Page 1

1ο ΕΝΙΚΟ ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Οι ελλείψεις δυσχεραίνουν το έργο µας»

Τ Η Σ ™

Σελίδα 9

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η Σ Àƒ

Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011 www.patrisnews.com Aριθµός φύλλου 38487 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΙΩΤΩΝ

ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ ∆ΗΜΩΝ

Έκαναν «φτερά» 311 εκ. ευρώ από την Ηλεία Σελίδα 7

Με αγωγές απαντούν οι δηµότες Σελίδα 7

ΣΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΧΘΕΣ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΡΘΡΟ Τελευταία ευκαιρία Στις ∆ηµοκρατίες, στη χώρα µας που γέννησε τη ∆ηµοκρατία, τα κόµµατα αποτελούν τους κυµατοθραύστες των θεσµών. Ο λαός µε την ψήφο του επιδοκιµάζει ή αποδοκιµάζει τα κόµµατα που την διεκδίκησαν, δίδοντάς τους ή στερώντας τους τη δύναµη της εξουσίας, της θεσµοθέτησης νόµων και λήψης αποφάσεων, που η εφαρµογή τους επηρεάζει τη ζωή του συνόλου των Ελλήνων πολιτών. Συνέχεια στη σελίδα 3

»

ΕΝ ΟΙΚΩ ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

∆ιαβουλεύσεις για το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης ευρύτερης στήριξης

« Εγώ και το badminton…»

Στον πρόεδρο σήµερα ο Αντ. Σαµαράς που επιµένει για εκλογές στις 4 ∆εκεµβρίου

Σελίδες 20-21

Η

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΦΟΙ ∆. ΚΟΡΟΝΤΖΗ Ο.Ε.

Ένας αιώνας και πλέον ιστορίας Σελίδα 23

ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ

«∆εν έχω πρόβληµα να αλλάξω επάγγελµα»

40%

πιο κρίσιµη ηµέρα για τη χώρα µετά τη µεταπολίτευση είναι η σηµερινή µε όλα τα ενδεχόµενα να είναι στο τραπέζι του προέδρου της ∆ηµοκρατίας Κάρολου Παπούλια. Ο πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου ανακοίνωσε την απόφασή του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις µε όλα τα κόµµατα για το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης ευρύτερης στήριξης και πρόσθεσε ότι « δεν είναι κολληµένος στην καρέκλα» ενώ ο πρόεδρος της Ν∆, Α.Σαµαράς µε χθεσινή του δήλωση επέµεινε στη διεξαγωγή εκλογών. Εξάλλου σήµερα στη 1 το µεσηµέρι θα υπάρξει συνάντηση του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας µε τον πρόεδρο του κόµµατος της αξιωµατικής αντιπολίτευσης. Σελίδα 8

πτώση στην αγορά πετρελαίου θέρµανσης

Σελίδα Σελίδα 55

Σελίδα 19

Κάθε µήνα 8

Σ τ η ρ ί ζ ο ν τ α ς τ η ν αγ ορ ά τ ου Ν ο µ ού Η λ εί α ς ε ν ι σχ ύ ο υ µ ε τ η ν τ οπ ι κ ή οι κ ον ο µ ί α


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Είπαν...

Χρονολόγιο 6 Νοεµβρίου 1962

Γεωργία Χατζή (∆ιευθύντρια Ζ’ ΕΠΚΑ) «Ήδη από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς έχουν πραγµατοποιηθεί στην Ήλιδα 20 εκπαιδευτικά προγράµµατα, τα οποία παρακολούθησαν περισσότεροι από 400 µαθητές. Το γεγονός ότι οι εντυπώσεις τους είναι ιδιαίτερα θετικές µας κάνει αισιόδοξους για τη διεύρυνση της επισκεψιµότητας του µουσείου µε νέες οµάδες κοινού».

ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ Συµπληρωθέντες αρµοδίως εξετέθησαν από χθες εις το ενταύθα ∆ηµαρχείον οι κατάλογοι των υποχρέων καταβολής εισφοράς υπέρ του ΟΓΑ εκ της περιοχής του δήµου Λετρίνων διά το τρέχον έτος. Οι υπόχρεοι ανέρχονται εις 883 ούτοι δε έχουν το δικαίωµα ενστάσεως εντός της καθωρισµένης προθεσµίας. ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΣ ΕΠΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΥ ΕΒΛΗΘΗ ΥΠΟ ΚΥΝΗΓΟΥ ∆ιεκοµίσθη εις την ενταύθα κλινικήν Κ. Παπαϊωάννου ο 7ετής Α.Κ. κάτοικος Πύργου µε ελαφρά τραύµατα από βολίδας (σκάγια) κυνηγετικού όπλου. Ούτος ευρισκόµενος επί συκέας εβλήθη υπό κυνηγού όστις δεν τον είχεν αντιληφθή. Τα ταύρµατα ήσαν τελείως επιπόλεα και ο παις µετά την επίδεσιν εξήλφθε της κλινικής.

Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011 +Ζ’ ΛΟΥΚΑ, Παύλου πατρ. Κων/πολεως οµολογητού, Λουκά οσ. Ο άγιος Παύλος ο οµολογητής γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη, στις αρχές του 4ου αιώνα µ. Χ. Ήταν ζηλωτής της Ορθοδόξου πίστεως, την οποία αγωνίσθηκε να διαφυλάξη ανόθευτη από την αίρεση του αρειανισµού και γι’ αυτό πολεµήθηκε µε σφοδρότητα από τους αρειανούς. Χειροτονήθηκε ∆ιάκονος της Εκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως και χρηµάτισε γραµµατεύς του Πατριάρχη Αλεξάνδρου, τον οποίο και διαδέχθηκε µετά την κοίµησή του. Η επί γης ζωή του αγίου Παύλου του οµολογητού κύλισε µέσα σε ταλαιπωρίες, διωγµούς και εξορίες, αλλά παρέµεινε σταθερός στην πίστη του «ως στύλος ακλόνητος» και εκράτησε την οµολογία µέχρι το τέλος. ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου 2011 Των εν Μελιτινή 33 µαρτύρων, Λαζάρου θαυµατουργού Σελήνη: 11 ηµ. Aν. Hλίου: 06:56 ∆ύση Hλίου: 17:22

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Γιώργος Ματσούκας (Αρχηγός Εθελοντών Σαµαρειτών Αµαλιάδας)

«Ο Ερυθρός Σταυρός έχει την αγκαλιά του ανοιχτή για όλους , το έργο του έχει αποδέκτες όλους όσοι βρίσκονται σε ανάγκη και κίνδυνο και οι γνώσεις του µεταδίδονται σ’ όλους από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώµα κι αν προέρχονται .Στην ανιδιοτελή προσφορά και τον ανθρωπισµό δε χωράνε διακρίσεις».

Η φωτογραφία της Κυριακής

Μ

πορείτε να τις φέρετε στην εφ. «ΠΑΤΡΙΣ» για να δηµοσιευτούν (και φυσικά θα σας επιστραφούν). Οι φωτογραφίες µπορεί να αφορούν στιγµές τόσο ιδιωτικές όσο και της δηµόσιας ζωής.

Βαγγέλης Χριστοφόρου (Αντιδήµαρχος Ήλιδας) «Η εικόνα που παρατηρείται αυτή τη στιγµή στο αλιευτικό καταφύγιο είναι απαράδεκτη. Είχαµε ένα σύγχρονο καταφύγιο και δυστυχώς κάποιοι κακοπροαίρετοι το έχουν κάνει να µη βλέπεται. Εµείς από την πλευρά µας θα εξετάσουµε το θέµα για να δώσουµε την καλύτερη λύση, πρέπει όµως και οι πολίτες να προστατεύσουν το χώρο».

Η φωτογραφία είναι από την περίοδο 1957-1960, από το αρχείο του Σπύρου Σπυρόπουλου. Μια φωτογραφία της οµάδας του χωριού του, του ΑΡΗ Ξυλοκέρας. Τότε, που το ποδόσφαιρο είχε άλλη δυναµική και δεν είχε ακόµη «λερωθεί» από σκάνδαλα και µεγάλα συµφέροντα. Η οµάδα του χωριού, νέα παιδιά, µε αγάπη για την µπάλα. Από πάνω και από αριστερά διακρίνονται οι Παναγιώτης Πετρό-

πουλος, Γιώργος Χρονόπουλος, ∆ηµήτρης Ζωγόπουλος, Σπύρος Γιαννόπουλος (παράγοντας), Σπύρος Γκάτζος, Γιώργος Πανουτσόπουλος, Αλέξιος Ζωγόπουλος, Γιώργος Γιαννόπουλος και Θανάσης Βασιλόπουλος (παράγοντες), Νίκος ∆ηµόπουλος, Γιάννης Σπυρόπουλος, Γεράσιµος Κουµουντούρος, Σπύρος Μπαχός και ο Σπύρος Σπυρόπουλος. Π.Μ

Αναστολή πλειστηριασµών αλλά...

Θ

Γράφει ο Ζαχαρίας Μαντάς

εωρείται πολύ πιθανόν (σχεδόν βέβαιο) ότι εντός των προσεχών λίγων εβδοµάδων θα ανακοινωθεί νέα παράταση στην αναστολή πλειστηριασµών (η πέµπτη κατά σειρά) που αφορούν κυρίως την α’ κατοικία µε προφανή στόχο να βγουν από το αδιέξοδο χιλιάδες νοικοκυριά που αδυνατούν να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ήδη το υπ. Εργασίας έχει κάνει τις

σχετικές εισηγήσεις στο υπ. Οικονοµικών µε στόχο να βγει έγκαιρα η απόφαση αναστολής (σ.σ. θυµίζω ότι τον Ιούνιο η τότε απόφαση εκδόθηκε το απόγευµα της τελευταίας ηµέρας που έληγε η αναστολή). Από την άλλη πλευρά οι τράπεζες είναι ήδη έτοιµες να προχωρήσουν σε απανωτούς πλειστηριασµούς (δηλ. στην εκτέλεσή τους) αν δε δοθεί παράταση. Κι εδώ γεννάται ένα σοβαρό κοινωνικό και ηθικό θέµα το οποίο βέβαια δεν είναι τωρινό αλλά παλαιό. Έχει παρατηρηθεί ότι κατά τη διενέργεια των πλειστηριασµών οι πρώτοι που δίνουν το παρών είναι τα λεγόµενα

«κοράκια», αυτοί δηλ. που µε λίγα χρήµατα αποκτούν τεράστια περιουσιακά στοιχεία. Στους πλειστηριαµούς επίσης πηγαίνουν και συγγενείς του οφειλέτη µε στόχο να µείνει το ακίνητο στην οικογένεια. Η οικονοµική κρίση όµως τον τελευταίο καιρό έχει συµβάλει ώστε οι συγγενείς να µην πηγαίνουν και έτσι το ακίνητο που πλειστηριάζεται είναι «έρµαιο» των διαθέσεων των «κορακιών». Το πρόβληµα αυτό υπάρχει φόβος να πάρει πολύ µεγαλύτερες διαστάσεις γιατί οι συγγενείς του οφειλέτη δεν έχουν πλέον τα χρήµατα και οι µόνοι που θα µπορούν να «χτυπούν» τα ακί-

νητα και να τα παίρνουν είναι τα «κοράκια». Κάποιοι δηλ. που έχουν βγάλει έξω τα χρήµατά τους και τώρα θα µπορούν να τα επενδύουν µε σιγουριά. Το θέµα είναι πολύ µεγάλο και έχει πολλές παραµέτρους που δεν είναι δυνατόν να αναλυθούν σε ένα σηµείωµα. Το θέτουµε όµως ως προβληµατισµό γιατί κάτι πρέπει να γίνει και να γίνει έγκαιρα. Είναι γεγονός ότι όλη η διαδικασία είναι νόµιµη. Κι εδώ έγκειται η «διαφορά του ∆ικαίου από την ηθική και τη λογική» όπως διδάσκονται οι πρωτοετείς φοιτητές της νοµικής. Ωστόσο η κατάσταση αυτή δεν πρέπει να συνεχιστεί κι άλλο.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΑΡΘΡΟ Συνέχεια από τη σελίδα 1 Η διεκδίκηση και η εναλλαγή στην εξουσία των κοµµάτων της ελληνικής βουλής, αποτελεί τη δικλείδα ασφαλείας, ώστε οι δηµοκρατικοί θεσµοί να συνεχίζουν να εκπέµπουν φως, πειθώ και αίγλη για να διασφαλίζεται η πίστη του λαού στο δηµοκρατικό µας πολίτευµα. Σε προγενέστερες περιόδους το πολιτικό παιχνίδι επέτρεπε ενίοτε (και) την εφαρµογή µιας πολιτικής συµπεριφοράς των κοµµάτων και των ηγεσιών τους, ώστε «ο σκοπός να αγιάζει τα µέσα», καθόσον το κυνήγι της εξουσίας αποτελούσε και για τους κατόχους της και για τους διεκδικητές της το πρώτιστο θεµιτό µέληµα. Αν λοιπόν τούτο ήταν επιτρεπτό στο παρελθόν, στο παρόν αποτελεί αθέµιτη και ασυνείδητη πολιτική συµπεριφορά, που κρύβει µόνο αριβισµό και επικίνδυνο τυχοδιωκτισµό. Για να το πούµε µε απλά ελληνικά, όταν ο λαός πεινάει και οι αποχρώσες ενδείξεις “φωτογραφίζουν” την πτώχευση και την καταστροφή και όχι τη σωτηρία της Ελλάδας, όποιος παίζει πολιτικά παιχνίδια στην πλάτη του ελληνικού λαού, το µόνο που θα εξασφαλίσει είναι τον αυτοδιασυρµό του και το ανάθεµα του ιστορικού του µέλλοντος. Αποτελεί τελευταία ευκαιρία για το πολιτικό σύστηµα της χώρας µας και ιδιαίτερα των δύο κοµµάτων εξουσίας, να αποδείξουν περίτρανα οι ηγεσίες τους ότι πιστεύουν στο δηµοκρατικό πολίτευµα. Η µόνη ακλόνητη απόδειξη γι’ αυτό είναι να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι είναι διατεθειµένες να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να το προστατέψουν. Συνεπώς η σωτηρία της Ελλάδας αποτελεί την ασφαλέστερη απόδειξη ότι και οι δύο ηγεσίες (κυβέρνησης και αξιωµ. αντιπολίτευσης) προστατεύουν - µε οποιοδήποτε πολιτικό κόστος για τα κόµµατά τους και τους ίδιους - τη ∆ηµοκρατία µας, άρα πιστεύουν ειλικρινά σ’ αυτή. Ο λαός µας πρέπει να συνεχίσει κάπου να πιστεύει, κι αλίµονο αν οι δύο παραπάνω ηγεσίες επιτύχουν τελικά αυτό να µην είναι η ∆ηµοκρατία... «Π»

[

Σχόλια 3 Έσπασε τα κοντέρ ο Νικολόπουλος

Μεθοδικός… Η µεθοδικότητα, ο προγραµµατισµός και οι ξεκάθαροι στόχοι ήταν στοιχεία που πάντα χαρακτήριζαν το δήµαρχο Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Σάκη Μπαλιούκο. Ο κ. Μπαλιούκος µαζί µε τους συνεργάτες του, έχοντας επιτύχει τη συµµετοχή του δήµου σε σηµαντικά προγράµµατα, στους δύσκολους καιρούς που ήρθε να εφαρµοστεί η διοικητική µεταρρύθµιση, δεν παρεκκλίνει των στόχων του. Αυτό δηµιουργεί προϋποθέσεις για το µέλλον του δήµου, καθώς τα θεµέλια που δηµιουργούνται είναι ισχυρά και

σ’την κατεύθυνση της ισόρροπης ανάπτυξης της περιοχής… Π.Μ

Για να δούµε θα “πέσει” πάλι µέσα ο Νικολόπουλος; Η πρόβλεψη (;) που έκανε ήταν και η φήµη που µετέδωσε το MEGA περί Βενιζέλου. Τι ακριβώς έγινε; 11.15 Ο Νίκος Νικολόπουλος βγαίνει από το γραφείο του Σαµαρά. Αµέσως πέφτουν πάνω του όλοι οι πολιτικοί συντάκτες και τον ρωτούν. Ο Νικολόπουλος απαντά ευθέως. Κυβέρνηση µε πρωθυπουργό τον Βενιζέλο και συµµετοχή Καρατζαφέρη – Ντόρας αλλά και εκλογές τον Μάρτη! Απίστευτο σενάριο αλλα ο Νικολόπουλος δεν έχει

Πληθαίνουν τα φαινόµενα

χάσει πρόβλεψη …διαδοχής! Τι εννοούµε; Ο Νικολόπουλος είχε προβλέψει την εκλογή Έβερτ! ΕΙΧΕ προβλέψει την άνοδο Καραµανλή στην εξουσία, όταν ο Μητσοτάκης ειρωνευόταν… Είχε αναγγείλει επίσηµα το αποτέλεσµα της εκλογής Σαµαρα αλλά και το ακριβές ποσοστό που είχε πάρει. Για να δούµε θα του κάτσει και αυτό του Αχαιού; Π.Α

Ένα σηµαντικό κέρδος…

Συνηθίζαµε να βλέπουµε τέτοιες εικόνες από (υπανάπτυκτες) χώρες του εξωτερικού αλλά πλέον -όπως έχουν έρθει τα πράγµατααποτελούν στοιχείο και της ελληνικής πραγµατικότητας... Σηµείο των καιρών, αποτέλεσµα της κρίσης, ανέχεια... ο καθένας µπορεί να ερµηνεύσει όπως θέλει την εικόνα της γριούλας που ψάχνει τα σκουπίδια σε κάδο στην πόλη της Ανδραβίδας σε µια φωτο που ανάρτηθηκε στο facebook από χρήστη του µέσου κοινωνικής δικτύωσης...

Αυτό που διαπιστώνω όλο και περισσότερο τον τελευταίο καιρό είναι ότι η οικονοµική κρίση αλλά και η ρευστή πολιτική κατάσταση στη χώρα που πλέον έχει µετατραπεί σε reality για πολύ γερά νεύρα, έχουν επιτύχει και ένα αποτέλεσµα µε θετικά µηνύµατα. Βλέπω όλο και περισσότερο, ανθρώπους να πλησιάζουν περισσότερο τις οικογένειές τους, τους φίλους τους, τους συναδέλφους, τους γείτονες µε αισθήµατα που δείχνουν πιο αληθινά από ποτέ. Ίσως, οι σκέψεις που περνούν από το µυαλό µας για την Ελλάδα που πλέον διαµορφώνεται, να έκαναν όλους µας να σκεφτούµε πιο ουσιαστικά, πιο ειλικρινά, να µάθουµε σταδιακά να αξιολογούµε αξίες και να θέτουµε τον παράγοντα «άνθρωπο» πιο ψηλά από ότι κάναµε ως τώρα. Ίσως τελικά, µέσα στη γενικότερη χασούρα να επιτύχουµε και ένα κέρδος σηµαντικό που δεν είναι άλλο από την ανθρώπινη επαφή, αυτή που δεν ζητά «ανταλλάγµατα» και δεν απαιτεί ειδικές «προϋποθέσεις»…

Γ.Γ.

Π.Μ

Υπάρχει και φιλότιµο

«Εµείς από την πλευρά µας κάναµε ό,τι µπορούσαµε, για να µπορούµε να κοιτάζουµε τα παιδιά µας στα µάτια…» είπε προ ηµερών ο πρόεδρος του Συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας κ. Χρήστος Βούλγαρης, αναφορικά µε τις κινητοποιήσεις του κλάδου. Αυτοί έχουν φιλότιµο και σκέφτηκαν ότι θα έρθει η ώρα που θα λογοδοτήσουν στα παιδιά τους, οι πολιτικοί µας, µετά και τις τελευταίες εξελίξεις, πώς κοιτάζουν τους πολίτες στα µάτια; Μ.Κ.

Η 117 Π.Μ. τιµά τον προστάτη της

Άνοιξε από χθες τις πύλες της για το κοινό η 117 Π.Μ. Ανδραβίδας, στα πλαίσια του εορτασµού του προστάτη της Πολεµικής Αεροπορίας Αρχαγγέλου Μιχαήλ. Από χθες, σήµερα και αύριο και από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευµα το κοινό µπορεί να επισκέπτεται το χώρο της στατικής έκθεσης, εντός του αεροδροµίου. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται ανήµερα της εορτής, την Τρίτη 8 Νοεµβρίου στις 11 το πρωί, που θα τελεστεί δοξολογία και επιµνηµόσυνη δέηση, ενώ το βράδυ θα παρατεθεί δεξίωση στη λέσχη Αξιωµατικών στη ∆ιασπορά. Μ.Κ.

]

Τέλος εποχής Η χθεσινή ηµέρα έκρυβε πολλές εκπλήξεις όσο αφορά τα εκλογικά δρώµενα του Επιµελητηρίου, µε αποτέλεσµα τελικά την αποχώρηση του επικεφαλής

Μία ακόµη καταδίκη για τη χώρα ∆εν είναι µόνο το οικονοµικό µέτωπο που έχει η χώρα µας µε την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει να αντιµετωπίζει και τις καταδίκες για διάφορα ζητήµατα. Η τελευταία αφορά τον θρησκευτικό όρκο στα Ελληνικά δικαστήρια. Mε οµόφωνη απόφασή του το ∆ικαστήριο Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του δικαιώµατος στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας, καθώς και για παραβίαση του δικαιώµατος σε µία πραγµατική προσφυγή, κρίνοντας αντίθετη µε τις διατάξεις της Σύµβασης Προστασίας Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων την υποχρέωση που επιβάλλεται σε µάρτυρες να δίνουν θρησκευτικό όρκο, όταν καταθέτουν στα ελληνικά δικαστήρια. Το πόσο σηµασία βέβαια έδιναν µέχρι σήµερα όλοι οι µάρτυρες στο θρησκευτικό όρκο, είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο! Μ.Κ.

Οργή συνταξιούχων πυροσβεστών

παλαιού συνδυασµού του Επιµελητηρίου. Τέλος εποχής λοιπόν, για τον πάλαι ποτέ ισχυρό άνδρα του ΕΒΕ. ∆ιογένης

Σεµινάριο παραγωγής… ξεροτήγανου από τους Κρητικούς της Ηλείας

Μια ακόµα εκδήλωση διοργανώνει σήµερα ο δραστήριος Σύλλογος των Κρητικών της Ηλείας. Αυτή τη φορά µέλη του συλλόγου θα… διδάξουν πώς δηµιουργούνται τα παραδοσιακά Κρητικά ξεροτήγανα! Αυτό θα συµβεί το απόγευµα, µετά τις 5 µ.µ., στα γραφεία του συλλόγου στον Πύργο (στην οδό Κατακόλου 1-Εργατικές κατοικίες). Όσοι φίλοι του συλλόγου βρεθούν στο χώρο θα µάθουν τα… µυστικά της παραγωγής του πιο δηµοφιλούς –ίσως- εδέσµατος της Κρήτης και φυσικά θα έχουν την ευκαιρία να το γευτούν συνοδεία… ρακής, Κρητικής µουσικής και χορού! Γ.Γ.

Την οργή τους και την αγανάκτησή τους µε το δοκιµαζόµενο ελληνικό λαό ενώνουν τα µέλη του Συλλόγου Συνταξιούχων Πυροσβεστών του νοµού και καλούν την κυβέρνηση «να ψάξει αλλού τα λεφτά, που λέει ότι υπάρχουν, και όχι στους άνεργους, στους εργαζόµενους και στους συνταξιούχους». Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωση, «οι συνταξιούχοι πυροσβέστες χωρίς καµία ηθική, συνταγµατική αλλά και λογική βάση, υποβάλλονται σε αλλεπάλληλες και αυθαίρετες κρατήσεις που φθάνουν ακόµη και στο 50% των αποδοχών τους. ιδιαίτερα οι ένστολοι γίνονται θύµατα ενός ιδιότυπου ηλικιακού ρατσισµού αφού διαχωρίζονται σε κατηγορίες και υποβάλλονται σε επιπλέον εξοντωτικές κρατήσεις. ∆εν επιθυµούµε να αποτελέσουµε εξαίρεση έναντι των συµπολιτών µας αλλά πρέπει να επισηµάνουµε ότι η κυβέρνηση αγνοεί ότι οι πυροσβέστες δε λειτούργησαν ποτέ µε συντεχνιακή λογική ούτε υπήρξαν ποτέ προνοµιούχοι κοινωνικοί εταίροι, απεναντίας λόγω της ιδιαιτερότητας του επαγγέλµατός µας, είµαστε από τους εργαζόµενους µε τις περισσότερες υποχρεώσεις και τα λιγότερα δικαιώµατα». «Ζ»


Απόψεις

4

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Η γνώµη του

[

Το Άγιο Παρελθόν....

Της Ελένης Παναγούλια Ψυχολόγου

Είναι κάτι στιγµές απερίγραπτα όµορφες και πικρές συγχρόνως....δίνοντάς σου µια αίσθηση χαρµολύπης....κάτι τέτοιες στιγµές λοιπόν σε πιάνει να κάνεις επιστροφές στο παρελθόν...αυτό το παρελθόν που κάποιες φορές τροµάζει κάποιες άλλες είναι λυτρωτικό και µορφωτικό συγχρόνως...αχ αυτό το παρελθόν....πόσες φορές το σιχτιρίσαµε κι άλλες το αναπολήσαµε....γενικότερα όµως φοβίζει...δε µπορώ να καταλάβω όµως το γιατί...γιατί να φοβίζει κάτι που είναι δικό µας, κάτι που εµείς συµµετείχαµε ως πρωταγωνιστές και διαµορφώσαµε την πορεία του και την πορεία µας αναπόφευκτα...

Ναι ξέρω τις περισσότερες φορές πονάει...και είναι ανάθεµά τον ένας πόνος που φτάνει ως το τελευταίο κύτταρο...λες και το νιώθεις να τρυπάει...και εσύ σταµατάς εκεί....δε µπορείς να κουνήσεις το πόδι να πας παραπέρα....κι όµως µάλλον µπορείς αρκεί να το αφήσεις ήσυχα στην άγια θύµηση....να το αποδεχτείς ούτως ή άλλως δικό σου είναι....να το κρατήσεις σα µωρό παιδί που κλαίει και να προσπαθήσεις να το ηρεµήσεις µέσα σου....και µετά γαληνεµένος να κοιτάξεις µε τα µάτια της ψυχής ορθάνοιχτα (εντελώς! τα χρειαζόµαστε ορθάνοιχτα όχι κάτι λιγότερο) αυτό που είσαι σήµερα....να το αγαπήσεις και να

θελήσεις να το κάνεις καλύτερο πιο όµορφο....και µετά να προχωρήσεις και να κοιτάς µπροστά και ευθεία....µόνο ευθεία...µη λαξέψεις αριστερά µήτε δεξιά....µόνο µπροστά....προχώρα µέχρι να δεις φως....ναι αυτό εκεί που αχνοφαίνεται σαν ανατολή...κοίταξέ το µη φοβάσαι (βγάλε τα γυαλιά ηλίου...δε χρειάζονται!)...είναι αυτό που θα σε οδηγήσει στο όµορφο µέλλον.... Μόνο καθαροί από όλα αυτά που τελείωσαν και αφού τα τακτοποιήσουµε σε όµορφα καθαρά συρτάρια του µυαλού µας µε άρωµα λεβάντας µόνο τότε θα προχωρήσουµε...όχι δεν απαρνιόµαστε...απαρνιέται η µάνα το παιδί της; Όχι βέβαια και αν το

]

κάνει θα είναι γιατί είναι κενή....έτσι και εµείς πώς να απαρνηθούµε κάτι δικό µας όπως το παρελθόν µας....απλά το αποδεχόµαστε όµορφα και τακτοποιηµένα και προχωράµε....γαληνεµένοι και καθαροί...µε ξεκάθαρες εικόνες από τις οποίες θα έχει φύγει ο πόνος και θα µένει µόνο η γλυκιά ανάµνηση....αλίµονο εάν µέναµε δέσµιοι των βιωµάτων µας!

Προχωράµε στην ανατολή....αποδεχόµαστε τη δύση και προσµένουµε την επόµενη ανατολή....γιατί το φως είναι καθάριο και θα έρχεται προς εµάς....Σας φιλώ!

Πρόσωπο Ακούραστος εργάτης του συνεταιριστικού κινήµατος

Σπύρος Γιακουµέλος ∆ντής της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας

Ο ∆ντης της ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας Σπύρος Γιακουµέλος ακούραστος εργάτης του συνεταιριστικού κινήµατος καθηµερινά βρίσκεται από τη µια άκρη της Ηλείας στην άλλη για υποθέσεις της συνεταιριστικής οργάνωσης. Καθηµερινά βρίσκεται σε επικοινωνία µε συνεργάτες της ΕΑΣ από την Ελλάδα και το εξωτερικό για την προώθηση των αγροτικών προ-

ϊόντων που παράγονται στην περιοχή µας. Είναι από τους λάτρεις της τοπικής µας παράδοσης και αυτό µπορεί κανείς να το ζήσει βλέποντας τις παλιές φωτογραφίες µε τη «µαυροµάτα» που υπάρχουν στο γραφείο του. Όταν τον ρωτούν τι πρέπει να γίνει για να προβάλουµε την περιοχή µας επισηµαίνει χαρακτηριστικά: « Σπάνια η ιστορία ενός τόπου

έχει συνδεθεί τόσο στενά µε ένα αγροτικό προϊόν, όσο η Ηλεία µε τη µαύρη κορινθιακή σταφίδα. Σήµερα, µε την εκτίµηση της µεσογειακής διατροφής και την παγκόσµια τάση για κατανάλωση φυσικών προϊόντων, η από αρχαιοτάτων χρόνων αναγνώριση των διατροφικών αξιών της κορινθιακής σταφίδας διαρκώς αυξάνεται υποδεικνύοντας ότι είναι το µονοπωλιακό προϊόν

εκείνο που θα µπορούσε να στηρίξει την αγροτική οικονοµία της πολύπαθης περιοχής.» Ο Σπύρος Γιακουµέλος έχει σηµαντική συνεισφορά στην προβολή της συνεταιριστικής οργάνωσης στο εξωτερικό και όπως µαθαίνουµε πολύ σύντοµα θα υπάρχουν νεότερα µε τη συµµετοχή της σε εκθέσεις στο Λονδίνο ενόψει των Ολυµπιακών Αγώνων το ερχόµενο καλοκαίρι.

