Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του για Νοµού Ηλείας την τοπική οικονοµία Προκαταρκτική εξέταση παρτίδα µε ενισχύουµε επικίνδυνα αναψυκτικά Σελ. 24 «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Και νέα εµπλοκή στις γιορτές...

Έχει τη στήριξη των φιλάθλων

Σελίδα 9

Σελίδα 13

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α M. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38637 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Οι αγορές περιµένουν και ελπίζουν

Σελίδες 8 και 12

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ

Για τη δηµοπράτηση του πολυπόθητου εργοστασίου ενεργ. αξιοποίησης στην Ηλεία ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Θα ανάψει το βωµό της Ήλιδας Ο ΑΘΛΗΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Σελίδα 11

ΚΥΝΗΓΟΙ Αξιέπαινη πρωτοβουλία! Σελίδα 9

«Πράσινο φως» χθες και από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Ο Γ. Λυµπέρης έδωσε παρών στη σύσκεψη του υπ. Ανάπτυξης

Λόγω της µεγάλης συµµετοχής σας η κλήρωση θα πραγµατοποιηθεί σήµερα 11 Απριλίου και ώρα 13.00

Π

ρο των πυλών η λύση για τη διαχείριση των απορριµµάτων στους νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, µετά τις σηµαντικές εξελίξεις του τελευταίου διηµέρου, που ανοίγουν το δρόµο για τη δηµοπράτηση των εργοστασίων ενεργειακής αξιοποίησης. Χθες ο περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας κ. Απόστολος Κατσιφάρας υπέγραψε την πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την κατασκευή εργοστασίων διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µε συνολική δηµόσια δαπάνη για την Περιφέρεια ύψους 60 εκατοµµυρίων ευρώ. Την ίδια ώρα δόθηκε το «πράσινο φως» από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) που ενέκρινε την άµεση δηµοπράτηση των έργων, ενώ χθες ο δήµαρχος Ήλιδας και πρόεδρος του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νοµού Ηλείας κ. Γιάννης Λυµπέρης και ο δήµαρχος Αγρινίου και πρόεδρος της ΠΕ∆ ∆υτικής Ελλάδας κ. Παύλος Μοσχολιός, συµµετείχαν σε σύσκεψη υπό την υπουργό Ανάπτυξης κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου. Σελίδα 7


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΣΧΟΛΙΑ

4 «και σχήµατι ευρεθείς ως άνθρωπος εταπείνω σεν εαυτόν γενόµενος υπήκοος µέχρι θανάτου, θανάτου δε Σταυρού» (Φιλιπ. 2,8)

Τα στοιχεία της ευθύνης , ως ήδη ελέχθη, είναι αµεταβίβαστα, διότι συνδέονται αναπόσπαστα µε το Εγώ µε το Πρόσωπο, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις, όπου υπάρχει σχετική µεταβίβαση, όπως στην περίπτωση µιας Κυβέρνησης, αλλά και στην εκκλησία, δια του ιερατείου, στο Μυστήριο της εξολοµολόγησης. Στην περίπτωση όµως του Χριστού υπάρχει κάτι το µοναδικό. Ο θάνατος του Χριστού είναι αντιπροσω πευτικός για όλους τους ανθρώπους. Από καθαρώς δογµατικής απόψεως ο αντιΓράφει ο Πρεσβύτεπροσω πευτικός θάνατος του ρος ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ Ορθόδοξος Χριστού έχει ως εξής: Θεολόγος –Εκκλ/κός Ο άνθρωπος είναι δηµιούργηµα του Θεού εκ του µηδεΣυνήγορος νός, αλλα απέραντου σηµασίας. Οµως µε την ανταρσία του κατά του ∆ηµιουργου του, επέλεξε το θάνατο και πλέον ο άνθρωπος πορεύεται προς το θάνατο. Η αµαρτία, χριστιανικά έχει απέραντη διάσταση. ∆εν είναι µια απλή στέρηση, είναι ευθέως επίθεση κατά του δηµιουργού του δοτήρα της ζωής. Είναι καθαρά επανάσταση, ανταρσία. Επιχειρεί δηλαδή ο άνθρωπος, το δηµιούργηµα του Θεού, να του πάρει τη ΘΕΟΤΗΤΑ. Εξαιτίας τούτου ο άνθρωπος έχει απέραντη ενοχή και συνέπεια της διαρκούς ανταρσίας του, µε αποτέλεσµα να «οµοιωθή τοις κτήνεσι τοις ανοήτοι» (Ψαλµ. 48,13) Ετσι, ο Θεός Λόγος, ο Μονογενής Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Χριστός, έγινε άνθρωπος και έζησε όπως και εµείς , όχι όµως όπως ο αµαρτωλός άνθρωπος, µε εχθρότητα κατά του Θεού, αλλά µε υπακοή θανάτου δε Σταυρού» (Φιλιπ. 2,8). µέχρι θανάτου «θ Πεθαίνει ο Αθώος, ο αναµάρτητος για να ζήσει ο αµαρτωλός άνθρωπος και όταν πεθάνουµε µέσα µας τον αµαρτωλό άνθρωπο, ΖΕΙ πλέον µέσα µας ο καινός, ο καινούργιος, «ζζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν εµοί Χριστός» (Γαλ. 2,20). Και ζη τότε ο καινούργιος άνθρωπος, γινόµενος Σύσσωµος και Σύναιµος Χριστού, τρεφόµενος µέσα στην Εκκλησία Του, δια του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Συνεπώς, ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι µια απλή διδασκαλία, αλλά ένα προσωπικό, λυτρωτικό γεγονός, που απαιτεί προσωπική µετοχή. Ο Χριστός µε τη θυσία του παίρνει όχι την αµαρτία, αλλά τις συνέπειες της αµαρτίας ήτοι : «ττην ενοχή του θανάτου». Η αµαρτία δεν είναι απλή υπόθεση. Είναι το φοβερότερο πράγµα για τον άνθρωπο. Αναγκάστηκε (= επέτρεψε» να θυσιάσει ο Θεός τον εαυτό του, να σταυρωθεί, για να υπερνικήσει την αµαρτία. Αρα η τιµωρία του αµαρτωλού είναι µεγίστη. Στο σχέδιο του Θεού δεν υπάρχει µόνο η αγάπη αλλά και η ∆ικαιοσύνη η οποία ως ενεργούµενη δύναµη επάνω στο ΣΤΑΥΡΟ, τιµωρεί τον αθώ ο κατά πάσης αµαρτίας και εκτροπής και έτσι έρχεται η λύτρωση από το θάνατο. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Για το µακιγιάζ Το ποσό των 10.000 ευρώ για µακιγιάζ και κοµµώσεις θα δώσει η Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή για την προετοιµασία των Ιερειών για την επίσηµη πρόβα, την τελετή αφής και την τελετή παράδοσης της Ολυµπιακής Φλόγας στην οργανωτική επιτροπή του Λονδίνου, που θα γίνουν στην Ολυµπία και στην Αθήνα αντίστοιχα. Για το σκοπό αυτό µάλιστα έχει ήδη προκηρύξει διαγωνισµό και συγκεντρώνει προσφορές. Αν το ποσό σας φαίνεται υπέρογκο, θα πρέπει να επισηµάνουµε ότι πρόκειται για…ειδικές κοµµώσεις και ειδικό καλλιτεχνικό µακιγιάζ, που θα συµπληρώσουν τη σεµνή και αψεγάδιαστη εµφάνιση που πρέπει να έχουν οι ιέρειες σ’ αυτή τη σηµαντική στιγµή, µέσα στον Αρχαιολογικό χώρο της Ολυµπίας και στο Παναθηναϊκό Στάδιο της Αθήνας. Ν.Σ

Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 Της αλειψάσης τον Κύριον Πόρνης Γυναικός , Αντίπα επ. Περγάµου

Ο Άγιος Ιεροµάρτυρας Αντίπας έζησε κατά τους χρόνους του αυτοκράτορα ∆ιοµιτιανού (81-96 µ.Χ.). Ήταν σύγχρονος των Αγίων Αποστόλων, οι οποίοι και τον χειροτόνησαν Επίσκοπο της Εκκλησίας της Περγάµου, όταν ο Θεολόγος και Ευαγγελιστής Ιωάννης ήταν εξόριστος στην Πάτµο. Στην Αποκάλυψη ο Άγιος Αντίπας αποκαλείται από τον Απόστολο Ιωάννη πιστός ιερέας και µάρτυρας. Ως αρχιερέας της Εκκλησίας της Περγάµου, ποίµανε το λογικό του ποίµνιο µε κάθε ευσέβεια και αρετή. Όντας Επίσκοπος Περγάµου αι ενώ ήταν πολύ γέρος, συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες, όταν οι δαίµονες παρουσιάσθηκαν σε αυτούς και τους είπαν ότι δεν µπορούν να κατοικούν στον τόπο εκείνο εξαιτίας του Αντίπα. Μ. Πέµπτη 12 Απριλίου 2012 Ο Μυστικός ∆είπνος , Ανθούσης οσίας Σελήνη: 20 ηµ. Aν. Hλίου: 6.55’ ∆ύση Hλίου: 19.58’

]

2

]

Η σηµασία της Αρχαίας Ήλιδας

«Η

άγνωστη σηµασία της Αρχαίας Ήλιδας» τιτλοφορείται το άρθρο που φιλοξενήθηκε στην εφηµερίδα ‘∆ηµοκρατία’ και παραθέτει σηµαντικά στοιχεία για τη διοργανώτρια- πόλη των Ολυµπιακών Αγώνων της αρχαιότητας. Την πόλη που φιλοξενούσε και προετοίµαζε τους αθλητές των αγώνων αλλά και τους κριτές και διοργάνωνε πλήθος πολιτιστικών εκδηλώ-

σεων. «Στη σκιά της Ολυµπίας», αναφέρει το άρθρο, η πόλη που διέθετε θέατρο, στοές, γυµνάσια, ιππόδροµο, ιερά και εργαστήρια, ενώ γίνεται εκτενής αναφορά για τις σηµαντικές προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία χρόνια για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου. Μ.Κ.

Με στόχους για την Ηλεία Η παρουσία του γιατρού Αριστοµένη Χρόνη στο ψηφοδέλτιο της ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ προσδίδει αναµφίβολα ποιοτικά χαρακτηριστικά που χρειάζεται τούτος ο τόπος για να προσπαθήσει µε ουσία και αποτελεσµατικότητα σε διαφορετικούς ρυθµούς. Ο ίδιος φαίνεται να θέλει και να µπορεί να δώσει τέτοιους στόχους που εδώ και αρκετό µεγάλο χρονικό διάστηµα, φαίνεται να λείπουν από την Ηλεία...

Ενώ εµείς «κοιµόµαστε»…

Ά

Βροχερό... “οβελία” δείχνει η ΕΜΥ!

σχηµες είναι οι έως τώρα προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφορικά µε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν στην Ηλεία την Κυριακή του Πάσχα. Τα υπάρχοντα δεδοµένα δείχνουν βροχές σε όλο το νοµό. Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα προγνωστικά στοιχεία από τη Μ. Παρα-

Μ

σκευή µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα ο καιρός θα είναι άστατος µε βροχές και τοπικές καταιγίδες. Παράλληλα οι νότιοι άνεµοι θα ενισχυθούν σηµαντικά, ενώ η θερµοκρασία θα σηµειώσει µικρή πτώση…

Κέντρο για κακοποιηµένες γυναίκες

εταξύ των 25 δηµάρχων της χώρας που συνυπέγραψαν µε τη γενική γραµµατέα Ισότητας των Φύλων Μαρία Στρατηγάκη τις προγραµµατικές συµβάσεις για τη δηµιουργία ισάριθµων δοµώνξενώνων στους δήµους για τις κακοποιηµένες γυναίκες, ήταν και ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος. Τα Συµβουλευτικά Κέντρα των δήµων οι οποίοι επιλέχθηκαν βάσει πληθυσµιακών και γεωγραφικών κριτηρίων, θα στελεχωθούν µε ειδικό

επιστηµονικό προσωπικό (ψυχολόγος, κοινωνικός/ή λειτουργός, νοµικός κ.λπ.). Η οργάνωση και λειτουργία των παραπάνω ∆οµών ακολουθεί τις προδιαγραφές και τις προσεγγίσεις της συµβουλευτικής που διαµόρφωσε η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των Φύλων. Στόχος είναι η καταπολέµηση όλων των µορφών βίας κατά των γυναικών (ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική παρενόχληση, βιασµός, εµπορία και διακίνηση, πορνεία κ.λπ.).

Ανεβαίνουν τα µικρά κόµµατα και στην Ηλεία Με ανοδική πορεία των µικρών κοµµάτων, σηµαντική πτώση στο ΠΑΣΟΚ και πρώτη τη Ν∆ αλλά µε συγκρατηµένα ποσοστά δείχνει την πολιτική εικόνα που επικρατεί στην Ηλεία δηµοσκόπηση που πραγµατοποίησε Πατρινή εταιρεία. Λίγο – πολύ αναµενόµενα τα ποσοστά για την πρόθεση ψήφου που έχουν ειδικότερα ως εξής: ΠΑΣΟΚ: 15,3%, Ν∆: 21,6%, ΚΚΕ: 6,9%, ΣΥΡΙΖΑ: 7,6%, ΛΑΟΣ: 1,8%, ∆ΗΜΑΡ: 6,1%, ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ: 3,8%, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ: 8,3%, Χρυσή Αυγή: 4,7%, ∆ηµ. Συµµαχία : 0,6%, Άρµα Πολιτών: 0,2%, Άλλο κόµµα: 2,4%, Λευκό: 2,8%, Ακυρο: 4,1%, ∆ε θα ψηφίσω: 6,9%, ∆εν έχω αποφασίσει: 6,9%.

Γ.Ρ

Οι εξελίξεις τρέχουν κι εµείς εδώ στην Ηλεία φαίνεται να µην τις προλαβαίνουµε… Κι ενώ οι διεκδικήσεις για σύγχρονα λιµάνια, πολιτικό αεροδρόµιο στην Ανδραβίδα και αυτοκινητόδροµους συνεχίζονται, σύµφωνα µε πληροφορίες εταιρεία έχει υποβάλλει αίτηµα στο αρµόδιο υπουργείο προκειµένου να διακόψει τα δροµολόγια από Κυλλήνη προς Κεφαλονιά και να κρατήσει τη γραµµή Πάτρα – Κεφαλονιά. Η συνεχώς µειωµένη κίνηση στο λιµάνι της Κυλλήνης τον τελευταίο χρόνο σύµφωνα µε πληροφορίες οδήγησαν την εταιρεία να προβεί στο συγκεκριµένο αίτηµα γεγονός που σίγουρα θα πρέπει να ανησυχήσει τους τοπικούς παράγοντες. Β.Κ

Τηλεφώνησέ µου… «Φωτιά» έχουν αρχίσει και παίρνουν τα τηλέφωνα από τους υποψηφίους στις προσεχείς εθνικές εκλογές, οι οποίοι ξεκίνησαν να προσεγγίζουν τους ψηφοφόρους τους. Λόγω του κλίµατος που έχει διαµορφωθεί, οι περισσότεροι θα αποφύγουν τις ανοιχτές συγκεντρώσεις και ήδη έχουν ξεκινήσει να τηλεφωνούν σε φίλους, για να τους υπενθυµίσουν την παρουσία τους εν όψει της κάλπης. Και είµαστε ακόµη στην αρχή της προεκλογικής µάχης! Μ.Κ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα

1821: Οι Έλληνες σηµειώνουν την πρώτη ναυτική επιτυχία τους από την έναρξη της Επανάστασης. Σπετσιώτικα πλοία αιχµαλωτίζουν δύο τουρκικά ανάµεσα στη Μήλο και την Κίµωλο. 1890: Το νησί Έλις, ανοιχτά του Μανχάταν, γίνεται ο πρώτος σταθµός των ελλήνων µεταναστών προτού πατήσουν τη Γη της Επαγγελίας. Εκεί υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις και εγκρίνεται ή όχι η είσοδός τους στις ΗΠΑ. 1914: Οι Μεγάλες ∆υνάµεις απαιτούν από την Ελλάδα να εκκενώσει και την υπόλοιπη Βόρειο Ήπειρο µεταξύ Κακαβιάς και ∆ελβινακίου. Επίσης, απαιτούν να αποδώσει στην Τουρκία την Ίµβρο, την Τένεδο και το Καστελόριζο και να ψηφίσει τον νόµο για την παραχώρηση της νήσου Σάσονος στην Αλβανία. 1955: Κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της εβδοµαδιαίας αθλητικής εφηµερίδας «Αθλητικό Φως», που αργότερα θα µετονοµαστεί σε «Φως των Σπορ». 1964: Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου ανακοινώνει τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την Παιδεία. Καθιερώνονται η υποχρεωτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά ηλικίας 6-15 ετών, η διδασκαλία της δηµοτικής σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, η δωρεάν διανοµή συγγραµµάτων σε άπορους µαθητές και η εφαρµογή του «Ακαδηµαϊκού Απολυτηρίου».

Χρονολόγιο 11 Απριλίου 1963 Κάποτε στην Ηλεία Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΕΙΣ ΤΡΑΓΑΝΟ Ο κ. Νοµάρχης Ηλείας επεσκέφθη την κοινότητα Τραγανού και εξήτασε διάφορα θέµατα. Ο κ. Νοµάρχης ενδιεφέρθη ιδιαιτέρως διά την συµπλήρωσιν των εγκαταστάσεων του εκεί δηµοτικού σχολείου.

‘ΡΕΞ’ ΣΗΜΕΡΟΝ ΥΠΕΡ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ 5.30 Μ.Μ. Η ‘ΓΟΥΩΡΝΕΡ ΜΠΡΟΣ’ και ο µεγάλος σκηνοθέτης ΦΡΙΤΣ ΛΑΝΓΚ µετά το ‘ΓΥΜΝΗ ΚΟΨΗ’ µας προσφέρουν την τελευταία και πιο µεγάλη δηµιουργία του γίγαντα της 7ης τέχνης ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ ΚΑΤΑΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ 2 ΗΠΕΙΡΩΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ 2,5 ΩΡΩΝ Η ∆ΥΝΑΜΙΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΕΛΩΡΙΑ Η αγωνία, το µυστήριο και η ορµητική δράσις σ’ αυτό το φίλµ, ξεπερνούν τις ταινίες του µεγάλου ΧΙΤΣΚΟΚ. Η πιο απόκρυφη ιστορία του πιο µεγάλου κατασκόπου του 2ου Παγκοσµίου πολέµου. Γυρισµένο επί τη βάσει αυθεντικών ντοκουµέντων της F.B.I. σκορπάει απ’ αρχής µέχρις τέλους τις πιο συγκλονιστικές συγκινήσεις. ΧΩΡΙΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΑ: Μια πολύ µεγάλη ταινία που αφίνη στο θεατή ανεξίτηλες εντυπώσεις. Πρωταγωνιστούν: ΓΚΑΡΥ ΚΟΥΠΕΡ- ΛΙΛΗ ΠΑΛΜΕΡ- ΡΟΜΠΕΡΤ ΑΛΝΤΑ

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

Οι εκλογές, το µέλλον της χώρας και το διεθνές περιβάλλον

Σ

ε λίγες εβδοµάδες καλούµαστε να αποφασίσουµε για το µέλλον της χώρας στην πιο κρίσιµη µεταπολιτευτική πολιτική ιστορία µας. Το εσωτερικό περιβάλλον µέσα στο οποίο θα γίνουν οι εκλογές αντανακλά την περιρέουσα ατµόσφαιρα της ανασφάλειας, οργής, αγανάκτησης, θυµού και αγωνίας. Το πολιτικό µας σύστηµα για πρώτη φορά έρχεται αντιµέτωπο µε το ίδιο του το πεπρωµένο. Η νευρική του κρίση είναι εµφανής σε όλο το φάσµα του, από την άκρα δεξιά έως την άκρα αριστερά την ώρα που η χώρα έχει ανάγκη πολιτικής σταθερότητας για ένα σωρό λόγους εξωτερικούς και εσωτερικούς, οικονοµικούς αλλά και εθνικούς. Ανάµεσα στα κύρια χαρακτηριστικά της υφιστάµενης πολιτικής κατάστασης διακρίνουµε έναν απίστευτο κατακερµατισµό των κοµµάτων σε όλο πολιτικό τοπίο. Από τα δεξιά µε κυρίαρχη τη Νέα ∆ηµοκρατία έχουµε τους Ανεξάρτητους του Καµµένου, το ΛΑΟΣ, το κόµµα της κας Μπακογιάννη, τη ∆ράση του Μάνου, τη Χρυσή Αυγή και το κόµµα εθνικής σωτηρίας( απόστρατοι). Στη συνέχεια έχουµε το ΠΑΣΟΚ (µε ότι του έχει αποµείνει), το κόµµα του Κουβέλη, της Λούκας και του Καστανίδη, και στην αριστερά το ΣΥΡΙΖΑ, το άρµα του ∆ηµαρά, τους οικολόγους, το ΚΚΕ, το ΕΠΑΜ του Καζάκη, άλλοι αντιµνηµονιακοί, οι κυνηγοί ενδεχοµένως και άλλοι. Μιλάµε για 12-13 πολιτικούς αρχηγούς και ισάριθµα κόµµατα. Όλος αυτός ο θαυµαστός κόσµος του πολιτικού σκηνικού είναι αφενός µεν δηµιούργηµα του δικοµµατισµού που δεν κατάφερε να πείσει τους πολίτες ενώ παράλληλα είναι και µια έκφρασης απόγνωσης των πολιτών και ψηφοφόρων. Η ψήφος στις εκλογές θα είναι αποτέλεσµα οργής, αγανάκτησης, θυµού για όλα όσα έγιναν και ανασφάλειας για όσα θα γίνουν και αυτά που έρχονται όπως τα αντιλαµβάνεται ο ψηφοφόρος και ο πολίτης της χ ώρας. Για ένα µεγάλο µέρος του ελληνικού λαού η ψήφος θα είναι ψήφος εκδίκησης και όχι προοπτικής και ανάγκης πολιτικής σταθερότητας. Η παρουσία τόσων πολιτικών κοµµάτων στην παρούσα συγκυρία είναι µια έκφραση της βούλησης του λαού µεν αλλά ασυννεοησίας και αστάθειας,δε. Εδώ σ΄ένα σπίτι για παράδειγµα δεν µπορούµε να συννεοηθούµε 2-3 νοµµαταίοι, σκεφτείτε µε τόσους αρχηγούς και προσωπικές ατζέντες πώς

* Του Γιάννη Μήτσιου

να κυβερνηθεί ο τόπος. ‘Ισως αυτό και να είναι και το χαρακτηριστικό της φυλής µας που επαναλαµβάνεται σε κάθε κρίσιµη συγκυρία που όλοι θέλαν να γίνουν αρχηγοί, από το ’21, στον διχασµό, στη δικτατορία του Μεταξά, στον εµφύλιο. Η ίδια η Παπαρήγα να βγει πρώτο κόµµα πχ και να της λείπουν 3-4 βουλευτές για κυβέρνηση αµφιβάλλω αν θα βρεθεί άλλο αριστερό κόµµα να τη στηρίξει. Εδώ, ο Τσίπρας έκανε µια έξυπνη κατά την άποψή µου, πρόταση για κοινή κάθοδο εκπροσώπων αριστερών κοµµάτων στις µονοεδρικές, που είναι υπόθεση 8 έδρες την ώρα που το πρώτο κόµµα θα πάρει µπόνους 50 και «έπεσε σε τοίχο» από τα άλλα αριστερά, αδελφά και αντιµνηµονιακά κόµµατα. Και σαν να µην έφταναν αυτά ο παραλογισµός βασιλεύει σε όλο του το µεγαλείο. Εν΄όψει Πάσχα απεργούν οι ναυτεργάτες, οι οδηγοί ΚΤΕΛ, ακυρώνεται όλη οικονοµική κίνηση της περιόδου και µετατρέπεται η κοινωνία σε µια συνεχόµενη κατάσταση νευρικού κλονισµού και σοκ. Οι δηµοσκόποι έχουν τρελαθεί µε τις πολιτικές τοποθετήσεις που δεν ανιχνεύονται στο βαθµό που θέλουν και πάει λέγοντας. Όλα τα παραπάνω µπορεί να οδηγήσουν στην απώλεια πολιτικής σταθερότητας τη στιγµή που είµαστε στη µέση µιας δύσκολης διαδροµής στην οικονοµία, στα δάνεια και στο στοίχηµα για ανάπτυξη που για να γί νει πράξη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σταθερότητα της χώ ρας και η συνοχή της κοινωνίας. ∆ιεθνές περιβάλλον Η Ελλάδα καλώς ή κακώς βρίσκεται σε µια γειτονιά του κόσµου που γίνονται πολλά πράγµατα που έχουν ευρύτερες γεωπολιτικές παραµέτρους και συµφέροντα. Η Ελλάδα δεν είναι Βέλγιο που είχε ενάµιση χρόνο να σχηµατίσει κυβέρνηση επειδή δεν τα

βρίσκαν οι Βαλώνοι µε τους Φλαµανδούς, ούτε Ισλανδία και Ιρλανδία που ζουν στον µικρόκοσµό τους. Στην περιοχή µας αυτή την περίοδο κυοφορούντα ι και ζυµώνονται εξελίξεις που θα αλλάξουν ριζικά το χάρτη της περιοχής από τη Μεσόγειο έως την Κεντρική Ασία για τις επόµενες δεκα ετίες. Κύρια χαρακτηριστικά των εξελίξεων είναι: - Ζητήµατα ενέργειας (αγωγοί, φυσικό αέριο και πετρέλαιο Αιγαίου και Ανατολικής Μεσογείου) Το πυρηνικό πρόγραµµα του -Τ Ιράν και µια πάρα πολύ πιθανή επέµβαση της δύσης και του Ισραήλ που θα µπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτες συνέπειες οικονοµικές αλλά και πολεµικές. Σ΄αυτήν την περίπτωση µπορεί να µιλάµε και για πάνω από 200 δολ. το βαρέλι Η σταθερότητα και συνοχή -Η της Τουρκίας που αυτοεγλωβίζεται σταδιακά σε πολεµική κρίση µε Συρία, Ιράν, ενδεχόµενη αυτονόµηση Κουρδιστάν, Ρωσικής πίεσης από Βορρά στη Γεωργία και Αζερµπαϊτζάν µε το µισό στρατιωτικό κατεστηµένο στους διαδρόµους των δικαστηρίων και ένα άρωστο ηγέτη µε καρκίνο. Η εµπλοκή τεράστιων αµερι-Η κανικών δυνάµεων, σε µια προεκλογική χρονιά για τον Οµπάµα Η νέα κρίση µε τους πυραύ-Η λους της Βόρειας Κορέας που θα συµπαρασύρει και την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Ν. Κορέα Η Μεσόγειος και η χώρα µας είναι σ΄αυτή την ιστορική φάση ένα πέρασµα προς το κέντρο των παγκόσµιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ότι έγινε το 1989-90 στην Αν. Ευρώπη µπορεί να γίνει τώρα στη Μ. Ανατολή και Κεντρική Ασία, όχι όµως αναίµακτα. Σ΄αυτήν λοιπόν τη φάση φανταστείτε µια χώρα να «βολοδέρνει» µέσα στην πολιτική αστάθεια και να παραπαίει. Θα είναι άλλος ένας παράγοντας αστάθειας για τις εξελίξεις στην περιοχή που µπορεί να αποδειχθεί είτε µοιραίος για τα ελληνικά συµφέροντα και το µέλλον µας ή παράγοντας ευκαιρίας να ενδυναµώσουµε τη θέση µας στα µελλούµενα και σε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Στις κρίσεις υπάρχουν οι ευκαιρίες και αναδεικνύονται νέοι ηγέτες. Ας ευχηθούµε το θείο Φως της Αναστάσεως που θα γιορτάσουµε σε λίγες µέρες να δώσει ελπίδα, φώτιση, υποµονή και προοπτική στη χώρα µας και το λαό της. Καλό Πάσχα. * O Γιάννης Μήτσιος είναι πολιτικός επιστήµονας -διεθνολόγος, παν/µιου Northeastern Βοστώνης

Τουριστικά µέτρα

Μετά από ένα χρόνο, επέστρεψε το τρένο στη Φλώρινα, όπου οι αρχές της πόλης και οι πολίτες, το υποδέχθηκαν πανηγυρικά στον κεντρικό σταθµό, υποσχόµενοι να το στηρίξουν, ώστε να µην αναγκασθεί να ξαναδιακόψει τη λειτουργία του για οικονοµικούς ή άλλους λόγους.

Η επιστροφή του δεν αποτελεί φυσικά επανατοποθέτησή του πάνω στις γραµµές, αλλά συνολική ανακαίνιση στις σιδηροτροχιές και κυρίως στα βαγόνια και στις µηχανές, µε σαφή τάση το τρένο Θεσσαλονίκη–Φλώρινα, µαζί µε αυτό της Θεσσαλονίκης-Καϊµακτσαλάν, να αποτελούν πρότυπο λειτουργίας τουριστικών σιδηροδροµικών γραµµών στη χώρα µας.

Φαίνεται πως οι υπεύθυνοι της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και οι θεσµικοί φορείς της Βόρειας Ελλάδας, έχουν υπ’ όψιν τους τις τουριστικές διαδροµές στην Ινδία και Νέα Ζηλανδία κυρίως και ζήλεψαν την οµορφιά εκείνων των διαδροµών, προαπαθώντας να τις µιµηθούν και να προσφέρουν στον κόσµο εξυπηρέτηση και αναψυχή ταυτόχρονα και κατ’ επιλογή. Η ειδησεογραφία αναφέρει ότι παρόµοιος σχεδιασµός υπάρχει και για τη γραµµή ∆ιακοφτό-Καλάβρυτα, παρότι το κόστος είναι αρκετά υψηλό, αλλά οι προθέσεις των υπευθύνων και των τοπικών φορέων, κινούνται προς την κατεύθυνση µετατροπής της γραµµής αυτής σε απόλυτα τουριστική, κάτι άλλωστε που η περιοχή το αναζητά και φυσικά το φυσικό κάλλος και η ιστορία το προκαλούν.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ κυρίως, αλλά και τοπικοί φορείς περιοχών της χώρας, δραστηριοποιούνται σοβαρά για την τουριστική αξιοποίηση εγκαταλελειµµένων σιδηροδροµικών γραµµών, κάτι που για τη χώρα µας, φαίνεται αρκετά ελκυστικό και µε καλές προοπτικές ανάπτυξης και τούτο ίσως είναι απ’ τα σοβαρότερα αναπτυξιακά έργα των τελευταίων ετών. Λέτε να υπάρχει τέτοιος σχεδιασµός και για την Ηλεία, µε αξιοποίηση της γραµµής Πάτρα-Καλαµάτα, παράλληλα µε τις τοπικές Κατάκολο-Αρχαία Ολυµπία και Καβάσιλα- Κυλλήνη και να βρισκόµαστε πολύ κοντά στην ανακοίνωση επαναλειτουργίας τους, µε κατεύθυνση την εξυπηρέτηση των πολιτών, κυρίως όµως την παρέµβαση και ένταξή τους στην τουριστική συγκοινωνία και εξυπηρέτηση των επισκεπτών στην ευρύτερη περιοχή.

Βέβαια θα ήταν µάλλον απίθανο να ασχοληθούν τοπικοί φορείς µε τέτοια σοβαρά ζητήµατα, αλλά από διαρροές και ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες, φαίνεται ότι υπάρχει πρόθεση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ να επαναλειτουργήσουν οι τοπικές σιδηροδροµικές γραµµές, σε νέες βάσεις και περιεχόµενο κυρίως τουριστικό, αφού η περιοχή είναι από τις πιο ελκυστικές τουριστικά περιοχές.

Αναµένουµε λοιπόν τις επίσηµες ανακοινώσεις και φυσικά αναµένουµε τους τοπικούς φορείς της αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας, να πάρουν σαφή και καθαρή θέση και να συνεργασθούν µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, για τη λειτουργία του τουριστικού τρένου της ∆υτικής Ελλάδας.

Η παρουσία της Φιλαρµονικής Πύργου στο Μεσολόγγι ΄Εντονη ήταν και φέτος η παρουσία της Φιλαρµονικής Πύργου «ΑΠΟΛΛΩΝ» στις εκδηλώσεις της εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκηµένων στο Μεσολόγγι. Η ανάγνωρισή της έρχεται από τους διοργανωτές που τη φέρνουν στις πρώτες θέσεις της ποµπής από το Μητροπολιτικό ναό του Αγίου Σπυρίδωνα έως τον Κήπο των Ηρώων, όπου πραγµατοποιήθηκε κατάθεση στεφάνων στον τύµβο των Ηρώων. Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκε υπόσχεση από τους διοργανωτές για µουσική συναυλία στο Μεσολόγγι το ερχόµενο καλοκαίρι. Η αποστολή µε το γυρισµό κάθησε επί αρκετή ώρα στην Πάτρα όπου επέστρεψε στον Πύργο τις βραδινές ώρες. Η Φιλαρµονική θα είναι παρούσα και τη Μεγάλη Εβδοµάδα παιανίζοντας στους επιταφίους της πόλης µας Αγίου Σπυρίδωνα, Αγίου Αθανασίου και Αγίου Νικολάου.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΕΒΕ ΗΛΕΙΑΣ Ο ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ κ. ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ

Βασικά προβλήµατα που απασχολούν την κοινωνία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Πρόεδρος ο Αθανάσιος Γκούβας Ο Αθανάσιος Γκούβας εξελέγη πρόεδρος του Συλλόγου Ταχυδροµικώ ν Ν. Ηλείας κατά τη συγκρότηση σε σώµα των εκλεγµένων από τις πρόσφατες αρχαιρεσίες που πραγµατοποιήθηκαν στον Πύργο.Το νέο ∆.Σ συµπληρώνουν οι Αθανάσιος Λιακόπουλος – αντιπρόεδρος, Νίκος Σικοτακόπουλος γεν. – γραµµατέας, Ανδρέας Μπιρίτης – ταµίας και Ο Αθανάσιος Γκούβας µέλη οι Ανδρέας Ανδριεξελέγη πρόεδρος του κόπουλος, Ευγενία Γεωρ- Συλλόγου Ταχυδροµιγοπούλου, Θεώνη κών Ν.Ηλείας. Λιακοπούλου, Αντωνία Χονδρογιάννη και Ιωάννης Αγγελόπουλος. Ο Αθανάσιος Γκούβας, µιλώντας στην εφηµ. «Πατρίς» για την εκλογή του στη θέση του προέδρου, σηµείωσε πως είναι τιµητική ενώ ταυτόχρονα τον γεµίζει ευθύνη, αφού αυτή η περίοδος είναι από τις πιο δύσκολες για τους ταχυδροµικούς υπαλλήλους. «Θέλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που µε τίµησαν µε την εµπιστοσύνη τους, αλλά και να επισηµάνω ότι στόχος µας είναι το ∆.Σ να λειτουργήσει συλλογικά και να συσπειρωθεί για την αντιµετώπιση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουµε σήµερα. Το βασικότερο είναι η έλλειψη προσωπικού, αφού όσοι συνάδελφοι συνταξιοδοτούνται δεν αντικαθίστανται, µε αποτέλεσµα ο όγκος της δουλειάς να επιφορτίζει αυτούς που µένουν πίσω. Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες που γίνονται, µε τη συνδροµή και κάποιων εποχικών υπαλλήλων που προσλαµβάνονται κατά καιρούς, δεν είναι πάντα εφικτό να καλύπτουµε τα πάντα. Ωστόσο κάνουµε µια µεγάλη προσπάθεια να διατηρήσουµε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών απέναντι στον κόσµο», σηµείωσε ο κ. Γκούβας, εκφράζοντας, εκ µέρους όλου του ∆.Σ ευχές για Καλό Πάσχα και υγεία σε όλους.

Υπάρχουν ευθύνες και απαιτείται ενηµέρωση για : Ολυµπία Οδό –ΤΕΙ Πύργου – Τουρισµό και Νοσοκοµείο…

Σ

οβαρά θέµατα, µέσα από έναν έντονο καταγγελτικό λόγο που στοχεύει να ευαισθητοιοποιήσει τους φορείς και τους πολίτες του τόπου, έθεσε στην τελευταία συνεδρίαση του ∆.Σ του Επιµελητηρίου Ηλείας, ο σύµβουλος της πλειοψηφίας Κώστας ∆ιαµαντόπουλος. Μεταξύ άλλων, εκφράζοντας και την ιδιαίτερη αγωνία του επαγγελµατικού κόσµου, µετέφερε την ανησυχία του για ζητήµατα που παραµένουν ανοιχτά και επίκαιρα όπως αυτό της Ολυµπίας οδού, της στέγασης του ΤΕΙ Πύργου, της τουριστικής ανάπτυξης της περιοχής και των προβληµάτων που τελευταία προέκυψαν µε το Νοσοκοµείο Πύργου. Γιατί κλείσαµε εδώ το δρόµο; Για την Ολυµπία οδό και τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει ο κ. ∆ιαµαντόπουλος εξέφρασε τη διαφωνία του για τη στρατηγική που ακολουθήθηκε και αναρωτή-

θηκε γιατί έπρεπε να κλείσουµε τον κόµβο στη Φιλοθέη όταν το πρόβληµα λύνεται σε κεντρικό επίπεδο προς το οποίο οφείλαµε να ασκήσουµε κάθε δυνατή πίεση στην Αθήνα. Πρόσθεσε µάλιστα ότι, αν κάναµε εκεί τα παράπονά µας, και βλέπαµε, πως ακόµη και τότε δεν υπήρχε λύση για την ανάπτυξη του Νοµού, θα έπρεπε να δώσουµε τις παραιτήσεις µας και να πάµε σπίτια µας… Τι θα γίνει µε το ΤΕΙ Πύργου; Έντονη ήταν η αγανάκτησή

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

∆ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Προγράµµατα υδατοκαλλιέργειας, µεταποίησης και εµπορίας… Προγράµµατα υδατοκαλλιέργειας, µεταποίησης και εµπορίας µπαίνουν σε εφαρµογή για τους αγρότες. Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις – Προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων ένταξης επενδυτικών σχεδίων στα Μέτρα 2.1 «Υδατοκαλλιέργεια» και 2.3 «Μεταποίηση και Εµπορία» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας 2007-2013/ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «Υδατοκαλλιέργεια, Αλιεία Εσωτερικών Υδάτων, Μεταποίηση και Εµπορία προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας», µε χρηµατοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται: Στο Τµήµα Αλιείας της ∆ιεύθυνσης Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ηλείας, τηλ: 2621360130 και 2621360134 και στην Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής ∆ράσεων Ε.Π.ΑΛ., τηλ: 2131501182, 2131501183, & 2131501186.

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549

2621026683 FAX

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

του για την χρόνια καθυστέρηση στην επίλυση του προβλήµατος στέγασης των ΤΕΙ του Πύργου και είπε ότι θα πρέπει οι αρµόδιοι να ενηµερώσουν τον κόσµο για το τι επιτέλους συµβαίνει. Αναφέρθηκε µάλιστα στις διάφορες αντιδράσεις που υπήρχαν κάθε φορά που προέκυπτε χώρος για τη φιλοξενία του και µίλησε χαρακτηριστικά για την περίπτωση της Βαρβάσαινας, ευκαιρία για να κατασκευαστεί είπε το Εκπαιδευτικό ίδρυµα αλλά τελικά χάθηκε από … αντιπροτάσεις που δεν είχαν κανένα νόηµα και

δεν υλοποιήθηκαν ποτέ .

Μουσείο και Τουριστική Ανάπτυξη Ιδιαίτερη µνεία έκανε ο κ. ∆ιαµαντόπουλος και στο θέµα της τουριστικής ανάπτυξης του τόπου, λέγοντας ότι έρχεται, χιλιάδες κόσµος στο Κατάκολο αλλά µένει αναξιοποίητος. Εξέφρασε µάλιστα τη δυσφορία του,που η Πολιτεία δεν έχει βρει ακόµη έναν τρόπο να γίνει επιτέλους το Μουσείο στην πρωτεύουσα του Νοµού. Εαν αφήνει κάθε τουρίστας έστω και ένα ευρώ είναι αρκετό, είπε µε νόηµα

ο σύµβουλος του Επιµελητηρίου.

Νοσοκοµείο και ευθύνες…. Σε σχέση µε το Νοσοκοµείο Πύργου ο κ. ∆ιαµαντόπουλος στάθηκε στο θέµα των ευθυνών και είπε µεταξύ άλλων: «Υπάρχει ευθύνη για έναν ταλαίπωρο επαγγελµατία που τον τραβάνε για ένα ευρώ και βρίσκει τον µπελά του, και δεν υπάρχει γι’ αυτούς που έκαναν τη µελέτη του Νοσοκοµείου; Η ονοµασία βέβαια δεν έπαθε τίποτα, απλώς έπαθε το κτήριο ζηµιά. Φαίνεται ότι στην ονοµασία του έκαναν καλή µελέτη….»

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ

Χ

Κανένα δροµολόγιο από το λιµάνι της Κυλλήνης

ωρ ί ς δροµολόγια έµεινε χθες και θα παρα µείνει έω ς κ αι απόψε τα µεσάνυχτα, το λιµάνι της Κυλλήνης, µε τους ναυτικούς τω ν πλοίων της γραµµής Ζακύνθου και Κεφα λονιάς να συµµετέχουν στην 48ωρη απεργία που προκήρυξε η Πανελλήνια Ναυτική Οµοσπονδία. Τα πλοία παραµένουν δεµένα στα λιµάνια της Ζακύνθου και της Κεφαλονιάς, ενώ η αυξηµένη κίνηση των εορτών του Πάσχα θα εξυπηρετηθεί µε αυξηµένα δροµολόγια που θα εκτελεστούν τη Μεγάλη Πέµπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή. «Τα πληρώµατα των πλοίων της γραµµής Κυλλήνης - Ζακύνθου και Κυλλήνης - Πόρου Κεφαλονιάς συµµετέχουν στην απεργία που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Οµοσπονδία Ναυτικών, µε αποτέλεσµα να µην πραγµατοποιούνται τα δροµολόγια από το λιµάνι της Κυλλήνης»

Σταθόπουλος και συνέχισε: «Ωστόσο τη Μεγάλη Πέµπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή θα εκτελεστούν έκτακτα δροµολόγια για την εξυπηρέτηση του κόσµου, ενώ εάν εµφανιστεί παραπάνω κίνηση υπάρχει η πιθανότητα να εκτελεστούν και άλλα έκτακτα δροµολόγια». Τα δροµολόγια

«Αν υπάρξει µεγάλη κίνηση υπάρχει η πιθανότητα να προστεθούν και άλλα έκτακτα δροµολόγια» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γιώργος Σταθόπουλος.

είπε στην εφ. «Πατρίς» ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γιώργος

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ ΑΡΝΙΩΝ για το Πάσχα

ΣΤΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ. Παράδοση µέχρι Μ. Σάββατο βράδυ. Πληρ. τηλ. 26210/32675, 6974324023.

Τη Μεγάλη Πέµπτη και τη Μεγάλη Παρασκευή θα εκτελεστούν 6 δροµολόγια από το λιµάνι της Κυλλήνης προς Ζάκυνθο και 4 προς Κεφαλονιά. Συγκεκριµένα, για τη Ζάκυνθο θα εκτελεστούν τα δροµολόγια: 08:15, 10:15, 11:15, 12:45, 17:00 και 21:00. Για Κεφαλονιά: 08:00, 12:15, 15:00 και 18:00. Το Μεγάλο Σάββατο από το λιµάνι της Κυλλήνης θα εκτελεστούν 4 δροµολόγια προς Ζάκυνθο και 2 προς Κεφαλονιά.

«Άδειο» χθες και µέχρι απόψε τα µεσάνυχτα το λιµάνι της Κυλλήνης από την απεργία των ναυτικών.

Συγκεκριµένα, για Ζάκυνθο θα εκτελεστούν τα δροµολόγια: 08:15, 12:30, 17:00 και 21:00, ενώ για Κεφαλονιά : 10:00 και 16:30. Τέλος, την Κυριακή του

Πάσχ α θα εκτελεστεί µόνο ένα δροµολόγιο για Ζάκυνθο, στις 11:30 το πρωί. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Στέλλα Καραγιάννη,

∆ιονύσης Καπελές,

Σάκης Καπελές,

Νίκος Κατσιέρης,

µαθήτρια ΣΤ’ Τάξης

µαθητής ΣΤ’ Τάξης

µαθητής ΣΤ’ Τάξης

µαθητής ΣΤ’ Τάξης

«Μου αρέσει πάρα πολύ η περιοχή που µένω γιατί έχει πρώτα απ’ όλα καθαρό αέρα, έχει όµορφο τοπίο, αλλά µε στεναχωρεί κιόλας γιατί δεν έχει κοντά τα φροντιστήρια και όλα αυτά που χρειαζόµαστε. Όταν τελειώσω το σχολείο θέλω να γίνω γιατρός γιατί µου αρέσει ως επάγγελµα».

«∆εν έχω επιλέξει τι θα γίνω όταν τελειώσω το σχολείο αλλά θα ήθελα να βρω µια καλή δουλειά. Εκεί µου µένω είναι µια περιοχή πολύ όµορφη και µου αρέσει γιατί εκεί έχω τους φίλους µου µπορώ να τους βλέπω όποτε θέλω, υπάρχει καθαρός αέρας και είναι µια όµορφη ζωή».

«Είµαι από τη Λεύκη και µου αρέσει πολύ το χωριό µου επειδή έχω τους φίλους µου εκεί, έχει καθαρό αέρα και µπορούµε να παίζουµε στον δρόµο χωρίς φόβο. Όταν µεγαλώσω θα µείνω στο χωριό µου και δεν θα φύγω για άλλη πόλη αλλά θα δουλεύω εκεί».

«Όταν µεγαλώσω θέλω να γίνω στρατιωτικός ή γιατρός γιατί αυτά τα δύο επαγγέλµατα µου αρέσουν πολύ. Επίσης το χωριό µου είναι µια πολύ όµορφη περιοχή και σίγουρα θα παραµείνω εκεί και δεν θα ήθελα να φύγω γιατί µου αρέσει πολύ, ο καθαρός αέρας, η φύση και γενικά το τοπίο».

ΟΙ ΜΙΚΡΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦ. «ΠΑΤΡΙΣ»

Α

«Θα µείνουµε στον τόπο µας...»

γαπούν το χωριό τους όσο τίποτε άλλο, γιατί εκεί έχουν µάθει να ζουν µε ελευθερία και χωρίς φόβο. Οι 21 µαθητές από το σχολείο της Λεύκης, της Ανδρίτσαινας, περνούν τον καιρό τους παίζοντας κάθε µέρα (όταν δεν έχουν σχολείο), διαβάζοντας και µαθαίνοντας να αγαπούν τον τόπο τους µέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Μια ξεχωριστή δραστηριότητα ήταν και αυτή της επίσκεψής τους στις εγκαταστάσεις της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» που πραγµατοποίησαν την περασµένη εβδοµάδα. Οι µικροί µαθητές, είδαν από κοντά τον τρόπο που ακολουθεί η διαδικασία της εκτύπωσης και έκδοσης ενός φύλλου ενώ ξεναγήθηκαν µαζί µε τις δασκάλες τους στους χώρους της εφηµερίδας. Όλα τα παιδιά, δήλωσαν στην «ΠΑΤΡΙΣ» πως η ξενάγηση ήταν µια µοναδική εµπειρία ενώ µιλώντας για τα …µελλοντικά σχέδιά τους ανέφεραν τι επάγγελµα σκέπτονται να ακολουθήσουν ενώ επεσήµαναν πως δεν έχουν σκοπό να φύγουν από το χωριό τους. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Γεωργία Πανοτοπούλου, δασκάλα δηµοτικού σχολείου Λεύκης

εριοχή την ορεινή π Τα παιδια από χουν ς αν και δεν έ α ιν α σ ίτ ρ νδ Α της ς ς µιας εύκολη τις δυνατότητε µοναδική αγάπη ν µε ζωής, µίλησα ς ότι ς δηλώνοντα υ το ιό ρ ω χ για το ταλείψουν! δε θα το εγκα

Οι µικροί µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Λεύκης, µαζί µε τις δύο δασκάλες τους, Γεωργία Πανοτοπούλου και Ευγενία Σκρέτα, έφεραν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ένα κολάζ µε τις ζωγραφιές τους.

Ευαγγελία Σκρέτα, δασκάλα ∆ηµοτικού σχολείου Λεύκης

«Βρίσκοµαι στο σχολείο της Λεύκης για πρώτη χρονιά ως αναπληρώτρια και κατάγοµαι από την Καρδίτσα. Είναι αρκετά όµορφα στην ορεινή Ηλεία, το περιβάλλον και το σχολείο είναι αρκετά καλά και ήρεµα. Αν και δεν ήταν µια θέση που επέλεξα τελικά µπορώ να πω πως µου αρέσει».

Οι µικροί µαθητές ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» και γνώρισαν από κοντά τον τρόπο έκδοσης του καθηµερινού φύλλου.

Αντωνία Κατσιέρη,

∆ιονύσης Σκουτζούρης,

Ευγενία Κατσέρη,

µαθήτρια Ε’ Τάξης

µαθητής Β’ Τάξης

µαθήτρια ΣΤ’ Τάξης

«Μου αρέσει να διαβάζω και να παίζω µε τις φίλες µου. Θα παραµείνω στο χωριό µου γιατί εκεί θα έχω τους φίλους µου και θα µπορώ να είµαι σε επαφή µε τη φύση. Θα ήθελα πολύ να γίνω νηπιαγωγός γιατί µου αρέσει να ασχολούµαι µε τα παιδιά».

«Μου αρέσει πολύ να παίζω στο σχολείο µε τα άλλα παιδιά και να παίζω και στο σπίτι µε τα παιχνίδια µου. Θέλω να γίνω ξυλουργός γιατί µου αρέσει να φτιάχνω και να κόβω ξύλινα αντικείµενα. Μου αρέσει πολύ το χωριό µου και θα µείνω εκεί όταν µεγαλώσω».

«Η επίσκεψή µας εδώ ήταν µια ευκαιρία καθώς το συνδυάσαµε µε κάποια µαθήµατα που κάνουµε στο σχολείο και που αφορούν το πώς δηµιουργείται ένα φύλλο εφηµερίδας. Είναι πολύ ευχάριστο όποτε ερχόµαστε στον Πύργο και προσπαθούµε κάθε φορά να γνωρίζουµε και περισσότερα πράγµατα σε κάθε µας επίσκεψη».

«Μου αρέσει πάρα πολύ στο χωριό µου και θα ήθελα όταν θα µεγαλώσω να γίνω νηπιαγωγός γιατί µου αρέσουν τα παιδιά και θέλω να µαθαίνω στους άλλους κάποια καινούργια πράγµατα. Στο χωριό έχω όλους τους φίλους µου και τους γονείς µου και θα ήθελα να παραµείνω εκεί».

Αναστασία Σκουτζούρη, µαθήτρια Ε’ Τάξης

«Θα ήθελα να γίνω γιατρός γιατί µου αρέσει αρκετά. Είµαι από τη Λεύκη και µου αρέσει πάρα πολύ το χωριό µου και εκεί έχω όλους µου του φίλους. Μπορεί όταν µεγαλώσω να φύγω από την περιοχή µου αλλά τον περισσότερο καιρό θα ήθελα να τον περνάω εκεί».


