Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία

Του ΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ

Γιατί θα πληρώσω! Σελίδα 3

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38458 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

∆ΥΝΑΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

ΖΗΤΟΥΝ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ

∆άσκαλοι και καθηγητές στους δρόµους...

Λαϊκό ξεσηκωµό ζήτησε το ΠΑΜΕ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΦΕΤΙΝΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΜΕΓΑΛΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Σελίδα 8

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ

Σελίδα 8

ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΟΙ ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ...

«∆ε δέχονται το παιδί µου...»

ΜΕ Υ Ο Χ Ε ∆ΕΝ Ε... Μ Υ Ο Ν ΗΡΩ Λ Π Ν Ε ∆

ΣΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ Σελίδα 4

ΕΡΕΥΝΑ WWF

Για µισθούς και συντάξεις πείνας κάνουν λόγο εκφράζοντας το θυµό τους για όσους ευθύνονται

«Νοικοκύρηδες» οι Ηλείοι!... Σελίδα 12

Σελίδα 5

Ανακοίνωση Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας συµµετέχοντας στο εγκεκριµένο τριετές πρόγραµµα ελαιοκοµικών φορέων (ΟΕΦ) που διέπεται από τον Καν. 867/08 της Ε.Ε και από τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις ΚΥΑ 266342/12-02-09 και στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης vi«Εφοδιασµός επιδεικτικών µέσων συγκοµιδής ελαιοκάρπου» καλεί τα µέλη – ελαιοπαραγωγούς της ΕΑΣ Ηλείας –Ολυµπίας που έχουν δηλώσει συµµετοχή στη δράση Βii µε τίτλο « ∆ηµιουργία θυλάκων και Οµάδων Παραγωγών και εκπαίδευση στους ΚΟΓΠ» τα οποία δεν έχουν παραλάβει αλυσοπρίονο και µόνο οι αντίστοιχοι δικαιούχοι, να προσέλθουν στις εγκαταστάσεις του παλιού Οινοποιείου στον Πύργο στις 13/10/2011 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 11.00 π.µ. όπου και θα τους τους διατεθεί δωρεάν αλυσοπρίονο. Επίσης, την ίδια ηµέρα και ώρα 09.00 π.µ. -10.00 π.µ. θα ακολουθήσει συγκέντρωση – εκπαίδευση στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης βii «∆ηµιουργία θυλάκων και οµάδων Παραγωγών και εκπαίδευση στους ΚΟΓΠ» µε θέµα: Βασικές αρχές λειτουργίας Συστήµατος Ολοκληρωµένης ∆ιαχείρισης και ορθή εφαρµογή καλλιεργητικών φροντίδων. Στη συνέχεια και ώρα 10.00 π.µ. – 11.00π.µ. θα ακολουθήσει εκπαίδευση µε θέµα: Εφαρµογή τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας σε περιοχές Νatura 2000 και ποικιλίας Κολλυρέικης, στο πλαίσιο της υλοποίησης της δράσης βiv« Εκπαίδευση και εφαρµογή Τεχνικών ελαιοκαλλιέργειας για περιοχές Νatura και της ποικιλίας Κολλυρέικης». Για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Ηλείας – Ολυµπίας Μικελόπουλος Αθανάσιος

∆ΗΜΟΣ ΗΛΙ∆ΑΣ

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΑΠΟ ΚΟΥΒΕΛΗ – ΤΣΟΥΚΑΛΗ

Στο επίκεντρο οι αναπλάσεις Σελίδα 7

ΑΠΟ ΤΟ ΝΙΚΟ ∆ΟΥΦΕΞΗ

Οι πυρόπληκτοι περιµένουν ακόµα τις παρεµβάσεις Σελίδα 4

Σελίδα 3

Κάθε µήνα 8

Οι φορολογικές υποχρεώσεις του Οκτωβρίου

12


2

Σχόλια Ξέχασαν το διαχρονικό ρόλο των τέως δηµάρχων!

Κύριε ∆ιευθυντά, Την 2/10/2011 διάβασα το σχόλιο στην έγκριτη εφηµερίδα σας µε τίτλο «∆εν προσκλήθηκε». Πράγµατι δεν έλαβα καµία επίσηµη πρόσκληση, γραπτή ή προφορική να παρευρεθώ στην τελετή παράδοσης των Εργατικών Κατοικιών Ανδραβίδας. Φαίνεται ότι οι υπεύθυνοι του δήµου ξέχασαν (σκόπιµα;) την υποχρέωσή τους και την µπέρδεψαν µ’ αυτήν του ΟΕΚ. Ξέχασαν το διαχρονικό ρόλο των τέως δηµάρχων της πόλης της Ανδραβίδας (∆ιονυσίου Βατσή, Αθανασίου Χαντζή, ∆ηµητρίου Καγκελάρη, Ιωάννη Παπανδρέου) προκειµένου να βγάλουν µόνοι τους τις αναµνηστικές φωτογραφίες για έργο που άρχισε και ολοκληρώθηκε από άλλους. ∆εν πειράζει όµως. Οι µικρότητες είναι ίδιον των δοκανοιππέων. Οι πολίτες της πόλης της Ανδραβίδας και γνωρίζουν και θυµούνται.

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

[

]

Οικονοµία και ιεραρχία Για τα οικονοµικά µέτρα συζήτησε η Ιεραρχία και έδειχνε ιδιαίτερα προβληµατισµένη αλλά και έτοιµη να συµβάλει µέσα από δικές της πρωτοβουλίες για την αντιµετώπιση της ύφεσης. Και µπορεί η περίοδος να είναι εξαιρετικά κρίσιµη ή µπορεί η εκκλησία να δέχθηκε προσφάτως τα «βέλη» από πολλούς ως προς την έκτακτη εισφορά ή τη φορολόγηση ωστόσο η συντήρηση ιδρυµάτων και η παροχή βοήθειας σε ανήµπορους συνανθρώπους µας δείχνει το δικό της ξεχωριστό ρόλο. Στη φωτο ο Μητροπολίτης Ηλείας κ. Γερµανός από τη χθεσινή συνεδρίαση, έχοντας δίπλα του το Μητροπολίτη Σπάρτης. Και οι δύο σηµειώνουµε έχουν ασχοληθεί στο παρελθόν µε τα οικονοµικά της εκκλησίας... Χ.Π.

Η Κίνα της Ευρώπης

Μετά τιµής Ιωάννης Παπανδρέου τέως δήµαρχος Ανδραβίδας

Αντίθετος ο υπουργός; ∆ε φαίνεται να συµφωνεί ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Χρήστος Παπουτσής, στο σχέδιο κατάργησης λιµενικών σταθµών και λιµεναρχείων. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, µετά τα σχετικά δηµοσιεύµατα και τις πρώτες κρούσεις που έγιναν στον υπουργό. Μεταξύ των σταθµών που σχεδιάζεται η κατάργησή τους, συµπεριλαµβάνεται και ο Λιµενικός Σταθµός Παλουκίου, ωστόσο οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο υπουργός δεν επιθυµεί µε την κατάργησή τους να αφήσει ακάλυπτες τις περιοχές, οπότε υπάρχει ελπίδα… Μ.Κ.

Οργανωτικός γραµµατέας Στη θέση του Οργανωτικού Γραµµατέα της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ενώσεων Λιµενικού Σώµατος, εξελέγη ο πρόεδρος της Ένωσης Λιµενικών υπαλλήλων ΗλείαςΙονίων Νήσων κ. Γιάννης Τσιρώνης. Ο κ. Τσιρώνης είχε εκλεγεί σε πολύ καλή θέση στις πρόσφατες εκλογές της Οµοσπονδίας και για µία ακόµη φορά θα συµµετάσχει ενεργά στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ενώ παράλληλα είναι και µέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Παράλληλα, συµµετείχε και στις επισκέψεις που πραγµατοποίησαν τα διοικητικά συµβούλια των Οµοσπονδιών των Λιµενικών υπαλλήλων, των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής και της Αστυνοµίας, στους αρχηγούς των παραπάνω Σωµάτων, όπου τέθηκαν επί τάπητος τα προβλήµατα των Σωµάτων Ασφαλείας και ιδιαίτερα δόθηκε έµφαση στον οικονοµικό µαρασµό. Στα µέσα Οκτωβρίου αναµένεται να πραγµατοποιηθεί και µεγάλη ένστολη διαµαρτυρία. Μ.Κ.

Επίσκεψη ανθρωπιάς Κλιµάκιο της Ανθρώπινης Αλληλεγγύης θα επισκεφθεί το συνοικισµό «Ερµής» για να συζητήσει τα προβλήµατα που έχουν οι ένοικοι των λυόµενων καθώς και τα παιδιά. Μάλιστα θα µοιραστούν ρούχα, παπούτσια, τετράδια και γλυκίσµατα. Π Παύλ

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Θωµά αποστόλου, Ερωτηίδος µάρτυρος Ήταν µεταξύ των δώδεκα µαθητών του Κυρίου και ανήκε σε οικογένεια αλιέων. Ο Θωµάς, λοιπόν, µετά την Ανάσταση του Χριστού και την πρώτη εµφάνισή Του στους µαθητές, δυσπιστούσε σ’ αυτά πού του έλεγαν αυτοί. Αλλά ο Κύριος επανεµφανίστηκε στους µαθητές µέσα στο υπερώον, όταν µεταξύ τους βρισκόταν και ο Θωµάς. Τότε ο Κύριος προέτρεψε το Θωµά να ψηλαφήσει τις πληγές από τα καρφιά που Τον σταύρωσαν, και να µη γίνεται άπιστος, αλλά πιστός. Εκθαµβωµένος ο Θωµάς, προσκύνησε και ανεβόησε: “Ο Κύριός µου και ο Θεός µου”. Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2011 Σεργίου και Βάκχου µεγαλοµαρτύρων Σελήνη: 9 ηµ. Aν. Hλίου: 7.25’ ∆ύση Hλίου: 19.01’

Αστυνοµικός των ΜΑΤ χτυπά µε τα χέρια στο πρόσωπο τη φωτορεπόρτερ Τατιάνα Μπόλαρη χθες στην πλατεία Συντάγµατος µε αποτέλεσµα να την τραυµατίσει… Γ.Ρ.

Εµπιστοσύνη στις δικές του δυνάµεις Τον άχαρο ρόλο του «αντ’ αυτού» επέλεξε – προς τιµή του- να απενδυθεί θεσµικός εκπρόσωπος σηµαντικού κλάδου. Το αποτέλεσµα τον δικαίωσε, αφού και το στόχο του πέτυχε και (το σπουδαιότερο) κατάφερε να

«απογαλακτιστεί» από τον … προϊστάµενό του και ΚΑΚΟ σύµβουλό του. Εύγε!

∆ιογένης

Ο λόγος... στους πολίτες Ο αγώνας της επιβίωσης δύσκολος; Αν ήµουν νέος θα έκανα ληστεία. Αν ήµουν καλά στην υγεία θα έκανα και εγώ µία ληστεία για να επιβιώσω.

Επαρκούν τα χρήµατα που παίρνετε; ∆εν µπορώ να ζήσω µε αυτά που παίρνω αφού η σύνταξή µου είναι µόλις 378 ευρώ και το κράτος µου έχει δέσει χέρια και πόδια.

Τα παιδιά σας εργάζονται; ∆εν εργάζεται κανένα από τα παι-

διά µου ούτε υπάρχει µέλλον για να εργαστούν. Είµαστε όλοι πεθαµένοι

Την εισφορά την πληρώσατε; Την πλήρωσα την έκτακτη εισφορά που ήταν 175 ευρώ. Πλήρωσα από αυτά που δεν έχω.

5 ερ ωτ ήσε ις Πώς βλέπετε το µέλλον ; Το µέλλον διαγράφεται άσχηµο, η νέα γενιά δεν πρόκειται να επιβιώσει. ∆υστυχώς τα παιδιά δεν έχουν µέλλον.

Αθανάσιος Παναγιωτόπουλος Συνταξιούχος

«Συνθήκες Κίνας πάνε να δηµιουργήσουν στην Ελλάδα», είπε πρόσφα τα ευρω βουλευτής της Γαλλίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποκαλύπτοντας πλέον τους πραγµατικούς σκοπούς των εταίρων µας και των παγκόσµιω ν διαχειριστών του κεφαλαίου. Γίνετα ι σαφές πλέον, ότι η κατασκευασµένη οικονοµική κρί ση που Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr µαστίζει όλο τον paylopoulos2009@gmail.com κόσµο και την Ευρώπη, διογκώνεται σε χώρες όπως η Ελλάδα που η γεωπολιτική τους θέση και η ιδιοσυγκρασία του λαού τους µπορούν να αποτελέσουν σε συνδυασµό µε την οικονοµική ανεξαρτησία τους, τη βάση για τη µετατροπή τους σε ισχυρές δυνάµεις µε παρεµβατική πολιτική στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό όµως είναι αντίθετο µε τα συµφέροντα των εχόντων στα χέρια τους το κεφάλαιο και γι’ αυτό εφευρίσκουν τρόπους για την υποδούλωση τέτοιων κρατών µε τη µορφή που κάθε φορά το περιβάλλον ανέχεται…. Η ωµή απαίτηση της τρόϊκας για µείωση των µισθών στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό τοµέα και η κατάργηση µονιµότητας και συλλογικών συµβάσεων εργασίας, δεν εξυπηρετεί τίποτα άλλο παρά τα συµφέροντα των Γερµανών βιοµηχάνων που ετοιµάζονται να κάνουν «απόβαση» στην Ελλάδα. Η καθοδηγούµενη εκβιαστική τακτική που ακολουθείτε από την πλευρά της έχει ως κύριο στόχο τη µείωση του κόστους παραγωγής έτσι ώστε το παραγόµενο προϊόν στην Ελλάδα από γερµανικές εταιρείες να φεύγει και να πηγαίνει σε χώρες της Ευρώπης µε την ίδια τιµή που έχει σήµερα αλλά διασφαλίζοντας µεγαλύτερο κέρδος. Κάτι που έγινε και πριν από αρκετά χρόνια στην Κίνα, όταν µετακόµισα ν εκεί µεγάλες εταιρείες όπως η Μοτορόλα και άλλες βαριές βιοµηχανίες, όπου εκεί κατασκεύαζαν το κύριο προϊόν και µετά το µετέφεραν στη χώρα της µητρικής τους εταιρίας, για να του κολλήσουν την ετικέτα της χώρας της έδρας της ετα ιρίας για να διοχετευθεί στην αγορά. Όµως η απόσταση από την Ευρώπη πλέον της χώρας της ανατολής είναι µεγάλη και βρήκαν την Ελλάδα που εκµηδενίζει το θέµα της απόστασης για να εφαρµόσουν την ίδια τακτική. Στόχος τους δεν είναι κανένας άλλος από το να µα ς κάνουν την «Κίνα» της Ευρώπης….


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα 1910: Ορκίζεται η πρώτη κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου. 1925: Μετά το πραξικόπηµα του στρατηγού Πάγκαλου, αρχίζει η εφαρµογή της λογοκρισίας και του στρατιωτικού νόµου. 1927: «Ο Τραγουδιστής της Τζαζ» µε πρωταγωνιστή τον Αλ Τζόλσον είναι η πρώτη οµιλούσα κινηµατογραφική ταινία που κάνει πρεµιέρα στη Νέα Υόρκη. 1973: Αρχίζει ο πόλεµος του Γιοµ Κιπούρ, µεταξύ Ισραηλινών και Αράβων.

Χρονολόγιο 6 Οκτωβρίου 1962

ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΟΓΑ Συµπληρωθέντες αρµοδίως εξετέθησαν από χθες εις το ενταύθα ∆ηµαρχείον οι κατάλογοι των υποχρέων καταβολής εισφοράς υπέρ του ΟΓΑ εκ της περιοχής του δήµου Λετρίνων δια το τρέχον έτος. Οι υπόχρεοι ανέρχονται εις 883 ούτοι δε έχουν το δικαίωµα ενστάσεως εντός της καθορισµένης προθεσµίας.

1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 31 Οκτωβρίου α)Τελευταία ηµέρα για την καταβολή της έβδοµης δόσης(7/8) του φόρου εισοδήµατος των προσωπικών εταιρειών(ΟΕ,ΕΕ,κλπ) που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας και έκλεισαν ισολογισµό την 31/12/10. β) Τελευταία ηµέρα για την καταβολή της έκτης δόσης (6/8) του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων (ΑΕ,ΕΠΕ κλπ) που έκλεισαν ισολογισµό την 31/12/2010 17 Οκτωβρίου γ) τελευταία ηµέρα υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και καταβολή της πρώτης δόσης (1/8) ή ολόκληρου του φόρου που αναλογεί , από τα νοµικά πρόσωπα {Ο.Ε.Ε.Ε.-Κοινοπραξίες-Κοινωνίες) που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας και έκλεισαν ισολογισµό την 30/6/2011.

2.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

Γιατί θα πληρώσω!

Θ

ριο στο εργοτάξιό µου, α πληρώσω µέχρι να που έφτιαξα για να στεεξαντλήσω αυτό που µε γάσω την επιχείρηση που κόπο και µόχθο απόονειρεύτηκα στα πρότυπα κτησα δουλεύοντας µαθητής των µικροµεσαίων ευρωστα χωράφια, φοιτητής στην οιπαϊκών και το γέµισα κοδοµή, επιστήµονας στο εργοµέσα κι έξω µε ΄΄παλιοσίτάξιο, γιατί είµαι πετραδάκι δερα΄΄, γιατί πίστεψα ότι αυτής της χώρας και δεν ανέχοκαι στην Ελλάδα το όνειρο µαι η πνευµατική και χειροναείναι ευρωπαϊκό και γιατί κτική µου εργασία τόσων δεν αντιλήφθηκα ότι οι δεκαετιών να πάει στράφι. ΄΄επαγγελµατίες πολιτικοί Θα πληρώσω για τ’ αυµας ΄ θα την κατέτασσαν τοκίνητο, αυτό που µου ΄΄µεταµε την τακτική τους σε πούλησε΄΄ το κράτος στη Του Νίκου Αχ. ∆ιάκου* διαφθορά , ποιο ψηλά και διπλάσια τιµή απ’ ότι το πουαπό την υποσαχάρια δηλάνε οι βιοµηχανίες και το πληµοκρατία του αφρικανικού ρώνουν οι ΄΄συγκάτοικοί µας΄΄ κράτος του Μπενίν. ευρωπαίοι πολίτες γιατί αυτό το Θα πληρώσω γιατί ανατριχιάζω στη σκέψη αυτοκίνητο είναι το αεροπλάνο που το κράτος δεν µου διασφάλισε, το τρένο που µου µιας νέας εµφύλιας σύρραξης. έκοψε, το λεωφορείο που µε µεταφέρει µέσω Θα πληρώσω γιατί θέλω να εξακολουθήσω να ζω σ’ ένα κράτος µε νόµους και ιστορία ενός φονικού δρόµου. Θα πληρώσω για τις σπουδές µου και τέτοιο θέλω να το παραδώσω στα παιδιά στο εξωτερικό (φόρος επιτηδεύµατος) και µου. Θα πληρώσω γιατί φταίω που ανέχτην επιστηµονική µου κατάρτιση και κατάκτηση, γιατί είχα το βλακώδες όνειρο του θηκα µια πελατειακή δηµοκρατία. επαναπατρισµού και ήλθα να δουλέψω και να Θα πληρώσω γιατί έκλεισα τα µάτια στην προσφέρω στην πατρίδα την στιγµή που τυ- πραγµατικότητα και φαλκίδεψα την αλήχάρπαστοι γυρολόγοι στο εξωτερικό εξύφαι- θεια. ναν, µαζί µε συναδέλφους τους της γενιάς Θα πληρώσω για να είµαι αυτός που αύριο του πολυτεχνείου και ακόµη επί πτυχίο, την θα πει όχι σε αργόσχολους επαγγελµατίες ΄΄άλωση των Ελλήνων΄΄ κι εγώ τους στήριζα. πολιτικούς που θα έχουν έλθει αυτόκλητοι Θα πληρώσω γιατί αυτή η οµάδα µε να ΄΄προσφέρουν΄΄ στο έθνος. ελάχιστες διαφοροποιήσεις και εναλλαγές Για όλους αυτούς τους λόγους θα πληρώσω. απεργάστηκε την αποβιοµηχάνιση της Ελ- Και δε θα πειθαρχήσω στην Τρόϊκα και στην λάδας (φόρος αλληλεγγύης) . Έκλεισε τη κυβέρνηση , αλλά στην Ελλάδα και στην NISSAN, την CITROEN , την RENAULT , καρδιά µου. το Αιγαίο, την Πειραϊκή Πατραϊκή , τις υφανΈνα πράγµα όµως µε λυπεί αφάντατουργικές βιοµηχανίες , τις ναυπηγοεπι- στα, ότι θα πληρώσω όσα και ο παρ’ ολίγον σκευαστικές µονάδες , τις χαρτοποιίες και πρωθυπουργός της Ελλάδας Άκης Τσοχαέκανε τους Έλληνες να τρώνε ροβίτσα Αυ- τζόπουλος στραλίας και λεµόνια Αργεντινής κι εγώ δε * Ο Νίκος Αχ. ∆ιάκος είναι µηχ/γος-ηλεκ/γος, µίλησα. Θα πληρώσω για το µεταλλικό κτί- µηχανικός, αντιπρόεδρος ΠΕΣΕ∆Ε

∆ανεικά και αγύριστα Στην ι στοσελίδα της Γενι κής Γραµµατείας Πληροφορικών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών αναρτήθηκαν οι επωνυµίες 6000 επιχειρήσεωνοφειλετών του ∆ηµοσίου, οι οποίες οφείλουν συνολικά 30 δις ευρώ από φόρους και καταπτώσεις εγγυήσεων. Θα ακολουθήσει η ανάρτηση και οφειλετών φυσικών προσώπων, προαναγγέλει το Υπουργείο, προς αγαλίαση των κυνηγών «κεφαλών», γιατί επί της ουσίας ισχύει απόλυτα πως πρόκειται για δανεικά και αγύριστα. Αν προσέξουµε τον κατάλογο θα καταλάβουµε ότι πραγµατικά πρόκειται για δανεικά και αγύριστα, αφού στην κορυφή φιγουράρουν οφειλέτες, οι οποίοι υπάρχουν µόνο στα χαρτιά ή είναι πρώην και νυν ∆ΕΚΟ, όπως ΟΣΕ µε οφειλές, 1,3 δις ευρώ, Ολυµπιακή Αεροπορία µε 164 εκατ ευρώ και ακολουθούν ατελείωτος κατάλογος δηµοσίων εταιρειών, αλλά και ανύπαρκτων ιδιωτών, όπως ΓΡΑΜΜΗ ΑΕ, ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ κλπ. Έγινε η α νακοί νω ση λοιπόν, θα ακολουθήσουν και άλλες και λοιπόν τι έγινε; Μήπως πρόκειται να εισπραχθεί κάτι, ή απλά πρέπει να ικανοποιούµαστε µε το γεγονός ότι το κράτος έχει «Λαµβάνειν» 30 δις ή 300 και τελικά ποιος ξέρει πόσα ακριβώς; Το πρόβληµα όµως δεν είναι επικοινωνιακό και ανακοινώσεων, αλλά απόλυτα ουσιαστικό και θα είχε αξία η όποια ανακοίνωση αν συνοδευόταν µε µέτρα ασφαλούς είσπραξης των οφειλών, αλλά και µε µέτρα αυστηρής τιµωρίας των δηµόσιων λειτουργών που συνέβαλαν στη

Οι φορολογικές Υποχρεώσεις Του Οκτωβρίου 2011

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

31 Οκτωβρίου Τελευταία ηµέρα για την καταβολή της πρώτης δόσης ή ολόκληρου του ποσού φόρου εισοδήµατος που βεβαιώθηκε τον Σεπτέµβριο 2011.

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου epimall@yahoo.gr

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΩΝ 17 Οκτωβρίου Υποβολή δηλώσεων και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος κατά το µήνα Σεπτέµβριο 2011: α) Από κινητές α ξίες που προκύπτουν στην Ελλάδα η προέρχονται από την αλλοδαπή. β) Από τόκους δανείων, πιστώσεων η καταθέσεων που καταβλήθηκαν ή πιστώθηκαν στους δικαιούχους τον Σεπτέµβριο 2011. γ) Από αµοιβές και αποζηµιώ σεις µελών του ∆.Σ.που βαρύνουν την ΑΕ και αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδά της και καταβλήθηκαν η πιστώθηκαν στους δικαιούχους τον Σεπτέµβριο 2011.Με την παρακράτηση του φόρου 35% εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων. δ) Από έσοδα εργοληπτών τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών η λιµενικών προσόδων που καταβλήθηκαν η πιστώθηκαν στους δικαιού-

ΕΥΓΕΝΙΑ ΚΟΡΚΟΛΗ

Οικονοµοτεχνικές µελέτες- Λογιστικά

Προκηρύχτηκε το Μέτρο 123 Α «Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» Το πρόγραµµα αφορά τη µεταποίηση, συσκευασία, εµπορία, αποθήκευση των γεωργικών προϊόντων που ανήκουν στους παρακάτω τοµείς: Κρέας, γάλα, αυγά και πουλερικά, µέλι, σηροτροφία και άλλα είδη (σαλιγκάρια), δηµητριακά, ελαιούχα προϊόντα, οίνος, οπωροκηπευτικά, µανιτάρια, άνθη, ζωοτροφές, σπόροι και πολλαπλασιαστικό, φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά. Ποσοστό επιχορήγησης 50% Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων ενίσχυσης λήγει στις 28-12-2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 15.00.

Παράταση προγράµµατος νέα καινοτοµική επιχειρηµατικότητα έως 18/10/2011 Το πρόγραµµα επιδοτεί έργα µε ποσοστό 60%.

Για περισσότερες πληροφορίες Μιαούλη 5- Πύργος Τηλ: 262102012 Φαξ: 262102013 Email: ekorkoli@otenet.gr

χους κατά τον Σεπτέµβριο 2011. ε) Από αµοιβές δικηγόρων για εργατικές η αυτοκινητιστικές υποθέσεις, που καταβλήθηκαν τον Σεπτέµβριο 2011. Από 20 Οκτωβρίου µέχρι 4 Νοεµβρίου, ανάλογα µε το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, υποβολή προσωρινής δήλωσης και καταβολή του παρακρατηθέντος φόρου εισοδήµατος µισθωτών υπηρεσιών, για τις αποδοχές των µισθωτών που καταβλήθηκαν κατά το µήνα Σεπτέµβριο.

3.ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ

∆ηλώσεις Φ.Π.Α. Μέχρι 20 Οκτωβρίου ΑΦΜ 1,2 Μέχρι 21 « ΑΦΜ 3,4 Μέχρι 24 « ΑΦΜ 5,6 Μέχρι 25 « ΑΦΜ 7,8 Μέχρι 26 « ΑΦΜ 9,0 *Υποβολή περιοδικής και καταβολή του 40% ή ολόκληρου του ποσού ΦΠΑ για τις συναλλαγές του Σε-

Γράφει ο συνεργάτης µας ΝΙΚΟΣ ∆ΟΥΦΕΞΗΣ Σύµβουλος επιχειρήσεων

πτεµβρίου, από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ΄κατηγορίας του ΚΒΣ. *Υποβολή περιοδικής δήλωσης και καταβολή του 40% ή ολόκληρου του ποσού ΦΠΑ για τις συναλλαγές Ιουλίου – Σεπτεµβρίου, από τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α ή Β κατηγορίας του ΚΒΣ. *Υποβολή δήλωσης intrastate για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και απο-

κτήσεις που έγιναν το µήνα Σεπτέµβριο ,από επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Α,Β και Γ κατηγορίας του ΚΒΣ * Υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκω ν (listing) για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις που έγιναν κατά το µήνα Σεπτέµβριο από όλες τις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές συναλλαγές, ανεξαρτήτως κατηγορίας τηρούµενων βιβλίων του ΚΒΣ. * Μέχρι 26/10/11 υποβάλλουν τις ανωτέρω δηλώσεις ηλεκτρονικά όλοι οι υπόχρεοι. *Αν η δήλωση είναι πιστωτική ή µηδενική υποβάλλεται ηλεκτρονικά µέχρι 31 Οκτωβρίου. Μέχρι 17 Οκτωβρίου Υποβολή του ηµερολογίου διαφηµίσεων από τα ΜΜΕ (εφηµερίδες,περιοδικά,ραδιόφωνα,τηλεοράσεις) για το δίµηνο Ιουλίου-Σεπτεµβρίου.

4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ

δηµιουργία των χρεών.

∆εν γίνεται να δεχτούµε ότι δηµιουργήθηκαν µόνα τους, ή µε µόνη την ευθύνη των επιχειρηµατιών, των τραπεζιτών και των διοικητών των χρεοκοπηµένων ∆ΕΚΟ, υπάρχουν πίσω απ’ αυτούς δηµόσιοι λειτουργοί που παρέβησαν το καθήκον τους και πολιτικοί που επέβαλαν τις λάθος επιλογές. Άρα λοιπόν, πρέπει να γίνει ξεκαθάρισµα σε βάθος και δεν αρκεί µόνο η ανακοίνωση προθέσεων ούτε η εντυπωσιακού τύπου τακτοποίηση και είσπραξη των όποιων θετικών εντυπώσεων, από τους µη γνωρίζοντες λίγα περισσότερα απ’ όσα φαίνονται. Θεω ρείται σίγουρο πως οι δανειστές µας, µόλις είδαν τον κατάλογο, ζήτησαν την άµεση είσπραξη, αλλά εισέπραξαν αδυναµία, άρνηση ή οτιδήποτε άλλο, εκτός της ουσίας του προβλήµατος που ασφαλώς είναι η είσπραξη των χρωστούµενων. Τέτοια περόπτω ση βέβα ια δεν υπάρχει, οπότε συνεχίζεται ο δανεισµός, άγνωστο µέχρι πότε, αφού ανάκαµψη δε φαίνεται στο άµεσο µέλλον και φυσικά συνεχίζει να βαθαίνει η εξάρτηση της χώρας από τα γνωστά ξένα πολιτικά και οικονοµικά κέντρα. Και βέβαια αν προσέξουµε τον κατάλογο των οφειλετών και την προέλευση των οφειλών, θα διαπιστώσουµε ότι ένα µεγάλο τµήµα του λεγόµενου δηµόσιου χρέους, ίσως το 50%, υφίσταται εξ αιτίας των οφειλών ιδιωτών και ∆ΕΚΟ προς το ∆ηµόσιο, µε ό,τι συνεπάγεται αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά τις αιτίες και αφορµές της επαπειλούµενης χρεοκοπίας µας.

ΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΟΖΥΓΙΑ ΑΡΘ, 20 Κ.Β.Σ.

Η προθεσµία που έληξε την 30 Σεπτεµβρίου, παρατείνεται για το πρώτο 15νθήµερο του Οκτωβρίου, ανεξαρτήτως τελευταίου ψηφίου ΑΦΜ.

5. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΟΥΣ

Προθεσµία: Για τους υποκείµενους στο ΦΠΑ,, µέσα στι ς προθεσµίες των δηλώσεων ΦΠΑ, άλλως µέχρι 10 Οκτωβρίου . α) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους παρεπιδηµούντων για τα έσοδα του Σεπτεµβρίου των επιχειρήσεων Κάµπιγκ, ενοικιαζόµενων δωµατίων , ξενοδοχείων κλπ. β) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του Σεπτεµβρίου των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων, ζυθοπωλείων, µπαρ κλπ. γ) Υποβολή δήλωσης και καταβολή στο ∆ήµο του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων του Σεπτεµβρίου των επιχειρήσεων νυκτερινών κέντρων, αιθουσών χορού κλπ καταστηµάτων που διαθέτουν ποτό και θέαµα.


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Οι πυρόπληκτοι του 2007 περιµένουν ακόµα...

Ο

ι πυρόπληκτοι της Ηλείας και της Αχ αΐα ς περιµένουν ακόµη τα χρήµατα του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) που ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2007, αναφέρουν σε ερώτησή τους οι βουλευτές της ∆ηµοκρατικής Αριστεράς Φώτης Κουβέλης και Νίκος Τσούκαλης, επισηµαίνοντας πως η δύσκολη οικονοµική κατάσταση των πυρόπληκτων επιδεινώνεται, καθώς δίχως την αρωγή του Ταµείου, αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους για την ανέγερση των οικιών τους, απειλούνται µε κατασχέσεις από εργολάβους και µε πρόστιµα από το ΙΚΑ.

Οι δύο βουλευτές ερωτούν τους υπουργούς Οικονοµικών και Υποδοµών, ποιο είναι το συνολικό ποσό των πόρων του ΕΤΑΕΑ, ποια έργα χρηµατοδοτούνται σήµερα από αυτούς, µε ποια διαδικασία καταλήγουν οι πόροι στους δικαιούχους και πότε αυτοί θα λάβουν την επόµενη πληρωµή.

της ερώτησης έχει ως εξής: «Αφορµή για την ίδρυσην του Ειδικού Ταµείου Αντιµετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ) ήταν οι µεγάλες οικονοµικές ανάγκες που προέκυψαν για την ανακούφιση των πυρόπληκτων µετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2007. Από δωρεές πολιτών και φορέων υπέρ των πυροπαθών, είχαν συγκεντρωθεί 211 εκα-

Αναλυτικότερα, το κείµενο

τοµµύρια ευρώ, εκ των οποίων ένα πολύ µεγάλο ποσό είχε µείνει αδιάθετο, εξαιτίας κυρίως του γεγονότος ότι το Ταµείο παρέµενε επί µακρό διάστηµα αδρανές και χωρίς διοίκηση. Στις 31 ∆εκεµβρίου 2010 το ΕΤΑΕΑ καταργήθηκε στο πλαίσιο των αναδιαρθρώσεων και συγχωνεύσεων δηµοσίων οργανισµών. Πριν την κατάργησή του, στις 7 Σεπτεµβρίου 2010, καταθέσαµε σχετική ερώτηση (αριθ. πρωτ. 2471) στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, αναφορικά µε την τύχη των λοιπών πόρων του ταµείου που ανέρχονταν τότε στα 135 εκατ. περίπου και µε το αν θα κατέληγαν αποκλειστικά στους δικαιούχους πυρόπληκτους. Το Υπουργείο Οικονοµικών στην απάντησή του, διαβεβαίωνε ότι «οι πόροι του Ταµείου,

Ερώτηση των βουλευτών Φώτη Κουβέλη και Νίκου Τσούκαλη για τα χρήµατα του Ειδικού Ταµείου

των». Με την κατάργηση του Ταµείου, ορίστηκε εκκαθαρίστρια, προκειµένου να αναλάβει τη διαχείριση των πόρων το ∆24 Οικονοµικό Τµήµα. Η απόφαση υπεγράφη µε καθυστέρηση περί τα τέλη Απριλίου, χωρίς οι δικαιούχοι να λάβουν τη χρηµατική βοήθεια, καθώς το Υπουργείο Υποδοµών ζήτησε 17.000.000 ευρώ και έλαβε

που προέρχονται από δωρεές νοµικών και φυσικών προσώπων, είναι εγγυηµένοι και κατατεθειµένοι σε ειδικό λογαριασµό στην ΤτΕ. (…) διασφαλίζεται ότι µετά την κατάργηση του Ταµείου την 1.1.2011, οι αδιάθετοι πόροι του θα χρησιµοποιηθούν αποκλειστικά και µόνο για την υλοποίηση των σκοπών που έχουν θέσει οι δωρητές των χρηµά-

µόλις 2.000.000 ευρώ. Είναι προφανές, ότι εξ αυτού του γεγονότος, η ούτως ή άλλως δύσκολη οικονοµική κατάσταση των πυρόπληκτων επιδεινώνεται, καθώς δίχως την αρωγή του Ταµείου, αδυνατούν να αποπληρώσουν τις οφειλές τους για την ανέγερση των οικιών τους, απειλούνται µε κατασχέσεις από εργολάβους, µε πρόστιµα από το ΙΚΑ κλπ. Σε επικοινωνία πυρόπληκτων µε αρµοδίους του Υπουργείου Οικονοµικών, τους µεταφέρεται ότι δεν υπάρχουν εκκρεµότητες και ότι ικανοποιούνται όλα τα αιτήµατα του Υπουργείου Υποδοµών, ενώ σε αντίστοιχη τηλεφωνική συνοµιλία µε αρµοδίους του Υπουργείου Υποδοµών, τους αναφέρθηκε ότι «ίσως να υπάρχουν τα µισά χρήµατα στο

λογαριασµό από το συνολικό ποσό της 31.12.2010» και ότι δεν θα λάβουν αποζηµιώσεις µέχρι το τέλος του 2011. Με βάση τα προαναφερόµενα, ερωτώνται οι αρµόδιοι Υπουργοί:

Ποιο το συνολικό ποσό των πόρων του ΕΤΑΕΑ µετά την κατάργησή του και την ανάληψη της διαχείρισης διάθεσής τους από τη ∆24 Οικονοµικό Τµήµα, ποια έργα χρηµατοδοτούνται σήµερα από αυτούς, µε ποια χρονοδιαγράµµατα; Με ποια διαδικασία καταλήγουν οι πόροι στους δικαιούχους; Πότε θα λάβουν οι πυρόπληκτοι την επόµενη πληρωµή;» Οι ερωτώντες βουλευτές Φώτης Κουβέλης Νίκος Τσούκαλης

ΣΤΟ ΡΟΥΠΑΚΙ

Τραυµατίστηκε ποδηλάτης

Στο πόδι τραυµατίστηκε χθες το µεσηµέρι ένας αλλοδαπός, υπήκοος Αλβανίας, όταν Ι.Χ. αυτοκίνητο προσέκρουσε µε το ποδήλατο που οδηγούσε στην περιοχή του Ρουπακίου. Το Ι.Χ. αυτοκίνητο εγκατέλειψε τον τραυµατία στο σηµείο, ο οποίος αρχικά διακοµίστηκε στο Κέντρο Υγείας Γαστούνης και στη συνέχεια, µε δικό του µέσο, στο Νοσοκοµείο του Πύργου. Τα τραύµατα ωστόσο του ποδηλάτη ήταν ελαφρά.

∆ΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΓΟΝΕΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΙ∆ΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

«∆ε δέχονται το παιδί µου…» Ο

ι ελλείψεις και τα διοικητικά κενά στους παιδικούς σταθµούς του δήµου Ανδραβίδας- Κυλλήνης φάνηκαν νωρίς χθες το πρωί µε τον καλύτερο τρόπο, όταν γονέας διαµαρτυρήθηκε ότι δε γινόταν δεκτό το παιδί του από τον Παιδικό Σταθµό Λεχαινών.

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

«Έκανα τα χαρτιά µου από τους πρώτους και σήµερα µου είπαν ότι δεν µπορούν να πάρουν το παιδί µου γιατί είναι τεσσάρων ετών, γιατί δεν υπάρχει προσωπικό κ.α.» κατήγγειλε

στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Φώτης Μπραούλης και συνέχισε: «Άλλα παιδιά τα πήραν, το δικό µου γιατί δεν το παίρνουν; Έχω τρία παιδιά και εργάζοµαι, δεν έχω να το αφήσω κάπου». Ωστόσο, ο Παιδικός Σταθµός Λεχαινών απάντησε στην εφ. «Πατρίς» ότι από τις 50 αιτήσεις της φετινής χρονιάς έχουν ήδη απορροφηθεί 32 παιδιά, ενώ τα υπόλοιπα θα απορροφηθούν µέσα στις επόµενες µέρες, ενδεχοµένως από τη ∆ευτέρα, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης του νέου προσωπικού. Αυτή τη

στιγµή στον Παιδικό Σταθµό Λεχαινών απασχολείται ένα άτοµο και µία ακόµα εθελόντρια που κάνει πρακτική, ενώ έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις για µια µαγείρισσα και µια βρεφονηπιοκόµο». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

«Πήραν άλλα παιδιά στον παιδικό σταθµό και το δικό µου δεν το δέχονται» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο κ. Φώτης Μπραούλης.

ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΤΟ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ

Π

Επτά στρέµµατα και µία αγροικία έντε στρέµµατα αγροτικής έκτασης, δύο µε καλαµιές και µία αγροικία αποτεφρώθηκαν από φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το µεσηµέρι στην περιοχή του Σκουροχωρίου. Η φωτιά άρχισε από αρδευτικό κανάλι και επεκτάθηκε σε λιοστάσια και σε εκτάσεις µε χαµηλή βλάστηση ενώ προκάλεσε ζηµιές και σ’ ένα παλιό πλίθινο

αγροτόσπιτο. Στο σηµείο έφθασαν τέσσερα οχήµατα και 12 άντρες οι οποίοι προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς. Μετά από δύο ώρες την είχαν θέσει υπό πλήρη έλεγχο. Μέχρι και αργά το βράδυ είχαν εκδηλωθεί και άλλες φωτιές σε άλλα σηµεία τις οποίες η πυροσβεστική κατάσβεσε εν τη γένεσή τους.


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Θανάσης Χρονόπουλος

Γιώργος Πόθος

Αθανάσιος Κίκος:

Βασίλης ∆ηµητρούκος :

«300 ευρώ για 12µελή οικογένεια!»

«Μόνο ο Θεός ξέρει...»

«Στη φυλακή θα πάµε...»