Θα τα λέω µε το στίχο και για σύνθηµα θα βήχω ΕΛΛΑ∆Α εκτός ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ∆ρόµο παίρνω, δρόµο αφήνω δύσκολες µας λένε µέρες Τρώγονται οι αρχηγοί µας στα χωριά ως συµπεθέρες. Μας κουράσατε µε µπλόφες το φιλότιµο εχάθη Μια ο Γιώργος µια Αντώνης οι ενέργειες µε λάθη. Πυροτέχνηµα µας ρίχνει ήχο είχε σαν καµπάνα ∆ηµοψήφισµα ζητάει δεν την είδε την µπανάνα. Γερµανοί αυτό ακούσαν και εταίροι που’ναι Γάλλοι Κάνες, γρήγορα καλέσαν, λύση δεν υπάρχει άλλη. Πίσω είπαν να το πάρεις κι αναστάτωση προκλήθει Το λαό ποιος τον κοιτάει, τον νοµίζετε σε λάθη. Κι οι Πασόκοι αντιδράσαν είπανε πως θέλουν τέλος Και τα κάστανα τα βγάζει ο Βαγγέλης Βενιζέλος. Ψήφισµα το παίρνουν πίσω µόνο κύρωση ζητάνε Του Οκτώβρη συµφωνία για 26 πάνε. Για να πάρουµε την δόση του επόµενου δανείου Είναι κρίκος αλυσίδας της Ελλάδας µνηµονίου. Άκουσα τους αρχηγούς τους των 7 βουλής κοµµάτων Και η χούντα τόσα είχε χρόνια των χαρακωµάτων. Πρώτα µίλησε ο Γιώργος πρόσωπο όλο ρυτίδες ∆ύσκολα να κυβερνήσεις δρόµος γέµισε τσουκνίδες. Κι ο Αντώνης όλο νεύρα για κυβέρνηση φαγούρα Είναι έγκυος για ψήφους φέρε µας πρωί τα ούρα. Και ο Γιώργος θέλει κάλπες ψήφους άλλους για να φέρει

Π

Ζήτω η Ελλάδα µέσα, µε παπά Καρατζαφέρη. Η Αλέκα είπε λόγια το ευρώ εγώ δεν θέλω Ρούβλια νάχω εις την τσέπη και τον Ρώσο για καπέλο. Ο µικρός ο Αλεξάκης έβριζε µε δίχως τρόπους Κυριακή βουλή δεν θέλουν πάει εκδροµή προσκόπους. Κι ο Κουβέλης κάτι είπε κι ονειρεύεται τα βράδια Ποσοστά µεγάλα νάχει µα τα δίκτυα είναι άδεια. ∆εύτερη γυναίκα ήταν η ψηλή που λένε Ντόρα Τρεις της µείναν σαν τους µάγους δεν κρατάνε όµως δώρα. Κι έτσι έκλεισε το πάνελ µε βουλής τις οµιλίες Έξω όλοι και καινούριοι και να βρείτε ασχολίες. Περιµένω εξελίξεις για τους ψήφους που’ναι βράδυ Και η µέση µου πονάει πώς µαζέψω και το λάδι. Λάδι λίγο θα µαζέψω δεν θα βάλω στο καντίλι Και εµένα περιµένουν για πεσκέσι κάποιοι φίλοι. Κι ένας γλίτσας και γελοίος τον ονόµασε προδότη Τον πρωθυπουργό της χώρας Ψωµιάδη είπες πρώτη. Εδικάστηκες ρεζίλι, σε επιάσανε στα πράσα Άλογο είσαι καβάλα, µια ζορό και άλλη ράσα. Και ο Τράγκας όπου βρίζει οχετό που έχει στόµα Την tv την µαγαρίζει κι ασελγεί πάνω σε πτώµα. Την βουλή καταδικάζει και την λέει πλυσταριό Ακροδεξιός ο λέρας µέσα του φασισταριό.

Καζαντζίδης τραγουδάει την Παρασκευή το βράδυ Αντωνάκη ενεκρώθεις σ’έφαγε βαθύ σκοτάδι. Και οι ψήφοι βγήκαν νύχτα, Του ΚΩΣΤΑ ΠΕΠΠΑ εκατόν πενήντα τρείς Σαµαρά µε την χολή σου έχασες το τοµοτρίς. Κι αν η κρίση κτυπάει, κρέατα θα τρώµε ντόπια Ρετσινιά ποτέ δεν φεύγει για ενέργειες µε Σκόπια. Κοίτα ποιος µας κυβερνάει τον ελέγατε Γιωργάκη Στην βουλή µαγκιά ο Γιώργος και εφάνηκε αντράκι. Λόγια είπε της ευθύνης και για προκοπή στην χώρα Κι ΕΞΟΥΣΙΑ την χαρίζει κρίσιµη ετούτη ώρα. Πήρε ΝΑΙ των βουλευτών του και µε αίσθηµα ευθύνης Ετιµήσαν τις δεσµεύσεις ψήφο της εµπιστοσύνης. Κι οµιλία όµως Γιώργου τους καθήλωσε µε λόγια Πρώτα είπε για Ελλάδα κι εξουσίες που’χουν σόγια. Κι έτσι πάει στον Παπούλια δίχως γίνει φονικό Να αλλάξει για πατρίδα, νέο είπε σκηνικό. Κι έτσι το ΠΑΣΟΚ την ρίχνει την γροθιά εις το µαχαίρι Κάποιοι εις τον νυχοκόπτη βλέπουν τούτα οι εταίροι. Κι αν βαδίσεις ίδιο δρόµο και µε πείσεις Σαµαρά Σαν Πασόκος θα ψηφίσω τον Τζαβάρα φανερά.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆Ω∆ΕΚΑΤΟ Γ’ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ (Μέρος Ογδοηκοστό Όγδοο)

Του Πάνου Ν. Αβραµόπουλου* www.pavramopoulos.gr

άντως ανεξάρτητα από τις όποιες αδυναµίες και τα λάθη του, για την σοβαρότητα και την ευπρέπειά του, θα πρέπει να κριθεί µε θετική µατιά από τον ιστορικό του µέλλοντος. Τόσο όµως για τον γρανιτένιο κρητικό πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που πολλές φορές συντάραξε το πολι-

τικό µας πεδίο, µε το πελώριο κύρος του, τον ακαταγώνιστο δυναµισµό του και τις εύτολµες πολιτικές παρεµβάσεις του, όσο και για τον Κώστα Σηµίτη, είναι πρόωρες οι όποιες κριτικές αποτιµήσεις. Έχουν ακόµα ανοικτούς τους λογαριασµούς του µε τον αδέκαστο κριτή της ιστορίας. Ας περιοριστούµε έτσι στις ευσύνοπτες πιο πάνω σύντοµες αναφορές της πρωθυπουργικής τους παρουσίας. Και ας στρέψουµε και πάλι το βλέµµα µας στα µεγάλα και πολύτιµα αγαθά της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας. Που συνοπτικά απαριθµίζοντάς τα είναι : Η εδραί-

ωση του δεύτερου πολιτικού πόλου εξουσίας στο πολιτικό µας πεδίο, που συµβάλει καθοριστικά στην επίτευξη σταθερότητας στην πολιτική µας ζωή. Η εµπέδωση των δηµοκρατικών θεσµών, µε την οµαλή εναλλαγή των κοινοβουλευτικών µας κοµµάτων στην εξουσία. Η παγίωση και διεύρυνση του κράτους δικαίου, που µε σοβαρά ελλείµµατα µέχρι πρότινος στο όνοµα θλιβερών δουλειών και εξαρτήσεων του εµφυλίου πολέµου, είχε οδηγήσει στην περιθωριοποίηση σηµαντικών στρωµάτων της ελληνικής κοινωνίας. Τέλος η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

της χώρας και ο επαναπροσδιορισµός της θέσης και του ρόλου της στη διεθνή σκακιέρα, δοθέντος ότι στα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας είχε αποχωρήσει από τον ΟΗΕ και είχε αποµονωθεί διπλωµατικά πλήρως. Αυτά τα σπουδαία επιτεύγµατα της Γ΄ Ελληνικής ∆ηµοκρατίας – έχοντας βαθιά συνείδηση των περιπετειών στις οποίες είχε διέλθει ο τόπος – ας τα προστατέψουµε ως κόρη οφθαλµού και ας δουλέψουµε όλοι σαν συνειδητοί Έλληνες πολίτες, για την εδραίωση και γονιµοποίησή τους. Συνεχίζεται …

*Ο συγγραφέας Πάνος Ν. Αβραµόπουλος, είναι M.Sc. ∆/χος Μηχανικός του Ε.Μ.Π.

Κυριακάτικοι Αντίλαλοι Του ΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Η ισχύς εν τη ενώσει... Σε καιρούς θολούς και εσκοτισµένους που ζούµε, αναζητούµε έναν τόπο ξάστερο, µια ηλιαχτίδα ζωηφόρα για να στοχαστούµε και να ανανήψουµε από την ανείπωτη πτωχεια µας, από τις πτώσεις και τις κατακρηµνίσεις της ψυχής µας, από τις συγχύσεις και θλίψεις του κόσµου τούτου, του µικρού και µέγα... Πού θα µπορούσαµε να καταφύγουµε µε σιγουριά και βεβαιότητα για να ερµηνεύσουµε τα γενόµενα και φαινόµενα του δηµόσιου βίου µας; Αναντίρρητη στη φωταυγή και λυτρωτική στόχαση και στον όλβιο λόγο των αρχαίων Ελλήνων. Κι αυτό κάνουµε συχνά και κυρίως όταν περισσεύει στην καθηµερινότητά µας η αδολεσχία, η λεξιπενία, η αµετροέπεια, η αυταρχεία, η αυθάδεια και η διχοστασία... Περίσσευµα των ηµερών είναι αναµφίβολα η διχοστασία: «Εν δε διχοστασίη και Ανδροκλέης πολεµαρχεί», λέει η αρχαία παροιµία που σηµαίνει ότι όταν ερίζουν µεταξύ τους οι ικανοί βρίσκουν την ευκαιρία να κυβερνούν οι ανάξιοι. Για την κακοδαιµονία της Ελλάδος εξαιτίας της διχοστασίας των Ελλήνων µιλά συχνά ο Ηρόδοτος. Αλλά και ο Θουκυδίδης επισηµαίνει τα δεινά των πόλεων από τη διχοστασία των πολιτών και από τις ενέργειες ορισµένων κύκλων αντιφρονούντων προς τη διοίκηση, οι οποίοι παρακωλύουν το έργο τους και ζηµιώνουν, πολλές φορές θανάσιµα τα εθνικά συµφέροντα. Λέει δια στόµατος του Περικλέους, εκφωνούντος λόγο προς τους Αθηναίους την επιγραµµατική φράση: «Περισσότερο έχω φοβηθεί από τα δικά µας σφάλµατα, από την επιβολή των αντιπάλων µας» («µάλλον γαρ πεφόβηµαι τας οικείας ηµών αµαρτίας ή τας εναντίων διανοίας»). Ο Πλάτωνας καυτηριάζοντας τη διχόνοια των Αθηναίων, λέει ότι ενώ ήταν αήττητοι από τους εχθρούς, ενικώντο από τις εσωτερικές τους διαιρέσεις: «αήττητοι γαρ έτι και νυν υπο γε εκείνων εσµέν, ηµείς δε αυτοίς ηµάς αυτούς και ενικήσαµεν και ηττήθηµεν». Ο Καλλίµαχος τονίζει: «διχοστασίη τρώει γένος»: Η διχόνοια, η διαίρεση βλάπτει, καταστρέφει τη φυλή. Η γνώµη του Αριστοτέλη για την εποχή του είναι κρυστάλλινη: «Το δε των Ελλήνων γένος ώσπερ µεσεύει κατά τους τόπους ούτως αµφοίν µετέχει. Και γαρ ένθυµον και διανοητικόν εστίν, διόπερ ελεύθερον τε διατελεί και βέλτιστα πολιτευόµενον και δυναµενον αρχείν πάντων, µιας τυγχάνουν πολιτείας». Το γένος των Ελλήνων, όπως είναι τοποθετηµένο στη µέση του κόσµου, µεταξύ των ηπείρων, έτσι µετέχει και στα δύο προτερήµατα που είναι απαραίτητα για τον πολιτισµό και την ελευθερία. Για τούτο και κρατάει την ελευθερία του και έχει τους καλύτερους πολιτικούς θεσµούς και θα µπορούσε να εξουσιάζει όλους τους λαούς αν ήταν ενωµένο σε µια πολιτεία. Οι εγωισµοί, οι φιλοδοξίες και οι ανταγωνισµοί, έµφυτοι στον άνθρωπο υπερισχύουν του γενικού αγαθού και του εθνικού συµφέροντος. Οι ατοµικές επιδιώξεις ξεπερνούν τα όρια της καλώς εννοούµενης άµιλλας. Όλα τα «εγώ» προκειµένου περί της πολιτείας πρέπει να µη θίγουν το χώρο των δικαιωµάτων του συνόλου, να συγκροτούν µια οµάδα προστάτιδα της πολιτείας. Ο βαθµός της ευηµερίας της πολιτείας και των ατόµων εξαρτάται, πρώτα από το βαθµό συµµόρφωσης προς τη ρήση του Σόλωνος «εάν µεν οι πολίται τοις άρχουσι πειθώνται, οι δε άρχοντες τοις νόµοις» και δεύτερον αν έχουµε στο νου µας πάντοτε την αρχαία αλήθεια: «Τη ισχύς εν τη ενώσει».


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5 ΟΣΟ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ∆Ε ΒΑΖΟΥΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ

Β

αρύς και δύσκολος αναµένεται να είναι ο φετινός χειµώνας, όχι µόνο λόγω χαµηλών θερµοκρασιών αλλά και εξαιτίας της υψηλής τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. Η κίνηση στα πρατήρια της περιοχής έχει σηµειώσει πτώση της τάξεως του 40%, σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι πρατηριούχοι δεν ελπίζουν σε µεγάλη αύξηση της κίνησης. Η τιµή πώλησης του πετρελαίου – που την πρώτη µέρα διάθεσής του τον Οκτώβρη του 2010 κυµαινόταν µεταξύ 67-72 λεπτά ανά περιοχή, φέτος έχει «σκαρφαλώσει» στα 95 περίπου λεπτά µε τους πρατηριούχους να µη γνωρίζουν που και αν θα «κλειδώσει» κάποια στιγµή η τιµή. Κάτι που βέβαια απεύχονται και οι ίδιοι, βλέποντας τους καταναλωτές να αγοράζουν το πετρέλαιο µε…µέτρο, ίσα για να ζεσταθούν

Έρχεται «βαρύς» χειµώνας

αυτές τις ηµέρες που κάνει τσουχτερό κρύο. Μικρές ποσότητες Αν και η διάθεσή του έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετές ηµέρες, ωστόσο οι παραγγελίες στα πρατήρια είναι λίγες και πάντα σε µικρές ποσότητες λίτρων. Ο λόγος δεν είναι άλλος από την υψηλή τιµή του, η οποία κάνει τους καταναλωτές ιδιαίτερα διστακτικούς, αφού τα αυξηµένα έξοδα και υποχρεώσεις σε συνδυασµό µε τους µειωµένους µισθούς και εισοδήµατα, δεν τους επιτρέπουν να «φουλάρουν» τις δεξαµενές µε πετρέλαιο, όπως έκαναν πριν λίγα χρόνια. Οι ποσότητες που ζητούν πια, εξαρτώνται βέβαια από τα τετραγωνικά κάθε φορά

40%

καθώς και από το αν αφορά µονοκατοικία ή πολυκατοικία. Τέλος, σηµαντικό ρόλο στην παράταση αγοράς και εφοδιασµού των δεξαµενών παίζει σίγουρα και η καλοκαιρία που επικρατεί µέχρι στιγµής.

Τεφτέρι, τέλος

Η τιµή του πετρελαίου θέρµανσης που διαµορφώνεται γύρω στα 95 λεπτά, αποθαρρύνει τους καταναλωτές να εφοδιάσουν τις δεξαµενές, κάτι στο οποίο τους «βοηθά» και η καλοκαιρία.

Χρήστος Στεφανόπουλος

Φέτος, για πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια, τα περισσότερα πρατήρια δε θα δώσουν πετρέλαιο

πτώση στην αγορά πετρελαίου θέρµανσης επί πιστώσει. Τα «φέσια» των προηγούµενων ετών, οδήγησαν τους πρατηριούχους στην απόφαση να µην ανοίξουν «τεφτέρια» αυτή τη χρονιά. Αν και θα ήθελαν να εξυπηρετήσουν τον κόσµο και τους πελάτες τους, σηµειώνουν πως φέτος είναι αδύνατο να δώσουν επί πιστώσει γιατί πλέον δεν το κάνουν ούτε οι εταιρίες, συνεπώς δεν υπάρχει δυνατότητα και γι’ αυτούς. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Ηρακλής ∆ιονυσόπουλος

Πρόεδρος Ένωσης Βενζινοπωλών Ν. Ηλείας

Πρατηριούχος

«Η τιµή διαµορφώνεται στα 93-96 λεπτά, δηλαδή περίπου στο 50% πάνω σε σύγκριση µε την περσινή αντίστοιχη περίοδο. Η ζήτηση είναι µικρή, αφενός γιατί η τιµή είναι υψηλή και αφετέρου γιατί δεν έχει κρυώσει ακόµα πολύ ο καιρός. Οι παραγγελίες που εκτελούνται είναι λίγες και οι ποσότητες µικρές. Φέτος, δεν υπάρχει τεφτέρι γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα. Αν και οι καταναλωτές ζητούν επί πιστώσει, δυστυχώς οι πρατηριούχοι, αν και θέλουµε δεν µπορούµε. Και δεν µπορούµε γιατί ούτε οι εταιρίες µας εφοδιάζουν επί πιστώσει πια και γιατί όλα τα πρατήρια είναι «καταδικασµένα» από τα φορολογικά µέτρα και από τη χαµηλή κατανάλωση».

«Η τιµή έχει διαµορφωθεί γύρω στα 95 λεπτά, δηλαδή γύρω στα 30 λεπτά παραπάνω από πέρσι. Οι παραγγελίες έχουν µειωθεί, και λόγω τιµής και λόγω της καλοκαιρίας που επικρατεί ακόµα, αλλά, ακόµα και αυτοί που παραγγέλνουν, παίρνουν µικρές ποσότητες, περιµένοντας και ελπίζοντας ότι κάτι θα γίνει. Όσον αφορά την αγορά επί πιστώσει, αυτή έχει τελειώσει. Αν και θα θέλαµε πολύ να εξυπηρετήσουµε τον κόσµο όπως κάναµε όλα τα χρόνια, φέτος δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα. Ο κόσµος είναι αγανακτισµένος µε την κατάσταση που επικρατεί, όχι µόνο για την τιµή αλλά και όλα τα µέτρα που λαµβάνονται και δύσκολα θα βγει ο χειµώνας».

ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ε

Επιχείρηση αποµάκρυνσης των παράνοµων πωλητών

πιχείρηση αποµάκρυνσης των παράνοµων πωλητών από το χώρο της λαϊκής αγοράς Αµαλιάδας οργανώθηκε χθες το πρωί, χωρίς επιβολή προστίµων όµως και κατασχέσεις εµπορευµάτων. Η επιχείρησε σε πρώτη φάση είχε προειδοποιητικό χαρακτήρα και δόθηκε το στίγµα του τι θα επακολουθήσει την επόµενη φορά, αφού η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη και πληθαίνουν οι φωνές των νόµιµων πωλητών που διαµαρτύρονται για αθέµιτο ανταγωνισµό. Επικεφαλής της επιχείρησης χθες, ήταν ο νέος υπεύθυνος της λαϊκής αγοράς δηµοτικός σύµβουλος Ήλιδας κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, ο οποίος συντόνιζε την όλη προσπάθεια και ήρθε σε επαφή µε όλους τους πωλητές που είχαν στήσει πάγκους στην είσοδο της λαϊκής αγοράς. Το έργο αποµάκρυνσης των πολιτών είχε αναλάβει η δηµοτική αστυνοµία, σε συνεργασία µε υπαλλήλους της υπηρεσίας καθαριότητας και αστυνοµικούς από το Τµήµα της Τροχαίας και το Αστυνοµικό Τµήµα Αµαλιάδας. Σε πρώτη φάση χθες, αποµακρύνθηκαν όλοι οι παράνοµοι πωλητές που είχαν πάγ-

Χθες αποµακρύνθηκαν οι παράνοµοι που βρίσκονταν στην είσοδο της λαϊκής αγοράς

κους στην είσοδο και στους γύρω από τη λαϊκή αγορά δρόµους και παράλληλα τους έγιναν συστάσεις, ότι την επόµενη φορά που θα επιχειρήσουν κάτι ανάλογο, θα υπάρξει

επιβολή προστίµων και κατάσχεση των προϊόντων τους. Ανάλογες συστάσεις έγιναν και στους πωλητές εντός της λαϊκής αγοράς, καθώς τα επόµενα Σάββατα θα γίνει έλεγχος

Ο νέος υπεύθυνος της λαϊκής αγοράς κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος, µαζί µε αστυνοµικούς ενηµέρωνε όλους τους πωλητές

σε όλες τις άδειες των πωλητών. «Απαιτείται οργανωµένη και συνεχής προσπάθεια, για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Βασιλόπουλος και αναµένεται το επόµενο

Σάββατο η επιχείρηση να λάβει πιο δραστικό χαρακτήρα.

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)


6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ

Η

Αντιστέκεται ο αγροτικός τοµέας…

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

οικονοµική κρίση έχει πλήξει όλους τους παραγωγικούς κλάδους της κοινωνίας µας ωστόσο ο αγροτικός τοµέας αντιστέκεται σθεναρά όπως διαπιστώνουν παράγοντες που ασχολούνται µε την πώληση εφοδίων και µηχανηµάτων. Οι αγρότες που ασχολούνται συστηµατικά µε τις παραδοσιακές καλλιέργειες ( σταφίδες, αµπέλια, ελιές κα) παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν προβαίνουν στην αγορά αγροτικών εργαλείων

και µηχανηµάτων. Αυτή την εποχή λίγο πριν ξεκινήσει η συγκοµιδή ελαιοκάρπου αυξηµένη ζήτηση παρουσιάζουν οι µηχανές που «ραβδίζουν» τις ελιές ενώ σχεδόν σε καθηµερινή βάση οι αγρότες ενισχύουν τα εφόδια τους µε εργαλεία για τον καθαρισµό των χωραφιών τους. Πρέπει να τονιστεί ότι σε ότι αφορά τα τρακτέρ σύµφωνα µε τους εµπόρους τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν τις δύο τελευταίες χρονιές µε τα Σχέδια Βελτίωσης αποθάρρυναν τους αγρότες στην αγορά νέων µηχανηµάτων. Αντίθετα στράφηκαν στην αγορά µεταχειρισµένων από

Σωτήρης Ροζής, υπάλληλος καταστήµατος ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας « Αυτές τις ηµέρες το ενδιαφέρον είναι αυξηµένο και αυτό είναι ενθαρρυντικό για όλους µέσα στην οικονοµική κρίση. Η ΕΑΣ Ηλείας Ολυµπίας έχει δώσει µεγάλο βάρος στην ποιότητα των αγροτικών εργαλείων και µηχανηµάτων. Ελπίζουµε και σε καλύτερες ηµέρες.»

Παρά την κρίση θετικά κινείται η αγορά αγροτικών µηχανηµάτων και εφοδίων

συναδέλφους τους µέσω των διαδικασιών που ακολουθούνται από την παλιά Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων.

Κώστας Μουλαγιάννης, έµπορος αγροτικών µηχανηµάτων « Οι αγρότες παρά τα προβλήµατα που έχουν µε την οικονοµική κρίση δείχνουν ενδιαφέρον για την αγορά αγροτικών εργαλείων και µηχανηµάτων. Ο αγροτικός τοµέας στην περιοχή µας είναι ισχυρός και τώρα που αρχίζει η συγκοµιδή ελαιοκάρπου οι αγρότες προβαίνουν στην αγορά των απαραίτητων εργαλείων. Είναι σηµαντικό γιατί µειώνουν µε αυτό τον τρόπο τα µεροκάµατα που θα χρειαστούν για τις καλλιέργειές τους.»

Αυτή την εποχή λίγο πριν ξεκινήσει η συγκοµιδή ελαιοκάρπου αυξηµένη ζήτηση παρουσιάζουν οι µηχανές που «ραβδίζουν» τις ελιές

*** Σε ό,τι αφορά τα τρακτέρ σύµφωνα µε τους εµπόρους τα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν τις δύο τελευταίες χρονιές µε τα Σχέδια Βελτίωσης αποθάρρυναν τους αγρότες στην αγορά νέων µηχανηµάτων.

∆ΟΥ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

Εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για αγορά πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών Στο πρόγραµµα της ΕΤΕΑΝ (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) δόθηκε παράταση υποβολής των προτάσεων έως τις 28.09.2012

Από τα υπουργεία Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας έχει ανακοινωθεί παράταση του προγράµµατος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (πρώην ΤΕΜΠΜΕ) «Εγγύηση χαµηλότοκων δανείων για την κάλυψη δαπανών αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών». Σύµφωνα µε τον δηµοσιευµένο Οδηγό του Προγράµµατος, γενικός στόχος του είναι η ανάπτυξη και επέκταση της γενικής επιχειρηµατικής δραστηριότητας υφισταµένων, νέων και υπό σύσταση µικρών (Μ.Ε.) και πολύ µικρών (ΠΜΕ) επιχειρήσεων, µέσω της υποστήριξης της πρόσβασης στο χρηµατοπιστωτικό σύστηµα για την άµεση κάλυψη τρεχουσών αναγκών για δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών και συνεπώς απελευθέρωσης πόρων για την επίτευξη στο απώτερο µέλλον του τεχνολογικού τους εκσυγχρονισµού. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται καταρχάς η βιωσιµότητά τους µέσω της ενίσχυσης της ρευστότητάς τους και στηρίζεται γενικότερα η επιχειρηµατικότητα σε περιφερειακό επίπεδο στην παρούσα περίοδο οικονοµικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ) εγγυάται µεγάλο µέρος των δανείων που συνάπτουν οι Μ.Ε. και ΠΜΕ µε τους χρηµατοπιστωτικούς φορείς, διασφαλίζοντας παράλληλα χαµηλό σχετικά επιτόκιο, παροχή ελάχιστων ή µηδενικών εξασφαλίσεων για τις Μ.Ε. και ΠΜΕ και οµαλό τρόπο αποπληρωµής των δανείων. Ετσι, επιµερίζεται ο επιχειρηµατικός κίνδυνος ανάµεσα στα τρία εµπλεκόµενα µέρη (επιχειρήσεις, πιστωτικά ιδρύµατα, Ταµείο Εγγυοδοσίας). Επιλέξιµες επιχειρήσεις Το Πρόγραµµα απευθύνεται σε υπό σύσταση (που διαθέτουν ΑΦΜ), νεοσύστατες, νέες και υφιστάµενες Μ.Ε./ΠΜΕ οιασδήποτε νοµικής µορφής, έχουν έδρα σε οποιαδήποτε περιφέρεια της Ελλάδος, απασχολούν (ή θα απασχολήσουν, για τις υπό σύσταση στο πρώτο έτος λειτουργίας) λιγότερους από 50 εργαζόµενους - ΕΜΕ και εµφανίζουν (ή προβλέπεται, για τις υπό σύσταση Μ.Ε./ΠΜΕ, ότι θα εµφανίσουν στο πρώτο έτος λειτουργίας τους) ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ. Εξαιρούνται οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στον Κανονισµό Ε.Κ. 1998/2006 Επιλέξιµες δαπάνες Το Πρόγραµµα καλύπτει δαπάνες αγοράς πρώτων υλών, εµπορευµάτων και υπηρεσιών. ∆εν καλύπτει δαπάνες σχετικές µε πάγια στοιχεία της επιχείρησης (π.χ. άυλα, εξοπλισµός, µηχανήµατα, οικόπεδα, ακίνητα, κ.λπ.).

∆ιάρκεια εφαρµογής Η διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος ορίζεται από την ηµεροµηνία έγκρισης του Προγράµµατος (Κοινή Υπουργική Απόφαση των ΥΠ.Ο. και ΥΠΟΙΑΝ) έως την 31.12.2012 εκτός αν η εξάντληση του προϋπολογισµού πραγµατοποιηθεί νωρίτερα. Ειδικότερα, καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής αίτησης από τις ενδιαφερόµενες Μ.Ε./ΠΜΕ προς τις τράπεζες είναι η 28.09.2012 και παραλαβής αυτών των αιτήσεων από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. η 19.10.2012. Επιλέξιµες θεωρούνται οι νέες δανειακές συµβάσεις για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση από τη Μ.Ε./ΠΜΕ στη δανειοδοτούσα τράπεζα, µετά την ηµεροµηνία έγκρισης του Προγράµµατος (13/5/2010). Επισηµαίνεται ότι απαγορεύεται στο ΕΤΕΑΝ να εγγυάται δάνειο, το οποίο θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή άλλου µη εγγυηµένου δανείου στο ίδιο πιστωτικό ίδρυµα.

Οι αντιδράσεις δεν απέτρεψαν τη µεταφορά Ε

ν µέσω αντιδράσεων και –ευτυχώς- µικρής έκτασης επεισοδίω ν, αποµακρύνθηκαν τελικά τα ηλεκτρονικά µηχα νήµατα α πό το κτίριο της ∆.Ο.Υ Ανδρίτσαινας, πριν από λίγες ηµέρες. Ενώ το κτίριο ήταν υπό κα τάληψη από τους κατοίκους της περιοχής, ιδιωτική εταιρία που είχε αναλάβει τη µεταφορά, µε τη συνδροµή της Αστυνοµίας, έσπασε τα λουκέτα και τις αλυσίδες και πήρε τα µηχανήµατα. Η αντίσταση των κατοίκων και των φορέων της περιοχής, που είχαν καταλάβει το κτίριο και το είχαν σφραγίσει µε αλυσίδες, «κάµφθηκε» τελικά µετά από έναν περίπου µήνα κατάληψης και αντιδράσεων. Το περιστατικό έγινε το πρωί της προηγούµενης Πέµπτης, παραµονή της 28ης Οκτωβρίου. Όπως κάθε µέρα από την 1η Οκτωβρίου, οι κάτοικοι βρίσκονταν εκεί και «περιφρουρούσαν» το κτίριο, στο οποίο είχαν περάσει αλυσίδες στις πόρτες προκειµένου να αποτρέψουν το ενδεχόµενο µεταφοράς των µηχανηµάτων, καθώς διεκδικούσαν να παραµείνει η υπηρεσία στην περιοχή τους. Μάλιστα, τις πρώτες ηµέρες των κινητοποιήσεων και ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι και πάλι η ιδιωτική εταιρεία θα προχωρούσε σε αποµάκρυνση των µηχανηµάτων ώστε η υπηρεσία να µεταφερθεί στην Κρέστενα, φαίνεται ότι η δυναµική παρουσία των κατοίκων είχε αποτρέψει-προσωρινάτην όποια αλλαγή. Το πρωί της Πέµπτης, όπως τόνισε µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο αντιδήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένω ν Θανάσης Κω στόπουλος, και ενώ η κατάληψη συνεχιζόταν, «ήρθαν από την εταιρεία που συνεργάζονται οι Εφορίες προκειµένου να µεταφερθούν τα µηχανήµατα. Ο χώρος ήταν κλειδωµένος από εµάς. Μαζί τους ήρθε και αστυνοµική δύναµη, µε επικεφαλής τον Αστυνοµικό Υποδι-

«Έχουµε κάνει πρόταση στην πολιτεία να λειτουργήσει εδώ η υπηρεσία χωρίς ενοίκιο, δωρεάν. Το µόνο που ζητάµε είναι να είναι εδώ ένας υπάλληλος τουλάχιστον για να εξυπηρετεί τους πολίτες.» Θανάσης Κωστόπουλος, αντιδήµαρχος Ανδρίτσαινας –Κρεστένων Οι κάτοικοι είχαν προχωρήσει σε κατάληψη του κτιρίου στις αρχές του Οκτωβρίου, για να αποφευχθεί το ενδεχόµενο µεταφοράς των µηχανηµάτων.