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

6 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ ΞΑΝΑ ΚΛΟΠΕΣ ΣΕ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΓΟΕΒ ΠΗΝΕΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΥ

Έβαλαν στο µάτι τα σίδερα των αρδευτικών καναλιών

υόµιση περίπου τόνους σίδερα απέσπασαν κατά τη διάρκεια της προχθεσινής νύχτας άγνωστοι δράστες από αρδευτικούς αύλακες στα αντλιοστάσια Σαλµώνης και Σκουροχωρίου των ΤΟΕΒ Πελοπίου και Β’ ΤΟΕΒ Πύργου αντίστοιχα. Σύµφωνα µε πηγές, οι δράστες αποκόλλησαν από τη θέση τους τα σίδερα που αποτελούν τον µηχανισµό διοχέτευσης του νερού από

την κεντρική διώρυγα προς τα αντλιοστάσια, προκαλώντας τεράστιες ζηµιές που φτάνουν και τις 5 χιλ. ευρώ. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του ΓΟΕΒ Πηνειού – Αλφειού, Νίκος Φάµελος για το παραπάνω περιστατικό, η κατάσταση έχει πλέον ξεφύγει καθώς καθηµερινά τα αντλιοστάσια του Οργανισµού, γίνονται αντικείµενο βανδαλισµών ενώ προς αυτή την κατεύθυνση ο ίδιος, απέστειλε χθες, έγγραφο

προς το αρµόδιο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη µέσω του οποίου ζητά της στελέχωση της Αστυνοµίας του Νοµού µε προσωπικό προκειµένου να υπάρχει άµεση επέµβαση στα συµβάντα. Την υπόθεση της κλοπής των δυόµιση περίπου τόνων σίδερων από τους αρδευτικούς αύλακες των αντλιοστασίων ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πύργου.

∆υόµιση τόνους σίδερα των αρδευτικών καναλιών των αντλιοστασίων Σαλµώνης και Σκουροχωρίου, «σήκωσαν» άγνωστοι δράστες.

ΣΤΟΝ ΠΑΡΑ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΑΣ Συνεχίζεται κανονικά η δίκη για τον άδικο χαµό του 17χρονου Τάσου Κριτσάρη ενώ χθες ξεκίνησαν οι καταθέσεις µαρτύρων από την Πάτρα.

ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΝ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗ ∆ΙΚΗ ΚΡΙΤΣΑΡΗ

Συνέχεια στις 27 Απριλίου Στις 27 Απριλίου αναµένεται να συνεχιστεί η δίκη της υπόθεσης που αφορά τον άδικο χαµό του 17χρονου µαθητή, Τάσου Κριτσάρη, που έχασε τη ζωή του από µηνιγγίτιδα πριν από τέσσερα περίπου χρόνια. Η δίκη που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στην αίθουσα του Τριµελούς Πληµµελειοδικείου Ηλείας, ξεκίνησε µε την κατάθεση ενός εκ των µαρτύρων που έχουν κληθεί να καταθέσουν από την Πάτρα, ο οποίος µίλησε για τα συµπτώµατα που συνήθως παρουσιάζει η µηνιγγίτιδα. Αρκετές ήταν οι ερωτήσεις που τέθηκαν στον µάρτυρα, από τους συνηγόρους υπεράσπισης και πολιτικής αγωγής και στις οποίες ο ίδιος απάντησε ενώ οι καταθέσεις των υπολοίπων µαρτύρων θα συνεχιστούν και στις 27 Απριλίου όπου θα επαναληφθεί η δίκη. Στην αίθουσα του δικαστηρίου χθες παρών ήταν ο συνήγορος πολιτικής αγωγής, Αλέξης Κούγιας καθώς και οι συνήγοροι υπεράσπισης των ιατρών που κατηγορούνται για ιατρική αµέλεια στο θάνατο του άτυχου παιδιού. Π. ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ

ΚΑΤΑΚΡΙΤΕΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΝΣΤΟΛΟΥΣ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

«Σε δεύτερη µοίρα η δηµόσια ασφάλεια»

Τραυµατίστηκε ποδηλάτης Τ

ραυµατίας µεταφέρθηκε χθες το απόγευµα στο Γεν. Νοσοκοµείο Πύργου, ένας ποδηλάτης, θύµα τροχαίου που σηµειώθηκε στον παράδροµο της Εθνικής Οδού Πύργου – Πάτρας, απέναντι από την εστία της Φιλοθέης. Ο ποδηλάτης, σύµφωνα µε τις πρώτες πληροφορίες προσπάθησε να διασχίσει κάθετα την οδό µε αποτέλεσµα να µην αντιληφθεί το αυτοκίνητο που ερχόταν πίσω του. Προσέκρουσε µε δύναµη πάνω στο παρµπρίζ µε αποτέλεσµα να χτυπήσει στο κεφάλι και να βρεθεί στο οδόστρωµα ενώ το ποδήλατο στο οποίο επέβαινε κατέληξε στην πύλη παρακείµενης επιχείρησης. Ο ιδιοκτήτης του ΙΧ αυτοκινήτου, πριν προλάβει να καταλάβει τι είχε συµβεί, προσπάθησε να βοηθήσει τον άτυχο ποδηλάτη, καλώντας αµέσως ασθενοφόρο ενώ λίγο αργότερα το θύµα µεταφερόταν µε το ΕΚΑΒ στο Νοσοκοµείο του Πύργου όπου και παραµένει για νοσηλεία. Του περιστατικού επιλήφθηκε το τµήµα Τροχαίας Πύργου, µε τους άνδρες της υπηρεσίας να διενεργούν προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήµατος. Πηγές αναφέρουν πως ο ποδηλάτης, φέρει χτύπηµα στο κεφάλι και κάποιες εκδορές στο υπόλοιπο σώµα ενώ υποβλήθηκε σε εξετάσεις από τους γιατρούς του Νοσοκοµείου Πύργου οι οποίες θα δείξουν την πραγµατική διάσταση του προβλήµατος. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Ο άτυχος ποδηλάτης µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκοµείο του Πύργου.

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Κατηγορηµατικός και αντίθετος στο νέο νόµο που αφορά την παροχή υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνοµίας προς τρίτους, είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, Ηλίας Παναγούλης ο οποίος µίλησε για το συγκεκριµένο θέµα στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ». Το νέο αυτό µέτρο που προβλέπει την «ενοι- Κατακριτέο χαρακτηρίζει κίαση» αστυνοµικών το µέτρο της παροχής υπαλλήλων προς όφελος υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. προς τρίτους ο πρότρίτων για την προστασία εδρος της Ένωσης τους και τη σωµατική Αστυνοµικών τους ακεραιότητα, δεν Υπαλλήλων Ηλείας, βρίσκει σύµφωνο τον εκΗλίας Παναγούλης. πρόσωπο των ένστολων της Ηλείας, καθώς όπως ο ίδιος αναφέρει, αυτό αφήνει στην «άκρη» την πραγµατική αστυνόµευση µιας αποµακρυσµένης περιοχής και των πολιτών της. «Θεωρούµε πιο σηµαντικό το οικονοµικό µέγεθος µιας κλοπής ή ληστείας της σύνταξης ενός παππού και µιας γιαγιάς παρά την χρηµαταποστολή µιας τράπεζας και ως µια ευαίσθητη κοινωνική οµάδα κατακρίνουµε την αδυναµία της ίσης αστυνόµευσης προς όλους τους πολίτες» τόνισε ο κ. Παναγούλης που χαρακτήρισε το µέτρο ως προσπάθεια ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Αστυνοµίας. «Με αυτό το µέτρο ενέχει ο κίνδυνος ιδιωτικοποίησης της Ελληνικής Αστυνοµίας καθότι δίδεται η δυνατότητα στους οικονοµικά επιφανείς να χρησιµοποιούν την Ελληνική Αστυνοµία για την προσωπική και την ιδιωτική τους φύλαξη. Με αυτό τον τρόπο καθίστανται αδύναµοι οι πολίτες καθώς στο αντίβαρο αυτής της διαδικασίας και µε τη διάθεση αστυνοµικών προς τρίτους θα έχουµε περαιτέρω ελλιπή αστυνόµευση», σηµείωσε ο κ. Παναγούλης. Παράλληλα ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας, µίλησε για κράτος κοινωνικού δικαίου µέσα στο οποίο ο κάθε απλός πολίτης έχει δικαίωµα να διαθέτει το προνόµιο της δηµόσιας ασφάλειας.

Το ποδήλατο κατέληξε στην πύλη παρακείµενης επιχείρησης, λίγα µέτρα από το συµβάν.

Π

Το παρµπρίζ του ΙΧ δείχνει τη σφοδρότητα που προσέκρουσε ο άτυχος ποδηλάτης.

«Ανθρώπινες τραγωδίες γεννούν τα τροχαία…»

άνω από τριάντα ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε εβδοµάδα στην άσφαλτο. Ωστόσο, πέρα από τις ανθρώπινες τραγωδίες που γεννούν τα τροχαία ατυχήµατα, το ετήσιο κόστος για την πατρίδα µας ανέρχεται σε δισεκατοµµύρια ευρώ. Αυτό επεσήµανε ο δηµοσιογράφος, πρώην βουλευτής Άρης Σταθάκης στη χθεσινή πρώτη συνεδρίαση του Συµβουλίου Οδικής Ασφάλειας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας που συνεκλήθη στην Πάτρα, υπό την προεδρία του περιφερειακού συµβούλου Ευγένιου Μπαλκάµου και µε την συµµετοχή του Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας Απόστολου Κατσιφάρα. Ο κ. Σταθάκης συνεχάρη την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας για την πρωτοβουλία της να συστήσει Συµβούλιο Οδικής Ασφάλειας και επεσήµανε ιδιαίτερα την ανάγκη η οδική ασφάλεια, µέσα από µια σειρά θεσµικών παρεµβάσεων, να γίνει µέρος της καθηµερινής πρακτικής των φορέων της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης. Ο γνωστός δηµοσιογράφος που έχει καταγράψει µια σηµαντική διαδροµή και προσφορά στα ζητήµατα πρόληψης των τροχαίων ατυχηµάτων και κυκλοφοριακής αγωγής µετέφερε την πλούσια εµπειρία του και µέσα από παραδείγµατα αναφέρθηκε στην σπουδαιότητα της σε βάθος ενηµέρωσης των οδηγών γύρω από πρακτικά θέµατα οδηγικής συµπεριφοράς. Στηλίτευσε δε το γεγονός ότι η χώρα µας βρίσκεται

Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εξαπάτησης του ιερέα από την Αρχαία Ολυµπία προχώρησαν οι άνδρες της Ασφάλειας Πύργου.

ΣΤΗΝ ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ ΙΕΡΕΑ ΕΦΤΑΣΑΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ

Πάνω από τριάντα ανθρώπινες ζωές χάνονται κάθε εβδοµάδα στην άσφαλτο ακόµη πολύ πίσω στον τοµέα της οδικής ασφάλειας, µε ελλείψεις που ξεκινούν από την υλικοτεχνική υποδοµή της Τροχαίας και φτάνουν ως την έλλειψη εξειδικευµένων δικαστών για την εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν τροχαία ατυχήµατα. Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου κ. Μπαλκάµος πρότεινε την εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την οδική ασφάλεια στη ∆υτική Ελλάδα και παρουσίασε αναλυτικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήµατα στην ∆υτική Ελλάδα.

ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Της άρπαξαν τα χρήµατα και το κινητό Επίθεση από έναν άγνωστο νεαρό άνδρα δέχτηκε το βράδυ της Μεγάλης ∆ευτέρας στο κέντρο της Γαστούνης µια 24χρονη κοπέλα. Η 24χρονη περπατούσε στον δρόµο, όταν ο άγνωστος άντρας την πλησίασε, χωρίς να τον αντιληφθεί και την έσπρωξε µε δύναµη. Η νεαρή κοπέλα έπεσε στον δρόµο και τότε ο άγνωστος άντρας της πήρε 210 ευρώ και το κινητό της τηλέφωνο, που εκείνη την ώρα κρατούσε στα χέρια και τράπηκε σε φυγή.

Φερόµενος ως δράστης ένας 56χρονος Στην εξιχνίαση της υπόθεσης εξαπάτησης ιερέα έφτασαν οι άνδρες της Ασφάλειας Πύργου, ύστερα από συστηµατικές έρευνες που πραγµατοποιούσαν και οι οποίες συνεχίζονται. Σύµφωνα µε πληροφορίες οι Αρχές έφτασαν τελικά στα ίχνη του φερόµενου δράστη ο οποίος είχε συστηθεί στον ιερέα από την Αρχαία Ολυµπία ως «συνάδελφος» από το Ταµείο κληρικών. Ύστερα από µια κουβέντα µε το 72χρονο θύµα ο δράστης κατάφερε να του αποσπάσει το ποσό των 5.850 ευρώ τον περασµένο Νοέµβριο, ένα ποσό που αντιστοιχούσε, στις προβλεπόµενες κρατήσεις για την καταβολή του εφάπαξ, των 27 χιλ. ευρώ που ο ιερέας θα λάµβανε από την Αγροτική Τράπεζα. Ύστερα από την καταγγελία που δέχθηκαν οι άντρες της Αστυνοµίας για το συγκεκριµένο περιστατικό ξεκίνησαν έρευνες οι οποίες τους οδήγησαν σε έναν 56χρονο άνδρα, πατέρα ενός εκ των δραστών που, σύµφωνα µε πληροφορίες, είχαν εµπλακεί σε ανάλογης δράσης σπείρα στην Πάτρα. Π. ΓΙΑΚ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Ε∆ΩΣΕ ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» Η ∆ΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Προ των πυλών η δηµοπράτηση «Π

Μαρία Κα ρα µπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Για τη διαχείριση των απορριµµάτων

ράσινο φως» για τη διαχείριση των απορριµµάτων στους Νοµούς Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας, από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή που έδωσε τη σχετική έγκρισή της και άνοιξε ο δρόµος για την άµεση δηµοπράτηση των έργων. Απόφαση που επαναδιατυπώθηκε και στη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που είχε η Υπουργός Ανάπτυξης κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου µε τη συµµετοχή του ∆ηµάρχου Ήλιδας και προέδρου του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κ. Γιάννη Λυµπέρη και του ∆ηµάρχου Αγρινίου και προέδρου της ΠΕ∆ ∆υτικής Ελλάδας κ. Παύλου Μοσχολιού, καθώς επίσης και του ειδικού γραµµατέα Σ∆ΙΤ.

Ανοίγει ο δρόµος για την κατασκευή των εργοστασίων απορριµµάτων

Αναπτυξιακά έργα

Η ∆ιυπουργική Επιτροπή Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) ενέκρινε την άµεση δηµοπράτηση τριών αναπτυξιακών έργων, που αφορούν στον τοµέα της διαχείρισης απορριµµάτων και στην ανάπτυξη υποδοµών χιονοδροµικού και αθλητικού τουρισµού. Στη ∆ιυπουργική Επιτροπή Σ∆ΙΤ συµµετείχαν η υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου (ως Πρόεδρος), ο υπουργός Οικονοµικών κ. Φίλιππος Σαχινίδης, ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής κ. Γιώργος Παπακωνσταντίνου, ο υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κ. Μάκης Βορίδης, ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αναστάσιος Γιαννίτσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κ. Αθανάσιος Μωραΐτης και ο ειδικός γραµµατέας Σ∆ΙΤ κ. Νικόλαος Μαντζούφας. Τα δύο έργα που εγκρίθηκαν, αφορούν στη διαχείριση απορριµµάτων στη ∆υτική Ελλάδα, στο πλαίσιο του Περιφερειακού Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Αποβλήτων των περιοχών της Αιτωλοακαρνανίας και της Ηλείας, για τη δια-

Από τη χθεσινή σύσκεψη υπό την υπουργό Ανάπτυξης κα Άννα ∆ιαµαντοπούλου, µε τη συµµετοχή των ∆ηµάρχων Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη και Αγρινίου κ. Παύλου Μοσχολιού

Σε σύσκεψη µε την Υπουργό Ανάπτυξης χθες οι ∆ήµαρχοι Ήλιδας και Αγρινίου

χείριση περίπου 100.000 τόνων αστικών αποβλήτων ετησίως στην κάθε περιοχή, µε παράλληλη αξιοποίηση κοινοτικών και ιδιωτικών πόρων. Όπως επισηµάνθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης προχθές αλλά και της χθεσινής σύσκεψης, ο τοµέας διαχείρισης απορριµµάτων τα τελευταία χρόνια έχει αποτελέσει ένα δυσεπίλυτο πρόβληµα που συνεχώς ανακυκλώνεται, ενώ αντιθέτως πρέπει να αποτελέσει αναπτυξιακή ευκαιρία. « Το µοντέλο των Συµπράξεων ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) είναι το κατάλληλο, ώστε να αξιοποιηθεί η ιδιωτική πρωτοβουλία µε όρους που διασφαλίζουν το δηµόσιο συµ-

Θερµή χειραψία της κας ∆ιαµαντοπούλου µε το δήµαρχο Αγρινίου και πρόεδρο της ΠΕ∆ κ. Παύλο Μοσχολιό

φέρον, επισηµαίνουν κυβερνητικές πηγές».

Να σηµειωθεί ότι η ∆ιυπουργική Επιτροπή ενέκρινε και το έργο της αναβάθµισης, επέκτασης και αξιοποίησης του χιονοδροµικού κέντρου 3-

5 Πηγάδια και υλοποίησης τουριστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων στη Νάουσα. Το έργο έχει ως στόχο να µετατρέψει το χιονοδροµικό κέντρο σε ένα σύγχρονο ορεινό θέρετρο υψηλών προδιαγραφών, µε επέκταση των διαθέ-

σιµων δραστηριοτήτων, ανάπτυξη τουριστικών καταλυµάτων, καθώς και υλοποίηση προπονητικού και αθλητικού κέντρου. Γι’ αυτό άλλωστε στη χθεσινή σύσκεψη συµµετείχε και ο ∆ήµαρχος Νάουσας.

Υπογράφτηκε χθες από τον Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφάρα η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για την Κατασκευή Εργοστασίων ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της Πρόκλησης είναι οι ΦΟ∆ΣΑ της Περιφέρειας και, πλέον, µε την υπογραφή της Πρόσκλησης µπαίνει στην τελική φάση η διαδικασία που θα οδηγήσει στις αποφάσεις χρηµατοδότησης για τα Εργοστάσια Απορριµµάτων στη ∆υτική Ελλάδα. Υπενθυµίζεται ότι το σύνολο της δηµόσιας δαπάνης για ολόκληρη τη ∆υτική Ελλάδα ανέρχεται στα 60 εκατοµµύρια ευρώ και ότι τα έργα αυτά υπάγονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον-Αειφόρος Ανάπτυξη» και Υπεγράφη στον άξονα προτεραιότητας «Προχθες από τον στασία εδαφικών συστηµάτων∆ιαχείριση στερεών Περιφερειάρχη αποβλήτων». Σηµειώνεται ότι για Απ. Κατσιφάρα τα προτεινόµενα έργα θα πρέπει η σχετική να έχει προηγηθεί η υπαγωγή τους στη διαδικασία Σ∆ΙΤ (Σύµπρόσκληση πραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα) µε αντίστοιχη απόφαση της διυπουργικής επιτροπής Σ∆ΙΤ, κάτι που έχει ήδη συµβεί για τις προτάσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλοακαρνανίας και Ηλείας. «Η επίλυση του χρόνιου και πιεστικού προβλήµατος επεξεργασίας των στερεών αποβλήτων στη ∆υτική Ελλάδα, περνάει από σήµερα σε µια νέα φάση», τόνισε σε δήλωση του ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας. Και πρόσθεσε: «Είµαστε υποχρεωµένοι να κινηθούµε µε ταχύτητα προκειµένου να φτάσουµε στη λειτουργία των Εργοστασίων και ταυτόχρονα να δώσουµε µια σταθερή απάντηση στο πρόβληµα της διάθεσης των απορριµµάτων που µας ταλανίζει όλους. Πρόκειται για έργα ύψιστης σηµασίας στον τοµέα του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής των πολιτών, των σύγχρονων υποδοµών που πρέπει να αποκτήσουµε και όλα αυτά πρέπει να συµβούν µε πνεύµα ισόρροπης ανάπτυξης των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων µας και ίσης µεταχείρισης όλων των πολιτών µας. Εργαζόµαστε συστηµατικά και σε στενή συνεργασία µε τον πρώτο βαθµό Αυτοδιοίκησης και πιστεύω ότι θα φέρουµε σε πέρας, µέσα στις ορισµένες προθεσµίες, αυτά τα µεγάλα έργα».

Βήµα για επαναπληµµυρισµό λίµνης Μουριάς

Ε

ίναι εφικτός ο επαναπληµµυρισµός της λίµνης Μουριάς στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της χθεσινής σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο διοικητήριο. Η σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε µετά από πρόσκληση του Αντιπεριφερειάρχη Ηλείας Χ. Καφύρα µε τη συµµετοχή του ∆ηµάρχου Πύργου Μ. Παρασκευόπουλου , των Καθηγητών του Πανεπιστήµιου Πατρών Παν. Γιαννόπουλου Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών , Κίµωνα Χρηστάκη Πρόεδρου του Τµήµατος Γεωλογίας , Γεωργ. ∆ηµητρέλλου ∆ιδάκτορα Γεωλογίας καθώς επίσης και των Ν. Γαρουφαλλή Περ. Σύµβουλου, Μ. Καλογερόπουλο ∆/τη της ∆.Τ.Υ της Π.Ε Ηλείας και ∆. Αποστολόπουλο Πρόεδρο Λιµενικού Ταµείου Κατάκολου. Στην έναρξη της σύσκεψης ο κ Καφύρας είπε µεταξύ άλλων τα εξής : «Σε όλους εµάς που τη θυµόµαστε την λίµνη Μουριάς, µας ανακαλεί µνήµες από το παρελθόν ενός εξαιρετικά σπουδαίου βιότοπου, µε απέραντη οµορφιά, έναν οικολογικό παράδεισο, που έδινε πραγµατικά ζωή στη ζωή της ευρύτερης περιοχής. Η λίµνη κατα λάµβανε παλιότερα έκταση περίπου 6.500 στρεµµάτων & αποστραγγίστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1960. Σήµερα η αποξηραµένη περιοχή χρησιµοποιείται για καλλιέργεια, βόσκηση και – δυστυχώς – για ανεξέλεγκτη απόρριψη οικοδοµικών µπαζών και σκουπιδιών και το τελευταίο να συµβάλει στην οπτική αλλοίωση και αισθητική υποβάθµιση του τοπίου, ενώ επίσης εγκυµονεί πολλούς περιβαλλοντικούς κιν-

δύνους. Όταν µιλάµε για την µετατροπή της αποξηραµένης λίµνης, εκ νέου σε νέα λίµνη µε τον επαναπληµµυρισµό της, εννοούµε , στη βάση της αειφόρου ανάπτυξης, που θα βασίζεται στην «εκµετάλλευση» όλων των δυνατοτήτων που µας δίνει µια λίµνη.» Κοινή θέση Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν όλοι οι µετέχοντες στην σύσκεψη που µε κοινή θέση τάχθηκαν υπέρ του επαναπληµµυρισµού της πρώην λίµνης Μουριάς , έκαναν γενική ανασκόπηση που βρίσκεται το θέµα αυτό , συµφώνησαν στις αναγκαίες προκαταρκτικές ενέργειες ωρίµανσης αυτής της εξέλιξης και τον καθορισµό των απαραιτήτων διαδικασιών , δράσεων και µελετών για την επίτευξη αυτού του σκοπού. Στο τέλος της σύσκεψης ο κ Καφύρας δήλωσε τα

Σύσκεψη πραγµατοποιήθηκε χθες στο διοικητήριο για τις αναγκαίες διαδικασίες

εξής: «Όλοι µαζί η Π.Ε Ηλείας και ο ∆ήµος Πύργου δροµολογούµε τις απαραίτητες ενέργειες για τον επαναπληµµυρισµό και την οικολογική αποκατάσταση της πρώην λίµνης Μουριάς. Πρώτη µας ενέργεια είναι να ζητηθεί η έγκριση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της αλλαγής της χρήσης των εκτάσεων και του επαναπληµµυρισµού της πρώην λίµνης Μουριάς και στην συνέχεια να ετοιµάσουµε πρόταση ώστε να ενταχτεί στο ΕΣΠΑ. Έχουµε συµπαραστά-

τες την Οµάδα των Καθηγητών του Πανεπιστήµιου Πατρών και τους οποίους και τους ευχαριστούµε θερµά. Είµαι πεπεισµένος ότι αυτή η δύσκολη προσπάθεια θα έχει θετική κατάληξη ώστε η νέα λίµνη Μουριάς να ξαναγίνει ένα οικολογικός παράδεισος, ένα οικοσύστηµα πλήρως προστατευµένο από όλους µας, καταφύγιο όλων των µορφών ζωής.» Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Χ. Καφύρας : «Πρώτη µας ενέργεια είναι να ζητηθεί η έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της αλλαγής της χρήσης των εκτάσεων»


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ Γιάννης Γιαννακόπουλος «Hunter - Γιαννακόπουλος»

Γιώτα Αγγελοπούλου «Romina»

«Η Μεγάλη Εβδοµάδα ξεκίνησε µε βροχή µε α ποτέλεσµα να µην υπάρχει κίνηση στην αγορά, αφού ο κόσµος δεν είχε διάθεση να βγει. Βέβαια, ο δικός µας κλάδος δουλεύει κυρίως τις τρεις τελευταίες ηµέρες, ελπίζοντας ότι µέχρι τότε θα έχει βελτιω θεί και λίγο ο καιρός, αφού πλέον στις βιτρίνες υπάρχουν τα Ανοιξιάτικα είδη. Βέβαια, βλέπουµε πια ότι ο κόσµος αγοράζει τα α πολύτω ς απαραίτητα ενώ πάντα ρωτά για καλύτερες τιµές και προσφορές, που σίγουρα υπάρχουν σε κάθε κατάστηµα».

Κώστας Ντεβενέζος Ανδρικά Devenezos

«Η κίνηση έχει ξεκινήσει από την προηγούµενη εβδοµά δα και πράγµατι βλέπουµε ότι υπάρχει διά θεση από τους καταναλωτές να ψωνίσουν κάτι Πασχ αλινό. Βέβαι α, δεν αναζητούν πια το πολύ καλό ρούχο αλλά προσπαθούν να πάρουν κάτι που θα το αξιοποιήσουν όχι µόνο στην εκκλησία αλλά και σε µια γιορτή, σε µια βόλτα. Αν και ο καιρός δε βοηθά ιδιαίτερα µέχρι στιγµής, το σηµαντικό είναι ότι υπάρχ ει διάθεση. Ελπίζουµε λοιπόν να φτιάξει λίγο ο καιρός και τις τελευτα ίες ηµέρες να καταλάβουµε ότι είµαστε σε περίοδο γιορτών. Βέβαια, η κίνηση δεν µπορεί να συγκριθεί µε την κίνηση προηγούµενων ετών, αλλά πλέον έχουµε συνειδητοποιήσει ότι έτσι είναι τα πράγµατα και προσπαθούµε για το καλύτερο».

«Η Μεγάλη Εβδοµάδα δεν ξεκίνησε καλά, λόγω του βροχερού καιρού, και ο κόσµος δεν βγήκε στην αγορά τις πρώτες ηµέρες. Βέβαια οι τρεις τελευταίες ηµέρες είναι αυτές που κατά κύριο λόγο παρατηρείται κίνηση στο δικό µας είδος, ελπίζοντας ότι θα βοηθήσει και η έλευση των ετεροδηµοτών που κάθε χρόνο τιµούν, όσο µπορούν την τοπική αγορά. Όσον α φορά τα προϊόντα, υπάρχει µεγάλη ποικιλία ενώ οι τιµές, πρέπει να επισηµάνουµε ότι είναι σταθερές και σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα πιο χαµηλές από πέρσι».

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Μικρή αισιοδοξία για την κίνηση...

Α

ισιόδοξοι για µικρή αύξηση του αγοραστικού ενδιαφέροντος των καταναλωτών ενόψει Πάσχα, δηλώνουν οι καταστηµατάρχες του Πύργου, αφού τις δυο πρώτες ηµέρες της Μεγάλης Εβδοµάδας, λόγω και του βροχερού καιρού, η κίνηση ήταν αρκετά υποτονική. Η περίοδος που ακολούθησε µετά το τέλος των εκπτώσεων ήταν «νεκρή» για την αγορά, µε τους καταστηµατάρχες να περιµένουν αυτή την εορταστική περίοδο για να δουλέψουν λίγο, τόσο µε τους ντόπιους όσο και µε τους ετεροδηµότες που θα έρθουν στην Ηλεία για να περάσουν το Πάσχα µε συγγενείς και φίλους. Μικρό το ενδιαφέρον Αν και τα προηγούµενα χρόνια, οι καταναλωτές συνήθιζαν να κάνουν την έρευνα αγοράς τους νωρίτερα, ώστε µέσα στη Μεγάλη

Από Μεγ. Πέµπτη µέχρι και το Μεγ. Σάββατο περιµένουν οι καταστηµατάρχες της περιοχής Εβδοµάδα να κάνουν τα ψώνια τους, φέτος, αυτή η έρευνα άρχισε να γίνεται δειλά-δειλά τις δυο τελευταίες ηµέρες. Μάλιστα οι καταναλωτές, αναζητούν συγκεκριµένα πράγµατα και πάντα ρωτούν αν γίνονται καλύτερες τιµές ή αν υπάρχουν προσφορές σε κάποια είδη, τα οποία προτιµούν σε πολλές περιπτώσεις. Τέτοιες εικόνες, µε χέρια «φορτωµένα» τσάντες, δεν αναµένεται να δούµε φέτος στην τοπική αγορά.

Τις τελευταίες ηµέρες Αν και ο καιρός δε βοήθησε τη

Μεγάλη ∆ευτέρα και τη Μεγάλη Τρίτη, ωστόσο οι καταστηµατάρχες εκτιµούν ότι µέρα µε την ηµέρα θα αυξάνεται ολοένα και περισσότερο, ενώ κορύφωση αναµένεται από αύριο Μεγάλη Πέµπτη έως και το Μεγάλο Σάββατο, ηµέρες που οι περισσότεροι θα βγουν στην αγορά τόσο για τα δικά τους ψώνια όσο και για τα δώρα σε βαφτιστήρια και σε εορτάζοντες. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, οι καταστηµατάρχες «κρατούν µικρό καλάθι» και γνωρίζουν καλά ότι οι εορταστικές περίοδοι που η αγορά έσφυζε από ζωή και κίνηση και οι ίδιοι δεν προλάβαιναν να εξυπηρετούν τον κόσµο, έχουν περάσει ανεπιστρεπτί. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ Η ΚΙΝΗΣΗ, ΑΛΛΑ ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΨΩΝΙΖΟΥΝ ΜΕ «ΦΕΙ∆Ω »

«Λιτό» το φετινό Πάσχα Τ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

Με εορταστικό ωράριο Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν τα εµπορικά καταστήµατα της Ζαχάρως, σύµφωνα µε το πρόγραµµα που κατάρτισε ο Εµπορικός Σύλλογος της πόλης, προκειµένου να δώσει την ευκαιρία στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής αλλά και στους ετεροδηµότες και επισκέπτες να κάνουν τις αγορές τους. Για τα εµπορικά καταστήµατα και τροφίµων, από Μεγάλη ∆ευτέρα έως Μεγάλη Πέµπτη 8:00 - 14:30 και 17:30-21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή 8:00-19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 8:00-18:00. Πάσχα και ∆ευτέρα του Πάσχα τα καταστήµατα θα παραµείνουν κλειστά. Για τα Σούπερ και Μίνι Μάρκετ από Μεγάλη ∆ευτέρα έως Μεγάλη Πέµπτη 8:00-21:00, τη Μεγάλη Παρασκευή 8:00-19:00 και το Μεγάλο Σάββατο 8:00-18:00. Πάσχα και ∆ευτέρα του Πάσχα θα παραµείνουν κλειστά. Ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αργύρης Παύλος, σχολίασε µεταξύ άλλων «Το εορταστικό ωράριο λειτουργίας των καταστηµάτων είναι προσαρµοσµένο στις ανάγκες της εποχές και των καταναλωτών, ντόπιων, ετεροδηµοτών και επισκεπτών που θα βρεθούν αυτές τις ηµέρες εδώ, προκειµένου να περάσουν τις Άγιες ηµέρες στο δήµο µας και στην ευρύτερη περιοχή. Επίσης, έχουµε λάβει υπόψη µας και τα θρησκευτικά έθιµα και έτσι, τη Μεγάλη Παρασκευή, η αγορά θα κλείσει νωρίς για την περιφορά του Επιταφίου. Γι’ αυτό και καλούµε και όλους τους εµπόρους-επαγγελµατίες να σεβαστούν το ωράριο. Αξίζει τέλος να σηµειώσω ότι κάνουµε µια σοβαρή προσπάθεια στην αγορά µας και φροντίζουµε να έχουµε καλή ποιότητα και χαµηλές τιµές στα προϊόντα µας για να καλύψουµε τις ανάγκες του κόσµου, στη δύσκολη Παύλος, µη παραλείαυτή περίοδο», σχολίασε ο κ.Π ποντας, εκ µέρους όλου του ∆.Σ να ευχηθεί καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση σε όλους. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

η δική της «Ανάσταση» προσµένει η παραπαίουσα αγορά του Πύργου τις µέρες του Πάσχα, γιατί αν δεν «ανανήψει» και τώρα, τότε είναι βέβαιο ότι ενόψει και της επερχόµενης νέας οικονοµικής επιδείνωσης τα πράγµατα θα δυσκολέψουν ακόµα περισσότερο για τον εµπορικό κόσµο. Ταυτόχρονα µε την οικονοµική στενότητα η ψυχολογία των καταναλωτών έχει πέσει στο ναδίρ και αυτό είναι ένα επίσης πρόβληµα για τους εµπόρους, οι οποίοι προσπαθούν να το αντιµετωπίσουν µε µειώσεις τιµών που είναι το µόνο «φάρµακο» που έχουν απέναντι στην «υποκατανάλωση». Όλα προµηνύουν ότι το φετινό Πάσχα θα είναι το πιο λιτό των τελευταίων ετών. Παρ’ όλες, όµως, τις δυσκολίες, οι καταναλωτές, έστω και µε φειδώ, θα προµηθευτούν και φέτος τα απαραίτητα για το γιορτινό τραπέζι, και, όσο τους επιτρέπουν τα οικονοµικά τους, θα κάνουν και τα ψώνια τους, τα δώρα τους και ό,τι άλλο συνηθίζει να αγοράζει ο κόσµος την περίοδο του Πάσχα. Πάντως, οι έµποροι κρατούν µικρό «καλάθι» αλλά αντλούν αισιοδοξία από τις προσιτές τιµές που προσφέρουν, ευελπιστώντας ότι οι καταναλωτές θ’ ανταποκριθούν θετικά. Ήδη η κίνηση αυτές τις ηµέρες παρουσιάζεται σχετικά αυξηµένη, ενώ το δώρο Πάσχα, όσοι το πάρουν, έστω και «κουτσουρεµένο», αναµένεται να έχει σηµαντική επίδραση στην αγορά. Παράλληλα, έχουν αρχίσει να έρχονται και πολλοί επισκέπτες για να περάσουν τις Άγιες µέρες µε τις οικογένειές τους και αυτό αναµένεται να λειτουργήσει τονωτικά. Ο οβελίας… Σε αντίθεση µε άλλες χρονιές, φέτος οι τιµές του οβελία αναµένονται αισθητά µειωµένες στην Ηλεία. Σύµφωνα µε κρεοπώλες, οι τιµές έχουν υποχωρήσει µέχρι και 1 ευρώ το κιλό για

Μειωµένες οι τιµές του οβελία και άλλων αγαθών

το αρνί και θα είναι ανάλογες µε την ποιότητα, το µέγεθος των αµνοεριφίων. Όπως τόνισε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο κ. Παναγιώτης Μαλλιόπουλος, αν και µέχρι τώρα η κίνηση «είναι στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι και περιµέ-

«Αναµένουµε η κίνηση ν’ αυξηθεί για να καλύψουµε καµία τρύπα» αναφέρει ο κ. Τάκης Ρουµπίνης. Η τιµή του αρνιού είναι µειωµένη κατά 1 ευρώ σε σχέση µε πέρυσι τονίζει ο κ. Γιάννης Μαλλιόπουλος.

«Περιµένουµε αύξηση της κίνησης τη Μ. Εβδοµάδα» επισηµαίνει ο κ. Γιάννης Τοπιντζής.

«Θέλω να πω στους καταναλωτές να προτιµήσουν τα ντόπια καταστήµατα, γιατί οι πολυεθνικές τα παίρνουν και φεύγουν». Κατεψυγµένα…

Προς 6,90 ευρώ το κιλό, 1 ευρώ κάτω από πέρυσι, προσφέρεται φέτος ο πασχαλινός οβελίας.

νουµε να κορυφωθεί τις τελευταίες ηµέρες και κυρίως από τη Μεγάλη Πέµπτη και µετά», αισιοδοξώντας ότι «στο τέλος τα πράγµατα θα είναι πολύ καλά». «Η τιµή του αρνιού είναι χαµηλότερη 1 ευρώ το κιλό, στα 6,90 ευρώ, σε σύγκριση µε πέρυσι» αναφέρει, όπως και για το κατσικάκι. Μάλιστα φέτος τα αρνιά που διατίθενται είναι κατ’ αποκλειστικότητα ελληνικής

προελεύσεως και κατά κύριο λόγο ηλειακά. Νηστίσιµα… Την τιµητική τους έχουν αυτά τις µέρες και τα νηστίσιµα, τα οποία σπεύδουν να αγοράσουν πολλοί καταναλωτές. Όπως λέει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» κ. Τάκης Ρουµπίνης, µπορεί ο κόσµος να παρουσιά-

ζεται «µουδιασµένος», ωστόσο «τηρεί την παράδοση µε τα νηστίσιµα», µολονότι προµηθεύεται µικρότερες ποσότητες. Αισιοδοξεί ότι ο κόσµος «θ’ αντισταθεί» στην οικονοµική λιτότητα που επιβάλλεται. «Αναµένουµε αυτές τις µέρες να κορυφωθεί η κίνηση, για να µπορέσουµε κι εµείς να καλύψουµε καµία τρύπα, να σταθούµε στα πόδια µας».

Αυξηµένη κίνηση παρατηρείται στα κατεψυγµένα προϊόντα. Όπως αναφέρει ο κ. Γιάννης Τοπιντζής, «από την προηγούµενη εβδοµάδα ο κόσµος προµηθεύεται όλα τα νηστίσιµα αγαθά και ειδικά τη Μ. Εβδοµάδα η κίνηση θα είναι αυξηµένη». «Οι τιµές των κατεψυγµένων είναι ελαφρώς αυξηµένες από τις περυσινές, γεγονός που όπως µας εξηγεί ο κ. Τοπιντζής «δεν οφείλεται σε εµάς, ούτε καν στην εγχώρια αλιεία, αλλά στη µη επαρκή αλιεία σε παγκόσµιο επίπεδο». Πάντως οι τιµές τους δεν είναι απαγορευτικές και απευθύνονται σε όλα τα εισοδήµατα».


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ 9

Οι κυνηγοί κοντά στους αναξιοπαθούντες

Τ

Εθελοντική αιµοδοσία στο Κ.Υ. της Ζαχάρως H ∆ηµοτική Κοινότητα Ζαχάρως οργανώνει Εθελοντική Αιµοδοσία την 18η Απριλίου 2012, ηµέρα Τετάρτη του Πάσχα στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΖΑΧΑΡΩΣ και από ώρα 9:00 εως 13:00. Η συµµετοχή όλων µας είναι σηµαντική γιατί η δωρεά αίµατος είναι ακίνδυνη και ασφαλής, είναι µια πράξη ιδιαίτερης κοινωνικής ευαισθησίας και αποτελεί ένα δώρο ζωής για όλους εκείνους τους συνανθρώπους µας που έχουν απόλυτη ανάγκη από µετάγγιση αίµατος. Η εθελοντική αιµοδοσία είναι µια πράξη κατά την οποία δίνουµε κυριολεκτικά ένα κοµµάτι του εαυτού µας για τον συνάνθρωπό µας! Το να είναι κανείς εθελοντής αιµοδότης είναι πολύ σηµαντικό, γιατί αυτή η µονάδα αίµατος θα σώσει τη ζωή περισσοτέρων από ενός ασθενών. Ας δραστηριοποιήσουµε τους εαυτούς µας και ας γίνουµε εθελοντές αιµοδότες. Ας µη διστάσουµε να µιµηθούµε τον Πρώτο Αιµοδότη-Ζωοδότη Χριστό, συµβάλλοντας αποφασιστικά στη σωτηρία του εν Χριστώ αδελφού µας που κινδυνεύει.

ο κοινωνικό τους πρόσωπο έδειξαν για µια ακόµη φορά οι κυνηγοί της Ηλείας , οι οποίοι συγκέντρωσαν τρόφιµα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης τα οποία σε συνεργασία µε την Ι. Μητρόπολη, θα διατεθούν σε αναξιοπαθούντες κατοίκους του νοµού. Πρόκειται για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας που έλαβε πρόσφατα η Αρχιεπισκοπή Αθηνών σε συνεργασία µε την Κυνηγετική Συνοµοσπονδία Ελλάδος για τη συγκέντρωση διαφόρων ειδών στους κατά τόπους Κυνηγετικούς Συλλόγους, τα οποία εν συνεχεία µέσω των Μητροπόλεων θα προωθούνται στους κατοίκους που πλήττονται σε µεγάλο βαθµό, από την οικονοµική κρίση. Ήδη από την Κυνηγετική Οµοσπονδία Πελοποννήσου µε επικεφαλής τον πρόεδρό της Κων/νο Μαρκόπουλο ενόψει και του Πάσχα , έχ ουν γίνει ανάλογες ενέργειες συγκέντρωσης και διανοµής τροφίµων και στους υπόλοιπους νοµούς της Πελ/σου. Τα τρόφιµα αφορούν ελαιόλαδο, ζυµαρικά, όσπρια και άλλα είδη που παρέδωσαν οι εκπρόσωποι των Κυνηγετικών Συλλόγων της Ηλείας στο Άσυλο Ανειάτων της Ι.Μ. στα Λαστέϊκα , προκειµένου στη συνέχεια να προωθηθούν για το σκοπό που συγκεντρώθηκαν. Ανακούφιση «Η σηµερινή παράδοση των προ-

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com Χωρίς να έχουν πάρει τα χρήµατα τα οποία δικαιούνται και περίµεναν τη Μεγάλη Εβδοµάδα που διανύουµε, συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους οι εργαζόµενοι στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» του δήµου Πύργου. Σύµφωνα µε την εκπρόσωπο των εργαζοµένων, ∆ιονυσία Παπαγιαννακοπούλου, υπήρχε η υπό- Η εκπρόσωπος των ερσχεση πριν από δύο γαζοµένων στο «Βοήθεια περίπου µήνες, πως µέσα στο Σπίτι» επεσήµανε στη Μεγάλη Εβδοµάδα οι πως ακόµα τα άτοµα εργαζόµενοι θα λάµβαναν που προσφέρουν τις χρήµατα για κάποιους υπηρεσίες τους δεν µήνες του 2011 κάτι το έχουν πληρωθεί τα δεδουλευµένα τους. οποίο ακόµα δεν έχει γίνει καθώς αναµένονται µέχρι σήµερα οι υπογραφές από την αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας. Οι εργαζόµενοι του προγράµµατος, δηλώνουν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» την αγανάκτησή τους, µιας και εκτός των οφειλόµενων περσινών µισθών, δεν τους έχουν καταβληθεί ούτε οι µισθοί του 2012 τους οποίους δεν γνωρίζουν πότε θα πάρουν. «Ας αναρωτηθούν οι υπεύθυνοι που µας είχαν υποσχεθεί πως θα καταβληθούν τα χρήµατά µας πριν τις γιορτές, πως όλοι οι εργαζόµενοι του Βοήθεια στο Σπίτι ενώ συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους ακόµα και κάτω από αυτές τις συνθήκες έχουν δικαίωµα να ζουν µια αξιοπρεπή ζωή ειδικά τις Άγιες µέρες του Πάσχα», δηλώνει στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» η κ. Παπαγιαννακοπούλου και τονίζει πως πλέον η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο καθώς ήδη οι εργαζόµενοι εκτός από τα προβλήµατα πληρωµών που καλούνται να αντιµετωπίζουν καθηµερινά, τώρα δεν µπορούν ούτε να παρέχουν τις υπηρεσίες τους λόγω της άρνησης των προµηθευτών για βενζίνη και αναλώσιµα υλικά, οι οποίοι µε τη σειρά τους δεν έχουν ακόµα πληρωθεί. Εκείνο ωστόσο που επισηµαίνουν οι εργαζόµενοι του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» είναι πως οι συµβάσεις τους λήγουν στις 30 Ιουνίου 2012 και δεν γνωρίζουν ακόµα πότε και αν θα πληρωθούν.

Λάδι, ζυµαρικά και άλλα τρόφιµα συγκέντρωσαν οι κυνηγοί της Ηλείας για τους αναξιοπαθούντες κατοίκους.

ϊόντων αποτελεί συνέχεια παρόµοιων ενεργειών σε όλες τις Μητροπόλεις της Πελοποννήσου, σε συνεργασία µε την Αρχιεπισκοπή Αθηνών, για την ανακούφιση των αναξιοπαθούντων. Είναι τραγικό να µιλάµε το 2012 για τέτοιες κινήσεις αλλά µε τις σηµερινές συνθήκες είναι κάτι το αναγκαίο. Οι κυνηγοί έχουν αποδείξει την ευαισθησία τους όσον αφορά τα ανθρώπινα προβλήµατα, καλύπτοντας βιοποριστικές ανάγκες σε µια τόσο δύσκολη περίοδο» ανέφερε ο

πρόεδρος της Γ’ ΚΟΠ Κων/νος Μαρκόπουλος ο οποίος ευχαρίστησε τους προέδρους και τα ∆.Σ. των Κυνηγετικών Συλλόγων της Ηλείας για τη σηµαντική προσπάθειά τους. Αµέσως µετά την παράδοση των

προϊόντων ο κ. Μαρκόπουλος συναντήθηκε µε το σεβ. Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ. Γερµανό, ο οποίος µε τη σειρά του συνεχάρη τους κυνηγούς για την ανταπόκριση που έδειξαν, στο δύσκολο έργο της ενίσχυσης των ασθενέστερων οικονοµικά συνανθρώπων µας.

Ο πρόεδρος της Γ’ ΚΟΠ Κων/νος Μαρκόπουλος µαζί µε τους εκπροσώπους των Κυνηγετικών Συλλόγων της Ηλείας , στο Άσυλο Ανειάτων Λαστείκων που έγινε η παράδοση των τροφίµων.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ»

«Κόλλησαν» στις …υπογραφές!

Παράδοση τροφίµων που συγκέντρωσαν οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι του νοµού στην Ι. Μητρόπολη Ηλείας

Τ

Η αφή της φλόγας στο επίκεντρο της ιερής πόλης

ο θέµα της Αφής της Ολυµπιακής Φλόγας κυριά ρχ ησε στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρχαία ς Ολυµπίας, όπου το σώµα αλλά και οι δεκάδες δηµότες που συµµετείχαν, έθεσαν σε συζήτηση και προβληµατισµό τη γενικότερη στάση του δήµου για την ηµέρα που εκα τοµµύρια πολίτες του πλανήτη στρέφουν τα βλέµµατά τους στη γενέτειρα πόλη τω ν Ολυµπιακώ ν Αγώνων. Τον προβληµατισµό «εµπλούτισε» περισσότερο η πρόταση που κα τατέθηκε από στελέχ η της ΝΟ∆ Ε Ηλείας της Ν.∆ µεταξύ των οποίων έθεταν τη διεκδίκηση της επιστροφής των Ελγίνειων . Εισηγούµενος το θέµα ο αναπληρωτής δήµαρχος Γιώργος ∆εββές αναφερόµενος στα όσα προγραµµατίζει η δηµοτική αρχή και για τους στόχους που θέτει προκειµένου να προωθηθούν τα µηνύµατα της φιλίας, της συναδέλφωσης, της αλληλεγγύης και της ειρήνης µεταξύ των λαών τόνισε µεταξύ άλλων «Η φετινή τελετή της 10η Μαΐου πραγµατοποιείται λίγο µετά τη ληστεία στο Μουσείο και εν µέσω των αρνητικών κριτικών που δέχεται η Ελλάδα. Η Ολυµπία πρέπει να δώσει την απάντηση της µοναδικής πόλης που µπορεί να φιλοξενήσει ένα τέτοιο παγκόσµιο γεγονός». Επίσης, παρουσίασε αναλυτικά τις δράσεις µεταξύ των οποίων και η πρόταση για ανακήρυξη του προέδρου της ∆.Ο.Ε Ζα κ

Ε

Ρόγκ σε επίτι µο δηµότη της Ολυµπίας, τη φιλοξενία αντιπροσωπειών από τις αδελφοποιηµένες µε την Ολυµπία πόλεις, τη δηµιουργία µουσείου αφής και την παρουσίαση µια σειρά πολιτιστικών εκδηλώσεων. «Το διαχρονικό αίτηµα που αναδείχτηκε κυρίως από τη Μελίνα Μερκούρη και αφορά την επιστροφή των ελγίνειων» έθεσε ο Γιώ ργος Χήνος πρόεδρος της ΝΟ∆Ε Ηλείας, ενώ στο ίδιο πλαίσιο διεκδίκησης στάθηκαν και οι τοποθετήσεις των Θανάση Κατσιµπίλη και Σπύρου Καραχάλιου. Από πλευράς των επικεφαλής των δηµοτικών παρατάξεων ο κ. ∆ρακόπουλος είπε ότι «…χρειάζεται καλή οργάνωση για να έχουµε καλή απόδοση», ο Πα νάγος Παντελά κος έθεσε µια σειρά από προτάσεις όπως «της πρόσκλησης των νέων ολυµπιονικών από το δήµο, να επισκεφτούν την Ολυµπία» και τέλος ο Σωτήρης Ανα στα σόπουλος επέκρινε «το ύψος της δαπάνης των 200.000 ευρώ εν µέσω κρίσης».

Από τη συνεδρίαση του ∆ηµ. Συµβουλίου Αρχαίας Ολυµπίας µε τη συµµετοχή και µελών της ΝΟ∆Ε Ηλείας.

Κοινωνικό Πα ντοπωλείο Εξάλλου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο δήµαρχος Θύµιος Κοτζιάς εισηγήθηκε την ίδρ υση και λειτουργ ία κοι νω νικού παντοπωλείου, τονίζοντας ότι «αρκετοί συµπολίτες µας δεν µπορούν να ανταποκριθούν στα προς το ζην», θέµα που έγινε οµόφωνα αποδεκτό.

ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ

Εξιχνίαση διακεκριµένης κλοπής

ξιχνιάστηκε, από Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Λεχαινών, διακεκριµένη κλοπή που είχε συµβεί πριν σαράντα µέρες περίπου στην Αρετή Λεχαινών και σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος έξι αλλοδαπών υπηκόων Ρουµανίας, (πέντε

άνδρες και µια γυναίκα) ηλικίας 45, 41, 38, 21, 21 και 27 ετών αντίστοιχα. Υπενθυµίζεται ότι οι έξι αλλοδαποί είχαν συλληφθεί το απόγευµα της 2ας Μαρτίου στα Λεχαινά και την Ανδραβίδα Ηλείας, από Αστυνοµικούς του Τµήµατος Λεχαινών και είχε σχηµατιστεί σε

βάρος τους δικογραφία για διάπραξη κλοπών κατ΄ εξακολούθηση (Σχετικό το από 3-3-2012 ∆ελτίο τύπου µας). Πιο συγκεκριµένα, από την αστυνοµική έρευνα η οποία συνεχίζεται, προέκυψε επιπλέον ότι, την (1-3-2012) το πρωί, στην Αρετή Λεχαινών, οι έξι αλλο-

δαποί είχαν αφαιρέσει χάλκινους αγωγούς αξίας περίπου 400 ευρώ από κολόνες του δικτύου της ∆ΕΗ στην περιοχή. Η δικογραφία που σχηµατίστηκε σε βάρος των έξι δραστών θα υποβληθεί συµπληρωµατικά στην Εισαγγελία Πληµµελειοδικών Αµαλιάδας.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΚΗ∆ΕΙΑ

Οι αιτήσεις µεταθέσεων καθηγητών Ολοκληρώθηκε η διαδικασία ελέγχου των αιτήσεων µεταθέσεων των εκπαιδευτικών ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης Ηλείας, τα ονόµατα των οποίων ανακοινώθηκαν χθες το µεσηµέρι από το Υπουργείο Παιδείας. Οι έγκυρες αιτήσεις που υποβλήθηκαν για τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση ανήλθαν σε 14.856 και από αυτές ικανοποιήθηκαν µόλις οι 2.434 (ποσοστό 16,38%). Οι µετατιθέµενοι οφείλουν να επικοινωνήσουν µε τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στην οποία ανήκει η πεΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΖΩΝΤΟΥ ΚΙΤΣΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΝΤΟΥΖΑΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΓΑΛΟΥ ΣΤΑΜΟΥ ΣΩΚΚΑ ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΥ ΤΣΑΓΚΑΡΟΥΣΙΑΝΟΥ ΤΥΛΙΓΑ∆ΑΣ ΦΥΤΑΝΙ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΙΜΙΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΕΛΕΝΗ ΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΣ

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΤΣΕΤΣΩΝΗΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΝΟΥ ΑΜΠΟΥΤΗΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΙA ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΟΤΡΕΤΣΟΥ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΤΣΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΥΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΣ ΠΛΩΤΑ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟ∆ΗΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗ ΣΟΥΡΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΤΖΙΓΚΟΥΡΑ

ΜΑΡΙΑ ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΣΜΑΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΕΛΛΑ

Την πολυαγαπηµένη µας σύζυγο, µητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία

ριοχή µετάθεσής τους προκειµένου να πληροφορηθούν τα κενά στις σχολικές µονάδες και την προθεσµία υποβολής δήλωσης τοποθέτησης σε αυτές καθώς και να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας στις νέες τους θέσεις µε τη λήξη του διδακτικού έτους Οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση µετάθεσης και δεν περιλαµβάνονται στις καταστάσεις, σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, δεν µετατίθενται είτε διότι δεν υπήρχαν κενές οργανικές θέσεις, είτε διότι οι µετατιθέµενοι συγκεντρώνουν περισσότερες µονάδες µετάθεσης.

