Page 1

ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Έκανε το «µπαµ» µε Σ. Γκέρτσο Σελίδα 23

OLYMPIA CAMP

Το φινάλε µιας απίθανης περιπέτειας Σελίδα 20

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38372

ΤΙΜΗ: 0,80€

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00€

www.patrisnews.gr

ΜΟΝΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ Έκλεισαν τις πόρτες σε ιερέα και πιστούς... Σελίδα 10

11 Ιουλίου 2011

ΧΑΝΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Μαθηµένοι στα δύσκολα... Σελίδες 6-7

Μειωµένη η ποσότητα που φτάνει στο οικογενειακό τραπέζι

ΤΟ ΨΩΜΙ ψωµάκι...

Η κρίση «ροκανίζει» το βασικότερο καταναλωτικό αγαθό

23

Σελίδες 12-13


»

]

2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΗΛΕΙΑΚΑ

δρώµενα

∆ΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Η

προώθηση της δεµατοποίησης PAYLOPOYLOS 02ως προσωρινή λύση, αποτελεί

πλέον κυβερνητική οδηγία προς τους δήµους της Ηλείας όπου λειτουργούν χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων ακόµα και σήµερα, ενώ το χρονικό περιθώριο που είχαν για την ολοκλήρωση της ύπαρξής τους ήταν µέχρι το τέλος του προηγούµενου µήνα. Για µία ακόµη φορά στο σοβαρότερο πρόβληµα της Ηλείας που είναι τα απορρίµµατα οι περισσότεροι δήµοι περιµένουν λύση εξ ουρανού ή ακόµα καλύτερα από την ενεργοποίηση άλλων για να µην αναλάβουν το πολιτικό κόστος των ενεργειών τους.

11/07/11

!"#"$% 149

[

&'()*+

Μεγαλοµάρτυρος Ευφηµίας (1) (†451). Ισαποστόλου Όλγας, βασιλίσσης της Ρωσίας (†969). Η Αγία Ευφηµία έζησε κατά τους χρόνους του ∆ιοκλητιανού καί ήθλησε το έτος 303. Κατήγετο από την Χαλκηδόνα. Ήτο θυγάτηρ του περιφανούς και πλουσίου Συγκλητικού Φιλόφρονος και της ευσεβούς και φιλοπτώχου Θεοδοσιανής. Η Αγία επαιδαγωγήθη «εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου» διό ηγάπησε τον Χριστό , την παρθενίαν και την µετά ζήλου οµολογίαν του Χριστού. Συνελήφθη η Αγία µετά των τεσσαράκοντα εννέα µελών της οµάδος της. Εις την πρόσκληση του Πρίσκου να θυσιάσουν εις το ειδώλων του Άρεως η Αγία και η οµάδα της ηρνήθησαν µε τόλµη και παρρησία, από την απάντηση θύµωσε ο Πρίσκος και έδωσε εντολή να δέρνουν επί είκοσι ηµέρας τους Αγίους και να τους φυλακίσουν. Ανατολή ηλίου 05:12 ∆ύση ηλίου 19:49 Σελήνη 11 ηµερών

Το 6 τάθλιψη.

% του πληθυσµού γενικώς πάσχει από κα-

550.000 άνθρωποι στην Ελλάδα πάσχουν από διαπιστωµένη κατάθλιψη.

Πάνω από 500 εκατ. άνθρωποι στον κόσµο έχουν διαπιστώσει το πρόβληµα.

Το 27% των ανδρών θα παρουσιάσει στη διάρκεια της ζωής του ένα καταθλιπτικό επεισόδιο.

Στο 45% φθάνει το ποσοστό στο γυναικείο πληθυσµό που αντιµετωπίζει προβλήµατα κατάθλιψης.

∆ύο

φορές συχνότερα υποφέρουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !"#$%&' 11/07/2011

03:00

!"#$%&' !" #$%&' 1 11/07/2011 1/0 7/2 011

στην Ηλεία 23 °C

54%

2 !"#$%& B

'()(*+,

09:00 0 9:00

25 2 5° °C C

63% 6 3%

2 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' !" #$%&' 1 11/07/2011 1/0 7/2 011

15:00 1 5:00

38 3 8° °C C

25% 2 5%

5 ! !"#$%& "#$%& -. .

'()(*+, ' ()(*+,

!"#$%&' !" #$%&' 1 11/07/2011 1/0 7/2 011

21:00 2 1:00

31 3 1° °C C

35% 3 5%

4 ! !"#$%& "#$%& B

'()(*+, ' ()(*+,

(&)$* ( &)$* 1 12/07/2011 2/07 /201 1

03:00 0 3:00

25 2 5° °C C

59% 5 9%

2 !"#$%& !"#$%& B BA A

'()(*+, ' ()(*+,

(&)$* ( &)$* 1 12/07/2011 2/07 /201 1

09:00 0 9:00

27 2 7° °C C

43% 4 3%

1 !"#$%& !"#$%& B BA A

'()(*+, ' ()(*+,

(&)$* 12/07/2011

15:00

36 °C

29%

3 !"#$%& .

'()(*+,

(&)$* 12/07/2011

21:00

32 °C

37%

2 !"#$%& -.

'()(*+,

("$+&$* 13/07/2011

03:00

25 °C

40%

1 !"#$%& BA

'()(*+,

Ι.

4-6 ("$+&$* 13/07/2011

09:00

27 °C

52%

2 !"#$%& B

'()(*+,

("$+&$* 13/07/2011

15:00

40 °C

23%

4 !"#$%& -.

'()(*+,

("$+&$* 13/07/2011 ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621022549 2621026620 ,%µ-$* 2621032563 2621034855 FAX 14/07/2011

21:00

03:00

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

25% 33 °C 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

47% 27 °C 2621026860

4 !"#$%& B ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

2 !"#$%& A

'()(*+, ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

'()(*+,


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Επί του θέµατος

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

3

∆ιεφθαρµένο σύστηµα και πολίτες...

O

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr_plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

Γκούντερ Μιούλερ, ένας εκ των πολυάριθµων ανταποκριτών που έσπευσαν τον τελευταίο καιρό για να αποτυπώσουν τα θλιβερά γεγονότα της Αθήνας και κατ’ επέκταση της Ελλάδας κατέθεσε την πλέον χαρακτηριστική άποψη µε το βλέµµα του αξιόπιστου παρατηρητή. Σηµείωσε ειδικότερα ο δηµοσιογράφος του Αυστριακού περιοδικού «Profil» χωρίς να συγκρατεί τα λόγια του: «Είχα την ευκαιρία να βρεθώ εντός και εκτός της ελληνικής Βουλής, και έµεινα έκπληκτος από τις τεράστιες διαφορές ανάµεσα στους δύο διαφορετικούς κόσµους...». Και συνέχισε: «Έξω, δεκάδες χιλιάδες πολίτες, διαµαρτύρονταν ειρηνικά και δέχονταν τον αναίτιο βοµβαρδισµό χηµικών. Μέσα, οι βουλευτές συζητούσαν, σε ένα εντελώς χαλαρό, σχεδόν ... εύθυµο ύψος µεταξύ τους, µετά την ψήφιση του Μεσοπρόθεσµου!». Με τη διαπίστωση δε, ότι, οι Έλληνες δεν ανταποκρίνονται στην πλειοψηφία τους στην εικόνα των «τεµπέληδων» που τους αποδίδουν χαιρέκακα τα ξένα ταµπλόιντ, καταλήγει µε την εύστοχη παρατήρηση και άποψη ότι: «Ίσως, το ελληνικό σύστηµα να διαφθείρει τους πολίτες και όχι το αντίστροφο...». Πιθανότα τα, να είναι και έτσι. Μια τρίτη, ψύχραιµη µατιά άλλωστε, ενδεχοµένως να προσδιορίζει το αληθές. Για ένα σύστηµα µάλιστα, που, αν δεν είναι διεφθαρµένο µέχρι τα... κόκαλα, σίγουρα ασθενεί βαρέως µε τον τρόπο που έχει µάθει να λειτουργεί µέχρι τώρα. Οι πολίτες, αγανακτισµένοι και µη, ευθύνονται γιατί το ανέχονται, και δεν αποκλείεται σε ένα

µέρος της ζωής τους, συνειδητά ή ασυνείδητα να συµµετείχαν σε αυτό. Στις µικρές κοινωνίες που ζούµε και συνυπάρχουµε εκ των πραγµάτων, όσο και αν κάποιοι θέλουν να ... αγανακτούν, το παρελθόν τους «προδίδει». Ειδικά εάν αυτό, έχει διαγράψει µια πορεία αλλόκοτη και ιδιαιτέρως αντιφατική σε σχέση µε τις σηµερινές αντιεξουσιαστικές πρακτικές τους και θεωρίες...

«Όταν φθάνεις στο σηµείο των οριακών επιλογών, µετά το οποίο, δεν υπάρχει ορατή, στα µέτρα του προβλέψιµου µέλλοντος επιστροφή, τότε πρέπει να λαµβάνεις «υπαρκτικές» αποφάσεις...»

Αναθεωρηµένες απόψεις και σκέψεις για το ίδιο το σύστηµα οφείλουν να έχουν και οι απαξιωµένοι από το λαό πολιτικοί, που ακόµη και τώρα δε βλέπουν, δεν ακούν και δεν αντιλαµβάνονται επί της ουσίας ότι πολλά γύρω τους αλλάζουν! Όταν φθάνεις στο σηµείο των οριακών επιλογών µετά το οποίο δεν υπάρχει ορατή, στα µέτρα του προβλέψιµου µέλλοντος επιστροφή, τότε πρέπει να λαµβάνεις όχι εξοντωτικές αλλά «υπαρκτικές» αποφάσεις. Μόνο τότε θα µπο-

ρεί να έχει ο καθένας, αλώβητη την προσωπική και πολιτική συνείδησή του... ∆ε θα πρέπει να αγνοούν εξ άλλου, ότι υπήρξαν περίοδοι που, η πολιτική µε τους στενούς όρους της έννοιάς της, απέδρασε από τα συντεταγµένα όργανα, και ασκήθηκε από ... ακανόνιστους φορείς και παράγοντες, ενώ οι θεσµοί αποϊδεολογικοποιηµένοι έµειναν σε σύγχυση και απλή παρακολούθηση των γεγονότων. Αναµφιβόλως, ο όγκος του κόσµου και η νέα µορφή διαµαρτυρίας, σε συνδυασµό µε την επικρατούσα κατάσταση και τις συνθήκες... βίαιης προσαρµογής σε µέτρα και περικοπές αποτελούν και τη νέα πραγµατικότητα. Οι πολίτες πλέον, µπορούν να εκµεταλλευτούν τα κοινωνικά δίκτυα και να δηµιουργήσουν πλατφόρµες ηλεκτρονικής δηµοκρατίας, όπου θα έχουν λόγο στις αποφάσεις και θα συµµετέχουν ενεργά σε αυτές. Να µιλήσουµε από τώρα άραγε για ένα νέο µοντέλο διακυβέρνησης;

editorial


4

» Με το µάτι των συντακτών µας ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

?

Γιατί πλέον οι παραλίες της Ηλείας γεµίζουν µε ανθρώπους που ζουν στο νοµό και τις άλλες χρονιές για ένα διάστηµα είκοσι ηµερών είχαν ανοίξει πανιά για άλλες θάλασσες…

!

Μα γιατί το ∆ΝΤ έβαλε για τα καλά το χέρι µέσα στην τσέπη µισθωτών και συνταξι ούχων και τα χρήµατα δε φθάνουν όχι µόνο για διακοπές αλλά ούτε για να περνούν τη µέρα τους…

Με Σκανδαλίδη Με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Σκανδαλίδη θα συναντηθούν σήµερα το απόγευµα οι καρπουζοπαραγωγοί µας, που βιώνουν µια απο τις χειρότερες παραγωγικές χρονιές τους.Το ραντεβού έχει προγραµµατισθεί για τις 6.00µ.µ. και θα γίνει παρουσία βουλευτών του Νοµού, στο πλαίσιο των όσων αποφασίστηκαν στην προχθεσινή µεγάλη συγκέντρωση του Τραγανού...

»

Χ.Π.

Για το ΕΣΠΑ Το κύκλο συνεργασίας µε τους δήµους της Ηλείας για την προώθηση στο ΕΣΠΑ έργων που είναι ώριµα αρχίζει από σήµερα ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδος κ. Απόστολος Κατσιφάρας. Το απόγευµα θα βρεθεί στην Κρέστενα όπου θα προεδρεύσει σε σύσκεψη για να δουν από τα προτεινόµενα έργα ποια εγγυώνται άµεση και γρήγορη απορρόφηση κονδυλίων που είναι το άµεσο ζητούµενο… Π. Παύλ

Είχε προνοήσει… Ο ∆ήµαρχος Πύργου Μ. Παρασκευόπουλος και η δηµοτική αρχή ήταν από τους πρώτους στο νοµό που είχαν υιοθετήσει την µέθοδο της δεµατοποίησης ως προσωρινή λύση για τη διαχείριση των απορριµµάτων. Από τη σύσκεψη µε τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Πάρη Κουκουλόπουλο στην Αθήνα δικαιώθηκε αφού πλέον η επιλογή της πολιτείας µέχρι να ολοκληρωθεί η οριστική διαχείριση, είναι η συγκεκριµένη µέθοδος… Π. Παύλ

» Ανεξέλεγκτα... Αργά το βράδυ χθες (λίγο πριν τα µεσάνυχτα) Αγανακτισµένοι του Πύργου εγκλώβισαν Ηλείο βουλευτή του κυβερνώντος κόµµατος σε κεντρική καφετέρια... Μεταξύ άλλων ακούστηκαν και βαριές εκφράσεις αλλά, µέχρι εκεί....

...αλλά αληθινά

»

[ Ακούει κανείς; ] Το χρονικό της κόντρας µεταξύ πράσινων και κόκκινων οπαδών στην Ηλεία έχει πάρει εξελικτική µορφή µε αποτέλεσµα κάθε φορά όλα και σοβαρότερη να γίνεται. Μέχρι στιγµής ακόµα δεν έχουµε θρηνήσει θύµατα και αυτό µπορεί ως ένα βαθµό να θεωρηθεί τύχη… Όµως είναι η ώρα τα θεσµικά όργανα της πολιτείας και της τοπικής κοινωνίας να πάρουν θέση και εµπράκτως να πάρουν πρωτοβουλίες που θα δώσουν µια για πάντα τέλος στην εµφάνιση τέτοιων φαινοµένων. *** Είναι διαπιστωµένο πως η φτώχεια φέρνει γκρίνια και αυτό πλέον αρχίζει να γίνεται τακτική συµπεριφορά σε κάθε ένα που εκπροσωπεί µία κοινωνική τάξη ή οµάδα. Το τελευταίο διάστηµα µε όπλο την ψήφο τους έχουν πιέσει και έχουν παρθεί πίσω πρωτοβουλίες που θα

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

αναβάθµιζαν την παροχή υπηρεσιών προς κάθε επισκέπτη στην Ηλεία, µε αποτέλεσµα ο χαµένος της υπόθεσης να είναι και πάλι ο νοµός… *** Η ανεργία που συνεχώς αυξάνεται εκτός από πρόβληµα της κεντρικής διοίκησης αναδεικνύεται και σε µείζον πρόβληµα των τοπικών κοινωνιών που θα πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα για να µην έχουµε ενίσχυση της εγκληµατικότητας στην περιοχή. Γι’ αυτό άµεσα θα πρέπει να υπάρξουν προγράµµατα που µε βάση κοινωνικά κριτήρια θα απορροφούν ανέργους και όχι για να βολεύουν τους δικούς τους…. Π. Παύλ

»

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Απλήρωτοι Από αύριο σε αύριο πάνε οι δεσµεύσεις για πληρωµή των εργαζοµένων στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που εδώ και 9 µήνες (!) είναι απλήρωτοι. Παρόλα αυτά, οι άνθρωποι δουλεύουν κανονικά και…αδιαµαρτύρητα, φροντίζοντας τους ηλικιωµένους και ανήµπορους που τους έχουν ανάγκη, έχοντας πλήρη συναίσθηση της ευθύνης και του καθήκοντός τους. Κάτι που µάλλον δεν έχουν εκείνοι που έχουν την ευθύνη για την πληρωµή αυτών των ανθρώπων που δεν έχουν ούτε µισό ευρώ στις τσέπες τους και προσπαθούν να επιβιώσουν. Ν.Σ

Κάτι µυρίζει… Κάτι µυρίζει…και σίγουρα είναι σκουπίδια. Εκείνο που µου κάνει εντύπωση όµως είναι πως η µυρωδιά έφτασε αρκετά χιλιόµετρα µακριά και οι κάτοικοι πέριξ της περιοχής στην οποία γίνεται η παράνοµη ρίψη, δεν έχουν πάρει µυρωδιά. Εκτός και έχουν πάθει ανοσία στη βρώµα… Λέτε να υπάρχει άλλη εξήγηση; Ν.Σ

Στο Grecotel Με το βραβείο «Γαλάζιες Σηµαίες της Ευρώπης», ως εγγύηση σωστής οργάνωσης και φροντίδας για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, τιµήθηκε για µια ακόµα χρονιά το ξενοδοχειακό συγκρότηµα Grecotel Olympia Riviera Resort. Η ανάρτηση της Γαλάζιας Σηµαίας θα γίνει σήµερα στις 11:00 το πρωί στην ακτή του ξενοδοχείου Grecotel Olympia Oasis, σε µια απλή και συνάµα ξεχωριστή εκδήλωση. Ν.Σ

Περιφ. Συµβούλιο Με βασικό θέµα τη σύσταση και συγκρότηση Συµβουλίου Αγροτικής Πολιτικής & Τροφίµων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας το οποίο θα εισηγηθεί ο περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας συνεδριάζει την ερχόµενη Πέµπτη 14 Ιουλίου το Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας, στις 5 το απόγευµα στην αίθουσα του πρώην εργοστασίου «Λαδόπουλου» στην Πάτρα. Συνολικά η ηµερήσια διάταξη περιέχει 26 θέµατα. Π.Α.


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

5

Τα αυτονόητα Σε κανονικούς ρυθµούς…

Φωτογραφικά

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Π.Α.

Η «γνωστή» λακκούβα Αν είχε στόµα να µιλήσει αυτή η λακκούβα και τι δε θα έλεγε… Αυτά που λένε πάντως τα στόµατα των διερχόµενων οδηγών δεν µπορώ να τα αναφέρω γιατί θα χρειαστούν πολλά ‘µπιπ’! Πρόκειται για τη λακκούβα που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Αθανασίου ∆ιάκου και Κουµουνδούρου στην Αµαλιάδα και µη σας ξεγελά οπτικά. Το βάθος είναι µεγάλο και τα αυτοκίνητα όταν διέρχονται από το σηµείο, πέφτουν µε τόση δύναµη µέσα που οι οδηγοί ψάχνουν µετά να δουν τι ζηµιά έχουν υποστεί. Και φυσικά, δεν είναι η πρώτη φορά που γράφουµε για τη συγκεκριµένη λακκούβα, αλλά ‘φωνή βοώντος εν τη ερήµω’. Μ.Κ.

»

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο Με το χιούµορ του, την πολυεπίπεδη παιδεία του, αλλά και την πολιτική του οξύνοια, ο µεγάλος εδραιωτής της νίκης του Α΄ παγκοσµίου πολέµου Ζώρζ Κλεµανσώ, αποκαλούµενος και «τίγρης», για πολλά χρόνια κανοναρχούσε την γαλλική πολιτική σκηνή. Έλεγε µε νόηµα «Στην πολιτική διαδέχεται κανείς ηλιθίους και αντικαθίσταται από ανίκανους». Για τον µισητό πολιτικό του αντίπαλο Ντεσανέλ και µε δόση κακίας, όταν έµαθε ότι έπεσε από την άµαξα της Προεδρίας, είπε το εξής εµπνευσµένο και αµίµητο «Ο Ντεσανέλ πάντα βιαζόταν να φθάσει !!!». Αλλά και µε καυστικότητα και ευφυΐα για τις Βραζιλία και Γαλλία έλεγε : Για τη Βραζιλία «Είναι µια χώρα µέλλοντος. Και τέτοια θα µείνει !!!». Για την Αγγλία «Η Αγγλία αυτή η γαλλική αποικία, που πήρε στραβό δρόµο». Κάποτε ακόµα και ενώ αγόρευε ο Κλεµανσώ στη Βουλή, ένας βουλευτής επιµόνως και αγενώς τον διέκοπτε. Ο Κλεµασνώ διαµαρτυρήθηκε έντονα για την απρεπή συµπεριφορά του βουλευτή. Ο τελευταίος απάντησε «Έχω το δικαίωµα, αναµφίβολα έχω το δικαίωµα». Και ο Κλεµανσώ µε υποδειγµατική ετοιµότητα «Έχετε κύριε όλα τα δικαιώµατα, εκτός από το κάνετε το λόγο µου !!!». Αλλά και για τους στρατιωτικούς «Ο πόλεµος είναι σοβαρό πράγµα, για να τον εµπιστευτεί κανείς στους στρατιωτικούς».Ο µεγάλος ευρωπαίος πολιτικός γεννήθηκε το 1841 και απεβίωσε το 1929. www.pavramopoulos.gr

Επιτυχής παρουσία στα Φιλιατρά

Μια ακόµα επιτυχηµένη παρουσία εκτός Ηλείας κατέγραψε η Φιλαρµονική Πύργου “Απόλλων”. Αυτή τη φορά η ιστορική µπάντα συµµετείχε στο 3ηµερο των Πολιτιστικών εκδηλώσεων “Βλαχέρνια 2011 – 10η Συνάντηση Φιλαρµονικών” που πραγµατοποιήθηκαν από τις 2 έως τις 4 Ιουλίου στα Φιλιατρά. Η Φιλαρµονική “Απόλλων” εµφανίστηκε το βράδυ της Κυριακής 3 Ιουλίου στην κεντρική πλατεία των Φιλιατρών παρουσιάζοντας έργα των Θεοδωράκη, Ανδριόπουλου και Ξαρχάκου µε τον κόσµο που παρακολούθησε να σιγοτραγουδά και να χειροκροτεί θερµά το µουσικό σχήµα. Ο δήµαρχος Φιλιατρών κος Βλάχος συνεχάρη τη Φιλαρµονική για την παρουσία της, απένειµε στον πρόεδρο του ∆.Σ. Θανάση ∆ασκόπουλο αναµνηστική πλα κέτα ενώ µετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης δεξιώθηκε τα µέλη του µουσικού σχήµατος. Οι παρουσίες της Φιλαρµονικής “Απόλλων” θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια του υπόλοιπου του καλοκαιριού. Γ.Γ.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Η ώρα του ΕΛΓΑ

Στην τεκµηριωµένη εισήγησή του που έκανε σχετικά µε το αδιέξοδο στη διάθεση καρπουζιού. Κατά τη συνέλευση παραγωγών στη Γαστούνη, προσθέτει και τον επιπλέον εµφανισθέντα παράγοντα του παρατεταµένου καύσωνα. Ηδη σήµερα ∆ευτέρα η θερµοκρασία θ’ αγγίξει τους 40°C ενώ όλη την εβδοµάδα, το θερµόµετρο θα χτυπήσει κόκκινο. Ο Ηλείος βουλευτής γνωρίζοντας πολύ καλά τον κανονισµό του ΕΛΓΑ και τα δικαιώµατα των παραγωγών, στη συνάντηση που θα γίνει σήµερα το απόγευµα στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης θα διεκδικήσει δίκαιη λύση για την Ηλεία. Παράλληλα, είναι ανοικτό το θέµα για αποζηµίωση από τη Ε.Ε. λόγω της διατροφικής κρίσης.

»

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Η βελτίωση της υγείας του, επιτρέπει πλέον στο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερµανό να επανέλθει σιγά— σιγά στους παλιούς ρυθµούς εργασίας… Εξάλλου είναι γνωστό πως ο ποιµενάρχης Ηλείας είναι εργασιοµανής και διακατέχεται από την αγάπη που τρέφει για τον ποίµνιό του, βάζοντας ακόµα και τον ίδιο του τον εαυτό σε δεύτερη µοίρα… γεγονός που στο παρελθόν το έχει αποδείξει και έµπρακτα… Π. Παύλ.

»

Στο µικροσκόπιο για τις συντάξεις Από κόσκινο σκοπεύει να περάσει περίπου 21.000 συνταξιούχους υπερήλικες οµογενείς από την Αλβανία που συνταξιοδοτούνται από τον ΟΓΑ το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθώς υπάρχουν αµφιβολίες κατά πόσο τις δικαιούνται. Απαντώντας µε έγγραφό του που εστάλη στη Βουλή διευκρινίζει ότι ο ΟΓΑ, µέσω ειδικού λογαριασµού συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων χορηγεί κάθε µήνα σύνταξη και υγειονοµική περίθαλψη σε Έλληνες υπηκόους και οµογενείς που διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα, εφόσον είναι οικονοµικά αδύναµοι και δε λαµβάνουν οι ίδιοι και οι σύζυγοί τους σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθηµα, µεγαλύτερο από τη σύνταξη που χορηγεί ο ΟΓΑ, δηλαδή 360 ευρώ µηνιαίως. Ο κ. Κουτρουµάνης σηµειώνει όµως “ότι το τελευταίο διάστηµα έχει διαπιστωθεί ότι, στο Μητρώο Συνταξιούχων του ΟΓΑ και ειδικότερα στο Μητρώο Συνταξιούχων Οµογενών Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, περιλαµβάνονται και άτοµα τα οποία δε δικαιούνται σύνταξη”. Γ.Ρ.

Πώς αλλιώς θα το καταλάβουν…; Τι άλλο πρέπει επιτέλους να κάνουν οι δηµοτικές αρχές και οι κάτοικοι των δήµων του νοµού για να καταλάβουν οι «από πάνω» ότι το προσωπικό των δήµων δεν επαρκεί ούτως ώστε αυτό που ονοµάζεται «ποιότητα ζωής» να κρατηθεί σ’ ένα υψηλό επίπεδο; Σ.Π.


6

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Πηνελόπη Μπαντούνα-Βένδρα

Γιάννης Μπακάλης

«Κατάγοµαι από την περιοχή αλλά ζω στον Πύργο. ∆εν είχε κοµµωτήριο εδώ κι έτσι αποφάσισα να έρθω. Μπορεί να είναι λίγο µακριά, αλλά ανταµείβεσαι. Σε σχέση µε τον Πύργο, εδώ είναι πολύ καλύτερα τα πράγµατα. Έχει κίνηση ακόµα, ειδικά το καλοκαίρι είναι καλύτερα τα πράγµατα. Είµαι ευχαριστηµένη εδώ και προς το παρόν δε σκέφτοµαι να φύγω».

«Είµαι εδώ 15 χρόνια και η ζωή έχει αλλάξει πολύ. ∆εν έχει καµία σχέση το σήµερα µε παλιότερα. ∆ουλίτσα έχουµε γιατί ο κόσµος δεν έχει κόψει τις µετακινήσεις τους για τη δουλειά, έχει µειώσει µόνο τις βόλτες. Βέβαια, παλιά ζητούσαν να φουλάρουµε ή να βάλουµε 50 ευρώ και τώρα συνηθίζουν να βάζουν 20 ευρώ. Έχουµε και τεφτέρι, αλλά, πείτε µου ένα µαγαζί που δεν έχει; Με την κίνηση που έχει, απλά βγάζουµε το µεροκάµατο».

