωνάση µε καινούργιο άλογο και Ελληνική σηµαίαΗ «ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας»

δηµοσιεύει διάφορα σχόλια και πληροφορίες από τα ιστολόγια χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι τα υιοθετεί...

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα της εφηµερίδας «The Weekly Times», η Ελληνίδα Αθηνά Ωνάση, αγόρασε ένα άλογο “πρωταθλητή”, αντί του ποσού των 2 εκατ. δολαρίων!!! Ήταν αποφασισµένη να το αγοράσει και το «κυνηγούσε» για µήνες... Πρόκειται για το άλογο Αλσλέι Ντρόσελ Νταν (Alshleigh Drossel Dan) µε το οποίο η Αυστραλία κέρδισε χρυσό µετάλλιο στους Ολυµπιακούς του Πεκίνου, αλλά είχε και αρκετές διακρίσεις πρόσφατα στην Ευρώπη. Η Αθηνά εξοµολογήθηκε στους ιδιοκτήτες του αλόγου ότι σκοπεύει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα, στο αγώνισµα της ιππασίας, στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 2012, στο Λονδίνο! Προηγουµένως όµως θα έχει αγωνιστεί µε τον Ash και σε άλλες διεθνείς διοργανώσεις....Ε Αθηνά, δεν έρχεσαι και µια βόλτα από την Ελλάδα που περνάµε κρίση, να βοηθήσεις λίγο µε το χρέος;;;;;; Θέλεις να µας δανείσεις εσύ λίγα χρήµατα;;; Ε;;;


43

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙΑ Τον αγαπηµένο µας

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΣΗΜΕΡΑ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟ ΚΩΝ. ΧΕΙΜΑΡΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 60 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010 και ώρα 7.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Παµµεγίστων Ταξιαρχών (Κοιµητήριο) Γαστούνης και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Γαστούνη 14/6/10 Η ΜΗΤΕΡΑ: Μαρία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

Παγκόσµια Ηµέρα Εθελοντή Αιµοδότη

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στην τέλεση του µνηµοσύνου για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΥ

θερµότατα ευχαριστούµε.

Φρίξα 14-6-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ∆ιονύσιος και Σοφία Μπαλιούκου, Αντωνία και Κωνσταντίνος Κωνσταντόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA

EYXAΡΙΣΤΗΡΙΑ Ευχαριστούµε όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας συζύγου, µητέρας, αδελφής και θείας

ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗΣ συζ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΛΟΥΣΗ

Θερµότατα Ευχαριστούµε

ΕΤΩΝ 73

∆ουνέικα14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Κωνσταντίνος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασίλειος, Χρήστος και Σοφία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Επαµεινώντας ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ «ΜΟΥΣΧΟΣ», Ελευθερίου Βενιζέλου 30 (Έναντι Ένώσεως Αγρ. Συν/µων) Αµαλιάδα - Τηλ. Γραφείου : 26220-22102, 26220- 22266 Οικίας : 2622023090 Κιν. 6979047238 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΠΕΡΤΣΑΤΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 65

Σκουροχώρι 14/6/2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ουρανία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ιωάννης, Άγγελος, Κωνσταντίνος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

Κάλεσµα Πολιτιστικού Συλλόγου Αµπελώνα Ηλείας «Η Αγία Παρασκευή» Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι όλων των Πολιτιστικών Συλλόγων του Ν. Ηλείας, να επικοινωνήσουν µαζί µας, µε σκοπό τη συνδιοργάνωση ηµερίδας. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µε τα τηλέφωνα: 6946649997, 6982049809 Με εκτίµηση για το ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Ο Πρόεδρος Λαµπρόπουλος Ιωάννης

Πύργος: Κορκολής ∆ηµ. (Μανωλοπούλου 1, τηλ. 2621026800) Aµαλιάδα: Γεωργούλιας (Πλ. Ελευθερίας τηλ. 2622028598) Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ελαιώνα κατά την περσινή θερινή εθελοντική αιµοδοσία

Ο

ανώνυµος εθελοντής αιµοδότης και ο αλτρουισµός που επιδεικνύει προς τον πάσχοντα συνάνθρωπό του, προσφέροντας δύο πολύτιµα αγαθά του χωρίς ανταµοιβή, 10 λεπτά χρόνο από τη ζωή του και 400 κ.ε. αίµα από τα 6 λίτρα που διαθέτει, τιµάται σήµερα 14 Ιουνίου, ηµέρα που έχει καθοριστεί ως Παγκόσµια Ηµέρα του Εθελοντή Αιµοδότη.

Η 14η Ιουνίου καθορίστηκε ως Παγκόσµια Ηµέρα του Εθελοντή Αιµοδότη από τον Παγκόσµιο Οργανισµό Υγείας, τον Ερυθρό Σταυρό και την Ερυθρά Ηµισέληνο, την Παγκόσµια Οµοσπονδία Εθελοντών Αιµοδοτών και τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετάγγισης Αίµατος. Αφορµή στάθηκαν τα γενέθλια του γερµανού ιατρού Καρλ Λαντστάινερ, που ανακάλυψε τις οµάδες αίµατος το 1900 και αργότερα τα ρέζους, τιµήθηκε δε, µε το Nobel Ιατρικής το 1930 για τη σηµαντική αυτή ανακάλυψη. Το µήνυµα…

Το µήνυµα του εορτασµού της Ηµέρας του Εθελοντή Αιµοδότη δεν είναι µόνο να εξαλείψει την προκατάληψη, το φόβο και την άγνοια γύρω από την αιµοδοσία, αλλά κυρίως, να προσελκύσει νέους εθελοντές αιµοδότες, να ενθαρρύνει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους να γίνουν κανονικοί αιµοδότες, δηλαδή τακτικοί εθελοντές αιµοδότες καθώς και να µεταγγίσει στη νέα γενιά αιµοδοτών την ιδέα της µη αµειβόµενης Εθελοντικής Αιµοδοσίας.

Στην Ηλεία… Στην Ηλεία δραστηριοποιούνται 20 και πλέον Σύλλογοι Εθελοντών Αιµοδοτών, η προσφορά των οποίων είναι σηµαντική και έχει σώσει άπειρες ζωές, Ηλείων και όχι µόνο. Στη βιωσιµότητα τους συµβάλει σηµαντικά και ο Σταθµός Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου που στηρίζει κάθε τους προσπάθεια. Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Ελαιώνα – Αγίων Αποστόλων «Ο Άγιος Τρύφωνας» σε µια προσπάθεια ενίσχυσης ακόµα περισσότερο της προσφοράς µε τη συµµετοχή νέων αιµοδοτών οι οποίοι θα αποτελέσουν τα «κύτταρα» για τη συνέχιση αυτής της θεάρεστης προσπάθειας τονίζει «…Η προσφορά αίµατος σε έκτακτη ανάγκη και για να σώσουµε το συγγενή, το φίλο, το συγχωριανό, δε λύνει το πρόβληµα. Οι δότες ανάγκες, όπως καλούνται τα άτοµα που εκτάκτως προσφέρουν το αίµα τους, δεν είναι λύση. Υπάρχουν κίνδυνοι που έχουν να κάνουν µε προβλήµατα υγείας του δότη κι έτσι το αίµα που προσφέρθηκε να είναι εντελώς ακατάλληλο. Χρειάζεται όλοι να βοηθήσουµε και να µετατρέψουµε τους δότες ανάγκες σε εθελοντές αιµοδότες, καλώντας τους να συµµετάσχουν στις Τακτικές Αιµοδοσίες, ώστε η εθελοντική και συστηµατική προσφορά αίµατος να απαλλάξει από το άγχος της εξεύρεσης αίµατος». Μάλιστα, ο Σύλλογος του Ελαιώνα που αιµοδοτεί από το 1996 δυο φορές το χρόνο, έχει ήδη προγραµµατίσει την επόµενη αιµοδοσία, την Κυριακή 11 Ιουλίου 2010, στην οποία µπορεί να συµµετάσχει όποιος επιθυµεί. Επιµέλεια Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


44

Kάθε Δευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ από 25 έως 35 ετών για εργασία σε ζελατερί στον πεζόδροµο Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6974154923. ΜΑ5424 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ έµπειρη στη φύλαξη παιδιών για τα Γρανιτσέικα (µεταφορικό µέσο απαραίτητο). Πληρ. τηλ. 6972121860. ΜΑ5456 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ έµπειρη στη φύλαξη παιδιών για Ιούλιο – Αύγουστο (εσωτερική). Πληρ. τηλ. 6972121860. ΜΑ5457

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΛΟΥΣΤΡΑ∆ΟΡΟΣ

για ηµιαπασχόληση τις ώρες που βολεύουν τον ενδιαφερόµενο, στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6949127801. ΜΑ5349

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

650

-------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ, αδειούχος στην περιοχή Αµαλιάδας, ηλικίας από 25 έως 45 ετών µε γνώσεις Η/Υ κατά προτίµηση µε προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 6932414974. ΜΑ5488 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ µε όρεξη για δουλειά για να προωθήσει προϊόντα σε µαγαζιά, ταβέρνες, εστιατόρια – σουβλατζίδικα. Μισθός και ποσοστά. Πληρ. τηλ. 6981040655, κος Νίκος, ώρες 8.00 – 14.00. ΜΑ5489 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ (Ντελίβερι) για καφέ fast food στον Πύργο, Υψηλάντου 39 «De Facto» ΖΗΤΕΙΤΑΙ επίσης κοπέλα ή αγόρι έµπειρο για το «Μπουφέ» του ιδίου καταστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει δίπλωµα για µηχανάκι 125c.c. και πάνω. Πληρ. τηλ. 26210/35161, 6932493002. ΜΑ5526 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφέ στην πλατεία ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 26210/30503. ΜΑ5506 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ για εργασία σε ψητοπωλείο στο Βούναργο. Πληρ. τηλ. 6976008210, κ. Ζαχαρία. ΜΑ5544 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ πεπειραµένη εµφανίσιµη για εστιατόριο στο Κάστρο, µισθός ικανοποιητικός και ΙΚΑ. Πληρ. τηλ. 6972829640. ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ µε πτυχίο στην ειδικότητα «Τεχνολόγος Τρο-

Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

φίµων» για να εργαστεί σε εργοστάσιο Τροφίµων στα Λεχαινά Ηλείας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26230/22876 και fax 26230/22006. ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ή ΖΕΥΓΑΡΙ για συγκατοίκηση για τα Ολύµπια. Πληρ. τηλ. 6945530803. ΜΑ5473

