Page 1

ΣΗΜΕΡΑ 32

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38928 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ∆ΗΜΑΡΧΟΥΣ Η ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

ΕΨΑΧΝΑΝ 33 ∆ΥΤΕΣ

Σε αναµονή για το νέο ραντεβού µε τον υπ. Παιδείας

Βρέθηκε η νάρκη στην Κυλλήνη Σελίδα 7

Σελίδα 6

ΣΤΗΝ ΠΡ. ΛΙΜΝΗ ΑΓΟΥΛΙΝΙΤΣΑΣ ΕΝΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΗΜΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ Π. ΚΑΤΣΙΒΕΛΑΣ

Να κρατήσουµε ζωντανά τα νοσοκοµεία Σελίδα 11

ΕΝ ΟΙΚΩ

ΒΑΣΩ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Να συνειδητοποιήσουµε την αξία του τόπου µας» Σελίδες 24-25

Αποκαλυπτικά τα αποτελέσµατα έρευνας – µελέτης που έκανε η «Αναπτυξιακή» σε συνεργασία µε τον δήµο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

ΗΛΕΙΑΚΗ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΑ

Συλλέγει ελαιόλαδα από όλη την Ελλάδα Σελίδες 22-23

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΧΡ. ΘΗΒΑΙΟΣ

«Το τραγούδι πρέπει να είναι πάνω από µένα» Σελίδα 17

Ε

ξαιρετικώς αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσµατα της µελέτης που παρουσιάστηκε σε ηµερίδα στο Επιτάλιο για την εικόνα των εκτάσεων της πρώην λίµνης Αγουλινίτσας. Παρά τη µεγάλη αξία του φυσικού περιβάλλοντος της αποξηραµένης λίµνης Αγουλινίτσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι γεωργικές καλλιέργειες οι οποίες επεκτάθηκαν σε βάρος των τύπων οικοτύπων στην περιοχή, η αυθαίρετη δόµηση, τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, αποβλήτων κ.ά., η καταστροφή της βλάστησης, τα κάθε µορφής τεχνικά έργα στην περιοχή (εγγειοβελτιωτικά, οδοποιίας, οικοδοµικά κ.α.), η ύπαρξη χώρου διαχείρισης απορριµµάτων, οδηγούν σε φαινόµενα ευτροφισµού του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου, σε ρύπανση των υπόγειων υδάτων και των θαλάσσιων περιοχών, σε έντονες υποβαθµίσεις των εδαφών στις εκτάσεις αυτές, ενώ εντείνουν φαινόµενα υποβάθµισης κι ερηµοποίησης του εδάφους κατά τόπους. Σελίδα 9

ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Κοσµοσυρροή για τον πολιούχο Αγ. Χαράλαµπο Σελίδα 10

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΒΑΡ∆Α

ΠΑΤΡΙΣ» δεν κα΄Οσοι συνδροµητές της εφ. «Π τέστη δυνατόν να προµηθευτούν τον 17ο τόµο καθως και όλου ς τους προ ηγούµενους της σειράς: Αλφαβητάρι της Μαγειρικής – Αλεξία και Βέφα Αλεξιάδου µπορούν να τον προµηθευτούν

Λήστεψαν ζευγάρι ηλικιωµένων Σελίδα 10

Πέρασε σαν … τρένο και από τον Βόλο

• Επικράτησε της τοπικής Νίκης µε 81-67

Σελ. 30

τους

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ

• από τον συνοδό από τον οποίο προµηθεύονται την εφηµερίδα

• από τα πρακτορεία της περιοχής τους • από τα περίπτερα της περιοχής τους • τηλεφωνώντας στα γραφεία µας στο 2621022549-32563, ώστε να

τους τον παραδώσουµε άµεσα Τιµή τόµου 2.70 ευρώ

«Π»

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

2η σελίδα Χρονολόγιο 10 Φεβρουαρίου 1953

Είπαν...

Η ΧΟΡΗΓΗΣΙΣ ΣΙΤΟΥ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

-Ζητείται και εκ µέρους των κατοίκων Ώλενας Υπεβλήθη αρµοδίως αναφορά εκ µέρους της κοινότητος Ώλενας δια της οποίας ζητείται όπως συµπεριληφθή εις τον πίνακα των κοινοτήτων προς τας οποίας θα χορηγηθή σίτος δια τους πληγέντας αγρότας. Ιδιαιτέρως η κοινότης Ώλενας, η οποία επλήγη περισσότερον από πολλάς άλλας περιοχάς, ως τονίζεται, δεν θα έπρεπε να παραληφθή του σχετικού πίνακος, ήδη δε προς τούτο οι κάτοικοι είναι ανάστατοι. ΡΕΞ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΑΠΟ 6 Μ.Μ Μια ταινία που τα έχει όλα!...Ωµοριά…Συγκίνηση…Έρωτα…Γέλιο! Ένα ολόδροσο και χαρούµενο ερωτικό φιλµ πληµµυρισµένος από νειάτα – Ωµορφιά – Μουσική. Η ταινία που δεν θα χορταίνετε να τη βλέπετε!...Πιο όµορφη από παραµύθι – Γυρισµένη στη µαγευτική Ρόδο. Η καλλίτερη δηµιουργία του ΟΡΕΣΤΗ ΛΑΣΚΟΥ. ΝΥΧΤΕΣ ΣΤΟ ΜΙΡΑΜΑΡΕ Μια ταινία του ΒΙΩΝΑ ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΗ Με µουσική και τραγούδια του ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 + ΙΣΤ Ματθαίου, Χαραλάµπους ιεροµάρτυρος O άγιος Χαράλαµπος ήταν ιερέας στη Μαγνησία και έζησε επί αυτοκρατορίας του Σεπτέριου Σεβήρου. Όταν το 198 ο Σεβήρος εξαπέλυσε απηνή διωγµό κατά των Χριστιανών, ο έπαρχος Λουκιανός συνέλαβε τον άγιο και του ζήτησε να αρνηθεί την πίστη του. O άγιος όχι µόνο δεν αρνήθηκε την πίστη του, αλλά αντίθετα ειρωνευόταν τον έπαρχο λέγοντάς του ότι σε οποιοδήποτε βασανιστήριο και να υποβληθεί δεν πρόκειται ν` αρνηθεί τον αρχηγό της πίστης του. ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 +Βλασίου, Σεβαστείας

Νέα Σελήνη . Aν. Hλίου: 7.21' ∆ύση Hλίου: 17.58’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φειούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπίας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµιού: 26230 42747 Γαστούνη: 26230 32933 Γαστούνη: 26230 33238

Επιταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κάστρο: 2623095215 Κρέστενας: 26250 24140 Κυλλήνης: 26230 92287 Λάλα: 26240 41213 Λεχαινών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝΙ Α ΤΗ ΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV ΟΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Τα προβλήµατα λύνονται µε διάλογο και συζήτηση, στα πλαίσια των δηµοσιονοµικών δυνατοτήτων της χώρας, δεν λύνονται µε κλειστούς τους δρόµους. Με παλιές πρακτικές δεν λύνονται τα προβλήµατα σήµερα, το 2013 είναι µια δύσκολη χρονιά, µια χρονιά δοκιµασίας για όλους και για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, µια χρονιά υποµονής.

Μάξιµος Χαρακόπουλος Αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίµων

«Υπήρξε επικοινωνία µε το γραφείο του κ Σταϊκούρα , θα ετοιµαστεί νοµοθετική ρύθµιση και θα προωθηθεί για ψήφιση µε νοµοσχέδιο στη Βουλή. Έχω πει ξανά ότι οι εργολάβοι δακοκτονίας έχουν δίκαιο αγώνα για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους»

Χαράλαµπος Καφύρας Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

Η φωτογραφία της Κυριακής

Α

ποτελεί πλέον κοινό τόπο πως το σχέδιο ‘’ΑΘΗΝΑ’’ µόνο την αναδιάρθρωση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων δεν υπηρετεί. Οι στόχοι του επεβλήθησαν από την ανάγκη περιστολής των δηµοσίων δαπανών, όπως την αντιλαµβάνεται η Κυβέρνηση και η τρόικα (περικοπή λειτουργικών δαπανών, µειώσεις προσωπικού κλπ). Πρώτα µεγάλα θύµατα οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, που καλούνται να αλλάξουν το επιστηµονικό πεδίο που επέλεξαν , την πόλη που εγκαταστάθηκαν, τον προγραµµατισµό που έκαναν και να επωµισθούν δυσβάστακτα για τη συγκυρία οικονοµικά βάρη. Αλλά και οι τοπικές κοινωνίες που επένδυσαν στην ύπαρξη των σχολών και των φοιτητών, βλέπουν να εξανεµίζεται και η τελευταία πηγή ζωής από την ήδη καθηµαγµένη οικονοµία τους. Η αναγκαία αναδιάρθρωση στη παιδεία απαιτεί οργανωµένη διαβούλευση και διάλογο, που θα οδηγήσει σε εθνικό και περιφερειακό σχεδιασµό, µε βάση τις εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν αποτελεί ούτε προϊόν διαλόγου ούτε στοιχειώδους σχεδιασµού. Μέρες

Αντώνης Καράµπελας, πρώην αντιδήµαρχος Πύργου

Τ

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

« Η στοχοποίηση στο πρόσωπό µου για κάποιες ενέργειες και αποφάσεις µου ως Αντινοµάρχης Ηλείας, επιβάλλουν σε µένα να υποστηρίξω την προσωπική µου τιµή και υπόληψη από την θέση του µη αιρετού. Οι συγκεκριµένες αποφάσεις και ενέργειές µου για τις οποίες στοχοποιήθηκα ήταν αποφάσεις που δεν είχαν τον δόλο και το προσωπικό όφελος. Άλλωστε το επίπεδο ζωής του καθενός είναι γνωστό µιας και όλοι είµαστε γνωστοί.»

η φωτογραφία αυτή µε τη λεζάντα «1944 RAF KATAKOLO» την έστειλε στον Κ. Φάρο στα Βυτινέικα για το µουσείο του, ο φίλος του, Γιάννης Τερνιώτης, ιστορικός αρθρογράφος στο περιοδικό ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. Η φωτογραφία προβάλλει 3 Άγγλους σµηνίτες της 2908 Μοίρας Προστασίας Αεροδροµίων της RAF να πίνουν το τσάι τους στο λιµάνι του Κατακόλου µαζί µε ένα παιδάκι που τρώει µπισκότο στις 24 Σεπτεµβρίου 1944, ηµεροµηνία απόβασης των πρώτων Συµµαχικών ∆υνάµεων στην Ελλάδα µετά την αποχώρηση των Γερµανών από την Πελοπόννησο. Πού να είναι και ποιο να είναι αυτό το παιδάκι; Τη φωτογραφία µας την έστειλε ο κ. Κ. Φάρος για να τη δηµοσιεύσουµε.

Ο κύκλος των χαµένων ευκαιριών τώρα ο κ. Αρβανιτόπουλος έχει µετατρέψει το γραφείο του σε ένα παζάρι παραγοντισµού και το σχέδιό του σε ένα κουρελόχαρτο σβήσε- γράψε, αναλόγως των πολιτικών πιέσεων. Αυτό το σχέδιο πρέπει να αποσυρθεί. Η Ηλεία που πλήττεται καίρια από τις κυβερνητικές προτάσεις δεν µπορεί να χάσει κανένα τµήµα. Η πενθήµερη προθεσµία που έταξε ο Υπουργός για την κατάθεση νέας πρότασης, µόνο σοβαρή δεν µπορεί να χαρακτηριστεί. Όσο για τη δηµιουργία νέου τµήµατος, πρέπει να αντιµετωπιστεί µε επιφύλαξη και σκεπτικισµό. Η προχειρότητα του σχεδιασµού θα οδηγήσει αποτρεπτικά τους υποψηφίους της νέας χρονιάς να το επιλέξουν. Mε την ευκαιρία όµως αυτή δεν πρέπει να αποφύγουµε να δούµε τα λάθη, τις προχειρότητες, την παντελή έλλειψη σχεδιασµού που κατατρύχουν την πολιτική ζωή της Ηλείας . Οι µεγάλοι στόχοι χάνονται ο ένας µετά τον άλλο. Αεροδρόµιο και δρόµοι µαταιώνονται ,το λιµάνι σε χρόνια στασιµότητα, ο τουρισµός αφήνεται στη τύχη του και ο πρωτογενής τοµέας ‘’αξιοποιείται’’ προς άγρα ψήφων µέσω των επιδοτήσεων. Η µεγάλη σειρά των

Του Γιώργου Γεωργιόπουλου Περιφερειακού Σύµβουλου

χαµένων ευκαιριών και των µαταιωµένων προσδοκιών. Τα γεγονότα διαρκώς µας προλαβαίνουν, τρέχουµε ασθµαίνοντας πίσω τους, δίνουµε χαµένες µάχες οπισθοφυλακών και στο τέλος θορυβούµε και κλαυθµηρίζουµε. Γιατί άραγε; Γιατί δεν δηµιουργούµε εµείς γεγονότα και ευκαιρίες; Τα ΤΕΙ είναι στο Πύργο χρόνια, εγκαταστάθηκαν πρόχειρα σε ένα σχολικό συγκρότηµα και εγκαταλείφθηκαν έκτοτε στη τύχη τους. Τώρα όλοι αναζητούµε ,την έσχατη ώρα ουραγοί των εξελίξεων, λύση στο κτηριακό. Στη Περιφέρεια θυµηθήκαµε ξαφνικά τα οικόπεδα που διαθέτουµε, στο ∆ήµο αρκούνται να πληρώνουν το καθαρισµό, όλοι δε µαζί δια-

κηρύττουµε κατόπιν εορτής την ανάγκη ίδρυσης µιας γεωτεχνικής σχολής. Κατά τα λοιπά ‘’διατρανώνουµε’’ αδιάλλακτα την αγωνιστικότητά µας για να µη φύγει τίποτα από την Ηλεία! Αν πρέπει όµως να δούµε στο µέλλον την ίδρυση Πανεπιστηµιακών τµηµάτων σχετικά µε την αγροτική οικονοµία και τον τουρισµό, όπως τα συγκριτικά µας πλεονεκτήµατα υπαγορεύουν, πρέπει από τώρα να προετοιµαστούµε σοβαρά. Θα επισηµάνω σκόρπια, µερικά στοιχεία και ιδέες. Τα χιλιάδες στρέµµατα ή µέρος αυτών της λίµνης Μουριάς, ιδιοκτησίας της Περιφέρειας ,αντί να µισθώνονται σε αµφιβόλου σοβαρότητας επενδυτές, µπορούν να προσφερθούν για εργαστήρια γεωτεχνικών εφαρµογών που έχει ανάγκη µια αντίστοιχη σχολή. Το ΤΕΙ Μεσολογγίου στηρίζει τα τµήµατά του σε µόλις 200 στρέµµατα. Ποια πόλη και ποια περιφέρεια διαθέτει εδαφολογικό εργαστήριο, µοναδικό στην Ελλάδα, που κόστισε στους δωρητές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και το εγκαταλείπει µέχρι πριν λίγους µήνες αναξιοποίητο , αντί να το συµπεριλάβει ως στοιχείο του διεκδικητικού εκπαιδευτικού οπλο-

στασίου της; Είναι τυχαίο που πριν λίγο καιρό το ΤΕΙ Μεσολογγίου ζήτησε από την Ηλειακή Αναπτυξιακή τη χρήση του για τις ανάγκες των τµηµάτων του; Το αναπαλαιωµένο και διαµορφωµένο µε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, από ευρωπαϊκά κονδύλια, κτήριο ‘’ ΣΩΣΙΠΟΛΙΣ’’ που θα στέγαζε το Ινστιτούτο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (οποία φαεινή ιδέα !) και ακόµα περιµένει, δεν θα µπορούσε να προσφερθεί για παρόντες ή µελλοντικούς εκπαιδευτικούς σκοπούς; Έχουµε κάποιο σχέδιο για την αξιοποίηση των κτηρίων του ΑΣΟ, του Μανωλοπούλειου; Απαιτείται άµεσα µε πρωτοβουλία της Περιφέρειας και των δύο µεγάλων δήµων να εκπονηθεί στα πλαίσια ενός περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασµού, που θα συµπεριλαµβάνει και το χώρο της παιδείας, ολοκληρωµένη µελέτη µε τις θέσεις και τις προτάσεις της Ηλείας, που θα µας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικούµε οργανωµένα και σοβαρά τις προτεραιότητές µας. ΄Αλλως µοιραίοι και άβουλοι αντάµα, µπορούµε να πνίξουµε το πόνο µας στο κλάµα! (Συγγνώµη δάσκαλε για την αγοραία παράφραση).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΣΧΟΛΙΑ

3

Ο υπουργός έχει δρόµο για να πάει στο υπουργείο;

Από το 2003 στο 2013 Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

Η φωτογραφία αυτή «τραβήχτηκε» το 2003 δηλ. πριν από δέκα ολόκληρα χρόνια. Ας ελπίσουµε ότι το 2013 θα υπάρξει άλλη µια τέτοια στιγµή. Η στιγµή που θα κατοχυρωθεί στο νοµό Ηλείας όχι ένα ή δύο τµήµατα αλλά µια αυτόνοµη σχολή ΤΕΙ που θα συµβάλει ουσιαστικά όχι µόνο στην επαγγελµατική κατάρτιση των σπουδαστών και την εξέλιξή τους στο στίβο της ζωής αλλά και στην πνευµατική και πολιτισµική ανάπτυξη του τόπου. «Ps»

Ανοιχτή λαϊκή συνέλευση τη ∆ευτέρα για το ΤΕΙ στο Λάτσειο Ανοιχτό κάλεσµα προς όλους τους πολίτες της Ηλείας να συµµετάσχουν στην ανοιχτή λαϊκή συνέλευση που διοργανώνεται στην αίθουσα του Λάτσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου για να παρθούν αποφάσεις για τις περαιτέρω κινητοποιήσεις για το θέµα του ΤΕΙ απευθύνει η Συντονιστική Επιτροπή του Αγώνα για το ΤΕΙ. Όπως επισηµαίνεται στην ανακοίνωση όλοι οι πολίτες και οι φορείς οφείλουν να σταθούν στο ύψος της περίστασης και να πάρουν την κατάσταση στα χέρια τους. Η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί το απόγευµα της ∆ευτέρας 11 Φεβρουαρίου στις 6 µ.µ. Γ.Γ.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό Γιατρέ µου, είµαι δυστυχισµένη. ∆εν ξέρω τι να κάνω. Ο άντρας µου νοµίζει ότι είναι ψυγείο. - Χµµµµ… νοµίζω δεν είναι κάτι σοβαρό. Θα του περάσει σύντοµα. - Μπορεί να του περάσει γιατρέ, αλλά µέχρι τότε τι θα κάνω; Κοιµάται µε το στόµα ανοιχτό και µε ενοχλεί το φωτάκι.

Η «ΠΑΤΡΙΣ» της ∆ευτέρας λόγω της σηµερινής τοπικής αργίας για την εορτή του πολιούχου Πύργου Αγ. Χαραλάµπους δεν θα εκδοθεί αύριο

Φανταστείτε έναν υπουργό να µη µπορεί να πάει στο γραφείο του γιατί έξω από το υπουργείο, στην είσοδο, υπάρχει ένα συνεργείο που κάνει έργα και έχει ανοίξει ένα τεράστιο λάκκο, τέτοιον που να µην είναι προσπελάσιµη η είσοδος του υπουργείου; Τι θα γίνει; Θα περιµένει ο υπουργός 3-4 ηµέρες για να τελειώσουν τα έργα; Θα µπει στο γραφείο του µε… γερανό; Τώρα θα µου πείτε ότι δεν γίνονται αυτά. Σωστό. Απλά λέω αν… Έκανα την πιο πάνω εισαγωγή για να καταδείξω τη σηµασία που έχει η πρόσβαση ενός ατόµου στον χώρο

της εργασίας του. Και για τον αγρότη ο χώρος εργασίας είναι το χωράφι του. Ποιος νοιάζεται αν µπορεί ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος να φτάσει στο χωράφι ή στο στάβλο του; Κανείς. Κι όµως υπάρχουν εκατοντάδες που δεν έχουν πρόσβαση λόγω του κατεστραµµένου αγροτικού οδικού δικτύου. Ιδιαίτερα στα χωριά της Κρέστενας, της Ανδρίτσαινας, της ∆ίβρης κ.α. Μετά από τις τελευταίες νεροποντές οι αγροτικοί δρόµοι σε πολλά σηµεία είναι αδιάβατοι. Οι άνθρωποι µπορούν να φτάσουν στις περιουσίες τους µόνο µε τρακτέρ ή µε τα πόδια. Και τώρα είναι εποχή που πρέπει να κάνουν αρκετές εργασίες. Οι

κτηνοτρόφοι δε, πρέπει να κουβαλήσουν ζωοτροφές, να µεταφέρουν γάλα γιατί το αυτοκίνητο που το συλλέγει δεν περνάει κλπ. Για όλους αυτούς δεν ενδιαφέρεται κανείς από το κράτος. Και επισηµαίνω την αδιαφορία του κράτους γιατί οι δήµαρχοι και οι πρόεδροι των χωριών προσπαθούν να κάνουν ό,τι µπορούν µε τις περιορισµένες δυνατότητες που έχουν. Κανένα γκρέιντερ να διαµορφώσει λίγο το δρόµο, καµία αµαξιά χαλίκι και µέχρις εκεί. ∆εν υπάρχουν χρήµατα για κάτι περισσότερο και το κράτος µέχρι αυτή την ώρα το µόνον που έχει, είναι να κηρύξει την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Καίγονται οι κάδοι Αλλεπάλληλα κρούσµατα µε φωτιές που εκδηλώνονται σε κάδους απορριµµάτων στην Αµαλιάδα, καταγράφονται το τελευταίο διάστηµα. Η Πυροσβεστικής Υπηρεσία Αµαλιάδας σχεδόν σε καθηµερινή βάση δέχεται τηλεφωνήµατα προκειµένου να προχωρήσει σε κατάσβεση κάδων που έχουν πάρει φωτιά. Πάντως, ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ήλιδας Βαγγέλης Χριστοφόρου, είχε προειδοποιήσει εδώ και καιρό, ότι υπάρχει µεγάλο πρόβληµα µε όσους εναποθέτουν τις στάχτες και τα κάρβουνα από τα τζάκια τους µέσα στους κάδους ανακύκλωσης. Τελικά, αποδεικνύεται ότι κάποιοι χρησιµοποιούν όλους τους κάδους γι’ αυτή τη δουλειά και το αποτέλεσµα είναι να καταστρέφεται ο ένας µετά τον άλλο. Μ.Κ.

ΠΡΟΣΩΠΑ «Πληρώνω νοίκι για το σπίτι που απόκτησα µε δουλειά µιας ζωής»

Φόλες στα σκυλιά στο Λαγανά Ανάστατη είναι η µικρή κοινωνία στο δηµοτικό διαµέρισµα Λαγανά Πηνείας, καθώς το τελευταίο διάστηµα έχει πάρει διαστάσεις επιδηµίας το θέµα µε τις φόλες που οδηγεί σε εξόντωση τα σκυλιά του χωριού. Καθηµερινά οι κάτοικοι βρίσκονται αντιµέτωποι µε ένα νέο περιστατικό και βλέπουν τα σκυλιά του χωριού να αποδεκατίζονται… Το τελευταίο διάστηµα πολλά είναι τα σκυλιά που εξοντώθηκαν µε φόλες που τοποθετεί άγνωστος και οι κάτοικοι βρίσκονται σε απόγνωση, καθώς δεν ξέρουν τι µέτρα να πάρουν για να προστατεύσουν τα σκυλιά τους, από αρρωστηµένα µυαλά. Μ.Κ.

Παράσταση αφιερωµένη στη Μικρασιατική καταστροφή

«Καταντήσαµε να πληρώνουµε νοίκι για το σπίτι που µε ιδρώτα αποκτήσαµε δουλεύοντας µια ζωή». Στην παραπάνω φράση του 76 χρονου Ζώη Κόττα από το Επιτάλιο αποτυπώνεται ο σφυγµός µιας ολόκληρης κοινωνίας για το πώς αντιµετωπίζει τη συνεχή επιβολή φόρων. Ο Ζώης Κόττας επισκέφθηκε την εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» αγανακτισµένος από όλα αυτά που γίνονται για να µας πει. «∆ουλεύω κοντά 60 χρόνια στα χωράφια, την οικοδοµή, όπου έβρισκα και µάζεψα πέντε φράγκα για να βάλω ένα κεραµίδι για την οικογένειά µου. Έρχονται τώρα και µου βάζουν τον ένα φόρο µετά τον άλλο. Φόρο ακίνητης περιουσίας, φόρο στα χωράφια, φόρο µε τη ∆ΕΗ, όλο φόρους. Και πού νοµίζουν ότι θα τα βρω όλα αυτά τα χρήµατα που µου ζητάνε; Μήπως νοµίζουν ότι έχω καµία… τράπεζα;» Είναι λόγια απλά, λόγια ενός απλού ανθρώπου και σίγουρα όχι του µοναδικού. Όπως πάνε τα πράγµατα η ιδιοκτησία στην Ελλάδα κοντεύει να γίνει… αµάρτηµα. «Ρs»

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Με την κα ΜΑΧΗ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εν αναµονή αναισθησιολόγου

Η Θεατρική Οµάδα Πύργου πρόκειται να ανεβάσει στα µέσα του ερχόµενου Μάρτη την παράστασή της, που θα είναι αφιερωµένη στα 90 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή, βασιΟλοκληρώθηκε η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη σµένη σε λογοτεχνικά κείµενα των Στρ. ∆ούκα, µίας θέσης επικουρικού αναισθησιολόγου επιµελητή Β’ για Η. Βενέζη, Γ. Σεφέρη κ.α. αλλά και σε προσωπιτο Νοσοκοµείο Αµαλιάδας. Η υποβολή αιτήσεων έληξε την κές µαρτυρίες προσφύγων από την Ηλεία και Παρασκευή και αναµένονται πολύ σύντοµα τα αποτελέτην υπόλοιπη Ελλάδα, µια δουλειά που εµπλουσµατα, προκειµένου να καλυφθεί η συγκεκριµένη θέση, τίζεται µε ζωντανή µουσική και χορούς της Μ. που θα συµβάλλει τα µέγιστα στην όσο το δυνατόν Ασίας και στην οποία συµµετέχουν όλα τα µέλη καλύτερη λειτουργία του χειρουργικού τοµέα της Οµάδας µε την σκηνοθετική καθοδήγηση της του Νοσοκοµείου Αµαλιάδας. Ευ. Στιβανάκη. Μ.Κ.

Η εκποµπή «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ» που επιµελείται και παρουσιάζει η κα Μικελοπούλου στην ΟΡΤ, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου, εορτή του Αγ. Χαραλάµπους και ώρα 5.30 µ.µ. θα φιλοξενεί τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο µε θέµα: «Ο Αγ. Χαράλαµπος και τα θαύµατά του». Την εκποµπή πλαισιώνει η Βυζαντινή χορωδία της Ι.Μ. Ηλείας υπό τη διεύθυνση του κ. ∆ηµητρίου Θανόπουλου, καθηγητή Βυζαντινής µουσικής Σηµ. Καταβάλλεται προσπάθεια η εκποµπή να πάρει µια νέα µορφή, να ασχοληθεί κυρίως µε συνήθη προβλήµατα παιδιών και εφήβων, να γίνει µια χρήσιµη τηλεοπτική συµβουλευτική γονέων.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΣΠΑ ΜΕ 60% ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΜΟ – ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ (ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ) Το γραφείο συµβούλων επιχειρήσεων ΑΦΟΙ Γ. ΚΟΥΜΟΥΝ∆ΟΥΡΟΥ πτυχιούχοι ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ πιστοποιηµένοι µελετητές – αξιολογητές κοινοτικών προγραµµάτων από ΕΦΕΠΑΕ (φορέα διαχείρισης του προγράµµατος) ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε, ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε ενηµερώνει για την έναρξη των προγραµµάτων του ΕΣΠΑ µε ποσοστό επιδότησης 60% για υπάρχουσες επιχειρήσεις και νέες. Η υποβολή προτάσεων θα ξεκινήσει από 24/02/2013. Περισσότερες πληροφορίες κον Κουµουνδούρο ΜΙΑΟΥΛΗ 3 ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621031958 2621035779 email: kouros9@gmail.com


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Η γνώµη του

Πυρκαγιές τζακιών και µέτρα πρόληψης

[

Του Ηλία Μανιάτη Αναπληρωτή ∆ιοικητή της Π.Υ. Πύργου

Παράγοντες που επιταχύνουν τον σχηµατισµό, πίσσας Κατασκευαστικά λάθη: όπως π.χ. η απουσία µόνωσης, που έχει σαν αποτέλεσµα τα καυσαέρια της καύσης να κρυώνουν γρηγορότερα και έτσι να κολλούν στα τοιχώµατα. Επίσης η ύπαρξη γωνιών στη διαδροµή της καµινάδας εµποδίζει την ελεύθερη ροή των καυσαερίων µε αποτέλεσµα στα σηµεία αυτά να συσσωρεύεται πιο γρήγορα η πίσσα. Η καύση ακατάλληλων ξύλων και υλικών, όπως τα χλωρά, τα ξύλα από λεύκες – τελάρα – παλέτες – πατώµατα – νοβοπάν – σανίδες κλπ καθώς και άλλα υλικά όπως πλαστικά – έντυπα – συσκευασίες – συνθετικά προϊόντα κ.α. Το συχνό ψήσιµο, επιταχύνει το πρόβληµα στην καµινάδα γιατί το λίπος που στάζει πάνω στα κάρβουνα καίγεται δηµιουργώντας λιπαρές και εύφλεκτες αποθέσεις στα τοιχώµατά της. ΠΡΟΣΟΧΗ: είναι λάθος αυτό που πιστεύουν κάποιοι ότι δεν κινδυνεύει να πάρει φωτιά η καµινάδα τους,

αφού δεν ψήνουν.

Πώς προκαλείται σταδιακά η ανάφλεξη της καµινάδας Στα σηµεία της καµινάδας που τα καυσαέρια της καύσης ψύχονται, εκεί δηµιουργείται αυξηµένη συγκέντρωση πίσσας. Με τη θερµότητα που µεταφέρεται σε αυτά τα σηµεία από τα υλικά που είναι κατασκευασµένη η καµινάδα αυξάνεται η θερµοκρασία, η πίσσα µαλακώνει σχηµατίζοντας σταδιακά ένα κορδόνι που σιγά σιγά κατεβαίνει προς την εστία. Αυτό µόλις πλησιάσει αρκετά αναφλέγεται και µετατρέπεται σε ένα κανονικό φυτίλι που µεταφέρει τη φωτιά στα προαναφερόµενα σηµεία της καµινάδας. Η πρώτη ένδειξη που µας υποψιάζει για ενδεχόµενη πυρκαγιά στην καµινάδα µας, είναι συνήθως ένας θορυβώδης ήχος που ακούγεται σαν εµπορική αµαξοστοιχία ή χαµηλή πτήση αεροπλάνου µε τάση αυξήσεως της έντασης.

Άµεσες ενέργειες όταν αντιληφθούµε φωτιά στην καµινάδα Μην πανικοβάλλεστε, αποµακρύνετε τα άτοµα που υπάρχουν στο σπίτι και ταυτόχρονα καλέστε την Πυροσβεστική Υπηρεσία, κλείστε το ντάµπερ (έτσι διακόπτουµε την παροχή του αέρα-οξυγόνου στην καµινάδα), φροντίστε να έχετε πάντα σε ετοιµότητα έναν πυροσβεστήρα ξηράς κόνεως, ελάχιστης κατασβεστικής ικανότητας 21Α-113Β-C, αποµακρύνετε τα αναµµένα ξύλα από το τζάκι, βγάλτε τα έξω και σβήστε τα µε νερό, αποφύγετε να ρίξετε νερό στο πυρωµένο τζάκι γιατί υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του, µη χρησιµοποιήσετε το τζάκι προτού ειδικευµένο συνεργείο καθαρίσει την καµινάδα και την ελέγξει για τυχόν ζηµιές που έχει υποστεί, όταν υπάρχει φωτιά στην καµινάδα συνήθως αρχίζει να καπνίζει το τζάκι, είναι λάθος αυτό που κάνει πολύς κόσµος να ανοίγει

τις πόρτες και τα παράθυρα για να φύγει ο καπνός. Αυτό που πετυχαίνει µε αυτή την ενέργεια είναι να τροφοδοτεί τη φωτιά µε µεγαλύτερη ποσότητα αέρα – οξυγόνου αυξάνοντας έτσι την έντασή της.

]

Προληπτικά µέτρα για αποφυγή πυρκαγιών σε τζάκια Η κατασκευή των τζακιών να γίνεται από συνεργεία που έχουν τις απαιτούµενες τεχνικές γνώσεις, οι καµινάδες πρέπει να διαθέτουν σπινθηροπαγίδες, να καθαρίζετε την καπνοδόχο τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο πριν από την εποχιακή έναρξη λειτουργίας, να ελέγχετε τακτικά την σωστή λειτουργία του ντάµπερ, δηλαδή αν κλείνει ερµητικά, µην ρίχνετε εύφλεκτα υγρά όπως βενζίνη, οινόπνευµα κ.λ.π. για την ενίσχυση ή αναζωπύρωση της φωτιάς, επειδή δηµιουργούνται απότοµα πολλές εστίες πυρκαγιάς, που µπορεί να µεταδοθούν σε διάφορα αντικείµενα που βρίσκονται κοντά ή να κινδυνεύσετε και εσείς οι ίδιοι, δεν πρέπει ποτέ να υπερβαίνετε τα όρια και την αντοχή του τζακιού σας, καίγοντάς το συνεχώς πολλές ώρες στο µέγιστο, προσπαθώντας να θερµάνετε πολύ µεγαλύτερους χώρους απ’ ότι πραγµατικά αυτό µπορεί να θερµάνει. Σε περίπτωση που αντιληφτείτε τυχόν υπερθέρµανση και κοκκίνισµα στον αγωγό καπναερίων, πρέπει να σταµατήστε αµέσως την τροφοδοσία ξύλων, και να κλείσετε το ντάµπερ παροχής αέρα καύσης. Συστήνεται η εγκατάσταση έστω και φορητών (απλών) πυρανιχνευτών διαφόρων τεχνολογιών (ιονισµού, θερµότητας, φωτοηλεκτρικών) ανάλογα µε τις συνθήκες του χώρου, οι οποίοι θα σηµάνουν συναγερµό σε περίπτωση φωτιάς. Συστήνεται να σχεδιάσετε και να εξασκηθείτε στην εκκένωση της οικίας σας σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Πρόσωπο

Μπροστά στους αγώνες των αγροτών

Έ

*Χρήστος Γιαννόπουλος, πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας

Τ

Αιτίες που προκαλούν πυρκαγιά στις καµινάδες Ο καπνός των ξύλων που καίγονται περιέχει ένα πολύπλοκο µίγµα χηµικών ουσιών, µονοξειδίου του άνθρακα-διοξειδίου του θείου µικροσκοπικών σωµατιδίων καθώς και πίσσας που η αρχική µορφή της είναι η γνωστή σε όλους µας αιθάλη Καπνιά), που επικάθεται στα τοιχώµατα όλων (Κ ανεξαίρετα των καµινάδων ασχέτως του υλικού κατασκευής τους. Με τις εναλλαγές της θερµοκρασίας κατά την διάρκεια της καύσης των ξύλων η πίσσα σταδιακά υγροποιείται και κολλάει στην επιφάνεια της καµινάδας, στην αρχή σε µορφή κόκκων και µε την πάροδο του χρόνου δηµιουργούνται λεπτά (φιλµ) κρυσταλλωµένης πίσσας πάνω σ’ αυτήν. Η πίσσα είναι εύφλεκτο υλικό και είναι η αιτία εκδήλωσης πυρκαγιών σε καµινάδες.

να από τα κεντρικά πρόσωπα των τελευταίων ηµερών είναι και ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ηλείας Χρήστος Γιαννόπουλος. Με καταγωγή από την Ζαχάρω ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ έχει πρωτοστατήσει σε όλες τις αγροτικές κινητοποιήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην Ηλεία. Εκείνο το οποίο πιστεύει και το φωνάζει σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση είναι ότι θα πρέπει να ανατραπεί η αντιαγροτική Κοινή

Αγροτική Πολιτική της ΕΕ, που µε τα σκληρά αντιαγροτικά µέτρα της, τα οποία θα γίνουν ακόµα χειρότερα µε την αναθεώρηση για το 2014 – 2020 θα οδηγήσει τη µικροµεσαία αγροτιά της χώρας µας σε µαζικό ξεκλήρισµα, για να συγκεντρωθεί η γη και η αγροτική παραγωγή στα χέρια λίγων µεγαλοαγροτών και καπιταλιστών που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τοµέα της οικονοµίας. Ο πρόεδρος της ΟΑΣΗ θεωρεί ότι να πρέπει ανοίξει ο δρόµος για µια δια-

φορετική αγροτική ανάπτυξη, κόντρα στα µονοπώλια, στις πολυεθνικές και τα συµφέροντα των εµποροβιοµηχάνων, που θα διασφαλίζει ικανοποιητικό αγροτικό εισόδηµα και θα αξιοποιεί όλα τα πλεονεκτήµατα και τις δυνατότητες της χώρας µας να παράγει φτηνά και ποιοτικά αγροτικά προϊόντα για τη διατροφή και την ένδυση του λαού µας και την τροφοδοσία της µεταποιητικής βιοµηχανίας µε πρώτες ύλες.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Αγιε Χαράλαµπε, δώστους φώτιση Υπάρχουν ελαττώµατα σε όλους τους ανθρώπους Κι οι δάσκαλοι διδάσκουνε ευγένεια και τρόπους. Όταν υποχρεώσεις σου ξεχνάς και δεν θυµάσαι Ή δεν γνωρίζεις πρόβληµα ή µόνιµα κοιµάσαι. Μην στα αυτιά σας έβαλαν κερί για τις σειρήνες Λέξη υπάρχει λεξικό στο Έψιλον ευθύνες. Της Κυριακής ανάγνωση, µε στίχους µου µην απορείς Σκαλίζω πάλι τις πληγές και της Ηλείας τους φορείς. Καλά παιδιά και ηθικά µ’ αγάπη εξουσία Παρέλαση µνηµόσυνα πρώτη η παρουσία. Και συνεργάτες διάλεξαν µε κόπο παρακάλια Κι ο Αλφειός κατέβασε θάλασσα πορτοκάλια. Σταυρούς επήρανε πολλούς το κόµµα ήρθε πρώτο Αυτός θα είναι πλοίαρχος µε δίπλα καµαρώτο. ∆εν είπα για συνδυασµό το κόµµα δίνει χρήσιµα Για µέσον λέγανε στρατό, αυτός θα έχει βύσµα. Κι έτσι µαντρώνουν ψήφος σου σε έχουνε µετρήσει Στοιχεία από βουλευτές σ’ έχουν υπολογίσει. Τρέχουν µετά οι αυλικοί µε πούπουλο στο χέρι Να ξεσκονίσουν βασιλιά για τίτλο που δεν ξέρει. Κι όταν γαλόνια θα δοθούν τσέπη αποζηµίωση Ξεχνάνε υποσχέσεις τους κυκλοφορεί και ίωση. Μικρά µικρά προβλήµατα µαζεύονται κουτρούλη Πάρε αξίνα ∆ήµαρχε µην κάνεις τον χαζούλη.

ΑΠΟΨΕΙΣ

Κι αν κάποιοι λίγο προσπαθούν θα δέχονται πιέσεις Το λένε και συµβούλια έχουν καλές προθέσεις. Άλλοι έγιναν Πατρινοί µε νόµο Καλλικράτη Και την ελιά για την φουφού εκόψαν του Σωκράτη. Φεύγουν πρωί και έρχονται αργά που είναι βράδυ ∆υόµισι είπαν σε ευρώ φέτος τιµή για λάδι. Ωραία σε διαδροµή ψόφια σκυλιά και γάτες Κι απ’ τα ζουµιά µε τα τρακτέρ τσουλήθρα µε ντοµάτες Μην έχετε και οδηγό και δεν κοιτάς τα χάλια Ηλεία είσαι πρόβατο που φάγανε τσακάλια. Κι οι βουλευτές µας τρέχουνε, παράπονο δεν έχω Να βρω το µεροκάµατο µια ζωή θα τρέχω. Ψηφίζουνε µνηµόνιο µε ΝΑΙ και συµφωνούνε Με απορία στο µυαλό τι τάχα θα µας πούνε. Για το καλό σας ψήφισµα αχάριστοι πολίτες Πετρέλαιο δεν βάλαµε επέσανε οι µύτες. Εµείς κάνουµε χρέος µας ψηφίσουµε και πάλι Απ’ ώµο δεν µου κόβονται τα χώνω σε µαγγάλι. Να µου καούν τα δάχτυλα κι ολόκληρο το χέρι Θέλω να έρθει Γερµανός κι Αυστριακοί εταίροι. Μην βάλουνε τη χώρα µας να µπει κάποια σειρά Με τους τριακόσιους πρόκοψα µανούλα συµφορά. Να πω ένα παράδειγµα είχατε εφησυχάσει Το σίδερο µε την φωτιά πάντα κολλά στη βράση.