ΣΤΟ ΧΑΝΙ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΣΟΙ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΕΝ ΠΑΡΑΠΟΝΟΥΝΤΑΙ

Μαθηµένοι στα δύσκολα... «Η

Υπερήφανοι και ικανοποιηµένοι γιατί αποτελούν µέρος του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας!

ζωή δεν είναι όπως παλιά, άλλαξαν τα πράγµατα» λένε οι κάτοικοι στο Χάνι του Πανόπουλου που πλέον αποτελούν το ορεινό τµήµα του δήµου Αρχαίας Ολυµπίας. Η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει και τη δική τους καθηµερινότητα, αν και γενικά στα ορεινά, πάντα ήταν δύσκολα. Ο κόσµος κάνει περικοπές από παντού, µέχρι και στον ελληνικό καφέ που κοστίζει µόλις 70 λεπτά. Σαράντα χιλιόµετρα από τον Πύργο βρίσκεται το Χάνι Πανόπουλου, η έδρα του παλιού ∆ήµου Λασιώνος που πλέον έχει προσαρτηθεί στο δήµο Αρχαίας Ολυµπίας. Μια αλλαγή που δεν έχει «φανεί» ακόµα στους κατοίκους, αφού η εξυπηρέτηση τους γίνεται από τις υπηρεσίες που λειτουργούν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα. «Είναι και δικός µας τώρα ο Ερµής», λένε µε χαµόγελο οι κάτοικοι, πολλοί από τους οποίους, δεν έχει χρειαστεί να επισκεφθούν καν την Ολυµπία.

Παλιά, ήταν αλλιώς Οι µεγαλύτεροι µιλούν µε νοσταλγία για τη ζωή στο χωριό πριν πολλά χρόνια, τότε που έσφυζε από ζωή. Τότε που τα µαγαζιά ήταν γεµάτα από κόσµο, τότε που κυκλοφορούσαν νέοι στο χωριό,

Νικολία Πανοπούλου

Θάνος Πανόπουλος

«Μια ζωή ολόκληρη, 50 χρόνια είµαι στο καφενείο. Ήταν το πρώτο που άνοιξε στην περιοχή. Παλιά είχαµε πολλή δουλειά, το µαγαζί ήταν πάντα γεµάτο. Τώρα, 4-5 άνθρωποι έρχονται και πίνουν τον καφέ τους. Πώς να βγει έτσι το µεροκάµατο µε 70 λεπτά τον καφέ και 1 ευρώ το φραπέ; Το κρατάω το µαγαζί µόνο και µόνο γιατί δεν έχω σε ποιον να το αφήσω, κι αν το κλείσω, τι θα κάνω, θα κλειστώ µέσα στο σπίτι; Είµαι πια 75 χρονών και έχω συνηθίσει µια ζωή εδώ. Έρχεται κόσµος, λέµε καµιά κουβέντα και περνά η ώρα».

τότε που τα προβλήµατα ήταν λιγότερα και οι άνθρωποι χαµογελούσαν πιο συχνά. ∆ουλειές δεν υπάρχουν πια, ούτε και λεφτά – λένε οι κάτοικοι. Ακόµα και για τους συνταξιούχους

είναι δύσκολα. Οι περισσότεροι νέοι εγκατέλειψαν το χωριό πριν αρκετά χρόνια αναζητώντας µια καλύτερη τύχη. Τώρα, σιγά-σιγά αρχίζουν να επιστρέφουν στα πάτρια εδάφη αφού χωρίς δουλειά

στην Αθήνα τα πράγµατα είναι δύσκολα. ∆ύσκολα όµως είναι και εδώ για αγρότες, κτηνοτρόφους και ελεύθερους επαγγελµατίες. Η πολιτεία είναι «άφαντη» όσον αφορά τη στήριξη των αγροτών

«Είναι δύσκολα τα πράγµατα πια. ∆ουλειές δεν υπάρχουν, λεφτά δεν υπάρχουν στον κόσµο…Το µεροκάµατο βγαίνει πολύ δύσκολα, ίσα που βλέπουµε τη ζωή να περνάει. Ήµασταν δήµος µέχρι πέρσι, τώρα µας πήγαν στην Ολυµπία, να έχουµε και τον Ερµή. Όσο για τα έργα, εκτός από αυτά που φτιάχνει µια εταιρία, κάτι λίγα γίνονται πού και πού. Έχουν αλλάξει τα πράγµατα και η ζωή, δεν είναι όπως παλιά»

και κτηνοτρόφων που καθηµερινά βλέπουν τα προβλήµατά τους να αυξάνονται και να διογκώνονται.

∆ήµητρα Θεοδωροπούλου

«Μένω 17 χρόνια εδώ και σίγουρα είναι καλύτερα από ότι σε µια πόλη. Τελευταία βέβαια έχουν δυσκολέψει πολύ τα πράγµατα, λόγω της κρίσης, γιατί ο κόσµος έχει και τους κήπους τους µε τα δικά τους λαχανικά, αλλά γενικά είναι καλά τα πράγµατα. Η ποιότητα ζωής όµως δε συγκρίνεται µε µια πόλη. Παρά τις δυσκολίες και το γεγονός ότι το µεροκάµατο βγαίνει δύσκολα, σε καµία περίπτωση δε θα σκεφτόµουν να φύγω. Έτσι κι αλλιώς τώρα ο κόσµος φεύγει από τις πόλεις. Με τις απολύσεις που γίνονται επιστρέφουν στην επαρχία γιατί εδώ πιο εύκολα τα βγάζεις πέρα».

Μπορεί το µεροκάµατο να µη βγαίνει εύκολα, αφού ακόµα και τα ποσά για τη βενζίνη έχουν µειωθεί, αλλά οι κάτοικοι επιµένουν να «παλεύουν» για το καλύτερο.


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Παρά τις δυσκολίες και το γεγονός ότι δύσκολα βγαίνει πια το µεροκάµατο, οι νέοι άνθρωποι δε σκέφτονται να φύγουν και να αναζητήσουν την τύχη τους αλλού. Γιατί πουθενά αλλού δε θα βρουν την ποιότητα ζωής που προσφέρει η επαρχία.

Χαράλαµπος Ντίνος

«Παλιά τα πράγµατα ήταν αλλιώς για εµείς ήµασταν νέοι, µας άρεσε η ζωή. Τότε ακόµα και τα λίγα λεφτά που είχαµε, είχαν πέραση και αξία. Τώρα έχουµε όλα τα καλά του κόσµου και το χρήµα δεν έχει καµία αξία. Εµείς οι γέροι τι να πούµε όµως, αφού µπήκαµε στα χρόνια και θα πάµε για τον άλλο κόσµο. Η χαρά µας είναι που βλέπουµε το χωριό να ζωντανεύει, να έρχεται κόσµος, συγγενείς και φίλοι τώρα το καλοκαίρι. Να βλέπουµε τα παιδιά να παίζουν. Είµαι 90 χρονών, είµαι γέρος και θα φύγω από τη ζωή αλλά τα µάτια δε χορταίνουν, µου αρέσει να κάθοµαι εδώ και να παρακολουθώ τη ζωή να περνά». Το µεροκάµατο, ίσα που βγαίνει, και όχι όλες τις µέρες. Το ίδιο συµβαίνει και µε τους εργάτες και ελεύθερους επαγγελµατίες. Τη µια µέρα έχουν δουλειά, την άλλη όχι. Επιµένουν…ποιοτικά

Παρόλα αυτά, βλέποντας ότι τις ίδιες δυσκολίες αντιµετωπίζει όλος ο κόσµος τα τελευταία χρόνια, δεν παραπονιούνται ιδιαίτερα. Κι επειδή µια ζωή έχουν µάθει στα δύσκολα, ξέρουν να κάνουν υποµονή. Εκείνο, που δε φαίνονται

Χαράλαµπος Μαρκόπουλος

«Η ζωή στο χωριό είναι δράµα. Τα πράγµατα είναι δύσκολα για όλους. Το αρνί έχει πέσει, η τιµή στα 2,50 ευρώ το κιλό, το γάλα το δίνουµε τζάµπα, τα λιπάσµατα έχουν φτάσει 20 ευρώ το τσουβάλι. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση; Το µεροκάµατο δε βγαίνει, µε το στανιό επιβιώνουµε…Πιο δύσκολα είναι για τους νέους γιατί εµείς οι παλαιοί, κάτι θα βρούµε να φάµε, ακόµα κι ένα αγκάθι, θα το µαγειρέψουµε, οι νέοι θα… ψοφήσουν. Αν ερχόταν εδώ ένας πολιτικός, θα τον πλάκωνα µε το µπατίνι(µαγκούρα), γιατί όλοι µας έχουν πει ψέµατα και έχουµε αγανακτήσει. ∆ε βλέπω να υπάρχει προκοπή, από το κακό στο χειρότερο πάνε τα πράγµατα…»

Τα καφενεία παλιά ήταν γεµάτα κόσµο και έβγαινε καλό µεροκάµατο. Σήµερα, συναντάς συνήθως συνταξιούχους που πίνουν το καφεδάκι τους και λένε δυο κουβέντες, έτσι για να περάσει η ώρα.

διατεθειµένοι να αλλάξουν, είναι ο τόπος τους, τον οποίο αγαπούν και τους προσφέρει ποιότητα ζωής, καθαρό αέρα και µια αληθινή καληµέρα από το συγγενή, το φίλο, το γείτονα. Αυτό δηλαδή που δεν έχουν όλοι εκείνοι που βρίσκονται «στοιβαγµένοι» στα τσιµεντένια διαµερίσµατα της Αθήνας και των µεγαλουπόλεων.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr) Η ζωή κυλά ήρεµα στην περιοχή που πια βρίσκει κανείς τα πάντα, σε αγορά και σε υπηρεσίες και µάλιστα µε τους νέους ανθρώπους να επανέρχονται δυναµικά στον τόπο τους.

7


8

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕIΑΣ

Κατασκήνωση µε πληθώρα δραστηριοτήτων

Μ

ε µια όµορφη γιορτή που πραγµατοποιήθηκε το απόγευµα του Σαββάτου ολοκληρώθηκε χθες Κυριακή η λειτουργία της εβδοµαδιαίας κατασκήνωσης στην οποία συµµετείχαν ωφελούµενοι του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ν. Ηλείας. Η κατασκήνωση φιλοξενήθηκε για µια ακόµα χρονιά στις εγκαταστάσεις της Ιεράς Μητρόπολης Ηλείας δίπλα από το µοναστήρι της Παναγίας στην Σκαφιδιά. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Συνολικά 52 άτοµα, ωφελούµενοι του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ αλλά και συγγενείς τους, απόλαυσαν µια εβδοµάδα στις εγκαταστάσεις της κατασκήνωσης έχοντας την ευκαιρία όχι µόνο να κάνουν το µπάνιο τους καθηµερινά αλλά και να αξιοποιήσουν το χρόνο τους µέσω διαφόρων οµαδικών παιχνιδιών και άλλων δραστηριοτήτων έχοντας πάντα δίπλα τους εργαζόµενους του Κέντρου. Το βράδυ του Σαββάτου µπροστά σε φίλους, συγγενείς και του συνόλου των εργαζοµένων στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ οι ωφελούµενοι πρωταγωνίστησαν σε θεατρικό σκετς, τη σκηνοθεσία και τα κείµενα του οποίου επιµελήθηκαν οι ίδιοι...Αµέσως µετά ακολούθησε µια µικρή δεξίωση στην οποία προσφέρ-

Για µια εβδοµάδα στις εγκαταστάσεις της Ι.Μ. Ηλείας στη Σκαφιδιά οι ωφελούµενοι του Κέντρου

θηκαν εδέσµατα και αναψυκτικά στους παρευρεθέντες.“Μαζί µε το φυσικοθεραπευτή Μιχάλη Πολύζο τα παιδιά δούλεψαν µε όρεξη και µας παρουσίασαν ένα όµορφο θέαµα. Και φέτος η κατασκήνωση λειτούργησε άψογα προσφέροντας στους ωφελούµενους µας ιδανικές στιγµές έχοντας πλάι τους συγγενικά ή φιλικά τους πρόσωπα. Άλλωστε η συνύπαρξη είναι και το ζητούµενο αυτών των δράσεων αφού τα παιδιά αυτονοµούνται µέσω αυτής, υποστηρίζεται η ατοµική διαβίωση, διασκέδασαν, έκαναν τα µπάνια τους, έµαθαν παιχνίδια, συµµετείχαν σε δρώµενα, παρακολούθησαν προγράµµατα δασοπροστασίας που έγιναν σε συνεργασία µε την Πυροσβεστική. Γενικά οι δραστηριότητες ήταν πάρα πολλές δίνοντας στην κατασκήνωση εκτός από ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα”... δήλωσε σχετικά η πρόεδρος του ∆.Σ. του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ν. Ηλείας Ζωή Βουρλούµη. Το Σαββατόβραδο ήταν το τελευταίο της παραµονής για τους συµµετέχοντες στην κατασκήνωση (σ.σ. η αποχώρηση τους πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί), οι οποίοι ανανέωσαν το ραντεβού για το καλοκαίρι του 2012...

Μεγάλη χαρά προσέφερε στους ωφελούµενους του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ η συµµετοχή τους στην κατασκήνωση κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν την συντροφιά συγγενών αλλά και φιλικών τους προσώπων ενώ πήραν µέρος σε πληθώρα δραστηριοτήτων.

Την εορταστική τελετή λήξης παρακολούθησαν φίλοι και συγγενείς των ωφελούµενων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ενώ ανάµεσα στο κοινό -µεταξύ άλλωνήταν και το µέλος του ∆.Σ. της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ατόµων µε Αναπηρία Παντελής Παπαοικονόµου, οι νυν και τ. πρόεδροι του Κέντρου, Ζωή Βουρλούµη και Σπύρος Μπαµπής αντίστοιχα που διακρίνονται στη φωτο.

Το βράδυ του Σαββάτου στη γιορτήτελετή λήξης της κατασκήνωσης η οµάδα των ωφελούµενων του ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ παρουσίασε θεατρικό σκετς έχοντας αναλάβει τη διοργάνωση του.


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

Από την απαγόρευση του κυνηγιού στον Καϊάφα και την παραλιακή ζώνη-Επιστολή του Κυνηγετικού Συλλόγου προς εµπλεκόµενους φορείς

Αναστάτωση στους κυνηγούς της περιοχής Ζαχάρως

Α

Ο πρόεδρος του Κ. Σ. Ζαχάρως Χρ. Πλιάγκος.

ναστάτωση α λλά κα ι έντονος προβληµατισµός έχει προκληθεί στους κυνηγούς της ευρύτερης περιοχής της Ζαχάρως, από την απαγόρευση του κυνηγιού στον Καϊάφα καθώς κα ι στην παραλιακή ζώνη από τον ποταµό Ακίδα , έως το ρέµα του Θολού. Για την άµεση επίλυση του συγκεκριµένου προβλήµατος ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρως απέστειλε επείγον έγγραφο προς τα αρµόδια υπουργεία, τον υφυπουργό Εργασίας Γιαν. Κουτσούκο, τους βουλευτές του νοµού , τις τοπικές δασικές υπηρεσίες και κυνηγετικές οργανώσεις , καθώς και άλλους εµπλεκόµενους φορείς. Στο έγγραφο εκφράζεται «η µεγάλη δυσαρέσκεια των κυνηγών που προκύπτει κυρίως από τη διαπίστωση ότι το προτεινόµενο µέτρο φέρνει τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσµατα από αυτά που επιδιώκει, δηλαδή την προστασία και την αύξηση του θηραµατικού πλούτου, καθώς και την προστασία του ευαίσθητου οικοσυστήµατος». Κι αυτό συµβαίνει διότι όπως εξηγεί ο Κ.Σ. Ζαχάρως , ο ασφυκτικός περιορισµός της ζώνης που επιτρέπεται το κυνήγι, οδηγεί στην παράνοµη θήρα από λίγους, µε αποτέλεσµα να µην επιτυγ-

Να επιτραπεί το κυνήγι κάθε δεύτερη Κυριακή στην περιφέρεια της λίµνης Καϊάφα µε τη βοήθεια θηροφύλακα, προτείνει στο έγγραφο ο Κυνηγετικός Συλλόγος Ζαχάρως.

χάνεται ο στόχος της απαγόρευσης.

Προτάσεις Για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων που είναι ζωτικής σηµασίας για τους πολυπληθείς κυνηγούς της περιοχής , ο Κυνηγετικός Σύλλογος προβάλλει τις εξής λύσεις-προτάσεις: Περιοχή Καϊάφα: «Θεωρούµε ότι η περίπτωση της περιοχής Καϊάφα είναι εντελώς διαφορετική από την υπόλοιπη περιοχή, λόγω της διαταραχής της οικολογικής ισορροπίας , µετά την καταστροφή , αλλά και για τον πρόσθετο λόγο της προστασίας της περιοχής από την Ευρωπαϊκή νοµοθεσία». Προτεινόµενη λύση: «Να επιτραπεί το κυνήγι κάθε δεύτερη Κυριακή, στην περιφέρεια της λίµνης µε τη βοήθεια θηροφύλακα µέλους του συλλόγου. Έτσι η δραστηριότητα του κυνηγιού επιτρέπεται σε αυστηρά περιορισµένο χώρο, στην περιοχή του Καϊάφα». Περιοχή Ακίδα έως Θολό: «Για τη συγκεκριµένη περιοχή και προκειµένου να τηρηθούν οι όροι που ορίζει η νοµοθεσία , αλλά και περαιτέρω για λόγους ασφαλείας να επιτραπεί το κυνήγι σε οριοθετηµένη ζώνη». Προτεινόµενη λύση: «Η προτεινόµενη ζώνη ορίζεται στο παραλιακό µέτωπο , από το ύψος του Ακίδα ως το ρέµα του Θολού και ειδικότερα από τις αµµοθί-

νες έως τον αιγιαλό. Το πλεονέκτηµα της συγκεκριµένης λύσης είναι ότι το κυνήγι περιορίζεται µόνο στο παραλιακό µέτωπο, εκτός των οικισµών και της κατοικηµένης περιοχής, µε προτεραιότητα στο ζήτηµα της ασφάλειας.

Ο πρόεδρος «Ο σύλλογος έχει ως πρώτη προτεραιότητα το σεβασµό του περιβάλλοντος και την τήρηση της νοµοθεσίας, θεωρεί όµως ότι η συνύπαρξη περιβάλλοντος και ανθρώπου και κυνηγών πρέπει να είναι αρµονική. Θεωρούµε ότι οι διοικητικές πράξεις και αποφάσεις πρέπει να αξιολογούνται και να ελέγχονται από την πολιτεία εάν τελικά επιτυγχάνουν τον επιδιωκόµενο στόχο και τα ανάλογα αποτελέσµατα. Εξάλλου τα µέτρα προστασίας πρέπει να εντάσσονται σε ένα συνολικό σχέδιο και να µη είναι αποσπασµατικά και σε ένα µόνο τοµέα. Με βάση τις παραπάνω προτεινόµενες και τεκµηριωµένες λύσεις, παρακαλούµε τις δηµόσιες αρχές να αναθεωρήσουν την απόφασή τους περί ασφυκτικού περιορισµού των χώρων όπου επιτρέπεται το κυνήγι , δεδοµένης της αναποτελεσµατικότητας του µέτρου» αναφέρει στην επιστολή ο πρόεδρος του Κ.Σ. Ζαχάρως Χρίστος Πλιάγκος. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Η αξιοπρέπεια της κοινωνίας στα «χέρια» της βίας

9

Η βασικότερη αρχή για την οποία δηµιουργήθηκαν οι κοινωνίες είναι η προστασία των µελών της σε όλα τα επίπεδα και η δηµιουργία συνθηκών επιβίωσης που θα διασφαλίζουν πρώτα την παρουσία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας σε κάθε δράση που θα σηµειώνεται. Κάνοντας µία αναδροµή στο πώ ς µέχρι σήµερα εξελίσσεται ο θεσµός τ ων κοινωνικών συνόλω ν θα διαπιστώσουµε ότι πολλές φορές αντί να επιτύχει το σκοπό για τον οποίο δηµιουργήθηκε… οδήγησε στο αντίθετο άκρο. ∆ηλαδή σε καταστάσεις διαφθοράς, καταρράκωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, εξαθλίωσης προσωπικοτήτων, υποβάθµισης του ανθρώπινου είδους… Κι αυτό γιατί έχασαν την ταυτότητά τους που είχε ως κύριο χαρακτηριστικό να επιλέγει δραστηριότητες που είχαν ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Για το λόγο αυτό ανθεί και η εγκληµατικότητα που εκδηλώνονται σε άλλες χώρες και που µετά από λίγο καιρό φθάνουν και σε εµάς µε διάφορες µορφές. Όταν παίρνει ναρκωτικά το παιδί του γείτονα νοµίζουµε ότι δεν είναι δικό µας πρόβληµα αλλά του δίπλα, µόνο που χωρίς να το καταλάβουµε έχει µπει και στο δικό µας…. Όταν βλέπουµε να καταρρακώνεται η αξιοπρέπεια αυτού που περνάει δίπλα µας στρέφουµε το κεφάλι µας αλλού γιατί πιστεύουµε πως δεν αφορά εµάς. Κι αυτό θα πρέπει να συµβαίνει σε κάθε µορφή βίας που πρωτοεµφανίζεται στις τοπικές κοινωνίες ανάµεσα σε διάφορες κοινωνικές οµάδες που προσπαθούν να επιβάλουν την κυριαρχία τους έναντι των υπολοίπων. Γιατί µε το να σφυρίζουµε αδιάφορα δεν κάνουµε τίποτα άλλο παρά να επιτρέπουµε σε κάθε παρασιτικό στοιχείο να διαταράσσει την κοινωνική ειρήνη του περιβάλλοντός µας ερήµην µας. Και όχι αυτό αλλά και κάθε µεµονωµένη προσπάθεια για να βάλει φρένο στην κατάσταση που έχει ξεφύγει, πνίγεται… στη µαζική συµπεριφορά που χαρακτηρίζει τη βία. Η συνολική αντίδραση της κοινωνίας κυρίως σε τοπικό επίπεδο µε τη συµπαράσταση των θεσµών που έχουν την κύρια ευθύνη για τον έλεγχο και την καταπάτηση τέτοιων φαινόµενων. Η ολιγωρία στην αντιµετώπιση γεγονότω ν όπω ς τα τελευταία που συµβαίνουν στον Πύργο µε τις εισαγόµενες οπαδικές κόντρες δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να αφήνουν ένα «καρκίνωµα» να µεγαλώνει και να οδηγεί ένα ολόκληρο κοινωνικό σύνολο στο «θάνατό» του…. Παναγιώτης Παυλόπουλος


10 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Τα Pezetel πρόλαβαν τον πύρινο κίνδυνο...

Π

έντε στρέµµατα ξερά χόρτα και καλάµια αποτεφρώ θηκαν από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το µεσηµέρι στην Ε.Ο Πατρών-Πύργου, στο ύψος της Γαστούνης, για την κατάσβεση της οποία ς έκαναν ρίψεις κα ι τα πυροσβεστικά αεροσκάφη Pezetel. Η πυρκαγιά ξέσπασε λίγα λεπτά µετά τις 3:00 το µεσηµέρι, στο 69ο χλµ Πατρών-Πύργου λίγο πριν τα φανάρια της Γαστούνης, στα πρανή εκατέρωθεν του δρόµου. Στο σηµείο έφτασαν 7 άν-

τρες µε 2 οχήµατα της Π.Υ Αµαλιάδας καταβάλλοντας µεγάλη προσπάθεια να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η ακτίνα του µετώπου έφτανε τα 200 και 300 µέτρα στις δυο πλευρές. Η περιπολία πυροσβεστικού αεροσκάφους Pezetel – όπως κάθε φορά που υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) – αποδείχθηκε σωτήρια αφού πραγµατοποίησε ρίψεις ανακόπτοντας την πορεία της πυρκαγιάς που πλησίαζε απειλητικά σε εγκατάσταση φωτοβολ-

ταϊκών που βρίσκεται στην περιοχή. Στο σηµείο βρέθηκε επίσης αστυνοµική δύναµη από το Α.Τ Γαστούνης και την Τροχαία Αµαλιάδας που διευκόλυναν την κυκλοφορία των οχηµάτων στην περιοχή – αποµονώνοντας ουσιαστικά το ένα ρεύµα κυκλοφορίας – και εκτρέποντας εναλλάξ την κυκλοφορία. Λίγο πριν τις 5:00 το απόγευµα η φωτιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο. Ν.Σ

ΠΡΩΤΟΓΝΩΡΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ

Κλειστές πόρτες για ιερέα και πιστούς!... Κ λειστές βρήκαν τις πόρτες της Ιεράς Μονής Παναγίας της Σκαφιδιάς χθες το πρωί, όχι µόνοι πιστοί αλλά και ο ίδιος ο ιερέας που επρόκειτο να τελέσει τη Θεία Λειτουργία. Η διαφωνία που φαίνεται πως είχαν ο εφηµέριος και η ηγουµένη σχετικά µε το τελετουργικό της Θείας Λειτουργίας, αποτέλεσε – σύµφωνα µε τους πιστούς – την αφορµή για να µην επιτρέψει η ηγουµένη την είσοδο σε κανέναν. Πρόκειται για πρωτόγνωρο φαινόµενο που θορύβησε τους πιστούς που θέλησαν χθες το πρωί – όπως και κάθε Κυριακή – να προσευχηθούν στην Ιερά Μονή της Παναγίας, προερχόµενοι από διάφορες περιοχές της Ηλείας. Όχι µόνο δεν κατάφεραν να προσευχηθούν αλλά έγιναν µάρτυρες µιας διαµάχης (;) που φαίνεται ότι κράτα ενάµιση περίπου µήνα, όσο και το χρονικό διάστηµα που ο ιε-

ρέας τοποθετήθηκε εκεί από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας. . Οι πόρτες του µοναστηριού

άνοιξαν λίγη ώρα αργότερα, χωρίς ωστόσο να τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Τα µέλη του Εκκλησιαστι-

κού Συµβουλίου και κάποιοι από τους πιστούς, στην προσπάθειά τους να αναζητήσουν τους λόγους

που οδήγησαν την ηγουµένη σε αυτή την απόφαση, τόσο σε επικοινωνία µε την ίδια όσο και µε τον ιερέα, διαπίστωσαν πως αφορµή στάθηκε ο τρόπος τέλεσης του τελετουργικού, από την πλευρά του ιερέα, µε τρόπο ο οποίος – σύµφωνα πάντα µε τους πιστούς κατά την ηγουµένη «προσβάλει» τα Θεία. Ο ίδιος ο ιερέας εξήγησε πως αυτά που του προσάπτει η ηγουµένη δεν έχουν βάση και πως, αν έκανε κάτι λάθος, δεν ήταν εσκεµµένα. Για το περιστατικό ενηµερώθηκε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ Γερµανός το οποίο θεωρεί πολύ σοβαρό και θα το εξετάσει τις επόµενες ηµέρες.