ευθυντή ∆ιονύσιο Τόκα για να ανοίξουν το κτίριο». Επικράτησε ένταση και µικρής έκτασης επεισόδια και τελικά οι αλυσίδες έσπασαν και µπήκαν στο χώρο. «Επειδή θα µπορούσαν να είναι πολύ πιο βίαια τα επεισόδια και ήταν παρόντες ηλικιωµένοι άνθρωποι αλλά και παιδιά, την τελευταία στιγµή επικράτησε η ψυχραιµία. Σαφώς και υπήρξε ένταση και µικροεπεισόδια αλλά δε θα µπορούσαµε, παρουσία παιδιών και ηλικιωµένων να αντισταθούµε περισσότερο…», µας είπε. Αξίζει να σηµειωθεί ότι από τις αρχές του Οκτωβρίου οι κάτοικοι και οι φορείς της περιοχής είχαν προχωρήσει σε κατάληψη, διαµαρτυρόµενοι για το κλείσιµο της τοπικής εφορίας

και τη µεταφορά της στην Κρέστενα. Η τοπική κοινωνία αντιδρά έντονα στην απόφαση κατάργησης της υπηρεσίας καθώς όπως τονίζει δεν εξυπηρετεί κανέναν το να αναγκάζονται να κάνουν ολόκληρο ταξίδι, ως την Κρέστενα, σε µια περιοχή µε δύσκολη συγκοινωνία καθώς ο δρόµος διαρκώς καταρρέει. Και µάλιστα επισηµαίνουν ότι ούτε ακόµη και η «δικαιολογία» της εξοικονόµησης πόρων δε µπορεί στη συγκεκριµένη περίπτωση να σταθεί, καθώς το κτίριο που στεγάζεται η εφορία ανήκει στο δήµο και µπορεί να παραχωρηθεί δωρεάν προκειµένου οι κάτοικοι τόσο της πόλης όσο και δεκάδων γύρω περιοχών να συνεχίσουν να εξυπηρετούνται

απρόσκοπτα. Όπως τόνισε ο αντιδήµαρχος Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Θανάσης Κωστόπουλος, «η κυβέρνηση έχει κάνει ένα λάθος σε αυτή την περίπτωση και πρέπει και µπορεί να το διορθώσει γιατί αυτή η εφορία εξυπηρετεί 20 χωριά της Ηλείας και άλλα 10 της Μεσσηνίας. Η ίδια η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να βοηθήσει την περιοχή που είναι πυρόπληκτη. Ακούγαµε ότι πρώτος είναι ο πολίτης και µέληµα η εξυπηρέτησή του. Με αυτό που κάνει όµως σήµερα, µας αναγκάζει να διανύουµε αποστάσεις από 40-70 χιλιόµετρα και άλλα τόσο να γυρίσουµε για να φτάσουµε στην Κρέστενα. Σε µια περιοχή χωρίς δρόµο, χωρίς ΚΕΠ για να εξυπη-

ρετούνται οι πολίτες. Εδώ έχουµε λογιστικά γραφεία που εξυπηρετούνται µέσω της εφορίας, έχουµε συµβολαιογραφείο. Πρέπει να παραµείνει η εφορία για την εξυπηρέτηση του πολίτη. Έχουµε κάνει πρόταση στην πολιτεία να λειτουργήσει εδώ η υπηρεσία χωρίς ενοίκιο, δωρεάν. Το µόνο που ζητάµε είναι να είναι εδώ ένας υπάλληλος τουλάχιστον για να εξυπηρετεί τους πολίτες. Όχι να γίνει συγχώνευση µε την Κρέστενα και εκεί να υπάρχει χωριστός χώρος για τους κατοίκους της Ανδρίτσαινας. Το µόνο που τελικά καταφέρνουν είναι να δυσκολέψουν ακόµη περισσότερο την κατάσταση». Πέλυ Μπεβούδα

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ

Ο

Τα µέτρα «γονάτισαν» το λαό

ι τρέχουσες πολιτικοοικονοµικές εξελίξεις της χώρας αποτέλεσαν το βασικό θέµα συζήτησης της έκτακτης συνεδρίασης του διοικητικού συµβουλίου του Εργατικού Κέντρου Πύργου, κατά τη διάρκεια της οποίας τονίστηκε ότι τα αντιλαϊκά µέτρα που έχουν

ληφθεί και α κολουθούν, έχουν «γονατίσει» τον ελληνικό λαό. Τα µέλη του ∆.Σ έκαναν λόγο για φανερή αδικία εις βάρος των πολιτών, οι οποίοι έχουν «αγριέψει» και δεν µπορούν πλέον να ελέγξουν την οργή τους, βλέποντας την ατιµωρησία όλων αυτών που «σκύλεψαν τα δηµόσια ταµεία»,

όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε. Άσκησαν σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, χαρακτηρίζοντας την «ανακόλουθη». Το 2009, ο τότε υπουργός οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, σε µια κρίση αλήθειας – όπως ειπώθηκε – είχε πει πως θα ήταν τραγικό λάθος ένα ενδεχόµενο κούρεµα του χρέους,

ενώ στο θέµα των µισθών και συντάξεων, είχε εκφράσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε µορφή µειώσεων. Ο κόσµος είναι εξοργισµένος – σηµειώθηκε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης – αφού καλείται να κάνει θυσίες ανούσιες, ενώ από την πλευρά της κυβέρνησης, λείπουν οι προοπτικές εξόδου

από την κρίση. Τέλος, κάλεσαν την κυβέρνηση και τους ηγέτες της Ε.Ε να ξυπνήσουν από τον ύπνο του δικαίου και να αντιληφθούν ότι η κοινωνία είναι καζάνι που βράζει, και πρέπει να βάλουν ένα τέλος στις αντιλαϊκές αποφάσεις αφαίµαξης των Ελλήνων.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

ΑΠΟ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ∆ΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΕΙ ΤΑ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΑ

Μπαράζ αγωγών κατά των δήµων Α

ντιµέτωποι µε µπαράζ αγωγών από διάφορους δηµότες τους ή µη βρίσκονται οι περισσότεροι από τους δήµους και του νοµού Ηλείας. Αποτέλεσµα αυτών των αγωγών που στη συντριπτική τους πλειοψηφία κερδίζονται από τους ιδιώτες είναι να υποχρεώνονται οι δήµοι να καταβάλουν υπέρογκα (ενίοτε) ποσά έναντι των υπηρεσιών που έχουν προσφερθεί. Σε ορισµένες περιπτώσεις µάλιστα οι αγωγές αφορούν υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στους δήµους πριν από 4 ή 5 ή και 6 χρόνια, όταν δηλαδή δεν υπήρχαν οι «Καλλικρατικοί» δήµοι και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε οι ίδιοι δήµαρχοι. Χαρακτηριστικά είναι τα παραδείγµατα που θα καταγράψουµε και αφορούν τους δύο µεγαλύτερους δήµους της Ηλείας. Στον Πύργο υπάρχει αγωγή µε την οποία ο ενάγων έχει πετύχει

πρωτόδικη απόφαση για την καταβολή εκ µέρους του δήµου ποσού ύψους 187.000 για εργασίες του 2008 και ο δήµος έκανε ανακοπή. Άλλος ιδιώτης έχει απόφαση του Ειρηνοδικείου για 5.126 ευρώ για υπηρεσίες των ετών 2005 και 2006 για την οποία ο δήµος έκανε αίτηση αναστολής, ενώ τρίτος από το µονοµελές Ωλένης έχει απόφαση ύψους 20.396 ευρώ. Στην Αµαλιάδα τρία άτοµα µε απόφαση του διοικητικού Πρωτοδικείου ζητούν 40.000 ευρώ ενώ άλλος ιδιώτης έχει απόφαση του µονοµελούς µε 50.000 ευρώ. Υπάρχουν κι άλλα παραδείγµατα πλην όµως αναφέρουµε αυτά που πρόσφατα απασχόλησαν τα δηµοτικά συµβούλια και τις επιτροπές. Σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις (των αγωγών δηλαδή) περιλαµβάνονται έργα που έχουν εκτελεστεί και για τα οποία οι δήµοι περιµένουν τις χρηµατοδοτήσεις αλλά και παροχή υπηρε-

σιών τις οποίες οι δήµοι πρέπει να πληρώσουν από δικά τους έσοδα, ακόµη και από ανταποδοτικά τέλη. Η ουσία είναι ότι οι οφειλές των δήµων είναι και πολλές και υψηλές και µε τη συγκεκριµένη οικονοµική συγκυρία είναι εξαιρετικά αµφίβολο αν οι δικαιωµένοι από τα δικαστήρια ενάγοντες θα πάρουν και πότε τα χρήµατά τους. ∆ιαφορετικά θα υποχρεωθούν, να προχωρήσουν σε αιτήσεις κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων των δήµων. Είναι γεγονός ότι σε αυτή τη χρονική περίοδο οι δήµοι δεν έχουν χρήµατα στα ταµεία τους για να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους οι οποίες είναι και αυξηµένες δεδοµένου ότι στα χρέη των «µητροπολιτικών» δήµων έχουν προστεθεί τα χρέη και των δήµων που συγχωνεύθηκαν. Ζαχαρίας Μαντάς

Έκαναν «φτερά» 311 εκατ. ευρώ ΗΛΕΙΑ: ( ∆εκέµβριος 2009, 1.726 δισ. ευρώ- Ιούνιος 2011, 1.415 δισ. ευρώ- µεταβολή -18%)

Ο

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ι Ηλείοι καταθέτες έχουν « σηκώσει» από τις τράπεζες τους τελευταίους 22 µήνες περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας για όλους τους νοµούς της χώρας που δόθηκαν στη δηµοσιότητα. Από τον ∆εκέµβριο του 2009 έως και τον Ιούνιο 2011 «βγήκαν» από τα υποκαταστήµατα των τραπεζών 311 εκατ. ευρώ( ∆εκέµβριος 2009, 1.726 δισ. ευρώ- Ιούνιος 2011, 1.415 δισ. ευρώ- µεταβολή -18%). Σύµφωνα µε τα στοιχεία της έρευνας οι πολίτες όλο αυτό το διάστηµα της αβεβαιότητας σήκωναν αλλά και συνεχίζουν να σηκώνουν τις οικονοµίες τους προκειµένου να αντιµετωπίσουν τις υποχρεώσεις τους που έχουν διογκωθεί µε τα χαράτσια του µνηµονίου. Επίσης έχουν καταγραφεί και περιπτώσεις που τα χρήµατα έχουν επενδυθεί µε αγορές οικοπέδων ή αγροτεµαχίων. Στην ίδια έρευνα στις 30 Ιουνίου 2011 στην Ηλεία οι καταθέσεις ανά κεφαλή κατάθεση ήταν στα 8.838 ευρώ αντίθετα στις 31 ∆εκεµβρίου 2009 έφτανε τα 10.780 ευρώ!

Όλες οι έρευνες λένε την αλήθεια… Ακόµα µια έρευνα αυτή τη φορά από την τράπεζα της Ελλάδος δείχνει ότι έκαναν «φτερά» από τις τράπεζες ακόµα 4,8 δισ. ευρώ το Μάιο του 2011. Αποτέλεσµα οι συνολικές εκροές απ’ την αρχή του έτους να αγγίξουν τα 17,67 δισ. ευρώ, τα οποία έρχονται να προστεθούν στα περίπου 30 δισ. ευρώ που χάθηκαν πέρυσι. Σε διάστηµα, δηλαδή, µόλις 17 µηνών οι καταθέσεις µειώθηκαν κατά περίπου 47 δισ. ευρώ. Όπως όλα δείχνουν, έπεται συνέχεια λόγω της εντεινόµενης ύφεσης, της αύξησης της ανεργίας αλλά και της ανασφάλειας

που προκαλούν στους Έλληνες αποταµιευτές τα σενάρια περί χρεοκοπίας της χώρας. Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος δείχνουν και κάτι ακόµα πιο ανησυχητικό: οι καταθέσεις στις τράπεζες µειώνονται σταθερά είτε γιατί οι κάτοχοί τους αποσύρουν µέρος αυτών για να καλύψουν τρέχουσες ανάγκες τους είτε τις …φυγαδεύουν στο εξωτερικό φοβούµενοι τα σενάρια πτώχευσης της χώρας µας ή εξόδου από την ευρωζώνη. Ας τα πιάσουµε ανάποδα: στη δεύτερη περίπτωση ευθύνη φέρνουν και πάλι οι κυβερνώντες αφού επί πόσους µήνες δεν έχουν καταφέρει να µας πείσουν ότι η οικονοµία σταθεροποιείται, ότι υπάρχει φως στο τούνελ και ότι οι τράπεζες µας δεν καταρρέουν.

Οι καταθέτες όλο αυτό το διάστηµα της αβεβαιότητας σήκωναν αλλά και συνεχίζουν να σηκώνουν τις οικονοµίες τους…

Στην πρώτη περίπτωση, τα πράγµατα γίνονται ακόµα πιο περίπλοκα. Ο κόσµος τραβά τα χρήµατά του για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του. Αυτό πρέπει να χτυπήσει τα καµπανάκια στο Υπουργείο Οικονοµικών, ότι από εδώ και στο εξής ο κόσµος έχει φάει και τα έτοιµα!

Ας σκεφτούν τι θα εισπράξουν στο µέλλον από τα φοροµπηχτικά τους µέτρα, γιατί όταν ο φορολογούµενος δε θα έχει λεφτά ούτε για να πληρώσει τους φόρους του ή δε θα πληρώσει ή θα πάει στις τράπεζες να βγάλει ..φοροδάνειο!

ΠΑΜΕ

Π

Συγκέντρωση µε παλµό αλµό και δυναµική είχε η συγκέντρωση και πορεία διαµαρτυρίας του ΠΑΜΕ στον Πύργο, η συµµετοχή στην οποία είναι δια ρκώς αυξανόµενη, όσο αυξάνονται τα αντιλαϊκά µέτρα της κυβέρνησης. ∆υο χρόνια µετά τη δυναµική αντίδραση του ΠΑΜΕ και των ταξικών συνδικάτων στα πρώτα αντιλαϊκά µέτρα που άρχισαν να λαµβάνονται – το Νοέµβριο του 2009 – εργαζόµενοι και άνεργοι εξακολουθούν να παραµένουν στην πρώτη γραµµή της µάχης, στους δρόµους, διεκδικώντας να µπει ένα φρένο στον κατήφορο που οδηγούν τους απλούς πολίτες η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η Τρόικα και το ∆ΝΤ. Κεντρικός οµιλητής της συγκέντρωσης, που πραγµατοποιήθηκε

στην πλατεία 25ης Μαρτίου (ΟΤΕ) στον Πύργο, ήταν το µέλος της Γραµµατείας του ΠΑΜΕ Κοσµάς Αλεξίου, ο οποίος τόνισε µεταξύ άλλων «…Οι λαϊκές δυνάµεις πρέπει να κάνουν το βήµα. Να απεγκλωβιστούν οριστικά από τα κόµµατα της πλουτοκρατίας και τους µονόδροµους. Πιο µαζικά, συλλογικά και αποφασισµένα µέσα στους χώρους δουλειάς, στις λαϊκές γειτονιές να οξύνουν την ταξική πάλη µε κάθε µορφή. Έχουν πού να στηριχτούν και να παλέψουν. Με το ταξικό εργατικό κίνηµα, το ΠΑΜΕ και τις άλλες αγωνιστικές συσπειρώσεις. Τόσο για να ανακόψουν αντιλαϊκά µέτρα και να υπάρξουν βελτιώσεις στη ζωή τους, αλλά κυρίως για να ανοίξει η προοπτική για να επιβάλουν τη δική τους εξουσία, που θα

βάλει την παραγωγή, τις αστείρευτες παραγωγικές δυνατότητες, την οικονοµία στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών, κοινωνικοποιώντας τα µονοπώλια, αναπτύσσοντας αναλογικά όλους τους τοµείς µε καθοριστικό τον εργατικό λαϊκό έλεγχο. Το σύνθηµα “κάτω η κυβέρνηση και όλα τα κόµµατα της πλουτοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης”, να συσπειρώσει, να κινητοποιήσει κάθε εργαζόµενο. Τώρα ήρθε η ώρα να απορρίψουµε τις θυσίες που µας επιβάλλουν για την καπιταλιστική κρίση, τα κέρδη και τη σωτηρία της πλουτοκρατίας, της ΕΕ και των δανειστών. Τώρα ήρθε η ώρα, το ποτάµι της λαϊκής οργής να φουντώσει και στο διάβα του να παρασύρει το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής και όσους την υλοποιούν

Κεντρικός οµιλητής ήταν το µέλος της γραµµατείας του ΠΑΜΕ Κοσµάς Αλεξίου.

και τη στηρίζουν». Ακολούθησε δυναµική πορεία διαµαρτυρίας στους δρόµους της πόλης µε πανό και συνθήµατα από τους εργαζόµενους, ανέργους και συνταξιούχους που κρατούν ακόµα

Από τη δυναµική πορεία διαµαρτυρίας που πραγµατοποιήθηκε στον Πύργο, µε πανό και συνθήµατα κατά της κυβέρνησης και της πολιτικής της.

«αντίσταση» και καλούν τον κόσµο να µην σκύψει το κεφάλι, αλλά να αγωνιστεί µαζί τους για ένα καλύτερο αύριο.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

8 ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Έχουν ιστορική ευθύνη απέναντι στην Ελλάδα Ο Πρωθυπουργός Γ. Παπανδρέου συναντήθηκε χθες µε τον Κ. Παπούλια – Σήµερα στη µια το µεσηµέρι στο Προεδρικό Μέγαρο ο Α.Σαµαράς

ΣΑΜΑΡΑΣ:

ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ:

«∆εν είµαι κολληµένος στην καρέκλα»

Η συνάντηση του πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας Κάρολο Παπούλια διήρκησε 45 λεπτά. Η συνάντηση, όπως δήλωσε και από το βήµα της Βουλής ο κ. Παπανδρέου, έγινε για να τον ενηµερώσει για την απόφασή του να ξεκινήσουν διαβουλεύσεις µε όλα τα κόµµατα για το σχηµατισµό νέας κυβέρνησης ευρύτερης στήριξης. Στη συνοµιλία που είχαν µπροστά στους δηµοσιογράφους ο κ. Παπανδρέου είπε στον κ. Παπούλια ότι «στόχος µου είναι να κάνω ό,τι µπορώ για να σχηµατιστεί κυβέρνηση συνεργασίας και βλέπω ότι υπάρχει επί της ουσίας συναίνεση». Ειδικότερα ο κ. Παπανδρέου είπε: «Χθες, η Κυβέρνηση πήρε ψήφο εµπιστοσύνης. Σήµερα, ήρθα στον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας, για να συζητήσω και να τον ενηµερώσω για την πρόθεσή µου να συµβάλω καθοριστικά στη δηµιουργία µιας κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας. Μιας κυβέρνησης, που θα έχει ως βασικό στόχο την ψήφιση νοµοσχεδίων και την εφαρµογή των όποιων βηµάτων

Γ

χρειάζονται, που απορρέουν από τις ιστορικές αποφάσεις της 26ης Οκτωβρίου. Αυτή η απόφαση της 26ης Οκτωβρίου και η εφαρµογή όσων βηµάτων απορρέουν από αυτήν, είναι προϋπόθεση για την παραµονή µας στο ευρώ. Είναι τόσο σηµαντικές οι στιγµές. Για τη δηµιουργία ακριβώς αυτής της ευρύτατης συνεργασίας, το επόµενο

σύντοµο χρονικό διάστηµα, θα υπάρξουν οι απαραίτητες διεργασίες και επαφές».

«Εκλογές και να παραιτηθεί ο Παπανδρέου»

“Εκλογές τώρα για επιστροφή στην οµαλότητα” δήλωσε µε κατηγορηµατικότητα ο πρόεδρος της Ν∆ και εξαπέλυσε επίθεση στον κ. Παπανδρέου. “Ο κ. Παπανδρέου ευτέλισε το Κοινοβούλιο, ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης για να παραιτηθεί αλλά δεν παραιτήθηκε, ζήτησε ψήφο εµπιστοσύνης για να αλλάξει την κυβέρνηση που φαίνεται ότι θα είναι η ίδια. ∆ε ζήτησε κυβέρνηση σύντοµης διάρκειας, αλλά κυβέρνηση συνεργασίας που, εκτός από το νέο δάνειο, θα διαχειριστεί το όνοµα Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ των Σκοπίων, τη διαχείριση «Θα κάνω τα πάντα για του πλούτου να υπάρξει συναίνεση» της χώρας, το πρόβληµα των «Νοµίζω ότι είναι ώρα µεγάλης ευθύνης τραπεζών. για όλους µας. Και αυτό πρέπει να το συναιΕίναι δυνασθανθούµε όλοι µας. Και δεν βλέπω, παρά τόν όλα ένας και µοναδικός δρόµος να υπάρχει: ο αυτά να γίδρόµος της συνεννόησης» καταλήγοννουν χωρίς τας «Προσωπικά αφιερώνω όλες µου την ψήφο του τις δυνάµεις για να υπάρξει µια ελληνικού λαού;” συναίνεση για το καλό όλων µας».

ανέφερε ο κ. Σαµαράς. Συνεχίζοντας, πρόσθεσε ότι “ο κ. Παπανδρέου δεν ψάχνει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Προσπαθεί να δεσµεύσει τους πάντες στις προσωπικές του επιλογές. Καµία κυβέρνηση δεν θα πετύχει χωρίς την έγκριση του ελληνικού λαού”. Έστειλε µήνυµα προς κάθε κατεύθυνση -κυρίως στο εξωτερικό- λέγοντας: “Την απόφαση για το κούρεµα την δεχόµαστε, όπως δεχόµαστε και τη δηµοσιονοµική σύγ-

«Εν αναµονή της αποχώρησης Παπανδρέου η Ελλάδα» Νέος ηγέτης, όπως εκτιµούν, µάλλον ο Ευ. Βενιζέλος, που καθησυχάζει την ευρωζώνη

ια “πύρρειο νίκη” του στην παροχή ψήφου εµπιστοσύνης µε 153 βουλευτές, και για παρασκηνιακή συµφωνία, που προηγήθηκε, µε στόχο µια “αξιοπρεπή έξοδο” του “απρόβλεπτου” Γιώργου Παπανδρέου από την πρωθυπουργία, κάνουν λόγο τα περισσότερα ξένα ΜΜΕ, τα οποία παρακολουθούν µε τεράστιο ενδιαφέρον τις πολιτικές εξελίξεις στην Αθήνα. “Η Ελλάδα ετοιµάζεται για την αναχώρηση του Γιώργου Παπανδρέου. Ο νέος ηγέτης της χώρας θα είναι µάλλον ο Ευάγγελος Βενιζέλος, που καθησυχάζει τους ηγέτες της ευρωζώνης στο ζήτηµα των χειρισµών της κρίσης του χρέους”, γράΟσο φει o βρετανικός Guardian. “Ο περνούν οι ώ ρες φαίνεται όλο και πιο απίθανο να ηγηθεί της κυβέρνησης εθνικής ενότητας ο Γιώργος Παπανδρέου, ενώ οι διαρροές λένε ότι µεταβατικός πρωθυπουργός θα είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος”, µετα δίδει κα ι ο Μα ρκ Λόουεν, ανταποκριτής του BBC. “Με την ψήφο εµπιστοσύνης ο Παπανδρέου πήδηξε ένα εµπόδιο, αλλά έχει µπροστά του αρκετά άλλα. Θα αναζητήσει µια ευρεία συναίνεση για τη δανειακή σύµβαση µε τις Βρυξέλλες, κάνοντας άνοιγµα στην αντιπολίτευση. Το ερώτηµα τώρα είναι αν ο Παπανδρέου προσπαθεί απλώς να κερδίσει χρόνο, επιχειρώντας να αποκαταστήσει την αξιοπιστία του, µε την έγκριση από τη βουλή της δανειακής σύµβασης πριν από την προκήρυξη πρόωρων εκλογών, τις οποίες ελπίζει ακόµη ότι µπορεί να τις κερδίσει. Ή µήπως στόχος του είναι να εξασφαλίσει την ψήφιση της συµφωνίας και να αναζητήσει µετά µια αξιοπρεπή έξοδο; Με τη Νέα ∆ηµοκρατία να του ζητάει να παραιτηθεί και να προκηρύξει αµέσως εκλογές, θα ήταν πολύ δύσκολο για τον Παπανδρέου να αναλάβει τα ηνία µιας κυβέρνησης

να : έ Ξ Ε Μ Μ

εθνικής σωτηρίας. Αλλά ο Έλληνας πρωθυπουργός έχει αποδείξει ότι είναι βαθιά απρόβλεπτος ηγέτης. Οι Έλληνες - και ολόκληρη η Ευρώπη - περιµένουν µε αγωνία την επόµενη κίνησή του”, καταλήγει ο βρετανός δηµοσιογράφος. “Ο Παπανδρέου δείχνει ότι είναι πρόθυµος να παραιτηθεί. Πηγές λένε ότι ο υπουργός Οικονοµικών έχει κερδίσει ήδη στο παρασκήνιο τη στήριξη για να ηγηθεί του νέου συνασπισµού. Ο Βενιζέλος θα προκηρύξει εκλογές σε τέσσερις µήνες, αφότου θα έχει εξασφαλιστεί η έκτη δόση και η δανειακή, των 130 δισ. ευρώ. Ισχύει η απειλή για πάγωµα της οικονοµικής βοήθειας από την ΕΕ αν η Ελλάδα δεν ψηφίσει υπέρ της συµφωνίας της 27ης Οκτωβρίου”, µεταδίδει το Reuters. “Αλλά θα σωθεί η Ελλάδα; Φοβάµαι πως όχι. Οι Ευρωπαίοι δεν µας έχουν εµπιστοσύνη πια, θα µας πετάξουν έξω. Ελπίζω να µην επιστρέψουµε στη δραχµή”, είπε ένας 48χρονος οδηγός ταξί στον αντα-

+

ποκριτή του πρακτορείου στην Αθήνα. “Η δανειακή συµφωνία οδηγείται σε νέο χάος, µετά την ψήφο εµπιστοσύνης που κέρδισε ο Παπανδρέου. Οι απαιτήσεις της αντιπολίτευσης για πρόωρες εκλογές απειλούν το χρονοδιάγραµµα και

κρατούν όµηρο το ευρώ”, εκτιµά ο επίσης βρετανικός The Independent. “Να βοηθήσουµε κι άλλο την Ελλάδα; Η πλειοψηφία των γάλλων λέει όχι”. Με αυτόν τον τίτλο ο γαλλικός Monde δίνει έµφαση στην κούραση των γάλλων φορολογου-

µένων. “Πλειοψηφία της τάξης του 63% δεν εγκρίνει την αύξηση της γαλλικής οικονοµικής βοήθειας, ύψους 15 δισ. ευρώ, στο πλαίσιο της νέας δανειακής συµφωνίας για την Ελλάδα, σύµφωνα µε δηµοσκόπηση του Ifop”.

κλιση και τις διαρθρωτικές αλλαγές” πρόσθεσε. Έχει σηµασία ότι στη δήλωση που έκανε χθες το απόγευµα είχε δίπλα του τους δύο αντιπροέδρους του κόµµατος κ.κ. Σταύρο ∆ήµα και ∆ηµήτρη Αβραµόπουλο, θέλοντας να σηµατοδοτήσει την ενότητα του κόµµατος και να στείλει µήνυµα όχι µόνο στο εσωτερικό, αλλά και να απαντήσει στις πιέσεις που δέχθηκε από τα ευρωπαικά λαϊκά κόµµατα.

Κλειδί το όνοµα του Πρωθυπουργού λέει το ΛΑΟΣ, εκλογές ζητά η Αριστερά Με σκεπτικισµό, στην καλύτερη περίπτωση, αντιµετωπίζουν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης, τα περί κυβέρνησης ευρύτατης συνεργασίας που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός µετά την συνάντηση µε τον Κάρολο Παπούλια. ∆ιαδικασία υπό την ευθύνη του Κάρολου Παπούλια ζητά ο ΛΑΟΣ: «Η διερεύνηση για το σχηµατισµό κυβέρνησης εθνικής σωτηρίας, εάν γίνει από τον κ. Παπανδρέου, είναι εξ αρχής ναρκοθετηµένη» εκτιµά το κόµµα του Γ.Καρατζαφέρη. Ο κ. Καρατζαφέρης είχε σύσκεψη µε στενούς συνεργάτες του νωρίς το πρωί. Ένας από αυτούς, ο οποίος µίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τόνισε ότι ο πρόεδρος του κόµµατος θεωρεί καταλύτη των περαιτέρω εξελίξεων το όνοµα του προτεινόµενου πρωθυπουργού. Επιπλέον, θεωρεί πως κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, χωρίς τη συµµετοχή της Ν∆ είναι κολοβή, και τέλος, πως ο κ.Καρατζαφέρης πιστεύει πως εάν το πρόσωπο που θα προταθεί είναι ευρύτερης πολιτικής αποδοχής, µπορεί να αλλάξει µέχρι και η γνώµη του κ. Σαµαρά. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, µιλώντας στην ΚΠΕ του Συνασπισµού, επανέλαβε ότι η µόνη λύση για τη χώρα είναι η άµεση προσφυγή στις κάλπες. Εκλογές άµεσα µε υπηρεσιακή κυβέρνηση ζητά το ΚΚΕ, ενώ για το θέµα της 6ης δόσης, το ΚΚΕ επαναλαµβάνει ότι τα χρήµατα δεν θα δοθούν στην Ελλάδα, αλλά στους δανειστές της.

200 200

Κ

Ο

Ο

Ι Ν

6ου ί ο β Ν µρ

Υ

Π

Νο

ε


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

9 ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Με το Νίκο Στασινόπουλο

-Η Ηλεία είναι ο νοµός που επλήγη ανεπανόρθωτα από τις πυρκαγιές του 2007. Τι σηµαίνει α υτό για το νοµό, ποιες είναι οι µακροπρόθεσµες επιπτώσεις; Οι µεγάλες καταστροφικές πυρκαγιές του 2007 εκτός από τις άµεσες ορατές αρνητικές επιπτώσεις επέφεραν δυσµενείς µακροπρόθεσµες επιπτώσεις στο Νοµό οι οποίες µπορεί να συνοψιστούν ως κάτωθι : α) Καταστροφή µεγάλου αριθµού στρεµµάτων φυσικής κάλυψης του Νοµού µε συνέπεια την ερήµωση και την έλλειψη φυσικού και ζωικού πλούτου µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση της ευρύτερης περιοχής. β) Καταστροφή της βιοποικιλότητας των οργανισµών ιδιαίτερα των δασών µε µεγάλη επίπτωση στην καταστροφή της βιολογικής αλυσίδας. γ) Η υποβάθµιση και απογύµνωση του ορεινού όγκου οδηγεί σε φαινόµενα κατολισθήσεων, καθιζήσεων και έντονων πληµµυρών. δ) Η µείωση της δασοκάλυψης µεγάλων εκτάσεων επιφέρει µακροχρόνια αλλαγή του µικροκλίµατος της περιοχής µε εµφάνιση µεγάλου εύρους αντίθετων θερµοκρασιών. ε) Η καταστροφή του δασικού κεφαλαίου επέφερε µείωση των εσόδων του πληθυσµού των ορεινών περιοχών, ο οποίος αντλούσε σηµαντικά

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ

ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

έσοδα από την αειφορική διαχείριση του δασικού πλούτου. -Πιστεύετε ότι «βάλαµε µυαλό» από αυτά που συνέβησα ν; Οι πολίτες α ντιµετωπίζουν πλέον διαφορετικά µία πυρκαγιά; Οι πολίτες µετά την καταστροφή από τις πυρκαγιές του 2007 ανεξάρτητα µορφωτικού επιπέδου απέκτησαν διαφορετική αντίληψη διότι έζησαν από κοντά την καταστροφή και πλέον έχει αλλάξει ο τρόπος αντίδρασης σε µια πυρκαγιά, τόσο από πλευράς προληπτικής προστασίας του δάσους, όσο και από πλευράς ειδοποίησης και συµβολής στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συνέπεια ο σηµαντικά µικρότερος αριθµός πυρκαγιών από το 2007 έως και σήµερα και η έγκαιρη ειδοποίηση και καταστολή κατά την έναρξη

Οι πολίτες µετά την καταστροφή από τις πυρκαγιές του 2007 ανεξάρτητα µορφωτικού επιπέδου απέκτησαν διαφορετική αντίληψη

«Οι ελλείψεις δυσχεραίνουν το έργο µας»

«Η

φετινή αντιπυρική περίοδος θεωρείται επιτυχηµένη λόγω του προληπτικού έργου καθώς και της έγκαιρης κινητοποίησης και καταστολής των πυρκαγιών εν τη γενέσει τους», υποστηρίζει ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας αντιπύραρχος Νίκος Στασινόπουλος. Παρά τις ελλείψεις που δυσχεραίνουν κατά πολύ το έργο της δασοπυρόσβεσης, οι πυροσβέστες δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό και ο κ. Στασινόπουλος αναγνωρίζει ότι σηµαντική πλέον είναι και η συµβολή των εθελοντών στην προσπάθεια πρόληψης και καταστολής µίας πυρκαγιάς. Όπως υποστηρίζει πάντως ο κ. Στασινόπουλος, το ουσιαστικό που κερδίσαµε ως νοµός µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007, είναι η αλλαγή νοοτροπίας.

