Page 1

09/12/12

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38869 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΕΝΤΕ ΛΥΚΕΙΑ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

«Χτυπούν» την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας Επιστηµών

Ποιοι πήραν τα βραβεία Σελίδα 9

Σελίδα 6

ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΜΟΤΟ 22ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΗΛΙ∆ΑΣ

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ Οι δήµοι να έχουν ρόλο στα τοπικά δρώµενα

Είχε πάθος µε τις µοτοσυκλέτες και είχε πάρει µέρος σε αρκετούς αγώνες

Σελίδα 9

ΑΡΘΡΑ ΜΑΚΗΣ ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ Σε απόλυτη φτώχεια οι µισοί Έλληνες Σελίδα 2

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Οι αποκρατικοποιήσεις θα φέρουν ανάπτυξη

Η µοιραία εκτροπή έγινε χθες το µεσηµέρι δύο µέρες µετά τα γενέθλιά του Συγκινητικά µηνύµατα από τους φίλους του στο facebook

Σελίδα 8

ΜΚΟ ΑΡΩΓΗ Πληθώρα δράσεων σε Ήλιδα και δήµο Πηνειού

«Θα συναντήσεις το φίλο σου τον Μάριο που «έφυγε» πριν 5 µήνες», του έγραφαν Σελίδα 5

Σελίδα 7

ΕΝ ΟΙΚΩ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΟΥ «Το απροσδόκητο εξιτάρει στον αθλητισµό»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑ ΤΡΙΣ» δεν ΄Οσοι συνδροµητές της εφ. «Π κατέστη δυνατόν να προµηθευτούν τον 7ο τόµο της σειράς: Αλφαβητάρι της Μαγειρικής –Αλεξία και Βέφα Αλεξιάδου, καθώς και όλους τους προηγούµενους, µπορούν να τους προµηθευτούν

ΣΗΜΕΡΑ

Σελίδες 20-21

• από τον συνοδό από τον οποίο προµηθεύονται την εφηµερίδα τους • από τα πρακτορεία της περιοχής τους • από τα περίπτερα της περιοχής τους • τηλεφωνώντας στα γραφεία µας στο 2621022549-32563, ώστε να

τους τον παραδώσουµε άµεσα Τιµή τόµου 2.70 ευρώ

«Π»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ LINEA Γνώµονας η καλή ποιότητα στη σωστή τιµή Σελίδα 22

ΚΑΤΑΚΟΛΟ Νεος ανεµοστρόβιλος τη νύχτα προκάλεσε καταστροφές Σελίδα 3


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

2η σελίδα Χρονολόγιο 9 ∆εκεµβρίου 1963

Είπαν...

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ Χθες την εσπέραν συνήλθεν εις συνεδρίασιν το δηµοτικόν συµβούλιον Λετρίνων ασχοληθέν µε διάφορα ζητήµατα αφορώντα την πόλιν. Μεταξύ άλλων συνεζητήθη και το επίµαχον θέµα της διαπλατύνσεως της οδού Ερµού.

«∆υστυχώς η πολιτεία δεν έχει κάνει αυτά που πρέπει για τα άτοµα µε αναπηρία. ∆εν αρκεί να τα θυµόµαστε µία ή δύο φορές το χρόνο. Απαιτείται µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση. Κι εγώ σήµερα, αισθάνοµαι την ανάγκη, να ζητήσω συγγνώµη και από την πλευρά της πολιτείας για την άνιση µεταχείριση που έχει απέναντι στα άτοµα µε αναπηρία». Λεωνίδας ∆ηµουλιάς Αντιδήµαρχος Πύργου (Σε εκδήλωση για την Παγκόσµια Ηµέρα ΑµεΑ)

ΡΕΞ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ∆ΙΑ 3ην ΗΜΕΡΑΝ ΑΠΟ 4.30 Μ.Μ ΣΥΝΕΧΩΣ

∆ράσις που απλώνεται σαν φλόγα πάνω στη γη… ∆ράµα που συγκλονίζει όλη την κλίµακα των ανθρωπίνων συγκινήσεων. 3 ολόκληρα χρόνια χρειάσθηκαν για να ολοκληρωθεί το γύρισµα της µεγαλειώδους αυτής ταινίας. Σε 180.000.000 δραχµές ανήλθε το κόστος του κινηµατογραφικού αυτού αριστουργήµατος. Ο θρύλος της επιτυχίας άρχισε από την Αµερική και κατέκτησε όλον τον κόσµο. Πρώτον χρυσούν βραβείο ΣΑΝ ΣΕΜΠΑΣΤΙΑΝ

«Η Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, δηλαδή όλοι εµείς, πρέπει να κινηθούµε µε ταχύτητα και αποτελεσµατικότητα για να αξιοποιήσουµε κάθε ευκαιρία και κάθε δυνατότητα για την ανασυγκρότηση της παραγωγικής µας βάσης αξιοποιώντας την κοινωνία της γνώσης, την καινοτοµία και την επιχειρηµατικότητα».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Η ΕΚ∆ΙΚΗΣΙΣ ΕΙΝΑΙ ∆ΙΚΗ ΜΟΥ ΕΓΧΡΩΜΟΝ ΒΙΣΤΑΒΙΖΙΟΝ

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012 + Γ’ ΛΟΥΚΑ, Σύλληψις Αγίας Άννης µητρός της Θεοτόκου Σήµερα, η Εκκλησία µας εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άννης, µητέρας της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ο Κύριος µας, προετοιµάζοντας την επίγεια κατοικία Του, έστειλε άγγελο στο ταπεινό ζεύγος Ιωακείµ και Άννα για να προµηνύσει τη γέννηση της Αγίας Παρθένου. Η Παρθένος Μαρία γεννήθηκε µε θαυµατουργό τρόπο, σύµφωνα µε τις χριστιανικές παραδόσεις και µε τον τρόπο αυτό ο Θεός χάρισε στον Ιωακείµ και στην Άννα την Υπεραγία Θεοτόκο, µέσω της οποίας έµελλε να αποκτήσει σάρκα ο Κύριος µας Ιησούς Χριστός. ∆ευτέρα 10 ∆εκεµβρίου 2012 Μηνά του Καλλικελάδου του Αθηναίου, Ερµογένους Σελήνη: 26 ηµ. Aν. Hλίου: 7.30 ∆ύση Hλίου: 17.06

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 2622022123 Ανδραβίδα ς: 6947008360 Λεχα ινών: 2623022219 Βάρδας: 2623075844 Κυλλήνης : 2623092287 Ζαχάρως: 2625031405

Β αρθολοµιού: 2623041306 Κ ρέστενας: 2625024140 Α ρχ. Ολυµπίας: 2624023797 Ε πιταλίου: 2621071652 Α λφειούσα ς: 2621071022 Τραγανού: 2623061015 Λ άλα: 2624041213

Ο Λ Υ Μ Π Ι Α Κ Η Ρ Α ∆ Ι Ο ΦΩ Ν Ι Α Τ Η Λ Ε Ο Ρ Α Σ Η Ο Ρ Τ T V Ο Ρ Τ F M ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ

Π

Απόστολος Κατσιφάρας Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας

«Θα εντάξουµε το έργο «Πάρκο Οικοανάπτυξης της λίµνης Καϊάφα» στο ΕΣΠΑ. Είµαστε αισιόδοξοι µε τις δράσεις που προωθούνται για την ενίσχυση του τουρισµού, καθώς και σε σειρά διαρθρωτικών αλλαγών βάσει εθνικού σχεδίου ανάπτυξης του ελληνικού τουρισµού.» Όλγα Κεφαλογιάννη Υπουργός Τουρισµού

1925. Ήταν, τότε, ∆ήµαρχος Πειραιά ένας ορεινός Ολύµπιος. Ο Αναστάσιος Παναγιωτόπουλος. Ο επιφανής συµπατριώτης είχε κατακτήσει την αγάπη των Πειραιωτών, από την εγκατάστασή του στην πόλη τους. Τον θαύµαζαν για τις αρετές του και την αγωνιστικότητά του υπέρ των συµφερόντων του τόπου και του λαού και τον ανέδειξαν πρώτο συµπολίτη τους. Στη συνεδρίαση του διοικητικού συµβουλίου του ιστορικού συλλόγου των εν Αθήναις Ολυµπίων της 8ης Οκτωβρίου 1925 ο πρόεδρός του Γεώργιος Τσεκουρόπουλος ανέγνωσε την από 26η Σεπτεµβρίου 1925 επιστολή του ∆ηµάρχου Πειραιά Αναστασίου Παναγιωτόπουλου ότι το διοικητικό συµβούλιο έκανε, οµόφωνα, δεκτή πρότασή του και δύο οδοί της πόλης θα ονοµαστούν οδός Ολυµπίας η µία και Ανδριτσαίνης η άλλη. Το συµβούλιο και οι παριστάµενοι χειροκρότησαν θερµά. Πρόεδρος την εποχή εκείνη του συλλόγου Ολυµπίων ήταν ο Ιωάννης ∆όξας. Γεννήθηκε στη Ζούρτσα. Υπήρξε διαπρεπής δικηγόρος των Αθηνών, συγγραφέας νοµικών βιβλίων, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, γραµµατέας του υπουργείου ∆ικαιοσύνης. Ο δήµαρχος Πειραιά και ο πρόεδρος Ολυµπίων ήσαν φίλοι ακραιφυείς. Και συνεργάζονταν αρµονικά. Στη φωτογραφία, κατά τον εορτασµό του Αγίου Θεράποντος (27 Μαΐου 1925) στο φερώνυµο ιερό ναό, που ανήγειρε στην περιοχή Ζωγράφου Αθηνών, το 1924, επί προεδρίας Ιωάννη ∆όξα, ο σύλλογος Ολυµπίων. Πηγή: Αρχείο Στάθη ∆άγλαρη

Σε απόλυτη φτώχεια οι µισοί Έλληνες

ρόσφατα (2/11/12) δηµοσιεύτηκε από την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ) η Έρευνα Εισοδήµατος και Συνθηκών ∆ιαβίωσης των νοικοκυριών για το 2011, µε βάση τα εισοδήµατα του 2010. Αρκετοί αναλυτές αναφέρθηκαν στα πιο πρόσφατα δηµοσιευθέντα από τους επίσηµους φορείς (ΕΛΣΤΑT, Eurostat) στοιχεία της έρευνας του 2011, η οποία συγκέντρωσε και ανέλυσε τα εισοδήµατα του 2010. Ορθή η ανάλυση επιστηµόνων, οι οποίοι προτίµησαν να περιοριστούν στα επίσηµα διαθέσιµα δεδοµένα. Σε κανονικές περιόδους η υστέρηση των δύο χρόνων (2011-2012) δε θα είχε σηµαντικές επιπτώσεις στα αναλυτικά αποτελέσµατα και συµπεράσµατα. Σε περίοδο κρίσης όµως, σαν αυτή που περνάει η Ελλάδα ο κοινωνικός, όπως και ο πολιτικός, χρόνος τρέχει µε ασύλληπτη ταχύτητα. Ήδη ο ψηφισθείς Προϋπολογισµός για το 2013, όσον αφορά µισθούς και συντάξεις, καθώς και το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ) 2013 -16, που πρόσφατα έγινε νόµος του κράτους, παραθέτουν σηµα ντικά στοιχεία για την εξαγωγή συµπερασµάτων, παρά το γεγονός ότι οι (κρατικές) προβλέψεις πάντα πέφτουν έξω, µε πρόθεση τον εξωραϊσµό του ζοφερού άµεσου µέλλοντος, παραπλανώντας για την πραγµατική επίπτωση της κρίσης στην κοινωνία. Έτσι, έστω και µε βάση τις συντηρητικές εκτιµήσεις του κράτους προκύπτουν νέα, συγκλονιστικά στοιχεία. Το εφιαλτικό έτος 2013 Η µείωση του διαθέσιµου εισοδήµατος

νο του 2008 σε 25,4% τον Συµπέρασµα: Είναι αδιανόητο ότι η ατο 2010 (κατά -12,2%) είΑύγουστο του 2012) είναι πόλυτη φτώχεια εκτιµάται για το 2013 χε ως αποτέλεσµα την αύπροφανές ότι συνετέλεσε στο 41,1% του πληθυσµού. Θα ήταν ξηση της σχετικής σηµαντικά στην αύξηση χρήσιµο αν µπορούσαµε να βρούµε φτώχειας κατά 1,3% (από της φτώχειας και του κοι- στοιχεία µιας χρονολογικής σειράς αρ 20,1% το 2009 σε 21,4% νωνικού αποκλεισµού στην χίζοντας από το 1941, έτος της ναζιτο 2010) και της απόλυτης περίοδο της κρίσης. στικής και φασιστικής κατοχής, για να φτώχειας κατά 6,9% (από εξάγουµε πρόσθετα χρήσιµα συµπερά16% το 2009 σε 22,9% το Εκτιµήσεις σχετικής και σµατα. Σε κάθε περίπτωση τουλάχι2010). Είναι απόλυτα λογιαπόλυτης φτώ χεια ς στην στον µετά τον εµφύλιο τα στοιχεία κό να υποθέσει κανείς ότι δείχνουν δυστυχώς τη σηµερινή πρωανάλογες µεταβολές των Του Μάκη Μπαλαούρα περίοδο 2011-2013 τοφανή κοινωνική καταστροφή που δεικτών φτώχειας θα καπροκλήθηκε από τις πολιτικές των µνηταγραφούν και λόγω των µονίων που επέβαλαν η τρόιµειώσεων του διαθεσίµου εικα και οι κυβερνήσεις της. σοδήµατος στα επόµενα έτη Εισοδήµατα Μεταβολή Σχετική φτώχεια Απόλυτη φτώχεια Απόλυτη Φτώ χεια: 41,1 %. 2011 (κατά -8,1%), 2012 (κα∆ιαθέσιµου (κατώφλι 2005)** Ύ φεση: 25% για τη µέχρι τά -12,6%) και 2013 (κατά εισοδήµατος ανά 11,4%, εκτιµήσεις τώρα περίοδο των Μνηµονοικοκυριό Προϋπολογισµού 2013 και 2009 νίων, µε εκτίµηση για ύφεση 24.224Ε 20,1% 16,0% ΜΠ∆Σ 2013-16). Ουσιαστικά, 2010 το 2013 γύρω στο 7%. 21.590Ε (-12,2%) 21,4% 22,9% Ανεργία: 25,4%, µε εκτίµηση πρόκειται για αναλογική ε- 2011* (-8,1%) 22,3% 27,5% φαρµογή και στα επόµενα έ- 2012* του ΙΝΕ ΓΣΣΕ για το 2013 (-12,6%) 23,6% 34,6% τη όσων καταγράφηκαν στο 2013* πάνω από το 32%! (-11,4%) 24,8% 41,1% πρώτο έτος της κρίσης Ανεργία των νέων: 15-24 ε(2010). τών 55% (Αύγουστος 2012) * Εκτιµήσεις. Στοιχεία αποδοχών από Ανεργία των νέων γυναικών: 1 5-24 εΟι εκτιµήσεις του Πίνακα, βασισµένες την Έκθεση του Προϋπολογισµού 2013 τών πάνω από 65%! (Αύγουστος 2012) στις επίσηµες προβλέψεις δείχνουν ότι για µισθούς και συντάξεις και του Οι παραπάνω εκτιµήσεις, σε ένα-δύο το 2013 το 41,1% του πληθυσµού θα ΜΠ∆Σ 2013-2016 (κυκλοφόρησε στις χρόνια θα φαίνονται λίαν συντηρητι βρίσκεται σε απόλυτη φτώχεια, δηλαδή 31 Οκτωβρίου). κές, δεδοµένης της εκτίναξης των ακάτω από την γραµµή της φτώχειας ό- ** ∆είκτες φτώχειας σε απόλυτους ό- νέργων που είναι οµάδα υψηλού πως αυτή είχε ορισθεί για το έτος ρους δηλαδή όταν το κατώφλι της φτώ- κινδύνου φτώχειας και ως εκ τούτου 2005. χειας παραµένει διαχρονικά σταθερό της στέρησης βασικών αγαθών και υπηΠαρατηρούµε ότι, µέσα σε ένα µόλις έ- σε όρους πραγµατικής αγοραστικής ρεσιών. Πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι τος στην περίοδο της τρέχουσας κρί- δύναµης. Ειδικότερα, το ποσοστό φτώ- η φτώχεια πνίγει πλέον τους νέους άσης (το 2010) είχαµε αύξηση της χειας για κάθε έτος υπολογιζόµενο µε νεργους, αλλά και τους (ελάχιστους) φτώχειας σε απόλυτους όρους κατά το κατώφλι φτώχειας του έτους 2005 εργαζόµενους που αµείβονται µε τους 6,9 ποσοστιαίες µονάδες ή κατά (60% του διάµεσου εισοδήµατος του νέους κατώτατους µισθούς και σε συν43,1%. 2005 εκφρασµένου σε τιµές του κάθε θήκες µε ευέλικτες µορφές απασχόληΗ δραµατική εκτίναξη του ποσοστού α- επιµέρους έτους µε βάση τον εναρµο- σης. νεργίας (από 7,2% το β’ και το γ’ τρίµη- νισµένο δείκτη τιµών καταναλωτή).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

λογοτεχνίας από τον «βραχύ κατάλογο» των υποψηφίων προς βράβευση έργων, µετά από επανειληµµένες συνεδριάσεις και µακρές συζητήσεις.

]

Τιµητική διάκριση Από τη ∆ιεύθυνση Γραµµάτων της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισµού του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ανακοινώθηκαν τα Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας 2012 που αφορούν στις εκδόσεις του έτους 2011, στα οποία κατέληξε η επιτροπή κρατικών βραβείων

Στη βιβλιοθήκη το 4ο Γυµνάσιο

Σ

τα πλαίσια του αφιερώµατος στον Νικηφόρο Βρεττάκο που διοργανώνει η ∆ηµόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Πύργου, επισκέφτηκαν την έκθεση που λειτουργεί εκεί δύο τµήµατα της Γ΄ τάξης του 4ου Γυµνασίου Πύργου. Τους µαθητές συνόδευσαν ο ∆/ντης Γεώργιος Κοµιώτης, η Υπ/ντρια Μαρία Μπαντούνα και οι καθηγήτριες Ουρανία Πατσούρη και Χαρά Αναστασοπούλου. Μετά από εισαγωγικό πρόλογο της Προϊσταµένης κας Φανής Καραχάλιου, οι µαθητές ξεναγήθηκαν µε εποπτικό τρόπο στην κινητή έκθεση (Χρονολόγιο), που αφορούσε στη ζωή του και την εργογραφία του. Στη συνέχεια προβλήθηκε κινηµατογραφική ταινία– αφιέρωµα µε αναφορές στην παρουσία του Βρεττάκου στα πολιτιστικά και πνευµατικά δρώµενα της χώρας µας. Γ.Ρ.

]

Η επιτροπή εισηγήθηκε την απονοµή τιµητικής διάκρισης για την συµβολή τους στη νεοελληνική λογοτεχνία στα περιοδικά «Οροπέδιο» και «Πλανόδιον». Π.Γ.

Αλλαγή ώρας στην παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Μετά τα Χριστούγεννα Μετά από συνεδρίαση του ∆Σ του ΤΟΕΒ ΜΥΡΤΟΥΝΤΙΩΝ που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 3 ∆εκεµβρίου, ορίστηκε η σύγκληση της ΓΣ την Πέµπτη 27 ∆εκεµβρίου και ώρα 12.00 στα γραφεία του Οργανισµού στα Λεχαινά µε τους αντιπροσώπους που αναδείχθηκαν κατά τις Τοπικές Συνελεύσεις της Πέµπτης 29 Νοεµβρίου µε σκοπό την εκλογή του νέου ∆Σ του Οργανισµού και την εκλογή του Αντιπροσώπου για το ΓΟΕΒ Π/Α. Ν. Β.

Χαµογελάτε είναι µεταδοτικό

Ε

Ενεργό συµµετοχή

νεργό συµµετοχή στο 12ο Φεσ τ ιβ ά λ Κι νηµατογρά φου Ολυµπία ς γι α Πα ιδιά και Νέους, α λλά και στο Camera Zizanio, είχε φέτος το 2ο ΕΠΑΛ Πύργου. Οι µαθητές των τµηµάτων Β2 Οικονοµίας, Β3 Υγείας και Πρόνοιας, Γ΄ Οι κονοµί ας κα ι Υπηρεσιώ ν και Γ΄ Υγείας και Πρόνοι ας, συνοδευόµενοι από τις καθηγήτριες τους Ιωάννα Γαραντζιώ τη και Μαίρη Μα-

Τα χαστούκια Ο πατέρας του Τοτού έφερε στο σπίτι ένα ειδικό ροµπότ που όταν έλεγες ψέµµατα σε χαστουκιζε στο πρόσωπο. Μια µέρα ο Τοτός γύρισε αργά στο σπίτι από το φροντιστήριο και ο πατέρας του τονε ρώτησε: - Γιε µου, γιατί άργησες να γυρίσεις; Ο Τοτός απάντησε: - Μας έβαλαν ένα διαγώνισµα και κάτσαµε παραπάνω στο φροντιστήριο. Κατά µεγάλη του έκπληξη το ροµπότ ήρθε και του έριξε ένα χαστούκι. Ο πατέρας του τού λέει: - Τοτέ, αυτό το ροµπότ είναι ειδικό να διακρίνει τα ψέµµατα και χαστουκίζει όποιον ψεύδεται. Γιατί άργησες; - Α, µπαµπά πήγα σε µια ταινία, απάντησε ο Τοτός. - Ποιά ταινία; - Στις... Αµέσως ο Τοτός άρπαξε άλλο ένα χαστούκι. - Συγγνώµη µπαµπά, πήγα σε τσόντα. - Ντροπή σου γιέ µου, εγώ όταν ήµουν στην ηλικία σου, ποτέ δεν έβλεπα ανήθικες ταινίες και δεν συµπεριφερόµουν άσχηµα. Αµέσως ο πατέρας αρπάζει κι αυτός ένα γερό χαστούκι από το ροµπότ. Η µητέρα του, που άκουσε την τελευταία πρόταση, ξεπρόβαλε από την κουζίνα και είπε ειρωνικά: - Ε, έτσι κι αλλιώς ∆ΙΚΟΣ ΣΟΥ γιος είναι. Και το ροµπότ γυρίζει και της ρίχνει κι αυτής ένα γερό χαστούκι.

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο ΕΝΑΡΞΗ 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

3

ΣΧΟΛΙΑ

τράγκου, εκπροσώπησαν το σχολείο τους στη φετινή διοργάνωση. Τα παιδιά παρακολούθησαν την ταινία Τα ηλεκτρ ικά παιδιά» και οι εντυ«Τ πώσεις, όσον αφορά την ταινία αλλά συνάµα και την άψογη οργάνωση του Φεστιβάλ, φάνηκε στο τέλος της προβολής, όπου όλοι µαζί, µαθητές και εκπαιδευτικοί, εξέφρασαν µ’ ένα χαµόγελο και ένα θερµό χειροκρότηµα τον ενθουσιασµό τους.

«Ευχαριστούµε και σας περιµένουµε και πάλι του χρόνου να µας εκπλήξετε µε τις ταινίες σας» είπαν χαρακτηριστικά απευθυνόµενοι προς τους διοργανωτές που και φέτος έχουν πετύχει µια άψογη και πλούσια σε περιεχόµενο, δράσεις, ερεθίσµατα και συναισθήµατα διοργάνωση. Ν.Σ

Από τον δήµο Πύργου και την Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνεται ότι µετατίθεται κατά 2 ώρες, η παράσταση της όπερας της Μποέµ, την Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου στο θέατρο Απόλλων. Συγκεκριµένα θα δοθεί στις 10:00 το βράδυ (αντί στις 8:00), λόγω τρίωρης στάσης εργασίας των τεχνικών της ΕΛΣ, που αποφασίστηκε την Παρασκευή το απόγευµα και η οποία θα προηγηθεί της παράστασης. Σηµειώνεται ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό, ότι η διάρκεια της παράστασης είναι 1 ώρα και 15 λεπτά και ότι θα υπάρχουν υπέρτιτλοι στην ελληνική γλώσσα. Γ.Γ.

ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Εκχωρούν στις εφορίες τα ανείσπρακτα ενοίκια Πολιτική επιλογή… «Ο Ξένιος ∆ίας δεν ήταν «επικοινωνιακό πυροτέχνηµα». Ήταν συγκεκριµένη πολιτική επιλογή». Αυτό αναφέρει στην προσωπική του ιστοσελίδα στο twitter ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος ∆ένδιας. Η µεγάλη επιχείρηση Ξένιος ∆ίας του υπουργείου, έχει φέρει καλά αποτελέσµατα σε συλλήψεις παράνοµων µεταναστών. Το ερώτηµα που τίθεται εδώ όµως είναι αν αυτοί οι µετανάστες βγαίνουν από τη χώρα ή µήπως από εκεί ξεκινά ο γνωστός «φαύλος» κύκλος; Π.Γ.

«∆ώρο» στο κράτος εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων που τα ενοικιάζουν αλλά δεν εισπράττουν ούτε περιµένουν να εισπράξουν ενοίκια. Υπολογίζεται ότι το 20% των ενοικίων έχει παραχωρηθεί στις εφορίες κι όπως τονίζει ο πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α, Στράτος Παραδιάς, αν θέλουν οι διευθυντές των εφοριών µπορούν να πιάσουν τους κακοπληρωτές ενοικιαστές, ωστόσο, είναι δύσκολο να γίνεται διασταύρωση των στοιχείων. Ουσιαστικά, όµως, δηµιουργείται ένας «φορολογικός Τειρεσίας» καθώς οι εφοριακοί έχοντας τη λίστα µε τα εκχωρηµένα ενοίκια, διαθέτουν και τα ονόµατα των κακοπληρωτών και σε µια οποιαδήποτε συναλλαγή µπορούν να ζητήσουν τα χρήµατα αυτά ή να µη δίνουν φορολογική ενηµερότητα. Επίσης, µπορούν να τα µεταφέρουν στην ετήσια φορολογική επιβάρυνση των κακοπληρωτών ή να τα εντάξουν στις ληξιπρόθεσµες οφειλές. Από την άλλη, οι περίπου 150.000 ιδιοκτήτες καταστηµάτων, γραφείων και κατοικιών δε µπορούν πλέον να περιµένουν ότι θα εισπράξουν αυτά τα ενοίκια γι’ αυτό και συµπληρώνουν τα έντυπα εκχώρησης και γλιτώνουν έτσι τη φορολόγησή τους. Σηµειώνεται ότι από τους περίπου 1 εκατ. ιδιοκτήτες που δήλωναν εισοδήµατα από ενοίκια, σήµερα σχεδόν 300.000 έχουν βγει εκτός αφού είναι ξενοίκιαστα τα ακίνητά τους. Από τους υπόλοιπους 700.000, ποσοστό 20%, δηλαδή 140-150 χιλιάδες αναγκάζονται να εκχωρούν τα ενοίκια αφού σε αντίθετη περίπτωση το «φέσι» θα είναι διπλό. Και δε θα εισπράξουν τα µισθώµατα και θα αναγκαστούν να πληρώσουν φόρο για εισοδήµατα που δεν έχουν. Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις, οι µισοί σχεδόν ιδιοκτήτες δηλώνουν αδυναµία να πληρώσουν γενικά τους πολλούς φόρους που βαρύνουν την ακίνητη περιουσία. Γ.Ρ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΦΩΝΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ χωρίς σφυρίγµατα χωρίς προβλήµατα µε καθαρούς ήχους • Βοηθήµατα για άτοµα µε προβλήµατα ακοής • Ασύρµατα ακουστικά τηλεόρασης • Ειδικές τηλεφωνικές συσκευές

∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ Μανωλοπούλου 1, 27100, Πύργος - Τηλ.: 26210.26800

Νεος ανεµοστρόβιλος τη νύχτα προκάλεσε καταστροφές Ανεµοστρόβιλος επληξε χτες το βράδυ την περιοχή του Κατακόλου πίσω από την «Πανσέληνο». Ξεριζώθηκαν δέντρα, ενώ αυτοκίνητο παρασύρθηκε από τη σφοδρότητα των ανέµων. Προβλήµατα στους δρόµους από τη βροχόπτωση σηµειώθηκαν στη Γαστούνη, ενώ στη Μυρτιά, στο Σκουροχώρι και το Λεβεντοχώρι ξεριζώθηκαν δέντρα και έπεσαν στον δρόµο, εµποδίζοντας προσωρινά την κυκλοφορία. Η Πυροσβεστική έσπευσε στα σηµεία να αποκαταστήσει τα προβλήµατα που προκλήθηκαν.


[ 4

Απόψεις Η γνώµη του

Σ

]

Η ανταποδοτική ανακύκλωση στη ζωή µας

∆ηµήτρης Κορίζης Μέλος Εθελοντικής ∆ράσης Πύργου Τοπικός Σύµβουλος Πύργου

ε αρκετές πόλεις της χώρας µας έχει γίνει µεγάλη προσπάθεια για την ανακύκλωση. Ένας τρόπος για την συλλογή απορριµµάτων είναι η ανταποδοτική ανακύκλωση. Η ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποτελεί τον εγκεκριµένο φορέα για την οργάνωση και λειτουργία του Συλλογικού Συστήµατος Ανταποδοτικής Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης και Ανακύκλωσης Συσκευασιών και Αποβλήτων στην Ελλάδα. Έχει ως σκοπό την οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία, σε πανελλαδική βάση, του Συλλογικού Συστήµατός της, µε βάση το Νόµο 2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων - Ίδρυση Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτικής

∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων και άλλες διατάξεις» και των σε εκτέλεσή του υπουργικών αποφάσεων και σχετικών διατάξεων. Ο εθνικός φορέας ΑΝΤΑΠΟ∆ΟΤΙΚΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αναπτύσσεται µε την τοποθέτηση και λειτουργία των Κέντρων Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης, που αποτελούνται από εξοπλισµό υψηλής τεχνολογίας για τη “∆ιαλογή στην Πηγή” των άδειων συσκευασιών. Παράλληλα, το Συλλογικό Σύστηµα εφαρµόζει ειδικές δράσεις για την ανακύκλωση των υλικών συσκευασιών. Με τέτοιο τρόπο γίνεται πλέον και στο δήµο του Πύργου, η ανακύκλωση του λαδιού, ένα πρόγραµµα που ξεκίνησε πριν λίγο διάστηµα και µέχρι σήµερα σε αυτό έχουν αντα-

ποκριθεί αρκετά σχολεία της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ενώ γίνεται η προσπάθεια ενηµέρωσης όλων των πολιτών ώστε να προχωρήσουν οι οικογένειες και οι επιχειρήσεις στην ανακύκλωση των χρησιµοποιηµένων λαδιών που τους είναι άχρηστα. Σκοπός της ανακύκλωσης είναι η προστασία του περιβάλλοντος αλλά και η εκµετάλλευση του λαδιού, όπου µέσα από κατάλληλη επεξεργασία µπορεί να γίνει βιοντίζελ και βιολιπαντικά που είναι φιλικά προς το περιβάλλον. Ως αντίτιµο για το λάδι που θα παίρνει η εταιρία που έχει υπογράψει τη σύµβαση από τον δήµο του Πύργου, ορίστηκε να είναι η προσφορά της σε είδη καθαριότητας για τα σχολεία κάτι το οποίο µπορεί να εξοικονοµήσει χρήµατα στο δήµο.

Πρόσωπο

Η

Η ζωγραφική είναι ένα «βράσιµο ψυχής»

Ευαγγελία Βούλτσου Ζωγράφος

Ευαγγελία Βούλτσου γεννήθηκε στα Χανιά της Κρήτης και µεγάλωσε στην Κυλλήνη Ηλείας. Τελειώνοντας το σχολείο, παρακολούθησε σχολή λογιστικής και υπολογιστών στην Πάτρα, ενώ παράλληλα άρχισε να διδάσκει την Αγγλική γλώσσα σε φροντιστήρια. Η ζωγραφική για κάποια χρόνια έµεινε στο «πίσω» µέρος της ψυχής της, για µια δεκαετία περίπου, αν και ζωγράφιζε από µικρή εντυπωσιάζοντας συγγενείς και φίλους. Μετά την τριετή εκπαίδευση σε εργαστήρι ζωγραφικής στο δήµο Βαρθολοµιού τελειοποίησε το ταλέντο της και αποφάσισε να συµµετάσχει

σε οµαδικές εκθέσεις αλλά και να πραγµατοποιήσει αργότερα και δικές της ατοµικές. Το Μάιο του 2011 συµµετείχε µε έργα της σε µεγάλη οµαδική έκθεση που πραγµατοποιήθηκε στην Τουρκία. Αγαπά πολύ τα λουλούδια και ιδιαίτερα τα τριαντάφυλλα, τα οποία και απεικονίζει στα έργα της, της αρέσει όµως να ζωγραφίζει και γυµνά και η τεχνική που τη συναρπάζει περισσότερο είναι αυτή του µολυβιού. Της αρέσει δε να ζωγραφίζει τη νύχτα σε απόλυτη ησυχία, γιατί έτσι εκφράζεται, καταθέτοντας επάνω στο µουσαµά τη συναισθηµατική φόρτιση που βιώνει εκείνη τη στιγµή, ζει

ουσιαστικά την ένταση της στιγµής. Η ζωγραφική είναι ένα «βράσιµο ψυχής», όπως λέει η ίδια, που δεν σταµατά ποτέ. «Μια εικόνα χίλιες λέξεις, σε κάθε µου έργο συναισθήµατα της στιγµής, της ζωής µε 5 χρώµατα, της ψυχής αρώµατα. Κάθε έργο κατάθεση ψυχής, ανάσα ζωής…» µε αυτά τα λόγια περιγράφει τα έργα της. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το έργο της: «Ο χειµώνας της ψυχής µου» έχει γίνει αποδεκτό και εκτίθεται στο Μουσείο Μπενάκη, ενώ αναµένεται να δούµε και άλλα έργα της να εκτίθενται µόνιµα στη ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη των Πατρών.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

Ο Ηρώδης των φοιτητών και των παιδιών

Θυµάµαι νέος ήµουνα και διάβαζα Νερούντα Κυκλοφορία κόβεται µε ήλιο λέει Χούντα. Και µια φορά που ξέµεινα πήγα να χαµουρέψω Μια κοπελιά από το σχολειό σπίτι της να χαζέψω. Τηλεφωνεί η µάνα µου, πού είσαι ρε κοπρίτη Μαµά της λέω διάβαζα, µε πιάνεις απ’ την µύτη. Να πάω στη χωροφυλακή και άδεια να πάρω Γνωστό µπασκίνα είχαµε που κάναµε κουµπάρο. Σε εννέα µήνες γκαστριά χώρα γεννοβολούσε Σπίτι όπου κλεινόσουνα µικρό χαµογελούσε. Γεια σου ρε Παπαδόπουλε γέµισες παλικάρια Για την Πατρίδα έτοιµα και τα σπαθιά θηκάρια. Και κοπελιές για παντρειά να γίνουνε µητέρες Μα τώρα η κυβέρνηση τις στέλνει για εταίρες. Νέος αν θέλει σήµερα µε γάµο να προκόψει Τον ύµνο πρώτα να µας πει, σε γνωρίζω από την όψη. Και τι το θέλεις το σπαθί, που λέει παρακάτω Εις την κοιλιά να το ’χωνε µε άδειο που ’χει πιάτο. Ποιος σήµερα παντρεύεται, ρύζι, κρασί κουφέτα Τραπέζι για τους συγγενείς κι ακρίβυνε η φέτα. Παπάδες πολυέλαιοι, κουστούµι πέπλο νύφης Πάρε χωνάκι παγωτό και άρχισε να γλύφεις. Κοντά που ήσαν στους γονείς το τσάµπα είχες πρώτα Σαν φθάσουνε λογαριασµοί φάε γαµπρέ καρότα.

Θα τρώτε απ’ το πάθος σας και φρούτο έρωτά σας Πάλι γονείς πληρώνουνε ορµές στην κάµαρά σας. Καθένας εις το σπίτι του έξοδα µετρηµένα ∆ε βλέπετε κατάντιά µας τα έχουµε χαµένα. Φορολογούνται τα παιδιά καθώς γυναικολόγος Που σύζυγο ξεγέννησε, παιδιά δεν είναι τζόγος. Κι εµείς που θέλαµε παιδιά γένος διαιωνίσει Τώρα θα κρύβεις το παιδί, γυναίκα σαν γεννήσει. Και η ΕΛ-ΑΣ όταν περνά κι ακούσει κάποιο κλάµα Αυτόφορα και φυλακή και συ βιώνεις δράµα. Άδειες για µητρότητα και για εγκυµοσύνη Κόβονται είπε Υπουργός, γιατί τέτοια βιασύνη. Εάν θ’ ακούσει ο παππούς ή η γιαγιά εγγόνι Το όνοµα σε βάπτιση, γονείς θα είναι µόνοι. Υπάρχει λύση Υπουργέ όπως οι σταυροφόροι Ζώνες να βρεις αγνότητας και στο κρεβάτι φόροι. Στους άντρες θα σου πρότεινα πιάστο µε µανταλάκι Και βάλτους και συναγερµό σαν θέλουνε παιδάκι. Μα όσοι έχουνε παιδιά πρόλαβαν µεγαλώσουν Μπήκαν πανεπιστήµιο και πώς να τα µορφώσουν. Κόβονται όλα έξοδα κι ας κόψουν το λαιµό τους Πολύ σωστό το µέτρο σας, κάνετε για καλό τους. Παράγινε το χάλι µας όλοι θα µορφωθούµε ∆εν γλύφαµε πολιτικό δουλίτσα για να βρούµε. ∆ιότι αν θα ψάξετε και δείτε τα προσόντα

πτυχία και πολλές σπουδές δεν έχουν τα φόντα. Όλοι µε το Γυµνάσιο βαθµοί κοντά στη βάση Από µικρός εις τη δουλειά Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ τη θέση να προφθάσει. Εναν να δω πολιτικό µικρός ή και µεγάλος Τελείως αδιάφορος και στο µυαλό του κάλος. Μια φορά να ρώταγε παιδιά της επαρχίας Τι αφαιρείται του γονιού λάτρεις της αναρχίας Άσε αυτούς των πόλεων µα εσείς επαρχιώτες Μια ζωή εις τη Βουλή, εκάνατε τις κότες. Ιδρώτας γίνεται χολή έξοδα για παιδί µου Εσέ µόνο διέφερε η ψήφος η δική µου. Ενοίκιο, κοινόχρηστα, στεγνή η κατσαρόλα Μόνο παιδιά πρωτεύουσας τα έχουν σπίτι όλα. Κι εγώ που είµαι µισθωτός τι µου γυρίζεις πίσω Γιατί µορφώνω τα παιδιά, πρέπει να µαρτυρήσω. Και µέσα σ’ όλα τα στραβά και την παραφροσύνη Πνίγεται και τους φοιτητές γιατί τόση βιασύνη. Σκοτώνεται ταλαίπωρης της µέλλον της πατρίδας κι ο ήλιος βλέπει του ΠΑΣΟΚ µαδάει ηλιαχτίδας. Όποιος στοµάχι λίγδωσε µε τίτλους είχε κέρδος Νανάκι στο κοτέτσι µας φεύγει και ο Λοβέρδος.

ΑΠΟΨΕΙΣ Η Ελλάδα και η νέα τάξη πραγµάτων στα γεωστρατηγικά

H

απρόσµενης ισχύος έκρηξη στα παγκόσµια στρατιωτικά και γεωοικονοµικά δεδοµένα, η οποία εκδηλώθηκε µε την Αραβική άνοιξη, µε την διαρκώς διογκούµενη κρίση στην Μέση Ανατολή και τους ενεργειακούς ανταγωνισµούς, σηµατοδοτεί ραγδαίες αλλαγές στο γεωστρατηγικό και πολιτικό σύστηµα της ανατολικής µεσογείου, γεγονός που θα επηρεάσει αναπότρεπτα και την Ελλάδα, η οποία προσπαθεί να απεγκλωβιστεί απο τα καυδιανά δίκρανα της οικονοµικής της χρεοκοπίας. Σηµαντική παράµετρος που αλλάζει άρδην τις σχέσεις µεταξύ Τουρκίας, Ελάδας, Κύπρου και Ισραήλ, καθώς και την δυναµική αλληλεξάρτησης µεταξύ τους, είναι το ναυτικό επεισόδιο που έλαβε χώρα µεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, µε το πλοίο «Μαβί Μαρµαρά». Ένα επεισόδιο που ευνοεί σφόδρα τις Ελλάδα και την Κύπρο, οι οποίες έχουν εγκαινιάσει ένα πλέγµα καλών σχέσεων µε το Ισραήλ. Κύπρος και Ισραήλ δοθέντος ότι έχουν κοινά ενεργειακά και στρατιωτικά συµφέροντα στην γεωστρατηγική περιοχή τους, έχουν συνάψει µεταξύ τους, στενή στρατιωτικοοικονοµική σχέση. Σ΄αυτό το πλαίσιο η Κύπ-ρος έχει καθορίσει την Αποκλειστική Οικονοµική της Ζώνη (ΑΟΖ) και έχει προχωρήσει στις απαιτούµενες τεχνικές ενέργειες, για την άµεση εκµετάλλευση των ενεργειακών αποθεµάτων, που εµπεριέχονται στα χωρικά της ύδατα. Ενώ και η Ελλάδα

δεδοµένα της Ανατολικής Μεσογείου

τική ανάφλεξη στην Μέση Αναδιαβλέποντας το ζωτικό ρήγµα τολή, που θα δυναµίτιζε στην στις σχέσεις Τουρκίας και Ισκυριολεξία τα πολύ καλά της οιραήλ, επιχειρεί να σφυρηλατήσει κονοµικά αποτελέσµατα των τετην στρατιωτική και οικονοµική λευταίων ετών. Όµως στην της συνεργασία µε το τελευχρυσοφόρο για τα πετρέλαιά ταίο.Και αυτό το νόηµα είχε λίαν της και πολύπαθη για την γεωπροσφάτως, η επίσκεψη του στρατηγική της θέση Μέση υπουργού µας Εθνικής Αµύνης Ανατολή, ζωτικά συµφέροντα στο εβραϊκό κράτος. Σήµερα η Τουρκία συνιστά έναν πολύ Γράφει ο Πάνος διατηρεί και η Ρωσία, η οποία ισχυρό οικονοµικό και πολιτικό Αβραµόπουλος και διαθέτει αδιαφιλονίκητα τα αναγκαία στρα-τιωτικά, οικονοπαράγοντα στην περιοχή της µικά και πολιτικά ερείσµατα για Βαλκανικής, της Μέσης Ανατολής και της Υπερκαυκασίας, αποτελών- να τα υποστηρίξει σθεναρά. Λαµβάνοντας άλλωστε και εξέχον οικονοµικό τας υπόψη προσθετικά στην στρατιωτική µέλος των 20 πιο ανεπτυγµένων κρατών και διπλωµατική γραµµή πυρός της Ρωτου πλανήτη, ήτοι της περίφηµης G-20. σίας, για να υποστηρίξει τα γεωστρατηΤο γεγονός αυτό την καθιστά πολύ γικά της σχέδια, ότι εξαρτάται απο αυτην ισχυρό πόλο έλξης διεθνών κεφαλαίων ενεργειακά σε σηµαντικό βαθµό η Ευκαι πολύ περισσότερο ισλαµικής προ- ρώπη. Ενώ καθοριστικής σηµασίας παράέλευσης κεφαλαίων, που ρέουν στην γεί- µετρος για την γεωστρατηγική θέση της τονά µας χώρα αφειδώς, ισχυροποιούν Ρωσίας, είναι οι πολύ διαυγείς και ξεκάσε κεφαλαιακή επάρκεια την οικονοµία θαρες στρατηγικές θέσεις που έχει διατης και ανατροφοδοτώντας νέες επεν- µορφώσει ο εµπνευσµένος ηγέτης της δύσεις, ξαναγίνονται µια νέα δυναµική Βλαντιµίρ Πούτιν. Όµως η κρίση που έχει πηγή πλούτου για αυτήν. Απο τις οικονο- εγκύψει στην Συρία επηρεάζει σηµαντικά µικές στοχεύσεις σήµερα της Τουρκίας, την Ρωσία, που συµπλέκεται µαζί της µε είναι να κρατήσει τους υψηλούς ρυθµούς ένα ευρύ πλέγµα γεωστρατηγικών συµτης οικονοµικής της ανάπτυξης και ει- φερόντων και εξ αυτού του λόγου την δικά για το 2012 στοχεύει να κλείσει µε στηρίζει πολυδύναµα. Παρούσα στις γεµια ανάπτυξη του 4%. Όµως αυτή της η ωστρατηγικές σφαίρες επιρροής της προσδοκία, δεν µένει ανέγγιχτη απο την Μέσης Ανατολής, είναι παράλληλα και παγκόσµια οικονοµική κρίση, ενώ απει- υπερδύναµη, ένεκα των διεσταλµένων λείται σοβαρά απο µια πιθανή στρατιω- σχέσεων οικονοµικής, πολιτικής και

Εξυπηρετηθείτε στα γραφεία µας στον Πύργο, Θεµιστοκλέους 13 και στην Αµαλιάδα, Φιλ. Εταιρείας 19 ή στα κατά τόπους πρακτορεία* µας

*ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ 1 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α

ΓΥΦΤΟΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

2623400236

2 ΑΛΦΕΙΟΥΣΑ

ΠΑΤΣΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

26210 71022

3 ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ

∆ΕΣΙΝΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ

26240 23797

4 ΒΑΡ∆Α

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

26230 75844

5 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ

ΚΟΡΠΕΤΙΝΟΣ ΙΩΝ. (ΚΟΜΒΟΣ)

26230 42747

6 ΕΠΙΤΑΛΙΟ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΓ∆Α

26210 71243

7 ΖΑΧΑΡΩ

ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

26250 31405

8 ΚΡΕΣΤΕΝΑ

∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

26250 24140

9 ΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΠΟΠΟΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

26230 92287

10 ΛΑΛΑ

∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ

26240 41213

11 ΛΕΧΑΙΝΑ

ΚΟΥΡΗΣ Κ. - ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΑΝ.

26230 22219

12 ΤΡΑΓΑΝΟ

ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΚΡΙΒΒΗ

26230 61015

13 ΑΘΗΝΑ

ΜΠΟΥΡΕΛΙΑΣ ΠΑΝ.

6943 902032

στρατιωτικής υφής που διατηρεί µε το Ισραήλ, αλλά και µε άλλους δορυφόρους της στην περιοχή, όπως η Τουρκία. Συνεπώς το νέο γεωστρατηγικό πλαίσιο ισχύος έχει διαµορφθωθεί, ενώ µε τον δυναµικό και πολύτροπο χαρακτήρα του, δηµιουργεί διαρκώς και νέες ευκαιρίες για όλους τους µεγάλους παίκτες των γεωπολιτικών παιγνίων της Μέσης Ανατολής, της Ανατολικής Μεσογείου και της Βαλκανικής, τόσο τους περιφερειακούς ήτοι Τουρκία, Ισραήλ κ.λ.π, όσο και τις δυο υπερδυνάµεις, που αναδιατάσσουν τις κλασικές σφαίρες επιρροής τους, συναρτήσει των νεων γεωστρατηγικών δεδοµένων. Σ΄αυτό το τοπίο της νέας τάξης πραγµάτων, που έχει σαφώς ένα µεταβατικό και πολυδύναµο γεωστρατηγικά και πολιτικά χαρακτήρα, η πατρίδα µας η Ελλάδα που συνταράσσεται αφενός µεν απο την µεγαλύτερη µεταπολεµική της οικονοµική κρίση, αφετέρου δε απο την γεωστρατηγικη και γεωπολιτική θύελλα της ευαίσθητης θέσης της, καλείται να βρεί το χρυσούν σηµείο ισορροπίας, που θα της επιτρέψει µέσα απο νέες διπλωµατικές, στρατιωτικές και οικονοµικές συµµαχίες, να απεγκλωβιστεί απο την δίνη της χρεοκοπίας και να επανατροχιοδροµηθεί και πάλι στη λεωφόρο της ανάπτυξης και της ευηµερίας. *Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc ∆/χος Μηχανικός Ε.Μ.Π. www.politikanet.gr

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Το Ευαγγέλιον της Κυριακής (Λουκά ΙΓ 10-17), αγαπητοί µου αναγνώστες, µας αποκαλύπτει την έκφραση της γνησίας αγάπης του Θεανθρώπου Kυρίου προς τον άνθρωπον, µε την θεραπεία µιας συγκύπτουσας γυναίκας, δι’ ενός θαύµατος, που έχει άµεση σχέση µε την σωτηρία του ανθρώπου. Το Ιερό Ευαγγέλιον µας πληροφορεί ότι η συγκύπτουσα γυναίκα «παραχρήµα ανορθώθη». Αυτό σηµαίνει την άµεση σχέση του ανθρώπου µε τον Θεόν και ότι προϋπόθεση του θαύµατος αυτού ήτο η πίστις εις την Παντοδυναµία του Θεού. Ο Θεάνθρωπος Κύριος ευρέθη «κατά το ειωθός» εις τον Ναόν για να προσευχηθή και να µελετήση τον νόµον του Θεού. Όχι ότι είχε ο Θεάνθρωπος Κύριος ανάγκη της προσευχής και της µελέτης του Νόµου, αλλά τούτο έπραξε αφ’ενός µεν δια να µας διδάξη ορθά και αληθινά, αφ’ετέρου δε δια να συναντήση τον άνθρωπον, να τον κατηχήση και να τον θεραπεύση. . Ο άνθρωπος πλάσθηκε να ζη µέσα στον ευλογηµένον χώρον του Παραδείσου. Όµως η αµαρτία και η ανυπακοή του ανθρώπου τον εξώρισε από αυτόν. Στον Παράδεισο ο άνθρωπος ίστατο όρθιος ,έβλεπε προς τα επάνω , προς τον Ούρανό, όπου ευρισκόταν η ζωή του,ο Θεός. ∆υστυχώς όµως ο άνθρωπος δεν συνέχισε αυτήν την ευλογηµένη κατάσταση. Αποµακρύνθηκε από τον Θεόν και η ζωή του γέµισε προβλήµατα, δυσκολίες και άλλα βάρη. Τελευταία έρχεται και η αµαρτία, η οποία συµπληρώνει το δράµα του ανθρώπου. Ο Προφητάνακτας ∆αβίδ γράφει χαρακτηρηστικά : « αι ανοµίαι µου υπερήραν την κεφαλήν µου, ωσεί φορτίον βαρύ εβαρύνθησαν επ’ εµέ» (Ψαλµός 37, 5). Ποίος όµως θα σηκώση το βάρος αυτό, για να απελευθερωθή ο άνθρωπος και να ζήση την παραδεισένια ζωή; Ελευθερωτής των παθών και των βαρών της ατοµικής µας ζωής είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος. Αυτός ελευθερώνει ουσιαστικά τον άνθρωπον από κάθε δεσµόν, του σηκώνει τα βάρη του και τον στηρίζει στην πραγµατική του στάση. Με άλλα λόγια , ο Χριστός αποκαθιστά τον άνθρωπον στην προπτωτική του κατάσταση ενώπιον του Θεού, του κόσµου και του συνανθρώπου του. Ο Θεός εδηµιούργησε τον άνθρωπον όχι να βλέπη το χώµα, το χάος, τον θάνατον, αλλά τον τοποθέτησε ενώπιόν Του, για να βλέπη το θεϊκό Του πρόσωπον και να χαίρεται το µεγαλείον Του. Όλα αυτά όµως ο άνθρωπος µε την ανυπακοή του τα γκρέµισε. Υπάρχουν δυνατότητες επαναφοράς στην προπτωτική του κατάσταση; Ασφαλώς ΝΑΙ. Είναι το µυστικό Σώµα του Ιησού Χριστού, η Εκκλησία. ΝΑΙ η Εκκλησία απελευθερώνει τον άνθρωπον από την οµηρία της αµαρτίας. Πως ; 1) Με τον Ευγγελικόν λόγον. Ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει , ότι ο λόγος του Θεού είναι ξίφος. «Ζων γαρ ο λόγος του Θεού και ενεργής και τοµώτερος υπέρ πάσαν µάχαιραν δίστοµον», που κόβει κάθε δεσµόν αµαρτίας, (Εβραίους δ , 12). Ο Ιερός Χρυσόστοµος θα συµπληρώση: « Όταν ο άνθρωπος υπό αµαρτίας αλούς και υποσκελισθείς καταπέση, . . . εισελθών εις την Εκκλησίαν και ακούσας ότι πολλοί των αγίων πεσόντες ανέστησαν και εις την προτέραν πάλιν επανήλθον ευδοκίµησιν, λανθανόντως λαβών εις παραµυθίαν απέρχεται» ( ΕΠΕ Τόµος 30, σελίδες 160-162). 2) Με την προσευχήν , που γίνεται στην Θ. Λατρεία και στις διάφορες Ιερές ακολουθίες. Με τα Ιερά Μυστήρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας µας.ΝΑΙ, δι’ αυτών διακονείται το µυστήριον της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Θεάνθρωπος Κύριος είπε προς την συγκύπτουσα : «Γύναι απολέλυσαι της ασθενείας σου» και της έδωσε αµέσως την δυνατότητα να καταλάβη µία θέση µέσα στον Παράδεισο. Το έργον αυτό συνεχίζει η Εκκλησία δια του Πνευµατικού Πατρός σε κάθε ειλικρινή εξοµολόγησι. «Η χάρις του Κυρίου ηµών Ιησού Χριστού, δια της εµής ελαχιστότητος , έχει σε συγκεχωρηµένον και λελυµένον». Ο Χριστός προσφέρει την λύση.Μας απελευθερώνει από τις αµαρτίες µας δια της δικής Του εντολής προς τους Αποστόλους Του,τώρα δε προς τους διαδόχους Του Κληρικούς, λέγων· «όσα εάν λύσητε επί της γης , έσται λελυµένα εν τω ουρανώ» (Ματθαίου ΙΗ 18). Είναι τώρα η ευκαιρία για µετάνοια και εξοµολόγησι. Τώρα είναι η ευκαιρία για ανόρθωση και πνευµατική ανύψωση. ΑΜΗΝ.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΝΕΚΡΟΣ ΣΕ ΤΡΟΧΑΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ 22ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Άφησε την τελευταία του πνοή δύο ηµέρες µετά τα γενέθλιά του…

Με παρόµοιο τρόπο σκοτώθηκε πριν από πέντε µήνες ο αγαπηµένος του φίλος

• Έχασε τον έλεγχο στην επαρχιακή οδό Ρουπακίου –Κοροίβου

Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

ελευταία βόλτα χθες για τον 22χρονο Παναγιώτη Λ. Πετρόπουλο από την Αµαλιάδα, που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο µετά από τροχαίο µε τη µηχανή του, δύο µόλις ηµέρες µετά το σβήσιµο των 22 κεριών στην τούρτα των γενεθλίων του και ‘ταξίδεψε’ στη ‘Γειτονιά των αγγέλων’ για να συναντήσει τον αγαπηµένο του φίλο Μάριο, που έφυγε και αυτός πριν από πέντε µήνες σε παρόµοιο τροχαίο. Η µεγάλη αγάπη και των δύο φίλων ήταν τα µηχανάκια τους και έφυγαν και οι δύο επάνω στις ‘δυο ρόδες’, εκεί που ένιωθαν απόλυτα ελεύθεροι και τώρα θα χαµογελούν από τον Παράδεισο και θα λένε τα ‘δικά τους’, αφήνοντας πίσω τους αναπάντητα ‘γιατί’ και βυθίζοντας στο πένθος τις οικογένειές τους και τους φίλους τους, αυτούς τους ίδιους φίλους που δεν πρόλαβαν να στεγνώσουν τα δάκρυά τους και τώρα θρηνούν πάλι…

Χθες το µεσηµέρι Ο 22χρονος Τάκης, όπως τον φώναζαν όλοι, έφυγε λίγο πριν τη 1 χθες το µεσηµέρι, σε ένα ραντεβού µε το ‘θάνατο’ που δεν ήταν προγραµµατισµένο, σε ένα ‘ραντεβού’ που έκοψε το νήµα της ζωής του τόσο πρόωρα, τόσο απροσδόκητα, τόσο άδικα… Το τροχαίο σηµειώθηκε στην επαρχιακή οδό Γαστούνης- Ρουπακίου- Φράγµατος Πηνειού, λίγα µόλις µέτρα από το γήπεδο του δηµοτικού διαµερίσµατος Κοροίβου, πολύ κοντά στο σπίτι του φίλου του, του Μάριου Σκαλτσά που έφυγε από τη ζωή στις 18 Ιουλίου.

Τελευταία βόλτα Ο Τάκης λάτρευε τις µηχανές, είχε πάθος µε το µηχανάκι του, συµµετείχε σε αγώνες και χθες το µεσηµέρι πήρε τη µηχανή του, που την είχε δώσει για επιδιόρθωση και πήγε µία βόλτα για να την δοκιµάσει. Μια βόλτα που έµελλε να είναι και η τελευταία. Ο καιρός ήταν άσχηµος και ο 22χρονος είχε κατεύθυνση από Ρουπάκι προς Κόροιβο. Λίγα µέτρα µετά το γήπεδο του Κοροίβου, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόµη, ο 22χρονος έχασε τον έλεγχο της µηχανής του και προσέκρουσε σε τσιµεντένιο γεφυράκι του αποστραγγιστικού δικτύου. Η αντίστροφη µέτρηση είχε αρχίσει… Ο 22χρονος εκσφενδονίστηκε στον αέρα, σε ύψος δέκα µέτρων περίπου και στην συνέχεια κατέπεσε στο οδόστρωµα, δίπλα στο φράχτη παρακείµενης κατοικίας. Κατά την διάρκεια της εκτροπής και της πτώσης, έφυγε το κράνος από το κεφάλι του και ο 22χρονος έπεσε µε σφοδρότητα στο έδαφος, χτυπώντας το κεφάλι του, σε ένα µοιραίο χτύπηµα, που τον οδήγησε ακαριαία στο θάνατο. Περίοικοι άκουσαν το δυνατό θόρυβο και έτρεξαν να βοηθήσουν, ήταν όµως πολύ αργά για τον Τάκη… είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή, σταµατώντας τους δείκτες του ρολογιού για πάντα. Ασθενοφόρο που έφθασε στο ση-

µείο τον µετέφερε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης, όπου οι γιατροί απλά διαπίστωσαν το θάνατό του, ενώ στο σηµείο του τροχαίου έφθασαν αστυνοµικοί του Τµήµατος Γαστούνης που διενεργεί την προανάκριση, περιµαζεύοντας το µηχανάκι του 22χρονου που είχε γίνει δυο κοµµάτια.

«Πάγωσαν» όλοι Η είδηση του θανάτου του Τάκη, άρχισε να µεταδίδεται σιγά- σιγά από στόµα σε στόµα, αλλά κανείς δεν µπορούσε να το πιστέψει. Πολλοί φίλοι του πήγαν στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης µε την ελπίδα ότι ήταν ψέµα και στην επιβεβαίωση της είδησης τα πρόσωπα έµειναν βουβά, άχρωµα, παγωµένα, µε µία απορία στο βλέµµα που δεν µπορούσε να πάρει απάντηση. Για τους γονείς και τον κατά δύο χρόνια µεγαλύτερο αδελφό του Τάκη, τα λόγια περισσεύουν, ο πόνος είναι ανείπωτος. Ο Τάκης ήταν γιος του Λεωνίδα και της Αγγελικής Πετροπούλου. Ο πατέρας του είναι γνωστός επιχειρηµατίας που διατηρεί µηχανήµατα για αµµοχάλικο στην Πηνεία και κατάγεται από τα Καλύ-

Η µηχανή του 22χρονου κόπηκε σε δύο κοµµάτια

Το µπροστινό µέρος της µηχανής διαλύθηκε

Πέµπτη 6 ∆εκεµβρίου 2012, πριν από δύο ηµέρες, ανήµερα στα γενέθλιά του, ο Τάκης χαµογελούσε αµέριµνος. Όλα τότε ήταν καλά…

βια Ήλιδας. Ο Τάκης ήταν η αδυναµία του και τον καµάρωνε, σήµερα όµως η οικογένεια καλείται να του πει το στερνό αντίο. Ο Τάκης εργαζόταν µε τον πατέρα του, η µεγάλη του αγάπη όµως ήταν οι µηχανές και οι αγώνες. Ήταν η καθηµερινή του ενασχόληση, το χόµπι του και το θέµα συζήτησης µε τους φίλους του.

Πήρε «φωτιά» το facebook Πριν από πέντε µήνες, θρήνησε για το χαµό του φίλου του Μάριου Σκαλτσά που έφυγε σε τροχαίο στα Σαβάλια, όταν το µηχανάκι του ανατράπηκε σε τσιµεντένιο γεφυράκι του αποστραγγιστικού δικτύου. Τραγική ειρωνεία! Και οι δύο φίλοι έφυγαν µε παρόµοιο τρόπο. Τώρα η παρέα τους θρηνεί και για τον Τάκη και από χθες το µεσηµέρι το facebook κατακλύστηκε µε µηνύµατα και λόγια αποχαιρετισµού. Σήµερα το πρωί θα γίνει η νεκροψία- νεκροτοµή στον 22χρονο και στις 2.00 το µεσηµέρι θα γίνει η κηδεία του από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου στην Αµαλιάδα. Η εφηµερίδα «Πατρίς» εκφράζει τα θερµά της συλλυπητήρια στην οικογένειά του.

Ο 22χρονος Τάκης Πετρόπουλος µε τη µηχανή του σε ευτυχισµένες στιγµές

Πάνω από 600 συλλήψεις τον Νοέµβριο

Σε αυτό το σηµείο έγινε η εκτροπή και ο 22χρονος βρήκε τραγικό θάνατο

Το σηµείο του φράχτη που κατέληξε ο 22χρονος

Τα συνολικά στοιχεία των συλλήψεων – εξιχνιάσεων – εξαρθρώσεων και κατασχέσεων δηµοσίευσε η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, για τον µήνα Νοέµβριο και για όλη την εδαφική της περιφέρεια. Μάλιστα σε εκείνο που «στέκεται» η Γ.Α.∆.Π.∆.Ε είναι η εξιχνίαση της υπόθεσης του Μουσείου της Αρχαίας Ολυµπίας από την Ασφάλεια Πατρών που µετά από έρευνες και αξιοποίηση στοιχείων συνέλαβε τρεις άνδρες ηλικίας 41, 50 και 36 ετών και κατέσχεσε το σύνολο (77 αρχαία αντικείµενα ) των εκθεµάτων που είχαν αφαιρεθεί. Επίσης κατά τη διάρκεια του µηνός Νοεµβρίου, έτους 2012, από τις υπηρεσίες της Γενικής Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος, (Αστυνοµικές ∆ιευθύνσεις Αχαΐας, Ηλείας, Ακαρνανίας και Αιτωλίας) συνελήφθησαν συνολικά 661 άτοµα. Παράλληλα σύµφωνα µε τα στοιχεία, εξιχνιάστηκαν 311 υποθέσεις µεταξύ των οποίων, υποθέσεις ανθρωποκτονίας και απόπειρας, υποθέσεις ναρκωτικών καθώς ληστείες, κλοπές και διαρρήξεις ενώ εξαρθρώθηκαν πέντε εγκληµατικές οµάδες και κατασχέθηκαν πληθώρα αντικειµένων, ναρκωτικών, όπλων, πλαστών εγγράφων κ.α. Ενδεικτικά οι σηµαντικές υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν στην περιοχή της Ηλείας αφορούν: στις 9-11-2012 στον Πύργο, συνελήφθησαν δύο ηµεδαποί για διάπραξη ληστείας σε βάρος ηλικιωµένου, στις 13-11-2012 στα Κρέστενα, συνελήφθη 54χρονος ηµεδαπός, ενώ κατασχέθηκε σχεδόν µισό κιλό κάνναβης, στις 26-11-2012 στο Πανόπουλο Ηλείας, συνελήφθησαν τρεις ακόµα διακινητές ναρκωτικών. Κατασχέθηκαν 48 κιλά κάνναβης και τέλος στις 28-11-2012 στη Μανωλάδα, συνελήφθησαν άλλοι δύο διακινητές ναρκωτικών που κατείχαν 49 φιξάκια κάνναβης συνολικού βάρους 140 γραµµαρίων.

CELINE F1

CELINE F1 ʉʄʑʋʌʙʁʅʉʐɴʌʀɷɿʉʏʑʋʉʐ Crimson Sweet. Ɍʐʏʊɷʐʆɲʏʊʅɸʋʉʄʑʃɲʄɳɷɸʍʀʅɲʏɲʃɲɿʅɸɶɳʄɻʉʅʉɿʉʅʉʌʔʀɲ͘ Ⱦɲʌʋʊʎʉɴɳʄ͕ɴɳʌʉʐʎϴ-ϭϮʃɿʄɳʅɸʋʉʄʑʐʗɻʄɼʋɸʌɿɸʃʏɿʃʊʏɻʏɲʍɸʍɳʃʖɲʌɲ͘ ɲɿʌɸʏɿʃɼɸʇʘʏɸʌɿʃɼɸʅʔɳʆɿʍɻʃɲɿʏʌɲɶɲʆʊ͕ʋʉʄʑʃʊʃʃɿʆʉɸʍʘʏɸʌɿʃʊ͘ ȵʅɴʉʄɿɲʍʅɹʆʉʅɸʏʉʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉLagenaria S1 ɹʖʉʐʅɸʋʌʘʁʅʊʏɻʏɲʃɲɿʅɸʏʉ ʐʋʉʃɸʀʅɸʆʉɈȷ-ϭϰϴɹʖʉʐʅɸʅɸɶɳʄɻɲʆʏʉʖɼʍɸʆɻʅɲʏʙɷɸɿʎ͕ʔʉʐɺɳʌɿʉʃɲɿʋʉʄʑ ʃɲʄɼʔʐʄʄɿʃɼʃɳʄʐʗɻ͘

ȾȵɁɈɆɃȿȰɍȰɁɃȾɃɀȻȰɇȾȿȵȻȴȻ͗ Ⱦʄɸɿɷʀ͕ϱϵϬϯϮȸʅɲɽʀɲ͕ Ɉɻʄ͗͘ ʄ͘ ϮϯϯϯϬ-ϱϯϱϬϬ͕Ɍɲʇ͗ ʇ ϮϯϯϯϬ-53513, ȾȵɁɈɆɃȿȰɍȰɁɃȾɃɀȻȰɇȾɆȸɈȸ͗ Ɉ͘Ⱥ͘Ϯϭϵ͕ϳϮϮϬϬȻɸʌɳʋɸʏʌɲ͕Ⱦʌɼʏɻ͕ Ɉɻʄ͗͘ϮϴϰϮϬ-ϵϱϬϭϬ͕Ɍɲʇ͗ϮϴϰϮϬ-95019

e-mail: info@agris.gr, www.agris.gr

ȳɿɲʋɸʌɿʍʍʊʏɸʌɸʎʋʄɻʌʉʔʉʌʀɸʎɲʋɸʐɽʐʆɽɸʀʏɸʍʏʉ ɶɸʘʋʊʆʉʏɻʎɸʏɲɿʌʀɲʎʅɲʎȾ͘ɂȵɁɃ͗ʃɿʆ͗͘ϲϵϰϱ-541838


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 99

Οι επιχειρήσεις προσφεύγουν η µία µετά την άλλη Η

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

δεινή οικονοµική θέση που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται οι επιχειρήσεις του Νοµού Ηλείας, έχουν προκαλέσει την τεράστια κάµψη της αγοράς, µε ολοένα και περισσότερα καταστήµατα να κλείνουν καθώς δεν µπορούν να αντεπεξέλθουν στα πολλαπλά έξοδα. Η κατάσταση όπως διαµορφώνεται και σύµφωνα µε τα όσα αναφέρουν στελέχη της αγοράς, είναι πολύ δύσκολη, ενώ δεν αποκλείεται µελλοντικά οι µικρές αγορές, να σταµατήσουν να υπάρχουν λόγω της κατακόρυφης πτώσης του τζίρου τους. Τα «λουκέτα» που πολλοί επιχειρηµατίες το τελευταίο διάστηµα έχουν αναγκαστεί να βάλουν στις επιχειρήσεις τους, είναι, όπως τονίζουν πηγές, ένα µόνο δείγµα της οικονοµικής κρίσης που έχει πλήξει κυρίως τους µικροµεσαίους επαγγελµατίες. Αιτήσεις για πτώχευση

Σύµφωνα µε στοιχεία του Πρωτοδικείου Ηλείας, οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από επιχειρήσεις και ιδιώτες για πτώχευση τα τρία τελευταία χρόνια ανέρχονται σε συνολικά 14 από τις οποίες οι 10 έχουν ήδη συζητηθεί µε αποτέλε-

Ο διαγωνισµός διεξήχθη στο 4ο γυµνάσιο Πύργου, όπου είναι και η έδρα του ΕΚΦΕ Ν. Ηλείας, υπό τον διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Ηλία Καλογήρου

«Χτυπούν» την πόρτα της Ευρωπαϊκής Ολυµπιάδας Επιστηµών Πέντε τριµελείς οµάδες µαθητών από τα λύκεια Ανδραβίδας, Λεχαινών, Πελοπίου, 1ο Αµαλιάδας και 4ο Πύργου διαγωνίστηκαν χθες σε εργαστηριακές ασκήσεις

Επιχειρήσεις έχουν υποβάλει αιτήµατα προσφυγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, σύµφωνα µε τα στοιχεία του Πρωτοδικείου Ηλείας.

σµα οι επιχειρήσεις αυτές να κηρυχθούν σε κατάσταση πτώχευσης. Λιγότερες στο άρθρο 99 Όσο για τις επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει αίτηµα προσφυγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα, το οποίο προβλέπει τη διαδικασία συνδιαλλαγής µε τους

πιστωτές για τις επιχειρήσεις που αδυνατούν να ανταποκριθούν στις οικονοµικές τους υποχρεώσεις, 9 συνολικά έχουν καταγραφεί στις λίστες του Πρωτοδικείου Ηλείας, από το 2009, όπου για τις 6 από αυτές έχει ανοίξει η συνδιαλλαγή (µέτρο εξυγίανσης) ενώ 3 από αυτές τις υποθέσεις έχουν µαταιωθεί. Να σηµειωθεί πως το άρθρο 99

του νόµου 3588/2007, το οποίο αντικατέστησε σε πολλά το άρθρο 44 περί προστασίας πιστωτών, επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προσφύγουν στα Πολυµελή Πρωτοδικεία και να ζητήσουν προστασία και συνδιαλλαγή µε τους πιστωτές τους, ώστε να αποφευχθεί η πτώχευση.

Εναλλακτικοί τρόποι θέρµανσης • Τι προτείνουν επιχειρηµατίες

Ο

Του Νίκου Βέρρα

χειµώνας έφτασε και πλέον οι τρόποι για εναλλακτική θέρµανση αυξάνονται τώρα που το πετρέλαιο έχει απαγορευτική τιµή και οι πολίτες αδυνατούν να το πληρώσουν. Η τιµή του µαύρου χρυσού κυµαίνεται στο 1,40 το λίτρο που σηµαίνει ότι όταν µια οικογένεια θελήσει να βάλει 1.300 λίτρα πετρέλαιο για τη φετινή χειµερινή σεζόν θα αναγκαστεί να πληρώσει 1.885 ευρώ περίπου, ενώ πέρυσι θα πλήρωνε γύρω στα 1.300 ευρώ. Με τέτοιες τιµές, ο κόσµος δεν µπορεί να βάλει φέτος πετρέλαιο και έτσι στρέφεται στους εναλλακτικούς τρόπους θέρµανσης που αποτελούν µια πιο οικονοµική πρόταση. Η λύση των εναλλακτικών τρόπων θέρµανσης αποτελεί την πρώτη επιλογή των πολιτών και στην Ηλεία και οι έµποροι προσπαθούν να εξυπηρετήσουν καλύτερα τους καταναλωτές διαθέτοντας στην αγορά περισσότερα κοµµάτια αλλά και νέες τεχνολογίες πάνω στην εναλλακτική θέρµανση. Η ζήτηση είναι µεγάλη και η εναλλακτική θέρµανση είναι µια συµφέρουσα λύση για τους καταναλωτές που βλέπουν το µισθό τους να µειώνεται συνεχώς δραµατικά και το κόστος διαβίωσης να ανεβαίνει επικίνδυνα. Η πρώτη επιλογή του κόσµου για θέρµανση στον καιρό της κρίσης είναι η κλασική ξυλόσοµπα. Είναι φθηνή ανάλογα βέβαια µε την µάρκα και τον τύπο της σόµπας και λειτουργεί φυσικά µε ξύλο και 4 µε 6 τόνοι είναι αρκετοί για όλο τον χειµώνα και µε κόστος γύρω στα 1. 400 ευρώ και κρατά το σπίτι ζεστό για περισσότερες ώρες από ότι το καλοριφέρ. Άλλη λύση αποτελεί και η σόµπα πέλετ της οποίας το κόστος της κυµαίνεται από 900 έως 2.000 ευρώ ανάλογα µε τον τύπο. Προσοχή όµως στο µέγεθος της σόµπας που θα διαλέξετε ώστε να καλύψει τις ανάγκες σας, γιατί σε κάθε σπίτι απαιτεί-

ται διαφορετικού µεγέθους σόµπα. Για όλη τη χειµερινή περίοδο απαιτούνται 4.000 – 5.000 κιλά πέλετ. Με µέση τιµή τα 28 λεπτά το κιλό, το κόστος για όλη τη χειµερινή σεζόν δεν ξεπερνά τα 1.400 ευρώ, καθιστώντας και αυτή τη µορφή θέρµανσης πολύ φθηνότερη από το πετρέλαιο. Το ενεργειακό τζάκι είναι ακόµα µία φθηνή λύση, για όσους έχουν τζάκι και θα στοιχίσει µόνο η µετατροπή του, ενώ όσοι δεν έχουν τζάκι και θελήσουν να φτιάξουν και θα στοιχίσει παρα-

Παρρά Ιωάννα « Μεγαλύτερη ζήτηση έχουν οι ξυλόσοµπες γιατί έχουν καλύτερη κατανάλωση και τα ξύλα είναι σε καλή τιµή µε αποτέλεσµα ο κόσµος να στρέφεται σ’ αυτόν τον τρόπο θέρµανσης»

πάνω. Η µετατροπή του συµβατικού τζακιού σε ενεργειακό θα κοστίσει από 3.000 έως 4.500 ευρώ και απαιτούνται κάποιες εργασίες στο σπίτι για να ολοκληρωθεί. Το συγκεκριµένο τζάκι έχει πολύ υψηλότερη απόδοση και έχει µικρότερη και ελεγχόµενη κατανάλωση ξύλου από το συµβατικό καθώς εκµεταλλεύεται τη ροή του ζεστού αέρα που δηµιουργείται από την καύση του ξύλου µέσα στον θερµοθάλαµο που περιβάλλει την εστία του. Η λειτουργία του πρέπει να είναι µε την πόρτα κλειστή και αυτό έχει ως αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας. Μπορεί να συνδε-

Ικανοποιητική ήταν η συµµετοχή των µαθητών από πέντε λύκεια του νοµού στον Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Φυσικών Επιστηµών

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Καραγιαννόπουλος Αθανάσιος « Ο κόσµος ζητά πιο πολύ ξυλόσοµπες που είναι και πιο κατάλληλες για µεγάλους χώρους και κλιµατιστικά ή ηλεκτρικά καλοριφέρ για πιο µικρούς χώρους. Οι τιµές έχουν πέσει φέτος πιο πολύ και υπάρχει ενδιαφέρον από τον κόσµο για διαφορετικούς τρόπους θέρµανσης»

Καραφλού Θεοδώρα « Υπάρχει ζήτηση για νέους τρόπους θέρµανσης τώρα µε την κρίση και κυρίως ο κόσµος ζητά σόµπες αλογόνου, υγραερίου που είναι πιο φθηνές και πιο εξυπηρετικές για ένα σπίτι»

θεί µε το υπάρχον σύστηµα θέρµανσης του σπιτιού, δηλαδή µε τον λέβητα και το σύστηµα διανοµής ζεστού νερού. Ζεσταίνει τους τοίχους του σπιτιού και όταν σβήσει ο χώρος παραµένει ζεστός. Η κατανάλωσή του ανέρχεται σε 4 – 6 κιλά ξύλα την ώρα. Αυτό σηµαίνει 40 – 50 κιλά την ηµέρα ή 7 τόνους ξύλα για όλη τη χειµερινή σεζόν. Με µέση τιµή για τα καυσόξυλα 20 λεπτά/κιλό, το κόστος χρήσης θα ανέλθει στα 1.400 ευρώ. Η συνηθισµένη λύση για θέρµανση µε εύκολο τρόπο χωρίς µετατροπές και εργασίες είναι το ηλεκτρικό καλοριφέρ και

το κλιµατιστικό αλλά και οι σόµπες αλογόνου. Όµως για µια οικογένεια και για ένα σπίτι δεν είναι ο κατάλληλος τρόπος για να ζεσταθούν οι πολίτες καθώς απαιτούνται πολλά σώµατα καλοριφέρ και κλιµατιστικού για να υπάρξει επαρκή θέρµανση και αυτό φυσικά αυξάνει την κατανάλωση του ρεύµατος. Οι τρόποι της εναλλακτικής θέρµανσης είναι της µόδας αυτή την εποχή λόγω της οικονοµικής κρίσης και αποτελούν την καλύτερη επιλογή για το χειµώνα αντικαθιστώντας πολύ καλύτερα το ακριβό πετρέλαιο.

υο βήµατα πριν την 11η Ευρωπαϊκή Ολυµπιάδα Επιστηµών – EUSO 2013, που θα πραγµατοποιηθεί στο Λουξεµβούργο βρέθηκαν χθες οι µαθητές πέντε λυκείων της Ηλείας που θα συµµετάσχουν στον Μαθητικό ∆ιαγωνισµό Φυσικών επιστηµών που θα διοργανώσει για την Ηλεία το τοπικό Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστηµών. Πέντε τριµελείς οµάδες από τα Λύκεια Ανδραβίδας, Λεχαινών, Πελοπίου, 1ο Αµαλιάδας και 4ο Πύργου διαγωνίστηκαν βάσει της ύλης που τους είχε προταθεί – σε εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικής, Χηµείας και Βιολογίας, διεκδικώντας το «εισιτήριο» για την τελική φάση του διαγωνισµού, που θα γίνει στις 19 Ιανουαρίου 2013, στο ΕΚΦΕ Φιλαδέλφειας απ’ όπου και θα προκύψουν οι δυο τριµελείς οµάδες που θα πάνε στο Λουξεµβούργο, στην 11η Ευ-

Τ

ρωπαϊκή Ολυµπιάδα την περίοδο 17-23 Μαρτίου 2013. Ο διαγωνισµός διεξήχθη στο 4ο Γυµνάσιο Πύργου, όπου είναι και η έδρα του ΕΚΦΕ Ν. Ηλείας, υπό τον διευθυντή του Εργαστηριακού Κέντρου Ηλία Καλογήρου. Σε δηλώσεις του ο κ. Καλογήρου επεσήµανε τα εξής: « Από την θέση αυτή σαν υπεύθυνος του ΕΚΦΕ Ηλείας θέλω να ευχαριστήσω τον ∆ντή του 4ου Γυµνασίου Γιώργο Κοµιώτη για την φιλοξενία και τους συνεργάτες µου, Μαρία Μπίρµπα, Φυσικό του 1ου ΓΕΛ Πύργου, Νίκο ∆ηµόπουλο του 1ου Γυµνασίου Πύργου, τον Γιώργο Φλίγκο του ΓΕΛ Βάρδας τον Νίκο Χαραλαµπάκη του Γυµνασίου Επιταλίου, τον σχολικό φύλακα Γιώργο Μπαντιλέσκα και φυσικά τα συµµετέχοντα σχολεία µε τους υπεύθυνους καθηγητές, γιατί χωρίς την πολύτιµη βοήθειά τους δεν θα γινόταν ο διαγωνισµός αυτός, που η εµπειρία του θα είναι επένδυση ζωής για τους συµµετέχοντες µαθητές.»

Αγροτικό κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ αύριο στην Ηλεία

η ∆ευτέρα 10/12/2012 θα περιοδεύσει στο νοµό µας κλιµάκιο του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, και θα συναντηθεί µε αγρότες και αγροτικούς φορείς. Στο κλιµάκιο θα συµµετέχουν ο Βαγγέλης Αποστόλου, βουλευτής και υπεύθυνος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η βουλευτής Ηλείας Έφη Γεωργοπούλου και ο Χρήστος Πυροµάλης, προϊστάµενος διοικητικών υπηρεσιών ΕΛΓΑ. Το πρόγραµµα της επίσκεψης είναι το εξής: 10.30 : συναντήσεις στη Ζαχάρω µε εκπροσώπους ελαιοπαραγωγικών συνεταιρισµών και ελαιοτριβείων. 12.30 : συνάντηση µε την Ένωση Πύρ-

γου – Ολυµπίας. 13.00 : συνέντευξη Τύπου στα τοπικά ΜΜΕ για την εναλλακτική προγραµµατική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. 13.30 : επίσκεψη στη ∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. 14.30 : συνάντηση στην Ξυλοκέρα µε το ∆Σ της οµάδας παραγωγών πορτοκαλιού. 19.30 : ευρεία σύσκεψη στο ∆ηµαρχείο Ανδραβίδας µε τη συµµετοχή του Συλλόγου Νέων Αγροτών, του Συλλόγου Πατατοπαραγωγών, όπως επίσης φραουλοπαραγωγών και αγροτών του νοµού.


ΠΑΤΡΙΣ Kυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Σ

Πληθώρα δράσεων απ’ την ΑΡΩΓΗ ΑΜΚΕ στους ∆ήµους Ήλιδας και Πηνειού

ηµαντική και καθοριστικής σηµασίας χαρακτηρίζεται από τους εµπλεκόµενους η συµβολή της ΑΡΩΓΗΣ ΑΜΚΕ, η οποία στα πλαίσια της κοινωφελούς εργασίας ενίσχυσε το έµψυχο δυναµικό των ∆ήµων Ήλιδας και Πηνειού δηµιουργώντας ταυτόχρονα το κατάλληλο «περιβάλλον» για την αναβάθµιση των υπηρεσιών προς τους δηµότες και τον δραστικό περιορισµό της ανεργίας.

«Μέσα από ένα στρατηγικό σχέδιο δράσεων και ενεργειών σε διαφόρους τοµείς, όπως η ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ο πολιτισµός και ο κοινωνικός τοµέας, πετύχαµε σε συνεργασία µε τους συµπράττοντες φορείς, τους ∆ήµους Ήλιδας και Πηνειού να αναβαθµίσουµε την ποιότητα ζωής των πολιτών, να ενισχύσουµε τις υπηρεσίες των ∆ήµων µε έµψυχο δυναµικό και να συµβάλλουµε αποφασιστικά στον περιορισµό της ανεργίας», δήλωσε ο εκπρόσωπος της ΑΡΩΓΗΣ ΑΜΚΕ κ. Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος. «Το έργο που εκτελέστηκε ήταν µεγάλο και έδωσε στο ∆ήµο ανάσες», δήλωσε ο Αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. Ευάγγελος Χριστοφόρου, συµπληρώνοντας στη συνέχεια ότι: «µέσω της κοινωφελούς εργασίας έγινε ανάσχεση των προβληµάτων, που υπάρχουν στους ∆ήµους αυτή την περίοδο, και καταπολέµησε ως έναν βαθµό την

ανεργία που µαστίζει την κοινωνία». «Ως ∆ηµοτική Αρχή θα θέλαµε να ευχαριστήσουµε όλους τους εργαζόµενους, που συµµετείχαν στο πρόγραµµα, και την εταιρία ΑΡΩΓΗ για την καλή συνεργασία», κατέληξε στη δήλωσή του ο Αντιδήµαρχος κ. Χριστοφόρου. Την ίδια άποψη εξέφρασε κ. ο Αντιδήµαρχο Πηνειού κ. ∆ηµήτρης Βασιλόπουλος, ο οποίος µεταξύ άλλων δήλωσε ότι: «Η βοήθεια των πενταµηνητών προς το ∆ήµο µας ήταν ιδιαίτερα σηµαντική, διότι παρήχθη αξιόλογο έργο σε όλους τους τοµείς δράσης του προγράµµατος και κυρίως στην καθαριότητα. Η συνεργασία µας µε την ΑΡΩΓΗ ήταν άριστη και λόγω αυτού καταφέραµε να ξεπεράσουµε όποια προβλήµατα ανέκυψαν. Ελπίζουµε σε µια περαιτέρω συνεργασία και ευχαριστούµε τα στελέχη της ΑΡΩΓΗΣ και όλους τους ωφελούµενους, για την σηµαντική προσφορά τους».

Ευκαιρία για ουσιαστική προσφορά «Τα προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας έδωσαν την ευκαιρία σε άτοµα όλων των ηλικιών, κυρίως σε νέους, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο ∆ήµο», δήλωσε η ωφελούµενη κ. Αδαµαντία Θεοδωροπούλου. Σύµφωνα µε την άποψη την οποία εξέφρασε

η ίδια η κοινωφελής εργασία βοήθησε αρκετά στην καταπολέµηση της ανεργίας έστω και για το µικρό αυτό χρονικό διάστηµα των πέντε µηνών. «Προσωπικά µου δόθηκε η δυνατότητα να βοηθήσω στην εξυπηρέτηση των πολιτών πάνω σε θέµατα καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού, κατευθύνοντας αντίστοιχα συνεργεία. Μου πρόσφερε κάποια εµ-

πειρία πάνω στα παραπάνω θέµατα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εταιρεία ΑΡΩΓΗ για την ευκαιρία που µου έδωσε να συνεργαστώ µαζί της», είπε. «Η κοινωφελής εργασία αποτελεί µία νέα προσπάθεια, που δούλεψε πολύ καλά σε όλα τα επίπεδα, αφού συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στη στήριξη σηµαντικών κοινωνικών δοµών», δήλωσε η ωφελούµενη κ. Πολυξένη Αναστοπούλου. Η ίδια ως νοσηλεύτρια ΠΕ εργάστηκε στον τοµέα της πρόληψης στους παιδικούς σταθµούς του ∆ήµου Ήλιδας και η εµπειρία της επαφής µε τα παιδιά προσχολικής ηλικίας συνέβαλε σε µεγάλο βαθµό στην απόκτηση πολύτιµων γνώσεων στο αντικείµενο της σχολικής νοσηλευτικής για τα παιδιά. Η κ. Κατερίνα Γιαννικοπούλου, η οποία εργάστηκε ως ωφελούµενη στο ∆ήµο του Πηνειού εκτιµά πως µέσα από το πρόγραµµα της κοινωφελούς εργασίας παρήχθη σηµαντικό έργο στον κοινωνικό, τον πολιτιστικό και τον διοικητικό τοµέα. «Προσωπικά για µένα αλλά και για πολλούς ανέργους ήταν µια ανάσα στους δύσκολους καιρούς που ζούµε. Ελπίζω να υπάρξει και συνέχεια», είπε

Σύγχρονο ελαιοτριβείο µε δύο γραµµές παραγωγής

Παλιά ραδιοφώνα και πικ απ εκθέτονται στο µουσείο.

Ηλεκτρικές συσκευές που τότε εξυπηρετούσαν στις δουλειές ραπτικής και σιδερώµατος.

∆ιάφορα διακοσµητικά αντικείµενα της παλιάς εποχής.

ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΧΩΡΙ

Σε περίοπτη θέση µέσα στο ελαιοτριβείο τα προϊόντα της συνεταιριστικής οργάνωσης που έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των αγορών…

Στη Ζαχάρω στην καρδιά των ελαιώνων του νοµού η ΕΑΣ Ηλείας – Ολυµπίας έχει κάνει σηµαντική επένδυση

Τα οικοκυρικά σκεύη που χρησιµοποιούσαν οι νοικοκυρές.

Έ

∆ηµιουργούν πολιτισµό

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Στη Ζαχάρω, στην Αυτές τις ηµέρες η δρακαρδιά των ελαιώνων της στηριότητα στο ελαιοτριΗλείας, η ΕΑΣ Ηλείας - βείο είναι αυξηµένη όπως Ολυµπίας σε µια ιδιό- επισηµαίνει στην εφηµ. κτητη έκταση στεγάζει «ΠΑΤΡΙΣ» ο γεωπόνος – το ελαιοτριβείο, το τυπο- υπεύθυνος λειτουργίας ποιητήριο ελαιολάδου και του ελαιοτριβείου Νίκος τους αποθηκευτικούς Ντούρος χώρους. Το σύγχρονο ελαιοτριβείο , µε δύο γραµµές παραγωγής, δίνει σε άριστη κατάσταση το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “ΟΛΥΜΠΙΑ” το οποίο αφού αποθηκεύεται στις ανοξείδωτες δεξαµενές χωρητικότητας 500 τόνων, τυποποιείται µέσα σε άριστες συνθήκες στο νέο τυποποιητήριο της ΕΑΣ Ηλείας-Ολυµπίας. Αυτές τις ηµέρες η δραστηριότητα στο ελαιοτριβείο είναι αυξηµένη όπως επισηµαίνει στην εφηµ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο γεωπόνος – υπεύθυνος λειτουργίας του ελαιοτριβείου Νίκος Ντούρος, ωστόσο όπως προσθέτει η παραγωγή είναι µικρότερη σε σύγκριση µε άλλα χρόνια και σε αυτό οφείλονται οι καιρικές συνθήκες. Σε περίοπτη θέση µέσα στο ελαιοτριβείο επίσης τα προϊόντα της συνεταιριστικής οργάνωσης που έχει κερδίσει την εµπιστοσύνη των αγορών…

Ελεύθερος µε όρους ο 48χρονος Στην ανακρίτρια Αθηνών προσήχθη, κατόπιν εντάλµατος συλλήψεως που εκκρεµούσε εναντίον του ο ένας εκ των συλληφθέντων για την υπόθεση των 48 κιλών της ινδικής κάνναβης, που συνελήφθη τις προηγούµενες ηµέρες στην Ηλεία. Ο 48χρονος από την Ορεινή Ηλεία, προσήχθη µε τις κατηγορίες της σύστασης εγκληµατικής οργάνωσης των ληστειών σε βάρος χρηµαταποστολών, ΑΤΜ και Τραπεζών σε περιοχές της Ελλάδος, της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος αστυνοµικών µε αφορµή τη σύλληψη των συγκατηγορουµένων του, την απόπειρα ληστείας και απόπειρα ανθρωποκτονίας στην ληστεία της Καλαµάτας. Συνοδευόµενος από τον δικηγόρο του Γιάννη Γεωργουλόπουλο ο φερόµενος ως δράστης, απολογήθηκε στην 31η Ανακρίτρια Αθηνών και µε σύµφωνη γνώµη Εισαγγελέα και Ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος µε τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την εµφάνισή του στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας του.

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ

να ξεχ ωριστό σηµείο µε αντικείµενα της παλιάς εποχής, που έχ ουν παραµείνει ω ς σηµάδι του ελληνικού πολιτισµού και της παράδοσης των παλαιοτέρων εποχώ ν, εκθέτονται στο νέο λαογραφικό µουσείο στην περιοχή του Για ννιτσοχ ωρίου, το οποίο λειτουργεί το τελευταίο διάστηµα ύστερα από πρωτοβουλία των µελών του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής. Χαρακτηριστική εικόνα των εκθεµάτων του λαογραφικού µουσείου είναι αυτή που στους εσωτερικούς του χώρους παρουσιάζει διάφορες γωνιές της ελληνικής παράδοσης ενώ όλα τα εκθέµατα βρίσκονται έτσι τοποθετηµένα ώστε ο επισκέπτης να βλέπει τα «κοµµάτια» της παράδοσης κατηγοριοποιηµένα µε τέτοιο τρόπο όπως οι χώροι ενός παλιού χωριάτικου σπιτιού. Μάλιστα, το νέο λαογραφικό µουσείο στο Γιαννιτσοχώρι, που βρίσκεται λίγα µέτρα από την εκκλησία του χωριού, έχει να παρουσιάσει πληθώρα αντικειµένων, τα οποία τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννιτσοχωρίου (που έχει αναλάβει τη φροντίδα του) έχουν συγκεντρώσει από αρκετούς πολίτες της περιοχής. Πρωτεργάτης της προσπάθειας, ώστε να γίνει πράξη η λειτουργία του λαογραφικού µουσείου, ήταν η κάτοικος του Γιαννιτσοχωρίου, Σόνια Κασβίκη, η οποία, όπως εξήγησε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» η υπεύθυνη του λαογραφικού µουσείου, Ανδριάνα Μανουσοπούλου, προσέφερε έναν

Η υπεύθυνη του λαογραφικού µουσείου στο Γιαννιτσοχώρι, Ανδριάνα Μανουσοπούλου, επεσήµανε πως η προσπάθεια ξεκίνησε από το 2009 και φέτος το µουσείο λειτουργεί κανονικά για το κοινό.

µεγάλο αριθµό εκθεµάτων τα οποία η ίδια είχε στην κατοχή της από τότε που ήταν µικρό παιδί. «Η προσπάθεια άρχισε το 2009, πρωτεργάτης αυτής της προσπάθειας ήταν η κ. Σόνια Κασβίκη, που είχε και τα πιο πολλά αντικείµενα που βρίσκονται εδώ στο µουσείο µας. Βέβαια και πολλοί συντοπίτες µας έφεραν ότι είχαν στις αποθήκες τους, στα µπαούλα τους, στο σπίτι τους και δηµιουργήσαµε διάφορες γωνιές», ανέφερε η κ. Μανουσοπούλου. Αρκετοί οι επισκέπτες Τις τελευταίες µέρες, που το µουσείο του Γιαννιτσοχωρίου έχει ξεκινήσει να δέχεται το κοινό, οι επισκέψεις από σχολεία αλλά και από απλούς πολίτες που ενδια-

Αντικείµενα που συνθέτουν την ελληνική παράδοση βρίσκονται στο µουσείο.

∆ιάφορα εκθέµατα που αφορούν αντικείµενα της παλιάς εποχής, διαθέτει στους χώρους του το λαογραφικό µουσείο Γιαννιτσοχωρίου.

φέρονται για την ελληνική παράδοση, είναι αρκετές, όπως επισηµαίνει η κ. Μανουσοπούλου, ενώ τόνισε πως και αρκετοί µαθητές από το σχολείο της περιοχής, έχουν πραγµατοποιήσει τις εκπαιδευτικές τους εκδροµές στο λαογραφικό µουσείο Γιαννιτσοχωρίου και έχουν ενηµερωθεί για τα εκθέµατα που αυτό περιλαµβάνει. «Είναι πάρα πολύ σηµαντικό για τη νεολαία να µαθαίνει πως ήταν τα παλιά χρόνια γιατί βασικά αυτά είναι ο πολιτισµός µας. Εκτός όµως από την παράδοσή µας, µέσα από αυτά τα εκθέµατα τα παιδιά αλλά και εµείς οι ίδιοι µπορούµε να µάθουµε πολλά πράγµατα», ανέφερε.

Τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Γιαννιτσοχωρίου που φροντίζουν το µουσείο έχουν να θυµηθούν πολλά από το …ταξίδι στο χρόνο.

Συγκεντρώνουν και ρούχα Στη συγκέντρωση ειδών ρουχισµού για να στηριχθούν οικογένειες που αντιµετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα, έχει προχωρήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γιαννιτσοχωρίου, τις τελευταίες µέρες. Όπως ανέφερε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» η πρόεδρος του συλλόγου, Ανδριάνα Μανουσοπούλου, σκοπός της προσπάθειας αυτής είναι να µπορέσουν όσες οικογένειες αντιµετωπίζουν προβλήµατα να βρουν έστω κάποια είδη ένδυσης που τους λείπουν ενώ τόνισε πως τα προϊόντα αυτά συγκεντρώνονται στην κεντρική αποθήκη στη Ζαχάρω απ’ όπου µπορούν να τα προµηθεύονται καθηµερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το µεσηµέρι. «Πολιτισµός δεν είναι µόνο οι πολιτιστικές δραστηριότητες αλλά είναι και η αναβάθµιση του πνευµατικού µας κόσµου και τα θετικά συναισθήµατα. Οπότε ξεκινήσαµε µια προσπάθεια αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας µε το να συγκεντρώνουµε ότι περισσεύει από το υστέρηµα του καθενός σε είδη ρουχισµού και να τα συγκεντρώνουµε στην αποθήκη στη Ζαχάρω. Εκεί µπορεί να πηγαίνουν όσοι θέλουν και έχουν ανάγκη από τις 8 το πρωί µέχρι τις 12 το µεσηµέρι και να παίρνουν τα είδη που χρειάζονται», τόνισε σχετικά η κ. Μανουσοπούλου.

ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ


8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Ο ΕΥΡΩΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΝΙΚΟΣ ΧΟΥΝΤΗΣ ΜΙΛΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α «Πατρίς»

«Το δίληµµα ευρώ ή δραχµή µπαίνει για να τροµοκρατείται ο κόσµος» Συνέντευξη στην Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

-Θα ήθελα την εκτίµησή σας, εάν ήτα ν λά θος η Νοµισµατική Ένωση την στιγµή που δεν είχ ε προηγηθεί πολιτική ένωση;

Τ

ην άποψη ότι η Νοµισµατική Ένωση δηµιουργήθηκε χωρίς να υπάρχει ολοκληρωµένο πολιτικό σχέδιο ενοποίησης της Ευρώπης, µε αποτέλεσµα τα προβλήµατα που εµφανίζονται σήµερα µε πολύ οξυµένο τρόπο, εκφράζει µέσα από την συνέντευξή του στην εφηµερίδα «Παπαράµετροι ή οι όποιες παραλείψεις εξυπηρετούσαν άλλους σκοπούς;

∆εν πρόκειται περί αδυναµιών, πρόΕίναι γεγονός ότι η Νοµισµατική κειται περί συνειδητών επιλογών. Ένωση, αυτό το βήµα της Νοµισµα- Έχει µία µεγάλη ιστορία το πώς έγινε τικής Ένωσης έγινε χωρίς να υπάρ- η Νοµισµατική ενοποίηση. Οι ιστοριχει ολοκληρωµένο πολιτικό σχέδιο κοί αυτής της περιόδου αναφέρουν ενοποίησης της Ευρώπης ότι έγινε ένα ‘conpermis’ και δεύτερον είχε και νοΗ καθιέρωση µεταξύ Γαλλίας και Γερµικά προβλήµατα µε την µανίας. Η Γερµανία δεν του ευρώ εγκαθίδρυσή της και την ήθελε την Νοµισµατική εφαρµογή της. Προβλήεκείνη την πελειτουργεί υπέρ ενοποίηση µατα, τα οποία εµφανίζονρίοδο, αλλά µάλλον είχε ται τώρα µε πολύ οξυµένο το πρόβληµα της ενοποίορισµένων τρόπο. Εννοώ, ότι η Νοµιησης Ανατολικής και ∆υχωρών σµατική ενοποίηση προκειτικής Γερµανίας και οι µένου να λειτουργήσει Γάλλοι που είχαν µέχρι που είναι ενοποιητικά, εκτός των τότε την πολιτική πρωτοάλλων θα έπρεπε να έχει πλεονασµατικές βουλία των κινήσεων στην µία κεντρική τράπεζα που Ευρωπαϊκή Ένωση- απ’ να λειτουργεί ως δανειότι λένε οι ιστορικοί ξαναστής έσχατης καταφυγής λέω- αντήλλαξαν την ενοκαι επιπλέον να συνοδεύεποίηση της Γερµανίας µε ται από έναν ισχυρό κοινοτην παραδοχή από την τικό προϋπολογισµό, ούτως ώστε να πλευρά της Γερµανίας ότι θα προχωεπιτελείται η λειτουργία της αναδια- ρήσουν σε Νοµισµατική Ένωση. Στην νοµής των πόρων µεταξύ των φτωχό- συνέχεια όµως, τα στοιχεία της Νοτερων και των πλουσιότερων χωρών. µισµατικής ενοποίησης τα υπέβαλε η Ελλείψει και αυτών των στοιχείων Γερµανία αντιγράφοντας τα δικά της έχουµε σήµερα αυτά τα προβλήµατα µοντέλα (ανεξαρτησία της κεντρικής µε συνέπεια να λειτουργεί, πρώτον τράπεζας, σκληρούς δηµοσιονοµιυπέρ ορισµένων χωρών η καθιέρωση κούς όρους αυθαίρετα βαλµένους, του ευρώ που είναι πλεονασµατικές τα γνωστά κριτήρια). Εποµένως, έναντι άλλων που είναι ελλειµµατικές επρόκειτο περί µίας συνειδητής επικαι δεύτερον, όπως γίνεται µε την λογής και εις επίρρωση αυτών που διαχείριση της κρίσης και καθώς δεν λέω, σήµερα εκείνοι που έφτιαξαν λύνονται αυτά τα ζητήµατα, να µεγα- αυτήν την συµφωνία και την οριοθέλώνουν οι ανισότητες µεταξύ των τησαν, παραδέχονται ότι την έφτιαχωρών. Εποµένως, και δεν δηµιουρ- ξαν ‘κουτσή’… γήθηκε καλά και δεν συνοδεύτηκε -Η Ελλάδα µέχρι σήµερα δεν έχει από γενικότερο σχέδιο ενοποιητικής καταφέρει να αντιµετωπίσει το διαδικασίας, που να λαµβάνει υπόψη θέµα της φοροδιαφυγής. Πιτα δικαιώµατα των χωρών και τα διστεύετε ότι µπορούν να συντονικαιώµατα των ασθενέστερων. στούν τα φορολογικά συστήµατα των κρατών- µελών και να υπάρ-Για τί όµως παρατηρούνται χει και ένας έλεγχος στους προαυτές οι αδυναµίες που προαναϋπολογισµούς των κρατών; Είναι φέρατε. Μήπω ς ο λόγος είναι ένα θέµα που το συζητά το Ευγιατί δεν προβλέφθηκαν όλες οι

τρίς» ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ κ. Νίκος Χουντής. Η συνάντηση µαζί του έγινε στο πλαίσιο της πρόσφατης συνεδρίασης του Ε υρωπαϊκού Κοινοβουλί ου στο Στρασβούργο και ο κ. Χουντής επισηµαίνει τα «κακώς κείµενα» τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στην Ελλάδα.

ρωπα ϊκό Κοινοβούλιο, θεωρεί τε ότι είναι µία κίνηση που θα έχει αποτέλεσµα;

συζητούνται αυτή την περίοδο, αλλά εξαντλούνται καθαρά στις τεχνικές πλευρές που και αυτές είναι απαραίτητες, τελικά όµως η ουσία και η πολιτική κατεύθυνση δεν νοµίζω ότι εµφανίζεται σωστά. Με συνέπεια να έχουµε πρόβληµα η Ελλάδα και άλλες χώρες, όµως δεν φαίνεται ας πούµε ότι υπάρχει βούληση να αντιµετωπιστεί σοβαρά.

Πρώτον, για να αντιµετωπίσεις το πρόβληµα της φοροδιαφυγής, πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη πολιτική βούληση και αυτή την βούληση δεν την είχαν οι ελληνικές κυβερνήσεις και το δείγµα είναι η συµπεριφορά των κυβερνήσεων Ξεκινήσαµε Παπανδρέου και Παπαδή-Η Ελλάδα ακολουθεί µε την κρίση τον σωστό δρόµο σε ό,τι µου και των αντίστοιχων υπουργών, στην υπόθεση στις τράπεζες αποφλοιρτιάκή ττηηνς χοώικροανςοήµτικεήτης λίστας Λανγκάρντ που δεν το έψαξαν, και βεβαίως και µπήκαµε λικά λειτουργεί ως ‘πειαποδεικνύεται ότι αυτή την ραµατόζω ο’ στην σε άλλες πλευρά προσπόρισης απαδιελκυστίνδα Ευρωπαϊραίτητων εσόδων στο δηµόκής Ένωσης, Γερµανίας ατραπούς σιο, την έχουν παραµελήσει και ∆ΝΤ; και σκοπίµως την αφήνουν ∆εν νοµίζω ότι υπάρχει ούτως ώστε οι φόροι να πέδεύτερη γνώµη και εάν φτουν στα αδύνατα στρώθέλετε την άποψή µου, η µατα, ενώ τώρα έχουµε και άποψη του ΣΥΡΙΖΑ είναι τα γενικότερα θέµατα λιτότητας. Γενικώς στην Ελλάδα το φο- πώς η πολιτική που ακολουθούν οι ρολογικό σύστηµα έπασχε χρόνια, κυβερνήσεις είναι λάθος και όσον είχε µεγάλες φοροαπαλλαγές στο αφορά την πολιτική που ακολούθηµεγάλο κεφάλαιο, τους εφοπλιστές, σαν τα τελευταία χρόνια, αυτό το νετα βάρη έπεφταν στους αδυνάτους οφιλελεύθερο µοντέλο, και όσον και έχει µεγάλη αναλογία σε βάρος αφορά την διαχείριση της κρίσης. των έµµεσων φόρων, το οποίο είναι Είναι λάθος γιατί πρώτον, δεν διαάδικο. Τώρα, σε πανευρωπαϊκό επί- πραγµατεύτηκαν ή δεν ζήτησαν την πεδο, υπάρχει θέµα για την καταπο- οικονοµική στήριξη της Ευρωπαϊκής λέµηση της φοροδιαφυγής και σε Ένωσης την κατάλληλη στιγµή, πέρα ορισµένες περιπτώσεις απαιτείται από τις δυσκολίες που είχε, και εισυντονισµός αυτών και µέτρα που σήχθη στο ∆ΝΤ. Και εδώ προκύπτει ακούγονται θα ήταν καλό να λη- και το ‘πείραµα’ ή το ‘πειραµατόζωο’ φθούν. Αλλά, πρώτα απ’ όλα πρέπει για την Ελλάδα, πράγµα που δεν να σταµατήσει το φορολογικό ντάµ- είναι πια δική µας κινδυνολογία. Και πινγκ που υπάρχει σε ορισµένες η κυρία Μέρκελ που ήρθε στο Ευρωχώρες και ένας ανταγωνισµός που παϊκό Κοινοβούλιο µίλησε για το ‘πείδεν έβγαλε τα αναµενόµενα αποτε- ραµα’ της Ελλάδας. Το πείραµα λέσµατα. ∆ηλαδή, ποιος θα φορολο- λοιπόν της Ελλάδας λέει ότι φτιάγήσει λιγότερο τις επιχειρήσεις, χνουν ένα πακέτο µε την συνεργασία όπου πρωταθλήτρια εµφανίστηκε η του ∆ΝΤ, και εδώ βάλτε στην άκρη Φιλανδία αλλά δεν ξέφυγε από τα µία κρίσιµη θεσµική ερώτηση, τι δουπροβλήµατα, και δεύτερο να υπάρχει λειά έχει το ∆ΝΤ στα πόδια της Ευη πολιτική βούληση να χτυπηθούν τα ρωζώνης; ∆εν προβλέπεται από µεγάλα κεφάλαια, το εφοπλιστικό κε- πουθενά και εάν προβλέπεται έπρεπε φάλαιο, οι offshore εταιρείες. Όλα να συζητηθεί και στο Ευρωπαϊκό Κοι-

∆εν υπάρχει πολιτική βούληση για το θέµα της φοροδιαφυγής

ότι έξοδος της Ελλάδας από την νοβούλιο και έχω κάνει πολλές ερωΕυρω παϊκή Ένωση θα σηµάνει τήσεις γι’ αυτό το θέµα. ∆εύτερον, και την κατάρρευση της Ένωσης; µε την συµµετοχή του ∆ΝΤ, τα µνηµόνια και οι τρόικες είναι πάρα φύσει σε σχέση µε το κοινοτικό κεκτηµένο Το δίληµµα αυτό το έθεσαν παράόργανο, ακολουθεί την πεπατηµένη γοντες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο αξιοποιήθηκε στις του ∆ΝΤ, η γνωστή λογική εκλογές, ενώ είχε δοθεί όταν µία χώρα έχει δηµόσιο Εφόσον απάντηση και έχει δοθεί χρέος τότε της τσακίζουν τους µισθούς προχωράνε συνεχίζουν σε απάντηση. Αλλά οι πιο πρόσφατες απαντήσεις σε ιδιωτικοποιήσεις, απολύαυτό το φαύλο που δίνουν τώρα ο κ. σεις κλπ πάνω στην εσωτεΣόϊµπλε και η κα Μέρκελ, ρική υποτίµηση για να κύκλο θα αυτές που δίνουν Γερµααντιµετωπιστεί το ζήτηµα. παίρνονται νέα νικά Ινστιτούτα µελέτης, Αυτό το ‘πείραµα’ ξεκίνησε που λένε ότι πρώτα απ’ από την Ελλάδα και πήγε και σε άλλες χώρες. Όσον και σκληρότερα όλα θεσµικά δεν προβλέπεται, αλλά σε µία τέτοια αφορά την Ελλάδα, τα αποµέτρα περίπτωση η ζηµιά του τελέσµατα τα είδαµε, τα κόστους για την παγκόέχουν παραδεχθεί, έκτη σµια οικονοµία, και στην χρονιά ύφεσης, ανεργία Ευρωπαϊκή οικονοµία και πάνω από το 25% που καλστην γενική οικονοµία, πάζει, ανεργία νέων κλπ. είναι τροµακτική. ΕποµέΚαι τρίτο στοιχείο, επειδή µιλάµε για τις ευθύνες των ελληνι- νως, δεν τίθεται αυτό το θέµα. Το κών κυβερνήσεων, είναι η τελευταία αντίθετο θα έλεγε κανείς, αυτά τα διαπραγµάτευση που έκανε ο κ. Σα- µέτρα οδηγούν την Ελλάδα σε τέµαράς, ακολουθώντας πιστά ή υπο- τοιο επίπεδο, δεν ξέρω αν είναι σχέκλινόµενος στις απαιτήσεις της κας διο το αποκλείω, ούτως ώστε να την Μέρκελ και αυτού του λόµπι, µε συ- εξωθήσουν έξω από το ευρώ. Σε νέπεια να είµαστε συνεχώς σε µία κάθε περίπτωση όµως είναι φανερό κατάσταση φαύλου κύκλου, δηλαδή ότι η Ευρωζώνη θα έχει έντονο πρόνα καθυστερούν τις δόσεις, οι δόσεις βληµα, όχι µόνο από την Ελλάδα, και να συνοδεύονται κάθε φορά µε σκλη- πολιτικά θα έχει ένα µείζον πρόρότερα µέτρα και τα τελευταία επι- βληµα, που δεν νοµίζω ότι θα το ήθεκίνδυνα στοιχεία της απόφασης του λαν. Κατά συνέπεια, το δίληµµα αυτό Eurogroup για νέους µηχανισµούς χρησιµοποιείται εσωτερικά για να που θα παρακολουθούν µήνα το µήνα τροµοκρατηθεί ο κόσµος και να χάγια αναπλήρωση πιθανόν εσόδων που σουµε την ουσία του ζητήµατος, που δεν θα έχουν, άρα να προβλέπονται βρισκόµαστε δηλαδή και τι πρέπει να και νέα µέτρα και επιτρόπους παν- γίνει… τού. Και όλα αυτά, συνοδεύονται από Ο Νίκος Χουντής είναι ευρωβουλευτην εκχώρηση ουσιαστικά κυριαρχιτής του ΣΥΡΙΖΑ και τακτικό µέλος κών δικαιωµάτων της Ελλάδας στην στην Επιτροπή Οικονοµικών και Νοµιτρόικα και τη Γερµανία. σµατι κών Θεµάτων και στην Ειδική επιτροπή για την χρηµατοπιστωτική, -Και κά τι τελευταίο, τίθεται δίοικονοµική και κοινωνική κρίση ληµµα ευρώ ή δραχµή; Θεωρείτε

Αποκρατικοποιήσεις:

ΑΡΘΡΟ

Το µεγάλο στοίχηµα για την ανάπτυξη Τ ο κρίσιµο στοίχηµα για την ελληνική οικονοµία είναι η ανάπτυξη. Η δυναµική του χρέους και η επίτευξη πρωτογενούς πλεονάσµατος είναι άµεσα συνυφασµένες µε την αναπτυξιακή προοπτική της Ελληνικής οικονοµίας. Αν η οικονοµία µας πάρει µπρος για τα καλά, όπως έχει τη δυνατότητα να το κάνει, και το χρέος µας θα γίνει πιο εύκολα διαχειρίσηµο και νέες θέσεις εργασίας θα υπάρξουν, µειώνοντας έτσι την ανεργία. Εργαλεία για να πετύχουµε αυτή την περιβόητη ανάπτυξη υπάρχουν. Για να µπορέσει η οικονοµία να βγει από την εντατική που είναι σήµερα και να αποκτήσει ανταγωνιστική δυναµική. Κατ’ αρχήν θέλω να τονίσω τι δεν µπορεί να φέρει την ανάπτυξη. Σίγουρα δεν µπορεί να την πετύχει το µοντέλο των κρατικοδίαιτων προσδοκιών µε δανεικά χρήµατα που υποστηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. ∆ηλαδή ανάπτυξη µε χρήµατα του κράτους. Αυτό το µοντέλο κατέρρευσε και ελλοχεύει ο κίνδυνος να µας συµπαρασύ-

ρει µαζί του. Έρχοµαι τώρα στο τι πρέπει να κάνουµε, µεταξύ άλλων. Αποκρατικοποιήσεις. Και µάλιστα χωρίς προκαταλήψεις για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να περάσει από το δηµόσιο στον ιδιωτικό τοµέα. Και το κριτήριο σίγουρα δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι µόνο εισπρακτικό. Οι αποκρατικοποιήσεις µπορούν να διορθώσουν στρεβλώσεις στην αγορά, να εντείνουν τον ανταγωνισµό και να µπολιάσουν δηµόσιες επιχειρήσεις µε την κουλτούρα του ιδιωτικού τοµέα. Είναι δεδοµένο ότι στην παρούσα συγκυρία είναι δύσκολο να επιτύχουµε καλές αποτιµήσεις. Αλλά δεν µας εξασφαλίζει και κανείς ότι οι αποτιµήσεις των δηµόσιων επιχειρήσεων δεν θα είναι πολύ χαµηλότερες σε ένα µε δύο χρόνια από τώρα. Συµπερασµατικά, το κράτος πρέπει να αποχωρήσει τελείως από κλάδους στους οποίους δεν έχει λόγο να συµµετέχει. Εκεί που υπάρχουν φυσικά µονοπώλια στρατηγικής σηµασίας πρέπει να διατηρήσει

τον έλεγχο των υποδοµών και, σε πρώτη φάση, την πλειοψηφία στις επιχειρήσεις δηµοσίου συµφέροντος. Μπορεί όµως από τώρα, επιλεκτικά, να εκχωρήσει το management σε ιδιώτες που έχουν αποδεδειγµένη εµπειρία και τεχνογνωσία, έτσι ώστε να εφαρµόσουν ένα πρόγραµµα αναδιάρθρωσης των προβληµατικών αυτών επιχειρήσεων. Με αυτό τον τρόπο θα αυξηθεί και αξία της συµµετοχής του δηµοσίου στις επιχειρήσεις αυτές. Κορυφαίο παράδειγµα επιτυχούς αποκρατικοποίησης, που θα µπορούσε να αποτελέσει «πιλότο» για τις µελλοντικές, είναι το λιµάνι του Πειραιά. Ένα αποµονωµένο εµπορικό λιµάνι µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα έχει µετατραπεί στο µεγαλύτερο σταθµό εµπορευµατοκιβωτίων της Cosco στην Ευρώπη και έναν εκ των σηµαντικότερων που ελέγχει η κινεζική εταιρεία σε ολόκληρο τον κόσµο. Και αυτό παρά την οικονοµική κρίση που πλήττει καίρια το παγκόσµιο εµπόριο. Η πρόσφατη δε συµφωνία

Του Κυριάκου Μητσοτάκη*

της Cosco µε τη Hewlett Packard ανοίγει νέους ορίζοντες και αποδεικνύει ότι το όφελος για την οικονοµία της χώρας µας δεν έρχεται µόνον από το αρχικό τίµηµα, αλλά και από όσες συµφωνίες – συνεργασίες συνήθως ακολουθούν. *Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι Βουλευτής της Ν∆ στη Β΄Αθηνών


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Θ Με τον Ηλία Τσαρούχα

9

ετική χαρακτηρίζει ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ήλιδας την θεσµοθέτηση του συγκεκριµένου οργάνου µέσα από τον ‘Καλλικράτη’, ωστόσο δεν παύει να υποστηρίζει ότι στην Ελλάδα η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Ο ίδιος, ως νέος έχει δείξει ήδη δείγµατα της δουλειάς του, έχει διάθεση να προσφέρει ακόµη περισσότερα και υποστηρίζει ότι απαιτείται νέο µοντέλο που θα δώσει ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

«Οι δήµοι πρέπει να έχουν ρόλο στα τοπικά δρώµενα» -∆ύο χρόνια µετά τη θεσµοθέτηση και λειτουργία της ∆ηµοτικής Κοινότητας, µπορούµε να µιλάµε για θετικά ή αρνητικά αποτελέσµατα;

Η θεσµοθέτηση της ∆ηµοτικής Κοινότητας και του Συµβουλίου της ήταν ένα θετικό στοιχείο του ν. 3852/2010 του γνωστού και ως «Καλλικράτης». Κι αυτό γιατί οι νέοι δήµοι έγιναν µεγαλύτεροι και χρειαζόταν µια ενδοδηµοτική αποκέντρωση ώστε οι πολιτικές να εφαρµόζονται στο εγγύτερο προς τον πολίτη επίπεδο διοίκησης. Όλα αυτά όµως στην θεωρία και όπως γνωρίζουν όλοι στην Ελλάδα η θεωρία απέχει πολύ από την πράξη. Γενικά θα έλεγα ότι τα αποτελέσµατα είναι θετικά λόγω της µεγάλης προσπάθειας που γίνεται από το Συµβούλιο αλλά λίγα λόγω της εγγενούς αδυναµίας του «Καλλικράτη».

-Ο ουσιαστικός ρόλος που θα πρέπει να έχ ει το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητα ς «σκοντά φτει» στα κακώς κείµενα του ‘Καλλικράτη’, στην γραφειοκρατία ή δεν έχει γίνει συνείδηση από τις δηµοτικές αρχές;

Θα έλεγα ότι συµβάλλουν όλα αυτά που αναφέρατε. Ο «Καλλικράτης» έδωσε κάποιες αρµοδιότητες στο Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας, οι οποίες χωρίζονται σε αποφασιστικές και γνωµοδοτικές. Οι αποφασιστικές είναι ελάχιστες και γραφειοκρατικού χαρακτήρα. Οι γνωµοδοτικές αφορούν σε πολλά θέµατα αλλά επαφίεται στα άλλα όργανα του δήµου µονοπρόσωπα ή συλλογικά το αν θα γίνουν δεκτές οι προτάσεις. Εδώ έγκειται και το µεγαλύτερο πρόβληµα. Τώρα όσον αφορά την αντιµετώπιση από τις δηµοτικές αρχές, η εµπειρία µου αυτά τα δύο χρό-

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Π

νια, ως µέλος της ∆ιοικούσας Επιτροπής ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ελλάδας και οι επαφές µου µε Προέδρους από όλη την Ελλάδα δείχνει ότι τα Συµβούλια και οι Πρόεδροι αντιµετωπίζουν την αδιαφορία και την απαξίωση πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Φαίνεται ότι κάποιοι είτε δεν έχουν διαβάσει τον ‘Καλλικράτη’ είτε δεν θέλουν να τον εφαρµόσουν.

-Ως πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµαλιάδας, είστε ικανοποιηµένος από την µέχρι τώρα πορεία ή επιζητάτε αλλαγές;

Από τη λειτουργία του Συµβουλίου είµαι αρκετά ικανοποιηµένος. Προσπαθούµε παρά τα εµπόδια να κάνουµε πράξη την τοπική δηµοκρατία και την ενδυνάµωση της συµµετοχής του πολίτη µε τις ελάχιστες αρµοδιότητές που µας δίνει ο Καλλικράτης. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι στο Συµβούλιο της ∆.Κ. Αµαλιάδας έχουµε καταφέρει, και η δική µου επιδίωξη ως Πρόεδρος ήταν αυτή από την αρχή, να υπάρχει ουσιαστική λειτουργία και δηµοκρατικός διάλογος και όχι τετελεσµένα από την πλειοψηφία ή παραταξιακό παιχνίδι σκοπιµοτήτων και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα µέλη του Συµβουλίου που στηρίζουν αυτήν την προσπάθεια και για την µέχρι τώρα συνεργασία µας. Εξάλλου, ως εκπρόσωπος της νέας γενιάς δεν θα µπορούσα να πράττω όπως το παλαιοκοµµατικό κατεστηµένο που κατακρίνω. Αυτό αποδεικνύεται άλλωστε και από το γεγονός ότι όλες σχεδόν οι αποφάσεις αυτά τα δύο χρόνια έχουν ληφθεί οµόφωνα, πράγµα σπάνιο έως ακατόρθωτο για συλλογικό όργανο οποιασδήποτε βαθµίδας.

-Η δηµιουργία της Ένωσης προέδρων ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ελλάδας που αποσκοπεί;

Από τους πρώτους µήνες δηµιουργία του θεσµού ήρθα σε επαφή µε άλλους Προέδρους ∆.Κ. ανά την Ελλάδα και από τις διαβουλεύσεις διαπιστώσαµε ότι τα προβλήµατα που αντιµετωπίζαµε είναι κοινά. Έτσι δηµιουργήθηκε µετά από πανελλήνιες συνεδριάσεις στην Αθήνα η ∆ιοικούσα Επιτροπή ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ελλάδας µε σκοπό να καταγράψει και να αναζητήσει λύσεις στα προβλήµατα. Έγιναν συναντήσεις µε την προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών οι οποίες απέβησαν άκαρπες λόγω της ανικανότητας και της αδιαφορίας της. Το επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία επίσηµου φορέα που είναι η Ένωση (∆ηµοτικών και Τοπικών) Κοινοτήτων Ελλάδας. Τις επόµενες ηµέρες κατατίθεται το καταστατικό στο Πρωτοδικείο και η ∆ηµοτική Κοινότητα Αµαλιάδα µέσω του Προέδρου της είναι από τα ιδρυτικά µέλη. Σκοπός είναι πιο οργανωµένα να διεκδικήσουµε ουσιαστικές αρµοδιότητες ώστε να γίνει πράξη η ενδοδηµοτική αποκέντρωση και η τοπική δηµοκρατία.

-Κα ι κάτι τελευταίο, είστε ικανοποιηµένος από την πορεία του «Καλλικρατικού» δήµου Ήλιδας ή πρέπει να αλλάξουν πράγµατα;

Η διαµόρφωση των νέων δήµων στο Νοµό Ηλείας και ως εκ τούτου και νέος ∆ήµος Ήλιδας ήταν το αποτέλεσµα παρασκηνιακών παιχνιδιών από παράγοντες του Νοµού για να εξυπηρετηθούν τα ψηφοθηρικά και µικρο-

Απονεµήθηκαν τα βραβεία

ραγµατοποιήθηκε χθες βράδυ στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας στον Πύργο η απονοµή των βραβείων του 15ου ∆ιεθνούς Φεστιβάλ Κινηµατογράφου Ολυµπίας για Παιδιά και Νέους και της 12ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio. Πιο συγκεκριµένα τα βραβεία…

Βραβεία της Επιτροπής του τµήµατος Μυθοπλασίας και Κινουµένων Σχεδίων του 15ου Φεστιβάλ Ολυµπίας

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας Kauwboy: Το αγόρι µε την καλιακούδα/ Kauwboy του Boudewijn Koole (Ολλανδία/ The Netherlands, 2012) για την ευαίσθητη απεικόνιση του πώς η θλίψη επηρεάζει έναν πατέρα και έναν γιο, και µας δείχνει πώς φτάνουν τελικά στην αλληλοκατανόηση. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας Φιλοδοξία/ Ambitious της Ainur Askarov (Ρωσία / Russia, fiction, 2011), για τη δύναµη της ταινίας, του πάθους ενός αγοριού για τον κινηµατογράφο. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουµένων Σχεδίων Το παράθυρο/ The Window της Camille Müller (Ελβετία / Switzerland, 2012)για την πανέµορφη απεικόνιση της φιλίας των πολύ µικρών παιδιών και την άρτια καλλιτεχνική απόδοσή της.

Βραβείο Σκηνοθεσίας Boudewijn Koole (Kauwboy: Το αγόρι µε την καλιακούδα / Kauwboy- Ολλανδία, 2012) να µετατρέψει µια δύσκολη ιστορία σε κάτι απολύτως αυθεντικό και δυνατό.

Βραβείο Σεναρίου Rebecca Thomas (Ηλεκτρικά παιδιά / Electrick Children-ΗΠΑ, 2012) για µια καλογραµµένη ιστορία που ανοίγει ένα παράθυρο σε έναν κόσµο για τον οποίο οι περισσότεροι γνωρίζουµε ελάχιστα. Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Αγοριού Rick Lens (Kauwboy: Το αγόρι µε την καλιακούδα / Kauwboy- Ολλανδία, 2012) για την ευαίσθητη ερµηνεία του που καλύπτει όλη τη γκάµα των συναισθηµάτων.

Βραβείο Καλύτερης Ερµηνείας Κοριτσιού Julia Garner (Ηλεκτρικά παιδιά / Electrick Children-ΗΠΑ, 2012) για την απαράµιλλη ικανότητά της να µας κάνει να πιστέψουµε τα απίστευτα.

Ειδική Μνεία Ψωµί/ Bread του Koray Sevindi ( Τουρκία/ Turkey, 2012), για τη ευφάνταστη παρουσίαση µιας οικουµενικής αλήθειας. Ειδική Μνεία Ο θάνατος ενός υπερήρωα/ Death of a Superhero του Ian FitzGibbon (Γερµανία-Ιρλανδία/ Germany-Ireland, 2011), για τον νεαρό πρωταγωνιστή Thomas Brodie-Sangster, και τους υπόλοιπους

κοµµατικά τους παιχνίδια. Έστω και µε αυτή τη µορφή ο νέος δήµος προσπαθεί να πορευθεί µέσα στην οικονοµική κρίση και να βρει το δρόµο του. Έχουν γίνει πράγµατα αλλά αποµένουν πολλά να γίνουν ακόµα. Υπάρχουν δύο ζητήµατα κατά τη γνώµη µου. Το ένα αφορά το γενικότερο πλαίσιο της αυτοδιοίκησης. Πιστεύω ότι είναι παρωχηµένο και αναχρονιστικό. Ο Καλλικράτης απέτυχε γιατί δεν έθιξε δύο βασικά ζητήµατα. Το ένα είναι το ∆ηµαρχοκεντρικό µοντέλο και το άλλο είναι η έλλειψη ουσιαστικής αποκέντρωσης. Μέχρι τώρα οι δήµοι δεν έχουν αποφασιστικό ρόλο στα τοπικά δρώµενα. Περιορίζονται στη διαχείριση διαδικαστικών ζητηµάτων. Θα πρέπει να αναζητηθεί ένα νέο µοντέλο που θα δίνει ουσιαστικό ρόλο στην τοπική αυτοδιοίκηση και αυτό θα γίνει µόνο µέσω της οικονοµικής αυτοτέλειας των δήµων καθώς και µέσω ενός νέου θεσµικού πλαισίου που θα δίνει την δυνατότητα στους πολίτες να αποφασίζουν για τον τόπο τους και όχι να εξαρτώνται από το έλεος της κεντρικής διοίκησης και από τους εκάστοτε ψηφοθήρες κοµµατάρχες –παράγοντες. Το δεύτερο ζήτηµα αφορά τον ∆ήµο Ήλιδας και έγκειται στη διαµόρφωση ενός µακροπρόθεσµου σχεδίου – πλάνου το οποίο θα είναι η πυξίδα για τις ενέργειες της εκάστοτε δηµοτικής αρχής. Αυτό το σχέδιο θα πρέπει να αναφέρεται σε βάθος χρόνου και να έχει συγκεκριµένους και µετρήσιµους στόχους. Με άλλα λόγια θα πρέπει να αποφασίσουµε πως θέλουµε την Αµαλιάδα και το ∆ήµο Ήλιδας σε 5, σε 10 και σε 20 χρόνια, δηλαδή να υπάρξει ένα όραµα που µέσω σχεδίου και συγκεκριµένων ενεργειών να οδηγήσει στο επιθυµητό αποτέλεσµα που θα είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του τόπου µας. Παράδειγµα

νέους ηθοποιούς.

Βραβείο Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιδικού Κινηµατογράφου (ECFA) στο Kauwboy: Το αγόρι µε την καλιακούδα / Kauwboy- Ολλανδία, 2012.

Βραβείο ∆ιεθνούς Κέντρου Κινηµατογράφου για παιδιά και νέους (CIFEJ) στα Ηλεκτρικά παιδιά / Electrick Children-ΗΠΑ, 2012

Βραβείο της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής της UNICEF Η βάση κάθε ενέργειας της Unicef είναι ο Χάρτης των ∆ικαιωµάτων του Παιδιού. Κάθε παιδιού –κι αυτού που ζει στην Αφρική κι αυτού που γεννήθηκε σε χώρα της Ασίας, των παιδιών της Νότιας Αµερικής µα και της Βόρειας, του παιδιού του Βορρά και του Νότου της Ευρώπης. Αγόρια ή κορίτσια, ανεξάρτητα από το χρώµα της επιδερµίδας τους, της γλώσσας που µιλάνε, της θρησκείας, των ηθών και των εθίµων –κάθε νέος άνθρωπος πρέπει να προστατεύεται, πρέπει να του προσφέρεται η δυνατότητα να ζει µε υγεία σωµατική και πνευµατική, να του προσφέρεται η ευκαιρία να αναπτύξει τις ικανότητές του. Ένα καλλιτεχνικό γεγονός όπως αυτό εδώ το Φεστιβάλ, ακριβώς αυτή την ευκαιρία ανάπτυξης των ικανοτήτων των παιδιών και των εφήβων υπηρετεί. Γιατί η κάθε µορφή Τέχνης και βέβαια η πιο νεανική από αυτές –ο κινηµατογράφος- συµβάλει στο να αναγνωρίσουµε τον άλλον µα και τον εαυτό µας. Κάτω από αυτήν την σκοπιά και επιµένοντας στην αξία της καλλιτεχνικής έκφρασης, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή της Unicef τιµά µε το βραβείο της µια άρτια από πλευράς σκηνοθεσίας ταινία, που είχε την τύχη να την πάρει στους ώµους του ένα ταλαντούχο αγόρι. Μια ταινία που µιλά µε ειλικρίνεια, τόλµη και πολλαπλή κατανόηση για ένα από τα µεγάλα µυστήρια της σκέψης κάθε νέου –τον θάνατο. KAUWBOY: ΤΟ ΑΓΟΡΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΛΙΑΚΟΥ∆Α Βραβεία της επιτροπής του τµήµατος Ντοκιµαντέρ (Kids & Docs)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μεγάλου Μήκους Απονέµεται οµόφωνα στην ταινία Στην αγκαλιά της µητέρας µου/ In my Mother’s Arms των Mohamed Jabarah AlDaradji, Atia Jabarah Al-Daradji (Βρετανία-Ολλανδία-Ιράκ / UK-Netherlands-Iraq, 2011) Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μικρού Μήκους

Απονέµεται οµόφωνα στην ταινία Βερόνικα/ Veronika του Mark Michel (Γερµανία / Germany, 2011)

Ειδική Μνεία Στην ταινία Ο επιβάτης/ The Passenger της Pia Andell (Φιλανδία / Finland, 2012)

Ειδική Μνεία Στην ταινία Το νησί µε τις κούκλες / The island of the dolls των Wayner Tristão- Lucas Bonini (Μεξικό / Mexico, 2012)

Βραβεία της κριτικής επιτροπής των παιδιών Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μεγάλου Μήκους Στην αγκαλιά της µητέρας µου/ In my Mother’s Arms των Mohamed Jabarah Al-Daradji, Atia Jabarah Al-Daradji (Βρετανία-Ολλανδία-Ιράκ / UK-Netherlands-Iraq, 2011) Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Ντοκιµαντέρ Μικρού Μήκους Ο επιβάτης/ The Passenger της Pia Andell (Φιλανδία / Finland, 2012)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Κινουµένων Σχεδίων Φως εκ φωτός/ LUMINARIS του Juan Pablo Zaramella (Αργεντινή / Argentina, 2011)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μικρού Μήκους Μυθοπλασίας Xάρτινο Καράβι/ Paper Boat του Helmy Nouh (Αίγυπτος/ Egypt, 2012)

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους Μυθοπλασίας Ο θάνατος ενός υπερήρωα/ Death of a Superhero του Ian FitzGibbon (Γερµανία-Ιρλανδία/ Germany-Ireland, 2011) Βραβεία 12ης Ευρωπαϊκής Συνάντησης Νεανικής Οπτικοακουστικής ∆ηµιουργίας Camera Zizanio

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΝΑ ΑΛΛΑΖΑ > 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΛΑ > ΣΧΟΛΗ Ι.Μ ΠΑ-

ΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ∆ΕΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥ > 11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ 13 ΕΩΣ 16 ΕΤΩΝ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΠΙΘΕΣ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι > ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΠΟΥΓΑNΕΛΗ 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΝΑΜ > ΓΕΛ ΟΡΜΥΛΙΑΣ 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Η ΖΩΗ ∆ΕΝ ΓΥΡΙΖΕΙ ΠΙΣΩ > ΜΙΚΡΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΕΣ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ, 3ο ΚΑΙ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΙΒΑ∆ΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ’ – ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΑΠΟ 17 ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ 3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: Ο ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΣ > 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Η ΟΜΑ∆Α ΑΠΟ ΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΑΡΓΟΥΣ. 2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΟΘΟΝΗ > 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ. ΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΕΙ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ∆Ι∆ΥΜΙΩΤΗΣ. 1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ > ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΝΕΙΑ ΜΟΝΟΣ / LONELY , ΡΩΣΙΑ BΡΑΒΕΙΟ ANIMATION SEEDS OF HOPE / ΣΠΟΡΟΙ ΕΛΠΙ∆ΑΣ, ΓΑΛΛΙΑ 3o ΒΡΑΒΕΙΟ: PINEAPPLE HEAD / ΑΝΑΝΟΚΕΦΑΛΟΣ, Βρετανία. 2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ MAJA / ΜΑΓΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ NUMBERS \ ΑΡΙΘΜΟΙ, ΙΤΑΛΙΑ

B’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ AΠΟ 13 ΕΩΣ16 ΕΤΩΝ ΕΙ∆ΙΚΗ ΜΝΕΙΑ EΛΑΤΕ, ΠΑΙ∆ΙΑ / COME LITTLE CHILDREN, ΙΡΛΑΝ∆ΙΑ BΡΑΒΕΙΟ ANIMATION ΑΝΤΙΟ ΣΚΟΝΗ, ΑΝΤΙΟ / BYE-BYE DUST , ΚΡΟΑΤΙΑ 3o ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΙ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟΙ / THE ONLY ONES, ΚΡΟΑΤΙΑ 2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΑΝΕ ΡΟΟΥΖ / ANNE ROOS , ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΟ ΤΑΞΙ∆Ι / ΤΗΕ TRIP, ΟΛΛΑΝ∆ΙΑ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΤΑΙΝΙΕΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ AΠΟ 17 ΕΩΣ 20 ΕΤΩΝ BΡΑΒΕΙΟ ANIMATION ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΤΟΜΑΣ / TOMA’S POCKET WATCH, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 3o ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΙΠΟΤΑ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΒΕΒΑΙΟ / NOTHING IS CERTAIN, OΛΛΑΝ∆ΙΑ 2Ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΛΗΜΕΡΑ / GOOD MORNING, ΙΣΠΑΝΙΑ 1Ο ΒΡΑΒΕΙΟ 99, ΣΕΡΒΙΑ. ΕLTON AND ELZA, ΒΕΛΓΙΟ

Αναλυτικό φωτορεπορτάζ από την απονοµή των βραβείων θα µπορέσετε να διαβάσετε στο φύλλο της ∆ευτέρας της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ».

θα µπορούσε να αποτελέσει η διαδικασία άµεσης δηµοκρατίας και διαβούλευσης που ακολουθήσαµε στο Συµβούλιο της ∆.Κ. Αµαλιάδας για την πρόταση µας για το επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου καθώς και για την ονοµατοδοσία οδών, δηλαδή να δώσουµε δύναµη στον απλό πολίτη. Με άλλα λόγια θα πρέπει να ανταποκριθούµε στις σύγχρονες ανάγκες διοίκησης και στις προσδοκίες των πολιτών.

Who is Who Ο Ηλίας Τσαρούχας είναι Οικονοµολόγος, απόφοιτος του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας, µε ειδίκευση στην Οικονοµική Πολιτική και Ανάπτυξη. Είναι κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου στις Ευρωπαϊκές Σπουδές (Master of Arts in European Studies), απόφοιτος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Σπουδών της ∆ιεθνούς Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστηµών του Πανεπιστηµίου του Άµστερνταµ στην Ολλανδία (International School for Humanities and Social Sciences, University of Amsterdam). ∆ιετέλεσε Γραµµατέας του Φοιτητικού Συλλόγου του Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών. Είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Είναι πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ήλιδας και ιδρυτικό µέλος της Ένωσης ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Ελλάδας.

Η επικίνδυνη ζούγκλα Από µικρός έµαθα ότι ζούγκλες υπάρχουν σε όλες τις Ηπείρους εκτός από την Ευρώπη. Στις εν λόγω περιοχές συναντά κανείς κάθε λογής ζώα και επικίνδυνα θηρία, σαρκοφάγα και θανατηφόρα ερπετά. Μετά από αυτές τις γενικές παιδικές µου γνώσεις αισθανόµουνα πόσο τυχερός είµαι που ζω στην Ελλάδα µια χώρα της Ευρώπης που δεν υπάρχουν θηρία. Πέρασαν πολλά χρόνια από τότε, µεγάλωσα και γέρασα για να διαπιστώσω πόσο πολύ έπεσα έξω από τους παιδικούς µου συλλογισµούς γιατί εξαίρεσα από τις ζούγκλες, την Ευρώπη και ειδικότερα την Ελλάδα. Πολλοί θα πιστέψουν ότι τρελάθηκαν ή το λιγότερο ότι ονειρεύοµαι. ∆υστυχώς όµως που η αλήθεια είναι ωµή. Όλοι έχουµε διαπιστώσει στην καθηµερινή µας ζωή ότι συναντάµε θηρία εξίσου επικίνδυνα µε τα θηρία της ζούγκλας µόνο που τα δικά µας είναι ανθρωπόµορφα και κάνουν τη ζωή µας πολύ δύσκολη· συµπλήρωµα της απελπιστικής οικονοµικής εξαθλίωσης που µας έφεραν οι ιθύνοντες της χώρας µας. Αυτά τα θηρία ζουν στην κοινωνία µας εις βάρος των συνανθρώπων µας και είναι επί το πλείστον λίγοι ηµεδαποί ορισµένοι νόµιµοι µετανάστες, αρκετοί παράνοµοι και ο µεγαλύτερος αριθµός ΡΟΜΑ. Μια µεγάλη µερίδα συνανθρώπων µας έχει έλθει σε δύσκολη θέση, θύµατα των εν λόγω θηρίων. Το περίεργο είναι ότι ενώ ο κόσµος καταδικάζει τις συµπεριφορές αυτών των κακοποιών, το κακό όχι µόνο συνεχίζεται αλλά γιγαντώνεται µε γεωµετρική πρόοδο. Βλέπουµε µόνο µερικές συλλήψεις παράνοµων µεταναστών και τίποτα περισσότερο. Ως προς τους ΡΟΜΑ; «Μη µου τους κύκλους τάραττε». Παρά τις επιδοτήσεις που το κράτος χορηγεί σε αυτούς και διάφορες άλλες ευκολίες που τους παρέχει, η κοινωνική βελτίωσή τους είναι µηδενική. Η συµπεριφορά τους πρωτογονική. Οι κλοπές και καταστροφές που προξενούν στη ∆ηµόσια και ιδιωτική περιουσία αρκετά µεγάλη και πολύ υπολογίσιµη, τώρα µάλιστα που η χώρα µας έχει δυστυχώς πτωχεύσει. Οι παρεµβάσεις που εξαγγέλλονται για την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων και οι σχεδιασµοί για την οργανωµένη ζωή τους ακούγονται ωραία. ∆υστυχώς όµως αυτά τα έχουµε ξανά ακούσει και στο παρελθόν αρκετές φορές. ∆έχοµαι ότι τώρα ίσως γίνουν πράξεις οι εξαγγελλούµενες µελέτες όµως εάν γίνουν, θα γίνουν σε βάθος αρκετού χρόνου.

Μέχρι τότε µεγάλος αριθµός των ΡΟΜΑ θα δίνει ρεσιτάλ µε το παράνοµο έργο τους. Ο σκληρά φορολογούµενος πολίτης θα συνεχίσει να βλέπει καθηµερινά στις πλατείες, στους οδικούς κόµβους, στους δρόµους των πόλεων, στα προαύλια των σούπερ µάρκετ, τσιγγανόπουλα, φυτώρια αυριανών εγκληµατιών, καθοδηγούµενα από τους γονείς τους να παρενοχλούν τον κόσµο θρασύτατα και επικίνδυνα. Να περιφέρονται στις λαϊκές αγορές και να αρπάζουν τσάντες γυναικών ή να σχεδιάζουν κλοπές σε καταστήµατα, σπίτια, ή σε ηλικιωµένους συνανθρώπους µας µε επικίνδυνες χειροδικίες. Να έχουν διαρρήξει σπίτια και κυρίως εξοχικά. Τα µεγάλα ερωτήµατα µέχρι να δούµε φως στο τούνελ και να ξεφύγουµε από τα προβλήµατα που µας δηµιουργούν τα παράσιτα αυτά της κοινωνίας είναι: Γιατί φθάσαµε σ’ αυτό το χάλι; Ποιοι ευθύνονται; Εάν µου πείτε ότι ευθύνεται η Αστυνοµία θα ήταν άδικο να το πιστέψω, γιατί από περιστατικά που γνωρίζω και από εκείνα που καθηµερινά µαθαίνουµε από τα µέσα ενηµέρωσης φαίνεται ότι είναι µια από τις λίγες δηµόσιες υπηρεσίες που κάνει σωστά τη δουλειά της και µάλιστα υπό αντίξοες συνθήκες παρότι οι υπεύθυνοι φορτώνουν τα σφάλµατά τους στους αστυνοµικούς. Επίσης θα ήθελα να µάθω πόσοι πολιτικοί άρχοντες της κυβέρνησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν αντιληφθεί ότι η εξαθλίωση – αρρώστια της κοινωνίας µας δεν είναι µόνο οικονοµική – πολιτική αλλά ειδικότερα ηθική και εάν το γνωρίζουν τι έχουν κάνει για τη θεραπεία της; Πιστεύω ότι δεν είµαστε λίγοι αυτοί που έχουµε πέσει θύµατα των ΡΟΜΑ. Εύχοµαι να µη συµβεί στους πολιτικούς µας, να έλθουν σε δύσκολη θέση και αυτοί από τα θηρία της επικίνδυνης ζούγκλας. Επιθυµία και παράκλησή µου είναι να αφιερώσουν οι αρµόδιοι κάποιο χρόνο, να σκεφτούν και να οργανώσουν προγράµµατα ενεργητικής – ουσιαστικής ένταξης των ατόµων αυτών στην κοινωνία. Ακόµη να αναγκάσουν τους τσιγγάνους να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο και τα επιδόµατα που παίρνουν να τους δίνονται στο τέλος της σχολικής χρονιάς και εφόσον τα παιδιά τους έχουν ικανοποιητικό αριθµό παρουσιών στο σχολείο. Η κοινωνία µας έχει τραυµατιστεί και χωρίς δραστικά µέτρα θα οδηγηθούµε σε χειρότερες καταστάσεις µε απρόβλεπτες συνέπειες, αφήνοντας στην άκρη ψηφοθηρικά τερτίπια. Παναγιώτης Β. Τζίµης Σµήναρχος ε.α.


10

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Αρχιµανδρίτης Τίτος Κ. Χορτάτος 1950-2011

Ο µακαριστός Αρχιµανδρίτης Τίτος Κ. Χορτάτος εξεδήµησεν εις Κύριον στις 14-12-2011. Πέρασε ένας χρόνος. Η απώλειά του και η απουσία του πονάει και θλίβει όλους εµάς που τον γνωρίσαµε. Είτε είµεθα αδέλφια του, είτε ανίψια του, είτε συγγενείς, είτε φίλοι, είτε συλλειτουργοί, είτε ενορίτες του, είτε συγχωριανοί του. Η δική του όµως πίστη και βεβαιότητα στο φως και στην Ανάσταση του Χριστού, έρχεται να απαλύνει, να γλυκάνει τον πόνο και την θλίψη της Απουσίας Του. Ο αείµνηστος αντιµετώπισε τον θάνατο «τον έσχατο εχθρό του ανθρώπου» (Α’ Κορινθ. 15,26) µε θάρρος και απαράµιλλο ψυχικό σθένος. Το τέλος της ζωής του ήταν µια ανηφόρα δύσκολη και επίπονη. Εξίσου δύσκολη και επίπονη όπως ήταν και η πρότερη ζωή του. Όταν η υγεία του επλήγη σοβαρότατα και υπεβλήθη σε µεταµόσχευση ήπατος (στη Γαλλία, ∆εκέµβριος του ’93) και καθηµερινώς ζούσε µε τον πόνο, δεν οπισθοχώρησε ούτε λύγισε. Ήταν πάντα ΜΠΡΟΣΤΑ ∆ΥΝΑΤΟΣ και ΖΩΝΤΑΝΟΣ. Αποτελούσε ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ γι’ όλους εµάς, που τον γνωρίσαµε. Ο µεταστάς Αρχιµανδρίτης Τίτος Κ. Χορτάτος κατά κόσµον ∆ιονύσιος, εγεννήθη στη Βαρβάσαινα στις 14-61950 από τους ευσεβείς γονείς Κων/νο και Ροξάνη. Ο µακαριστός αφού ολοκλήρωσε τις βασικές του σπουδές στο γυµνάσιο Αρρένων Πύργου, παρακολούθησε µαθήµατα επί δύο έτη στη Ριζάρειο εκκλησιατική σχολή. Εν συνεχεία ενεγράφη εις το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσ/κης, απ’ όπου έλαβε και το πτυχίο της Θεολογίας. Στις 23-8-72 εχειροτονήθη διάκονος από τον Μακαριστό τότε Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κοµοτηνής Τιµόθεο δίδοντάς του το όνοµα του αυταδέλφου του Μητροπολίτου Παραµυθίας Τίτου. Μετά την εκλογή του αοιδίµου Μητροπολίτου Τιµόθεου σε πρώτο Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας και Φιλαδέλφειας ο αείµνηστος ακολούθησε Αυτόν. ∆ια βραχύτατο διάστηµα διηκόνησε εις την ενορία Κοιµήσεως της Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας. Στις 27-10-76 εχειροτονήθη πρεσβύτερος και ταυτόχρονα έλαβε το οφίκιο του Αρχιµανδρίτου και διορίσθη εις την ενορία Ζωοδόχου Πηγής Καλογραίζης. Από της θέσεως αυτής κατέβαλε ολόψυχον αγώνα και προσπάθεια δια την ανέγερση, εγκαινιασµό, αποπεράτωση και αγιογράφηση του Ιερού Ναού της Ζωοδόχου Πηγής (και στον οποίον ετελέσθη και η εξόδιος ακολουθία του Παρασκευή 16 ∆εκεµβρίου). Ταυτόχρονα δίδαξε ως καθηγητής Θεολογίας στη Μ.Ε. ως το 1982. ∆ιοργάνωσε πλήθος Ιεραποδηµιών εις τους Αγίους Τόπους επί Πατριάρχου ∆ιοδώρου έλαβε απόσπαση για το Παλαίφατο Πατριαρχείο Ιεροσολύµων (Γενάρη 1998- ∆εκέµβριος 2003), όπου υπηρέτησε ως γραµµατεύς των Πατριαρχικών Γραφείων και ως Ηγούµενος της Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων Ιεροσολύµων. Η κλονισµένη όµως υγεία του δεν του επέτρεψε, να προσφέρει άλλο τις υπηρεσίες του στους Αγίους Τόπους και γύρισε στην Ελλάδα. Όντας συνταξιούχος, εξυπηρετούσε λειτουργικά διαφόρους ναούς των Αθηνών, κηρύττοντας τον Θείο Λόγο. Αξιοσηµείωτον είναι και το πλούσιο συγγραφικό του έργο, που περιλαµβάνει βιβλία, πλήθος µελετών, δηµοσιεύσεις στον Τύπο και κηρυκτικά εγχειρίδια. Γι’ όλους εµάς που τον γνωρίσαµε, θα είναι πάντοτε στο µυαλό και στην καρδιά µας. Είθε από εκεί που ευρίσκεται να µεσιτεύει για εµάς. ΚΑΙ ΕΜΕΣΙΤΕΥΣΕΣ. ∆.Τ.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

Θέλω να ευχαριστήσω και δηµοσίως τον ιατρό του Νοσ. Πύργου «Ανδρέας Παπανδρέου» κ. ∆ηµάκη καθώς και το νοσηλευτικό προσωπικό για την περίθαλψη που πρόσφεραν στο σύζυγό µου κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Ιωάννα Κουλοβασίλη

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΜΠΑΖΗ 4

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΛΕΩΝΙ∆Α ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 22 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 9/12/2012 και ώρα 2.00 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Αθανασίου Αµαλιάδας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 9/12/2012 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ: Λεωνίδας και Αγγελική Ο Α∆ΕΛΦΟΣ ΤΟΥ: Μιχάλης ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Τον πολυαγαπηµένο µας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΑΠΑΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 83 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 9/12/12 και ώρα 12.30 µ.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Χάβαρι και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Χάβαρι 9/12/2012 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρίνα χα ∆ηµητρίου Παπαζαφειρόπουλου, Παναγιώτης και Γιούλη Παπαζαφειροπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Θανάσης και Χριστίνα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τη ∆ευτέρα 10 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 και ώρα 6.00 µ.µ. στην αίθουσα του συλλόγου «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» , Τοµπάζη 4, θα οµιλήσει o κ. ∆ηµήτριος Κεχαγιάς, Θεολόγος µε θέµα: «Μαζί µε τον αδελφό µου στον Παράδεισο». Παρακαλούµε να µας τιµήσετε µε την παρουσία σας. Πύργος 3/12/2012 Η ∆ιοικούσα Επιτροπή

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας µητέρας, αδελφής και θείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΤΣΕΛΗ

ΕΤΩΝ 90 Θερµότατα ευχαριστούµε. * Η κηδεία έγινε στον Αγ. Ιωάννη Καρδαµά στις 8/12/2012 Η ΚΟΡΗ: Αντωνία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΖΗΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ Καρακανδά 9 Αµαλιάδα 24ωρη εξυπηρέτηση Τηλ. Γραφείου 2622400681 Κιν. 6976408392-6971721781

ΛΥΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙ∆ΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Πρόσκληση Η Πρόεδρος και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Λυκείου των Ελληνίδων Πύργου σας προσκαλούν στην Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση το Σάββατο 15 ∆εκεµβρίου 2012 στις 6.30 µ.µ. στα Γραφεία του Λυκείου (Λετρίνων 6). Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγµατοποιηθεί οµιλία από τη θεολόγο κα Ντένη Νικολοπούλου µε θέµα: «Χριστούγεννα, γιορτή της ανθρωπιάς και της ελπίδας». Η χορωδία θα αποδώσει χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από διάφορα µέρη της Ελλάδας. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν παραδοσιακά γλυκίσµατα.

Είσοδος ελεύθερη

Ι.Μ. ΗΛΕΙΑΣ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΛΑΣΤΕΪΚΩΝ

Θρησκευτική πανήγυρις Ανακοινούται προς τους ευσεβείς και φιλέορτους χριστιανούς της πόλεως του Πύργου και των περιχώρων ότι την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου πανηγυρίζει µε πάσα µεγαλοπρέπεια ο Ι. Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Λαστεΐκων. Την Τρίτη 11 ∆εκεµβρίου και ώρα 5.30µ.µ. θα ψαλεί ο Μέγας Αρχιερατικός Πανηγυρικός Εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας, χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτου Ηλείας κ.κ. Γερµανού, όστις θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Την Τετάρτη 12 ∆εκεµβρίου και ώρα 7 π.µ. θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας, στην οποία θα ιερουργήσει ο Πανοσιολογιότατος Αρχιµανδρίτης της Ι. Μητροπόλεώς µας π. Φιλάρετος Σπανόπουλος, όστις θα κηρύξει τον Θείο Λόγο. Τόσο στον Εσπερινό όσο και στη Θεία Λειτουργία, το χορό των Ιεροψαλτών θα λαµπρύνει ο Θεολόγος – Καθηγητής Β.Μ. κ. Νικόλαος Παπαδηµητρίου. Παρακαλούνται οι φιλόθρησκοι χριστιανοί όπως παρακολουθήσουν τας ως άνω ιεράς ακολουθίας. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

Χρήσιµα Τηλέφωνα Ασ τ υ ν οµ ί α • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υρ ο σ β εσ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ηµα ρχείο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λιµενικ ό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204

Ε Κ Α Β : 166 Ια τ ρικέ ς Βοήθ ειες • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έν τρ α Υγ εί α ς • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ιδιω τ ικές κλινικές : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λά β ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115 Ο δικ ή Βοήθει α

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

• ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µοί Κ ΤΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014 • Γαστούνη: 2623035115

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

Ο ΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 Τ ΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/5459554288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 Ρ Α∆ ΙΟ ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ ΠΠύργος: Βασιλόπουλος ΟΕ (Πατρών) SILKOIL

• Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Ο∆ΟΝΤΙ ΑΤ ΡΟΙ Πύργος: Κ 9/12/12 Mπαµπίλη Γεωργία 2621025723, 6944272892 Αγ. Κυριακής 4 Αµαλιάδα: Κ 9/12/12 Κουλούρη Βασιλική Καραϊσκάκη 7- τηλ. 26220 23308-κιν. 6974427640

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Πύργος: Παναγιωτοπούλου Σπυρ. (Κατακόλου 53, Τηλ. 2621036258) Aµαλιάδα: Φαρµακείο Μπουσδούκου (Αρχ. Ηλιδος 7, τηλ. 2622022260)- Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748) Ζαχάρω: Λαµπροπούλου Νικολία (2625031650) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Χαντζή Κων/να Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μακρυδήµα Χαραλαµπία Βάρδα: Σπυρόπουλος

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Πυρκαγιά σε κατοικία στην Ανάληψη Σηµαντικές ζηµιές υπέστη η κουζίνα κατοικίας στην Ανάληψη Αµαλιάδας, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε από άγνωστη µέχρι στιγµής αιτία. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 13:35 χθες το µεσηµέρι στο χώρο της κουζίνας, µε αποτέλεσµα να καούν ηλεκτρικές συσκευές και χάρη στην επέµβαση των γειτόνων και λίγο αργότερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας δεν επεκτάθηκε στα υπόλοιπα δωµάτια. Στο σηµείο µετέβησαν δύο πυροσβεστικά οχήµατα και έξι πυροσβέστες που συµµετείχαν στο έργο της κατάσβεσης και η πρώτη εκτίµηση είναι η φωτιά να εκδηλώθηκε από βραχυκύκλωµα. Μ.Κ.

Νέα της Ήλιδας 11

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Άγιο είχαν οδηγοί και επιβάτες

Άγιο είχαν οι οδηγοί και οι επιβάτες δύο οχηµάτων, που συγκρούστηκαν χθες το πρωί σε τροχαίο που σηµειώθηκε στην είσοδο πόλης Αµαλιάδας, επί της οδού Αντωνίου Πετραλιά. Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αρχές, τα δύο οχήµατα, ένα ΙΧΕ αυτοκίνητο και ένα αγροτικό, είχαν τη ίδια κατεύθυνση από Αµαλιάδα προς διασταύρωση Παπακασελά. Το ΙΧΕ βρισκόταν στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας και το αγροτικό που οδηγούσε ένας ηλικιωµένος στην αριστερή λωρίδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ηλικιωµένος εντελώς ξαφνικά, αποφάσισε να περάσει µε το αγροτικό του στην αριστερή λωρίδα, προκειµένου να στρίψει αριστερά στο δρόµο, µε αποτέλεσµα η σύγκρουση των δύο οχηµάτων να είναι αναπόφευκτη. Τα δύο οχήµατα συγκρούστηκαν πλα-

γιοµετωπικά και ευτυχώς οδηγοί και επιβάτες δεν τραυµατίστηκαν, αλλά το ΙΧΕ υπέστη σηµαντική ζηµιά. Στο σηµείο µετέβησαν από την πρώτη στιγµή αστυνοµικοί του Τµήµατος της Τροχαίας

Αµαλιάδας, που έχει αναλάβει την προανάκριση, και ένα όχηµα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας για την πλύση του οδοστρώµατος.

Μαρία Καραµπάτση

ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΝΟΥΝ ΛΟΓΟ ΟΙ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΛΛΑ…

«Τους έφαγε» η απόδοση! Μ

βοήθησε τα δένδρα το γεγονός ότι φέτος δεν σηµειώθηκαν πολλές βροχές νωρίς το φθινόπωρο για να βοηθηθούν τα δένδρα. Από την άλλη πλευρά, η τιµή δεν είχε ανοδική πορεία, όπως ήταν οι αρχικές εκτιµήσεις, µε αποτέλεσµα οι παραγωγοί να είναι στα µαύρα πανιά. Πάντως, το χαρακτηριστικό φέτος είναι ότι δεν πρόκειται να µείνει λιοστάσι που δεν θα µαζευτούν οι ελιές, αφού η οικονοµική κρίση έχει κάνει τους παραγωγούς να επιστρέψουν στα χωράφια τους και να αποκοµίσουν ότι περισσότερο µπορούν, είτε για το σπίτι τους είτε για να πουλήσουν και να έχουν έστω και ένα µικρό κέρδος. Με δεδοµένο ότι ο καιρός σε αυτή τη φάση δεν βοηθά το ελαιοµάζωµα, αφού οι βροχοπτώσεις είναι συνεχής, οι ιδιοκτήτες των ελαιοτριβείων εκτιµούν ότι το ελαιοµάζωµα θα συνεχιστεί µέχρι τα µέσα Φεβρουαρίου, ενώ όσοι δεν έχουν µπει ακόµη να µαζέψουν, αισιοδοξούν ότι ίσως αργότερα πετύχουν και καλύτερη απόδοση…

Χαµηλή παραµένει η τιµή του ελαιολάδου

εγάλη παραγωγή, χαµηλή απόδοση και µειωµένη τιµή, είναι τα τρία βασικά χαρακτηριστικά που συνθέτουν τη φετινή εικόνα της ελαιοκοµικής περιόδου. Οι παραγωγοί στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας ήταν περιχαρής φέτος, αφού τα ελαιόδενδρα ήταν γεµάτα καρπούς και έτριβαν τα χέρια τους από ικανοποίηση καθώς πίστευαν ότι η λαδιά θα ήταν µεγάλη και τα οικονοµικά οφέλη από την πώληση ακόµη µεγαλύτερα. Έπεσαν όµως έξω στις εκτιµήσεις τους, αφού δεν υπάρχει µεγάλη απόδοση στον ελαιόκαρπο, ενώ η τιµή έχει καθηλωθεί στα 2,15 µε 2,20 ευρώ το κιλό, τη στιγµή που οι παραγωγοί ευελπιστούν σε 2,50 ευρώ το κιλό το λιγότερο. Υπερφορτωµένα τα δένδρα Σύµφωνα µε τους ιδιοκτήτες ελαιοτριβείων, αλλά και µε τους ίδιους τους παραγωγούς που κάνουν τώρα τον απολογισµό τους, το γεγονός ότι η απόδοση είναι στο 10% µε 15%, οφείλεται στο γεγονός ότι οι ελιές ήταν υπερφορτωµένες, το ελαιοµάζωµα έγινε νωρίς µε αποτέλεσµα ο καρπός να είναι άγουρος, ενώ δεν

Γιάννης Μαρίτσας

(Ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου) «Φέτος είχαµε καρπό αλλά δεν έχουµε καλές αποδόσεις, είναι γύρω στο 10% µε 15%, ούτε και τις αναµενόµενες τιµές. Γεγονός που οφείλεται στο ότι είναι υπερφορτωµένες οι ελιές. Οι παραγωγοί σαφώς δεν είναι ευχαριστηµένοι γιατί δεν βγάζουν το λάδι που περίµεναν, ούτε παίρνουν και καλή τιµή.

Γιώργος Γκρίλλας

(παραγωγός) «Η παραγωγή είναι µέτρια, αλλά το πρόβληµα είναι η απόδοση. ∆εν τραβάνε οι ελιές, γιατί δεν έβρεξε τον Οκτώβριο και τώρα που βρέχει δεν µπορούµε να µαζέψουµε. Όσο για την τιµή, έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2,50 µε 2,70 το κιλό, γιατί τα µεροκάµατα είναι ακριβά και δεν βγαίνει τίποτα».

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Τα σακιά γεµάτα περιµένουν τη ‘σειρά’ τους στο ελαιοτριβείο

Ιωάννης ∆αλαµάρας

(παραγωγός) «Η παραγωγή είναι πολύ καλή, αλλά δεν έχει απόδοση γιατί είναι υπερφορτωµένες και δεν τραβάνε οι ελιές. Η τιµή από την άλλη δεν είναι ικανοποιητική, αλλά θα µαζευτούν όλες οι ελιές φέτος λόγω κρίσης».

Ιωάννης Καράµπελας

(παραγωγός) «Η παραγωγή είναι καλή αλλά µαζέψαµε νωρίς και η απόδοση είναι µέτρια. Η τιµή από την άλλη είναι πολύ χαµηλή και τα έξοδα είναι πολλά και δεν συµφέρει να πουλήσεις, ούτε να µαζέψεις µισακές».

Σπύρος Παπαζαφειρόπουλος

(Ιδιοκτήτης ελαιοτριβείου) «Οι παραγωγοί είναι επιφυλακτικοί, γιατί οι ελιές δεν έχουν τις αποδώσεις που περιµέναµε. Αυτή τη στιγµή έχει µαζευτεί το 25% της παραγωγής, γιατί τα έχουν αφήσει πιστεύοντας ότι θα έχουν καλύτερη απόδοση. Πάντως φέτος θα µαζευτούν όλες οι ελιές και θα πάµε µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου».

ΑΛΕΞΗΣ Γ. ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ M.Dr. MSc Αγγειοχειρουργός

∆ιάγνωση και Θεραπεία Παθήσεων αρτηριών,φλεβών, λεµφαγγείων, αγγειακές προσπελάσεις, νεφροπαθών, ενδαγγειακή χειρουργική. Πύρρωνος και Ελευθερίου Βενιζέλου 12 (1ος όροφος) ΑΜΑΛΙΑ∆Α (έναντι ΕΛΤΑ) Τηλ. 2622021444, Κιν. 6972295933 Ωράριο λειτουργίας ιατρείου: ∆ευτέρα – Τρίτη- Πέµπτη : 9.00 µε 13.00 και 18.00-20.30 Τετάρτη – Παρασκευή : 9.00 µε 13.00

Ευστάθιος Ράλλης

(παραγωγός) «Μέχρι στιγµής η παραγωγή είναι πολύ µεγάλη, αλλά δεν έχει πολύ απόδοση λόγω του ότι δεν έβρεξε νωρίς και είναι λίγο άγουρες οι ελιές. Πιστεύω ότι όσοι καθυστερήσουν να µαζέψουν θα βγουν κερδισµένοι. Η τιµή όµως είναι πολύ χαµηλή και έπρεπε να είναι στα 3 ευρώ».

Νίκος Θεοδωρακόπουλος

(παραγωγός) «Από παραγωγή είναι καταπληκτικά, η απόδοση δεν είναι και άσχηµη, η τιµή όµως µας τρώει, γιατί παραµένει χαµηλή ενώ έχουν αυξηθεί όλα. Πάντως, φέτος λόγω της κρίσης µαζεύουν όλοι ελιές».

ΑΠΟΨΕΙΣ

Αλήθεια, εκλογές στον ΤΟΕΒ; «Κάθε 4 χρόνια γίνονται εκλογές (έτσι τις λένε) στους ΤΟΕΒ. Με νόµο και βασιλικά διατάγµατα που ισχύουν µισό αιώνα και βάλε. Η πολιτεία παρά την υπόσχεση που έδωσε το 1981 ότι η αλλαγή του νόµου είναι προ των πυλών, δυστυχώς µετά από 30 χρόνια παραµένει ο ίδιος νόµος και τα όργανα που διοικούν τους ΤΟΕΒ εκλέγονται µε το πλειοψηφικό σύστηµα, κάτι που δεν νοµίζω ότι συµβαίνει πουθενά στον πολιτισµένο κόσµο. Παρά τις διαµαρτυρίες µας, διαχρονικά, κανένας αρµόδιος από τους εµπλεκόµενους δεν ενδιαφέρθηκε να αλλάξει κάτι. Από την εποχή που λειτουργούν τα εγγειοβελτιωτικά έργα (όπως τα λένε) αυτοί που εκλέγονται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια είναι σχεδόν τα ίδια πρόσωπα µε κάποιες παραλλαγές. Εκλέγονται οµάδες από αυτούς διότι το πλειοψηφικό σύστηµα τους δίνει το δικαίωµα να διοικούν χωρίς αντιπολίτευση και αποφασίζουν οµόφωνα χωρίς να τους ελέγχει κανείς. Θα αναφέρω µερικές περιπτώσεις ανώνυµα βεβαίως στα πρόσωπα που έχουν γαντζωθεί στις ∆ιοικήσεις των ΤΟΕΒ. ∆εκαετίες χωρίς αντιπάλους στην εκλογική διαδικασία εκλέγονται οι ίδιοι εύκολα και εξασκούν εξουσία µε το «αποφασίζουµε και διατάσουµε». 1)Από την εποχή που λειτουργούν οι ΤΟΕΒ εκλέγεται συνεχώς. Έχει και άλλα πόστα στα κοινά, το ΤΟΕΒ που διοικεί είναι το πιο χρεωκοπηµένο (όπως ακούγεται» στην Ηλεία. 2) Άλλο πρόσωπο διοικούσε το ΤΟΕΒ 25 χρόνια και το παρέδωσε αποχωρώντας σε άλλο πρόσωπο της ιδίας κοπής. 3) Κάποιος άλλος εξελέγη Πρόεδρος για 2 φορές, αποχωρώντας παραµένει διοικητικό µέλος, είναι γύρω στα 90 και όπως λέγεται δεν έχει βγάλει το δηµοτικό σχολείο. 4) Όπως είδαµε, ο τοπικός Τύπος δηµοσίευσε προ ηµερών καταγγελία από διοικητικό µέλος του ΤΟΕΒ ότι ο Πρόεδρος που έληξε η θητεία του προ ολίγων ηµερών, ασκούσε εξουσία χωρίς να είναι µέλος του ΤΟΕΒ. Αν αυτό το τραγελαφικό συνέβαινε την εποχή που µεσουρανούσε ο ελληνικός κινηµατογράφος, θα γυριζόταν έργο και θα διεκδικούσε βραβείο. Περιορίζοµαι σε αυτά, διότι για να αναφέρω άλλα περιστατικά του είδους θέλουµε πολύ χρόνο. Οι άνθρωποι αυτοί που κατά καιρούς έχουν διοικήσει τους ΤΟΕΒ φέρουν ολοκληρωτικά την ευθύνη για την χρεοκοπία τους. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι αγράµµατοι, άσχετοι µε τα κοινά και υποκύπτουν στα αφεντικά τους, ανάλογα πότε είναι κάποιοι στο ∆.Σ. ή άνθρωποι του ΓΟΕΒ. Και εδώ συµβαίνει το εξής εξωφρενικό, χρεώνουν τους αγρότες αρδευτές κατά βούληση, χωρίς να έχουν στοιχεία για το χρέος, προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες σε άλλους ενώ οι ίδιοι είναι υπεύθυνοι για αυτή τη χρεοκοπία. Βεβαίως εδώ πρέπει να αναγνωρίσω ότι υπάρχουν κάποιοι που χρωστάνε. Το µεγάλο ποσοστό των αγροτών οδηγείται στα δικαστήρια και αναγκάζεται να πληρώνει. Μάλιστα καταστρατήγησαν το νόµο και οι αγρότες δικάζονται µε κάποια άρθρα για συντοµία, ότι διέπραξαν αγροζηµία και εισπράττουν τα οφειλόµενα πολύ εύκολα. Ζητάµε ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΑ, ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ ΓΟΕΒ και µείωση των ΤΟΕΒ. Η πολιτεία οφείλει να λάβει άµεσα µέτρα από τώρα µε την αλλαγή του νόµου και µε την έναρξη της αρδευτικής περιόδου να γίνουν εκλογές µε την απλή αναλογική, προκειµένου να λειτουργήσουν τα ΤΟΕΒ µε δηµοκρατική διαδικασία και να νοικοκυρευτούν, να φύγουν τα κυκλώµατα που τα χρεοκόπησαν από την εποχή της λειτουργίας τους». Γιώργος Καραµήτος Επίτιµος Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Αµαλιάδας.


SITE

E-MAIL

ΣΥΓΚΛΟΝΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Τρία αγόρια κάηκαν στην Καβάλα

Καβάλα: Τρία ανήλικα αγόρια, ηλικίας πέντε, επτά και δεκαπέντε ετών, έχασαν τη ζωή τους όταν το σπίτι στο οποίο είχαν πάει µε τους γονείς τους για να επισκεφτούν τους παπούδες τους έπιασε φωτιά. Μάλιστα το µεγαλύτερο από τα τρία θύµατα σκοτώθηκε στην προσπάθειά του να σώσει τα δύο µικρότερα αδέρφια του. Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξηµερώµατα του Σαββάτου στη Μεσορόπη του ∆ήµου Παγγαίου στην Καβάλα. Τα τρία αδέρφια κοιµόντουσαν σε διώροφη µονοκατοικία, ξύλινης κατασκευής, µαζί µε τους γονείς τους, τους παππούδες τους και άλλα τρία αδέρφια. Κάποια στιγµή, περίπου στις 4 τα ξηµερώµατα, ξέσπασε η φωτιά µέσα στο σπίτι, πιθανόν από την ξυλόσοµπα που

είχαν ανάψει για να ζεσταθούν. Όταν τα περισσότερα µέλη της οικογένειας βγήκαν από το σπίτι ενώ η φωτιά έκαιγε, κατάλαβαν ότι τα δύο µικρότερα παιδιά, ο τρίχρονος και ο πεντάχρονος, βρίσκονταν ακόµη µέσα. Ο δεκαπεντάχρονος µπήκε στο σπίτι για να τους βγάλει αλλά η σκεπή έπεσε την ώρα που και οι τρεις βρίσκονταν ακόµη µέσα. Η Πυροσβεστική κλήθηκε περίπου στις 5 τα ξηµερώµατα και κατά την κατάσβεση της πυρκαγιάς εντοπίστηκαν οι σοροί των τριών αγοριών. Το σπίτι κάηκε ολοσχερώς και η φωτιά προκάλεσε ζηµιές και σε δύο γειτονικά σπίτια. Οι δύο γονείς και η γιαγιά υπέστησαν ελαφρά εγκαύµατα. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς ερευνώνται.

Τραγωδία από φωτιά στο σπίτι που έµεναν µε αδέλφια, γονείς και παππούδες στη Μεσορόπη του ∆ήµου Παγγαίου

Το µεγαλύτερο από τα τρία θύµατα βρήκε τραγικό θάνατο στην προσπάθειά του να σώσει τα δύο µικρότερα αδέρφια του

Τα πάνω κάτω σε πολεοδοµία και χωροταξία • Καταργούνται, µεταξύ άλλων, Εθνικό Χωροταξικό και Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια

Αθήνα: Χωροταξικού Σχεδιασµού και Μια µεταρρύθµιση του συ- Αειφόρου Ανάπτυξης. Τα Περιστήµατος χωροταξικού και πολε- φερειακά Χωροταξικά θα καταροδοµικού σχεδιασµού τίζονται πλέον από την εναρµονισµένη µε τις fast track Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση και όχι επιταγές του Μεσοπρόθεσµου από το ΥΠΕΚΑ. Θα δίνουν, όπως Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρα- αναφέρει η πρόταση του υπουρτηγικής ετοίµασε το γείου, «κατευθύνσεις υπουργείο Περιβάλ- Οι φορείς για τοµείς ή κατηγορίες λοντος, Ενέργειας και θα είναι δεστους οποίους χώρου», Κλιµατικής Αλλαγής σµευτικά για τον δηµό(ΥΠΕΚΑ). Η πρόταση, έχει σιο τοµέα και τα η οποία διαβιβάστηκε κοινοποιηθεί το υποκείµενα σχέδια και προ ηµερών στους φο«άµεσα εφαρµόσιµα για ρείς των πολεοδόµων, κείµενο των έργα και δράσεις περιτων αρχιτεκτόνων, των προτάσεων θα φερειακής εµβέλειας». µηχανικών, των βιοµηΕπίσης θα περιλαµβάχάνων κλπ. για διαβού- πρέπει να νουν ειδικές κατευθύνλευση, αλλάζει τον διατυπώσουν σεις για τα µεγάλα χωρικό σχεδιασµό αστικά κέντρα της Πετις απόψεις τόσο σε εθνικό όσο και ριφέρειας. Ακόµη, κασε τοπικό επίπεδο. Ει- τους έως την ταργούνται τα υπό δικότερα, το Γενικό Ρυθµιερχόµενη Τρίτη θεσµοθέτηση Πλαίσιο Χωροταξικού στικά σχέδια Ιωαννίνων, Σχεδιασµού και ΑειφόΠάτρας, Βόλου, Λάριρου Ανάπτυξης το σας και Ηρακλείου. Όσο οποίο έχει δεσµευτικό για το Ρυθµιστικό της χαρακτήρα για τη ∆ιοίκηση κα- Αττικής - είναι έτοιµο και το σχέταργείται και ενσωµατώνεται σε διο νόµου αναµενόταν να πάει ένα κείµενο αρχών πολιτικής χω- προς ψήφιση στη Βουλή ως το ρικής οργάνωσης το οποίο θα τέλος του έτους - τελικά αντικα«παντρεύει» το χωρικό και το θίσταται από το Μητροπολιτικό αναπτυξιακό µοντέλο. Το νέο Πλαίσιο Χωρικής Οργάνωσης αυτό κείµενο θα αποτελεί απλώς Αθήνας - Αττικής το οποίο θα πολιτική δέσµευση. Το ισχύον έχει κατευθυντήριο χαρακτήρα εθνικό χωροταξικό θα συνεχίσει και θα εγκρίνεται µε ΚΥΑ και όχι να ισχύει έως ότου ενσωµατωθεί µε νόµο. Τα ρυθµιστικά σχέδια στη νέα πράξη. έχουν σήµερα δεσµευτικό χαρα∆εσµευτικό χαρακτήρα για κτήρα για τη ∆ιοίκηση. Το Ρυθτον δηµόσιο τοµέα θα έχουν τα µιστικό Σχέδιο Θεσσαλονίκης θα Ειδικά Πλαίσια Χωρικής Οργάνω- ενσωµατωθεί στο Περιφερειακό σης, τα οποία θα αντικαταστή- Πλαίσιο Κεντρικής Μακεδονίας σουν τα Ειδικά Πλαίσια ως ειδικό τµήµα. Θα εγκρίνεται

ως περιφερειακό πλαίσιο (δηλαδή µε απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος ή απόφαση Γεν. Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης), αλλά ακόµη δεν έχει οριστικοποιηθεί ο φορέας κατάρτισής του. Στα περιφερειακά πλαίσια θα ενσωµατώνονται και τα ρυθµιστικά σχέδια των µικρών πόλεων. Τα Γενικά Πολεοδοµικά Σχέδια (ΓΠΣ) µετατρέπονται σε Τοπικά (ή ∆ηµοτικά) Πλαίσια Χωρικής Οργάνωσης και δεν θα έχουν δεσµευτικό χαρακτήρα ούτε για τη διοίκηση ούτε για τους πολίτες όπως τα ΓΠΣ. Οπως αναφέρεται στην πρόταση του ΥΠΕΚΑ, θα περιλαµβάνουν «κατευθύνσεις για την οργάνωση του χώρου σε επίπεδο Καλλικράτειου δήµου. Σε ειδικές περιπτώσεις θα µπορεί να είναι διαδηµοτικά (π. χ. πολεοδοµικά συγκροτήµατα που τυχόν συµπεριλαµβάνουν περισσότερους του ενός Καλλικράτειους δήµους) ή

υποδηµοτικό (π.χ. σε Καλλικράτειο δήµο, ο οποίος περιλαµβάνει και άλλα νησιά θα µπορεί να εκπονείται χωριστό πλαίσιο για κάθε νησί)». Τα τοπικά πλαίσια θα καταρτίζονται από τον δήµο Τα τοπικά πλαίσια θα καταρτίζονται από τον δήµο ή από οµάδα δήµων και θα εγκρίνονται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, ή του Περιφερειάρχη. Σήµερα, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία απαγορεύεται η έκδοση οικοδοµικών αδειών για χρήσεις που δεν είναι συµβατές µε το εγκεκριµένο ΓΠΣ. Οι πολεοδοµικές µελέτες αλλάζουν όνοµα. Στην πρόταση ονοµάζονται Σχέδια χρήσεων γης ή Σχέδια τοπικών ρυθµίσεων. Ωστόσο οι συντάκτες της σηµειώνουν ότι «θα αναζητηθεί ο κα-

τάλληλος τίτλος αν υιοθετηθεί το σενάριο αυτό». Όπως αναφέρεται, «θα υπάρχουν διάφορες κατηγορίες τέτοιων σχεδίων ανάλογα µε την περιοχή εφαρµογής: Περιοχή εκτός σχεδίου, επέκταση σχεδίου πόλης, αναθεώρηση Σχεδίου Πόλης, οργανωµένος υποδοχέας. πολεοδόµηση οικισµού. Σε κάθε περίπτωση θα περιλαµβάνουν σχέδιο χρήσεων γης, όρους και περιορισµούς δόµησης, µαζί µε άλλα στοιχεία που θα απορρέουν από τις ειδικότερες ανάγκες της περιοχής εφαρµογής». Τα σχέδια θα εκπονούνται από τους δήµους. Το ρυµοτοµικό σχέδιο θα εκπονείται από τον δήµο µε απόφαση Περιφερειάρχη ή ∆ηµάρχου σε επόµενο στάδιο ως αυτοτελής πράξη και συγχωνεύεται σε αυτό η Πράξη Εφαρµογής. Στόχος του ΥΠΕΚΑ, όπως τονίζεται στην πρόταση της µεταρρύθµισης, είναι η εξοικονόµηση πόρων, η απλοποίηση των διαδικασιών και η ενθάρρυνση της επιχειρηµατικότητας, δεδοµένων των οικονοµικών συνθηκών. Μάλιστα, επισηµαίνεται ότι «αντικείµενο της µεταρρύθµισης είναι η επεξεργασία ενός νέου συστήµατος σχεδιασµού, που θα ανταποκρίνεται στις τρέχουσες ανάγκες της χώρας, περιλαµβανοµένων των αναπτυξιακών επενδύσεων» ενώ ταυτόχρονα θα εξασφαλίζει, όπως υποστηρίζουν οι συντάκτες της πρότασης, και την περιβαλλοντική προστασία.

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΝ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ

Με ελκυστικά επιτόκια οι τράπεζες • «Ξεκλειδώνουν» σεντούκια και θυρίδες Αθήνα: Αγώνα δρόµου, door to door, πελάτη πελάτη πραγµατοποιούν οι τράπεζες προκειµένου οι πελάτες τους να επαναφέρουν εκ νέου τα χρήµατα στους λογαριασµούς τους, χρήµατα τα οποία είχαν φύγει είτε στο εξωτερικό λόγω της ανασφάλειας για επιστροφή στη δραχµή, είτε είχαν καταλήξει εξαιτίας του ίδιου λόγου σε σεντούκια και θυρίδες. Ειδικά αυτή η δεύτερη κατηγορία πελατών έχει αρχίσει να ανταποκρίνεται θετικά εκτιµώντας ότι το σενάριο εξόδου από το ευρώ είναι σενάριο σε αποδροµή. Οι τράπεζες «αναγνωρίζουν» καθηµερινά στα ταµεία τους δικές τους δεσµίδες , µε ηµεροµηνίες Μαϊου και Ιουνίου του 2012 όταν είχε σηµειωθεί προεκλογικά το µεγάλο κύµα φυγής µετρητών. Με την απόδειξη ανάληψης ανά χείρας προκειµένου να αποδείξουν το «πόθεν» των µετρητών, δεκάδες πελάτες των τραπεζών επιστρέφουν καθηµερινά τις οικονοµίες τους στα ταµεία και αυτό αποτελεί ένα ελπιδοφόρο µήνυµα. Επί του παρόντος, ωστόσο, το κύµα επανόδου των καταθέσεων αν και φαίνεται ανεπίστρεπτο, δεν έχει συµπαρασύρει ακόµη µεγάλη µερίδα καταθετών, ιδιαίτερα εκείνους που είχαν οδηγηθεί σε τράπεζες του εξωτερικού είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε άλλες χώρες.


Με τον καφέ της Κυριακής 13

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Ορφέας Περίδης

«∆εν αισθάνοµαι καθόλου το φόβο για το χρόνο που περνάει…»

Ορφέας Περίδης πριν γίνει γνωστός στο ευρύ κοινό, τραγούδαγε και έπαιζε κιθάρα σε διάφορα λαϊκά µαγαζιά. Το 1989 συµµετείχε στο δίσκο του Νίκου Παπάζογλου “Σύνεργα” µε τρία τραγούδια (Μάτια µου, Φεύγω, Θάνατο θέλω τραγικό) που έκαναν αίσθηση. ∆ύο χρόνια µετά, στους Αγώνες τραγουδιού της Καλαµάτας, πήρε το τέταρτο βραβείο µε το τραγούδι “Ο Ροµπέν των καµένω ν δασών”. Το 1993 κυκλοφορεί τον πρώτο δίσκο «Αχ ψυχή µου φαντασµένη», που περιλάµβανε πολύ γνωστά (Φωτοβολίδα, Ζηλεύει η νύχτα κ.ά.) για

Ο

ν` ακολουθήσουν –µέχρι το 2011- άλλοι οκτώ ακόµα που «έδωσαν» τραγούδια-επιτυχίες που τον έκαναν ευρύτερα γνωστό σε όλη την Ελλάδα καθιερώνοντας τον στη συνείδηση του κοινού… Αρέσκεται στο να κάνει πολύ συχνά περιοδείες σε ολόκληρη την Ελλάδα και την ερχ όµενη Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου θα βρίσκεται στο «Arte Stage Live Music» στο Κατάκολο για να τραγουδήσει τα τραγούδια του που έχουν αγαπηθεί ιδιαίτερα... Ακριβώς µια εβδοµάδα πριν από αυτή την εµφάνιση του συνοµιλήσαµε τηλεφωνικά σε µια πραγµατικά «ζεστή» συζήτηση…

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Σε τι φάση βρίσκεσαι αυτό τον καιρό; Μόλις έφτιαξα ένα τραγούδι για τον διαγωνισµό που θα κάνει η ΕΡΑ το ερχόµενο Σάββατο. Πρόκειται για µια προσπάθεια που θυµίζει τους αγώνες τραγουδιού που έκανε παλιότερα ο Χατζιδάκις που έδιναν την ευκαιρία σε νέους καλλιτέχνες να γίνουν γνωστοί, όπως οι αδελφοί Κατσιµίχα αλλά κι εγώ. Μαζί µε κάποιους άλλους συνάδελφους µελοποιούµε νέους άγνωστους δηµιουργούς. Παράλληλα κάνω εµφανίσεις σε όλη την Ελλάδα ενώ µέσα στην εβδοµάδα που έρχεται θα εκδοθεί κι ένας δίσκος της Χάρις Αλεξίου όπου έχω κι εγώ µια συµµετοχή µε δυο τραγούδια σε στίχους του αείµνηστου Μανώλη Ρασούλη. Θα είναι ένας δίσκος µε 14 τραγούδια µελοποιηµένα από εµένα τον Χρήστο Νικολόπουλο, τον Πέτρο Βαγιόπουλο, τη Βάσω Αλαγιάννη και έναν Ισραηλίτη συνθέτη, προσωπικό φίλο του Ρασούλη. Αρκετά πράγµατα θα έλεγα… σε προσωπικό επίπεδο ετοιµάζεις καινούρια δισκογραφική δουλειά; Θα έλεγα ότι αυτό δεν µε επείγει, δεν θέλω να ενθουσιάζοµαι πια για κάτι τέτοιο… βρίσκοµαι σχεδόν είκοσι χρόνια στο χώρο και δεν έχω πλέον την αγωνία να εκδώσω κάποια τραγούδια ακόµα κι αν αυτά «ασχολούνται» µε την επικαιρότητα και τα δεινά της Ελλάδας το τελευταίο διάστηµα όπου πιθανόν αν αργήσω ίσως και να παλιώσουν. ∆ιαθέτω πλέον όλη την δύναµη και την αποφασιστικότητα να τα πετάξω όλα στον κάλαθο των αχρήστων και να φτιάξω άλλα.

τον κόσµο. Και όταν αυτό συµβαίνει και γίνεται αυτό το πάρε-δώσε µπορεί να σταθεί η αιτία για να συνεχίσει να συµβαίνει όλη τη νύχτα! Κι αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, είναι αυτό που σε γεµίζει ικανοποίηση µετά το τέλος της παράστασης ώστε να ξεχνάς ακόµα και την όποια σωµατική κούραση έχεις γιατί όλα φεύγουν από την ψυχική πληρότητα που έχεις εκείνη τη στιγµή.

Το γεγονός ότι διαθέτεις µια πολύχρονη πορεία στο χώρο του τραγουδιού θαρρείς ότι είναι στα υπέρ σου ή είναι εις βάρος σου ως καλλιτέχνης; Σε τι κατάσταση βρίσκεται αυτό το «ισοζύγιο» για να µιλήσω και µε οικονοµικούς όρους που είναι και επίκαιροι αυτό το διάστηµα;… … (γέλια) Το ισοζύγιο που είπες είναι µια πάρα πολύ ωραία λέξη. Στην δική µου περίπτωση κι επειδή πέρασαν τα χρόνια δεν είναι ισοζύγιο πληρωµών αλλά ένα ισοζυγία πνευµατικής αναζήτησης και καλλιέργειας. Αυτό είναι που µε ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια, να κάνω ένα δίσκο που θα αφορά και το αύριο, κάτι που νοµίζω ότι κάνει ο κάθε καλλιτέχνης γιατί µε αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά ξορκίζουµε το χρόνο, τη φθορά. Αν και προσωπικά δεν αισθάνοµαι καθόλου το φόβο για το χρόνο που περνάει… είµαι εδώ και χρόνια συµβιβασµένος µε αυτό. Για τις, ανά την Ελλάδα, εµφανίσεις σου σε περίοδο κρίσης τι σχόλια έχεις να κάνεις; Νοµίζω πως ειδικά στην Περιφέρεια κι επειδή οι ευκαιρίες είναι λιγότερες σε σχέση µε την Αθήνα, έχω την εντύπωση ότι ο κόσµος ίσως το ευχαριστιέται λίγο περισσότερο το να βρεθεί σε µια live συναυλία. Σε κάθε µέρος που έχω πάει αυτό το καιρό ο κόσµος έχει την ίδια αντίδραση… έχει τη διάθεση να ψυχαγωγηθεί, να χορέψει, να περάσει καλά. Αυτό είναι για εµάς βάλσαµο, είναι σωτηρία, είναι θεραπεία!

Τι άλλο µπορεί να περιµένει ένας καλλιτέχνης από µια συµµετοχή, σε τέτοιο βαθµό, του κόσµου; Έχεις δηλαδή «πιάσει» τον εαυτό σου σε κάποια εµφάνισή σου να εκπλήσσεσαι ευχάριστα µην περιµένοντας να «γίνει» τόσο καλά και τελικά να «γίνεται» ακόµα καλύτερα ; Και πάνω εκεί να προσθέτεις κι εσύ κι άλλο και να γίνεται ακόµα καλύτερα… Ακριβώς αυτό είναι… ο εκάστοτε καλλιτέχνης που βρίσκεται στη σκηνή αυτό που περιµένει είναι αυτό που θα πάρει από

Για την εµφάνισή σου στο Κατάκολο τι έχεις να πεις; Τα τελευταία χρόνια είναι επιλογή µου να παίζω µ’ ένα σχήµα που δεν έχει πολύ έντονο ηλεκτρικό ήχο, είναι πιο ακουστικό το σχήµα µε δυο κιθάρες, ένα κρουστό και ένα βιολί. Το σχήµα µαζί µε εµένα είναι 4µελές και παρουσιάζουµε µε αυτόν τον ακουστικό ήχο επιλεγµένα τραγούδια από την 20χρονη πορεία µου και τα εννέα cd που έχω κυκλοφορήσει πλαισιωµένα και µε κάποια άλλα αγαπηµένα τραγούδια από τον χώρο του νεοελληνικού τραγουδιού. Πρόκειται για ένα πρόγραµµα 2,5-3 ωρών περίπου…

… που όµως αν «τρέξει» και παραπάνω όπως λέγαµε και νωρίτερα… … δεν τρέχει τίποτα! (γέλια) Σας περιµένω εκεί να περάσουµε µια όµορφη βραδιά!


14

Επιµέλεια: Γιώργος Γουβιάς

By www.lifetown.gr

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Last Kings nightlife shine! Τα πάρτι των Last Kings “σαρώνουν” στην περιοχή µας

Dj Ν.Παναγούλιας µε τον dj Π.Πεσκελίδη

Ε

µείς βρεθήκαµε σε ένα ακόµα πάρτι της Hip-hop & many more οµάδας, αυτή τη φορά στο Gallerie Plus στον Πύργο το βράδυ της Παρασκευής 30 Νοεµβρίου και ζήσαµε ξανά την πιο όµορφη nightlife ατµόσφαιρα φωτογραφίζοντας τους πιο… shinny happy people!

Ο Σάκης µαζί τον Πλάτωνα και τον Λεωνίδα

Αθηνά Καστριτσέα

Sexy dancer

Χαρά - Τένια

Σκέψεις…

Π

Της Μαριάννας Μητροπούλου

αιδεύτηκα αρκετές µέρες για να απαντήσω σε αυτό το ερώτηµα. Εγώ που θέλω να πιστεύω πως ανήκω σε εκείνους που αγαπούν το είδος τους, απογοητεύτηκα που δεν βροντοφώναξα αµέσως ναι. Τελικά απάντησα πως δεν ξέρω… µου είναι εύκολο να απαντήσω στο αν πιστεύω στον Θεό ή αν πιστεύω στον ΑηΒασίλη, µα αν πιστεύω στον άνθρωπο πραγµατικά δεν το ξέρω, και ευθύς αµέσως θα σας αιτιολογήσω αυτή τη δυσπιστία µου.

Οδυσσέας - Ιούλιος ! Άρη µου! Τι απορείς; Τι σου λέει πάλι ο Αντώνης;

Πάνος – Μαρίνα

«Πιστεύεις στον άνθρωπο;»

Ο άνθρωπος από την αρχή της ύπαρξης του, ότι φοβόταν ή δεν κατανοούσε, αυτοµάτως το θεοποιούσε. Ακόµη και σήµερα ο άνθρωπος, συνεχίζει να κάνει ακριβώς το ίδιο. Τότε οι άνθρωποι φοβόντουσαν τη φωτιά ή τη βροχή κι έτσι επινόησαν τον θεό της φωτιάς και τον θεό της βροχής αντίστοιχα, όπως και πολλούς άλλους θεούς για το κάθε τι. Ίσως τελικά να είναι στο DNA µας, πάντα να φοβόµαστε κάτι και παρόλη την εξέλιξη αυτό το χαρακτηριστικό παραµένει στην

κυτταρική µας µνήµη. Για µένα ανησυχητικό είναι, ότι οι άνθρωποι τότε φοβόντουσαν γεγονότα και καταστάσεις των οποίων δεν µπορούσαν να αντιληφθούν την προέλευση, ενώ εµείς σήµερα ζώντας σε µια εποχή που κατανοούµε σχεδόν τα πάντα, ικανοποιούµε την ανάγκη µας για φόβο µε το να φοβόµαστε τον ίδιο µας τον εαυτό. Έχουµε επινοήσει δέκα εκατοµµύρια επιφανειακούς και αυτοκαταστροφικούς θεούς των οποίων τα κίνητρα απαιτούν τη

θυσία της ανθρωπότητας. Με το να θεοποιούµε τον άνθρωπο το µόνο που καταφέρνουµε είναι να ξεχνάµε την πίστη στην ανθρωπότητα. Το παρόν µας δοµεί τις συνθήκες του µέλλοντός µας µε βάση το σκοτεινό µας παρελθόν και ο πλέον βασικός µας φόβος είναι οι συνέπειες των εκάστοτε επιλογών µας. Γι` αυτό µε πρόφαση τη «δηµοκρατία», επιτρέπουµε σε άλλους να αποφασίζουν για εµάς, κι έτσι από «θεοί» µετατρεπόµαστε σε

πιστούς που εθελοτυφλούν. Πιστεύουµε λοιπόν στον άνθρωπο-θεό ή στην ανθρωπότητα, η οποία βασίζεται στην θρησκευτική πίστη; Για µένα µια είναι η πίστη που δεν βασίζεται σε κανέναν φόβο και που δεν µου υπόσχεται τίποτα που να µην µπορώ να δω ή να κατανοήσω: η πίστη στην πραγµατικότητα. Και όπως είχε πει κάποτε ο Philip Dick: “Η πραγµατικότητα είναι αυτό που δεν φεύγει ακόµη και αν σταµατήσεις να το πιστεύεις“.


Επιµέλεια σελίδας: Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

15

τερης ιστορίας του Πύργου και µαζί µε τα νεώτερα συνιστούν δείγµα της πολιτιστικής και οικονοµικής άνθισης που διέθετε η πόλη στο παρελθόν. Αισθητική και αρµονία… δυο έννοιες που στην Ελλάδα συναντιούνται σπανίως στην αρχιτεκτονική και όχι µόνο... Γιατί πιστεύεις ότι οι Έλληνες που στην αρχαιότητα σέβονταν αυτές τις έννοιες έχουν «καταφέρει» να χτίσουν τόσο άσχ ηµα πράγµατα στη χώρα τους;

Εβελίνα Παναγοπούλου εδώ και ένα περίπου χρόνο είναι και πάλι µόνιµη κάτοικος Πύργου έχοντας αποκοµίσει από τις σπουδές της στην Αθήνα τα προηγούµενα χρόνια το πτυχίο Αρχιτεκτονικής και ∆ιακόσµησης Εσωτερικών Χώ ρων και extra εµπειρία πάνω στον τρισδιάστατο (3D) σχεδιασµό και φωτορεαλισµό. Η Εβελίνα είναι ο άνθρωπος που «κρύβεται» από τον πιο εντυπωσιακό χώρο που έχουµε αντικρίσει το τελευταίο διάστηµα στον Πύργο που δεν είναι άλλος από το «Libro» afternoon bar δίπλα από το κτίριοµνηµείο του Τσίλερ, την Παλαιά ∆ηµοτική Αγορά της πόλης… H κουβέντα µαζί της είχε αρκετό ενδιαφέρον όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς παρακάτω...

H

Πολύ καλή ερώτηση… είναι ένα ζήτηµα που θέλει πολύ µεγάλη ανάλυση. Συνοπτικά θα έλεγα πως την πιο πλήρη ολοκλήρωση της αισθητικής, τη γνώρισε η αρχαία Ελλάδα που ήταν η µήτρα πολιτικών γεγονότων µέσα σε συνεχείς αγώνες για ανάπτυξη, στην τέχνη και την λογοτεχνία. Σε κάθε εποχή τα ανάκτορα και οι ναοί, µε οποιοδήποτε ρυθµό και αν χτίζονταν, διακοσµούνταν εσωτερικά και εξωτερικά. Είναι δύσκολο να ξεχωρίσουµε αν η διακόσµηση γινόταν για καλλιτεχνική - αισθητική θέαση, χαρά των µατιών ή πίσω από τη διακόσµηση κρυβόταν κάποια συµβολική παράσταση, ή µέχρι πού έφτανε η αισθητική χαρά και από πού ξεκινούσε η λατρευτική σηµασία. Γενικά η διακόσµηση ήταν και είναι ανάλογη µε την εποχή, τον τόπο, τις συνήθειες, τις παραδόσεις και την οικονοµικό-κοινωνική κατάσταση. Στην εποχή µας η διακόσµηση τείνει να περιοριστεί στην αρµονία των γραµµών, των χρωµάτων, των όγκων και να περιορίσει τον πλούτο και την πολυτέλεια των µνηµείων και των οικοδοµηµάτων, τόσο στην εξωτερική εµφάνιση, όσο και στη διακοσµητική διαρρύθµιση.

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com Με τι ακριβώς ασχολείσαι τον τελευταίο χρόνο; ∆ουλειά, δουλειά και πάλι… δουλειά! Αυτή τη στιγµή εργάζοµαι στο τεχνικό γραφείο «Βασίλειος Παναγόπουλος & συνεργάτες» στο τµήµα της διακόσµησης και του τρισδιάστατου σχεδιασµού κτιρίων. Επίσης είµαι συνέταιρος στο Bar Libro. Αυτά τα δυο λοιπόν δεν µου αφήνουν το χρόνο να ασχοληθώ µε κάτι άλλο αυτό τον καιρό. Πώς αντιµετωπίζεις έναν πελάτη σου; Τι έχει περισσότερη σηµασία για σένα; Χωρίς να το παρακάνω, προσπαθώ να βάλω την προσωπικότητα του κάθε πελάτη µου στο χώρο του. Γι’ αυτό τους προτείνω να πετάξουν τα περιοδικά interior design. ∆εν θέλουµε ο χώρος µας να µοιάζει µε βιτρίνα καταστήµατος αλλά να µοιάζει µε εµάς! Η διακόσµηση είναι µια διαδικασία που… … χρειάζεται µέθοδο και προγραµµατισµό. Ο εξωραϊσµός, ο στολισµός, ο διάκοσµος, η τακτοποίηση, η διευθέτηση, και η διαρρύθµιση… αυτές οι λέξεις θα έλεγα ότι χαρακτηρίζουν τον όρο διακόσµηση. Η λέξη ανακαίνιση τι αισθήµατα σου προκαλεί; Μου προκαλεί, µε απλά λόγια, όρεξη και χαρά για δηµιουργία. Το κλειδί για µια σωστή ανακαίνιση θα έλεγα ότι είναι ο αρχικός σχεδιασµός µε βάση τις προσωπικές µας ανάγκες σε σχέση µε τα χρήµατα που µπορούµε να διαθέσουµε… Υπάρχουν κτίρια στον Πύργο κα ι την Ηλεία γενικότερα, που µπορείς να πεις ότι τα λατρεύεις και κάποια άλλα που τα... µισείς; ∆υστυχώς υπάρχουν κτίρια στον Πύργο που είναι άξια λατρείας και λέω δυστυχώς διότι τα περισσότερα από αυτά είναι εγκαταλελειµµένα. Θα αναφέρω µερικά από αυτά που είναι η Παλαιά δηµοτική αγορά του Τσίλερ, το Μανωλοπούλειο νοσοκοµειο, το Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο, το θέατρο «Απόλλων». Τα µνηµεία αυτά αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της νεό-

My name is Panagopoulou…

… Evelina Panagopoulou!

Ποιες είναι οι νέες τάσεις της εσωτερικής διακόσµησης στον Ευρωπαϊκό χώρο και σε ποιο βαθµό εφαρµόζονται στη χώρα µας, αλλά και στο σπίτι µας; Κατά τη γνώµη µου κυριαρχεί αυτό που ονοµάζουµε Industrial Romance, δηλαδή ο συνδυασµός απλών γραµµών και δηµιουργικής έκφρασης. Είναι ουσιαστικά το πάντρεµα της βιοµηχανικής παραγωγής και η λεπτοµέρεια µε αναφορές σε χρώµατα και υφές. Γνωρίζουµε ότι στην Ελλάδα έρχονται από το εξωτερικό οι όποιες αναζητήσεις και τάσεις, γενικότερα η όποια «µόδα» διακόσµησης. Έχω δει νέες ταυτότητες που σε µια Μεσογειακή χώρα όπως η Ελλάδα έχουν προσωρινή εφαρµογή και σε κάποιες των περιπτώσεων φαντάζουν ιδιαίτερα… kitsch! Το «Libro» afternoon bar «κλέβει» τις εντυπώσεις και εκτός από τα θετικά σχόλια για τη λειτουργία του γίνετα ι πολύς λόγος κα ι για την αισθητική του… Τι σε οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσµα που κερδίζει τις εντυπώσεις; Σκοπός µου ήταν να δηµιουργήσω ένα χώρο που να έχει ύφος µοναδικό. Ταυτόχρονα όµως προσπάθησα να εξασφαλίσω το χαµηλό κόστος και την ποιότητα. Παρονοµαστής µου είναι ο συνδυασµός των απαιτήσεων µε το εργονοµικά και αισθητικά “ορθό”. Προσπάθησα να δώσω στο χώρο την έκφραση που ικανοποιεί το ύφος µε τη λειτουργικότητα του. Σε κάθε έργο εξάλλου βασικός µου στόχος είναι η λειτουργικότητα στην καθηµερινή πολυτέλεια, που είναι απαραίτητη για τον σύγχρονο τρόπο ζωής µας.


16

Social Media

Πολλά

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

ΤΑ LIKE ΤΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

@KanakariMary

Zhleuw ta xrusopsara..

@nickgeorgiadis

Μεσηµέρι Σαββάτου στην ΙΚΕΑ: οχι

και τόσο καλή ιδέα.

@PinelopiPlaka

Κάνω τεστ,πολλά τεστ..όλα δείχνουν

οτι “Επέτυχα”.Για πρωινό τα σηµατάκια!χα

@gregoryfarmakis

Πώς αλλάζουν τα πράγµατα! Παλιά το

τζάκι ήταν status symbol. Τώρα δεν θα λέµε «αυτός είναι από παλιό τζάκι» αλλά «είναι από καυστήρα».

Top 4 Video Ο γύρος του κόσµου σε µια νύχτα! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: NASA | Earth at Night

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Ένα πραγµατικά διαστηµικό βίντεο!

Νέα µόδα στο διαδίκτυο οι... «αποκεφαλισµένοι»! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Horsemanning Top 50 Best Horsemaning Pictures! ∆εν είναι κάτι καινούριο… απλά την δεκαετία του ‘20 δεν υπήρχε διαδίκτυο!

Ένα (ακόµα) βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσµου και συγκινεί… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Justin Kievit, Middle School Wrestler, Lets Boy With Cerebral Palsy Win Match

Τσαλιµάκια by… Νεϊµάρ! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: Neymar New Dribbling Skill | Santos 3 -1 Palmeiras 2012 | 02-12-2012 Κάτι τέτοια κάνουν ο Νεϊµάρ -και ο κάθε Νεϊµάρ- και στην επόµενη φάση που θα βρεθούν αντίπαλοι οι αµυντικοί τους σηκώνουν στον αέρα!


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

3

Έξοδος Οι αγαπηµένες γεύσεις της «Αίγλης» µε live µουσική!

Το γνωστό εστιατόριο «Αίγλη» στον Πύργο (4ο χιλ. Εθνικής Οδού Πύργου-Πατρών, 2621 036985) τα βράδια του Σαββάτου εκτός από τα γευστικότατα πιάτα που το έχουν καθιερώσει στις προτιµήσεις του κοινού µας προσφέρει και κάτι παραπάνω! Αυτό δεν είναι άλλο από την Live µουσική σκηνή του Γιώργου Ζαχαρίου και του Σάκη Καπώνη που µε το ρεπερτόριο τους από αγαπηµένα ελληνικά τραγούδια δηµιουργούν την ιδανική ατµόσφαιρα για την έξοδο µας! Προτιµήστε το!

Θέατρο Ο Αλέξανδρος Ρήγας στον Πύργο!

Το συγγραφικό δίδυµο Αλέξανδρος Ρήγας – ∆ηµήτρης Αποστόλου επιστρέφουν µε το νέο θεατρικό έργο «Τα παιδιά θα έρθουν στις 8…» που θα παρουσιαστεί στον Πύργο την Τρίτη και την Τετάρτη 11-12 ∆εκεµβρίου στο θέατρο Κούβελου. Η παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί η Βασιλική Ανδρίτσου και ο Αλέξανδρος Ρήγας είναι ένα κωµικό θρίλερ για τη ζωή µας, µια κωµωδία σχέσεων και καταστάσεων µε έντονα τα στοιχεία της σάτυρας και αρκετές δραµατουργικές δόσεις από stand up comedi… Και τις δυο ηµέρεςς θα δοθούν δύο παραστάσεις (6.15 & 9.15 µ.µ.) ενώ ισχύουν και εισητήρια ΟΓΑ

2

1

Live Ο Ορφέας Περίδης στο Κατακολο!

Συνεχίζοντας το «δυνατό» line up που έχει για τον φετινό χειµώνα το «Arte Stage Live Music» στο Κατάκολο φιλοξενεί την ερχόµενη Παρασκευή 14 ∆εκεµβρίου τον Ορφέα Περίδη. Ο γνωστός τραγουδοποιός θα βρεθεί στη σκηνή του «Arte» για 3 ώρες ερµηνεύοντας σε πιο ακουστικό ήχο επιλεγµένα τραγούδια από την 20χρονη πορεία του σε µια βραδιά για την οποία υπάρχει ήδη έντονο ενδιαφέρον.

4 Κινηµατογράφος Event Live Ballroom στο Rex µε Παναγιώτη Βαβίλη!

Ο Παναγιώτης Βαβίλης επιστρέφει στο Rex Café-Bar στο πιο γνωστό και αγαπηµένο live της πόλης του Πύργου και όχι µόνο. Ραντεβού λοιπόν αύριο βράδυ εκεί για µια βραδιά εγγυηµένης διασκέδασης!

«Αν…» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη Πολύς κόσµος περίµενε αυτή την ταινία που ξεχωρίζει στο πρόγραµµα των δυο κινηµατογράφων της Ηλείας… το «Αν…» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη «σπάει» τα ταµεία σε όλη την Ελλάδα και στην περιοχή µας! ∆είτε αναλυτικά όλες τις ταινίες και τις ώρες προβολών τους σε Πύργο και Αµαλιάδα: Cineplex «Ορφέας» (Πύργος) «Αν…» 7.50 - 10.10 µ.µ.

5 «Ξενοδοχείο για τέρατα» (3D) (στα ελληνικά) 6 µ.µ. «Το λυκόφως: Χαραυγή µέρος 2» 7.45 – 10 µ.µ. «Η αρπαγή 2» 8 – 10 µ.µ. «Οι Πέντε Θρύλοι» (3D) 4.30 µ.µ. (Κυριακή) Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα) «Αν…» 7.50 – 10 µ.µ. «Οι Πέντε Θρύλοι» (3D, µεταγλωττισµένο) 6 µ.µ. «Frankenweenie» 9.30 µ.µ.

17


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς (Επικοινωνήστε µαζί µας στο gougio@hotmail.com)

Όλα έτοιµα για το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου – 80 δώρα στη λαχειοφόρο του!

Γ

ια το Χριστουγεννιάτικο Bazaar του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου έχουµε γράψει αρκετές φορές και πλέον έχει αρχίσει η αντίστροφη µέτρηση για την πραγµατοποίηση του. Επαναλαµβάνουµε (σ.σ. και γι` αυτό οι συνεχόµενες αναφορές στο γεγονός) ότι ο σύλλογος ποντάρει πολλά στην επιτυχή λειτουργία του κάτι που θα δώσει µια µεγάλη οικονοµική ανάσα βοηθώντας ώστε να συγκεντρωθούν χρήµατα για να «βγει» ο χειµώνας σε παροχή τροφών και φαρµάκων για τα 140 περίπου αδέσποτα και κακοποιηµένα σκυλιά που φιλοξενούνται στο χώ ρο της Συντριάδα ς αυτή τη στιγµή. Ραντεβού λοιπόν αυτήν την εβδοµάδα, και πιο συγκεκριµένα στις 13, 14 και 15 ∆εκεµβρίου, στο Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγα ρο (στην κεντρική πλατεία Πύργου, στο ισόγειο). Εκεί θα µπορέσετε να βρείτε υπέροχα πράγµατα και αντικείµενα σε πολύ φθηνές τιµές για να κάνετε και τα Χριστουγεννιάτικα δώρα σας. Συγχρόνως θα διατίθενται και λαχνοί για την κλήρωση που θα γίνει στις 15 ∆εκεµβρίου στον χώρο του Bazaar (στις 8.30 µ.µ. παρουσία συµβολαιογράφου) µε 80 υπέροχα δώρα που έχουν προσφέρει επιχειρήσεις και καταστήµατα του Πύργου, τις οποίες ο σύλλογος υπερευχαριστεί για την βοήθεια τους.

∆ώρα που θα κληρωθούν: 1 KINHTO SAMSUNG GALAXY Y LIVE (ΓΕΡΜΑΝΟΣ) 2 ΚΟΛΙΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ (ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ) 3 ΚΟΛΙΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ (ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ) 4 ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΑΣΗΜΕΝΙΟ (ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΣ) 5 ΚΟΛΙΕ ΑΣΗΜΕΝΙΟ (∆ΙΑ ΧΕΙΡΟΣ) 6 ΡΟΛΟΪ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΣ) 7 ΒΡΑΧΙΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (ΝΑΤΑΣΑ ΛΕΛΕ) 8 ΣΚΟΥΛΑΡΙΚΙΑ (ΕΚΦΡΑΣΗ) 9 ΠΙΝΑΚΑΣ (ΕΠΙΛΟΓΕΣ) 10 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΑΓΓΕΛΑΚΙ (ΣΙΓΑΛΟΣ) 11 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ UNISEX GURU ORASIS (ΜΠΙΘΑΣ) 12 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ (ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΝ∆ΗΣ) 13 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (OPTICAL CENTER TEΡΖΗΣ) 14 ΚΑΣΠΩ (ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ) 15 ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΚΟΡΝΙΖΑ FLASH BACK (AN. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ) 16 ΕΙΚΟΝΑ ΞΥΛΙΝΗ (STUDIO ∆ΩΡΟΥ) 17 ΕΙΚΟΝΑ ΞΥΛΙΝΗ (STUDIO

∆ΩΡΟΥ) 18 ΚΟΛΙΕ (ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ - ΒΕΤΑ ΛΟΥΤΑ) 19 ΑΡΚΟΥ∆ΟΣ ΛΟΥΤΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΟΣ (ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ) 20 ΦΟΥΤΕΡ UNISEX (SCOUT) 21 ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (SENSO) 22 ΦΟΡΜΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ (JUNIOR) 23 ΜΑΛΛΙΝΟ ΠΟΥΛΟΒΕΡ (TOBOLLA) 24 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΚΑΛΣΟΝ (SHOCK SHOP) 25 ΖΩΝΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (NEW – ΡΟΥΜΠΑΝΗ) 26 ΜΠΛΟΥΖΑ ΕΦΗΒΙΚΗ (EVO SPORTS) 27 ΦΑΝΕΛΛΑΚΙΑ (2) ΜΑΚΡΥ ΜΑΝΙΚΙ ΓΙΑ 14 ΕΤΩΝ (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥΕΡΜΟΥ) 28 ΣΛΙΠΑΚΙΑ (5) ΓΙΑ ΑΓΟΡΙ 8 ΕΤΩΝ (ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ – Τ.ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ) 29 ΚΟΛΑΝ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (ALEXANDRA) 30 ΜΠΛΟΥΖΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ (BONEY) 31 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ (BABYLAND) 32 ΠΟΡΤΟΦΟΛΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ (DIAMOND MEMORIES) 33 ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ (ΠΑΡΡΑΣ) 34 ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ (ΤΑΚΗΣ ΜΙΣΥΡΗΣ) 35 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΟ∆ΙΝΟΥ (COMFUZIO) 36 ΛΑΜΠΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΟΛΑ ΣΤΟ ΦΩΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ) 37 PRIME JOUR EDP ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΑΡΩΜΑ (ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ) 38 ΚΟΥΠΟΝΙ ΒΕΝΖΙΝΗ 20€ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ) 39 ΚΟΥΠΟΝΙ ΒΕΝΖΙΝΗ 20€ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑ) 40 ΚΟΥΠΟΝΙ 20€ (ΒΕΡΡΟΙΟΣ) 41 ΚΟΥΠΟΝΙ 20€ (ΒΕΡΡΟΙΟΣ) 42 ΤΟΥΡΤΑ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ ΑΣΤΟΡΙΑ) 43 ΓΛΑΣΤΡΑ (ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΟ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ) 44 ΣΕΤ ΜΠΑΝΙΟΥ (BODY SHOP) 45 ΑΡΩΜΑ ΚΟΡΡΕΣ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ) 46 GEL ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΑΖ NUXE & NATURAL SOAP APIVITA (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α∆ΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ) 47 ΜΑΣΚΑ ΕΝΥ∆ΑΤΩΣΗΣ ΝUXE (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ Α∆ΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ) 48 ΣΑΠΟΥΝΙΑ (2) (FRESH LINE) 49 ΣΤΕΦΑΝΙ (Ι∆ΕΟΠΩΛΕΙΟ) 50 ΣΤΕΦΑΝΙ (Ι∆ΕΟΠΩΛΕΙΟ) 51 ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ ΠΑΙΧΝΙ∆Ι (ΤΟ ΠΑ-

ΡΑΜΥΘΙ) 52 ΠΑΙΧΝΙ∆Ι ΜΕΓΑ BLOCS (ΠΑΙΧΝΙ∆ΟΚΟΣΜΟΣ) 53 ΛΟΥΤΡΙΝΑ ΖΩΑΚΙΑ (3) (ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ) 54 ΚΟΥΤΙ ΓΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ (OMNIA) 55 ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ) 56 ALBUM ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ (ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ Β.ΑΓΓΕΛΑΚΟΣ – Γ.ΜΠΟΥΡΟΥ) 57 ΒΙΒΛΙΟ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ) 58 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΟ) 59 ΒΙΒΛΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟ (ΑΡΩΜΑ ΒΙΒΛΙΟΥ) 60 ΕΛΛΗΝΟΑΓΓΛΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ LEXIS) 61 ΒΙΒΛΙΟ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΛΕΒΙΤΗΣ) 62 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ (ΑΡΧΕΤΥΠΟ) 63 ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΚΟΛΗΣ) 64 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ-ΒΙΒΛΙΟ (ΦΩΤΟΓΝΩΣΗ) 65 ΣΑΜΠΟΥΑΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ (ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ) 66 ΒΙΒΛΙΟ (ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΡΑΦΗ) 67 ΜΠΛΟΥΖΑ ΠΑΙ∆ΙΚΗ (UNITED COLORS OF BENETTON) 68 ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΒΕΝΕΤΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΑ (OPTICAL CENTER ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ) 69 FEST ΣΙ∆ΕΡΟ (ΚΑΡΑΦΛΟΣ) 70 1 ΤΕΛΑΡΟ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΧΟΡΗΓΑΣ) 71 1 ΖΕΥΓΑΡΙ ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ (ΟΠΤΙΚΑ Γ.ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ) 72 1 ΜΠΛΟΥΖΑ ΑΝ∆ΡΙΚΗ (∆ΟΥΝΙΑΣ – ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 21) 73 1 ΓΡΑΒΑΤΑ (∆ΟΥΝΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ) 74 3 ΚΙΛΑ ΛΟΥΚΑΝΙΚΑ (ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ «ΣΚΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ») 75 3 ΚΙΛΑ ΤΣΙΠΟΥΡΕΣ (ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ) 76 5 ΜΠΟΥΓΑΤΣΕΣ ΚΡΕΜΑ ΚΑΤ/ΝΕΣ («ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ ΤΟΥ ΠΑΣΑ») 77 ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΗ ΚΑΝΑΤΑ (∆.ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ) 78 ΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΗ ΕΙΚΟΝΑ «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» (ΚΩΝ/ΝΑ ΡΑΖΗ) 79 ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛ/ΝΟΥ (ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ) 80 ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΓΙΑ LAPTOP (ΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΧΟΥ)

Αγγελίες – Χαρίζονται Αν θέλετε να υιοθετήσετε κάποιο από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου µπορείτε να τηλεφωνήσετε στους αριθµούς 6976 711487, 6942 275333 και 6985 811682. ∆είτε µερικά από αυτά που φιλοξενούνται στο χώρο της Συντριάδας και πάρτε την απόφασή σας…

Χαρίζεται ο Ράσελ

Χαρίζεται ο Γκούφυ

Χαρίζεται ο Ρεξ

Χαρίζεται ο Κίρος

Χαρίζεται ο Φλίπερ

Χαρίζετα ο Σαµυ

Χαρίζεται ο Αργύρης και η Εκάβη

Γράψτε µας την ιστορία σας! Γράψτε τη δική σας ξεχωριστή ιστορία σχετικά µε το κατοικίδιο ζωάκι σας ή ό,τι άλλο θέλετε και στείλτε το µε email στη διεύθυνση gougio@hotmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

19

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Φυτά στον κήπο

Οι χειµωνιάτικοι µήνες είναι η εποχή που ο κήπος µας ξεκουράζετε. Το χώµα έχει ανάγκη να µείνει ελεύθερο από φυτά για να ανανεωθεί. Αν σκοπεύουµε να φυτέψουµε εσπεριδοειδή ή οπωροφόρα δέντρα, µόλις που προλαβαίνουµε. Φροντίζουµε να προστατέψουµε τα νεαρά αυτά δέντρα σε περίπτωση παγωνιάς τυλίγοντάς τα µε πλαστικό. Οι µπουκαµβίλιες που έχουµε στον κήπο µας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες στην παγωνιά και «καίγονται εύκολα». Τις προστατεύουµε µε πλαστικό από το χιόνι και την παγωνιά. Αντίθετα οι τριανταφυλλιές µας θα συνεχίσουν να ανθίζουν ακόµα και µέσα στο χιόνι. Φροντίζουµε τα χειµωνιάτικης συγκοµιδής λαχανικά που έχετε στον κήπο µας και σκάβουµε καλά τα αυλάκια γύρω τους ώστε ακόµα και στις ηµέρες συνεχόµενης βροχής το νερό να µην λιµνάζει. Τα φυτά µας πάντα µας δίνουν χαρά και η φροντίδα τους χρόνο ευχάριστης απασχόλησης. Έχουµε λοιπόν λίγα πραγµατάκια να κάνετε αυτό το µήνα εκτός από το να θαυµάζετε το δέντρο µας και να επιτιθέµαστε σε πλούσια γιορτινά τραπέζια και λαχταριστά µελοµακάρονα.

Tip

Κ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Εργασίες Κηπουρικής τον ∆εκέµβριο

αλώς µας ήρθε και ο ∆εκέµβριος, ο τελευταίος µήνας του χρόνου. Μαζί του έρχονται και οι γιορτές και ο χρόνος που µπορούµε να αφιερώσουµε στα φυτά µας είναι λιγότερος. Επιπλέον, οι µικρές µέρες και οι κακές καιρικές συνθήκες δεν µας επιτρέπουν να περιποιηθούµε τα φυτά µας όσο θα θέλαµε. Η σοφία της φύσης όµως σώζει την κατάσταση καθώς ο ∆εκέµβριος είναι κατά βάση ο µήνας που τα φυτά µας χρειάζονται τη λιγότερη περιποίηση. Είναι επίσης ο µήνας που πρέπει να αφήσουµε τον κήπο µας να ξεκουραστεί και πολλά από τα φυτά µας είναι σε µη ενεργή φάση ανάπτυξης. Επειδή όµως ακόµα και αυτό το µήνα υπάρχουν κάποιες δουλειές που πρέπει και µπορούν να γίνουν, ας δούµε παρακάτω τι µπορούµε να κάνουµε για το µήνα ∆εκέµβριο.

Φυτά εσωτερικού χώρου Ελέγχουµε συχνά την κατάσταση των φυτών εσωτερικού χώρου κυρίως όσον αφορά την ανάγκη τους σε πότισµα και υγρασία καθώς η θέρµανση ξηραίνει την ατµόσφαιρα και οι χώροι µας δεν αερίζονται καλά. Πιθανόν κάποια φυτά να χρειάζονται συχνότερο πότισµα. Τα ανθισµένα φυτά που θα µας δωρίσουν αυτό το µήνα, χρειάζονται αρκετό νερό καθ΄όλη τη διάρκεια της ανθοφορίας τους. Ξετυλίγουµε το χαρτί µε το οποίο είναι τυλιγµένες οι γλάστρες ή κόβουµε τη βάση του για να µην κρατάει νερό και σαπίσουν οι ρίζες. Ελαττώνουµε τη λίπανση σε όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου. Τις ηµέρες των γιορτών οι πόρτες µας ανοιγοκλείνουν συχνότερα για να

∆εν πρέπει να φτάνουµε στο αντίθετο άκρο. Η υπερβολική προστασία των φυτών τα κάνει λιγότερο σκληραγωγηµένα και περισσότερο ευπαθή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Τα µέτρα προστασίας θα πρέπει να λαµβάνονται µόνο στις περιπτώσεις που πραγµατικά υπάρχει κίνδυνος για την επιβίωση του φυτού, και σε καµία περίπτωση µε σκοπό την αποφυγή µικρών βλαβών σε φύλλα ή κλαδιά. Υπάρχουν φυτά που όχι µόνο αντέχουν, αλλά και χρειάζονται µια περίοδο χαµηλών θερµοκρασιών για βέλτιστη ανάπτυξη, όπως οι παιώνιες.

υποδεχθούν φίλους και συγγενείς επιτρέποντας σε κρύα ρεύµατα αέρα να εισβάλουν στο σπίτι µας. Τα κρύα ρεύµατα ταλαιπωρούν όλα τα φυτά εσωτερικού χώρου και µάλιστα τα πιο ευαίσθητα µπορεί να καταστραφούν. Φροντίζουµε λοιπόν να µετακινήσουµε µερικές γλάστρες από τα σηµεία όπου σχηµατίζονται ρεύµατα σε άλλες πιο προστατευµένες γωνιές του σπιτιού µας και µακριά από τα καλοριφέρ ή το τζάκι. Η θερµοκρασία κοντά στα τζάµια πέφτει πολύ χαµηλά κατά τη διάρκεια της νύχτας και καλό θα ήταν να αποµακρύνουµε τα φυτά µας από τα τζάµια µετά τη δύση του ηλίου ή έστω πριν κοιµηθούµε. Το πρωί µπορούµε και πάλι να τα µετακινήσουµε στην αρχική τους θέση. Αν δεν έχουµε αυτή τη δυνατότητα ή τον απαιτούµενο χρόνο κλείνουµε από νωρίς τα παντζούρια ώστε να περιορίσουµε το κρύο. Στα πλαίσια της γενικής καθαριότητας του σπιτιού µας κάνουµε κι ένα καθάρισµα στα φύλλα των φυτών µας και την εξωτερική επιφάνεια της γλάστρας. Αν µπορούµε ξεπλένουµε και τα πιατάκια από τις γλάστρες µας τρίβοντάς τα µε βούρτσα ή σκληρό σφουγγάρι χρησιµοποιώντας χλωρίνη για την αποµάκρυνση τυχόν µούχλας που είναι πολύ επικίνδυνη και για τα φυτά αλλά και για την ποιότητα της ατµόσφαιρας στο σπίτι µας. Φυτά στο µπαλκόνι Μετακινούµε σε εσωτερικό χώρο όσα φυτά δεν αντέχουν τις χαµηλές θερµοκρασίες, τοποθετώντας τα σταδιακά σε διάφορες θέσεις για να προσαρµοστούν σιγά-σιγά στις διαφορετικές συνθήκες που θα αντιµετωπίσουν στην νέα τους θέση. Ελαττώνουµε ή διακόπτουµε τη λίπανση ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε φυτού. Φυτά εσωτερικού χώρου που όµως µεγαλώνουν για χρόνια στο µπαλκόνι µας χειµώνα-καλοκαίρι µπορούν να παραµείνουν και πάλι έξω, τα µετακινούµε όµως πιο κοντά στους τοίχους ώστε να προστατευτούν από τον κρύο αέρα και τις δυνατές βροχές. Οπωσδήποτε κατεβάζουµε τις τέντες, αν

υπάρχουν, όταν βρέχει δυνατά. Προµηθευόµαστε φύλλα πλαστικού και σπάγκο για να καλύψουµε τα φυτά µας σε περίπτωση που χιονίσει ή που η θερµοκρασία πέσει πολύ χαµηλά. Ελέγχουµε συχνά τα πιατάκια από τις γλάστρες µας γιατί συχνά κρατούν νερό από τη βροχή και κινδυνεύουν να σαπίσουν οι ρίζες των φυτών µας. Αν µπορούµε, τοποθετούµε ένα τούβλο ή πήλινα κεσεδάκια κάτω από τη γλάστρα µας µέσα στο πιατάκι ώστε ο πάτος της γλάστρας να µην πατάει σε νερό ακόµα κι αν βρέχει συνεχώς. Τώρα που τα περισσότερα αναρριχώµενα φυτά ρίχνουν τα φύλλα τους και έχουµε πιο ξεκάθαρη εικόνα, στερεώνουµε καλά τις πέργκολες και τα κλαδιά των φυτών µας πάνω σ΄αυτές ώστε να µην σπάσουν µε τον αέρα. Για τον ίδιο λόγο, δένουµε τα ψηλά φυτά σας σε στηρίγµατα (π.χ. καλάµια) και στερεώνουµε καλά τις ελαφριές γλάστρες ώστε να µην αναποδογυρίσουν και σπάσουν τα φυτά µας. Οι βολβοί που φυτέψαµε στις αρχές του φθινοπώρου θα έχουν ήδη πετάξει. Τους περιποιούµαστε ανασκαλεύοντας ελαφρά το χώµα για να αεριστούν οι βολβοί και αν πρόκειται για ψηλά λουλούδια όπως οι φρέζες ή οι ίριδες φτιάχνουµε κάποια στηρίγµατα που θα κρατήσουν όρθια τα φύλλα τους. Μία καλή ιδέα είναι το πλαστικό πλέγµα που βάζουµε στο µπαλκόνι για τα παιδιά, κοµµένο στο κατάλληλο µέγεθος και τυλιγµένο γύρω από τη γλάστρα σαν κύλινδρος. Μία άλλη λύση είναι να βάλουµε καλαµάκια στις άκρες της γλάστρας και να δέσουµε σε διαφορετικά ύψη δαχτυλίδια από σπάγκο ή το πράσινο σύρµα για τα φυτά ώστε να περιορίσετε τα φύλλα µέσα σε αυτό το δαχτυλίδι. Προσθέστε τύρφη στην επιφάνεια της γλάστρας για να προστατέψουµε τους βολβούς από την παγωνιά. Στολίζουµε τα µεγάλα φυτά µας µε πολλά Χριστουγεννιάτικα λαµπάκια. Είναι όµορφα και κάνουν εσάς, τους γείτονες, τους περαστικούς, όλους µας να νιώθουµε καλύτερα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

20

Ε ν οίκω Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Βαγγέλης Ιωάννου

«Το απροσδόκητο εξιτάρει πάντα στον αθλητισµό…» E

ίναι σίγουρο ότι οι περισσότεροι τον έχουν ακούσει να περιγράφει από την τηλεοπτική συχνότητα της ΝΕΤ κάποιο από τα πιο σηµαντικά αθλητικά γεγονότα στην Ελλάδα αλλά και στον κόσµο. Όµως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ότι η καταγωγή του είναι από την

Ηλεία!... Ο Βαγγέλης Ιωάννου είναι δηµοσιογράφος µε µια εξαιρετική διαδροµή -ειδικά στην τηλεόραση- όπου τα τελευταία χρόνια έχει σηκώσει στους ώµους του το βάρος της παρουσίασης των σηµαντικότερων εγχώριων και διεθνών διοργανώσεων του µπάσκετ -και όχι µόνο- συνδέοντας την ηχώ της φωνής του µε µεγάλες επιτυχίες των ελληνικών συλλόγων, καθώς και της εθνικής οµάδας.

Ο Ηλείος δηµοσιογράφος Βαγγέλης Ιωάννου

Ο Βαγγέλης Ιωάννου προσπαθώντας να κάνει ρεπορτάζ εν µέσω πανηγυρισµών των παικτών της Εθνικής Οµάδας Μπάσκετ.

Οι παίκτες του Ολυµπιακού σηκώνουν την κούπα της Γιουρολίγκας τον περασµένο Μάιο µετά την κόντρα µε την ΤΣΣΚΑ… ο Βαγγέλης Ιωάννου βραβεύτηκε από την επιτροπή του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) για την περιγραφή του στο συγκεκριµένο τελικό.

Παράλληλα, έχει εµπειρία και από τον χώρο του έντυπου Τύπου, καθώς διετέλεσε επί σειρά ετών διευθυντής του τµήµατος µπάσκετ της εφηµερίδας «Φως των Σπορ», καλύπτοντας την ίδια στιγµή και το ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυµπιακού, ενώ στις αρχές του περασµένου Σεπτέµβρη ανέλαβε καθήκοντα προϊστάµενου στην αθλητική διεύθυνση της ΕΡΤ. Αφορµή για τον υπογράφοντα να αναζητήσει τον πρώην συµµαθητή του στο 1ο Λύκειο Πύργου και να έχει µια «Εν Οίκω» συζήτηση µαζί του στάθηκε η µόλις πριν λίγες ηµέρες βράβευση του –για 2η φορά στην καριέρα του- από την επιτροπή του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) για την περιγραφή του στον τελικό µπάσκετ της Γιουρολίγκας την περασµένη Άνοιξη... Θα ήθελες να µου περιγράψεις τη διαδροµή σου από τότε που τέλειωσες το Λύκειο στον Πύργο µέχρι σήµερα; Ήµασταν στην ίδια τάξη όπως θυµάσαι, στο 1ο Λύκειο. Τελειώσαµε το 1990. Εγώ πέρασα στο ΤΕΦΑΑ Κοµοτηνής και µετά πήρα µεταγραφή και ολοκλήρωσα τις σπουδές µου στο Πανεπιστήµιο στο ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης. Στη Θεσσαλονίκη έκανα και τα πρώτα επαγγελµατικά µου βήµατα. Ως αθλητικός συντάκτης ουσιαστικά εργάζοµαι από το 1991. Επαγγελµατικά κάνω αυτή τη δουλειά από το 1994. Έχω δουλέψει σε αρκετά ραδιόφωνα και εφηµερίδες. Ξεκίνησα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, συνέχισα στο ΦΛΑΣ ενώ παράλληλα εργαζόµουν σε αθλητικές (ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ) και πολιτικές εφηµερίδες ( ΕΘΝΟΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ). Στην ΕΡΤ είµαι από την σεζόν 20002001. Η επιλογή σου να ασχοληθείς µε την αθλητική δηµοσιογραφία θαρρώ ότι σε έχει δικαιώσει σε πάρα πολύ µεγάλο βαθµό... πώς νιώθεις γι’ αυτό; Όταν πήρα την απόφαση να ασχοληθώ µε το αθλητικό ρεπορτάζ δεν υπήρχε κανένα ρίσκο. Οι ευκαιρίες ήταν πολλές και αυτό που έκανα µου άρεσε. Στην πραγµατικότητα έκανα το χόµπι µου, επάγγελµα. Κι επειδή µε έχουν ρωτήσει κι άλλοι, ναι νοµίζω ότι αυτό είναι το µυστικό της επιτυχίας. Να κάνεις µια δουλειά που σου αρέσει, που την αγαπάς. Εάν κάνεις κάτι που σε κουράζει, τότε γίνεται αγγαρεία. Και η δηµοσιογραφία είναι µεράκι πάνω απ’ όλα… Όταν ξεκινούσες, φανταζόσουν ότι θα µπορούσες να διαγράψεις την πορεία που έχεις ως σήµερα;

Ουδείς γνωρίζει όταν ξεκινάει κάτι, µέχρι που θα φτάσει. Οπότε εάν θέλουµε να είµαστε ειλικρινείς, η απάντηση είναι αυτονόητη: Όχι! Όµως εκείνο που έχει σηµασία είναι να προσπαθείς καθηµερινά. Να µην θεωρείς τίποτα δεδοµένο. Και, ασφαλώς, να βελτιώνεσαι – σε ό,τι κι αν κάνεις- συνεχώς… Τι σηµαίνει για σένα η -πριν λίγες ηµέρες- βράβευση σου από την επιτροπή του Πανελλήνιου Συνδέσµου Αθλητικών Συντακτών (ΠΣΑΤ) για την περιγραφή σου στον τελικό µπάσκετ της Γιουρολίγκας ανάµεσα στον Ολυµπιακό και την ΤΣΣΚΑ; Αναµφίβολα ήταν µια ακόµα µεγάλη τιµή. Τεράστια τιµή, διότι σε βραβεύουν οι ίδιοι οι συνάδελφοί σου. Ήταν η δεύτερη φορά που µε βράβευσε ο ΠΣΑΤ. Η πρώτη ήταν το 2006 για το ρεπορτάζ µε τους παίκτες της εθνικής οµάδας, έπειτα από τον άθλο κόντρα στις ΗΠΑ στη Σαιτάµα της Ιαπωνίας. Έχεις καλύψει αµέτρητα αθλητικά γεγονότα όχι µόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Τι σου έχει µείνει χαραγµένο στη µνήµη; Όλες οι εµπειρίες είναι ξεχωριστές. Μοναδικές όµως θα χαρακτήριζα εκείνες τις στιγµές στον ηµιτελικό Ελλάδας- Γαλλίας µε το τρίποντο του ∆ιαµαντίδη στο Βελιγράδι, τη βραδιά του έπους κόντρα στην Αµερική στην Ιαπωνία και σίγουρα αυτό που έγινε τον περασµένο Μάιο στην Πόλη. Το θαύµα του Ολυµπιακού κόντρα στην ΤΣΣΚΑ. Μια νίκη του ∆αυίδ κόντρα στον Γολιάθ. ∆εν γίνονται κάθε βράδυ τέτοια πράγµατα. Κι επειδή πάντα στον αθλητισµό εξιτάρει το απροσδόκητο νοµίζω ότι στιγµές όπως αυτές που προανέφερα δεν θα ξεχαστούν ποτέ. Και συγκρίνονται µόνο µε ότι έγινε το 1987 πάλι στο µπάσκετ ή το 2004 µε την εθνική ποδοσφαίρου στην Πορτογαλία. Από τις αρχές του περασµένου Σεπτεµβρίου έχεις αναλάβει καθήκοντα προϊστάµενου στην αθλητική διεύθυνση της ΕΡΤ. Πώς θα χαρακτήριζες αυτή τη θέση; Είναι µια θέση µε πολλές ευθύνες. Όµως να µην ξεχνάτε κάτι: Η θέση δεν κάνει τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος κάνει τη θέση… Εκτός από την τηλεόραση είχες και την δική σου ραδιοφωνική εκποµπή στην ΕΡΑ ΣΠΟΡ τα προηγούµενα χρόνια. Πιστεύεις ότι το ραδιόφωνο εξακολουθεί να


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

21

Εν οίκω

Είναι αµέτρητες οι φορές στην πολύχρονη καριέρα του που ο Ηλείος δηµοσιογράφος ταξιδέψει µε αεροπλάνο προκειµένου να περιγράψει κάποιο από τα µεγάλα αθλητικά γεγονότα…

γοητεύει; Το ραδιόφωνο πρέπει να σας πω ότι µου αρέσει περισσότερο από την τηλεόραση. Είναι πιο άµεσο, πιο φιλικό, πιο δηµιουργικό, πιο ανθρώπινο. Θα ήθελα κάποια στιγµή στο µέλλον να ξαναβρώ χρόνο και να ξανασχοληθώ µε τα ερτζιανά σε µόνιµη βάση. Εκτός επαγγελµατικών υποχρεώσεων, πόσο συχνά επισκέπτεσαι την Ηλεία και την γενέτειρά σου; Ενηµερώνεσαι για τα αθλητικά δρώµενα του νοµού;

Η οικογένειά µου είναι εκεί. Οι φίλοι µου είναι εκεί. Και πάντα θέλω να επιστρέφω. Όταν βρίσκω χρόνο. Σίγουρα στη διάρκεια των µεγάλων εορτών. Τα καλοκαίρια δυστυχώς λείπουµε συνήθως σε διοργανώσεις στο εξωτερικό. Από τους δικούς µου ανθρώπους ενηµερώνοµαι για τις εξελίξεις. Μέσω ιντερνετ αλιεύω όλες τις υπόλοιπες πληροφορίες. Ουσιαστικά είναι σαν να είµαι καθηµερινά εκεί. Κοντά σας. Με την ευκαιρία να εκµεταλλευθώ τη φιλοξενία σας και να στείλω τους χαιρετισµούς µου σε όλους τους παλιούς φίλους και συµµαθητές. Να είσαστε καλά, να απολαµβάνετε αυτό που κάνετε και καλές γιορτές!

Το τρίποντο του ∆ιαµαντίδη στον ηµιτελικό Ελλάδας- Γαλλίας στο Βελιγράδι το 2005 είναι µια από τις στιγµές που ο Βαγγέλης δεν ξεχνά εύκολα…


22

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Επιχείρηση LINEA

Γνώµονας η καλή ποιότητα στη σωστή τιµή

Μ

ετά από σχεδόν 30 χρόνια παρουσίας, το κατάστηµα LINEA, συνεχίζει στον χώρο των ειδών υγιεινής και των πλακιδίων έχοντας δυναµική παρουσία στα νέα δεδοµένα. Σε µια εποχή που η λέξη κρίση είναι ίσως η πιο συνηθισµένη του καθηµερινού µας λεξιλογίου και το πλήγµα στην οικοδοµή γιγαντώνεται µέρα µε τη µέρα η LINEA θέτει νέους όρους και πατώντας στις γερές βάσεις που κτίζει τόσα χρόνια σαν επιχείρηση δίνει την δυνατότητα στον καταναλωτή να αγοράσει τα ποιοτικά της προϊόντα σε πολύ καλές τιµές. Έτσι συνεχίζει στην αγορά πιο ανταγωνιστική από ποτέ! Πλακίδια και ειδή υγιεινής των µεγαλυτέρων οίκων του εξωτερικού και της εγχώριας βιοµηχανίας δίνουν λύσεις σε όλους πριν και µετά την αγορά.

Βαδίζοντας στις ανάγκες της εποχής καινοτοµεί και κάνει το µεγάλο βήµα µεγαλώνοντας την γκάµα των υλικών της µε την συνεργασία της µε την TARKETT, τον µεγαλύτερο κατασκευαστή στην Ευρώπη σε φυσικό ξύλινο δάπεδο και laminate. Η συνεργασία αυτή την κατατάσσει στον επίσηµο αντιπρόσωπο του εργοστασίου για τον νοµό Ηλείας και της δίνει την δυνατότητα της τιµής χοντρικής πώλησης σε όλους τους πελάτες της.

Προσφορές και µεγάλες εκπτώσεις στη διάθεση του κοινού όλο τον χρόνο σε όλα της τα είδη στην 3οροφη έκθεση στο 4ο χλµ Ε.Ο. Πύργου – Πατρών και στο τηλέφωνο 2621030900.

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 23

ΤΟΠΙΚΟ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟ

Τα αποτελέσµατα του Σαββάτου και το πρόγραµµα της Κυριακής Σελίδες 24,25,26

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Χωρίς φόβο και άγχος στο Αίγιο

Έ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

να από τα πιο δύσκολα, µα συνάµα και πιο κρίσιµα παιχνίδια του στο φετινό πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής (7η αγωνιστική) δίνει σήµερα στις 3 το µεσηµέρι ο Πανηλειακός. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιµετωπίζουν στο γήπεδο Αιγίου, τον τοπικό Παναιγιάλειο και αποζητούν την µεγάλη νίκη, που αυτόµατα θα τους κάνει το µεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης. Ακόµη όµως και η ισοπαλία δεν θα είναι άσχηµο αποτέλεσµα για τους παίκτες του Πανηλειακού, που παίζοντας µε πάθος και δύναµη δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα στον σηµερινό αγώνα. Στα θετικά για τους «ερυθρόλευκους», είναι η πολύ καλή ψυχολογία που έχουν, µετά τα τελευταία συνεχή θετικά αποτελέσµατα και φυσικά το γεγονός ότι αρκετοί φίλαθλοι από την Ηλεία, αλλά και την Αθήνα, θα τους ενισχύσουν στο σηµερινό ντέρµπι του

• Ένα σπουδαίο διπλό θα διεκδικήσουν σήµερα (3µ.µ) οι «ερυθρόλευκοι»

πρώτου οµίλου της Γ’ Εθνικής. Στο καθαρά αγωνιστικό µέρος, χθες έγινε η τελευταία προπόνηση της οµάδας, µε τον Στέλιο Γιαννακόπουλο να µην υπολογίζει για τον σηµερινό αγώνα τον τιµωρηµένο Νοµικό και τον Φράγκο. Ο Φράγκος συµµετείχε στις τελευταίες προπονήσεις, αλλά έχει µείνει πίσω λόγω του προβλήµατος τραυµατισµού που αντιµετώπισε και δε θα είναι διαθέσιµος ούτε αυτή τη φορά (θα υπολογίζεται για την αποστολή από τον επόµενο αγώνα). Ο Στέλιος Γιαννακόπουλος καθ’ όλη την διάρκεια της εβδοµάδας έκανε κάποιες δοκιµές για να καλύψει τη µια θέση στόπερ (δίπλα στον Κολόκα) που έµεινε … κενή λόγω της απουσίας του Νοµικού και παραµένει ανοιχτό το ενδεχόµενο αν θα µπει νέο πρόσωπο στην ενδεκάδα (πιθανόν ο Σταµατέας) ή θα προτιµηθεί µια εσωτερική µετακίνηση. *** Η αποστολή του Πανηλειακού στην σελ. 26. *** ∆ιαιτητής του αγώνα στο

Football League 2

Έτοιµοι για µια νέα µεγάλη επιτυχία είναι οι παίκτες του Πανηλειακού.

Αίγιο είναι ο Αριστ. ∆ιαµαντόπουλος (Αρκαδίας). Βοηθοί του θα είναι οι Ανδρ. Χαραλαµπόπουλος

(Αρκαδίας)), Ηλ. Μητάρης (Ανατ. Αττικής). 4ος ∆ιαιτητής είναι ο Φωτ. Νταούλας (Αθηνών).

Το πρόγραµµα της 7ης αγωνιστικής 1ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΧΑΡΝΑΪΚΟΣ-ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΚΟΡΙΝΘΟΣ-ΓΛΥΦΑ∆Α ΦΩΣΤΗΡΑΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ-ΕΠΙΣΚΟΠΗ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

24 Σ Π Ο Ρ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Π

Καλή εµφάνιση αλλά ήττα στα Τρίκαλα (90-81)

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ολύ καλός στην επίθεση, αλλά µε …κενά στην άµυνα παρουσιάστηκε χθες ο Κόροιβος Αµαλιάδας στα Τρίκαλα και έτσι γνώρισε την ήττα µε 90-81 από τον τοπικό Αίολο. Οι αθλητές του Βασίλη Νιπεργιάλη δεν µπόρεσαν να περιορίσουν τα επιθετικά ατού των γηπεδούχων, µε αποτέλεσµα να δεχθούν 90 πόντους. Και παρότι πέτυχαν 81, που είναι µια εξαιρετική συγκοµιδή σε έναν εκτός έδρας αγώνα, δεν µπόρεσαν να γευτούν τη χαρά µιας µεγάλης νίκης. Πάντως αυτή η ήττα δεν … χάλασε ιδιαίτερα τον Κόροιβο, που παραµένει ψηλά στην βαθµολογία και είναι πάντα µέσα στην υλοποίηση των στόχων του. Κορυφαίος του Κoροίβου ήταν ο Καρύδας που πέτυχε 26 πόντους µε 2 τρίποντα, ενώ από τους γηπεδούχους πρώτος σκόρερ ήταν ο Παπαχρήστος µε 17 πόντους. ∆ιαιτητές: Καλδίρης - Ανδρικόπουλος - Θεοδωρόπουλος. Τα δεκάλεπτα: 23-22, 45-40, 66-57, 90-81.

ΤΡΙΚΑΛΑ (Τζήµας): Τριανταφύλλου 2, Γκιουλέκας 11, Κατσαρές 6 (2 ασ., 4 κλ.), Τσούτσος 2, Κακλαµάνος 13 (3 τρ., 6 ασίστ), Αγγελακόπουλος 13 (1), Χαρισµίδης 15 (7 ριµπάουντ), Φούντας 11 (3), Παπαχρήστος 17 (1 τρ., 12 ριµπάουντ). ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Νιπεργιάλης): Παναγιωτόπουλος, Νοέας 11 (1), Αντωνιάδης 11 (1), Καρύδας 26 (2), Κούρτης, Τόµιτς 2, Κλάδης, Χατζόπουλος 7 (1), Αντωνόπουλος, Μαγιντόµπε 12 (2), Γκέρος 10, Κόσιτς 2.

Τα αποτελέσµατα Παγκράτι - Ερµής Λαγκαδά 76-54 Τρίκαλα - Κόροιβος 90-81 Ίκαροι Σερρών - Ν. Κηφισιά 76-74 (67-67κ.α.) Ηράκλειο - ΟΦΗ 97-94 (86-86κ.α.) Λαύριο - ∆όξα Λευκάδας 80-65 Φιλαθλητικός - Νίκη Βόλου 92-67 Αγία Παρασκευή - Αρκαδικός 84-77 Η επόµενη αγωνιστική (10η, 15/12): Κόροιβος - Παγκράτι, Ν. Κηφισιά - Τρίκαλα, Ίκαροι Σερρών - Ηράκλειο, Ερµής Λαγκαδά - Λαύριο, ∆όξα Λευκάδας - Φιλαθλητικός, Νίκη Βόλου - Αγία Παρασκευή, Αρκαδικός - ΟΦΗ.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ

Ξεχωρίζει το ντέρµπι των αιωνίων

Το ντέρµπι µεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυµπιακού ξεχωρίζει όπως είναι φυσικό στους σηµερινούς αγώνες της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Σούπερ Λίγκα. Και τα υπόλοιπα όµως µατς έχουν το δικό τους ενδιαφέρον :

9/12, 15:00 Πλατανιάς - Βέροια 9/12, 17:15 Ξάνθη - Πανιώνιος 9/12, 17:15 Αστέρας Τρίπολης - Αρης 9/12, 19:30 Παναθηναϊκός - Ολυµπιακός 10/12, 19:30 Πανθρακικός - ΑΕΚ *** Χθες είχαµε : ΠΑΟΚ - Λεβαδειακός 1-0 Κέρκυρα - ΠΑΣ Γιάννινα 0-2

«ΟΚ» ΟΙ ΣΟ ΚΑΙ ΒΥΝΤΡΑ

ΠΑΕΙ ΠΑΝΟΠΛΟΣ ΣΤΟ ΝΤΕΡΜΠΙ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΟ

Την ώρα που οι Σο και Βύντρα αναµένεται να βρίσκονται στη διάθεση του Ρότσα για το σηµερινό (9/12, 19:30) ντέρµπι µε τον Ολυµπιακό, οι «πράσινοι» αγωνιούν για τον Σισοκό. Ας πάρουµε, λοιπόν, έναένα τα νέα των «πράσινων» εν όψει ντέρµπι… Ετσι ο Χουάν Ραµόν Ρότσα αγωνιά για τη συµµετοχή του Ιβοριανού άσου, Ιµπραχίµα Σισοκό, ο οποίος πονά στο δικέφαλο και αναµένεται η ιατρική γνωµάτευση, προκειµένου να φανεί αν θα είναι έτοιµος για τη µάχη της Κυριακής. Αντίθετα κανονικά θα παίξουν οι Βύντρα και Σο, θα αγωνιστούν κανονικά στο ντέρµπι. Ο πρώτος µάλιστα, έβγαλε όλο το µατς στην Αγγλία έχοντας υποστεί ελαφρύ διάστρεµµα! Αξίζει, τέλος, να σηµειωθεί ότι τεχνικό τιµ και παίκτες πήγαν στην Παιανία αµέσως µετά την άφιξη της αποστολής στην Αθήνα. Η οποία έγινε µε καθυστέρηση µίας ώρας που οφείλεται σε πρόβληµα στα ηλεκτρονικά συστήµατα του αεροσκάφους.

Χωρίς προβλήµατα ολοκληρώθηκε η προετοιµασία του Ολυµπιακού για το ντέρµπι της Κυριακής (9/12, 19:30) µε τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ. Ο Λεονάρντο Ζαρντίµ έπειτα από την ολοκλήρωση της προπόνησης ανακοίνωσε και την αποστολή των «ερυθρόλευκων», στην οποία δεν υπάρχουν ιδιαίτερες εκπλήξεις. Το πρόγραµµα της προπόνησης του Λεονάρντο Ζαρντίµ έριξε το βάρος σε θέµατα τακτικής, µε τον Πορτογάλο να δίνει διαρκώς οδηγίες, χωρίς ωστόσο να δοκιµάζει πρόσωπα για την ενδεκάδα. Εκτός από τις στηµένες φάσεις ένα κοµµάτι του παιχνιδιού στο οποίο οι «ερυθρόλευκοι» εντυπωσιάζουν, ο Ζαρντίµ δούλεψε µε τους ποδοσφαιριστές του και σε κανονικές συνθήκες αγώνα τόσο στην αµυντική όσο και στην επιθετική λειτουργία. Αγωνιστικά προβλήµατα για το ντέρµπι της Κυριακής δεν υπάρχουν µε τον Αβράαµ Παπαδόπουλο να συνεχίζει το πρόγραµµα αποκατάστασης. Η αποστολή του Ολυµπιακού: Κάρολ, Μέγερι, Σιόβας, Χολέµπας, Μανωλάς, Τοροσίδης, Γκρέκο, Ιµπαγάσα, Φουστέρ, Μοδέστο, Μανιάτης, Φετφατζίδης, Φέισα, Αµπντούν, Μήτρογλου, Πάντελιτς, Τζιµπούρ, Μασάντο, Κοντρέρας.

Πρόβληµα µε Σισοκό στον Παναθηναϊκό!

Με τους καλύτερους στο ΟΑΚΑ ο Ολυµπιακός

Τα αποτελέσµατα του Σαββάτου Α2 ACS

ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ-ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ Αναβλήθηκε ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ 5-2 ΠΑΟΚ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ-ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 6-0

Β’ SM ΤΕΡΖΗΣ

Ν. ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡ∆ΑΜΑ Αναβλήθηκε ΑΕΤΟΣ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ 4-3 ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ-ΕΛΠΙ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ 1-1 ΗΡΑΚΛΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ-ΕΡΜΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 6-1 ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ-∆ΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 3-0 ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 3-3

Β’ Κατηγορία ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Το πρόγραµµα της Β’ Κατηγορίας περιλαµβάνει σήµερα έναν πρωινό αγώνα και 8 απογευµατινούς αγώνες. Αναλυτικά τα σηµερινά µατς 1ος όµιλος Αµπελώνας-Μακρίσια Χελιδόνια-Ηρακλής Πύργου Α.Ο.Νεοχωρίου-Απόλλων Νέας Φιγαλείας Ωλενιακός –Νέδας Α.Ο.Γεωργίου-Νέος Ατρόµητος Λαστεΐκων * Όλα τα µατς στις 3 µ.µ 2ος όµιλος Άρης ∆ήµητρας –Εθνικός Αµπελοκάµπου (11 το πρωί) Λέοντες –Ατρόµητος Καβασίλων(3 µ.µ) Άρης Ξυλοκέρας-Κένταυρος Σώστι(3 µ.µ) Αετός Αλποχωρίου-Πάνθηρες( 3 µ.µ)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 25

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ 1-0

Ένα γκολ ήταν αρκετό… Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε σκόρερ τον Προκόπη, ο Αργοναύτης Κατακόλου νίκησε χθες µε 1-0 την Προοδευτική Μανολάδας. Με αυτή τη νίκη η οµάδα του Κατακόλου βελτίωσε την βαθµολογική της θέση, σε αντίθεση µε τους φιλοξενούµενους. Ο χθεσινός αγώνας, που έγινε κάτω από άσχηµες καιρικές συνθήκες, αφού είχε δυνατό αέρα και βροχή, ουσιαστικά κρίθηκε στις λεπτοµέρειες. Στο α’ µέρος δεν είχαµε κάτι το ιδιαίτερο, µε τις δυο οµάδες να µην µπορούν να κάνουν την µεγάλη φάση και λόγω του αγωνιστικού χώρου, που ήταν πολύ βαρύς, για να φτάσουµε στο 60’ όπου ο Προκόπης βρέθηκε απέναντι στον Κύργιο και τον πλάσαρε εύστοχα. Στην συνέχεια, µετά το γκολ του Κατακόλου, η Προοδευτική βγήκε όλη στην επίθεση για να ισοφαρίσει και έχασε δυο καλές ευκαιρίες µε τον Ξένο να σώζει την οµάδα του. Μάλιστα στο 90’ το Κατακόλο θα µπορούσε να κάνει το 2-0, αλλά µετά την πάσα του Αλιµπέου, ο Τσάµπρας

Ο Προκόπης ανοίγει το σκορ και πανηγυρίζει µε τους συµπαίκτες του.

από καλή θέση σούταρε ψηλά άουτ. Η Προοδευτική διαµαρτύρεται για ένα πέναλτι που δεν της δόθηκε στα τελευταία λεπτά. ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ : Ξένος, Καββαθάς, Γιαννόπουλος, Ηλιόπουλος, Αβραµόπουλος, Τσάµπρας, Αλιµπέου, Λεωνιδόπουλος, Μπη-

λιώνης (88’ Αρβανιτίδης), Τσίτσος (70’ Παπαγεωργίου), Προκόπης (82’Αγγελόπουλος) ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ : Κύργιος, Πέρδικας (46’ Παλούκος), Όρλοφ, Τσίγγανος, Παλούκος, Σάµαρης Ε., Σάµαρης Π., Σάµαρης Ν. (55’ Μπιτούνης), Τσιάτο, Νάτσης, Χαµατάι

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ 4-2

Με ανατροπή στο τελευταίο µισάωρο

Ματσάρα έγινε στα Λεχαινά, όπου ο Ηλειακός νίκησε µε ανατροπή στα τελευταία 25 λεπτά 4-2 τον εξαιρετικό χθες Ολυµπιακό Λαµπετίου. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν 0-2 µέχρι το 65’, όµως δεν κατάφεραν να πάρουν ούτε την ισοπαλία, έστω και αν στο 3-2 είχαν δοκάρι. Όµως και οι γηπεδούχοι είχαν πολλά κέφια…χθες και γύρισαν το µατς µε δύο γκολ πίσω στο σκορ, ενώ πριν γίνει το 0-1 σπατάλησαν σπουδαίες ευκαιρίες για το 1-0. Το 0-1 έγινε από τον Ολυµπιακό Λαµπετίου όµως και συγκεκριµένα στο 31’, όταν ο Μπαρδάκης νίκησε τον Αλικανιώτη και έστειλε µήνυµα στον Ηλειακό, ότι µόνο εύκολο απόγευµα δεν θα έχουν… Σαν να µην έφθανε αυτό, στο 56’ σε χέρι του Β.Κόστα από προσπάθεια του Καλύβα, οι φιλοξενούµενοι κέρδισαν πέναλτι και ο έµπειρος Πετρόπουλος «από την άσπρη βούλα» δεν λάθεψε…, σηµειώνοντας το 0-2. Μείωσε 1-2 στο 65’ ο Γιάννης Κράγκαρης, ο οποίος είχε και άλλες ευκαιρίες στο µατς. Το 2-2 έγινε από τον Μουσερή στο 70’, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και δοκάρι στο 74’. Πέντε λεπτά αργότερα ο Γιαν.Κράγκαρης έκανε το 3-2 και το τελικό 4-2 διαµόρφωσε στο 90’ ο Τσιχλιάς και αφού ενδιάµεσα ο Γιαννόπουλος είχε δοκάρι για τους φιλοξενούµενους(φέτος είναι πολύ άτυχοι γενικότερα…). Χωρίς προβλήµατα η διαιτησία της Β.Σιαχάµη.

Φάση από το χθεσινό µατς µε πρωταγωνιστή τον Γ.Κράγκαρη που πέτυχε δύο γκολ

Ηλει ακ ός Λεχ αι νών: Αλικανιώτης, Μυφτάρ (62’Θ.Κράγκαρης), Β. Κοστα, Αναστασόπουλος (62’Εντρίτ), Παναγόπουλος, Γιαν. Κράγκαρης (82’Τσιχλιάς), Βατσής, Λ.Κόστα, Τσαντίλης, Μουσερής, Μαής

Ολυµπιακός Λαµπετίου: Όµπι, Ντάβαρης, Μανοδήµος, Ζέρβας, Ακρίβος(62’Γιαννόπουλος, Ουζούνογλου, Ζηγογιάννης, Πετρόπουλος, Μπαρδάκης, Καλύβας, Ραπούσι (65’Γαλανόπουλος) Γ.Μ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ 0-0

∆ίκαιη µοιρασιά…

Αν και είχε κάποιες καλές φάσεις µπροστά από τις δύο εστίες, το χθεσινό µατς Κεραυνός Χειµαδιού-Ολυµπιακός Σαβαλίων τελείωσε 0-0. Οι γηπεδούχοι που αγωνίστηκαν µε δέκα παίκτες από το 31’, λόγω δίκαιης αποβολής µε δεύτερη κίτρινη του ∆ηµητρόπουλου, απείλησαν όταν είχαν αυτό το αριθµητικό µειονέκτηµα. Στο 34’ µε εξαιρετικό σουτ του Γαλανόπουλου (έπειτα από συνδυασµό µε τον Ζαφειράκη), που τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι και στο 38’, όταν σε σουτ του Αγριδιώτη αποκρούστηκε από τον Ρούνη σε κόρνερ. Στην επανάληψη και ο Π.Κωνσταντόπουλος στο 64’ είχε ένα καλό σουτ που µπλόκαρε ο Κόλλιας και κάπου εκεί βγήκε από το καβούκι του… ο Ολυµπιακός Σαβαλίων, που έχασε από το 5’ τον Μαντά λόγω τραυµατισµού. Ο Χοντζάι στο 72’ είχε σουτ, µε τη µπάλα να κοντράρει στον Ξουλεή και να εξοστρακίζεται… από το οριζόντιο δοκάρι, ενώ ο Αλβανός µέσος των Σαβαλίων, θα µπορούσε στο 90’, να κόψει τη µπάλα στο σηµείο του πέναλτι (µε δύο αµαρκάριστους συµπαίκτες του), όµως προτίµησε να σουτάρει στη κλειστή γωνία του Π.Μπουλούµπαση. Καλύτεροι του Κεραυνού οι Μαραθιάς, Κατσίκης, Π.Κωνσταντόπουλος και Ξουλεής, ενώ από τον Ολυµπιακό Σαβαλίων προσπάθησαν περισσότερο οι Καραφλός, Λαγκαδινός, Παπουτσής και Χοντζάι (που θα µπορούσε να είναι πιο οµαδικός γενικότερα).

Ο Χοντζάι ήταν δραστήριος χθες, αλλά δεν σκόραρε στο Χειµαδιό

Πολύ καλός ο διαιτητής Γουργούρας. Κεραυνός Χειµαδι ού: Ν.Μπουλούµπασης, Μαραθιάς, Γιαννακόπουλος, Ξουλεής, Κατσίκης, Ζαφειράκης, Π.Κωνσταντόπουλος, Χαραλαµπόπουλος, Γαλανόπουλος(78’ Αγγελακόπουλος), ∆ηµητρόπουλος, Αγριδιώτης Ολυµπιακός Σαβαλίων: Κόλλιας, Ν.Παναγιωτόπουλος, Ν.Μπογονικολός, Ρούνης, Καραφλός, Κ.Παναγιωτόπουλος(90’ Κοτσοχείλης), Λαγκαδινός, Χοτζάι, Μαντάς(5’ λ.τρ Σιγούρος, λ.τρ 88’Καραγιάννης), Παπουτσής, Σκοζάι Γ.Μ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

26 Σ Π Ο Ρ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Η αποστολή για το Αίγιο Για το µατς στο Αίγιο µε τον Παναιγιάλειο, η προετοιµασία ολοκληρώθηκε το πρωί του Σαββάτου µε πρωινή προπόνηση. Μετά το τέλος της, ο τεχνικός των “ερυθρόλευκων”, Στέλιος Γιαννακόπουλος επέλεξε 20άδα παικτών, η οποία αποτελεί την αποστολή για τον αγώνα και απαρτίζεται από τους εξής ποδοσφαιριστές: Αθανασόπουλος, Κουλός, Σ αραµαντάς, Κολόκας, Σαλαπάτας, Λούγκος, Βλαχόπουλος, Κοτσόκολος, Καραχάλιος, Κυριακίδης, Μπρόκος, Σωτηρόπουλος, Μήτρου, Μπιταξής, Ντάλας, Ζέλιος, Οικονοµόπουλος, Κατσαρός, Σταµατέας, Αποστολόπουλος. Οι δυο τελευταίοι είναι νέα πρόσωπα στην αποστολή, ενώ ο πρώτος διεκδικεί και θέση στην ενδεκάδα, ως πιθανός αντικαταστάτης του τιµωρηµένου - απόντα Νοµικού, στη µια θέση στόπερ. Αντίθετα, δεν ήταν έτοιµος, όπως αναµενόταν, ο Φράγκος και έµεινε και πάλι εκτός αποστολής.

Α1 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΡΡΟΙΟΣ

Εύκολο έργο ο Αστέρας Αµαλιάδας Οι «βυσσινί» υποδέχονται τον Αίαντα Γαστούνης, ενώ σήµερα παίζουν ακόµη Νίκη Τραγανού-Ξενοφών Κρεστένων και Παλαιοχώρι-Μαγούλα

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ρία ακόµη παιχνίδια της 12ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος θα διεξαχθούν σήµερα στις 3 µ.µ και ο πρωτοπόρος Αστέρας Αµαλιάδας θα παίξει εντός έδρας µε τον Αίαντα Γαστούνης. Ακόµη στο Τραγανό, η τοπική Νίκη θα παίξει µε τον Ξενοφώντα Κρεστένων και η Αναγέννηση Παλαιοχωρίου µε τον Κένταυρο Μαγούλας. Αναλυτικά οι τρεις σηµερινές αναµετρήσεις:

Αµαλιάδα: Με αέρα… επτά βαθµών είναι µπροστά ο Αστέρας και θέλει να διατηρήσει αυτό το προβάδισµα και µετά το µατς µε τον Αίαντα Γαστούνης. Οι «βυσσινί» αναµένεται να πάρουν τους τρεις βαθµούς, αφού είναι ανώτεροι από τους αντιπάλους τους και λογικά δεν θα «στραβοπατήσουν». ∆ιαιτητής ο Στ.Σφυρής. Τραγανό: Αν βοηθήσει ο καιρός, αναµένεται να γίνει καλό µατς ανάµεσα στη Νίκη και τον Ξενοφώντα. Οι δύο οµάδες έχουν καλούς παίκτες

Η αναχώρηση των φιλάθλων για το Αίγιο Ο Αστέρας Αµαλιάδας και η Νίκη Τραγανού θα παίξουν σήµερα εντός έδρας µε Αίαντα και Ξενοφώντα αντίστοιχα

στη σύνθεσή τους και θα παίξουν για τη νίκη. Ανοικτό σε κάθε αποτέλεσµα το µατς, αφού εκατέρωθεν οι επιθέσεις είναι καλές και µπορούν και σήµερα να έχουν όρεξη…οι επιθετικοί. ∆ιαιτητής ο Καραβίδας.

Παλαιοχώρι: Το «τρίποντο» στη Γαστούνη ήταν βάλσαµο, αλλά για να έχει αξία για την Αναγέννηση, πρέπει σήµερα να νικήσει και τον Κένταυρο Μαγούλας. ∆εν ξέρουµε πάντως σε τι κατά-

σταση θα είναι και το γήπεδο και αυτό ενδεχοµένως να επηρεάσει την εξέλιξη του αγώνα. Οι «πράσινοι» εδώ και καιρό ψάχνουν πάντως ένα αποτέλεσµα που θα τους δώσει ψυχολογία. ∆ιαιτητής ο Βουρλιώτης.

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ACS

Με Αλφειό εκτός έδρας το Στρέφι Του Γιάννη Μουρούτη

Στο Επιτάλιο δοκιµάζεται ο Άρης Στρεφίου σήµερα κόντρα στον Αλφειό στα µατς που ξεχωρίζουν για την 10η αγωνιστική. Θα γίνουν συνολικά 5 παιχνίδια στις 3 µ.µ και αυτά είναι τα εξής: Βαρθολοµιό: Ο Ηλειακός Βαρθολοµιού θα αντιµετωπίσει την Ολυµπιάδα Γουµέρου σε µια αναµέτρηση, όπου όλα είναι ανοικτά. Όποια οµάδα νικήσει σήµερα θα βάλει ένα ακόµη «λιθαράκι» στην επίτευξη του στόχου τους. ∆ιαιτητής ο Γκατζόπουλος. Βούναργο: Ο Ήφαιστος Βουνάργου χωρίς άγχος θα παίξει µε τον Πανωλενιακό Καράτουλα. ∆ύσκολα το µατς δεν θα είναι …διπλό, αλλά οι φιλοξενούµενοι πρέπει να πάρουν τους τρεις βαθµούς στο γήπεδο και όχι στα λόγια! ∆ιαιτητής ο Γεωργόπουλος. Επιτάλιο: Το παιχνίδι της ηµέρας θα γίνει ανάµεσα στον Αλφειό και τον Άρη Στρεφίου. Οι γηπεδούχοι είναι ικανοί να κάνουν τη ζηµιά…, αλλά πρέπει να είναι προσεχτικοί στην άµυνα. Από την άλλη, οι φιλοξενούµενοι θα αγωνιστούν για νέα νίκη που θα τους κρατήσει µόνους στη κορυφή. ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος. Λαντζόι: Φαβορί για τους τρεις βαθµούς είναι ο Ενιπέας κόντρα στην Αλφειονίδα και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα πάρει τη νίκη. Έχει 3-4

Για όσους φιλάθλους αναχωρήσουν από τον Πύργο µε πούλµαν, το ραντεβού αναχώρησης είναι σήµερα στις 11.30 πµ. κάτω από τα γραφεία του Συλλόγου Φίλων στον Πύργο (στη γωνία µε την οδό Μανωλοπούλου). Για όσους επίσης έρθουν µε ΙΧ αυτοκίνητα, στο Στάδιο Αιγίου θα υπάρχει χώρος στην κερκίδα για φίλους του Πανηλειακού (κατόπιν και σχετικής συνεννόησης των δυο διοικήσεων). Ενώ φίλοι του Πανηλειακού θα έρθουν στο Αίγιο κι από την Αθήνα για το µατς αυτό!

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Τα σηµερινά µατς Με την 7η αγωνιστική συνεχίζεται σήµερα η Γ’Κατηγορία. Όλα τα µατς θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί, εκτός από το µατς Κόκκινη Θύελλα –Ανδρίτσαινα που θα ξεκινήσει στις 12.30. Αναλυτικά το πρόγραµµα: 1ος ΟΜΙΛΟΣ Πρόοδος Σαλµώνης - Κεραυνός Βρίνας Κόκκινη Θύελλα - Α.Ο. Ανδρίτσαινας Α.Ο. Μαγούλας - Άφοβος Βροχίτσας Α.Ε. Πηνείας - Αίολος Πύργου Α.Ο. Κουτσοχέρας - Άρης Λανθίου

Ο Αλφειός έχει δύσκολο έργο κόντρα στον Άρη Στρεφίου

καλές µονάδες όµως η φιλοξενούµενη οµάδα και αυτό πρέπει να το προσέξουν οι γηπεδούχοι. ∆ιαιτητής ο Κυριαζής. Βοηθ. Πύργου: Η ΑΕΚ Πύργου υποδέχεται τον Νέο Απόλλωνα ∆ουνεΐκων και έχει µονόδροµο νίκης και αν δεν καταφέρει ούτε σήµερα να νικήσει µπλέκει περισσότερο…Από την άλλη όµως και οι φιλοξενούµενοι στο ντεµπούτο του Λάκη Μαρίνου θέλουν και αυτή να επιστρέψουν στις νίκες. ∆ιαιτητής ο Αποστολόπουλος.

2ος ΟΜΙΛΟΣ Πηνειακός - Απόλλων Γαστούνης Κένταυρος Καπελέτου - Φίλιππος Ανδραβίδας Α.Ο. Περιστερίου- Αναγέννηση Κορυφής ∆όξα Αγ. Μαύρας- Αναγέννηση Αµαλιάδας Πρίγκιπες Λεχαινών - Α.Ο. Αρετής


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

Σ Π Ο Ρ 27

∆’ ΕΘΝΙΚΗ - 6ος ΟΜΙΛΟΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες) ΓΚΟΛ Πανόπουλο 13-0 Ατρόµητος Λ. 9-3 Παναρκαδικός 6-8 Εθνικός Μελ. 7-9 Εθνικός Σαγ. 5-5 ∆ιαγόρας 7-5 Πάµισος 3-8 Αχαϊκή 2-6 ∆όξα Ν. Μαν. 7-9 Εράνη 4-10

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Να επιστρέψει στα «τρίποντα» µε Εράνη

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ην Εράνη Φιλιατρών του Θοδωρή Ανδριόπουλου αντιµετωπίζει σήµερα στις 3 µ.µ η ∆όξα Νέας Μανολάδας. Οι «µαυραετοί» στον αγώνα µε τους «πράσινους» δεν θέλουν να σκέφτονται κανένα άλλο αποτέλεσµα από τη νίκη, άσχετα αν και οι αντίπαλοι τους θα παίξουν για τους τρεις βαθµούς. Η ισοπαλία στη Μεσσήνη ήταν ενθαρρυντικό στοιχείο για την ανάκαµψη της οµάδας, όµως είναι επιβεβληµένο για το συγκρότηµα τoυ Μίκι Τσίρκοβιτς ότι πρέπει να πάρει και νίκες, αρχής γενοµένης από τον

Τα σηµερινά µατς Εθνικός Μελιγαλά - Αχαϊκή Πάµισος - Ατρόµητος Λάππα ∆ιαγόρας Βραχν. - ΠΦΟ Πανόπουλου Εθνικός Σαγ. - Παναρκαδικός ∆όξα Ν. Μαν.- Εράνη Φιλ.

σηµερινό αγώνα . Σε αυτό επιστρέφουν από τιµωρία οι Λιούρης και Μικελάτος, ενώ διαθέσιµος θα είναι ο Κωστής. Το παιχνίδι όπως προαναφέραµε δεν είναι εύκολο, αφού θα υπάρχουν και άσχηµες καιρικές συνθήκες, αλλά όπως τόνισε ο Μ.Τσίρκοβιτς στην αρχή της εβδοµάδας, επιβάλλεται κάποιοι παίκτες να αλλάξουν νοοτροπία. Να ανεβάσουν ρυθµούς και να παίξουν σύµφωνα µε τις δυνατότητες τους, αλλά και τις προσδοκίες της διοίκησης της ∆όξας. Το διαιτητικό τρίο του αγώνα µε την Εράνη θα είναι οι Γκοβέσης, Χασάπης-Μπαλάσης (Αρκαδίας)

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Μονόδροµος η νίκη…

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Μονόδροµος είναι η νίκη σήµερα για τον Ολυµπιονίκη Αρχαίας Ολυµπίας, αν θέλει να µην µπλέξει σε … περιπέτειες, όσον αφορά την παραµονή του στη Γ’ Εθνική µπάσκετ. Η οµάδα της Αρχαίας Ολυµπίας αγωνίζεται στις 5 το απόγευµα µε τη Νίκη Αµαρουσίου και θέλει οπωσδήποτε να πάρει το «ροζ» φύλλο αγώνα για να αναπνεύσει βαθµολογικά. Ο σηµερινός αγώνας είναι για την 8η αγωνιστική και «σύµµαχος» του Ολυµπιονίκη στην προσπάθεια που θα κάνει για τη νίκη, θα πρέπει να είναι οι φίλαθλοι της Ηλείας.

Β. 16 12 9 8 8 7 7 5 4 4

Ά

ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

∆ιπλό και µε ∆ιαγόρα

Του Γιάννη Μουρούτη

λλο ένα εκτός έδρας µατς για τον Π.Φ.Ο.Πανόπουλου σήµερα στις 3 µ.µ , αφού η οµάδα της ορεινής Ηλείας καλείται να παίξει εκτός έδρας µε τον ∆ιαγόρα Βραχνεΐκων. Οι «πράσινοι» του Λάκη Αθανασόπουλου, που πήραν το διπλό κόντρα στον Παναρκαδικό στην Τρίπολη , θέλουν και απέναντι στους Αχαιούς τους τρεις βαθµούς, ώστε να διατηρήσουν την διαφορά από τους διώκτες τους. Το µοναδικό πρόβληµα… για τους παίκτες του

Σήµερα στις 5µ.µ µε Νίκη Αµαρουσίου

Το πρόγραµµα της αγωνιστικής ΚΓ Παναγούλας (15:00) Ζάκυνθος - Καλαµάτα ‘80 Αρχ. Ολυµπίας (17:00) Ολυµπιονίκης - Νίκη Αµαρουσίου (Νάκας - Σταθόπουλος) Σαλπέα (17:00) Εθνικός Πειραιώς - Κεραυνός Αιγίου Λουτρακίου (17:00) Ποσειδώνας - Πόλις Καλλιθέας ∆ΑΚ Αγρινίου (17:00) Αγρίνιο - Χαλάνδρι Γαλατσίου (17:00) Γαλάτσι - Κρανίδι Η βαθµολογία (σε 7 αγώνες): Πόλις Καλλιθέας 13, Γαλάτσι 12, Νίκη Αµαρουσίου 12, Ζάκυνθος 12, Εθνικός Πειραιώς 12, Κεραυνός Αιγίου 11, Αγρίνιο 10, Χαλάνδρι 10, Καλαµάτα ‘80 10, Κρανίδι 9, Ολυµπιονίκης 8, Ποσειδώνας 7.

Πανόπουλου, ενδεχοµένως να είναι το γήπεδο που θα γίνει το µατς, το οποίο είναι µε πλαστικό τάπητα. Με απόδοση πάντως όπως της περασµένης Κυριακής και βάσει της δυναµικότητας των δύο οµάδων, δύσκολα δεν θα έρθει το διπλό για τους πρωτοπόρους του 6ου οµίλου της ∆’Εθνικής. Αγωνιστικά προβλήµατα δεν υπάρχουν και λογικά δεν θα υπάρξουν αλλαγές, σε σχέση µε το αρχικό σχήµα της Τρίπολης, εκτός και αν γίνει 12 διαφοροποιήσεις. Η τριπλέτα της Κυριακάτικης αναµέτρησης θα είναι οι Κακριδής Ι., Σκούρτης-Καλαράς (Κορινθίας).


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 9 ∆εκεµβρίου 2012

28

Σ

Τελικά έτσι γεννιούνται τα παιδιά!

τη σκέψη και µόνο της εγκυµοσύνης της γυναίκας του ο φωτογράφος Patrice Laroche… τρελάθηκε εντελώς! Τόσο πολύ, µάλιστα, που αποφάσισε να δηµιουργήσει µια χιουµοριστική συλλογή µε φωτογραφίες, παρουσιάζοντας την πορεία της εγκυµοσύνης της συζύγου του Sandra Denis µέχρι τη γέννηση της κόρης τους Justine.

Επιλέγοντας να παρουσιάσει το… φούσκωµα της κοιλιάς σαν ένα άλλο… ελαστικό αυτοκινήτου, το ζευγάρι έκανε µια στάση σε κοντινό βενζινάδικο όπου µε τη βοήθεια µιας αντλίας αέρα απαθανατίζει παραστατικά την αλλαγή στο σώµα της γυναίκας. Και στο ίδιο ακριβώς σηµείο πόζαραν για εννέα µήνες µέχρι τη γέννηση του µωρού.

Ανθρώπινα σώµατα γίνονται ζωντανά έργα τέχνης!

Τ

Μια νέα γενιά σοκολάτας που δεν λιώνει ούτε στους 40 βαθµούς Κελσίου δηµιούργησαν επιστήµονες από το κέντρο έρευνας της σοκολατοβιοµηχανίας Cadbury. Σύµφωνα µε τη µητρική εταιρεία, Kraft, η «άτρωτη» σοκολάτα προορίζεται για θερµές χώρες όπως π.χ. η Ινδία και η Βραζιλία, όπου οι υψηλές θερµοκρασίες πολλές φορές αλλοιώνουν το προϊόν. Αρκετοί, παρά ταύτα, είναι εκείνοι οι οποίοι πιστεύουν ότι το νέο προϊόν θα µπορούσε να διατίθεται ακόµη και στις ψυχρές χώρες, προς αποφυγή του γνωστού «πασαλείµµατος» στο οποίο υποκύπτουν συνήθως οι µικροί λάτρεις του γλυκού πειρασµού. Μια κοινή σοκολάτα λιώνει στους 34 βαθµούς Κελσίου. Η νέα πατέντα της Cadbury ωστόσο ενισχύει την αντίστασή της στη θερµότητα. Η καινοτοµία εντοπίζεται στον τρόπο ανακατέµατος του µείγµατος της σοκολάτας –βούτυρο κακάο, φυτικά έλαια, γάλα και ζάχαρη– σε ένα µπολ γεµάτο µεταλλικές µπάλες. Μέσω της συγκεκριµένης τεχνικής, οι ερευνητές κατάφεραν να συρρικνώσουν το µέγεθος των σωµατιδίων της ζάχαρης µε αποτέλεσµα να καλύπτονται από λιγότερα λιπαρά, κάνοντας έτσι το προϊόν λιγότερο «ευαίσθητο» στις υψηλές θερµοκρασίες.

Οικογένεια µετακόµισε σε… δεντρόσπιτο!

ο ανθρώπινο σώµα είναι πολύ όµορφο και η 25χρονη καλλιτέχνις Gesine Marwedel αποφάσισε να θέσει σε αυτό της βάσεις της ζωγραφικής της δηµιουργίας.

Μακράν από τις απρόσωπες πολυκατοικίες, τα πολυτελή διαµερίσµατα και τις συµβατικές κατοικίες, µια οικογένεια Βρετανών βρήκε αυτό που ζητούσε σε ένα… δεντρόσπιτο! Ο 54χρονος Chris Whalley, η σύζυγός του και τα έξι παιδιά τους µένουν εδώ και µερικούς µήνες σε ένα σπίτι πάνω στα δέντρα, στην περιοχή Blean του Κεντ, απολαµβάνοντας την πλήρη ενσωµάτωση µε τη φύση αλλά και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Εξ ολοκλήρου κατασκευασµένοµε φυσικά υλικά, όπου το ξύλο και η πέτρα είναι κυρίαρχα, το δεντρόσπιτο της οικογένειας Whalley είναι το µοναδικό κατοικίσιµο στη Βρετανία.»Ήταν ένα όνειρο ζωής για εµένα και τη Michelle και εµπνευστήκαµε γι’ αυτό όταν ένα µικρό κορίτσι στις διακοπές µας µάς ζητούσε επίµονα να του φτιάξουµε ένα σπίτι πάνω στο δέντρο για να παίζει µε τις κούκλες της!», λέει ο Chris. Το εσωτερικό του σπιτιού παραπέµπει σε ορεινό καταφύγιο, αφού η διακόσµηση φρόντισαν να ταιριάζει απόλυτα στη γενικότερη φιλοσοφία της κατασκευής. Όσο για το κόστος; «∆απανήσαµε περίπου 60.000 λίρες, καθώς τα περισσότερα υλικά προέρχονται από την… κοντινή παραλία…

Χρησιµοποιώντας ως καµβά το σώµα καταφέρνει να ζωντανέψει τα έργα της, δηµιουργώντας διάφορα ζώα και πτηνά που µοιάζουν αληθινά. Ένα φλαµίνγκο, ένας κύκνος, ακόµη µια σαύρα και ένα λιοντάρι παίρνουν σάρκα και οστά πάνω στο σώµα, ενώ τα µοντέλα µε τις ανάλογες κινήσεις δίνουν πνοή στις δηµιουργίες. «Η ζωγραφική στο σώµα ή αλλιώς το γνωστό σε όλους body painting δεν είναι µια απλή διαδικασία. Ή τουλάχιστον δεν το βλέπω εγώ έτσι. Μέσα από αυτό τα έργα αποκτούν κίνηση, ζωντάνια…», λέει η Gesine. Κι αν όλο αυτό φαντάζει µια δύσκολη διαδικασία, οι ώρες που χρειάζεται η καλλιτέχνις για να ολοκληρώσει ένα έργο είναι περίπου 7, ενώ τα µοντέλα καλούνται προς χάριν της τέχνης να παραµείνουν ακίνητα για λίγο χρόνο µέχρι να ολοκληρωθεί η φωτογράφιση. «Η τέχνη αυτή είναι βραχύβια και δεν πρέπει να χάσεις το σωστό κλικ µε τίποτα», συµπληρώνει.

Στην Ηλεία

Σοκολάτα που δεν λιώνει!

5 ! !"# "# $ $% % !"#$%&' ! "# $ % & ' 0 09/12/2012 9/12 /201 2

08:00 0 8:00

13 1 3° °C C

87% 8 7%

35 3 5 K Km/h m/h

&'()* & '() *

55 5 5 K Km/h m/h

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 09/12/2012 9/12 /201 2

!"#$%&' ! "# $ % & ' 0 09/12/2012 9/12 /201 2

()"*+#% () "*+#% 1 10/12/2012 0/1 2/2 012

()"*+#% () "*+#% 1 10/12/2012 0/1 2/2 012

14:00 1 4:00

20:00 2 0:00

02:00 0 2:00

08:00 0 8:00

12 1 2° °C C

10 1 0° °C C

9° °C C

9° °C C

89% 8 9%

4 ! !"# "# $ $% %

89% 8 9%

4 ! !"# "# %

87% 8 7%

3 !"# !"# & &% %

89% 8 9%

4 ! !"# "# B

24 2 4 K Km/h m/h

24 2 4 Km/h Km/h

16 1 6 K Km/h m/h

24 2 4 K Km/h m/h

+,-,./.%, + ,- ,./.%,

+,-,./.%, + ,- ,./.%,

&'()* & '() *

+,-,./.%, + ,- ,./.%,

5 !"# !"# & &% % ()"*+#% () "*+#% 1 10/12/2012 0/1 2/2 012

14:00 1 4:00

12 1 2° °C C

66% 6 6%

35 3 5 K Km/h m/h

0./, 0 ./, 1 12$$34, 2$ $34,

55 5 5 K Km/h m/h

Στην Ελλάδα

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Βροχές και τοπικές καταιγίδες . Άνεµοι: νοτιοδυτικοί 4 µε 5 και τοπικά στο Ιόνιο τοπικά 6 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 2 έως 8 βαθµούς κελσίου. Στα βόρεια -1 έως 6 βαθµούς κελσίου.

patris,news  
patris,news  

patris,pirgos

Advertisement