Εάν τις δύο τις σχολές Πύργου κι Αµαλιάδα Πέντε µε πείσµα κάνατε δε θα πέφτει Καιάδα. Με αυτοδύναµο ΤΕΙ ποιος Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ µάγκας θα κουνούσε Του κλείνατε το στόµα του κανείς δε θα µιλούσε. Είχατε αγρανάπαυση όλο µε σύρε κι έλα Σας έκατσε εις το λαιµό προόδου καραµέλα. Άγιε ∆ΩΣΤΟΥΣ φώτιση µήπως αλλάξουν ρότα Από λαγούς χορτάσαµε µας φάγαν τα καρότα. Όσοι φορείς περάσανε στου Πύργου µας την Πόλη Για εκκλησία ΑΓΙΟΥ το θέµα ξέραν όλοι. Όχι για άρτο να ‘ρθετε κερί και ικεσία Άκρη να βρείτε στο µαλλί ν’ αρχίσει εκκλησία. Μήπως µαζί µε τον ναό έργα να παρασύρει Και µια ζωής εις τον νοµό µην κάνεις µουσαφίρη. Εικόνα δρόµο σαν περνά ΧΑΡΑΛΑΜΠΕ βοήθα Να ανάψει στην Ηλεία µας προόδου µια σπίθα. Σταυρό κάνει το χέρι µας κάτι καλό να γίνει Κι οι πρόγονοί µας έλεγαν «Συν Αθηνά και χείρα κίνει». ΒΟΗΘΕΙΑ ΜΑΣ Ο Άγιος ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Σήµερα Κυριακή, 10 του µηνός Φεβρουαρίου 2013, αγαπητοί µου αναγνώστες, η Εκκλησία εορτάζει την µνήµη του Αγίου Ενδόξου Ιεροµάρτυρος Χαραλάµπους, του προστάτου όλων µας.Ο οποίος έζησε σε µία εποχή δύσκολη. Η ειδωλολατρία κυριαρχούσε σ’ όλο το Ρωµαϊκόν Κράτος, αποτέλεσµα αυτής της παρακµής ήτο να λατρεύεται ο Αυτοκρά-τωρ ως θεός. Ο Άγιος κατήγετο από την Μαγνησία της Μ.Ασίας και εγεννήθη το 85 µ.χ.. Υπηρέτησε ως Εφηµέριος, Πνευµατικός Πατέρας της Πατρίδος του Μαγνησίας και µετά από πάµπολλα βασανιστήρια παρέδωκε την αγία του ψυχήν εις τον Θεόν το 202 µ.χ., εις ηλικίαν 113 ετών. Ο Άγιος ήτο οπλισµένος µε την ορθόδοξη πίστη και ενεπνέετο από τον µεγάλον αθλητήν του Χριστού, τον Απ. Παύλον. Την συµβουλή του Απ. Παύλου προς τον αγαπητόν του Τιµόθεον, Επίσκοπον Εφέσου, «ενδυναµού εν τη χάριτι τη εν Χριστώ Ιησούν»(Β Τιµοθέου β, 1) εγκολπώθηκε. Αποτέλεσµα αυτής της ακλονήτου πίστεως ήτο να αναδειχθή ο άγιος Χαράλαµπος ο χαριέστατος και λαµπρότατος του Κυρίου θύτης και αθλητής, το καύχηµα όλης της Ελλάδος και το αγαλλίαµα των πιστών. Ο Ιεροµάρτυς Χαράλαµπος υπακούων εις την εντολήν του Απ.Παύλου προς τον Τιµόθεον «ο λόγος του Θεού ου δέδεται», δεν εδηλίασε ενώπιον του Αυτοκράτορος Σεβήρου και του Ηγεµόνος της Μαγνησίας Λουκιανού. Εις ερώτησι του Ηγεµόνος Λουκιανού γιατί συµπεριφέρεται έτσι ασεβώς προς τους θεούς του Κράτους, µε παρρησία απαντά : «Εγώ υπακούω εις τα δίκαια και σωτήρια προστάγµατα του Επουρανίου Βασιλέως Χριστού και όχι σ’ όσα µάταια και ασύνετα διδάσκει ο ιδικός σας Βασιλιάς Σεβήρος, να προσκυνούµεν δηλαδή δια θεούς αναίσθητα και άψυχα είδωλα και να παραδίδει τας ψυχάς σας εις θάνατον. Ο ∆εσπότης µου όµως Χριστός δίδει ζωήν αιώνιον και µακαριότητα εις τους δούλους του και όστις επικαλεσθή το Παντοδύναµον αυτού όνοµα διώκονται οι δαίµονες και πάσα ανίατος ασθένεια θεραπεύεται». Ο Άγιος υπέστη πολλά βασανιστήρια από τον Άρχοντα της Μαγνησίας Λουκιανόν και βγήκε άτρωτος. Υπέστη εκδορά του σώµατος µε σιδηρά περόνια, το αίµα έτρεχε ποτάµι και ο Άγιος δοξολογούσε τον Θεόν λέγοντας· «ευχαριστώ σας, αδελφοί, ότι βασανίζοντές µου το σώµα προξενείτε εις την ψυχήν µου αιωνίαν µακαριότητα». Βλέποντας ο Αυτοκράτωρ Σεβήρος και ο Ηγεµών Λουκιανός την σταθερότητα του Αγίου τόσον περισσότερον εδαιµονίζοντο και óδηγούσαν τον Άγιον εις νεα βασανιστήρια. Γυµνόν τον οδηγούν εις την πυράν και οι φλόγες εκάλυπταν το σώµα του.Έγινε φλεγόµενος και µη καιόµενος, όπως είδε την βάτον εις το Σινά ο Μωϋσής. ο Άγιος µέσα από τις φλόγες απευθυνόµενος προς τον Ηγεµόνα του έλεγε: «Όσον µε βασανίζης, τόσον περισσότερον ευφραίνεται η ψυχή µου». Ιδού, αγαπητοί µου, τα µηνύµατα που µας στέλνει ο Άγιος Ιερο-µάρτυς Χαράλαµπος. Με την σταθερότητα του χαρακτήρος του και την ακλόνητη πίστη του στον Θεόν αντιµετώπισε τις κρίσεις και κληρονόµησε την αιωνιότητα. Έτσι και εµείς, λάµβάνοντας θάρρος από το µαρτύριον του Αγίου, να αντιµετωπίζουµε τις δυσκολίες της καθηµερινότητας µε πίστι και αισιοδοξία. Να έχουµε εµπιστοσύνη στον Θεόν, να νεκρώσουµε τα πάθη µας. Τότε να είµεθα βέβαιοι , ότι ο Θεός της αγάπης και της συγγνώµης θα µας οδηγήση µε τις πρεσβείες του Αγίου Ιεροµάρτυρος Χαραλάµπους, στην αληθινή και αιώνια ζωή και µακαριότητα εδώ και εις την άλλην ζωήν. ΑΜΗΝ.

Η ανασυγκρότηση της εκπαίδευσης, η Ηλεία και οι καταργήσεις τµηµάτων

ο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας «Αθηνά», που αφορά την Ανασυγκρότηση του Χάρτη των Ιδρυµάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της Χώρας είναι το αποτέλεσµα µιας πολιτικής που στοχεύει στην αποδόµηση της ελληνικής κοινωνίας. Μιας πολιτικής που επιβάλλεται από τους δανειστές της χώρας και υλοποιείται οριζόντια σε όλες τις δοµές του κράτους. Με βασικό επιχείρηµα τις στρεβλώσεις που υπάρχουν στο χώρο της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και τη γενίκευση αυτών, για να αποκτήσουν κοινωνική νοµιµοποίηση, προχωρούν µε κριτήρια που εφαρµόζονται επιλεκτικά, στην κατάργηση ενοποίηση και µεταφορά τµηµάτων. Το κίνητρό τους για την ανασυγκρότηση του χάρτη των ΑΕΙ & ΤΕΙ δεν είναι επιστηµονικό ή εκπαιδευτικό αλλά η αφαίµαξη περισσότερων πόρων από το χώρο της παιδείας ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη αιµοδοσία της χώρας προς τους δανειστές της. Για άλλη µια φορά αγνοούν συστηµατικά τις πραγµατικές ανάγκες της κοινωνίας. Αδιαφορούν για τους χιλιάδες φοιτητές που θα υποχρεωθούν βίαια να αλλάξουν γνωστικό αντικείµενο χωρίς να το έχουν επιλέξει, για τις χιλιάδες οικογένειες που σε αυτή την περίοδο θα επωµιστούν επιπλέον έξοδα. Το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ» πλήττει και τον Ν. Ηλείας, παρά τις αντίθετες δια-

βεβαιώσεις του αναπληρωτή Υπουργού του αρµόδιου υπουργείου, παραµονή της δηµοσιοποίησης του. Καταργεί τις τρεις από τις τέσσερις σχολές, παραµένει, προφανώς προσωρινά, µόνο το τµήµα Μουσειολογίας - Μουσειογραφίας και Σχεδιασµού Εκθέσεων το οποίο όµως αλλάζει κατεύθυνση και γνωστικό αντικείµενο. Εάν εξετάσουµε ενδεικτικά το τµήµα Πληροφορικής & ΜΜΕ που υπάρχει µέχρι και σήµερα στον Πύργο, θα διαπιστώσουµε ότι: Το τµήµα λειτουργεί 10 χρόνια σε τµήµα σχολικού συγκροτήµατος που είχε παραχωρηθεί από την τότε Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, δεν έχει µισθώµατα, έχει αναπτύξει τέσσερα εργαστήρια υπολογιστών, ένα πλήρως εξοπλισµένο ραδιοφωνικό στούντιο, ένα τηλεοπτικό στούντιο, ένα εργαστήριο παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, ένα εργαστήριο παραγωγής εντύπων & ηλεκτρονικών εκδόσεων, µια βιβλιοθήκη, την απαιτούµενη δικτυακή υποδοµή κλπ. Το τµήµα προφανώς έχει πρόβληµα µε την στέγασή του και ενδεχοµένως για την λειτουργία του να απαιτείται επιπλέον εξοπλισµός αλλά η κατάργησή του και η µεταφορά στην Πάτρα δεν διασφαλίζει ότι θα εξαλειφθούν τα αναφερόµενα προβλήµατα. Σκοπός του συγκεκριµένου τµήµατος είναι να δηµιουργήσει πτυχιούχους µε γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στον τοµέα των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών στα

παραδοσιακά και σύγχρονα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης. Το γνωστικό του αντικείµενο στην Ελλάδα είναι µοναδικό και οι απόφοιτοι του έχουν θεσµοθετηµένα επαγγελµατικά δικαιώµατα. Η µετατροπή του τµήµατος σε τµήµα Μηχανικών Υπολογιστών στερείται ακαδηµαϊκού επιχειρήµατος, αφού δεν υπάρχει καµία συσχέτιση ή συνάφεια του γνωστικού αντικειµένου των δύο τµηµάτων, τελείως διαφορετικό περίγραµµα µαθηµάτων και το κάθε τµήµα απευθύνεται σε διαφορετικό προφίλ σπουδαστή. Το µόνο κοινό είναι µια λέξη στον τίτλο του τµήµατος, που αποκαλύπτει το µέγεθος της προχειρότητας µε την οποία λειτούργησε το αρµόδιο Υπουργείο. Το τµήµα έχει δύο (2) µόνιµα µέλη ΕΠ, ενώ άλλα τµήµατα που παραµένουν δεν έχουν κανένα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι οι θέσεις που προβλέπονται είναι οκτώ (8) και δεν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες πληρώσεως των κενών θέσεων µε αποκλειστική ευθύνη του αρµόδιου Υπουργείου. Το τµήµα έχει 1577 εγγεγραµµένους σπουδαστές, ο αριθµός των ενεργών σπουδαστών είναι 1095 και ο αριθµός των πτυχιούχων είναι 209 [στοιχεία ∆εκεµβρίου 2012]. Οι εισακτέοι σπουδαστές κάθε έτος είναι πάνω από 200 και συγκεκριµένα για το έτος 2012 ο αριθµός τους ήταν 244. ∆εν µένουν κενές θέσεις στο τµήµα και ο µικρότερος βαθµός εισαγωγής για το έτος 2012, παρά την γενική καθίζηση,

ήταν 10872. Το τµήµα είναι ενεργό και έχει ζήτηση. Ένα µεγάλο µέρος των αποφοίτων εργάζεται στο αντικείµενο σπουδών του και συγκεκριµένα σε παραδοσιακά και ηλεκτρονικά ΜΜΕ καθώς και ως αυτοαπασχολούµενοι. Στο τµήµα έχουν αναπτυχθεί επιστηµονικές οµάδες εργασίας σπουδαστών, συµµετέχει σε ευρωπαϊκά προγράµµατα, διοργανώνει επιστηµονικά σεµινάρια και εκδηλώσεις συναφείς µε το γνωστικό του αντικείµενο, έχει αναπτύξει επιστηµονικές συνεργασίες, αρκετοί πτυχιούχοι του έχουν προχωρήσει σε µεταπτυχιακές σπουδές και κατέχουν διεθνείς διακρίσεις. Το τµήµα µέχρι και σήµερα είναι ανοιχτό στις προκλήσεις, ενεργό κύτταρο της ακαδηµαϊκής κοινότητας και κατά επέκταση βιώσιµο. Οι σπουδαστές, µέσω των Συλλογικών τους οργάνων, έχουν δηλώσει την κάθετη αντίθεση τους στην κατάργηση του τµήµατος Πληροφορικής & ΜΜΕ, την ένταξή τους στο νέο τµήµα Μηχανικών Πληροφορικής και την µεταφορά τους στην Πάτρα. Οι λόγοι είναι προφανείς. Θέλουν να εξακολουθούν να σπουδάζουν αυτό που επέλεξαν, δεν θέλουν να βρεθούν σε ένα νέο τµήµα µε διαφορετικό πρόγραµµα µαθηµάτων από το δικό τους και το κυριότερο µε τελείως διαφορετική κατεύθυνση, δεν γνωρίζουν τι θα γίνει µε τα µαθήµατα που ήδη έχουν περάσει και δεν θα υπάρχουν στο νέο πρόγραµµα µαθηµάτων, δεν έχουν την οικονοµική δυνατό-

τητα για επιπρόσθετα έξοδα. Εάν το Υπουργείο διέθετε την στοιχειώδη σοβαρότητα θα έπρεπε να είχε ταυτόχρονα µε την παρουσίαση του νέου χάρτη και απαντήσεις για τα αυτονόητα ερωτήµατα των χιλιάδων φοιτητών που αποφάσισε να τους ανατρέψει την ζωή. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ θα πρέπει άµεσα να αποσυρθεί και οι στρεβλώσεις στη χωροθέτηση ή στα γνωστικά αντικείµενα των τµηµάτων που όντως υπάρχουν θα πρέπει να εξετασθούν µεµονωµένα και µε ιδιαίτερη προσοχή βάσει επιστηµονικών κριτηρίων, τις ανάγκες της κοινωνίας και σεβόµενοι το αυτοδιοίκητο των εκπαιδευτικών ιδρυµάτων. Οι βεβιασµένες και πρόχειρα σχεδιασµένες «µεταρρυθµίσεις» πάντα δηµιουργούν και ποτέ δεν λύνουν προβλήµατα. Το σχέδιο ΑΘΗΝΑ αποτελεί κυβερνητική πολιτική επιλογή και ως τέτοια θα πρέπει να προσεγγίζεται. Εφαρµόζεται σε όλη την Ελλάδα και είναι µεγάλο λάθος να χρεώσουµε στις τοπικές αρχές την κατάργηση των συγκεκριµένων τµηµάτων. Έχουν ευθύνες σε άλλα ζητήµατα των τµηµάτων και µάλιστα πολλές, που ελάχιστα έως καθόλου όµως επηρέασαν τον κυβερνητικό σχεδιασµό. Ευθύνες θα έχουν εάν διαχειρισθούν λάθος το πρόβληµα και τον σχεδιασµό για την αντιµετώπισή του. Και δυστυχώς φαίνεται ότι ξεκίνησαν λάθος. Η ευθύνη για την σωτηρία των τµη-

µάτων ΤΕΙ της Ηλείας θα πρέπει να µεταφερθεί στους βουλευτές που στηρίζουν τη συγκεκριµένη κυβερνητική πολιτική. Είναι τουλάχιστον λαϊκισµός από τη µία να στηρίζουν την ανασυγκρότηση του χάρτη των ΑΕΙ & ΤΕΙ και από την άλλη να µην θέλουν να επηρεασθούν τα τµήµατα που λειτουργούν στην εκλογική τους περιφέρεια. Έχει έρθει ή ώρα της ιστορικής τους ευθύνης και σε περίπτωση αποτυχίας τους, δύσκολα θα µπορέσουν να πείσουν τους εκλογείς τους για ακόµα µια απώλεια του Ν. Ηλείας. Στο δύσκολο ερώτηµα τι κάνουµε στην περίπτωση που δεν αποσυρθεί το σχέδιο ΑΘΗΝΑ δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις. Το πρώτο πράγµα όµως είναι να καταλάβουµε εµείς οι ίδιοι για ποιο λόγο πρέπει να παραµείνουν τα τµήµατα ΤΕΙ στην περιοχή µας. Και σίγουρα όχι µόνο για οικονοµικούς ή λόγους γοήτρου. Να αναπτύξουµε επιχειρήµατα σοβαρά και ακαδηµαϊκά που θα πείθουν και όχι να βγάζουµε κραυγές για να καλύψουµε το έλλειµµα των επιχειρηµάτων µας. Απαιτείται σοβαρή δουλειά, συντονισµός όλων των κοινωνικών φορέων και δηµιουργία τεράστιας πολιτικής πίεσης. Ο χρόνος είναι ελάχιστος αλλά πάντα υπάρχει η ελπίδα, γιατί αυτή πεθαίνει πάντα τελευταία…. Ανδρέας Ασηµακόπουλος Πτυχιούχος Πληροφορικής & ΜΜΕ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Το δηµόσιο καταδίκασε τον... «εαυτό του»! Μ

Είδη ρουχισµού προσέφερε χθες η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» στον δήµο Πηνειού για την κάλυψη των αναγκών των κοινωνικά αδύναµων δηµοτών του.

Επεδικάσθη αποζηµίωση γιατί καθυστέρησε η έκδοση απόφασης

ια απόφαση η οποία εκδίδεται για πρώτη φορά αναµένεται να φέρει σηµαντικές αλλαγές σε ό,τι αφορά υποθέσεις που εισάγονται στα διοικητικά Πρωτοδικεία και χρονοτριβεί η έκδοση αποφάσεων. Την απόφαση πέτυχαν οι Ηλείοι δικηγόροι – µέλη του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών – Χρήστος Κ. Χριστοδουλόπουλος και Κώστας Χριστοδουλόπουλος που κατάγονται από τα Μακρίσια. Πρόκειται για την απόφαση µε αριθµό 320/2013 η οποία εκδόθηκε από το διοικητικό Πρωτοδικείο της Αθήνας και αφορά την καθυστέρηση εκδίκασης και έκδοσης απόφασης επί ασκηθείσας αγωγής. Την αγωγή είχε καταθέσει καθηγήτρια του ΤΕΙ της Αθήνας η οποία προσέφυγε σε βάρος του ΤΕΙ το 2004. Η προσφυγή εκδικάστηκε το 2009!, µετά από 5 χρόνια και η απόφαση εκδόθηκε το 2012!!! Με την απόφαση το δικαστήριο καταδίκασε το ελληνικό δηµόσιο να καταβάλει στην αιτούσα το ποσό των 3.000 ευρώ εντός έξι µηνών από την κοινοποίηση της απόφασης στον υπουργό Οικονοµικών. Μέχρι τώρα, έχει εκδώσει µόνο µια απόφαση το Συµβούλιο της Επικρατείας, για καθυστέρηση εκδίκασης και έκδοσης απόφασης στο ΣτΕ, επί ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως. Το ένδικο βοήθηµα, της δίκαιης ικανοποίησης λόγω υπέρβασης του χρόνου διάρκειας της διοικητικής δίκης, θεσπίστηκε πρόσφατα, µε το νόµο 4055/2012 (Εισηγητής Υπουργός ∆ικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου).

Το κλιµάκιο της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» µε τους υπαλλήλους του δήµου Πηνειού. Ο δικηγόρος Χρήστος Κ. Χριστοδουλόπουλος

Η ανάγκη της θέσπισης του ενδίκου βοηθήµατος προέκυψε λόγω της σώρευσης εκατοντάδων προσφυγών στο Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο της ΕΣ∆Α (Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου). Είναι αξιοσηµείωτο ότι το ίδιο ∆ικαστήριο (∆ιοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών) εξέδωσε την απόφαση αυτή, δηλαδή τη δίκασε (16-1-2013), τη δηµοσίευσε, την καθαρόγραψε και την κοινοποίησε, σε διάστηµα µόλις 20 ηµερών!!! ∆ήλωση των δικηγόρων Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι της αιτούσας δήλωσαν σχετικά στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» «Εκφράζουµε την ικανοποίησή µας για την εκδοθείσα απόφαση που δικαιώνει την εντολέα µας, την καθηγήτρια του ΤΕΙ

ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Προσέφεραν είδη ρουχισµού για τις ευπαθείς οµάδες του δήµου Πηνειού Αθήνας, Ελευθερία Αρνουτογλου. Ελπίζουµε ότι η απόφαση αυτή – που είναι ανάλογη µε εκείνες που έχει εκδώσει το ∆ικαστήριο της ΕΣ∆Α (Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο) – να αποτελέσει την αφετηρία ώστε να περιοριστεί αν όχι να εξαλειφθεί το φαινόµενο της επί δεκαετίες καθυστέρησης στην παροχή έννοµης προστασίας από τα εθνικά µας ∆ικαστήρια. Καθυστέρηση που στην πραγµατικότητα συνιστά αρνησιδικία. Επισηµαίνουµε ότι το ειδικό

ένδικο βοήθηµα του Νόµου 4055/2012 (για τη δίκαιη ικανοποίηση των διαδίδων από την υπερβολική καθυστέρηση στην εκδίκαση των υποθέσεων) αφορά µόνο στη ∆ιοικητική ∆ίκη και όχι στις άλλες Αστικές και Ποινικές. Επιβάλλεται, εποµένως, να επεκταθεί η δυνατότητα της χρηµατικής ικανοποίησης και για τις δύο άλλες κατηγορίες δικών, που επίσης καθυστερούν για πολλά έτη». «Ρs»

∆ΩΡΕΑΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΣΤΟΥΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΟΥΣ

Πότε θα έρθει η πρώτη ευκαιρία;... Μ

Τι απάντησε ο αν. υπουργός Στ. Καλογιάννης σε ερώτηση του βουλευτή Ανδρ. Μαρίνου

ε την πρώτη ευκαιρία – χωρίς πάντως να προσδιορίσει πότε θα έλθει – θα δοθούν τα εναποµείναντα χρήµατα από το κράτος στους δικαιούχους σεισµόπληκτους ως κρατική αρωγή. Την πιο πάνω απάντηση έδωσε ο αν. υπουργός Ανάπτυξης Σταυρ. Καλογιάννης στη βουλή σε ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Ανδρέας Μαρίνος. Ο κ. Καλογιάννης αναφερόµενος στα γενικά στοιχεία, είπε ότι ο αρχικός προϋπολογισµός για την δωρεάν κρατική αρωγή ήταν 125 εκ. και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 139,6 εκ. Από αυτά δόθηκαν 138,16 εκ. και στο νοµό Ηλείας αντιστοιχούσαν 47,48 εκ. ευρώ. Το υπόλοιπο ήταν 1.460.000 ευρώ και από αυτά δόθηκαν στις 30 Ιανουαρίου 2013 οι 800.000 ενώ αποµένουν να δοθούν 600.000. Βέβαια το θέµα δεν είναι στα ανωτέρω ποσά αλλά στα υπόλοιπα τα οποία – όπως είπε και ο υφυπουργός- είναι κοστολογη-

ΤΑΣ ΠΥΡΓΟΥ: Οι οφειλές είναι γύρω στα 2,5 εκ. µένα. Πρόκειται δηλ. για τις τελευταίες αυτοψίες των µηχανικών του ΤΑΣ οι οποίες όµως έχουν «παγώσει» από οκταµήνου µετά την εγκύκλιο που είχε στείλει το υπουργείο στο ΤΑΣ µε την οποία ζητούσε να µην βεβαιώνονται άλλα χρέη του δηµοσίου προφανώς για να µην υπολογιστούν από την «Τρόικα». Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 4,7 εκ. από τα οποία – όπως µας είπε ο προϊστάµενος του ΤΑΣ Πύργου Παν. Βεργέτης – τα 2,5 εκ. περίπου αντιστοιχούν στους σεισµόπληκτους του νοµού Ηλείας. Πάντως, ως θετικό κρίνεται το γεγονός ότι ο αν. υπουργός αναγνώρισε αυτή την οφειλή και δεσµεύτηκε για την πληρωµή της από το κράτος.

Υπενθυµίζουµε ότι για το θέµα αυτό είχε προκληθεί αναστάτωση τον περ. Νοέµβριο

κατά την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισµού στη βουλή, όταν διαπιστώθηκε ότι δεν

υπήρχε κωδικός για τους σεισµόπληκτους. «Ρs»

Με είδη ρουχισµού ενίσχυσε η «Ανθρώπινη Αλληλεγγύη» την προσπάθεια του δήµου Πηνειού να ανακουφίσει τις ανάγκες των ευπαθών του οµάδων. Χθες το µεσηµέρι, κλιµάκιο της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης», µε επικεφαλής τον πρόεδρό της κ. Γεώργιο Λαγκαδινό, παρέδωσαν τα είδη ρουχισµού στον δήµο Πηνειού και συγκεκριµένα Ο πρόεδρος της «Ανστον αντιδήµαρχο κ. ∆η- θρώπινης Αλληλεγγύης» κ. Γεώργιος Λαγκαδινός µήτρη ∆ήµου. Τις επόµε- µε τον αντιδήµαρχο Πηνες µέρες ο δήµος νειού κ. ∆ηµήτρη Πηνειού θα καταρτίσει ∆ήµου. λίστα µε τους δικαιούχους των ειδών ρουχισµού και στη συνέχεια θα προχωρήσει στην διανοµή τους. «Έχω καταλάβει ότι ο δήµος Πηνειού είναι από τους λιγοστούς δήµους που νοιάζεται για τις ανάγκες των δηµοτών του. Γι’ αυτό αποφασίσαµε να ενισχύσουµε το έργο του, σε ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες, προκειµένου να τα προσφέρει σε άτοµα που ανήκουν στις ευπαθείς του οµάδες» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης» κ. Γιώργος Λαγκαδινός και συνέχισε: «Εξάλλου στον δήµο Πηνειού λειτουργεί και το Ιατροκοινωνικό Κέντρο το οποίο πρέπει να ενεργοποιηθεί εκ νέου δυναµικά. Την υποχρέωση για τη διανοµή θα την αναλάβει ο δήµος, ενώ θέλω για µία ακόµα φορά να ευχαριστήσω για τη συνεργασία και τον δήµαρχο κ. Αλέξη Καστρινό και τον αντιδήµαρχο κ. ∆ηµήτρη ∆ήµου». Από την πλευρά του, ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Πηνειού κ. ∆ηµήτρης ∆ήµου είπε: «Άνθρωποι σαν τον κ. Λαγκαδινό εκλείπουν και θέλω να τον ευχαριστήσω προσωπικά και αυτόν και το ∆ιοικητικό του Συµβούλιο για τη σηµερινή πρωτοβουλία της «Ανθρώπινης Αλληλεγγύης». Να τον έχει ο Θεός καλά και να συνεχίζει πάντα µε την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση και ενδιαφέρον για προσφορά. Από εκεί και πέρα, λίγο πολύ στο δήµο µας είµαστε όλοι γνωστοί. Ωστόσο, µε τη βοήθεια και των υπολοίπων αντιδηµάρχων, θα καταρτίσουµε µια λίστα µε τους δικαιούχους, µε τους ανθρώπους που έχουν πραγµατικά ανάγκη. Ξέρω ότι ίσως υπάρξουν παράνοµα γιατί σε κάποιους θα δώσουµε και σε κάποιους άλλους όχι. Θέλω από τώρα όµως να διαβεβαιώσω τους κατοίκους του δήµου µας ότι σύντοµα, θα έρθει και η σειρά τους». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ – ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

O Aλφειός υποχώρησε, τα προβλήµατα παραµένουν

Μ

πορεί ο Αλφειός να µην ολοκλήρωσε την εκδίκησή του, ωστόσο οι ζηµιές και τα προβλήµατα που άφησε πίσω του παραµένουν. Ο δήµος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κηρύχθηκε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εντούτοις η δηµοτική αρχή ακόµα… αναµένει στο ακουστικό την απάντηση των υπουργείων Υποδοµών και Οικονοµικών για τις αποκαταστάσεις των ζηµιών στην περιοχή. Οι κατολισθήσεις έχουν επιφέρει σοβαρά προβλήµατα στους οικισµούς της περιοχής. Στη Φρίξα, προκάλεσαν κλίση σε στύλο ηλεκτροφωτισµού υψηλής τάσης, µε αποτέλεσµα να κοπούν τα καλώδια («πέταξαν φωτιές» σύµφωνα µε κατοίκους που τρόµαξαν στιγµιαία) και να προκληθεί ολικό µπλακ άουτ προχθές στην ευρύτερη περιοχή της Κρέστενας για περίπου µία ώρα. Μάλιστα, το χωριό της Φρίξας έµεινε δίχως ρεύµα για σχεδόν µία ηµέρα, καθώς το πρόβληµα επιδιορθώθηκε µόλις χθες το µεσηµέρι. Πα-

ράλληλα, στο ίδιο χωριό συνεχίστηκαν οι εργασίες καθαρισµού του δρόµου. Στον Γραίκα, επίσης σηµειώθηκε χθες πρόβληµα από κατολίσθηση στον αγωγό λυµάτων. Στην Πλατιάνα, ο δρόµος που οδηγεί προς το Παλαιοχώρι έχει αποκατασταθεί, αλλά εκφράζεται ανησυχία για νέα προβλήµατα λόγω του καιρού. Εργασίες αποκατάστασης πραγµατοποιήθηκαν και στον δρόµο που ενώνει το χωριό της Βρίνας µε τη Σµέρνα. Σοβαρή ζηµιά έχει υποστεί αγροτικός δρόµος στο Λογγό, καθώς η διέλευση των οχηµάτων γίνεται µε µεγάλη δυσκολία λόγω καθίζησης. Όπως ανέφεραν στην εφ. «Πατρίς» επαγγελµατίες της περιοχής που πρέπει να µετακινούνται συνεχώς, «ίσα που χωράει ένα αυτοκίνητο». Η καθίζηση έχει «µπλοκάρει» και την αποκοµιδή των σκουπιδιών, καθώς το απορριµµατοφόρο δεν µπορεί να περάσει. «Ο φόβος φυλάει τα έρµα», λέει ο πάνσοφος λαός, γι’ αυτό και στο φράγµα του Φλόκα χθες άνοιξαν τα

θυροφράγµατα λίγο µετά την εκδήλωση της ξαφνικής βροχόπτωσης. Στο πολύπαθο Πλουτοχώρι ο Αλφειός συνεχίζει να «κόβει» κοµµάτια από αγροτικές εκτάσεις, τη στγµή που οι αγρότες περιµένουν καθηµερινά µε αγωνία κάποιο… ευχάριστο µαντάτο για αποζηµίωση, µήπως και δουν το… χρώµα του χρήµατος. Οι εργασίες από τα συνεργεία του δήµου συνεχίζονται, αλλά είναι προφανές ότι δεν αρκούν. Η πολιτεία συνεχίζει να είναι προκλητικά απούσα µετά την απόφαση για κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, τη στιγµή που καθηµερινά τα προβλήµατα πολλαπλασιάζονται λόγω της κακοκαιρίας. Ο δήµος έχει καταγράψει πλήρως µε στοιχεία και φωτογραφίες τις βλάβες και τις ζηµιές και περιµένει ένα… νεύµα για το πότε θα εγκριθούν τα αναγκαία κονδύλια. Παναγιώτης Φωτεινόπουλος fopan83@gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ∆ΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΕΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΑΙ ∆ΥΟ ΤΜΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Εν αναµονή για το ραντεβού µε τον Υπουργό Παιδείας

Προσλήψεις 28 ατόµων Η AΡΩΓΗ ΑΜΚΕ απόλυτα συνεπής στις δεσµεύσεις της να χρησιµοποιήσει κάθε διαθέσιµο εργαλείο για την καταπολέµηση της ανεργίας, ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά εικοσιοκτώ (28) ατόµων για την υλοποίηση προγράµµατος Κοινωφελούς Χαρακτήρα στον τοµέα του Πολιτισµού (ΚΟΧ.Π.) στην περιφερειακή ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για την προγραµµατική περίοδο 2007-2013. Στο πλαίσιο του προγράµµατος θα απασχοληθεί για επτά µήνες (7) ο εξής αριθµός ατόµων, ∆εκαεπτά (17) Ηµερήσιοι Φύλακες, Επτά (7) Νυχτοφύλακες, Αρχα ιολόγοι (2) Αρχαι ολόγοι, ∆υο (2) ΠΕ Μουσειολόγοι / Μουσειοπαιδαγωγοί, στην Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων. Ανάρτηση ολόκληρης της ΚΟΧ.Π. 1.703/1/ 2013 ανακοίνωσης υπάρχει

- στην ιστοσελίδα (www.arogiamke.gr) και στα γραφεία του ∆ικαιούχου. - σε όλα τα δηµοτικά καταστήµατα του δήµου όπου υλοποιείται το πρόγραµµα

- σε όλα τα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕ∆ της περιφερειακής ενότητας στην οποία υλοποιείται το πρόγραµµα

- στα γραφεία της Ζ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων

- στην ιστοσελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας Πολιτισµού & Τουρισµού (http://ep.culture.gr).

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ηµέρες (υπολογιζόµενες ηµερολογιακά) και αρχίζει από 06/02/2013 και τελειώνει στις 15/02/2013 (κατα ληκτική ηµεροµηνία) ώρες υποβολής αιτήσεων 9:00 - 14:00

Ε

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) ν αναµονή της συνάντησης µε τον Υπουργό Παιδείας βρίσκονται οι Ηλείοι, προκειµένου να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για την παραµονή τω ν ΤΕΙ σε Αµαλιάδα και Πύργο. Αν και την προηγούµενη εβδοµάδα είχαν ανανεώσει το ραντεβού µε τον Υπουργό Παιδείας για αύριο ∆ευτέρα, µέχρι χθες το απόγευµα δεν είχε οριστικοποιηθεί η συνάντηση, κάτι βέβαια που δεν αποκλείεται να γίνει µέσα στις επόµενες ώρες. Πάντως, όπως ανέφερε ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης, ακόµη και εάν η συνάντηση δεν γίνει αύριο, θα γίνει οπωσδήποτε εντός της εβδοµάδας, προκειµένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σε διαρκείς επαφές Ο ίδιος, βρίσκεται σε συνεχείς επαφές µε τον ∆ήµαρχο Πύργου κ. Μάκη Παρασκευόπουλο, προκειµένου να πάνε µε συγκεκριµένη, κοινή πρόταση, προκειµένου απ’ όλη αυτή την

ιστορία να βγει τελικά κερδισµένη η Ηλεία. Ήδη, οι δύο ∆ήµαρχοι έχουν συµφωνήσει ότι αυτό που θα ζητήσουν από τον Υπουργό Παιδείας, είναι να παραµείνουν ως έχουν τα δύο τµήµατα ΤΕΙ στον Πύργο, να παραµείνει στην Αµαλιάδα το τµήµα «Εφαρµογών πληροφορικής στην διοίκηση και την οικονοµία» και στην θέση του

Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης Προκηρύχτηκε νέο πρόγραµµα ενίσχυσης της Γυναικείας Απασχόλησης – Επιχειρηµατικότητας. Το Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη παρέµβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης µέσω ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας», συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εθνικό Αποθεµατικό Απροβλέπτων». Στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης µέσω της δηµιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούµενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών. Το ποσό ενίσχυσης µπορεί να φτάσει τις 20.000 € και δύναται να καλύψει το 100% ισόποσων επιλέξιµων λειτουργικών δαπανών για µέγιστο διάστηµα 18 µηνών. Η ενίσχυση αυτή µπορεί να καλύψει ένα µέρος των εξόδων ίδρυσης νέας επιχείρησης, τα λειτουργικά έξοδα, ασφαλιστικές εισφορές και τη µίσθωση εξοπλισµού. Ο πρόγραµµα απευθύνεται σε δύο ηλικιακές οµάδες γυναικών: α) 18-35 ετών και β) 36-64 ετών. Οι υποβολές των αιτηµάτων χρηµατοδότησης θα διαρκέσουν από την 1η Μαρτίου έως τις 29 Μαρτίου 2013, ωστόσο η ενίσχυση µπορεί να καλύψει δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί από τον Σεπτέµβριο του 2012. Επιλέξιµα είναι τα επιχειρηµατικά σχέδια, που υποβάλλονται από τους δικαιούχους της δράσης για έναρξη επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε συγκεκριµένες δραστηριότητες, ενώ αφορά την ενίσχυση: α) νέων ατοµικών επιχειρήσεων, β) νέων ατοµικών επιχειρήσεων κατ’ οίκον, γ) νέων προσωπικών εταιριών (Ο.Ε. και Ε.Ε. στην οποία οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως το οµόρρυθµο µέλος της) ή κεφαλαιουχικών εταιριών (αποκλειστικά Ε.Π.Ε.), στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχουν οι δικαιούχοι ως εταίροι σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά), δ) νέων αστικών συνεταιρισµών, στους οποίους οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως µέλη σε ποσοστό άνω του 51% (στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά) και ε) νέων κοινωνικών επιχειρήσεων, στις οποίες οι δικαιούχοι συµµετέχουν ως µέλη σε ποσοστό άνω του 51%(στις περιπτώσεις όπου συµµετέχουν περισσότεροι από ένας δικαιούχοι, το 51% µπορεί να καλύπτεται αθροιστικά). Οι επιχειρήσεις που θα δηµιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) να έχουν συσταθεί µετά 1η Σεπτεµβρίου 2012 και έως την ηµεροµηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης, β) να έχουν συσταθεί µε µια από τις επιλέξιµες νοµικές µορφές, όπως προσδιορίζονται παραπάνω, γ) να διαθέτουν µόνο επιλέξιµο/-ους ΚΑ∆ και δ) να βρίσκονται εγκατεστηµένες και να δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια. ∆εν υπάγονται στη δράση γυναίκες που έχουν απολυθεί από επιχείρηση που ανήκει σε συγγενή πρώτου βαθµού, εκτός κι αν η επιχείρηση αυτή έκλεισε. Επίσης, παρέχεται επιπλέον χρηµατική επιδότηση έως 12.000 ευρώ, εφόσον δηµιουργηθεί µια θέση εργασίας. Λόλας Βασίλειος Οικονοµολόγος – Μέλος ΕΜΠΑ Αξιολογητής Ανα πτυξιακού Νόµου ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Α.Χ. ΜΟΥΤΣΟΣ Ε.Ε. Μπιζανίου 7 – Πύργος τηλ: 26210 28586

Για την εκδροµή ορειβατικού συλλόγου Από τον Ορειβατικό Σύλλογο νηµερώνονται τα µέλη Πύργου, που επιθυµούν να δηλώσουν συµµετοχή στην 3ήµερη εκδροµή στο Πήλιο (διαµονή στα Χάνια) στις 23 ως 25 Μαρτίου ότι, για την τήρηση σειράς προτεραιότητας, οι κρατήσεις θα γίνονται Πέµπτη 14 ως Παρασκευή 15 Οκτωβρίου, ώρες 10:30 ως 12:30 πρωί στην οδό Μανωλοπούλου 2, 1ος όροφος στον Πύργο.

«Εµπορίας και ∆ιαφήµισης» που ήδη έχει φύγει από την Αµαλιάδα, να προστεθεί ένα τµήµα ΤΕΙ στο γνωστικό αντικείµενο «Αγροτικών εφαρµογών στην εκπαίδευση». Έτσι ώστε, η Ηλεία να διατηρήσει τέσσερα τµήµατα ΤΕΙ, δηµιουργώντας µία αυτόνοµη Σχολή ΤΕΙ, διασφαλίζοντας την παραµονή τους στο Νοµό, σε περίπτωση µελλοντικών

αναδιαρθρώσεων, όπως δήλωσε προχθές ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης. Υπάρχει η µελέτη Σε ό,τι αφορά το τµήµα «Αγροτικών εφαρµογών στην εκπαίδευση», ο δήµος Ήλιδας έχει ήδη έτοιµη µελέτη, για την οποία είναι ενήµερος ο Υπουργός Παιδείας και την έχει δει θετικά, κατά συνέπεια, όπως

δήλωσε ο κ. Λυµπέρης, σε περίπτωση που ληφθεί η σχετική απόφαση, το συγκεκριµένο τµήµα ΤΕΙ θα µπορεί να λειτουργήσει κανονικά από τον ερχόµενο Σεπτέµβριο, µε δεδοµένο ότι ο δήµος δεσµεύεται άµεσα να προχωρήσει στις απαιτούµενες διαδικασίες σε ότι αφορά τις υποδοµές, καθώς ήδη υπάρχει το παλιό κτίριο του ΤΕΙ και οι όποιες παρεµβάσεις µπορούν να γίνουν σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα, ενώ δροµολογούνται οι διαδικασίες για την προθήκη ενός επιπλέον κτιρίου στο νέο κτίριο του ΤΕΙ και παράλληλα, σε ότι αφορά τα εργαστήρια, έχει ‘πέσει στο τραπέζι’, το κτίριο του ΕΘΙΑΓΕ στον Κόροιβο. Στάση αναµονής πάντως τηρούν και οι σύλλογοι και φορείς των δύο πόλεων, καθώς ανάλογα µε τις απαντήσεις που θα δώσει ο Υπουργός Παιδείας, θα δροµολογηθούν και οι περαιτέρω κινήσεις, ενώ τις δικές τους κινήσεις και επαφές κάνουν οι σπουδαστές των ΤΕΙ, καθώς προτεραιότητά τους είναι η διασφάλιση των επαγγελµατικών τους δικαιωµάτων.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΦΗΣ ΣΑΛΤΑΡΗ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Γ

Ο απόλυτος αιφνιδιασµός το σχέδιο « Αθηνά»

ια αιφνιδιασµό έκανε λόγο η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Γεωργοπούλου-Σαλτάρη σχολιάζοντας χθες το πρωί το σχέδιο «Αθηνά» του υπουργείου Παιδείας στα γραφεία της Τ.Ο. του Πύργου µαζί µε τα µέλη της σπουδάζουσας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, Αννα Νούλα και Γιάννη Παπασταφίδα. Η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη ανέφερε ότι αθετήθηκαν οι υποσχέσεις για την ενδεδειγµένη διαδικασία (χαρτογράφηση, ακαδηµαϊκά κριτήρια, συνεννόηση µε την ακαδηµαϊκή κοινότητα), δηµιουργώντας σοβαρά προβλήµατα στους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Πρόσθεσε ότι δεν επετεύχθη ούτε ο εξορθολογισµός που επαγγέλθηκε, καθώς κτιριακές υποδοµές και εγκαταστάσεις θα περιπέσουν σε αχρηστία, κάτι που κατά τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ θα οδηγήσει στην αποκρατικοποίησή

Η βουλευτής Ηλείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ε.Γεωργοπούλου-Σαλτάρη και τα µέλη της Σπουδάζουσας ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Παπασταφίδα και Αννα Νούλα

τους µέσω του ΤΑΙΠΕ∆. Η κ. Γεωργοπούλου-Σαλτάρη στηλίτευσε το ζήτηµα της αλλαγής του γνωστικού αντικειµένου δίχως καµία προεργασία

Η τρόικα κλείνει και τον ΟΑΣΠ *Στον αέρα η αντισεισµική θωράκιση της χώρας µας Ακόµη και τον Οργανισµό Αντισεισµικής Προστασίας (ΟΑΣΠ) φαίνεται ότι θα «πάρει η µπάλα» της πολιτικής λιτότητας που έχει επιβάλλει η τρόικα αφού είναι πιθανό να καταργηθεί στο πλαίσιο των συγχωνεύσεων. Αυτό προκέκυψε από την ερώτηση του βουλευτή Επικρατείας της Νέας ∆ηµοκρατίας, Γιάννη Μιχελάκη, στον αρµόδιο υπουργό, Κωστή Χατζηδάκη. Ο κ. Μιχελάκης, υπερασπίστηκε της άποψης ο Ο.Α.Σ.Π να µην καταργηθεί «επειδή συµβάλλει καθοριστικά στην αντισεισµική θωράκιση της χώρας µας».