δασικών πυρκαγιών, που κατά µεγάλο βαθµό οφείλονται σε αµέλεια. Βέβαια υπήρξε µικρός αριθµός πολιτών οι οποίοι, παρά τις υποδείξεις µας, δεν συµµορφώθηκαν και προκάλεσαν πυρκαγιές, κατά κανόνα αγροτικές. Η µη εξουσιοδότηση λήψης άδειας πλέον από την υπηρεσία µας για την καύση υπολειµµάτων καλλιεργειών (καλαµιές) οδήγησε στη µη ελεγχόµενη καύση αυτών προκαλώντας ζηµιές σε γειτονικές ιδιοκτησίες. -Πόσο δύσκολο είναι για τους πυροσβέστες να ανταποκρ ιθούν στα καθήκοντά τους, µε δεδοµένες τις ελλείψεις που υπάρχουν; Οι ελλείψεις που εντοπίζονται στην υπηρεσίας µας τόσο σε έµψυχο υλικό όσο και σε τεχνικό εξοπλισµό, δυσχεραίνουν το έργο µας αναγκάζοντας το προσωπικό να εκτελεί πρόσθετη εργασία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των συµβάντων, ενώ συχνά µεταβαίνουν σε ενίσχυση άλλων υπηρεσιών σε µακρινές αποστάσεις.

-Η αντιπυρική περί οδος έχει πλέον λάβει τέλος, ποιος είναι ο σχεδιασµός για την επόµενη χρονιά; Η φετινή αντιπυρική περίοδος θεωρείται επιτυχηµένη λόγω του προληπτικού έργου καθώς και της έγκαιρης κινητοποίησης και καταστολής των πυρκαγιών εν τη γενέσει τους µε την πολύτιµη συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς και τις εθελοντικές οργανώσεις. Κατά την ερχόµενη αντιπυρική περίοδο θα βασιστούµε, λόγω αποτελεσµατικότητας στον απερχόµενο σχεδιασµό, µε τη συνεργασία και άµεση κινητοποίηση των αρµόδιων φορέων και την ενίσχυση του έργου

µας από τις εθελοντικές οργανώσεις. Επίσης θα γίνει ενηµέρωση του πληθυσµού από τα µέσα ενηµέρωσης για τη συµβολή τους στην πρόληψη και ενίσχυση του έργου µας στην καταστολή των πυρκαγιών. Ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι; -Π ∆ικός µας στόχος είναι ο µεγάλος βαθµός επιχειρησιακής ετοιµότητας µε τα µέσα και το προσωπικό που διαθέτουµε, προς ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας της περιουσίας και της ζωής του συµπολίτη µας, µε την άµεση και αποτελεσµατική αντιµετώπιση κάθε συµβάντος.

Who is Who

Ο Αντιπύραρχος Νίκος Στασινόπουλος γεννήθηκε το έτος 1959 στην Τ.Κ. Ροδιά του Νοµού Ηλείας. Το 1981 κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώµα. Το 1994 αποφοίτησε από τη σχολή Αξιωµατικών. Κατά τη διάρκεια της θητείας του υπηρέτησε σε υπηρεσίες της ∆ιοίκησης Π.Υ.Αθηνών, στην Π.Υ.Κεφαλλονιάς, στην Π.Υ.Αράξου και Π.Υ.Αµαλιάδας. Το έτος 2009 προήχθη στο Βαθµό του Αντιπυράρχου και ανέλαβε καθήκοντα ∆ιοικητού στην Π.Υ.Αερολιµένα στην Κω. Το Φεβρουάριο του 2011 ανέλαβε καθήκοντα ∆ιοικητή της Π.Υ.Αµαλιάδας. Είναι έγγαµος και πατέρας δύο παιδιών.

Το γλωσσάρι των εννοιών

Της Κατερίνας Μαχαίρα*

Αξία (Αξίες ηθικές) Το σύνολο των ιδιοτήτων, οι οποίες εκφράζουν τη σπουδαιότητα ενός αγαθού, προσώπου ή πράγµατος. Ετυµολ.: Η λέξη προέρχεται από το ρήµα άγω: ζυγίζω. (Χαρακτηριστική η έκφραση: όσον άγειν= πόσο βάρος έχει, πόσο κοστίζει). Συνων.: τίµηµα, αποτίµηση, σπουδαιότητα, κόστος, χρησιµότητα. (Αντιθ.: απαξία, φαυλότητα, αναξιότητα). Είδη αξιών α) Ηθικές αξίες που πηγάζουν από την ηθική συνείδηση όπως η αγάπη, η φιλία, η ειλικρίνεια, η αυτοκυριαρχία, η αυτογνωσία, η υπευθυνότητα, ο αυτοσεβασµός. β) Πνευµατικές αξίες που ικανοποιούν τις ηθικοπνευµατικές ανάγκες όπως η αντίληψη, η κρίση, η µνήµη αλλά και η παιδεία, η επιστήµη, η γνώση, η αλήθεια , η µόρφωση κ.λ.π. γ) Αισθητικές αξίες που αφορούν στο καλλιτεχνικό αισθητήριο του ανθρώπου και έχουν σχέση µε τις καλές τέχνες. δ) Κοινωνικές αξίες που αναφέρονται στην κοινωνική ζωή και στοχεύουν στην οµαλή συµβίωση και στην ειρηνική συνύπαρξη των µελών της κοινωνίας. Βασικές κοινωνικές αξίες η οµόνοια, η ευνοµία, η υπακοή στους νόµους, η άµιλλα, ο διάλογος, η ελευθερία, η δηµοκρατία, η ισότητα, η δικαιοσύνη, η αξιοκρατία. ε) Οικονοµικές αξίες που ικανοποιούν τις υλικές ανάγκες και είναι αποτέλεσµα της ανθρώπινης εργασίας. ζ) Εθνικές αξίες: ελευθερία, φιλοπατρία, εθνικό φρόνηµα, σεβασµός στις παραδόσεις. Το σύνολο όλων των ειδών των αξιών που προαναφέρθηκαν αποτελούν οι πολιτιστικές αξίες ενώ αξίες όπως η ζωή και η υγεία συνιστούν τις φυσικές αξίες που θεωρούνται πρωταρχικές γιατί η ζωή είναι ανεπανάληπτο αγαθό. Ωστόσο η ιεράρχηση και το περιεχόµενο των αξιών διαφοροποιείται από εποχή σε εποχή, από πολιτισµό σε πολιτισµό όπως εξάλλου και η ηθική συνείδηση του ατόµου. Βασικά κριτήρια προκειµένου για την αναγνώριση των αξιών και την καθιέρωσή τους στην κοινωνική συνείδηση είναι: α) να εκφράζουν την πραγµατικότητα, β) να ικανοποιούν τους στόχους και τα οράµατα του ατόµου χωρίς ώστοσο να συγκρούονται µε το συλλογικό συµφέρον, γ) να προάγουν τον πνευµατικό και ηθικό βίο του ατόµου και της κοινωνίας. Οι τραυµατικές εµπειρίες του Β’ Παγκόσµιου πολέµου, η αλµατώδης τεχνολογική ανάπτυξη και συνεπακόλουθη προτεραιότητα στις υλικές αξίες σε βάρος των ηθικοπνευµατικών και κυρίως, οι σαρωτικές αλλαγές των τελευταίων χρόνων που οδήγησαν σε διαφοροποίηση του γεωγραφικού ιδεολογικού, πολιτικού χάρτη και τη διαµόρφωση νέων συνθηκών ζωής, είναι οι βασικές αιτίες της ηθικής κρίσης του καιρού µας και της επιτακτικής ανάγκης για ριζικές αξιολογικές ανατοποθετήσεις.

* Αριστούχου γαλλικής φιλολογίας-φιλοσοφικής Αθηνών και Κοινωνιολογίας Παντείου, κατόχου Maitrise και D.E.A. πανεπιστηµίου Σορβόννης Γαλλίας

ΠοίησηΠεζογραφίαΘέατρο∆οκίµιοΧρονογράφηµαΛαογραφίαΕικαστικά Κείµενα - Λογοτεχνική Επιµέλεια ΖΩΗ Θ. ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Πεζογράφος, Θεατρική Συγγραφέας, ∆οκιµιογράφος

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Οι ποιητές µας γράφουν για την 28η Οκτωβρίου ΜΕΡΟΣ 1ο

Για την 28 Οκτωβρίου έχουν ακουστεί, γραφτεί, τραγουδηθεί άπειρα λόγια, ποιήµατα, ύµνοι, έχουν γίνει δοξολογίες, εκποµπές, τελετές, πανηγυρισµοί και παρελάσεις. Η δική µας η γενιά δεν έζησε τον πόλεµο. Ανάµεσα στις µνήµες µου για την 28η µένει πάντα µέσα µου η µορφή ενός δασκάλου µου στο δηµοτικό. Ήταν ένας βαρύς, κουρασµένος ανθρωπάκος µε τσαλακωµένο κουστούµι. Κάθε φορά που µας µιλούσε για το «Αλβανικόν», που είχε υπηρετήσει ως «έφεδρος», µεταµορφωνόταν, ξέφευγε από την πληκτική στερηµένη ζωή του, η φωνή του παλλόταν, ψήλωνε, γέµιζε την αίθουσα. «Του Έλληνος ο τράχηλος ζυγόν δεν υποφέρει», τελείωνε κάθε φορά... µε στίχους από το παλιό θούριο... Το µικρό επαρχιώτικο σχολείο µας πληµµύριζε απ’ τις γαλάζιες σηµαιούλες, µοσχοβόλαγε απ’ τα φρεσκοκοµµένα κλαριά της δάφνης και τις σµυρτιές που κουβάλαγαν τα παιδιά απ’ τα χτήµατα. Nα τι έγραψε ο δηµοσιογράφος Γ.Α. Βλάχος στην Καθηµερινή για την κήρυξη του πολέµου: «Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι και θα είναι η µεγαλύτερα ηµέρα της ελληνικής ιστορίας. Όλαι αι άλλαι ηµέραι της ελληνικής ιστορίας είχον ηρωισµούς, θάρρος και λογικήν. Λογικήν, αυτή η ηµέρα δεν είχε. Όταν αντήχησαν το πρωί αι σειρήνες, οι Έλληνες όλοι επίστευσαν βαθύτατα ότι εκαλούντο να αποθάνουν. Και δεν είµεθα όλοι µέχρι της παραµονής της ηµέρας αυτής ούτε ήρωες, ούτε φανατικοί πατριώται. Μέτριοι άνθρωποι, φρόνιµοι, της φαµίλιας και της δουλειάς, όχι το σπίτι, τα παιδιά και τους εαυτούς µας, αλλ’ ούτε το περιεχόµενον της τσέπης µας δεν είµεθα πρόθυµοι να πετάξωµεν εις τον έρανον της πατρίδος. Και παρουσιάσθη ο έρανος του αίµατος, το αξέχαστο εκείνο πρωί. Και η Ελλάς, αµέσως, χωρίς λογαριασµούς, χωρίς σκέψιν, άνοιξε όλες τις φλέβες της. Ήτο αγών υπέρ της Πατρίδος. Αυτήν ηγάπησαν έξαφνα, µε οργήν και πάθος, αριστεροί και δεξιοί, αστοί και κοµµουνισταί, εθνικόφρονες και αναρχικοί: την ΕΛΛΑ∆Α». Ας δούµε όµως πώς περιγράφει αυτό το θαύµα ο ξένος ανταποκριτής Richard Dimbleby, στην εφηµερίδα «Η Νίκη», στις 21-12-1940: Αυτός είναι η Ελλάς «… Ένας στρατιώτης που επέστρεφε από το αυτοκίνητο µε την κουραµάνα ήλθε προς το µέρος µας. Ήταν µούσκεµα. Η βροχή γυάλιζε πάνω στο µέτωπο του και γλιστρούσε στα µαγουλά του. Ήταν βουτηγµένος στη λάσπη ως τα γόνατα. ∆ώδεκα ώρες τώρα οδηγούσε ένα µουλάρι και µόλις τώρα σταµατούσε να πάρει συσσίτιο. Έριξε µια µατιά µέσα στ’ αυτοκίνητο µας και είδε ότι δεν τρώγαµε. Μας έτεινε τότε ένα καρβέλι, που είχε βραχεί κι αυτό από τη βροχή, και µ’ ένα ολόλαµπρο χαµόγελο ξεχυµένο σ’ όλο το πρόσωπο του µας είπε: - Το θέλετε; ∆υστυχώς δεν έχω τίποτε άλλο να σας προ-

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΜΝΗΜΗΣ ΣΤΗΝ 71η ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ σφέρω. ... Σκεφθείτε τον απλό εκείνο στρατιώτη που µας προσέφερε το ψωµί του µέσα στη βροχή. Αυτός είναι η Ελλά ς. Αυτός και οι χιλιάδες των συντρόφων του εκπροσωπούν τις δυνάµεις της ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της αρετής που πρέπει να νικήσουν, και θα νικήσουν, τις δυνάµεις της αθλιότητος και της καταπιέσεως». Η 27η Οκτωβρίου 1940 -επισηµαίνεται σ’ ένα σύγχρονο αµερικανικό ιστορικό έργο- ήταν η τελευταία µέρα της φάσης νίκης του Άξονα. Από την εποµένη, µε την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού Πολέµου, η ποιοτική µοναδικότητα της αντίστασης των Ελλήνων επηρέασε αποφασιστικά την πορεία της παγκόσµιας σύρραξης. Οι ηγέτες των µεγάλων κρατών εκφράζονται µε λόγια θαυµασµού για την χώρα µας και υπόσχονται αναγνώριση και δικαίωση για τις θυσίες της. Τα ραδιόφωνα και ο παγκόσµιος Τύπος υµνούν την Ελλάδα. Ο ηρωικός τσολιάς µας γίνεται θρύλος στη φαντασία εκατοµµυρίων ανθρώπων, και οι γυναίκες της Ηπείρου γίνονται το αντικείµενο του παγκόσµιου θαυµασµού. Ουδέποτε λαός έφτασε σε τέτοιο µεσουράνηµα δόξας. Έχω το φόβο πως ό,τι κι αν γράψω, ό,τι κι αν θυµηθώ, θα είναι λόγια µικρά κι ασήµαντα, που µόνο οι στίχοι και τα κείµενα των µεγάλων ποιητών του καιρού µας µπορούν να δυναµώσουν. Ανάµεσα τους διάλεξα µερικά κοµµάτια, που, διαβάζοντας τα, µπόρεσα να ξανανιώσω εκείνο το παιδιάστικο δέος και το θαυµασµό... Μου φαίνεται πως δεν υπάρχει συγκλονιστικότερη περιγραφή της «πορείας προς το µέτωπο» από αυτή που µας δίνει ο Ελύτης, µε το κλασικό του πια κοµµάτι: Η απόδοση αυτού του αριστουργήµατος από το Μάνο Κατράκη είναι µοναδική.

Ξηµερώνοντας τ’ Άι-Γιαννιού µε την αύριο των Φώτων λάβαµε τη διαταγή να κινήσουµε πάλι µπροστά για τα µέρη όπου δεν έχει καθηµερινές και σκόλες... Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαµε ασταµάτητα ένας πίσω απ’ τον άλλο ίδια τυφλοί, µε κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από τη λάσπη που φορές εκαταβούλιαζε ίσαµε το γόνατο. Επειδή το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόµους έξω καθώς µες στην ψυχή µας... Και τις λίγες φορές όπου κάναµε στάση να ξεκουραστούµε µήτε που αλλάζαµε κουβέντα, µονάχα σοβαροί κι αµίλητοι, φέγγοντας µ’ ένα µικρό δαδί, µία-µία εµοιραζόµασταν τη σταφίδα...

Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναµε βιαστικά τα ρούχα και ξυνόµασταν µε λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίµατα. Τι µας είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιµό, κι ήταν αυτό πιο κι απ’ την κούραση ανυπόφερτο. Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα σκοτεινά η σφυρίχτρα, σηµάδι ότι κινούσαµε, και πάλιν σαν τα ζα τραβούσαµε µπροστά να κερδίσουµε δρόµο, πριχού ξηµερώσει και µας βάλουνε στόχο τ’ αεροπλάνα. Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή τέτοια, κι όπως το ‘χε συνήθιο του, την ίδια πάντοτε ώρα ξηµέρωνε το φως. Τότες, χωµένοι µες στις ρεµατιές, γέρναµε το κεφάλι από το µέρος το βαρύ, όπου δε βγαίνουνε όνειρα. Και τα πουλιά µάς θύµωναν, που δε δίναµε τάχα σηµασία στα λόγια τους - ίσως και που ασκηµίζαµε χωρίς αιτία την πλάση...

Το ποίηµα του Ελύτη «Άσµα ηρωικό και πένθιµο για το χαµένο ανθυπολοταγό της Αλβανίας» θυµίζει Οµηρική ραψωδία.

Τώρα κοίτεται απάνω στην τσουρουφλισµένη χλαίνη. Μ’ ένα σταµατηµένο αγέρα στα ήσυχα µαλλιά. Μ’ ένα κλαδάκι λησµονιά, στ’ αριστερό του αυτί. Μοιάζει µπαξές που του ‘φυγαν άξαφνα τα πουλιά. Μοιάζει τραγούδι που το φίµωσαν µέσα στη σκοτεινιά. Μοιάζει ρολόι αγγέλου που εσταµάτησε Μόλις είπανε «γεια παιδιά» τα µατοτσίνορα Κι η απορία µαρµάρωσε... …Γιατί, ρωτάει στενάζοντας η µάνα, πού ‘ναι ο γιος µου; Κι όλες οι µάνες απορούν πού να ‘ναι το παιδί; ...Ήταν γενναίο παιδί. …Με τα θαµπόχρυσα κουµπιά και το πιστόλι του. Με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά. Και µε το κράνος του, γυαλιστερό σηµάδι. Με τους στρατιώτες του ζερβά-δεξιά Και την εκδίκηση της αδικίας µπροστά του. - Φωτιά στην άνοµη φωτιά! ...Πουλιά τον χαιρετούν, του φαίνονται αδερφάκια του. Άνθρωποι τον φωνάζουν, του φαίνονται συντρόφοι του. «Πουλιά, καλά πουλιά µου, εδώ τελειώνει ο θάνατος. Σύντροφοι, σύντροφοι καλοί µου, εδώ η ζωή αρχίζει». Αγιάζι ουράνιας οµορφιάς γυαλίζει στα µαλλιά του.

Ένα ποίηµα µε σπάνια ευαισθησία και τρυφεράδα είναι ο

Νεκρός, του Νικηφόρου Βρεττάκου.

Μας τον φέρανε λαβωµένονε. Το γέλιο του ίδιο. Τα µάτια, τα χέρια του, δεν έδειχναν τίποτα. Το µέτωπο του ήταν ήρεµο, φορτωµένο όπως πάντοτε. Το χιόνι στα γένια του είχε καθίσει µε τον ίδιο απαράλλαχτα τρόπο που καθόταν και πάνω στα δέντρα. Ένα µικρό γαρούφαλο µόνο στο στήθος ζερβά, πάνω απ’ τ’ άσπρο πουκάµισο. Σε λίγο θα πέθαινε. Μας έκανε νόηµα κι εµείς καταλάβαµε. Τον πήρα το χέρι, γονάτισα, έπιασα το ένα του δάχτυλο: «Το χρυσό δαχτυλίδι µου να το πάτε στην Α στην πόλη Ω». (Το τελευταίο της γράµµα τον είχε βρει τις προάλλες στα χίλια διακόσια είκοσι ύψωµα. Γράφοντας του τον έλεγε πάντα: «Λουλούδι µου»).

Πάνω µας χιόνιζε. Σ’ όλων στα πρόσωπα βηµάτιζε η θλίψη: κάτι δάκρυα χοντρά που καίγαν το χιόνι, κρέµονταν στα µάγουλα κι έσταζαν πάνω του. Κι εκείνη την ώρα πιο ζεστό πράγµα σ’ όλον τον κόσµο δεν ήταν θαρρώ, γιατί χιόνιζε σ’ όλο τον κόσµο. Είχε το σύµπαν σκύψει θαρρείς και χιόνιζε κι έκλαιγε κι έσταζε πάνω στην άσπρη του ακίνητη µάσκα: «Λουλούδι µου!»

Στις 28 του Οκτώβρη 1943, ο µεγάλος ποιητής και δηµοκράτης, Γιώργος Σεφέρης, εγκαινίασε στο Κάιρο την έκθεση «∆υό χρόνια σκλαβιά, δυό χρόνια αγώνα». Η έκθεση αυτή ήταν ο καρπός µιας ευτυχισµένης συνεργασίας ζωγράφων και ποιητών της Αλεξάνδρειας. Ζωγραφίστηκαν πανό που παρίσταναν ζωντανές τις παλλαϊκές διαδηλώσεις της Αθήνας, τις απεργίες, τις µάχες, αλλά και τις εκτελέσεις, τους θανάτους από πείνα, το κάρο του δήµου µε τους πεθαµένους. Ζωγραφικοί πίνακες πραγµατικής τέχνης εναλλάσσονταν µε τα πανό, ενώ στατιστικές, φωτογραφίες και ντοκουµέντα στερέωναν τα όσα παρίσταναν. Μια φυσική αναπαράσταση της επιγραφής που έστησαν οι Γερµανοί ύστερα από την καταστροφή της Κάνδανος, ένα κελί φυλακής, ένα κοµµάτι ψωµί από ξυλάλευρο, µια σούπα του µπακάλη, έδιναν στους επισκέπτες της έκθεσης µιαν άµεση αντίληψη της καθηµερινής τραγωδίας του ελληνικού λαού. Φρίκη προκαλούσαν οι φωτογραφίες των παιδιών της κατοχής. «... Άλλα έχουν µάτια κάτασπρα, χωρίς µατόκλαδα, και τα χέρια τους είναι λιγνά σαν καλάµια. Κύριε, όχι µ’ αυτούς. Γνώρισα τη φωνή των παιδιών την αυγή». Είχε γράψει, µε ιερό δέος, ο Σεφέρης όταν τις πρωτοείδε. ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

10

ΚΗ∆ΕΙΕΣ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΕΤΡΟΥ ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 73 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 6/11/2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Γρανιτσεΐκων και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Γρανιτσέικα 6/11/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Πέτρος και Χαρούλα, Ελένη, Θεοδώρα ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Θεοδώρα, Ελένη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ Ο ΕΓΓΟΝΟΣ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

Τον πολυαγαπηµένο µας

Βαρυχειµωνιά

ΕΤΩΝ 75 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγ. Αθανασίου Βαρβάσαινας και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΟΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Το 2011 µας ήρθε δύσκολη χρονιά θυµίζει κατοχή, θα ζήσουν όσοι έχουν χρήµατα, θα σβήσουν οι φτωχοί.

Τα κατωτέρω αναφερόµενα ελαιοτριβεία δηλώνουν προς τους ελαιοπαραγωγούς ότι για την ερχόµενη ελαιοκοµική περίοδο δε θα δώσουν σακιά και για τη µεταφορά τα ΤΡΑΚΤΕΡ θα πληρωθούν ένα ευρώ το σακί. 1) Αποστολόπουλος Χρήστος – Καρδαµάς 2) Αδαµόπουλοι ΑΦΟΙ – Αµαλιάδα 3) Γκρίλα ΑΦΟΙ- Χάβαρι 4) Κατσαντώνης Γεώργιος- Γεράκι 5) Κωνσταντόπουλος ∆ηµητρ. – Ανάληψη 6) Μαρίτσα ΑΦΟΙ- Χάβαρι 7) Παπαζαφείρης Σπύρος- Χάβαρι 8) Πετρόπουλος Αθανάσιος – Κρυονέρι 9) Παναγιωτόπουλος Σάκης- Αµαλιάδα 10) Σεϊντή ΑΦΟΙ- Περιστερι 11) Σπυρόπουλος Π. και Ν.- Γεράκι

Μεγάλη βαρυχειµωνιά πλάκωσε την πατρίδα µας, περιµένουµε ξαστεριά µα τίποτα δεν αλλάζει. Φοβάµαι η µεγάλη βαρυχειµωνιά µη φέρει και χαλάζι! Φοβάµαι πολύ φίλοι µου µ’ αυτή τη βαρυχειµωνιά και την κακοκαιρία µην έχουµε ξανά χούντα, εξορίες και δικτατορία. Μ’ αυτά τα αλληλοφαγώµατα δε σκέπτονται την πατρίδα, δε ντρέπονται λιγάκι, ο Γιωργάκης βρίζει τον Αντώνη και ο Αντώνης τον Γιωργάκη. Τρώνε µε 2 µασέλες όλοι τους τα χρήµατα γλεντώντας στην Αθήνα και κάτι παιδάκια σ’ ένα σχολείο έπεσαν λιπόθυµα απ’ την πείνα! Σάκης Σολος Μέλισσα Λεχαινών

Την 01-10-2011 ηµέρα Σάββατο και περί ώρα 19.40 µ.µ. εκινούµην πεζός στον παράδροµο της Ε.Ο Πύργου – Πατρών στο άκρο δεξιό µέρος αυτού, µε κατεύθυνση προς Πύργο. Την παραπάνω ώρα και ηµέρα άγνωστο σε εµένα όχηµα, αγνώστου ιδιοκτήτη, οδηγού και λοιπών στοιχείων, πιθανότατα λευκού χρώµατος µε παρέσυρε πλησίον του S/M «ΑΒ Βασιλόπουλος», προξενώντας το σοβαρό τραυµατισµό µου και τη διακοµιδή µου στο Γ.Ν.Ν. Πύργου. Την ηµέρα εκείνη φορούσα πράσινο σορτς και λευκή µπλούζα (µακό) . Παρακαλείται όποιος γνωρίζει κάτι σχετικά µε το ως άνω συµβάν να επικοινωνήσει είτε µε το Τµήµα Τροχαίας Πύργου, είτε µε την εφηµερίδα «ΠΑΤΡΙΣ».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» Ε∆ΡΑ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΤΜΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Ανακοίνωση Τη ∆ευτέρα 7 Νοεµβρίου και ώρα 6.00µ.µ. αρχίζει το πρόγραµµα οµιλιών στην αίθουσα του συλλόγου «Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», Τοµπάζη 4. Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης µας κ. Γερµανός ευλογώντας την έναρξη των εργασιών θα τελέσει τον καθιερωµένο αγιασµό και θα οµιλήσει µε θέµα: «Η πείνα και η δίψα των ανθρώπων σήµερα» Παρακαλούµε να παρακολουθήσετε την ανωτέρω οµιλία. Η ∆ΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πύργος 01-11-2011 Ηλίας Π. Σταθάς ∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΕΤΩΝ 100 θανούσα κηδεύοµε σήµερα Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγ. ∆ηµητρίου Στρεφίου (Κοιµητήριο) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αγγελική και Μπάµπης Σικελίδης, Ανδρέας Μουζης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ∆ιονύσιος Μουζης, Χριστίνα Μουζη, Νίκος Σικελίδης Η Α∆ΕΛΦΗ: Τασία Κουρελα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: KAPANIKOΛOΣ- Tηλ. 26240/31192 - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ Kινητό 6932/828981

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΝΙΤΣΑΣ χας ΚΩΝ/ΝΟΥ ΜΠΡΑΪΜΑΚΗ ΕΤΩΝ 86

Θερµότατα ευχαριστούµε.

Ι.Ν. ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι την Τετάρτη 9 Νοεµβρίου 2011 και ώρα 6.00 µ.µ. εις την αίθουσα οµιλιών του Συλλόγου µας (Μ. Αλεξάνδρου 4), θα οµιλήσει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ.κ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Με θέµα: «ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΑΓΙΟΙ;» Σας παρακαλούµε να προσέλθετε µε την οικογένειά σας και να παρακολουθήσετε την ενδιαφέρουσα αυτήν οµιλία.

Τροχαίο ατύχηµα την 01/10/2011

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ∆ΡΑΚΟΥΛΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ανακοίνωση

Με γονείς ατόµων µε Αυτισµό Υψηλής λειτουργικότητας Τηλ. 6984943878

Την πολυαγαπηµένη µας

Καταράχι 6 Νοεµβρίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτριος και Μαρία Μπραϊµάκη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ Μ. Αλεξάνδρου 4 Τηλ. 2621022749

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΣ. ΝΤΟΥΣΑ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 4371/27-10-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Ιωάννας Σεβοπούλου-Ανδρικοπούλου του Γεωργίου, κατοίκου Πύργου, χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 57.485,00 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Γράνα» περιφέρεια Τοπικής Κοινότητας Μηλέων ∆ήµου Αρχαίας Ολυµπίας του Ν.Ηλείας ως µη δάσος, µη δασική

Θρησκευτική πανήγυρις Την προσεχή Τρίτη 8 Νοεµβρίου εορτή των Αρχαγγέλων Μιχαήλ Γαβριήλ εορτάζει ο φερώνυµος Ι.Ν. Παµµεγίστων Ταξιαρχών Ανδραβίδας. Το εσπέρας της ∆ευτέρας και ώρα 6.00 µ.µ. θα ψαλεί ο µέγας αρχιερατικός εσπερινός χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ωλένης κ.κ. Αθανάσιου. Την κύρια ηµέρα θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία χοροστατούντος του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη µας κ.κ. Γερµανού. Τους χορούς των ιεροψαλτών θα διευθύνουν οι κ. ∆ηµήτριος Θανόπουλος και Παναγιώτης Αγραπίδης. Παρακαλούνται οι αρχές και οι ευσεβείς χριστιανοί της πόλης όπως παρακολουθήσουν τις ως άνω ακολουθίες. Ιδιαίτερες προσκλήσεις δε θα σταλούν. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Ι.Ν. Παµ. Ταξιαρχών Ανδραβίδας

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ

Ι.Ν. ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ-“ΚΑΒΑΣΙΛΑΚΙΑ” ΠΥΡΓΟΥ

Θρησκευτική πανήγυρις Την Τρίτη 8 Νοεµβρίου 2011 εορτάζει µε θρησκευτική µεγαλοπρέπεια ο Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Επισκόπου Χριστανουπόλεως και Παµµεγίστων Ταξιαρχών στο συνοικισµό «Καβασιλάκια» Πύργου. Το εσπέρας της ∆ευτέρας και ώρα 5µ.µ. θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός µετ’ αρτοκλασίας. Την κυριώνυµο ηµέρα θα ψαλεί θεία λειτουργία µετ’ αρτοκλασίας. Παρακαλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως τιµήσουν τις ιερές ακολουθίες. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους νόµους 3208/2003 και 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχαίας Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το δηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Επιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στα τηλέφωνα 2621022966 & 26746. Πύργος, 27-10-2011 O ∆ασάρχης α.α. Νικόλαος Χριστοδούλου ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ Τη ∆ευτέρα 07/11/2011 στις 07.00 µ.µ. στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΟΝ SEA θα πραγµατοποιηθεί ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ των ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΩΝ του Ν. Ηλείας µε θέµατα

α) Ι∆ΡΥΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (θα δοθούν οδηγίες και διευκρινίσεις από δικηγόρο) β) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΛΑ∆ΟΥ ΜΑΣ Παρακαλούµε για την καθολική παρουσία των ελαιοτριβέων του Νοµού µας την οποία θεωρούµε απαραίτητη για την καλύτερη αντιµετώπιση των ζητηµάτων που µας απασχολούν. Οι ελαιοτριβείς

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ:

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ

Κ.Ε.Π.

210/7793777 1056

2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404

ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ:

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

ΠΥΡΓΟΥ:

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΚΑΒ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Βασιλόπουλος Γεώργιος (Τ. Πετροπούλου 10 τηλ. 2621022212) Aµαλιάδα: Μελιτσοπούλου Παρ. (Ελ. Βενιζέλου 8, τηλ. 2622023046) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

Κυλλήνης – Ζακύνθου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 18300 2621025000

2622022392

166

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς

08.00,11.45,16.00,18.00 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ Πύργος: Κ 6/11/11 Τζουανόπουλος ∆ηµήτρης 2621025766, 6977502261 Πλ. Ηφαίστου Αµαλιάδα Κ 6/11/11 Ευαγγελάτος Γεράσιµος Ελ. Βενιζέλου 12- τηλ. 26220 29026-κιν. 6946774119

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Kυριακή: N. Mανολάδα


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Τα παιδιά στερούνται το παιχνίδι εξαιτίας των λυµάτων και φοβούνται και τα ίδια για την υγεία τους

Τα λύµατα κατακλύζουν πλέον σε µόνιµη βάση τους δρόµους του οικισµού

∆ΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Κολυµπά» στα λύµατα ο οικισµός

-Κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων

Σ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

το απροχώρητο έχει φθάσει πλέον η κατάσταση που επικρατεί µε τα βοθρολύµατα στις εργατικές κατοικίες του Αγίου Ιωάννη Αµαλιάδας και οι περίοικοι βρίσκονται σε απόγνωση και ζητούν από τους αρµοδίους να πάρουν επιτέλους την κατάσταση στα χέρια τους, πριν ο οικισµός βρεθεί αντιµέτωπος µε µεταδοτικές ασθένειες. Παρά το γεγονός ότι το πρόβληµα µε τα βοθρολύµατα που τρέχουν εντός των δρόµων του οικισµού έχει γίνει γνωστό (και µέσω της εφηµερίδας ‘Πατρίς’), µέχρι στιγµής δεν έχει δοθεί ουσιαστική λύση και ο οικισµός έχει βυθιστεί στη δυσοσµία, ενώ οι κάτοικοι είναι αναγκασµένοι να κλειδαµπαρώνουν τα σπίτια τους γιατί δεν αντέχουν τις οσµές των λυµάτων.