Παίρνω 800 ευρώ αλλά δεν φτάνουν να πληρώσω ∆ΕΗ, νερό, ΟΤΕ και χώρια που θα έρθουν τα υπόλοιπα. Πού να τα βρούµε τα λεφτά, που µας αφαίρεσαν και λεφτά, µας έκοψαν επιδόµατα… Αυτούς που τα τρώνε δεν τους πιάνουν, εµάς κυνηγούν. Τον φτωχό κόσµο… Τα χαράτσια ο Θεός ξέρει πώς θα τα πληρώσουµε. Άµα δεν έχουµε, πώς θα πληρώσουµε;

Παίρνω σύνταξη 250 ευρώ από τον ΟΓΑ. Βγαίνω πλούσια… Ζω σαν σκυλί. Κοντεύω να βγω διακονιά για να ζήσω. Πώς να βγει. Τα έφτιαξε καλά η κυβέρνηση. Κοίταξαν µόνο να φάνε. Και όλο µιλούν για χαράτσια. Στη φυλακή θα πάµε. Ας έρθουν εκεί να τους πληρώσουµε.Εκεί µαςκατάντησαν. Και να λέτε µην αρχίσει εµφύλιος.

«∆εν ανοίγουµε την τηλεόραση...»

Είµαστε εγκαταλειµµένοι κι από κυβέρνηση κι από όλους. ∆εν ξέρουµε τι να κάνουµε και υπάρχει ακρίβεια. Παίρνω 300 ευρώ και η οικογένειά µου είναι 12µελής. Είναι πολύ δύσκολα. Η ζωή και η καρδιά µου ξέρει πώς τα βγάζω πέρα. Το χαράτσι δεν έχω να το πληρώσω. ∆εν έχω και δε θα πληρώσω.

«Μια σύνταξη κατάφερα να βγάλω και εγώ και µου τη ψαλιδίζουν απ’ όλες τις µεριές. Έρχονται έκτακτες εισφορές, χαράτσι για το σπίτι, µείωσαν το αφορολόγητο, καταστραφήκαµε. Χθες µας έλεγαν ότι δεν θα πάρουν νέα µέτρα και σήµερα το πρωί µας ανακοίνωσαν κι άλλα. Φοβόµαστε πια να ανοίξουµε την τηλεόραση. Τι άλλο θέλουν από εµάς;»

ΟΙ ΗΛΕΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥΣ – ∆ΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΝ ΑΛΛΟ ΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ

Ο

«∆εν έχουµε… ∆εν πληρώνουµε…»

ένας «κεραυνός» µετά τον άλλον. Μια ζωή αγώνας και αγωνία για την επιβίωση. Μια ζωή να βάζουµε το χέρι στην τσέπη. Μια τσέπη άδεια… Και ενώ οι µισθοί και οι συντάξεις παίρνουν την κατιούσα, και ενώ τα έσοδα δεν φτάνουν για να καλυφθούν ανάγκες βασικές, νέοι φόροι και χαράτσια έρχ ονται να µας οδηγήσουν στην απόγνωση.

Σε µια περίοδο που οι πολίτες παρακολουθούν σαστισµένοι τις εξελίξεις, που δεν ξέρουν τι θα ξηµερώσει η επόµενη ηµέρα, που δεν µπορούν ούτε τις βασικές και ανελαστικές τους υποχρεώσεις να καλύψουν, που δεν µπορούν να εξασφαλίσουν ούτε καν τα πάγια έξοδα, καλούνται να πληρώσουν γι’ άλλη µια φορά. Χαράτσια, «κεφαλικούς φόρους», εισφορές, έχουν γίνει ο σύγχρονος εφιάλτης που δεν κρύβεται πια, που είναι εδώ και α παιτεί να πληρω θεί για να πά ψει να στοιχειώ νει τις µέρες και τις νύχτες τους. «∆ε χρωστάµε δεκάρα σε κανέναν. ∆εν έχουµε να πληρώσουµε. ∆εν έχουµε καµία ευθύνη για το χρέος. ∆εν αναγνωρίζουµε το χρέος που δηµιούργησε η πλουτοκρατία και οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν. ∆ε θυσιάζουµε το µέλλον των παιδιών µας. ∆ε θέλουµε να πληρώσουµε. Αρνούµαστε τα χαράτσια» τονίζουν οι πολίτες. Αλλά, ποιος του ακούει; Από την πλευρά της, η κυβέρνηση θέτει το εκβιαστικό δίληµµα «Πληρώστε για να σας πληρώσουµε». Κι αυτό, ακόµη και έναντι όσων δεν έχουν πόρους. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος κάλεσε τους Έλληνες να πληρώσουν τις έκτακτες εισφορές και το τέλος ακινήτων, προκειµένου να πληρωθούν µισθοί, συντάξεις και να εξοφληθούν οι κρατικοί τίτλοι. Ο υπουργός Οικονοµικών µίλησε για ασφαλείς υπολογισµούς ως προς τις ταµειακές ροές της χώρας, αλλά εµµέσως πλην σαφώς

Μια κοινωνία που «βράζει»...

έστειλε το µήνυµα πως η παύση πληρωµών µπορεί και να µην αποφευχθεί, αν δεν πληρωθούν πρόσθετοι φόροι και τέλη στο προσεχές τρίµηνο. Το ενδεχόµενο αυτό φαντάζει όλο και πιο απειλητικό, µετά τη

∆ιονύσιος Κατσίγιαννος

Θεόδωρος Χρονάς:

Πολυνείκης Τσαρδούλιας:

«Σηµασία δεν έδινε κανείς...»

«Είµαστε ζωντανοί πεθαµένοι..»

«Να κόψουν το λαιµό τους...»

«Για ποιο λόγο να πληρώσω; Πήγαινα συνέχεια στο στρατιωτικό νοσοκοµείο της Πάτρας και στο Ρίο και δεν µου έδινε κανείς σηµασία. Τώρα που τυφλώθηκα από το ένα µάτι τελείως δεν µε αναλαµβάνει κανείς. Αυτό είναι το κράτος για το οποίο θα πρέπει να πληρώσω και άλλα χαράτσια;»

Έχουµε πεθάνει, έχουµε στεγνώσει. Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν θα γίνουµε Ινδία, αλλά όχι Ινδία, ούτε Μπαγκλαντές, χειρότερα θα καταντήσουµε απ’ αυτούς τους φόρους. Μας έχει τελειώσει. Από την µια δεν θα γίνουµε Ινδία κι από την άλλη πάνε να µας κόψουν το κεφάλι. Υπάρχει ζωή; Πώς θα ζήσουµε; Είµαστε ζωντανοί πεθαµένοι.

Το «χαράτσι» που επέβαλαν δεν το πληρώνω, αφενός γιατί αρνούµαι να πληρώσω κάτι που δε χρωστάω και αφετέρου γιατί δεν έχω. Το χρέος που αυτοί επικαλούνται δεν το έχει δηµιουργήσει ο εργαζόµενος λαός. Το έχουν δηµιουργήσει αυτοί. Εγώ αναρωτιέµαι, εµείς παίξαµε τα χρήµατα των ασφαλιστικών ταµείων στα χρηµατιστήρια; Να κόψουν το λαιµό τους!

νέα µετάθεση εκταµίευσης της έκτης δόσης των 8 δισ. ευρώ µέσα στο Νοέµβριο. Χαρακτηριστική, της δραµατικής κατάστασης, είναι φράση κορυφαίου στελέχους του υπουργείου Οικονοµικών ότι «τα ταµειακά

Πολιτεία και πολίτες σε αντίθετη κατεύθυνση... ∆ύο ξένοι πια, στον ίδιο τόπο. Οι παράγοντες της πρώτης ανησυχούν ότι το Ταµείο πάλι θα µείνει άδειο και ζητούν. Οι δεύτεροι αδυνατούν. ∆εν πληρώνουν όχι γιατί δε θέλουν αλλά γιατί δεν µπορούν. Μια κοινωνία που «βράζει» είναι έτοιµη να αντισταθεί. Σχέδια, οράµατα και προγράµµατα για το µέλλον πάνε χαµένα. Ο πήχης ανέβηκε πολύ ψηλά για να πέσει κατακόρυφα... διαθέσιµα φθάνουν µέχρι εκεί που φθάνουν». Και ο χρόνος αυτός προσδιορίστηκε στα µέσα Νοεµβρίου από τον Ευάγγελο Βενιζέλο, ο οποίος διαχώρισε τους Έλληνες µεταξύ εκείνων που είναι συνεπείς και πληρώνουν και εκείνων που δεν πληρώνουν. Σαφής, βέβαια, ο διαχωρισµός όταν γίνεται µεταξύ των φοροφυγάδων και των συνεπών φορολογουµένων. Εντούτοις σε αυτή τη συγκυρία και µετά από ενάµιση χρόνο φοροµπηχτικής πολιτικής, η κυβέρνηση κάθε άλλο παρά δικαιούται να εναντιώνεται έναντι των πολιτών που έχει αποστραγγίξει… Πέλυ Μπεβούδα Στάθης Πουλιάσης Νάνσυ Σπυροπούλου

Φώτης Γιαννακόπουλος:

«Θα τον κρεµάσω στην κουκουνάρα...» ∆εν έχω να πληρώσω κανένα χαράτσι. Και όποιος έρθει στο σπίτι µου να µου πει για χαράτσι, θα του κρεµάσω το κεφάλι στην κουκουνάρα, ανάποδα. Να φύγουν οι απατεώνες και οι κλέφτες, να φέρουν τα χρήµατα και να µη ζητούν από εµάς που δεν έχουµε να ζήσουµε.

Αδιάφορο είναι τούτο στην Ε.Ε. ή το ∆.Ν.Τ. που µετρούν αριθµούς και πίνακες καταγράφοντας µέτρα που πρέπει να εφαρµοστούν. Μόνο που σε λίγο αν τραβήξουν και άλλο το σχοινί, τα «πειραµατόζωα» θα έχουν εξασθενίσει. Θα ισοπεδωθούν. Όπως τότε, στη... Γερµανική κατοχή! Μόνο που ακριβώς τότε η ελληνική κυβέρνηση είχε πει «ΟΧΙ». Ήταν τουλάχιστον µια στάση αξιοπρεπής...

Παναγιώτης Κεχάογλου:

«Με το ζόρι για έναν καφέ... «Ποια µέτρα και τι να πληρώσω; Εδώ µε το ζόρι µπόρεσα σήµερα και βγήκα στο καφενείο για να πιω έναν καφέ. Άνεργος είµαι εδώ και 3 χρόνια, ψάχνω για δουλειά και δεν µπορώ να βρω τίποτα και από την άλλη µεριά µου ζητάνε να πληρώσω. Τι να πληρώσω και από πού;». Αναστάσιος ∆ιαµαντόπουλος:

«Παίρνω 340 ευρώ και 240 είναι η ∆ΕΗ...» Τι να πω, ανάπηρος είµαι 12 χρόνια. Λεφτά δεν έχω. Παίρνω 340 ευρώ, 240 είναι η ∆ΕΗ, τα χαράτσια έρχονται, τα παιδιά δε δουλεύουν, πεινάνε. ∆ανεικά από πού να πάρω; Φαγητό δίνει κανείς; Όχι. Καταστραφήκαµε. Μόνο για µέτρα ακούµε. Ο λαός τελείωσε. Έχουµε να φάµε; Όχι. Έχουν έρθει ειδικά τέλη, αλλά αφού δεν έχω τι να κάνω;

∆ηµήτρης Θεοδοσόπουλος :

«Ούτε να ζήσουµε αξιοπρεπώς...» «Έχουµε τελειώσει εδώ και τρία χρόνια όχι από φέτος. Κάνω υποµονή µε νύχια και µε δόντια και προσπαθώ να αντέξω άλλα δύο χρόνια µήπως µπορέσω και βγω σε σύνταξη. Όχι µόνο δεν περισσεύει πια ούτε ένα ευρώ, αλλά µας λείπουν πολλά ευρώ για να µπορέσουµε να ζήσουµε αξιοπρεπώς».


6 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΑΥΘΟΡΜΗΤΑ Ο Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΠΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΕ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΤΟΝ 84ΧΡΟΝΟ ΣΤΗ ΖΑΧΑΡΩ

«∆

∆εν είδε καν τον άτυχο ηλικιωµένο...

εν τον είδε ο οδηγός», ο οποίος παρουσιάστηκε αυθόρµητα στην Αστυνοµία, είπε η µοναδική αυτόπτης µάρτυρας του δυστυχήµατος στο οποίο έχασε τη ζω ή του ο 84χρονος Γιώργος Μπολολιάς προχθές το µεσηµέρι στη Ζαχάρω. Η κ Ελένη, που από την αυλή του σπιτιού της είδε τι συνέβη κατέθεσε χθες κα ι πάλι στην Τροχαία Πύργου για το περιστατικό που εκτυλίχθηκε µπροστά στα µάτια της. Κατά τη διάρκεια της εξέτασής της αναγνώρισε ότι τα εξωτερικά χαρακτηριστικά του λεωφορείου που παρέσυρε τον 84χρονο ήταν τα ίδια µε αυτά που διέθετε το λεωφορείο που οδηγούσε ο 60χρονος που παρουσιάστηκε στην Αστυνοµία.

Μάλιστα η ηλικιωµένη γυναίκα τόνισε πως ο 84χρονος βρισκόταν πίσω από το µεγάλο όχηµα σε σηµείο τέτοιο που ο οδηγός δεν τον αντιλήφτηκε, όπως είπε στους Αστυνοµικούς. Πώς βρέθηκε Από την προανάκριση που διενήργησε η Τροχαία Πύργου προέκυψε ότι από τα τρία λεωφορεία στο συγκεκριµένο σηµείο βρισκόταν το λεωφορείο που οδηγούσε ο 60χρονος ο οποίος πραγµατικά έκανε ελιγµό στις 13:50 το µεσηµέρι που σηµειώθηκε το δυστύχηµα. Όµως, σύµφωνα µε την Αστυνοµία και την αυτόπτη µάρτυρα ο Γιώργος Μπολολιάς βρισκόταν σε τέτοιο σηµείο πίσω από το αυτοκίνητο που ο οδηγός δεν µπορούσε να τον δει. Κά-

Εξαφανίστηκε 20χρονη αθίγγανη από την Ανδραβίδα Αγνοείται για περισσότερο από ένα µήνα η 20χρονη αθίγγανη Ελένη Γεωργοπούλου, που εξαφανίστηκε από την περιοχή της Ανδραβίδας. Η δήλωση της εξαφάνισης της 20χρονης στις Αστυνοµικές Αρχές έγινε από τη µητέρα της Αγγελική Γεωργοπούλου στις 20 Σεπτεµβρίου στο Αστυνοµικό Τµήµα Ανδραβίδας. Σύµφωνα µε τα όσα δήλωσε η µητέρα, η κόρη της εξαφανίστηκε από την 1η Σεπτεµβρίου από την Ανδραβίδα, όπου διέµενε µαζί µε το σύντροφό της. Η 20χρονη έχει ύψος 1.60, είναι αδύνατη, µε σχήµα προσώπου ωοειδές, έχει µαύρα µαλλιά και µαύρα µάτια και δεν αντιµετωπίζει προβλήµατα υγείας. Η νεαρή αποχώρησε από το σπίτι του συντρόφου της στην Ανδραβίδα προς άγνωστη κατεύθυνση και όποιος γνωρίζει κάτι µπορεί να δώσει πληροφορίες στο Αστυνοµικό Τµήµα της Ανδραβίδας.

Το σηµείο που έγινε το δυστύχηµα.

νοντας όπισθεν τον παρέσυρε, δεν τον είδε και έφυγε ενώ το αυτοκίνητο δεν έφερε κανένα σηµάδι που να µπορούσε να µαρτυρήσει ότι ήταν αυτό που είχε χτυπήσει τον 84χρονο. Ο

οδηγός µε το που ενηµερώθηκε από την Αστυνοµία παρουσιάστηκε µόνος του και οδηγήθηκε στο αυτόφωρο µε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από αµέλεια και ορί-

στηκε τακτική δικάσιµος για την εκδίκαση της υπόθεσης. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο 84χρονος Γιώργος Μπολολιάς

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΓΙΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Κατάσχεσαν εµπορεύµατα

Σ

ε κατασχέσεις εµπορευµάτων που τα πωλούσαν µικροπωλητές χωρίς άδεια στη λαϊκή αγορά χθες το πρωί προχώρησε η ∆ηµοτική Αστυνοµία, στα πλαίσια της πρωτοβουλίας της ∆ηµοτικής Αρχής για προστασία του υγιούς εµπορίου. Μία προσπάθεια που έχει αρχίσει εδώ και αρκετούς µήνες µε κύριο στόχο την πάταξη του παραεµπορίου, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει έξαρση.

Εµπορεύµατα που κατασχέθηκαν από τη λαϊκή

Σοβαρός τραυµατισµός 69χρονου σε τροχαίο

Συνελήφθησαν δύο αδέλφια στη Βάρδα Στη σύλληψη δύο αδερφών, ηλικίας 30 και 32 ετών, προχώρησαν προχθές το απόγευµα στην περιοχή της Βάρδας, άνδρες του Α.Τ της περιοχής, εναντίον των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία για απάτη από την υποδιεύθυνση Ασφαλείας Πύργου. Συγκεκριµένα, προχθές το µεσηµέρι, σύµφωνα µε δελτίο Τύπου της Γ.Α.∆.Π.∆.Ε./ Γραφείο Ενηµέρωσης ∆ηµοσιογράφων, προχθές το µεσηµέρι στον Πύργο, τα δύο αδέλφια συναντήθηκαν µε 33χρονο Έλληνα υπήκοο, µε σκοπό να του πουλήσουν ένα Ι.Χ. Φορτηγό αυτοκίνητο, αντί ποσού 4.000 ευρώ. Οι δράστες απέσπασαν από τον 33χρονο το χρηµατικό ποσό και διέφυγαν, χωρίς να παραδώσουν το όχηµα. Για τη σύλληψη των δραστών ενεργήθηκαν άµεσες αστυνοµικές αναζητήσεις µε αποτέλεσµα αυτοί να εντοπιστούν στην περιοχή της Βάρδας Ηλείας και να συλληφθούν από Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Βάρδας, σε συνεργασία µε Αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πύργου. Οι συλληφθέντες χθες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πύργου, αφέθησαν ελεύθεροι και αναµένεται να δικαστούν σε τακτική δικάσιµο. Π.Μ

«Έχει ξεκινήσει η προσπάθεια για την προστασία του υγιούς εµπορίου εδώ και αρκετό καιρό σε όλο το ∆ήµο. Στο Κατάκολο σε συνεργασία µε το λιµενικό και στον Πύργο µε τη συνδροµή της ελληνικής αστυνοµίας προβαίνουµε σε κατασχέσεις εµπορευµάτων από παράνοµους πλανόδιους ανά τακτά χρονικά διαστήµατα, όχι µόνο στις λαϊκές αλλά και µέσα στην πόλη του Πύργου. Είναι µία προσπάθεια συνεχόµενη και δίνουµε τον καλύτερό µας εαυτό για να προστατέψουµε το υγιές εµπόριο του ∆ήµου µας. Υπάρχει µία έξαρση του παρεµπορίου αλλά προσπαθούµε να το συµπιέσουµε όσο είναι δυνατόν», τόνισε ο κ Θανάσης Νικολακόπουλος επόπτης της δηµοτικής αστυνοµίας Στόχος το παραεµπόριο Τα µέτρα που έχει πάρει ο ∆ήµος

Στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Ρίου νοσηλεύεται από χθες το µεσηµέρι ένας 69χρονος από τη Ροβιάτα, ο οποίος τραυµατίστηκε σοβαρά σε τροχαίο. Το τροχαίο σηµειώθηκε στις 13:40 χθες το µεσηµέρι στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Ροβιάτας. Ο 69χρονος επέβαινε σε µοτοποδήλατο και είχε κατεύθυνση από Αµαλιάδα προς Ροβιάτα και την ίδια κατεύθυνση είχε και το ΙΧΕ αυτοκίνητο µάρκας Fiat Punto που οδηγούσε νεαρός από τη Γαστούνη. Σύµφωνα µε τα πρώτα στοιχεία, ο 69χρονος, που δεν φορούσε κράνος, επεχείρησε να στρίψει επί της εθνικής οδού µε κατεύθυνση την παραλία της Ροβιάτας, µε αποτέλεσµα ο οδηγός του ΙΧΕ να µην προλάβει να πατήσει φρένο και η σύγκρουση ήταν αναπόφευκτη. Ο 69χρονος εκσφενδονίστηκε από το µοτοποδήλατο, µε αποτέλεσµα να χτυπήσει το κεφάλι του στο οδόστρωµα. Αρχικά µεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας και εν συνεχεία στο Πανεπιστηµιακό νοσοκοµείο του Ρίου. Έρευνα για τα αίτια του ατυχήµατος διενεργεί το Τµήµα της Τροχαίας Αµαλιάδας. Μ.Κ.

Απέδωσε η έρευνα στη λαϊκή αγορά...

«∆ίνουµε τον καλύτερο εαυτό µας για τον περιορισµό του παραεµπορίου», επισηµαίνει ο επόπτης της δηµοτικής αστυνοµίας κ. Θ. Νικολακόπουλος

πάνω στο θέµα αυτό έχουν ως στόχο την προστασία του υγιούς εµπορίου και για αυτό οι έλεγχοι γίνονται ανά τακτά χρονικά διαστήµατα.

«Στόχος µας η προστασία του υγιούς εµπορίου», τόνισε ο αντιδήµαρχος κ. Λ. Αριστειδόπουλος

«Στόχος µας είναι η προστασία του υγιούς εµπορίου και η διασφάλιση ενός περιβάλλοντος που θα µπορεί να αναπτύξει τις δραστηριότητές της. Η δηµοτική

αστυνοµία σε καθηµερινή βάση προχωρά σε ελέγχους προκειµένου να µπορέσει να περιορίσει το παραεµπόριο», τόνισε ο αρµόδιος αντιδήµαρχος κ Λάµπης

Σήµερα η δίκη για τις φωτιές

Γ

ια σήµερα, Πέµπτη, έχει προσδιοριστεί η δεύτερη δικάσιµος-µετά την αναβολή της 2ας Ιουνίουστο Τριµελές Πληµµελειοδικείο Ηλείας για την υπόθεση των φονικών πυρκαγιών του Αυγούστου του 2007. ∆ύο µήνες σχεδόν αφού έχουν συµπληρωθεί τέσσερα χρόνια από τις φονικές πυρκαγιές, θα καθίσουν στο σκαµνί οι έξι κατηγορούµενοι για την υπόθεση. Για την υπόθεση, η εκδίκαση της οποίας αναµένεται µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, θα καταθέσουν συνολικά 125 µάρτυρες ενώ οι κατηγορίες αφορούν εµπρησµό δάσους από αµέλεια, εµπρησµό πραγµάτων από αµέλεια και ανθρωποκτονία από αµέλεια κατά συρροή. Οι κατηγορούµενοι πάντως, στα απολογητικά τους υποµνήµατα, αναφέρουν κατηγορηµατικά ότι δε φέρουν καµιά ευθύνη για τις πυρκαγιές και το θάνατο των δεκάδων συµπολιτών τους. Την ίδια στιγµή, οι οικογένειες των

Αριστειδόπουλος.

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

•Στη Γαστούνη, άγνωστοι παραβίασαν αποθήκη και αφαίρεσαν εργαλεία αξίας 2.000 ευρώ. •Στον Πύργο, άγνωστοι αφαίρεσαν ένα δίκυκλο µοτοποδήλατο. •Στο Βελανίδι, άγνωστοι εισήλθαν σε σπίτι από ανασφάλιστη είσοδο και αφαίρεσαν ένα κουτί να χρυσαφικά, αξίας 5.000 ευρώ. •Στο Βαρθολοµιό, άγνωστοι µπήκαν σε στάβλο και αφαίρεσαν δύο αρνιά αξίας 300 ευρώ.

νεκρών περιµένουν και αυτοί µε αγωνία τη δίκη, ελπίζοντας να ριχθεί άπλετο φως στα αίτια της καταστροφής και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους µε ενέργειες ή παραλεί-

ψεις τους προκάλεσαν την καταστροφή, µε το τραγικό αποτέλεσµα να χαθούν τόσο άδικα τόσοι άνθρωποι… Π.Μ

•Ένα άτοµο συνελήφθη στην περιοχή της Ζαχάρως καθώς βρέθηκε στην κατοχή του µια συσκευασία που περιείχε µίγµα καπνού και κάνναβης, βάρους 0,3 γρ.


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

«Εξακριβωµένο κοίτασµα στο Κατάκολο…» Η

∆υτική Ελλάδα, τόσο σε υποθαλάσσιες περιοχές όσο και στην ξηρά, θεωρείται πετρελαιοπιθανή περιοχή και πρέπει να εξερευνηθεί συστηµατικά, ενώ το εξακριβωµένο κοίτασµα στο Κ ατάκολο πρέπει να αξιοποιηθεί το ταχύτερο δυνατόν. Αυτό τονίστηκε σε ηµερίδα του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης µε θέµα “Έρευνα πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ελλάδα: Προκλήσεις και προοπτικές”, στην οποία έλαβαν µέρος διεθνούς φήµης καθηγητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και εκπρόσωποι εταιρειών και φορέων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της έρευνας και της παραγωγής υδρογονανθράκων.

Στην ίδια ηµερίδα τονίστηκε πως ο ελλαδικός χώρος παραµένει ανεξερεύνητος τα τελευταία 50 χρόνια όσον αφορά το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, καθώς εξαιτίας της ατολµίας και της έλλειψης στρατηγικής και οργάνωσης εκ µέρους των εκάστοτε κυβερνήσεων έχουν εκτελεστεί µόνο λίγες γεωφυσικές έρευνες και ελάχιστες γεωτρήσεις. Οι σύνεδροι χαιρέτισαν θετικά τις προσπάθειες του ΥΠΕΚΑ για το άνοιγµα της αγοράς υδρο-

Τονίστηκε από επιστήµονες σε ηµερίδα του τµήµατος Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

γονανθράκων, δηλαδή την ψήφιση του νέου νόµου, την πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη διενέργεια σεισµικών ερευνών µη αποκλειστικής χρήσης και τη δηµιουργία της Ελληνικής ∆ιαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων, επισηµαίνοντας ότι αυτές οι προσπάθειες θα πρέπει να συνεχιστούν µε ταχύτατους ρυθµούς, ώστε να οδηγήσουν σε αποτελέσµατα.

Γ.Ρ

∆ΕΥΤΕΡΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕΣΑ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΗΛΙ∆ΑΣ

Στο επίκεντρο οι αστικές αναπλάσεις Τ

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

α ολοκληρωµένα σχέδια αστικών αναπλάσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο Λαζαράκειο ∆ηµοτικό Μέγαρο Αµαλιάδας, της δεύτερης συνάντησης που πραγµατοποιήθηκε µέσα στην εβδοµάδα, καθώς προηγήθηκε µία ακόµη το πρωί της ∆ευτέρας στα γραφεία της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας µε στελέχη του δήµου Ήλιδας και της Ενδιάµεσης ∆ιαχειριστικής Αρχής. Η χθεσινή συνάντηση έγινε στο γραφείο του ∆ηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη, µε τη συµµετοχή του αντιδηµάρχου κ. Αβραάµ Μπούρα, στελεχών του δήµου, µελετητών και στελεχών της ∆ιαχειριστικής Αρχής και η συζήτηση ήταν πολύωρη, καθώς σε αυτή τη φάση γίνεται ο σχεδιασµός για την εφαρµογή των επιχειρησιακών σχεδίων, καθώς σε όλες τις φάσεις σχεδιασµού και εφαρµογής θα µετέχουν και τα στελέχη του δήµου. Η πρόταση που θα υποβληθεί στο µέτρο από πλευράς δήµου Ήλιδας, αφορά την ανάπλαση της Σοχιάς και χθες αµέσως µετά τη συνάντηση πραγµατοποιήθηκε και αυτοψία στο χώρο. Το συγκεκριµένο µέτρο έχει σχέση µε την ποιότητα ζωής στην καθηµερινότητα του πολίτη, αλλά και µε την οικονοµική ανάπτυξη της κάθε περιοχής που γίνεται η παρέµβαση.

ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΑΦΥΠΝΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΕΙ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«Η δύναµη των 25 υπογραφών»

«Η

δύναµη των 25 υπογραφών», έτσι τιτλοφορείται η νέα καµπάνια του ∆ικτύου Αφύπνισης Πολιτών Αµαλιάδας, προκειµένου να προωθούνται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ήλιδας αιτήµατα που αφορούν τους πολίτες. Σύµφωνα µε τον κανονισµό λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ήλιδας, δηµότες και κάτοικοι που έχουν ειδικό έννοµο συµφέρον, µετά από αίτησή τους λαµβάνουν κυρωµένα αντίγραφα συγκεκριµένων πρακτικών και αποφάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε το άρθρο 5, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 6 το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται σ’ αυτό από τουλάχιστον 25 άτοµα, για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Επίσης, στο άρθρο 7 επισηµαίνεται ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφαίνεται επί αναφορών, ερωτήσεων και αιτήσεων αρµοδιότητάς του, που υποβάλλονται σ’ αυτό από δηµότες και κατοίκους ατοµικά ή συλλογικά, εντός προθεσµίας 30 ηµερών από την κατάθεσή τους. Όπως έκανε γνωστό το ∆ίκτυο Αφύπνισης Πολιτών, θα προωθεί τα αιτήµατά του (αυτά που προκύπτουν από τις δράσεις του σε συνεργασία µε πολίτες ή άλλες οµάδες) από εδώ και στο εξής, ώστε να τίθενται ως θέµατα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφενός για λόγους διαφάνειας και δηµοσιότητας κι αφετέρου για να τους αποδίδεται µεγαλύτερη προσοχή και σηµασία, σε σχέση µε έγγραφα που έχουν αποσταλεί στο παρελθόν. Πεποίθηση του ∆ικτύου είναι ότι µε την παρουσία του σε δηµοτικά συµβούλια και σε συνεργασία και µε άλλες οµάδες µε αντίστοιχα αιτήµατα και προτάσεις, θα υπάρχει µεγαλύτερος αντίκτυπος στην κοινή γνώµη, να υπάρξει πίεση στο να βελτιωθεί η ζωή στην πόλη, µε βάση τις προτεραιότητες των πολιτών. Μαρία Καραµπάτση

Η χθεσινή συνάντηση έγινε στο γραφείο του δηµάρχου Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη

Παρόντες εκτός από τα στελέχη της ∆ιαχειριστικής Αρχής ήταν και µελετητές

ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Π

Προσοχή αλλάζουν οι δρόµοι

ρεµιέρα σήµερα για την κυκλοφοριακή µελέτη στον Πύργο όπου κεντρικοί δρόµοι αλλάζουν, γεγονός που εφιστά ιδιαίτερη προσοχή α πό τους οδηγούς που πρωί—πρωί θα βρεθούν αντιµέτωποι µε τα νέα δεδοµένα στους δρόµους της πόλης. Σε κάθε σηµείο θα υπάρχουν δηµοτικοί αστυνόµοι και άνδρες της Τροχαίας Πύργου ώστε να διευκολύνουν την οµαλή ροή των οχηµάτων. Οι κυριότερες ρυθµίσεις αφορούν τους εξής δρόµους: •Αλλάζει η φορά της 28ης Οκτωβρίου, η οποία γίνεται άνοδος µέχρι την Μπιζανίου. •Αλλάζει η φορά της Μπιζανίου, η οποία γίνεται κάθοδος µέχρι την Τ. Πετροπούλου. •Αλλάζει η φορά της Μανωλοπούλου (από τη διασταύρωσή της µε την Κοκκίνου), η οποία οδηγεί πλέον προς το παλιό νοσοκοµείο. Κατά το υπόλοιπο τµήµα της η Μανωλοπούλου παραµένει ως έχει και εξακολουθεί να οδηγεί προς το κέντρο. •Αλλάζει η φορά της Κοκκίνου στο µικρό τµήµα της από την 28ης Οκτωβρίου µέχρι τη Μανωλοπούλου, όπου γίνεται κάθοδος. Κατά το υπόλοιπο τµήµα της παραµένει ως έχει.

•Αλλάζει η φορά της Γιαννιτσών, η οποία γίνεται άνοδος. Αλλάζει η φορά της Μυστρά από τη Μανωλοπούλου µέχρι την Ρ. Φεραίου. •Αλλάζει η φορά της ∆ραγατσανίου από τη Ρ. Φεραίου µέχρι την

28ης Οκτωβρίου. Αλλάζει η φορά της Θεοτόκη από την 28ης Οκτωβρίου µέχρι τη Μανωλοπούλου. •Αλλάζει η φορά της Ατταλείας από τη Μανωλοπούλου µέχρι την 28ης Οκτωβρίου

Οι βασικές αλλαγές στους δρόµους του Πύργου που από σήµερα τίθενται σε εφαρµογή

•Αλλάζει η φορά της Κανδηλιέρη από τη Μανωλοπούλου µέχρι την Κατακόλου. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ- ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Σ

Σε σώµα οι νέοι Οργανισµοί

υγκροτήθηκαν χ θες το α πόγευµα στο ∆ηµαρχείο των Λεχαινών οι Οργανισµοί Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος καθώς και Κοινωνικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Παιδείας του δήµου Ανδραβίδας -Κυλλήνης. Πρόεδρος και στους δύο Οργανισµούς ορίστηκε ο δήµαρχος Ανδραβίδας- Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης. Ο Οργανισµός Πολιτισµού, Αθλητισµού και Περιβάλλοντος αποτελείται από τους κ.κ.: Παναγιώτη Σάµαρη – αντιπρόεδρο µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αγγελακόπουλο, Βασίλη Αρβανίτη µε αναπληρωτή τον Τρύφωνα Πέρδικα, Γρηγόρη Πόπορη µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κόλλια, Χρήστο Ζαφειρόπουλο µε αναπληρωµατική τη ∆ώρα Παλούκη Κα τσάπη, Ανδρέα Κοροµηλά µε αναπληρωµατική την Αλίκη Τεµπέλη, Τάσο Μυλωνόπουλο µε αναπληρωµατική την Αλεξάνδρα Γιαννίτση, Άννα Γεωργιοπούλου – Κοντόγιωργα µε αναπληρωτή το ∆ιονύσιο Λυσανδρόπουλο και ∆ηµήτρη Κουτρουλή µε αναπληρωτή το Λάζαρο Ιορδανίδη. Ο Οργανι σµός Κοινω νικής Προστασίας - Αλληλεγγύης και Παιδείας αποτελείται από τους κ.κ. Τρύφωνα Πέρδικα - αντιπρόεδρο µε αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Αγγελακόπουλο, Αλίκη Τεµπέλη µε αναπληρωτή τον Γιώργο Καραθανάση, Γρηγόρη Πόπορη µε αναπληρωτή τον Παναγιώτη Κόλλια, ∆ώρα Παλούκη Κατσάπη µε αναπληρωτή τον Χρήστο Παλαιολόγο, Νεκταρία Σταυρούλου Πανταζή µε αναπληρωτή το Βασίλη Αρβανίτη, Βασιλική Σωτηροπούλου µε αναπληρώτρια τη ∆ήµητρα Παπαδοπούλου, Ανδρέα Μίγκο µε αναπληρώτρια την Πανωραία Παπαδοπούλου Τσουραπά και Χρυσάνθη Λαλιάρη. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Ξεσηκωµός» αντίδρασης από το ΠΑΜΕ… Μ

ε βασικό σύνθηµα « Ξεσηκωµός να πτω χεύσει η πλουτοκρατία, όχι ο λα ός» το ΠΑΜΕ έδωσε βροντερό παρών στις χθεσινές κινητοποιήσεις στον Πύργο. Η πορεία ξεκίνησε από την πλατεία ΟΤΕ και κατευθύνθηκε στους κεντρικούς δρόµους του Πύργου. Στην αρχική συγκέντρωση στην πλατεία ΟΤΕ το µέλος της γραµµατείας του ΠΑΜΕ Άγγελος Κολόσακας έστειλε το αγωνιστικό µήνυµα: « Το ΠΑΜΕ από την πρώτη στιγµή, που, στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης, ευρύτερα του ∆ηµόσιου τοµέα, χτύπησε το καµπανάκι ότι τσεκουρώνονται οι µισθοί, τα επιδόµατα, γενικότερα τα εισοδήµατα και ότι δροµολογείται καθαρά και ανοιχτά η απόλυση σε χώρους που έως τώρα δεν είχε τολµήσει η κυβέρνηση, ή και η προηγούµενη να φέρει τέτοια µέτρα, από την πρώτη στιγµή εµείς, χωρίς καµία ταλάντευση και από θέση αρχών, είπαµε “όχι” σε όλα τα µέτρα. Και στις 19 του µήνα πρέπει να στενάξει η Ελλάδα, πρέπει να παραλύσουν τα πάντα. Για αυτό πρέπει να οργανώσουµε

την πάλη µας και να βροντοφωνάξουµε: Τέρµα οι θυσίες για τη σωτηρία της ΕΕ και τα κέρδη των δανειστών. Την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. ∆εν αναγνωρίζουµε το χρέος. Να διαγραφεί όλο! ∆ε θα δεχτούµε καµιά εφεδρεία, καµιά απόλυση. Οργανωµένη, συλλογική αλληλεγγύη σε κάθε απολυµένο, σε κάθε άνεργο συνάδελφο. Όλοι για έναν και ένας για όλους!»

∆υναµικό συλλαλητήριο χθες το πρωί στους κεντρικούς δρόµους του Πύργου

Γ.Ρ

∆υναµική ήταν η συµµετοχή στις χθεσινές κινητοποιήσεις του ΠΑΜΕ στον Πύργο

Στους δρόµους δάσκαλοι και καθηγητές Π

Έφθασαν έξω από το ∆ηµοτικό Μέγαρο µε συνθήµατα οι εκπρόσωποι των καθηγητών και γονέων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΡΕ∆ΩΣΑΝ ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ

Ζήτησαν δηµοτικό συµβούλιο για θέµατα παιδείας

Ψ

ήφισµα µε το οποίο ζητούν τη σύγκληση του δηµοτικού συµβουλίου για τη συζήτηση θεµάτων παιδείας παρέδωσαν χθες το πρωί εκπρόσωποι των καθηγητών και των γονιών στο ∆ηµαρχείο. Το πρωί οι καθηγητές και οι γονείς συγκεντρώθηκαν στο χώρο της πλατείας του ΟΤΕ και από εκεί µε πορεία έφθασαν στο ∆ηµαρχείο του Πύργου φωνάζοντας συνθήµατα. Οι εκπρόσωποι των καθηγητών και των γονέων Λίγο µετά τις 11:30 ο παρέδωσαν ψήφισµα πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΕΛΜΕ ται το πρωτόκολλο και παρέδωσαν το Βασίλης Βασιλειάδης µαζί µε καθηγη- ψήφισµα µε το οποίο ζητούσαν σε συτές ανέβηκαν στο 1ο όροφο του Λά- νεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου τσειου ∆ηµοτικού Μεγάρου Πύργου Πύργου να συζητηθούν τα προβλήκαι ζήτησαν να δουν το δήµαρχο ο µατα της παιδείας καθώς και των σχοοποίος όµως απουσίαζε. Στη συνέχεια λείων του δήµου. κατευθύνθηκαν στο χώρο που βρίσκε-

ορεία διαµαρτυρίας ενάντια στα µέτρα του µνηµονίου που έχουν «πνίξει» το χώρο της παιδείας πραγµατοποίησαν χθες το πρωί στον Πύργο οι σύλλογοι δασκάλων και νηπιαγωγών της Περιφέρειας µε την ΕΛΜΕ και συλλόγους κάθε εκπαιδευτικού κλάδου. Η πορεία είχε αφετηρία το 2ο Λύκειο Πύργου εξελίχθηκε µέσα από την οδό Πατρών και έφτασε µέχρι το Λάτσειο ∆ηµοτικό Μέγαρο, το διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας και κατέληξε στην κεντρική πλατεία. Καθ’ όλη τη διάρκεια οι διαµαρτυρόµενοι εκπαιδευτικοί φώναζαν συνθήµατα κατά της πολιτικής λιτότητας της κυβέρνησης. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Βασίλης Βα σιλειάδης µε δηλώσεις του επεσήµανε για µια ακόµα φορά ότι «Η βάρβαρη και άδικη επιδροµή κυβέρνησης και τρόικας σε βάρος των εκπαιδευτικών δεν έχει τέλος» και πρόσθεσε: «Να έρθουν άµεσα όλα τα βιβλία στα σχολεία. Να µην πληρώσουν ούτε ένα ευρώ οι γονείς, να µην αδειάσουν τα σχολικά ταµεία και να µη γίνουν οι εκπαιδευτικοί υπάλληλοι φωτοτυπικών». Ακόµα παρέθεσε µια σειρά από αιτήµατα τα οποία είναι τα εξής: • Να καλυφθούν άµεσα όλα τα κενά µε µαζικούς διορισµούς µόνιµων εκπαιδευτικών. Μονιµοποίηση όλων όσων εργάζονται ως ωροµίσθιοι, αναπληρωτές ή µε οποιαδήποτε άλλη σχέση ελαστικής εργασίας. • 25 µαθητές στην τάξη, 20 στις κατευθύνσεις, 10 στα εργαστήρια • ασφαλής και δωρεάν µετακίνηση όλων των µαθητών από και προς τα σχολεία • Καµιά µετακίνηση εκπαιδευτικού από νοµό σε νοµό, όλοι οι εκπαιδευτικοί µε οργανική θέση.