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

11

ΚΟΤΥΧΙ

Εκστρατεία καθαρισµού της παραλίας Λ

ουόµενοι που απολαµβάνουν το µπάνιο τους κάθε χρόνο στην εκτεταµένη και αµµουδερή παραλία του Κοτυχίου, αποφάσισαν να την καθαρίσουν. Λουόµενοι από τα Λεχαινά, την Αρετή, το Κουρτέσι και άλλες περιοχές έχουν µοναδική διέξοδο την παραλία αυτή για τα καλοκαιρινά τους µπάνια...έδωσαν ραντεβού χθες το πρωί για να κάνουν πραγµατικότητα την επιθυµία τους. Οι ίδιοι οι επισκέπτες την απάλλαξαν από κάθε είδους σκουπίδια. Με γάντια και σακούλες προσπάθησαν να κάνουν µια νέα αρχή, που πιστεύουν ότι θα έχει διάρκεια, για µια παραλία καθαρή και οργανωµένη. Στο ραντεβού τους αυτό είχαν καλέσει το δήµο, τους φορείς της περιοχής και όλους τους κατοίκους. Άλλωστε αυτοί που πήραν την πρωτοβουλία, έβαλαν τα θεµέλια για τη συγκρότηση συλλόγου µε την επωνυµία “Σύλλογος Προστασίας Παραλίας Κο-

τυχίου” για να δώσουν µόνιµο χαρακτήρα στο φιλοπεριβαλλοντικό –αν µη τι άλλοεγχείρηµά τους… «Στόχος µας είναι να κρατήσουµε καθαρή τη συγκεκριµένη παραλία ώστε να µπορούµε να απολαµβάνουµε το µπάνιο µας και να προστατέψουµε το περιβάλλον», τόνισε ο κ ∆ιονύσιος Κράγκαρης.

ΤΡΑΓΑΝΟ

Έκλεψαν ποτιστικό Ένα ποτιστικό αξίας 500 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από αγρόκτηµα στην περιοχή Μαρκόπουλου του Τραγανού χθες τα ξηµερώµατα.

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

Έσπασαν τζαµαρία

Μικροί και µεγάλοι καθάρισαν την παραλία από σκουπίδια.

Χθες τα ξηµερώµατα επιχείρησαν να µπουν σε φωτογραφείο στο Βαρθολοµιό Ηλείας σπάζοντας την τζαµαρία αξίας 500 ευρώ, χωρίς τελικά να καταφέρουν να µπουν µέσα.

ΜΑΧΟΥ

Άρπαξαν φίλτρα

« Πιστεύουµε πως η προσπάθεια αυτή θα έχει και συνέχεια», τόνισε ο κ. ∆. Κράγκαρης

Και παιδιά συµµετείχαν στην καθαριότητα

Ένα φίλτρο αξίας 400 ευρώ έκλεψαν άγνωστοι από αγρόκτηµα του Μάχου ενώ πριν από µερικούς µήνες είχαν αρπάξει κι άλλο από την ίδια περιοχή.


12 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΜΕΙΩΜΕΝΗ Η ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΦΤΑΝΕΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

«Εδώ και καιρό έχουµε αρχίσει να δίνουµε περισσότερο ψωµί» λέει ο κ. Θανάσης Τσοκάκης που ξεφουρνίζει το φρέσκο ψωµί της ηµέρας…

∆ηµήτρης Νικολακόπουλος

Ένας «νέος» στο επάγγελµα

Μόλις ενάµιση µήνα λειτουργεί στη Γαστούνη το αρτοποιείο του κ. ∆ηµήτρη Νικολακόπουλου. Ωστόσο, αυτό το µικρό διάστηµα ήταν αρκετό για να γνωρίζει όλες τις δυσκολίες και τα «ρίσκα» του επαγγέλµατος. «Από αυτή τη δουλειά κανένας δεν µπορεί να γίνει πλούσιος. Βγαίνει απλά ένα µεροκάµατο όπως θα έβγαινε και σε οποιαδήποτε άλλη δουλειά» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Νικολακόπουλος και συνέχισε: «Ο κόσµος παίρνει µόνο τα απολύτως απαραίτητα και κοιτάζει που θα ξοδέψει το κάθε του ευρώ. Κανένας πλέον δεν πετάει το ψωµί της προηγούµενης µέρας που θα µείνει. Θα το κρατήσει για να το καταναλώσει την επόµενη µέρα. Η µείωση στο ψωµί δεν είναι ακόµα µεγάλη. Ωστόσο ο κόσµος έχει κόψει τα παγωτά, τις φρυγανιές, τα κουλούρια και τα άλλα είδη».

Η κρίση… «ροκανίζει»

Α

κόµα και το πλέον βα σικό καταναλωτικό αγαθό που δε λείπει από το τραπέζι καµίας οικογένειας, το ψωµί, δεν κατάφερε τελικά να «αντισταθεί» στην οικονοµική κρίση! Η ποσότητα του ψωµιού που φτάνει πλέον στο τραπέζι της οικογένειας είναι µειωµένη… ακόµα και στο µισό, ενώ οι καιροί είναι τέτοιοι, που… δεν πετιέται ψίχουλο! Την ίδια στιγµή ωστόσο οι αρτοποιοί, που έχουν ήδη απορροφήσει τρεις φορές την αύξηση του Φ.Π.Α. και τη συνεχόµενη αύξηση του κόστους, εκφράζουν ανοιχτά την ανησυχία τους για το µέλλον. Και αν το ψωµί βρίσκεται ακόµα σε κάποια ικανοποιητικά επίπεδα ζήτησης, τα υπόλοιπα αρτοπαρασκευάσµατα βρίσκονται… στα αζήτητα! «Η εικόνα µιλά από µόνης της, είναι σχεδόν µεσηµέρι και όλα τα ψωµιά βρίσκονται ακόµα στα ράφια» είπε στην εφ. «Πατρίς» η κα Αθηνά Καλαµαρά που διατηρεί αρτοποιείο στην Ανδραβίδα. Λίγο πιο κάτω, στο Τραγανό, ο κ. Γεώργιος Αλεβιζόπουλος είπε στην εφ. «Πατρίς»: «Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία οι πωλήσεις των αλεύρων, µε ότι συνεπάγεται αυτό, έχουν πέσει 30-35%. Κουλουράκια δίνουµε πλέον µόνο σε

Στην εξυπηρέτηση και το χαµόγελο έχουν «επενδύσει» η Νίκη Μπαλανίνα, ο Θοδωρής Σπυρόπουλος, ο Σερτζιάν Ντονµές και η Νίκη Καπανδρίτη στα Λεχαινά!

κηδείες και µνηµόσυνα. Όσο για τα ψηστικά στις γιορτές, αυτά είναι παρελθόν. ∆υστυχώς, από το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών έχουµε περάσει στο Ελλάς Ελλήνων Τραπεζών. Θέλω να ευχαριστήσω τα δύο µεγάλα κόµµατα για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είµαι υπόχρεος και τους χρω-

στάω». «Ο κόσµος επενδύει στην ποιότητα…» «Ο κόσµος θα πάρει και τώρα το ψωµί που έπαιρνε. Απλά τώρα, επειδή υπολογίζει το κάθε του ευρώ θα προτιµήσει ένα ψωµί ποι-

οτικό, σε καλή τιµή και θα αποφύγει να δοκιµάσει άλλα πράγµατα» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Θοδωρής Σπυρόπουλος από τα Λεχαινά και συµπλήρωσε: «Ας µην ξεχνάµε βέβαια πως εκτός από την ποιότητα και τις καλές τιµές, η εξυπηρέτηση του καταναλωτή παίζει πολύ σηµαντικό


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ Ηλίας Σταυρόπουλος:

«Να στηρίξουµε το φούρνο της γειτονιάς» Στο µισό, επισηµαίνει ο πρόεδρος του Σωµατείων Αρτοποιών Αµαλιάδας και περιχώρων κ. Ηλίας Σταυρόπουλος, ότι έχουν περιορίσει το ψωµί που αγόραζαν τα νοικοκυριά. Την ίδια όµως στιγµή, το κόστος παραγωγής έχει διπλασιαστεί µε τις αυξήσεις να επιβαρύνουν τους αρτοποιούς και όχι το καταναλωτικό κοινό. «Οικογένειες που αγόραζαν κάθε µέρα δύο κιλά ψωµί το έχουν περιορίσει σε ένα και οικογένειες που έπαιρναν ένα κιλό, στο µισό» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Σταυρόπουλος και συνέχισε: «Το χθεσινό ψωµί δεν πετιέται αλλά τρώγεται την επόµενη µέρα. Η κρίση δυστυχώς δεν άφησε ανεπηρέαστο το ψωµί». Αναφερόµενος στο κόστος παραγωγής ο κ. Σταυρόπουλος πρόσθεσε: «Σαν αρτοποιοί έχουµε απορροφήσει τρεις φορές

την αύξηση του Φ.Π.Α. προκειµένου να µην επιβαρυνθούν οι καταναλωτές. Μέσα σε όλα αυτά, η ∆ΕΗ, τα πετρέλαια, τα νερά όλα γενικότερα αυξήθηκαν κατακόρυφα». Τέλος, απευθυνόµενος στο καταναλωτικό κοινό ο κ. Ηλίας Σταυρόπουλος είπε: «Οι αρτοποιοί κάνουν µια δουλειά που προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο και µέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, ο κόσµος πρέπει να στηρίξει το αρτοποιείο της γειτονιάς. Να στηρίξει τον αρτοποιό που µαζί µε την τέχνη του, βάζει την αγάπη και το µεράκι του προκειµένου να προσφέρει στον πελάτη ένα σωστό και υγιεινό βασικό αγαθό. Να στηρίξει το αρτοποιείο της γειτονιάς του και να αποφύγει να προµηθεύεται το ψωµί του από σηµεία που δε διαθέτουν τις απαιτούµενες άδειες και τις υγειονοµικές προϋποθέσεις».

»

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

13

Έρχεται περαίωση µαµούθ...

Στα «αζήτητα» τα υπόλοιπα αρτοσκευάσµατα

»

και το ψωµί!

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Το ψωµί της χθεσινής µέρας µπαίνει στο ψυγείο

∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

Νέα περαίωση-µαµούθ για να µπουν άµεσα στα κρατικά ταµεία περισσότερα από 1 δισ. ευρώ ετοιµάζει η κυβέρνηση. Για να το καταφέρει το οικονοµικό επιτελείο ετοιµάζεται να στείλει προσκλητήριο σε µεγαλοϊδιοκτήτες ακινήτων, πολύ µεγάλες επιχειρήσεις, ακόµα και εισηγµένες εταιρίες (εµπορικές, χρηµατιστηριακές, ασφαλιστικές, κατασκευαστικές κ.α.) που είχαν εξαιρεθεί από την αντίστοιχη ρύθµιση του 2010. Υπό την πίεση των καταστάσεων και καθώς αναζητούνται επειγόντως δηµόσια έσοδα τα οποία θα δηµιουργήσουν προϋποθέσεις για ευνοϊκότερη διαπραγµάτευση της νέας δανειακής σύµβασης που θα συνοδεύσει το πρόσθετο δάνειο που αναµένει να λάβει η χώρα, το υπουργείο Οικονοµικών θα καλέσει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη όσοι, αν και έχουν ανοιχτούς λογαριασµούς µε την Εφορία, δεν µπόρεσαν να τις κλείσουν επειδή αποκλείστηκαν από την περαίωση του 2010. Σύµφωνα µε τις ίδιες πληροφορίες, εξετάζεται να αναβιώσει και η περσινή ρύθµιση, για τους µικροµεσαίους που δεν µπόρεσαν ή δε θέλησαν τότε να υπαχθούν σε αυτήν. Αν και το µέτρο εφαρµόστηκε χωρίς προεργασία, το ∆ηµόσιο αποκόµισε – µετά κόπων και βασάνων- περί τα 700 εκατ. ευρώ, ενώ σήµερα οι ανάγκες είναι µεγαλύτερες και επιτακτικότερες. Σε τέτοια περίπτωση, η νέα περαίωση θα καλύπτει µέχρι και τη χρήση του 2010.

Οδηγίες για την ασφάλεια των εργαζόµενων

«Ο κόσµος θα προτιµήσει ένα ψωµί ποιοτικό, σε καλή τιµή και θα αποφύγει να δοκιµάσει άλλα πράγµατα» λέει ο κ. Θοδωρής Σπυρόπουλος από τα Λεχαινά.

ρόλο». Μία άλλη πτυχή στις συνήθειες των καταναλωτών εν µέσω κρίσης, δίνει µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Θανάσης Τσοκάκης που διατηρεί αρτοποιείο στη Γαστούνη µαζί µε τον αδελφό του Βασίλη: «Μπορώ να πω ότι εδώ και καιρό έχουµε αρχίσει να δίνουµε περισσότερο ψωµί. Ίσως ο κόσµος να έχει περιορίσει άλλα καταναλωτικά αγαθά και να τα συµπληρώνει µε ψωµί. Και στα άλλα µας είδη βρισκόµαστε στα ίδια επίπεδα. Αν έχουµε µείωση

«Η εικόνα µιλά από µόνη της, κοντεύει µεσηµέρι και τα ψωµιά είναι ακόµα στα ράφια» λέει η κα Αθηνά Καλαµαρά από την Ανδραβίδα.

σε κάτι, αυτή είναι στα γλυκά. Όχι πάντως σε οτιδήποτε έχει σχέση µε το ψωµί». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com) «Οι πωλήσεις των αλεύρων, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό, έχουν πέσει 30-35%» λέει ο κ. Γιώργος Αλεβιζόπουλος που διατηρεί αρτοποιείο στο Τραγανό.

Οδηγίες σχετικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζόµενων κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών, περιλαµβάνονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας προς το τµήµα Τεχνικής Επιθεώρησης Ηλείας. Ειδικότερα στις οδηγίες προς τους εργαζόµενους επισηµαίνονται τα εξής: -να προσέχουν πάντοτε την ασφάλειά τους , καθώς και των συναδέλφων τους -να εφαρµόζουν τις οδηγίες των εργοδηγών τους -να χρησιµοποιούν τα εργαλεία και τον εξοπλισµό τους για το σκοπό που κατασκευάστηκαν -µη θέτουν εκτός λειτουργίας, αλλάζουν ή µετατοπίζουν αυθαίρετα τους µηχανισµούς ασφάλειας των µηχανών, εργαλείων, συσκευών, εγκαταστάσεων. Κ.Α.


«Τ

14 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ο κεφάλαιο δεν έχ ει πατρίδα και τρέχει να βρει κέρδη σ’ όποια χώ ρα υπάρχουνε τέτοια. Γι’ αυτό δε νοιάζεται κι ούτε συγκινείται µε την ύπαρξη των συνόρων και του κράτους. Ενώ εµείς, το µόνο που διαθέτουµε, είναι οι καλύβες µας κα ι τα πεζούλια µας. Αυτά αντίθετα από το κεφάλαιο που τρέχει, όπου βρει κέρδη, δεν µπορούν να κινηθούν και παραµένουν µέσα στη χώρα που κατοικούµε. Ποιος, λοιπόν, µπορεί να ενδιαφερθεί καλύτερα για την πατρίδα του; Αυτοί που ξεπορτίζουν τα κεφάλαιά τους από τη χώρα µας ή εµείς που παραµένουµε µε τα πεζούλια µας εδώ;». (Από τον ιστορικό λόγο της απελευθέρωσης, του Άρη Βελουχιώτη στη Λαµία το 1944»). «Οι εκατοµµυριούχοι σε ολόκληρο τον κόσµο είναι πλουσιότεροι από ό,τι ήταν πριν από τη διεθνή οικονοµική κρίση (...) Έτσι ξεκινούσε προ ηµερών ρεπορτάζ της εφηµερίδας “Financial Times”, το οποίο παρουσίαζε τα συµπεράσµατα έκθεσης της εταιρείας συµβούλων Merrill Lynch Cap Gemini για τον Παγκόσµιο Πλούτο (World Wealth Report). Η έκθεση αναφέρει, µεταξύ άλλων, ότι σε ολόκληρο τον κόσµο υπάρχουν σήµερα περί τους 11 εκατοµµύρια ιδιώτες που διαθέτουν ρευστοποιήσιµη περιουσία (χωρίς δηλαδή να περιλαµβάνονται τα ακίνητα και οι συντάξεις) άνω των 1 εκατ. δολαρίων. Ο συνολικός τους πλούτος αυξήθηκε µάλιστα στα 42,7 τρις. δολάρια πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 9,7%, υποσκελίζοντας το προηγούµενο ρεκόρ πλούτου των 40,7 τρις. δολαρίων του 2007 (...) Στην έκθεση υπάρχει ακόµη µία υποκατηγορία, αυτή των “πάρα πολύ πλούσιων”, στην οποία ανήκουν ιδιώτες µε περιουσία σε ρευστό τουλάχιστον 30 εκατ. δολαρίων (...) Το µεγαλύτερο µέρος των “πάρα πολύ πλούσιων” εξακολουθεί να ζει στις ΗΠΑ και ακολουθούν η Ιαπωνία και η

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµ. 1539/2011 Γ’ επαν. περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακίνητης περιουσίας για διενέργεια πλειστηριασµού της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας Ευσταθίας Ι. ∆έρβου, κατοίκου Αµαλιάδας, οδός Ελ. Βενιζέλου, αρ. 12. Στις είκοσι επτά (27) του µήνα Ιουλίου του 2011 έτους ηµέρα Τετάρτη και από ώρα 4.00 έως 5.00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας, ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Αµαλιάδας κ. Αγγελικής Γάσπαρη-Χρυσοπούλου ή του νοµίµου αναπληρωτού της σε περίπτωση κωλύµατός της, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό τα πιο κάτω ακίνητα της οφειλέτριας εν Αµαλιάδι , τέρµα οδού Ναυαρίνου εδρεύουσας Οµόρρυθµης εταιρείας υπό την επωνυµία «ΥΙΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΑΤΤΑ Ο.Ε.» νοµίµως εκπροσωπουµένης και τα οποία έχουν όπως παρακάτω: Α. Ενας αγρός ποτιστικός εκτάσεως 6.169,40 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΓΟΥΛΙΣΣΑ» της κτηµατικής περιφέρειας του ∆.∆. Αµαλιάδας του ∆ήµου Αµαλιάδας Ν. Ηλείας αξίας (17.250) ευρώ. Τιµή πρώτης προσφοράς (11.500) Ευρώ. Β. Αγροτεµάχιο στη θέση «Παπακαυκά» ή «Σκαντζαγρηλιά» της κτηµατικής περιφέρειας του ∆.∆. Αµαλιάδας του ∆ήµου Αµαλιάδας Ν. Ηλείας µε του εντός αυτού ανεγερθέντος βιοτεχνικού κτιρίου εµβαδού 396 µ.τ. ή όσης εκτάσεως και εαν είναι έχει έκταση (4.046,94 µ.τ.) το οποίο βιοτεχνικό κτίριο

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

Τι έχεις να χάσεις, εκτός από τις αλυσίδες σου;

Γερµανία. Στις τρεις αυτές χώρες ανήκει το του προγράµµατος» (από το κύριο άρθρο 53% των πλουσίων ολόκληρου του κόσµου στην ΗΜΕΡΗΣΙΑ). (...) Την ίδια στιγµή, η Πολιτεία της Μινε- Και µετά έρχονται τα κυβερνητικά παιχνίδια σότα έχει κατεβάσει ρολά, 20.000 εργαζό- µε την κατασυκοφάντηση των υπαλλήλων. µενοι έχουν απολυθεί και έχουν κλείσει Τεµπέληδες οι εφοριακοί, λαµόγια οι εκπαιακόµη και τα πάρκα εν µέσω ζέστης, λόγω δευτικοί –ανώτερης και κατώτερης εκπαίέλλειψης χρηµάτων (!) (...) οι Ευρωπαίοι εκα- δευσης-, ψεύτες και κλέφτες οι γιατροί στα τοµµυριούχοι ελέγχουν περισσότερο από το δηµόσια νοσοκοµεία, και πάει λέγοντας. Και τα παιχνίδια µε την κοινή γνώµη 26% των πλουτοπαραγωγικών συνεχίζονται. Οικονοµία λέει, πηγών του κόσµου (!) οι µετοχές παντού. Χειρότερη ποιότητα υγειδιεθνώς ανέβηκαν κατά µέσο όρο ονοµικού υλικού; Ε! και; Απολύ18%. (...) Λεφτά λοιπόν υπάρχουν. σεις χωρίς όρια; Ε! και; Η Εκεί που υπήρχαν πάντοτε. Στην φορολογία στα ύψη για τους χατεράστια συσσώρευση πλούτου µηλούς; Ε! και; Οι πλούσιοι πλουστα χέρια όλο και λιγότερων. σιότεροι; Α! ωραία!!!! Από την άλλη οι «έχοντες» διαΤο µωρό που παραλίγο να χάσει σφαλίζουν και θεωρητικά τα τη ζωή του στην Ξάνθη, εξαιτίας κέρδη τους. «Πλατφόρµα» µε των περικοπών στους προϋπολοσυγκεκριµένους στόχους και πογισµούς των νοσοκοµείων, είναι λιτικές πάνω στην οποία µπορεί ένα εξόφθαλµο παράδειγµα. να οικοδοµηθεί η εθνική συναίΑβα Βαγγελάτου Επικίνδυνα και τα παιχνίδια στην νεση για να “υπογραφεί” ένα νέο Παιδεία. Σε βαθµό που ακόµα και κοινωνικό συµβόλαιο που θα οδηγήσει την Ελλάδα στον ενάρετο κύκλο της πανεπιστηµιακοί, που ως πρόσφατα είχαν ανάπτυξης και της εξάλειψης των δηµοσιο- θεοποιηµένη την περίφηµη «διαβούλευση», νοµικών ανισορροπιών παρουσίασε το ΙΟΒΕ να καταλήγουν πλέον στο συµπέρασµα πως («Ι∆ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑ- ως τώρα µε τη διαβούλευση η κυβέρνηση ΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΙΟΒΕ) = Ιδιωτικό κέντρο κέρδιζε χρόνο για να επιβάλει αυτό που Ερευνών του Συνδέσµου Βιοµηχάνων).όπου εξαρχής είχε αποφασίσει. Ανεξάρτητα από η Ελλάδα παρουσιάζει µεγάλες επενδυτικές το πόσο, ποιοι και για ποιους λόγους καταευκαιρίες σε οδικούς άξονες, λιµάνια, µαρί- λήγουν σε τέτοια συµπεράσµατα, γιατί κάνες, αεροδρόµια, τουριστική κατοικία, ενερ- ποιοι δε διαφωνούν ουσιαστικά µε το νόµο. γειακά δίκτυα και Ανανεώσιµες Πηγές Την ώρα που η φιλολογία περί χρέους που Ενέργειας. Η αξιοποίησή τους όµως σε δήθεν υποχρεώνει σε τσεκούρωµα εργατιβάθος δεκαετίας απαιτεί εθνική και κοινω- κών δικαιωµάτων, συνεχίζεται, τα στοιχεία νική συνεννόηση, ώστε οι εκλογικοί κύκλοι που συγκεντρώνονται για τα κέρδη δείχνουν να µην ανατρέπουν την οµαλή εφαρµογή «λεφτά µε ουρά». Όλο και περισσότερα

είναι από µπετό µε τούβλα και µεταλλική σκεπή, ενώ εφάπτεται στην βόρεια πλευρά του µεταλλικό κτίριο 300 τ.µ. περίπου. Το άνω αγροτεµάχιο είναι περιφραγµένο, στην βόρεια πλευρά του υπάρχει µάντρα µε τσιµεντόλιθους στην ανατολική πλευρά του µάντρα µε τσιµεντοκολόνες και συρµατόπλεγµα και φέρει πόρτα συρόµενη περίπου 7 µέτρων δυτικά και νότια υπάρχει περίφραξη από σιδηροπασσάλους και συρµατόπλεγµα εντός του αγροτεµαχίου υπάρχουν διάφορα οπωροφόρα δέντρα αξίας (294.000) Ευρώ. Τιµή πρώτης προσφοράς (196.000) Ευρώ. Ο πλειστηριασµός αυτός γίνεται από επίσπευση της εις την Πάτρα, Ακτή ∆υµαίων 167 και Αγήνορος εδρεύουσας Ανώνυµης Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΞΥΛΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.» νοµίµως εκπροσωπουµένης για να πληρωθεί από το εκπλειστηρίασµα η απαίτησή της δυνάµει των υπ’ αριθµ. 77/2009 και 249/2009 ∆ιαταγών Πληρωµής του Προέδρου Πρωτοδικών Αµαλιάδας κ. Βασιλείου Πέττα και της Ειρηνοδίκης του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας κ. Θεώνης Λέλλου, αντίστοιχα, που φέρουν τον Τύπο της εκτέλεσης και αριθµούς απογράφων 93/2009 και 296/2009 αντίστοιχα, πλέον εξόδων. Επί των άνω ακινήτων υπάρχουν 2 προσηµειώσεις και µια υποθήκη. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να γίνουν αγοραστές να προσέλθουν να πλειοδοτήσουν. Έγινε το παρόν στο γραφείο µου σήµερα στις 8-7-2011 έτους. Η ∆ικ. Επιµελήτρια (Τ.Σ.Υ.) ΕΥΣΤΑΘΙΑ Ι. ∆ΕΡΒΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΡΩΗΝ YΠΝΩΤΗΡΙΩΝ Ο.Σ.Ε»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµαρχος Πύργου προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή κτιρίου πρώην υπνωτηρίων Ο.Σ.Ε» µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά οµάδες τιµών του τιµολογίου της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 προϋπολογισµού 355.728,64 και συνολικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 437.546,23 . H προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά οµάδα εργασιών αναλύεται ως εξής: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 355.728,64 ΣΥΝΟΛΟ: 355.728,64 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 02 Αυγούστου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στην έδρα του φορέα (Πύργου, Τ. Πετροπούλου Γωνία, 1ος όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής και των νόµιµων εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή1 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε Τηλέφωνο και ΦΑΞ2 πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες(εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράτε). Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Yπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων καθώς και από ∆ηµοτικά έσοδα. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς: Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. β. Προερχόµενες από κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ. γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφό-

κέρδη, όσο περισσότεροι γίνονται και οι εξαθλιωµένοι. Η µέχρι εξόντωσης εκµετάλλευση της εργατικής δύναµης δε θα πάρει τέλος, αν δεν καταργηθεί η σχέση που τη συντηρεί. Η εµπορευµατική παραγωγή. Που υπάρχει µαζί µε τις καπιταλιστικές σχέσεις παραγωγής. Εκεί, στην παραγωγή, καθορίζεται η φτώχεια των εργατών και ο πλούτος των κεφαλαιοκρατών. Η ανατροπή αυτής της σχέσης λύνει το πρόβληµα. Αυτή η κουβέντα δεν µπορεί να γίνει στα «σαλόνια» του αστικού Τύπου. Γι’ αυτό και αυτά αφιερώνονται στο πιασάρικο θέµα της βίας. Φυσικά εννοούν την «ταξική βία». Όπου ένα στηµένο σκηνικό αξιοποιείται για να διακηρυχθεί στη συνέχεια η πίστη των βιαστών στην «ειρηνική συνύπαρξη». Όπως η Μπακογιάννη, που ζητά σεβασµό του άλλου. Ο µόνος άλλος για τον οποίο νοιάζεται είναι οι καπιταλιστές. Για να προστατέψει την αδιατάρακτη εκµετάλλευση των εργατών, δηλαδή τη βία των καπιταλιστών στους εργάτες, ζητά σεβασµό των καπιταλιστών. Γνωρίζει ότι η ανεµπόδιστη δράση τους είναι αυτή που εκτινάσσει τα κέρδη στα ύψη. Μια µατιά στον κατάλογο µε τους εκατοµµυριούχους του πλανήτη δείχνει, από τη µια, τι σηµαίνει απουσία ισχυρού εργατικού κινήµατος και, από την άλλη, δείχνει πού πρέπει να στραφεί η λαϊκή πάλη για να υπάρξει λαϊκή ευηµερία. Η συνταγή του ΙΟΒΕ αφορά σε περισσότερα κέρδη διά της αρπαγής ακόµα περισσότερης υπεραξίας από τους εργάτες µαζί µε την αρπαγή της δηµόσιας περιουσίας. Γι’ αυτό ζητάνε «εθνική συνεννόηση». Να δεχτούν, δηλαδή, τα θύµατα να σώσουν τους θύτες. Η απάντηση δεν µπορεί να ‘ναι άλλη από ένταση του αγώνα, έτσι που να αδυνατίζει το σύστηµα, να ισχυροποιούνται οι εργάτες. «Καλή αντάµωση στα γουναράδικα» !!!!! που έλεγε και ο Άρης.