Έληξε η σύµβαση Επί της ουσίας, ένας οικισµός 72 κατοικιών εκ των οποίων κατοικούνται οι 65 µε 350 κατοίκους συνολικά, είναι όµηρος αυτή τη στιγµή των λυµάτων µε ότι αυτό συνεπάγεται για τη διαβίωσή τους και την υγεία τους, ενώ κάποιοι υποστηρίζουν ότι κακώς παρέλαβαν εξ αρχής τα σπίτια, αφού δεν είχε τακτοποιηθεί το θέµα των ακαθάρτων. Η επίσηµη ενηµέρωση που έλαβαν οι περίοικοι από τα γραφεία του ΟΕΚ στον Πύργο, είναι ότι έχει λήξει εδώ και ένα

Θεόδωρος Μαδούρας «∆υόµισι χρόνια, βιώνουµε αυτό το πρόβληµα. Καθηµερινά κάνουµε ενέργειες προς τον ΟΕΚ και το δήµο και πρέπει να ευχαριστήσουµε το δήµο Ήλιδας και τον κ. Παπαγεωργίου από την ύδρευση που έχουν ανταποκριθεί σε ένα βαθµό. Από εκεί και πέρα όµως ζούµε ένα δράµα. Η σύµβαση µε τον ανάδοχο έληξε, την αντλία την έχουν πάρει και δεν ξέρουµε τι να κάνουµε. Έχουµε µικρά παιδιά και δεν τα αφήνουµε να βγουν έξω. ∆εν είµαστε πολίτες τέταρτης κατηγορίας. Η σύµβαση δε θα ανανεωθεί και µας λένε να αναλάβουµε εµείς το κόστος, ενώ είχαν πει ότι συνδεθούµε µε το δίκτυο αποχέτευσης».

Χαριτίνη Μανταλβάνου

Οι κάτοικοι βρίσκονται πλέον σε απόγνωση

Αθανασία Ρέντεση

µήνα η σύµβαση µε τον ανάδοχο που είχε το έργο αποµάκρυνσης των λυµάτων και το αποτέλεσµα είναι ότι τα λύµατα µη έχοντας άλλη διέξοδο, τρέχουν 24 ώρες το 24ωρο µέσα στον οικισµό. Μάλιστα, αποµακρύνθηκε και η σχετική αντλία που υπήρχε στις δεξαµενές και οι βόθροι έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Εκτός από τους δρόµους του οικισµού, τα λύµατα έχουν βρει διέξοδο και ξεπηδούν από φρεάτιο που βρίσκεται στον περίβολο που λειτουργεί το minimarket της συνοικίας, µε αποτέλεσµα όλα τα φυτά να ‘κολυµπούν’ µέσα στα λύµατα και η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου. Σε αδιέξοδο Η µοναδική ανταπόκριση που βρήκαν Χαράλαµπος Κανελλόπουλος «Η κατάσταση είναι απαράδεκτη. Έχω επτά παιδιά και δεν µπορώ να τα αφήσω να βγουν από το σπίτι γιατί φοβόµαστε ότι µε την κατάσταση που επικρατεί στο τέλος θα αρρωστήσουν. ∆εν είναι δυνατόν να βιώνει η συνοικία αυτό το πρόβληµα. Θα πρέπει επιτέλους να βρεθεί µία λύση, εµείς εδώ δεν µπορούµε ούτε να αναπνεύσουµε από τη δυσοσµία».

οι κάτοικοι, είναι από το δήµο Ήλιδας που τους έστειλε το τελευταίο διάστηµα βυτίο και µετέφερε τρία φορτία και από το διευθυντή της ∆ΕΥΑΑ κ. Χρήστο Παπαγεωργίου που καταβάλει προσπάθειες µε το αποφρακτικό. Από εκεί και πέρα δε βλέπουν διέξοδο και φυσικά δεν µπορούν να αναλάβουν οι ίδιοι το κόστος για την αποµάκρυνση των λυµάτων, τη στιγµή που πρόκειται για ένα έργο του ΟΕΚ που έπρεπε να είναι παραδοθεί άρτιο από την αρχή. Ήδη, οι κάτοικοι προχωρούν τη διαδικασία για τη σύσταση Συλλόγου, προκειµένου οργανωµένα πλέον να προσφύγουν στην Εισαγγελέα Αµαλιάδας και το Υγειονοµικό, αφού οι µεµονωµένες ενέργειες δεν έχουν αποφέρει καρπούς.

«Έχει πέσει ο τζίρος του καταστήµατος mini-market που έχω κατά 70% εξαιτίας αυτής της κατάστασης. Περισσότερο από ένα µήνα τώρα, τα λύµατα έχουν κατακλύσει την αυλή έξω από το κατάστηµα και οι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά να έρθουν στο µαγαζί επειδή φοβούνται για την υγεία τους. Η κατάσταση είναι κρίσιµη και πρέπει να γίνει κάτι. Έχω φέρει δύο φορές το αποφρακτικό και έχω πληρώσει από την τσέπη µου, αλλά µετά ξαναγέµισε η αυλή και τα λουλούδια. Κινδυνεύουµε όλοι από αυτή την κατάσταση»

«Είναι τραγικό αυτό που ζούµε. ∆εν µπορούµε να ανοίξουµε τα παράθυρά µας, δεν µπορούµε να βγούµε από τα σπίτια µας εξαιτίας της δυσοσµίας. Πώς να σταθούµε στα σπίτια µας µε αυτή την κατάσταση. Κάποιος θα πρέπει να δώσει λύση, γιατί κινδυνεύει η υγεία τη δική µας και των παιδιών µας. Είναι δυνατόν να ζούµε µαζί µε τα λύµατα;».

-Οι περίοικοι ετοιµάζονται να προσφύγουν στον Εισαγγελέα

∆ιονυσία Ανδριοπούλου

Γιώτα Μπαζού

Αθηνά Ντάβαρη

«Ζούµε καθηµερινά µε το πρόβληµα. Κάποιος πρέπει να επέµβει σοβαρά και να δώσει λύση. ∆ηλαδή πρέπει να φύγουµε από εδώ; Τελικά ήταν λάθος που πήραµε τα σπίτια πριν ολοκληρωθεί το έργο. ∆εν ξέρουµε επιτέλους πού θα βρούµε το δίκιο µας. Ήδη έχουµε δηµιουργήσει µία πενταµελή οµάδα, να κάνουµε Σύλλογο για να προσφύγουµε στην Εισαγγελία και το Υγειονοµικό».

«Αυτή η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Κινδυνεύει η υγεία των παιδιών µας και η δική µας. Όλοι έχουµε µικρά παιδιά και δεν ενδιαφέρεται κανείς για το τι θα γίνει. Μας έχουν εγκαταλείψει και κανείς δεν ρωτάει πώς ζούµε µε αυτή την κατάσταση, που ούτε τα παράθυρά µας δεν µπορούµε να ανοίξουµε εξαιτίας της δυσοσµίας».

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Την Πέµπτη 10/11/2011 και ώρα 18.00 θα διεξαχθεί διαγωνισµός για τη µεταφορά ελαιοκάρπου στο ελαιοτριβείο. Προσφορές θα γίνονται δεκτές έως 9/11/2011 στα γραφεία του Συνεταιρισµού. Τηλ. 26220289252 Βύρωνος 74 Αµαλιάδα. Εκ του ∆.Σ.

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

«∆εν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Όσες κρούσεις και εάν έχουµε κάνει, δεν έχει βρεθεί λύση και η συνοικία ‘πνίγεται’ καθηµερινά από τα λύµατα. ∆εν µπορούµε να βγούµε από τα λύµατα, τα παιδιά δεν µπορούν να παίξουν, δεν µπορούν να ζήσουν εδώ οι οικογένειες. Λένε ότι έληξε η σύµβαση µε τον ανάδοχο και δεν ενδιαφέρθηκαν να την ανανεώσουν, ούτε τι θα γίνει µε τους κατοίκους του οικισµού».


12

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΗΛΕΙΟΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Στον επίγειο «παράδεισο» της Νεµούτας

Ε

ικόνες που τους εντυπωσίασαν και τοπία που θα στοιχηµάτιζαν ότι δεν ανήκουν στην Ηλεία, αντίκρισαν τα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Πύργου που πριν λίγες ηµέρες είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν και να γνωρίσουν την άλλη πλευρά της Νεµούτας, την άγνωστη, γεµάτη οµορφιές κα ι µαγευτικά τοπία µικρή κοινότητα του διευρυµένου πια δήµου Αρχαίας Ολυµπίας.

Την ξενάγηση των 37 µελών και φίλων του Ορειβατικού Συλλόγου ανέλαβαν τα µέλη του Πολιτιστικού Συλλόγου Νεµούτας «Ειρήνη και Φιλία» Νίκος Σιάκκουλης και Παναγιώτης Παπαηλιού. ∆υο άνθρωποι που γνωρίζουν τον επίγειο «παράδεισο» της Νεµούτας και την ιστορία του σαν…την παλάµη του χεριού τους. Σε µια διαδροµή που κράτησε πέντε περίπου ώρες, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν και θα θαυµάσουν τους επιβλητικούς καταρράκτες της Νεµούτας, τη ρεµατιά του Άµπουλα, τη σπηλιά του Χαλικιά, το ύψωµα του Αγιώρη όπου βρίσκεται το ιστορικό και γραφικό εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, την Παλιόβρυση – την οθωµανική βρύση όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο Γεώργιος Πλαπούτας µετά τη µάχη στο Πούσι. Η όµορφη εµπειρία που είχαν τα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου µε µια ακόµα µοναδικής οµορφιάς περιοχή της γνωστής άγνωστης Ηλείας, δε σταµάτησε εκεί, αφού τα µέλη του συλλόγου και οι κάτοικοι του χωριού είχαν φροντίσει να τους δώσουν και µια γεύση από τη Νεµουτιάνικη φιλοξενία. Έτσι η Μαρία Κατσικονούρη, ο Αλέξης Παρασκευόπουλος και η Αντωνία Γκριτζέτη είχαν στρώσει ένα τραπέζι γεµάτο µε παραδοσιακές σπιτικές λιχουδιές για τους περιπατητές. Φυσικά, εκτός από εδέσµατα, το πρόγραµµα περιελάµβανε τραγούδι και χορό στον οποία συµµετείχαν όλοι, διασκεδάζοντας µέχρι αργά τα απόγευµα. Τα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου Πύργου έφυγαν από τη Νεµούτα µε τις καλύτερες εντυπώσεις και την επιθυµία και υπόσχεση ότι θα επισκεφθούν και πάλι το φιλόξενο χωριό και τους κατοίκους του.

Οι περιπατητές ενθουσιάστηκαν από τη διαδροµή στο Πλατανόδασος της Νεµούτας.

Το πρόγραµµα φιλοξενίας περιελάµβανε και τραπέζι µε σπιτικές παραδοσιακές λιχουδιές.

Η δεξίωση για το «ΟΧΙ» στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο

Τ

ην καθιερωµένη δεξίωση στις αρχές του τόπου και τους πολίτες παρέθεσαν ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας, αµέσως µετά την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Η δεξίωση παρατέθηκε στο φουαγιέ του Λαζαράκειου ∆ηµοτικού Μέγάρου και αυτή τη

φορά το ενδιαφέρον των συζητήσεων µονοπώλησε η οικονοµική κατάσταση της πόλης και οι αντιδράσεις που καταγράφηκαν σε διάφορες πόλεις της χώρας κατά τον εορτασµό της επετείου. Μ.Κ.

Στο ίδιο τραπέζι βρέθηκαν ο επίτιµος πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Νίκος Φραγκογιαννόπουλος, ο περιφερειακός σύµβουλος κ. Ευγένιος Μπαλκάµος, ο πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλαγκούλης, ο Θεοφιλέστατος Μητροπολίτης Ωλένης κ. Αθανάσιος, ο ∆ήµαρχος Ήλιδας κ. Γιάννης Λυµπέρης και ο διευθυντής της Αστυνοµικής Υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Αλέξης Μπίρµπας

Στη φωτογραφία διακρίνονται ο αναπληρωτής διευθυντής της Αστυνοµικής υποδιεύθυνσης Αµαλιάδας κ. Γιώργος Τσεριώνης, ο διοικητής του Τµήµατος της Τροχαίας κ. Γιώργος Καρατζάς, ο προϊστάµενος του Λιµενικού Σταθµού Παλουκίου κ. Παναγιώτης Κρουστάλης, το στέλεχος του Λ.Σ. κ. Γιώργος Αναγνώστου, ο διοικητής του Α.Τ. Αµαλιάδας κ. Γιώργος Μοσχόπουλος και η περιφερειακή σύµβουλος κα Νίκη Κοκκαλιάρη

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Μετά το φαγητό, είχε και χορό, µε τον ιερέα του χωριού να κάνει την αρχή.

Οι εντυπωσιακοί καταρράκτες προκάλεσαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών, αφού οι περισσότεροι γνώριζαν την ύπαρξή τους.

Όλα τα µέλη του Ορειβατικού Συλλόγου χόρεψαν και διασκέδασαν µε την ψυχή τους.

Μαζί απόλαυσαν τον καφέ τους ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας και δηµοτικός σύµβουλος κ. Πέτρος Παπαδάτος, ο επικεφαλής της ελάσσονος µειοψηφίας του ∆.Σ. κ. Νίκος Νικολόπουλος και ο επικεφαλής της µείζονος µειοψηφίας του ∆.Σ. κ. Σάκης Κότσιφας

Στην ίδια παρέα βρέθηκαν ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Νίκος Κυπρούλης, ο αντιδήµαρχος κ. Βαγγέλης Χριστοφόρου και ο δηµοτικός σύµβουλος κ. Θεόδωρος Βασιλόπουλος

Το ‘παρών’ στη δεξίωση έδωσαν η συνταξιούχος εκπαιδευτικός κα Μάχη Παπαγεωργίου, ο πρωτοπρεσβύτερος του ιερού ναού Αγίου Αθανασίου π. Αλέξιος Αναγνωστόπουλος µε τη σύζυγό του Νίκη και ο κ. Νίκος Σαγιάς


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Σ Π Ο Ρ 13

AΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ-Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ( 3 µ.µ δηµοτικό στάδιο Αµαλιάδας)

Πρεµιέρα µε ηλειακό ντέρµπι ∆’ Εθνική (6ος όµιλος – 1η αγ.) 14.00 ΑΟ Εικοσιµίας – Βρασιές 15.00 Ατρόµητος Λάππα – Τριταιϊκός 15.00 Παναιγιάλειος – Θύελλα Πατρών 15.00 ∆ιαγόρας – Πάµισος 15.00 Αστέρας Αµαλιάδας- Πανόπουλο 15.00 Ολυµπιακός Γυθείου – Αχαϊκή 15.00 ΑΟ Τσιλιβή – Εράνη

Τ

Ο Αστέρας Αµαλιάδας και ο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου αναµετριόνται σήµερα στις 3 µ.µ σ’ ένα πολύ ενδιαφέρον µατς.

Του Γιάννη Μουρούτη

ο ηλειακό ντέρµπι Αστέρας Αµαλιάδας-Π.Φ.Ο. Πανόπουλου ξεχωρίζει στους σηµερινούς αγώνες του 6ου οµίλου της ∆’ Εθνικής, στην πρε-

µιέρα του αντίστοιχου πρωταθλήµατος της ΕΠΟ. Οι «βυσσινί» στις 3 µ.µ φιλοξενούν, τους «πράσινους» σε έναν αγώνα, που αναµένεται να συγκεντρώσει πάρα πολλούς φιλάθλους και έχει πολύ µεγάλο ενδιαφέρον, λόγω της δυ-

ναµικότητας που έχουν οι δύο οµάδες. Προγνωστικά δεν µπορούν να γίνουν, έστω και αν αρκετοί είναι εκείνοι που θεωρούν, ότι οι φιλοξενούµενοι έχουν ένα µικρό προβάδισµα. Οι γηπεδούχοι, είναι επίσης αξιόλογοι και ειδικά το τελευταίο

διάστηµα βρίσκονται σε καλή κατάσταση. Προβλήµατα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν για τους δύο προπονητές, εκτός από το Σταύρο Γκέρτσο του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, που δεν έχει δικαίωµα συµµετοχής, λόγω τιµωρίας από πέρυσι, να αν-

τιµετωπίσει την πρώην οµάδα του. Το παιχνίδι θα το διευθύνει ο Αχαιός Μακρυπόδης, µε βοηθούς τους Σιδέρη και Σπανό, επίσης από το Σ.∆.Π. Αχαϊας.


14 Σ Π Ο Ρ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Σήµερα το 22ο Ράλι Σπριντ Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Στη γνωστή ειδική διαδροµής της Αλφειούσας

Σήµερα το πρωί διεξάγεται το 22ο Ραλλυ Σπριντ ΑΟΛΑΠ που είναι στο πρόγραµµα του Κυπέλλου ασφάλτινων Σπριντ. Συνολικά 22 πληρώµατα θα “αγωνιστούν” στην γνωστή ειδική διαδροµής της Αλφειούσας. Η ειδική διαδροµή της Αλφειούσας βρίσκεται πολύ κοντά στον Πύργο, ξεκινάει από την Αλφειούσα προς το παλιό Λαδικό και τερµατίζει στο Καλλίκωµο, όπως γινόταν την 10ετία του ΄80, µε πολύ καλό οδόστρωµα και αρκετά γρήγορη, έχει µήκος 9 Km και θα γίνει 2 φορές. Ο διοικητικός και τεχνικός έλεγχος έγινε χθες Σάββατο 5 Νοεµβρίου στο ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ΙΟΝΙΚΗ» ενώ ο αγώνας θα εκκινήσει σήµερα στις 10.00 το πρωί. Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα θα έχουµε τις απονοµές που θα γίνουν στο Καλλίκωµο. Η ΑΟΛΑΠ αναφέρει ότι οι φίλαθλοι που θα παρακολουθήσουν τον αγώνα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των κριτών, για την δική τους σωµατική ασφάλεια. Ένας ακόµη σπουδαίος αγώνας σήµερα από την ΑΟΛΑΠ.

Α1 Κατηγορία Βέρροιος

Αµφίρροπα µατς σε Τραγανό και Βούναργο Του Γιάννη Μουρούτη

Οι δύο αναµετρήσεις που θα ολοκληρώσουν το πρόγραµµα της 8ης αγωνιστικής της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος, διεξάγονται σήµερα µε ώρα έναρξης στις 3 µ.µ. Στο Τραγανό, η Νίκη υποδέχεται τον Αργοναύτη και στο Βούναργο, ο Ήφαιστος αντιµετωπίζει τον Αλφειό. Ας δούµε τα δύο σηµερινά παιχνίδια:

Τραγανό: Η Νίκη Τραγανού έχει κάνει µια αγωνιστική κοιλιά…και φιλοδοξεί να την ξεπεράσει, νικώντας σήµερα τον Αργοναύτη Κατακόλου. Έχει τον πρώτο λόγο για τους τρεις βαθµούς, αλλά αυτό πρέπει να το δείξει στο γήπεδο. Από την άλλη, οι φιλοξενούµενοι θα παίξουν για το θετικό αποτέλεσµα και έχουν τα φόντα να το κατακτήσουν. Πάντως, στα παιχνίδια των δύο οµάδων, τα τελευταία χρόνια συµβαίνει κάτι το απίστευτο…και όµως αληθινό. Για να δούµε, θα επαναληφθεί και σήµερα; ∆ιαιτητής ο Σταθόπουλος. Βούναργο: Το ντέρµπι των ουραγών της Α1 Κατηγορίας, ανάµεσα στον Ήφαιστο και στον Αλφειό Επιταλίου θα γίνει στο Βούναργο. Πάση θυσία οι δύο οµάδες θέλουν το «τρίποντο», αλλά ποιος θα το πάρει; Θα το ξέρουµε στις 5 περίπου, αλλά δεν αποκλείεται λόγω της κρισιµότητας του αγώνα το µατς να ολοκληρωθεί και ισόπαλο. Με επτά στα επτά αρνητικά αποτελέσµατα µέχρι τώρα, οι γηπεδούχοι και οι φιλοξενούµενοι ξέρουν καλύτερα, ότι µόνο µε νίκη σήµερα, θα µείνουν «ζωντανοί» για τη συνέχεια. ∆ιαιτητής ο Παυλόπουλος.


ΣΠΟΡ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

15

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Σ

Έτοιµος για τον αγώνα µε Απόλλωνα

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ε λίγες µέρες και συγκεκριµένα την Τετάρτη 9 Νοεµβρίου, αρχίζουν – επιτέλους - οι επίσηµες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Πανηλειακού. Η οµάδα του Πύργου στα πλαίσια του κυπέλλου Ελλάδας θα αντιµετωπίσει στη Ριζούπολη τον Απόλλωνα Αθηνών, σε ένα παιχνίδι όπου οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν δυο κύριους στόχους. Ο πρώτος είναι φυσικά η πρόκριση στην επόµενη φάση του θεσµού και ο δεύτερος να δείξουν στην οµάδα της Ριζούπολης, που θα είναι αντίπαλος τους στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, ότι είναι ικανοί για σπουδαία πράγµατα τη φετινή χρονιά. Όπως είναι λογικό, µια νίκη – πρόκριση µέσα στη Ριζούπολη θα δώσει αυτοπεποίθηση στους παίκτες του Πανηλειακού, που περιµένουν πώς και πώς την ηµέρα έναρξης του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής, που λογικά θα είναι η 20η Νοεµβρίου. Ενόψει του αγώνα µε τον Απόλλωνα ο Σωτήρης Αντωνίου δεν αντιµετωπίζει κάποιο σοβαρό αγωνιστικό πρόβληµα, πέρα φυσικά από το Μαζιώτη. Οι διαιτητές της πρώτης φάσης Ορίστηκαν την Παρασκευή (4/11) από την ΚΕ∆, οι διαιτητές των αγώνων της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνουν την προσεχή Τετάρτη (9/11). Οι αγώνες είναι νοκ άουτ µε τη συµµετοχή των οµάδων της Football League 2 και στο

σηµαντικότερο µατς, αυτό του Απόλλωνα Σµύρνης µε τον Πανηλειακό διαιτητής θα είναι ο Σταθόπουλος (∆υτικής Αττικής). Αναλυτικά το πρόγραµµα και οι διαιτητές της 1ης φάσης: Τετάρτη (9/11)

Απόλλων Σµύρνης-Πανηλειακός (17.30) ∆ιαιτητής: Σταθόπουλος ∆ηµήτριος (∆υτ. Αττικής) Α’ Βοηθός: Τραχάνης Σωτήριος (∆υτ. Αττικής) Β’ Βοηθός: ∆ηµόπουλος Μιχαήλ (∆υτ. Αττικής) 4ος ∆ιαιτητής: ∆ηµητρόπουλος Γεώργιος (∆υτ. Αττικής) Παρατηρητής: ∆ανιγγέλης Φώτιος (Αργολίδας) ΠΑΟ Ρουφ-Χανιά (14.15) ∆ιαιτητής: Τζοβάρας Γεώργιος (Φωκίδας) Οικονόµος-Τηλυκράτης (14.15) ∆ιαιτητής: Τσακαλίδης Ισαάκ (Χαλκιδικής) Αστέρας Μαγούλας-Ηλυσιακός (17.30) ∆ιαιτητής: Καρυοφίλλης Κωνσταντίνος (Πειραιά) *** O αγώνας Εθνικός Γαζώρου-Αετός Σκύδρας δεν έχει οριστεί ακόµη λόγω εκκρεµοδικίας.

Την Τετάρτη για την α’ φάση του κυπέλλου Ελλάδας

Σε λίγες µέρες ο Πανηλειακός αρχίζει τις επίσηµες αγωνιστικές του υποχρεώσεις.

ΣΟΥΠΕΡ ΛΙΓΚΑ Οι σηµερινοί αγώνες Σήµερα για το πρωτάθληµα της Σούπερ Λίγκα θα γίνουν 4 αγώνες και συγκεκριµένα : 15:00 ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ (novasports2) 17:15 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΠΑΟΚ (novasports2) 17:15 SΚODA ΞΑΝΘΗ - ΚΕΡΚΥΡΑ (ΝΕΤ) 19:30 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΑΕΚ (novasports1)

Το πρόγραµµα της Β’ Εθνικής 6 Νοεµβρίου Πλατανιάς 14 : 00 Πανθρακικός Βύζας 15 : 00 Πιερικός Καλλονή Α.Ε 15 : 00 Καλλιθέα ∆ιαγόρας Ρόδου 15 : 00 Θρασύβουλος 7 Νοεµβρίου Βέροια 19 : 00 Παναχαϊκή 2005 *** Ηρακλής Ψαχνών- Εθνικός Αστέρας 0-0


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

16 Σ Π Ο Ρ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ - Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Με πάθος για τη νίκη

Έ

Για την πρώτη νίκη Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Με πάθος και δύναµη ο Ολυµπιονίκης θα επιδιώξει να κατακτήσει σήµερα στη Μεγαλόπολη, κόντρα στον τοπικό Πολύβιο, την πρώτη νίκη του στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής µπάσκετ. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 5µ.µ. και η οµάδα της Ολυµπίας µπορεί να φτάσει στο νικηφόρο αποτέλεσµα, αρκεί να παίξει έξυπνα και µεθοδικά. Οι δυο οµάδες βρίσκονται στην τελευταία θέση της βαθµολογίας και όπως είναι φυσικό, θα κάνουν τα πάντα µέσα στο παρκέ, για να κατακτήσουν το πρώτο τους ροζ φύλλο αγώνα.Να σηµειωθει ότι και οι δυο οµάδες προέρχονται από εντός έδρας ήττες, ο Πολύβιος από τον Κρόνο Ιωαννίνων και ο Ολυµπιονίκης από την Ολυµπιάδα Πατρών.Αν ο Ολυµπιονίκης νικήσει σήµερα, θα αποκτήσει ένα σηµαντικό προβάδισµα έναντι του Πολύβιου στη «µάχη» για την παραµονή στην κατηγορία, καθώς η οµάδα της Μεγαλόπολης έχει τον ίδιο στόχο µε τον Ολυµπιονίκη. Ο Σταύρος Γρηγοριάδης δεν έχει στα πλάνα του τον προερχόµενο από τραυµατισµό Κώστα Μπακόπουλο. Οι υπόλοιποι αθλητές είναι στη διάθεσή του κανονικά για το σηµερινό αγώνα.

να ακόµη δύσκολο, αλλά και βαθµολογικά σηµαντικό παιχνίδι δίνει σήµερα στις 5µ.µ. ο Κόροιβος Αµαλιάδας, αφού στα πλαίσια της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήµατος της Β’ Εθνικής µπάσκετ, υποδέχεται στο κλειστό της Αµαλιάδας τη Νήαρ Ήστ.

Σήµερα στις 5µ.µ. µε Νήαρ Ηστ στο κλειστό της Αµαλιάδας

Οι δυο σηµερινοί αντίπαλοι είναι γνώριµοι, αφού αναµετρήθηκαν και πέρσι στην Α2 Εθνική κατηγορία. Οι αθλητές του Κοροίβου θέλουν σήµερα την 4η νίκη τους στο πρωτάθληµα για να µπορέσουν να παραµείνουν ψηλά στο βαθµολογικό πίνακα (µε νίκη ο Κόροιβος θα παραµείνει στην πρώτη τριάδα του βαθµολογικού πίνακα και θα έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνηµα στο πρωτάθληµα της Β’ Εθνικής κατηγορίας). Βέβαια ο αγώνας είναι αρκετά δύσκολος, αφού η Νήαρ Ήστ έχει µια καλή οµάδα, όµως οι αθλητές του Κοροίβου µπορούν να πάρουν το «ροζ» φύλλο αγώνα, αν είναι σοβαροί µέσα στον αγωνιστικό χώρο.Ο Γιάννης Ελευθεριάδης δεν αντιµετωπίζει σοβαρα αγωνιστικά προβλήµατα, καθώς όλοι οι αθλητές είναι στη διάθεσή του, εκτός από το στρατευµένο Αντωνιάδη που δεν έχει ακόµα ενσωµατωθεί στην οµάδα.

ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΗΣ – Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Μια νέα µεγάλη νίκη θέλει σήµερα ο Κόροιβος Αµαλιάδας.

Το σηµερινό πρόγραµµα

Κυριακή 6/11 Ζωγράφου -13.00: Φιλαθλητικός- Στρατώνι (Χαλαµπαλάκης-Καραλής) Κοντόπευκου -14.00: Αγ. Παρασκευή-∆ιαγόρας Ρ. (Μακρής-Μαρνελάκης) Ν.Ιωνίας Μαγν.- 17.00: Νίκη Β-ΑΣΕ ∆ούκα (Μήτσιου-Συµεωνίδης) Αµαλιάδας -17.00: Κόροιβος-Νήαρ Ηστ (Παντελίδης-Φακίτσας) Κατσιµήδου -17.00: Αίολος Τρικ.-Αίας Ευόσµου (Ταρενίδης Στ.-Ταρενίδης Κ.) Ιβανώφειο -17.00: Ηρακλής-Αιγάλεω (Καλούστας-Καλογερόπουλος) Λίντο -17.00: Ηράκλειο -Χαλκηδόνα (Θεοδωρόπουλος-Παπαφωτίου) ∆ΑΚ Πολίχνης -17.00: Αναγέννηση Φλ-ΜΕΝΤ (Πουρσανίδης Γ.-Τσιρτσιµάλης)

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ντέρµπι σε Λατζόι και Καβάσιλα! Του Γ. Παπαφωτόπουλου ∆έκα µατς περιλαµβάνει το σηµερινό πρόγραµµα της Β΄ κατηγορίας στα πλαίσια της 8ης αγωνιστικής και στους δυο οµίλους, καθώς χθες έγιναν οι πρώτοι έξι αγώνες του προγράµµατος που αφορούσαν τον 1ο και 2ο όµιλο. Από τα σηµερινά τώρα µατς ξεχωρίζει σίγουρα το ντέρµπι του 1ου οµίλου που θα γίνει στο Λατζόι, µεταξύ του τοπικού Ενιππέα και του πρωτοπόρου Α.Ο. Αγ. Γεωργίου, καθώς και η συνάντηση στα Καβάσιλα µεταξύ του τοπικού Ατρόµητου, µε τον πρωτοπόρο Μυρσιναϊκό, από τον οποίο έχασε την περασµένη Τετάρτη στη Μυρσίνη στο κύπελλο µε σκορ 5 - 1. Αναλυτικά – παίζουν 1ος όµιλος ΕΝΩΣΙΑΚΟ 3 µ.µ.: Ηρακλής Πύργου – Απόλλων Ν. Φιγαλείας ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3 µ.µ.: Α.Ο. Αµπελώνας – Νέδας Γιαννιτσοχωρίου ΝΕΟΧΩΡΙ 3 µ.µ.: Α.Ο. Νεοχωρίου – Ωλενιακός Ώλενας ΛΑΤΖΟΪ 3 µ.µ.: Ενιππέας – Α.Ο. Αγ. Γεωργίου ΠΕΛΟΠΙΟ 3 µ.µ.: Ερµής Πλατάνου – Ν. Ατρόµητος Λαστεΐκων 2ος όµιλος ΚΑΒΑΣΙΛΑ 3 µ.µ.: Ατρόµητος - Μυρσιναϊκός Μυρσίνης ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 µ.µ.: Ελπίδα Βαρθολοµιού – Αετός Αλποχωρίου ΓΕΡΑΚΙ 3 µ.µ.: Εθνικός Γερακίου – Ολυµπιακός Μυρτιάς ΞΥΛΟΚΕΡΑ 3 µ.µ.: Άρης Ξυλοκέρας – Κένταυρος Σωστίου ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 3 µ.µ.: Φίλιππος Ανδραβίδας – Λέοντες Αµαλιάδας

Το σηµερινό πρόγραµµα Κυριακή 5/11 Μίλωνα- 13.00: Μίλων-Κρόνος Ιωαν. (Κουτσοδήµος-Λεβεντέλλης) Ταραµπούρα -17.00: Ολυµπιάδα-Ιωνικός Ν.Φ. (Κυριακόπουλος-Λιότσος) Αιγίου -17.00: Κεραυνός Αιγ.-Κρόνος Αγ. ∆ηµ. (ΤσάλαςΚάλφα) Λουτρακίου- 17.00: Ποσειδών Λουτρ.- Χολαργός ( Καρακάσης-Λογθέτης) Περιβόλας- 17.00: Απολλωνιάδα-Έσπερος (ΠίγκαςΚρεσταινίτης) Μεγαλόπολης- 17.00: ΑΕΜ Πολύβιος- Ολυµπιονίκης (Αποστολίδης-Φραγκούλη)

Α2 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ DALUZ

Αµφίρροπα µατς σε ∆ουνέικα και Κουρτέσι

Αρχίζει το µατς…

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Με τρία ακόµα µατς, ολοκληρώνεται σήµερα η 8η αγωνιστική στην Α2 κατηγορία, η οποία ως γνωστόν ξεκίνησε χθες µε πέντε συναντήσεις. Από τα σηµερινά τώρα µατς ξεχωρίζει θα λέγαµε το µεγάλο παιχνίδι που θα γίνει στα ∆ουνέικα, όµως υπάρχουν αµφίρροπες αναµετρήσεις που κρύβουν παγίδες! Όπως είναι στις συναντήσεις σε Βαρθολοµιό και Κουρτέσι.