Με πανό και πλακάτ δάσκαλοι και καθηγητές πραγµατοποίησαν χθες το πρωί πορεία στους κεντρικούς δρόµους του Πύργου

Πορεία διαµαρτυρίας ενάντια στα µέτρα του µνηµονίου που έχουν «πνίξει» το χώρο της παιδείας πραγµατοποίησαν χθες το πρωί στον Πύργο

• Άµεσα να προχωρήσει η έκτακτη κρατική χρηµατοδότηση των σχολείων. ∆ωρεάν πετρέλαιο και ρεύµα στα σχολεία. Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών και των εκπαιδευτικών για τη λειτουργία του σχολείου. • Εδώ και τώρα να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την ανέγερση και των 10 σχολείων µας που είναι σε λυόµενες αίθουσες. • Να µην κλείσει καµία σχολική βιβλιοθήκη, ΓΡΑΣΕΠ, ΚΕ-

ΠΛΗΝΕΤ ή άλλη δοµή της εκπαίδευσης • ∆ιορισµός µόνιµων καθαριστριών, τροχονόµων και µε οργανική θέση στο σχολείο • Όχι στη διάλυση του

ΟΣΚ και του ΟΕ∆Β Κανένας στην εφεδρεία, κανένας στην ανεργία. Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

+ 200 200

Κ

Ο

ΥΠ

Ο

Νο τ Οκ

Ν

6

Ι

ρ ωβ

ίο

υ


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Οικονοµικός απολογισµός Τον οικονοµικό απολογισµό του πρώτου εννιάµηνου λειτουργίας της αιρετής Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας θα παρουσιάσει ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει σήµερα το πρωί στις 11.30 το πρωί, στα γραφεία της Περιφέρειας (νέα εθνική οδός Πατρών – Αθηνών 28). Στη συνέντευξη ο Περιφερειάρχης θα παραθέσει αναλυτικά στοιχεία για την πορεία των δαπανών της αιρετής Περιφέρειας κατά τους πρώτους εννιά µήνες του 2011 αλλά και για τη ροή των φετινών χρηµατοδοτήσεων για έργα. Π. Παύλ.

9

Ρύθµιση αυθαιρέτων κατασκευών Μ

ε το Ν.4014/2011 δίνεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ακινήτων µε αυθαίρετες κατασκευές ή και πολεοδοµικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και µόνο πρόστιµο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδοµικά βάρη αλλά και ότι θα µπορεί να πωλείται ή να µεταβιβάζεται για τα επόµενα 30 χρόνια. Η διαδικασία τακτοποίησης που προβλέπεται είναι σχετικά απλοποιηµένη και είναι αντίστοιχη µε αυτή της τακτοποίησης των ηµιυπαίθριων χώρων.

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζοµένων ΟΤΕ

Το Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζοµένων 0ΤΕ Ν.Ηλείας, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διοργανώνει για τα µέλη του µονοήµερη εκδροµή στο ∆ιακοπτό Οδοντωτό-Καλάβρυτα, την Κυριακή, 11 Νοεµβρίου. Όσοι ανταποκριθούν στο κάλεσµα του Πολιτιστικού Κέντρου θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν συνοδεία έµπειρου αρχηγού, το ∆ιακοπτό, το σιδηροδροµικό σταθµό Οδοντωτού, να διασχίζουν µε το τρενάκι το Βουραϊκό. Με λεωφορείο θα µεταβούν στο Μέγα Σπήλαιο και θα επισκεφθούν το µνηµείο των Πεσόντων. Το µεσηµέρι θα απολαύσουν την βόλτα και το γεύµα τους στα Καλάβρυτα, θα επισκεφθούν το Μοναστήρι της Αγίας Λαύρας και θα επιστρέψουν µέσω Κλειτορίας. Π.Μ

Στον ΟΠΕΚΕΠΕ και στις ΕΑΣ για χάρτες γεωτρήσεων

Στα περιφερειακά γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ ή στις κατά τόπους Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισµών µπορούν να απευθύνονται οι ενδιαφερόµενοι αγρότες προκειµένου να λάβουν το χάρτη ή το απόσπασµα του ορθοφωτοχάρτη, που πρέπει να συνοδεύει την αίτηση χορήγησης άδειας υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων. Σύµφωνα µε τη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, µε αφορµή ερωτήµατα που έχουν υποβληθεί από πολλούς γεωργούς, δικαιούχους της ενιαίας ενίσχυσης, αναφορικά µε τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αδειοδότηση υφιστάµενων αρδευτικών γεωτρήσεων, µε µέγιστη αντλούµενη ποσότητα νερού 100 χιλ. κ.µ. το έτος, διευκρινίζονται οι φορείς οι οποίοι προµηθεύουν τους παραγωγούς µε τα απαραίτητα αντίγραφα χαρτών για τη συµπλήρωση του φακέλου τους, όπως προβλέπεται από το άρθρο 6 της ΚΥΑ 150559/10-06-2011. Επιπλέον, υπενθυµίζεται ότι για την ανανέωση της άδειας δεν απαιτείται η σύνταξη µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΤΡΙΝΗΣ

Ο στόχος είναι να διασωθεί η χώρα

Για τις κρίσιµες ώρες που η χώρα βιώνει και την ιστορική ευθύνη που φέρουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις, µίλησε στο ραδιόφωνο του Αnt1 και στο δηµοσιογράφο κ. Νικόλα Βαφειάδη, ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ κ. Μιχάλης Κατρίνης. «Αυτή τη στιγµή ο στόχος που υπάρχει για την Κοινοβουλευτική Οµάδα του ΠΑΣΟΚ είναι να διασωθεί η χώρα, να αποφύγουµε τη χρεοκοπία, να παραµείνουµε στη µεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια», δήλωσε ο κ. Κατρίνης απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δηµοσιογράφου. Ο ίδιος σηµείωσε ότι για την παράταξή του αποτελεί πολιτική επιλογή, µε όρους κοινωνικής πραγµατικότητας και ρεαλισµού, να «πάµε σε µια άλλη Ελλάδα πιο δηµιουργική, οικονοµικά και παραγωγικά ανεξάρτητη, µε ένα άλλο µοντέλο λειτουργίας και βεβαίως µε άλλες υπηρεσίες στην καθηµερινότητα του πολίτη», όπως είπε και πρόσθεσε ότι η Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ κάτω από συνθήκες ασφυκτικής κοινωνικής και προσωπικής πίεσης για τον κάθε βουλευτή ξεχωριστά, αναλαµβάνει αυτό το βαρύ τίµηµα, να πιει αυτό το «πικρό ποτήριον» πολλές φορές. Τονίζοντας το κρίσιµο της περιόδου κάλεσε τα κόµµατα που εκπροσωπούνται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο να µην ακολουθούν τη γνωστή τακτική των εύκολων και ανέξοδων υποσχέσεων ή των κατηγοριών µιας κατάστασης. «Ειδικά η Νέα ∆ηµοκρατία, η οποία έχει ασκήσει διακυβέρνηση θα όφειλε να είναι πολύ πιο προσεκτική στις δηλώσεις και στις καταγγελίες της», δήλωσε µεταξύ των άλλων ο κ. Κατρίνης καλώντας ακολούθως όλες τις παρατάξεις δηµιουργικά να δώσουν όλοι µαζί αυτή τη µάχη για το µέλλον της χώρας. «Εµείς, λοιπόν, κάνουµε κάποιες προτάσεις τις οποίες έχουµε κάνει και στα αρµόδια Κοινοβουλευτικά Όργανα», δήλωσε στο δηµοσιογράφο κ. Ν. Βαφειάδη µε αφορµή την επιστολή για το θέµα των ταξί και συνέχισε «πάντα προς τη λογική του να γίνουν αποδεκτές αν όχι όλες ορισµένες από αυτές, ώστε να υπάρχει µια δίκαιη λύση η οποία θα είναι και στο πνεύµα της νέας εποχής, αλλά βεβαίως θα σέβεται και µία κατάσταση η οποία υπήρχε τα προηγούµενα χρόνια και δεν την ακυρώνει ισοπεδωτικά και συλλήβδην».

Γράφει ο Χρήστος Γ. Θεοδωρόπουλος, διπλ. πολιτικός µηχανικός M.Sc. Πανεπιστηµίου Πατρών

Ποιους αφορά; Στη ρύθµιση αυθαιρέτων µπορούν να ενταχθούν όλα τα ακίνητα που είναι κτισµένα χωρίς οικοδοµική άδεια, έχουν υπερβάσεις δόµησης, κάλυψης ή ύψους, έχουν αυθαίρετα αλλάξει χρήση, έχουν αυθαίρετες κατασκευές (πισίνες, κατασκευές στους ακάλυπτους χώρους) ή άλλες µικρές πολεοδοµικές παραβάσεις. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όλοι οι χώροι ή κατασκευές που υπάρχουν σε ένα ακίνητο και δεν προβλέπονται στα σχέδια που συνοδεύουν το φάκελο της οικοδοµικής άδειας του ακινήτου ή έχουν γίνει χωρίς οικοδοµική άδεια θεωρούνται αυθαίρετες. Αντιστοίχως ισχύει και για τις χρήσεις των χώρων. Για παράδειγµα αν ένας χώρος σύµφωνα µε την άδεια έχει το χαρακτηρι-

σµό «αποθήκη» και λειτουργεί ως κατάστηµα θεωρείται αυθαίρετος ως προς τη χρήση. Προϋπόθεση είναι να έχει ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισµός τους µέχρι και 28/07/2011 κα ι να µην βρίσκονται εντός προστατευόµενων περιοχ ών (χ αρακτηρισµένες δασικές εκτάσεις, αρχαιολογικοί χ ώροι κλπ.) Ποιους δεν αφορά; Από τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις: α) που υφίστανται προ του 1955 ή β) που έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση µε το ν.1337/1983 (Α΄ 33) ή γ) που έχουν νοµιµοποιηθεί µε τις διατάξεις της παρ. 5του άρθρου 16 του ν.1337/1983 ή της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 1577/1985, της παρ. 8 και παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 1512/1985 (Α΄4) ή Γιατί να προβώ στη ρύθµιση; Από την δηµοσίευση του Ν.4014/2011 και µετά, προβλέπεται η υποχρεωτική βεβαίωση Μηχανικού ότι το ακίνητο δεν διαθέτει αυθαίρετες κατασκευές προκειµένου αυτό να µπορεί να µεταβιβαστεί. Στην πράξη η ρύθµιση αυτή καθιστά απολύτως άκυρη τη µεταβίβαση ή τη σύσταση εµπράγµατου δικαιώµατος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης. Πρόσθετα, στον ίδιο νόµο προβλέπεται από 1/1/2012 η δηµιουργία ηλεκτρονικού µητρώου κτιρίων (αντίστοιχα µε το Κτηµατολόγιο) όπου θα καταγραφούν σταδιακά όλα τα ακίνητα της χώρας καθώς και τα χαρακτηριστικά αυτών. Η διαδικασία της ρύθµισης αυθαιρέτων προβλέπει ιδιαίτερα χαµηλά πρόστιµα για την διατήρηση των ακινήτων µε αυθαίρετες κατασκευές συγκριτικά µε αυτά που προβλέπει η πολεοδοµική νοµοθεσία. ∆ιαδικασία υπαγωγής Ο πολίτης απευθύνεται σε

µηχανικό για τον έλεγχο κατ’ αρχάς της κατασκευής του και εφόσον αποφασίσει την ένταξη του ακινήτου του στη ρύθµιση υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα ακόλουθα: Αίτηση του ιδιοκτήτη Παράβολο/αποδεικτικό είσπραξης υπέρ του Ελληνικού ∆ηµοσίου ύψους 500 ευρώ για αυθαίρετη κατασκευή/χρήση µέχρι 50 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας µέχρι 100 τ.µ., 1.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 50 τ.µ. και µέχρι 100 τ.µ. ή για κτίριο κύριας και µοναδικής κατοικίας άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 200 τ.µ., 2.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 100 τ.µ. και µέχρι 1.000 τ.µ., 4.000 ευρώ για κτίριο/χρήση άνω των 1.000 τ.µ. και µέχρι 2.000 τ.µ. και 6.000 ευρώ για κτίριο/χρήση µεγαλύτερη των 2.000 τ.µ., για κάθε αυτοτελή ιδιοκτησία. Έντυπο υπολογισµού του ειδικού προστίµου της δηλούµενης κατασκευής Η προθεσµία υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ορίστηκε από 1.10.2011 µέχρι 30.11.2011.

Στη συνέχεια και εντός τεσσάρων µηνών από τις 30.11.2011 υποβάλλεται φάκελος στην αρµόδια πολεοδοµική υπηρεσία που περιλαµβάνει: Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη µε όλα τα στοιχεία του ακινήτου η οποία συνοδεύεται από τεχνική έκθεση Μηχανικού, αντίγραφο της άδειας οικοδοµής εφόσον υπάρχει, τοπογραφικό διάγραµµα, κατόψεις των χώρων που αφορούν τις αυθαίρετες κατασκευές, απόσπασµα ρυµοτοµικού χάρτη ή χάρτη εξαρτηµένου από το εθνικό σύστηµα συντεταγµένων, φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής, ειδικό δελτίο δοµικής τρωτότητας του φέροντος οργανισµού και αντίγραφο του Ε9. Ύψος και καταβολή προστίµου Το πρόστιµο υπολογίζεται ως το γινόµενο των τετραγωνικών της αυθαίρετης κατασκευής επί την τιµή ζώνης του ακινήτου και επί µια σειρά συντελεστών (µειωτικών ή αυξητικών) ανάλογα µε το είδος του ακινήτου, την παλαιότητα του,

Ολοµέλεια δικηγόρων

Μ

εθαύριο Σάββατο, στις 11.00 το πρωί, συνεδριάζει η Ολοµέλεια των Προέδρων των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, στα γραφεία του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Τα θέµατα που θα απασχολήσουν την Ολοµέλεια αφορούν στη µεταφορά της δικαστικής ύλης και στα σχολια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ∆ΝΤ καθώς και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά µε τον ν. 3919/2011 «αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγέλµατος». Στην ολοµέλεια αναµένεται να συµµετέχει και ο πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου Ηλείας Νίκος Θεοδώρου. Η ολοµέλεια πραγµατοποιείται σε µια περίοδο που επικρατεί έντονος αναβρασµός στον κλάδο των δικηγόρων, σχετικά µε τις αλλαγές που προωθεί το υπουργείο

ΤΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

∆ικαιοσύνης για την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Μετά τις αντιδράσεις των δικηγόρων, ο υπουργός ∆ικαιοσύνης, Μιλτιάδης Παπαϊωάννου, ανακοίνωσε πως θα υπάρξει και δεύτερος κύκλος διαλόγου για τις αλλαγές που έχει εξαγγείλει αναφορικά µε την επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Οι δικηγόροι εκφράζουν την αντίθεσή τους για τη µεταφορά δικαστηριακής ύλης στους συµβολαιογράφους κ.α. Από την πλευρά του, το υπουργείο ∆ικαιοσύνης, δήλωσε ότι έχει ανοίξει έναν ουσιαστικό διάλογο µε τις ηγεσίες των Ανωτάτων ∆ικαστηρίων, εκπροσώπους των Ενώσεων ∆ικαστικών Λειτουργών, καθώς επίσης και µε προέδρους ∆ικηγορικών Συλλόγων, µε επικεφαλής τον πρόεδρο του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Π.Μ

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ Η κυβέρνηση συνεχίζει να αδιαφορεί για τα προβλήµατα των αγροτών – κτηνοτρόφων

Η

Επίσκεψη του πολιτευτή σε δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου Ζαχάρως

κατακόρυφη αύξηση του κόστους παραγωγής και οι πολύ χαµηλές τιµές αγροτικών προϊόντων έχουν φέρει σε κατάσταση απόγνωσης τους παραγωγούς του Νοµού µας, δήλωσε ο πολιτευτής της Ν.∆. κ. Θόδωρος Βλαγκούλης µετά από συνάντηση που είχε µε καλλιεργητές του δηµοτικού διαµερίσµατος Νέας Φιγαλείας του ∆ήµου Ζαχάρως. Τόνισε ακόµη ο κ. Βλαγκούλης ότι µπροστά σ΄αυτά τα προβλήµατα και µάλιστα προβλήµατα επιβίωσης του Αγροτικού αλλά και του Κτηνοτροφικού τοµέα του Νοµού µας η Κυβέρνηση συνεχίζει να αδιαφορεί και να είναι απλά θεατής και οι αγρότες - κτηνοτρόφοι είναι εγκαταλελειµµένοι στην τύχη τους. Ασφαλώς και δεν περίµενε κανείς ενδιαφέρον για την επιβίωση των Αγροτών από την σηµερινή Κυβέρνηση, µε την συµπλήρωση των δύο χρόνων που κυ-

το είδος και το µέγεθος της αυθαιρεσίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του οφειλέτη κ.α. Για παραβάσεις δόµησης έως 20 τµ. προβλέπεται εφάπαξ πρόστιµο 1500€ σε περιοχές εκτός σχεδίου, 2000 € για κτίρια που βρίσκονται σε εντός σχεδίου και εντός οικισµών περιοχές µε τιµή ζώνης έως 2.500€, και 3000 € για µεγαλύτερη τιµή ζώνης. Σε περίπτωση που το ποσό του προστίµου µετά την καταβολή του παραβόλου είναι µικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ καταβάλλεται εφάπαξ χωρίς έκπτωση µέχρι τις 31.12.2011. Σε διαφορετική περίπτωση καταβάλλεται εντός τριάντα (30) µηνών για τα ακίνητα κατοικίας και εντός τριάντα έξι (36) µηνών για τα ακίνητα άλλης χρήσης από την έναρξη ισχύος του νόµου, τµηµατικά σε ισόποσες δόσεις, εκ των οποίων η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής εντός της προθεσµίας καταβολής της πρώτης δόσης παρέχεται έκπτωση 20%.

βερνά τον τόπο, για τί απλούστατα κανένα σχέδιο ούτε πρόγραµµα είχε ούτε και έχει όπως δείχνει καθηµερινά για την αντιµετώπιση των συσσωρευµένων προβληµάτων. Απλά για την σηµερινή Κυβέρνηση ο µοναδικός στόχος ήταν το πώς θα κατελάµβανε την εξουσία πράγµα το οποίο πέτυχε, εξαπατώντας τον Ελληνικό λαό για καλύτερες µέρες, που ποτέ δεν ήρθαν αλλά και δεν πρόκειται να έρθουν µε την εισπρακτική πολιτική που έχει επιλέξει το Κυβερνόν κόµµα, χωρίς αυτή να συνοδεύεται µε πολιτική ανάπτυξης, όπως προτείνει ο ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ. www.vlagoulis.gr

Χαµηλή αξιοποίηση του ΕΣΠΑ για την Ηλεία Στην ερώτηση του Βουλευτή Τάκη Αντωνακόπουλου, για το ποια έργα έχουν ενταχθεί στο πρόγραµµα ΕΣΠΑ 2007-2013 και τα οποία αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας απάντησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Κουκουλόπουλος. Ο Υφυπουργός στην απάντηση του παρέθεσε λίστα των έργων, η οποία κοινοποιείται παρακάτω. Η λίστα εµπεριέχει µόλις 11 έργα τα οποία έχουν ενταχθεί από το έτος 2010 έως τον Αύγουστο του 2011 µε συνολικό προϋπολογισµό 25.385.006,11 ευρώ. Τα δεδοµένα του πίνακα µαρτυρούν τη µικρή απορροφητικότητα των πόρων από το Πρόγραµµα ΕΣΠΑ καθώς και την απουσία µεγάλων έργων, όπως είναι το λιµάνι Κατάκολου. Ο Βουλευτής ήδη προ διµήνου µε συνέντευξη Τύπου σε τοπικά Μ.Μ.Ε, είχε τονίσει ότι πολλά και σηµαντικά αναπτυξιακά έργα στο Νοµό, δεν είναι ώριµα, όσον αφορά τις µελέτες για ένταξη στο ΕΣΠΑ. Ο Βουλευτής συνεχίζει τις προσπάθειές του, για τη σωστή προετοιµασία των µελετών, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η χρηµατοδότησή τους. Γιατί σηµασία δεν έχει µόνο εάν θα υλοποιηθούν κάποια έργα, αλλά και πότε.

Επιτροπή αξιολόγησης για το βοτανικό κήπο Την σύσταση τριµελούς επιτροπής αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού για την εκτέλεση των εργασιών δηµιουργίας Βοτανικού Κήπου στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολυµπίας, αποφάσισε η Ζ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Ολυµπίας. Η επιτροπή θα απαρτίζεται από τον Παναγιώτη Λάττα, δασολόγο, προϊστάµενο του Τµήµατος Προστασίας ∆ασών ∆ασαρχείου Πύργου, Χρήστο Λιάγκουρα, Αρχαιολόγο, υπάλληλο της Ζ’ ΕΠΚΑ και Ευάγγελο Γαβριλόπουλος, εργοτεχνίτη, υπάλληλο της Ζ’ ΕΠΚΑ. Έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του πρόχειρου διαγωνισµού. Χρέη προέδρου της επιτροπής εκτελεί ο κ. Λάττας και γραµµατέα ο κ. Λιάγκουρας.


Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 10

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΚΗ∆ΕΙΑ Την πολυαγαπηµένη µας

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ χα ΖΩΗ ΣΑΡΓΕΝΤΗ

ΕΤΩΝ 93 Κηδεύουµε σήµερα Πέµπτη 6 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.µ. από την οικία µας, και στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Λαστεϊκων και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν στην εκφορά της. Λαστέϊκα 6 Οκτωβρίου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ιονύσης & Μαρία Σαργέντη, Αθανασία & Απόστολος Κούτρας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ : Ζώης , Αθηνά, Κωνσταντίνα, Νικόλαος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φάνης & Κασσιανή Καραµπέτσου, ∆ήµητρα χα Ιωαν. Σιµεώνογλου, Ελένη χα ∆. Γερακίτη, Σπυριδούλα & Πανάγος Κυριακόπουλος, Σοφία χα Κων. Σαργέντη, Αλέξω χα Αναστ. Σαργέντη. Η ∆ΙΣΕΓΓΟΝΗ: Σταυρούλα ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ωρολόγια - κοσµήµατα - ασηµικά

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Στην αγαπηµένη µας ΒΑΣΩ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ και στον εξαίρετο νέο ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ που έδωσαν αµοιβαία υπόσχεση γάµου ευχόµαστε από καρδιάς κάθε ευτυχία και χαρά . Νίκος και Σοφία Ξύδη

Άνεργος Πέντ’ έξι µέρες πιο µπροστά µας ειχ’ ειδοποιήσει το αφεντικό του µαγαζιού πως θα µας απολύσει Μακάρι να µην έφθανε εκείνη κει η µέρα για θα στεναχωριόµαστε προ πάντων η µητέρα. Εγώ µονάχα δούλευα στην οικογένειά µου και πρόγραµµα δεν έκανα να φτιάσω και δικιά µου Τα δύο µικρά τ’ αδέλφια µου κι η µια η αδελφή µου σε µένα στηριζόσαντε στην πλάτη τη δική µου. Η µάνα µου, οικοκυρά πολύτεκνη µητέρα µ’ επίδοµα που έπαιρνε τα είχε βγάλει πέρα. Με µια µικρή προσωρινή σύνταξη προσπαθούσε ο άρρωστος πατέρας µου τους πάντες βοηθούσε. Τέλος του µήνα µάθαµε ήταν η τελευταία και για το λογιστήριο τραβώ µ’ άλλους παρέα. Έτοιµος ο λογαριασµός και οι καταγγελίες για τα γραφεία του ΟΑΕ∆, αιτήσεις κι αγγελίες. Όλα γραµµένα τέλεια µα ούτε ένα λάθος γιατ’ ήτανε το αφεντικό τίµιος κατά βάθος. -∆εν έφταιγε σε τίποτα τούτος ο εργοδότης µα ήταν η κρίση πούφτασε στα µέλη της Ευρώπης.

Εταίρος είναι κι η Ελλάς, διάκριση καµία είµαστε ίσοι όλοι µας µε ίδια οικονοµία. Στο σπίτι νέκρα έπεσε σαν µάθανε τα µαντάτα η µάνα µ’ έµεινε άφωνη µ’ ορθάνοιχτα τα µάτια.

Ο ΣUKUPI (SHYQYRI) ΣΙΝΑΝΑΙ (Sinanaj) του Sulejman (Σουλεϊµάν) και της Μirela (Μιρέλας) που γεννήθηκε στο Τσοροβοντ Αλβανίας και κατοικεί στην Ανδρίτσαινα Ηλείας και η ΑΝGELICA (Αντζελικα) JULIANA (Τζουλιάνα) του JΟΑΝ και της VICTORIA που γεννήθηκε ΒΑΒΑDAG ROUMANIA και κατοικεί στην Ανδρίτσαινα Ηλείας, πρόκειται να παντρευτούν στην Καλλιθέα Κρέστενας Ηλείας.

Αµέσως την κατάλαβα λογαριασµούς πως κάνει µε τα πιο λίγα χρήµατα πέρα πως θα τα βγάλει. Ήτανε η ώρα που ΄πρεπε τραπέζι για να στρώσουν τα πιάτα µε το φαγητό πάνω να τα πειθώσουν. Με τα ψευτοχαµόγελα ο ένα προς τον άλλον αλλά η µάνα τ’ έστελνε στο γιο της το µεγάλο. Κάνε κουράγιο, τούλεγε µέσα της και πονούσε ηµέρα νάβρισκε δουλειά ίσως πολύ ν’ αργούσε. Σαν µια ορχήστρα κουρδιστή όλοι σταυροκοπιώνται µέρες ναρθούν καλύτερες ταυτόχρονα ευχόνται. Όχι µόνο της χώρας µου αλλά και της Ευρώπης να ευηµερούν οι άνθρωποι κι όλης της ανθρωπότης Γιάννης Τσεµπενέκας

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΤΕ ΠΥΡΓΟΥ Ανακοίνωση Έναρξη µαθηµάτων τµήµατος Ζωγραφικής Πολιτιστικού Κέντρου ΟΤΕ Πύργου. Την Παρασκευή 07-10-2011 και ώρες 3.15-8.15 µ.µ. στις αίθουσες της Αποστολικής ∆ιακονίας θα γίνει η έναρξη των µαθηµάτων Ζωγραφικής και οι εγγραφές. Τα τµήµατα θα λειτουργούν ως εξής:

Α’ τµήµα 3.15-4.30 Β’ τµήµα 4.30-5.45 Γ’ τµήµα 5.45-7.00 ∆’ τµήµα 7.00-8.15

Ελεύθερος ο 25χρονος Ελεύθερος, µε καταβολή εγγύησης και περιοριστικούς όρους, αφέθηκε χθες, µετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 25χρονος από τον Πύργο, που φέρεται ότι εµπλέκεται σε 18 περιπτώσεις διαρρήξεων στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Την ίδια στιγµή, σε εξέλιξη βρίσκεται η κύρια ανάκριση σε ότι αφορά στις υποθέσεις που φέρεται ως εµπλεκόµενος. Η δράση του 25χρονου και του 30χρονου, φερόµενου ως συνεργού προσδιορίζεται από τις διωκτικές αρχές από το 2010-2011, σε διάστηµα 18 περίπου µηνών. ∆ιάστηµα κατά το οποίο, φέρεται ότι µε τη µέθοδο θραύσης οµφαλών αλλά και παραβιάσεων και υλοποιώντας οργανωµένο σχέδιο, διέπραξε 18 διαρρήξεις. Από τις διωκτικές αρχές εκτιµάται ότι ο 25χρονος και οι συνεργοί του είχαν αποκοµίσει παράνοµα περιουσιακά οφέλη που ξεπερνούν στο ποσό των 40.000 ευρώ.

ΚΩΝ/ΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Υψιστον δεήσεις των. Νεράϊδα 6 Οκτωβρίου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γιαννούλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ιωάννης ∆ιαµαντόπουλος, Ευγενία και Ιωάννης Κουλούρης, Κατερίνα και Γιώργος Παναγιωτόπουλος , Αθανασία ∆ιαµαντοπούλου –Γεωργίου Η ΜΗΤΡΙΑ: ∆ήµητρα ∆ιαµαντοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος, Θεόδωρος και Μάρθα ∆ιαµαντοπούλου, Νικόλαος και Κατερίνα ∆ιαµαντοπούλου, ∆ήµητρα χα Γεωργίου ∆ιαµαντόπουλου Πάνος και Τασία ∆ιαµαντοπούλου, Μαρία ∆ιαµαντοπούλου, Βασίλειος και Παναγιώτα ∆ιαµαντοπούλου, Καλλιόπη και Ιωάννης Κωτσής, ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Συγχαρητήρια Στον αγαπηµένο µου ανιψιό Παναγιώτη Παπαϊωάννου που εισήχθη στη Σχολή Αξιωµατικών Ελληνικής Αστυνοµίας εύχοµαι καλή σταδιοδροµία και πάντα επιτυχίες.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΡΗΓΑ

Ο θείος: Ηλίας Αλεξόπουλος

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 64

Πύργος 6-10-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Θεόκλη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νος και Αθηνά Ρήγα, Χρύσα και Βαγγέλης Παπαγεωργίου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αναστασία και Βασίλειος Αθανασόπουλος, Αικατερίνη και Αθανάσιος Τουµπέκης, Ιωάννης και Φούλα Ρήγα, Αθανάσιος και Αγγελική Ρήγα, Μαρία και Παναγιώτης Τσαµουράς ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Γλυκά της χαµογέλασα κουράγιο να της δώσω κι από το ψυχοπλάκωµα λίγο να τη λυτρώσω. Κάθισε λίγο σιωπηλή τριγύρω µας κοιτάζει κι από τα µάτια τρέξανε δύο τρεις σταγόνες δάκρυ

Τελούµε το Σάββατο 8 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:30 π.µ στον Ιερό Ναό Αγ. Τριάδος Νεράϊδας 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ο Εθελοντικός Οργανισµός για τα παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερµά τους παρακάτω, που µε την αµέριστη βοήθειά τους και την ευγενική τους προσφορά, συντελούν ώστε να καλύψουµε τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζει ο Οργανισµός. Tα φροντιστήρια ξένων γλωσσών, Αγγελακοπούλου Ντιάνα, Γκούτη Καρολίνα, Κατελάνου-Κουή Αµαλία, Μαντά ∆ήµητρα, Μερκούρη Μιράντα, Ξύδη-Λουµίτη Βασιλική, ∆ούρου Αγγελική, Ευθυµιοπούλου Έλλη και το φροντιστήριο µέσης εκπαίδευσης ∆ΟΜΗ ∆ΙΚΤΥΟ, για τα δωρεάν µαθήµατα που προσφέρουν στα παιδιά που στηρίζει ο Σύλλογός µας «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Τη σχολή της κυρίας Κεραµιδά Εβίτας για τα δωρεάν µαθήµατα µπαλέτου και την σχολή FUTURE STUDIES για τα δωρεάν µαθήµατα χρήσης H/Y στα παιδιά που στηρίζει ο Σύλλογός µας «Το Χαµόγελο του Παιδιού».

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ζ’ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤ. & ΚΛΑΣ. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ.∆νση: ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Ταχ. Κώδικας: 27065 Πληροφορίες: Γραµµατεία Τηλ. & Fax: 2624022529 Email: zepka@culture.gr Αριθ. Πρωτ. 5912

Περίληψη Προκήρυξης

πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού εκτέλεσης εργασιών για τη δηµιουργία Βοτανικού κήπου στον αρχαιολογικό χώρο Ολυµπίας. Η Ζ’ ΕΠΚΑ Αρχαίας Ολυµπίας προκηρύσσει πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (υπ. αρ. πρωτ. 5902/5.10.2011 , Α∆Α:45 ΠΜΓ-ΡΧΗ) µε σφραγισµένες προσφορές για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση των εργασιών για τη «∆ηµιουργία Βοτανικού Κήπου στον Αρχαιολογικό χώρο Ολυµπίας» µε κριτήριο επιλογής την οικονοµικότερη προφορά. Ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα εβδοµήντα τέσσερις χιλιάδες πενήντα εννέα ευρώ και εννενήντα έξι λεπτά (74.059,96 ευρώ) µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% το οποίο ανέρχεται στο ποσό των δεκαεπτά χιλιάδων εξακοσίων τριάντα τριων ευρώ και εβδοµήντα εννέα λεπτών (17.633,79 ευρώ) ήτοι συνολική δαπάνη ενενήντα µια χιλιάδες ενενήντα τρια ευρώ και εβδοµήντα πέντε λεπτά (91.093,75 ευρώ) µε το ΦΠΑ. Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου και ώρα 11.00π.µ. στα γραφεία της Ζ’ ΕΠΚΑ στην Αρχαία Ολυµπία. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν το αργότερο µέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 10.00π.µ. κατά τις εργάσιµες ηµέρες , ώρες στη Γραµµατεία της Ζ’ ΕΠΚΑ αίτηση συµµετοχής στο διαγωνισµό υπογεγραµµένη από το διαγωνιζόµενο (φυσικό πρόσωπο) ή το νόµιµο εκπρόσωπο του διαγωνιζόµενου νοµικού προσώπου, συνοδευόµενη από σφραγισµένο φάκελο συµµετοχής στο διαγωνισµό. Η χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των συµβατικών εργασιών είναι µέχρι 30 ηµερολογιακές ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Η έναρξη των εργασιών ξεκινά την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Παράταση της προθεσµίας της σύµβασης δεν θα είναι δυνατή εκτός απρόβλεπτων εξαιρετικών καιρικών συνθηκών και πάντως όχι πέραν της 5ης ∆εκεµβρίου τρέχοντος έτους. Η παρούσα προκήρυξη και η περίληψη της θα καταχωρηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΟΤ (www.yppo.gr), στη ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) στον πίνακα ανακοινώσεων της Ζ’ ΕΠΚΑ. Η ανωτέρω περίληψη θα δηµοσιευθεί και σε δύο τοπικές εφηµερίδες µε δαπάνη του αναδόχου. Αρχαία Ολυµπία 5 Οκτωβρίου 2011 Η Προϊσταµένη της Ζ’ ΕΠΚΑ Γεωργία Χατζή – Σπηλιοπούλου Αρχαιολόγος µε βαθµό Α’

ΣΥΛΛΗΨΗ ΓΙΑ ΚΑΤΟΧΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Κατασχέθηκαν 50 γραµµάρια κάνναβης Συνελήφθη, προχθές το µεσηµέρι, στην Πάτρα, από Αστυνοµικούς του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών της υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών, ένας άνδρας, ηλικίας 27 ετών, σε βάρος του οποίου σχηµατίστηκε δικογραφία για κατοχή ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη). Ειδικότερα, οι Αστυνοµικοί του Τµήµατος ∆ίωξης Ναρκωτικών Πατρών ενήργησαν νοµότυπη έρευνα στην οικία του 27χρονου όπου βρήκαν και κατέσχεσαν µία αυτοσχέδια νάιλον συσκευασία κάνναβης, συνολικού βάρους 50 γραµµαρίων περίπου. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πατρών.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ Το Ανοικτό Πρόγραµµα ΟΞΥΓΟΝΟ του ΚΕΘΕΑ έχει έδρα την Πάτρα, απευθύνεται σε εξαρτηµένους εφήβους και νεαρούς ενήλικες και στις οικογένειες τους της ευρύτερης περιοχής και αναπτύσσει δραστηριότητες Ενηµέρωσης, Συµβουλευτικού Κέντρου, Θεραπευτικής Κοινότητας και Επανένταξης των ατόµων στην κοινωνία. Ο ‘Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ’ είναι σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και έχει ως στόχο την ηθική και οικονοµική ενίσχυση του προγράµµατος ΟΞΥΓΟΝΟ. ∆ραστηριοποιείται επίσης για να υποστηρίξει τα µέλη του, τα µέλη του θεραπευτικού προγράµµατος που ολοκλήρωσαν την προσπάθεια τους και επανεντάχθηκαν στην ζωή όπως και άτοµα και οικογένειες που έχουν ανάγκη βοήθειας

λόγω εξάρτησης. Οργανώνει εκδηλώσεις ενηµέρωσης του κοινού για τα προβλήµατα εξάρτησης και του τρόπου αντιµετώπισης τους, υποστηρίζει τις δράσεις του Θεραπευτικού Προγράµµατος και προβάλλει τις αξίες του και το έργο του. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του οργανώνει την µουσική εκδήλωση ‘Στην κρίση απαντάµε µε αλληλεγγύη: Ο ∆ιονύσης Τσα κνής τραγουδάει για το ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ’ στις 17 Οκτωβρίου, 21:00, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστηµίου Πατρών. Ο ∆ιονύσης Τσακνής, γνωστός για την κοινωνική ευαισθησία του καλλιτέχνης, ενισχύει τον ‘Σύλλογο Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ’ και όλα τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την υλοποίηση των σκοπών του.

Συλλήψεις για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών Συνελήφθησαν, προχθές το πρωί στην Κάτω Αχαΐα, από Αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Κάτω Αχαΐας, ένας Έλληνας ηλικίας 51 ετών και ένας αλλοδαπός υπήκοος Παλαιστίνης ηλικίας 29 ετών, σε βάρος των οποίων σχηµατίστηκε δικογραφία για αγοραπωλησία ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη).Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους οι αστυνοµικοί του Αστυνοµικού Τµήµατος Κάτω Αχαΐας συνέλαβαν επ’ αυτοφώρω τον 51χρονο, ο οποίος ήταν ήδη υπότροπος για διακίνηση και εµπορία ναρκωτικών ουσιών, να πωλεί στον 27χρονο αλλοδαπό ένα αυτοσχέδιο τσιγάρο που περιείχε καπνό και κάνναβη, αντί του χρηµατικού ποσού των 5 ευρώ. Επιπλέον, στην κατοχή του 51χρονου βρέθηκε το χρηµατικό ποσό των 700 ευρώ το οποίο κατασχέθηκε, ως προερχόµενο από την πώληση των ναρκωτικών. Από τον έλεγχο στοιχείων ταυτότητας του αλλοδαπού αγοραστή, προέκυψε ότι στερείται ταξιδιωτικών εγγράφων και διαµένει παράνοµα στη χώρα.Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Πατρών.

Σύλληψη για παράβαση του Νόµου περί όπλων Συνελήφθη προχθές το µεσηµέρι, στην Κονοπίνα Αιτωλοακαρνανίας, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Κατούνας, ένας άνδρας, ηλικίας 56 ετών και σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος για οπλοκατοχή. Ειδικότερα, οι αστυνοµικοί του Αστυνοµικού Τµήµατος Κατούνας κατά τη διάρκεια αστυνοµικών ελέγχων, προέβησαν σε σωµατικό έλεγχο στον 56χρονο και βρήκαν στην κατοχή του ένα µαχαίρι µε λάµα µήκους 13 εκατοστών. Έπειτα σε έρευνα που διενεργήθηκε στην οικία του 56χρονου, βρέθηκε και κατασχέθηκε ένα αεροβόλο πιστόλι, το οποίο κατείχε παράνοµα. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Αγρινίου.

Ο ‘Σύλλογος Οικογένειας ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ’ σας καλεί να αγκαλιάσετε το Θεραπευτικό Πρόγραµµα και την προσπάθεια των νέων ανθρώπων για µια καινούργια, καθαρή ζωή και να απολαύσετε την µουσική βραδυά που θα είναι γεµάτη ζεστασιά, αγάπη και ανθρωπιά. Ο ∆ιονύσης Τσακνής και οι συνεργάτες του θα µας ταξιδέψουν µε τις µεγάλες διαχρονικές του επιτυχίες και µε τις πρόσφατες µουσικές του δηµιουργίες. Τιµή εισιτηρίου 15€ Προπώληση στο γραφείο του Συλλόγου, Σπίτι του Πολίτη, Πλατεία Αγίου Γεωργίου 05:00 µε 07:00 κάθε απόγευµα και στο Συνεδριακό Κέντρο το βράδυ της συναυλίας

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Β’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Τελευταία προσθήκη στο ρόστερ ο Ογεφούγκα Στην απόκτηση του Ηλία Ογεφούγκα προχώρησε ο Κόροιβος Αµαλιάδας. Και αυτή λογικά θα είναι η τελευταία προσθήκη της Ηλειακής οµάδας. Ο Ογεφούγκα ειναι 27 ετών, αγωνίζεται ως πλέιµέικερ, εχει ύψος 1.88 και την περασµένη σεζόν αγωνίστηκε στο Λεωνίδιο, οµάδα του 1ου Οµίλου του Νότου της Γ’ Εθνικής (είχε µέσο όρο 7 πόντους ανά αγώνα). Ο Ηλία Ογεφούγκα είναι παίκτης Ο 27χρονος πλέι- του Κόροιβου Αµαλιάδας. µέικερ είναι ήδη στην Αµαλιάδα και συµµετέχει κανονικά στις προπονήσεις των κυανόλευκων. Ακόµη ο Κόροιβος περιµένει την ενσωµάτωση του Γιάννη Αντωνιάδη, ώστε ο Γιάννης Ελευθεριάδης να έχει όλο το έµψυχο υλικό της οµάδας στη διαθεσή του, στη συνέχεια του πρωταθλήµατος της Β’ Εθνικής. Ο Αντωνιάδης είναι στρατευµένος, υπηρετεί σε µονάδα της Κοζάνης και γίνονται προσπάθειες να πάρει µετάθεση στην Ηλεία ή στην Αχαΐα. Ο Κόροιβος διαθέτει πλέον στο έµψυχο δυναµικό του δώδεκα παίκτες: τους Αγαπιάδη, Γκοντόπουλο, Μακρή, Γκέρο, Αντωνιάδη, Ογεφούγκα, Χατζόπουλο και τους «µικρούς» Μπεκρή, Νικολακόπουλο, ∆ηµάκο, Θεοδωρόπουλο και Κλάδη. *** Ο Ολυµπιονίκης υπέστη βαριά ήττα χθές στην Πάτρα από τον Έσπερο µε 88-57.