(027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (027) ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (105) ΦΥΣΙΚΟΙ (106) ΧΗΜΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (043) ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ (ΤΕ01) (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ) ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (106) ΧΗΜΙΚΟΙ (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ) ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. (106) ΧΗΜΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ) ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. (106) ΧΗΜΙΚΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (001) ΘΕΟΛΟΓΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (029) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ (ΜΕ ΚΑΤΕΥΘ. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ) (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (028) ΜΗΧ/ΓΟΙ-ΝΑΥΠ.ΕΜΠ.Ν.ΑΣΕΤΕΜ-ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΕΝΕΡΓ.ΤΕΧΝ.(ΕΝΕΡΓ.ΜΗΧ/ΓΟΙ) ΤΕΧΝ/ΓΟΙ ΠΕΤΡΕΛ ΚΑΙ ΦΥΣ.ΑΕΡ. (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (010) ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (002) ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ (003) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 87 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012 και ώρα 3.00 µ.µ. από το σπίτι µας και από τον Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου στον Αγιο ∆ηµήτριο (Μαρινάκι) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αγιος ∆ηµήτριος 11 Απριλίου 2012 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιάννης και Γιώτα, Αννα και Αντώνης, Παρασκευάς και Όλγα, Κώστας και Ναταλί ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

- Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε)

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

- Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Α’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε)

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΚΟΥΒΙΤΣΑ (∆ικηγόρο) ΕΤΩΝ 69

Θερµότατα ευχαριστούµε. Ιδιαίτερα ευχαριστούµε το Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερµανό για τη θερµή του συµπαράσταση. Αµαλιάδα 11/4/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ρούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κλεονίκη και Κωνσταντίνος, Παναγιώτης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A

- Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε)

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της αγαπηµένης µας

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ χας ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΡΟΥΣΟΥ

- Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Β’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε)

Κυπαρισσία 11/4/2012 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

- Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. ∆νση: ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 28, ΠΑΤΡΑ Πληρ. B. Moλφέση Τηλ. 2613600171 Fax: 2610452176 Aριθ. Πρωτ. 84441/616

- Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - Γ’ Ηλείας (∆.Ε) -Γ’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

- ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε) - ∆’ Ηλείας (∆.Ε)

Ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας –Κρεστένων διακηρύσσει ότι εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δηµοπρασία η εκµίσθωση του Νο 1 καταστήµατος στη ∆ηµοτική Αγορά της Τ.Κ. Σκιλλουντίας , συνολικού εµβαδού 159,43 τ.µ. ως µίσθωµα εκκινήσεως ορίζεται το ποσό των 90,00 Ευρώ µηνιαίως. Η δηµοπρασία θα γίνει στο δηµοτικό κατάστηµα την 14η του µηνός Μαΐου 2012 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10.00 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Στη δηµοπρασία γίνονται δεκτοί Ελληνες πολίτες, πολίτες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης , πρόσωπα φυσικά ή νοµικά (εταιρείες) νοµίµως συσταθείσες και νοµίµως εκπροσωπούµενες αφού προσκοµίσουν εγγύηση συµµετοχής σε γραµµάτιο παρακαταθηκών και δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισµένης τράπεζας ποσού 108,00 Ευρώ καθώς επίσης και φάκελο µε τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το άρθρο 13 της σχετικής διακήρυξης. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το κείµενο της διακήρυξης µε τους όρους του διαγωνισµού από τα γραφεία του ∆ήµου Ανδρίτσαινας –Κρεστένων καθηµερινά και τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλέφωνο 26250-24460 από την κα Παναγούλια Ευγενία. Η ανωτέρω περίληψη θα δηµοσιευθεί σε δύο τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες. Τα έξοδα δηµοσίευσης της παρούσας βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη Κρέστενα 10-4-2012 Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΠΑΛΙΟΥΚΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

Ο ΓΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Πάνου και της Ειρήνης το γένος Ροζή που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στην Αθήνα και η ∆ΟΥΖΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Πέτρου και της Αικατερίνης το γένος Καρβουνιάρη που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στην Αθήνα πρόκειται να παντρευτούν στον Πύργο.

46420 126293 46442 126315 46153

 50.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00 2.000,00

 

7.350,00 900,00 400,00 400,00 100,00

42.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00 1.900,00

46385 46407 126026 126258 126280

  

 

      

   '  219 10 2012 7 

(λόγω διακοπής εργασιών), σε άριστη κατάσταση και πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6949959658.

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.268002.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

  1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

  

46008 46011 46015 46020 46039 46051 46054 46062 46070 46098 46113 46115 46153 46166 46176 46177 46190 46199 46205 46207 46210 46246 46254 46255 46287 46315 46319 46323 46331 46336 46354 46357 46381 46382 46385 46387

 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 / 500,00

. 46407 46412 46420 46428 46442 46448 46450 46460 46501 46505 46519 46537 46542 46545 46552 46563 46564 46569 46573 46574 46581 46587 46591 46594 46610 46623 46639 46640 46647 46670 46675 46684 46690 46694 46725 46736/ 500,00 / 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

. 46739 46752 46772 46822 46824 46851 46860 46861 46908 46911 46921 46926 46928 46941 46959 46974 46981 46983 126026 126039 126049 126050 126063 126072 126078 126080 126083 126119 126127 126128 126160 126188 126192 126196 126204 126209

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00

. 126227 126230 126254 126255 126258 126260 126280 126285 126293 126301 126315 126321 126323 126333 126374 126378 126392 126410 126415 126418 126425 126436 126437 126442 126446 126447 126454 126460 126464 126467 126483 126496 126512 126513 126520 126543

www.kratika-laxeia.gr

   '   

   

 

 

 

 

10

5012910

50129

1 9

50129 50129 50129

 

 

 . 

  - 2.214.000,00  ! "# $%! &' (!&' )$*+&'.

 

***

'   '   

   

  .

 

0,02     10

15  10  2012

www.kratika-laxeia.gr

   

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

  

 

      

ΘΕΜΑ: Εγκριση Περιβαλλοντικών όρων του έργου:«Φωτοβολταϊκός σταθµός παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 998,4 ΚΜp, σε γήπεδο εµβαδού 41.417,83µ2 ιδιοκτησίας «ΠΟΛΥΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΕΠΕ » που βρίσκεται στη θέση «ΛΑΓΟΣ» του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας της Π.Ε. Ηλείας». Σας γνωρίζουµε ότι παραλήφθηκε από την Π∆.Ε/ ∆ιεύθυνση ΠΕΧΩ/Τµήµα Περ/ντος και Υδροοικονοµίας ΠΕ Ηλείας η υπ’ αριθµ. 8639/235539/14-3-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ που αναφέρεται στο παραπάνω θέµα. Καλείται κάθε ενδιαφερόµενος να λάβει γνώση της απόφασης τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος (Γραφείο προέδρου Π.Σ.) Αντίγραφο της Απόφασης θ’ αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Η παρούσα ανακοίνωση θα δηµοσιευθεί στην εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ». Πάτρα 4 Απριλίου 2012 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΑΡΠΕΤΑΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Αριθ. Πρωτ. 7460

Περίληψη ∆ιακήρυξης

ΕΤΩΝ 96

Θερµότατα ευχαριστούµε.

-

75.000,00

11.175,00

63.825,00   500,00 500,00 1.000,00 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00 / 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

. 126548 126557 126563 126567 126598 126609 126612 126625 126645 126695 126697 126724 126733 126734 126781 126784 126794 126799 126801 126814 126832 126847 126854 126856 126881 126884 126888 126893 126912 126924 126927 126935 126943 126971 126986 126988

 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

   : 46 126.

, 240,00 !"#$  % &'" 46000 ( 46999  126000 ( 126999 !$ $)%*$+ ,+$ %$( "$.

 %$( !- $+,+./$ , )''%+ (10/10) +($ 40,00 .

 . 10026 25942 252 5559 12927 17173 21935 32687 38026

 10.000,00 5.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 

 . 

1.425,00 450,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

8.575,00 4.550,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

 .

 

42069 44853 54724 59102 60821 65999 72886 77103

 

1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

 . 

50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00

950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00

   . 252 1023 1804 2515 3176 4007 4808 5559 6270 7021 7752 8433 8484 9995 10026 10173 10914 11485 12096 12927 13468 14199 14980 15731

 

/ 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 500,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 500,00

 . 16482 17173 17924 18805 19436 20047 21124 21935 22796 23127 23948 24759 25510 25942 26071 26323 26794 27515 28176 28927 29808 30355 32116 32687

 350,00 / 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 /

 . 33268 34019 34800 35321 35402 35683 36254 37085 38026 38477 39228 39959 40136 40897 41608 42069 42790 43271 43942 44853 45504 45975 46586 47137

!" #$"%&'(: )) ! 40,00 '* & & )+,&" !&' -.&'( 

 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 / 350,00 350,00 500,00 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 500,00 350,00

29. /) ! 20,00 '* & & )+,&" !&' -.&'( 9. .) ! 10,00 '* & & )+,&" )! 50000 0 50999, 10000 0 10999 #) 25000 0 25999.

 . 47905 48768 50119 50129 50879 51630 52381 53132 53903 54724 55515 56136 57087 57808 58480 59102 59524 60116 60140 60821 61612 62093 62704 63395

 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 / 350,00 500,00 350,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 / 350,00 500,00 350,00 350,00

 . 64106 64787 65318 65999 66770 67581 68162 69053 69834 70621 71052 71763 71974 72645 72886 73807 74358 74909 75320 75811 76482 77103 78024 79265

 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 500,00 350,00 500,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00 350,00 500,00 350,00 350,00 / 350,00 350,00

 , 10  2012 H &3), (  2+'( 

  .  
Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ M. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΘΑ ΑΝΑΨΕΙ ΤΟ ΒΩΜΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α ΚΑΤΑ ΤΗ ΛΑΜΠΑ∆Η∆ΡΟΜΙΑ ΣΤΙΣ 10 ΜΑΪΟΥ

Ο χάλκινος Ολυµπιονίκης Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος Ο

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) χάλκινος Ολυµπιονίκης Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος που έλκει την καταγωγή του από την Αµαλιάδα, θα είναι ο αθλητής που θα ανάψει το βωµό στην Αρχαία Ήλιδα στις 10 Μαΐου, κατά την Ολυµπιακή Λαµπαδηδροµία για τους Ολυµπιακούς Αγώνες «ΛΟΝ∆ΙΝΟ 2012». Ο 18χρονος αθλητής κατέκτησε το χάλκινο µετάλλιο στο άλµα επί κοντώ στους πρώτους Ολυµπιακούς Αγώνες Νέων στη Σιγκαπούρη τον Αύγουστο του 2010, µε επίδοση 4,95 µ. στην πρώτη του προσπάθεια, κάνοντας περήφανους τους Έλληνες. Ο Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος έχει γεννηθεί και ζει στην Αθήνα, ωστόσο και οι δύο γονείς του έλκουν την καταγωγή τους από την Αµαλιάδα. Για τη µεγάλη του επιτυχία το Σεπτέµβριο του 2010 τιµήθηκε από το δήµο Αµαλιάδας

σε µία σεµνή τελετή στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας, ενώ στη συνέχεια τιµήθηκε και από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Μέσα στις επόµενες ηµέρες θα ανακοινωθούν και τα ονόµατα των υπολοίπων λαµπαδηδρόµων που θα καλύψουν τη λαµπαδηδροµία στα όρια του δήµου Ήλιδας. Να σηµειωθεί ότι η διαδροµή της φλόγας φέτος δεν θα είναι η ίδια µε τις προηγούµενες λαµπαδηδροµίες. Αυτή τη φορά η φλόγα δεν θα διέλθει από την είσοδο πόλης, αλλά θα από το Τοπικό ∆ιαµέρισµα του Καρδαµά και από εκεί θα εισέλθει στην Αµαλιάδα, µέσω των οδών ΟλυµπίαςΕρµού και Αρχαίας Ήλιδος και από εκεί µέσω της οδού Καλυβίων θα ακολουθήσει την καθιερωµένη διαδροµή µέχρι την Αρχαία Ήλιδα, όπου και θα πραγµατοποιηθεί τελετή υποδοχής της Ολυµπιακής Φλόγας.

Αναβολή δηµοπράτησης έργου Ματαιώθηκε η προγραµµατισµένη για τις 24 Απριλίου 2012 δηµοπράτηση του έργου: «∆ιευθέτηση Κοίτης Σοχιάς Αµαλιάδας» που επρόκειτο να γίνει στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας. Αυτό έκανε γνωστό µε χθεσινή του δήλωση ο αρµόδιος αντιδήµαρχος έργων του δήµου Ήλιδας κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας και επισηµαίνει ότι η νέα ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπράτησης για την ανάθεση του έργου, θα ανακοινωθεί µε σχετική δηµοσίευση στον Τύπο.

Έκκληση για βοήθεια από τους Εθελοντές Σαµαρείτες

Ο νεαρός Ολυµπιονίκης Θεόδωρος Χρυσανθόπουλος κατά τη βράβευσή του από το ∆ήµαρχο Αµαλιάδας Γιάννη Λυµπέρη το Σεπτέµβριο του 2010.

∆ΙΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ‘ΟΙ ΡΙΖΕΣ’

Γνωριµία µε τους χορούς της Καρδίτσας

Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) τα χορευτικά δρώµενα της Καρδίτσας και στην κουλτούρα της περιοχής εντρύφησαν τα µέλη του Λαογραφικού- Πολιτιστικού Συλλόγου «Οι Ρίζες» στην Αµαλιάδα, στα πλαίσια του διήµερου σεµιναρίου που διοργάνωσε ο Σύλλογος, µε εισηγήσεις για χορούς, τραγούδια και δρώµενα από την ορεινή και την πεδινή Καρδίτσα. Το σεµινάριο φιλοξενήθηκε στα γραφεία του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας στην πλατεία Ανεµοµύλου και ‘οδηγός’ σε αυτό το ταξίδι Ο κ. Χρυσανθακόπουλος κατά τη διάρκεια γνωριµίας µε την περιοχή της Καρδίτσας, ήταν η της παρουσίασης της κας Σιδέρη καθηγήτρια φυσικής αγωγής που εργάζεται ως εκπαιδευτικός και παράλληλα είναι και καραγκούνα στο Λαογραφικό Όµιλο ‘Καραγκούνα’ κα Αθηνά Σιδέρη. Η κα Σιδέρη ασχολείται µε την έρευνα και την καταγραφή των χορών της περιοχής της Καρδίτσας και κατά την διάρκεια του σεµιναρίου παρουσίασε χορούς από την ορεινή και πεδινή περιοχή και υλοποιήθηκαν δρώµενα, αυτά που πραγµατοποιούνται τις Απόκριες και η ‘Βερβερίτσα’ που πραγµατοποιείται την περίοδο της ανοµβρίας. «Οι χοροί της Καρδίτσας µπορεί να είναι κινητικά εύκολο, αλλά υπάρχει κουλτούρα και το πιο δύσκολο είναι να αποδώσεις κινητικά έναν αργό χορό, γιατί οι χοροί µας κινούνται στα πλαίσια Το σεµινάριο ξεκίνησε από τα παιδικά χορευτικά τµήµατα της τελετουργίας» είπε στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ η κα Σιδέρη, η οποία χαρακτήρισε πρωτόγνωρο και εξαιρετικό αυτό που κάνει ο Σύλλογος ‘Οι Ρίζες’ µε τη διοργάνωση τέτοιων σεµιναρίων. Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Συλλόγου και δάσκαλος χορού κ. Θεόδωρος Χρυσανθακόπουλος, επεσήµανε ότι ο στόχος ήταν να έρθουν τα µέλη του Συλλόγου πιο κοντά στην κουλτούρα άλλων περιοχών, ενώ ευχαρίστησε τον Εµπορικό Σύλλογο Αµαλιάδας για την παραχώρηση των γραφείων του. Υπεύθυνη του σεµιναρίου ήταν η κα Αθηνά Κολέτση. Οι ενήλικες µε την εισηγήτρια του σεµιναρίου

Έκκληση για βοήθεια απευθύνει το Σώµα Εθελοντών Σαµαρειτών ∆ιασωστών και Ναυαγοσωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας κατά τη διάρκεια της περισυλλογής των τροφίµων έξω από τα Σούπερ Μάρκετ της πόλης τη µεγάλη Εβδοµάδα. «Η δραµατική αύξηση του αριθµού των ανθρώπων που έχουν ανάγκη ακόµα και τα πιο απαραίτητα για την επιβίωσή τους και η οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα µας το τελευταίο χρονικό διάστηµα δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασµού. Γνωρίζοντας και από τις ίδιες µας τις οικογένειες ότι τα πράγµατα είναι δύσκολά για όλους , απευθύνουµε έκκληση στον απλό κόσµο που είναι πάντοτε δίπλα µας να δώσει έστω και ένα πακέτο ρύζι από το υστέρηµά του προσφέροντας ανακούφιση σε αυτούς που το έχουν ανάγκη . Παρατηρείται ιδιαίτερη αύξηση αριθµού οικογενειών µε µικρά παιδιά που δεν µπορούν να βγάλουν εις πέρας την καθηµερινότητά τους . Οι ανάγκες για παιδικές τροφές , είδη καθαριότητας , τρόφιµα , παιδικές πάνες , κρέµες , γάλατα και οτιδήποτε έχει ανάγκη ένα σπίτι έχουν τριπλασιαστεί τους τελευταίους µήνες» ανέφερε ο αρχηγός και οι υπαρχηγοί του Σώµατος Εθελοντών Σαµαρειτών του Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας και τόνισαν ότι οι οικογένειες δεν έχουν ανάγκη για βοήθεια µόνο τα Χριστούγεννα και το Πάσχα . Έχουν απόλυτη ανάγκη για στήριξη καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου . Στόχος των Εθελοντών Σαµαρειτών είναι να στηρίζονται όλοι αυτοί οι άνθρωποι όσο το δυνατόν περισσότερο και να ενισχυθεί το αίσθηµα αλτρουισµού των πολιτών για να ζήσουµε όλοι µαζί σε µία κοινωνία στην οποία ο ατοµισµός και ο εγωισµός θα είναι απόλυτες µειοψηφίες .


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

12 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ Μαρία Αλτιπαρµάκη (‘Μάντυ’) «Υπάρχει αυξηµένη ζήτηση στις λαµπάδες, κυρίως από τις νονές για τα βαφτιστήρια αλλά αγοράζουν και οι ενήλικες, δείχνοντας µεγάλη προτίµηση στις ζωγραφιστές. Τα σχέδια άλλωστε είναι πολλά και υπάρχει και ποικιλία τιµών για όλα τα βαλάντια».

Νίκος Κίντος (‘Όνειρο’) «∆ειλά- δειλά η κίνηση αυξάνεται και θα ολοκληρωθούν οι αγορές το Μεγάλο Σάββατο. Οι νονοί αγοράζουν πολλές φορές και µαζί µε τα βαφτιστήρια, ενώ κάποια παιδιά έρχονται και µόνα τους. Η ποικιλία είναι πολύ µεγάλη και το ίδιο και οι τιµές, αφού οι λαµπάδες ξεκινούν από 60 λεπτά και φθάνουν τα 12 ευρώ».

Ρένα Παπαδοπούλου (‘Παιχνιδούπολη’) «Τώρα που βρισκόµαστε στη Μεγάλη Εβδοµάδα έχει αυξηθεί η κίνηση και ευελπιστούµε να αυξηθεί ακόµη περισσότερο. Έστω και µε οικονοµικές επιλογές το έθιµο τηρείται και υπάρχουν τιµές από 90 λεπτά έως 20 ευρώ. Οι καταναλωτές αποφεύγουν τις διαφηµιζόµενες οι οποίες αγγίζουν και τα 40 ευρώ».

Γιώργος Ηλιόπουλος (‘Πάρε- ∆ώσε’) «Η κίνηση είναι σε καλά επίπεδα και αναµένεται να κορυφωθεί µέσα στις επόµενες ηµέρες. Σηµαντικός παράγοντας φέτος είναι η τιµή και υπάρχουν πολύ οικονοµικές λαµπάδες για να µπορέσουν να αγοράσουν όλοι. Εµείς να δώσουµε τις ευχές µας για καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα».

ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΧΕ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Η ώρα της λαµπάδας… Π

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Χριστιάνα Τσεκούρα

οικιλία σχεδίων αλλά και τιµών σε ό,τι αφορά τις Πασχαλινές λαµπάδες στα καταστήµατα της Αµαλιάδας, που βλέπουν την κίνησή τους να αυξάνεται τις τελευταίες ηµέρες, λίγα µόλις εικοσιτετράωρα από το βράδυ της Ανάστασης. Αν και το προηγούµενο διάστηµα η κίνηση ήταν σε χαµηλά επίπεδα, από τις αρχές της Μεγάλης Εβδοµάδας η εικόνα έχει αλλάξει και οι νονοί µε τις νονές σπεύδουν να αγοράσουν λαµπάδες για τα βαφτιστήρια τους, αφού η οικονοµική κρίση µπορεί να τους έχει ‘χτυπήσει’ όλους, τα ήθη και τα έθιµα όµως καλά κρατούν και φυσικά σε καµία περίπτωση οι ενήλικες δεν είναι διατεθειµένοι να στερήσουν αυτή τη χαρά από τα παιδιά.

Για όλα τα βαλάντια Και φέτος η ποικιλία σε σχέδια είναι µεγάλη και ιδιαίτερη προτίµηση υπάρχει στις χειροποίητες λαµπάδες, ενώ στα αζήτητα βρίσκονται οι διαφηµιζόµενες οι οποίες θεωρούνται πανάκριβες και κατά συνέπεια απλησίαστες σε περιόδους κρίσης. Όσο για τις τιµές, ποικίλουν και απευθύνονται σε όλα τα βαλάντια. Τα απλά ζωγραφιστά κεριά ξεκινούν από 40 λεπτά

(‘Χριστιάνα’)

«Τις τελευταίες ηµέρες έχει αυξηθεί η ζήτηση σε λαµπάδες και ως Έλληνες παρά την κρίση εξακολουθούµε να τηρούµε τα ήθη και τα έθιµα. Η ποικιλία σε χειροποίητες λαµπάδες είναι πολύ µεγάλη και οι καταναλωτές έχουν να επιλέξουν σε πολλά σχέδια και τιµές».

Πολλές φορές τα παιδιά επιλέγουν µόνα τους τη λαµπάδα της αρεσκείας τους

Χριστίνα ∆ηµοπούλου (‘Χειρότεχνο’) «Έχει ξεκινήσει η ζήτηση τις τελευταίες ηµέρες και υπάρχει µεγάλη ποικιλία σχεδίων και τιµών, καθώς έχουµε λαµπάδες από 40 λεπτά έως 13 ευρώ, αφού είµαστε εργαστήριο και τα κάνουµε όλα µε χειροποίητα στοιχεία. Πάντως φέτος το βασικό κριτήριο είναι η τιµή».

και από εκεί και πέρα είναι θέµα σχεδίου και οι τιµές κυµαίνονται µεταξύ 10 και 15 ευρώ και οι πιο ακριβές αγγίζουν τα 20 ευρώ. Οι καταναλωτές φέτος έχουν ως βασικό κριτήριο επιλογής την τιµή και σε δεύτερη µοίρα βρίσκονται τα σχέδια, ενώ η κίνηση αναµένεται να παραµείνει σε υψηλά επίπεδα µέχρι και το Μεγάλο Σάββατο, αφού στις

περιπτώσεις που οι νονοί δεν κάνουν το χρέος τους, το ρόλο αυτό θα αναλάβουν οι γονείς, ενώ τα παιδιά µεγαλύτερης ηλικίας επιλέγουν µόνα τους τις λαµπάδες τους. Κεριά ζωγραφισµένα πάντως επιλέγουν και οι ενήλικες για τη βραδιά της Ανάστασης, αφού ανεξαρτήτως κρίσης θέλουν να γιορτάσουν όπως κάθε χρόνο. Η ποικιλία είναι µεγάλη και το ίδιο και οι τιµές


Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

Υ

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Φιλικά τεστ σε Γαστούνη και Χειµαδιό!

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

τις προπονήσεις επέστρεψαν χθες το απόγευµα οι παίκτες του Π.Φ.Ο Πανόπουλου λίγο πριν φύγουν για τις «µίνι» διακοπές τους προκειµένου να κάνουν Πάσχα µε τις οικογένειές τους. Ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν , µε τον τεχνικό Λάκη Αθανασόπουλο να προσπαθεί να κρατήσει τους παίκτες του σε εγρήγορση, ώστε να είναι έτοιµοι για την επανέναρξη του πρωταθλή-

φαίους φέτος παίκτες του Π.Φ.Ο Πανόπουλου) περιµένει το τριήµερο ρεπό για να ξεκουραστεί.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΑΣ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆

Φόρο τιµής από παίκτες και ∆.Σ. στο ∆. Γκουβίτσα Του Γ. Παπαφωτόπουλου ∆εν έγινε χθες η προγραµµατισµένη προπόνηση των «βυσσινί» εξ αιτίας του θανάτου του συζύγου, της πρώην πρόεδρου της οµάδας κας Ρούλας Γκουβίτσα, σε ένδειξη πένθους και σεβασµού στο ∆ηµ. Γκουβίτσα που µε τον τρόπο του βοήθησε τον Αστέρα να βρεθεί και πάλι στη ∆΄ εθνική. Μάλιστα σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα παραβρέθηκε στην κηδεία του ∆ηµ. Γκουβίτσα µε επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Λεονάρντο Κουράτολο. Ήταν το ελάχιστο βέβαια που θα µπορούσαν να κάνουν, καθώς οι οικογένεια Γκουβίτσα αγάπησε τον Αστέρα ως « τρίτο παιδί τους»! Έτσι οι «βυσσινί» θα επιστρέψουν σήµερα στις προπονήσεις, τις οποίες θα συνεχίσουν έως και τη Μ. Παρασκευή πριν φύγουν για Πάσχα. Με επικεφαλής τον πρό-

εδρο του κ. Λεονάρντο ΚουΕνός λεπτού σιγή ράτολο ο Αστέρας τίµησε χθες τον αείµνηστο ∆ηµ. και από την παιδική Γκουβίτσα. οµάδα

Ιδιαίτερη συγκίνηση προκάλεσε σε όσους βρέθηκαν στο χθεσινό µατς της παιδικής οµάδας του Αστέρα στη Ν. Μανολάδα µε την τοπική ∆όξα οι µικροί του συλλόγου, παίρνοντας την πρωτοβουλία να κρατήσουν ενός λεπτού σιγή στην µνήµη του ∆ηµ. Γκουβίτσα την ώρα µάλιστα που γινόταν η κηδεία του, καθώς το µατς δεν µπορούσε να αναβληθεί! Μάλιστα στο τέλος του αγώνα του αφιέρωσαν την νίκη τους µε 3 – 0, ως ένδειξη φόρου τιµής σε έναν άνθρωπο που µέσω της συζύγου του κας Ρούλας Γκουβίτσα βοήθησε και τα τµήµατα υποδοµής του Αστέρα Αµαλιάδας , πέρα από την πρώτη οµάδα!

21:00 20:00 18:00 17:00 16:00

µατος. Έτσι και σήµερα υπάρχει νέα προπόνηση στο Πανόπουλο ενώ τη Μ. Πέµπτη η οµάδα θα αντιµετωπίσει σε φιλικό µατς προετοιµασίας στην Γαστούνη τον τοπικό Αίαντα, και την Μ. Παρασκευή στο Χειµαδιό τον τοπικό Κεραυνό, πριν πάρουν οι παίκτες τριήµερο ρεπό , επιστρέφοντας στις προπονήσεις της Τρίτη του Πάσχα ενόψει του εντός έδρας αγώνα µε τον Ολυµπιακό Γυθείου την Κυριακή του Θωµά . Ο Φ. Μοσχογιάννης (από τους κορυ-

983 457 579 284 393

14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

706 094 038 825 607

1η κλήρωση : 4, 8, 10, 13, 21 2η κλήρωση : 6, 17, 18, 22, 35

Έχει τη στήριξη των φιλάθλων Ο

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Πανηλειακός µπορεί να έχασε πολύτιµο έδαφος, όσον αφορά την κατάκτηση της πρώτης θέσης στο νότιο όµιλο της Γ’ Εθνικής, µετά την ήττα από τον ΠΑΟ Ρουφ, αλλά είναι ακόµη «ζωντανός» και µπορεί να τα καταφέρει, αν βρει τον καλό του εαυτό στα παιχνίδια που τον περιµένουν.

Αντιπροσωπεία των οργανωµένων φιλάθλων επισκέφτηκε χθες την προπόνηση και µίλησε µε τους «ερυθρόλευκους» για να αλλάξει το κλίµα στην οµάδα

Στην προσπάθεια λοιπόν να βελτιωθεί η ψυχολογία της οµάδας και να έρθουν και πάλι τα θετικά αποτελέσµατα, οι φίλαθλοι της οµάδας επισκέφτηκαν χθες τους παίκτες στην προπόνηση και µίλησαν µαζί τους. Η συζήτηση που έγινε ήταν βγαλµένη µέσα από την καρδιά των φιλάθλων, οι οποίοι τόνισαν ότι είναι δίπλα στους παίκτες και απλά ζητούν από αυτούς να κάνουν τα πάντα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Τους τόνισαν δε ότι θα είναι πάντα µαζί τους και θα τους στηρίξουν µε όλους τους δυνατούς τρόπους. Από την πλευρά τους οι παίκτες του Πανηλειακού υποσχέθηκαν στους φιλάθλους ότι η εµφάνιση µε τον ΠΑΟ Ρουφ ήταν µια άσχηµη παρένθεση και ότι θα κάνουν ότι είναι δυνατόν

Οι οργανωµένοι φίλαθλοι επισκέφτηκαν χθες την προπόνηση και µίλησαν µε τους «ερυθρόλευκους»

για να έρθει η άνοδος στην Β’ Εθνική. Μάλιστα σύµφωνα µε πληροφορίες µας οι παίκτες του Πανηλειακού θα δώσουν σήµερα στην δηµοσιότητα µια επιστολή που θα αναφέρεται στα όσα έχουν γίνει στην οµάδα έως τώρα και θα έχει ως σκοπό την ενεργοποίηση όλων των φιλάθλων, ενόψει του κρίσιµου αγώνα µε τον Απόλλωνα την Κυριακή του Θωµά και της εξέλιξης του πρωταθλήµατος. Σωτήρης Αντωνίου : «Μας έκανε καλό η φήµη περί παραιτήσεώς µου» Τώρα όσον αφορά την πληροφορία που διέρρευσε περί

πρόθεσης του Σωτήρη Αντωνίου να αποχωρήσει από την οµάδα, χθες ο ικανότατος τεχνικός τόνισε ότι ο… ντόρος που δηµιουργήθηκε «µας έκανε καλό». Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» διέψευσε λοιπόν τα περί παραίτησης από την τεχνική ηγεσία του Πανηλειακού µε δήλωσή του στην ιστοσελίδα apollon1891τονιζοντας χαρακτηριστικά: «∆εν υπάρχει θέµα, συνεχίζω κανονικά στην οµάδα. ∆εν ξέρω γιατί και πώς έφτασε αυτή η πληροφορία». Ωστόσο, για τα όσα ακούστηκαν περί οµιλίας του στους ποδοσφαιριστές και την σκέψη του να φύγει από την οµάδα

είπε: «Ήταν ο µόνος τρόπος να συσπειρωθούν τα αποδυτήρια. Μας έκανε καλό αυτό που έγινε τελικά». Πάντως, θεωρείται δεδοµένο ότι εκφράζεται απόλυτη εµπιστοσύνη στο πρόσωπο του Σωτήρη Αντωνίου τόσο από τη διοίκηση και τους παίκτες, όσο και από τον κόσµο της οµάδας. ∆ήλωση για το θέµα έκανε και ο διοικητικός ηγέτης του Πανηλειακού Κώστας Ντάβαρης, που επισήµανε σχετικά: “∆εν υπάρχει κανένα θέµα παραίτη-

∆ηλώσεις Κώστα Ντάβαρη και Σωτήρη Αντωνίου για την … παραίτηση του έµπειρου τεχνικού

σης. ∆εν γνωρίζουµε πώς βγήκε αυτό προς τα έξω και γιατί γράφτηκε. Συνεχίζουµε κανονικά την προσπάθειά µας για άνοδο και τώρα έχουµε µπροστά µας το ντέρµπι µε τον Απόλλωνα“.


14 Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ε

Ο Κεραυνός Χειµαδιού τιµά το Γ. Πανόπουλο!

ίναι γεγονός πως ο επίτιµος πρόεδρος του Π.Φ.Ο Πανόπουλου κ. Γιώργος Πανόπουλος, µόνο φίλους έχει αποκτήσει στα πέντε χρόνια που υπάρχει στην ΕΠΣΗ η οµάδα της ορεινής Ηλείας. Απόδειξη ότι όλες οι οµάδες τον εκτιµούν ιδιαίτερα για το εγχείρηµα που έκανε, καθώς και για την οµάδα που δηµιούργησε, ώστε µέσα σε πέντε χρόνια από την ίδρυσή της να παίζει στην ∆΄ εθνική! Ένα από αυτά τα σωµατεία είναι και ο Κεραυνός Χειµαδιού, ο οποίος προσκάλεσε την οµάδα του Π.Φ.Ο Πανόπουλου για φιλικό το από-

γευµα της Μ. Παρασκευής στο Χειµαδιό. Εκεί λοιπόν οι παράγοντες του Κεραυνού θα τιµήσουν τόσο την οµάδα του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου για τις έως τώρα επιτυχίες της, αλλά και τον επίτιµο πρόεδρο της κ. Γιώργο Πανόπουλο για τα όσα έχει προσφέρει στον τόπο του και ιδιαίτερα στον αθλητισµό! Θα είναι λοιπόν µια µέρα γιορτής εκεί στο Χειµαδιό τη Μ. Παρασκευή, που θα σφραγίσει έτσι και την εκπληκτική φετινή πορεία της οµάδας του Κεραυνού! Γ.Π.

Την Κυριακή του Θωµά η «φιέστα» της Αναγέννησης!

Στη γη της Αµαλιάδας όπου µε την δράση του έγινε αγαπητός στην κοινωνία της πόλης για περισσότερα από σαράντα χρόνια, αναπαύεται από χθες το απόγευµα ο γνωστός Αµαλιαδίτης δικηγόρος ∆ηµήτρης Γκουβίτσας, σύζυγος της πρώην προέδρου του Αστέρα Αµαλιάδας κας Ρούλας Γκουβίτσα, την οποία ακολούθησε σε κάθε βήµα που έκανε µε τον αγαπηµένο του Αστέρα , τον οποίο στήριξε και ηθικά αλλά περισσότερο οικονοµικά, ανεβάζοντάς τον στη ∆΄ εθνική που βρίσκεται σήµερα. ∆υστυχώς όµως χτυπηµένος από την επάρατη νόσο, δεν µπόρεσε τόσο ο ίδιος όσο και η σύζυγοός του να µείνουν κοντά στην οµάδα και να την οδηγήσουν ακόµα ψηλότερα, δίνοντας κατόπιν τη µάχη για τη ζωή, την οποία ο ∆ηµήτρης Γκουβίτσας έχασε την Μ. ∆ευτέρα. Θα µείνει όµως στις καρδιές όλων µας ως ένας αγνός άνθρωπος του αθλητισµού. Μέσω αυτής της στήλης το ∆.Σ. του Α.Ο. Χάβαρι εκφράζει τα θερµά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του αείµνηστου ∆ηµήτρη Γκουβίτσα , και εύχεται κουράγιο και δύναµη. Γ.Π.

Μ. Τετάρτη

11

Απριλίου 2012

Η Ατζέντα της ηµέρας

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ VOLLEYLEAGUE 2011/12 14:00 novasports3 Ηρακλής - Παναθηναϊκός (E) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 15:00 novasports1 Λεβαδειακός - Ξάνθη (Μ) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 16:00 novasports2 Λυών - Οσέρ (Ε) ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ VOLLEYLEAGUE 2011/12 16:00 novasports3 Παµβοχαϊκός - Ολυµπιακός (E) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 18:00 novasports1 Λυών - Οσέρ (E) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 18:10 novasports2 ΠΑΣ Γιάννινα - ΑΕΚ (Ε) EUROLEAGUE: 4ος ΑΓΩΝΑΣ PLAY OFFS 19:00 novasports3 Μπιλµπάο - ΤΣΣΚΑ Μόσχας (E) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 19:45 novasports1 Μπλάκµπερν - Λίβερπουλ (Ε) Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 21:00 novasports2 Αθλητική εκποµπή (Z) ΓΟΥΪΓΚΑΝ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. 21:45 novasports1 Αγγλικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου (Ζ) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ - ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜΙΤΣ 21:45 novasports2 Αγγλικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου (Ζ) ΓΟΥΛΒΣ - ΑΡΣΕΝΑΛ 21:45 novasports3 Αγγλικό Πρωτάθληµα Ποδοσφαίρου (Ζ) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 01:10 novasports1 Μάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Μπρόµιτς (Μ) SUPER LEAGUE ΟΠΑΠ 2011/12 03:00 novasports1 ΟΦΗ - Παναιτωλικός (Μ) Eurosport 16:15 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Γυναίκες, κατηγορία 53κ./Αττάλεια 17:30 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Γυναίκες, κατηγορία 58κ./Αττάλεια (Z) 19:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Ανδρες, κατηγορία 62κ./Αττάλεια 20:00 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΛΗΜΑ Ανδρες, κατηγορία 69κ./Αττάλεια (Z)

ΠΡΩΤΑ-

Α

κόµα θα λέγαµε δεν έχουν κοπάσει οι πανηγυρισµοί στο Παλαιοχώρι για την άνοδο της Αναγέννησης ύστερα από 31 ολόκληρα χρόνια στην Α1 κατηγορία! Σίγουρα µια τεράστια επιτυχία για ένα µικρό χωριό όπως το ∆.∆. Παλαιοχωρίου, που όµως έχει παράδοση στο ποδόσφαιρο, έχοντας

βγάλει παίκτες και παίκτες, µε αποκορύφωµα φυσικά τον Αλέξη Γαβριλόπουλο που για χρόνια αγωνίστηκε στη «σούπερ – λίγκα»! Φέτος λοιπόν ήταν η χρονιά για την οµάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου (πρόεδρος» και του υπόλοιπου άξιου ∆.Σ., καθώς και του τεχνικού και παίκτη Σπύρου Αντωνόπουλου.

Αυτή η άνοδος λοιπόν θα γιορτασθεί στο τελευταίο εντός έδρας µατς της οµάδας κόντρα στην Αλφειονίδα την Κυριακή του Θωµά! Από τώρα µάλιστα οι άνθρωποι του ∆.Σ. καταρτίζουν το πρόγραµµα, το οποίο θα έχει πολλές εκπλήξεις, και το οποίο θα ανακοινωθεί σύντοµα! Γ.Π.

ΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑΠΡΩΤΑ-

∆εν έχει χαθεί απολύτως τίποτα Ο Πανηλειακός δεν έχει χάσει ακόµη τον δρόµο για την επάνοδο στην Β’ Εθνική. Κάθε άλλο. Μπορεί να τα καταφέρει, αρκεί να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων στα παιχνίδια που αποµένουν έως την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος. Παιχνίδια καθοριστικά, που θέλουν ψυχή και πάθος. Χ.Κ

Τ

Στο «Γ. Καραϊσκάκης» η ακαδηµία του Ολυµπιακού στην Αµαλιάδα

ις εγκαταστάσεις του γηπέδου «Γ. Καραϊσκάκης» επισκέφτηκαν 100 περίπου γονείς και παιδιά της ακαδηµίας του Ολυµπιακού στην Αµαλιάδα. Τα παιδιά το πρωί έπαιξαν µπάλα µε άλλες ακαδηµίες και το απόγευµα παρακολούθησαν το παιχνίδι του Ολυµπιακού µε την Κέρκυρα για το πρωτάθληµα της Σούπερ Λίγκα. Σίγουρα πρόκειται για µια εµπειρία, που τα µικρά παιδιά της ακαδηµίας θα κρατάνε πολύ καιρό στη θύµησή τους … Τα παιδιά συνόδευαν οι προπονητές της Ακαδηµίας Σπύρος Παναγιωτακόπουλος και Αλέκος Τοµαρόπουλος. Χ.Κ.

Χ.Κ.

Ήταν µια αναγκαία κίνηση Η χθεσινή κίνηση των φιλάθλων να επισκεφτούν τους παίκτες του Πανηλειακού στην προπόνηση και να µιλήσουν φιλικά µαζί τους για το µέλλον της οµάδας, ήταν κάτι παραπάνω από αναγκαία. Με αυτό τον τρόπο οι φίλαθλοι έδειξαν ότι είναι δίπλα στην οµάδα και περιµένουν από τους παίκτες της να επιστρέψουν στις καλές εµφανίσεις και να διεκδικήσουν έως το τέλος την πρωτιά. Οι παίκτες της οµάδας χρειάζονται µια ώθηση, αφού τίποτα δεν έχει χαθεί ακόµη. Αλίµονο αν τα παρατήσουν από τώρα… Χ.Κ.

Μ

Άξιος πρωταθλητής ο Ηρακλής Π/Β!

ε πανηγυρικό τρόπο επέστρεψε στη Β΄ κατηγορία ο Ηρακλής Π/Β, µε στόχο αυτή τη φορά να καθιερωθεί στην κατηγορία, και γιατί όχι να µην παίξει και πρωταγωνιστικό ρόλο, αφού οι βάσεις µπήκαν τη σεζόν που µόλις έληξε για την οµάδα του Θανάση Γκέτσιου(πρόεδρος) και Γρηγόρη Μιχαλόπουλου(προπονητής). Αυτό άλλωστε έδειξε και στο µπαράζ του περασµένου Σαββάτου στο ∆ηµ. Στ. Πύργου, ιδίως στο α΄ ηµίχρονο! Ο Ηρακλής είναι ένα κράµα ταλαντούχων και έµπειρων παικτών, όπως είναι ο «κέρβερος» γκολκίπερ Λικολάρι, οι πολλά υποσχόµενοι Νικ. Γκέτσιος, Καριώρης, Παία και ∆ηµητρακόπουλος, τα τρεχαντήρια… Σταµόπουλος και Φιντριλής, και φυσικά το πολύ έµπειρο κοµµάτι της οµάδας, µε επικεφαλής τον άλλοτε παίκτη της Σπάρτης Καλογεράκο, και ακόµα τους Μπριν-

ΠΥΡΓΕΑΣ

Οι ευγενικοί χορηγοί για το τουρνουά κορασίδων Star Volley στη Θεσσαλονίκη Το ∆.Σ., οι παίκτριες κι όλα τα µέλη της αποστολής του Πυργέα στο τουρνουά κορασίδων Star Volley στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστούν θερµά για την ευγενική τους χορηγία: - Τον κύριο Παναγιώτη Φωτόπουλο, ιδιοκτήτη πρακτορείου ΟΠΑΠ (Μανωλοπούλου & Προύσσης 2, Πύργος). - Τον κύριο Χαράλαµπο Νικολόπουλο, ιδιοκτήτη της εταιρείας Clean in time. Βιοεφαρµογές καθαρισµών (∆ερβενακίων 3, Πύργος). - Τον κύριο Νικόλαο Μουστακάκη, Εµπορία- ∆ιανοµές (Ζαΐµη 10, Πύργος). Η αξιέπαινη αυτή χειρονοµία βοήθησε ουσιαστικά το σύλλογο, για την παρουσία του σε ένα από τα σηµαντικότερα τουρνουά στο χώρο της ανάπτυξης του βόλεϊ.

Ανακοίνωση – Ευχαριστήριο για το φιλικό των παλαιµάχων

Την θεωρούν σίγουρη! Στον Απόλλωνα θεωρούν σίγουρη την κατάκτηση της πρωτιάς και την απευθείας άνοδο! ∆εν κρατούν ούτε τα προσχήµατα! Αν όµως χάσουν την Κυριακή του Θωµά µέσα στον Πύργο, θα τους πιάσει … πανικός. Γι’ αυτό θα πρέπει οι φίλαθλοι να δώσουν (επιτέλους) ένα δυναµικό παρών στο στάδιο και να οδηγήσουν την «ερυθρόλευκη» οµάδα στη µεγάλη νίκη. Και µετά όλα … παίζονται. Κυριολεκτικά.

Ήταν άνθρωπος του αθλητισµού!

τζίκη, Παναγόπουλο, Φεφλέ, και Τάκη ∆ιαµαντόπουλο. Με λίγες καλές προσθήκες µπορεί του χρόνου να εντυπωσιάσει! Γ.Π.

Θα θέλαµε να ενηµερώσουµε το φίλαθλο κόσµο του Νοµού Ηλείας ότι από την διεξαγωγή του φιλικού αγώνα µεταξύ παλαίµαχων ποδοσφαιριστών ΑΕΚ εναντίον παλαίµαχων ποδοσφαιριστών Ν. Ηλείας για φιλανθρωπικό σκοπό την ∆ευτέρα 2 Απριλίου στο γήπεδο της Ν. Μανωλάδας τα έσοδα ήταν 5.400 ευρώ. Από αυτά τα έσοδα αφαιρώντας τα έξοδα που δηµιουργήθηκαν για να οργανωθεί και να γίνει αυτό το φιλικό παιχνίδι, τα χρήµατα που έµειναν θα διατεθούν για αγορά τροφίµων, τα οποία θα µοιράσουν σε 100 άπορες οικογένειες του Νοµού µας, οι οποίες θα υποδειχθούν από τις διοικήσεις των οµάδων µέσω της ΕΠΣ Ηλείας. Μαζί µε τα τρόφιµα θα διατεθεί και µια µεγάλη ποσότητα σε φρέσκες πατάτες στις οικογένειες, δωρεά του κ. Τακτικού ∆ιονυσίου από την Νέα Μανωλάδα. Ο κ. Βασίλειος Νικολακόπουλος από την Νέα Μανωλάδα είναι ο τυχερός που κέρδισε την τηλεόραση αφού κατείχε το νούµερο 822 το οποίο βγήκε από την κλήρωση. Θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε για την βοήθειά τους. 1. Την ΕΠΣ Ηλείας 2. Τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Οµάδων 3. Όλους τους δήµους του Νοµού 4. Τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ 5. Τους παλαίµαχους ποδοσφαιριστές του Ν. Ηλείας 6. Τον Σύνδεσµο ∆ιαιτητών και τους παλαίµαχους διαιτητές Μαρκαντωνάτο, ∆ήµου ∆ηµήτριο, ∆ρακούλη Ορέστη. 7. Τον γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο (Γιώργο Αστερή, Νάσο Σκούρα, Πλάγο Χαρ/µπο). 8. Την εταιρεία AGRAVIA του κ. Μενύχτα Γεωργίου 9. Τον κ. Λαζαρή Αντώνη, πρώην πρόεδρο της ∆όξας Μανωλάδας ο οποίος βοήθησε τα µέγιστα. 10. Την κα Βάσω Λουµίτη υπάλληλο της ΕΠΣ Ηλείας 11. Την εταιρεία Ιωάννης Π. Τερζής και ΣΙΑ Ο.Ε. 12. Τον κ. Τακτικό ∆ιονύσιο 13. Το ξενοδοχείο AMALIAS στην Κουρούτα 14. Τον κ. Πλευριά Χρήστο 15. Όλο τον απλό κόσµο που βοήθησε παίρνοντας έστω και ένα λαχνό. Εκ των ∆ιοργανωτών


Σ Π Ο Ρ 15

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΟΣ

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΒΕΡΡΟΙ

Α1 ΕΣΚΑ Η

Σήµερα στις 5 µ.µ. το µπαράζ παραµονής

Ήττα στην παράταση για Πανηλειακό

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ώρα της κρίσης για τον Αχιλλέα Νεοχωρίου και τον Ηλειακό Λεχαινών έφτασε! Καθώς σήµερα στις 5 µ.µ. καλούνται από την ΕΠΣΗ στο ∆ηµ. Γήπεδο Τραγανού να λύσουν τις «διαφορές» µε «έπαθλο» ένα ακόµα εισιτήριο παραµονης στην Α1 κατηγορία. Οι δυο οµάδες που ενώ ξεκίνησαν καλά το πρωτάθληµα, δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια στον β΄ γύρο και ιδίως όσο το πρωτάθληµα πλησίαζε στο τέλος της

Ήττα στην παράταση για τον Πανηλειακό.

∆εν τα κατάφεραν το βράδυ της ∆ευτέρας ο Πανηλειακός και η ΑΕ Λεχαινών, αφού έχασαν στην Πάτρα από τον Προµηθέα και την Ακράτα αντίστοιχα. Αναλυτικά τα παιχνίδια των δυο ηλειακών οµάδων :

Παίζουν στο Τραγανό Αχιλλέας Νεοχωρίου – Ηλειακός Λεχαινών!

κανονικής περιόδου, µε αποτέλεσµα ο µεν Αχιλλέας να τερµατίσει στην 13η θέση µε 37 βαθµούς, όσους και ο Ξενοφών Κρεστένων αλλά και τα Σαβάλια, όµως στην τριπλή αυτή ισοβαθµία υστερούσε… µε αποτέλεσµα να βρεθεί στο µπαράζ παραµονής σήµερα µε πλεονέκτηµα ότι για να µείνει στην κατηγορία, του φτάνει και η ισοπαλία! Από την άλλη ο Ηλειακός Λεχαινών τερµάτισε στην 14η θέση της βαθµολογίας µε 33 βαθµούς, κάνοντας την χειρότερη πορεία από τότε που αγωνίζεται στην Α1 κατηγορία, έχοντας µάλιστα αλλάξει τρεις προπονητές! Καθώς ξεκίνησε µε τον ∆ηµήτρη Κουρή, στη συνέχεια συνέχισε µε τον Γιώργο Γεωργακόπουλο, και λίγο πριν το τέλος του πρωταθλήµατος την οµάδα ανέλαβε ο Ηλίας Φωτό-

Μονόδροµος… είναι σήµερα η νίκη για του παίκτες του Ηλειακού Λεχαινών αν θέλουν να παραµείνει η οµάδα στην Α1 κατηγορία

πουλος. Μάλιστα η νίκη για τον Ηλειακό σήµερα είναι «µονόδροµος», γιατί διαφορετικά θα βρεθεί στην Α2 κατηγορία! Οι δυο αντίπαλοι ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΊΟΥ: Υπό τις οδηγίες του τεχνικού του Αλ. Γαλάνη, ολοκλήρωσε την προετοιµασία του ο Αχιλλέας Νεοχωρίου, χωρίς να αντιµετωπίζει ιδιαίτερα προβλήµατα, καθώς µά-

λιστα την οµάδα σε αυτό το κρίσιµο µατς θα βοηθήσει και ο ταλαντούχος Καλουτάς, ο οποίος δεν αποκλείεται να ξεκινήσει από την αρχή. Ετσι εκτός απροόπτου ο Αχιλλέας θα παραταχθει µε τους: Κολίντζα, Λαγογιάννη , Χάσα Α, Μπαρδούση ,Παναγόπουλο ∆ιον., ∆ούµα, Ζαπάντη, Παναγόπουλο ∆ιαµ, Χριστοφοράτο, Παπουτσή, Ψυχογιό.

