Page 1

Σελίδα 5 Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΑΡ∆ΕΥΤΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΠΕΑ ΚΑΙ ΠΛΕΟΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΑΡ∆ΕΥΣΗ

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΡΕΜΑΤΑΙ ΕΠΙ ΞΥΛΟΥ...

Να πούµε όχι... Του Αθ. Παπανδρόπουλου

Σελίδα 7

Σελίδα 3

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α M. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38638 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΕΥΤΥΧΩΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ

Ψώνια για τα βαφτιστήρια...

Ο Π. Φραγκαντώνης νέος αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος Σελίδα 5

Σελίδα 12

ΑΡΚΕΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΡΙΧΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ Ο Κ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ Ο κοινωνικός ρόλος της αυτοδιοίκησης Σελίδα 6

ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ Ποιος θα αναλάβει τη διέξοδο από το δράµα ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

Ανακοίνωσε ολόκληρο (σχεδόν) το ψηφοδέλτιο το ΠΑΣΟΚ Συµµετέχουν τρεις γυναίκες! Σήµερα τελειώνουν οι διαδικασίες και στη Ν.∆ – Τι γίνεται και µε τα άλλα κόµµατα

Σελίδα 4

6 Μαΐου οι εκλογές – Το διάγγελµα Παπαδήµου Σελίδες 4 και 24

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ Ανακούφιση για χιλιάδες αγρότες

∆ΙΟΝΥΣΗΣ ΧΙΟΝΗΣ Άξονες η ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία Σελίδα 9

ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Σελίδα 9

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ Εµπιστοσύνη στην ετυµηγορία του λαού ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Σελίδα 9

A1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

ΠΑΝ. Α∆ΡΑΚΤΑΣ

Νίκη παραµονής για τον Ηλειακό Λεχαινών

Με την Ηλεία τι γίνεται;

3-1 τον Αχιλλέα Νεοχωρίου

Σελίδα 15

ΕΥΘΕΩΣ ΣΤΗ ΣΕΛΙ∆Α 4


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΙΑ

5 «Ονειδισµόν προσεδόκησεν η ψυχή µου και ταλαιπω ρία ν, και υπέµεινα συλλυπούµενον, και ουχ υπήρξε, και παρακαλούντας, και ουχ εύρον, και έδωκαν εις το βρώµα µου χολήν, και εις την δίψαν µου επότισάν µε όξος» (Ψαλµ,. 68/69 , 21-22) Από το Σταυρό του Χριστού αποκαλύπτονται τα εξής σηµαντικά στοιχεία:· 1. Το µέγεθος της ανθρώπινης α µαρτίας και εγκληµατικότητας. Πάνω στο ΣΤΑΥΡΟ ο άνθρωπος εκτελεί αυτόν που έρχεται για να τον λυτρώσει, τον αναµενόµενο ΜΕΣΓράφει ο Πρεσβύτε- Σ ΙΑ. Ο λοι: Ο λαός µε το « ρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ άρον , άρον Σταύρω σον ΚΟΛΛΑΣ Ορθόδοξος αυτόν». Οι Φαρισαίοι , οι Θεολόγος –Εκκλ/κός Γραµµατείς, η πολιτική εξουΣυνήγορος σία, ο Πιλάτος, οι µαθητές του. Ολοι είναι ΠΡΟ∆ΟΤΕΣ. Ο Χριστός παραµένει τελείως µόνος του επάνω στο ΣΤΑΥΡΟ. «Ιδού έρχεται ώρα και νυν ελήλυθεν, ίνα σκορπισθήτε έκαστος εις τα ίδια και εµέ µόνον αφήτε, και ουκ ειµί µόνος, ότι ο πατήρ µου µετ’ εµού εστί» (Ιωαν. 16,32). Ολοι, µηδενός εξαιρουµένου, τον εγκατέλειψαν, εκτός από το Θεό Πατέρα του. Εκεί πάνω στο Σταυρό του µαρτυρίου ο Χριστός είναι ολοµόναχος, και παραπονείται, χωρίς να βρίσκει από πουθενά, καµίαν απολύτως ανταπόκριση, (εενθ. αν.) . Εκεί επάνω στο ΣΤΑΥΡΟ η εγκληµατικότητα των ανθρώπων εκλαµβάνεται ως αγιότητα, και εκτελούν τον ΘΕΑΝΘΡΩΠΟ ΧΡΙΣΤΟ εν ονόµατι του ΘΕΟΥ. Οτι εβλαστήµησε το όνοµα του Θεού. Οτι είναι άνοµος και παράνοµος. Ιδού η ανθρώπινη παραφροσύνη. Οι άνθρωποι εκτελούν το ΘΕΟ εν Ονόµατι του ΘΕΟΥ. 2. Αντίθετα , α ποκαλύπτεται εκεί επάνω στο ΣΤΑΥΡΟ, το µέγεθος της Αγάπης του ΘΕΟΥ προς τον άνθρωπο. Ο ΘΕΟΣ κενούται (= ταπεινώνεται) κατέρχεται στην κατώτατη βαθµίδα της αν∆ΟΥΛΟΣ. θρώπινης ύπαρξης. Γίνεται Εγκαταλείπεται πλήρως ,αποξενώνεται, θανατώνεται. Γίνεται κοινωνός και µέτοχος των συνεπειών της αµαρτίας, και όχι αυτής ταύτης της αµαρτίας, για να σώσει τον αποστατήσαντα άνθρωπο. Ο ΣΤΑΥΡΟΣ είναι ανεπανάληπτο γεγονός , «Ο Χριστός άπαξ περί αµαρτιών απέθανεν» (Α’ Πετρ. 3,18). Η Αγάπη του Θεού, ιστορικά, φανερώνεται και πραγµατοποιείται, και δεν έχει κανένα περί αγαθού ιδέα» απολύτως κοινό σηµείο µε την «π του Πλάτωνα. 3. Αποκαλύπτεται ότι την απολύτρωση των ανθρώπων την επιτέλεσε ο ΘΕΟΣ µόνος και εφ’ Ευατού του δια του Υιού του Ιησού Χριστού και άνευ των ανθρώπων. Γι’ αυτό ακριβώς το λόγο η σωτηρία είναι «ΧΑΡΙΣ» είναι «∆ΩΡΕΑ» στον άνθρωπο. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Συνάντηση… πολιτισµού! Στο δηµαρχείο της Κυλλήνης συναντώνται στις 10:30 το πρωί οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι του δήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Στόχος της συνάντησης είναι ο προγραµµατισµός των εκδηλώσεων του δήµου, αλλά και η σύσταση ενός ενιαίου φορέα Πολιτισµού! Σ.Π.

Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012 Ο Μυστικός ∆είπνος , Ανθούσης οσίας Η Οσία Ανθούσα, η βασίλισσα, ήταν θυγατέρα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε’ του Κοπρώνυµου (741-775 µ.Χ.) και της τρίτης συζύγου του Ευδοκίας. Μετά το θάνατο του πατέρα της διαµοίρασε όλα της τα υπάρχοντα στους φτωχούς, σε εκκλησίες και ιδρύµατα και έγινε µητέρα πολλών ορφανών και προστάτιδα χηρών. Μολονότι δέχθηκε πολλές παρακλήσεις και πιέσθηκε από την ευσεβέστατη αυγούστα Ειρήνη την Αθηναία (797802 µ.Χ.) να µείνει µαζί της και να συµβασιλεύσει, δεν αποδέχθηκε. Η Οσία Ανθούσα εκάρη µοναχή υπό του Πατριάρχου Ταρασίου και αποσύρθηκε στη µονή της Οµονοίας ή Ευµενείας, εκεί έζησε µε άσκηση και προσευχή και κοιµήθηκε µε ειρήνη το έτος 809 µ.Χ. Μ. Παρασκευή 13 Απριλίου 2012 Τα Αγια Πάθη Σελήνη: 21 ηµ. Aν. Hλίου: 6.54’ ∆ύση Hλίου: 19.58’

]

2

Κ

]

«Τράβηξαν» από τους λογαριασµούς…

αιρό είχαµε να δούµε τέτοια ουρά σε ATM Τράπεζας στον Πύργο. Τα έξοδα και οι υποχρεώσεις των ηµερών, ανάγκασαν πολλούς να «τραβήξουν» από τους λογαριασµούς τους για να κάνουν τις δουλειές τους. Ελπίζουµε µόνο να είναι

χρήµατα που τους καταβλήθηκαν για «∆ώρο Πάσχα» και όχι από τις λιγοστές οικονοµίες που έχουν αποµείνει ακόµα σε κάποιους, αν και αυτό, αν ακόµα υπάρχουν οικονοµίες, είναι επίσης παρήγορο. Ν.Σ

Απάτες προς αποφυγή… Λίστα µε το τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες και κυρίως οι ηλικιωµένοι, ώστε να µην πέφτουν θύµατα εξαπάτησης, εξέδωσε χθες το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η λίστα κρίθηκε αναγκαίο να εκδοθεί, καθώς το τελευταίο διάστηµα έχουν παρατηρηθεί πολλά περιστατικά που ηλικιωµένοι κυρίως, εξαπατήθηκαν από επιτήδειους που τους προσέγγισαν και µε διάφορα προσχήµατα και τεχνάσµατα τους απέσπασαν χρηµατικά ποσά. Οι συνηθέστερες µέθοδοι που χρησιµοποιούν οι δράστες είναι, η απάτη µε τη µέθοδο προσέγγισης εκ µέρους συγγενικού προσώπου, απάτη µε τη µέθοδο νοσηλείας συγγενικού προσώπου, απάτη µε τη µέθοδο πώλησης κατασχεµένων από την τράπεζα ακινήτων ή οχηµάτων σε συµφέρουσα τιµή και απάτη µε τη µέθοδο της απασχόλησης σε ΑΤΜ. Μ.Κ.

Καταδίωξη χθες για εντοπισµό δραστών

Μ

Στην αγκαλιά του νέου αρχηγού...

ε αρκετά στελέχη του ΠΑΣΟΚ και κυρίως µε νέα πρόσωπα που δίνουν έναν αέρα ανανέωσης και ζωντάνιας στο κόµµα είχε την ευκαιρία να τα πει µέσα σε ευχάριστο κλίµα χθες στο Εθνικό Συµβούλιο του

Αντιδήµαρχος υποψήφιος µε τον Καµµένο; Εντονα συζητείται τις τελευταίες ηµέρες στα δηµοσιογραφικά στέκια η πιθανότητα καθόδου στις προσεχείς εκλογές ως υποψήφιου βουλευτή ενός εκ των αντιδηµάρχων του δήµου Πύργου. Οι συζητήσεις µάλιστα θέλουν το συγκεκριµένο αντιδήµαρχο να είναι υποψήφιος µε το κόµµα του κ. Καµµένου. Ο ίδιος ο αντιδήµαρχος ρωτήθηκε για το αληθές ή όχι της πληροφορίας αλλά τήρησε σιγή ιχθύος. Για να δούµε τι θα κάνει τις επόµενες ηµέρες...

ΠΑΣΟΚ ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Στην αγκαλιά του νέου αρχηγού και η ∆ήµητρα Λοΐζου από την Ηλεία (στη φωτο αριστερά) στην οποία µάλιστα οι πληροφορίες λένε ότι είχε προταθεί µια θέση υποψηφιότητας.

Να δώσει «απάντηση…» «Η Ολυµπία πρέπει να δώσει την απάντηση της µοναδικής πόλης που µπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο παγκόσµιο γεγοΤάδε έφη ο νός». αναπληρωτής δηµάρχου Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος ∆εββές, αναφερόµενος στη στάση και δράσεις του δήµου για την ηµέρα της αφής της Ολυµπιακής Φλόγας και τις εκδηλώσεις που έχουν προγραµµατιστεί από το δήµο, για να «δώσει» η Ολυµπία αυτή την απάντηση. Αυτά προς διευκρίνιση όσων παρεξήγησαν τη «στάση» του δήµου για τη 10η Μαΐου. Ν.Σ

Συναγερµός σήµανε χθες το βράδυ στην Αστυνοµία ύστερα από διάρρηξη που σηµειώθηκε λίγο µετά τις δέκα και µισή σε επιχείρηση στην περιοχή της Ανδραβίδας. Οι αστυνοµικοί των Τµηµάτων του Κάµπου σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησαν έναν αγώνα δρόµου προκειµένου να εντοπίσουν τους δράστες οι οποίοι κινούνταν µε ΙΧ αυτοκίνητο.

Έσωσαν… ένα χτυπηµένο πουλί! Ένα χτυπηµένο πουλί εντόπισαν χθες σε δρόµο της Βάρδας κάτοικοι της πόλης. Το πουλί «µάζεψε» ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Βασίλης Τσιρίκος, ο οποίος το παρέδωσε στον πρόεδρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Βάρδας κ. Χαρίλαο Κοριφιάτη προκειµένου να το στείλει στο κέντρο περίθαλψης άγριων πουλιών στην Αίγινα. Σ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα

1204: Η Κωνσταντινούπολη καταλαµβάνεται από τους Σταυροφόρους. (Α' Άλωση) 1820: Ο Αλέξανδρος Υψηλάντης αναγορεύεται αρχηγός της «Φιλικής Εταιρίας». 1861: Αρχίζουν οι πολεµικές επιχειρήσεις του Αµερικάνικου Εµφυλίου Πολέµου, µε την επίθεση των Νοτίων στο Οχυρό Σάµτερ, στο λιµάνι του Τσάρλεστον της Βιρτζίνια. 1906: ∆ιεξάγεται στο Ποδηλατοδρόµιο, το κατοπινό Στάδιο Καραϊσκάκη, ο αγώνας Ελλάδας - ∆ανίας για το ποδοσφαιρικό τουρνουά της Μεσολυµπιάδας. Στο ηµίχρονο κι ενώ το σκορ είναι 9-0 υπέρ των ∆ανών, οι παίκτες της Εθνικής µας αρνούνται να εµφανιστούν. Στην οµάδα παίζει και ο 17χρονος Γιώργος Καλαφάτης, ο µετέπειτα ιδρυτής του Παναθηναϊκού.

Χρονολόγιο 12 Απριλίου 1963 Κάποτε στην Ηλεία

Συστηµατικαί ανασκαφαί εις την Αρχαίαν Ήλιδα Ανακοινώθη αρµοδίως δια σχετικού εγγράφου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας ότι εντός του τρέχοντος έτους θα δινεργηθούν συστηµατικαί ανασκαφαί εις την Αρχαίαν Ηλιδα εν συνεργασία της ως άνω υπηρεσίας µετά του Αυστριακού Αρχαιολογικού Ινστιτούτου. Ήδη εδόθη εντολή δια την απαλλοτρίωσιν των εκτάσεων αι οποίαι έχουν αυθεραίτως καταληφθή από ιδιώτας ίνα εν συνεχεία γίνη περίφραξις ολόκληρου του αρχαιολογικού χώρου.

Θα δηµοπρατηθή συντόµως η ανέγερσις του Γηροκοµείου Ενεκρίθη αρµοδίως η εκπονηθείσα υπο του µηχανικού του δήµου κ. ∆. Λαµπροπούλου µελέτη δια την κατασκευήν του Γηροκοµείου εν τη πόλει µας µε προυπολογισµόν 380 χιλ. δραχµών.

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Να πούµε όχι… Τους βλέπετε κάθε µέρα στο δρόµο, στα τηλεοπτικά παράθυρα, στις διαδηλώσεις, στα καφενεία και όπου αλλού µπορεί κάποιος να κραυγάζει. Τους ακούτε να ψευδολογούν, να απειλούν, να παραπληροφορούν, να κλαίγονται, να υβρίζουν και να χυδαιολογούν. Κάθε µέρα τροµοκρατούν µε θεωρίες συνωµοσίας και ασύστολα ψεύδη και το παίζουν πατριώτες.

σεως» του συστήµατος διέλυσαν το κέντρο της πρωτεύουσας, πυρπόλησαν κτίρια τεράστιας αρχιτεκτονικής αξίας και εξευτέλισαν την εικόνα της χώρας σε όλα τα µήκη και πλάτη του αναπτυγµένου κόσµου. Συνειδητά, µε την βοήθεια µιας ανύπαρκτης δηµόσιας αρχής, καλλιεργούν προς πάσα κατεύθυνση την αίσθηση της ανοµίας και του φόβου.

Μετά από εµπειρική έρευνα, σπεύδουµε να υπογραµµίσουµε ότι κανένας από όλους αυτούς δεν είναι µέσα στο ένα και πλέον εκατοµµύριο ανέργων που έχει η χώρα. Γνωρίζετε γιατί; Η απάντηση είναι σχετικά απλή: είναι όλοι τους µέλη του Κινήµατος Βολεµένων Ελλήνων –κίνηµα πανίσχυρο ως προς το να αποσπά προνόµια, προσόδους, διασυνδέσεις και µικρές ή µεγάλες εξουσίες. Αποτελεί δε ένα είδος περίπου στρατευµένων.

Στο πλαίσιο αυτού του φόβου, οι στρατευµένοι σήµερα αναζητά νέες συµµαχίες και είναι αποφασισµένοι να παίξουν τα τελευταία τους χαρτιά. Για τον σκοπό αυτόν, τις ηµέρες που έρχονται θα χρησιµοποιηθούν όλα τα µέσα –και κυρίως η παραπληροφόρηση, η οργανωµένη ψευδολογία και οι δήθεν αποκαλύψεις. Οι ηγέτες των στρατευµένων πιστεύουν ότι, µέσα από την ακυβερνησία, τελικά η Ελλάδα θα υποχρεωθεί σε άτακτη έξοδο από την οικονοµική και νοµισµατική ένωση, που είναι γι’ αυτούς και το µέγα ζητούµενο.

Όπως χαρακτηριστικά µάς αναφέρει τακτικός αναγνώστης µας, το Κίνηµα των Βολεµένων Ελλήνων –που σήµερα εµφανίζεται µε διάφορες µορφές διεκδικητικής διαµαρτυρίας και κινηµατικής λογικής– διαπερνά όλο το πολιτικό και κοινωνικοοικονοµικό φάσµα. ∆εν έχει, συνεπώς, συγκεκριµένη ιδεολογική ταυτότητα, πέραν αυτής της αρπαγής και της προσοδοθηρίας. Με άλλα λόγια, όπως θα έγραφε και η Αϋν Ραντ, το «Κίνηµα» αυτό επιβιώνει εις βάρος των πραγµατικών δηµιουργών, από τους οποίους προσπαθεί να αφαιρέσει βίαια (µε καταλήψεις, συντεχνιακές απεργίες, κ.α.) το µεγαλύτερο δυνατόν κοµµάτι της δηµιουργίας τους. Έτσι, σήµερα, το Κίνηµα Βολεµένων Ελλήνων περιλαµβάνει στις τάξεις του: Πολιτικούς που, χωρίς καµία -Π επαγγελµατική δραστηριότητα πέραν αυτής του κοµµατικού στελέχους, κατέχουν πλούτο και προνόµια που δεν προκύπτουν από κάποιο συγκεκριµένο έργο Υπαλλήλους του ∆ηµοσίου και -Υ των ∆ΕΚΟ που διεκδίκησαν µισθούς και επιδόµατα, καθώς και διάφορα άλλα προνόµια, µακριά από την πραγµατική αξία της εργασίας τους Αγρότες που απέκτησαν περι-Α

Του Αθαν. Χ. Παπανδρόπουλου*

ουσίες ανεξαρτήτως της αποδόσεως της αγροτικής τους εκµεταλλεύσεως Επιχειρηµατίες, εργολάβους -Ε και ελεύθερους επαγγελµατίες που ποτέ τους δεν εντάχθηκαν στον οικονοµικό ανταγωνισµό, γιατί απλούστατα ήσαν προστατευόµενοι ενός κράτους διαφθοράς και συναλλαγής Χιλιάδες ιδιοκτήτες παράνοµων -Χ κατοικιών, που πυρπόλησαν δάση και καταπάτησαν αιγιαλούς εις βάρος της κοινωνίας των πολιτών, κλέβοντας περιβαλλοντικό κεφάλαιο ακόµη και από τα παιδιά τους Συντα ξιούχους που βγήκαν -Σ στην σύνταξη στα 50 χωρίς ποτέ το ποσόν που εισπράττουν να υπακούει σε κάποια ανταποδοτικότητα -ΙΙδιοκτήτες παράνοµων τουριστικών καταλυµάτων που εγκατέλειψαν κάθε παραγωγική δραστηριότητα για να πουλάνε «υπηρεσίες» σε τουρίστες το καλοκαίρι και σουβλάκια σε φοιτητές τον χειµώνα Κάποιες χιλιάδες Έλληνες που -Κ ληστεύουν συστηµατικά το κράτος, αδιαφορώντας αν το προϊόν της ληστείας τους ήταν δανεικά ή όχι. Αυτό το πανίσχυρο «Κίνηµα» εµπόδισε τα τρία τελευταία χρόνια κάθε διαρθρωτική µεταρρύθµιση. Σαµπόταρε κάθε ιδιωτικοποίηση, απέτρεψε δε κάθε πιθανή αξιοποίηση καταρρέουσας περιουσίας του ∆ηµοσίου. Την ίδια περίοδο, αφαίρεσε από τις παραγωγικές δυνάµεις της χώρας 260.000 ώρες εργασίας ανυπολογίστου κόστους. Καταρράκωσε την παραγωγικότητα της υγιούς πραγµατικής οικονοµίας µε µαφιόζικες απεργίες στα λιµάνια και στις µεταφορές. Οι πραιτωριανοί ή «οµάδες κρού-

Συνεπώς, το πραγµατικό διακύβευµα των προσεχών εκλογών είναι αυτό: διαιώνιση, έστω και υπό συνθήκες εξαθλίωσης, της εξουσίας του στρατού κατοχής ή ξεκίνηµα για την δηµιουργία µιας άλλης Ελλάδας. Το θέµα λοιπόν που τίθεται δεν είναι αυτό της επιλογής κοµµάτων, αλλά προσώπων. ∆υστυχώς, όµως, τα πρόσωπα της Ελλάδος της σοβαρότητος, της ευθύνης, της αξιοπρέπειας, της γνώσης και της δηµιουργίας είναι διασκορπισµένα και η φωνή τους σχεδόν απαγορευµένη. Έτσι, η Ελλάδα πορεύεται στην Ευρώπη και στον 21ο αιώνα χωρίς πυξίδα, χωρίς καπετάνιους και χωρίς αντίληψη της πραγµατικότητος. Πρόκειται για τρία ελλείµµατα που, αν αύριο δεν καλυφθούν, θα ξεσπάσει η πραγµατική κρίση. Σε όλους εµάς έγκειται να πούµε «όχι» σε αυτούς πο επιδιώκουν το σκοτάδι του αύριο. * Ο Αθανάσιος Χ. Παπανδρόπουλος είναι επίτιµος διεθνής πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων ∆ηµοσιογράφων και καθηγητής της δηµοσιογραφικής σχολής της Ουτρέχτης (Ολλανδίας)

Καταδίκες Στα «ψ ιλά » του τοπικού Τύπου πέρασαν οι πρωτόδικες καταδίκες δηµοσίων υπαλλήλων, για παράνοµες αµµοληψίες στους ποταµούς Λάδωνα και Αλφειό, µε χαµηλές ουσιαστικά ποινές και µε πολλά ερωτηµατικά για τους πολίτες, όσον αφορά την όλη υπόθεση των αµµοληψιών, που κατά πολλούς χαρακτηρίζεται ως ένα συνεχές εγκληµα κατά της φύσης. Αξιοσηµείωτη βέβα ια είναι και η σιωπή των οικολογούντων περί τους ποταµούς της Ηλείας, οι οποίοι περιορίζονται µόνο σε καταστατικούς σχεδιασµούς, αλλά απέχουν από κάθε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας, είτε αφορά αµµοληψίες, είτε διευθετήσεις δήθεν της κοίτης των ποταµών, είτε κυρίως τη µόλυνση από απόβλητα αστικά και αγροτικά. Περί µενα ν λοιπόν οι πολίτες περισσότερες και µεγαλύτερες καταδίκες για την απόληψη αδρανών υλικών, όχι µόνο για τους υπαλλήλους, αλλά για όλους τους εµπλεκόµενους και κυρίως γι’ αυτούς που τα «κονόµησαν» από τα δωρεάν αµµοχάλικα και κυρίως περίµεναν ανακοίνωση ονοµάτων καταδιακσθέντων και αθωωθέντων. Βέβαι α το µείζον δεν είναι το αδίκηµα καθ’ εαυτό της αµµοληψίας, αλλά η δυνατότητα που παρέχει ο διαχειριστής των ποταµών, το ελληνικό κράτος δηλαδή, µε την πολυνοµία και ανοµία που επικρατεί, να µπορεί ο καθένας, είτε υπάλληλος, είτε εργολάβος, είτε πολίτης, να παρανοµεί και να πουλάει µάλιστα τα προϊόντα της παρανοµίας. Κα ι α κόµη περι σσότερο, πέρα από τις πέτρες και τα χαλίκια, θεωρείται ως µείζον ζήτηµα για τα ποτάµια µας η µόλυνση που επικρατεί σ’ αυτά, αφού δέχονται ανεξέλεγκτα κάθε είδους απόβλητα, από εµάς τους ανθρώπους φυσικά, οικολόγους οικολογούντες και όχι. Πρ ος την κατεύθυνση προστασίας των ποταµών, ασφαλώς δεν βοηθούν οι καταδίκες, οι αθωώσεις και οι παραποµπές υπαλλήλων και εργολάβων, αλλά απαιτείται η λήψη µέτρων συνολικής διαχείρισης, σε σχέση µε κάθε είδους παρέµβαση από οποιονδήποτε. Ούτε η χ ορήγηση αδει ών απόληψης αδρανών υλικών µε συνοπτικές διαδικασίες και κατ’ εξαίρεση, όπως έγινε µετά τις πληµµύρες του 2004 σε µεγαλοεργολάβο εξ Αθηνών, που µάλιστα εµφανίσθηκε και ως ευεργέτης, έχει καµία σχέση µε την οικολογία και την προστασία του περιβάλλοντος και φυσικά ούτε η καταδίκη δηµοσίων υπαλλήλων, µπορεί να αποτρέψει την καταστροφή της χλωρίδας και πανίδας των ποταµών µας. Απα ιτείται η λήψη συνολικότερων µέτρων προστασίας, κυρίως από τη µόλυνση που συντελείται από τον ίδιο τον άνθρωπο και µάλλον όλοι µας πρέπει να αισθανόµαστε κατηγορούµενοι, µε ένοχους φυσικά τους εκπροσώπους µας στους φορείς εξουσίας και διοίκησης.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ: ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΛΟΓΩΝ

Ποιος θα δώσει διέξοδο στο δράµα του τόπου... Οι επισηµάνσεις του Ηλείου βουλευτή και τοµεάρχη ∆ικαιοσύνης της Ν∆ σε τηλεοπτική του συνέντευξη

«Τ

ην εποµένη τω ν εκλογώ ν δε θα κριθεί το αποτέλεσµα από το ποιες δυνάµεις έχουν νι κήσει, αλλά α πό το ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα αναλάβει να δώσει δι έξ οδο στο δρ άµα αυτού του τόπου...» Τα παραπάνω τόνισε µεταξύ άλλων µιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της OPT TV ο Ηλείος βουλευτής και τοµεάρχης ∆ικαιοσύνης της Ν.∆ κ. Κώστας Τζαβάρας ο οποίος άσκησε και αυστηρή κριτική για τις ενέργειες και τους χειρισµούς του ΠΑΣΟΚ το κρίσιµο χρονικό διάστηµα που έβαλε τη χώρα σε περιπέτειες... Ειδικότερα ο κ. Τζαβάρας τόνισε: «Ηταν τόσο πυκνός ο χρόνος, ο ιστορικός και ο πολιτικός που έχουµε διατρέξει από τον Οκτώβριο του 2009 όταν ο Γ. Παπανδρέου, πέτυχε εξαπατώντας τον ελληνικό λαό µε το σύνθηµα «Λεφτά υπάρχουν» να γίνει πρωθυπουργός. Από τότε µέχρι τον Οκτώβριο του 2011 και στη συνέχεια µέχρι σήµερα, υπάρχουν πράγµατι δύο υποπερίοδοι αυτής της ιστορικής περιόδου που ζήσαµε, που έχουν σαφώς, διαφορετική υπόσταση και σαφώς διαφορετικό περιεχόµενο όσον αφορά τις εξελίξεις. «∆εν είµαστε το ίδιο...» Ο κυρίαρχος λαός θα δώσει τις λύσεις και κυρίως αυτός θα αποφασίσει ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα έχει η χώρα την επόµενη των εκλογών. Αυτό θα είναι το διακύβευµα των εκλογών, γιατί υπάρχει και ένα άλλο θέµα. Θα πρέπει όλοι να ξέρουµε , ότι αυτός ο τρόπος που οδηγεί το µυαλό των πολιτών, σε ένα διχασµό, από τη µια µεριά δηλ. µνηµονιακοί και από την άλλη αντιµνηµονιακοί, ούτε έρισµα έχει στην πραγµατικότητα και κυρίως ούτε οφελεί την Ελλάδα. Γιατί, µνηµονιακοί δεν µπορεί να θεωρούνται Ν∆ και ΠΑΣΟΚ – στο ίδιο δηλ. τσουβάλι – όταν είναι δεδοµένο ότι το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο που σχεδίασε, και που ουσιαστικά οδήγησε στον όλεθρο την Ελλάδα, το Μάιο του 2010 µε το ∆ΝΤ παρόλο που υπήρχε και άλλη επιλογή. Και το ΠΑΣΟΚ είναι εκείνο, που έφθασε στο πάρα πέντε, να αποπεµφθεί ο πρωθυπουργός της χώρας από την Ε.Ε. και να ζήσουµε στιγµές, που δεν µπορούσε να το διανοηθεί κανείς ποτέ. Θεωρώ, έτσι, ότι η αυθαίρετη και εν πολλοίς ύποπτη διάκριση µεταξύ µνηµονιακών και αντιµνηµονιακών δεν είναι το στοίχηµα των εκλογών. Την εποµένη των εκλογών δε θα κριθεί το αποτέλεσµα, από το ποιες θα είναι οι δυνάµεις που έχουν νικήσει, αλλά από το ποια θα είναι η κυβέρνηση που θα αναλάβει από το λαό να δώσει διέξοδο

«Πα νουργία το χαράτσι...» Απαντώντας στο ερώτηµα τι έκανε η Ν∆ για µέτρα που ελήφθησαν και έφεραν σε εξαιρετική δύσκολη θέση τους πολίτες όπως ακριβώς η περίπτωση µε το ειδικό τέλος για τα ακίνητα ο κ. Τζαβάρας είπε: Ο πρόεδρος της Ν∆ έχει τοποθετηθεί απέναντι στο χαράτσι προτού εκδοθεί απόφαση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Και έχει τοποθετηθεί – αν θυµάστε – στην έκθεση της Θεσσαλονίκης όταν την εποµένη της οµιλίας του στην καθιερωµένη συνέντευξη Τύπου, ρωτήθηκε και είπε, ότι πράγµατι είναι ένα απαράδεκτο µέτρο, φορολογεί τον καηµό του Έλληνα βασικά, την ιδιαιτερότητα, την ιδιοπροσωπία που έχει ο ελληνικός λαός να θέλει να βάλει την οικογένειά του, τα παιδιά του, κάτω από µια ιδιόκτητη στέγη. Αυτό λοιπόν ήταν, µια πανουργία. Να πάνε και να βάλουν το χαράτσι στα ακίνητα. Το ΠΑΣΟΚ αν πράγµατι υπήρξε, και υπήρξε µε τον πιο κραυγαλέο τρόπο ανίκανο ως κυβέρνηση, να διαχειριστεί αυτή την κρίση, που έλαχε δυστυχώς να συµβεί επί πρωθυπουργία Γεωργίου Α. Παπανδρέου. Και θα µείνει στην ιστορία αυτός ο άνθρωπος, πραγµατικά, µε τα πιο µελανά χρώµατα , γιατί: Με το Μνηµόνιο 1, ουσιαστικά εξάντλησε όλα τα αποθέµατα που είχε η κοινωνία για να αντιµετωπίσει αυτή την κρίση. Επίσης, γιατί κάθε µέτρο που πήρε, δεν ήταν τίποτε άλλο, παρά η αρχή ενός φαύλου κύκλου που ξεκίναγε για να µειώνει τις δαπάνες και είχε σαν αποτέλεσµα να µειώνει τους τζίρους στις επιχειρήσεις, να αυξάνει την ανεργία, να βάζει χιλιάδες λουκέτα. Αρα λοιπόν, αυτό που ο κόσµος περιµένει σήµερα από τη Ν∆ είναι να δώσει ένα βιώσιµο τρόπο αντιµετώπισης αυτής της δυστυχίας που έχει ο τόπος...

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

Τ

ην επίσηµη ηµεροµηνία (6η Μαΐου) διεξαγωγής των εκλογών ανακοίνωσε χθες το απόγευµα ο Πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος, δίνοντας το σύνθηµα να ξεκινήσει η προεκλογική περίοδος. Αµέσως το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στη συγκρότηση των ψηφοδελτίων των κοµµάτων. Πρώτο και χωρίς χρονοτριβή έδωσε χθες στη δηµοσιότητα τους υποψηφίους του το ΠΑΣΟΚ, µε το συνδυασµό της Ηλείας να ανακοινώνεται κατά 7/8 και µία θέση να παραµένει κενή. Εκτός των τριών νυν βουλευτών, Μιχάλη Κατρίνη, Γιάννη Κουτσούκου και Τάκη Αντωνακόπουλου, στο «πράσινο» ψηφοδέλτιο περιλαµβάνονται τρεις γυναίκες. Πρόκειται για τις Μάγδα Ψαρρού (καθηγήτρια του Ανοιχτού Πανεπιστηµίου Πα-

στο δράµα αυτού του τόπου.

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

Σε ρυθµούς εκλογών

Κλείνουν το ένα µετά το άλλο τα ψηφοδέλτια και των άλλων κοµµάτων

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

7 ΑΠΟ ΤΟΥΣ 8 ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΠΑΣΟΚ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΣΗΜΕΡΑ (;) ΚΑΙ Η Ν∆

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

τρών από το Τραγανό), Αγγελική Πολυζωγοπούλου (συνταξιούχος υπάλληλος του υπουργείου Προεδρίας από τη Βάρδα) και Μαρία Πετραλιά (κόρη του πρώην βουλευτή Ρένου Πετραλιά από την Αµαλιάδα). Ανακοινώθηκε ακόµη και ο Αντώνης Βούρτσης (πολιτικός µηχανικός από τον Πύργο). «Κλειδωµένη» θα πρέπει να θεωρείται και η όγδοη και τελευταία θέση, την οποία σύµφωνα µε πληροφορίες καταλαµβάνει ο Γιώργος Κουσκουλής, γραµµατέας της ΠΑΣΚΕ Εφοριακών µε καταγωγή από την Ανδρίτσαινα. Η σύνθεση του ψηφοδελτίου του ΠΑΣΟΚ, είναι αποτέλεσµα πολυήµερων ζυµώσεων στα γραφεία του κόµµατος, στην Ιπποκράτους που χθες ανακοίνωσε του υποψηφίους στην Ηλεία, µαζί µε όλες τις λίστες των υποψηφίων συνδυασµών του στην Επικράτεια. Η διαδικασία της τελικής συµπλήρωσης των ψηφοδελτίων του ΠΑΣΟΚ συνεχίζεται.

Από ώρα σε ώρα η Ν∆

Το ενδιαφέρον, ως εκ τούτου, στρέφεται τώρα στη Ν∆, µε το ψηφοδέλτιο του κόµµατος να είναι συµπληρωµένο στο µεγαλύτερο ποσοστό και αναµένεται άµεσα η δηµοσιοποίησή του, ίσως όµως τµηµατικά. Μέχρι στιγµής σίγουρες είναι οι υποψηφιότητες των δύο νυν βουλευτών Κώστα Τζαβάρα, ∆ιονυσία Αυγερινοπούλου (Επικρατείας), του πρώην βουλευτή Παναγιώτη Αδρακτά, του πολιτευτή Θεόδωρου

Βλαγκούλη, όπως και του οικονοµολόγου ∆ιονύση Χιόνη και του εφοριακού Ανδρέα Μαρίνου. Πιθανός υποψήφιος είναι και ο ∆ιαµαντής Σεϊτανίδης. Από κει και πέρα, υπό συζήτηση είναι η συµµετοχή της δεύτερης γυναίκας, µε την Μαρία Νικολοπούλου (δηµοτική σύµβουλος Ήλιδας) να είναι ένα από τα πιθανά ονόµατα, ειδάλλως η επιλογή θα γίνει µεταξύ των Αριστέας Παπαδοπούλου, Σοφίας Κολαϊτη (Κρέστενα) ή ∆ώρας Κατσάπη (δηµοτική σύµβουλος δήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης). Πιθανή υποψηφιότητα του Σάκη Κότσυφα (Αµαλιάδα), ίσως ανατρέψει τους συσχετισµούς.

Τα άλλα κόµµατα

Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαβουλεύσεις και στα υπόλοιπα κόµµατα. Αρκετά ανανεωµένο αναµένεται το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ σε σχέση µε τις περασµένες εκλογές, ενώ χαρακτηριστικό του θα είναι, σύµφωνα µε πληροφορίες, η συµµετοχή τριών γυναικών. Τα πρόσωπα που ακούγονται ότι θα συµµετέχουν είναι οι Γιώργος Καραπάνος (περιφερειακός σύµβουλος), Άβα Βαγγελάτου, Χρήστος Γιαννόπουλος (ΟΑΣΗ), Χρήστος Γιάνναρος (γραµµατέας), Θανάσης Καραµπέτσος, Γιώργος Ηλιόπουλος, όπως επίσης και του Τρύφωνα Αθανασόπουλου. Στον ΣΥΡΙΖΑ, οι διεργασίες συνεχίζονται για την συγκρότηση ενός πολυσυλλεκτικού ψηφοδελτίου. Μεταξύ των πιθανών υποψηφίων είναι οι ∆ηµήτρης Μπαξεβανάκης, Νίκος Παπαβασιλείου, Πάνος Βεργέτης, Ελένη Σκάβδη, Κυριάκος Μπίστας, Γιώργος Πυλαρινός, Έφη Σαλτάρη, ενώ θα υπάρξει εκπροσώπηση και από το χώρο της Ενωτικής Κίνησης που συµπορεύεται µε το ΣΥΡΙΖΑ. Τις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθεί και ο συνδυασµός της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ στο Νοµό Ηλείας. Υποψήφιοι να περιλη-

φθούν στο ψηφοδέλτιο είναι οι Βασίλης Μανδαράκης, Χρήστος Κωνσταντόπουλος, Χρήστος Γαλανόπουλος, Γιώργος Αλεξόπουλος, Σπύρος Λαµπρινός, ∆ηµήτρης Οικονοµίδης, Θεόδωρος Κόλλιας, Αντωνία Χαρίτου, Αριστοµένης Χρόνης και Παναγιώτης Παπαπετρόπουλος. Μόνο Ανδρέας Σκαρτσιάρης (περιφερειακός σύµβουλος) έχει ανακοινωθεί µέχρι στιγµής επίσηµα ότι θα είναι υποψήφιος µε τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ του Πάνου Καµένου, αλλά σίγουρη θα πρέπει να θεωρείται και η υποψηφιότητα του πρώην πολιτευτή της Ν∆, Γιάννη Κωνσταντόπουλου. Την ίδια ώρα καταρτίζεται και ο συνδυασµός της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα συγκροτήσει πλήρες ψηφοδέλτιο στο Νοµό Ηλείας. Μέχρι στιγµής, εκτός από τον βουλευτή Τάκη ∆ηµητρουλόπουλο, παρουσιάζονται πιθανές δύο ακόµη υποψηφιότητες. Ο λόγος για τους Νίκο Φάµελο και Νίκο Καρναρή (Τραγανό). Σε ό,τι αφορά τα άλλα κόµµατα, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων. Στο ΛΑΟΣ ο συνδυασµός βρίσκεται υπό κατάρτιση και έως τώρα υποψήφιοι αναµένεται να είναι οι Πάνος Αβραµόπουλος, Πάνος Χήνος, Άγγελος Λαδάς και Κώστας Κουτσουβέλης. Το ίδιο ισχύει και για το ψηφοδέλτιο των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ-ΠΡΑΣΙΝΩΝ µε τους Γιώργο Γουβιά, ∆ιονύση Κράγκαρη, Ελένη Μαντά, Χλόη Ψυχογιού και Νίκο Σακκούλη να είναι από τους πιθανούς υποψηφίους. Επίσης, έχει ανακοινωθεί το 50% των υποψηφίων της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ. Οι τέσσερις πρώτοι υποψήφιοι είναι οι Γιώργος ∆όξας, Γεώργιος Γεωργακόπουλος, Τρύφωνας Καραντώνης και η Γεωργία Κωστοπούλου. Συνδυασµούς πρόκειται να ανακοινώσουν και άλλα κόµµατα, όπως η ΑΝΤΑΡΣΥΑ.

Ευθέως

Με την Ηλεία τι γίνεται; Μ ε τρόπο καθαρό, έντιµο και ευθύ διατυπώνω και τεκµηριώνω, συνεχώς, την αναγκαιότητα, σ’ αυτές τις εκλογές να συντριβεί το ΠΑΣΟΚ. Να τελειώνουµε µία για πάντα µε αυτό το καθεστωτικό, πολιτι κό µόρφωµα, που εξαπάτησε, έφθειρε, διέφθειρε, διέλυσε, ότι βρήκε στο δρόµο του και τελικά διέσυρε και κατέλυσε την εθνική κυριαρχία της χώρας, µετατρέποντας την Ελλάδα σε προτεκτοράτο και τους έλληνες σε υπηκόους! Με τον ίδιο καθαρό τρόπο διατυπώνω και τεκµηριώνω, συνεχώς, την αναγκαιότητα για µεγάλη εκλογική νίκη της Ν∆ που θα της επιτρέψει να σχηµατίσει αυτοδύναµη κυβέρνηση. Εάν αυτό δεν συµβεί, καραδοκούν η ακυβερνησία και η τελεσίδικη καταστροφή. Αυτά είναι πλέον δεδοµένα. Οφείλουµε όµως να πάρουµε

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΝΙΩΝ για το Πάσχα

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ. Παράδοση µέχρι Μ. Σάββατο βράδυ. Πληρ. τηλ. 26210/32675, 6974324023.

εµείς οι Ηλείοι ένα ακόµα πιο καθαρό µήνυµα, στο ερώτηµα: Με την Ηλεία τι γίνεται; ΠΑΣΟΚ ή ακυβερνησία, µας περιµένει η χαριστική βολή! Αυτό το γνωρίζουµε. Αυτοδύναµη κυβέρνηση της Ν∆ τι σηµαίνει; Μήπως την επόµενη θα λυθούν όλα τα προβλήµατα; ∆ίνω ξεκάθαρη απάντηση. Ασφαλώς όχι. ∆εν γίνεται η καταχνιά, λιακάδα. Αρχίζει όµως αµέσως η αντίστροφη µέτρηση. Αλλάζει η πορεία. Με κυβέρνηση τη Ν∆ σταµατάµε να πηγαίνουµε κάθε µέρα δύο βήµατα πίσω. Αρχίζουµε να πηγαίνουµε ένα βήµα µπροστά. Όλοι οι έλληνες, σ’ ολόκληρη την χώρα. Γιατί µπαίνει φρένο στον “τσαµπουκά” των δανειστών. Γιατί µε σοβαρές προτάσεις σε σοβαρούς επενδυτές σε πολλές δυναµικές χώρες – και όχι αποκλειστικά στους δανειστές – πετυχαίνουµε προσέλκυση επεν-

δύσεων και όχι ληστών που καραδοκούν να λεηλατήσουν τον πλούτο της χώρας. Ειδικά για την Ηλεία προβλέπεται, µε ενεργοποίηση φορέων και πολιτών και απόλυτη κρατική στήριξη, να γίνει ποιοτικό άλµα στην αγροτική οικονοµία. Να γίνει ποιοτικό άλµα στον τουρισµό. Να γίνει επα νεκκίνηση και ολοκλήρωση των έργων υποδοµής. Ταυτόχρονα όµως, δροµολογείται µε δική µας πρωτοβουλία ένα κίνηµα για την ανάπτυξη του νοµού, στο οποίο δεσµεύοµαι προσωπικά και υπερκοµµατικά να ηγηθώ. Πρόκειται για δέσµη προτάσεων και επενδύσεων που αφορούν τον ειδικό τουρισµό, τα ποιοτικά προϊόντα γης, την παροχή διεθνών υπηρεσιών στους τοµείς υγείας, πολιτισµού, παιδείας, γιατί µας ευνοούν η γεωγραφική θέση, οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, ο

Του Παναγιώτη Αδρακτά

πολιτισµικός µας πλούτος. Αυτό για την Ηλεία πρακτικά σηµαίνει: Κάθε µέρα περισσότερες θέσεις εργασίας, λιγότεροι άνεργοι. Σηµαίνει ζωντάνεµα των χωριών. Παραγωγή, αύξηση στο οικογενειακό εισόδηµα. Σηµαίνει σταθερά κάθε µέρα ένα βήµα µπροστά. Για να ξεπεράσουµε την κρίση, να µπούµε στο δρόµο της ανάπτυξης, να επανακτήσουµε την ελπίδα, την περηφάνια, την αξιοπρέπεια που µας έκλεψαν το καθεστώς ΠΑΣΟΚ και οι άνθρωποι του, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε δρόµο, πόλη και χωριό.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ Η ΖΗΜΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ∆ΙΩΡΥΓΑΣ ΤΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥ

Έτοιµη να δώσει νερό Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

η δυνατότητα να πάρουν νερό για τις καλλιέργειες που βρίσκονται στην αρµοδιότητά τους θα έχουν το επόµενο διάστηµα οι ΤΟΕΒ Επιταλίου, Α’ και Β’ Πύργου καθώς και ένα µέρος του ΤΟΕΒ Πελοπίου, ύστερα από την αποκατάσταση της σοβαρής ζηµιάς που είχε υποστεί το βάθρο της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας του ποταµού Αλφειού.