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΒΑΨΙΜΑΤΑ σπιτιών – µαγαζιών – αποθηκών σε χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6977303367, κο Νίκο. ΜΑ5374 ------------------------------. ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ 55άρης, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ προετοιµασίες & µαγείρεµα σε καταστήµατα νύχτα ή µέρα, στην περιοχή Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6979967586. ΜΑ5411 -------------------------------

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ

για το εστιατόριο Αύρα. Πληρ. τηλ. 6973823720. ΜΑ5540

. ΛΥΣΕΙΣ

Γι’ αυτά που σας δεσµεύουν έχουµε τη λύση. Λείπετε εκτός οικίας για κάποιες µέρες και θέλετε κάποιον να ρίχνει µια µατιά στο σπίτι σας, να ποτίζει τα φυτά σας ή να φροντίζει το σκύλο σας; Έχετε ηλικιωµένους ανθρώπους που θέλουν φροντίδα κατά τη διάρκεια της απουσίας σας; Γι’ αυτά, αλλά και για άλλα προβλήµατα, σας διευκολύνουµε µε υπευθυνότητα και ασφάλεια. Πληρ. τηλ. 6980403555, 6977084606. ΜΑ5484

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

ΖΗΤΑ

Αποστολή βιογραφικών: fax: 26220/92269 E-mail:nikosk@olympia-oliveoil.com Πληροφ. τηλ. 6974555718. ΜΑ5137

σε fast food στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6947037737. ΜΑ5530

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

σε εµπορική επιχείρηση – super market: α) ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ στη Γαστούνη Ηλείας µε γνώσεις λογιστικής και β) ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ καταστήµατος super market στις περιοχές Λεχαινά και Γαστούνη µε ανάλογη προϋπηρεσία. Τηλέφωνο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 6973692279. Αποστολή βιογραφικού στο email:giorgosroumel@mail .gr ΜΑ5535

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ)

για κατασκευαστική εταιρεία. Αποστολή Βιογραφικών στο 26210/29632. ΜΑΣ5284

. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΗΤΕΙ Α’ & Β’ ΜΑΓΕΙΡΕΣ για τη θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26230/95999, αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/95003. ΜΑΣ5509

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6 9 3 6 6 1 1 2 5 6 , 6988800814.ΜΑΣ2224

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΛΥΣΤΗΣ

µε προϋπηρεσία για πλυντήριο αυτοκινήτου στο Βαρθολοµιό. Πληρ. τηλ. 26230/41059, 6944775875. ΜΑ5419

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΟΛΥΜΠΙΑ – ΧΕΝΙΑ ΑΒΑΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ βιοµηχανικών εγκατ/σεων για µόνιµη συνεργασία.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ για µόνιµη απασχόληση.

Αποστολή βιογραφικού στο FAX 26230/29170 και στο τηλ. 26230/24340. ΜΑ5365

Το γραφείο Συµβουλών – Εύρεσης εργασίας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για φύλαξη ηλικιωµένων – οικιακών βοηθών – Babysitter – υπαλλήλους εστιατορίων – ξενοδοχείων. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ – ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν θέλετε να εργαστείτε ως οικιακή βοηθός, για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων, babysitter, υπάλληλος cafe – Εστιατορίων – ξενοδοχείων, απευθυνθείτε στο γραφείο µας. Αχόλου 6 – Πύργος Ηλείας Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν. 6972121860. ΜΑ5113.


45

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ – ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ

Α’ ΣΕΙΡΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ. ΠΛΗΡ. ΤΗΛ. 6972224044. ΜΑ5500

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

καινούρια διαµπερής γκαρσονιέρα 45 τ.µ. στον α’ όροφο µε µεγάλα µπαλκόνια και σε τιµή ευκαιρίας στη Μυστρά 13. Πληρ. τηλ. 6945259971. ΜΑ5295

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ,

2ου ορόφου στην περιοχή ∆ικαστηρίων στην Αµαλιάδα, αποτελούµενο από 2 κρεβατοκάµαρες, καθιστικό, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26220/25688, 6977254355.ΜΑΣ4584

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ

φρεσκοβαµµένο, διαµπερές σε ήσυχη γειτονιά στη ∆ραγατσανίου 19, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6970927303. ΜΑ5538

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πολυτελούς κατασκευής Αυτονοµία στη θέρµανση σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή.

ΑΦΟΙ Α. ∆ΑΡΖΕΝΤΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 37 ΠΥΡΓΟΣ

Πληρ. τηλ. 26210/37234, 694 4592953.ΜΑΣ718.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ENOIKIAZETAI KAINOYΡIO STUDIO – ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6932366066.ΜΑ5423. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ & 2ΑΡΙΑ επιπλωµένα, αυτόνοµη θέρµανση, από 200 ευρώ. Κοντά στην Αµαλιάδα, µε θέα το Ιόνιο πέλαγος. Πληροφ. τηλ. 6945310041.ΜΑ5412 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη (σαν 2άρι) στην Αµαλιάδα, ισόγειο, καινούριας κατασκευής, µε αυτόνοµη θέρµανση και aircondition, parking, κ.λ.π. τέρµα Ναυαρίνου, δίπλα στο Τεχνικό Λύκειο. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ5462 -------------------------------. ΓΑΛΛΟΕΛΛΗΝΙ∆Α 65 ΕΤΩΝ µε αρθριτικά ΖΗΤΑ ΑΝΕΤΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ κατά προτίµηση ισόγειο µε χαµηλό ενοίκιο µε ανταµοιβή µαθήµατα ή µικρές εργασίες καθώς και θέση πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6947632855. ΜΑ5445 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στον Πύργο, πάροδος ∆αβάκη 13. Πληρ. τηλ. 26250/23196. ΜΑ5395 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ., 3ου ορόφου, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση σε νεόδµητη οικοδοµή. Πληροφορίες τηλ. 6932505339. ΜΑ5494. ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε νεόκτιστη οικοδοµή, προσόψεως, µεσηµβρινό, µε αυτόνοµη θέρµανση, φωτεινότατο και χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6982318292, 2621300895. ΜΑ5522 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60 µ² α’ ορόφου, µε 2 κρεβατοκάµαρες – σαλόνι – κουζίνα – µε αυτόνοµη θέρµανση και επιπλωµένο καινούργιας κατασκευής, Γορτυνίας και Παλαιολόγου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/30724, 6977542782. ΜΑ5523 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ. (δυάρι) διαµπε-

ρές χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο και µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, κλιµατιστικό στον Πύργο, Θεµιστοκλέους 28. Πληροφ. τηλ. 6971654437, 6970297831. ΜΑ5444 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ∆ΥΑΡΙ φωτεινό µε µεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 6932287405.ΜΑ5537 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, υπαίθριο πάρκινγκ, σε καινούρια πολυκατοικία, Παπαγεωργίου 35. Πληρ. τηλ. 6978161616. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ., 3ου ορόφου, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση σε νεόδµητη οικοδοµή. Πληροφορίες τηλ. 6932505339. ΜΑ5496 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α πλησίον ∆ικαστηρίων 2ΑΡΙ 4ου ορόφου, πλήρως εξοπλισµένο, καινούριο, και θέση πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 26220/24446, 6977311794. ΜΑ5511 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. σε πολυκατοικία 5ετίας, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, µπαλκόνια µπρος – πίσω, µε αποθήκη, ∆εληγιάννη 13, όπισθεν 1ου λυκείου Πύργου. Πληρ. τηλ. 6947277812 και 26210/29571. ΜΑ5509 -------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωµένο µε κουζίνα – καθιστικό, χωλ, WC, υπνοδωµάτιο, αυτονοµία θέρµανσης – aircondition. 2) ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µικρή για ένα άτοµο επιπλωµένη µε αυτονοµία θέρµανσης – aircondition. Πληρ. τηλ. 6939786212. ΜΑ5510 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2 ∆ΥΑΡΙΑ & ΜΙΑ (1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, καινούρια µε αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένα, χωρίς κοινόχρηστα, µε αυλή. Πληρ. τηλ. 26220/25390, 6977674770, 6974590001.ΜΑ5512 --------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τ.µ. στην οδό Απόλλωνος 10 στον Πύργο. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973051927. ΜΑ5493 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, Σισίνη 75, 90 τ.µ., 1ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6945341473.ΜΑ5345. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωµένη περιοχή Κατακόλου για τους θερινούς µήνες. Πληρ. τηλ. 6936358783, 6973683998. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 91 τ.µ., 3ου ορόφου στον Πύργο, νεόδµητο, µε τέντες, αυτονοµία, ηλιακό, τζάκι διαθέσιµο από 1/7. Πληρ. τηλ. 6932759572. ΜΑ5521 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ, περιοχή Λέτρινα Σπιάτζας για θερινή περίοδο. Πληρ. τηλ. 6932662476. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ., µεγάλη βεράντα, δίπλα στον Πύργο σε καταπράσινο ασφα-

λές και ήσυχο περιβάλλον εντός του οποίου υπάρχουν και 2 διαµερίσµατα. Προτιµάται αντρόγυνο συνταξιούχων µε δίπλωµα οδήγησης. Πληρ. τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ5534 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ., Σπηλιοπούλου 5. Πληρ. τηλ. 6973393513, 210/6536419.ΜΑ5547 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΚΙΑ Κατακόλου παραθαλάσσια ΟΙΚΙΑ για Ιούλιο – Αύγουστο. Πληρ. τηλ. 6975223563. ΜΑ5514 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87µ², 1ος όροφος στη Βαρβάσαινα Πύργου. Αυτόνοµη θέρµανση, boiler, τιµή 250 ευρώ. Τηλέφ. επικοινωνίας 6975892581 & 6936727987, κος Ηλιόπουλος Γιάννης. ΜΑ4966 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) Παραθαλάσσιο οροφοδιαµέρισµα µε µεγάλες βεράντες επιπλωµένο ή µη 50 µ. από τη θάλασσα στην παραλία Γαστούνης. β) ∆ιαµέρισµα 2άρι στο κέντρο της Γαστούνης. Πληρ. τηλ. 6932470435. ΜΑ5394 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 δωµατίων, 84 τ.µ., επί της κεντρικής πλατείας Πύργου, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Πληρ. τηλ. 26210/33263, 26210/25930. ΜΑ5379

ΤΕΣΣΑΡΙΑ . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανώγειος οικία 100 τ.µ., 3 υπνοδωµάτια γύρωθεν µπαλκόνια, πολύ καλή µε ροµαντική θέα, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26220/24747, Αµαλιάδα. ΜΑ5533 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 118µ² στην οδό Παπαφλέσσα 46, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974640470. ΜΑ5452 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 τ.µ. (µεγάλο τριάρι) γωνιακό, διαµπερές 2ου ορόφου, νεόδµητο στον Πύργο σε µονοκατοικία, οδός Θεµιστοκλέους και ∆εληγιάννη, άριστης κατασκευής, αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ. 6971654437 και 6970297831. ΜΑ4602

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, αυλή, χωρις κοινόχρηστα στην οδό Καταραχίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6945544103. ΜΑ5524

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ.