σον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08(K∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του N. 3669/08(Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραµµένων στην Α2 τάξη του ΜΕΕΠ για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ, µε τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 16 του Ν. 3669/08(K∆Ε), όπως ισχύει (αναβάθµιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08(«κύρια κατηγορία»).Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Για τον διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3669/08. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 7.114,57 . Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 12%, κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον της ανωτέρω εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/08. Oι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 210 ηµερολογιακών ηµερών Οι απαιτούµενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται µόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕ∆Ε. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου, είναι 6 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήµος Πύργου. Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του φορέα µέχρι την Πέµπτη …….-….-2011 Πληροφορίες γραφείο τεχνικής υπηρεσίας (τηλ. 26213-62403, και fax 26210-20306) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόµενος επιτρέπεται να υποβάλει µία µόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δηµοπρατούµενου ποσού. Πύργος 08-07-2011 Ο ∆ήµαρχος Γεράσιµος Παρασκευόπουλος 1 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 2 Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.


ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Περιµένει τις διοικητικές εξελίξεις

Σελ. 23

ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

Μεγάλες επιτυχίες από τους Ηλείους αθλητές και αθλήτριες Σελ. 24

∆ικός του ο Γκέρτσος, «φλερτάρει» µε Βλαχόπουλο

Σελ. 23


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Περιµένει απάντηση από «µικρό»

Μ

πορεί το µεγαλύτερο µέρος των µεταγραφικών κινήσεων να έχουν γίνει στη φιλόδοξη ∆όξα(Λαγός, Γεωργιόπουλος, Μελετίδης, Τσάκωνας και Μιχαηλίδης), όµως η οµάδα θέλει ένα «µικρό» ακόµα για να ολοκληρώσει µεταγραφές και ρόστερ! Πρόκειται για έναν αριστεροπόδαρο, στον οποίο έχει γίνει πρόταση, και οι διοικούντες περιµένουν την απάντησή του! Εν τω µεταξύ µπορεί να είµαστε ακόµη στα µέσα Ιουλίου, όµως στη ∆όξα Νέας Μανολάδας συνεχίζεται η δουλειά στο γήπεδο σε ό,τι αφορά τις επιλογές κάποιων «µικρών» που θα προωθηθούν στην ανδρική οµάδα! Πιο συγκεκριµένα ο προπονητής Γιάννης ∆ανίκας, παρουσία και του προέδρου Αντρέα Χαµουζά και του γενικού αρχηγού Κώστα Τζελέπη, συνεχίζει να προπονεί νεαρούς παίκτες της Νέας Μανολάδας και της ευρύτερης περιοχής, µε στόχο να στελεχώσουν την αντρική οµάδα. Άλ-

Κερκίδες Με τον ΚΩΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑΚΟΠΟΥΛΟ

Σιγή Λύθηκε το ∆ιοικητικό πρόβληµα του Πανηλειακού µε την ανάληψη της ηγεσίας από τον κ. Ντάβαρη. Μέχρι στιγµής ο νέος πρόεδρος δεν έχει ανοίξει τα χαρτιά του να πει τι θα κάνει για τη νέα περίοδο. Ακόµη δε γνωρίζει κανείς ποιοι θα συνθέτουν το νέο ∆ιοικητικό συµβούλιο της οµάδας. Με λίγα λόγια δεν έχουµε ακόµη τις λεγόµενες προγραµµατικές δηλώσεις του νέου προέδρου.

Από τα πρώτα µεταγραφικά αποκτήµατα της φιλόδοξης ∆όξας Ν. Μανολάδας ήταν ο έµπειρος Γ. Λαγός.

λωστε, στην ακαδηµία της ∆όξας, υπάρχουν αρκετά ταλέντα και τα χρειάζεται η οµάδα για το πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας. Η συγκεκριµένη διαδικασία θα συνεχιστεί πιθανότατα µέχρι

τέλη του µήνα, ενώ όπως είναι γνωστό η προετοιµασία θα αρχίσει 5 Αυγούστου. Όσα από τα παιδιά ξεχωρίσουν στις προπονήσεις, θα ακολουθήσουν και το πρόγραµµα της προετοιµασίας.

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Λύση σήµερα; Μάθαµε απλώς ότι υποψήφιοι για την ερυθρόλευκη τεχνική ηγεσία είναι δύο πρώην παίκτες του Πανηλειακού και τώρα πετυχηµένοι τεχνικοί. Πρόκειται για το Γιώργο Στράντζαλη και Θεόδωρο Ανδριόπουλο. Οι συζητήσεις συνεχίζονται και µε τους δύο, ίσως σήµερα να λυθεί το θέµα και να δροµολογηθούν οι µεταγραφές.

Πράσινο φως

Εν αναµονή… της 17ης Ιουλίου!

«Ά

καρπη»… ως γνωστόν ήταν η πρώτη Γ.Σ. της ∆άφνης Ανδραβίδας που ήταν προγραµµατισµένη για το βράδυ της περασµένης Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Ανδραβίδας, παρότι είχε αργήσει πολύ! Έτσι επαληθεύτηκαν τα µηνύµατα που έλεγαν ότι σε µια πόλη, άνω των 4000, δεν υπάρχουν άτοµα να επιθυµούν την ενασχόλησή τους µε την οµάδα. Ευτυχώς που τα τελευταία χρόνια υπήρχαν συγκεκριµένοι άνθρωποι που ασχολούνται µε τη ∆άφνη και αυτό βέβαια τους «µάτωσε» οικονοµικά. Έτσι το νέο ραν- Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρακολουθούν και οι παίκτες της ∆άφνης Ανδραβίδας το διοικητικό αδιέξοδο. τεβού ανανεώθηκε για τις 17 Ιουλίου, µε την ελπίδα αυτή τη φορά κάτι καλό να προσπάθειες για να βρεθεί λύση! Μάλιστα οι τρεις ισχυροί προκύψει! Άλλωστε ο χρόνος κυλά… και η ∆άφνη κινδυνεύει παράγοντες της οµάδας, Γ. Τσουραπάς, Π. Αλεβιζόπουλος για πρώτη φορά σοβαρά, να µην κατέβει στο πρωτάθληµα. και Κ. Βαρβαρέσος είναι έτοιµοι να βοηθήσουν τη νέα διοίΚαθώς όλοι σχεδόν οι παίκτες έχουν φύγει, µε την παρούσα κηση µε 10.000 ευρώ, κάτι που ειπώθηκε στη Γ.Σ. Το ζήδιοίκηση ως «υπηρεσιακή» πλέον να κάνει απεγνωσµένες τηµα όµως είναι θα υπάρξει ενδιαφέρον έως τις 17 Ιουλίου;

Ένα άλλο ευχάριστο θέµα είναι αυτό που αφορά την άλλη ιστορική οµάδα της Ηλείας του Αστέρα Αµαλιάδας. Είναι γνωστό ότι κι αυτή την οµάδα την ταλαιπωρεί το ∆ιοικητικό θέµα. Μάθαµε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από Ηλείο επιχειρηµατία που οι δραστηριότητες του είναι στην Αθήνα. Όλοι θέλουµε να υπάρξει λύση για την ιστορική οµάδα της συµπρωτεύουσας χωρίς καθυστερήσεις για να υπάρξει ο σχεδιασµός της νέας περιόδου.

Με διαφορά µε ΑΟΛΑΠ Την περασµένη εβδοµάδα ο µηχανοκίνητος αθλητισµός είχε τις δόξες του. Εκατοντάδες κόσµου συγκεντρώθηκε να απολαύσει τον αγώνα Rally. Όποτε ο µηχανοκίνητος αθλητισµός κάνει την εµφάνισή του, όλα τα υπόλοιπα αθλήµατα δεν πιάνουν µία. Μιχάλη πρόεδρε της ΑΟΛΑΠ όλοι οι άλλοι πρόεδροι ποδοσφαίρου, µπάσκετ, κλασικού αθλητισµού κ.λ.π., σε ζηλεύουν, εσύ µη µασάς.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Σ

Έκκληση προς όλους από Ιακωβάκη! ε δύσκολη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο ιστορικός Ηλειακός Λεχαινών µετά και το «ναυάγιο» της τελευταίας συνάντησης των ενδιαφεροµένων πλευρών! Έτσι ο καιρός περνά, και ενώ η επίσηµη µεταγραφική περίοδος συνεχίζεται, στον Ηλειακό οι παίκτες βρίσκονται στην αναµονή… και οι φίλαθλοι αγωνιούν για την τύχη της οµάδας. Έτσι για ακόµα µια φορά ο παλαίµαχος παίκτης της οµάδας και επί σειρά ετών προπονητής της και πρόεδρος σήµερα

του συλλόγου προπονητών ποδοσφαίρου Ελλάδας κ. Άρης Ιακωβάκης, µπροστά σε αυτή την κρίσιµη στιγµή και τη γενικότερη «αδιαφορία» που υπάρχει για την οµάδα, απευθύνει έκκληση προς κάθε πλευρά ώστε ο σύλλογος να µπορέσει να ξεφύγει από την κατάσταση που είναι! Καταρχήν προέχει η ρύθµιση των υποχρεώσεων του απερχόµενου ∆.Σ. τόνισε στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο κ. Ιακωβάκης, και είµαι σίγουρος ότι κατόπιν θα υπάρξει λύση! ∆ιαφορετικά τα πράγµατα είναι δύσκολα, και το µέλλον της οµάδας αβέβαιο! Το νέο ∆.Σ.

θα πρέπει να αναλάβει τόσο τον Ηλειακό όσο και την Α.Ε.Μ. «καθαρές» από υποχρεώσεις, αν και εγώ επαναλαµβάνω την πρότασή µου για συγχώνευση Ηλειακού και Α.Ε.Μ. Καθώς δεν υφίσταται πλέον ο λόγος ίδρυσης της Α.Ε.Μ. το 1985 από το Γιάννη Μελίτα, καθώς δεν υπάρχει ντόπιο υλικό για δυο οµάδες, αλλά και το κόστος είναι δυσβάστακτο και δεν µπορεί πλέον να το σηκώσει… η όποια διοίκηση αναλάβει, σε αυτή τη δύσκολη περίοδο µε την οικονοµική κρίση! Πάντως σύµφωνα µε πληροφορίες από τα Λεχαινά, περίπτωση να µην

Ο κ. Άρης Ιακωβάκης για µια ακόµα φορά φαίνεται ότι έχει αναλάβει το ρόλο του «πυροσβέστη»… προκειµένου να «σωθεί» ο Ηλειακός Λεχαινών.

κατέβει η οµάδα στο πρωτάθληµα δεν υπάρχει, αλλά ίσως… όµως δεν έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παλιά!


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

17

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΘΥΡΑ 7 ΠΥΡΓΟΥ

Μεγάλος ενθουσιασµός στα εγκαίνια! Π

ραγµατοποιήθηκαν το βράδυ του Σαββάτου τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Θύρας 7 Πύργου του Ολυµπιακού Πειραιώς , τα οποία βρίσκονται στην γωνία των οδών Αγίου Νικολάου και Λετρίνων στο δεύτερο όροφο! Ο αγιασµός έγινε από τον π. Χαράλαµπο Αθανασόπουλο, µε την παρουσία του διοικητικού συµβουλίου, επικεφαλής του οποίου είναι ο κ. Νικόλαος Νταντής. Το παρών στην σεµνή τελετή έδωσαν αρκετοί φίλοι του Ολυµπιακού από την Ζαχάρω έως το Κουρτέσι, ενώ παρόντες ήταν και πολλοί φίλοι της οµάδας από την Αθήνα και άλλες περιοχές. Αµέσως µετά την τελετή των εγκαινίων ο ουρανός του Πύργου «κοκκίνισε» από τα βεγγαλικά, ενώ µε τραγούδια και διάφορα συνθήµατα υπέρ της αγαπηµένης τους

Ο π. Χαρ. Αθανασόπουλος τελώντας τον αγιασµό παρουσία του προέδρου του συνδέσµου κ. Νικολάου Νταντή

οµάδας, υποδέχτηκαν τα νέα γραφεία. Σε ό,τι τώρα αφορά τις έγγραφές των νέων µελών στον σύνδεσµο του Πύργου, αυτές ήδη

ξεκίνησαν , και γίνονται καθηµερινά από της 7 µ.µ. έως και τις 9 µ.µ.! Γ.Π.

Αρκετοί ήταν οι φίλοι του Ολυµπιακού που απήλαυσαν το νέο στέκι τους στο κέντρο του Πύργου

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

Προέχει το πανηγύρι!

Ανανεώνει σήµερα µε Καµπά! Μετά τη βαρύτητα στα γήπεδα, τόσο στο κεντρικό, όσο και το βοηθητικό, ώστε όλα να είναι έτοιµα την 1η Αυγούστου, που πιθανότατα θα ξεκινήσει και η προετοιµασία της οµάδας, ξεκινά πλέον ο σχεδιασµός της νέας περιόδου στην «νεοφώτιστη» στην Α1 κατηγορία Νίκη Τραγανού. Με πρώτο βέβαια αυτό των ανανεώσεων, καθώς η διοίκηση Οι διοικούντες της Νίκης Τραγανού θέλουν και τη νέα πεθέλει να κρατήσει στην ρίοδο στην οµάδα τους τον έµπειρο γκολκίπερ Σπύρο Καµπά. οµάδα όλο το περσινό βασία τους! Παράλληλα στο µεταγραφικό σικό κορµό… και ανάλογα να κινηθεί µετατοµέα, όλο το βάρος έχει πέσει στην απόγραφικά. Ήδη αυτή την ώρα βρίσκεται σε κτηση ενός ικανού φόρ, ενός στόπερ στάδιο συζητήσεων, τόσο µε τον έµπειρο καθώς και ενός αµυντικού χαφ! Αυτοί οι γκολκίπερ Σπ. Καµπά, όσο και τον µέσο – παίκτες είναι και αυτοί που ενδιαφέρουν επιθετικό Χ. Ζωγόπουλο, και σήµερα το πρωτίστως την οµάδα, χωρίς αυτό να σηβράδυ υπάρχει συνάντηση µε τον έµπειρο µαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται και για άλγκολκίπερ Σπύρο Καµπά προκειµένου οι λους, όπως π.χ. για δυο «µικρούς»! δυο πλευρές να ανανεώσουν τη συνεργα-

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Χωρίς κάποια επίσηµη µεταγραφή κυλά το τελευταίο χρονικό διάστηµα στον Κεραυνό Χειµαδιού σε ό,τι βέβαια αφορά το σχεδιασµό της νέας περιόδου. Το µόνο σίγουρο είναι ότι ο Γιώργος Βαρουξής θα βρίσκεται στην τεχνική ηγεσία της οµάδας τη νέα χρονιά. Από εκεί και πέρα Ο σχεδιασµός του νέου Κεραυνού Χειµαδιού αργεί ακόµα! το βάρος των διοικούντων έχει πέσει στο καθιερωµένο πανηγύρι που γίνεται αυτή την εκδήλωση, χωρίς όµως αυτό να κάθε χρόνο το διήµερο 25 και 26 Ιουλίου, σηµαίνει ότι δε διαπραγµατεύονται µε δηλ. της εορτής της Αγ. Παρασκευής. παίκτες για την ενίσχυση της οµάδας, Ένα πανηγύρι που έχει γίνει θεσµός από όπως βέβαια και µε το υπάρχον ρόστερ. πλευράς των παραγόντων του Κεραυνού, Όλα όµως θα ξεκαθαρίσουν µετά το παγια την οικονοµική στήριξη του συλλόγου, νηγύρι, καθώς η µεταγραφική περίοδος γιατί χωρίς αυτό δύσκολα θα µπορέσει να διαρκεί έως τα τέλη Αυγούστου. πορευτεί η οµάδα. Έτσι οι παράγοντες του συλλόγου εργάζονται πυρετωδώς για

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

Έκλεισε γκολκίπερ και επιθετικό!

Μπορεί να αποτελούν παρελθόν από την οµάδα του Ολυµπιακού ο έµπειρος µέσο – επιθετικός Βασίλης Χριστοδουλόπουλος και ο περσινός βασικός γκολκίπερ Κώστας Κόλλιας, καθώς δεν τα βρήκαν µε τους διοικούντες, όµως οι άνθρωποι των Σαβαλίων δεν έµειναν έτσι. Ηρθαν σε συµφωνία µε έµπειρο γκολκίπερ που πέρυσι

αγωνίστηκε σε οµάδα της Α2 που ανέβηκε κατηγορία, καθώς και µε ικανό επιθετικό µε εµπειρία από ∆΄ εθνική που πέρυσι αγωνίστηκε σε οµάδα της Α1 κατηγορίας. Απλά οι δυο παίκτες θα υπογράψουν σήµερα – αύριο και θα ανακοινωθούν µέχρι την Τετάρτη! Παράλληλα οι διοικούντες του συλλόγου σε συνεργασία µε τον τεχνικό Νικόλα

Γκίνο «χτενίζουν» την αγορά… για ακόµα δυο παίκτες ενδεκάδας, ενώ όπως άλλωστε και τα προηγούµενα χρόνια, έτσι και τώρα το βάρος θα δοθεί και στο ντόπιο υλικό! Όσο για την προετοιµασία των «νεοφώτιστων», αυτή σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα ξεκινήσει την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου!

Ο τεχνικός των Σαβαλίων Νικόλας Γκίνο µαζί µε τον πρόεδρο κ. Βασίλη Τσοκάκη και τα άλλα µέλη του ∆.Σ. σχεδιάζουν την οµάδα της Α1 κατηγορίας!


18

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ Π. ΜΑΝOΛΑ∆ΑΣ

Α

Προπονητής και παίκτης ο Τ. Μαντάς! νατροπή των έως τώρα δεδοµένων είχαµε τις τελευταίες ώρες στον Ήφαιστο Βουνάργου, όσον αφορά τα διοικητικά και την εξεύρεση λύσης. Η οµάδα πλέον είναι σε καλά χεριά… καθώς µπρος στον κίνδυνο να µην κατέβει στο πρωτάθληµα, ενεργοποιήθηκαν κάποιοι παλιοί παράγοντες και κάποιοι παλαίµαχοι παίκτες, και αποφάσισαν να αναλάβουν τα ηνία του συλλόγου , και όλα αρχίζουν από την αρχή. Έτσι όλα δείχνουν ότι ο ιστορικός Ήφαιστος θα έχει µέλλον µετά από αυτή την εξέλιξη. Μάλιστα µέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε αναµένεται να ανακοινωθεί και το νέο ∆.Σ., µε τον Ζώη Γκατζόπουλο και τον παλαίµαχο παίκτη της οµάδας και του Πανηλειακού Γιώργο Θεοδωρόπουλο, να είναι οι επικρατέστεροι για την προεδρία του συλλόγου. Πρώτο µέληµα του νέου ∆.Σ. ήταν ο προπονητής, µε τον Τάκη Μαντά να είναι ο εκλεκτός, έχοντας µάλιστα το διπλό ρόλο του παίκτη – προπονητή, όπως την περασµένη περίοδο στον Λευκό Αστέρα Σκουροχωρίου. Σίγουρα µια πολύ καλή κίνηση, καθώς ο Τάκης Μαντάς αποτελεί υπόδειγµα όπου και αν έχει εργαστεί, πρώτα ως παίκτης και

Ο νέος τεχνικός και παίκτης του Ήφαιστου Βουνάργου Τάκης Μαντάς

τώρα και ως προπονητής! Πλέον ξεκινά ο σχεδιασµός της νέας οµάδας, και οι επόµενες µέρες είναι πολύ σηµαντικές αφού ο χρόνος δεν είναι σύµµαχος, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι πέρυσι, ο Ήφαστος έτρεχε και δεν έφθανε… και ο σχεδιασµός έγινε το διάστηµα µετά το πρώτο δεκαήµερο του Αυγούστου. Άρα, καλό είναι να µην υπάρχει τέτοιο άγχος …και ό,τι είναι να γίνει, να γίνει …άµεσα.

Ξεκίνησε ο σχεδιασµός µε διευρυµένο ∆.Σ.!

Π

ραγµατοποιήθηκε το βράδυ του περασµένου Σαββάτου στα γραφεία του συλλόγου στο κέντρο του ∆.∆. Παλ. Μανολάδας η Γ.Σ. της Προοδευτικής . Εκεί λοιπόν έγινε ο απολογισµός της σεζόν που έληξε, και εγκρίθηκε ο οικονοµικός και διοικητικός απολογισµός. Ακολούθησε η προσπάθεια διεύρυνσης του παρόντος ∆.Σ., το οποίο βέ- Σε µια καλύτερη πορεία από την περασµένη περίοδο αισιοδοξούν και οι παίκτες της Προοδευτικής . βαια θα συνεχίσει το ίδιο… µε κάποιες βέβαια νέες προσθήκες, οι Πρώτο µέληµα του ∆.Σ. είναι ο προπονηοποίες δεν πρόκειται να ξεπερνούν τις τής , µε τον Γιώργο Γκουβίτσα που ήταν τέσσερις ! Το διευρυµένο ∆.Σ. αναµένε- πέρυσι στον πάγκο να ενδιαφέρει πρωτίται να ανακοινωθεί τις επόµενες ηµέρες. στως το ∆.Σ., καθώς έµεινε ευχαριστηΠαράλληλα καθορίστηκαν και οι στόχοι µένο από την παρουσία του στην οµάδα! της νέας περιόδου, όπου σίγουρα είναι Σε ό,τι αφορά το ρόστερ, ο Λ. Λογώνης µια καλύτερη πορεία από την περασµένη µάλλον… αποχωρεί, ενώ το σίγουρο είναι περίοδο, και φυσικά µια άνετη παραµονή. ότι η οµάδα θα ενισχυθεί!

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Χ

Ανακοινώνει άλλους πέντε!

ωρίς κάποια επίσηµη µεταγραφή , πέρασε αυτό το Σαββατοκύριακο στους «ερυθρόλευκους» του Αίαντα Γαστούνης, καθώς όπως λένε οι διοικούντες της οµάδας, αν δεν πέσουν… οι υπογραφές, και κατατεθούν τα δελτία στην ΕΠΣΗ, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί κάποια άλλη µεταγραφή! Το σίγουρο πάντως είναι ότι υπάρχει συµφωνία µε πέντε ακόµα παίκτες οι οποίοι θα ανακοινωθούν µέχρι την Τετάρτη,

µετά την ανακοίνωση των Γιώργου Τσαούση και Σάκη Τσουκαλά, που µπορούν να κάνουν τη διαφορά στην οµάδα, ενώ δεν αποκλείεται να αποκτηθούν και άλλοι, ανάλογα βέβαια µε τα κενά που θα προκύψουν. Ήδη φεύγουν από το περσινό ρόστερ, µετά τους Σταθόπουλος και Σάκκο που ήταν για έναν χρόνο , ακόµα έξι παίκτες! Πρόκειται για τους Λάβδα, Ραφτόπουλο, Φωτόπουλο, Χρόνη, Τεκερλέκη και Γκογκάκη! Οι οποίοι βέβαια δε µένουν

παντελώς ελεύθεροι… αλλά θα παραχωρηθούν µε κάποιο συµβολικό ποσό! Παράλληλα από τις ακαδηµίες του συλλόγου προωθούνται στην ‘α οµάδα, οι Γιαν. Μπίρµπας, Γιαν. Λουκουµάκιας, Ηλ. Νικολόπουλος και Αν. Γελαδάς. Όσο για την προετοιµασία, αυτή υπολογίζεται να ξεκινήσει την πρώτη εβδοµάδα του Αυγούστου, υπό τις οδηγίες φυσικά του Αλέξη Γαβριλόπουλου, που υπολογίζει σε ένα ρόστερ των 22 µε 23 παίκτες .


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Α.Ε. ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ

Την Τετάρτη η συνάντηση µε το νέο τεχνικό!

Κλεισµένοι άλλοι έξι!

Μ

ετά το αίσιο τέλος για τους παράγοντες του Πέλοπα Πύργου µε το θέµα του προπονητή ενόψει της δεύτερης συνεχόµενης παρουσίας της οµάδας στην Α2 κατηγορία, καθώς συµφώνησαν µε τον περσινό προπονητή του Α.Ο. Κυπαρισσίας Νίκο Αντωνόπουλο, προχωρά ο σχεδιασµός της νέας περιόδου, και ήδη στις 8.30 το βράδυ της ερχόµενης Τετάρτης θα γίνει και η πρώτη συνάντηση, ∆.Σ., προπονητή και παικτών! Η συνάντηση θα Πολύ δύσκολα θα αγωνίζεται στον Πέλοπα Π. και τη γίνει στο καφενείο του αντιπρό- νέα περίοδο ο έµπειρος επιθετικός Κώστας Μαντάς, καθώς οι πληροφορίες τον φέρνουν κοντά σε άλλη εδρου της οµάδας Κώστα Κουοµάδα του Πύργου! στένη η «συνάντηση». Εκεί θα µπουν οι βάσεις για τη νέα περίοδο, και Βυτόπουλος, Κ. Μαντάς και Νικ. Τόλιας. θα ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ότι αφορά το Τέλος σε ότι αφορά τις µεταγραφές θα περσινό ρόστερ! Πάντως όλα δείχνουν γίνουν κάποιες σε θέσεις που «πονά» η ότι βασικός κορµός αναµένεται να παρα- οµάδα, χωρίς όµως κάτι το υπερβολικό, µείνει στην οµάδα, ενώ είναι πολύ πιθα- καθώς οι καιροί δεν είναι για µεταγραφές νόν να αποχωρήσουν παίκτες που ήταν εντυπώσεων! για µια σεζόν στην οµάδα, όπως π.χ. οι Γ.