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Μικρή συµµετοχή

Α

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

περγιακή συγκέντρωση µε ελάχιστους απεργούς πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στο Εργατικό Κέντρο Αµαλιάδας, καθώς για µία ακόµη φορά δεν υπήρχε η αναµενόµενη ανταπόκριση. Ο αριθµός αυτών που απήργησαν χθες στην πόλη της Αµαλιάδας, ήταν σαφώς µεγαλύτερος από τον αριθµό όσων παρευρέθηκαν χθες στο Εργατικό Κέντρο και αυτό είναι το παρήγορο. Αν και οι περισσότεροι βέβαια τάσσονται υπέρ της απεργίας, αρκετοί είναι αυτοί που δεν συµµετέχουν γιατί έχουν ανάγκη και το τελευταίο ευρώ και δηλώνουν αδυναµία για να χάσουν το µεροκάµατο. Η µεγαλύτερη συµµετοχή εργαζοµένων χθες, σε ό,τι αφορά την Αµαλιάδα, παρατηρήθηκε στο δήµο Ήλιδας που το ποσοστό συµµετοχής ξεπέρασε το 60%, σε αποχή βρέθηκαν και οι δικηγόροι- µέλη του ∆ικηγορικού Συλλόγου Αµαλιάδας γι’ αυτό και δεν εκδικάστηκαν υποθέσεις στο Μονοµελές Πρωτοδικείο, ενώ µικρότερη ήταν η συµµετοχή στις υπόλοιπες υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς το ποσοστό συµµετοχής κυµάνθηκε στο 20%.

Άδικα τα οικονοµικά µέτρα Κατά τη διάρκεια της χθεσινής απεργιακής συγκέντρωσης, το παρών έδωσε και ο πρόεδρος του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος, ο οποίος χαρακτήρισε άδικα τα οικονοµικά µέτρα, τα οποία όπως είπε δίνουν το τελειωτικό χτύ-

πηµα στην ήδη χειµαζόµενη ελληνική αγορά. Ήδη όπως είπε, το ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας, του οποίου είναι µέλος, αποφάσισε και πρότεινε το κλείσιµο των εµπορικών καταστηµάτων σε ολόκληρη τη χώρα στις 19 Οκτωβρίου, απόφαση την οποία εξέδωσε στη συνέχεια η ΕΣΕΕ, για να δηλώσουν οι έµποροι την αντίθεσή τους στην πολιτική που ακολουθείται από την κυβέρνηση. Άλλωστε, µέσα στις επόµενες ηµέρες θα γίνουν επαφές και από το ∆.Σ. του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας, προκειµένου να ενηµερωθούν όλοι οι έµποροι και να έχει επιτυχία η απεργία. Ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας κ. Χρήστος Βούλγαρης, επεσήµανε ότι οι απαιτήσεις της Τρόϊκας και των δανειστών οδηγούν την ελληνική κυβέρνηση σε αδιέξοδες πολιτικές και σε µέτρα που είναι δυσβάσταχτα για τους πολίτες. Χαρακτήρισε τη στιγµή, ως την πιο κρίσιµη µετά τη µεταπολίτευση, ενώ συµπλήρωσε ότι στους ΟΤΑ τίθεται πλέον µεγάλο ζήτηµα µε την εφεδρεία, αφού καταργείται επί της ουσίας ο ‘Καλλικράτης’. Στη δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα και οι πολίτες, στάθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου εποχικών πυροσβεστών Νοµού Ηλείας κ. Αντώνης Παναγόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε και στα προβλήµατα του κλάδου, ενώ όσοι παρευρέθηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση ανανέωσαν το ραντεβού τους για την Τετάρτη 19 Οκτωβρίου.

Ορκίστηκε η διοικήτρια του νοσοκοµείου Αµαλιάδας Μικρή ήταν για µια ακόµη φορά η συµµετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στο Εργατικό Κέντρο Αµαλιάδας

Για δυσβάσταχτα µέτρα έκανε λόγο ο πρόεδρος του συλλόγου εργαζοµένων δήµων περιοχής Πρωτοδικείου Αµαλιάδας κ. Χρήστος Βούλγαρης

Στα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι και ειδικά οι εποχικοί πυροσβέστες στάθηκε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Αντώνης Παναγόπουλος

Άδικα χαρακτήρισε τα οικονοµικά µέτρα ο πρόεδρος του Εµπορικού συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρος Παπαδάτος

Μ.Κ.

ΣΕ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΠΟ ΧΘΕΣ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ 1ου ΕΠΑΛ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ζητούν κατασκευή πεζοδροµίων

Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

εν πείστηκαν τελικά οι µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αµαλιάδας από τις υποσχέσεις που έλαβαν προ ηµερών από το ∆ήµαρχο Ήλιδας, σχετικά µε τις παρεµβάσεις που δροµολογούνται να γίνουν στο δρόµο που οδηγεί στο σχολείο τους, µε την κατασκευή πεζοδροµίων, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο και χθες το πρωί προχώρησαν σε κατάληψη του σχολείου. Βασικό αίτηµά τους είναι η κατασκευή πεζοδροµίων, γιατί κινδυνεύουν κατά τη µετακίνησή τους από και προς το σχολείο, ενώ στο ερώτηµα που τέθηκε γιατί δεν περιµένουν να δουν τις εξελίξεις, οι µαθητές υποστήριξαν ότι δεν µπορούν να περιµένουν και ότι θέλουν να δουν πράξεις. Άλλωστε, η κατασκευή πεζοδροµίων δεν είναι το µοναδικό τους αίτηµα, αλλά θέτουν ως µείζον πρόβληµα την έλλειψη καθηγητών και υποστηρίζουν ότι µέχρι στιγµής δεν έχουν κάνει καθόλου ορισµένα µαθήµατα. Την απόφαση για την κατάληψη του σχολείου την έλαβαν προχθές οι µαθητές κατά πλειοψηφία και χθες το πρωί έβαλαν λουκέτο, µη επιτρέποντας την είσοδο στους καθηγητές. Το πότε θα επιστρέψουν στα θρανία, είναι κάτι το οποίο δεν γνωρίζουν να το απαντήσουν και λένε ότι θα εξαρτηθεί από τις εξελίξεις.

Απουσία ιατρού Το ιατρείο του ενδοκρινολόγου Βασ. Χριστάκη θα παραµείνει κλειστό την Παρασκευή 7/10/2011 λόγω συµµετοχής του ιατρού σε συνέδριο οστεοπόρωσης.

Η πρώτη ορκωµοσία στην 6η ΥΠΕ ∆υτικής Ελλάδας, που αφορά στο νέο διοικητικό σχήµα των µονάδων υγείας όπως διαµορφώθηκε µετά το τελευταίο νοµοσχέδιο για την υγεία, έγινε χθες και αφορά στη διοικήτρια του νοσοκοµείου Αµαλιάδας κα Μαρία Παπαθεοχάρη. Η κα Παπαθεοχάρη διατήρησε τη θέση της, µε τη διαφορά ότι ο τίτλος της πλέον θα είναι αναπληρώτρια διοικήτρια, αφού διοικητής ορίζεται πλέον µόνο στο νοσοκοµείο του Πύργου, που θεωρείται και το κεντρικό νοσοκοµείο του νοµού που θα λειτουργεί ως ‘οµπρέλα’ για τα άλλα δύο νοσηλευτικά ιδρύµατα. Η ορκωµοσία της κας Παπαθεοχάρη έγινε από τον υποδιοικητή της 6ης ΥΠΕ κ. Γιάννη Λαουδιά και µαζί της ορκίστηκαν και οι αναπληρωτές διοικητές των νοσοκοµείων, ‘Νοσηµάτων Θώρακος’ Πατρών, Φιλιατών. Ληξουρίου, Κυπαρισσίας, Μολάων και Μεσολογγίου.

Ηµερίδες στοµατικής υγείας στο νοσοκοµείο Αµαλιάδας ∆ύο ηµερίδες αγωγής στοµατικής υγείας θα πραγµατοποιηθούν στο οδοντιατρικό τµήµα του νοσοκοµείου Αµαλιάδας στα πλαίσια προγραµµάτων αγωγής υγείας, µετά από πρωτοβουλία της διοίκησης του νοσοκοµείου. Οι ηµερίδες θα γίνουν παρουσία του οδοντιάτρου του νοσοκοµείου κ. Νίκου Σδούγα. Το πρόγραµµα αφορά σε πρώτη φάση τα παιδιά σχολικής ηλικίας των τµηµάτων υποδοµής του αθλητικού συλλόγου ΥΠΕΡΙΩΝ Αµαλιάδας και θα περιλαµβάνει έλεγχο, οδηγίες στοµατικής υγείας για παιδιά και γονείς, καθώς και δωρεάν προληπτική φθορίωση. Οι ηµεροµηνίες διεξαγωγής των προγραµµάτων, είναι το ερχόµενο Σάββατο 8 Οκτωβρίου και την Κυριακή 16 Οκτωβρίου, από τις 9 το πρωί έως τη 1 το µεσηµέρι και από τις 5 το απόγευµα έως τις 8 το βράδυ. Μ.Κ.

Οι µαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Αµαλιάδας από χθες έβαλαν λουκέτο στο σχολείο τους

Λευτέρης Γιαννόπουλος «Συµφωνήσαµε οι µαθητές την Τρίτη να κλείσουµε το σχολείο και αυτό κάναµε, γιατί θεωρούµε ότι πρέπει να διαµαρτυρηθούµε για την έλλειψη πεζοδροµίων. Η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη και από την άλλη εξακολουθούν να λείπουν καθηγητές».

Θεόδωρος Μπάστας «Μερικά µαθήµατα δεν τα κάνουµε καθόλου γιατί λείπουν καθηγητές, τα πεζοδρόµια δεν έχουν κατασκευαστεί και είναι πολύ δύσκολη η µετακίνηση, έχουµε πρόβληµα µε τα παγκάκια, µε το κυλικείο και µέχρι σήµερα το µόνο που έχουµε είναι υποσχέσεις».

Ιωάννης ∆ηµητρόπουλος «Έχουµε προβλήµατα και γι’ αυτό αποφασίσαµε να προχωρήσουµε σε κατάληψη. Ειδικά σε ό,τι αφορά την έλλειψη πεζοδροµίων είναι µεγάλο το πρόβληµα, αλλά υπάρχουν και εσωτερικά προβλήµατα µε την έλλειψη καθηγητών».

Ιωάννα Τσιχλιά «Ο δρόµος είναι πολύ επικίνδυνος, πολλά παιδιά φοβούνται αφού δεν υπάρχουν πεζοδρόµια και αναγκαστικά τα µεταφέρουν οι γονείς τους. ∆εν µπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση και πρέπει να λυθούν και τα υπόλοιπα προβλήµατα».


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

12 Ε Ι ∆ Η Σ Ε Ι Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ω∆ΕΙΟ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΥΡΓΟΥ

Π

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΟΤΕ ΠΥΡΓΟΥ

Έναρξη εγγραφών και µαθηµάτων ζωγραφικής Αύριο Παρασκευή 7 Οκτωβρίου (3.15 έως 8.15 µ.µ.) πραγµατοποιείται η έναρξη των εγγραφών και των µαθηµάτων ζωγραφικής από το Πολιτιστικό Κέντρο του ΟΤΕ Πύργου. Τα µαθήµατα θα φιλοξενούνται στις αίθουσες της Αποστολικής ∆ιακονοίας, στην κεντρική πλατεία του Πύργου. Τα τµήµατα θα λειτουργούν ως εξής: Α` τµήµα: 3.15-4.30 µ.µ. Β` τµήµα: 4.30-5.45 µ.µ. Γ` τµήµα: 5.45-7 µ.µ. ∆` τµήµα: 7-8.15 µ.µ. Γ.Γ.

Αγιασµός για τη νέα χρονιά

ραγµατοποιήθηκε χθες το απόγευµα στο χώρο που στεγάζεται στον Πύργο (28ης Οκτωβρίου 40) το ελληνικό ωδείο, αγιασµός για τη νέα διδακτική χρονιά. Ο πρόεδρος του ∆.Σ. του ωδείου Κώστας Νικολούτσος ευχήθηκε στους παρευρεθέντες –µέλη του ∆.Σ., µαθητές και καθηγητές- η νέα περίοδος να εξελιχθεί δηµιουργικά σε όλα τα επίπεδα. Παράλληλα υπενθύµισε την ιστορία και την καταξίωση που έχει το ωδείο το οποίο στο παρελθόν έχει αποσπάσει και βραβείο από την Ακαδηµία Αθηνών. Να σηµειώσουµε ότι στο ωδείο λειτουργούν σχολές, Βιολιού-βιόλας, πιάνου,

κλαρινέτου, φλάουτου, κλασικού τραγουδιού, σαξόφωνου, φλογέρας, κιθάρας, ηλεκτρικής κιθάρας και µπάσου, ακορντεόν, αρµονίου, µπουζουκιού, κρουστών. Επίσης τµήµατα µουσικής & ηλεκτρ. Υπολογιστών, ελαφρού τραγουδιού, ορθοφωνίας, παιδικής χορωδίας, µουσικής προπαίδειας, υποχρεωτικών θεωρητικών, πτυχίου ωδικής, ειδικού αρµονίας, αντίστιξης, φούγκας και προπαρασκευής για την Σχολή Μουσικολογίας και τη Σχολή Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 26210 33179. Γ.Γ.

«Νοικοκύρηδες» οι Ηλείοι… Μ

έσα στους τρεις πρώτους «νοικοκύρηδες» νοµούς της χώρας ως προς την κατανάλωση ενέργειας βρίσκεται η Ηλεία σύµφωνα µε τα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνα που πραγµατοποίησε η εταιρεία Helesco σε συνεργασία µε την περιβαλλοντική οργάνωση WWF µε στόχο να καταγραφεί το αποτύπωµα διοξειδίου του άνθρακα των Ελλήνων. Αντίθετα πανελλήνιοι “πρωταθλητές” στην ενεργειακή σπατάλη αναδεικνύονται οι Νοµοί Αττικής, Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής µε τους κατοίκους τους να εκπέµπουν στην ατµόσφαιρα µέσω των καθηµερινών δραστηριοτήτων τους κατά µέσο όρο έως και 5.300 kg CO2 ετησίως. Οι συσχετισµοί αυτοί, όπως επισηµαίνει η WWF, µπορούν πλέον να αλλάξουν µέσω ενός πανευρωπαϊκού διαγωνισµού νοικοκυριών, ο οποίος θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2012 και θα βραβεύσει την οικογένεια αλλά και τη χώρα που θα επιτύχουν τη µεγαλύτερη εξοικονόµηση ενέργειας. Σύµφωνα µε την έρευνα, η οποία δόθηκε στη δηµοσιότητα, η πρωτιά της

Ο χάρτης της ενεργειακής σπατάλης σύµφωνα µε έρευνα της WWF

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ

Ξεκίνησαν οι εγγραφές Ξεκίνησαν εδώ και λίγες ηµέρες οι εγγραφές στα τµήµατα όλων των ηλικιών που διαθέτει το Πολιτιστικό Κέντρο του ∆ήµου Πύργου. «Οι εγγραφές ξεκίνησαν και θα συνεχιστούν καθ` όλη τη διάρκεια του Οκτωβρίου και αφορούν στα τµήµατα όλων των ηλικιών τόσο για παραδοσιακούς όσο και για τους µοντέρνους χορούς που διδάσκουµε. Ο κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να επικοινω νεί καθηµερινά µαζί µα ς τηλεφω νώντας στο 26210 26926 από τις 6 το απόγευµα έω ς τις 9 το βράδυ»… τονίζει η υπεύθυνη λειτουργία ς τω ν χορευτικών τµηµάτων Αγγελική Ζάγκλαρη. Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος πάνω από 1.000 άτοµα κάθε ηλικίας αναµένεται να δηλώσουν ενδιαφέρον για να ξεκινήσουν (ή να συνεχίσουν) µαθήµατα χορού που διδάσκονται από ένα καταξιωµένο team καθηγητών. Γ.Γ.

Αττικής αποδίδεται στον τρόπο ζωής των κατοίκων της, ο οποίος επιβάλλει ή ωθεί σε µεγαλύτερες δαπάνες ενέργειας. Το αποτέλεσµα είναι εντυπωσιακό: Κάθε χρόνο στην Αττική εκλύονται περίπου 24,1 εκατοµµύρια τόνοι CO2 στην ατµόσφαιρα. Στη λίστα των νοµών µε το µεγαλύτερο ενεργειακό αποτύπωµα ακολουθούν η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Καβάλα, η Καστοριά και οι Νοµοί Μαγνησίας, Κορινθίας, Ευβοίας, Τρικάλων και Ηµαθίας.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΤΕΚΝΩΝ ΗΛΕΙΑΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

Λ

Τα προβλήµατα…επί τάπητος

όγο για «αντισυνταγµατική και ενθελληνική επίθεση στην πολυµελή οικογένεια µε τρία τέκνα» κάνει ο σύλλογος Τριτέκνων Ηλείας «Ο Άγιος Στυλιανός» και καλεί όλα τα µέλη να συµµετάσχουν στη Γενική Συνέλευση που θα πρα γµατοποιηθεί το Σάββατο 15 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του, προκειµένου να συζητηθούν τα θέµατα αυτά και να ληφθούν αποφάσεις. Η ανακοίνωση των προθέσεων της Κυβέρνησης για την επιβολή εισοδηµατικών κρι-

τηρίων στη χορήγηση του πολυτεκνικού επιδόµατος, αποτελεί – σύµφωνα µε το σύλλογο - ένα ακόµα επεισόδιο στην πρωτοφανή επίθεση και στην κάθε άλλο παρά αντικειµενική και ισότιµη αντιµετώπιση που υφίσταται η πολυµελής οικογένεια µε τρία τέκνα από την κυβερνητική πολιτική. Εξηγούν επίσης πως η µη ένταξη της τρίτεκνης οικογένειας στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες που θα τύχουν χαµηλής χρέωσης στο «χαράτσι» για τα ακίνητα, η µείωση του αφορολόγητου ορίου, η οποία

πλήττει περισσότερο απ΄ όλους τους τρίτεκνους και η κατάργηση στην πράξη της κάρτας πολιτισµού στα µέλη µας, µαρτυρούν µια πρωτοφανή και αδικαιολόγητη επίθεση της κυβέρνησης στην οικογένεια µε τρία παιδιά και εν τέλει στην ελληνική οικογένεια. Κάνουν λόγο για ολοφάνερη και ανεξήγητη ολοσχερή απουσία ισονοµίας, αντικειµενικότητας και κοινωνικής δικαιοσύνης, υπενθυµίζοντας την ανάγκη για αντιµετώπιση της υπογεννητικότητας και της γήρανσης του πληθυσµού της Ελλάδας.

Τέλος, σηµειώνουν ότι η Κυβέρνηση ζητάει από την τρίτεκνη οικογένεια να πληρώσει για την επί δεκαετίες κακοδιαχείριση και διασπάθιση του δηµοσίου χρήµατος και καλούν τα µέλη του συλλόγου και όλους τους τρίτεκνους να ανταποκριθούν στο κάλεσµα για να µπορέσουν να συζητήσουν όλα αυτά τα θέµατα που απασχολούν τις οικογένειες µε τρία τέκνα και να ληφθούν µέτρα για τη µη συνέχιση της επίθεσης αυτής από την κυβέρνηση. Ν.Σ


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Τελικά φιλικό µε Πάµισο

Τ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ον Πάµισο Μεσσήνης θα αντιµετωπίσει τελικά το Σάββατο ο Πανηλειακός, σε φιλικό αγώνα. Το φιλικό θα διεξαχθεί το απόγευµα στις 5µ.µ. στο δηµοτικό στάδιο Πύργου και θα είναι µια ακόµη καλή ευκαιρία για το Σωτήρη Αντωνίου να δει την αγωνιστική κατάσταση των παικτών του, που περιµένουν πως και

πως την έναρξη του πρωταθλήµατος της Γ’ Εθνικής.Στα θετικά για το έµπειρο τεχνικό είναι η απουσία σοβαρών αγωνιστικών προβληµάτων, κάτι που του επιτρέπει να κάνει αρκετές δοκιµές στο παιχνίδι της οµάδας του. Τις τελευταίες ηµέρες ο Σωτήρης Αντωνίου δουλεύει πολύ στο τελείωµα των φάσεων, ζητώντας από τους παίκτες του να είναι πιο ουσιαστικοί στην τελική προσπάθεια, για να έρθουν περισσότερα γκολ.

Ο Σάκης Θεοδωρακόπουλος και οι συµπαίκτες του περιµένουν την έναρξη της σεζόν.

ΠΦΟ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΞΕΝΟΦΩΝ 6-0 Ο Αστέρας δεν ήταν καλός στο Αίγιο στο δυνατό τεστ µε τους «µελανόλευκους»

Εύκολη πρόκριση µε χατ τρικ Γκέρτσου

Χ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Φιλική ήττα 3-0 στο Αίγιο Του Γιάννη Μουρούτη Μακριά από τον καλό του εαυτό βρέθηκε ο Αστέρας Αµαλιάδας χθες στο Αίγιο , µε τους «βυσσινί» να χάνουν 3-0 από τον εξαιρετικό Παναιγιάλειο . Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και προηγήθηκαν 2-0 στο ηµίχρονο µε σκόρερ τους Μπούνα, Νικολόπουλο. Το τελικό αποτέλεσµα διαµόρφωσε ο Μπουλούµπασης, ενώ όπως προαναφέραµε οι παίκτες του Τάσου Φερεκίδη δεν απείλησαν σε κανένα σηµείο του αγώνα. Ουσιαστικά η οµάδα του Αστέρα, φάνηκε… ένα δεκάλεπτο στο ξεκίνηµα του δευτέρου ηµιχρόνου, αλλά γενικά δεν ανησύχησε την εστία του Παναιγιάλειου. Παναιγιάλειος: Μπαλτιµάς, Σαλάι, Κατεργάρης, Τρίγκας, Στρατοµήτρος, Ντόµας, Νικολόπουλος, Γκοτσούλιας, Μπούνας, ∆ιαµαντόπουλος, Τζουµάκας. Αγωνίστηκαν ακόµα οι Μούζος, Παπαδόπουλος, Θεοφανόπουλος, Ρέλλας, ∆αλιάνης, Μπουλούµπασης, Αγουρίδης, Αγγελόπουλος, Αρβανίτης Αστέρας Αµαλιάδας: Α. Αντωνόπουλος, Αθ. Αντωνόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Παπαφιλλίπου,Παπαθεοδώρου, Γκρίλας, Νούλας, ∆ούλος, Ι.Παρασκευόπουλος, Χρ.Παρασκευόπουλος, Σιούλας (Μπάλας, Αρουτίδης, Καψής, Μαγκαφάς, Ζώντος, Μπερούκας, Τριανταφύλλης, Παναγιωτόπουλος-τερµατοφύλακας) •Το Σάββατο το ποδοσφαιρικό τµήµα του Αστέρα Αµαλιάδας θα βρεθεί στο σπίτι του Εθελοντικού οργανισµού «Το Χαµόγελο Του Παιδιού» που εδρεύει στην Κυλλήνη.

ΑΕΚ

ωρίς να … ιδρώσει ιδιαίτερα ο ΠΦΟ Πανόπουλου νίκησε χθες µε 6-0 το Ξενοφώντα Κ ρεστένων και πέρασε στην επόµενη φάση του κυπέλλου Ηλείας. Όπως φαίνεται και από τελικό σκορ, οι παίκτες του Πανόπουλου δε συνάντησαν ιδιαίτερη αντίσταση από την οµάδα του Ξενοφώντα, που πάντως είχε πολλές ελλείψεις. Το σκορ άνοιξε στο 35’ ο Γκέρτσος µε διπλή κεφαλιά, µετά από σέντρα του Χήνου και πρώτη απόκρουση του Καπιζιώνη, ενώ το 2-0 ήρθε στο 37’ µε πλασαριστή κεφαλιά του Βλαχόπουλου (πέρασε τη µπάλα πάνω από τον τερµατοφύλακα) και το 3-0 στο 45’ µε δυνατό σουτ του Χρονόπουλου, εκτός περιοχής. Στο 11’ είχαµε δυνατό σουτ του Μπρη από πλάγια θέση που έστειλε την µπάλα στο δοκάρι. Ο Μπρής ότι δεν κατάφερε σ’ αυτή τη φάση το πέτυχε στο 67’ όταν έπιασε το δυνατό σουτ µέσα από την περιοχή, η µπάλα λύγισε τα χέρια του Καπιζιώνη, χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα (4-0). Η συνέχεια ήταν έτσι απλή για τους γηπεδούχους. Στο 72’ ο Γκέρτσος µε εναέριο

Εύκολη πρόκριση χθες για το Πανόπουλο, µε τρία γκολ του Γκέρτσου.

σουτ έκανε το 5-0, ενώ το τελικό 6-0 διαµόρφωσε στο 83’ πάλι ο Γκέρτσος µε σουτ, µετά από σέντρα του ∆αβουρλή. Στο χθεσινό µατς ο Ξενοφώντας είχε 2-3 καλές προσπάθειες αλλά τα σουτ των παικτών του απέκρουσε ο Γερακάρης. ΠΦΟΠ: Γερακάρης, Σίνος (62’ Μπακάλης), Χρονόπουλος (52’ Θεοδωρακόπουλος), Μοσχογιάννης (41’ Γουβαλάρης), Αναµουρλίδης, ∆αβουρλής, Μπρης,

Φ. Παναγόπουλος, Γκέρτσος, Βλαχόπουλος, Σαραµαντάς. ΞΕΝΟΦΩΝ: Καπιζιώνης, ∆ρακόπουλος, Γ. ∆ιονυσόπουλος, Ρήγας, Πάπαρης, Χρονόπουλος (80’ Μαστορόπουλος), ∆ηµητρουλόπουλος (75’ Βουρλιάς), Πρίνος, Τσιλιβήτας (50’ Κιάµος), Ζωγόπουλος, Ε. ∆ιονυσόπουλος. *** Η κλήρωση της επόµενης φάσης θα γίνει την προσεχή Τετάρτη στις 7.30 το απόγευµα στα γραφεία της ΕΠΣΗ.

Αποχωρεί ο Χιµένεθ Προς την έξοδο από την ΑΕΚ είναι ο Μανόλο Χιµένεθ, που συµφώνησε µε τη διοίκηση των «κιτρινόµαυρων» να λυθεί η µεταξύ τους συνεργασία. Οι διαπραγµατεύσεις των εκπροσώπων του Ανδαλουσιανού µε τη διοίκηση της “Ένωσης” βρίσκονται στην τελική ευθεία για να βγει συναινετικό «διαζύγιο». Η ολοκλήρωση της ανταλλαγής εγγράφων και η σύνταξη των συµφωνητικών το µόνο που αποµένει!

21:00 20:00 18:00 17:00 16:00 14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

324 861 306 252 979 618 340 333 311 126

12, 14, 15, 30, 33 4, 15, 17, 34, 35

3, 7, 20, 25, 29, 44 + 45

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.


14 Α Θ Λ Η Τ Ι Κ Ο

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

∆ε λείπει από τον αγιασµό του Σ.∆.Π.Η. Για µια ακόµα φορά ο πρώην Νοµάρχης Ηλείας και νυν Αντιπεριφερειάρχης κ. Λάµπης Καφύρας έδωσε το παρών στην τελετή του αγιασµού για το καλό της νέας σεζόν, του Σ.∆.Π.Η. Μπορεί να έφτασε λίγο αργοπορηµένος… όµως για άλλη µια φορά απέδειξε ότι παραµένει πιστός φίλος των διαιτητών. Όπως φυσικά και ο Περιφερειακός Σύµβουλος κ. Παναγιώτης Πλατανιάς που τίµησε και αυτός την εκδήλωση. Μάλιστα και οι δυο που µίλησαν έδειξαν ότι γνωρίζουν πρόσωπα και πράγµατα από το χώρο της διαιτησίας. Αξίζει να τονίσουµε ότι τόσο ο κ. Καφύρας, όσο και ο κ. Πλατανιάς, δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν βρεθεί σε κάποιο γήπεδο, και µάλιστα εκτός Ηλείας, και κυρίως στο «Γ. Καραϊσκάκης». Γ.Π.

Πέµπτη

6

Οκτωβρίου 2011

Η Ατζέντα της ηµέρας

ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ: ΓΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΚΙΝΟΥ 09:15 Eurosport2 2η µέρα (Z) ΤΕΝΙΣ: ΤΟΥΡΝΟΥΑ WTA 10:00 Eurosport Φάση των 16, Πεκίνο (Ζ) UEFA CHAMPIONS LEAGUE: ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 18:00 novasports1 ΤΣΣΚΑ Μόσχας - Ιντερ (E) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 20:00 novasports1 Φούλαµ - Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (Ε) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 22:00 novasports1 Μπόλτον - Τσέλσι (Ε) ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 01:10 novasports1 Σουόνσι - Στόουκ (Μ) ΓΑΛΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 03:00 novasports1 Παρί Σεν Ζερµέν - Λυών (Ε ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ 16:00 novasports2 Φούλαµ - Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς (Μ) Η ΩΡΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΩΝ 20:30 novasports2 Αθλητική εκποµπή (Z) UEFA EUROPA LEAGUE: ΦΑΣΗ ΟΜΙΛΩΝ 21:30 novasports2 ΑΕΚ - Στουρµ Γκρατς (E)

Το δύσκολο έργο του Μάκη Κόκκαλη Όλα δείχνουν ότι ο Πανηλειακός θα έχει στη φετινή ποδοσφαιρική περίοδο µια λαµπρή πορεία στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, αφού η νέα ∆ιοίκηση υπό τον Κ.Ντάβαρη έχει προβεί σε αρκετές και ποιοτικές µαταγραφές που έχουν προκαλέσει το θαυµασµό των φιλάθλων του Πύργου αλλά και τη ζήλια ΤΩΝΗ ΡΟΖΗΣ Αθλητικογράφος των αντιπάλων. 1967- 2011 Επίσης ξάφνιασµα αποτέλεσε και η επιλογή του φέρελπι νέου προπονητή Σ.Αντωνίου που µέχρι τώρα έχει οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους σε άριστα αποτελέσµατα δικαιώνοντας την πρόσληψή του. Τέλος αξίζει να τονίσουµε ότι το δύσκολο έργο της εκγύµνασης όλων των παικτών έχει ανατεθεί στον Πυργιώτη γυµναστή Μάκη Κόκκαλη. Παρόλο το νεαρό της ηλικίας του τα δείγµατα της δουλειάς του έχουν εντυπωσιάσει τους φιλάθλους που έχουν παρακολουθήσει τις προπονήσεις. Μάλιστα η πρώτη του επιτυχία ήταν όταν ανέβασε κατηγορία τον Κόροιβο Κατσαρού, µια από τις εννέα (9) οµάδες της Ηλείας που έχουν αγωνιστεί σε πανελλήνιο πρωτάθληµα, δυο χρόνια κιόλας. Ενώ πέρυσι έφερε την οµάδα της Αµαλιάδας στη δεύτερη θέση της βαθµολογίας, που µε όσα συµβαίνουν αυτόν τον καιρό στο ελληνικό ποδόσφαιρο, εκτός απροόπτου θα την οδηγήσει στη Γ’ Εθνική.

Επώνυµα

Εξαιρετική δουλειά στους «ΠΑΝΘΗΡΕΣ»

Εξαιρετική και νοικοκυρεµένη είναι η δουλειά που γίνεται στους «ΠΑΝΘΗΡΕΣ» της Αµαλιάδας και τα νέα παιδιά που στελεχώνουν το σύλλογο είναι ικανά και αποφασισµένα για να τον οδηγήσουν σε µια επιτυχηµένη πορεία στο µικρό πρωτάθληµα. Φέτος, τα ηνία έχουν ο Λάµπρος Σταµούλης και ο Κώστας Γκαϊτατζής ενώ στο συµβούλιο πέραν του

Στο γήπεδο… και όταν σφυρίξει ο διαιτητής!

Προέδρου και του Γεν. Γραµµατέα, συµµετέχουν και άλλα δραστήρια άτοµα που βοηθούν ενεργά.Φυσικά το νέο ∆.Σ έχει και την στήριξη του πρώην προέδρου, του κ. Πιλαφτσή και όπως όλα δείχνουν η ενότητα και η κοινή προσπάθεια είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την οµάδα! Χ.Π.

∆εν ήταν αρκετό… Αυτό είναι το 0-1 της ∆όξας µέσα στη Μαγούλα. Ο Μελετίδης νικάει…την άµυνα του Κένταυρου και δίνει το προβάδισµα στους «αετούς». Αυτό το γκολ όµως δεν ήταν αρκετό… για το συγκρότηµα της Νέας Μανολάδας να πάρει το «τρίποντο» σε µια τόσο δύσκολη έδρα. Είναι αλήθεια, ότι η ∆όξα µέχρι το 30’, θα µπορούσε να είχε πετύχει και δεύτερο γκολ ή µετά το 1-1. Όµως σηµασία έχει το αποτέλεσµα στο ποδόσφαιρο και µόνο αυτό. Πλέον, το µατς αυτό ανήκει στο παρελθόν και άπαντες στη ∆όξα, σκέφτονται το νέο ντέρµπι του Σαββάτου µε τον Αίαντα(ενώ ακολουθεί και ο αγώνας µε τον ΠΑΟΒ στη Βάρδα). Γ.Μ

Του Γιάννη Μουρούτη Αρκετά παράξενα αποτελέσµατα είχαµε το περασµένο Σαββατοκύριακο σε όλες τις κατηγορίες και κυρίως στην Α1 Κατηγορία Βέρροιος και στην Α2 Κατηγορία. Απλά, αποδείχτηκε και πάλι ότι τα πάντα κρίνονται στο γήπεδο και όταν σφυρίξει ο διαιτητής. Στη Μαγούλα, ο Κένταυρος χωρίς Σωτηρόπουλο, Καλύβα και Ντ. Κύτταρη νίκησε τη φιλόδοξη ∆όξα, στο 12’ των καθυστερήσεων, ενώ στα Σαβάλια ο τοπικός Ολυµπιακός κρατούσε τη νίκη ως το 90’ και εκεί δέχθηκε την ισοφάριση από τον Κεραυνό. Στη Βάρδα, ο … σίγουρος άσος του ΠΑΟΒ, κόντρα στον Αχιλλέα επαληθεύτηκε πολύ δύσκολα, µε την οµάδα του Νεοχωρίου να υποχρεώνει τον Αίαντα την περασµένη αγωνιστική σε ισοπαλία 2-2. Στην Α2 Κατηγορία, η ψυχωµένη Αλφειούσα νίκησε 4-2 το Λευκό Αστέρα, ενώ µεγαλύτερη σε αξία ήταν η νίκη της ΑΕΚ στα ∆ουνέικα. Γενικά είχαµε αρκετά καλά µατς, µε πολλά γκολ, αλλά και αρκετούς αρνητικούς πρωταγωνιστές… Εγώ θα σταθώ µόνο στη δήλωση του Θοδωρή Λαµπρόπουλου, που αποχώρησε όχι µόνο από την τεχνική ηγεσία του Νέου Απόλλωνα ∆ουνεΐκων, αλλά και από το ποδόσφαιρο γενικότερα. Κι όλα αυτά ξέρετε γιατί; Μα γιατί από την αρχή, από αυτή εδώ την στήλη έχουµε τονίσει συνεχώς ότι υπάρχουν κάποιοι, που πρέπει να καταλάβουν ότι έχουν µεγάλη σηµασία για την εξέλιξη ενός αγώνα. Καλύτερα να παίζουµε Τρίτη και Τετάρτη, παρά να κάνουν κάποιοι …αγγαρεία και να αναγκάσουν αυτούς που πληρώνουν ή τρέχουν από αρχές Αυγούστου, να προβαίνουν σε κινήσεις που δεν τις θέλουν ούτε οι ίδιοι.

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – Συλλυπητήρια Ο πρόεδρος του Αλφειού Επιταλίου κ. Γιώργος Κόττας και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

Α.Ο. ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ – Συλλυπητήρια Το ∆.Σ του Α.Ο. Αµπελώνα και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ΓΟΥΜΕΡΟΥ – Συλλυπητήρια Ο πρόεδρος και το ∆.Σ. και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

Του Κυπέλλου έγινε χθες …

Ηλειακός Λεχαινών Συλλυπητήρια Το ∆.Σ και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας του Ηλειακού Λεχαινών, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

Μέσα από ένα αγωνιστικό…

Πόσες φορές δεν έχετε αναρωτηθεί, πώς είναι να ζεις έναν αγώνα ράλι µέσα από το µπάκετ ενός αγωνιστικού; Σίγουρα άπειρες … Η φωτογραφία λοιπόν που δηµοσιεύουµε θα µπορούσε να είναι τραβηγµένη µέσα από ένα αυτοκίνητο, που συµµετέχει σε αγώνα ράλι. Πρόκειται βέβαια για φωτοµοντάζ, αλλά κάπως έτσι είναι η εικόνα που βλέπει ο οδηγός και ο συνοδηγός ενός αγωνιστικού. Πολύ σκόνη και συνεχείς στροφές … Χ.Κ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΙΓΑΛΕΩ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΚΟΛΩΝΟΣ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑ(ΠΛ.ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ(ΚΛΑΥΘΜΩΝΟΣ) ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ

Νέος Ατρόµητος Λαστεΐκων Συλλυπητήρια Ο πρόεδρος κ. Βασίλης Παναγόπουλος, το ∆.Σ του Νέου Ατρόµητου Λαστεΐκων και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας , εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ Ν. ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΠΑΣ ΘΑΝΑΣΗ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ MONKA JANI CACAJ AVNI ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΥ ΚΑΛΙΟΠΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΑΚΗ ΚΑΛ. ΓΛΥΚΑΣ Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Μ. ΠΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔ. ΧΡΕΠΑΣ ΓΡ. ΤΡΑΠΕΖΑΛΙΔΗΣ ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ ΥΙΟΙ ΤΟΥΤΟΥΛΗ ΗΛΙΑ ΤΗΓΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 280 &ΘΗΒΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 82 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 53 ΤΣΑΛΔΑΡΗ 57 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 144 ΔΡΑΜΑΣ 147 ΣΜΟΛΙΚΑ 2 ΣΙΩΚΟΥ ΣΕΠΟΛΙΩΝ 5 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 79-81 ΠΛ.ΟΜΟΝΟΙΑΣ 18 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 71-73 ΣΤΑΔΙΟΥ&ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 40 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 44 ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ &ΣΙΝΑ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ & ΕΡΜΟΥ Β.ΣΟΦΙΑΣ (ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΘΝ.ΚΗΠΟΥ)

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

ΠΑΓΚΡΑΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΑΜ.ΠΡΕΣΒΕΙΑ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ(ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΣ) ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ(ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ) ΑΘΗΝΑ(ΚΥΨΕΛΗ) ΓΑΛΑΤΣΙ ΓΑΛΑΤΣΙ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΑΘΗΝΑ Ν.ΚΟΣΜΟΣ ΥΜΜΗΤΟΣ(ΠΛΑΤΕΙΑ) ΔΑΦΝΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

ΦΡΑΓΚΟΥ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝ ΓΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΦΩTΟΥ ΛΑΜΠΡ. ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ Ι. ΚΟΝΤΟΠΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΑΚΙΑΣ Ι. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜ ΑΛΕΥΡΑΣ ΠΕΡ. ΠΑΤΣΟΥΛΑΣ ΚΩΝ. ΛΕΥΚΑΔΙΤΗΣ Θ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΡΔΟΣ ΠΑΝ. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΠΑΓΚΑΝΙΚΑΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΚΟΡΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΥΜΗΤΤΟΥ 74 ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 90 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 8 ΚΗΦΙΣΣΙΑ 98 &ΕΡ.ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥΠΟΛΕΩΣ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 95 ΠΛ.ΚΥΨΕΛΗΣ 1 ΑΓ.ΓΛΥΚΕΡΙΑΣ 2 ΤΡΑΛΛΕΩΝ 68 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 8 ΣΠ.ΠΑΤΣΗ ΣΥΓΓΡΟΥ 81 ΠΛ.ΥΜΜΗΤΟΥ 3 ΠΛ.ΚΑΛΟΓΗΡΩΝ Λ.ΕΙΡΗΝΗΣ 50 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ ΚΥΠΡΟΥ 70 ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 165 & ΣΚΡΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΙΟΥ 6


ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Σ Π Ο Ρ 15

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ – ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ: 0 – 2

Μέτρησε η εµπειρία…

Γ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ια δεύτερη φορά µέσα σε 15 ηµέρες ο ΠΑΟ Βάρδας έφυγε νικητής από το Επιτάλιο, αυτή τη φορά στα πλαίσια του κυπέλλου Ηλείας, κερδίζοντας τον τοπικό Αλφειό µε σκορ 2 – 0, για τη β΄ φάση του θεσµού, και πέρασε έτσι στην επόµενη φάση. Ήταν ένα µατς όπου ο ΠΑΟΒ σκόραρε στο τέλος κάθε ηµιχρόνου, σε αντίθεση µε τον Αλφειό που είχε ευκαιρίες και άξιζε ένα γκολ τουλάχιστον, το οποίο δεν ήρθε ποτέ. Πάντως ήταν ένα ελεύθερο µατς χωρίς άγχος µε τους γηπεδούχους να παίζουν στα ίσια… τον αντίπαλό τους, και να πλησιάζουν το γκολ µε το «καληµέρα…» του αγώνα, όµως ο Γαλανόπουλος αστόχησε φάτσα… µε το τέρµα. Μάλιστα στο 12΄ο ίδιος παίκτης απέτυχε για δεύτερη φορά να νικήσει το Ζήγκο, για να απαντήσει ο ΠΑΟΒ, στο 25΄µε το Μπακογιάννη, όµως ο Τασσόπουλος είπε όχι. Το ίδιο έγινε και στο 35΄όταν ο Γούρµος µπήκε µόνος στην περιοχή από δεξιά, αλλά δεν µπόρεσε να πλασάρει τον Τασσόπουλο. Τελικά σε µια αντεπίθεση του ΠΑΟΒ στο 42΄ο νεαρός Παντέλης µε ένα σουτ «κεραυνό» εκτός περιοχής νίκησε τον Τασσόπουλο και 0- 1. Όµως ίδια εικόνα είχαµε στο µατς και στην επανάληψη, καθώς ο ΠΑΟΒ ενδιαφερόταν κυρίως να κρατήσει την πρόκριση κάνοντας συντήρηση δυνάµεων για

το µατς πρωταθλήµατος την Κυριακή στο Κατάκολο. Αντίθετα ο Αλφειός µπήκε και πάλι δυνατά, και πλησίασε στο γκολ στο 55΄ µε το Γαλανόπουλο, όµως πρόλαβαν οι αµυντικοί και έδιωξαν στο παρά – πέντε! Τρία λεπτά αργότερα ο Μπάρκας έκανε µια ωραία ενέργεια αλλά δεν µπόρεσε να σκοράρει. Προοδευτικά όµως ο ΠΑΟΒ ανέβηκε, ιδίως µε την είσοδο των ∆ηµητρόπουλου και Πολίτη, και αφού έχασε µια σπουδαία ευκαιρία µε τον Πεντέλη στο 85΄ηρθε ο Αν. Γούρµος στο 87΄µε ένα γκολ για όσκαρ… στο «παράθυρο…» του Τασσόπουλου, να γράψει το τελικό 0 – 2! Κορυφαίος των νικητών ο Μαρσέλης, και πολύ καλοί οι Βραχνής, Παντέλης και Γούρµος. Από πλευράς Αλφειού φάνηκαν περισσότερο οι, Βαρβούνης, Παπακωστόπουλος, Κόττας και Καββαδάς. Α.Ο. ΑΛΦΕΙΟΣ: Τασσόπουλος, Βερβελές, Βαρβούνης, Πρίφτης Αν., Σεµπέκος, Παπακωστόπουλος,Κόττας, Ψηλογιαννόπουλος (88΄Παπαδάτος) , Μπάρκας (60΄Κουρής), Καββαδάς, Γαλανόπουλος(70΄Μερτζάνης). ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ: Ζήγκος, Πατσούρας, Χαµατάι, ∆ιαµαντόπουλος, Βραχνής, Μαρσέλης, Λιακόπουλος (80΄Πολίτης), Μπακογιάννης (58΄Λούκας), Παντέλης, Σαρανταυγάς (72΄∆ηµητρόπουλος), Γούρµος.