Στον Πύργο στην πάροδο της Ρήγα Φεραίου στην οδό Ανωνύµου (µε θέα στο πάρκο της περιοχής), νεόδµητη οικοδοµή 2007, 2ος όροφος, 1 µπάνιο, 1 WC, aircodition, αυτόνοµη θέρµανση, κουζίνα, 2 δωµάτια, µεγάλο σαλόνι, θυροτηλεόραση, πόρτα ασφαλείας, εγκατεστηµένο δορυφορικό πιάτο µε έτοιµο καλώδιο, 3 µπαλκόνια & 2 αριθµηµένες θέσεις στάθµευσης σε ιδιωτικό χώρο. (Παρέχονται προαιρετικά ψυγείο, κουζίνα & πλυντήριο τα οποία είναι καινούρια). Πληροφορίες τηλ. 6973827151.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

στα Ανω Ιλίσια 30 τ.µ. ΜΑΙΚΗΝΑ 49, µόνο για φοιτητές. Τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6975725250.ΜΑ5539

. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ∆ΩΜΑΤΙΑ

κοντά στη θάλασσα. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 4 7 2 5 , 6945992194. ΜΑ5495

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45 τ.µ.

καινούρια, ∆ερβενακίων και Περικλέους. Πληρ. τηλ. 6936716226. ΜΑ5503

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ

Από 1 Ιουλίου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2άρι (52 τ.µ.) στον Πύργο 1ος όροφος, επί των οδών Ζαΐµη και Ατταλείας (περιοχή Λάπατο) Με αυτόνοµη θέρµανση, άνετο πάρκινγκ. Πληροφορίες στα τηλέφωνο 26210/35566 – Κιν. 6974200772 (ή στο Τυποραφείο Αθαν. Πίκουλα). ΜΑ5485

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

πρώτου ορόφου 90 τ.µ., επί της οδού Κοκκίνου 6, άνωθεν φαρµακείου ∆. Καραµάνη, µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, µε αποθήκη, βεράντα 35 τ.µ. και ιδιωτική θέση parking. Ι∆ΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΕΙΟ ή ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. Πληρ. τηλ. 6974603983.


46

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούργια 80τ.µ στη Μαραθιά µε 8 στρέµµατα αγροτεµάχιο ΜΑΣ766

Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ Πύργου Ηλείας, εντός οικισµού, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ υπερυψωµένη, ανακαινισµένη και χωρισµένη σε δύο ανεξάρτητες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ. ∆ιαθέτει βεράντα, κήπο, χώρο γκαράζ, υπόγειο και θέα. Τιµή ευκαιρίας – συζητήσιµη. Στην τιµή συµπεριλαµβάνεται αγροτεµάχιο 460 µ. µε ελαιόδενδρα. Πληρ. τηλ. 210-5023392, κιν. 6979330013. ΜΑ5254

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΜΥΡΤΙΑ Α’ ορόφου διπλοκατοικίας 60µ2 µε ξεχωριστή είσοδο, χωρίς κοινόχρηστα, µε τζάκι, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

επί της οδού Ζαΐµη και Χρυσανθοπούλου γωνία αυτόνοµη υπερυψωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ. Για πληροφορίες στο Μεσιτικό Γραφείο ΤΣΑΤΑ, τηλ. 26210/22886. ΜΑ5549

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ νεόδµητη διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (77,5) τ.µ. κάθε όροφος, αντισεισµική µε σοφίτα, οικόπεδο 880 τ.µ., κτίζονται άλλα 250 τ.µ.., ηµιυπαίθριος 18 τ.µ., θέα, τιµή λογική, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6937613108, 210/7794610.ΜΑ4629.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ-∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (α’ ορόφου) 65 τ.µ. στον πεζόδροµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου (οδός ∆ιάκου) – (πρώην γραφεία της ΕΠΣΗ) . Πληρ. τηλ. 6937463770 κα ∆ηµητρακοπούλου. ΜΑ4736

. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ

περιοχή πλησίον ΠΡΑΚΤΙΚΕΡ 3ΑΡΙ ΡΕΤΙΡΕ 82 τ.µ. (χρόνος κατασκ. 2004) λουξ, τζάκι, 3ος όροφος διαµπερές, θωράκιση, πόρτα, τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, κουζίνα κερασιάς, υπέροχη θέα, έπιπλα, ηλεκτρ. συσκευές και A/C, δορυφορική σύνθεση, θέση στάθµευσης. Τιµή 137.000 ευρώ (ιδιώτης). Πληρ. τηλ. 6950364725, ώρες επικοιν. 10.00 – 14.00 και 17.30-9.00 ΜΑ5490

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες. ΜΑΣ309

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εκτάσεως 384 τ.µ. στη θέση µεταξύ Πελοπίου και Πλατάνου εντός ρυµοτοµικού σχεδίου του οικισµού Πελοπίου – Πλατάνου – ∆ήµος Αρχαίας Ολυµπίας, οδός 5 και 3, τιµή 11.000 ευρώ. Πληροφορίες Αλεξόπουλος Κων/νος τηλ. 6957502143. ΜΑ5508

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 7,5 στρεµµάτων άρτια, οικοδοµήσιµη στην περιοχή Κατσικάρι. Πληρ. τηλ. 2621300470, κιν. 6937142068. ΜΑ5543

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΣΠΙΑΝΤΖΑ σε οικόπεδο 750 τ.µ. οικία 80 τ.µ., επιπλωµένη, 2 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, µπάνιο, 2 aircondition, 50 µέτρα βεράντες, µπρος πίσω, ξεχωριστό γκαράζ, 40 δέντρα, διάφορα, τα 20 οπωροφόρα. Πληρ. τηλ. 6937627723.

ΜΑ5434

ΜΑΣ3

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93 τ.µ. σε αρίστη κατάσταση στοn 5ο όροφο. Είναι διαµπερές µε αυτόµατη θέρµανση και πάρκινγκ. Τιµή 98.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ5390

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, και δύο καταστήµατα 105 και 190 τ.µ. από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.


47

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα Ερµού 120,75 Πύργος. Πληρ. τηλ. 2621033652 ΜΑΣ 719 -----------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 34 τ.µ. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 115 τ.µ. γωνιακό σε πολυκατοικία επί της οδού Αραχώβης 1 και Περικλέους 69 (γραφεία ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ) για κατάστηµα ή γραφεία σε πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες κ. Νίκος, τηλ. 26210/27632, κιν. 6948723077. ΜΑ5519

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Στην

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Ερµού 40 τ.µ. σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/37329. ΜΑΣ4771

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 300-500 τ.µ. (δυνατότητα και περισσότερα τ.µ.), κατάλληλο για κατασκευή περιπτέρου ή mini market ή καφετέρια ή για δηµιουργία χώρου για αθλητικές δραστηριότητες π.χ. κολυµβητήριο, γήπεδα τένις, µπάσκετ, στον Ανθόπυργο επί της Αγ. Γεωργίου και ΚΤΕΟ. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 2 5 0 1 1 , 6938990613. ΜΑΣ4831

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ µε πισίνα, µπάρα, περγολες εξωτερικές στις Θίνες Βαρθολοµιού. Πληρ. τηλ. 6995122477. ΜΑ5525

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35µ² µε πατάρι 19µ² και υπόγειος 14 µ². Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 35 τ.µ. στον Πύργο επί της οδού Μανωλοπούλου 6, στον 2ο όροφο. Πληροφ. τηλ. 26210/36791, 6934388022. ΜΑΣ5343

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ. περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ. Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ. 6948047163, οικοδοµικό συγκρότηµα Π. Μυλωνά.ΜΑ2676.

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75 τ.µ. συν υπόγειο, γωνία Μανωλοπούλου και Κοκκίνου. Πληρ. τηλ. 6974447177. ΜΑ5466

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΝΕΟ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Αχόλου 6 Πύργος Ηλείας

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ. Τηλ. FAX 26210/37106, κιν. 6972121860.ΜΑ5398

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, - Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ (2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου 84 τ.µ., κατάλληλα και για επαγγελµατική στέγη στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 241,47 τ.µ. επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ξάνθου 11 στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 49,80τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση στην οδό 28ης Οκτωβρίου, Πύργος. ΜΑΣ1059


48

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 80 τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 47 (έναντι Νοµαρχίας) ιδανικά για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση ή επένδυση. Μεγάλης γυάλινης και γωνιακής προσόψεως, σε αντισεισµικό κτήριο χρονολογίας 1978, αποτελούνται από 32 τ.µ. ισόγειο, 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι έκαστο (δυνατότητα ενοποίησης). Τιµή 300.000 ευρώ µετρητά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑΣ4732 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σηµείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6931595189. ΜΑ5348 -------------------------------.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ παντοπωλείο πλήρως εξοπλισµένο σε κοµβικό σηµείο µε σταθερή πελατεία, λόγω συνταξιοδότησης. Πολύ καλή ευκαιρία, µην τη χάσετε! ∆εχόµαστε µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6972439223. ΜΑ5367 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (καφέ σνακ, µπαρ, ουζερί) σε λειτουργία στο Κάστρο Κυλλήνης επί της κεντρικής οδού. Πληροφορίες τηλ. 6983243645. ΜΑ5413 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑ5337 -------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6973281237. ΜΑ3710 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ επί της κεντρικής πλατείας Πύργου 80 τ.µ. ή ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ µε λίγα χρήµατα για καφενείο µε δυνατότητα έως 15 τραπεζοκαθισµάτων στον εξωτερικό χώρο. Πληρ. τηλ. 6932828765. ΜΑ5545 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην πλ. Αυγερινού στον Πύργο. (λόγω 2 άλλων καταστηµάτων). Πληρ. τηλ. 6937135463, 26210/23455.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ στην περιοχή Πύργου, συστάσεις άριστες µε εξασφαλισµένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 6947157425. ΜΑ5470

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ

πλήρως εξοπλισµένο, µε ικανοποιητικό αριθµό µαθητών, λόγω ανάγκης, στο Καράτουλα Ηλείας. Πληρ. τηλ. 2621300516, κιν. 6981523946. ΜΑ5447

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ πλήρως ανακαινισµένο σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/26698. ΜΑ5518

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο Κατάκολο Ηλείας µε εξωτερικό και εσωτερικό χώρο, µε όλο τον εξοπλισµό σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936867511.ΜΑ5446.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΦΕ ΒAR.