Το παραπάνω ανακοινώθηκε χθες το µεσηµέρι από τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Χαράλαµπο Καφύρα, που επισκέφθηκε το σηµείο µαζί µε το ∆ιευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών Π.Ε. Ηλείας, Μιχάλη Καλογερόπουλο καθώς και τον πρόεδρο του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Νίκο Φάµελο. Το πρόβληµα είχε δηµιουργηθεί από την υπερχείλιση του ποταµού Ενιπέα κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων που προκάλεσαν εκτεταµένες πληµµύρες τον περασµένο Φεβρουάριο, σε περιοχές του Νοµού και τελικά αποκαταστάθηκε µε χρηµατοδότηση από την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας λόγω της µη εκταµίευσης των 200 χιλ. ευρώ.

Το σηµείο επισκέφθηκαν χθες ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Χαράλαµπος Καφύρας, ο ∆/ντης της Τεχνικής Υπηρεσίας της Π.Ε., Μιχάλης Καλογερόπουλος και ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ, Νίκος Φάµελος.

Για το συγκεκριµένο θέµα εξάλλου η Π.Ε. έχει αποστείλει την τεχνική έκθεση που απαιτείται για το συνολικό έργο το οποίο εκτός από την στήριξη της διώρυγας και την κατασκευή νέου βάθρου θεµελίωσης απαιτεί την επισκευή και τον καθαρισµό της γέφυρας και της αρδευτικής διώρυγας ώστε να αυξηθεί η ροή των υδάτων που περνούν µέσα από αυτή. Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας, Χαράλαµπος Καφύρας έκανε λόγο για καθυστέρηση της χρηµατοδότησης από το υπουρ-

γείο Αγροτικής Ανάπτυξης τονίζοντας παράλληλα πως η Π.Ε. Ηλείας θα συνεχίσει να διεκδικεί την χρηµατοδότηση για την αποκατάσταση των πληγέντων από τις πληµµύρες του Φεβρουαρίου. Από τη µεριά του ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Νίκος Φάµελος, ευχαρίστησε τους αρµόδιους φορείς για την άµεση επέµβαση ώστε να αποκατασταθεί η ζηµιά της διώρυγας ενώ ζήτησε από όλους τους αρδευτές να ανταποκριθούν άµεσα

Αποκαταστάθηκε µε χρηµατοδότηση της Π.Ε. Ηλείας, η ζηµιά της κεντρικής διώρυγας του Αλφειού, λόγω των πληµµυρών που είχαν πλήξει τον περασµένο Φεβρουάριο.

στις οφειλές τους προς τους ΤΟΕΒ προκειµένου να µην υπάρξουν προβλήµατα κατά τη διάρ-

κεια της καλλιεργητικής περιόδου.

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆. ΠΥΡΓΟΥ

Νέος αντιδήµαρχος ο Π. Φραγκαντώνης

«Ευτυχή συγκυρία», χαρακτήρισε ο δήµαρχος Πύργου την ανάληψη των νέων καθηκόντων του αντιδηµάρχου

Τ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

ο νέο αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οδοποιίας, Παναγιώτη Φραγκαντώνη, που αναλαµβάνει από σήµερα τα καθήκοντά του, παρουσίασε χθες το πρωί στο δηµαρχείο του Πύργου, ο δήµαρχος, Μάκης Παρασκευόπουλος.

Ο κ. Παρασκευόπουλος, χαρακτήρισε την ανάληψη των καθηκόντων του νέου αντιδηµάρχου, ως ευτυχή συγκυρία, καθώς τόνισε πως αυτή γίνεται τη στιγµή που ανακοινώθηκε η υπογραφή της διυπουργικής απόφασης που αφορά την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην περιοχή της Τριανταφυλλιάς. «Η υπογραφή αυτή φέρνει την Ηλεία ένα βήµα

µπροστά από πολλούς άλλους νοµούς της χώρας µας. Από τελευταίοι βρισκόµαστε µεταξύ των πρώτων και η παρουσίαση του νέου αντιδηµάρχου, Παναγιώτη Φραγκαντώνη, θεωρώ ότι ανοίγει µια νέα περίοδο. Αυτή τη στιγµή ο Νοµός µας βρίσκεται σε µια πάρα πολύ καλή θέση αφού τις επόµενες µέρες ξεκινά η διαδικασία για τη δηµοπράτηση του εργοστασίου και του ΧΥΤΥ στην Τριανταφυλλιά», επεσήµανε ο δήµαρχος του Πύργου ενώ παράλληλα ανέφερε πως η απόφαση αυτή «∆ίνει την απάντηση σε όλους όσους µας κατηγορούσαν για υποτονικότητα ή για αδιαφορία». «Τα σκουπίδια είναι υπόθεση όλων» Ο δήµαρχος του Πύργου, στη δήλωσή του, αναφέρθηκε στο δύσκολο έργο που αναλαµ-

Ο δήµαρχος Πύργου, Μάκης Παρασκευόπουλος παρουσίασε χθες το νέο αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Αγροτικής Οικονοµίας, του δήµου, Παναγιώτη Φραγκαντώνη.

βάνει ο νέος αντιδήµαρχος, Παναγιώτης Φραγκαντώνης ενώ δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και τον πρώην αντιδήµαρχο

Γιώργο Θεοδωρέλλο – Χαρίτο που όπως είπε συνεχίζει να στηρίζει την παράταξη και µάχεται µε την ίδια θέληση για το καλό

του τόπου. «Θέλω να συγχαρώ το νέο αντιδήµαρχο και να του πω πως αναλαµβάνει ένα πολύ δύσκολο πόστο, έναν πολύ δύσκολο τοµέα αλλά θα έλεγα ότι για τους δύσκολους τοµείς έχουµε ταχθεί. Τον διαβεβαιώνω πως σαν µια γροθιά, θα είµαστε δίπλα του µέχρι το τέλος µέχρις ότου ο δήµος του Πύργου και ο Νοµός Ηλείας, κοιµηθεί ήσυχος χωρίς τον εφιάλτη των σκουπιδιών», τόνισε ο κ. Παρασκευόπουλος. Από τη µεριά του ο νέος αντιδήµαρχος, Παναγιώτης Φραγκαντώνης, επεσήµανε πως: «Η καθαριότητα και τα σκουπίδια είναι υπόθεση όλων µας», ενώ διαβεβαίωσε πως από τη νέα θέση θα συµβάλλει στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής αλλά και στην προσπάθεια επισκευής των αγροτικών δρόµων ώστε οι αγρότες να µπορούν να προσεγγίζουν τις καλλιέργειές τους µε µεγαλύτερη ασφάλεια.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΕ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑ

Πλήγµα στις εξαγωγές Ηλειακών προϊόντων Επιστολή προς τον Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρας σχετικά µε την «αδικαιολόγητη απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών να καταργήσει τον κωδικό ΚΑΕ 0567 µέσω του οποίου αποδίδονταν τα χρήµατα της υπερωριακής απασχόλησης δηλαδή για εργασίες εκτός ωραρίου και αργιών στους γεωτεχνικούς υπαλλήλους» αποστέλλει ο Ηλείος Περιφερειακός Σύµβουλος Ηλείας. Όπως αναφέρει, αυτό έχει «επιφέρει σοβαρό πλήγµα στις εξαγωγές των Ηλειακών αγροτικών προϊόντων, αλλά και των αγροτικών προϊόντων της Περιφέρειας, δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα στη λειτουργία και τον προγραµµατισµό των εξαγωγικών επιχειρήσεων του Νοµού µας µε ότι αυτό συνεπάγεται για την τοπική οικονοµία». Για άµεση λύση των προβληµάτων προτείνει: 1.Να εξοικονοµηθούν και να δοθούν υπερωρίες κατά απόλυτη προτεραιότητα στους ποιοτικούς και φυτοϋγειονοµικούς ελεγκτές και κτηνιάτρους, αφού εξαντλήσουν τα οριζόµενα από την ΚΥΑ. 2.Να εξασφαλιστεί κατ’ απόλυτη προτεραιότητα η διάθεση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων καθηµερινές και κυρίως Σαββατοκύριακα, στους εν λόγω ελεγκτές προκειµένου να συνεχισθούν απρόσκοπτα οι εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων. Επισηµαίνω δε ότι ενόψει των εορτών του Πάσχα οι εξαγωγείς και κατά συνέπεια οι ποιοτικοί ελεγκτές πρέπει να γνωρίζουν τις προθέσεις της Περιφέρειας άµεσα. 3. Με παρέµβασή σας στον Υπουργό Οικονοµιών κ. Σαχινίδη να ζητήσετε τους λόγους που τον ανάγκασαν να κάνει αυτή την αλλαγή και αν κρίνετε σκόπιµο να συζητηθεί το θέµα στο επόµενο Περιφερειακό Συµβούλιο γιατί το πρόβληµα µέχρι το τέλος της εξαγωγικής περιόδου θα γίνεται όλο και πιο έντονο.

Ιερά Μητρόπολη Ηλείας Εγκύκλιος για τις πυρκαγιές Εγκύκλιο προς τα εκκλησιαστικά συµβούλια των Ιερών Ναών απέστειλε η Ιερά Μητρόπολη Ηλείας, σχετικά τις πυρκαγιές, όπου συνιστώνται µεταξύ των άλλων τα εξής: *1. Από την 1 Μαΐου δεν ανάβουµε καµιά φωτιά και πουθενά. Ούτε στις αυλές των σπιτιών µας ούτε στα χωράφια µας. ∆ιότι τούτο αποτελεί ποινικό αδίκηµα, ακόµη και όταν η φωτιά δεν προκαλέσει ζηµιά. 2. Πρέπει να καθαρισθούν αµέσως και καλά τα προαύλια των Ναών , των Μονών, των Εξωκκλησίων, των Κοιµητηρίων (έξω και µέσα, στους διαδρόµους και στους τάφους) και όλων των εκκλησιαστικών χώρων από τα χορτάρια , χλωρά και ξερά, ώστε αν από κάποιον απρόσεκτον ανάψει µια φωτιά, να µη βρει ξανάµµατα και να σβήσει. 3.Συνηθίζεται από µερικούς όταν γίνεται τρισάγιο στον τάφο στο Κοιµητήριο να αφήνουν τα αναµµένα κεριά κάτω στο χώµα να καίνε. Αυτή η συνήθεια είναι αντιπαραδοσιακή, αντιαισθητική, αλλά και πολύ επικίνδυνη το καλοκαίρι.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Χειροτονία νέου κληρικού Σήµερα, Μ. Πέµπτη πρωί, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας θα τελέσει την Θεία Λειτουργία εις τον Ι. Ν. Αγίου Αθανασίου Πύργου, όπου και θα χειροτονήσει εις πρεσβύτερο το διάκονο π. Παντελή Παπαηλιού. Ο νέος κληρικός της Ι. Μητροπόλεως Ηλείας, που είναι γιος του αιδεσ. π. Ευαγγέλου Παπαηλιού ιερέως Ι. Ν. Αγίου Παντελεήµονος Πύργου, µέχρι τώρα διακονούσε στον Ι. Ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου. Είναι πτυχιούχος της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής, της Ανωτέρας Εκκλησιαστικής Σχολής Αθηνών και της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού µας Πανεπιστηµίου.

ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Τριετή αρχεία για ορθολογική χρήση Αρχεία των φυτοπροστατευτικών προϊόντων που χρησιµοποιούν θα πρέπει να τηρούν στο εξής οι επαγγελµατίες χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάσει του νέου νόµου 4036/2012 που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης. Ο συγκεκριµένος νόµος υποχρεώνει πλέον όλους τους επαγγελµατίες να διατηρούν αρχείο των φαρµάκων που χρησιµοποιούν τουλάχιστο για τρία έτη και στο οποίο θα πρέπει να καταγράφουν το όνοµα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, το χρόνο και τη δόση της εφαρµογής καθώς την περιοχή και την καλλιέργεια στην οποία χρησιµοποιήθηκε. Η καταγραφή αυτή θα πρέπει σύµφωνα µε το νόµο να χρησιµοποιείται από τον επαγγελµατία χρήστη για την ορθολογική χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και ειδικότερα για την µείωση της χρήσης τους και του σχετικού κόστους, για τη µείωση των κινδύνων και επιπτώσεων της χρήσης γεωργικών φαρµάκων στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον και τέλος για την προώθηση της ολοκληρωµένης φυτοπροστασίας και εναλλακτικών τεχνικών αυτής. Σύµφωνα µε έγγραφο της ∆/νσης Αγροτικής Οικονοµίας της Π.Ε. Ηλείας σε περίπτωση µη καταγραφής των αρχείων που ζητά ο νόµος προβλέπονται κυρώσεις από χίλια ευρώ µέχρι και 5 χιλ. ευρώ. Π. ΓΙΑΚ.

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Ο κοινωνικός ρόλος της αυτοδιοίκησης Σ

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com την Ηλεία και την ιδιαίτερη πατρίδα του, το Βαρθολοµιό, βρίσκεται για τις Άγιες ηµέρες του Πάσχα, ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου τοµέα Αθηνών, Κώστας Μανιάτης. Ο κ. Μανιάτης, χθες το πρωί, επισκέφθηκε αρχικά το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανό όπου και συζήτησε µαζί του θέµατα της Ηλείας και της Μητρόπολης ενώ λίγο αργότερα συναντήθηκε µε τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Χαράλαµπο Καφύρα, µε τον οποίο τον συνδέουν δεσµοί φιλίας εδώ και αρκετά χρόνια. Στην επίσκεψή του στο Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανό, ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου τοµέα Αθηνών, συζήτησε ειδικά θέµατα συνεργασίας µεταξύ εκκλησίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε βασικό ρόλο αυτόν της κοινωνικής πρόνοιας. Ο Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ. Γερµανός, σε δηλώσεις του για την επίσκεψη του κ. Μανιάτη στις εγκαταστάσεις της Μητρόπολης, εξέφρασε την ευχαρίστησή του

Το Μητροπολίτη Ηλείας και Ωλένης, κ.κ. Γερµανό επισκέφθηκε χθες ο αντιπ. Βορείου τοµέα Αθηνών, Κώστας Μανιάτης.

για τη βοήθεια που ο ίδιος έδωσε για τη φοιτητική εστία που έχει δηµιουργηθεί στην Αλσούπολη της Νέας Ιωνίας, σε χώρο της Μητρόπολης Ηλείας, όπου µε δικές του προσπάθειες η Μητρόπολη κατάφερε να έχει ένα µειωµένο τιµολόγιο ύδρευσης και σήµερα να προωθείται µείωση και στα δηµοτικά τέλη. «Τον ευχαριστώ για όσα έκανε και τον παρακαλώ να συνεχίσει να µας βοηθά γιατί το κοινωνικό έργο της Μητροπόλεως είναι σπουδαίο και έτσι µπορούµε να το διατηρήσουµε», ανέφερε µεταξύ άλλων ο Σεβ. Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανός.

«Η εκκλησία και η τοπική αυτοδιοίκηση έχουν αναπτύξει σήµερα έναν ισχυρό δείκτη κοινωνικής προστασίας των οικονοµικά ασθενέστερων. Εύχοµαι το µήνυµα της Ανάστασης που είναι ένα µήνυµα ελπίδας, δηµιουργίας, ζωής και αγάπης, να οπλίζει όλους µε δύναµη και αισιοδοξία και να ενισχύσει την µεταξύ µας αλληλεγγύη ούτως ώστε να έρθουν καλύτερες µέρες για την πατρίδα µας και τα παιδιά µας που τους αξίζει να βιώσουν ένα καλύτερο µέλλον», τόνισε µεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Βορείου τοµέα Αθηνών, Κώστας Μανιάτης.

Η συνεργασία εκκλησίας και τοπικής αυτοδιοίκησης µε βασικό ρόλο αυτόν της κοινωνικής πρόνοιας συζητήθηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνάντησης.

«Κρίσιµος ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης» Συζήτηση επί των θεµάτων της ∆ευτεροβάθµιας Αυτοδιοίκησης της οποίας όπως τονίστηκε οι ρόλοι είναι πολλαπλοί αλλά χωρίς οικονοµική στήριξη, έκαναν οι δύο αντιπεριφερειάρχες Βορείου τοµέα Αθηνών, Κώστας Μανιάτης και Ηλείας, Χαράλαµπος Καφύρας, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους. Τους δυο τους άλλωστε τους συνδέει φιλία αρκετών ετών και για το λόγο αυτό είχαν την ευκαιρία να κουβεντιάσουν σε πιο προσωπικό επίπεδο και διάφορα

άλλα ζητήµατα. Εκείνο που χαρακτήρισε την χθεσινή συνάντηση ήταν η έλλειψη πόρων για σηµαντικά έργα που αναλαµβάνει η ∆ευτεροβάθµια Αυτοδιοίκηση ενώ τονίστηκε πως αρκετά σηµαντικό είναι η παροχή υψηλής ποιότητας και επαρκών υπηρεσιών που πρέπει να έχουν οι πολίτες. Τόσο ο κ. Μανιάτης όσο και ο κ. Καφύρας, ευχήθηκαν χρόνια πολλά και καλή Ανάσταση στους Ηλείους πολίτες θέτοντας ως βασικό στόχο την πραγµατική ανάπτυξη που πρέπει να απασχολήσει το Κράτος µέσα από το έργο των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

ΟΛΥΜΠΙΑ

Οι φύλακες εκπαιδεύτηκαν Ο

ΚΚΕ ΗΛΕΙΑΣ

Η πρόταση του κόµµατος για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά Την πρόταση του κόµµατος για τα υπερχρεωµένα νοικοκυριά παρουσίασαν χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Χρήστος Γιάνναρος, Γραµµατέας της ΝΕ Ηλείας του ΚΚΕ, η Βάσια Σπερδούλη µέλος της ΝΕ Ηλείας του ΚΚΕ και η ∆ανάη ∆ηµητρακοπούλου µέλος του ΝΣ Ηλείας της ΚΝΕ. Μεταξύ άλλων ανέφεραν: « Σ’ αυτές τις συνθήκες η προστασία και η ανακούφιση του λαού έχει αποφασιστική σηµασία. Απαραίτητα άµεσα µέτρα προστασίας και ανακούφισης των υπερχρεωµένων λαϊκών στρωµάτων είναι η διαγραφή των χρεών από τόκους, η µείωση κατά 50% όλων των δανείων και την αναστολή πληρωµής τους για τα επόµενα χρόνια για ανέργους, µικροµεσαίους αγρότες και εργαζόµενους µε ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα κάτω από 50.000 ευρώ για τετραµελή οικογένεια, η διαγραφή των δανείων που αφορούν στην απόκτηση πρώτης κατοικίας των λαϊκών οικογενειών που αδυνατούν να πληρώσουν και βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας, η µείωση κατά 30% των χρεών των ΕΒΕ προς τις τράπεζες και των αγροτικών χρεών για τους φτωχούς αγροτοκτηνοτρόφους και τους ψαράδες και το πάγωµά τους για όσο διαρκεί η κρίση µε παράλληλη διαγραφή τόκων και πανωτοκιών.»

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

«Χαρτογράφηση» των κοινωνικών δοµών Στη µελέτη χαρτογράφησης και διαχείρισης του συνόλου των κοινωνικών δοµών σε περιφερειακό επίπεδο προχωρά η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µετά από σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, σε συνεργασία µε το Τµήµα Κοινωνικής ∆ιοίκησης του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου Θράκης. Στα πλαίσια αυτού του εγχειρήµατος απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους φορείς (επίσηµους και ανεπίσηµους) που δραστηριοποιούνται στο χώρο της παροχής κοινωνικής φροντίδας να συµµετάσχουν σε συνάντηση που θα πραγµατοποιηθεί στην Πάτρα, την Παρασκευή 27/4/2012 και ώρα 11.00 π.µ., στο ξενοδοχείο «Astir Patras Palace», µε τη συµµετοχή της ερευνητικής οµάδας του ∆ηµοκρίτειου Πανεπιστηµίου. Οι φορείς που επιθυµούν να συµµετάσχουν καλούνται να ενηµερώσουν µέχρι 23-04-2012. Η συνάντηση αυτή θα έχει σκοπό τη συν-διαµόρφωση του πλαισίου συνεργασίας και των όρων διασύνδεσης των φορέων που εµπλέκονται στο πεδίο της κοινωνικής πολιτικής.

λοκληρώθηκε χθες στην Ολυµπία η εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης µουσεί ων και αρ χαιολογικών χ ώρων – που ξεκίνησε την προηγούµενη εβδοµάδα στις κατά τόπους Εφορείες της χώρας - µε στόχο την αναβάθµιση του επιπέδου της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και των χώ ρων α υτών, όπως είχ ε α ποφασιστεί µετά και την ένοπλη ληστεία στο Μουσεί ο Ιστορίας των Ολυµπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας στην Ολυµπία. Η εκπαίδευση πραγµατοποιήθηκε συνολικά σε είκοσι τρεις (23) πόλεις, σε όλη την επικράτεια, µε την επιµέλεια του Υπουργείου Πολιτισµού και τη συνδροµή του Κέντρου Μελετώ ν Ασφάλεια ς (ΚΕ.ΜΕ.Α) και της Ελληνικής Αστυνοµίας. Στην Ολυµπία Η εκπαίδευση των εργαζοµένων στην Ολυµπία πραγµατοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ΣΠΑΠ στην Ολυµπία µε τη συµµετοχή όλων των εργαζοµένων (σε δυο φάσεις, χθες και την προηγούµενη ∆ευτέρα), παρουσία της γενικής διευθύντριας αρχαιοτήτων του υπουργείου

Από την εκπαίδευση του προσωπικού φύλαξης µουσείων και αρχαιολογικών χώρων, στην Ολυµπία, παρουσία της γεν. διευθύντριας του υπουργείου Πολιτισµού Μαρίας Βλαζάκη.

Πολιτισµού Μαρίας Βλαζάκη αλλά και της προϊσταµένης της Ζ΄ΕΠΚΑ Γεω ργίας Χατζή, οι οποίες πραγµατοποίησαν και σύντοµες τοποθετήσεις, αναφερόµενες

κυρίες στην ευθύνη που έχουν οι εργαζόµενοι, όσον αφορά στην εικόνα της Ολυµπίας στο εξωτερικό, µέσω των ιδίων, της συµπεριφοράς και της εξυπηρέτησης των

ΣΤΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

Ολοκληρώθηκε η µεταστέγαση

ΑΚΟΜΑ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΓΙΑ ΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ

Τη διασφάλιση µε κάθε τρόπο της ασφαλέστερης και ταχείας πρόσβασης όλων των ιατρών στην ηλεκτρονική µορφή καταχώρησης των εντολών τους όπως υποχρεώνει ο ΕΟΠΥΥ, ζήτησε µε έγγραφο που απέστειλε χθες στον υπουργό Υγείας και Κοιν. Αλληλεγγύης, ο Ιατρικός Σύλλογος Πύργου – Ολυµπίας. Σύµφωνα µε την επιστολή ο ιατρικός κόσµος ζητά από τον υπουργό να υπάρχει οµαλή πρόσβαση στην ηλεκτρονική βάση όλων των ιατρών που είναι συµβεβληµένοι µε τον Εθνικό Οργανισµό κάτι το οποίο δε συµβαίνει και καθιστά το έργο της συνταγογράφησης αρκετά χρονοβόρο και δύσκολο, τόσο για τους ίδιους τους ιατρούς όσο και για τους ασθενείς. «∆εν κατανοούµε καµία δικαιολογία ή αιτία γι’ αυτή τη µη σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήµατος µε δεδοµένο ότι η σχετική δαπάνη για τη λειτουργία του χρηµατοδοτείται και από κοινοτικούς πόρους», τονίζει στο έγγραφό του ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πύργου – Ολυµπίας, Νίκος Γαλανόπουλος. Π. ΓΙΑΚ.

«Ήταν µια δύσκολη προσπάθεια αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς να παρεµποδιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας», σχολίασε η διευθύντρια Α/θµιας Εκπαίδευσης Ηλείας Ζωή Βουρλούµη

των γραφείων, στον Πύργο. Τα άχρηστα υλικά δόθηκαν για ανακύκλωση ενώ µε τη βοήθεια όλων των υπηρετούντων στη διεύθυνση, ολοκληρώθηκε η αρχειοθέτηση του υλικού. «Ήταν µια δύσκολη προσπάθεια αλλά ολο-

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Ελλιπής η λειτουργία του

Ο

λοκληρώθηκε η δια δικ ασία µετ αστέ γασης των τριών γραφείων της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης, στο κτίριο που στεγάζονταν η διεύθυνση κ αι το 4ο γραφείο Π.Ε Ηλε ίας, στον Πύργο. Η συγχώνευση των τεσσάρων γραφείων στη διεύθυνση, επέβαλε τη µεταφορά της υποδοµής, των αρχείων και του προσωπικού των τριών Γραφείων Π.Ε (της Αµαλιάδας, των Λεχαινών και της Κρέστενας) στον Πύργο. «Τα γραφεία της διεύθυνσης διευρύνθηκαν, νοικιάζοντας έναν επιπλέον όροφο στο κτίριο που βρισκόµαστε και πριν λίγες ηµέρες ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των υποδοµών και των υπαλλήλων, και πλέον λειτουργούµε κανονικά», σχολίασε η διευθύντρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας Ζωή Βουρλούµη. Η διαδικασία µεταστέγασης δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς έπρεπε να µεταφερθεί – αφού ξεκαθαριστεί - το τεράστιο αρχείο

χιλιάδων επισκεπτών στα µουσεία και στον αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας. Την εκπαίδευση των εργαζοµένων ανέλαβε ο υποδιοικητής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου Χαράλαµπος Πατσούρ ης, ο οποίος τους εξήγησε πως πρέπει να λειτουργούν σε θέµατα ασφαλείας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους αλλά και τι πρέπει να κάνουν όταν αντιληφθούν κάποιες ύποπτες κινήσεις ή σε περιπτώσεις κινδύνου. Επεσήµανε ότι δική τους «αποστολή» είναι κυρίως η πρόληψ η και για το λόγο αυτό αναφέρθηκε στους ελέγχ ους α σφα λείας που πρέπει να κάνουν σε πρόσωπα, αντικείµενα και οχήµατα, ενώ έδωσε οδηγίες που πρέπει να ακολουθούν πριν αναλάβουν υπηρ εσία, κα τά την διά ρκεια αυτή αλλά και πως θα προστατευθούν σε ενδεχόµενο κίνδυνο. Η εκπαίδευση ολοκληρώθηκε µε τους εργαζόµενους να υποβάλλουν ερωτήσεις και να λαµβάνουν απαντήσεις στις πολλές απορίες τους.

κληρώθηκε χωρίς να παρεµποδιστεί η λειτουργία της υπηρεσίας», κατέληξε η κα Βουρλούµη. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Σήµερον κρεµάται επί ξύλου…

«Σ

ήµερον κρ εµά τα ι επί ξύλου ο εν ύδα σι την γ ην κρεµάσας. Στέφα νον εξ’ ακανθών περ ιτίθεται ο των α γγέλω ν Βα σιλεύς» ψ άλλεται σε όλες τις εκκλησίες την ώρα που βγαίνει ο Εσταυρωµένος. Οι πιστοί, προσκυνούν τα πληγωµένα από τα καρφ ιά πόδια του και τον στεφα νώ νουν µε αγκάθι να κα ι ανθοστόλιστα στεφάνια . Από χθες Μεγάλη Τετάρτη και

•Πλήθη πιστών συρρέουν στις εκκλησίες και τα µοναστήρια για το ιερό Πάθος

κυρίως σήµερα Μεγά λη Πέµπτη τα ανθοπωλεία της περιοχής φτιάχνουν στεφάνια και δηµιουργούν ιδιαίτερες συνθέσεις µε λουλούδια για τον Εσταυρωµένο, αφού είναι το βασικό είδος που ζητούν αυτές τις δυο ηµέρες οι πιστοί, προκειµένου να παρακολουθήσουν την Ακολουθία των Παθών και τη Σταύρωση του Χριστού. Αν και τα προηγούµενα χρόνια, το κλασσικό στεφ άνι από

«Η κίνηση έχει ξεκινήσει δειλά-δειλά και θα κορυφωθεί αύριο (σ.σ σήµερα), όπου οι καταναλωτές θα αγοράσουν τα στεφάνια για τον Εσταυρωµένο. Υπάρχει µεγάλη ποικιλία και εκτός από τα γαρίφαλα, τα τελευταία χρόνια ο κόσµος προτιµά πολύ και την ορχιδέα, γιατί είναι από τα ωραιότερα λουλούδια και µένει πιο πολύ «ζωντανή». Όσον αφορά στις τιµές, έχουν παραµείνει ίδιες µε πέρσι»

Ελένη Ασηµακοπούλου

Ελισάβετ Πανταζοπούλου «Έχει ξεκινήσει η κίνηση και για τα στεφάνια του Εσταυρωµένου αλλά και γι’ αυτά που πάνε στα Κοιµητήρια αυτές τις ηµέρες. Στα φυσικά, ο κόσµος ζητά τα πιο οικονοµικά µε γαρίφαλα κυρίως ενώ υπάρχει και σχετική ζήτηση και στα στεφάνια που έχουν τις ορχιδέες. Οι τιµές είναι σταθερές και ξεκινούν από 12 ευρώ, ενώ κορύφωση της κίνησης περιµένουµε αύριο (σ.σ σήµερα) όπως άλλωστε συµβαίνει κάθε χρόνο».

Πάσχα µε «φως»

Χριστίνα ∆ρογγίτη

«Η κίνηση έχει ξεκινήσει από σήµερα (σ.σ χθες), είτε µε τις παραγγελίες είτε µε τους καταναλωτές που θα επιλέξουν από τα έτοιµα στεφάνια που υπάρχουν σε µεγάλη ποικιλία, τόσο µε γαρίφαλα και τριαντάφυλλα όσο και µε ορχιδέες, σε διάφορα χρώµατα. Όσον αφορά στις τιµές, έχει γίνει µια προσπάθεια να γίνουν πιο προσιτές, και έτσι ξεκινούν από 10 ευρώ και ανεβαίνουν ανάλογα µε τις συνθέσεις και τα λουλούδια».

Οι συνθέσεις µε ορχιδέες, όπως λέει η κα Καραγιαννοπούλου, είναι πιο εντυπωσιακές και τις προτιµούν οι καταναλωτές για τον Εσταυρωµένο.

λευκά και κόκκινα γαρίφαλα είχε µπει σε…δεύτερη µοίρα, µε τους καταναλωτές να επιλέγουν τις πιο εντυπωσιακές συνθέσεις, λόγω της οικονοµικής δυσχέρειας έχει και φέτος µεγάλη ζήτηση στα ανθοπωλεία. Τα α γκάθινα στεφάνια µε τις ορχιδέες σε λευκό, µω β κα ι ρ οζ χρώµα εξακολουθούν να βρίσκονται ψηλά στις προτιµήσεις του κόσµου ενώ υπάρχει και µερίδα πιστών που επιλέγουν τις συνθέσεις µε τα τριαντάφυλλα. Η κίνηση είναι αυξηµένη αυτές

τις δυο ηµέρες. Όσον αφορά στις τιµές, για µια ακόµα χρονιά παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε πέρσι (ξεκινούν από 10,00 ευρώ), αφού οι ανθοπώλες, γνωρίζοντας τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί, θέλουν µ’ αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν τον κόσµο να αγοράσει και φέτος το στεφάνι για τον Εσταυρωµένο. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ∆ΙΒΡΗΣ

Σ

ηµαντικά θα βελτιωθεί η εικόνα της ∆ίβρης µε την ολοκλήρω ση του έργου ανάπλασης και δηµιουργίας λωρίδας περιπάτου σε όλο το µήκος του δρόµου που διασχίζει το κέντρο της. Πρόκειται για έργο προϋπολογισµού ενός εκατοµµυρίου ευρώ και η υλοποίησή τους δε θα αργήσει να ξεκινήσει. Το συγκεκριµένο έργο εντάχτηκε προς χρηµατοδότηση στον Άξονα 3: Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονοµίας στο Μέτρο 3.2.2: Ανακαίνιση και ανάπτυξη χωριών του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007–2013» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και έχει ήδη υπογραφεί από τον ειδικό γραµµατέα του Υπουργείου Βαγγέλη ∆ιβάρη.

νουν περιλαµβάνουν – µεταξύ άλλων πλακοστρώσεις σε ευρεία έκταση, καθώς και τη δηµιουργία λωρίδας περιπάτου, που θα δίνει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να περπατήσει µε άνεση δίπλα στο δρόµο, χωρίς φόβο εξαιτίας των διερχοµένων αυτοκινήτων. Στο έργο περιλαµβάνεται επίσης η ανάπλαση της κεντρικής πλατείας του χωριού και του περιβάλλοντος χώρου του παλιού δηµαρχείου. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται να ικανοποίησε ιδιαίτερα τους κατοίκους και τα µέλη της τοπικής αρχής, που εξαίρουν το ενδιαφέρον και την προσπάθεια του δήµαρχου ∆εββέ Κοτζιά και του αναπληρωτή του κ.∆ κ.Κ για την προώθηση και ολοκλήρωση των διαδικασιών (ωρίµανση του έργου) και την υποβολή του, στο Πρόγραµµα «Αγροτική Ανά πτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013», καθώς και το ιδιαίτερο ενδιαφέρον αρµόδιων φορέων της Π. ∆. Ε. για την προώθηση του έργου. Ο κεντρικός δρόµος της ∆ίβρης θα αναπλαστεί και η όψη του χωριού θα αλλάξει, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η γραφικότητά του.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΑ∆Α ∆ΙΑΣΩΣΗΣ

Ενισχύει το έργο του Λιµεναρχείου Κυλλήνης

Σ

υνεργασία µε το Λιµενάρχη Κυλλήνης κ. Γεώ ργιο Σταθόπουλο είχε χθες το πρω ί αντιπροσωπεία του παραρτήµατος Ηλείας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης. Αντικείµενο της συνεργασίας ήταν η ενίσχυση του έργου του Λιµενα ρχ είου Κυλλήνης από τα µέλη της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης, αλλά και εθελοντών από την περιοχή οι οποίοι βέβαια θα περάσουν πρώτα από ειδική εκπαίδευση. Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γιώ ργος Σταθόπουλος είπε: «Ο εθελοντισµός είναι µια παραπάνω βοήθεια γιατί µε αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουµε καλύτερη έρευνα και διάσωση, πράγµα που διευκολύνει πολύ την υπηρεσία µας. Σε συνεργασία µε το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυλλήνης προ-

γραµµατίζουµε να παραχωρήσουµε µια αίθουσα στα µέλη της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης προκειµένου να τοποθετήσουν τον εξοπλισµό τους και να βρίσκονται σε ετοιµότητα 24 ώρες το 24ωρο». Από την πλευρά του ο Συντονιστής του παραρτήµατος Ηλείας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης κ. Θανάσης Τα σσόπουλος είπε: «Το παράρτηµα Νοµού Ηλείας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης µετρά ένα χρόνο ζωής, έτοιµο να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όποιον χρειάζεται βοήθεια. Βρισκόµαστε σήµερα στο Λιµεναρχείο της Κυλλήνης για µια πρώτη γνωριµία, καθώς µέσα από την προσπάθειά µας, µε τη βοήθεια εκπαιδευµένων µελών µας αλλά και πολλών εθελοντών από την περιοχή που θα εκπαιδευτούν ει-

«Στόχος µας είναι να ενισχύσουµε το έργο του Λιµενικού Σώµατος» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο συντονιστής του παραρτήµατος της Ε.Ο.∆. στο νοµό κ. Θανάσης Τασσόπουλος.

Συνεργασία µε το Λιµενάρχη Κυλλήνης κ. Γεώργιο Σταθόπουλο είχε χθες αντιπροσωπεία του παραρτήµατος Ηλείας της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης.

δικά, στοχεύουµε να ενισχύσουµε το έργο του Λιµενικού Σώµατος».

∆έκα πέντε χιλιάδες λαµπτήρες προµηθεύτηκε ο δήµος Πύργου προς αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε πολλά σηµεία του ευρύτερου δήµου, λόγω των βλαβών που έχουν προκληθεί. Ήδη συνεργεία φροντίζουν για την τοποθέτησή τους, όπως ανακοίνωσε ο κ. Βασίλης Παναγόπουλος. Το πρώτο επιδιορθώνει τις βλάβες στον πρώην δήµο Ωλένης και το δεύτερο στους πρώην δήµους Πύργου Ιάρδανου και Βώλακα. Η δηµοτική αρχή έχει ενηµερώσει τους προέδρους των Τοπικών ∆ιαµερισµάτων και µέχρι τη Μεγάλη Πέµπτη θα έχει αποκατασταθεί ο ηλεκτροφωτισµός στις εκκλησίες και στους χώρους απ’ όπου θα περάσει ο επιτάφιος και γενικά στα κεντρικά τµήµατα των τοπικών διαµερισµάτων. Αµέσως µετά το Πάσχα βέβαια και µέχρι το τέλος του µήνα θα έχουν λυθεί όλα τα προβλήµατα ηλεκτροφωτισµού. «Έχουµε αξιόµαχο συνεργείο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουµε» δήλωσε ο κ. Παναγόπουλος και συµπλήρωσε ότι η καθυστέρηση οφείλεται στο ότι «υπήρχε πρόβληµα µε την προµήθεια των λαµπτήρων καθώς ο διαγωνισµός είχε βγει άγονος και για τον δεύτερο υπήρχε πρόβληµα µε τον επίτροπο». Ακολουθεί ακόµα µια δηµοπρασία για την προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ώστε να υπάρχει µια συνεχή ροή προµήθειάς του και να µην υπάρξει ξανά τέτοιο πρόβληµα.

ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΑΙ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ∆ΙΩΡΥΓΑ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΣΤΟΝ ΑΛΦΕΙΟ

Εντυπωσιακή ανάπλαση

Αλλάζει όψη Με το έργο αυτό αναµένεται να αλλάξει όψη η «αγορά» του παραδοσιακού αυτού οικισµού της ορεινής Ηλείας, χωρίς ωστόσο να επηρεάσει η οµορφιά και γραφικότητά του. Οι παρεµβάσεις που θα γί-

∆ηµοπρατήθηκε η επέκταση του δικτύου ύδρευσης ∆ηµοπρατήθηκε χθες η επέκταση του δικτύου ύδρευσης από τον Ερύµανθο και προς τις υπόλοιπες κοινότητες του πρώην καποδιστριακού δήµου Πύργου που δεν είχαν ενταχθεί στο αρχικό προγραµµατισµό. Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισµού 3.150.000 ευρώ για το οποίο, όπως ενηµέρωσε ο αντιδήµαρχος Πύργου Βασίλης Παναγόπουλος είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον 42 εταιρείες, αλλά προσφορά έδωσαν 10 και προσωρινός µειοδότης του έργου αναδείχτηκε η «∆ηµόπουλος ΑΤΕ» µε ποσοστό έκπτωσης 50,86% . Σύµφωνα µε τη µελέτη, ο χρόνος παράδοσης του έργου είναι 18 µήνες. Όπως τόνισε ο κ. Παναγόπουλος «ελέγχουµε τις προσφορές και τη νοµιµότητα και αν όλα πάνε καλά, θα ακολουθήσει ο συµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ώστε σύντοµα να υπογραφεί η σύµβαση. «Ελπίζουµε να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες, ώστε το συντοµότερο δυνατό οι κάτοικοι των πέντε δηµοτικών διαµερισµάτων να απολαµβάνουν άφθονο και κατάλληλο νερό από τον Ερύµανθο». Η δεύτερη δηµοπρασία που αφορά την επέκταση του ίδιου δικτύου προς τους πρώην δήµους Βωλακα και Ιάρδανου θα γίνει στις 24 Απριλίου.

Ανθούλα Καραγιαννοπούλου

«Η προετοιµασία για εµάς έχει ξεκινήσει και δειλά-δειλά και το αγοραστικό ενδιαφέρον, που βέβαια θα κορυφωθεί αύριο (σ.σ σήµερα). Αν και τα τελευταία χρόνια τα αγκάθινα στεφάνια µε τις ορχιδέες είχαν περισσότερη ζήτηση, φέτος ο κόσµος ζητά αρκετά και τα πιο οικονοµικά, µε γαρίφαλα και τριαντάφυλλα. Οι τιµές πάντως παραµένουν σταθερές και ξεκινούν από 10 ευρώ, ενώ υπάρχει σε όλα µεγάλη ποικιλία, ανάλογα µε τα χρήµατα που µπορεί να διαθέσει ο καθένας».

∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Να αρδευτούν οµαλά οι καλλιέργειες

Τον καθαρισµό της κεντρικής διώρυγας του Αλφειού ξεκίνησε ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, σε συνεργασία µε το δήµο του Πύργου.

Στον καθαρισµό της κεντρικής αρδευτικής διώρυγας του Αλφειού ποταµού, προχώρησε χθες ο ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, ύστερα από την προγραµµατική σύµβαση που υπέγραψε µε το δήµο του Πύργου για το συγκεκριµένο σκοπό. Έτσι ήδη µηχάνηµα του ΓΟΕΒ πραγµατοποιεί το τελευταίο διάστηµα καθαρισµό ανάντι και κατάντι της αρδευτικής διώρυγας σε όλο της το µήκος κάτι το οποίο όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Νίκος Φάµελος, θα βοηθήσει σηµαντικά στην αύξηση της ροής των υδάτων του ποταµού Ενιπέα που περνούν µέσα από αυτή. Επίσης ο παραπάνω καθαρισµός θα δώσει τη δυνατότητα στον ΓΟΕΒ να ξεκινήσει άµεσα την άρδευση των ΤΟΕΒ που υδροδοτούνται από τη διώρυγα του Αλφειού προκειµένου και οι αγρότες να προχωρήσουν στο πότισµα των καλλιεργειών τους κατά τη διάρκεια της αρδευτικής περιόδου η οποία έχει ήδη ξεκινήσει. Ο κ. Φάµελος, εξέφρασε την ελπίδα πως σε λίγες µέρες ο Οργανισµός θα µπορέσει να υδροδοτήσει τους ΤΟΕΒ ωστόσο τόνισε πως θα πρέπει και οι τελευταίοι ανταποκριθούν στις οφειλές τους. Π. ΓΙΑΚ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

8 ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η προβολή της µουσικής ταινίας «Ταξιδιάρα Ψυχή» έδωσε την ευκαιρία στους θαµώνες του «Νηπιαγωγείου» να απολαύσουν τη µουσική διαδροµή του Γιάννη Αγγελάκα, του ανθρώπου–σύµβολο για τη σύγχρονη Ελληνική ροκ σκηνή. Ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Σπύρος Βασιλείου ευχαρίστησε τους Πολιτιστικούς Συλλόγους της περιοχής για το πολύτιµο έργο που έχουν να παρουσιάσουν.

Όλοι οι πρόεδροι των Πολιτιστικών Συλλόγων του δήµου Πηνειού συµµετείχαν στη χθεσινή συνάντηση.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ

Προγραµµατίζουν τις επόµενες δράσεις τους!