Χωρίς να φορτσάρει ιδιαίτερα ο ΠΑΟΒ πέρασε για δεύτερη φορά από το Επιτάλιο µέσα σε 15 ηµέρες και προκρίθηκε στη Γ’ φάση του θεσµού.

ΜΥΡΣΙΝΑΪΚΟΣ- ∆ΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 5-2

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΙΟΥ 5-3

∆εν έγινε η έκπληξη …

Απίστευτη ανατροπή, από 0-3 σε 5-3

Σ

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com Αν και έχανε µε 3-0 στο ηµίχρονο, ο Ατρόµητος Καβασίλων βρήκε τη δύναµη να αντεπιτεθεί στην επανάληψη και να πάρει την πρόκριση µε σκορ 5-3, στο χθεσινό αγώνα µε τον Ενιπέα Λατζοΐου. Οι φιλοξενούµενοι µπήκαν πολύ δυνατά µέσα στο γήπεδο και πήγαν να κάνουν την έκπληξη, αλλά δεν άντεξαν στην επανάληψη µε αποτέλεσµα να αποκλειστούν από τη συνέχεια του θεσµού. Το σκορ άνοιξε στο 15’ ο Μπουντόπουλος, ενώ στο 28’ και στο 33’ ο Γιάννης Αγγελόπουλος έδωσε προβάδισµα τριών γκολ στον Ενιπέα. Στην επανάληψη όµως τα Καβάσιλα … γύρισαν τον αγώνα και χάρη στα γκολ των Φρίτζηλα (49’, 65’), Α. Παπαδόπουλου (54’, 69’) και Χαλικιά (76’) κατάφεραν να πάρουν την πρόκριση. Στο 88’ ο διαιτητής Χρήστος Κούλης (που ήταν πολύ καλός στο χθεσινό αγώνα) απέβαλε τον Ευστ. Μπακόπουλο για εξύβριση του α’ βοηθού, ενώ µε βαριά τιµωρία κινδυνεύουν οι Κακαλής και Λιακόπουλος που γράφηκε στο συµπληρωµατικό φ.α ότι εξύβρισαν και αυτοί τον α’ βοηθό. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ : Σκαλτσάς, ∆αλαµάρας (40’ Μπίλιας), Παπαδηµητρόπουλος, Θ. Σκαλτσάς (26’ Χαλικιάς), Θ. Περικλέους, Κουτσουράκης, Α.Ν. Ρήγας, Λ. Ρήγας, Κλάδης, Φρίτζηλας (76’ Τσαουσάκης), Παπαδόπουλος ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΤΖΟΪΟΥ : Καρατουλιώτης, Κακαλής, Μπουντόπουλος (54’ Μπριτζίκης), Τσίγκρηλας, Αθανασόπουλος (69’ Αντωνόπουλος), Αγγελόπουλος, Μπιδέρης, Κωνσταντόπουλος, Καρατουλιώτης, Ευστ. Μπακόπουλος, Λιακόπουλος (40’ Γ. Μπακόπουλος).

την επόµενη φάση του κυπέλλου Ηλείας πέρασε ο Μυρσιναϊκός που νίκησε εύκολα µε 5-2 τη ∆όξα Ελαιώνα. Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και πήραν δίκαια τη πρόκριση, απέναντι στη ∆όξα που πάλεψε, ισοφάρισε δυο φορές, αλλά δεν µπόρεσε να κάνει την έκπληξη. Το σκορ άνοιξε ο Μητρόπουλος στο 10’ µε κεφαλιά µετά από κόρνερ, ενώ στο 15’ ισοφάρισε ο Νικολακόπουλος. Στο 23’ ο Μυρσιναϊκός πήρε πάλι το προβάδισµα µε αυτογκόλ του Γιαννόπουλου, ενώ η οµάδα του Ελαιώνα ισοφάρισε µε το ∆. Μαχαίρα στο 48’. Όµως ο Μυρσιναϊκός δεν άφησε τον αγώνα να του …

ξεφύγει και πήρε τη πρόκριση χάρη στα γκολ του Νάστου (56’ και 85 , το δεύτερο µε ωραίο χτύπηµα φάουλ) και Κράγκαρη ( 76’ ).

Mυρσιναϊκός: Μαστρογιαννόπουλος, Γεωργαλής ( 56’ Κοντάνας), Γουρδούπης( 70’ Μπουντανιόζος), Μητρόπουλος, Μάρκου, Φλιατούρας, Λυκουρίνος, Χριστόπουλος, Κράγκαρης, Νάστος, Μπέλης ( 70’ Γκατζούνας).

∆όξα: Μπαµπίλης Γ., Γιαννόπουλος( 67’ Γιανόπουλος Κ.), Ζεµατούρας( 46’ Μαχαίρας ∆.), Νταρζάνος, Μπαµπίλης Κ., Τσάµης, Αλεξόπουλος, Ζωγόπουλος, Καραντώνης, Νικολακόπουλος, Μαρκόπουλος ( 46’ Τζίφας).

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ-ΧΑΒΑΡΙ 1-0

Μετράει το απότελεσµα…

Α

ρκετά καλό µατς έγινε χθες µεταξύ της Αναγέννησης και του Α.Ο.Χαβαρίου, µε το συγκρότηµα του Παλαιοχωρίου να επικρατεί 10 και να παίρνει την πρόκριση για την επόµενη φάση του κυπέλλου Ηλείας. Το µοναδικό γκολ της χθεσινής αναµέτρησης πέτυχε ο Τσιµάρας στο 26’ µε δυνατό σουτ, σε ένα χρονικό διάστηµα όπου οι φιλοξενούµενοι είχαν 4 κλασικές ευκαιρίες για να ανοίξουν αυτοί το σκορ. Τελικά το 1-0 δεν άλλαξε ποτέ…, αν και χάθηκαν ευκαιρίες και από τους γηπεδούχους και έτσι η οµάδα του Σπύρου Αντωνόπουλου πήρε την πρόκριση για τη γ’φάση του θεσµού. Αναγέννηση Παλαιοχωρίου: Κουτσούµπας, Σαρικε-

χαγιάς, Θ. Χρόνης, Θ. Σακκάτος, Θ. Τσάµης, Κωστόπουλος, Χαραλάµπους (70’∆.Σακκάτος), Τσιµάρας (46’Μπουργαζάς), Γιαννακόπουλος (75’Θεοδωρόπουλος), Χ.Χρόνης, Κλαµπάνος Χάβαρι: Ρούνης, Μπουντουβής, Β. Παρασκευόπουλος, ∆έρβος (84΄Κουτσοχείλης), Μπαλάσκας, Βυθούλκας, Λούντζης, ∆ιαµαντόπουλος, Χατζηνικολάου, ∆.Ζαχαρόπουλος (60’Γεωργίου), Μπίρµπας (54’Αργυρόπουλος) Το ∆.Σ και σύσσωµο το ποδοσφαιρικό τµήµα της οµάδας της Αναγέννησης Παλαιοχωρίου, εκφράζουν τα θερµά τους συλλυπητήρια στο Σάκη Καραλάγα και την οικογένειά του, για το χαµό του αδερφού του.

ΘΡΙΑΜΒΟΣ -ΑΟ. ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0-3

Α.Ο.ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ-ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 0-1

Ιδανικό ξεκίνηµα η οµάδα του Αλ. Τοµαρόπουλου

Σηµαντικό διπλό

Ε

ξαιρετικό είναι το ξεκίνηµα για τον Αγ. Γεώργιο στον πρώτο όµιλο της Β’ Κατηγορίας, αφού την περασµένη Κυριακή νίκησε και το Θρίαµβο 3-0 εκτός έδρας και έτσι έχει τρείς νίκες στα ισάριθµα µατς που έχει δώσει στον α’ όµιλο της Β’ Κατηγορίας. Η οµάδα του Αλέκου Τοµαρόπουλου ικανοποίησε µε την απόδοση της και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο σε αρκετά διαστήµατα, έφυγε µε ένα σηµαντικό “τρίποντο” απο το γήπεδο του Σκουροχωρίου, έδρα του Θρίαµβου τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Οι “‘Αγιοι” προηγήθηκαν στο 16’ µε το Γιώργο Τσιτσιρόπουλο, που επανήλθε σε δράση µετά τον τραυµατισµό του, µε άπιαστο σουτ, στο “Γ” της εστίας του Αβραµόπουλου. Γενικά η οµάδα του Θριάµβου δεν βρέθηκε σε καλή µέρα και έτσι ο Αγ.Γεώργιος, αφού πρώτα είχε και δοκάρι µε το Σπυρόπουλο, κατάφερε στο δεύτερο ηµίχρονο να πετύχει άλλα δύο γκολ µε το Σταθόπουλο στο 54‘ και το Μπούκη στο 67’, που διαµόρφωσαν το 0-2 και το τελικό 0-3 αντίστοιχα. Θρίαµβος: Αβραµόπουλος, Κατσικερός, Αντωνίου, Μανκόλι, Λαδάς, Πλέσσας, Κατσιµπάρδης (71’ Λιβαδίτης), Ψαριώτης, Κωτσάκης, Αντύπας (64’ Κούρβας), Τοµάνι (46’ Νάχο).

ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΛΕΙΑΣ

Ο Τσιτσιρόπουλος ήταν σκόρερ του πρώτου τέρµατος των «Αγίων» στο µατς µε το Θρίαµβο

Αγ. Γεώργιος: Κωνσταντόπουλος, Παππάς Α., Μπότσας, Παππάς Θ., Μανέτας, Ψάρρης, Σπυρόπουλος, Σταθόπουλος (64’ Καράµπελας), Τζίβας (33’ Τσιρογιάννης), Μπούκης, Τσιτσιρόπουλος(74’ Πλατής). Γ.Μ

Π

ολύ σηµαντική νίκη πήρε στο Νεοχώρι ο Αµπελώνας, µε το ισχνό, αλλά πολύτιµο 0-1. Η οµάδα του Θανάση Μουγκού είχε δύσκολο έργο απέναντι στους «σκληροτράχηλους» γηπεδούχους και κατάφερε να πετύχει το γκολ της νίκης στο 78’ µε το Γιάννη Σπηλιωτόπουλο. Νωρίτερα σε εκτέλεση κόρνερ του Τζέµου, η µπάλα χτύπησε στο δοκάρι, ενώ και οι γηπεδούχοι είχαν 2-3 καλές ευκαιρίες µε τον Παναγόπουλο. Έτσι ο Αµπελώνας είναι στη 2η θέση µε 7 βαθµούς, µαζί µε άλλες 4 οµάδες, ενώ αντίθετα ο Α.Ο.Νεοχωρίου δεν έχει ακόµη βαθµό µετά από τρεις αγωνιστικές.

Α.Ο.Νεοχ ωρίου: Φωτόπουλος, Φιορέτος, Κόκλας, Βλάχος, Ρουµελιώτης, Χ. Κούνας (84’Ασηµακόπουλος), Κριτσέλης, Παπαφίλας, Χριστοδουλόπουλος (60’Σ.Κούνας), Τζανέτος, Παναγόπουλος Αµπελώνας: Φιλιπππόπουλος, Β. Σπηλιωτόπουλος, Φώτης, Ι.Σπηλιωτόπουλος, Τεκερλέκης, ∆ηµόπουλος, Παρασκευάς, Γαλανόπουλος, Σ.Μουγκός (79΄∆.Σπηλιωτόπουλος), Τζέµος, Χριστόπουλος (51’Τόγιας) Γ.Μ

Ο Γιάννης Σπηλιωτόπουλος χάρισε µε δικό του γκολ ένα σηµαντικό «τρίποντο» στον Αµπελώνα

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ – ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: 1 – 3

«Καθάρισε…» πολύ νωρίς! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση από το γηπεδούχο Κεραυνό Βρίνας στο «ξερό» γήπεδο του Καλλικώµου, ο Αχιλλέας Νεοχωρίου όπως αναµενόταν άλλωστε πέρασε εύκολα µε σκορ 3 – 1 το εµπόδιο του «ουραγού» του 1ου οµίλου της Β΄ κατηγορίας, και προκρίθηκε στη γ΄ φάση του κυπέλλου. Το µατς δεν αντέχει σε κριτική, καθώς µόλις στο 5΄οι φιλοξενούµενοι του Αλ. Γαλάνη άνοιξαν το σκορ µε σουτ του ∆ιαµαντή Παναγόπουλου εντός περιοχής. Μάλιστα στο 13΄ο Χριστοφοράτος «κλείδωσε» τη νίκη – πρόκριση της οµάδας του πετυχαίνοντας µε δυνατό σουτ το 0 – 2! Έκτοτε το µατς θα λέγαµε ότι ήταν «φιλικό…» , και απλά στο 56΄ο Χριστοφοράτος ανέβασε το σκορ στο 0 – 3, για να πετύχουν οι γηπεδούχοι το γκολ της τιµής στο 70΄µε το Λινό, κάνοντας το τελικό 1 – 3! Καλουτάς ∆ούµας και Χάσα Αλ. οι καλύτεροι του Αχιλλέα, ενώ από πλευράς Βρίνας φάνηκαν οι, Λαζαρής, Μπριασούλης και Λίνο. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΒΡΙΝΑΣ: Κοτρέτσος, Αρβανίτης(46΄Ψευδός), ∆ηµητρόπουλος(51΄Κατσαβός), Κωνσταντόπουλος, Λαζαρής, Ζαχαρόπουλος Σπυρόπουλος (74΄Τσουραµάνης) , Μπριασούλης, Ζιάτας, Σταθόπουλος, Λινός

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ: Κολίντζας(46΄Αθανασιάδης), Ανδρεάτος(46΄Παπουτσής), Χάσα Αλ., Μπαρδούσης, Παναγόπουλος ∆ιον., ∆ούµας, Καλουτάς, Παναγόπουλος ∆ιαµ., Χριστοφοράτος, Κατηφόρης(46΄Ψυχογιός), Ζαπάντης.

ΜΠΑΣΚΕΤ

Νίκη για την παιδική οµάδα του Πανηλειακού Η παιδική οµάδα του Πανηλειακού νίκησε στην Πάτρα τη Γαλήνη µε 39-37, στην πρεµιέρα του Παιδικού πρωταθλήµατος της Α’ κατηγορίας. Οι νεαροί του Βαγγέλη Κιούφη βρέθηκαν πίσω στο σκορ µε 5 πόντους στο α’ ηµίχρονο, αλλά κατάφεραν στην επανάληψη να κάνουν την ανατροπή και να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.


16 Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΧΡΗΜΑ

Μ

∆άνεια µε εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου

ικρή ανάσα στην αγορά, που αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα ρευστότητας, όσο οι τράπεζες κρατούν τις «κάνουλες» κλειστές, θα προσφέρουν τα δάνεια που θα δοθούν σε επιχειρήσεις µέχρι τις 31.12.2011 και θα έχουν την εγγύηση του Ελληνικού ∆ηµοσίου. Η ΕΣΕΕ ενηµέρωσε µε επιστολή της το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας Πέτρο Παπαδάτο προκειµένου µε τη σειρά του να ενηµερώσει τους συναδέλφους του στο νοµό. Συγκεκριµένα η εγγύηση θα καλύπτει το 70% των δανείων που θα χορηγούν οι τράπεζες σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως κλάδου και µεγέθους, µε την προϋπόθεση ότι δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονοµικών, ο κ. Φίλιππος Σαχινίδης διευκρινίζει ότι το µέτρο αφορά επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί στη χώρα ως 18 Ιουλίου 2011. Τα δάνεια θα χορηγούνται: α) σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις για κεφάλαιο κίνησης ή και για επενδυτικούς σκοπούς. β) σε µεγάλες επιχειρήσεις

Σε θετικό έδαφος 0,71% έκλεισε το Χρηµατιστήριο Αθηνών Το θετικό κλίµα που επικρατεί στις µεγάλες ευρωπαϊκές αγορές εν µέσω φηµών για νέο σχέδιο στήριξης των ευρωπαϊκών τραπεζών και δεδοµένης της προθυµίας του ∆ΝΤ να προσφέρει βοήθεια φαίνεται ότι επηρέασε και την ελληνική χρηµατιστηριακή αγορά. Ο Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε µε άνοδο 0,71%, στις 735,51 µονάδες µε τους επενδυτές να επιστρέφουν στις τραπεζικές µετοχές. Η αξία των συναλλαγών ανήλθε σε 43,66 εκατ. ευρώ. Από τους επιµέρους δείκτες, πτώση παρουσίασαν οι εταιρείες Ταξιδίων και Αναψυχής (-4,32%), Πρώτων Υλών (1,17%) και Χηµικών (-0,89%). Στον αντίποδα, τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες Υγείας (+9,66%), Χρηµατοοικονοµικών Υπηρεσιών (+4,85%) και Πετρελαίου και Αερίου (+3,98%), ενώ κατά 1,07% ενισχύθηκε ο τραπεζικός δείκτης.

Μικρή ανάσα στην αγορά, που αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα ρευστότητας για επενδύσεις. Οι εγγυήσεις θα έχουν µέγιστη διάρκεια δέκα χρόνια. Κατά τη δεκαετία αυτή, η εξόφληση του δανείου θα γίνεται σε εξαµηνιαία βάση (στις 30/6 και 31/12 κάθε έτους) σε ισόποσες χρεολυτικές δόσεις. Το µέγιστο ύψος των δανείων θα βρίσκεται σε συνάρτηση µε τα οικονοµικά µεγέθη της επιχείρησης, ενώ το συνολικό ποσό δεν µπορεί να ξεπερνά το ετήσιο µισθολογικό της κόστος για το 2010. Με την καταβολή κάθε δόσης, θα καταβάλλεται προµήθεια

Εξωπραγµατικοί οι φόροι του προϋπολογισµού Αλλαγή της οικονοµικής πολιτικής ζητά η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ), χαρακτηρίζοντας τον προϋπολογισµό 2012 ως «προϋπολογισµός λιτότητας και φόρων». Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΣΕΕ αναφέρει πως ο εφετινός προϋπολογισµός είναι ένας προϋπολογισµός φτώχειας για τα ελληνικά νοικοκυριά και δυσπραγίας για την ελληνική οικονοµία, η οποία πλέον δεν αντιδρά σε κανένα εισπρακτικό µέτρο.

ασφάλειας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο. Οι µικροµεσαίες επιχειρήσεις θα διαθέτουν έκπτωση µέχρι 15% επί της προµήθειας ασφαλείας για µέγιστη περίοδο δύο ετών από την ηµεροµηνία εκταµίευσης του δανείου.

Ευνοϊκή ρύθµιση από ΙΚΑ

Η ΕΣΕΕ ενηµέρωσε µε επιστολή της το µέλος του διοικητικού συµβουλίου της Οµοσπονδίας Εµπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου και ∆υτικής Ελλάδας Πέτρο Παπαδάτο

∆ιευκρινίσεις για την αναστολή των µέτρων αναγκαστικής είσπραξης και την εισαγωγή σε καθεστώς προσωρινού διακανονισµού παρέσχει µε εγκύκλιό του το ΙΚΑ. Σύµφωνα µε το Ίδρυµα, προβλέπεται η αναστολή έως την 31/12/2012 της λήψης αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης για όσους εργοδότες είτε δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης βάσει του Ν.3943/2011, είτε έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συνέχισης αντίστοιχων προηγούµενων ρυθµίσεων.

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΙ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύµβαση µε Ο.Α.Ε.Ε κ’ Ο.Π.Α ∆ (∆ηµόσιο)

Λόγος-Οµιλία-Φωνή Μαθησιακές ∆υσκολίες

Γιάννα Γεωργ. Φαµέλου Πτυχιούχος Τµ. Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες 6971993126 6971993126

Γερµανού 6 Πύργος (β’ όροφος) τηλ.: 26210 26047 κιν.: 6973493920


ENOIKIΑΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΓΚ Α Ρ Σ Ο Ν Ι Ε Ρ Ε Σ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη µε αυλή, πλησίον στρατολογίας. Πληρ. τηλ. 26210/36827, 6940015552. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΛΟΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6936884141. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Αµαλιάδα, 2ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26220/22808, 22353. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη 45 τ.µ. στο κέντρο του Πύργου στον 4ο όροφο πολυκατοικίας χωρίς κοινόχρηστα µε A/C, πρόσφατα ανακαινισµένη. Πληρ. τηλ. 6939194333. ΜΑ3553 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, επιπλωµένες LUX. Πληρ. τηλ. 6976759671. ΜΑ3608 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ α’ ορόφου, πρόσοψη – για φοιτητές, στρατιωτικούς, γραφεία στην οδό Ιπποκράτους και Λεωφ. Αλεξάνδρας. Πληρ. τηλ. 210/6431521 και 6936264831. ΜΑ3595 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 42µ² επιπλωµένη, Παπαφλέσσα και ∆ραγατσανίου 42 στον Πύργο, κεντρική θέρµανση – θέση parking. Πληρ. τηλ. 26210/34832, 6985880964. ΜΑ3594 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 45µ², επιπλωµένη – καινούρια στην Καταραχίου 36 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6981935035. ΜΑ3600 -----------------------------------------------------. ΠΑΤΡΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ², β’ ορόφου, Καραϊσκάκη 136, πλησίον πλ. Γεωργίου. Πληρ. τηλ. 6974405830. ΜΑ3543 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 50 τ.µ. πλησίον ΤΕΙ Πύργου, καινούρια, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένη. Πληρ. τηλ. 6976623871, 6976654273. ΜΑ3488 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 43µ² σε καινούρια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ .τηλ. 6972683348, 26210/54916. ΜΑ3504 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ πολυτελείας, καινούρια πλήρως επιπλωµένα µε A/C, αυτόνοµη θέρµανση µε θερµιδοµετρητή στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/27490. ΜΑ3490

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρεµ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ γκαρσονιέρα-δυάρι και τριάρι, στην πλατεία Μεταξά, στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6946758503, 2621033553.ΜΑ2994. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ πλήρως ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ και ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ στην οδό Φιλελλήνων 5 στον Πύργο (κοντά στον Αγ. Αθανάσιο). Πληρ. τηλ. 26210/33553, 6937865000, 6946758503.ΜΑ3178. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ µε αυτόνοµη θέρµανση 40 τ.µ. στην Παλαιολόγου 47 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6972404614, 26210/28356, 26210/32347. ΜΑΣ3384 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην Αµαλιάδα, τέρµα Ναυαρίνου, πλησίον Τεχνικού Λυκείου µε τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, parking. Πληρ. τηλ. 6932911621, 6932605109. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ευρύχωρη, µερικώς επιπλωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 3ου ορόφου, στο κέντρο της Αµαλιάδας (Ιπποκράτους 31) µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6938343630, 26220-28185. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Αµαλιάδα, 1ου ορόφου, νεόδµητη, µε αυτόνοµη θέρµανση, χαµηλά κοινόχρηστα, parking (1η ενοικίαση). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6983198731.ΜΑ3607 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – ΣΤΟΥΝΤΙΟ 40 τ.µ., πλήρως επιπλωµένη (ψυγείο – κουζίνα – πλυντήριο- πλήρης επίπλων, ρουχισµών, κουρτίνες, κοµπλέ), τηλεόραση – αιρκοντίσιον, χωρίς κοινόχρηστα. Ωραιότατη βεράντα 40 τ.µ., σε προάστιο του Πύργου, µε κήπους και δέντρα, απεριόριστη θέα, ανάµεσα σε βιλίτσες. Σε πολύ καλή τιµή. Σε ζευγάρι εκπαιδευτικών, δηµ. υπαλλήλων, φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 26210/95108, 6937583707. ΜΑ3625 -----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, καινούρια µε αυτόνοµη θέρµανση στην Τσαλδάρη 23. Πληρ. τηλ. 6972772532. ΜΑ2881 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη, καινούρια, επιπλωµένη, 2ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6973466617. ΜΑ3150 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40µ², 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6972920030, 6939395790. ΜΑ3449 -----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 60 τ.µ., 5ου ορόφου, 38 τ.µ. 1ου ορόφου (επιπλωµένο) στην οδό Πατρών και Ζακύνθου και 38 τ.µ. στον 3ο όροφο Μαγνησίας 5. Πληρ. τηλ. 6945419522, 6979002206, κος Χαραλαµπίδης. ΜΑΣ9280 ------------------------------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ ∆ΥΑΡΙ µόνο σε εκπαιδευτικούς, ανεξάρτητο χωρίς κοινόχρηστα µε αυτόνοµη θέρµανση επί της Απόλλωνος 9. Πληρ. τηλ. 26210/22945, 2610/317107, κιν. 6942678484. ΜΑ3487 ----------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ νέας κατασκευής στον 2ο όροφο, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6932327760. ΜΑ3514 ----------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, περιοχή πλατεία Καλλίτσα, δίπλα από το παραδοσιακό Τατάνη, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ. 1ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, µε πολύ ησυχία σε κατοικία τριών διαµερισµάτων. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 210/2511737 και 6979733114. ΜΑ3503 -----------------------------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-14 και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ιατρίδη 1 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/29949, 32525. ΜΑ3443

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ηµισόγεια ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 60 τ.µ. όπισθεν ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6974022762. ΜΑΣ3411

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΥΑΡΙ στον ηµιώροφο, επιπλωµένοκεντρ. θέρµανση. Όλα τα διαµερίσµατα για εκπαιδευτικους, φοιτητές, φοιτήτριες και ∆ηµοσίου, πλησίον Εµπορικής Τράπεζας στον πύργο ΓΕΡΜΑΝΟΥ και ΜΠΟΤΣΑΡΗ. Τηλ.: 26210250116938990613 -6932924343.ΜΑΣ2955

. ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡ. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΥΡΓΟΣ- ΗΛΕΙΑΣ

Πωλούνται ετοιµοπαράδοτα, πολυτελή διαµερίσµατα αντισεισµικής κατασκευής, αυτόνοµη θέρµανση, ύδρεση µε τζάκι, πόρτες ασφαλείας, γκαράζ, θυροτηλεόραση, Τηλ. επικοινωνίας: 6936862614-16, τηλ. γραφείου: 26210-27100, FAX: 26210-27100. ΜΑΣ309

-----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60µ², καινούριο πρώτου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο για στάθµευση. Πληρ. τηλ. 6957550174. ΜΑ3602 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ πρώτου ορόφου, καινούριο, γωνιακό, επιπλωµένο χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Χαραλάµπους 24 και Κοραή. Πληρ. τηλ. 6976444087. ΜΑ3598 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου, 2½ δωµατίων, διώροφης µονοκατοικίας. Αυτονοµία θέρµανσης και χωρίς κοινόχρηστα, πάροδος Περικλέους 59 (κάτωθι ΕΠΑΡΧΕΙΟΥ) στον Πύργο. Τηλ. επικ. 6973543297. ΜΑ3604 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, Πατρόκλου & ∆εληγιάννη 23 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6932291818. ΜΑ3596 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 2ΑΡΙ 57 τ.µ., 2ου ορόφου, στην οδό Αγ. Αρτεµίου, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/27091, 6947708055.ΜΑ3462. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2ΑΡΙ-4ΑΡΙ επί της κεντρ. πλατείας Πύργου κατάλληλη και για επαγγελµατική στέγη µε λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/33263, 6986989436. ΜΑ3624 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ πλήρως επιπλωµένο, διαµπερές, 3ος όροφος, κεντρικό. Πληρ. τηλ. 26210/31892, 6937412702. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ 47 τ.µ., Σισίνη 75, αυτόνοµη θέρµανση, 2πλα τζάµια, καινούρια κατασκευή. Πληρ. τηλ. 6976958747. ΜΑ3626 ---------------------------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΟ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ. δύο δωµατίων στο β’ όροφο καινούριας πολυκατοικίας, αυτόνοµη θέρµανση, θέση στάθµευσης Ι.Χ. Πληρ. τηλ. 210/6044013. ΜΑ3605 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα, 60m² µε αυτόνοµη θέρµανση, A/C, και ηλιακό. Πληρ. 6932624415, 26220/22611, 6932863707. ΜΑ3610 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε νεόκτιστη οικοδοµή, µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, προσόψεως, φωτεινότατο, χωρίς κοινόχρηστα, κοντά στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6982318292, 2621300895. ΜΑ3601 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80τ.µ. σε πολύ καλή κατάσταση (4ος όροφος). Βρίσκεται κοντά στις ιατρικές σχολές και πολυτεχνικές σχολές Ζωγράφου. Πληρ. τηλ. 210-7774424. ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6974370391, 6977508588.ΜΑ3565 ---------------------------------------------------.ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 2 ετών, πλήρως εξοπλισµένο, χωρίς κοινόχρηστα µε αυλή και αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6977674770, 6974590001. ΜΑ3557 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ (∆ΥΑΡΙΑ) στο κέντρο της Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6934416432, 26220/22056. ΜΑ3559 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο ή µη, 70µ² κανίς µε αυτόνοµη θέρµανση – µεγάλα µπαλκόνια στη Σαρανταπόρου 4, 2ου ορόφου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6936985212. ΜΑ3566 --------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε καινούρια πολυκατοικία 55 τ.µ., τζάκι, ηλιακό, κουζίνα στην Ελην. Ολυµπιονικών 131, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6977572078, 210/2130014. ΜΑ3567 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50µ² ανακαινισµένο, πρώτου ορόφου στην οδό Τσαλδάρη 17, Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/28978, κιν. 6937150308, 6977745275. ΜΑ3526 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, ρετιρέ, µε κεντρική θέρµανση, επιπλωµένο, στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33528. ΜΑ3525 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 64 τ.µ. β’ ορόφου στην οδό Αγίου Γεωργίου 21 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22715 (προτιµούνται δηµόσιοι υπάλληλοι). ΜΑ3541 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Αγ. Γεώργιο Πύργου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙ-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

επιπλωµένα και µη, πανταχόθεν ελεύθερα, µε αυτόνοµη θέρµανση, Ιπποδαµείας 6 Πλ. Κύπρου Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/34132, κιν. 6982831787. ΜΑ2651.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ

5ου ορόφου µε 2 υπνοδωµάτια, σαλονι, κουζίνα µε κεντρική θέρµανση και A/C στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6942952335. ΜΑ3491

ΚΙΑ 65 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής επιπλωµένη πλήρως εξοπλισµένη µε A/C, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση µε βεράντα 30 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6939194333. ΜΑ3552 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στην Αµαλιάδα, Σισίνη 75, 47µ², αυτόνοµη θέρµαση, διπλά τζάµια, καινούριο. Πληρ. τηλ. 6976958747. ΜΑ3530 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ σε δασκάλους – καθηγητές στην παραλία Ζαχάρως, καινούρια, λειτουργική, πλήρως επιπλωµένη, ψυγείο, κουζίνα, ηλιακός, αυτόνοµη θέρµανση, 240 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974797368. ΜΑ3349 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 50 τ.µ., 2ου ορόφου, Πατρόκλου και Ζακύνθου. Πληρ. τηλ. 6942453188. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο, Ζακύνθου 26, στον Πύργο. Τηλ. 2621032304, 6974292006.ΜΑ3148 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο ∆ΥΑΡΙ 42τ.µ. καινούριο µε αυτόνοµη θέρµανση, στον 1ο όροφο, ∆ραγατσανίου 21. Τηλ.: 6937153195.ΜΑ2988 ------------------------------------------------------

TΡΙΑΡΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 80 τ.µ. στην Αµαλιάδα, Εργ. Κατοικίες, Καλίτσα τ. Καρ/νδά. Έχει δύο υπνοδωµάτια – σαλόνι – κουζίνα – χολ και µικρή αποθήκη, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ). Πληρ. τηλ. 69737244696986103632. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 70µ², Ερµού 66, χωρίς κοινόχρηστα στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34601, 6977503768. ΜΑ3545 -----------------------------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου σε καινούρια πολυκατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλο µπάνιο µε ηλιακό και πάρκινγκ, κοντά στο ΤΕΙ Πύργου. Ρήγα Φεραίου 113 πάροδος Forum. Τηλ. 6977991599 κ. Κώστας. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90τ.µ. στην Αµαλιάδα 3αρι σε κεντρικό σηµείο, 3ου ορόφου. Τηλ. 2622028842, 6977719156. ΜΑ3287 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ πλήρως εξοπλισµένες µεζονέτες στο Παλούκι Αµαλιάδας, κατάλληλες για εκπαιδευτικούς. Πληρ. τηλ. 6977805950, 210/5723742. ΜΑ3423 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 82τ.µ. επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο, 2ου ορόφου, πλήρως ανακαινισµένο. Πληρ. τηλ. 6948605837, 210/6081722. ΜΑ3528 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2πατη µεζονέτα στην Κουρούτα, πλήρως επιπλωµένη, µε κήπο, τζάκι, πισίνα, 350 ευρώ/µήνα. Επίσης 2ΑΡΙ 300 ευρώ/µήνα, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 250ευρώ/µήνα, χωρίς ∆ΕΗ. Πληρ. τηλ.6972728000. ΜΑ3609 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ µε δύο υπνοδωµάτια στον 3ο όροφο επί της οδού Μπιζανίου 9. Πληρ. τηλ. 6976566672. ΜΑ3523 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στην περιοχή Αγ. Αθανασίου, Αγ. Σπυρίδωνος Πύργου, ανακαινισµένη, µε 2 υπνοδωµάτια – σαλόνι – κουζίνα – µπάνιο, αποθήκη µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977303935, 26210/30373. ΜΑ3597 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ισογ. διαµέρισµα, µε αυτόνοµη θέρµανση και χώρο για parking, Αλφειού 50. Τηλ. 6977085246, κ. Χρήστος. ΜΑΣ3215 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ στην οδό Κοκκί-

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Παπαφλέσσα 55, στο 2ο όροφο. Τηλ. 6972527303. ΜΑ3225

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, 120τ.µ. τριών υπνοδωµατίων, χολ, σαλόνι, κουζίνα, ηλιόλουστο, µε ατοµική θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Aγ. Μαρίνης 37 Πύργος Τηλ.6979249141, 6974312372. ΜΑ3267

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ

- ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ - ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

(Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

FOTOPOYLOS TRANS Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

ΜΑ3131

TEΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Πύργο 92τ.µ., 2 υπνοδωµατίων, στον 1ο όροφο, είσοδος από ΣΠΚ 1. Τηλ. 6976776445. ΜΑ3251 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95µ2, 3αρι, 3ου ορόφου, διαµπερές, Μάθιου 5, κατάλληλο και για επαγγ/κη χρήση. Πληρ. τηλ. 26210/29895, 6945938452. ΜΑ2306. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ στο Πανόραµα Σκαφιδιάς, γκαράζ, 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι- κουζίνα, ενιαίος χώρος, τζάκι, µεγάλες βεράντες µε θέα τη θάλασσα. Χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ. 6973634321. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 5ΑΡΙ, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 62 στον Πύργο, διαµπερές, αυτονοµία θέρµανσης, ηλιακός θερµοσίφωνας τριπλής ενέργειας, τέντες στις βεράντες, air-condition, τζάκι και WC, πάρκινγκ αυτ/του εντός του οικοπέδου. Πληροφορίες: 6974882520. ΜΑ3229 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26220/24091, 6993835087. ΜΑ3425 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΝΩΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 100 τ.µ., τέρµα Καλαβρύτων, κοντά στα νέα ΤΕΙ µε 3 υπνοδωµάτια, γύρωθεν µπαλκόνια µε ροµαντική θέα. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6976958747. -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, 120µ² στην Αγ. Μαρίνης στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/25189, 6983159171. ΜΑ3544

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

µόνο για εκπαιδευτικούς πλησίον ΚΤΕΛ, απέναντι από Hondos Center, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙ, φουλ επιπλωµένα – αυτόνοµη θέρµανση – ανελκυστήρας – αντισεισµική προστασία – καινούρια. Πληρ. τηλ. 6936396090, 6932103813. ΜΑ3606

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

70 τ.µ., 2 κρεβατοκάµαρες, αυτόνοµη θέρµανση, καινούριο, στην οδό Αγίου Αρτεµισίου και Φωκίωνος στα Κανούλια, πλησίον ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 6944864053. ΜΑ3542

. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

νου και ΣΠΑΠ 5. Πληρ. τηλ. 26210/34465, 33652. ΜΑ3466 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στην οδό Παυσανίου 44, 1ου ορόφου, ανεξάρτητο 85 τ.µ. µε 2 κρεβατοκάµαρες, µεγάλο σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο και χολ, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 210/4925982, 6972218378. ΜΑ3452 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ κουκλί, φρεσκοβαµµένο, τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, θέα, κοντά στα ΤΕΙ, 28ης Οκτωβρίου 5153, 330 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972551824, 210/9855702. ΜΑ3560 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 1ου ορόφου στη ∆εληγιάννη 8 στον Πύργο, αποτελούµενο από δύο κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη κουζίνα, διαµπερές, µπαλκόνια µεγάλα, όλα φωτεινά µε αυτόνοµη θέρµανση µε λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 26210/34601, κιν. 6977350432. ΜΑ3564 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3 ∆ΩΜΑΤΙΩΝ σε 2όροφη µονοκατοικία επί της οδού Κύπρου 15 και Ρήγα Φεραίου στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6973000397. ΜΑ3562 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 70 τ.µ., επί της Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ. 26210/20466, 6984644544. ΜΑ3620 ---------------------------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ υπερπολυτελές ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 67µ² µε ηλιακό θερµοσίφωνα µε A/C, µε αυτόνοµη θέρµανση, µε τέντες, µε ηχοµόνωση επί του πεζόδροµου Αµαλιάδας, 2ος όροφος. Πληρ. τηλ. 6977265767. ΜΑ3535 -----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 2ου ορόφου στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 26230/42610, ώρες 9-2 πρωί 7-9 το απόγευµα. ΜΑ3354 ------------------------------------------------------

ΜΑ918

στα Ιλίσια, πίσω από το ΧΙΛΤΟΝ, Νεοφρονος 19-21, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 26210/33971, 6977977598. ΜΑ3347

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) . 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΗ (µεταλλικό κτίριο) 150m² επί της Αγ. Γεωργίου. Το ακίνητο βρίσκεται σε οικόπεδο 2077 τ.µ. και είναι εντός οικισµού. Πρόσοψη 46 µέτρων.

2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6081µ² γωνιακό, άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του κεντρικού δρόµου του Βουνάργου. Το ακίνητο διαθέτει άδεια για επαγγελµατική στέγη (500 µέτρα από την Ε.Ο. Πύργου – Πατρών).