Αναλυτικά – παίζουν ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 3 µ.µ.: Ντέρµπι είναι η συνάντηση του γηπεδούχου Ν. Απόλλωνα που έως τώρα τουλάχιστον δεν έχει δείξει την πραγµατική της αξία, κόντρα στον πάντα δυνατό Άρη Στρεφίου, που έχει φιλοδοξίες για επιστροφή στην Α1. Ένα µατς πάντως για όλα τα αποτελέσµατα, που παίζει ο Καραβίδας . ΚΟΥΡΤΕΣΙ 3 µ.µ.: Ίσως… το πιο ενδιαφέρον µατς της αγωνιστικής να είναι η συνάντηση των «νεοφώτιστων» ΑΠΟ Κουρτεσίου µε την έµπειρη και δυνατή φέτος Αλφειονίδα , καθώς οι γηπεδούχοι «καίγονται» για βαθµούς παραµονής , ενώ η Αλφειονίδα θέλει τη νίκη για να παραµείνει σε τροχιά ανόδου…! Το µατς παίζει ο Γεωργόπουλος . ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 µ.µ.: Να επιστρέψει στις νίκες θα επιδιώξει σήµερα ο γηπεδούχος Άρης ∆ήµητρας µετά το «στραπάτσο» στην Αλφειούσα , απέναντι στον πρωτοπόρο Ατρόµητο Βαρβάσαινας που θέλει τη νίκη για να παραµείνει στην κορυφή της βαθµολογίας ! Το µατς παίζει ο Βουρλιώτης.

Ένα ακόµα «µίνι» πρωτάθληµα της ΕΠΣΗ αρχίζει σήµερα το πρωί χωρισµένο και πάλι σε δυο οµίλους όπως άλλωστε κάθε χρόνο µε γεωγραφικά κριτήρια. Όµως µε τη διαφορά ότι στον 1ο όµιλο συµµετέχουν µόλις 8 οµάδες, ενώ στο 2ο όµιλο έχουµε τη συµµετοχή 9 οµάδων, πράγµα που σηµαίνει ότι σε κάθε αγωνιστική µια οµάδα θα κάνει ρεπό. Ένα πρωτάθληµα σαφώς υποβαθµισµένο, που θα µπορούσε να γίνει σε έναν όµιλο, αλλά που όµως, λόγω του οικονοµικού προβλήµατος των οµάδων, ήταν αδύνατο να συµβεί! Όσο για φαβορί, επειδή πολύ ρωτάτε… εκείνο που ξέρω είναι ότι στον 1ο όµιλο, Ηρακλής Π/Β και Μακρίσια θεωρούνται τα πρώτα φαβορί για άνοδο, ενώ στον 2ο όµιλο το ίδιο ισχύει για τους Πάνθηρες Αµαλιάδας την Αναγέννηση Κορυφής και τον Απόλλωνα Γαστούνης. Όµως όλα θα φανούν στο γήπεδο! Απλά να ευχηθούµε ένα καλό πρωτάθληµα χωρίς έκτροπα και βία! Το πρόγραµµα της πρεµιέρας 1ος όµιλος ΜΑΓΟΥΛΑ 11 π.µ.: Α.Ο. Μαγούλας – Α.Ο. Κουτσοχέρας ΣΑΛΜΩΝΗ 11 π.µ.: Πρόοδος – Αγ. ∆ηµ. Πουρναρίου ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ 11 π.µ.: Ηρακλής Π/Β – Κόκκινη Θύελλα Ζαχάρως ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 3 µ.µ.: Α.Ο. Ανδρίτσαινας – Α.Ο. Μακρίσια

2ος όµιλος ΓΕΡΑΚΙ 11 π.µ.: Α.Ο. Περιστερίου – Πρίγκιπες ΚΟΡΟΙΒΟΣ 11 π.µ.: Απόλλων Γαστούνης – Αναγέννηση Αµαλιάδας ΠΡΑΣΙΝΟ 11 π.µ.: Πήγασος Πρασίνου – Κένταυρος Καπελέτου ΑΓ. ΜΑΥΡΑ 3 µ.µ.: Ηρακλής Ρουπακίου – Πάνθηρες Αµαλιάδας


Σ Π Ο Ρ 17

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 4-0

Νίκη µε πρωταγωνιστή τον Παπαγεωργίου

Μ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ια µεγάλη νίκη πέτυχε χθες ο Ολυµπιακός Πύργου, που επικράτησε µε 4-0 του Αχιλλέα Νεοχωρίου. Η νίκη για την οµάδα του Ολυµπιακού ήταν δίκαιη, ενώ είχε σε µεγάλη µέρα το Χρήστο Παπαγεωργίου, που πέτυχε δυο γκολ και κέρδισε το πέναλτι µε το οποίο η οµάδα του πήρε το προβάδισµα στο σκορ. Το σκορ άνοιξε στο 10’ Μπαρδάκης µε πέναλτι, το οποίο όπως αναφέραµε κέρδισε ο Παπαγεωργίου, ενώ ο Χρήστος Παπαγεωργίου πέτυχε το 2-0 στο 47’ και το 4-0 στο 78’. Ενδιάµεσα στο 68’ ο Σόλοµον είχε κάνει το 3-0 µε έναν κεραυνό έξω από την περιοχή και αφού η µπάλα βρήκε το

∆ΟΞΑ Ν.ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ- ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 3-1

Στην κορυφή µε τριάρα Στη κορυφή επέστρεψε η ∆όξα Νέας Μανολάδας, κερδίζοντας µε 3-1 το δυνατό Ηλειακό Λεχαινών. Το 1-0 έκανε στο 28’ ο Μιχαηλίδης µε σουτ. Στην επανάληψη στο 63’ µε κεφαλιά ο Γεωργιόπουλος από σέντρα του Μιχαηλίδη πέτυχε το 2-1. Στο 74’ Ο Αναστασόπουλος µείωσε σε 2-1 (ο ίδιος παίκτης στο 44’ πέτυχε γκολ στο 1-0, αλλά ακυρώθηκε ως οφσάιντ µε υπόδειξη του βοηθού). Όµως στο 79’ είχαµε το 3-1 από τον Μελετίδη και έτσι οι “αετοί” κατέκτησαν ένα πολύτιµο “τρίποντο”, που τους επανέφερε στην πρώτη θέση της Α1 Κατηγορίας Βέρροιος. ∆όξα Ν.Μα νολάδας : Τσάκωνας,Ν.Σάµαρης(62’Κ.∆ηµήτροπουλος), Χανιάς, Νταλάπας, Λαγός, Λιούρης, Γεωργιόπουλος(62’Χαλούλος), Κανελλόπουλος(84’Χαµουζάς, Μελετίδης, Γραµµατικόπουλος, Μιχαηλίδης Ηλειακός Λεχαινών: Κουρής, Μυφτάρ(79’Φ. Αλικανιώτης), Εντρίτ, Τσαντίλης, Βατσής, Κόστα,Αλικανιώτης(76’Κυριακίδης), Αναστασόπουλος, Μάης(53’Βουρτσάνης), Μουσερής, Κουρλός

οριζόντιο δοκάρι και σύµφωνα µε το βοηθό πέρασε τη γραµµή. Η οµάδα του Νεοχωρίου στάθηκε άτυχη σε δυο φάσεις, όπου ο Ψυχογιός έστειλε την µπάλα στο δοκάρι. Πολύ καλή η διαιτησία της Βίκυς Σιαχάµη. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ : Κουρλός, Ντάβαρης, Οικονοµίδης, Κωνσταντόπουλος, Duzha, Las Οκοro, Παπαγεωργίου (85’ Ακριβός), Πετρόπουλος, Μπαρδάκης (62’ Sanusi), Κασκούτης (88‘ Γλένης), Σόλοµον. ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ : Κολίντζας, Καλουτάς, Αρ. Χάσα (15‘ Αλεξανδρής), Μπαρδούσης (77‘ Σπ. Χάσα), Παναγόπουλος, ∆ούµας, Ζαπάντης (46‘ Τζίκας), Παναγόπουλος, Χριστοφοράτος, Παπουτσής, Ψυχογιός.

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ - ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ 1-2

Σπουδαίο «διπλό» για τους «πράσινους» Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Τρεις πολύτιµους βαθµούς πήρε χθες ο ΠΑΟ Βάρδας που νίκησε µε 2-1 τον Αίαντα Γαστούνης, σε ένα από τα πιο δυνατά παιχνίδια της χθεσινής ηµέρας στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος. Η νίκη για την οµάδα της Βάρδας ήρθε δίκαια, χάρις στα γκολ των Πολίτη στο 10’ και Σαρανταυγά στο 70’. Η οµάδα της Γαστούνης µείωσε µε τον Καλοµοίρη το 88’ και αµέσως µετά ο σκόρερ αποβλήθηκε µε 2η κίτρινη κάρτα. Οι νικητές είχαν και δοκάρι σε κεφαλιά του Γούρµου και πλέον βρίσκονται στη 2η θέση της βαθµολογίας µε 17 βαθµούς. ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ : Τσαούσης, Κάσσας (68΄ Κασιδιάρης), Χριστόπουλος, Π. Γαβριλόπουλος, ∆όσης (65‘ Μαστροπαναγιωτόπουλος), Μπουρούκης, Σ. Τσουκαλάς (88‘ Τσόλος), Καλοµοίρης, Π. Τσουκαλάς, Σταθάτος, Σταµατάτος ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ : Ζήγκος, Πατσούρας, Χαµατάι, ∆ιαµαντόπουλος, Βραχνής, Μαρσέλης, Σαρανταριά (85΄∆ηµητρόπουλος), Μπισµπάρδης, Καπατσούλιας, Παναγιωτόπουλος (46‘ Πολίτης), Γούρµος

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ – ∆ΑΦΝΗ 4-0

ΣΑΒΑΛΙΑ – ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ 4-3

Επιστροφή στις επιτυχίες

Σπουδαία νίκη επί των πρωτοπόρων

Στις νίκες επέστρεψε ο Κένταυρος Μαγούλας και µάλιστα µε το ευρύ 4-0 επί της ∆άφνης Ανδραβίδας. Στο 8΄ από σέντρα του Μανοδήµου ο Σωτηρόπουλος µε δυνατό σουτ έκανε το 1-0. Στη συνέχεια η ∆άφνη ανέβηκε, είχε µεγάλη χαµένη ευκαιρία µε τον Ν.Μενίκου στο 44’, ενώ ζήτησε πέναλτι σε ανατροπή του Λούρµπα και σύµφωνα µε πληροφορίες µάλλον είχε δίκιο. Στο 47΄ από σέντρα του Καλύβα ο Σωτηρόπουλος µε πλασέ έκανε το 2-0, ενώ στο 52’ ο Καλύβας κέρδισε πέναλτι και ο Σάκης Σωτηρόπουλος σηµείωσε το 3-0 πετυχαίνοντας χατ τρικ στο µατς. Στο 78΄ ο πολύ καλός χθες Αλέξης Καλύβας σηµείωσε το 4-0 µε σουτ µέσα από την περιοχή. Κένταυρος Μαγούλας: Λαµπρόπουλος, Κύτταρης Χ., Μανοδήµος, Ζέρβας, Καραγιαννόπουλος (66΄ Καρβουνιάρης), Κύτταρης Κ. (76΄ ∆ιονυσακόπουλος), Σωτηρόπουλος, Κλάδης, Μπίρµπας, Αγριδιώτης, Καλύβας (84΄ Αντύπας) ∆άφνη: Κουτσαβίτης, Γιαννακόπουλος, Μενίκου Ι (72΄ Αλεξόπουλος), ∆ιαµαντόπουλος, Πανταζής, Χρόνης, Μητροπανόπουλος, Πετρόπουλος (64΄ Μπούσι), Λούρµπας, Τσελεπής, Μενίκου Ν (58΄ Θεοδωρόπουλος)

∆εύτερη συνεχόµενη νίκη πήρε χθες ο Ολυµπιακός Σαβαλίων και µάλιστα µε 4-3, κόντρα στη µέχρι πρότινος πρωτοπόρο του πρωταθλήµατος Προοδευτική. Το 1-0 έκανε στο 18΄ ο Γαλιατσάτος µε σου, ενώ το 2-0 έγινε στο 20΄ από τον ∆ηµήτρη Παρράς µε απευθείας κόρνερ(δεύτερο συνεχόµενο για τον έµπειρο επιθετικό, που είχε σκοράρει και µε το Ήφαιστο µε τον ίδιο τρόπο). Στο 35΄ ο Γαλιατσάτος µε πλασέ έκανε το 3-0, ενώ στο 38΄ ο Μπιτούνης µείωσε σε 3-1. Το ηµίχρονο όµως είχε άλλα δύο γκολ, αφού στο 42΄ ο Χοντζάι µε σουτ έξω από τη περιοχή νίκησε τον Σκρέπα και στο 44΄ ο Μπενέτος µε προβολή το 4-2. Η αποβολή του ∆.Παρρά(µε 2η κίτρινη κάρτα) στο 59’, έδωσε ελπίδες στους Στην επανάληψη και συγκεκριµένα στην Προοδευτική, αλλά το µόνο που κατάφερε ήταν να µειώσει σε 43 ο Νικολετάκης στο 84’. Παραπονούµενες και τις δύο οµάδες άφησε ο διαιτητής Κυριαζής. Ολυµπιακός Σ: Κουµουκέλης, Σκουρφούντας, Παναγιωτόπουλος, Καραφλός, Λαγκαδινός, Βετουλαδίτης (90΄ Λογώνης), Καµαρινός, Χοντζάι (83΄ Σιγούρος), Γαλιατσάτος, Παρράς, Χατζηαράπης (75΄ Γκουαρακούκι) Προοδευτική: Σκρέπας, Κατσιµιτσίρης (80΄ Ψιλοπαναγιώτης), Παλούκος Π (60΄ Στεργιόπουλος), Μπελεκούκιας, Χοντζάι, Ράϊκος (65΄ Παλούκος Ν), Βαλογιάννης, Μπιτούνης, Μπενέτος, Καναβόγιαννης, Νικολετάκης

Ο Χρήστος Παπαγεωργίου ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου στο χθεσινό µατς(φωτό από το επιβλητικό 4-0 επί του Αχιλλέα του Κίµωνα Χριστοφοράτου)

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ 1 – 1

∆ίκαιη µοιρασιά…

Ισόπαλη µε σκορ 1 – 1 έληξε η αναµέτρηση του ∆ηµ. Στ. Κρεστένων µεταξύ του τοπικού Ξενοφώντα και του Κεραυνού Χειµαδιού, µε τους γηπεδούχους για άλλη µια φορά να µένουν µακριά από την νίκη, ενώ οι φιλοξενούµενοι πήραν έναν ακόµα πολύτιµο βαθµό. Παρότι οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυνατά το µατς και προηγήθηκαν στο 7΄µε πλασέ του Βαγ. ∆ιονυσόπουλου όταν δέχτηκε ωραία µπαλιά στην πλάτη της άµυνας του Κεραυνού, δεν είχαν την ανάλογη συνέχεια, και ισοφαρίστηκαν στο 41΄µε κεφαλιά του Φωτακόπουλου, ύστερα από σέντρα του Ξουλέη, µετά από εκτέλεση κόρνερ. Στην επανάληψη το µατς ήταν πολύ µέτριο, µε το Ξενοφώντα να πιέζει στο τέλος, και στο 80΄να ζητά πέναλτι, όταν σε εκτέλεση κόρνερ ο Π. Μπουλούµπασης έδιωξε µε τις γροθιές του, και πήρε «παραµάζωµα» τον συµπαίκτη του Α. Κατσίκη , ο οποίος στο πέσιµο του στην περιοχή βρήκε χωρίς πρόθεση την µπάλα µε το χέρι, µε τον διαιτητή Β. Αποστολόπουλο σωστά να λέει παίζεται! Μάλιστα λίγο έλειψε στο 95΄ο Κεραυνός να φύγει µε την νίκη, καθώς στο 95΄ειχε οριζόντιο δοκάρι ο Π. Κωνσταντόπουλος. ΞΕΝΟΦΩΝ : Βασιλόπουλος, ∆ιονυσόπουλος Π. ∆ιονυσόπουλος Γ., Θεοφιλόπουλος, Μιχαλόπουλος, Ζαπάντης Στ., Κωλέτης(52΄Ζαπάντης Αγ.), Χρονόπουλος(70΄Κιάµος), Κουτσογιαννάκης , Ζωγόπουλος, ∆ιονυσόπουλος Ε. ΚΕΡΑΥΝΟΣ: Μπουλούµπασης Π., Μπουλούµπασης Ν., Μαραθιάς, Ξουλεής, Κατσίκης, Κουτσογιαννόπουλος, Φωτακόπουλος, Κωνσταντόπουλος Ν., Γαλανόπουλος(53΄Κωνσταντόπουλος Π.), Ζαφειράκης, ∆ηµητρόπουλος(80΄Χαραλαµπόπουλος).

Τα χθεσινά αποτελέσµατα Α2 Κατηγορία Α.Ε. Κανουλίων-Αναγέννηση Παλαιοχωρίου Α.Ο. Χάβαρι-Θύελλα Πύργου ΠΑΟ Κακοβάτου-Χελιδόνια Πέλοπας Π.-Αετός Κέντρου Λευκός Αστέρας-Πανωλενιακός

2-2 2-2 3-2 3-0 2-0

Β` Κατηγορία 1ος όµιλος Κεραυνός Βρίνας-Θρίαµβος Πύργου ∆όξα Ελαιώνα-Ολυµπιάδα Γουµέρου Άρης Λανθίου-Κεραυνός Καλλικώµου

0-0 1-1 1-6

2ος όµιλος 2-1 Εθνικός Αµπελοκάµπου- Θύελλα Καρδαµά ∆όξα Αγ. Μαύρας-Ηλειακός Βαρθολοµιού 0-1 Ν. Κόροιβος Κατσαρού-Εθνικός Αµαλιάδας 1-4


18

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Ποια είναι η γνώÌη σου για όλα όσα συÌβαίνουν στην Ελλάδα τις τελευταίες ηÌέρες σε πολίτικο επίπεδο

Μένη Καραβάτου (18) «Για να ευδοκιµήσει µια χώρα χρειάζεται γερά θεµέλια, όπως παιδεία πολιτική και ενηµερωµένα άτοµα, πράγµα το οποίο δεν υπάρχει σήµερα στην Ελλάδα και για όλη αυτή την τραγωδία που ζούµε φέρουµε ευθύνη εµείς!»

Βαθµολογία

9

Μαριάννα Γραµατικόγιαννη (18)

My name is Kalakos…

… Stefanos Kalakos! Ο

Στέφανος Καλάκος είνα ι άνθρωπος της µουσικής κινούµενος σε διαφορετικά πόστα στο συγκεκριµένο χώρο εδώ και πολλά χρόνια. Είτε σαν ιδιοκτήτης µουσικού ραδιοφω νικού σταθµού είτε σαν dj ενώ τώρα διοργα νώνει συναυλίες εντός και εκτός Ηλείας ενώ είναι και εκπρόσωπος της MESO (σ.σ. ΜΚΟ που διοργανώνει στην Ελλάδα τη «Γιορτή της Μουσικής» κάθε χρόνο) για τη ∆υτική Ελλάδα… Η κρίση θέλει περισσότερο θέαµα;… Θα έλεγα πως ναι! Κι αν αυτό το θέαµα είναι και δωρεάν για τον κόσµο είναι ακόµα καλύτερα! Τι είδους live ζητά περισσότερο το κοινό; Είναι κοινή διαπίστωση ότι ο κόσµος… «ψάχνεται» όλο και περισσότερο ζητώντας διαφορετικά πράγµατα! Εκτός από τη «κλασική» µορφή που συνήθως περιέχει διασκευές γνωστών τραγουδιών το κοινό αναζητά διαφορετικά ακούσµατα από διαφορετικά σχήµατα! Θέλει το καινούργιο! Και µπορώ να πω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν γκρουπ που βρίσκονται στο ξεκίνηµά τους και παίζουν πολύ καλές µουσικές. Στο κοινό της Ηλείας αρέσουν τα live; Πράγµατι, στο κοινό της Ηλείας αρέσουν

τα live και δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι τα τελευταία δυο χρόνια έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ αυτού του είδους οι µουσικές εκδηλώσεις σε διάφορους χώρους. Παράλληλα µέσα από αυτά τα live έχουν αναδειχθεί και πολλά σχήµατα όπως οι Mood of Joy που εµφανίζονται πλέον και εκτός Ηλείας! Η κρίση έχει επιφέρει… «κούρεµα» στις αµοιβές των καλλιτεχνών; Εκτός από ελάχιστους τραγουδιστές και γκρουπ που θεωρούνται «σιγουράκια» όπου κι αν εµφανίζονται όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει µειώσεις που φτάνουν το 4050% των αµοιβών τους! Ας µην ξεχνάµε ότι οι live εµφανίσεις είναι αυτές που αποτελούν πλέον την πιο σταθερή πηγή εσόδων για οποιονδήποτε µουσικό αφού οι πωλήσεις των άλµπουµ τείνουν να είναι µηδαµινές! Τι προβλέπεται για τη «Γιορτή της Μουσικής» το 2012; Ξέρουµε να το κάνουµε χωρίς χρήµατα και επειδή αυτή τη στιγµή η Ελλάδα υποφέρει εµείς και το 2012 θα είµαστε παρών! Σε Πύργο, Αµαλιάδα, Ολυµπία και Πάτρα µαζί µε όλη την οµάδα των συνεργατών µας θα διοργανώσουµε «δυνατές» συναυλιακές βραδιές για το κοινό!

«Η κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα είναι απαράδεκτη και πιστεύω πως για αυτό έχουν καθαρά ευθύνη µόνο οι πολιτικοί! Γι’ αυτό και πρέπει ο λαός επιτέλους να ξυπνήσει για να διεκδικήσει τα δικαιώµατά του χωρίς να υπάρχει διαφθορά!»

Βαθµολογία

8

Ελευθερία Κατσίκα (18) «Θεωρώ πως έχουµε φτάσει σαν χώρα σε µεγάλο αδιέξοδο. Σε αυτό φυσικά οφείλονται πρώτα οι επιλογές του λαού και έπειτα των πολιτικών, αφού ο ίδιος ο λαός τους επιτρέπει να δρουν µε τέτοιον τρόπο που να είναι εις βάρος του και αυτοί να συνεχίζουν να κυβερνούν ανενόχλητοι!»

Βαθµολογία

9

And the winner is...

… είναι κοινά αποδεκτό πλέον ότι την ευθύνη για τη δηµιουργία του πλαισίου µέσα στο οποίο κινούνται οι Έλληνες πολιτικοί –ασκώντας ή όχι εξουσία- την έχουν, άλλος λιγότερο άλλος περισσότερο, οι ίδιοι αλλά και οι Έλληνες πολίτες! ∆υστυχώς τ` αποτελέσµατα είναι τραγικά και αυτό το βιώσαµε σε πολύ έντονο βαθµό µε τις τελευταίες εξελίξεις…


Με τον καφέ της Κυριακής 19

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΜΑΡΙΑ ΚΑΒΟΓΙΑΝΝΗ:

«∆εν έχω πρόβληµα να αλλάξω επάγγελµα»

αζί µε το Θοδωρή Αθερίδη υποδύονται το ζευγάρι που υποδέχεται «Πίσω στο σπίτι» τα παιδιά του, τα οποία ένεκα οικονοµικής συγκυρίας δεν µπορούν πλέον να επιβιώσουν µόνα. Πρόκειται για το σίριαλ που θα προβληθεί από το Μega, και το οποίο απετέλεσε την αφορµή για τη συζήτησή µας µε την ηθοποιό Μαρία Καβογιάννη...

Μ

- Επιστρέφετε στην τηλεόραση, µετά το δραµατικό «Χαρά αγνοείται», µε κωµικό ρόλο. Σκέφτοµαι πως, παρ΄ ότι έχετε παίξει και άλλους δραµατικούς ρόλους, εξακολουθούν να σας αποκαλούν κωµική ηθοποιό. Εξακολουθώ να µην καταλαβαίνω γιατί µπαίνουν αυτές οι ταµπέλες. Χαίροµαι που ο κόσµος µε γνώρισε από καλές κωµικές σειρές, όπως το “Dolce vita” και τα “Εγκλήµατα”, αλλά ως ηθοποιός έπαιξα και άλλα πράγµατα, ήµουν πάντα ανοιχτή... Όπως κι αν έχει, αισθάνοµαι τυχερή που, παρ’ ότι µε χαρακτηρίζουν κωµική ηθοποιό, εξακολουθούν να µου δίνουν και δραµατικούς ρόλους. Συνήθως, όταν σε συνηθίσουν σε κάτι, δύσκολα σου εµπιστεύονται το διαφορετικό. - Κωµωδία λοιπόν αυτή τη φορά, γλυκόπικρη, καθώς το «Πίσω στο σπίτι» αφορά την οικονοµική κρίση... Η κωµωδία πάντα έχει την πίκρα και την απόγνωση µέσα της. Τα κείµενα και οι συνεργάτες µου είναι εγγύηση για ένα αξιοπρεπές αποτέλεσµα. Γι΄ αυτό και είπα το “ναι”.

- Είστε αρκετά επιλεκτική στις δουλειές σα ς. Φέτος θα α ρνιόσασταν κά τι που δεν σας άρεσε µε την ευκολία που θα το κάνατε παλαιότερα; Επαγγελµατίας είµαι που ζει από τη δουλειά της, εποµένως θέλω να έχω δουλειά. Ωστόσο, παρ΄ ότι τηλεόραση κάνω και για τα λεφτά, εξακολουθώ να είµαι αυστηρή στις επιλογές µου. Εν προκειµένω, το σενάριο και οι συντελεστές, άνθρωποι που γνωρίζω και εκτιµώ, αλλά και νέα παιδιά µε τα οποία θέλω να δουλέψω, µου δηµιούργησαν την αίσθηση ότι αξίζει τον κόπο. Ήθελα επίσης να συνεργαστώ πιο στενά µε το Θοδωρή, µε τον οποίο µέχρι στιγµής έχουµε κάνει µόνο ένα “Κόκκινο δωµάτιο”. - ∆εν κάνετε ποτέ θέατρο και τηλεόραση την ίδια περίοδο. Θα ισχύσει και φέτος αυτό; Ναι. Οικονοµικά θα µε συνέφερε να έχω δύο δουλειές, όµως δεν µου φτάνει ο χρόνος. Είναι δικό µου θέµα αυτό, ιδιοσυγκρασιακό... Στο θέατρο θέλω να είµαι µέσα µε

όλες µου τις δυνάµεις, απόλυτα συγκεντρωµένη. Το θεωρώ µεγάλη ιστορία και µεγάλη ευθύνη. Όχι ότι δεν είναι ευθύνη η τηλεόραση, αλλά να... Στη σκηνή υπάρχει η καθηµερινή επαφή µε το κοινό που περιµένει να δίνεις ανά πάσα στιγµή τον καλύτερο εαυτό σου και που δεν πρέπει, όσο αυτό είναι ανθρωπίνως δυνατόν, να το προδώσεις. - Οπότε, θέατρο, κινηµατογράφο ή τηλεόραση; Ποια θα ήταν η επιλογή σας για µια ιδανική χρονιά; «Ο κινηµατογράφος είναι άλλο πράµα! Μακάρι να δίνονταν περισσότερες ευκαιρίες στην Ελλάδα, αν και τώρα µε την οικονοµική κρίση...». - Θα κάνω την ερώτηση-κλισέ: Πόσο σας έχει αγγίξει η οικονοµική κρίση; «Αυτή τη στιγµή χτυπάω όχι ξύλο, ξύλα, πολλά ξύλα! Ανήκω στους ηθοποιούς που έχουν ακόµη δουλειά. Ξέρετε πόσοι είναι άνεργοι; Και τεχνικοί, σκηνοθέτες, µοντέρ, ηχολήπτες... Αρκετοί εκ των οποίων είναι σπουδαίοι επαγγελµατίες. Στάθηκα τυχερή λοιπόν, χωρίς αυτό να σηµαίνει ότι δε βιώνω καθηµερινά, και εγώ και η οικογένειά µου, τις συνέπειες της ύφεσης. Και έχω περιοριστεί, και προσέχω... Και στενοχωριέµαι πάρα πολύ! - Έχετε σκεφτεί την απευκταία πιθανότητα να αναγκαστείτε να αλλάξετε δουλειά; Καλέ, χθες το σκεφτόµουν! ∆ε νοµίζω να είχα πρόβληµα. ∆ε µεγάλωσα µε το όνειρο να γίνω ηθοποιός, αυτό προέκυψε στην πορεία, αφού προηγουµένως είχα

κάνει άλλες δουλειές, οπότε... δεν έχω κόλληµα. Καλά να είµαι εγώ και οι δικοί µου, το παιδί µου! Το θέµα είναι τι άλλο θα µπορούσα να κάνω... Ίσως να ξαναπιάσω τη ζωγραφική µε την οποία έχω ασχοληθεί. Εκείνο που θα µου άρεσε περισσότερο θα ήταν να έγραφα σενάρια. ∆ε µπορώ όµως, δεν το έχω... Αν χρειαστεί πάντως, κάτι θα βρω. - Έχετε πάντα αυτή τη θετική αντιµετώπιση των πραγµάτων; Θέλω να την έχω. Θέλω να σκέφτοµαι ότι όλα θα περάσουν. ∆εν θα περάσουν; Ε, δεν µπορεί να µην περάσουν! - Ενώ εσείς ετοιµάζετε την καινούργια δουλειά σας, εµείς σας είδαµε για πολλοστή φορά ως Ασπασία στο «Dolce vita» και ως Κορίνα στα «Εγκλήµατα». Πρόκειται για δύο από τις καλύτερες σειρές που έχουν περάσει από την ελληνική τηλεόραση, αλλά… ...αλλά δεν θα έπρεπε να γίνονται τόσο πολλές επαναλήψεις, καταντά ενοχλητικό και για τους τηλεθεατές και για εµάς. Η διαρκής παρουσία ενός ηθοποιού στην τηλεόραση κάνει κακό, κουράζει το κοινό, γιατί του στερεί το φρέσκο, το καινούριο, το πρωτότυπο... Το κάνει να µας βαρεθεί. - ∆εν σας συµφέρει ούτε οικονοµικά; Καλά, αυτό ακούγεται σαν ανέκδοτο! Σας διαβεβαιώνω, τα χρήµατα που µας δίνουν είναι από ελάχιστα ως ανύπαρκτα!