Ο

α πολογισµός των δράσεων και των εκδηλώσεων, που έχουν πραγµατοποιήσει όλο το προηγούµενο διάστηµα , αλλά και ο προγραµµατισµός των επόµενων, ήταν το αντικείµενο της συνεργα σίας που είχαν χθες το µεσηµέρι στο δηµαρχείο της Γαστούνης οι πρόεδροι των Πολιτι-

στικών Συλλόγων του δήµου Πηνειού µε τον αρµόδιο αντιδήµαρχο κ. Σπύρο Βασιλείου. «Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του δήµου µας γι’ όλα αυτά που έχουν προσφέρει µέχρι τώρα, να τους συγχαρώ και να τους καλέσω να συνεχίσουν µε την ίδια όρεξη και τον ίδιο ζήλο»

είπε από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. Σπύρος Βασιλείου. Από τη συζήτηση δεν έλειψαν οι εκδηλώσεις που προγραµµατίζονται για το αµέσως επόµενο διάστηµα, όπως οι εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν τους εορτασµoύς της Παναγίας της Καθολικής την Τρίτη του

Πάσχα αλλά και αυτές που θα πραγµατοποιηθούν µε αφορµή την έκθεση µε τα κειµήλια του στρατηγού Γεωργίου Σισίνη τις επόµενες µέρες. Παράλληλα όµως, συζητήθηκαν και οι εκδηλώσεις που µπορούν να πραγµατοποιηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, αλλά και µεγαλύτερες δράσεις

που θα προβάλουν την περιοχή και το έργο των συλλόγων, όπως έγινε µε τα γυρίσµατα της εκποµπής της ΕΤ-3 «Κυριακή στο Χωριό» στη Γαστούνη. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Μια ξεχωριστή θεµατική βραδιά διοργάνωσε το βράδυ της Τετάρτης 4 Απριλίου το ρακοµελάδικο «Νηπιαγωγείο» στον Πύργο µε την προβολή της µουσικής ταινίας «Ταξιδιάρα Ψυχή». Η ταινία –σε σκηνοθεσία Αγγελικής Αριστοµενοπούλου- αποτέλεσε ένα πορτρέτο της µουσικής διαδροµής του Γιάννη Αγγελάκα, του ανθρώπου–σύµβολο για τη σύγχρονη Ελληνική ροκ σκηνή, µε το συγκρότηµα «Τρύπες» τη δεκαετία του ’90, κυρίως, µέχρι τις έντεχνες συνεργασίες και τους έθνικ πειραµατισµούς του σήµερα µε το γκρουπ «Επισκέπτες». Ξέχωρα από την προβολή της ταινίας και κατά τη διάρκεια του διαλλείµατος της, οι θαµώνες του «Νηπιαγωγείου» µπόρεσαν να ακούσουν και live τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα που ερµήνευσαν ο Παναγιώ της Τρια ντόπουλος και ο ∆ηµήτρης Μπάκουλης, τραγούδια που «ζέσταναν» ακόµα περισσότερο την ατµόσφαιρα στο αγαπηµένο στέκι της νεολαίας στον Πύργο τα τελευταία χρόνια.

Παιδικά χαµόγελα Ο Ο λαγός και η Αισώπου «Ο χελώνα», σε µια προσπάθεια δραµατοποίησής του, µε τη βοήθεια και το συντονισµό της φοιτήτριας Μουσειοπαιδαγωγικής Πέλλης Κατσιµάρδου. Τα παιδιά, νήπια στην πλειοψηφία τους, παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την αφήγησή του και συµµετείχαν ενεργά, εκφράζοντας τις απορίες τους, ενώ οι εύστοχες απαντήσεις τους στις ερωτήσεις της Μουσειοπαιδαγωγού καθώς και οι παρατηρήσεις τους, εντυπωσίασαν όλους τους παρευρισκόµενους, ακόµα και τους γονείς τους, σε κάποιες περιπτώσεις.

Η δράση αυτή, εντάσσεται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που ξεκινά το Βιβλιοπωλείο Lexis, µε παρουσιάσεις πα ιδικώ ν βιβλίων και δραµατοποιήσεις παραµυθιών, οι οποίες θα είναι ανοιχτές για το κοινό. Οι ιδιοκτήτες, Νίκος και Ευδοκία Ζήρου, θέλουν µε αυτό τον τρόπο να περάσουν ένα µήνυµα αισιοδοξίας και χαράς στον κόσµο, τον οποίο βλέπουν προβληµατισµένο και θλιµµένο, δικαιολογηµένα, λόγω των προβληµάτων της καθηµερινότητας. Κι αυτό, θέλουν να γίνει µέσα από τα παιδιά που αποτελούν αστείρευτη «πηγή» ενέργειας, εξυπνάδα ς και φαντασίας. Και

Τα παιδιά παρακολούθησαν µε ενδιαφέρον την αφήγηση και συµµετείχαν ενεργά στο παραµύθι.

όπως αποδείχθηκε, η προσπάθεια πέτυχε και γι’ αυτό θα επαναληφθεί πολύ σύντοµα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΑΚΑ

«Ταξιδιάρα Ψυχή» στο «Νηπιαγωγείο»

ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «LEXIS» ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

στόχος ήταν τα χα µόγελα, πα ιδικά και όχι µόνο…και τελικά , επετεύχθη. Το Βιβλιοπω λείο Lexis στον Πύργο πραγµατοποίησε µια ξεχω ριστή δράση, καταφέρνοντας να φέρει στα πρόσωπα των παιδιών και τω ν γονιών τους το χαµόγελο, κάτι που λείπει στις µέρες µας, λόγω της δύσκολης καθηµερινότητας και των προβληµάτων που καλούµαστε να αντιµετωπίσουµε. Ο χώρος εκδηλώσεων του βιβλιοπωλείου, µετατράπηκε για λίγο σ’ ένα µικρό θεατρικό…εργαστήρι, όπου τα παιδιά έγιναν οι πρωταγωνιστές του µύθου του

Εκτός της προβολής ακούστηκαν και τραγούδια του Γιάννη Αγγελάκα που ερµήνευσαν ο Παναγιώτης Τριαντόπουλος και ο ∆ηµήτρης Μπάκουλης.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Γ.Γ.

ΦΑΣΤ ΦΟΥΝΤ/ΨΗΣΤΑΡΙΑ «ΤΟ ΓΩΝΙΑΚΟ» ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Ένα I PAD στην τυχερή του διαγωνισµού!

Τ

ην ευκαιρία να… «σερφάρει» στο ίντερνετ µε ένα I PAD, το πιο επιτυχηµένο tablet-pc της αγοράς, έχει εδώ και λίγες ηµέρες ο σούπερ τυχ ερός της προσφοράς από το φα στ φούντ/ψησταριά «Το Γωνιακό» στον Πύργο (Πατρών 44, 26210 31000). Το I PAD ήταν το «έπα θλο» του διαγωνισµού που «έτρεξε» «Το Γωνιακό» τους τελευταίους δυο µήνες και αφορούσε τους πελάτες του που έκαναν

παραγγελίες 5 ευρώ τουλάχιστον. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού συγκεντρώθηκαν εκα τοντάδες κουπόνια από τους πελάτες του καταστήµατος που συµµετείχαν µε ενθουσιασµό και το βράδυ της περασµένης Πέµπτης πραγµατοποιήθηκε η κλήρωση για την ανάδειξη του τυχερού… Τυχερή από την κλήρωση ήταν η κα Μανή από τον Πύργο που παρέλαβε το high tech δώρο της µε ιδιαίτερη χαρά ευχαρι-

στώντας παράλληλα τη διεύθυνση του καταστήµατος! Εκτός της συγκεκριµένης προσφοράς, το «Γωνιακό» επιφυλάσσει για το κοντινό µέλλον κι άλλες εκπλήξεις αλλά και προσφορές για την πολυπληθή πελατεία του που το περιβάλλει εδώ και χρόνια µε ιδιαίτερη εµπιστοσύνη για τα πιο φρέσκα και εύγεστα προϊόντα που διαθέτει. Γ.Γ.

Η κλήρωση έγινε από τον µικρό φίλο του καταστήµατος που κλήθηκε να επιλέξει το τυχερό κουπόνι ανάµεσα στα εκατοντάδες που συµµετείχαν στον διαγωνισµό.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΒΩΛΑΚΟΣ

Τ

Τιµούν τον καρδιολόγο Γεώργιο Τσάµη ο έργο και την προσφορά του Επιταλιώτη ιατρού καρδιολόγου Γεώργιου Τσάµη, θα τιµήσουν η ∆ηµοτική Ενότητα Επιταλίου και ο Σύλλογος Γυναικών Βώλακος, σε µια λιτή εκδήλωση που θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα του Πάσχα (16

Απριλίου) στο Επιτάλιο. Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 8:00 το βράδυ στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου Επιταλίου, η οποία αναµένεται να γεµίσει ασφυκτικά, αφού ο γνωστός Καρδιολόγος, δεν είναι απλά ένας επιτυχηµένος γιατρός της ειδικότητάς

του αλλά και ένας ξεχωριστός άνθρωπος, µε µεγάλη προσφορά στους ανθρώπους του τόπου του. Γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Επιτάλιο, το οποίο δεν ξέχασε ποτέ. Αν και έφυγε για την Αθήνα όπου σπούδασε και άσκησε την ιατρική, σε µεγάλα νοσηλευτικά ιδρύµατα της

πρωτεύουσας, δεν ξέχασε ποτέ τον τόπο του, τον οποίο επισκεπτόταν συχνά, αφού τον υπεραγαπά, πολύ περισσότερο τώρα που έχει πια συνταξιοδοτηθεί. Η πόρτα του, τόσο του ιατρείου του όσο και του σπιτιού του, ήταν πάντοτε ανοιχτή για τους συµπατριώτες του – και όχι µόνο

– προσφέροντας απλόχερα τις πολύτιµες υπηρεσίες και συµβουλές του. Κάτι που αναγνωρίζουν οι κάτοικοι της περιοχής και θέλουν, σε αυτή την εκδήλωση, να τον ευχαριστήσουν για όσα έκανε και κάνει ακόµα γι’ αυτούς. Ν.Σ

Η τυχερή της κλήρωσης κα Μανή παραλαµβάνει περιχαρής το I PAD από τα χέρια του Κωνσταντίνου Πετρίδη, γιού του ιδιοκτήτη του «Γωνιακό» Βασίλη Πετρίδη.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Ανακούφιση για χιλιάδες αγρότες-κατόχους γεωτρήσεων Σηµαντική, για τους χιλιάδες αγρότες της Ηλείας, χαρακτήρισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης την τροποποίηση της ΚΥΑ, µε την οποία ορίζεται η διαδικασία χορήγησης αδειών για υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού. «Με την τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης οι χιλιάδες αγρότες κερδίζουν σε χρήµα και χρόνο», δήλωσε µεταξύ άλλων ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, υποστηρίζοντας ότι η συνυπογραφή της τροποποίησης αποτελεί αφετηρία για άρση της “γραφειοκρατικής οµηρείας” στην οποία είχαν εγκλωβιστεί οι παραγωγοί, οι οποίοι κατέβαλαν υψηλά κόστη και τελούσαν σε υπέρµετρη αναµονή προκειµένου να τους χορηγηθεί η σχετική άδεια χρήσης των γεωτρήσεων. Η τροποποίηση της απόφασης δρα καταλυτικά και λειτουργεί ευεργετικά, σύµφωνα µε την άποψη του κ. Κατρίνη. Πλέον, οι αγρότες αποκτούν την δυνατότητα να απαλλαγούν απ’ οποιοδήποτε κόστος για την χορήγηση άδειας χρήσης της γεώτρησης για τα υφιστάµενα δικαιώµατα χρήσης νερού, λόγω της απλούστευσης των διαδικασιών. Με βάση την υπογραφείσα απόφαση ως καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών για την έκδοση άδειας χρήσης νερού έχει οριστεί η 16η Ιουνίου 2012, ενώ η τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (150559/10-6-2011) έχει σταλεί προς δηµοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο. Την παραπάνω ΚΥΑ, συνυπογράφουν οι Υπουργοί Εσωτερικών, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Πολιτισµού και Τουρισµού.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9

Άξονες η ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία Η προκήρυξη των εκλογών βρίσκει στην χώρα σε µια κρίσιµη καµπή. Τα διακυβεύµατα των προσεχών εκλογών έχουν να κάνουν µε την παραµονή της Ελλάδας στην ΟΝΕ και την εξασφάλιση του ευρωπαικού προσανατολισµού, µε την αποφυγή της χρεοκοπίας και την περιθωριοποίηση της Χώρας. Οι δύσκολες αποφάσεις που συνοδεύουν την δανειακή σύµβαση πρέπει να υλοποιηθούν από µια κυβέρνηση που θα έχει και γνώση αλλά και αποφασιστικότητα αψηφώντας το πολιτικό κόστος. Οι δύο

βασικοί άξονες που πρέπει να διαµορφώσουν την νέα πολιτική είναι η ανάπτυξη και η κοινωνική προστασία. Και οι δύο αυτοί πυλώνες αποτέλεσαν τα βασικά στοιχεία της πολιτικής πρότασης του Αντώνη Σαµαρά και της Ν∆. Από πολύ νωρίς είχε επισηµανθεί η αβεβαιότητα των αποτελεσµάτων του σταθεροποιητικού προγράµµατος διότι αγνοούσε αυτές τις βασι-

κές αρχές. Σήµερα περισσότερο παρά ποτέ εκτός από µα ισχυρή κυβέρνηση η Χώρα χρειάζεται και µια πολιτική πρόταση που να εµπεριέχει τα δύο παραπάνω στοιχεία αφήνοντας πίσω τον παλαιοκοµµατισµό, την επικοινωνιακή φλυαρία. Οι εκλογές της 6 Μαΐου αποτελούν µια πολύ καλή ευκαιρία να γυρίσει σελίδα η Χώρα υπερψηφίζοντας την πρόταση της Ν∆.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΤΗΣ ΟΝΝΕ∆ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

«Θα προσπαθήσουµε όλοι µαζί για µια νέα ΟΝΝΕ∆» Τους βασικούς στόΟ νέος πρόεδρος χους του ανάπτυξε της ΟΝΝΕ∆ αναφέρχθες, στην πρώτη του θηκε στο έργο του συνέντευξη Τύπου από απερχόµενου προτην ανάληψη των καθηέδρου κ. Σπύρου Λιακόντων του, ο νέος τσή ενώ συνέχισε: «Θα πρόεδρος της ΟΝΝΕ∆ είµαστε δίπλα στο νέο, Ν. Ηλείας κ. Βάϊος στα προβλήµατά του. Κιούφης. Η συνέντευξη Οι νέοι εξάλλου του παραχωρήθηκε στα νοµού είναι το µέλλον γραφεία της Νοµαρχια- Τους στόχους της ΟΝΝΕ∆ Ν. Ηλείας παρουσίασε χθες ο νέος της Ηλείας. Σε αυτή κής Επιτροπής της πρόεδρός της κ. Βάϊος Κιούφης «πλαισιωµένος» από νεολαίους την προσπάθεια δεν Νέας ∆ηµοκρατίας του κόµµατος. είµαι µόνος µου, όλοι στον Πύργο, ενώ τον κ. µαζί θα προσπαθήκοµµάτι της πολιτικής κοινωνίας» Κιούφη πλαισίωναν τα στελέχη της τόνισε µεταξύ άλλων ο νέος πρό- σουµε για µια νέα ΟΝΝΕ∆ προκειΟΝΝΕ∆ κ.κ. Γιώργος Κωνσταντό- εδρος της ΟΝΝΕ∆ κ. Βάϊος Κιού- µένου να έχει η νεολαία φωνή και πουλος, Άννα Αδαµάκου, Νίκος φης και συνέχισε: «Βασικός µας λόγο». Τέλος, ο κ. Κιούφης ευχήΣµαρνάκης και Χρήστος Πετρό- στόχος είναι η επανίδρυση της θηκε καλή επιτυχία στους βουλευγιαννης. ΟΝΝΕ∆ και όχι σε επίπεδο Νοµαρ- τές του νοµού που θα εκλεγούν µε «Ζούµε σε µία δύσκολη εποχή χιακής, αλλά σε όλες τις µεγάλες το κόµµα της Νέας ∆ηµοκρατίας. Σ.Π. και η νεολαία είναι ένα σηµαντικό πόλεις του νοµού».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθµ. ΚΟΧ 25.703/01/2012 σύναψης συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, Περιφερειακή ενότητα ΗΛΕΙΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» Η ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν.3614/2007, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Το άρθρο 89 περ. Α του Ν.3996/2011 (ΦΕΚ 170 Α’/5-8-2011) Το άρθρο 36 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011). 3. Την υπ’ αριθµ. 1.5131/οικ.3.949/ΚΥΑ (ΦΕΚ 613 Β’/15-4-2011) 4. Την Ανοιχτή πρόσκληση µε Κωδικό 39, αριθµ. πρωτ. 1.8001/οικ.6.1490 09-06-2011 Α∆Α (Α∆Α:4Α3ΨΛ-6) 5. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 2.4486 / οικ.6.1206 / 01-03-2012 απόφαση Ένταξη της Πράξης “ΑΜΚΕ-ΑΡΩΓΗ ∆ηµιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος - Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας “ µε κωδικό MIS 374315 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα “Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού”. 6. την αρ. πρ. 3706 / 02-04-2012 , ΑΣΕΠ έγκριση Ανακοίνωσης Ανακοινώνει Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά πεντακοσίων δέκα οκτώ (518) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νοµό ΗΛΕΙΑΣ, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα απασχοληθεί ανά συµπράττοντα φορέα, ενέργεια, τόπο υλοποίησης, ειδικότητα και διάρκεια σύµβασης ο εξής αριθµός ατόµων: * ΣΤΗΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΠΙΝΑΚΑΣ Α και Β ), µε τα αντίστοιχα απαιτούµενα (τυπικά - πρόσθετα) προσόντα και τις δράσεις των δήµων όπου θα απασχοληθούν οι εργαζόµενοι.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι ωφελούµενοι της πράξης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς ή µετανάστες µε δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας και · να είναι άνεργοι µε δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή Αγρότες ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ που δεν διαθέτουν ή δεν δικαιούνται δελτίο ανεργίας και έχουν ατοµικό εισόδηµα έως και 10.500,00 το οικονοµικό έτος 2010 (εισοδήµατα που αποκτήθηκαν από 1-1-2009 έως 31-12-2009).

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Η σειρά κατάταξης µεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται σύµφωνα µε τα ακόλουθα κριτήρια, τα οποία µοριοδοτούνται συνδυαστικά. Κατάσταση ανέργου , Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδηµα, Κατάσταση υγείας, Εντοπιότητα : Περισσότερες διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής παρέχονται στις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και την αναλυτική προκήρυξη.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ και των ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ που βαθµολογούνται, οφείλουν να προσκοµίσουν τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στην αναλυτική προκήρυξη. 1. ΓΕΝΙΚΑ: Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας- Ταυτότητα οµογενούς - Άδεια διαµονής σε ισχύ 2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: Τίτλο σπουδών - Άδεια άσκησης επαγγέλµατος σε ισχύ ή λοιπές βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά ή επαγγελµατικές ταυτότητες - απαραίτητα δικαιολογητικά απόδειξης της ζητούµενης εµπειρίας. 3. ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Κατάσταση ανέργου , Οικογενειακή κατάσταση, Οικογενειακό εισόδηµα, Κατάσταση υγείας, Εντοπιότητα Τα απαραίτητα δικαιολογητικά προσκοµίζονται σε πρωτότυπα ή επικυρωµένα αντίγραφα

Υποβολή αιτήσεων συµµετοχής Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή, στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ, Μιαούλη 3, Τ.Κ. 27100 ΠΥΡΓΟΣ, απευθύνοντάς την υπόψη κ. Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 26210-31543 / 36350, Fax : 2621034352 Email: info@arogiamke.gr).Στην περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής, το εµπρόθεσµο της αίτησης κρίνεται µε βάση την ηµεροµηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος µετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση του υποψηφίου. Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες από τη δηµοσίευση της παρούσης δηλαδή από τις 17-04-2012 έως 2604-2012.

Κατάταξη υποψηφίων Η κατάταξη των υποψηφίων γίνεται κατά φθίνουσα σειρά σε ενιαίο

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ

Εµπιστοσύνη στην ετυµηγορία του λαού Με την ανακοίνωση του ψηφοδελτίου µπαίνουµε στην τελική ευθεία για την πιο κρίσιµη εκλογική αναµέτρηση της µεταπολίτευσης. Θα δώσουµε αυτή τη µάχη µε εµπιστοσύνη στην ετυµηγορία του ελληνικού λαού και τη δηµοκρατική του συνείδηση γιατί αποδείχτηκε ότι οι θυσίες του πιάνουν τόπο, ότι αλλάζουµε τα πάντα ώστε να ξαναγυρίσει το χαµόγελο της ελπίδας, ότι τελικά εγγυόµαστε την επόµενη µέρα. Ξεκινάµε.

ΣΤΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

Ο Γρ. Τριανταφυλλόπουλος υπεύθυνος επικοινωνίας Από το γραφείο Τύπου της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας, εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: Με απόφαση της προέδρου της ∆ηµοκρατικής Συµµαχίας Ντόρας Μπακογιάννη, ο κ. Γρηγόρης Τριανταφυλλόπουλος, ∆ηµοσιογράφος και πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίων Επαρχιακών Εφηµερίδων, αναλαµβάνει υπεύθυνος Επικοινωνίας της Επιτροπής Εκλογών του κόµµατος και Αναπληρωτής Εκπρόσωπος Τύπου. Ο κ. Τριανταφυλλόπουλος θα είναι υποψήφιος βουλευτής µε τη ∆ηµοκρατική Συµµαχία στο νοµό Αχαΐας.

πίνακα µε αναγραφή των κωδικών θέσεων που έχουν επιλέξει, µε βάση τη συνολική βαθµολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθµολογούµενα κριτήρια (Κατάσταση ανέργου, Οικογενειακή κατάσταση κ.ο.κ.).

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων Ο ∆ικαιούχος µέσα σε διάστηµα ενός (1) µήνα από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων προβαίνει στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη πινάκων αποκλειοµένων, κατάταξης και προσληπτέων ωφελουµένων. Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόµενους η άσκηση ένστασης µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών η οποία αρχίζει από την επόµενη ηµέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του ∆ικαιούχου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται µε συστηµένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Πρόσληψη Ο ∆ικαιούχος προσλαµβάνει το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εντός 10 ηµερών από την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης ωφελουµένων. Κάθε ωφελούµενος µπορεί να απασχοληθεί σε µία θέση εργασίας έως πέντε (5) µήνες µέσα σε διάστηµα δώδεκα (12) µηνών. Η αµοιβή των προσώπων που απασχολούνται σε προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας ορίζεται σε 25 ευρώ ηµερησίως και όχι µεγαλύτερη από 625 ευρώ µηνιαίως, κατά παρέκκλιση των νόµιµων αµοιβών που προβλέπονται από την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και τις οικείες συλλογικές συµβάσεις. Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόµενου) των µισθωτών, στο σύνολό τους, καλύπτονται από ειδικό Πρόγραµµα Απασχόλησης του ΟΑΕ∆ Οι υποψήφιοι µπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία του ∆ικαιούχου στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στην ιστοσελίδα του ∆ικαιούχου (www.arogiamke.gr)· γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδροµή: Έντυπα αιτήσεων ∆ιαγωνισµών Φορέων Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ). ΑΝΑΠΟΣΠΑΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ της παρούσας ανακοίνωσης αποτελούν: α) η αίτηση συµµετοχής ωφελουµένων µε κωδικό ΈΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1 και β) οι «Οδηγίες συµπλήρωσης αίτησης συµµετοχής σε πρόγραµµα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)» και η αναλυτική προκήρυξη.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

Σήµερον κρεµάται επί ξύλου Ο ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΒΕΛΩΝΗΣ του Γεωργίου και της Μαρίας το γένος Καβρέτζου που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πειραιά και η MAΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ του ∆ιονυσίου και της Πόλας το γένος Χριστοφορίδου που γεννήθηκε στην Κύπρο και κατοικεί στην Ανδραβίδα πρόκειται να παντρευτούν στην Ανδραβίδα Ηλείας Ο ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ηλία και της Αδαµαντίας το γένος Κόκλα που γεννήθηκε στην Κυπαρισσία και κατοικεί στη Ζαχάρω και η ΤΖΑΜΠΑΝΙΣΒΙΛΙ ΚΕΤΕΒΑΝ του Νταβίντ και της Μζία το γένος Τζαµπανισβίλι που γεννήθηκε στην Ουκρανία και κατοικεί στη Ζαχάρω πρόκειται να παντρευτούν στη Ζαχάρω.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε.Π. ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗS Ηµεροµηνία 11/4/2012 Α.Π.: 1555

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Κωδικός Πρόσκλησης: ΠΕΡΑ 044403 Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας προβαίνει στην ενηµέρωση των δυνητικών ∆ικαιούχων για υποβολή προτάσεων στον Άξονα 4 -«ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Ε∆ΑΦΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ » για τον κωδικό προτεραιότητας 44 «∆ιαχείριση οικιακών και βιοµηχανικών αποβλήτων», του Ε.Π. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, σύµφωνα µε τον κανονισµό 1083/2006. Η παρούσα πρόσκληση αφορά τις κατηγορίες πράξεων : Κατασκευή και αναβάθµιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ σύµφωνα µε τους εγκεκριµένους ΠΕΣ∆Α των Περιφερειών Οι πράξεις που θα προταθούν προς ένταξη θα πρέπει να προβλέπουν την µόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων µε εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 3389/2005 και να προβλέπουν την ανάθεση της µελέτης-κατασκευής-λειτουργίας-συντήρησης της εγκατάστασης για επαρκή χρονική περίοδο ανάλογη µε την τεχνοοικονοµική διάρκεια ζωής του έργου. Το έργο θα πρέπει να έχει υπαχθεί στη διαδικασία Σ∆ΙΤ µε απόφαση της αρµόδιας διυπουργικής επιτροπής. Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηµατοδότηση πράξεων συνολικής δηµόσιας δαπάνης 60.000.000,00 και απευθύνεται στην παρακάτω κατηγορία δυνητικών ∆ικαιούχων: Αρµόδιους ή εξουσιοδοτηµένους φορείς για τη διαχείριση απορριµµάτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας Η υποβολή των προτάσεων είναι δυνατή από την 17/4/2012 έως 31/12/2012 ή µέχρι της εξαντλήσεως της συνολικής προς διάθεση δηµόσιας δαπάνης. ∆ιενεργείται άµεση αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων. Οι προτάσεις υποβάλλονται σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή (µέσω του συστήµατος ηλεκτρονικής υποβολής) στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή ∆υτικής Ελλάδας στη διεύθυνση Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος τις ώρες 9:00 π.µ. – 13:00 µ.µ. όλες τις εργάσιµες ηµέρες. Οι προτάσεις είναι δυνατόν να υποβληθούν και ταχυδροµικώς, επί αποδείξει µε ηµεροµηνία υποβολής την ηµεροµηνία αποστολής. Για την παραλαβή του πλήρους κειµένου της παρούσης πρόσκλησης καθώς και για άλλες ειδικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται : α) Στην Ενδιάµεση ∆ιαχειριστική Αρχή Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, στη διεύθυνση: Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 28 1ος όροφος, 26441 ΠΑΤΡΑ β) Στον δικτυακό τόπο www.depin.gr. δ) Στα τηλέφωνα 2613611406 και 2613611417, αρµόδιοι οι κ.κ. Γεωργίου Ευάγγελος και Μαµασιούλας Αριστείδης. Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Σήµερον κρεµάται επί ξύλου ο εν ύδαση τη γη κρεµάσας Σήµερα βρίσκεται κρεµασµένος επάνω στο Σταυρό του ξύλου ο κραταιός του κόσµου, Αυτός που κρέµασε και κρατά τη γη κρεµασµένη εν µέσω των νεφελών του ουρανίου θόλου. Στέφανον εξ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς Στεφάνι περιπλεγµένο εκ βάτων τοποθέτησαν επάνω στην Αγίαν του κεφαλή βασανιστικά και περιφρονιτικά αντι βασιλικού στέµατος των επί της γης αυτοκρατόρων ψευδή πορφύρα περιβάλλεται ο περιβάλλων τον ουρανόν εν νεφέλαις. Με ψεύτικη κόκκινη πορφύρα ενέδυσαν τον Κύριον αντί αυτοκρατορικής ενδυµασίας. Αυτός που κλείνει τον ουρανό µε τα σύννεφα Ράπισµα κατεδέξατο ο εν Ιορδάνη ελευθερώσαν τον Αδαµ Καταδέχθηκε ο Κύριος να δεχθεί επί του προσώπου του ραπισµούς και χλευασµούς, Αυτός που µε το βάπτισµά του τον Ιορδάνη ποταµό ελευθέρωσε τον Αδαµ από τα δεσµά της αµαρτίας Ηλοις προσηλώθη ο νυµφίος της Εκκλησίας Ταπεινωτικά και εξαντλητικά απλώθηκε επάνω στο σταυρό µε τα καρφιά ανά χείρας αιωρούµενος εν µέσω δύο ληστών αυτός που είναι ο νυµφίος της Εκκλησίας Λόγχη εκεντήθη ο Υιός της Παρθένου Με βαρειά και γυαλιστερή λόγχη ετρύπησαν την αριστεράν Αγίαν σου πλευρά Κυριέ µου και Θεέ µου, Αυτός που είναι ο Υιός της Παρθένου Μαρίας Προσκυνούµεν σου τα Πάθη Χριστέ Με σεβασµό και ευλάβεια προσκυνούµε τα φρικτά σου επί του σταυρού βασανιστήρια Κύριέ µου και Θεέ µου. ∆είξαν ηµιν και την ένδοξόν Σου Ανάστασιν. ∆είξε και σε µας παντοδύναµε Θεέ µου Πλαστουργέ µου την ένδοξό σου Ανάστασιν εδραιώνοντας τοιουτοτρόπως την ένδοξον χριστιανική µας θρησκεία σε ολόκληρο την οικουµένη. Πύργος 3-4-2012 Γεωργία Ν. Θεοδωρακοπούλου- Λαµπροπούλου

ΕΝΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ε∆ΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ Αριθ. Πρωτ.22

Η ∆ιοίκηση Της Ενώσεως Συν/χων Εργατικών Στελεχών Νοµού Ηλείας Εύχεται στα µέλη της, Καλή Ανάσταση και χαρούµενο Καλό Πάσχα µε τις οικογένειές τους. Πύργος 10-4 -2012 Για το ∆.Σ. Συµβούλιο Ο πρόεδρος Ν. Τσαπάρας Ο Γραµµατέας Αργ. Αποστολόπουλος Τα µέλη Παν. Παπαχριστόπουλος Αγγ. Νεοφώτιστος Παν. Μιχόπουλος

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 1431/04-4-2012 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Αφροδίτης Αγγελάκη συζ. ∆ηµητρίου κατοίκου Κούµανι, χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 1.043,67 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Στάµου» της Τ.Κ. Κούµανι ∆.Ε. Φολόης του ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας ως έκταση που δεν είναι ∆ΑΣΟΣ ή ∆ΑΣΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ εµπίπτουσα στις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 6α του Νόµου 998/79 µη διεπόµενη καθ’ οποιονδήποτε τρόπο από τις διατάξεις της δασικής νοµοθεσίας. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας ∆.Ε. Φολόης επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210-26746,22966 Πύργος 4-4-2012 O ∆ασάρχης Πύργου α.α. Νικόλαος Χριστοδούλου ∆ασολόγος

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (λόγω διακοπής εργασιών), σε άριστη κατάσταση και πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6949959658.

TΕΤΑΡΤΗ ΣΑΒΒΑΤΟ 8:30 ΕΩΣ 14:30 ∆ΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:30 ΕΩΣ 13:30 17:30 ΕΩΣ 21:00

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝΑΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Το ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ και ώρα 10.00 µ.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αλκυώνας Κατακόλου θα τελεστεί η τελετή της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ. Παρακαλούνται όπως τιµήσουν την τελετή της ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ τα µέλη µας, οι γείτονες Σύλλογοι και οι ευσεβείς συµπολίτες µας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Ο.Φ.Α Η Πρόεδρος Ραυτοπούλου Πηγή Ο Γραµµατέας Αγγελλάκος Ιωάννης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ Αριθ. πρωτ. 11589

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛΙΑ∆ΑΣ

ΕΡΓΟ:«∆ΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΚΟΙΤΗΣ ΣΟΧΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ»

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ήµαρχος Ηλιδας προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου µε τίτλο: «∆ιευθέτηση κοίτης Σοχιάς Αµαλιάδας» προϋπολογισµού δαπάνης µε ΦΠΑ 3.100.000,00 Το έργο συγχρηµατοδοτείται από το Ταµείο Συνοχής / Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «∆υτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Ιονίων Νήσων 2007-2013» και εθνικούς πόρους. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών µε αντίστοιχο προϋπολογισµό (µε Γ.Ε & Ο.Ε και απρόβλεπτα): 1. Κατηγορία Υδραυλικά προϋπ/σµού 2.473.600,66 Η υποβολή προσφορών θα γίνει µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης (άρθρο 6 Ν. 3669/2008). Η δηµοπρασία θα γίνει την 8-5-2012 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στο ∆ηµοτικό κατάστηµα στην έδρα του Φορέα (Αµαλιάδα) Φιλικής Εταιρείας 6, 2ος όροφος ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις ∆ηµοσίων Εργων: 3ης και 4ης τάξης γενικά 3ης, 4ης και 5ης τάξης (για δύο νοµούς) κοινοπραξίες των άνω εργοληπτικών επιχειρήσεων ∆ηµοσίων Έργων για έργα Υδραυλικά. Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/08 καθώςκαι των Ν.3852/2010, Ν.1418/94, Ν. 3263/2004, Π.∆. 609/85, Π.∆. 171/87,όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 49.472,01 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12% κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου δέκα (10) µήνες. Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα µέχρι και την 3-5-2012. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2622038371 αρµόδια κα Καλογεροπούλου Φωτεινή) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Aνακοίνωση Περίληψης της µε αριθ. 25410/1087/21-3-2012 Πράξης χαρακτηρισµού του Προϊσταµένου ∆ασαρχείου Αµαλιάδας O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Χαραλάµπους Νικολάου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 18.296,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΒΑΡΚΟΣ» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαστούνης του ∆ήµου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας αποτελούµενη από το τµήµα Ε1 εµβαδού 9.148,00 τ.µ. φερόµενη ως ιδιοκτησίας του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και το τµήµα Ε2 εµβαδού 9.148,00 τµ φερόµενης ως ιδιοκτησίας του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 µετά την ισχύ του 3818/10. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Πηνειού για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαστούνης, επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Π.Ε. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τελευταία δηµοσιοποίησή της. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2622026231. Aµαλιάδα 21-3-2012 O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος ∆ασολόγος µε Β’ βαθµό

Αµαλιάδα 9-4-2012 Ο ∆ήµαρχος α.α Παναγιωτάρας ∆ηµήτρης Αντιδήµαρχος

Ανακοίνωση – Πρόσκληση Γνωστοποιείται ότι την 12/9/2011 απεβίωσε στο Νοσοκοµείο «Μεταξά» στον Πειραιά η Βασιλική Παρασκευοπούλου του Αθανασίου και της Όλγας γεννηθείσα στη Νίκαια Αττικής το 1941, δηµότισσα Νίκαιας και κάτοικος εν ζωή Πειραιά, οδός Αλκιβιάδου αρ. 259 άγαµη. Η ανωτέρω απεβίωσε χωρις να αφήσει διαθήκη. Εαν τυχόν υπάρχουν οποιαδήποτε πρόσωπα που καλούνται ως εξ αδιαθέτου κληρονόµοι στην περιουσία της ανωτέρω αποβιωσάσης ή όποιοι ενδεχοµένως γνωρίζουν την ύπαρξη τέτοιων προσώπων , καλούνται να το ανακοινώσουν, επιδίδοντας έγγραφη ανακοίνωση µε δικαστικό επιµελητή µέχρι την 30/4/2012, από κοινού στις 1. Μαρία Καραθανάση το γένος Κων/νου Κατσιµίχα και 12, 2. ∆έσποινα Κακατσίδη το γένος Κων/νου Κατσιµίχα, αµφότερες κατοίκους Νίκαιας Αττικής, οδός Κρώµνης αρ. 12

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛΙΑ∆ΑΣ

Aνακοίνωση Περίληψης

της µε αριθ. 25425/1089/21-3-2012 Πράξης χαρακτηρισµού του Προϊσταµένου ∆ασαρχείου Αµαλιάδας O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του Χαραλάµπους Νικολάου χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 14.960,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαστούνης του ∆ήµου Πηνειού της Π.Ε. Ηλείας αποτελούµενη από το τµήµα Ε1 εµβαδού 7.480,00 τ.µ. φερόµενη ως ιδιοκτησίας του Μητσόπουλου Νικολάου και το τµήµα Ε2 εµβαδού 7.480,00 τµ φερόµενης ως ιδιοκτησίας του ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 µετά την ισχύ του 3818/10. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Πηνειού για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Λευκοχωρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Γαστούνης, επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Π.Ε. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τελευταία δηµοσιοποίησή της. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 2622026231. Aµαλιάδα 21-3-2012 O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος ∆ασολόγος µε Β’ βαθµό

  

   '  219 11 2012 8

 

      

www.kratika-laxeia.gr

    125566 86337 86359 125588 86070

50.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

 

7.350,00 900,00 400,00 400,00 100,00

42.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 1.900,002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

86302 86324 125299 125531 125553

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

  . 86015 86030 86032 86070 86083 86093 86094 86107 86116 86122 86124 86127 86163 86171 86172 86204 86232 86236 86240 86248 86253 86271 86274 86298 86299 86302 86304 86324 86329 86337 86345 86359 86365 86367 86377 86418

 500,00 500,00 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00

. 86422 86436 86454 86459 86462 86469 86480 86481 86486 86490 86491 86498 86504 86508 86511 86527 86540 86556 86557 86564 86587 86592 86601 86607 86611 86642 86653 86656 86669 86689 86739 86741 86768 86777 86778 86825

 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

. 86828 86838 86843 86845 86858 86876 86891 86898 86900 86925 86928 86932 86937 86956 86968 86971 86979 86987 125006 125007 125054 125057 125067 125072 125074 125087 125105 125120 125127 125129 125154 125157 125161 125166 125185 125197

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00

. 125200 125208 125216 125244 125259 125261 125299 125312 125322 125323 125336 125345 125351 125353 125356 125392 125400 125401 125433 125461 125465 125469 125477 125482 125500 125503 125527 125528 125531 125533 125553 125558 125566 125574 125588 125594

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00

. 125596 125606 125647 125651 125665 125683 125688 125691 125698 125709 125710 125715 125719 125720 125727 125733 125737 125740 125756 125769 125785 125786 125793 125816 125821 125830 125836 125840 125871 125882 125885 125898 125918 125968 125970 125997

 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

   : 86 125.

, 240,00 !"#$  % &'" 86000 ( 86999  125000 ( 125999 !$ $)%*$+ ,+$ %$( "$.

 %$( !- $+,+./$ , )''%+ (10/10) +($ 40,00 .


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ M. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

Οι τιµές φέτος κυµαίνονται στα 8,50 ευρώ το κιλό το αρνί και στα 9,50 ευρώ το κιλό το κατσίκι

Η τιµή του αρνιού κυµαίνεται φέτος στα 8,50 ευρώ το κιλό

ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΑ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Παναγιώτης Βυθούλκας «Η κίνηση παραµένει σε µέτρια επίπεδα, αν και υπάρχουν παραγγελίες αυτή τη στιγµή, λιγότερες όµως από πέρυσι. Ευελπιστούµε πάντως ότι τις τελευταίες ηµέρες θα πάνε καλύτερα τα πράγµατα. Άλλωστε, έχουµε µειώσει τις τιµές κατά ένα 15% σε σχέση µε πέρυσι, για να µπορέσουν να ανταποκριθούν οι καταναλωτές».

Παραγγελίες για τον οβελία Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ειωµένη σε σχέση µε πέρυσι, αλλά µε αυξητική τάση τις τελευταίες ηµέρες και όσο πλησιάζει το Πάσχα, είναι η ζήτηση του οβελία στα κρεοπωλεία της Αµαλιάδας, τα οποία αν και βρισκόµαστε εν µέσω κρίσης, έχουν σχηµατίσει λίστες µε παραγγελίες. Η ζήτηση φέτος παρουσιάζει πτώση και αρχικά οι κρεοπώλες είχαν ανησυχήσει, ωστόσο όσο κυλά η Μεγάλη Εβδοµάδα άρχισαν οι παραγγελίες να διαδέχονται η µία την άλλη, γεγονός που δηµιούργησε ενθαρρυντικό κλίµα στην αγορά. Θα τηρήσουν το έθιµο Γεγονός που αποδεικνύει ότι οι κα-

ταναλωτές, παρά την πανωλεθρία που έχουν υποστεί τα οικονοµικά τους, θα τηρήσουν το έθιµο, έστω και µε περικοπές! Άλλωστε οι περισσότερες παραγγελίες είναι για µικρά αρνιά, καθώς οι καταναλωτές θέλουν να σουβλίσουν προσπαθούν όµως να µειώσουν το κόστος επιλέγοντας αρνιά µε λιγότερα κιλά απ’ ότι τα προηγούµενα χρόνια. Οι τιµές φέτος έχουν διαµορφωθεί στα 8,50 ευρώ το κιλό για τα αρνιά και στα 9,50 ευρώ το κιλό για τα κατσίκια και όπως λένε οι κρεοπώλες, προσπάθησαν να µειώσουν λίγο τις τιµές σε σχέση µε πέρυσι, για να µπορέσουν και οι καταναλωτές να ανταποκριθούν µε τη σειρά τους. Βέβαια υπάρχουν και οι καταναλωτές που επιλέ-

γουν να µην αγοράσουν ολόκληρο αρνί, αλλά λίγα κιλά, τηρώντας το έθιµο κατά το ήµισυ, που µπορεί να προστάζει οβελία για το Πάσχα, αλλά αντί για σούβλα θα επιλέξουν το φούρνο, ως πιο οικονοµική λύση. Σε καλά επίπεδα κινείται και η ζήτηση στο κατσίκι, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που δεν τρώνε το αρνί, ενώ υπάρχει ζήτηση και σε άλλα κρέατα, κυρίως χοιρινό και µοσχαράκι. Οι κρεοπώλες αναφέρουν ότι υπάρχει επάρκεια και θα εξυπηρετηθούν όλοι, ενώ κάνουν λόγο για ντόπια αρνιά και κατσίκια, τα οποία θα ανταποκριθούν στις προσδοκίες και των πιο καλοφαγάδων! Η κίνηση στα κρεοπωλεία αναµένεται

Οι κρεοπώλες έχουν ξεκινήσει ήδη τις πωλήσεις εν όψει Πάσχα

Κώστας Βυθούλκας «Ο κόσµος είναι επιφυλακτικός, ρωτά περισσότερο από άλλες χρονιές για την τιµή. Πρώτη φορά στα χρονικά για Πάσχα που η τιµή έχει πέσει τόσο χαµηλά. Υπάρχουν βέβαια παραγγελίες, πιο πολύ για µισά αρνιά και πιο ελαφρά σε κιλά. Παράλληλα, πολλοί αγοράζουν κατσίκι και µπριζόλες».

να είναι σε αυξηµένα επίπεδα µέχρι και το απόγευµα του Μεγάλου Σαββάτου, καθώς αναµένονται και οι

ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ ΤΟ 2011

« ΓΙΑ ΚΥΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ»

Τη Μεγάλη Πέµπτη καταβάλλει ο ΕΛΓΑ αποζηµιώσεις φυτικού και ζωικού κεφαλαίου 10 εκατ. ευρώ περίπου. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του Οργανισµού, τη Μεγάλη Πέµπτη 12 Απριλίου, ο ΕΛΓΑ θα καταβάλλει στους τραπεζικούς λογαριασµούς 4.500 δικαιούχων παραγωγών αποζηµιώσεις συνολικού ύψους 10 εκατ. ευρώ περίπου, για ζηµιές που υπέστησαν κυρίως το β’ εξάµηνο του 2011. Οι αποζηµιώσεις αυτές αφορούν ζηµιές στη φυτική παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζηµιογόνα αίτια (βροχόπτωση, ανεµοθύελλα, καλοκαιρινή χαλαζόπτωση κλπ ), σε όλη την επικράτεια αλλά κυρίως στους νοµούς Αρκαδίας, Αχαΐας, Ηλείας, Καστοριάς, Κοζάνης, Λαρίσης, Ξάνθης, Πέλλας, Ροδόπης και Φλώρινας.

Με µια βεβαίωση απαλλάσσονται οι αγροτικές αποθήκες από το χαράτσι

Αποζηµιώσεις 10 εκατ. ευρώ από τον ΕΛΓΑ τη Μ. Πέµπτη Από τη Μεγάλη ∆ευτέρα, η Καφετέρια «ΖΕΥΣ» στην Αµαλιάδα, µαζί σας και τα πρωινά για καφέ και χαλάρωση.

ετεροδηµότες, οι οποίοι ως γνωστόν κάνουν τις αγορές τους την τελευταία στιγµή.

Νίκος Αποστολόπουλος «Ο κόσµος δίνει τις παραγγελίες του και η κίνηση έχει ξεκινήσει δειλάδειλά και όπως όλα δείχνουν ο κόσµος θα φάει αρνί και φέτος, καθώς αυτό απαιτεί η ηµέρα. Οι τιµές είναι πολύ πιο κάτω από πέρυσι και οι περισσότεροι που παραγγέλνουν ζητούν λιγότερα κιλά σε σχέση µε πέρυσι».

Με µία βεβαίωση από τις κατά τόπους ∆ιευθύνσεις Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής που θα γράφει ότι «το συγκεκριµένο κτίσµα – αγροτική αποθήκη χρησιµοποιείται για κύρια αγροτική χρήση», θα µπορούν να εξαιρούνται οι αγροτικές αποθήκες από το ειδικό τέλος ακινήτων που τους έχει επιβληθεί µέσω των λογαριασµών της ∆ΕΗ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

12 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ελένη Ασηµακοπούλου - Tobola

«Η κίνηση ξεκίνησε από την προηγούµενη εβδοµάδα µε τους νονούς και τους γονείς να αγοράζουν ρούχα και παπούτσια για τα βαφτιστήρια τους. Αναζητούν µεν την καλή τιµή, αλλά επιµένουν στην ποιότητα και ζητούν προσεγµένα πράγµατα, ώστε να κάνουν ένα καλό δώρο στα βαφτιστήρια και στα παιδιά τους, τα οποία είναι σε προτεραιότητα. Κορύφωση περιµένουµε Μεγάλη Παρασκευή και Μεγάλο Σάββατο».