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: Υπό τις οδηγίες του Βαρδαίου τεχνικού του Ηλία Φωτόπουλου, ολοκλήρωσε χθες το απόγευµα µε ένα ελαφρύ χαλάρωµα την προετοιµασία του ο Ηλειακός Λεχαινών, χωρίς και αυτός να αντιµετωπίζει κάποιο ιδιαίτερο πρόβληµα, αφού και ο Κανέλλος θα είναι στην διάθεση του προπονητή του , που εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει το κρίσιµο µατς µε τους:

Αλικανιώτη, Κεκάτο, Κουρλό, Κράγκαρη, Βατσή, Κόστα, Αντρέι, Αναστασόπουλο, Τσαντίλη, Βουρτσάνη, Μουσερή.

*Τον αγώνα διευθύνει ο Μ. Λαµπρόπουλος µε βοηθούς τους Π. Παυλόπουλο και Σ. Κόττα. Ενώ παρατηρητής του αγώνα από πλευράς ΕΠΣΗ είναι ο κ. Καριώρης και παρατηρητής διαιτησίας το µέλος της Ε.∆./ΕΠΣΗ κ. Σ. Γιαννόπουλος .

∆ΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ- ΤΟΠΙΚΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ

Πρώτος φιλικός σήµερα της νεοσύστατης ποδοσφαιρικής οµάδας

Π

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ρεµιέρα… για τη νεοσύστατη ποδοσφαιρική οµάδα της Τοπικής ∆ιοίκησης Ηλείας της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών(Ι.Ρ.Α.), έχουµε σήµερα Μ. Τετάρτη στις 5 µ.µ., καθώς θα την δούµε αγωνιζόµενη για πρώτη φορά από την πρόσφατη ίδρυση της, να αντιµετωπίζει σε φιλικό µατς προετοιµασίας την αντίστοιχη οµάδα των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας . Ως γνωστόν η τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας αποφάσισε την ίδρυση ποδοσφαιρικής οµάδας η οποία θα έχει ως σκοπό την άθληση των µελών της καθώς και την σύσφιξη των σχέσεων µεταξύ τους, συµµετέχοντας αφενός σε αθλητικές συναντήσεις µε οµάδες άλλων Τοπικών ∆ιοικήσεων η Αστυνοµικών ∆ιευθύνσεων και αφετέρου µε άλλες ποδοσφαιρικές οµάδες σε αθλητικές εκδη-

Στις 5µ.µ. στο ∆ηµ. Στ. Πύργου παίζει µε την οµάδα των ∆ικηγορικών Συλλόγων Πύργου και Αµαλιάδας! λώσεις φιλανθρωπικού ή κοινωνικού χαρακτήρα , µε σκοπό την καλλιέργεια αθλητικού πνεύµατος, τονίζοντας παράλληλα το ανθρώπινο πρόσωπο της Ελληνικής Αστυνοµίας, προβάλλοντας συγχρόνως τα Ολυµπιακά ιδεώδη, µε γνώµονα το ευ αγωνίζεσθαι και την ευγενή άµιλλα, ολυµπιακές ιδέες που θα αναδειχτούν από την Τοπική ∆ιοίκηση Ηλείας, ορµώµενη από το γεγονός ότι ο χώρος της Αρχαίας Ολυµπίας βρίσκεται στην Περιφέρειά µας, όπως άλλωστε είχε τονίσει σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής διευθυντής Ηλείας και πρόεδρος της ∆ιεθνής Ένωσης Αστυνοµικών κ. Νίκος Μα-

Σ

Οι γνωστοί παίκτες Αλ. Καλογερόπουλος, ∆ηµ. Νταρζάνος, Μ. Τσίτσος, Φ. ∆ρακόπουλος και Π. Ρούνης(όπως διακρίνονται από αριστερά) µε την φανέλα της νέας οµάδας της Α.∆. Ηλείας, έχοντας στο µέσον τον Αναπληρωτής ∆ιευθυντής Ηλείας και πρόεδρος του ΙΡΑ κ. Νίκο Μαρούντα τους δυο προπονητές τους Κ. Μπακάλη και Γ. Βαρουξή καθώς και τα άλλα µέλη του ∆.Σ.

ρούντας. Η οµάδα απαρτίζεται από 25 µε 30 περίπου παίκτες – αστυνοµικούς υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν σε όλη την Ηλεία, εκ των οποίων οι περισ-

σότεροι είναι ενενεργεία παίκτες σε διάφορες Ηλειακές οµάδες, και θα πορευτεί µε τους καταξιωµένους τεχνικούς , Γιώργο Βαρουξή και Κώστα Μπακάλη.

∆υο γνώστες του ποδοσφαίρου και νυν προπονητές , που µπορούν να δηµιουργήσουν ένα αξιόλογο συγκρότηµα.

σµένο Πανελλήνιο στην Πάτρα. Το πρόγραµµα Τετάρτη 11/4 6µ.µ.: Γαλήνη-Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ: Μπούσιας-Ντίµος 7µ.µ.: Αχαιός ’47- Ροΐτικα: ∆ηµόπουλος-Κωνσταντινίδου

8µ.µ.: Υπερίων-∆ικέφαλος: Λογοθέτης-Αναγνωστοπούλου 8µ.µ.: Πανελλήνιος-Ίφιτος: Μπούσιας-Ντίµος 8.30µ.µ.: Σπόρτιγκ-Αχαιός Σαρ.: Καρακάσης-Καρπάνος 9µ.µ.: Ιτιές-Α.Σ. ΣΦΗΚΑ: ∆ηµόπουλος-Κωνσταντινίδου

ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Α2 και 1ου Οµίλου Β’ κατηγορίας της 22/4/2012

Μ

ε εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήµατος και µε την έγκριση του ∆.Σ της ΕΠΣ Ηλείας το αγωνιστικό πρόγραµµα της Α2 κατηγορίας και του 1ου οµίλου Β΄ κατηγορίας της 22/4/2012 τροποποιείται ως εξής:

Όλοι οι αγώνες της 30ης αγωνιστικής Α2 κατηγορίας της 22/4/2012 θα διεξαχθούν το ΣΑΒΒΑΤΟ 21/4/2012 και ώρα 16:30 στα ίδια γήπεδα, εκτός του αγώνα ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΑΛΦΕΙΟΝΙΣ ΑΛΦΕΙΟΥΣΗΣ, που θα διεξαχθεί ως έχει το πρό-

Η βαθµολογία (Σε 24 αγώνες) Ζάκυνθος Προµηθέας Νίκη Αχιλλέας Πανηλειακός Ακράτα Κρήνη Γλαύκος Αχαγιά Παναχαϊκή Αγυιά Πυρσός Α.Ε.Λ. Ε.Α.Π.

46 43 42 41 39 39 37 37 35 34 30 30 27 24

Τα αποτελέσµατα Γλαύκος-Ζάκυνθος Νίκη-Αχαγιά Προµηθ.-Πανηλ. παρ. (76-76 κ.α.) Αγυιά-Αχιλλέας Ακράτα-Α.Ε.Λεχ. Παναχ.-Πυρσός Κρήνη-Ε.Α.Π.

57-72 53-44 89-84 77-85 59-54 74-62 76-44

Επόµενη αγωνιστική Ζάκυνθος -Ακράτα Αχιλλέας - Κρήνη Αχαγιά -Πανηλειακός Α.Ε.Λ. -Αγυιά Πυρσός -Προµηθέας Ε.Α.Π.- Παναχαϊκή Νίκη Πρ.- Γλαύκος

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ: 2 – 1

Ο Υπερίων µε ∆ικέφαλο, ο Ίφιτος µε Πανελλήνιο ταξύ Προφήτη και Ληξουρίου (αυτή τη στιγµή έχουν ένα βαθµό διαφορά) υπερτερούν οι νησιώτες. Ο Υπερίων έχει σήµερα εύκολο έργο µε αντίπαλο τον ∆ικέφαλο ενώ ο Ίφιτος, που έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στην Γ΄ Εθνική, παίζει µε το υποβιβα-

Ακράτα – Α.Ε. Λεχαινών 59-54 Η Α.ΕΛ. … έπεσε µε ψηλά το κεφάλι στον αγώνα µε την Ακράτα, όπου γνώρισε την ήττα µε 59-54. Η οµάδα των Λεχαινών ήταν ισόπαλη 29-29 στο α’ µέρος, αλλά είδε τους αντιπάλους της να παίρνουν µια διαφορά 9 πόντων στο τρίτο 10λεπτο, µια διαφορά που έκρινε τελικά και τον αγώνα. Τα δεκάλεπτα: 16-14, 13-15, 20-11, 10-14 Ακράτα: Κουµπέτσος 3(1), Βασιλάτος 2, Βασιλακόπουλος 4, Πολυδερας 2, Ζίζηλας 11, Μπιτσάκος 13(2), Μαλής 21(5), Μανωλόπουλος 3(1) . Α.Ε. Λεχαινών: Στεφανίδης 6(2), Κεπενός 13(1), Παλλαδινός 12, Μοσχονάς 16, Μάρκου 7, Βασιλόπουλος.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α2 ΕΣΚΑΗ

ήµερα διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική της Α2 ΕΣΚΑΗ που περιλαµβάνει το ντέρµπι µεταξύ του Πρ. Ηλίας/ΠΑΟΚ και της Γαλήνης στην έδρα της δεύτερης. Σε περίπτωση τελικής ισοβαθµίας στην πρώτη θέση µε-

Προµηθέας - Πανηλειακός Ο Πανηλειακός πάλεψε το παιχνίδι µε την οµάδα του Προµηθέα αλλά δεν µπόρεσε να φτάσει στη νίκη, αφού γνώρισε τελικά την ήττα στην παράταση. Ο Πανηλειακός ήταν πίσω στο σκορ στο πρώτο 10λεπτο, αλλά και στο ηµίχρονο, αλλά δεν το έβαλε κάτω και παρότι είδε τον Προµηθέα να ξεφεύγει µε δέκα πόντους στη γ΄ περίοδο, επέστρεψε στο µατς, µειώνοντας στους πέντε πόντους (61-56) στο 30΄. Το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα ήταν δραµατικό, αφού αν και έχανε 76-70 15΄΄ πριν το φινάλε, ο Πανηλειακός κατάφερε µε τον Βαγγέλη Κιούφη να µειώσει σε 76-74 και κατόπιν µε δύο εύστοχες βολές να στείλει τον αγώνα στην παράταση (τέλος κανονικού αγώνα 76-76). Στο έξτρα πεντάλεπτο όµως η οµάδα του Πύργου δεν µπόρεσε να βρει τις λύσεις για να πάρει τη νίκη και έχασε τελικά µε 89-84. Τα δεκάλεπτα: 21-15, 39-37, 61-56, 76-76/89-84

γραµµα.΄Ολοι οι απογευµατινοί αγώνες της 28ης αγωνιστικής του 1ου οµίλου της Β΄ κατηγορίας της 22/4/2012 θα διεξαχθούν ώρα 11:00 στα ίδια γήπεδα, εκτός του αγώνα ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ – ΑΠΟΛΛΩΝ Ν ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ που θα διεξαχθεί ως έχει το πρόγραµµα.

Τέλος ο αγώνας PLAY OUT της Α1 κατηγορίας µεταξύ των οµάδων ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ – ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ, για την παραµονή ενός σωµατείου στην Α1 κατηγορία θα γίνει σήµερα ΤΕΤΑΡΤΗ 11/4/2012 και ώρα 17:00 στο γήπεδο ΤΡΑΓΑΝΟΥ.

Οικονοµική επιστασία στον αγώνα αυτό ορίστηκαν οι κ.κ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ και ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ενώ παρατηρητές αγώνων ορίστηκαν οι κ.κ. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ και ΚΑΡΙΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Σε θέση ισχύος έναντι του αντιπάλου του! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Ντέρµπι αντάξιο της βαθµολογικής θέσης των δυο αντιπάλων έγινε το απόγευµα της περασµένης Κυριακής στο ∆ηµ. Γήπεδο Βαρθολοµιού, µε την παρουσία µάλιστα αρκετών φιλάθλων και τον γηπεδούχο Ηλειακό να παίρνει τη νίκη µε σκορ 2 – 1, που τον έφερε σε θέση ισχύος έναντι του µπαράζ παραµονής! Οι φιλοξενούµενοι απείλησαν πρώτοι στο 15΄, όµως το δυνατό σουτ του Ρουµάνου GRIGORASI κατέληξε στο οριζόντιο δοκάρι, κύλησε στην γραµµή τέρµατος για να αποµακρυνθεί από τους αµυντικούς. Όµως οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που προηγήθηκαν στο 25΄µε σουτ του έµπειρου Κ. Τσαγρή από το ύψος της περιοχής, µε το οποίο ολοκληρώθηκε το α΄ ηµίχρονο. Στην επανάληψη η Μυρτιά µπήκε δυνατά και στο 55΄ο «δαιµόνιος» GRIGORASI µε ένα ευθύβολο δυνατό σουτ λίγο κάτω από το κέντρο «κεραυνοβόλησε» τον Ματλή κάνοντας το 1 – 1! Μάλιστα το γκολ αυτό ανέβασε και άλλο την απόδοση της οµάδας της Μυρτιάς, µε το µατς να παίζεται πάνω – κάτω και να κρίνεται τελικά στο 75΄µε κεφαλιά του ∆ηµητρακόπουλου . Μετά το γκολ αυτό ο Ολυµπιακός Μυρτιάς προσπάθησε για την ισοφάριση, χωρίς όµως αποτέλεσµα. Οι δυο σκόρερ, οι αδελφοί Βούτου και ο «γερόλυκος» Μιχ. Καλαρύτης οι κορυφαίοι του Ηλειακού, ενώ από την Μυρτιά, πρώτος µε διαφορά ο GRIGORASI και ακόµα οι Βασιλακόπουλος, Βασιλόπουλος και Παναγιωτόπουλος. *Με την ευκαιρία αυτή το ∆.Σ. του Ηλειακού Βαρθολοµιού εύχεται καλή ανάσταση και καλό Πάσχα σε όλο το φίλαθλο κόσµο της Ηλείας στους ποδοσφαιριστές τους προπονητές και τα µέλη των Ηλειακών Σωµατείων. ΗΛΕΙΑΚΟΣ: Ματλής, Βούτος Ι., Βούτος ΙΙ., Μαρκουτσάς, Αντωνόπουλος, Τεκερλέκης(71΄Αλεξξόπουλος), Ράλλης(86΄Αλεξόπουλος), ∆ηµητρακόπουλος, Ντούγκας(58΄Αριδάκης), Τσαγρής, Καλαρύτης. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Βασιλακόπουλος, Νικολόπουλος Ι., Νικολόπουλος Ι Ι., Βασιλόπουλος(39΄Πολύδωρος), Πήττας, Καζάκης(71΄Σακελλαρόπουλος), Νικολόπουλος, Βασιλόπουλος, GRIGORASI, Παναγιωτόπουλος, Πολύδωρος(39΄Νικολόπουλος).


16 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Μαρτίου 2012

Αλλαγές στη φορολόγηση των ενοικίων

Σε άλµα 3,17% οδήγησε το Χρηµατιστήριο Αθηνών το τραπεζικό ράλι Αθήνα Τραπεζικό ανοδικό ξέσπασµα σηµειώθηκε την Μ. Τρίτη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών µε τους επενδυτές να προεξοφλούν ότι οι τελικές αποφάσεις για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών θα είναι ευνοϊκές για το τραπεζικό σύστηµα και οι όροι θετικότεροι από αυτούς που είχε προεξοφλήσει µέχρι σήµερα η αγορά. Μάλιστα, η θετική αυτή αντίδραση της αγοράς υπερκάλυψε τα κακά νέα από την Ισπανία, που προκάλεσαν πτώση στις µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 730,03 µονάδες, σηµειώνοντας άνοδο 3,17%. Ο τραπεζικός δείκτης εκτοξεύτηκε κατά 21%, καταγράφοντας τη µεγαλύτερη άνοδο του τελευταίου οκταµήνου. Η άνοδος των τιµών των µετοχών συνοδεύθηκε και από σηµαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών, η αξία των οποίων διαµορφώθηκε στα 60,590 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο σε ποσοστό 6,58%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 1,56% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε άνοδο 1,20%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Τραπεζών(+21,05%), των Μέσων Ενηµέρωσης (+10,00%) και των Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (+7,99%). Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες παρουσίασαν οι δείκτες των Τροφίµων (-3,22%) και των Χηµικών (-2,44%). Από τις µετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι µετοχές της Eurobank (+28,65%), της Πειραιώς (+27,31%) της Alpha Bank (+27,08%), του Τ.Τ (+25,38%) και της Εθνικής (+24,24%). Αντιθέτως τη µεγαλύτερη πτώση σηµείωσαν οι µετοχές της Coca Cola 3E (-3,32%), του ΟΠΑΠ (-1,93%) και της Βιοχάλκο (-1,55%). Ανοδικά κινήθηκαν 96 µετοχές, 52 πτωτικά και 15 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές: Eurobank +28,65%, Q&R +27,84%, Πειραιώς +27,31% και Alpha Bank +27,08%.

Αθήνα Μόνο εφόσον προκαταβάλουν το φόρο εισοδήµατος οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα έχουν το δικαίωµα να φορολογηθούν αυτοτελώς για τα εισοδήµατά τους από ενοίκια. Αυτό προβλέπει το σχέδιο αλλαγών για τη φορολόγηση των εισοδηµάτων από ακίνητα που έχει εκπονήσει το υπουργείο Οικονοµικών στο πλαίσιο του διαλόγου που πραγµατοποιήθηκε µεταξύ των κοµµάτων που στήριξαν την κυβέρνηση Παπαδήµου. Το σχέδιο προβλέπει τα εξής: - ο φορολογούµενος που έχει εισόδηµα από ενοίκια θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει αν το εισόδηµα αυτό θα φορολογηθεί αυτοτελώς ή µε βάση τις γενικές διατάξεις, δηλαδή τη φορολογική κλίµακα. - θα συµφέρει τους φορολογούµενους µε υψηλό εισόδηµα από ενοίκια να επιλέξουν την αυτοτελή φορολόγηση διότι µε βάση το σηµερινό κα-

«ΣΤΕΝΑΖΟΥΝ» ΟΙ ΕΚ∆ΡΟΜΕΙΣ

Πανάκριβη η έξοδος του Πάσχα µε τη βενζίνη στα 2 ευρώ/ λίτρο

Νέο σύστηµα από το υπουργείο Οικονοµικών θεστώς το εισόδηµά τους αυτό φθάνει να φορολογείται µε συντελεστή έως και 45%. Με βάση τη σηµερινή

κλίµακα φορολογίας εισοδήµατος, θα συµφέρει η επιλογή της φορολόγησης µε βάση την κλίµακα, τους φορολογούµενους που έχουν συνολικό εισόδηµα έως 16.000 ευρώ. Για υψηλότερο εισόδηµα θα συµφέρει η επιλογή της αυτοτελούς φορολόγησης µε συντελεστή 20% όπως έχει καθοριστεί στο πλαίσιο του διαλόγου.

Ρευστότητα 900 εκατ. ευρώ στην αγορά Αθήνα Την απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών επιστροφής των εκκαθαρισµένων οφειλών ΦΠΑ προς τις εξαγωγικές επιχειρήσεις, ύψους 900 εκατ. ευρώ, υποσχέθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονοµικών Π. Οικονόµου, κατά τη συνάντηση που είχε µε εκπροσώπους του κλάδου στο περιθώριο της εκδήλωσης για το νέο σύστηµα ελέγχου εξαγωγών (ECS). Όπως είπε ο κ. Οικονόµου, µε το νέο σύστηµα οι επιστροφές φόρου θα πραγµατοποιούνται χωρίς έλεγχο για όλους όσους έχουν λαµβάνειν µικρά ποσά κάτω των 30.000 ευρώ, µετά τη διενέργεια δειγµατοληπτικού ελέγχου για όσους έχουν επιστροφές της τάξεως των 30.000100.000 ευρώ, ενώ για ποσά επι-

Αθήνα Με τις τιµές των καυσίµων σε ιστορικά υψηλά επίπεδα θα γίνει η φετινή έξοδος του Πάσχα. Πηγές της αγοράς ανέφεραν ότι η ακρίβεια στα καύσιµα είναι ένας ακόµη ανασταλτικός παράγοντας για τους εκδροµείς, ωστόσο η απεργία της ΠΝΟ έστρεψε αρκετούς εκδροµείς σε χερσαίους προορισµούς. Η µέση τιµή της αµόλυβδης σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιµών του υπουργείου Περιβάλλοντος διαµορφώνεται στο 1,849 ευρώ το λίτρο ενώ η µέγιστη τιµή διαµορφώνεται στα 2,05 ευρώ. Οι ακριβότεροι νοµοί είναι το Λασίθι, η Κεφαλονιά, τα Χανιά, το Ρέθυµνο, η Ευρυτανία και το Ηράκλειο όπου η µέση τιµή της βενζίνης κλιµακώνεται µέχρι 1,955 ευρώ. Στον αντίποδα, φθηνότερες είναι οι τιµές σε Θεσσαλονίκη, Ηµαθία, Ανατολική Αττική, Σέρρες και Αθήνα όπου η µέση τιµή ξεκινά από 1,822 ευρώ. Από την αρχή του χρόνου η βενζίνη έχει ανέβει σχεδόν κατά 20 λεπτά το λίτρο (η µέση τιµή την 1η Ιανουαρίου ήταν 1,652 ευρώ). Η αύξηση οφείλεται στην άνοδο των διεθνών τιµών (η αµόλυβδη ξεπέρασε στο τέλος Μαρτίου τα 1.200 δολάρια ανά µετρικό τόνο, έναντι 980 δολαρίων στην αρχή του χρόνου). Αντίστοιχη είναι η εικόνα για το ντήζελ κίνησης µε ακριβότερες περιοχές την Κρήτη και την Κεφαλονιά (µέση τιµή έως 1,68 ευρώ) και φθηνότερες τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα (από 1,559 ευρώ).

Παραιτήθηκε ο γγ Καταναλωτή ∆. Σπυράκος

στροφών άνω των 100.000 ευρώ η επιστροφή θα γίνεται µόνο µετά από φορολογικό έλεγχο. Η πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη, εξέφρασε την ικανοποίησή της.

Ελπίδες στις εξαγωγικές επιχειρήσεις για άµεση επιστροφή των οφειλών ΦΠΑ

Αθήνα Την παραίτησή του υπέβαλε ο γενικός γραµµατέας Καταναλωτή, ∆. Σπυράκος, δηλώνοντας ότι θα συνεχίσει να εργάζεται «ως πολίτης και επιστήµονας µε την ίδια αφοσίωση για την προαγωγή της προστασίας των καταναλωτών». Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο κ. Σπυράκος διαφώνησε µε τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κουτρουµάνη, ως προς την καθυστέρηση της κατάθεσης νέας ευνοϊκής ρύθµισης για τα νοικοκυριά που χρωστούν.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Βερβενιώτη Χριστίνα

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5.30µ.µ. -8µ.µ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ) ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΟΠΑ∆, ΟΑΕΕ, ΤΥ∆ΚΥ, ΙΚΑ, ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική & Ορθοπαιδική Φ/Θ

•Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών

Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Κατερίνα Καββαθά Φυσικοθεραπεύτρια ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών ∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

NEA ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ Λογοθεραπεία

ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝ. ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ ΗΛΕΙΑΣ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ Θεραπεία διαταραχών οµιλίας, λόγου, φωνής Αντιµετώπιση µαθησιακών δυσκολιών, αναπτυξιακών διαταραχών λόγου, καθυστέρηση οµιλίας ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Τηλ. 6971993126

Μαθιού 5 Πύργος (άνωθεν Υποθηκοφυλακείου)

Εργοθεραπεία

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη, Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Ειδικευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Άγχος, κατάθλιψη, χρόνιες σωµατικές ενοχλήσεις, διατροφικές διαταραχές, πένθος, φοβίες, δυσκολίες στις σχέσεις, εφηβεία και άλλα θέµατα που προκαλούν δυσκολίες στην καθηµερινότητα. ••• Ψυχοθεραπεία, Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων, Προσωπική ανάπτυξη, Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών. Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, έναντι δικαστηρίων, Αµαλιάδα Τηλ. για ραντεβού:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

Κέντρο Εργοθεραπείας

«ΕΥ ΠΡΑΤΤΕΙΝ»

Καταραχιάς Πέτρος

Παιδιατρικός Εργοθεραπευτής Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών Αντιµετώπιση Αναπτυξιακών – Νευρολογικών – Αισθητηριακών διαταραχών Συνδρόµων – Μαθησιακών δυσκολιών Μιαούλη 1 Πύργος Ηλείας (1ος όροφος) Θεραπείες κατ’ οίκον Τηλ. για ραντεβού: 6948103710-6948103410


ENOIKIΑΣΕΙΣ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γ Κ Α ΡΣ Ο Ν ΙΕ ΡΕ Σ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από

150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ρια από 220 ευρώγκαρσονιέρες τεσσάρια και από 5άρια 50 ευρώ, 170 τριάαπό 220 δυάρια ευρώ σεαπό όλες τιςευρώ, περιοχές του αΠύργου από 220και ευρώ 5άρια σε τεσσάρια αρίστη και κατάσταση. πό 220 ευρώ σε όλες ΓΡΑΦΕΙΟ τις περιοχέςΡΟΥΜτου Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΝΗ και Γ. Πατρόκλου Τηλ. ύργου σε αρίστη2 ΠΥΡΓΟΣ κατάσταση. 2621023996 και 6932623342 ληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ23 ΡΟΥΜ-------------------------------------------------ΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 30µ² στον Πύργο στη Μ. Ιατρίδου 1, 1ος όρο-----------------------------------------------φος, ηλιόλουστη ανακαινισµένη. Πληρ. τηλ. 6974798549. ΜΑ4984

∆ΥΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 41 τ.µ. νεόκτιστη, επιπλωµένη, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ– 2ΑΡΙΑ πολυτεΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιείας, καινούριαΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένα στη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 200 ευρώ. ε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ A/C, αυτόνοµηΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ θέρµανση µε θερµιεπιπλωοµετρητή στονανακαινισµένη Πύργο. Πληρ. τηλ. µένη πλήρως στην κεν6210/27490. ΜΑ3490 τρική πλατεία. ---------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, νεόκτιστη σε∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µονοκατοικία, τιµή ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 0 200 τ.µ.,ευρώ. 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου πιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζαορόφου οδόστον Ζαΐµη, 160 Μαευρώ. ύνθου καιστην 38 τ.µ. 3οτιµή όροφο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη επιπλωµένη στα Χαλικιάτικα, τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη στη ∆εξαµενή. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ∆ΥΑΡΙ ορόφου στην55 οδό Μανωλοπούλου. 1ου ορόφου, τ.µ. (και για επαγΠληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. γελµατική χρήση) διαµπερές, Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ µε Γ., Πατέντες και κεντρική θέρµανση, τρόκλου 2 Πύργος. οδός Μανωλοπούλου (έναντι --------------------------------------------------.ASPIS ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ BANK) Πύργος. Πληρ. τηλ. 36 τ.µ., επιπλωµένη, σε καινούρια πολυκα6973795443, 2621036163. τοικία, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. ΜΑΣ4260 6978267928. ΜΑ4966 -------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη 30 τ.µ. στον 2ο όροφο, επιπλωµένη, κοντά στην πλατεία Γεωργίου, οδός Καραϊσκάκη 136. Πληρ. τηλ. 6974405830, 6979462260. ΜΑ4964 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε καινούρια οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην ίδια οικοδοµή, µε

αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, διαµγνησίας 5. Πληρ. τηλ. 6945419522, περές, χωρίς κοινόχρηστα, 2ος όροφος στην Τοµπάζη Πληρ. τηλ. 6979002206, κος 10.Χαραλαµπίδης. 26210/32430, 6940131455. ΜΑ4969 ΜΑΣ9280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό40 τµ., 3ου ορόφου µε A/C και ηλιακό θερστην πλατεία Κύπρου και 1, µοσίφωνα, επιπλωµένη ήΓορτυνίας όχι, Μανωλοµεπούλου τέντες και φωτεινό µε απεριόρικαι A/C, Χρυσανθακοπούλου, έναντι στη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαΝοµαρχίας, Πύργος. Πληρ. τηλ. ρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην 6936281296. ΜΑ4967 -------------------------------------------------πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-27 28ης Οκτωβρίου 11, στην κεντρική 14τ.µ., και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 πλατεία Πύργου, β’ ορόφου, επιπλω-----------------------------------------------------µένη για φοιτητές – εκπαιδευτικούς. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΠληρ. τηλ. 6937262438. ΜΑ4952 ΣΜΑ σε νεόκτιστη οικοδοµή, µε αυτό--------------------------------------------------νοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, προσόψεις, φωτεινότατο, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6982318292, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65µ², 2621300895.ΜΑ4268 Μανωλοπούλου και Προύσσης 2 (ΕΦΟ-------------------------------------------------ΡΙΑ) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2ΑΡΙ, 6936458946, 6977187919. ΜΑ4794 57-------------------------------------------------τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Αρτεµίου 10. Πληρ. ∆ΥΑΡΙ τηλ. 26210/27091, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισµένο σε διώροφηΜΑ4316 µονοκατοικία, πλήρως επι6947708055. πλωµένο χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτό-------------------------------------------------νοµη θέρµανση (δικό τουΚΑΤΑΚΟΛΟ καυστήρα) και . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ηλιακό οδό Ζαΐµη 2ΑΡΙ 60 θερµοσίφωνα τ.µ., πλήρωςστην εξοπλισµένο. (πλησίον Νοµαρχίας). Πληρ. τηλ. 26210/34973, 6973392819. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου ποΜΑ4315 λυτελούς κατασκευής στην οδό Τάκη Πε-------------------------------------------------τροπούλου (πλησίον Νοµαρχίας) . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, αυτόνοµη ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΥΑΡΙ πλησίον Λιούρδειου σταθµού. θέρµανση, καινούριο, πλησίον ΜαρµαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου στη ρένιας βρύσης, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. ∆εξαµενή, τιµή 220 ευρώ. τηλ. 6936975212. ΜΑ4314 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην οδό Κολο-----------------------------------------------------κοτρώνη, ισόγειο µε αποθήκη και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. . --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ’ ορόφου ΣΠΑΠ 5, Πύργος.2ΑΡΙ, Πληρ. τηλ. 60µ² καινούριο διαµέρισµα, φωτεινό, 26210/34465, 26210/33651. ΜΑ4231 ∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα έναντι Α’ -------------------------------------------------δηµ. σχολείου. Πληρ. τηλ. 6974960226, . 6976598284. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 3ΑΡΙ ΜΑΣ4930 στην οδό Μπελούση 20, µε αυτόνοµη --------------------------------------------------θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε3ΑΡΙΑ απο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ + θήκη και µεγάλη κουζίνα.καινούρια, Πληρ. τηλ. πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επιπλωµένα, a/c και αυτόνοµη θέρ26210/33920. ΜΑ4317 µανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------ΜΑ4698 . 26210/27490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 75µ² τε-----------------------------------------------------τάρτου ορόφου, αυτονοµία – πάρκινγκ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280

∆ΥΑΡΙΑ

TΡΙΑΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ȂȅȃȍȈǼǿȈ ȉǹȇǹȉȈȍȃ

ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ - ȊȖȡȠȝȠȞȫıİȚȢ ǹȞĮțĮȚȞȓıİȚȢ ȠȚțȚȫȞ

TΡΙΑΡΙΑ

Αθηνών 64 και Έλλης, περιοχή Ευαγγελίστριας στην Αµαλιάδα. Τιµή 300 ευρώ. ---------------------------------------------------Πληρ .τηλ. 6972140892. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ -------------------------------------------------στην οδό ∆εληγιάννη 82 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΤΡΙΑΡΙ ορόφου, ∆εληγιάννη στονοδό Πύργο, 2ου ορόφου, 85 τ.µ.8 στην Κωναποτελούµενο από (∆εξαµενή) 2 κρεβατοκάµαρες, σταντινουπόλεως σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ κουζίνα, µεγάλα µπαλκόνια, διαµπερές, στην οδό Κολοκοτρώνη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ µονοκατοικία αυτόνοµη θέρµανση και σε λίγα κοινόχρηστηνΠληρ. οδό Αλφειού. στα. τηλ. 26210/26080, 34601, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο επι6977330432. ΜΑ4346 πλωµένο στα Χαλικιάτικα. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΤΡΙΑΡΙ ΟΙΚΙΑεπιπλωµένο 75 τ.µ., 1ουή µη στην οδό Ολυµπίων. ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, 2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ στην οδό υπνοδωµάτια, χολ, 250 σαλόνι, κουζίνα, µπάΥψηλάντου, τιµή ευρώ νιο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ γωνιακό,θέρ2ου µανση στο κέντρο του Πύργου, Τασ. ορόφου στην οδό Ιερολοχιτών. Καζάζη 24 (πρώην ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Αχιλλέως). Πληρ. τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 150 τ.µ. στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 26210/26858.ΜΑ3931. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2ου ορόφου, 100 τ.µ., aircondition, ηλιακός θερµοσίφωνας µε αυτόνοµη θέρµανση, Φωκίωκαινούριο, αυτόνοµη θέρµανση νος 46, Πύργος. Πληρ. τηλ. και ηλιακός 75 τ.µ., ∆ερβενακίων 6974725957.ΜΑ4904. και Περικλέους, πλησίον σούπερ -------------------------------------------------ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. . µάρκετ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6936716226. ΜΑ4284 Καρκαβίτσα 32 ΤΡΙΑΡΙ 70 µ², ηµιεπ/νο και Γούναρη στον 2ο όροφο µε µεγάλες βεράντες, γωνιακό, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6972711797.ΜΑ4838. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πάροδο Αγ. ΜΕΖΟΝΕΤΑστην 3ΑΡΙ Μαρίνης (πίσω από Ανδριόλα πολυκαγωνιακή, νοτιοδυτικός προσατοικία) 2 2ΑΡΙΑ & 1 3ΑΡΙ. Πληρ. τηλ. νατολισµός, 2 υπνοδωµάτια, 1 6976700228. ΜΑ4937 µπάνιο, 2 WC, ιταλική κουζίνα, --------------------------------------------------πόρτα ασφαλείας, δορυφορική2ου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ορόφου 3ΑΡΙ στην 28ηςανεξάρΟκτωβρίου TV χωρίς κοινόχρστα,

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

τητη όχι κατοικίδια. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6976992766 (ώρες απογευµα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τινές). ΜΑ4258ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ στο κέντρο ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑτου Πύργου 40 τ.µ., ΠΥΡΓΟ, χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ νερό. Πληρ.64τηλ. διαµπερές τ.µ. 6972235872. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΜΑ4539.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ χώρο. για φοιτητές, πλήρως 3.κατάλληλες ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: επιπλωµένες στο κέντρο του Πύρτ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και Α) ∆ΥΑΡΙ τζάκι. γου, Αγ. Χαραλάµπους 30. Πληρ. στο ισόγειο πολυακτοικίας Αγ. Μα4.τηλ. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 6948834571. ΜΑ4286 ρίνης και µε Ρ. Φερραίου Πύργο. 117 τ.µ. 15 τ.µ.στον ηµιυπαίΒ) 3ΑΡΙ β’ ορόφου, Αγ. Μαρίνης και Ρ. Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. Πληρ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τηλ. 6973490298, 6974072898. ΜΑ4894

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ

65,5 τ.µ., διαµπερές στον128µ² 3ο όροφο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυκατοικίας, επί των Π. Γρησε καλή τιµή, α’οδών ορόφου γορίου & Τ. Πετροπούλου στον στη Ε Ζαχάρω Ηλείας. .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πληρ. τηλ. 27610/23819, Πύργο, ενοίκιο 280 ευρώ. Πληρ. 6946712684. ΜΑ2219 ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τηλ. 6972686815. ΜΑ4297

4ΑΡΙ στον Ανεµόµυλο, έχει αυτόνοµη θέρµανση, σίτες και τέντες. Πληρ. στο τηλ. 6971643642. ΜΑ4987

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ 30% īȡĮʌIJȒ ǼȖȖȪȘıȘ

στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948605837. τρόκλου 2 Πύργος. -------------------------------------------------ΜΑ4936 -------------------------------------------------. --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορό. ΓΙΑ ΤΟκαιΠΑΣΧΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑτ.µ., 3άρι για επαγγελµατική χρήση, φου, δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, 30 τ.µ., τιµή ΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 26.000 ευρώ. Μαθιού 5. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ τηλ. 26210/29895, ∆ΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου 6945938452. ΜΑ4278 ΦΙ∆ΙΑΣ. Πληρ. τηλ. 26210/54725, 32 τ.µ. πλησίον ΤΕΙ, τιµή 27.500 ευρώ -------------------------------------------------6945992194. ΜΑ4784 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου -------------------------------------------------39 τ.µ. νεόκτιστη τιµή 47.000 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ διαµπερές, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου ΣΠΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ άνωθεν ψησταριά Γωνιακού. Πληρ. τηλ. στην οδό Παπαφλέσσα 41 τ.µ. (πλησίον 6985079604. ΜΑ4827 Νοµαρχίας) τιµή 37.000 ευρώ. . ---------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου νεόκτιΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο 49 τ.µ. στην οδό Ζαΐµη. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100µ², 1ου ορόφου επί ΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, γ’ ορόφου, 87 τ.µ., 5, Παυσανίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 60 τ.µ. στην οδό της παρόδου Τσε Γκεβάρα µε αυτόδιαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο 40 στον Πύργο, και καινούριο αυτόνοµη Ερυθρού Σταυρού (πλησίον ΚΤΕΛ) τιµή νοµη θέρµανση κλειστό– χώρο για χώρο. 30.000 ευρώ. θέρµανση,Πληρ. µεγ. µπαλκόνια, σε πολύ parking. τηλ. 6945915419. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο 3ου ορόκαλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463, τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΜΑ4178 φου γωνιακό 101 τ.µ. πλησίον 4ου δη6984177696.ΜΑ4681. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαί-------------------------------------------------µοτικού µε θέση πάρκινγκ κλειστή. Τιµή --------------------------------------------------θριο χώρο και τζάκι. . .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑ115.000 ευρώ το διαµέρισµα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ στον 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 ΜΕΡΙΣΜΑ, 1ου ορόφου, διαµπερές, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ρετιρέ 92 τ.µ. νεόκτιΠύργο, Παπαφλέσσα 18, έναντι SPAR τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. λίγα κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, στο στην οδό Ζαΐµη. Πληρ. τηλ. Βερόπουλου, µε αυτόνοµη θέρµανση, Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό κλιµατιστικά, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. και τζάκι. Παλαιολόγου 13, πλατεία ∆εΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 τηλ. 6980816640. ξαµενής. Πληρ. ΜΑ4923 τηλ. 6970921852. ---------------------------------------------------. Πύργος. --------------------------------------------------ΜΑ4305 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 2όροφη µε εσωτε. ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ -------------------------------------------------ρική σκάλα (όµορφη βιλίτσα) µέσα σε ΠΕ∆Ο 245 τ.µ. µε µικρή οικία, πλησίον ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου 5700 στρέµµατα µε λιοστάσι και άλλα . ΤΡΙΑΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑκεντρικής πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου. ορόφου, 4όροφης πολυκατοικίας. δένδρα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου ή ΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ (105 τ.µ.), 3 υπνοδωΠληρ. τηλ. 210/8056588, 6944345312. ∆ιαµπερές ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα 4 στρέµµατα. Τιµή ευµάτια, 2 µπάνια, σαλοτραπεζαρία, ---------------------------------------------------µανση, ασανσέρ. Πληρ. τζάκι, τηλ. καιρίας λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. µε 100 τ.µ., βεράντες. Πληρ.7τηλ. 210/5721928, 6981769813, Πέµπτη Ιουλίου 2011κος Κώστας .ΜΑ4763 6976656529, 6980161759. ΜΑ4294 6979074061.ΜΑ4926. ---------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 1ου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α . . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙορόφου, 80 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, διαµπεΚΙΑ περιφραγµένη, 3 υπνοδωµατίων – ηλιακός, κλιµατιστικό, τέντες, γκαράζ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ ρές, 88µ², δύο υπνοδωµάτια, αυτόνοµη κλειστό 30 τ.µ., υπόγεια αποθήκη 8 τ.µ., σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, θέρµανση ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ θέρµανση, θέση πάρκινγκ, πολυτελούς οδός ∆εληγιάννη πίσω από πρώην Γυµε τζάκι στην περιοχή Κοκκιλώνι. Τηλ. στο Καβούρι Κατακόλου, πλ. Πακατασκευής πέντε ετών. Πληρ. τηλ. µνάσιο – Λύκειο Πύργου. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας 6978170035, 6930241894. φιώλη. Πληρ. τηλ. 26210/23334. 210/6044013. ΜΑ4958 2621100291, 6976022604. ΜΑ4973 ΜΑ4276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 75 τ.µ., 2ος όροφος, Αγησι105µ², 2ου ορόφου, διαµπερές. 2)∆ΙΑλάου 27, Πύργος, αυτόνοµη θέρµανση, ΜΕΡΙΣΜΑ 54µ², 2ου ορόφου, διαµπε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρίς κοινόχρηστα, 230,00 ευρώ. ρές. 3) Ο ΑΕΡΑΣ 3ου ορόφου, 270µ². ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πληρ. τηλ. 6978190108, 6970077133. Τιµές κάτω του κόστους. Πληρ. τηλ. ΜΑ4956 ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 6937115091. ΜΑ4922 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. --------------------------------------------------. --------------------------------------------------ΖΑΧΑΡΩ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, µε τζάκι, 2 µπάνια, 3 . ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙσµα 1ου ορόφου 130 τ.µ., µε 3 υπνοδωυπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 95µ², γωνιακό στο α’ όροφο µε αυτόΣΜΑ 1ου ορόφου, 130 τ.µ., 3υ/δ, µπάµάτια, ενιαίο σαλόνι-κουζίνα, µπάνιο-wc, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση, νοµη θέρµανση και µε δύο υπνοδωµάνιο, WC, αποθήκη, ενιαίο σαλόνι – αποθήκη, µεγάλο µπαλκόνι µε θέα, αυκατασκευής 1994 σε αρίστη τια, δύο µπάνια ασανσέρ. Πληρ. κουζίνα, αυτόνοµη µπαλκόνι, . εντός ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ θριο χώρο καικαι τζάκι. Πληρ. τηλ. θέρµανση, 6944996051, τόνοµη θέρµανση, ΜΑ4957 χωρίς κοινόχρηστα, κατάσταση. Πληρ. τηλ. τηλ. 6979493264. πλήρως ανακαινισµένο και µισθωµένο. 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόΤηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6930436728. ΜΑ2180 ΜΑ4870 6980161757. πρόσφατα ανακαινισµένο. Τηλέφωνα --------------------------------------------------θέρµανση στον Πύργο. Τιµή 93.000 ευρω συζητήσιµη. Πληρ. νοµη ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. --------------------------------επικοινωνίας: 26250-61221, Πληρ. τηλ. 26210/28050, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΣ2021 .τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6937485373. ∆ΥΑΡΙ ΜΑ4834 60 τ.µ. 6945391440. ΜΑ2241 -------------σε καλή κατάσταση, αυτό3ΑΡΙ στην οδό Μπελούση 20, µε αυτό6937485373. ΜΑ4063 -------------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 νοµη θέρµανση. Πληρ. απόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 3ου ορόφου, γω- ---------------------------------------------------------------------------------τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε γευµα έως 7.30 στο τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕαποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. νιακό 1016τ.µ., έναντι ∆ικαστηρίων . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ προνοµιούχο θέση (διαθέτει 6980340153, στον Πύργο. τηλ. 26210/33920.ΜΑ4317. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 102 τ.µ., ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ υπόγειο, γκαράζ φυλασσόΜΑ2174 οικοδοµή, µετά σε οικόπεδο 202 τ.µ. στην οδό Καραϊ- ηµιτελής --------------------------------------------------µενα). Σε τιµή ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ευκαιρίας. υπογείου, σε πα60, 98, 131κατοικήσιµο τ.µ. επί της πλατείας σκάκη. .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΠληρ. τηλ. 694455305-7 τοποθεσία. Πληρ. Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, ΤΡΙΑΡΙ 1ου ορόφου στην νοραµική 90µ² µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοιΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην ΜΑΣ3875 τηλ. 6938848098. χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς οδό Γιαννιτσών νόχρηστα στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ιδιαιτέρου ενδιαπρώτη σειρά µε θέα τη θά--------------------------------------------------------------ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, ΠΩΛΕΙΤΑΙτρία ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 26210/34492-34367. φέροντος συνδυασµός κατοικίας λασσα, υπνοδωµάτια, µε.6974133859, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόδιαµπερή από οικοπεδούχο. γωνιακό 240 τ.µ. ισόγειο +240 τ.µ. υπόγάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ µε αυλή 1ος όροφος130 140µ²τ.µ. και ισόγειο για πεδο στη Σπιάτζα, φως – γεΠληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491. γειο 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. στην Αγκινάρα οποιαδήποτε χρήσηΓαστούνης. επαγγέλµαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 108 τ.µ. µε πα- ώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. ΜΑ2240 6944944158. Πληρ. τηλ. 6979336300. τος 220 µ². Παράλληλα µε χωράφι τάρι και υπόγειο στην κεντρική πλατεία. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 στρέµµατα ποτιστικό (αρδευόΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 39 τ.µ. στην οδό Ερµού. µενο) πηγάδι πλησίον . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . και ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60σχολών τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην οδό ΚοΛεωφόρου – Κυπαρισ2ος όροφος,Πύργου σε τετραόροφη οικοΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ λοκοτρώνη. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α δοµή, πολυτελούς µε - παραλία – πολυτελής µεζονέτα µε σίας. Πληροφ. τηλ.κατασκευής, 6945556258, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5187 τ.µ. διαµπερές 100 τ.µ. στον λίγα κοινόχρηστα, αυτονοµία θέρτελειωµένο υπόγειο, τελευτ. τεχνο22910/92235. ΜΑ4306 στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών. 1ο όροφο, κατασκευής µε θερµοµόνωση – θερµανσης, πλησίον28ης ΤΕΙ και Οκτω3ου ΓυΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Λεβενβρίου κατάλληλο και µοπρόσοψη. Σοβαρές προτάσεις. µνασίου 40, στον Πύργο, Αγίου ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ για επαγγελµατική τοχώρι Πληρ. τηλ. 6939082860. ΜΑ4830 Ανδρέου 16. Πληρ.στέγη. τηλ. Τιµή 73.000. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑ- ΓΕΡΑΝΟΣ& ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) 6972586111. 6984572210. ΜΑ2208 ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο(συσκευασία) κέντρο του Πύργου. Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 ΑΜΠΑΛΑΖ Πληρ.23000 τηλ. 26210/23996, 6932623342. και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πα-

οικοδοµήσιµο πε∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑστην 75 τ.µ. ριοχή Αγ. Γεωργίου αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς(τουκοινόλάχιστον ένα στρέµµα). χρηστα, 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, κουζίνα µε µεγάλο Πληρ.ενιαία, τηλ.αποθήκη 6977784812, µπαλκόνι και µπόιλερ, Παυσανίου 6977001636. 12. Πληρ. 26210/28870.ΜΑ4782.

τηλ.

ΣΠΙΤΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ σε 2όροφο, 130µ², καινούριο, ηλιόστη ∆άφνη λουστο, αντισεισµικής κατασκευής, χωρίςΑµαλιάδας κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση σε καλή τιµή στο Βαρθολοµιό. µονοκατοικία 113µ2 του ΜΑΣ311 ΜΑ4933 Πληρ. τηλ.εντός 6938304022 1995 οικοπέδου

380µ2, σε άριστη κατά-

σταση. Τιµή ευκαιρίας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65.000 Πληρ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Π.ΟΘΕ ΤΗΣΕΙΤηλ. Σ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 6977663366. ΜΑΣ2973 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3.300 τ.µ. στην περιοχή ή 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά 7 στον το µισό επί Πύργο (κάτωΚαλακέικα από το Επαρχείο). Πληρ. 6945859975. ΜΑ4944 του τηλ.δρόµου, άρτιο,

ȈȆǹȃȅȈ īȇǾīȅȇǾȈ

Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081

www.lampisg.gr īȡĮijİȓȠ: ǼȜȜȒȞȦȞ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 16

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

FOTOPOYLOS TRANS

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή.14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι. 180 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 στρέµ. ελαιοστάσιο σε τιµή ευκαιρίας στο δρόµο Αµαλιάδα Τσιχλέικα.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

1ου και 2ου ορόφου, 130 τ.µ. µε FOTOPOYLOS TRANS . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ τρία υπνοδωµάτια, δύο µπάνια, µε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι, τζάκι, γκαράζ, αποΤηλ. 6944857080 40, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60, 1316938425859, τ.µ. επί της γάλο πλατείας Ξυστρή, θήκη, ηλ. θερµοσίφωνα και

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ MAΣ905 1ου σχολείου, νεόδµητο, 3ου δηµοτικού ορόφου, 75µ² στηΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! αυτόνοµη θέρµανση χωρίς στην ΑµαΓαστούνη. Τιµή 48.000 και ευρώ.χωρίςλιάδα. ηµιυπαίθριους ΦΠΑ, πολυτελούς Πληρ. τηλ. 6977481917, Πληρ. τηλ. 6982320659. ΜΑ4988 26220/27621.ΜΑ4809 κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο.