Τιµή προσιτή. Πληρ. τηλ. 6 9 7 3 4 5 6 9 5 8 , 6937127212.ΜΑ5178.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ

ισόγειο 70 τ.µ., υπόγειο 85 τ.µ., πατάρι 35 τ.µ., χωρίς κολώνα , πλατεία Λετρίνων 9. Ενοίκιο λογικό. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5492

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ & ΟΙΚΙΑ 123 µ² έκαστο στην Μυρτιά (γωνία) – περιφραγµένο σε χώρο 750 µ². Πληρ. τηλ. 6945304105 ΜΑ5455

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ στον Πύργο, 76µ2, 4 ετών, µισθωµένο σε επιχείρηση προς 740 ευρώ, µε καλή απόδοση κατάλληλο για επένδυση. Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2973

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6907910728. ΜΑ5517 --------------------------------. ΒΙΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακή ειδίκευση και πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Βιολογίας θετικής κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε µαθητές Λυκείου.Επίσης µαθήµατα βιολογίας, παθολογίας, ανατοµίας – φυσιολογίας σε µαθητές ΕΠΑΛ. Πληρ. τηλ. 6949020839.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε ετήσια σεµιναριακή επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο Αθηνών), παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές του δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6977338679. ΜΑΣ5519

. ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ 25 στρ. 100 µ. από θάλασσα µε διάφορα δένδρα και φοίνικες, διαθέτει όλες τις παροχές ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π. κατάλληλο και για κάµπινγκ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΖΑΧΑΡΩ ΑΛΤΑΝΕΪΚΑ 20 στρ. µε όριο κύµα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 22.000 ευρώ το στρ. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ GRECOTEL 6,5 ΣΤΡ.ΜΕ 90 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ,ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΤΙΜΗ 75.000 Ε ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 15 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 190 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΤΙΜΗ 5.000 ΤΟ ΣΤΡ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΜΑΖΙ 70 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΡΕΥΜΑ ΝΕΡΟ ΤΙΜΗ 3.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.000 ΕΥΡΩ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 36 ΣΤΡ.ΜΕ 420 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο.

Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7 στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΜΑΧΟΥ ΟΙΚΙΑ 65 Τ.Μ. ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ.ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ ΠΕΡΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 68.000 ΕΥΡΩ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 68 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3 ΣΤΡ.ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ 130.000 ΕΥΡΩ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κοντά στο δηµοτικό σχολείο4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 340 τ.µ. γωνιακό στην πλατεία Χατζηγιάννη. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.500 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 39.000 ΕΥΡΩ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95.000 ΕΥΡΩ

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληροφορίες στο 6970905610.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜARKET

σε λειτουργία µε 5 άδειες! Με σταθερή πελατεία, εντός του Πύργου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή λογική και «διαπραγµατεύσιµη». Πληρ. τηλ. 26210/32688, 8.00 – 15.00 και 17.30 – 22.00. ΜΑ594.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

100τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ ,µισθωµένο,µε δυνατότητα κατάτµησης σε 2 ξεχωριστά καταστήµατα, επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος.26210 36524 , 6936842750

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 83τ.µ σε Οικόπεδο 319τ.µ,Σ.∆ 1.6,στον Πύργο. ου ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1 Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ, 16ετών, 2Υπν, 1Κουζ, 2WC, 1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα, στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ,θέα,στο Κολίρι ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεόδµητες Γκαρσονιέρες 30τ.µ και 58τ.µ σε Φοιτητές και Εκπαιδευτικούς. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2.

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 217τ.µ και 312τ.µ , Σ∆ 1.8 , επι της Σ.Π.Κ και Θεοτόκη γωνία ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ επι της οδού Ναυσικάς. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.


49

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 AUDI A4 ασηµί 1600 c.c., µοντ. ’98, ABS, ζάντες αλουµινίου, clima, full extra, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.000 ευρώ. MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. SUZUKI VITARA 4X4, 1600c.c., 5πορτο, ’93 µακρύ,a/c, υδρ. τιµόνι, δερµάτινο σαλόνι, αργό – γρήγορο, cd, κ.α. 5.500 ευρώ. ALFA ROMEO GTV 2000c.c., µοντ. ’97, full extra, 6.500 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 23.000 ευρώ. FIAT PUNTO 2001 ασηµί 1250 c.c., aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές 3.000 ευρώ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW BORA 1400 c.c., µοντ. ’92 µε 32.000km, πρώτο χέρι σε αρίστη κατάσταση, δεκτός έλεγχος. Τιµή 6.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληροφορίες κος Νίκος, τηλ. 6973285592. ΜΑ5422

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW BORA 1400 c.c., µοντ. ’92 µε 32.000km, πρώτο χέρι σε αρίστη κατάσταση, δεκτός έλεγχος. Τιµή 6.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληροφορίες κος Νίκος, τηλ. 6973285592. ΜΑ5422

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Στην

SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 4.900 ευρώ. OPEL TIGRA 1400 c.c., ’98, υδρ. τιµόνι, A/C, όλα ηλεκτρικά, παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 2 αερόσακοι, κόκκινο, κ.α. 3.000 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 10.000 ευρώ. SMART 2002, κόκκινο – µαύρο ζάντες αλουµινίου, aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, οργανάκια, ράδιο CD, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ. BMW 320 E90, µοντ. 2006, ηλιοροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες 17”, κλίµα, ABS, αερόσακοι, full extra, ελληνικής αντιπροσωπείας 19.800 ευρώ. MERCEDES E 200 µοντ. 2003, 1800c.c., ασηµί, ζάντες αλουµ., full extra. . PEUGEOT 206 CABRΙΟ ROLLAND GAROS, δερµάτινο σαλόνι, ηλ. οροφή σκληρή, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 8.200 ευρώ. MERCEDES E 200 sportscoupe, ΜΟΝΤ. 2003, πανοραµική οροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούριες 17”, όλα ηλεκτρικά. NISSAN 4X4, πετρέλαιο, ΑΓΡΟΤΙΚΟ, 4πορτο, ’93, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. FIAT STILO 1250 c.c., 6τάχυτο, µοντ. 2003, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. 4.500 ευρώ. SEAT LEON 2007 CUPRA, 2000c.c., turbo, 305 ΗΡ, µαύρο, full extra, 2 έτη δωρεάν σέρβις, 20.000 ευρώ. FIAT PUNTO GT3, κίτρινο ’98, εξάτµιση, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 5.000 ευρώ. BMW 318, µοντ. 2001, µαύρο, full

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES SPRINTER, µοντέλο 2001, turbo 208 GTI (κλούβα υπερυψωµένη). Πληρ. τηλ. 6 9 3 2 4 5 2 4 0 5 , 6975991291.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO GT 1400 c.c., τούρµπο µοντέλο 1996, όλα ηλεκτρικά, υδραυλικό τιµόνι, ABS ζάντες 17” σε άριστη κατάσταση, τιµή 3500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979853499. ΜΑ5420

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία extra, αρίστη κατάσταση, 10.000 ευρώ. OPEL ASTRA SPORT, 1400c.c., 2000 BODY KIT, ζάντες 16”, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακους, αεροτοµή, OPC, φώτα HELLA, µαύρα, ανάρτηση REFLEX, ελατήρια HR, ANGEL EYES, φώτα LEXUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 4.500 ευρώ. . AUDI A4, 1600 c.c., ασηµί, 2002, clima, ΑΒS, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 10.500 ευρώ. FIAT FIORINO 1250 c.c., µοντ. ’91 (φορτηγάκι) επαγγελµατικό ή αγροτικό 2.300 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS 1300 c.c., µοντ. ’01, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.300 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. VW POLO 1400c.c., a/c, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, CD, ανάρτηση τιµόνι ΜΟΜΟ, 2πορτο, µοντ. ’98, 1η άδεια 2003, 2.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2007, 2πορτο, πορτοκαλί, clima, ΑΒS, 17άρες ζάντες, 1400 c.c., sporbucket καθίσµατα full extra, 7.600 ευρώ. MERCEDES C 200 compressor, µοντ. 2001, 2000c.c., 163 ΗΡ, δερµάτινο µπεζ σαλόνι, 17”αρια ζαντ/χα AMG, ηλιοροφή, αεροτοµή AMG, κλιµατισµό, αερόσακος, ABS, όλα ηλεκτρικά, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 14.000 ευρώ. ROVER MG CABRIO κόκκινο, 1800 c.c., 143 ΗΡ, πισωκίνητο, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 7.000 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300 c.c., µοντ. 2003, 1ο χέρι, ατρακάριστο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, ζάντες αλουµινίου, προβολείς οµίχλης, αερόσακους, ασηµί, όλα ηλεκτρικά,full extra, 4.900 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA G6, 6τάχυτη, 2πορτη, κόκκινη, 2000, 1600c.c., 120 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.200 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α. ΜΑΣ987 ----------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ APRILIA RS 50 c.c., µοντ. 2009 µε φέρινγκ και καρίνα (µαύρο) φυλασσοµένο σε γκαράζ µε 2500 χλµ. Τιµή 2000 ευρώ (συζητήσιµη). Πληρ. τηλ. 26230/72756, 6944672404. ΜΑ5528

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES 14-20

MERCEDES τύπος 813 χρώµα πράσινο, µοντέλο 1983, σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6976796870. ΜΑ5428

µακριά σπαστή καρότσα, άριστα συντηρηµένο. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6997020000. ΜΑ5482

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΦΟΡΤΗΓΑ ΤΕΤΡΑΞΟΝΙΚΑ. Πληρ. τηλ. 6945229809. ΜΑ5371

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA

station 2002 µοντέλο, FULL EXTRA φυλασσόµενο σε γκαράζ και µία πρέσσα σοβατίσµατος µαζί µε όλο τον οικοδοµικό εξοπλισµό. Πωλείται λόγω υγείας σε πολύ καλή τιµή και συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6946393418. ΜΑ5478

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

αυτοκίνητο µάρκας HICE TOYOTA HS κλειστό, µοντέλο 2000. Πληρ. τηλ. 26210/33926, 6944615094. ΜΑ5532

ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΕΡ∆ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλφειού 7 – Πύργος Τηλ. 6977249923 VW PASSAT SW, 1600 cc, µοντέλο ’99, 120.000 χλµ., full extra, clima. Τιµή 7000 ευρώ MERCEDES VITO 112 CDi, diesel, µοντέλο 2003, κλούβα, full extra, clima, ηλεκτρικά παράθυρα, book service. Άριστη κατάσταση. Τιµή: 13.500 ευρώ NISSAN PRIMERA, 1800 cc, µοντέλο ’99, full extra, υδρ. τιµόνι, a/b, ηλ. παράθυρα, πρ. οµίχλης, αεροτοµή, a/c, ζαντολάστιχα. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.000 ευρώ. OPEL VECTRA 1600 c.c., µοντέλο ’99, υδρ. τιµόνι, A/C, ABS, a/b, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέφτες, ζάντες αλουµινίου, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. Τιµή 5.200 ευρώ. VW T4 1900 c.c., diesel, µοντέλο ’99, κλούβα, τιµή 7.500 ευρώ. MERCEDES E260, 124 σειρά, νεκροφόρα, µοντέλο ’95, full extra, τιµή 23.500 ευρώ. VW CANDY 1.9 TDI, κλουβάκι, µοντέλο ’03, A/C, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακο. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.500 ευρώ. VW CANDY 1.9D, φορτηγάκι ανοικτό, µοντέλο ’98, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους. Άριστη κατάσταση. Τιµή 5.500 ευρώ. VW GOLF III, µοντέλο ’95, 1400 c.c., ζάντες αλουµινίου. Τιµή 1.800 ευρώ. FORD FIESTA, µοντέλο ’90, 1000 c.c., άριστο. Τιµή 1600 ευρώ. . MITSUBISHI L 200, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2500 c.c. diesel, µοντέλο 2002, full extra, ζάντες αλουµινίου, ηλ. παράθυρα, σκαλοπάτια, A/C, A/B, υδρ. τιµόνι, θερµαινόµενα καθίσµατα, άριστη κατάσταση. Τιµή 13.500 ευρώ. VW TARO, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2400 c.c., diesel, µοντέλο ’97,άριστη κατάσταση. Τιµή 9.000 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο 2006, 1800 c.c., αυτόµατο, full extra, οροφή, ζάντες 18”, µαύρο χρώµα, 65.000km, υπεράριστη κατάσταση. Τιµή 29.500 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο ’92, full extra, δέρµα, clima, αυτόµατο, οροφή, µαύρο χρώµα, άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS, µοντέλο ’99, 1600 c.c., full extra. Τιµή 6.200 ευρώ. FORD ESCORT, TURBO, µοντέλο ’98, GHIA, 130 ΗΡ, full extra, Α/C, A/B, υδρ. τιµόνι, ζάντες

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ HONDA TRANSALP µοντέλο 2003, 650c.c., XRL, κάγκελα, ζελατίνα, βαλίτσα, τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974419209. ΜΑ5406

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SMART 600c.c. 2001 µοντέλο, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 26210/29260 – 6932731382. ΜΑ5498

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΞΙ µε έδρα την Ανδραβίδα. Πληρ. τηλ. 6996963706. ΜΑ5502.

αλουµινίου 15’’, δισκόφρενα πίσω, ηλ. παράθυρα, προβολείς οµίχλης, αεροτοµή, άριστη κατάσταση. ALFA ROMEO 146, µοντέλο ’95, boxer, υδρ. τιµόνι, ηλ. παράθυρα, άριστη κατάσταση. MERCEDES 410, φορτηγό, καρότσα, άριστο. ΜΑΣ240 ---------------------------------. ΠΩΛOYΝΤΑΙ . MITSUBHISHI L200, turbo diesel 1,5, καµπίνα 4Χ4, 2500 c.c., 2001, full extra, ζάντες αλουµινίου, ηλ. παράθυρα, A/C, A/B, υδρ. τιµόνι, κεντρ. κλείδωµα, θερµαινόµενα καθίσµατα, ηλ. καθρέπτες, radio – cd, air bag. FORD RANGER turbo diesel 4X4, τετράπορτο, 2500 c.c., 2001, ζάντες αλουµινίου, σκαλοπάτια, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέπτες, κεντρ. κλείδωµα, A/C, air bag, immobilizer. MAZDA B 2500, turbo diesel 4X4, τετράπορτο 2002,A/C, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέπτες, κεντρικό κλείδωµα, µπάρες air bag, immobilizer, radio- cd. NISSAN BANET 2300 c.c., 1999, diesel, air bag, υδρ. τιµόνι. ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ, έναντι Πυροσβεστικής. Τηλ. 26210/28778, 6978876317, Πύργος. ΜΑ5401 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ SPORTAGE 2000 c.c., τζιπ, 2003 µοντέλο, 115.000, 1ο χέρι, κόκκινο camprio, 7.000 ευρώ, τιµή συζητήσιµη. ∆εκτή και πιστωτική κάρτα. Πληρ. τηλ. 6932591650.ΜΑ 5399. ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ VSTROM SUZUKI 1000 c.c., 1ο χέρι, καινούρια σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6932591650. ΜΑ5400. --------------------------------. Π Ω Λ ΕΙ Τ ΑΙ F O R D F O C U S 160 0 126 HP, β’ 2007, 40.000 χλµ., sport ζάντες 17” parctronic, ηλιοροφή ηλεκτρική, λάστιχα καινούρια, δερµάτινo τιµόνι – λεβιέ, χειριστήρια στο τιµόνι, βιβλίο σέρβις, αρίστη κατάσταση, ατρακάριστο, άβαφο, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ανεµοθραύστες, 2,5 έτη εγγύηση ακόµη, 9.700 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6946173650. ΜΑ5355 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ µε αυτοκίνητο µικρό, ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ µάρκας BRUSTNER 450, µοντέλο ’90 για 5 άτοµα µε διπλό κρεβάτι πάνω – κάτω, εσωτερική τουαλέτα και ντουζ, έτοιµο για χρήση µε καινούρια λάστιχα, χαρτιά. Τιµή 5.000 ευρώ, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6983507326. ΜΑ5454 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW T4 TRANSPORTER 2400c.c., diesel, κλούβα µακρύ σασί, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6973844496. ΜΑ5520 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ (µε auto 5ετίας µέχρι 1500 c.c.) φορτηγό NISSAN Pick up, µοντ. 2005 σε άριστη κατάσταση. Επίσης ανταλλάσσεται µε παραθαλάσσιο ακίνητο. Πληρ. τηλ. 6973791225. ΜΑ5536

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars . VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλλικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο. ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD, µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήρας βροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου 16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις, 53.900 χλµ., άριστο. FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000 χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. . ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 2006 µοντ., 1400c.c., 16v, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, full extra,άριστο. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. . PEUGEOT 106, 1400c.c., µοντ. 10ος /1996, λευκό, υδραυλικό τιµόνι , ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, R/CD, ζάντες αλουµινίου 15’’, άριστο. . CITROEN SAXO 1100c.c., 2000 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα, R/CD, ηλεκτρικoµαγνητικές κλειδαριές, 74000 χλµ., άριστο, Full extra. PEUGEOT 206, color line, 1400 c.c., 7ος 2002, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, PARKTRONIC, άριστο, full extra. VW POLO 1400 16V, 2001 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, R/CD, συναγερµός, άριστο, full extra. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2006 µοντ., 1400 c.c., 16V, µαύρο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, full extra,άριστο. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. ΜΑΣ909.


50

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

Στην

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . FORD FOCUS Titanium 9/2008, 1600 κυβ., µόνο 2400 km, µπλε, ABS, airbags,προβ. οµίχλης, περιστ. προβολείς, clima 2 zone, hifi Sony, φιµέ τζάµια, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέπτες, κεντρ. κλείδωµα, immobilizer, ESP, voice control, bluetooth, τηλέφωνο, τιµόνι πολ. χρησ., αισθ. βροχής, δερµάτινα, υποβραχιόνιο, ζάντες 17”, ΚΙΤ, χαµηλ. eibach, book service, αρ. κατάσταση, 15.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6934010746 (ιδιώτης). ΜΑ5437

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές)

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 650 GS

2002, 27.000 χλµ full extra, φυλασσόµενη σε κλειστό χώρο. Τιµή 3.900,00 ευρώ. Τηλ. 6945190413 ΜΑ5359

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI A3 1600 c.c., µοντ. 2000, κλίµα, 4 airbag, ζαντολάστιχα, 90.000 km, αρίστη κατάσταση (α’ χέρι). Πληρ. τηλ. 6976992782. ΜΑΣ5510

•Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑ3590

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6932424029.ΜΑ777.

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα Εκθεση: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 FAX26220/25157 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ SAME 55HP, διπλό διαφορικό SAME 75HP, αµπελουργικό, διπλό διαφορικό FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 70-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 766 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό NEW HOLLAND L85 καµπίνα, αιρκοντίσιον MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό FORD 6600, µονό διαφορικό. Πρέσσες KALLIGNANI κανούριες. Πρέσσες µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190. ΜΑΣ4158

Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 - 26210/33183- 23694 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στον Ανθόπυργο 2.100 τ.µ. Τιµή 75.000 ευρώ.

α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 1ου ορόφου 44 τ.µ. στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

ΜΑΣ44

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150


51

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 --------------. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ηλεκτρονικών παιχνιδιών, µπιλιάρδων, ξύλινα ποδοσφαιράκια. Πληρ. τηλ. 6936842748. ΜΑ5316 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ και ανταλλακτικά ελαιουργικών µηχανηµάτων. Πληρ. τηλ. 6976872859, 26210/34222, 210/8226348, από 08.00 – 15.00.ΜΑ4893. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ µηχανουργείου. Πληρ. τηλ. 6976872859, 26210/34222, 210/8226348, 08.00 – 15.00.ΜΑ4892. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΓΕΙΟ PANEL για Κρεοπωλείο διαστάσεων 2,50Χ2,50Χ2,80 µε µοτέρ 2 ΗΡ, ανοξείδωτα τσιγκέλια και πάτωµα. Πληρ. τηλ. 6949204403. ΜΑ5391 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΟΝΤΕΪΝΕΡ 40άρι 12Χ2, 50Χ2,50, 1500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937178823. ΜΑ5358 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Α∆ΕΙΑ εξάσκησης επαγγέλµατος καταστήµατος µανικιούρ – πεντικιούρ σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26220/92232, 210/7495611, 6976522114. ΜΑ5463 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ένα ψυγείο, µία κουζίνα και ένα πλυντήριο. Τιµή 1000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974179697. ΜΑ5459 --------------------------------. 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΗ (µαύρη) πολυθρόνα µασάζ µε κερµατοδέκτη σε αρίστη κατάσταση. Χαλαρώνει αυχένα – µέση – πλάτη – γλουτούς – γάµπες, κερµατοδέκτης 1 ευρώ/5min ή µε τηλεχειριστήριο. Τιµή 750,00 ευρώ. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1300 c.c., µοντέλο 1993, ελαφρώς τρακαρισµένο για ανταλλακτικά. Πληρ. τηλ. 6932536699. ΜΑ5468 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ καφέ club, ηχεία – ροµποτικά – λέιζερ – προβολείς – φωτορυθµικό – καρέκλες – τραπέζια – καναπέδες – σκαµπό – οµπρέλες και ξαπλώστρες θαλάσσης. Πληρ. τηλ. 6974822094. ΜΑ5465 --------------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ4785 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΤΡΙΝΑ ψυγείο παγωτού 12 θέσεων, φούρνος ηλεκτρ. 2 θέσεων διαστ. 60Χ90, ένας παρασκευαστής σαντιγί και χαρίζουµε ένα µπεν µαρί 3 θέσεων. Πληρ. τηλ. 6973823720. ΜΑ5290 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΒΑΡΕΛΙΑ ∆ΡΥΙΝΑ 220 κιλά έκαστο σε αρίστη κατάσταση και τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974427217. ΜΑ5504 --------------------------------. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΣΤΑΡΙΑΣ – BAR. Ψυγείο τοστ 135Χ70, ψυγείο πάγκος, ψυγείο mini bar, ψυγείο panel, πάγκος εργασίας 240Χ70, 3,00Χ65, 3,00Χ60, λάντζα πενταπλή 50Χ50Χ30, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, κρεπιέρα, φούσκα, 3 µέτρα φίλτρα, 4

∆ευτέρα 14 Ιουνίου

Στην

µέτρα φίλτρα, φούρνος πίτσας, φούρνος fast food υγραερίου, ποτηριέρα – φριτέζα, γύρος – πλατό, τοστιέρα – θερµοθάλαµος, κούτσουρο, απορροφητήρας SOYRLIS, µηχανή cafe, κόφτης, τηλεόραση 42” plasma, bel mari 2 µέτρα, 1 µέτρο, καρέκλες, τραπέζια (70Χ70) καταψύκτης 1,80, 1,00. Πληροφ. τηλ. 6948004643. ΜΑ3763 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ Α∆ΕΙΑ δηµοσίας χρήσεως αποχαρακτηρισµένη, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6977088494. ΜΑ5529 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΑΖΟΠΟΡΤΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ, πλάτος 5 µέτρων και ύψος 4½ µέτρα σε αρίστη κατάσταση, σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6934404401. ΜΑ5527 -------------------------------. ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ. ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA – EUROBANK – EΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ – ΓΕΝΙΚΗ – ΚΥΠΡΟΥ – CITIBANK, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ ΤΟ 71% ΚΑΙ ΕΞΟΦΛΕΙΤΕ ΣΕ 12-48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ 09.00 – 22.00 κα Ελπίδα τηλ. 2615001000, κιν. 6976823443 κος Αγγελάκης, τηλ. 2118000051, κινητό 6999500741.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑ ΪΚΙ 8 µέτρα σε αρίστη κατάσταση µε βίτζι και βυθόµετρο σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936688577.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 ΠΡΟΒΑΤΑ, 2 ΚΑΤΣΙΚΕΣ & 1 ΤΡΑΓΟΣ σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληροφορίες στο τηλ. 26210/34967 από 9-11 µ.µ. ΜΑ5479

. ΒΡΕΘΗΚΕ ∆ΑΚΤΥΛΙ∆Ι χρυσό γυναικείο µπροστά στο Α.Τ.Μ. Εθνικής Τραπέζης στον Πύργο (28ης Οκτ.) από Αξ/κό Πυροσβ. Σώµατος και παρεδόθη στα γραφεία της εφηµερίδας µας, Θεµιστοκλέους 13.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΥΜΩΤΗΡΙΟ επαγγελµατικό, χωρητικότητας έως 10 κιλά ζύµης. Πληρ. τηλ. 6995487520. ΜΑ5541

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

ενός µηνός Γκέκας – Μπιγκλς – Γκέκας Γιούρα, δοκιµασµένες γέννες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ.τηλ. 6998732575. ΜΑ5542

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

2010

ΖΩΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΡΙΑΡΙ Σούτο Γερµανοχιώτικο ενός χρόνου. Πληρ. τηλ. 6974405830. ΜΑ5409 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΡΙΑΡΙ ΓΕΡΜΑΝΟΧΙΩΤΙΚΟ – ΣΟΥΤΟ 2 ετών. Πληρ. τηλ. 6930175517 (βραδινές ώρες). ΜΑ5431 -------------------------------. ΒΡΕΘΗΚΕ ΑΓΓΛΙΚΟ ΣΕΤΤΕΡ τρίχρωµο θηλυκό στην περιοχή Λαστέικα. Πληρ. τηλ. 6976673734, ∆ηµήτρης. ΜΑ5430 -------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 προβατίνες. Πληρ. τηλ. 2621095330 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 ΓΙ∆ΕΣ Αλπίνες. Πληρ. τηλ. 6949959905. ΜΑ5449 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΙΑΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΑ LAKON υψηλής γαλακτωπαραγωγής. Πληρ. 6981442784 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ κουτάβια καθώς και µια καραµπίνα Μπερέτα ΕS100. Πληρ. τηλ. 6945829415. ΜΑ5472 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ πλήρη και µελισσοσµήνη µε το πλαίσιο. Ελατόµελο, ανθόµελο, βασιλικός πολτός, γύρη, χονδρική – λιανική στην περιοχή Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6978080231. -------------------------------. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ηµίαιµα, µέτριου ύψους, κατάλληλα για συντροφιά και φύλακες. Πληρ. τηλ. 6972154901. ΜΑ5531 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΣ & ΜΙΑ ΚΑΤΣΙΚΑ ράτσα Ζανετ. Πληρ. τηλ. 6981853890. ΜΑ5546 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1 ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΟ ΓΚΡΙΦΟΝ 1 έτους, ξεκινηµένο στο λαγό, ευνουχισµένο και 3 κουτάβια 2 µηνών Beagle µε Γκέκα, εµβολιασµένα. Πληρ. τηλ. 6977775018. ΜΑ5551 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΟΥΤΑΒΙΑ λαγόσκυλα 6-7 µηνών, τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973833436.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ (λόγω ανακαίνισης) 1 ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 1 ΚΟΥΖΙΝΑ 1 ΨΥΓΕΙΟ 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 24 ΙΝΤΖΩΝ 1 ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ & 1 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 14 ΙΝΤΣΩΝ Όλες οι συσκευές είναι σχεδόν αχρησιµοποίητες, έχουν τις οδηγίες χρήσης και αγοράστηκαν το Φθινόπωρο του 2009. Τιµή 450 ευρώ. Τηλ. 6973827151

.ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ από ALPHA, EUROBANK, ΕΘΝΙΚΗ, MARFIN, ΕΜΠΟΡΙΚΗ και άλλες πιστωτικές κάρτες. Ακόµη και µε υπέρβαση ορίου, από 12-48 άτοκες δόσεις, κα Ρένα Βελιδη. Πληρ. τηλ. 69400090146957734230. ΜΑ5416

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΦΥΛΛΙ 4,5 ευρώ η µπάλα. Πληρ. τηλ. 6978385663.ΜΑ5501

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους και δυνατότητα τεµαχισµού. Πύργος: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισµού στην περιοχή Αγ. Παντελεήµονα. Τιµή πολύ καλή. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών 10 στρ. µε 52 µ. πρόσοψη και βοηθητικό δρόµο στο ύψος του ΚΤΕΟ Καβασίλων. Τιµή λουξ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται οικόπεδο στον Πύργο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ: Πωλείται έκταση 3 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµη εντός οικισµού. Τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός της πόλης της Αµαλιάδας στην περιοχή Υδραγωγείου οικόπεδο 330 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8. Σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 337 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 κοντά στην πλατεία Αγ. Αθανασίου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 450 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται λιοστάσι 8 στρ. µε 165 ρίζες ελιές κορωνέϊκες 25 χρ. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. και 50 µ. από τον κεντρικό δρόµο, άρτια και οικοδοµήσιµα, είναι περιφραγµένα µε µάνδρα και κάγκελα. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 400 µ. από την εθνική Πύργου – Πατρών. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΠΗΝΕΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον «Κάµπο Λουκάβιτσας» λιοστάσι 20 στρ. µε 240 ρίζες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕIΤΑΙ λιοστάσι 6 στρ. µε κορωνέικες ελιές στο Επιτάλιο, τιµή πολύ καλή. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία,θέση «Παλιόγουβα» κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. Πύργος: Πωλείται 9 στρ. αγροτεµάχιο 100 µ. από τον άξονα της εθνικής Πύργου – Πατρών κοντά στο «Βασιλόπουλο». Πύργος: Πωλείται 6 στρ. αγροτεµάχιο 150 µ. από την

