Page 1

ΕΝ ΟΙΚΩ Π. ΑΧΙΛΛΕΟΠΟΥΛΟΣ

Η Ηλεία είναι τόπος µαγικός Σελίδα 26,27

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΙΑ & Α.Ε

Ξηροί καρποί και καραµελωµένα προϊόντα για όλα τα γούστα Σελίδα 13

Τ Η Σ ™

Κ Àƒ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ

Σελίδα 28,29

Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 39120 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΟΛΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

µητέρες δεν εγκρίθηκαν στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ Σελίδες 6 και 7

ΣΕ 1ο ΕΝΙΚΟ

ΑΡΕΤΗ

Τελικά ωφελήθηκαν 710 µητέρες

∆εν µπορούν ούτε τα φρούτα τους να πλύνουν Σελίδα 9

ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΘ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΟΡΙΑΚΑ

ΧΡ. ΠΛΙΑΓΚΟΣ

Καταστροφή για το κυνήγι ο Καϊάφας Σελίδα 11

Το Πανεπιστήµιο Αθήνας βραβεύει τον Κ. Τζαβάρα Σελίδα 5

Άρθρο Τάκη Αντωνακόπουλου για Ταµείο Μολυβιάτη Σελίδα 7

ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ

Ανακοίνωση Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας κάνει γνωστό στους σταφιδοπαραγωγούς ότι ενόψει της νέας σταφιδικής περιόδου και µετά τη σύναψη συνεργασίας µε την Παναιγειάλειο Ενωση του Αιγίου, θα συγκεντρώσει σταφίδα αρχικά στο υποκατάστηµα του Σταφιδεργοστασίου στο Πράσινο. Μετά την παράδοση του προϊόντος από τον παραγωγό θα εκδίδεται τιµολόγιο αγοράς µε τιµή προκαταβολής 1 ανά κιλό και σε εύλογο χρόνο θα κατατίθεται στον Τραπεζικό λογαριασµό που θα δηλώσει, από την Παναιγειάλειο Ένωση του Αιγίου µέχρι το 30% της τιµολογιθείσας αξίας του προϊόντος. Η εξόφληση θα πραγµατοποιηθεί από την Παναιγειάλειο Ένωση, στην τιµή που θα ανακοινωθεί εντός του Σεπτεµβρίου από την ΣΚΟΣ ΑΣΕ. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που θα παραδίδει ο παραγωγός θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που έχει ορίσει η ΣΚΟΣ ΑΣΕ τα τελευταία έτη. Για περισσσότερες πληροφορίες στα τηλ. 2621029752 και 6976880944 κ. Παναγιώτη Θανόπουλο. Από την ΕΑΣ ΗΛΕΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Τι καταγγέλλει ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων Ανδρ. Βγενόπουλος

ανακατεύει» « ς ία γε Υ . π Υ το υ ο Την ώρα π Πύργου, αντί υ το ς ω π ό α εί µ ο κ ο τα νοσ , το αποσπούν... ό ικ π ω σ ο ρ π ν υ ο έρ να φ Σελίδα 8

ΣΕΛΙ∆Α 16

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Χρονολόγιο 1 Σεπτεµβρίου 1963

Είπαν...

ΕΚ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΙΑΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΠΟΣΙΜΟΥ Υ∆ΑΤΟΣ Σκιλλουντία (του αντ)του µας) – Αν και είναι γνωστόν ό,τι η κοινότης µας διαθέτει πηγές αρκετές δια των οποίων δύνανται να υδρεύεται πλουσίως εν τούτοις παρουσιάζεται το φαινόµενον να στερούµεθα ύδατος ολοκλήρους ηµέρας και τούτο διότι οι κοινοτικοί παράγοντες δεν επρόβλεψαν να εξασφαλίσουν επάρκεια ύδατος εκ των γύρωθεν του υπάρχοντος υδραγωγείου.

ΕΞ ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ∆ΙΟΤΙ ΕΚΛΕΨΕ ∆ΥΟ ΟΝΟΥΣ Αµαλιάς (αντ/σις). – Κατόπιν επιτυχών ενεργειών των οργάνων του ενταύθα αστυνοµικού τµήµατος καθοδηγούµενων υπό του αστυνόµου ανθ)ρχου κ. Γ.Σ. συνελήφθη ο σκηνίτης αθίγγανος Ε.Τ. ετών 18 κάτοικος Βάρδας. Ούτος προχθές 16ην τρέχοντος εκ της θέσεως Γενεή Τζαµί αφήρεσε δύο όνους από την εκεί κατασκήνωσιν αθιγγάνων. Ο εις όνος ανήκεν εις τον Μ. Χ. και ο έτερος εις τον Ι.Π.

ΕΚ ΠΕΛΟΠΙΟΥ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ Υ∆ΡΕΥΣΕΩΣ ΜΑΣ Πελόπιον. (Του αντ)του µας). – Σήµερον Κυριακήν τελούνται τα εγκαίνια της νέας υδατοδεξαµενής. Μετά την θείαν λειτουργίαν άπασαι αι τοπικαί αρχαί και πλήθος κόσµου θα παρευρεθούν εις τον αγιασµόν της υδατοδεξαµενής. Ο πρόεδρος της κωµοπόλεώς µας κ. Ζ.Σ. θ’ ανοίξη το κλειδί και θα ρεύση άφθονο το νερό δια τας ανάγκας των κατοίκων.

ΕΛΛΙΠΟΒΑΡΗ ΦΟΡΤΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΑΣ ΕΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΝ Αθήναι. – Ο Εµπορικός εκπρόσωπος της πρεσβείας µας της Βόννης υπέβαλεν εις το υπουργείον Εµπορίου διαµαρτυρίαν καθ’ ην φορτία ελληνικών σταφύλων εις την ∆υτικήν Γερµανίαν είναι ελλιποβαρή εις βάρος πίστεως της Ελλάδος και της εξαγωγής των προϊόντων µας.

Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013 +Ι Ματθαίου Αρχή της Ινδικτου, Μελετίου οσ. Οι άγιες 40 παρθένες και ασκήτριες: Αδαµαντινή, Καλλιρόη, Χαρίκλεια, Πηνελόπη, Κλειώ , Θάλεια, Μαριάνθη, Ευτέρπη, Τερψιχόρη, Ουρανία, Κλεονίκη, Σαπφώ, Ερατώ, Πολύµνια, ∆ωδώνη, Αθηνά, Τρωάδα, Κλεοπάτρα, Κοραλία, Θεονόη, Θεανώ, Ασπασία, Πολυνίκη, ∆ιόνη, Θεοφάνη, Ερασµία, Ερµηνεία, Αφροδίτη, Μαργαρίτα, Αντιγόνη, Πανδώρα, Χάιδω, Λάµπρω, Μόσχω, Αρηβοΐα, Θεονύµφη, Ακριβή, Μελποµένη, Ελπινίκη, και Αµµούν ο διδάσκαλος αυτών. Καταγόταν από ένα χωριό της Κιλικίας το Σισάν. Έζησε επί βασιλείας Λέοντος του Α` και πατριαρχίας Μαρτυρίου στην Αντιόχεια. Από νεαρή ηλικία αφοσιώθηκε στο Θεό και θέλησε να ασκητεύσει κοντά στον όσιο Ηλιόδωρο για δέκα χρόνια. Όµως η ανάγκη του για εντονότερες ασκητικές δοκιµασίες ήταν έντονη και έτσι πήρε την απόφαση να ζήσει πάνω σ` ένα στύλο για σαράντα ολόκληρα χρόνια. ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 Μάµαντος ∆ιοµήδους Σελήνη: 26 ηµ. Aν. Hλίου: 6.55 ∆ύση Hλίου: 19.55’

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρ ύσεως 1902

Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε.

www. patrisnews.com

Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

•Υπεύθυνος Λογιστηρίου: •Τεχνικός υπεύθυνος: •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων :

e-mail: patrispy @otenet.gr

ΛΕ ΩΝΙ∆Α Σ ∆. ΒΑ ΡΟΥΞΗΣ ΕΛ ΕΥΘΕ ΡΙΟΣ Κ. Β ΑΡΟΥ ΞΗΣ ΛΕ ΩΝΙ∆Α Σ ΕΛ. ΒΑΡ ΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚ ΑΤΕ ΡΙΝΗ ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑ ΘΙΟΣ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑ ΚΗΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ- ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621024059 2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-22123 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 26220-22123

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝ ΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• • Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 1 1 1 2 0 2 : Λ ε ω ν ί δ α ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς - Κ ω ν / ν ο ς Ε λ . Β α ρ ο υ ξ ή ς

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ

Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

∆ιανοµή Αθήνας: 6971887457 Αµαλιάδας: 26220 22123 Αλ φει ούσας: 26210 71022 Αν δραβίδας: 26234 00236 Αρχ. Ο λυµπί ας: 26240 23797 Βάρδας: 26230 71417 Βαρθολοµι ού: 26230 42747 Γαστο ύνη: 26230 32933 Γαστο ύνη: 26230 33238

Ε πι ταλίου: 26210 71243 Ζαχάρως: 26250 31405 Κ άστρο: 2623095215 Κ ρέστενας: 26250 24140 Κ υλλήνης: 26230 92287 Λ άλα: 26240 41213 Λ εχαι νών: 26230 22219 Μυρσ ίνη: 26230 22109 Nεοχώρι: 2623094210 Τραγανού: 26230 61015

ΟΛΥΜ ΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ ΙΟΦΩΝ ΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Ο ΡΤ TV Ο ΡΤ FM ΞΆΝΘΟΥ 1 ΠΎΡΓΟΣ 27 100 - ΤΗΛ.: 26210 36041-2, FAX: 26210 36043 e-mail info @ort.gr site www.ort.gr

Στείλτε τις απόψεις και τις καταγγελίες σας στο patrispy@otenet.gr

Θύµιος Κοτζιάς ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας «Τα χρήµατα αυτά, δόθηκαν από το υστέρηµα κάποιων ανθρώπων για τους δοκιµαζόµενους συµπολίτες τους. Όχι ότι θα µπορούσαν µε αυτό τον τρόπο να τους κάνουν να ξεχάσουν τη φρίκη που έζησαν, τους ανθρώπους και τις περιουσίες που έχασαν, αλλά να αποτελέσουν ένα στήριγµα για να ξανασηκωθούν µετά από το φοβερό αυτό «χτύπηµα». Τα χρήµατα αυτά, δυστυχώς, δεν έχουν φτάσει στα χέρια των δηµοτών, ούτε άµεσα, ούτε έµµεσα µέσα από έργα που θα µπορούσαν να γίνουν προς όφελός τους. Αναµένουµε να ξεκινήσει από την Περιφέρεια, η διαδικασία ένταξης κάποιων έργων από τους δήµους, τα οποία είναι απαραίτητα για την βελτίωση των υποδοµών και συνεπώς της ποιότητας ζωής των δηµοτών µας. Ελπίζουµε να µη µείνει στα χαρτιά».

Ηλίας Καλογήρου Υπεύθυνος ΕΚΦΕ Ηλείας «Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν ότι όλα τα αγωνίσµατα κρύβουν πολλή φυσική µέσα τους και ότι για να βελτιωθούν οι επιδόσεις ενός αθλητή απαιτείται φυσική. ∆ηλαδή, από την πρόβλεψη των καιρικών συνθηκών µέχρι τη θέση του αγκώνα σε σχέση µε την παλάµη, το πώς θα κινεί τα χέρια του ο αθλητής όταν τρέχει, πώς θα κρατάει το ακόντιο, πώς θα πετάξει τη σφύρα, τη σφαίρα, το δίσκο. Εµείς θα επεκταθούµε ως προς την εποπτική διδασκαλία όλων αυτών, και στο πώς η φυσική επηρεάζει τα Ολυµπιακά αγωνίσµατα, µε απώτερο σκοπό και προοπτική να εντρυφήσουν οι µαθητές στις γνώσεις της φυσικής, να τους φέρουµε σε επαφή µε ερωτήµατα, να τους δώσουµε τη δυνατότητα να κρίνουν, να επιλέξουν και να αποφασίσουν».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ Όλα ξεκίνησαν την εποχή της ∆ιαµαντοπούλου το 2009 - Η τότε υπουργός Παιδείας συνέλαβε το σχέδιο για σταδιακή και τελικά πλήρη αποβολή της Πληροφορικής από το Λύκειο (µε συνεχείς µειώσεις ωρών - αντικατάσταση του µαθήµατος µε την εξωτική Ερευνητική Εργασία) η οποία µετουσιώθηκε τελικά ΣΗΜΕΡΑ (εποχή Αρβανιτόπουλου) που στάλθηκε στα σχολεία το προτεινόµενο σχέδιο του Νέου Λυκείου χωρίς καθόλου ώρες Πληροφορικής!!! Το µέχρι σήµερα Ωρολόγιο Πρόγραµµα του Λυκείου φουλαρισµένο ήδη από πάµπολλα Μαθηµατικά και Φυσικές (Γενικής και Κατεύθυνσης) εµπλουτί-

Κωνσταντίνος Ανδριόπουλος Σύλλογος Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος «Ο Ποσειδών» «Τα προβλήµατα της Κουρούτας είναι πολλά. Θα καταγράψουµε αυτά τα προβλήµατα, θα τα ιεραρχήσουµε και θα ξεκινήσουµε κατευθείαν δουλειά προκειµένου µέχρι την άνοιξη οι δράσεις και οι παρεµβάσεις µας να έχουν τα πρώτα αποτελέσµατα. Στόχος του Συλλόγου φυσικά δεν είναι µόνο η προστασία του φυσικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος, αλλά η βελτίωση της ποιότητας ζωής των οικιστών της Κουρούτας. Οι οικιστές που έχουν πλαισιώσει και πάλι το σύλλογό µας είναι πάρα πολλοί και πιστεύω ότι θα µπορέσουµε να καταφέρουµε αρκετά πράγµατα και να βρούµε λύσεις σε αρκετά ζητήµατα».

1

912. Ο υπαξιωµατικός του πολεµικού ναυτικού – ασυρµατιστής του θωρηκτού «Αβέρωφ» Σωτήρης Παπαζαφειρόπουλος και δύο στρατιώτες, φίλοι και συµπατριώτες και οι τρεις, από την ορεινή επαρχία Ολυµπίας, ποζάρουν για µια φωτογραφία αναµνηστική από τον Α’ Βαλκανικό πόλεµο. Ο πόλεµος αυτός αποτελεί συνέχεια των εθνικοαπελευθερωτικών αγώνων των λαών της Βαλκανικής Χερσονήσου εναντίον της Τουρκίας, µε σκοπό την εθνική τους ολοκλήρωση. Μετά την εφαρµογή (1908) εκ µέρους της Τουρκίας πολιτικής πλήρους εκτουρκισµού των υπόδουλων εθνοτήτων της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας, υπεγράφησαν οι συνθήκες συµµαχίας Σερβίας – Βουλγαρίας (Φεβρουάριος 1912) και Ελλάδας – Βουλγαρίας (Μάιος 1912). Με την κήρυξη του πολέµου (25 Σεπτεµβρίου 1912), την προέλαση του ελληνικού στρατού στη Μακεδονία και Ήπειρο, τις αλλεπάλληλες νικηφόρες µάχες, οι Τούρκοι, µπροστά στην ολοκληρωτική κατάρρευση, αναγκάστηκαν να υπογράψουν την ταπεινωτική γι’ αυτούς Συνθήκη του Λονδίνου (17 Μαΐου 1913), σύµφωνα µε την οποία παραχωρούσαν ολόκληρη, σχεδόν, τη Βαλκανική στους αντιπάλους τους. Πηγή: Αρχαίο Στάθη ∆άγλαρη

Πληροφορική στο Λύκειο; ∆εν κατάλαβες ... στηκε µε Πολιτική Παιδεία (ΘεσµοίΑρχές ∆ικαίου-Οικονοµία), Φιλοσοφία (από 2 ώρες σε Α και Β) και πλήρη εξοβελισµό από τη Γ µε ένα σωρό οµάδες σπουδών εκτός φυσικά της Πληροφορικής. Και όλα αυτά σε µια χώρα που αν οι Υπολογιστές έµπαιναν νωρίτερα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και Αυτοδιοίκηση όλα θα ήταν καλύτερα ελεγχόµενα και δεν θα φτάναµε στο µπάχαλο που έφερε το µνηµόνιο. Και ερωτώ εγώ ο αδαής: η εισαγωγή της Πολιτικής Παιδείας και της Φιλοσοφίας σε Α και Β Λυκείου θα φέρει καλύτερα αποτελέσµατα στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευσή µας; ∆ηλαδή στη Γερµανία, στη Φινλανδία, στη Γαλλία (που είναι ανώτερες χώρες στα εκπαι-

δευτικά τους συστήµατα) δεν υπάρχουν µαθήµατα Πληροφορικής στο Λύκειο; Η επιτροπή που πρότεινε αυτές τις κατευθύνσεις στη Γ στο Νέο Λύκειο σε ποια µελέτη βασίστηκε και ποια τα επιχειρήµατά της για αυτήν την απόφαση. Είναι πιο σηµαντική η Πληροφορική σε ένα 7άχρονο ή 8άχρονο παιδί απ’ ότι σε ένα 17άχρονο ή 18άχρονο; Αλλά τι να πεις σε αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις όταν Πληροφορική στην Ελλάδα σηµαίνει Facebook, Word και Ramkid; Και φυσικά αυτό που συζητιόταν ότι το Υπουργείο θεωρεί πιο σηµαντική την Πληροφορική στα ∆ηµοτικά δεν ισχύει ούτε κατά διάνοια γιατί οι κενές θέσεις που θα βγουν θα είναι σε ολοήµερα (οι

περισσότερες) που θα υπάρχουν όσο υπάρχει το ΕΣΠΑ δηλ. 1 ή 2 ή 3 χρόνια ακόµα - µετά; Μετά στα σπίτια τους οι πάλαι ποτέ ΠΕ19 ... Σε µια χώρα που στενάζει υπό το βάρος του µνηµονίου χρειάζονται πιο δίκαιες και λογικές αποφάσεις και όχι αποκλεισµός και εξοστρακισµός ενός ολόκληρου επιστηµονικού κλάδου για να βολευτούν οι όποιες άλλες συντεχνίες µόνο και µόνο γιατί είναι πιο κοντά στα κέντρα αποφάσεων ή είναι µεγαλύτερες πληθυσµιακά οµάδες. Σάκης ∆αζάνης Εκπαιδευτικός ΠΕ19 σε Λύκειο Πηγή: www.lifo.gr


ΣΧΟΛΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Έχει πολλά να πει... Οµιλητής τη δεύτερη ηµέρα –Τετάρτηστην εορταστική διηµερίδα του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτέµβρη, θα είναι ο πρώην υφυπουργός και ιδρυτικό µέλος του ΠΑΚΠΑΣΟΚ Γιάννης Ζαφειρόπουλος. Ο Ηλείος πολιτικός θα µιλήσει µε θέµα: «∆ιεθνείς οικονοµικές σχέσεις- για µια εξωτερική πολιτική του µέλλοντός µας». Έχοντας πολύ καιρό σιωπήσει µε νόηµα, ο πρώην στενός συνεργάτης του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ έχει να πει πολλά για την... «3η Σεπτέµβρη» και το... µέλλον της. Ν.Γ.

Η

έναρξη της νέας Ακαδηµαϊκής περιόδου για την τριτοβάθµια εκπαίδευση κάθε άλλο παρά... πανηγυρική αναµένεται να είναι. Πέραν των γενικότερων προβληµάτων για το σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων θα εστιάσω στα ειδικά προβλήµατα που πρέπει να αντιµετωπιστούν στο ΤΕΙ του Πύργου. Ένα θέµα το οποίο βέβαια δεν µπορεί κάποιος να προδικάσει είναι το πόσοι σπουδαστές θα φοιτήσουν φέτος στα δύο τµήµατα. ∆ηλαδή πόσοι από τους παλαιούς φοιτητές θα µείνουν και θα επανεγγραφούν και πόσοι από τους 182 νέους θα εγγραφούν και θα παραµείνουν για να φοιτήσουν. Απάντηση σ’ αυτό το ερώτηµα θα µπορούµε να δώσουµε µόλις αρχίζουν τα µαθήµατα. Ωστόσο υπάρχει κι ένα ακόµα πολύ σοβαρό θέµα το οποίο πρέπει να επιλυθεί και µάλιστα εντός των επόµενων 15-20 ηµερών.

3

∆εν αρχίζουν µε τις καλύτερες προϋποθέσεις Το θέµα δεν είναι άλλο από την γραµµατειακή υποστήριξη των δύο τµηµάτων που –όπως καταλαβαίνει ο καθένας – είναι πολύ σηµαντική όπως και µια σειρά άλλων ζητηµάτων που έθεσε ο δήµαρχος Πύργου Μάκης Παρασκευόπουλος στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΤΕΙ ∆υτ. Ελλάδας Σωκράτη Καπλάνη. Εδώ πρέπει να αποκαλύψω ότι προηγήθηκε µια επιστολή του κ. Καπλάνη (στις 26/8) η οποία µάλιστα κοινοποιήθηκε στη ∆νση Σπουδών του Υπ. Παιδείας στην οποία µεταξύ άλλων αναφέρει, επικαλούµενος µια προγραµµατική σύµβαση µεταξύ του δήµου, της κοινωφελούς επιχείρησης και του ΤΕΙ ότι αν ο δήµος δεν αναλάβει τα έξοδα της διοικητικής υποστήριξης του ΤΕΙ τότε απειλεί ότι θα προτείνει την µεταφορά των δύο τµηµάτων στην Πάτρα. Εξηγεί µάλιστα ο κ. Καπλάνης ότι το ΤΕΙ δεν έχει διοικητικούς υπαλλήλους που να µπορεί να τους διαθέσει στον Πύργο. Η ουσία είναι ότι πράγµατι τους διοικητικούς υπαλλήλους

του ΤΕΙ έχει αναλάβει να τους πληρώνει ο δήµος Πύργου αλλά από τον Νοέµβριο του 2011 µέχρι τώρα τους έχει δώσει 6.500 ευρώ περίπου και χρωστά άλλα 28.00 ευρώ περίπου. Εξαιτίας των οφειλών οι υπάλληλοι έχουν προχωρήσει σε «επίσχεση εργασίας» στην ουσία δεν εργάζονται και τώρα είναι αµφίβολο αν οι φοιτητές που θα έρθουν θα βρουν υπαλλήλους στη γραµµατεία για να εγγραφούν. Με λίγα λόγια είναι αµφίβολο αν θα ανοίξει το ΤΕΙ. Από την άλλη πλευρά ο δήµος αν και προσπάθησε να βρει τα χρήµατα δεν κατάφερε και πολλά πράγµατα δεδοµένης της έλλειψης ρευστότητας. Μάλιστα, όπως λένε οι πληροφορίες, κάποια χρήµατα που εξασφάλισε προτίµησε να τα δώσει στο ΙΚΑ που χρωστούσε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, τα προβλήµατα δεν είναι λίγα ούτε αµελητέα και θα πρέπει να βρεθεί λύση αλλιώς όπως προανέφερα η νέα ακαδηµαϊκή περίοδος θα αρχίζει µε µεγάλη γκρίνια.

Eco… ενηµέρωση Με το τρένο στον Καϊάφα Με 70 περίπου άτοµα κάθε ηλικίας, λίγο µετά τις 9 χθες το πρωί ξεκίνησε από τον σταθµό της Καλαµάτας, το τρένο που πραγµατοποιεί εκδροµή σε Καλό Νερό και Καϊάφα. Οι εκδροµείς απόλαυσαν το µπάνιο τους στη θάλασσα του Ιονίου και θα επέστρεψαν στην Καλαµάτα το απόγευµα. Πρόκειται για ένα ακόµα δροµολόγιο τουριστικού χαρακτήρα που οργάνωσε η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Γ.Ρ

∆ύο τσάρτερ και 10 λίαρ τζετ µε κροίσους για τον γάµο της χρονιάς στη Πύλο!

Αυτούς ποιος θα τους γιατρέψει; Η κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκοµείο του Πύργου, µόνο απαράδεκτη µπορεί να χαρακτηριστεί. Και αυτό γιατί, το νοσοκοµείο είναι ένας χώρος που κάποιος το επισκέπτεται για να γιατρευτεί και όχι να αρρωστήσει ακόµα περισσότερο… Όµως η έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού αποτελούν µείζον πρόβληµα, καθώς τα άτοµα που καλούνται να αντιµετωπίσουν τα περιστατικά που φτάνουν στο νοσοκοµείο, σε λίγο καιρό δεν θα µπορούν να φροντίσουν ούτε την υγεία τους, αφού η υπερκόπωση τους έχει χτυπήσει την πόρτα… Π.Γ.

Τ

η µασκότ του Eco Fest που ξεκίνησε χθες στις όχθες του Αλφειού στον Πύργο, έβλεπαν όσοι βρέθηκαν στην κεντρική πλατεία του Πύργου, χθες το πρωί. Το δηµιούργηµα των εθελοντικών οµάδων, ενηµέρωνε τον κόσµο για την απογευµατινή έναρξη του

φεστιβάλ, µε έναν …πιο ιδιαίτερο τρόπο, αφού ο «Eco Man» αποτελείται από χαρτοκούτια και συµβολίζει την ανακύκλωση. Πάντως η ιδέα των διοργανωτών άφησε θετικές εντυπώσεις… Π.Γ.

Με δύο µισθωµένα αεροπλάνα και 10 λίαρ τζετ ήρθαν στη Μεσσηνία περίπου 170 πάµπλουτοι καλεσµένοι στον γάµο της Αλίνας Καλτσίδη και Πάτρικ Ποπράσκι. Η κόρη του δισεκατοµµυριούχου “βασιλιά του τσιµέντου” παντρεύτηκε τον πολωνικής καταγωγής Ελβετό επιχειρηµατία προχθές στις 10 το πρωί στο ∆ηµαρχείο της Πύλου, ενώ το βράδυ στη βίλα της Κορώνης οι πλούσιοι προσκεκληµένοι παρακολούθησαν την αναπαράσταση του γάµου. Στο αεροδρόµιο της Καλαµάτας προσγειώθηκαν δύο µισθωµένα αεροπλάνα µε 80 και 40 επιβάτες - προσκεκληµένους στο γάµο της χρονιάς. Άλλοι 45 προσκεκληµένοι “προσγειώθηκαν” στο αεροδρόµιο της Καλαµάτας µε 10 λίαρ τζετ. Οι περισσότεροι καλεσµένοι του γάµου έµειναν στην Costa Navarino. Γ.Ρ


4

Απόψεις

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Η γνώµη του

Ε

Με τι µούτρα θα έρθουν να πάρουν τη φλόγα από την Αρχ. Ολυµπία ίναι πραγµατικά λυπηρό, σε µια εποχή όπου οι ηθικές αξίες καταρρέουν, να µην µπορεί µια τόσο µεγάλη οικογένεια όπως ο αθλητισµός και ο Ολυµπισµός να περάσει το δικό του µήνυµα. Αν υλοποιηθεί αυτή η εισήγηση - έκτρωµα, θα είναι ουσιαστικά η αρχή του τέλους του Ολυµπιακού κινήµατος. Η ειρωνεία είναι πως και τα µέλη της ∆ΟΕ τόσες δεκαετίες χρησιµοποιούν ως σηµαία τους το «Αρχαίο πνεύµα αθάνατο» και τους αρέσει να προβάλουν τα ολυµπιακά ιδεώδη µε αναφορά στην

Ο Πέτρος Γαλακτόπουλος είναι ασηµένιος και χάλκινος ολυµπιονίκης στην πάλη

Αρχαία Ελλάδα. Μην ξεχνάµε επίσης ότι στην Αρχαία Ολυµπία, όπου κάθε δύο χρόνια ανάβει η Ολυµπιακή Φλόγα, υπήρχαν στην αρχαιότητα παλαίστρες και πάνω από αυτές στέκονται περήφανα τα µέλη της ολυµπιακής οικογένειας και καµαρώνουν τις τελετές αφής. Με τι µούτρα θα έρθουν τον επόµενο µήνα να πάρουν τη φλόγα για το Σότσι; Οι άνθρωποι είναι αγράµµατοι και ανιστόρητοι. Καταλαβαίνω απόλυτα στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διανύουµε να προσπαθεί η ∆ΟΕ να εξοικονοµήσει έσοδα, όµως δεν είναι δυνατόν στο βωµό του χρήµατος να θυσιάζει και τα πιο αγνά ιδανικά. Ιδιαίτερα η ελληνο-

ρωµαϊκή πάλη, που παραστάσεις της άλλωστε κοσµούν σχεδόν τους περισσότερους αρχαίους αµφορείς, είναι η επιτοµή του έντιµου παιχνιδιού, του ευ αγωνίζεσθαι, ή αν προτιµάτε, του fair play όπως συνηθίζουν να το λένε οι κύριοι της Ολυµπιακής Επιτροπής. Άρα, µε ποιο δικαίωµα στερείτε από το ίδιο σας το προϊόν ένα αγώνισµα µε τέτοια παράδοση αλλά και ήθος, για να κρατήσετε το χόκεϊ που εξυπηρετεί συγκεκριµένη αγορά ή να βάλετε το γκολφ, που έχει βέβαια πλούσιους χορηγούς και χρήµα µε ουρά, το οποίο δυστυχώς κινεί πλέον και τα γρανάζια της ∆ΟΕ.

Πρόσωπο

Η ΑιµιλΙα ΥψηλΑντη (Ηθοποιός) Με καταγωγή από τον Πύργο

Από τις φιγούρες που σου µένουν αλησµόνητες

Αιµιλία Υψηλάντη γεννήθηκε το 1942 στον Πύργο Ηλείας. Σπούδασε στην Ανωτάτη Σχολή Οικονοµικών και Εµπορικών Επιστηµών, ενώ παράλληλα φοιτούσε στη δραµατική Σχολή του Θεάτρου Τέχνης. Η πρώτη της εµφάνιση στη σκηνή έγινε το 1968 στο έργο του Γιαλαµά–Πρετεντέρη «Ο Λεωνίδας δεν Τρώει Λουλούδια». Από τότε ερµήνευσε µε επιτυχία πολλούς ρόλους σε έργα κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου όπως «∆ωδέκατη Νύχτα», «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», «ΜΗ∆ΕΙΑ»κ.ά. Στο σινεµά ξεκίνησε το 1969 µε την ταινία «Ποιος Θανάσης». Μέχρι σήµερα έχει λάβει µέρος ως πρωταγωνίστρια σε 19 ταινίες, µε-

ταξύ των οποίων δύο τεράστιες επιτυχίες «Οι Γενναίοι του Βορρά (1970)» και «ο Άνθρωπος µε το Γαρύφαλλο (1980)». Άλλες ταινίες στις οποίες έχει λάβει µέρος είναι οι «Ένας άφραγκος Ωνάσης(1969)», «Εγώ ρεζίλεψα τον Χιτλερ(1970)», «Ο ακτύπητος χτυπήθηκε(1970)», «υποβρύχιο Παπανικολής(1971)», «Οι Εγωιστές(1971)», «Καταναλωτική κοινωνία(1971)», «Ο άνθρωπος που έσπαγε πλάκα(1972)»κ.α. Έχει µακρά πορεία στην πολιτική και τον συνδικαλισµό. Εκλέγεται ∆ηµοτική Σύµβουλος στο ∆ήµο Αθηναίων το 1978, βουλευτής µε το ΚΚΕ το 1981. Ήταν πρόεδρος του Σωµατείου Ελλήνων Ηθοποιών για 11 χρόνια και αντιπρόεδρος της Παγκόσµιας Οµοσπονδίας

Ηθοποιών. Ίδρυσε την «Αργώ», µια καλλιτεχνική εταιρεία, µε την οποία συµµετείχε σε φεστιβάλ και εκδηλώσεις στην Ελλάδα. Aντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Θεάµατος-Ακροάµατος. Η Αιµιλία Υψηλάντη, είναι από τις φιγούρες που σου µένουν όταν είσαι µικρός, µε τα ξανθά µαλλιά της και τα χαµογελαστά γαλάζια µάτια της. Αρκετά χρόνια αργότερα, µπορεί ο παλιός-καλός ελληνικός κινηµατογράφος να είναι µια γλυκιά ανάµνηση µιας πιο αθώας εποχής όµως τα ίδια γαλάζια µάτια και η ίδια βελούδινη φωνή κάνουν την ίδια εντύπωση. Τα τελευταία χρόνια η Αιµιλία Υψηλάντη επιλέγει και ανεβάζει στο θέατρο έργα από το γαλλικό θέατρο.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω

[

Κλαίνε οι χήρες και οι βολεµένοι Θρήνος µεγάλος έγινε µε υπαλλήλους ∆ήµων Ακολουθούν δηµόσιοι κι ο Υπουργός ειδήµων.

Ψάξε να δεις εις τη βουλή πολλούς σαρακατσάνους Ο Σιούφας µην τους έβαλε να κάνουν πελεκάνους.

Παραµονές των εκλογών ο ∆ήµαρχος βοηθούσε τις ψήφους απ’το σόι σου εντέχνως εµετρούσε.

Ένα ποτήρι µε το νερό, κοστούµι και γραβάτα Είν΄η δουλειά του στη Βουλή κι εφάπαξ στα γεµάτα.

Μιας κι είπα τηλεόραση το µαγαζί θ’ ανοίξει Αγία µου Παρασκευή για αυτιά τους ΄κανε νύξη.

Και στο computer έβαζε και στο αριθµητήριο Όπως στα µνήµατα σταυροί κοιτάς στο κοιµητήριο.

Με Mercedes πήγε χωριό, εξέχασε γαϊδούρι Τσίπουρο σκέτο έπινε και για µεζέ αγγούρι.

Για µάτια σ’έχει ο Θεός, αντάρτες κουφαµάρα Για δεν µιλάτε βρε παιδιά καπνίζουν τα φουγάρα.

Και υποσχέσεις δίνανε για δεύτερη σου κόρη Όταν θα πάει στον στρατό θα δω και το αγόρι.

Κι η βλάχα απ’τα πρόβατα πίτσα θα παραγγείλει Σαλάτα σεφ την προτιµά και λάδι στο καντήλι.

∆εν θέλετε νοικοκυριό να µπει και µια τάξη Βοηθήσουν κι εργαζόµενοι αυτό να γίνει πράξη.

Ένας που είναι βουλευτής ως ∆ήµαρχος Τρικάλων Χίλιους διακόσιους διόρισε σχολή των κωφαλάλων.

Παρακαλώ την Παναγιά σώσει την κατρακύλα Το δέντρο µας ξεράθηκε και πέφτουνε τα φύλλα.

Αυτός δεν είναι ο κανών για τόσους υπαλλήλους Άλλοι µε τα λουκάνικα, του δηµοσίου σκύλους.

Κανέναν δεν ακούγανε και ο λαός µιλούσε Με ένα φτυάρι έχωσε και Σαµαράς κοιτούσε.

Τα βαφτιστήρια χώσανε, ανίψια, συµπεθέρια Σταυρούς στα ψηφοδέλτια, κουράστηκαν τα χέρια.

Χιλιάδες είναι σοβαροί σαν µέλισσα τη γύρη ∆ουλεύουν για πατρίδα µας και όχι για πανηγύρι.

Τον στήριξε ως βουλευτής ο δήµος ήταν κόµµα Αυτά τώρα πληρώνουνε Ελλάδας µας το πτώµα.

Μια νύχτα εδιοίκησε ως πρόεδρος Βουλής Πολύδωρ χώνει κόρη του, πράξη της προσβολής.

Πτυχία έχουν αληθή κι όχι µαϊµού γραµµένα Ψάξ’τε τα όλα Υπουργέ και µένα δώσε ένα.

∆εν φταίει εργαζόµενος, του δίνουν υποσχέσεις Παιδιά ήταν του κόµµατος και διάλεγαν τις θέσεις.

Αντώνη το κατάπιαµε τον βουλευτή Αρκάδα Η Σπάρτη βρίσκεται κοντά, σπρώξ’τονε στον Καιάδα.

Πίτα να βάλω γύρω του, τζατζίκι και κρεµµύδι Και µια κλοτσιά στον πισινό και στείλ’τον Παλαµήδι.

Εκεί όπου εµύρισε του πτώµατος η µπόχα Οι βουλευτές κουτόχορτο σερβίρανε µολόχα. Σε όλους θέση έταζαν γιατρός το φακελάκι Μα ασθενής δεν ξύπνησε φεύγει για αγγελάκι. Πρώτοι βολεύαν Υπουργοί δικοί τους περιφέρεια Και οι κυρίες τους αυτών, έκαναν την ιέρεια. Εις τα γραφεία βοήθαγαν, σταυρός για τραγωδία Σε όλους ναι τους έλεγαν, θεάτρου κωµωδία.

Ι∆ΙΩΤΙΚΑ ΚΤΕΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΓΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Ανακοίνωση Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ Ν. Ηλείας θέλουν να ενηµερώσουν την αγαπητή πελατεία τους ότι συνεχίζουν να λειτουργούν, (µε τις ίδιες κρατικές τιµές), στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις τους που βρίσκονται στο 4ο χλµ Αµαλιάδας –Σαβαλίων. Ενηµερώνουµε ότι τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις µας Ι.ΚΤΕΟ στην Ανδραβίδα στα φανάρια του Αεροδροµίου τις έχουµε ενοικιάσει για 8 έτη στον κ. Καραπάνο Αθανάσιο.

Τα τηλέφωνα για ραντεβού στην Αµαλιάδα – Σαβάλια είναι: 2622061001 και 6936648981, fax: 2622061335

Μήπως της καθαρεύουσας φοβήθηκε φωνάρα Και πράξη του, την έκανες, για ούλα σου γαργάρα.

Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ

Η Α∆Ε∆Υ εσώπασε φιρµάνι δεν θα βγάλει Ή µήπως και συνδικαλιστές είν’ µέσα στο τσουβάλι;

Κι όλοι αυτοί που µπήκανε µε φάκελο γεµάτο Απ’τα προσόντα φούσκωσε σαν το ψωµί αφράτο.

Χιλιάδες έτσι µπήκανε, συντάξεις έχουν πάρει Πίσω να δώσουν τα λεφτά των βουλευτών κουµπάροι.

Φωτοτυπίες βγάζανε πως είχανε πτυχίο Και ξένες γλώσσες µίλαγαν εκέρδισαν λαχείο.

Κι οι νέοι βλέπω σήµερα µ’αληθινά προσόντα Στον τοίχο κάδρα γίνανε και βολεµένοι τσόντα.

Ορθογραφία ξέρανε µε έψιλον το «και» Ειδήσεις τηλεόραση προσλάβανε κεκέ.

Μήπως µας φταίει Γερµανού κατακτητή η µπότα Που ‘καναν το δηµόσιο σαν της φυλής κοκότα.

]

Γράφει ο Επίσκοπος Ωλένης κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ο Απόστολος Παύλος δια του σηµερινού αποστολικού αναγνώσµατος (Α Κορινθίους ∆ , 916), αγαπητοί µου αναγνώστες, συνεχίζει να νουθετεί τους Χριστιανούς της Κορίνθου και τονίζει ιδιαίτερα το έργον των Αποστόλων, που συνεχίζουν το λυτρωτικό και σωτήριο έργο του Σωτήρος Χριστού. ∆ιότι οι Απόστολοι ήσαν οι µαθητές του Κυρίου, που άκουσαν την διδασκαλία Του και είδαν τα θαύµατά Του.Έζησαν µαζί Του τρία ολόκληρα έτη και Τον εγνώρισαν καλά. Οι Απόστολοι, καίτοι ήσαν αγράµµατοι, ανεδείχθησαν οι µεγαλύ-τεροι αναµορφωτές της οικουµένης. Επετέλεσαν την µεγαλύτερη πολιτιστική επανάσταση στον κόσµον. Βέβαια οι Αποστολοι είναι και οι πρώτοι Μάρτυρες του Χριστιανισµού. Τα όσα εδίδαξαν, τα επεσφράγισαν µε την θυσία της ζωής τους. Οι Απόστολοι είναι οι µεγαλύτεροι άγιοι της Εκκλησίας µας και οι πρώτοι Αρχιερείς. Κάθε Κληρικός , του οποίου η ιερωσύνη δεν ανάγεται µέχρι τους Αποστόλους , δεν είναι γνήσιος Κληρικός. Οι Απόστολοι απέκτησαν σαφή συνείδησι του έργου τους και ανεδείχθησαν άξιοι της αποστολής τους µετά την Πεντηκοστήν, «επελθόντος του Αγίου Πνεύµατος επ’αυτούς» (Πράξεις Α , 8). Ο Κύριος τους είχε προαναγγείλει, ότι τους αποστέλλει «ως πρόβατα εν µέσω λύκων» (Ματθαίου Ι , 16), ότι θα µισηθούν από όλους, θα µαστιγωθούν και θα υποστούν µαρτυρικό θάνατο, τα οποία και υπέστησαν. Παρ’όλα αυτά οι Απόστολοι δεν έπαυσαν να κηρύττουν τον Χριστόν, αψηφούσαν χάριν Αυτού και απειλές και τα πάντα. Αντέταξαν σε όλα αυτά τα : « Πειθαρχείν δει Θεώ µάλλον η άνθρώποις » ( Πράξεις Ε 29 ), «ου δυνάµεθα µη λαλείν»( Πράξεις ∆ , 20), «ο λόγος του Θεού ου δέδεται» (Β Τιµοθέου Β , 9) και «ουαί δε µοι , εάν µη ευαγγελίζοµαι» (Α’Κορινθιους Θ 19). Η εξουσία των Αποστόλων στην Εκκλησία ήταν αναµφισβήτητη, διότι απέρρεε από τον ίδιον τον Χριστόν και η θέσι τους ήταν µοναδική. «’Ιδου εγώ αποστέλλω υµάς», έλεγε ο Κύριος στους δώδεκα Αποστόλους και τους ενεθάρρυνε λέγοντας : «ο δεχόµενος υµάς εµέ δέχεται, και ο εµέ δεχόµενος δέχεται τον αποστείλαντά µε» (Ματθαίου Ι 16, 40). Εξαιρετική είναι η τιµή και η θέσι των Αποστόλων µετά το µαρτυρικό τους θάνατο µέχρι σήµερα µέσα στην Εκκλησία. Όλους έχει καταπλήξει ο άγιος βίος τους, η καθαρή διδασκαλία τους και το ανεκτίµητο έργο τους. ∆ιέδωσαν µέσα από αφάνταστα εµπόδια και αντιδράσεις την πίστι εις τον Ιησούν Χριστόν και ίδρυσαν παντού Τοπικές Εκκλησίς. Οι δειλοί και αγράµµατοι εκείνοι Γαλιλαίοι , όταν έλαβαν τον φωτισµόν και την δύναµι του Αγίου Πνεύµατος, ανεδείχθησαν πάνσοφοι και πανίσχυροι. Κατέρριψαν την προσκύνησι των ειδώλων, ανεκαίνισαν τα ήθη των ανθρώπων, εδίδαξαν τις θείες αρχές του Ευαγγελίου. Είναι αυτά που πάντοτε και σήµερα αποτελούν την µόνην ελπίδα σωτηρίας και αναµορφώσεως της ανθρωπότητος. Οι Απόστολοι είναι η καλύτερη απόδειξη , ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει θεία την προέλευση, διότι µόνον ο Θεός µπορούσε µε τέτοια ευτελή και άσηµα όργανά Του να επιτελέση τόσο µεγάλο έργο. ∆ια τούτο καλείται κάθε πιστός να καταστή ένας τέτοιος Απόστολος, απόστολος της αγάπης, της πίστεως και της θυσίας. ∆ιότι η εντολή του Κυρίου προς τους Αποστόλους και προς εµάς σήµερα είναι η αυτή: «Πορευθέντες µαθητεύσατε πάντα τα έθνη» (Ματθαίου ΚΗ , 1920). Ο αντίλαλος του έργου µας πρέπει να είναι ότι, εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος µας (Ψαλµός ΙΗ , 5). Καλούµεθα να γίνουµε µιµητές του έργου των Αγίων Αποστόλων, να µεταφέρουµε το Ευαγγέλιό Του εις όλην την κτίση, δια να υπερνικηθούν τα εµπόδια, να κατηχηθή ο κόσµος στην ορθόδοξη πίστη και να οδηγηθή στην τήρησι των αληθειών της στην καθηµερινή ζωή µας. Αποτέλεσµα αυτού θα είναι η επικράτηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης, ώστε όλοι µας να γίνουµε κληρονόµοι της επουρανίου Βασιλείας Του. ΑΜΗΝ.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

∆ΙΠΛΟΒΑΡ∆ΙΕΣ ΚΑΝΕΙ Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΕΙ

Ένα απορριµµατοφόρο για τον Πύργο και 22 χωριά! Χ

Ενέργειες για να αρχίσει και πάλι η ανακύκλωση

ωρίς τον απαιτούµενο αριθµό υπαλλήλων που θα µπορέσει να καλύψει επαρκώς τις µεγάλες ανάγκες που έχει ο δήµος του Πύργου, στον τοµέα της καθαριότητας της πόλης και της ευρύτερης περιοχής, λειτουργεί, το τελευταίο διάστηµα, σύµφωνα µε αποκλειστικές πηγές της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», η υπηρεσία Καθαριότητας του δήµου Πύργου. ΕΡΕΥΝΑ: ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Και ενώ, σύµφωνα πάντα µε τις ίδιες πηγές, το πρόγραµµα ανακύκλωσης, έχει σταµατήσει προσωρινά για τον δήµο εδώ και αρκετό καιρό, η υπηρεσία καθαριότητας σήµερα, λειτουργεί µε µεγάλη δυσκολία και µε λιγοστούς υπαλλήλους που είναι αναγκασµένοι να καλύπτουν τεράστια µέτρα αποστάσεων προκειµένου να διατηρούν καθαρή την πόλη και τα χωριά του δήµου. Όπως αποκαλύπτει η έρευνα της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» το µεγαλύτερο πρόβληµα έγκειται περισσότερο στην έλλειψη οδηγών απορριµµατοφόρων, κάτι που έχει ως αποτέλεσµα η λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας να «νοσεί», αφού για να καλυφθεί ολόκληρη η περιοχή του δήµου Πύργου, στη διάθεση του τµήµατος, βρίσκεται µόλις ένα απορριµµατοφόρο από τα οκτώ συνολικά που διαθέτει ο δήµος του Πύργου. Ειδικότερα, στην πόλη του Πύργου καθώς και σε ακόµα είκοσι δύο χωριά

του δήµου, µόλις ένα απορριµµατοφόρο της υπηρεσίας ανακύκλωσης, κάνει καθηµερινά δροµολόγια, ώστε να καλυφθούν όλες οι ανάγκες καθαριότητας ενώ τρία από τα οκτώ απορριµµατοφόρα καλύπτουν τις ανάγκες των πρώην δήµων Ιάρδανου, Βώλακα και Ωλένης (ένα για κάθε περιοχή αντίστοιχα). Με δεδοµένη την έλλειψη ατόµων ωστόσο, τα απορριµµατοφόρα που έχει στη διάθεσή του ο δήµος του Πύργου, δεν µπορούν να λειτουργήσουν και κατ’ επέκταση να καλύψουν τις τεράστιες ανάγκες του, µε αποτέλεσµα, το τελευταίο διάστηµα οι υπάλληλοι να αναγκάζονται να εργάζονται διπλές βάρδιες ώστε να καλύψουν όλες τις περιοχές.

Ξεκινά και πάλι η ανακύκλωση

Ασφαλείς πληροφορίες της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» αναφέρουν πως µέσα στην επόµενη εβδοµάδα αναµένεται

Μόλις ένα απορριµµατοφόρο καλύπτει το τελευταίο διάστηµα την πόλη του Πύργου και είκοσι δύο ακόµα χωριά (φωτογρ. αρχείου).

να ξεκινήσει και πάλι κανονικά το πρόγραµµα της ανακύκλωσης στο δήµο του Πύργου, το οποίο είχε διακοπεί από τη δηµοτική αρχή, κυρίως λόγω του υψηλού του κόστους. Τα απορρίµµατα, όπως επεσήµαναν πηγές, θα στέλνονται και πάλι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στην Πάτρα, ενώ µέχρι σήµερα, κάτι τέτοιο δεν ίσχυε. Πάντως, όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, η δηµοτική αρχή Πύργου, προχώρησε άµεσα τις διαδικασίες για την ανακύκλωση µε αποτέλεσµα ο δήµος του Πύργου, να καταφέρει και πάλι να µπει στο συγκεκριµένο πρόγραµµα της ανακύκλωσης.

Ο δήµος του Πύργου, κατάφερε να ενταχθεί και πάλι στην ανακύκλωση, η οποία θα αρχίσει να λειτουργεί από την επόµενη εβδοµάδα.