26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 ΜΑΣ2954

-----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στον Πύργο, ∆ραγατσανίου και Πλήθωνος 110 τ.µ., 4ου ορόφου, 3 υπνοδωµάτια, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα, τζάκι, ένα µπάνιο, ένα WC, για αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, τέντες, σίτες. Πληρ. τηλ. 6972281004. ΜΑ3443 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ καινούριο, 1ου ορόφου στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972427670. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, επί της Γεωργ. Παπανδρέου και Ιφίτου στην Αµαλιάδα. Τιµή 350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972542202, 6973537893. ΜΑ3515 ----------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 4ΑΡΙ 2όροφης κατοικίας µε αυτόνοµη θέρµανση, Απόλλωνος 13. Πληρ. τηλ. 26210/33809. ΜΑ3603 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100µ² στην Αµαλιάδα, πίσω από « Τον κήπο του Αλάχ» µε parking. Πληρ. τηλ. 6972574059. ΜΑ3621

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΣ 128µ²

στο κέντρο της Αµαλιάδας (πρώην γραφεία Τράπεζας Κύπρου). Πληρ. τηλ. 6976697887.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (επιπλωµένο ή µη)

105 τ.µ. ΕΠΕ στη Ρήγα Φεραίου, πλησίον super market ΤΕΡΖΗ, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιόλουστο, τέντες, 2πλα τζάµια, λογική τιµή. Πληρ. τηλ. 6978559992.ΜΑ3455.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ στην Κυψέλη ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

(κουζίνα, ψυγείο) µε κεντρική θέρµανση, ασανσέρ, στην οδό Σκύρου και Καυκάσου στον 5ο όροφο σε αρίστη κατάσταση, ελάχιστα κοινόχρηστα. Τιµή ενοικίου 250 ευρώ κατά προτίµηση σε στρατιωτικούς, δηµόσιους υπαλλήλους, φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621025011, 6938990613. ΜΑΣ2813

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη µε A/C Πατρόκλου και Παπαφλέσσα. Τιµή 240 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. µε A/C, Πατρόκλου και Παπαφλέσσα. Τιµή 260 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6948235899. ΜΑ614

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 130 τ.µ.

σε διώροφη πολυκατοικία µε 3 υπνοδωµάτια και 2WC, αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή ικανοποιητική. Πληρ. τηλ. 6945343066. ΜΑ3580

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

2ΑΡΙ, Γορτυνίας 73, α’ ορόφου, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33231, 6974786451, 6937232402. ΜΑ3585

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

75 τ.µ. καινούριο, αυτόνοµη θέρµανση, ∆ερβενακίων και Περικλέους 39, πλησίον S.M. ΤΕΡΖΗΣ. Πληρ. τηλ. 6936716226, κος Ντίνος. ΜΑ3179

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο Πανόραµα Σκαφιδιάς σε φοιτητές, καθηγητές, δασκάλους και άλλους και µε δωρεάν internet. Πληρ. τηλ. 26210/54725, 6945992194. ΜΑ3438

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

108τ.µ. στον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας, επί της οδού Υψηλάντου 17 και Ξάνθου γωνία µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληροφορίες εντός του καταστήµατος φωτιστικών ΑΦΟΙ Λαµπρόπουλοι. ΜΑ3138

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 2ΟΡΟΦΗ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 180 µ2

στο Γούµερο Ηλείας, µε όλα τα έπιπλα και ηλ. συσκευές. Πληροφ. κ. Κακαλης ∆ήµος. Τηλ. 2114052907, 6981996874. ΜΑ3031.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. ΡΕΤΙΡΕ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

µε µεγάλες βεράντες επιπλωµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 2 κλιµατιστικά νέας κατασκευής, Μπελούση 6Α. Πληρ. τηλ. 6936547900. ΜΑ3457


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ. 6971891292 και υπόγειο. ΜΑ9251. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ που αποτελείται από 2 οροφοδιαµερίσµατα 85 τ.µ. το καθένα και κατάστηµα 47 τ.µ. Τηλ. 6979002209. ΜΑΣ68 ---------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΞΥΛΟΚΕΡΑ σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες, τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673. ΜΑ3314 ---------------------------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ παραθαλάσσια οικία στη Κυανή Ακτή για µόνιµη κατοικία χειµώνα – καλοκαίρι µε πλάκα, πρώτη σειρά 80τ.µ. καθιστικό, 2 υπνοδωµάτια, κουζίνα κλπ καλοριφέρ, ηλιακό, ψησταριά , φούρνο, κήπο , 2 αποθήκες. Τιµή ευκαιρίας Τηλ. 6977203858 ---------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 1ου ορόφου, ανεξάρτητη είσοδος, επιφανείας 90 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένη πρόσφατα µε

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

18

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7

καλοριφέρ- κλιµατισµό – ηλιακό θερµοσίφωνα στον Πύργο, Αναπαύσεως 26. Πληρ. τηλ. 6977237454. ΜΑ3577 ---------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ νεόδµητη (υπερυψωµένο ισόγειο) 200 µ. από το δρόµο Πύργου – Κατακόλου (Αγ. Ιωάννης), 120 τ.µ. µε υπόγειο 75 τ.µ., πολυτελούς κατασκευής, µεγάλες βεράντες, 3 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, τζάκι, ηλιακός, αρτεσιανό, ηλεκ. γκαραζόπορτα, εσωτερική σκάλα υπογείου, σε οικόπεδο 2200 τ.µ., περιφραγµένο, µε διαµορφωµένη τσιµεντένια είσοδο, θέα τη θάλασσα Κατακόλου, σε τιµή ευκαιρίας!!! Πληρ. τηλ. 6932246820.ΜΑ3599 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150µ² πλησίον «ΚΗΠΟ ΤΟΥ ΑΛΑΧ» στην Αµαλιάδα, µε parking καινούριο. Πληρ. τηλ. 26220/23674, 6970274569. ΜΑ3622

σε καλή τ µή α ορόφου στη Ζαχάρω Ηλε ας Πληρ τηλ 27610 23819 6946712684 ΜΑ3078

Πύργου δύο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4 στρεµµάτων το καθένα. Τηλεφ. 6932569769. ΜΑ3182

5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Λόγω ότ η γη ε να χρυσός Επεν δύστε σε ο κόπεδο µε τ µή χαµηλό τερη της αντ κε µεν κής στον Πύργο εντός σχεδ ου συντ δόµη σης 1 4 Πληρ Τηλ 6947996647

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου αποτελούµενου από 3 ΓΡΑΦΕΙΑ έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ3440

2ου ορόφου, 64 τ.µ., καλή κατασκευή, έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 68.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ3441

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ 5,1 στρεµ. ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ στην Αλφειούσα Ηλείας µε περίφραξη, γεώτρηση και 80 τ.µ. οικοδοµική άδεια 7/2011 σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6932189673. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 8 στρεµ. στο Κατσικάρι (Πωλείται και τµηµατικά). Πληρ. τηλ. 6932569769. ΜΑ3505 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝΤΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 6 στρεµ. στον αναδασµό Πρασίνου. Πληρ. τηλ. 6974802067. ΜΑ3521 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ ΕΠΑΡΧΙΑΣ –Αµαλιάδα- Μαραθιά, ποτιστικό χωράφι 27 στρεµ. Πληρ. τηλ. 6945583933.ΜΑ3627 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 τ.µ., περίπου µε άδεια οικοδοµής 70 τ.µ. στη Μαγούλα Ηλείας µε ωραία θέα. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 210/7757068, 6979779733. -------------------------------. ΧΑΒΑΡΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9 στρεµ. επί της δηµ. οδού Χάβαρι – Αµαλιάδας 300 µέτρα από το χωριό και διπλα από το βενζινάδικο. Πληρ. τηλ. 210/9581190- 6934425709.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΕΝ∆ΥΣΗΣ ΣΕ ΓΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑ ∆ ΑΜΕΡ ΣΜΑΤΑ

40 60 131 µ επ ης πλα ε ας Ξυσ ρή 1ου δηµο κού σχολε ου χωρ ς ηµ υπα θρ ους κα χωρ ς ΦΠΑ πολυ ελούς κα ασκευής δ αµπερή από ο κοπεδούχο Πληρ ηλ 6974960226 ΜΑΣ5491

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ

α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200 µ2, 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατάκολο. β) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µέτρα, εκτός σχεδίου. Πληρ. τηλ. 2621041622, 6977292696. ΜΑ9107.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΜΑΣ44

4 στρ. στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6932405481. ΜΑ2092.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΣΤΡΕΜ. ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

στις Φυτειές Βαρβάσαινας εκτός σχεδίου. Πληρ. τηλ. 26210/44180, 6972319081. ΜΑ3578

ΛΕΧΑΙΝΑ

Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

ΑΝΩ ΚΟ Ρ ΜΗ Ο Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ

Μ

ΜΟ ∆

Μ

Ω Η Η

Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ Μ Μ

Μ

Μ Μ

Μ Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ Μ Μ Μ Μ Μ ΝΟ Ω ΗΝΗ Π Ν Ο ∆ ΟΜΟ Φ Ο ΠΟ Η ΠΟ Π Μ Μ Ο ΟΠ ∆ ΜΗ Π Ο ΦΟ Ο Ν Π Ο Π Ω ΠΟ Π ∆ Η ΝΩ Μ ΠΟ Η ΠΟ Π Μ ΜΗ Ω

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ Μ Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ

ΜΜ

Μ Μ Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ Μ

ΜΜ

Μ

Μ Μ

Μ Μ

Ψ

Μ Μ

ΜΜ Μ

Α ΝΑ Ο ΚΟΠ ∆Ο Κ Ν Ρ ΚΟ

Μ

Μ Μ

Μ ΜΗ

Ο Ο ΟΠ ∆Ο ΩΝ Ο Π Ν Ο ΗΠ ∆Ο ΜΜ Θ ΜΗ Ν Ο ΟΠ ∆Ο Π Ν Ο ∆ ΟΜΟ ΝΩΝ Μ ΝΗ Μ Η Ο Π Μ Η Η Η Ο Ο ΟΠ ∆ ΜΗ Π Ο ΦΟ Η ΝΩΝ Ο ΟΠ ∆Ο Μ Ο Ο Ο∆Ο ΜΗ ΜΟ ΜΗ Π Ο ΦΟ Ω Θ

Μ Μ

ΜΜ Μ Μ

Μ

Μ

Μ Μ

Μ

Μ Μ

ΜΜ

½ Μ Μ

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚ ΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕ ΟΥ Ε ΚΟ ΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖ ΜΑΣ Γ Α ΠΕΡ ΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡ ΕΣ ΜΑΣ521

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες κ.α. -ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια. ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτ α κα ο κοδοµήσ µα στο 10 χλµ Πύργου – Κατακόλου ∆ε κτές µόνο σοβαρές προτάσε ς Πληρ τηλ 6976555283

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠ. ΧΩΡΟΣ 55 µ²

έναντι ΕΠΑΡΧΕΙΟΝ, κάτωθι ιατρείου Θωµόπουλου, πεζόδροµος ∆ιάκου. Πληρ .τηλ. 6977443816. ΜΑ3581

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ Α’ ΟΡΟΦΟΥ

επί της Ερµού 33, 42 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/37329, ΜΑΣ9880

50µ², Λετρίνων 19 (πλ. ∆ικαστηρίων) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974337546, 210/7750215, απογ. ώρες. ΜΑ3292

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΣΥΝ∆ΡΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

τεσσάρων στρεµµάτων άρτια και οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6932206301.

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α

άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283. ΜΑΣ4061

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

στο Νεοχώρι Ηλείας (1900 µ²), 200 µ. από τη θάλασσα, εντός οικισµού στις παροχές περιλαµβάνονται πηγάδι και ρεύµα. Πληρ. τηλ. 6973993139, 6973496798. ΜΑ3571

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ

µε πλήρη εξοπλισµό επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 55, έναντι παλαιού Νοσοκοµείου. Πληρ. τηλ. 6932601658, 26210/30491. ΜΑ3584

€ {s~Š~ˆ kk‰w{~ˆ ‰w{~ˆ €{s~Š~ˆ „†sŠw†Š~†ˆs lˆkws  „†sŠw†Š~†ˆs kk{„‰. {„‰. l ˆkws

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

Μ Μ ΑΜΑ Α∆Α ∆ ΑΜ Ρ ΜΑ Μ Ο Ο ΟΦΟ Π Ο Η Μ Β Ν Μ Μ Ο HOM N M Ν Ο Η Μ ΝΗ Ο Ν ∆∆ Μ Ο Π Π Ο∆Ο Π Π Φ ΜΗ Η Η ΜΗ ΡΟ ΜΟΝΟΚΑ Ο Κ Α ΚΑ ΝΟ Ρ Α Μ Ο Ο Φ Μ ΜΟ Μ Β Ν ΜΗ Ν Ν Ν Μ Η ∆ Ο Ο Η Ο Ο ΟΦΟ Μ ΗΜ Η ΜΗ Ω Ν ΗΜ Ν Ν Π ∆ΗΜΗ Ο Μ ΜΗ Η Η ΜΗ Ν∆ ∆ Ο ΝΟ Μ Ο ΟΠ ∆Ο Μ ΜΗ Π Ο ΦΟ Ω ∆ ΜΟΝΟ Ο Μ Ο Ο ΟΠ ∆Ο Μ Ο Φ Μ ΠΟΘΗ Η ΜΗ Η Η ΜΗ Ο ΜΟΝΟ Ο ∆ Ο ΟΦΗ Μ Ο Ο Π Μ Ο ΟΦΟ Ο Μ Ο Φ Μ Μ Ο ΟΠ ∆Ο Μ ∆ ΦΟ ∆ Ν∆ ΜΗ Π Ο ΦΟ Ω ∆ ∆ Ο ΟΦΟ Μ Π Η Ν Ο Ο ΜΗ Ω

Μ

Μ

Μ

Μ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6944418741.ΜΑ6824.

“ DOGKAS GROUR GROUR FAST FAST L INE” “DOGKAS LINE”

Μ Μ

Μ

Μ

Μ

Μ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75 τ.µ. µε υπόγειο 56 τ.µ., ∆ιάκου 3, πλησίον ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου. Πληρ. τηλ. 6972327400. -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ επί της Αλφειού (έναντι LIDL) 110 τ.µ. µε 60 τ.µ. αποθήκη και θέση parking. Πληρ. τηλ. 6976566672. ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ για επ. στέγη και για γραφείο, Παπαφλέσσα 12 στον Πύργο. Τιµή 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932191801. ΜΑ3563 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: Α) ΙΣΟΓΕΙΟ γωνιακό κατάστηµα 52 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας (πλ. Αγίου Αθανασίου, πεζόδροµος). Με ή χωρίς φωτεινό υπόγειο χώρο 110 τ.µ. Τιµή 600 ευρώ. Β) ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΧΩΡΟΣ φωτεινός 110 τ.µ. µε 2 ανεξάρτητες εισόδους. Ιδανικός για αποθήκη ή stock, γυµναστήρια, internet cafe, κ.λ.π. στην κεντρική πλατεία Αγ. Αθανασίου, Αµαλιάδα. Τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6937739176. ΜΑ3531 ---------------------------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 37 τ.µ. αποτελούµενο από δύο δωµάτια και τουαλέτα, 1ος όροφος θέρµανση αυτόνοµη, πολυκατοικία καινούρια. Είναι απέναντι από Εθνική Τράπεζα, κατηγορία καθαρό, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26220/26990. ΜΑ3623

στην Αµαλιάδα 320µ² συντελεστής δόµησης 0,8, οδός Τσε Γκεβάρα 4. Πληρ. τηλ. 6976697887.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, 58 τ.µ.

στον 1ο όροφο σε καλή κατάσταση στην οδό Γερµανού. Τιµές ενοικίασης ή πώλησης προσιτές. Πληρ. τηλ. 6980340153.ΜΑ3573.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΣΙΚΑΡΙ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128 µ2

ENOIKIΑΣΕΙΣ

s sw ws z z‰ ‰~s s ˆ ˆ € €{ sp~Š sp Š~-k -k‰w ‰w{~ { ˆ w wŠw ŠwsŠ sŠ}€ }€w sws zk sw zkw| w|ˆ ˆ€{ lw lw†{ †{~ˆ ˆ s{ ‰ s{ ‰ˆ† ˆ†ˆ €}l }l{† {† „ „‰~ ‰ s w w€€~w w {p {p~z zw‰ w‰† †s} s} Šˆ Šˆ ˆ† ˆ†{~ { ‰ˆ ‰ˆ sw sws k~† k †{Š {Šw~ w p‰ p‰wk wk€wŠ wŠ~ ˆŠ ˆŠ}Š }Šw w† w†wm wm{s {sŠ{ Š{ €ws ws Šw Šw w w ~† †} }Š Šw sw sws sw sws z‰ z‰~s sˆ ˆ€ €{ n n s s{ {~s s

l ~wŠ‰wp{|~ˆs l~w€{sˆnwz}Š}s l~w€{sˆnwz}Š}s l~wŠ‰wp{|~ˆs sŠ{kwsŠ~w - {pwkk{n€wŠ~w {pwkk{n€wŠ~w - {p~{~‰}€wŠ~w) {p~{~‰}€wŠ~w) ( sŠ{kwsŠ~w Π ΑΤΡΟΚΛΟΥ 1 4-16 & ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΝ Ο .Τ.Ε Π ΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΟΚΛΟΥ 14-16 Ο.Τ.Ε ΠΥΡΓΟΣ Τ ΗΛ.26210 -20750 -20750 - 20751 20751 -20752 -20752 -20753 -20753 ΤΗΛ.26210 e-maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.gr e-maiI:dogkask@hotmaiI.com--site:www.dogkasgroup.gr Π ΩΛΟΥΝΤΑ Δ ΑΜΕΡ ΣΜΑΤΑ ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ-ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

Ο ΙΚΟΠΕΔΑ - ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ

qŠl‰t |q q ‹~t ~ |n‡€~t ‰ ‰m m‰ m … ~ {‰‡xŠl‰ 12 t‹Š|x‹x   990 m ‰t qŠl‰ -qx‹Š…‡ mxt‹xŠ…t~ | 0 |‹Šx qŠ‰t‰„~ |q q ‹~t ~ |n‡€~t n‡ ~ ‰m‰ ‰m‰ (|€xŠx) €x‹xoo~o‰ ~ ‰ t‰q|Š xŠ€|‹ €.o t‰{xŠ|t ‰{ qŠ‰‹xt|t ‹~ mxqŠxlx‹|t~ q ‰ ~ m q  ~ (€…m.498) t€‰Š‰‘…Š qŠl‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ |‡‹‰t ‰€t‰ |q q ‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ mŠ‰‰ m ‰‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 2.007 ‹.  ‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ ‰m‰~ ‰ €‹}| t‹x 1.000  |‡x ‡ 2 ‰€‰q|mx ‰ ‰q m |  |lxo~ n|x q…o|‹x q… xŠ‹‰000 0 ‹. ‰o‰€o~Š‰ ~  ‰ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€… …m t‰ m.488) xo‚|‰tx qŠl‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 1.161 ‹  xŠ‹‰-|‡‹‰t ‰ ‡ ‰ ‰€t‰ €‹}| 400 400 T.M T M ( €… …m m.490) }x‘xŠ… t‹‰ €…m .371) ‰ qt‘‡‰€xq‰ q ‡‰ q‰ 1576 ‹.  €‹}| 400 ‹. 800 xq‰ q‰ THNn HNnxoxttx (€ qŠl‰t xl .xŠ‡~t €x‹xŠx‘‰ ‰ -o‰t‹xt ‰  150 Š}|t |o|t xŠ‹‰ (€…m.413) 7.372 ‹. | €x‹t€xŠ qŠl‰ ‚xŠx q‰o‹|o|xt | q‰  ‰ox ‹x |m~ m~ q|Š‚Šxl|‡‰ q ‚  ‡‰ 5 t‹Š|x‹x  x‹‰x‹‰ q‰‹tx | €x‹‰€x | ‹tx€ lx |Šx€o~m|t (€…m.497) ‰ ‰ q ‰   ‰ 54 ‹.  €x‡‰Šlx  {xŠ{xtx‡x qŠl‰ 4 634 ‹.  xŠ‹‰ ---‰€‰m‰~t‰ |  €x‹xqo~€‹€~ q ~ ~ n|x n ‰o‰ ‰ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ ‹~‡ ~‡ nxoxttx €x ‹‰ m.447) n ‰ €x‹x€‰o‰ ‰ ‰ ‹~ ~ 15.000 15 000 (((|€xŠx) mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (|€xŠx ) (€… …m Μ ΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ xo‚|‰tx o‰t‹xt ‰   440 Š}|t |o|t €‰Š…‡|€|t ‰ …‡ ‡‰ q‰‹}‰|‡|t q‰ ‰ ‡ 20 t‹Š|x‹x | AŠ‹tx‡‰ qŠl‰t qox‹|x q   t| m ‰ ‰‚‰ 80 ‹. 1²º 1 ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ t| €xo~ ~ €x‹xt‹xt~ ~ ( |€xŠx) x‹‰x‹x €qŠ‰ m mx|Štx m‰Š‰‚‰ ‰  €x‹‰€x ‰ …‡ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ ( €…m.450) €x 1000 0 ‹. 10 |‹…‡ ~ 50.0000 m q  ~ (€…m.544) ‹~ 0 mxqŠxlx‹|t~ xo‚|‰tx o‰t‹xt ‰   110 Š}|t |o|t €‰Š…‡|€|t ‰ …‡ m q  ~ (€…m. 451) mxqŠxlx‹|t~ 5 t‹Š|x‹x | qŠl‰t qxox q …‡ ~ t| 2 mŠ‰‰t m ‰‰ q|Š‰‘~ q ‰ ~ ‰.‹.| 193 ‹.  ‡ ~ 1.8 | t‡‹|o|t‹~ ‰‡‰€x‹‰€ x l…‡x€~ xo‚|‰tx o‰t‹xt ‰  125 Š}|t |o|t €‰Š…‡|€|t ‰ …‡ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€… …m 6 t‹Š|x‹x ‹~ m.452) ~ ‰ ‹‰ ‰‰ ‰q m‰ lx €x‹xt‹~x‹x ~ €x‹xoo~o‰ ‰€‰q|m‰ ( €…m.17) qŠl‰t ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 2 564 ‹  |q q ‹~t ~ xo‚|‰-‰€‰m‰t‰ ‰ ‰m‰ ‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx {|‡}‡xm€‰ { ‡ ‡ m ‰ €x l|‡€x ‡ qŠl‰t qŠ‰t‰„~ qox‹|x q ‰ ‰‚‰ 100 ‹. ~‰Š‰‚‰t ~ ‰ ‰‚‰ x‡x€x‡t|‡‰ ‡ ‡  ‡‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx |qxll|ox‹€~ €qŠ‰ t| m m‰Š‰‚‰ q  ~ ‘Š~t~ ~ ~ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ |€xŠx (€ …m €… m-30) q  ~ t‹|l~ ~ ‚Š‰‡‹t‹~Šx ‚ ‰‡ ~ €.o ( |€xŠx) ‹~ ~ 660 m q  ~ ( €… …m lx |qxll|ox‹€~ 0.000 mxqŠxlx‹|t~ m.545) t€x‚mx -o|{|‡‹‰‘…Š ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 5.358 xŠ‹‰ -‰€‰m‰~t‰ |  qx‡‰Šx€~ n|x ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰t €‰‡‹x ‰‡ t‹‰ ‰ qŠl‰ €x ‹~‡ nxoxttx ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰ ‰ 1 20 ‹.  3 m .t.€ 2 qx‡x q ‡ ‹}x€‰} ‰ ‹tx€ qŠl‰ q ‰ ‹~ ~ nxoxttx ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx {ox ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€…m.470) …‡ t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 4 .850 ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ ( €… …m 4 |‹…‡ m.282) qŠl‰t t‹‰ ‰ €x‹t€xŠ €x‹xŠx‘‰ ‰ 9 .800 ‹..  €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx €x‹‰€x ‰ …m - €xo‹t|‹‰ €.o (€… m-45) {xŠ{xtx‡x qŠl‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰ ‰ q ‰  ‰ 4 t‹Š|x‹x  qxox 63 ‹. t| xlŠ‰‹|x‘‰ (€…m.394) qŠl‰t {xŠ{xt|‡|€|t qxŠxl€|t o‰t‹xt 5740 | ‰  100 Š}|t |o|t x‡|t  ‡ €‰Š…‡|€|t ‰ …‡ qŠl‰t ‰.‹.|  ‰‡‰ ‰ q  t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 214 ‹.  |  t‡‹|o|t‹~ ‡ ~ 1,8 (€… …m ‰‡‰€x‹‰€x qxox 120 ‹. m.387) ‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ ‰m‰~ ‰ ‹~ ~ 30.000 (|€xŠx) mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€…m.529) xŠ‹‰ xl. …x‡‡~t qŠl‰ ‡|‰m~‹~ ‡ ‰m~ ~ ‰‡‰€x‹‰€x 120 ‹.  3 q‡‰m q‡‰m 2 qx‡x q ‡ ‹}x€ ~ox€‰t ~ ‰ 30 ‹.  €x‹t€xŠ 6.000 ‹.  €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx €x‹‰€x- €xo‹t|‹‰ ‹~ ~ 42.000 42 000 (|€xŠx ) (€…m.526) { ‡  l€xŠx} t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 2.200 ‹.  |  n|x n ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ q ‰ ‹~‡ ~‡ nxoxttx n …m {|Šx‡‹|t 75 ‹. ( €… m 440 02 ) ox‡‹}‰ ‰€‰q|m‰-xlŠ‰‹|x‘‰ ‰ ‰q m‰ ‰  ‰ |‡‹‰t ‡ ‰ ‰€t‰ ‰ ‰ 6.236 ‹.  qŠ‰t‰„~ q ‰ ‰„~ t| mŠ‰‰ m ‰‰ 161 ‹..  Ο ΙΚΟΠΕΔΑ ΟΙΚΟΠΕΔΑ ‰ ‰q m xŠ‹‰‹~‹x ‰ ~ x‡x ‡ 500 ‹.  q…o|‹x q… ‰ ‰ ~ ‰ ~ x‡x ‡ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ (€…m.75) 12 xŠ‹x ‰€‰q|mx ‰o‰€o~Š‰ qŠl‰t „…x €‰ooŠ |‡‹‰t ‡ ‰ ‰€t‰ ‰ ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 1789 ‹  .xŠ‹‰ ‰ €‹}| 400 ‹.  |l.qŠ‰t‰„~  q ‰ ‰„~ xl. l|…Šl‰t qŠl‰ „…x o‰t‹xt 5.000 ‹. „… qoxlx q ‰  xŠ‹‰ ‰ -‰€‰m‰~t‰ ‰ ‰m‰~ ‰ |  n|x ‰o‰ ‰ ‰  q €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ mŠ‰‰ m ‰‰ mx‡€‰ m ‡ ‰ lx {ox { |  n|x n ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ ‹~ ~ nxoxttx n ‰ €x‹x€‰o‰ ‰ ‰ ‹‰ 33 |‹Šx |q €x ‹‰ ‰q ‰ €x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ ‰ ‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx {ox ‹~ ~ m q  ~ ( €…m.525) qŠl‰ mxqŠxlx‹|t~ mxqŠxlx‹|t~ ~ 80.000 80 000 m q  ~ (€… …m m.540) ‹~ oxt‹|€x qŠl‰ „…x-qoxlx „…  q 4.250 ‹.  €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx {ox { xŠ‹‰ ‹~ ~ 65.000 (€…m.477) €‰ooŠ qŠl‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 2107 ‹.  ‰o‰€o~Š‰ ~ t‰ 1053 ‹.  t‹~‡ ~‡ xŠ‘~ €‰ooŠ‰ ‰ ‰ x‡n‰qŠl‰t qŠl‰ 2129 ‹.  xŠ‹‰ €‹}| -400 ‹.  ‹~ ~ mxqŠxl‹|t~ m q  ~ (€…m209) |‡‹‰t ‰€t‰ ‰€‰m‰~t‰ (€…m. 235) ‡ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰m‰~ ‰ ANA N t‹Š| x €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx €x‹‰€x ‰ ‹Šxlx‡‰ qŠl‰ 4.000 ‹.  xŠ‹‰ ‰  n ‰o‰ ‰ ‰ qŠl‰ q ‰ ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰. ‰ ‰.(€…m.72) | n|x t€x‚mx qŠl‰ ‰ ‰€‰q|m‰ ‰q m‰ 440 00 ‹.  |‡‹‰t ‡ ‰ ‰€t‰ ‰ ‰ xŠ‹‰ ‰€‰m‰~t‰ |  xm|x m qx‡‰Šx€~ t‡‹Šxmx qŠl‰ 5 t‹Š|x‹x  ~ ‰ lx t‡|Šl|‰ x |qxl.l.t‹|l~ q ~ (€…m.403) xŠ‹‰ €x‹xoo~o‰ n qx‡‰Šx€~ n|x n ‹‰ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €x ‹‰ ‰ xo‹|xŠ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€…m.499) n|x t€x‚mx qŠl‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 5000  |‡‹‰t ‡ ‰ ‰€t‰ ‰ ‰ xŠ‹‰ ‰€‰ ‰m m‰ 0 ‹. m ‰~t‰ qx‡‰Šx€~ n|x ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ €x ‹‰ ‰ xo‹|xŠ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€… …m ‹‰ m.501) }~‹|‹x t‹~‡ ~‡ xŠ‘xx ‰oqx ‰ ‰q m‰ xq‰ q‰ 200 |…t … 1000 ‹  ~ €x‹xt‹~x ~  n ‰ ‰€‰q|m‰ | |o|n|Š‰ qŠl‰t |q q ‹t €x‹x€‰o‰ 4 563 ‹.  €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx |q‘|Š~t~ q ~ ~ €x €x‹‰€x ‰ (€…m.244) … ‰q ‡ (€ ‘…Š‰ qxŠ€‡l€ €…m.394) qŠl‰t t‹x oxt‹|€ x n|t~ n ~ ‡‹‰qŠ‡ ‰ 2 ‰€‰q|mx ‰ ‰q m 1 005 ‹‰ ‰ €xn|‡x n ‡ xŠ‹x -‰€‰m‰~tx ‰ ‰m‰~  }~‹|‹x ‰ ‰q m‰ |q q ‹~t ~ „~ ox‡ ‹‰ -q xq xl|… Šl‰ - |Š.t‹xŠ‰  -x ‰€‰q|m‰ xo‚|‰ LIND ( €…m.27)  ‰‡‰ €x 2  ~ m q  ~(€…m.303,304) ‰‡‰ x} ‹~ mxqŠxlx‹|t~( }~‹|‹x €x‹‰€x ‰ q n q … ‰ t‹‰ ‰ €x  o|‹Š‡x ‡ -txŠx€‡x-€x{‰Š~ ‡ {‰ ~ (€…m.308) qxŠxnxoxtx qŠ…‹‰ oxq|‹ qŠl‰ 2.353 ‹.  xŠ‹‰-  ‰q ‰ ‹~ ~n m ‡ ‰ lx {oox( { | n n|x ‹‰ qŠl‰ nxoxttx mx‡€‰ (€…m.165) }~‹|‹x ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ t‹~‡ ~‡ xŠxnx xxoxmxt 4-6 t‹Š|x‹x  ‰ ‰m‰~ ‰ (€…m.276) ‰€‰m‰~t‰ qŠl‰t Š~lx ‚|Šx‰ l…‡x€‰ 607 ‹.  xŠ‹‰ |  t‡ ‡ .m‰ m‰ 1,4 €‹}| 850 ‹.  (€…m.505) }~‹|‹x €x‹xt‹~x ~ 80-100 ‹.  |q q ‹~t ~ 28~º 28~ ‰€‹…{Š‰ ‰ …{ ‰ |…t … ‡‰xŠ‘x ‡‰  q‰ xŠ‘~ ~ ‹t €x xq‰ €Š|t‹x‡x |‡‹‰t ‡ ‰ ‰€t‰ ‰ ‰ 1.500 ‹.  xŠ‹‰ qŠ‰t‰„~ q ‰ ‰„~ qx‡… q ‡… t‹‰ ‰ €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ mŠ‰‰ m ‰‰ (€…m.473) x‡…o‰q‰o‰  ‡… ‰q‰ ‰ |…t … ‹|o‰t ‰ ~ t| xoo‰ ‰ |q‰Š€‰t~|‰( q‰ ‰ ~ ‰( €…m.118) t€x‚mx €xox€x€x qŠl‰ 150 |‹Šx  q‰ ‹‰ ‰ xo‹|oxŠ |  n|x n ‹~‡ ~‡ nxoxttx n ‰ ‰q m‰ 3216 xq‰ ‰€‰q|m‰ }~‹|‹x ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 3 |…t … 4 t‹Š|x‹x  q ‹t xl l|…Šl‰ … ‰ qŠl‰ q ‰ |‘Š  |q (€…m.33)  xŠ‹‰‹~‹x ‰ ~ 15000  q…o|‹x q… ‰ ‰ ~ ‰ ~ t‰ ‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ €x lx |qxll. q ~ (€… …m ‹. 0 ‹. ‰o‰€o~Š‰ t‹|l~ m.536) }~‹|‹x |q q ‹t €x‹x€‰o‰ xq‰ q‰ ‹~‡ ~‡ m|px qo|Šx |…t … 1 ‘o qŠ‡ q ‡ ‹‰‡ ‰‡ xl …x‡‡~ … ‡‡~ (€…m.26) qŠl‰t ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ €x‹… xq‰ q‰ ‹~‡ ~‡ „~ox‡‹‰ 615 ‹.  |  t‡‹ ‡ m‰ m‰ 1,4 €‹}| 861 ‹.  l…‡x€‰ }~‹|‹x ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ ‰m‰~ ‰ 150 -200 |‹xp ‹…‡ ‰m…‡ ‰.‹.| - ‰m‰t qx‹Š…‡ ~ ‰ €x lx |qxll|ox‹€~ q  ~ t‹|l~ ~ l…‡x€‰ ‹~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€… …m €x‹xoo~o‰ m.535) „~ ‡ ‰ -xl l|…Šl‰( … ‰ (€…m.58) „~ox‡‹‰ qŠl‰t |q ‹~t €x‹x€‰o‰ €xt‹x 4.000 ‹.  q‰o q‰ |lxo~  ~ qŠ‰t‰„~ q ‰ ‰„~ 1000  ~‡ xŠt‹|Š~ ~ 0 |‹Šx t‹~‡ }~‹|‹x €x‹xt‹~x ~ t‹‰‡ ‰‡ qŠl‰, €xo~ n|t~ €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ (‰‘ lx m‰‘Š~tx) xt |‡x ‡ €x qo|Šx qŠ‰t xŠ‹‰ m.549) q q ‰ ‹~‡ ~‡ nxoxttx n ‰ ‰€‰m‰~t‰ ‰ ‰m‰~ ‰ (€… …m ‡‰  ‡‰ (€…m.34) ) |‡‰€xt|‡‰ qŠl‰t €x‡‰Šlx m   mx|Štx‹x xŠt‹~t €x‹xt€|~t T.M 127, 117,100, 57,40 (€…m.524) qŠl‰t q q ‚ m   t| €xo~ ~ €x‹xtxt~ ~ 87 ‹.  ‹~ ~ (|€xŠx) 6 3 000 (€…m.538 qxqx‚o|ttx mx|Štx 63.000 qŠl‰t mx|Štx m   Š|‹Š| €x‡‰Šl‰ ‡‰ ‰ 4²º ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ 106‹..  |‡‰€xt|‡‰ ‡‰  ‡‰ 660 … |  qxŠ€‡l€ q ‡ 000 0 |Š… q|ŠO‘~ q O ~ oxqx‹‰t (€…m-27 ) qŠl‰t ME}‰‡|‹x M ‰‡ ‰ ‰m‰~ 1 ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ 5 7 ‹.  2 ²º ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ 5 7 T .M |€xŠ x (€…m.227) m‰Š‰‚~ ‰€‰m‰~ qŠl‰t €x‡‰Šlx ‡‰ m   51.‹.  55‹.  80 ‹.  t| 1²,2², 3², ‰ ‰‚‰  ~‡ mx|Štx‹x ‰Š‰‚‰ | n n|x ‹~‡ n nxoxttx (€…m.351,352,353,355,356,,357,358.359,360,361) qŠl‰t mqox m q t‹‰ ‰ |qxŠ‘|‰ q ‰ 3 ‹ŠxŠx mx|Štx‹x m    t| €xo~ ~ €x‹xt‹xt~ ~ 80, ,83,€x 94 ‹. ‡‰  ‡ ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ ( €…m.425,426.428) |‡‰€xt|‡x xl. l|…Šl‰t qŠl‰ {oox {  t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 750 ‹.  |  n|x ‰o‰ ‰ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ - |}‰‡|‹x 185 ‹. ‰ €x‹x€‰o‰ |‡‰€xt|‡~ ‡‰  ‡~ 750 |Š… … ‹~ ~ m q  ~ (€…m.493) €x ‹‰ mxqŠxlx‹|t~

Κ ΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΡΑΦΕ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

qŠl‰t €x‹xt‹~x ~ t‹‰ ‰ |q‰Š€‰ €|‡‹Š‰ ‹‰ ‰ q ‰ 100 ‹.  |  |lxo~  ~ qŠ‰t‰„~ q ‰ ‰„~ ‰‡‰ ‰‡‰ qŠl‰ ‰{ q ‰ ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ (€…m.495) t‰{xŠ|t qŠ‰‹xt|t ‹~ qŠl‰t €x‹xt‹~x ~ €x‡‰Šl‰ ‡‰ ‰ t| €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ t~|‰ ~ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ 5 2 ‹..  ( €…m-35) qŠl‰t 70 ‹.  €x‡‰Šl‰ t| €|‡‹Š€‰ ‡ ‰ t~|‰ ~ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ |‡‰€xt|‡‰ ‡‰  ‡‰ 7 50 |Š… … ( €… …m m.36) qŠl‰t €x‹xt‹~x ~ 9 0 ‹.  t| €|‡‹Š‰ -xq‰€|‡‹Š‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ t| |q‰Š€‰ q‰ ‰ mŠ‰‰ m ‰‰ ( €…m.124) qŠl‰t ‰m‰t 0 q‰l|‰ qŠ‰‹xt|t (€… m.283 ) ‰m‰ x‡…o‰q‰o‰  ‡… ‰q‰ ‰ 40 ‹. t‰l|‰ ‰ ‰ 440 q‰ ‰ ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{ q ‰ …m qŠl‰t |q x‹Š|‰ q ‹~t ~ xŠ‘~t ~ x‡…o‰q‰o‰ lŠx‚|‰ ‚ ‰ 48 ‹.  2 ²º ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx x l|‡€x t‹|l~ €.o (€… ‡ |qxll. q …m m.422,429) qŠl‰t €x‹xt‹~x ~ t| €|‡‹Š€‰ mŠ‰‰ m ‰‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ |  |lxo‰ q|Šxtx €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx ‰ ‰o|t ~ 185 ‹.  q ‰ n ‡ x‡‰€‹‰ ‡‰ ‰ ‘…Š‰ … ‰ 130 ‹ ‚ m q ‰m ‰ ‰ €x  ‰ ‹t ‘Š~t|t | |qŠ‰tn|‡ ‚xm q|}‰mŠ‰‰ | €x‹‰€x 110 ‹ t‹‰‡ ‰‡ 1² ‰ ‰‚‰ 3 m.t.€. 0 ~ m q  ~ (€… …m m.32) ‰Š‰‚‰ 0ox  x} ‹~ mxqŠxlx‹|t~

Π ΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ

x‹}x€‰Šx qŠl‰ q ‰ ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ qŠ…‹‰ t‹‰ ‰ €x  4.300 ‹.  ‰‡xm€‰ ‰‡ m ‰ lx {ox { ‚…t- ‡|Š‰ m‰m ‰€‰m‰€~ ‰ ‰m‰ ~ xm|x m |‘| |€m‰m| ‰‡‰ t‰{xŠ|t qŠ‰‹xt|t (€…m.518) €x‹x€‰o‰ xo€…‡x lo‚xmx 500 |‹Šx  q‰ ‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ ‡ ‰ ‹‰ ‰ €x‹A€‰o‰ ‰ ‰ qŠ…‹~ q … ~ t|Šx xq‰ t| ‰€‰q|m‰ ‡‰‰ €x‹‰€x ‰ 83 ‹.  2 l€xŠt‰‡|Š|t ‰‡ ‰ ‰q m‰ 300 ‹.  €‹}| 80 ‹.  x€‰~ ‰~ t‹‰‡ ‰‡ x‰ ‰Š‰‚‰ | n|x ‹‰ ‰‚‰ €x‹xoo~o‰ lx |‡‰€x}‰|‡x ‡‰ ‰ ‡ m…x‹x m…  ‰ ‰‡‰ ‰‡ ‰ ‹‰‡ ‰‡ qŠl‰ q ‰ €x ‹‰ ‰ €x‹x€‰o‰ mxqŠxlx‹|t~( ‰ ‰ ‹~ ~ m q  ~(€…m.503) €x‹x€‰o‰ qŠl‰ qŠ…‹‰ t‹‰ ‰ €x  ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰ ‰ 75.‹.  x‡x€x‡t|‡~ ‡ ‡  ‡~ t| ‰€‰q|m‰ 4660 0 ‹. ‡‰‰ q‰Š| ‡x €‹t| xoox 1 440 m.243) ‡ ‰ ‰  q‰ ‡ 0 ‹.  qŠ…‹‰ t‹~ ~ nxoxttx (€… …m tqx‡‹}x qŠl‰ qŠ…‹‰ t‹‰ €x |  n|x ‹~ nxoxttx €x ‹‰ €x‹x€‰o‰  ‰‰ ‰ ‰‰€x‹‰€x 100 ‹. 3 m … ‰ q ‰q m‰ 1.000 ‹.  m…x‹x txo‰‹Šxq|}xŠx ‹}x€ t| xŠt‹~ €x‹xt‹xt~ t| ‰ ‰€‰q|m‰ q ‚  ‡‰ ‹~ ~ m q   ~ ( €… m .4 82 ) q|Š‚Šxl|‡‰ mxqŠxlx‹|t~ t€x‚mx qŠl‰ m ‰ ‰‚‰ 2 00 ‹.  t| ‰ ‰q m‰ 5 00 ‹.  2 00  q‰ ‹~‡ ~‡ n m‰Š‰‚‰ ‰€‰q|m‰ |‹Šx xq‰ nxoxttx  | q ‡‰  ~ n|x ‹~‡ ~‡ n  { ‡ q n  ‡ ~ qx‡‰Šx€~ nxoxttx €x  | 130 |lxo|t {|Šx‡‹|t, t€|qxt‹|t,n|Šx‡t~, ~ mxqŠxlx‹|t~ m q  ~ ( €… …m ‹}x€ ‹~ m.133) . €x‹x€‰o‰ ‰‡‰€x‹‰€x ‰‡‰ ‰  t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 192,17 ‹..  ‡‰‰ ‹~ ~ 80.000( 80 000(€…m.261) 55 ‹.. tqx‡‹}x qŠl‰ m|‹|Š~ m ~ t|Šx |qx‡… q ‡… t‹‰‡ ‰‡ mŠ‰‰ m ‰‰ €x‹‰€x ‰  |  ‹tx€ {o|q| { q 70.‹. nxoxttx ‰€‰q|m‰ n ‰ ‰q m‰ 1.000 ‹.  ( |€xŠx) ‹~ ~ mxqŠxlx‹|t~( m q  ~(€…m.441) €x‹x€‰o‰ ‰m‰t ‰m‰ xo€…‡‰t qxox q ‰ m ~ t|Šx 55 ‹.  t| ‰€‰q|m‰ ‰ ‰q m‰ 364 ‹.  €x‹‰€x m|‹|Š~ ‡‰‰ ( €…m.230)