υνατά συνεχίζει στο µεταγραφικό «παζάρι» η φιλόδοξη για τη νέα περίοδο Α.Ε. Κανουλίων, καθώς κλεισµένοι θα πρέπει να θεωρούνται ακόµα άλλοι έξι παίκτες, οι οποίοι αναµένεται να ανακοινωθούν σταδιακά τις επόµενες ηµέρες. Μάλιστα οι τέσσερεις εξ αυτών προέρχονται από την Α1, κατηγορία ενώ µέσα στους έξι, συγκαταλέγεται και ένας γκολκίπερ, ίσως… ο κορυφαίος του 2ου οµίλου της Β΄ κατηγορίας την περασµένη περίοδο! Ως γνωστόν έως τώρα η Α.Ε.Κ. έχει προχωρήσει στην απόκτηση του ταλαντούχου Η «σηµαία» της Α.Ε. Κανουλίων για ακόµα µια χρονιά Γιάννη Μοσχούλια από τον θα είναι ο Πάνος Τσαγκάρης Ερµή Πλατάνου, καθώς και στην απόκτηση του πρώτου ο Παλαµάρας, ενώ στις διαπραγµατεύσκόρερ της Γ΄ κατηγορίας Νίκου ∆ηµό- σεις βρίσκεται το ∆.Σ. µε τον έµπειρο πουλου, ο οποίος την περασµένη πε- επιθετικό Νίκο Ζαφειράκη. Όλοι οι υπόρίοδο αγωνιζόµενος µε την Α.Ε.Ν. λοιποι παίκτες θα παραµείνουν στην Ζαχάρως πέτυχε 39 γκολ και ταυτό- οµάδα, η οποία µε την υλοποίηση των µεχρονα οδήγησε την οµάδα του στην Β΄ ταγραφικών της στόχων, γίνεται ένα από κατηγορία. Σε ότι τώρα αφορά το περ- τα µεγάλα φαβορί για άνοδο! σινό ρόστερ, το σίγουρο είναι ότι φεύγει

ΑΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ

Νέος πρόεδρος ο Κατσανάκης !

Α

Του Γ. Παπαφωτόπουλου λλαγή «σκυτάλης» είχαµε στην προεδρία του «νεοφώτιστου» στην Α2 κατηγορία Άρη ∆ήµητρας, µε τον κ. Κων/νο Κατσανάκη να αναλαµβάνει την προεδρία του συλλόγου στην συγκρότηση του νέου ∆.Σ.. Αναλυτικά η σύνθεση του οποίου έχει ως εξής: Πρόεδρος : Κατσανάκης Κω/νος. Γενικός Γραµµατέας: Κατσαρός Αθανάσιος. Αντιπρόεδρος: Σµέρος ∆ιονύσιος. Ταµίας: Σµέρος ∆ηµήτριος. Α΄ Γεν. Αρχηγός: Σµέρος Κοσµάς. Β΄ Γεν. Αρχηγός: Ασβεστάς ∆ηµήτριος. Έφορος Υλικού: Σµέρος Βασίλειος . Τακτικό Μέλος: Κορκός Μιχαήλ. Μέλη: Γιατράς Αθανάσιος και Ρέγκλης Κων/νος. Υπ. Τύπου και ∆ηµ. Σχέ-

19

σεων και εκπρόσωπος ΕΠΣΗ: Σµέρος Κοσµάς. Ήδη το νέο ∆.Σ. του οποίου τα περισσότερα µέλη έχουν συνδέσει το όνοµά τους µε την πορεία της οµάδας τα τελευταία χρόνια, δουλεύουν εντατικά, ώστε να προχωρήσει ο σχεδιασµός του νέου Άρη ∆ήµητρας, σε συνεργασία µε τον τεχνικό της ανόδου Πέτρο Κορωναίο, ώστε η οµάδα να έχει µια άνετη παραµονή στην Α2 κατηγορία που είναι άλλωστε και ο στόχος της! Σε ότι αφορά το περσινό ρόστερ, είδη αποτελούν παρελθόν οι Τσιµάρας και Κ. Τσαγρής(εντάχτηκε στον Ηλειακό Βαρθολοµιού), ενώ ίσως… αποχωρήσει και ο Αριδάκης! Από εκεί και πέρα θα γίνουν µεταγραφές και το σίγουρο είναι ότι θα αποκτηθούν τουλάχιστον 4 παίκτες ενδεκάδας!


20

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

OLYMPIA BASKETBALL CAMP

Βραβεύσεις στο τέλος µια απίθανης περιπέτειας Ή

Παρών στην εκδήλωση του Σαββάτου στην Αρχαία Ολυµπία και ο διεθνής αθλητής Βλαδίµηρος Γιάνκοβιτς

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ταν το τέλος – ευτυχώς µόνο για το φετινό καλοκαίρι - µιας πρωτόγνωρης περιπέτειας που έλαβε χώρα στην κατασκήνωση «Η χώρα της Περιπέτειας» στην περιοχή του Λάλα, αλλά και στα κλειστά γυµναστήρια Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας. Ο λόγος για την ολοκλήρωση των µαθηµάτων εκµάθησης µπάσκετ που έγιναν από το Olympia Basketball Camp. Το απόγευµα του Σαββάτου στο πολιτιστικό κέντρο Αρχαίας Ολυµπίας, δόθηκαν σε µια µικρή τελετή τα διπλώµατα στα παιδιά που παρακολούθησαν τα µαθήµατα του camp. Παρών στην εκδήλωση ήταν ο διεθνής αθλητής Βλαδίµηρος Γιάνκοβιτς, ενώ ο Ζήσης Σαρικόπουλος, επίσης διεθνής αθλητής δεν µπόρεσε να δώσει το παρών λόγω κάποιων υποχρεώσεων που είχε. Τις απονοµές στα παιδιά που παρακολούθησαν τα µαθήµατα του camp έκανε ακόµη ο αντιδήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας κ. Πέτρος Γιαννακόπουλος, αλλά και οι προπονητές του. Τι είναι το Olympia Basketball Camp Το Olympia Basketball Camp, για 7η συνεχόµενη χρονιά, ήταν απόλυτα προετοιµασµένο να προσφέρει στους µικρούς αθλητές και αθλήτριες προπονητικά προγράµµατα υψηλής ποιότητας, τα οποία έχουν σαν πρώτο στόχο την ατοµική βελτίωση κάθε παιδιού τόσο σε επίπεδο τεχνικής όσο και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης. Μέσα από µια διαδικασία αδιάκοπου προπονητικού έργου, παρατήρησης, εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης, δόθηκε η δυνατότητα στους προπονητές του camp να παρέµβουν µε τον πλέον ενδεδειγµένο τρόπο στα παιδιά και µέσω αυτού να τους δώσουν τις αθλητικές κατευθύνσεις οι οποίες θα αναδείξουν τις πραγµατικές τους δυνατότητες. Το Olympia Basketball Camp, έχει εξασφαλίσει το αποκλειστικό δικαίωµα χρήσης του drillz and skillz basketball training, το οποίο είναι από τα κορυφαία προπονητικά προγράµµατα εκµάθησης ατοµικής τεχνικής στις ΗΠΑ, και εφαρµόζεται στη Professional basketball Academy of Miami από την οποία έχουν αναδειχθεί εκατοντάδες επαγγελµατίες αθλητές του παγκόσµιου basketball . Κάθε καλοκαίρι το OBC φιλοξενεί τον διευθυντή της professional basketball academy of Miami, τον coach Don Kelbick, ο οποίος έρχεται να διδάξει και να µεταφέρει τις πολύτιµες γνώσεις του στα παιδιά µας. *** Τεχνικός διευθυντής είναι ο Μελέτης Κων/νος MSc sports psychology, Basketball coach, Υπεύθυνος Προγραµµατισµού είναι ο Σταµάτης Κων/νος Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Προπονητής Καλαθοσφαίρισης, ενώ την Προπονητική Οµάδα αποτελούν οι Νανάκος Σταύρος, Νικολουδάκος Ευάγγελος, Γιακείµη Ειρήνη, Μαρία Πήττα, Μουρµούρης Ιωάννης, Λιτόπουλος Γιώργος.

Ο διεθνής αθλητής Βλαδίµηρος Γιάνκοβιτς ήταν παρών στην εκδήλωση και παρέδωσε τα διπλώµατα στα παιδιά που συµµετείχαν στο camp.

Το προπονητικό τιµ του camp.

Πάνω από 180 παιδιά παρακολούθησαν φέτος τα µαθήµατα του Olympia Basketball Camp.

Στιγµιότυπα από τα µαθήµατα του camp.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

21

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ : ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ 2010-11

Πανελλήνιος θαυµασµός !

Τα παιδιά που αγωνίστηκαν στις κατηγορίες U-11 και U-13 βοήθησαν στη συγκοµιδή πολλών βαθµών στις µικρές κατηγορίες.

Η

Πολύτιµη και η βοήθεια των παιδιών στις κατηγορίες U-13 και U-15.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Οι αθλητές της κατηγορίας U-17 όπου διακρίνονται οι Πωλίνα Βάγια και Αθανασόπουλος Αλέξανδρος.

Η Ευγενία Βαγγέλη είχε πολλές νίκες σε πανελλήνιο επίπεδο και συµµετοχή σε Βαλκανικό και Πανευρωπαϊκό πρωτάθληµα.

Τα παιδιά της U-19, της µεγάλης κατηγορίας.

χρονιά που ολοκληρώθηκε ήταν από τις πιο επιτυχηµένες για το τµήµα Μπάντµιντον του Φιλαθλητικού Πύργου, µε κορυφαία επιτυχία φυσικά την κατάκτηση του Πανελλήνιου πρωταθλήµατος 201011. Είναι µια µεγάλη τιµή για την πόλη του Πύργου και την Ηλεία γενικότερα η κατάκτηση του 3ου πρωταθλήµατος µπάντµιντον. Το ∆.Σ. του Φιλαθλητικού ευχαριστεί όλα τα παιδιά του σωµατείου, µεγάλα και µικρά, που συνέβαλαν σε αυτή την επιτυχία και την κατάκτηση του τίτλου, καθώς επίσης και το προπονητικό τιµ. Επίσης αξίζει ένα µεγάλο µπράβο στους γονείς των παιδιών που στήριξαν οικονοµικά την όλη προσπάθεια. Να θυµίσουµε ότι ο Φιλαθλητικός είναι ένα σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και η µόνη οικονοµική βοήθεια που έχει είναι οι συνδροµές των γονιών των παιδιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ και δυο χρόνια οι µετακινήσεις των αθλητών σε άλλες πόλεις (Σέρρες, Θεσσαλονίκη, Σιδηρόκαστρο, Πάτρα κα.) για τη συµµετοχή

των παιδιών σε αθλητικές διοργανώσεις καλύπτονται αποκλειστικά και µόνο από τους γονείς, αφού η πολιτεία δεν παρέχει καµία οικονοµική υποστήριξη. Παρ’ όλα αυτά όµως, οι αθλητές του Φιλαθλητικού βρίσκονται σε πολύ καλό επίπεδο, ενώ το σωµατείο φέρνει από το εξωτερικό προπονητές παγκοσµίου εµβέλειας για να διδάξουν στα παιδιά, στα σεµινάρια που διοργανώνονται. Τα σεµινάρια που έγιναν στην Κρέστενα και στον Πύργο παρακολούθησαν προπονητές και αθλητές από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα. Τα σεµινάρια αυτά θα πραγµατοποιηθούν και φέτος στην Ηλεία και σύντοµα θα υπάρξει σχετική ενηµέρωση.

Η πρόεδρος της Πανελλήνιας

Οµοσπονδίας Μπάντµιντον κα Βικτωρία Χατζίνα σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε µε το γραµµατέα του Φιλαθλητικού κ. Μπακατσέλο Κωνσταντίνο συνεχάρη το σωµατείο για την επιτυχία της κατάκτησης του τίτλου. Υποσχέθηκε δε να στηρίξει τον πρωταθλητή µε δωρεάν σεµινάρια µπάντµιντον υψηλού επιπέδου από ξέ-

Όλα τα παιδιά του Φιλαθλητικού.

Ο Αντώνης Χατζηφώτης µε 13 πανελλήνια πρωταθλήµατα, 7 Βαλκανικά και συµµετοχή σε 3 Πανευρωπαϊκά.

νους πρωταθλητές στην πόλη του Πύργου. Επίσης εξέφρασε την επιθυµία στον πρόεδρο του Φιλαθλητικού κ. Χατζηφώτη Βασίλειο να επισκεφτεί την πόλη µας ως ένδειξη στήριξης και φιλίας προς το σωµατείο. Το ∆.Σ. Ο πρόεδρος Χατζηφώτης Βασ. Ο γραµµατέας Μπακατσέλος Κων/νος Η Ταµίας Τζέµου Σία Τα µέλη : Φάµελος Κ., Πλαστουργός Μ., ∆ρούλια Α.


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Πρώτα ο προπονητής, µετά τα υπόλοιπα …

Χθες υπήρξε νέα επαφή του Κώστα Ντάβαρη µε το Γιώργο Στράντζαλη, για το θέµα του νέου τεχνικού του Πανηλειακού.

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

υνεχείς είναι πλέον οι επαφές του Κώστα Ντάβαρη τις τελευταίες ηµέρες για να µπουν όλα τα θέµατα του Πανηλειακού σε µια σειρά. Παρότι ακόµη δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές για τη µεταβίβαση του ΤΑΠ, εντούτοις ο Κώστας Ντάβαρης δε δείχνει να περιµένει και προχωρεί άµεσα σε κινήσεις για να είναι όλα έτοιµα την κατάλληλη στιγµή.

Προπονητής

Το πρώτο θέµα που τον απασχολεί είναι αυτό του προπονητή, όπου χθες αργά το βράδυ είχε τηλεφωνική επαφή µε

τον Γιώργο Στράντζαλη. Αν πει το τελικό «ναι» ο Μακεδόνας τεχνικός, τότε θα σταµατήσουν όλες οι υπόλοιπες συζητήσεις. Αν όµως ο Στράντζαλης απαντήσει αρνητικά, τότε ο Κώστας Ντάβαρης θα ξεκινήσει διεξοδικές συζητήσεις µε τους άλλους τεχνικούς που έχει στα υπόψη του, όπως ο Θοδωρής Ανδριόπουλος και ο Σωτήρης Αντωνίου. Ο Κώστας Ντάβαρης θέλει να κλείσει µέσα στην εβδοµάδα που ξεκινάει από σήµερα το θέµα του προπονητή, για να προχωρήσει µετά, µαζί µε το νέο τεχνικό, στην εξέταση όλων των προτάσεων που υπάρχουν για παίκτες.

Μεταγραφές και ανανεώσεις

Οι προτάσεις από µάνατζερ για παίκτες είναι καθηµερι-

νές και ήδη έχουν ξεπεράσει τις 50! Πάντως αν δεν κλείσει ο προπονητής, δε θα γίνει κάποια κίνηση για απόκτηση παίκτη, αφού πρώτα θα διαπιστωθεί σε ποιες θέσεις θέλει ενίσχυση ο Πανηλειακός και µετά θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις. Όσον αφορά τους παίκτες που αγωνίζονταν και πέρσι στην οµάδα του Πύργου, έχουν γίνει κάποιες επαφές, αλλά ακόµη δεν υπάρχει κάτι το ανακοινώσιµο.

Η νέα διοίκηση

Εξ άλλου πολύ σύντοµα θα έχουµε και την ανακοίνωση του νέου ∆.Σ. του ΤΑΠ. Επίσης µέσα στις επόµενες ηµέρες θα συγκροτηθεί σε σώµα και το ∆.Σ. του ερασιτέχνη.

ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΤΗΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

Η

XANIA

Στα... δικαστήρια από σήµερα;

αβεβαιότητα που παρουσιάζεται σε διοικητικό επίπεδο στον Α.Ο. Χανιά, παρά την παρουσία της Κίνησης Φίλων ΑΟΧ, επηρεάζει άµεσα το αγωνιστικό προφίλ της οµάδας. Ήδη αρκετοί ποδοσφαιριστές αποτελούν παρελθόν για τους «µπλε», άλλοι έχουν µείνει ελεύθεροι και δεν έχουν ανανεώσει ακόµα, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που διεκδικούν την ελευθερία τους µέσω δικαστικής οδού. Στην τελευταία κατηγορία ανήκει ο Γιάννης ∆ρακάκης αλλά δεν είναι ο µόνος. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο και για ακόµα ένα νεαρό που έχει καταθέσει προσφυγή επιδιώκοντας να µείνει ελεύθερος και να συνεχίσει αλλού την καριέρα του. Πέρα από αυτό το περιστατικό αναµένεται να ξεσπάσει κύµα προσφυγών από σήµερα ∆ευτέρα (11/7) από Χανιώτες ποδοσφαιριστές που δε βλέπουν… φως και δεν µπορούν να περιµένουν άλλο. Ανάµεσα σε αυτούς είναι και ποδοσφαιριστές που ήδη αποτελούν παρελθόν και δεν υπάρχει περίπτωση να συνεχίσουν στην οµάδα.

Λύση πρωτοδικείου (;) Σε τεντωµένο σχοινί βρίσκεται η οµάδα και φαίνεται η κατάσταση να έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο. Τα πάντα είναι ρευστά και κανείς δεν µπορεί να πει µε εµπιστοσύνη το τι θα γίνει. Η συνάντηση όλων των εµπλεκόµενων προσώπων για την ΠΑΕ την Παρασκευή (8/7) δεν απέφερε καρπούς και πλέον η κατάσταση είναι κρίσιµη. Ο Παντελής Ευθυµάκης έχει προαναγγείλει αρκετά πράγµατα σχετικά µε την οµάδα από µπάτζετ µέχρι προπονητές και επενδυτές αλλά ο χρόνος περνάει και δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιµο.Ο κόσµος πλέον του ΑΟΧ έχει ξεσηκωθεί και περιµένει άµεσα λύσεις ή τουλάχιστον εξηγήσεις για το τι γίνεται ή θα γίνει από εδώ και πέρα. Οι πληροφορίες πάντως κάνουν λόγο για έκτακτο συµβούλιο µε σκοπό να παρθεί η απόφαση η ΠΑΕ να πάει στο πρωτοδικείο για να οριστεί προσωρινή διοίκηση που θα «τρέξει» τα ζητήµατα της οµάδας.

ΑΠΟΛΛΩΝ

Πήρε Βαγγέλη Μια ακόµα µεταγραφή ολοκλήρωσε η «Ελαφρά Ταξιαρχία» το Σάββατο 9/7. Ο λόγος για το 19χρονο δεξιό µπακ Θωµά Βαγγέλη (αυτή είναι η ορθή σειρά στο ονοµατεπώνυµό του) από την οµάδα Νέων του Ατρόµητου. Ο νεαρός παίκτης, µετά από επικοινωνία του προπονητή του Απόλλωνα Στάθη Σταθόπουλου µε τον τεχνικό διευθυντή της ΠΑΕ των δυτικών προαστίων Γιάννη Αγγελόπουλο οριστικοποιήθηκε πως θα «µετακοµίσει» από το Περιστέρι µε τη µορφή δανεισµού στη Ριζούπολη. Στο δυναµικό του Απόλλωνα και τυπικά ανήκει πλέον ο 17χρονος στόπερ Κίµωνας Παπαδιώτης.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

23

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ο

Νέο «µπαµ»… µε Στ. Γκέρτσο!

Γυρίζει σελίδα ή όχι; !

εν υπήρξε εξέλιξη Σαββατοκύριακο αναφορικά µε το µέλλον του Αστέρα, µετά τη συνάντηση που έγινε το βράδυ της Παρασκευής µεταξύ του προέδρου του Αστέρα Αµαλιάδας καθώς και άλλων µελών του ∆.Σ. µε τον ενδιαφερόµενο επιχειρηµατία που έλκει την καταγωγή του από την Ηλεία, αλλά επαγγελµατικά δραστηριοποιείται στην Αθήνα. Σκοπός της συνάντησης που έγινε σε καλό κλίµα, ήταν ο συγκεκριµένος επιχειρηµατίας να ενηµερωθεί γύρω από τα τεκταινόµενα αυτή την ώρα στους «βυσσινί», ώστε να πάρει την οµάδα! Αβέβαιο εξακολουθεί να παραµένει το µέλλον του Αστέρα παρά Βέβαια ανακοινώσεις δεν τη συνάντηση της Παρασκευής µε την αγωνία να αυξάνεται! υπήρξαν από πλευράς των δυο πλευρών, όµως σύµφωνα µε πληροφορίες βρίσκονται σε τερη ίσως… Γ.Σ. για το µέλλον της οµάδας. καλό δρόµο και αναµένονται εξελίξεις. Την ώρα που το περσινό ρόστερ αδειάζει… Όµως πριν την οποιαδήποτε ανακοίνωση, θα σιγά – σιγά, καθώς ο χρόνος κυλά, και ιδίως υπάρξει και άλλη συνάντηση, όπου εκεί θα οι παίκτες που ήταν στην οµάδα για ένα παρθούν και οι τελικές αποφάσεις! Έτσι όλα χρόνο αποχωρούν. Ηδη παρελθόν αποτεδείχνουν να υπάρχει ένα «φως στο τούνελ» λούν οι ∆αβουρλής, Θεοδωρακόπουλος και ! Ανάλογα λοιπόν µε το αποτέλεσµα αυτών Γκέρτσος, που ανήκουν πλέον στον Π.Φ.Ο. των διαπραγµατεύσεων , θα καθοριστεί και Πανόπουλου!

το πότε θα γίνει η επόµενη και καθοριστικό-

ι µεταγραφικές εξελίξεις στον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου καλά κρατούν, µε την οµάδα µέρα µε τη µέρα να υλοποιεί το σχεδιασµό της. Έτσι µετά την απόκτηση των Γ. Γαλανόπουλου, Ν. ∆αβουρλή, Θ. Θεοδωρακόπουλου, Θαν. Αλεξανδρόπουλου, Μιχ. Αγγελάκου, ∆ηµήτρης Μπράβου και Αλέξη Ραµαντά. Παίκτης των «πρασίνων» είναι από το βράδυ του Σαββάτου και ο πρώην παίκτης του Πανηλειακού και πέρυσι του Αστέρα Αµαλιάδας Σε συµφωνία µε τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου ήρθε και ο Στ. Γκέρτσος. Σταύρος Γκέρτσος. Ένας παίκτης «µίστερ γκολ» για τον οποίο δε χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις, καθώς σουν εδώ , καθώς πέρα από τους 8 σίγουπέρυσι αναδείχτηκε πρώτος σκόρερ στον ρους… ο σύλλογος θα πάει ακόµα για 4 µε 5 6ο όµιλο της ∆΄ εθνικής. Ο Στ. Γκέρτσος ο παίκτες, ώστε να δυναµώσει όσο γίνεται οποίος θα υπογράψει σήµερα, αναµένεται περισσότερο. Μάλιστα οι πληροφορίες της να αποτελέσει το «βαρύ πυροβολικό» της εφηµερίδας «Πατρίς» κάνουν λόγο για ένα επίθεσης των «νεοφώτιστων», ενώ ανα- µεγάλο «µπαµ», ίσως… και µέσα στην εβδοζητά τον παρτενέρ του στην επίθεση, µε µάδα, που θα προκαλέσει αίσθηση! Πρόκειτον πρώην συµπαίκτη του Κώστα Βλαχό- ται για παίκτη εκτός Ηλείας που πουλο που ανήκει στον Ηρακλή Ψαχνών, αγωνιζόταν στα Εθνικά πρωταθλήµατα. περιµένοντας τα µπαράζ… για άνοδο στη Β’ Πάντως όπως και να έχει θα έχουµε εξελίΕθνική, να είναι ο επικρατέστερος! Όµως οι ξεις και επίσηµες ανακοινώσεις ! µεταγραφές δεν πρόκειται να σταµατή-

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Νέος τεχνικός ο Παν. Παυλόπουλος

Μ

ετά τη λύση που ανέµεναν εδώ και καιρό οι φίλαθλοι της Βουπρασίας και γενικότερα όσοι αγαπούν τον ΠΑΟΒ µε την ανακοίνωση του νέου διοικητικού συµβουλίου, και την ανάληψη της προεδρίας από τον κ. Νίκο Βραχνή, ο οποίος επιστρέφει ύστερα από ένα χρόνο απουσίας, οι νέοι διοικούντες προσπαθούν να δηµιουργήσουν µια δυνατή και αρκετά ανταγωνιστική οµάδα! Έτσι το βράδυ του Σαββά-

του προχώρησαν στο κλείσιµο του νέου τεχνικού, µε τον Πυργιώτη γυµναστή – τεχνικό Παναγιώτη Παυλόπουλο να είναι ο εκλεκτός ! Βέβαια µπορεί ως πρώτος προπονητής να αναλαµβάνει για πρώτη φορά σε µια οµάδα µε απαιτήσεις όπως είναι ο ΠΑΟΒ, όµως αυτό είναι µια πρόκληση για τον ίδιο, κουβαλώντας την πολύχρονη εµπειρία του δίπλα σε µεγάλα ονόµατα κυρίως στον Πανηλειακό της «χρυσής» εποχής. Να θυµίσουµε

+

ότι την περασµένη περίοδο ήταν συνεργάτης του Αθανασόπουλου στον α’ γύρο στον πρωταθλητή της Α1 Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Χθες βραδυ ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΒ είχε συνάντηση µε το ∆.Σ. της οµαδας, προκειµένου να καθοριστεί ο σχεδιασµός, ώστε κατόπιν να προχωρήσουν µε το θέµα των ανανεώσεων, κουβεντιάζοντας µε όλους τους παίκτες, εκτός βέβαια του Γεωργιόπουλου που εντάχτηκε στη ∆όξα Ν. Μανολάδας και

του Σιδηρόπουλου που επιστρέφει στον Ατρόµητο Λάππα. Έτσι τις επόµενες ηµέρες θα κληθούν από το ∆.Σ. οι Αντωνόπουλος, Μαρσέλης, Αβράµης, Παπουτσής, Καπατσούλιας κ.λ.π. για να κουβεντιάσουν το ενδεχόµενο της νέας τους συνεργασίας! Ενώ ταυτόχρονα θα ξεκινήσουν οι επαφές µε κάποιους µεταγραφικούς στόχους που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΒ.

Ο νέος τεχνικός του ΠΑΟΒ Παναγιώτης Παυλόπουλος.

200 200

Κ

ΟΥ

Π

ΟΝ

Ι

11 υ

Νοουλίο


24 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΤΙΒΟΥ ΕΦΗΒΩΝ ΝΕΑΝΙ∆ΩΝ

Μεγάλες επιτυχίες από τους Ηλείους αθλητές και αθλήτριες

Ε

ξαιρετική ήταν η παρουσία των αθλητών και αθλητριών της Ηλείας που συµµετείχαν στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Εφήβων- Νεανίδων που έγινε στη Λάρισα. Ο Σπύρος Σιδέρης του ΝΟ Ζαχάρως ήταν 3ος στα 100 µέτρα εφήβων µε 11΄΄ ο ∆ηµητρης Καλυκάς του ΝΟ Ζαχάρως ήταν 3ος στον ακοντισµό µε 63.53µ., η ∆έσποινα Κουκουµή του Αλφειού Επιταλίου ήταν 4η στο τριπλούν µε 11.96µ και 7η στο µήκος µε 5.59µ., η Όλγα Καστανά του Κόροιβου Αµαλιάδας ήταν 4η στον ακοντισµό µε 40.93µ.,ενώ η Κωνσταντίνα Τούντα του ΝΟ Ζαχάρως ήταν 5η στον ακοντισµό µε 40.53µ. Μάλιστα ο Σιδέρης θα είναι στη Βαλκανική οµάδα της χώρας µας, στα 4Χ100.