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Θα τιµήσει τον πρ. ΥΠ.ΠΟ Κώστα Τζαβάρα Με το βραβείο «Homo Hellenicus» Ιδιαίτερα τιµητική διάκριση επιφυλάσσει το Πανεπιστήµιο Αθηνών στον πρ. υπουργό Πολιτισµού Κώστα Τζαβάρα τον οποίο και θα βραβεύσει σε ειδική τελετή που θα γίνει το προσ. Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου. Στην σχετική ανακοίνωσή του το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο αναφέρει τα εξής: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισµού, το Πανεπιστήµιο Αθηνών, δια του Εργαστηρίου Βιοφυσικό Περιβάλλον: Νευροεπιστήµες & Μάθηση, θα υλοποιήσει και φέτος τις εκδηλώσεις της ∆ελφικής Ιδέας, στο διάστηµα 5 έως 8 Σεπτεµβρίου 2013, στο πλαίσιο της διεξαγωγής του καθιερωµένου ∆ιεθνούς Συµποσίου, µε θέµα: «Βιοηθική & Επιβίωση». Παράλληλα, θα λάβουν χώρα και οι τελετές πανηγυρικής επίδοσης των ∆ελφικών τιµών, το Σάββατο 7 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 19:30 στον Αρχαιολογικό Χώρο – Αρχαιολογικό Μουσείο ∆ελφών. Σε αυτές τις εκδηλώσεις θα τιµηθούν: Ο Γάλλος Καθηγητής Χειρουργικής Dr. Patric Bui, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Paris V & Sorbonne, France προταθείς για Βραβείο Nobel Ιατρικής, διατελέσας Πρόεδρος του Συλλόγου Ιατρών Αισθητικής και Πλαστικής Χειρουργικής (SOFCEP) Γαλλίας και πολυτιµηµένος ερευνητής διεθνώς, µε το «Βραβείον Σοφίης» Ο Έλληνας πρώην Υπουργός Πολιτισµού κ. Κωνσταντίνος Τζαβάρας µε το «Βραβείον Homo Hellenicus» για την προσφορά και το Ήθος του στον χώρο της Πολιτικής και ιδίως για το ότι µερίµνησε προσωπικώς όχι µόνον να µην τρωθεί ανεπανόρθωτα ο Ελληνικός Πολιτισµός, αλλά και να αναβαπτιστεί, σε αυτή την περίοδο της κρίσης που διανύουµε. Σηµειώνεται ότι µε το «Βραβείον Homo Hellenicus» έχουν τιµηθεί στο παρελθόν ακαδηµαϊκοί και ερευνητές όπως

η Γαλλίδα φιλόλογος και ακαδηµαϊκός, Jacqueline Worms de Romilly, ο επικεφαλής του προγράµµατος «∆ίας» της NASA Scott Bolton, η Professor of Classics and Theatre, University of California, San Diego Marianne Mc Donald, ο Σκηνοθέτης Jean Luc Godard, ενώ Τίτλο Homo Hellenicus µεταξύ άλλων έχουν λάβει: ο Πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Putin, ο Πρόεδρος της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας Nicolas Sarkozy, ο Πρώην Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας της Τσεχίας Vaclav Havel, ο αείµνηστος Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας Τάσος Παπαδόπουλος, (2003-2008) και άλλοι. Η ∆ελφική Ιδέα συνιστά την συµπύκνωση των βασικών αρχών της αρχαίας Ελληνικής σκέψης και φιλοσοφίας, ειδικότερα της ελευθερίας της σκέψης, της καλλιέργειας της επιστηµονικής αριστείας, της προαγωγής του πολιτισµού και της εν γένει πνευµατικής ζωής. Σκοπός, η προώθηση των βασικών ανθρωπίνων αξιών, ως η µόνη (ίσως) διέξοδος στα επίκαιρα προβλήµατα της ανθρωπότητας. Επιτροπή επί των βραβεύσεων Πελεγρίνης Θεοδόσης - Πρύτανης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Παπαθανασίου Βαγγέλης – Πρόεδρος επί τιµή – ∆ιεθνώς ανεγνωρισµένος Έλληνας συνθέτης, Ιππότης του Τάγµατος των Τεχνών και των Γραµµάτων της Γαλλικής ∆ηµοκρατίας, Επίτιµος διδάκτωρ του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κίττας Χρήστος – πρ. Πρύτανης του Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών Νανόπουλος ∆ηµήτρης – Καθηγητή Texas A&M University, Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών Τζάνη Μαρία – (οµ.) Καθηγήτρια Πανεπιστηµίου Αθηνών Φωκάς Αθανάσιος – Καθηγητής University of Cambridge, Μέλος της Ακαδηµίας Αθηνών


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

6 ΟΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ

Οι ωφελούµενες µητέρες από το πρόγραµµα ΕΣΠΑ στην Ηλεία ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΜΗΤΕΡΑΣ ∆ΟΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ( ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-ΕΠΩΝΥΜΙΑ ∆ΟΜΗΣ) ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΑΤΣΑΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 ∆ΑΝΕΖΗ ΕΛΕΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΜΗΡΙΣΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΧΟΝΤΩ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ30026 ΛΕΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΖΗΣΙΜΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΜΠΟΥΡΝΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΣΟΥΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΟΥΦΩΛΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΩΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 REDJALA NATHALIE ANNE MARIE AGNES Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) ΜΥΡΣΙΛΑΚΗ ΕΥ∆ΟΚΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΨΥΧΟΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΨΥΧΟΜΑΝΗ ΣΟΦΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΠΑΠΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ37954 ΠΑΠΑΝ∆ΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ37954 ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ* Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΒΛΑΜΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ* Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΖΑΡΕΙΦΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ* Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 MELENKO LYUDMYLA Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ30026 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΙΩΑΝΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΟΥΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΚΟΥΛΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΖΗΣΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΦΕΤΣΗ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΤΑΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΣΚΟΥΡΦΟΥΝΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΑΝΤΙΟΧΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 VILA BRUNILDA Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΖΕΡΜΠΙΝΗ ΕΛΕΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΧΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΧΡΟΥΣΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΛΑΛΑΚΙ∆ΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΣΥΜΕΩΝ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 ΣΚΕΝΤΕΡΙ ΣΚΕΝΤΙ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΤΣΟΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΣΟΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΣΟΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ30324 ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΛΑΣΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΛΑΣΠΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΑΚΚΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΝΙΚΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΦΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΓΙΑΝΟΓΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣΠΥΡΟΥΛΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ ΠΑΟΛΑ -ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΣΙΟΥΤΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΑΚΑΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΖΙΑΤΑ ΞΑΝΘΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΝΤΑΛΙΑΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37952 ΛΑ∆Α ΘΕΟ∆ΩΡΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΛΑ∆Α ΘΕΟ∆ΩΡΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΑΜΠΝΤΕΛ ΧΑΝΤΙ ΜΥΡΙΑΜ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΖΕΡΒΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ30026 ΖΩΖΩΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΣΙΧΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΤΣΙΧΛΙΑ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΣΤΑΥΡΑΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ30026 ΝΤΟΥΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΝΤΟΥΝΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΜΟΣΙΑΚΟΒΑ ΟΛΓΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΟΣΙΑΚΟΒΑ ΟΛΓΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΟΣΙΑΚΟΒΑ ΟΛΓΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΑΛΛΗ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΚΡΙΚΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 ΖΑΓΚΛΗ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΑΛΑΘΑ ΣΟΦΙΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΛΑΘΑ ΣΟΦΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΑΛΑΘΑ ΣΟΦΙΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΑΓΑΛΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΜΠΙΚΟΥ ΠΟΥΛΧΕΡΙΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΛΑ∆Η ΙΩΑΝΝΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ30304 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΓΥΡΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΛΟΓΟΘΕΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 ΠΟΛΥΧΡΟΝΙ∆ΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΤΣΙΩΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΤΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΤΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΤΟΥΜΠΑ ΡΟΥΜΠΙΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 ΚΑΜΠΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΠΑΤΣΟΥΛΙΑ ΙΩΑΝΝΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270 ΤΖΟΥΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΛΑΥ∆ΙΑΝΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΞΥ∆ΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 VJERI AULONA Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 VJERI AULONA Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΑΧΡΗ ΑΚΡΙΒΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ30029 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΖΑΧΑΡΩ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ30026 ΜΠΑΡΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ37954 ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΤΣΙΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 ΣΤΟΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΟΥΣΤΑΦΕΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΓΡΑΠΙ∆Η ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΑΦΝΗ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΙ∆Η ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΜΠΑΣΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΜΠΑΣΤΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΒΕΡΓΕΤΗ ΑΛΕΞΩ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 IKANOVIC MIMA Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 IKANOVIC MIMA Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΚΟΛΟΒΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ"20289 ΚΟΛΟΒΕΡΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ"20289 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΗ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37953 ΚΛΑ∆Η ΕΥΤΥΧΙΑ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 ΝΤΟΥΖΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΝΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΦΑΚΙΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ∆ΡΟΥΒΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ∆ΡΟΥΒΙΩΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 ΜΠΟΥΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΜΠΟΥΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΜΠΟΥΡΗ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΦΛΟΚΑ ΜΑΡΙΑ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 ΦΩΤΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 ΑΣΒΕΣΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ30304 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ30029 ΑΓΓΕΛΙ∆ΟΥ ΑΝΝΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΑΛΤΙΠΑΡΜΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 ΣΥΡΙΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΒΡΥΝΙΩΤΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΠΑΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 ΒΟΥΤΟΥ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ* Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 ΜΠΙΝΗ ΑΛΕΞΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 ΓΚΟΥΒΙΤΣΑ ΚΛΕΟΝΙΚΗ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37953 ΚΑΡΒΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270

ΚΟΥΦΩΛΙΑ ΕΛΕΝΗ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΟΚΟΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΠΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΙΣΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΟΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΤΑΗ-ΖΑΜΠΑΝΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΡΕΒΕΚΚΑ ΧΑΡ∆Α ΠΑΝΩΡΑΙΑ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΡΕΠΠΑ ΕΛΕΝΗ ΝΙΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΓ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΣΑΓ∆Η ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΘΕΩΝΗ ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΘΕΩΝΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΝ∆ΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΩΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΘΕΩΝΗ ΦΑΚΑΛΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΜΕΛΙΣΣΑΡΑΤΟΥ ΚΑΛΗ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΣΙΠΟΛΙΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΕΦΑΛΛΗΝΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΚΩΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΒΕΡΓΕΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΧΟΥΡΙΤΗ ΤΑΣΙΑ ΜΠΑΝΤΙΛΕΣΚΑ ΜΑΓ∆ΑΛΗΝΗ ΖΑΒΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΑΝ∆ΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΓΑΤΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΑ ΚΑΝΑΙ ΝΕΣΛΙ ΤΣΙΓΚΡΗΛΑ ΜΑΡΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΝΕΟΦΩΤΙΣΤΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΙΑΚΙΣΙΚΛΟΓΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΖΕΠΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΑΓΚΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ∆ΑΓΚΟΥΝΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΠΕΤΡΙ∆Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑ BANA ADANILA ΒΡΑ∆Η ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΛΕΙ∆ΙΩΤΗ ΝΙΚΗ ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΤΖΙΝΗ ΜΥΡΤΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΕΝΕΤΤΑ ΚΟΥΡΗ ΑΡΕΤΗ ΤΣΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΟΠΕΛΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΝΘΑ ΣΑΚΚΑΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΟΤΣΟΠΟ∆Η ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΟΤΣΟΠΟ∆Η ΕΡΜΙΟΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΣΗΜΩ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΘΗ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΜΠΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ DODAJ VJOLLCA ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΑΡΑ ΓΚΕΝΤΙΑΝΑ ΜΠΟΥΡΝΕΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ* ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΛΑΣΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΛΑΣΣΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΓΚΟΓΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΙΩΑΝΝΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΙΤΣΑ ΠΟΛΙΞΕΝΗ-ΜΑΡΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟ∆ΟΣΙΑ ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΚΑΡΙΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΡΟΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΡΟΚΑΝΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΣΙΦΡΙΚΑ ΑΝΘΗ ΒΑΜΠΙΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΤΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΣΧΑΛΟΓΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΡΑ ΑΘΗΝΑ ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΑΤΑΡΗ ΑΝΝΑ ΚΡΑΓΚΑΡΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΨΗ ΑΝΤΩΝΙΑ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΣΙΝΑΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΙΝΑΝΟΥ ΛΟΥΙΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΟΥΛΗ ΣΑΡΡΗ ΜΑΡΟΥΛΗ ΒΥΘΟΥΛΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΕΡΡΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΤΟΡΟΜΑΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ AZIZAJ EMANUELA ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΤΖΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ ΝΙΚΗ ∆ΟΥΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΕΝΙΑ ∆ΟΥΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΕΝΙΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΧΑΙΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΟΖΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑ∆ΑΤΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ ΜΑΝΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ ΜΑΡΑΖΙΩΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΛΗΠΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΠΑΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΠΑΣΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΑ ΡΙΝΑ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΝ∆ΥΛΗ ΜΑΡΙΑ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΤΑΛΗ ΑΛΕΞΙΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΞΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΛΑΣΗ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΚΡΙΝΤΖΑΛΗ ΠΗΓΗ ΦΙΟΡΕΤΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΛΕΡΓΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΡΑΓΟΥΣΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ ΣΑΜΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΘΑ ΙΑΚΩΒΙ∆ΟΥ ΜΑΡΘΑ 20289 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΘΗΛΥΖΑ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ ΜΠΙΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΠΙΜΠΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΜΑΡΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΠΙΣΙΜΙΣΗ ΑΝΘΟΥΛΑ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΠΑΝΤΟΥΝΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΤΑΡΑΜΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΝΑ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΟΥΝΑ∆Η ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΤΣΟΥΡΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΤΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΙΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΜΙΧΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ Α∆ΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΟΥΝΙΑ ΧΡΥΣΗ ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΙΑΚΟΥΜΗ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΤΣΙΜΠΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ LLESHI ALMIRA ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΟΥΤΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΖΩΤΟΥ ΝΙΚΗ ΒΛΑΧΟΥ ΝΙΚΗ ΣΟΛΩΜΟΥ ΑΡΓΥΡΩ PALACEAN EUGENIA-PAULA ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ30304 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.1 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α2 - Ε.ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.481 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37952 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37952 Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37952 Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37953 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ30029 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ30029 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37953 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30268 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ30324 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ30324 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Γ - Κ∆ΑΠ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ20 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ37776 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30268 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α1.1 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30270 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ30304 Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ36882 Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ37188 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37947 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ30312 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ30272 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) 20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53)20290 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30322 Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ"93 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ30308 Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ30325 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ"20289 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ30028 Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ"20289 Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ37953 Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΚΡΑΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΕΡΜΙΝΑ OZIKAS-IVANOVA GERGINA ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΟΣΧΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ ΡΕΠΠΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΜΟΥΖΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΟΥΛΕΛΕ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΑΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ* ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ* ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΚΑΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΝΙΚΗ ∆ΟΥΜΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΠΑ ΑΝΕΤΑ ΚΑΚΑΡΟΥΜΠΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ ΜΠΟΥΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΑΡ∆ΑΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ CAZAN VERGINIKA CAZAN VERGINIKA ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΕΤΗΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΑΒ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΙΓΟΥΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΝΤΟΑ ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΛΙΒΙΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΣΙΛΙΒΙΤΑ ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΕΝΤΕΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΘΕΩ∆ΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ ΛΑΛΙΩΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΛΑΜΠΑΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΡΑ ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΖΕΛΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΤΖΕΛΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ BAICU VIORICA ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΚΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΛΟΥΠΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΜΗΛΙΑ ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΟΥΛΑ ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΝΙΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΤΣΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ ΖΩΝΤΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΟΥΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΟΥ∆Α ΕΛΕΝΗ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΡΑΙΜΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΠΟΥΛΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΤΣΙΚΗ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ RRAPAJ KLEMENTINA CELAJ SILVANA ΚΑΡΤΣΑΚΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΗΤΤΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ ΚΑΠΛΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ ΠΑΝΤΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΦΑΤΟΥΡΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΦΛΕΣΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΟΡΛΟΦ ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΣΤΟΥΛΑ* ΚΑΡΡΑ ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ LAINOPOULOS FLORINA ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΠΑΤΣΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΡΙΝΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΚΑΨΑΣΚΗ ΣΟΦΙΑ ΚΑΓΚΟΥΡΑ ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΞΕΝΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΜΠΙΡΜΠΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΚΑΠΕΛΙΩΤΗ ΠΑΝΟΥΛΑ ΜΙΑΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΚΕΛΝΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΛΑ∆ΙΑΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΕΝΤΟΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΠΙΝΤΖΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΧΙΩΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΒΡΙΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΜΠΟΥΦΑΡ∆ΕΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΚΚΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΣΤΑΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΤΣΗ ΦΙΓΑΛΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΡΙΖΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΑΥΡΟΥΛΗ ∆ΙΑΜΑΝΤΩ ΡΟΖΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΚΑΥΚΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΙΑ ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΛΕΚΟΥΡΑ ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΣΚΟΥΡΤΑ ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΟΥ∆Η ΕΛΕΝΗ ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΥ ΟΛΓΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΚΟΤΣΗ ΑΙΚΤΕΡΙΝΗ ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΘΕΟ∆ΟΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥΣΗ ΑΝΘΗ ΜΑΡΤΖΑΚΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΚΑΛΟΠΙΣΗ ΛΟΥΚΡΙΤΙΑ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΠΑΝΑΓΟΥΤΣΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΩΡΑΙΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΑΜΑΛΙΑ ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΡΑΙΜΑΚΗ ΓΚΟΛΦΩ ΜΠΑΚΑΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥΛΑ ΡΕΝΤΕΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΒΛΑΣΣΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΛΕΤΤΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΦΛΩΡΕΝΤΙΝΑ ΖΑΡΕΙΦΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΡΑΛΗ ΑΣΗΜΩ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΠΙ∆Α ΒΕΡΓΕΤΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΓΑ ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΑΡΑΟΥ ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΚΑΤΣΩΡΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΠΛΕΤΣΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡ∆Α ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΑΛΑΣΚΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΑΓΩΓΙΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΛΙΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΑΤΣΑΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ* ΤΣΟΥΡΑΠΑ ΕΛΕΝΗ* ΠΡΟΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ ΓΕΩΡΓΙΑ* ΑΛΕΤΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ* ΝΙΚΟΛΟΥΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ* ΠΑΤΣΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ* ΣΑΚΕΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΑ* ΚΟΡ∆ΑΛΗ ΕΛΕΝΗ* ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΡΙΕΤΗ* ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ* ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΑΓΓΕΛΑ* ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ* ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΡΟΖΑ* ΡΟΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΡΟΚΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΜΠΕΡΕΤΣΟΥ Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ* ΤΟΥΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ* ΣΤΑΥΛΙΩΤΗ ΛΕΜΟΝΙΑ* ΞΕΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ* ΞΕΝΟΥ ΑΝ∆ΡΙΑΝΑ* ΝΟΤΑΡΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ* ΝΤΟΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ* ΘΑΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ* ΓΟΝΙ∆Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ* ΜΠΟΤΖΟΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ* ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΑ* ΚΟΥΡΟΥΜΑΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ* ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ* ΚΩΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ* ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ* ΜΠΑΣΤΑ ΕΛΕΝΗ* ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ* ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ* ΧΙΩΤΗ Ο∆ΥΣΣΕΙΑ* ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ* ΟΡΦΑΝΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ* ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ* ΠΑΤΣΟΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ* ΓΚΡΟΥΜΟΥΣΑ ΧΡΙΣΤΟΥΛΑ* ΚΟΛΟΒΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ* ΚΟΛΛΑΤΟΥ ΕΥΘΑΛΙΑ* ΚΟΡΟΚΟΚΟΥ ΕΛΕΝΗ* ΦΟΥΡΝΑΡΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ* ΜΠΙΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ* ΛΟΥΠΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΤΩΡΑ ΑΝΝΑ* ΜΑΣΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ* ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ* ΚΑΛΑΝΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ* ΠΟΛΙΤΗ ΜΑΡΙΝΙΚΗ* ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΓΛΑΙΑ* ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ* ΤΣΟΠΕΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ*

Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Α΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Α΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α1.2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Α΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" ( ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ 53) Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Β΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΡ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ - Κ∆ΑΠ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Β' ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Α΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Γ - Κ∆ΑΠ ΖΑΧΑΡΩΣ Α΄ ΒΑΡ∆ΙΑ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Α΄ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ∆ΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β' ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Β΄ ΤΣΙΡΩΝΕΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΜΑΡΙΕΤΤΑ" Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ" Α2 - Γ΄ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ Α2 - Ι∆ΙΩΤΙΚΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ "ΡΗΓΑ & ΣΙΑ ΟΕ"


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

∆ιαβεβαιώσεις που έµειναν τελικά στα λόγια… • Καλύφθηκαν µε την συµπληρωµατική χρηµατοδότηση επιπλέον 63 θέσεις ωστόσο δεν ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήµατα, έµειναν ως επιλαχούσες 124 µητέρες!

Α

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

νακοινώθηκαν αρ γ ά προχθές το βράδυ οι αναθεωρηµένοι πίνακες και µε τις επιλαχούσες µητέρες τα παιδιά των οποίων εξασφάλισαν µια θέση σε παιδικούς σταθµούς µέσω ΕΣΠΑ. Στην Ηλεία τελικά ωφελούνται 710. Καλύφθηκαν δηλαδή επιπλέον 63 θέσεις ωστόσο δεν ικανοποιήθηκαν όλα τα αιτήµατα. Μένουν ως επιλαχούσες 124 µητέρες.

Οι ωφελούµενες γυναίκες θα πρέπει να αναζητήσουν τη δοµή όπου έχουν επιλεγεί, προκειµένου να εγγράψουν τα παιδιά τους µέχρι και τις 13 Σεπτεµβρίου Τα παιδιά που µένουν εκτός σταθµών λόγω ελλείψεων στα δικαιολογητικά τους είναι 156. Να σηµειωθεί ότι στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) βρίσκονται από το βράδυ της Παρασκευής και οι εντολές τοποθέτησης. Οι ωφελούµενες γυναίκες θα πρέπει να τις

αναζητήσουν στη δοµή όπου έχουν επιλεγεί, προκειµένου να εγγράψουν τα παιδιά τους µέχρι και τις 13/9/2013. Απογοητεύτηκαν οι µητέρες… «Κανένα παιδί δε θα µείνει έξω

από τους δηµοτικούς παιδικούς σταθµούς» έλεγε το υπουργείο Εσωτερικών πριν από µερικές ηµέρες. ∆ιαβεβαιώσεις τελικά που έµειναν στα λόγια µε τις µητέρες που δεν «πέρασαν» να βρίσκονται σε απόγνωση. Το υπουργείο Εσωτερικών είχε

ανακοινώσει ότι επιπρόσθετα µε τους πόρους που είχαν εξασφαλιστεί - ύψους 150 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης έδωσε επιπλέον 15 εκατοµµύρια ευρώ και το υπουργείο Εργασίας έδωσε άλλα 15 εκατοµµύρια.

ΣΙ∆ΗΡΟ∆ΡΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ

Ζωντάνεψε µετά από πολλά χρόνια Πραγµατοποιήθηκε χθες η προκαθορισµένη εκδροµή µε το τρένο Καλαµάτα - Καλό Νερό - Φιγαλεία - Καϊάφας µε σκοπό οι επιβάτες να απολαύσουν µια υπέροχη διαδροµή στους Νοµούς Ηλείας και Μεσσηνίας, να απολαύσουν τον καφέ τους στον γραφικό Σιδηροδροµικό Σταθµό του Καϊάφα και γιατί όχι και το µπάνιο τους αφού ο καιρός το επέτρεπε. Το Φιγαλεία – Τοπικές Ειδήσεις βρέθηκε στον Σιδηροδροµικό Σταθµό Φιγαλείας και αποτύπωσε στον φωτογραφικό φακό µια υπέ-

ροχη εικόνα. Την στιγµή που το τρένο κάνει την εµφάνισή του και µετά από πολλά χρόνια πραγµατοποιεί στάση στο σταθµό αφήνοντας µάλιστα επιβάτη! Το τρένο είχε αρκετό κόσµο ενώ και στον Σιδηροδροµικό Σταθµό Φιγαλείας βρέθηκαν 5-6 άτοµα για να αποτυπώσουν και αυτοί την εικόνα αλλά και για να δουν το τρένο µετά από πάρα πολύ καιρό. Ευχή όλων ο σιδηρόδροµος να τεθεί ξανά σε λειτουργία. Θ.Χ.

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ πρ. βουλευτής

Στη Βουλή χάθηκε το Ταµείο Μολυβιάτη και η ρύθµιση του τριχίλιαρου για τους Ηλείους Α) Ταµείο Μολυβιάτη Η πρόσφατη απάντηση του υπουργού Οικονοµίας κ. Στουρνάρα στην ερώτηση βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά µε την τύχη του αποθεµατικού του πρώην ταµείου Μολυβιάτη επαναφέρει στην επικαιρότητα την αναζήτηση πολιτικών ευθυνών περί της αλλαγής σκοπιµότητας της χρήσης των συγκεκριµένων δωρεών εσόδων του Ταµείου Μολυβιάτη. Ο υπουργός ρητά αναφέρει ότι ο υπουργός Ανάπτυξης ρυθµίζει κατ’ απόλυτο τρόπο τη διαχείριση των υπολοίπων κονδυλίων του Ταµείου. ∆ηλαδή επιβεβαιώνει ότι υπήρξε αλλαγή σκοπιµότητας, αφού η διαχείριση γίνεται για έργα που αφορούν όλη την Ελλάδα. Έχω αναφέρει επανειληµµένα ότι στις αρχές ∆εκεµβρίου του 2011, στο ελληνικό κοινοβούλιο ψηφίστηκε ο κρατικός προϋπολογισµός του 2012. Στον νόµο του προϋπολογισµού του 2012, υπάρχει κωδικός εσόδων του υπουργείου Ανάπτυξης µε τίτλο «Έσοδα από δωρεές καταργηθέντων νοµικών προσώπων». Τα έσοδα αυτά χρηµατοδοτούν το πρόγραµµα ∆ηµοσίων επενδύσεων (Π∆Ε) σε όλη τη χώρα. Έτσι οι δωρεές συµπολιτών µας αντί να πηγαίνουν στην πυρόπληκτη Ηλεία (έστω περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας) κατανέµονται σε όλη τη χώρα. Σε εκείνη την ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο, είχα διαφωνήσει και δεν ψήφισα τον προϋπολογισµό του υπουργ. Ανάπτυξης. Είχα έγκαιρα αποστείλει επιστολή στον πρωθυπουργό κ. Παπαδήµο, στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Χρυσοχοΐδη, στον Γραµ. του ΠΑΣΟΚ κ. Καρχιµάκη, όταν πρότεινα τη δηµιουργία ειδικού κωδικού εσόδων στον προϋπολογισµό, µε δέσµευση για την πυρόπληκτη Ηλεία. Κάτι αντίστοιχο είχε γίνει για την σεισµόπληκτη Φωκίδα παλαιότερα όλες οι κινήσεις αυτές είχαν δηµοσιευτεί τον τοπικό Τύπο. Αρκετοί φορείς του νοµού (περιφ. ενότητας) είχαν στείλει επιστολές, υιοθετώντας τις ανησυχίες µου και τις προτάσεις µου, στους πολιτικούς και πολιτειακούς παράγοντες της χώρας. ∆υστυχώς δεν εισακουστήκαµε.

Το ειρωνικό είναι ότι Ηλείοι βουλευτές ψήφισαν αυτή την αλλαγή χρήσης και σκοπού των χρηµάτων του Ταµείου Μολυβιάτη. Εκτός του πρώην βουλευτή Τάκη ∆ηµητρουλόπουλου. Όσον αφορά τη διαφάνεια της διαχείρισης θα πρέπει να υπάρξει συνολικός απολογισµός σε ποιους φορείς έγιναν κατανοµές και µε ποιο τρόπο έγιναν τα έργα (αναθέσεις, δηµοπρασίες, κτλ). Β) Ρύθµιση για το τριχίλιαρο Ο µόνος τρόπος ρύθµισης της εκκρεµότητας γύρω από τη νοµιµότητα της είσπραξης του προνοιακού βοηθήµατος των 3.000 ευρώ από τους πυρόπληκτους ήταν η νοµοθετική ρύθµιση µε νόµο στη Βουλή. ∆εν υπήρχε άλλος τρόπος. Η διαπίστωση αυτή προέκυπτε από τις συναντήσεις µε τους εκπροσώπους της πολιτείας. Τέτοιες ρυθµίσεις έγιναν µε τροπολογίες στη βουλή για όσους είχαν κάνει χρήση πλαστών και εικονικών τιµολογίων µε αναδροµική ισχύ. Μάλιστα καταργήθηκαν και δίκες που βρίσκονταν σε εξέλιξη. Κατέθεσα σχετική τροπολογία το 2011 στην Βουλή για την αναδροµική αµνήστευση των όποιων αδικηµάτων διαπράχθησαν κατά την καταβολή του προνοιακού επιδόµατος στους πυρόπληκτους της Ηλείας. Βέβαια η τροπολογία προστάτευε τους «πραγµατικούς» Ηλείους που είχαν πάθει «πραγµατική» ζηµιά και όχι τους µεταφερόµενους στην Ηλεία. ∆υστυχώς η τροπολογία δεν έγινε αποδεκτή. Όµως δεν στηρίχθηκε από κανέναν άλλο Ηλείο Βουλευτή. Έτσι χάθηκαν οι δύο ευκαιρίες για τους πυρόπληκτους Ηλείους. Τα υπόλοιπα είναι λόγια. Υ.Γ: Όσοι έχουν πρόσβαση στο ∆ιαδίκτυο ας ψάξουν µέσω Google στα λήµµατα «τροπολογία – τριχίλιαρο-πυρόπληκτη Ηλεία» και «προϋπολογισµός 2012- Ταµείο Μολυβιάτη» να βρουν δηµοσιεύµατα εκείνης της περιόδου για τα συγκεκριµένα θέµατα.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΚΥΡΙΩΣ ΣΕ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΜΕΘ

Την Τρίτη τα ονοµαστήρια κ. Άνθιµου

Κ

Απὸ την Ιερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινούται ότι την Τρίτη, 3 Σεπτεµβρίου, εορτάζει τα ονοµαστήριά του ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιµος, επὶ τη ιερά µνήµῃ του αγίου, ενδόξου Ιεροµάρτυρος Ανθίµου, Επισκόπου Νικοµηδείας. Το απόγευµα της ∆ευτέρας, 2 Σεπτεµβρίου, στις 7.00 µ.µ. θα τελεστεί Πανηγυρικὸς Αρχιερατικὸς Εσπερινὸς στον ιερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαµά. Το πρωί της Τρίτης, 3 Σεπτεµβρίου, απὸ τις 7.00 - 10.30 π.µ., στον ίδιο ιερὸ Ναὸ, θα τελεστούν ο Όρθρος και η Αρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, µε συµµετοχὴ και άλλων Σεβασµιωτάτων Μητροπολιτών. Μετὰ το τέλος της Θ. Λειτουργίας, ο Παναγιότατος θα δεχθεί τις ευχὲς των εκπροσώπων των Αρχών, του ιεροῦ Κλήρου και του ευσεβούς Λαού, στο Επισκοπείο της Ιεράς Μητροπόλεως (Βογατσικού 7) ως ακολούθως : * την πρωίαν απὸ 11.00’ έως 13.00’ και * το απόγευµα απὸ 17.00’ έως 18.00’. Μετα τις 18.00, ο Παναγιοτατος θα αναχωρήσει στην Αθήνα για τα συνοδικά του καθήκοντα.

Οριακή η λειτουργία του Νοσοκοµείου Πύργου ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Τι αναφέρει ο πρόεδρος των Εργαζοµένων Ανδρέας Βγενόπουλος

άτω από πολύ δύσκολες συνθήκες είναι αναγκασµένοι να εργάζονται οι ιατροί και νοσηλευτές του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου, λόγω της µεγάλης έλλειψης προσωπικού όλων των κατηγοριών, µε το νοσηλευτικό ίδρυµα της Ηλείας το τελευταίο διάστηµα να λειτουργεί «στο κόκκινο» και µε τον κίνδυνο µάλιστα να κλείσουν τµήµατα και καίριες µονάδες νοσηλείας.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγµα, του Ακτινολογικού τµήµατος του Νοσοκοµείου, το οποίο κινδυνεύει να πάψει τη λειτουργία του, λόγω της έλλειψης προσωπικού, που δηµιουργείται από τις συνεχείς µετακινήσεις των ατόµων που εργάζονται σε αυτό ενώ πολύ δύσκολη είναι και η λειτουργία της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, µιας µονάδας, που έχει χαρακτηριστεί από τους ίδιους τους εργαζόµενους στο χώρο, ως η καλύτερη που λειτουργεί στην Ελλάδα. Με αφορµή εξάλλου του ζητήµατος της µετακίνησης νοσηλευτών από το Νοσοκοµείο του Πύργου προς τα Νοσοκοµεία της Πάτρας και των γύρω περιοχών, που τις τελευταίες ηµέρες προκαλεί η 6η ΥΠΕ, οι εργαζόµενοι νοσηλευτές αλλά και εκπρόσωποι του συλλόγου εργαζοµένων, κάνουν λόγο για υποστελέχωση και αποψίλωση των Μονάδων του Γενικού Νοσοκοµείου Πύργου ενώ ζητούν τόσο από τη διοίκηση όσο και από την 6η ΥΠΕ, να δώσει λύσεις κάνοντας άµεσες

Για υποστελέχωση του Νοσοκοµείου Πύργου κάνει λόγο ο σύλλογος εργαζοµένων ζητώντας από τη διοίκηση της 6ης ΥΠΕ να δώσει λύσεις πριν προκληθούν µεγαλύτερα προβλήµατα στη λειτουργία του.

προσλήψεις προσωπικού. «Στο ακτινολογικό υπάρχει µεγάλη έλλειψη προσωπικού, νοσηλευτών και ιατρών. Από τα 17 άτοµα τα οποία θα έπρεπε να υπάρχουν και να εργάζονται αυτή τη στιγµή βρίσκονται εννέα άτοµα. Είναι αδύνατον να βγουν οι βάρδιες. Στο συγκεκριµένο τµήµα πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστο 54 βάρδιες εβδοµαδιαίως και τώρα βγαίνουν µετά βίας µόλις 45. Εκτός των άλλων έχουν τον κλασσικό ακτινολογικό έλεγχο, τον αξονικό τοµο-

γράφο, έχουν το τµήµα της οστεοπόρωσης και το τµήµα της µαστογραφίας. Όπως καταλαβαίνετε είναι αδύνατον µε εννέα άτοµα να βγαίνουν αυτές οι βάρδιες. Κατ’ επέκταση κάποια από αυτά τα τµήµατα αν όχι όλα θα κλείσουν», αναφέρει συγκεκριµένα στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο του Πύργου, Ανδρέας Βγενόπουλος.

«Ξεκρέµαστη» η ΜΕΘ Εκείνο που έθιξε ο κ. Βγενόπου-

λος είναι η σοβαρή έλλειψη προσωπικού που παρατηρείται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, η οποία λειτουργεί µε µόλις δέκα άτοµα µεταξύ των οποίων οι τρεις, ιατροί, ενώ έκανε έκκληση ακόµα µια φορά για την άµεση πρόσληψη προσωπικού, έστω και επικουρικού. «Οι συνάδελφοι έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο. Πριν µια εβδοµάδα ήλθε ένα έγγραφο το οποίο ζητούσε να γίνει µετακίνηση ενός νοσηλευτή που εργαζόταν στη ΜΕΘ για κάποια υγιειονοµική δοµή των Πατρών. Το διοικητικό συµβούλιο που έγινε απο-

Ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων στο Νοσοκοµείο του Πύργου, Ανδρέας Βγενόπουλος, τόνισε πως υπάρχει σοβαρή έλλειψη προσωπικού µε το νοσηλευτικό ίδρυµα να λειτουργεί στο «κόκκινο» τελευταία.

φάσισε την ανάκληση µετακίνησης του νοσηλευτή αλλά η 6η ΥΠΕ δεν απάντησε. Επίσης πριν µια εβδοµάδα έγινε µετακίνηση µιας άλλης νοσηλεύτριας που εργαζόταν στην χειρουργική. Αυτό προκαλεί αποψίλωση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας η οποία είναι από τις καλύτερες που αυτή τη στιγµή λειτουργούν στην Ελλάδα και είναι θέµα χρόνου να κλείσει», τόνισε ο κ. Βγενόπουλος.

ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Κλειστό το µουσείο Πύργου Η Ζ΄ΕΚΠΑ κάνει γνωστό ότι από Τρίτη 03 έως Παρασκευή 06 Σεπτεµβρίου 2013 το Αρχαιολογικό Μουσείου Πύργου θα παραµείνει κλειστό λόγω προγραµµατισµένων εργασιών που θα γίνουν στο πλαίσιο του έργου «Ολοκλήρωση της έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Πύργου».

Απλήρωτοι ένας στους τρεις εργαζόµενους Τζάµπα εργασία για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα που έχουν να πληρωθούν για µήνες σύµφωνα µε τα στοιχεία της επιθεώρησης εργασίας και του ΙΚΑ. Μόλις το ένα τρίτο των εργαζόµενων φαίνεται ότι παίρνει κανονικά τον µισθό του. Τα στοιχεία σοκάρουν. Από την έρευνα που έγινε σε δεκάδες χώρους εργασίας και αφορά σε περίπου 1,8 εκατοµµύρια εργαζόµενους αποδείχθηκε ότι µόνο 700.000 παίρνουν κανονικά και στην ώρα τους το µισθό τους. Αυτή τη στιγµή στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι 1.200.000 εργαζόµενοι αµείβονται µε καθυστέρηση από 3 ως και 12 µήνες, ενώ µόλις µέσα στο περασµένο καλοκαίρι 1.000.000 εργαζόµενοι δεν πήραν όπως επιβάλλει ο νόµος το επίδοµα αδείας. Μιλάµε δηλαδή για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµενους οµήρους στα χέρια των επιχειρήσεων που υπό τον φόβο της ανεργίας εκµεταλλεύονται χιλιάδες ανθρώπους.

Για ακόµα µια φορά έσπασε ο αγωγός που υδρεύει τις εργατικές κατοικίες στην Κατακόλου χθες το πρωί, µε αποτέλεσµα τα νοικοκυριά να µείνουν χωρίς νερό για αρκετές ώρες.

Η ∆ΕΥΑΠ προχώρησε στην διακοπή της παροχής προκειµένου να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης.

Εσπασε κι άλλος αγωγός

Μ

ια ακόµα ζηµιά, λόγω της πίεσης του νερού του Ερυµάνθου, επιχείρησε να διορθώσει χθες το πρωί, το συνεργείο της ∆ΕΥΑΠ, που κλήθηκε από κατοίκους της περιοχής των Εργατικών Κατοικιών της οδού Κατακόλου, για το συµβάν. Νωρίς το πρωί, οι κάτοικοι που διαµένουν εκεί είδαν πως ο αγωγός που περνά από το σηµείο και υδρεύει τις εργατικές κατοικίες καθώς και τη γύρω περιοχή, είχε υποστεί για ακόµα µια φορά, ζηµιά, µε αποτέλεσµα το νερό να χύνεται ανεξέλεγκτα για αρκετή ώρα µπροστά στις αυλές των σπιτιών. Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι της περιοχής στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» ο συγκεκριµένος αγωγός, είχε υποστεί και πάλι ζηµιά πριν λίγο διάστηµα για τον ίδιο λόγο, ενώ αυτή τη φορά, φαίνεται πως η ζηµιά ήταν µεγαλύτερη καθώς σε ένα αρκετά µεγάλο µήκος της κεντρικής οδού, το νερό εκχύλιζε από τα σπασίµατα του οδοστρώµατος. Μάλιστα, σύµφωνα µε τα όσα τόνισαν οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών, αποτέλεσµα του σπασίµατος του αγωγού ήταν να καταστραφεί σε µεγάλο µέρος της και η άσφαλτος, ενώ τα νοικοκυριά παρέµειναν αρκετές

ώρες χωρίς νερό. «Από νωρίς το πρωί, τρέχει το νερό ανεξέλεγκτα και εµείς δεν έχουµε νερό στα σπίτια µας. Πρέπει να δοθεί µια λύση µε τα σπασίµατα των αγωγών που προκαλούνται από την πίεση του νερού του Ερυµάνθου», επεσήµαναν στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών, που χθες το πρωί ήσαν αναγκαµένοι να αντιµετωπίσουν τη λειψυδρία µε τη χρήση εµφιαλωµένου νερού. Να σηµειωθεί πως άµεσα στην περιοχή έφτασε συνεργείο της ∆ΕΥΑΠ που έκανε αυτοψία ενώ διέκοψε την παροχή νερού, ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες για την αποκατάσταση της βλάβης, που υπέστη ο αγωγός. ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Πρωί – πρωί «έτρεχαν» κάτοικοι και συνεργείο της ∆ΕΥΑΠ για να αποκατασταθεί η υδροδότηση

Θεόδωρος Χιώνης

«Το πρωί είδαµε τη ζηµιά που είχε γίνει. ∆εν είναι η πρώτη φορά που γίνεται ζηµιά εδώ. Και η ∆ΕΥΑΠ δίκιο έχει αλλά τι να κάνουµε; Φαίνεται πως η πίεση η µεγάλη έσπασε τον αγωγό και είναι επικίνδυνο γιατί είναι κρίµα το νερό να χάνεται».

Γιάννης Αναγνόπουλος

«Θα έπρεπε να έχουν ρίξει το νερό στη δεξαµενή και να έρχεται από εκεί ώστε να µην έχει τόση πίεση. Το έχουν ρίξει το νερό µέσα στο δίκτυο χωρίς να έχουν κάνει κάποια πρόβλεψη. Το δίκτυο είναι παλαιό και είναι επόµενο να µην αντέξει την πίεση»

Βασίλης Αναγνόπουλος

«Είναι κρίµα περισσότερο για το νερό που χάνεται γιατί αυτό το νερό είναι το πόσιµο, που χρησιµοποιούµε όλοι. Άλλοι δεν έχουν σταγόνα νερό, κάθε µέρα βλέπουµε πως πολλά χωριά δεν έχουν νερό και εδώ χύνεται. Είναι κρίµα να γίνεται αυτό τη στιγµή που πληρώνουµε κιόλας».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 9

∆εν µπορούν να πλύνουν ούτε τα φρούτα τους! Τ

Της Γαληνής Τσαρουχά galini_tsaroucha@hotmail.com ο νερό είναι και το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουν οι 250 µόνιµοι κάτοικοι της Αρετής, ενός χωριού που ανήκει στον ∆ήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης. Μπορεί να ρέει άφθονο στις βρύσες των νοικοκυριών αλλά όπως τονίζουν αγανακτισµένοι οι κάτοικοι, όχι µόνο δεν είναι πόσιµο αλλά δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ούτε για το πλύσιµο των φρούτων και των λαχανικών, µε αποτέλεσµα να αγοράζουν εµφιαλωµένο νερό ακόµα και για το µαγείρεµα.

Ακόµα και τα είδη υγιεινής, εντός λίγων ετών, καταστρέφονται από την ακαταλληλότητα του νερού. Με λίγα λόγια, δεν φτάνει που πληρώνουν το νερό που δεν µπορούν να καταναλώσουν παρά µόνο για την καθαριότητά τους, προστίθενται και έξοδα που µόνο λίγοι µπορούν να καλύψουν. Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Αρετής, κ. Περικλής ∆ρακιάς, «έχουµε νερό σε αφθονία αλλά είναι ακατάλληλο από το σίδηρο και το µαγγάνιο που περιέχει. Μας έχουν υποσχεθεί αρκετές φορές ότι θα αλλάξει αυτό. Το εργοστάσιο στο φράγµα, απ’ ότι µας είπαν, είναι έτοιµο, αναζητούν κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα που θα χρηµατοδοτήσει την κατασκευή των αγωγών».

Υπερχειλίζουν εδώ και 15 χρόνια! Εδώ και περίπου 10-15 χρόνια, οι χείµαρροι Τ21-Συκιά και Τ22-Γουβός, παραµένουν ακαθάριστοι, µε τα καλάµια και τα κλαδιά να προκαλούν υπερχείλιση, η οποία έχει ως αποτέλεσµα την κάλυψη µεγάλων εκτάσεων µε νερό. Όπως δήλωσε ο κ. ∆ρακιάς, «Καθάρισαν ένα µικρό τµήµα του ενός χειµάρρου. Αυτό όµως δεν αρκεί… Πώς να µην πληµµυρίσουµε; Πρέπει επιτέλους να δοθεί µία λύση στο πρόβληµα αυτό. Κάθε χρόνο υπερχειλίζουν και αναγκαζόµαστε ν’ αλλάζουµε δρόµο γιατί µεγάλη έκταση βρίσκεται κάτω από το νερό. Ο ΤΟΕΒ µας έχει υποσχεθεί ότι θα µεριµνήσει αλλά κάθε χρόνο δίνονται οι ίδιες υποσχέσεις και δεν γίνεται τίποτα».

Τα προβλήµατα της καθηµερινότητας αγανακτούν τους κατοίκους εγκατέλειψε το χωριό προς αναζήτηση εργασίας σε κάποιες από τις µεγάλες πόλεις. Πλέον, παρατηρείται το φαινόµενο επιστροφής των νέων στα χωριά τους, εξαιτίας των απολύσεων και των περικοπών. Συγκεκριµένα, επέστρεψαν στην Αρετή οκτώ νέοι, οι οποίοι είχαν εγκατασταθεί µόνιµα στην Αθήνα. Ήρθαν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, όπως κάθε χρόνο και αποφάσισαν να µείνουν… Η ανεργία και η αδυναµία αυτοσυντήρησης λόγω της κατακόρυφης µείωσης των µισθών, οδήγησε αρκετούς στο δρόµο της επιστροφής, γνωρίζοντας εκ των προτέρων ότι η ανεργία στα χωριά βρίσκεται στα ύψη. Τουλάχιστον όµως, αυτή η επιστροφή τους εξασφαλίζει µία στέγη και ένα πιάτο φαγητό.

Την ανάπλαση του Σιδηροδροµικού Σταθµού της Αρετής, ζητούν οι κάτοικοι και ο πρόεδρος, µε σκοπό την άµεση αλλαγή της εικόνας του χωριού. Πρόκειται για έναν παλιό Σταθµό που µε µικρές ενέργειες θα µπορούσε να προσφέρει µία άλλη όψη στο χωριό και να σταµατήσει πλέον να θεωρείται παρείσακτος. Αφαίρεσαν τα καλώδια! Άλλο ένα πρόβληµα είναι η έλλειψη φωτισµού σε ένα συγκεκριµένο σηµείο µε τις ευθύνες να αποδίδονται στους αθίγγανους, οι οποίοι αφαιρούν τα καλώδια από τις κολόνες. Όπως τόνισε ο πρόεδρος, «έβγαλαν τα καλώδια και προς το παρόν έχει αποκατασταθεί το 50% της φθοράς».

Αγανακτισµένοι οι κάτοικοι της Αρετής εξαιτίας του νερού που δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί ούτε στο µαγείρεµα.

Αµέλησαν την περιποίηση της πλατείας! Φέτος δεν διενεργήθηκε ο απαιτούµενος καθαρισµός των άγριων χόρτων από το χώρο της πλατείας και της παιδικής χαράς του χωριού, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται µία εικόνα εγκατάλειψης. Τα άγρια χόρτα εµποδίζουν το παιχνίδι των παιδιών αλλά κανείς δεν ενδιαφέρεται για την περιποίηση και την φροντίδα του χώρου. Άλλος ένας δρόµος µε λακκούβες! Γεµάτος λακκούβες είναι ο δρόµος που εξυπηρετεί τους κατοίκους Λεχαινών, Κοτυχίου και Αρετής και παράλληλα ένα camping, στο οποίο η περιοχή οφείλει την προσέλευση επισκεπτών. Κάθε χρόνο συγκεντρώνει έναν µεγάλο αριθµό παιδιών, αγγίζοντας τα 500 µε 800, που περνούν τις δικές τους διακοπές στην κατασκήνωση. Το θέαµα αλλά και η δυσκολία στην οδήγηση µέχρι να φτάσουν οι επισκέπτες στον προορισµό τους δεν τους ανταµείβει σε καµία περίπτωση. Σύµφωνα µε τον κ. Περικλή ∆ρακιά, «ένα µεγάλο τµήµα του δρόµου είναι κατεστραµµένο και η συντήρησή του κρίνεται επείγουσα».

Περικλής ∆ρακιάς Πρόεδρος Αρετής «Ο δήµος δεν φρόντισε για τον καθαρισµό της πλατείας από τα άγρια χόρτα και η εικόνα δεν ήταν και η καλύτερη. Φρόντισα ο ίδιος για τον καθαρισµό της αλλά και πάλι βρίσκεται στην ίδια κατάσταση».

Αναστάσιος Ξένος «Το νερό αυτό φθείρει ακόµα και τα είδη υγιεινής, είναι εντελώς ακατάλληλο. ∆εν χρησιµοποιώ ούτε σταγόνα από το συγκεκριµένο γιατί έτσι κι αλλιώς δεν µπορούµε να το χρησιµοποιήσουµε ούτε στο µαγείρεµα».

Αθανάσιος Χαρίτος «Το νερό είναι και το σηµαντικότερο πρόβληµα που αντιµετωπίζουµε στην Αρετή. Το χρησιµοποιούµε αποκλειστικά και µόνο για την καθαριότητά µας».

∆ηµήτριος Ψωµαδέλης «Πληρώνουµε το νερό που δεν µπορούµε να καταναλώσουµε. Είναι άδικο γιατί είµαστε αναγκασµένοι να αγοράσουµε εµφιαλωµένο ακόµα και για το µαγείρεµα».

Ζητούν την ανάπλαση του παλιού σταθµού…

Επιστροφή στο χωριό… Πριν λίγα χρόνια ένα κύµα νέων

Επείγει η συντήρηση του δρόµου που εξυπηρετεί τους κατοίκους Λεχαινών, Κοτυχίου και Αρετής, µε τις λακκούβες να αυξάνονται συνεχώς.

Εγκατάλειψη θυµίζει η πλατεία και η παιδική χαρά του χωριού εξαιτίας της αµέλειας που επέδειξε ο δήµος στη φετινή φροντίδα τους.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΦΟΛΚΛΟΡ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

Σε ρυθµούς... «φλαµένγκο» Το ∆ιεθνές Φεστιβάλ Φολκλόρ, το οποίο πραγµατοποιήθηκε στη Ζαχάρω, το βράδυ της 29ης Αύγουστου, στην Κεντρική Πλατεία µε την συµµετοχή χορευτικών από Ισπανία, Ιρακινό Κουρδιστάν και δύο τµηµάτων του ∆ήµου Ζαχάρως, αποτέλεσε και την τελευταία Αυγουστιάτικη εκδήλωση. Συγκεκριµένα το γκρουπ agrupacion folklorica “es broll” από την Ίµπιζα της Ισπανίας και το γκρουπ sulaimaniyah folk art από το Κουρδιστάν του Ιράκ παρουσίασαν χορούς από τις πατρίδες τους µε τη συνοδεία πολυπληθών ορχηστρών, µαγεύοντας το κοινό. Αυτό που εντυπωσίασε περισσότερο µε τους χορούς αλλά και µε την όµορφη µουσική του ήταν το Ιρακινό Κουρδιστάν. Άριστες εντυπώσεις άφησαν και τα δύο χορευτικά τµήµατα του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού «Καϊάφας» του ∆ήµου Ζαχάρως, που παρουσίασαν χορούς από την Κύθνο και την Πελοπόννησο. Την εκδήλωση που ήταν και η τελευταία της καλοκαιρινής περιόδου, προλόγισε

Μάγεψε το κοινό µε τους χορούς και τη µουσική του, το γκρουπ sulaimaniyah folk art από το Ιρακινό Κουρδιστάν.

ο Πρόεδρος του Πολιτιστικού Αθλητικού Οργανισµού, κ. Κωνσταντίνος Τζανέτος, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι να παρουσια-

στούν στο κοινό µε ακόµα µεγαλύτερη επιτυχία οι εκδηλώσεις. Γαληνή Τσαρουχά

Θετικές εντυπώσεις άφησε και το γκρουπ agrupacion folklorica “es broll” από την Ίµπιζα της Ισπανίας.


10 Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Στον πανηγυρικό εσπερινό χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανός.

Πλήθος πιστών παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία το απόγευµα της Τετάρτης.

ΠΑΝΗΓΥΡΙΣΕ ΤΟ ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Λειτουργεί ξανά µετά την ανακαίνιση Μ

ε θρησκευτική κατάνυξη και λαµπρότητα εορτάστηκε η Αποτοµή της Τιµίας Κεφαλής του Τιµίου Προδρόµου και Βαπτιστού Ιωάννου στο φερώνυµο ιστορικό παρεκκλήσιο στον Πύργο, που ανάγεται απ’ την Τουρκοκρατία και το οποίο βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πόλης του Πύργου. ΠΗΓΗ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Μάλιστα το συγκεκριµένο παρεκκλήσιο πρόσφατα ανακαινίσθηκε και επισκευάσθηκε εν µέρει ύστερα από τη θεοµηνία που έπληξε την περιοχή τον Φεβρουάριο του 2012. Το απόγευµα της περασµένης Τετάρτης πραγµατοποιήθηκε ο µέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας στον οποίο χοροστάτησε ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Ηλείας και Ωλένης κ.κ. Γερµανός συµπαραστατούµενος από πλειάδα κληρικών της πόλης του Πύργου. Ο Σεβ. Μητροπολίτης, στο κήρυγµά του υπογράµµισε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά του Τιµίου Προδρόµου και στη συνέχεια ευλόγησε τους πιστούς και ευχήθηκε σε όλους χρόνια πολλά ενώ

συνεχάρη τον εφηµέριο του Ι.Ν. Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου π. Νικόλαο Κατσηδήµα και το εκκλησιαστικό συµβούλιο για τις προσπάθειες που κατέβαλαν για τη σύντοµη ανακαίνιση και επισκευή του ιστορικού παρεκκλησίου και όσους επίσης συνέβαλαν στην επισκευή αυτού. Ο εφηµέριος του Ναού π. Νικόλαος Κατσηδήµας µε τα µέλη του εκκλησιαστικού συµβουλίου, τους λαϊκούς συνεργάτες και τις κυρίες της ενορίας φρόντισαν για την άρτια οργάνωση της πανηγύρεως. Αξίζει να σηµειωθεί πως στην εορτή αυτή µαζί µε τον Σεβ. Μητροπολίτη κ.κ. Γερµανό, παρέστησαν και ο βουλευτής Ηλείας,

Ανδρέας Μαρίνος, ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Πύργου, Στάθης Καννής και πλήθος πιστών. Ιδιαίτερα ικανοποιηµένος ο ιερέας Νικόλαος Κατσηδήµας εξέφρασε τις ευχαριστίες του σε όσους βοήθησαν στην επισκευή του παρεκκλησίου τονίζοντας πως αυτό έγινε χάρη στην ιδιωτική πρωτοβουλία πιστών της ενορίας και της πόλης ενώ ευχήθηκε του χρόνου να έχουν ολοκληρωθεί και οι υπόλοιπες απαιτούµενες εργασίες. Επίσης δεν παρέλειψε να επισηµάνει την αδιαφορία της πολιτείας και των τοπικών αρχών.

ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ

Συνάντηση στον δήµο Πύργου

Ο

Για την κλασική διαδροµή Ήλιδας – Ολυµπίας

ι πρωτόγνωρες εκδηλώσεις σε ολόκληρο τον ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ γίνονται πενθήµερες τελικά µαζί µε την ΑΦΗ ΤΗΣ ΦΛΟΓΑΣ! Ο ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ σιγά σιγά µε κατάλληλη προβολή µπορεί να γίνει προορισµός για χιλιάδες επισκέπτες από την Ελλάδα και το εξωτερικό γι’ αυτές τις ΠΕΝΤΕ µέρες να παρακολουθήσει τα δρώµενα, ( αθλητικά, πεζοπορικά, καλλιτεχνικά, ποδηλασία, Ιππασία κ.τ.λ. ) να συµµετάσχει σ’ αυτό το µεγάλο πανηγύρι και να ζήσει από κοντά στην ΗΛΕΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΓΗ, τους Ολυµπιακούς Αγώνες εκεί όπου γεννήθηκαν και να συµβάλει στην ανάδειξη του ΟΛΥΜΠΙΣΜΟΥ στην πατρίδα µας ! Στις 25 Σεπτεµβρίου θα γίνουν εκδηλώσεις καλλιτεχνικές, αθλητικές, µουσικοχορευτικές, στο Λιµάνι της Κυλλήνης όπου η άφιξη των αθλητών µέσω Θαλάσσης για να µεταβούν στην Αρχαία Ήλιδα!! Στις 26 Σεπτεµβρίου πρωί και απόγευµα θα γίνουν εκδηλώσεις Αθλητικές, καλλιτεχνικές στην Αρχαία Ήλιδα! Στις 27 Σεπτεµβρίου το βράδυ στο χωριό του Άγιου

Ιωάννη ( αρχαίοι ΛΕΤΡΙΝΟΙ ) όπου και η διανυκτέρευση των πεζοπόρων, θα γίνουν αθλητικές και καλλιτεχνικές µουσικοχορευτικές εκδηλώσεις! Στις 28 Σεπτεµβρίου το βράδυ µετά την άφιξη των πεζοπόρων στην Αρχαία Ολυµπία, ο εθελοντής Καλλιτεχνικός ∆/ντης ∆ήµου Ανδραβίδας Κυλλήνης, µουσικολόγος και µαέστρος κ. Γεώργιος Βουκανος θα ετοιµάσει την µεγαλύτερη έκπληξη! Οι φορείς που συµµετέχουν στην διοργάνωση της 1ης ∆ιήµερης Πανελλήνιας Πεζοπορίας είναι η Ζ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας η ∆/ντρια κ. Γεωργία Χατζή και ο αρχαιολόγος κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος κάτω από τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις τους, πραγµατοποιούνται τις εκδηλώσεις αυτές! Επίσης συµµετέχει η Εθελοντική ∆ράση Πύργου, το Κέντρο Κοινωνικής Παρέµβασης ∆ήµου Ήλιδας, ο Ιππικός Όµιλος Ανδραβίδας «ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ» ο αρχαιότερος Όµιλος στην Ελλάδα και ο Καλλιτεχνικός ∆ιευθυντής Πολιτιστικών Εκδηλώσεων ∆ήµου Ανδραβίδας - Κυλλήνης κ. Γεώργιος Βουκανος, εθελοντικά! Επίσης τις προσέχεις ηµέ-

ρες θα ανακοινωθεί κατάλογος για την συµµετοχή δεκάδων Ολυµπιονικών στις εκδηλώσεις!! Προχθές και ώρα 13.00 π.µ. έγινε η τρίτη συνάντηση στο ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ µε τους εκπροσώπους του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ κ. Χρήστο Κωνσταντόπουλο!! Στη συνάντηση συµµετείχαν ο Πρόεδρος του Συλλόγου µας κ. Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος, από την Ζ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, ο Αρχαιολόγος κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, από την Εθελοντική ∆ράση Πύργου ο κ. ∆ηµήτριος Κορίζης. Έγινε εισήγηση αρχικά από τον αρχαιολόγο κ. Κώστα Αντωνόπουλο σχετικά µε τα δρώµενα στην Πιερρα Πηγη στο χωριό Άγιο Ηλία και στους Αρχαίους Λετρίνους στο χωριό Άγιος Ιωάννης, και από τον Πρόεδρο του Συλλόγου µας για την άφιξη της πεζοπορίας στην περιοχή του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ όπου θα γίνει και η διανυκτέρευση των πεζοπόρων!! ∆εσµεύτηκε ο κ. Χρήστος Κωνσταντόπουλος από την πλευρά του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ότι θα συνδράµουν έµπρακτα στην επιτυχία όλων αυτών των εκδηλώσεων που αφορούν το

Οι πιστοί προσκύνησαν την θεία εικόνα του Ιωάννου του Προδρόµου.

Από τη συνάντηση των εκπροσώπων της διοργάνωσης της 1ης Πανελλήνιας ∆ιήµερης Πεζοπορίας στην ιερά οδό Ήλιδας – Ολυµπίας µε τον αντιδήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργο ∆εββέ.

τµήµα της διαδροµής του ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ!! Στο µεταξύ, το µεσηµέρι της Πέµπτης πραγµατοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση στην Ολυµπία στην οποία συµµετείχαν ο αντιδήµαρχος Γιώργος ∆εββές, ο πρόεδρος του «Επτάλοφου» Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος, από την Ζ’ Εφορεία Αρχαιοτήτων ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και η µουσειολόγος Αθηνά Κουβεριάνου, ο Γεώργιος Βουκάνος και από την Εθελοντική ∆ράση Πύργου ο ∆ηµήτρης Κορίζης και η κα Μπιρµπα.

Στην συνάντηση έγινε εισήγηση αρχικά από τον κ. Αντωνόπουλο σχετικά µε τα δρώµενα στην Αρχαία Ολυµπία, από τον κ. Βουκάνο για τα καλλιτεχνικό πρόγραµµα που θα παρουσιάσει στις 28 Σεπτεµβρίου στην Αρχαία Ολυµπία και από τον κ. Αχιλλεόπουλο για την άφιξη της πεζοπορίας στην Αρχαία Ολυµπία. Ο κ. ∆εββές από την πλευρά του ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας δεσµεύτηκε ότι θα συνδράµει έµπρακτα στην επιτυχία όλων των εκδηλώσεων που αφορούν το τµήµα της Αρχαίας Ολυµπίας.

Συναυλία της Φιλαρµονικής Πύργου Την τελευταία συναυλία του καλοκαιριού έδωσε στην κεντρική πλατεία της Ζαχάρως η ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΗ ΛΑΪΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΤΗΣ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΠΥΡΓΟΥ που κατάφερε να γίνει γνωστή µέσα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα (µόλις δύο χρόνια). Στην ολιγόλεπτη οµιλία του, ο πρόεδρος της Φιλαρµονικής κ. Αθανάσιος ∆ασκόπουλος αφιέρωσε τη συναυλία στη Μνήµη δεκάδων συνανθρώπων µας που χάθηκαν στην πύρινη κόλαση στις 24 Αυγούστου του 2007. Το δίωρο µουσικό πρόγραµµα καθήλωσε το πολυπληθές ακροατήριο το οποίο χειροκροτούσε µε ενθουσιασµό την θαυµάσια προσπάθεια της Ορχήστρας. Στους 20 τραγουδιστές και µουσικούς που απαρτίζουν τη Ορχήστρα, καθώς και στο χορευτικό δίδυµο που αποθεώθηκε από το κοινό, τους αξίζουν θερµά συγχαρητήρια, ενώ όλοι επιθυµούν την εµφάνιση της και πάλι στην σκηνή σύντοµα. Η συναυλία έκλεισε µε ένα όµορφο δείπνο που παρέθεσε η ∆ηµοτική Αρχή στην κεντρική πλατεία της Ζαχάρως µέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

ΓΙΑΝΝΗΣ & ΜΑΡΙΑ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ

«Το µυστικό της παλιάς αυλής»

Σ

το βιβλίο «Το µυστικό της παλιάς αυλής» πρωταγωνιστές είναι η Μαρία, ξεναγός, και ο Άρης, αρχαιολόγος. Ερωτεύονται τη στιγµή που προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στο οικονοµικό αδιέξοδο της εποχής. Το µεράκι του Άρη για τις ανασκαφές τους θα τους οδηγήσει απέναντι σε πολύ καλά θαµµένα εδώ και αιώνες µυστικά που. Θανάσιµοι κίνδυνοι ελλοχεύουν και γίνονται αντιληπτοί µε όχι ανώδυνο τρόπο από ισχυρούς πολυεθνικούς οµίλους, των οποίων τα συµφέροντα και οι επιδιώξεις… κυριολεκτικά απειλούν και σκοτώνουν. Ο Άρης παγιδεύεται στα δίχτυα τους και «φορτώνεται» την άδικη κατηγορία για φόνο. Οι δύο νέοι θα συναντήσουν αρκετά εµπόδια µέχρι η αγάπη τους να αναδειχθεί νικήτρια. Όλα ξεκίνησαν από ένα παλιό βιβλίο που ανακάλυψε ο Άρης, µαζί µε το µυστικό ενός θησαυρού θαµµένου σε ένα σπίτι κάτω από την Ακρόπολη. Στο βιβλίο γίνεται αναφορά για µια µάγισσα που οι ιεροεξεταστές κατά τον Μεσαίωνα επιχείρησαν να κάψουν στην πυρά. Η µάγισσα ξέφυγε από τις φλόγες και µαζί µε τους Καταλανούς κατακτητές έφτασε κυνηγηµένη στην Αθήνα την περίοδο της Φραγκοκρατίας. Η Σεβίλλη, η Γρανάδα, η Βαρκελώνη, το Αιγαίο, το ∆ουκάτο της Αθήνας, ο Άγιος ∆οµίνικος στην Καραϊβική συνθέτουν τον φυσικό και ιστορικό περίγυρο των ηρώων µας, όπου ξετυλίγεται το κουβάρι µιας ιστορίας που ξετυλίγεται µέσα στους αιώνες, γεµάτη έρωτες και ανθρωπιά. Οι συγγραφείς Γιάννης και Μαρίνα Αλεξάνδρου, χρησιµοποιώντας την τεχνική του εγκιβωτισµού µε παράλληλες

αφηγήσεις, ταξιδεύουν τον αναγνώστη σε αλλοτινές εποχές, περιγράφοντας τα πάθη, τις περιπέτειες και τους έρωτες των ηρώων, φτάνοντας στα αφανέρωτα µυστικά αυτών που κινούν τα νήµατα Από τη µεσαιωνική Σεβίλλη και το περίφηµο κυνήγι µαγισσών στην Αθήνα του 2013, η οποία µαστίζεται από την ανεργία και την οικονοµική δυσπραγία, οι συγγραφείς στήνουν µια συναρπαστική αφήγηση που κρατά σε εγρήγορση τον αναγνώστη, στηλιτεύοντας εµµέσως τις συνέπειες της απληστίας των πολυεθνικών στις ζωές των πολιτών.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

11

Καταστροφή για το κυνήγι η περιβαλλοντική ζώνη Καϊάφα

Χρήστος Πλιάγκος

Αντέχει το σπορ του κυνηγιού στην οικονοµική κρίση;

Πρόεδρος του Κυνηγετικού Συλλόγου Ζαχάρως

Για ένα µεγάλο κοµµάτι του πληθυσµού το κυνήγι δεν είναι απλώς µια παραδοσιακή δραστηριότητα, αλλά ένας τρόπος ζωής που τη σηµερινή εποχή είναι ακόµη περισσότερο απαραίτητος. Μέχρι αυτή τη στιγµή δεν έχουµε ιδιαίτερο πρόβληµα όσον αφορά την έκδοση των αδειών, αλλά δε γνωρίζουµε τι επιπτώσεις θα υπάρξουν εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.

Ποια είναι η θέση σας για το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος για την περιβαλλοντική ζώνη Καϊάφα;

Πιστεύετε ότι το κυνήγι έχει περισσότερους εχθρούς ή φίλους;

Η απόφαση που λάβαµε σαν Κυνηγετικός Σύλλογος , σε συντονισµό και µε τη Γ’ ΚΟΠ είναι πως διαφωνούµε µε το εν λόγω σχέδιο το οποίο περιλαµβάνει την πλήρη απαγόρευση του κυνηγιού σ’ ένα τεράστιο τµήµα όπου ασκείται κυρίως σήµερα η πανάρχαια παραδοσιακή δραστηριότητα. Πιστεύουµε πως εφόσον εγκριθεί µε αυτή του τη µορφή του Π.∆. θα είναι καταστροφή για το κυνήγι και κατ’ επέκταση για τις οργανώσεις αλλά και όσους ασχολούνται µε αυτό. Το θέµα αυτό έχει έρθει σε δηµόσια διαβούλευση και εµείς µε εµπεριστατωµένες µελέτες είµαστε έτοιµοι να προβάλουµε τις θέσεις µας γιατί πρέπει να υπάρχει το κυνήγι στη συγκεκριµένη περιοχή.

Σε µια εποχή που παντού παρατηρούνται αυθαίρετες πράξεις και κινήσεις όσον αφορά την προστασία της φύσης και των ειδών που την απαρτίζουν , όπως είναι φυσικό το κυνήγι έχει πολλούς φίλους αλλά και πολέµιους από διάφορες κατευθύνσεις… Το ζήτηµα πάντως είναι όλοι ν’ αναλαµβάνουν τις ευθύνες τους γύρω από τα δεινά που αντιµετωπίζει το περιβάλλον , για το οποίο στην πλειοψηφία τους οι κυνηγετικές οργανώσεις έµπρακτα υποστηρίζουν. Προσωπικά κάνω έκκληση στους νέους ν’ ασχολούνται µε το κυνήγι, σεβόµενοι πάντα τους ισχύοντες κανόνες , διότι η επαφή µε τη φύση είναι αυτή που δίνει διέξοδο στα σηµερινά αδιέξοδα και δίνει ένα πραγµατικό νόηµα στην καθηµερινότητά µας.

Είναι γεγονός πως η οικονοµική κρίση έχει φέρει πολλούς συνανθρώπους µας σε δύσκολη θέση όσον αφορά την καθηµερινή τους επιβίωση. Έτσι και εµείς δε θα µπορούσαµε να µείνουµε αµέτοχοι στην προσπάθεια που έκανε η Γ’ ΚΟΠ για την εξασφάλιση τροφίµων και άλλων ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία δόθηκαν σε άπορους συνανθρώπους µας. Συγχρόνως και σε άλλες περιπτώσεις που έχει χρειαστεί ο σύλλογός µας ανταποκρίθηκε στην έκκληση για βοήθεια πολιτών, που είχαν άµεση ανάγκη για βοήθεια. Ακόµη ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρως ο οποίος εκπροσωπεί εκατοντάδες πολίτες, δεν µένει αµέτοχος γύρω από τα διάφορα προβλήµατα και θέµατα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και συχνά µε παρεµβάσεις και αποφάσεις µας, παίρνουµε συγκεκριµένες θέσεις γύρω απ’ αυτά.

Όπως σας είπα ο σύλλογός µας είναι µικρός, αλλά προσπαθεί να βρίσκεται δίπλα στο κυνήγι και τους κυνηγούς. Η δηµιουργία του site, µε τη δυνατότητα που δίνει η τεχνολογία, αποσκοπεί στην έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση γύρω από τα κάθε λογής ζητήµατα και προβλήµατα που αντιµετωπίζουν το κυνήγι, το περιβάλλον αλλά και άλλοι κοινωνικοί τοµείς που επεκτείνονται τα «kinigetikanea.gr». Και αν κρίνουµε από τη µέχρι στιγµής αποδοχή που έχει αυτή η προσπάθειά µας , πιστεύω πως ήταν κάτι που απουσίαζε στο συγκεκριµένο τοµέα , όχι µόνο σε τοπικό επίπεδο αλλά και γενικότερα.

Ο κυνηγετικός σύλλογος Ζαχάρως έχει συµµετοχή στην τοπική κοινωνία και µε ποιον τρόπο;

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ζαχάρως πρόσφατα δηµιούργησε το κυνηγετικό site «kinigetikanea.gr». Ποιος είναι ο στόχος αυτής της προσπάθειας;

Who is who

Ο Χρήστος Πλιάγκος γεννήθηκε στις 9 Μαΐου 1979 στην Αµαλιάδα. ∆ιαµένει στη Ζαχάρω όπου και δραστηριοποιείται επαγγελµατικά στην αγορά 14 χρόνια. Είναι παντρεµένος µα την ∆έσποινα Βερβέρη και έχουν έναν γιο 7 χρονών τον Νίκο.

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Θ

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

α ξαναπήγαινε µόλις έπεφτε ο ήλιος. Κάθισε από νωρίς έξω απ’ το σπίτι κι’ ετοίµασε το παραγάδι, µουρ µουρ ίζοντας κιόλας ένα θαλασσινό τραγούδι σα να καλούσε τα ψάρ ια να µαζευτούν από τώρα στ’ ανοιχτά του µόλου και να τσιµπήσουν τα δολώµατα. Ήταν χίλια µέτρα η πετονιά; Πάντως είχε γύρω στα διακόσια παράµαλλα κι άλλα τόσα αγκίστρια βαλµένα µε τέχνη. Στα δολώµατα ο Σβ ίγ κος έκανε ένα πονηρ ό ανακάτεµα: δίπλα στη σαρδέλα έβ αζε σφιχτό ζυµάρι λουσµένο µε λάδι, και πλάι στη σουπιά είχε µπουκιές ψωµιού µε τυρί. Μ α ποτέ δεν έλειπε κι’ η µαλάγρα. Τη µαλάγρα την έπλαθε µόνος του α π ό π ί το υ ρ α , α ί µ α α π ό σ φ α χτά κι’ άρ µη τυριού, κι’ έτσι δεν του κόστιζε πολλά.

Έπειτα έβαλε το παραγάδι µεσ’ στο κοφινέλι και του πρόστεσε τα δύο του ποδάρια. Πώς να σταθεί µια ζωή κι’ ένα όνειρο µεσ’ στη θάλασσα; Τα πόδια ήταν από χοντρή πετονιά κι’ είχαν δυο παράξενα πέλµατα, χωρίς δάχτυλα και νύχια: απ’ τ’ αριστερό κρεµιόταν ένα σιδερένιο βαρίδι κι’ απ’ το δεξί µια κολοκύθα γεµάτη προσδοκίες. Η µάνα του φώναξε από µέσα: «Θα πας πάλι απόψε;» « Α υ τ ό ν α λ έ γ ε τ α ι! Α π ά ν τ η σ ε σ τ α θ ε ρ ά κείνος. Κι’ απ όψε, κι’ αύριο , και…» «Για να φέρεις… ξυλοκέρατα;» Τον έ κοψ ε, άγρια και κ οροϊ δεύ τρα, η φωνή τ η ς. «Για να φέρω ψάρια, µάνα». Η φ ω ν ή τ ο ν α π ο π ή ρ ε , π ά λ ι: «Την κακή σου την ηµέρα!» Ο Σβίγκο ς χαµογέλασε. Μέρες τώρα έτσι τον έβριζε η µάνα του. Και µε το δίκιο της, γιατί να µην παραδεχτεί κι’ ο ίδιος; Ο Σβίγκος ετοίµαζε κάθε φορά το παραγάδι, το γέµιζε δολώµατα, πήγαινε είτε σουρπώνοντας είτε τη νύχτα και τόρριχνε, µα όταν το µάζευε δεν είχε πιάσει ούτε έναν αχινό! Η τα ψάρια του κλέβανε το δολώµατα και τόβαζαν στα πόδια, ή το παραγάδι έπεφτε σε ξερότοπο και δεν έβρισκε µήτε αχιβάδα… Κι’ όµως, το παιδί δεν ήταν τυχαίος ψαροκυνηγός. Απ’ τα µικράτα του στη θάλασσα, είχε µάθει απ’ τον πατέρα του όλη τη δεξιοσύνη να βρίσκει στο βυθό τα σπίτια των ψαριών και να ξεπορτίζει ολάκερες φαµελιές από δαύτα. Μπουσουλώντας πες, έρριξε το

Παραγάδια στην Αλκυώνα

πρώτο του παραγάδι στα νερά και µάγκωσε ένα ροφό διπλάσιον απ’ το µπόι του! Από τότε κιόλας τούµεινε το παρατσούκλι. Φραγκίσκο τον είχαν βαφτίσει, µα επειδή ήταν µια σταλιά άνθρωπος, µια σταλιά ψαράς, τον βγάλανε Σβίγκο. Ο πατέρας του τον έπαιρνε µαζί στη θάλασσα, και του παιδιού του άρεζε να στέκεται στο τιµόνι της βάρκας, να ψάχνει την απεραντοσύνη και να προστάζει τον ίδιο του

το γονιό να ποντίσει το παραγάδι, να το σηκώσει και να σαλπάρουν για την ακρογιαλιά! Κοντό γεννήθηκε το παιδί, κοντό έµεινε, µα ο πατέρας του καµάρωνε, το ψήλωνε µε τη φαντασία του και την αγάπη του, τόφτιανε σωστό θαλασσόλυκο. Έτσι µια µέρα του συµπλήρωσε το παρόνοµα και τόκανε επιβλητικό: «Καπετάν Σβίγκο!» Όλοι από τότε, ντόπιοι και ξένοι, έτσι τον έλεγαν. Κι’ η µάνα του επίσης, και µάλιστα αφόντας πέθανε ο άντρας της κι’ απόµεινε το παιδί της ακριβό αντιστύλι στον πόνο, στη φτώχεια και στη µοναξιά της, έτσι τον φώναζε, µε κρυφή περηφάνια: «Καπετάν Σβίγκο! Ε, καπετάν Σβίγκο…» «Τ’ είναι, ρε µάνα;» «Πότε θα ρίξεις απόψε παραγάδι!» «Τα µεσάνυχτα, λέω. Με τη βοήθεια του Αϊ Νικόλα». «Μα δεν τον βλέπω και τόσο καλό τον καιρό. Φυσάει σοροκάδα και φοβάµαι ότι θα σηκώσει µεγάλο κύµα». «Ας φυσάει κι’ ας βουρλίζεται! Τους ανέµους τους κουµαντάρω µόνος µου, και θα δεις πως µε λίγα ψαροβόλια θα σου κουβα-

λήσω ψάρια που θα τρίβεις τα µάτια σου…» Την ψαριά έβγαινε και την πούλαγε ο ίδιος, ποτέ στα µαγαζιά – ποτέ από σπίτι σε σπίτι. Αυτό άλλωστε ήταν κι’ η µοναδική βολή τους. Άνθρωποι της πρώτης ανάγκης, παντέρµοι από βιός κι’ από συγγενείς, περίµεναν απ’ τη θάλασσα ν’ απλώσει τα χίλια χέρια της για να τους ταΐσει και να τους ντύσει. Το παιδί ούτε αυτή τη φορά ήθελε να την κακοκαρδίσει και δεν της αντιµίλησε.

Ανακάθισε πιο καλά και πήρε µε τα µάτια του ξοπίσω τη θάλασσα. Αύγουστος µήνας ήταν, κι’ απάνω της περπατούσε το λιόχαρο απόγευµα βάφοντας µε τις ίδιες του τις παλάµες άλλα νερά πράσινα και γαλάζια, άλλα κίτρινα και µαβιά. Γύρω – γύρω στην αµµουδιά η θάλασσα φέγγριζε τα καλοκαιρόσπιτα της παραλίας, σάµπως να τα ξανάχτισε, ανάποδα µα όµορφα, µε τ’ άυλα, τα µαγικά της σύνεργα. Αυτά τα νερά µπαίνανε στο Ιόνιο, παίρνανε τα πανιά του πέλαγου και ταξίδευαν τέσσερες ώρες απέναντι απ’ το Κατάκολο, στη Ζάκυνθο. Μα ο Σβίγκος δεν τ’ ακολούθησε ως εκεί. Άφησε τα µάτια του να πάνε µαζί τους λίγο έξω απ’ το µώλο κι’ άραξε κάπου κειδά µ’ όλο του το είναι – παραγάδι και καρδιά. Αργότερα που φορτώθηκε παραµάσχαλα το κοφινέλι µε το παραγάδι και ξεκίνησε, η µάνα του καλοσύνεψε. Έτρεξε στο κατώφλι και τον ξεπροβόδισε µε µια γλυκιά κουβέντα: «Στο καλό, παιδάκι µου! Και πρόσεξε. Κοίτα να το ρίξεις σε καλή µεριά σήµερα». «Θα κοιτάξω, αποκρίθηκε κείνος».

«Η πείνα δε βαστιέται πολύ, το ξέρεις». «Το ξέρω, µάνα». Άµµο – άµµο πήρε το δρόµο τρέχοντας και τραγουδώντας, και ξοπίσω η µάνα του είχε σηκώσει το δεξί της χέρι και του σταύρωσε την τύχη. «Καλή ψαριά, Σβίγκο µου! Καλή ψαριά…» Από κει ο Σβίγκος κατέβηκε στη θάλασσα, σήκωσε τα βρακιά του και προχώρησε νερό – νερό να βρει τη βάρκα του. Έτσι την αγκυροβολούσε πάντα – κάπου στο µεσοθάλασσο, και πήγαιναν τα κύµατα να τη λιγώσουν µε τα χάδια τους ή να την κουνιαρίσουν ν’ αποκοιµηθεί. Πήδηξε ανάλαφρα, σήκωσε την άγκυρα και τράβηξε κουπί ίσα – ολόισα για το µόλο. Απ’ τον ήλιο δεν είχε αποµείνει πια ούτ’ ένα χρυσό σπυρί. Μελτεµάκι µόνο φυσούσε, κι’ όπως άρχισε να σιγοτραγουδάει το παιδί, ο αέρας σύναζε τις νότες στις χούφτες του και τις έσπερνε σ’ όλα τα κύµατα… Στο µόλο καβατζάρησε και πέρασε κοντά στις µεγάλες πέτρες. Οι ογκόλιθοι είχαν µείνει έτσι άταχτοι και λυπηµένοι αφόντας οι Γερµανοί φεύγοντας απ’ το Μοριά τίναξαν το µισό λιµάνι του Κατακόλου στον αέρα… Απόσπασµα από το βιβλίο του ΤΑΚΗ ∆ΟΞΑ «Μικροζωές» ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΜΕΝΑ

Το απόσπασµα από το διήγηµα «Π αραγάδια στην Αλκυώνα», είναι το δεύτερο από τα 3 χαρα κτη ρισ τικά διη γή µατ α του Τ .∆. που περιγράφου ν τον τόπο µας και το Καλοκαίρι, στη λίµνα, στο Κατάκολο, στ’ αλώ νια κοντά στη µαυροµάτα Κίρκη, κοντά στον Π ολιτισµό τ η ς χ ρ υ σ ο φ ό ρ ο υ σ τ α φ ίδ α ς . Π ο λ λ ο ί Η λ ε ί ο ι σ υ γ γ ρ α φ ε ί ς έ χ ο υ ν α σχ ο λ η θ ε ί µ ε τ ο Κα τ ά κολο και πρώτος ο ∆ιονύσιος Κόκκινος µε το « Π α ι δ ί τ ο υ Μ α λ τ έ ζ ο υ » , ο Γι ώ ρ γ η ς Π α υ λ ό πο υλος, σ την ποιητική του σ υλλο γή «Λ ίγος ά µ µ ο ς» , ο Η λ ί α ς Π α π α δ η µ η τ ρ α κ ό π ο υ λ ο ς , σ τ ο α φ ή γ η µ ά τ ο υ « Θ ε ρ µ ά θ α λ ά σσ ι α Λο υ τ ρ ά » , η Ζ ω ή Θ . Σ π υ ρ ο π ο ύ λ ο υ σ τ ο µ υ θ ισ τ ό ρηµα στα «Χρώµατα της Ίριδας» κ.ά. Αξιοσηµείωτες είναι οι υπογραµµισµένες λέξεις και οι τοπικές ιδιωµατικές φράσεις του δ ιη γ ή µ α τ ο ς . Θέλον τας να γνωρίσο υµε στο κοινό τω ν νέων αναγνωστών µας τη ν οµ ορφιά και τη ν µαγεία του Κατακόλου εκείνη την εποχή, του Κ α τ α κ ό λ ο υ π ο υ δ υ στ υ χ ώ ς ε ί ν α ι ά γ ν ω στ ο πως θα δ ιαµορφωθεί τα επερχόµενα χρόνια…

Ευρωπαϊκά ψέµατα Οι Ευρωπαίοι αγαπούν λεν, τάχα, την Ελλάδα γι’ αυτό και τα µνηµόνια µας στέλνουνε αράδα! Και τα ψηφίζουν βουλευτές απ’ της βουλής τ’ ασκέρια µε «πλήρη» τη συνείδηση και «καθαρά» τα χέρια... Μετά απ’ τα µνηµόνια θάνατοι θα ν’ ρουτίνα λιγότεροι στην κατοχή πεθάνουν από πείνα... Η Μέρκελ περιθώρια καθόλου δεν αφήνει γι’ αυτό σε λίγο Έλληνας κανένας δε θα µείνει... Αυτοκτονίες ταχτικά άρρωστοι στρωµατσάδα Από το Χίτλερ γλίτωσε έστω, µισή Ελλάδα... Κι όµως, ο βοϊδολαός ξεχνά τι έχει τραβήξει Κι όταν θα έρθουν εκλογές ψήφο θα πα να ρίξει. Ψηφίζει της πολιτικής τ’ άθλιο σκυλολόι Τι γνώση θα’χει ένας λαός κουτόχορτο που τρώει;... Βύρων ∆άβος


12 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Αρχίζει από αύριο η τακτοποίηση των αυθαιρέτων Ν

έος γύρος ξεκινάει από αύριο για τα αυθαίρετα και αυτή τη φορά το υπουργείο υπόσχεται ότι η τακτοποίηση θα είναι οριστική. Από µεθαύριο λοιπόν όλοι οι πολίτες µπορούν να δηλώσουν όποια αυθαιρεσία υπάρχει στο ακίνητό τους. Με βάση την απόφαση του υπουργείου προβλέπονται οι προθεσµίες πληρωµών, εκπτώσεων, αλλά και προσαυξήσεων: 1. Κατά την πρώτη υποβολή της δήλωσης ο αρµόδιος µηχανικός, κατόπιν εντολής του ιδιοκτήτη δηλώνει στο πληροφοριακό σύστηµα τον τρόπο πληρωµής. Ανάλογα µε την ηµεροµηνία πληρωµής του παραβόλου, η δήλωση κατατάσσεται σε µια από τις παρακάτω κατηγορίες: Α. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί έως και 7/2/2014, εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2α του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 10/2/2014. ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 10/2/2014. Οι

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόµενοι

επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες. iii) 102 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 10/2/2014. iv) 17 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 10/2/2014. Β. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/2/2014 µέχρι και 7/8/2014 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2β του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 8/8/2014. ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 8/8/2014. Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες. iii) 84 µηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 8/8/2014. iv) 14 εξαµηνιαίες δόσεις

(ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 8/8/2014 Γ. ∆ηλώσεις µε πληρωµή παραβόλου που θα πραγµατοποιηθεί από 8/8/2014 µέχρι και 6/2/2015 εντάσσονται στην περίπτωση της παρ 2γ του άρθρου 21 του ν. 4178/2013 και παρέχονται οι εξής τρόποι εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%) µε προθεσµία καταβολής έως και την 9/2/2015. Οι επόµενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι µηνιαίες ή τριµηνιαίες. iii) 60 µηνιαίες δόσεις (ελάχι-

στο ποσό δόσης 50 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής των πρώτων 6 δόσεων έως και την 9/2/2015. iv) 10 εξαµηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 300 ευρώ) µε προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης έως και την 9/2/2015. Σε κάθε περίπτωση, ως ελάχιστη µηνιαία δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ και ως ελάχιστη εξαµηνιαία δόση το ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ. Επίσης για τις δηλώσεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε προγενέστερες του παρόντος διατάξεις η υπουργική απόφαση µεταξύ άλλων προβλέπει: Οι δηλώσεις του Ν. 4014/2011 δεν τροποποιούνται µετά την έναρξη ισχύος της πα-

ρούσας απόφασης. ∆ηλώσεις που έχουν υπαχθεί και ολοκληρωθεί κατά τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 υπάγονται µετά από αίτηση του ενδιαφερόµενου στις διατάξεις του Ν.4178/2013 µέχρι και την καταληκτική ηµεροµηνία που προβλέπεται. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τον εξουσιοδοτηµένο µηχανικό στο πληροφοριακό σύστηµα του ΤΕΕ. Τα στοιχεία της δήλωσης, οι πληρωµές καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια µεταφέρονται σε νέα δήλωση, τα στοιχεία της οποίας συµπληρώνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν 4178/2013, όπου απαιτείται. Στις δηλώσεις του Ν. 4014/2011 που µεταφέρονται επιτρέπεται η µεταβολή του τρόπου εξόφλησης από εφάπαξ πληρωµή σε µηνιαίες ή εξαµηνιαίες δόσεις µε απώλεια του δικαιώµατος έκπτωσης 20%. Στις περιπτώσεις που έχει εξοφληθεί µέσω µηνιαίων ή τριµηνιαίων δόσεων τουλάχιστον το 30% του ενιαίου ειδικού προστίµου των δηλώσεων του Ν. 4014/2011 εφαρµόζεται αυτόµατα η έκπτωση 10% κατά τη διαδικασία µετάβασης.

Βιβλιοπαρουσίαση

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΠΑΝΟΣ Ν. ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ (Εθνική Συνέλευση Τροιζήνος 1827 – Μέχρι τις µέρες µας)

Τ

ο βιβλίο επιχειρεί µια πανοραµική κάτοψη της ιστορικής µας µνήµης, από την γένεση του νεοελληνικού κράτους, οπότε και έλαβε χώρα η ιστορική Εθνική Συνέλευση της Τροιζήνος τον Μάιο του 1827, µε την συνακόλουθη εκλογή του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος και το ψήφισµα του πρώτου Συνταγµατικού µας Χάρτη, µέχρι και τις µέρες µας, οπότε και εγκλωβιστήκαµε στα πλοκάµια του φοβερού «Μνηµονίου». Εκατόν ογδόντα πέντε χρόνια µαρτυρικής πορείας του ελληνισµού, αποτυπώνονται ευσύνοπτα στην παρούσα εργασία, καταγράφοντας όλα τα µείζονα ιστορικά του ορόσηµα. Τις στιγµές της εθνικής και ηθικής του µεγαλουργίας,

όπως και τις ταπεινώσεις και οδυνηρές ήττες του. Τις εξάρσεις του πλάι στους άλλους προοδευµένους λαούς της οικουµένης, αλλά και τις δραµατικές πτώσεις του. Επιδιώκοντας να συµβάλει εποικοδοµητικά, στο αενάως ζητούµενο της κατάκτησης της ιστορικής µας αυτοσυνειδησίας και στην δηµιουργία έτσι µιας νέας εθνικής-συλλογικής κουλτούρας, που παρακολουθώντας στενά τα νέα κοινωνικά και πολιτικά προστάγµατα παγκοσµίως, θα οδηγήσει τον τόπο στη λεωφόρο της προόδου και της ευηµερίας. Το βιβλίο προλογίζουν οι κ.κ. Στέλιος Παπαθεµελής, Παναγιώτης Κρητικός και Στάθης Παναγούλης, ενώ χαιρετίζει ο καθηγητής Προκόπης Παυλόπουλος. ∆ιατίθεται κεντρικά από τα βιβλιοπωλεία των Αθηνών : Αθ. Χριστάκης (Ιπποκράτους 1012), Σίµος Αχιλλέας (Μαυροκορδάτου 9), Ε. Τζανακάκης (Χαριλάου Τρικούπη 11) και σε όλη την Ελλάδα. Αξίζει να σηµειωθεί ότι το βιβλίο το υπε-

Εκδόσεις «ΤΑΛΩΣ Φ.»

δέχθη ενθέρµως µε εγκωµιαστικές κριτικές ο Κυριακάτικος Αθηναϊκός τύπος. Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ευµενείς κριτικές του από την «Real News της Κυριακής» , «Το Έθνος της Κυριακής», «Την Βραδινή της Κυριακής», «Την Ελεύθερη Ώρα της Κυριακής» «Τα Παραπολιτικά», «Την Ελλάδα Αύριο», αλλά και από περιοδικά πολιτικού στοχασµού.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος γεννήθηκε στην Γαστούνη της Ηλείας το 1967. Είναι ∆/χος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π. και έχει

Master στην Βιοϊατρική Τεχνολογία από το Ε.Μ.Π. Μέλος του Τ.Ε.Ε. (Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος), της Ε.Π.Υ. (Ελληνικής Εταιρείας Επιστηµόνων Η/Υ και Πληροφορικής), της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακής Έρευνας (Ε.Ε.Ε.Ε.) και της Π.Ε.Λ. (Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών). Αποτελεί εδώ και δεκαπέντε χρόνια κεντρικό πολιτικό αναλυτή της Β΄αρχαιότερης καθηµερινής ελληνικής εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ», ενώ αρθρογραφεί περιοδικά, στα υψηλού κύρους περιοδικά πολιτικής σκέψης «ΕΠΙΚΑΙΡΑ» των εκδόσεων Λιβάνη, «ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ» των εκδόσεων Παπαζήση, «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», στην «ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ της ΚΥΡΙΑΚΗΣ», στις ηλειακές εφηµερίδες «ΑΥΓΗ», «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ», αλλά και σε άλλα έντυπα πολιτικού και κοινωνικού στοχασµού. Η «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» είναι το τέταρτο βιβλίο του στο φάσµα του ιστορικού και πολιτικού δοκιµίου. Ενώ έχει ασχοληθεί

• Aπαντούν στις ανάγκες των µαθητών µε γνώση, εµπειρία, αγάπη για το παιδί και αίσθηµα ευθύνης . • Η τάξη των Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Palso είναι ο χώρος της ολοκληρωµένης µαθησιακής διαδικασίας.

• Γνωρίζετε ότι το πλούσιο περιβάλλον, το περιβάλλον της τάξης δηλαδή, δίνει πολλά ερεθίσµατα και διευκολύνει τη µάθηση. • Μέσα στην τάξη ο µαθητής µπαίνει σε κλίµα συνεργασίας, ανταλλαγής, άµιλλας και εκτός από τις βασικές µαθησιακές δεξιότητες καλλιεργεί κοινωνικές δεξιότητες, την εναλλαγή ρόλων αλλά βελτιώνει και το δείκτη αυτοαποτελεσµατικότητας του (κοινωνικογνωστική µάθηση Bandura Albert/Mischel Walter) καθώς και την αυτοεκτίµησή του. • Ο µαθητής µαθαίνει και λειτουργεί µε πνεύµα ισότητας και αλληλεπιδρά όχι µόνο µε το διδάσκοντα αλλά µε όλα τα µέλη της οµάδας. • Η τάξη τρέφει την ψυχοκοινωνική ανάπτυξη του παιδιού, το καλεί να µάθει να συνυπάρχει µε διαφορετικά άτοµα , να ανταπεξέρχεται στις υποχρεώσεις της οµάδας και να επικοινωνεί στη γλώσσαΣτόχο. • Η µάθηση προωθείται συστηµατικά,

οργανωµένα και υπεύθυνα και ο µαθητής

µε αρκετές ενότητες του γραπτού λόγου, ήτοι δοκίµια, ιστορικές µονογραφίες, κριτική της λογοτεχνίας, πολιτικές αναλύσεις, ιστορικά µελετήµατα, πολιτικές συνεντεύξεις κ.λ.π. Αντλεί το υλικό του από τα κλασικά κείµενα της αρχαιοελληνικής γραµµατείας, τα αποθησαυρισµένα κείµενα των Αγίων Πατέρων της Ορθοδοξίας, τον έλλογο δυτικό λόγο και την τρέχουσα κοινωνική και πολιτική µας πραγµατικότητα. Παράλληλα έχει γράψει 25 βιβλία φροντιστηριακού χαρακτήρα στο πεδίο της Φυσικής και των Μαθηµατικών στις, εκδόσεις «ΚΟΡΦΗ».Βιβλία του έχουν παρουσιάσει προσωπικότητες κύρους από το φάσµα των γραµµάτων και της πολιτικής, όπως οι : Στέλιος Παπαθεµελής, Προκόπης Παυλόπουλος, Μάκης Βορίδης, Βύρων Πολύδωρας, Φώτης Κουβέλης, Ανδρέας Λοβέρδος, Άρης Σπηλιωτόπουλος, Θανάσης ∆ιαµαντόπουλος κ.α. Η ιστοσελίδα του συγγραφέα είναι : www.panosavramopoulos.blogspot.gr

Αναφορά Ανδρέα Μαρίνου για την επαναλειτουργία του µικροβιολογικού εργαστηρίου στον ΕΟΠΥΥ Πύργου Αναφορά κατέθεσε προς τον Υπουργό Υγείας κ. Γεωργιάδη ο Βουλευτής Ηλείας της Ν.∆. Ανδρέας Μαρίνος σχετικά µε την επαναλειτουργία του µικροβιολογικού εργαστηρίου και τα λειτουργικά προβλήµατα της Νοµαρχιακής Μονάδας Υγείας ΕΟΠΥΥ Πύργου. Μεταξύ άλλων τονίζει ότι «από τον Αύγουστο του 2010 σταµάτησε να λειτουργεί το µικροβιολογικό εργαστήριο, λόγω συνταξιοδότησης των παρασκευαστών. Η ΝΜΥ ΕΟΠΥΥ Πύργου κατά κύριο λόγο εξυπηρετεί τους ∆ήµους Πύργου, Αρχαίας Ολυµπίας , Ανδρίτσαινας - Κρεστένων και Ζαχάρως, συνολικού πληθυσµού 85.000 κατοίκων. Συνεπώς η επαναλειτουργία του θα σηµάνει τέλος στην ταλαιπωρία χιλιάδων ασφαλισµένων του». Στην συνέχεια της αναφοράς του υπογραµµίζει ότι για την άµεση επαναλειτουργία του εν λόγω εργαστηρίου απαιτείται αφενός η αντικατάσταση παλαιού εξοπλισµού µε νέο ο οποίος αν είναι δυνατόν να καλυφθεί από τις συγχωνεύσεις των νοσηλευτικών ιδρυµάτων και αφετέρου η πρόσληψη ενός Παρασκευαστή ή ΤΕ Νοσηλευτή. Παράλληλα επισηµαίνει τις τεράστιες ελλείψεις σηµαντικών ειδικοτήτων στην υπηρεσία υγείας του ΕΟΠΥΥ Πύργου όπως αυτή του παθολόγου, οι οποίες δυσχεραίνουν κατά πολύ την ποιότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών προς τους συµπολίτες µας. O Βουλευτής Ηλείας Ανδρέας Μαρίνος θα βρίσκεται στο πολιτικό του γραφείο στον Πύργο (Μιαούλη 6 – 1ος όροφος , έναντι Ο.Τ.Ε ) αύριο ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου και θα δεχτεί τους συµπατριώτες και φίλους του από τις 10:00 π. µ. 13:00 µ. µ.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Παρεµβάσεις Κοντογιάννη στη σύσκεψη για την αντιπληµµυρική προστασία στον Αλφειό Ο Βουλευτής Ηλείας Γιώργος Κοντογιάννης µετείχε στη σύσκεψη που συγκάλεσε ο ∆ήµαρχος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων κ. ∆. Μπαλιούκος σχετικά µε το ζήτηµα του Αλφειού ποταµού. Στην παρέµβασή του ο πρώην Υφυπουργός Απασχόλησης αναφέρθηκε στην ανάγκη συγκρότησης µιας επιτροπής που θα αποτελείται από εκπροσώπους των ∆ήµων Ανδρίτσαινας-Κρεστένων και Ολυµπίας και της Περιφέρειας. Η Επιτροπή, επικουρούµενη από τους Βουλευτές του Νοµού, θα έχει ως έργο την διεκπεραίωση των αναγκαίων επαφών µε τις υπηρεσίες και τα Υπουργεία, ώστε να παρακαµφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες και να γίνουν οι επιβεβληµένες παρεµβάσεις στον Αλφειό Ποταµό, προκειµένου να µην έχουµε εκ νέου πληµµυρικά φαινόµενα, όπως τα εφετινά που οδήγησαν στην καταστροφή περιουσιών, ενώ απείλησαν ακόµα και ανθρώπινες ζωές. Ο Γιώργος Κοντογιάννης ζήτησε επίσης να κατατεθεί τροπολογία στη Βουλή που θα δίνει τη δυνατότητα επέµβασης σε σηµεία που διαταράσσεται, από έντονα φυσικά φαινόµενα, η φυσιολογική ροή των ποταµών, µε στόχο να καµφθεί η γραφειοκρατία.

χρόνο σε προγράµµατα επιµόρφωσης, αξιολογούνται ετησίως,

Γιατί εµπιστεύεστε τα παιδιά σας στα Κ. Ξ. Γ Palso ως ενεργό κύτταρο της οµάδας µαθαίνει να αλληλεπιδρά, µαθαίνει και από τους συµµαθητές του και από το περιβάλλον που δηµιουργείται µέσα στην αίθουσα.

• Σε αντίθεση µε το ανεξέλεγκτο, πολλές φορές παράνοµο και πάντοτε πιο φτωχό ιδιαίτερο το Οργανωµένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών PALSO:

είναι ένας νόµιµος φορέας που ελέγχεται από το κράτος,

• εκδίδει αποδείξεις παροχής υπηρε-

σιών,

• οι εκπαιδευτικοί του έχουν την απαιτούµενη νόµιµη άδεια να ασκήσουν το λειτούργηµα αυτό,λαµβανουν µέρος κάθε

• ∆ιαθέτει τα πιο σύγχρονα οπτικοακουστικά µέσα,multimedia,ψηφιακά βιβλία, διαδραστικούς πίνακες. Προσοχή µεγάλη στην παραπλανητική διαφήµιση του φτηνού ιδιαίτερου που υπόσχεται κέρδος σε χρόνο και χρήµα! Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς το αντίθετο συµβαίνει αφού κάποια στιγµή ο µαθητής που στερήθηκε της ολοκληρωµένης , οργανωµένης µαθησιακής διαδικασίας αργά ή γρήγορα καταλήγει πίσω σε ένα Κέντρο µας για να διορθώσει, για να καλύψει, για να µάθει αυτά που δεν έµαθε. Επιπλέον, παρατηρείται κάθε χρόνο από τους καθηγητές των κέντρων ξένων γλωσσών Palso ότι το παιδί που έρχεται από το φτωχό περιβάλλον του ιδιαιτέρου µαθήµατος βρίσκεται σχεδόν πάντα αρκετά πίσω από το επίπεδο στο οποίο νοµίζει ότι βρίσκεται και δυσκολεύεται στις οµαδικές πρακτικές όπως η συνοµιλία, οι ρεαλιστικοί διάλογοι, τα παιχνίδι, η ανταλλαγή ρόλων. Σε αντίθεση µε το ιδιαίτερο το οργανωµένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso στοχεύει στη δηµιουργία αυτόνοµων, δυνατών, ολοκληρωµένων µαθητών-πολιτών . Αν λοιπόν το παιδί σας δεν παρουσιάζει κάποιο σοβαρό πρόβληµα που καθιστά αναγκαίο το ατοµικό µάθηµα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΟΓΟΣ να καταδικαστεί ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΠΑΙ∆Ι σε φτωχό µαθησιακό περιβάλλον, αµφιβόλου ποιότητας και µετριότατης αποτελεσµατικότητας. ∆εν κάνουµε πειράµατα µε τα παιδιά

µας, τα προστατεύουµε από ανθρώπους που ίσως δεν έχουν το δικαίωµα να αναλάβουν την ευθύνη της µόρφωσης ενός ανθρώπου. Βοηθήστε λοιπόν το παιδί σας µε τον καλύτερο τρόπο, επενδύστε στη µόρφωση του, κάνετε την εγγραφή σας σήµερα σε ένα οργανωµένο Κέντρο Ξένων Γλωσσών Palso, αυτό που πραγµατικά σας συµφέρει! Με εγγύηση τα 30 χρόνια απόλυτα επιτυχηµένης πορείας τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Palso δεν υπόσχονται απλά το καλύτερο, αποτελούν την ΠΡΩΤΗ και µόνη πραγµατικά αξιόπιστη επιλογή. Όταν Κέντρα λόγου ή ειδικοί παιδαγωγοί προτείνουν και ιδιαίτερο µάθηµα: 1. Τα Κέντρα µας µπορούν να σας κατευθύνουν υπεύθυνα και να καλύψουν την ανάγκη του παιδιού σας. Προσοχή! Ναι το ιδιαίτερο µάθηµα κρύβει κινδύνους , δεν ελέγχεται! 1. Ζητήστε την άδεια οικοδιδασκαλίας του ανθρώπου στον οποίο αναθέτετε τη µόρφωση του παιδιού σας. 2. Ζητήστε το βιογραφικό του, µάθετε πράγµατα για την εµπειρία του. 3.Βεβαιωθείτε ότι έχει το δικαίωµα να κόβει αποδείξεις, να εργάζεται δηλαδή νόµιµα.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Εκπροσώπησε τη Νέα ∆ηµοκρατία στο Συνέδριο της Π.Ε.Ν.Α ο Θόδωρος Βλαγκούλης

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 13 Συγχαρητήρια Την πολύ ξεχωριστή µου µαθήτρια Ιωάννα Φιλιπποπούλου , που πέτυχε την εισαγωγή της στο τµήµα της Αγγλικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, συγχαίρω δηµόσια και εύχοµαι καλές σπουδές και ένα λαµπρό µέλλον όπως της αξίζει! Κέντρο Ξένων Γλωσσών Έφη Τριανταφυλλοπούλου Μανωλοπούλου και Προύσσης 2 Πύργος

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝ/ΝΟ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ’ ΚΟΠ ∆αλιάνη 17 Αµαλιάδα Τηλ. & Fax: 2622028324 Την Νέα ∆ηµοκρατία εκπροσώπησε την Παρασκευή ο πολιτευτής και αν. Γραµµατέας Αγροτικού ο κ. Θόδωρος Βλαγκούλης στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών που πραγµατοποιείται στο Κάστρο Λαµίας. Κατά την έναρξη του συνεδρίου παρέστησαν µεταξύ άλλων ο αν. Υπουργός Οικονοµικών Χρ. Σταϊκούρας , βουλευτές της περιοχής, ο ∆ιοικητής του ΟΓΑ κ Ξ. Βεργίνης, η πρώην Υπουργός κ Κ. Μπατζελή, το προεδρείο της ένωσης µε επικεφαλής τον συµπατριώτη µας Θόδωρο Βασιλόπουλο και άλλοι.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΟΜΙΛΙΑΣ ΘΟ∆ΩΡΟΥ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗ

Χαιρετίζοντας το συνέδριο κατά την έναρξή του ο κ. Βλαγκούλης, αφού συνεχάρη τους συνδιοργανωτές τόνισε µεταξύ άλλων απευθυνόµενος στου Νέους Αγρότες τα εξής: Το σηµερινό συνέδριό σας αποκτά ιδιαίτερη σηµασία γιατί γίνεται σε µα χρονική περίοδο που η χώρα βιώνει πρωτοφανή οικονοµική και συγχρόνως κοινωνική κρίση. Γι αυτό και µόνο το λόγο, ο πρωτογενής τοµέας για τον οποίο αγωνιζόµαστε και πρέπει να ελπίζουν για καλύτερες µέρες οι νέοι αγρότες µας, όπως είσθε εσείς οι σύνεδροι, µπορεί και πρέπει να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο για την έξοδο της χώρας µας από την κρίση. Για να γίνει όµως αυτό και να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα θα πρέπει το επάγγελµα του αγρότη να γίνει ελκυστικό και αρεστό για τους νέους. Για να γίνει όµως αυτό θα πρέπει να καταστεί ανταγωνιστικός ο Αγροτικός τοµέας και έτσι θα αυξηθεί το ΑΕΠ, µεσω της αύξησης των εισοδηµάτων των αγροτών. Μόνο έτσι θα καταφέρουµε και την µείωση της µάστιγας της ανεργίας για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν µε τον πρωτογενή τοµέα ζωντανεύοντας παράλληλα και τη περιφέρεια από την ερήµωση που βρίσκεται σήµερα. Κλείνοντας θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία και καλά αποτελέσµατα. Να τονίσω όµως ότι θα πρέπει η πολιτεία να αντιµετωπίσει τα προβλήµατα των αγροτών ιδιαίτερα των νέων ως εθνικά προβλήµατα µε την δέουσα και µάλιστα ύψιστη προτεραιότητα. Και εµείς στην Γραµµατεία Αγροτικού της Ν∆ που εκπροσωπώ το βλέµµα µας είναι στραµµένο σε εσάς για να γίνει πράξη το όραµά σας και να εκπληρωθούν οι στόχοι σας για τους οποίους παλεύετε και έτσι η ελπίδα για ένα καλύτερο µέλλον να παραµείνει ζωντανή, τονίζοντας ακόµη µε έµφαση ότι θα έρθουν καλύτερες µέρες για τον πρωτογενή τοµέα αρκεί όλοι µας στην πολύ κρίσιµη περίοδο που βιώνουµε να δείξουµε σύνεση υποµονή και ψυχραιµία. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµ. 2311/2013 Β’ Επαν/κής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης ακινήτου της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, οδός γραφείου Οινοµάου αρ. 28 και Πύρρωνος. Στις 18-9-2013 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, και από τις ώρες 16.00 έως 17.00 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας , εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό στο Ειρηνοδικείο Λεχαινών της ∆ηµοτικής Κοινότητας Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Λεχαινών Αρχοντούλας Χριστοδουλοπούλου και σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του /της νοµίµου αναπληρωτού/τριας , η δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2272/9-72012 Κατασχετήριας έκθεσής µου, αναγκαστικώς κατασχεθείσης και κάτωθι περιγραφόµενης ακινήτου περιουσίας του καθ ου οφειλέτη Χαράλαµπου Μυλωνάκη του Μιχαήλ και της Νίκης, κατοίκου Ανδραβίδας Ηλείας, ήτοι διώροφη οικοδοµή κεραµοσκεπή, εµβαδού επιφανείας ο κάθε όροφος περίπου 100µ2 , έχει αποθήκη και γκαράζ που είναι κτισµένη σε οικόπεδο περίπου 200µ2 κειµένου στην Ανδρα-

βίδα και επί της γωνίας των δηµοτικών οδών Παν/τη Παύλου και Καραθανάση, συνορευοµένου του όλου οικοπέδου γύρωθεν ΑΝ. εν µέρει µε ανώγειο οικία ιδιοκτησίας Γεωργίου Μυλωνάκη και εν µέρει µε ισόγειο οικία ιδιοκτησίας κληρονόµων Αριστοµένη Γεωργιόπουλου, ΒΡ όπου και η πρόσοψή του µε τη δηµοτική οδό Παν. Παύλου, ∆Τ µε τη δηµοτική οδό Καραθανάση και ΝΤ, µε µεσοτοιχία και οικόπεδο ιδιοκτησίας Νίκης συζ. Μιχαήλ Μυλωνάκη. ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού ορίζεται το ποσό των «90.000» Ευρώ. Ο πλειστηριασµός του ανωτέρω ακινήτου γίνεται µε επίσπευση της Αντωνίας Παρµάκη του Λουκά και της Παναγιώτας, κατοίκου Ανδραβίδας Ηλείας και σε εκτέλεση του Αου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 247/2011 ∆ιαταγής Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αµαλιάδας. Επι του ανωτέρω ακινήτου υπάρχουν εγγεγραµµένες µια προσηµείωση υποθήκης και µια υποθήκη. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν εις τον ως άνω τόπο και χρόνο. Αµαλιάδα 1-9-2013 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 8/28-8-13 απόφασή του καλεί τα µέλη του σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Αµαλιάδας την Κυριακή 8/9/13 , ώρα 10.30π.µ. µε θέµα συζήτησης. ΑΓΟΡΑ ΣΤΕΓΗΣ του Συλλόγου. Η συνέλευση θα πραγµατοποιηθεί µε όσα µέλη παραστούν. Η παρουσία σας κρίνεται απαραίτητη. Για το ∆.Σ Ο πρόεδρος Κώστας Μουσάς Ο Γ. Γραµµατέας Βαγγέλης Χριστοφόρου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµ. 2302/2013 Εης Επαν/κής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτων της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδος ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, οδός γραφείου Οινοµάου αρ. 28 και Πύρρωνος. Την 18 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη, και από τις ώρες 16.00 έως 17.00 το απόγευµα της ιδίας ηµέρας, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό στο Ειρηνοδικείο Λεχαινών στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεχαινών του δήµου ΑνδραβίδαςΚυλλήνης ΠΕ Ηλείας και ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Βάρδας Μαρίας Τζιµοπούλου – Σουρή, και σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του/ της νοµίµου αναπληρωτού/τριας, η δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2259/12 δικής µου κατασχετήριας έκθεσης αναγκαστικώς κατασχεθείσα και κάτωθι περιγραφόµενη ακίνητη περιουσία των καθ ων 1) Νικολάου Καπλάνη του Γεωργίου και της Χαριτίνης, ΑΦΜ 059405058 και 2) Χαριτίνης χας Γεωργίου Καπλάνη το γένος Νικολάου και Νικολίτσας Κορδα, ΑΦΜ 109864682 κατοίκων τ.κ. Ψάρι του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης Ηλείας ήτοι: Α) Αγροτεµάχιο ποτιστικό εκτάσεως (8) στρεµµάτων στη θέση ΑΡΜΙΡΙΚΙ της κτηµατικής περιφέρειας ∆ηµοτικής Κοινότητας Βάρδας του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας, µε όλα τα συστατικά του παραρτήµατα και παρακολουθήµατά του το οποίο συνορεύει βόρεια µε ιδιοκτησία Ζαχαρία Σάµαρη, νότια µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Καπλάνη, ανατολικά µε ιδιοκτησία Νικολάου Γ. Καπλάνη και δυτικά µε αγροτικό δρόµο. Το αγροτεµάχιο βρίσκεται βορειοδυτικά του ∆.Κ. Βάρδας πλησίον του ρέµατος Βέργα έχει πρόσωπο σε χαλικοστρωµένη αγροτική οδό και απέχει 2.100 µ. περίπου από την ασφαλτοστρωµένη επαρχιακή οδό Βάρδα- Μανολάδα- Κουνουπέλι. Το ανωτέρω ακίνητο περιήλθε στον καθ ου Νικόλαο Καπλάνη του Γεωργίου και της Χαριτίνης κατά πλήρη κυριότητα δυνάµει του υπ’ αριθµ. 999/4-9-1997 συµβολαίου αγοραπωλησίας ακινήτου της Συµ/φου Βάρδας Γαρυφαλιάς Φλίγκου-Σαράβα το οποίο έχει µεταγραφεί στον τόµο 138 αρ. 26 των βιβλίων µεταγραφών του υπ/κείου Βάρδας. Ως τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων 18.000 ευρώ (σύµφωνα µε την αριθµ. 117/2012 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αµαλιάδας) Β) Αγρός εκτάσεως 14.868,75 τ.µ. στη θέση ΚΑΡΚΑΤΖΟΛΑΚΑ της κτηµατικής περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Ψάρι του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, µε τα στοιχεία ΑΒΓ∆ΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΑ όπως φαίνεται στο από Απριλίου 2011 τοπογραφικό σχεδιάγραµµα του αρχιτέκτονος µηχανικού Μιχάλη Γ. Παξιµαδάκη ο οποίος συνορεύει βόρεια µε αγροτικό δρόµο πλάτους 4,70 µ., νότια µε ιδιοκτησία Νικολάου Παναγιώτη Καπλάνη, δυτικά µε την υπό διάνοιξη Ολυµπία οδό και ανατολικά µε ιδιοκτησία Νικολάου Αλεξίου Γεωργόπουλου µε τη σε αυτό ισόγεια αγροτική αποθήκη (µεταλλικό κτίριο) εµβαδού επιφανείας 540 τ.µ. Ως τιµή πρώτης προσφοράς

ορίζεται το ποσό των εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000.000) ευρώ (σύµφωνα µε την αριθµ. 117/2012 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αµαλιάδας) Γ) Αγρός εκτάσεως 14.181,25 τ.µ. περίπου, στη θέση ΚΑΡΚΑΤΖΟΛΑΚΑ της κτηµατικής περιφέρειας της Τ.Κ. Ψάρι του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης, ο οποίος συνορεύει βόρεια µε αγροτικό δρόµο, νότια µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Καπλάνη, δυτικά µε ιδιοκτησία Κων/νου Παναγιωτακόπουλου και ανατολικά µε την υπό διάνοιξη Ολυµπία οδό. Ως τιµή πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των είκοσι οχτώ χιλιάδων τριακόσια εξήντα δυο χιλιάδων (28.362) ευρώ, (σύµφωνα µε την αριθµ. 117/2012 απόφαση του Μον. Πρωτ. Αµαλιάδας). Τα ανωτέρω δύο αγροτεµάχια δηµιουργήθηκαν µετά τη χάραξη της υπό διάνοιξη Ολυµπίας οδού και αποτελούσαν αρχικά ένα ενιαίο αγροτεµάχιο εµβαδού κατά τον τίτλο κτήσεως 34.500 τ.µ. το οποίο απεικονίζετο στο από ∆εκεµβρίου 1990 τοπογραφικό διάγραµµα του αρχιτέκτονος µηχανικού Μιχάλη Παξιµαδάκη µε τα στοιχεία ΛΜΝΞΛ και συνόρευε βόρεια σε πλευρά ΛΜ (300) µ. µε αγροτικό δρόµο πλάτους τριών µέτρων, νότια σε πλευρά ΝΞ (300) µ. µε ιδιοκτησία Παναγιώτη Καπλάνη, ανατολικά σε πλευρά ΜΝ (115) µ. µε ιδιοκτησία Κωνσταντίνου Παναγιωτακόπουλου και δυτικά σε πλευρά ΛΕ (115) µ. µε ιδιοκτησία Νικολάου Γεωργόπουλου και το οποίο είχε πρόσωπο σε αγροτικό δρόµο και απέχει 250 µ. περίπου από την επαρχιακή οδό Βάρδα- Νησί- Αετοράχη (τµήµα Βάρδας- Ψάρι) και 910 µ. περίπου από τον κόµβο ΝΕΟ Πατρών – Πύργου και 1980 µ. περίπου από το κέντρο της πόλης Βάρδας. Στα ανωτέρω ακίνητα αποκλειστικός κύριος σε ποσοστό ½ εξ αδιαιρέτου και ψιλός κύριος στο υπόλοιπο ½ εξ αδιαιρέτου είναι ο οφειλέτης Νικόλαος Γεωργίου και Χαριτίνης Καπλάνης ενώ την επικαρπία του ½ εξ αδιαιρέτου την έχει η οφειλέτρια Χαριτίνη χα Γεωργίου Καπλάνη δυνάµει της υπ’ αριθµ. 25479/3-10-1990 πράξη αποδοχής κληρονοµιάς του Συµβ/φου Βάρδας Γεωργίου Τζιµόπουλου, η οποία έχει µεταγραφεί στον τόµο 64 και αρ. 32 των βιβλίων µεταγραφών του Υπ/κειου Βάρδας, σε συνδυασµό µε την 25648/17-121990 πράξη τροποποίησης αποδοχής κληρονοµιάς του Συµ/φου Βάρδας Γεωργίου Τζιµόπουλου, που έχει µεταγραφεί νόµιµα στον τόµο 69 αρ. 4 των βιβλίων µεταγραφών του Υπ/κειου Βάρδας. Ο πλειστηριασµός των ανωτέρω ακινήτων γίνεται µε επίσπευση της ανώνυµης τραπεζικής εταιρίας µε την επωνυµία Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόµιµα και σε εκτέλεση του Α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 254/2010 ∆ιαταγής Πληρωµής του Μον. Πρωτ. Αµαλιάδας για απαίτηση (294.640,34) ευρώ εντόκως νοµίµως. Επί των ανωτέρω ακινήτων υπάρχουν τρεις (3) υποθήκες και µία (1) προσηµείωση υποθήκης. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν εις τον ως άνω τόπο και χρόνο. Αµαλιάδα 1-9-2013 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Συγχαρητήρια Στην αγαπηµένη µας εγγονή Βασιλική Ιακωβάκη του Βασιλείου και της ∆όµνας , εκφράζουµε τα θερµά µας συγχαρητήρια και της ευχόµαστε καλή πρόοδο και εις ανώτερα που πέρασε στη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας (Βόλος). Με αγάπη Ο παππούς και η γιαγιά: Τάκης –Βασιλική Τσιπολίτη Θερµά συγχαρητήρια στον αγαπηµένο µου Γεώργιο Κυριακόπουλο που εισήχθη στη Νοµική Αθηνών. Του εύχοµαι πάντα επιτυχίες. Γεώργιος Κυριακόπουλος Συγχαρητήρια στον Παναγιώτη Γρηγορόπουλο για την επιτυχία του στην Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης καθώς και στην οικογένειά του για την τρίτη συνεχόµενη επιτυχία παιδιού τους στην Ιατρική. Οι παππούδες: Ηλίας και Παναγιώτα Στον πολυαγαπηµένο µας Ανδρέα Κλαφουτζή ευχόµαστε ολόψυχα θερµά συγχαρητήρια για την επιτυχία του στο τµήµα Νηπιαγωγών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων. Νίκος –Εστα Εµµανουέλα, Βαλασία, Αγγελική Στον αγαπηµένο µας Αλέξανδρο Αθανασόπουλο , ευχόµαστε θερµά συγχαρητήρια για την επιτυχία του στο Τµήµα Ραδιολογιάς – Ακτινολογίας Αθήνας. Νίκος –Εστα Εµµανουέλα, Βαλασία, Αγγελική Θερµά συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας εγγονή Μαριάνθη – ∆έσποινα Σκούρτη πρώτα για την αποφοίτησή της µε ΑΡΙΣΤΑ από το ΑΡΣΑΚΕΙΟ Ψυχικού και την εισαγωγή της στην ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ (κλάδος Φ.Ψ.) και σε πολύ καλή σειρά (16η) επιτυγχάνοντας απόλυτα την πρώτη της επιλογή και της ευχόµαστε ΚΑΛΟ ΠΤΥΧΙΟ και µια λαµπρή επιστήµων, χαιρόµαστε ιδιαίτερα. Η γιαγιά: ΧΡΥΣΟΥΛΑ και Ο παππούς: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ Συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας ανιψιά και εξαδέλφη Ιωάννα ∆ρουβιώτη που εισήχθη στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία. Οι θείοι: ∆ηµήτρης και Νίκη Μικελοπούλου Τα εξαδέλφια: Παναγιώτης και Γιάννης

Στην αγαπηµένη µας Ντάφη Νικολίνα για την εισαγωγή της στο Τµήµα Βιολογίας Πατρών της ευχόµαστε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες. Κώστας και Έφη Σµαρνάκη ∆ήµητα – Μαριτίνα Στην αγαπηµένη µας Ντάφη Νικολίνα για την εισαγωγή της στο Τµήµα Βιολογίας Πατρών της ευχόµαστε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες. Ντίνα και Μαρίνα Σµαρνάκη Συγχαρητήρια στην αγαπηµένη µας ανιψιά ΑΝΘΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ που αρίστευσε µε την εισαγωγή της στην Ιατρική Σχολή Αθηνών της ευχόµαστε ΑΙΕΝ ΑΡΙΣΤΕΥΕΙΝ. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ Συγχαρητήρια στον αγαπητό µας Ζώη – Γιώργο Γκοτσόπουλο που πέρασε στη Φαρµακευτική Αθηνών ευχόµαστε µε αγάπη , καλή σταδιοδροµία και πάντα επιτυχίες. Οικ. Βασιλικής Πολίτη Στην αγαπηµένη µας εγγονή Τσουλη Μαρία για την επιτυχία της στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης. Ο παππούς και η γιαγιά: ∆ηµήτριος και Παναγιώτα Βυθούλκα Θα θέλαµε να συγχαρούµε τον µονάκριβο εγγονό µας Χρήστο Βασ. Πετρόγιαννη για την εισαγωγή του στη Σχολή της πρώτης προτίµησής του, την Σχ. Τεχν. Υπαξ. Αεροπορίας (ΣΤΥΑ) µε σειρά επιτυχία την 4η θέση. Του ευχόµαστε υγεία, καλή σταδιοδροµία να γίνει καλός πατριώτης, να αγαπήσει την Πολεµική Αεροπορία και να είναι πάντα περήφανος για την Ελλάδα, κι εµείς γι’ αυτόν. Φώτης και Ευγενία Κριτσάρη Στην αγαπηµένη µας εγγονή Ιωάννα ∆ρουβιώτη που εισήχθη στο τµήµα Ψυχολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ευχόµαστε καλή σταδιοδροµία. Η γιαγιά και ο παππούς: Ασήµω και Ιωάννης Λιαρόπουλος Στην αγαπηµένη µας ανιψιά Ντάφη Νικολίνα που εισήχθη στο Τµήµα Βιολογίας Πατρών της ευχόµαστε καλές σπουδές και πάντα επιτυχίες. Στεφάνος και Ευγενία Γερακάρη

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ –ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Θρησκευτική πανήγυρις

Ευχαρίστως φέροµεν εις γνώσιν των ευλαβών και φιλεόρτων χριστιανών, ότι την ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 2013 εορτή του Αγίου Μάρτυρος Μάµαντος εορτάζει και πανηγυρίζει ο ιερός Ναός Κοιµήσεως της Θεοτόκου Κάστρου όπου ευρίσκεται η τίµια κάρα του Αγίου. Σήµερα Κυριακή το εσπέρας και ώρα 7.00µ.µ. θα τελεστεί Μέγας Αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου. Την Κυριώνυµο ηµέρα της εορτής θα τελεστεί ο Όρθρος και Πανηγυρική θεία Λειτουργία υπό του ιεροκήρυκος της Ιεράς ηµών Μητροπόλεως Παν/του Χριστόφορου Κωλλάτου. Παρακαλούνται οι φιλέορτοι χριστιανοί όπως παρακολουθήσουν τις ανωτέρω ακολουθίες προς ψυχική των ωφέλειαν. Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο

ΑΓΓΛΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ ΠΑΝ. ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 28ης Οκτωβρίου 54 (στοά) Πύργος Τηλ. 2621027527

Η επιτυχία έχει πρόσωπο! Κωνσταντίνα, Χριστίνα, Τζώρτζη, Άκη, Σίσσυ, Αµαρίλντο, Χρήστο, Γωγώ, Αλεξάνδρα, Πάνο, Γεωργία, Αντώνη, Γιώργο, Χριστίνα, Σοφία, Τάσο, Νίκο, Αθανασία, Γιάννα, Θοδωρή, Χριστίνα, Κωνσταντίνα, Μαρία, Κωνσταντίνα, Βασίλη, Ειρήνη, Αγγελική, Αντώνη, Ελευθερία, Ιωάννα, Τάσο, Βάσω, Γιώργο, Αθανασία, Κάτια, Παναγιώτη, Αντώνη, ∆ιονυσία, Κώστα, Χάρη, Τάρια…

… ο έπαινος των Αγγλικών (Distinction, Merit) είναι έπαινος και στη ζωή σας!

Συγχαρητήρια! Στις εξετάσεις EDI Proficiency (C2) 100% επιτυχία. Εγγραφές: από ∆ευτέρα 2 Σεπτεµβρίου 10.30-13.30 & 18.30-21.00 Έναρξη µαθηµάτων: ∆ευτέρα 16 Σεπτεµβρίου

Τρίτη – Πέµπτη – Παρασκευή 8.30-14.00 και 17.00 -20.30 ∆ευτέρα –Τετάρτη – Σάββατο 8.30-14.30


14

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµ. 2310/2013 Αης Επαν/κής Περίληψης Κατασχετήριας Έκθεσης Ακινήτων της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδος ∆ΗΜΗΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, οδός γραφείου Οινοµάου αρ. 28 και Πύρρωνος. Στις 18 Σεπτεµβρίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη, και από τις ώρες 16.00 έως 17.00 το απόγευµα της ιδίας ηµέρας, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό στο Ειρηνοδικείο Λεχαινών του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης και ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Βάρδας Μαρίας Τζιµοπούλου και σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του/ της νοµίµου αναπληρωτού/τριας, η δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2303/2013 κατασχετήριας έκθεσής µου αναγκαστικώς κατασχεθείσης και κάτωθι περιγραφόµενη ακίνητου περιουσίας του καθ ου οφειλέτη Νικολάου Μαρτζάκλη του Αγγέλου και της Αθηνάς κατοίκου Βάρδας Ηλείας, ήτοι 1. Αγροτεµάχιο εκτάσεως 14.143µ2 στη θέση ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ή ∆ΡΑΜΠΑΛΑ της Κτηµατικής Περιφέρειας Τ.Κ. Καπελέτου του ∆ήµου Ανδραβίδας –Κυλλήνης µε αριθµό τεµαχίου 10, το οποίο συνο-

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της υπ’ αριθµ. 2315/2013 ∆ης Επ/κής περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της ∆ικαστικής Επιµελήτριας στο Πρωτοδικείο Αµαλιάδας ∆ήµητρας Κυριακοπούλου, οδός γραφείου Οινοµάου αρ. 28 και Πύρρωνος. Στις 18-9-2013, ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη, και από τις ώρες 16.00 έως 17.00 το απόγευµα της ιδίας ηµέρας, εκτίθεται σε δηµόσιο αναγκαστικό πλειστηριασµό στο Ειρηνοδικείο Γαστούνης της ∆ηµοτικής Κοινότητας Γαστούνης του ∆ήµου Πηνειού και ενώπιον της επί του πλειστηριασµού υπαλλήλου Συµ/φου Βαρθολοµιού Ζωής Καραπάνου Σµέρου, και σε περίπτωση κωλύµατός της ενώπιον του/της νοµίµου αναπληρωτού/τριας, η δυνάµει της υπ’ αριθµ. 2287/2012 κατασχετήριας έκθεσής µου, αναγκαστικώς κατασχεθείσα και κάτωθι περιγραφοµένη ακίνητη περιουσία του καθ ού οφειλέτη Ν.Π.∆.∆. – ΟΤΑ µε την επωνυµία ∆ήµος Ανδραβίδας – Κυλλήνης που εδρεύει στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας -Κυλλήνης Π.Ε. Ηλείας όπως νόµιµα εκπροσωπείται, ως ειδικός διάδοχος του πρώην ∆ήµου Κάστρου – Κυλ-

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ρεύει ΑΝ. µε το υπ’ αριθ. 12 αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Βασιλείου Ηλιόπουλου, ∆Τ µε δρόµο ΒΡ µε το υπ’ αριθµ. 11 αγροτεµάχιο ιδιοκτησίας Νικολάου Παράσχη και ΝΤ µε δρόµο αναδασµού. Τιµή α’ προσφοράς το ποσό των 22.911,66 Ευρώ. 2. Αγρός εκτάσεως 3.287 µ2 στη θέση ΚΑΜΑΡΟΥΛΑ ή ∆ΡΑΜΠΑΛΑ της Κτηµατικής Περιφέρειας Τ.Κ. Καπελέτου του ∆ήµου Ανδραβίδας –Κυλλήνης και συνορεύει ΒΟΡΕΙΑ µε αγροτικό δρόµο, ΝΟΤΙΑ µε αγροτικό δρόµο, ∆ΥΤΙΚΑ µε αγρό κληρονόµων Φίλιππα Μπακογιάννη και ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ µε αγροτικό δρόµο πλάτους 6,00µ. Τιµή α’ προσφοράς το ποσό των 5.324,94 Ευρώ. Επί των ανωτέρω ακινήτων υπάρχουν 3 υποθήκες. Ο πλειστηριασµός του ανωτέρω ακινήτου γίνεται µε επίσπευση του Λάζαρου Ιορδανίδη, κατοίκου Ν. Μανολάδας και σε εκτέλεση του Α’ απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 82/2012 ∆ιαταγής Πληρωµής του Ειρηνοδικείου Βάρδας. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν εις τον ως άνω τόπο και χρόνο. Αµαλιάδα 1-9-2013 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

λήνης, ήτοι οικόπεδο που έχει έκταση (630,83) µ², άρτιο και οικοδοµήσιµο, που βρίσκεται εντός της Τ.Κ. Κάστρου του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και συνορεύει Ανατολικά µε κοινοτικό δρόµο, Βόρεια µε ιδιοκτησία Γρηγόρη Αυγουλά και µε ιδιοκτησία Κων/νου Γκαρµίρη, ∆υτικά µε ιδιοκτησία Κων/νου Γκαρµίρη και µε λαγκάδι και Νότια µε ιδιοκτησία Κων/νου Γκαρµίρη. ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Κατά την ηµέρα του πλειστηριασµού ορίζεται το ποσό των 33.000,00 ευρώ. Ο πλειστηριασµός του ανωτέρω ακινήτου γίνεται µε επίσπευση των 1) Παναγιώτη Αλεξόπουλου του Αθανασίου και της Τασούλας, 2) ∆ιονυσίου Νικολουτσόπουλου του Γεωργίου και της Αθηνάς, και 3) Νικολάου Μανιάτη του Αριστείδη και της Τασούλας κατοίκων Κάστρου του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης και σε εκτέλεση του Αου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθµ. 54/2010 απόφασης του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αµαλιάδας. Προσκαλούνται όσοι θέλουν να πλειοδοτήσουν να προσέλθουν εις τον ως άνω τόπο και χρόνο.

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

Ευχαριστήριο

Τον αγαπηµένο µας

Θα ήθελα από καρδιάς να ευχαριστήσω καταρχάς την οικογένειά µου και τους καθηγητές του σχολείου µου, του 2ου ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ, για την αµέριστη στήριξή τους, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, καθώς και για την πολύτιµη βοηθειά τους. Επίσης θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωµοσύνη µου στην καθηγήτριά µου Οικονοµολόγο Έφη Βαγγοπούλου από το φροντιστήριο ΑΛΜΑ, τον µαθηµατικό Πέτρο Βαχλιώτη και τον γυµναστή µου Ιωάννη Παλαιολόγο για τη συµβολή τους σε όλη την επίπονη και αγχώδη προσπάθεια, όπου συνέβαλαν στα µέγιστα για την εισαγωγή µου, στη σχολή της πρώτης µου επιλογής την (ΣΤΥΑ) Σχ. Τεχν. Υπαξ. Αεροπ. και ιδιαίτερα την διάκρισή µου στην 4η σειρά επιτυχίας. Χρήστος Βασιλείου Πετρόγιαννης

Ευχαριστήριο

ΓΕΡΑΣΙΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 87 ΣΥΝ/ΧΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΗ Κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 3.30 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Σκουροχωρίου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά του. Σκουροχώρι 1 Σεπτεµβρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Ασηµούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Παύλος και Κωνσταντίνα Παναγιωτοπούλου, Αθανάσιος και Αγγελική Παναγιωτοπούλου, Γιάννης και Ειρήνη Σκιαθίτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ασηµίνα, Μαρία, Παναγιώτης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ

ΕΤΩΝ 83 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013 και ώρα 5.00µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Οινόης Πηνείας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Οινόη Πηνείας 1 Σεπτεµβρίου 2013 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Βιβή χα Παναγιώτη Σχίζα, Ανδρέας και Αλεξάνδρα Καρβούνη, Κώστας και Ούρσουλα Καρβούνη, Λεµονιά και Χαΐντζ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Ευανθία χα Γιαννικοπούλου, Φωτεινή και Χαράλαµπος Σταυρόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ

Με αφορµή την επιτυχία της κόρης µας Ανδριάνας Μπουροπούλου στην πρώτη της επιλογή, στο Γεωπονικό Πανεπιστήµιο της Αθήνας, αισθανόµαστε βαθύτατη την ανάγκη να ευχαριστήσουµε και να συγχαρούµε, όλους τους ανθρώπους, τους δασκάλους της, τους καθηγητές της, που στάθηκαν δίπλα της από τα πρώτα της βήµατα και συνέβαλαν, ο καθένας µε το δικό του τρόπο, στη διαµόρφωση της προσωπικότητάς της και στην επιτυχία της. Είναι οι άνθρωποι, που πέρα από τη γνώση, δίνουν καθηµερινά στην εκπαίδευση και ένα κοµµάτι της ψυχής τους! Με εκτίµηση Οικογένεια Ανδρέα Μπουρόπουλου

Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 01 Σεπτεµβρίου 2013 Η ΜΗΤΕΡΑ : Τούλα Η ΣΥΖΥΓΟΣ : Χριστίνα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ανάη, Μαγδαληνή ΤΑ Α∆ΕΡΦΙΑ: Νίκος και Άννα ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ: Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ∆ΕΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΣΥΛΛΥΠΗΤΗΡΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Ευχαριστούµε θερµά όλους τους συγγενείς και φίλους για τη συµµετοχή τους στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΑΝ∆ΡΕΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Συν/χου ∆ιοικητικού Υπαλλήλου Ζ’ Εφορείας - Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ΥΠΠΟ ΕΤΩΝ 74 Θερµότατα ευχαριστούµε. Φλόκα 1/9/2013 Η ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Φρειδερίκη και Μαρία Παπαβασιλείου

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Φ Υ Σ ΙΚ Ο ΘΕ Ρ Α Π Ε ΙΑ

Κ α τε ρ ί να Κα ββ α θά

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥΙΟΡ∆ΑΝΗ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

Φυσικοθεραπεύτρια

ΠΡΟΛΗΨΗ – ΘΕΡΑΠΕΙΑ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ - ΩΡΕΣ: 8.30-13.00 , 18.00-21.00

ΤΑΣΗ ΚΑΖΑΖΗ (ΑΧΙΛΛΕΩΣ 23) 1ος όροφος – ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (ΠΑΛΙΟ ΙΚΑ) ∆ΕΧΟΜΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Τηλ. 2621032626- Κιν. 6974319362

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η Μ Ε Ε ΟΠ Υ Υ

Kater. Kavatha@hotmail.com Tάκη Πετροπούλου 10 Πύργος Τηλ. 2621300494-6972880607

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα, Τρίτη και Πέµπτη 17.30 -20.00 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΟΠΥΥ (ΙΚΑ-ΟΠΑ∆-ΤΥ∆ΚΥ-ΟΑΕΕ & ΟΓΑ)

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΝΕΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΡΜΟΥ 1-ΖΑΧΑΡΩ ΚΙΝ. 6974863150

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΥ Β. ΜΑΙΡΗ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Αξιολόγηση, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους σε νευρολογικά και ορθοπεδικά περιστατικά. Προεγχειρητική εκπαίδευση , µετεγχειρητική αποκατάσταση, αναπνευστική φυσικοθεραπεία και θεραπευτική άσκηση. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε ΕΟΠΥΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 8 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621022230 –fax: 2621022225 Kινητό: 6978448562 e-mail: alexandropoulou@ live.com

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

Αµαλιάδα 1-9-2013 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια ∆ΗΜΗΤΡΑ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

•Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy • Ορθοπαιδική Φ/Θ

∆ευτέρα – Παρασκευή 09.00-17.00

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

•Θεραπείες κατ’ οίκον

∆ΕΧΟΜΑΣΤΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΟΠΥΥ ∆ηλ. (ΙΚΑ, ΟΠΑ∆,ΤΥ∆ΚΥ,ΟΑΕΕ και ΟΓΑ)

∆ευτέρα έως Παρασκευή : Πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30 Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774 KOKKINOY 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ –ΧΕΙΡΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΑΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ MANUAL THERAPIST Aξιολόγηση, εντοπισµένη θεραπεία, αποκατάσταση µε σύγχρονες µεθόδους χειροθεραπείας. Εξατοµικευµένα προγράµµατα σταθεροποίησης αρθρώσεων και ενδυνάµωση µυών. Θεραπείες κατ’ οίκον Σύµβαση µε τον Eθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) ΙΚΑ, ΟΠΑ∆- ΤΥ∆ΚΥ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ 28ης Οκτωβρίου 53 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ./fax: 2621035700 Κιν. 6932524271 e-mail: malliopoulos.pt@hotmail.com ∆ευτέρα – Παρασκευή πρωί 09.00-14.00 απόγευµα: 17.00-21.00

Κάσσα Εφη

Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Εργοθεραπευτών και πρώην Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Από ∆ευτέρα έως Παρασκευή

∆έχεται µε ραντεβού

Αχιλλέως και Πατρόκλου Τηλ. 6932879311

ΜΑΡΙΑ-ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΜΠΟΥΝ∆ΡΗ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

•Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ

Εργοθεραπεία

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ

Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από το MULTIRAMA) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Πτυχιούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Εκπαιδευµένη στην Ψυχοθεραπεία Gestalt Ψυχολογική στήριξη ενηλίκων, παιδιών, εφήβων Ψυχοθεραπεία Αποκατάσταση µαθησιακών δυσκολιών Ενίσχυση µαθησιακών δυνατοτήτων των παιδιών Συµβουλευτική γονέων Στήριξη σε θέµατα συµπεριφοράς των παιδιών Συµβουλευτική ζεύγους Θεραπεία ∆ιατροφικών ∆ιαταραχών Θεραπεία άγχους, κατάθλιψης, φοβιών

Ελ. Βενιζέλου 20 και Φιλελλήνων, Αµαλιάδα ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ.:6938432663, Περισσότερες πληροφορίες: www.mariaboundri.gr

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Πτυχ. Παντείου Πανεπ. - Ιδρυτ. Μέλος Πανελλήνιου Συλλόγου Συµβουλευτική –Στήριξη- Ψυχοθεραπεία παιδιών- ενηλίκων *Ειδική σε ατοµική ψυχοθεραπεία άγχους, φοβιών, κατάθλιψης * Στήριξη σε στρεσογόνα γεγονότα, πένθος, διαπροσωπικές σχέσεις * Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών – εφήβων * Συµβουλευτική γονέων *∆υσκολίες µάθησης και λόγου, τέστ νοηµοσύνης ∆έχεται µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14- Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν. 6977781282

Χρήσιµα Τηλέφωνα Α στυ νοµ ία • Αµεση δράση Πύργου: 100 Αστ. ∆νση Ηλείας: 2621081730-81731 • Τµήµα Τροχαίας Πύργου: 2621081742 • Αστυνοµικό τµήµα Πύργου: 2621081734 • Ασφάλεια Πύργου: 2621081740 • Τροχαία Πύργου: 2621022100 • Αστυνοµία Αµαλιάδας: 2622038210 • Ασφάλεια Αµαλιάδας: 26220-38232 • ∆ηµοτική Αστυνοµία: 2621030549 Π υ ρο σ β εσ τι κή • Πυροσβεστική Πύργου: 199 • Πυροσβεστική Αµαλιάδας: 2622022199 • Πυροσβεστική Λεχαινών : 2623022199 • Πυροσβεστική Κρεστένων: 2625022199 ∆ ηµ α ρ χε ί ο • Πύργου (Τηλεφωνικό κέντρο): 26213/62603 • Γραφείο Υποδοχής Πολιτών: 26213-62671 • Αµαλιάδα: 26220-38210 Λ ιµενικό • Κατάκολο: 26210/41206-41500 • Κυλλήνη: 26230- 26230/92211 • Πάτρα: 2610-341204 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Ε Κ Α Β : 166 Ι ατ ρι κ έ ς Βο ή θ ε ι ε ς • Κέντρο ∆ηλητηριάσεων: 2107793777 • Νοσοκοµείο Πύργου: 26210/82300-82360 2621361198-61199 • Αµαλιάδα: 26220/22222-22557 • Κρέστενα: 26250/22222 • Κέντρο Ψυχολογικής Στήριξης: 2974000567 • Ειδικό Νοσοκοµειο Νοσηµά των Θώρακος ∆υτ. Ελλάδας «Αγιος Ανδρέας» Πάτρα : 2610272903 K έ ν τρ α Υ γε ί ας • Ανδρίτσαινας: 26260-22222 • Βάρδας: 2623072222-72223 • Γαστούνης: 26230-32222-33000 • Σιµόπουλο: 26220-31444,31555 Ι δ ι ωτ ι κ έ ς κ λ ι ν ι κ έ ς : • Ιπποκράτης (Πύργος) 26210-26060 Β λ άβ ες • ΟΤΕ 121 • ∆ΕΗ 1050 • Υδρευσης Πύργου: 26210-33702 • Υδρευσης Αµαλιάδας: 26220-23923 ΚΤΕΟ • Πύργος: 26210/36370026210/363115

Ο δι κ ή Β ο ή θε ια • ΕΛΠΑ 10400 • EXPRESS SERVICE 1154 • HELLAS SERVICE 1057 • INTERAMERICAN 1158, 2310-492000-399 Στ αθ µο ί ΚΤ ΕΛ • Πύργου: 2621020600-20608 • Αµαλιάδα: 26220-28892 • Αθήνα: 2105134110-1 • Θεσσαλονίκη: 2310-595406 • Ιωάννινα: 26510-41248 • Λεχαινά: 26230-22219 • Κρέστενα: 26250-22228 • Σαβάλια: 26220-61211 • Λάλα: 26240-41213 • Βασιλάκι: 26240-71300 • Κάµενα: 26240-71330 • Γούµερο: 26210-93251 • Κουτσοχέρα: 26210-61024 • Μουζάκι: 26210-61220 • Καράτουλα: 26210-61458 • Μαγούλα: 26210-61266 • Χελιδόνι: 26240-51204 • Λαντζόι: 26240-69049 • Νεράιδα: 26240-51350 • Πελόπιο: 26240-31405 • Ανδραβίδα: 26230-54225 • Καβάσιλα: 26230-33202 • Ν. Μανολάδα:26230-71374 • Καρδαµάς: 26220-29560 • Επιτάλιο: 26210-71448 • Κυπαρισσία :27610-22260 • Ανδρίτσαινα: 26260-22239 • Ζαχάρω: 26250-31219 • Γιαννιτσοχώρι: 26250-61468 • Φιγαλεία: 2625041696 • Βάρδα: 2623073014

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

• Γαστούνη: 2623035115 ΟΣΕ • Πύργος: 2621022525 • Πάτρα: 26100623886 • Αθήνα: 2105131601 ΤΑΞΙ • Πύργος: 2621025000 • Αµαλιάδα: 26220/2813028373-28383-23777 • Λεχαινά: 26230/23060-23335 • Αρχ. Ολυµπία:2624022555 • Γαστούνη: 26230/3231132294-35100 • Ζαχάρω: 26250/31357-31356 • Κρέστενα: 26250/22940 • Μακρίσια : 2650/23800 • Ανδραβίδα: 26230/54595ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Αδαού ∆ιον. (Πατρών 8 τηλ. 26210-22616) Aµαλιάδα: Χριστοφίδη Αγγελική (Πλατεία Καλίτσα τηλ. 2622021543)- Βλαγκούλη Ιωάννα (Αρχ. Ηλιδος 15, Τηλ.2622027979) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Τσουκαλά (2623032584) Λεχαινά: Λευκαδίτη Γεωργία (2623022686) Πελόπιο: Μυλωνόπουλος Παναγιώτης Ανδραβίδα: Κοροµηλάς Νικόλαος Τραγανό: Αρλετή Ευφροσύνη Βαρθολοµιό: Μακρυδήµα Χαραλαµπία Βάρδα: Λευκαδίτη

54288 • Βαρθολοµιό: 26230/4160041500-41400 • Πελόπιο: 26240/31996 • Καράτουλα: 26210/61343 • Τραγανό: 26230/61390 ΡΑ ∆Ι Ο ΤΑ ΞΙ • Για όλο το νοµό :18300 • Πύργος : 2621025000 • Αµαλιάδα:2622022392 ΚΕΠ • Πύργος:26213-62601 • Αµαλιάδα:26220-38410 • Ζαχάρω: 26250-36130 • Βώλακος:26210-72230 • Ιάρδανου:26210-52100 • Σκιλλούντος: 26250-25717 • Φολόη: 26240-42404 • Λεχαινά: 26230-29229 • Βουπρασία: 26230-75824 • Πηνεία:26220-32810 • Λασιώνα: 26240-61828 • Γαστούνη: 26230-35832 • Βαρθολοµιό:26230-43808 • Ανδραβίδα:26230-55914 • Φιγαλεία:2625041920 • Λαµπεία:26240-81902 • Κάστρο Κυλλήνης: 26230-92194

Επιµελητήριο Ηλείας: 26210/3415422541-32225 Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πύργου: 26210/22707,81117, 22088 Μητρόπολη Ηλείας: 26210-22527 ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ -1/09/13 ∆ασκόπουλος Ανδρέας 2621031474, 6932860846 28ης Οκτωβρίου 16 Αµαλιάδα: Κ -1/09/13 Πετρόπουλος Αριστοτέλης Ελ. Βενιζέλου 14 τηλ. 26220 24690-κιν. 6971966162

Πύργος: Ντάβαρης Σταύρος ΠΥΡΓΟΣ ΕΤΕΚΑ Αµαλιάδα: Ηλίας Ελευθέριος Αµαλιάδα ΒΡ

ΛΑϊΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Κυριακή: Ν. Μανολάδα

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *Δρομολόγιο οχληρών και καυσίμων κάθε Δευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή Κυλλήνης - Κεφαλονιάς Δευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 *******

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ –ΑΘΗΝΑ – PYRGOS -ATHENS 5.00 (Εκτός Κυριακής) -7.30 απλό-7.35ʼ μέσω Καλό Νερό, Τρίπολη και εκτός Κυριακής 9.30 express -10.00 απλό -12.30 απλό-14.30 express 15.30 μέσω Καλό Νερό , Τρίπολη –17.15 express 19.00 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.30ʼ απλό Υ.Γ. Τα δρομολόγια 15.30ʼ-17.15 και 19.00 πάνε ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ-ΠΥΡΓΟΣ- ATHENS - PYRGOS 7.30 express (Κάθε Κυριακή απλό ) -9.00 απλό11.00 απλό -13.00 απλό-14.30 express -16.00 μέσω Τρίπολης-17.15 express -19.00 απλό -22.00 απλό (8.00 μέσω Τριπόλεως από 15/10 έως 30/4 μόνο σε αργίες μεγάλης επιβατικής κίνησης) ΑΜΑΛΙΑΔΑ – ΑΘΗΝΑ- AMALIADA -ATHENS 5.20 (εκτός Κυριακής) -7.50-10.20-12.50-15.00 17.00-19.20 (μόνο Κυριακή –Αργίες) -00.50 Υ.Γ. Το δρομολόγιο 19.00 πάει ΜΕΤΡΟ (στάση Ελαιώνα) ΑΘΗΝΑ – ΑΜΑΛΙΑΔΑ- ATHENS- AMALIADA 7.00 (κάθε Κυριακή 7.30)-9.00-11.00-13.0015.00-17.00-19.00-22.00 ΑΘΗΝΑ – ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΖΑΧΑΡΩ 07.30-08.30 ( Εκτός Κυριακής μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι),14.30-17.15-16.00 (Μέσω Τριπόλεως –Γιαν/χωρι) ΚΡΕΣΤΕΝΑ – ΑΘΗΝΑ 07.30-08.05 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),09.30-13.30 -15.50(Μέσω Τριπόλεως) 16.15- 22.40 ΖΑΧΑΡΩ – ΑΘΗΝΑ 08.15-08.30 (Μέσω Τριπόλεως –Εκτός Κυριακής),13.0016.00-16.15 (Μέσω Τριπόλεως) - 22.30 ΠΥΡΓΟΣ –ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- PYRGOS -THESA-

LONIKI ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 08.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.00 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΠΥΡΓΟΣ- THESALONIKI PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ- ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ –ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΗ 09.45 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.30 Τα λεωφορεία από Θεσσαλονίκη διέρχονται από τις παρακάτω πόλεις: ΛΑΡΙΣΑ – ΛΑΜΙΑ – ΙΤΕΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟ ΠΥΡΓΟΣ –ΙΩΑΝΝΙΝΑ – PYRGOS- IΟΑΝΝΙΝΑ ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ 08.45,ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 15.15 Τα λεωφορεία διέρχονται από τις πόλεις:ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ –ΑΓΡΙΝΙΟ –ΑΡΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΠΥΡΓΟΣ – IΟΑΝΝΙΝΑ- PYRGOS ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ- ΤΕΤΑΡΤΗ- ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 13.15 ΠΥΡΓΟΣ –ΚΑΛΑΜΑΤΑ - PYRGOS-KALAMATA 10.00-17.15 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ – KALAMATA- PYRGOS 08.30-16.00 ΠΥΡΓΟΣ – ΠΑΤΡΑ- PYRGOS - PATRA 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 7.30- 8.15 (εκτός Κυριακής) 9.45- 11.15- 13.30- 15.0017.15 -18.00- 20.00 ΠΑΤΡΑ – ΠΥΡΓΟΣ - PATRA- PYRGOS 5.30 (εκτός Σαββάτου –Κυριακής) 06.45-09.3011.00 12.30 (εκτός Κυριακής) -13.45-15.00-17.0018.40-20.40 ΠΥΡΓΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑ – PYRGOS –OLYMPIA 05.45-07.00-08.30-10.00 -11.00-12.10-12.20-12.45-13.2014.30-16.00-18.00-19.30-21.45 ΣΑΒΒΑΤΟ: 06.15-08.30-10.00-11.00-12.10-13.30-14.3016.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-21.45,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 07.15-10.30-12.30-14.30-16.00-18.00-19.30 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -21.45 ΟΛΥΜΠΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΟLYMPIA – PYRGOS 06.45-07.00-7.45- 08.30 -08.45-09.30-10.45 -11.45-13.3014.30-16.00-16.45-19.30-20.15- 22.15 ΣΑΒΒΑΤΟ: 07.30-09.30-10.45-11.45-13.30-14.30-16.0016.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ)-22.15,ΚΥΡΙΑΚΗ & ΑΡΓΙΕΣ: 08.30-11.15-13.15-16.00-16.45-19.30-20.15 (ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ) -22.15 ΝΕΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ Πύργος-Κουρούτα: Αναχ. 13.45 Κουρούτα – Πύργος:Αναχ. 20.00


Νέα της Ήλιδας 15

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΗΛΙ∆ΑΣ

ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «ΕΠΤΑΛΟΦΟ»

Στις 15-20 Σεπτεµβρίου τα εγκαίνια του κολυµβητηρίου!

Συνεχίζονται οι επαφές για την κλασική Ολυµπιακή διαδροµή Ήλιδας – Ολυµπίας

Την αξιολόγηση και αναδιοργάνωση των δοµών του δήµου Ήλιδας ανακοίνωσε στην συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος. Παράλληλα, στη συνεδρίαση, ο δήµαρχος κ. Γιάννης Λυµπέρης ανακοίνωσε τα εγκαίνια του κολυµβητηρίου της πόλης µεταξύ 15 και 20 Σεπτεµβρίου. Συγκεκριµένα στην τοποθέτησή του ο αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Βασίλης Ζαχαρόπουλος ανέφερε µεταξύ άλλων: «Μετά την αποχώρηση αυτών που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα και την κατάργηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας, είµαι µετά λύπης µου αναγκασµένος να εισηγηθώ την αξιολόγηση των δοµών του δήµου. Η αξιολόγηση θα γίνει από τους διευθυντές των υπηρεσιών και στη συνέχεια θα προχωρήσουµε στην αναδιοργάνωσή τους µε βάση τα διαµορφωµένα δεδο-

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Παρασκευής το Τεχνικό Πρόγραµµα των έργων του 2014.

µένα». Στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Παρασκευής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία το Τεχνικό Πρόγραµµα

Στο διάστηµα ανάµεσα 15 – 20 Σεπτεµβρίου θα εγκαινιαστεί το κολυµβητήριο της Αµαλιάδας.

των έργων του 2014, ενώ δόθηκε παράταση για την ολοκλήρωση του κολυµβητηρίου έως 30 Οκτωβρίου, µε τον δήµαρχο κ. Γιάννη Λυµπέρη να ανακοι-

νώνει τα εγκαίνια στο διάστηµα µεταξύ 15 και 20 Σεπτεµβρίου. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΑΡΧΙΣΑΝ ΞΑΝΑ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σε προτεραιότητα η περίφραξη και η ασφάλεια των µαθητών

Ξανάρχισαν στις αρχές της εβδοµάδας οι εργασίες για την αναβάθµιση του κτιριακού συγκροτήµατος και του αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Αµαλιάδας, µε το βάρος των συνεργείων να πέφτει, εν όψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, στην κατασκευή της νέας περίφραξης και των πεζοδροµίων τα οποία θα χρησιµοποιούν οι µαθητές για τις µετακινήσεις τους. Οι εργασίες ξεκίνησαν µε την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης όµβριων υδάτων, το οποίο ολοκληρώνεται από ώρα σε ώρα, µε τη διαµόρφωση του ισόπεδου κόµβου που θα εξυπηρετεί την σύνδεση της σχολικής µονάδας µε την επαρχιακή οδό Αµαλιάδα – Σαβάλια καθώς και την ασφαλή και άνετη διέλευση των οχηµάτων, αλλά και του δι-

κτύου των πεζοδροµίων που θα χρησιµοποιούν οι µαθητές για τις µετακινήσεις τους. Παράλληλα, στον µπροστινό χώρο του σχολείου, εκεί που βρισκόταν η στάση του ΚΤΕΛ ξεκίνησε ήδη η διαµόρφωση χώρου στάσης, περίπου 20 µέτρων, ενώ φυσικά, θα κατασκευαστεί και η νέα περίφραξη όλου του συγκροτήµατος. Η πρώτη φάση των εργασιών για την αναβάθµιση του κτιριακού συγκροτήµατος, µε συνολικό προϋπολογισµό περίπου ενός εκατοµµυρίου ευρώ, θα ολοκληρωθούν µε την ενίσχυση του φέροντος οργανισµού των κτιρίων του 1ου ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ στη βόρεια πλευρά του συγκροτήµατος. Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο αρµόδιος αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. ∆ηµήτρης Παναγιω-

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το έργο της κατασκευής του δικτύου της αποχέτευσης.

τάρας ανέφερε µεταξύ άλλων: «Τα έργα για την αναβάθµιση του κτιριακού συγκροτήµατος και του αύλειου χώρου του ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ Αµαλιάδας ξεκίνησαν και εκτελούνται µε γοργούς ρυθµούς προκειµένου να ολοκληρωθούν στο συντοµό-

τερο δυνατόν χρονικό διάστηµα. Ωστόσο, εκεί που έχουµε ρίξει αρχικά όλο το βάρος µας και δίνουµε έναν αγώνα δρόµου ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς, είναι η διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου µε την κατασκευή των

«Τα έργα ξεκίνησαν και εκτελούνται µε γοργούς ρυθµούς προκειµένου να ολοκληρωθούν στο συντοµότερο δυνατόν χρονικό διάστηµα» λέει στην εφ. «Πατρίς» ο αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. ∆ηµήτρης Παναγιωτάρας.

πεζοδροµίων και της νέας περίφραξης για την ασφάλεια των µαθητών µας». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Από τη συνάντηση µε τον εκπρόσωπο του δήµου Πύργου κ. Χρήστο Κωνσταντόπουλο.

Συνεχίζονται, µε πρωτοβουλία του Συλλόγου «ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ – Φυσιολατρία, Ορειβασία, Οικολογία» οι επαφές µε τους εµπλεκόµενους φορείς και τους δήµους για τον καλύτερο συντονισµό της 1ης πανελλήνιας διήµερης πεζοπορίας Αρχαία Ήλιδα – Αρχαία Ολυµπία, µε τίτλο «Ο δρόµος των αθλητών προς τη δόξα», που θα πλαισιώσει την αφή της Ολυµπιακής Φλόγας των Χειµερινών Ολυµπιακών Αγώνων του Σότσι της Ρωσίας στις 29 Σεπτεµβρίου. Το µεσηµέρι της Παρασκευής πραγµατοποιήθηκε η τρίτη συνάντηση, για τον συντονισµό της δράσης, µε τον εκπρόσωπο του δήµου Πύργου κ. Χρήστο Κωνσταντόπουλο. Στη συνάντηση συµµετείχαν ο πρόεδρος του συλλόγου «Επτάλοφος» κ. Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος, ο εκπρόσωπος της Ζ’ ΕΠΚΑ αρχαιολόγος κ. Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος και ο εκπρόσωπος της Εθελοντικής ∆ράσης Πύργου κ. ∆ηµήτριος Κορίζης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο αρχαιολόγος κ. Κώστας Αντωνόπουλος πραγµατοποίησε αναφορά στα δρώµενα της αρχαιότητας στην Πιέρα Πηγή, στο σηµερινό χωριό Άγιος Ηλίας και στους Αρχαίους Λετρίνους, στο σηµερινό χωριό Άγιος Ιωάννης, ενώ από την πλευρά του ο πρόεδρος του συλλόγου «Επτάλοφος» κ. Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος αναφέρθηκε στην άφιξη της πεζοπορίας στην περιοχή του δήµου Πύργου όπου και θα διανυκτερεύσουν οι πεζοπόροι. Πληροφορίες και συµµετοχές για την πανελλήνια διήµερη πεζοπορία στο τηλ. 6974070997.

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


SITE

E-MAIL

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

«Να µην εµπλακεί η Ελλάδα στον πόλεµο»

Η

χώρα µας δεν πρέπει να εµπλακεί σε έναν πόλεµο χωρίς την παραµικρή νοµιµοποίηση µε πρόσχηµα τον ανθρωπισµό και τα δικαιώµατα, τονίζει ο Αλέξης Τσίπρας µε φόντο τις εξελίξεις στο ζήτηµα της Συρίας, και εξαπολύει σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, και ειδικά στους Ευάγγελο Βενιζέλο και Σίµο Κεδίκογλου, µιλώντας για «αξιοθρήνητη συµµορία προθύµων υποταγµένων» που σπεύδουν να παράσχουν διευκολύνσεις πριν καν ζητηθούν. Μιλώντας στη σύνοδο της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι ζητά ενηµέρωση της Βουλής για τις εξελίξεις στη Συρία και τις προθέσεις της κυβέρνησης. Εξέφρασε παράλληλα τη βεβαιότητα ότι θα διεξαχθούν πρόωρες εκλογές, ίσως και µε προτροπή των δανειστών, ενώ εξαπέλυσε επίθεση κατά του

πρωθυπουργού για την εξωτερική και εσωτερική πολιτική, λέγοντας ότι ο κ. Σαµαράς «αντί να παίζει το θλιβερό ρόλο του πρόθυµου και υπάκουου µαθητή προς πάσα κατεύθυνση, καλό θα ήταν να αφουγκραστεί τα αισθήµατα του ελληνικού λαού και να υπερασπιστεί τα συµφέροντα της χώρας». Ανοίγοντας τις εργασίες της συνόδου της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Τσίπρας έκανε εκτενή αναφορά στην κρίση της Συρίας τονίζοντας την ανάγκη η Ελλάδα να µην εµπλακεί σε καµία περίπτωση σε πόλεµο. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ καταδίκασε απερίφραστα τη χρήση χηµικών απ’ όπου και αν προέρχεται, εξέφρασε την αντίθεσή του στο καθεστώς της ∆αµασκού, αλλά επέκρινε µε οξύτητα τις δυτικές χώρες για υποκρισία. Η στάση των δυτικών χωρών δεν είναι καθόλου πει-

«Συµµορία προθύµων υποταγµένων» η κυβέρνηση για τη Συρία, λέει ο Τσίπρας στική, είπε ο κ. Τσίπρας, σηµειώνοντας ότι είναι αδιανόητο οι ισχυρές δυνάµεις του πλανήτη, να επεµβαίνουν χωρίς την έγκριση και τη νοµιµοποίηση της διεθνούς κοινότητας, τονίζοντας ότι το πραγµατικό επίδικο είναι οι νέες ισορροπίες στη Μέση Ανατολή και τα γεωπολιτικά συµφέροντα των ισχυρών.

Εκτός από την MI6, εµπλέκουν και την SAS στον θάνατο της Νταϊάνα

Λονδίνο ∆εκαέξι χρόνια συµπληρώθηκαν χθες από τον θάνατο της πριγκίπισσας Νταϊάνα στο Παρίσι στις 31 Αυγούστου του 1997. Η είδηση είχε συγκλονίσει τον κόσµο, αφού η πριγκίπισσα ήταν ένα από τα γνωστότερα και ΘΗΚΑΝ πιο αγαπητά ΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩ Ν Ο Ρ Χ Ι Ξ Ε Α Κ Ε ∆ πρόσωπα της Ο ∆ΥΣΤΥΧΗΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΓΙΚ Βρετανίας και των απανταχού βασιλικών οικογενειών. Η πριγκίπισσα του λαού Νταϊάνα, που αγαπήθηκε όσο λίγοι, έφυγε άδοξα στα 36 της, αφήνοντας δύο παιδιά ορφανά και ένα έθνος στο πένθος. ∆εκαέξι χρόνια µετά οι θεωρίες συνεχίζονται. Το τι συνέβη τα επόµενα δύο λεπτά, είναι στο επίκεντρο της Σκοτλαντ Γιάρντ δευτερόλεπτα µετά την είσοδο του αµασύµφωνα µε αποκάλυψη από σκοπευτή ξιού στο τούνελ το µοιραίο βράδυ που των µυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας άφησε την τελευταία της πνοή. Πολλοί SAS, ότι δολοφόνησαν την Νταιάνα λίγα θεωρούν ότι αυτοί οι ισχυρισµοί είναι

ακόµα µια θεωρία συνωµοσίας ανάµεσα στις τόσες που γράφτηκαν για την Νταϊάνα. Η επίσηµη έρευνα κατέληξε πριν πέντε χρόνια στο ίδιο συµπέρασµα. Η

εφηµερίδα Daily Mail όµως έχει άλλη γνώµη. Σε µεγάλο αφιέρωµα στην ιστοσελίδα της η εφηµερίδα εξηγεί, µέσα από εκτενές ρεπορτάζ που έχει κάνει η δηµοσιογράφος της Sue Reid, ό,τι µετά από συνεντεύξεις µε Βρετανούς και Γάλλους των µυστικών υπηρεσιών, αλλά και φίλους του ζευγαριού, καταλήγει ότι δεν ήταν θάνατος τυχαίος. Οι έρευνες της δηµοσιογράφου λένε πως οι παπαράτσι δεν ήταν καν µέσα στο τούνελ και πως µπροστά από αυτούς και από την Μερσεντές την Νταϊάνα πέρασε µια µαύρη µηχανή αγνώστου ταυτότητος. Αυτόπτες µάρτυρες ισχυρίζονται ότι η µηχανή αυτή µε δύο επιβάτες επίτηδες προκάλεσε το αυτοκινητιστικό ατύχηµα. Πολλές πληροφορίες από ανώνυµες πηγές λένε πως υπάρχει µια µονάδα από µυστικούς πράκτορες των SAS που λογοδοτεί στην MI6 και ότι αυτοί συνδέονται µε τον θάνατο της Νταϊάνα.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Η ανάπτυξη του Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. στο φανάρι αεροδροµίου Ανδραβίδας υπό τη νέα διεύθυνση ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ, παρά τον ΛΥΣΣΑΛΕΟ ΠΟΛΕΜΟ και την λασπολογία που υφίσταται από «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΗ», προσφέρει τις πλέον σύγχρονες υπηρεσίες, µε κόστος που ανταποκρίνεται στις σηµερινές συνθήκες κρίσης. Παρά το ότι µε ΨΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥ, ελεγχτήκαµε Επανειληµµένος και Λεπτοµερώς από την κρατική οικονοµική υπηρεσία «Σ∆ΟΕ» , βρεθήκαµε άψογοι και στον τοµέα της οικονοµικής και φοροδοτικής λειτουργίας µας. Ευχαριστούµε το κοινό που µας τιµά µε τη συνεργασία του, θα είµαστε πάντα δίπλα του, προσφέροντας τις υπηρεσίες µας µε ανθρώπινο πρόσωπο. «Το Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Κ.ΚΑΡΑΠΑΝΟΥ ΟΥ∆ΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΧΕΙ ΜΕ ΤΟ Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. ΣΑΒΒΑΛΙΩΝ.» Εκ της διευθύνσεως Αθανάσιος Κ.ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ ~

∆ΙΑΦΟΡΑ 0,1%

«Στήθος µε στήθος» Ν∆ και ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία δηµοσκόπηση *Το ΚΚΕ το οποίο εµφανίζεται τέταρτο κόµµα µε ποσοστό 6,9%, αφήνοντας πίσω του το ΠΑΣΟΚ µε 6,8%. Αθήνα Ουσιαστικά ισοδύναµα εµφανίζονται η Νέα ∆ηµοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στην τελευταία δηµοσκόπηση της Metron Analysis. Σύµφωνα µε την έρευνα που δηµοσιεύεται στην εφηµερίδα «Επενδυτής», η Ν∆ προηγείται στην πρόθεση ψήφου, µε ποσοστό 29,1%, ωστόσο η διαφορά που τη χωρίζει µε το ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 0,1%. Η ψαλίδα ωστόσο ανοίγει προς όφελος του Αντώνη Σαµαρά όσον αφορά το ερώτηµα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, αφού εξασφαλίζει το 31% έναντι 11% για τον Αλέξη Τσίπρα. Το µεγαλύτερο ποσοστό πάντως (40%) απαντά «κανένας». Στην πρόθεση ψήφου, η Χρυσή Αυγή παραµένει σταθερά τρίτη µε ποσοστό 11,7%, ενώ την έκπληξη κάνει το ΚΚΕ το οποίο εµφανίζεται τέταρτο κόµµα µε ποσοστό 6,9%, αφήνοντας πίσω του το ΠΑΣΟΚ µε 6,8%. Οι Ανεξάρτητοι Έλληνες ακολουθούν µε 5,1%, ενώ η ∆ΗΜΑΡ βρίσκεται στο όριο της εισόδου στη Βουλή µε 3,1%. Από τα εξωκοινοβουλευτικά κόµµατα, µεγάλη αύξηση παρουσιάζουν οι Οικολόγοι Πράσινοι, οι οποίοι εξασφαλίζουν 2,4%.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Με τον καφέ της Κυριακής 17

Ο

Μίλτος Πασχαλίδης αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά, και αγαπηµένα θα µπορούσε να συµπληρώσει κανείς, πρόσωπα στο χώρο του τραγουδιού χάρη στην ξεχωριστή καλλιτεχνική πορεία του µε τα τραγούδια και τις ξεχωριστές βραδιές που χαρίζει στο κοινό, ενώ διακρίνεται και για τον αιχµηρό πολιτικό του λόγο. Έχοντας επισκεφθεί αρκετές φορές την Ηλεία στη συζήτηση που είχαµε µας µίλησε για τη µουσική, την Τέχνη εν καιρώ κρίσης αλλά και για τα επόµενα καλλιτεχνικά του βήµατα… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Πώς προέκυψε η ενασχόληση µε τη µουσική; ∆εν γνωρίζω κάποιον που να µην του αρέσει η µουσική. Μου άρεσε λοιπόν και εµένα η µουσική και κάποια στιγµή, δοκιµάζοντας και ορισµένα πράγµατα όπως όλα τα παιδιά, κάτι µου άρεσε περισσότερο. ∆εν υπάρχει κάποιο µυστήριο πίσω από αυτό. Απλώς, ασχολήθηκα από µικρός και τα κατάφερνα σχετικά καλά.

Mε ποια διάθεση προσεγγίζετε τις ζωντανές σας εµφανίσεις και τι είναι αυτό που θέλετε να περάσετε στον κόσµο που σας ακούει; Καταρχήν, αντιµετωπίζω τις ζωντανές εµφανίσεις σαν ένα ενδιαφέρον πείραµα που έχει κάθε φορά πολλά απροσδόκητα στοιχεία εντός του, µε την έννοια ότι ασφαλώς χρειάζεται να δηµιουργεί κανείς έναν µπούσουλα, ένα πρόγραµµα δηλαδή, το οποίο όµως πολύ συχνά ανατρέπεται κατά τη διάρκεια της συναυλίας. Οι ασκήσεις επί χάρτου έχουν πλάκα, αλλά αν τελικά το έδαφος είναι διαφορετικό από αυτό που έχεις σχεδιάσει, τότε πρέπει να προσαρµόσεις και την τακτική σου. Αυτό έχει µεγάλη πλάκα για εµένα στις συναυλίες, αφού πολύ συχνά παρεκκλίνω του προγράµµατος που έχω σχεδιάσει, είτε αποδεχόµενος ότι δεν το είχα σχεδιάσει και πολύ καλά, είτε αποδεχόµενος ότι κάποιες συναυλίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, κάτι που βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Τώρα αναφορικά µε το µήνυµα που θέλω να περάσω, δε θέλω να περάσω τίποτα στον κόσµο. Το λέω αυτό µε την έννοια ότι εγώ είµαι εκεί, τα τραγούδια µου είναι εκεί, δεν έχω στο µυαλό µου κάποιο ιδιαίτερο µήνυµα. Ποτέ δεν είχα δηλαδή, βγαίνοντας στη σκηνή.

Ποιοι καλλιτέχνες αποτέλεσαν τις κυρίαρχες επιρροές σας, ιδιαίτερα στην αρχή; Νοµίζω ότι µε έχει επηρεάσει οτιδήποτε έχω ακούσει. Όταν ήµουν µικρός, άκουγα από τη µία Abba και από την άλλη Jethro Tull. Όταν ήµουν έφηβος, άκουγα Θεοδωράκη και Άσιµο και Τώνη Μαρούδα. Νοµίζω ότι στην πραγµατικότητα δεν ξέρει κανείς τι τον έχει επηρεάσει βαθύτερα. Οτιδήποτε έχω ακούσει µέχρι τα 15 µου, σίγουρα µε έχει επηρεάσει πολύ, είτε µε θετικό τρόπο, δηλαδή µε την έννοια να ξέρω τι µου αρέσει, αλλά και µε αρνητικό, δηλαδή ότι σίγουρα ξέρω τι δε µου αρέσει.

Υπά ρχ ουν κά ποιες συνεργασίες που θα ξεχωρίζατε, ή

Μίλτος Πασχαλίδης: «Η καλλιέργεια και η παιδεία έχουν ηττηθεί στην Ελλάδα πολύ πριν την οικονοµία…»

κάποιες συνεργασίες που θα θέλατε πολύ να κάνετε και δεν έχει τύχει ακόµη να ευοδωθούν; Από τις συνεργασίες που έχω κάνει, ξεχωρίζω σίγουρα αυτή µε το Χρήστο Θηβαίο, µε τον οποίο είµαστε φίλοι τα τελευταία 15 χρόνια. Σίγουρα µε το Λαυρέντη Μαχαιρίτσα που παίξαµε µαζί τα δυο τελευταία χρόνια και ήταν πάρα πολύ ωραία και βέβαια µε το Θάνο Μικρούτσικο, από τον οποίο έµαθα πάρα πολύ. Επίσης, πάρα πολλά έµαθα και από το Χρήστο Λεοντή. Όσο για συνεργασίες που θα ήθελα να κάνω, στην Ελλάδα νιώθω πολύ τυχερός γιατί συνεργάστηκα µε όλους όσους ήθελα. ∆ε µου ξέφυγε κανείς από αυτούς που θαυµάζω και που φυσικά θα µπορούσαµε να συνεργαστούµε. Μια κλασική συζήτηση αυτής της περιόδου, είναι πως σε εποχές κρίσης η Τέχνη ακµάζει. Είχατε πει πως δε συµφωνείτε µε αυτό... ∆ε συµφωνώ καθόλου. ∆ε µου προκύπτει από πουθενά κάτι τέτοιο. Βλέπετε λιγότερα σκυλάδικα τραγούδια; Βλέπετε λιγότερα σαχλοπόπ; Βλέπετε λιγότερους καλλιτέχνες, που να είναι προβεβληµένοι ενώ τραγουδούν σαχλαµάρες; Εγώ όχι! Βλέπω ίδιους και περισσότερους. Αντίστοιχα, στα τραγούδια που υπηρετούµε και αγαπάµε, δε βλέπω καµιά τροµερή άνθιση από νέα φυντάνια, ούτε βλέπω κάποια υπερπαραγωγή ωραίων τραγουδιών. Ακούω πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες, αλλά δε βλέπω κάποια ιδιαίτερη άνθιση στην τέχνη που αγαπώ, κατά τα τρία τελευταία χρόνια, που µας έχουν ρηµάξει. Ίσα-ίσα, βλέπω να επικρατεί το ευτελές. Η άποψή µου συνοψίζεται ως εξής. Παρόλο που ζούµε στην εποχή της πληροφορίας και όχι της είδησης, θεωρώ ότι ακόµη και κλεισµένος σε µια ντουλάπα του υπνοδωµατίου να είσαι, αν µια πληροφορία είναι σηµαντική, θα σε φτάσει. ∆εν εννοώ

αν είναι καλή ή κακή πληροφορία, αλλά είναι µια πληροφορία. Λοιπόν, σε εµένα σηµαντικές πληροφορίες για την τέχνη που αγαπώ, δεν έχουν φτάσει. Προφανώς αυτό είναι και θέµα δηµοκρατίας διαύλων. Αν όλα τα µέσα παίζουν βλακείες, βλακείες θα φτάσουν και σε εσένα. Από την άλλη όµως δεν έχω δει πως, ένας λαός που βάλλεται από παντού, που φτωχαίνει κυρίως οικονοµικά, κάποια στιγµή αντιδρά παράγοντας σπουδαία έργα. Αυτό δεν το έχω δει µέχρι τώρα. Για να παραχθούν σπουδαία έργα ή για να ανθίσουν κοµµάτια τέχνης που αγαπάµε, απαιτούνται κοµµάτια καλλιέργειας και παιδείας. Η καλλιέργεια και η παιδεία έχουν ηττηθεί στην Ελλάδα πολύ πριν την οικονοµία. Συγγνώµη, αλλά πώς θα παραχθούν έργα όταν καταργούνται τα καλλιτεχνικά µαθήµατα στα σχολεία; ∆εν καταλαβαίνω...

Ετοιµάζετε κάποια νέα δισκογραφική δουλειά; Ετοιµάζω ένα βιβλίο για τον Άλκη Αλκαίο, µε τον οποίο υπήρξαµε φίλοι για 17 χρόνια και γράφω τη σχέση µας. ∆εν πρόκειται δηλαδή για βιογραφία του. Μέσα σε αυτό, αισιοδοξώ να ενθέσω και ένα CD µε 5 ακυκλοφόρητα τραγούδια µας. Αυτή είναι η δισκογραφική ιδέα που έχω στο µυαλό µου, δεν είναι ολόκληρος δίσκος, όµως είναι µια ολοκληρωµένη αποτύπωση της σχέσης µου µε τον Άλκη.

Όσον αφορά στις χειµερινές καλλιτεχνικές δραστηριότητες σας… υπάρχουν κάποια σχέδια που µπορείτε να µας ανακοινώσετε; Το χειµώνα θα παίξω µε το Χρήστο Θηβαίο. Θα παίξουµε παρέα, γιατί είχαµε παίξει ξανά µαζί το 2007, αλλά εκείνη η συνεργασία διακόπηκε κάπως άτσαλα γιατί είχαµε και οι δυο ανειληµµένες υποχρεώσεις για µετά και δεν το ευχαριστηθήκαµε όσο θα θέλαµε. Φέτος λέµε να το κάψουµε...


18

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

«Κάστρο Bar» Beach Party

Το καλοκαίρι δεν τελειώνει ποτέ! Το καλοκαίρι µας αποχαιρετά σιγά-σιγά και πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στον νέο «χάρτη» της νυχτερινής διασκέδασης που ήδη έχει αρχίσει να διαµορφώνεται… Έστω κι έτσι εµείς σήµερα, και πάντα µε την βοήθεια του φωτογραφικού φακού του lifetown.gr, γυρίζουµε το χρόνο µερικές ηµέρες πίσω και θυµόµαστε το Beach Party στο «Κάστρο Bar» το βράδυ της 14ης Αυγούστου… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Σκέψεις…

Ο

Μαριάννα Μητροπούλου mariannaki_1993@hotmail.com

Κυνήγι µαγισσών…

ι Μεσσίες της δύσης και των Η.Π.Α αναλαµβάνουν δράση. Και έτσι το κυνήγι µαγισσών αρχίζει ξανά. Είναι δυνατόν να αµφισβητούµε τους “Σωτήρες των λαών” και τα αθώα τους κίνητρα; Το ανθρωπιστικό τους έργο άλλωστε είναι αποδεδειγµένο. ∆εν πάει και πολύς καιρός από τότε που έσωσαν το Ιράκ. Και τότε για χηµικά γινόταν λόγος και για κάτι όπλα µαζικής καταστροφής τα οποία είχε στην κατοχή του ο Σαντάµ ... εντάξει τι σηµασία έχει ότι δεν βρέθηκαν ποτέ; Τις “παράπλευρες απώλειες’’ στο Αφγανιστάν τις θυµάστε; Ναι για τη σφαγή του λαού από τους Αµερικανούς λέω. Όχι, ο πόλεµος δεν έγινε για το πετρέλαιο, ούτε γιατί ο Μπιν Λάντεν τους ήταν πια άχρηστος, το ανθρωπιστικό τους έργο εκτελούσαν και τότε - Εν ψυχρώ. Και η λίστα µε τους λαούς που ευεργέτησαν δεν έχει τελειωµό. Ανθρωπιστική βοήθεια στην Λιβύη, ανθρωπιστική βοήθεια στην Γιουγκοσλαβία, τώρα ήρθε και η

σειρά της Συρίας να “σωθεί’’… Αφορµή; Υπάρχει, µα πάντα υπάρχει. Επίθεση µε χηµικά και εκατοντάδες νεκροί – άµαχοι. Όχι και πάλι δεν έχει καµία σηµασία που δεν έχει αποδειχτεί ποιος είναι ο ένοχος. Για να το λένε οι Αµερικάνοι, ο Άσαντ θα είναι. Εµπρός λοιπόν για τη σωτηρία του συριακού λαού. Το καθεστώς Άσαντ πρέπει να τιµωρηθεί. Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι; Ποια συµφέροντα; Ποιες µυστικές υπηρεσίες; Ποια γεωστρατηγικά και πολιτικά σχέδια; Ο συριακός λαός πάνω απ` όλα. Ο συριακός λαός θα ρηµαχτεί; Ας βγάλουµε λοιπόν, τη φράση ‘’παράπλευρες απώλειες’’ από το συρτάρι, θα µας χρειαστεί. Όπως και τη φράση ‘’εικόνες φρίκης από τη Συρία’’, θα παίζει σε κάθε µέσο ανελλιπώς. Και πάλι δεν έχει καµία σηµασία που όλα τα ελληνικά µέσα σιγοντάρουν την επέµβαση στη Συρία, όταν το συριακό έδαφος θα γεµίσει νεκρούς, σε όλα τα πάνελ θα ακούµε δακρύβρεχτες αντιπολεµικές δηλώσεις.

Ας αφήσουµε λοιπόν τους σωτήρες να κάνουν το έργο τους και καθείς ας αναλάβει το πόστο του. Η.Π.Α και δύση επί της διάσωσης, η Ρωσία επί του γνωστού της γρυλίσµατος και η Τουρκία µπροστάρισσα µε τον Ερντογάν εθνοσωτήρα. Τώρα εσάς αυτό δεν σας θυµίζει τίποτα; Γιατί εγώ ένα ντεζαβού το παθαίνω συχνά αυτές τις µέρες.


19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Ε

ίναι µόλις 16 ετών, ραπάρει µε το παρατσούκλι Ignis, γράφει σενάρια, κάνει graffiti και µαθαίνει ξένες γλώσσες. Την περασµένη εβδοµάδα ήταν η νικήτρια του MC Battle στο 1ο hip hop festival στον

Πύργο. Η Φαίη Σταθά από τον Πύργο παίρνει το «µικρόφωνο» της στήλης και απαντά στις ερωτήσεις! To nickname «Ignis» πώς προέκυψε;

Το Ιgnis στα λατινικά σηµαίνει φωτιά. Γενικά έχω αγάπη στα στοιχεία της φύσης, µε πρώτο και κύριο τη φωτιά. Μου αρέσει και η λατινική γλώσσα αρκετά, οπότε το βρήκα και το κράτησα. Μου πάει πάντως γιατί έχω και µερικά από τα «χαρακτηριστικά» της φωτιάς. Πόσο καιρό ασχολείσαι µε το hip hop ως Mc; Τα τελευταία τρία χρόνια. Εξελισσόµουν όµως συνέχεια και αποφάσισα να µοιραστώ τη «δουλειά µου» µε τον κόσµο τώρα γιατί θεωρώ το επίπεδο του αρκετά ικανοποιητικότερο. Τι είναι αυτό που σε τράβηξε σε αυτό το είδος µουσικής; Πολλά… Γενικότερα ανέκαθεν είχα κλίση στην κουλτούρα. Το 2009, ας πούµε, έπαιρνα σπρέι µε έναν φίλο µου και βάφαµε, ας µην ξέραµε σχεδόν τίποτα. Το 2007 σε µια γιορτή χόρεψα break αυθόρµητα, χωρίς να ξέρω ουσιαστικά τι είναι.. Με τους going through, που τότε θεωρούσαµε hip hop εµείς τα πιτσιρίκια είχα «τρελή» πώρωση. Γενικότερα η κουλτούρα της είναι αυτή που µου κολλάει πιο πολύ. Την προηγούµενη εβδοµάδα κέρδισες τον δι αγωνισµό MC Battle στον Πύργο. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να στήνεις έξυπνες ρίµες αυθόρµητα; Θέλει ταλέντο ή εξάσκηση; Για εµένα αρκετά εύκολο και ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Υπάρχουν και παιδιά που για να το κάνουν τρέµουν και αγχώνονται. Πιστεύω πως είναι να το έχεις µέσα σου! Αν µπορείς να το κάνεις, τότε το κάνεις. Βέβαια όσο το εξασκείς βελτιώνεσαι, ξεπηδούν πιο έξυπνες ατάκες, «ξετρίβει» η γλώσσα σου και γίνεται πιο εύκολο. Με εµένα προσωπικά όµως δεν είναι τόσο η εξάσκηση, όσο η διάθεση και η έµπνευση της στιγµής. Στο hip hop οι περισσότεροι MCs αλλά και fans ειναι άντρες. Πώς είναι για µια κοπέλα να είναι σε αυτό τον χώρο και µάλιστα να ξεχωρίζει; ∆εν συνηθίζω να ασχολούµαι µε το αν υπερισχύουν οι άντρες ή οι γυναίκες κάπου, οπότε δεν το κάνω και εδώ. Έχω βέβαια την τιµητική µου σαν κοπέλα, ειδικά από τη στιγµή που είµαι σχετικά καλή, κι αυτό µ' αρέσει. Γενικά πάντως µ' αρέσει πολύ που τα καταφέρνω, όχι τόσο λόγω φύλου - και αγόρι να ήµουν πάλι θα χαιρόµουν. Ποιοι είναι οι αγαπηµένοι σου hip hop καλλιτέχνες ή συγκροτήµατα; Από ξένους ο Eminem. Από ελληνικά groups ακούω και πάρα πολλά, αλλά θα πω τα κυριότερα. Iratus, όπως και γενικότερα fullface, Inka (άλλωστε είναι το γυναικείο πρότυπο), 12ο Πίθηκο, TXC και Anser. Εκτός από ραπ, ακούς άλλα είδη µουσικής; Σχεδόν τα πάντα. Ακούω όλα αυτά τα κοµµάτια που παίζουν στα κλαµπ, ακούω Μποφίλιου και γενικά µουσικούς του στιλ της, ξένη rock, ελληνικά του στιλ Παπακωνσταντίνου, Κότσιρα, Ρόκκο, κ.ά. Ποια είναι τα υπόλοιπα ενδιαφέροντά σου στα οποία αφιερώνεις τον ελεύθερο χρόνο σου;

My name is Statha… …Fay Statha! Αφιερώνω χρόνο σε διάφορες τέχνες γενικά. Γράφω σενάρια για ταινίες µικρού µήκους, κάνω µερικές φωτογραφήσεις σε µερικές σκηνές της καθηµερινότητας. Από εκεί και πέρα αφιερώνω ένα µικρό κοµµάτι του χρόνου µου στο σχολείο και τις ξένες γλώσσες. Ε, και όπως είναι λογικό, χαλάω αµέτρητες ώρες βοηθώντας φίλους και γνωστούς, γενικότερα, µε τα "προβλήµατά" τους. Η πόλη του Πύργου σου αρέσει; Τι θα ήθελες να γίνει για να είναι καλύτερη; Στον Πύργο δεν µου αρέσει που είναι µια µικρή κοινωνία, χωρισµένη σε κατηγορίες ανθρώπων, όπου οι φήµες διαδίδονται πιο γρήγορα από τα αληθινά γεγονότα. Πιο πολύ µε ενοχλεί η νοοτροπία της πόλης, παρά η ίδια η πόλη. Αν και πιστεύω πως και σαν πόλη έχει ελλείψεις, µερικές εκ των οποίων δεν υπήρχαν αλλά δηµιουργήθηκαν από αµέλεια. Το πάρκο, ας πούµε, έχει καταντήσει µέρος που φοβάσαι να πας το βράδυ γιατί δεν ξέρεις τι θα αντικρίσεις. Πώς αντιµετωπίζεις τη σηµερινή κατάσταση και πώς βλέπεις το µέλλον; Έχεις αποφασίσει µε τι θα ήθελες να ασχοληθείς µελλοντικά ή είναι νωρίς ακόµα; Προσπαθώ να µένω έξω από τη σηµερινή κατάσταση, αν και δεν είναι ιδιαίτερα εφικτό. Γενικά την αντιµετωπίζω µε αισιοδοξία και µερικές φορές θέλω να σκέφτοµαι πως τα πράγµατα δεν είναι καν έτσι. Το µέλλον θα µου άρεσε να το βλέπω φωτεινό, αλλά αυτό είναι κάτι δύσκολο. Γενικά για να σωθούµε χρειάζονται µεγάλες και δραστικές λύσεις και κυρίως αλλαγή τρόπου σκέψης και συµπεριφοράς, πράγµα το αδύνατον, οπότε ίσως να υπάρξει ανάκαµψη αλλά όχι για πολύ. Θέλω να ασχοληθώ µε τις τέχνες, κυρίως. Θέλω να τελειώσω δραµατική σχολή, να συνεχίσω το ραπ, αλλά πέρα από αυτό θα µου άρεσε κάποια πολυτεχνική σχολή, µε προγραµµατισµό, ίσως.

Ποιος είναι ο αγαπηµένος σου στίχος; Πόσο δύσκολη ερώτηση! Τι να πω τώρα; Έχω τόσους στο µυαλό µου.. Θα πω λοιπόν έναν που άκουσα πρόσφατα πάλι… «και οι άνθρωποι φεύγουν και εµείς δεν αντιδράµε.. µάθαµε να ξεχνάµε και να µένουµε µόνοι!». Είναι της Μποφίλιου και πιστεύω πως ισχύει πάρα πολύ.. Και µια δική σου ρίµα για το φινάλε; Χαµογέλα, έι, µην αγχώνεσαι, νέα µέρα έρχεται και τα προβλήµατά σου κάνε πέρα Σκέψου θετικά και όχι µόνο εσένα Άσε εγωισµούς µακριά, µαζί θα ανεβούµε από τον πυθµένα!


20

Cocktail

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…”

Πολλά

www.patrisnews.com

patrisnews@gmail.com

3

Kostas Giannakidis @kgiannakidis

Με πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου η Ελλαδα θα συµµετάσχει στην επέµβαση στέλνοντας Ράµπο του Σ∆ΟΕ για ελέγχους στη ∆αµασκό.

pinelopi plaka @PinelopiPlaka

Εχω κλεισει 3µηνο µακρια απο το σπιτι. Θα το δω και δεν θα το αναγνωρίσω.

giiot giannakopoulou @giotu

Για να µην χαλάσουµε τις καρδιές µας tweet του τύπου καλό χειµώνα θα λογοκριθούν!!!

Miss Piggy @emma_tzim

Αν ψάχνεις για άγγελο,µη κοιτάς µόνο τα φτερά.Μπορεί να σου βγεί κότα...

Με τις τρεις τελευταίες προβολές ολοκληρώνονται σήµερα, αύριο και την Τρίτη οι προβολές του «Cine Άλσος» που από τις 16 Αυγούστου προβάλλει ταινίες για παιδιά και για όλη την οικογένεια στο αλσύλλιο του Κατακόλου. Σηµειώνεται ότι αντί εισιτηρίου οι θεατές καλούνται να εισφέρουν τρόφιµα και είδη πρώτης ανάγκης για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του δήµου Πύργου. Το πρόγραµµα προβολών (9.30 µ.µ.) έχει ως εξής: - Κυριακή 1/09, «Μαρίκεν» - ∆ευτέρα 2/09, «Είσαι Ελεύθερος» - Τρίτη 3/09, «Ο γιος του κυνηγού των αετών»

4 Live Ο Γιώργος Τσαλίκης live στην Πάτρα!

Στο Κατάκολο θα «αγκυροβολήσουν» αύριο ∆ευτέρα οι «Τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος» όπου στις 8:30 το βράδυ, στην πλατεία του λιµανιού θα παρουσιάσουν τη µοναδική µουσική παράσταση «Μεσόγειος µια γειτονιά… ένα τραγούδι». Η µουσική παράσταση περιλαµβάνει παραδοσιακά τραγούδια σε τέσσερις διαλέκτους (Καλάβρια Κάτω Ιταλία , Σικελία, Κορσική, Ισπα νία), τραγούδια του Αιγαίου, αποσπάσµατα από Ιταλικές άριες και διαχρονικά τραγούδια µεγάλων συνθετών. Οι ήχοι του Ιονίου έχουν την τιµητική τους θέση µε ζακυνθινές τετράφωνες αρέκιες, κεφαλλονίτικες αριέτες αλλά και τραγούδια από τους Παξούς και την Κέρκυρα. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

2

Κινηµατογράφος Τελευταίες προβολές για το «Cine Άλσος» στο αλσύλλιο του Κατακόλου

1 5

Είναι σίγουρα ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες ποπ-λαϊκούς τραγουδιστές µε πολλή ενέργεια επί σκηνής! Ο Γιώργος Τσαλίκης εµφανίστηκε στα τέλη Ιουλίου στην Κρέστενα και όσοι δεν προλάβατε να τον δείτε εκεί µπορείτε να το κάνετε πηγαίνοντας στην Πάτρα και πιο συγκριµένα το βράδυ της Παρασκευής 6 Σεπτεµβρίου στο Aqua.

Μουσική Οι τραγουδιστάδες τση Ζάκυθος το βράδυ της ∆ευτέρας στο Κατάκολο!

Περιβάλλον Με συναυλίες και party ολοκληρώνεται σήµερα το Eco Fest στον Αλφειό! Ξεκίνησε χθες Σάββατο και ολοκληρώνεται σήµερα το Eco Fest στον Αλφειό που έχει σαν στόχο του να αποτελέσει µια εναλλακτική πρόταση Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και ψυχαγωγίας απάντηση στην οικονοµική κρίση που όλοι βιώνουµε τα τελευταία χρόνια. Στο σηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνονται και οι συναυλίες των Blue Clouds Band και Alma Band (ξεκινούν στις 9 µ.µ.) ενώ το Φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί µε party υπό τους ήχους της Dance Wonderground Productions.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡAΦΟΣ

Με ταινίες 1ης προβολής ξεκίνησε την περασµένη Πέµπτη η νέα κινηµατογραφική σεζόν στους δυο κινηµατογράφους σε Πύργο και Αµαλιάδα… Το πρόγραµµα προβολών έχει ως εξής:

Cineplex «Ορφέας» (Πύργος)

«Elysium» στις 9.45 µ.µ. «Θανάσιµα εργαλεία: Πόλη των

οστών» στις 7.40 και 10 µ.µ. «Αεροπλάνα» (3D – µεταγλ.) στις 7.30 µ.µ.

Κινηµατογράφος «Σινεµά» (Αµαλιάδα)

«Γούλβεριν» στις 8 και 10.15 µ.µ. «Elysium» στις 8.15 και 10.15 µ.µ. «Αεροπλάνα» (3D – µεταγλ.) στις 6.30 µ.µ.

Top 4 Video

Από τον Γιώργο Γουβιά gougio@hotmail.com

Πάτρα: Αυτοκίνητο ανέβηκε 193 σκαλιά! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: korres project 4 anavasi agioy nikolaou part 1 Στις σκάλες της Αγίου Νικολάου για τις ανάγκες γυρισµάτων ενός βίντεο…

Κυνήγι από δεινόσαυρο: Φάρσα για γερά νεύρα… Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: www.youtube.com/watch?v=zZGNk 8pUj4Y Ο διάδροµος έγινε… Jurassic Park!

Μπουνιές µεταξύ δικαστών στο Μεξικό! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: exico: judges fight in court / SuMe spenden sesión en Tribunal de Morelos por golpes 28 08 2013 Μπορεί η Θέµις να είναι τυφλή αλλά που και που ρίχνει και καµιά µπουνιά!

Παπάς χορεύει το «∆ε σου κάνω τον άγιο»! Βρείτε το στο Youtube πληκτρολογώντας τον τίτλο: www.ipeirotika.gr - Παπά ς χορεύει "∆εν σου κάνω τον Άγιο" Άλα της ο παππούλης!


Σ Π Ο Ρ 21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΟΛΜΟ Σήµερα ο 4ος αγώνας του πρωταθλήµατος «Motocross Νοτίου Ελλάδος» Σελίδα 22 Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σ

Ολοκληρώνει άµεσα την ενίσχυσή του ε λίγες ώρες ολοκληρώνεται η περίοδος των καλοκαιρινών µεταγραφών και ο Πανηλειακός, όπως και όλες οι οµάδες, προσπαθούν να προσθέσουν περισσότερη… ιπποδύναµη στην αγωνιστική… µηχανή τους. Ήδη έως σήµερα, η οµάδα της Ηλείας έχει κάνει ρεκόρ µεταγραφών και αναµένεται έως το απόγευµα της ∆ευτέρας, να κάνει 2-3 ακόµη πολύ καλές κινήσεις.

Όπως αναφέραµε στο χθεσινό µας ρεπορτάζ, ο Πανηλειακός εξετάζει τις περιπτώσεις ενός κοινοτικού αµυντικού (αφού δεν προχώρησαν οι επαφές που είχε µε Έλληνες, όπως τους Νατσούρα, Ραπτάκη κ.α.), καθώς και ενός µέσου από την Λιβαδειά (περισσότερα στοιχεία δεν έγιναν γνωστά).

Επίσης υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Αλέξανδρο (Αµπντέλ) Ραχίµ, 20χρονο µεσοεπιθετικό (πέρυσι πολύ καλό πρωτάθληµα µε τον Αχαρναϊκό) που έλυσε το συµβόλαιο του µε τον Παναιγιάλειο. Εξελίξεις µε αυτούς τους παίκτες θα έχουµε λογικά είτε σήµερα, ή το αργότερο αύριο, τελευταία µέρα

Θα γίνουν 2-3 ακόµη µεταγραφές

των µεταγραφών.

Υπογράφει στον Πανηλειακό ο Κλάρενς Μπιτάνγκ Τζούνιορ Ο 21χρονος µεσοεπιθετικός δοκιµαζόταν εδώ και ηµέρες από την οµάδα του Πύργου, άρεσε στον τεχνικό, Πέτρο ∆ηµητρίου, ο οποίος έδωσε θετική εισήγηση για την απόκτησή του. Αναµένεται να υπογράψει (αυτό µπορεί να γινόταν και χθες) και να αποτελέσει και τυπικά παίκτη του Πανηλειακού. Υπενθυµίζεται ότι ο Μπιτόνγκ είναι

διεθνής µε την Εθνική Καµερούν U20. Και η τριάδα αυτή, των µη κοινοτικών, κλείνει µε Ντζιοντό, Πίγκλα και Μπιτάνγκ. Για το Σαββατοκύριακο έχει δοθεί ρεπό (µε επιστροφή στις προπονήσεις τη ∆ευτέρα, όπου θα ξεκινήσει και το τρίτο στάδιο προετοιµασίας). Ένα γκρουπ παικτών πάντως, µεταξύ των οποίων και ο Καραπέτσας, που λόγω αποθεραπείας από τραυµατισµό δεν είχε ως γνωστόν ακολουθήσει την αποστολή, αλλά

Εντάσσεται στον Πανηλειακό ο Κλάρενς Μπιτάνγκ Τζούνιορ. Στην φωτογραφία είναι µε το νο 10 µε την Εθνική οµάδα της χώρας του.

και οι Ντζιοντό, Πιγκλα, Μπιτάνγκ, και Ματιάσεβιτς θα κάνουν προπόνηση και το Σαββατοκύριακο στον Πύργο.


22 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Α Ο Λ Μ Ο

Σήµερα ο 4ος αγώνας του πρωταθλήµατος «Motocross Νοτίου Ελλάδος»

Τ

Όλα είναι έτοιµα για τον µεγάλο αγώνα της ΑΟΛΜΟ.

ο αθλητικό σωµα τείο «Αγωνιστική Ολυµπιακή Λέσχη Μοτοσυκλέτας Ολυµπίας» (ΑΟΛΜΟ) διοργανώνει σήµερα τον 4ο αγώνα του πρωταθλήµα τος «Motocross Νοτίου Ελλάδος». Ο αγώνα ς θα γίνει στην πίστα motocross «Πλά τανος» ∆.∆. Αρχαίας Ολυµπίας, που βρίσκεται στο 3 χ λµ Ε.Ο. Αρχαίας Ολυµπίας – Πύργου.

Η διάρκεια του αγώνα για την MX1 και MX2 θα είναι 2 σκέλη των 20’ + 1γύρο, για την Expert θα είναι 2 σκέλη των 20’ +1γύρο , για την Mini θα είναι 2 σκέλη των 12’ + 1γύρο και για την Junior θα είναι 2 σκέλη των 15’ + 1γύρο. Οι κατηγορίες του αγώνα είναι οι εξής: MX1: µοτοσυκλέτες 175-250κ.ε. 2Τ και 290-450κ.ε. 4Τ, αθλητές 15 ετών και άνω - λευκά φόντα, µαύροι αριθµοί. MX2: µοτοσυκλέτες έως 144κ.ε. 2Τ, 175-250κ.ε 4Τ, αθλητές 14 ετών και άνω - µαύρα φόντα, λευκοί αριθµοί. Expert: Στην κατηγορία MXExpert µπορούν να συµµετάσχουν αθλητές που έχουν βαθµολογηθεί σε πανελλήνια πρωταθλήµατα τα 3 τελευταία χρόνια καθώς και υποχρεωτικά οι:

ΩΡΑΡΙΟ ΑΓΩΝΑ Ελεύθερα -Χρονοµετρηµένα Mx1 9:30 - 15’ Mx2 9:50 - 15’ Mx Expert 10:10 - 15’ MxJunior 10:30 – 15’ Mx Mini 10:50 – 12’

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com Οι αθλητές που, στο Πρωτάθληµα Νοτίου Ελλάδος, έχουν τερµατίσει στις 10 πρώτες θέσεις του Πανελληνίου Πρωταθλήµατος Motocross στις κατηγορίες ΜΧ1, ΜΧ2, και στις 5 πρώτες θέσεις στην κατηγορία ΟΡΕΝ το 2012 και οι οποίοι δεν δικαιούνται να συµµετάσχουν στις κατηγορίες ΜΧ1/ΜΧ2. MINI: µοτοσυκλέτες έως 65κ.ε., αθλητές 8 ετών έως 12 ετών - µαύρα φόντα, λευκοί αριθµοί JUNIOR: µοτοσυκλέτες έως 85κ.ε. 2Τ και, έως 150κ.ε 4Τ (τροχοί 16’’-19’’), αθλητές 12 ετών έως 15 ετών - λευκά φόντα, µαύροι αριθµοί. Ο Τεχνικός Έλεγχος θα γίνει στον χώρο του αγώνα το πρωί τις 1 Σεπτεµβρίου 2013 από τις 8:00 έως τις 9:30. Τα ελεύθερα δοκιµαστικά θα ξεκι-

1ος ΑΓΩΝΑΣ Λεπτά Γύροι Εκκίνηση Mx1 11:15 20’ 1 Mx2 11:45 20’ 1 Mx Expert 12:15 - 20’ 1 Mx Junior 12: 45 - 15’ 1 Mx Mini 13:10 - 12’ 1 Μισή ώρα διάλειµµα

νήσουν 9:30. Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στις 11:15. Η τελετή απονοµής επάθλων θα γίνει στο χώρο της γραµµατείας µετά

την έκδοση των αποτελεσµάτων. Θα απονεµηθούν κύπελλα στους 3 πρώτους και µετάλλια στους 4ο – 5ο και 6ο.

2ος ΑΓΩΝΑΣ Εκκίνηση Λεπτά Γύροι Mx1 14: 00 20‘ 1 Mx2 14: 35 20’ 1 Mx Expert 15: 10 - 20’ 1 Mx Junior 15: 45 - 15’ 1 Mx Mini 16: 10 12’ 1

Ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας στο motocross των εθνών

Όπως και πέρυσι έτσι και φέτος Έλληνες αθλητές θα βρεθούν στον κορυφαίο αγώνα motocross της χρονιάς. To motocross των εθνών φέτος διοργανώνεται στην Γερµανία και ο ∆ηµήτρης Κοντολέτας από την Ζαχάρω, όπως και οι Παναγιώτης Παπίλας και Μανώλης Κρητικός είναι οι τρεις Έλληνες αθλητές που θα δώσουν το «παρών».

Στην πόλη Teutchenthal (Γερµανία) θα δώσουν το «παρών» 41 οµάδες, το Σαββατοκύριακο 28-29 Σεπτεµβρίου 2013. Η ελληνική οµάδα Motocross των εθνών 2013: #91 ∆ηµήτρης Κοντολέτας, MX1 YAMAHA #92 Παναγιώτης Παπίλας, MX2 #93 Μανώλης Κρητικός, OPEN


Σ Π Ο Ρ 23

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

1ο ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ BLITZ – RAPID ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2013

Ολοκληρώνεται σήµερα µε την ανάδειξη πρωταθλητών στο Rapid

Ο

λοκληρώνεται σήµερα το 1ο Ανοιχτό Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Blitz – Rapid ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ 2013 που διεξάγεται στην Αρχ. Ολυµπία από τις 29 Αυγούστου - 1 Σεπτεµβρίου 2013. Το πρωτάθληµα διοργανώνει η Σκακιστική Ακαδηµία Πύργου (ΣΑ Πύργου) µε την συνδροµή και του Συλλόγου Ξενοδόχων Αρχαίας Ολυµπίας και τελεί υπό την αιγίδα της ΕΣΟ. Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Περιλαµβάνει δύο τουρνουά µε δυνατότητα συµµετοχής στο ένα εκ των δύο ή και στα δύο . Το πρώτο έγινε την Πέµπτη 29 Αυγούστου και ήταν το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα Blitz, ενώ το δεύτερο τουρνουά το 1ο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα στο Rapid ξεκίνησε την Παρασκευή 30 Αυγούστου και ολοκληρώνεται σήµερα Κυριακή 1η Σεπτεµβρίου.

Πίνακας Επάθλων RAPID

Κατάταξη 1ος Έλληνας 1η Ελληνίδα

∆ιεξήχθη δε σε 9 γύρους µε χρόνο 20’+5’’ δίνοντας µε την σειρά του τους αντίστοιχους τίτλους Πρωταθλητή και Πρωταθλήτριας Ελλάδος. Και τα 2 τουρνουά θα έχουν ∆ιεθνή αξιολόγηση ELO. Το σηµερινό πρόγραµµα περιλαµβάνει στις 10.00 – 14.00 τους 7 – 9 γύρους, ενώ στις 14.10 µµ θα έχουµε την τελετή λήξης και τις απονοµές.

Οι πρωτιές της διοργάνωσης 1η φορά γίνονται σκακιστικοί αγώνες στην Αρχαία Ολυµπία. 1η φορά δίνονται τόσο µεγάλα χρηµατικά έπαθλα ( 3.000 € ) σε αγώνες Blitz– Rapid. 1η φορά γίνεται Ανοιχτό Πρωτάθληµα Ελλάδος Blitz – Rapid όπου και φυσικά 1η φορά θα δοθούν οι αντίστοιχοι τίτλοι πρωταθλητής και πρωταθλήτρια Ελλάδος Blitz – Rapid.

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Τ

Το πρωτάθληµα των …αλλαγών

ο πρωτάθληµα των… αλλαγών είναι αυτό της Γ’ Εθνικής, όσον αφορά την τελική σύνθεση του οµίλου που θα συµµετάσχουν οι ηλειακές οµάδες, δηλαδή η ∆όξα Ν. Μανολάδας, ο ΠΑΟ Βάρδας και ο Αστέρας Αµαλιάδας – Πανόπουλο. Γνωστοποιήθηκε τελικά από την ΕΠΟ ότι γίνεται δεκτή τελικά η συµµετοχή του Τηλυκράτη Λευκάδας µε την πληρωµή ενός περσινού χρέους. Αυτό αλλάζει και πάλι το πλάνο της νέας Γ’ Εθνικής, καθώς θα τοποθετηθεί στο 2ο όµιλο, ενώ η ΑΕ Καραϊσκάκη που προοριζόταν να καλύψει το κενό του, θα πάει τελικά στο δικό µας 4ο όµιλο, όπως ειπώθηκε από χθες το βράδυ. Υπενθυµίζεται κι ότι, αύριο ∆ευτέρα θα έχουµε την οριστική ανακοίνωση πλέον των οµίλων, αλλά και τη κλήρωση.

Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Έπαθλο Κύπελλο

Τίτλος Πρωταθλητής Ελλάδος 2013 Rapid Κύπελλο Πρωταθλήτρια Ελλάδος 2013 Rapid Κατάταξη Βραβείο 1ος Γενικής Κύπελλο Μετάλλιο 700 Ευρώ 2ος Γενικής Μετάλλιο 400 Ευρώ 3ος Γενικής Μετάλλιο 200 Ευρώ 4ος Γενικής Μετάλλιο 100 Ευρώ 5ος Γενικής Μετάλλιο 100 Ευρώ 6ος Γενικής Μετάλλιο 50 Ευρώ 7ος Γενικής Μετάλλιο 50 Ευρώ 8ος Γενικής Μετάλλιο 50 Ευρώ 9ος Γενικής Μετάλλιο 50 Ευρώ 1η Γυναίκα Κύπελλο Μετάλλιο 300 Ευρώ 2η Γυναίκα Μετάλλιο 200 Ευρώ 3η Γυναίκα Μετάλλιο 100 Ευρώ 4η Γυναίκα Μετάλλιο 50 Ευρώ 1ο > 60 ετών Κύπελλο 100 Ευρώ 1ο < 16 Κύπελλο 1ο < 14 Κύπελλο 1ο < 12 Κύπελλο 1ο < 10 Κύπελλο 1ο < 8 Κύπελλο Σύνολο 2450 ευρώ

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚ

Λεβαδειακός – Ολυµπιακός το µατς της ηµέρας Με τη δεύτερη… δόση της 3ης αγωνιστικής συνεχίζεται σήµερα το πρωτάθληµα της Σούπερ Λιγκ όπου ξεχωρίζει ο αγώνας του Ολυµπιακού µε τον Λεβαδειακό στην Λιβαδειά. 9:15 novasports2 Αναλυτικά : ΠΑΟΚ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ 19 ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 19:15 novasports3 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΑΠΟΛΛΩΝ 19:15 novasports4 ΛΕΒΑ∆ΕΙΑΚΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 21:30 novasports1 Η φωτογραφία είναι από τον περσινό αγώνα των δυο οµάδων στην Λιβαδειά.


24 Σ Π Ο Ρ

ΕΠΣΗ - Ε.∆ – Σ.∆.Π.Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Σήµερα στο ξενοδοχείο «Οδυσσέας» η σηµαντική ηµερίδα της διαιτησίας

Μ

Όλοι οι δρόµοι… οδηγούν στο Κατάκολο!

ια σηµαντική όσο και πρωτόγνωρη στη διεξαγωγή της ηµερίδα διαιτησίας, πραγµατοποιείται σήµερα το πρωί για τους Ηλείους διαιτητές (αλλά και παρατηρητές διαιτησίας). Την διοργανώνει η Επιτροπή ∆ιαιτησίας της ΕΠΣ Ηλείας σε συνεργασία µε τον Σ.∆.Π.Η. στο ξενοδοχείο «Οδυσσέας» στο Κατάκολο. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, τόσο ο πρόεδρος της ΕΠΣΗ κ. Άρης Κουλούρης, καθώς και το µέλος της Ε.∆./ΕΠΣΗ κ. Σάκης Γιαννόπουλος, αλλά και ο πρόεδρος του Σ.∆.Π.Η. κ. Ανδρέας Μαρίνος, απευθύνουν έκκληση για καθολική συµµετοχή όλων σε αυτή την ηµερίδα, που σπάνια γίνεται στην Ηλεία. Πρόκειται για την τέταρτη συνεχόµενη ηµερίδα ∆ιαιτησίας Ποδοσφαίρου που γίνεται επί Ηλειακού εδάφους, στην οποία θα διδάξουν ο γραµµατέας της ΕΠΣΗ ∆ηµήτρης Κωσταριάς, οι γνωστοί ορθοπεδικοί γιατροί, Νίκος ∆ηµόπουλος και Αντώνης Καλογεράκος, τα µέλη της Ε.∆./ΕΠΣΗ Σάκης Γιαννόπουλος και Νίκος Ρουµπάνης, καθώς επίσης και ο Βουλευτής Ηλείας και πρόεδρος του Σ.∆.Π.Η. κ. Ανδρέας Μαρίνος. Η παρουσία όλων των ∆ιαιτητών και Παρατηρητών ∆ιαιτησίας στην ηµερίδα είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ. Για την επιτυχία της ηµερίδας απαιτείται πιστή τήρηση του ωραρίου του προγράµµατος. Στις γραπτές εξετάσεις που θα ακο-

λουθήσουν όλοι (∆, Β∆, Π) θα εξεταστούν από τις ερωτήσεις επί του κανονισµού διαιτησίας που υπάρχουν αναρτηµένες από την ΚΕ∆/ΕΠΟ στην ιστοσελίδα της ΕΠΟ.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ 08:00 - 10:00 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ∆ΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΝ Σ.∆.Π.ΗΛΕΙΑΣ 10:00 - 10:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ-ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 10:30 - 10:45 ΕΝΑΡΞΗ ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ - ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ 10:45 - 11:15 ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗ ΑΓΩΝΑ - ∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ ΟΜΑ∆ΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΛΗ ∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ∆. ΚΩΣΤΑΡΙΑΣ 11:15 - 11:45 ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο Ν. ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ 11:45 - 12:15 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ 11 (OFFSIDE) ∆. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 12:15 - 12:30 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ - ΚΑΦΕ 12:30 - 13:00 Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΙΤΗΤΗ ΜΕΣΑ & ΕΞΩ ΑΠO

Ο

Επιστροφή Παπαδόπουλου στην Εθνική ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος επέστρεψε στην Εθνική µας οµάδα µετά από έξι χρόνια και είναι το νέο πρόσωπο που κάλεσε την αποστολή της Εθνικής µας οµάδας ο Φερνάντο Σάντος για τα παιχνίδια µε Λιχτενστάιν (6/9) και Λετονία (10/9). Ο Έλληνας επιθετικός εξαργύρωσε µε αυτό το τρόπο τις καλές του εµφανίσεις µε τον Ατρόµητο και θα φορέσει την «γαλανόλευκη» και πάλι µετά τον Αύγουστο του 2007 και το φιλικό µε την Ισπανία (2-3). Από εκεί και πέρα, εκτός αποστολής έµειναν οι Γκέκας, Αβραάµ Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, ∆ηµούτσος, Φυτανίδης και ο Λοντίγκιν µε τον Σάντος να τονίζει πως ενώ ήταν στην προεπιλογή ο τερµατοφύλακας της Ζενίτ έστειλε φαξ, δηλώνοντας πως δεν θα αγωνιστεί στην Εθνική µας οµάδα. Στην αποστολή της Εθνικής για τα δύο παιχνίδια είναι οι: Καρνέζης, Σηφάκης, Τοροσίδης, Βύντρα, Παπασταθόπουλος, Μανωλάς, Σιόβας, Σπυρόπουλος, Χολέµπας, Ταχτσίδης, Τζιόλης, Μανιάτης, Καραγκούνης, Κατσουράνης, Φορτούνης, Νίνης, Κονέ, Χριστοδουλόπουλος, Σαλπιγγίδης, Σαµαράς, Μήτρογλου, Αθανασιάδης και Παπαδόπουλος. Η αποστολή θα συγκεντρωθεί το µεσηµέρι της ∆ευτέρας (2/9, 12.00) και το απόγευµα (18.00) της ίδιας ηµέρας θα κάνει την πρώτη της προπόνηση στις εγκαταστάσεις του Αγίου Κοσµά.

Στο Κατάκολο και το ξενοδοχείο «Οδυσσέας» για άλλη µια χρονιά θα µετακοµίσει… σήµερα η Ηλειακή ∆ιαιτησία!

ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ Α. ΜΑΡΙΝΟΣ 13:00 - 13:30 ΠΑΙΞΙΜΟ ΤΗΣ ΜΠΑΛΑΣ ΜΕ ΤΟ ΧΕΡΙ Ν. ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ 13:30 - 13:45 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΠΌ Ε.∆./ΕΠΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΣΕΖΟΝ 13:45 - 14:00 ∆ΙΑΛΕΙΜΜΑ 14:00 - 15:00 ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - VIDEO TEST 15:00 ΓΕΥΜΑ *** Τη ∆ευτέρα 9/9/2013 και ώρα 17:30 θα πραγµατοποιηθούν αγωνιστικές δοκιµασίες στο Στάδιο Πύργου.

Σχολή του Ολυµπιακού στον Πύργο σε συνεργασία µε τον Φερεκίδη!

Σ

τη ∆υτική Πελοπόννησο και συγκεκριµένα στον Πύργο, ο παλαίµαχος ποδοσφαιριστής Τάσος Φερεκίδης, ως επικεφαλής της σχολής, εντάσσεται στο δίκτυο σχολών ποδοσφαίρου της οµάδας του Ολυµπιακού Πειραιώς. Οι συνεργάτες του δικτύου θα έχουν την αµέριστη στήριξη και την παροχή τεχνογνωσίας µε στόχο την εύρεση, την άρτια εκπαίδευση και την αξιοποίηση των νεαρών ταλαντούχων ποδοσφαιριστών σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα ο Ολυµπιακός καλωσορίζει τον νέο συνεργάτη και του εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του. Οι εγγραφές στη νέα Σχολή του Ολυµπιακού στον Πύργο έχουν ήδη ξεκινήσει! Για περαιτέρω πληροφορίες και εγγραφές στη Σχολή Ποδοσφαίρου ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ στον Πύργο: Φερεκίδης Αναστάσιος 6936908391.


Σ Π Ο Ρ 25

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ

Τα βλέµµατα… στον τελικό του «Σούπερ – Καπ» Χ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ωρίς ιδιαίτερα αγωνιστικά προβλήµατα, και χωρίς κάποια επίσηµη µεταγραφή, συνεχίζεται η προετοιµασία του Αστέρα Αµαλιάδας – Πανόπουλου, ενόψει του τελικού του «Σούπερ – Καπ» της ερχόµενης Τετάρτης κόντρα στον ΠΑΟΒ, όπου τελικά η οµάδα θα κατέβει κανονικά, παρά την απόρριψη του

Έ

αιτήµατος της από την ΕΠΣΗ, για µετάθεση της ηµεροµηνίας για αργότερα! Άλλωστε για να µην υπάρξουν τυχόν τραυµατισµοί, δεν υπάρχει φιλικό το Σαββατοκύριακο, ενώ βέβαια οι δοκιµές υπό µεταγραφή παικτών συνεχίζονται, και έως τα µέσα της επόµενης εβδοµάδας, θα έχουν αποκτηθεί 4 «πρωτοκλασάτοι» παίκτες, οι οποίοι αναµένεται να δυναµώσουν το ρόστερ ενόψει βέβαια Γ’ εθνικής .

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Νέο εντός έδρας φιλικό µε Ενιπέα

Του Γ. Παπαφωτόπουλου να ακόµα δυνατό φιλικό στην Ανδραβίδα θα δώσει σήµερα στις 6 µ.µ, η «πριγκίπισσα» του κάµπου, καθώς θα υποδεχτεί τον «νεοφώτιστο» αλλά αρκετά ενισχυµένο Ενιπέα Λαντζοΐου, το οποίο είναι το πέµπτο έως τώρα φιλικό, καθώς έχουν προηγηθεί αυτά µε την ∆όξα Ν. Μανολάδας τον Εθνικό Αµαλιάδας τον ΠΑΟΒ και τον Αίαντα Γαστούνης την περασµένη Τετάρτη! Τέσσερα φιλικά (όλα εντός έδρας), όπου οι «κιτρινόµαυροι» του Λύσανδρου Τζαβάρα είχαν πολύ καλή παρουσία και ικανοποίησαν τον τεχνικό τους , καθώς έδειξαν ότι η προετοιµασία βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο. Μάλιστα µε την επιστροφή από του Σάκη Σωτηρόπουλου (απείχε λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων), η οµάδα θα είναι πλέον πλήρης και Σε καλό δρόµο βρίσκονται τα νέα αποκτήµατα της ∆άφνης Ανδραβίδας όπως έδειξαν και στο τελευταίο φιλικό της περασµένης Τετάρτης µε τον Αίαντα Γαστούνης ! έτοιµη να πρωταγωνιστήσει, καθώς και ο ∆ιαµαντόπουλος βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας! Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό φέτος η οµάδα θα πρωταγωνιστήσει. Άλλωστε, η ∆άφνη έχει γράότι στις προπονήσεις συµµετέχουν 22 – 23 παίκτες, ενώ το κλίµα ψει τη δική της ιστορία στο Ηλειακό ποδόσφαιρο και είναι υποχρεστα αποδυτήρια είναι πολύ καλό, και η αισιοδοξία διάχυτη… ότι και ωµένη να έχει πάντα πρωταγωνιστικούς στόχους.

Η

Τους νέους του συµπαίκτες ώστε να «γεµίσει» το ρόστερ περιµένει ο γκολκίπερ Αν. Αντωνόπουλος που ήταν η πρώτη φετινή µεταγραφή της οµάδας του Αστέρα Αµαλιάδας – Πανόπουλο.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Γερό… τεστ µε Α.Ο Κεφαλονιάς!

ώρα για το πρώτο δυνατό φιλικό προετοιµασίας της φιλόδοξης Αναγέννησης Παλαιοχωρίου έφτασε! Καθώς αυτό έχει προγραµµατιστεί για τις 6 µ. µ. σήµερα το απόγευµα στο γήπεδο Παλαιοχωρίου κόντρα… στη νέα ανερχόµενη δύναµη του ποδοσφαίρου της γειτονικής µας Κεφαλονιάς, τον φιλόδοξο Α.Ο. Κεφαλονιάς της ΕΠΣ Κεφαλληνίας – Ιθάκης , ο οποίος και θεωρείται από τα φαβορί στην εκεί Α1 κατηγορία! Έτσι λοιπόν σήµερα , ο τεχνικός του συλλόγου Αλέξης Γαβριλόπουλος θα έχει την ευκαιρία να βγάλει τα πρώτα του σοβαρά συµπεράσµατα για

Την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά αγωνιζόµενους όλους τους παίκτες του σε δυνατό τεστ θα έχει σήµερα ο τεχνικός και παίκτης της Αναγέννησης Αλ. Γαβριλόπουλος.

την κατάσταση που βρίσκονται οι παίκτες του , καθώς η δυναµικότητα του αντιπάλου προσφέρεται για κάτι τέτοιο! Άλλωστε για το λόγο αυτό κράτησε… εκτός αγώνα στο χθεσινό φιλικό επίσης στο Παλαιοχώρι, κάποιους από τους λεγόµενους βασικούς! Όσο για την κλήρωση του πρωταθλήµατος της Α1 και την πολύ δύσκολη πρεµιέρα της οµάδας µέσα στο Στρέφι απέναντι στο µεγάλο φαβορί του πρωταθλήµατος τον τοπικό Άρη, υπάρχει προβληµατισµός, όµως όπως τονίζουν οι παράγοντες της οµάδας, κάποια στιγµή θα παίζαµε και εκεί… όπως θα παίξουµε παντού.

Αισιόδοξος για τη νέα περίοδο δηλώνει στην «Πατρίς Σπορ» ο πρόεδρος της Νίκης Τραγανού και πετυχηµένος επιχειρηµατίας κ. Γιώργος Κολοτούρος.

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

Τεστάρει… τις δυνάµεις της σήµερα στο Χειµαδιό Του Γ. Παπαφωτόπουλου Αναβλήθηκε το χθεσινό φιλικό προετοιµασίας της Νίκης Τραγανού στο γήπεδό της µε αντίπαλο τα Καβάσιλα, µιας και το γήπεδο του Τραγανού παρέµεινε κλειστό… το Σαββατοκύριακο λόγω ψεκασµού του χλοοτάπητα. Έτσι χθες οι παίκτες πήραν ρεπό από τον τεχνικό τους Σπύρο Αντωνόπουλο, ενώ σήµερα θα δώσουν ένα νέο φιλικό προετοιµασίας στο Χειµαδιό µε αντίπαλο τον πάντα δυνατό στην έδρα του Κεραυνό. Συνεχίζοντας έτσι την προετοιµασία, µε τους ρυθµούς να εντείνονται όσο πλησιάζουµε προς την έναρξη των επίσηµων αγωνιστικών υποχρεώσεων, κυπέλλου και πρωταθλήµατος. Μάλιστα, ο τεχνικός της οµάδας Σπύρος Αντωνόπουλος, δηλώνει ικανοποιηµένος από την ροή της προετοιµασίας έως τώρα, ενώ άπαντες είναι ευχαριστηµένοι βλέποντας τους παίκτες να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις. Βέβαια, η οµάδα έχει ακόµα κάποιες αδυναµίες, οι οποίες έχουν φανεί µέσα από τα πρώτα φιλικά. Γι’ αυτό και ο ανερχόµενος τεχνικός από τους πρώτους αγώνες κρατά τα θετικά και προσπαθεί παράλληλα να βελτιώσει ότι άσχηµο διακρίνει. Όσο για την κλήρωση του πρωταθλήµατος, µιλώντας στην στήλη ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Γιώργος Κολοτούρος τόνισε: «Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος κάνουµε πρεµιέρα στην έδρα µας µε το Σκουροχώρι και ελπίζω να πάµε το ίδιο καλά. Θεωρώ ότι δεν υπάρχει εύκολη η δύσκολη κλήρωση για καµία οµάδα, αφού άλλωστε θα παίξουµε όλοι µε όλους! Το νέο πρωτάθληµα της Α1 θα είναι πολύ ανταγωνιστικό, θα έχει διάρκεια και απαιτεί σωστή προετοιµασία. Και εµείς δουλεύουµε πολύ πάνω στον τοµέα αυτό, ώστε να είµαστε αρκετά ανταγωνιστικοί τη νέα περίοδο».


26

Ε ν οίκω Της Πηγής Γιακουµέλου giakoumelou@gmail.com

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος

«Η Ηλεία τόπος µαγικός…»

Ο Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος, έχει µια αρκετά σηµαντική πορεία και δράση µε τον Φυσιολατρικό Σύλλογο µε την ονοµασία «Επτάλοφος» ο οποίος µετρά δέκα περίπου χρόνια δραστηριότητας στην Ηλεία. Από πολύ παλιά, η φυσιολατρεία και ο εθελοντισµός για τον Παναγιώτη Αχιλλεόπουλο ήταν κάτι που αντιπροσώπευε τον ίδιο τον χαρακτήρα του.

Έτσι, µόλις ολοκλήρωσε µε επιτυχία το οικονοµικό γυµνάσιο στον Πύργο, από τότε ξεκίνησε να ασχολείται εθελοντικά µε διάφορες εργασίες που είχαν ως κεντρικό άξονα, την ανάδειξη του φυσικού πλούτου του τόπου όπου ζούσε, ενώ παράλληλα αρ-

Γ

εννήθηκε στο Γούµερο, το 1953 και έχει ζήσει τα πιο όµορφα χρόνια της ζωής του, «υπηρετώντας» µε αγάπη και πάθος τον εθελοντισµό. Άλλωστε ο εθελοντισµός είναι στάση ζωής για τον ίδιο και για το λόγο αυτό, συνεχίζει µέχρι σήµερα να εργάζεται µε σκοπό την ανάδειξη του φυσικού και ιστορικού πλούτου του τόπου που τόσο πολύ έχει αγαπήσει, της Ηλείας.

χίζει να ασχολείται επαγγελµατικά µε τα ΕΛΤΑ όπου διορίζεται ως ταχυδροµικός υπάλληλος το 1972 και διατελεί, προϊστάµενος και διευθυντής σε διάφορες περιοχές του νοµού. Από Καράτουλα µέχρι τη Βάρδα, ο Παναγιώτης Αχιλλεόπουλος, έχει δουλέψει ως ταχυδροµικός υπάλληλος και όλα αυτά τα χρόνια, µε «σύµµαχο» τη δουλειά του, έχει καταφέρει να γνωρίσει κάθε πτυχή της Ηλείας. ∆εν είναι τυχαίος ο σχολιασµός του, πώς γνωρίζει την Ηλεία «από µέσα». Και πράγµατι, αυτό είναι µια µεγάλη αλήθεια, καθώς για τον Παναγιώτη Αχιλλεόπουλο, η Ηλεία, είναι ένας τόπος µοναδικός, µε πλού-


27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Εν οίκω

σια οµορφιά και ξεχωριστή µαγεία…

«Πανέµορφη Ηλειακή Ολυµπιακή Γη», είναι η φράση που θα ακούσει κανείς από τον Παναγιώτη Αχιλλεόπουλο, όταν αναφέρεται στην Ηλεία. Και αυτή είναι µια φράση που έχει κάνει, τουλάχιστον 6 χιλ. ορειβάτες και πεζοπόρους να την επισκεφθούν και να δουν από κοντά τις οµορφιές της απ’ άκρη σ’ άκρη.

Εκτός όµως από τον Επτάλοφο, ο κ. Αχιλλεόπουλος, βρίσκεται δέκα χρόνια τώρα στα ηνία του συλλόγου Γουµεριωτών Ηλείας «Η Αγία Παρασκευή» έχοντας πραγµατοποιήσει χιλιάδες δράσεις σε τοπικό επίπεδο. Πρόσφατα εξελέγη γενικός γραµµατέας της Οµοσπονδίας Φυσιολατρικών Ορειβατικών Εκδροµικών Σωµατείων Ελλάδος ενώ από όλες τις δράσεις του γενικά µέσα από τους συλλόγους έχει δηµιουργήσει

ü,ôé ìðïñåß íá öáíôáóôåß ï...íïýò óáò!

400 χιλ. περιπατητικές εκδροµές σε διάφορες περιοχές της Ηλείας, αλλά κυρίως στις ορεινές, όπως Φολόη, Αρχαία Ολυµπία κ.α. Από τις αγαπηµένες δράσεις του Παναγιώτη Αχιλλεόπουλου είναι οι περιπατητικές διαδροµές και τελευταία οι πεζοπορίες µε πανσέληνο που έχουν τύχει µεγάλης ανταπόκρισης από εκατοντάδες εθελοντές. Το µόνο που µπορεί κανείς να καταλάβει όταν αντικρίζει τον Παναγιώτη Αχιλλεόπουλο είναι πώς όσα χρόνια κι αν περάσουν ο ίδιος θα συνεχίσει να προσφέρει εθελοντικά µε σκοπό την ανάδειξη του ιστορικού πλούτου της Ηλείας.

áößóåò öõëëÜäéá öÜêåëïé åðáãã. êÜñôåò ôéìïëüãéá ðñïóêëÞóåéò

ÉÁ Å Á Ð Ô Å Ç Í Ô Õ ÓÕ × ÔÁ ÉÌÇ

Ô

Á Ô Ç ÏÔ

É

ÐÏ

ÁôåëéÝ ãñáöéêþí ôå÷íþí - åêôõðþóåéò

ÈåìéóôïêëÝïõò 12, Ðýñãïò, ôçë./fax: 26210 32037 e-mail:grafopyrgos@yahoo.gr


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Επιχείρηση

Της Παρασκευής Γκιόνη (P_gkioni@hotmail.gr)

ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΞΗΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ ΚΑΙ ΚΑΡΑΜΕΛΩΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΓΟΥΣΤΑ Η εταιρεία ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. είναι µία οικογενειακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε το 1936, στην Κρέστενα. Η δράση, όπως και η εξέλιξή της έγιναν σταδιακά. Αρχικά, δραστηριοποιούµενη στους ψηµένους παραδοσιακούς ξηρούς καρπούς, όπως φιστίκι αράπικο, αµύγδαλο, φουντούκι, φιστίκι κελυφωτό, κάσιους, ηλιόσπορος κ.α., κατάφερε να εδραιωθεί στην τοπική αγορά.

Το όραµα, όµως της οικογένειας ΚΟΥΗ ήταν πολύ µεγαλύτερο. Με µεράκι και επιµονή στην καλή δουλειά και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων, γρήγορα επιτεύχθηκε η διεύρυνση του αντικειµένου και του πελατολογίου της επιχείρησης. Από το 2001, εισήγαγε στην αγορά τους καραµελωµένους ξηρούς καρπούς και απέκτησε τη µορφή που έχει και σήµερα. Ταυτόχρονα, µεταφέρθηκε στις νέες της εγκαταστάσεις, στη θέση Τσαµά, στην Κρέστενα. Το σύγχρονο εργοστασιακό κατάλυµα της εταιρείας, κατασκευάστηκε και εξοπλίστηκε σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ποιότητας και τους κανόνες πρότυπης υγιεινής, για την ασφάλεια των τροφίµων, αλλά και τις ανάγκες και απαιτήσεις της ανταγωνιστικής αγοράς. Με πρώτη µέριµνα, την ικανοποίηση και διασφάλιση των δικαιωµάτων του καταναλωτή, στην υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων που θα καταναλώνει, η επιχείρηση πιστοποιήθηκε από

αναγνωρισµένο φορέα µε ΕΝ ISO 9001:2008 και FSSC 22000. Παράλληλα, εκσυγχρόνισε πλήρως την παραγωγική της διαδικασία, τελειοποιώντας και διαχωρίζοντας τις γραµµές παραγωγής της. Πλέον, στην γκάµα των προϊόντων της βρίσκεται πληθώρα καραµελωµένων και ψηµένων ξηρών καρπών, οι οποίοι διατίθενται κοµµένοι σε διάφορα µεγέθη και έχουν, κυρίως, χρήση σε είδη σοκολάτας και παγωτού. Με την ίδια πολιτική επεξεργασίας και χρήσης εντάχθηκε στο παραγωγικό κοµµάτι της και η επεξεργασία των µπισκότων τύπου oreo. Αυτές οι παραγωγικές δυνατότητες εξασφάλισαν ισχυρές συνεργασίες µε µεγάλες εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενδεικτικές φωτογραφίες από κάποια µεγέθη καραµελωµένων καρπών και σπασµένου µπισκότου. Στόχος της ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε είναι η ταύτιση του ονόµατός της µε τους ξηρούς καρπούς στη διεθνή αγορά. Για Σπασµένο Μπισκότο µε γέµιση Βανίλιας.

Ο ηλεκτρονικός διαλογέας της εικόνας εγγυάται την 100% διαλογή της πρώτης ύλης ξηρών καρπών και πρεσβεύει την επένδυση της ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. σε εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, ασφαλή προϊόντα.

Εξωτερική άποψη του εργοστασίου της ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. στη θέση Τσαµά, στην Κρέστενα Ηλείας

το σκοπό αυτό χρειάζεται επιµονή στην εξάλειψη των αδυναµιών, περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων, των διαδικασιών και των µέσων παραγωγής, καθώς και συνεχής ανανέωση των εφαρµοζόµενων µεθόδων διοίκησης. Η τάση και οι ανάγκες της εποχής θέλουν τον επαγγελµατία παρών σε κάθε καινοτοµία. Τον θέλουν ένα βήµα µπροστά από κάθε νέα επιθυµία και απαίτηση του καταναλωτή. Το εργοστάσιο ΚΟUIS dry nuts συµµετέχει σε συναντήσεις και εκθέσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό είτε ως εκθέτης είτε ως απλός επισκέπτης εδώ και αρκετά χρόνια. Οι εκθέσεις Sial στη

Γαλλία και Anuga στην Κολωνία της Γερµανίας είναι σταθεροί προορισµοί για την επιχείρηση κάθε χρόνο. Αλλά το παρών δίνει και σε τοπικές διοργανώσεις, µε πιο πρόσφατη αυτή στην έκθεση «Κερνάµε Ελλάδα», που πραγµατοποιήθηκε τον περασµένο Φεβρουάριο, στην Αµαλιάδα.

ΚΟΥΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. Η επιχείρηση στελεχώνεται από τα εξής τµήµατα: Γεν. ∆ιεύθυνση. Τµήµα ∆ιασφάλισης Ποιότητας Τµήµα Παραγωγής Τµήµα Προµηθειών Λογιστήριο

Τα πιστοποιητικά της εταιρείας.

Ανιχνευτής Μετάλλων (αριστερά) και Μαγνήτες ενσωµατωµένοι στις γραµµές παραγωγής (δεξιά) εγγυώνται 100% καθαρό τελικό προϊόν.

Τα Προϊόντα Ενδεικτικές φωτογραφίες παραδοσιακών ξηρών καρπών: Κρέστενα Ηλείας +30 26250 22031 Fax: 26250 23327 Kouis02@otenet.gr/info@kouis.gr www.kouis.gr

Καραµελωµένο Πέκαν

29

Καραµελωµένα Αµύγδαλα

Ενηµερώστε µας για τις επιχειρηµατικές σας κινήσεις: info@multipro.gr

1936

Ίδρυση της εταιρείας.

2001

Η εταιρεία εισήγαγε στην αγορά τους καραµελωµένους ξηρούς καρπούς και απέκτησε τη µορφή που έχει και σήµερα


30

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΣΕΛΙ∆ΑΣ: Γ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Στείλτε µας τις ερωτήσεις σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: patrispy@otenet.gr ή στη διεύθυνση της εφηµερίδας µε την ένδειξη «ο κήπος που αγαπώ»

Έ

Αµπέλι, η καλλιέργεια και ο τρύγος !

ΛΕΥΚΗ ΟΙΝΟΠ ΟΙΗΣΗ (Άσ πρα κρασιά) Να θυµόµαστε ότι υγιές σταφύλι µέσης ωρίµανσης θα µας δώσει 70 – 80 λίτρα µούστου ανά 100 κιλά σταφυλιού. Αφήνουµε 24 ώρες να ηρεµήσει ο µούστος και να πέσει το ίζηµα στον πάτο του βαρελιού (πρώτη λάσπη µούστου). Την επόµενη µέρα και αν δεν έχει αρχίσει ο βρασµός, θα κάνουµε την πρώτη απολάσπωση, δηλαδή θα αφαιρέσουµε την λάσπη που έχει κατακάτσει στον πυθµένα του βαρελιού. Ίσως να καθυστερήσει έτσι η έναρξη της ζύµωσης αφού αφαιρέσαµε πολλές από τις φυσικές ζύµες (µαγιές) που υπήρχαν στον φλοιό και στην λάσπη. Φροντίζουµε κατά το δυνατόν η θερµοκρασία του µούστου να µην υπερβεί τους 23 C βαθµούς σε όλη την διάρκεια του βρασµού. Αυτό είναι απαραίτητη προϋπόθεση για κάνουµε καλό κρασί πλούσιο σε αρώµατα. Τα ανοξείδωτα δοχεία αποθήκευσης για τα λευκά κρασιά είναι απαραίτητα, διότι µε την προσθήκη παραφινέλαιου στην επιφάνεια του κρασιού, αποµονώνεται η επαφή του µε το οξυγόνο και ελαχιστοποιείται η πιθανότητα οξείδωσης (ξύνισµα). Στην φάση της τελικής µετάγγισης στο µέσο αποθήκευσης, γίνεται και η τελική απολάσπωση, ώστε το κρασί που θα µεταγγίσουµε να είναι καθαρό από κάθε σωµατίδιο και διαυγές. Πρ οσ οχ ή! Όταν θέλουµε να κάνουµε λευκό κρασί, δεν βάζουµε κόκκινα ή µαύρα σταφύλια µαζί, διότι θα βγάλουµε σκούρο χρώµα προς το κονιάκ. Το αυθεντικό λευκό κρασί έχει αχυροκίτρινο χρώµα.

ΕΡΥΘΡΗ ΟΙΝΟΠ ΟΙΗΣΗ (Κό κκινα κρασ ιά) Στα κόκκινα κρασιά υπάρχει µερική διαφοροποίηση ως προς την διαδικασία οινοποίησης. Για να πάρουµε κόκκινο κρασί, πρέπει να παραµείνουν οι φλούδες µαζί µε τον µούστο για λίγο διάστηµα, ώστε το µίγµα να αποκτήσει το επιθυµητό χρώµα, τις τανίνες και τις επιθυµητές ουσίες της φλούδας. Η αλκοολική ζύµωση θα αρχίσει µαζί µε τις φλούδες, οι οποίες πρέπει να παραµένουν πάντα βυθισµένες στον πολτό, ώστε να µην έρχονται σε επαφή µε το οξυγόνο και αρχίσουν να οξειδώνονται ( ξυνίσουν ). Η διαδικασία αυτή ονοµάζεται εκχύλιση και ο χρόνος της παραµονής της φλούδας µε τον µούστο µαζί, εξαρτάται από το τι χρώµα κρασί θέλουµε και πόσο χρόνο παλαίωσης του κρασιού θέλουµε. Μία ή δύο ηµέρες, δίνουν κρασί από ροζέ έως κοκκινωπό. Όσο περισσότερες ηµέρες διαρκεί η εκχύλιση, τόσο περισσότερο σκούρο χρώµα θα πάρει το κρασί και θα αποκτήσει περισσότερες τανίνες, δηλαδή στυφό, αλλά αποκτά και µεγαλύτερο χρόνο παλαίωσης, ανάλογα και µε την συγκεκριµένη ποικιλία σταφυλιών. ΚΑΛΗ ΣΟ∆ΕΙΑ και ΚΑΛΑ ΚΡΑΣΙΑ Ο νους µας ταξιδεύει προς τα τέλη του Νοέµβρη, όπου θα δοκιµάσουµε τα φρέσκα κρασιά µας!

να παλιό γνωµικό γράφει:“Φύτεψε κλήµα να φάνε τα παιδιά σου” (Του Λαού). Το αµπέλι είναι στα αλήθεια ευλογηµένο, µετρήστε πόσα προϊόντα παίρνουµε και φτιάχνουµε από αυτό: Αµπελόφυλλα, αµπελοβλάσταρα, σταφύλια, σταφίδες, µούστο, πετιµέζι, κρασί, ξύδι, τσίπουρο, κονιάκ µέχρι και καθαρό οινόπνευµα. Ακόµη και τα κλαδιά που κλαδεύουµε τα χρησιµοποιούµε για το αρνί που ψήνουµε ή για προσάναµµα. Επίσης, το λάδι που περιέχουν τα κουκούτσια των σταφυλιών, έχουν όπως κυρίως τα κόκκινα σταφύλια αντικαρκινικές και αντιοξειδωτικές ικανότητες.

Το ξεκίνηµα ενός µικρού αµπελιού

Η φύτευση του αµπελιού γίνεται τον Μάρτιο µήνα όπου φυτεύονται τα κλήµατα της προηγούµενης χρονιάς που έχουν ριζοπιάσει. Στο εµπόριο πουλιούνται διαφορετικές έτοιµες ποικιλίες. Το βάθος φύτευσής τους είναι περίπου 30 εκατοστά και οι ρίζες τους ψαλιδίζονται πριν την φύτευσή τους. Πάνω από το έδαφος πρέπει να αφήσουµε τουλάχιστον δύο µάτια από τα οποία θα πετάξουν δύο νέα βλαστάρια (σε περίπτωση που το ένα µας σπάσει) και θα αφήσουµε το ένα να µεγαλώσει όταν το στηρίξουµε. Το αµπέλι κλαδεύεται από τα µέσα Φεβρουαρίου µέχρι τα µέσα Μαρτίου περίπου, οι παλιοί έλεγαν µόλις µεγαλώσει η µέρα µια ώρα και θα έχει αρχίσει να ζεσταίνει πιο πολύ η µέρα. Το κλάδεµα του αµπελιού ξεκινάει από το δεύτερο χρόνο που το κλαδεύουµε χαµηλά για να αναπτυχτεί και για να του δώσουµε σχήµα. Από τον τρίτο το κλαδεύουµε πλέον συστηµατικά στη µορφή που του έχουµε δώσει. Τα σκαλίσµατα παίζουν σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξή του, όπως και η λίπανσή του στην καρποφορία του.

Τα απα ραίτητα ραντί σµατα είναι: -Λίγο πριν αρχίσουν να φουσκώνουν τα µάτια έως τέλος Φεβρουαρίου µε

βρέξιµο θειάφι διαλυµένο στο νερό. Αυτό γίνεται για τα αυγά των διάφορων βλαβερών εντόµων όπως των τετράνυχων. -Όταν οι βλαστοί είχαν µήκος 5-10 εκατοστά µε βορδιγάλιο πολτό και θειάφισµα. -Λίγο πριν την άνθιση, µε βορδιγάλιο πολτό σε συνδυασµό µε θειάφισµα. -Όταν η ρόγα έχει µέγεθος µπιζελιού, µε βορδιγάλιο πολτό και θειάφισµα. -Μετά από βροχή µέσα σε 24-48 ώρες, ράντισµα µε χαλκό. -Όταν αρχίζει το γυάλισµα της ρόγας, µε κίτρινες παγίδες µε το κατάλληλο ελκυστικό.

Τρύγος και Οινοποίηση

Πλησιάζει ο καιρός του τρύγου, να γίνει η καινούργια σοδειά κρασιού– άσπρο, µαύρο, γλυκό – και ό,τι άλλο µας δίνει το ευλογηµένο αµπέλι. Μετά από µια κοπιαστική προσπάθεια για να τρυγήσουµε γερό και υγιές σταφύλι, πρέπει να βάλουµε τα δυνατά µας και για µια καλή οινοποίηση, ώστε να «πληρωθεί ο κόπος µας». ∆ιότι καλή είναι η παράδοση ως προς την παρασκευή κρασιού, αλλά η ζωή προχωράει και οι απαιτήσεις πολλές, θα πρέπει σιγά-σιγά να εφαρµόζονται νέες αντιλήψεις ως προς την οινοποίηση, ώστε να επιτευχθεί κάθε χρόνο κατά το δυνατόν καλύτερη ποιότητα κρασιού. Κατ’αρχήν να πούµε δύο λόγια για το ποια είναι η κατάλληλη στιγµή για τρύγο. ∆εν τρυγάµε όταν το σταφύλι είναι άγουρο ή υπερώριµο, διότι χάνουµε πολλά αρωµατικά συστατικά του σταφυ-

λιού που µεταφέρονται στο κρασί. Οι µερακλήδες θα µπορούσαν τώρα τέλη Αυγούστου να κόβουν 100 ρώγες από διάφορα σηµεία του αµπελιού και να µετράνε τους βαθµούς Μποµέ (Baume), τα «γράδα» δηλαδή του µούστου κάθε βδοµάδα. Και όταν οι µετρήσεις επί µια εβδοµάδα δείχνουν τους ίδιους βαθµούς, τότε πρέπει να τρυγήσουµε. Τότε το σταφύλι µπορεί να δώσει το µέγιστο των αρωµάτων του. Πέρα όµως από την επίπονη αυτή διαδικασία, δεν πρέπει να τρυγάµε τα λευκά σταφύλια πριν πιάσουν τους 12 – 12,5 βαθµούς Μποµέ και τα µαύρα τους 13 – 13,5. Τα σταφύλια τα µεταφέρουµε σε τελάρα, ώστε να µην συµπιέζονται διότι αν σπάνε οι ρώγες, αρχίζει η οξείδωση του µούστου, που οδηγεί σιγά-σιγά στο ξύνισµα (ξύδι). Μικρές συµβολές οινοποίησης ∆εν χρησιµοποιούµε ποτέ σιδερένια σκεύη στην οινοποίηση, διότι ο σίδηρος είναι εχθρός του κρασιού. Πάντα πλαστικά ή ξύλινα ή ανοξείδωτα σκεύη. Έχει περάσει πλέον η εποχή του ξύλινου ή του πλαστικού βαρελιού που χρησιµοποιούσαµε για το βράσιµο και την ωρίµανση του κρασιού. Σήµερα χρησιµοποιείται κατά κόρον το ανοξείδωτο δοχείο, που είναι αδρανές υλικό αλλά και εύκολο στο καθάρισµα. Χωρίς να αποκλείουµε το παραδοσιακό πάτηµα µε τα πόδια, υπάρχουν δύο συσκευές που βοηθάνε τα µέγιστα και κάνουν την παραγωγή του µούστου διασκέδαση. Α) Αποραγιστήρας – διαχωριστήρας, συσκευή που χωρίζει τις ρώγες από τα τσάµπουρα και ταυτόχρονα τις σπάει σε ένα πολτό χυµού και φλούδας. Β) Βίδα – πιεστήριο η οποία συµπιέζει τον πολτό και εξάγει τον καθαρό µούστο. Εδώ εάν χρησιµοποιηθεί και κάποιο «φίλτρο», πχ σακούλα πολύ καθαρή από ζωοτροφές, θα εξαχθεί καθαρότερος µούστος χωρίς κουκούτσια και υπολείµµατα φλούδας.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Φθινοπωρινό κάλεσµα…

Κ

αλό µήνα, σε όλους τους φιλόζωους της στήλης! Πάει το καλοκαιράκι, οδεύει προς το τέλος του. Μαζευόµαστε σιγά-σιγά στα σπίτια µας εγκαταλείποντας τις παραλίες... Κάποια πλάσµατα όµως δεν θα έχουν σπίτι τον Χειµώνα που έρχεται. ∆εν θα έχουν µια γωνίτσα να κουρνιάσουν να προστατευτούν από τις καιρικές συνθήκες. ∆εν θα έχουν ένα πιάτο φαϊ και θα αναγκάζονται να περιπλανούνται χιλιόµετρα καθηµερινά, ώστε να βρουν κάτι να φάνε… Όπως ακριβώς θα βοηθήσουµε τους συνανθρώπους µας που θα είναι σε αυτήν την µοίρα, έτσι ακριβώς να βοηθήσουµε και τους τετράποδους φίλους µας. Ακόµα και σεις που τα µισείτε…

Βοηθήστε το έργο µας, ώστε να µην σας ενοχλούν στις καθηµερινές σας εξόδους από το σπίτι. Κι αν αναρωτιέστε µε ποιο τρόπο θα γίνει αυτό σας προτείνουµε το εξής: Τώρα που θα κάνετε την καθαριότητα του σπιτιού σας. Κάποια είδη σπιτιού που δεν θέλετε πια. Καποια αντικείµενα που δεν αρέσουν σε σας, αλλά σε µας θα φανούν ιδιαίτερα χρήσιµα για το Χριστουγεννιάτικο Bazzar µας. Κουβέρτες, κουρελούδες, πετσέτες... Μην τα πετάξετε. Φέρτε τα σε µας! Έτσι θα µπορέσουν να ζεσταθούν τα αδεσποτάκια µας. Κουβαδάκια από χρώµατα, γαλακτοκοµικά κ.α. θα χρησιµεύσουν για µπολάκια νερού και φαγητού. Λούτρινα ή πλαστικά παιχνίδια, θα κάνουν καλή συντροφιά στα κουταβάκια που θέλουν να παίζουν συνέχεια.

Ίσως να σας περισσεύουν και δυο µόνο ώρες από τον ελεύθερο χρόνο σας... Ελάτε να µας δείτε στο χώρο που διαχειριζόµστε στην περιοχή της Συντριάδας στον Πύργο! Παίξτε, χαϊδέψτε τα αδεσποτάκια. Θα ωφεληθείτε και οι δύο πλευρές! Φιλόζωοι και µη Φιλόζωοι, βοηθήστε το έργο του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου γιατί αν το κάνετε θα µας δώσετε την ευκαιρία να συνεχίσουµε την δράση µας. Τα πάντα χρειάζονται. Και όσοι είναι δύσπιστοι για το έργο µας και τα κίνητρα µας, να ξέρετε ότι δεν έχουµε αρνηθεί σε κανέναν να γίνει µέλος µας και να συµµετέχει στις δραστηριότητες µας. Ελάτε να µας γνωρίσετε καλύτερα! Αριθµός τραπεζικού Λογαριασµού: 56002002005490 (ALPHA Bank) Πληροφορίες στο 6983 091303

Αγγελίες – Χαρίζονται

∆είτε µερικά από τα σκυλάκια που φιλοξενεί ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου στο χώρο της Συντριάδας στον Πύργο και πάρτε την απόφαση σας… ξέχωρα από αυτά των φωτογραφιών υπάρχουν πάρα πολλά ακόµα σκυλιά όλων των ηλικιών και µεγεθών! Σχεδόν όλα τα σκυλιά µπορείτε να τα δείτε και στο Facebook (κάντε like στην κοινότητα Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου όπου και µπορείτε να έρθετε σε επαφή µε τον σύλλογο) Κάποιο από αυτά µπορεί να γίνει δικό σας!

Στο Eco Fest ο Φιλοζωικός Πύργου

Γ

ια µια ακόµα φορά ο Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου συµµετέχει σε µια ακόµα κοινωνική εκδήλωση µε το δικό του περίπτερο. Τα µέλη-εθελοντές του συλλόγου έστησαν το περίπτερο τους στο χώρο του Eco Fest στον Αλφειό που ξεκίνησε χθες και θα ολοκληρωθεί σήµερα Κυριακή…

Φυσικά τις εντυπώσεις αναµένεται να κλέψουν για µια ακόµα φορά τα µικρά κουταβάκια που φροντίζουν οι εθελοντές ενώ στο περίπτερο θα υπάρχουν ενηµερωτικά φυλλάδια καθώς και αναµνηστικά µε το λογότυπο του συλλόγου η αγορά των οποίων θα ενισχύσει τις δράσεις του…

Χαρίζεται ο Τζίµι, 1,5 χρονών, πολύ φιλικός.

Χαρίζεται η Τζούλια, 2 χρονών, το τέλειο σκυλί για µια οικογένεια.

Χαρίζεται η Καντού, 1 χρόνου, µε πολύ ενέργεια.

Χαρίζεται η Λίλη, ήσυχο σκυλί, µε πολύ καλό χαρακτήρα.

Συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας

Αίτηµα για να µην διώκονται οι αιρετοί αφού δεν υπάρχει χρηµατοδότηση για τ’ αδέσποτα…

Σ

το ∆ηµοτικό Θέατρο Αργοστολίου στην Κεφαλονιά πραγµατοποιήθηκε η συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας (Κ.Ε.∆.Ε.), κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκε και το πρόβληµα των αδέσποτων, που παίρνει συνεχώς µεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της συνεχιζόµενης πρακτικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο µε διάφορα προσχήµατα δεν αποδίδει την προβλεπόµενη από το νόµο επιχορήγηση για την κάλυψη δαπανών περίθαλψης των αδέσποτων. Όπως τονίστηκε το πρόβληµα χειροτερεύει αφού λόγω της οικονοµικής συγκυρίας όλο και περισσότεροι ιδιοκτήτες ζώων συντροφιάς αδυνατούν να τα συντηρήσουν και τα εγκαταλείπουν στους δρόµους. Σύµφωνα µε το δελτίο Τύπου η Κ.Ε.∆.Ε. πρέπει να δραστηριοποιηθεί άµεσα και να θέσει το υπουργείο προ των ευθυνών του. Έγινε λόγος για αδικία αφού από τη µία η κυβέρνηση δεν αποδίδει θεσµοθετηµένους πόρους και από την άλλη διώκονται ποινικά και αστικά οι αιρετοί και οι δηµοτικοί υπάλληλοι για θέµατα των αδέσποτων. Παράλληλα ζητήθηκε από την Κ.Ε.∆.Ε. να ενηµερώσει επί-

σηµα για την κατάσταση, που έχει διαµορφωθεί, την ηγεσία της δικαιοσύνης, καθώς και τον εισαγγελέα, που έχει ορισθεί µε αρµοδιότητα τα ζώα, ώστε να αποφεύγονται περιττές διώξεις που για τους αιρετούς που µπορεί να οδηγήσουν σε αργία ή έκπτωση. Το θέµα των αδέσποτων προκάλεσε το ενδιαφέρον των µελών της Επιτροπής, ενώ υπήρξε δέσµευση για άµεση παρέµβαση στον αρµόδιο αναπληρωτή υπουργό Μάξιµο Χαρακόπουλο για την απόδοση της επιχορήγησης, τουλάχιστον του 2013.

Χαρίζεται ο Λάµπης, 1,5 χρονών, πολλή φιλικός.

Χαρίζεται ο χαδιάρης Ρεξ, 2 χρονών.

Χαρίζεται ο 2χρονος Ράσελ, µικρόσωµος, ό,τι πρέπει για σπίτι.

Χαρίζεται ο Τζάκο, 2 χρονών, φιλικότατος.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

32

∆ρόµοι σκοτεινοί δρόµοι θανάτου…

χρονικά Του Γιάννη Νικολόπουλου

Οι δυνάµεις της τύχης…

Βαθιά ριζωµένη στην ελληνική ψυχή είναι η έννοια της µοίρας και ο φόβος µπροστά στο πεπρωµένο. Από τον 4ο αιώνα και µετά όλο και περισσότερο συναντά κανείς τις δυνάµεις της τύχης «ειµαρµένη» µοίρα και «ανάγκη». Στο πνεύµα της αιτιότητας, που είχε ανακαλυφθεί από το ελληνικό φιλοσοφικό πνεύµα, υποτάσσονταν και οι θεοί. Στους µεγάλους ποιητές, σαν αγαπηµένο τους µοτίβο, επικρατεί αυτή η απαισιόδοξη ενατένιση της ζωής. Μέσα στην αιώνια ανακύκλιση των πραγµάτων στο διάβα της ιστορίας, ο Πολύβιος πίστευε ότι βασιλεύει ο νόµος της ανάγκης. Πολλοί χρησιµοποίησαν το χρόνο ως µια από τις θεότητες της τύχης, - «Αιών». Στον προχριστιανικό κόσµο παρουσιάζονταν πολλοί «σωτήρες» που θα τον λύτρωναν από την καταπίεση της ειµαρµένης. Την Ίσιδα την θεωρούσαν ως «δαµάστρια» της «ανάγκης», τον Σεράπιδα ως «σωτήρα των πτωχών».

Αρετή, η αγνοηµένη του κόσµου τούτου…

Μια από τις παροπλισµένες τα τελευταία χρόνια λέξεις είναι και η λέξη αρετή. Λέξη βαριά από βιωµένο µέσα στις κορυφαίες ζυµώσεις του πνεύµατος παρελθόν, ζει τρεις χιλιάδες χρόνια στον τόπο αυτό, κάποτε η ευνοούµενη της παιδείας και ο στόχος συµπεριφοράς των αληθινά πολιτισµένων ανθρώπων, σήµερα αγνοηµένη και απαξιωµένη µε τρόπο εχθρικό. Τι σηµαίνει στην εποχή των γνώσεων και της νεοτερικότητας, αυτή η παράξενη λέξη που ηχει παράτερα εκτός καιρού; Λέξη οχληρή, µε διαφυλαγµένο ακέραιο το περιεχόµενό της, αστράφτει όταν ανεβαίνει στη συνείδηση µ’ ένα φως, σωστή επιταγή ζωής και µε το στεφάνι της αθανασίας περιβεβληµένη. «Αρετή δε, καν θάνη τις, ουκ απόλλυται» έλεγε ο Αριστείδης. Η αρετή ως λέξη – έννοια µας συνάπτει µε το σώµα του πνευµατικού πολιτισµού που κάνει ν’ αντηχεί µέσα µας ως επιλογή υψηλού ηθικού βίου. Η αρετή εµπνέει ζωή καθάρια και συνεπή στις ιδέες και στις τάξεις, συγκροτώντας µια κοινωνία ανθρώπων όπου η συµβίωση θα είναι αρµονική. Οταν ένας λαός λησµονεί, ή τον κάνουν να λησµονεί, το χρέος του ενάρετου βίου – βίου τιµιότητας, αλήθειας, σεµνότητας, ειλικρίνειας και φιλαλληλίας που συγκροτούν το πρώτο στάδιο της αρετής τότε κινδυνεύει να εξανδραποδιστεί έχοντας µεταµορφώσει τη ζωή του σε καθηµερινή κόλαση. «Υπηρετούµε αλλήλους» µε το σεβασµό µας στη δικαιοσύνη και την αρετή» έλεγε ο Πρωταγόρας.

«Ο δρόµος είναι σκοτεινός ώσπου να σ’ ανταµώσω» σιγοψιθυρίζουν όλοι οι οδηγοί που διέρχονται τους δυο µεγάλους εθνικούς δρόµους Πατρών – Πύργου και Πύργου – Κυπαρισσίας. Εδώ και µια τριετία – όσα χρόνια βασιλεύει η … κρίση και η… τρόικα – οι δύο αυτοί δρόµοι µένουν στο σκοτάδι. Κόµβοι επικίνδυνοι, διασταυρώσεις µικρών οδικών αρτηριών, στροφές θανάτου και είσοδοι πόλεων και κωµοπόλεων , δεν φωτίζονται όπως επιβάλλεται. Το πρόβληµα δηµιουργήθηκε από τους… διαρρήκτες των χάλκινων καλωδίων των ηλεκτροφωτιστικών στύλων. Η αρµόδια υπηρεσία –∆ΕΣΕ Πατρών- συνεχώς ανακοινώνει την αποκατάσταση του φωτισµού και συνεχώς το σκοτάδι παραµένει αµετάθετο. Και

όµως… στους σκοτεινούς και… αφώτιστους αυτούς δρόµους – κόµβους, κλπ έχουν συµβεί πολλά θανατηφόρα τρο-

χαία. Έχει χυθεί άδικα ανθρώπινο αίµα για λίγα µέτρα χάλκινων καλωδίων…

Στο Πανόπουλο εκείνο τον µαύρο καιρό…

Ο Αύγουστος της πικρής εποχής -1943 – ήταν µήνας σκληρός και οδυνηρός για την σακατεµένη Ηλεία. Η ιστορία έχει αφιερώσει πολλές µαύρες σελίδες για την απαθανάτιση γεγονότων, περιστατικών και τραγωδιών και δραµάτων που σηµάδεψαν τη µοίρα και το µέλλον του τόπου αυτού. 29 Αυγούστου 1943: Στα Χάνια Πανόπουλου πρωί, οι Γερµανοί συνέλαβαν όλους τους κατοίκους του χωριού µεταξύ των οποίων και τον ιερέα που τον έβγαλαν από την εκκλησία την ώρα που λειτουργούσε. Τον πήραν ντυµένο µε τα ιερά άµφια. Τους συγκέντρωσαν σ’ ένα µικρό µέρος του χωριού και αφού αποµάκρυναν τα γυναικόπαιδα και τον ιερέα, έστρεψαν τα πολυβόλα εναντίον τους. Θα τιµωρούνταν µε θάνατο γιατί είχαν δήθεν υποθάλψει Άγγλους. Την κρίσιµη εκείνη στιγµή, ο υπεύθυνος Γερµανός αξιωµατικός της περιοχής ∆ίβρης ονόµατι Χούπερ έστειλε σήµα αναστολής της εκτέλεσης. Ο

Άγιος Ιωάννης ο Πρόδροµος είχε… στείλει τον τότε δήµαρχο Πύργου Τ. Καζάζη στη ∆ίβρη να πείσει τον Γερµανό ∆ιοικητή να µαταιώσει τις εκτελέσεις… και τον έπεισε…

Ανάγνωσµα περί ιερών κηρυγµάτων… Αναγνώστης µας, εκκλησιαζόµενος τακτικά, σε παρέµβασή του στη σελίδα αυτή, κάνει λόγο για το θείο κήρυγµα που γίνεται από κληρικούς και λαϊκούς τις Κυριακές και τις ιερές πανηγύρεις. «Το σηµερινό κήρυγµα, σηµειώνει, είναι γεµάτο θεολογικές έννοιες, που ο κοινός άνθρωπος είναι αδύνατο να αποκρυπτο-

«Επετειακά» θρηνολογήµατα Επερίσσευσαν οι θρήνοι, οι κοπετοί και τα… καταγγελτήρια των θεσµικών και µη Ηλειαρχών, την ηµέρα της αλήστου µνήµης «επετείου» των πυρκαγιών του Αυγούστου 2007. Για 6η χρονιά εθρήνησαν επιδερµικά για λίγες στιγµές και ύστερα επέστρεψαν στους… θρόνους τους, σκεπτόµενοι την φοβερή ηµέρα της κρίσεως: Την 22α Μαΐου 2013 που θα ορίσει την τύχη τους και την… καρέκλα τους. Στη θρηνολογία τους παρέλειψαν να… µνηµονεύσουν πως διαχειρίστηκαν εκείνη την τραγωδία και το κυριότερο: Ποια κονδύλια έλαβαν και πού τα διέθεσαν; Αν οι αναίσθητοι και ανεύθυνοι κυβερνήτες ενέπληξαν τους πληγέντες – πυρόπληκτους µε το Ταµείο Μολυβιάτη, οι τοπικοί διαχειριστές – θεσµικοί και µη των προβληµάτων και των αιτηµάτων τους, τους… κρέµασαν κυριολεκτικά διασπαθώντας την όποια οικονοµική χορηγία αλόγιστα. Και οι µεν και οι δε είναι υπόλογοι απέναντί τους…

γραφεί και τις αντιπαρέρχεται ανυποψίαστα. Η σάρκωση, η θέωση, το προπατορικό αµάρτηµα, η λύτρωση από τον θάνατο, η σωτηρία κλπ είναι έννοιες µε

ειδικό περιεχόµενο, που η τυποποιηµένη χρησιµοποίησή τους τις αχρηστεύει. Αιχµάλωτες µιας φτιαχτής γλώσσας, οι πιο µεγάλες αλήθειες κινδυνεύουν να φανούν αναποτελεσµατικές». Συνεχίζοντας ο αναγνώστης µας, που φαίνεται ότι έχει θεολογική παιδεία, παρατηρεί ότι «ένα άλλο γνώρισµα του σηµερινού κηρύγµατος είναι ότι στερείται προσωπικού βιώµατος, είναι η ψυχρή ιστορία ενός τρίτου χωρίς την υποστασιακή βίωση, είναι γεµάτο βερµπαλισµό και … λογιωτατισµό». Εµείς οι… πτωχοί τω πνεύµατι θα θυµήσουµε απλώς τον απόστολο Παύλο και τη σύστασή του στον Τιµόθεο: «Μη λογοµαχείτε εις ουδέν χρήσιµον επί καταστροφή των ακουόντων». Και «µη βητολογήσετε ώσπερ οι εθνικοί. ∆οκούσι γαρ ότι εν τη πολυλογία αυτών εισακουσθήσονται».


ΕΡΓΑΣΙΑ Ζ ΗΤ ΗΣ Η

. . ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6980770473. ΜΑΣ7150 --------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΤΖΕΛ, ΗΜΙΜΟΝΙΜΟ, ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗ. Πληρ. τηλ. 6976300021, Πύργος.ΜΑ7663. --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ (βρίσκεται στην Ελλάδα 15 χρόνια) ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων και οικιακές εργασίες. Πληρ. τηλ. 6979822648. -------------------------------------. ΝΕΟΣ 32 ΧΡΟΝΩΝ ΕΛΛΗΝΑΣ µε τρία παιδιά και χαµηλό εισόδηµα, λόγω έλλειψης συνεχούς εργασίας, ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ∆ΩΡΕΑΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, µε αντάλλαγµα οποιαδήποτε εργασία αγροτικής και οικοδοµικής δραστηριότητας, κύριο επάγγελµα ελαιοχρωµατιστής. Εργατικός – υπάκουος – µε κέφι για εργασία. Τηλέφωνο: 6979288013. ΜΑ2816 --------------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Λευκορωσία γνώστης ελληνικών ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων, εσωτερική, άριστη µαγείρισσα, στον Πύργο και γύρωθεν χωριά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ τηλ. 6995639614. ΜΑ2969 -----------------------------------. ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ µε µεγάλη πείρα στην υψηλή ραπτική ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ σε ατελιέ, περιοχή Πύργου. Τηλ.: 2624071448. ΜΑ2899 -----------------------------------. ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΡΩΣΙΑ µε πολύ καλά ελληνικά ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ως babysitter ή την φύλαξη ηλικιωµένων ως εξωτερική. ∆ίδονται συστάσεις. Τηλ: 6997962525. ΜΑ2955

-----------------------------------. Θεραπευτικές Ιαµατικές Χειροµαλάξεις – Θεραπείες µέσω βοτάνων. ΓΙΑ: Ψωρίαση, αυχενικό, σύνδροµο ώµου χειρός, πονοκεφάλους, κήλη µεσοσπονδύλιου δίσκου, οσφυο - ισχιαλγία, οστεοαρθρίτιδα γονάτου και ιλίγγους µε

ΕΡΓΑΣΙΑ Π ΡΟ Σ ΦΟ Ρ Α . ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ για τήρηση Γ’ Κατηγορίας βιβλία µε τουλάχιστον 10ετή προϋπηρεσία, κάτοχος πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης. Αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/35686. ΜΑ7468 --------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΥΣΙΚΟΣ για συνεργασία µε κεντρικό φροντιστήριο του Πύργου. Τηλ. επικ. 6948894441. ΜΑ2944 --------------------------------------. ΓΕΩΦΡΟΥΤΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, απόφοιτος φυτικής παραγωγής για µόνιµη εργασία στα Λεχαινά. Απαραίτητο προσόν η γνώση ξένης γλώσσας κατά προτίµηση Γερµανικών. Αποστολή βιογραφικών στο fax: 26230/29170. ΜΑ2719 --------------------------------------.. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφενείο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6986321251. ΜΑ2622 ---------------------------------------. ΖΗΤΕΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ CAFE για απογευµατινή εργασία στον Πύργο. Πληρ. τηλ.: 6986876014. ΜΑ2965. -----------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ για ντελίβερι στον Πύργο, µε δικό του µηχανάκι. Τηλ.: 6973908293. ΜΑ2981 -----------------------------------. Από την «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΕΠΕ – Υπηρεσίες Ταξί µε έδρα την Αµαλιάδα, ΖΗΤΕΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ, κάτοχος: 1) ειδικής κάρτας οδήγησης ταξί και β) κάρτας ανεργίας ΟΑΕ∆. Πληροφορίες στο τηλ.: 6972726670 (Νίκος).

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

για φύλαξη ηλικιωµένης, όχι κατάκοιτης στην περιοχή Πλατιάνας. Τηλ.: 6973896737.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΤΥΛΙΧΤΗΣ

για την «ΛΑ∆ΟΚΟΛΛΑ» στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6979778322. ΜΑ2883

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ

για φύλαξη ηλικιωµένων, όχι κατάκοιτη στην περιοχή Πλατιάνας. Πληρ. τηλ. 6973896737. ΜΑ2958

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ για τον Πύργο

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ * Πτυχίο Κοινωνικής Εργασίας και Άδεια άσκησης επαγγέλµατος * Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας * Επαγγελµατική ικανότητα και εµπειρία σε συναφή αντικείµενο * Ικανότητα οργάνωσης, προγραµµατισµού, ελέγχου * Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας * Ικανότητα να διαµορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εµπιστοσύνης µε τα παιδιά * Γνώση χειρισµού Η/Υ Αποστείλατε βιογραφικό µέχρι 10 Σεπτεµβρίου µε e-mail: ergasia.smile@yahoo.gr αναγράφοντας τον κωδικό 99. Περιοχή Πύργος.

Η εταιρεία Π.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΙΚΤΕΟ Α.Ε. αναζητά για το ΚΤΕΟ στον Πύργο του Νοµού Ηλείας: Απόφοιτο Τ.Ε.Ι µηχανολόγο µηχανικό, ή µηχανικό οχηµάτων, ή ηλεκτρολόγο µηχανικό, ή µηχανικό ΤΕΕ β κύκλου, ο οποίος να διαθέτει : Άδεια οδήγησης στις κατηγορίες Α,Β,Γ Πιστοποιητικό ελεγκτή ελαφρών, βαρέων και δικύκλων Για τους αποφοίτους ΤΕΙ το πιστοποιητικό ελεγκτή δεν είναι απαραίτητο. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 26210 36336, 27210 99699 ΜΑ2774

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

µε φροντιστηριακή πείρα ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ µαθητές και ενήλικες όλων των επιπέδων. Τιµές προσιτές. Επίσης, αναλαµβάνει µεταφράσεις κειµένων. Τηλ. επικοινωνίας: 6979003850.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε φροντιστηριακή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε παιδιά δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου. Παρέχονται προσωπικές σηµειώσεις σε όλα τα µαθήµατα. Προετοιµασία πανελληνίων. Τηλ: 6973793774.

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µε το προσωπικό του οικοδοµικές εργασίες όπως: Σοβατίσµατα, ταβάνια, σκεπές, µερεµέτια, περιφράξεις. Άµεση εξυπηρέτηση. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6983461058, κος Γιάννης. ΜΑ2914

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΤΟΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ

τα παλιά σας χρυσά κοσµήµατα και ό,τι περιέχει χρυσό. Πληρ. τηλ. 6980327826. ΜΑΣ4448

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ

για µπουφέ στο Ροδο cafe στην Αρχ. Ολυµπία µε εµπειρία και γνώση Ξένης Γλώσσας. Πληρ. τηλ. 6973809133. ΜΑ2889

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΠΕΛΑ

για ψησταριά στο Κατάκολο. Τηλ. επικ: 2621041873, 6980442132. ΜΑ2960

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Μ ΑΘΗ Μ ΑΤΑ . ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ µε µεταπτυχιακές σπουδές και εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα Αγγλικών σε παιδιά και ενήλικους, τιµές προσιτές. Τηλ.: 6984611076.ΜΑ7220. -------------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά – ενήλικες, όλα τα επίπεδα. Πληρ. τηλ. 6947776058, 6983468489. -----------------------------------. ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΟΣ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΥΣΗ σε θέµατα αγωγής και εκπαίδευσης ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε παιδιά µε εκπαιδευτικές ανάγκες, καθώς και ΚΑΘΟ∆ΗΓΗΣΗ στους γονείς τους, µε στόχο την κοινωνική και σχολική προσαρµογή. Τηλ. επικοινωνίας: 6972674993. ΜΑ2743 -----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977966409. ΜΑ2876 ----------------------------------. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα ισπανικών όλων των επιπέδων. Επίσης παραδίδονται ιδιαίτερα µαθήµατα σε παιδιά του δηµοτικού για την προετοιµασία του σχολείου τους σε χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6975600263. ΜΑ2877 ----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου µε εµπειρία και σύγχρονες µεθόδους διδασκαλίας (τιµή 10 ευρώ την ώρα και το πρώτο 2ωρο διδασκαλίας δωρεάν). Επίσης παραδίδει µαθήµατα στους φοιτητές του ΤΕΙ Πύργου στα Μαθηµατικά και προχωρηµένα θέµατα Γραφικών Υπολογιστών. Πληρ. τηλ. 6979055712. ΜΑ2900 -----------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΣ παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6982686484. ΜΑ2901 -----------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου, καθώς και φοιτητές ΕΑΠ, ΤΕΙ. Τηλ: 6980017579. ΜΑ2952 -----------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη βοήθεια µαθητών του δηµοτικού. Τηλ.: 6973896453. ΜΑ2953 -----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών µε εµπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου – ΕΠΑΛ. Τιµές προσιτές. Περιοχή: Αµαλιάδα. Τηλ.: 6972153993. ΜΑ2954 -----------------------------------ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ιδιαίτερα και σε γκρουπ και

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ

απόφοιτος Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6983920742. ΜΑ2790

προετοιµάζει για εξετάσεις όλων των διπλωµάτων. Τιµές προσιτές. Τηλ: 6972399209. -----------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946639494. ΜΑ2943 ----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ µε πτυχίο ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου και πολυετή εµπειρία, παραδίδει µαθήµατα ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε παιδιά και ενήλικες για όλα τα επίπεδα. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 26210/34857, 6948174587.ΜΑ2942 ----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ «Αρχές Οικονοµικής Θεωρίας» σε προσιτές τιµές. Τηλ: 6976840058. ----------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε 10ετή εµπειρία ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την προετοιµασία µαθητών υποψηφίων γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ στο µάθηµα της ΕΚΘΕΣΗΣ. Τηλ: 6975674094.

. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον όλων των επιπέδων σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου. Επίσης, Φυσική και Χηµεία σε µαθητές γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6983644081. Ώρες επικοινωνίας: 14:00-23:00.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή (µαθησιακές δυσκολίες – δυσλεξία) και µε φροντιστηριακή πείρα: Παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές όλων των επιπέδων ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου – ΕΠΑΛ, καθώς και σε µαθητές µε Μαθησιακές ∆υσκολίες. Γρήγορη κάλυψη κενών. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6972340912.ΜΑ2032. -----------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Αναλαµβάνονται και γκρουπ 2-3 ατόµων. Τιµές πολύ χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ2768

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου, λυκείου και προετοιµασία για Πανελλαδικές Εξετάσεις. Τηλ. 6981445968. ΜΑ7217

. ΧΗΜΙΚΟΣ

µε εµπειρία στην παράδοση ιδιαιτέρων µαθηµάτων, αναλαµβάνει µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου σ’ όλα τα θετικά µαθήµατα. Υπάρχει δυνατότητα ταχύρρυθµων θερινών µαθηµάτων. Τιµές πολύ προσιτές. Υπάρχουν σοβαρές συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6986536106. ΜΑ2043

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΚΥΡΙΑ από 40 έως 60 ετών για συγκατοίκηση ΜΟΝΙΜΗ στην περιοχή Κρεστένων. Πληρ. τηλ. 6948768331. ΜΑ7122

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για CAFE «ΑΠΑΓΚΙΟ» Πατρών 24.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε φροντιστηριακή εµπειρία στην Αθήνα παραδίδει µαθήµατα σε παιδιά γυµνασίου, λυκείου και κατεύθυνσης. Παρέχονται βιβλία µε προσωπικές σηµειώσεις. Λογικές τιµές και σίγουρη πρόοδος. Τηλ. επικοινωνίας 6970682221. ΜΑ2913

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ (FLE) ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

για όλα τα διπλώµατα γαλλικών. Προσιτές τιµές από 5-10 ευρώ την ώρα. Τηλ.: 6982094415. ΜΑ2744

Πληρ. τηλ. 6974807041, 26210/28863. ΜΑ2926

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΕΣ

ΚΟΠΕΛΕΣ Ελληνίδες νεαρής ηλικίας για καφετέρια στην Νέα Μανολάδα, µισθός ικανοποιητικός, προσφέρεται διαµονή – φαγητό. Τηλ.: 6979638036.

ΜΑ 2641


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

34

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Γ ΚΑ ΡΣ Ο Ν Ι ΕΡ Ε Σ

----------------------------------------------. ΑΘΗΝΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 27τ.µ. στην οδό Κεφαλληνίας 86 Κυψέλη. Ένα υπνοδωµάτιο – χολ- κουζίνα – µπάνιο – 2 µπαλκονάκια. Κοινόχρηστα 5 ευρώ βρίσκεται στον ηµιώροφο. Τιµή 150 ευρώ. Τηλ.: 26210-26532 πρωινές ώρες, κιν: 6973231405.

. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 ----------------------------------------------. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ- ΠΑΝΟΡΑΜΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως εξοπλισµένη µε όλο τον εξοπλισµό. Τιµή 180 ευρώ τον µήνα. Τηλ.: 6936771049. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο 45τ.µ. 3ος όροφος, επιπλωµένη µε ψυγείο, κουζίνα και αυτονοµία στη θέρµανση, µόνο 180 ευρώ. Τηλ.: 6936668160. ΜΑ2994

.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46τ.µ. Πολυτεχνείου 7 στον Πύργο, πλήρως επιπλωµένη. Τηλ.: 6948040153. ΜΑ2655 -----------------------------------------------... ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 22τ.µ. και 2ΑΡΙ 57τ.µ. Πλήθωνος 3, 1ου ορόφου, σε καινούρια πολυκατοικία, στον Πύργο. Τηλ.: 6976038102. ΜΑ7196 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (σε γυναίκα εκπαιδευτικό) στο κέντρο της πόλης του Πύργου ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 36τ.µ. πλήρως επιπλωµένη και άρτια εξοπλισµένη. Τηλ: 6974980420. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ρετιρέ επιπλωµένη 36 τ.µ. και 36 τ.µ. βεράντα µε τέντα. Τηλ: 6973218557, 6971635116, 2621033044. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια 15τ.µ. πλησίον ΤΕΙ επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα, 200 ευρώ. Τηλ: 6976623871 – 6972215945. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40τ.µ. 3ου ορόφου, υπνοδωµάτιο, κουζίνα, καθιστικό, µπάνιο, µοντέρνο βάψιµο, κλιµατισµό, θωρακισµένη πόρτα, σίτες, θυροτηλεόραση, πλησίον ΤΕΙ. Τηλ: 6977509760 και 6970186575. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45τ.µ., 1ος όροφος, ευρύχωρη µε λίγα κοινόχρηστα και ηλιακό θερµοσίφωνα, ∆ερβενακίων και Περικλέους 39, πλησίον σούπερ µάρκετ «Τερζής». Τηλ: 6936716226. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην οδό Κοκκίνου και ΣΠΑΠ 7. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6936119098, 2621034465. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ρετιρέ, επιπλωµένη ή µη στον τέταρτο όροφο µε ερκοντίσιον, κεντρική θέρµανση και ασανσέρ και 2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. στον τρίτο όροφο, διαµπερές µε κεντρική θέρµανση και ασανσέρ, επί της οδού Καρκαβίτσα και Θεµιστοκλέους στον Πύργο. Πληρ. τηλ.: 2621032621 και 6937097825. 2) Τηλ.: 6974418144. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ STUDIOS – ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες, µε κλιµατισµό, σε νεοανεγειρόµενη πολυκατοικία, επί της οδού Κουντουριώτη (πλησίον καταστήµατος Eurobank οδού Πατρών). Τηλ: 6947938916.ΜΑ2735. ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στον 1ο όροφο στον Πύργο. Τηλ.: 2621026406, 6979853380. ΜΑ2989 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου στη ∆ραγατσανίου 42, µε δύο δωµάτια, πλησίον 1ου δηµοτικού. Τιµή ενοικίου 230 ευρώ. Τηλ.: 2621037330, 6977588841. ΜΑ2988 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ STUDIO στην κεντρική πλατεία του Πύργου, µε ελάχιστα κοινόχρηστα. Τηλ.: 6942217261. Επίσης, ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (Τιµή 220 ευρώ) και ένα ∆ΥΑΡΙ (Τιµή 230 ευρώ) στο κέντρο, Κορίνθου 130, έναντι στάση λεωφορείου για Πανεπιστήµιο. Φρεσκοβαµµένα µε θυροτηλέφωνα. Τηλ.: 6956422562. ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε νεόδµητη οικοδοµή, επιπλωµένες µε αυτόνοµη θέρµανση, στο κέντρο του Πύργου. Τηλ.: 6936744842. ΜΑ2975

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

4ου ορόφου, µε κλιµατισµό, δίχωρη, πλήρως επιπλωµένη, µε µεγάλες βεράντες, σε κεντρικό σηµείο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944668390 και 6937408006. ΜΑ2884

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

πλήρως επιπλωµένη µε A/C και δωρεάν internet. Τιµή λογική! Τηλ.: 6936753692.ΜΑ2821

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 73µ²

ανεξάρτητο, ηλιόλουστο χωρίς κοινόχρηστα µε ατοµική θέρµανση µε µεγάλες βεράντες επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ²

1ου ορόφου, ηλιόλουστο µε τρεις κάµαρες, κουζίνα, σαλόνι, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµική θέρµανση, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 46µ²

3ου ορόφου, ηλιόλουστο, µε µεγάλα µπαλκόνια, χωρίς κοινόχρηστα, µε ατοµικό καλοριφέρ επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37. Πληρ. τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ7141.

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ (46µ²) (υπνοδωµάτιο µεγάλο, κουζίνα µεγάλη, µπάνιο) στο ισόγειο διώροφης οικοδοµής, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, µε αυτόνοµη θέρµανση, ισόγειο µπαλκόνι, επί της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41 (Ευαγγελισµός Θεοτόκου) σε πολύ πολύ καλή τιµή, σχεδόν καινούριο (10 ετών). Πληρ. τηλ. 6938580849 και 6973746592. ΜΑ2924

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – 2ΑΡΙ

επιπλωµένη ή όχι, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Τηλ: 6940744166.

. ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

δίπλα στα ΤΕΙ Πύργο καινούριες, πλήρως επιπλωµένες µε A/C και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 2621034323, 6936101901.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

πλησίον ΤΕΙ Πύργο, καινούρια, πλήρως επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ: 2621023738, 6980998980 (what’s up).

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Ερµού 75, µε κλιµατισµό ιδανική για φοιτητές. Τηλ: 6974370497, 6974370498, 6974908727, 2621027117, 2621027146.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

στο κέντρο του Πύργου, κοντά στα ΤΕΙ, πλήρως επιπλωµένες, χωρίς κοινόχρηστα και χωρίς λογαριασµό νερού, κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571.ΜΑΣ1270.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

όπισθεν δικαστηρίων για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑ1073.

------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη χωρίς κοινόχρηστα. Ρήγα Φεραίου 36, Αµαλιάδα. Τηλ.: 6937227618. ΜΑ2976 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ δίχωρη και ∆ΥΑΡΙ, επιπλωµένη χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 6977674770, 6974590001. ΜΑ2991 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40τ.µ. 1ος όροφος, χωρίς κοινόχρηστα, επιπλωµένη µε A/C, TV, πλυντήριο, κεντρικά στην Αµαλιάδα. Πληροφορίες: 6932360437. ΜΑ2973 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΗ-ΤΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη δίπλα στην κεντρική πλατεία µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6982476548. ΜΑ2933 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 29τ.µ. µε πόρτα ασφαλείας, λίγα κοινόχρηστα, στον 2ο όροφο, στην οδό Αγ. ∆ηµητρίου στον Πύργο. Τηλ.: 6974578010. -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στα Χαλικιάτικα, κατάλληλο για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6977773381. ΜΑ2950 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., Πατρών, έναντι Σταδίου, 4ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6979494444. ΜΑ2947 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στον Πύργο 30 τ.µ., στο κέντρο, πλήρως εξοπλισµένη και A/C-TV- INTERNET, 4ος όροφος, χωρίς κοινόχρηστα µόνο (10 ευρώ) επάνω από Βιβλιοπωλείο ΚΟΡΚΟΛΗ, µόνο 190 ευρώ το µήνα. 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., µε µεγάλες βεράντες, πλήρως εξοπλισµένη και A/C- TV- INTERNET σε προάστιο του Πύργου, 6 χιλιόµετρα σε όµορφη και ήσυχη περιοχή, χωρίς κοινόχρηστα, µε γκαράζ, µόνο 165 ευρώ. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 29 τ.µ. στο κέντρο ή για κατοικία ή για γραφείο – ιατρείο Ερµού & Συλλαϊδοπούλου 02, Πύργος, 930 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/95108, κιν. 6937583707. ΜΑ2892 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 40 τ.µ. στο χωριό Ώλενα Ηλείας, ισόγειο, καινούριο σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 210/8626718, 6944789746. ΜΑ2896 ------------------------------------------------. 1) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο επί της οδού Εθν. Αντίστασης 2, επιπλωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 39 τ.µ. δίχωρη, µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C. 2) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στον Πύργο επί της οδού Τ. Πετροπούλου 10 (πλησίον ΙΚΑ): α) κατάστηµα 187 τ.µ. (µε πατάρι 84 τ.µ.), β) κατάστηµα 52 τ.µ. (µε πατάρι 31 τ.µ.) και γ) κατάστηµα 135 τ.µ. (µε πατάρι 53 τ.µ.). Πληρ. τηλ. 6982269159 (ώρες καταστηµάτων). ΜΑ2786 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΚΤΕΛ. Τηλ.: 2621028267. ΜΑ2817 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ 42τ.µ., 2ος όροφος πλήρως εξοπλισµένη, ανεξάρτητη, χωρίς κοινόχρηστα, ηλιακός, AC, πλυντήριο, αυτόνοµη θέρµανση, µπαλκόνι µεγάλο, parking, κ.α. Μιχαλακοπούλου 31, Πύργος. Πληρ. τηλ.: 6970444531. ΜΑ7348. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε νεόδµητο κτήριο, πλήρως εξοπλισµένες, Σκουφά 13 και Ρήγα Φεραίου, άνωθεν φαρµακείου. Πληρ. τηλ. 6944448046, 6981464533.ΜΑ1961. -----------------------------------------------

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ 1 δυάρι & 1 τριάρι, πλήρως επιπλωµένα, διαµπερή, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση, air condition σε όλα τα δωµάτια και ηλιακούς θερµοσίφωνες, πεζόδροµος Όθωνος Αµαλίας 24. Πληρ. τηλ. 2610/277055 – 6977265767.ΜΑ2718

ΕΝΟΙΚΙΑΖONTAI

α) 2άρι στον 2ο όροφο, φρεσκοβαµµένο, επιπλωµένο µε κουζίνα, ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, ηλιόλουστο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον Εµπορικής Τράπεζας και β) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 4ου ορόφου φρεσκοβαµένη. Με a/c και τα δύο. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6932924343, 6938990613. ΜΑΣ1128

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

σε καινούρια πολυκατοικία, για πρώτη φορά επί της οδού Κοκκίνου και Πλήθωνος 3, ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ 70τ.µ. διαµπερές, β’ όροφος, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25τ.µ. β’ όροφος επιπλωµένη, 5ΑΡΙ 115τ.µ. διαµπερές δ’ όροφος (διαθέτουν αυτόνοµη θέρµανση, πάρκινγκ, αποθήκη). Πληρ. τηλ.: 6932608181. ΜΑ387.

. . ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: α) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 30µ² επιπλωµένο, Πατρών και Ζακύνθου, β) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 42µ² Μαγνησίας 5 µε A/C. γ) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40µ² Εθν. Αντιστάσεως. δ) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 186µ² µε πατάρι 84µ², Τάκη Πετροπούλου ενιαίο ή και µεµονωµένα. Πληρ. τηλ. 6938630035, 6945419522, 6979002206.ΜΑΣ9280. .

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ Υ Α Ρ ΙΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ∆ΥΟ ∆ΥΑΡΙΑ σε καινούρια πολυκατοικία. Μεγάλες βεράντες, φωτεινά, αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932287405. ΜΑ2722 ----------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ:. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ καινούρια, πολυτελούς κατασκευής, πλήρως επιπλωµένα, A/C, και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/27490.. ΜΑ4698 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 40 τ.µ. ανεξάρτητο 3ου ορόφου, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, επιπλωµένο, A/C, αυτόνοµη θέρµανση, ενεργειακό, µε εξαιρετική θέα. Τιµή προσιτή. Τηλ.: 6970082288, 2621026995. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επί της οδού Αναπαύσεως στον Πύργο, χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλο για φοιτητές και για εργένηδες. Τηλ.: 6989750025, 6944657581. ----------------------------------------------. ΑΘΗΝΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ 4ου ορόφου, στην Καλλιθέα, ηλιόλουστο µε µεγάλα µπαλκόνια. Πληρ. τηλ.: 6947377104. ----------------------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, Ρήγα Φεραίου και Αραχώβης πλησίον ΤΕΙ στον Πύργο. Τιµή τριακόσια (300) ευρώ. Τηλ: 6973056838. ----------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 53τ.µ. 2ου ορόφου καινούριας πολυκατοικίας, που βρίσκεται στον Πύργο, είναι πανταχόθεν ελεύθερη, πολυτελούς κατασκευής, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλεκτρικά ρολά, µεγάλη βεράντα κ.λ.π. Τιµή ευκαιρίας: 66.000. Τηλ:

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ.

1 δωµάτιο, µπάνιο, ενιαίο σαλόνι, κουζίνα, όπισθεν ΤΕΙ, µε air condition, θυροτηλεόραση, αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ.: 6944423796.ΜΑ2979

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ∆ΥΑΡΙΑ

β’ ορόφου στο κέντρο του Πύργου και στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου 9, επάνω από το παιδικό όνειρο. Τηλ.: 6944637821, κ. Βασίλης. ΜΑ7286.

6946442653. ----------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµέρισµα ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. 2ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση σε νεόδµητη πολυκατοικία, πολυτελούς κατασκευής, µε θέση πάρκινγκ. Παπαφλέσσα 59 και Καραϊσκάκη. Τηλ: 6947372487 και 6947688585. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50τ.µ. 4ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, Ρήγα Φεραίου και ∆ερβενακίων, πλησίον σούπερ µάρκετ Τερζή. Τηλ.: 2621041376, 6945557507. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ, 4ου ορόφου, διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση και parking στην Επτανήσου και Καραϊσκάκη γωνία στην Αµαλιάδα. Τηλ.: 6979583412. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ. Β’ ορόφου, Πατρόκλου και Ζακύνθου στον Πύργο. Τηλ.: 6942453188. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε νεόδµητη οικοδοµή στο επαρχείο, κοντά στα ΤΕΙ, 58 τ.µ., επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6978204610. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50µ², Γ’ ορόφου, Σκουφά 7 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6937085377. ΜΑ2905 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. 2ου ορόφου, σε γωνιακή τριώροφη καινούρια οικοδοµή, επί των οδών Ζακύνθου 29 και Γούναρη γωνία, µε αυτόνοµη θέρµανση. Ηλιακό θερµοσίφωνα, αποθήκη 12τ.µ. και πάρκινγκ. Τηλ: 2621027708 – 6955143128. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 1ου ορόφου 63τ.µ. και 53τ.µ., σε νέα διώροφη οικοδοµή, στην οδό Τ. Πετροπούλου αρ. 48 και Ατταλείας, συγκατοίκηση δεκτή (2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, λουτρό, αυτόνοµη θέρµανση). Τηλ: 2106126636 και 6939674194. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ – ΡΕΤΙΡΕ στον Πύργο Αγ. ∆ηµητρίου και Ιφίτου, επιπλωµένο ή µη, µε τζάκι, ηλιακό και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6944747531. ΜΑ2891 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ∆ΥΑΡΙ σε κεντρικό σηµείο, πλησίον δικαστηρίων, νεόδµητο, 4ος όροφος, πλήρως επιπλωµένο, µε ηλιακό και A/C και parking. Τηλ.: 6977311794 και 2622024446. ΜA2974 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 55τ.µ. Γιαννιτσών 11, µε air condition, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6944576728. ΜΑ2985

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΑΡΙ

3 ετών, αυτόνοµη θέρµανση, 44τ.µ., 1ος όροφος. Τηλ: 2621026845, 6978387828.

. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ΜΕΓΑΛΟ

(Σαλόνι, υπνοδωµάτιο, κουζίνα, µπάνιο) στον πρώτο όροφο διώροφης οικοδοµής, ΧΩΡΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ, σχεδόν καινούριο (10 ετών), αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο µπαλκόνι, σε πολύ πολύ καλή τιµή, επί της οδού ΟΛΥΜΠΙΑΣ 41 (Ευαγγελισµός Θεοτόκου). Πληρ. τηλ. 6938580849 και 6973746592. ΜΑ2925

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 51µ²,

3ου ορόφου (υπνοδωµάτιο, κουζινοτραπεζαρία, µπάνιο) στον Πύργο, στην πλατεία Ξυστρή, 1ο δηµοτικό σχολείο, 100 µέτρα από Νοµαρχία και ΤΕΙ, ιδανικό για εκµετάλλευση ή κατοικία ζεύγους. Πληρ. τηλ. 6937869520.ΜΑΣ1970.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

πλήρως ανακαινισµένο, διαµπερές, 2ου ορόφου, τριών χώρων, µε ενιαίο ανεξάρτητο µπαλκόνι και απεριόριστη θέα, περιοχή πλατεία Ηφαίστου, Χαλικιάτικα. Τηλ. επικοινωνίας 26210/32038, κινητό 6938301985. Τιµή συζητήσιµη. ΜΑ2675

2ΑΡΙ 2ου ορόφου 44τ.µ. εσωτερικό µε µπαλκόνι, µεσηµβρινό, κατάλληλο για φοιτητές, Κωνσταντινουπόλεως 81. Τηλ: 2621031151, 6977806253.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ- ΤΡΙΑΡΙΑ

επιπλωµένα και δίχως έπιπλα. Σε όλες τις περιοχές του Πύργου, για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Γκαρσονιέρες από 150 ευρώ ∆υάρια από 200 ευρώ Τριάρια από 220 ευρώ Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΣΑΤΑ. Τηλ.:2621022886.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ.

στον Α’ όροφο πολυκατοικίας, Πατρών ή Παπαφλέσσα, αριθµός 46 στον Πύργο, επιπλωµένο µε δική του ατοµική θέρµανση, λίγα κοινόχρηστα και γύρωθεν µπαλκόνια, ηλιόλουστο. Πληρ. τηλ. 2621774607, κιν. 6946667728. ΜΑ2888

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 53τ.µ.

στην οδό Γορτυνίας – Ολυµπίων, επιπλωµένο, µε λίγα κοινόχρηστα σε προσιτή τιµή. Τηλ: 6972998807.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΥΑΡΙΑ

------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι ΡΕΤΙΡΕ 50µ² Ε’ ορόφου στον Πύργο (Παπαφλέσσα 28α, έναντι παλ. Γυµνασίου Αρρένων). Άριστη διαρρύθµιση – βεράντα µε θέα – φρεσκοβαµµένο. Πληρ. τηλ. 6972604452, 6940688085. ΜΑ2682 --------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο, καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα, κοντά στο ΤΕΙ Πύργου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα κοντά στο ΤΕΙ. Κατάλληλα και για συγκατοίκηση. Πληρ. τηλ. 26210/22517, 6937469637. ΜΑ2949 ------------------------------------------------ΠΥΡΓΟΣ: 2ΑΡΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση, ισόγειο, µε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Α’ Νεκροταφείου Πύργου. Τιµή 220 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944880083. ΜΑΣ690 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 54τ.µ. στην οδό Πατρών 45, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ.: 6934411698 και 6972184836. ΜΑ7177. ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ β’ ορόφου, επιπλωµένο ή µη, πάροδος Ρήγα Φεραίου. Πληρ. τηλ. 26210/31881, 6974504245. ΜΑ2894 ------------------------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, πάροδος Παλαιολόγου 30 το ισόγειο διωρόφου οικοδοµής, επιπλωµένο χωρίς κοινόχρηστα µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση 60 τ.µ. Πληρ. τηλ. κιν. 6945712164, µόνο για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΜΑ2893 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 77 τ.µ. σε καινούρια, 3όροφη οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια, Σαρανταπόρου 4. Πληρ. τηλ. 6936985212. ΜΑ2754 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο στο κέντρο του Πύργου, όπισθεν ∆ικαστηρίων, µε αυτόνοµη θέρµανση, δωρεάν internet, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.: 6944742124, 2621025362. ΜΑ2962 -----------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 52τ.µ. 4ου ορόφου, έναντι δικαστηρίων Ευελπίδων, πλησίον ΑΣΣΟΕ, πλήρως επιπλωµένο, ελάχιστα κοινόχρηστα, φρεσκοβαµµένο σε πολύ καλή τιµή. Τηλ: 6977407352. ΜΑ2951 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙΑ καινούρια διαµερίσµατα επιπλωµένα στο κέντρο της Αµαλιάδας, κοντά στο ξενοδοχείο OLYMPIC INN. Πληροφ. τηλ. 6934416432. ΜΑ2787 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ, 1ου ορόφου, 62 τ.µ., διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό και ηλιακό. Και για φοιτητές. ∆ιεύθυνση: Ξενοφώντος 2 και Γερµανού. Τιµή: 220 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981448253, κα Ελένη. ΜΑ2801 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 60τ.µ., έναντι Εφορίας, β’ ορόφου 230 ευρώ Πύργος. Πληρ. τηλ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, διαµπερές 110 τ.µ., µε 2 µεγάλα υπνοδωµάτια, µπάνιο και WC, µεγάλες βεράντες, αυτόνοµη θέρµανση και αποθήκη, Μπελούση 6Α. Πληρ. τηλ. 6936547900. ΜΑ2712.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ

στον Πύργο για µόνιµη ενοικίαση και αποπληρωµή της αξίας του ακινήτου µέσω των ενοικίων. Ανάληψη των υποχρεώσεων του σπιτιού. Πληροφορίες τηλ. 6974831783 και 6976987976. ΜΑ2773

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ 3ΑΡΙΑ

95 τ.µ. έκαστο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο για πάρκινγκ, Αλφειού 50. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6977085246, κ. Χρήστος.ΜΑΣ1180.

. ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ∆ΩΜΑΤΙΑ

κοντά στη θάλασσα. Τιµές προσιτές. Και για όλο το χρόνο. Πληρ. τηλ. 26210/54725, 6945992194. ΜΑ2921

Στην

6937365332. ΜΑ2946 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 60 τ.µ., Συγγρού 17, περιοχή ∆εξαµενής. Πληρ. τηλ. 26210/33838, 6945215770.ΜΑ2059. ----------------------------------------------.ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2άρι οροφοδιαµερισµα από 190 ευρώ (κουζίνα, µπάνιο, καθιστικό, κρεββατοκάµερα, διαµπερές µε µεγαλα µπακλόνια και αυτόνοµη θέρµανση Επιπλωµένο ή οχι. Πληρ. τηλ. 2621029020, 6978518149 ΜΑΣ5461 -----------------------------------------------

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ ΡΙ ΑΡΙ Α .ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 3ΑΡΙA στην Αρχιµήδους και Κοκκίνου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34465, 6936119098. ΜΑΣ5086 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 1ου ορόφου χωρίς κοινόχρηστα, Ολυµπίων 11 – Πύργος. Τηλ.: 6974018966. ΜΑ2987 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΑΘΗΝΑ – Νοσοκοµείο παίδων, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70τ.µ. επιπλωµένο, 2 υπνοδωµάτια, 240 ευρώ. 2) ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επιπλωµένη 2 υπνοδωµάτια, 180 ευρώ. Τηλ.: 6944428532. . ΑΘΗΝΑ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην Αθήνα (πλ. Βικτωρίας) Ε’ ορόφου, διαµπερές, πλήρες επιπλωµένο µε χαµηλά κοινόχρηστα, κατάλληλα για φοιτητές. Τηλ.: 2621500328, 6930686506. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: Α) ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ ΡΕΤΙΡΕ 65 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, κλίµα 230 ευρώ. β) ΤΕΣΣΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 300 ευρώ, αυτόνοµη θέρµανση. γ) ∆ΩΜΑΤΙΟ WC, χωρίς υποχρεώσεις ∆ΕΗ, νερό, 150 ευρώ. Παπαφλέσσα 18 έναντι SPAR Βερόπουλου, τηλ. 6980816640. ΜΑ2948 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 100τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, στα Λιθαράκια. Τηλ.: 6938621007, 6977741940. ΜΑ7265 -------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 97µ², διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Μπελούση 21 στον Πύργο (περιοχή ∆εξαµενής). Πληρ .τηλ. 6974154923. ΜΑΣ2760 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση στον 1ο όροφο, στην οδό Φραγκαβίλλα 52Α στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/27507. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ στον Πύργο, Γ’ όροφο, Ρήγα Φεραίου και Γιαννιτσών, πίσω από τα ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6939082797.ΜΑ7415. -------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ., 3ου ορόφου, πλήρως ανακαινισµένο, θέα, επί της οδού ∆εληγιάννη 17-19 στον Πύργο. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936142025, 6977523555. ΜΑ2945 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 95τ.µ. διαµπερές, Β’ ορόφου, άριστη κατάσταση, κεντρική θέρµανση, τέντες. Τηλ: 2622029075, 6944565061. ΜΑ2990 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 90 τ.µ. διαµπερές, 5ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση σε αρίστη κατάσταση επί της οδού ΣΠΚ 14 Πύργος. Πληρ. τηλ. 6945603970. ΜΑ2784. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ 86τ.µ. καινούριο στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας, επί της συµβολής των οδών Παπαφλέσσα και ∆ραγατσανίου, πανταχόθεν ελεύθερο, µε θέα την πλατεία Ξυστρή και 1ο δηµοτικό σχολείο-νηπιαγωγείο, µε τρεις βεράντες – τιµή λογική. Τηλ: 6947784230. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 90τ.µ. στον 4ο όροφο πολυκατοικίας, Πετροπούλου 45 και Θεοτόκη, πλησίον ∆ιοικητηρίου, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση, θέση πάρκινγκ και αποθήκη στην πιλοτή. Πληρ. τηλ.: 6978432886. ΜΑ2963 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα 2ΜΙΣΑΡΙ 55τ.µ. στην πλατεία Πυροσβεστείου Φιλελλήνων 20, σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ 200 ευρώ. Τηλ.: 6971773448, 2610429372. ΜΑ2966

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, 120 τ.µ., 3 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο. Πληρ. τηλ. 6983618701. ΜΑ2676

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στα Ψηλά Αλώνια Πάτρας, 2 υπνοδωµατίων, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6976773546, 2610/224506. ΜΑ2928

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου 80τ.µ, στον Πύργο – οδ. Πλήθωνος, κοντά στο 1ο δηµοτικό, πλήρως ανακαινισµένο (κουζίνα, µπάνιο, πρώτη χρήση), χωρίς κοινόχρηστα και µε δικό του ρολόι νερού. Πληρ. 6945316402 – 6936995839. Επίσης στον ίδιο όροφο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50τ.µ. Τηλ: 2621026598, όχι µεσίτες. ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΚΡΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε διπλοκατοικία µέσα σε περιβόλι, όµορφο περιβάλλον. ∆ύο υπνοδωµάτια, σαλόνι – κουζίνα, µπάνιο, ηλιακό κεντρική θέρµανση, κλιµατιστικό, µεγάλη αποθήκη, Καταραχίου 54. Τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974271627.ΜΑ2930 -------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στον Πύργο, επί της οδού Γιαννιτσών και Στρατηγού Σακελλαρίου (πίσω από τα ΤΕΙ). Πληροφορίες τηλέφωνο 6979352018 κυρία Γεωργία. ΜΑ7472. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 1ου ορόφου στην Αρχ. Ολυµπία, διατίθεται και επιπλωµένο κατάλληλο για εκπαιδευτικούς. Πληρ. τηλ.: 6975960141.ΜΑ2940 ω . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ 90τ.µ. Παπαφλέσσα 7Β, έναντι 6ου δηµοτικού σχολείου, µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Τηλ.: 6936702516. ΜΑ2819 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6948940333, 26230/54723. ΜΑ2897 -----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 3ου ορόφου, 75 τ.µ., οροφοδιαµέρισµα, µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα, αποθήκη, γκαράζ και WC. ∆ιεύθυνση: Μαγνησίας και ΣΠΚ. Τιµή: 280 ευρώ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981448253, κα Ελένη. ΜΑ2801 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον 4ο όροφο 109τ.µ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές, µε αυτόνοµη θέρµανση, Τάκη Πετροπούλου 21 και Κοκκίνου 290 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6942237390.ΜΑ7671. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ: 1) ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 70 τ.µ., 1ου και 3ου ορόφου, διαµπερή, θωρακισµένη πόρτα, air condition, θερµοσυσσωρευτές. 2) ΣΤΟΥΝΤΙΟ 15 τ.µ., µε WC, κατάλληλα για κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. Αποκλείονται αλλοδαποί, τηλ. 6974432763, ώρες 9.00 πρ. – 2.00 µεσ.ΜΑ2642 -----------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (2 υπνοδ.) σε τριώροφη κατασκευή – κλιµατιστικό, περιοχή πλατεία Κύπρου, Πύργος. Τιµή 200 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944428532. ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ Πατρών 79, Α’ ορόφου, πανταχόθεν ελεύθερο. Πληρ. τηλ. 6944448046. ΜΑ2756 --------

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Μ Ο Ν Ο Κ Α Τ Ο ΙΚ Ι Ε Σ

-------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ µπροστά στη θάλασσα, επιπλωµένη και µε τζάκι και λοιπά, στη Σπιάντζα. Τηλ.: 6977983526. ΜΑ2986

. Ε ΝΟ Ι Κ Ι Α Ζ ΕΤ Α Ι ΟΡ Ο Φ Ο Σ - Ρ Ε Τ Ι Ρ Ε

όπισθεν δικαστηρίων Πύργου, σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑ1072.

• ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Μονοκατοικία α’ ορόφου, πλήρως επιπλωµένη ή µη µε κλιµατισµό, ανεξάρτητη, 100 τ.µ., προτιµούνται δηµόσιοι υπάλληλοι στο κέντρο του Πύργου, τηλ. 6978793276, 6981004717 ΜΑ2890

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ

1ου ορόφου, Γερµανού 38, διαµπερές, πλήρως επιπλωµένο, µε κεντρική θέρµανση, κλιµατιστικό, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 26210/22346. ΜΑ2875

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 128 τ.µ.

Καραϊσκάκη 32, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6972083299, 26210/25536, 2625400074. ΜΑ2916

---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ α’ ορόφου, 105µ² στον Πλάτανο Ηλείας, καινούρια. Πληρ. τηλ. 6973997552 από 6-10 βράδυ. ΜΑ2762 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα Φοναΐτικα 2 δωµάτια, µεγάλη κουζίνα, σαλόνι, µεγάλη αυλή, διατίθεται χώρος 400τ.µ. µε νερό, περιφραγµένος για κήπο. ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ για 2 συνταξιούχους. Τηλ: 26210-51817. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα, ο ΠΡΩΤΟΣ ΟΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 100τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση. Ουλοφ Παλµε και Καρκαβίτσα 12. Τηλ.: 2622022089. ΜΑ2972 ------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 τ.µ., 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, 3)∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6947800302, Πύργος. ΜΑΣ1862 --------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΤΡΙΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 90 τ.µ., 4όροφης πολυκατοικίας µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές, ηλιόλουστο, ανατολικό µε θερµοµπόιλερ και ασανσέρ. Πληρ. τηλ. 210/5721928, 6979074061, 6981769813.ΜΑ7419. -----------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στη Σκαφιδιά ΜΙΚΡΗ ΜΕΖΟΝΕΤΑ πλήρως εξοπλισµένη, θέα θάλασσα, 100 µέτρα από την παραλία, εβδοµαδιαίως, µηνιαίως ή όλο το χρόνο. Τηλ.: 6932338850. ΜΑ7261 -----------------------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ο 2ος όροφος ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 3άρι (3η πάροδος Μοσχόβου). Πληρ. τηλ. 26220/22089. ΜΑ2684 --------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΥΠΕΡΥΨΩΜΕΝΟ ΙΣΟΓΕΙΟ διώροφης κατοικίας, αρίστης κατασκευής, µε δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα, µπάνιο, µε µεγάλες βεράντες γύρωθεν, διαθέτει αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, κλιµατισµό, τέντες, εντός περιφραγµένου δενδροπερίβολου στα Γρανιτσέικα και επί της κοινοτικής οδού Γρανιτσεΐκων – Σκουροχωρίου, σε καλό και ήσυχο περιβάλλον. Πληρ. τηλ. 26210/41430, 96385 και 6945607119.ΜΑ2619. -----------------------------------------------

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Τ Ε Σ Σ Α ΡΙ Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΙΣΟΓΕΙΟ σε διώροφη οικοδοµή, χωρίς κοινόχρηστα, κεντρική θέρµανση, µε πατώµατα, Κιλκίς 7 Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/33728.ΜΑ1651. .-----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ 2ου ορόφου, 120 τ.µ., διαµπερές µε 2 µπάνια, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε parking και απεριόριστη θέα και µε ηλιακό. Πληρ. τηλ. 26210/22172, 6945085091. ΜΑ2800 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ΟΡΟΦΟΥ 130 τ.µ., διαµπερές, 2 υπνοδωµάτια, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, κουζίνα, µπάνιο και WC µε αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον του θεάτρου «ΑΠΟΛΛΩΝ» επί της οδού Συλλαϊδοπούλου. Πληρ. τηλ. 6976672980. ΜΑ2935 ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. διαµπερές µε ηλιακό και θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Αλφειού 90. Τηλ: 2621027603-6974075818.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

82τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 υπνοδωµάτια, κουζινοτραπεζαρία, µπάνιο, καινούρια, Πύργος. Τηλ.: 6974786451, 6937232402, 2621033231.

. α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

4ΑΡΙ 110µ² Γιαννιτσών 13 στον Πύργο µε κήπο. β) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ Μανωλοπούλου 28, 60µ² στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34148.ΜΑ1758

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟ ΤΡΑΓΑΝΟ Πύργου. Πληρ. τηλ. 6973486209. ΜΑ2922

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ 2ΑΡΙ στον Πύργο Καραϊσκάκη 46. Τηλ.: 6976857330.

35

. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α και επί της οδού Ευαγγελιστρίας 62, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου, 112 τ.µ., διαµπερές, ανεξάρτητη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα και πάρκινγκ για 2 ΙΧ αυτοκίνητα. Τηλ.: 2622027821. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ καινούριας κατασκευής Β’ ορόφου, Ελλήνων Ολυµπιονικών 19 (Χαλικιάτικα) αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια. Τιµή 280 ευρώ. Τηλ.: 6980503235. ---------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αθήνα στην περιοχή του Γηροκοµείου, πολύ κοντά στο σταθµό ΜΕΤΡΟ (στάση Πανόρµου). Είναι πλήρως ανακαινισµένο, βρίσκεται στον 5ο όροφο, διαθέτει δύο µεγάλα υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, εξοπλισµένη κουζίνα και µεγάλο λίβινγκρουµ. Επιπλέον air condition σε όλα τα δωµάτια και δύο θωρακισµένες πόρτες. Ενδείκνυται και για συγκατοίκηση. Τηλ.: 2110146242, 6936911070. ΜΑ2818

. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ος όροφος, 120 τ.µ. σε διώροφη, νεόδµητη οικοδοµή, αυτόνοµη θέρµανση, γύρω γύρω βεράντες, περιφραγµένο µε κήπο, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ. Συνοικία Μακρυγιάννη. ∆εκτή η συγκατοίκηση φοιτητριών. Πληρ. τηλ. 6938801477, 6930732503. ΜΑ2941

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Κ Α Τ Α Σ ΤΗ Μ Α ΤΑ ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ αίθουσα και για κατάστηµα ή και οποιαδήποτε χρήση στην κεντρική πλατεία Πύργου( Μαΐου και Κοραή 1). Πληροφορίες στο τηλ. 6977203858 ΜΑΣ5376 ----------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 40µ² στο κέντρο του Πύργου, Καστόρχη και 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6979339596, 6979339597. ΜΑ2907 --------------------------------------. ΚΡΕΣΤΕΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισογείου 85 τ.µ. και 2) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου, 85 τ.µ., ανακαινισµένο και επιπλωµένο, έναντι νέου ∆ηµαρχείου Κρεστένων και επί της οδού Ξενοφώντος. Πληρ. τηλ. 6970061336. ΜΑ2895

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

56τ.µ. µε πρόσοψη στην κεντρική πλατεία Πύργου στον 1ο όροφο, πάνω από το «πρώην Κρόνιο». Τηλ.: 6944305088, 6944630483. ΜΑ2992

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

Πατρόκλου 2 απέναντι από το θέατρο Απόλλων ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 100τ.µ. επί της Συλλαϊδοπούλου, ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 40τ.µ. επί της Πατρόκλου και επίσης ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ (πρώην ∆ιόνυσος) 230τ.µ. επί της Πατρόκλου. Τηλ: 2621033233, 6932383705.ΜΑ2601.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

1ου ορόφου, Μανωλοπούλου και Πατρών γωνία 35µ., αποτελούµενο από 2 δωµάτια, WC, διαµπερές. Πληρ. τηλ. 6930569369.


36

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

∆ ΙΑ Μ Ε Ρ Ι Σ Μ Α Τ Α . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισογείου διώροφης οικοδοµής στον Πύργο, 1 υ/δ, σαλόνι, µπάνιο, κουζίνα µε καθιστικό, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, A/C, πολύ φωτεινό. Τηλ: 6944056651, 6987078435.ΜΑ2603. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 80µ² στην Σπιάντζα σε οικόπεδο 750µ² περιφραγµένο, µε κεραµοσκεπή – ταβάνια – ανακαινισµένο µε παροχή ∆ΕΗ από το 1973. Πληρ. τηλ. 6938426975. ΜΑ7676 --------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ γωνιακό τριάρι οροφοδιαµέρισµα 12ετίας, 73 τ.µ. (3 υπνοδωµάτια και WC), 3ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ και αποθήκη. ∆ιεύθυνση: Μαγνησίας και ΣΠΚ. Τιµή προσιτή. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6981448253, κα Ελένη. ΜΑ2802 --------------------------------------. ΣΤΟ ΛΑΝΤΖΟΪ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 82τ.µ. επιπλωµένη µε οικόπεδο τρία στρέµµατα, εκατό µέτρα από την αγορά. Περιέχει απ’ όλα τα οπωροφόρα δέντρα, λόγω γήρατος 80.000 ευρώ. Τηλ.: 6976393913 – 2109914329. ΜΑ2989 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ισογείου διώροφης οικοδοµής, στον Πύργο, 1υ/δ, σαλόνι, µπάνιο, κουζίνα µε καθιστικό, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, A/C, πολύ φωτεινό. Τηλ.: 6944056651, 6987078435. Τιµή 50.000,00 ευρώ. ΜΑ2823 ------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., 1ος όροφος γωνιακή µε ιδιόκτητη ταράτσα (όχι άλλος όροφος) Πύργος, οδός Κατακόλου (600 ευρώ το τ.µ.). Πληρ. τηλ. κιν. 6971908335. ΜΑ1133.

--------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στον Αγ. Ηλία παραθαλάσσια 500µ. από θάλασσα, κεντρικός δρόµος. Σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ.: 6977013128, 6979352471.ΜΑ2658.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55τ.µ.

2ου ορόφου σε καινούρια οικοδοµή που βρίσκεται στον Πύργο. Είναι πανταχόθεν ελεύθερο, πολυτελούς κατασκευής, µε ηλεκτρικά ρολά, µεγάλες βεράντες και αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 75.000 ευρώ και ∆ΩΡΟ το κλειστό ΓΚΑΡΑΖ 18τ.µ. Τηλ: 6970276787. ΜΑ2733.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ

διαµπερές, δευτέρου ορόφου, επάνω ελεύθερο, σε άριστη κατάσταση, 13 ετών, ύδρευση δική του, 2 µπάνια, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, τέντες, κατάλληλο και για γραφείο, δίπλα στο Μουσείο. Πληροφ. τηλ.: 6946519901. ΜΑ2931

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆Ι ΑΦΟΡΑ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ από σταφίδα και αµπέλι. Τιµή 0,80 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978723820. ΜΑ7410 -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΛΑ ΜΑΖΙ ή ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ, µεγάλη συλλογή cd, ελληνικά και ξένα, παλαιά και καινούρια τραγούδια. Πληρ. τηλ. 6993262874. -----------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΦΡΕΖΑ (σκαπτικό) SUBARU ΙΑΠΩΝΙΑΣ, 6 ίππων, βενζινοκίνητη, καινούρια, Ζαχάρω Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6976850988. ΜΑ2730 -----------------------------------------. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑΣ ΛΟΓΩ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Κοτοπουλιέρα GAZ, φούρνος GAZ, φριτέζα διπλή GAZ, κρεπιέρα GAZ, bell mari, ψυγείο γλυκού, πλυντήριο πιάτων, φούσκα 4 µέτρα, µοτέρ, ποτηριέρα, πάγκος εργασίας, εκθετήριο σούβλας, air condition οροφής fujitsu, µηχανή καφέ µονή, κόφτης, πιάτα, πατατιέρα, απορροφητήρες, ζυµωτήριο 40 κιλών και πολλά άλλα – ψυγείο κρέατος. ΟΛΑ ΣΕ ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Πληρ. τηλ. 6948004643. ΜΑ2881 ------------------------------------------. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε πολύ λογικές τιµές ΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑΚΙΑ διάφορα: τζιπάκια, γουρούνα, µοτοσυκλέτα και αυτοκινητάκια Ιταλικά, κινούµενα µε µπαταρία αυτοκινήτου, στον Άγιο Ιωάννη Πύργου. Τηλ.: 2621029654. Πληροφορίες στο παντοπωλείο Ευτυχίας Καψάσκη και περίπτερο Αγίου Ιωάννου. ΜΑ2753. -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΓΙΩΡΓΙΤΙΚΟ ή ΜΟΥΣΤΟΣ βιολογικής καλλιέργειας σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6977558002. ΜΑ2904 -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ θερµοκηπίου 6 στρεµµάτων. Τηλ.: 6979466302. ΜΑ2982 -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεταχειρισµένος ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟΥ: 1 ψυγείο παλιό βιτρίνα 2µ. µε µοτέρ 300 ευρώ, 1 ψησταριά µονή, 4 σούβλες 500 ευρώ, 1 απορροφητήρας 250 ευρώ, 1 φούσκα µε 4 φίλτρα 2µ. 350 ευρώ, 1 ντόνερ για γύρο 150 ευρώ, 1 πλατό για πίτες 150 ευρώ, 1 φριτέζα διπλή 200 ευρώ, 12 καρέκλες 60 ευρώ, 4 τραπέζια 40 ευρώ, 1 µπάρα 5µ. 100 ευρώ. Οι τιµές είναι χωρίς παζάρια. Τηλ.: 6979967586, Γιώργος, ώρες επικοινωνίας 10π.µ. έως 2 µ.µ. -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ Γερµανικό, 5,20 ιδανικό για κτήµα, µε κουζίνα, ψυγείο, θέρµανση. Τιµή 800 ευρώ. Τηλ.:6940228290.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ

- ένα ψυγείο πάνελ 10αρι µε ανοξείδωτες τσεγγέλες, ραουλα κ.τ.λ. - βιτρίνα καθιστή 3 µέτρα - µηχανή του κιµά ψυχόµενη - ζυγαριά ράγιας αυτόµατη - πάγκοι και ζυγαριά πάγκου. Πληροφορίες τηλ.: 6986417657. ΜΑ2957

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΖΩΑ ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΚΥΛΙΑ από µηνών έως 10 ετών, αρσενικά-θηλυκά, εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα και εµβολιασµένα. Πληροφορίες 6976 711487 & 6945 493304 (10 π.µ.-7 µ.µ.) . -----------------------------------------. ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΣ Κ9 θηλυκό, 3 µηνών ΠΩΛΕΙΤΑΙ 100 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6949846659. -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ ηλικίας 2 µηνών και ράτσας Dogo Argentinos. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 6983504184. -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ κουτάβια 3ων µηνών από κυνηγό, εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα, δηλωµένα στον Κ.Ο.Ε. Από γονείς µε πολύ καλά αίµατα. Πληρ. τηλ. 6974933018. ΜΑ2808 -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΑΓΟΙ στην περιοχή Πύργου, απογευµατινές ώρες στο τηλ.: 6976430919. ΜΑ2910 -----------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 ΓΙ∆ΕΣ εγκυµονούσες. Τηλ: 6972988706. ------------------------------------

ΜΑ381

διαµέρισµα 145 τ.µ.,

3ου ορφ., τριών προσόψεων, πολύ φωτεινό, ανακαινισµένο, 2 υ/δ, γραφείο, µεγάλοι χώροι υποδοχής, 2 µπάνια, δωµάτιο υπηρεσίας, πόρτα ασφαλείας, µε φυσικό αέριο. Κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη δικηγόρων, γιατρών κ.λπ, µε δυνατότητα συστέγασης τουλάχιστον τριών επαγγελµατιών. Μεγάλες ευκολίες πληρωµής. Τηλ. 6945-107182 ΜΑ967

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

130 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2 WC, 3 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, τραπεζαρία, χολ και σαλόνι, χωρίς κοινόχρηστα µε τζάκι, 1ος όροφος. Τιµή ικανοποιητική. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6945343066. ΜΑ2927

. ΦΤΙΑΧΝΩ ΣΠΙΤΙΚΑ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΑ – ΒΟΥΤΗΜΑΤΑ

Ε Κ Τ Α Σ Ε ΙΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη Σπιάντζα στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος. Τιµή 2.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6985011605, 6945112021. ΜΑ2964 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ περίπου 1 στρέµµα περιφραγµένο, εντός οικισµού, µε φως – νερό και άδεια οικοδοµής 50τ.µ. Πληροφορίες Ιωάννης Καυκάς, Σιµόπουλο. ΜΑ2983 -----------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Λαµπεία (∆ίβρη) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 327τ.µ. µε σπίτι 69 τ.µ. διώροφο. Πληροφορίες στο τηλ.: 6976163996 και 2622028325.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΜΠΟΞΕΡ αποπαρασιτωµένα, εµβολιασµένα, από άριστους µορφολογικά γονείς, 200 ευρώ. Τηλ: 6948547036. -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 45 ΠΡΟΒΑΤΑ ετοιµόγεννα. Πληρ. τηλ. 6984278236. -----------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 ΓΙ∆ΕΣ νέες για ζωή. Πληρ. τηλ. 6939784761. ΜΑ2903

άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΟΑΙΜΑ ΛΑΜΠΡΑΤΟΡΑΚΙΑ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

από γονείς άριστης µορφολογίας, µε πιστοποιητικά γνησιότητας και microchip. Τιµή 250 ευρώ. Τηλ: 6936508651.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΟΓΑ ΑΡΑΒΑΝΙΑ

(Φυλή Πηνείας) αναπαραγωγής µας. Πληρ. τηλ. 6973534172. ΜΑ2923

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΣΙΚΕΣ

εγκυµονούσες και ΕΝΑΣ ΤΡΑΓΟΣ σε πολύ καλή τιµή. Περιοχή Αµαλιάδας. Τηλ: 6976406808, 2622027893. ΜΑ2917

. ΧΑΡΙΖΟΝΤΑΙ 2 ΜΕΓΑΛΟΣΩΜΑ ΣΚΥΛΙΑ

για φύλακες και ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΝΑ ΚΟΥΤΑΒΙ Επανιέλ Πουλόσκυλο. Πληρ. τηλ. 6973896737. ΜΑ2882

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

Ε Π ΙΧ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Ν . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 85 τ.µ., ισόγειο και 85 τ.µ., ηµιυπόγειο, W/C, έχει εξωτερική πεζοδρόµηση 150 τ.µ. (τιµή λογική) Πύργος στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6971908335. ΜΑ2803 --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 85 τ.µ., ισόγειο και 85 τ.µ., ηµιυπόγειο, W/C, έχει εξωτερική πεζοδρόµηση 150 τ.µ. (τιµή λογική) Πύργος στην οδό Κατακόλου. Πληρ. τηλ. κιν. 6971908335. --------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 120τ.µ. συνεχόµενα ή χωρισµένα σε 3 ξεχωριστά, καινούρια. Σε τιµή «ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ». Μόνο 99.000 ευρώ. Πραγµατική αξία 220.000 ευρώ. ∆υνατότητα να πουληθούν και χωριστά. Όλα πρόσοψη 22 µέτρα µε υπόγειο και πατάρια. Τηλ.: 6936496522. --------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6945453058. ΜΑ2902 --------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 120τ.µ. συνεχόµενα ή χωρισµένα σε 3 ξεχωριστά, καινούρια. Σε τιµή «ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ». Πραγµατική αξία 220.000 ευρώ. ∆υνατότητα να πουληθούν και χωριστά. Όλα πρόσοψη 22 µέτρα µε υπόγειο και πατάρια. Τηλ.: 6936496522.

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΗΡΙΟ ΣΚΥΛΩΝ ΓΙΑ ΛΑΓΟ

ΑΘΗΝΑ - Λ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ., πλησίον ΙΚΑ,

ΟΙ Κ Ο Π Ε ∆ Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301. ΜΑ1542

Έτοιµα σχισµένα, ξερά. Παραδίδονται τηλ. στον χώρο σας. Πληρ.

6932646081.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΟΥΡΟΥΝΟΣΚΥΛΑ µε δοκιµή. Τηλ: 6972885564.

140 ευρώ ο τόνος

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

καθηµερινά από 07:00 έως 19:00. Τηλ.: 2625031905 – 6984272862. ΜΑ2977

Πληρ. τηλ. 6932010162.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

στο κέντρο του Πύργου µε µόνιµη πελατεία πολλών ετών, λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6980336854.ΜΑ2822

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

Α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.620 µ² εντός οικισµού και αναδασµού στο 7ο χλµ. Ε.Ο Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας. β) ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 3 στρ. δίπλα στον Αγ. ∆ηµήτριο Παλαιοβαρβάσαινας. Πληρ. τηλ. 6973052133.

. ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

310τ.µ. (15,5Χ20) εντός του οικισµού στην Α’ ζώνη, 300µ. από την παραλία. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ: 6985947189.

ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΗΜΙΤΕΛΗΣ

ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ (στα τούβλα) εµβαδού 280τ.µ. µε πρόσοψη οικοδοµής 16 µέτρα και επί οικοπέδου 287 τ.µ. επί της οδού Κοντογιαννοπούλου 28 (ανατολικά του ∆ικαστικού Μεγάρου). Τιµή 200.000. Τηλ.: 6942609390. ΜΑ2811

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΘΕΣΗ ΝΤΟΠΡΙΝΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1 ΣΤΡΕΜΜΑ

εντός σχεδίου, 6974484656.

οικοδοµήσιµο.

Τηλ:

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ INTERNET CAFE

στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6979707100. ΜΑΣ5240

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΕΜ

Γερµανού 16 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973201213. ΜΑ2885

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

στο κέντρο του Πύργου, γωνιακό, άριστη ποιότητα, κατασκευής µε ισόγειο 84τ.µ. και υπόγειο 122τ.µ. Πληρ. τηλ.: 6993275191. ΜΑ1503.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ TSN

18 τόνων µεταλλική κατασκευή µε µεταλλικές ράµπες ανόδου, δυναµοκυψέλη, ενδεικτη, εκτυπωτή και συνδετικό κυτίο, αρίστης ποιότητας, ελαφρώς µεταχειρισµένη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2111207148 – 6945233240. ΜΑ2978

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΤΑΦΥΛΙΑ ΡΟ∆ΙΤΕΣ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

20 ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ εσ. χώρου µαζί µε 5 τραπέζια τρίπλεξ γυάλινα. 4 ΤΡΑΠΕΖΙΑ εξ. χώρου µαζί µε 8 πολυθρόνες 1 ΨΥΓΕΙΟ ΠΑΓΚΟΣ ΙΝΟΧ, 2 µέτρα Σαν καινούρια 2 ΚΟΚΚΙΝΟΙ ∆ΕΡΜΑΤΙΝΟΙ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ µε τα σκαµπό και το τραπεζάκι τους. Ευκαιρία. Τηλ. 6983439791. ΜΑ2627

και διάφορα ανεξαρτήτως βαθµού – µετρητοίς. Τηλ.: 6943410687, 6943410682. ΜΑ2959

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑΦΥΛΙ

πολυτελείας 1) Μοσχάτο Αµβούργου µαύρο 2) Συρά γαλλικό µαύρο 3) Σαντονέ λευκό 4) Καπερνέ ψιλό χονδρό µαύρο 5) Μαυροδάφνη 6) Ροδίτης. Όλα πολυτελείας µε ψηλούς βαθµούς άνω των 13. Παρασκευόπουλος, τηλ: 2622041710. ΜΑ2911

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΛΕΤΡΙΝΑ (ΠΑΡΑΛΙΑ) ΥΠΕΡΥΨ. ΙΣΟΓΕΙΟ 75µ² συν 75µ² ΒΕΡΑΝΤΑ

µε ηλ. συσκευές εντοιχισµένες και θέα θάλασσα. Τιµή 130.000 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6980077772. ΜΑ2610


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣΣΤΟΜΑΤΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996 Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, ∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΒΑΡ∆Α ΒΑΡ∆Α

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Φώτης ∆άρας Χειρ. Οφθαλµίατρος

Γιάννης Λεπίδας Τηλ. Ουρολόγος 2610224131 –Ανδρολόγος Κιν. 6944717148 Χειρ. Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 17 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου OCTΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. –ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

terzonick@gmail.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

37

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου 2013

Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Γεώργιος Ν. Πλάκας

µαιευτήρας – χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6975618740

∆ευτέρα- Τρίτη- Πέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

Απόστολος Γ. Πατρίκιος µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών νοσ. Αλεξάνδρα) κιν.: 6936086168

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

terzonick@gmail.com

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΠΑΤΡΙΣΕΝΑΡΞΗ Σάββατο 10 ΝΕΟΥ Αυγούστου 2013 ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ

Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ Γεώργιος Ν. Πλάκας

Απόστολος Γ. Πατρίκιος

µαιευτήρας – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός γυναικολόγος γυναικολόγος 1 & 28ης (τ. ιατρός Α’ Μαιευτικής (τ. ιατρόςΚαστόρχη Α’ Μαιευτικής Οκτωβρίου & Γυναικολογικής Κλινικής & Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών (κεντρική πλατεία) Πανεπιστηµίου Αθηνών ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ νοσ. Αλεξάνδρα) νοσ. Αλεξάνδρα) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών κιν.: 6975618740 κιν.: 6936086168 τηλ.: 26210.32016, Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος fax: 26210.32017 ∆έχονται κατόπιν(πλησίον ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00 ∆ηµ. Πάρκου), Πύργος e-mail: info@2care.gr, Τηλ. 26210 35800 Κιν.: 6932566996

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ

www.2care.gr

Ώρες λειτουργίας Καθηµερινά πρωί: 8:30-13:30 Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, Γεώργιος Ν.ΤρίτηΠλάκας Απόστολος Γ. Πατρίκιος ∆ευτέραΠέµπτη- Παρασκευή 18:00-20:30 µαιευτήρας – χειρουργός µαιευτήρας-χειρουργός

Έναρξη Νέου Ιατρείου

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΒΑΡ∆Α

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΣ 2013

Ειδικός Παθολόγος

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος Έναρξη Νέου Ιατρείου ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΥΡΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Φώτης ∆άρας Τηλ. ιατρείου 26210 20051 Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος κιν. 6974632165 ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

∆έχονται κατόπιν ραντεβού ∆ευτέρα - Παρασκευή 9.00-13.00 & 17.00-21.00

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΒΑΡ∆Α

ΠΑΤΡΙΣ Σάββατο 10 Αυγούστου

Καστόρχη 1 & 28ης Οκτωβρίου (κεντρική πλατεία) Τ.Κ.: 271 00 Πύργος 2013 τηλ.: 26210.32016, fax: 26210.32017 e-mail: info@2care.gr, www.2care.gr

∆έχεται καθηµερινά πρωί6932566996 – απόγευµα. Τηλ. 26210 35800 Κιν.: Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής Ώρες λειτουργίας συνεννοήσεως. Καθηµερινά 8:30-13:30 28ης Οκτωβρίου 16,πρωί: 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Απόγευµα: Κατόπιν ραντεβού, Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Γιάννης Λεπίδας Χειρ. Οφθαλµίατρος

Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 Τετάρτη 17.00-21.00 info@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΣΤΟΜΑΤΟΣ τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ ∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΣΠ. ∆ΑΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ τ. ιατρός Ν.Ι.Μ.Τ.Σ

∆έχεται καθηµερινά πρωί – απόγευµα. Απόγευµα κατά προτίµηση κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως. 28ης Οκτωβρίου 16, 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 26210/31474 -6932860846

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ειδικός Παθολόγος

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Ειδικός Παθολόγος ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 6932084973 e-mail:gcr@otenet.gr ΝΙΚΟΣ ΣΠ.00840-Κιν. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ e-mail: kwstmar@yahoo.gr ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640

ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ειδικός Παθολόγος

Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα ∆ευτέρα –Τρίτη- Πέµπτη – Παρασκευή 6.30-9.30µ.µ.

Μπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος Τηλ. ιατρείου 2621025469-6944520640 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 κιν. 6974632165

ΝΙΚΟΣ ΑΘ.Η.ΤΟΛΙΟΣ ΜΑΡΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Παθολόγος Ειδικός Ειδικός Παθολόγος

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

∆έχεται καθηµερινά 08.00-13.00 και 17.30-20.30 Μανωλοπούλου 11 3οςΜΕόροφος ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μιαούλη ΠΥΡΓΟΣ 6, 1ος Όροφος – Πύργος ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 Ειδικός Παθολόγος e-mail: kwstmar@yahoo.gr Τηλ. ιατρείου 26210 20051 -


Μ

(karabatsimaro@yahoo.gr) Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 Γρηγορίου Ε’ 11-13 ΠΑ ΤΡΙΣ Κυριααπό κή 1τον ΣεΕµπορικό πτεµβρίΣύλου 2013 Τηλ. 26210 28428-6932297046 Ανακοινώθηκαν ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI kwstmar@yahoo.gr αθαίνουν ναe-mail: κυκλοφορούν Έναρξη Νέου Ιατρείου λογο Αµαλιάδας τα ωράρια λειτουργίας µε ασφάλεια οι µικροί µατων καταστηµάτων της Αµαλιάδας για θητές του δηµοτικού σχοτην περίοδο του Πάσχα και για την εαλείου Καρδαµά, οι οποίοι έχουν ρινή περίοδο που αρχίζει όπως κάθε υιοθετήσει το ποδήλατο ως µέσο Γιάννης Λεπίδας ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Χειρ. Οφθαλµίατρος έτος από την 1η Απριλίου έως και την µετακίνησης, στο προαύλιο του Τηλ. 2610224131 Κιν. 6944717148 31 Μαΐου. Τετάρτη 17.00-21.00 Νέου Ιατρείου σχολείου τους έχουνΈναρξη γίνει διαinfo@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr Το ωράριο των καταστηµάτων για τις γραµµίσεις, σχεδιάζουν µε την BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» Φώτης ∆άρας Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου 17 εορτές του Πάσχα διαµορφώνεται ως βοήθεια των δασκάλων τους τα σήΧειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος OCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ εξής: Τα παιδιά παρακολούθησαν µε πολύ µεγάλο ενδιαφέρον την ενηµέρωση e-mail:gcr@otenet.gr µατα του Κώδικα Οδικής ΚυκλοφοΤηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Μ. ∆ευτέρα έως και Μ. Πέµπτη 8.00 ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ρίας και αποδεικνύουν εµπράκτως κρούς µαθητές του σχολείου για έδειξαν ότι έχουν κάνει πολλά βήΤετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 14.00 & 17.30 - 21.00 ότι αν και µικροί σε ηλικία, είναι Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, µατα στο θέµα: «Μαθαίνω να κυΜ. Παρασκευή 8.00 - 10.30 & 12.00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53 υπεύθυνοι ως πεζοί και ποδηλάτες τους εξήγησαν πώς πρέπει να συµ- κλοφορώ µε ασφάλεια». 19.30 Έναρξη Νέου Ιατρείου και στοχεύουν να γίνουν και υπεύ- περιφέρονται Στους µαθητές µίλησε εκ µέ- Ο ανθυπαστυνόµος του Τ.Τ. Αµαλιάδας Γιάννης Αναστόπουλος, µίλησε στους όταν κινούνται στο Μ. Σάββατο 8.00 - 15.00 θυνοι µελλοντικοί οδηγοί. δρόµο πεζοί ή µε τα ποδήλατά ρους του Οµίλου φίλων ποδηλάτου µαθητές, ενώ δίπλα του διακρίνονται ο σχολικός σύµβουλος Παναγιώτης ΖεύΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ λας και ο Γιώργος Ηλιόπουλος από τον Όµιλο Φίλων Ποδηλάτου Ήλιδας Χθες το πρωί πραγµατοποιΕιδικός Παθολόγος τους, αλλά και όταν επιβαίνουν σε Ήλιδας ο κ. Γιώργος Ηλιόπουλος, οΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – Την Τρίτη του Πάσχα, δηλαδή την ήθηκε στο σχολείο µάθηµα κυκλο- κάποιο Γιάννης Λεπίδας όχηµα. βαρύτητα οποίος πέρα από το γεγονός ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ότι ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΤΡΩΝ Μανωλοπούλου 11 3οςΙδιαίτερη όροφος Τρίτη 7 Μαΐου, τα καταστήµατα θα φοριακής αγωγής, παρουσία Χειρ. των Οφθαλµίατρος δόθηκεΚιν. στην χρήση του κράνους, επεσήµανε στους µαθητές τι πρέΤηλ. 2610224131 6944717148 ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ είναι κλειστά. τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου σχολικών συµβούλων της 3ης και όταν Τετάρτη 17.00-21.00 ΠΥΡΓΟΣ τα παιδιά κινούνται µε τα ποπει να προσέχουν όταν µετακιinfo@eyecenterpatras.gr - www.eyecenterpafras.gr Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) Σε ότι αφορά το εαρινό ωράριο, αυτό 4ης εκπαιδευτικής περιφέρειας κ. δήλατά BΑΡ∆Α: Πλησίον οπτικών «Λεπίδα» τους,20051 αλλά και στην 1ος όροφος Τηλ. ιατρείου 26210 - 17τή- νούνται µε τα ποδήλατά τους, τους Γεωργιάδης ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ Γεροκωστοπούλου έχει διαµορφωθεί ως εξής: Παναγιώτη Ζεύλα και κας ∆ιονυ∆έχεται µε ραντεβού ρηση των πινακίδων σήµανσης, ενηµέρωσε και γιαΧρίστος τις ποδηλατοOCT- ΦΛΟΥΡΟΑΓΓΕΙΟΓΡΑΦΙΑ Γενικός Χειρουργός ∆ευτέρα 8.00 - 14.00 Τηλ. 2621081341 σίας Τουρκάκη, µε κιν. την συνδροµή e-mail:gcr@otenet.gr 6974632165 προκειµένου η µετακίνηση να γίνε- βόλτες που διοργανώνει ο Όµιλος. τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ Τρίτη 8.00 - 13.30 & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ του Τµήµατος της Τροχαίας Αµα- ται µε ασφάλεια. Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ Αµέσως µετά την ενηµέρωση, ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.30 – 20.30 ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ λιάδας και του Οµίλου Φίλων ΠοΤα παιδιά έδειξαν πολύ µεγάλο µαθητές,ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ δάσκαλοι αλλά και οι 9.00 σχο- ΕΩΣ 13.30 Τετάρτη 8.00 - 14.00 δηλάτων Ήλιδας. 18.00 ΕΩΣ 20.30 ενδιαφέρον και δεν σταµάτησαν να λικοί σύµβουλοι, έβαλαν τα κράνη Πέµπτη 8.00 - 13.30 & ΝΙΚΟΣ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ Ι. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟΣ υποβάλλουν τις ερωτήσεις τους. τους, πήραν τα ποδήλατά Γρηγορίου τους και Ε’ 11-13 Τα παιδιά ΙΑΤΡΟΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ 17.30 – 20.30 ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Προτεραιότητα η ασφάλεια ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ - ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ Τηλ. 26210 28428-6932297046 Κρατώντας ανά χείρας τις πινακίέκαναν µία µικρή βόλτα µε προοριείχαν σχετ. Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικού Ωρες λειτουργίας 9.30-13.30 πρωί και το απόγευµα Παρασκευή 8.00 - 13.30 & Οι ∆ευτέρα ανθυπαστυνόµοι τουΠέµπτη Τµήµα- –δες –ΤρίτηΠαρασκευή 6.30-9.30µ.µ. Τομέα ΓΝΑ “Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ” διάσει πιτου ΚΟΚ, που είχαν σχεδιάσει σµό τοΧΡΗΣΤΟΣ νερόµυλο που βρίσκεται ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ 17.30 – 20.30 τος της Τροχαίας, κα ∆ιονυσία ΠοΜπιζανίου 9, 1ος όροφος 27100 ΠΥΡΓΟΣ νακίδες ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ οι ίδιοι σε χαρτόνια, είχαν ενεργή στο χωριό, στα πλαίσια του περιΜανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10, 2621025469-6944520640 Σάββατο 8.00 - 14.00 λυγένη Τηλ. και ιατρείου κ. Γιάννης του ΚΟΚ άνωθεν “ΓΕΡΜΑΝΟΣ” ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ συµµετοχή κατά την διάρκεια της βαλλοντικού προγράµµατος που Αναστόπουλος, µίλησαν στους µι- ενηµέρωσης από την Τροχαία και εκπονείται σε χαρτόνι ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα στο σχολείο.

της Αµαλιάδας

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΓΙΑΤΡΟΙ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΣ

38

ΒΑΡ∆ΑΒΑΡ∆Α

ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ

Νικόλαος Χάρδας

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΒΑΡ∆Α

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ι Α Τ Ρ Ο Ι 21

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

Νικόλαος Χάρδας

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI

Δέχεται με ραντεβού: 10 π.μ. - 5 μ.μ. και Σάββατο 9-13 πρωί τηλ. 26210 31410 & 6970019031

Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035

Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΒΑΡ∆Α

Έναρξη Νέου Ιατρείου

Φώτης ∆άρας

Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος ΜΑΡΟΥΛΗΣ Η. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

Ειδικός Παθολόγος

Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τετάρτη και08.00-13.00 Παρασκευή ∆έχεται καθηµερινά και 17.00-21.00 17.30-20.30 ∆ΕΥΤΕΡΑΒάρδα – ΤΕΤΑΡΤΗ (ΑΠΟΓΕΥΜΑ) ΜΕ «ΛΕΠΙ∆Α» ΡΑΝΤΕΒΟΥ – Πλησίον Οπτικών Μιαούλη 6, 1ος Όροφος – Πύργος ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 53

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ

Τηλ. 26213 00840-Κιν. 6932084973 e-mail: kwstmar@yahoo.gr

Έναρξη Νέου Ιατρείου

e-mail:gcr@otenet.gr

ΒΑΡ∆Α

ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ –

Φώτης ∆άρας

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ Χειρ. Ουρολόγος –Ανδρολόγος

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Τηλ. 2610273124 Κιν. 6945590738 Τετάρτη και Παρασκευή 17.00-21.00 Βάρδα – Πλησίον Οπτικών «ΛΕΠΙ∆Α» ΚΕΝΤΡΙΚΟ: ΠΑΤΡΑ –ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 53

ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΝΙΚΟΣ ΑΘ. ΤΟΛΙΟΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ – ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Μανωλοπούλου 11 3ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. ιατρείου 26210 20051 κιν. 6974632165

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρίστος Γεωργιάδης Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου)

ΚΑΤΣΑΛΑΣ ΦΩΤΗΣ

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Γενικός Χειρουργός 1ος όροφος τεως Αν. ∆ιευθυντής θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ ∆έχεται µε ραντεβού Νυν συνεργάτης θεραπευτηριου ΟΛΥΜΠΙΟΝ ΑΠΟ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τηλ. 2621081341 ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα 9.00 ΕΩΣ 13.30 18.00 ΕΩΣ 9-13 20.30 και Σάββατο πρωί

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ - ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟI Γρηγορίου Ε’ 11-13 Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ Τηλ. 26210 28428-6932297046

Nέο οδοντιατρείο στο Σιµόπουλο

ΣΑΚΗΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΙ Γ Ι Α Τ ΡΕΝΑΡΞΗ Ο Ι ΝΕΟΥ Α ΜΙΑΤΡΕΙΟΥ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ

Κάθε ∆ευτέρα & Τετάρτη (απόγευµα) Σάββατο (πρωί)

Τηλ. 2622032122, 6932637252 Τηλ. Αµαλιάδας 2622024774

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Μαλάµω (Τένια) ∆ήµ. Φρίµα ΕΠΙΜΕΛ. 251 ΓΝΑ ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ – ΑΛΤΑΝΗ Ιατρός Κυτταρολόγος ∆έχεται µε ραντεβού κάθε Παρασκευή 6-9 απόγευµα

και Σάββατο 9-13 πρωί τ. ιατρός Αντικαρκινικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Ερµού 5 τηλ. 2621022832-6983509035

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

*Τεστ Παπανικολάου * Κυτταρολογικές εξετάσεις πτυέλων, ούρων και υγρών * Παρακεντήσεις οργάνων (θυρεοειδούς, µαστού,λεµφαδένων, σιελογονων, κλπ)

ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΕΙΟ: ∆εληγιάννη 17ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Αµαλιάδα (Πάνω από Eurobank) Τηλ. ιατρ. 2622038360 Κινητό: 6972305520 ΜΕΝΟΥΝΟΥ Κ. ΜΕΝΗ Νικόλαος Χάρδας ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΙ∆ΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ –

e-mail:gcr@otenet.gr

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

τ. Επιµελήτρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ρίου ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ Πατρών 12-14 (Στοά Φίτσιου) 1ος όροφος ∆έχεται µε ραντεβού Τηλ. 2621081341

ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΝΕΟ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΑΛΛΕΡΓΙΟΛΟΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Γ. ΣΙΣΙΝΗ 48 (∆ίπλα στο ΚΤΕΛ) Γαστούνη Κάθε απόγευµα 5-8µ.µ. ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Τηλ. ιατρείου 26230-32522 Κιν. 6932390809 ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 24 Τηλ. ιατρείου 2621035747- Οικ. 2621035947


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 1 Σεπτεµβρίου 2013

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες ΠΩΛΗΣΕΙΣ Α Υ ΤΟ Κ Ι Ν ΗΤ Α

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621400389 ΑΓΟΡΑΖΩ ΑΠΟΣΥΡΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ . OPEL TIGRA CABRIO TWIN TOP, 2005, σκληρή οροφή, 1.800 cc,143hp, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, ∆ΕΡΜΑ και ΠΡΟΣΦΟΡΑ4.800 ευρώ. . LANCIA DELTA HF 2πορτο, κίτρινη, 1999, 1.600cc, ζάντες ΜΟΜΟ, δέρµα, clima κ.α. 2999 ευρώ. . MAZDA 6 2.300cc, µαύρο, δέρµα, οροφή, ζάντες 18’’, clima, όλα ηλεκτρ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.500 ευρώ. .. MERCEDES CLK 200 compressor 1.800 c.c. (2 αυτ/τα) µαύρα full extra. .. FORD FOCUS CMAX 1.800cc 2005 ασηµί full extra, 4.800 ευρώ. DIESEL FIAT PUNTO 2005, 1300c.c., TURBODIESEL, full extra DIESEL OPEL CORSA 1300 turbo diesel, full

Στην

extra (3 αυτ/τα) FORD FIESTA 1.700c.c., turbodiesel επαγγελµατικό FIAT PUNTO 04-05, turbodiesel, full extra, επαγγελµατικό (3 αυ/τα) FIAT GRANDE PUNTO 2007, full extra (πετρέλαιο) ( ΤΡΑΚΤΕΡ SAME minitauro, 60HP, υδραυλικό τιµόνι . ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ). ΤΟΥΟΤΑ CARINA E 1600c.c., ’94, υδρ. τιµόνι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1700 ευρώ CITROEN SAXO 1100c.c., 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακοι κ.α., λευκό, , υδρ. τιµόνι.1.900 ευρώ. SMART 800c.c. turbodiesel (πετρέλαιο) 2004, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, κ.α. ΤΟΥΟΤΑ AURIS, 1400c.c., 2008, full- full extra (3 αυτ/τα) HYUNDAI GETZ, 1300c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 3.500 ευρώ. JAGUAR S TYPE 3.000c.c., 2001 µπεζ δέρµα – οροφή ζάντες κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 LAND ROVER Freelander 1.800c.c., 2003 full extra 4X4, 5porto, 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., λευκό µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, CD, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια κ.α. 3.800 ευρώ. SMART 600c.c., µαύρο, µοντ. 2001, A/C, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες BRABUS, ράδιο CD, κ.α. 3.700 ευρώ (Υπάρχει και 2ο µαύρο 600c.c. µε 3.000 ευρώ). TOYOTA AURIS 1400c.c., 2008 µπλε,

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

1) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ος όροφος. Τιµή 50.000 ευρώ. 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 27τ.µ. 1ος όροφος στο κέντρο του Πύργου. Τιµή 15.000 ευρώ. 3) ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 78τ.µ. 1ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον Νοµαρχίας στον Πύργο. Τιµή 65.000 ευρώ. 4) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. ανακαινισµένη µε ατοµικό καλοριφέρ (τέντες – κλιµατισµό κ.λ.π) πλησίον ΣΕΤΤΗΛ. Τιµή 40.000 ευρώ. 5) ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. ισόγειο και σοφίτα σε έκταση 4 στρεµµάτων στον Πύργο Ηλείας, περιφραγµένο. Τιµή 60.000 ευρώ.

Πληρ. Μεσιτικό Γραφείο ΤΣΑΤΑ. Τηλ.: 2621022886. ΜΑ2961.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδ. αερόσακους, CD, κ.α. 7.700 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 133 HP, 2004 µιάµιση καµπίνα, full extra, 10.500 ευρώ. CITROEN BERLINEO DIESEL επαγγελµατικό ή αγροτικό, 4.000 ευρώ. FORD FIESTA 2008 DIESEL, αγροτικό ή επαγγελµατικό, full extra 6.500ευρώ OPEL CORSA 2009, OPC, 1600c.c., TURBO, 270ΗΡ, µε extra πάνω από 15.000 ευρώ. Πωλείται µόνο 8.500 ευρώ. OPEL CORSA 5πορτο 2004, ABS, ζάντες αλουµινίου, BBS, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, υδραυλ. τιµόνι, αερόσακοι κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. FORD FOCUS 2009, ασηµί 5πορτο, full extra, 6.999 ευρώ. FORD FOCUS 2006, 4πορτο SEDAN 1600c.c., 115ΗΡ, έκδοση GHIA, full extra, 6.000 ευρώ. ALFA ROMEO 159, µαύρη 2007, 1.800c.c., 145HP clima, ABS, 10 αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, ηχοσύστηµα κ.α. full extra, 7.500 ευρώ FIAT PANDA 1250 κυβικά (2) 2005 & 2006, a/c, υδραυλικό τιµόνι, κ.α. από 4.000 ευρώ TOYOTA COROLLA 1600c.c., 2005, 5πορτη έκδοση EXCELLENCE 1ο χέρι, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά full extra, 5.400 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400c.c., 2πορτη, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.300 ευρώ. HONDA CIVIC HYBRID 1300 c.c., 2009, 1o χέρι – τέλη κυκλοφορίας 0- κατανάλωση 5λιτρα/100km, 4πορτο σε αρίστη κατάσταση, full extra. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.500 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ YARIS –Diesel – 1400 c.c., 2005, ολοκαίνουρια λάστιχα A/C – ABS – αερόσακοι, κ.α. 7.000 ευρώ.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD MODEO

µοντ. 2001, χρωµ. ασηµί σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 3.500 ευρώ συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6938580745. ΜΑ2929

VW PASSAT 1600c.c., 2000 µοντ., full extra, 3.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 5πορτο, 2006, µαύρο, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 3.900 ευρώ. . PEUGEOT 206 2πορτο, 2006, µαύρο, DYNAMIC, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές κ.α. 4.000 . PEUGEOT 307 ασηµί, 2πορτο, 2005, οροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµ., ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ABS, αερόσακους κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 4.000 ευρώ. . PEUGEOT 206 Cabrio Roland Garros σκληρή οροφή, ηλεκτρική, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµιν., όλα ηλεκτρικά, full extra, 4.000 ευρώ. . MERCEDES CLS 350 CGi 2008 µαύρο, ελληνικό, 1ο χέρι, ατρακάριστο, άριστη κατάσταση, αερανάρτηση, 292hp, clima, ABS, airbags, καφέ δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 25.000 ευρώ. . RENAULT MEGANE coupe 1.400cc κόκκινο ’98, 2.300 ευρώ. . NISSAN ALMERA ασηµί ’01, 1.400cc, full extra, 2.800 ευρώ. . BMW 330, 2008, 28.000 χλµ, coupe, µπεζ δέρµα, οροφή, 19αρες κ.α. 20000 ευρώ. . FIAT PANDA 900cc 1.991, 1.200 ευρώ. . VW POLO αγροτικό – επαγγελµατικό Diesel, ’95, 2.500 ευρώ. . SUZUKI BANDIT (moto) 1.800cc, ’98, 3.300 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ MAZDA 4X4, 4πορτο λευκό DIESEL ’98, 6.900 ευρώ ΑΓΡΟΤΙΚΟ MITSUBISHI L200 4X4, ’98 4πορτο έκδοση MAGNUM, ζάντες αλουµινίου, µπάρες νίκελ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.900 ευρώ. ΑΓΡΟΤΙΚΟ NISSAN NAVARA 2004 133 ΗΡ, µιάµιση καµπίνα, αρίστη κατάσταση. ΠΡΟ-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI A4 T

1.800cc, 160 hp, µοντέλο 2009, ατρακάριστο – full extra, µε 50.000χλµ σχεδόν καινούριο. Τιµή 17.000 ευρώ, ιδιώτης. Τηλ.: 6932338850. ΜΑ2815

39

ΣΦΟΡΑ 10.000 ευρώ. VESPA SYM CITYCOM 300, 2009, 2.500 ευρώ. ΠΑΠΙ HONDA INNOVA 2006, 125c.c., εξάτµιση DRAGON, 1.000 ευρώ. ΜΑΣ987 . MOTO SUZUKI Bandit 1200cc, 1998. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 3.500 ευρώ. -----------------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUNTO µοντέλο 2002, 4θυρο, 1.300 cc, A/C, R/CD, αερόσακοι, κοτσαδόρος, συναγερµός, ζάντες, κεντρικό κλείδωµα, δώρο GPS-Bluetooth. Τιµή: 2.150, ιδιώτης. Τηλ: 2621500359-6949065288. ΜΑ2970 ΠΩΛΕΙΤΑΙ VW EOS CABRIO, 2.0Fsi, 150hp, 2007, µαύρο, full extra, αρίστη κατάσταση, από ιδιώτη, τιµή: 9.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932981415. -----------------------------------------. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAND ROVER JEEP µοντέλο 1998/10, τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ.: 6980280530, 6978091768. ΜΑ2123 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ ΤΣΟΠΕΡ YAMAHA drag star, 650 cc, ΚΤΕΟ έως 8-2015, χρώµα µαύρο σε πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 6930689666. ΜΑ2971

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI A4 T

1.800cc, 160 hp, µοντέλο 2009, ατρακάριστο – full extra, µε 50.000χλµ σχεδόν καινούριο. Τιµή 17.000 ευρώ, ιδιώτης. Τηλ.: 6932338850. ΜΑ2815

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI SAMURAI

2003 µοντέλο, 1.300cc, 125.000χλµ, hardtop ARMADA, χρώµα ασηµί, άριστη κατάσταση, πραγµατική ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Τηλ.: 6977445629. ΜΑ2956


Στην

Ηλεία 03:00 0 3:00

79% 7 9% 23 2 3° °C C

3 ()* ( )* +

!+,+-./ ! +,+-./

16 1 6 Km/h Km / h

09:00 0 9:00

70% 7 0% 24 2 4° °C C

3 ()* ( )* +

+-!01+ + -!01+ /23304+ / 23304+

16 1 6 Km/h Km / h

!"#$%&' ! "#$%&' 1/9 1 /9

15:00 1 5:00

28° 28 °C C 31 3 1° °C C

65% 6 5%

4 ()* ( )* 35 3 5

!+,+-./ ! +,+-./

24 2 4 Km/h Km / h

21:00 2 1:00

73% 7 3% 25 2 5° °C C

2 ()* ( )* N

!+,+-./ ! +,+-./

9 Km/h Km/h

03:00 0 3:00

90% 9 0% 22 2 2° °C C

2 ()* ( )* +

+-!01+ +-!01+ /23304+ / 23304+

9 Km/h Km/h

56"7 8#% 56"78#% 2/9 2 /9

09:00 0 9:00

84% 8 4% 22 2 2° °C C

2 ()* ( )* BA B A

+-!01+ +-!01+ /23304+ / 23304+

9 Km/h Km/h

15:00 1 5:00

36% 3 6% 30 3 0° °C C

4 ()* ( )* 95 9 5 24 2 4 Km/h Km / h

:;<+ :;<+ /23304+ / 23304+

09012013  
09012013  
Advertisement