Η

καθώς και την αλλαγή του κύκλου σπουδών, θεωρώντας ότι αποσυνδέεται η παιδεία από τον πραγµατικό της ρόλο και δεν προσφέρει διευρυµένες

γνώσεις στους σπουδαστές, αλλά παράγει εξειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τις επιταγές των επιχειρηµατικών οµίλων.

Ο Γιάννης Παπασταφίδας, µέλος της σπουδάζουσας νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, χαρακτήρισε το σχέδιο «Αθηνά», Καλλικράτη της παιδείας, αναφέροντας ότι εν µέσω εξεταστικής ζητείται από τους φοιτητές να διαβουλευθούν για το µέλλον εντός 40 ηµερών. Στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην αλλαγή του γνωστικού αντικειµένου, κρίνοντας ακατανόητη τη συγχώνευση 5 διαφορετικών τµηµάτων µόνο και µόνο επειδή περιλαµβάνουν την Πληροφορική στην ονοµασία τους. Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Παπασταφίδας έθιξε το ζήτηµα της αλλαγής πόλης, υποστηρίζοντας ότι συνεπάγεται αυξηµένα έξοδα, στα οποία η πλειονότητα των φοιτητών δεν θα αντεπεξέλθει.

Π.Φ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Συµπαράσταση για το ΤΕΙ

Ηλεία από τα βάθη της Ιστορίας καταλαµβάνει µια αξιοζήλευτη και εξέχουσα θέση , σαν γενέτειρα του Πνεύµατος, του Πολιτισµού και του Αθλητισµού και των αντίστοιχων Ιδεών και Αξιών που εκπορεύονται , της Ειρήνης ,της ευγενικής Άµιλλας και της Συναδέλφωσης των Λαών της Γης. Σήµερα Ηλεία είναι ένα φτωχός ουραγός,αν και διαθέτει Ιστορία και Πολιτισµό, τον Φάρο της Ανθρωπότητας αλλά και πλουτοπαραγωγικές πηγές, φυσικούς πόρους και τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Η Αρχ.Ολυµπία θα έπρεπε να αποτελεί µόνιµη έδρα Ελληνικών και διεθνών Πανεπιστηµιακών Ιδρυµάτων και διάσπαρτες σχολές σε όλη την Ηλεία, διαρκής στόχος που θα πρέπει να επιδιώκεται διαχρονικά µε προποµπό το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο Ελληνικών Σπουδών που είναι αποτυπωµένο στο Νόµο 2413/96 ΦΕΚ Α.124/96 και σήµερα να µην είµαστε στη δυσάρεστη θέση να µαχόµαστε να διατηρήσουµε τις

υπάρχουσες σχολές ΤΕΙ Εµείς ζητάµε όχι µόνο να µην κλείσει κανένα τµήµα ΤΕΙ στην Ηλεία, που υπολείπεται σε Πνευµατικά Ιδρύµατα, αλλά επιβάλλεται και η ίδρυση πανεπιστηµιακής σχολής και αυτόνοµου ΤΕΙ τα τµήµατα του οποίου να έχουν το ίδιο και χωρίς µεταβολή γνωστικό αντικείµενο µε τα τµηµατα που λειτουργούν σήµερα, Να κληθούν οι Επιτροπές ∆ιαβούλευσης των πόλεων,που απεικονίζουν τους φορείς τους και να πάρουν δεσµευτικές αποφάσεις... Συµµετέχουµε σε δράσεις οι οποίες θα στοχεύουν στην κατανόηση του µεγάλου αυτού προβλήµατος και στις κινητοποιήσεις που θα αποφασιστούν για την ευόδωση των σκοπών αυτών.. Ο Πρόεδρος Κωνστ. Τριανταφυλλόπουλος Ο Γενικός Γραµµατέας Γιώργος Βασιλόπουλος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7 ΤΙΜΗΘΗΚΕ Η ΕΠΕΤΕΙΟΣ 170 ΕΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ

Εκδήλωση για τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη στον Πύργο

«Απ’ όλη αυτή την ιστορία αποδείχθηκε ότι το λιµάνι της Κυλλήνης είναι η τέλεια φυσική γέφυρα προς τα Ιόνια νησιά» ανέφερε ο κ. Ανδρέας Κοροµηλάς, που ευχαρίστησε όσους συνέδραµαν στις έρευνες

Το σηµείο στο οποίο οι βατραχάνθρωποι εντόπισαν την νάρκη

Τη στιγµή της έκρηξης, διακρίνεται ο πίδακας του νερού από απόσταση, καθώς δεν επετράπη προσέγγιση στο σηµείο

Συγνώµη από το επιβατικό κοινό για την ταλαιπωρία, ζήτησε ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γιώργος Σταθόπουλος

ΕΝΤΟΠΙΣΤΗΚΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ΠΡΩΙ 70 ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Η ΝΑΡΚΗ

Τέλος στο σίριαλ Μ

Τρισάγιο στον ανδριάντα του Κολοκοτρώνη.

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ε ελεγχόµενη έκρηξη εξουδετερώ θηκε η νάρκη στο λιµάνι της Κυλλήνης, η οποία εντοπίστηκε τελικά χ θες το πρωί, κατά την τρίτη ηµέρα των ερευνών, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των δυτών, των λιµενικών, αλλά και του επιβατικού κοινού, καθώς είχαν διακοπεί τα δροµολόγια για τα νησιά του Ιονίου. Η νάρκη εντοπίστηκε λίγο πριν τις 12 χθες το µεσηµέρι, µετά από τις συντονισµένες έρευνες του Πολεµικού Ναυτικού και της Μονάδας βατραχανθρώπων των Ειδικών αποστολών του Λιµενικού Σώµατος και τη συνδροµή δύτη της περιοχής, σε απόσταση 70 µέτρων από την προβλήτα του λιµένα Κυλλήνης και σε βάθος 10 µέτρων.

Μεταφέρθηκε εκτός λιµένα Η νάρκη είχε βάρος 45 κιλών και αµέσως µε το που εντοπίστηκε ασφαλίστηκε στο σηµείο

Κανονικά από χθες το απόγευµα τα δροµολόγια για τα Ιόνια νησιά

Λίγα λεπτά µετά την ανεύρεση της νάρκης, οι δύτες έχουν επιστρέψει στην προβλήτα

και ακολούθησε το δεύτερο µέρος της επιχείρησης. Η νάρκη δέθηκε και µεταφέρθηκε έξω από το λιµάνι. Εκεί οι βατραχάνθρωποι της τοποθέτησαν εκρηκτικά και γύρω στις 2 το µεσηµέρι έγινε ελεγχόµενη έκρηξη, βάζοντας τέλος στην περιπέτεια, ενώ µετά τις 4 το απόγευµα ξεκίνησαν κανονικά τα δροµολόγια στο λιµάνι της Κυλ-

λήνης για Ζάκυνθο και Κεφαλλονιά. Ο πρόεδρος του Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέας Κοροµηλάς, που βρισκόταν από την πρώτη στιγµή στην περιοχή και παρακολούθησε λεπτό προς λεπτό τις έρευνες, ευχαρίστησε ιδιαίτερα το Πολεµικό Ναυτικό και την Μονάδα Ειδικών Αποστολών του Λιµενικού Σώµατος για

τις έρευνες και τελικά την εξουδετέρωση της νάρκης, το Κέντρο Υγείας Γαστούνης που από την πρώτη στιγµή είχε αποστείλει ασθενοφόρο στο σηµείο για να συνδράµει, την Ελληνική Οµάδα ∆ιάσωσης και τον συνεργάτη του δύτη κ. Γιώργο ∆ραγώνα, που βοήθησε στην ανεύρεση της νάρκης. «Είχαµε ένα καλό τέλος και

το λιµάνι της Κυλλήνης επανέρχεται στην κανονική του τάξη, µε τους ίδιους ρυθµούς. Πάντως, απ’ όλη αυτή την ιστορία αποδείχθηκε ότι το λιµάνι της Κυλλήνης είναι η τέλεια φυσική γέφυρα προς τα Ιόνια νησιά» υπογράµµισε ο κ. Κοροµηλάς. Από την πλευρά του ο Λιµενάρχης Κυλλήνης κ. Γιώργος Σταθόπουλος, ζήτησε συγγνώµη από το επιβατικό κοινό που ταλαιπωρήθηκε, ωστόσο επεσήµανε ότι η ταλαιπωρία ήταν για λόγους ανωτέρας βίας καθώς έπρεπε να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλεια όλων.

ΑΝΑΣΤΑΤΟΙ ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Τα ξεχασµένα τους ήρθαν… µαζεµένα

Α

ναστάτωση έχει προκαλέσει στους ιδιοκτήτες καταστηµάτων και επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος η απόφαση του δηµάρχου Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Αρβανίτη να διεκδικήσει τα χρήµατα που αντιστοιχούν στο «τέλος παρεπιδηµούντων». Η αναστάτωση γίνεται εντονότερη καθώς ο δήµαρχος είναι αποφασισµένος να διεκδικήσει τα χρήµατα όχι µόνο κατά την περίοδο της δικής του θητείας (δηλ. τα δύο τελευταία χρόνια) αλλά τις οφειλές της τελευταίας 5ετίας (µέχρι τόσα επιτρέπει ο νόµος). Είναι γεγονός ότι τα χρήµατα αυτά έχουν πράγµατι εισπραχθεί από τους επαγγελµατίες και επίσης είναι γεγονός ότι εκ του νόµου προβλέπεται η απόδοση αυτών των χρηµάτων στους δήµους.

Ωστόσο, αρκετοί δήµαρχοι αυτά τα Στο δήµο Ανδραβίδας – χρήµατα δεν τα εισέπραξαν Κυλλήνης καλούνται να πληρώσουν ποτέ από τους υπέρογκα ποσά για το τέλος µικροεπαγγελµαπαρεπιδηµούντων τίες, όπως προφανώς έγινε και στους δήµους του Κάµπου που αποτέλεσαν το δήµο Ανδραβίδας – Κυλλήνης. Το αποτέλεσµα ήταν να συσσωρευθούν αυτές οι οφειλές τις οποίες οι υπόχρεοι ουσιαστικά τις είχαν ξεχάσει (από το 2007 είχαν να πληρώσουν). Τώρα που ο δήµαρχος αποφάσισε να διεκδικήσει και να ειλέτες. σπράξει αυτά τα ποσά Αρκετοί καταστηµατάρχες «ανακαλύφθηκε» ότι η συνολική αλλά και πρόεδροι εµπορικών οφειλή για αρκετούς επαγγελµασυλλόγων της περιοχής επεσήτίες ξεπερνά τα 3 ή 3.500 ευρώ µαναν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ότι αν ποσό που στην οικονοµική συγτα καταλογισθέντα ποσά τα κυρία που βρισκόµαστε είναι οποία δεν έχουν να πληρώσουν αδύνατο να πληρώσουν οι οφει-

Μέσα σε κλίµα συγκίνησης και µε αφορµή την 170η επέτειο θανάτου του «Γέρου του Μωριά» (4 Φεβρουαρίου 1843 ) ο Σύνδεσµος των εν Ηλεία Γορτυνίων “ο Άγιος Γρηγόριος ο Ε’” τίµησε το πρωί της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου στον Πύργο τη µνήµη του µεγάλου Στρατηγού του 1821 . Στην σχετική επιµνηµόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Πύργου προέστη ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός , ο οποίος στο κήρυγµά του συνέδεσε τα νοήµατα του Ευαγγελίου της ηµέρας µε την µορφή και τα έργα του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη που αποτελούν δίδαγµα και σήµερα για κάθε Ορθόδοξο Έλληνα. Για τις άγνωστες πτυχές της Aπό τον µεγάλης φυσιογνωΣύνδεσµο των εν µίας του εκ Γορτυνίας Ηλεία Γορτυνίων Στρατηγού του 1821, µέσα από γεγονότα “O Άγιος της ζωής του, µίλησε Γρηγόριος ο Ε’” σε σύντοµη οµιλία του ο φιλόλογος καθηγητής κ. Γεώργιος Κουρκούτας . Ακολούθως τελέστηκε τρισάγιο στον ανδριάντα του Κολοκοτρώνη στην πλατεία 25ης Μαρτίου στο κέντρο του Πύργου , ενώ ο Σύνδεσµος Γορτυνίων εκ µέρους του Προέδρου του κ. Λάµπη Μπράµου ευχαρίστησε τους παρευρεθέντες στην τελετή µνήµης. Στην εκδήλωση έδωσε το “παρών” ο Αντιδήµαρχος Πύργου κ. Λεων. ∆ηµουλιάς ,ο Πρόεδρος του Συνδέσµου Εφέδρων Αξιωµατικών Νοµού Ηλείας κ. Γεώργιος Μπράµος, ο κ. Νικόλαος Λάµπρου εκ µέρους του Συνδέσµου Οπλιτών Νοµού Ηλείας , ο Πρόεδρος του Συλλόγου “Μέγας Βασίλειος “ κ. ∆ηµ. Κωνσταντόπουλος , αντιπροσωπεία της “Εθνικής ∆ράσης Ηλείας “, ο ∆ιευθυντής του 6ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου κ. Γεώργιος Αντωνόπουλος ,ο τ. Πρόεδρος του Συλλόγου Κρητικών κ. Γεώργιος Φουντουλάκης , η κ. Μαίρη Μιχαλακοπούλου εκ µέρους του Λαογραφικού Οµίλου “Ηλείων Παράδοσις “ κ. ά.

Ο δήµαρχος τους ζητάει αναδροµικά τα τέλη της τελευταίας πενταετίας!

«πάνε» στην Εφορία τότε θα επέλθει καταστροφή στην αγορά. Κι αυτό γιατί δεν θα έχουν να τα πληρώσουν, θα υπάρξουν προσαυξήσεις, µη χορήγηση φυσιολογικών ενηµερώσεων κλπ.

Κατέληξαν µάλιστα λέγοντας ότι για την προκειµένη περίπτωση ισχύει αυτό που λέγεται πως «ότι είναι νόµιµο είναι και ηθικό»; Κοινή πεποίθηση είναι ότι ο δήµος θα πρέπει να εξετάσει ορισµένες περιπτώσεις (γιατί υπάρχουν και άλλες που είναι εξώφθαλµες) και να προχωρήσει σε διακανονισµούς που θα διευκολύνουν τους επαγγελµατίες και θα µπορέσει να εισπράξει κάποια ποσά ο δήµος. «Ρs»

Επιµνηµόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Πύργου από τον Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Ηλείας κ. Γερµανό.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕΣΩ SKYPE ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ

Μ

ε τους µαθητές και τους εκπαι δευτικούς του 2ου ∆ηµοτι κού Σχολείου Ακρ άτα ς και τη συγγρα φέα και διευθύντρια του σχολείου Αναστα σία Ευσταθί ου, επικοι νώνησαν γι α δεύτερη φορά µέσω skype οι µαθητές και εκπαιδευτικοί του ∆ηµοτι κού Σχολείου Λά λα. Μάλιστα, µιλώντα ς µε την κα Ευσταθίου, τα βιβλία της οποία ς µελετούν, οι µαθητές εξέφρασαν την χ αρά και α γωνία τους για την επερχόµενη επίσκεψή της στο Λάλα, στο πλαί σιο του προγρά µµατος Φιλαναγνω σί ας, προκει µένου να γνωριστούν από κοντά και µαζί να µιλήσουν για τα βιβλία της. Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη, πριν τις γιορτές, οι µαθητές του ∆ηµοτικού Σχολείου Λάλα πήραν συνέντευξη από τη συγγραφέα όχι µόνο για τα βιβλία της αλλά και για τη φυσιογνωµία του 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου της Ακράτας. «Είχαµε τη χαρά να γνωριστούµε µε το εκπαιδευτικό δυναµικό του σχολείου της Αχαΐας και να ανταλλάξουµε σκέψεις και ιδέες µε τους συναδέλφους αλλά και να συνοµιλήσουµε για τις λεπτοµέρειες του

Λάλα καλεί Ακράτα ΟΧΙ στο σχέδιο «Αθηνά»

Από την επικοινωνία που είχαν, µέσω skype, οι µαθητές του ∆ηµ. Σχολείου Λάλα µε το ∆ηµ. Σχολείο Ακράτας και τη διευθύντρια Αναστασία Ευσταθιού που θα επισκεφθεί το σχολείο τους, µε την ιδιότητα της συγγραφέως, αφού τα παιδιά συµµετέχουν στο πρόγραµµα Φιλαναγνωσίας και διαβάζουν τα βιβλία της.

προγράµµατος φιλαναγνωσίας που υλοποιούµε στο σχολείο µας µε τα βιβλία της Αναστασίας Ευσταθίου, τα οποία όλοι οι µαθητές του σχολείου προµηθεύτηκαν κατόπιν δωρεάς του Συλλόγου Γονέων και κηδεµόνων του σχολείου µας και την µεγάλη έκπτωση που µας προσέφεραν οι εκδόσεις Λιβάνη», εξήγησε ο διευθυντής του ∆ηµ. Σχολείου Λάλα Θανάσης Κατσίµπελης. Η δεύτερη επικοινωνία και τηλεδιάσκεψη έγινε πριν λίγες ηµέρες, όπου οι µαθητές του ∆ηµ. Σχολείου Λάλα γνωρίστηκαν µε τους µαθητές και εκπαιδευτικούς της Β΄ και των άλλων τάξεων (∆΄ τάξη Χαρά Οικονόµου,

Ε΄ Αγγελική Κατούφα και Γ2 ∆ώρα Κίτσου του ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας). Οι δάσκαλοι και οι µαθητές συνοµίλησαν µε τους συναδέλφους και τους µαθητές µε τη βοήθεια της τεχνολογίας. Σε πραγµατικό χρόνο, µέσω skype, µε τη βοήθεια της δασκάλας της Β΄ τάξης Νί κης Κλούρα του ∆ηµοτικού Σχολείου Ακράτας και των δασκάλων Φώτη Γιανννακόπουλου και Αχιλλέα Τσιγκούλη του ∆ηµοτικού Σχολείου Λάλα -και παρά τα πολλά προβληµατάκια µε τη σύνδεση, κατάφεραν να µοιραστούν πράγµατα. Τραγούδησαν -η Μαρία Αγγελα κοπούλου Ακράτας της «έγραψε» µε τον αχινό και τα

Οι µαθητές, µε τον διευθυντή του σχολείου Αθανάσιο Κατσίµπελη, κατά τη διάρκεια της ζωντανής σύνδεσης-επικοινωνίας.

Ένα σχολείο περιφερειακό µε πλούσια δράση από «ανήσυχους» µαθητές και εκπαιδευτικούς πρωτάκια της αλλά και η Κυριακή Αγτζίδου µε τα πρωτάκια του Λάλα-, είπαν ποια βιβλία διαβάζουν, ποιες δραστηριότητες κάνει κάθε σχολείο, έδειξαν τις κατασκευές τους και ανανέωσαν το ραντεβού της τηλεπικοινωνίας για άλλη µια τηλεσυνάντηση όπου θα έχουν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν κοινά ενδιαφέροντα και δραστη-

ριότητες των δύο σχολείων µε τις υπόλοιπες τάξεις της ΑκράΚατσίµπελης, µιλώντας τας. Ο κ.Κ για την επικοινωνία αυτή, σχολίασε τέλος «Εµείς στο Λάλα, στη δεύτερη τηλεσυνάντηση χωρέσαµε όλοι στη «µαγική µας αίθουσα» που έγινε παράθυρο στον κόσµο. Άντε µετά, όπως σχολίασε και η συγγραφέας µας µε τους µαθητές της Ακράτας, να γυρίσεις στον πίνακα και στην κιµωλία. Σα να επιστρέφεις σε άλλον αιώνα…Μα το κυριότερο, άντε να εξηγήσεις στα πρωτάκια «πώς γίνεται αυτό, κυρία;» και «ήταν πραγµατικά τα παιδιά που µας µιλούσαν;» Επιµέλεια Ν.Σ

ΚΕΣΥΠ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Ενηµέρωση µαθητών του 2ου Γυµνασίου

Τ

ο Κέντρο Συµβο υ λευ τ ικ ής και Προσαν ατ ολισµού (ΚΕΣΥΠ) Ηλε ίας ε πισκέφθηκα ν διαδοχικά οι µαθητές τ ων πέ ντε τµηµάτων της Γ’ τάξης του 2ου Γυµνασίου Πύργου, στο πλαίσιο του Σχολικού Επαγγελµατικού Προσαν ατολ ισµού, συνοδευόµ ενο ι α πό τ ις καθηγήτριες ΣΕΠ Σ. Αντωνακούδη και Κ. Παπαδοπούλου.

Αρχικά, οι µαθητές ενηµερώθηκαν από τους Υπευθύνους ΣΕΠ ∆. Κάσσαρη και Α. Μαρίτσα, για τους σκοπούς του ΚΕΣΥΠ, τον τρόπο λειτουργίας του και τις δυνατότητες παροχής Συµβουλευτικής στήριξης και πληροφόρησης προς το κοινό, µαθητές, γονείς και καθηγητές. Στη συνέχεια, αναφέρθηκαν στη σκοποθεσία του ΣΕΠ αλλά και στους στόχους που πρέπει να βάζουν οι νέοι όταν λαµβάνουν εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές αποφάσεις. Έπειτα, ο κ. Μαρίτσας, µίλησε στους µαθητές για τις εκ-

παιδευτικές διεξόδους µετά το Γυµνάσιο. Πιο συγκεκριµένα, παρουσίασε τους δυο νέους τύπους Λυκείων που αναµένονται και σε τι θα διαφέρουν ενδεχοµένως από τους υπάρχοντες τύπους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, τους οποίους πρόκειται να αντικαταστήσουν. Ο κ. Κάσσαρης, ανέλυσε τις οικονοµικές παραµέτρους της αγοράς εργασίας. Αναφέρθηκε στις νέες ευέλικτες µορφές απασχόλησης που τείνουν να επικρατήσουν στην αγορά εργασίας και περιέγραψε το φαινόµενο της ανεργίας που παρουσιάζεται έντονα στην παρούσα οικονοµική περίοδο. Τέλος, οι Υπεύθυνοι ευχαρίστησαν τον ∆/ντη του 2ου Γυµνασίου, Γ. Φωτεινόπουλο, για την άψογη συνεργασία τους στο πλαίσιο των επισκέψεων των µαθητών στο ΚΕΣΥΠ για την ενηµέρωσή τους σχετικά µε τις εκπαιδευτικές και επαγγελµατικές τους επιλογές.

Την ενηµέρωση στους µαθητές του 2ου Γυµνασίου Πύργου έκαναν οι υπεύθυνοι ΣΕΠ του ΚΕΣΥΠ Ν. Ηλείας ∆. Κάσσαρης και Α. Μαρίτσας.

Το ΚΕΣΥΠ επισκέφθηκαν διαδοχικά, σε 5 ηµέρες όλοι οι µαθητές των 5 τµηµάτων της Γ’ τάξης του σχολείου.

*Βασίλης Στεργίου, Πρόεδρος Συλλόγου Φοιτητών ΤΕΙ Πύργου, Μέλος του ΜΑΣ

ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

Συνάντηση µε τους µαθητές είχε ο Σεβ. Μητροπολίτης

Σ

υνάντηση µε τους µαθητές και εκπαιδευτικούς του 1ου ΕΠΑΛ Πύργου είχε χθες το πρωί ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας κ.κ Γερµανός, αποδεχόµενος την πρόσκληση του Θεολόγου καθηγητή του σχολείου Νικόλαου Ζαχαριάδη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κ.κ Γερµανός αναφέρθηκε σε θέµατα παιδείας και επαγγελµατικής αποκατάστασης, τα οποία και αφορούν άµεσα τις σπουδές τους ενώ ιδιαίτερη αναφορά και έγινε σε θέµατα κοινωνικού περιεχοµένου όπου η ανεργία, η οικονοµική κρίση και οι επιπτώσεις αυτή στη ζωή των

Από την επίσκεψη του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ Γερµανού στο 1ο ΕΠΑΛ Πύργου.

πολιτών. Τα παιδιά άκουσαν µε προσοχή Γερµανό, ο οποίος τα συµτον κ.Γ βούλευσε να είναι καλοί χριστιανοί, τους ευχήθηκε να έχουν

υγεία, δύναµη και καλή πρόοδο ενώ στο τέλος τους µοίρασε και βιβλία θρησκευτικού περιεχοµένου. Τόσο ο θεολόγος καθηγητής

Πολλές είναι οι αντιδράσεις για το σχέδιο «Αθηνά», δηλαδή το σχέδιο συγχωνεύσεων και καταργήσεων τµηµάτων σε πανεπιστήµια και ΤΕΙ. Θυµίζω ότι, σύµφωνα µε το σχέδιο, που είναι υπό «διαβούλευση» προβλέπεται µείωση των τµηµάτων από 480 σε 386. Συνολικά 94 «απορροφώνται» και από αυτά πάνω από 50 µετακινούνται σε άλλη πόλη. Ένα α πό α υτά είναι και η σχολή που φοιτώ. Από αυτή τη διαδικασία προκύπτουν µια σειρά προβλήµατα, ενώ - και πάλι - το λογαριασµό θα τον πληρώσουν οι οικογένειές µας. Οι εµπνευστές του σχεδίου δηλώνουν ότι θέλουν να χτυπήσουν τις «παθογένειες» της µεγάλης διασποράς τµηµάτων, όµως είναι οι ίδιοι που δηµιούργησαν αυτές τις παθογένειες, υλοποιώντας την πολιτική «κάθε χωριό και ΤΕΙ, κάθε πόλη και πανεπιστήµιο». Στην πραγµατικότητα, µε το σχέδιο «Αθηνά» θέλουν να διαµορφώσουν το νέο χάρτη για ιδρύµατα - επιχειρήσεις, που επιβάλλονται µε το νόµο πλαίσιο που ψήφισαν το προηγούµενο διάστηµα και σήµερα υλοποιούν. Επιδιώκουν, µε λίγα λόγια, να διαµορφώσουν το «χάρτη» του Πανεπιστηµίου ΑΕ, να κατασκευάσουν τµήµατα που εξυπηρετούν τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και της «αγοράς». Πέρα, όµως, από τον µακροπρόθεσµο σχεδιασµό υπάρχουν και τα άµεσα προβλήµατα. Όπως ανέφερα, το λογαριασµό θα τον πληρώσει η λαϊκή οικογένεια, αφού οι γενικόλογες υποσχέσεις του υπουργείου για επιδότηση των σπουδαστών και των φοιτητών που θα µετακινηθούν σε άλλη πόλη δεν εξασφαλίζουν τίποτα. Το «συµµάζεµα» που, υποτίθεται πως, γίνεται, θα έχει ως αποτέλεσµα πολλοί σπουδαστές ν’ αναγκαστούν να σταµατήσουν τις σπουδές τους. Ιδιαίτερα, δε, σε ΤΕΙ όπως το δικό µας- όπου µεγάλο µέρος των σπουδαστών δυσκολεύεται να ολοκληρώνει τις σπουδές του, λόγω οικονοµικών προβληµάτων - πρόκειται για τη χαριστική βολή. Επιπλέον, εκτός από το κόστος της µετακίνησης, τα «λουκέτα» και οι συγχωνεύσεις τµηµάτων οδηγούν τους φοιτητές του τµήµατός µας σε αλλαγή αντικειµένου στη µέση των σπουδών. Οι σπουδαστές που αντιδρούµε δεν υπερασπίζονται τα προβλήµατα που δηµιούργησε η πολιτική των τελευταίων κυβερνήσεων, αναγκάζοντάς τους να σπουδάζουν για πτυχία χωρίς αξία και χωρίς επαγγελµατική κατοχύρωση. Γι’ αυτό άλλωστε δεν περιµένουµε τίποτα από δηµάρχους και βουλευτές των κοµµάτων που µας οδήγησαν σε αυτή την κατάσταση. Αντιδρούµε συνολικά ενάντια στα ιδρύµατα - επιχειρήσεις που φτιάχνουν βήµα-βήµα, µε το νόµο πλαίσιο αρχικά και τώρα µε το σχέδιο «Αθηνά». Είναι φανερό πως η µια αναδιάρθρωση είναι συνέχεια της άλλης. Φοιτητές, σπουδαστές, µαζί µε τους «γονείς τους», απλούς εργαζόµενους, και τους εργαζόµενους στα ιδρύµατα µπορούν και πρέπει να σηκώσουν ένα κίνηµα αντίστασης ενάντια στις αναδιαρθρώσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευσης, απαιτώντας, µεταξύ άλλων, να µην πεταχτεί κανείς σπουδαστής εκτός σπουδών, να τελειώσουν όλοι απρόσκοπτα τις σπουδές τους. Σε µια περίοδο που τσακίζονται τα δικαιώµατα και το µέλλον τους µπορούν και πρέπει ν’ απαντήσουν µε µαζικό αγώνα, διεκδικώντας να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες για µόρφωση και δουλειά. Προϋπόθεση για αυτά είναι η ριζική εναντίωση στο νόµο πλαίσιο και το σχέδιο «Αθηνά». ∆εν µπορούµε να συµµετέχουµε σε καµιά «διαβούλευση» που δεν θα φέρει τίποτα καλύτερο και το µόνο που θα κουβεντιάζει θα είναι πόσα λιγότερα θα χάσουµε. Έχουµε όνειρα και θέλουµε να τα πραγµατοποιήσουµε. Γι’ αυτό το λόγο σαν ΜΑΣ αφού οι συµπόρευση των παρατάξεων ∆ΑΠ-ΠΑΣΠΑΡΕΝ εγκλώβισε το σύλλογο να µην πάρει ούτε µια αγωνιστική πρωτοβουλία µια βδοµάδα τώρα αναγκαστήκαµε να υλοποιήσουµε τις κινητοποιήσεις που είχαµε προτείνει. Αφήνουµε στους συνδικαλιστές της Ν∆-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ την δυνατότητα να κάνουν δηµόσιες σχέσεις µε τους δηµάρχους και τους βουλευτές και εµείς µε τους φοιτητές που αντιλαµβάνονται ότι ο µόνος δρόµος για να νικήσουµε είναι η κόντρα µε αυτή την πολιτική θα συναντηθούµε στον δρόµο του αγώνα µε ακόµα περισσότερες πρωτοβουλίες µετά την σηµερινή.

Οι µαθητές άκουσαν µε προσοχή και ενδιαφέρον τα όσα ενδιαφέροντα είχε τον τους πει ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης.

Νικόλαος Ζαχαριάδης όσο και τη διευθύντρια του σχολείου Σπυριδούλα Κούκιου τον ευχαρίστησαν θερµά για την άµεση ανταπόκρισή του, παρά το φορ-

τωµένο του πρόγραµµα, αλλά και για την πολύ διδακτική συζήτηση που είχε µε τους µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Πύργου. Ν.Σ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9

εκπέµπουν εκτάσεις της πρώην λίµνης Αγουλινίτσας

Ε

ξαιρετικά αποκαλυπτικά είναι τα αποτελέσµατα της µελέτης που παρουσιάστηκε σε ηµερίδα στο Επιτάλιο για την εικόνα των εκτάσεων της πρώην λίµνης Αγουλινίτσας. Η διενέργεια των εδαφολογικών αναλύσεων στις καλλιεργούµενες εκτάσεις της πρώην λίµνης Αγουλινίτσας, υλοποιήθηκε στα πλαίσια Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, του ∆ήµου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Για το σκοπό αυτό πραγµατοποιήθηκαν επιτόπιες επισκέψεις κι ακολούθησαν λήψεις 300 δειγµάτων εδάφους κατα τη διάρκεια της καλλιεργητικής περιόδου και 62 µετά το πέρας αυτής κι ανάλυση των κυριότερων χηµικών, φυσικών ιδιοτήτων αυτών και βάσει των αποτελεσµάτων καταρτίστηκαν εδαφολογικοί χάρτες για όλη την περιοχή. Οι αναλύσεις πραγµατοποιήθηκαν στο Εδα φολογικό εργαστήριο «ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΗΛΕΙΑΣ» το οποίο ανήκει στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδος. Από τις µετρήσεις στο εργαστήριο προέκυψε πως τα υπό µελέτη εδάφη της πρώην λίµνης Αγουλινίτσας είναι κυρίως αλκαλικής αντίδρασης, µε το µεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της περιοχής µελέτης να εµφανίζει pH µεγαλύτερο

Αποκαλυπτικά τα στοιχεία µελέτης στο πλαίσιο Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, του ∆ήµου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων και της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας του 8, παράγοντας που αυξάνει τις πιθανότητες εµφάνισης χλωρώσεων στα φυτά λόγω ελλείψεων µικροθρεπτικών, όπως σίδηρος, ψευδάργυρος κλπ. Επιπλέον, διαπιστώθηκε πως το µεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της πρώην λίµνης αποτελείται από εδάφη ελαφρώς αλατούχα έως πολύ ισχυρά αλατούχα, ενώ στην περιοχή εκατέρωθεν του αντλιοστασίου αποστραγγίσεως τα εδάφη είναι πολύ ισχυρά αλατούχα. Τα υψηλά ποσοστά αλατότητας σηµαίνουν µειώσεις στις αποδόσεις κι ειναι πολύ σηµαντικά για την επιλογή του είδους των φυτικών ειδών που είναι κατάλληλα προς καλλιέργεια. Το δυτικό και νοτιοδυτικό τµήµα της περιοχής µελέτης αποτελείται από αµµώδη εδάφη, θίνες, οι οποίες φθάνουν και µέχρι το εσωτερικό της λίµνης. Μέρος των εδαφών αυτών δεν καλλιεργείται, ενώ στα καλλιεργούµενα τεµάχια τα φυτά παρουσιάζουν

µειωµένη ανάπτυξη και χαµηλές αποδόσεις όχι µόνο λόγω της αµµώδους σύστασης, αλλά και λόγω των υπολοίπων δυσµενών ιδιοτήτων του εδάφους στα σηµεία αυτά (υψηλές τιµές pH, ηλεκτρικής αγωγιµότητας και υψηλό ποσοστό CaCO3). Όπως διαπιστώθηκε οι τιµές του ολικού ανθρακικού ασβεστίου των εδαφών της λίµνης Αγουλινίτσας είναι πολύ υψηλές. Συµπεραίνουµε λοιπόν, πως σε ολόκληρη την περιοχή µελέτης είναι πολύ πιθανή η εµφάνιση τροφοπενειών µικροθρεπτικών στοιχείων (χαλκού, ψευδάργυρου, σιδήρου και το µαγγανίου) αλλά και του φωσφόρου σε όλες τις καλλιέργειες, σε συνδυασµό και µε τις υψηλές τιµές pH που ευρέθησαν. Από τις µετρήσεις επίσης προέκυψε πως το ποσοστό της οργανικής ουσίας στην µεγαλύτερη έκταση της πρώην λίµνης είναι πάνω από 1,5% και σε µεγάλο βαθµό ξεπερνά και το 2%. Σε οτι αφορά τα επίπεδα υπο-

λειµµατικού αζώτου, από τα προκύπτοντα αποτελέσµατα, διαπιστώνεται πως κυµαίνονται σε µεγάλο ποσοστό από επαρκή έως και υψηλά. Επιπλέον, προέκυψε πως το ποσοστό του διαθεσίµου φωσφόρου στο µεγαλύτερο ποσοστό των εδαφών της πρώην λίµνης βρέθηκε χαµηλό έως οριακό, ενώ επαρκή, υψηλά και πολύ υψηλά ποσοστά φωσφόρου διαπιστώθηκαν σε µεµονωµένα καλλιεργούµενα αγροτεµάχια ως αποτέλεσµα των εφαρµογών λίπανσης σε αυτά. Από την ανάλυση των δειγµάτων εδάφους της αποξηραµένης λίµνης προέκυψε ότι τα επίπεδα του ανταλλαξίµου καλίου είναι χαµηλότερα στα τµήµατα της λίµνης όπου τα εδάφη είναι αµµώδη, δηλαδή δυτικά και στο κέντρο αυτής, αλλά και πολύ βαριά – αργιλλώδη (βορειοδυτικά της περιοχής µελέτης). Επαρκή αλλά και υψηλά επίπεδα ανταλλαξίµου καλίου απαντώνται και στο βόρειο τµήµα της λίµνης, στην εκβολή του ποταµού Αλφειού.

«Εντείνουν φαινόµενα υποβάθµισης κι ερηµοποίησης του εδάφους κατά τόπους» Παρά τη µεγάλη αξία του φυσικού περιβάλλοντος της αποξηραµένης λίµνης Αγουλινίτσας, οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι γεωργικές καλλιέργειες οι οποίες επεκτάθηκαν σε βάρος των τύπων οικοτύπων στην περιοχή, η αυθαίρετη δόµηση, τα υπολείµµατα φυτοφαρµάκων, λιπασµάτων, αποβλήτων κ.ά., η καταστροφή της βλάστησης, τα κάθε µορφής τεχνικά έργα στην περιοχή (εγγειοβελτιωτικά, οδοποιίας, οικοδοµικά κ.α.), η ύπαρξη χώρου διαχείρισης απορριµάτων, οδηγούν σε φαινόµενα ευτροφισµού του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δίκτυου, σε ρύπανση των υπόγειων υδάτων και των θαλάσσιων περιοχών, σε έντονες υποβαθµίσεις των εδαφών στις εκτάσεις αυτές, ενώ εντείνουν φαινόµενα υποβάθµισης κι ερηµοποίησης του εδάφους κατά τόπους.

Προτείνονται µέτρα Μέσω της µελέτης, προτείνονται µέτρα αποκατάστασης και διαχείρισης των εδαφικών πόρων της περιοχής, τα οποία αφορούν τις γεωργικές δραστηριότητες όπως είναι η kατεργασία του εδάφους, η αµειψισπορά, η λίπανση, η διαχείριση υδάτινων πόρων, η φυτοπροστασία, η διαχείριση αυτοφυούς χλωρίδας, η συγκοµιδή, η διαχείριση υπολειµµάτων καλλιέργειας, η διαχείριση απορριµµάτων και η δαχείριση της κτηνοτροφίας. Επιπλέον, προτείνονται ειδικά µέτρα διαχείρισης της Ζώνης µε προβλήµατα υφαλµύρωσης των υπογείων υδροφορέων, υψηλής αλατότητας εδάφους, αυξηµένου pH κι ολικού CaCO3, κακής µηχανικής σύστασης και µειωµένου ποσοστού σε οργανική ουσία του εδάφους της λίµνης, η οποία διαπιστώνεται µέσω της έρευνας.

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΑΣΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ

Αναδάσωση µαµούθ στην Περιφέρεια της Ολυµπίας Θα διατεθούν συνολικά Έ 4,6 εκ. από το

να πρόγραµµα – µαµούθ αναδάσωσης σε δύο περιοχές του δήµου Αρχ. Ολυµπίας έχει αρχίσει να εφαρµόζει εδώ και λίγες ηµέρες το ∆ασαρχείο Πύργου. Το πρόγραµµα που χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα «Μπαλτατζής» είναι συνολικού ύψους 5,6 εκ. ευρώ. Από αυτά τα 4 εκ. θα διατεθούν για την αναδάσωση του πανέµορφου ελατοδάσους της Λαµπείας και το 1,6 εκ. για την αναδάσωση περιοχών στο Μάγειρα, το Κλαδέο κ.λ.π. οι οποίες είχαν καεί δύο φορές στο παρελθόν και η φυσική αναγέννηση ήταν πλέον αδύνατη. Ο δασάρχης Πύργου κ. Λάττας που ρωτήθηκε σχετικά είπε στην εφ. «Πατρίς»: «Το ∆ασαρχείο είχε διαπιστώσει ορισµένα προβλήµατα στο ελατοδάσος της Λαµπείας όπως και αυτά στα χωριά µεταξύ Ολυµπίας και Λάλα. Έτσι πριν από µερικά χρόνια εκπόνησε µελέτες τις οποίες υποβάλαµε και καταφέραµε να χρηµατοδοτηθούν. Τα έργα κατόπιν δηµοπρασίας ανατέθη-

πρόγραµµα «Μπαλτατζής»

καν σε εργολάβους και εκτελούνται µε αυστηρή επιστασία. Πέραν της αναδάσωσης προβλέπονται και άλλες εργασίες σωστής διαχείρισης του δασικού πλούτου όπως και περιφράξεις εκεί όπου υπάρχει κίνδυνος βόσκησης. Το πρόγραµµα αυτό αναµένεται να ολοκληρωθεί το 2014». Για το α λσύλλι ο της Σπι άντζας Ο δασάρχης Πύργου δεν στάθηκε όµως στο πρόγραµµα αυτό αλλά προχώρησε και στις διαθέσεις που έχει για το αλσύλλιο της Σπιάντζας. «Θέλουµε και τη βοήθεια του δήµου Πύργου για να βελτιώσουµε την εικόνα στο

Ο ∆ασάρχης Πύργου Παναγ. Λάττας.