Η συνέντευξη είναι του Κοσµά Βίδου και δηµοσιεύθηκε στην εφηµερίδα «Το Βήµα»


20

Εν οίκω Από την Πέλυ Μπεβούδα

Ο Αντώνης ασχολείται µε τον αθλητισµό από το ∆ηµοτικό. Τότε έκαναν στο σχολείο του τεστ και τον επέλεξαν να συµµετάσχει σε ένα πρόγραµµα λόγω Ολυµπιάδας, προολυµπιακού στιλ, στο στίβο, το βόλεϊ, το µπάσκετ, το badminton. Στην αρχή ασχολήθηκε µε όλα αυτά, έπαιξε στο κλειστό διάφορα αθλήµατα αλλά ξεχώρισε το badminton. Οπότε, επέλεξε να συνεχίσει σε αυτό που από την πρώτη στιγµή τον κέρδισε. Ήταν µόλις 12 ετών όταν έγινε αθλητής στο Σωµατείο του Πάνου του Τσόκου, το Φιλαθλητικό. Από τότε ως σήµερα, γνώρισε και αγάπησε το άθληµα. Ένα άθληµα που τότε άρχισε να γίνεται γνωστό στην Ελλάδα. Ένα άθληµα που είναι κάτι µεταξύ τένις και βόλεϊ. Όπως µας λέει ο ίδιος, «πρέπει να έχεις τη δύναµη και την αντοχή του τένις και την αλτικότητα που θέλει το βόλεϊ». Ο Αντώνης έχει συµµετάσχει σε πολλούς αγώνες. Το 2002 στην κατηγορία U11, άρ-

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ

Εγώ και το τα 18 του χρόνια, ο Αντώνης Χατζηφώτης έχει κατακτήσει µερικές από τις µεγαλύτερες διακρίσεις στο badminton. Βάζοντας στόχους, έχοντας ξεκινήσει να ασχολείται µε το άθληµα από µαθητής του ∆ηµοτικού, αφιερώνει µεγάλο µέρος από τον ελεύθερο χρόνο του στις προπονήσεις. «Κληρονοµώντας» το ταλέντο στον αθλητισµό από τον πατέρα του, το Βασίλη, που ήταν ποδοσφαιριστής, κάνει όνειρα για το µέλλον…

Σ

χισε να παίζει πανελλήνια και έχει κατακτήσει πολλές διακρίσεις. Συνολικά, έχει αποσπάσει 13 πανελλήνια χρυσά µετάλλια, 2 ασηµένια και αρκετά χάλκινα. Οι πιο σηµαντικές συµµετοχές του ήταν δύο φορές σε πανευρωπαϊκό. Στα 14 του χρόνια στην Τουρκία, στα U17, στη µεγαλύτερη κατηγορία, και πέρυσι στην Πολωνία σε πρωτάθληµα ανδρών - γυναικών. Αγαπά το άθληµα, το υποστηρίζει µε προπονήσεις και έχει πάντα στο πλευρό του τους γονείς του, το Βασίλη και τη Μαρία, να τον στηρίζουν. Στο ίδιο άθληµα είναι και αδερφός του ο Σπύρος, µε τον οποίο συχνά προπονείται. Έχει τελειώσει το λύκειο και περιµένει τα αποτελέσµατα των εξετάσεων από το υπουργείο επειδή έχει µόρια από τον αθλητισµό. Ο αθλητισµός αποτελεί ταυτόχρονα και το χόµπι του. παλιότερα έπαιζε µπάλα στον Πανηλειακό, µε προτροπή του πατέρα του που ήταν ποδοσφαιριστής. Επίσης ασχολείται µε το µπάσκετ, το

βόλεϊ. Προπονείται πολύ και συστηµατικά, αφιερώνει χρόνο και τα καλοκαίρια που δε γίνονται προπονήσεις, προπονείται µόνος του, στο Κλειστό µε τον αδερφό του. Τον ρωτάµε για τους στόχους του στο µέλλον. Το βλέµµα του φωτίζεται. «Από εδώ και πέρα, οι στόχοι µου αφορούν την Ολυµπιάδα του 2016. Για να συµµετάσχεις είναι βασική προϋπόθεση να έχεις συµµετάσχει σε 10 τουρνουά παγκόσµια. Κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο όσο πιθανόν ακούγεται, καθώς θα πρέπει να καλύπτω ο ίδιος τα έξοδα, καθώς η Οµοσπονδία δεν τα καλύπτει. Έτσι, είµαι στην αναζήτηση λύσης µέσα από χορηγίες…». Ας γνωρίσουµε αυτό το υπέροχο άθληµα… Το badminton αποτελεί ένα από τα τέσσερα αθλήµατα που παίζονται µε ρακέτα και είναι µε διαφορά το πιο γρήγορο. Παίζεται από δύο

Στη λαµπαδηδροµία

ως τέσσερις παίχτες και χωρίζεται σε απλό αντρών (δυο αθλητές), διπλό αντρών (τέσσερις αθλητές χωρισµένοι σε δύο οµάδες), απλό γυναικών και διπλό γυναικών όπου ισχύει το ίδιο και µε τους άντρες και διπλό µικτό όπου ένα ζευγάρι άντρας-γυναίκα είναι αντίπαλο σε ένα αντίστοιχο (εδώ είναι και µια πρωτοτυπία του badminton καθότι είναι το µόνο άθληµα στο οποίο παίζουν συµπαίκτες άντρας µε γυναίκα). Το παιχνίδι παίζεται µε ρακέτα και το φτερό (shutlecock αγγλιστί) ενώ µεταξύ των δύο αντιπάλων υπάρχει φιλέ,όπως και στο tennis, µόνο που το ύψος του είναι στο 1.55 στα δύο άκρα και στο 1.52 στη µέση. Τα φτερά διακρίνονται στα φυσικά, που κατασκευάζονται από 16 πραγµατικά φτερά χήνας, και στα πλαστικά. Αντικειµενικός σκοπός του παιχνιδιού είναι να πέσει το φτερό στο γήπεδο του αντιπάλου, µιας περιοχής δηλαδή 6,70X6,10 m.

Ενώ ο χώρος του γηπέδου φαίνεται µικρός, όµως βρίσκεται µόνο ένας αθλητής σε αυτόν σε αντίθεση µε το βόλεϊ που είναι 9*9 και βρίσκονται 6 άτοµα, η αντοχή που απαιτείται σε υψηλό επίπεδο παιχνιδιού είναι εξαιρετικά υψηλή. Σε επίσης υψηλά επίπεδα βρίσκεται η ταχύτητα και η εκρηκτικότητα που χρειάζεται ο αθλητής και είναι άµεσα συγκρίσιµη µόνο µε αθλήµατα όπως οι πολεµικές τέχνες. Το δυνατότερο χτύπηµα στην ιστορία του badminton είναι ένα καρφί 332km/h από τον κινέζο αθλητή διπλού Fu Haifeng,86 χιλιόµετρα πιο γρήγορο από το ταχύτερο service όλων τον εποχών στο tennis που ανήκει στον Andy Roddick. Το badminton είναι επίσηµο Ολυµπιακό άθληµα από τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης το ‘96.Η πρώτη συµµετοχή Ελλήνων παιχτών έγινε στους Ολυµπιακούς της Αθήνας.

Με τους γονείς του, Βασίλη και Μαρία.


21

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Εν οίκω

badminton…

Χρυσό Χατζηφώτης Αντώνης του Φ.Ο. Πύργου , Ασηµένιο Κυριακόπουλος Αλέξανδρος της Ν.Ε.Πατρών , Χάλκινα: Καϊσάς Χρήστος της Ορεστιάδας και Καλµπατζίδης Μιχάλης του Κάστρου (Σιδηρόκαστρο)

Στην Πολωνία.

Στα 14 του χρόνια στην Τουρκία, στα U17.


22

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

HTC: Νέο smartphone για µουσικόφιλους –και µη

Facebook: 600.000 λογαριασµοί υποκλέπτονται καθηµερινά!

Το Rezound, της HTC, πρώτο-διέρρευσε στα τέλη καλοκαιριού. Τα χαρακτηριστικά της όµορφης κοκκινόµαυρης συσκευής είναι οθόνη 4.3 ιντσών, µε ανάλυση 720p, το οποίο θα υποστηρίζεται από την «καρδιά» του 1.5GHz επεξεργαστή και της µνήµης 1GB RAM µε χωρητικότητα 16GB, µε τα πλέον «κλασσικά» WiFi και Bluetooth να κλείνουν το χορό. Για τους φανατικούς του Android η HTC θα τα λανσάρει µε λειτουργικό Sense 3.5 συνδυασµένο µε Gingerbread 2.3.4 µε την ευχέρεια αναβάθµισης σε Ice Cream Sandwich. Η συσκευή θα «φοράει» κάµερα 8 megapixels ενώ θα έρχεται συνδυασµένη µε ειδικά σχεδιασµένα και κατασκευασµένα “Beats” ακουστικά, για τους λάτρεις της µουσικής στους οποίους –και όχι µόνο- η συσκευή απευθύνεται.

Καθηµερινά πάνω από 600.000 logins γίνονται εν αγνοία του χρήστη, δηλαδή περιπτώσεις λογαριασµών που έχουν δεχθεί επίθεση από χάκερς. Η µελέτη έγινε από την εταιρία Sophos, η οποία παρέχει υπηρεσίες antivirus. Αυτό οδήγησε το Facebook να πάρει µέτρα, δηµιουργώντας δύο νέες υπηρεσίες ασφαλείας, την Trusted Friends και το App Passwords. Η πρώτη λειτουργία αφορά χρήστες οι οποίοι έχουν «κλειδωθεί έξω» από Facebook καθώς δεν αναγνωρίζεται το email ή ο κωδικός τους. Σε αυτήν την περίπτωση, ο χρήστης µπορεί να εξουσιοδοτήσει 3 έως 5 έµπιστους φίλους στους οποίους θα σταλούν τα στοιχεία επαναφοράς τους λογαριασµού.Το App Passwords, δηµιουργεί ξεχωριστούς κωδικούς για την είσοδο σε third party εφαρµογές, ώστε η υποκλοπή του βασικού κωδικού να γίνεται δυσκολότερα. Η ενεργοποίηση γίνεται από τα Account Settings - Security - App Passwords, αυξάνοντας έτσι το αίσθηµα ασφάλειας µέσα στο Facebook.

Αύξηση της κίνησης δεδοµένων µέσω φορητών συσκευών

Ο

“Σούπερ” καταναλωτές οι χρήστες ipad!

ι κάτοχοι iPad είναι οι µεγαλύτεροι καταναλωτές ψηφιακού περιεχοµένου από φορητές συσκευές µε δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, όπως επιβεβαιώνει έρευνα της comScore, εταιρείας µε ειδίκευση στις µετρήσεις που αφορούν τον κυβερνοχώρο και την κίνηση των δεδοµένων. Σύµφωνα µε τα στοιχεία έρευνας στις πέντε µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές (Γαλλία, Γερµανία, Ιταλία, Ισπανία και Βρετανία), το λειτουργικό σύστηµα της Apple για φορητές συσκευές, γνωστό και ως iOS, βρίσκεται πίσω από την κίνηση του 61,1% των δεδοµένων της κατηγορίας (εξαιρουµένων δηλαδή των σταθερών και φορητών υπολογιστών). Στον όγκο δεδοµένων που αφορά τις φορητές συσκευές της Apple το 43% αντιστοιχεί σε iPads, µε τα iPhone και iPod Touches να ακολουθούν αντίστοιχα σε κατανάλωση. Τον Αύγουστο του 2011 τα κινητά τηλέφωνα και οι ταµπλέτες ευθύνονταν για το 4,6% της συνολικής κίνησης ψηφιακών δεδοµένων στις πέντε µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές, µε αυξητική τάση κυρίως λόγω της υψηλής διείσδυσης των smartphones. Στις ίδιες αγορές και µέχρι το τέλος Αυγού-

στου, 91,4 εκατοµµύρια συνδροµητές δικτύων κινητής τηλεφωνίας χρησιµοποιούσαν smartphones, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση µε το προηγούµενο έτος. Το iOS ακολουθούν σε κατανάλωση δεδοµένων το Android της Google (20,9%), το λειτουργικό σύστηµα της RIM για τα BlackBerry (8,5%), το Symbian (2,7%) και διάφορες άλλες πλατφόρµες µε 6,9%. Από τα ποσοστά προκύπτει πως, αν και το άλλοτε κραταιό Symbian εξακολουθεί να κατέχει το µεγαλύτερο µερίδιο της συνολικής αγοράς, οι

H ιαπωνική Toyota επενδύει στα ιατρικά ροµπότ

χρήστες του είτε αποφεύγουν να συνδεθούν στο διαδίκτυο, είτε δυσκολεύονται να καταναλώσουν ψηφιακό περιεχόµενο. Πάντως, µεταξύ των φορητών συσκευών που βρίσκονται σε λειτουργία και είναι διασυνδεδεµένες (στις πέντε µεγαλύτερες ευρωπαϊκές αγορές), το iOS βρίσκεται στην κορυφή µε 30,5% και ακολουθούν το Symbian (28,7%), το Android (23,5%), η RIM (8,1%), η Microsoft (5,5%) και άλλες πλατφόρµες µε 3,7%.

Η Toyota επεκτείνεται στις υπηρεσίες υγείας υψηλής τεχνολογίας παρουσιάζοντας ροµπότ που µπορούν να σηκώνουν και να µεταφέρουν κατάκοιτους ασθενείς και να βοηθούν στο περπάτηµα άτοµα µε προβλήµατα στα πόδια. Η εταιρεία ελπίζει να λανσάρει στην αγορά τα πρώτα ροµπότ γύρω στο 2013, επενδύοντας σε µια δυνητικά µεγάλη αγορά, δεδοµένου ότι ο πληθυσµός της Ιαπωνίας γερνά ταχύτερα από ότι σε άλλες χώρες.Παλαιότερα, η µεγάλη αυτοκινητοβιοµηχανία είχε παρουσιάσει ένα ροµποτικό αµαξίδιο που οι ασθενείς µπορούν να κατευθύνουν µε τη σκέψη, καθώς και ροµπότ µε λιγότερο προφανείς πρακτικές εφαρµογές, όπως µηχανές που παίζουν τροµπέτα ή βιολί. Εξάλλου, η Toyota δεν είναι η µόνη ιαπωνική αυτοκινητοβιοµηχανία που πειραµατίζεται µε ροµπότ γενικής χρήσης. Στην ίδια αγορά επενδύει και η Honda, η οποία είχε παρουσιάσει ροµποτικά παπούτσια που διευκολύνουν τη βάδιση.

Τα γκάτζετ κάνουν καλύτερους µαθητές… Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι µαθητές που χρησιµοποιούν τεχνολογικά εξελιγµένες µικροσυσκευές, όπως έξυπνα τηλέφωνα και µικροϋπολογιστές τα πάνε καλύτερα στο σχολείο. Η συγκεκριµένη έρευνα προειδοποιεί ότι οι επιδράσεις της τεχνολογίας τσέπης είναι θετικές από την ηλικία των εννέα ετών και πάνω, δηλαδή από την πέµπτη τάξη του δηµοτικού και µετά µιας και οι µαθητές που συνεργάζονται µεταξύ τους µέσω smartphones και δουλεύουν τις εργασίες τους ή διαβάζουν σε φορητούς υπολογιστές και “ταµπλέτες” τα πάνε καλύτερα από τους υπόλοιπους. Το µυστικό των γκάτζετ είναι ότι δίνουν τη δυνατότητα στα παιδιά να µαθαίνουν χωρίς να καταλαβαίνουν ότι µαθαίνουν. Οι ταµπλέτες τους δίνουν την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουν εικόνες και βίντεο και να καταγράψουν τη διήγηση τους ψηφιακά και να τη µοιραστούν µε τους συµµαθητές τους. Η ανταλλαγή πληροφοριών µέσω smartphones, µετατρέπει την συνεργασία των µαθητών σε κοινωνική δραστηριότητα. Έτσι µε την χρήση γκάτζετ οι µαθητές ξεγελιούνται στο να ασχοληθούν µε κάτι που στην παραδοσιακή αναλογική µορφή του, τους είναι εξαιρετικά βαρετό. Στην Καλιφόρνια, αρκετά σχολεία έχουν αντικαταστήσει πλήρως τα βιβλία µε ταµπλέτες.

Στις 11 Νοεµβρίου το νέο iPhone στην Ελλάδα! Η Ελλάδα είναι µέσα στο επόµενο κύµα των χωρών στις οποίες θα διατεθεί από τις 11 Νοεµβρίου το νέο iPhone 4S, µε τις προπαραγγελίες να έχουν ξεκινήσει ήδη από προχθές Παρασκευή. Σύµφωνα µε τα όσα ανακοίνωσε η Apple, το νέο µοντέλο του κινητού της τηλεφώνου θα είναι πλέον διαθέσιµο σε άλλες 15 αγορές παγκοσµίως, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθµό τους στις 44, µε στόχο τις 70 χώρες µέχρι το τέλος του έτους.


Επιχείρηση

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

ΑΦΟΙ ∆. ΚΟΡΟΝΤΖΗ Ο.Ε. (1890)

23

ΤΗΣ ΠΗΓΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΕΛΟΥ giakoumelou@gmail.com

Ένας αιώνας και πλέον ιστορίας Σ

Ελλάδος κερδίζοντας έτσι µια σηµαντική θέση στον τοµέα των εξαγωγών. Επίσης η εταιρία προτείνεται από ∆ιεθνείς Οργανισµούς αξιολόγησης ύµφωνα µε µαρτυρίες η έναρξη της για βραβεία Άριστων Οικονοµικών Συναλλαγών εταιρίας προσδιορίζεται το 1890 περί- από τότε µέχρι και σήµερα, ενώ έχει ήδη καθιεπου, όταν τα δύο αδέλφια, Χαρίλαος και ρωθεί τόσο στον Πρωτογενή όσο και στο ∆ευτεΓιάννης Κοροντζής, κάνουν το βήµα ίδρυσης µιας ρογενή τοµέα. Αρχή της εταιρίας «ΑΦΟΙ ∆. επιχείρησης που θα εκµεταλλεύεται αποκλειστικά ΚΟΡΟΝΤΖΗ Ο.Ε.» είναι η συνέπεια, η υπευθυνότο προϊόν της σταφίδας. Παραγωγοί και οι ίδιοι τητα και η ειλικρίνεια απέναντι στον πελάτη και εκείνα τα χρόνια, αποφάσισαν να αναπτύξουν τον παραγωγό µε σκοπό την άµεση εξυπηρέτηση στην ξένη κυρίως αγορά την προώθηση της στα- αλλά και την ισορροπία των ξεκάθαρων συναλλαφίδας η οποία αποδεδειγµένα διαγών µεταξύ τους. Η επιχείρηση εξάγει σήµερα θέτει υψηλή διατροφική αξία το προϊόν της σε χώρες της Κεντρικής για τον οργανισµό. ΜάλιΕυρώπης, ενώ ανοίγει ήδη αγορές στα Καταγράφοντας µια στα για την ποιοτική Βαλκάνια, τη Βραζιλία, την Ινδία κ.α. άνοδο της εταιρίας, τα συµβάλλοντας όλα αυτά τα χρόνια πορεία ετών στο χώρο της δύο αδέλφια κατέκτηστο να γνωρίσουν τη σταφίδα αρπαραγωγής και εµπορίας στασαν το βραβείο από κετές χώρες του εξωτερικού. φίδας, η εταιρία ΑΦΟΙ ΚΟΡΟΝΤΖΗ το τότε Βασίλειο της

Η εταιρία

Ο Κώστας Κοροντζής, µαζί µε τις δύο του κόρες Χαρά και Ιωάννα, οι οποίες αποτελούν την τέταρτη γενιά και είναι έτοιµες να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση που φέτος διαγράφει 121 ολόκληρα χρόνια.

Ο.Ε. λειτουργεί µε συνέπεια, ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, εξάγοντας το τοπικό ηλειακό Τα πρόσωπα προϊόν σε χώρες του εξωτερικού. Ο Χαρίλαος και ο Γιάννης Κοροντζής

»

ως ιδρυτές της εταιρίας παραγωγής και εξαγωγής σταφίδας, κρατούν την επιχείρηση έως το 1940 περίπου, χτίζοντας σιγά σιγά την ανοδική πορεία που γνώρισε µε το πέρασµα των χρόνων. Μπορεί η διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου να σταµάτησε βίαια για κάποιο διάστηµα τη λειτουργία της επιχείρησης, ωστόσο αυτό δεν κατέστη δυνατόν να τη διαγράψει από την αγορά. Από τότε µέχρι και το 1979 την εξελιγµένη τότε επιχείρηση πήρε στα χέρια της η δεύτερη γενιά της οικογένειας, ∆ιονύσης και Θανάσης Κοροντζής, οι οποίοι µε την ίδια συνέπεια και υπευθυνότητα συνέχισαν την προώθηση της σταφίδας στις χώρες του εξωτερικού.

Από το 1979 η επιχείρηση συνέχισε να λειτουργεί υπό τη διεύθυνση της τρίτης πλέον γενιάς, τους υιούς του ∆ιονυσίου Κοροντζή αδελφούς Χαρίλαο και Κώστα Κοροντζή. Τριάντα περίπου χρόνια αργότερα, το 2011, στην επιχείρηση έχει ήδη εισέλθει η τέταρτη γενιά της οικογένειας, η Ιωάννα και η Χαρούλα Κοροντζή. Με ολοκληρωµένες τις σπουδές τους στη ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και µε Μεταπτυχιακούς τίτλους από τα πανεπιστήµια Trinity και Griffith του ∆ουβλίνου, σε ∆ιεθνές Εµπόριο, Μάρκετινγκ και Χρηµατοοικονοµικά στέκονται πλάι στον πατέρα τους Κώστα και θείο τους Χαρίλαο και έχουν γνωρίσει από κοντά την αξία της σταφίδας και την πλούσια ιστορία της και έχοντας ως σκοπό να συνεχίσουν την πορεία και το όνοµα της εταιρίας.

Στόχοι

Οι στόχοι της µεγαλύτερης ιστορικά επιχείρησης που λειτουργεί στο Νοµό Ηλείας δεν είναι άλλοι από τη συνέχιση του προϊόντος το οποίο θεωρείται χρυσοφόρο ως προς την αξία του και απαραίτητο για την υγιεινή διατροφή. Όπως αναφέρει ο ένας από τους αδερφούς, Κώστας Κοροντζής «∆εν πρέπει να συµπεριφερόµαστε στο προϊόν ευκαιριακά και τυχοδιωκτικά γιατί αυτό δεν είναι καλό ούτε για τους καταναλωτές αλλά ούτε και για τους παραγωγούς. Αυτό σηµαίνει ότι εµπόριο χωρίς ηθική δεν µπορεί να λειτουργήσει. Γι’ αυτό το λόγο, οι βασικές αρχές της εταιρίας µας είναι η ειλικρίνεια και η ηθική απέναντι στον παραγωγό».

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 26220 27716


24

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ τις καταγγελίες σας για ό,τι συµβαίνει γύρω σας αναφορικά µε καταναλωτικά και περιβαλλοντικά προβλήµατα στην Ηλεία, στα γραφεία µας Θεµιστοκλέους 13 ή ενηµερώστε µας στο τηλέφωνο 26210-27502,κ. Γ.Γουβιά.

ο ∆ρυοδάσος Οροπεδίου Φολόης περιέχεται στον Εθνι κό Κατά λογο του δικτύου του Natura 2000 (GR 2330002), ενώ είναι και περιοχή ΙΒΑ (Important Bird Areas in Europe Priorities for Conservation / Birdlife International). Βρίσκεται στην Κεντρική Ανατολική Ορεινή Ηλεία, στα όρια των (πρώην) ∆ήµων Πηνείας, Λασιώνος, Φολόης και Ωλένης, µε συνολικό πληθυσµό το 2001, 10.000 περίπου κατοίκων. Η περιοχή ήταν γνωστή από την αρχαιότητα και σύµφωνα µε τη µυθολογία, στο δάσος αυτό κατοικούσαν οι Κένταυροι, ώσπου τους εξόντωσε ο Ηρακλής, ο οποίος ονόµασε και την περιοχή Φολόη από το φίλο του Κένταυρο Φόλο. Το ∆ρυοδάσος της Φολόης (Κάπελλη) καταλαµβάνει µια έκταση 40.000 στρεµµάτων περίπου ανά µεσα στις συλλεκτήριες λεκάνες των ποταµών Ερυµάνθου και Πηνειού. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα οροπέδιο µε µικρές κλίσεις και υψόµετρο 700 µέτρων στα βόρεια και 800 µέτρων στα νότια. Το κυρία ρχο είδος είνα ι τα µεγάλης ηλικίας δάση από Πλα τύφυλλο δρυ, ενώ σε ρεµατιές και προς τα βόρεια είναι χαρακτηριστικές οι συστάδες µε αιωνόβιες Αριές. Σε ένα τµήµα του δάσους, το τοπικό δασαρχείο διατηρεί σποροπαρα-

T

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Περιβάλλον & Καταναλωτής

Φολόη : Κωδικός GR 2330002

γωγικό κήπο µε βελτιωµένο κλώνο Μαύρης Πεύκης (έκτασης 85 στρεµµάτων), Παλαιότερα το δρυοδάσος το εκµεταλλευόντουσαν για παραγωγή ξυλείας µε ετήσια παραγωγή της τάξης των 5.000 κυβικών µέτρων ξυλείας (80% καυσόξυλα και 20% τεχνητή ξυλεία), αλλά µετά από καταγγελίες κατοίκων στο Συµβούλιο της Επικρατείας για µη συµβατότητα ανάµεσα στη διαχείριση και στην προστασία του, η ∆ιαχειριστική Μελέτη που εφαρµοζόταν ακυρώθηκε. Τώρα η κύρια δραστηριότητα είναι η κτηνοτροφία , η οποία όµως σε πολλές θέσει ς λειτουργεί επιζήµι α στη φυσική αναγέννηση του δάσους. Μέχρι τη δεκαετία του 1960, η χοιροτροφία ήταν πολύ ανεπτυγµένη στο δάσος λόγω της αφθονίας των βελανιδιών, αλλά τώρα ο µεγαλύτερος αριθµός κτηνοτροφικών ζώων αποτελείται από πρόβατα.

Οικολογική σηµασία

Η µεγάλη οικολογική αξία του δρυοδάσους, έγκειται στη σηµαντικότητα της προστασίας ενός αρχέγονου δάσους µεγάλης ηλι κίας και ιστορικής αξίας, που είναι ένα από τα ελάχιστα πια στο Μεσογειακό χ ώρο. Στο δρ υοδά σος υπά ρχ ουν δέντρα εκατοντάδω ν ετώ ν, που αποτελούν ζω ντανά µνηµεί α της φύσης, ενώ µοναδικά είναι και

τα υπερήλικα δάση της Αριάς. Σε αυτά τα δάση, απαντώνται τουλάχιστον 117 είδη πουλιών, 21 από τα οποία είναι απειλούµενα σε ευρωπαϊκό επίπεδο (Παράτηµα Ι της οδηγίας ΕΟΚ/79/409). Τα 2/3 περίπου από αυτά είναι κοινά στρουθιόµορφα. Αξίζει να σηµειωθεί η παρουσία στο δάσος καθαυτό ορισµένων δρυοκολαπτών

όπως η Πρασινοτσικλητάρα, ο Λευκονώτης και η Μεσοτσικλητάρα. Επίσης ορισµένων δασόβιων νυκτόβιων αρπακτικών όπως ο Γκιώνης, ο Νανόµπουφος και ο Χουχουριστής, ενώ Όρνια υπήρχαν µέχρι πρότινος στον ευρύτερο ορεινό όγκο του Ερύµανθου. Για τα υπόλοιπα taxa δεν έχουν γίνει ιδιαίτερες µελέτες. Είναι πιθανή η

ύπαρξη Τσακαλιού και Αγριόγατας, ενώ η Βίδρα εντοπίζεται στον Ερύµανθο.

*του Κώστα Ποιραζί δη, επιστηµονικού συνερ γά τη WWF Ελλάς

Ελαιόλαδο: Η βάση της µεσογειακής διατροφής

Όµηρος το ονόµασε «υγρό χρυσάφι», ο Ιπποκράτης, ο Γαληνός κι ο ∆ιοσκουρίδης το επαίνεσαν για τις θετικές επιδράσεις του στην υγεία. Ο λόγος για το ελαιόλαδο, ο χυµός του φρούτου ελιάς, του δέντρου που αναγγέλλει ευφροσύνη, ειρήνη και νίκη.

Ο

Ποια είναι τα στοιχεία που ευθύνονται για την ποιότητα του ελαιολάδου; Η συλλογή του ελαιοκάρπου Η προέλευσή του Η οξύτητά του Η θερµοκρασία της ελαιοµάλαξης Οι συνθήκες που επικρατούν στο λιοτρίβι «Εχθροί» του ελαιολάδου είναι η υγρασία, το φως και η ζέστη Ποιες είναι οι κύριες κατηγορίες ελαιολάδου; Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή ελαιόλαδο που έχει παραχθεί µόνο µε φυσικές και µηχανικές διαδικασίες, µε τέλειο άρωµα και γεύση, µε ελεύθερη οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 0,8% Παρθένο ελαιόλαδο: είναι παρθένο ελαιόλαδο, δηλαδή ελαιόλαδο που έχει παραχθεί µόνο µε φυσικές και µηχανικές διαδικασίες, µε καλά οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, µε ελεύθερη οξύτητα όχι µεγαλύτερη από το 2,0% Ελαιόλαδο: είναι το µείγµα εξευγενισµένου ελαιολάδου και βρώσιµου παρθένου ελαιολάδου µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από το 1,5 %.

Πυρηνέλαιο: είναι το µείγµα εξευγενισµένου πυρηνελαίου και βρώσιµου παρθένου ελαιολάδου µε οξύτητα όχι µεγαλύτερη από 1,5%. Πρακτικές συµβουλές για την επιλογή του ελαιολάδου από τον καταναλωτή. - Το τυποποιηµένο ελαιόλαδο πρέπει να είναι σε φιάλες ή δοχεία µέχρι 5 λίτρα, στα οποία αναγράφεται το όνοµα και η πλήρης διεύθυνση του παρασκευαστή. - Το χρώµα του ελαιολάδου πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ το ανοιχτού χρυσοπράσινου και του σκούρου πράσινου. - Το ελαιόλαδο πρέπει να είναι χαµηλής οξύτητας. Στην ετικέτα πρέπει να αναγράφεται η οξύτητα, π.χ. 0-1%. - Το πώµα της φιάλης ή του δοχείου πρέπει να είναι σφραγισµένο και ερµητικά κλεισµένο (ασφάλεια γνησιότητας) . - Η φιάλη πρέπει να είναι από υλικό P.E.T. (ελέγξτε αν τα αρχικά P.E.T. αναγράφονται στη βάση - πάτο της φιάλης) ή γυαλί, υλικά που θεωρούνται φιλικά για το περιβάλλον και ασφαλή για ένα ευαίσθητο προϊόν, όπως το ελαιόλαδο. - Το ελαιόλαδο πρέπει να έχει κρυστάλλινη

καθαρότητα. Η υγρασία και η µούργα ταγγίζουν και πικρίζουν το ελαιόλαδο. Εξαίρεση αποτελούν οι χειµερινοί µήνες, κατά τους οποίους, λόγω των χαµηλών θερµοκρασιών είναι πιθανό να δηµιουργούνται στο κάτω µέρος της φιάλης λευκά αιωρήµατα ή και ίζηµα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη αλλοίωσης της ποιότητας του ελαιολάδου. - Οι συνθήκες φύλαξης του ελαιόλαδου στο ράφι να είναι τέτοιες ώστε το προϊόν να προστατεύεται από τις ακτίνες του ηλίου και από τη ζέστη. Το λάδι δεν πρέπει να φυλάσσεται σε µέρη που τα βλέπει ο ήλιος ή είναι κοντά σε θερµαντικά σώµατα.