Μιλτιάδης Βασιλακόπουλος Crocodilino «Από την προηγούµενη εβδοµάδα και ειδικά προς το τέλος της, ξεκίνησε η κίνηση για την αγορά παπουτσιών για τα παιδιά και βαφτιστήρια τους. Όσο προχωρούν οι ηµέρες η κίνηση ελπίζουµε ότι θα αυξάνεται µε κορύφωση τη Μεγάλη Παρασκευή. Οι τιµές είναι πολύ καλές ενώ υπάρχουν και προσφορές σε σχέδια της προηγούµενης χρονιάς, τα οποία δεν υστερούν σε ποιότητα, και τα οποία επιλέγουν οι περισσότεροι γιατί είναι σε καλή τιµή».

Αφροδίτη Τσαφαρά - Ήρα «Αν και ο καιρός δε βοήθησε στην αρχή της Μεγάλης Εβδοµάδας, ωστόσο από σήµερα (σ.σ χθες) ο κόσµος έχει αρχίσει και βγαίνει στην αγορά και, έχοντας πληρωθεί και το δώρο, κάνουν τις αγορές τους. Ο κόσµος όταν ψωνίζει κοιτάζει την τιµή, την ποιότητα και τις ανάγκες του παιδιού, χωρίς ωστόσο πλέον να αγοράζει ολόκληρο σύνολο, αλλά µέρος του. Πάντως, εµείς στην «Ήρα», προσπαθώντας να βοηθήσουµε το κοινό έχουµε µια έκπτωση 20% σε κάποια προϊόντα. Πιστεύουµε ότι προς το τέλος της εβδοµάδας θα αυξηθεί περισσότερο η κίνηση γιατί αυτές οι ηµέρες είναι για τα παιδιά».

ΕΝΤΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΛΟΓΩ ΠΑΣΧΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Κορυφώνονται τα µέτρα

ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΕΙ∆Η ΕΝ∆ΥΣΗΣ - ΥΠΟ∆ΗΣΗΣ

Χ

Χαµόγελα αισιοδοξίας

αµόγελα αισιοδοξίας επικρατούν στα καταστήµατα µε παιδικά είδη ένδυσης και υπόδησης αφού παρά την οικονοµική δυσχέρεια, νονοί και γονείς, δε θέλουν να στερήσουν τα δώρα από τα βαφτιστήρια και τα παιδιά τους, που αυτές τις ηµέρες περιµένουν πώς και πώς.

Η κίνηση ξεκίνησε από την προηγούµενη εβδοµάδα και συγκεκριµένα από την Πέµπτη. Οι νονοί έκαναν «διερευνητικές» βόλτες και έρευνα αγοράς προκειµένου να καταλήξουν στα προϊόντα που θα αγοράσουν τελικά. Ωστόσο, οι περισσότεροι έχουν ενηµερωθεί από τους γονείς για τις ανάγκες των παιδιών, έτσι ώστε να αγοράσουν κάτι χρήσιµο και όχι κάτι περιττό.

Καλή ποιότητα και τιµή Τα καταστήµατα µε παιδικά είδη έχουν γεµίσει τα ράφια τους µε προϊόντα σε καλή ποιότητα, καταφέρνοντας µάλιστα να πετύχουν και χ αµηλές τιµές, αφού αυτά είναι τα δυο βασικά κριτήρια των καταναλωτών για τις αγορές τους. ∆ε λείπουν ωστόσο και οι καλύτερες τιµές που θα γίνουν εντός των καταστηµάτων στους πελάτες, όπως δε λείπουν και τα ράφια µε προσφορές, τα οποία πάντα προσεγγίσουν διερευνητικά οι νονοί, πριν καταλήξουν στην αγορά των δώρων τους. Οι τρεις τελευταίες ηµέρες, δηλαδή από σήµερα Μεγάλη Πέµπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, είναι αυτές που, όπως κάθε χρόνο, οι έµποροι της περιοχής περιµένουν κορύφωση της κίνησης και του αγοραστικού ενδιαφέροντος του κοινού.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Η κίνηση στα καταστήµατα µε παιδικά έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη εβδοµάδα, αφού γονείς και νονοί δε θα στερήσουν τα δώρα από τα παιδιά και βαφτιστήρια τους για το Πάσχα.

Οι νονοί και γονείς, µπορεί να κάνουν περικοπές για τους ίδιους, όχι όµως για τα βαφτιστήρια και τα παιδιά τους

Οι καταναλωτές αναζητούν µεν καλή τιµή αλλά επιµένουν πάντα στην καλή ποιότητα για τα δώρα που θα κάνουν.

Οι τροχονοµικοί έλεγχοι θα είναι εντατικοί για όλο το πενθήµερο

«Η

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων µας…» είναι το µήνυµα του Τµήµατος της Τροχαίας Αµαλιάδας για τις γιορτές του Πάσχα και ήδη οι τροχονόµοι βρίσκονται επί ποδός για την κάθοδο των ετεροδηµοτών. Τα µέτρα της Τροχαίας είναι ιδιαίτερα αυξηµένα Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στη χρήση αλκοόλ από τις αρχές της Μεγάλης Εβδοµάδας, για το επόµενο πενθήµερο όµως θα είναι ακόµη πιο εντατικά, καθώς σήµερα και αύριο αναµέ- Να προσέχουν οι οδηγοί νεται η µεγαλύτερη κάθοδος των Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ετεροδηµοτών, εκ των οποίων οι περισ- προσεκτικοί και να τηρούν τον Κώδικα σότεροι εκτιµάται ότι θα αναχωρήσουν Οδικής Κυκλοφορίας για την αποφυγή ατυχηµάτων που µπορεί να στοιχίσουν από το νοµό τη ∆ευτέρα του Πάσχα. σε ανθρώπινες ζωές. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στη χρήση ζώνης ασφαΕπικίνδυνες παραβάσεις Η Τροχαία έχει αναπτύξει συνεργεία και λείας και κράνους, οι οδηγοί δεν θα διενεργεί τροχονοµικούς ελέγχους σε πρέπει να παραβιάζουν το όριο ταχύτηόλο το εθνικό, επαρχιακό και αστικό δί- τας, τα παιδιά να βρίσκονται στο πίσω κτυο για τη βεβαίωση επικίνδυνων πα- κάθισµα του αυτοκινήτου σε ειδικά καραβάσεων και οι έλεγχοι που θισµατάκια, να µην κινούνται αντικανοδιενεργούν τα συνεργεία επικεντρώ- νικά οι οδηγοί, να µην κάνουν χρήση νονται κυρίως σε µετρήσεις για να δια- κινητών τηλεφώνων την ώρα που οδηπιστωθεί εάν έχει καταναλωθεί αλκοόλ γούν, να ελέγξουν τα ελαστικά τους και από τους οδηγούς, στην ταχύτητα και κυρίως να αποφεύγουν τη χρήση αλστα αντικανονικά προσπεράσµατα, στη κοόλ, γιατί χρήση αλκοόλ και οδήγηση χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την δεν συνάδουν σε καµία περίπτωση. οδήγηση, αλλά και όλες οι περιπτώσεις Τα συνεργεία της Τροχαίας κινούνται και θα κινούνται σε όλο το οδικό δίκτυο που συνιστούν παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. Αυτές άλλωστε είναι και οι οδηγίες του ευθύνης της, ενώ στην πόλη της ΑµαΑρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας, λιάδας θα υπάρχουν δικυκλιστές για που καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαί- άµεση επέµβαση όπου αυτό κριθεί απατερα προσεκτικοί κατά την οδήγηση και ραίτητο. να ακολουθούν πιστά τις διατάξεις του Οι οδηγοί πάντως καλούνται να είναι Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, να οδη- ιδιαίτερα προσεκτικοί είτε κινούνται γούν µε χαµηλές ταχύτητες για να στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο είτε ελέγχουν καλύτερα το όχηµά τους και εντός της πόλης της Αµαλιάδας, που σε κάθε περίπτωση να συµµορφώνονται αναµένεται η κίνηση να αυξηθεί κατά πολύ µέσα στις επόµενες ηµέρες. Σε µε τις υποδείξεις των τροχονόµων. «Η σωστή οδική συµπεριφορά των οδη- ό,τι αφορά την πόλη, συνίσταται ιδιαίγών και η τήρηση των κανόνων οδικής τερη προσοχή και στα θέµα της στάθγια την αποφυγή κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέ- µευσης σεις, τόσο για την ασφαλή µετακίνηση κυκλοφοριακού χάους και σε κάθε περίόσο και για την αποφυγή των τροχαίων πτωση τους παραβάτες περιµένουν ατυχηµάτων» επισηµαίνει ο διοικητής τσουχτερά πρόστιµα, είτε πρόκειται για του Τµήµατος της Τροχαίας Αµαλιάδας παραβάσεις στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο είτε εντός πόλεως. κ. Γιώργος Καρατζάς.


Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

ΜΠΑΡΑΖ Α1 ΚΑΤΗΓΟ

Νίκη παραµονής 3-1 για τον Ηλειακό Λεχαινών Απέναντι στον Αχιλλέα Νεοχωρίου, που τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Α2 Κατηγορία Σελ. 15

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Όλοι θέλουν επιστροφή στις καλές εµφανίσεις Α

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com πό σήµερα οι παίκτες του Πανηλειακού µπαίνουν σε περίοδο διακοπών, λόγω του ΠΑΣΧΑ, όµως σίγουρα το µυαλό τους είναι στον αγώνα της επόµενης Κυριακής, της Κυριακής του Θωµά, όπου θα αντιµετωπίσουν τον Απόλλωνα στο στάδιο του Πύργου. Ξέρουν άλλωστε πολύ καλά ότι αν δεν νικήσουν την οµάδα της Ριζούπολης τότε το όνειρο της απευθείας ανόδου στην Β’ Εθνική (τουλάχιστον µε τα τωρινά δεδοµένα) θα χαθεί. Και όλοι στον Πανηλειακό είναι αποφασισµένοι να επιστρέψουν στις νίκες …

Η διοίκηση, οι φίλαθλοι και φυσικά και οι παίκτες

στους παίκτες και ο διοικητικός επικεφαλής Κώστας Ντάβαρης ο οποίος θέλησε να τους «εµψυχώσει» ψυχολογικά, ενόψει της κρίσιµης συνέχειας του πρωταθλήµατος, το οποίο πλέον µπήκε στην τελική ευθεία του. Ακόµη ο Κώστας Ντάβαρης τόνισε στους παίκτες του ότι µεγάλη σηµασία δίνεται από την διοίκηση σε όλα τα θέµατα πειθαρχίας... Οµιλία Ντάβαρη Άλλωστε, δεν είναι ...µυστικό ότι Στην προπόνηση της Μ. Τρίτης, προκάλεσε µεγάλη δυσαρέσκεια η πέρα από τους φιλάθλους, µίλησε πολύ κακή απόδοση της οµάδας στο τελευταίο µατς µε το Ρουφ, που ουσιαστικά ο Πα21:00 223 14:00 158 νηλειακός ηττή20:00 039 13:00 207 θηκε αµαχητί, κι 18:00 585 12:00 696 αυτό είναι κάτι 17:00 585 11:00 348 16:00 491 10:00 959 που τονίστηκε. Παράλληλα επισηµάνθηκε και η µεγάλη πίστη 1η κλήρωση: που συνεχίζει να 4, 5, 10, 11, 20 υπάρχει στις δυ2η κλήρωση: νατότητες της 8, 11, 20, 26, 27 οµάδας και των παικτών της, µε τον Πανηλειακό 10, 20, 29, 30, 44, 49 +40 να παραµένει

µέσα στη διεκδίκηση του στόχου της ανόδου. «∆ε θα επαναληφθεί ξανά τέτοια εµφάνιση» Οι παίκτες του Πανηλειακού µπορεί να µην έδωσαν χθες στην δηµοσιότητα την ανακοίνωση που ετοίµαζαν, όµως σε δηλώσεις τους ανέφεραν ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, τονίζοντας ότι η εµφάνιση µε τον ΠΑΟ Ρουφ ήταν µια άσχηµη παρένθεση και δεν πρόκειται να επαναληφθεί ξανά.

Στις καλές εµφανίσεις και στις νίκες πρέπει να επιστρέψει ο Πανηλειακός. Η ένθετη φωτογραφία είναι από την επίσκεψη των φιλάθλων στην προπόνηση του Πανηλειακού.

Φίλαθλοι : «∆ώστε την ψυχή σας στη συνέχεια» Χθες έγιναν γνωστές περισσότερες λεπτοµέρειες για την επίσκεψη των φιλάθλων στην προπόνηση του Πα-

νηλειακού. Συγκεκριµένα στην προπόνηση παραβρέθηκαν περίπου 40 οπαδοί µέλη των RED BOYS και του Paniliakos Athens Club που “συστεγάζονται” µέσω του Συλλόγου Φίλων

Πανηλειακού. Σκοπός της επίσκεψής τους όπως αναφέραµε και στο χθεσινό ρεπορτάζ µας γι’ αυτό το θέµα, ήταν να µιλήσουν στους παίκτες και να τους εκφράσουν µε ήρεµο και κατανοητό τρόπο τη δυσαρέσκεια τους και ταυτόχρονα να τους ζητήσουν να τα δώσουν όλα, στην τελική ευθεία του πρωταθλήµατος: “ ∆εν καταλαβαίνουµε γιατί πλέον δεν έχετε τη θέληση και το πάθος που πρέπει. Που όµως το είχατε στο προηγούµενο διάστηµα. Τι φταίει; Εµείς αυτό που θέλουµε είναι πάνω απ’ όλα να παίζετε µε πάθος και ψυχή! Να τα δώσετε όλα στα παιχνίδια που ακολουθούν” τους είπαν µεταξύ άλλων, για να ακολουθήσει και µια συζήτηση µε τους ποδοσφαιριστές, εκ των οποίων µίλησαν οι αρχηγοί της οµάδας και σε γενικές γραµµές τους τόνισαν ότι κι οι ίδιοι είναι στεναχωρηµένοι και στα µατς που ακολουθούν θα κάνουν τα πάντα για νίκες και επιτυχίες. Κλείνοντας, οι οπαδοί των «ερυθρόλευκων» ζήτησαν τη νίκη στο µεγάλο ντέρµπι µε τον Απόλλωνα την άλλη Κυριακή, καθώς επίσης να µην πάει χαµένη όλη αυτή η µεγάλη προσπάθεια που γίνεται τη φετινή περίοδο. Παράλληλα, εξέφρασαν τη στήριξή τους στους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό τιµ (“συνεχίζουµε να πιστεύουµε στις µεγάλες δυνατότητές σας, αλλιώς δε θα ασχολούµαστε”, επεσήµαναν µεταξύ άλλων), χωρίς ωστόσο να παραλείψουν να τονίσουν, ότι δε θα ανεχτούν παρόµοια εµφάνιση όπως στο µατς µε το Ρουφ και οποιαδήποτε αδιαφορία ή έλλειψη πάθους στη συνέχεια.


14 Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

Εξαιρετικός ο Νίκος Τσέλος σε φιλικό αγώνα drift

Τ

ην περασµένη Κυριακή ο Νίκος Τσέλος ταξίδεψε στη Ζάκυνθο όπου πήρε µέρος στον φιλικό αγώνα drift που έγινε στην πίστα Λιθακιάς. Ο Νίκος βρέθηκε σε πολύ καλή µέρα κατάφερε να πάρει την 1η θέση στα µονά βαθµολογηµένα περάσµατα. Μέτα από σκληρές µάχες στα διπλά περά-

Απριλίου 2012

Η Ατζέντα της ηµέρας

Eurosport 16:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Γυναίκες, κατηγορία 58κ./Αττάλεια 17:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Γυναίκες, κατηγορία 63κ./Αττάλεια (Ζ) 19:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Ανδρες, κατηγορία 69κ./Αττάλεια 20:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Ανδρες, κατηγορία 77κ./Αττάλεια (Ζ) 00:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Γυναίκες, κατηγορία 63κ./Αττάλεια 01:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Ανδρες, κατηγορία 77κ./Αττάλεια

Χ.Κ.

Πρωταγωνιστής ο Θ. Γιαννόπουλος

ριν ακόµη ολοκληρωθεί η κανονική περίοδος του 2ου οµίλου της Β΄ ΕΣΚΑΗ η οµάδα του Πύργου ‘99 και µαθηµατικά εξασφάλισε την άνοδο στην Α2. Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο, χρειάστηκε η νίκη την περασµένη Κυριακή στη Γαστούνη µε 65-43, που χάρισε τη σίγουρη άνοδος στην οµάδα του Βασίλη Παπαδόπουλου. Στο µατς αυτό ο Θανάσης Γιαννόπουλος (φωτο), ήταν από τους πρωταγωνιστές της νίκης, σηµειώνοντας 9 πόντους , αλλά βοηθώντας παράλληλα στον οργανωτικό τοµέα και

Έφεση από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

στην άµυνα. Όλη τη χρονιά είχε σταθερή απόδοση και έχει και αυτός το δικό του µερίδιο, για την

δεύτερη συνεχόµενη άνοδο του Πύργου ‘99. Γ.Μ

Στο πλευρό του Πύργου ’99

ΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑ-

Γ.Μ

ΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑ-

Κουίζ Αν αληθεύουν οι πληροφορίες µας, σύντοµα θα σκάσει µια µεγάλη βόµβα στο ηλειακό ποδόσφαιρο. Μια βόµβα που θα προκαλέσει πάταγο …

Α

πό τους πιο πιστούς φιλάθλους του Πύργου’99 είναι ο Βαγγέλης Σαµαράς και ο Βασίλης Παπαγεωργίου(παίκτης του Αργοναύτη Κατακόλου). Βρέθηκαν και στο πρόσφατο µατς της οµάδας του Πύργου µε τη Γαστούνη και παρακολούθησαν την προσπάθεια των παικτών για την επισφράγιση της ανόδου. Άλλωστε και το µπάσκετ έχει τον δικό του φίλαθλο κόσµο και γενικά στην Ηλεία, απασχολεί… αρκετά παιδιά και αρκετούς παίκτες.

Έφεση άσκησε ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας, Παναγιώτης Καρράς, το µεσηµέρι της Μ. Τετάρτης, κατά της απόφασης της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League για τη συνέχιση του αγώνα ΆρηΑστέρα Τρίπολης. Η κίνηση αυτή του ποδοσφαιρικού εισαγγελέα αναµενόταν, ύστερα από τις αντιδράσεις που προκάλεσε η εν λόγω απόφαση που εκδόθηκε το βράδυ της Μ. Τρίτης περί συνέχισης του αγώνα του Άρη µε τον Αστέρα Τρίπολης που διακόπηκε στο 42’, όταν έπεσε αντικείµενο στη β’ βοηθό.

»

SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 13:00 novasports2 ΟΦΗ - Παναιτωλικός (E) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ VOLLEYLEAGUE 2011/12 14:00 novasports3 Παµβοχαϊκός - Εθνικός Αλεξ/λης (E) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 15:00 novasports1 Παναθηναϊκός - Πανιώνιος (M) ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘CLAUSURA’ 16:00 novasports2 ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ VOLLEYLEAGUE 2011/12 16:00 novasports3 Παναθηναϊκός - Κηφισιά (E) Μπόκα Τζούνιορς - Αρχεντίνος Τζ. (E) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 18:00 novasports1 Φούλαµ - Τσέλσι (Ε) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 20:00 novasports1 Γουίγκαν - Μάντσεστερ Γ. (Ε) ΑΡΓΕΝΤΙΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ‘CLAUSURA’ 20:00 novasports2 Μπελγράνο - Εστουδιάντες (Ε) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 22:00 novasports1 Ολυµπιακός - Κέρκυρα (E) ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΕΝΙΣ: ATP MASTERS 1000 22:30 novasports3 Sony Ericsson Open, Μαϊάµι (M) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 00:00 novasports1 Λυών - Οσέρ (E) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 00:00 novasports2 Ατρόµητος - ΠΑΟΚ (Ε) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 03:00 novasports1 Ατρόµητος - ΠΑΟΚ (E) CHICAGO BULLS - MIAMI HEAT 03:00 novasports3 Αγώνας Μπάσκετ NBA (Z)

Π

σµατα µε τους Ζακυνθινούς οδηγούς κέρδισε την 2η θέση... Ο Τσέλος πιο καλός από ποτέ και µε το SEAT 124 ακόµα πιο βελτιωµένο θέλει να πρωταγωνιστήσει στους φετινούς αγώνες drift... Εµείς φυσικά του το ευχόµαστε.

»

Μ. Πέµπτη

12

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Στην 14η θέση παγκοσµίως η Εθνική Πτώση µιας θέσης στην γενική κατάταξη της FIFA για το µήνα Απρίλιο παρουσίασε η Εθνική Ελλάδας, σύµφωνα µε την λίστα που «ανέβηκε» στην επίσηµη ιστοσελίδα της Παγκόσµιας Ποδοσφαιρικής Οµοσπονδίας. Για του λόγου το αληθές, το αντιπροσωπευτικό συγκρότηµα της χώρας µας, φιγουράρει πλέον στην 14η θέση, αντί για την 13η που βρισκόταν το Μάρτιο, µε τα αίτια να οφείλονται στη φιλική νίκη που πήρε η Χιλή, µε σκορ 3-1 απέναντι στο Περού, µέσα στον προηγούµενο µήνα… Από εκεί και πέρα, την πρώτη δεκάδα αποτελούν κατά σειρά Ισπανία, Γερµανία, Ουρουγουάη, Ολλανδία, Πορτογαλία, Βραζιλία, Αγγλία, Κροατία, ∆ανία και Αργεντινή. Αναφορικά µε τους προσεχείς αντιπάλους της οµάδας του Φερνάντο Σάντος στο προσεχές Euro, η Ρωσία είναι στην 11η θέση (από 12η), η Τσεχία στην 26η (από 29η) και η Πολωνία στην 65η (από 75η).

∆ύσκολη πλέον η παραµονή…

Α

υτή η ισοπαλία του Αστέρα Αµαλιάδας µε την Αχαϊκή, δυσκόλεψε πολύ την παραµονή των «βυσσινί». Όπως δείχνουν τα πράγµατα, αν ο Αστέρας θέλει… να παραµείνει στην ∆’Εθνική, πρέπει να υπερβάλει εαυτόν!!! Να πάρει «τρίποντα» µε Βρασιές και Γύθειο στην Αµαλιάδα, διπλό στην Κεφαλονιά επί της Εικοσιµίας και 4 βαθµούς ακόµη τουλάχιστον σε Φιλιατρά µε Εράνη , Μεσσήνη µε Πάµισο και Πάτρα µε ∆ιαγόρα. Ίσως όµως και αυτοί οι βαθµοί να µην είναι αρκετοί!!! Γενικά, δύσκολα τα πράγµατα πλέον και αν υπάρχει µια οµάδα, που µπορεί να ξεπεράσει ο Αστέρας είναι µόνο ο Ατρόµητος Λάππα. Γ.Μ

ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ

H

Έλαµψε στο 6ο ΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ

Aκαδηµία του ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ ολοκλήρωσε µε επιτυχία τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο 6ο ΙΟΝΙΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΚΑ∆ΗΜΙΩΝ που πραγµατοποιήθηκε στη Ζάκυνθο από 06/0409/04/2012. Ο ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ συµµετείχε και στις δύο κατηγορίες “Projunior” και “junior” µε 50 ποδοσφαιριστές. Οι ερυθρόλευκοι επέστρεψαν µε το κύπελλο του πρωταθλητή στη κατηγορία των “Projunior” όπου σηµείωσαν 6 νίκες. Τεράστια επιτυχία σηµείωσε και το τµήµα των “junior” µια πραγµατικά ποιοτική οµάδα που είναι σίγουρο ότι σε ελάχιστα χρόνια θα αποτελεί τον βασικό κορµό της µεγάλης οµάδας. Η συγκεκριµένη οµάδα λοιπόν σηµείωσε 5 νίκες και µία ισοπαλία και κατέκτησε τη δεύτερη θέση. Κορυφαίο γεγονός για τους ερυθρόλευκους άσους ήταν η µεγάλη νίκη µε 1-0 επί του

Που πραγµατοποιήθηκε στη Ζάκυνθο

Τα παιδιά της ακαδηµίας του Πανηλειακού µε τους προπονητές τους και το κύπελλο που κατέκτησαν στη Ζάκυνθο.

ισχυρού ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ (αγωνιστικό τµήµα). Οι νεαροί ποδοσφαιριστές

επέστρεψαν στη βάση τους µε απίστευτες εµπειρίες και σίγουρα πολύτιµα εφόδια για

την περαιτέρω εξέλιξή τους. Η συµµετοχή της Ακαδηµίας του ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΥ σε τουρ-

Από τον αγώνα µε τον Παναθηναϊκό όπου η Ακαδηµία του Πανηλειακού νίκησε µε 1-0.

νουά υποδοµών συνεχίζεται και µετά το Πάσχα και συγκεκριµένα το χρονικό διάστηµα από 17-20/04/2012 στο Ιόνιο

Τουρνουά στη Ζάκυνθο µε τα τµήµατα “Προπαιδικό” και “Παιδικό”. Θα βρεθούν αντιµέτωπες µάλιστα µεταξύ πολ-

λών µεγάλων οµάδων όπως είναι της ΑΕΚ του ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ του ΠΑΟΚ της ∆ΡΑΜΑΣ και του ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ.


Σ Π Ο Ρ 15

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΜΠΑΡΑΖ Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Νίκη παραµονής 3-1 για τον Ηλειακό Λεχαινών Σ

Του Γιάννη Μουρούτη

την Α1 Κατηγορία Βέρροιος θα αγωνίζεται και τη νέα περίοδο ο Ηλειακός Λεχαινών που νίκησε δίκαια 3-1 τον Αχιλλέα Νεοχωρίου στο µπαράζ παραµονής που έγινε στο γήπεδο Τραγανού. Οι “κυανόλευκοι” που χρειάζονταν µόνο νίκη για να παραµείνουν στην Α1 Κατηγορία( σε αντίθεση µε τους «κοκκινόµαυρους» που τους αρκούσε και η ισοπαλία), προηγήθηκαν 2-0 στο 11’ µε τον Τσαντίλη και στο 22’ µε τον Κράγκαρη, για να µειώσει σε 2-1 ο Χριστοφοράτος στο 26’. Το τελικό 3-1 διαµόρφωσε ο καλύτερος παίκτης του παιχνιδιού, ο Γιώργος Τσαντίλης στο 54’. Με πρωταγωνιστή τον Γ. Τσαντίλη

Οι παίκτες του Ηλειακού Λεχαινών πανηγυρίζουν το 1-3 και γίνονται ένα κουβάρι… για την επίτευξη της παραµονής

Το µατς διεξήχθη παρουσία 700 περίπου φιλάθλων και των δύο οµάδων, αλλά και αρκετών ουδέτερων. Η οµάδα των Λεχαινών µπήκε πολύ δυνατά στον αγωνιστικό χώρο και προηγήθηκε 2-0 πολύ νωρίς. Αφού απείλησε µε τον Κανέλλο στο 2’( σουτ που απέκρουσε ο Κολίντζας), προηγήθηκε στο 16’ µε τον Τσαντίλη, ο οποίος εκµεταλλεύτηκε την πάρα του Βουρτσάνη και µε ωραίο

Απέναντι στον Αχιλλέα Νεοχωρίου, που τη νέα περίοδο θα αγωνίζεται στην Α2 Κατηγορία

Ο Γιώργος Τσαντίλης ήταν εξαιρετικός χθες( εδώ σε µονοµαχία µε το ∆ιονύση Παναγόπουλο)

Ο Μπάµπης Κράγκαρης( εδώ διακρίνεται µε τον ακούραστο… Κυριακό) τόνισε µε νόηµα µετά το τέλος του αγώνα « Συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες που αγωνίστηκαν. Απλά σε αυτό το µατς έπρεπε να νικήσει ένας… Για την παρουσία του Ηλειακού Λεχαινών στο µπαράζ παραµονής, έχουµε όλοι µερίδιο ευθύνης. Προτείνω άµεσα Γ.Σ του συλλόγου, για ευνόητους λόγους.»

πλασέ έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα(0-1). Λίγο αργότερα, στο 22’ από φάουλ του Κανέλλου και πάσα του Κουρλού, ο Γιάννης Κράγκαρης µε προβολή, πέτυχε το 0-2 για τον Ηλειακό. Εκεί «ξύπνησε» ο Αχιλλέας και είχε τις ευκαιρίες ακόµη και να ισοφαρίσει. Μείωσε σε 1-2 στο 26’, όταν από σέντρα του Σ. Χάσα, µε κεφαλιά ο Κίµωνας Χριστοφοράτος, νίκησε την άµυνα των Λεχαινών και τον Χρ. Αλικανιώτη και ως τη λήξη του ηµιχρόνου κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παπουτσής στο 27’ σούταρε και απέκρουσε ο τερµατοφύλακας, ενώ στο επόµενο λεπτό, έγινε η φάση… του αγώνα. Ο Χριστοφοράτος έχοντας την κατοχή της µπάλας, προσπάθησε να περάσει τον Κράγκαρη, ο επιθετικός του Αχιλλέα έπεσε στο έδαφος και ο διαιτητής Μάριος Λαµπρόπουλος, πολύ κοντά στην φάση, του έδειξε κί-

τρινη κάρτα για «θέατρο». Στο 33’, στο 36΄και στο 40’, οι Χρισοτοφοράτος δύο φορές και ο Α. Χάσα απέτυχαν να ισοφαρίσουν, ενώ και ο Κανέλλος είχε µια πολύ καλή ευκαιρία για το1-3 στο 43’. «Κλείδωσε» τη νίκη ο Ηλειακός Στην επανάληψη , ο Αχιλλέας απείλησε πρώτος µε τον ∆ιαµ. Παναγόπουλο και τον Χρ. Αλικανιώτη να αντιδρά σωστά, ενώ στην επόµενη φάση( κόρνερ) σε σύγχυση στην περιοχή του Ηλειακού, ο Κεκκάτος αποµάκρυνε τη µπάλα, πριν περάσει την τελική γραµµή του τέρµατος. Ο τελευταίος είχε κεφαλιά στο δοκάρι στο 49’, ενώ το µατς «κλείδωσε» ουσιαστικά στο 54’, όταν ο Τσαντίλης έφυγε στην πλάτη... της άµυνας του Αχιλλέα, µπήκε στην περιοχή και µε ψύχραιµο πλασέ, έκανε το 1-3. Εκεί

Περίπου 700 φίλαθλοι παρακολούθησαν το χθεσινό κρίσιµο µατς Ηλειακού-Αχιλλέα στο γήπεδο Τραγανού

το παιχνίδι τελείωσε…, µε τους «κυανόλευκους» στη συνέχεια να έχουν 3-4 κλασικές ευκαιρίες, για να πετύχουν και άλλα γκολ, µε ηγέτη και δηµιουργό, τον Γ. Τσαντίλη. Ωστόσο ο Κολίντζας αντέδρασε σωστά( 56’, 59’, 78’) και έτσι το 1-3 έµεινε µέχρι το τέλος. Ο Αχιλλέας σε αυτό το διάστηµα ήταν ακίνδυνος… και απείλησε µόνο µε κάποια στηµένα ή κάποια µακρινά σουτ, που δεν ενόχλησαν ιδιαίτερα τον τερµατοφύλακα Αλικανιώτη. Καλύτεροι των νικητών, οι Τσαντίλης(κορυφαίος του γηπέδου), Ι.Κράγκαρης, Κεκκάτος, Βατσής και Εντρίτ, ενώ από τον Αχιλλέα, που «ήπιε το πικρό ποτήρι του υποβιβασµού», προσπάθησαν περισσότερο οι Χριστοφοράτος, ∆ούµας και ∆ιον. Παναγόπουλος. Ο διαιτητής Μ. Λαµπρόπουλος ήταν ιδανικός και άριστος για ένα τόσο κρίσιµο µατς. Πήρε την κρισιµότερη

απόφαση του αγώνα, βρισκόµενος πολύ κοντά στην φάση. Έκρινε ότι ο παίκτης του Αχιλλέα εκβίασε το πέναλτι και για αυτό δεν υπέδειξε την «άσπρη βούλα». Οι βοηθοί Κόττας και Παυλόπουλος, ήταν πολύ καλοί, µε τον πρώτο πάντως στο 16’, να σταµατάει… λανθασµένα τον Βουρτσάνη.

Αχιλλέας( Αλ. Γαλάνης) : Κολίντζας, Λαγογιάννης, Α. Χάσα, Σ. Χάσα, ∆ιον. Παναγόπουλος, ∆ούµας, Ζαπάντης( 83’ Κατηφόρης), ∆ιαµ. Παναγόπουλος, Χριστοφοράτος, Παπουτσής, Ψυχογιός

Ηλειακός Λεχ( Ηλ. Φωτόπουλος) : Χρ. Αλικανιώτης, Κεκκάτος, Εντρίτ, Τσαντίλης, Βατσής, Λ. Κόστα, Ι. Κράγκαρης, Κανέλλος( 76’ Αναστασόπουλος), Β .Κόστα( 84’ ∆. Αλικανιώωτης), Βουρτσάνης, Κουρλός( 46’’ Μουσερής)

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ - ΤΟΠΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Νίκησε 2-1 την οµάδα των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε φιλικό αγώνα που έγινε χθες στο στάδιο του Πύργου, η νεοσύστατη ποδοσφαιρική οµάδα της Τοπικής ∆ιοίκησης Ηλείας της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών (Ι.Ρ.Α.), νίκησε µε 2-1 την αντίστοιχη οµάδα των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας. Τα γκολ των αστυνοµικών πέτυχαν οι Βασιλόπουλος και Τσίτσος, ενώ για τους δικηγόρους σκόραρε ο Άρης Παναγιωτόπουλος.

Για την ποδοσφαιρική οµάδα της Τοπικής ∆ιοίκησης Ηλείας της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών (Ι.Ρ.Α.) έπαιξαν οι : Ρούνης, ∆ρακόπουλος, Πικέας, Καραφλός, Νταρζάνος, Τσίτσος, Μαρτζάκλης, Καλογερόπουλος, Βασιλόπουλος, Αλεξόπουλος, Πετρόπουλος (Πατρινός, ∆ρακόπουλος Ιωάννης, Γεωργίου, Τζαβάρας) Για την οµάδα των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας έπαιξαν οι : Τρυφωνόπουλος, Νικολακόπουλος, Μετσοβίτης, Παναγόπουλος Ν., Παναγόπουλος Κ., Κουτρούλης, Κακκαλής, Γκρίλας, Παναγιωτόπουλος, Ντοάς, Μπιρµπίλης (Βαγγόπουλος, Γεωργουλόπουλος). Ως γνωστόν η τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας αποφάσισε την ίδρυση ποδοσφαιρικής οµάδας η οποία θα έχει ως σκοπό την άθληση των µελών της καθώς και την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους, συµµετέχοντας αφενός σε αθλητικές συναντήσεις µε οµάδες άλλων Τοπικών ∆ιοικήσεων ή Αστυνοµικών ∆ιευθύν-

ΠΑΝΟΣ ΜΠΙΤΣΑΞΗΣ

«Η απόφαση οπλίζει το χέρι κάθε φανατικού»

Οι δυο οµάδες όπως παρατάχτηκαν στο χθεσινό φιλικό. Μαζί τους και οι διαιτητές.

σεων και αφετέρου µε άλλες ποδοσφαιρικές οµάδες σε αθλητικές εκδηλώσεις φιλανθρωπικού ή κοινωνικού χαρακτήρα , µε σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύµατος, τονίζοντας παράλληλα το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, προβάλλοντας συγχρόνως τα Ολυµπιακά ιδεώδη, µε γνώµονα το ευ αγωνίζεσθε και την ευγενή άµιλλα, ολυµπιακές ιδέες που θα αναδειχτούν από την Τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας, ορµώµενη από το γεγονός ότι ο χώρος της Αρχαίας Ολυµπίας βρίσκεται στην Περιφέρεια µας, όπως άλλωστε είχε τονίσει σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής διευθυντής Ηλείας και πρόεδρος της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών κ. Νίκος Μαρούντας. Η οµάδα απαρτίζεται από 25 µε 30 περίπου παίκτες – αστυνοµικούς υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την Ηλεία, εκ των οποίων οι περισσότεροι είναι εν – ενερ-

Ωραίες φάσεις είχε ο αγώνας των αστυνοµικών µε τους δικηγόρους.

γεία παίκτες σε διάφορες Ηλειακές οµάδες, και θα πορευτεί µε τους καταξιωµένους τεχνικούς ,

Γιώργο Βαρουξή και Κώστα Μπακάλη. ∆υο γνώστες του ποδοσφαίρου και νυν προπονητές ,

που µπορούν να δηµιουργήσουν ένα αξιόλογο συγκρότηµα.

∆ήλωση σε σκληρό τόνο κατά της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League έκανε ο Πάνος Μπιτσαξής, επισηµαίνοντας πως τέτοιες αποφάσεις οπλίζουν το χέρι κάθε φανατικού, ενώ κρούει στην ΕΠΟ τον κώδωνα του κινδύνου για το αυτοδιοίκητο. Αναλυτικά η δήλωση του ΓΓΑ: Ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού Πάνος Μπιτσαξής, σχετικά µε την απόφαση που έλαβε χθες, 10 Απριλίου 2012, η Πειθαρχική Επιτροπή της Super League, για τον ποδοσφαιρικό αγώνα, µεταξύ των ΠΑΕ, Άρη- Αστέρα Τρίπολης έκανε σήµερα Μεγ. Τετάρτη, την παρακάτω δήλωση: «Το χειρότερο µε την απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της Super League και της εκκωφαντικής σιωπής, τόσο της ίδιας, όσο και της σκιώδους ηγεσίας της, είναι ότι οπλίζει το χέρι του κάθε φανατικού να βιαιοπραγεί, χωρίς το φόβο της αγωνιστικής συνέπειας. Το «καλύτερο» είναι η αβάσταχτη ελαφρότητα της συλλογιστικής της. Αν ξανασυµβεί αύριο, το ίδιο ή βαρύτερο περιστατικό, ποιος θα είναι ο ηθικός αυτουργός; Νοµίζουν κάποιοι, ότι η Ελλάδα είναι ακυβέρνητη Πολιτεία, επειδή πηγαίνει σε εκλογές. Σφάλλουν. Η χώρα έχει και θεσµικό οπλοστάσιο και αµυντικά ανακλαστικά και την καθολική συναίνεση των πολιτών και του συνόλου των πολιτικών δυνάµεων στην αντιµετώπιση της ανοµίας. Οι αποφάσεις της Πολιτείας θα ληφθούν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, µετά την δικαστική ολοκλήρωση της θλιβερής αυτής υπόθεσης, είτε από αυτήν την Κυβέρνηση, είτε από την Κυβέρνηση που θα αναδειχθεί από τις εκλογές. Ένα µήνυµα προς την Ε.Π.Ο. Με τέτοιου τύπου λογικές το αυτοδιοίκητο τρίζει και το µέλλον των Πρωταθληµάτων είναι αβέβαιο».


16 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΠΕΝΤΑΜΗΝΟ

Στα 7,3 δισ. ευρώ το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού

Πτώση 0,88% Αθήνα ∆ιορθωτική υποχώρηση κατέγραψαν οι τιµές των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του Χρηµατιστηρίου, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση µέρους των υψηλών κερδών που σηµείωσαν οι µετοχές, κυρίως οι τραπεζικές µετοχές, στη συνεδρίαση της Τρίτης. O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 723,61 µονάδες σηµειώνοντας πτώση σε ποσοστό 0,88%. Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε ανοδικά έως τα επίπεδα των 739,59 µονάδων όταν σηµείωνε κέρδη έως και 1,31% τα οποία εξανεµίσθηκαν στη συνέχεια και η αγορά έκλεισε µε πτώση. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 48,038 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 1,79%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,30% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 0,21%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Μέσων Ενηµέρωσης (+7,34%), των Τηλεπικοινωνιών (+3,28%) και των Χηµικών (+2,12%). Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Τραπεζών (-6,92%), των Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (-4,20%) και των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (-1,77%). Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές του ΟΤΕ (+3,28%), της Τιτάν (+2,67%) και της Βιοχάλκο (+1,89%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές του Τ.Τ (-12,22%), της Marfin Popular Bank(-10,38%), της Εθνικής (-10,24%) και της Πειραιώς (-7,25%). Ανοδικά κινήθηκαν 59 µετοχές, 71 πτωτικά και 21 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Προοδευτική +24,21%, HOL+19,80%, Τεχνικές Εκδόσεις +19,35% και ΝΕΛ+18,37%.

Αθήνα Το έλλειµµα του κρατικού προϋπολογισµού έφτασε τα 7,302 δισ. ευρώ το πρώτο τρίµηνο, σύµφωνα µε τα προσωρινά στοιχεία του υπουργείου Οικονοµικών. Μέχρι το Μάρτιο, τα έσοδα ανήλθαν σε 12,808 δισ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες έφτασαν τα 20,11 δισ. ευρώ. Το πρωτογενές έλλειµµα έφτασε τα 365 εκατ. ευρώ. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο, το πρωτογενές έλλειµµα για την ίδια περίοδο διαµορφώθηκε στα 365 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας βελτίωση έναντι των στόχων του ελλείµµατος για τον κρατικό προϋπολογισµό ύψους 8.596 εκατ. ευρώ και του στόχου για το πρωτογενές έλλειµµα ύψους 1.399 εκατ. ευρώ. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού για το τρίµηνο Ιανουαρίου–Μαρτίου 2012, ανήλθε σε 12.808 εκατ. ευρώ και πα-

ρουσιάζονται µειωµένα έναντι του στόχου (12.975 εκατ. ευρώ) κατά 167 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, το ύψος των καθαρών εσόδων του τακτικού προϋπολογισµού ανήλθε σε 11.437 εκατ. ευρώ

Στις 204.000 τα οχήµατα που τέθηκαν σε ακινησία

το διάστηµα Ιανουαρίου – Μαρτίου 2012, παρουσιάζοντας µικρή υστέρηση κατά 166 εκατ. έναντι του στόχου (11.603 εκατ. ευρώ) του συµπληρωµατικού προϋπολογισµού για το 2012.

ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΕΣ

Απειλούν µε οµαδικές αγωγές Αθήνα Με οµαδικές αγωγές κατά του υπουργού Υγείας Ανδρέα Λοβέρδου απειλούν οι φαρµακαποθήκες µετά την απόφαση του υπουργείου Υγείας για την εξαιρετικά σύντοµη, όπως καταγγέλλουν, χρονική προθεσµία για διάθεση των αποθεµάτων των σκευασµάτων που είχαν αγοραστεί µε τις παλιές τιµές πριν µπει σε ισχύ το νέο δελτίο τιµών φαρµάκων. Σε εξώδικο έγγραφο που απέστειλαν στην ηγεσία του υπουργείου Υγείας,

οι φαρµακαποθήκες τονίζουν πως ο κλάδος βρίσκεται «σε εξαιρετικά δυσχερή οικονοµική θέση» και προτείνουν µεγαλύτερη προθεσµία, εφαρµογή διπλής τιµής ή επιστροφή

των αγορασθέντων σκευασµάτων. Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρµακαποθηκαρίων (ΠΣΦ) δηλώνει ότι ετοιµάζεται «να διεκδικήσει µε οµαδικές αγωγές το ποσό της ζηµίας του τόσο από την Ελληνική Πολιτεία, όσο και προσωπικά από τον Υπουργό Υγείας κ. Α. Λοβέρδο». Το νέο ∆ελτίο Τιµών Φαρµάκων είχε εκδοθεί στα τέλη της περασµένης εβδοµάδας, µε προθεσµία µόλις επτά ηµερολογιακών ηµερών για τη διάθεση των αποθεµάτων των φαρµακαποθηκών.

Σηµαντική αύξηση σηµείωσε ο αριθµός των ιδιοκτητών οχηµάτων που αποφάσισαν να θέσουν σε ακινησία τα αυτοκίνητά τους για να γλιτώσουν τα τέλη κυκλοφορίας. Στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων (ΓΓΠΣ) δείχνουν ότι µόνο το τελευταίο πεντάµηνο, δηλαδή το χρονικό διάστηµα από 1ης Νοεµβρίου του 2011 έως 29 Μαρτίου του 2012, ο αριθµός των οχηµάτων, όλων των κατηγοριών, που τέθηκαν σε ακινησία ανέρχεται περίπου σε 204.000. Ωστόσο, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών, Παντελής Οικονόµου αναφέρει, σε έγγραφό του, ότι προς το παρόν δεν µπορεί να υπάρξει ακριβής εικόνα για τα αυτοκίνητα για τα οποία οι ιδιοκτήτες τους δεν θα πληρώσουν τέλη, καθώς για µεγάλο αριθµό αυτοκινήτων εταιρειών ενοικίασης η ακινησία θα αρθεί πριν το καλοκαίρι.

ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Μειώνονται τα ελληνόκτητα πλοία Αθήνα Σε πλοία µεγαλύτερης χωρητικότητας, αλλά σε λιγότερα στον αριθµό, επένδυσαν τους τελευταίους 15 µήνες οι εφοπλιστικές εταιρείες ελληνικών συµφερόντων. Ο αριθµός των ελληνόκτητων πλοίων, σύµφωνα µε την ετήσια έκθεση του Lloyd‘s Register-Fairplay και του Κοµίτι στο Λονδίνο παρουσιάζει µείωση σε αριθµό αλλά αύξηση σε χωρητικότητα. Ο αριθµός των ελληνόκτητων πλοίων µειώθηκε κατά 88 και έφθασε στα 3.760 πλοία, ενώ η χωρητικότητα αυξήθηκε και άγγιξε τα 264,054 εκατοµµύρια τόνους αυξηµένη κατά 2,3 εκατοµµύρια.Στα στοιχεία υπολογίζονται και 437 υπό ναυπήγηση πλοία, διαφόρων κατηγοριών. Λόγω των συνεχιζόµενων ανησυχιών σχετικά µε τη διαρθρωτική οργάνωση της διοίκησης της σηµαίας, παρατηρείται µείωση στο στόλο των πλοίων που είναι νηολογηµένα µε ελληνική σηµαία. Σήµερα αποτελείται από 862 πλοία µε ελληνική σηµαία 74,5 εκατ. τόνων, έναντι 917 το 2011 και 969 το 2010, 79,7 εκατ. τόνων το 2011 και 80,5 εκατ. τόνων το 2010. Τα στοιχεία για το 2012 περιλαµβάνουν 85 πλοία για το 2012, έναντι 127 πλοίων που έχουν παραγγελθεί το 2011 και 189 το 2010. Όσο αφορά τα νηολόγια για το 2011, η ελληνική σηµαία έχασε τα περισσότερα πλοία ελληνικών συµφερόντων, 55 στον αριθµό, και ακολουθεί ο Παναµάς µε 33, η Κύπρος µε 23, Άγ. Βικέντιος 14.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Βερβενιώτη Χριστίνα

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5.30µ.µ. -8µ.µ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΤΥ∆ΚΥ, ΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική & Ορθοπαιδική Φ/Θ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών

Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατερίνα Καββαθά Φυσικοθεραπεύτρια ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών ∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

NEA ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λογοθεραπεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Θεραπεία διαταραχών οµιλίας, λόγου, φωνής Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών διαταραχών λόγου, καθυστέρηση οµιλίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ. 6971993126

Μαθιού 5 Πύργος (άνωθεν Υποθηκοφυλακείου)

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη, Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Ειδικευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Άγχος, κατάθλιψη, χρόνιες σωµατικές ενοχλήσεις, διατροφικές διαταραχές, πένθος, φοβίες, δυσκολίες στις σχέσεις, εφηβεία και άλλα θέµατα που προκαλούν δυσκολίες στην καθηµερινότητα. ••• Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, Προσωπική ανάπτυξη, Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών. Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, έναντι δικαστηρίων, Αµαλιάδα Τηλ. για ραντεβού:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

Κέντρο Εργοθεραπείας

«ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ»

Καταραχιάς Πέτρος

Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών Αντιµετώπιση Αναπτυξιακών – Νευρολογικών – Αισθητηριακών διαταραχών Συνδρόµων – Μαθησιακών δυσκολιών Μιαούλη 1 Πύργος Ηλείας (1ος όροφος) Θεραπείες κατ’ οίκον Τηλ. για ραντεβού: 6948103710-6948103410


ENOIKIΑΣΕΙΣ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γ Κ Α ΡΣ Ο Ν ΙΕ ΡΕ Σ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από

150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ρια από 220 ευρώγκαρσονιέρες τεσσάρια και από 5άρια 50 ευρώ, 170 τριάαπό 220 δυάρια ευρώ σεαπό όλες τιςευρώ, περιοχές του αΠύργου από 220και ευρώ 5άρια σε τεσσάρια αρίστη και κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ πό 220 ευρώ σε όλες ΓΡΑΦΕΙΟ τις περιοχέςΡΟΥΜτου ΠΑΝΗ και Γ. Πατρόκλου Τηλ. ύργου σε αρίστη2 ΠΥΡΓΟΣ κατάσταση. 2621023996 και 6932623342 ληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ23 ΡΟΥΜ-------------------------------------------------ΑΝΗ Γ. ΠατρόκλουΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ.σε . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 621023996 και 6932623342 προάστιο του Πύργου, ∆.∆.ΜΑΣ23 Αµπελώνα, -----------------------------------------------6ο χλµ. επαρχ. οδού Αγ. Γεωργίου πλήρως επιπλωµένη µε το κλειδί στο χέρι, 40 τ.µ., µε µεγάλες βεράντες, και απεριόριστη θέα, επάνω από τη µονοκατοικία µας, AC, ηλειακός θερµοσίφωνας, χωρίς κοινόχρηστα, σε πολύ καλή τιµή. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ– 2ΑΡΙΑ πολυτεΕπίσης ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW POLO, 990c.c., είας, καινούρια δίπορτο του 1997,πλήρως µπλε σεεπιπλωµένα αρίστη κατάε σταση.Πληρ. A/C, αυτόνοµητηλ. θέρµανση µε θερµι26210/95108, κιν. 6937583707. οµετρητή στον Πύργο. Πληρ. τηλ. --------------------------------------------------6210/27490. ΜΑ3490 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ² ---------------------------------------------------στον Πύργο στη Μ. Ιατρίδου 1, 1ος όροΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ φος, ηλιόλουστη ανακαινισµένη. Πληρ. 0 τηλ. τ.µ., 6974798549. 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου ΜΑ4984 πιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζα--------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μα-41 τ.µ. νεόκτιστη, επιπλωµένη, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 200 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη πλήρως∆ΥΑΡΙ ανακαινισµένη στην κεντρική πλατεία.55 τ.µ. (και για επαγ1ου ορόφου, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ γελµατική χρήση) διαµπερές, επιπλωµε µένη, νεόκτιστη σε µονοκατοικία, τιµή τέντες και κεντρική θέρµανση, 200 ευρώ. οδός Μανωλοπούλου (έναντι 1ου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ορόφου στην οδό Ζαΐµη,Πληρ. τιµή 160 ASPIS BANK) Πύργος. τηλ.ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτι6973795443, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2621036163. στη επιπλωµένη στα Χαλικιάτικα, τιµή ΜΑΣ4260 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη στη ∆εξαµενή. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 36 τ.µ., επιπλωµένη, σε καινούρια πολυκατοικία, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6978267928. ΜΑ4966

∆ΥΑΡΙΑ

-------------------------------------------------γνησίας 5. Πληρ. 6945419522, . ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑτηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ. στον 2ο 6979002206, κοςδίχωρη Χαραλαµπίδης. όροφο, επιπλωµένη, κοντά στην πλατεία ΜΑΣ9280 Γεωργίου, οδός Καραϊσκάκη 136. Πληρ. -----------------------------------------------------τηλ. 6974405830, 6979462260. ΜΑ4964 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό -------------------------------------------------στην πλατεία ΚύπρουΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ και Γορτυνίας 1,40 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µετµ., τέντες A/C, φωτεινό µεηλιακό απεριόρι3ου και ορόφου µε A/C και θερµοσίφωνα, ή όχι, Μανωλοστη θέα, ένα επιπλωµένη υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαπούλου και Χρυσανθακοπούλου, έναντι ρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην Νοµαρχίας, Πληροφ. Πύργος. στα Πληρ. τηλ. τηλ. πρόσοψη. 6936281296.6973779282 ΜΑ4967 26210/33716, και ώρες 10-------------------------------------------------14. και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 27 -----------------------------------------------------τ.µ., 28ης Οκτωβρίου 11, στην κεντρική . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙπλατεία Πύργου, ∆ΥΑΡΙ β’ ορόφου, επιπλωµένησεγια φοιτητές – εκπαιδευτικούς. ΣΜΑ νεόκτιστη οικοδοµή, µε αυτόΠληρ.θέρµανση, τηλ. 6937262438. ΜΑ4952 νοµη µεγάλη βεράντα, --------------------------------------------------προσόψεις, φωτεινότατο, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6982318292, 2621300895.ΜΑ4268 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65µ², -------------------------------------------------Μανωλοπούλου και Προύσσης 22ΑΡΙ, (ΕΦΟ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ Πύργο. Πληρ. τηλ. 57ΡΙΑ) τ.µ. µεστον αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Αρ6936458946, 6977187919. ΜΑ4794 τεµίου 10. Πληρ. τηλ. 26210/27091, -------------------------------------------------6947708055. ΜΑ4316 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ανακαινισµένο -------------------------------------------------σε διώροφη µονοκατοικία, πλήρως επι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ πλωµένο χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη60 θέρµανση (δικό τουεξοπλισµένο. καυστήρα) και 2ΑΡΙ τ.µ., πλήρως ηλιακό θερµοσίφωνα στην οδό Ζαΐµη Πληρ. τηλ. 26210/34973, 6973392819. (πλησίον Νοµαρχίας). ΜΑ4315 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου πο-------------------------------------------------λυτελούς κατασκευής στην οδό Τάκη Πε. τροπούλου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αυτόνοµη (πλησίον2ΑΡΙ, Νοµαρχίας) θέρµανση, καινούριο, πλησίον∆ΥΑΡΙ ΜαρµαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ πλησίον Λιούρδειου σταθµού. ρένιας βρύσης, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ου ορόφου στη τηλ. 6936975212. ∆ΥΑΡΙ ΜΑ4314 ∆εξαµενή, τιµή 220 ευρώ. -----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην οδό Κολοκοτρώνη, ισόγειο µε αποθήκη και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΓ., Πατρόκλου 2 Πύργος. . ΠΑΝΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό --------------------------------------------------ΣΠΑΠ 5, Πύργος. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ,ΜΑ4231 γ’ ορόφου 26210/34465, 26210/33651. 60µ² καινούριο διαµέρισµα, φωτεινό, -------------------------------------------------∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα έναντι Α’ . δηµ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ σχολείου. Πληρ.ΙΣΟΓΕΙΟ τηλ. 6974960226, στην οδό Μπελούση 20, µε αυτόνοµη 6976598284. ΜΑΣ4930 θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε απο--------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ + 3ΑΡΙΑ θήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. τηλ. πολυτελούς κατασκευής, καινούρια, πλή26210/33920. ΜΑ4317 ρως επιπλωµένα, a/c και αυτόνοµη θέρ-------------------------------------------------µανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. . 26210/27490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 75µ² τεΜΑ4698 τάρτου ορόφου, αυτονοµία – πάρκινγκ, -----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280

∆ΥΑΡΙΑ

TΡΙΑΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ȂȅȃȍȈǼǿȈ ȉǹȇǹȉȈȍȃ

ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ - ȊȖȡȠȝȠȞȫıİȚȢ ǹȞĮțĮȚȞȓıİȚȢ ȠȚțȚȫȞ ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ 30% īȡĮʌIJȒ ǼȖȖȪȘıȘ

TΡΙΑΡΙΑ

Αθηνών 64 και Έλλης, περιοχή Ευαγγελίστριας στην Αµαλιάδα. Τιµή 300 ευρώ. ---------------------------------------------------Πληρ .τηλ. 6972140892. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ -------------------------------------------------στην οδό ∆εληγιάννη 82 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΤΡΙΑΡΙ ορόφου, ∆εληγιάννη στονοδό Πύργο, 2ου ορόφου, 85 τ.µ.8 στην Κωναποτελούµενο από (∆εξαµενή) 2 κρεβατοκάµαρες, σταντινουπόλεως ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη στην οδό Κολοκοτρώνη κουζίνα, µεγάλα µπαλκόνια, διαµπερές, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ µονοκατοικία αυτόνοµη θέρµανση και σε λίγα κοινόχρηστην οδό Αλφειού. στα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο επι6977330432. ΜΑ4346 πλωµένο στα Χαλικιάτικα. -------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ επιπλωµένο ή στην οδό Ολυµπίων. . µη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ., 1ου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ στην οδό ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, 2 Υψηλάντου, τιµή ευρώ υπνοδωµάτια, χολ, 250 σαλόνι, κουζίνα, µπάΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ γωνιακό,θέρ2ου νιο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη ορόφου στην οδό Ιερολοχιτών. µανση στο κέντρο του Πύργου, Τασ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 Καζάζη Αχιλλέως). Πληρ. τηλ. τ.µ. 24 στο(πρώην Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 26210/26858.ΜΑ3931. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 92µ², β’ ορόφου, Γερµανού 36, επιπλωµένο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22346. καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

και ηλιακός 75 τ.µ., ∆ερβενακίων . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2ου ορόφου, καιτ.µ., Περικλέους, πλησίον σούπερ 100 aircondition, ηλιακός θερµοσίφωνας µε αυτόνοµη Φωκίωµάρκετ ΤΕΡΖΗΣ. θέρµανση, Πληρ. τηλ. νος 46, Πύργος. 6936716226. ΜΑ4284 Πληρ. τηλ. 6974725957.ΜΑ4904. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 70 µ², ηµιεπ/νο Καρκαβίτσα 32 και Γούναρη στον 2ο όροφο µε µεγά. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ λες βεράντες, γωνιακό, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. 3ΑΡΙ τηλ. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 6972711797.ΜΑ4838. γωνιακή, νοτιοδυτικός προσα--------------------------------------------------νατολισµός, 2 υπνοδωµάτια, 1 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην πάροδο Αγ. µπάνιο,(πίσω 2 WC,από ιταλική κουζίνα, Μαρίνης Ανδριόλα πολυκαπόρτα2ασφαλείας, δορυφορική τοικία) 2ΑΡΙΑ & 1 3ΑΡΙ. Πληρ. τηλ. 6976700228. ΜΑ4937 TV χωρίς κοινόχρστα, ανεξάρ--------------------------------------------------τητη όχι κατοικίδια. ∆εκτές . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. ορόφου 3ΑΡΙ στην 28ης Οκτωβρίου 6976992766 (ώρες απογευµαστον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948605837. τινές). ΜΑ4258 ΜΑ4936 .--------------------------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ. ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΣΧΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑ∆ΟΤΑ: 1. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ διαµπερές 64 ΠΑΝΟΡΑΜΑ τ.µ. µε 10 τ.µ. ∆ΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΣΚΑηµιυπαίθριο ΦΙ∆ΙΑΣ. Πληρ.χώρο. τηλ. 26210/54725, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 6945992194. ΜΑ4784 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ -------------------------------------------------χώρο. για φοιτητές, πλήρως 3.κατάλληλες ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 επιπλωµένες στο κέντρο του Πύρτ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. γου, Αγ.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Χαραλάµπους 30. Πληρ. 4.τηλ. ∆ιαµέρισµα διαµπερές ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 6948834571. ΜΑ4286 117 µετου 15Πύργου τ.µ. ηµιυπαίστο τ.µ. κέντρο 40 τ.µ.,

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ διαµπερές, Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πα-------------------------------------------------άνωθεν ψησταριά Γωνιακού. Πληρ. τηλ. τρόκλου 2 Πύργος. ΜΑ4827 . 6985079604. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 ----------------------------------------------------------------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορότ.µ., 3άρι και για επαγγελµατική χρήση, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ φου, δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, 30 τ.µ., τιµή Μαθιού 5. Πληρ. τηλ.∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 26210/29895, 3ΑΡΙ, γ’ ορόφου, 87 τ.µ., Παυσανίου 26.000 ευρώ. 6945938452. ΜΑ4278 40 στον Πύργο, καινούριο – αυτόνοµη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου -------------------------------------------------θέρµανση, µεγ. µπαλκόνια, σε πολύ 32 τ.µ. πλησίον ΤΕΙ, τιµή 27.500 ευρώ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου 6984177696.ΜΑ4681. 39 τ.µ. νεόκτιστη τιµή 47.000 ευρώ. --------------------------------------------------ΣΠΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ στον στην οδό Παπαφλέσσα 41 τ.µ. (πλησίον Παπαφλέσσα 18, ΑΜΑΛΙΑ∆Α έναντι SPAR Νοµαρχίας) τιµή 37.000 ευρώ. . Πύργο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ Βερόπουλου, µε αυτόνοµη θέρµανση, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙ- ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου νεόκτι∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100µ², 1ου ορόφου επί κλιµατιστικά, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. ΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο 49 τ.µ. στην οδό Ζαΐµη. της Τσε Γκεβάρα τηλ.παρόδου 6980816640. ΜΑ4923 5, µε αυτόδιαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 60 τ.µ. στην οδό νοµη θέρµανση και κλειστό χώρο για --------------------------------------------------χώρο. Ερυθρού Σταυρού (πλησίον ΚΤΕΛ) τιµή . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΥΡΓΟ 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 parking. Πληρ. τηλ.ΣΤΟΝ 6945915419. 30.000 ευρώ. ΤΡΙΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο 3ου ορόΜΑ4178 ορόφου, 4όροφης πολυκατοικίας. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαί- φου γωνιακό 101 τ.µ. πλησίον 4ου δη-------------------------------------------------∆ιαµπερές ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρθριο χώρο και τζάκι. µοτικού µε θέση πάρκινγκ κλειστή. Τιµή . µανση, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ Πληρ. ΟΡΟΦΟ∆ΙΑασανσέρ. τηλ. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 115.000 ευρώ το διαµέρισµα. ΜΕΡΙΣΜΑ, 1ου ορόφου, διαµπερές, 210/5721928, 6981769813, τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ρετιρέ 92 τ.µ. νεόκτιλίγα κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 6979074061.ΜΑ4926. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο- στο στην οδό Ζαΐµη. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------ΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 και τζάκι. Παλαιολόγου 13, πλατεία ∆ε26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ6970921852. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ---------------------------------------------------. γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 ξαµενής. Πληρ. τηλ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, διαµπε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 2όροφη µε εσωτε- Πύργος. ΜΑ4305 ρές, 88µ², δύο υπνοδωµάτια, αυτόνοµη ρική σκάλα (όµορφη βιλίτσα) µέσα σε . ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ-------------------------------------------------θέρµανση, θέση πάρκινγκ, πολυτελούς 5700 στρέµµατα µε λιοστάσι και άλλα ΠΕ∆Ο 245 τ.µ. µε µικρή οικία, πλησίον . κατασκευής ΑΜΑΛΙΑ∆Α.πέντε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ετών. Πληρ. ∆ΙΑτηλ. δένδρα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου ή κεντρικής πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου. ΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ (105 τ.µ.), 3 υπνοδω210/6044013. ΜΑ4958 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα 4 στρέµµατα. Τιµή ευ- Πληρ. τηλ. 210/8056588, 6944345312. µάτια, 2 µπάνια, σαλοτραπεζαρία, τζάκι, --------------------------------------------------καιρίας λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. ---------------------------------------------------. 100 ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6976656529, κος Κώστας .ΜΑ4763 µε τ.µ., βεράντες. Πληρ.7τηλ. Πέµπτη Ιουλίου 2011 ΤΡΙΑΡΙ 75 ΜΑ4294 τ.µ., 2ος όροφος, Αγησι---------------------------------------------------. 6980161759. λάου 27, Πύργος, αυτόνοµη θέρµανση, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 1ου -------------------------------------------------χωρίς κοινόχρηστα, 230,00 ευρώ. ορόφου, 80 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, . Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙτηλ. 6978190108, 6970077133. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηλιακός, κλιµατιστικό, τέντες, γκαράζ ΚΙΑ περιφραγµένη, 3 υπνοδωµατίων – ΜΑ4956 κλειστό 30 τ.µ., υπόγεια αποθήκη 8 τ.µ., ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, θέρµανση --------------------------------------------------οδός ∆εληγιάννη πίσω από πρώην ΓυΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ . τζάκι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µνάσιο – Λύκειο Πύργου. Πληρ. τηλ. µε στην περιοχή Κοκκιλώνι. Τηλ. στο Καβούρι Κατακόλου, πλ. Πα95µ², γωνιακό στο α’ όροφο µε αυτό2621100291, 6976022604. επικοινωνίας 6978170035, 6930241894. φιώλη. Πληρ. τηλ. 26210/23334. νοµη θέρµανση και µε δύο υπνοδωµά---------------------------------------------------ΜΑ4973 ΜΑ4276 τια, δύο µπάνια και ασανσέρ. Πληρ. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ -------------------------------------------------τηλ. 6979493264. ΜΑ4957 105µ², 2ου ορόφου, διαµπερές. 2)∆ΙΑ--------------------------------------------------ΜΕΡΙΣΜΑ 54µ², 2ου ορόφου, διαµπε. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ρές. 3) Ο ΑΕΡΑΣ 3ου ορόφου, 270µ². . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό Μπελούση 20, µε αυτόΤιµές κάτω του κόστους. Πληρ. τηλ. νοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε 6937115091. ΜΑ4922 ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α αποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. --------------------------------------------------ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 26210/33920.ΜΑ4317. . ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. . τηλ. ΖΑΧΑΡΩ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρι--------------------------------------------------ΣΜΑ 1ου ορόφου, 130 τ.µ., 3υ/δ, µπά1ου ορόφου, µε τζάκι, 2 µπάνια, 3 σµα ορόφου 130 τ.µ., µε 3 υπνοδω.. 1ου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ νιο, WC, αποθήκη, ενιαίο σαλόνι – υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µάτια, ενιαίο σαλόνι-κουζίνα, 90µ² µε αυτόνοµη θέρµανση,µπάνιο-wc, χωρίς κοικουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, µπαλκόνι, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, µε θέα, τηλ. αυνόχρησταµεγάλο στον µπαλκόνι Πύργο. Πληρ. πλήρως ανακαινισµένο και µισθωµένο. κατασκευής 1994 σε αρίστη . εντός ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ θριο χώρο και26210/34492-34367. τζάκι. Πληρ. τηλ. 6944996051, 6974133859, Τιµή 93.000 ευρω συζητήσιµη. Πληρ. τόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, κατάσταση. Πληρ. τηλ. 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόΤηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6930436728. ΜΑ2180 ΜΑ4991 ανακαινισµένο. Τηλέφωνα τηλ. 6937485373. ΜΑ4834 ΜΑ4870 6980161757. πρόσφατα νοµη θέρµανση στον Πύργο. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ---------------------------------------------------------------------------------επικοινωνίας: 26250-61221, Πληρ. τηλ. 26210/28050, ΜΑΣ2021 .. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 3ου ορόφου, γω- 6945391440. ΜΑ2241 -------------σε καλή κατάσταση, αυτό6937485373. ΜΑ4063 νιακό 101 τ.µ., έναντι ∆ικαστηρίων --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 νοµη θέρµανση. Πληρ. από-------------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ6 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ τ.µ., τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε γευµα έως 7.30 στο102 τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ --------------------------------------------------σε οικόπεδο 202 τ.µ. στην οδό Καραϊπρονοµιούχο θέση (διαθέτει 6980340153, στον Πύργο. ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ .υπόγειο, ΠΩΛΕΙΤΑΙγκαράζ ΤΕΣΣΑΡΙ φυλασσόΟΡΟΦΟ∆ΙΑσκάκη. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΑ2174 ηµιτελής οικοδοµή, µετά ΜΕΡΙΣΜΑΣε 110 τιµή τ.µ., σε ευκαιρίας. διώροφη οικοΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 1ου ορόφου στην υπογείου, κατοικήσιµο σε παµενα). 60, 98, 131 τ.µ. επί της πλατείας δοµή, µε τρεις κρεβατοκάµαρες, σαλόνι οδό Γιαννιτσών . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΠληρ. τηλ. 694455305-7 νοραµική τοποθεσία. Πληρ. Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, – τραπεζαρία ένα, δύο µπάνια, µπόιλερ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην ΜΑΣ3875 τηλ. 6938848098. χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ηλιακό θερµοσίφωνα, αύλειο χώρο µαζί γωνιακό 240 τ.µ. ισόγειο +240 τ.µ. υπόΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ιδιαιτέρου ενδιαπρώτη σειρά µε θέα τη θά--------------------------------------------------------------ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, ισόγειο ηµιτελές σε άριστη κατάγειο συνδυασµός κατοικίας λασσα, τρία υπνοδωµάτια, µε.µεφέροντος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόδιαµπερή από οικοπεδούχο. σταση επί της οδού πάροδος ΥψηλάνΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 108 τ.µ. µε παγάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ µε αυλή 1ος όροφος130 140µ²τ.µ. και ισόγειο για πεδο στη Σπιάτζα, φως – γεΠληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491. του. Πληρ. τηλ. 26250/24105 τάρι και υπόγειο στην Πληρ. κεντρική πλατεία. ευρώ. τηλ. στην Αγκινάρα ώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. οποιαδήποτε χρήσηΓαστούνης. επαγγέλµα-και 60.000 6978162676. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 39 τ.µ. στην ΜΑ2240 6944944158. Πληρ. τηλ. 6979336300. τος 220 µ². Παράλληλα µε χωράφι οδό Ερµού. -------------------------------6 στρέµµατα ποτιστικό (αρδευόΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην οδό Κολοκοτρώνη. µενο). και πηγάδι πλησίον σχολών . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5187 τ.µ. Λεωφόρου Πύργου – ΚυπαρισΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην εθνική οδό Πύργου ΣΕ – Πατρών. ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60 τ.µ. - παραλία – πολυτελής µεζονέτα µε σίας. Πληροφ. τηλ. 6945556258, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Λεβεν2ος όροφος, σε τετραόροφη οικοδιαµπερές 100 τ.µ. στον τελειωµένο υπόγειο, τελευτ. τεχνο22910/92235. ΜΑ4306 τοχώρι δοµή,όροφο, πολυτελούς28ης κατασκευής, µε 1ο Οκτωκατασκευής µε θερµοµόνωση – θερΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑλίγα κοινόχρηστα, αυτονοµία θέρβρίου 40, κατάλληλο και µοπρόσοψη. Σοβαρές προτάσεις. ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο κέντρο του Πύργου. µανσης, πλησίον ΤΕΙ καιστέγη. 3ου Γυγια επαγγελµατική Πληρ. τηλ. 6939082860. ΜΑ4830 Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. µνασίου73.000. στον Πύργο, Τιµή Πληρ. Αγίου τηλ. - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) Ανδρέου 16. ΜΑ2208 Πληρ. τηλ. 6984572210. Στεφανοπούλου - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) 9, Πύργος. Τηλ. 26210 6972586111. 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του νερό. Πληρ. τηλ. 6972235872. ΜΑ4539.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ2ΑΡΙ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

65,5 τ.µ., διαµπερές στον128µ² 3ο όροφο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυκατοικίας, επί των Π. Γρησε καλή τιµή, α’οδών ορόφου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: γορίου Ε Ζαχάρω & Τ. Πετροπούλου στον στη Ηλείας. Α) ∆ΥΑΡΙ Πληρ. τηλ. 27610/23819, Πύργο, ενοίκιο 280 ευρώ. Πληρ. στο6972686815. ισόγειο πολυακτοικίας Αγ. Μα6946712684. ΜΑ2219 τηλ. ΜΑ4297

ρίνης και Ρ. Φερραίου στον Πύργο. Β) 3ΑΡΙ β’ ορόφου, Αγ. Μαρίνης και Ρ. Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. . ΖΗΤΩτηλ. ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ Πληρ. 6973490298, 6974072898. ΜΑ4894

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Πληρ.ΑΜΑΛΙΑ∆Α τηλ. 6977784812, 4ΑΡΙ στον Ανεµόµυλο, έχει αυτόνοµη 6977001636.

θέρµανση, σίτες και τέντες. Πληρ. στο τηλ. 6971643642. ΜΑ4987

ΣΠΙΤΙΑ

TEΣΣΑΡΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Αµαλιάδας νεόδµητο, 3ου ορόφου, 75µ² στη

FOTOPOYLOS TRANS . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Τηλ. 6938425859, 6944857080

σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙ1ου και 2ου ορόφου, 130 τ.µ. µε ΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, τρία υπνοδωµάτια, δύο µπάνια, µεσαλόνι, τζάκι, γκαράζ, απο340, υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, 60, 131 τ.µ. επί της γάλο πλατείας Ξυστρή, θήκη, ηλ. θερµοσίφωνα και µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905 1ου δηµοτικού σχολείου, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς στην Αµαθέρµανση, µόνωση κεραµοσκεηµιυπαίθριους και χωρίςλιάδα. ΦΠΑ, πολυτελούς Πληρ. τηλ. 6977481917, πής, 2 αποθήκες, τιµή 135.000 26220/27621.ΜΑ4809 κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673.

µονοκατοικία 113µ2 ευρώ. του Γαστούνη. Τιµή 48.000 ΜΑΣ311 Πληρ. 6982320659. ΜΑ4988 1995τηλ. εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατά-

σταση. Τιµή ευκαιρίας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65.000 Πληρ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Π.ΟΘΕ ΤΗΣΕΙΤηλ. Σ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 6977663366. ΜΑΣ2973 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3.300 τ.µ. στην περιοχή ή 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά 7 στον το µισό επί Πύργο (κάτωΚαλακέικα από το Επαρχείο). Πληρ. 6945859975. ΜΑ4944 του τηλ.δρόµου, άρτιο,

ȈȆǹȃȅȈ īȇǾīȅȇǾȈ

Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081

www.lampisg.gr īȡĮijİȓȠ: ǼȜȜȒȞȦȞ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 16

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

FOTOPOYLOS TRANS

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή.14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι. 180 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 στρέµ. ελαιοστάσιο σε τιµή ευκαιρίας στο δρόµο Αµαλιάδα Τσιχλέικα.

ΜΑΣ5491

ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο από την είσοδο Ξεν. AL. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε απορροφητικά µηχανήDEMAR). Πληρ. τηλ. 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α µατα, βερνίκια Γερµανίας. ΜΑ2156 6936868697. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 6,5 στο δρόµο Επισκευές Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ και Ε Ι3,5 Ε στρεµ. Σπαλαιών ΑΥ ΤπατωµάΟΚΙΝΗΤΩΝ 1ου ορόφου, 55 τ.µ. (και για επαγγελΑγ. (γυαλίσµατα). Γεωργίου - Λαστεΐκων. των µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες Πληρ. τηλ. 6976161091 ή Εργασία αρίστη και κεντρική θέρµανση, οδός Μανω210/Ξύστρας 8049164 ∆ιονύσιος ή λοπούλου (έναντι ASPIS BANK) Πύρ. γος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6977616176.ΜΑ8669. Τηλ. 26210/29854 Πύργος Πληρ. τηλ. 6973795443, 2621036163. ΜΑΣ4260 Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179. Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

ΛΕΧΑΙΝΑ

Ο ΛΑΜΠΗΣ ȀȚȞȘIJȩ 6943076076

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΠΑΓΡΑΦΕΙΟ ΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. ΣΕ Ο140 ΛΗτ.µ.Τστη ΗΝ∆άφνη ΕΛΛΑµαλιάδας. Α∆Α ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του ρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ (π.χ.της πιάνο) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 100 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. - ΚΑΛΑΘΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. Κουρούτα. 0) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6938425859, 6944857080 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600ΤΙΜΕΣ τ.µ. στην καιMAΣ905 οικόπεδο 200 τ.µ. στην ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ Αµαλιάδα ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! Αµαλιάδα 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά νοικιασµένα στο ισόγειο. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΑΣ1201

ΗΛΕΙΑΣ

– ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603

ΜΑ2004

e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

πάνω από καταστήµατα

ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υποΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. λοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 190.000 ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλω38.000 ΕΥΡ . µενο.τιµη 85.000 ευρω. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙ1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόΟΙΚΙΕΣ: ΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΥΛΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΟΡΟΦΗΜΠΑΡΜΠΕΟΙΚΙΑ Ο Α ΟΡΟΦΟΣ σβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ ΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ ΚΛΗΡΟ 160.000 Τ.Μ. ΜΕ 2220.000. ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ35 ΘΕΑΕΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΠΑΡΚΙΝ,ΛΟΥΞ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 ΕΥΡ στρ.. µε θέα θάλασσα και απόσταση όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για100 ολόκληρο ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ 600 ΑΓΟΡΑµ., ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑγια ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α λουξ 2006.ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ. από παραλία κατάλληλο µεζονέτες, ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., σε 9 στρ. περιβόλι ΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ.Σ.∆.0,7 ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . πορτοκαλιές, περιφραγµένο ΒΑΡ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΤΙΜΗ κ.λ.π. τιµή. και βίλες παραπλεύευρώ.σε36καλή ∆ΙΟΡΟΦΟ 300 Τ.Μ.203 ΕΠΙ Τ.Μ. ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΦΕΤΟΣρως. Τιµή 180.000 ευρώ. Α∆ΡΑΒΙ∆Α ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 40.000 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160ΒΕΡΑΝΤΕΣ Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ35 140Τ.Μ. Τ.Μ. ΤΙΜΗ 148.000.ΤΖΑΚΟΥΖΙ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΑΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ.ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α σε 1.000 τ.µ. οικόΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 80.000 ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σεΠΕΡΙΟΧΗ. 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε πεδο ωραία θέα ΓΟΣ.ΤΟ ΣΤΗΝ µεθάλασσα ωραίαπεριφραγµένο. θέα, γκαράζ,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιφραγµένο, ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 30.000φοίΤιµή 370.000 ευρώ. 125.000 ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ νικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105ΑΠΟΣΤΑΣΗ Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΣΤΡΟΥΣΙ 1.100 Τ.Μ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΚΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑΙ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 240ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σεΟΙΚΟΠΕ∆Ο 9 στρ. λιοΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 Τ.Μ. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 105 τ.µ. και 250 τ.µ.,ΚΥΛΛΗΝΗΣ γωνιακά κοντά στην ΜΕ Τ.Μ. 25τ.µ.Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ HOM SINEMA ΚΟΥΧΩΡΙΟ Μ.ο35α’ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µεΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ωραία θέα2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α θάλασσα ΣΤΡΟΥ ΜΕαστυνοµία. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ τ.µ. ΒΕΡΑΝΤΕΣ και1.000 60 τ.µ. και όροφοςΚΑΙ 100 µε µεγάλες ΤΖΑΚΟΥΖΙ βεράντες2.700 σε οικόπεδο 1.330 τ.µ.ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ και ωραία θέα από 450.000 ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΤΟ ΣΤΡ. περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. 130.000 ΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΣΙΜΙΖΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΡ.Α ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ100.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑΛΥΓΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΥΠΕΡΥΨΩΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 ενοικιαζόµενα τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400εντ.µ. ΤιµήΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ.αριθµός ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ140ΗΛΙ∆Α Αστην ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση δωµάτια λειτουργία κατασκευής 1995, δωµατίων 24 επ ΛΕΧΑΙΝΑ2ηµιτελής οικία τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα11 Παναγία,140 σε καλή τιµή. ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 65.000 καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2µ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΝΟ ΑCLUB ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΥΡΩ. του κεντρικού δρόµουΕΠΙ800 από ROBINSON µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΑΠΟΣΤΑΣΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ.ΑΠΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ Ε Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 100 τ.µ.Μ.ΣΤΗΝ και οΕΘΝΙΚΗ α’ όροφος ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 MILLE ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΣΤΡΟ 12 επι του δροµουΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µεΠΟΙΟΤΗΤΑ υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ 75 ΚΑΛΗ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 70.000 BINSON CLUB. ΜΑΧΟΥ ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ τ.µ. και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000 ΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ Ε. ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑµησης 130 τ.µ. 39.000 ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ95.000 ΕΠΙ ΤΟΥ Χ ΕΥΡΩ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 250.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360σχεΤ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΤ.Μ. ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 85.000 ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. ΛΕΧΑΙΝΑ µε κήπο ΜΥΡΣΙΝΗΕΠΙ οικια ΤΟΥ 45 τ.µ.∆ΡΟΜΟΥ σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΛΟΥΞ 400 αποΣΕπαραλια.τιµη ευρω. ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800ΑΓΙΑ Τ.Μ. ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑεντός ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΕΥΡ . Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛκαλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ.ΘΕΑ µε120.000 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδοδίου, κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., ΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΥΛΛΗΝΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διορωφη οικια 95 τ.µ.∆ΙΟΡΟΦΗ ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και ΚΑΣΤΡΟ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ γωνιακά κοντά στην ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟδίπλα στην Παναγία, σε καλήΚΑΣΤΡΟ τιµή.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑαστυνοµία. ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . χωριστα.τιµη 290.00015 για ολοκληρο. ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει ΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ1000 . Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως αναΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 35.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115ΕΘΝΙΚΗΣ τ.µ.στο δροµοΟ∆ΟΥ καστρου ∆ΙΠΛΑ κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµηκαινισµένο. 160.000 ευρω.συζητησιµη. 400152 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ165.000 ΤΙΣ ΑΠΟ Τιµή 98.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ Τ.Μ.ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο∆ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΛΕΧΑΙΝΑ∆ΙΟΡΟΦΟ εναντι shell300 εισογειο 100 τ.µ. σε διοροφη µεΚΥΛΛΗΝΗ, κηπο.διδεται ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο2250 ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ- οικοδοµη όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία ΒΑΡ∆Α Τ.Μ.διαµερισµα ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ. καια’επιπλωµενο.τιµη ΓΙΑΚΑΙΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ85.000 ευρω. ΣΦΟΡΑΣ. θέα θάλασσα. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ 40.000ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟΕΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 1002.500 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ οίκηµα. Χ ΡΟΣΚΑΙ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. 30.000 ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΠΙΣΩ ΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ.ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ3.340 ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α13ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο στην παλιά αγορά Σ.∆. 2. Τιµή Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θα69.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣΤΗΣ ΤΙΣΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ9ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. την κεντρικη ∆ηµητριου. επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργίαπλατεια κατασκευήςαγιου 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κενΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95ΚΑΣΤΡΟ τ.µ. οΙ καθε οροφος 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. τρικούαπο δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ 100ΦΕΤΟΣ Μ. 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση παραλια ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα78.000 από ROBINSON ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΕΥΡ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. κληρο. CLUB. ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100∆ΡΟΜΟΥ 22ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥ- ευρω. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 επιπλωµενο.τιµη 85.000 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ Σ.∆.1 ΤΙΜΗ ΠΡΟΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000ΒΙΛΛΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΤΑ ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΚΑΣΤΡΟ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 85.000.ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 65.000 ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ SHELL ΑΝ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ25 ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 14Ο.ΟΟΟ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 75 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΟΙΚΠΕ∆Ο ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.0002.500 ΕΥΡΩ Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000.Σ.∆.2 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 1) ΒΑΡ∆Α. Κατάστηµα κεντρικό 30 τ.µ. µε αποθήκη 15 τ.µ. επί της Αγ. Νικολάου. ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000ΒΙΛΛΑ ΕΥΡΩ. 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟ2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 98.000 2.800 ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ και ηµιόροφο, χτίζει 140 ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. παλαιός ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσατ.µ. και απόσταση από παραλία 600 Σ.∆., µ., κατάλληλο αναγια µεζονέτες, κ.λ.π. µονή ασανσέρ, γωνιακό, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟεπί ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΜΟτων οδών Ερµού ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ και ΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Σισίνη, κατάλληλο για ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 στέγη, Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700επαγγελµατική ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ70.000 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ευρώ, συζητήσιµα ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. (ιδιώτης). τηλ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗΠληρ. 39.000 6974458304. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΜΑ2126 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. . ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ., ΣΤΡ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ τιµή. 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 130 τ.µ. ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΥΣΤΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ50ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜ. 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟΕΥΡΩ. ΣΤΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 Τηλ. 26210/35901, ΣΙΜΙΖΑ602 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.ΑΑΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ1.800 ΚΑΙ ΧΩΣΙΜΙΖΑ ΣΤΡ.ΚΑΙ 30 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΑΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 500 ΧΩΡΙΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 6972277920. ΜΑ2139 ΤΟΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ.ΑΠΟ καιΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ο α’ όροφος 90"ΚΟΚΙΟΣ"13 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ240 ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σε 9 ΜΕ στρ.ΕΛΙΕΣ λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π.ΚΕΝΤΡΙΚΟ µε ωραία∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ θέα θάλασσα48.000 περιΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. φραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. σµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σεΤΑ οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΧΡΗΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. θέα∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ από 450.000 ευρώ. Τώρα 25 µόνο 250.000 ευρώ. ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΤΑΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣτµ., ΠΑΡΑΛΙΑ186 ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. 107 τ.µ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΞΥΣΤΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ 65.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΚΥΛΗΗΝΗ 7ΣΤΡ.300 Μ. ΑΠΟΤηλ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. 26210/35901, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ6972277920. ΜΑ2138 ΣΦΟΡΑΣ 75.000. ΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ 260.000 ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5 στρ. µε ελιές, περιβόλι, παροχές ρεύµα, νερό. Τιµή 19.000 ευρώ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603 e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ

ΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ . . ΤΡΕΪΛΕΡ µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση να βγάζει άδεια ΖΗΤΩ να αγοράσω. Πληρ. τηλ. 6936281296. ------------------------------------------------. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Ψυγείο τοστ, ψυγείο βιτρίνα µίνι, ψυγείο πάγκος – bel mari, ψησταριά διπλή, ψησταριά µονή – φούσκα 2,50, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 4 µετ., µοτέρ, λάντζες 50Χ50Χ30 διπλή, πενταπλή, γύρος – πλατό, τοστιέρα, ζυγαριά, τυροτρίφτης, (πρατήριο άρτου κοµπλέ σε πολύ καλή κατάσταση), κοτοπουλιέρα GAZ 32 θέσεις, aircondition

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

2 καναπέδες τριθέσιοι 200 ευρώ, 1 γωνιακός 250 ευρώ πορτοκαλί, τραπεζάκι 40 ευρώ, γραφείο & καρέκλα & βιβλιοθήκη (λευκά) 80 ευρώ, 3 φωτιστικά 90 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937294921. ΜΑ4976

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ & ΠΡΟΒΑΤΑ

ASAAF από Ισπανία. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4945

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

οροφής, φριτέζα διπλή GAZ, κρεπιέρες, κούτσουρο, φούρνος υγραερίου, φούρνος ηλεκτρικός, παγωµηχανή, καρέκλες, τραπέζια 80Χ80, Φ60 µηχανή cafe διπλή, κόφτης, γκριλιέρα µονή GAZ. Πληρ. κύριο Καράµπελα, Αγ. Γεωργίου 29, Πύργος. Τηλ. 6948004643. ΜΑ4898 ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ πετρελαίου, 10 ίππους µε κεντρόφυγγα υψηλής πιέσεως 50 µέτρα, µανοµετρικό. Πληρ. τηλ. 6937144867. ΜΑ4941 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 5 µέτρα στο Κατάκολο, µηχανή 25HP, βυθόµετρο trailer, τέντα. Πληρ. τηλ. 6945895900. ΜΑ4959 -------------------------------------------------. ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, αλλαγή φερµουάρ, µεταποιήσεις στον Αγ. Ιωάννη. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4981 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΟΥΛΙ Φ90, 300 µ. Πληρ. τηλ. 6972802226.ΜΑ4993 --------------------------------------------------. ΑΓΟΡΑ Α∆ΕΙΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ. Ενδιαφέροµαι να αγοράσω άδεια φωτοβολταϊκού πάρκου στη γεωγραφική περιοχή Ηλείας – Μεσσηνίας. Πληρ. τηλ. 6940823817.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΖΟΒΟΧ

2,5µ. πλάτοςΧ8 µέτρα µήκος µε χώρισµα στη µέση και 2 τουαλέτες µε 2 ντουζ σε κάθε χώρο (ανδρών – γυναικών). Τιµή 5000 ευρώ. ∆υνατότητα µετατροπής για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 26230/22686, 6974876919. ΜΑ4974

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ 150 καρέκλες, στρογγυλές, µεταλλικές σιέλ και 15 σκαµπό για bar, όλα µαζί. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 26230/54967. ΜΑ4909

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό.

Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑ4947

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ ΑΣΑΦ

Ισπανίας. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4844

18

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΑ

από παραγωγό λόγω κοπής δένδρων ΕΛΙΩΝ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ, κατάλληλα για σόµπες και τζάκια, 100 και 120 ευρώ ο τόνος αντίστοιχα. Παράδοση ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΗΛΕΙΑΣ, ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, περιορισµένη διάθεση. Πληρ. τηλ. 6932608181. ΜΑ4914

ΖΩΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ Μπιγκλς Χάριερ αρσενικός 8 µηνών, ξεκινηµένο στο κουνέλι. Πληρ. τηλ. 6937144867. ----------------------------------------------. ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ πανέµορφα, υγιέστατα στις 22/4/12 κλείνουν 40 ηµέρες. Τιµή 350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944859334. ΜΑ4942 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Γερµανικά ποιµενικά (Λυκόσκυλα). Βλέπετε τους γονείς. Πληρ. τηλ. 26210/26826, 6979051859, 6973866113. ΜΑ4953 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΣΧΑΡΙΑ, 8 ΘΗΛΥΚΑ & 7 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΑΡΝΙΑ αποκοµµένα. Πληρ. τηλ. 6973381544. ΜΑ4948 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΓΙΟΡΚ – ΣΑΙΡ καθαρόαιµα 2 µηνών. Πληρ. τηλ. 6934151298. ΜΑ4963 -------------------------------------------------. ΧΑΘΗΚΕ ΣΕΤΤΕΡ θηλυκό 3χρωµο, ακούει στο όνοµα Λεπα. Πληρ. τηλ. 6942456374.

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

για συµβίωση και για γάµο έως 65 ετών, από Πύργο και παντού. Πληροφ. όλο το 24ωρο, τηλ. 26210/21906. ΜΑ4668

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

(λόγω διακοπής εργασιών), σε άριστη κατάσταση και πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6949959658.

εν διαστάσει 38 ετών προσφέρει παρέα σε µοναχικές κυρίες, ύψος 1,88 µε πολύ χιούµορ. Πλη.ρ τηλ. 6937713099. ΜΑ4995

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 40 τ.µ.

στο ισόγειο του ξενοδοχείου Απόλλωνα για οποιαδήποτε χρήση. Απέναντι από την πόλη του ALDEMAR στα Καλακέικα. Πληρ. τηλ. 26210/54492, 6937147870. ΜΑ4977

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ HUSQVARNA

µε µηχανή briggs & straton 7,5hp, αυτοκινούµενη, µε ελάχιστες ώρες εργασίας. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973779768.ΜΑ4996

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΥΡΩ & ΑΝΩ

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 69769363392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

l~wŠ‰wp{|~ˆs l ~wŠ‰wp{|~ˆs l~w€{sˆnwz}Š}s l~w€{sˆnwz}Š}s

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ Π ΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 4-16 & Ζ ΑΚΥΝΘΟΥ Κ ΑΤΩ Α ΠΟ Τ ΟΝ Ο .Τ.Ε Π ΥΡΓΟΣ Τ ΗΛ.26210 --20750 20750 - 2 0751 --20752 20752 --20753 20753 ΤΗΛ.26210 20751

e-maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.g e -maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.gr ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΠΥΡΓΟΣ €€x‡‰Šlx mx|Štx‹x x ‡‰Š x m x|Š x x €€x‡‰Šlx x ‡‰Š x xŠt‹~t €x‹xt€|~t €x x €|~ T.M M 127, 117,100, 57, x‹‰‡‰~ n|Šx‡t~ | €o|t‹~ n|t~ qxŠ€‡l€ (€…m.524 ) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ ‰Š‰‚‰t |‡ Š‰ Š|‹Š| €€x‡‰Šl‰ x ‡‰Š ‰ 44²º ² ‰ Š‰‚‰ 106 ‹..  | | qxŠ€‡l€ qxŠ€ ‡ € (€…m-27 ) ΠΥΡΓΟΣ  |}‰‡|‹x ‰Š‰‚‰t | ‰‡| x 11²º ² ‰ Š‰‚‰ 57 ‹.  22oº‰Š‰‚‰t o ‰Š‰‚‰ 57 ‹.  (|€xŠx) €…m.227) ΠΥΡΓΟΣ ΠΥ ΟΣ €€x n|Šx‡t~ x‡‰Šlx mmx|Štx‹x x|Š x x xŠt‹~t €€x x‹xt€||~t xx‹‰‡‰~  ‰‡‰~ n |Šx‡ ~ ‰Š‰‚‰t || n|x ‹~‡ nxoox 55 ‹.  112 ‹.  t|| 1²º,2²º,3²º ‰ Š‰‚‰  xttx (€…m.352.351,352 ) ΠΥΡΓΟΣ mmqox ΠΥ qox t‹~‡ ~‡ xl. l|…Šl‰ ‰m. ‰m x‡xqxt|…t x‡xqx |… mx|Štx m x|Š x ‹ŠxŠ |lxo‰ | xo‰ ‚Š|t€‰{x|‡‰ mxqŠxlx‹|t~ 99 ‹. ‚ Š| €‰{x|‡‰ t|| €€xo~ xo~ €€x‹xt‹xt~ x x x ~ ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.577) ΑΘΗ ΘΗ ΗΝ ΝΑ €€„|o~ „|o~ ‰ m €Š~‡~ t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 27,5 ‹.  ‹~ ~ 115.000( 5 000(€…m.367) ‰m.€Š~‡~t

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ν 30 ετή πείρα µας Mε τ–η ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1) 82 τ.µ., 3ος όροφος Εφορίας καινούριο, θέρµανση. Τιµή 1.000 θα πλησίον σα ς δ ώσαυτόνοµη ουµ ε ευρώ ανά τ.µ. οποιαδήποτε 2) ∆ύο διαµερίσµατα ισόγεια δίπλα πρώην (ΟΑΕ∆) 75 και 85 τ.µ. καινούρια µε αυτόπλΤιµή ηρ οανά φτ.µ. ορία σχετικά νοµη θέρµανση. 1.100 µ49 ετ.µ.τ οοδόα κίν ητ1ου ό δηµοτικού σας 3) Γκαρσονιέρα στην Ατταλείας (πλησίον σχολείου) µε αυτόνοµη θέρµανση, 4ος όροφος. Τιµή 1.000 ευρώ ανά τ.µ. 4) 59 τ.µ. δυάρι καινούριο (περιοχή Αγία Βαρβάρα, 1ος και 2ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, τιµή 1.250 ευρώ ανά τ.µ. 5) 75 τ.µ. 1ος όροφος σε 3όροφη οικοδοµή στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος. Τιµή 65.000 ευρώ. 6) Γκαρσονιέρα 37 τ.µ. ισόγεια 25 ετών οικοδοµή, πλησίον 1ου δηµοτικού σχολείου. Τιµή 10.000 ευρώ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεµάχιο 6.200 τ.µ. περιοχή Βυτινεΐκων, τιµή 18.000 ευρώ (αναδασµού). 2) Αγροτεµάχιο 3.127 τ.µ. περιοχή Κάστα Κατακόλου (αναδασµού). Τιµή 10.000 ευρώ. 3) 4 στρέµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου. Τιµή 40.000 ευρώ. 4) 10 στρέµµατα περιοχή Κατακόλου επί ασφάλτου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τιµή όλο 100.000 ευρώ. 5) Αγροτεµάχια ανά 4 στρέµµατα επί ασφάλτου Κατακόλου, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή από 80.000 ευρώ. 6) 4.150 τ.µ. περιοχή Καβασιλάκια Πύργου, τιµή 70.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1) 1.300 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής σε ύψωµα, περιοχή Βαρβάσαινας. Τιµή 40.000 ευρώ. 2) 812 τ.µ. οικόπεδο στην οδό Αγίας Μαρίνης, άρτιο οικοδοµήσιµο. Τιµή 85.000 ευρώ. 3) 2.000 τ.µ. οικόπεδο εντός οικισµού, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή 65.000 ευρώ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1) Κολίρι (βίλα) σε 7 στρέµµατα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου, γκαράζ, µπάρµπεκιου, φούρνος, ξενώνας, κ.λ.π. 2) Μονοκατοικία (βίλα) στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα, έκταση 1500 τ.µ., γκαράζ, µπάρµπεκιου, κ.λ.π. Τιµή 220.000 ευρώ. 3) ∆ιώροφο εντός Πύργου 90 τ.µ. ο κάθε όροφος ενοικιασµένο σε οικόπεδο 240 τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. 4) Μονοκατοικία Αλφειού 70 τ.µ. σε έκταση 5.000 τ.µ. µε 200 πορτοκαλιές, περιφραγµένο. Τιµή 70.000 ευρώ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1) Κατάστηµα 62 τ.µ. στην οδό Ερµού στον Πύργο σε οικόπεδο 142 τ.µ. Τιµή 200.000 ευρώ. 2) Κατάστηµα στην οδό Ζαΐµη, 75 τ.µ. Τιµή 60.000 ευρώ. 3) Κατάστηµα πλησίον θεάτρου «Απόλλων» 45 τ.µ. Τιµή 50.000 ευρώ. Και πολλά ακόµα ακίνητα σε όλες τις περιοχές και διάφορες τιµές στο γραφείο µας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται ∆ιαµερίσµατα, Γραφεία, Καταστήµατα σε όλες τις περιοχές από 200 ευρώ το µήνα.ΜΑΣ3076

Πληρ.

τηλ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

€{s~Š~ˆ € {s~Š~ˆ kk‰w{~ˆ ‰w{~ˆ „†sŠw†Š~†ˆs lˆkws „†sŠw†Š~†ˆs kk{„‰. {„‰. l ˆkws

ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ.

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

στη Ζαχάρω. 6945815121.

στην 28η Οκτωβρίου 1 δίπλα στην Εθνική Τράπεζα στον 3ο όροφο, 20 τ.µ., 40 τ.µ., 50 τ.µ., 70 τ.µ. διαµπερή, κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. 6977287970. ΜΑΣ4376

µε πατάρι και υπόγειο σε κεντρικό σηµείο του Πύργου συνολικό εµβαδόν 97 τ.µ. Τιµή 450 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6970121880 και 6942678484. ΜΑ4929

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 τ.µ.

ισόγειο, υπερυψωµένο µε άνετο εξωτερικό χώρο σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937557941. ΜΑ4908

“DOGKAS “ DOGKAS GROUR GROUR FAST FAST LINE” LINE”

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΤΣΑΤΑΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

«ΑΘΗΝΑ»

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 56µ² επί της οδού Μαθιού, έναντι ∆ικαστηρίων Πύργου, άνωθεν καταστήµατος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Πληρ. τηλ. 6937459319.ΜΑ4292. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50µ² στο κέντρο της Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ4925 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6981205599. ΜΑ4940 --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38µ² µε πατάρι στο κέντρο του Πύργου (28ης Οκτωβρίου και Μπιζανίου). Πληρ. τηλ. 6986391226, 6978159019. ΜΑ4968

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

ΡΧΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ t|| m‰Š‰‚‰ |‡x |‡x mx|Štx m x|Š x 90 ‹.  x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 40.‹. |‡x |‡x €x‹xt‹~x €x x ~x 90 ‹ €x €x MIA M A t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 30 ‹. t|| x ‰ €‰q|m‰ 450 ‹.M ‰ox ‰ox x} x €x €x ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t qŠ‰ x | (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.281,600,601,602) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ qxo‰ qxo ‰ m‰Š‰‚‰ m ‰Š‰‚‰ 67 t‰l|‰ ‰ | ‰ 67 1²º 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ |‡‰€xt|‡‰t |‡‰ € x |‡‰ t|| ‰ €‰q|m‰ 146 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t‡‹|o. ‡ |o m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ x l‡xt‰ ‡x ‰ (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.598) Ε Λ ΑΙΩΝ Α ΣΠ ΥΡ Γ Ο Υ ‰‡‰€x‹‰€x ΕΛ ΛΑ ΝΑ ΑΣ ΠΥ ΡΓ ΓΟ ΟΥ ‰‡‰€x ‰ € x 78,80 ‹.  | | t€|qxt‹|t €|qx | {|Šx‡‹|t {|Šx‡ | 30 ‹.  t|| ‰€‰q|m‰ … m.581 ‰ €‰q|m‰ 182 ‹.  t|| q‰o q‰o €xo~ €xo~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ | | €xo‰Š‚|Š €xo‰Š ‚|Š €o|t‹‰ €o| ‰ qxŠl€l€ qxŠ € € (€€… …m Β ΑΡΒ Α ΣΑΙΝ ΑΠ ΥΡΓΟΥ ‰‡‰€x‹‰€x ΒΑ ΒΑ ΑΣ ΝΑ ΠΥ ‰‡‰€x ‰ € x qxox qxo x 63 ‹.  t|| xlŠ‰‹|x‘‰ x Š‰ |x‘ ‰ 4 t‹Š|x‹x Š|x x | | 20 20 Š}|t Š | |o|t |o | x‡|t x‡| ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.394) Π ΥΡΓΟΣ qxox ΠΥ qxo x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x l…‡x€~ …‡ x€~ t|| 2 mŠ‰‰t mŠ‰‰ q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰.‹.| 193 ‹.  €x €x | | t‡‹|o|t‹~ ‡ |o| ~ m‰~t~t m‰~ ~ 1.8 €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ ‹‰ ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ €x €x lxx €x‹xt‹~x‹x €x x ~x x ( €…m.17) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ qŠl‰ €x €x ‹~‡ ~‡ nxoxttx nxox x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 120 ‹.  3 m .t.€€ 2 qx‡x qx‡ x x€‰ ‹tx€ x€ 4 |‹…‡ | …‡ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 4.850 ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€… …m ‹}x€‰} m.282) ΚΑ Τ Σ ΑΡ ΟΥ ΠΥΡ ΓΟ Σ |}‰‡|‹x ΑΤ ΤΣ ΣΑ ΡΟ ΡΓ ΟΣ | ‰‡| x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‡ xo‰‡ KOYZINA KOYZ NA (€…m.585 )

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ m.603) €|‡ Š‰ ‰.‹.| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 198 ‹.  t‡‹. ‡ m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 (||€xŠx) (€… …m ΛΑ Σ ΤΕΙΚ ΑΣ ΣΤ ΚΑ Α ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨΩΜ ΩΜ ΜΑ Α ||‡‹‰t ‰€t‰ ‡‰ ‰ € ‰ 5.700 xxŠ‹‰‹~‹x Š ‰ ~ x 1.000 ‹  ‰€‰q|mx q…o|‹x 5‰ €‰q|mx q …o| x ‰o‰€€oo~Š‰ ~ xx‡x ‡x t‹Š|x €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €x‹‰€|t (€…m.561) ΠΥΡΓΟΣ ΣΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 23.731 ‹.  12.000 ‹.  t‹~ ~ }…‡~ …‡~ | €€x x 11.731 ||€‹‰t €‰ }…‡~t qŠ‰t‰„|t xŠ€|‹ …‡~ 2 q Š‰ ‰„| t lxx ||qxll|ox‹€~ qx |ox €~ t‹|l~ | ~ t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| €€.oo ( ||€xŠx ) ( €… …m m.324) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ || t‡‹|o|t‹~ mm‰~t~t |‡ Š‰ l…‡x€‰ 750 ‹.  ‰~ ~ 1,8 €€‹}| | 1.350 ‹.  ‰‡xm€‰ ‰€‰m‰~t  ‰‡xm €‰ lxx xx‡|l|Št~ ‡| |Š ~ ‰ €‰m‰~ q…o|‹x ‰oo‰ ‰€€oo~Š‰ ~ €€x x ‹‰ ‰ t‰ (€… …m m.527) ΕΣ |‡‹‰t ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΒΑΡΒΑΣ ΑΣΕΝΑΙΚΕΣ ΕΣ ΠΑΡΑ ΡΑΓΚ ΚΕ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.57799 ‹.  6 xŠ‹x xŠ x ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.000 ‹.  q…o|‹x q…o| x ‰o‰€o~Š0 ‰o‰€o~Š0 ~ x‡x x‡x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ | | qŠ‰t‰„~ mŠ‰‰ mxqŠxlx‹|t~ qŠ‰ ‰„~ 76 ‹.  t‹‰‡ ‰‡ €|‡‹Š€‰ m Š‰‰ (|||€xŠx) TIMH MH m xqŠx x | ~ (€€…m.550) Α |‡‹‰t ΛΛΥΡΙ ΥΨΩΜ ΜΑ ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΚΟΛΛ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.789 ‹  .xŠ‹‰ xŠ ‰ €‹}| € | 400 ‹.  |l.qŠ‰t‰„~ | qŠ‰ ‰„~ 33 |‹Šx | Šx |q |q €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ mx‡€‰ mx‡ €‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx {ox ‰ qŠl‰ ‹~‡ n xttx €x ‹‰ €x‹x€€‰ ‰ ‰ (€€… … m.540) { ox | | n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ ‰ ‰ooo‰ nxxoox ‰ooo‰ …m ΛΛΥΡΙ ‰€‰q|m‰ ΚΟ ΟΛ ‰ €‰q|m‰ 1053 ‹.  t‹~‡ ~‡ xŠ‘~ €‰oooŠ‰ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ANA ANA t‹Š|x Š|x | n|x ‹‰‡ qŠl‰ €€xx ‹‰ €€xx‹x€‰o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m. 235) ΚΑΤΑΚΟ ΛΟΥ Α ΡΧ Η 4 . 563 ‹. ΟΛ ΑΡ ΧΗ  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx |q‘|Š~t~ |q ‘| Š~ ~ €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m.244) ΠΥΡΓΟΣ Š~l. ‚|ŠŠxx‰ l…‡x€‰ …‡ x€‰ 607 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ m‰ m‰ 1,4 €€‹}| | 850 ‹  (€…m.505) ΚΡΕΣ ΕΣΤΑΙΝΑ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ 1.500 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ t‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ (€…m.473) ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙΚΑ 3.216 ‹. ΚΑ ΑΚ  150 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ ‹‰ ‰ xxoo‹||ooxŠ €x €x ‹~‡nxoxttx ~‡nxox x xŠ‹‰‹~‹x m .536) xŠ ‰ ~ x 1500 ‹.  q… …oo|‹x ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ t‰  ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ Ilxx |qxl.t‹|l~ |qx | ~ (€€… …m Σ €x‹… ΠΥΡΓΟ ΟΣ „~oox x‡‹‰ 615 ‹. €x … xq‰ xq‰ ‹~‡ ~‡ „  | | t‡‹ ‡ m‰ m‰ 1,4 €‹}| € | 861 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ €€x x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ t‹|l~ | ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.535) ΡΧ ΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΧΑ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ mŠ‰‰ 3 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx 3.407 ‹. 2.000 ‹. €x ‰ 6.408 ‹. €x 1039 ‹. ME ME €x‹‰€x €x ‰ € x 230 t‡‰ ‰ooo‰  q…o‰‡‹x q…o‰‡ x ‰ox x} x ~ €x €x ‘…Št‹x €x‹xoo~ox ‰ …m.558,559,560) €x xoo~ox lIAA |qxll. |qx t‹|l~ | ~ t‰q|Š xŠ€|‹ p|‡‰mm‰ ‰‘‘|‰ €.o € o (€€…

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q ‰m‰t mxt‹xŠ…t~ {‰‡xŠl‰ q ‹~t ~ ||n‡€~t n‡ €~ ‰ m‰ qŠl‰ -qx‹Š…‡ m x xŠ… ~ { ‰‡xŠ ‰ 12 t‹Š|x‹x || 90  |‹Šx qŠ‰t‰„~ … m.498) Š|x x  | Šx q Š‰ ‰„~ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ t‰q|Š ‰q|Š xŠ€|‹ xŠ€| €.o € o (€€… …m ΑΣΤΕΙΚΑ ΚΑ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨ ΨΩ ΩΜ ΜΑ Α 24.000 ‹. ΛΑΣ  Š ‰ ~ x 1.000 ‹.  €€x x || xxŠ‹‰‹~‹x 12.000 ‹.  |€‹‰t  Š ‰ ~ x 4.000 ‹.  t‡‰oo‰ ‰ 36 t‹Š|x‹x  |x ‰oo‰ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ || xxŠ‹‰‹~‹x || n n|x ~n nxxoox xttx €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€€‰ ‰oo‰ ‰ €x‹xoooo~oo‰ ‰ lx €€x x‹‰€|t -{o|t ,|qxl. t‹|l~ p|‡‰ ‰m mm‰ ‰‘|‰ ‹~ ‰€€.oo q …o| x ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€€… … …m m.568.570,571,572) q…o|‹x ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ 3.750 ‹.  100  | Šx xxq‰ q‰ TO O €€x x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x |‹Šx | | n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ (€…m.566) ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ 4.350 ‹.  100 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ TO O €x €x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x | n|x n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ p|‡‰m‰‘|‰ €.o € o (€…m.567) | ΠΥ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ Π ΥΡΓΟΥ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ |‡‹‰t ‰€t‰ |q |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰  |lxo~ | xo~ qŠ‰t‰„~ qŠ‰ ‰„~ xŠ‹‰- ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €‹}| € | t‹xx 1.000 ‹.  |‡x | ‡x 2 2.007 ‹. ‰ €‰q|mx | | n|x n|x q…o|‹x q…o| x ‰oo‰ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€€… …m ‰€‰q|mx ‰€€oo~Š‰ ~ t‰ ‹~ … m.488) ΖΑ ΧΑ Ζ ΑΧ ΑΡΩ qt‘‡‰€xq‰t q ‘ ‡‰€xq‰ 1.576 ‹.  ‹.  800 800 xq‰THNnxoxttx( xq‰ HNnxox x(€…m 371) ΑΛΦΕΙΟ ΑΛ ΟΥ ΣΑ ΥΣ Α o‰t‹xt … m.452) o ‰ x 6.860 T.M M 125 Š}|t Š | |o|t |o | €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| (€€… …m ΠΥΡΓΟΣ 2.564 ‹  |q |q ‹~t ~ xoo‚ ‰ €‰m‰ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {|‡}‡xm€‰ {|‡ ‡xm €‰ €x €x ‚|‰-‰€‰m‰t‰ l|‡€x m-30) |‡ €x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~( m xqŠx x | ~(||€xŠx ) (€… …m ΚΑ ΟΧ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ -ΛΕΒΕΝΤΟ ΧΩΡΙ 5.358 xŠ‹‰ xŠ ‰ qx‡‰Šx€~ qx‡‰Šx €~ n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ ‹~ ~ nxoxttx nxox x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠlx‹|t~ m xqŠ x | ~ (€…m.470) ΠΥΡΓΟ Σ t‹‰ ΟΣ ‰ €x‹t€xŠ €x €xŠ 9 .800 ‹..  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x €xo‹t|‹‰ €xo | ‰ €.o € o (€…m-45) ΚΑ ΑΤΣΙΚ ΚΑ Κ ΑΡΙ 6.000 ‹  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €€x‹‰€x x ‰ € x €€x x €€x xxoo‹t|‹‰ 442.000 2 000 (€…m.526) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ Σ „…x ΟΣ „…x qoxlx qox x o‰t‹xt o ‰ x 5.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n|x n|x ‰o‰ ‰o‰ ‹‰ ‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ €€x €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.525) qŠl‰ x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ ΑΛ ΣΑ Α ΛΦΕΙΟΥΣ Α 1.161 ‹  xŠ‹‰ -|‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ €‹}| € | 400 400 T.Μ T Μ (€€…m.490) ΑΝΘΟΠ ΠΥ ΥΡΓΟΣ 2.129 ‹.  €‹}| € | 400 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxl‹|t~ m xqŠx  | ~ (€…m209) ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΥ 4.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n||xx ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ ‰‡‰ (€…m.72) Σ ΥΝΤΡΙΑΔΑ 5.000 xŠ‹‰ ΣΥ xŠ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx t‡|Šl|‰ |qxll. t‹|l~ (€…m.403) ΜΑ ΑΡΙΝΗΣ ‰ ‰€‰q|m‰ || 150 ŠŠ}|t ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ . Μ €‰q|m‰ -o‰t‹xt o ‰ x 7.372 ‹.  | ||o|t o| €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ TIMH MH mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.413) ΚΑΡΙ €€‰‡‹x ΚΑΤΣΙΚΑ || q qŠ‰t‰„~ ‰‡ x t‹~‡ ~‡ €€x x‹xŠŠxxx‘‘‰ 13.700 ‹..l  l…‡x€‰  Š‰ ‰„~ 80 ‹. t‰ ‰o‰€o~Š‰  ‰~‰ o‰€o~Š‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ €€x‹‰€x x ‰ € x €€x xxoo‹t|‹‰ (€…m.44) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ 2.353 ‹ || n n|x qŠl‰  |x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹~ ~ nxxooxttx mx‡€‰ mx‡ €‰ lxx {oox x (€…m.165) ΑΝΕΜΟ ΜΟΧΩΡΙ 860 ‹. ||q xx‹xt q ‹‰€ ‰€|‡‹Š€‰ mmŠ‰‰ Š‰‰ |.‰ qŠl‰ -€xoox |‡‹‰t ‰€‰m‰~t‰ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ €€x x lxx ||qxll.t‹|l~( qx | ~( €…m.554) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ q qŠl‰ || €€x qŠl‰ Š ‰ 4.070 ‹..  x‹xqo~€‹€~ n||x x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹‰ ‰ €€x‹x€‰o‰ x x€‰o‰ ‰o‰ ‹‰‡ {oox ‰‡ €€xq‰ xq‰ €€x x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx { oox ‹~ ~ (||€xŠxt) ‹~ ~ 550.000 0 000 (€…m.226) ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q q ‹~t ~ €€x x‹x€‰o‰ €xt‹x 4.000 ‹. q ‰o  | xo~ q Š‰ ‰„~ 100  | Šx q‰o |lxo~ qŠ‰t‰„~ |‹Šx ~‡ xxŠt‹|Š~ Š |Š~ q o|Šx q Š‰ ‹~‡ ~‡ n xox x xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ (€…m.549) t‹~‡ qo|Šx qŠ‰t nxoxtx ‰€‰m‰~t‰ ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ q qŠl‰ ‰€t‰ qx‡‰Šx€~ Š ‰ 500 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ q x‡‰Šx €~ n|x €€x‹xqo~€‹€~ x xqo~€ €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xo‹| xxŠ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.501) ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ ‰ €‰q|m‰ 400 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ €€‹}| | 400 ‰€‰q|m‰ ‰€t‰ ‰€‰m‰~t‰  €‰m‰ €~ xxm|x m| x qx‡‰ŠŠx xx €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ (€… …m m.499) ‹. || ‰ ‰€‰m‰€~ n|x

ΖΗΤΗΣΕΙΣ Ζ ΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΤΕΙΤΑΙ ‰€‰q|m‰ xxq‰2 ΖΗ Ζ q‰250 ‹.  €€x x xx‡… ‡… t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ ‹~t ~ xxoxxm mxt €€x‹x xx qŠ‰‹~t~ q Š‰ ~ ~ x‡‹.q|‹ŠŠxxxoox l qxqx‡mŠ|‰ €€x x t‹~ ~ lŠ… q|Š‰‘~ xx‹…‡  …‡ (€…m.417) ΖΗΤΕΙΤΑΙ t‹~‡ ΖΗ ‰€‰q|m‰ || ~‡ xŠŠ‘‘‘xxx ‰oqx ‰ €‰q|m‰ xxq‰ q‰ 200 ||…t … 1000 €€x‹xt‹~x x x ~x  qxŠ€‡l€ |‹Š~‹‰t ||o|n|Š‰ o|n|Š‰ ‘‘…Š‰ …Š‰ q xŠ€ ‡ € lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ ~ xxl‰Šx ‰Šx ‹‰t ‰  | Š~ ‰ (€…m.394) ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹xt‹~x ΖΗ ‰€‹…{Š‰ ‡‰xŠ‘x x x ~x 80-100 ‹.  ||q q ‹~t ~ 28 ~ º ‰ € …{Š ‰ ||…t … ‡ ‰xŠ‘ x €€x x x‡…o‰q‰o‰ xxq‰ q‰ xxŠ‘~ Š‘~ ‹t  x‡…o‰q‰o‰ ||…t … ‹|o‰t |o‰ ~ t|| xxoo‰ oo‰ ||q‰Š€‰t~|‰( q‰Š €‰ ~| ‰(€…m118). ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹‰€x ΖΗ x ‰ € x qŠ…‹~ t‹‰ €x oo|‹Š‡x-txŠx€‡x-€x{‰Š~ | Š ‡x xŠx€ ‡x €x{‰Š~ (€…m.308) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ xŠxnx €‰q|m‰ t‹~‡ ~‡  xŠxn x xxxoxmxt xo xmx 44-66 t‹Š|x‹x Š|x x (€…m.276 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ ‰m…‡ €‰q|m‰ ||q q ‹…‡ …‡ ‰ m…‡ „~ox‡‹‰-qxqxl|…Šl‰- €…m.273)

s sw ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ sp~Š sp Š~-k -k‰w ‰w{~ { ˆ w wŠw ŠwsŠ sŠ}€ }€w sws zk sw zkw| w|ˆ€ €{ lw lw†{ †{~ˆ ˆ s{ ‰ s{ ‰ˆ†ˆ †ˆ €}l }l{† {† „‰ „ ‰~s w w€€~w w{ {p p~z zw w‰ ‰ † †s s} } Šˆ Š ˆ ˆ† †{ {~‰ ‰ˆ s sw ws kk~† †{ { Šw Š w ~ p‰ p ‰w wkk€w wŠ Š~ ˆŠ Š} }Š Šw w w† w †w wm m{ {s sŠ Š{ { €w ws sŠ Šw ww w ~† †} }Š Šw s sw ws sw s ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ n n s s{ {~s s ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - Γ ΡΑΦΕΙΑ

ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €€x‹xt‹~x x x ~x t‹‰ ‰ |lxxooo‹|Š‰ ||q‰Š€‰ q‰Š €‰ €|‡‹Š‰ ‹‰ ‰ q Š ‰ ||qI q qŠl‰ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ 100 ‹.  ‰{xŠ| qŠ‰ x | (€…m.495) ‹~t || |lxxoo~ qŠ‰t‰„~ t‰{xŠ|tqŠ‰‹xt|t ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ 28~º ‰ € …{Š ‰ €€x‹xt‹~x x x ~x 110 ‹. t‰l|‰ ‰ |‰ q‰ | ‰ 40 ‹.  ‰€‹…{Š‰ || q‰l|‰ ||‡‰€xt|‡‰ ‡‰ € x |‡‰ 1.100 |Š… |Š… ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t( qŠ‰ x | (€…m.575) ΠΥ ΟΣ Π ΥΡΓΟ Σ 70 ‹.  €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 750 |Š… |Š… (€€…m.36) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ 5 2 ‹..  ( €…m-35 ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x x‡…o‰q‰o‰ x‡…o‰q‰o‰ 40 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 40 q‰l|‰ q‰ | ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ |Š… ‹~ ~ |€xŠxt |€x Š x mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€…m.283) 700 |Š… ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰-xq‰€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ xq‰€|‡ Š‰ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ 52 ‹. (€…m.35) ΑΜΑ ΜΑΛΙΑΔΑ ||q q ‹‰ ‰ €€|‡‹Š€‰ |‡ Š €‰ |.‰ ||t‰m‰ ‰m‰ m x xŠ… ~ €‰Š‰‹xt q Š‰ mxt‹xŠ…t~t qŠ‰t xxxoxmx xo xmx €€‹~Š‰ ~Š ‰ 400 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5.500 ‹.  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| ‰€‰q|m‰ xŠ€|‹, ||m~ m~ l|‡~t | ‡~ €€x x o‰q|t ||q‰Š€|t q‰Š €| ‘‘Š~t|t Š~ | ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.388) ΠΥΡΓΟΣ 130 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t|| 2 €€|‡‹Š€‰t |‡ Š €‰ m Š‰‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx mŠ‰‰t x‘xŠ‰qox | ‰ €‰…‹~Š‰ €‰… ~Š ‰ €.o € o -|‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 900 |Š… |Š… ( €€… …m }x‘xŠ‰qoxt‹|‰ … m. 142) ΠΥΡΓΟΣ ||q ‰m‰ qx‹Š…‡ q ‹~t ~ |n‡€~t ‰ m‰ qŠl‰qŠ ‰ q x Š…‡ q…o|‹x ~ |‡‰€x}|‹x €‹tx € x  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.000 ‹.  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‰o|t ‹t |qxll|ox‹€|t |qx |ox €| ‘Š~t|t 600 ‹. t‰q|Š xŠ€|‹, {‰‹||‘‘‡x,€ .oo ‹~ … m.557) ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€… …m

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Π ΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

qŠ…‹‰ ‰‡xm€‰ {ox ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x 4.300 ‹.  ‰‡xm €‰ lxx { ox ‚…t-‡|Š‰ ‰€‰m‰€~ ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t( ‚ … ‡|Š‰ ||‘| ‘| ||€m‰n| €m‰n| ‰ €‰m‰ €~ xxm|x m| x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€…m.518) ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ xxo€…‡x o€ …‡x lo‚xmx o‚xmx 500  | Šx xxq‰ q‰ ‹‰ ‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ ‹‰ ‰ €€x‹A€‰o‰ x A€‰o‰ |‹Šx q Š… ~ t|Šx | Šx ‡‰‰ €€x‹‰€x x ‰ € x 83 ‹.  2 l€xŠt‰‡|Š|t €xŠ ‰‡ |Š| t|| ‰ €‰q|m‰ 300 ‹.  qŠ…‹~ ‰€‰q|m‰ €€‹}| | 80 ‹.  xx€‰~ €‰~ t‹‰‡ ‰‡ x ‰ Š‰‚‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||‡‰€x}‰|‡x ‡‰ €x ‰|‡x mm…x‹x … x x  ‰Š‰‚‰ || n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~( xqŠx x | ~(€…m.503) n|x ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x  ‰‡‰€x ‰ € x 7755 ‹.  xx‡x€x‡t|‡~ ‡x€x ‡ |‡~ t|| qŠ…‹‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰ €‰q|m‰ 460 ‹. ‡ ‰ ‰  q‰Š| ‡ | xxoox oox 1 40 ‹.  (€…m.243) ‰€‰q|m‰ ‡‰‰ q‰Š| ‡xx €€‹t| ΣΠΙΑΝΤΖ ΖΑ ΠΥ Α Π ΥΡΓΟΥ qŠ…‹‰ qŠ… ‰ t‹‰ ‰ €€x | | n|x n|x ‹~ ~ nxoxttx nxox x €x €x ‹‰ ‰ €x x€‰o‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x ‹}x€ t|| €x‹x€‰o‰ xŠ ~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  q|Š‚Šxl|‡‰ q|Š ‚Šx |‡‰ (€…m.482 ) xŠt‹~ ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ m ‰Š‰‚‰ 2 00 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5 00 ‹.  2 00  | Šx xxq‰ q‰ m‰Š‰‚‰ ‰€‰q|m‰ |‹Šx ~‡ n xox x  x‡‰Šx €~ n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ €€x x  ‹~‡ nxoxttx || q qx‡‰Šx€~ || 130 ‹.  | xo| t€|qxt‹|t €|qx | { |Šx‡ | n |Šx‡ ‹}x€‹~mxqŠxlx‹|t~ ~m xqŠx x | ~ ( €…m.133) |lxo|t {|Šx‡‹|t n|Šx‡t ΚΑ ΟΛ Κ ΑΤΑΚΟ ΛΟ €x‹‰€x €x ‰ € x |q |q ‹~t ~ xo€…‡‰t xo€ …‡‰ 55 ‹..  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 192,17 ‹..  ‡‰ ‰ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ -€x‚|‹|Šx €x‚| |Š x qx‡x‡x qx‡x‡x (€…m.261) ‡‰‰ ΖΑ ΣΠΙΑΝΤΖ Α m|‹|Š~ m| |Š~ t|Šx | Šx |qx‡… |qx‡… t‹‰‡ ‰‡ mŠ‰‰ mŠ‰‰ €x‹‰€x €x ‰ € x 70 ‹.  | | ‹tx€ {o|q| nxoxttx nxox x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~(€ m xqŠx x | ~ €…m.441) {o|q|

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ε ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Σ mx|Štx ΠΥΡΓΟ ΟΣ m x|Š x €‰‡‹x €‰‡ x t‹~ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ t|| m‰Š‰‚‰ qo~Š…t qo~Š… x‡x€x‡t|‡‰ x‡x€x ‡ |‡‰ 2²º 2² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 71 ‹.  2 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x x‹‰‡‰~ x ‰‡‰~ n|Šx‡t~ n|Šx‡ ~ (€…m.583) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ l…‡x€‰ …‡ x€‰ |q |q ‹~t ~ ‰m‰ ‰m‰ qx‹Š…‡ 135 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 135 ‹.  q‰l|‰ q‰ | ‰ qŠ…~‡ qŠ…~‡ €€x‹xt‹~x x x ~x |n‡€~t ‹ŠŠx ‰‡‰ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€… …m xq|}xt ‰‡‰ … m.573) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‰m‰t ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ ΕΝΤΡΟ t‰l|‰ 70 T.M M q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰‹| ‰ m‰ qx‹Š…‡ ΚΕΝΤΡΟ || ‹‰  ‰ |lxxoo‹|Š‰ q|Šxtx t‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx ‹xx qx‡‹x qx‡ x (€…m 548) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |ŠnŠ‰ .t‹xŠ‰ |‡x‡‹ |‡x‡ ‡|‰ €.‹.|.o qŠl‰ 96 ‹.  | m €‰ ‹‰ ‰ q xŠ€ €  | xo‰ q |Šx x ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€… …m m.553) | m€‰ qxŠ€l€ |lxo‰ q|Šxtx mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟΣ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ|q ‹~t ~ qxqxx‚ ‚ ‚oo|ttx t‰l|‰ ‰ | ‰ 100 ‹.  2W C €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ|q W.C ‰ €‰ lŠx‚|‰ Šx‚| ‰ ~ ‚Š‰‡‹t‹~Šx €€.oo ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.343 ) lxx oo‰lt‹€‰ mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟ ΟΣ Σ |q |q €x‹xŠx‘‰ €x xŠx‘ ‰ 2200 ‹.  | | €‹tx € x 200 200 ‹.  lxx ‰o|t ‰o| ‹t ‘Š~t|t( ‘Š~ | (€…m 60) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ xŠ‘~t xŠ‘~ €x‹x€‰o‰ €x x€‰o‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 9.200 ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ €‰x (€€… …m … m.259) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ |‡‰€x}|‹x |‡‰ € x | x |qxll|ox‹€‰t |qx |ox €‰ ‘…Š‰t ‘…Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‚Š‰‡‹t‹~Šx ‚Š‰‡ ~Š x lŠx‚|x Šx‚| x 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 135 ‘…Š}|‹x ‘…Š | x €x x t| 2 ‹.  }x€‡n‰ x€‡n‰ €x €x qx‹Š…‡ qx Š…‡ ( €…m.604) €…m 604 1²º

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΙΧΛΕΙΚΩΝ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρ επι κεντρικου δροµου 70.000 ΚΩ∆:[Β-1108]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΓ. ΑΝΝΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 92000τ.µ. 550.000 - ΚΩ∆:[Β-1056]∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 19000τ.µ. 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1099]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1105]∆ιαπραγµατέυσιµη ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 110.000 - ΚΩ∆:[Β-1077]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-987] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8820τ.µ. 60.000 - ΚΩ∆:[Β-1037] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010]

ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17.500 - ΚΩ∆:[Β-1032]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΑΝΑΛΗΨΗ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 33000τ.µ.µε πολλα ελαιοδενρα και δυνατοτητα τεµαχισµουΤιµή 50.000 - ΚΩ∆:[Β-962]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50000τ.µ. 150.000 - ΚΩ∆:[Β-307]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11000τ.µ. 50.000 - ΚΩ∆:[Β-1058]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 90.000 ΚΩ∆:[Β-1133]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 2ος όροφος µε αποθήκη 50.000 ΚΩ∆:[Β-1030]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80τ.µ. - Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1008] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 132τ.µ. - Ισογειο Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β1003] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 85.000 ΚΩ∆:[Β-1134]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Χαµηλοτερη Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 3ος όροφος µε ασανσέρ, πάρκινγκ 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1087]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ανακαινισµενη 86τ.µ ο κάθε όροφος σε οικόπεδο 230 τµ. 130.000 - ΚΩ∆:[Β-1126]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 160τ.µ. - Ισ-1 γιαπι µε ετοιµη κατοικια στο ισογειο ακατοικητη Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-949] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο παλουκι 200τµ µευπογειο100 τµκαι αποθηκη Τιµή 350.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-995] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 188τ.µ. - 460 τµ οικοπεδο µε µια παλαια οικια διοροφη του 1952 - ΚΩ∆:[Β-1031 120000 ευρω ]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7000 ΤΜ 15.000 - ΚΩ∆:[Β-1132]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 6500τ.µ. 40.000 - ΚΩ∆:[Β-1042]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 12000τ.µ. µε µικρο οικισκο στον Ασφαλακτο Τιµη 32.000 ΚΩ∆:[Β-868]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 13.000 - ΚΩ∆:[Β-1137]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 30.000 - ΚΩ∆:[Β-1044]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 10000τ.µ. 20.000 - ΚΩ∆:[Β-1045]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7 στρ 70.000 - ΚΩ∆:[Β-1113]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 220τ.µ. - Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται Κατάστηµα νεόδµητο σε κεντρικο σηµείο 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 - ΚΩ∆:[Β1125]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ)- Ισογειο 28.000 - ΚΩ∆:[Β-1081]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 600τ.µ. κεντρο διασκεδασης - Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-964] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε Τζάκι, πάρκινγκ 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1114]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 220.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 110.000 - ΚΩ∆:[Β1130]∆ιαπραγµατέυσιµη

ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. - σε οικοπεδο 700 τµ µε δενδρα κ.τ.λ. µε πάρκινγκ, αποθήκη Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-977] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα µπετα 115τ.µ. σε οικοπεδο 2 000τµ. - Ισ-1 Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-1017] ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ: Πωλείται ΞΥΛΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ - Ισογειο 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1090]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τµ επι πυλωτης σε οικοπεδο 7 στρ 1,5 χµ από τη θάλασσα 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1127]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ νεόδµητη 200τ.µ.σε 11 στρεµ ελαιωνα µε αποδοτικές ελιές - 260.000 - ΚΩ∆:[Β-1089]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β-832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Νέα χαµηλότερη Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-999] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται. κοντά στον οσε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 505τ.µ Νέα χαµηλοτερη Τιµή 100.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-552] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4280τ.µ. 200.000 - ΚΩ∆:[Β-1136]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 489τ.µ.Νέα χαµηλότερη Τιµή 270.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-978] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 ΣΤΡΕΜΜΑ 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1069]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000τ.µ. 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1068]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 300.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Ενοικιάζεται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-1074]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΓΡΑΦΕΙΟ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο 350 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικο σηµειο 600 - ΚΩ∆:[Β-1129]∆ιαπραγµατέυσιµη

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ . . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6984372576. ΜΑΣ7150 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για εστιατόριο στην περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6980752244. -----------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για παραλιακή ψαροταβέρνα και beach bar, σερβιτόροι/ες, µπουφετζής και µαγείρισσα. Πληρ .τηλ. 6973823720.ΜΑ4912 -----------------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τον καθαρισµό µε δικά µου κατάλληλα µηχανήµατα, λιοστάσια, περιβάλλοντες χώροι κατοικιών, πλύσιµο εξωτερικών χώρων, κούρεµα γκαζόν και λοιπές άλλες εργασίες. Πληρ. τηλ. 6944200213. ΜΑ4943 -------------------------------------------------. ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ να εργαστώ σε µαγαζί ως λαντζέρα πρωινές και βραδινές ώρες, αναλαµβάνω και καθαρισµό σπιτιών. Πληρ. τηλ. 6971719068. ΜΑ4950 ------------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΤΟΜΑ (ΑΝ∆ΡΑΣΓΥΝΑΙΚΑ) για εργασία στο ψητοπωλείο – εστιατόριο «GREEK MASA» στη Ζαχάρω, 1 ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 1 ΚΟΥΖΙΝΑ. Πληρ. τηλ. 26250/34900, 6932466051. ΜΑ4971

. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µακιγιάζ και νυφικό µακιγιάζ. Το νυφικό πακέτο έχει τιµή 150 ευρώ και το µακιγιάζ 25 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6980536200. ΜΑ4990

.ΝΤΟΥΕΤΟ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

µπουζούκι – κιθάρα, τραγούδι – λαϊκά, ελαφρολαϊκά τραγούδια. Έµπειροι µουσικοί από Αθήνα ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ σε ταβέρνες, εντός του νοµού Ηλείας. Πληρ. τηλ. κιν. 6986201336, 6972897395. ΜΑ4989

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 19 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για 4ωρη πρωινή εργασία, Τ. Πετροπούλου 5 και κυρία για κουζίνα – ψησταριές. Πληρ. τηλ. 26210/35270. ΜΑ4983 ------------------------------------------------. ΙΑΤΡΟ (νεαρό) ΖΗΤΑ µεγάλη Ξενοδοχειακή µονάδα Πελοποννήσου για σεζόν 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση, πτυχίο και άδεια, ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γερµανικά, (θα πρέπει να διαµένει στο ξενοδοχείο). Αποστολή Βιογραφικού, φαξ, Νο 26230/95206 ή e-mail: g.papadopoulos@kyllinibeach.gr ΜΑ4986 ------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων στο χώρο της. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4980 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ πίτας για ψησταριά στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25285. ΜΑ4992 --------------------------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΑ ΟΠΟΙΑ∆ΗΠΟΤΕ εργασία στην περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6995795071.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ

Αγγλικής, Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι ΑΕΙ, προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, άριστη γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στο infofp@otenet.gr ΜΑ4975

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826.

. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

υπεύθυνα περιφράξεις, κλαδέµατα σε όλα τα οπωροφόρα δένδρα, κλαδέµατα, κεντρώµατα, καθαρισµούς σε οικόπεδα, οικίες, γκαζόν, κ.λ.π. Άµεση εξυπηρέτηση. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6983461058, κ. Γιάννης. ΜΑ4946

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

. ΖΗΤΑΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

- ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΚΑΦΕ. Πληρ. τηλ. 6997512298. ΜΑ4972

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

REAL ESTATE idea ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ.

ΕΛΛΗΣ 3

www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΓΛΥΦΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4506τµ ,200µ από την θάλασσα µε υπέροχη θέα. Τιµή 130.000Ε (1781)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία 120τµ κατασκευή 2009 εντός οικοπέδου 5192τµ µε 4 υ/δ,2 µπάνια,airco , τζάκι, ηλιακό. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 230.000Ε (1319)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321) ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298) ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο .Αρχική Τιµή 80.000Ε(1763) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ επί της οδού Ευαγγελιστρίας ,άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή διαπραγµατεύσιµη 140.000 (1766) ης ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 409,32τµ επί της 25 Μαρτίου. (νοικιασµένο µε εισόδηµα)Αρχική τιµή 160.000Ε (1758) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ επί της οδού ∆ωδεκανήσου µε Σ/∆ 0,8. Τιµή 70.000Ε (1732) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 174,42τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο , µε Σ/∆ 2. Κοντά στο κέντρο πρόσοψη σε δύο δρόµους. Αρχική τιµή 85.000Ε (1726) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γωνιακό οικόπεδο 239τµ, κοντά στο κέντρο µε παλιά οικία, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Αρχική τιµή 120.000Ε (1754) ΜΑΡΑΘΙΑ Οικόπεδα εντός οικισµού (10 στρ,τεµαχισµός εφικτός) κοντά στην Ε-Ο, ανάµεσα σε καινούριες οικίες.Τιµή 27.000Ε/ΣΤΡ (1760) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 500µ2 επί προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4 αντικειµενική αξία 90.000 σε Τιµή ευκαιρίας 75.000 (2671) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 750τµ µε πρόσοψη στον δρόµο προς Αµπελόκαµπο, άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 30.000Ε (1742) ΟΙΚΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητες γκαρσονιέρες στον 3o όροφο 34τµ 57.800 29τµ 49.300 Και µεζονέτα 129τµ 200.000 (153) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητη οικοδοµή, κοντά στο κέντρο, διαµερίσµατα, σύγχρονα ενεργειακά Α’ όροφος 68,40Ττµ-1530Ε/τµ, Β’ όροφος 103,60τµ-1600Ε/τµ, Γ’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1700Ε/τµ, ∆’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1800Ε/τµ, Καταστήµατα 74.90τµ-56.50τµ (1317) ΕΥΚΑΙΡΙΑ… ΒΑΡ∆Α διώροφο οίκηµα, ηµιτελή 288,5µ2 σε οικόπεδο 308µ2. Τιµή 95.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Μεζονέτα 120τµ ,άδεια 97,2 υ/δ, τζάκι, σε πολύ καλή κατάσταση Τιµή 140.000Ε(1287) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικία 75τµ σε άριστη κατάσταση εντός οικοπέδου 350τµ .Τιµή 85.000Ε (1290) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ∆ιαµέρισµα 80τµ 3 ου ορόφου σε πολύ καλή κατάσταση ,2 υ/δ ,θέση πάρκιγκ, 4όροφη οικοδοµή Τιµή 80.000Ε(1284) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 134 τµ (πενταετίας), 3 υ/δ, τζάκι, ηλιακό, 1 ου ορόφου, Μοντέρνα διαρρύθµιση. Αρχική τιµή 180.000Ε(1310) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 94,50τµ,κεντρικό 2ου ορόφου ,3υ/δ, µε ντουλάπες καρυδιάς, διαµπερές, ηλιακό, airco, κεντρική θέρµανση ,τέντες, ιταλική κουζίνα σε άριστη κατάσταση Τιµή 115.000Ε.(1308) ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφη οικία 140µ2, κεντρικότατη, οικόπεδο 240µ2 ανακαινισµένο το ισόγειο τιµή 130.000 (1314) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 90τµ µε αυλή 30τµ στις εργατικές κα-

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321)

τοικίες, ανακαινισµένη διαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, καλοριφέρ και θερµοσυσσωρευτές. Τιµή 85.000Ε(1306) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 105τµ, σε πλεονεκτική θέση, κεντρικό σηµείο, γωνιακό µε µεγάλες βεράντες, 3 υ/δ, µπάνιο , wc, τζάκι σε άριστη κατάσταση. Τιµή 138.000Ε (1303) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΣΑΦΛΕΙΚΑ Μονοκατοικία πέτρινη 74τµ νεόδµητη εντός οικοπέδου 10.941τµ. Αρχική τιµή 110.000Ε(1318 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 48.000ε (1263) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 120.000Ε (1166) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µονοκατοικία 65µ2 µε 2υπν, βεράντες, σε οικόπεδο εντός οικισµού 2.050µ2 (δόµηση επιπλέον 335µ2) µε εσπεριδοειδή κι ελαιόδεντρα Τιµή 120.000 (2287) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µεζονέτα 125µ2, σε οικόπεδο 280µ2, γωνιακό, στον κεντρικό δρόµο, 4υπν, 2 wc, τζάκι, καλοριφέρ, αποθήκες, γκαράζ. (2280) ∆ΑΦΝΗ Αµαλιάδος (µετά το Χάβαρι) µονοκατοικία 113µ2 σε οικόπεδο 800µ2 και αποθήκη 50µ2 σε άριστη κατάσταση. Αρχική Τιµή 70.000Ε (2250) ΕΦΥΡΑ ∆ιώροφο οίκηµα που αποτελείται από 80τµ κατάστηµα και 80τµ διαµέρισµα κοντά στο κέντρο, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 150.000Ε(1311) ΚΟΛΙΡΙ µον/κία 81,5µ2 διώροφη σε οικόπεδο 149,51µ2 τιµή 55.000 συζητήσιµη (2279) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 210.000Ε(1294) ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 70.000Ε (1126) ΞΥΛΟΚΕΡΑ Μονοκατοικία 106τµ µε 2 υ/δ, τζάκι καλοριφέρ, βεράντα ,αποθήκες εντός οικοπέδου 500τµ.Αρχική τιµή 130.000Ε(1320) ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία 120τµ µε ξενώνα 30τµ, σε πολύ καλή κατάσταση σε απόσταση 300 µ από θάλασσα, διαθέτει πολύ όµορφο κήπο 1000τµ, 2 υ/δ, 2 µπάνια, airco. Αρχική Τιµή 230.000Ε(1293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 56µ2 δίπλα στο κέντρο κατάλληλο και για γραφείο, δυνατότητα µε συνένωση διπλανού διαµ/τος. (2293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 59µ2 α’ ορόφου 25ετίας,ανακαινισµένο, δικό του καλοριφέρ, µισθωµένο 300 (2244) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 80µ2 κεντρικό µισθωµένο τιµή 70.000 (2296) ΡΟΒΙΑΤΑ Μονοκατοικία 58τµ εντός οικοπέδου 457τµ, µε πρόσοψη σε δρόµο, εντός οικισµού, κοντά στο κέντρο του χωριού. Τιµή 65.000Ε (1313) ΡΟΒΙΑΤΑ Οικίες 48τµ και 68τµ ,εντός οικισµού .Τιµές 25.000Ε(1315) ΚΑΙ 7.000Ε(1300) ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµερίσµατα 123τµ και 124τµ ρετιρέ µε 3 υ/δ, τζάκι, wc, ηλιακό, βεράντες, αποθήκη θέση πάρκινγκ. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή 500 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 80τµ στο κέντρο ,αυτόνοµη θέρµανση ,2 υ/δ .τιµή 250Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα ισογείου 100τµ ,ανακαινισµένο ,αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 300Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό γραφείο πλήρως ανακαινισµένο 1 ου ορό-

ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298)

φου 55τµ, δίχωρο, στην πλατεία Αγ .Αθανασίου. Τιµή 350Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 180τµ, εντός οικοπέδο 1800τµ, επί της οδού Αντ.Πετραλιά στην είσοδο της πόλεως. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή 700Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ µε πατάρι 100τµ και υπόγειο 150τµ, κοντά στον πεζόδροµο , κοντά στο κέντρο, µε µεγάλη πρόσοψη. Τιµή συζητήσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 90 τµ, καινούριο, 2 υ/δ, αυτόνοµη, 4 ορόφου, µεγάλες βεράντες ,πάρκινγκ ,αυτόνοµη θέρµανση ,ηλιακό, τιµή 380Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 70τµ, κεντρικό, 2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, 2 ορόφου. τιµή 300Ε ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία µε 3 υ/δ ,αυλή σε καλή κατάσταση. Τιµή 300 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Αγροτεµάχιο 8330τµ µε 60 ελιές και 25 οπορωφόρα δέντρα Αρχική τιµή 30.000Ε (1724) ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο 21 στρ. µε αποθήκη. Κατάλληλο για κάθε είδους καλλιέργειες Κοντά στην έξοδο Γαστούνης προς Καβάσιλα. Τιµή 63.000Ε (1533) ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 42.420µ2 κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Τιµή 2.000/στρ (1801) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Οικόπεδο 10651τµ επί δρόµου προς Άγιο Ηλία ,κοντά σε κατοικίες. Αρχική τιµή 100.000 (1764) ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Λιοστάσι 3000ΤΜ µε πρόσοψη σε χωµατόδροµο Αρχική τιµή 17.000 (1767) ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και 450µ από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 45.000 (2681) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 20.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεµάχιο 14.000ΤΜ στον παραλιακό δρόµο Τιµή 6000/στρ ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 7700τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο 2 χιλ απόσταση από θάλασσα Αρχική τιµή 6.000Ε/στρ(1741) ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα. ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8.529τµ, ποτιστικό κατάλληλο για καλλιέργειες, µε πρόσοψη στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, προσβάσιµο από αγροτικό δρόµο. Αρχική τιµή 53.000Ε. (1715) ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8στρ µε 220 ελιές, αυτόµατο πότισµα, ρεύµα, δύο εισόδους, γωνιακό, περιφραγµένο απόσταση από θάλασσα 2χιλ. Τιµή 80.000Ε (2688) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.500 ευρώ/στρ. (2561) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 40.000 (2661) ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ περισσότερα 2άρια, 3άρια και 4άρια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ ΑΠΟ 220Ε ΜΑΣ712

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ στη Γαστούνη µε 10 στρεµ. χωράφι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στο τεχνικό λύκειο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε κατοικία 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό 450 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 40 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρέµµατα 950 µ. από τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλ-

χαρτοµάντης, δυνατές ισχυρές προβλέψεις 100% επιτυχία, απόλυτη εχεµύθεια. Τηλ. επικοινωνίας 6974620562, 6978947711. ΜΑ4935

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΝΑ

Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιά-παππού), για άτοµα µε πρόβληµα στην κίνηση, κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτοµο. Επίσης σερβιτόρες- καµαριέρες- λαντζιέρες- καθαρίστριες ολοήµερες ή ωροµίσθιες. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ 26220/400041 ΚΙΝΗΤΟ 6936-529012 ΚΙΝΗΤΟ 6988-800814. ΜΑ2934.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ(ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ MONKA JANI CACAJ AVNI ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛ. ΓΛΥΚΑΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΡΕΠΑΣ ΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΗΛΙΑ ΤΗΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 280 &ΘΗΒΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 57 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144 ΔΡΑΜΑΣ 147 ΣΜΟΛΙΚΑ 2 ΣΙΩΚΟΥ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79-81 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 71-73 ΣΤΑΔΙΟΥ&ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ &ΣΙΝΑ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΜΟΥ Β.ΣΟΦΙΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΚΗΠΟΥ)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 τ.µ. σε 800 τ.µ. οικόπεδο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. Ερµού και Πάρωνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΑΜ.ΠΡΕΣΒΕΙΑ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ(ΚΥΨΕΛΗ) ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΥΜΜΗΤΟΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΓΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩTΟΥ ΛΑΜΠΡ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΙΑΣ Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΡ. ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ 74 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 8 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 98 &ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 95 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 1 ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 2 ΤΡΑΛΛΕΩΝ 68 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 ΣΠ.ΠΑΤΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 81 ΠΛ.ΥΜΜΗΤΟΥ 3 ΠΛ.ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 50 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ 70 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 165 & ΣΚΡΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΙΟΥ 6


20 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

τουριστικών ειδών στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6948884458. ΜΑ4501.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ δίπλα στο δηµ. στάδιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6984897180.ΜΑ4124. ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ στην κεντρική πλατεία στην Αµαλιάδα, άρτια εξοπλισµένο, λόγω αναχώρησης. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937118755, απογευµατινές ώρες. ΜΑ4792 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου, πλήρως ανακαινισµένη, τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972622252, 6972713134. ΜΑ4892 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην οδό Πατρών στον Πύργο, µε πλήρη εξοπλισµό, ανακαινισµένο χώρο µε πελατεία και αρκετά χρόνια λειτουργίας για λόγους υγείας. Ή ο εξοπλισµός του καταστήµατος. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6981442088. ΜΑ4913 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ σε προσιτή τιµή, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6946663305. ΜΑ4949 ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ cafe-bar στον Πύργο, χαµηλό ενοίκιο. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6974205656. ΜΑ4955 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936549806. ΜΑ4961 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD, πλήρως εξοπλισµένη, σε πολύ κεντρικό σηµείο στη ∆υτική πλευρά του Πύργου. Παρακαλώ, µόνο σοβαρές προτάσεις! Πληρ. τηλ. 6948111164. ΜΑ4954 --------------------------------.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας σε χαµηλή τιµή. Τηλέφωνο 26210/34580. ΜΑ4965 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ µαζί µε τον εξοπλισµό της, στην περιοχή του Πύργου, τιµή 17.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977909634, 6979380235. ΜΑ4982

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CAFE – FAST FOOD – PIZZA

στην πλατεία Σκουροχωρίου, πλήρως εξοπλισµένο και µε τραπέζια στην πλατεία. Τιµή ευκαιρίας και χαµηλό ενοίκιο. ∆εν έχει ΤΕΒΕ. Πληρ. τηλ. 6938691795. ΜΑ4910

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο-

. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

στον Πύργο Ηλείας στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Αρχιτέκτων – Μηχανικός

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 3ου ορόφου στην οδό Ζαΐµη ανακαινισµένο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 1ου σε διώροφη µονοκατοικία στην οδό Αλφειού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 1250 τ.µ., υπερυψωµένο ισόγειο και 1250 τ.µ. ηµιυπόΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 49 τ.µ., νεόκτιστο στην οδό Ζαΐµη, 1ου ορόφου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 57 τ.µ., νεόκτιστο, 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) αποτελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ., υπόγειο 97,5 τ.µ. και πατάρι 47,5 τ.µ. µισθωµένο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι δεκαετίας 76 τ.µ., στην οδό Ιατρίδου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 97 τ.µ., πλησίον 1ου δηµοτικού, τιµή 55.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατάστηµα 85 τ.µ. και κατοικία 90 τ.µ. στην οδό Κατακόλου (πλησίον παλιού νοσοκοµείου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη µεζονέτα 180 τ.µ. σε οικόπεδο 2.350 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στο Σµίλα 54 τ.µ., σε οικόπεδο 119 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2,5 στρεµµάτων περίπου εντός οικισµού στο κέντρο του Κατακόλου αµφιθεατρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο βουνό Κατακόλου 6.000 τ.µ. (πλαγιά) µε φανταστική θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Ανθόπυργο 2.200 τ.µ. εντός οικισµού, τιµή 40.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόκτιστα διαµερίσµατα από 800 ευρώ το τ.µ. και οικόπεδο και αγροτεµάχιο σε όλο τον Πύργο και την περιφέρεια αυτού. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου επιπλωµένη ή µη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 230 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη ∆εξαµενή, 1ου ορόφου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου στην οδό Υψηλάντου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Κατάκολο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία νεόκτιστη στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου νεόκτιστη, 39 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο 50 τ.µ., ηµιώροφος δεκαετίας 30.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο ηµιυπόγειο 50 τ.µ., τιµή 27.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 70 τ.µ., τιµή 35.000 ευρώ (οδός Γόντικα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου στην οδό Γιαννιτσών, τιµή 59.000 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 1ου ορόφου, επιπλωµένη στο κέντρο. Τιµή 250 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισόγειο πλησίον ΚΤΕΛ, 60 τ.µ., τιµή 30.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου ορόφου, 40 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο επιπλωµένο, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, τιµή 300 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας µε αποθήκη στην οδό ∆εληγιάννη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 101 τ.µ., 3ου ορόφου στην οδό Μπιζανίου και 28ης Οκτωβρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Σαµικό οικόπεδο 2253 τ.µ. µε µεγάλη θέα, κατάλληλο για µεζονέτες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών οικόπεδο 9.500 τ.µ. µε πρόσοψη στο βοηθητικό δρόµο της Εθνικής και στο δρόµο του νοσοκοµείου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στην κεντρική πλατεία. ΜΑΣ2930

. ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µ. πλησίον Βουνάργου και 2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3 στρεµ. επί της οδού Πύργου – Βουνάργου. Πληρ .τηλ. 26210/41622, 6977292696. ΜΑ4875 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Γεωργίου 1ου ορόΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Παπανδρέου Γεωργίουδιαµέρισµα Παπανδρέου φου σε τριώροφη οικοδοµή µε 1 υ/δ , καθιστικό και µπάνιο Τιµή διαµέρισµα 1ου ορόφου σε τριώροφη οικοδοµή 58000 µε 1 υ/δ , καθιστικό µπάνιο δύο διαµερίσµατα Τιµή Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή και του Νοσοκοµείου 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής 58000 πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στην στην περιοχή του Νοσοκο1250 /το ΑΜΑΛΙΑ∆Α τετ µείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχοορόφου σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο στοιχα δεύτέρου καινούργιας µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρ(1005) Τιµή 185000 µανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 1250 /το τετ275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα ορόΣτην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο4ου 100τ.µ. περίφου τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε που 10 109 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) κενΤιµή 35000 τρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράνδυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή τες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή 185000Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100στην µέτρα περιοχή Τιµή 38000 Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ µοΠεριοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές νοκατοικία 82 τ.µ. Τιµή σε 35000 οικόπεδο 275 µε πρόσοψη στον–µεζονέτα κεντρικό δρόµο ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µεκαθιστικό, 100 ρίζες ελιές τ.µ. µε περιοχή 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, 30 χρόνωναπό περίπου (1106) Τιµήµε 27000 800µ. την θάλασσα πανοραµική θέα Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την (1100) Τιµή 155000 Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε /στρ. οιγια αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελικόπεδο στην 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη στρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη γραµµήστην από την θάλασσα (1013) Τιµή 35000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2Στην σε ήσυχη περιοχήΣΥΚΙΕΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143)µονοκατοιΤιµή 150000 ΜΑ918νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάκία 60τ.µ.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1900µ²

περιφραγµένο µε ρεύµα και πηγάδι εντός οικισµού στο Νεοχώρι Ηλείας, 200 µ. από τη θάλασσα. Πληρ. κος ∆ιονύσης, τηλ. 6 9 7 3 9 9 3 1 3 9 , 6973496798. ΜΑ4978

νιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100 µέτρα Τιµή 38000 Περιοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 /στρ. Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000 ΜΑ918

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 30, 32, 41µ² ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο άρτια της και Μπαλκόνι,επί οδού οικοδοµήΓιαννιτσών. ο έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όρο2σιµα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ10 75 τ.µ. χλµ. στο φος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι Πύργου – Κατακόλου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ µόνο στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆εκτές σοβαρές ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα προτάσεις. Πληρ. τηλ. Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες 6976555283. κ.α. -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

ΜΑΣ150

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5,1 στρ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αλφειούσα Ηλείας

στο κέντρο της Αµαλιάδας, 1ου ορό∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µε περίφραξη, γεώτρηση φου, αυτόνοµη θέρµανση οικο25 τ.µ., 42 τ.µ., 58τ.µ., 115 τ.µ.και στην80 τ.µ. οικοδοµική Πληροφορίες γραφείο:σε οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος Αµαλιάδα σε νεοαναγειρόµενη οικοδοµή µε 3 διαµερίσµατα. Πληρ. τηλ. άδεια (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) δοµή σε κεντρικό σηµείο από 38.000 7/2011 σε ευκαι6974361991, Ζαφειρόπουλος Σπυρίρία, τιµή 35.000 ευρώ. ΜΑΣ253.Πληρ. τηλ. 6977481917, δων. ΜΑ4303Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673. 26220/27621. ΜΑ4146

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

89m², 115m² επίσης ισογ. (στούντιο) γκαρσονιέρα 30m²

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78µ²

στον Αγ. Ανδρέα – Ματζάκουρα παραθαλάσσιο οικόπεδο 4στρ, µε θέα άρτιο κι οικοδοµήσιµο, τιµή 180.000 ευρώ. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε ακίνητο εντός Ν.Αττικής. Τηλ. 6 9 7 4 9 0 4 9 6 1 ΜΑ2973

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

Ο

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ρέως τύπου από µπετόν από 700 ευρώ/µ². κίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL Πληρ. τηλ. 6944625583. ΜΑ4105

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

ΜΑ4323

Μηχ/γος Μηχ/κος Οικοδοµικής Επ/ση ΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ. 6947260686.ΜΑΣ311.

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 13,3 στρεµ., σε αγροτική περιοχή, στην περιοχή Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου, ηλεκτροδοτούµενο, ποτι. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στικό, από αναδαµό. Πληρ. τηλ. άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο 6934933777.ΜΑ4150. χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆ε-

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

2012

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

15ετής πείρα

--------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ., στον 2ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση Μ. τηλ. Πέµπτη 12 Απριλίου στονΠΑΤΡΙΣ Πύργο. Πληρ. 26210/28050, 6945391440. ΜΑ4322 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ. στη ∆εληγιάννη 1ου ορόφου µε A/C, ηλιακό, τέντες και αποθήκη 8 τ.µ. και γκαράζ κλειστό 30 τ.µ. Πληρ. τηλ. 2621100291, 6932323485.ΜΑ4301.

κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. . . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 350 Πληρ. τηλ. 6976555283. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ. µε παλιά οικία 75 τ.µ., πεΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑριοχή Καλλίτσα, οδός ∆ροσίνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. . ΠΩΛΕΙΤ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ . ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ τηλ. 26220/22523. ΜΑ4855 270 τ.µ. µε αυτόνοµο, νόµιµο υπό∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 Κούβελος τ.µ. γειο, προδιαγραφές αµερικανικές, ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ---------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο. Πληρ. 2ου ορόφου, διαµπερές, µπροστά στη θάλασσα. ΜΟΝΟ --------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΟΙΚΟΠΕ∆Α καλής κατασκευής, περιοχή 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Πληρ. . ΠΩΛΕΙΤΑ 1140µ² και το άρτια µισό στη τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοΝοµαρχίας, και θέση οικοδοµήσιµα εντός τιµή ευκαιρίας. τηλ. 6909003469. ΜΑ4285 ριοχή «Παν δοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. Κούβελος στον Πύργο. της κοινότητας. Πληρ. Πληρ.τηλ. τηλ. 26210/32042, εντός οικισ Πληρ. τηλ. 6944516202. 26210/51808, 6976555286. 6934229748. ΜΑ4329 ΜΑ4970 ΜΑΣ6605ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ----------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ .τ.µ. ΠΩΛΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ 60 ΜΑΣ44 . ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στρεµ. άρτ έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ καινούριο 115,50 τ.µ., 1ου ορόφου ΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245 Μάρµαρα Πληρ. τηλ. 26210/32042, 60, 98, 131 τ.µ. επί της πλατείας µε τζάκι, πόρτα ασφαλείας, µεγάλο τ.µ. µε µικρή οικία, πλησίον 26220/2598 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ξυστρή, 1ου δηµοτικούκεντρικής σχο6934229748. µπάνιο και µεγάλο WC σε πολυτελή πλατείας Αγίου ---------------στο κέντρο του Πύργου λείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και Σε νεοανεγειρόµενη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατασκευή. Τηλ. επικοινωνίας οικοδοµή ∆ηµητρίου. Πληρ. τηλ. . ΠΩΛΕΙΤ χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς καταΕΝΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 105 6936862616.και ΜΑ4324 σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα 210/8056588, 6944-345312. σιµο που β σκευής, διαµπερή από οικοπετ.µ. & 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. ωργίου (δί ΜΑ4985 δούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. το κάθε ένα. Πληρ. κος Γιώργος, Πληρ. τηλ. 262132042, της ∆ΕΗ) --------------------------------ΜΑΣ5491. τηλ. 6974116407. . ΜΑ4307 698811196 6934229748. ΜΑ4783 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ ΜΑΤΑ σε πάροδο στην Αγ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες Γεωργίου στον Πύργο, κακαινούριο στον Πύργο 73 τ.µ., 3ου πόρτες θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), τάλληλο για σπίτι. Πληρ. τηλ. ορόφουDORAL, µε τζάκι, θωρακισµένη . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ πόρτα σε αξεσουάρ, πολυτελή κατασκευή. 26210/33043, 6945410920. πολυτελή βεράντες µε Τηηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ λέφωνο επικοινωνίας 6948002123. ΜΑ4994 και 200µ² ετοιµοπαράδοτα βαθέρµανση, γκαράζ ...) 125- 100m², 57 m², οδόςαπό Αγ.28µ² Αρτεµίου & Φω-

για όλα τα επίπεδα και για όλες τις εξετάσεις EDEXCELL – MICHIGAN – CAMBRIDGE – TOIEC- TOEFL. Προετοιµασία για υποψηφίους Αγγλικής φιλολογίας. Υπεύθυνη διδασκαλία µε µεγάλη εµπειρία στην προετοιµασία υποψηφίων. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6984140864. ΜΑ4934

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 754µ²

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ που αποτελείται από 2 οροφοδιαµερίσµατα 85 τ.µ. το καθένα και κατάστηµα 47 τ.µ. Τηλ. 6979002209. ΜΑΣ68 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 57 τ.µ., επιπλωµένη και ενοικιασµένη, κατασκευής 1996 στην οδό Αναπαύσεως

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750 Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β886] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-987] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961]

ΠΡ 60.0 ΧΑ 30.0 ΡΟ 70.0

Α ΓΑΣ - ΚΩ ΣΩΣ ΚΩ∆

ΓΡΑ Α καιν 79 ∆ΙΑ Α σκε Κ Α σκε 76 Α 200 ρε ΜΗ Α ΜΕΡ απ Α φου αν ΝΕΑ


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΟΤΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. 2πορτο, 2008, full extra, 40.000 χλµ, άριστο 7.500 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 ευρώ.

SMART CABRIO ’04, 700c.c., full extra, αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME FALCON 50HP, µε φρέζα ROTAVATOR 60άρα, υδραυλ. τιµόνι, πωλούνται µαζί 6.000 ευρώ. MERCEDES CLK ’04, 1800c.c., compressor, 163HP, full extra, 13.900. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 4πορτο, 2003, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες, αλουµ. όλα λεκτρικά, αερόσακοι κ.α. 5.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2πορτη 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικά, αερόσακοι, κ.α. 5.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 5πορτη 2005, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικα, αερόσακοι, 6.000 ευρώ VW POLO 3πορτο, µαύρο, full extra, 4.500 ευρώ, µοντ. 2004. VW POLO 5πορτο, (2 αυτ/τα) 2004 GTi, 16V, full extra, 5.500 ευρώ. VW POLO 5πορτο, 2005 full extra, 6.000 ευρώ. MERCEDES Ε200 COMPRESSOR 1800c.c., µοντ. 2010 δέρµα, ζάντες, αερόσακοι, clima, full extra, 35.000 ευρώ. MERCEDES Ε200, 2008, COMPRESSOR E200, 1800c.c. (πρωθυπουργική) AVANTGARDE, ζάντες, δέρµα, αερόσακοι, clima, οροφή, full extra 25.000 ευρώ. MERCEDES C180, 1600c.c., COMPRESSOR 2011, 156HP, λευκή, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.900 ευρώ MERCEDES 190Ε ’92, 1800c.c., δερµάτινο σαλόνι, A/C, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ LADA NIVA 4X4 ’94, A/C, υδρ. τιµόνι, προβολείς οµίχλης, µπάρα, κ.α. 1500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΙQ2 µαύρο, 2009, 1000c.c., full extra, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 10.990 ευρώ BMW 318is coupe E36, µαύρη ’94, οροφή 18”άρες ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.000 ευρώ OPEL ASTRA STATIONWAGON (2 αυτ/τα) µοντ. 1999 και (2002 αυτόµατο) από 3.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 1000 και 1300 κυβικά (3 αυτ/τα) RENAULT SCENIC 1600c.c., 2006, πανοραµική οροφή, full extra 5.500 ευρώ DAIHATSU MOVE 1000c.c., 2004 µε γυάλινη οροφή + υδρ. τιµόνι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. SMART BRABUS µαύρο, 2003, a/c, όργανα ταµπλώ ζάντες BRABUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 5.000 ευρώ. OPEL VECTRA µαύρο 1600c.c., µοντ. 2000, full extra, 3.500 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA Β1600 µονό διαφορικό DIESEL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (το χρώµα του εργοστασίου) 1½ καµπίνα, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.500 ευρώ. ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 313 SPRINTER CDI 2001, ABS, a/c EYKAIΡIA 8.000 ευρώ HONDA CIVIC 1400 c.c., ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., κοτσαδόρο κ.α. 2.500 ευρώ NISSAN PRIMERA 1600c.c., ’98, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., full extra, 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ FIAT TEMPRA 1400 c.c., ’93, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, καλά λάστιχα, πολύ καλή κατάσταση SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 1000 ευρώ. SEAT TOLEDO λευκό, 1600c.c., ’93 ζάντες αλουµ. οροφή κ.α. 1500 ευρώ LANCIA D HF 1600c.c., κίτρινο, full extra, 3.500 ευρώ. ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., κόκκινο, βενζίνη & υγραέριο, full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. SKODA OCTAVIA RS 2004, turbo, full extra, 7.500 ευρώ. ΜΑΣ987 -----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA 2000 c.c., turbo 10/2003, σε αρίστη κατάσταση από ιδιώτη. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937067299. ΜΑ4785 ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO SUZUKI IGNIS 4X4, µοντ. 2005, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6932820867.

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FORD ESCORD 1400c.c. Ghia µοντ. 98 4 π υδραυλικό τιµόνι Α/C ηλ. παράθυρα, ζ’άντες αλουµ. R/CD ατρακαριστο 1700 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 20012007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SLK 200 αυτόµατο, ταχύτητες στο τιµόνι, µοντέλο 2004, 44.000km, βιβλίο συντήρησης, πολλά έξτρα, φυλασσόµενο σε πάρκινγκ, αρίστη κατάσταση. Τιµή 20.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936260268, πρωινές ώρες 11-15 µ.µ. ΜΑ4623.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΑΞΙ VW POLO

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN MICRA

Αντιπρόσωπος

λευκό, µοντ. 6/08/92, 1235c.c., άβαφο, αµόλυβδη, κοτσαδόρος, τέλη 2012, ΚΤΕΟ. Πληρ. τηλ. 6977698802, τιµή 900 ευρώ. ΜΑ4979

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106 RALLY

ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

16βάλβιδο, 1400c.c., ηλεκτρικά τζάµια, aircondition, χλµ. 215.000. Τιµή 4.000. Πληρ. τηλ. 6976671511. ΜΑ4932

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ POLO CLASSIC SEDAN

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES B- CLASS 200

turbo, 2034c.c., (193HP), µοντέλο 4/2008, 70.000km, αυτόµατο, πανοραµική οροφή, sportpacket, full extra, αρίστη κατάσταση, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τιµή: 14.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945777104. ΜΑ4921

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ FORD 105HP turbo, µε µπροστινό διαφορικό και φρέζα MASSIO 90άρα, καινούριο, όλα σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944755635. ΜΑ4939

1100c.c., µοντέλο ’98, όλα ηλεκτρικά, αιρκοντίσιον, τιµόνι δερµάτινο, ηχοσύστηµα µε ενισχυτή, βελτιωµένες αναρτήσεις, θόλοι – χειροποίητες ζάντες 17’’ µάρκας KESKIN προσθήκες αλουµινίου, φουσκώµατα, µασπιέδες, καπο – µπροστινό και πισινό – πόρτες –αεροτοµή – προφυλαχτήρες – αεραγωγούς – όλα χειροποίητα, µοναδικό κοµµάτι. Σε τιµή ευκαιρίας λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό, τιµή 6.000 ευρώ. πληρ. τηλ. 6980766684,

µοντ. 10/1996, 1600c.c., άβαφο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα ΟΖ – FREDESTEIN µε λίγα χιλιόµετρα, Xenon φώτα ρυθµιζόµενα, mp3 pioneer, johnson φιµέ, κοτσαδόρος αποσπώµενος, τέλη 2012, ΚΤΕΟ, 115.000 χλµ. πραγµατικά, λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. 6937282907, τιµή 1800 ευρώ, συζητήσιµη.

µόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέρι- ατρακάτώρα 4.300 ευρώ. ριστο, βιβλίο service, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα, ROVER 200, ταξιδιού, µοντ. ’98, κλιµατι1400c.c., airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, υπολογιστής σµός, άριστη κατάσταση. 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα FIAT PUNTO 1.250 c.c. µοντέλο 2006, τετράπορτο, full extra, 2.300 ευρώ. υδραυλικό τιµόνι (city), ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, airbag, . FORD ESCORT 1.800καινούριο. cc, µοντ. ’95, A.B.S., λάστιχα καινούρια, περασµένο ΚΤΕΟ, σαν MERCEDES E200 2000c.c. µοντέλο 1991, αυτόµατο, full extra, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. δερµάτινο σαλόνι, σαντολάστιχα, κλιµατισµός, A.B.S., DVD, βιπαραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου βλίο service, όλα τα service στην αντιπροσωπεία. κ.α. 2.500 ευρώ. 9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, . HYUNDAI ACCENT 2003, βιβλίο 2πορτο, service, χρώµα αντιπροσωπείας. ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. PEUGEOT 107 TRENDY 1000c.c., µοντέλο 2008, τρίθυρο, παραθ.-κλειδ., αερόσακους,τιµόνι, ABS, CD, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό 4 AIRBAG bucket καθίσµατα, συναγερµός, κλιµατισµός, κ.α. από 4.800 τώρα 4.000 κεντρικό κλείδωµα, ABS, όλα ηλεκτρικά, .ζάντες αλουµινίου, λάστιχα καιSKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. νούρια, book service, κατάσταση καινουργής. aircondition, ζάντες SEAT IBIZA COMFORT Packetτιµόνι, 1400c.c., 90 hp, αερόσακοι, µοντέλο 2000, 17’’άρες, ηλεκτρ. ατρακάριστο, βιβλίο service, αλουµινίου, Ρ/CD, κλιµατισµός, ABS,παράθ. ηλε- – κτρικά παράθυρα, immobilizer,κλειδ., κεντρικό κλείδωµα, κ.α. 4.200 ευρώ. ηλεκτρικοί καθρέφτες, airbag 4, υδραυλικό τιµόνι, parctronic, έλεγχος δεAUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωκτός. µένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, OPEL ASTRA 1400c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, ατρακάριστο, βιβλίο service, airbag 6, P/CD, ηλεκτρικά ABS, ABS, αερόσακοι, κ.α.παράθυρα, ΠΡΟΣΦΟΡΑ immobilizer, κεντρικό κλείδωµα, υδραυλικό τιµόνι, αρίστη κα8.500 ευρώ. τάσταση. υδρ. τιMAZDA RX8 1300 c.c., 231 PS. TOYOTA cosmo, CARINA µοντέλοdiesel, 2007,a/c, 48.000 km µε book service αντιπροσωπείας, χέρι, µοντ. full extra, η µόνι, κ.α.πρώτο 2000 κυβικά, ’97, 2500 πιο πλούσια έκδοση, όλα ηλεκτρικά, ευρώ. οροφή Πανόραµα, ζάντες 18”, δερµάτινο σαλόνι σαν καινούριο. SMART µπλε 600c.c., 2001, γυάVW GOLF 1400c.c, FSI TREDLINE, µοντέλο 2005,µοντ. πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, 93.000 km, µε bookservise, full extra, λινηκαι οροφή, aircondition, όργανα ταµκατάσταση καινουργής. πλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες VW GOLF 1600c.c., GT, µοντέλο 2003, full extra κλιµατισµός, αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. βιβλίο ζαντολάστιχα, αναρτήσεις – εξάτµιση, οροφή ηλεκτρική, OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., service, πρώτο χέρι, αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE 1400c.c., 16V, µοντέλο, τετράπορτο, full extra, 2πορτο2001 ευκαιρία 8.000 ευρώ. χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, 4 airgac – ιmmobilaizer, ΤΟΥΟΤΑ 2005, full extra. κλίµα, ζαντολάστιχα, bookservice. ΤιµήΥΑRIS έκπληξη. HYUNDAI GETZ 2000, 1300c.c., 2005,κα-full ΤΟΥΟΤΑ DIESEL, κλούβα 2400c.c., µοντέλο αρίστη τάσταση, για αγροτικό ή επαγγελµατικό, είναι µε το χρώµα του extra. εργοστασίου. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.000 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ 2.900 ευρώ (2πορτο). Αγοράζω αυτοκίνητακ.α. απολύτου µετρητοίς, . PEUGEOT 206αυτοκίνητό cabrio, ασηµί, 1600 δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης σας, cc, –2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 1ο χλµ Πύργου Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092410, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. ΤΡΑΚΤΕΡ . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. ∆ΗΜ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ . VW POLO 371400Αµαλιάδα cc µοντ. 2005, full ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου extra, 5.500 ευρώ.– ΣΑΒΑΛΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, Τηλ. 26220/27384. Κιν.: 6932643086 µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάFIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό τινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόFIAT 80-66 διπλό διαφορικό σακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληFIAT 80-66 διπλό διαφορικό νική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα,αλουµινίου, στενό αµπελουργικό κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 NEW HOLLAND TNFA 85, µοντ. ευρώ. 2008 (400 ώρες) NEW HOLLAND TNF 80, µοντ. 2003NAVARA (4.500 4X4 ώρες) . NISSAN 4πορτο, ασηµί JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό νίκελ, µπάρες µπροστά πίσω, ζάντες JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό αλουµινίουκαι + µεταχειρισµένες, λάστιχα ολοκαίνουρια, Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες µοντ. 2001, άριστο, 9.500 ευρώ. µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό. SUZUKI ΜΑΣ4158 VITARA 4Χ4 ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα- κλειδ., µπάρες µπρος, προβολείς οµίχλης. . HYUNDAI i10 2008 5πορτο, a/c, υδρ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παραθ.VOLVO S 40 κλειδ. κ.α. full extra, 6.200 ευρώ. 1800c.c., µοντέλο . CHEVROLET AVEO µαύρο 2007 2005υδρ. µετιµόνι, full extra 5πορτο, 1.200c.c., ηλεκτρ. ατρακάριστο, 1ο παραθ.-κλειδ.,χέρι, αερόσακους, ABS, ζάνγκαράζ, τες αλουµινίουσέρβις κ.α. 5.500αντιπροευρώ. . PEUGEOT 206 ασηµί 2πορτο, 2001, σωπείας. ∆εκτός 1.400c.c., ζάντες ανάρκάθεαλουµινίου, έλεγχος, αρίστηηλεκτρ.κατάτηση, αερόσακους, παραθ.σταση. κλειδ., κ.α. 4.000 ευρώ. Τιµή ευκαιρίας. . AUDI A4 TURBO QUATTROΠληρ. 2004 350 τηλ. 6937269373. Hp, 6ταχυτο, συλλεκτικό, µαύρο, fullfull extra. Προσφορά 13.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . CITROEN C4 COUPE VTR 1.600c.c. 2006 1ο χέρι, full extra, 6.000 ευρώ. . ALFA ROMEO 156 1600c.c., 122 Hp, ’99, clima, ABS, ζάντες αλουµινίου, αερόσακους, ασηµί. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ . FIAT ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ BRAVO 1250c.c. 2001 υδρ. τι• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ µόνι, a/c, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., κ.α., • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ευρώ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2.500 ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ . HYUNDAI ACCENT 2007 1.350c.c. full • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ extra 22.000χλµ, ασηµί,6.000 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ 2πορτο, ΕΝΤΟΣ 2008,ΟΙΚΙΣΜΟΥ full extra, 40.000 χλµ,

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

BMW

LADA HELLAS

– Πύργου. Νέα µειωµένη τιµή: 35.000 Κωδ: 1-210 Μονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Κωδ: 101 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ νιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Νέα µειωµένη τιµή: 130.000 Κωδ: 1-209 HYUNDAI ELANTRA ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: µοντέλο 2001 ABS, A/C 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. ηλεκτρικά120 παραθυρα, 120.000 Στην Γαστούνη. Νέα µειωµένη τιµή: 88.000 Κωδ:χλµ., 217 ασηµί, αερόσασε αρίστη97κατάσταση, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆,κος κλιµατιστικό, Αµαοδηγού,αποθήκη. ηλεκτρ.Στην παράλιάδα. Τιµή: 98.000 Κωδ: 250 Περασµένο ΚΤΕΟ. a/c, υδραυλ. τιµόνι, ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, θυρα, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επι∆ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΓΧΟΣΆριστη κατάσταση. πρώτο Τιµή: χέρι, 90.000 άριστη κατάσταση. πλωµένο. ΚΑΘΕ Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 222 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: τιµή ευκαιρίας. 2.000 ευρω. Τιµή 3.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστού6974142431. Πληρ. 6976444953. νης. Νέατηλ. µειωµένη τιµή: 30.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 90.000. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Νέα τιµή: 22.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Νέα τιµή: 58.000 Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 300 τ.µ. εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στην Κουρούτα. κοντά στη θάλασσα. Κωδ: 3-176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Νέα τιµή! Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 50.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 340 Οικόπεδο 320 τ.µ. (Σ.∆. 0.8 κτίζει 256 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 55.000 . Κωδ: 3-193 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα τιµή. Κωδ: 409 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. ευρώ. Στο κέντρο Τιµή 2.500 της Αµαλιάδας. Κωδ: 475 Πληρ. τηλ. Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο περιφραγµένο 6.000 26210/30087. τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 150.000 . Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα µειωµένη τιµή κατά 50 % - 50.000 . Κωδ: 635 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 611 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετάµηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA X-CITY 125, 6.700 χλµ.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 ΜΑΣ48 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C 200 K 163 HP AVANTGARDE

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

ΜΑΣ3200

µοντέλο 2003 (8/2003) 90.000 χλµ. σαν καινούριο φυλασσόµενο σε γκαράζ full extra. Πληρ. τηλ. 6972235872. ΜΑ3886

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

120.000 χλµ., ασηµί, αερόσακος οδηγού, ηλεκτρ. παράθυρα, a/c, υδραυλ. τιµόνι, πρώτο χέρι, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6974142431.

παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι, τάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας ABS, CD κ.α. 7.000 ευρώ. παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καιFIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, νούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλε1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 κτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαευρώ. ριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, FIAT PANDA DIESEL turbo 2005, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, 1300c.c., 5πορτο, full extra, 6.200 σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. ευρώ. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. SUZUKI IGNIS 2005, 1300 c.c., turbo οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι full αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθιextra, 6.800 ευρώ. σµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ στη. SMART CABRIO ’04, «ΑΓΟΡΕΣ 700c.c., full ΑΠΟΛΥΤΩΣ extra, ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» MERCEDES A140 AVANGARD αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2004, κλίµα, 4 αερόσαOPEL TIGRA ’99, 01400 c.c., a/c, υδρ. (Από1400cc,µοντέλο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0 εως 72 δόσεις) κους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδατιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κλειδαριές, 20ο χλµ.– Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ριές, µε ΣΑΒΑΛΙΑ τηλεχειρισµό, ηλεκτ. ABS, αερόσακοι, κ.α. 2.500 Τηλ. ευρώ. 26220-61138, κιν. 6947371647 καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθιwww.car.gr/helmis_cars σµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουPEUGEOT 206 ασηµί, 2πορτο, a/c, µινίου, full extra, σαν καινούριο υδρ. τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – MERCEDES A150 µοντέλο 20051200 ELE1) NISSAN 1200c.c., 5 πόρτες, 1991 µοντ., κλειδαριές, ζάντες MICRA αλουµινίου, 2001, γκρι,GANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ευρώ. 3.500 ευρώ. ζάντες αλουµινίου, full A/C, extra, σαν και2) CITROEN SAXO 1100c.c., βυσσινί µεταλλικό, R/CD, PEUGEOT 206 µαύρο, 2πορτο, a/c, χλµ.,νούριο. 2000 µοντ., 3 πόρτες, 93000 βιβλίο σέρβις, άριστο, 2.400 MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, υδρ. τιµόνι, ευρώ. full extra X5 2003, 3.800 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, ευρώ.3) SEAT TOLEDO, 1600, 16V, 2003 µοντ., ασηµί, ζάντες αλουκλιµα, full extra, σαν καινούριο µινίου, 5 πόρτες, A/C, Υ/Τ, ABS, 4FIAT αερόσακους, 100.000 χλµ., ΜΑΣ987 SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, full extra, άριστο, 4.500 ευρώ. ---------------------------------ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα. 4) SEATΜΗΧΑΝΗ IBIZA S4,ΚΤΜ γνήσιο, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ Super1400, 16V, 101PS, 1999 µοντ, µπλε αλουµινίου 17”,έξτρα, ανάρτηση ρυθµιζόµενη, ΧΕΝΟΝ φώτα, Duke ζάντες 990, 31.000 χλµ, πολλά full extra, 165.000 χλµ., βιβλίο σέρβις,ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ άριστο, 2.900ΑΥΤ/ΤΑ ευρώ.ΚΑΙ σχεδόν καινούρια, φυλασσόµενη σε ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 5) HYUNDAI ACCENT, 1340c.c., 2005 mont., µαύρο, A/C, Υ/Τ, γκαράζ. 6974432254. fullΤηλ. extra, 3.500 ευρώ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ -------------------------------6) LANCIA DEDRA, 1800c.c., 1992 µοντ., A/C, Υ/Τ, full extra, 800 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΑΧΙ 7) SEAT IBIZA, 1400, 16V, 2007 µοντ., µαύρο,ΓΙΑ ζάντες 4Χ4, 26ΗΡ, µε φρέζα – υνία. Πληρ. τηλ.101PS,ΕΙ∆ΙΚΕΣ αλουµινίου, κλιµατισµός, ABS, 29.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, full 6976444952. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ extra, 7.000 ευρώ. -------------------------------8) BMW 750, 5000c.c., 300PS, V12, µαύρο, 1990ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ µοντ., ζάντες ΑΠΟΛΥΤΩΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA 1,8 vti, ΧΕΝΟΝ φώτα, full extra, 8.500 αλουµινίου 17”,CIVIC κλιµατισµός, ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ µοντ. ευρώ. 1997, 5θυρο, full extra. Τιµή 3.400 ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ευρώ.9) Πληρ. JETτηλ. SΚI6994584555.ΜΑ3860 SEEDOO, 750c.c., 85PS, 1998 µοντ., µε τρέιλερ άριΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ στο, 3.000 ευρώ. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 4X4 σπαστό ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ 32,5 ιπ. µε φρέζα, καταστροφέα ψεκαΠΑΡΑΛΑΒΕΣ στικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460 – 32478. ΜΑ3863 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 2001-------------------------------2007 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 4πορτο MERCEDES C180, C200K, CLK 147, 1600 c.c., µοντέλο 2005 σε αρίστη 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 κατάσταση, φυλασσόµενο σε γκαράζ. Λίγα χιλιόµετρα Full exra Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές 6947895947. ΜΑ3905 ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ -------------------------------ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΚΑΙΑΠΟ ∆ΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!! . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ι∆ΙΩΤΗ AUDI www.stoubanou.gr 80, µοντ. ’92, 1600c.c., MITSUBISHI Αντιπρόσωπος LANCIA, µοντ. ’84, 1600 c.c., γενικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: σέρβις ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ και στα δύο. Πληρ. τηλ. – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: 6932472877. ΕυκαιρίαΜΑ3904 µονοκατοικία 104 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε οικόπεδο 480 ΓΙΩΡΓΟΣ τ.µ. Σε χωριό κοντά -------------------------------- στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 38.000 . Κωδ: 1238 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 815 49 ATECO, µοντέλο 1999, υδραυτ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Καβάσιλα. Νέα µειωµένη τιµή:10135.000 . MΠΕΛΟΥΣΗ 199 Α/Κ, ηλεκ. καθρέπτες, λική Κωδ: πόρτα, & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Μονοκατοικία 70 τ.µ. µε βάσεις για 2 λυόµενες κατασκευές ακόµα, σε οι430.000 χλµ., λογική τιµή. Πληρ. τηλ. κόπεδο 8.000 τ.µ. Στον Καρδαµά. Τιµή: 140.000ΤΗΛ. . Κωδ: 1-212 2621025325 6937834295, 26210/35691.ΜΑ3929 Ευκαιρία µονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 1006944/545021 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία ΜΑΣ121

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

VOLVO S40 1.800, µοντέλο 2005, full extra µε σέρβις αντιπροσωπείας. Στεγασµένο σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6937269373. ΜΑ3872

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406 ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ισόγειο µεταλλικό κατάστηµα 418 τ.µ. εντός οικοπέδου 647 τ.µ. µε δυνατότητες και για δεύτερο όροφο στο Πανόπουλο Ηλείας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – 1). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ποτιστικός 1457,20 τ.µ.. εντός αναδασµού στο ΛεβεντοΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙCAFE στον πεζόδροµο 28ης χώρι Ηλείας επί της οδού Πατρών Οκτωβρίου µε καταστήµατα) όλο τον εξοπλι2)ΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, στοντ.µ. Πύργο, λόγω αιφνιδίου της.Αλποχωρίου Εσωτερικός και εξω741,64 εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στασµό Χανάκια Πύργου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωτερικός χώρος άριστα Ηλείας. 6974992426. Τιµή100 συζητή3)νίας ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΣ5337 διώροφος οικοδοµή,διακοσµηµένος. γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο τ.µ. --------------------------------σιµη. ∆εκτές µόνο σοβαρές εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτάσεις, τηλ. 750τ.µ. επικοινωνίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου Κολίρι Καλλυντικών & Ειδών Κοµµω6948050145. ΜΑ8883 Ηλείας τηρίου στο κέντρο της Αµαλιά--------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. δας µε µακροχρόνια . ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. παράδοση και σταθερή πελα-ΣµίλαΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Αρχ. Ολυµπίας,∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» 6.800 τ.µ. επι επαρτεία λόγω συνταξιοδότησης. στην Κατακόλου άδεια µεταβιχιακού δρόµου Πελοπίου. Πληρ. ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση τηλ. αίθουσα 300ρεύµα ατόµων, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ροφιάβάσιµη, Πύργου Ηλείας µε νερό, αρ6980659900.ΜΑ8601. έτοιµη προς λειτουργία, σε δευτικό και 90 ρίζες ελιές -------------------------------πολύ τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. χαµηλή µε υπόγειοτιµή. 42,70Πληρ. και 77,98 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σεΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6979429083 ΜΑ8954 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού στον Πύργο κεντρικό σηµείο, τιµή 28.000 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) ευρώ, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 137. τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΝΙ370 MARKET ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ εντός οικοπέδου τ.µ. στο 6931595189. µε όλο τον εξοπλισµό του, σε ∆.∆. Λάλα Ηλείας. ΜΑ8819 -------------------------------καλή Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ουτιµή. ορόφου και 104 τµ 5ου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6974321694. ΜΑ8975

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ.,& 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. Υψηλάντου 17 Πύργος www.giannopoulosestates.gr ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτ.µ. τανο ΙΣΟΓΕΙΟ Αρχ. Ολυµπίας. & ΟΡΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική Πληροφορίες στο κατάχρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. στηµα. ΜΑΣ7716 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειος οικία 104,65 τ.µ., εντός οικοπέδου 351 τ.µ. στα Λαστέικα Πύργου,.όπισθεν CINTROEN ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 412,05τ.µ. επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Ρήγα ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΕΠΙ ΤΗΣ Φεραίου, Πύργος. Ο∆ΟΥ ΥΨΗΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 57,73τµ. επί τικής της οδούεκπαίδευσης τέρµα Παπαφλέσσα στον Αθηνών ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΠύργο. ΚΟ∆ΟΜΗ παραδίδει µαθήµατα σε µαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ οικίας 145,28τ.µ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα ΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. θητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. στονύψος Πύργο. 6,50 µ. µε προ6939744158. ΜΑΣ3620 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τµ. εντός οικοπέδου 201,24 τ.µ. οπτικήΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πατάρι και ΙΣΟΓΕΙΟΣ υπό- 80,58 στονγειο Πύργο Ηλείας. --------------------------------70 µ. Επίσης ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα ΓρανιΠΩΛΕΙΤΑΙ και ο ΠΡΩΤΟΣ τσέικα Πύργου Ηλείας. ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. τηλ. . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΖΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56,80 τ.µ., τέρµα Παπαφλέσσα στον ΜΑΣ2973 6970870676. Πύργο Ηλείας. ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2400 τ.µ. στη Σκαφιδιά ΠύργοςΙΣΠΑΝΙΚΗΣ Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 9025 τ.µ. στη Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας γλώσσας, πανεπ/µίου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 5739 τ.µ. στο Κατάκολο Ηλείας,εξετάστρια πίσω από την Αθηνών, Πανσέληνο, 770 µέτρα από την παραλία της Αλκυώνος Κατακόλου και 1100 µέτρα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ.Π.Γ., µε σπουδές και από τον Αγ. Ανδρέα. στο εξωτερικό, αναλαµ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 78,52 τ.µ., εντός οικοπέδου 185,74 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ βάνει όλα τα επίπεδα και στη µε Σαλµώνη Ηλείας. ή χωρίς το εµπόρευµα προετοιµάζει για όλα τα ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6319δρόµο τ.µ. στα ∆ουνέικα Ηλείας, 600 µέτρα από τη θάλασσα. στον ΑΓΡΟΣ κεντρικό Καδιπλώµατα. Εµπειρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τακόλου. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. ΜΑΣ1059 τηλ. 6948884458.ΜΑ8688.

πολυετή. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ8861

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία, απόφοιτη Παν/µίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976571761. ΜΑ8879

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στρεµ. 200 τ.µ. ∆ΙΠΩΛΕΙΤΑΙ Α ΜΕ ΡΙΣ2Μ Αχτίζει ΤΑ στα όρια της Αµαλιάδας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα Στεφανοπούλου 9, Πύργος. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα Τηλ. 26210 23000 και 28028, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα

ΜΑΣ9


22 Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΥΓΕΙΑ Κακή διατροφή και στρες ευνοούν τις ιώσεις

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Nικόλαος Κανελλόπουλος

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

Ειδικός Γαστρεντερολόγος Λετρίνων & Κολοκοτρώνη e-mail: nikoskanellop@gmail.com

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

Τηλ. 2621034090 Κιν. 6944964972

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πάλι ακούγονται από παντού κρούσµατα ιώσεων! Πώς µπορούµε να προστατευτούµε από την κυκλοθυµία του καιρού που ευνοεί τις ιώσεις; Ή µήπως δεν µπορούµε; Η αλήθεια είναι ότι ένας καταβεβληµένος οργανισµός σίγουρα είναι πιο ευάλωτος σε σχέση µε έναν δυνατό. Αλλά ποια είναι η ουσιαστική τους διαφορά; Τι κάνει έναν οργανισµό δυνατό ή όχι στα τερτίπια του καιρού; Το ανοσοποιητικό σύστηµα είναι η άµυνα του οργανισµού µας! Είναι ένα πολύπλοκο σύστηµα που σίγουρα δεν ξέρουµε τα πάντα για αυτό και η επιστηµονική κοινότητα ακόµα κάνει έρευνες… αλλά υπάρχουν κάποιες γενικές συστάσεις για να το ενισχύσουµε έτσι ώστε να αποφύγουµε τυχόν ιώσεις ή εάν προσβληθούµε, να τις ξεπεράσουµε µε µεγαλύτερη ευκολία! Απλά σκεφτείτε πότε αρρωσταίνετε πιο εύκολα; Μήπως όταν είστε σε κατάσταση στρες και νιώθετε ότι είστε στα όριά σας; Ή µήπως όταν η διατροφή σας έχει περιέλθει στον πάτο των προτεραιοτήτων σας; Η διαχείριση του στρες και οι επαρκείς ώρες ύπνου είναι αναγκαίες για την καλή κατάσταση του ανοσοποιητικού. Από την άλλη θα πρέπει να διατηρούµε ένα φυσιολογικό βάρος , γιατί τόσο η παχυσαρκία όσο και η ..αφαγία συµβάλλουν στην εξασθένηση της άµυνάς µας. Αυτό σηµαίνει και …µακριά από στερητικές δίαιτες! Ποιοτικά η διατροφή µας θα πρέπει να περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, µε ιδιαίτερη βαρύτητα στις αντιοξειδωτικές ουσίες, δηλαδή βιταµίνες που βρίσκονται σε µια ποικιλία φρούτων και λαχανικών! Επίσης µια ήπιας µορφής άσκηση µισή ώρα την ηµέρα τις περισσότερες µέρες την εβδοµάδα αποτελεί ενισχυτή του ανοσοποιητικού συστήµατός µας, καθώς και της διάθεσής µας. Υπάρχουν βέβαια και µη µεταβλητοί παράγοντες όπως τα γονίδια και η ηλικία, που µπορούν επίσης να επηρεάζουν την άµυνα του οργανισµού, αλλά οι άνθρωποι που κάνουν καθηµερινή πράξη τις συστάσεις των ειδικών σίγουρα έχουν µεγαλύτερες πιθανότητες για καλή υγεία.

Καταναλώνοντας αµύγδαλα µειώνονται τα επίπεδα της CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ) Τα αµύγδαλα είναι τροφή υψηλής ενεργειακής αξίας και κορυφαίας πηγής της αντιοξειδωτικής βιταµίνης Ε. Καταναλώνοντας 1/4 του φλιτζανιού αµύγδαλα, παρέχουµε στον οργανισµό µας αξιόλογα ποσά µαγνησίου(99 mg )και καλίου(257 mg). Περιέχουν επίσης ασβέστιο και ψευδάργυρο και αποτελούν πηγή πρωτεΐνης και φυτικών ινών. Μπορούν να θεωρηθούν «λειτουργικά» τρόφιµα διότι όπως και το ελαιόλαδο, είναι πλούσια σε µονοακόρεστα λιπαρά οξέα (34.4 γρ/100 γρ) τα οποία παίζουν σηµαντικό ρόλο στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσηµάτων. Αν τα µονοακόρεστα λιπαρά αντικαταστήσουν τα κορεσµένα λίπη στην διατροφή , τότε παρατηρείται µείωση της LDL χοληστερόλης χωρίς να επηρεαστεί η ΗDL – χοληστερόλη και τα τριγλυκερίδια. Ο καρδιαγγειακός κίνδυνος δεν συσχετίζεται µόνο µε υψηλά επίπεδα χοληστερόλης αλλά και µε την παρουσία φλεγµονής στο ενδοθήλιο των αγγείων. Μελέτη που δηµοσιεύτηκε στο European Journal of Clinical Nutrition, αναφέρει µείωση των επίπεδα της CRP (C-αντιδρώσα πρωτεΐνη ), όταν η δίαιτα περιελάµβανε αµύγδαλα. Το Αµερικάνικο Εθνικό Πρόγραµµα Εκπαίδευσης για τη Χοληστερόλη της Αµερικής (National Cholesterol Educational Program) µεταξύ άλλων, συστήνει το 20% της ηµερήσιας ενεργειακής πρόσληψης να προέρχεται από τα µονοακόρεστα λιπαρά για την µείωση της χοληστερόλης αίµατος. Οι συγκεκριµένοι ξηροί καρποί όταν καταναλωθούν ως µέρος του γεύµατος βοηθάνε στην πρόληψη και την αντιµετώπιση του Σ. ∆ιαβήτη, µειώνοντας τον γλυκαιµικό δείκτη του γεύµατος. Τα αµύγδαλα θα ήταν ωφέλιµο να ενσωµατωθούν στα πλαίσια µιας ισορροπηµένης διατροφής για έναν επιπλέον λόγο. Σε κλινική έρευνα παρέµβασης που πραγµατοποιήθηκε το 2003, φάνηκε ότι η δίαιτα µε τα αµύγδαλα οδήγησε σε 62% µεγαλύτερη απώλεια βάρους, 50% µεγαλύτερη µείωση στην περίµετρο µέσης και 56% µεγαλύτερη µείωση του σωµατικού λίπους ,συγκριτικά µε την δίαιτα υψηλής σε σύνθετους υδατάνθρακες.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Χρίστος Γεωργιάδης Γενικός Χειρουργός Χειρουργική (Μαστού-Θυροειδούς – κοιλιάς – αιµορροΐδων – περιεδρικών συριγγίων) ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 6932297046

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ»

Πρόληψη, ∆ιάγνωση, Θεραπεία, Παρακολούθηση και παρηγορητική – ανακουφιστική αντιµετώπιση κακοηθών νεοπλασµάτων.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-14.30 & 17.00-21.00

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 23 ΑΜΑΛΙΑ∆Α (ΚΤΕΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) ΤΗΛ. 6973397076


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 12 Απριλίου 2012

CINEPLEX «ΟΡΦΕΑΣ»

Ο «Τιτανικός» σε 3D και 4 ακόµα ταινίες!

Κ

λειστό θα είναι από σήµερα Μεγάλη Πέµπτη έως και την Κυριακή του Πάσχα το Cineplex «Ορφέας» στον Πύργο… Από την ∆ευτέρα του Πάσχα ξεκινά και πάλι τη λειτουργία του µετά την 4ήµερη διακοπή «φιλοξενώντας» την πολυαναµενόµενη ταινία «Τιτανικός» σε 3D βέρσιον! Ο σκηνοθέτης Τζέιµς Κάµερον, έχοντας αποδείξει µε το “Avatar” πως είναι πρωτοπόρος αλλά κι ο πλέον ειδήµων στην τεχνολογία του 3D, µας παρουσιάζει το βραβευµένο µε 11 Όσκαρ αριστούργηµά του σε τρισδιάστατη µορφή. Ο «Τιτανικός», µια από τις µεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες όλων των εποχών, επιστρέφει στην µεγάλη οθόνη σε 3D µορφή, δίνοντας στους θεατές την ευκαιρία να βιώσουν ακόµα πιο έντονα την µοναδική αυτή εµπειρία… Το πλήρες πρόγραµµα προβολών και ταινιών έχει ως εξής: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

•Από τη ∆ευτέρα του Πάσχα

∆ιάρκεια: 85 λεπτά

«ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ» (3D)

«Καθρέφτη καθρεφτάκι µου»

Σκηνοθεσία: ΤΖΕΙΜΣ ΚΑΜΕΡΟΝ Παίζουν: ΚΕΙΤ ΓΟΥΙΝΣΛΕΤ , ΚΑΘΙ ΜΠΕΙΤΣ , ΜΠΕΡΝΑΡΝΤ ΧΙΛ , ΜΠΙΛ ΠΑΞΤΟΝ , ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ ΝΤΙ ΚΑΠΡΙΟ , ΜΠΙΛΙ ΖΕΙΝ ∆ιάρκεια: 195 λεπτά

Σκηνοθεσία: ΤΑΡΣΕΜ ΣΙΝΓΚ Παίζουν : ΤΖΟΥΛΙΑ ΡΟΜΠΕΡΤΣ , ΝΕΙΘΑΝ ΛΕΙΝ , ΛΙΛΙ ΚΟΛΙΝΣ , ΑΡΜΙ ΧΑΜΕΡ ∆ιάρκεια: 106 λεπτά

Υπόθεση 84 χρόνια µετά το ιστορικό ναυάγιο, η εκατοντάχρονη Ρόουζ διηγείται την συγκλονιστική ιστορία που ξεκίνησε στις 10 Απριλίου 1912, όταν επιβιβάστηκε στον Τιτανικό µαζί µε τους υπόλοιπους επιβάτες της πρώτης θέσης, την µητέρα της και τον αρραβωνιαστικό της. Καθώς εκείνη επιβιβάζεται, ο Τζακ, ένας νεαρός τυχοδιώκτης, κερδίζει στα χαρτιά ένα εισιτήριο τρίτης θέσης. Οι ζωές τους διασταυρώνονται πάνω στο πλοίο κι ένας παθιασµένος έρωτας γεννιέται... Ώρες προβολής: 9 µ.µ.

Υπόθεση

Μια Κακιά Βασίλισσα (Τζούλια Ρόµπερτς) κλέβει τον έλεγχο ενός Βασιλείου και µια εξορισµένη πριγκίπισσα (Λίλι Κόλινς) θα ζητήσει βοήθεια από επτά πολυµήχανους επαναστάτες, για να κερδίσει πίσω το Βασίλειο που της ανήκει δικαιωµατικά…

Ο χορευτής του streetdance, Ας, µαζί µε το νέο του φίλο, Έντι, ταξιδεύουν σε ολόκληρη την Ευρώπη για να συγκεντρώσουν τους καλύτερους streetdancers σε µια δυνατή οµάδα χορευτών, µε στόχο να κερδίσουν τους Invincible. Στην πορεία όµως ο Ας συναντά και τον έρωτα, στο πρόσωπο της πανέµορφης χορεύτριας της σάλσα, Εύα (Σοφία Μπουτέλα). Το αποτέλεσµα είναι µια τολµηρή ταινία γεµάτη ένταση, συναίσθηµα και απίστευτες χορογραφίες, που συνδυάζουν το latin και το streetdance σε 3D.

Ώρες προβολής: 7.50 & 10 µ.µ.

Ώρες προβολής: 8 & 10 µ.µ.

Υπόθεση

«Streetdance 2» (3D) Σκηνοθεσία: ΝΤΑΝΙΑ ΠΑΣΚΙΝΙ Παίζουν: ΤΖΟΡΤΖ ΣΑΜΠΣΟΝ , ΦΑΛΚ ΧΕΝΤΣΕΛ , ΣΟΦΙΑ ΜΠΟΥΤΕΛΑ, ΑΚΑΪ ΟΣΕΪ , ΤΟΜ ΚΟΝΤΙ

«Πειρατές!» (3D) Με ένα κουρελιάρικο πλήρωµα στην υπηρεσία του και φαινοµενικά ανήξερος για τα ανυπέρβλητα εµπόδια

«ΣΙΝΕΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ξεκινά από σήµερα να προβάλλει τον «Τιτανικό»…

Τ

σκληρή και αµείλικτη και κρατά τις επαρχίες υπό τον έλεγχό της αναγκάζοντάς τις να στέλνουν από ένα αγόρι και ένα κορίτσι ηλικίας από δώδεκα µέχρι δεκαοχτώ για να συµµετάσχουν στους ετήσιους Αγώνες Πείνας, έναν αγώνα θανάτου που µεταδίδεται ζωντανά από την τηλεόραση… Αναλυτικά οι ταινίες και οι ώρες προβολών έχουν ως εξής: «Τιτανικός» (3D) στις 9 µ.µ. «Αγώνες Πείνας» στις 7.20 & 10 µ.µ. «Λόραξ» (3D) στις 6.30 µ.µ.

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

02:00-05:00 05:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

«Πειρατές» (3D) στις 5 µ.µ. (από την Κυριακή του Πάσχα)

NET 34,44 UHF 5 VHF

ΕΤ3 23,27VHF

*** Το Μεγάλο Σάββατο ο κινηµατογράφος θα είναι κλειστός

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

ΕΤ3

22:00 00:00 00:30 01:00 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ MAD OK ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΖΩΗ - ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ - ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ORT CINEMA ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Βυζαντινοί λόγιοι και καλλιτέχνες στην Αναγέννηση (Ε) 11.00 Παγκόσµια ποτά (Ε) 12.00 Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ε) 13.00 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα (Ε) 13.30 Παρασκήνιο: Νίκος Σκαλκώτας –Στο τελευταίο αναλόγιο (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Ζικ και Λούθερ (Ε) 16.30 Τελευταία έκδοση (Ε) 17.00 Υπόθεση εργασίας: Τρόποι διάσωσης του πλανήτη 18.00 Καπνισµένος ουρανός (Ε) 19.00 Ακολουθία των Παθών 22.45 «Ακρόασις» 23.15 Ξένη ταινία «Ο κόσµος είναι µεγάλος και η σωτηρία της ψυχής βρίσκεται στη γωνια» ∆ραµατική 01.00 Σηµείο ART (Ε) 02.00 Στα µονοπάτια της σκέψης (Ε)

9 µ.µ.

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΤΕΛ

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

Ώρες προβολής: 5.30 µ.µ. Από την ∆ευτέρα του Πάσχα θα συνεχίζει να προβάλλεται επίσης και η ταινία «Λόραξ» µε ώ ρα προβολής στις 7.10 µ.µ.

06.00 10.00 12.00 13.00 16.00 18.00 18.15 19.00 19.30 20.00 21.00 22.00 24.00 00.30

«Καθρέφτη καθρεφτάκι µου» 7.50 & 10 µ.µ.

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

«Streetdance 2» (3D) 8 & 10 µ.µ.

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

«Πειρατές!» (3D) 5.30 µ.µ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

06.00 Project runway 07.00 Ξένη ταινία «Οι µικρές µπαλαρίνες» ∆ραµατική 09.00 Ξένη ταινία « Η ιστορία της Μάρθα Στιούαρτ» Βιογραφική 10.40 Ξένη ταινία« Ανεµοδαρµένα ύψη» ∆ράµα 12.50 Με αγάπη 13.00 ANT 1 News 13.30 Άκρως οικογενειακόν (E) 14.30 Play and win 14.40 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.40 Play and win 15.50 Το καφέ της Χαράς (Ε) 16.50 ANT 1 News στη νοηµατική 17.00 Wipe out (E) 18.00 Πλάκα κάνεις (Ε) 19.00 Είναι στιγµές 20.00 ANT 1 News 21.00 Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ 22.50 Ξένη ταινία «Freedom writers» Κοινωνική 01.10 ΑΝΤ1 news 01.20 Ξένη τηλεταινία « Η Μέριλιν και εγώ» ∆ραµατική 03.10 Το Καφέ της Χαράς (Ε) 04.10 Ω! Γλυκύ µου έαρ (Ε) 05.20 Με το δεξί (Ε)

07.30 Εσπερινός και θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου 10.00 Του νερού τα παραµύθια (Ε) 11.00 Η ορθοδοξία στη Ρωσία 12.00 Ιερουσαλήµ µια ακίνητη µεγαλοπρέπεια 13.00 Ειδήσεις 14.00 2010 χρόνια ιστορίας της Κωνσταντινούπολης 15.00 Αγιοταφίτες 16.00 Η ζωή στην εποχή του Ιησού: Εγκληµα και τιµωρία 17.30 Ακολουθία των Αγίων Παθών από το Οικουµενικό Πατριαρχείο 22.00 Ειδήσεις 23.00 Ελληνική ταινία « Στέλλα» Αισθηµατικό δράµα

Πρωινή ενηµέρωση Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα –Best of Εχει γούστο Ειδήσεις Σηµείο ART Ριµεικ Μονόγραµµα: Γιώργος Αρβανίτης (Ε) Η πραγµατική ζωή στις παραγκουπόλεις (Ε) Eιδήσεις Ξένη ταινία « Ο δρόµος του ειρηνικού πολεµιστή» ∆ραµατική Ειδήσεις Ξένη ταινία «The getaway» Περιπέτεια

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

«Λόραξ» 7.10 µ.µ.

26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE:

10400 1154 2621035087-035781

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

06.00 07.00 10.00 13.00 14.00 15.00 17.10 17.15 20.00 21.00 23.40 01.00 01.15 04.15 05.00

HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

06.00 11.15 13.00 13.30 14.45 16.30 19.45 21.00 00.30 03.00

«Τιτανικός» (3D) 9 µ.µ.

2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

2610272903

06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00

2621026060-026063-026069 166

ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Αυγερινοπούλου Αικ. (28ης Οκτωβρίου 21, τηλ. 2621033181) Aµαλιάδα: Κοροτζή Βασ. (Ευαγγελιστρίας 127, τηλ. 2622022945) -Παπακωνσταντίνου (Αρχ. Ηλιδος 30 τηλ. 2622028028) Ζαχάρω: Τζάµαλης Χρήστος (2625031209) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Καµπίτση (2623034200) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Χάρδα Θεώνη Βάρδα: Μάρκος

∆έστε τους (Ε) Frasier (Ε) Ο βασιλιάς του Κουίνς (Ε) Ρώτα την αγάπη (Ε) Έρωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Η κουζίνα της µαµάς Αλλαξέ το Σπίτι απ’ την αρχή (Ε) Τα µυστικά του Τιτανικού Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Ρώτα την αγάπη Πάµε πακέτο Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα (E) GSI Las Vegas (E) Oι ιστορίες του αστυνόµου Μπέκα (E) Η κουζίνα της µαµάς (Ε) Αλλαξέ το (E) Patras aller retour (E) Τηλεαγορές Εικόνες (E)

«Αγώνες Πείνας» 7.20 & 10 µ.µ.

«Λόραξ» (3D) 6.30 µ.µ.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

Για µια καλύτερη ζωή

13.15

16.00

02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

Παιδικό πρόγραµµα Μαρία άγγελέ µου (Ε) Eιδήσεις Ξένη ταινία «Τοµ και Τζέρι: Εναντίον των πειρατών» Κινούµενα σχέδια Ξένη ταινία «Ace Ventura: Nτετέκτιβ ζώον» Κωµωδία Ξένη ταινία «Κβο Βάντις» Ιστορική Ειδήσεις στη νοηµατική Ξένη ταινία «Οι ∆έκα εντολές» Θρησκευτικό δράµα Ξένη ταινία «Καταιγίδα» ∆ραµατική Ξένη ταινία «Οταν κάποιοιος αγαπάς» Αισθηµατική

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Τα µυστήρια του Τιτανικού

00.30

Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Koινωνία, ώρα MEGA Παιδικό πρόγραµµα Γλυκές αλχηµείες (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Ο µύθος της λίµνης» Περιπέτεια ∆ελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Ματίλντα» Κωµωδία Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ξένη ταινία «Επτά ζωές» ∆ραµατική Εµπόλεµη ζώνη Τελευταία γεγονότα Ξένη ταινία «Επτά ζωές» ∆ραµατική Τηλεµάρκετινγκ Μια στιγµή, δύο ζωές (Ε)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ Κ ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - PORTOSALTE@SKAI.GR ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ – DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ - ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Καταιγίδα

15.00

10.40

23.00

15:00-17:00 17:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00

STAR 29,42,61 UHF

Ο µύθος της λίµνης

Ανεµοδαρµένα ύψη

Στέλλα

19.00

13.30

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «Τιτανικός» Τηλ. 2621022706 (3D)

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

Ριµέικ

Παρασκήνιο

07.00 07:00 10:00 12:00 13:00 14:30 15:30 16:15 17:00 19:00 21:00 22:00

του Πειρατή της Χρονιάς.

… και 3 ακόµα ταινίες

ον τρισδιάστατο «Τιτανικό» του Τζειµς Κάµερον ξεκινά να προβάλλει από σήµερα ο κινηµατόγραφος «Σινεµά» στην Αµαλιάδα µαζί µε 3 ακόµα ταινίες από τις οποίες ξεχωρίζει και το «Αγώνες Πείνας» (µε πρωταγωνιστές τους Ντόναλντ Σάντερλαντ και Γούντι Χάρελσον)… Η ταινία µας ταξιδεύει σ` ένα µέρος που κάποτε ήταν γνωστό ως Βόρεια Αµερική εκεί όπου έχει αναδυθεί το έθνος της Πάνεµ, µια λαµπερή Κάπιτολ που περιβάλλεται από δώδεκα αποµακρυσµένες επαρχίες. Η Κάπιτολ είναι

Κινούµενα σχέδια

που έχει να αντιµετωπίσει, ο Πειρατής Καπετάνιος έχει ένα όνειρο: να νικήσει τον Μαύρο Μπέλαµι και την Κάτλας Λιζ στην κούρσα για το βραβείο

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40

05.30 06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 02.30 04.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Για µια καλύτερη ζωή America’s next top model ΣΚΑΙ life ∆ελτίο στη νοηµατική Chef στον αέρα Γεύσεις στη φύση (Ε) ΣΚΑΪ µε το Νίκο Ευαγγελάτο Συντέλεια Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news CSI Las Vegas (E) Secrets of the Cross: Ποιος σκότωσε τον Ιησού Τα νέα του ΣΚΑΪ Τα µυστήρια της Βίβλου: Σόδοµα και Γόµορα Secrets of the Cross: Μαρία Μαγδαληνή (Ε) Oprah’s big give Η ιστορία του Β’ Παγκόσµιου Πολέµου Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο

«Πειρατές» (3D) 5 µ.µ. (από την Κυριακή του Πάσχα)

ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.3020.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

M. Πέµπτη: Γαστούνη - Kρέστενα Μ. Παρασκευή: Ανδριάρα


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

∆ΙΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

«Φέραµε σε πέρας δύσκολο έργο»

Έγκληµα µε θύµα 37χρονο

Καρτέρι θανάτου σ΄έναν 37 χρόνο άνδρα από τα Χανιά, είχε στήσει το βράδυ της Μ. Τρίτης άγνωστος ή άγνωστοι δράστες. Την ώρα που το θύµα επέστρεφε µε το ποδήλατό του στο σπίτι του, δέχτηκε συνολικά 6 σφαίρες, όπως προέκυψε από την νεκροψία -νεκροτοµή, που ολοκληρώθηκε το µεσηµέρι. Σύµφωνα µε τον ιατροδικαστή Σταµάτη Μπελιβάνη, το θύµα είχε δεχτεί 6 βολίδες και έφερε 4 διαµπερή και 2 τυφλά τραύµατα από όπλο, ο τύπος του οποίου, θα διαπιστωθεί µετά και τη βαλλιστική εξέταση.

ΛΑΜΙΑ

Έπαιρνε φακελάκι από ανάπηρο!

Με το φακελάκι στα χέρια συνελήφθη 59χρονος γιατρός χειρουργός - οφθαλµίατρος του νοσοκοµείου Καρπενησίου, που σε βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία. Ο συγκεκριµένος γιατρός, σύµφωνα µε την αστυνοµία, ζήτησε και πήρε 150 ευρώ από έναν άνδρα 52 ετών που έχει αναπηρία και είναι τρόφιµος στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων στο Καρπενήσι. Ο ανάπηρος είχε επισκεφθεί τον συγκεκριµένο γιατρό και εξοµολογήθηκε την απαίτηση του γιατρού, στην κοινωνική λειτουργό του Θεραπευτηρίου, αφού όπως της είπε «δεν επρόκειτο να τον χειρουργήσει ο γιατρός αν πρώτα δεν έπαιρνε τα 150 Euro».

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κατήγγειλε ψεύτικη ληστεία

Υπάλληλος πρακτορείου ΟΠΑΠ στην περιοχή Καλαµαριά της Θεσσαλονίκης κατήγγειλε ψευδώς στις αστυνοµικές αρχές ότι έπεσε θύµα ένοπλης ληστείας από τρεις δράστες, προκειµένου να ιδιοποιηθεί παράνοµα τις εισπράξεις της επιχείρησης, ύψους άνω των 27.000 ευρώ, που όφειλε να καταβάλει στον Οργανισµό για λογαριασµό του εργοδότη του. Πρόκειται για έναν άνδρα 35 ετών, ο οποίος συνελήφθη και εις βάρος του σχηµατίστηκε δικογραφία για υπεξαίρεση και ψευδή καταµήνυση.

»Στις 10 Νοεµβρίου, σε µια εξαιρετικά κρίσιµη συγκυρία για το µέλλον της χώρας, έλαβα από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας την εντολή σχηµατισµού κυβέρνησης ύστερα από πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γιώργου Παπανδρέου, του προέδρου της Νέας ∆ηµοκρατίας Αντώνη Σαµαρά και του προέδρου του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερµού Γιώργου Καρατζαφέρη. Η κυβέρνηση αυτή είχε συγκεκριµένο και δύσκολο έργο να επιτελέσει σε περιορισµένο χρονικό διάστηµα. Το έργο αυτό το φέραµε σε πέρας µε επιτυχία» τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Παπαδήµος ενώ έκλεισε: «Από σήµερα ξεκινάει η προεκλογική περίοδος. Η κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές της 6ης Μαΐου έχει δύσκολο έργο µπροστά της. Κι εµείς πρέπει να εργαστούµε ώστε η νέα κυβέρνηση να παραλάβει κράτος σε πλήρη λειτουργία και να παραδώσουµε επεξεργασµένες εναλλακτικές επιλογές ώστε να πάρει µε πληρέστερο τρόπο τις αποφάσεις της. Αυτό θα κάνουµε».

ΓΙΑ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Συνελήφθη ο Άκης Τσοχατζόπουλος Αθήνα Στο σπίτι του στην ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου συνελήφθη χθες το πρωί ο πρώην υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, µετά από ένταλµα που εκδόθηκε σε βάρος του από τον ειδικό ανακριτή Πρωτοδικών και την εισαγγελέα, οι οποίοι σχηµάτισαν χωριστή δικογραφία για τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο απόκτησής τους, σύµφωνα µε την οποία προήλθαν από ξέπλυµα χρήµατος και συγκεκριµένα της µίζας για την αγορά των υποβρυχίων από τη γερµανική εταιρεία Ferrostaal. Στο ένα σπίτι κόρης του πρώην υπουργού βρέθηκαν 6 πλάκες χρυσού. Έρευνα πραγµατοποιήθηκε και στην οικία επιχειρηµατία και στενού φίλου του κ. Τσοχατζόπουλου, ο οποίος εµπλέκεται και στο σκάνδαλο Siemens. Η έρευνα στα σπίτια της κόρης του (σε Κολωνάκι και Π.Ψυχικό) έγινε παρουσία του εισαγγελέα Γ.∆ραγάτση. Η Αρετή Τσοχατζοπούλου, όπως και η σύζυγός του πρώην υπουργού είναι εµπλεκόµενες στην υπόθεση, αλλά δεν περιλαµβάνονται στα εντάλµατα σύλληψης που εκδόθηκαν από τον ανακριτή. Ο Άκης Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε το απόγευµα στην εισαγγελία Πρωτοδικών, συνοδευόµενος από µέλη της υποδιεύθυνσης οργανωµένου εγκλήµατος µε καλυµµένα πρόσωπα, και έπειτα στον ανακριτή για να πάρει προθεσµία για να απολογηθεί.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

Υποψήφιος στην Αχαΐα

Τη συµµετοχή του στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Αχαΐα ανακοίνωσε ο πρώην πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος του κόµµατος Γιώργος Παπανδρέου, µετά από ενηµέρωσή του προς τον πρόεδρο του Κινήµατος Ευάγγελο Βενιζέλο. Ο κ. Παπανδρέου επεσήµανε ότι από την Αχαΐα ξεκίνησε ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, αλλά και ο ίδιος, προσθέτοντας ότι «µας συνδέουν ισχυρότατοι δεσµοί µε την Αχαΐα» και πως «εκεί είναι οι ρίζες µας, εκεί είναι οι φίλοι µας, οι δικοί µας άνθρωποι και τόσοι άλλοι µε τους οποίους διαχρονικά αγωνιστήκαµε για µια διαφορετική Ελλάδα».

ΑΧΑΪΑ

Στο έλεος των ακρίδων

Εκτεταµένες περιοχές της Αχαΐας κηρύχθηκαν ως ακριδόπληκτες µε απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Γρηγόρη Αλεξόπουλου και ταυτόχρονα συγκροτούνται επιτροπές καταπολέµησης των ακρίδων κατά δηµοτική και κοινοτική ενότητα. Οι περιοχές που κηρύχθηκαν ακριδόπληκτες είναι όλες οι δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες του δήµου Καλαβρύτων, περίπου 40 δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες του δήµου Αιγιαλείας, όλες οι δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες των πρώην δήµων Φαρών και Τριταίας που τώρα ανήκουν στο δήµο Ερυµάνθου, καθώς και οι κοινότητες Καλεντζίου και Λεοντίου. Επίσης, ακριδόπληκτες κηρύχθηκαν οκτώ δηµοτικές και κοινοτικές ενότητες του δήµου Πατρέων και τέσσερις του δήµου ∆υτικής Αχαΐας.

Τρεις ακόµη συλλήψεις Στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών αναµένεται να οδηγηθούν ο επιχειρηµατίας Γιώργος Σαχπατζίδης και ένας ξάδελφος του Άκη Τσοχατζόπουλου, που συνελήφθησαν, κατηγορούµενοι για εµπλοκή στην υπόθεση των περιουσιακών στοιχείων του πρώην υπουργό. Οι δύο άνδρες συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη βάσει σχετικών ενταλµάτων που εκδόθηκαν από τις ανακριτικές αρχές. Κατηγορούνται δε ότι λειτούργησαν ως παρένθετα πρόσωπα, για να µπορεί ο πρώην υπουργός να αποκρύπτει τα περιουσιακά του στοιχεία. Σε βάρος του Άκη Τσοχατζόπουλου έχει αποδοθεί η κατηγορία της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα. Συνελήφθη επίσης στην Καρδίτσα η λογίστρια Ευ. Λαµπροπούλου. Αντιδράσεις για τη σύλληψη Τσοχατζόπουλου Πηγές της Ιπποκράτους αναφέρουν σχετικά µε την σύλληψη του Άκη Τσοχατζόπουλου: «Η ∆ικαιοσύνη πρέπει να κάνει απερίσπαστη τη δουλειά της». Προσθέτουν µάλιστα ότι η ∆ικαιοσύνη «θα ήταν προτιµότερο να το είχε κάνει µε µεγαλύτερη ταχύτητα». Από την πλευρά της Νέας ∆ηµοκρατίας, ο Γ.Μιχελάκης ανέφερε πως ο Άκης Τσοχατζόπουλος είναι ο τρίτος που κατηγορείται

ΑΙΓΑΛΕΩ

Κύκλωµα νοθείας καυσίµων

από τις ∆ικαστικές Αρχές, µετά τους κυρίους Μαντέλη και Τσουκάτο, επίσης κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Το ένταλµα σύλληψης εναντίον του κ.Τσοχατζόπουλου µεταξύ άλλων και για το σκάνδαλο της προµήθειας των τεσσάρων γερµανικών υποβρυχίων απαιτεί όχι µόνο δικαστικές αλλά και κυβερνητικές πρωτοβουλίες» τονίζει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ∆ηµήτρης Παπαδηµούλης. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ Γ. Καρατζαφέρης,

Στην Ηλεία

ΚΑΙΡOΣ

XANIA

Αθήνα Την κρισιµότητα των εκλογών της 6ης Μαΐου τόνισε ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος στο µήνυµα του µετά τη διάλυση της Βουλής και την προκήρυξη των εκλογών. Μετά τη συνάντησή του µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, στον οποίο εισηγήθηκε την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για την 6η Μαΐου, ο Λ.Παπαδήµος απευθυνόµενος στον ελληνικό λαό έκανε ένα σύντοµο απολογισµό του δύσκολου έργου, όπως είπε, που έφερε σε πέρας η κυβέρνησή του. Με τις επερχόµενες κάλπες, ανέφερε, οι Έλληνες καλούνται στις κάλπες «για να αποφασίσουν ποιον δρόµο θα ακολουθήσει η χώρα». Οι «θυσίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια δεν πρέπει να πάνε χαµένες», υπογράµµισε ο Λ.Παπαδήµος. Τονίζοντας πως κανείς δεν µπορεί να βγάλει τη χώρα ανώδυνα από την κρίση, ο πρωθυπουργός υπογράµµισε πως η επόµενη κυβέρνηση θα έχει δύσκολο έργο µπροστά της.

Στην Ελλάδα

!"µ#$% ! "µ#$% 1 12/04/2012 2/04/2012

003:00 3:00

12 12 °°CC

!"# N 885% 5% 2 !"#

!"µ#$% ! "µ#$% 1 12/04/2012 2/04/2012

009:00 9:00

11 11 °°CC

776% 6%

9K Km/h m/h

2! !"# "# BBAA

χαρακτήρισε µεν σηµαντική την εξέλιξη αλλά τόνισε την εκτίµησή του πως εντάσσεται σε «σχεδιασµό δηµιουργίας εντυπώσεων». Υποστήριξε δε πως αυτό επιβεβαιώνεται και µε τη συγκυρία της σύλληψης, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τι άλλαξε τελευταία ηµέρα και έπρεπε να γίνει τώρα η σύλληψη;» Ο Πάνος Καµµένος σχολίασε στο twitter: «Η τιµωρία δεν τελειώνει µε το ένταλµα σύλληψης που εκδόθηκε 19 χρόνια µετά από τότε που το ζητούσα».

$$%&&'()*$!'&+$ %&&'()*$!'&+$

,,)-* )-* $$%&&'(* %&&'(*

9K Km/h m/h

!"µ#$% ! "µ#$% 1 12/04/2012 2/04/2012

115:00 5:00

20 20 °°CC

!"# "# . 443% 3% 3 !

/*0*1+$ / *0*1+$

!"µ#$% ! "µ#$% 1 12/04/2012 2/04/2012

221:00 1:00

16 16 °°CC

!"# "# . 665% 5% 2 !

**1*)2 1*)2 $$%&&'()* %&&' ()*

!&'&()*+, ! &'&()*+, 13/04/2012 13/04/2012

003:00 3:00

11 11 °°CC

993% 3%

1166 Km/h Km/h

9K Km/h m/h

2! !"# "# 33. .

**1/'4* 1/'4* $%&&'(* $%&&' (*

9K Km/h m/h

Νησιά Ιονίου, ήπειρος, δυτική στερεά, δυτική Πελοπόννησος Νεφώσεις παροδικά αυξηµένες κυρίως στα βόρεια όπου θα σηµειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς το πρωί πρόσκαιρη καταιγίδα. Οι άνεµοι µεταβλητοί 4 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο νότιοι νοτιοδυτικοί µέχρι 5 µποφόρ, η θερµοκρασία από 08 έως 22 βαθµούς κελσίου.

Κύκλωµα εκτεταµένης νοθείας και λαθρεµπορίας καυσίµων εξαρθρώθηκε στο Αιγάλεω Αττικής, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας ∆υτικής Αττικής. Τα µέλη του κυκλώµατος νόθευαν πετρέλαιο ναυτιλίας µε ειδικά µηχανήµατα, φίλτρα και χηµικά πρόσθετα και το µετέτρεπαν σε πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Κατά τη διάρκεια των αστυνοµικών ερευνών και επιχειρήσεων, συνελήφθησαν τέσσερις άνδρες, ελληνικής υπηκοότητας, ηλικίας 37, 50, 27 και 21 ετών, ενώ για την εµπλοκή του στην υπόθεση αναζητείται ένα ακόµα άτοµο. Το κύκλωµα είχε διακινήσει ποσότητες λαθραίων και νοθευµένων καυσίµων, µεταξύ 18.000 και 30.000 λίτρων ηµερησίως, µε την οικονοµική ζηµιά για το ελληνικό ∆ηµόσιο να ξεπερνά, στο τελευταίο τετράµηνο, το ποσό του 1,5 εκατ. ευρώ.

patris news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you