Επιµέλεια σελ. Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com Σε ένα ακόµη πανελλήνιο έλαµψαν οι αθλητές και αθλήτριες του νοµού µας.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ανακοίνωσε Τρυφωνόπουλο, Σπυρόπουλο

Κ

Εκλογές σήµερα ρίσιµη για τον Κόροιβο Αµαλι άδας είναι η σηµερινή µέρα. Πιο συγκεκριµένα, σήµερα θα διεξαχθούν εκλογές στον Κόροιβο καθώς στις 19:00 αναµένεται να διεξαχθεί η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Σ υ λ λ ό γ ο υ . Εκεί καλούνται τα µέλη του Συλλόγου να εγκρίνουν τον απολογισµό της

προηγούµενης διοίκησης για τα πεπραγµένα της τελευταίας διετίας αλλά και να εκλέξουν το νέο 15µελές ∆.Σ. και το οποίο θα έχει ισχύ για δύο χρόνια.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΓΑΣ

Ο

Ολυµπιονίκης ανακοίνωσε τις δύο πρώτες µεταγραφές του. Πρόκειται για τον Γρηγόρη Τρυφωνόπουλο και τον έµπειρο Τάσο Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος κατάγεται από την Αρχ. Ολυµπία, είχε παίξει παλιά στην οµάδα και τα τελευταία χρόνια ήταν στην Αθήνα και έπαιζε στον Πανελευσινιακό στη Β΄ και Γ΄ Εθνική. Την περασµένη σεζόν για άγνωστους λόγους δεν αγωνίστηκε στην οµάδα του Σκαραφίγκα. Ο εν λόγω παίκτης αγωνίζεται στις θέσεις 2-3 και οι άνθρωποι του Ολυµπιονίκη θεωρούν ότι θα

Έχει φτάσει αισίως στις 5 µεταγραφές τους βοηθήσει πολύ στο πρωτάθληµα της Γ΄ Εθνικής. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο πρώτες κινήσεις ενίσχυσης για τους «κοκκινόµαυρους», οι οποίοι βρίσκονται σε αναζήτηση ενός βασικού πλέι-µέικερ και ενός σέντερ. *** Μέχρι στιγµής έχουν παραµείνει στο ρόστερ οι Τροχανάς, Ζωγόπουλος, Κριτσέλης, Σακελλαρίου και Σπηλιόπουλος, ενώ στη 12άδα αναµένεται να προωθηθούν και οι νεαροί Θεοδωρόπουλος, Γεωργιόπουλος και Ρουµελιώτης.

εν είχαµε κάποια επίσηµη εξέλιξη στον Πανηλειακό ΓΑΣ, µέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πάντως η οµάδα του Πύργου έχει κάνει ήδη 5 µεταγραφές, µε τελευταίες αυτές των Κώστα Σκίπη και Σάκη Κωνσταντόπουλου. Οι δύο γκαρντ αγωνίζονταν την περασµένη σεζόν στη ΓΕΠ, έχοντας πολύ καλή παρουσία. Από κει και πέρα οι ερυθρόλευκοι βρίσκονται σε αναζήτηση ψηλού για να συµπληρώσουν το ρόστερ τους ενώ τις επόµενες µέρες θα ξεκαθαρίσει η παραµονή ή όχι του Βαγγέλη Κιούφη.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

“Η

25

Προπονήθηκε κανονικά µόνο ο Κοστάνσο µοναξιά του Κοστάνσο”, θα µπορούσε να είναι ο τίτλος της πρωινής προπόνησης (11:00) των Πρωταθλητών Ελλάδας στο Ζέεφελντ καθώς ο Αργεντίνος είναι ο µοναδικός πορτιέρο που προπονήθηκε κανονικά. Ο Σήφης ∆ασκαλάκης συνεχίζει να νιώθει ενοχλήσεις στην µέση και έβγαλε µέρος της προπόνησης κάνοντας ένεση, ενώ στη

συνέχεια έκανε θεραπεία. Ο Ούγγρος γκολκίπερ, Μπάλας Μέγκιερι δείχνει να ξεπερνάει σιγά-σιγά τον τραυµατισµό του (είχε υποστεί κάταγµα στον τέταρτο µετακάρπιο του δεξιού χεριού). Όσον αφορά τον νεαρό πορτιέρο των ερυθρολεύκων, Νίκο Παπαδόπουλο, ακολούθησε ατοµικό πρόγραµµα, καθώς πονάει στο γόνατο. ∆εν συµµετείχε στο εσωτερικό “διπλό”, αλλά έκανε ασκήσεις µε µπάλα.

Μόνο λοιπόν ο Φράνκο Κοστάνσο, είναι απόλυτα υγιής και δεν αντιµετωπίζει κανένα πρόβληµα τραυµατισµού, όπως οι υπόλοιποι τρεις γκολκίπερ του Ολυµπιακού. Έτσι ήταν και απόλυτα µόνος του ο Αργεντινός πορτιέρο στην προπόνηση, ο οποίος δείχνει, τουλάχιστον, προς το παρόν, ολίγον, απόµακρος σε σχέση µε τους υπόλοιπους συµπαίκτες του. Πάντως, γενικά στην οµάδα

υπήρχε διάθεση στην προπόνηση και το κλίµα µεταξύ των ποδο-

σφαιριστών είναι ήρεµο και ευχάριστο.

ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1 - ΣIΛΒΕΡΣΤΟΟΥΝ

Τ

Αλόνσο στο... κόκκινο

ην πρώτη της νίκη πέτυχε στο φετινό πρω τάθληµα Φόρµουλα 1 η Ferrari και ο Φερνάντο Αλόνσο στην πίστα του Σίλβερστοουν. Στον συναρπαστικό αγώνα, που είδε διαρκείς ανακατατάξεις στις πρώτες θέσεις και µάχες ως την τελευταία στροφή, οι Red Bull των Φέτελ και Γουέµπερ συµπλήρωσαν το βάθρο µε τις θέσεις 2-3, ενώ ο Χάµιλτον πήρε την 4η θέση.

Η βαθµολογία των οδηγών

Η τελική κατάταξη 1. Αλόνσο (Ferrari) 2. Φέτελ (Red Bull) +16.5 3. Γουέµπερ (Red Bull) +16.9 4. Χάµιλτον (McLaren) +28.9 5. Μάσα (Ferrari) +29.0 6. Ρόσµπεργκ (Mercedes) +60.6 7. Πέρεζ (Sauber) +65.5 8. Χάινφελντ (Renault) +75.5 9. Σουµάχερ (Mercedes) +77.9 10.Αλγκερσουάρι (Toro Rosso) +79.1 11.Σούτιλ (Force India) +79.7 12.Πετρόφ (Renault) +80.6 13.Μπαρικέλο (Williams) +ένας γύρος 14.Μαλντονάντο (Williams) +ένας γύρος 15.ΝτιΡέστα (Force India) +ένας γύρος 16.Γκλοκ (Virgin) +δύο γύροι 17.Ντ’ Αµπρόζιο (Virgin) +δύο γύροι 18.Λουίτζι (Hispania) +δύο γύροι 19.Ρικιάρντο (Hispania) +τρεις γύροι 20.Μπάτον (McLaren) +13 γύροι 21.Μπουέµι (Toro Rosso) +27 γύροι 22.Κοµπαγιάσι (Sauber) +29 γύροι 23.Τρούλι (Lotus) +42 γύροι 24.Κοβαλάινεν (Lotus) +50 γύροι

Ο

Την πρώτη του νίκη πέτυχε στο φετινό πρωτάθληµα Φόρµουλα 1 ο Φερνάντο Αλόνσο στην πίστα του Σίλβερστοουν.

Η βαθµολογία των κατασκευαστών 1) RBR-Renault 328 2) McLaren-Mercedes 218 3) Ferrari 164 4) Mercedes 68 5) Renault 65 6) Sauber-Ferrari 33 7) STR-Ferrari 17 8) Force India-Mercedes 12 9) Williams-Cosworth 4 10) Lotus-Renault 0 11) HRT-Cosworth 0 12) Virgin-Cosworth 0

Σισέ: “∆εν ξέρω γιατί καθυστερούµε” Τζιµπρίλ Σισέ φάνηκε ανήσυχος µε το γεγονός πως η µεταγραφή του στην Λάτσιο καθυστερεί και τόνισε πως είναι ανυπόµονος να αγωνιστεί στην Ιταλία. Αρχικά ο 30χρονος άσος είπε πως θυσίασε τις διακοπές του για να κλείσει αυτή η µεταγραφή και πως περιµένει ακόµα

να ολοκληρωθεί το deal.Στη συνέχεια ξεκαθάρισε πως θα βρεθεί την ∆ευτέρα στην Ιταλία για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και ελπίζει όλα να τελειώσουν θετικά. “∆εν µπορώ να καταλάβω τον λόγο για αυτή τη καθυστέρηση. Εκεί που όλα έµοιαζαν να έχουν τελειώσει είµαι ακόµα εδώ

και περιµένω”, είπε αρχικά και συνέχισε: “Για να πάω στη Λάτσιο, έχω αφήσει τις διακοπές µου για να κάνω αυτή την επιλογή στην καριέρα µου. Είµαι γοητευµένος από την ιδέα να ζήσω µία νέα περιπέτεια, είναι δύσκολο και απαιτητικό το ιταλικό πρωτάθληµα και είµαι έτοιµος να πάω. Τώρα

το µόνο που θέλω είναι να αγκαλιάσω τους οπαδούς της Λάτσιο που µε περιµένουν. Ξέρω ότι η άφιξή µου δηµιουργεί αισιοδοξία και ενθουσιασµό και πιστεύω πως µπορώ να τους αποζηµιώσω την πίστη που δείχνουν σε µένα και στις δυνατότητές µου να σκοράρω”.

1) Σεµπάστιαν Φέτελ (RBR-Renault) 204 2) Μαρκ Γουέµπερ (RBR-Renault) 124 3) Φερνάντο Αλόνσο (Ferrari) 112 4) Λιούις Χάµιλτον (McLaren-Mercedes) 109 5) Tζένσον Μπάτον (McLaren-Mercedes) 109 6) Φελίπε Μάσα (Ferrari) 92 7) Νίκο Ρόσµπεργκ (Mercedes) 40 8) Νικ Χάιντφελντ (Renault) 34 9) Βιτάλι Πετρόβ (Renault) 31 10) Μίχαελ Σουµάχερ (Mercedes) 28 11) Καµούι Κοµπαγιάσι (Sauber-Ferrari) 25 12) Άντριαν Σούτιλ (Force India-Mercedes) 10 13) Χάιµε Αλγκερσουάρι (STR-Ferrari) 9 14) Σέρχιο Πέρες (Sauber-Ferrari) 8 15) Σεµπαστιάν Μπουεµί (STR-Ferrari) 8 16) Ρούµπενς Μπαρικέλο (Williams-Cosworth) 4 17) Πολ ντι Ρέστα (Force India-Mercedes) 2 18) Πέδρο ντε λα Ρόσα (Sauber-Ferrari) 0 19) Γάρνο Τρούλι (Lotus-Renault) 0 20) Βιταντόνιο Λιούτζι (HRT-Cosworth) 0 21) Ζερόµ ντ’ Αµπρόσιο (Virgin-Cosworth) 0 22) Χέικι Κοβαλάινεν (Lotus-Renault) 0 23) Ναρέιν Καθικέγιαν (HRT-Cosworth) 0 24) Παστόρ Μαλντονάδο (Williams-Cosworth) 0 25) Τίµο Γκλογκ (Virgin-Cosworth) 0


26 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΣΧΟΛΙΑ Σαν την κερήθρα µε το µέλι βλέπουν τον Πανηλειακό πλέον οι µάνατζερ…

Ήταν µεγάλη τιµή! Η παρουσία την περασµένη εβδοµάδα δυο από των µεγαλυτέρων άσων του Ελληνικού Μπάσκετ στις κατασκηνώσεις ΟLYMPIA CAMP της Φρίξας ήταν σίγουρα πολύ µεγάλη τιµή όχι µόνο για τις ίδιες τις κατασκηνώσεις, όπου άλλωστε σε αυτές δίδαξε στο τουρνουά του µπάσκετ ο Νίκος Λινάρδος, αλλά και για ολόκληρη την Ηλεία. Καθώς πολύ σπάνια έχουµε την ευκαιρία να ζούµε από κοντά τέτοιου µεγέθους αθλητές, που µας χάρισαν µεγάλες στιγµές τόσο µε την Εθνική Ελλάδας, όσο και µε τις οµάδες που αγωνίστηκαν!

Προσπαθεί … Ο Κώστας Ντάβαρης έχει µπει δυναµικά στο … παιχνίδι της ενίσχυσης του Πανηλειακού. Προσπαθεί να καλύψει το χαµένο έδαφος και να ενισχύσει την οµάδα ενόψει του νέου πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής. ∆ε γνωρίζω ποιο θα είναι το αποτέλεσµα αυτής της προσπάθειας, αλλά διάθεση φαίνεται να υπάρχει για την ενίσχυση του Πανηλεικαού. Κι αυτό έχει σηµασία αρκετή… Χ.Κ.

Γ.Π.

Μεγάλο τραπέζι απέραντης αγάπης!... Με ένα µεγάλο τραπέζι που δύσκολα µπορούσε να χωρέσει την αγάπη και την ειλικρινή φιλία προς το πρόσωπό του από όσους παρευρέθηκαν γιόρτασε στο Χειµαδιό την ονοµαστική του εορτή ο Β’ αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ Κυριάκος Κυριακόπουλος. Η βραδιά κύλησε ευχάριστα µε πολλή συζήτηση και αρκετό φαγητό που είχε ετοιµάσει ο συµπαθής παράγοντας. Παρόντες µεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ενωσης Αρης Κουλούρης µε τη σύζυγό του, ο Α’ αντιπρόεδρος της ΕΠΣΗ Γιώργος Καριώρης, ο Γενικός Γραµµατέας Χρίστος Πλευριάς, ο πρόεδρος της Πειθαρχικής Επιτροπής ∆ηµήτρης Κωσταριάς, το µέλος της Ε.∆. Νίκος Ρουµπάνης, ο νέος πρόεδρος του Πανηλειακού Κώ στας Ντάβαρης, ο έµπειρος παράγοντας του Ηλειακού ποδ/ρου Κώστας Λιαροµµάτης, οι γνωστοί προπονητές Τάσος Τσαντίλης και Γιώργος Βαρουξής και φυσικά πολλοί φίλοι και γνωστοί από την περιοχή που υπηρετούν το δηµοτικό διαµέρισµα και τον Κεραυνό Χειµαδιού...

Ο αθλητισµός ενώνει!

Πολύτιµες εµπειρίες Πάνω από 180 παιδιά παρακολούθησαν για τρεις εβδοµάδες περίπου τα µαθήµατα του Olympia Basketball Camp. Και έµαθαν σε αυτό το χρονικό διάστηµα πολλά από τα µυστικά του µπάσκετ. Ένα εγκεφαλικό άθληµα όπου ο κάθε αθλητής θα πρέπει να µαντεύει τι θέλουν να κάνουν οι άλλοι 9 αθλητές που συµµετέχουν στον αγώνα, για να πετύχει το σκοπό του. Τα παιδιά µέσα από την παρουσία τους αυτές τις ηµέρες στην Ηλεία απέκτησαν πολύτιµες εµπειρίες που θα τους φανούν πολύτιµες στο µέλλον. Χ.Κ.

Μπορεί να βρέθηκαν αντίπαλοι στον τελικό του προπαιδικού πρωταθλήµατος στο Ενωσιακό γήπεδο της Σπιάντζας, όµως όπως βλέπετε και στη φωτό, αυτό δεν τους ενόχλησε, ώστε να φωτογραφηθούν µαζί, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισµός ενώνει τους ανθρώπους! Ο λόγος φυσικά για το γενικό αρχηγό του νικητή Αστέρα Αµαλιάδας κ. Θοδ. Κοτσώνη, και τον οµόλογο του Αίολου Πύργου κ. Λάκη Μπηλιώνη. Μάλιστα σε µια µικρό αψιµαχία που πήγε να γίνει, και οι δυο έτρεξαν αµέσως, δείχνοντας το πραγµατικό πρόσωπο του αθλητισµού! Γ.Π.


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

27

Προβλήµατα στη σχέση και στυτική δυσλειτουργία

Η ΚΡΙΣΗ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΤΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΕΣ ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

«Ύφεση» και στον έρωτα…

Τ

ο γόητρο του περίφηµου Ελληνα εραστή παρουσιάζει σηµαντική κάµψη, σύµφωνα µε τα α ποτελέσµατα ερευνών που µελετούν τις σεξουαλικές επιδόσεις του ελληνικού πληθυσµού. Υπεύθυνη για το πλήγµα των – άλλοτε πρωταθλητών – Ελλήνων στον έρωτα δεν είναι άλλη από την οικονοµική κρίση που ταλανίζει και τη χώρα µας –µόλις ένας στους δέκα έχει πλέον σεξουαλική επαφή µε το σύντροφό του δύο φορές την εβδοµά δα. Το «κραχ» στο κρεβάτι του Ελληνα άρχισε να διαφαίνεται ήδη από το «ξέσπασµα» της διεθνούς οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας της Εταιρίας Μελέτης Ανθρώπινης Σεξουαλικότητας (ΕΜΑΣ). Είχε καταγραφεί µείωση της τάξεως του 62% στον αριθµό εκείνων που κάνουν σεξ δυο φορές την εβδοµάδα, σε σχέση µε τα δύο προηγούµενα χρόνια. Εξίσου απογοητευτικά

όµως είναι και τα πρώτα ανεπίσηµα στοιχεία που προκύπτουν από την επεξεργασία των αποτελεσµάτων µιας παρόµοιας έρευνας η οποία ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την επιστηµονική οµάδα της ΕΜΑΣ και συµπεριλαµβάνει και τη µετα –∆ΝΤ εποχή του λίµπιντο των Ελλήνων. «Κάτω από την πίεση των οικονοµικών προβληµάτων της έλλειψης χρόνου και της ανασφάλειας για το µέλλον, είναι γεγονός πως οι Ελληνες τείνουν να βάζουν στην άκρη τη χαρά και τις ηδονές του έρωτα» σηµειώνει ο πρόεδρος της ΕΜΑΣ χειρουργός –ανδρολόγος –σεξολόγος Κώστας Κωνσταντινίδης.

Προτεραιότητες Η κάθετη πτώση της ερωτικής διάθεσης του ελληνικού πληθυσµού µπορεί να εξηγηθεί και από το ότι οι άνδρες και γυναίκες έχουν πάψει πλέον να θεωρούν το σεξ σηµαντικό συστατικό της «χηµείας» ενός ζευγαριού. Τέσσερις στους δέκα Ελληνες δηλώνουν πως θεωρούν πιο σηµαντικό στη δική τους σχέση την οικονοµική κατάσταση, ενώ µόλις το 16% υποστηρίζει πως το σεξ παίζει σηµαντικό ρόλο σε ένα δεσµό κατά τα στοιχεία της έρευνας της ΕΜΑΣ (2008). «Τα χρήµατα και το σεξ µοιάζουν µε συγκοι-

40%

δηλώνει πως θεωρεί πιο σηµαντικη την οικονοµική κατάσταση παρά το σεξ

νωνούντα δοχεία» διαπιστώνει ο Κ. Κωνσταντινίδης. «Ο άνθρωπος ως homo economicus πλέον «κυνηγάει» το χρήµα προκειµένου να ζήσει. Η έλλειψή του είναι επόµενο να τον επηρεάζει ψυχολογικά και όχι µόνο». Προβλήµατα… Περιορισµός των οικονοµικών πόρων εξαιτίας της οικονοµικής δυσχέρειας πλήττει και βιολογικά τον ανδρικό πληθυσµό , όπως φαίνεται από το υψηλό ποσοστό των Ελλήνων που αντιµετωπίζουν προβλήµατα στύσης.Τα πρώτα θύµατα της οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε στοιχεία της ΕΜΑΣ , είναι οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, µε το 38% των επιστηµόνων ελευθεροεπαγγελµατιών να αντιµετωπίζει αδυναµία στη συγκεκριµένη λειτουργία. Ακολουθούν το 28% των εργατών, το 13% των ιδιωτικών υπαλλήλων και το 10% των στελεχών.

Ε: Ποια προβλήµατα στη σχέση προκαλούν στυτική δυσλειτουργία; Α-Πρόσφατες µελέτες επιδεικνύουν πως ένα µεγάλο µέρος των ανδρών που αντιµετωπίζει πρόβληµα στυτικής δυσλειτουργ ί α ς , αντιµετωπίζει ταυτόχρονα προΤης Εύης βλήµατα στη Κυράνα σχέση του. Σε κάΨυχολόγος ποιες περιπτώυγείας, συνεργάσεις, τα τιδα του Κέντρου προβλήµατα στη Σεξουαλικής και σχέση είναι η Αναπαραγωγικής α π ο κ λ ε ι σ τ ι κ ή Υγείας του Αριαιτία της στυτι- στοτελείου Πανεπιστηµίου κής δυσλειτουρΘεσσαλονίκης γίας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις η στυτική δυσλειτουργία έχει άλλα αίτια (π.χ. οργανικά), αλλά η δυσαρµονία στη σχέση εµποδίζει τη θεραπεία. Σύµφωνα µε πρόσφατη ανασκόπηση των σχετικών µελετών (McCabe, 2010), τα πιο συχνά προβλήµατα στη σχέση του ζευγαριού που προκαλούν ή συντηρούν τη στυτική δυσλειτουργία είναι τα εξής: 1) Η µείωση στην αίσθηση ανδρισµού και κυριαρχίας. Οτιδήποτε µπορεί ξαφνικά να αλλάξει την ισορροπία του ζευγαριού σε θέµατα εξουσίας (π.χ. ανεργία ή χαµηλή αυτοπεποίθηση) µπορεί να προκαλέσει στυτική δυσλειτουργία. 2) Προβλήµατα στην εγγύτητα και εµπιστοσύνη. Σε αυτή την περίπτωση, η στυτική δυσλειτουργία καταλήγει στο να διατηρείται απόσταση ανάµεσα στο ζευγάρι. 3) Η µειωµένη σεξουαλική χηµεία. Η σεξουαλική έλξη είναι µια δυναµική διαδικασία που αλλάζει στην πορεία της σχέσης. Αν και µπορεί ο άνδρας να αισθάνεται αγάπη για τη σύντροφό του, όταν δεν αισθάνεται σεξουαλική έλξη είναι πιθανό να δηµιουργηθεί πρόβληµα στη στύση. 4) ∆ιαφορετικές σεξουαλικές πρακτικές ανάµεσα στο ζευγάρι. Η διαφορετικότητα αυτή, σε συνδυασµό µε την αποτυχία του ζευγαριού να τις διαπραγµατευτεί ή να τις τροποποιήσει, µπορεί να οδηγήσει σε στυτική δυσλειτουργία. Ε: Πώς α ντιµετω πίζεται η στυτική δυσλειτουργία όταν συνυπάρχουν προβλήµατα στη σχέση; Α- Στη θεραπεία, είναι απαραίτητο να συµµετέχουν όχι µόνο ο άνδρας αλλά και η σύντροφός του. Είναι πια σαφές πως οι σηµαντικότατες εξελίξεις στη φαρµακοθεραπεία για τη στυτική δυσλειτουργία έχουν περιορισµένη αποτελεσµατικότητα όταν συνυπάρχουν προβλήµατα στη σχέση. Οι θεραπείες που ενδείκνυονται συνήθως περιλαµβάνουν τον συνδυασµό οργανικής θεραπείας (π.χ. φαρµακοθεραπείας) µε ψυχοθεραπεία (Phelps, 2004, Banner, 2007).


28

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Την αγαπηµένη µας

ΡΕΝΑ χα ∆ΗΜ.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 90 Κηδεύοµε αύριο Τρίτη 12 Ιουλίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Πύργου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά της. ΠΥΡΓΟΣ 11 Ιουλίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Γιώργος Καλογερόπουλος, Ιωάννης & Βίκυ Καλογεροπούλου, Βασίλης Καλογερόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ:Αντώνης & Σία Τσελεπή, Ελένη χα Παν. Τσελεπή ΟΙ ΕΓΓΟΝΕΣ:Στεφανία , ∆ήµητρα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Παράκληση στέφανα να µην κατατεθούν, αντί αυτών τα χρήµατα να δοθούν στον Ε.Ε.Σ. Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και στα ευαγή Ιδρύµατα της Ιεράς Μητροπόλεώς µας. Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Την πολυαγαπηµένη µας

ΕΛΕΝΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ

ΕΤΩΝ 68 θανούσα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 11/7/2011 και ώρα 6.30 µ.µ. από τον ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνα Λαστεΐκων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Λαστέικα 11/7/2011 Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιώργος Σκανδάλης, Αγγελική και Μανώλης Μάνκου, Αλέκα και Κυριάκος Λορεντζάτος, Σπύρος Σκανδάλης, Κώστας και Τζένη Σκανδάλη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΡΑΜΟ

ΕΤΩΝ 42 Υπάλληλο ∆ΕΗ Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Εισοδίων Θεοτόκου Κυπαρισσίας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του. Κυπαρισσία 11-7-2011 Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΠΕΤΡΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 59 Φανοποιό Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Κωνσταντίνου και Ελένης Ξηροχωρίου Ζαχάρως και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του. Ξηροχώρι Ζαχάρως 11-7-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεώνη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νίκος και Αγγελική, Αρετή και ∆ηµήτρης Μπαρτζελιώτης, ∆έσποινα Παπαχριστοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ.ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 51 Θανόντα κηδεύουµε σήµερα ∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Καρδαµά και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά του. Καρδαµάς 11-7-2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Νικολίτσα Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νίκη, Παντούλα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτα –∆ηµήτρης, Γεωργία Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΕΡΓΟ:«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ∆ήµαρχος Πύργου προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Επισκευή σεισµόπληκτου κτιρίου Μανωλοπούλειου Νοσοκοµείου Πύργου» µε το σύστηµα των επιµέρους ποσοστών έκπτωσης, κατά οµάδες τιµών του τιµολογίου της µελέτης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 3669/08 προϋπολογισµού 997.962,90 και συνολικού προϋπολογισµού µε Φ.Π.Α. 1.227.494,37 . H προϋπολογισθείσα δαπάνη ανά οµάδα εργασιών αναλύεται ως εξής: ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ 997.962,90 ΣΥΝΟΛΟ: 997.962,90 Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την 02 Aυγούστου 2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών), στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, στην έδρα του φορέα (Πύργου, Τ. Πετροπούλου Γωνία, 1ος όροφος) ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής και των νόµιµων εκπροσώπων των ενδιαφεροµένων. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δηµοπρασία την προαναφερθείσα ηµεροµηνία ή αν διεξαχθεί µεν αλλά δεν κατατεθεί καµιά προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ηµεροµηνία που θα καθορίσει µε πράξη της η Προϊσταµένη Αρχή1 και η οποία θα γνωστοποιηθεί µε Τηλέφωνο και ΦΑΞ2 πέντε (5) τουλάχιστον ηµέρες πριν τη νέα ηµεροµηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισµού και την ίδια ώρα (10:00 π.µ.). Η ίδια διαδικασία µπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Σηµειώνεται ότι στις νέες αυτές ηµεροµηνίες(εφόσον συντρέξει περίπτωση) µπορούν να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισµού και να συµµετάσχουν σ΄ αυτόν ενδιαφερόµενοι που δεν εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούµενη φορά. Στην περίπτωση αυτή, τα τεύχη θα παρέχονται στους ενδιαφερόµενους µέχρι και δύο εργάσιµες ηµέρες πριν το διαγωνισµό (η ηµέρα του διαγωνισµού δεν προσµετράτε). Το έργο χρηµατοδοτείται από πιστώσεις του Yπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων καθώς και από ∆ηµοτικά έσοδα. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτές για υποβολή προσφοράς: Μεµονωµένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: α. Εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓ∆Ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε., εφόσον ανήκουν στην 2η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ. β. Προερχόµενες από κράτη- µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συµφωνία για τις ∆ηµόσιες Συµβάσεις (Σ.∆.Σ.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου (Π.Ο.Ε), στα οποία τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραµµένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη µε τις καλούµενες του Ελληνικού Μητρώου ΜΕΕΠ.