αλσύλλιο της Σπιάντζας το οποίο είναι µοναδικό για τον Πύργο. ∆υστυχώς το ∆ασαρχείο από µόνο του δεν µπορεί να κάνει όλα όσα απαιτούνται.

Ωστόσο είναι αναγκαίο να εµπλουτιστεί και να προστατευτεί το αλσύλλιο», τόνισε ο κ. Λάττας ο οποίος είπε ακόµα ότι την επό-

µενη Κυριακή έχει προγραµµατιστεί αναδάσωση σε συνεργασία µε τους προσκόπους. «Ρs»

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΥΣ ΣΤΗ ΜΑΡΑΘΙΑ

Σ

Συµβολικός αποκλεισµός της εθνικής οδού

ε συµβολικό αποκλ εισµό τ ης ν έας ε θνικής οδού Πατ ρών-Πύργου, σ το ύψος της Μαραθιάς, προχ ώρησαν χθες τ ο µεσηµέ ρι οι αγρότ ες που έχουν στήσει εκεί το µπλόκο τους, κ λιµακ ώνον τας µε αυτό τον τ ρόπο τ ις κινητοποιήσε ις τους, ενώ µέσα στα επόµενα εικοσιτ ετράωρα θα δροµολογήσουν τις περαιτέρω κινήσεις τους.

Ο Αγροτικός Σύλλογος Αµαλιάδας και η ΟΑΣΗ, δια µέσου των προέδρων τους κ. Θανάση Αντωνάτου και κ. Χρήστου Γιαννόπουλου, είχαν καλέσει χθες αγρότες και φορείς, να βρεθούν στο µπλόκο της Μαραθιάς και να το ενισχύσουν, προκειµένου να ακουστεί η φωνή των αγροτών, ότι δεν πάει άλλο, ότι δεν αντέχουν άλλα µέτρα και ότι πρέπει να ενισχυθεί η αγροτιά αντί να οδηγείται σε µαρασµό και εξόντωση. Οι αγρότες αρχικά συζήτησαν τα προβλήµατα του κλάδου µε τους φορείς που βρέθηκαν στο πλευρό τους και στην συνέχεια, προχώρησαν σε µία συµβολική κίνηση, αποκλείοντας για µία περίπου ώρα την εθνική οδό, καθώς παρατάχθηκαν κατά µήκος του δρόµου, διακόπτοντας έτσι την κυκλοφορία, µε τα διερχόµενα οχήµατα να σχηµατίζουν ουρά. Παράλληλα, ενηµέρωναν τους διερχόµενους οδηγούς για τα αιτήµατά τους και τους καλούσαν να είναι στο πλευρό τους. Μαζί µε τους αγρότες ήταν και κτηνοτρόφοι µε τον πρόεδρό τους, καθώς επί-

Κατά την διάρκεια της κινητοποίησης είχε σταµατήσει η κυκλοφορία των διερχόµενων οχηµάτων

Οι αγρότες µε τις οικογένειές τους είχαν παραταχθεί κατά µήκος της εθνικής οδού

σης µέλη του ΠΑΜΕ και της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από την Αµαλιάδα, αλλά και η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας κα Νατάσα Παναγιωτάρα. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr) Αγρότες και κτηνοτρόφοι σε κοινό αγώνα


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

10 Ρ Ε Π Ο Ρ Τ Α Ζ

Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασµό του Αγίου Χαραλάµπους στον Πύργο

Κ

Πιστοί από διάφορες περιοχές του νοµού σπεύδουν από χθες να προσκυνήσουν την θαυµατουργή εικόνα του Αγίου Χαραλάµπους ορυφώνονται σήµερα οι λατρευτικές εκδηλώσεις για τον εορτασµό του Αγίου Χαραλάµπους στον Πύργο. Το πρωί στον Ιερό Ναό της Αγίας Κυριακής όπου φυλάσσεται η εικόνα του πολιούχου του Πύργου θα τελεστεί πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία παρουσία πλήθους πιστών από όλο το νοµό και όχι µόνο, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ Γερµανού ενώ θα παραστούν ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Καισιαριανής, Βύρωνος

και Υµητού κ. ∆ανιήλ και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος. Θα ακολουθήσει (καιρού επιτρέποντος) στις 11 λιτάνευση της ιερής εικόνας στους δρόµους του Πύργου. Χθες το απόγευµα τελέστηκε πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης κ. Γερµανός στην Αγία Κυριακή ενώ πιστοί από διάφορες περιοχές του νοµού έσπευσαν για να προσκυνήσουν την θαυµατουργή εικόνα του Αγίου Χαραλάµπους.

ΤΟ ΑΥΞΗΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΟΙ ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΡΑΙΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΤΟΥΣ Ο∆ΗΓΟΥΝ ΣΤΟΝ ΑΦΑΝΙΣΜΟ

Η ακαρπία «γονάτισε» τους παραγωγούς Α

Γράφει ο Αθανάσιος – Αλέξανδρος Σολωµός

ντιµέτωποι µε το φάσµα της οικονοµικής καταστροφής είναι πλέον οι παραγωγοί εσπεριδοειδών του Ηλειακού Κάµπου που για µία ακόµα χρονιά είδαν τα δένδρα «άδεια» από καρπούς, τη στιγµή που τα έξοδα έχουν εκτοξευθεί και τα χρέη απειλούν να τους πνίξουν. Τα πρωτοφανή κύµατα κακοκαιρίας που έπληξαν τους τελευταίους µήνες την ευρύτερη περιοχή, µε κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχοπτώσεις, το χαλάζι και τους ισχυρούς ανέµους, προκάλεσαν σηµαντικά προβλήµατα τόσο στην ποιότητα του καρπού όσο και στο φυτικό κεφάλαιο, µε την παραγωγή στις περισσότερες περιπτώσεις να µην ξεπερνά το 30% αυτής των προηγούµενων ετών. Μονόδροµο αποτελεί πλέον η αρωγή της πολιτείας προκειµένου να καταφέρουν να σταθούν ξανά στα πόδια τους και να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους… Σε ελεύθερη πτώση βρισκόταν η τιµή των πορτοκαλιών της Ηλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκοµιδής των καρπών καθώς από τη µία η ζήτηση ήταν σηµαντικά περιορισµένη – σε σχέση µε αυτή των προηγούµενων ετών- και από την άλλη η ποιότητα δεν ήταν η αναµενόµενη, ειδικά στις περιοχές που επλήγησαν από χαλαζόπτωση. Την ίδια στιγµή εξαιτίας της ακαρπίας η παραγωγή ήταν αισθητά µειωµένη– σε σηµείο µάλιστα που σε αρκετές περιπτώσεις έφτανε το 60%- ενώ παράλληλα η αγορά δεν µπορούσε να απορροφήσει τις διαθέσιµες ποσότητες µε αποτέλεσµα αν και τα προϊόντα πωλούνταν σε εξευτελιστικές τιµές να παραµένουν στα … αζήτητα. Πλέον οι παραγωγοί µιλούν για «µία ακόµα χαµένη χρονιά» και αναρωτιούνται «εάν θα καταφέρουν να συνεχίσουν να ασχολούνται µε τη γη» όταν τα χρέη τους πνίγουν και οι ίδιοι αδυνατούν να ανταποκριθούν στις βασικές τους υποχρεώσεις. «Υπάρχουν παραγωγοί που τα προηγούµενα χρόνια έκοβαν εκατό

«Υπάρχουν παραγωγοί που τα προηγούµενα χρόνια έκοβαν εκατό και εκατό πενήντα τόνους και φέτος δεν πήραν ούτε κιλό από τα περιβόλια τους» ανέφερε µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο κ. Κωνσταντίνος Κυπριώτης

Με το ρυθµό που βαδίζουµε είναι σίγουρο ότι σε λίγο καιρό δεν θα µπορέσουµε να καλλιεργήσουµε ξανά» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

«Από τους περίπου εκατό τόνους που έκοβα τα προηγούµενα χρόνια, φέτος η συγκοµιδή δεν ξεπέρασε τους είκοσι» επεσήµανε ο κ. Νερολόγος

«Oι αγρότες είναι σαν µία λίµνη από την οποία αντλούν πολλές κεντρόφυγες. Αν στερέψει η λίµνη θα στερέψει και η Ελλάδα» σχολίασε ο κ. Σκαλτσάς

και εκατό πενήντα τόνους και φέτος δεν πήραν ούτε κιλό από τα περιβόλια τους» ανέφερε µιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο πρόεδρος της οµάδας παραγωγών εσπεριδοειδών Τραγανού. Ειδικότερα ο κ. Κωνσταντίνος Κυπριώτης επεσήµανε ότι η ακαρπία αποτέλεσε το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετώπισαν φέτος οι παραγωγοί τονίζοντας πα-

ράλληλα ότι τα έντονα καιρικά φαινόµενα που έπληξαν την ευρύτερη περιοχή «αποτέλειωσαν» κάθε ελπίδα τους για ανάκαµψη. «∆υστυχώς η φετινή χρονιά θεωρείται χαµένη» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε «η τιµή κυµάνθηκε στα 18 µε 20 λεπτά το κιλό, ενώ όσον αφορά την ποικιλία µέρλιν έπεσε ακόµα πιο χα-

Πλέον οι παραγωγοί µιλούν για «µία ακόµα χαµένη χρονιά» και αναρωτιούνται «εάν θα καταφέρουν να συνεχίσουν να ασχολούνται µε τη γη»

µηλά. Αν αναλογιστεί κανείς και τις σηµαντικές ζηµιές που προκάλεσε το χαλάζι καταλαβαίνει το µέγεθος της καταστροφής». Αναφερόµενος στο πρόβληµα της ακαρπίας επεσήµανε ότι σε πολλές περιπτώσεις αυτή άγγιξε το 70%, ποσοστό που οδηγεί µε µαθηµατική ακρίβεια τους παραγωγούς στην καταστροφή. Από το 2008 είχαν να αντιµετωπίσουν σε τόσο έντονο βαθµό οι παραγωγοί εσπεριδοειδών το συγκεκριµένο φαινόµενο. Χαρακτηριστικό παράδειγµα η περίπτωση του κ. Γεώργιου Νερολόγου, που είδε την παραγωγή του να «κατακρηµνίζεται» κατά 80% µε αποτέλεσµα πλέον να βρίσκεται σε ιδιαίτερα δεινή οικονοµικά θέση. «Από τους περίπου εκατό τόνους που έκοβα τα προηγούµενα χρόνια, φέτος η συγκοµιδή δεν ξεπέρασε τους είκοσι» σχολίασε µε νόηµα προσθέτοντας ότι εξαιτίας των ακραίων καιρικών συνθηκών η ποιότητα δεν ήταν η αναµενόµενη, γεγονός που επηρέασε την τιµή πώλησης του προϊόντος. «Τα χρήµατα που πήραµε φέτος δεν επαρκούν για να καλύψουµε ούτε τα έξοδά µας» τόνισε µε έµφαση ζητώντας παράλληλα από όλους τους εµπλεκόµενους φορείς να σκύψουν στα προβλήµατα

ΗΛΕΙΑ: Έδωσε το παιδί του µε αγγελία για να µη µαθευτεί η εξωσυζυγική του σχέση!

Τ

ο άνοιγµα του δεύτερου πακέτου της Βίκυς Χατζηβασιλείου αποκάλυψε µια διαφορετική ιστορία υιοθεσίας. Αποστολέας είναι ένας πατέρας, ο οποίος αναζητά τα ίχνη της κόρης του που δόθηκε για υιοθεσία, προκειµένου να απαλλαγεί από τις τύψεις που τον κυνηγούν 36 ολόκληρα χρόνια. Ο Παναγιώτης Παναγόπουλος ήταν ήδη παντρεµένος και πατέρας τριών παιδιών, όταν ήρθε στον κόσµο η “παραλήπτρια”. Ένα παιδί που ήταν ο καρπός της εξωσυζυγικής σχέσης που διατηρούσε µε µια νεαρή κοπέλα. Ο ίδιος διατηρούσε λούνα παρκ και γυρνούσε όλη τη χώρα. Για να µην θέσει σε κίνδυνο τον γάµο του, ο Παναγιώτης έδωσε για

υιοθεσία την παραλήπτρια βάζοντας αγγελία σε τοπική εφηµερίδα! και η κόρη του βρέθηκε σε µια οικογένεια στην περιοχή της Κρέστενας. Όλα αυτά τα χρόνια δεν σταµάτησε στιγµή να σκέφτεται αυτή του την απόφαση και τώρα δηλώνει µετανιωµένος. Η σύζυγός του γνώριζε σχεδόν µετά απο λίγο τι είχε συµβεί όπως ο ίδιος αποκάλυψε στην διάρκεια της εκποµπής που είχε ένα συγκινητικό τέλος για όλους καθώς ο Παναγιώτης γνώρισε και τον εγγονό του και το γαµπρό του στο φινάλε της. Να σηµειωθεί µέλη της οικογένειας ζουν στην Ηλεία.

που αντιµετωπίζουν τα τελευταία χρόνια οι αγρότες και να δώσουν λύση. Αβέβαιο το µέλλον των αγροτών

Στον αφανισµό οδηγούνται οι καλλιεργητές αγροτικών προϊόντων που δραστηριοποιούνται στην Ηλεία καθώς τα χρέη τους έχουν πνίξει και πλέον ανταποκρίνονται µε δυσκολία στης υποχρεώσεις τους. Το αυξηµένος κόστος παραγωγής σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι τα προϊόντα τους φεύγουν από τα χωράφια σε εξαιρετικά χαµηλές τιµές, τους οδηγούν στην οικονοµική καταστροφή αφού δεν µπορούν στις περισσότερες των περιπτώσεων να καλύψουν ούτε τα έξοδα της καλλιέργειας. Την ίδια στιγµή τα νέα µέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση αναµένεται να εξαλείψουν κάθε προσπάθεια για ανάκαµψη καθώς αρκετοί θα είναι αυτοί που θα εγκαταλείψουν τη γη και θα αναζητήσουν αλλού τρόπους επιβίωσης. «Με το ρυθµό που βαδίζουµε είναι σίγουρο ότι σε λίγο καιρό δεν θα µπορέσουµε να καλλιεργήσουµε ξανά» σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος σχο-

λιάζοντας µε πικρία τη διαµορφωθείσα κατάσταση. Ειδικότερα αναφέρθηκε στο κόστος παραγωγής που έχει «πάρει φωτιά» επισηµαίνοντας ότι η αύξηση του πετρελαίου έχει συµπαρασύρει ανοδικά όλα τα προϊόντα συντήρησης της καλλιέργειας. «Βρισκόµαστε πλέον σε οριακή κατάσταση καθώς µε δυσκολία καταφέρνουµε να καλλιεργούµε» τόνισε χαρακτηριστικά και συνέχισε «να φανταστείτε ότι πριν από ένα χρόνο πληρώναµε µε πίστωση τα αγροτικά εφόδια ενώ πλέον µα ζητάνε να πληρώσουµε µετρητοίς». Στο ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκε µε τις δηλώσεις του ο κ. Πέτρος Σκαλτσας που αναφέρθηκε µεταξύ άλλων στα πολλά σηµαντικά προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο αγρότης τα τελευταία χρόνια τονίζοντας ότι τα περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα. Παράλληλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί στο γεγονός ότι στον αγροτικό κόσµο στηρίζεται ολόκληρη η κοινωνία σηµειώνοντας µε νόηµα «οι αγρότες είναι σαν µία λίµνη από την οποία αντλούν πολλές κεντρόφυγες. Αν στερέψει η λίµνη θα στερέψει και η Ελλάδα».

ΝΥΧΤΑ ΤΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΖΕΥΓΑΡΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α

Τέσσερις κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο σπίτι τους! Εφιαλτικές στιγµές στα χέρια τεσσάρων κουκουλοφόρων έζησε χθες το βράδυ στη Βάρδα ζευγάρι ηλικιωµένων. Οι άγνωστοι ληστές, σύµφωνα µε τις πρώτες µαρτυρίες αλλοδαποί, εισέβαλαν στο σπίτι λίγο πριν τις 9 το βράδυ, ζητώντας από τους ηλικιωµένους τα χρήµατά τους και άλλα πολύτιµα αντικείµενα. Οι κουκουλοφόροι δεν δίστασαν ακόµα και να χτυπήσουν τους ηλικιωµένους, τους οποίους έδεσαν στις καρέκλες, όση ώρα έκαναν το σπίτι άνω κάτω, ψάχνοντας για χρήµατα, χρυσαφικά κ.α.

Πανίσχυρο µέντιουµ Ιερού ∆άσους. Εικοσαετής εµπειρία. Λύσεις σε όλα τα προβλήµατά σας, εργασιακά, οικογενειακά, χρόνιες παθήσεις, τύχη. Επαναφορά προσώπων. Λύσιµο µαγείας. Αποτελέσµατα 100% 6959888989, 6980598420 2610 423090 ΠΑΤΡΑ

Μετά από λίγα λεπτά, οι τέσσερις κουκουλοφόροι τράπηκαν σε φυγή, αφήνοντας τους ηλικιωµένους δεµένους στις καρέκλες, έχοντας όµως βρει πρώτα το “κοµπόδεµά” τους, περίπου 1.500 ευρώ. Μετά από αγωνιώδεις προσπάθειες περίπου µίας ώρας, το ζευγάρι κατάφερε να λυθεί και ζήτησε βοήθεια από το Αστυνοµικό Τµήµα της Βάρδας. Μέχρι αργά το βράδυ οι αστυνοµικοί “χτένιζαν” την ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισµό και τη σύλληψη των ληστών.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Α Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ναγνωρίζει ότι η κοινωνία αυτή την περίοδο έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ την δηµόσια υγεία, υποστηρίζει ότι όλοι πρέπει να ξεπεράσουν τους εαυτούς τους, για να µπορέσουν να δοθούν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα, επισηµαίνει ότι η ενοποίηση Νοσοκοµείων ήταν δέσµευση της προηγούµενης κυβέρνησης χωρίς

Η αλήθεια είναι ότι η πατρίδα µας και εµείς ζούµε πρωτόγνωρες συνθήκες, που πολλές γενιές Ελλήνων δεν είχαµε γνωρίσει και αν θέλετε δεν περιµέναµε αλλά και δεν είµαστε έτοιµοι να αντιµετωπίσουµε . Κατά τον ίδιο τρόπο και το ΕΣΥ και κατ’ επέκταση τα νοσοκοµεία µας αλλά και τα Κέντρα Υγείας µας είχαν πολλά προβλήµατα και πριν την οικονοµική κρίση και παράλληλα δεν είχαν προετοιµαστεί για αυτήν την κρίση. Όµως είχαµε και έχουµε ένα Εθνικό Σύστηµα Υγείας µε όλα τα προβλήµατά του . Βέβαιον είναι ,ότι η κοινωνία έχει ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, τις υπηρεσίες δηµόσιας υγείας. Αυτή είναι η πραγµατικότητα και µε δεδοµένες τις συνθήκες οφείλουµε να πορευτούµε . Σε αυτή την αναγκαιότητα οφείλουµε όλοι µαζί πολιτική ηγεσία , διοικήσεις , όλοι οι κλάδοι εργαζοµένων να ξεπεράσουµε τους εαυτούς µας να δώσουµε λύσεις σε χρονίζοντα προβλήµατα αλλά και σε αυτά που δηµιουργούνται και ειλικρινά είναι πάρα πολλά πολύ περισσότερα από αυτά που ο ασθενής αντιλαµβάνεται . Με αυτές τις προϋποθέσεις πιστεύω ότι µπορούµε και πρέπει να ανταποκριθούµε. Σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται και θεωρώ απαραίτητη την βοήθεια των ΜΜΕ, που βεβαίως οφείλουν να αναδεικνύουν τα προβλήµατα που υπάρχουν ,αλλά πρέπει να αναδεικνύουν και τις χιλιάδες σπουδαίες ιατρικές πράξεις και τους περισσότερους εργαζοµένους που µε ήθος και ισχυρή θέληση , µε κακές οικονοµικές αµοιβές και για τους ίδιους , προσφέρουν υπηρεσίες στο ΕΣΥ. Η κριτική

πρέπει να έχει στόχο την βελτίωση όλων µας και όχι να καταστρέψει την αξιοπιστία των νοσοκοµείων µας και την ελπίδα των ασθενών.

Θα προκύψει µια διοικητική ενοποίηση αλλά δεν θα αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ασθενείς. Κατά συνέπεια ο φόβος και η αναστάτωση δεν έχει αντικείµενο -Η ενοποίηση Οργανισµών Νοσοκοµείων έχει προκαλέσει µεγάλη αναστάτωση και πλανάται ο φόβος ότι κάποια θα κλείσουν, ποια είναι η απάντηση που δίνετε; Η ενοποίηση των νοσοκοµείων είναι µια δέσµευση που έχει δηµιουργήσει η προηγούµενη κυβέρνηση µε τους δανειστές µας , χωρίς να έχει κάνει καµία, ούτε προετοιµασία αλλά και καµία πρόνοια και πάνω από όλα δεν έχει δώσει περιεχόµενο και µορφή . Σήµερα αντιµετωπίζουµε και αυτό το πρόβληµα . Βέβαιον είναι ότι παρότι θα θέλαµε όλοι να έχουµε όλα τα νοσοκοµεία µας πλήρη και ακόµα καλύτερα –τα νοσοκοµεία π.χ. Πύργου και Αµαλιάδος να είναι ισοδύναµα - δεν µπορούµε να τα έχουµε και να τα συντηρήσουµε .Στόχος µας είναι να τα κρατήσουµε ζωντανά .Έτσι θα προκύψει µια διοικητική ενοποίηση αλλά δεν θα αφορά τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους ασθενείς .Κατά συνέπεια ο φόβος και η αναστάτωση δεν έχει αντικείµενο.

Στόχος µας είναι σε επίπεδο νοµού να καλύπτουµε τις περισσότερες ειδικότητες στις εφηµερίες για να περιορίσουµε τις διακοµιδές -Στο Νοµό Ηλείας πώς βλέπετε το µοντέλο λειτουργίας των Νοσοκοµείων, υπό τον ενιαίο Οργανισµό; Μπορούν

να καλύψουν τις αυξηµένες ανάγκες, µε δεδοµένες τις ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό και ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό; Είναι εφικτό οι διακοµιδές προς Αχαΐα να αποτελέσουν κάποια στιγµή παρελθόν; Από τη στιγµή που οι βασικές και ουσιαστικές λειτουργίες των νοσοκοµείων που αφορούν τους ασθενείς δεν πρόκειται να αλλάξουν δεν µιλάµε για µείζονες αλλαγές .∆υνατότητα νέων διορισµών ιατρών δεν έχουµε πέραν των επικουρικών ιατρών και 600 ιατρών που θα διορισθούν σε όλη την Ελλάδα κατά συνέπεια µας µένει σαν δυνατότητα η καλύτερη αξιοποίηση του υπάρχοντος δυναµικού και ειλικρινά υπάρχουν περιθώρια . Στόχος µας είναι σε επίπεδο νοµού να καλύπτουµε τις περισσότερες ειδικότητες στις εφηµερίες για να περιορίσουµε τις διακοµιδές . Όσον αναφορά τον εξοπλισµό γίνονται σπουδαίες προσπάθειες να αξιοποιηθεί κατά τον καλύτερο τρόπο το ΕΣΠΑ ώστε να καλύψουµε τα κενά µας και βελτιώσουµε τις δοµές µας . -Κυρίως για το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας, υπάρχει ανησυχία ότι δεν θα εκδοθεί ποτέ επίσηµη απόφαση ότι «κλείνει», αλλά ότι θα µεθοδευτεί η αποδυνάµωσή του µε µεταφορά προσωπικού προς τον Πύργο και σταδιακό κλείσιµο κλινικών. Ισχύει κάτι τέτοιο; Οι σκέψεις είναι κατανοητές αλλά νοµίζω και υπερβολικές γιατί µετακινήσεις µπορεί να γίνουν και ανάστροφα. Μην ξεχνάµε ότι βασικός σκοπός µας είναι να ξεπεράσουµε την χρεοκοπία µας, να ξαναδηµιουργήσουµε την οικονοµία µας και να σταθούµε στα πόδια µας. Τότε µπορούµε να ξαναδηµιουργήσουµε το µέλλον µας .Τότε θα µπορούµε να στηρίξουµε και τις δύο νοσηλευτικές µας µονάδες µε καλύτερες προοπτικές και περισσότερες δυνατότητες.

Πιστεύω στην αναγκαιότητα και των µικρότερων νοσοκοµείων προσδιορίζοντας απόλυτα τον ρόλο τους

Who is Who

Ο Παναγιώτης Κατσίβελας γεννήθηκε και µεγάλωσε στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας , σπούδασε στην Ιατρική Ιωαννίνων και πήρε την ειδικότητα της Παθολογίας .Εξάσκησε την ειδικότητά του στην ιδιωτική ιατρική και επέλεξε το ΕΣΥ όπου υπηρέτησε ως συντονιστής στο Κ.Υ Γαργαλιάνων από το 2004 µέχρι την ανάληψη των υποχρεώσεών του ως διοικητής της 6ης ΥΠΕ. Είναι παντρεµένος και πατέρας µίας κόρης 12 ετών. Είναι µέλος του ∆.Σ. του Ερυθρού Σταυρού Μεσσηνίας επί µια 10τία και έχει αναπτύξει δραστηριότητα σε επιστηµονικούς , πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους. Συµµετείχε ως υποψήφιος βουλευτής στις προηγούµενες εκλογές µε την Ν∆.

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

τη σωστή προετοιµασία και τονίζει ότι στην Ηλεία για τα Νοσοκοµεία Πύργου και Αµαλιάδας δεν θα υπάρξουν µείζονες αλλαγές. Ο λόγος για τον διοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Παναγιώτη Κατσίβελα, ο οποίος µιλά σήµερα στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’.

«Στόχος να κρατήσουµε ζωντανά τα Νοσοκοµεία»

Με τον Παναγιώτη Κατσίβελα

-Αναλάβατε καθήκοντα διοικητή σε µία πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για το χώρο της δηµόσιας υγείας, µε τα Νοσοκοµεία να αντιµετωπίζουν πληθώρα προβληµάτων, την στιγµή που οι πολίτες στρέφονται σε αυτά, ελέω οικονοµικής κρίσης. Μπορούν τα Νοσοκοµεία της περιφέρειας που έχετε την ευθύνη να ανταποκριθούν αυτή τη στιγµή στις αυξηµένες ανάγκες;

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

11

-Το Νοσοκοµείο του Πύργου θα µπορούσε κάποια στιγµή να λειτουργήσει ως το µοναδικό Νοσοκοµείο στην Ηλεία, είναι εφικτό; Στο µυαλό των τεχνοκρατών τα πάντα είναι δυνατά αλλά ευτυχώς σε αυτό τον τόπο δεν κυβερνούν αυτοί. Προσωπικά πιστεύω στην αναγκαιότητα και των µικρότερων νοσοκοµείων προσδιορίζοντας απόλυτα τον ρόλο τους.

-Ποιες είναι οι δικές σας προτεραιότητες, ποια τα βήµατα που πρέπει να γίνουν άµεσα και τι έχετε να πείτε στον απλό πολίτη που «κρέµεται» από τα δηµόσια Νοσοκοµεία για να βρει την υγεία του; Αναµφίβολα, είναι να µπορέσουµε να ανταποκριθούµε στις απαιτήσεις και τις ανάγκες της κοινωνίας και να εκλείψει κάθε εστία διαφθοράς στο ΕΣΥ. Προς αυτή την κατεύθυνση θα εκµεταλλευτούµε όλες τις δυνατότητες που µας δίνονται αλλά και θα συγκρουστούµε µε καθιερωµένες αντιλήψεις που θα εµποδίσουν την προσπάθειά µας.

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Παύλος Μάτεσις, (1935 – 2013)

Τ

Αποχαιρετισµός στον Παύλο Μάτεσι

Παραλειπόµενα ον Π.Μ. τον γνώριζα από παιδί. Ήταν γειτονόπουλό µου στην Αγία Κυριακή. Τον έβλεπα µε δέος, θα ήταν τελειόφοιτος του γυµνασίου κι εγώ ό,τι πήγα στο ∆ηµοτικό, φορούσε πάντα το πηλίκιο µε την κουκουβάγια σοβαρός και λιγοµίλητος. Τα µάτια του είχανε µια αδιόρατη θλίψη. Η οικογένειά του κατοικούσε απέναντι από το παλιό Ωδείο σ’ ένα χαµηλό σπιτάκι, σε µια εσοχή του περίφηµου τροπικού κήπου του αρχοντικού Κωνσταντινίδη (τώρα δυστυχώς Σούπερ Μάρκετ). Νοµίζω πρέπει νάταν παπαδάκι στην Αγία Κυριακή επί εποχής του νεωκόρου Θεοφίλη, η περσόνα του οποίου είναι ορατή στη Μητέρα του Σκύλου. Ασφαλώς κι έχει δεχτεί επιρροές από το λόγιο και έγκριτο φιλόλογο πατέρα του Βασίλη Παπαγγελόπουλο, ο οποίος υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Γυµνάσιο Θηλέων Πύργου. Είµαστε όλοι υπερήφανοι για τον Παύλο και τον καµαρώνουµε. Πρόκειται για συγγραφική ιδιοφυία. Τον ευχαριστώ για την ενθάρρυνση στα πρώτα µου διηγήµατα, τις “Αναδροµές” εκδ. Γνώση, 1982. ∆εν υπάρχουν «χωράφια» κανενός στη λογοτεχνία! Ο χρόνος είναι αµείλικτος! Πετάει τα σκουπίδια και ξεθάβει τ’ αριστουργήµατα! Εγκώµιον εις µνήµην Παύλου Παπαγγελόπουλου ( Μάτεσι)

Αποχαιρετούµε σήµερα µε οδύνη ένα δικό µας άνθρωπο, το γειτονόπουλό µας, απέναντι στο Ωδείον Πύργου, δίπλα στο αρχοντικό του γιατρού Κωνσταντινίδη, γέννηµα και θρέµµα της Ηλείας και του Πύργου, γιό του εξαίρετου φιλολόγου Βασίλη Παπαγγελόπουλου προσφιλούς της νεολαίας του Γυµνασίου Θηλέων Πύργου. Έναν άνθρωπο από εκείνους που σπανίζουν στις µέρες µας, έναν πνευµατικό άνθρωπο παγκοσµίου βεληνεκούς, αφιερωµένο εξ’ ολοκλήρου στη Λογοτεχ νία, στο θέατρο και τη µετάφραση, έργα για τα οποία βραβεύτηκε και απέσπασε κριτικές από διεθνούς φήµης κριτικούς, επιστήµονες και δηµοσιογράφους. Ακούραστος δηµιουργός και εργάτης του λόγου. Ένα έργο του – το ΚΑΛΥΤΕΡΟ – κατά τη γνώµη µας αφιερωµένο στον Πύργο, είναι το µυθιστόρηµα «Η µητέρα του σκύλου». Μ’ αυτό το έργο, στο οποίο πρωταγωνιστεί η πόλη µας και οι άνθρωποί της στα πέτρινα κατοχικά και µετεµφυλιοπολεµικά χρόνια ο Π.Μ. δοξάζει τον Πύργο και την Ηλεία. Πολλά θα µπορούσαµε να συζητήσουµε γι’ αυτό το αριστούργηµα για την ταυτότητα της Ραραού, για το πολυβολείο, για τον ανάπηρο κ.ά. Παραθέτοµε ένα απόσπασµα από το µυθιστόρηµα και κριτικές από πασίγνωστους ανθρώπους του πνεύµατος. Πιστεύω ότι του άξιζαν µεγαλύτερες

διακρίσεις. Η ιδιοτυπία, η µοναδικότητα και η αντικειµενικότητα του έργου του, όχλησε µερικούς µανδαρίνους των Ελληνικών γραµµάτων. Ας είναι ελαφρύ το χώµα που τον σκεπάζει… Σηµ.: Η «Πατρίς» έχει δηµοσιεύσει δύο αφιερώµατα στον Παύλο Μάτεσι. Αναζητήστε τα στα «Πρόσωπα και γεγονότα στον 20ο αιώνα, 2ο τεύχος 2001» και στην Κυριακάτικη πατρίδα της 29ης Αυγούστου του 2010 (σε δύο συνέχειες). Προτείνοµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου και τον κ. ∆ήµαρχο, να ονοµαστεί σε οδό Παύλου Μάτεσι ο δρόµος του σπιτιού του. Ζ.Σ. Η Μητέρα του Σκύλου

•Εκτός από τη Μαργαρίτα Λυµπεράκη, ένας από τους σηµαντικότερους Έλληνες αφηγηµατογράφους είναι ο Παύλος Μάτεσις µε το µυθιστόρηµά του, «Η Μητέρα του σκύλου» που µόλις κυκλοφόρησε. Το βιβλίο, στο µεγαλύτερο µέρος του είναι µονόλογος της ηρωίδας, Ραραού, εκτός από δύο κεφάλαια που είναι γραµµένα σε γ’ πρόσωπο. Αυτή η τεχνική δίνει στην αφήγηση τη ζωντάνια και την αµεσότητα του προφορικού λόγου. Μέσα από την αφήγηση ξετυλίγεται η ιστορία της Ελλάδος (ιταλογερµανική κατοχή, αντίσταση, εµφύλιος, κυβέρνηση δεξιάς µοναρχίας, πραξικόπηµα 1967). Cesare Segre Εφηµ. Corriere della Dera, 3-1-1999

Η Μητέρα του Σκύλου

•Η Μητέρα του σκύλου αναδεικνύει εξαρχής έναν συγγραφέα µε µεγάλο ταλέντο. Ο Παύλος Μάτεσις που είναι ήδη καθιερωµένος ως θεατρικός συγγραφέας και µεταφραστής µας παραδίδει ένα έργο ολοκληρωµένο, ζωντανή απόδειξη της άνθισης της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας. Fred A. Read Μεταφραστής, Συγγραφέας, ∆ηµοσιογράφος Εφηµ. LE DEVOIR, 20-3-1993 Η µητέρα του σκύλου

…Οι Γερµανοί ακίνητοι, γελαστοί. Εµείς ακίνητοι. Και ξεκόβει τότε ο Φανούλης το καηµένο µου και προχωράει προς τη µέση της πλατείας, άχαρο σαν κλωσσοπούλι. Εµείς κοκαλωµένοι. Το Φανούλι κοίταξε τη µάνα µας σαν χαµογελαστό, και προχώρησε κατά τις πατάτες. Και όταν τις πήρε και τις τρείς στη χούφτα του, ακίνητοι οι λοιποί, σαλτάρει κάτω ο χαµογελαστός Γερµανός µε το µυδράλιο και του βαράει µε τον υποκόπανο το χέρι. Πέφτουν οι πατάτες από τα χέρια του παιδιού, αυτό όµως εκεί! Έσκυψε να τις µαζέψει.

Τουλάχιστον µια. Τότε ο υποκόπανος του χτύπησε ξανά τα δάχτυλα και απανωτά τα χτύπαγε να τα λειώσει. Εγώ νοµίζω πως άκουσα τα κοκαλάκια του καθώς έσπαζαν, αλλά µε λένε ζουρλή όπου το διηγιέµαι. Το παιδί ουρλιάζει, εµείς µια µάζα κάνουµε να κινηθούµε, όµως οι λοιποί Γερµανοί, τρείς, είχανε γυρίσει τα όπλα τους καταπάνω µας, άκουσα και τον ήχο εγώ καθώς οπλίζανε. Μαρµαρώνουµε ξανά εµείς, ένα ζυµάρι. Ο στρατιώτης το µυδράλιο το ’χει γυρισµένο τώρα κοντά µας. Το παιδί στη µέση της πλατείας να τινάζεται και να φτερακάει, χόρευε σαν µισοσφαγµένο κοτόπουλο που δεν το πέτυχε καλά µε την πρώτη η λεπίδα. Η παλάµη του γυρισµένη ανάποδα, σαν να έδειχνε τον αγκώνα του. Οι Γερµανοί κινάνε να ξαναπιάσουν δουλειά. ………………………………………………………………………………………….. …Η καλή κοινωνία των Επάλξεων δεν εκτιµούσε τους αντάρτες. Μετά τον πρώτο χρόνο της Κατοχής, σχεδόν όλα τα καλά σπίτια της πόλεως είχαν ανοίξει τα σαλόνια τους στους Ιταλούς. Μερικοί πρόσφεραν τα σαλόνια τους και στους Γερµανούς, αυτοί όµως ήταν µονόχνοτοι, δεν έµπαιναν σε σπίτια υπόδουλου. Ενώ οι Ιταλοί, τι γλύκα αυτή η φυλή! Όπου τους ανοίγεις πορτόφυλλο, έµπαιναν µε χίλιες ευχαριστήσεις. Αφού και το δικό µας καταδέχτηκαν, που είχαµε πάτωµα χωµατένιο. Θα µου πεις, ο κυρ Αλφιο και ο κύριος Βιττόριο δεν ήταν της πρώτης διαλογής όπως εκείνοι που έµπαιναν στα σπίτια της ανωτέρας κοινωνίας µας. Όλα αυτά τα σπίτια δεν εκτιµούσαν καθόλου τους αντάρτες, αυτό το ήξερα µε σιγουριά από το στόµα της Κανέλλως, και της Σαλώµης αργότερα. ∆ιότι σε ορισµένες βεγγέρες, οι οικοδεσπότες καλούσαν την οικογένεια Τιριτόµπα να παίξουν κανένα σκετς µπροστά σε Ιταλούς. Και αυτοί πάντα γελούσαν, παρότι δεν καταλάβαιναν τη γλώσσα και όλο χειροκροτούσαν, υποχρεωτικός λαός. Σε µια τέτοια περίπτωση η δεσποινίς Σαλώµη πήρε και µένα κοντά, να λάβω µέρος. ∆εν έχεις λόγια στο σκετς, µου κάνει, απλώς θα στέκεσαι κι εγώ θα σε σπρώχνω πάνω στην Ανδριάνα, κι αυτή θα σε πετάει πάλι σε µένα, µη φοβηθείς.

Απόσπασµα από το οµότιτλο µυθιστόρηµα Η µητέρα του σκύλου

•…Όπως η Γουίνι στις “Ευτυχισµένες µέρες” του Μπέκετ, η Ραραού επανα-επισκέπτεται τον κόσµο της. Ξαναφτιάχνει από την αρχή την ιστορία του… Ο ιλιγγιώδης µονόλογός της, ένας χείµαρρος που αναδίνει µουσική… Η Ραραού θυµάται. Και µιλάει, µιλάει για να εξορκίσει τους εξευτελισµούς. Και ο λόγος της είναι µαγικός, γιατί κάνει να ανατείλουν άνθη µέσα από τη λάσπη. Αυτό το µυθιστόρηµα του Έλληνα Π.Μ. (βοηθηµένο από έναν µεταφραστή µάγο: τον Ζακ Μπουσάρ) αυτό το άσµα της Ραραού είναι ένας ύµνος για τη χώρα αυτή όπου τα παιδιά πάντα κουβαλούν

χειροβοµβίδες στα καλαθάκια τους, κάνοντας “πως πάνε να µαζέψουν χόρτα”. Η “Μητέρα του Σκύλου” µοιάζει µ’ αυτή τη χειροβοµβίδα που σκάει, σκοτώνει και… σκορπάει παντού κοµφετί µυριόχρωµα. Η Ραραού είναι µια µάγισσα: χάρη στη δύναµη του λόγου της, κρύβει τη φρίκη της εποχής εκείνης κάτω από µια µάσκα µε περιπαιχτικό χαµόγελο. ∆εν καταλαβαίνει τίποτα απ’ όσα συµβαίνουν γύρω της, όµως βλέπει. Και µεταµορφώνει και το πλέον ασήµαντο γεγονός σε µία µπουρλέσκ εποποιία. Andre Rollin ∆ηµοσιογράφος Εφηµ. LE CANARO ENCHAINE, 24-3-1993

•«Η µητέρα του σκύλου» έργο άξιο να τοποθετηθεί µεταξύ των καλύτερων της παγκόσµιας λογοτεχνίας.

A.M. SAMBRONI La Marseillaise

Η Μητέρα του Σκύλου

•Τι ιστορία! Υπάρχουν βιβλία που µας καθηλώνουν. Ορίστε ένα από αυτά: Η Μητέρα του σκύλου του Π. Μάτεσι µεταφρασµένη από τον Jacques Bouchard που εκδόθηκε από τις εκδόσεις Gallimard, µας έκανε ν’ ανακαλύψουµε ένα ακόµη µαργαριτάρι. Jacques Folch – Ribas Εφηµ. LA PRESS, 16-5-1993

Η Μητέρα του Σκύλου

•…Σκωπτικός ο Παύλος Μάτεσις και σατιριστής σε όλες τις σελίδες του βιβλίου, που διαβάζεται χωρίς ο αναγνώστης να κουραστεί ούτε µια στιγµή µαζί και ο ρεαλιστής, όπως στη σκηνή της κατεδάφισης του πολυβολείου – σπιτιού, από την µπουλντόζα, µε τον σακάτη να γίνεται ένα µε το σωρό… ∆εν ασκεί κριτική στους χαρακτήρες των ηρώων του – τους αφήνει ελεύθερα στην κρίση του αναγνώστη, αλλά κι αυτός δεν τολµάει να “απλώσει χέρι”, γιατί όλοι έχουν αποκτήσει δικαίωµα µερίδας από το σεβασµό του… Κώστας Τσαούσης

Κριτικός λογοτεχνίας Εφηµ. ΕΘΝΟΣ, 20-6-1990


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

12 Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Η

Μια πολιτική που δηµιουργεί ανέργους και τους πετά στον Καιάδα... Ένα ακόµη σκληρό έτος για τους εργαζόµενους, συνταξιούχους και µικροµεσαίους θα είναι το 2013. Στη µέχρι τώρα καταγραµµένη ύφεση θα προστεθεί κι αυτή του 2013, που µπορεί να κυµανθεί ξανά στα γνωστά προηγούµενα εφιαλτικά επίπεδα, που µε συντηρητικές εκτιµήσεις θα ξεπεράσει το 4,5% και ενδεχοµένως να φτάσει το 6%(!). Σωρευτικά ξεπερνά το 25%, επίδοση πρωτοφανής παγκοσµίως σε καιρό ειρήνης. Οι συνέπειές της είναι καταστροφικές. Η πιο έντονη κοινωνική επίπτωση είναι η ανεργία η οποία πιθανόν να ξεπεράσει το 29% το 2013 και το 31,5% το 2014. ∆ηλαδή, η καταγραµµένη ανεργία, που ξεκίνησε το 2008 µε 300.000 ανέργους (7,5%), φτάνει το 2012 στους 1.345.715 συνανθρώπους µας, και προβλέπεται να ξεπεράσει το 1,5 εκατοµµύριο το 2013. Οι νέοι-νέες ξεπερνούν τις 400.000. Αριθµοί εφιαλτικοί. Χάνονται οι άνθρωποι, χάνονται δύο ολόκληρες γενιές. Αν δεν υπάρξει ανατροπή της συνεχιζόµενης πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης τροϊκανών και κυβερνήσεων δεν υπάρχει προοπτική. Στην καλύτερη περίπτωση, κάποιου είδους ανάπτυξη θα αρχίσει, εντός του 2014. Άλλωστε, η ύφεση –γιατί δεν µπορεί να γίνει αλλιώς– κάποια στιγµή φτάνει στα όρια της.

Άνεργη ανάπτυξη Η περιορισµένη ανάπτυξη, ακόµα και στην περίπτωση που εξελιχθεί δυναµικότερα τα επόµενα έτη, σε καµία περίπτωση δεν θα µπορεί να απορροφήσει παρά πολύ µικρό µέρος της ανεργίας. Σύµφωνα µε υπολογισµούς επιστηµονικών φορέων για τη δηµιουργία 50.000 θέσεων εργασίας, απαιτείται αύξηση του ΑΕΠ µεταξύ 3,5%-4% ετησίως. Ακόµα και αν πετύχει η ελληνική οικονοµία τέτοιους ρυθµούς ανάπτυξης, µέχρι το 2020 που υποτίθεται είναι το έτος στόχος ανάρρωσης της οικονοµίας, πράγµα εξαιρετικά αµφίβολο, είναι φανερό µε την απλή αριθµητική, ότι δεν µπορεί να απορροφηθεί παρά ένα ελάχιστο µέρος του 1,5 εκατοµµυρίων ανέργων που θα καταγραφούν το 2013. Μιλάµε για το φαινόµενο που ονοµάστηκε διεθνώς «άνεργη ανάπτυξη». Μέχρι την ανατροπή της καταστροφικής πολιτικής της εσωτερικής υποτίµησης, αλλά και µετά απ’ αυτήν είναι προφανές ότι δεν µπορεί να απορροφηθεί βραχυπρόθεσµα η τεράστια ανεργία, ακόµα και µε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ,. Θα χρειαστούν ρυθµοί ανάπτυξης 7%8% του ΑΕΠ ετησίως και προπαντός µια πολιτική που θα έχει ως κύριο στόχο την αύξηση της απασχόλησης. Μέχρι τότε, και από τότε, τι; Ας δούµε την ανεπάρκεια, την ανικανότητα ή ακόµα, την αδιαφορία της κυβέρνησης. Ανακούφιση των ανέργων. Τι είναι αυτό;

Ο ΣΥΡΙΖΑ κατάθεσε ερώτηση για «την αδιαφορία της κυβέρνησης να υλοποιήσει ακόµη και «προγράµµατα του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση» για την υποστήριξη και ανακούφιση των ανέργων (επιδόµατα, αναζήτηση εργασίας, κινητικότητα, κατάρτιση, καθώς και επιχειρηµατικότητας κ.τ.λ) Πιο συγκεκριµένα το Ταµείο στηρίζει, έως και 24 µήνες, εργαζόµενους, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων και ανειδίκευτων που απολύονται λόγω διαρθρωτικών αλλαγών εξαιτίας των επιπτώσεων του παγκόσµιου εµπορίου. Το πρόγραµµα αφορά εργαζόµενους που έχουν χάσει την εργασία τους στο πλαίσιο της απόλυσης τουλάχιστον 500 ατόµων από µια επιχείρηση ή απόλυση 500 ατόµων στον ίδιο τοµέα σε µια συγκεκριµένη περιοχή ή σε δύο συνορεύουσες περιοχές. Η ελληνική κυβέρνηση υπέβαλε µόνο µια αίτηση που αφορούσε τη στήριξη των 642 απολυθέντων από την Aldi, αφού προηγήθηκε η παρέµβαση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Ν. Χουντή. Για καµία άλλη περίπτωση όµως δεν υπέβαλλε αίτηση, όπως π.χ. για τα Κλωστοϋφαντουργεία Νάουσας, τα Κλωστήρια Πρέβεζας, τα Φωσφορικά Λιπάσµατα, την ΕΒ Ζάχαρης, την ΟΤΤΟ Έβρου και δεκάδες άλλες περιπτώσεις. Πολύ περισσότερο δεν ασχολήθηκε ούτε για τους αγρότες, ούτε για τους αυτοαπασχολούµενους. Φυσικά δεν διεκδίκησε και τη διεύρυνση της ένταξης στο πρόγραµµα µικρότερων επιχειρήσεων!

Θέλουν τον ΟΑΕ∆ κουτσό άλογο Στην Ελλάδα ο φορέας παροχής επιδοµάτων – βοηθηµάτων ανεργίας είναι ο ΟΑΕ∆, που τα κεφάλαιά του προέρχονται από εισφορές εργαζοµένων και εργοδοτών. Κατάκτηση που επιτεύχθηκε µετά από σκληρούς αγώνες µε τους εργοδότες, αλλά και µε το κράτος. Παρά ταύτα οι κυβερνήσεις, πέραν των µόνιµων αναλήψεων των κεφαλαίων του ΟΑΕ∆, κάνουν και µεγάλες, κατά καιρούς, «βουτιές» σ’ αυτά. Υπάρχουν όµως και «έµµεσες λεηλασίες». Για παράδειγµα, σήµερα το ΙΚΑ χρωστά στον ΟΑΕ∆ 7 δισ. ευρώ, κεφάλαια που εισπράττει για λογαριασµό του ΟΑΕ∆ αλλά δεν τα καταβάλλει σ’ αυτόν.

Σύµφωνα µε εκτίµηση του προέδρου του ΟΑΕ∆ κ. Ηλ. Κικίλια («Βήµα» 20/1/13) αν δεν υπήρχε ο οργανισµός και τα 71 προγράµµατα που έχει εφαρµόσει τα 3 τελευταία χρόνια, έστω και µε µπλοκαρισµένα τα γρανάζια του από τις κυβερνήσεις, η στατιστική ανεργία θα έφτανε σήµερα στο 33%. Όµως από τους στατιστικά 1.350.000 ανέργους, οι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ που αναζητούν εργασία είναι 790.000, όπου το 75% αυτών είναι πάνω από 30 ετών. Απ’ αυτούς που καλύπτουν τις προϋποθέσεις, επίδοµα ανεργίας παίρνουν µόνο 215.000, δηλαδή µόλις το 16% των συνολικά ανέργων! Στην τεράστια στρατιά των ανέργων, δεν είναι εµφανές ότι ένα µεγάλο µέρος αυτών, περίπου 400.000 οικογένειες δηλαδή πάνω από 1.300.000 άτοµα (υπολογίζοντας και τα παιδιά) δεν έχουν κανέναν εργαζόµενο! Γι’ αυτό το µέρος των ανέργων θα πρέπει να υπάρξει συγκεκριµένη µεταχείριση από την κυβέρνηση και τον ΟΑΕ∆ προκειµένου ένα µεγάλο µέρος των παροχών, και ιδιαίτερα των προγραµµάτων, να στραφεί προς τα εκεί. Όµως στην Ελλάδα ισχύει το ασφαλιστικό επίδοµα ανεργίας και όχι το προνοιακό επίδοµα, όπως γίνεται σ’ άλλες ευρωπαϊκές χώρες, µε αποτέλεσµα να εγκαταλείπονται στη µοίρα τους. Αλλά και το ισχύον επίδοµα ανεργίας, κατά µέσο όρο διαρκεί 7-8 µήνες, ενώ µετά από 12 µήνες σταµατάει τελείως.

Στις χειρότερες χώρες η Ελλάδα Έτσι δεν απορεί κανείς γιατί η χώρα µας ήταν, και µάλιστα πριν τη κρίση, τρίτη µε τη χειρότερη κάλυψη των ανέργων σε ύψος και διάρκεια µεταξύ των 28 κρατών του ΟΟΣΑ. Να προσθέσω, επίσης, ότι δεν προβλέπεται καµιά ιδιαίτερη ποινή για τον εργοδότη που απολύει εικονικά τον εργαζόµενο ώστε να τον απασχολήσει στη συνέχεια ανασφάλιστο µέχρι την εξάντληση του επιδόµατος ανεργίας και φυσικά µε πολύ µικρότερο κόστος. Στη Γερµανία, για παράδειγµα, παρέχεται το 70% του µισθού, ενώ το διάστηµα εξαρτάται από τα χρόνια ασφάλισής του, και φθάνει µέχρι και τα 6 χρόνια για ανέργους µεγάλης ηλικίας. Η ανικανότητα των κυβερνήσεων ερµηνεύει και τη µη διεκδίκηση προγραµµάτων, όπως αυτό του Ευρωπαϊκού Ταµείου Προσαρµογής που περιγράψαµε στην αρχή, ή την επικαιροποίηση προγραµµάτων που δεν έχουν απορροφηθεί. Τα υπουργεία, σηµειωτέον, που όφειλαν να εµπλακούν στην υποβολή και αξιοποίηση προγραµµάτων δεν είναι µόνο τα κεντρικά οικονοµικά υπουργεία αλλά και το Παιδείας ή το Αγροτικής Ανάπτυξης µε προσανατολισµό π.χ. το συντονισµό στήριξης της πρωτογενούς παραγωγής, µε κατάρτιση σε νέες καλλιέργειες, µε την αξιοποίηση των σχετικών ΑΕΙ-ΤΕΙ για τον προσανατολισµό και την υποστήριξη των χιλιάδων νέων που επιστρέφουν στον τόπο καταγωγής τους. Μερικά από τα προγράµµατα που έχει υλοποιήσει ο ΟΑΕ∆ δηµιουργούν προβληµατισµό και εξαιτίας της µέχρι τώρα συµπεριφοράς των ελληνικών επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριµένα έχει εφαρµόσει πρόγραµµα επιδότησης της εργοδοτικής εισφοράς για 12 µήνες για τους µισούς εργαζόµενους, µε την προϋπόθεση να µη γίνουν απολύσεις για 18 µήνες, µε αποτέλεσµα τη διατήρηση 350.000 θέσεων εργασίας. Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η προσπάθεια ανάσχεσης των απολύσεων λόγω της κρίσης δεν γίνεται µε αποσπασµατικά προγράµµατα αλλά µε θεσµικές ρυθµίσεις σύµφωνα µε τις οποίες αν µια επιχείρηση έχει διαπιστωµένες ανάγκες για µείωση του κόστους εργασίας, διαµέσου της µείωσης του χρόνου απασχόλησης, ο περισσευούµενος χρόνος αξιοποιείται σε προγράµµατα κατάρτισης, καταβάλλοντας ο αντίστοιχος ΟΑΕ∆ το 25% του µισθού. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα, αφενός την επανακατάρτιση και αφετέρου η µείωση του µισθού δεν θα είναι π.χ. 50%, αλλά 25%. Το πιο ενδιαφέρον είναι το πρόγραµµα δηµιουργίας προσωρινών θέσεων εργασίας από τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα ως «προσωρινού εργοδότη ύστατης προσφυγής» (Ηλ. Κικίλιας, «Το Βήµα»). Στελέχη του ΟΑΕ∆ ανέφεραν χαρακτηριστικά ως παραδείγµατα εφαρµοζόµενης κεϊνσιανής πολιτικής, προγράµµατα αυτεπιστασίας των ∆ήµων, προσλαµβάνοντας για τα συγκεκριµένα έργα από πίνακα που έχει ήδη καταρτίσει ο ΟΑΕ∆ µαζί µε το ΑΣΕΠ, και ο οποίος µπορεί να επικεντρωθεί σε ανέργους από οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόµενο µε οικονοµικά και κοινωνικά κριτήρια. Είναι προφανές ότι οι παραπάνω προτάσεις του ΟΑΕ∆ δεν θεραπεύουν την ανεργία, ανακουφίζουν όµως µερικές χιλιάδες ανέργους. Πολύ περισσότερο, που πια οι νεοφιλελεύθερες κυβερνητικές νοµοθετικές πρωτοβουλίες διέλυσαν τελείως τις εργασιακές σχέσεις, κατακρεούργησαν µισθούς και ασφαλιστικές υποχρεώσεις εργοδοτών, µε συνέπεια την αύξηση της ανεργίας και τη διεύρυνση της αδήλωτης εργασίας. Μάκης Μπαλαούρας

ΕΦΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΑΛΤΑΡΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ

Υπό κατάργηση και το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας

Τελικά µε την συγκεκριµένη τρικοµατική κυβέρνηση οι µόνοι που δικαιώνονται είναι οι καχύποπτοι. Έτσι έχουν χαρακτηρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, όταν κρούουµε τον κώδωνα του κινδύνου, όταν αποκαλύπτουµε τα σχέδιά τους για όλες τις ∆ηµόσιες δοµές και τα κοινωνικά αγαθά που έχουν µπει στο στόχαστρο του «εξορθολογισµού». Και εξορθολογισµός για την µνηµονιακή κυβέρνηση σηµαίνει συρρίκνωση, συγχώνευση, µεγαλύτερη απόσυρση του ∆ηµοσίου από τις υποχρεώσεις του απέναντι στους πολίτες. Στην τελευταία συνάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Ηλείας µε την κ. ∆ιοικήτρια του Ενοποιηµένου Οργανισµού πριν 8 µέρες, διαβεβαίωνε ότι σ’ αυτόν τον νέο οργανισµό το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας θα είναι δυναµικότητας 100 κλινών και ότι κανείς εργαζόµενος από το νοσηλευτικό ή βοηθητικό προσωπικό δεν χρειάζεται και δεν πρόκειται να µετακινηθεί. Η επισήµανσή µας ότι η συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση θα διογκώσει ακόµα περισσότερο τα προβλήµατα εις βάρος

της υγείας και της περίθαλψης του Ηλειακού λαού βγήκαν αληθινές. Το Νοσοκοµείο Αµαλιάδας από Γενικό Νοσοκοµείο έγινε διασυνδεόµενο, πέρασε στην Ενιαία ∆ιοίκηση του Ενοποιηµένου Οργανισµού µε την επωνυµία Γενικό Νοσοκοµείο Ηλείας για να µετεξελιχθεί αστραπιαία σε …Νοσηλευτική Μονάδα… όπου «Νοσηλευτική Μονάδα ορίζεται ως η περιοχή του κτηρίου µε χρήση υγείας όπου στεγάζεται αυτοτελής λειτουργική ενότητα νοσηλείας εσωτερικών ασθενών», δηλαδή ένα απλό Κέντρο Υγείας. Τί µεγαλύτερη υποβάθµιση θα µπορούσαµε άραγε να περιµένουµε; Το «αρραγές µέτωπο» της Ηλείας που ακριβώς βρίσκεται; Προετοιµάζει τις προτάσεις του για τα ΤΕΙ του νοµού να τις καταθέσει στον Υπουργό Παιδείας; Εµείς, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, θα παραµείνουµε σταθερά στις θέσεις µας, δίπλα στους αγώνες των εργαζοµένων και όχι µε τις διαβουλεύσεις στο παρασκήνιο. Η δηµόσια και δωρεάν υγεία είναι αναφαίρετο αγαθό και δικαίωµα για όλους ανεξαιρέτως.

ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΪΚΑΛΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ

«Ισες ευκαιρίες για όλους µε την έναρξη λειτουργίας κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Αµαλιάδα » Με ιδιαίτερη χαρά πληροφορήθηκα για την έναρξη της λειτουργίας του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στην Αµαλιάδα µε την αµέριστη στήριξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας καθώς και των εκπαιδευτικών της περιοχής που συµµερίστηκαν το πρόβληµα και προσφέρθηκαν να εργαστούν ανιδιοτελώς. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό σε µία τέτοια περίοδο να στηρίζουµε τους νέους ανθρώπους και να προσπαθούµε να εξαλείψουµε τις όποιες ανισότητες µεταξύ των µαθητών, προσφέροντας σε όλους ίσες ευκαιρίες στο κοµµάτι της εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό βοηθούνται οικογένειες οι οποίες δεν θα µπορούσαν να στηρίξουν οικονοµικά τις φροντιστη-

ριακές ανάγκες των παιδιών τους. Ελπίζω άµεσα το Κοινωνικό αυτό Φροντιστήριο να καταφέρει να επεκταθεί και σε µαθητές λυκείου, πέραν των µαθητών δηµοτικού και γυµνασίου που ήδη καλύπτει. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες στηρίζουµε θερµά τέτοιου είδους πρωτοβουλίες και επιθυµούµε και από µεριάς µας να συγχαρούµε όλους όσους ανέλαβαν το έργο αυτό όπως τα µέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Σχολικής Επιτροπής ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του δήµου Ήλιδας, όλους τους εκπαιδευτικούς που συµµετέχουν σε αυτό και όσους µελλοντικά πρόκειται να στελεχώσουν το Κοινωνικό Φροντιστήριο, προσφέροντας βοήθεια στα παιδιά.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

Αντιδράσεις και διεκδικήσεις του ΟΚΦΠ καθόσον αφορά στις πρόσφατες προκλήσεις για την Ηλεία Έχοντας στο ενεργητικό του την τριακονταετή προσφορά προς την Ηλεία το Ολυµπιακό Κέντρο Φιλοσοφίας και Παιδείας (ΟΚΦΠ) δεν είναι δυνατόν να αντιπαρέλθει δια της σιωπής τις πρόσφατες προκλήσεις εις βάρος της. Αντιθέτως, ευθύς ως έλαβε γνώση των αρνητικών και καταστροφικών για το παρόν και το µέλλον της Ηλείας συνεπειών σπεύδει να συνδράµει ανεπιφύλακτα και να συµπαρασταθεί ολόψυχα στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των ηλειακών φορέων έναντι των προκλήσεων, και, επιπλέον, να εισηγηθεί ανάληψη υπευθύνων δεσµεύσεων για διορθωτικές «εδώ και τώρα» επανορθώσεις. Κατά την επιχειρηµατολογία µας, οι προκλητικές αποφάσεις δεν πλήττουν µόνο άµεσα και καίρια την οικονοµία και την επιβίωση του διοικητικού τούτου διαµερίσµατος, αλλά είναι και περιφρονητικές αφού ευρίσκονται σε πλήρη αναντιστοιχία προς την ιστορία, την παράδοση και την προσφορά του στο πανελλήνιο και στον κόσµο ολόκληρο. Συγκεκριµένα, τα µέλη του ΟΚΦΠ επικροτούν και στηρίζουν, τόσο τις αντιδράσεις για την «προσβλητική συµπεριφορά των διοργανωτών των Ολυµπιακών Αγώνων του Λονδίνου που ξέχασαν! την γενέτειρα των Αγώνων» (Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας), όσο και για τη «νέα θεοµηνία για την Ηλεία» (Γ. Κοντογιάννης, βουλευτής Ηλείας). (1) Οι αντιδράσεις µας στην «προσβολή» εντοπίζονται στην επίσηµη και επί µονίµου βάσεως καθιέρωση της Αναβίωσης των Πολιτισµικών Ολυµπιακών Αγώνων», (ΑΠΟΑ). Η προτεινόµενη αναβίωση των ΠΟΑ είναι σηµαντική κατά τούτο, όττι δηλαδή, ο συµβολισµός του χώρου και η πολιτισµική ιστορία του ηλειακού περιβάλλοντος, ενισχύει και τονώνει περαιτέρω την επικαιρότητα και επιτακτικότητα για την οικουµενική της διάσταση, και, επιπλέον, διακρίνεται για την οργανισµική της σύνδεση µε την µυθολογία και την φιλοσοφία, την ιστορία και την γεωγραφία, και, γενικότερα, µε την πλούσια ηλειακή και ολυµπιακή πολιτισµική κληρονοµιά. Η τελευταία, µε τη σειρά της, δεν είναι µόνο απαραίτητη προϋπόθεση για τη συγκρότηση, και διεύρυνση και ενοποίηση του Ελληνισµού, αλλά και για την νοµιµοποίηση οποιασδήποτε ανάθεσης για οργάνωση και τέλεση των Ολυµπιακών Αγώνων, για το αδιαφιλονίκητο, δηλαδή, κεκτηµένο θεσµικό πλαίσιο για τη διεκδί-

κηση οποιασδήποτε οικουµενικής ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ! (2) Σε απάντηση στη «νέα θεοµηνία» εισηγούµεθα την άµεση, επίµονη και πεισµατική διεκδίκηση για τροποποίηση του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» καθόσον αφορά στη µεταφορά Αυτόνοµων και Αυτοδύναµων Πανεπιστηµιακών Μονάδων, Σχολών, Ερευνητικών Κέντρων κλπ που συνδέονται οργανικά µε τον περιβάλλοντα χώρο της Ηλείας, την ιστορία και την κληρονοµιά της. Τέτοιες Μονάδες ενώ αφθονούν στα όµορα µεγάλα αστικά κέντρα, στην πρωτεύουσα και στη συµπρωτεύουσα, ελλείπουν επιδεικτικά και εξοργιστικά από την «καθ’ ύλην» «Κοίλην Ἠλιν» και την «πάγκοινον χώραν». (ι) Συγκεκριµένα, το Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού, του Πανεπιστηµίου Αθηνών, θα µπορούσε κάλλιστα, µε σχετική τροπολογία του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ», να αναβαθµιστεί σε Αυτοδύναµη Σχολή και να µεταφερθεί άµεσα στην Ηλεία . (iι) Θα µπορούσαµε ακόµη να επανέλθουµε στην προ δεκαετίας! πρότασή µας για την επανίδρυση της Σωκρατικής Σχολής του Φαίδωνα στην Ηλεία, η οποία θα µπορούσε να αποβεί καθοριστική για την άµυνα και προβολή του ελληνικού πολιτισµού και των ανθρωπιστικών σπουδών. (iii) Θα µπορούσε επίσης, να αξιοποιηθεί επιτέλους, όπως έχει ήδη επισηµανθεί (∆. Μάλλιος, «Εφ. Πατρίς» 20/09/12), η ίδρυση και λειτουργία του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου Ελληνικών Σπουδών Αρχαίας Ολυµπίας, τροποποιώντας το θεσµικό πλαίσιο από ΝΠΙ∆ (2413/96, ΦΕΚ, Α.124/96) σε ΝΠ∆∆, γεγονός που συνάδει προς το οικείο περιβάλλον της Ηλείας και συµβάλλει στην εδραίωση και ανάδειξη της µοναδικότητος του ελληνικού πολιτισµού. Η ενεργοποίησή µιας τέτοιας σχολής θα µπορούσε να αναδείξει την ενότητα και ιερότητα του χώρου της Ηλείας και της Ολυµπίας αποκαλύπτοντας και µελετώντας τους πολύτιµους θησαυρούς, τους αρχέγονους εκείνους συµβολισµούς, που χρησιµοποιήθηκαν σε χαλεπούς καιρούς για την επιβίωση και ενότητα της ελληνικής φυλής, αργότερα για την διεύρυνσή της και σήµερα για την αποτελεσµατικότερη άµυνα και θωράκιση ενάντια στην παγκοσµιοποίηση και ισοπέδωση των πάντων. Οµ. Καθ/τής Λ. Κ. Μπαρτζελιώτης Πρόεδρος του ΟΚΦΠ Ε-mail: lbargel@pppp.uoa.gr

∆ΙΟΝΥΣΙΑ – ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

Επικοινωνία µε το Γ.Γ ∆ηµόσιας Περιουσίας για τη ∆ηµιουργία του «Ηλειακού Χωριού» στο ∆. Πηνειού Επικοινωνία µε το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµόσιας Περιουσίας κ. Αβραάµ Γούναρη για το θέµα του «Ηλειακού Χωριού» είχε µετά από συνεργασία µε τον Πρόεδρο της Πανηλειακής Οµοσπονδίας Αµερικής και Καναδά κ. ∆ηµήτρη Καυκά η Βουλευτής Ν.Ηλείας, ∆ιονυσίαΘεοδώρα Αυγερινοπούλου. Η Βουλευτής ενηµέρωσε ενδελεχώς το Γενικό Γραµµατέα υποστηρίζοντας ότι χρειάζεται να υποστηριχθεί και να δοθεί λύση στο πάγιο και δίκαιο αίτηµα των Ηλείων οµογενών, καθώς συν τοις άλλοις, είναι σχέδιο το οποίο θα ενισχύσει την ανάπτυξη και τον τουρισµό στο Νοµό µας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας αυτής, και του συντονισµού των ενεργειών προώθησης της δηµιουργίας του «Ηλειακού Χωριού» η Βουλευτής και εκπρόσωποι των Ηλείων οµογενών θα πραγµατοποιήσουν συνάντηση µε το ∆ήµο Πηνειού.

Γιάννης Γ. Ζαφειρόπουλος Ο Ηλείος πρ. Βουλευτής της Ε∆Α Παναγιώτης Κατερίνης υπήρξε σθεναρός αγωνιστής της Ελευθερίας,της ∆ηµοκρατίας και της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης. Ο πρ.Υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Γ.Ζαφειρόπουλος, µε αφορµή τον θάνατο του πρ. Βουλευτή Πειραιά της Ε∆Α Παναγιώτη Κατερίνη-Αδάµη έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο θάνατος ενός υποδειγµατικού ανθρώπου και σθεναρού λαϊκού αγωνιστή της Ελευθερίας, της ∆ηµοκρατίας και της Κοινωνικής ∆ικαιοσύνης δηµιουργεί πάντα ένα µεγάλο πραγµατικό κενό και συνιστά απώλεια για τις κοινωνικές δυνάµεις της προόδου και της αλλαγής. Αυτή είναι η πραγµατική διάσταση του θανάτου του συµπατριώτη µας (από τον ΚακόβατοΟλυµπίας) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΗ, πρ.Βουλευτή Πειραιά και ιδρυτικού στελέχους της Ε∆Α. Ο Παναγιώτης Κατερίνης για περισσότερο από τα ¾ ενός αιώνα στάθηκε πάντα όρθιος στις επάλξεις της Εθνικής Αντίστασης και των λαϊκώνκοινωνικών αγώνων. Ενταγµένος από µαθητής Γυµνασίου στο κοµµουνιστικό κίνηµα συµµετείχε στην Εθνική Αντίσταση ως γραµµατέας της ΕΠΟΝ Πελοποννήσου. Το µετεµφυλιακό κράτος των “νικητών” τον κατεδίωξε και τον βασάνισε σκληρά σε στρατόπεδα και φυλακές: συνολικά έµεινε 28 χρόνια φυλακή και εξορία ! Αυτόν τον Άνδρα αποχαιρετούµε µε θαυµασµό και ευγνωµοσύνη,γιατί για κάποιους -ίσως πολλούς- υπήρξε πρότυπο Αγωνιστή και Ανθρώπου. ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ! »

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

Συµπαράσταση στο δίκαιο αγώνα των εργαζοµένων στη ∆ακοκτονία Οι εργαζόµενοι στη ∆ακοκτονία στο Ν. Ηλείας αγωνίζονται µαχητικά γιατί επί πέντε (5) ολόκληρους µήνες µένουν απλήρωτοι για το µόχθο τους, µε βαριές οικονοµικές και κοινωνικές συνέπειες σ’ αυτούς και στις οικογένειές τους. Η κυβέρνηση έχει σοβαρές ευθύνες γι’ αυτή την απαράδεκτη κατάσταση. Αντί να προχωρήσει σε άµεση νοµοθετική ρύθµιση για την πληρωµή τους, αντιµετωπίζει την δίκαιη και µαχητική κινητοποίησή τους µε κωλυσιεργία και µε τη γνωστή «συνταγή» του αυταρχισµού και της καταστολής απέναντι στους λαϊκούς αγώνες. Σήµερα έγιναν τρεις συλλήψεις εργαζοµένων έξω από το ∆ιοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, που απελευθερώθηκαν τελικά ύστερα από τη λαϊκή διαµαρτυρία και κατακραυγή. ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΥΜΕ τον κυβερνητικό εµπαιγµό και τον αυταρχισµό σε βάρος των εργαζοµένων της ∆ακοκτονίας. Συµπαραστεκόµαστε στον δίκαιο και µαχητικό αγώνα τους και καλούµε τους µαζικούς φορείς της περιοχής σε αγωνιστικό µέτωπο υπεράσπισής τους. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από την Κυβέρνηση και την Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας την άµεση νοµοθετική ρύθµιση για την πληρωµή του µόχθου τους, χωρίς τις γνωστές νοµικίστικες και γραφειοκρατικές κωλυσιεργίες. ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ Γιάννης Σεφερλής, ∆ηµοτικός Σύµβουλος ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑ∆Α – ∆ηµήτρης ∆εσύλλας, Περιφερειακός Σύµβουλος


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α 13

Μετά την κοπή οι παρευρεθέντες-µέλη του συλλόγου είχαν την ευκαιρία να δειπνήσουν και να περάσουν όµορφες στιγµές υπό τους ήχους του µουσικού σχήµατος του «Ροτόντα».

Ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαµπος Μικέλης κόβει την πίτα έχοντας δίπλα του την ταµία Ιωάννα Κούτρα.

Η πίτα του Συλλόγου Εργαζοµένων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

Ό

πως συνηθίζουν κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έδωσαν ραντεβού για να κόψουν την βασιλόπιτα του συλλόγου τους.

Αυτό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 2 Φεβρουαρίου στο ρεστοράν «Ροτόντα» στον Πύργο που φιλοξένησε την εκδήλωση.

Την πίτα έκοψε ο πρόεδρος του συλλόγου Χαράλαµπος Μικέλης ενώ οι τυχεροί ήταν δυο και πιο συγκεκριµένα η Αθανα σία Παναγιωτοπούλου (σ.σ. από την ∆/νση Τεχνικών Έργων) και η Ισµήνη Αγγούρη (από την ∆/νση

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας που διακρίνεται στο µέσο της φωτο έχοντας δίπλα του τον θεµατικό αντιπεριφερειάρχη Οικονοµικών Χρήστος Χριστοδουλόπουλος και τον περιφερειακό σύµβουλο Νίκο Μιχαλόπουλο.

Αγροτικής Οικονοµίας). Οι δυο τυχερές πήραν ως δώρο 3ήµερη άδεια από τον Προϊστάµενο τους, αν-

τιπεριφερειάρχη Ηλείας Χαράλαµπο Καφύρα. Μετά την κοπή οι παρευρεθέντες είχαν την ευκαιρία

Στην εκδήλωση παρευρέθηκε και ο πρ. αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γεωργιόπουλος που διακρίνεται στο µέσο της φωτο.

να δειπνήσουν και να περάσουν όµορφες στιγµές, µακριά από τον εργασιακό φόρτο, υπό τους ήχους

του µουσικού σχήµατος του «Ροτόντα». Γ.Γ.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΗΛΕΙΑΣ

Κοπή πίτας και προσπάθειες για την δηµιουργία συλλόγου

Πραγµατοποιήθηκε την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου στο ξενοδοχείο «Amalias» στη Κουρουτα η κοπή της πίτας των µεσιτών του νοµού Ηλείας. Εκτός των ευχών για µια καλή χρονιά κατά την διάρκεια της εκ-

Έκοψαν την πίτα τους οι Πυροσβέστες

Στο ρεστοράν «Ροτόντα» στον Πύργο συναντήθηκαν το βράδυ της Παρασκευής 1 Φεβρουαρίου οι πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου και των κλιµακίων της Αρχαίας Ολυµπίας και των Κρεστένων. Σκοπός της συνάντησης δεν ήταν άλλος από την κοπή της βασιλόπιτας ενώ στη συνέχεια οι παρόντες είχαν την ευκαιρία να συνδειπνήσουν περνώντας όµορφες στιγµές. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος (σ.σ. που ευλόγησε και έκοψε την πίτα) καθώς και ο διοικητής

της Π.Υ. Αµαλιάδας Πύραρχος κ. Στασινόπουλος, ο ε.α. πρ. ∆ιοικητής ν. Ηλείας Κωνσταντίνος Μαρνέρας, ο περιφερειακός σύµβουλος ∆. Ελλάδας Νίκος Γαρουφαλής, ο πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ηλείας Άλκης Κωνσταντόπουλος και φυσικά πολλοί πυροσβέστες. Τυχερός από την κοπή της πίτας αναδείχθηκε ο Πυραγός Γιώργος Κωνσταντακόπουλος που έλαβε σαν δώρο έναν ασύρµατο επικοινωνίας, προσφορά του καταστήµατος «Γερµανός» στον Πύργο. Γ.Γ.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ

Κοπή πίτας µε την ευχή ο Πολιτισµός να αποτελέσει αντίβαρο στην κρίση

Μια ακόµα παρέα µεσιτών µε τους Κώστα Μπηλιώνη, Σάκη Βασιλόπουλο και Γιώργο Ρουµπάνη µε την οικογένειά του.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και οι µεσίτες Ολυµπία Βλαχαντώνη, Σάκης Βασιλόπουλος, Γιώργος Ρουµπάνης και Νίκος Μπίστολας.

Συνοδευόµενος από την κόρη του Βασιλική έδωσε το παρών στην εκδήλωση ο Γιώργος Βλαχόπουλος ενώ στη φωτο διακρίνεται επίσης και ο Παναγιώτης Μεϊντάνης µε την αδελφή του.

Ο ∆ιοικητής της Π.Υ. Πύργου, Πύραρχος, Νίκος Νικολακόπουλος ενώ απευθύνει χαιρετισµό λίγο πριν την κοπή της πίτας ενώ δίπλα του διακρίνονται ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Ωλένης κ.κ. Αθανάσιος και ο υποδιοικητής της Π.Υ. Πύργου, Επιπυραγός, Ηλίας Μανιάτης.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσε και ο Βαγγέλης Αντωνίου (διακρίνεται µαζί µε τον ανιψιό του στη φωτο) καθώς και η Ιωάννα Αθανασοπούλου-Νέγκα.

δήλωσης συζητήθηκαν και τα προβλήµατα του κλάδου µε τους παρευρεθέντες εκπρόσωπους τους να προτείνουν κάποιες λύσεις. Κοινό συµπέρασµα των συζητήσεων ήταν ότι µε συλλογική προσπάθεια µπορούν να ξεπεραστούν

όλα τα προβλήµατα που έχει ο κλάδος τα περισσότερα από τα οποία τα περισσότερα οφείλονται στην γενική κρίση. Ιδιαίτερη έµφαση δόθηκε στο θέµα των ΤΕΙ και στα προβλήµατα που δηµιουργούνται από την πι-

Η πίτα των µεσιτών κόπηκε από τον Γιώργο Ρουµπάνη.

θανή αποχώρησή τους, από την Ηλεία, σε όλους τους κλάδους αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές. Παράλληλα αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια για την ίδρυση σωµατείου-συλλόγου µεσιτών. Γ.Γ.

Η κοπή πραγµατοποιήθηκε στην αίθουσα που στεγάζεται ο σύλλογος και ανάµεσα στους παρευρεθέντες ήταν και η υπεύθυνη των χορευτικών τµηµάτων του ∆ήµου Πύργου Αγγελική Ζάγκλαρη που διακρίνεται, µεταξύ άλλων, στη φωτο.

Πραγµατοποιήθηκε την Κυριακή 27 Ιανουαρίου η κοπή της πίτας του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς. Σε µια λιτή εκδήλωση η αίθουσα του συλλόγου αποδείχθηκε µικρή για να χωρέσει όλους τους φίλους και τα µέλη που βρέθηκαν σε αυτή τη ζεστή βραδιά. Στον χαιρετισµό του ο πρόεδρος του συλλόγου Λευτέρης Νικολακόπουλος, µεταξύ άλλων, τόνισε: «Εκ µέρους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς, σας καλωσορίζω σε µια ιδιαιτέρως σηµαντική για µας συνάντηση. Σας ευχόµαστε καλή χρονιά, ευτυχισµένο, δηµιουργικό και όσο το δυνατόν λιγότερο προβληµατικό το 2013. Η

Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Μυρτιάς Λευτέρης Νικολακόπουλος ενώ απευθύνει χαιρετισµό λίγο πριν την κοπή της πίτας.

κοπή της φετινής βασιλόπιτας ήταν µόνο η αφορµή. Ο πολιτισµός ήταν η αιτία. Το ότι βρισκόµαστε εδώ είναι σηµαντικό. Μέσα σ’ αυτές τις αντίξοες συνθήκες που ζούµε, µε αυτή την οικονοµική κατοχή που βιώνουµε , εµείς εδώ σήµερα τα αφήσαµε όλα στην άκρη γιατί µας συνδέει όλους µας κάτι

κοινό. Το ενδιαφέρον για τον πολιτισµό αυτού του τόπου. Όλοι µας, πιστεύω, είµαστε άτοµα µε όνειρα και ευαισθησίες. Σε ένα κοινωνικό-πολιτικό περιβάλλον που καταρρέει γύρω µας, µόνο ο πολιτισµός µπορεί και πρέπει να µείνει αλώβητος, ώστε να µας βοηθήσει να αντέξουµε».

ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

«Ρεµπέτικα ∆ρώµενα» από τις «Πυργιώτισσες»

Το θερµό χειροκρότηµα του κοινού που γέµισε την αίθουσα του «Απόλλων» προκάλεσε η µουσικοθεατρική παράσταση.

Μια πραγµατικά ξεχωριστή µουσικοθεατρική παράσταση παρουσίασε το βράδυ της περασµένης Τετάρτης στο θέατρο «Απόλλων» του Πύργου ο Σύλλογος Γυναικών της πόλης «Οι Πυργιώτισσες».

Για όσο διάστηµα κράτησε η παράσταση η σκηνή του θεάτρου µετατράπηκε… στο «Στέκι του Θωµά», ένα ρεµπετάδικο της δεκαετίας του `50! Ο τίτλος της µουσικοθεατρικής παράστασης, «Ρεµπέ-

Κατά την διάρκεια της µουσικοθεατρικής παράστασης ακούστηκαν κλασικά ρεµπέτικα τραγούδια µε την βοήθεια ορχήστρας µουσικών οργάνων ενώ γυναίκες-µέλη του συλλόγου πρωταγωνίστησαν στα ενδιάµεσα σκετς.

τικα ∆ρώµενα» προϊδέαζε για όλα όσα εξελίχθηκαν κατά την διάρκεια της… ακούστηκαν κλασικά ρεµπέτικα τραγούδια µε την βοήθεια ορχήστρας µουσικών οργάνων ενώ γυναίκες-µέλη του συλλόγου πρωταγωνίστησαν στα ενδιάµεσα

σκετς φορώντας ρούχα εποχής και χρησιµοποιώντας παράλληλα, ατάκες των ρεµπετών. Όλα τα παραπάνω προκάλεσαν το θερµό χειροκρότηµα του κοινού που γέµισε την αίθουσα του «Απόλλων» απο-

λαµβάνοντας την παράσταση που έφερε την «υπογραφή» της δασκάλας χορού Νίκης Γιάντα. Πριν την έναρξη της παράστασης χαιρετισµό απηύθυνε η πρόεδρος του συλλόγου Ανδριάννα Αγγελακοπούλου, που

ευχαρίστησε τα µέλη και τους φίλους για το µαζικό παρών που έδωσαν στην εκδήλωση, τονίζοντας παράλληλα ότι οι πολυσχιδείς δράσεις του συλλόγου θα συνεχιστούν µε αµείωτο ρυθµό µέσα στο 2013. Γ.Γ.

∆εξιά στη φωτο η πρόεδρος του Σύλλογου Γυναικών Πύργου «Πυργιώτισσες» Ανδριάννα Αγγελακοπούλου και δίπλα της η δασκάλα χορού Νίκη Γιάντα.


14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

∆εν εορτάζουν Ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας κ. Χαράλαµπος Καφύρας , λόγω απουσίας του, δεν θα εορτάσει την ονοµαστική του εορτή.

Ο κος Χάρης Παναγιωτόπουλος δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονοµαστική του εορτή. Η κα Μπέττυ Ευαγγελάτου –Μπουροπούλου δεν θα δεχθεί επισκέψεις για την ονοµαστική της εορτή.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ 4

Τον πολυαγαπηµένο µας σύζυγο, πατέρα, αδελφό και θείο

ΙΩΑΝΝΗ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟ

Η ΒΑΣΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου και της Παναγιώτας το γένος Κακρή που γεννήθηκε και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας και ο ΨΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αθανασίου και της Ιωάννας το γένος Μπέτσικα που γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας και κατοικεί στην Αθήνα Περιστέρι Αττικής θα έλθουν σε γάµο που θα γίνει στον Πύργο Ηλείας.

Πρόσκληση Οµιλητής: Ο κ. Ηλίας Σκόνδρας Φιλόλογος τ. ∆ιευθ. Λυκείου. Θέµα: «Φώτα πορείας».

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΟΒΙΟΤΕΧΝΩΝ

ΜΑΡΜΑΡΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Απαγορεύεται η τοποθέτηση Μαρµάρου (οικοδοµές – Κοιµητήρια) σ’ όσους δεν είναι ασφαλισµένοι στο Ο.Α.Ε.Ε –(ΤΕΒΕ). Εκ του Σωµατείου

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 ΤΗΛ.: 2621022749

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΤΩΝ 95 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 3.30 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Επιταλίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Επιτάλιο 10 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νίκη, Χρήστος και Αµαλία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών & Mνηµοσύνων: ANTΩNHΣ BAΣ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ τηλ.2621072059 Kινητό 6973/762112 EΠITAΛIO HΛEIAΣ Την αγαπηµένη µας

ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ χα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥΤΟΥΝΗ

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΑΝ∆ΡΕΑ ΜΑΓΚΡΑ

Έµµετρη «επιστράτευση» µετά συκοφαντίας αποτελεί ο στίχος σου κατά µιας απεργίας. Περίεργο, αφού ήσουνα και συνδικαλιστής να αποπνέεις, όπως λες, «βρώµα κακής οσµής» κατά του Σταµατόπουλου, Μεσσήνιου µαρµαρά, που στράφηκε απεργιακώς κατά του Σαµαρά! Το κράτος επιστράτευσε του ΜΕΤΡΟ τους απεργούς και συ χελώνες κούρευες και άρµεγες λαγούς. Αν του ΜΕΤΡΟ ο πρόεδρος πήγε στην ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥΑ άδεια δική σου ήθελε; ∆εν βλέπεις την ουσία; Οσο για τα DVD της Τζούλιας µε την τσόντα των κάθε αποκοιµιστών, αποτελούν προσόντα! «Επαναστάτες της δραχµής» λένε όσους αγωνίζονται εκείνοι που µε ευρώ, Ε.Ε και ∆.Ν.Τ εµµέτρως βαυκαλίζονται! Το ενάµισι εκατοµµύριο νέων της ανεργίας δεν είναι επιχείρηµα κατά της απεργίας, «κοινωνικός αυτοµατισµός» λέγεται επιστηµονικά γι’ αυτό κι αξιοποιείται διασπαστικά –αντιαπεργιακά! 7/2/2013 ∆ηµήτρης ∆εσύλλας Μέλος Π.Σ.Ε της ΑΝΤ.ΑΡ. ΣΥ.Α

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), θα οµιλήσει

ΕΥΓΕΝΙΑ χα ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΑΜΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Απάντηση στον κ. Κώστα Πέππα για τον «Μαρµαρά από τη Μεσσηνία» (Πατρίς 3/2/13)

Παρακαλείσθε όπως παρακολουθήσετε την οµιλία. Πύργος 4-2-2013 Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Την αγαπηµένη µας

ΕΤΩΝ 82 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου και ώρα 3.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Αµαλιάδα 10 Φεβρουαρίου 2013 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γιώργος και Ελένη, Ηλίας και Θάλεια, Ευφροσύνη και Γιώργος, Βίκτωρας και Αγγελική ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

Σου απαντάω µε ένα στίχο – παρασύνθηµα: «δεν βρίζω»!

Σας προσκαλούµε στην οµιλία που θα γίνει στην αίθουσα του Συλλόγου µας «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Τοµπάζη 4, τη ∆ευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 6.00 µ.µ.

ΕΤΩΝ 65 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 12.00 µ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Τρυπητής Ολυµπίας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Τρυπητή Ολυµπίας /2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κρινιώ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γιώργος, Μαίρη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΕΤΩΝ 84 Θερµότατα ευχαριστούµε. Σαλµώνη 10/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεοδώρα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βασιλική – ∆ηµήτριος Μερετης, Γεώργιος – Ευαγγελία Μαγκρα, Μαρία – ∆ηµήτρης Κορίζης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 81 Θερµότατα ευχαριστούµε. Χειµαδιό 10/2/2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Βενέττα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Σάκης και Ανδριάννα, Θανάσης και Μηλιά, Νίκος και Αγγελική Η Α∆ΕΛΦΗ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι.Ν. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ

Θρησκευτική Πανήγυρις Στις 11 Φεβρουαρίου πανηγυρίζει ο κοιµητηριακός Ιερός Ναός Αγ. Βλασίου της ενορίας Αγίου Γεωργίου Αµπελώνος. Στις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 17.00µ.µ. θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας όπου το θείο λόγο θα κηρύξει ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιµανδρίτης π. Φιλάρετος Σπανόπουλος , ιεροκήρυκας της Ι. Μητροπόλεως. Την κυριώνυµο ηµέρα θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία όπου θα χοροστατήσει ο Θεοφιλεστάτος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα ακολουθήσει η λιτανεία της ιεράς Εικόνας του Αγίου Βλασίου. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα πλαισιώνουν οι ψάλτες της ενορίας κ. Αριστείδης Μπάκας και κ. Ιωάννης Καλοµοίρης. Παρακαλούνται οι πιστοί χριστιανοί της περιοχής µας όπως προσέλθουν και συµµετάσχουν στον εορτασµό του Αγίου Βλασίου προς ψυχική τους ωφέλεια. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ο κ. ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΓΚΡΑΤΗΣ Θεολόγος Καθηγητής

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Με θέµα: «Η άποψη της εκκλησίας για τον άνθρωπο» Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτήν οµιλία.

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ

Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Πώς θα κατανεµηθούν τα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ

Α

πόλυτα ικανοποιηµένο εµφανίζεται το υπουργείο Ανάπτυξης για τις αποφάσεις σχετικά µε το επόµενο ΕΣΠΑ. Όπως αναφέρεται σε επίσηµη ανακοίνωση του ΥΠΑΑΝ, από τα 18,4 δις που θα πάρει η Ελλάδα (το σηµερινό ΕΣΠΑ που διαρκεί έως και φέτος φτάνει τα 20,1 δισ. ευρώ), η µερίδα του λέοντος, 6,31 δισ. ευρώ, θα πάει σε λιγότερο αναπτυγµένες περιφέρειες, 3,4 δισ. ευρώ θα διοχετευτούν στο ταµείο Συνοχής (έργα υποδοµών, ύδρευσης κ.τ.λ.) και 2,5 δισ. ευρώ στις πλέον «ανεπτυγµένες» περιφέρειες, δηλαδή σε αυτές που έχουν κατά κεφαλήν ΑΕΠ υψηλότερο από το 75% του κοινοτικού µέσου όρου. Το πακέτο διαµορφώνεται ως εξής: - 14,5 δισ. ευρώ είναι η «βασική» χρηµατοδότηση του ΕΣΠΑ. - Επιπλέον 2 δισ. ευρώ θα δοθούν στη συνέχεια λόγω της αναθεώρησης του κριτηρίου ανάπτυξης από το 2010 και µετά (σηµειώνεται ότι οι κοινοτικοί κανονισµοί προβλέπουν πως τα λεφτά µοιράζονται µε βάση ΑΕΠ της τριετίας 2007 -2009 το οποίο για την Ελλάδα είναι πλέον εντελώς παρωχηµένο).

• ∆όθηκε η δυνατότητα προσαύξησης όλων των ισχυόντων ποσοστών συγχρηµατοδότησης κατά 10% στις χώρες που βρίσκονται σε πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής, όπως η Ελλάδα. • Για τις χώρες αυτές θα ισχύσει µεγαλύτερη προκαταβολή κατά την έναρξη των προγραµµάτων (1,5% τον πρώτο χρόνο, 1,5% το δεύτερο και 1% τον τρίτο αντί για 1%, 1% και 1% αντίστοιχα).

- Ακόµα 1,8 δισ. ευρώ θα δοθεί για επενδύσεις µε στόχο την αγροτική ανάπτυξη (π.χ. αγροτουρισµό). Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του υπουργείου: • Προβλέφθηκε για τις περιφέρειες της Αττικής και της ∆υτ. Μακεδονίας σηµαντικά αυξηµένο ποσοστό συγχρηµατοδότησης (80%), σε σχέση µε την αρχική πρόταση της Επιτροπής (50% και 60% αντίστοιχα).

• Μετά την άρση των σχετικών περιορισµών, ο ΦΠΑ, στην περίπτωση που δεν ανακτάται, θα είναι επιλέξιµος για συγχρηµατοδότηση, για το σύνολο των παρεµβάσεων. • Ο αρχικά προβλεφθείς κανόνας Ν+2 χαλάρωσε κατά ένα χρόνο, δίνοντας µεγαλύτερο χρονικό περιθώριο για την υλοποίηση των παρεµβάσεων

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τυ ν οµ ί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Πυ ρ οσ βε στ ικ ή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆η µα ρχ εί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λι µ ε ν ικ ό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 Ε Κ Α Β : 166 Ια τ ρ ι κέ ς Β οή θ ε ι ε ς ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 Kέντ ρα Υ γ είας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδ ι ωτ ι κ έ ς κ λ ι νι κ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Βλ ά βες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Οδική Βοήθει α • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN

1158, 2310-492000-399 Σ ταθµ οί ΚΤ ΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑ Ξ Ι • Πύργος: 2621025000

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 Ρ Α∆ ΙΟ ΤΑ Ξ Ι • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258) Aµαλιάδα: Μανιάτης Κων. (Καλαβρύτων 19, τηλ. 2622024077)- Σταυλιώτη Χαρά (Καλαβρύτων 36, 2622021141) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτη ∆ήµητρα (2623032815) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Πελόπιο: ∆ιαµαντόπουλος Βασίλειος Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Τραγανό: Κωνσταντίνου ∆ιονύσιος Βαρθολοµιό: Μανιακούρα Ιφιγένεια Βάρδα: Μάρκος

BENZIΝΑ∆ΙΚΑ Πύργος: Βερόπουλοι Αφοι AVIN Πύργος Αµαλιάδα: Τσιρώνης Π. (Αµαλιάδα –Ρουπάκι)

• Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/34154-22541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527

Ο∆ΟΝΤ ΙΑ ΤΡΟΙ Πύργος: Κ 10/2/13 ∆ασκόπουλος Ανδρέας 2621031474, 6932860846 28ης Οκτωβρίου 16 Αµαλιάδα: Κ -10/2/13 Ευαγγελάτος Γεράσιµος Ελ. Βενιζέλου 12- τηλ. 26220 29026-κιν. 6946774119

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Παραδοασιακοί χοροί από τα παιδιά

Φυσικά, από την εκδήλωση δεν θα έλειπε το συρτάκι

Έλληνες και Γάλλοι χόρεψαν µε την ψυχή τους

Ελληνικό ζεϊµπέκικο µε τους Γάλλους να χειροκροτούν

Η ΕΠΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΗΣΕ ΜΕ ΤΡΙΚΟΥΒΕΡΤΟ ΓΛΕΝΤΙ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

Η ελληνική ψυχή κέρδισε τους Γάλλους! Μ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ε ελληνικό γλέντι αποχαιρέτησαν οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί της ΕΠΑΣ Αµαλιάδας τους µαθητές και τους καθηγητές από την Γαλλία, που επί πέντε ηµέρες φιλοξενήθηκαν στις εγκαταστάσεις του σχολείου, µοιράστηκαν τους ίδιους πάγκους εργασίας και αντάλλαξαν τις γνώσεις τους γύρω από τις νέες τεχνικές κοµµωτικής τέχνης. Η αποστολή από την Γαλλία βρίσκεται στην Ελλάδα στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράµµατος Leonardo Da Vinci, ως συνέχεια της επίσκεψης που πραγµατοποίησαν οι Έλληνες µαθητές τον περασµένο Νοέµβριο στη Μπορντό της Γαλλίας.

Φιλοξενία και εκπαίδευση ∆ώδεκα µαθητές από την Γαλλία και δύο καθηγητές, επί πέντε ηµέρες γνώρισαν τι θα πει ελληνική φιλοξενία και παράλληλα εκπαιδεύτηκαν σε όλες τις θεµατικές του εργαστηρίου κοµµωτικής της ΕΠΑΣ, ακολουθώντας όλες τις νέες τεχνικές. Η φιλοξενία και εκπαίδευση στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ ήταν για πέντε ηµέρες και από την ερχόµενη εβδοµάδα και για δύο εβδοµάδες, οι µαθητές από την Γαλλία θα εκπαιδευτούν σε κοµµωτήρια της Αµαλιάδας, της Γαστούνης, των Λεχαινών και των Σαβαλίων, ενώ την φιλοξενία τους έχει αναλάβει η καθηγήτρια Γαλλικών από την Γαστούνη κα Λεϊλά Κλάδη. Πιο συγκεκριµένα, θα εκπαιδευτούν στα κοµµωτήρια: ΄Κώστας- Λίτσα’ και ∆ηµήτρης Ναστός στην Αµαλιάδα, στο κοµµωτήριο ‘Μάκης’ στα Σαβάλια, στα κοµµωτήρια ‘Σούλης’, ‘Άγγελος’ και Ιωάννα Τσιάνου στην Γαστούνη και στο κοµµωτήριο ‘Νάνσυ’ στα Λεχαινά.

Παραδοσιακή κουζίνα Χθες, τελευταία ηµέρα στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ, οι Γάλλοι µαθητές και καθηγητές γνώρισαν τι θα πει καλή ελληνική κουζίνα και τρικούβερτο ελληνικό γλέντι,

αφού οι µαθητές και οι εκπαιδευτικοί της ΕΠΑΣ θέλησαν να τους αποχαιρετήσουν µε τον δικό τους τρόπο. Ένα µεγάλο τραπέζι µε όλα τα καλούδια, ελληνικές σπεσιαλιτέ και πολλά ελληνικά γλυκά που έφτιαξαν τα ίδια τα παιδιά, στήθηκε από νωρίς χθες το πρωί στην ΕΠΑΣ και οι Έλληνες µε τους Γάλλους έφαγαν µαζί, απολαµβάνοντας την ελληνική κουζίνα. Παρουσία και του αντιδηµάρχου Ήλιδας κ. ∆ηµήτρη Παναγιωτάρα, του διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ κ. Βασίλη Παναγιωτόπουλου και του διευθυντή του 2ου ΕΠΑΛ κ. Κώστα Κωνσταντούλα. Οι Γάλλοι είχαν τα καλύτερα να πουν για την ελληνική φιλοξενία και την ελληνική κουζίνα και γλέντησαν µε την ψυχή τους, αφού ο χθεσινός αποχαιρετισµός δεν είχε µόνο φαγητό, αλλά και πολύ χορό. Οι µαθητές παρουσίασαν ελληνικούς χορούς, φυσικά και συρτάκι, δεν έλειψε το ζεϊµπέκικο και το γλέντι συνεχίστηκε µε πολύ τσιφτετέλι µε τις Γαλλίδες µαθήτριες να το απολαµβάνουν µε την ψυχή τους. Στο τέλος δάκρυσαν… Και φυσικά, δεν έλειψαν και τα δάκρυα, όταν ο διευθυντής της ΕΠΑΣ κ. Παναγιώτης

Βατσής ευχαρίστησε τους µαθητές του σχολείου του για την ψυχή που έβαλαν όλες αυτές τις ηµέρες της φιλοξενίας, επισηµαίνοντας ότι οι Έλληνες µπορεί να στερούνται εγκαταστάσεων, δεν στερούνται όµως ψυχής και παράλληλα τους ευχαρίστησε για τα φαγητά και τα γλυκά που έκαναν για την χθεσινή αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ξέρω, ότι αυτές τις δύσκολες εποχές είναι πολύ αυτό που κάνατε, γιατί το κάθε φαγητό θα λείψει από τα σπίτια σας». Και οι Γάλλοι κατάλαβαν… και δάκρυσαν… Και µιλώντας στην εφηµερίδα ‘Πατρίς’ δεν είχαν λόγια να περιγράψουν την ελληνική φιλοξενία, ενώ τόλµησαν να πουν ότι οι συµπατριώτες τους δεν είναι τόσο ζεστοί και φιλόξενοι και εµείς ελπίζουµε ότι επιστρέφοντας στην χώρα τους, θα έχουν πολλά να πουν για την ψυχή του Έλληνα…

Έλληνες και Γάλλοι µαθητές µαζί στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ

Οι Γάλλοι έφαγαν µαζί µε τους Έλληνες, απολαµβάνοντας το χορευτικό πρόγραµµα

ΤΙ ∆ΗΛΩΣΑΝ ΟΙ ΓΑΛΛΙ∆ΕΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Alexandra Fernandez

Amandina Gouveia

«Είναι µία αξέχαστη εµπειρία, µου «Έχω αποκοµίσει τις καλύτερες άρεσε πολύ το σχολείο, οι Έλληεντυπώσεις από την καταπληνες µας έκαναν πολύ ζεστή υπο- κτική χώρα σας. Η υποδοχή ήταν δοχή και θα στενοχωρηθώ πολύ θερµή και οι Έλληνες είναι άνόταν θα έρθει η ώρα να φύγω. θρωποι µε µεγάλη καρδιά, δεν Στην αρχή φοβόµουν λίγο για το φαγητό, γιατί είµαι λίγο δύσκολη, είναι το ίδιο µε τους συµπατριώτες µου». αλλά όλα είναι καταπληκτικά και µου αρέσουν πολύ».

Marine Richard

Olga Ampleey

«Είµαι πολύ ευχαριστηµένη από την παραµονή µου στην Ελλάδα και έχω εντυπωσιαστεί µε την ζεστασιά των ανθρώπων . Είναι όλα πάρα πολύ ωραία και θέλω να επιστρέψω στην χώρα σας πάρα πολύ σύντοµα».

«Είµαι πάρα πολύ ευχαριστηµένη από την παραµονή µου στην χώρα σας. Οι άνθρωποι είναι πολύ ζεστοί και µε υποδέχτηκαν πολύ καλά. Στην Γαλλία οι άνθρωποι είναι πιο συγκρατηµένοι». Ο µπουφές µε τα ελληνικά φαγητά που έφτιαξαν οι µαθητές της ΕΠΑΣ, εντυπωσίασε τους Γάλλους

∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

«Η Μεγάλη ∆ιαδήλωση του Ενός»

Ο Νικολάι Γκόγκολ στο “Ηµερολόγιο ενός τρελού” λέει ότι από µια θεατρική παράσταση, όσο άσχηµη κι αν είναι, ο θεατής όλο και κάτι καλό θα αποκοµίσει. Το θεατρικό έργο που παρουσίασε το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών το βράδυ της Τετάρτης στο Cine Cinema µε τον τίτλο “Η Μεγάλη ∆ιαδήλωση του Ενός” παρόλα

αυτά ήταν εξαιρετικό, το κείµενο του ∆ηµήτρη Λέντζου ξυπνούσε αναµνήσεις και έδινε ελπίδα για το µέλλον και η ερµηνεία του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τάκη Σπηλιόπουλου στιβαρή και ώριµη ακροβατώντας µεταξύ κωµικού και τραγικού. Έτσι, οι περίπου 70 θεατές που προσήλθαν στην παράσταση έφυγαν, όπως µας εκ-

µυστηρεύτηκαν, άκρως ικανοποιηµένοι και για όσους δεν µπόρεσαν η παράσταση θα επαναληφθεί στον Πύργο και στο ∆ηµοτικό Θέατρο Απόλλων την Παρασκευή στις 21.00. Ευχαριστούµε θερµά τους συντελεστές της παράστασης για την αποδοχή της πρόσκλησης µας και τη συνεργασία καθώς και

το Cine Cinema για την φιλοξενία αλλά και την πολύτιµη τεχνική βοήθεια. “Σε ποιόν ήλιο να πετάξεις αν τον κόσµο δεν αλλάξεις και ποιον κόσµο να αλλάξεις αν ο ίδιος δεν αλλάξεις” λέει ο συγγραφέας στο κείµενο και όλους εµάς στο ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών µας βρίσκει απολύτως σύµφωνους!

ΙΑΤΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774


SITE

E-MAIL

Να διαλύσουν τα µπλόκα κάλεσε τους αγρότες ο Μ.Χαρακόπουλος Θεσσαλονίκη Λίγες ώρες πριν από την πανελλαδική συνδιάσκεψη των αγροτών στο µπλόκο της Νίκαιας, σήµερα Κυριακή, ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιµος Χαρακόπουλος κάλεσε τους αγρότες «να αποχωρήσουν από τους δρόµους, παρ’ ότι έχουν τα δίκια τους, και να συνειδητοποιήσουν τα δηµοσιονοµικά περιθώρια της χώρας». Κατά την επίσκεψή του στην έκθεση «Ζωοτεχνία» στη Θεσσαλονίκη, ο κ. Χαρακόπουλος τόνισε: «Πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι η χώρα βρίσκεται στο

‘καλαπόδι’ του µνηµονίου και τα περιθώρια κινήσεων είναι περιορισµένα, ο ελληνικός λαός στο σύνολό του υποβάλλεται σε θυσίες», ενώ συνέδεσε τη δυνατότητα για «διορθωτικές κινήσεις» στον πρωτογενή τοµέα προς το τέλος του χρόνου µε τις ενδείξεις ανάκαµψης της οικονοµίας. «Να έρθουν να σχεδιάσουµε µαζί τις δράσεις για τη νέα προγραµµατική περίοδο και τα έργα υποδοµών στον πρωτογενή τοµέα, που θα µειώσουν κι άλλο το κόστος παραγωγής» συµπλήρωσε. Επίσης, ο κ. Χαρακόπουλος χαρακτήρισε «διαπραγµατευτική επιτυχία» την εξασφάλιση πόρων

ύψους 18,3 δισ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισµό για την περίοδο 2014-20. Όπως επισήµανε, «παρά τις µεµψιµοιρίες κάποιων που επιµένουν να αναλώνονται σε ανέξοδη κριτική, η Ελλάδα είναι η µόνη χώρα, που πέτυχε µεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση, σε σχέση µε την αρχική εισήγηση της Κοµισιόν και η µόνη χώρα, που αναφέρεται στα συµπεράσµατα ότι από το 2016 µπορεί να εισπράξει άλλα 2 δισ., λόγω της ύφεσης των τελευταίων πέντε χρόνων».

Πρώτα η µάχη για την οικονοµία και µετά συνέδριο, διαµηνύει το Μαξίµου

Αθήνα: Σε τροχιά συνεδρίου έχει εισέλθει, αλλά σε χαλαρούς ρυθµούς η Νέα ∆ηµοκρατία, καθώς αυτή τη στιγµή το τελευταίο που σκέπτεται ο Πρωθυπουργός, όπως αναφέρουν υψηλόβαθµες κυβερνητικές πηγές, είναι µια κοµµατική διαδικασία που δεν αποτελεί και θέµα που ελκύει τους πολίτες, καθώς η κοινωνία άλλα προστάζει και έχει άλλες ανησυχίες που συνδυάζονται µε την οικονοµική κρίση. Παρά τη χαλαρή αντιµετώπιση της ηγεσίας, οι προσυνεδριακές διαδικασίες προετοιµάζονται ενόψει του συνεδρίου που προγραµµατίζεται για το διήµερο 29-30 Ιουνίου, καθώς δεν µπορεί να αναβληθεί άλλο η συγκεκριµένη κοµµατική διαδικασία. Και αυτό, διότι έπρεπε, µε βάσει το καταστατικό να διεξαχθεί το περασµένο καλοκαίρι, αλλά λόγω των ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων, αναβλήθηκε. Με βάση τις πληροφορίες το συνέδριο δεν απο-

τελεί κεντρική προτεραιότητα του Πρωθυπουργού, καθώς προέχει, όπως και ο ίδιος λέει, η πλήρης εφαρµογή του οικονοµικού προγράµµατος και τα άλλα είναι δευτερεύοντα. Ως εκ τούτου, οι οποίες συζητήσεις γίνονται στην παρούσα φάση, θεωρούνται για τον κ. Αντ. Σαµαρά, ως αποπροσανατολιστικές από τον κεντρικό στόχο της κυβέρνησης και της Νέας ∆ηµοκρατίας που αποτελεί η ανάκαµψη της οικονοµίας, διότι υπάρχει η ασφυκτική πίεση των πιστωτών. ´´Προέχει η σωτηρία της χώρας. Η µάχη συνεχίζεται και είναι εθνική και όχι κοµµατική. Κάθε άλλη συζήτηση εσωκοµµατικής διάστασης δεν αποτελεί επιλογή µας´´ είναι η κεντρική άποψη στο Μέγαρο Μαξίµου, αν και έχουν δροµολογηθεί οι προσυνεδριακές διαδικασίες, στις οποίες θα είναι παρών και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Τα περί µετάλλαξης του κόµµατος, τα σενάρια για ίδρυση νέου πολιτικού σχηµατισµού στα

πλαίσια της διεύρυνσης που επιθυµεί ο κ. Σαµαράς ή ακόµα και η φηµολογία για αλλαγή του ονόµατος της Ν∆, δεν ευσταθούν υπό τις παρούσες συνθήκες. Εξάλλου, όσοι γνωρίζουν πολύ καλά, πρόσωπα και καταστάσεις στο εσωτερικό του Μεγάρου Μαξίµου και είναι κοινωνοί των συζητήσεων στα ενδότερα του...πρωθυπουργικού ιερατείου, εξάγουν το συµπέρασµα ότι...όλα έχουν ´´παγώσει ´´ και δεν θεωρούνται ακόµα ώριµες οι συνθήκες για ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό. ∆εν είναι τυχαίο, ότι παρά το γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός έχει δηµοσκοπήσεις που δείχνουν, ότι τα παλαιά κόµµατα, συµπεριλαµβανοµένης και της Ν∆, έχουν κλείσει τον κύκλο τους, δεν έχει αποφασίσει να προχωρήσει στο αρχικό σχέδιο για την ίδρυση του λεγόµενου...´´ευρωπαϊκού κόµµατος ´´. Τα σχέδια πάγωσαν, καθώς για να προχωρήσει η δηµιουργία ενός κόµµατος χρειάζεται τουλάχιστον,

Στην Ηλεία

όπως λένε οι γνωρίζοντες, ένα εξάµηνο προετοιµασίας. Όµως το κυριότερο είναι, ότου δηµιουργία νέου κόµµατος, ενδέχεται να εκληφθεί από τους πιστωτές, ως προετοιµασία για εθνικές εκλογές, τις οποίες και δεν επιθυµούν. Οι όποιες πολιτικές εξελίξεις συνδυάζονται µε τις οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες και πολλά θα εξαρτηθούν από την πραγµατική βούληση του ίδιου του κ. Σαµαρά που έχει, όπως αποκάλυψε και το «Βήµα» την περασµένη Κυριακή, ως βασική επιλογή να φθάσει, τουλάχιστον, έως τις ευρωεκλογές. Τα υπόλοιπα, περί ονοµάτων και αλλαγών στην κοµµατική ιεραρχία, όπως π.χ. τοποθέτηση του γραµµατέα της Ν∆ κ. Εµµ. Κεφαλογιάννη στην πρώτη θέση του ψηφοδελτίου επικρατείας και αντικατάστασή του από τον πρόεδρο της ΟΝΝΕ∆ κ. Ανδρ. Παπαµιµίκο δεν ευσταθούν µέχρι στιγµής. Και αυτό, διότι όπως ξέρουν οι µυηµένοι περί

των συζητήσεων στο Μαξίµου, ο Πρωθυπουργός δεν έχει συζητήσει ακόµα και µε κανέναν το θέµα του ευρωψηφοδελτίου της Ν∆. Βέβαια, ο κ. Παπαµιµίκος που τελειώνει η θητεία του στην ΟΝΝΕ∆ τον προσεχή Μάιο _για τη θέση του έχει προβάδισµα ο κ. Σ. Ιωαννίδης_ θεωρείται από τον κ. Σαµαρά, ικανότατο στέλεχος που θα έχει κεντρικό ρόλο στη φάση ανανέωσης της Ν∆. Μάλιστα, το τελευταίο διάστηµα συνοδεύει τον κ. Κεφαλογιάννη στις περιοδείες του και θεωρείται πιο λογική, το επόµενο βήµα να οριστεί όπως συζητείται, στη θέση που θα δηµιουργηθεί, του αναπληρωτή γραµµατέα.

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 10/02/2013 0/02/2013

08:00 0 8:00

!"# $ $% % 95% 5% 2 !"# 10 1 0 °°C C 9 9K Km/h m/h

&'(')*)%' & '(')*)%'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 10/02/2013 0/02/2013

14:00 1 4:00

!"# + +% % 73% 3% 2 !"# 12 1 2 °°C C 7 9K Km/h m/h

$,-./ $ ,-./

!"#$%&' ! "# $ % & ' 1 10/02/2013 0/02/2013

20:00 2 0:00

!"# N NA A 81% 1% 2 !"# 10 1 0 °°C C 8 9K Km/h m/h

'012+/0 ' 012+/0 $ $,-./ ,-./

()"*+#% () "*+#% 1 11/02/2013 1/02/2013

02:00 0 2:00

()"*+#% () "*+#% 1 11/02/2013 1/02/2013

08:00 0 8:00

()"*+#% () "*+#% 1 11/02/2013 1/02/2013

14:00 1 4:00

9 °°C C

92% 9 2%

4 !"# !"# %

92% 9 2%

2 !"# !"# B

6 °°C C

8 °°C C

&'(')*)%' & '(')*)%'

24 2 4K Km/h m/h

9K Km/h m/h

!"# $ $% % 55% 5% 3 !"# 12 1 2 °°C C 5 16 1 6K Km/h m/h

'012+/0 ' 012+/0 $ $,-./ ,-./

3)*' 3 )*' 0 04++25' 4++25'

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος

Στην Ελλάδα

Νεφώσεις µε βροχές και τοπικές καταιγίδες . Άνεµοι: από νότιες διευθύνσεις 2 µε 4 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 06 έως 13 βαθµούς κελσίου. Στην Ήπειρο 2 µε 3 βαθµούς χαµηλότερη.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ


Με τον καφέ της Κυριακής 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

ΧΡΗΣΤΟΣ ΘΗΒΑΙΟΣ

«Πάντα το τραγούδι πρέπει να είναι πιο πάνω από εµένα…» Χρήστος Θηβαίος, είναι ένας Ο από τους πιο σηµαντικούς τραγουδοποιούς και ερµηνευτές της γενιάς του… Λίγο καιρό πριν βρέθηκε για µια ακόµα φορά στην Ηλεία τραγουδώντας live και Οι σπουδές φιλοσοφίας και η ζωή στην Ιταλία, πόσο έχουν διαµορφώ σει την κα λλιτεχνική σα ς σκέψη και πορεία; Απόλυτα! Γιατί θέλω να ζυγίζω κάθε βήµα που κάνω και πραγµατικά να είµαι σε θέση να το υπερασπίζοµαι. Πιο παλιά, ίσως να ήταν µια αδρή κίνηση να βοηθήσουµε νέους ανθρώπους. Τώρα είναι επιτακτική ανάγκη. Τη στιγµή που τα πράγµατα ξέρετε πολύ καλά σε ποια κατάσταση βρίσκονται, ο κόσµος αισθάνεται περίεργα, ενίοτε και από µόνος του. Άλλες φορές δεν έχει ένα καθαρό πολιτικό µενού να επιλέξει, οπότε επιλέγει αχρειότητα. Για εµένα, το βασικό γεγονός είναι να κοιτάξουµε ο ένας τον άλλον µε αξιοπρέπεια και σεβασµό στα µάτια, έτσι ακριβώς όπως θα κοιτούσαµε τα παιδιά µας. Αυτό αφορά και στη συνεργασία µε τους Mr. Highway Band, οι οποίοι δεν αποτελούν µόνο ένα µουσικό συγκρότηµα, αλλά ένα κοµµάτι µιας ευρύτερης κοινωνικής και πολιτισµικής ενότητας και συνόλου. Αυτό το σύνολο ονοµάζεται creatures.gr και αποτελείται από χορευτική οµάδα, ηθοποιούς, εικαστικούς, ειδικούς του διαδικτύου, κινηµατογραφικό κοµµάτι, άνθρωποι που κάνουν εκποµπές στο web radio της σελίδας, όπου

πραγµατικά είµαστε όλοι µαζί και προσπαθούµε να λειτουργήσουµε σαν σύνολο και σαν οµάδα. Προσωπικά υποστηρίζω απόλυτα αυτή την οπτική. Ήταν η µελέτη της φιλοσοφίας µια προσχεδιασµένη πορεία προς τη µουσική, ή αυτό προέκυψε; Ξεκίνησα από τη µουσική. Μέσα από τα είδωλά µου, ελληνικά και ξένα, έφτασα στο σηµείο να πω ότι θέλω να µελετήσω, γιατί η δηµιουργία είναι 99% µελέτη και 1% έµπνευση και να µπω σε αυτό τον κόσµο. Είχα τη µεγάλη τύχη να συναντήσω χωρίς να το επιδιώξω, τον Ουµπέρτο Έκο, να έχω ειδικότητα στη σηµειωτική και στη φιλοσοφία της ιστορίας. Φυσικά, όλα αυτά µετά µου έδειξαν έναν διαφορετικό δρόµο ώστε να ασχοληθώ µε αυτό που λέµε τραγουδοποιία, ερµηνεία, στίχος, µουσική. Αυτή ακριβώς η σχέση, ερµηνευτή και τραγουδοποιού, πώς ισορροπεί µέσα σας; ∆εν είναι εύκολο, αλλά είµαστε εδώ για τα δύσκολα. Καταφέρνω να ισορροπήσω αυτή τη σχέση µε την εξής «γυµναστική». Πάντα το τραγούδι πρέπει να είναι πιο πάνω από εµένα, δηλαδή είναι ένας

σήµερα µιλά όχι µόνο για τη σχέση του µε την µουσική αλλά και για την φιλοσοφία, τις «ζωντανές» εµφανίσεις καθώς και για την συγκυρία στην οποία βρίσκεται η Ελλάδα…

πήχης πάνω από εµένα. Πρέπει να υποκλίνοµαι στο τραγούδι, είτε αυτό είναι δικό µου είτε κάποιου άλλου. Αυτό συµβαίνει για τον απλούστατο λόγο, ότι στην ηχογράφηση αλλά ιδιαίτερα στη ζωντανή ερµηνεία, προσπαθώ ανά πάσα στιγµή να εφεύρω τρόπους να αναρριχηθώ, για να ανέβω να το φτάσω. Πρέπει ο κόσµος να βλέπει κάποιον ο οποίος αναρριχάται να φτάσει πιο ψηλά. Αν έβαζα το τραγούδι πιο κάτω από εµένα, ο κόσµος θα έβλεπε διαρκώς κάποιον ο οποίος πέφτει. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, είναι θέµα τιµής. Ο Θάνος Μικρούτσικος σας έχει χαρακτηρίσει ως «τον καλύτερο παραµυθά της ελληνικής µουσικής». Αυτός ο τρόπος ερµηνείας, βγαίνει αυθόρµητα ή έχει προκύψει µέσα από σκέψη και δουλειά; Τιµή µου! Έχει προκύψει µέσα από σκέψη και δουλειά, µε σκοπό να υποστηρίξει τον ενίοτε αυθορµητισµό µου. Ποιο τραγούδι σας θεωρείτε πως σας χαρακτηρίζει περισσότερο, σε συνδυασµό µε τη γενικότερη κατάσταση την οποία βιώνουµε όλοι; Σίγουρα οι «Μέρες αδέσποτες». Υπάρχ ει κά ποιο περιστατικό που να σας έχει µείνει από τις ζωντανές εµφανίσεις που έχετε κάνει; Θυµάµαι πάρα πολλά περιστατικά, τα οποία δε χωρούν στη συνέντευξη! Ένα πολύ συγκινητικό ήταν το εξής. Παίζαµε στο Μεσολόγγι, στη Λιµνοθάλασσα, µε το Θάνο Μικρούτσικο και το Γιάννη Κούτρα. Στη δεξιά µας πλευρά, όπως ήµασταν πάνω στη σκηνή, υπήρχαν κάποια σκάφη του Λιµενικού, για να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο µια ασφάλεια από τη δεξιά µας πλευρά, που ήταν η Λιµνοθάλασσα. Καταλαβαίνοντας, αφού έχουµε ζήσει πολλά πράγµατα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν έρθει

για τη συναυλία, αλλά λειτουργούσαν για κάτι άλλο, όχι για να ακούσουν, τραγούδησα το «Λύχνο του Αλλαδίνου». Το τραγούδι έχει έναν υπέροχο στίχο που λέει «Μεσάνυχτα και ταξιδεύεις δίχως πλευρικά, σκιάζεσαι µήπως στο γιαλό τα φώτα σε προδίνουν, µα πρίµα πλώρα µόνο εσύ πατάς στοχαστικά, κρατώντας στα χεράκια σου το Λύχνο του Αλλαδίνου». Όπως το τραγούδησα, όταν επανέλαβα το στίχο, όλα τα σκάφη έσβησαν τα πλευρικά τους. Για εµένα ήταν µια συγκλονιστική στιγµή, αφού συνειδητοποίησα ότι όντως άκουγαν, παρόλο που δεν

ήταν εκεί για αυτό το λόγο. Ποιο µήνυµα θα θέλατε να στείλετε στη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα; Είµαστε κοµµάτι µιας κοινωνίας, έχουµε συνανθρώπους που πρέπει να στηρίξουµε, να σεβαστούµε και να υποστηρίξουµε την αξιοπρέπεια και τον σεβασµό τους. Όσο δύσκολα και αν είναι τα πράγµατα και επειδή έχουµε και παιδιά, προσωπικά έχω δυο γιους, δεν έχω δικαίωµα να είµαι απαισιόδοξος. Θα προσπαθήσω να σταθώ στο ανάστηµα των περιστάσεων και να προσφέρω όσο µπορώ.


18

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

BARWOMEN ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΖΟΥΝ

You make me feel so good! Το να δουλεύεις κανείς νύχτα δεν είναι και το πιο εύκολο θέµα, ειδικά όταν µιλάµε για γυναίκες... Κι όµως… υπάρχουν µερικές που καταφέρνουν να ξεχωρίζουν στο χώρο του nightlife της Ηλείας! Ανατρέχοντας στο αρχείο µας επιλέξαµε τις barwomen που ξεχώρισαν τόσο για την οµορφιά όσο και για την προσωπικότητά τους τον τελευταίο χρόνο. Απολαύστε τις! Αθηνά Καστριτσέα

Νεκταρία Παπαδοπούλου

∆έσποινα Κουκουµή

Σοφία Ζαφειροπούλου

Λυδία και Ράνια

Σκέψεις…

Α

Της Μαριάννας Μητροπούλου

Τζούλια Σπυροπούλου

Αλίκη Καβουράκη

Ιωάννα και Πόπη

“Έχουµε έναν κόσµο να αλλάξουµε”

υτό το άρθρο απευθύνεται σε εκείνους που η ευτυχία τους κρύβεται στη δηµιουργία, στη δουλειά που τους αρέσει και την έχουν, στην παρέα των φίλων τους, σε µια συναυλία, σε µια αγκαλιά, σ` ένα ξεκαρδιστικό γέλιο. Στην γενιά µου και ίσως και στην προηγούµενη, που συνεχώς κατηγορείται µε διάφορες ‘’ταµπέλες’’. «Η γενιά του φραπέ», «Η γενιά που δεν έζησε πόλεµο», «Η γενιά του καναπέ», «Η γενιά χωρίς όραµα», «Η γενιά των άνεργων πτυχιούχων», «Η γενιά των 500 ευρώ» (που µακάρι να τα παίρναµε κι αυτά τα 500 ευρώ). Και ειδικά αυτό το τελευταίο είναι που πονάει πιο πολύ, γιατί κάποιοι κοστολόγησαν τα όνειρά µας. Ενώ εµείς ποτέ δεν ονοµάσαµε “γενιά των εκατοµµυρίων’’ τη

δική τους γενιά, τη «γενιά του Πολυτεχνείου», την ιστορική αυτή γενιά που καπηλεύτηκε την επανάστασή της, εξαργυρώνοντάς τη µε πιστωτικές κάρτες. Η υποτίµησή µας κράτησε για πάρα πολλά χρόνια και τώρα αυτή η υποτίµηση µετατράπηκε σε λύπηση. Εγώ προσωπικά την βαρέθηκα, και την υποτίµησή και την λύπησή σας… Όχι εµείς δεν κάναµε πολιτικές συζητήσεις. Αυτά που κυρίως συζητούσαµε και συζητάµε, είναι πόσο όµορφα θα ήταν να ζούσαµε σε µια κοινωνία που θα αποµυζούσε από τον καθένα µας την ενέργειά του, τις ιδέες του προς όφελός της. ∆ε ζηλέψαµε ποτέ την «Ιστορικότητα» της γενιάς σας. Ακούσαµε για την κατοχή από τους παππούδες µας, για το Πολυτεχνείο από τους γονείς µας. Σεβαστήκαµε

µόνο όσους πάλεψαν τότε και συνέχισαν να κουβαλούν εκείνη την οργή και την ορµή για επιβίωση. Εσείς όµως, οι ∆εξιοί, οι Αριστεροί, οι τάχα µαχόµενοι και πολιτευόµενοι που προσποιείστε τους σωτήρες και µας γεµίζετε ασχήµια µε τις γερασµένες ιδέες σας, ζηλεύετε τη δική µας νιότη και µας ξεχνάτε στην παρένθεση. Μπορούµε να µείνουµε σ’ αυτό τον τόπο αλλά να είµαστε Μαζί; Μπορούµε να αναγνωρίσουµε έστω πως αυτή η χώρα, κάτω από το εκτυφλωτικό της φως και το απέραντο γαλάζιο, έχει ένα τόσο ζωντανό και γεµάτο ενέργεια ανθρώπινο δυναµικό που θέλει να προσφέρει; Υπάρχει σχέδιο να δουλέψουµε όλοι µαζί ή θα νικήσει πάλι η γερασµένη σας ιδέα;

Αν µας ρωτάτε, απαιτούµε δικαιοσύνη. Αν σας ενδιαφέρει, θέλουµε να δουλέψουµε για αυτή τη χώρα. Γι’ αυτό δε φεύγουµε. ∆εν περίσσεψε άλλη απληστία να επωµιστούµε. Όχι, τη συρράψατε πάνω στα κουστούµια σας όλη. Η µόνη απληστία που έχουµε είναι για Ζωή. Σας το λέµε πολύ ευγενικά κύριοι µε τις γερασµένες ιδέες… Φύγετε από µπροστά µας, µας κρύβετε τον ήλιο.


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

19

Θα έλεγα ότι δεν µου στέρησε πράγµατα. Αντιθέτως µπορώ να πω ότι µόνο κέρδισα και ακόµα κερδίζω. Κερδίζω χαρά, αγάπη, φίλους, όµορφες στιγµές. Όλα όσα χρειάζονται δηλαδή για να ζεις µια υγιή ζωή. Θεολόγος Αναγνωστόπουλος γεννήθηκε στην Αµαλιάδα πριν 21 χρόνια, είναι φοιτητής µουσικολογίας και αν και µικρός σε ηλικία έχει προλάβει να εµφανιστεί σε πολυάριθµα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης στην Ηλεία, την Αχαΐα καθώς και στην Αττική! Σπουδάζει ψυχολογία στο Αµερικανικό Κολλέγιο Αθηνών ενώ κατέχει και πτυχίο στελέχους διοικητικών και οικονοµικών επιχειρήσεων. Παράλληλα φοιτεί στο Ωδείο «Ρωµανός ο Μελωδός» στον Πειραιά, ενώ διαθέτει γνώσεις και πραγµατοποιεί µουσικές σπουδές σε κιθάρα, ούτι και ταµπουρά. Κι όµως, το βιογραφικό του δεν τελειώνει εδώ, αλλά θα είναι καλύτερα να µάθουµε περισσότερα γι` αυτόν από τις απαντήσεις που µας έδωσε... «Πλούσιο» το βιογραφικό σου. η µουσική και το τραγούδι όµως ήταν αυτά που σε κέρδισαν… είναι αυτά που σου αρέσουν περισσότερο; Η µουσική είναι αυτή που µε κάνει να ζω πιο δυνατά την καθηµερινότητα. Είναι ο καλύτερος τρόπος να βγάζω τα συναισθήµατά µου προς τα έξω και φυσικά ο µοναδικός λόγος να σκέφτοµαι σοβαρά αυτό που κάνω.