εθνική Πύργου – Πατρών κοντά στην έκθεση «Μπούρα». Βουνό Κατακόλου: Πωλείται 1,5 στρ. µε συντελ. δοµ. 1, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Έχει φανταστική θέα Λιµανιού και Ιονίου. Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται 7,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο «Τραγανό» Αγ. Ιωάννη. Τιµή συζητήσιµη. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 70στρ. κατάλληλα για φωτοβολταϊκά, Τιµή πολύ καλή. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 40 στρ. κατάλληλα για κάθε χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 430τµ. εντός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ: Πωλείται 1 στρ. εκτός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή λογική ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεµάχια 45 στρ., 16 στρ. και 8 στρ. αναδασµού στη Μυρτιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 100 στρ. ή τµηµατικά στον κεντρικό δρόµο ∆ουνεΐκων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 1 στρ. µε πολύ καλή τιµή στην περιοχή «Ξυλοκέρας» Πύργου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 56 στρ. παραθαλάσσια στην Κυλλήνη, θέση «Καυκαλίδα». Μόνο σοβαρές προτάσεις µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ., 1ου ορόφου ενός χρόνου κοντά σε δηµοτ. σχολείο (Νοµαρχία) ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 68 τ.µ. 30 χρ. 4ου ορόφου επί της Μανώλοπούλου. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται µονοκατοικία 97 τ.µ. και µε ποσοστό οικοπέδου 60% κοντά στην Κοκκίνου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου 153 τ.µ., κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. κοντά στην κεντρική πλατεία ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ισόγεια κατοικία 140 τ.µ. µε αύλειο χώρο κοντά στο Νοσοκοµείο. Τιµή λουξ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διπλοκατοικίας 132 τ.µ., 35 χρονων ανακαινισµένο µε αύλειο χώρο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 109 τ.µ. καινούργιο µε τζάκι και πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα κεντρικά της πόλης 78 τ.µ. 3ου ορόφου, µε 86 τ.µ. 3ου ορόφου και είναι 25 χρονων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου 15 ετών, κοντά στο κτίριο της ∆ΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος όροφος διπλοκατοικίας 84 τ.µ., 14 χρονων µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ µονοκατοικία 3 χρόνων 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. υπόγειο και αποµένουν 300 τ.µ. δόµησης εντός ενός στρέµµατος οικόπεδο. ΟΛΥΜΠIΑ: Πωλείται µεζονέτα 75 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών και πισίνα στο ∆ρούβα. Απεριόριστη θέα. ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο (λιοστάσι) 27 στρ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 97 τ.µ. διαµπερές (ανακαινισµένο). Τιµή λουξ. Κοντά στο Νοσ. Παίδων. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε

όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ. ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Πύργος Πωλείται µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 2 στρ. µε πολλά δέντρα στην περιοχή «Ανθόπυργου». Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται µονοκατοικία 200 τ.µ. + 200 τ.µ. υπόγειο σε οικόπεδο 4 στρ. λουξ κατασκευή και 500 µ. από το κέντρο της πόλης. Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. τελευταίου ορόφου 20 χρονων σε τιµή πολύ καλή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πωλούνται 2 οροφοδιαµερίσµατα 100τµ. έκαστο, πολυτελούς κατασκευής σε τιµή λογική.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις! ΝΑΥΠΛΙΟ: Πωλείται κεντρικό κατάστηµα 120 τµ. εντός της πλατείας(λιµάνι). Μόνο σοβαρές προτάσεις.ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ψησταριά» επί της Πατρών. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση επί της Μανωλοπούλου λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα 35 τ.µ., 50 τ.µ. & 100 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση επί της εθνικής Πύργου – Πατρών Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ λουξ κατασκευής στο κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δυάρι, τριάρι µε αύλειο χώρο, επιπλωµένα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, διπλοκατοικία, χωρίς κοινόχρηστα.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.


52

∆ευτέρα 14 Ιουνίου 2010

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού Ζαΐµη 28 (ισόγειο) Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης. ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-13.00π.µ. και 5.30 -8.30µ.µ. Κοκκίνου 12- 14 Πύργος Τηλ. 2621033730

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Μαθησιακές δυσκολίες,τραυλισµός,καθυστέρηση οµιλίας... ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Εγκεφαλικά,τραχειοστοµίες... ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπασταθοπούλου 8, Πύργος. Τηλ: 26210 28365 – 6932669425 Καλαβρύτων & Ελ.Βενιζέλου 14 (άνωθεν κατ/τος Παρράς), Αµαλιάδα Τηλ.6932669425 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

. ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΤΑ.

Αν έχετε πιστωτικές κάρτες ALPHA – EUROBANK – ΕΘΝΙΚΗΣ – ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ – ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ, ακόµα και µε υπέρβαση ορίου ή τρίµηνη καθυστέρηση παίρνετε ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΜΕΣΑ και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ – ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΑΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ Καθηµερινά και Σαββατοκύριακα 9.00 – 22.00 Κα Ελπίδα τηλ. 261 5001000, κιν. 6976823443 Κος Αγγελάκης τηλ. 211 8000051, κιν. 6999500741 ΜΑ4924

. ∆ Α ∆ ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ αγοράζω έως 4000 ευρώ αναλόγως, καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

έως 2.500 ευρώ και άλλα σπάνια συλλεκτικά αντικείµενα ολυµπιακών αγώνων, ζητώ να αγοράσω. Πληρ. Τηλ. 6937370039.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΝΑΡΙΝΙΑ – ΚΑΡ∆ΕΡΙΝΟΚΑΝΑΡΑ – ΓΑΡ∆ΕΛΙΑ. Πληρ. τηλ. 6974370391. ΜΑ5402

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΙΟΝ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

Στην

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι. Αθηνών Θεραπείες µε Μεθόδους MANUAL THERAPY (KALTΕBORN – EVJENTH) MULLIGAN, McKENZIE IMTT, PNF, BOBATH MUSCLE EVERGY TECHNIQUES 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΒΑΘΑ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ από κυνηγό ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΕΠΑΝΙΕΛ ΜΠΡΕΤΟΝ άσπρα – πορτοκαλί γεννηµένα άνουρα, από γονείς άριστους µορφολογικά και κυνηγετικά µε εµπειρία 25 χρόνων στη ράτσα, εγγεγραµµένα στον ΚΟΕ µε χαρτιά ΒΕΚ. Πληρ. τηλ. 6977666747. ΜΑ5497

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

(κορδέλα – σεπόρτε – τριπάνι – πλάνη – σβούρα – και µικροµηχανήµατα χεριού) λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 210/4617711, 6977216691. ΜΑ5534

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 ΠΡΟΒΑΤΑ (όλο το κοπάδι) στο χωριό Πετράλωνα, νέα και καλά, 100 ευρώ το ένα. Τηλέφ. 6982125907, 6976854144 και 26260/23420. ΜΑ5548

. ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠ’ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΚΑΡΤΕΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ ∆ΕΝ ΕΧΕΤΕ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟ Ή ΕΧΕΤΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΩΣ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΟ 71% ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ. κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΗΛ. 6988888850 – 6976699988 ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2 6 1 0 / 4 3 0 5 5 4 , 6945144705.ΜΑ267.

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 70,5o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.


53 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης

28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130 Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΤΙΓΚΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού ∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.30-1.30µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. Αυγ. Καπογιάννη 3 πεζόδροµος (2ος όροφος) Τηλ. 2621032081 fax:2621032091 Κινητό:6944422502 e-mail:Kyrnicol@ otenet.gr ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΙ∆ΗΣ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ –ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Το µικροβιολογικό εργαστήριο δέχεται: ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Πρωί: 8.00 π.µ. έως 1.00µ.µ. Απόγευµα: 6.30µ.µ. έως 8.30µ.µ. ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:ΠΥΡΓΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ 6 (ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ) ΝΕΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: ΙΑΤΡΕΙΟ –FAX: 2621034675 OIKIA: 2621030912 KIN. : 6936 668606

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

Αντώνης Κ. Μπερούκας

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ

Καρδιολόγος ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 09.00-13.00 Απόγευµα: 18.00-20.30 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου 28- Πύργος Ηλείας Κινητό: 6932769976 τηλ. 2621024070 e-mail: antonisberoukas@in.gr.

ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πατρών & ΣΠΑΠ 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ. 2621031355 – Τηλ. /fax: 2621031406 –Kιν. 6978226916

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Η ιατρός καρδιολόγος

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΧΡ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ δέχεται στη νέα διεύθυνση: Μανωλοπούλου 28- ΠΥΡΓΟΣ ∆ευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή: πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτης τηλ. ιατρείου: 2621030850 Κινητό: 6944384108

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900 Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Χειρουργός Οδοντίατρος Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00π.µ-1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37, Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 Κιν. 6944290641

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Οδοντίατρος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευθείς Χειρουργική Στόµατος Εµφυτεύµατα -Ακτινολογία Τ. Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου , 2ος όροφος Πύργος –Ηλείας Τηλ. 2621034600-fax:2621034166

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ωρες Λειτουργίας: Πρωί 8.30-13.00 Απόγευµα 5.30-8.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΑΠ 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621021927 Κιν. 6936784368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ

Ιατρός ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος ∆έχεται καθηµερινά : 7.30-14.00 και απόγευµα 18.30-20.00 εκτός Τετάρτης Ερµού 127 ισόγειο (Χαλικιάτικα) Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621036326 Κιν. 6937717547 Οικίας: 2621030356

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Εναρξη νέου ιατρείου

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πνοή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 9 έως 1.00 Απόγευµα 5-9 Παρασκευή 9-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Οδός Ερυθρού Σταυρού 3 (Παραπλεύρως του ΚΤΕΛ) Νέα τηλέφωνα –ιατρείο 2621100183 Κιν. 6973242905

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Εγχρωµοι υπέρηχοι κλπ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες Σύµβαση µε: ΟΓΑ, Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Εναρξη Νέου Ιατρείου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΚΟΪΝΗ-ΤΙΓΚΑ

∆ερµατολόγος –Αφροδισιολόγος ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού Ωρες λειτουργίας ιατρείου: Καθηµερινά εκτός από ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συνεχόµενο ωράριο από 9.00 π.µ. έως 6.00µ.µ. Λ. Κρεστενίτη και Αυγ. Καπογιάννη 3 (1ος οροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621032061 fax:2621032091 EΠΕΙΓΟΝΤΑ: Κιν. 6945878772 Ραντεβού 6973351199 e-mail :kyrnicol@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ευτέρα 14 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010

54

ΚΩΣΤΗ –ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ∆ευτέρα – Παρασκευή: 09.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη –Παρασκευή : 18.30-20.30 ΤΕΒΕ: ∆ευτέρα –Παρασκευή :09.30-13.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : Ερµού 5 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621026655 Οικίας: 2621024090-Κιν. 6945930467