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασµό µεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του Ν.3669/08(K∆Ε) (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συµµετέχει στο κοινοπρακτικό σχήµα µε ποσοστό όχι µικρότερο του 25% της καλούµενης κατηγορίας. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του N. 3669/08(Κ∆Ε). Το ποσοστό συµµετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήµα προκύπτει από τον προϋπολογισµό της κατηγορίας για την οποία αυτή συµµετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία εργασιών µε ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογισµού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δηµοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισµό της µεγαλύτερης κατηγορίας. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συµµετέχει, είτε µεµονωµένα, είτε ως µέλος ενός κοινοπρακτικού σχήµατος. Γίνονται επίσης δεκτές και µεµονωµένες εργοληπτικές ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 3669/08(«κύρια κατηγορία»).Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για την συµµετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνισµούς για την κατασκευή ∆ηµοσίων Έργων. Για τον διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3669/08. Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 19.959,26 . Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου 12%, κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον της ανωτέρω εγγύησης, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 35 του Ν.3669/08. Oι εγγυητικές επιστολές συµµετοχής δεν γίνονται δεκτές αν έχουν χρόνο ισχύος µικρότερο των 210 ηµερολογιακών ηµερών Οι απαιτούµενες εγγυήσεις θα πρέπει να παρέχονται µόνο από ελληνικές τράπεζες ή το ΤΣΜΕ∆Ε. Η συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου, είναι 9 µήνες από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης. Τόπος κατασκευής του έργου είναι ο ∆ήµος Πύργου. Έντυπο Οικονοµικής προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του φορέα µέχρι την Πέµπτη 28 Ιουλίου 2011 Πληροφορίες: γραφείο τεχνικής υπηρεσίας (τηλ. 26213-62403, και fax 26210-20306) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κάθε ενδιαφερόµενος επιτρέπεται να υποβάλει µία µόνο προσφορά η οποία θα αφορά το σύνολο του δηµοπρατούµενου ποσού. Πύργος 08- 07-2011 Ο ∆ήµαρχος Γεράσιµος Παρασκευόπουλος 1 Η οποία δεν είναι απαραίτητο να είναι και πάλι Τρίτη. 2 Ορίζεται το µέσον, π.χ. ΦΑΞ.

γ. Προερχόµενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσηµοι κατάλογοι αναγνωρισµένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόµοια µε το δηµοπρατούµενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΓΚΟΥΜΑ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 87

Ασπρα Σπίτια 11-7-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ευγενία και Χρήστος Βασιλόπουλος, Μαρία και Αθανάσιος ∆ηµητρουλόπουλος, Γεώργιος και Βασιλική Γκούµα, Παναγιώτης και Μαρία Γκούµα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΛΕΞΙΟΥ Κ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 84

Πύργος 11-7-2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ: Ελένη και Ιερέας Ανδρέας Μαντζαβίνος, Παναγιώτης και Αθανασία Ρουσοπούλου, Κωνσταντίνος και Βασιλική Ρουσοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΠOΛEMIKH AEPOΠOPIA 117 ΠTEPYΓA MAXHΣ TMHMA ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ THΛ. 26230-65072

AΠΟΥΣΙΑ ΙΑΤΡΟΥ Ο ιατρός Παθολόγος

Ιωάννης Αγγελόπουλος

θ’ απουσιάσει από ∆ευτέρα 11/7 µέχρι και Παρασκευή 15/7.

Aνακοίνωση 1. Στις 12 Ιουλίου (Τρίτη) µε εναλλακτική στις 13 Απριλίου 2011 (Τετάρτη) και από ώρες 08.30 έως 14.30 τοπική θα εκτελεσθεί από την ΠOΛEMIKΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ αντιαεροπορική βολή µε πραγµατικά πυρά στο πεδίο βολής ΠAΛAIOXΩPIOY HΛEIAΣ. 2. Aπαγορευµένη περιοχή κατά τη διάρκεια της βολής η θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα γεωγραφικά στίγµατα: α. 37 ο 48’ 30’’ B-21 ο 14’ 48’’ A β. 37ο 47’ 50’’ B-21 ο 05’ 45’’ A γ. 37 ο 41’ 50’’ B-21 ο 07’ 50’’ A δ. 37 ο 41’ 25’’ B-21 ο 15’ 45’’ A Ανδραβίδα 23 Ιουνίου 2011 Aπό τη ∆ιοίκηση της 117 ΠTEPYΓAΣ MAXHΣ

Πύργος: Νικολοπούλου Τριαντ. (Ερµού 6 τηλ. 2621022630) Aµαλιάδα: Παναγοπούλου Αικ. (Ερµού 49, Τηλ. 2622028920) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτης Παν. (2623032715) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)


29

∆ευτέρα 11 Ioυλίου 2010

Kάθε ∆ευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

650 Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΥΝ∆ΥΑΣΕΤΕ ΕΡΓΑΣΙΑ

και διακοπές µαζί; Τηλεφωνήστε τώρα στο 6996309279. ΜΑ2255

6936188271. ΜΑΣ7150 --------------------------------.HONDOS CENTER. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για το κατάστηµα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 26210/22111. ΜΑΣ9727 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ευπαρουσίαστη για να εργαστεί σε bar, καλές αποδοχές. Πληρ. τηλ. 6970927524. ΜΑ2162 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΑΠΟ ΠΥΡΓΟ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως οικ. βοηθός (µαγείρεµα – σιδέρωµα και καθαριότητα). ∆ιαθέτω µεταφορικό µέσον και έρχοµαι σε χωριά από 8.00 – 16.00 όλες τις µέρες της εβδοµάδας. Πληρ. τηλ. 6946602577. ΜΑ2200 --------------------------------. ΑΠΟ LASERLINE CLINICS ΠΥΡΓΟΥ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΙ & ΠΩΛΗΤΕΣ µε προϋπηρεσία. Πληρ. τηλ. 26210/27193. ΜΑ2229 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις υπολογιστή και λογιστικής, διπλ. οδήγησης.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

Αποστολή βιογραφικού. Τηλ. 26210/29685, 6932434264. ΜΑ2230 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ εργασίες ως αποκλειστική νοσοκόµα, καµαριέρα, λαντζέρα, φύλαξη παιδιών και ηλικιωµένων, καθαρισµός οικιών, κ.λ.π., περιοχές Πύργου – Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 6989910765. ΜΑ2231 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ µε εµπειρία για φροντίδα ηλικιωµένης κυρίας, 24ωρης απασχόλησης (εσωτερική στο σπίτι). Πληρ. τηλ. 6972427670. ΜΑ2242 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ 40 ετών ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως εσωτερική για φύλαξη ηλικιωµένης. Μισθός 500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6997963660. ΜΑ2239 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΣΟΒΑΡΗ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων, µικρών παιδιών και οικιακά για όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 6975607880. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑ για εργασία σε σαντουιτσάδικο, σε παραλία Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6977533005. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για ταµείο στο Ιχθυοπωλείο του κ. Κοτσώρη στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/26447, 6932100453. ΜΑ2265 ---------------------------------

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για καφέ, µεζεδοπωλείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6983162555. ΜΑ2274

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ & ΜΑΣΤΟΡΑΣ Σοβατζής για περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972336250. --------------------------------. ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ στην περιοχή Πύργου, ηµεροµίσθιο 25 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6983049189.

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 Κιν. 6949190695

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ

2 BARWOMΕΝ για παραλιακό beach bar, περιοχή Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 6973823720.ΜΑ2273

. ΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΓΥΝΑΙΚΑ

για εργασία στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιά, παππού κ.λ.π.) ή για άλλη εργασία. Απευθυνθείτε στο ΓΡΑΦΕΙΟ της κυρίας ΝΤΟΝΑΣ να σας συστήσει το κατάλληλο άτοµο. ΕΠΙΣΗΣ καµαριέρες, λατζιέρες για καταστήµατα. Πληρ. τηλ. σταθερό 26220/400041, κινητά 6 9 8 8 8 0 0 8 1 4 , 6936529012. ΜΑ9818

. ∆ΕΞΙΟΣ ΙΕΡΟΨΑΛΤΗΣ

ΚΑΛΟΣ γνώστης βυζαντινής µουσικής, άριστος γνώστης τυπικού επιθυµεί να αναλάβει ιερόν αναλόγιον. Πληρ. τηλ. 6978164002, 26220/29934- 24456, κος ∆ιονύσης. ΜΑ2206

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ -

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905


30

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 40 τ.µ. πίσω από σχολές ΟΑΕ∆ στα Λαστέικα, επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε κήπο. Πληρ. τηλ. 6936415586. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στην οδό Αιόλου, χωρίς κοινόχρηστα σε διώροφη οικοδοµή. Πληρ. τηλ. 6944578516. ΜΑ2247 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40µ² επιπλωµένη, καινούρια, µε αυτόνοµη θέρµανση και νερό, Παλαιολόγου 47 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6972404614, 26210/28356. ΜΑ2233 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, τέρµα Ναυαρίνου, µε τέντες, A/C, parking, ηλιακούς. ∆ίπλα στο τεχνικό Λύκειο. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ2213 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6937085377.ΜΑ9392. --------------------------------. ΑΘΗΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ² στοά Ηλίσια, Αβίδου 77 (πλ. Πανεπιστηµίου) µόνο σε φοιτητές – φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 26210/34817, 6934303148. ΜΑ2191 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, Μαγνησίας και Τ. Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6978184760. ΜΑ2178 --------------------------------.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 µ2, καινούρια, πλήρως εξοπλισµένη, Καπ.Γιώργη και Υψηλάντου στον Πύργο. Τηλ. 6932084915.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:

α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΜΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, ένα σαλόνι επιπλωµένο, µε µεγάλη κουζίνα επιπλωµένη, ένα χολ και αποθήκη µε κεντρική θέρµανση. Παραχωρείται και για συγκατοίκηση. β) ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ, επιπλωµένο + ηλ. συσκευές γ) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη Θεοτόκη 3, έναντι 2ου δηµ. σχολείου Πύργου και Νοµαρχίας. Πληρ. τηλ. 26210/22471, ώρες καταστηµάτων και 26210/22882, όλες τις ώρες.

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Στην

ΜΑ2065 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Αγ. Χαραλάµπους 15. Πληρ. τηλ. 6976444087. ΜΑ2128 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: 1) 2ΑΡΙ επιπλωµένο µε ηλιακό, µε a/c , τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 55 µ², διαµπερές, 2) 3ΑΡΙ 67µ² µε ηλιακό, µε a/c, µε τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές πολυτελούς, κατασκευής χωρίς κοινόχρηστα, Όθωνος Αµαλίας 24, πεζόδροµος Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6977265767, 2610/27055. ΜΑ2134 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο του Πύργου κοντά στα ΤΕΙ. Κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑΣ9620

∆ΥΑΡΙΑ --------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, πλήρως επιπλωµένα µε αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/27490. ΜΑ9308. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ανατολικό, φωτεινό µε µεγάλη βεράντα σε καινούρια πολυκατοικία. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ2250 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ δευτέρου ορόφου επί των οδών Ζακύνθου 29 και Γούναρη γωνία µε αυτόνοµη θέρµανση – αποθήκη 11,00 µ² ηλιακό θερµοσίφωνα και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 26210/27708 και κιν. 6955143128. ΜΑ2237 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C, ισόγειο και χωρίς κοινόχρηστα, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ. Πληρ. τηλ. 26220/26214, 6974190980. ΜΑ2278 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο ή µη επί της οδού ΣΠΑΠ 8. Πληρ. τηλ. 26210/25356, 6974365686. ΜΑ2248 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ διαµπερές στο κέντρο του Πύργου, σε ηµιώροφο, αυτόνοµη θέρµανση, πραγµατικά λίγα κοινόχρηστα, ηλιακό θερµοσίφωνα σε καινούριο τριώροφο κτίριο. Πληρ. τηλ. 6972717408, 6981324977. ΜΑ2249 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ (55 τ.µ.) κεντρικό, επιπλωµένο, καινούριο. Πληρ. τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑ2275 --------------------------------. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-14 και 1922 µ.µ. ΜΑΣ2215 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ διαµέρισµα, καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση, σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Τηλ. 2621022517, 6937469637. ΜΑ2019 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην Αρχ. Ολυµπία, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ2179 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66µ² στην Καπ. Γιώργη στον Πύργο, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/32092.ΜΑ9921. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ∆ΥΑΡΙ, ∆ραγατσανίου και Πλήθωνος, πλησίον 1ου ∆ηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6932291818, 6977588841. ΜΑ2202 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 46µ², πολυτελές στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948040153. ΜΑ2167

ΤΡΙΑΡΙΑ --------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12.ΜΑΣ8279. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 µ2 (2 υ.δ. – λουτρό – WC - σαλόνι – κουζίνα), µεγάλες βεράντες – απεριόριστη θέα- αυτόνοµη θέρµανση – τζάκι- 20ετιας – 28ης Οκτωβρίου 5153, δίπλα στο 2ο δηµοτικό και ΤΕΙ, µε αποθήκη (που µπορεί να µετατραπεί σε γκαράζ κατόπιν συµφωνίας), 450 ευρώ. Τηλ. 2109847238 , 6972551824. ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 380 ευρώ. ΜΑ2052 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 85 τ.µ., 2 υπνοδωµάτια, αυτόνοµη θέρµανση, στον 2ο όροφο, οδός ∆εληγιάννη στον Πύργο (πίσω από το παλαιό 1ο Λύκειο). Πληρ. τηλ. 26210/35130, 6938775725. ΜΑ2238 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ γ’ ορόφου ΤΡΙΑΡΙ 96m² µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια, Παυσανίου 40 στον Πύργο σε καινούρια οικοδοµή, πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463, 26210/93389. ΜΑ2259 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ Γ’ ορόφου, Γορτυνίας 40 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33166.ΜΑ2277 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΡΙΑΡΙ κεντρικό (Πατρών και Παπαφλέσσα), Γ’ ορόφου, πλήρως επιπλωµένο και µεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 6947601235, 6947601236. --------------------------------. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε αρίστη κατάσταση, 80 µ. από την παραλία, εβδοµαδιαίως – µηνιαίως. Πληρ. τηλ. 6932338850. ΜΑ2165 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 100 τ.µ., επιπλωµένο, ενεργειακό τζάκι 2ου ορόφου, Ερυθρού Σταυρού 7. Πληρ. τηλ. 26210/32105, 6977217166. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επί της οδού Ιφίτου 3, έκτασης 90 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 2621033555 και 6936-771104. ΜΑ2177 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 µ² µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι, σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26250/23722, 26220/27245, 6944176640.ΜΑ9922. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ επί της ∆εληγιάννη 8 στον Πύργο, αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µε-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ

κάτω από το Επαρχείο, επί της Κολοκοτρώνη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ., µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα µε πάσο, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6 9 7 7 2 9 9 4 2 9 , 2109888811 µετά τις 13.00. ΜΑ9912

γάλη κουζίνα, διαµπερές, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, 6977350432. ΜΑ2209 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115µ², Αυγερινού Πετραλιά 11 στον Πύργο, 2 υπνοδωµάτια, σάλα – µπάνιο – κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6977706440.ΜΑ9861. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ∆ιαµέρισµα 100 τ.µ. γωνιακό, πολυτελές και 45 τ.µ. διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, ∆νση Σµύρνης και Παπαφλέσσα, πλησίον 6ου δηµοτικού σχολείου. Πληροφ. τηλ. 26220/91314, 6974860971. ΜΑ2201 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ καινούριας κατασκευής, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, ηλιακός θερµοσίφωνας, 2 WC, αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου. Πληρ. τηλ. 6974527710.ΜΑ2012. --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 1ον) ανώγειος οικία δίπλα στο 1ο Γυµνάσιο χωρίς κοινόχρηστα, πολύ καλή, 140 τ.µ., 2 µπάνια, 3 κρεβατοκάµαρες µόνο σοβαρές προτάσεις. 2ον) Ανώγειος οικία, τέρµα Καλαβρύτων 100 τ.µ., 3 κρεβατοκάµαρες, πολύ καλή, µε ροµαντική θέα. Πληρ. τηλ. 26220/24747. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής, Γερµανού 27, Πύργος, 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3 υ/δ, 1 µπάνιο, 1 WC, αποθήκη πλήρως εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας – τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. 26210/22879, κιν. 6945267085. ΜΑ2251 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ πρώτου ορόφου, καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση, 120 τ.µ. και 90 τ.µ. µπαλκόνι – ηµιυπαίθριο και ηλιακό θερµοσίφωνα, στο κέντρο του Πύργου. Πληροφ. τηλ. 6972427670. ΜΑ2234 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, ∆ερβενακίων 63 στον Πύργο, 116 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6937150006.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ.

στον α’ όροφο της πολυκατοικίας Πατρών ή Παπαφλέσσα, αριθ. 46, έχει αυτόνοµη θέρµανση, αυτόνοµη ύδρευση, επιπλωµένο, στο κέντρο του Πύργου, ηλιόλουστο και µπαλκόνια γύρωθεν. Πληρ. τηλ. 2621774607, κιν. 6946667728.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Γ’ ορόφου, 54µ² επιπλωµένη, 2 υπνοδωµάτια, 1 κουζίνα, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, A/C, Μπελούση 6Α στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6945941802, 6936547900. ΜΑ2122

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

επί της Κοκκίνου 6, ΤΡΙΑΡΙ α’ ορόφου, διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη, τέντες, µεγάλες βεράντες και ιδιωτική θέση, parking. Πληρ. τηλ. 6974603983. ΜΑ2125

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35µ²

στον 4ο όροφο µε A/C – ηλιακό θερµοσίφωνα και θέση στάθµευσης σε πιλοτή, Επτανήσου και 25ης Μαρτίου. Πληρ. τηλ. 6945440309. ΜΑ9606.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ²

στην Παπαφλέσσα 46, κατάλληλο για γραφείο – φροντιστήριο. Πληρ. τηλ. 6974640470. ΜΑ2224

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ.

1ου ορόφου µε ηλειακό και ατοµική θέρµανση, στη Ρήγα Φεραίου 73, στον Πύργο. Τηλ. 2621027101, ώρες καταστηµάτων.ΜΑ2010

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

1ου ορόφου, 30 τ.µ., πλήρως επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον ΤΕΙ, Ωρωπού και Αροανίων 28, Πάτρα. Πληρ. τηλ. 26230/33122. ΜΑ2188

. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον, Νεόφρονος 1921, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621033971 και κιν. 6977977598. ΜΑ2009

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

έναντι ∆ικαστηρίων 28ης Οκτωβρίου 10, Μπιζανίου πλήρως ανακαινισµένο, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Πληρ. τηλ. 6 9 5 6 9 9 3 5 0 7 , 6932959524. ΜΑ2245

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

55µ² στον Πύργο, περ. ∆εξαµενής. Πληρ. τηλ.6936670714. ΜΑ2192

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ (2ΑΡΙ), Καπετάν Γιώργη και Ζακύνθου, πολυτελούς κατασκευής, πλήρως ανεξάρτητη, µεσηµβρινή, διαµπερές 75 τ.µ., ιταλική κουζίνα, αυτόνοµη θέρµανση, πόρτα ασφαλείας, δορυφορική T.V., αποθήκη χωρίς κοινόχρηστα. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις, όχι κατοικίδια. Πληρ. τηλ. 6976992766. ΜΑ2118

. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στα Γρανιτσέικα µε 3 υ/δ, γκαράζ, αποθήκη, κήπο, µπάρµπεκιου, κ.α. Πληρ. τηλ. 6936572099.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ

3 δωµατίων µε νερό ιδιόκτητο, Αγ. Γεωργίου. Πληρ. 26210/28809, 6937588193. ΜΑ2190

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110µ² α’ ορόφου, Μπελούση 6Α µε βεράντες άνετες και σαλόνι, 2 WC και αποθήκη, χωρίς κοινόχρηστα και µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6 9 3 6 5 4 7 9 0 0 , 6945941802. ΜΑ2189

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

110 µ², β’ ορόφου, Παπαφλέσσα 55 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6972527303. ΜΑ2254

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ

πλησίον Αγ. Κυριακής, χωρίς κοινόχρηστα, πλήρως επιπλωµένο. Πληρ. τηλ. 6944229760.ΜΑ2272

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη- ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις 1ο όροφο, πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο κοιτώνες – σαλόνι – κουζίνα WC. Πληρ. στο κινητό 6974640648.ΜΑΣ9705.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

στη Σκαφιδιά. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 4 0 1 7 , 6937535375. ΜΑΣ9846

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΠΕΡΕΣ

µε καλοριφέρ, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/22885, 26378. ΜΑ2154


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 107 τµ., 186 τ.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τηλ. 26210/35901, 6972277920. ΜΑ2138

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ. 2ου ορόφου, έναντι νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9839

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 130 τ.µ. µε αυλή στην Αγκινάρα Γαστούνης. Πληρ. τηλ. 6944996051, 6930436728. ΜΑ2180 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην πρώτη σειρά µε θέα τη θάλασσα, τρία υπνοδωµάτια, µεγάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944944158. ΜΑ2240 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/28050, 6945391440. ΜΑ2241 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή, µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ. τηλ. 6938848098. ΜΑ2261 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόπεδο στη Σπιάτζα, φως – γεώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6979336300. ΜΑ2260 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75µ² σε οικόπεδο στην Αλφειούσα (στο δρόµο της αγοράς). Χρειάζεται επισκευή σκεπής και πορτοπαράθυρα. Πληρ. τηλ. 6995725339. ΜΑ2264 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΤΡΙΝΗ ΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. και 40 µ² υπόγειο σε 400µ² οικόπεδο στη Λαµπεία Ηλείας (∆ίβρη). Πληρ. τηλ. 6973981156. -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε µοναδική τοποθεσία που παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια επί της εθνικής οδού, 5ο χλµ. από τον Πύργο Ηλείας ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σύγχρονης τεχνολογίας για τρεις οικογένειες και υπόγειο σε 25 στρέµµατα γεµάτα φρουτόδεντρα και ελιές µε πολλά extra. Πληρ. τηλ. 26210/71102.

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

Στην

31

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

διαµπερές 100 τ.µ. στον 1ο όροφο, 28ης Οκτωβρίου 40, κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη. Τιµή 73.000. Πληρ. τηλ. 6984572210. ΜΑ2208

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη Αµαλιάδας

µονοκατοικία 113µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ξυλοκέρα σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673 ή 6972707170.ΜΑ9570.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ²

τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

σε καλή τιµή, α’ ορόφου στη Ζαχάρω Ηλείας. Πληρ. τηλ. 27610/23819, 6946712684. ΜΑ2219

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50µ² νέας κατασκευής, µε αποθήκη, parking, 4ου ορόφου, πλατεία Πλαστήρα (παλιά λαϊκή), από ιδιώτη. Πληρ. τηλ. 6979233367.

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ., 130 τ.µ. ΠΛΑΤΕΙΑ ΞΥΣΤΡΗ ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Τηλ. 26210/35901, 6972277920. ΜΑ2139

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

ΜΑΣ44

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου, 100 µ², 105.000 ευρώ, επιπλωµένο. 3) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες. 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 11) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες 35,50 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.


32

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα στην οδό ∆εληγιάννη, έναντι ξενοδοχείου ΙΛΙ∆Α. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑ2035 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ επί της κεντρικής πλατείας Πύργου, έναντι Εθνικής Τραπέζης. Πληρ. τηλ. 6945122302.ΜΑ2094. -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Μουζάκι στο κέντρο του χωριού. Πληρ. τηλ. 6974030892. ΜΑ2262

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τµ. Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Ερµού 33, 42 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/37329, 6993980971. ΜΑΣ9880

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200µ², 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατάκολο. Β) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µέτρα, εκτός σχεδίου. Πληρ. τηλ. 26210/41622, 6977292696.ΜΑ9107.

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 στρ.

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

εντός σχεδίου (ελιές – πορτοκαλιές – νερό) και µε πανοραµική θέα στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6934782383.

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΩ Λ ΕΙΤ ΑΙ σ τ ο ν Π ύ ρ γο ,

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

µε 40 ελιές επί του δρόµου Λαστεΐκων - Αγ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6977616176 , 6976161091 ή 210/8049164.ΜΑ8670.

οικόπεδο 1.105µ2 επί της προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4, και στο ίδιο σηµείο, 368µ2 προς 80.000€ νέτη τιµή ευκαιρία !!! Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

6,5 και 3,5 στρεµ. στο δρόµο Αγ. Γεωργίου - Λαστεΐκων. Πληρ. τηλ. 6976161091 ή 210/ 8049164 ή 6977616176.ΜΑ8669.

. ΜΥΡΤΙΑ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΗΜΑ ΕΚΤΑΣΕΩΣ 82 ΣΤΡΕΜ. µε ηλεκτρικό και νερό από γεώτρηση (παροχή 60 κυβικά την ώρα), 1000 ελαιόδενδρα, τριάντα οπωροφόρα και τριάντα στρεµ. µε εποχικές καλλιέργειες, σύνολο 82 στρ., 1200 µέτρα από τη Σκαφιδιά, 15 τόνους λάδι ετήσια παραγωγή. Υπάρχει αγροικία η οποία χρειάζεται ανακαίνιση. Για πληροφορίες τηλ. 210/3633271, 6944322860, 6944420218, email:niklats@ath.forthnet.gr.ΜΑ2195

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΛΕΧΑΙΝΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245 τ.µ., πλησίον πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου, επί της οδού ∆ηµησιάνου 5, µε πρόσοψη 10 µ., συντελεστή δόµησης 2 και µε µία ισόγειο οικία. Πληρ. τηλ. 210/8026135, κιν. 6944345312. ΜΑ2104 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ στην περιοχή «Γκαγκάδι» Σκαφιδιάς 10,50 στρ. µε νερό. Πληρ. τηλ. 6937017345, 6944740285. ΜΑ2193 ---------------------------------· . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 5.400 στρεµµάτων, περιφραγµένο, απέχει 65 µέτρα από Εθνική Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας και 130 µέτρα από κεντρικό δρόµο Κολιρίου, έχει δυνατότητες και για επαγγελµατική χρήση και στέγη. Έχει νερό, φως, τηλέφωνο. Πληρ. τηλ. 26210/33526. ΜΑ2220 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 6 στρεµ. περίπου αποτελούµενη από 200 πορτοκαλιές και 40 ελιές, 3 χιλ. από τον Πύργο πρόσβαση από δρόµο άσφαλτο µε νερό ή ρεύµα σε περιοχή οικοδοµήσιµη. Πληρ. τηλ. 6942401468. ΜΑ2232 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρ. στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6932405481.ΜΑ2092. -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.300 τ.µ. σε καλή τοποθεσία στο Σκουροχώρι Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6934404401.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην πλατεία Καζαντζάκη (πλησίον του πεζόδροµου Αµαλιάδας) ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα 200 τ.µ. ΥΠΟΓΕΙΟ κατάστηµα 200 τ.µ. στεγανό, κατάλληλο για stok εµπορεύµατα, ΚΑΒΑ ποτών – κρασιών ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση ΙΣΟΓΕΙΑ µονοκατοικία 100 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26220/22546, κιν. 6978840667. ΜΑ2214

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρ. στο Σκουροχώρι, εντός οικισµού. Πληρ. τηλ. 210/9935712. ΜΑ2137


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ παραδίδει µαθήµατα σε ενήλικες και παιδιά. Πληρ. τηλ. 6979644041. ΜΑ9939 -----------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Προετοιµασία µαθητών ΣΤ’ ∆ηµοτικού για τη Ν. Γλώσσα. Πληρ. τηλ. 6978089388, Πατρινού – Ροδοπούλου Αγγελική. ΜΑ2157 --------------------------------. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗ-

Στην

ΜΑΤΑ. Πτυχιούχος του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ) µε εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα «Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας» και «Αρχών Οργάνωσης και ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων» σε µαθητές Γ’ Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6988407639. ΜΑ2194 -----------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε 20ετή φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 2621771323, 6987898977. ΜΑ2198

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ στον Πύργο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ .τηλ. 6938876343. ΜΑ2108

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ τµήµατος Πάτρας παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά ∆ηµοτικού. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6987262380. ΜΑ2276

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε διδακτική εµπειρία αναλαµβάνει την παράδοση ιδιαίτερων µαθηµάτων σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. ∆ίνονται σηµειώσεις. Τιµές χαµηλές. τηλ. 6980325696. ΜΑ2225

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα κατοικία 70 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ. σε 6 στρέµµατα στα Λαδέϊκα Σωστίου σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέµµα στο δρόµο Αµαλιάδας –Σαβαλίων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 100 τ.µ. διόροφης οικοδοµής σε καλή τοποθεσία στην Αµαλιάδα ΜΑΣ766

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590

33

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ8420.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος Κιν.: 6956032263 ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. οικοδοµ. 300 τ.µ., Πύργος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 µε 70 ρίζες ελιές, Σκουροχώρι. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκου-

ροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό Τρίφατσο (Σ.Π.Κ-ΘΕΟΤΟΚΗ-ΖΑΙΜΗ) 633τµ, Σ.∆ 1.8.!! 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.5στρ στο κάτω Σαµικό,2χλµ από θάλασσα ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε Υπόγειο 190 τ.µ. και Προαύλιο χώρο (Οικόπεδο) 1,8 στρ. καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο (∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εστιατόριο-ψησταριά 150τ.µ (30τ.µ κουζίνα), πλήρως εξοπλισµένο, µε υπαίθριο χώρο 500τ.µ, σε πλεονεκτική θέση του Κορακοχωρίου. 1.200€

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής 120τ.µ µε Υπόγειο 120τ.µ, 05΄+ παλαιά Οικία 61τ.µ, στην Ξυλοκέρα.! ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 112τ.µ µε υπόγειο 30τ.µ σε Οικόπεδο 1500τ.µ στο Πελόπιο.,Καλαίσθητος κήπος,ήσυχη περιοχή. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά, άρτιο και οικοδοµήσιµο (200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.


34

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 3.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 5.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα

. RENAULT MODUS 1,2 16V, µοντ. 5/2008, 58.000 χλµ., κλιµατισµός, κ.α. έξτρα, τιµή 6.900 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW TRANSPORTER 2500c.c., πετρέλαιο. Πληρ. τηλ. 6978287393. ΜΑ9478.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ 4Χ4 TERIOS DAIHATSU χρ. µαύρο, µοντ. 2007, µε 64.000 χλµ, ατρακάριστο, full extra. Tηλ. 6936551862.ΜΑ2002.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL ASTRA 1400c.c., µοντέλο 2007, 44.000 χλµ. Πληρ. τηλ. 6972686883. ΜΑ2246

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES 220 µοντέλο 2004 µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976529135, 7.00 έως 14.00.ΜΑ9730.

Στην

4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’ 9.000 ευρώ . SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 3.800 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ευρώ. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, 2πορτο ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο, full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . CITROEN C3 PLURIEL cabrio, 1400 c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική οροφή, full exta, ΠΡΟ-

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ BMW F650 µοντ. 1996, 21.000 χλµ., άριστη κατάσταση, κόκκινη – µαύρη, λάστιχα, σέρβις. Τιµή 2.300 ευρώ. Πληρ. πρωινές ώρες 10.00 – 13.00, τηλ. 6977401246. ΜΑ9926

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΣΦΟΡΑ 6.200 ευρώ. . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.990 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.κλειδαριές. . OPEL CORSA, 1200 cc, 2007, 5πορτο, ασηµί, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδαριές, αερόσακους, υπολογ. ταξιδιού, ABS, ραδιο CD, κ.α. 7.500 ευρώ. . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. . HONDA CRY 4X4 µοντ. 2001, 2.000 cc, ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδ., ηλιοροφή, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, άριστη κατάσταση, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 1400 cc Quiksilver 2002, 2πορτο, υδρ. τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου κ.α. 3.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA AURIS 1400 cc 2008, 5πορτο, µαύρο, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, αρίστη κατάσταση από 11.500 ευρώ τώρα 10.900

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES SLK 200 KOMBRESSOR 2004 Rodster, 40.000 χλµ., χρώµατος ασηµί, full extra, βιβλίο service. Τιµή 29.500 ευρώ. Πληρ. πρωινές ώρες 10.00 – 13.00, τηλ. 6977401246. ΜΑ9925

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C 180 κουπέ, οροφή πανοραµική, χρώµα ασηµί, χιλιόµετρα 85.000, κατασκευής 9- 2002, µε τελευταίο σέρβις. Ευρώ: 12.800. ∆εκτή ανταλλαγή µε τζιπ 4Χ4, τετράπορτο, κυβισµός 1.600. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6977249707.ΜΑ2048.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUBARU FORESTER µοντ. ’03, 135ΗΡ, 117.000 χλµ. service αντιπρ/πείας, ABS, NAVI, αντηλιακές, µεµβράνες, κοτσαδόρος, 4 ηλ. παράθυρα. Άριστη κατάσταση, δεκτός κάθε έλεγχος. Τιµή 9.500,00 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932727110. ΜΑ2204

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C200 µοντ. 2004, πετρέλαιο, κατάλληλο και για ΤΑΞΙ σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6979630297. ΜΑ2243

4141 MERCEDES ACTROS τετραξονικό καινούριο ΟΚΜ 915 MERDEDES ATEGO Μουσαµάς 2006 67000 χλµ. 26314 ΜΑΝ Σασι 400.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 26314 ΜΑΝ ψυγείο 409.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 1528 MERCEDES Κοφα 400.000 Κ.Μ. 2004 µοντ. 817 MERCEDES Κουρτινα 280.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 8163 ΜΑΝ Σασι –ψυγείο 128.000 Κ.Μ. 2002 µοντ. Α/C 3513 ΝΙSSAN Ανατροπή 67.000 Κ.Μ. 2005 µοντ. 818 MERCEDES ψυγείο ΤS 200 410.000 KM 2002 µοντ. 817 MERCEDES ψυγείο CARRIER 444, 182.000 KM 2000 µοντ. 815 ΜΕRCEDES ψυγείο CARRIER 444, 200.000 KM 2000 µοντ. 413 MERCEDES Κόφα SPRINTER 271000 KM 2003 µοντ. 110 AT LEON ψυγείο 167.000 ΚΜ 2000 µοντ. 223 MERCEDES Μουσαµάς 425.000 ΚΜ 2000 µοντ. 416 ΜΕRCEDES SPRINTER 159.000 KM 2004 µοντ. 815 ΣΑΣΙ 270000 ΚΜ 2000 µοντ. 311MERCEDES SPRINTER DOKA 223.000 KM 2000 µοντ. 914 MERCEDES Ψυγείο 250.000 ΚΜ 1998 µοντ. 818 MERCEDES Moυσαµάς 317.000 ΚΜ 2001 µοντ. 95430 ΧF DAF Τράκτορας 530.000 ΚΜ 2005 µοντ. A/C Kαρότσα 13.900 ΚΜ 2005 µοντ. SCHMITZ επικαθήµενη σκάλα για µετακοµίσεις 32 µέτρα TAUPEN 2000 µοντ. KLARK TOUOTA DIESEL 1,5 τον. 1998 µοντ. KLARK ΜΙΤSUBISHI DIESEL 2,0 τον. 1998 µοντ. και παντός τύπου ηλεκτρικά 815 κοφα MERCEDES 167.000 KΜ 2001 µοντ. ΝΙSSAN NAVARA τετράπορτο 87.000 ΚΜ 2001 µοντ. 917 MERCEDES 260.000 ΚΜ, 96 µοντ. καρότσα κοφα 815 MERCEDES Koφα 2000 µοντ. 184.000 ΚΜ υδραυλική πόρτα 124 και 470 SCANIA 2001 µοντ. 701.000 ΚΜ τριαξονικό 815 MERCEDES KOFA 2002 243.000 και υδραυλική πόρτα ΜΑ8281

ευρώ. . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. . TOYOTA CARINA 1600 cc, ’96, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 2.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ BMW 316, µοντέλο 2001, 128.000km, ΠΩΛΕΙΤΑΙ για επισκευή ή ανταλλακτικά, σε πολύ συµφέρουσα τιµή. Πληρ. τηλ. 26220/25466, 6972506078. ΜΑ2143 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 318, µοντ. ’99 Ε46, SCINTER ηλ. παράθυρα – κλειδ. – καθρ. αναρτήσεις – ζάντες αλουµ. 17’’ χαµηλωµένο φιµέ τζάµια, εξατµ. αλουµινίου CLIMA, δερµ. σαλόνι, καινούρια λάστιχα ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων αεροτοµή, προβ. οµίχλης PSD, σε αρίστη κατάσταση, δεκτός έλεγχος 120.000 χλµ., ατρακάριστο άβαφο, από µεγάλο SERVIS. Πληρ. τηλ. 6942401468. ΜΑ2170

--------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD FOCUS 1600c.c., µοντ. 2001, λόγω ανεργίας. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6930287934 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 156, DISTINGTIVE 125HP, µοντ. ’98, χρώµα ασηµί, 160.000 χλµ., πρώτο χέρι, full extra, clima, R/CD, ABS, ANTISPIN, sport ανάρτηση ΑPEX, καινούρια µπαταρία, λάστιχα, ΚΤΕΟ, κ.λ.π. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6977251371. ΜΑ2236 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 32 ίππους, σπαστό µε φρέζα, καταστροφέα, ψεκαστικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460, 32478. ΜΑ2253 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FORD 5600, υδραυλικό τιµόνι µε ρίπερ και φρέζα. Σε αρίστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ .τηλ. 6979181551. ---------------------------------

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρός-πίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYER- βιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472. Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46


∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

35

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης στην Αµαλιάδα. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6937779828. ΜΑ2025 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ BAR στην ευρύτερη περιοχή Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 6970927524. ΜΑ2150 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ψιλικών µε τσιγάρα, περιοδικά, εφηµερίδες, φωτοτυπικό µηχάνηµα, συναγερµός, κάµερες ασφαλείας, τιµή ευκαιρίας!!! Λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Πληρ. τηλ. 6936668334. ΜΑ2252 --------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε αναγειρόµενη οικοδοµή ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 102 τ.µ. µετά υπογείου 50 τ.µ. και µε προοπτική για πατάρι. Επίσης πωλείται και το µισό µαγαζί µε είσοδο Υψηλάντου 50 τ.µ. µε πατάρι και µε υπόγειο. Επίσης πωλείται και ο 2ος και 3ος όροφος 102 τ.µ. µε τις καινούριες προδιαγραφές. Πληρ. τηλ. 6982518245.ΜΑ2211

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.µ.

οδός Μίλτωνος Ιατρίδου και Σωκράτους (προέκταση Ρήγα Φεραίου). Πληρ. τηλ. 6943076076. ΜΑΣ9361

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στη Ζαχάρω µε όλο το εµπόρευµα και τον εξοπλισµό σε πολύ καλό σηµείο, µε µεγάλο χώρο και µεγάλο τζίρο. Πληρ. τηλ. 6944203634.ΜΑ2173.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 80 τ.µ., έναντι Νοµαρχίας Πύργου µε υπόγειο – ισόγειο – πατάρι. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9840

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

στην Αµαλιάδα, σε λειτουργία, λόγω συνταξιοδότησης. Τηλ. 6978841419. ΜΑ2053

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ στη στάση τρένων Μυρτιάς – Σκαφιδιάς. Πληρ. τηλ. 6977785441. ΜΑ2205

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . 58ΧΡΟΝΟΣ διαζευγµένος επιθυµεί σοβαρή σχέση (κυρία – ∆εσποινίς και ό,τι προκύψει). Πληρ. τηλ. 6978816399. ΜΑ2269

για συµβίωση και γάµο, υποχρεωτικά κάτω των 60 ετών, από Πύργο και νοµό. Πληρ. τηλ. όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/21906. ΜΑ9770

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 1ου ορόφου, 61 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Ανεξάρτητος όροφος. Τιµή 80.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350

ΜΑ9838

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ µε υψηλό τζίρο, πλήρως εξοπλισµένη µε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και αποθηκευτικούς χώρους στο κέντρο της Αµαλιάδας. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6936142507, ώρες γραφείου 9.00 – 13.00 και 18.00 – 21.00.

ΜΑ2222

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075


36

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ – ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ & ΣΙ∆ΕΡΩΤΗΡΙΟ ρούχων. Πληρ. τηλ. 6976444945. ΜΑΣ9140 ------------------------------. ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Αποκτάτε πολυτελές σπίτι βιοκλιµατικό Α’ κλάσης µε φωτοβολταϊκή στέγη η οποία εξασφαλίζει την εξόφληση α) ολόκληρου του δανείου κατασκευής, β) του λογ/σµού ∆ΕΗ για 25 χρόνια!! Έχετε το οικόπεδο; Φυτέψτε δωρεάν το σπίτι των ονείρων σας! Χρηµατοδότηση 100% - Μελέτη – Άδεια – Κατασκευή. Τηλεφωνήστε µας: κιν. 6944616477, σταθ. & φαξ 2610/277849. Τραπεζικές Μεσολαβήσεις «Παπαθεοδώρου» - Παντανάσης 64 (2ος) – Πάτρα. ΜΑ9604 --------------------------------. ΣΩΤΗΡΙΕΣ ρυθµίσεις τραπεζικών δανείων (ενήµερα ή σε καθυστέρηση), Ιδιωτών, Νοµ. Προσώπων κ.λ.π. ΑΝΑΣΑ µε νέες πολύ χαµηλότερες δόσεις και µετάθεση της 1ης νέας δόσης για µετά από 6 µήνες. ΝΟΜΙΚΗ κάλυψη µε γνώση, υπευθυνότητα και θετικά αποτελέσµατα. ΣΩΣΤΕ τις επιχειρήσεις και τις περιουσίες σας από κατασχέσεις. Ακόµη. ΝΕΑ στεγαστικά κ.λ.π. δάνεια και ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ εικόνας στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. Τραπεζικές Μεσολαβήσεις «Παπαθεοδώρου». Παντανάσσης 64, (2ος) Πάτρα, τηλ./φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ9605 --------------------------------. ΤΑΧΥ∆ΑΚΤΥΛΟΥΡΓΟΣ «ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ». Πάρτι – γενέθλια – εκδηλώσεις για µικρά και µεγάλα παιδιά!! Από 70 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2621304262, 6943863256.ΜΑ9914. -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΠΑΡΑΘΥΡΑ αλουµινίου, µάρκας ΕΤΕΜ µε διπλά τζάµια και σίτα 1,30Χ1,40 και 0,95Χ1,40. Πληρ. τηλ. 6946693973. ΜΑ2266 -----------------------------. ΧΑΘΗΚΕ ΚΙΝΗΤΟ από Σκουροχώρι µέχρι Λαστέικα. Πληρ. τηλ. 6934261335, 6936188325. -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ καινούρια, πετρέλαιο, 3KW καθαρά, µονοφασική, πολύ οικονοµική. Τιµή 675 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2621304262, 6943863256. ΜΑ2151 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 1ο Σύνθετο πλάνη ξεχονδριστήρα τρυπάνι, 2ο Σβούρα. Σε πολύ καλή τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6974038601. ΜΑ2183 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΝΥΨΩΤΗΡΕΣ αυτοκινήτων 2 κολ. + 4 κολ. Πληρ. τηλ. 27610/23118. ΜΑ2212 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Ηλεκτρονική ζυγιστική πλατφόρµα δαπέδου τύπου Μ¹. ΑΚΡΙΒΕΙΑ: 6.000 υποδιαιρέσεων (υψηλής ακριβείας) ∆ Ι Α Σ Τ Α Σ Ε Ι Σ : 1000Χ1000Χ100mm ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ: 500kg

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

Στην

ΥΠΟ∆ΙΑΙΡΕΣΕΙΣ: 50gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ: Ανοξείδωτη από (Α151 x304) ∆ΥΝΑΜΟΚΥΨΕΛΕΣ: Τέσσερα τεµάχια (4) ανοξείδωτα για αντοχή από σκόνη και υγρασία (ΙΡ 67) ΤΙΜΗ: Κάτω του ηµισεως της αρχικής (αµεταχείριστη) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΣ ΘΑΛΑΜΟΣ (πανελ) 20 κυβικών µε τρία εσωτερικά στοιχεία, ηλεκτρονικός πίνακας προστασίας, µε µοτέρ τριφασικό 5,5 ΗΡ. Τιµή 2000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932308491. ΜΑ2175 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΠΑΛΙΑΣΤΙΚΟ VEGER, χορτοκοπτικό 2 δίσκων, και συλλέκτης, 1 αλέτρι τρίαινο, οξυγόνο σκυγκόλλησης και τραβηχτικό µηχάνηµα φανοποιείας. Πληρ. τηλ. 6983237671. ΜΑ2228 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1ο) Πλήρης εξοπλισµός µηχ/των σιδηροκατασκευών (δισκοπρίονο σιδηρού, τρυπάνι κολονάτο τριφασικό, ηλεκτροκολλήσεις, χειροψάλιδο σιδήρου βάσεως), 2ο) Πλήρης εξοπλισµός κατεργασίας σωλήνων (ηλεκτρικός βιδολογος (2’’) αριστερός – δεξιός, κουρµπαδόροι σωλήνων και διάφορα µικροεργαλεία). Πληρ. τηλ. 26210/34914. ΜΑ2263 -----------------------------. ΚΑΡΟΤΣΙ ευρεσιτεχνίας για όλες τις γεωργικές εργασίες – µοναδικό. Πληρ. τηλ. 26240/31545. ΜΑ2268 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιµή ευκαιρίας φοιτ. έπιπλα και ηλ. συσκευές. Πληρ. τηλ. 26210/30261, 6970822963. ΜΑ2270 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟ Μίνος 7,5 ίππους σε αρίστη κατάσταση, τιµή 700 ευρώ. Πληρ. κ. Γιώργος τηλ. 6972295107. ΜΑ2271 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ & ΜΕΛΙΣΣΙΑ, ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΑ, Μπιλίρης Νικόλαος, Βουλιαγµένη Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6973054946.ΜΑ2267.

ΧΑΘΗΚΕ σκυλάκι

Μαλτέζ στην περιοχή Λάπατο. ‘Οποιος το βρει θα αµειφθεί ικανοποιητικά. Πληρ. τηλ. 6944581311

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ 5ton µεταλλικές, στρογγυλές. Πληρ. τηλ. 6973823720.ΜΑ2257

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ µε όλο τον εξοπλισµό του, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 26210/25429 – 6982614980. ΜΑ2141

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΓΟΣ. Πληρ. τηλ. 6934163033. ΜΑ2258

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ

συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΥΡΕΣ

ΧΡΥΣΕΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΚΟΠΗΣ Αγγλίας 235 ευρώ έκαστη. Τηλ. επικοινωνίας 6983408563. ΜΑ2218

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΥΣΚΩΤΟ ΣΚΑΦΟΣ OLYBIC 4,50Μ. MERCURY 60, καινούριο τρέιλερ, full extra, τιµή 5.750 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932820867.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ MITSUBISHI 3.5 τον. µε τσιγκέλια 2Χ3.40. 2) ΘΑΛΑΜΟΣ για συντήρηση ΙΝΟΧ 1,40Χ1,60) 3) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (καταψ. – συντηρ.) 1,60Χ2Χ1,10 σε λειτουργία όλα. Πληρ. τηλ. 26210/22681. ΜΑ2244

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιµή κάτω του κόστους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ (2,40Χ1,10Χ0,60) σε αρίστη κατάσταση, κατάλληλες για βιβλιοπαντοπωλεία, βιβλιοπωλεία και άλλα καταστήµατα. Πληρ. στο τηλ. 6944307618. ΜΑ2203

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΣΟΠΑΝΟΣΚΥΛΑ ΜΕΤΣΟΒΟΥ µεγαλόσωµα, άγριας ράτσας, τέλειοι φύλακες σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936525508. ΜΑ2109 e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

. ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΛΕΠΤΟ; ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ 10 ΛΕΠΤΑ. ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, ΕΘΝΙΚΗ, MARFIN, ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ, ΚΥΠΡΟΥ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΟ 24-36 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ. ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ. ∆ΙΝΟΥΜΕ ΤΟ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. Τηλ. επικ. 6980230983.ΜΑ2880.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . 190.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . τοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΤιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωστην Παναγία, σε καλή τιµή. νιακά κοντά στην αστυνοµία. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινιΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή σµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. τιµή. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. θάλασσα. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 150.000 ΕΥΡΩ. Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε ΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟδοµησης 130 τ.µ. ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο ΕΥΡΩ παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια ΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οιΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗκοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται ΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 38.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεννης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. τρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . 85.000 ευρω. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 20.000 ΕΥΡ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λει800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . τουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑκεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΙΕΣ: ΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όρο1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. φος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟCLUB. τοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή ΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙ180.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου για κυλληνη 6.500 τ.µ. µε φανταστικη θεα θαλασσα. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 5.500 ΣΤΡ.600 Μ.ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ.


37

∆ευτέρα 11 ΙΟυλίου 2011

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική φυσιοθεραπεία σε παιδια-ενηλίκους

•Ορθοπαιδική Φ/Θ •Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ-ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ ΚΑΙ ΝΑΤ ∆ευτέρα έως Παρασκευη: πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30

Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ. ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Φυσιοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών Αξιολόγηση, Εντοπισµένη θεραπεία, Αποκατάσταση, Πρόληψη, Κινητοποίηση – Σταθεροποίηση Αρθρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης. 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Στην

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών

∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία


38 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 11 ιουλίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης 28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130

Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

∆ρ. Καραγεώργος Χρ. Αθανάσιος Χειρουργός Ορθοπαιδικός ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ωρες: πρωί :8.30 έως13.30 Απόγευµα: 17.30 έως 20.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα Σύµβαση µε ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) Ε.Τ.Α.Α ΤΥ∆ΚΥ, Ν.Α.Τ ∆ραγατσανίου 21 & Παπαφλέσα Πύργος 27100 Τηλ. 2621400400 , κιν. 6972277818 a. karageorgos@hotmail.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα

Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900

Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Εναρξη λειτουργίας νέου ιατρείου

Μπελαβγένης Β. Γεώργιος

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών/Ειδικευθής στο ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά πρωϊ 09:00π.µ.-13:30µ.µ. Καθηµερινά απόγευµα: 18:00µ.µ-21:00µ.µ. (εκτός Τετάρτης Μυστρά 17 & Μανωλοπούλου Πύργος τηλ. fax: 2621101145, κιν.:6932561651 e-mail: gbbellas@yahoo.gr

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ Ιατρός

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

Σπυρόπουλος Χ. Νικόλαος

Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S Dipl.Orth. Ειδικευθείς Πανεπιστηµίου Frankfurt Μ. Γερµανίας Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Gleccen Γερµανίας Θεµιστοκλέους & Μ. Αλεξάνδρου 1 (Εναντι ΟΤΕ) Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621030004 fax: 2621030024 e-mail: nspyropoulos@hotmail.com

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Βασίλειος Π. Τζίµης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Μετεκπαιδευθείς εις Πανεπιστήµιο Τορόντο (CANADA) ∆εληγιάννη 15 & Κοκκίνου (άνωθεν ΕΛΤΑ)- ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621101248 Κιν. 6944909542 email:tzimisv@hotmail.com

Ωρες ιατρείου Καθηµερινά : 09.00-13.30 Απόγευµα: 18.00-20.30 (πλην Τετάρτης) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ : ΠΡΩΙ 8-1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-8 ΤΗΛ. ΙΑΤΡ. 26240/31472-26240/31471 ΚΙΝΗΤΟ :6976023365 ΠΕΛΟΠΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Στόµατος D.D.S. , M.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εξειδίκευση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τ.Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου(έναντι ΙΚΑ) 2ος όροφος - Πύργος Ηλείας Τηλ.26210-34600 Fax 26210-34166

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Μανωλοπούλου & Προύσης 2 (1ος όροφος – άνωθεν ∆ΟΥ) Πύργος Ηλείας27100 Τηλ./fax: 2621300481- Kιν.6974149524 e-mail:Leoleonardopoulos@yahoo.com ∆ΕΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆έχεται καθηµερινά: 9.00 π.µ. -2.30µ.µ. και 5.30µ.µ. – 8.30µ.µ. Επείγοντα περιστατικά δυνατότητα επισκέψεων κατ’ οίκον

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

Πνοή ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε 5 3ος όροφος (παραπλεύρως ΕΛΤΑ) τηλ. 262100183 fax: 262100980

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

39

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αγγελοπούλου Χ. ∆ιονυσία Ψυχολόγος ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ •Αριστούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών •Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ψυχολόγων ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 2 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ./FAX: 26210 31263, KIN.: 6949 959658 e-mail: dionysia_angelopoulou@yahoo.gr

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

∆ευτέρα 11 Ιουλίου 2011

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380


ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ : Ανακοίνωσε Τρυφωνόπουλο, Σπυρόπουλο

Σελ. 24

OLYMPIA BASKETBALL CAMP

Βραβεύσεις στο τέλος µιας απίθανης περιπέτειας Σελ. 20

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

«Φουλάρει» σε όλα τα µέτωπα …

ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ

Συνεχείς επαφές για προπονητή, παίκτες και διοίκηση

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πανελλήνιος θαυµασµός

Σελ. 22 Σελ. 21

Εκλογές σήµερα για διοίκηση και στόχους

Σελ. 24

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you