Που µπορεί να σε δει κανείς αυτό το διάστηµα και ποιο είναι το «µουσικό µενού» που προσφέρεις;; Εκτός από διάφορες συναυλίες και εκδηλώσεις στις οποίες παίρνω µέρος σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας, φέτος έχω την τιµή και την χαρά να εµφανίζοµαι κάθε Πέµπτη βράδυ µαζί µε τους πολύτιµους συνεργάτες µου σε έναν µοναδικό χώρο, φιλόξενο και ζεστό. Μιλάω για το «Da Vinci» στον πεζόδροµο της Αµαλιάδας. Εκεί έχουµε δηµιουργήσει µια αρκετά µεγάλη µουσική παρέα µε µουσικές και τραγούδια που όλοι έχουµε αγαπήσει, µε έντεχνο και λαϊκό πρόγραµµα κυρίως. Το σχήµα έχει τίτλο «Ο Θεολόγος και η παρέα του» στο οποίο εκτός από εµένα συµµετέχουν και οι, Γεωργία Αναγνωστοπούλου, Τάσος Κωστής, Χρήστος Αλεξόπουλος, ∆ηµήτρης Αβραµόπουλος, Παναγιώτης Αλεξανδρής, Χρήστος ∆ρούλιας, Πέτρος Κουρέλας, Παναγιώτης Κουρέλας, Παναγιώτης Λεµποτέσης. Οφείλω ένα µεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους πολύτιµους και µοναδικούς ανθρώπους που είναι δίπλα µου και µε στηρίζουν σε κάθε είδους κίνηση. Και ένα ακόµα µεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους εµάς προς τον κόσµο που κάθε µέρα µας αγκαλιάζει όλο και περισσότερο.

Αν σε ρωτούσε κάποιος σε ποιο µουσικογεωγραφικό µήκος και πλάτος κινείσαι τι θα του έλεγες; Η δουλειά µου και ότι θέλω να παρουσιάζω κινείται σε πιο λαϊκούς δρόµους. Η µουσική όµως δεν έχει όρια.

Στο διαδίκτυο που µπορεί να σε «βρει» κάποιος ώστε να ακούσει και τα τραγούδια σου «Ανήκεις πια στο χθες» και «Περνάµε καλά»; Μπορεί να τα ακούσει και στο Youtube αλλά και στο προφίλ µου στο Facebook.

Ο

Ποια είναι τα συγκροτήµατα, οι τραγουδιστές, οι µουσικές και οι ήχοι που σε έχουν επηρεάσει; Μεγάλωσα ακούγοντας βυζαντινές µελωδίες από όσο θυµάµαι τον εαυτό µου. Μεγαλώνοντας άκουσα πολλών ειδών µουσικές όπως συνεχίζω να κάνω και τώρα. Ακόµα ψάχνω τι είναι αυτό που, τελικά, αξίζει πραγµατικά αλλά αυτό που µε επηρεάζει είναι η ψυχολογία και η αντίδραση όσων µε παρακολουθούν την ώρα που τραγουδώ. Αυτή, θαρρώ, είναι η µαγεία της µουσικής. Ποια είναι, συνοπτικά, η ως τώρα "live" πορεία σου; Από 15 ετών ξεκίνησα να τραγουδώ σε διάφορα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης στο νοµό Ηλείας όπου και συνεχίζω. Εµφανίστηκα για αρκετά χρόνια και στην Αχαΐα, στην Πάτρα, κάνοντας δυνατές συνεργασίες! Έχω εµφανιστεί και στην Αθήνα καθώς επίσης και σε πολλές άλλες περιοχές της Ελλάδας. Η µέχρι τώρα σταδιοδροµία σου στο χώρο της µουσικής τι σου στέρησε και τι σου πρόσφερε στην προσωπική σου ζωή;

My name is Anagnostopoulos...

…Theologos Anagnostopoulos!

Ετοιµάζεται και κάτι καινούργιο; Σε λίγες ηµέρες θα κυκλοφορήσει και το νέο µας τραγούδι µε τίτλο «Που να `σαι» και αν όλα πάνε καλά σύντοµα θα έχουµε έτοιµο, και επίσηµα πια, το νέο µας δίσκο. Σπουδές ψυχολογίας;… πόσο βοηθά αυτό στην επικοινωνία σου µε τον κόσµο; ∆εν ξέρω αν βοηθά. Ξέρω µε απόλυτη σιγουριά όµως ότι ο κόσµος θέλει αληθινά πράγµατα. Το ψέµα δεν έβγαλε ποτέ πουθενά και αυτό πληρώνει αυτή τη στιγµή η πατρίδα µας. Όσο για µένα… προσπαθώ για το καλύτερο. Τι θα έλεγες ότι σ' ενοχλεί στη σηµερινή κοινωνία; ∆ε θα το έλεγα! Ενόχληση θεωρώ την καταπάτηση της προσωπικότητας του καθενός από αυτούς που δήθεν ξέρουν. Όσο για τα υπόλοιπα είπαµε… αυτά µας έφτασαν εδώ. Γεννιέται χαρά µέσα από τη λύπη; Φυσικά! Και το πιστεύω γιατί αν δεν υπήρχε η λύπη δεν θα είχε κανένα νόηµα η χαρά.


20

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

2

3 LIFESTYLE Έχει Αγίου Βαλεντίνου την Πέµπτη…

Moggoloss @Moggoloss Ληστεία µε µαχαίρι: 10-1.000. Ληστεία µε πιστόλι: 1.00010.000. Ληστεία µε καλάσνικωφ: 10.000-300.000. Ληστεία µε κουστούµι: 110 δις-...

κύρα- Νάταλι @soultanat ''Όταν η βία και µόνο σε στηρίζει, η βία και µόνο θα σε ανατρέψει''

Juke Box @stanley_sucks Οταν απλα το να µιλας µε καποιον σε κανει χαρουµενο, φαντασου µια αγκαλια του.

1

Η γιορτή µε τους εκατοµµύρια φανατικούς φίλους και τους άλλους τόσους (ή µήπως παραπάνω) εχθρούς, πλησιάζει! Είναι την Πέµπτη που µας έρχεται και αναµένεται να δώσει λαβή για πολλά σχόλια, διαµάχες, δώρα, κίνητρο σε αµήχανους ερωτευµένους και πάρα πολύ κόσµο γενικότερα για ν’ ασχοληθεί µαζί της… εσύ τι θα κάνεις;

4 ΕΞΟ∆ΟΣ Κάνε ένα… «Lift» στη διάθεσή σου! Και για να συµβεί αυτό το µόνο που έχεις να κάνεις δεν είναι άλλο από το να βρεθείς στο «Lift» Café-Bar στην Αµαλιάδα. Το πιο ξεχωριστό σηµείο του πεζόδροµου της πόλης που σε περιµένει από το πρωί έως αργά το βράδυ προκειµένου να σου συµβούν όλα αυτά που θα σου αλλάξουν τη διάθεση προς το καλύτερο! ∆οκίµασέ το!

5

Χωρίς πολλές µεταβολές –εξαίρεση το «Οι διώκτες του εγκλήµατος» µε πρωταγωνιστή τον Σον Πέν- συνεχίζουν τις προβολές τους οι δυο κινηµατογραφικοί χώροι της Ηλείας… Αναλυτικά το πρόγραµµα προβολών σε Πύργο και Αµαλιάδα έχει ως εξής (σε παρένθεση οι ώρες προβολής των ταινιών): Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Jack Reacher» (7.45 και 10 µ.µ.) «Η ζωή του Πι» (7.30 και 9.45 µ.µ.)

ΘΕΑΤΡΟ

Πρεµιέρα για το «Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα» Βραδιά πρεµιέρας θα είναι αυτή του Σαββάτου 16 Φεβρουαρίου στο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο για την Οµάδα Θεάτρου «Προσκήνιο» µε τη τριλογία του Γιουτζήν Ο’ Νήλ «Το Πένθος Ταιριάζει στην Ηλέκτρα». Το έργο ανεβαίνει σε απόδοση σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν ενώ τους ρόλους ερµηνεύουν οι: Άννα Τριπύλα (Λαβίνια), Πατρίτσια Κάββουρα (Κριστίν Μάννον), Νίκος Λαϊνόπουλος (Όριν), Σάκης Ζάγκλης (Έζρα Μάννον), Γιώργος Γεωργακόπουλος (Άνταµ Μπραντ), Σωκράτης Υδραίος (Πήτερ), Αντιγόνη Μαρούντα (Χέηζελ), Μαρία Μαντά (Μπεθ), Ρούλα Ξαρχάκου (Μίννι), Γιώτα Πατρινού (Λουίζα) και Ανδριάνα Νιώτη (Έµµα).

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ «Σηκώστε να χορέψουµε, να κάνουµε βεγγέρα» σήµερα στα «Χαραλάµπεια Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες σήµερα (σ.σ. που πιθανότατα το γιόρτασαν χθες βράδυ), του Αγίου Χαραλάµπους, Πολιούχου του Πύργου. Η εκδήλωση που σχετίζει την ύπαρξή της µε τον εορτασµό του Πολιούχου δεν είναι άλλη από τα «Χαραλάµπεια» του Λυκείου Ελληνίδων Πύργου. Η φετινή εκδήλωση έχει τίτλο «Σηκώστε να χορέψουµε, να κάνουµε βεγγέρα» και θα ξεκινήσει στις 7 µ.µ. στο θέατρο «Απόλλων». Είναι αφιερωµένη στα ήθη και τα έθιµα των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης, του Πόντου, της Ανατολικής Θράκης και της Μικράς Ασίας και υπόσχεται εντυπωσιακό χορευτικό –και όχι µόνο- θέαµα.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

«Οι διώκτες του εγκλήµατος» στο L. Angeles του 1949 «Άννα Καρένινα» (7.45 µ.µ. και 10 µ.µ.) «Οι περιπέτειες του Σάµµυ 2» (µεταγλ. στις 6.10 µ.µ. σήµερα Κυριακή) «Ψάχνοντας τον Νέµο» (3D - µεταγλ) (6 µ.µ. σήµερα Κυριακή) Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Οι διώκτες του εγκλήµατος» (7.50 και 10 µ.µ.) «Jack Reacher» (7.30 και 10 µ.µ.) «Οι περιπέτειες του Σάµµυ 2» (µεταγλ.) στις 6 µ.µ. (µε είσοδο 7 ευρώ)

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Μπαρτσελόνα καλεί ΑΟ Γιάννινα! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: The Greatest Team GOAL EVER 2013! AO Giannina's youth team destroy Atromitos Όσο είναι µικροί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές κερδίζουν διακρίσεις… όταν µεγαλώνουν χαλάνε!

Τι µπορεί να κάνει ένας άνθρωπος… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: PEOPLE ARE AWESOME 2012 ((20 MINUTES)) … ή αλλιώς αποτυχηµένες προσπάθειες (πάλι) µε πολύ γέλιο!

Ο φανταστικός κόσµος των γυναικών… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Amazing World of Women ∆είτε το βίντεο και θα καταλάβετε γιατί…

Αν έχεις τύχη διάβαινε! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Best compilation of lucky people (chance) Πραγµατικά απολαυστικό βίντεο!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Ρίχνουν φόλες για σκυλιά, βάζουν σε κίνδυνο ζωές ανθρώπων!

Τ

ην οργή των κατοίκων του Λαγανά Πηνείας προκαλεί η κίνηση ασυνείδητων να θανατώσουν σκύλους ρίχνοντας φόλες! Όπως καταγγέλθηκε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» από κατοίκους του συγκεκριµένου χωριού πριν λίγες ηµέρες έξι σκυλιά έπεσαν θύµατα του βάναυσου και ποταπού τρόπου θανάτωσής τους µε την συγκεκριµένη µέθοδο. ∆εν είναι η πρώτη φορά που συµβαίνει τέτοιο περιστατικό στην συγκεκριµένη περιοχή αφού τους τελευταίους µήνες και σε άλλα γύρω χωριά έχουν καταγραφεί ανάλογα συµβάντα… συµβάντα που έρχονται να προστεθούν σε δεκάδες άλλα που συµβαίνουν απ` άκρη σε άκρη της Ηλείας φανερώνοντας ότι το πρόβληµα είναι πιο σοβαρό απ` ότι αρχικά µπορεί να υποθέσει κανείς αφού δεν αφορά µόνο τα άµοιρα ζώα που βρίσκουν τον θάνατο υποφέροντας αλλά και την δηµόσια υγεία µιας και οι φόλες που ρίχνονται έχουν τέτοια µορφή που µπορεί να αποτελέσουν αιτία για να κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Οι συγκεκριµένες φόλες (σ.σ. περιέχουν οργανοφωσφορικά στοιχεία-σαλιγκαροφάρµακο) µπορούν να φαγωθούν και από άλλα οικόσιτα και µη ζώα, αρκετά από τα οποία δύναται να βρεθούν ως τροφή στο οικογενειακό τραπέζι. Μια τροφή που θα περιέχει τα στοιχεία που είναι ικανά να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη, ίσως, βλάβη σε έναν ανθρώπινο οργανισµό… Σκεφτείτε µόνο ότι µια κότα -που βόσκει κάπου κοντά εκεί που έχει ριχτεί η φόλα- µπορεί να την φάει «µεταφέροντας» τα δηλητηριώδη ιχνοστοιχεία της στα πιάτα ενός οικογενειακού τραπεζιού µιας και συχνά-πυκνά τα συγκε-

Σ

Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στο 6945 887780. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στον χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφασή σας…

Χαρίζεται ο Αράπης

Χαρίζεται η Γιάννα

κριµένα οικόσιτα ζώα αποτελούν συνήθη διατροφική επιλογή! Το παραπάνω επισηµάνθηκε στην καταγγελία των κατοίκων της ορεινής περιοχής της Ηλείας και είναι αυτό – συνάµα µε το λυπηρό γεγονός της θανάτωσης των τετράποδων ζώων- που θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαιτέρως… για το συµβάν έχει γίνει ενηµέρωση στην Αστυνοµία θαρρούµε όµως ότι και η δηµοσιοποίηση του µέσω της εφ. «Πατρίς» σταθεί µια καλή αφορµή ώστε να υπάρξει µια γενικότερη κινητοποίηση στην περιοχή.

Πύργος: Πύργος Μια συγκινητική ιστορία για ένα σκύλο…

ε αντίθεση µε τα όσα θλιβερά περιγράφει σήµερα η στήλη υπάρχουν και κάποια πολύ πιο ευχάριστα που φανερώνουν µια άλλη ανθρώπινη πλευρά. ∆ιαβάστε λοιπόν τη συγκινητική ιστορία ενός φιλόζωου στον Πύργο όπως αναρτήθηκε στο προφίλ του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στο facebook… «Υπάρχει ένα σκυλάκι νεαρής ηλικίας (ψηλόσωµο) το οποίο είναι προφανώς εγκαταλειµµένο στο δρόµο Ολυµπίων που βγαίνει στην Αλφειού. Το είδα πριν 4 µήνες περνώντας από εκεί, υπερβολικά αδύνατο σχεδόν αποστεωµένο. Κάθεται στην άκρη του δρόµου πάντα, υπάρχει κίνηση βαρέων οχηµάτων, σταµάτησα ήταν φοβικό και του έβαλα τροφή και νερό. Έκτοτε πηγαίνω σε καθηµερινή βάση και προσπαθώ να έχει τροφή του έκανα ένα σπιτάκι όσο µπορούσα πρόχειρο να προφυλάσσεται από τη βροχή και το κρύο. Στο διάστηµα αυτό από γειτονικά σπίτια µου επιτέθηκαν λεκτικά γιατί το φροντίζω ,το σκυλάκι δεν τους ενοχλεί πάντα στην άκρη του δρόµου κάθεται και κοιτάζει τα αυτοκίνητα. Ξεκίνησα να το ταΐζω πιο πάνω από τη φωλιά του για να µην µε βλέπουν και έµαθε το αυτοκίνητο και πατώντας το κλάξον του αυτοκινήτου έρχεται τρέχοντας. Μια ηµέρα πηγαίνοντας δεν το βρήκα ξαναπήγα δεύτερη φορά δεν ήταν εκεί, κάθε µέρα για µια εβδοµάδα

Αγγελίες – Χαρίζονται

δεν ήταν εκεί. Την όγδοη µέρα το βρήκα εκεί και παραµένει ακόµα εκεί και πηγαίνω κάθε µέρα, προσπαθώντας να µην µε δουν οι διαµαρτυρόµενοι. Η χαρά του είναι µεγάλη παρόλα αυτά είναι ακόµα φοβικό λιγότερο από την αρχή, κάθοµαι µαζί του 15 λεπτά και όταν φεύγω βλέπω από τον καθρέπτη ότι µε κοιτάζει µέχρι που χάνεται το αυτοκίνητο... Πάντα µοναχό του στην άκρη του δρόµου σε αντίξοες συνθήκες . Η απόσταση που κάνω καθηµερινά είναι 8,5 χιλιόµετρα εχθές χτύπησα το αυτοκίνητο σε µια τεράστια λακκούβα και έπαθα ζηµιά, ο δρόµος είναι σε άθλια κατάσταση, σήµερα πήγα µε ταξί και το κυριότερο πρόβληµα είναι ότι σε λίγες µέρες θα φύγω, εδώ είναι τόπος καταγωγής και ήµουν εδώ λόγω αναρρωτικής αδείας, εργάζοµαι Καλαµάτα και δεν µπορώ να το πάρω εκεί λόγω προβλήµατος. Ο σκύλος έχει παχύνει δυνάµωσε και δεν έχει καµία σχέση µε τον πρώτο καιρό. Υπάρχει κάποια λύση ,κάποια πρόταση; Σας ευχαριστώ...» Για την ιστορία να αναφέρουµε ότι του θέµατος έχει ήδη επιληφθεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου…

Χαρίζονται κουταβάκια

ΦΟΛΕΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΠΙΑΝΤΖΑ

Αχαΐα: Κρέµασε αδέσποτο σκυλί γιατί του ενοχλούσε τα πρόβατα Το περιστατικό, συνέβη το µεσηµέρι της 6ης Φεβρουαρίου κοντά στο δρόµο Ζαµπετέικα-Πετροχώρι. Εκεί ένας βοσκός από το χωριό Πετροχώρι του ∆ήµου ∆υτικής Αχαΐας, κρέµασε ένα αδέσποτο σκυλάκι, µε σύρµα από µια ελιά µε αποτέλεσµα αυτό να απαγχονιστεί (φωτο). Ο λόγος για την απάνθρωπη πράξη ήταν πως ο άτυχος σκύλος ενοχλούσε τα πρόβατα του βοσκού… Αυτά από την γειτονική Αχαΐα ενώ και στα καθ’ ηµάς εκτός από την ορεινή Ηλεία µε φόλες δηλητηριαστήκαν τρία σκυλιά στην Αγία Παρασκευή Σπιάντζας! Όπως βλέπετε και διαπιστώνετε, το τελευταίο διάστηµα έχει εξαπολυθεί πογκρόµ ενάντια στα αδέσποτα και όχι µόνο σκυλιά της Ηλείας… Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

Ηλειακή Ελαιουργία

ΣΥΛΛEΓΕΙ ΕΛΑΙOΛΑ∆Α ΑΠO OΛΗ ΤΗΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥAΖΕΙ ΕΠΙΛΕΓΜEΝΑ ΕΛΑΙOΛΑ∆Α ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧHΣ

Η

Εδώ βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της Ηλιακής Ελαιουργίας, όπου καθηµερινά προσπαθούν µε αγώνα να διατηρήσουν τη µέχρι τώρα επιτυχηµένη πορεία τους στις αγορές του Εξωτερικού.

Ηλειακή Ε λαι ουργ ία ασχολείται µε την εξαγω γή και την τυποποίησ η του ελαι ολάδου. Η εταιρεία δραστηριοποιεί ται µε τη σ ηµερι νή της µορφή

Συγκεντρώνει ελαιόλαδο από όλη την Ελλάδα και για τις ανάγκες της τυποποίησης ξεχωρίζει και συσκευάζει µόνο τα καλύτερα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα που παράγει η περιοχή, έχοντας ως στόχο µακροπρόθεσµα να διακινεί όσο το δυνατόν µόνο συσκευασµένα τα ελαιόλαδα της περιοχής. Μετά από τη συλλογή του ελαιολάδου προχ ωρά στην αποθήκευσή του σε ανοξείδωτες

Who is Who

«Το 2003 η εταιρεία πήρε τη µορφή που γνωρίζουµε σήµερα. Απαρτίζεται, από την τρίτη γενιά, τους κ. Χρήστο Σκούφη και κ. Ευθύµιο και Βασίλη Τσαούση. Τα χρόνια ενασχόλησης και εµπειρίας των συνιδιοκτητών είναι πολλά καθώς από µικρή κιόλας

από το 2003. Η Τρίτη γενιά ίδρυσε την εται ρεί α και βασικός σ τό χος των συνι διοκτητών εί ναι να φανεί αντάξια των προσδοκιών του καταναλωτικού κοινού.

δεξαµενές σε σκοτεινό και δροσερό χώ ρο. Το ελαιόλαδο προωθείται και διακινείται στο εξωτερικό είτε τυποποιηµένο είτε µε χονδρική πώληση. Η εταιρεία: είναι πιστοποιηµένη µε ISO 22000/2005 έχει πιστοποιηµένο συσκευαστήριο έχει πιστοποίηση για βιολογικά προϊόντα καθώς και πιστοποίηση για

Π.Γ.Ε. Ολύµπια Όσον αφορά την τυποποίηση τα εξαιρετικά παρθένα ελαιόλαδα αφού περάσουν από φίλτρα συσκευάζονται σε κατάλληλα και πιστοποιηµένα υλικά συσκευασίας. Η διακίνηση από και προς τις εγκαταστάσεις γίνεται µε τα κατάλληλα µέσα σε κατάλληλη συσκευασία, ώ στε να καταλήγει το προϊόν στον καταναλωτή χωρίς την παραµικρή αλλοίωση. Η περίοδος λειτουργίας της Ηλει-

ηλικία είχαν επαφή µε το ελαιόλαδο. Άλλωστε το αγνό παρθένο ελαιόλαδο είναι ο πλούτος της Ελλάδας και η ενασχόληση δεν αποτελεί τόσο επάγγελµα όσο αγάπη και µεράκι για αυτό. Χώρες του εξωτερικού έχουν γευτεί τα εξαιρετικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου και γνωρίσουν τη µακρά ιστορία της ελιάς. Η εταιρεία παρουσιάζει µέχρι σήµερα ανοδική πο-

ακής Ελαιουργίας είναι όλο το χρόνο. Σκοπός και στόχος είναι να εξάγει το ελαιόλαδο µε τις πιο άριστες προδιαγραφές, εξαιρετική γεύση, πλούσιο άρωµα, πράσινο χρώµα κ.α. Αξίζει να αναφέρουµε πως η εταιρία διακι νεί ετησίως περίπου 8.000-10.000 τόνους ελαιολάδου. Το 98% περίπου προω θείται στο Εξωτερικό κα ι το υπόλοιπο στην Ελλάδα.

ρεία καθώς οι άνθρωποι που τη στελεχώνουν δουλεύουν µε αστείρευτο µεράκι. Αγαπούν όχι το επάγγελµα αλλά το προϊόν µε το οποίο δουλεύουν. Στηρίζουν την τοπική αγορά και την Ελλάδα και προσπαθούν µα κάθε τρόπο να προβάλουν στο Εξωτερικό το αγνό για όλους ελαιόλαδο».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Επιχείρηση

23

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

ΕΛΛA∆Α

2003 Ίδρυση της εταιρείας µε τη σηµερινή της µορφή

Η εταιρεία διακινεί ετησίως 8.000-10.000 τόνους

2013 Περίπου το 98% του ελαιολάδου προωθείται στο Εξωτερικό και το υπόλοιπο στην Ελλάδα

Εξαιρετικά Παρθένα Ελαιόλαδα

Η εταιρεία συσκευάζει µε την ονοµασία “ΛΙΘΑΡΙ“ και “ΟΛΥΜΠΙΑ“ , το οποίο είναι χαµηλής οξύτητας <0,3%, µε υπέροχο άρωµα πράσινο χρώµα και έντονη γεύση Η Κορωνέικη ποικιλία είναι η αρχαιότερη ποικιλία ελιάς που πρωτοκαλλιεργήθηκε στην Πελοπόννησο. Κατατάσσεται πρώτη στον κόσµο και διαθέτει εξαιρετικά χαρακτηριστικά, εξαιρετική γεύση, πλούσιο άρωµα, αντιοξειδωτικά υψηλής διατροφικής αξίας και πράσινο χρώµα. Η Ηλιακή Ελαιουργία είναι η τρίτη γενιά στο πεδίο του ελαιολάδου. Συλλέγει το καλύτερο ελαιόλαδο, όπου η αποθήκευση γίνεται σε ένα απολύτως σκοτεινό και δροσερό µέρος. Πληρούν τις προϋποθέσεις σύµφωνα µε το πρότυπο ISO 22000/2005.

Σύµφωνα µε τον Όµηρο, η ελιά καλλιεργείται στην Ελλάδα για πάνω από 10.000 χρόνια. Για τους αρχαίους Έλληνες η ελιά ήταν ένα σύµβολο της ειρήνης, της σοφίας και του θριάµβου. Το ελαιόλαδο ήταν αγαπητός στην καρδιά και στο τραπέζι των Αρχαίων Ελλήνων, έτσι ώστε ο ελαιόκαρπος δεν θα µπορούσε να λείπει από τους κοινωνικούς θεσµούς. Ακόµη και «Κότινος», η Ολυµπιακή στεφάνι έγινε από τους κλάδους της ελιάς κοµµένο δέντρο από τον αρχαίο ελαιώνα της Ολυµπίας. Η κατάκτηση του Κότινος ήταν η µεγαλύτερη τιµή για τους αθλητές των Ολυµπιακών Αγώνων, αναγνωρίζεται ιδιαίτερη τιµή και δόξα. Αντιλαµβανόµαστε εποµένως ότι η ελιά ήταν ένα αναπόσπαστο στοιχείο των ανδρών και την αρχαιότητα, από τότε που περιλαµβάνονται σε όλα τα στάδια και τις διαδικασίες της ζωής τους.

Α

ντί για τα σύγχρονα µηχανήµατα και εγκαταστάσεις υπήρχαν λιθάρια από ειδική πέτρα (πορόλιθο) τα οποία κινούνταν µε λουριά και έστυβαν τις ελιές και έβγαζαν έναν χυλό, το ζυµάρι. Αυτό το ζυµάρι το έπαιρναν µε κουβάδες και το έβαζαν µέσα σε ειδικούς φακέλους, (ντορβάδες) τους οποίους πήγαιναν στο πιεστήριο. Εκεί πίεζαν το ζυµάρι µε νερό και έβγαινε το λάδι µαζί µε το ελαιόζουµο. Στη συνέχεια κατέληγε σε µια ειδική στέρνα σε σχήµα παραλληλόγραµµου, τη λαδούσα, και από εκεί µε ένα ειδικό σκεύος την αντλία µετέφεραν το λάδι σε δοχεία.

Ηλειακή Ελαιουργία

2003-2013

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

24

Ε ν οίκω Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

ΒΑΣΩ ΧΑΡΙΤΟΠΟΥΛΟΥ

«Να αρχίσει ο τόπος µας σταδιακά να συνειδητοποιεί την αξία του…»

Εκτός της έµφυτης αγάπης για τον τόπο που γεννήθηκε και µεγάλωσε, τι άλλο µπορεί να ωθήσει έναν νέο άνθρωπο να επιλέξει να εργαστεί στη γενέτειρά του; Ίσως η διάθεση να συµβάλλει όσο µπορεί στη βελτίωση ή και την αλλαγή των καταστάσεων που έχουν αφήσει ή αφήνουν στάσιµο τον τόπο. Ακόµα το γεγονός ότι πιθανότατα νιώθει πιο δηµιουργικός στον τόπο του, πιο ελεύθερος, εποµένως πιο δυνατός.

Π

ολυπράγµων και µε πλούσιο βιογραφικό η Βάσω Χαριτοπούλου που γεννήθηκε και µεγάλωσε στο Λάλα αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα νέου ανθρώπου που αγαπά τον τόπο του και επιλέγει να δραστηριοποιηθεί επαγγελµατικά και όχι µόνο σε αυτόν! ∆ιαθέτοντας, µεταξύ άλλων, Πτυχίο Οικονοµικών Επιστηµών (Πανεπιστήµιο Αθηνών) και εξειδίκευση στη «Συµβουλευτική των Επιχειρήσεων - Business Coaching» και στη «∆ιοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων - HRM» (µε τη µέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης e-learning), είναι ιδρύτρια και υπεύθυνη λειτουργίας του γραφείου-Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «∆ιώνη» καθώς και γενική γραµµατέας Συλλόγου Προστασίας της Φύσης & της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ερυµάνθου-Φολόης «Ωλονός». Οι δράσεις και οι πρωτοβουλίες -µε συνοδοιπόρους αρκετούς νέους ανθρώπους από την ορεινή νότια Ηλεία- για µια νέα ανάπτυξη της περιοχής είναι συνεχείς και ελπιδοφόρες αξίζοντας ιδιαίτερης προσοχής. Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν το δυναµικό του χαρακτήρα της και την αποφασιστικότητα της για δηµιουργία νέων δεδοµένων και αλλαγής νοοτροπίας στη σχέση των Ηλείων µε τον τόπο τους. Η µακραίωνη παράδοση και το φυσικό περιβάλλον της ορεινής Ηλείας βρίσκεται στην πρώτη γραµµή όπως και η ίδια µας εξοµολογείται στην… «Εν Οίκω» συζήτηση που είχαµε µαζί της. Πόσο ικανοποιηµένη είσαι από την λειτουργία του Κέντρου Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινής Ηλείας «∆ιώνη», του οποίου είσαι ιδρύτρια και υπεύθυνη λειτουργίας; Η αίσθηση του «ανήκειν» σε µια τοπική κοινωνία πιστεύω πως είναι µοναδικά αναζωογονητική. Ωστόσο, εάν είχα επιτρέψει να µε αποθαρρύνουν τα απαισιόδοξα, φοβισµένα θα έλεγα, σχόλια της πλειοψηφίας των ανθρώπων που συζητούσα το εγχείρηµά µου στα πρώτα του στάδια, θα είχα κυριολεκτικά χάσει την ευκαιρία να βιώσω

όλο αυτό το αίσθηµα πληρότητας και προσωπικής ικανοποίησης που νιώθω µετά από επτά µήνες λειτουργίας του γραφείου. Η δράση του Συλλόγου Προστασίας της Φύσης και της Πολιτιστικής Κληρονοµιάς Ερυµάνθου-Φολόης «Ωλονός», στον οποίο είσαι γενική γραµµα τέας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, είναι ιδιαίτερα αξιόλογη. Ποιο είναι το όραµα του συλλόγου για την περιοχή; Να αρχίσει ο τόπος µας σταδιακά να συ-

νειδητοποιεί την αξία του, το δυναµικό που διαθέτει σε ανθρώπινο, φυσικό και πολιτιστικό κεφάλαιο, ώστε αφενός να είναι σε θέση να το προστατεύσει αποτελεσµατικά, αφετέρου να το αξιοποιήσει κατάλληλα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της περιοχής. Ποια είναι τα κρυµµένα µυστικά της ορεινής Ηλείας; Μακραίωνη παράδοση, φυσικός πλούτος, σπουδαία ιστορία, ικανότατο ανθρώπινο δυναµικό.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Θαρρείς ότι η οικονοµική κρίση µπορεί να δώσει τις ευκαιρίες που απαιτούνται ώστε στο µέλλον να αντιµετωπίζουµε διαφορετικά το Περιβάλλον; Το ίδιο το Περιβάλλον µπορεί να δώσει µια διέξοδο από την κρίση; Οι ευκαιρίες πάντα υπάρχουν, απλά µια οικονοµική κρίση τις καθιστά ίσως περισσότερο ορατές στα µάτια µας. Ο άνθρωπος ενστικτωδώς γνωρίζει ότι στην (επανα)σύνδεσή του µε τη Φύση βρίσκεται η αληθινή γαλήνη και ασφάλειά του. Μια µορφή διεξόδου από την κρίση ασφαλώς δεν θα δώσει η εκµετάλλευση, αλλά η υγιής σχέση µε το Περιβάλλον, χωρίς ανθρωποκεντρική διάσταση. Έχοντας ζήσει για ένα χρονικό διάστηµα στο εξωτερικό, υπάρχουν πράγµατα και νοοτροπίες που έχεις ζηλέψει ως Ελληνίδα; Αν ναι ποια είναι αυτά; Μπορώ να πω ότι το µόνο που ζήλεψα ήταν η εξαιρετική γνώση των ξένων για το µεγαλείο της δικής µας ιστορίας. Θυµάµαι το πρώτο πράγµα που έκανα όταν επέστρεψα, ήταν να µελετήσω όσο µπορούσα ορισµένους από τους αρχαίους µας συγγραφείς και φιλοσόφους. Παράλληλα µε τις υπόλοιπες ασχολίες σου, είσαι και µέλος των παραδοσιακών χορευτικών τµηµάτων Λάλα και Αχ λαδινής. Πώς θα περιέγρα φες τη σχέση σου µε τον χορό; Με τους παραδοσιακούς χορούς νιώθω πιο κοντά στις ρίζες µου, σαν να αντλώ δύναµη από µια ισχυρή πηγή. Είναι µια φυσική γέφυρα ανάµεσα σε όσα αγνά, ανεπιτήδευτα και αυθεντικά προηγήθηκαν της δικής µας εποχής και σε εµάς, που αναζητούµε τις δικές µας ισορροπίες για να πορευτούµε στο δύσβατο δρόµο µας.

25

Εν οίκω


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

26

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Με µια µατιά

Η ανθοφορία αρχίζει ανάλογα µε την ποικιλία από τον Ιανουάριο ως το Μάρτιο και διαρκεί 2-3 µήνες. Την φυτεύουµε σε όξινα εδάφη ( π.χ φυτόχωµα για οξύφυλλα φυτά) Μεταφυτεύουµε την καµέλια από τον Σεπτέµβριο ωε τον Νοέµβριο προσέχοντας να µην χαλάσουµε την µπάλα χώµατος Ποτίζουµε µε τέτοια συχνότητα ώστε να µη στεγνώσει εντελώς το χώµα. Το υπερβολικό πότισµα µπορεί να προκαλέσει πτώση των λουλουδιών. Κατά την διάρκεια της ανθοφορίας αλλά και το καλοκαίρι δεν την λιπαίνουµε. Στην συνέχεια προσθέτουµε υγρό η στερεό λίπασµα για οξύφυλλα φυτά. Το κλάδευµα δεν είναι απαραίτητο εκτός και θέλουµε να διορθώσουµε το σχήµα της. Σε κάθε περίπτωση κλαδεύουµε αφού τελειώσει η ανθοφορία και πριν βγουν τα νέα µπουµπούκια.

Καµέλια η εντυπωσιακή…

Ο

Μικρή Συµβουλή

Οι καµέλιες µας είναι έτοιµες ν’ανθίσουν ή είναι ήδη ανθισµένες. Τώρα πρέπει να σταµατήσουµε τις λιπάνσεις, να τις προστατεύσουµε από το κρύο γιατί καταστρέφει τα λουλούδια τους, αλλά αντίθετα µε τα άλλα φυτά µπορούµε να τις µεταφυτεύσουµε όσο είναι ανθισµένες γιατί αυτή την περίοδο είναι σε λήθαργο.

ι συνθήκες του χειµώνα κάνουν τη φύση σχεδόν να “ληθαργεί” και τα έντονα κόκκινα, κίτρινα, µοβ χρώµατα δίνουν τη θέση τους στα πιο ουδέτερα καφέ, γκρι, λευκό. Αυτή τη χειµερινή περίοδο, εκεί που τα περισσότερα φυτά χάνουν την καλλωπιστική τους αξία, ορισµένα άλλα µέσα από την ανθοφορία ή τους ιδιαίτερους καρπούς τους οµορφαίνουν το χειµωνιάτικο τοπίο.

Η καµέλια είναι ιδιαίτερα απαιτητικός στην καλλιέργειά του αειθαλής θάµνος. Ωστόσο η πλούσια και εντυπωσιακή του ανθοφορία τον κάνει να πρωταγωνιστεί στην καρδιά του χειµώνα. Τα άνθη της καµέλιας είναι αρωµατικά και παρουσιάζουν µεγάλη ποικιλία στις αποχρώσεις του κόκκινου, ροζ, λευκού. Εµφανίζονται από τα µέσα Ιανουαρίου µέχρι και το τέλος Απριλίου. Ο µύθος λέει ότι οι Κορεάτες καλλιέργησαν τις πρώτες καµέλιες περίπου το 1200 π.χ. και οι βουδιστές µοναχοί διέδωσαν τα ανθισµένα φυτά στη Κίνα και Ιαπωνία. Οι περισσότεροι κηπουροί θεωρούν ότι η καµέλια είναι ένα είδος. Κι όµως το είδος CAMELLIA αριθµεί 82 είδη και αποτελείται από θάµνους και δέντρα! Η γνωστή µας καµέλια ανήκει στο είδος CAMELLIA JAPONICA. Η ιαπωνική καµέλια έχει σχήµα οβάλ, πυραµοειδές και φθάνει σε ύψος κατά µέσο όρο τα 2,5 µέτρα και σε πλάτος τα 1,5 µέτρα. Αν καλλιεργηθεί σε εσωτερικούς χώρους σαν φυτό γλάστρας µπορεί ν’ ανθίσει τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Το µεγαλύτερο πρόβληµα καλλιέργειας της καµέλιας που θα αντιµετωπίσουµε είναι ότι αγαπά τα όξινα εδάφη που στη χωρά µας είναι σπάνια. Συνήθως έχουµε

ασβεστολιθικά, άρα αλκαλικά χώµατα, περιβάλλον στο όποιο το θαυµάσιο αυτό φυτό δεν µπορεί να επιβιώσει καν. Για το λόγο αυτό οι θαυµαστές της την καλλιεργούν σε γλάστρες µε καστανόχωµα, που της προσφέρει το απαραίτητο όξινο περιβάλλον. Φροντίδα Μπορεί να καλλιεργηθεί σαν φυτό γλάστρας σ’ ένα ηλιόλουστο δωµάτιο ή σαν φυτό του κήπου να φυτευτεί σε µια σκεπαστή τοποθεσία. Με την κατάλληλη επιλογή θέσης και µε λίγη παραπάνω φροντίδα οι καµέλιες θα χαρίζουν απόλαυση στον κήπο µας για χρόνια Χρησιµοποιούµε µια άνετη, αλλά όχι πολύ µεγάλη γλάστρα και την γεµίζουµε µε πλούσιο, έφορο χώµα όξινου PH. Το καστανόχωµα είναι ένα από τα καλύτερα αλλά φροντίζουµε να είναι καθαρό χώµα, για να µπορέσουµε να την καλλιεργήσουµε χωρίς προβλήµατα. Πότισµα ∆εν αφήνουµε το χώµα να ξεραθεί ποτέ! Το φυτό αυτό προτιµά την ελαφριά υγρασία και ασφυκτιά όταν το χώµα στις ρίζες του στερεύει. Προσοχή όµως στο υπερβολικό πότισµα, της αρέσει το νερό, αλλά δεν θέλει να λιµνάζει στις ρίζες της. Για µια καλή ανθοφορία η ποσότητα του νερού θα πρέπει να είναι η ίδια χειµώνα – καλοκαίρι, ενώ το ράντισµα και το ξέπλυµα των φύλλων µε νερό είναι απαραίτητο, εκτός από την περίοδο της ανθοφορίας. Θέση ∆εν αγαπά τα σηµεία που τα βλέπει ο ήλιος όλη µέρα, είναι φυτό που προτιµά τα ισκιερά µέρη. Χρειάζεται το ηλιακό φως, χωρίς να έρχεται σε

άµεση επαφή µαζί της. Μια ιδανική θέση για την καµέλια στον κήπο είναι κάτω από δέντρα. Όπου όµως και αν την τοποθετήσουµε φροντίζουµε να µην την χτυπά ο πρωινός ήλιος, της κάνει πολύ κακό, ιδιαίτερα όταν έχει µπουµπούκια, τα µαυρίζει και τα ρίχνει. Σαν φυτό αγαπά την δροσιά, γι αυτό έξαλλου ανθίζει το χειµώνα, σε θερµοκρασίες 5-15 C. Σε πολύ υψηλές θερµοκρασίες όχι µόνο δεν ανθοφορεί , αλλά τίθεται και θέµα επιβίωσης της. Λίπανση Η λίπανση της είναι σχετικά εύκολη υπόθεση. Αν την λιπάνουµε µια φορά το χρόνο, µετά την ανθοφορία µε λίπασµα ειδικό για καµέλιες, το φυτό θα είναι ευχαριστηµένο και θα ευδοκιµήσει. Την µεταφυτεύουµε κάθε 4-5 χρόνια, σε µια λίγο µεγαλύτερη γλάστρα. Η µεταφύτευση είναι εύκολη, γιατί οι ρίζες της γίνονται µια µπάλα και δε θα µας δυσκολέψει. Κλάδεµα Για να βοηθήσουµε τις καµέλιες να ανθοφορήσουν τις κλαδεύουµε όταν βρίσκονται σε περίοδο βλάστησης, δηλαδή την άνοιξη και πάντως όχι αργότερα από τα µέσα Ιουνίου. Το κλάδεµα πρέπει να γίνεται αµέσως µετά το τέλος της ανθοφορίας και πριν την εµφάνιση των νέων µπουµπουκιών .

Πολλαπλασιασµός Οι καµέλιες µπορούν να αναπαραχθούν από σπόρο, αλλά είναι καλύτερο να πάρουµε µοσχεύµατα µετά την περίοδο ανθοφορίας (άνοιξη-καλοκαίρι), µήκους 10 εκατοστών και να τα βάλουµε σε γλάστρες µε κοσκινισµένη άµµο στην οποία θα προσθέσουµε µικρή ποσότητα τύρφης


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 27

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Τα αποτελέσµατα του Σαββάτου Σελ. 30,31

Το πρόγραµµα της 12ης αγωνιστικής της Football League 2 ΧΑΝΙΑ ΑΟ – ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΧΑΝΙΩΝ 10/02/13 15:00 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10/02/13 15:00 ΦΩΣΤΗΡ – ΡΟΥΒΑΣ ∆ΗΜ. ΓΥΜ/ΡΙΟ “ΣΠ. ΓΙΑΛΑΜΠΙ∆ΗΣ” ΤΑΥΡΟΥ 10/02/13 15:00 ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 10/02/13 15:00 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ∆ΗΜ. ΓΥΜΝ/ΡΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ 10/02/13 15:00 *** Ο ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ έχει ρεπό *** ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ – ΑΟ ΓΛΥΦΑ∆ΑΣ 0-3 α.α

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1ος Όµιλος 21-8 1 ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΠΑΕ 25Β. —————————————————————————2 ΑΣΤ.ΜΑΓΟΥΛΑΣ 20Β. 14-10 3 ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΠΑΕ 20Β. 17-10 4 ΑΧΑΡΝΑΙΚΟΣ 20Β. 17-9 5 ΦΩΣΤΗΡΑΣ 18Β. 13-6 6 ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 15Β. 18-15 ———————————————————————————7 ΧΑΝΙΑ Α.Ο. 14Β. 14-13 8 ΠΑΣ ΝΕΑ ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΠΑΕ 13Β. 12-10 9 ΓΛΥΦΑ∆Α ΠΑΕ 10Β. 14-21 10 ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 10Β. 14-15 11 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 10Β. 7-9 12 ΡΟΥΒΑΣ ΠΑΕ 7Β. 9-14 13 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ -

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Με σοβαρότητα για τη νίκη

Π

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

αρά τα προβλήµατα που έχει (απουσία των νέων µεταγραφών και του Νοµικού που είναι τραυµατίας) ο Πανηλειακός καλείται σήµερα το µεσηµέρι στις 3.00, να «αλώσει» τα Χανιά και να πάρει µια σπουδαία νίκη επί της τοπικής οµάδας.

Σήµερα στις 3.00 µ.µ µε Χανιά Μια νίκη που θα τον διατηρήσει «ζωντανό» στην διεκδίκηση του µεγάλου στόχου που έχει θέσει, δηλαδή την άνοδο στην Β’ Εθνική. Ο Πανηλειακός στον σηµερινό αγώνα θα πρέπει να είναι πολύ σοβαρός και να καταφέρει να κρατήσει το «µηδέν» στην άµυνα, που αυτόµατα θα του δώσει πολλούς … πόντους στην διεκδίκηση της ανόδου.

Μια µεγάλη νίκη θέλει σήµερα ο Πανηλειακός στα Χανιά.

Να θυµίσουµε ότι ο σηµερινός αγώνας είναι ο πρώτος του Μίλτου Γκόφα στον «ερυθρόλευκο» πάγκο και ο έµπειρος τεχνικός έχει ζητήσει από τους παίκτες του να του κάνουν ένα µεγάλο δώρο. Την κατάκτηση των τριών βαθµών. *** Οι παίκτες που έχει στην διάθεση

του ο Μίλτος Γκόφας για τον σηµερινό αγώνα είναι οι : Αθανασόπουλος, Μπρόκος, Κολόκας, Βλαχόπουλος, Κυριακίδης, Κουλός, Λούγκος, Μήτρου, Σαραµαντάς, Σταµατέας, Σωτηρόπουλος, Κατσαρός, Καραχάλιος Π., Μπιταξής, Ντάλλας, Οικονοµόπουλος, Παναγόπουλος, Αποστολόπουλος.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

28 Σ Π Ο Ρ

∆’Εθνική-6ος Όµιλος

Π.Φ.Ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Στα Φιλιατρά στις 3 µ.µ. µε Εράνη! Βαθµολογία 1 ΠΦΟ Πανόπουλου 35 2 Ατρόµητος Λάππα 26 3 Παναρκαδικός 22 4 Εθνικός Σαγέικων 18 5 Εθνικός Μελιγαλά 17 6 Εράνη Φιλιατρών 15 ————————————————————— 7 ∆ιαγόρας Βραχνέικων 12 8 ∆όξα Νέας Μανολάδας 12 9 Αχαϊκή 11 10 Πάµισος 8 Με µοναδικό στόχο τη νίκη και το τρίποντο θα αγωνιστούν σήµερα και στα Φιλιατρά

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Στα Φιλιατρά εκστρατεύει… σήµερα ο πρωτοπόρος του 6ου οµίλου του πρωταθλήµατος της ∆΄ εθνικής Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, για να αντιµετωπίσει την τοπική Εράνη , µε στόχο βέβαια την νίκη, που θα τον φέρει ένα ακόµα βήµα ποιο κοντά στην κατάκτηση του τίτλου, ώστε να πετύχει αυτό που έχασε πέρυσι… δηλ. τον τίτλο και την άνοδο στην Γ΄ εθνική! Έτσι σήµερα στις 3 το µεσηµέρι αντιµετωπίζει στο γήπεδο των Φιλιατρών την τοπική

Εράνη ! Ένα µατς που δεν είναι καθόλου εύκολο, γιατί οι γηπεδούχοι του Θοδωρή Ανδριόπουλου, είναι καλή οµάδα όπως τονίζει συνεχώς στους παίκτες του και ο τεχνικός της οµάδας Λάκης Αθανασόπουλος, και η θέση της είναι πλασµατική… στην βαθµολογία! Έτσι στην τελευταία προπόνηση της Παρασκευής ζήτησε και πάλι σοβαρότητα και αγωνιστική πειθαρχία για να έρθει η νίκη και το τρίποντο, και όχι «χαλαρότητα» όπως στο τελευταίο µατς µε την Αχαϊκή στο Πανόπουλο! Το ευχάριστο για τους «πρά-

σινους» είναι ότι δεν υπάρχουν αγωνιστικά προβλήµατα, καθώς ο µοναδικός απών θα είναι ο στρατευµένος Μπράβος, ο οποίος µετά το ντέρµπι µε το Λάππα επέστρεψε στην µονάδα που υπηρετεί!

∆ΟΞΑ ΝΕΑΣ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Με ψυχή για µια ακόµη νίκη • Στις 3 µ.µ οι «µαυραετοί» υποδέχονται τον Εθνικό Μελιγαλά και έχουν µοναδικό στόχο τους τρεις βαθµούς

Του Γιάννη Μουρούτη

Άλλον έναν τελικό δίνει σήµερα στις 3 µ.µ η ∆όξα Νέας Μανολάδας φιλοξενώντας στην έδρα της µια οµάδα αρκετά καλή και έκπληξη στον 6ο όµιλο της ∆’ Εθνικής, τον Εθνικό Μελιγαλά. Οι «µαυραετοί» που νίκησαν στα Σαγέικα, έµειναν «ζωντανοί» στην υπόθεση της ανόδου και θα αυξήσουν ακόµη περισσότερο, επικρατήσουν και σήµερα απέναντι στους Μεσσήνιους. Οι παίκτες της ∆όξας, πέντε αγωνιστικές πριν το φινάλε, ξέρουν

τητές (3 µ.µ) τικής και οι διαι ισ ων αγ ης 14 ς Οι αγώνες τη ΠΟΥΛΟΥ: ΩΝ-ΠΦΟ ΠΑΝΟ (Αργολίδας) ΕΡΑΝΗ ΦΙΛΙΑΤΡ ης-Καραγεώργος ύµ κο νε Νε ς, το Ρατσιά Σ ΜΕΛΙΓΑΛΑ: ΛΑ∆ΑΣ-ΕΘΝΙΚΟ Ω ) ΑΝ Μ Ν. ΞΑ ∆Ο (∆υτικής Αττικής µάς-Φαρµάκης Χατζής, Παστρω ΚΑ∆ΙΚΟΣ ΑΧΑΪΚΗ-ΠΑΝΑΡ Σ ΒΡΑΧΝΕΙΚΩΝ ΣΗΝΗΣ-∆ΙΑΓΟΡΑ ΕΣ Μ Σ Ο Ν (Το µατς αυτό ΙΣ Μ ΠΑ ΝΙΚΟΣ ΣΑΓΕΙΚΩ ΕΘ ΑΠΠ ΛΑ Σ ΑΤΡΟΜΗΤΟ της Βάρδας) γόριος Καλάκος» θα γίνει στο «Γρη

ότι δεν έχουν περιθώρια για «γκέλες» και είναι υποχρεωµένοι να κάνουν τρία στα τρία στην έδρα τους και απ’ κει και πέρα όλα γίνονται. Για να επιτευχθεί ο στόχος όµως, πρέπει κάθε µατς να το βλέπουν… ξεχωριστά και να είναι αφοσιωµένοι και πειθαρχηµένοι, στην εκάστοτε αναµέτρηση.

Στο σηµερινό µατς που θα διαιτητεύσει ο Χαντζής από την ∆υτική Αττική, επανέρχονται οι τιµωρηµένοι Κωστής και Μικελάτος, ενώ ο Μίκι Τσίρκοβιτς είναι δεδοµένο ότι θα κάνει αρκετές αλλαγές σε σχέση µε το αρχικό σχήµα που παρέταξε στα Σαγείκα.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Ντέρµπι παραµονής στη Γαστούνη

• Ο Αίας φιλοξενεί τον Ηλειακό Λεχαινών, ενώ τη ∆ευτέρα ο Ολυµπιακός Λαµπετίου υποδέχεται τον ΠΑΟ Βάρδας

Του Γιάννη Μουρούτη

Τρία µατς θα διεξαχθούν σήµερα στις 3 µ.µ για την Α1 Κατηγορία Βέρροιος, ενώ την ∆ευτέρα θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι της 20ης αγωνιστικής ανάµεσα στον Ολυµπιακό Λαµπετίου και τον ΠΑΟ Βάρδας. Ας δούµε όµως τα τρία σηµερινά παιχνίδια και το αυριανό µατς: Κρέστενα: Ο Ξενοφώντας έχασε στο Χάβαρι και θέλει να επιστρέψει στα «τρίποντα»

κόντρα στον Αργοναύτη που «καίγεται» για το θετικό αποτέλεσµα. Προβάδισµα στους γηπεδούχους, αλλά και οι φιλοξενούµενοι είναι πάντα υπολογίσιµοι. ∆ιαιτητής ο Κυριαζής

Γαστούνη: Αν δεν κερδίσει σήµερα ο Αίας τον Ηλειακό Λεχαινών, τότε δεν έχει καµία αξία το διπλό που πήρε στο Χειµαδιό. Παράλληλα, θα δυσκολέψει ακόµη περισσότερο το έργο των «κόκκινων» για την παραµονή, αφού είναι ήδη ουραγοί. Βαθµούς θέλει όµως και ο Ηλειακός και

αυτό κάνει το µατς ιδιαίτερα αµφίρροπο. ∆ιαιτητής ο Καραβίδας

Τραγανό: Σταθερή οµάδα η Νίκη, θέλει νέο «τρίποντο» και κόντρα στον Α.Ο.Χάβαρι, για να διατηρηθεί στις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. Είναι ένα κλικ… πιο κοντά στο «τρίποντο», όµως και οι φιλοξενούµενοι είναι «σκληροτράχηλοι» και θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία, για να «ανασάνουν περισσότερο». ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Νίκη µε Εθνικό και ό,τι προκύψει στο µέλλον … Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ΗΛΕΙΑΚΟ ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι αγώνες µε ηλειακό ενδιαφέρον Σήµερα και αύριο για τα πρωταθλήµατα της ΕΣΚΑ Η θα διεξαχθούν οι εξής αγώνες :

Πολλά ακούγονται και γράφονται για το µέλλον του Ολυµπιονίκη, αλλά το σίγουρο είναι ότι σήµερα στις 5 το απόγευµα στο κλειστό της Ολυµπίας, η οµάδα της Ηλείας αντιµετωπίζει τον Εθνικό µε στόχο τη νίκη, που θα την διατηρήσει «ζωντανή» στη διεκδίκηση της παραµονής (εκτός και αν οι εξελίξεις είναι ραγδαίες)! Ο Ολυµπιονίκης καλείται χωρίς άγχος να παίξει καλό µπάσκετ και ό,τι προκύψει … Σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να τον ενισχύσουν και οι φίλαθλοι της Ηλείας, οδηγώντας τον στην δεύτερη νίκη του στο πρωτάθληµα. Αναλυτικά το σηµερινό πρόγραµµα της Γ’ Εθνικής µπάσκετ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 1ος Οµιλος Νότου Ολυµπία 17.00 Ολυµπιονίκης – Εθνικός ΟΦΠΦ Σπυρόπουλος Α., Ντάνος (Μπατζάκας) 2ο Λ. Αµαρουσίου 17.00 Νίκη Αµαρουσίου – Καλαµάτα 1980

∆ευτέρα Λαµπέτι(3.15 µ.µ): Ο Ολυµπιακός Λαµπετίου έµεινε «ζωντανός» µε τη νίκη του επί του Λευκού Αστέρα. Όµως έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο αύριο, αφού υποδέχεται τον ΠΑΟ Βάρδας, που έχει βλέψεις ανόδου. Ανοικτό είναι το παιχνίδι πάντως, αφού οι γηπεδούχοι έχουν ψυχολογία και είναι αποφασισµένοι να δώσουν και την ψυχή τους, για να πάρουν έστω την ισοπαλία. ∆ιαιτητές από άλλον σύνδεσµο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 10/02/13 Β’ ΕΣΚΑ Η : ΑΕ Κάτω Παναγιάς – Κρόνος Στρεφίου (Αέθλειον 17.30) ΕΦΗΒΙΚΟ : Κόροιβος – Προµηθέας (β. Αµαλιάδας 16.00)

Ερµιόνης 17.00 Κρανίδι – Κεραυνός Αιγίου Γαλατσίου 17.00 Γαλάτσι – Ποσειδών Λουτρ. ∆ΑΚ Αγρινίου 12.00 Αγρίνιο – Ζάκυνθος Ν. Περκίζα Χαλ. 17.00 Χαλανδρίου – Πόλις Καλλιθέας

∆ΕΥΤΕΡΑ 11/02/13 Α1 ΕΣΚΑ Η : Πανηλειακός ΓΑΣ – Αγυιά (κλειστό Πύργου 20.00) Ήφαιστος/Αχιλλέας – Υπερίων (κλειστό Αιγίου 20.00) ΠΑΙ∆ΙΚΟ : Ηρακλής Πύργου – Ολυµπιονίκης (κλειστό Πύργου 18.15)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 29

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ACS

Ματς «φωτιά» σε τέσσερα γήπεδα • Βαρβάσαινα – ∆ουνέικα – Καράτουλα και Αλφειούσα!

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ε πέντε ακόµα µατς συνεχίζεται σήµερα η Α2 Κατηγορία, µε τα οποία ολοκληρώνεται η 18η αγωνιστική. Πρόκειται για κρίσιµα βαθµολογικά µατς , καθώς θα κριθούν πολλά σε ότι αφορά τις θέσεις των πλει – οφ ανόδου και πλει – οφ παραµονής, µε το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα γήπεδα της Βαρβάσαινας, των ∆ουνεΐκων, του Καράτουλα και της Αλφειούσας! Ενώ στο Λαντζόι ο τοπικός Ενιπέας έχει εύκολη αποστολή απέναντι στον «ουραγό» Αχιλλέα Νεοχωρίου!

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Οι αγώνες της Κυριακής Για το πρωτάθληµα της Super League ΟΠΑΠ θα διεξαχθούν σήµερα οι εξής αγώνες : ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ 15:00 novasports1 ΚΕΡΚΥΡΑ - ΑΕΚ 17:15 novasports1 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ 17:15 novasports3 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΞΑΝΘΗ 19:30 novasports1

Ας δούµε όµως τα σηµερινά µατς που αρχίζουν στις 3 µ. µ: ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ : Με τον «αέρα» της πολύτιµης ισοπαλίας που πήρε στο Λαντζόι, ο γηπεδούχος Ατρόµητος αντιµετωπίζει τον Ηλειακό Βαρθολοµιού και θέλει τους τρεις βαθµούς για να ελπίζει στο θαύµα των πλει – οφ ανόδου! Βέβαια οι γηπεδούχοι είναι το φαβορί, όµως οι φιλοξενούµενοι παλεύουν για την απευθείας παραµονή και είναι ικανοί για τα πάντα ! ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος .

∆ΟΥΝΕΙΚΑ : Την νικηφόρα πορεία του θέλει να συνεχίσει σήµερα ο τοπικός Απόλλων ώστε να βλέπει τα πλει – οφ ανόδου. Όµως τους ίδιους πλέον στόχους έχει και ο ανεβασµένος φέτος Αλφειός Επιταλίου! Έτσι προβλέπεται «µάχη» µε όλα πιθανά! ∆ιαιτητής ο Σταθόπουλος. ΚΑΡΑΤ ΟΥΛΑ: Με τον «αέρα» της µεγάλης του νίκης µέσα στο Βαρθολοµιό την περασµένη αγωνιστική θα υποδεχτεί σήµερα ο Πανωλενιακός την αισθητά ανεβασµένη τον τελευταίο καιρό Α.Ε. Κανουλίων, που είναι ικανή τουλάχιστον να µην χάσει! ∆ιαιτητεύει ο Βουρλιώτης! ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ: Ντέρµπι αναµένεται να είναι η συνάντηση εδώ της τοπικής Αλφειονίδας κόντρα στον φιλόδοξο ΑΠΟ Κουρτεσίου που εκτός έδρας παραµένει αήττητος, δεν θα έχει όµως στον πάγκο του τον Κ. Σκιαδόπουλο που παραιτήθηκε µετά την προπόνηση της περασµένης Παρασκευής! Το µατς «σφυρίζει» η Σιαχάµη.

Ανάλογες στιγµές θέλουν να ζήσουν και στα ∆ουνέικα σήµερα οι παίκτες του Αλφειού Επιταλίου !

ΛΑΝΤΖΟΪ: Έναν υγιεινό περίπατο αναµένεται να κάνουν σήµερα εδώ οι παίκτες του φιλόδοξου

Ενιπέα επιστρέφοντας στις νίκες παίζοντας µε τον αδύναµο Αχιλλέα Νεοχωρίου που παίζει µόνο για την ιστορία του! Το µατς διευθύνει ο ∆ηµη-

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – S M TEPZHS

Τοπικό ντέρµπι στη Μυρτιά (Ολυµπιακός – Αετός)

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Άλλους δέκα αγώνες περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας, µε τους οποίους ολοκληρώνεται η 18 η αγωνιστική και στους δυο οµίλους! Συγκεκριµένα θα γίνουν πέντε µατς για τον 1ο όµιλο, όπου ξεχωρίζει η αναµέτρηση στα Χελιδόνια, µεταξύ της τοπικής οµάδας και της ∆όξας Ελαιώνα. Ενώ σε ότι αφορά τον 2ο όµιλο έχουµε την διεξαγωγή επίσης πέντε αγώνων, µε το µατς Ολυµπιακός Μυρτιάς –Αετός Αλποχωρίου, να «κλέβει» την παράσταση (τοπικό

ντέρµπι)! Εν τω µεταξύ τα θερµά του συλλυπητήρια εκφράζει το ∆.Σ. του Α.Ο. Μακρισίων στον αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Κώστα Παναγόπουλο για τον θάνατο της συζύγου του Μάρθας Παναγοπούλου.

Αναλυτικά τα σηµερινά µατς µε ώρα έναρξης στις 3 µ.µ έχουν ως εξής: Α’ Όµιλος Α.Ο. Αµπελώνας – Θρίαµβος Πύργου (11π.µ.) Ερµής Πλατάνου – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου

Α.Ο. Μακρίσια – Α.Ο. Νεοχωρίου Ωλενιακός Ωλενας – Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων Α.Ο. Χελιδόνια – ∆όξα Ελαιώνα

Β’ Όµιλος Λέοντες Αµαλιάδας – Κένταυρος Σωστίου (11 π. µ.) Ολυµπιακός Μυρτιάς – Αετός Αλποχωρίου (11 π.µ.) Ελπίδα Βαρθολοµιού – Ατρόµητος Καβασίλων Άρης Ξυλοκέρας – Άρης ∆ήµητρας Εθνικός Αµαλιάδας – Εθνικός Γερακίου

Μονόδροµος είναι σήµερα η νίκη για τον Ωλενιακό Ωλενας στην προσπάθεια της παραµονής στην Β’ κατηγορία

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA

Ενδιαφέροντα µατς σε Ανδραβίδα και Κορυφή! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Με επτά ακόµα αγώνες της 15ης αγωνιστικής, συνεχίζεται σήµερα το πρωτάθληµα της Γ΄ κατηγορία και στους δυο οµίλους! Ξεχωρίζουν πάντως οι συναντήσεις του 2ου οµίλου, και ιδιαίτερα τα µατς που θα γίνουν σε Ανδραβίδα και Κορυφή, καθώς είναι κρίσιµα βαθµολογικά για τους στόχους των οµάδων που αγωνίζονται! Τα σηµερινά παιχνίδια και στους δύο οµίλους µε ώρα έναρξης στις 11 το πρωί έχουν ως εξής:

Α’ Όµιλος Κεραυνός Βρίνας – Α.Ο. Κουτσοχέρας Α.Ο. Ανδρίτσαινας – Άρης Λανθίου Άφοβος Βροχίτσας – Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου(12 µ.µ.) Α.Ε. Πηνείας – Α.Ο. Μαγούλας(17/02) Β’ Όµιλος Πηνειακός – Αναγέννηση Αµαλιάδας Αναγέννηση Κορυφής - Πήγασος Πρασίνου Απόλλων Γαστούνης – Πρίγκιπες Λεχαινών Φίλιππος Ανδραβίδας – Α.Ο. Αρετής

∆ύσκολη αποστολή θα εχει σήµερα στην Ανδραβίδα ο Α.Ο. Αρετής απέναντι στον φιλόδοξο Φίλιππο!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

30 Σ Π Ο Ρ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πέρασε σαν … τρένο και από τον Βόλο

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

αν … τρένο πέρασε ο Κόροιβος από τον Βόλο, όπου νίκησε καθαρά και δίκαια τη τοπική Νίκη µε 81-67. Αυτή η νίκη δείχνει για άλλη µια φορά το σπουδαίο ταλέντο που έχει η οµάδα της Ηλείας, που συνεχίζει να ψάχνει την υπέρβαση, δηλαδή την άνοδο στην Α1 Εθνική. Η οµάδα της Ηλείας δεν ξεκίνησε καλά και στο 10’ έχανε 31-26. Όµως ο Κόροιβος στο δεύτερο 10λεπτο δέχτηκε µόλις 7 πόντους και πήγε στα αποδυτήρια για το ηµίχρονο προηγούµενος 47-38. Στο δεύτερο µέρος ο Κόροιβος άρχισε να «ανοίγει» την διαφορά και αφού στο 22’ ήταν µπροστά στο σκορ µε 40-47, στο 28’ έφθασε στο 44-53, στο 30’ στο 48-61, στο 32’ στο 48-66, στο 36’ στο 58-73 και στο 40’ στο τελικό 67-81. Το συγκρότηµα της Αµαλιάδας είχε πρώτους σκόρερ του Σάκη Καρύδα, Μπάνε Τόµιτς και Πέτρο Νοέα. Βέβαια, το µατς “σηµαδεύτηκε” από τον σοβαρό τραυµατισµό του Γιάννη Αντωνιάδη, που γύρισε το γόνατό του και διακοµίστηκε στο νοσοκοµείο για εξετάσεις. ∆ΕΚΑΛΕΠΤΑ: 31-26, 38-47, 48-61, 67-81

∆ΙΑΙΤΗΤΕΣ: Γεωργιάδης-Ταρενίδης Στ.-Συµεωνίδης ΝΙΚΗ (Ζαφειρούδης): Φωσσές, Σαµαράς 3 (1), Μαυρογιάννης 12 (1), Κουτίνας 17 (5),

Στάµος 10, Καραγκιολίδης 13 (3), Μαλτέσιος 3, Θεοδωράκος, Μυστιλιάδης 9 (1). ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Ασηµακόπ ο υ λ ο ς , Επικράτησε της τοπικής Νοέας 15 (2), µε 81-67 Αντωνι άδης 4, Καρύδας 18 (4), Κούρτης 12 (2), Τόµιτς 21 (2), Χατζόπουλος, Μαγιτόµπε 3 (1), Γκέρος 3, Τσόσιτς 5 (1)

*** Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραµµα της 16ης αγωνιστικής τα Τρίκαλα παρουσιάστηκαν σοβαρά και πειθαρχηµένα και έπειτα από ένα µεστό και µεθοδικό παιχνίδι επικράτησαν µέσα στο Κοντόπευκο της Αγίας Παρασκευής µε 77-67 και έµειναν για τα καλά στο κυνήγι της ανόδου. Όλα τα αποτελέσµατα : 67-77 ΚΑΠ - Τρίκαλα Λαύριο - Ηράκλειο 78-55 Φιλαθλητικός - Παγκράτι 87-68 ∆όξα Λευκάδας - Ερµής Λαγκαδά 73-67 Νίκη Βόλου - Κόροιβος 67-81 Αρκαδικός - ΑΕΝΚ 58-67 ΟΦΗ - Ίκαροι Σερρών 10/02 16:00 Η επόµενη αγωνιστική (16η, 23/02): Παγκράτι - Αγία Παρασκευή, Τρίκαλα - ΟΦΗ, Ίκαροι Σερρών - Αρκαδικός, Ν. Κηφισιά Νίκη Βόλου, Κόροιβος - ∆όξα Λευκάδας, Ηράκλειο - Ερµής Λαγκαδά, Λαύριο - Φιλαθλητικός.

Νίκης

ΤΕΛΙΚΟΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυµπιακός vs Παναθηναϊκός για τον τίτλο Ολυµπιακός και Παναθηναϊκός αναµετρώνται σήµερα (18:30 ΕΤ 1) για 21η φορά στην ιστορία τους στο Κύπελλο Ελλάδος, έκτη συνεχή στον τελικό και συνολικά διεκδικούν τον τίτλο σε ένα µατς για ένατη φορά. Στις προηγούµενες οκτώ συναντήσεις σε τελικό οι «πράσινοι» είχαν έξι νίκες. Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει 13 νίκες και ο Ολυµπιακός 7 στις αναµετρήσεις τους στο θεσµό.

ΤΕΛΙΚΟΙ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

Νικητές 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας (αγόρια), 2ο ΓΕΛ Πύργου (κορίτσια)

Τ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ην Τετάρτη 6/2/2013 διεξήχθη ο τελικός του πρωταθλήµατος καλαθοσφαίρισης αγόρια Λυκείων µε νικητή το 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας. Το 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας νίκησε στον τελικό το ΓΕΛ Πελοπίου µε 46-43

Επικράτησαν των ΓΕΛ Πελοπίου & 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας αντίστοιχα

σε ένα παιχνίδι για γερά νεύρα και µε πολλές ανατροπές στο σκορ. Στην 1η περίοδο προηγήθηκε το ΓΕΛ Πελοπίου µε 11- 10. Στην 2η περίοδο το σκορ ανατράπηκε σε 22-20 υπέρ του 1ου ΓΕΛ Αµαλιάδας. Το τέλος της 3η περιόδου βρήκε τις δύο οµάδες ισόπαλες. Τελικά νικητής αναδείχθηκε το 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας ύστερα από σκληρή µάχη πόντο µε πόντο. ΓΕΛ Πελοπίου (προπονητής Γρη-

Από την απονοµή των αγοριών την οποία έκανε η κα. Κοτρέτσου Πολυξένη, προϊσταµένη του γραφείου Φ.Α Ηλείας.

γοριάδης Σταύρος) : ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΚΟΝ∆ΥΛΗΣ, ΜΑΝΤΑΣ, ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ, ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ, Χ. ΚΛΑ∆ΗΣ ∆ιαιτητής ήταν ο Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης.

1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας(προπονητής Βυθούλκας Γιάννης) : ∆ΗΜΑΚΟΣ, ΜΠΟΥΤΖΑΡΕΛΗΣ, ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ,

Στον τελικό των κοριτσιών Λυκείων το 2ο ΓΕΛ Πύργου νίκησε το 1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας µε 30- 9. Η υπεροχή του 2ου Λυκείου Πύργου

Από την απονοµή των κοριτσιών, την οποία έκανε ο κ. Σιακκής Γιώργος σχολικός σύµβουλος Φ.Α.

ήταν εµφανής σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. 2ο ΓΕΛ Πύργου(Παναγούλια) : ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΠΝΙΣΗ, ΚΑΡΑΜΑΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΥΡΙΑΖΗ, ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ

1ο ΓΕΛ Αµαλιάδας : ΠΑΠΑΒΡΑΜΙ∆ΟΥ, ΖΑΡΚΑΛΗ, ΓΚΑΒΑΛΟΥ, ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ, ΤΣΑΚΩΝΑ, ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ, ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΕΪΝΤΗ ∆ιαιτητής ήταν ο Ανδρουτσόπουλος Παναγιώτης. *** Το ποδόσφαιρο Λυκείων είναι σε εξέλιξη.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2013

Σ Π Ο Ρ 31

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ- ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 0-0

«Γκέλα» για τους «βυσσινί» Σ

το 0-0 έµει ναν χ θες Ολυµπιακός Σαβαλίων και Αστέρας Αµαλιάδας και έτσι οι «βυσσινί» αύριο, δεν αποκλείεται να αποκτήσουν συγκάτοικο στη κορυφή της βαθµολογίας(αυτό θα γίνει σε περίπτωση νίκης του ΠΑΟ Βάρδας στο Λαµπέτι). Το µατς χθες είχε φάσεις και από τις δύο οµάδες. Η οµάδα των Σαβαλίων, µε κορυφαίους τους Παπουτσή και Ρούνη, ήταν καλύτερη στο πρώτο µέρος και είχε γενικότερα 2-3 καλές ευκαιρίες για γκολ.

Στο 65’ ο Σκοζάι είχε φάουλ στο δοκάρι, ενώ στο 23’ είχε ένα καλό σουτ του Χοντζάι, που έδιωξε δύσκολα ο Κουτσαβίτης. Στην επανάληψη πάντως ο Αστέρας ανέβηκε, ωστόσο γκολ δεν πέτυχε. Στο 90’ ο Αλαιµπέου είχε ένα καλό σουτ που απέκρουσε ο Κόλλιας, ενώ νωρίτερα στο 72’ σε προσπάθεια του Γαβριλόπουλου ο Παπουτσής αποµάκρυνε τη µπάλα πάνω στη γραµµή. Ακόµη ο Γαβριλόπουλος είχε ένα καλό σουτ στο 67’ που πέρασε άουτ, ενώ σε σύγκρουση µε τον Ρούνη στη µικρή περιοχή χτύπησε σοβαρά στον ώµο και µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο(στη φάση αυτή οι «βυσσινί» ζήτησαν πέναλτι). Να αναφέρουµε ότι και ο Τσουκαλάς στο 75’ είχε ένα καλό σουτ που πέρασε άουτ. Ολυµπιακός Σαβαλίων: Κόλλιας, Ν.Παναγιωτόπουλος(74’Καραγιάννης, 88’λ.τρ Αντωνόπουλος), Ρούνης, Καραφαλός, Ν.Μπογονικολός, ∆.Μπογονικολός, Χοντζάι, Λαγκαδινός, Στεφανόπουλος(78’Κο-

Σ

Φάση από το χθεσινό µατς της Αµαλιάδας και την λευκή ισοπαλία που «µπλέκει» πλέον την πρώτη θέση στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος

τσοχείλης), Παπουτσής, Σκοζάι Αστέρας Αµαλιάδας: Κουτσαβίτης, Χρόνης(54’Αµπντουραµάνι), Αντωνόπουλος, Καµαρι-

νός, Παναγιωτάρας, Στασινόπουλος(67’Σιούλας), Παπαθεοδώρου, Τσουκαλάς, Αλαιµπέου, Σ.Αντωνόπουλος , Γαβριλόπουλος (76’’Τσαµπαλάς)

∆ιπλό µε φωνές… για τη διαιτησία πουλος έστειλε τη µπάλα στα δίχτυα. Ισοφάρισαν στο 24’ οι γηπεδούχοι µε κεφαλιά του Ν.Σταµατελάτου, από εκτέλεση φάουλ του Σπηλιωτόπουλου και στη συνέχεια το µατς «άνοιξε». Ευκαιρίες είχαν και οι δύο οµάδες µε τους Ζ.Παναγιωτόπουλο, Ν.Σταµατελάτο και Γεωργιόπουλο και Σωτηρόπουλο αντίστοιχα. Το 1-2 έγινε στο 57’, όταν ο Σωτηρόπουλος κέρδισε πέναλτι και ο τερµατοφύλακας Α.Αντωνόπουλος «από την άσπρη βούλα» πέτυχε το έκτο φετινό του γκολ. Η διαιτησία του Λάµπρου για «κλάµατα». ∆εν έδωσε δύο ακόµη πέναλτι στη ∆άφνη σε ανατροπές του Καλοµοίρη και του Σωτηρόπουλου στο 13’ και στο 51’ , αλλά απαράδεκτος και ο βοηθός Τόλης, που ακύρωσε λανθα-

σµένα γκολ του Σπηλιωτόπουλου στο 74’ ως οφσάιντ και στο 90’ δεν πήγε σέντρα…για να βοηθήσει τον διαιτητή, όταν στη κεφαλιά του Ν.Σταµατελάτου, ο Α.Αντωνόπουλος απέκρουσε τη µπάλα, όταν αυτή είχε περάσει τη γραµµή του τέρµατος. Στο 63’ χτύπησε σοβαρά ο Τσαούσης στο γόνατο (του κόλλησε το πόδι στο έδαφος και στη συνέχεια προσέκρουσε στο δοκάρι) και τον αντικατέστησε ο Ηλιόπουλος. Σε ένα πολύ καλό µατς µε την διαιτησία αρνητική(και οι τρεις ήταν από τον Σ.∆.Π. Αιτωλοακαρνανίας, µε µοναδική «όαση» τον α’βοηθό Μπουκουβάλα-Το εξοδολόγιο ήταν 296 ευρώ ) καλύτεροι των νικητών οι Σωτηρόπουλος, Γεωργιόπουλος, Α.Αν-

τωνόπουλος και Στρίγγας, ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισαν οι Ζ.Παναγιωτόπουλος, Ν.Σταµατελάτος, Γκουβέρος και ∆.Παναγιωτόπουλος. Λευκός Αστέρας: Τσαούσης(63’ λ.τρ Ηλιόπουλος), Γκουβέρος, , ∆.Σταµατελάτος, Βασιλακόπουλος, Γιαννακόπουλος, Λυµπέρης (71’ Α.Παναγιωτόπουλος), Ν. Σταµατελάτος, Μοσχογιάννης (65’ Μπούτσκα), Ζ.Παναγιωτόπουλος, ∆.Παναγιωτόπουλος ∆άφνη Ανδραβίδας: Α.Αντωνόπουλος, Ζώντος(86’ ∆ρακόπουλος), Κλαµπάνος, Γιαννακόπουλος, Στρίγγας, Χ.Αντωνόπουλος, Νικολόπουλος(88’Πετρόπουλος), Άντερσον, Καλοµοίρης(67’Σταµούλιας), Γεωργιόπουλος, Σωτηρόπουλος

ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚH ΜΑΝ. –ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ 3 – 0

Νίκη ανάσα… µε σηµάδια βελτίωσης!

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Στις νίκες επέστρεψε χθες το απόγευµα η Προοδευτική Μανολάδας, κερδίζοντας στην έδρα της µε σκορ 3 – 0 την Αναγέννηση Παλαιοχωρίου! Ήταν µια νίκη ανάσα για τους γηπεδούχους, που έφτασαν τους 18 βαθµούς και θέλουν να ελπίζουν στη συνέχεια ακόµα και σε απευθείας παραµονή στην Α1 – Βέρροιος, τουλάχιστον µε την εικόνα που παρουσίασαν χθες! Καθώς στο α΄ κυρίως ηµίχρονο, η οµάδα Μανολάδας θύµισε κάτι από τον περσινό καλό εαυτό

∆ύσκολη νίκη, µε σκόρερ τον Κωνσταντόπουλο Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ-∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ 1-2

ηµαντική νίκη χθες για τη ∆άφνη που νίκησε 2-1 τον Λευκό Αστέρα εκτός έδρας και δείχνει ότι είναι πολύ καλή κατάσταση στον δεύτερο γύρο. Οι «κιτρινόµαυροι» σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο και σε µατς που στο µεγαλύτερο µέρος έγινε µε βροχή, πήραν ένα «τρίποντο» που τους διατηρεί στις πρώτες θέσεις της βαθµολογίας. Αντίθετα οι γηπεδούχοι έχασαν ξανά και πρέπει να σοβαρευτούν…ενόψει της συνέχειας, όχι γιατί θα κινδύνεψουν(που θεωρείται δύσκολο βάσει προγράµµατος), αλλά για να µην χαλάσουν την εικόνα… που είχαν µέχρι τώρα . Το 0-1 έγινε στο 7’, όταν σούταρε δυνατά ο Σωτηρόπουλος, ο Τσαούσης απέκρουσε ασθενώς και µε προβολή ο Γεωργιό-

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ 1-0

της και προηγήθηκε στο σκορ µε 2 – 0! Έτσι στο 20΄ο Ορλόφ ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ για τους γηπεδούχους, για να έρθει στο 35΄ο «µόνιµος» σκόρερ της οµάδας να πετύχει το 13ο φετινό του γκολ, ανεβάζοντας το σκορ στο 2 – 0! Οι γηπεδούχοι έφτασαν σε ένα τρίτο γκολ στο 75΄και πάλι µε τον Νάτση που έφτασε αισίως τα 14 έως τώρα στο πρωτάθληµα! Όσο για την Αναγέννηση έµεινε µε την απογοήτευση ότι δεν πέτυχε έστω το γκολ της τιµής, κάτι που θα µπορούσε να κάνει σε περιπτώσεις µε τον Παναγόπουλο και µε τον Γαβριλόπουλο.

Προοδευτική: Κύργιος, Κατσιµιτσίρης , Π. Σάµαρης, Τσίγκανος, Μπιτούνης, Ορλόφ, Παλούκος Ν., Σάµαρης Ε.(70΄Κατσίνας), Χαµατάι, Νάτσης(81΄Σάµαρης Ν.), Βαλογιάννης(60’Τσιάτο)

Αναγέννηση Παλαιοχωρίου: Γαλανόπουλος , Σαρικεχαγιάς, Μενίκου, Σακκάτος(55΄Μαργαρίτης), Χρόνης, Κωστόπουλος, Γκουρακούκι(63΄Καλαιανιώτης), Παναγόπουλος (71΄ Ντούρος ), Γιαννόπουλος, Κωνσταντακόπουλος, Γαβριλόπουλος.

Έστω και δύσκολα, ο Κένταυρος Μαγούλας νίκησε χθες µε 1-0 τον Κεραυνό Χειµαδιού και παρέµεινε στις πρώτες θέσεις του βαθµολογικού πίνακα της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος. Ο αγώνας ήταν ένα πραγµατικό ντέρµπι και κρίθηκε στο 80’ µε το σουτ του Κ. Κωνσταντόπουλου έξω από την περιοχή, που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στον Μπουλούµπαση. Και οι δυο οµάδες είχαν σαν αντίπαλο και τον βαρύ αγωνιστικό χώρο, που δεν επέτρεψε να γίνουν πολλές φάσεις µπροστά από τις δυο εστίες. Οι νικητές στο 70’ είχαν µια σηµαντική ευκαιρία µε τον Αγριδιώτη, που βρέθηκε απέναντι στον Μπουλούµπαση αλλά ο τερµατοφύλακας του Χειµαδιού έσωσε την εστία του, ενώ οι φιλοξενούµενοι είχαν καλές ευκαιρίες µε τον Ζαφειράκη και τον Γαλανόπουλο. Πολύ καλή η διαιτησία του Μαρκαντωνάτου, που απέβαλε δίκαια µε 2η κίτρινη στο 85’ τον Μαραθιά των φιλοξενούµενων. ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ : Θεοδωρακόπουλος ∆., Κύτταρης, Χριστόπουλος, Μανέτας, Καραγιαννόπουλος, Καρβουνιάρης, Κωνσταντόπουλος, Ζαφείρης (70’ ∆ρουβιώτης), Αγριδιώτης, Θεοδωρακόπουλος Θ. (80’ Κοντάρης), Κλάδης ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ : Μπουλούµπασης Π., Μπουλούµπασης Ν., Μαραθιάς, Κατσίκης, Ξουλεής, Χαραλαµπόπουλος, Γιαννακόπουλος, Μαργαρώνης, Γαλανόπουλος, Ζαφειράκης, Αγριδιώτης *** Το ∆.Σ. του Κένταυρου Μαγούλας συγχαίρει το διαιτητικό τρίο για την άψογη διαιτησία του.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ACS ΠΑΟ Κακοβάτου – Πέλοπας Πύργου 1 – 0 Άρης Στρεφίου – Μυρσιναϊκός 3–0 Ολυµπιάδα Γουµέρου – Ήφαιστος 4–2

B΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ S M ΤΕΡΖΗΣ

1ος Όµιλος Καλλίκωµο – Απόλλων Ν. Φιγαλείας 2 – 1 Α.Ο Αγ. Γεωργίου – Θύελλα Πύργου 2 – 0 2ος Όµιλος Ν. Κόροιβος Κατσαρού – Πάνθηρες Αµ. 0 – 1

Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – LEGEA

Πρόοδος Σαλµώνης – Αίολος Πύργου 1 – 2 ∆όξα Αγ. Μαύρας – Α.Ο. Περιστερίου 3 – 0


patris,news  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you