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΜΑΣ5491

ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο από την είσοδο Ξεν. AL. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε απορροφητικά µηχανήDEMAR). Πληρ. τηλ. 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α µατα, βερνίκια Γερµανίας. ΜΑ2156 6936868697. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 6,5 στο δρόµο Επισκευές Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ και Ε Ι3,5 Ε στρεµ. Σπαλαιών ΑΥ ΤπατωµάΟΚΙΝΗΤΩΝ 1ου ορόφου, 55 τ.µ. (και για επαγγελΑγ. (γυαλίσµατα). Γεωργίου - Λαστεΐκων. των µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες Πληρ. τηλ. 6976161091 ή Εργασία αρίστη και κεντρική θέρµανση, οδός Μανω210/Ξύστρας 8049164 ∆ιονύσιος ή λοπούλου (έναντι ASPIS BANK) Πύρ. γος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6977616176.ΜΑ8669. Τηλ. 26210/29854 Πύργος Πληρ. τηλ. 6973795443, 2621036163. ΜΑΣ4260 Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179. Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

ΛΕΧΑΙΝΑ

Ο ΛΑΜΠΗΣ ȀȚȞȘIJȩ 6943076076

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

ΠΑΓΡΑΦΕΙΟ ΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. ΣΕ Ο140 ΛΗτ.µ.Τστη ΗΝ∆άφνη ΕΛΛΑµαλιάδας. Α∆Α ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του ρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ (π.χ.της πιάνο) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 100 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. - ΚΑΛΑΘΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. Κουρούτα. 0) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6938425859, 6944857080 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600ΤΙΜΕΣ τ.µ. στην καιMAΣ905 οικόπεδο 200 τ.µ. στην ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ Αµαλιάδα ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! Αµαλιάδα 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά νοικιασµένα στο ισόγειο. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΑΣ1201

ΗΛΕΙΑΣ

– ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603

ΜΑ2004

e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

πάνω από καταστήµατα

ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υποΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. λοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 190.000 ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλω38.000 ΕΥΡ . µενο.τιµη 85.000 ευρω. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙ1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόΟΙΚΙΕΣ: ΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΥΛΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΟΡΟΦΗΜΠΑΡΜΠΕΟΙΚΙΑ Ο Α ΟΡΟΦΟΣ σβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ ΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ ΚΛΗΡΟ 160.000 Τ.Μ. ΜΕ 2220.000. ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ35 ΘΕΑΕΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΠΑΡΚΙΝ,ΛΟΥΞ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 ΕΥΡ στρ.. µε θέα θάλασσα και απόσταση όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για100 ολόκληρο ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ 600 ΑΓΟΡΑµ., ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑγια ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α λουξ 2006.ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ. από παραλία κατάλληλο µεζονέτες, ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., σε 9 στρ. περιβόλι ΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ.Σ.∆.0,7 ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . πορτοκαλιές, περιφραγµένο ΒΑΡ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΤΙΜΗ κ.λ.π. τιµή. και βίλες παραπλεύευρώ.σε36καλή ∆ΙΟΡΟΦΟ 300 Τ.Μ.203 ΕΠΙ Τ.Μ. ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΦΕΤΟΣρως. Τιµή 180.000 ευρώ. Α∆ΡΑΒΙ∆Α ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 40.000 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160ΒΕΡΑΝΤΕΣ Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ35 140Τ.Μ. Τ.Μ. ΤΙΜΗ 148.000.ΤΖΑΚΟΥΖΙ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΑΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ.ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α σε 1.000 τ.µ. οικόΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 80.000 ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σεΠΕΡΙΟΧΗ. 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε πεδο ωραία θέα ΓΟΣ.ΤΟ ΣΤΗΝ µεθάλασσα ωραίαπεριφραγµένο. θέα, γκαράζ,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιφραγµένο, ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 30.000φοίΤιµή 370.000 ευρώ. 125.000 ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ νικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105ΑΠΟΣΤΑΣΗ Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΣΤΡΟΥΣΙ 1.100 Τ.Μ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΚΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑΙ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 240ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σεΟΙΚΟΠΕ∆Ο 9 στρ. λιοΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 Τ.Μ. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 105 τ.µ. και 250 τ.µ.,ΚΥΛΛΗΝΗΣ γωνιακά κοντά στην ΜΕ Τ.Μ. 25τ.µ.Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ HOM SINEMA ΚΟΥΧΩΡΙΟ Μ.ο35α’ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µεΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ωραία θέα2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α θάλασσα ΣΤΡΟΥ ΜΕαστυνοµία. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ τ.µ. ΒΕΡΑΝΤΕΣ και1.000 60 τ.µ. και όροφοςΚΑΙ 100 µε µεγάλες ΤΖΑΚΟΥΖΙ βεράντες2.700 σε οικόπεδο 1.330 τ.µ.ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ και ωραία θέα από 450.000 ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΤΟ ΣΤΡ. περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. 130.000 ΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΣΙΜΙΖΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΡ.Α ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ100.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑΛΥΓΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΥΠΕΡΥΨΩΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 ενοικιαζόµενα τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400εντ.µ. ΤιµήΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ.αριθµός ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ140ΗΛΙ∆Α Αστην ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση δωµάτια λειτουργία κατασκευής 1995, δωµατίων 24 επ ΛΕΧΑΙΝΑ2ηµιτελής οικία τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα11 Παναγία,140 σε καλή τιµή. ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 65.000 καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2µ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΝΟ ΑCLUB ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΥΡΩ. του κεντρικού δρόµουΕΠΙ800 από ROBINSON µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΑΠΟΣΤΑΣΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ.ΑΠΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ Ε Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 100 τ.µ.Μ.ΣΤΗΝ και οΕΘΝΙΚΗ α’ όροφος ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 MILLE ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΣΤΡΟ 12 επι του δροµουΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µεΠΟΙΟΤΗΤΑ υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ 75 ΚΑΛΗ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 70.000 BINSON CLUB. ΜΑΧΟΥ ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ τ.µ. και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000 ΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ Ε. ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑµησης 130 τ.µ. 39.000 ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ95.000 ΕΠΙ ΤΟΥ Χ ΕΥΡΩ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 250.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360σχεΤ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΤ.Μ. ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 85.000 ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. ΛΕΧΑΙΝΑ µε κήπο ΜΥΡΣΙΝΗΕΠΙ οικια ΤΟΥ 45 τ.µ.∆ΡΟΜΟΥ σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΛΟΥΞ 400 αποΣΕπαραλια.τιµη ευρω. ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800ΑΓΙΑ Τ.Μ. ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑεντός ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΕΥΡ . Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛκαλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ.ΘΕΑ µε120.000 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδοδίου, κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., ΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΥΛΛΗΝΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διορωφη οικια 95 τ.µ.∆ΙΟΡΟΦΗ ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και ΚΑΣΤΡΟ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ γωνιακά κοντά στην ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟδίπλα στην Παναγία, σε καλήΚΑΣΤΡΟ τιµή.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑαστυνοµία. ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . χωριστα.τιµη 290.00015 για ολοκληρο. ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει ΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ1000 . Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως αναΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 35.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115ΕΘΝΙΚΗΣ τ.µ.στο δροµοΟ∆ΟΥ καστρου ∆ΙΠΛΑ κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµηκαινισµένο. 160.000 ευρω.συζητησιµη. 400152 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ165.000 ΤΙΣ ΑΠΟ Τιµή 98.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ Τ.Μ.ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο∆ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΛΕΧΑΙΝΑ∆ΙΟΡΟΦΟ εναντι shell300 εισογειο 100 τ.µ. σε διοροφη µεΚΥΛΛΗΝΗ, κηπο.διδεται ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο2250 ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ- οικοδοµη όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία ΒΑΡ∆Α Τ.Μ.διαµερισµα ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ. καια’επιπλωµενο.τιµη ΓΙΑΚΑΙΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ85.000 ευρω. ΣΦΟΡΑΣ. θέα θάλασσα. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ 40.000ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟΕΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 1002.500 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ οίκηµα. Χ ΡΟΣΚΑΙ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. 30.000 ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΠΙΣΩ ΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ.ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ3.340 ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α13ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο στην παλιά αγορά Σ.∆. 2. Τιµή Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θα69.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣΤΗΣ ΤΙΣΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ9ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. την κεντρικη ∆ηµητριου. επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργίαπλατεια κατασκευήςαγιου 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κενΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95ΚΑΣΤΡΟ τ.µ. οΙ καθε οροφος 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. τρικούαπο δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ 100ΦΕΤΟΣ Μ. 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση παραλια ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα78.000 από ROBINSON ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΕΥΡ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. κληρο. CLUB. ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100∆ΡΟΜΟΥ 22ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥ- ευρω. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 επιπλωµενο.τιµη 85.000 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ Σ.∆.1 ΤΙΜΗ ΠΡΟΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000ΒΙΛΛΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΤΑ ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΚΑΣΤΡΟ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 85.000.ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 65.000 ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ SHELL ΑΝ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ25 ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 14Ο.ΟΟΟ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 75 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΟΙΚΠΕ∆Ο ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.0002.500 ΕΥΡΩ Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000.Σ.∆.2 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 1) ΒΑΡ∆Α. Κατάστηµα κεντρικό 30 τ.µ. µε αποθήκη 15 τ.µ. επί της Αγ. Νικολάου. ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000ΒΙΛΛΑ ΕΥΡΩ. 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟ2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 98.000 2.800 ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ και ηµιόροφο, χτίζει 140 ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. παλαιός ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσατ.µ. και απόσταση από παραλία 600 Σ.∆., µ., κατάλληλο αναγια µεζονέτες, κ.λ.π. µονή ασανσέρ, γωνιακό, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟεπί ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΜΟτων οδών Ερµού ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ και ΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Σισίνη, κατάλληλο για ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 στέγη, Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700επαγγελµατική ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ70.000 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ευρώ, συζητήσιµα ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. (ιδιώτης). τηλ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗΠληρ. 39.000 6974458304. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΜΑ2126 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. . ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ., ΣΤΡ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ τιµή. 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 130 τ.µ. ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΥΣΤΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ50ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜ. 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟΕΥΡΩ. ΣΤΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 Τηλ. 26210/35901, ΣΙΜΙΖΑ602 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.ΑΑΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ1.800 ΚΑΙ ΧΩΣΙΜΙΖΑ ΣΤΡ.ΚΑΙ 30 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΑΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 500 ΧΩΡΙΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 6972277920. ΜΑ2139 ΤΟΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ.ΑΠΟ καιΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ο α’ όροφος 90"ΚΟΚΙΟΣ"13 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ240 ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σε 9 ΜΕ στρ.ΕΛΙΕΣ λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π.ΚΕΝΤΡΙΚΟ µε ωραία∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ θέα θάλασσα48.000 περιΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. φραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. σµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σεΤΑ οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΧΡΗΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. θέα∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ από 450.000 ευρώ. Τώρα 25 µόνο 250.000 ευρώ. ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΤΑΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣτµ., ΠΑΡΑΛΙΑ186 ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. 107 τ.µ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΞΥΣΤΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ 65.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΚΥΛΗΗΝΗ 7ΣΤΡ.300 Μ. ΑΠΟΤηλ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. 26210/35901, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ6972277920. ΜΑ2138 ΣΦΟΡΑΣ 75.000. ΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ 260.000 ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5 στρ. µε ελιές, περιβόλι, παροχές ρεύµα, νερό. Τιµή 19.000 ευρώ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603 e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ

ΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν


ENOIKIΑΣΕΙΣ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Γ Κ Α ΡΣ Ο Ν ΙΕ ΡΕ Σ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από

150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ρια από 220 ευρώγκαρσονιέρες τεσσάρια και από 5άρια 50 ευρώ, 170 τριάαπό 220 δυάρια ευρώ σεαπό όλες τιςευρώ, περιοχές του αΠύργου από 220και ευρώ 5άρια σε τεσσάρια αρίστη και κατάσταση. πό 220 ευρώ σε όλες ΓΡΑΦΕΙΟ τις περιοχέςΡΟΥΜτου Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΠΑΝΗ και Γ. Πατρόκλου Τηλ. ύργου σε αρίστη2 ΠΥΡΓΟΣ κατάσταση. 2621023996 και 6932623342 ληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ23 ΡΟΥΜ-------------------------------------------------ΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 30µ² στον Πύργο στη Μ. Ιατρίδου 1, 1ος όρο-----------------------------------------------φος, ηλιόλουστη ανακαινισµένη. Πληρ. τηλ. 6974798549. ΜΑ4984

∆ΥΑΡΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 41 τ.µ. νεόκτιστη, επιπλωµένη, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ– 2ΑΡΙΑ πολυτεΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιείας, καινούριαΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένα στη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 200 ευρώ. ε ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ A/C, αυτόνοµηΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ θέρµανση µε θερµιεπιπλωοµετρητή στονανακαινισµένη Πύργο. Πληρ. τηλ. µένη πλήρως στην κεν6210/27490. ΜΑ3490 τρική πλατεία. ---------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, νεόκτιστη σε∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µονοκατοικία, τιµή ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 0 200 τ.µ.,ευρώ. 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου πιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζαορόφου οδόστον Ζαΐµη, 160 Μαευρώ. ύνθου καιστην 38 τ.µ. 3οτιµή όροφο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη επιπλωµένη στα Χαλικιάτικα, τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη στη ∆εξαµενή. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ∆ΥΑΡΙ ορόφου στην55 οδό Μανωλοπούλου. 1ου ορόφου, τ.µ. (και για επαγΠληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. γελµατική χρήση) διαµπερές, Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ µε Γ., Πατέντες και κεντρική θέρµανση, τρόκλου 2 Πύργος. οδός Μανωλοπούλου (έναντι --------------------------------------------------.ASPIS ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ BANK) Πύργος. Πληρ. τηλ. 36 τ.µ., επιπλωµένη, σε καινούρια πολυκα6973795443, 2621036163. τοικία, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. ΜΑΣ4260 6978267928. ΜΑ4966 -------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη 30 τ.µ. στον 2ο όροφο, επιπλωµένη, κοντά στην πλατεία Γεωργίου, οδός Καραϊσκάκη 136. Πληρ. τηλ. 6974405830, 6979462260. ΜΑ4964 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε καινούρια οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Τιµή 250 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην ίδια οικοδοµή, µε

αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, διαµγνησίας 5. Πληρ. τηλ. 6945419522, περές, χωρίς κοινόχρηστα, 2ος όροφος στην Τοµπάζη Πληρ. τηλ. 6979002206, κος 10.Χαραλαµπίδης. 26210/32430, 6940131455. ΜΑ4969 ΜΑΣ9280 ------------------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό40 τµ., 3ου ορόφου µε A/C και ηλιακό θερστην πλατεία Κύπρου και 1, µοσίφωνα, επιπλωµένη ήΓορτυνίας όχι, Μανωλοµεπούλου τέντες και φωτεινό µε απεριόρικαι A/C, Χρυσανθακοπούλου, έναντι στη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαΝοµαρχίας, Πύργος. Πληρ. τηλ. ρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην 6936281296. ΜΑ4967 -------------------------------------------------πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-27 28ης Οκτωβρίου 11, στην κεντρική 14τ.µ., και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 πλατεία Πύργου, β’ ορόφου, επιπλω-----------------------------------------------------µένη για φοιτητές – εκπαιδευτικούς. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΠληρ. τηλ. 6937262438. ΜΑ4952 ΣΜΑ σε νεόκτιστη οικοδοµή, µε αυτό--------------------------------------------------νοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, προσόψεις, φωτεινότατο, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6982318292, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65µ², 2621300895.ΜΑ4268 Μανωλοπούλου και Προύσσης 2 (ΕΦΟ-------------------------------------------------ΡΙΑ) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2ΑΡΙ, 6936458946, 6977187919. ΜΑ4794 57-------------------------------------------------τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Αρτεµίου 10. Πληρ. ∆ΥΑΡΙ τηλ. 26210/27091, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανακαινισµένο σε διώροφηΜΑ4316 µονοκατοικία, πλήρως επι6947708055. πλωµένο χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτό-------------------------------------------------νοµη θέρµανση (δικό τουΚΑΤΑΚΟΛΟ καυστήρα) και . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ηλιακό οδό Ζαΐµη 2ΑΡΙ 60 θερµοσίφωνα τ.µ., πλήρωςστην εξοπλισµένο. (πλησίον Νοµαρχίας). Πληρ. τηλ. 26210/34973, 6973392819. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου ποΜΑ4315 λυτελούς κατασκευής στην οδό Τάκη Πε-------------------------------------------------τροπούλου (πλησίον Νοµαρχίας) . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, αυτόνοµη ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΥΑΡΙ πλησίον Λιούρδειου σταθµού. θέρµανση, καινούριο, πλησίον ΜαρµαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου στη ρένιας βρύσης, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. ∆εξαµενή, τιµή 220 ευρώ. τηλ. 6936975212. ΜΑ4314 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην οδό Κολο-----------------------------------------------------κοτρώνη, ισόγειο µε αποθήκη και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. . --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γ’ ορόφου ΣΠΑΠ 5, Πύργος.2ΑΡΙ, Πληρ. τηλ. 60µ² καινούριο διαµέρισµα, φωτεινό, 26210/34465, 26210/33651. ΜΑ4231 ∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα έναντι Α’ -------------------------------------------------δηµ. σχολείου. Πληρ. τηλ. 6974960226, . 6976598284. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 3ΑΡΙ ΜΑΣ4930 στην οδό Μπελούση 20, µε αυτόνοµη --------------------------------------------------θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε3ΑΡΙΑ απο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ + θήκη και µεγάλη κουζίνα.καινούρια, Πληρ. τηλ. πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επιπλωµένα, a/c και αυτόνοµη θέρ26210/33920. ΜΑ4317 µανση µε θερµοµετρητή. Πληρ. τηλ. -------------------------------------------------ΜΑ4698 . 26210/27490. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 75µ² τε-----------------------------------------------------τάρτου ορόφου, αυτονοµία – πάρκινγκ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. β) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ² Τ. Πετροπούλου 10 γ) κατάστηµα 70µ² µε πατάρι 17µ² Εθνικής Αντιστάσεως Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, 6938630035κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280

∆ΥΑΡΙΑ

TΡΙΑΡΙΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ȂȅȃȍȈǼǿȈ ȉǹȇǹȉȈȍȃ

ĬİȡȝȠȝȠȞȫıİȚȢ - ȊȖȡȠȝȠȞȫıİȚȢ ǹȞĮțĮȚȞȓıİȚȢ ȠȚțȚȫȞ

TΡΙΑΡΙΑ

Αθηνών 64 και Έλλης, περιοχή Ευαγγελίστριας στην Αµαλιάδα. Τιµή 300 ευρώ. ---------------------------------------------------Πληρ .τηλ. 6972140892. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ -------------------------------------------------στην οδό ∆εληγιάννη 82 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΤΡΙΑΡΙ ορόφου, ∆εληγιάννη στονοδό Πύργο, 2ου ορόφου, 85 τ.µ.8 στην Κωναποτελούµενο από (∆εξαµενή) 2 κρεβατοκάµαρες, σταντινουπόλεως σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΤΡΙΑΡΙ κουζίνα, µεγάλα µπαλκόνια, διαµπερές, στην οδό Κολοκοτρώνη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ µονοκατοικία αυτόνοµη θέρµανση και σε λίγα κοινόχρηστηνΠληρ. οδό Αλφειού. στα. τηλ. 26210/26080, 34601, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο επι6977330432. ΜΑ4346 πλωµένο στα Χαλικιάτικα. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙΤΡΙΑΡΙ ΟΙΚΙΑεπιπλωµένο 75 τ.µ., 1ουή µη στην οδό Ολυµπίων. ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, 2 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ στην οδό υπνοδωµάτια, χολ, 250 σαλόνι, κουζίνα, µπάΥψηλάντου, τιµή ευρώ νιο, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ γωνιακό,θέρ2ου µανση στο κέντρο του Πύργου, Τασ. ορόφου στην οδό Ιερολοχιτών. Καζάζη 24 (πρώην ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Αχιλλέως). Πληρ. τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 150 τ.µ. στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 26210/26858.ΜΑ3931. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2ου ορόφου, 100 τ.µ., aircondition, ηλιακός θερµοσίφωνας µε αυτόνοµη θέρµανση, Φωκίωκαινούριο, αυτόνοµη θέρµανση νος 46, Πύργος. Πληρ. τηλ. και ηλιακός 75 τ.µ., ∆ερβενακίων 6974725957.ΜΑ4904. και Περικλέους, πλησίον σούπερ -------------------------------------------------ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. . µάρκετ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 6936716226. ΜΑ4284 Καρκαβίτσα 32 ΤΡΙΑΡΙ 70 µ², ηµιεπ/νο και Γούναρη στον 2ο όροφο µε µεγάλες βεράντες, γωνιακό, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6972711797.ΜΑ4838. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πάροδο Αγ. ΜΕΖΟΝΕΤΑστην 3ΑΡΙ Μαρίνης (πίσω από Ανδριόλα πολυκαγωνιακή, νοτιοδυτικός προσατοικία) 2 2ΑΡΙΑ & 1 3ΑΡΙ. Πληρ. τηλ. νατολισµός, 2 υπνοδωµάτια, 1 6976700228. ΜΑ4937 µπάνιο, 2 WC, ιταλική κουζίνα, --------------------------------------------------πόρτα ασφαλείας, δορυφορική2ου . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ορόφου 3ΑΡΙ στην 28ηςανεξάρΟκτωβρίου TV χωρίς κοινόχρστα,

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΕΝΤΑΡΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

τητη όχι κατοικίδια. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6976992766 (ώρες απογευµα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τινές). ΜΑ4258ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ στο κέντρο ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑτου Πύργου 40 τ.µ., ΠΥΡΓΟ, χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ νερό. Πληρ.64τηλ. διαµπερές τ.µ. 6972235872. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΜΑ4539.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ χώρο. για φοιτητές, πλήρως 3.κατάλληλες ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: επιπλωµένες στο κέντρο του Πύρτ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και Α) ∆ΥΑΡΙ τζάκι. γου, Αγ. Χαραλάµπους 30. Πληρ. στο ισόγειο πολυακτοικίας Αγ. Μα4.τηλ. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 6948834571. ΜΑ4286 ρίνης και µε Ρ. Φερραίου Πύργο. 117 τ.µ. 15 τ.µ.στον ηµιυπαίΒ) 3ΑΡΙ β’ ορόφου, Αγ. Μαρίνης και Ρ. Φερραίου, πλήρως ανακαινισµένα. Πληρ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τηλ. 6973490298, 6974072898. ΜΑ4894

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ

65,5 τ.µ., διαµπερές στον128µ² 3ο όροφο ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυκατοικίας, επί των Π. Γρησε καλή τιµή, α’οδών ορόφου γορίου & Τ. Πετροπούλου στον στη Ε Ζαχάρω Ηλείας. .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Πληρ. τηλ. 27610/23819, Πύργο, ενοίκιο 280 ευρώ. Πληρ. 6946712684. ΜΑ2219 ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τηλ. 6972686815. ΜΑ4297

4ΑΡΙ στον Ανεµόµυλο, έχει αυτόνοµη θέρµανση, σίτες και τέντες. Πληρ. στο τηλ. 6971643642. ΜΑ4987

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ İȞȑȡȖİȚĮȢ ȝȑȤȡȚ 30% īȡĮʌIJȒ ǼȖȖȪȘıȘ

στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6948605837. τρόκλου 2 Πύργος. -------------------------------------------------ΜΑ4936 -------------------------------------------------. --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορό. ΓΙΑ ΤΟκαιΠΑΣΧΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ ΠΑτ.µ., 3άρι για επαγγελµατική χρήση, φου, δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, 30 τ.µ., τιµή ΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ 26.000 ευρώ. Μαθιού 5. Πληρ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ τηλ. 26210/29895, ∆ΩΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου 6945938452. ΜΑ4278 ΦΙ∆ΙΑΣ. Πληρ. τηλ. 26210/54725, 32 τ.µ. πλησίον ΤΕΙ, τιµή 27.500 ευρώ -------------------------------------------------6945992194. ΜΑ4784 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου -------------------------------------------------39 τ.µ. νεόκτιστη τιµή 47.000 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ διαµπερές, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου ΣΠΙΤΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ άνωθεν ψησταριά Γωνιακού. Πληρ. τηλ. στην οδό Παπαφλέσσα 41 τ.µ. (πλησίον 6985079604. ΜΑ4827 Νοµαρχίας) τιµή 37.000 ευρώ. . ---------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου νεόκτιΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο 49 τ.µ. στην οδό Ζαΐµη. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100µ², 1ου ορόφου επί ΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, γ’ ορόφου, 87 τ.µ., 5, Παυσανίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 60 τ.µ. στην οδό της παρόδου Τσε Γκεβάρα µε αυτόδιαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο 40 στον Πύργο, και καινούριο αυτόνοµη Ερυθρού Σταυρού (πλησίον ΚΤΕΛ) τιµή νοµη θέρµανση κλειστό– χώρο για χώρο. 30.000 ευρώ. θέρµανση,Πληρ. µεγ. µπαλκόνια, σε πολύ parking. τηλ. 6945915419. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο 3ου ορόκαλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6937135463, τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. ΜΑ4178 φου γωνιακό 101 τ.µ. πλησίον 4ου δη6984177696.ΜΑ4681. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαί-------------------------------------------------µοτικού µε θέση πάρκινγκ κλειστή. Τιµή --------------------------------------------------θριο χώρο και τζάκι. . .ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑ115.000 ευρώ το διαµέρισµα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΜΙΣΑΡΙ στον 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 ΜΕΡΙΣΜΑ, 1ου ορόφου, διαµπερές, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ρετιρέ 92 τ.µ. νεόκτιΠύργο, Παπαφλέσσα 18, έναντι SPAR τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. λίγα κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, στο στην οδό Ζαΐµη. Πληρ. τηλ. Βερόπουλου, µε αυτόνοµη θέρµανση, Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό κλιµατιστικά, λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. και τζάκι. Παλαιολόγου 13, πλατεία ∆εΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πατρόκλου 2 τηλ. 6980816640. ξαµενής. Πληρ. ΜΑ4923 τηλ. 6970921852. ---------------------------------------------------. Πύργος. --------------------------------------------------ΜΑ4305 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 2όροφη µε εσωτε. ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ -------------------------------------------------ρική σκάλα (όµορφη βιλίτσα) µέσα σε ΠΕ∆Ο 245 τ.µ. µε µικρή οικία, πλησίον ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου 5700 στρέµµατα µε λιοστάσι και άλλα . ΤΡΙΑΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑκεντρικής πλατείας Αγίου ∆ηµητρίου. ορόφου, 4όροφης πολυκατοικίας. δένδρα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου ή ΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ (105 τ.µ.), 3 υπνοδωΠληρ. τηλ. 210/8056588, 6944345312. ∆ιαµπερές ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τα 4 στρέµµατα. Τιµή ευµάτια, 2 µπάνια, σαλοτραπεζαρία, ---------------------------------------------------µανση, ασανσέρ. Πληρ. τζάκι, τηλ. καιρίας λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. µε 100 τ.µ., βεράντες. Πληρ.7τηλ. 210/5721928, 6981769813, Πέµπτη Ιουλίου 2011κος Κώστας .ΜΑ4763 6976656529, 6980161759. ΜΑ4294 6979074061.ΜΑ4926. ---------------------------------------------------. --------------------------------------------------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 1ου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α . . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙορόφου, 80 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, διαµπεΚΙΑ περιφραγµένη, 3 υπνοδωµατίων – ηλιακός, κλιµατιστικό, τέντες, γκαράζ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΙΑ ρές, 88µ², δύο υπνοδωµάτια, αυτόνοµη κλειστό 30 τ.µ., υπόγεια αποθήκη 8 τ.µ., σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, θέρµανση ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ θέρµανση, θέση πάρκινγκ, πολυτελούς οδός ∆εληγιάννη πίσω από πρώην Γυµε τζάκι στην περιοχή Κοκκιλώνι. Τηλ. στο Καβούρι Κατακόλου, πλ. Πακατασκευής πέντε ετών. Πληρ. τηλ. µνάσιο – Λύκειο Πύργου. Πληρ. τηλ. επικοινωνίας 6978170035, 6930241894. φιώλη. Πληρ. τηλ. 26210/23334. 210/6044013. ΜΑ4958 2621100291, 6976022604. ΜΑ4973 ΜΑ4276 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΩ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 75 τ.µ., 2ος όροφος, Αγησι105µ², 2ου ορόφου, διαµπερές. 2)∆ΙΑλάου 27, Πύργος, αυτόνοµη θέρµανση, ΜΕΡΙΣΜΑ 54µ², 2ου ορόφου, διαµπε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ χωρίς κοινόχρηστα, 230,00 ευρώ. ρές. 3) Ο ΑΕΡΑΣ 3ου ορόφου, 270µ². ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πληρ. τηλ. 6978190108, 6970077133. Τιµές κάτω του κόστους. Πληρ. τηλ. ΜΑ4956 ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 6937115091. ΜΑ4922 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. --------------------------------------------------. --------------------------------------------------ΖΑΧΑΡΩ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρι. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, µε τζάκι, 2 µπάνια, 3 . ΖΑΧΑΡΩ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙσµα 1ου ορόφου 130 τ.µ., µε 3 υπνοδωυπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 95µ², γωνιακό στο α’ όροφο µε αυτόΣΜΑ 1ου ορόφου, 130 τ.µ., 3υ/δ, µπάµάτια, ενιαίο σαλόνι-κουζίνα, µπάνιο-wc, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση, νοµη θέρµανση και µε δύο υπνοδωµάνιο, WC, αποθήκη, ενιαίο σαλόνι – αποθήκη, µεγάλο µπαλκόνι µε θέα, αυκατασκευής 1994 σε αρίστη τια, δύο µπάνια ασανσέρ. Πληρ. κουζίνα, αυτόνοµη µπαλκόνι, . εντός ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ θριο χώρο καικαι τζάκι. Πληρ. τηλ. θέρµανση, 6944996051, τόνοµη θέρµανση, ΜΑ4957 χωρίς κοινόχρηστα, κατάσταση. Πληρ. τηλ. τηλ. 6979493264. πλήρως ανακαινισµένο και µισθωµένο. 2ου ορόφου 96 τ.µ., αυτόΤηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ 6930436728. ΜΑ2180 ΜΑ4870 6980161757. πρόσφατα ανακαινισµένο. Τηλέφωνα --------------------------------------------------θέρµανση στον Πύργο. Τιµή 93.000 ευρω συζητήσιµη. Πληρ. νοµη ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. --------------------------------επικοινωνίας: 26250-61221, Πληρ. τηλ. 26210/28050, . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΜΑΣ2021 .τηλ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6937485373. ∆ΥΑΡΙ ΜΑ4834 60 τ.µ. 6945391440. ΜΑ2241 -------------σε καλή κατάσταση, αυτό3ΑΡΙ στην οδό Μπελούση 20, µε αυτό6937485373. ΜΑ4063 -------------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 νοµη θέρµανση. Πληρ. απόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 3ου ορόφου, γω- ---------------------------------------------------------------------------------τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε γευµα έως 7.30 στο τηλ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕαποθήκη και µεγάλη κουζίνα. Πληρ. νιακό 1016τ.µ., έναντι ∆ικαστηρίων . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ προνοµιούχο θέση (διαθέτει 6980340153, στον Πύργο. τηλ. 26210/33920.ΜΑ4317. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 102 τ.µ., ΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ υπόγειο, γκαράζ φυλασσόΜΑ2174 οικοδοµή, µετά σε οικόπεδο 202 τ.µ. στην οδό Καραϊ- ηµιτελής --------------------------------------------------µενα). Σε τιµή ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ευκαιρίας. υπογείου, σε πα60, 98, 131κατοικήσιµο τ.µ. επί της πλατείας σκάκη. .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΠληρ. τηλ. 694455305-7 τοποθεσία. Πληρ. Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, ΤΡΙΑΡΙ 1ου ορόφου στην νοραµική 90µ² µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοιΣΙΑ ΟΙΚΙΑ στο Καβούρι στην ΜΑΣ3875 τηλ. 6938848098. χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς οδό Γιαννιτσών νόχρηστα στον Πύργο. Πληρ. τηλ. ΠΑΡΑΧΩΡΕΙΤΑΙ ιδιαιτέρου ενδιαπρώτη σειρά µε θέα τη θά--------------------------------------------------------------ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, ΠΩΛΕΙΤΑΙτρία ΝΕΟΚΤΙΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 26210/34492-34367. φέροντος συνδυασµός κατοικίας λασσα, υπνοδωµάτια, µε.6974133859, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ µε οικόδιαµπερή από οικοπεδούχο. γωνιακό 240 τ.µ. ισόγειο +240 τ.µ. υπόγάλο καθιστικό – κουζίνα, τιµή ΤΟΙΚΙΑ µε αυλή 1ος όροφος130 140µ²τ.µ. και ισόγειο για πεδο στη Σπιάτζα, φως – γεΠληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491. γειο 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. στην Αγκινάρα οποιαδήποτε χρήσηΓαστούνης. επαγγέλµαΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 108 τ.µ. µε πα- ώτρηση σε τιµή ευκαιρίας. ΜΑ2240 6944944158. Πληρ. τηλ. 6979336300. τος 220 µ². Παράλληλα µε χωράφι τάρι και υπόγειο στην κεντρική πλατεία. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 6 στρέµµατα ποτιστικό (αρδευόΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 39 τ.µ. στην οδό Ερµού. µενο) πηγάδι πλησίον . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . και ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60σχολών τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στην οδό ΚοΛεωφόρου – Κυπαρισ2ος όροφος,Πύργου σε τετραόροφη οικοΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ λοκοτρώνη. ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α δοµή, πολυτελούς µε - παραλία – πολυτελής µεζονέτα µε σίας. Πληροφ. τηλ.κατασκευής, 6945556258, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5187 τ.µ. διαµπερές 100 τ.µ. στον λίγα κοινόχρηστα, αυτονοµία θέρτελειωµένο υπόγειο, τελευτ. τεχνο22910/92235. ΜΑ4306 στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών. 1ο όροφο, κατασκευής µε θερµοµόνωση – θερµανσης, πλησίον28ης ΤΕΙ και Οκτω3ου ΓυΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο Λεβενβρίου κατάλληλο και µοπρόσοψη. Σοβαρές προτάσεις. µνασίου 40, στον Πύργο, Αγίου ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ για επαγγελµατική τοχώρι Πληρ. τηλ. 6939082860. ΜΑ4830 Ανδρέου 16. Πληρ.στέγη. τηλ. Τιµή 73.000. Πληρ. τηλ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑ- ΓΕΡΑΝΟΣ& ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) 6972586111. 6984572210. ΜΑ2208 ΤΑΣΤΗΜΑΤΑ στο(συσκευασία) κέντρο του Πύργου. Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 ΑΜΠΑΛΑΖ Πληρ.23000 τηλ. 26210/23996, 6932623342. και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ., Πα-

οικοδοµήσιµο πε∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑστην 75 τ.µ. ριοχή Αγ. Γεωργίου αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς(τουκοινόλάχιστον ένα στρέµµα). χρηστα, 2 κρεβατοκάµαρες, σαλόνι, κουζίνα µε µεγάλο Πληρ.ενιαία, τηλ.αποθήκη 6977784812, µπαλκόνι και µπόιλερ, Παυσανίου 6977001636. 12. Πληρ. 26210/28870.ΜΑ4782.

τηλ.

ΣΠΙΤΙΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΕΝΟΙΚΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ σε 2όροφο, 130µ², καινούριο, ηλιόστη ∆άφνη λουστο, αντισεισµικής κατασκευής, χωρίςΑµαλιάδας κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση σε καλή τιµή στο Βαρθολοµιό. µονοκατοικία 113µ2 του ΜΑΣ311 ΜΑ4933 Πληρ. τηλ.εντός 6938304022 1995 οικοπέδου

380µ2, σε άριστη κατά-

σταση. Τιµή ευκαιρίας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ 65.000 Πληρ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Π.ΟΘΕ ΤΗΣΕΙΤηλ. Σ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ 6977663366. ΜΑΣ2973 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

3.300 τ.µ. στην περιοχή ή 55µ² ρετιρέ στη Σκουφά 7 στον το µισό επί Πύργο (κάτωΚαλακέικα από το Επαρχείο). Πληρ. 6945859975. ΜΑ4944 του τηλ.δρόµου, άρτιο,

ȈȆǹȃȅȈ īȇǾīȅȇǾȈ

Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081

www.lampisg.gr īȡĮijİȓȠ: ǼȜȜȒȞȦȞ ȅȜȣȝʌȚȠȞȚțȫȞ 16

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

FOTOPOYLOS TRANS

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) .ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. έκαστο στην κεντρική αγορά της Γαστούνης, σε λογική τιµή.14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι. 180 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13 στρέµ. ελαιοστάσιο σε τιµή ευκαιρίας στο δρόµο Αµαλιάδα Τσιχλέικα.

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ

1ου και 2ου ορόφου, 130 τ.µ. µε FOTOPOYLOS TRANS . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ τρία υπνοδωµάτια, δύο µπάνια, µε. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σαλόνι, τζάκι, γκαράζ, αποΤηλ. 6944857080 40, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60, 1316938425859, τ.µ. επί της γάλο πλατείας Ξυστρή, θήκη, ηλ. θερµοσίφωνα και

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ MAΣ905 1ου σχολείου, νεόδµητο, 3ου δηµοτικού ορόφου, 75µ² στηΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! αυτόνοµη θέρµανση χωρίς στην ΑµαΓαστούνη. Τιµή 48.000 και ευρώ.χωρίςλιάδα. ηµιυπαίθριους ΦΠΑ, πολυτελούς Πληρ. τηλ. 6977481917, Πληρ. τηλ. 6982320659. ΜΑ4988 26220/27621.ΜΑ4809 κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο.

Πληρ. τηλ. 6974960226.

ΜΑΣ5491

ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου οικοδοµήσιµο (200 τ.µ. καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο από την είσοδο Ξεν. AL. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µε απορροφητικά µηχανήDEMAR). Πληρ. τηλ. 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α µατα, βερνίκια Γερµανίας. ΜΑ2156 6936868697. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 6,5 στο δρόµο Επισκευές Γ Ε Ν Ι Κ Ε Σ Α Σ Φ Α Λ και Ε Ι3,5 Ε στρεµ. Σπαλαιών ΑΥ ΤπατωµάΟΚΙΝΗΤΩΝ 1ου ορόφου, 55 τ.µ. (και για επαγγελΑγ. (γυαλίσµατα). Γεωργίου - Λαστεΐκων. των µατική χρήση) διαµπερές, µε τέντες Πληρ. τηλ. 6976161091 ή Εργασία αρίστη και κεντρική θέρµανση, οδός Μανω210/Ξύστρας 8049164 ∆ιονύσιος ή λοπούλου (έναντι ASPIS BANK) Πύρ. γος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6977616176.ΜΑ8669. Τηλ. 26210/29854 Πύργος Πληρ. τηλ. 6973795443, 2621036163. ΜΑΣ4260 Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179. Α’ ΟΡΟΦΟΣ στα µπετά,

ΛΕΧΑΙΝΑ

Ο ΛΑΜΠΗΣ ȀȚȞȘIJȩ 6943076076

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

ΠΑΓΡΑΦΕΙΟ ΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ

ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στο κέντρο της Γαστούνης. ΣΕ Ο140 ΛΗτ.µ.Τστη ΗΝ∆άφνη ΕΛΛΑµαλιάδας. Α∆Α ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του ρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ (π.χ.της πιάνο) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 100 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. - ΚΑΛΑΘΙΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό. Κουρούτα. 0) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6938425859, 6944857080 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600ΤΙΜΕΣ τ.µ. στην καιMAΣ905 οικόπεδο 200 τ.µ. στην ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΓΙΑ Αµαλιάδα ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! Αµαλιάδα 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά νοικιασµένα στο ισόγειο. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ. στην περιοχή Αγ. Νεκταρίου Αµαλιάδας. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΜΑΣ1201

ΗΛΕΙΑΣ

– ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603

ΜΑ2004

e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

πάνω από καταστήµατα

ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υποΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. λοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑ ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ 190.000 ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ δεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλω38.000 ΕΥΡ . µενο.τιµη 85.000 ευρω. ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙ1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόΟΙΚΙΕΣ: ΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΥΛΛΗΝΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΚΥΛΛΗΝΗΣ-ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ∆ΙΟΡΟΦΗΜΠΑΡΜΠΕΟΙΚΙΑ Ο Α ΟΡΟΦΟΣ σβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ ΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ ΚΛΗΡΟ 160.000 Τ.Μ. ΜΕ 2220.000. ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ35 ΘΕΑΕΛΙΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΠΑΡΚΙΝ,ΛΟΥΞ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 ΕΥΡ στρ.. µε θέα θάλασσα και απόσταση όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για100 ολόκληρο ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ 600 ΑΓΟΡΑµ., ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑγια ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α λουξ 2006.ΤΙΜΗ ΛΟΓΙΚΗ. από παραλία κατάλληλο µεζονέτες, ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., σε 9 στρ. περιβόλι ΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ.Σ.∆.0,7 ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . πορτοκαλιές, περιφραγµένο ΒΑΡ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΤΙΜΗ κ.λ.π. τιµή. και βίλες παραπλεύευρώ.σε36καλή ∆ΙΟΡΟΦΟ 300 Τ.Μ.203 ΕΠΙ Τ.Μ. ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ.ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΦΕΤΟΣρως. Τιµή 180.000 ευρώ. Α∆ΡΑΒΙ∆Α ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, 40.000 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 160ΒΕΡΑΝΤΕΣ Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΤΑΡΙ35 140Τ.Μ. Τ.Μ. ΤΙΜΗ 148.000.ΤΖΑΚΟΥΖΙ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΑΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΑΠΟΘΗΚΗ, ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ.ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α σε 1.000 τ.µ. οικόΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 155 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 80.000 ΚΑΣΤΡΟΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σεΠΕΡΙΟΧΗ. 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε πεδο ωραία θέα ΓΟΣ.ΤΟ ΣΤΗΝ µεθάλασσα ωραίαπεριφραγµένο. θέα, γκαράζ,ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ περιφραγµένο, ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 30.000φοίΤιµή 370.000 ευρώ. 125.000 ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ νικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105ΑΠΟΣΤΑΣΗ Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΣΤΡΟΥΣΙ 1.100 Τ.Μ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΚΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΚΑΙ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 240ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σεΟΙΚΟΠΕ∆Ο 9 στρ. λιοΜΕΖΟΝΕΤΑ 115 Τ.Μ. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ 105 τ.µ. και 250 τ.µ.,ΚΥΛΛΗΝΗΣ γωνιακά κοντά στην ΜΕ Τ.Μ. 25τ.µ.Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ HOM SINEMA ΚΟΥΧΩΡΙΟ Μ.ο35α’ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ στάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µεΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ωραία θέα2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α θάλασσα ΣΤΡΟΥ ΜΕαστυνοµία. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ .ΝΕΑ ΤΙΜΗ τ.µ. ΒΕΡΑΝΤΕΣ και1.000 60 τ.µ. και όροφοςΚΑΙ 100 µε µεγάλες ΤΖΑΚΟΥΖΙ βεράντες2.700 σε οικόπεδο 1.330 τ.µ.ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ και ωραία θέα από 450.000 ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΤΟ ΣΤΡ. περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. 130.000 ΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΣΙΜΙΖΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ ΣΤΡ. ΚΑΙ ΣΤΡ.Α ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ100.000 ΕΥΚΑΙΡΙΑΛΥΓΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΥΠΕΡΥΨΩΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 ενοικιαζόµενα τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400εντ.µ. ΤιµήΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ.αριθµός ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ140ΗΛΙ∆Α Αστην ΟΡΟΦΟΣ Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση δωµάτια λειτουργία κατασκευής 1995, δωµατίων 24 επ ΛΕΧΑΙΝΑ2ηµιτελής οικία τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα11 Παναγία,140 σε καλή τιµή. ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 65.000 καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2µ.ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΕΝΟ ΑCLUB ΟΡΟΦΟΥ 130 Τ.Μ. ΝΕΟ∆ΜΗΤΟ ΥΠΕΡ ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΤΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ ΕΥΡΩ. του κεντρικού δρόµουΕΠΙ800 από ROBINSON µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΑΠΟΣΤΑΣΗ Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ.ΑΠΟ ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ Ε Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 100 τ.µ.Μ.ΣΤΗΝ και οΕΘΝΙΚΗ α’ όροφος ΛΟΥΞ ΓΩΝΙΑΚΟ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ, Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 MILLE ΣΥΣΚΕΥΕΣ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΚΑΣΤΡΟ 12 επι του δροµουΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µεΠΟΙΟΤΗΤΑ υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ 75 ΚΑΛΗ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ 70.000 BINSON CLUB. ΜΑΧΟΥ ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ τ.µ. και ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 195.000 ΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ Ε. ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑµησης 130 τ.µ. 39.000 ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ95.000 ΕΠΙ ΤΟΥ Χ ΕΥΡΩ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 250.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360σχεΤ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΚΑΣΤΡΟ ΓΙΑΤ.Μ. ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 85.000 ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. ΛΕΧΑΙΝΑ µε κήπο ΜΥΡΣΙΝΗΕΠΙ οικια ΤΟΥ 45 τ.µ.∆ΡΟΜΟΥ σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΛΟΥΞ 400 αποΣΕπαραλια.τιµη ευρω. ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800ΑΓΙΑ Τ.Μ. ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑεντός ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΕΥΡ . Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛκαλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ.ΘΕΑ µε120.000 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδοδίου, κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., ΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΥΛΛΗΝΗΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ διορωφη οικια 95 τ.µ.∆ΙΟΡΟΦΗ ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και ΚΑΣΤΡΟ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ γωνιακά κοντά στην ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟδίπλα στην Παναγία, σε καλήΚΑΣΤΡΟ τιµή.ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑαστυνοµία. ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . χωριστα.τιµη 290.00015 για ολοκληρο. ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει ΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ1000 . Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως αναΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 35.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115ΕΘΝΙΚΗΣ τ.µ.στο δροµοΟ∆ΟΥ καστρου ∆ΙΠΛΑ κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµηκαινισµένο. 160.000 ευρω.συζητησιµη. 400152 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ165.000 ΤΙΣ ΑΠΟ Τιµή 98.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ Τ.Μ.ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ Ο∆ΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΛΕΧΑΙΝΑ∆ΙΟΡΟΦΟ εναντι shell300 εισογειο 100 τ.µ. σε διοροφη µεΚΥΛΛΗΝΗ, κηπο.διδεται ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο2250 ΕΠΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ- οικοδοµη όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία ΒΑΡ∆Α Τ.Μ.διαµερισµα ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ. καια’επιπλωµενο.τιµη ΓΙΑΚΑΙΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ85.000 ευρω. ΣΦΟΡΑΣ. θέα θάλασσα. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 203 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑΣΙΜΟ ΣΤΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Σ.∆.0,7 ΤΙΜΗ 40.000ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΡΤΙΟ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΜΕ ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 480 Τ.Μ. ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΡΤΙΟΕΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΗ 1002.500 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ οίκηµα. Χ ΡΟΣΚΑΙ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. 30.000 ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΠΙΣΩ ΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ.ΣΤΡΟΥΣΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.100 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΡΤΙΟ3.340 ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 49.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α13ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 ΛΕΧΑΙΝΑ: Οικόπεδο 106 τ.µ. κεντρικό, άρτιο, οικοδοµήσιµο στην παλιά αγορά Σ.∆. 2. Τιµή Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΕΡΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΠΙ τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θα69.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΜΕ ΟΛΕΣΤΗΣ ΤΙΣΠΟΛΗΣ ΠΑΡΟλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΧΕΣ.ΡΕΥΜΑ,ΝΕΡΟ,Κ.Λ.Π.ΤΙΜΗ 4.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ9ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑΕΘΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ Ο∆Ο ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. την κεντρικη ∆ηµητριου. επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργίαπλατεια κατασκευήςαγιου 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κενΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95ΚΑΣΤΡΟ τ.µ. οΙ καθε οροφος 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. τρικούαπο δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ 100ΦΕΤΟΣ Μ. 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση παραλια ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα78.000 από ROBINSON ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΕΥΡ . ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. κληρο. CLUB. ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 ΛΕΧΑΙΝΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ ΗΜΙΤΕΛΕΣ 210 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100∆ΡΟΜΟΥ 22ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΚΟΠΕ∆Ο 450 Τ.Μ.ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥ- ευρω. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ ΠΟΛΗΣ.ΤΙΜΗ 190.000 επιπλωµενο.τιµη 85.000 ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ Σ.∆.1 ΤΙΜΗ ΠΡΟΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000ΒΙΛΛΑ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΤΑ ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΚΑΣΤΡΟ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 85.000.ΤΩΡΑ ΝΕΑ ΤΙΜΗ 65.000 ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 Τ.Μ. ΕΝΑΝΤΙ SHELL ΑΝ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ25 ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 14Ο.ΟΟΟ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 75 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΟΙΚΠΕ∆Ο ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.0002.500 ΕΥΡΩ Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 75.000.Σ.∆.2 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 1) ΒΑΡ∆Α. Κατάστηµα κεντρικό 30 τ.µ. µε αποθήκη 15 τ.µ. επί της Αγ. Νικολάου. ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000ΒΙΛΛΑ ΕΥΡΩ. 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟ2) ΒΑΡ∆Α. Οροφοδιαµέρισµα 97 τ.µ. σε διώροφη οικία επί της Αγίου Νικολάου. Τιµή 98.000 2.800 ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ και ηµιόροφο, χτίζει 140 ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. παλαιός ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσατ.µ. και απόσταση από παραλία 600 Σ.∆., µ., κατάλληλο αναγια µεζονέτες, κ.λ.π. µονή ασανσέρ, γωνιακό, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟεπί ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΜΟτων οδών Ερµού ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ και ΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. Σισίνη, κατάλληλο για ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 στέγη, Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700επαγγελµατική ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ70.000 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ευρώ, συζητήσιµα ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. (ιδιώτης). τηλ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗΠληρ. 39.000 6974458304. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΜΑ2126 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. . ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. 41 τ.µ., 50 τ.µ., 61 τ.µ., ΣΤΡ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ τιµή. 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 130 τ.µ. ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΠΛΑΤΕΙΑΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΞΥΣΤΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ50ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟΜ. 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟΕΥΡΩ. ΣΤΡ. ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 Τηλ. 26210/35901, ΣΙΜΙΖΑ602 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.ΑΑΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟ ΧΩΡΙΟ Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ1.800 ΚΑΙ ΧΩΣΙΜΙΖΑ ΣΤΡ.ΚΑΙ 30 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΑΠΟΣΤΑΣΗ ΧΩΜΑΤΑΑΠΟ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ 500 ΧΩΡΙΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. 6972277920. ΜΑ2139 ΤΟΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑΚΕΝΤΡΙΚΟ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ.ΑΠΟ καιΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ο α’ όροφος 90"ΚΟΚΙΟΣ"13 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ240 ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη τ.µ. σε 9 ΜΕ στρ.ΕΛΙΕΣ λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π.ΚΕΝΤΡΙΚΟ µε ωραία∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ θέα θάλασσα48.000 περιΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. φραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. σµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σεΤΑ οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΤΕ ΧΡΗΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. θέα∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ από 450.000 ευρώ. Τώρα 25 µόνο 250.000 ευρώ. ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΤΑΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΣΑΣ ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣτµ., ΠΑΡΑΛΙΑ186 ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. 107 τ.µ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΞΥΣΤΡΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΕΝΑΝΤΙ 1ου ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΙΜΗ 65.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ-ΚΥΛΗΗΝΗ 7ΣΤΡ.300 Μ. ΑΠΟΤηλ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. 26210/35901, ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 8 ΣΤΡ.∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ ΚΑΙ ΕΛΙΕΣ ΜΕ ΚΑΛΟ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΚΑΙ ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟ6972277920. ΜΑ2138 ΣΦΟΡΑΣ 75.000. ΛΕΧΑΙΝΑ 12 ΣΤΡ.ΣΤΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΤΙΜΗ 2.500 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ ΠΑΡΑΛΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ 7,5 ΣΤΡ.ΟΡΙΟ ΚΥΜΑ ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ.ΤΙΜΗ 260.000 ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕϊΚΑ 6 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ 2.300 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΚΑΜΠΙΝΚ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 120.000 ΛΕΧΑΙΝΑ 6,5 στρ. µε ελιές, περιβόλι, παροχές ρεύµα, νερό. Τιµή 19.000 ευρώ.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ COURIER ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΕΪΝΤΑΝΗΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΗΛΕΙΑΣ

ΛΕΧΑΙΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΠΥΡΟΣ – ΖΩΗΣ

Τηλ. 26230 23233, κιν. 6973734603 e-mail: pmeintanis@yahoo.gr - www.panosmeidanis.gr

. ∆ΟΞΑ ΑΒΕΤΕ

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ

ΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ

ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

∆ΙΑΦΟΡΑ . . ΤΡΕΪΛΕΡ µεταχειρισµένο σε καλή κατάσταση να βγάζει άδεια ΖΗΤΩ να αγοράσω. Πληρ. τηλ. 6936281296. ------------------------------------------------. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ. Ψυγείο τοστ, ψυγείο βιτρίνα µίνι, ψυγείο πάγκος – bel mari, ψησταριά διπλή, ψησταριά µονή – φούσκα 2,50, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 4 µετ., µοτέρ, λάντζες 50Χ50Χ30 διπλή, πενταπλή, γύρος – πλατό, τοστιέρα, ζυ-

γαριά, τυροτρίφτης, (πρατήριο άρτου κοµπλέ σε πολύ καλή κατάσταση), κοτοπουλιέρα GAZ 32 θέσεις, aircondition οροφής, φριτέζα διπλή GAZ, κρεπιέρες, κούτσουρο, φούρνος υγραερίου, φούρνος ηλεκτρικός, παγωµηχανή, καρέκλες, τραπέζια 80Χ80, Φ60 µηχανή cafe διπλή, κόφτης, γκριλιέρα µονή GAZ. Πληρ. κύριο Καράµπελα, Αγ. Γεωργίου 29, Πύργος. Τηλ. 6948004643. ΜΑ4898 ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΤΙΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ πετρελαίου, 10 ίππους µε κεντρόφυγγα υψηλής πιέσεως 50 µέτρα, µανοµετρικό. Πληρ. τηλ. 6937144867. ΜΑ4941 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 5 µέτρα στο Κατάκολο, µηχανή 25HP, βυθόµετρο trailer, τέντα. Πληρ. τηλ. 6945895900. ΜΑ4959 -------------------------------------------------. ΕΠΙ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ, αλλαγή φερµουάρ, µεταποιήσεις στον Αγ. Ιωάννη. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4981 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΟΥΛΙ Φ90, 300 µ. Πληρ. τηλ. 6972802226.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

2 καναπέδες τριθέσιοι 200 ευρώ, 1 γωνιακός 250 ευρώ πορτοκαλί, τραπεζάκι 40 ευρώ, γραφείο & καρέκλα & βιβλιοθήκη (λευκά) 80 ευρώ, 3 φωτιστικά 90 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937294921. ΜΑ4976

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ & ΠΡΟΒΑΤΑ

ASAAF από Ισπανία. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4945

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΟΙΚΙΣΚΟΣ ΤΥΠΟΥ ΙΖΟΒΟΧ

2,5µ. πλάτοςΧ8 µέτρα µήκος µε χώρισµα στη µέση και 2 τουαλέτες µε 2 ντουζ σε κάθε χώρο (ανδρών – γυναικών). Τιµή 5000 ευρώ. ∆υνατότητα µετατροπής για οποιαδήποτε χρήση. Πληρ. τηλ. 26230/22686, 6974876919. ΜΑ4974

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΕΣ 150 καρέκλες, στρογγυλές, µεταλλικές σιέλ και 15 σκαµπό για bar, όλα µαζί. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 26230/54967. ΜΑ4909

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό.

Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑ4947

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΡΝΙΑ ΑΣΑΦ

Ισπανίας. Πληρ. τηλ. 6983420371. ΜΑ4844

18

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Tετάρτη 11 Απριλίου 2012

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΑ

από παραγωγό λόγω κοπής δένδρων ΕΛΙΩΝ και ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΩΝ, κατάλληλα για σόµπες και τζάκια, 100 και 120 ευρώ ο τόνος αντίστοιχα. Παράδοση ΞΥΛΟΚΕΡΑ ΗΛΕΙΑΣ, ∆ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ, περιορισµένη διάθεση. Πληρ. τηλ. 6932608181. ΜΑ4914

ΖΩΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΥΛΟΣ Μπιγκλς Χάριερ αρσενικός 8 µηνών, ξεκινηµένο στο κουνέλι. Πληρ. τηλ. 6937144867. ----------------------------------------------. ∆ΑΛΜΑΤΙΑΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ πανέµορφα, υγιέστατα στις 22/4/12 κλείνουν 40 ηµέρες. Τιµή 350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944859334. ΜΑ4942 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ Γερµανικά ποιµενικά (Λυκόσκυλα). Βλέπετε τους γονείς. Πληρ. τηλ. 26210/26826, 6979051859, 6973866113. ΜΑ4953 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 ΜΟΣΧΑΡΙΑ, 8 ΘΗΛΥΚΑ & 7 ΑΡΣΕΝΙΚΑ & ΑΡΝΙΑ αποκοµµένα. Πληρ. τηλ. 6973381544. ΜΑ4948 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΛΟΓΑ, 1 Ανδραβίδας και 1 Χαλφιγκερ. Πληρ. τηλ. 6979447566. ΜΑ4947 -------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΓΙΟΡΚ – ΣΑΙΡ καθαρόαιµα 2 µηνών. Πληρ. τηλ. 6934151298. ΜΑ4963 -------------------------------------------------. ΧΑΘΗΚΕ ΣΕΤΤΕΡ θηλυκό 3χρωµο, ακούει στο όνοµα Λεπα. Πληρ. τηλ. 6942456374.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

(λόγω διακοπής εργασιών), σε άριστη κατάσταση και πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6949959658.

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ . ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ «ΚΑΡ∆ΙΟΧΤΥΠΟΙ» µε εγκυρότητα, σοβαρότητα και άµεση επικοινωνία µε κυρίες Ελληνίδας απ’ όλη την Ηλεία, χτυπά την κρίση µόνο 29 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Τηλ. επικοινωνίας 2103804655, 210/3810294. --------------------------------------------------. ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ, γοητευτική και µόνη. Τηλ. 6985982685. --------------------------------------------------. ΕΝ ∆ΙΑΣΤΑΣΕΙ ΚΥΡΙΑ, φινετσάτη Ελληνίδα ζητά διακριτική σχέση µε αξιόλογο κύριο. Πληρ. τηλ. 6988387726.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ εν διαστάσει 38 ετών προσφέρει παρέα σε µοναχικές κυρίες, ύψος 1,88 µε πολύ χιούµορ. Πλη.ρ τηλ. 6937713099.

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΓΚΑΖΟΝ HYSVARNA

µε µηχανή brigstrafon 7,5hp, αυτοκινούµενη, µε ελάχιστες ώρες εργασίας. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973779768.

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ ΖΗΤΑ ΓΥΝΑΙΚΑ

για συµβίωση και για γάµο έως 65 ετών, από Πύργο και παντού. Πληροφ. όλο το 24ωρο, τηλ. 26210/21906. ΜΑ4668

ΠΑΡΑ∆ΟΣΙΑΚΕΣ ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΛΑΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΛΑΙΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΑ ΑΓΟΡΑΖΕΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΕΣ ΤΙΜΕΣ. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ

στην 28η Οκτωβρίου 1 δίπλα στην Εθνική Τράπεζα στον 3ο όροφο, 20 τ.µ., 40 τ.µ., 50 τ.µ., 70 τ.µ. διαµπερή, κατάλληλα για επαγγελµατική χρήση. Πληρ. τηλ. 6977287970. ΜΑΣ4376

ΣΕ ΠΑΛΕΤΕΣ ή ΧΥΜΑ. ΠΑΡΑ∆ΟΤΕΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΝΟΥ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΤΕ Τηλ. 6936119101, Γιώργος ΜΑΣ3802

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 69769363392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

l~wŠ‰wp{|~ˆs l ~wŠ‰wp{|~ˆs l~w€{sˆnwz}Š}s l~w€{sˆnwz}Š}s

ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟΝ Ο.Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ Π ΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 4-16 & Ζ ΑΚΥΝΘΟΥ Κ ΑΤΩ Α ΠΟ Τ ΟΝ Ο .Τ.Ε Π ΥΡΓΟΣ Τ ΗΛ.26210 --20750 20750 - 2 0751 --20752 20752 --20753 20753 ΤΗΛ.26210 20751

e-maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.g e -maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.gr ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΠΥΡΓΟΣ €€x‡‰Šlx mx|Štx‹x x ‡‰Š x m x|Š x x €€x‡‰Šlx x ‡‰Š x xŠt‹~t €x‹xt€|~t €x x €|~ T.M M 127, 117,100, 57, x‹‰‡‰~ n|Šx‡t~ | €o|t‹~ n|t~ qxŠ€‡l€ (€…m.524 ) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ ‰Š‰‚‰t |‡ Š‰ Š|‹Š| €€x‡‰Šl‰ x ‡‰Š ‰ 44²º ² ‰ Š‰‚‰ 106 ‹..  | | qxŠ€‡l€ qxŠ€ ‡ € (€…m-27 ) ΠΥΡΓΟΣ  |}‰‡|‹x ‰Š‰‚‰t | ‰‡| x 11²º ² ‰ Š‰‚‰ 57 ‹.  22oº‰Š‰‚‰t o ‰Š‰‚‰ 57 ‹.  (|€xŠx) €…m.227) ΠΥΡΓΟΣ ΠΥ ΟΣ €€x n|Šx‡t~ x‡‰Šlx mmx|Štx‹x x|Š x x xŠt‹~t €€x x‹xt€||~t xx‹‰‡‰~  ‰‡‰~ n |Šx‡ ~ ‰Š‰‚‰t || n|x ‹~‡ nxoox 55 ‹.  112 ‹.  t|| 1²º,2²º,3²º ‰ Š‰‚‰  xttx (€…m.352.351,352 ) ΠΥΡΓΟΣ mmqox ΠΥ qox t‹~‡ ~‡ xl. l|…Šl‰ ‰m. ‰m x‡xqxt|…t x‡xqx |… mx|Štx m x|Š x ‹ŠxŠ |lxo‰ | xo‰ ‚Š|t€‰{x|‡‰ mxqŠxlx‹|t~ 99 ‹. ‚ Š| €‰{x|‡‰ t|| €€xo~ xo~ €€x‹xt‹xt~ x x x ~ ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.577) ΑΘΗ ΘΗ ΗΝ ΝΑ €€„|o~ „|o~ ‰ m €Š~‡~ t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 27,5 ‹.  ‹~ ~ 115.000( 5 000(€…m.367) ‰m.€Š~‡~t

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ν 30 ετή πείρα µας Mε τ–η ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ 1) 82 τ.µ., 3ος όροφος Εφορίας καινούριο, θέρµανση. Τιµή 1.000 θα πλησίον σα ς δ ώσαυτόνοµη ουµ ε ευρώ ανά τ.µ. οποιαδήποτε 2) ∆ύο διαµερίσµατα ισόγεια δίπλα πρώην (ΟΑΕ∆) 75 και 85 τ.µ. καινούρια µε αυτόπλΤιµή ηρ οανά φτ.µ. ορία σχετικά νοµη θέρµανση. 1.100 µ49 ετ.µ.τ οοδόα κίν ητ1ου ό δηµοτικού σας 3) Γκαρσονιέρα στην Ατταλείας (πλησίον σχολείου) µε αυτόνοµη θέρµανση, 4ος όροφος. Τιµή 1.000 ευρώ ανά τ.µ. 4) 59 τ.µ. δυάρι καινούριο (περιοχή Αγία Βαρβάρα, 1ος και 2ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, τιµή 1.250 ευρώ ανά τ.µ. 5) 75 τ.µ. 1ος όροφος σε 3όροφη οικοδοµή στην οδό Αγίου Σπυρίδωνος. Τιµή 65.000 ευρώ. 6) Γκαρσονιέρα 37 τ.µ. ισόγεια 25 ετών οικοδοµή, πλησίον 1ου δηµοτικού σχολείου. Τιµή 10.000 ευρώ. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1) Αγροτεµάχιο 6.200 τ.µ. περιοχή Βυτινεΐκων, τιµή 18.000 ευρώ (αναδασµού). 2) Αγροτεµάχιο 3.127 τ.µ. περιοχή Κάστα Κατακόλου (αναδασµού). Τιµή 10.000 ευρώ. 3) 4 στρέµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου. Τιµή 40.000 ευρώ. 4) 10 στρέµµατα περιοχή Κατακόλου επί ασφάλτου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τιµή όλο 100.000 ευρώ. 5) Αγροτεµάχια ανά 4 στρέµµατα επί ασφάλτου Κατακόλου, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή από 80.000 ευρώ. 6) 4.150 τ.µ. περιοχή Καβασιλάκια Πύργου, τιµή 70.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1) 1.300 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής σε ύψωµα, περιοχή Βαρβάσαινας. Τιµή 40.000 ευρώ. 2) 812 τ.µ. οικόπεδο στην οδό Αγίας Μαρίνης, άρτιο οικοδοµήσιµο. Τιµή 85.000 ευρώ. 3) 2.000 τ.µ. οικόπεδο εντός οικισµού, περιοχή Αγιος Ιωάννης. Τιµή 65.000 ευρώ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 1) Κολίρι (βίλα) σε 7 στρέµµατα κοντά στο γήπεδο Κολιρίου, γκαράζ, µπάρµπεκιου, φούρνος, ξενώνας, κ.λ.π. 2) Μονοκατοικία (βίλα) στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα, έκταση 1500 τ.µ., γκαράζ, µπάρµπεκιου, κ.λ.π. Τιµή 220.000 ευρώ. 3) ∆ιώροφο εντός Πύργου 90 τ.µ. ο κάθε όροφος ενοικιασµένο σε οικόπεδο 240 τ.µ. Τιµή 150.000 ευρώ. 4) Μονοκατοικία Αλφειού 70 τ.µ. σε έκταση 5.000 τ.µ. µε 200 πορτοκαλιές, περιφραγµένο. Τιµή 70.000 ευρώ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 1) Κατάστηµα 62 τ.µ. στην οδό Ερµού στον Πύργο σε οικόπεδο 142 τ.µ. Τιµή 200.000 ευρώ. 2) Κατάστηµα στην οδό Ζαΐµη, 75 τ.µ. Τιµή 60.000 ευρώ. 3) Κατάστηµα πλησίον θεάτρου «Απόλλων» 45 τ.µ. Τιµή 50.000 ευρώ. Και πολλά ακόµα ακίνητα σε όλες τις περιοχές και διάφορες τιµές στο γραφείο µας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ενοικιάζονται ∆ιαµερίσµατα, Γραφεία, Καταστήµατα σε όλες τις περιοχές από 200 ευρώ το µήνα.ΜΑΣ3076

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

€{s~Š~ˆ € {s~Š~ˆ kk‰w{~ˆ ‰w{~ˆ „†sŠw†Š~†ˆs lˆkws „†sŠw†Š~†ˆs kk{„‰. {„‰. l ˆkws

ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΤΣΑΤΑΣ

στο ισόγειο του ξενοδοχείου Απόλλωνα για οποιαδήποτε χρήση. Απέναντι από την πόλη του ALDEMAR στα Καλακέικα. Πληρ. τηλ. 26210/54492, 6937147870. ΜΑ4977

µε πατάρι και υπόγειο σε κεντρικό σηµείο του Πύργου συνολικό εµβαδόν 97 τ.µ. Τιµή 450 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6970121880 και 6942678484. ΜΑ4929

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 τ.µ.

ισόγειο, υπερυψωµένο µε άνετο εξωτερικό χώρο σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937557941. ΜΑ4908

“DOGKAS “ DOGKAS GROUR GROUR FAST FAST LINE” LINE”

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ΕΛΙΑΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ 40 τ.µ.

«ΑΘΗΝΑ»

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΠΟ 1000 ΕΥΡΩ & ΑΝΩ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 56µ² επί της οδού Μαθιού, έναντι ∆ικαστηρίων Πύργου, άνωθεν καταστήµατος ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΥ. Πληρ. τηλ. 6937459319.ΜΑ4292. -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50µ² στο κέντρο της Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ4925 -------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6981205599. ΜΑ4940 --------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 38µ² µε πατάρι στο κέντρο του Πύργου (28ης Οκτωβρίου και Μπιζανίου). Πληρ. τηλ. 6986391226, 6978159019. ΜΑ4968

ΡΧΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ t|| m‰Š‰‚‰ |‡x |‡x mx|Štx m x|Š x 90 ‹.  x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 40.‹. |‡x |‡x €x‹xt‹~x €x x ~x 90 ‹ €x €x MIA M A t‰l|x ‰ | x l€xŠt‰‡|Šx €xŠ ‰‡ |Šx 30 ‹. t|| x ‰ €‰q|m‰ 450 ‹.M ‰ox ‰ox x} x €x €x ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t qŠ‰ x | (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.281,600,601,602) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ qxo‰ qxo ‰ m‰Š‰‚‰ m ‰Š‰‚‰ 67 t‰l|‰ ‰ | ‰ 67 1²º 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ |‡‰€xt|‡‰t |‡‰ € x |‡‰ t|| ‰ €‰q|m‰ 146 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t‡‹|o. ‡ |o m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ x l‡xt‰ ‡x ‰ (€€… …m ‰€‰q|m‰ … m.598) Ε Λ ΑΙΩΝ Α ΣΠ ΥΡ Γ Ο Υ ‰‡‰€x‹‰€x ΕΛ ΛΑ ΝΑ ΑΣ ΠΥ ΡΓ ΓΟ ΟΥ ‰‡‰€x ‰ € x 78,80 ‹.  | | t€|qxt‹|t €|qx | {|Šx‡‹|t {|Šx‡ | 30 ‹.  t|| ‰€‰q|m‰ … m.581 ‰ €‰q|m‰ 182 ‹.  t|| q‰o q‰o €xo~ €xo~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ | | €xo‰Š‚|Š €xo‰Š ‚|Š €o|t‹‰ €o| ‰ qxŠl€l€ qxŠ € € (€€… …m Β ΑΡΒ Α ΣΑΙΝ ΑΠ ΥΡΓΟΥ ‰‡‰€x‹‰€x ΒΑ ΒΑ ΑΣ ΝΑ ΠΥ ‰‡‰€x ‰ € x qxox qxo x 63 ‹.  t|| xlŠ‰‹|x‘‰ x Š‰ |x‘ ‰ 4 t‹Š|x‹x Š|x x | | 20 20 Š}|t Š | |o|t |o | x‡|t x‡| ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.394) Π ΥΡΓΟΣ qxox ΠΥ qxo x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x l…‡x€~ …‡ x€~ t|| 2 mŠ‰‰t mŠ‰‰ q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰.‹.| 193 ‹.  €x €x | | t‡‹|o|t‹~ ‡ |o| ~ m‰~t~t m‰~ ~ 1.8 €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ ‹‰ ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ €x €x lxx €x‹xt‹~x‹x €x x ~x x ( €…m.17) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ qŠl‰ €x €x ‹~‡ ~‡ nxoxttx nxox x ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 120 ‹.  3 m .t.€€ 2 qx‡x qx‡ x x€‰ ‹tx€ x€ 4 |‹…‡ | …‡ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 4.850 ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€… …m ‹}x€‰} m.282) ΚΑ Τ Σ ΑΡ ΟΥ ΠΥΡ ΓΟ Σ |}‰‡|‹x ΑΤ ΤΣ ΣΑ ΡΟ ΡΓ ΟΣ | ‰‡| x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‡ xo‰‡ KOYZINA KOYZ NA (€…m.585 )

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ

ΠΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰ m.603) €|‡ Š‰ ‰.‹.| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 198 ‹.  t‡‹. ‡ m‰~t~t m‰~ ~ 1,8 (||€xŠx) (€… …m ΛΑ Σ ΤΕΙΚ ΑΣ ΣΤ ΚΑ Α ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨΩΜ ΩΜ ΜΑ Α ||‡‹‰t ‰€t‰ ‡‰ ‰ € ‰ 5.700 xxŠ‹‰‹~‹x Š ‰ ~ x 1.000 ‹  ‰€‰q|mx q…o|‹x 5‰ €‰q|mx q …o| x ‰o‰€€oo~Š‰ ~ xx‡x ‡x t‹Š|x €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €x‹‰€|t (€…m.561) ΠΥΡΓΟΣ ΣΥ ΣΥΝΤΡΙΑΔΑ 23.731 ‹.  12.000 ‹.  t‹~ ~ }…‡~ …‡~ | €€x x 11.731 ||€‹‰t €‰ }…‡~t qŠ‰t‰„|t xŠ€|‹ …‡~ 2 q Š‰ ‰„| t lxx ||qxll|ox‹€~ qx |ox €~ t‹|l~ | ~ t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| €€.oo ( ||€xŠx ) ( €… …m m.324) ΠΥΡΓΟΣ €€|‡‹Š‰ || t‡‹|o|t‹~ mm‰~t~t |‡ Š‰ l…‡x€‰ 750 ‹.  ‰~ ~ 1,8 €€‹}| | 1.350 ‹.  ‰‡xm€‰ ‰€‰m‰~t  ‰‡xm €‰ lxx xx‡|l|Št~ ‡| |Š ~ ‰ €‰m‰~ q…o|‹x ‰oo‰ ‰€€oo~Š‰ ~ €€x x ‹‰ ‰ t‰ (€… …m m.527) ΕΣ |‡‹‰t ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΒΑΡΒΑΣ ΑΣΕΝΑΙΚΕΣ ΕΣ ΠΑΡΑ ΡΑΓΚ ΚΕ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.57799 ‹.  6 xŠ‹x xŠ x ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.000 ‹.  q…o|‹x q…o| x ‰o‰€o~Š0 ‰o‰€o~Š0 ~ x‡x x‡x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ | | qŠ‰t‰„~ mŠ‰‰ mxqŠxlx‹|t~ qŠ‰ ‰„~ 76 ‹.  t‹‰‡ ‰‡ €|‡‹Š€‰ m Š‰‰ (|||€xŠx) TIMH MH m xqŠx x | ~ (€€…m.550) Α |‡‹‰t ΛΛΥΡΙ ΥΨΩΜ ΜΑ ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ΚΟΛΛ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.789 ‹  .xŠ‹‰ xŠ ‰ €‹}| € | 400 ‹.  |l.qŠ‰t‰„~ | qŠ‰ ‰„~ 33 |‹Šx | Šx |q |q €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ mx‡€‰ mx‡ €‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx {ox ‰ qŠl‰ ‹~‡ n xttx €x ‹‰ €x‹x€€‰ ‰ ‰ (€€… … m.540) { ox | | n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ ‰ ‰ooo‰ nxxoox ‰ooo‰ …m ΛΛΥΡΙ ‰€‰q|m‰ ΚΟ ΟΛ ‰ €‰q|m‰ 1053 ‹.  t‹~‡ ~‡ xŠ‘~ €‰oooŠ‰ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ANA ANA t‹Š|x Š|x | n|x ‹‰‡ qŠl‰ €€xx ‹‰ €€xx‹x€‰o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m. 235) ΚΑΤΑΚΟ ΛΟΥ Α ΡΧ Η 4 . 563 ‹. ΟΛ ΑΡ ΧΗ  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx |q‘|Š~t~ |q ‘| Š~ ~ €x‹‰€x €x ‰ € x (€…m.244) ΠΥΡΓΟΣ Š~l. ‚|ŠŠxx‰ l…‡x€‰ …‡ x€‰ 607 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ m‰ m‰ 1,4 €€‹}| | 850 ‹  (€…m.505) ΚΡΕΣ ΕΣΤΑΙΝΑ |‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ 1.500 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ t‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰ (€…m.473) ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΚΑΛΑ ΚΑΙΚΑ 3.216 ‹. ΚΑ ΑΚ  150 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ ‹‰ ‰ xxoo‹||ooxŠ €x €x ‹~‡nxoxttx ~‡nxox x xŠ‹‰‹~‹x m .536) xŠ ‰ ~ x 1500 ‹.  q… …oo|‹x ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ t‰  ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ Ilxx |qxl.t‹|l~ |qx | ~ (€€… …m Σ €x‹… ΠΥΡΓΟ ΟΣ „~oox x‡‹‰ 615 ‹. €x … xq‰ xq‰ ‹~‡ ~‡ „  | | t‡‹ ‡ m‰ m‰ 1,4 €‹}| € | 861 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ €€x x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ t‹|l~ | ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.535) ΡΧ ΑΙΑ ΟΛ ΥΜ ΠΙΑ |q Α ΑΡ ΧΑ ΛΥ ΜΠ |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ mŠ‰‰ 3 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx 3.407 ‹. 2.000 ‹. €x ‰ 6.408 ‹. €x 1039 ‹. ME ME €x‹‰€x €x ‰ € x 230 t‡‰ ‰ooo‰  q…o‰‡‹x q…o‰‡ x ‰ox x} x ~ €x €x ‘…Št‹x €x‹xoo~ox ‰ …m.558,559,560) €x xoo~ox lIAA |qxll. |qx t‹|l~ | ~ t‰q|Š xŠ€|‹ p|‡‰mm‰ ‰‘‘|‰ €.o € o (€€…

ΟΙΚΟΠΕΔΑ Ο ΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q ‰m‰t mxt‹xŠ…t~ {‰‡xŠl‰ q ‹~t ~ ||n‡€~t n‡ €~ ‰ m‰ qŠl‰ -qx‹Š…‡ m x xŠ… ~ { ‰‡xŠ ‰ 12 t‹Š|x‹x || 90  |‹Šx qŠ‰t‰„~ … m.498) Š|x x  | Šx q Š‰ ‰„~ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ t‰q|Š ‰q|Š xŠ€|‹ xŠ€| €.o € o (€€… …m ΑΣΤΕΙΚΑ ΚΑ ΝΤΟΜΠΡΙΝΟ ΥΨ ΨΩ ΩΜ ΜΑ Α 24.000 ‹. ΛΑΣ  Š ‰ ~ x 1.000 ‹.  €€x x || xxŠ‹‰‹~‹x 12.000 ‹.  |€‹‰t  Š ‰ ~ x 4.000 ‹.  t‡‰oo‰ ‰ 36 t‹Š|x‹x  |x ‰oo‰ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ || xxŠ‹‰‹~‹x || n n|x ~n nxxoox xttx €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€€‰ ‰oo‰ ‰ €x‹xoooo~oo‰ ‰ lx €€x x‹‰€|t -{o|t ,|qxl. t‹|l~ p|‡‰ ‰m mm‰ ‰‘|‰ ‹~ ‰€€.oo q …o| x ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€€… … …m m.568.570,571,572) q…o|‹x ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ 3.750 ‹.  100  | Šx xxq‰ q‰ TO O €€x x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x |‹Šx | | n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ (€…m.566) ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ 4.350 ‹.  100 |‹Šx | Šx xq‰ xq‰ TO O €x €x xŠ‹‰‹~‹x xŠ ‰ ~ x 1.500 ‹.  2 ‰€‰q|mx ‰ €‰q|mx xŠ‹x xŠ x | n|x n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹| xxŠ lxx {o|t €x €x |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ p|‡‰m‰‘|‰ €.o € o (€…m.567) | ΠΥ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ Π ΥΡΓΟΥ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ |‡‹‰t ‰€t‰ |q |q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ mŠ‰‰ mŠ‰‰  |lxo~ | xo~ qŠ‰t‰„~ qŠ‰ ‰„~ xŠ‹‰- ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €‹}| € | t‹xx 1.000 ‹.  |‡x | ‡x 2 2.007 ‹. ‰ €‰q|mx | | n|x n|x q…o|‹x q…o| x ‰oo‰ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€€… …m ‰€‰q|mx ‰€€oo~Š‰ ~ t‰ ‹~ … m.488) ΖΑ ΧΑ Ζ ΑΧ ΑΡΩ qt‘‡‰€xq‰t q ‘ ‡‰€xq‰ 1.576 ‹.  ‹.  800 800 xq‰THNnxoxttx( xq‰ HNnxox x(€…m 371) ΑΛΦΕΙΟ ΑΛ ΟΥ ΣΑ ΥΣ Α o‰t‹xt … m.452) o ‰ x 6.860 T.M M 125 Š}|t Š | |o|t |o | €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| (€€… …m ΠΥΡΓΟΣ 2.564 ‹  |q |q ‹~t ~ xoo‚ ‰ €‰m‰ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {|‡}‡xm€‰ {|‡ ‡xm €‰ €x €x ‚|‰-‰€‰m‰t‰ l|‡€x m-30) |‡ €x lxx |qxll|ox‹€~ |qx |ox €~ ‘Š~t~ ‘Š~ ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~( m xqŠx x | ~(||€xŠx ) (€… …m ΚΑ ΟΧ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ -ΛΕΒΕΝΤΟ ΧΩΡΙ 5.358 xŠ‹‰ xŠ ‰ qx‡‰Šx€~ qx‡‰Šx €~ n|x n|x ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ ‹~ ~ nxoxttx nxox x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠlx‹|t~ m xqŠ x | ~ (€…m.470) ΠΥΡΓΟ Σ t‹‰ ΟΣ ‰ €x‹t€xŠ €x €xŠ 9 .800 ‹..  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx €x‹‰€x €x ‰ € x €xo‹t|‹‰ €xo | ‰ €.o € o (€…m-45) ΚΑ ΑΤΣΙΚ ΚΑ Κ ΑΡΙ 6.000 ‹  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx €€x‹‰€x x ‰ € x €€x x €€x xxoo‹t|‹‰ 442.000 2 000 (€…m.526) ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ Σ „…x ΟΣ „…x qoxlx qox x o‰t‹xt o ‰ x 5.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n|x n|x ‰o‰ ‰o‰ ‹‰ ‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ €€x €x xoo~o‰ lxx {ox { ox ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.525) qŠl‰ x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ ΑΛ ΣΑ Α ΛΦΕΙΟΥΣ Α 1.161 ‹  xŠ‹‰ -|‡‹‰t |‡ ‰ ‰€t‰ €‹}| € | 400 400 T.Μ T Μ (€€…m.490) ΑΝΘΟΠ ΠΥ ΥΡΓΟΣ 2.129 ‹.  €‹}| € | 400 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxl‹|t~ m xqŠx  | ~ (€…m209) ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΥΡΓΟΥ 4.000 ‹.  xŠ‹‰ xŠ ‰ | | n||xx ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ €x €x ‹‰ ‰ ‰‡‰ (€…m.72) Σ ΥΝΤΡΙΑΔΑ 5.000 xŠ‹‰ ΣΥ xŠ ‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx t‡|Šl|‰ |qxll. t‹|l~ (€…m.403) ΜΑ ΑΡΙΝΗΣ ‰ ‰€‰q|m‰ || 150 ŠŠ}|t ΠΥΡΓΟΣ ΑΓ . Μ €‰q|m‰ -o‰t‹xt o ‰ x 7.372 ‹.  | ||o|t o| €‰Š…‡|€|t €‰Š…‡| €| x‡|t x‡| xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ €‰m‰~ ‰ TIMH MH mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€…m.413) ΚΑΡΙ €€‰‡‹x ΚΑΤΣΙΚΑ || q qŠ‰t‰„~ ‰‡ x t‹~‡ ~‡ €€x x‹xŠŠxxx‘‘‰ 13.700 ‹..l  l…‡x€‰  Š‰ ‰„~ 80 ‹. t‰ ‰o‰€o~Š‰  ‰~‰ o‰€o~Š‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ €€x‹‰€x x ‰ € x €€x xxoo‹t|‹‰ (€…m.44) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ 2.353 ‹ || n n|x qŠl‰  |x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹~ ~ nxxooxttx mx‡€‰ mx‡ €‰ lxx {oox x (€…m.165) ΑΝΕΜΟ ΜΟΧΩΡΙ 860 ‹. ||q xx‹xt q ‹‰€ ‰€|‡‹Š€‰ mmŠ‰‰ Š‰‰ |.‰ qŠl‰ -€xoox |‡‹‰t ‰€‰m‰~t‰ |‡ ‰ ‰€t‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰ €‰m‰~ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ €€x x lxx ||qxll.t‹|l~( qx | ~( €…m.554) ΛΑΜ ΑΜΠΕΤΙ q qŠl‰ || €€x qŠl‰ Š ‰ 4.070 ‹..  x‹xqo~€‹€~ n||x x ‹‰ ‰q Š ‰ ‹‰ ‰ €€x‹x€‰o‰ x x€‰o‰ ‰o‰ ‹‰‡ {oox ‰‡ €€xq‰ xq‰ €€x x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx { oox ‹~ ~ (||€xŠxt) ‹~ ~ 550.000 0 000 (€…m.226) ΠΥΡΓΟΣ ΟΣ ||q q ‹~t ~ €€x x‹x€‰o‰ €xt‹x 4.000 ‹. q ‰o  | xo~ q Š‰ ‰„~ 100  | Šx q‰o |lxo~ qŠ‰t‰„~ |‹Šx ~‡ xxŠt‹|Š~ Š |Š~ q o|Šx q Š‰ ‹~‡ ~‡ n xox x xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ (€…m.549) t‹~‡ qo|Šx qŠ‰t nxoxtx ‰€‰m‰~t‰ ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ q qŠl‰ ‰€t‰ qx‡‰Šx€~ Š ‰ 500 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ q x‡‰Šx €~ n|x €€x‹xqo~€‹€~ x xqo~€ €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xo‹| xxŠ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.501) ΣΚΑ ΚΑΦΙΔΙΑ ‰ €‰q|m‰ 400 ‹.  ||‡‹‰t ‡‰ ‰ € ‰ xxŠ‹‰ Š ‰‰ €‰m‰~ ‰ €€‹}| | 400 ‰€‰q|m‰ ‰€t‰ ‰€‰m‰~t‰  €‰m‰ €~ xxm|x m| x qx‡‰ŠŠx xx €~ n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €€x x ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ (€… …m m.499) ‹. || ‰ ‰€‰m‰€~ n|x

ΖΗΤΗΣΕΙΣ Ζ ΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΗΤΕΙΤΑΙ ‰€‰q|m‰ xxq‰2 ΖΗ Ζ q‰250 ‹.  €€x x xx‡… ‡… t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ ‹~t ~ xxoxxm mxt €€x‹x xx qŠ‰‹~t~ q Š‰ ~ ~ x‡‹.q|‹ŠŠxxxoox l qxqx‡mŠ|‰ €€x x t‹~ ~ lŠ… q|Š‰‘~ xx‹…‡  …‡ (€…m.417) ΖΗΤΕΙΤΑΙ t‹~‡ ΖΗ ‰€‰q|m‰ || ~‡ xŠŠ‘‘‘xxx ‰oqx ‰ €‰q|m‰ xxq‰ q‰ 200 ||…t … 1000 €€x‹xt‹~x x x ~x  qxŠ€‡l€ |‹Š~‹‰t ||o|n|Š‰ o|n|Š‰ ‘‘…Š‰ …Š‰ q xŠ€ ‡ € lxx ||q‘|Š~t~ q ‘| Š~ ~ ~ xxl‰Šx ‰Šx ‹‰t ‰  | Š~ ‰ (€…m.394) ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹xt‹~x ΖΗ ‰€‹…{Š‰ ‡‰xŠ‘x x x ~x 80-100 ‹.  ||q q ‹~t ~ 28 ~ º ‰ € …{Š ‰ ||…t … ‡ ‰xŠ‘ x €€x x x‡…o‰q‰o‰ xxq‰ q‰ xxŠ‘~ Š‘~ ‹t  x‡…o‰q‰o‰ ||…t … ‹|o‰t |o‰ ~ t|| xxoo‰ oo‰ ||q‰Š€‰t~|‰( q‰Š €‰ ~| ‰(€…m118). ΖΗΤΕΙΤΑΙ €€x‹‰€x ΖΗ x ‰ € x qŠ…‹~ t‹‰ €x oo|‹Š‡x-txŠx€‡x-€x{‰Š~ | Š ‡x xŠx€ ‡x €x{‰Š~ (€…m.308) ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ xŠxnx €‰q|m‰ t‹~‡ ~‡  xŠxn x xxxoxmxt xo xmx 44-66 t‹Š|x‹x Š|x x (€…m.276 ΖΗΤΕΙΤΑΙ ‰ ΖΗ ‰€‰q|m‰ ‰m…‡ €‰q|m‰ ||q q ‹…‡ …‡ ‰ m…‡ „~ox‡‹‰-qxqxl|…Šl‰- €…m.273)

s sw ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ sp~Š sp Š~-k -k‰w ‰w{~ { ˆ w wŠw ŠwsŠ sŠ}€ }€w sws zk sw zkw| w|ˆ€ €{ lw lw†{ †{~ˆ ˆ s{ ‰ s{ ‰ˆ†ˆ †ˆ €}l }l{† {† „‰ „ ‰~s w w€€~w w{ {p p~z zw w‰ ‰ † †s s} } Šˆ Š ˆ ˆ† †{ {~‰ ‰ˆ s sw ws kk~† †{ { Šw Š w ~ p‰ p ‰w wkk€w wŠ Š~ ˆŠ Š} }Š Šw w w† w †w wm m{ {s sŠ Š{ { €w ws sŠ Šw ww w ~† †} }Š Šw s sw ws sw s ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ n n s s{ {~s s ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - Γ ΡΑΦΕΙΑ

ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €€x‹xt‹~x x x ~x t‹‰ ‰ |lxxooo‹|Š‰ ||q‰Š€‰ q‰Š €‰ €|‡‹Š‰ ‹‰ ‰ q Š ‰ ||qI q qŠl‰ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ 100 ‹.  ‰{xŠ| qŠ‰ x | (€…m.495) ‹~t || |lxxoo~ qŠ‰t‰„~ t‰{xŠ|tqŠ‰‹xt|t ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ 28~º ‰ € …{Š ‰ €€x‹xt‹~x x x ~x 110 ‹. t‰l|‰ ‰ |‰ q‰ | ‰ 40 ‹.  ‰€‹…{Š‰ || q‰l|‰ ||‡‰€xt|‡‰ ‡‰ € x |‡‰ 1.100 |Š… |Š… ‰‡‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| qŠ‰‹xt|t( qŠ‰ x | (€…m.575) ΠΥ ΟΣ Π ΥΡΓΟ Σ 70 ‹.  €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 750 |Š… |Š… (€€…m.36) ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ t|| €|‡‹Š€‰ €|‡ Š €‰ t~|‰ ~| ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ qŠ ‰ 5 2 ‹..  ( €…m-35 ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €x‹xt‹~x €x x ~x x‡…o‰q‰o‰ x‡…o‰q‰o‰ 40 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 40 q‰l|‰ q‰ | ‰ |‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ |Š… ‹~ ~ |€xŠxt |€x Š x mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€…m.283) 700 |Š… ΠΥ Π ΥΡΓΟΣ €|‡‹Š‰-xq‰€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ xq‰€|‡ Š‰ €x‹xt‹~x €x x ~x €x‡‰Šl‰ €x ‡‰Š ‰ 52 ‹. (€…m.35) ΑΜΑ ΜΑΛΙΑΔΑ ||q q ‹‰ ‰ €€|‡‹Š€‰ |‡ Š €‰ |.‰ ||t‰m‰ ‰m‰ m x xŠ… ~ €‰Š‰‹xt q Š‰ mxt‹xŠ…t~t qŠ‰t xxxoxmx xo xmx €€‹~Š‰ ~Š ‰ 400 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5.500 ‹.  €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx t‰q|Š ‰q|Š  xŠ€| ‰€‰q|m‰ xŠ€|‹, ||m~ m~ l|‡~t | ‡~ €€x x o‰q|t ||q‰Š€|t q‰Š €| ‘‘Š~t|t Š~ | ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~ xqŠx x | ~ (€…m.388) ΠΥΡΓΟΣ 130 ‹.  l…‡x€‰ …‡ x€‰ t|| 2 €€|‡‹Š€‰t |‡ Š €‰ m Š‰‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx mŠ‰‰t x‘xŠ‰qox | ‰ €‰…‹~Š‰ €‰… ~Š ‰ €.o € o -|‡‰€xt|‡‰ |‡‰ € x |‡‰ 900 |Š… |Š… ( €€… …m }x‘xŠ‰qoxt‹|‰ … m. 142) ΠΥΡΓΟΣ ||q ‰m‰ qx‹Š…‡ q ‹~t ~ |n‡€~t ‰ m‰ qŠl‰qŠ ‰ q x Š…‡ q…o|‹x ~ |‡‰€x}|‹x €‹tx € x  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 6.000 ‹.  €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‰o|t ‹t |qxll|ox‹€|t |qx |ox €| ‘Š~t|t 600 ‹. t‰q|Š xŠ€|‹, {‰‹||‘‘‡x,€ .oo ‹~ … m.557) ~ mxqŠxlx‹|t~ m xqŠx x | ~ (€€… …m

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ Π ΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

qŠ…‹‰ ‰‡xm€‰ {ox ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x 4.300 ‹.  ‰‡xm €‰ lxx { ox ‚…t-‡|Š‰ ‰€‰m‰€~ ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t( ‚ … ‡|Š‰ ||‘| ‘| ||€m‰n| €m‰n| ‰ €‰m‰ €~ xxm|x m| x  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{xŠ| q Š‰ x | (€…m.518) ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ xxo€…‡x o€ …‡x lo‚xmx o‚xmx 500  | Šx xxq‰ q‰ ‹‰ ‰ €€|‡‹Š‰ |‡ Š‰ ‹‰ ‰ €€x‹A€‰o‰ x A€‰o‰ |‹Šx q Š… ~ t|Šx | Šx ‡‰‰ €€x‹‰€x x ‰ € x 83 ‹.  2 l€xŠt‰‡|Š|t €xŠ ‰‡ |Š| t|| ‰ €‰q|m‰ 300 ‹.  qŠ…‹~ ‰€‰q|m‰ €€‹}| | 80 ‹.  xx€‰~ €‰~ t‹‰‡ ‰‡ x ‰ Š‰‚‰ €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ lxx ||‡‰€x}‰|‡x ‡‰ €x ‰|‡x mm…x‹x … x x  ‰Š‰‚‰ || n |x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €€x x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ ‹~ ~ mmxqŠxlx‹|t~( xqŠx x | ~(€…m.503) n|x ΚΑΤΑΚΟ ΚΑ ΚΟΛΟ q Š… ‰ t‹‰ ‰ €€x x  ‰‡‰€x ‰ € x 7755 ‹.  xx‡x€x‡t|‡~ ‡x€x ‡ |‡~ t|| qŠ…‹‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰ €‰q|m‰ 460 ‹. ‡ ‰ ‰  q‰Š| ‡ | xxoox oox 1 40 ‹.  (€…m.243) ‰€‰q|m‰ ‡‰‰ q‰Š| ‡xx €€‹t| ΣΠΙΑΝΤΖ ΖΑ ΠΥ Α Π ΥΡΓΟΥ qŠ…‹‰ qŠ… ‰ t‹‰ ‰ €€x | | n|x n|x ‹~ ~ nxoxttx nxox x €x €x ‹‰ ‰ €x x€‰o‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰€x ‰ € x 100 ‹.  3 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x ‹}x€ t|| €x‹x€‰o‰ xŠ ~ €x‹xt‹xt~ €x x x ~ t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  q|Š‚Šxl|‡‰ q|Š ‚Šx |‡‰ (€…m.482 ) xŠt‹~ ΚΑ ΣΚ ΑΦΙΔΙΑ ΠΥΡΓΟΥ m ‰Š‰‚‰ 2 00 ‹.  t|| ‰ €‰q|m‰ 5 00 ‹.  2 00  | Šx xxq‰ q‰ m‰Š‰‚‰ ‰€‰q|m‰ |‹Šx ~‡ n xox x  x‡‰Šx €~ n|x ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰ ‰ xxoo‹|xŠ €€x x  ‹~‡ nxoxttx || q qx‡‰Šx€~ || 130 ‹.  | xo| t€|qxt‹|t €|qx | { |Šx‡ | n |Šx‡ ‹}x€‹~mxqŠxlx‹|t~ ~m xqŠx x | ~ ( €…m.133) |lxo|t {|Šx‡‹|t n|Šx‡t ΚΑ ΟΛ Κ ΑΤΑΚΟ ΛΟ €x‹‰€x €x ‰ € x |q |q ‹~t ~ xo€…‡‰t xo€ …‡‰ 55 ‹..  t|| ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 192,17 ‹..  ‡‰ ‰ €‰‡‹x €‰‡ x t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ €|‡ Š‰ -€x‚|‹|Šx €x‚| |Š x qx‡x‡x qx‡x‡x (€…m.261) ‡‰‰ ΖΑ ΣΠΙΑΝΤΖ Α m|‹|Š~ m| |Š~ t|Šx | Šx |qx‡… |qx‡… t‹‰‡ ‰‡ mŠ‰‰ mŠ‰‰ €x‹‰€x €x ‰ € x 70 ‹.  | | ‹tx€ {o|q| nxoxttx nxox x ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 1.000 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~(€ m xqŠx x | ~ €…m.441) {o|q|

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Ε ΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

Σ mx|Štx ΠΥΡΓΟ ΟΣ m x|Š x €‰‡‹x €‰‡ x t‹~ ~ l|Šx‡‰ |Šx‡‰ t|| m‰Š‰‚‰ qo~Š…t qo~Š… x‡x€x‡t|‡‰ x‡x€x ‡ |‡‰ 2²º 2² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 71 ‹.  2 m…x‹x m…x x txo‰‹Šxq|}xŠx xo‰ Šxq| xŠ x x‹‰‡‰~ x ‰‡‰~ n|Šx‡t~ n|Šx‡ ~ (€…m.583) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ l…‡x€‰ …‡ x€‰ |q |q ‹~t ~ ‰m‰ ‰m‰ qx‹Š…‡ 135 ‹.  t‰l|‰ ‰ | ‰ 135 ‹.  q‰l|‰ q‰ | ‰ qŠ…~‡ qŠ…~‡ €€x‹xt‹~x x x ~x |n‡€~t ‹ŠŠx ‰‡‰ t‰{{xxŠ|t qŠ‰‹xt|t (€€… …m xq|}xt ‰‡‰ … m.573) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ‰m‰t ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ ΕΝΤΡΟ t‰l|‰ 70 T.M M q|Š‰‘~ q|Š ‰‘~ ‰‹| ‰ m‰ qx‹Š…‡ ΚΕΝΤΡΟ || ‹‰  ‰ |lxxoo‹|Š‰ q|Šxtx t‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ €x‹xoo~o‰‹x‹‰ €x xoo~o‰ x ‰ lxx ‹xx qx‡‹x qx‡ x (€…m 548) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ |ŠnŠ‰ .t‹xŠ‰ |‡x‡‹ |‡x‡ ‡|‰ €.‹.|.o qŠl‰ 96 ‹.  | m €‰ ‹‰ ‰ q xŠ€ €  | xo‰ q |Šx x ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€… …m m.553) | m€‰ qxŠ€l€ |lxo‰ q|Šxtx mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟΣ Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑ|q ‹~t ~ qxqxx‚ ‚ ‚oo|ttx t‰l|‰ ‰ | ‰ 100 ‹.  2W C €€x‹xoo~o‰ x xoo~o‰ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ|q W.C ‰ €‰ lŠx‚|‰ Šx‚| ‰ ~ ‚Š‰‡‹t‹~Šx €€.oo ‹~ ~ m xqŠx x | ~ (€…m.343 ) lxx oo‰lt‹€‰ mxqŠxlx‹|t~ ΠΥΡΓΟ ΟΣ Σ |q |q €x‹xŠx‘‰ €x xŠx‘ ‰ 2200 ‹.  | | €‹tx € x 200 200 ‹.  lxx ‰o|t ‰o| ‹t ‘Š~t|t( ‘Š~ | (€…m 60) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ xŠ‘~t xŠ‘~ €x‹x€‰o‰ €x x€‰o‰ ‰€‰q|m‰ ‰ €‰q|m‰ 9.200 ‰o‰€o~Š‰ ‰o‰€o~Š‰ ~ €‰x‹ €‰x (€€… …m … m.259) ΟΣ ΠΥΡΓΟ Σ |‡‰€x}|‹x |‡‰ € x | x |qxll|ox‹€‰t |qx |ox €‰ ‘…Š‰t ‘…Š‰ €x‹xoo~o‰ €x xoo~o‰ lxx ‚Š‰‡‹t‹~Šx ‚Š‰‡ ~Š x lŠx‚|x Šx‚| x 1² ‰Š‰‚‰t ‰Š‰‚‰ 135 ‘…Š}|‹x ‘…Š | x €x x t| 2 ‹.  }x€‡n‰ x€‡n‰ €x €x qx‹Š…‡ qx Š…‡ ( €…m.604) €…m 604 1²º

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΑΣ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΓ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΣΙΧΛΕΙΚΩΝ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρ επι κεντρικου δροµου 70.000 ΚΩ∆:[Β-1108]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΓ. ΑΝΝΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 92000τ.µ. 550.000 - ΚΩ∆:[Β-1056]∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 19000τ.µ. 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1099]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρ 100.000 - ΚΩ∆:[Β-1105]∆ιαπραγµατέυσιµη ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ 110.000 - ΚΩ∆:[Β-1077]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-987] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8820τ.µ. 60.000 - ΚΩ∆:[Β-1037] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010]

ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 17.500 - ΚΩ∆:[Β-1032]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΑΝΑΛΗΨΗ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 33000τ.µ.µε πολλα ελαιοδενρα και δυνατοτητα τεµαχισµουΤιµή 50.000 - ΚΩ∆:[Β-962]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50000τ.µ. 150.000 - ΚΩ∆:[Β-307]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11000τ.µ. 50.000 - ΚΩ∆:[Β-1058]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 90.000 ΚΩ∆:[Β-1133]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 2ος όροφος µε αποθήκη 50.000 ΚΩ∆:[Β-1030]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80τ.µ. - Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1008] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 132τ.µ. - Ισογειο Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β1003] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος 85.000 ΚΩ∆:[Β-1134]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Χαµηλοτερη Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 125τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 3ος όροφος µε ασανσέρ, πάρκινγκ 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1087]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ανακαινισµενη 86τ.µ ο κάθε όροφος σε οικόπεδο 230 τµ. 130.000 - ΚΩ∆:[Β-1126]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 160τ.µ. - Ισ-1 γιαπι µε ετοιµη κατοικια στο ισογειο ακατοικητη Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-949] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στο παλουκι 200τµ µευπογειο100 τµκαι αποθηκη Τιµή 350.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-995] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 188τ.µ. - 460 τµ οικοπεδο µε µια παλαια οικια διοροφη του 1952 - ΚΩ∆:[Β-1031 120000 ευρω ]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7000 ΤΜ 15.000 - ΚΩ∆:[Β-1132]∆ιαπραγµατέυσιµη ΛΑΒ∆ΕΙΚΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 6500τ.µ. 40.000 - ΚΩ∆:[Β-1042]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 12000τ.µ. µε µικρο οικισκο στον Ασφαλακτο Τιµη 32.000 ΚΩ∆:[Β-868]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 13.000 - ΚΩ∆:[Β-1137]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 30.000 - ΚΩ∆:[Β-1044]∆ιαπραγµατέυσιµη ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 10000τ.µ. 20.000 - ΚΩ∆:[Β-1045]∆ιαπραγµατέυσιµη ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 7 στρ 70.000 - ΚΩ∆:[Β-1113]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 220τ.µ. - Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται Κατάστηµα νεόδµητο σε κεντρικο σηµείο 63τ.µ. - Ισογειο 120.000 - ΚΩ∆:[Β1125]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ (ΠΙΤΣΑΡΙΑ)- Ισογειο 28.000 - ΚΩ∆:[Β-1081]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 600τ.µ. κεντρο διασκεδασης - Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-964] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε Τζάκι, πάρκινγκ 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1114]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 220.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 110.000 - ΚΩ∆:[Β1130]∆ιαπραγµατέυσιµη

ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 ΓΕΡΑΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100τ.µ. - σε οικοπεδο 700 τµ µε δενδρα κ.τ.λ. µε πάρκινγκ, αποθήκη Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-977] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα µπετα 115τ.µ. σε οικοπεδο 2 000τµ. - Ισ-1 Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-1017] ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ: Πωλείται ΞΥΛΙΝΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ - Ισογειο 140.000 - ΚΩ∆:[Β-1090]∆ιαπραγµατέυσιµη ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τµ επι πυλωτης σε οικοπεδο 7 στρ 1,5 χµ από τη θάλασσα 120.000 - ΚΩ∆:[Β-1127]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΛΑ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ νεόδµητη 200τ.µ.σε 11 στρεµ ελαιωνα µε αποδοτικές ελιές - 260.000 - ΚΩ∆:[Β-1089]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β-832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Νέα χαµηλότερη Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-999] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται. κοντά στον οσε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 505τ.µ Νέα χαµηλοτερη Τιµή 100.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-552] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4280τ.µ. 200.000 - ΚΩ∆:[Β-1136]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 489τ.µ.Νέα χαµηλότερη Τιµή 270.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-978] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 ΣΤΡΕΜΜΑ 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1069]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000τ.µ. 25.000 - ΚΩ∆:[Β-1068]∆ιαπραγµατέυσιµη ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 300.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Ενοικιάζεται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-1074]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΓΡΑΦΕΙΟ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο 350 ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ προς ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ενοικιάζεται ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικο σηµειο 600 - ΚΩ∆:[Β-1129]∆ιαπραγµατέυσιµη

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ . . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6984372576. ΜΑΣ7150 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για fast food µε γνώσεις ψησίµατος. Πληρ. τηλ. 26210/30910, 6936577057. ΜΑ4899 -----------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για εστιατόριο στην περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6980752244. -----------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ για παραλιακή ψαροταβέρνα και beach bar, σερβιτόροι/ες, µπουφετζής και µαγείρισσα. Πληρ .τηλ. 6973823720.ΜΑ4912 -----------------------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ ΖΗΤΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ για κοπή χόρτων και κήπους µε δικό του µηχάνηµα. Πληρ. τηλ. 6976586764. ΜΑ4927 -----------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α έως 28 ετών εµφανίσιµη για cafe service, πρωινό, πενθήµερο ωράριο, ασφάλιση. Πληρ. τηλ. 6936610329. ΜΑ4931 --------------------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τον καθαρισµό µε δικά µου κατάλληλα µηχανήµατα, λιοστάσια, περιβάλλοντες χώροι κατοικιών, πλύσιµο εξωτερικών χώρων, κούρεµα γκαζόν και λοιπές άλλες εργασίες. Πληρ. τηλ. 6944200213. ΜΑ4943 -------------------------------------------------. ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ να εργαστώ σε µαγαζί ως λαντζέρα πρωινές και βραδινές ώρες,

. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µακιγιάζ και νυφικό µακιγιάζ. Το νυφικό πακέτο έχει τιµή 150 ευρώ και το µακιγιάζ 25 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6980536200.

.ΝΤΟΥΕΤΟ- ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ

µπουζούκι – κιθάρα, τραγούδι – λαϊκά, ελαφρολαϊκά τραγούδια. Έµπειροι µουσικοί από Αθήνα ΖΗΤΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ σε ταβέρνες, εντός του νοµού Ηλείας. Πληρ. τηλ. κιν. 6986201336, 6972897395. ΜΑ4989

Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ 19

αναλαµβάνω και καθαρισµό σπιτιών. Πληρ. τηλ. 6971719068. ΜΑ4950 ------------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΤΟΜΑ (ΑΝ∆ΡΑΣ- ΓΥΝΑΙΚΑ) για εργασία στο ψητοπωλείο – εστιατόριο «GREEK MASA» στη Ζαχάρω, 1 ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ, 1 ΚΟΥΖΙΝΑ. Πληρ. τηλ. 26250/34900, 6932466051. ΜΑ4971 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για 4ωρη πρωινή εργασία, Τ. Πετροπούλου 5 και κυρία για κουζίνα – ψησταριές. Πληρ. τηλ. 26210/35270. ΜΑ4983 ------------------------------------------------. ΙΑΤΡΟ (νεαρό) ΖΗΤΑ µεγάλη Ξενοδοχειακή µονάδα Πελοποννήσου για σεζόν 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση, πτυχίο και άδεια, ξένη γλώσσα, αγγλικά ή γερµανικά, (θα πρέπει να διαµένει στο ξενοδοχείο). Αποστολή Βιογραφικού, φαξ, Νο 26230/95206 ή e-mail: g.papadopoulos@kyllinibeach.gr ΜΑ4986 ------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ φύλαξης ηλικιωµένων στο χώρο της. Πληρ. τηλ. 6941639356. ΜΑ4980 ------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ πίτας για ψησταριά στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25285.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ

Αγγλικής, Γαλλικής και Γερµανικής γλώσσας. Απαραίτητα προσόντα: Απόφοιτοι ΑΕΙ, προϋπηρεσία στην εκπαίδευση, άριστη γνώση Η/Υ. Αποστολή βιογραφικού στο infofp@otenet.gr ΜΑ4975

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826.

. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 4 ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

υπεύθυνα περιφράξεις, κλαδέµατα σε όλα τα οπωροφόρα δένδρα, κλαδέµατα, κεντρώµατα, καθαρισµούς σε οικόπεδα, οικίες, γκαζόν, κ.λ.π. Άµεση εξυπηρέτηση. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6983461058, κ. Γιάννης. ΜΑ4946

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

. ΖΗΤΑΩ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ

- ΣΕ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΣΤΑΡΙΑ - ΚΑΦΕ. Πληρ. τηλ. 6997512298. ΜΑ4972

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

REAL ESTATE idea ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ.

ΕΛΛΗΣ 3

www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

ΓΑΣΤΟΥΝΗ- ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΓΛΥΦΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4506τµ ,200µ από την θάλασσα µε υπέροχη θέα. Τιµή 130.000Ε (1781)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία 120τµ κατασκευή 2009 εντός οικοπέδου 5192τµ µε 4 υ/δ,2 µπάνια,airco , τζάκι, ηλιακό. Τιµή διαπραγµατεύσιµη 230.000Ε (1319)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321) ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298) ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο .Αρχική Τιµή 80.000Ε(1763) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 600τµ επί της οδού Ευαγγελιστρίας ,άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή διαπραγµατεύσιµη 140.000 (1766) ης ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 409,32τµ επί της 25 Μαρτίου. (νοικιασµένο µε εισόδηµα)Αρχική τιµή 160.000Ε (1758) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ επί της οδού ∆ωδεκανήσου µε Σ/∆ 0,8. Τιµή 70.000Ε (1732) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 174,42τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο , µε Σ/∆ 2. Κοντά στο κέντρο πρόσοψη σε δύο δρόµους. Αρχική τιµή 85.000Ε (1726) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γωνιακό οικόπεδο 239τµ, κοντά στο κέντρο µε παλιά οικία, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Αρχική τιµή 120.000Ε (1754) ΜΑΡΑΘΙΑ Οικόπεδα εντός οικισµού (10 στρ,τεµαχισµός εφικτός) κοντά στην Ε-Ο, ανάµεσα σε καινούριες οικίες.Τιµή 27.000Ε/ΣΤΡ (1760) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 500µ2 επί προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4 αντικειµενική αξία 90.000 σε Τιµή ευκαιρίας 75.000 (2671) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 750τµ µε πρόσοψη στον δρόµο προς Αµπελόκαµπο, άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 30.000Ε (1742) ΟΙΚΙΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητες γκαρσονιέρες στον 3o όροφο 34τµ 57.800 29τµ 49.300 Και µεζονέτα 129τµ 200.000 (153) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητη οικοδοµή, κοντά στο κέντρο, διαµερίσµατα, σύγχρονα ενεργειακά Α’ όροφος 68,40Ττµ-1530Ε/τµ, Β’ όροφος 103,60τµ-1600Ε/τµ, Γ’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1700Ε/τµ, ∆’ όροφος 103,60τµ + 119,40τµ 1800Ε/τµ, Καταστήµατα 74.90τµ-56.50τµ (1317) ΕΥΚΑΙΡΙΑ… ΒΑΡ∆Α διώροφο οίκηµα, ηµιτελή 288,5µ2 σε οικόπεδο 308µ2. Τιµή 95.000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Μεζονέτα 120τµ ,άδεια 97,2 υ/δ, τζάκι, σε πολύ καλή κατάσταση Τιµή 140.000Ε(1287) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικία 75τµ σε άριστη κατάσταση εντός οικοπέδου 350τµ .Τιµή 85.000Ε (1290) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ∆ιαµέρισµα 80τµ 3 ου ορόφου σε πολύ καλή κατάσταση ,2 υ/δ ,θέση πάρκιγκ, 4όροφη οικοδοµή Τιµή 80.000Ε(1284) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 134 τµ (πενταετίας), 3 υ/δ, τζάκι, ηλιακό, 1 ου ορόφου, Μοντέρνα διαρρύθµιση. Αρχική τιµή 180.000Ε(1310) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 94,50τµ,κεντρικό 2ου ορόφου ,3υ/δ, µε ντουλάπες καρυδιάς, διαµπερές, ηλιακό, airco, κεντρική θέρµανση ,τέντες, ιταλική κουζίνα σε άριστη κατάσταση Τιµή 115.000Ε.(1308) ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφη οικία 140µ2, κεντρικότατη, οικόπεδο 240µ2 ανακαινισµένο το ισόγειο τιµή 130.000 (1314) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 90τµ µε αυλή 30τµ στις εργατικές κα-

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μονοκατοικία νεόδµητη 100τµ ξύλινης κατασκευής ,αντισεισµική ,έχει το προνόµιο να προσφέρει δροσιά το καλοκαίρι ,και ζέστη τον χειµώνα, οικόπεδο 4.400τµ περιφραγµένο 2 υ/δ ,ηλιακό µπάνιο και wc. Eίναι επιπλωµένο ,διαθέτει και ηλεκτρικό εξοπλισµό .Βρίσκεται σε ήσυχη τοποθεσία στην Αµαλιάδα προς Ρουπάκι .Η τιµή διαπραγµατεύσιµη 185.000 (1321)

τοικίες, ανακαινισµένη διαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, καλοριφέρ και θερµοσυσσωρευτές. Τιµή 85.000Ε(1306) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 105τµ, σε πλεονεκτική θέση, κεντρικό σηµείο, γωνιακό µε µεγάλες βεράντες, 3 υ/δ, µπάνιο , wc, τζάκι σε άριστη κατάσταση. Τιµή 138.000Ε (1303) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΣΑΦΛΕΙΚΑ Μονοκατοικία πέτρινη 74τµ νεόδµητη εντός οικοπέδου 10.941τµ. Αρχική τιµή 110.000Ε(1318 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 48.000ε (1263) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 120.000Ε (1166) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µονοκατοικία 65µ2 µε 2υπν, βεράντες, σε οικόπεδο εντός οικισµού 2.050µ2 (δόµηση επιπλέον 335µ2) µε εσπεριδοειδή κι ελαιόδεντρα Τιµή 120.000 (2287) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µεζονέτα 125µ2, σε οικόπεδο 280µ2, γωνιακό, στον κεντρικό δρόµο, 4υπν, 2 wc, τζάκι, καλοριφέρ, αποθήκες, γκαράζ. (2280) ∆ΑΦΝΗ Αµαλιάδος (µετά το Χάβαρι) µονοκατοικία 113µ2 σε οικόπεδο 800µ2 και αποθήκη 50µ2 σε άριστη κατάσταση. Αρχική Τιµή 70.000Ε (2250) ΕΦΥΡΑ ∆ιώροφο οίκηµα που αποτελείται από 80τµ κατάστηµα και 80τµ διαµέρισµα κοντά στο κέντρο, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 150.000Ε(1311) ΚΟΛΙΡΙ µον/κία 81,5µ2 διώροφη σε οικόπεδο 149,51µ2 τιµή 55.000 συζητήσιµη (2279) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 210.000Ε(1294) ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 70.000Ε (1126) ΞΥΛΟΚΕΡΑ Μονοκατοικία 106τµ µε 2 υ/δ, τζάκι καλοριφέρ, βεράντα ,αποθήκες εντός οικοπέδου 500τµ.Αρχική τιµή 130.000Ε(1320) ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία 120τµ µε ξενώνα 30τµ, σε πολύ καλή κατάσταση σε απόσταση 300 µ από θάλασσα, διαθέτει πολύ όµορφο κήπο 1000τµ, 2 υ/δ, 2 µπάνια, airco. Αρχική Τιµή 230.000Ε(1293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 56µ2 δίπλα στο κέντρο κατάλληλο και για γραφείο, δυνατότητα µε συνένωση διπλανού διαµ/τος. (2293) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 59µ2 α’ ορόφου 25ετίας,ανακαινισµένο, δικό του καλοριφέρ, µισθωµένο 300 (2244) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 80µ2 κεντρικό µισθωµένο τιµή 70.000 (2296) ΡΟΒΙΑΤΑ Μονοκατοικία 58τµ εντός οικοπέδου 457τµ, µε πρόσοψη σε δρόµο, εντός οικισµού, κοντά στο κέντρο του χωριού. Τιµή 65.000Ε (1313) ΡΟΒΙΑΤΑ Οικίες 48τµ και 68τµ ,εντός οικισµού .Τιµές 25.000Ε(1315) ΚΑΙ 7.000Ε(1300) ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµερίσµατα 123τµ και 124τµ ρετιρέ µε 3 υ/δ, τζάκι, wc, ηλιακό, βεράντες, αποθήκη θέση πάρκινγκ. Σε άριστη κατάσταση. Τιµή 500 ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα 80τµ στο κέντρο ,αυτόνοµη θέρµανση ,2 υ/δ .τιµή 250Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα ισογείου 100τµ ,ανακαινισµένο ,αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 300Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό γραφείο πλήρως ανακαινισµένο 1 ου ορό-

ΠΥΡΓΟΣ γραφείο 50µ2 κεντρικό, επί της Πατρών, µισθωµένο 250 ή και ελεύθερο (2298)

φου 55τµ, δίχωρο, στην πλατεία Αγ .Αθανασίου. Τιµή 350Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 180τµ, εντός οικοπέδο 1800τµ, επί της οδού Αντ.Πετραλιά στην είσοδο της πόλεως. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή 700Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ µε πατάρι 100τµ και υπόγειο 150τµ, κοντά στον πεζόδροµο , κοντά στο κέντρο, µε µεγάλη πρόσοψη. Τιµή συζητήσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 90 τµ, καινούριο, 2 υ/δ, αυτόνοµη, 4 ορόφου, µεγάλες βεράντες ,πάρκινγκ ,αυτόνοµη θέρµανση ,ηλιακό, τιµή 380Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιαµέρισµα 70τµ, κεντρικό, 2 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, 2 ορόφου. τιµή 300Ε ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία µε 3 υ/δ ,αυλή σε καλή κατάσταση. Τιµή 300 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Αγροτεµάχιο 8330τµ µε 60 ελιές και 25 οπορωφόρα δέντρα Αρχική τιµή 30.000Ε (1724) ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο 21 στρ. µε αποθήκη. Κατάλληλο για κάθε είδους καλλιέργειες Κοντά στην έξοδο Γαστούνης προς Καβάσιλα. Τιµή 63.000Ε (1533) ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 42.420µ2 κατάλληλο για όλες τις καλλιέργειες. Τιµή 2.000/στρ (1801) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Οικόπεδο 10651τµ επί δρόµου προς Άγιο Ηλία ,κοντά σε κατοικίες. Αρχική τιµή 100.000 (1764) ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Λιοστάσι 3000ΤΜ µε πρόσοψη σε χωµατόδροµο Αρχική τιµή 17.000 (1767) ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και 450µ από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 45.000 (2681) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 20.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεµάχιο 14.000ΤΜ στον παραλιακό δρόµο Τιµή 6000/στρ ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 7700τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο 2 χιλ απόσταση από θάλασσα Αρχική τιµή 6.000Ε/στρ(1741) ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα. ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8.529τµ, ποτιστικό κατάλληλο για καλλιέργειες, µε πρόσοψη στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, προσβάσιµο από αγροτικό δρόµο. Αρχική τιµή 53.000Ε. (1715) ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8στρ µε 220 ελιές, αυτόµατο πότισµα, ρεύµα, δύο εισόδους, γωνιακό, περιφραγµένο απόσταση από θάλασσα 2χιλ. Τιµή 80.000Ε (2688) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.500 ευρώ/στρ. (2561) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 40.000 (2661) ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ περισσότερα 2άρια, 3άρια και 4άρια

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ ΑΠΟ 220Ε ΜΑΣ712

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ∆Ι∆ΑΚΤΟΡ ΑΣΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΛΥΤΡΙΑ ΤΑΡΩ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ στη Γαστούνη µε 10 στρεµ. χωράφι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στο τεχνικό λύκειο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε κατοικία 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό 450 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 40 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρέµµατα 950 µ. από τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλ-

χαρτοµάντης, δυνατές ισχυρές προβλέψεις 100% επιτυχία, απόλυτη εχεµύθεια. Τηλ. επικοινωνίας 6974620562, 6978947711. ΜΑ4935

. ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΤΟΝΑ

Χρειάζεστε γυναίκα για βοήθεια στο σπίτι, για ανήµπορα άτοµα (γιαγιά-παππού), για άτοµα µε πρόβληµα στην κίνηση, κ.λ.π. Τηλεφωνήστε στο γραφείο της κας ΝΤΟΝΑΣ να σας στείλει το κατάλληλο άτοµο. Επίσης σερβιτόρες- καµαριέρες- λαντζιέρες- καθαρίστριες ολοήµερες ή ωροµίσθιες. ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΤΑΘΕΡΟ 26220/400041 ΚΙΝΗΤΟ 6936-529012 ΚΙΝΗΤΟ 6988-800814. ΜΑ2934.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ(ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ MONKA JANI CACAJ AVNI ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛ. ΓΛΥΚΑΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΡΕΠΑΣ ΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΗΛΙΑ ΤΗΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 280 &ΘΗΒΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 57 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144 ΔΡΑΜΑΣ 147 ΣΜΟΛΙΚΑ 2 ΣΙΩΚΟΥ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79-81 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 71-73 ΣΤΑΔΙΟΥ&ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ &ΣΙΝΑ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΜΟΥ Β.ΣΟΦΙΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΚΗΠΟΥ)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 τ.µ. σε 800 τ.µ. οικόπεδο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. Ερµού και Πάρωνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΑΜ.ΠΡΕΣΒΕΙΑ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ(ΚΥΨΕΛΗ) ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΥΜΜΗΤΟΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΓΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩTΟΥ ΛΑΜΠΡ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΙΑΣ Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΡ. ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ 74 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 8 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 98 &ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 95 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 1 ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 2 ΤΡΑΛΛΕΩΝ 68 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 ΣΠ.ΠΑΤΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 81 ΠΛ.ΥΜΜΗΤΟΥ 3 ΠΛ.ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 50 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ 70 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 165 & ΣΚΡΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΙΟΥ 6


20 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

τουριστικών ειδών στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6948884458. ΜΑ4501.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ δίπλα στο δηµ. στάδιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6984897180.ΜΑ4124. ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ στην κεντρική πλατεία στην Αµαλιάδα, άρτια εξοπλισµένο, λόγω αναχώρησης. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937118755, απογευµατινές ώρες. ΜΑ4792 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου, πλήρως ανακαινισµένη, τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972622252, 6972713134. ΜΑ4892 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ στην οδό Πατρών στον Πύργο, µε πλήρη εξοπλισµό, ανακαινισµένο χώρο µε πελατεία και αρκετά χρόνια λειτουργίας για λόγους υγείας. Ή ο εξοπλισµός του καταστήµατος. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6981442088. ΜΑ4913 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ & ΕΙ∆Η ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ σε προσιτή τιµή, περιοχή Πύργου. Πληρ. τηλ. 6946663305. ΜΑ4949 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΦΕΝΕΙΟ cafe-bar στον Πύργο, χαµηλό ενοίκιο. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ.

6974205656. ΜΑ4955 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ στο κέντρο του Πύργου σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936549806. ΜΑ4961 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD, πλήρως εξοπλισµένη, σε πολύ κεντρικό σηµείο στη ∆υτική πλευρά του Πύργου. Παρακαλώ, µόνο σοβαρές προτάσεις! Πληρ. τηλ. 6948111164. ΜΑ4954 --------------------------------.ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – ΚΑΦΕ στον πεζόδροµο Νοµαρχίας σε χαµηλή τιµή. Τηλέφωνο 26210/34580. ΜΑ4965 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ µαζί µε τον εξοπλισµό της, στην περιοχή του Πύργου, τιµή 17.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977909634, 6979380235. ΜΑ4982

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κατάκολο 30 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6944810448.

ΜΑ4938

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 754µ²

στον Πύργο Ηλείας στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 6974011113.ΜΑ3956.

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ:

1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΠΙΤΙΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CAFE – FAST FOOD – PIZZA

στην πλατεία Σκουροχωρίου, πλήρως εξοπλισµένο και µε τραπέζια στην πλατεία. Τιµή ευκαιρίας και χαµηλό ενοίκιο. ∆εν έχει ΤΕΒΕ. Πληρ. τηλ. 6938691795. ΜΑ4910

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ που αποτελείται από 2 οροφοδιαµερίσµατα 85 τ.µ. το καθένα και κατάστηµα 47 τ.µ. Τηλ. 6979002209. ΜΑΣ68 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 57 τ.µ., επιπλωµένη και ενοικιασµένη, κατασκευής 1996 στην οδό Αναπαύσεως

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆Ο-

. ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

για όλα τα επίπεδα και για όλες τις εξετάσεις EDEXCELL – MICHIGAN – CAMBRIDGE – TOIEC- TOEFL. Προετοιµασία για υποψηφίους Αγγλικής φιλολογίας. Υπεύθυνη διδασκαλία µε µεγάλη εµπειρία στην προετοιµασία υποψηφίων. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6984140864. ΜΑ4934

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

στρεµ. άρτ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ-

Αρχιτέκτων – Μηχανικός

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

στο κέντρο της Αµαλιάδας, 1ου ορό∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ άρτια και οικοδοµήφου, αυτόνοµη θέρµανση οικο25 τ.µ., 42 τ.µ., 58τ.µ., 115 τ.µ. στην Πληροφορίες γραφείο:σε οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος Αµαλιάδα σε νεοαναγειρόµενη σιµα οικο- εντός της κοινόδοµή µε 3 διαµερίσµατα. Πληρ. τηλ. (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) δοµή σε κεντρικό σηµείο από 38.000 τητας. Πληρ. τηλ. 6974361991, Ζαφειρόπουλος ΣπυρίΜΑΣ253.Πληρ. τηλ. 6977481917,26210/51808, δων. ΜΑ4303Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ευρώ. 26220/27621. ΜΑ4146

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 262132042, 6934229748. ΜΑ4783

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

6976555286. ΜΑΣ6605

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 3ου ορόφου στην οδό Ζαΐµη ανακαινισµένο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι, 1ου σε διώροφη µονοκατοικία στην οδό Αλφειού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ κατάστηµα 1250 τ.µ., υπερυψωµένο ισόγειο και 1250 τ.µ. ηµιυπόΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 49 τ.µ., νεόκτιστο στην οδό Ζαΐµη, 1ου ορόφου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 57 τ.µ., νεόκτιστο, 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) αποτελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ., υπόγειο 97,5 τ.µ. και πατάρι 47,5 τ.µ. µισθωµένο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι δεκαετίας 76 τ.µ., στην οδό Ιατρίδου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 97 τ.µ., πλησίον 1ου δηµοτικού, τιµή 55.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατάστηµα 85 τ.µ. και κατοικία 90 τ.µ. στην οδό Κατακόλου (πλησίον παλιού νοσοκοµείου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφη νεόκτιστη µεζονέτα 180 τ.µ. σε οικόπεδο 2.350 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα στο Σµίλα 54 τ.µ., σε οικόπεδο 119 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 2,5 στρεµµάτων περίπου εντός οικισµού στο κέντρο του Κατακόλου αµφιθεατρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο βουνό Κατακόλου 6.000 τ.µ. (πλαγιά) µε φανταστική θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στον Ανθόπυργο 2.200 τ.µ. εντός οικισµού, τιµή 40.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόκτιστα διαµερίσµατα από 800 ευρώ το τ.µ. και οικόπεδο και αγροτεµάχιο σε όλο τον Πύργο και την περιφέρεια αυτού. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη γκαρσονιέρα 1ου ορόφου επιπλωµένη ή µη πλησίον ΤΕΙ, τιµή 230 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι στη ∆εξαµενή, 1ου ορόφου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 3ου ορόφου στην οδό Υψηλάντου ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία στο Κατάκολο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µονοκατοικία νεόκτιστη στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου νεόκτιστη, 39 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο 50 τ.µ., ηµιώροφος δεκαετίας 30.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι στο κέντρο ηµιυπόγειο 50 τ.µ., τιµή 27.000 ευρώ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 70 τ.µ., τιµή 35.000 ευρώ (οδός Γόντικα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου στην οδό Γιαννιτσών, τιµή 59.000 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 1ου ορόφου, επιπλωµένη στο κέντρο. Τιµή 250 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισόγειο πλησίον ΚΤΕΛ, 60 τ.µ., τιµή 30.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου ορόφου, 40 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο επιπλωµένο, πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας πλησίον ΤΕΙ, τιµή 300 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι δεκαετίας µε αποθήκη στην οδό ∆εληγιάννη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 101 τ.µ., 3ου ορόφου στην οδό Μπιζανίου και 28ης Οκτωβρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Σαµικό οικόπεδο 2253 τ.µ. µε µεγάλη θέα, κατάλληλο για µεζονέτες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην εθνική οδό Πύργου – Πατρών οικόπεδο 9.500 τ.µ. µε πρόσοψη στο βοηθητικό δρόµο της Εθνικής και στο δρόµο του νοσοκοµείου ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση καφέ στην κεντρική πλατεία. ΜΑΣ2930

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636. Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Γεωργίου 1ου ορόΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Παπανδρέου Γεωργίουδιαµέρισµα Παπανδρέου φου σε τριώροφη οικοδοµή µε 1 υ/δ , καθιστικό και µπάνιο Τιµή διαµέρισµα 1ου ορόφου σε τριώροφη οικοδοµή 58000 µε 1 υ/δ , καθιστικό µπάνιο δύο διαµερίσµατα Τιµή Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή και του Νοσοκοµείου 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής 58000 πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στην στην περιοχή του Νοσοκο1250 /το ΑΜΑΛΙΑ∆Α τετ µείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίΣτην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχοορόφου σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο στοιχα δεύτέρου καινούργιας µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρ(1005) Τιµή 185000 µανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 1250 /το τετ275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα ορόΣτην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο4ου 100τ.µ. περίφου τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε που 10 109 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) κενΤιµή 35000 τρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία Στην περιοχή ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράνδυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή τες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή 185000Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100στην µέτρα περιοχή Τιµή 38000 Στη ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ µοΠεριοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές νοκατοικία 82 τ.µ. Τιµή σε 35000 οικόπεδο 275 µε πρόσοψη στον–µεζονέτα κεντρικό δρόµο ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µεκαθιστικό, 100 ρίζες ελιές τ.µ. µε περιοχή 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, 30 χρόνωναπό περίπου (1106) Τιµήµε 27000 800µ. την θάλασσα πανοραµική θέα Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την (1100) Τιµή 155000 Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο Στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε /στρ. οιγια αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελικόπεδο στην 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη στρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη γραµµήστην από την θάλασσα (1013) Τιµή 35000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης περιοχή ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 2Στην σε ήσυχη περιοχήΣΥΚΙΕΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143)µονοκατοιΤιµή 150000 ΜΑ918νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάκία 60τ.µ.

. ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µ. πλησίον Βουνάργου και 2) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3 στρεµ. επί της οδού Πύργου – Βουνάργου. Πληρ .τηλ. 26210/41622, 6977292696. ΜΑ4875

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1900µ²

περιφραγµένο µε ρεύµα και πηγάδι εντός οικισµού στο Νεοχώρι Ηλείας, 200 µ. από τη θάλασσα. Πληρ. κος ∆ιονύσης, τηλ. 6 9 7 3 9 9 3 1 3 9 , 6973496798. ΜΑ4978

νιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 Περιοχή Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100 µέτρα Τιµή 38000 Περιοχή Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 Στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 /στρ. Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000 ΜΑ918

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

ΜΑΣ150

. ΠΩΛΟΥ Πληρ. τηλ. 26210/32042,

ΜΑΣ44

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

89m², 115m² επίσης ισογ. (στούντιο) γκαρσονιέρα 30m²

Ο

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

στον Αγ. Ανδρέα – Ματζάκουρα παραθαλάσσιο οικόπεδο 4στρ, µε θέα άρτιο κι οικοδοµήσιµο, τιµή 180.000 ευρώ. ∆υνατότητα ανταλλαγής µε ακίνητο εντός Ν.Αττικής. Τηλ. 6 9 7 4 9 0 4 9 6 1 ΜΑ2973

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 350 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τ.µ. µε παλιά οικία 75 τ.µ., πεΣΤΗ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑριοχή Καλλίτσα, οδός ∆ρο. ΠΩΛΕΙΤ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ σίνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ 270 τ.µ. µε αυτόνοµο, νόµιµο υπόΚούβελος τηλ. 26220/22523. ΜΑ4855 γειο, προδιαγραφές αµερικανικές, δύο. Πληρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ µπροστά στη θάλασσα. ΜΟΝΟ ---------------------------------2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α --------------ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. .Πληρ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 .τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ άρτια ΟΙΚΟΠΕ∆Ο και οικοδοµήσιµα εντός τηλ. 6909003469. ΜΑ4285 ριοχή «Παν 1140µ² και το µισό θέση 2ου τηλ. ορόφου, διαµπερές, της στη κοινότητας. Πληρ. οικισ Κούβελος στον Πύργο. 6976555286. καλής κατασκευής,εντός περιοχή 26210/51808, ΜΑ4329 Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑΣ6605Νοµαρχίας, τιµή ευκαιρίας. --------------ΜΑ4970 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78µ²

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΜΑΤΑ σε πάροδο στην Αγ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες καινούριο στον Πύργο 73 τ.µ., 3ου Γεωργίου στον Πύργο, καπόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), ορόφου µε τζάκι, θωρακισµένη . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ τάλληλο για σπίτι. Πληρ. τηλ. πόρτα σε πολυτελή κατασκευή. Τηπολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη 26210/33043, 6945410920. ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΣΠΙΤΙΑ λέφωνο επικοινωνίας 6948002123. και 200µ² ετοιµοπαράδοτα βαθέρµανση, γκαράζ ...) 125- 100m², 57 m², οδόςαπό Αγ.28µ² Αρτεµίου & ΦωΜΑ4323 ρέως τύπου από µπετόν από 700 ευρώ/µ². κίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL Πληρ. τηλ. 6944625583. ΜΑ4105

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο άρτια της και Μπαλκόνι,επί οδού οικοδοµήΓιαννιτσών. ο έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όρο2σιµα ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ10 75 τ.µ. χλµ. στο φος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι Πύργου – Κατακόλου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ µόνο στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆εκτές σοβαρές ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα προτάσεις. Πληρ. τηλ. Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες 6976555283. κ.α. -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 13,3 στρεµ., σε αγροτική περιοχή, στην περιοχή Σκουροχωρίου – Λεβεντοχωρίου, . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ηλεκτροδοτούµενο, ποτιο άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10 στικό, από αναδαµό. χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εΠληρ. τηλ. κτές µόνο σοβαρές προτάσεις. 6934933777.ΜΑ4150. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

2012

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 6934229748. . ΛΕΧΑΙΝΑ ΗΛΕΙΑΣ. ΠΩκαινούριο 115,50 τ.µ., 1ου ορόφου Μάρµαρα 60, 98, 131 τ.µ. επί της πλατείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ µε τζάκι, πόρτα ασφαλείας, µεγάλο ΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 245 26220/2598 . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ξυστρή, 1ου δηµοτικούτ.µ. σχοµπάνιο και µεγάλο WC σε πολυτελή µε µικρή οικία, πλησίον ΓΡΑΦΕΙΟ 60 τ.µ. ---------------στο κέντρο του Πύργου λείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και Σε νεοανεγειρόµενη κατασκευή. Τηλ. επικοινωνίας οικοδοµή κεντρικής πλατείας Αγίου . ΠΩΛΕΙΤ έναντι Νοµαρχίας, ευκαιρία. χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς καταΕΝΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 6936862616.και ΜΑ4324 σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα σιµο που β ∆ηµητρίου. τ.µ. Πληρ. τηλ. Πληρ. τηλ. 26210/32042, σκευής, διαµπερή από οικοπε& 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 40 τ.µ. ωργίου (δί 210/8056588, το 6944-345312. δούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. κάθε ένα. Πληρ. κος Γιώργος, 6934229748. της ∆ΕΗ) ΜΑΣ5491. τηλ. 6974116407. . ΜΑ4307 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 698811196

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

15ετής πείρα

--------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ., στον 2ο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/28050, 6945391440. ΜΑ4322 -------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ. στη ∆εληγιάννη 1ου ορόφου µε A/C, ηλιακό, τέντες και αποθήκη 8 τ.µ. και γκαράζ κλειστό 30 τ.µ. Πληρ. τηλ. 2621100291, 6932323485.ΜΑ4301.

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750 Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές- ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β886] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-987] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961]

ΠΡ 60.0 ΧΑ 30.0 ΡΟ 70.0

Α ΓΑΣ - ΚΩ ΣΩΣ ΚΩ∆

ΓΡΑ Α καιν 79 ∆ΙΑ Α σκε Κ Α σκε 76 Α 200 ρε ΜΗ Α ΜΕΡ απ Α φου αν ΝΕΑ


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΟΤΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.000 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατοσειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. 2πορτο, 2008, full extra, 40.000 χλµ, άριστο 7.500 ευρώ. FIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, 1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 ευρώ. SMART CABRIO ’04, 700c.c., full extra, αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME FALCON 50HP, µε φρέζα ROTAVATOR 60άρα, υδραυλ. τιµόνι, πωλούνται µαζί 6.000 ευρώ. MERCEDES CLK ’04, 1800c.c., compressor, 163HP, full extra, 13.900. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 4πορτο, 2003, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες, αλουµ. όλα λεκτρικά, αερόσακοι κ.α. 5.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2πορτη 2004, a/c, υδρ. τι-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΜΑΞΙ VW POLO

16βάλβιδο, 1400c.c., ηλεκτρικά τζάµια, aircondition, χλµ. 215.000. Τιµή 4.000. Πληρ. τηλ. 6976671511. ΜΑ4932

µόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικά, αερόσακοι, κ.α. 5.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 5πορτη 2005, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., όλα ηλεκτρικα, αερόσακοι, 6.000 ευρώ VW POLO 3πορτο, µαύρο, full extra, 4.500 ευρώ, µοντ. 2004. VW POLO 5πορτο, (2 αυτ/τα) 2004 GTi, 16V, full extra, 5.500 ευρώ. VW POLO 5πορτο, 2005 full extra, 6.000 ευρώ. MERCEDES Ε200 COMPRESSOR 1800c.c., µοντ. 2010 δέρµα, ζάντες, αερόσακοι, clima, full extra, 35.000 ευρώ. MERCEDES Ε200, 2008, COMPRESSOR E200, 1800c.c. (πρωθυπουργική) AVANTGARDE, ζάντες, δέρµα, αερόσακοι, clima, οροφή, full extra 25.000 ευρώ. MERCEDES C180, 1600c.c., COMPRESSOR 2011, 156HP, λευκή, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.900 ευρώ MERCEDES 190Ε ’92, 1800c.c., δερµάτινο σαλόνι, A/C, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ LADA NIVA 4X4 ’94, A/C, υδρ. τιµόνι, προβολείς οµίχλης, µπάρα, κ.α. 1500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΙQ2 µαύρο, 2009, 1000c.c., full extra, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 10.990 ευρώ BMW 318is coupe E36, µαύρη ’94, οροφή 18”άρες ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.000 ευρώ OPEL ASTRA STATIONWAGON (2 αυτ/τα) µοντ. 1999 και (2002 αυτόµατο) από 3.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 1000 και 1300 κυβικά (3 αυτ/τα) RENAULT SCENIC 1600c.c., 2006, πανοραµική οροφή, full extra 5.500 ευρώ DAIHATSU MOVE 1000c.c., 2004 µε γυάλινη οροφή + υδρ. τιµόνι. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. SMART BRABUS µαύρο, 2003, a/c, όργανα ταµπλώ ζάντες BRABUS, κ.α. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 5.000 ευρώ. OPEL VECTRA µαύρο 1600c.c., µοντ. 2000, full extra, 3.500 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA Β1600 µονό διαφορικό DIESEL ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ (το χρώµα του εργοστασίου) 1½ καµπίνα, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ΕΥΚΑΙΡΙΑ 6.500 ευρώ. ΚΛΟΥΒΑ MERCEDES 313 SPRINTER CDI 2001, ABS, a/c EYKAIΡIA 8.000 ευρώ HONDA CIVIC 1400 c.c., ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., κοτσαδόρο κ.α. 2.500 ευρώ NISSAN PRIMERA 1600c.c., ’98, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., full extra, 2.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ FIAT TEMPRA 1400 c.c., ’93, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, καλά λάστιχα, πολύ καλή κατάσταση SUPER ΕΥΚΑΙΡΙΑ, 1000 ευρώ. SEAT TOLEDO λευκό, 1600c.c., ’93 ζάντες αλουµ. οροφή κ.α. 1500 ευρώ LANCIA D HF 1600c.c., κίτρινο, full extra, 3.500 ευρώ. ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., κόκκινο, βενζίνη & υγραέριο, full extra ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. SKODA OCTAVIA RS 2004, turbo, full extra, 7.500 ευρώ. ΜΑΣ987 -----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ RENAULT LAGUNA 2000 c.c., turbo 10/2003, σε αρίστη κατάσταση από ιδιώτη. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6937067299. ΜΑ4785 ----------------------------------------------.ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN SUNNY 1400 c.c., µοντέλο 1993, A/C, περασµένο ΚΤΕΟ πληρωµένα, τέλη 2012, τιµή 500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/24940 από 8-4.ΜΑ4928

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FORD ESCORD 1400c.c. Ghia µοντ. 98 4 π υδραυλικό τιµόνι Α/C ηλ. παράθυρα, ζ’άντες αλουµ. R/CD ατρακαριστο 1700 ευρώ

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 20012007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN MICRA

λευκό, µοντ. 6/08/92, 1235c.c., άβαφο, αµόλυβδη, κοτσαδόρος, τέλη 2012, ΚΤΕΟ. Πληρ. τηλ. 6977698802, τιµή 900 ευρώ. ΜΑ4979

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES B- CLASS 200

MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

turbo, 2034c.c., (193HP), µοντέλο 4/2008, 70.000km, αυτόµατο, πανοραµική οροφή, sportpacket, full extra, αρίστη κατάσταση, λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τιµή: 14.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945777104. ΜΑ4921

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΤΡΑΚΤΕΡ FORD 105HP turbo, µε µπροστινό διαφορικό και φρέζα MASSIO 90άρα, καινούριο, όλα σε καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6944755635. ΜΑ4939

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ POLO CLASSIC SEDAN

’98, 1100c.c. µε 17άρες ζάντες, ηχοσύστηµα, όλο χειροποίητο σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6980766684, 6984249900. ΜΑ4962

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 30, 32, 41µ² ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μηχ/γος Μηχ/κος Οικοδοµικής Επ/ση ΠΥΡΓΟΣ. ΤΗΛ. 6947260686.ΜΑΣ311.

µοντ. 10/1996, 1600c.c., άβαφο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα ΟΖ – FREDESTEIN µε λίγα χιλιόµετρα, Xenon φώτα ρυθµιζόµενα, mp3 pioneer, johnson φιµέ, κοτσαδόρος αποσπώµενος, τέλη 2012, ΚΤΕΟ, 115.000 χλµ. πραγµατικά, λόγω αναχώρησης. Πληρ. τηλ. 6937282907, τιµή 1800 ευρώ, συζητήσιµη.

µόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέρι- ατρακάτώρα 4.300 ευρώ. ριστο, βιβλίο service, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα, ROVER 200, ταξιδιού, µοντ. ’98, κλιµατι1400c.c., airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, υπολογιστής σµός, άριστη κατάσταση. 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα FIAT PUNTO 1.250 c.c. µοντέλο 2006, τετράπορτο, full extra, 2.300 ευρώ. υδραυλικό τιµόνι (city), ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, airbag, . FORD ESCORT 1.800καινούριο. cc, µοντ. ’95, A.B.S., λάστιχα καινούρια, περασµένο ΚΤΕΟ, σαν MERCEDES E200 2000c.c. µοντέλο 1991, αυτόµατο, full extra, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. δερµάτινο σαλόνι, σαντολάστιχα, κλιµατισµός, A.B.S., DVD, βιπαραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου βλίο service, όλα τα service στην αντιπροσωπεία. κ.α. 2.500 ευρώ. 9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, . HYUNDAI ACCENT 2003, βιβλίο 2πορτο, service, χρώµα αντιπροσωπείας. ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. PEUGEOT 107 TRENDY 1000c.c., µοντέλο 2008, τρίθυρο, παραθ.-κλειδ., αερόσακους,τιµόνι, ABS, CD, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό 4 AIRBAG bucket καθίσµατα, συναγερµός, κλιµατισµός, κ.α. από 4.800 τώρα 4.000 κεντρικό κλείδωµα, ABS, όλα ηλεκτρικά, .ζάντες αλουµινίου, λάστιχα καιSKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. νούρια, book service, κατάσταση καινουργής. aircondition, ζάντες SEAT IBIZA COMFORT Packetτιµόνι, 1400c.c., 90 hp, αερόσακοι, µοντέλο 2000, 17’’άρες, ηλεκτρ. ατρακάριστο, βιβλίο service, αλουµινίου, Ρ/CD, κλιµατισµός, ABS,παράθ. ηλε- – κτρικά παράθυρα, immobilizer,κλειδ., κεντρικό κλείδωµα, κ.α. 4.200 ευρώ. ηλεκτρικοί καθρέφτες, airbag 4, υδραυλικό τιµόνι, parctronic, έλεγχος δεAUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωκτός. µένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, OPEL ASTRA 1400c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, ατρακάριστο, βιβλίο service, airbag 6, P/CD, ηλεκτρικά ABS, ABS, αερόσακοι, κ.α.παράθυρα, ΠΡΟΣΦΟΡΑ immobilizer, κεντρικό κλείδωµα, υδραυλικό τιµόνι, αρίστη κα8.500 ευρώ. τάσταση. υδρ. τιMAZDA RX8 1300 c.c., 231 PS. TOYOTA cosmo, CARINA µοντέλοdiesel, 2007,a/c, 48.000 km µε book service αντιπροσωπείας, χέρι, µοντ. full extra, η µόνι, κ.α.πρώτο 2000 κυβικά, ’97, 2500 πιο πλούσια έκδοση, όλα ηλεκτρικά, ευρώ. οροφή Πανόραµα, ζάντες 18”, δερµάτινο σαλόνι σαν καινούριο. SMART µπλε 600c.c., 2001, γυάVW GOLF 1400c.c, FSI TREDLINE, µοντέλο 2005,µοντ. πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, 93.000 km, µε bookservise, full extra, λινηκαι οροφή, aircondition, όργανα ταµκατάσταση καινουργής. πλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες VW GOLF 1600c.c., GT, µοντέλο 2003, full extra κλιµατισµός, αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. βιβλίο ζαντολάστιχα, αναρτήσεις – εξάτµιση, οροφή ηλεκτρική, OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., service, πρώτο χέρι, αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE 1400c.c., 16V, µοντέλο, τετράπορτο, full extra, 2πορτο2001 ευκαιρία 8.000 ευρώ. χρώµα εργοστασίου, υδραυλικό τιµόνι, 4 airgac – ιmmobilaizer, ΤΟΥΟΤΑ 2005, full extra. κλίµα, ζαντολάστιχα, bookservice. ΤιµήΥΑRIS έκπληξη. HYUNDAI GETZ 2000, 1300c.c., 2005,κα-full ΤΟΥΟΤΑ DIESEL, κλούβα 2400c.c., µοντέλο αρίστη τάσταση, για αγροτικό ή επαγγελµατικό, είναι µε το χρώµα του extra. εργοστασίου. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.000 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ 2.900 ευρώ (2πορτο). Αγοράζω αυτοκίνητακ.α. απολύτου µετρητοίς, . PEUGEOT 206αυτοκίνητό cabrio, ασηµί, 1600 δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης σας, cc, –2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 1ο χλµ Πύργου Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092410, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. ΤΡΑΚΤΕΡ . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. ∆ΗΜ. ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ . VW POLO 371400Αµαλιάδα cc µοντ. 2005, full ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου extra, 5.500 ευρώ.– ΣΑΒΑΛΙΑ ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, Τηλ. 26220/27384. Κιν.: 6932643086 µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάFIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό τινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόFIAT 80-66 διπλό διαφορικό σακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληFIAT 80-66 διπλό διαφορικό νική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα,αλουµινίου, στενό αµπελουργικό κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 NEW HOLLAND TNFA 85, µοντ. ευρώ. 2008 (400 ώρες) NEW HOLLAND TNF 80, µοντ. 2003NAVARA (4.500 4X4 ώρες) . NISSAN 4πορτο, ασηµί JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό νίκελ, µπάρες µπροστά πίσω, ζάντες JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό αλουµινίουκαι + µεταχειρισµένες, λάστιχα ολοκαίνουρια, Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες µοντ. 2001, άριστο, 9.500 ευρώ. µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό. SUZUKI ΜΑΣ4158 VITARA 4Χ4 ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα- κλειδ., µπάρες µπρος, προβολείς οµίχλης. . HYUNDAI i10 2008 5πορτο, a/c, υδρ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παραθ.VOLVO S 40 κλειδ. κ.α. full extra, 6.200 ευρώ. 1800c.c., µοντέλο . CHEVROLET AVEO µαύρο 2007 2005υδρ. µετιµόνι, full extra 5πορτο, 1.200c.c., ηλεκτρ. ατρακάριστο, 1ο παραθ.-κλειδ.,χέρι, αερόσακους, ABS, ζάνγκαράζ, τες αλουµινίουσέρβις κ.α. 5.500αντιπροευρώ. . PEUGEOT 206 ασηµί 2πορτο, 2001, σωπείας. ∆εκτός 1.400c.c., ζάντες ανάρκάθεαλουµινίου, έλεγχος, αρίστηηλεκτρ.κατάτηση, αερόσακους, παραθ.σταση. κλειδ., κ.α. 4.000 ευρώ. Τιµή ευκαιρίας. . AUDI A4 TURBO QUATTROΠληρ. 2004 350 τηλ. 6937269373. Hp, 6ταχυτο, συλλεκτικό, µαύρο, fullfull extra. Προσφορά 13.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . CITROEN C4 COUPE VTR 1.600c.c. 2006 1ο χέρι, full extra, 6.000 ευρώ. . ALFA ROMEO 156 1600c.c., 122 Hp, ’99, clima, ABS, ζάντες αλουµινίου, αερόσακους, ασηµί. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ . FIAT ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ BRAVO 1250c.c. 2001 υδρ. τι• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ µόνι, a/c, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., κ.α., • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ ευρώ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ 2.500 ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ . HYUNDAI ACCENT 2007 1.350c.c. full • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ extra 22.000χλµ, ασηµί,6.000 ευρώ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ 2πορτο, ΕΝΤΟΣ 2008,ΟΙΚΙΣΜΟΥ full extra, 40.000 χλµ,

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

BMW

LADA HELLAS

– Πύργου. Νέα µειωµένη τιµή: 35.000 Κωδ: 1-210 Μονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Κωδ: 101 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ νιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Νέα µειωµένη τιµή: 130.000 Κωδ: 1-209 HYUNDAI ELANTRA ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: µοντέλο 2001 ABS, A/C 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. ηλεκτρικά120 παραθυρα, 120.000 Στην Γαστούνη. Νέα µειωµένη τιµή: 88.000 Κωδ:χλµ., 217 ασηµί, αερόσασε αρίστη97κατάσταση, ∆ιαµέρισµα τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆,κος κλιµατιστικό, Αµαοδηγού,αποθήκη. ηλεκτρ.Στην παράλιάδα. Τιµή: 98.000 Κωδ: 250 Περασµένο ΚΤΕΟ. a/c, υδραυλ. τιµόνι, ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, θυρα, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επι∆ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΓΧΟΣΆριστη κατάσταση. πρώτο Τιµή: χέρι, 90.000 άριστη κατάσταση. πλωµένο. ΚΑΘΕ Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 222 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: τιµή ευκαιρίας. 2.000 ευρω. Τιµή 3.200 ευρώ. Πληρ. τηλ. Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστού6974142431. Πληρ. 6976444953. νης. Νέατηλ. µειωµένη τιµή: 30.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 90.000. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Νέα τιµή: 22.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Νέα τιµή: 58.000 Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 300 τ.µ. εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στην Κουρούτα. κοντά στη θάλασσα. Κωδ: 3-176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Νέα τιµή! Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 50.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 340 Οικόπεδο 320 τ.µ. (Σ.∆. 0.8 κτίζει 256 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 55.000 . Κωδ: 3-193 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα τιµή. Κωδ: 409 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. ευρώ. Στο κέντρο Τιµή 2.500 της Αµαλιάδας. Κωδ: 475 Πληρ. τηλ. Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο περιφραγµένο 6.000 26210/30087. τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 150.000 . Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα µειωµένη τιµή κατά 50 % - 50.000 . Κωδ: 635 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 611 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετάµηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΑΚΙ YAMAHA X-CITY 125, 6.700 χλµ.

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 ΜΑΣ48 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES C 200 K 163 HP AVANTGARDE

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PEUGEOT 106,

ΜΑΣ3200

µοντέλο 2003 (8/2003) 90.000 χλµ. σαν καινούριο φυλασσόµενο σε γκαράζ full extra. Πληρ. τηλ. 6972235872. ΜΑ3886

QUICKSILVER, 1400c.c., µοντ. ’01,

120.000 χλµ., ασηµί, αερόσακος οδηγού, ηλεκτρ. παράθυρα, a/c, υδραυλ. τιµόνι, πρώτο χέρι, άριστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6974142431.

παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι, τάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας ABS, CD κ.α. 7.000 ευρώ. παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καιFIAT PUNTO DIESEL TURBO 2005, νούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλε1300c.c., 5πορτο, a/c, full extra, 6.500 κτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαευρώ. ριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, FIAT PANDA DIESEL turbo 2005, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, 1300c.c., 5πορτο, full extra, 6.200 σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. ευρώ. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. SUZUKI IGNIS 2005, 1300 c.c., turbo οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι full αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθιextra, 6.800 ευρώ. σµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ στη. SMART CABRIO ’04, «ΑΓΟΡΕΣ 700c.c., full ΑΠΟΛΥΤΩΣ extra, ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» MERCEDES A140 AVANGARD αριστη κατάσταση 6.500 ευρώ. - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ ΑΓΟΡΕΣ 2004, κλίµα, 4 αερόσαOPEL TIGRA ’99, 01400 c.c., a/c, υδρ. (Από1400cc,µοντέλο ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 0 εως 72 δόσεις) κους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδατιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κλειδαριές, 20ο χλµ.– Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ριές, µε ΣΑΒΑΛΙΑ τηλεχειρισµό, ηλεκτ. ABS, αερόσακοι, κ.α. 2.500 Τηλ. ευρώ. 26220-61138, κιν. 6947371647 καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθιwww.car.gr/helmis_cars σµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουPEUGEOT 206 ασηµί, 2πορτο, a/c, µινίου, full extra, σαν καινούριο υδρ. τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – MERCEDES A150 µοντέλο 20051200 ELE1) NISSAN 1200c.c., 5 πόρτες, 1991 µοντ., κλειδαριές, ζάντες MICRA αλουµινίου, 2001, γκρι,GANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ευρώ. 3.500 ευρώ. ζάντες αλουµινίου, full A/C, extra, σαν και2) CITROEN SAXO 1100c.c., βυσσινί µεταλλικό, R/CD, PEUGEOT 206 µαύρο, 2πορτο, a/c, χλµ.,νούριο. 2000 µοντ., 3 πόρτες, 93000 βιβλίο σέρβις, άριστο, 2.400 MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, υδρ. τιµόνι, ευρώ. full extra X5 2003, 3.800 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, ευρώ.3) SEAT TOLEDO, 1600, 16V, 2003 µοντ., ασηµί, ζάντες αλουκλιµα, full extra, σαν καινούριο µινίου, 5 πόρτες, A/C, Υ/Τ, ABS, 4FIAT αερόσακους, 100.000 χλµ., ΜΑΣ987 SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, full extra, άριστο, 4.500 ευρώ. ---------------------------------ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα. 4) SEATΜΗΧΑΝΗ IBIZA S4,ΚΤΜ γνήσιο, . ΠΩΛΕΙΤΑΙ Super1400, 16V, 101PS, 1999 µοντ, µπλε αλουµινίου 17”,έξτρα, ανάρτηση ρυθµιζόµενη, ΧΕΝΟΝ φώτα, Duke ζάντες 990, 31.000 χλµ, πολλά full extra, 165.000 χλµ., βιβλίο σέρβις,ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ άριστο, 2.900ΑΥΤ/ΤΑ ευρώ.ΚΑΙ σχεδόν καινούρια, φυλασσόµενη σε ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ 5) HYUNDAI ACCENT, 1340c.c., 2005 mont., µαύρο, A/C, Υ/Τ, γκαράζ. 6974432254. fullΤηλ. extra, 3.500 ευρώ. ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ -------------------------------6) LANCIA DEDRA, 1800c.c., 1992 µοντ., A/C, Υ/Τ, full extra, 800 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΤΑΧΙ 7) SEAT IBIZA, 1400, 16V, 2007 µοντ., µαύρο,ΓΙΑ ζάντες 4Χ4, 26ΗΡ, µε φρέζα – υνία. Πληρ. τηλ.101PS,ΕΙ∆ΙΚΕΣ αλουµινίου, κλιµατισµός, ABS, 29.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, full 6976444952. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ extra, 7.000 ευρώ. -------------------------------8) BMW 750, 5000c.c., 300PS, V12, µαύρο, 1990ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ µοντ., ζάντες ΑΠΟΛΥΤΩΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA 1,8 vti, ΧΕΝΟΝ φώτα, full extra, 8.500 αλουµινίου 17”,CIVIC κλιµατισµός, ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ µοντ. ευρώ. 1997, 5θυρο, full extra. Τιµή 3.400 ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ευρώ.9) Πληρ. JETτηλ. SΚI6994584555.ΜΑ3860 SEEDOO, 750c.c., 85PS, 1998 µοντ., µε τρέιλερ άριΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ στο, 3.000 ευρώ. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 4X4 σπαστό ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ 32,5 ιπ. µε φρέζα, καταστροφέα ψεκαΠΑΡΑΛΑΒΕΣ στικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460 – 32478. ΜΑ3863 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 2001-------------------------------2007 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ALFA ROMEO 4πορτο MERCEDES C180, C200K, CLK 147, 1600 c.c., µοντέλο 2005 σε αρίστη 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 κατάσταση, φυλασσόµενο σε γκαράζ. Λίγα χιλιόµετρα Full exra Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές 6947895947. ΜΑ3905 ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ -------------------------------ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΚΑΙΑΠΟ ∆ΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!! . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Ι∆ΙΩΤΗ AUDI www.stoubanou.gr 80, µοντ. ’92, 1600c.c., MITSUBISHI Αντιπρόσωπος LANCIA, µοντ. ’84, 1600 c.c., γενικό ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: σέρβις ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ και στα δύο. Πληρ. τηλ. – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: 6932472877. ΕυκαιρίαΜΑ3904 µονοκατοικία 104 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε οικόπεδο 480 ΓΙΩΡΓΟΣ τ.µ. Σε χωριό κοντά -------------------------------- στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 38.000 . Κωδ: 1238 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ MERCEDES Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 815 49 ATECO, µοντέλο 1999, υδραυτ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Καβάσιλα. Νέα µειωµένη τιµή:10135.000 . MΠΕΛΟΥΣΗ 199 Α/Κ, ηλεκ. καθρέπτες, λική Κωδ: πόρτα, & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ Μονοκατοικία 70 τ.µ. µε βάσεις για 2 λυόµενες κατασκευές ακόµα, σε οι430.000 χλµ., λογική τιµή. Πληρ. τηλ. κόπεδο 8.000 τ.µ. Στον Καρδαµά. Τιµή: 140.000ΤΗΛ. . Κωδ: 1-212 2621025325 6937834295, 26210/35691.ΜΑ3929 Ευκαιρία µονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 1006944/545021 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία ΜΑΣ121

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

VOLVO S40 1.800, µοντέλο 2005, full extra µε σέρβις αντιπροσωπείας. Στεγασµένο σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6937269373. ΜΑ3872

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Τετάρτη 2 Μαρτίου 2011 Α Γ Γ Ε Λ Ι Ε Σ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

20

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406 ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ισόγειο µεταλλικό κατάστηµα 418 τ.µ. εντός οικοπέδου 647 τ.µ. µε δυνατότητες και για δεύτερο όροφο στο Πανόπουλο Ηλείας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ – 1). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ποτιστικός 1457,20 τ.µ.. εντός αναδασµού στο ΛεβεντοΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙCAFE στον πεζόδροµο 28ης χώρι Ηλείας επί της οδού Πατρών Οκτωβρίου µε καταστήµατα) όλο τον εξοπλι2)ΝΗΤΩΝ, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, στοντ.µ. Πύργο, λόγω αιφνιδίου της.Αλποχωρίου Εσωτερικός και εξω741,64 εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στασµό Χανάκια Πύργου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωτερικός χώρος άριστα Ηλείας. 6974992426. Τιµή100 συζητή3)νίας ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΣ5337 διώροφος οικοδοµή,διακοσµηµένος. γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο τ.µ. --------------------------------σιµη. ∆εκτές µόνο σοβαρές εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προτάσεις, τηλ. 750τ.µ. επικοινωνίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου Κολίρι Καλλυντικών & Ειδών Κοµµω6948050145. ΜΑ8883 Ηλείας τηρίου στο κέντρο της Αµαλιά--------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. δας µε µακροχρόνια . ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ΤΑΒΕΡΝΑ – ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. παράδοση και σταθερή πελα-ΣµίλαΚΕΝΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Αρχ. Ολυµπίας,∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ» 6.800 τ.µ. επι επαρτεία λόγω συνταξιοδότησης. στην Κατακόλου άδεια µεταβιχιακού δρόµου Πελοπίου. Πληρ. ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση τηλ. αίθουσα 300ρεύµα ατόµων, ΠΩΛΕΙΤΑΙ Ροφιάβάσιµη, Πύργου Ηλείας µε νερό, αρ6980659900.ΜΑ8601. έτοιµη προς λειτουργία, σε δευτικό και 90 ρίζες ελιές -------------------------------πολύ τηλ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. χαµηλή µε υπόγειοτιµή. 42,70Πληρ. και 77,98 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σεΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 6979429083 ΜΑ8954 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού στον Πύργο κεντρικό σηµείο, τιµή 28.000 --------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) ευρώ, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 137. τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΝΙ370 MARKET ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ εντός οικοπέδου τ.µ. στο 6931595189. µε όλο τον εξοπλισµό του, σε ∆.∆. Λάλα Ηλείας. ΜΑ8819 -------------------------------καλή Πληρ. τηλ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ουτιµή. ορόφου και 104 τµ 5ου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 6974321694. ΜΑ8975

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ.,& 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, ΕΙ∆Η ∆ΩΡΩΝ παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. Υψηλάντου 17 Πύργος www.giannopoulosestates.gr ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτ.µ. τανο ΙΣΟΓΕΙΟ Αρχ. Ολυµπίας. & ΟΡΟΦΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική Πληροφορίες στο κατάχρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. στηµα. ΜΑΣ7716 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειος οικία 104,65 τ.µ., εντός οικοπέδου 351 τ.µ. στα Λαστέικα Πύργου,.όπισθεν CINTROEN ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 412,05τ.µ. επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Ρήγα ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΕΠΙ ΤΗΣ Φεραίου, Πύργος. Ο∆ΟΥ ΥΨΗΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοΛΑΝΤΟΥ ΓΩΝΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 57,73τµ. επί τικής της οδούεκπαίδευσης τέρµα Παπαφλέσσα στον Αθηνών ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΗ ΟΙΠύργο. ΚΟ∆ΟΜΗ παραδίδει µαθήµατα σε µαΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ οικίας 145,28τ.µ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα ΜΑΓΑΖΙ 102 τ.µ. θητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. στονύψος Πύργο. 6,50 µ. µε προ6939744158. ΜΑΣ3620 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τµ. εντός οικοπέδου 201,24 τ.µ. οπτικήΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πατάρι και ΙΣΟΓΕΙΟΣ υπό- 80,58 στονγειο Πύργο Ηλείας. --------------------------------70 µ. Επίσης ΕΥΚΑΙΡΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα ΓρανιΠΩΛΕΙΤΑΙ και ο ΠΡΩΤΟΣ τσέικα Πύργου Ηλείας. ΟΡΟΦΟΣ.Πληρ. τηλ. . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΖΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 56,80 τ.µ., τέρµα Παπαφλέσσα στον ΜΑΣ2973 6970870676. Πύργο Ηλείας. ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου 70 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2400 τ.µ. στη Σκαφιδιά ΠύργοςΙΣΠΑΝΙΚΗΣ Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 9025 τ.µ. στη Σκαφιδιά Πύργου Ηλείας γλώσσας, πανεπ/µίου . ΠΩΛΕΙΤΑΙ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 5739 τ.µ. στο Κατάκολο Ηλείας,εξετάστρια πίσω από την Αθηνών, Πανσέληνο, 770 µέτρα από την παραλία της Αλκυώνος Κατακόλου και 1100 µέτρα ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Κ.Π.Γ., µε σπουδές και από τον Αγ. Ανδρέα. στο εξωτερικό, αναλαµ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 78,52 τ.µ., εντός οικοπέδου 185,74 τ.µ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ βάνει όλα τα επίπεδα και στη µε Σαλµώνη Ηλείας. ή χωρίς το εµπόρευµα προετοιµάζει για όλα τα ΠΩΛΕΙΤΑΙ 6319δρόµο τ.µ. στα ∆ουνέικα Ηλείας, 600 µέτρα από τη θάλασσα. στον ΑΓΡΟΣ κεντρικό Καδιπλώµατα. Εµπειρία

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

τακόλου. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. ΜΑΣ1059 τηλ. 6948884458.ΜΑ8688.

πολυετή. Πληρ. τηλ. 6932286838. ΜΑ8861

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία, απόφοιτη Παν/µίου Κρήτης, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές πολύ προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976571761. ΜΑ8879

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950.ΜΑ8420.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στρεµ. 200 τ.µ. ∆ΙΠΩΛΕΙΤΑΙ Α ΜΕ ΡΙΣ2Μ Αχτίζει ΤΑ στα όρια της Αµαλιάδας. ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα Στεφανοπούλου 9, Πύργος. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα Τηλ. 26210 23000 και 28028, ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα κιν. 6972860928. ΜΑΣ469 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα

ΜΑΣ9


22 Ι Α Τ Ρ Ο Ι

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΥΓΕΙΑ Τα πόδια χτυπούν τη... φαλάκρα

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Μ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ια νέα έκθεση περιγράφει έναν νέο τρόπο αποκατάστασης της ανδρικού τύπου αλωπεκίας: τη µεταµόσχευση τριχών από τα πόδια, αναφέρει η εφηµερίδα «Νιου Γιορκ Τάιµς». Η έκθεση που δηµοσιεύεται στην επιθεώρηση «Archives of Dermatology» περιλαµβάνει δύο περιστατικά στα οποία η τριχοφυΐα πάνω από το µέτωπο (στη µετωπιαία γραµµή, όπως λέγεται) αποκαταστάθηκε µε τη λήψη θυλάκων των τριχών (τριχοθυλάκια) από τα πόδια των ασθεΝέα αποτελεσµατική νών και την εµφύτευσή τους στη µέθοδος συγκεκριµένη πεµε µεταµόσχευση ριοχή. Εκτιµάται ότι πρότριχοθυλακίων από κειται για τα πρώτα περιστατικά αντα κάτω άκρα δρών που αντιµετωπίζουν τη µετωπιαία φαλάκρα µε αυτό τον τρόπο. Σε προγενέστερες προσπάθειες, τριχοθυλάκια από τα πόδια είχαν µεταµοσχευθεί πιο πίσω στο κεφάλι και όχι πάνω από το µέτωπο. Η µέθοδος έχει την ικανότητα να αποκαθιστά το µπροστινό τµήµα του τριχωτού της κεφαλής εκατοµµυρίων ανδρών µε ανδρικού τύπου αλωπεκία, η οποία αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία τριχόπτωσης και συνιστά πηγή έντονου στρες. Η κατάσταση που αποκαλείται επίσης ανδρογενετική ή ανδρογενής αλωπεκία τυπικά αρχίζει στη µετωπιαία γραµµή και δηµιουργεί τριχοφυΐα σχήµατος πετάλου γύρω από τα αυτιά και προς το πίσω τµήµα του κεφαλιού. Η ανδρογενετική αλωπεκία προκαλείται από υπερευαισθησία – εν πολλοίς γενετική – των τριχοθυλακίων στις επιδράσεις των ορµονών.

Κλασικές µεταµοσχεύσεις

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Nικόλαος Κανελλόπουλος

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

Ειδικός Γαστρεντερολόγος Λετρίνων & Κολοκοτρώνη e-mail: nikoskanellop@gmail.com

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

Τηλ. 2621034090 Κιν. 6944964972

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

Στις παραδοσιακές µεταµοσχεύσεις µαλλιών, τα τριχοθυλάκια λαµβάνονται από το κεφάλι του πάσχοντος – κατά κανόνα από την περιοχή που εκτείνεται από µερικά εκατοστά πάνω από τα αυτιά και τους κροτάφους έως το πίσω µέρος του κεφαλιού. Οι δερµατολόγοι εµφυτεύουν τα θυλάκια αυτά τα οποία είναι απρόσβλητα από τις ορµόνες στο µπροστινό τµήµα του κεφαλιού, δίχως να ανησυχούν ότι τα µαλλιά που θα αναπτυχθούν από αυτά θα ξαναπέσουν κάποια στιγµή. Ωστόσο, τα µαλλιά που αναπτύσσονται στο πίσω µέρος του κεφαλιού τυπικά είναι πιο «άγρια» από αυτά που αναπτύσσονται µπροστά. «Εάν κάποιος θέλει να είναι φυσικά τα µαλλιά του στη µετωπιαία γραµµή, χρειάζεται λεπτές, απαλές τρίχες σαν µωρού» λέει ο δρ Σανούσι Ουµάρ, αναπληρωτής καθηγητής ∆ερµατολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστηµίου της Καλιφόρνιας στο Λος Αντζελες και επικεφαλής συγγραφέας της νέας έκθεσης. «Στο πίσω µέρος του κεφαλιού όµως έχουµε τα πιο χοντρά µαλλιά και όταν τα εµφυτεύουµε µπροστά η διαφορά φαίνεται, γιατί είναι πιο σκληρά».

Πιο απαλά µαλλιά

Ο δρ Ουµάρ πήρε την ιδέα για µεταµόσχευση τριχοθυλακίων από τα πόδια των ανδρών διαβάζοντας µια έκθεση του 2008, η οποία έγραφε ότι κάτι τέτοιο µπορεί να γίνει µε επιτυχία για την αποκατάσταση του τριχωτού της κεφαλής προς το οπίσθιο τµήµα της. Ο δρ Ουµάρ θέλησε να δοκιµάσει την τεχνική και στη µετωπιαία γραµµή. Ετσι, επιστράτευσε δύο ασθενείς του οι οποίοι είχαν µείνει δυσαρεστηµένοι από την κλασική µεταµόσχευση µαλλιών. Ο ένας ήταν 35 ετών και χτένιζε πλέον τα µαλλιά του προς τα εµπρός για να καλύψει τα µεταµοσχευµένα. Ο δεύτερος, 29 ετών, έβρισκε πολύ σκληρά τα µεταµοσχευµένα µαλλιά πάνω από το µέτωπό του και τα κούρευε πάρα πολύ κοντά για να µη φαίνονται. Ο δρ Ουµάρ έκανε τοπική αναισθησία στα πόδια των δύο ανδρών και µε ειδική συσκευή άνοιξε µικροσκοπικές οπές γύρω από τα τριχοθυλάκια στις γάµπες τους. Στη συνέχεια, αφαίρεσε τα τριχοθυλάκια και τα εµφύτευσε στη µετωπιαία γραµµή τους. Η αφαίρεση των τριχοθυλακίων ήταν διάσπαρτη, ώστε να µη µείνουν σηµεία χωρίς τρίχες στα πόδια τους µετά την αφαίρεση. Επιπλέον, επειδή οι οπές που άνοιξε ήταν µικροσκοπικές «έκλεισαν δίχως να αφήσουν ουλές» είπε. Από κάθε άνδρα αφαιρέθηκαν και µεταµοσχεύθηκαν περίπου 1.000 τριχοθυλάκια, το 75% έως 80% εκ των οποίων αναπτύχθηκε τελικά στο κεφάλι των ασθενών.

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Χρίστος Γεωργιάδης Γενικός Χειρουργός Χειρουργική (Μαστού-Θυροειδούς – κοιλιάς – αιµορροΐδων – περιεδρικών συριγγίων) ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 6932297046

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΠ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ- ΟΓΚΟΛΟΓΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ «ΥΓΕΙΑ»

Πρόληψη, ∆ιάγνωση, Θεραπεία, Παρακολούθηση και παρηγορητική – ανακουφιστική αντιµετώπιση κακοηθών νεοπλασµάτων.

ΚΑΘΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-14.30 & 17.00-21.00

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗ 23 ΑΜΑΛΙΑ∆Α (ΚΤΕΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ) ΤΗΛ. 6973397076


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Τετάρτη 11 Απριλίου 2012

ΑΓΟΡΑΣΕ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ ΣΤΟΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΤΗΣ

Τζένιφερ Λόπεζ η… κιµπάρισσα!

Μουτζέντρα (παραδοσιακό κυπριακό φακόρυζο)

Μ

Υλικά 250 γρ. φακές, ψιλές, ξεπλυµένες στο σουρωτήρι 1 δαφνόφυλλο, 50 ml (1/4 φλιτζ. τσαγιού) ελαιόλαδο,2 µέτρια ξερά κρεµµύδια, κοµµένα σε ψιλά καρέ,250 γρ. ρύζι µακρύκοκκο, για πιλάφι, ξεπλυµένο στο σουρωτήρι,τα φύλλα από 1/2 µατσάκι δυόσµο, ψιλοκοµµένα ή 1 κουτ. σούπας ξερός δυόσµος, τριµµένος,αλάτι, φρεσκοτριµµένο πιπέρι,λίγος χυµός λεµονιού, για το σερβίρισµα

ετά την Τζένιφερ Άνιστον, που έχει ξοδέψει χιλιάδες δολάρια για τον αγαπηµένο της Τζάστιν Θερού, άλλη µια Τζένιφερ αποδεικνύεται επίσης ανοιχτοχέρα όσον αφορά τον σύντροφό της... Και αυτή δεν είναι άλλη από την Τζένιφερ Λόπεζ που κάθε µέρα αποδεικνύει µε τις πράξεις της πόσο πολύ ερωτευµένη είναι µε το νεαρό σύντροφό της, τον 25 χρόνο Κάσπερ Σµάρτ (µαζί στη φωτο). Όπως απέδειξε πριν µερικά εικοσιτετράωρα η τραγουδίστρια, δεν είχε κανένα πρόβληµα να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειµένου να αγοράσει στο νεαρό χορογράφο ένα φορτηγάκι ως δώρο για τα γενέθλια του. “Η Τζένιφερ ήξερε ότι ο Κάσπερ ήθελε πραγµατικά ένα φορτηγό και αυτή του το πήρε. Ήταν πολύ ενθουσιασµένος µε αυτή την γενναιόδωρη χειρονοµία της” δήλωσαν φίλοι του ζευγαριού µε τον Κάσπερ να είναι πλέον ο κάτοχος ενός λευκού Dodge Ram αυτοκινήτου. Φυσικά η Τζένιφερ έσπευσε να ανακοινώσει τα γενέθλια του αγαπηµένου της και µέσω του προσωπικού της λογαριασµό στο Twitter γράφοντας χαρακτηριστικά “ Το αγόρι µου έχει γενέθλια και ήµαστε τόσο ευτυχισµένοι για αυτό. Θα είναι τα πιο ωραία του γενέθλια”.

Μ

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ LILY

Η Μαρία Μενούνος είναι όντως µια «σκληρή Ελληνίδα»…

Η Lily Allen αφήνει το µπιµπερό και πιάνει το µικρόφωνο!

Τ

ια ακόµη εντυπω σιακή εµφάνιση πραγµατοποίησε το βράδυ της Μεγάλης ∆ευτέρας στο αµερικανικό «Dancing with the stars» η Μαρία Μενούνος, η οποία χόρεψε και πάλι τραυµατισµένη (φωτο). Ενώ, λοιπόν, την προηγούµενη εβδοµάδα η ελληνοαµερικανίδα παρουσιάστρια κατάφερε να «κλέψει» τις εντυπώσεις παρά τα δύο σπασµένα της πλευρά και αυτή την εβδοµάδα τα κατάφερε παρά τον τραυµατισµό που είχ ε υποστεί στο πόδι της. Και επειδή, η ίδια η Μαρία το είχε ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι θα τα καταφέρει («είµαι σκληρή Ελληνίδα και θα τα βγάλω πέρα»… είχε πει χαρακτηριστικά), εντυπωσίασε µε το rock tango που χόρεψε τερµατίζοντας δεύτερη στη βαθµολογία.

ο 2009 η Lilly Allen (φωτο) αποφάσισε να κρεµάσει το µικρόφωνο στην καλύτερη στιγµή της καριέρας της. Αλλά τα σταριλίκια δεν τα παρατάς εύκολα και η τραγουδοποιός µετά από µια τρίχρονη αγρανάπαυση είπε να γυρίσει στο σιρκουί της σελεµπριτοσύνης. Οι παπαράτσι φωτογραφίες από το RAK (στούντιο ηχογραφήσεων του Λονδίνου), όπου δουλεύει το τρίτο της άλµπουµ, γέµισαν τα βρετανικά tabloids. Οι φίλοι της λένε ότι η «καλύτερη στιχουργός της Αγγλίας» (τάδε έφη ο Έλτον ο Τζον) αποφάσισε να ξανα-

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

NET 34,44 UHF 5 VHF

ΕΤ3 23,27VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

ΕΤ3 Η πέµπτη συµφωνία του Μάλερ

Κινούµενα σχέδια

07.00 07:00 10:00 12:00 13:00 14:30 15:30 16:15 17:00 19:00 21:00 22:00 22:30

00:00 00:30 01:00 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ MAD ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΧΡΩΜΑΤΑ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ MAD OK ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΝΙΠΤΗΡΟΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 1ο ΕΝΙΚΟ – ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΚΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ KONTRA CHANNEL – ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΚΟΥΒΑΡΑ ΣΧΟΛΙΑΖΕΙ Ο ΜΑΚΗΣ ΚΟΥΡΗΣ ORT CINEMA ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ORT CINEMA ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

08.00 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Βυζαντινοί λόγιοι και καλλιτέχνες στην Αναγέννηση (Ε) 11.00 Παγκόσµια ποτά (Ε) 12.00 Ο Χριστός ξανασταυρώνεται (Ε) 13.00 Βυζαντινή και µεταβυζαντινή τέχνη στην Ελλάδα (Ε) 13.30 Η µονή της Αγίας Αικατερίνης του όρους Σινά (Ε) 14.00 Ποδήλατο παντού (Ε) 14.30 Ουράνιο τόξο (Ε) 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Ζικ και Λούθερ (Ε) 16.30 Carousel (Ε) 17.00 Είδα τη γη ν’ αλλάζει (E) 17.50 Μετέωρα,600 χρόνια µοναξιάς 18.30 Ακολουθία του Νιπτήρος 21.00 ∆ελτίο ειδήσεων στη νοηµατική 22.00 «Ακρόασις» 23.00 Ξένη ταινία «Πέντε λεπτά πριν τον Παράδεισο» ∆ραµατική 24.00 Η πέµπτη συµφωνία του Μαλερ (Ε) 01.00 Σηµείο ART (Ε) 02.00 Στα µονοπάτια της σκέψης (Ε)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΤΕΛ

06.00 10.00 12.00 13.00 16.00 16.30 18.30 19.30 20.00 22.00 23.00 24.00 00.30

08.30 09.30 10.00 10.30 11.00 12.30 13.00 14.00 15.00 15.30 16.00 17.00 17.25

Πρωινή ενηµέρωση Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα Ταξιδεύοντς στην Ελλάδα : Πάτµος (Ε) Μπάσκετ Σηµείο ART Φωτόσφαιρα: Ψίθυροι στη ΛιµνθάλασσαΜεσολόγγι (Ε) Αντρέι Ζαχάρωφ, ένας ελεύθερος άνθρωπος (Ε) Ρεπορτάζ χωρίς σύνορα Το χαµένο λιµάνι της Κωνσταντινούπολης (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία « Ηµέρες Σεπτεµβρίου» ∆ραµατική

21.00 22.00 23.00 01.00

«Μεθυσµένο ηµε«ΛΟΡΑΞ» (3D) ρολόγιο» 6.15 µ.µ. και 4.15 µ.µ. (Πα7.45 & 10 µ.µ. ρασκευή και Κυριακή)

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

ΟΣΕ

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621020600-020601 2621020607

2621022525-022576

«Η οργή των Τιτάνων» (3D) 8 & 10 µ.µ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ: ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

Κ.Ε.Π.

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402 2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

06.00 Extreme makeover: Home Edition VI 07.00 Πρωινό ΑΝΤ1 12.50 Με αγάπη 13.00 ANT 1 News 13.30 Άκρως οικογενειακόν (E) 14.30 Play and win 14.40 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.40 Play and win 15.50 Το καφέ της Χαράς (Ε) 16.50 ANT 1 News στη νοηµατική 17.00 Wipe out (E) 18.00 Πλάκα κάνεις (Ε) 19.00 Είναι στιγµές 20.00 ANT 1 News 21.00 Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ 23.00 Ράδιο αρβύλα 24.00 Private Practice (E) 01.10 ΑΝΤ1 news 01.20 Live guiz 03.20 Το Καφέ της Χαράς (Ε) 04.20 Τηλεµάρκετινγκ –Τηλεαγορά 04.50 Μobile fun 05.20 ∆ανεικός πατέρας (Ε)

Τάιγκα Μαγικός κόσµος Ελλήνων δρώµενα Έκτη αίσθηση Καινούρια ηµέρα Προσκύνηµα στη Γουµένισα Ειδήσεις Επτά ηµέρες: Παταγονία Τόλµη και γοητεία Παγκόσµια κουζίνα Η ζωή στην εποχή του Χριστού Ειδήσεις Ελληνική ταινία « Ακολουθία του Νιπτήρος και του Μυστικού ∆είπνου» Ιερά µονοπάτια Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Το µπλόκο» Πολεµικό δράµα Που είστε; Γεγονότα που άλλαξαν τον κόσµο

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

«Ο διάβολος µέσα της» 8 & 10.10 µ.µ.

26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

18300 2621025000 2622022392

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE:

10400 1154 2621035087-035781

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

06.00 07.00 10.00 13.10 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 1910 20.00 21.00 22.00 24.00 00.15 02.30 03.30 04.30 05.00

HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

06.00 06.45 11.15 13.00 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00

Σιγά τον πολυέλαιο (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Μαρία, άγγελέ µου (Ε) Eιδήσεις Made in Star Mίλα Ειδήσεις στη νοηµατική Φώτης Μαρία live Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η κιβωτός του Νώε» ∆ραµατική 00.30 Ξένη ταινία «Η επαφή» Επιστηµονική 03.00 Ξένη τηλεταινία «Βρετανικός» Περιπέτεια

«Το Κρησφύγετο» 8 & 10.10 µ.µ.

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

2610272903

2621026060-026063-026069 166

ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Μιχαλοπούλου Ευγενία (Θεµιστοκλέους 10, Τηλ. 2621025412)- Τερζή Αθηνά (Ερµού 63, Τηλ. 2621022532) Aµαλιάδα: Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748)- Φαρµακείο Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260) Ζαχάρω: Τερζής Γεώργιος Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Καµπίτση (2623034200) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Χάρδα Θεώνη Βάρδα: Λευκαδίτης

ΝCIS, Los Angeles

22.00

11.45 06.00 07.45 08.45 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 21.45 00.30 01.00

∆έστε τους (Ε) Frasier (Ε) Ο βασιλιάς του Κουίνς (Ε) Ρώτα την αγάπη (Ε) Έρωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Ελένη ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Ρώτα την αγάπη Lale, Ερωτας στην Κωνσταντινούπολη (Ε) Ξένη ταινία «Ο πελάτης» ∆ραµατική Νόµος και τάξη: Ειδική οµάδα (E) Ξένη ταινία «Ο πελάτης» ∆ραµατική Αλλαξέ το (Ε) Patras aller retour (E) Τηλεαγορές Eικόνες (E)

«Η οργή των Τιτάνων» (3D) 8 & 10 µ.µ.

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Εντιµότατοι… κερατάδες

03.00 04.00 04.50 05.00

2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΠΑΛΑΝΤΕΣ Κ ΕΝΤΕΧΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ - PORTOSALTE@SKAI.GR ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ – DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΥΤΙΑΣ - ΣΗΜΕΡΑ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΪ – ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ORT FM PLAY LIST ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΝΙΚΟΣ ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ

21.00

Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Koινωνία, ώρα MEGA Πρωινό mou Κλεµµένα όνειρα (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Οι Βασιλειάδες (Ε) Ήρθε και έδεσε (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Η νταντά (Ε) Μοιραίος έρωτας Κλεµµένα όνειρα Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Οι Βασιλειάδες Ξένη ταινία «Τελευταία έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ» ∆ραµατική Τελευταία γεγονότα Ξένη ταινία« «Τζο και Μαξ: Πυγµάχοι δύο κόσµων» Περιπέτεια Οι µάγισσες της Σµύρνης (Ε) Ο επισκέπτης της οµίχλης (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Μια στιγµή δύο ζωές (Ε)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

15:00-17:00 17:00-18:00 18:00-20:00 20:00-22:00

Η Κιβωτός του Νώε

00.15

13.30

01.00

02:00-05:00 05:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00

STAR 29,42,61 UHF

Τζο και Μαξ: Πυγµάχοι δύο κόσµων

Άκρως οικογενειακόν

Πού είστε;

22.00

24.00

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

Ρεπορταζ χωρίς σύνορα

γράψει µουσική µετά την ενασχόληση της µε το µιούζικαλ που βασίστηκε στη ζωή της Bridget Jones. Το µιούζικαλ λέγεται ότι θα κάνει πρεµιέρα σύντοµα στα θέατρα του West End. Η νεαρή τραγουδίστρια που έγραψε το 2009 το άλµπουµ It’s not me, It’s You, έχασε ένα παιδί το 2010, έπαθε µια ήπια κατάθλιψη, το έριξε στα ποτά και στα ξενύχτια και είπε να συµµαζευτεί… βρήκε τον Σαµ Κούπερ, παντρεύτηκε, έκανε οικογένεια και µια κόρη και έριξε µαύρη πέτρα στην σαρκαστική λολίτα του Alright, Still.

∆ιαδικασία Σε µια µέτρια κατσαρόλα ρίχνουµε τις φακές και άφθονο κρύο νερό που να τις σκεπάζει καλά. Τις αφήνουµε να πάρουν µια βράση σε δυνατή φωτιά, αποσύρουµε το σκεύος από τη φωτιά και τις στραγγίζουµε. Τις ξεπλένουµε καλά και τις ρίχνουµε ξανά στην άδεια κατσαρόλα, προσθέτοντας 1 λίτρο νερό και τη δάφνη. Αφήνουµε το µείγµα να πάρει µια έντονη βράση, χαµηλώνουµε τη φωτιά, µισοσκεπάζουµε την κατσαρόλα και σιγοβράζουµε για περίπου 20 λεπτά, µέχρι οι φακές να µισοβράσουν. Ρίχνουµε αλάτι, ανακατεύουµε και αποσύρουµε από τη φωτιά. Ο ζωµός που έχει µείνει στην κατσαρόλα θα πρέπει να είναι περίπου 2 φλιτζ. τσαγιού. Πέντε λεπτά πριν αποσύρουµε τις φακές από τη φωτιά, σε µια άλλη κατσαρόλα ζεσταίνουµε το λάδι σε µέτρια φωτιά και σοτάρουµε τα ψιλοκοµµένα κρεµµύδια για 2-3 λεπτά, µέχρι να µαλακώσουν λίγο. Προσθέτουµε το ρύζι και σοτάρουµε για άλλα 2 λεπτά, ανακατεύοντας, µέχρι οι κόκκοι του να γίνουν διάφανοι. Ρίχνουµε τις φακές µε το ζωµό τους. Ανακατεύουµε απαλά, µισοσκεπάζουµε το σκεύος και µαγειρεύουµε σε µέτρια προς χαµηλή φωτιά για άλλα 20-25 λεπτά ή µέχρι να µαλακώσουν οι φακές, να γίνει το ρύζι και να απορροφηθούν όλα τα υγρά της κατσαρόλας. Στο διάστηµα αυτό δεν ανακατεύουµε ξανά. Αποσύρουµε από τη φωτιά και αφήνουµε το φαγητό κατά µέρος για 10 - 15 λεπτά, για να «ξεκουραστεί». Μοιράζουµε τη µουτζέντρα σε πιάτα, πασπαλίζουµε κάθε µερίδα µε τον δυόσµο και σερβίρουµε. Ραντίζουµε µε όσο χυµό λεµονιού θέλουµε και συνοδεύουµε µε αραβικές πίτες.

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30,07.35 (εκτός Κυριακής -µέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),08.30 (Αργίες και Καλοκαίρι),09.30 (EXP.),10.30 12.30,14.30 (EXP.),15.30 (Μέσω Τριπόλεως- Κρεστ. Ζαχάρω- Γιαν/χωρι),17.15 (EXP.),19.00 (καλοκαίρι και αργίες - εκτός Σαββάτου), 00.30 ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 07.00 (EXPRESS),08.30 (Εκτός Κυριακής),(Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),09.30 -11.00-13.00,14.30 (EXPRESS),15.00,16.00 (Μέσω Τριπόλεως – Γιαν/χωρι –Ζαχάρω- Κρεστ.),17.15 (EXPRESS),19.00-21.30 Tα δροµολόγια ΑΘΗΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ ( πλην 19.00 και 21.30 έχουν στον Πύργο ανταπόκριση για Αρχ. Ολυµπία) ΑΜΑΛΙΑ∆Α – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 05.20, 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, 00.50,19.20 (καλοκαίρι και αργίες – Εκτός Σαββάτου) Όλα τα δροµολόγια Αµαλιάδα – Αθήνα , Αθήνα –Αµαλιάδα διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: Σαβάλια, Γαστούνη, (Βαρθολοµιό), Καβάσιλα, Ανδραβίδα, Λεχαινά (Κυλλήνη), Βάρδα και Μανολάδα. ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑ∆Α- ATHENS- AMALIADA 07.30 -09.30-11.00-13.00-15.00-17.05-19.00-21.30 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής µέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40

05.30 06.00 10.00 13.15 14.00 15.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.30 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Για µια καλύτερη ζωή America’s next top model ΣΚΑΙ life ∆ελτίο στη νοηµατική Chef στον αέρα Γεύσεις στη φύση (Ε) ΣΚΑΪ µε το Νίκο Ευαγγελάτο Συντέλεια Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news ΝCIS, Los Angeles ΣΚΑΪ goal Τα νέα του ΣΚΑΪ Secrets of the Cross: Ναΐτες Oprah’s big give 13: Fear is real Janice Dickinson modeling agency 04.30 Ξενάγηση στο ζωικό βασίλειο

«Λόραξ» (3D) 6.15 µ.µ. (την Παρασκευή και την Κυριακή µόνο στις 4 µ.µ.)

ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.00-16.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESALONIKI ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI - PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ∆ΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.1513.30- 15.00- 17.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.30-11.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.00-18.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.20-14.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.3020.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Τετάρτη: Πύργος –Οινοποιείο


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Προκηρύσσονται εκλογές στις 6 Μαΐου… * Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος συναντάται σήµερα µε τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια

Ζητεί την παραποµπή του Τσοχατζόπουλου

Αθήνα: Το εδώλιο του κατηγορουµένου στον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο για ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες του έτους 2010 (χρήση 2009) δείχνει ο εισαγγελέας Εφετών Γαληνός Μπρης, µε πρότασή του προς το Συµβούλιο Εφετών της Αθήνας. Ο εισαγγελέας αφού µελέτησε τη δικογραφία που είχε χειριστεί ο εφέτης ανακριτής Θεόδωρος Κανελλόπουλος, ζητεί να παραπεµφθεί ο κ. Τσοχατζόπουλος σε δίκη ενώπιον του Τριµελούς Εφετείου της Αθήνας για «ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες» του έτους 2010 που αφορά τη χρήση του 2009. Αντίθετα, προτείνει την απαλλαγή του πρώην υπουργού λόγω παραγραφής για «ανακριβή δήλωση πόθεν έσχες» των ετών 19982005. Ο εισαγγελέας ζητεί πάντως να διατηρηθούν οι περιοριστικοί όροι που είχαν επιβληθεί στον κ. Τσοχατζόπουλο µετά την απολογία του στον εφέτη ανακριτή. Ο κ. Τσοχατζόπουλος είχε υποχρεωθεί να καταβάλλει εγγυοδοσία ύψους 150.000 ευρώ, ενώ είχε απαγορευτεί η έξοδός του από τη χώρα. Παράλληλα, είχε διαταχθεί η δέσµευση του ακινήτου στη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, το οποίο φέρεται πως δεν είχε δηλώσει, όπως προέκυψε µετά τον επανέλεγχο που διενεργήθηκε και την άρση του τραπεζικού, φορολογικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου, από την επιτροπή ελέγχου των οικονοµικών των κοµµάτων και των βουλευτών της Βουλής. Το επίµαχο πόθεν έσχες κρίθηκε ως ανειλικρινές µετά το πόρισµα της αρµόδιας επιτροπής της Βουλής, σύµφωνα µε το οποίο, ο κ. Τσοχατζόπουλος έχει συνολικό εισόδηµα 250.955,87 ευρώ, εκ των οποίων τα 150.000 δικαιολογεί ως λήψη δύο δανείων. Ωστόσο δεν έχει δηλώσει το σπίτι στη ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου ενώ παλιότερα περιουσιακά του στοιχεία δεν δικαιολογούνται µε βάση τα εισοδήµατα του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το σπίτι δηλώθηκε στο πόθεν έσχες του 2011 καθώς αποκτήθηκε το 2010 και ότι έστειλε πολλές φορές συµπληρωµατικά στοιχεία στην επιτροπή της Βουλής που αποδεικνύουν τους ισχυρισµούς τους και δικαιολογούν όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Τον τελικό λόγο πάντως για το εάν θα παραπεµφθεί ή όχι σε δίκη ο πρώην υπουργός θα έχει το Συµβούλιο Εφετών της Αθήνας.

ΜΕΓΑΛΗ ΟΦΕΙΛΗ Συνελήφθη ο πρόεδρος της ΕΝ.ΚΛΩ. για µη απόδοση φόρου

Αθήνα: Συνελήφθη χθες το µεσηµέρι στο Χαλάνδρι, ο 49χρονος πρόεδρος και διευθύνων σύµβουλος της Ενωµένης Κλωστοϋφαντουργίας (ΕΝ.ΚΛΩ.), Ιωάννης Μουσουλίδης, για µη απόδοση Φόρου Εισοδήµατος επί Αµοιβών Μισθωτών Υπηρεσιών. Το ύψος της οφειλής ανέρχεται στο ποσό των 351.964,06 ευρώ.

προκήρυξη των εκλογών, το κλείσιµο αυτό είναι και οριστικό για την τρέχουσα περίοδο, καθώς αναµένεται να συνέλθει και πάλι µε τη νέα σύνθεση, που θα προκύψει από τις κάλπες. Περιθώριο για αναδίπλωση από τις δροµολογηµένες εξελίξεις δεν υπάρχει παρά την έντονη ανησυχία εγχώριων και διεθνών παραγόντων ότι οι κάλπες, µέσα στις συνθήκες, που επικρατούν, θα φέρουν πολιτική αστάθεια, µε βάση πάντα τα δηµοσκοπικά δεδοµένα. Έτσι κι αλλιώς όλα τα κόµµατα βρίσκονται σε προεκλογικό πυρετό και εντός.

Προκαταρκτική εξέταση για παρτίδα µε επικίνδυνα αναψυκτικά *Μετά από διαταγή της προϊστάµενης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένης Ράικου Αθήνα: Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειµένου να εξακριβωθεί εάν προκύπτει κίνδυνος για τη δηµόσια υγεία από την ύπαρξη επιβλαβούς ουσίας σε παρτίδα αναψυκτικών της Coca Cola, που εντοπίστηκε από τον ΕΦΕΤ διέταξε χθες η προϊστάµενη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ελένη Ράικου. Σύµφωνα µε τον ΕΦΕΤ και µετά από καταγγελίες καταναλωτών εντοπίστηκαν κουτιά αναψυκτικών που περιείχαν τύπους της ουσίας διχλωροφαινόλης. Πρόκειται για ένα χλωριωµένο παράγωγο της φαινόλης µε µοριακό τύπο C6H4Cl2O. Η ουσία 2,4-DCP χρησιµοποιείται κυρίως ως ενδιάµεσο για την παρασκευή του ζιζανιοκτόνου 2,4 διχλωροφαινοξυοξεϊκού οξέος (2,4-D). Εάν είναι υγρό (λιωµένο) το 2,4-DCP απορροφάται εύκολα από το δέρµα και η επαφή µε µεγάλες ποσότητες µπορεί να αποβεί µοιραία. Εάν είναι στερεό, το 2,4-DCP δεν απορροφάται εύκολα µέσω του δέρµατος, αλλά προκαλεί κυρίως στιγµιαία νεφρική ανεπάρκεια, ηπατική βλάβη και ανεπάρκεια άλλων οργάνων. Τι απαντά µε ανακοίνωσή της η Coca Cola Τρία Εψιλον Σε απάντηση ανακριβoύς δηµοσιεύµατος που εµφανίστηκε σε έντυπο της Κυριακής, η Coca-Cola Τρία Εψιλον διαβεβαιώνει το κα-

ταναλωτικό κοινό ότι δεν υπήρξε ποτέ ζήτηµα δηµόσιας υγείας αναφορικά µε προϊόντα της. Προς αποκατάσταση της αλήθειας η CocaCola Τρία Εψιλον επισηµαίνει τα εξής: « Συγκεκριµένοι κωδικοί προϊόντων της, οι οποίοι δεν πληρούσαν τα αυστηρά εσωτερικά κριτήρια ποιότητας της Coca-Cola Τρία Εψιλον, ανακλήθηκαν προληπτικά τον Φεβρουάριο λόγω µη αποδεκτής γεύσης. Οι συγκεκριµένοι κωδικοί προϊόντων δεν ενείχαν οποιοδήποτε κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία. Το γεγονός αυτό έχει επιβεβαιωθεί από εργαστηριακές εξετάσεις από το Γενικό Χηµείο του Κράτους, καθώς και πιστοποιηµένους διεθνείς και ελληνικούς επιστηµονικούς φορείς. Από την πρώτη στιγµή, η Coca-Cola Τρία Εψιλον, µε δική της πρωτοβουλία, ενη-

µέρωσε σχετικά και συνεργάστηκε πλήρως µε τον αρµόδιο κρατικό φορέα ΕΦΕΤ για την απόσυρση των συγκεκριµένων κωδικών προϊόντων από τους πελάτες της. Η ενηµέρωση της Coca-Cola Τρία Εψιλον προς το καταναλωτικό κοινό ήταν άµεση, συνεχής και µε απόλυτη διαφάνεια (ανακοινώσεις/δελτία τύπου της στις 21 και στις 24 Φεβρουαρίου) . Η Coca-Cola Τρία Εψιλον λειτουργεί εδώ και 43 χρόνια στην Ελλάδα µε υψηλό αίσθηµα ευθύνης απέναντι στο καταναλωτικό κοινό. Η ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων της αποτελούν τη σηµαντικότερη υποχρέωσή της απέναντι στα εκατοµµύρια των Ελλήνων που την τιµούν µε την εµπιστοσύνη τους.»

Όνειρα γλυκά µε… application!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑ∆ΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

«Παράθυρο» Ρέππα για απολύσεις στο ∆ηµόσιο

Αθήνα: Τα προγράµµατα αναδιάρθρωσης στους φορείς του δηµοσίου και τις ∆ΕΚΟ µπορεί να οδηγήσουν και σε απολύσεις προσωπικού. Αυτό τόνισε χθες ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης, κ. ∆ηµ. Ρέππας, κατά τη διάρκεια παρουσίασης του Μητρώου Μισθοδοτούµενων του ∆ηµοσίου Τοµέα, σηµειώνοντας ότι η τρόικα έχει ζητήσει αποµακρύνσεις προσωπικού στο πλαίσιο των εν λόγω προγραµµάτων σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου. «Αυτά τα προγράµµατα µπορούν να δώσουν αποτελέσµατα και προς αυτή την κατεύθυνση» τόνισε ο υπουργός. Ο κ. Ρέππας είπε ότι µέχρι πρότινος η χώρα δεν διέθετε στοιχεία για τους απασχολούµενους του δηµοσίου, γεγονός που δηµιουργούσε κακή εικόνα για το κράτος εντός και εκτός Ελλάδας. Μάλιστα, εξήρε τη συµβολή του κ. Ι. Ραγκούση στην απογραφή των δηµοσίων υπαλλήλων, η οποία έγινε η βάση για όλες τις κατοπινές ενέργειες του υπουργείου.

ΠΟΤΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Αντιδρούν έµποροι και εµποροϋπάλληλοι για το ελεύθερο ωράριο

Αθήνα: Νέο γύρο αντιδράσεων προκαλεί η πρόταση της υπουργού Ανάπτυξης κυρίας Αννας ∆ιαµαντοπούλου για την απελευθέρωση του ωραρίου των καταστηµάτων τις Κυριακές. Όπως ανακοίνωσε η Εθνική συνοµοσπονδία των εµπορικών συλλόγων για ακόµη µία φορά αποδεικνύεται ότι το θέµα του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς συνιστά αγαπηµένο πεδίο πειραµατισµού από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Η θέση της Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου είναι σαφής: το πλαίσιο λειτουργία της αγοράς είναι αδιαπραγµάτευτο. Το παράδοξο είναι ότι ενώ συµφωνεί µαζί µας και το Συµβούλιο της Επικρατείας, που δεν επέτρεψε πέρυσι το άνοιγµα των καταστηµάτων τις Κυριακές, το Υπουργείο Ανάπτυξης δείχνει µε κάθε ευκαιρία να επιµένει σε µία «χαµένη υπόθεση.

*Ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του ύπνου και επηρεάζει το «σενάριο» των ονείρων Λονδίνο Η τεχνολογία έχει µπει για τα καλά στη ζωή µας και όπως φαίνεται και στον… ύπνο µας! Ο λόγος για την εφαρµογή Dream: ON για iPhone που δηµιούργησαν ψυχολόγοι από το Πανεπιστήµιο του Χερτφορντσάιρ, η οποία επιτρέπει στον κάτοχό της να δηµιουργήσει το… τέλειο όνειρο. Η διαδικασία είναι απλή: ο χρήστης, λίγο πριν κοιµηθεί, ρυθµίζει την ώρα που επιθυµεί να ξυπνήσει και επιλέγει το ιδανικό «ονειρικό σενάριο» µέσω ενός ηχητικού «περιβάλλοντος». Πρόκειται για ήχους που παραπέµπουν σε ειδυλλιακά τοπία της εξοχής, σε πολύβουα αστικά κέντρα, σε συνταρακτικές διαστηµικές περιπέτειες ή ακόµη και σε ήχους που επιτρέπουν τα «διαυγή όνειρα», κατά τα οποία ο χρήστης γνωρίζει ότι ονειρεύεται και µπορεί να επηρεάσει συνειδητά το σενάριο του ονείρου του. Στη συνέχεια τοποθετεί τη συσκευή του επάνω στο στρώµα ή στο µαξιλάρι του, µε την οθόνη προς τα κάτω. Με τη βοήθεια αισθητήρων κίνησης, η εφαρµογή είναι σε θέση να γνωρίζει πότε ο χρήστης ονειρεύεται. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, περνούµε πέντε διαφορετικά στάδια ύπνου. Σε κάποια

ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ… Στην Ελβετία η εξουσιοδότηση για τους λογαριασµούς Ελλήνων βουλευτών

από αυτά κινούµαστε στο κρεβάτι. Στην περίπτωση του ύπνου REM (Rapid Eye Movement), κατά τη διάρκεια του οποίου ονειρευόµαστε, ο εγκέφαλος παραλύει το σώµα. Η εφαρµογή περιµένει µέχρι το τελευταίο µέρος του ύπνου REM και λίγο πριν την ενεργοποίηση του ξυπνητηριού παίζει το ηχητικό περιβάλλον που είχε επιλέξει ο χρήστης πριν κοιµηθεί. Μέσα σε ένα λεπτό από το τέλος του ονείρου χτυπά το ξυπνητήρι προκειµένου ο χρήστης να θυµάται αυτό που είχε

Στην Ηλεία

ΚΑΙΡOΣ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ

Αθήνα: Ώρα µηδέν στο πολιτικό σκηνικό σήµερα . Ο πρωθυπουργός Λουκάς Παπαδήµος µεταβαίνει στις 5 το απόγευµα στο προεδρικό µέγαρο για να ζητήσει από τον πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια τη διάλυση της βουλής και την προκήρυξη εκλογών, µε πιο πιθανή ηµεροµηνία την 6η Μαίου. Νωρίτερα, στις 2 το µεσηµέρι θα συνεδριάσει το υπουργικό συµβούλιο, για να γίνει πλήρης ενηµέρωση των µελών της κυβέρνησης. Το µεσηµέρι χθες έκλεισε η βουλή για τις πασχαλινές διακοπές, αλλά µε δεδοµένη την

Στην Ελλάδα

µόλις δει. Σύµφωνα µε τους επινοητές, ένα δεύτερο application για Android κινητά βρίσκεται καθ’ οδόν και υπολογίζεται ότι θα είναι διαθέσιµο εντός του 2012. Πάντως εγείρονται και κάποια ζητήµατα σχετικά µε την ασφάλεια των χρηστών της εφαρµογής µε δεδοµένο ότι για τη λειτουργία της η συσκευή που εκπέµπει ακτινοβολία απαιτείται να βρίσκεται πολύ κοντά στο σώµα καθόλη τη διάρκεια της νύχτας.

!!"#$%#& "#$%#& 1 11/04/2012 1/04/2012 009:00 9:00

!"# "# $ 9% 2 ! 1100 °°CC 779% 9K Km/h m/h

%$&$'() % $&$'()

!!"#$%#& "#$%#& 1 11/04/2012 1/04/2012 115:00 5:00

!"# "# * *+ + 1% 3 ! 1166 °°CC 661% 1166 K Km/h m/h

)),**-./$)!-*() ,**-./$)!-*()

!!"#$%#& "#$%#& 1 11/04/2012 1/04/2012 221:00 1:00

!"# "# N NAA 2% 3 ! 1144 °°CC 772% 1166 K Km/h m/h

)),**-./$)!-*() ,**-./$)!-*()

'(µ)#& ' (µ)#& 1 12/04/2012 2/04/2012 003:00 3:00

!"# "# N 5% 2 ! 1122 °°CC 885% 9K Km/h m/h

)),**-./$)!-*() ,**-./$)!-*()

'(µ)#& ' (µ)#& 1 12/04/2012 2/04/2012 009:00 9:00

!"# "# $ 9% 2 ! 1122 °°CC 779% 9K Km/h m/h

$$'$/0 '$/0 )),**-./$ ,**-./$

Νησιά ιόνιου, Ήπειρος, ∆υτική Στέρεα, ∆υτική Πελοπόννησος Αραιές νεφώσεις που βαθµιαία θα πυκνώσουν και από το µεσηµέρι θα σηµειωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια. Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 3 µε 4 και στο ιόνιο τοπικά 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 05 έως 18 βαθµούς Κέλσιου.

Αθήνα: Αποστέλλεται δια της διπλωµατικής οδού στην Ελβετία η εξουσιοδότηση που παρείχαν οι Έλληνες βουλευτές για άνοιγµα των λογαριασµών από τις ελβετικές αρχές, ενηµέρωσε ο πρόεδρος της Βουλής κ. Φ. Πετσάλνικος λίγο πριν το κλείσιµο της Βουλής . Εξηγώντας τον λόγο, για τον οποίο η Ν∆ δεν συνέπραξε στην πρωτοβουλία αυτή, ο γραµµατέας της ΚΟ του κόµµατος κ. Κ.Τασούλας ανέφερε ότι τη θεώρησε προσχηµατική, αφού είχε καταθέσει πρόταση για τον έλεγχο «πόθεν έσχες» αποκλειστικά από δικαστικούς, την οποία δεν υιοθέτησε η Βουλή.

patris news  
patris news  

patris,pirgos

Advertisement