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Καποδιστρίου 2 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τηλ. ιατρείου 2622025835 Κιν. 6977 210104 ∆έχεται : 8.30-14.00 & 17.30-21.00

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380

ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας Πρωί 10-2.00, απόγευµα 6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006 -2622028703 (fax) Κιν. 6974816684-6981733057


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 14 Ιουνίου

22.00

Ασυνήθιστοι άνθρωποι: Νανισµός

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 24.00 01.00 03.00 04.00 05.00

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών O φίλος µας ο Τσάρλι Μαγειρεύουµε µε τον Gordon Ramsey America’s next top model Aστραφτερά σπίτια Το κάστρο του Τακέσι Τα νέα του Σκαΐ/∆ελτιο στη νοηµατική Eκτός ορίων Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ Eco news Ασυνήθιστοι άνθρωποι: Νανισµός Οι νέοι φάκελοι Shokwave 24 Mατιές στον κόσµο Ντοκιµαντέρ The snake buster

Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Ώρα Μουντιάλ – Pre game Μουντιάλ 2010 (Ζ): Ολλανδία-∆ανία Ώρα Μουντιάλ- Post game/ Pre game Μουντιάλ 2010 (Ζ): Ιαπωνία-Καµερούν Ώρα Μουντιάλ- Post game Ειδήσεις Ώρα Μουντιάλ- Pre game Μουντιάλ 2010 (Ζ) : Ιταλία-Παραγουάη 23.30 Ώρα Μουντιάλ 01.00 Ξένη ταινία «Οι µάγοι του Γουέιβερλι: Η ταινία» Νεανική περιπέτεια

Greek idol -live

06.00 07.30 10.00 13.00 13.15 16.00 17.30 17.35 19.00 20.00 21.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00 05.15

Κους κους το µεσηµέρι (Ε) Πάνω στην ώρα Καφές µε την Ελένη Ειδήσεις Κους κους το µεσηµέρι ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική ∆έστε τους (συνέχεια) Ειδήσεις Kάτι ψήνεται (Ε) Greek idol- LIVE Sex and the city (E) 10η εντολή (Ε) Κόκκινος κύκλος (Ε) Αλλαξέ το (Ε) Εικόνες Τηλεαγορές Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 07.00 10.00 12.50 13.00 13.15 14.15 15.15 16.15 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 02.30 02.40 03.40 04.40 05.20 05.30

«Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά Εδώ και τώρα Πολύ µπλα µπλα Ειδήσεις Μεσηµεριανό express That’s life Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο Υδρόγειος Πρόσωπο µε πρόσωπο Κίτρινος τύπος Auto ALTER Ξένη ταινία «Επανάσταση στο Κορονάντο» Περιπέτεια 04.15 Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS - «Εφιάλτης στο δρόµο µε τις Λευκές» 8 & 10.10 µ.µ.

Love bites (E) Καληµέρα, Ελλάδα 10 µε 1 µαζί Με αγάπη ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) Αξίζει να το δεις ANT 1 News στη νοηµατική Love bites Κάρµα ANT 1 News Xίλιες και µια νύχτες Grey’s anatomy (Ε) ΟΛΑ 10 ΑΝΤ1 news European poker tour Τρικυµία (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Σοφία ορθή (Ε)

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 16.00 17.00 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 22.45 23.45 01.15 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

Αέρινες σιωπές (Ε) Κοινωνία, ώρα MEGA Όµορφος κόσµος το πρωί Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Ήρθε κι έδεσε (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων ∆ύο ξένοι (Ε) Λατρεµένοι µου γείτονες (Ε) Τα µυστικά της Εδέµ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Η ζωή της άλλης 50-50 (Ε) Ο 3ος Νόµος Ανατροπή Τελευταία γεγονότα Είµαστε στον αέρα (Ε) Επιφάνεια (Ε) Φεύγα (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Ενας αξιολάτρευτος µπελάς (Ε)

Μουντιάλ 2010: Ολλανδία-∆ανία

Πρόσωπο µε πρόσωπο

06.00 10.30 12.00 15.30 15.45 18.00 18.45 21.00 21.30 23.00 02.00 02.15

23.45

21.30 06.30 10.00 12.00 13.00 14.30 16.30 17.00 19.00 20.00 21.00 21.30

07.00 08.00 08.30 09.30 10.30 11.30 13.00 14.30 15.30 16.00 16.30 17.00 18.15 18.30 19.00 21.00 22.00 23.30 01.30

06.00 Σούπερµαν τα χρόνια της νιότης IΙΙ(Ε) 06.45 Παιδικό πρόγραµµα 07.45 Πρωινή Μελέτη 10.15 Νηστικοί πράκτορες 11.15 Κορίνα η αγριόγατα (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Super star 16.30 Eιδήσεις στη νοηµατική 16.45 Φώτης –Μαρία live 18.45 Iατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία «Θανάσιµη καταδίωξη» Περιπέτεια 23.15 Οµάδα NCIS (E) 00.15 Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα 01.15 Νόµος και Τάξη: Αστυνοµικές ιστορίες (Ε) 02.15 Ξένη ταινία «Αγνό αίµα» Θρίλερ

Σε αγαπώ, φίλε

Ο πύργος της Βαβέλ Εργαζόµενα ζώα Οι κόρες του Μακ Λέοντ (Ε) Αληθινά σενάρια (Ε) Το ψάρεµα Μουντιάλ 2010 Ειδήσεις Οι κόρες του Μακ Λέοντ Τόλµη και γοητεία Η χαρά της ζωγραφικής Μαγικός κόσµος Ειδήσεις Έκτη αίσθηση Ο κόσµος των ζώων Ελληνική ταινία «Αν έχεις τύχη» Κωµωδία Shamwari: µια άγρια ζωή Ειδήσεις Μουντιάλ 2010 (Μ) Ο πύργος της Βαβέλ (Ε)

Τηλ. 2621022706

Πρωινή Μελέτη

Ανατροπή

22.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Ελληνική ταινία «Ο Μελέτης στην Άµεσο ∆ράση» Κωµωδία 11.30 Αιγαίο νυν και αεί (Ε) 12.00 Έχουµε και λέµε 14.00 Σαν σήµερα τον 20ό αιώνα 14.15 Παιδικό πρόγραµµα 14.30 Ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Χάνα Μοντάνα (Ε) 16.30 Ζακ και Κόντι, σκανδαλιές στο ξενοδοχείο (Ε) 17.00 Ατίθασα νιάτα 18.00 Το µινόρε της αυγής (Ε) 19.00 Οι Έλληνες 20.00 Ο θαυµαστός κόσµος του Μουσείου Αλµπέρ Καν (Ε) 21.00 Ξένη ταινία «Μάρτυρες» Πολεµικό δράµα 23.00 Ειδήσεις 24.00 Doc on air 01.45 Έγκληµα και έρευνα (Ε)

21.30

07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00 20:00 21:00 22:30 00:45 01:30 02:00

19.00

09.00

21.00

Άρωµα Ελλάδας

Grey’s anatomy

07.45

Μουντιάλ 2010: Ιταλία-Παραγουάη

Eλληνες

15:00-16:00 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-18:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18:00-20:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (SFERA TOP 20) 20:00-21:00 – ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ , ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 21:00-23:00 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – (G-POLY) 23:00-01:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

- «Sex and the City 2» 7.30 & 10 µ.µ.

05.00 06.00 07.45 08.30 10.25 10.55 12.40 14.10 15.55 17.50 19.35 21.30 22.00 23.55 01.50 03.20

Κινηµατογραφικά νεα Questa notte e ancora nostra Κινηµατογραφικά νέα Elementary particles Κινηµατογραφικά νέα 12 δοκιµασίες I do, they don’t Εντιµότατοι διαρρήκτες Απόδειξη αγάπης Θαλασσόλυκος-Μέρος 2ο Fast and furious: Mαχητές των δρόµων 4 Films &stars Σε αγαπώ, φίλε Το τελευταίο σπίτι αριστερά Καραντίνα Πρωτόγονες αισθήσεις

Πόλο Α1 αντρών 19.00

Σε µαγνητοσκόπηση από το «Soccer City Stadium» του Γιοχάνεσµπουργκ για την 1η αγωνιστική του 5ου οµίλου.

23.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 07:00-10:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ ,ΓΙΟΛΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 10:00-12:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ) 12:00-13:00 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ) 13:00-15:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

23.30

TV

ΕΤ3 23.30 Μουντιάλ 2010: Ολλανδία-∆ανία

55

09.00 11.00 12.00 13.30 14.00 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 23.30 01.00

Βόλεϊ: Montreux Masters (Ε) Στιγµιότυπα γκολφ (Ε) NOVA MUNDIAL (E) IAAF Athletix (E) Ράγκµπι: Inbound tour (E) Στιγµιότυπα FIAT GT (E) Κολύµβηση: FINA Mare Nostrum (M) Πόλο Α1 αντρών (Ζ) Real NBA (E) Μπάσκετ ΝΒΑ (Ε) NOVA MUNDIAL (Z) Στιγµιότυπα Ιndy Texas Motor Speedway (E) 02.00 IAAF Grand Prix (M) 04.00 Ράγκµπι: Ιnboud tour (M)

- «Ροµπέν των ∆ασών» 7.40 & 10 µ.µ.


ΜΟΥΝΤΙΑΛ

ΕΘΝΙΚΗ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1

Εκπλήξεις και Γερµανοί… Σελ.37

Ο Χάµιλτον πήρε τον Καναδά Γκρίνιες στην Γαλανόλευκη

Σελ.36

Σελ. 40

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΤΙΒΟΥ Α-Γ

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ

Κορυφαίοι

Καταπληκτικό mountain bike στη Φολόη

Στη χώρα Πέρρα, Περικλής και Σωτήρης Ιακωβάκης, Κοκλώνη και στους νέους Χρυσαειδής, Καψής, Κουκούµη. Σελ.38

Σελ. 33

ΓΕΠ-ΙΦΙΤΟΣ Πρώτο βήµα για συµβούλιο

Σελ.32

ΜΟ

ΣΧΟ

ΠΟΥ

ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

ΛΕΙ

Α

Στα γραφεία … το κύπελλο

Θαυµασµός για τους κολυµβητές Σελ. 24,25

Σελ. 22,23

patrisnews  

patris,pirgos