Ε ΝΟΙΚΙΑΖOΝΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖOΝΤΑΙ

qŠl‰t €x‹xt‹~x ~ 770 ‰ ‰ 70 T.M qx‹xŠ q q ‰ ~ ‰‹| ‰m‰t ‰m‰ qx‹Š…‡ |  ‹‰ ‰ |lxo‹|Š‰  ‰ 0 T.M t‰l|‰ q|Š‰‘~ q  t‹‰ ‰ qŠl‰ q ‰ €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx ‹x qx‡‹x (€…m.548) q|Šxtx qŠl‰t €x‡‰Šl‰ ‡‰ ‰ mxŠ 57 ‹.  2²º ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ x‹‰‡‰~ ‰‡‰~ n|Šx‡t~ n  ‡ ~ qo~t‰‡ q ~ ‰‡ ‹.|. (€…m.541) qŠl‰t €x‡‰Šlx ‡‰ ‰‡ m ‰ ‰‚‰ 1²º ‰Š‰‚‰t ‰ ‰‚‰ 43 ‹.  q|Š‰‘~ q ‰ ~ m|px|‡~ m  ‡~ (€… …m l€xŠt‰‡|Šx t| m‰Š‰‚‰ m.547) qŠl‰t mxŠ m  t| €x‡‰Šl‰ ‡‰ ‰ m‰Š‰‚‰ m ‰ ‰‚‰ 3 |‹…‡ …‡ x‹‰‡‰~ ‰‡‰~ n|Šx‡t~ n  ‡ ~ (€…m.59) 55 ‹. qŠl‰t |q q ‹t ‰m‰ ‰m‰ qxqx‚o|ttx t‰l|‰ ‰ ‰ €x‹xt‹~x ~ 100 ‹.  2 W. W.C €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx o‰lt‹€‰ ‰ ‰ ‚ ‰ ~ ‚Š‰‡‹t‹~Šx €.o ‹~ ~ m q  ~ (€…m.343 ) lŠx‚|‰ mxqŠxlx‹|t~ qŠl‰t |q q ‹t €x‹xŠx‘‰ ‰ 2200 ‹.   200 ‹.  €x‹xoo~o‰ ~ ‰ lx ‰ ~ …m m 60) | €‹tx ‰o|t ‹t ‘Š~t|t(€ €… qŠl‰t |q q ‹t xŠ‘~t ~ €x‹x€‰o‰ ‰ ‰q m‰ 9.200 ‰o‰€o~Š‰ ‰ ‰ ~ ‰ ~ €‰x‹ ‰ lx |qxll|ox‹€~ q  ~ ‰€‰q|m‰ ~ ~ ‹~ ~ m q  ~ €…m.259) ‘Š~t~ mxqŠxlx‹|t~(€

Π ΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

q…o|‹x t‹‰ ‰ €|‡‹Š‰ ‡ ‰ ‹‰ ‰ qŠl‰ lx o‰l‰t ‰ ‰ t‡‹xp‰m‰‹~t~t ‡ ‰m‰ ~ ~ |q€|Šm~t q m~ |q‘|Š~t~ ‚xl~‹‰  ‚  ‡~ m|€‹‰t |o|l‘‰t ‹…‡ …‡ { { …‡ ‹~t ~  ‰‡‰ t‰{xŠ|t ‰{ q ‰ ~ | q q|ox‹|x |pxt‚xot|‡~ {{o…‡ ‰‡‰ qŠ‰‹xt|t ‹~ m q  ~ ( €…m.348 ) mxqŠxlx‹|t~

Μ ΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΛΙΣΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΘΑ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΒΡΕΙΤΕ ΣΤΟ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ ΜΑΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750 Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχέςενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β886] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1001] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7000τ.µ. µε ρευµα , αρτισιανο κτλ.Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-987] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή

125.000 - ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 21600τ.µ. Τιµή 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1010] ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-948] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18000τ.µ.µε 60 ριζες µεγαλες ελιες και σταφιδαµπελο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-961] ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΝΑΛΗΨΗ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 33000τ.µ.µε πολλα ελαιοδενρα και δυνατοτητα τεµαχισµουΤιµή 50.000 ΚΩ∆:[Β-962]∆ιαπραγµατέυσιµη ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφου ρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β-713 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 τ.µ. πρώτου ορόφου µε θέρµανση και ασανσέρ επί της πλατείας ανεµοµύλου στην οδό Ναυαρίνου και Αρχαίας Ήλιδος ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ .Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> . [B-36]

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 31τ.µ. - Ισογειο υπερυψωµενο Τιµή 33.000 ∆ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-918]\ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 160τ.µ. - Ισ-1 γιαπι µε ετοιµη κατοικια στο ισογειο ακατοικητη Τιµή 130.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-949] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. - Ισογειο µε πάρκινγκ, αποθήκη υπογείου Τιµή 350.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-995] ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2000τ.µ. Τιµή 10.000 ΚΩ∆:[Β-957]∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3000τ.µ. Τιµή 15.000 ΚΩ∆:[Β-958]∆ιαπραγµατέυσιµη ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 12000τ.µ. µε µικρο οικισκο στον Ασφαλακτο Τιµη 32.000 - ΚΩ∆:[Β868]∆ιαπραγµατέυσιµη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 - ΚΩ∆:[Β-433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 96 τ.µ. γωνία κοντά στο εργατικό κέντρο Αµαλιάδας.Τιµη 2,000 /τµ. [Β-116] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30,000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000

ΜΑΣ3050

euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΟΣ : Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 185τ.µ. - Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-1016] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα. Τιµή 450.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ στα µπετα 115τ.µ. σε οικοπεδο 2 000τµ. - Ισ-1 Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-1017] ΚΡΥΟΝΕΡΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85τ.µ. Σε οικοπεδο 3στρµ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β916] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β530] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-374] ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>ΚΩ∆:[Β-675]

ΜΑΣ388


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΖΗΤΟΥΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ για φύλαξη κυρίας, για όλο το 24ωρο, περιοχή Αµαλιάδας. Τηλ. 6981609501. -------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ Ελληνίδα µε πολυετή πείρα ΖΗΤΑ εργασία για φύλαξη παιδιών. Τηλ. 6942493259. ΜΑ3124 -------------------------------------------------------. ΕΜΠΕΙΡΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ φύλαξη παιδιών περνώντας τις ώρες τους ευχάριστα και δηµιουργικά. Τηλ. 6909026161. --------------------------------------------------------. . Εξειδικευµένη πτυχιούχος ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ την περιποίηση προσώπου, φρυδιών, επαγγελµατικό µακιγιάζ (γάµου κλπ). Η πολυετής εµπειρία της εγγυάται την ικανοποίηση των αναγκών σας στον τοµέα της οµορφιάς και ευεξίας. Τηλ. επικ. 6946044304. -------------------------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη σύνταξη και δακτυλογράφηση πάσης φύσεως εργασιών (πτυχιακές, βιβλία, µελέτες, συγγράµµατα), βιογραφικών σηµειωµάτων, µεταφράσεις (Αγγλικά – Γαλλικά). Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. επικ. 6936188271. ΜΑΣ7150 -------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΟΥΚΡΑΝΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ 8-10 ώρες/ηµ. στην περιοχή Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6983378409. ΜΑ3429 ------------------------------------------------------. ΣΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΕΙ να αποκτήσεις, να συµπληρώσεις ή να αυξήσεις τα εισοδήµατά σου; Με έξυπνο και δυναµικό τρόπο; Η εταιρεία µας αναπτύσσεται στην περιοχή σου και χρειάζεται δραστήρια άτοµα που έχουν όνειρα και φιλοδοξίες για καριέρα και υψηλές µηνιαίες αποδοχές. Υπεύθυνος επικοινωνίας τηλ. 6986798801. ΜΑ3483 ------------------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ για Μπαργούµαν, σερβιτόρα για εργασία στην Αµαλιάδα. Μισθός ικανοποιητικός. Πληρ. τηλ. 6985084550. ΜΑ3482 ------------------------------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ κάθε είδους µικροεργασία, ηλεκτρολογική και συντηρητής. Πληρ.

. Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΠΕΤΣΙΚΑΝΟΣ ΖΗΤΑ DELIVERY & ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ.

Πληρ. τηλ. 26210/32105. ΜΑ3586

19

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

τηλ. 6979969205. ΜΑ3480 ------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη µικρών παιδιών στην περιοχή Γαστούνης – Ανδραβιδας – Λεχαινών – Κυλλήνης. Πληρ. τηλ. 6948848995. ΜΑ3549 ------------------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΦ + ΜΟΥΣΙΚΟ ∆Ι∆ΥΜΟ για εστιατόριο για όλη τη χειµερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26210/41343. ΜΑ3574 -------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ – Α για σερβιτόρος σε εστιατόριο – ψητοπωλείο, περιοχής Πύργου. Πληρ .τηλ. 26210/34973, 6973392819. ΜΑ3575 -------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων στην περιοχή Αµαλιάδας και Πηνείας. Πληρ. τηλ. 6983835177. -------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ως εσωτερική για φύλαξη ηλικιωµένου, περιοχή Λέτρινα Κατακόλου. Πληρ. τηλ. 6944424878, 2621300788. ΜΑ3591 -------------------------------------------------------. Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ Κατηγορίας ΖΗΤΑ ανάλογη εργασία. Πληρ. τηλ. 6947637537. ΜΑ3619 -------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένης κυρίας. Πληρ. τηλ. 6989583206. -------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για κουζίνα σε ταβέρνα στα Καλύβια, προϋπόθεση να γνωρίζει από ψήσιµο. Πληρ. τηλ. 6937177385. -------------------------------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α, σοβαρή, κάτοικος Πύργου µε πολυετή πείρα στη φύλαξη παιδιών ζητά ανάλογη εργασία µε συστάσεις. Πληρ. τηλ. 6979707595. -------------------------------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 2 ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ έως 40 ετών, εµφανίσιµες για πώληση ζαχαρώδη προϊόντων. Πληρ. κος ∆ηµήτρης, τηλ. 6986818064. -------------------------------------------------------. ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ που διαµένει στην Κυλλήνη, αρµατώνει και επισκευάζει δίχτυα αλιείας. Άριστη δουλειά, εξαιρετικά συµφέρουσες τιµές. Πληρ. τηλ. 6981746920. -------------------------------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ όλο το 24ωρο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6980356291. ΜΑ3618 -------------------------------------------------------. Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ Κατηγορίας ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ. Πληρ. τηλ. 6978031320. --------------------------------------------------------

REAL ESTATE idea ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ. www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

Στα γραφεία µας Real Estate IDEA σας παρέχουµε την ενηµέρωση και τις υπηρεσίες που θα χρειαστείτε σχετικά µε την έκδοση του ενεργειακού πιστοποιητικού, µε παραδείγµατα και κάθε απαραίτητη λεπτοµέρεια, από έµπειρους πιστοποιηµένους ενεργειακούς συνεργάτες- επιθεωρητές.

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Οικόπεδο 2441τµ κοντά στην εκκλησία του Αγ.Αθανασίου, µε πρόσοψη στον παραλιακό και οικοδοµεί 400τµ .Τιµή 160.000Ε(1677)

ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µονοκατοικία 65µ2 µε 2υπν, βεράντες, σε οικόπεδο εντός οικισµού 2.050µ2 (δόµηση επιπλέον 335µ2) µε εσπεριδοειδή κι ελαιόδεντρα Τιµή 120.000 (2287)

ΓΛΥΦΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 4221τµ µε θέα θάλασσα, άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 140.000Ε (1744)

ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 120τµ, 3 υ/δ, τζάκι, καλοριφέρ, πλακοστρωµένη αυλή, µε µπάρµπεκιου, και χωριάτικο φούρνο. Βρίσκεται µέσα σε ένα υπέροχο κτήµα 6800τµ µε ελιές, πορτοκαλιές, αυτόµατο πότισµα, θερµοκήπιο 30τµ, περιφραγµένο µε µάντρα. Εκτός σχεδίου πόλεως. Αρχική τιµή 250.000Ε(1305)

ΑΓ.ΗΛΙΑΣ µεζονέτα 125µ2, οικόπεδο 280µ2, 4υπν, 2 wc, τζάκι, καλοριφέρ, αποθήκες, γκαράζ. (2280)

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

να εργαστεί σε καφετέρια στο κέντρο της πόλης. Ώρες επικοινωνίας 15.00 έως 17.00. Πληρ. τηλ. 26210/30503. ΜΑ3616

σε καφέ – Πιτσαρία, απογευµατινή βάρδια για την περιοχή Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. what’s up 6976036520. ΜΑ3587

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ νέος ή νέα

µε γνώσεις autocad και φωτορεαλισµού για εργασία σε γραφείο στην Αµαλιάδα. Τηλ. επικοινωνίας 08:00-13:00 6972305209 Αποστολή βιογραφικού στο e-mail : info@immoidea.gr

ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Μεζονέτα 120τµ ,άδεια 97,2 υ/δ,τζάκι,σε πολύ καλή κατάσταση Τιµή 140.000Ε(1287)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α µεζονέτα 120µ2, µε περιβάλλον χώρο αυλής, σοφίτα 27µ2, γκαράζ, 3υπν., 2 wc, a/c, τζάκι, κεντρική θέρµανση, τριπλά τζάµια, Τιµή 250.000 (1302)

περιοχή Αρχ. Ολυµπίας. Πληρ. τηλ. 6980249292. ΜΑ3435

για καφέ club στην Κυλλήνη. Πληρ. τηλ. 6972331000, 6947082095.ΜΑ3572

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ – ΝΕΑ

για Delivery στο cafe, Απάγκιο. Πληρ. τηλ. 6974807041. ΜΑ3500

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για καφετέρια στο Βαρθολοµιό, απέναντι από το ξενοδοχείο ΑΛΦΑ στο Βαρθολοµιό. Πληρ. τηλ. 6977474878.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ

για εργασία σε κεντρικό Καθαριστήριο. Αν γνωρίζει από σιδέρωµα σε πρέσα και σιδερωτήριο θα προτιµηθεί. Τηλ. 26210/31300 ώρες καταστηµάτων. ΜΑ3437

∆ΙΑΦΟΡΑ . ΛΟΓΩ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ: 1) µία γωνιάστρα, 2) µία σβούρα, 3) µία κορδέλα, 4) ένα αλυσοτρύπανο, 5) ένα τρυπάνι γαλλικό, 6) και µια πρέσα 7) και µια πλάνη. Επίσης ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 110 τ.µ., Πλήθωνος 13, Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/28332. ΜΑ3507 -------------------------------------------------. ΑΓΡΟΤΗΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ ανάµικτα και ελιά. Πληρ. τηλ. 6944784915. -------------------------------------------------------. ∆ΑΝΕΙΟ EXPRESS, χωρίς εξασφαλίσεις έως 6000 ευρώ. Ποσό δόσης 18,11 ανά 1000 ευρώ δανείου, εξυπηρέτηση, πανελλαδικά. Πληρ. τηλ. 2310/554514, 2310/554516 fax: 2310/554517, 6972886998, 6974309016. ΜΑ3540 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ ΠΟΛΤΟΣ & ΜΕΛΙ. Επίσης ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και ΜΕΛΙΣΣΙΑ. Μελισσοκοµεία, Μπιλίρης Νίκος, Βουλιαγµένη Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6973054946. ΜΑ3456 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 900 ΕΝΣΗΜΑ του ΤΕΒΕ. Πληρ. τηλ. 26210/28844. -------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝ∆ΥΜΑΤΩΝ σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6936921295. -------------------------------------------------------. ΛΥΟΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΗ 60µ², 2,5 µ. ύψος, καινούρια, panel 4cm., γαλβανιζέ σίδερα, δικό της πάτωµα, γερή κατασκευή (προοπτική για σπίτι), εύκολη µεταφορά. Τιµή 12.500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2621101394, 6943863256. ΜΑ3593 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Α∆ΕΙΑ ΑΛΙΕΙΑΣ επαγγελµατική, 2,27 GT. Πληρ. τηλ. 6986304591. ΜΑ3548 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΥΚΑΣΙΜΑ µε 5 ευρώ, ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ blue jean µε 10-15 ευρώ + κούκλες για βιτρίνα + δωρίζονται έπιπλα. Πληρ. τηλ. 6976444945.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ

ΑΓΟΡΑΖΕΙ συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581.

. ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΗΜΑ:

ΖΩΑ . ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ 3.5 µηνών, λευκο-πορτοκαλί, από πολύ καλά κυνηγόσκυλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ευρώ, έκαστο. Τηλ. 6936507498. ----------------------------------------------------ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 80 ΠΡΟΒΑΤΑ. Πληρ. τηλ. 6978544004. ΜΑ2860 ----------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 80 ΓΙ∆ΙΑ έγκυα. Πληρ. τηλ. 6933274274. ΜΑ3508 --------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ λευκό, 4 ετών, θηλυκό, εκπαιδευµένο ή ΑΝΤΑΛΛΑΣΣΕΤΑΙ µε µηχανή ή µικρό αυτοκίνητο. Πληρ. τηλ. 26210/32105. ΜΑ3501 --------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 ΠΡΟΒΑΤΑ γεννηµένα. Πληρ. τηλ. 6971501505. ΜΑ3520 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΑΓΟΙ εκτροφής µας. Πληρ. τηλ. 6974590001. ΜΑ3558 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΛΑΜΠΡΑΝΤΟΡ εµβολιασµένα, αποπαρασιτωµένα, 2 µηνών, χρώµατος µελί, από άριστους κυνηγετικούς γονείς. Πληρ. τηλ. 6946042541. ΜΑ3584 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΠΟΥ ΣΚΥΛΙΑ ράτσας Πεκινουά µε διασταύρωση Τσιουάουα, 1 µηνός, σε τιµή ευκαιρία, 50 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6930118474. ΜΑ3588 -------------------------------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ 15 µηνών, ράτσας: Χαφλινγκερ. Πληρ. τηλ. 6979447566. ΜΑ3612

. ΤΟ ΑΣΠΡΟ – ΚΑΦΕ ΣΚΥΛΑΚΙ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΑ

ελιάς προς 120 ευρώ τον τόνο. Πληρ. τηλ. 6982503478.

ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 138τµ, εντός οικισµού, επί κεντρικού δρόµου, κοντά σε σχολείο και στην Ε.Ο. ∆ιαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, γραφείο επίσης ανεξάρτητο ξενώνα µε όλες τις ανέσεις και αποθήκη, Περιβάλλεται από υπέροχα διαµορφωµένο κήπο 1000τµ.. Αρχική τιµή 175.000Ε (1291)

ΠΑΛΟΥΚΙ. Μεζονέτα 126,70τµ εντός υπέροχου κήπου 360,45τµ µε bbq και υπέροχη θέα θάλασσα,4υ/δ,2 µπάνια, ηλιακό, airco ,εντοιχ. ηλεκτρικός εξοπλισµός ,κατασκευή 1998,ανακάινιση 2007 Αρχική τιµή 255.000Ε(1281)

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΣ ΘΕΟΧΑΡΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2002

∆ΥΟ ΚΑΖΑΝΙΑ µε πυρηνοκαυστήρες ΕΝΑ ΑΝΕΒΑΤΟΡΙΟ ελαιοκάρπου ΙΝΟΧ 3,5µ. ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ πυρήνα ΙΝΟΧ 9,00 µ. ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ πυρήνα ΙΝΟΧ 6,00 µ. ΚΟΧΛΙΟΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ πυρήνα ΙΝΟΧ 2,30 µ. ∆ΥΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ελαιολάδου ΙΝΟΧ 10.000 τον. Τηλ. 2797024891, 6979773870 κ. ∆ηµήτρης. ΜΑ3512

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµερίσµατα και δυάρια, σε οικοδοµή υπό ανέγερση (Οινοµάου και Παπαγιαννοπούλου, Κατασκευή υψηλής ποιότητας, µελετηµένη λειτουργικότητα και αισθητική (1246)

της φωτογραφίας ΧΑΘΗΚΕ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 28/9 στην παραλία Κατακόλου µεταξύ Μπανάνας – Μπαφιώλη! Ο Μάο είναι στεναχωρηµένος, η Λούλα είναι ευαίσθητη και έγκυος. Στο λαιµό της είναι γραµµένο το τηλέφωνό µας 6944747937, επίσης είναι τσιπαρισµένη. Όποιος τη βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει. ΜΑ3556

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

25 σκαµπό, 6 τραπέζια οβάλ και 10 καρέκλες, κατάλληλα για καφετέρια. Πληρ. τηλ. 6971635678. ΜΑ3409

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΟΥΤΑΒΙΑ PITT BULL

3,5 µηνών αρσενικό και θηλυκό, εµβολιασµένα, λόγω έλλειψης χώρου σε προσιτή τιµή. Τηλ. επικ. 6983640952 µετά τις 12.00 π.µ. ΜΑ3628

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΕΣΣΑ

θερµοµεταφοράς για ρούχα σε αρίστη κατάσταση, κος Αργύρης. Πληρ. τηλ. 6986674547.ΜΑ3518.

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 6988888850- 6984278090 www.daneio.eu ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΑ705

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 26220/26537, 6973208873. ΜΑΣ4122

. CASH MONEY

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΗΡΙΟ ΚΕΡ∆ΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑ ΑΠΟ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ ΕΩΣ 14%. • ΜΕΣΟ∆ΑΝΕΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΑΣ • ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ • ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ • ∆ΑΝΕΙΟΛΗΠΤΕΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΩΣ 50% ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟΥ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α • ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ ΑΠΟ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, Ι∆ΙΩΤΕΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ) ΜΑΘΕΤΕ ΠΩΣ ΝΑ ΚΕΡ∆ΙΖΕΤΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ BUY/SELL ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΚΤΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΗΣ FOREX, ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ www.Cashmoney.gr. Τηλ. 6987558137. ΜΑ3374

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΡΟΥΘΟΚΑΜΗΛΩΝ

Πληρ. τηλ. 6975719658. ΜΑ3583

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΙΕΣ

Κιθάρα – µπουζούκι – κοπέλα ΖΗΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε µαγαζί, πλούσιο και ποικίλο ρεπερτόριο. Τηλ. επικοινωνίας 6932-769039. ΜΑ3472

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 ΓΙ∆ΕΣ ΖΑΝΕΣ αναπαραγωγής.

κορωνέικες, διετής προς 2,50 ευρώ τη ρίζα. Πληρ. τηλ. 6983402849.

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΥΚΑΙΡΙΑ διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 Με νέα τιµή 160.000Ε (1166)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ

E-O Πατρών-Πύργου Επαγγελµατικό κτίριο προς ενοικίαση που αποτελείται από ηµιυπόγειο 650τµ και ισόγειο 650τµ, διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους, γκαράζ, πάρκινγκ και υπέροχα διαµορφωµένο περιβάλλον χώρο 7.300τµ. Βρίσκεται επί της εθνικής οδού µε µεγάλη πρόσοψη. Ένα κτίριο υψηλής αρχιτεκτονικής που πληρεί όλες τις προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία µιας επιχείρησης.

ΜΑΣ712

ΜΑ3415

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΟΠΕΛΕΣ – ΣΕΡΒΙΤΟΡΕΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Νεόδµητα οροφοδιαµερίσµατα 110τµ και 70τµ σε τριώροφη οικοδοµή, µε πιστοποιητικό (Π.Ε.Α) κατηγορίας β (1216)

ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ κατάστηµα 97µ2 επί οικοπέδου 323µ2 µε υπόλοιπο δόµησης στον όροφο, στην κεντρική πλατεία. (2274)

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για εργασία

εσωτερικών και εξωτερικών χώρων, µερεµέτια, καθαρισµό και φροντίδα κήπων. Σάκης, τηλ.: 6982965539.

ΡΟΒΙΑΤΑ Μεζονέτα νεόδµητη 140.55τµ µε 3 υ/δ, τζάκι, εντός οικοπέδου 4965τµ, σε ήσυχη περιοχή, 6 χιλ από Αµαλιάδα, 4 χιλ από θάλασσα. Αρχική τιµή 160.000Ε (1271)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 105τµ, σε πλεονεκτική θέση, κεντρικό σηµείο, γωνιακό µε µεγάλες βεράντες, 3 υ/δ, µπάνιο , wc, τζάκι σε άριστη κατάσταση. Τιµή 148.000Ε (1303)

ΠΑΛΟΥΚΙ Μονοκατοικία 120τµ µε ξενώνα 30τµ, σε πολύ καλή κατάσταση σε απόσταση 300 µ από θάλασσα ,διαθέτει πολύ όµορφο κήπο 1000τµ, 2 υ/δ, 2 µπάνια ,airco. Αρχική Τιµή 220.000Ε (1293)

. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υπεύθυνα ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ κατοικιών, ελαιοχρωµατισµούς

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 210.000Ε(1294)

2 θηλυκά, ένα αρσενικό τριών ετών σε πλήρη παραγωγή. Πληρ. τηλ. 6976444953

. ∆ΑΝΕΙΑ

χωρίς έξοδα επαγγελµατικά και προσωπικά ανεξαρτήτως προβληµάτων µόνο µε έναρξη επαγγέλµατος ή Α.Φ.Μ εφορίας. Τηλ. 6976936580, κος Αλέξανδρος.ΜΑ3339

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ

Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 40 τ.µ. 2ου ορόφου επιπλωµένη στο κέντρο, οδός Κανάρη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 1ου ορόφου πλησίον ΤΕΙ τιµή 260 Ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι δεκαετίας 1ου ορόφου, πλησίον ΤΕΙ τιµή 270 Ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 2ου ορόφου στην οδό ∆εληγιάννη ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι σε διώροφη µονοκατοικία στη δεξαµενή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 41 τ.µ. , τιµή 50.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο 1000 τ.µ. στον Ανθόπυργο ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 60 τ.µ. πλησίον 1ου ∆ηµοτικού ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι 1ου πλησίον Νοµαρχίας ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τεσσάρι στα Χαλικιάτικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 40,5 τ.µ. 4ου ορόφου πλησίον ΤΕΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία στην Αλφειού τιµή 40.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τεσσάρι 92 τ.µ. 2ου ορόφου δεκαετίας στα Χαλικιάτικα τιµή 83.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι νεόκτιστο στο κέντρο 87 τ.µ. µε θέα θάλασσα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 1ου ορόφου µε ηλεκτρικές συσκευές στο κέντρο τιµή 220 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα 3ου ορόφου πλήρως επιπλωµένη πλησίον 2ου Γυµνασίου –Λυκείου τιµή 250 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο 4ου ορόφου πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ δυάρι νεόκτιστο πλήρως επιπλωµένο στην Οδό Ολυµπιονικών ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι οροφοδιαµέρισµα στην οδό Γυµνασιάρχου ∆ούκα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ τριάρι 1ου ορόφου κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη πλήρως ανακαινισµένο στην οδό Μανωλοπούλου ΠΩΛΕΙΤΑΙ κεντρικό κατάστηµα (δίπλα στην κεντρική πλατεία) αποτελούµενο από ισόγειο 108 τ.µ. υπόγειο 97,5 τµ. και πατάρι 47,5 τ.µ. πατάρι µισθωµένο ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 207 τ.µ. στην οδό Ερµού ΠΩΛΕΙΤΑΙ διόροφη νεόκτιστη οικοδοµή αποτελούµενη από κατάστηµα 85 τ.µ. και 1ος όροφος 90τ.µ. στην οδό Κατακόλου (πλησίον παλιού Νοσοκοµείου). ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο οροφοδιαµέρισµα 39 τ.µ. και 41 τ.µ. ηµιυπαίθριος νοµιµοποιηµένος πλησίον ∆ικαστηρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριάρι οροφοδιαµέρισµα στην οδό Παπαφλέσσα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ρετιρέ 109 τ.µ. και 115 τ.µ. στην οδό Ζαΐµη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόκτιστα τριάρια 1ου και 2ου στην οδό Ζαΐµη ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 180 τ.µ. σε οικόπεδο 2350τ.µ. νεόκτιστη στο δρόµο Πύργου –Κατακόλου τιµή 200.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο βουνό Κατακόλου (πλαγιά) 6.000 τ.µ. µε φανταστική θέα ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κατάκολο οικόπεδο 2,5 στρ. εντός οικισµού αµφιθεατρικό ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 4995 τ.µ. στο δρόµο Σκουροχωρίου –Λεβεντοχωρίου µε θέα ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο εντός οικισµού 3009 τ.µ. στον Ανθόπυργο τιµή 80.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 6.000 τ.µ. στον δρόµο Πύργου –Κατακόλου (2η γραµµή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα νεόκτιστη 40 τ.µ. τιµή 35.000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ δυάρι 64 τ.µ. τιµή 40.000 ΜΑΣ2930


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΒΙΟΛΟΓΟΣ,

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ ΤΑΒΕΡΝΑ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, µαζί µε τον εξοπλισµό του. Πληρ. τηλ. 6977909634. ΜΑ2849. --------------------------------.. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ fast-food, σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, καινούριος εξοπλισµός, λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Τηλ. 6930875971. ΜΑ3299 -------------------------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΥΓΙΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σε τιµή ευκαιρίας µε γυναικεία ρούχα και αξεσουάρ στον Πύργο λόγω αναχώρησης στο εξωτερικό. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942295408. --------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

συνολικής επιφάνειας 80 τ.µ., ισόγειο + υπόγειο + πατάρι, έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ3442

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα). Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ σε δεσποινίδες – κυρίες – κυρί-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ζαχαροπλαστείο, καφέ, παγωτό µε τραπεζοκαθίσµατα σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας, καινούριος εξοπλισµός, λόγοι υγείας. Πληρ. τηλ. 6946354646.ΜΑ3493 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ κοντά στο δηµοτικό στάδιο Πύργου. Πληρ. τηλ. 6937135269. ΜΑ3478 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποκλειστικό συνεργείο εξατµίσεων αυτοκινήτων λόγω συνταξιοδότησης, Πολυτεχνείου 44, πλ. 4ο δηµ. σχολείο Αµαλιάδας, 40 χρόνια στην αγορά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6973882738. ΜΑ2319

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟ∆ΗΜΑΤΩΝ + ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΤΣΑΝΤΩΝ

οδό Γερµανού στον Πύργο, λόγω υγείας. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 26210/29858. ΜΑ3408

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

στη Ζαχάρω σε πολύ καλό σηµείο µε όλο το εµπόρευµα και τον εξοπλισµό, πολύ καλό εισόδηµα – ευκαιρία. Πληρ. τηλ. 6944203634.ΜΑ3511

ους κάθε ηλικίας που επιθυµούν µια διακριτική επιπέδου γνωριµία ή γνωριµία γάµου. Μπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε άµεσα µε σοβαρότητα και εχεµύθεια. Φωτογραφίες. Εξυπηρέτηση πανελλαδικώς. Τηλ. 6975-764343, 210-5239427. ΜΑ2349 --------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ ΜΟΝΟΣ ΖΗΤΑ ΓΝΩΡΙΜΙΑ µε κυρία µόνη και για συγκατοίκηση και ό,τι άλλο προκύψει. Πληρ. τηλ. 6959254141, κ. Τάκης. ΜΑ3617

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«ΑΘΗΝΑ»

µε εκπαιδευτική εµπειρία, πτυχιούχος του Πανεπιστηµίου Κρήτης και µε Μεταπτυχιακό στη Μοριακή Βιολογία και Γενετική, παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον. Τιµές προσιτές. Τηλέφωνο επικοινωνίας κιν. 6982071083. ΜΑ3410

.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου – λυκείου σε πολύ προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6978320199.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ8420.

. ΧΗΜΙΚΟΣ

µε εµπειρία σε µεγάλα φροντιστήρια της Αθήνας παραδίδει µαθήµατα Φυσικής, Χηµείας, Μαθηµατικών σε µαθητές Γυµν. – Λυκείου. Τιµή για το Γυµνάσιο 15 ευρώ ατοµικό 17 ευρώ γκρουπ 2 ατόµων Για το λύκειο 20 ευρώ ατοµικό 24 ευρώ γκρουπ 2 ατόµων Τηλ. 6938448893.ΜΑ3613

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

µε µητρική γλώσσα τα γερµανικά και άριστη γνώση της ελληνικής (καθηγήτρια Φιλολογίας), αναλαµβάνει την προετοιµασία όλων των επιπέδων του Goethe, του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσοµάθειας καθώς και της γερµανικής φιλολογίας. Πληρ. τηλ. 6970499602.

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ µε πολυετή διδακτική πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού-γυµνασίου, άριστη γνώση αγγλικών. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6938062729. ΜΑ3127 --------------------------------. ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ Οθωµανικής Ιστορίας από τη φιλοσοφική σχολή του πανεπιστηµίου Ιωαννίνων ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα ιστορίας σε µαθητές δηµοτικού και φιλολογίας σε µαθητές γυµνασίουλυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6980233523. ΜΑ3128 --------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου-λυκείου. Πληρ. τηλ. 6976765972. ΜΑ3173 -------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ , απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου. Τηλ. 6981445968. -------------------------------. Πτυχιούχος ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ υποστήριξη σε µαθητές και φοιτητές (ΑΕΙ και

ΤΕΙ), όλων των επιπέδων καθώς και στην εκπόνηση και συγγραφή εργασιών τους. Τηλ. επικ. 6946044304. -------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ , απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου. Τηλ. 6981445968. ΜΑ3289 -------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα, τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6976995104. ΜΑ3299 -------------------------------. ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Θεσσαλονίκης µε διδακτική πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα (Μαθηµατικά, Φυσική, Χηµεία) σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6945631817. ΜΑ3369 -------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ Παιδαγωγικού Τµήµατος παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6972322448. ΜΑ3436 -------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Αγγλικών. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6938621007. ΜΑ3419 -------------------------------. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ – ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΕΙ – ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ παραδίδει ιδιαίτερα µα-

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας ΜΑΣ3076

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΜΑΣ150

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού

ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. `. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ., 1ου ορόφου, επί της οδού Αναπαύσεως στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ισόγειος οικία 104,65 τ.µ., εντός οικοπέδου 351 τ.µ. στα Λαστέικα Πύργου, όπισθεν CINTROEN ΠΩΛΕΙΤΑΙ: Ελαιώνας 5.000 τ.µ. περίπου στον Αγ. Γεώργιο Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 412,05τ.µ. επί της οδού Αγίου Σπυριδώνος και Ρήγα Φεραίου, Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 241,47 τ.µ. επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ζακύνθου στον Πύργο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 57,73τµ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα στον Πύργο. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος ΟΡΟΦΟΣ οικίας 145,28τ.µ. επί της οδού τέρµα Παπαφλέσσα στον Πύργο.

σπουδές στην Ισπανία και φροντιστηριακή πείρα παραδίδει µαθήµατα κατ’ οίκον όλων των επιπέδων για τις εξτάσεις DELE, Κ.Π.Γ. Πληρ. τηλ. 6936604003. ΜΑ3459 -------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ καθηγήτρια παραδίδει µαθήµατα Μαθηµατικών, Φυσικής, Χηµείας σε µαθητές γυµνασίου και λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6978550387. ΜΑΣ3534 -------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ, πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Αθηνών παραδίδει, ιδιαίτερα µαθήµατα για όλα τα επίπεδα. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6985809998. ΜΑ3522 -------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε µεταπτυχιακές σπουδές στην Ειδική Αγωγή (Μαθησιακές δυσκολίες – γραφή braille) παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6982320769. ΜΑ3532

παραδίδει µαθήµατα σε όλα τα επίπεδα DELF Α1-Α2, Β1-Β2, DALF C1, SORBOUNE B1-B2, καθώς και µαθήµατα προετοιµασίας για ΓΑΛΛΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 6983435616. ΜΑ3516

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

µε φροντιστηριακή πείρα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές όλων των επιπέδων. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6979003850.

. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε φροντιστηριακή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµή 8 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6985653015. ΜΑ3331

από Καθηγήτρια, πτυχιούχο Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας του ΑΠΘ µε πολυετή φροντιστηριακή πείρα. Προετοιµασία σε 1 χρόνο για πτυχία επιπέδου Β2 καλής γνώσης: DIPLOMA, CELI 3, ΚΠΓ, PLIDA. Πληρ. τηλ. 6957090585.ΜΑ3378.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

παραδίδει µαθήµατα σε δηµοτικό, γυµνάσιο και λύκειο. Πληρ. τηλ. 6942936841. ΜΑ3439

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου – Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977966409.

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

πτυχιούχος κλασικής Φιλολογίας του Πανεπιστηµίου Πατρών, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου.Πληρ. τηλ. 6984777716. ΜΑ3555

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ – ΦΥΣΙΚΗ – ΧΗΜΕΙΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΑ

παραδίδονται από καθηγήτρια µε φροντιστηριακή πείρα σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου. Πληρ. τηλ. 6949020839. ΜΑ3590

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΟΙΡΟΣΤΑΣΙΟ στη Γαστούνη µε 10 στρεµ. χωράφι. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α στο τεχνικό λύκειο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. µε κατοικία 60 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό 450 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ 40 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στρέµµατα 950 µ. από τη θάλασσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΥΓΕΙΟ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220 τ.µ. σε 800 τ.µ. οικόπεδο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. Ερµού και Πάρωνος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ 80,58 τµ. εντός οικοπέδου 201,24 τ.µ. στον Πύργο Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

-------------------------------. ΑΓΓΛΙ∆Α παραδίδει µαθήµατα Αγγλικών σε όλα τα επίπεδα, γραπτά και προφορικά για προετοιµασία εξετάσεων. Πρωινές ώρες µόνο. Πληρ. τηλ. 6945493304. ΜΑ3611 -------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ παραδίδει µαθήµατα όλων των επιπέδων. Εµπειρία – Μεθοδικότητα – Υπευθυνότητα, προετοιµασία για εξετάσεις. Προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6971705048. ΜΑ3576

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

.ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ

στα Λαστέικα. Πληρ. τηλ. 6944368498. ΜΑ3517

15ετής πείρα

του Παν. Αθηνών παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές Γυµν. – Λυκείου. Ειδικότερα αναλαµβάνει την προετοιµασία µαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης (Ατοµικά ή οµαδικά τµήµατα). Επικοινωνία: 6976998063. ΜΑ3479

µε φροντιστηριακή εκπαίδευση ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ. Πλήρης κάλυψη σηµειώσεων. Τιµές χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6939168443.ΜΑ2663.

πλησίον Νοµαρχίας σε προσιτή τιµή. Πληρ. τηλ. 6982301227, πρωινές ώρες. ΜΑ3568

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ – ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 6982614980WATS UP, 69769363392 WATS UP , 26210/25170, κιν. 6932154703, .ΜΑ777.

θήµατα Αρχών Οικονοµικής Θεωρίας και Α.Ο.∆Ε. Φροντιστηριακή & ∆ιδακτική πείρα – Τεστ – Σηµειώσεις Τηλ. 6986618882. Τιµή 10 ευρώ/ώρα. ΜΑ3446 -------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη Πανεπιστηµίου Αθηνών µε ειδίκευση στην παιδαγωγική ψυχολογία, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου, καθώς και σε παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες . Μεταδοτικότητα, άριστη επικοινωνία. Τιµές προσιτές. Αµαλιάδα. Τηλ. 698-5736245. ΜΑ3460 -------------------------------. ΙΣΠΑΝΙΚΑ, Καθηγητής µε

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015 ΜΑΣ1500 Υπο ΝΕΑ ∆ΝΣΗ ΚΑΠΟ∆ΙΣΤΡΙΟΥ 2, ΕΝΑΝΤΙ ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΤΗΛ.26220 29083-6934229748


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΟΤΟ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 5.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’ 9.000 ευρώ . SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 3.800 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 6.500 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 10.800 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, 2πορτο ευκαιρία 8.800 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ.

. HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.κλειδαριές. . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. . NISSAN NAVARA 4X4 4πορτο, ασηµί νίκελ, µπάρες µπροστά πίσω, ζάντες αλουµινίου + λάστιχα ολοκαίνουρια, µοντ. 2001, άριστο, 9.500 ευρώ. . SUZUKI VITARA 4Χ4 ’97, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά παράθυρα- κλειδ., µπάρες µπρος, προβολείς οµίχλης. . HYUNDAI i10 2008 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, ηλεκτρ. παραθ.κλειδ. κ.α. full extra, 6.200 ευρώ. . CHEVROLET AVEO µαύρο 2007 5πορτο, 1.200c.c., υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, ζάντες αλουµινίου κ.α. 5.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 ασηµί 2πορτο, 2001, 1.400c.c., ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση, αερόσακους, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., κ.α. 4.000 ευρώ. . SKODA OCTAVIA TURBO 1.800c.c. 150 Hp, 2002, full extra, άριστο, 6.500 ευρώ. . AUDI A4 TURBO QUATTRO 2004 350 Hp, 6ταχυτο, συλλεκτικό, µαύρο, full-full extra. Προσφορά 13.500 ευρώ. . TOYOTA CELICA 1.800c.c. 193Hp, 2002, δερµάτινο σαλόνι, full extra, 11.000 ευρώ. . CITROEN C4 COUPE VTR 1.600c.c. 2006 1ο χέρι, full extra, 6.300 ευρώ. . ALFA ROMEO 156 1600c.c., 122 Hp, ’99, clima, ABS, ζάντες αλουµινίου, αερόσακους, ασηµί. SUPER ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 ευρώ. . CITROEN SAXO VTS 1400 c.c. 2001 2πορτο, full extra, 3.500 ευρώ. . FIAT BRAVO 1250c.c. 2001 υδρ. τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., κ.α., 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2007 1.350c.c. full extra 22.000χλµ, ασηµί,6.000 ευρώ. . OPEL CORSA SPORT 1400c.c. 2πορτο, 2008, full extra, 40.000 χλµ, άριστο 8.000 ευρώ. . TOYOTA STARLET λευκό, 2πορτο, ’92, 1.300c.c., bucket, ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, 1.900 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW E 46, 318 SCHINTZER, µοντ. ’99, 125.000 χλµ., χαµηλωµένο, αναρτήσεις, εξατµίσεις νίκελ, ζάντες 17’’, όλα τις SCHINTZER, αεροτοµή, προβ. οµίχλης, λευκά φλας, φιµέ, clima, δερµ. σαλονι, άθικτο, εργοσ. συναγερµό, καινούρια λάστιχα, από µεγάλο SERVIS πρόσφατα ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, φρένα, δισκόπλακες καινούρια, όλα ηλεκτρικά, σε άριστη κατάσταση, ατρακάριστο – άβαφο, δεκτός έλεγχος, πολύ χαµηλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6942401468. ΜΑ2714 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ ΚΤΜ Super Duke 990, 31.000 χλµ, πολλά έξτρα, σχεδόν καινούρια, φυλασσόµενη σε γκαράζ. Τηλ. 6974432254. -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VOLVO S40, µοντ. 2005 µε A/C, µε προβολή οµίχλης, αισθητήρες βροχής 1800c.c., µε service αντιπροσωπείας, φυλασσόµενο σε γκαράζ. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6937269373. ΜΑ3387 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4ΤΡΟΧΑ, µοτοποδήλατα (Γουρούνες) 50c.c. αυτόµατα, τιµή 400 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6975856745. ΜΑ3476 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΑΝ 17192 ψυγείο µε υδραυλική πόρτα, οικονοµικό σε καύσιµα σε άριστη κατάσταση. Τιµή 12.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6973839675. ΜΑ3529 --------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI ELANTRA µοντέλο 2001 ABS ηλεκτρικά παραθυρα, σε αρίστη κατάσταση, τιµή ευκαιρίας. 2.000 ευρω. Πληρ. τηλ. 6976444953.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΕΣΣΑ

θερµοµεταφοράς για ρούχα σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. κος Αργύρης, τηλ. 6986674547.

21

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

HYUNDAI SANTA FE 2700c.c., µοντ. 9/06, ασηµί µεταλλικό, 40.500 χλµ., αυτόµατο, full extra, ατρακάριστο, αρίστη κατάσταση. Τιµή 13.500. Πληρ. τηλ. 6944681970.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FERGUSON

τύπου 390 µε διπλό διαφορικό, σε αρίστη κατάσταση. Με όλα τα παρελκόµενα. Πληρ. τηλ. 6945550628. ΜΑ3582

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ - ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520iµοντ. 20012007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200Kµοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

1) DAIHATSU TERIOS 1.300c.c., µοντέλο 2002, πρώτο χέρι, full extra, βιβλίο service, υδρ. τιµόνι, airbag-a/c, 4Χ4, λάστιχα καινούρια- κατάσταση καινούργης. 2) TOYOTA COROLLA 1.400 c.c. VVTI mοντέλο 2001 SEDAN, χρώµα εργοσταστίου µπλε µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι- airbag-a/c, Rc/d, ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, A.B.S. 3) FIAT STILO πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ατρακάριστο, βιβλίο service, κλιµατισµός, ABS, airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, συναγερµός, cruise control, υπολογιστής ταξιδιού, κατάσταση καινούργης. 4) FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέριατρακάριστο, βιβλίο service, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα, airbags 4, υδραυλικό τιµόνι, υπολογιστής ταξιδιού, κλιµατισµός, άριστη κατάσταση. 5) SEAT CORDOBA 1.400 c.c. µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, µαύρο µεταλλικό, 43.000 χλµ, full extra,, υδρ. τιµόνι- ηλεκτρικά παράθυρα, κλιµατισµός, immobilizer, airbags 4, A.B.S., λάστιχα καινούρια. 6) FORD FOCUS 1.400 c.c. µοντέλο 2002 SEDAN πρώτο χέρι, full extra, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, A.B.S., a/c, βιβλίο service, άριστη κατάσταση. 7) FIAT PUNTO 1.250 c.c. µοντέλο 2006, τετράπορτο, full extra, υδραυλικό τιµόνι (city), ηλεκτρικά παράθυρα, a/c, airbag, A.B.S., λάστιχα καινούρια, περασµένο ΚΤΕΟ, σαν καινούριο. 8) MERCEDES E200 2000c.c. µοντέλο 1991, αυτόµατο, full extra, δερµάτινο σαλόνι, σαντολάστιχα, κλιµατισµός, A.B.S., DVD, βιβλίο service, όλα τα service στην αντιπροσωπεία. 9) VOLVO 850 TURBO 215 PS 2.000c.c. πρώτο χέρι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, βιβλίο service, χρώµα αντιπροσωπείας.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086

ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΣ. ΕΠΙΣΚΕΥΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΜΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΙΤΕ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600 ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ!! www.stoubanou.gr ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Ευκαιρία µονοκατοικία 104 τ.µ. πλήρως ανακαινισµένη σε οικόπεδο 480 τ.µ. Σε χωριό κοντά στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 45.000 . Κωδ: 1-238 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Καβάσιλα. Νέα µειωµένη τιµή: 135.000 . Κωδ: 199 Μονοκατοικία 70 τ.µ. µε βάσεις για 2 λυόµενες κατασκευές ακόµα, σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. Στον Καρδαµά. Τιµή: 140.000 . Κωδ: 1-212 Ευκαιρία µονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Νέα µειωµένη τιµή: 35.000 Κωδ: 1-210 Μονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Κωδ: 101 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Νέα µειωµένη τιµή: 170.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. Νέα µειωµένη τιµή: 88.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 98.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Άριστη κατάσταση. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Νέα µειωµένη τιµή: 30.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 90.000. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Νέα τιµή: 22.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Νέα τιµή: 58.000 Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 300 τ.µ. εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στην Κουρούτα. κοντά στη θάλασσα. Κωδ: 3-176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Νέα τιµή! Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 50.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 340 Οικόπεδο 320 τ.µ. (Σ.∆. 0.8 κτίζει 256 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 55.000 . Κωδ: 3-193 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα τιµή. Κωδ: 409 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο περιφραγµένο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Νέα µειωµένη τιµή: 150.000 . Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Νέα µειωµένη τιµή κατά 50 % - 50.000 . Κωδ: 635 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 611 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 260 ΝΕΚΡΟΦΟΡΑ

σειρά 124, νέας κατασκευής, µοντ. ’95, full extra µε 200.000 χλµ. Τιµή 19.500 συζητήσιµη. Πληρ. κ. Γιώργο, τηλ. 6977249923. ΜΑ3494

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ kubota ΤΡΑΚΤΕΡ

αµπελουργικό 4Χ4, 30 ίππους, µε φρέζα και καρότσα. Τιµή 6.000 ευρώ. Τηλ. 6982300687. ΠΩΛΕΙΤΑΙ KIA SEPHIA µοντ. ’98, 1500 κυβ., full extra, καινούρια λάστιχα, a/c, ABS, τιµή 2.000 ευρώ. Τηλ. 6982300687. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SEAT IBIZA 1050 κυβ. µοντ. ’95, για κυκλοφορία ή ανταλλακτικά, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 600 ευρώ. Τηλ. 6982300687. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SITROEN SAXO µοντ. ’99, κυβ. 1100, δίπορτο άσπρο σε αρίστη κατάσταση. Τιµή 2000. Τηλ. 6982300687. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ FIAT DIESEL DUKATO 4 πόρτες, καρότσα 3Χ2 µε τέντα, µοντέλο ’95. Τιµή 4000. Τηλ. 6982300687. ΜΑ3615

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΩΤΗΣ CAT 950B , 8/88, 155 Hp, 5.000 ώρες εργασίας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 6932569769. ΜΑ3186

ΜΑΣ3200

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

ΜΑΣ1025

. ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. . ALFA ROMEO 156, 1600c.c., 2000 µοντ., 120PS, ασηµί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 16’, αεροτοµή, 129.000 χλµ., full extra, άριστο. . SEAT IBIZA 1.200 c.c., 2003 mod. 75 Ps, µαύρο µεταλλικό, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, φιµέ, r/cd, καινούρια λάστιχα – αµορτισέρ, τρίθυρο, full extra, άριστο. . ALFA ROMEO 146, 1.400 c.c., 16V, 2.000 mod., µπλε µεταλλικό, air condition, υδραυλικό τιµόνι, r/cd, ζάντες αλουµινίου, full extra. . CITROEN SAXO 110cc., 2000 µοντέλο, βυσσινί χρώµα, airbag, aircondition, R/cd, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, 91.000 χλµ. βιβλιοσέρβις, full extra, άριστο. ΜΑΣ909

ΜΑΣ5

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΣ311

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

ΜΑΣ48

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧ ΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

B MW ΜΑΣ143

ΜΑΣ143

!"#µ$%&' ()*µ$+*&µ,./01*$ 23#$4)*10

5"6'+7-, 1$4&+8#797+#7)$:;4, 6*;µ0/$-, <=);4 1$* pellets ./01*$ 1$);#*>"# ?%7#@7*$10 ./01*$ A,µ97- pellets

B7C#@*;- DE$%. D;#30%'F'G$%;),@;- F'G$%*1,- ?.F.H. I@:;4 B7E#@:;4 56, H=#@;-, J K)7:$ .') 26210 27802


22

Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΙ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΙ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ Πρωϊ: ∆ευτέρα- Τρίτη-Παρασκευή 8.30-12.30 Απόγευµα: 18.00-21.00

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Πέµπτη 6 Οκτωβρίου 2011

Η ΑΜΗΧΑΝΗ ΣΙΩΠΗ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΣΧΕ∆ΙΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ

«ΣΙΝΕΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Η µυστική συνάντηση των Beatles µε τον Έλβις

Τ

η βραδιά της 27ης Αυγούστου 1965, ο Έλβις Πρίσλεϊ και οι Beatles πραγµατοποίησαν µία και µοναδική συνάντηση, από την οποία δεν υπάρχουν ντοκουµέντα. Ο Τόνι Μπάροου, υπεύθυνος Τύπου των «Σκαθαριών» από το 1962 έως το 1968, µίλησε στο BBC, µε αφορµή µια έκθεση στο Λίβερπουλ, και ανακάλεσε στιγµές από εκείνη την βραδιά.Οι Beatles επισκέφθηκαν την έπαυλη του Έλβις Πρίσλεϊ στο Μπέβερλι Χιλς. Ο Τόνι Μπάροου λέει ότι οι Beatles ήθελαν να γνωρίσουν τον «βασιλιά του ροκ εν ρολ», τον οποίο θαύµαζαν, «αλλά όχι µε µια στρατιά δηµοσιογράφων και φωτογράφων να τους ενοχλούν».

Με «Σωµατοφύλακες» και «Βασιλιά» σε 3D προβολές

Φτάνοντας στη βίλα του Έλβις Πρίσλεϊ αντίκρισαν καµιά 20αριά φίλους του τραγουδιστή.«Υπήρξε µια παράξενη σιωπή και ο Τζον ήταν αυτός που µίλησε πρώτος, εκτοξεύοντας αδέξια ερωτήσεις στον Έλβις, λέγοντας “Γιατί κάνεις όλες αυτές τις απαλές µπαλάντες για το σινεµά αυτές τις µέρες; Πού πήγε το καλό παλιό ροκ ν’ ρολ;”» θυµάται ο Τόνι Μπάροου. Η ατµόσφαιρα παρέµενε, πάντως, αµήχανη και αφού το διάσηµο συγκρότηµα αντάλλαξε ιστορίες µε τον Έλβις για την περιοδεία, επικράτησε σιωπή. «Ξαφνικά, ο Έλβις µείωσε την απόσταση, ζητώντας να δοθούν κιθάρες στον Τζον, τον Πολ και τον Τζορτζ, ενώ

Ο Έλβις Πρίσλεϊ κρατά δηµοσίευµα για τους Beatles

ένα πιάνο έκανε την εµφάνισή του» πρόσθεσε. Ακολούθησε µια µίνι αυτοσχέδια συναυλία, όπου ακούστηκαν τραγούδια όπως το I Feel Fine, την ώρα που ο Ρίνγκο χτυπούσε µε τα δάχτυλά του τα κοντινά ξύλινα έπιπλα.«Ανακάλυψαν ότι συζητούν καλύτερα µε τις κιθάρες τους, παρά µε τα λόγια τους» λέει ο Τ.Μπάροου.

CINEPLEX «ΟΡΦΕΑΣ»

Οι «Τρείς Σωµατοφύλακες» και ο «Ο Βασιλιάς των λιονταριών»

Π

λούσιο είναι το πρόγραµµα προβολών του Cineplex «Ορφέας» στον Πύργο για την κινηµατογραφική εβδοµάδα που ξεκινά από σήµερα προσφέροντας πολλές επιλογές στους κινηµατογραφόφιλους της περιοχής µας… 5 ταινίες συνολικά, ανάµεσα τους οι 3D «Τρείς Σωµατοφύλακες» µε πασίγνωστους ηθοποιούς-πρωταγωνιστές και «Ο Βασιλιάς των λιονταριών» που «έσπασε» τα ταµεία στην Αµερική καθώς και το «Abduction», είναι οι καινούργιες προτάσεις γι` αυτή την εβδοµάδα µέσα στην οποία θα συνεχίσουν να προβάλλονται και το «Όχι µόνο φίλοι» καθώς και η κινηµατογραφική εκδοχή των περιπετειών της διάσηµης κούκλας «Μπάρµπι»… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

«Οι τρεις σωµατοφύλακες» (3D) Σκηνοθεσία: ΠΟΛ ΑΝΤΕΡΣΟΝ Ηθοποιοί: ΜΙΛΑ ΓΙΟΒΟΒΙΤΣ, ΟΡΛΑΝΤΟ ΜΠΛΟΥΜ, ΜΑΝΤΣ ΜΙΚΕΛΣΕΝ, ΛΟΓΚΑΝ ΛΕΡΜΑΝ ∆ιάρκεια: 111 λεπτά

µεταγλ.) Σκηνοθεσία : ΡΟΤΖΕΡ ΑΛΕΡΣ Τις φωνές τους δανείζουν οι: ΜΑΘΙΟΥ ΜΠΡΟΝΤΕΡΙΚ, ΤΖΕΡΕΜΙ ΑΙΡΟΝΣ, ΤΖΕΙΜΣ ΕΡΛ ΤΖΟΟΥΝΣ ∆ιάρκεια: 90 λεπτά

Υπόθεση Στη νέα, ιλιγγιώδη και γεµάτη θεαµατική δράση περιπέτεια, ο νεαρός και παράτολµος Ντ΄ Αρτανιάν ενώνει τις δυνάµεις του µε τους τρεις βετεράνους σωµατοφύλακες. Μαζί βάζουν σκοπό να σταµατήσουν τις βλέψεις του µοχθηρού καρδινάλιου Ρισελιέ για το θρόνο της Γαλλίας και να τον εµποδίσουν να βυθίσει την Ευρώπη στον πόλεµο...

Υπόθεση Μια ανεπανάληπτη περιπέτεια, µε πολυαγαπηµένους χαρακτήρες και αξέχαστη µουσική, «Ο Βασιλιάς των Λιονταριών» αποτελεί πλέον µια κλασική ταινία κινουµένων σχεδίων της Disney, µε επίκεντρο την ιστορία του Σίµπα, ενός θαρραλέου λιονταριού που δεν µπορεί να περιµένει τη στιγµή που θα γίνει βασιλιάς...

Ώρες προβολής: 7.50 & 10.10 µ.µ. «Ο Βασιλιάς των λιονταριών» (3D

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

21.00

07:00 ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 08:00 KONTRA CΗANNEL – ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΜΕ ΧΑΜΟΓΕΛΟ 10:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 10:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ 11:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΚ 15:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 16:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 17:00 MAD OK 19:00 ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ 19:30 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ - ΕΚΠΟΜΠΗ ΜΕ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ SHOW BIZ ME EVENT KAI GALA 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:00 ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 23:00 ORT CINEMA 00:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 00:35 ORT CINEMA 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

08.00 Παιδικό πρόγραµµα 11.00 Επικίνδυνα επαγγέλµατα στον πλανήτη των ζώων 12.00 Τα ψάθινα καπέλα (Ε) 13.00 Οικολογικά ηµερολόγια: Όσα παίρνει ο άνεµος (Ε) 14.00 Ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Μια ευκαιρία για τη Σόνι 16.30 Ζικ και Λούθερ 17.00 Escape 19.00 Μόνο εσύ (Ε) 20.00 Σαν αδελφές (Ε) 21.00 Παρασκήνιο: Ο Χαγκεν Φλαισερ και «οι πόλεµοι της µνήµης» (Ε) 22.00 Ξένη ταινία « Το µέλι» ∆ραµατική 24.00 Ανίσχυρα ψεύδη (Ε)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ:

06.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.15 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 00.45

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555

ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

(ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ): ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

ΚΤΕΛ ΟΣΕ ΟΤΕ

ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ

Κ.Ε.Π.

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Πρωινή ενηµέρωση Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα Ειδήσεις Έχει γούστο Ειδήσεις Μονόγραµµα (Ε) Ταξιδεύοντας µε τη Μάγια: Αγκόλα (Ε) Ο θρύλος του εκλεκτού (Ε) Eιδήσεις Φαντάσµατα ΙΙΙ (Ε) Τhree NET Ειδήσεις Ξένη ταινία «Η δολοφονία του Έλβις» Κωµωδία

«Ο Βασιλιάς των λιονταριών» (3D) 6 µ.µ.

210/7793777 1056

2621020600-020601 2621020607 2621022525-022576

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011 2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404

Γ.Γ.

Ηθοποιοί: ΑΛΦΡΕΝΤ ΤΟΝ ΜΟΛΙΝΑ, ΣΙΓΚΟΥΡΝΙ ΓΟΥΙΒΕΡ, ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΛΟ, ΤΕΙΛΟΡ ΛΟΤΝΕΡ, ΛΙΛΙ ΚΟΛΙΝΣ ∆ιάρκεια: 107 λεπτά Κατά τη διάρκεια της έρευνάς του, για µια εργασία κοινωνιολογίας, ο δεκαεπτάχρονος Νέιθαν Χάρπερ, ανακαλύπτει τη φωτογραφία ενός µωρού που είχε χαθεί το 1994 και του µοιάζει ανατριχιαστικά. Με τη βοήθεια της φίλης του, Κάρεν, ο Νέιθαν ξεκινάει την αναζήτηση της της πραγµατικής του ταυτότητα για να ανακαλύψει πως όλη του τη ζωή βρίσκεται σε ένα µυστικό πρόγραµµα προστασίας…

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

Ευτυχισµένοι µαζί

23.00

22.00 06.00 07.00 10.00 11.10 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.45 03.00 04.00 05.00

Πάτερ ηµών (E) Elatte Λίτσα com (Ε) Ονειροπαγίδα (Ε) ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Play and win Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Play and win Το καφέ της Χαράς (Ε) ANT 1 News στη νοηµατική Της Ελλάδος τα παιδιά (E) Εκείνες κι εγώ (E) Εργαζόµενη γυναίκα (Ε) ANT 1 News Πειρασµός Grey’s anatomy (E) Crinimal minds (Ε) ΑΝΤ1 news Peaper Λόλα (Ε) Το Καφέ της Χαράς (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Η αγάπη ήρθε από µακριά (Ε)

«Abduction» 8 & 10.10 µ.µ.

ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

Βέρα στο δεξί (Ε) Koινωνία, ώρα MEGA Επτά θανάσιµες πεθερές (Ε) Κανείς δε λέει σ’ αγαπώ (Ε) Μπουκιά και συχώριο (Ε) H πολυκατοικία (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Η πολυκατοικία (Ε) Παιδική χαρά (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Patty , η πιο όµορφη ιστορία Ερωτας και τιµωρία (Ε) Τα µυστικά της Εδεµ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Ερωτας και τιµωρία Ευτυχισµένοι µαζί (Ε) Στο πάρα πέντε (Ε) Τελευταία γεγονότα Breaking Bad (Ε) Για σένα (Ε) Το κόκκινο φεγγάρι (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

08:15-09:30 09:30-10:00 Συνεχίζουν να προβάλλονται και οι ταινίες: «Όχι µόνο φίλοι» στις 7.45 & 10 µ.µ. «Μπάρµπι» στις 4.15 µ.µ. (µόνο το Σαββατοκύριακο)

2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

15.45 06.00 06.45 07.30 10.15 11.15 13.00 13.45 15.45 17.45 17.50 19.45 21.00 22.00 24.00 01.00 02.30 04.30

06.00 08.00 09.00 09.45 10.45 11.45 12.45 13.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.30 02.00 03.00 04.00 04.45 05.00

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567 2610272903

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

2621026060-026063-026069

ΚΑΒ ΚΤΕΟ

Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 – PORTOSALTE@SKAI.GR - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 –ΠΡΩΪΝΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - PORTOSALTE@SKAI.GR - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ – ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ - DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 – ΟΤΙ ΝΑ ΝΑΙ – ΜΑΝΟΣ ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 – ΤΟ Ι∆ΡΥΜΑ - AbOvo ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

ALTER 27,62 UHF

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

Νέα πιστόλια 2

CSi Miami

23.00

23.15 06.00 «Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά 10.30 Εδώ και τώρα 12.30 Πολυ µπλα µπλα 15.30 Οσο υπάρχουν άνθρωποι 16.45 Ειδήσεις 17.00 Υπάρχει λύση 18.45 Σήµερα 21.30 Υδρόγειος 22.00 Auto ALTER 22.15 Heroes (E) 23.15 Ξένη ταινία «Νέα πιστόλια 2» Γουέστερν 01.15 Auto ALTER 01.30 Ξένη ταινία «Η διάσωση» Περιπέτεια 03.30 Ξένη ταινία «Επιθεωρητής Σόνερι: Εγκλήµατα στην οµίχλη» Μυστηρίου 05.30 Υδρόγειος (Ε)

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.50 17.00 17.30 18.00 18.45 19.45 20.45 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30

«Τρείς Σωµατοφύλακες» (3D) 8 & 10.10 µ.µ.

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Μιχαλοπούλου Ευγενία (Θεµιστοκλέους 10, Τηλ. 2621025412) Aµαλιάδα: Σταυλιώτη Χαρά (Καλαβρύτων 36, 2622021141) Αρχ. Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Γαστούνη: Κυπριώτη ∆ήµητρα (2623032815) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ:

∆έστε τους (Ε) Ο αξιογάπητος Ρειµοντ (Ε) Ο βασιλιάς του Κουίνς (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Αν µ’ αγαπάς (Ε) Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Εκποµπή ∆έστε τους Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Nταντά αµέσου δράσεως (Ε) Πάµε πακέτο Οικογενειακές ιστορίες (Ε) Sex and the city (E) The big game H κουζίνα της µαµάς (Ε) Αλλαξέ το (Ε) Patras aller retour (E) Τηλεαγορές Εικόνες (E)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα

2622022392

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

15:00-17:00 17:00-00:00

21.00

Σεξ και ψέµατα Παιδικό πρόγραµµα Πρωινή Μελέτη Νηστικοί πράκτορες (Ε) Σαρίτα , είσαι η ζωή µου (Ε) Eιδήσεις Made in Star Mίλα Ειδήσεις στη νοηµατική Φώτης Μαρία live (Ε) Ειδήσεις Human Target Ξένη ταινία «Gran Torino» ∆ραµατική Superatural (E) Ανεξιχνίαστες υποθέσεις (Ε) Ξένη ταινία «Εκτέλεση καθήκοντος» Αστυνοµική περιπέτεια Μedium

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-13:30 13:30-14:00 14:00-15:00

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Πάµε πακέτο

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ: 18300 2621025000

STAR 29,42,61 UHF

«Μπάρµπι»… 4.15 µ.µ. (µόνο το Σαββατοκύριακο)

«Όχι µόνο φίλοι» 7.45 & 10 µ.µ.

ΤΑΞΙ

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ:

08:00-08:15

Μίλα

Grey’s anatomy

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

02:00-07:00 07:00-08:00

Ώρες προβολής: 8 & 10.10 µ.µ.

ANT 1 38,35,45 UHF

19.00

«Τρείς Σωµατοφύλακες» (3D) 7.50 & 10.10 µ.µ.

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

Σκηνοθεσία : ΤΖΟΝ ΣΙΝΓΚΛΕ-

Tαξιδεύοντας µε τη Μάγια

11.00

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

«ABDUCTION»

NET 34,44 UHF 5 VHF

Παρασκήνιο

Άρωµα Ελλάδας

Ώρες προβολής: 6 µ.µ.

Την ευκαιρία να δουν δυο από τις πιο πολυαναµενόµενες ταινίες της φετινής σεζόν δίνει στους φίλους της «7ης Τέχνης» ο κινηµατογράφος «Σινεµά» στην Αµαλιάδα… Έτσι (τουλάχιστον) έως και την ερχόµενη Τετάρτη θα προβάλλει –σε 3D- τους «Τρείς Σωµατοφύλακες» και τον «Βασιλιά των λιονταριών» µε το πρόγραµµα προβολών να έχει διαµορφωθεί ως εξής: «Τρείς Σωµατοφύλακες» (3D) στις 8 & 10.10 µ.µ. «Ο Βασιλιάς των λιονταριών» (3D) στις 6.15 µ.µ.

Κυλλήνης – Ζακύνθου Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

166

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα How do I Look Νταντά πρώτων βοηθειών ΣΚΑΙ life ∆ελτίο στη νοηµατική Accidentally on purpose Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Τα νέα του Σκάι/ ∆ελτίο στη νοηµατική Τhe F word Doctor Who (E) Το ίδρυµα Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news CSI, New York (E) CSI Miami (E) Τα νέα του ΣΚΑΪ Deadly women Moto GP show (E) That’s entertainment Entertainment thiw week The Oprah Winfrey show

«Ο Βασιλιάς των λιονταριών» (3D) 6.15 µ.µ.

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς

08.00,11.45,16.00,18.00 07.00,13.00,14.45,18.15

Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Πέµπτη: Γαστούνη - Kρέστενα


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΕ ∆ΡΑΣΗ ΚΟΥΡ∆ΙΚΩΝ ΕΝΟΠΛΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ

Θρίλερ διεθνούς τροµοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Θεσσαλονίκη: Θρίλερ µε ενδεχόµενες πολιτικές προεκτάσεις στη Θεσσαλονίκη, µετά την έκρηξη σε υπόγειο διαµέρισµα στην περιοχή Τριανδρίας, καθώς βρέθηκε ένα ολόκληρο οπλοστάσιο… Οι πληροφορίες λένε πως, µάλλον, οι Κούρδοι ένοικοι ετοίµαζαν επιθέσεις σε ελληνικό έδαφος, ενώ από νωρίς χθες το απόγευµα βρίσκονταν σε εξέλιξη σύσκεψη του υπουργού Προστασίας του Πο-

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

Ζωή σε τέσσερις ανθρώπους χάρισε 44χρονη Αθήνα: ∆ώρα «ζωής» σε τέσσερις ανθρώπους χάρισε 44χρονη που κατέληξε από εγκεφαλική αιµορραγία την περασµένη ∆ευτέρα σε νοσοκοµείο της Αθήνας. Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας, η δωρεά των οργάνων πραγµατοποιήθηκε από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του 401 Στρατιωτικού Νοσοκοµείου της Αθήνας. Η διαδικασία άρχισε το µεσηµέρι της 4ης Οκτωβρίου. Το περιστατικό συντονίστηκε από τον διευθυντή και συντονιστή µεταµοσχεύσεων του 401, κ. Γ. Λιάπη, ο οποίος και πρότεινε τη δυνατότητα της δωρεάς οργάνων στον σύζυγο της εκλιπούσας, σε συνεργασία µε τον ιατρό κ. Χρ. Τσακαλάκη. Λόγω της κλινικής κατάστασης της δότριας (πνευµονία), οι πνεύµονες απορρίφθηκαν. Η καρδιά προσφέρθηκε στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο (ΩΚΚ), αλλά λόγω έλλειψης συµβατού λήπτη απορρίφθηκε. Έγινε, όµως, αποδεκτή από την Italian Gate to Europe. Ετσι, η οµάδα λήψης της Μπολόνια της γειτονικής χώρας έλαβε την καρδιά, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης το ήπαρ και ο Ευαγγελισµός και το Λαϊκό τους νεφρούς. Σηµαντική ήταν η συµβολή σε όλη τη διαδικασία του ΕΚΑΒ και της Πολεµικής Αεροπορίας για την έγκαιρη επιστροφή της οµάδας του Ιπποκρατείου, µαζί µε το ηπατικό µόσχευµα πίσω στη Θεσσαλονίκη, ξηµερώµατα της Τετάρτης, οπότε και έγινε η µία εκ των τεσσάρων µεταµοσχεύσεων.

ΛΗΣΤΕΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ

Νύχτα τρόµου για τον πλαστικό χειρουργό Ανδρέα Φουστάνο Αθήνα: Νύχτα τρόµου έζησε ο Ανδρέας Φουστάνος. Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός έπεσε θύµα ληστείας από αγνώστους κατά τη διάρκεια της νύχτας. Οι ληστές εισέβαλαν στο σπίτι του γιατρού στην Κηφισιά και αφαίρεσαν χρηµατικό ποσό και τιµαλφή. Ο κ. Φουστάνος είναι σοκαρισµένος αλλά καλά στην υγεία του.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΕΤ

Γερές «καµπάνες» σε επιχειρήσεις

ΚΑΙΡOΣ

Αθήνα: Πρόστιµα 1,7 εκατ. ευρώ για τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την προστασία των καταναλωτών επέβαλε ο Ε.Φ.Ε.Τ. σε διάφορες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εµπορίας και διακίνησης τροφίµων ανά την Ελλάδα. Πρόκειται για σούπερ µάρκετ, βιοµηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια παρασκευής τροφίµων, ξενοδοχεία, ιδιωτικές κλινικές, catering, καταστήµατα εστίασης, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, παιδικές κατασκηνώσεις και άλλες επιχειρήσεις σε Αττική, Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο, Επτάνησα, Θεσσαλία, Πελοπόννησο και Κρήτη.

Στην Ηλεία

Στην Ελλάδα

λίτη µε τον αρχηγό της ΕΥΠ και τον διευθυντή της Αντιτροµοκρατικής υπηρεσίας. Τις έρευνες ανέλαβε η Αντιτροµοκρατική, σε µια προσπάθεια να εξακριβωθεί για ποιους λόγους και ποιοι έκρυβαν σε ειδική κρύπτη τον οπλισµό. Τα πρώτα στοιχεία παραπέµπουν σε δράση κουρδικών ένοπλων οµάδων. Την υπόθεση περιπλέκει ακόµη περισσότερο τα στοιχεία του θανάσιµα τραυµατισθέντος, καθώς διαπιστώ-

θηκε ότι πρόκειται για 32χρονο άνδρα, κουρδικής καταγωγής και τουρκικής υπηκοότητας ,που φέρεται µέλος της οργάνωσης DHKP-C (παλιά Ντεβ Σολ). Μάλιστα, το διαµέρισµα ενοικιάστηκε από δυο άλλους Κούρδους, οι οποίοι φέρεται να είχαν σχέσεις µε ζευγάρι Τούρκων µε τροµοκρατική δράση, ενώ σε βάρος της γυναίκας εκκρεµούσε ένταλµα σύλληψης από τη Γερµανία.

«Μπλόκαραν» οι τράπεζες από τα αιτήµατα του Σ∆ΟΕ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΗ Η ΜΕΡΚΕΛ

Βαθύτερο «κούρεµα» ετοιµάζει για την Ελλάδα

Βερολίνο: Οι ιδιώτες επενδυτές πρέπει να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στην προτεινόµενη δεύτερη φάση της προσπάθειας διάσωσης της ελληνικής οικονοµίας, ξεκαθάρισε η Ανγκελα Μέρκελ έπειτα από τις συνοµιλίες που είχε στις Βρυξέλλες µε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο και άλλους ανώτατους αξιωµατούχους της ΕΕ. «Η συµφωνία του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου της 21ης Ιουλίου προβλέπει τη συµµετοχή των ιδιωτών πιστωτών στη διαδικασία διάσωσης της Ελλάδας. Τώρα πρέπει να δούµε αν τα νεότερα οικονοµικά στοιχεία απαιτούν αναθεώρηση της απόφασης εκείνης. Αν χρειαστεί θα γίνει ένας αναπροσδιορισµός», δήλωσε η γερµανίδα καγκελάριος.

ΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

30% µείωση υπαλλήλων στα υπουργεία

Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών αναφέρει µεγάλο φόρτο αιτήσεων άρσης απορρήτου Αθήνα: Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο ∆ιευθυντής Σχεδιασµού και Συντονισµού Ελέγχων του Σ∆ΟΕ ανέφερε ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα έχουν ανταποκριθεί σε µόλις 130 από τα συνολικά 3.829 αιτήµατα του Σ∆ΟΕ, από την 1η Ιανουαρίου 2010 έως και την 31η Ιουλίου 2011. Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε στοιχεία των τρα-

πεζών-µελών της, στο ανωτέρω χρονικό διάστηµα: · σε κάθε τράπεζα-µέλος έχουν υποβληθεί από 1.500 - 2.200 αιτήµατα του Σ∆ΟΕ, κάθε ένα από τα οποία αφορά από 1 έως και 160 προς διερεύνηση φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, · από τα αιτήµατα αυτά έχει ήδη απαντηθεί, κατά µέσο όρο, ποσοστό άνω του 80%, µολονότι από τις αρχές του τρέχοντος έτους παρουσιάζεται ιδιαίτερη έξαρση, διαρκώς αυξανόµενη, του αριθµού των αιτηµάτων για άρση του τραπεζικού απορρήτου. Πιο συγκεκριµένα: · παρατηρείται αύξηση της τάξεως του 550% για το πρώτο 7µηνο του 2011 σε σχέση µε το αντίστοιχο διάστηµα του 2010,

ενώ τα αιτήµατα από το Σ∆ΟΕ αποτελούν πλέον το 60% περίπου των συνολικών αιτηµάτων άρσης απορρήτου, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το έτος 2010 δεν ξεπερνούσε το 17%. Πλέον των προαναφερόµενων, επισηµαίνεται η ιδιαίτερη αύξηση που εµφανίζεται στα αιτήµατα δεσµεύσεων λογαριασµών από τον εν λόγω φορέα, τα οποία για το 7µηνο 2011 εµφανίζονται αυξηµένα σε ποσοστό περίπου 400% σε σχέση µε αυτά που παραλήφθηκαν σε όλη τη διάρκεια του 2010. Είναι αυτονόητο ότι, η αποτελεσµατικότητα των πιστωτικών ιδρυµάτων στην έγκαιρη απάντηση των αιτηµάτων του Σ∆ΟΕ, όπως και κάθε άλλης εκ της νοµοθεσίας αρχής, συναρτάται ευθέως από την ποι-

ότητα και πληρότητα του αιτήµατος, που επιτρέπουν ή όχι την άµεση εκ µέρους τους έναρξη της σχετικής έρευνας, καθώς και την πολυπλοκότητα των αιτούµενων στοιχείων. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΕΕΤ υποβάλλει ήδη συγκεκριµένες προτάσεις της προς την ηγεσία του Σ∆ΟΕ, για την τυποποίηση, τον εκσυγχρονισµό και την απλούστευση της διαδικασίας, ώστε να συντµηθεί περαιτέρω ο χρόνος ανταπόκρισης των πιστωτικών ιδρυµάτων. Επισηµαίνεται τέλος ότι, τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε σκοπό την αποτελεσµατική εξυπηρέτηση των αιτηµάτων του Σ∆ΟΕ, έχουν διαθέσει, ειδικά προς το σκοπό αυτό, σηµαντικό ύψος ανθρώπινων και οικονοµικών πόρων.

Ένταση και επεισόδια στο Σύνταγµα ∆ιαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ και του ΠΑΜΕ Αθήνα: Εν µέσω επεισοδίων, ρίψης χηµικών, δακρυγόνων, κλεφτοπόλεµου και τραυµατισµών κορυφώθηκε η διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας, στο πλαίσιο της πανελλαδικής απεργιακής κινητοποίησης της ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ και του ΠΑΜΕ. Πάνω από 15.000 διαδηλωτές έδωσαν δυναµικό «παρών» έξω από το Κοινοβούλιο, διατρανώνοντας την αντίθεσή τους στην κυβερνητική πολιτική, ωστόσο η διαδήλωση αµαυρώθηκε από επεισόδια µεταξύ αστυνοµίας και διαδηλωτών. Τα πνεύµατα οξύνθηκαν γύρω στις 13:20 το µεσηµέρι, όταν εργαζόµενοι στους δήµους (ΠΟΕ-ΟΤΑ) επιχείρησαν να

µετακινήσουν τον µεταλλικό φράχτη που είχε τοποθετήσει η ΕΛ.ΑΣ. µπροστά από το Υπουργείο Εξωτερικών. Όταν οµάδες εργαζοµένων και άλλοι διαδηλωτές άρχισαν να πέφτουν οµα-

δικά πάνω στον φράχτη, οι άνδρες των ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταµένη χρήση χηµικών. Από τα επεισόδια πραγµατοποιήθηκαν 15 προσαγωγές και 10 συλλήψεις.

!"µ#$% ! "µ#$% 0 06/10/2011 6/10/2011

009:00 9:00

7% 2 !"#$%& !"#$%& ' 1199 °°C C 777%

'(')* ' (')* +,--./)' +,--./)'

!"µ#$% ! "µ#$% 0 06/10/2011 6/10/2011

115:00 5:00

2% 2 !"#$%& !"#$%& 0 2266 °°C C 662%

+,--./)'+!.-1+ + ,--./)'+!.-1+

!"µ#$% ! "µ#$% 0 06/10/2011 6/10/2011

221:00 1:00

6% 2 !"#$%& !"#$%& 0 2244 °°C C 776%

+,--./)'+!.-1+ + ,--./)'+!.-1+

!&'&()*+, ! &'&()*+, 0 07/10/2011 7/10/2011

003:00 3:00

4% 2 !"#$%& !"#$%& 0 2222 °°C C 884%

+,--./)'+!.-1+ + ,--./)'+!.-1+

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Νεφώσεις τοπικά αυξηµένες τις απογευµατινές ώρες οπότε υπάρχει πιθανότητα να βρέξει πρόσκαιρα κυρίως στα ορεινά

αλλά και στα πεδινά . Άνεµοι: µεταβλητοί 4 µε 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 13 έως 28 βαθµούς κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη 4 µε 5 βαθµούς χαµηλότερη.

Αθήνα Στο πλαίσιο της ευρύτερης αναδιάρθρωσης του κράτους εντάσσει η κυβέρνηση την εφεδρεία στο στενό, κυρίως, δηµόσιο τοµέα, έτσι ώστε να «ευθυγραµµιστεί» και µε τις απαιτήσεις της Τρόϊκας που πιέζει για αποχώρηση ως το τέλος του έτους 30.000 υπαλλήλων. Ο υπουργός ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης κ. ∆. Ρέππας, αναµένεται να φέρει προς ψήφιση στη Βουλή νοµοθετική ρύθµιση µε την οποία θα υποχρεούνται όλα ανεξαιρέτως τα υπουργεία να µειώσουν κατά 30% τις δοµές τους.

ΑΣΑΦΗ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ

∆ηµοψήφισµα για την κρίση ανήγγειλε ο Καστανίδης

Αθήνα: Η κυβέρνηση σχεδιάζει τη διεξαγωγή δηµοψηφίσµατος σε σχέση µε τη δηµοσιονοµική κρίση της χώρας, δήλωσε χθες ο υπουργός Εσωτερικών κ. Χάρης Καστανίδης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτοµέρειες. Μιλώντας στην Βουλή, κατά τη διάρκεια συζήτησης του νοµοσχεδίου που προβλέπει τη δυνατότητα διεξαγωγής δηµοψηφισµάτων, ο κ. Καστανίδης είπε: «Το ερώτηµα που θα διατυπωθεί θα είναι ερώτηµα που αφορά τα θεµελιώδη συµφέροντα του ελληνικού λαού εν όψει της συγκεκριµένης οικονοµικής και δηµοσιονοµικής κρίσης». «Ο ελληνικός λαός, σε αυτήν την κρίσιµη στιγµή, οφείλει να πάρει θέση επί του δηµοσιονοµικού προβλήµατος, µαζί µε όλα τα πολιτικά κόµµατα και όλους τους οργανωµένους φορείς της κοινωνίας των πολιτών» είπε ο κ. Καστανίδης.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patris news  

patris, pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you