υγεία-διατροφή

Βρουξισµός (τρίξιµο των δοντιών)

Τ

ο τρίξιµο των δοντιών (βρουξισµός η αλλιώς τριγµός) είναι µια ακούσια και µη ελεγχόµενη περιαγωγική κίνηση της κάτω γνάθου σε θέση κεντρικής σύγκλεισης (δηλαδή όταν κλείνουµε το στόµα µέχρι να «πατήσουν» τα δόντια το ένα µε το άλλο). Οι µασητικές επιφάνειες όλων των δοντιών άνω και κάτω γνάθου βρίσκονται σε συνεχή επαφή και µάλιστα µε τα δόντια της κάτω γνάθου να διολισθαίνουν επί των δοντιών της άνω γνάθου σε µεγάλο βαθµό πίεσης και περιαγωγικής κίνησης έτσι ώστε να αρχίζει η αποτριβή της αδαµαντίνης. Η αποτριβή της αδαµαντίνης ξεκινάει από τα φύµατα των δοντιών και επεκτείνεται σταδιακά σε όλη τη µασητική επιφάνεια των δοντιών. ∆υστυχώς η αποτριβή γίνεται µε πολύ αργό ρυθµό , και γι’αυτό συχνά ο ασθενής δεν αντιλαµβάνεται την διαφορά στη µορφολογία της µύλης των δοντιών. Η βραδεία αποτριβή αναγκάζει τον πολφό να συρρικνωθεί , ο ασθενής δεν έχει προβλήµατα µε τη µάσηση και συχνά δεν εµφανίζει πόνο στο ζεστό και στο κρύο. Ο βρουξισµός (τρίξιµο των δοντιών) προκαλεί επίσης τις παρακάτω βλάβες: 1) Μικραίνει η µεσογναθική απόσταση (η απόσταση της άνω από την κάτω γνάθο στο µέσο τους) η οποία µπορεί να φτάσει και µείον 10 χιλιοστά! 2) Αρχίζουν προβλήµατα στην κροταφογναθική διάρθωση µε επακόλουθο συχνά τον πόνο λόγο αλλαγής θέσης του κονδύλου της κάτω γνάθου σε σχέση µε την κροταφική γλήνη. 3) Ο ασθενής παρουσιάζει έντονη αµφίπλευρη συγχειλιτιδα. 4) Όταν η κάτω γνάθος βρίσκεται σε κατάσταση ανάπαυσης (δηλαδή µε λίγο ανοιχτό το στόµα) δεν διακρίνονται καθόλου τα δόντια τόσο της άνω γνάθου όσο και της κάτω καθώς καλύπτονται από τα χείλια. 5) Η αίσθηση που έχει ένας τρίτος ο οποίος βλέπει τον ασθενή µε βρουξισµό σε προχωρηµένη µορφή είναι ότι του λείπουν όλα τα δόντια (δηλαδή ότι είναι νωδός). 6) Η εµφάνιση του προσώπου σε κεντρική σύγκλειση ( δηλαδή µε κλειστό το στόµα) θυµίζει νωδούς γέροντες η γερόντισσες

Όταν ο ασθενής αντιληφθεί ότι τρίζει τα δόντια του πρέπει να το αναφέρει στον οδοντίατρο του. Ο οδοντίατρος θα εκτιµήσει την κατάσταση ίσως να αποκαταστήσει µε εµφράξεις (σφραγίσµατα) την καταστροφή της αδαµαντίνης και θα πάρει αποτυπώµατα από τα δόντια του ασθενή και θα κατασκευάσει ένα εξειδικευµένο ανατοµικό µασελάκι το οποίο ονοµάζεται νάρθηκας τριγµού . Ο νάρθηκας τριγµού µπορεί να κατασκευαστεί έτσι ώστε να τοποθετείται και να εφαρµόζει απόλυτα είτε στα άνω είτε στα κάτω δόντια ανάλογα µε τη µορφολογία του στόµατος και την πιο άνετη εφαρµογή στον ασθενή. Ο νάρθηκας τριγµού πρέπει να είναι άνετος και εύκολος στη χρήση, να αγκαλιάζει σωστά τα δόντια ώστε να µην υπάρχει περίπτωση κατάποσης κατά τον ύπνο. Αν κατά την εφαρµογή του νάρθηκα αντιµετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβληµα επικοινωνήστε µε τον οδοντίατρο σας.

Βρουξισµός (τρίξιµο των δοντιών) και παροδοντοπάθεια Όταν συνυπάρχει βρουξισµός και παροδοντοπάθεια τότε επέρχεται ραγδαία εξέλιξη της παροδοντοπάθειας και µάλιστα στο βαθµό που δεν είναι αναστρέψιµη. Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι συχνά η απώλεια µεγάλου αριθµού δοντιών και αναγκαστική αποκατάσταση µε κινητές προσθετικές εργασίες. Πως καταλαβαίνουµε ότι έχουµε βρουξισµό; Ο βρουξισµός (τρίξιµο των δοντιών) επιτελείται κατά 90% κατά την ώρα του ύπνου, γι’αυτό και συχνά δεν µπορούµε να καταλάβουµε ότι τρίζουµε τα δόντια µας. Στη διαπίστωση του βρουξισµού (τριγµός) βοηθούν συχνά οι άνθρωποι που κοιµούνται µαζί µας. Πολλές φορές αναφέρεται από τους γονείς µικρών παιδιών ότι τα παιδιά τους κατά την ώρα του ύπνου τρίζουν τα δόντια.

Τι µπορούµε να κάνουµε για το βρουξισµό;

Εµφράξεις πριν την τοποθέτηση του νάρθηκα

Τ

Νάρθηκας τριγµού

Ο νάρθηκας τριγµού τοποθετείται από τον ασθενή το βράδυ η και την ηµέρα αν οι ακούσιες κινήσεις συνεχίζονται και κατά τη διάρκεια της µέρας. Ο νάρθηκας πρέπει να αποµακρύνεται από το στόµα κατά τη διάρκεια του φαγητού! Με το νάρθηκα τριγµού κατορθώνουµε τα εξής 1) Όταν ο ασθενής φοράει τον νάρθηκα τότε οι ακούσιες κινήσεις της κάτω γνάθου γίνονται πάνω στην επιφάνεια του νάρθηκα και έτσι προστατεύονται τα δόντια από την αποτριβή τόσο των δοντιών που φορούν το νάρθηκα όσο και αυτών που συγκλίνουν επάνω στο νάρθηκα. 2) Προστατεύεται η διατάραξη της κροταφογναθικής διάρθωσης 3) ∆ιατηρείται η µορφολογία των δοντιών (η ανατοµικότητά τους) µε αποτέλεσµα την καλύτερη µάσηση των τροφών. Ουσιαστικά τον βρουξισµό δεν µπορούµε να τον αντιµετωπίσουµε. Μπορούµε όµως άµεσα, απλά και εύκολα να αντιµετωπίσουµε την καταστροφή που προκαλεί στα δόντια σας. Προφυλάξτε τα δόντια σας από το τρίξιµο. Είναι ανώδυνο, εύκολο και θα σας απαλλάξει από τυχών µεταγενέστερα προβλήµατα.

Μπρόκολο, ο σύµµαχός σας για καλή υγεία!

ο γνωστό σε όλους µας µπρόκολο αποτελεί µία εξαιρετική διατροφική επιλογή για ανθρώπους κάθε ηλικίας. Μπορεί να φαγωθεί είτε µόνο του, ως σαλάτα, βραστό, είτε να χρησιµοποιηθεί ως συστατικό για την παρασκευή µιας ποικιλίας γευστικών πιάτων. Εντάσσοντας το µπρόκολο στη διατροφή σας, πλησιάζετε τον στόχο των 5 µερίδων φρούτων και λαχανικών την ηµέρα που πρέπει να καταναλώνουµε όλοι µας για να απολαµβάνουµε τα οφέλη της καλής υγείας. Μόνο που το µπρόκολο δεν είναι ένα απλό λαχανικό. ∆εν είναι τυχαίο που πολλοί το αποκαλούν «σούπερ τρόφιµο», καθώς τα οφέλη που προσφέρει στην υγεία είναι πολλά και σηµαντικά. Θρεπτικά στοιχεία στο µπρόκολο: Το µπρόκολο είναι πλούσιο σε βιταµίνες και ιχνοστοιχεία. Αποτελεί µία από τις πιο πλούσιες πηγές βιταµίνης C, βιταµίνης Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9, Β12 και βιταµίνης Α. Επίσης, περιέχει ασβέστιο, σίδηρο, µαγνήσιο, φώσφορο, κάλιο και ψευδάργυρο. Και το καλύτερο είναι πως περιέχει όλα αυτά τα στοιχεία σε µεγάλες ποσότητες!

Ακόµα, το µπρόκολο περιέχει ουσίες οι οποίες δρουν προληπτικά κατά του καρκίνου.

Μπρόκολο και οφέλη στην υγεία:

Τα οφέλη που προσφέρει το µπρόκολο στην υγεία µας είναι πραγµατικά αµέτρητα! Ας δούµε όµως ενδεικτικά τα πιο σηµαντικά από αυτά. ● Βοηθάει στην καλή λειτουργία της καρδιάς ● Ενδυναµώνει το ανοσοποιητικό µας σύ-

στηµα ● ∆ιευκολύνει την απορρόφηση σιδήρου στο σώµα µας ● Βοηθάει στην πρόληψη και καταπολέµηση του καρκίνου ● Εξισορροπεί το σάγχαρο στο αίµα ● Βοηθάει στη διατήρηση χαµηλής αρτηριακής πίεσης ● Συµβάλλει στην αντιµετώπιση της οστεοπόρωσης ● Βοηθάει στην καταπολέµηση των ελεύθερων ριζών ● Προλαµβάνει τον καταρράκτη ● Συµβάλλει στη µείωση της χοληστερίνης ● Βοηθάει στην καλή λειτουργία των νεφρών ● Καταπολεµά τη δυσκοιλιότητα ● ∆ρα επικουρικά στη θεραπεία της αρθρίτιδας Την επόµενη φορά λοιπόν που θα προετοιµάζετε το γεύµα σας ή τη σαλάτα σας, θυµηθείτε να χρησιµοποιήσετε όπου µπορείτε µπρόκολο! Όχι µόνο η γεύση του φαγητού σας θα γίνει πιο πλούσια, αλλά θα µπορέσετε να απολαύσετε όλα αυτά τα οφέλη που προσφέρει στον οργανισµό το µπρόκολο.

25

Γλυκάνισος

Το λεξικό των βοτάνων

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Είναι ένα θερµαντικό, διεγερτικό χόρτο, το οποίο βελτιώνει την πέψη, δρα ευεργετικά στο συκώτι και το κυκλοφοριακό σύστηµα και έχει αποχρεµπτική και οιστρογονική δράση. Είναι αρκετά αποτελεσµατικό µέσο ενάντια στους σπασµούς-κολικούς των εσωτερικών µυών (του στοµάχου και των εντέρων), αυξάνει την αποβολή αερίων των εντέρων και την περισταλτικότητα τους, χρησιµοποιείται ενάντια στο άσθµα, στον βήχα και τον ερεθισµό των άνω αναπνευστικών οδών, στην βραχνάδα της φωνής, σαν εφιδρωτικό και αντιπυρετικό µέσο. Συστήνεται στις µητέρες που θηλάζουν γιατί αυξάνει το γάλα αλλά και σαν διουρητικό µέσο στις ασθένειες των νεφρών, του συκωτιού και του παγκρέατος. Εξωτερικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί κατά της ψώρας.

Γλυκόριζα

∆ρα ως αποχρεµπτικό, µαλακ τ ι κ ό , αντιφλεγµονώδες, επενεργεί στα επινεφρίδια, είναι αντισπασµωδικό και ήπιο υπακτικό. Το βότανο είναι ωφέλιµο σε προβλήµατα σπλήνας, γαστρίτιδας και πεπτικού έλκους, κολικούς και πρωτοπαθή αδρενοκορτικοειδική ανεπάρκεια. Έχει θετική δράση σε βρογχική καταρροή, βρογχίτιδα, πνευµονία και βήχα. Επίσης, επενεργεί θετικά σε προβλήµατα στρες. Σε προβλήµατα αρθρίτιδας όπου λαµβάνονται κορτικοειδή σκευάσµατα, βοηθά για την καλύτερη λειτουργία των επινεφριδίων. Είναι διουρητική και συστήνεται κατά του διαβήτη και της χοληστερίνης.

∆άφνη Γνωστό φυτό της Μεσογείου, τα φύλλα του οποίου νοστιµίζουν σάλτσες, ψαρικά, κρέατα και όσπρια. Με δάφνινα στεφάνια αντάµοιβαν τους Ολυµπιονίκες στην αρχαιότητα. Το εκχύλισµα της δάφνης καταπολεµά τα φουσκώµατα, ανοίγει την όρεξη και τονώνει τα τεµπέλικα στοµάχια. Αντισηπτική, είναι πολύτιµη για το συνάχι και τη βρογχίτιδα. Το δαφνέλαιο είναι κατάλληλο για τους ρευµατισµούς.


ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Nοεµβρίου 2011

Γράφει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com)

Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

Όταν τα ζώα γράφουν Ιστορία…

Συνεχίζει τη δράση του… ην Κυριακή 30 Οκτωβρίου τα µέλη και οι φίλοι του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου είχαν την ευκαιρία να ξαναβρεθούν στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΚΤΕΛ και να συζητήσουν αρκετά θέµατα. Ιδιαίτερα συζητήθηκε η ταυτότητα και οι αρµοδιότητες του Συλλόγου βάσει του ιδρυτικού καταστατικού του καθώς και οι διάφορες συντονισµένες κινήσεις του προσωρινού ∆.Σ. για την οµαλή διεξαγωγή των εκλογών που αναµένεται να πραγµατοποιηθούν µέσα στο πρώτο 15νθηµερο του ∆εκέµβρη. Η επόµενη συνάντηση ορίστηκε την Κυριακή 13 Νοεµβρίου στις 7 µ.µ. και πάλι στον ίδιο χώρο.

Τ

Παράλληλα ο Φιλοζωϊκός Σύλλογος Πύργου υπερασπιζόµενος το δικαίωµα για ζωή όλων των ζώων αδέσποτων και µη κατέθεσε µήνυση κατ’ αγνώστων στον Εισαγγελέα της πόλης ζητώντας την παραδειγµατική τιµωρία των ενόχων θανάτωσης σκύλων στην παραθαλάσσια περιοχή της Σαρακίνας στη Σπιάτζα. Πιο συγκεκριµένα καταγγέλθηκε ότι στο Νο

6 της παραλιακής οδού άγνωστος έριξε φόλες εµποτισµένες µε γεωργικό φάρµακο – κάτι που διέγνωσε και ο κτηνίατρος Πύργου ∆ηµήτρης Γαλάνης – µε αποτέλεσµα τον δηλητηριασµό και το θάνατο αδέσποτου σκύλου. Το ζώο µεταφέρθηκε από περαστικούς στο κτηνιατρείο, αλλά παρά τις φιλότιµες προσπάθειες του κτηνίατρου δεν µπόρεσε να επανέλθει και µετά από 3 ώρες περίπου κατέληξε µε φοβερούς πόνους. Τα µέλη του συλλόγου επισηµαίνουν ότι στην συγκεκριµένη περιοχή έχουν παρατηρηθεί και παλαιότερα κρούσµατα µε φόλες σε αδέσποτα σκυλιά, ακόµη και επιθέσεις σε οικόσιτα δεµένα ζώα και περιορισµένα µε αλυσίδα στον ιδιωτικό τους χώρο. Υπενθυµίζουν δε σε όλους τους πολίτες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατοχύρωσε την προστασία των δικαιωµάτων τω ν ζώω ν µε το άρθρο 13 της συνθήκης της Λισσαβόνας που τέθηκε σε ισχ ύ το 2009 και δεσµεύει όλα τα κράτη µέλη της. Κάνουν γνωστό επίσης ότι η κακοµεταχείριση, η εγκατάλειψη, ο βασανισµός, και ο θάνατος των ζώων αποτελούν πλέον σοβαρό ποινικό αδίκηµα και στους «δολοφόνους» τους θα επιβληθούν σοβαρές ποινές και παραδειγµατική τιµωρία.

Αγγελίες-Χαρίζονται Χαρίζονται τα 2 υπέροχα κουτα βάκια µα ζί µε την µα µά τους. Είναι τσοπανόσκυλα µε Γκέκα και µπορούν να δοθούν σε φιλόζωο σε 20 ηµέρες περίπου µέχρι να απογαλακτι-

στούν. Η µαµά τους είναι περίπου 2 χρόνων εµβολιασµένη αποπαρασιτωµένη και µε πολύ καλό χαρακτήρα!

ταν 4 Οκτωβρίου του 1975, έντεκα το βράδυ, όταν ο Ραδιοφωνικός Σταθµός της Μόσχας στο δελτίο ειδήσεων που µετέδιδε στα αγγλικά ανακοίνωσε: “Ο πρώτος τεχνητός δορ υφόρος της Γης εκτοξεύτηκε µε επιτυχία και τώρα περιστρέφεται γύρω από την υδρόγειο σε ύψος περίπου 900 χιλιοµέτρων…”. Ονοµαζόταν Σπούτνικ». «Ήταν 3 Νοεµβρίου της ίδιας χρονιάς, όταν ο δεύτερος δορυφόρος, ο δεύτερος Σπούτνικ, εκτοξεύτηκε µαζί µε ένα σκυλί, τη Λάικα. Η Λάικα θα έδινε πληροφορίες πολύτιµες για τη µέτρηση της κοσµικής και της υπεριώδους ακτινοβολίας και των ακτίνων Χ. Οι Ρώσοι επιστήµονες δήλωσαν: “Εκ των αντιδράσεων της καρδιάς και των αναπνευστικών οργάνων της, εξάγεται το συµπέρασµα ότι ο ανθρώπινος οργανισµός δύναται να αντέξει εις ένα ταξίδι εις το διάστηµα (...)”». Αυτό έγινε η αιτία για τη Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη (όπως αναφέρει η ίδια στον πρόλογο του βιβλίου της «Από τον Αργο στη Λάικα») να σκύψει «σε µερικά από τα τόσα περιστατικά όπου το ζώο, το ψάρι ή το πουλί γίνεται σύντροφος του ανθρώπου, φίλος του και βοηθός του» και να γράψει «µερικά µόνο περιστατικά από τα πάρα πολλά. Ένα λουλούδι προσφορά και χίλια ευχαριστώ». Ξεκινώντας µε τον Αργο, συνεχίζοντας µε τον «Αρίωνα και το δελφίνι», της Λύκαινας, τις «χήνες του Καπιτωλίου», το αγαπηµένο άλογο του Μεγαλέξανδρου τον «Βουκεφάλα», «το γαϊδουράκι», τον «Ανδροκλή και το λιοντάρι» και ολοκληρώνοντας µε τη Λάικα, η συγγραφέας δηµιουργεί τη δική της «συλλογή ιστοριών µε ήρωες που “έγραψαν ιστορία”». «Από τα πολύ παλιά χρόνια µέχρι και

«Η

Χαρίζεται το θηλυκό ηµίαιµο German wire haired Pointer της φωτο που είναι 8 µηνών εµβολιασµένο και αποπαρασιτώµενο. Είναι ήσυχη, παιχνιδιάρα φιλική, και «κατάλληλη» και για παιδιά (για πληροφορίες στο προφίλ του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου στο Facebook).

Χάθηκε σκυλάκι Griffon/Kanis στον Πύργο, ασπρόµαυρο που ακούει στο όνοµα Σκούµπυ. Όποιος το βρει, ή γνωρίζει κάτι σχετικό παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 6932 154703

την πιο πρόσφατη Iστορία µας, ήρθαν στιγµές που λύκοι, πουλιά, δελφίνια, σκύλοι, γαϊδουράκια, άλογα και λιοντάρια βρήκαν τον άνθρωπο αδύναµο και στάθηκαν στο πλευρό του πιστοί και απρόσµενοι βοηθοί του. Τα ζώα γίνονται οι ήρωες σε ιστορίες που, κι ας µοιάζουν µε παραµύθια, είναι αληθινές· άλλες γιατί όντως συνέβησαν κι άλλες γιατί τις πιστέψαµε βαθιά µέσα από τις παραδόσεις µας». Ιστορίες που πρέπει όλοι να γνωρίζουµε και ιστορίες που δεν πρέπει να ξεχνάµε. Για παιδιά ηλικίας από 8 ετών και πάνω... • Γαλάτεια Γρηγοριάδου-Σουρέλη, «Από τον Αργο στη Λά ικα » (εκδόσεις Πατάκη, σελ. 73, τιµή 5 ευρώ)

Τηλέφωνα επικοινωνίας για... Άγρια ζώα

Φιλοζωική Μ.Κ.Ο. “Ρόµελ” (εκπρόσωπος στην Ηλεία του Ελληνικού Κέντρου Περίθαλψης Άγριων Ζώων)

6932 326800 Η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΡΟΜMΕΛ, ( KEΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΖΩΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ) δραστηριοποιείται ευρύτερα σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος και ειδικότερα µε την προστασία άγριων και οικόσιτων ζώων.

Αδέσποτα οικόσιτα κ.α. Φιλοζωικός Σύλλογος Πύργου

6932 593045

Οµάδα Φιλόζωων των Λεχαινών

6936 978351


27

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Στα υπόψ(in)!

Για την εβδοµάδα που “έρχεται…” Επιλέγει ο Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Live

2

3

Κινηµατογράφος

Τρισδιάστατος Τεντέν Ο Τεντέν είναι εδώ και προβάλλεται… τρισδιάστατος! Ο αγαπηµένος κοµικ-ήρωας «ζωντανεύει» κινηµατογραφικά µε την σκηνοθεσία του Στίβεν Σπίλµπεργκ και οι εντυπώσεις όλων όσοι έχουν ήδη δει την ταινία είναι οι καλύτερες! Προβάλλεται σε Πύργο (Cineplex «Ορφέας») και Αµαλιάδα (κινηµατογράφος «Σινεµά»).

Ο Στάθης ∆ρογώσης Live @ Akti by Manifest

1

Ευτυχώς η Πάτρα είναι πολύ κοντά και µας δίνει την ευκαιρία να απολαµβάνουµε live µε αρκετά ενδιαφέροντες καλλιτέχνες. Ένας από αυτούς είναι και ο Στάθης ∆ρογώσης που κατεβαίνει στον δρόµο για την “Όµορφη Ζωή” (ο τίτλος του νέου album του που είναι και το πρώτο στην Ελλάδα που δίνεται δωρεάν από την ιστοσελίδα του δηµιουργού www.antelmamusic.com). Τη βραδιά θα ανοίξουν οι Minor Project. Είσοδος 8 ευρώ.

«Smash the Balloons» στο Fuego!

Και φέτος, κάθε Τρίτη βράδυ, το «Fuego Bar by Antonis» στον Πύργο συνεχίζει την παράδοση και… τα σπάει! Μιλάµε για το καθιερωµένο event «Smash the Balloons» που αποτελεί µια πολύ «δυνατή» πρόταση µε πολύ… uplifting διάθεση και για τη φετινή σεζόν!

4

5

Φαγητό µετά µουσικής

Σάββατο βράδυ στο Rotonda!

Αποτελεί έναν από τους πιο αγαπηµένους χώρους στην πόλη του Πύργου εδώ και πολλά χρόνια προσφέροντας γεύσεις που ενθουσιάζουν! Κάθε Σάββατο βράδυ σου δίνει την ευκαιρία να τις συνδυάσεις ακούγοντας ένα υπέροχο πρόγραµµα µε ζωντανή µουσική προσφέροντας σου την ιδανική πρόταση… ο λόγος για το ρεστοράν «Rotonda» στην οδό Ολυµπίων (τηλ. 26210 28174 & 6976 110707)

Event

Έξοδος

Σαββατόβραδο στο AXION! Ζήσε τη γνήσια λαϊκή διασκέδαση στο χώρο που κατ` εξοχήν εκφράζεται στον Πύργο! Χώρος που δεν είναι άλλος από το «AXION» που σε περιµένει για διασκέδαση µέχρι πρωίας µε νέο καταπληκτικό πρόγραµµα µε το πιο κεφάτο σχήµα τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου! Τηλέφωνο για ρεζερβέ 26210 22544 & 6932 345852.


28

ΠΑΤΡΙΣ Κυριακή 6 Νοεµβρίου 2011

Συρµοί του ΜΕΤΡΟ για να αποφεύγεται το χούφτωµα! Το… χούφτωµα στα δηµόσια µέσα µεταφοράς είναι ένα διεθνές πρόβληµα και ειδικά σε ώρες αιχµής όπου οι επιβάτες στριµώχνονται. Όµως οι ιαπωνικές εταιρίες σιδηροδρόµων έχουν βρει έναν αποτελεσµατικό τρόπο για να το σταµατήσουν µε την εισαγωγή των τρένων και βαγονιών µόνο για γυναίκες για τρένα και µετρό. Είναι γνωστό γεγονός ότι το Τόκιο είναι υπερπλήρες και αυτό είναι πιο εµφανές κατά τη διάρκεια της ώρας αιχµής, όταν επαγγελµατίες και άλλοι άνθρωποι στριµώχνονται στα βαγόνια, ώστε οι πόρτες να κλείνουν σωστά. ∆υστυχώς αυτό είναι το είδος του περιβάλλοντος όπου δρουν συνήθως «διεστραµµένοι». Συνήθως οι περισσότεροι άνθρωποι ασχολούνται µε τη δουλειά τους, διαβάζουν ένα περιοδικό, ελέγχουν τα e-mail τους ή µιλούν στο τηλέφωνο, αλλά µερικοί άντρες προτιµούν να µιλούν βρόµικα στις γυναίκες δίπλα τους και να τις χουφτώνουν.

ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΑΚΟΤΡΑ!

Εξωγήινο τοπίο στη Γη

Η Σακότρα ανήκει στη ∆ηµοκρατία της Υεµένης και είναι το µεγαλύτερο νησί ενός συµπλέγµατος νησιών στον Ινδικό Ωκεανό. Το νησί είναι αρκετά αποµονωµένο και λόγω της διαδικασίας της ειδογένεσης, το ένα τρίτο της χλωρίδας του νησιού δεν µπορεί να βρεθεί πουθενά αλλού στον πλανήτη. Η µακροχρόνια αποµόνωση και το ζεστό κλίµα του νησιού, έχουν συµβάλει στην ανάπτυξη µοναδικής ενδηµικής χλωρίδας. Περισσότερα απο το ένα τρίτο των 800 περίπου φυτών που υπάρχουν στη Σακότρα, δεν βρίσκονται πουθενά αλλού στον κόσµο. Το πιο εντυπωσιακό απο τα φυτά της Σακότρα, είναι το δέντρο «αίµα του δράκου». Έχει ένα περίεργο σχήµα οµπρέλας, το οποίο από µακριά µοιάζει µε ιπτάµενο δίσκο και από κάτω µε µανιτάρι!

Το ακριβότερο «τατουάζ» στον κόσµο!

Πρόκειται για µια εντυπωσιακή δηµιουργία την οποία εµπνεύστηκε ένας κοσµηµατοπώλης από τη Νότια Αφρική, θέλοντας να κατασκευάσει το ακριβότερο τατουάζ στον κόσµο. Ο κ. Simansky χρησιµοποίησε όχι συνηθισµένο µελάνι αλλά 612 µικρά διαµάντια των 5 καρατίων για να δηµιουργήσει ένα σχέδιο µε µεγάλα και µικρότερα λουλούδια! Το εν λόγω τατουάζ είναι προσωρινό, καθώς τα διαµάντια τοποθετούνται µε προσοχή στο δέρµα µε ένα κολλώδες υλικό µε βάση το νερό και αφαιρείται εύκολα, αποτελώντας έτσι µια αρκετά καλή επένδυση για όποιον διαθέσει το ποσό των 925.000 δολαρίων για να το αποκτήσει!

Πουλήθηκε το παλαιότερο αγωνιστικό αυτοκίνητο στον κόσµο Το αυτοκίνητο είναι το De Dion Bouton Et Trepardoux DosA-Dos Steam Runabout, και πιο συγκεκριµένα το µοντέλο “La Marcuise” (σ.σ. «Μαρκησία» ελληνιστί), το οποίο κατασκευάστηκε το 1884 στη Γαλλία για τον κόµη De Dion. Πρόκειται για ένα ατµοκίνητο όχηµα που µπορεί να πιάσει τελική ταχύτητα έως 61 χλµ/ώρα και βγήκε στην παραγωγή δύο χρόνια πριν γεννηθεί η Μερσεντές και 12 χρόνια προτού ο Χένρι Φορντ κατασκευάσει το πρώτο του αυτοκίνητο!

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

Αστεροειδής θα πλησιάσει τη Γη στις 8 Νοεµβρίου!

Ο αστεροειδής 2005 YU55 έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήµονες αφού είναι πιθανό να «κρύβει» σηµαντικά στοιχεία για τη δηµιουργία του πλανήτη µας και του ηλιακού µας συστήµατος. Έχει διάµετρο 400 µέτρων, ζυγίζει 55 εκατοµµύρια τόνους και σύµφωνα µε τους επιστήµονες είναι το µεγαλύτερο σε µέγεθος διαστηµικό σώµα που έχει πλησιάσει σε τόσο κοντινή απόσταση τη Γη! Αυτή τη φορά είµαστε έτοιµοι στις 8 Νοεµβρίου που ο αστεροειδής θα πετάξει κοντά µας, να τον ερευνήσουµε. Οι επιστήµονες καθησυχάζουν πως η εγγύτητα στη Γη, δεν αποτελεί απειλή για τον πλανήτη µας, τουλάχιστον για τα επόµενα 100 χρόνια.

Οι πρωταγωνιστές… ζωντανεύουν στις σελίδες των βιβλίων!

Ο Thomas Allen δηµιουργεί έργα τέχ ν η ς ζωντανεύοντας τους πρωταγωνιστές διάφορων µυθιστορηµάτων και τις σηµαντικότερες σκηνές από παλιά εικονογραφηµένα βιβλία. Η διαδικασία αρχίζει µε την κοπή συγκεκριµένων εικόνων από τις σελίδες παλαιών βιβλίων, τις οποίες, στη συνέχεια, αναδιατάσσει µε έξυπνο τρόπο δηµιουργώντας τρισδιάστατες σκηνές. Έπειτα, χρησιµοποιώντας τον κατάλληλο φωτισµό και τη σωστή οπτική γωνία, απαθανατίζει µε το φωτογραφικό φακό τις σκηνές να ζωντανεύουν στις σελίδες. Οι πρωταγωνιστές αποκτούν καινούριους ρόλους σε εντελώς νέες καταστάσεις, διατηρώντας παρόλα αυτά την αρχική τους υπόσταση, υπενθυµίζοντας στους θεατές το έργο από το οποίο έχουν… ξεπηδήσει!

!"#$%&' ! "# # $ % &' 06/11/2011 0 6/11 /20 11

08:00 0 8:00

13 13 °C ° C

54% 5 4%

2! !"#$%& "#$%& '

'(')* +,--./)'

!"#$%&' ! "# $ % & ' 06/11/2011 0 6/11 /20 11

14:00 1 4:00

21 21 °C ° C

52% 5 2%

3! !"#$%& "#$%& N

'(')* +,--./)'

!"#$%&' ! "# # $ % &' 06/11/2011 0 6/11 /20 11

20:00 2 0:00

18 18 °C ° C

68% 6 8%

2! !"#$%& "#$%& N

'(')* +,--./)'

()"*+#% () "*+#% 07/11/2011 0 7/11 /20 11

02:00 0 2:00

13 13 °C ° C

63% 6 3%

2! !"#$%& "#$%& BA B A

'(')* +,--./)'

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Αρχικά αίθριος. Βαθµιαία αραιές νεφώσεις από το βράδυ πιο πυκνές. Τοπικά περιορισµένη ορατότητα στην Ηπειρο τις πρωινές ώρες. Άνεµοι: νότιοι νοτιοανατολικοί 3 µε 5 και στο Ιόνιο 4 µε 6 µποφόρ µε τάση ενίσχυσης τη νύχτα. Θερµοκρασία: από 05 έως 22 βαθµούς κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  
patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement