Page 1

20

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

«ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»

ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΝ. ΤΖΟΥΜΑΣ»

Σήµερα το Σούπερ Καπ στον Πύργο

Συγκίνηση και καλό θέαµα!

Σελίδα 29

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38082

ΤΙΜΗ: 0,80

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00

Σελίδα 32

www.patrisnews.gr

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Οι πρώτες δηλώσεις του υποψήφιου Περιφερειάρχη που επέλεξε ο Γ. Παπανδρέου

ΑΝΤ. ΣΑΜΑΡΑΣ

Καταδικάστε το µνηµόνιο… Χειρότερες µέρες αν πρασινίσει ο χάρτης… Σελίδα 9

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ

∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Σωτ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ

Επικεφαλής του Συνδυασµού

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» Σελ. 12

ΕΙΝΑΙ ΩΡΑ ΕΥΘΥΝΗΣ… »

Με Απόστολο Κατσιφάρα στην ∆υτ. Ελλάδα το ΠΑΣΟΚ Πώς αντέδρασαν τα υπόλοιπα κόµµατα

»

ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΤΡΙΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τέσσερις τραυµατίες σε τροχαίο στον Καϊάφα

Σελίδα 12

Πολύ σύντοµα και η ανακοίνωση για τους τρεις Αντιπεριφερειάρχες Σελίδες 8-9

ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

Καλούνται όλοι οι περιπτερούχοι του νοµού στην Αθήνα, την Τετάρτη 8 Σεπτεµβρίου 2010, έξω από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών, (Πανεπιστηµίου 37) όπου θα πραγµατοποιήσουµε απεργία πείνας ενάντια στα µέτρα που οδηγούν στην εξόντωσή µας. Όχι στην εξόντωση του περιπτερά καπνοπώλη. Όχι στην οικονοµική απόγνωση των συναδέλφων. Όχι στην κατάλυση ενός συµβόλου της Ελληνικής Οικονοµίας, Φτάνει πια ο εµπαιγµός όλων. Όλοι στην απεργία πείνας την Τετάρτη, όλοι στην απεργία την Πέµπτη και την Παρασκευή 9 και 10 Σεπτεµβρίου. Η Συντονιστική Επιτροπή


2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

»

]

ΗΛΕΙΑΚΑ

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

δρώµενα

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Π

αρά το γεγονός ότι ξεκίνησε σαν µία από τις καλύτερες χρονιές των τελευταίων χρόνων, οι αγρότες του νοµού βλέπουν και φέτος τους κόπους τους… να «χάνονται»! Στα 20 λεπτά «έκλεισε» η τιµή του καλαµποκιού, όταν όλοι περίµεναν ότι θα κέρδιζαν τουλάχιστον 23 0 24 λεπτά. Τιµή όχι φυσικά για να πλουτίσουν, αλλά να βγάλουν πιο εύκολα τα έξοδα και τα χρέη τους… Κάτι δεν πήγε καλά και φέτος και το µόνο σίγουρο, είναι ότι δεν φταίνε οι αγρότες!

Ανατολή ηλίου: 05:59 ∆ύση ηλίου: 18:47 Σελήνη 28 ηµερών

Σ.Π.

και 15 είδη θαλάσσιων θηλαστικών ζουν στις θάλασσες της Ελλάδας

[

447 είδη ψαριών

Ανάµνηση του εν Χώναις θαύµατος του αρχαγγέλου Μιχαήλ. Μαρτύρων Ανδρέου, Ανδρόνικου του στρατιώτου, Πελαγίας και Θέκλης. Βίβου, ∆ιονυσίου, Ευδοξίου, Ζήνωνος, Θεοκτίστου, Καλλοδότης, Κυριακού, Μακαρίου, Ρωµύλου. Φαύστου πρεσβυτέρου και Σαραπάµβωνος. Σε κάποιο µέρος της Φρυγίας, ή γη ανέβλυσε αγιασµένο νερό µε τη δύναµη του , Αρχαγγέλου Μιχαήλ, πού γιάτρευε κάθε’ αρρώστια των άσθενούντων. Ένας χριστιανός, λοιπόν, επειδή γιατρεύτηκε ή κόρη του, έκτισε ωραιότατο ναό στο όνοµα του Αρχιστράτηγου, επάνω στο άγιασµα. Μετά 90 χρόνια, ήλθε στο ναό κάποιος ευλαβής νέος, ονόµατι Άρχιππος. Έµεινε υπηρέτης στο ναό και ζούσε ζωή ασκητική και µε εγκράτεια. Όταν είδαν αυτό το πράγµα οι ειδωλολάτρες, έπιασαν τον Άρχιππο και τον χτύπησαν δυνατά. Έπειτα, όρµησαν να καταστρέψουν το ναό και το άγιασµα. Αλλ’ ώ της µεγάλης δυνάµεως του Αρχαγγέλου! Άλλων απ’ αυτούς τα χέρια έµειναν παράλυτα και άλλους σταµάτησε φράγµα φωτιάς και έτσι γύρισαν όλοι άπρακτοι.

6.000 είδη φυτών και 400 είδη πουλιών συναντάµε στον Ελλαδικό χώρο. 100 είδη θηλαστικών και 59 είδη ερπετών περιλαµβάνονται στην πανίδα της χώρας µας. 18 είδη αµφιβίων

και 118 είδη ψαριών γλυκού νερού συναντάµε στις θάλασσες, στις λίµνες και τα ποτάµια της Ελλάδας. Τέλος, η Ελληνική πανίδα περιλαµβάνει και 20.000-30.000 είδη ασπόνδυλων.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ !"#$%&' ! "#$%&' 0 06/09/2010 6/09/20 10

09:00 0 9:00

24 2 4° °C C

83% 8 3%

2! !"#$%& "#$%& N NA A

'())*+,-'!*).' ' ())*+,-'!*). '

!"#$%&' ! "#$%&' 0 06/09/2010 6/09/20 10

15:00 1 5:00

29 2 9° °C C

63% 6 3%

3! !"#$%& "#$%& /

0,10 ,1- '())*+'())*+ -

!"#$%&' ! "#$%&' 0 06/09/2010 6/09/20 10

21:00 2 1:00

26 2 6° °C C

75% 7 5%

2! !"#$%& "#$%& /

2-3-4.' 2 -3-4 .'

(&)$* ( &)$* 0 07/09/2010 7/0 9/2010

03:00 0 3:00

23 2 3° °C C

93% 9 3%

1! !"#$%& "#$%& N NA A

54.67 5 4.67

(&)$* ( &)$* 0 07/09/2010 7/0 9/2010

09:00 0 9:00

23 2 3° °C C

82% 8 2%

2! !"#$%& "#$%& A

-42*842*8- '())*+'())*+ -

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤEΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Μας ... «τροµάζουν» οι διαπιστώσεις Β

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr-plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

ρισκόµαστε ήδη στο Σεπτέµβριο που όλοι αντιµετωπίζαµε κατά την περίοδο του καλοκαιριού µε ιδιαίτερη και βεβαίως δικαιολογηµένη ανησυχία, διαπιστώνοντας ότι η «ραχοκοκαλιά» της οικονοµίας µας, δηλαδή η αγορά µας, έχει υποστεί αν όχι συντριπτικά, πολύ µεγάλα κατάγµατα: Εξαντληµένη ρευστότητα, χαµηλός τζίρος, µειωµένες εκ των πραγµάτων παραγγελίες, σχεδόν ανύπαρκτη καταναλωτική ζήτηση, απολύσεις και διευρυµένο φάσµα ανεργίας, µηδενικές επενδύσεις και σε αρκετές περιπτώσεις εγκατάλειψη και λουκέτα... Και όλα αυτά µάλιστα µετά από την υποτιθέµενη κίνηση του Αυγούστου και τις «ευκαιρίες» των εκπτώσεων που θα ανακούφιζαν έστω και προσωρινά επαγγελµατίες και εµπόρους προς διευκόλυνση των µικρών ή µεγάλων οικονοµικών τους υποχρεώσεων. Οι προβλέψεις που γίνονταν πριν από περίπου έξι µήνες έµοιαζαν τότε υπερβολικές. Η σηµερινή πραγµατικότητα αποδεικνύει, ότι ξεπεράστηκαν και αυτές! Προ µνηµονίου, και ειδικότερα τον Φεβρουάριο φέτος, το 53% των επιχειρήσεων «έβλεπε» µείωση του τζίρου. Ο Ιούλιος βάσει ερευνών της ΓΣΕΒΕΕ έδειξε µείωση στον ίδιο τοµέα τουλάχιστον στο 78% των επιχειρήσεων... Ανάλογη είναι και η επιδείνωση σε σχέση µε τις αρχικές προβλέψεις για τη ρευστότητα καθώς το ποσοστό από 55% ανέβηκε στο 79% ως προς την ύπαρξη προβλήµατος και αντίστοιχα νούµερα επικρατεί για το βαθµό δυσκολίας εξασφάλισης των παραγγελιών. Στην περίπτωση επίσης των επενδύσεων ενώ

το 34% των επιχειρηµατιών προέβλεπαν τη µείωσή τους, τον Ιούλιο το ποσοστό αυτό έφθασε στο 52%. Στον τοµέα εξάλλου της απασχόλησης τον περ. Φεβρουάριο µόνο το 15% των ιδιοκτητών υπολόγιζαν ότι θα προχωρούσαν σε µείωση του προσωπικού τους, αλλά τελικά το καλοκαίρι το 22% παραδέχθηκε ότι αναγκάσθηκε να απολύσει εργαζοµένους.

«Η «ραχοκοκαλιά» της οικονοµίας µας, δηλαδή η αγορά µας, έχει υποστεί αν όχι συντριπτικά, πολύ µεγάλα κατάγµατα: Εξαντληµένη ρευστότητα, παρά τις εκπτώσεις, απολύσεις και διευρυµένο φάσµα ανεργίας, µηδενικές επενδύσεις, όπου να’ναι έρχονται και τα λουκέτα...» Στα «λουκέτα» εκτιµήσεις συγκεκριµένες, δεν µπορούν να γίνουν επί του παρόντος. Μία στις πέντε επιχειρήσεις πάντως, θεωρεί πολύ πιθανό να κλείσει το επόµενο διάστηµα. Επιπροσθέτως το 24% δηλώνει δυσκολίες συνέχισης της επιχειρηµατικής τους δραστηριότητας µέχρι το τέλος του 2011. Τα παραπάνω αποτελέσµατα καταδεικνύουν τη βαθιά ύφεση που έχει περιέλθει η Οικο-

νοµία και η οποία αν ενταθεί θα έχει αναµφιβόλως απρόβλεπτες συνέπειες. Και τούτο αν δεν υπάρξουν βέβαια µέτρα για τα ασθενέστερα εισοδηµατικά στρώµατα και άµεσες παρεµβάσεις για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων που διατηρούν και σταθερότερες θέσεις εργασίας... Στο µεταξύ χιλιάδες καταναλωτές άρχισαν να κόβουν έξοδα ακόµη και από το φαγητό για να αντιµετωπίσουν την ακρίβεια στα ράφια των σούπερ µάρκετ και τις αυξήσεις που δεν έχουν τέλος. «Τρόµο» δε, προκαλεί σε αγοραστικό δυναµικό και µικροµεσαίες επιχειρήσεις το ενδεχόµενο της µετάταξης δεκάδων βασικών αγαθών και υπηρεσιών από τον συντελεστή ΦΠΑ 11% στο 23%. Εν κατακλείδι έως και 220 ευρώ έχει γίνει ακριβότερο το καλάθι της νοικοκυράς µέσα σε ένα χρόνο και έπεται συνέχεια µετά από το νέο φθινοπωρινό κύµα ακρίβειας...

editorial

3


4 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

» Με το µάτι των συντακτών µας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

?

Γιατί ΠΑΣΟΚ και Ν∆ αφήνουν τελευταίο ως επιλογή υποψηφίων το δήµο Ζαχάρως αν και διαθέτουν πλειάδα ενδιαφερόµενων υποψηφίων;

!

Η ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Πανταζή Χρονόπουλου «φρενάρει» και τα δύο µεγάλα κόµµατα, αλλά για ... διαφορετικούς λόγους το καθένα.

«∆ιαβατήριο»

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Θετικά αξιολογούνται από την κυβέρνηση οι επιδόσεις του Τάσου Αποστολόπουλου στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας , στοιχείο που αποτελεί το «διαβατήριο» για τον επόµενο ρόλο που πιθανότατα θα αναλάβει. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα είναι ο ένας από τους επτά που θα κληθούν να υπηρετήσουν το νέο θεσµό της αποκεντρωµένης κρατικής διοίκησης.Ετσι εξηγείται και ο λόγος που ο κ. Αποστολόπουλος εξακολουθεί να «τρέχει» προγράµµατα όπως το ΕΣΠΑ, παρά το γεγονός ότι η αποστολή του ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου και εξ αντικειµένου δεσµεύει τον επόµενο αιρετό περιφερειάρχη. Π.Α.

Ενότητας... «Είµαστε σε φάση που ακούµε τους φίλους µας και τις προτάσεις των τοπικών κοινωνιών». Αυτό δήλωσε στην τηλεοπτική συνέντευξή του στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της ΟΡΤ ο υποψήφιος δήµαρχος Κρεστένων-Ανδρίτσαινας που καθηµερινά επισκέπτεται δηµοτικά διαµερίσµατα ακούγοντας προβλήµατα των συµπατριωτών του. Ο Γιώργος Νικολακόπουλος προέβλεψε µάλιστα ότι το ψηφοδέλτιο που καταρτίζεται θα είναι: «ψηφοδέλτιο ενότητας, προοπτικής και αγάπης για τον τόπο...» Π.Α.

Στον «αέρα» Προσκεκληµένος στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Ολυµπιακής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης θα είναι σήµερα ο υποψήφιος δήµαρχος «Ανδραβίδας – Κυλλήνης» κ. Γιώργος Παναγιωτόπουλος. Είναι η πρώτη επίσηµη εµφάνιση του κ. Παναγιωτόπουλου από την ανακοίνωση της στήριξης στο πρόσωπό του από το ΠΑΣΟΚ, ενώ η «ατζέντα» της συζήτησης, περιλαµβάνει όλα τα σοβαρά θέµατα του νέου δήµου «Ανδραβίδας – Κυλλήνης» και όχι µόνο… Σ.Π.

»

{

κε ∆ιευθυντά

«Φούντωσαν» και πάλι τα σενάρια από χθες για τον επικείµενο ανασχηµατισµό στην κυβέρνηση. Ο πρωθυπουργός κρατά «κλειστά χαρτιά» ενώ άγνωστο παραµένει αν θα καλυφθούν απλά οι κενές θέσεις που αφήνουν τώρα οι υποψήφιοι περιφερειάρχες, ή αν θα έχουµε «ντόµινο» µε αλλαγές επί αλλαγών που ενδεχοµένως να δηµιουργήσουν κάποιες καραµπόλες. Ευχής έργον βέβαια θα είναι να δούµε είτε σε µικρό είτε σε µεγάλο ανασχηµατισµό και τη συµµετοχή Ηλείου βουλευτή κάτι που δυστυχώς δε συνέβη στο αρχικό σχήµα. Τώρα πάντως υπάρχουν ελπίδες...

}

Οι επιλογές των προσώπων που θα ηγηθούν στο Καλλικρατικό µοντέλο διοίκησης, ολοκληρώνονται σιγά σιγά. Μήπως ωστόσο τα καλύτερα µας τα επιφυλάσσουν κυρίως τα δύο µεγάλα κόµµατα για το τέλος; Ο ∆ιογένης

[ Ακούει κανείς; ] Σύµφωνα µε πληροφορίες από τη ∆ιδασκαλική Οµοσπονδία Ελλάδας (∆ΟΕ), φέτος το ασφαλιστικό «έδιωξε» από τα σχολεία 3.930 εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθµιας. Μέχρι πριν από λίγες µέρες, η ∆ΟΕ υπολόγιζε σε 8.000 τα αναµενόµενα κενά. Το υπουργείο Παιδείας έσπευσε όµως να ανακοινώσει ότι έχουν εγκριθεί από το οικονοµικό επιτελείο οι προσλήψεις 15.500 αναπληρωτών και 10.800 ωροµισθίων, µε τους οποίους φιλοδοξεί να καλύψει όλες τις ανάγκες σε δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια. *** «Και σ’ αυτή την περίπτωση», λένε οι εκπαιδευτικοί, «δεν είναι βέβαιο ότι θα εξοµαλυνθεί η λειτουργία των σχολείων παντού, διότι οι προσλήψεις

Κάποιος Ηλείος;

αναπληρωτών δεν πρόκειται να γίνουν από τις πρώτες ηµέρες λειτουργίας, αλλά σταδιακά θα τοποθετούνται όπου υπάρχουν οι µεγαλύτερες ανάγκες, διότι έτσι εξοικονοµούνται χρήµατα για το ∆ηµόσιο, ενώ την ίδια ώρα µπορεί να χάνονται χιλιάδες διδακτικές ώρες». **** Πολλοί εκπαιδευτικοί θα κάνουν αγώνα δρόµου για να προλάβουν να διδάξουν τα παιδιά. Κι αυτό επειδή υπάρχουν πληροφορίες για περίπου 2.500 καθηγητές δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µε ειδικότητες (ξένες γλώσσες, πληροφορική, καλλιτεχνικά), που θα κληθούν είτε να µετακινηθούν µε πλήρες ωράριο σε δηµοτικά σχολεία, είτε να διδάσκουν συγχρόνως σε δηµοτικά αλλά και σε γυµνάσια-λύκεια. Π.Α.

» Στο Αθλητικό;

Χ.Π.

Οι εξετάσεις και τα µαθήµατα από τις σχολές οδηγών Ι.Χ. και µοτο στο Αθλητικό Κέντρο της Αγίας Βαρβάρας έχουν προκαλέσει δικαιολογηµένες διαµαρτυρίες των περιοίκων. Να κινούνται οχήµατα µέσα σε χώρο αθλητισµού στον οποίο την ίδια ώρα παίζουν αµέριµνα τα παιδιά και γενικότερα αθλούνται έφηβοι αλλά και µεγαλύτερης ηλικίας άτοµα είναι απαράδεκτο και επικίνδυνο. Ποιος αλήθεια έχει δώσει την άδεια για να συµβαίνει αυτό;

» Στο περίµενε...

Χ.Π.

Στάση αναµονής τηρούν προς το παρόν οι υποψήφιοι αγοραστές πρώτης κατοικίας. ∆ικαιολογηµένα, ανησυχούν λιγότερο για την επερχόµενη αύξηση των αντικειµενικών αξιών καθώς προστατεύονται σε µεγάλο βαθµό από το αφορολόγητο. Με τα σηµερινά δεδοµένα, η αγορά πρώτης κατοικίας δε φορολογείται αν η αντικειµενική της αξία υπολείπεται των 200.000 ευρώ για τον εργένη, των 250.000 ευρώ για τον παντρεµένο και των 275 και 300 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα για όποιον έχει ένα και δύο παιδιά. Π.Α.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Ανισότητες... ∆εν µπόρεσε τελικώς να βοηθήσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας και ας ισχύει στη χώρα µας εδώ και 27 (!) ολόκληρα χρόνια. Η διαφθορά, η κακοδιοίκηση και οι γνωστές ανεπάρκειες, µε χαρακτηριστικότερο παράδειγµα και την Ηλεία, διατήρησαν µοιραίως τις ανισότητες κάτι που απέδειξε προσφάτως και η µελέτη του κέντρου Κοινωνικών Ερευνών...

Φωτογραφικά

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Ζητούν άµεση αποµάκρυνση ...

Χ.Π.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Μεταξύ των έξι Μητροπολιτών που φαίνεται ότι ζήτησαν προσφάτως την άµεση αποµάκρυνση του ∆ντη της Εκκλησιαστικής Υπηρεσίας Οικονοµικών Αντώνη Ζαµπέλη, είναι ο Ποιµενάρχης Ηλείας κ.Γερµανός όπως και ο καταγόµενος από το νοµό Μητροπολίτης Καισαριανής κ.∆ανιήλ. Η πίεσή τους µάλιστα γι’ αυτό, υπήρξε έντονη προς τον Αρχιεπίσκοπο –σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα του αθηναϊκού Τύπου- µετά την ποινική δίωξη που άσκησε ο εισαγγελέας για ... σκανδαλώδη πώληση οικοπέδουφιλέτου στη Βουλιαγµένη. Βέβαια ο κ.Γερµανός δεν είναι η πρώτη φορά που τα ‘χει –δικαιολογηµένα- µε τον κ.Ζαµπέλη καθώς ο τελευταίος διέδιδε αναπόδεικτα πράγµατα µε λαϊκιστικές µεθόδους για δήθεν... παρατυπίες στη Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Αλληλεγγύη» στην οποία ο Ηλείος Ιεράρχης είχε κυρίαρχο ρόλο. Την εκδίωξη Ζαµπέλη πάντως επεδίωξαν και οι Μητροπολίτες Ζακύνθου Χρυσόστοµος, Φιλίππων Προκόπιος, Αλεξανδρουπόλεως Άνθιµος και Μεσογαίας Νικόλαος για διαφορετικούς πιθανότατα λόγους ο καθένας...

Σώκος δηλαδή Κατσιφάρας...

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Χ.Π.

∆εν υπήρξε µια απλή διαδικασία η ανακοίνωση Κατσιφάρα για την περιφέρεια ∆υτ.Ελλάδας, αφού οι πληροφορίες µας λένε ότι ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου είχε µέχρι και την τελευταία στιγµή στην ατζέντα του το όνοµα του Θύµιου Σώκου της Αιτωλοακαρνανίας. Η «είδηση» για το νοµάρχη της... απέναντι όχθης έφθασε στα αυτιά των Αχαιών από το Σάββατο το βράδυ και η αντίδραση ήταν άµεση. Μέχρι και Επιτροπή διαµαρτυρίας συγκρότησαν στην Πάτρα επιδιώκοντας χθες –πριν την ανακοίνωση- συνάντηση µε Παπανδρέου, προειδοποιώντας µέχρι και για στήριξη του ... αντιπάλου που µάλλον θα είναι ο βουλευτής Ν.Νικολόπουλος. Κατόπιν τούτου ο Σώκος έγινε... Κατσιφάρας χωρίς άλλες διαβουλεύσεις... Χ.Π.

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο

Κ

ατόρθωσε όσο λίγοι άνθρωποι στην αρχαιότητα να περιφρονήσει το χρήµα και να δώσει µαθήµατα ηθικής ανωτερότητας. Ήταν ο διαπρεπής κυνικός φιλόσοφος από την Θήβα, Κράτης, που έζησε γύρω στο 330 π.Χ. και αποτέλεσε έναν άπο τους επιφανέστερους µαθητές του ∆ιογένους. Αδιαφορούσε για την ύλη και για το χρήµα, µέχρις αφαντάστου σηµείου. Κάποτε προέβη στην εξής εκπληκτική ενέργεια. Ρευστοποίησε σε χρήµα όλη την περιουσία του, πήρε όλο το χρήµα µαζί του, µπήκε σε µια βάρκα και καθώς ανοίχτηκε στη θάλασσα, το σκόρπισε µέσα, µαζί µε τα ρούχα που φορούσε !!! Κατόπιν περήφανος για την ηθική δύναµη που βρήκε να κάνει αυτή την ενέργεια αναφώνησε : «Κράτης, Κράτητος, εκράτησε». Και σε νέα ελληνικά «Ο Κράτης πέτυχε να νικήσει τον εαυτόν του». Ήταν τόσο αγαπητός που εθεωρείτο τιµή για ένα σπίτι να του παράσχει φιλοξενία. Εξ αυτού του λόγου επεσκέπτετο τους φίλους του απρόσκλητος και για αυτό κάποιοι στην είσοδο του σπιτιού τους είχαν γράψει την εξής ευρηµατική επιγραφή «Είσοδος Κράτητι, αγαθώ δαίµονι». www.pavramopoulos.gr

»

Τα αυτονόητα Αµεση παρέµβαση

Μπορεί σιγά – σιγά να µπαίνουµε σε φάση προεκλογικής περιόδου αλλά κάποιοι (και δυστυχώς ελάχιστοι) Αυτοδιοικητικοί δεν αποπροσανατολίζονται – και πολύ καλά κάνουν – από τα πραγµατικά προβλήµατα του τόπου τους.Χαρακτηριστικό παράδειγµα των ανωτέρω, αποτελεί ο χειρισµός του δηµάρχου Ιάρδανου Λάµπη Αριστειδόπουλου ο οποίος αντέδρασε άµεσα στο πρόβληµα των αγροτών και έκανε παρέµβαση στην ∆ΕΗ ώστε να µην υπάρξουν σε τέτοια καλλιεργητική περίοδο πιο δύσκολες συνθήκες. Ο δήµαρχος Ιάρδανου έδειξε ότι όχι µόνο παρακολουθεί τις όποιες εξελίξεις υπάρχουν στον αγροτικό τοµέα, αλλά µε ευαισθησία και διαισθανόµενος τις συνέπειες, έσπευσε να ζητήσει λύση έγκαιρα και αποτελεσµατικά… Χ.Π.

Να µην καταργηθούν Φρένο προσπαθεί να βάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις διαθέσεις της ελληνικής κυβέρνησης να καταργήσει ορισµένες σιδηροδροµικές γραµµές. Οπως αποκαλύπτει ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Χουντής , ο πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισµού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου µε επιστολή του προς τον Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής τονίζει ότι: «Η κατάργηση των υπηρεσιών γι’ αυτές και άλλες σιδηροδροµικές γραµµές στην Ελλάδα δεν συνάδει µε τους περιβαλλοντικούς στόχους της Ε.Ε. κυρίως όσον αφορά τη µείωση διοξειδίου του άνθρακα µέχρι το 2020 και καθιστά το στόχο για µείωση τροχαίων ατυχηµάτων στην Ελλάδα πιο δύσκολο». Χ.Π.

»

Τζούρα και πρόστιµο

Θα γκρινιάξουµε αλλά πρέπει να συµµορφωθούµε. Τζούρα και πρόστιµο 50 ευρώ στους… αµετανόητους καπνιστές δεν είναι και λίγο. Εντός αιθουσών (σε µπαρ – εστιατόρια – καφετέριες – ξενοδοχεία – κινηµατογράφους- υπηρεσίες κλπ). Γιατί εκτός…

Πάµε για τα ψηφοδέλτια Στους ελάχιστους πλέον δήµους που αποµένουν επικεντρώνεται τώρα το ενδιαφέρον . Θα ξεκινήσει πάντως η αγωνία για τους συµβούλους και τα ψηφοδέλτια. Μια χαρά…

5


6

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

ΜΥΡΤΙΑ

Έκλεψαν 10.000 ευρώ Σύµφωνα µε το σήµα της Αστυνοµίας που εκδόθηκε στις 3 Σεπτεµβρίου, στις 2 του µηνός στην περιοχή τη Μυρτιάς έγινε κλοπή σε σπίτι από όπου οι δράστες πήραν 10.000 ευρώ, εννέα χρυσές λίρες αξίας 2250 και τιµαλφή αξίας 600 ευρώ. Την κλοπή κατήγγειλαν οι ιδιοκτήτες του την ίδια µέρα και συγκεκριµένα το µεσηµέρι της 2ας Σεπτεµβρίου χρονικό διάστηµα κατά το οποίο σηµειώθηκε η κλοπή. Ειδικότερα οι δράστες µπήκαν στον πρώτο όροφο διώροφης οικίας αφού παραβίασαν καλά ασφαλισµένο παράθυρο και αφού ερεύνησαν τους χώρους πήραν 10.000 ευρώ. Στην συνέχεια κατέβηκαν στο ισόγειο από όπου πήραν 9 χρυσές λίρες και τιµαλφή συνολικής αξίας περίπου 3000 ευρώ. Έρευνες για τους δράστες διενεργεί η Ασφάλεια Πύργου. Παναγιώτης Παυλόπουλος

Και άλλες κλοπές Με λεία 200 ευρώ περίπου από το παγκάρι του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Λεπρέου έφυγαν άγνωστοι δράστες που διέρρηξαν την εκκλησία. Ωστόσο, δεν είχαν την ίδια…τύχη οι δράστες που διέρρηξαν τον Ιερό Ναό Κοιµήσεως της Θεοτόκου στο Κοιµητήριο του χωριού. Την καταγγελία για τις δυο διαρρήξεις, έκανε χθες το πρωί στο Α.Τ Ζαχάρως ο εφηµέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου, δηλώνοντας ότι οι διαρρήξεις πιθανότατα σηµειώθηκαν στο χρονικό διάστηµα από 1η µέχρι και 4 Σεπτεµβρίου, οπότε και παρέµειναν κλειστοί οι δυο ναοί. Εξάλλου, στην περιοχή του Νεοχωρίου Ζαχάρως, άγνωστοι δράστες αφού έσπασαν το τζάµι του αυτοκινήτου του Γ.Τ από τη Ζαχάρω, όπου βρισκόταν σταθµευµένο έξω από ταβέρνα της περιοχής το βράδυ του Σαββάτου, αφαίρεσαν ένα ραδιοσιντί µάρκας Sony, αξίας 350 ευρώ περίπου, σύµφωνα µε τον ίδιο. Επίσης, στην αγροτική περιοχή Γκογκακέικα του Τραγανού, άγνωστοι δράστες, αφού διέρρηξαν το σπίτι του Κ.Γκ από το Τραγανό, αφαίρεσαν ένα ηλεκτρικό ψυγείο, µια τηλεόραση, µια ηλεκτροκόλληση, δυο τρυπάνια, δυο εργαλειοθήκες και ένα πλυντήριο, συνολικής αξίας – σύµφωνα µε τον ιδιοκτήτη – 2.000 ευρώ περίπου. Ν.Σ

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΧΘΕΣ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΤΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΙΑ ΣΠΟΥ∆ΑΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΖΩΙΚΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Σπίτι φιλοξενίας για τα άγρια ζώα της Ηλείας Συνεργασία «Rommel» Ε.Κ.Π.Α.Ζ.

Π

ραγµατοποιήθηκε χθες, στην αίθουσα συνεδριάσεων της νοµαρχίας στον Πύργο, το σεµινάριο που διοργάνωσε η µη κερδοσκοπική Φιλοζωική οργάνωση «Rommel», µε την συνεργασία Το πάνελ των οµιλητών του σεµιναρίου αποτελείτο του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλ- από τους, Ηρακλή Ματρώζο,επαγγελµατία εκπαιδευτή/συµπεριφεριολογο, Πέτρο Καπερναράκο, ψης Άγριων Ζώων) και του Αθλητικού Συλεκπρόσωπο του Ε.Κ.Π.Α.Ζ., Γιάννη Καλογερόλόγου «Αρραχιων». Κατά την διάρκεια του πουλο, κτηνίατρο και Θοδωρή Κουτσουνά, εκπρόοι παρευρεθέντες είχαν την ευκαρία να σωπο του Αθλητικού Συλλόγου “Αρραχίων“ που ενηµερωθούν για θέµατα που συνδέονται διακρίνονται από δεξιά στη φωτο. µε το περιβάλλον, την πανίδα της περιοχής µας, τα οικόσιτα αλλά και τα άγρια ζώα της Ηλείας. Παράλληλα πληροφορήθηκαν σηµαντικά πράγµατα για την περίθαλψη τους καθώς και την παροχή πρώτων βοηθειών προς αυτά αλλά η είδηση που “βγήκε“ από την διοργάνωση δεν ήταν άλλη από την υπογραφή -κατά την διάρκεια της- ενός µνηµονίου... Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com Αρνητική εντύπωση προκάλεσε το γεγονός της

Ενός µνηµονίου που υπογράφηκε χωρίς να απουσίας των “τοπικών αρχόντων“ της Ηλείας προκαλεί (οικονοµικό) δέος! Αντίθετα η παρ` ότι είχαν προσκληθεί να παρακολουθήύπαρξή του µας προκαλεί να το υποστηρί- σουν το σεµινάριο... εξαίρεση αποτέλεσε η νοξουµε όλοι και µάλιστα µε µεγάλη χαρά!... µαρχιακή σύµβουλος Μαίρη Καράµπελα που Ο λόγος για την συνεργασία που ξεκινά στη φωτό διακρίνεται, µεταξύ άλλων, µε την άµεσα µεταξύ της Φιλοζωικής «Rommel» πρόεδρο του Φιλοζωικού Συλλόγου Πύργου κα και του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. µε σκοπό την άµεση Μαστρογιαννοπούλου. ίδρυση σταθµού πρώτων βοηθειών στην εξασφαλίζεται η περαιτέρω σωστή διαβίωση Ηλεία για πτηνά και άγρια ζώα! Η πολύ ση- τους και, εάν αυτό είναι δυνατό, η απελευθέµαντική συνεργασία που επισηµοποιήθηκε ρωση τους σε κατάλληλες γι` αυτά συνθήκες. χθες, περιλαµβάνει την ενηµέρωση, ευαισθη- Υπάρχει βέβαια και το ενδεχόµενο τα ζώα να τοποίηση και κινητοποίηση κάθε αρµόδιου προωθούνται στους χώρους του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. φορέα ή πολίτη προκειµένου τα ζώα που βρί- στην Αίγινα για περισσότερο συστηµατική και σκονται στην Ηλεία (και γύρω απ` αυτή) και επιστηµονική περίθαλψη τους... έχουν ανάγκη βοήθειας να τυγχάνουν της άµεσης περίθαλψης και φροντίδας ώστε να Έτσι, η περιοχή µας θα µπορέσει να χαρα-

“Τα άγρια ζώα σε λίγο καιρό θα έχουν ένα σπίτι φιλοξενίας στην Ηλεία“... τόνισε ο εκπρόσωπος του Ε.Κ.Π.Α.Ζ. Πέτρος Καπερναράκος που διακρίνεται αριστερά στη φωτο τη στιγµή που ο εκπρόσωπος της Φιλοζωικής “Rommel” Hρακλής Ματρώζος υπογράφει το µνηµόνιο συνεργασίας µεταξύ των δυο µη κερδοσκοπικών οργανώσεων.

κτηριστεί ως “καταφύγιο“ για κάθε τραυµατισµένο άγριο ζώο και βέβαια σηµαντικό ρόλο σ` αυτό θα κληθούν να διαδραµατίσουν οι πολίτες της αφού η επιτυχία του συγκεκριµένου εγχειρήµατος δεν µπορεί να εξαρτάται µόνο στις καλές προθέσεις των δυο οργανώσεων αλλά απαιτεί και την συµµετοχή των πολιτών που θα πρέπει να τις ενηµερώνουν για ανάλογα περιστατικά...


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 Σεπτεµβρίου 2010

7

ΑΙΜΟ∆ΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΩΝΑ «ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ»

Έστειλαν το µήνυµα για τρίτη φορά...

Μ

ήνυµα ζωής και ελπίδας έδωσαν οι εθελοντές αιµοδότες του Αµπελώνα που χθες το πρωί συµµετείχαν στην 3η Εθελοντική Αιµοδοσία που διοργάνωσε ο τοπικός Αιµοδοτικός Σύλλογος «Σταγόνα Ζωής». Μια προσπάθεια που στέφθηκε µε επιτυχία, λόγω της µεγάλης προσέλευσης των εθελοντών. Ο Αιµοδοτικός Σύλλογος Αµπελώνα που µετρά µόλις ένα χρόνο ζωής και προσφοράς, έχει ήδη 35 ενεργά µέλη. Από την πρώτη στιγµή, η προσπάθεια αυτή βρήκε τη στήριξη του Ιατρικού και Νοσηλευτικού Προσωπικού του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου. Έτσι και χθες, ο γιατρός Κωνσταντίνος Πήττας, οι νοσηλεύτριες Αρετή Μπαρλαµπά και Λίνα Παπαδοπούλου και ο οδηγός ασθενοφόρου του Νοσοκοµείου Πύργου Κώστας Καραβούλιας, συνέβαλαν τα µέγιστα στην πραγµατοποίηση της Εθελοντικής Αιµοδοσίας. Παρά την αθρόα προσέλευση των αιµοδοτών, δυστυχώς δε συγκεντρώθηκε µεγάλος αριθµός µονάδων αίµατος. Ωστόσο, όσοι δεν κατάφεραν να αιµοδοτήσουν χθες µπορούν να το κάνουν µέσα στις επόµενες ηµέρες, απευθυνόµενοι στον Σταθµό Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου και ενηµερώνοντας το προσωπικό ότι επιθυµούν να αιµοδοτήσουν για τον Σύλλογο του Αµπελώνα. Εξαιρετικά σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι, στο κάλεσµα των εθελοντών που έγινε από τον Πολιτιστικό και Αιµοδοτικό Σύλλογο ηλεκτρονικά, µέσα από την ιστοσελίδα του, υπήρχε ανταπόκριση. «Ο Σύλλογος µας µετρά ένα χρόνο ζωής και ήδη, έχουν βοηθηθεί 4 άτοµα από το ντεπό µας. Αυτό αποτέλεσε κίνητρο να εγγραφούν κι άλλα άτοµα και αυτό είναι σηµαντικό,

Από την χθεσινή αιµοδοσία, στον Αµπελώνα που στέφθηκε µε επιτυχία εξαιτίας της αθρόας προσέλευσης των εθελοντών αιµοδοτών

όπως σηµαντικό είναι και το γεγονός ότι όλα τα µέλη µας είναι νέα στην ηλικία, από 19 έως 50 περίπου ετών», σηµειώνει ο πρόεδρος του Συλλόγου Γιάννης Λαµπρόπουλος που µαζί µε τα υπόλοιπα µέλη του ∆.Σ, Νάνσυ Γαλανοπούλου, Ανδριάνα Σπηλιωτοπούλου, Τζένη Καλατζή και Γεωργία Παντελιού ένα χρόνο τώρα κάνουν σηµαντική προσπάθεια και έχουν καταφέρει να διαδώσουν την ιδέα της αιµοδοσίας σε ολοένα και περισσότερους κατοίκους και δη νέους ανθρώπους. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Σηµαντική είναι η συµµετοχή, σε κάθε αιµοδοσία, των νέων ανθρώπων, οι οποίοι έχουν συνειδητοποιήσει την σηµασία της εθελοντικής αιµοδοσίας. Οι µικροί Ιωάννα και Σωτήρης, οι «µασκότ» της χθεσινής αιµοδοσίας στον Αµπελώνα. «Το γεγονός ότι έχουν ήδη βοηθηθεί 4 άτοµα που είχαν ανάγκη από αίµα, αποτέλεσε κίνητρο για την εγγραφή κι άλλων µελών στο σύλλογό µας», λέει πρόεδρος του Αιµοδοτικού Συλλόγου Γιάννης Λαµπρόπουλος.


8

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

«Είναι ώρα ευθύνης Έ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Ήρθε η ώρα να χτίσουµε µια καλύτερη Ελλάδα» Αθήνα Οι εκλογές του Νοεµβρίου δεν είναι µια συνήθης εκλογική αναµέτρηση, αλλά µία µεγάλη ευκαιρία, καθώς µε την εφαρµογή του Καλλικράτη αλλάζει όλη η δοµή της σχέσης του κράτους µε τον πολίτη, τόνισε ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου κλείνοντας τις εργασίες του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ και κάλεσε τους πολίτες «να ψηφίσουν τους νέους θεσµούς και να πουν ‘ναι’ στο µέλλον, σε µια διαφορετική, καλύτερη και δικαιότερη Ελλάδα». Ο κ. Παπανδρέου κάλεσε παράλληλα όλους «να αγωνιστούµε όλοι µαζί για να εκλεγούν εκείνοι που πιστεύουν αυτή την προοπτική της αλλαγής της Ελλάδας και της αυτοδιοίκησης, εκείνοι που και έχουν γνώση και µπορούν και πιστεύουν αυτές τις προοπτικές». Πρόσθεσε, δε, ότι µιλά για «ευρύτερες κοινωνικές, πολιτικές δυνάµεις», κάτι που, όπως συµπλήρωσε, αποτυπώθηκε και στις επιλογές που ανακοινώθηκαν. «Οι υποψήφιοι που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ είναι άνθρωποι που και µπορούν και αξίζουν να σηκώσουν στην πλάτη τους τη µεγάλη αλλαγή. Τους εύχοµαι καλή επιτυχία, γιατί η επιτυχία τους θα επηρεάσει το µέλλον της Ελλάδας, το αν θα πάµε µπροστά ή θα µείνουµε πίσω στα παλιά και τα πελατειακά» δήλωσε. Ο πρωθυπουργός έθεσε αρκετές φορές στη διάρκεια της οµιλίας του το δίληµµα «αλλάζουµε ή όχι την Ελλάδα» και τόνισε ότι ο «Καλλικράτης» αποτελεί το πρώτο βήµα για τη νέα πορεία της χώρας, καθώς, όπως είπε, δίνει τα εργαλεία για τη µετατροπή του κράτους, από το «θηρίο µε το οποίο καλείται σήµερα να παλέψει ο πολίτης», σε ένα κράτος στο οποίο ο πολίτης τίθεται στο επίκεντρο. «Ήρθε πια η ώρα να πάµε µαζί να χτίσουµε µια καλύτερη Ελλάδα και πάµε χωρίς ρετσέτες και δογµατισµούς» είπε ο κ. Παπανδρέου και σηµείωσε ότι «σε κανένα πρόβληµα δεν υπάρχει η µαγική λύση που θα επεξεργαστεί µια πεφωτισµένη γραφειοκρατία σε κάποιο υπουργείο, ούτε βέβαια σε µακρινά γραφεία στις Βρυξέλλες ή αλλού» και ότι «εµείς είµαστε οι κυρίαρχοι της τύχης µας». Μιλώντας για τις εργασίες της 9ης Συνόδου του Εθνικού Συµβουλίου, ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «36 χρόνια το ΠΑΣΟΚ προχωρά µε τις αρχές του, αλλά αλλάζει για να µπορεί να τις υπηρετεί µε τον καλύτερο τρόπο». Οι αρχές αυτές, σηµείωσε, «φωτίζουν το δρόµο ακόµα και όταν βρισκόµαστε στις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπως αυτές που πέρασε η χώρα τον τελευταίο καιρό». Ο πρωθυπουργός παρατήρησε ότι µπορεί να διαφωνεί µε ορισµένες απόψεις που διατυπώθηκαν, αλλά ταυτίζεται «µε την αγωνία όλων να φτιάξουµε µια καλύτερη Ελλάδα και ιδιαίτερα να προασπίσουµε τους αδύναµους, τους χαµηλοσυνταξιούχους και εργαζόµενους και εκείνους που πολλές φορές πλήττονται από αυτή την κρίση χωρίς να ευθύνονται».

πειτα από εντατικές εσωκοµµατικές διεργασίες, που κορυφώθηκαν στη διάρκεια του 9ου Εθνικού Συµβουλίου του Κινήµατος, το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε χθες την υποψηφιότητα του Υφυπουργού ∆ικαιοσύνης κ. Απόστολου Κατσιφάρα στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας. Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε ότι στηρίζει τον συνδυασµό του Πέτρου Τατούλη. «Ανταποκρίθηκα στην πρόταση – πρόκληση της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών για το νέο θεσµό του αιρετού Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας» δήλωσε αµέσως µετά την επίσηµη ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του ο κ. Απόστολος Κατσιφάρας και συνέχισε: «Έχοντας επίγνωση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας, θα προχωρήσουµε µε πίστη στις αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο νέος θεσµός του αιρετού περιφερειάρχη µε ευαισθησία στον άνθρωπο και τις ανάγκες του». Συνεχίζοντας ο κ. Κατσιφάρας τόνισε µεταξύ άλλων: «Εγώ τολµώ να µπω µπροστά στη µεγάλη προσπάθεια της αναγέννησης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Καλώ σε αυτή την προσπάθεια όλους τους πολίτες µαζί και καθένα ξεχωριστά, όλες τις παραγωγικές τάξεις, τις πνευµατικές δυνάµεις, τη νεολαία, τους αγρότες, κάθε ανήσυχο και δηµιουργικό πολίτη, να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε πολιτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Να βγάλουµε τη ∆υτική Ελλάδα από τη θέση του ουραγού της Ευρώπης. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα µας». Το επόµενο διάστηµα οι αντιπεριφερειάρχες Τις αµέσως επόµενες µέρες, το αργότερο την επόµενη εβδοµάδα, αναµένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών. Οι διαδικασίες θα πραγµατοποιηθούν σε επίπεδο Περιφέρειας, µε την συµµετοχή του υποψήφιου Περιφερειάρχη κ. Απόστολου Κατσιφάρα, των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ και των τριών νοµών και των κοµµατικών στελεχών. Εκεί, θα αξιολογηθούν οι αιτήσεις των ενδιαφεροµένων και µόνο σε σοβαρές διαφωνίες, σύµφωνα µε πληροφορίες, θα ζητηθεί η «συνδροµή» του αρµοδίου εκλογικού οργάνου. «Φαβορί» για τη θέση του αντιπεριφερειάρχη θεωρείται ο Νοµάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας, ο οποίος έχει εκφράσει το ενδιαφέρον του, όπως και

Πώς σχολίασαν τα κόµµατα της αντιπολίτευσης Αθήνα «Οι κορυφαίοι του ΠΑΣΟΚ γύρισαν τις πλάτες στον πρωθυπουργό, αρνούµενοι να µπουν στα ψηφοδέλτια» δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ν∆ Πάνος Παναγιωτόπουλος, σχολιάζοντας την ανακοίνωση των υποψηφίων του κυβερνώντος κόµµατος για τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Προφανώς, συµπλήρωσε ο κ. Παναγιωτόπουλος, «προβλέπουν ήδη ποιο αποτέλεσµα θα έρθει, ως απάντηση στην καταστροφική πολιτική του Μνηµονίου και αποφεύγουν όπως-όπως να εκτεθούν στη λαϊκή ψήφο». ΚΚΕ: «Καλοκαιρινή επιθεώρηση» Ο Νίκος Σοφιανός, µέλος της ΠΓ του ΚΚΕ και υποψήφιος δήµαρχος Αθηναίων, σχολίασε: «Αυτά που συµβαίνουν µε τις υποψηφιότητες σε ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΡΙΖΑ και ΛΑΟΣ είναι για καλοκαιρινές επιθεωρήσεις και για τα πανηγύρια». «Είναι ευτύχηµα για το λαό που µπορεί να στηριχθεί στο ΚΚΕ. Σε συµπόρευση µαζί του µπορεί να αποκρούσει τα χειρότερα που του φέρνουν ΠΑΣΟΚ - Ν∆ και να αλλάξει τα πράγµατα προς όφελός του» προσθέτει ο κ. Σοφιανός. ΣΥΝ: Συσπείρωση κατά µνηµονίου Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΝ Πάνος Σκουρλέτης, δήλωσε: «Η συνάντηση της Ανανεωτικής και Ριζοσπαστικής Αριστεράς µε δυνάµεις του σοσιαλιστικού χώρου, που εναντιώνονται στην πολιτική του µνηµονίου και επιδιώκουν την απεµπλοκή της χώρας απ’ αυτό, αποτελεί µια προοπτική ελπίδας που συσπειρώνει ένα µεγάλο µέρος των πολιτών σήµερα. Αυτό θα επιδιώξουµε να αποτυπωθεί στις επόµενες αυτοδιοικητικές εκλογές». άλλα στελέχη της Νοµαρχιακής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Εξάλλου άµεσα, ξεκινά η κατάρτιση του ψηφοδελτίου για την Περιφέρεια το οποίο από την Ηλεία θα πλαισιώνουν στελέχη της σηµερινής Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι υποψήφιοι στις 13 Περιφέρειες Αττικής (έδρα Αθήνα): Γιάννης Σγουρός, Κεντρικής Μακεδονίας (έδρα Θεσσαλονίκη): Μάρκος Μπόλαρης, Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης (Κοµοτηνή): Άρης Γιαννακίδης, ∆υτικής Μακεδονίας (έδρα

ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ Μέσα στις επόµενες

O επικεφαλής της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων Θανάσης Τσούρας

Από ώρα σε ώρα αναµένονται οι ανακοινώσεις των υποψηφίων που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ για τους δήµους της Ελλάδας, καθώς η διαδικασία της επιλογής βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Σε ό,τι αφορά το σύνολο των υποψηφιοτήτων που θα στηρίξει το ΠΑΣΟΚ, ο επικεφαλής της επιτροπής ανάδειξης υποψηφίων Θανάσης Τσούρας ανέφερε, στην χθεσινή λήξη του 9ου Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑΣΟΚ, ότι µέχρι σήµερα έχουν ανα-


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

9

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

για τον καθένα µας» Ολόκληρη η δήλωση του Απόστολου Κατσιφάρα “Ανταποκρίθηκα στην πρόταση – πρόκληση της µεγάλης δηµοκρατικής παράταξης να διεκδικήσω την ψήφο των πολιτών για το νέο θεσµό του αιρετού Περιφερειάρχη ∆υτικής Ελλάδας. Έχοντας επίγνωση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η πατρίδα µας, θα προχωρήσουµε µε πίστη στις αναπτυξιακές δυνατότητες που ανοίγει η περιφερειακή αυτοδιοίκηση και ο νέος θεσµός του αιρετού περιφερειάρχη, µε ευαισθησία στον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Είναι η ώρα να αλλάξουµε ριζικά τη λειτουργία του κράτους και της δηµοκρατίας. Το δίληµµα για όλους είναι ένα και σαφές: Θα µείνουµε καθηλωµένοι στη µιζέρια, τη στασιµότητα, τη µοιρολατρία και τις διαπιστώσεις, στα αδιέξοδα της µικροπολιτικής, στη στεγνή ρητορεία και τις καταγραφές, στο συµβιβασµό µε την τελευταία θέση ή θα τολµήσουµε να αλλάξουµε ότι µας πληγώνει, ότι µας πνίγει, θα τολµήσουµε να υπερβούµε τον εαυτό µας, να κάνουµε τα άλµατα που πρέπει και µπορούµε; Εγώ τολµώ να µπω µπροστά στη µεγάλη προσπάθεια της αναγέννησης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας. Καλώ σε αυτή την προσπάθεια όλους τους πολίτες µαζί και καθένα ξεχωριστά, όλες τις παραγωγικές τάξεις, τις πνευµατικές δυνάµεις, τη νεολαία, τους αγρότες, κάθε ανήσυχο και δηµιουργικό πολίτη, να σχεδιάσουµε και να υλοποιήσουµε πολιτικές για την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Να βγάλουµε τη ∆υτική Ελλάδα από τη θέση του ουραγού της Ευρώπης. Είναι ώρα ευθύνης για τον καθένα µας. Ήµουν παρών στην πρώτη επιτυχή εφαρµογή των εκλογών για αιρετή Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Είµαι πάλι παρών στην πρώτη µάχη για το νέο θεσµό του αιρετού Περιφερειάρχη. Στις 7 Νοέµβρη, πιστοί στις διαχρονικές αξίες της διαφάνειας, της καθαρότητας, της αξιοπιστίας, που µας συνδέουν, όλοι οι πολίτες της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, δίνουµε το παρόν για να φέρουµε νέα πνοή στην Περιφέρειά µας.”

Κοζάνη): Γιάννης Παπαϊορδανίδης, Ηπείρου (έδρα Ιωάννινα): Βαγγέλης Αργύρης. Θεσσαλίας (έδρα Λάρισα): Αποστόλης Παπατόλιας, Στερεάς Ελλάδας (έδρα Λαµία): Κλέαρχος Περγαντάς, ∆υτικής Ελλάδας (έδρα Πάτρα): Απόστολος Κατσιφάρας, Κρήτης (έδρα Ηράκλειο): Σταύρος Αρναουτάκης, Βορείου Αιγαίου (έδρα Μυτιλήνη): Νάσος Γιακαλής, Νοτίου Αιγαίου (έδρα Ερµούπολη): Γιάννης Μαχαιρίδης, Ιονίων Νήσων (έδρα Κέρκυρα):θα ανακοινωθεί την ερχόµενη εβδοµάδα, Πελοποννήσου (έδρα Τρίπολη): στηρίζει τον συνδυασµό του Πέτρου Τατούλη «Νέα Πελοπόννησος».

ροφορίες πρόκειται για τον Ηλία Μπεριάτο. Οι υποψήφιοι στους µεγάλους δήµους της χώρας: ∆ήµος Αθηναίων: Γιώργος Καµίνης, ∆ήµος Πειραιά: Γιάννης Μίχας, ∆ήµος Θεσσαλονίκης: Γιάννης Μπουτάρης, ∆ήµος Πατρέων: ∆ηµήτρης Κατσικόπουλος.

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΑΜΑΡΑΣ

«Χειρότερες µέρες αν πρασινίσει ο χάρτης…»

Σε εκκρεµότητα Όσον αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων ο κ. Τσούρας είπε πως το όνοµα του υποψηφίου θα ανακοινωθεί την ερχόµενη εβδοµάδα. Είπε πως πρόκειται για πρόσωπο από την ακαδηµαϊκή κοινότητα του εξωτερικού και µε την λύση ορισµένων εκκρεµοτήτων µε το πανεπιστήµιο, στο δυναµικό του οποίου ανήκει, θα ανακοινωθεί η υποψηφιότητά του. Κατά πλη-

Οι υπόλοιποι υποψήφιοι

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιάννης Σγουρός

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Μάρκος Μπόλαρης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιάννης Μαχαιρίδης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Νάσος Γιακαλής

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κλέαρχος Περγαντάς

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Αποστόλης Παπατόλιας

Υποψήφιος Περιφερειάρχης Ηπείρου Βαγγέλης Αργύρης

ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΠΑΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ∆ΗΜΟΥΣ µέρες οι ανακοινώσεις κοινωθεί 152 ονόµατα που στηρίζει το ΠΑΣΟΚ, άλλοι 130 που δεν τυγχάνουν της «κεντρικής» στήριξης, ενώ σε 16 δήµους «τρέχουν» ακόµα δηµοσκοπήσεις, συνολικά δηλαδή το ΠΑΣΟΚ έχει καταλήξει σε 298 δήµους, ενώ για τους υπόλοιπους 37 οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν µέσα στο επόµενο δεκαήµερο. Επικαλούµενος αποτελέσµατα µετρήσεων σε διάφορες περιοχές της χώρας, ο κ. Τσούρας υπογράµµισε ότι το πρώτο ζητούµενο από τους πολίτες είναι ο δήµαρχος να είναι έντιµο πρόσωπο.

Αναφερόµενος στις δυσκολίες που αντιµετώπισε η επιτροπή ανάδειξης υποψηφίων, ο κ. Τσούρας είπε ότι για πρώτη φορά υπήρχαν τρία νέα ποιοτικά στοιχεία που έπρεπε να αντιµετωπιστούν: τα νέα µεγάλα αυτοδιοικητικά µεγέθη, 13 περιφέρειες και 325 δήµοι, ο σύντοµος χρόνος στον οποίο έπρεπε να ληφθούν αποφάσεις, και ο πρωτόγνωρα µεγάλος αριθµός υποψηφιοτήτων που ξεπέρασε τα 6.000 άτοµα δηλαδή 18 υποψήφιοι κατά µέσο όρο, ανά δήµο.

Αθήνα Να καταδικάσουν οι πολίτες το µνηµόνιο και την πολιτική της κυβέρνησης στις επερχόµενες δηµοτικές και περιφερειακές εκλογές ζητά ο πρόεδρος της Ν∆ Αντώνης Σαµαράς, προειδοποιώντας ότι «αν το αποτέλεσµα είναι τέτοιο που το ΠΑΣΟΚ µπορεί να το παρουσιάσει ως ‘νίκη’ του, τότε θα λυθούν τα χέρια του να κάνει πολύ χειρότερα». «Ποια χειρότερα; Κι άλλη αύξηση των φόρων. Κι άλλη περικοπή µισθών και επιδοµάτων. Κι άλλο νέκρωµα της αγοράς. Κι άλλα λουκέτα. Κι άλλη ανεργία. Κι άλλη ακρίβεια. Αν το ΠΑΣΟΚ εκλάβει το αποτέλεσµα των αυτοδιοικητικών εκλογών ως ‘επιτυχία’ του, ως ‘έγκριση’ της έως τώρα πολιτικής του, αυτά θα κάνει. Μην έχετε καµία αµφιβολία» δηλώνει ο κ. Σαµαράς. «Η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δεν αντιλαµβάνεται ότι το µνηµόνιο οδηγεί σε µεγαλύτερο αδιέξοδο. Το µόνο που φοβάται είναι η λαϊκή αντίδραση. Αυτή πρέπει να νιώσει έντονα στις αυτοδιοικητικές εκλογές» συµπληρώνει ο πρόεδρος της Ν∆. «Νίκη για µας είναι να περάσει το µήνυµά µας στον κόσµο. Να καταλάβει ο κόσµος ότι είµαστε η κύρια δύναµη που προσφέρουµε όχι µόνο αντίσταση στην ισοπέδωση, αλλά και εναλλακτική λύση για να βγούµε από την κρίση. Με ανάπτυξη» προσθέτει. Ο κ. Σαµαράς χαρακτηρίζει «αντισυστηµική» την υποψηφιότητα του Βασίλη Κικίλια για την περιφέρεια Αττικής, η οποία, όπως αναφέρει, «ικανοποιεί ένα πιεστικό αίτηµα της κοινωνίας για νέα πρόσωπα, για ‘άφθαρτα’ πρόσωπα». «∆εν είναι λοιπόν θέµα ‘ρίσκου’» προσθέτει. «Άλλωστε δεν µε φοβίζει το ρίσκο. Αλλά για να κάνεις το σωστό πρέπει να έχει θάρρος. Και να αποδεικνύεις στην πράξη. Και στα δύσκολα». Σε ό,τι αφορά το θέµα που υπήρξε µε τον Παναγιώτη Ψωµιάδη, ο κ. Σαµαράς σηµειώνει ότι «δεν κυνηγάµε ανθρώπους για το όνοµά τους ή για τους οικογενειακούς τους δεσµούς» αλλά «οφείλουµε να προσέχουµε τις εντυπώσεις που δίνουµε γιατί η Ν∆ έχει τραυµατιστεί από τέτοια φαινόµενα στο παρελθόν». Τέλος, για την Ντόρα Μπακογιάννη ο πρόεδρος της Ν∆ σηµειώνει ότι «βρέθηκε απέναντί µας µε δική της επιλογή και παραµένει απέναντί µας µε δική της επιλογή», ενώ για τον τέως πρωθυπουργό Κώστα Καραµανλή αναφέρει χαρακτηριστικά: «Ό,τι είχα να πω για το παρελθόν το είπα. Ξεκάθαρα. Πήρα ακόµα και κόστος που στο κάτω-κάτω δεν µου ανήκει».


10

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Ηλίας Στροφύλλας - Α’ τάξη «Μου αρέσει πολύ να συµµετέχω στην ποδηλατοδροµία και φέτος συµµετέχω για 2η φορά. Μου αρέσει γιατί συγκεντρωνόµαστε πολλά παιδιά και διασκεδάζουµε. Πέρσι πήρα την πρώτη θέση».

Θανάσης Παναγόπουλος – ΣΤ’ τάξη «Μου αρέσει πολύ η ποδηλατοδροµία και συµµετέχω για δεύτερη φορά σήµερα. Θα προσπαθήσω να είµαι εδώ και του χρόνου και όταν µεγαλώσω θα προσπαθήσω κι εγώ να γίνω αιµοδότης».

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΑΙΜΟ∆ΟΤΩΝ ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ «ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ»

Γεωργία Κωνσταντινοπούλου – ∆’ τάξη «Συµµετέχω γιατί µου αρέσει να τρέχω µε το ποδήλατο και διασκεδάζω. Όταν µεγαλώσω και µάθω πιο πολλά για την αιµοδοσία ίσως να γίνω κι εγώ αιµοδότρια»

Γιώτα Κωνσταντινοπούλου – ΣΤ’ τάξη «Είναι η πρώτη φορά που συµµετέχω στην ποδηλατοδροµία και διασκέδασα πολύ. Μπορεί να µην πήρα πρώτη θέση αλλά πέρασα όµορφα. Ίσως γίνω κι εγώ αιµοδότρια όταν µεγαλώσω».

Με µεγάλη συµµετοχή και φέτος η 3η ποδηλατοδροµία που έχει πια γίνει θεσµός

Εν δυνάµει εθελοντές αιµοδότες…στο ποδήλατο Μ

ε επιτυχία στέφθηκε η 3η Ποδηλατοδροµία που διοργάνωσε ο Σύλλογος Εθελοντών Αιµοδοτών Καράτουλα «Άγιος ∆ηµήτριος» µε τη συµµετοχή 43 παιδιών, µαθητών ∆ηµοτικού Σχολείου, Γυµνασίου και Λυκείου. Στόχος αυτής της προσπάθειας, που πραγµατοποιείται κάθε χρόνο λίγο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, είναι η δραστηριοποίηση των παιδιών και η συµµετοχή τους σε συλλογικές δράσεις και υγιείς ενασχολήσεις, όπως είναι ο αθλητισµός. «Με τις ευλογίες του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη Ηλείας κ.κ Γερµανού, που µας έχει δώσει κατευθύνσεις να είµαστε ποιµαντικά κοντά στους ανθρώπους και ιδιαίτερα στα µικρά παιδιά, είµαστε και πάλι εδώ διοργανώνοντας αυτή την ποδηλατοδροµία για τα παιδιά µας, τους αυριανούς εθελοντές αιµοδότες», σηµείωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Καράτουλα και εφηµέριος Καράτουλα πατ. Αθανάσιος Στεργιόπουλος, σχολιάζοντας µάλιστα ότι ο αυξανόµενος αριθµός των παιδιών που συµµετέχουν κάθε χρόνο, αποτελεί σηµαντικό κίνητρο για την διοργάνωση της Ποδηλατοδροµίας. Ο αγώνας και οι πρώτοι… Τα παιδιά, χωρισµένα σε δυο οµά-

Για όλους τους ποδηλάτες και δη για τους µικρότερους, υπήρχε και…συνοδεία ενηλίκου, ώστε να φτάσουν ασφαλείς στον τερµατισµό.

Οι Θεόδωρος Νανόπουλος, Παναγιώτης Τσαβλής και Χρήστος ∆αβουρλής νικητές της κατηγορίας Γυµνασίου-Λυκείου.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών πατ. Αθανάσιος Στεργιόπουλος συνεχάρη όλα τα παιδιά για τη συµµετοχή τους και ευχαρίστησε και τους γονείς που τα παροτρύνουν να συµµετέχουν σ’ αυτές τις δράσεις, στηρίζοντας έτσι το σύλλογο.

δες για την ασφαλή διεξαγωγή της ποδηλατοδροµίας, Γυµνασίου-Λυκείου και Νηπιαγωγείου - ∆ηµοτικού Σχολείου πραγµατοποίησαν δυο διαφορετικές διαδροµές και µε την καθοδήγηση και συνοδεία µελών του Συλλόγου που προηγούνταν και ακολουθούσαν τα παιδιά µε αυτοκίνητα για την ασφάλειά τους, κατέληξαν στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου, όπου και πραγµατοποιήθηκε η τελετή απονοµής των µεταλλίων στους 3 πρώτους κάθε κατηγορίας. Στην κατηγορία Νηπιαγωγείου-∆ηµοτικού Σχολείου πρώτοι

τερµάτισαν οι Θεόδωρος ∆ιαµαντόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαβλής και Νίκος Μπόγιας ενώ στην κατηγορία Γυµνασίου-Λυκείου οι Θεόδωρος Νανόπουλος, Παναγιώτης Τσαβλής και Χρήστος ∆αβουρλής. Την απονοµή των µεταλλίων έκαναν ο ∆ήµαρχος Ωλένης Γιάννης Παναγόπουλος και ο πρόεδρος του Τ.Σ Καράτουλα Γιώργος Τσατσαµπάς, ενώ ο πατ. Αθανάσιος Στεργιόπουλος έδωσε αναµνηστικά µετάλλια σε όλα τα παιδιά που συµµετείχαν. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Η εκκίνηση της ποδηλατοδροµίας έγινε µπροστά από το ∆ηµαρχείο στο Καράτουλα.

Οι Θεόδωρος ∆ιαµαντόπουλος, Κωνσταντίνος Τσαβλής και Νίκος Μπόγιας νικητές της κατηγορίας Νηπιαγωγείου-∆ηµοτικού Σχολείου.

Ο πιο µικρός συµµετέχων ήταν µάλλον ο Αλέξανδρος που µπορεί να µην πέτυχε πρωτιά, κέρδισε όµως τις εντυπώσεις.

Την απονοµή στους πρώτους των δυο κατηγοριών έκαναν ο ∆ήµαρχος Ωλένης Γιάννης Παναγόπουλος και ο πρόεδρος του Τ.Σ Καράτουλα Γιώργος Τσατσαµπάς.


12 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

∆ΗΜΟΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ - ΚΥΛΛΗΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ Σωτ. ΑΡΒΑΝΙΤΗ Επικεφαλής του Συνδυασµού «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

Ε

ίναι καιρός να εκφρασθούν οι κοινωνίες. Να απαλλαγούν από στενούς κοµµατικούς εναγκαλισµούς που αποδείχθηκαν καταστροφικοί. Να αρθρώσουν δικό τους λόγο. Ν’ αναλάβουν τις τύχες τους στα χέρια τους. Να επιδιώξουν αυτοδυναµία και αυτάρκεια. Ν’ αναδείξουν αξιοκρατικά καταξιωµένους συµπολίτες πέρα από ψευτοδιλήµµατα τοπικιστικού ή πολιτικού χαρακτήρα. Περιχαρακώµατα δεν αντέχουν και δεν ταιριάζουν σε ελεύθερους και υπερήφανους πολίτες που οφείλουν να διεκδικήσουν δυναµικά, µε γνώση και αποφασιστικότητα τις λύσεις στα συσσωρευµένα προβλήµατα. Μέσα από την φιλοσοφία αυτή η κίνησή µας φιλοδοξεί να διαχειρισθεί τις τύχες του Νέου ∆ήµου Ανδραβίδας - Κυλλήνης. Ο «Καλλικράτης» πρέπει να µας ενώσει και όχι να µας διχάσει. Πρέπει να τον δούµε σαν µοναδική ευκαιρία που θα δώσει τη δυνατό-

τητα ν’ απελευθερωθούν και να δοκιµαστούν υγιείς δυνάµεις του τόπου µας. Να δοθούν λύσεις και ν’ αποκατασταθούν ισορροπίες. Να γίνει πραγµατικότητα η ισόρροπη και οµόρροπη ανάπτυξη. Είναι µια πραγµατικά δύσκολη προσπάθεια σε µια ακόµη πιο δύσκολη γενικότερη συγκυρία. Σε µια συγκυρία που οι θεσµοί πραγµατικά δοκιµάζονται. Η υποψηφιότητά µου πλαισιωµένη από εξαιρετικά άξιους συνεργάτες έχει την δύναµη, την γνώση και την εµπειρία να κάνει πράξη τα οράµατά µας. Εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες µου είπαµε ΝΑΙ στην µεγάλη πρόκληση. Ελάτε όλοι µαζί να δυναµώσουµε την κίνησή µας. Να µετατρέψουµε µέσα από το συνδυασµό µας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», το µερίδιο ευθύνης στη µιζέρια, σε χαρά συµµετοχής στην πρόοδο και την ευηµερία. Με αγωνιστικούς χαιρετισµούς ∆ηµήτρης Αρβανίτης

Άντρες της Τροχαίας Πύργου έσπευσαν στο σηµείο και προχώρησαν και στη ρύθµιση της κυκλοφορίας που για λίγη ώρα διεκόπη στο σηµείο.

Τέσσερις τραυµατίες από τροχαίο στον Καϊάφα

Έ

άµορφη µάζα σιδερικών µε νας σοβαρά τραυαποτέλεσµα να τραυµατιστεί µατίας και τρεις σοβαρά ο οδηγός του, ο ελαφρότερα, είναι οποίος δεν φορούσε ζώνη ο απολογισµός του τροχαίου ασφαλείας. Με ασθενοφόρο ατυχήµατος που συνέβη χθες του ΕΚΑΒ µεταφέρθηκε στο το απόγευµα στον Καϊαφα Κ.Υ Ζαχάρως και παρά τα σοκαι στο οποίο ενεπλάκησαν βαρά τραύµατα του, οι γιατρία αυτοκίνητα. Ο 76χρονος τροί κατάφεραν να οδηγός του οχήµατος, που Το µπροστινό µέρος του Alfa σταθεροποιήσουν την κατάέχασε τον έλεγχο του αυτοκιRomeo µετατράπηκε σε στασή του και από εκεί διεκονήτου του και συγκρούστηκε άµορφη µάζα σιδερικών. µίσθη στο Νοσοκοµείο του µε τα δυο οχήµατα που κιΠύργου όπου και νοσηλευόνούνταν στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας, νοσηλεύεται σοβαρά τραυµατι- ταν σε σταθερή κατάσταση- τουλάχιστον µέχρι αργά χθες το βράδυ. Ελαφρά τραυµατισµένη η σµένος στο Νοσοκοµείο του Πύργου. Το τροχαίο ατύχηµα συνέβη χθες στις 6:30 το σύζυγος του, µεταφέρθηκε στο Νοσοκοµείο της απόγευµα, στο 25ο χιλιόµετρο της Ε.Ο Πύργου Κρέστενας ενώ ελαφρά τραυµατίστηκαν δυο – Κυπαρισσίας, στο ύψος του Καϊάφα. Το κόκ- επίσης επιβαίνοντες στα άλλα οχήµατα, ένας κινο Alfa Romeo µε οδηγό τον 76χρονο Θ.Κ από το λευκό Skoda και ένας από το µαύρο Suαπό τη Ζαχάρω κινείτο στο ρεύµα προς Ζα- zuki, τα οποία υπέστησαν σοβαρές υλικές ζηχάρω. Για άγνωστο λόγο, εξετράπη της πορείας µιές. ∆ιεκόπη η κυκλοφορία του και αφού χτύπησε στις προστατευτικές µπάΆντρες της Τροχαίας Πύργου έσπευσαν στο ρες του αντίθετου ρεύµατος κυκλοφορίας συγκρούστηκε µε δυο Ι.Χ που κινούνταν µε σηµείο του ατυχήµατος, φροντίζοντας και για κατεύθυνση προς Πύργο µε αποτέλεσµα και τα την ρύθµιση της κυκλοφορίας στον πολυσύχνατρία οχήµατα, να βρεθούν στο αντίθετο από το στο δρόµο, που είχε διακοπεί για αρκετά λεπτά αρχικό τους ρεύµα κυκλοφορίας. ενώ κλήθηκε και όχηµα του Πυροσβεστικού Κλιµακίου της Κρέστενας για πλύση του οδοστρώΣτο Κ.Υ Ζαχάρως και στο Νοσοκοµείο µατος. Κρέστενας Νάνσυ Σπυροπούλου Από τη σφοδρή σύγκρουση το µπροστινό (n_spyropoulou@yahoo.gr) µέρος του Alfa Romeo µετατράπηκε σε


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΑΠΟΨΕΙΣ

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

13

Πολιτική εξολόθρευσης των λαών

Ό

Της Άβας Βαγγελάτου

Κουπόνια και απειλές Κ

υβέρνηση και Ραγκούσης απειλούν. Εκλογές έρχονται, υποψήφιοι διαγκωνίζονται στα δυο µεγάλα κόµµατα και ο υπουργός Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης, παρουσίασε τη διαδικτυακή πύλη στην οποία θα αναρτώνται τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων και των συνδυασµών. Έχουµε να κάνουµε πολλά γέλια. Γιατί εγώ περιµένω να δω ονοµαστικά όπως το ζητάει το πασοκ, να χρηµατοδοτούν υποψηφίους και της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ οι ίδιοι επιχειρηµατίες όπως κατά παράδοση κάνουν τόσα χρόνια στο όνοµα της ισότητας στην αντιµετώπιση των δυο «παικτών» της ρύθµισης των αγορών και των µιζών µέσω και των Καλλικράτειων ∆ήµων σήµερα, και της ισονοµίας. Ρωτήθηκε λοιπόν ο υπουργός, για τη διαφωνία του ΚΚΕ αναφορικά µε την απαγόρευση των κουπονιών, αλλά και την κατηγορηµατική δήλωση του Κόµµατος ότι δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την κλασική αυτή µέθοδο λαϊκής χρηµατοδότησης της δράσης του, υπήρξε προκλητικά κατηγορηµατικός. ∆εν υπάρχει περίπτωση - είπε - ο νόµος να µην εφαρµοστεί, προσθέτοντας πως αν το ΚΚΕ δεν τον εφαρµόσει (δηλαδή αν συνεχίσει να διακινεί κουπόνια για τη χρηµατοδότηση της εκλογικής του µάχης στις τοπικές εκλογές) θα υποστεί τις συνέπειες. Επίσης, ανέφερε πως ο νόµος δίνει στις αρµόδιες επιτροπές ελέγχου τη δυνατότητα

να δρουν αυτεπαγγέλτως εκεί που διαπιστώνουν παραβίαση του νόµου, ενώ σε κατ’ ιδίαν συζήτηση µε τους δηµοσιογράφους για το είδος αυτών των συνεπειών διευκρίνισε πως «αν το ΚΚΕ δεν εφαρµόσει το νόµο, θα µείνει χωρίς εκπροσώπηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση». Ο υπουργός, επίσης, επανέλαβε παλιότερη δήλωσή του ότι οι ρυθµίσεις του επίµαχου νόµου περί εσόδων και δαπανών συνδυασµών και υποψηφίων στις τοπικές εκλογές θα επεκταθούν και σ’ ό,τι αφορά το νόµο για τη χρηµατοδότηση των κοµµάτων. Σηµειώνεται ότι ο ισχύων νόµος για τις τοπικές εκλογές προβλέπει την πλήρη ονοµαστικοποίηση των εισφορών σε συνδυασµούς και υποψηφίους µε την κατάθεσή τους σε τραπεζικούς λογαριασµούς, όπου θα καταγράφονται όλα τα στοιχεία του καταθέτη, ενώ αφαιρεί το δικαίωµα του «εκλέγεσθαι» από υποψηφίους που δεν έχουν την οικονοµική δυνατότητα να χρηµατοδοτήσουν την προεκλογική τους δραστηριότητα (εργάτες και ανθρώπους από τα άλλα λαϊκά στρώµατα), αφού απαγορεύει στα κόµµατα να καλύπτουν για λογαριασµό τους αυτές τις δαπάνες. Είναι προκλητικό, η κυβέρνηση που υπηρετεί τα συµφέροντα των µεγάλων επιχειρηµατιών, οδηγώντας το λαό στην κόλαση της φτώχειας και της ανεργίας, που το κόµµα της, το ΠΑΣΟΚ, όπως και η

Ν∆, αποδεδειγµένα είχε και έχει την πολύµορφη στήριξη των µεγαλοεπιχειρηµατιών - το σκάνδαλο της “Ζήµενς” είναι µόνο ένα στοιχείο - µε πρόσχηµα τη διαφάνεια να απειλεί µε αποκλεισµούς και οικονοµικά πρόστιµα το ΚΚΕ και τους υποψηφίους που υποστηρίζει στις εκλογές, επειδή θα απευθυνθεί µε το κουπόνι των 2, 3 και 10 ευρώ στους εργαζόµενους και σε όλο το λαό. Να µην ξεχνάει κανείς ότι το ΠΑΣΟΚ, όπως και η Ν∆, αρνείται την ονοµαστικοποίηση των µετοχών, νοµιµοποιεί το µαύρο χρήµα, έναντι φορολογίας 5%, και γενικεύει τον τζόγο. Από την άλλη, είτε κάποιοι συµφωνούν µαζί του είτε διαφωνούν, το ΚΚΕ έχει ξεκαθαρίσει προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να γίνει ούτε κρατικοδίαιτο, ούτε υποχείριο των µεγαλοεπιχειρηµατιών. Πως µπορείς να βάλεις όρους στο πώς το κάθε κόµµα θα απευθύνεται στο λαό; Εγώ κύριοι θέλω κουπόνια των 2, 5 και 10 Ευρώ, σου λέει το ΚΚΕ. Εγώ ,κύριοι, σου λένε τα άλλα κόµµατα, θέλω εκατοµµυριάκια να ρέουν στα ταµεία και µάλιστα µε «νόµιµο» τρόπο, δηλαδή η κάθε offshore εταιρεία να καταθέτει επ’ονόµατι –ας πούµε Τσοχατζόπουλου, ή Μητσοτάκη- ότι προαιρείται. Προτιµώνται ακίνητα περιοχής Ηρώδου του Αττικού και µετοχές της Μayo

νειδος για τον 21ο αιώνα αποτελεί το γεγονός ότι πάνω από 800 εκατοµµύρια κάτοικοι του πλανήτη υποσιτίζονται την ώρα που τα παραγόµενα προϊόντα επαρκούν για να θρέψουν τουλάχιστον µία φορά όλον τον πληθυσµό της γης. Τριάντα εκατοµµύρια κάθε χρόνο πεθαίνουν στους δρόµους των πόλεων και των χωριών της γης επειδή δεν έχουν να φάνε σύµφωνα µε την διεθνή στατιστική υπηρεσία. Επειδή δηλαδή δεν έχουν βασικές τροφές όπως είναι το γάλα, την ώρα που στην Ελλάδα και όχι µόνο πετιούνται στις χωµατερές χιλιάδες κούτες. Σήµερα η κατάσταση αυτή τείνει να πάρει ακόµα µεγαλύτερες διαστάΠαναγιώτης Παυλόπουλος σεις λόγω της paylopoulos2004@yahoo.gr αλόγιστης και paylopoulos2009@gmail.com χωρίς σύνεση διαχείρισης των παραγόµενων προϊόντων. Και πολλοί ίσως θεωρήσουν ότι αυτό είναι ένα ανθρώπινο λάθος που το πληρώνει ό άνθρωπος…αλλά δυστυχώς δεν είναι έτσι. Είναι µία χειραγωγηµένη πολιτική για την εξολόθρευση λαών και την διατήρηση σχέσης συνεχούς εξάρτησης από τις οικονοµικά δυνατές χώρες. Η βελτίωση του επιπέδου της ζωής των Αφρικανικών Χωρών και αυτών της Μέσης Ανατολής που διαθέτουν και ενεργειακή αυτοδυναµία, (κοιτάσµατα πετρελαίου) και πολιτιστική παράδοση εµπορεύσιµη, θα δηµιουργούσε ένα ακόµα ισχυρό πόλο αντίστασης στις διαθέσεις των ιδιοκτητών του κεφαλαίου που ζουν στις λεγόµενες πολιτισµένες χώρες. Αυτό θα είχε ως άµεση συνέπεια ένα µέρος του κέρδους να φύγει από τα χέρια τους και αυτό δεν το θέλουν µε τίποτα. Για αυτό τον λόγο φροντίζουν οι λαοί αυτοί να ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης ώστε να µην έχουν την δυνατότητα ποτέ να σηκώσουν κεφάλι. Επιστηµονικές έρευνες έχουν δείξει πως και η Ελλάδα σε πολλές περιοχές διαθέτει κοιτάσµατα τα οποία είναι σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες της για όλο τον χρόνο αλλά δεν την αφήνουν να τα εκµεταλλευτεί (γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο ) για να µπορούν να την έχουν οι δυνατοί υπό τον έλεγχό τους. Όταν µας έβαζαν στην ΟΝΕ γνώριζαν ότι η οικονοµία µας δεν πληροί τους όρους αλλά επειδή είµαστε πελάτης τους…(αγορά εξοπλισµών, αυτοκινήτων, εισαγωγή τεχνολογίας) για αυτό έκαναν τα στραβά µάτια και τώρα µας ζητούν και τα ρέστα… Η αντίσταση σε όλη αυτή την κατάσταση µπορεί να προέλθει µόνο από τις ρίζες των κοινωνιών µε την δηµιουργία οµάδων που θα φροντίσει να σταµατήσει να πεθαίνουν άνθρωποι για το κέρδος… Με την δηµιουργία τραπεζών τροφίµων και ειδών ανάγκης και την εµφύσηση της συνείδησης σε όλους µας ότι δεν πετάµε τίποτα αλλά τα καταθέτουµε εκεί, για να τα δώσουµε στους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη. Για να σταµατήσουµε να βλέπουµε εικόνες µε παιδιά που πεθαίνουν στους δρόµους, µεγάλους να αναζητούν στα σκουπίδια κάτι για να φάνε. Ο πραγµατικός πολιτισµός θέλει στον αγώνα επιβίωσης που δίνουν οι πολίτες της γης, να κυριαρχεί η προστασία της αξιοπρέπειας της ανθρώπινης υπόστασης… για να µπορούν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη να ζουν ως άνθρωποι.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

ΖΩ

14

στην Ηλεία και µ’ αρέσει

Πράττουµε για τον άνθρωπο Ανά τον κόσµο παιδιά, µωρά, άνθρωποι, πεθαίνουν από την πείνα, την ώρα που κάποιοι, πάνω στη γη, δεν ξέρουν τι έχουν… Ανά τον κόσµο µωρά, παιδιά, άνθρωποι, πεθαίνουν από διάφορες αρρώστιες, ενώ θα µπορούσαν να σωθούν Του Νίκου ∆ιαµαντόπουλου µε ένα εµβόλιο. Ανά τον κόσµο, παιδιά, µωρά, άνθρωποι, πεθαίνουν για το τίποτα… Ανά τον κόσµο παιδιά, µωρά, άνθρωποι, προσπαθούν να επιβιώσουν σε άθλιες συνθήκες. Νέες, νέοι, πολίτες, ανά τον κόσµο εξελίσσονται τραγωδίες, τραγωδίες που η ανθρώπινη προσέγγιση θα µπορούσε και µπορεί να αποτρέψει. Εδώ ακριβώς, αυτός ακριβώς είναι ο ρόλος της πολιτικής. Η Πολιτική γι’ αυτό υπάρχει. Γι’ αυτούς που έχουν ανάγκη. Η Πολιτική γι’ αυτό υπάρχει. Για να δηµιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για τη ζωή των ανθρώπων. Εγώ τουλάχιστον έτσι το έχω στο µυαλό µου. Στις ανθρώπινες ανάγκες, στη βοήθεια, στον πόνο, στην αρρώστια, στην υπο-στήριξη, στο θάνατο, στην αλληλεγγύη, δεν µπορεί, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν να νοµίζουµε πως πρόκειται για κάποιους άλλους, δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, υπάρχουν άνθρωποι, υπάρχουν -οι- ανάγκες ζωής, της ίδιας της ύπαρξής τους, δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι, δεν υπάρχουν άλλες κοινωνίες, δεν υπάρχουν σύνορα, δεν υπάρχουν χρώµατα ή µορφές, εθνικότητες ή γλώσσες, δεν υπάρχουν διαφορές και διακρίσεις, υπάρχουν άνθρωποι που η ίδια τους η ζωή εξαρτάται από εµάς, έχουν την ανάγκη µας για να επιβιώσουν, δεν υφίσταται άγνοια, δεν υπάρχουν αποστάσεις, δεν υφίστανται δυσκολίες, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, καµία δικαιολογία. ∆εν υπάρχουν δικαιολογίες για την αδιαφορία προς τους συνανθρώπους µας, προς τον συνάνθρωπό µας, όπου κι αν βρίσκονται. Οι άνθρωποι, εµείς οι άνθρωποι, είµαστε υπεύθυνοι για πολλά πράγµατα που συµβαίνουν πάνω στη γη, πόσο µάλλον άνθρωποι και κοινωνίες που έχουµε κάνει κάποια παραπάνω βήµατα, εµείς είµαστε υπεύθυνοι για την ανθρώπινη, κοινωνική λειτουργία. Εµείς διαµορφώνουµε τις δοµές τής κοινωνικοοικονοµικής λειτουργίας, της σχέσης ζωής, υγείας, ακεραιότητας. Αυτά αποτυπώνονται σε µια έννοια που λέγεται Πολιτική. Βάσει αυτών κρίνουµε τους λειτουργούς της. Βάσει αυτών κρινόµαστε όλοι µας, ο καθένας από εµάς.

SM S Καθολική η απαγόρευση του καπνίσµατος από προχθές 1η του Σεπτέµβρη και στην Ελλάδα, βρήκε τους Ελληνες καθολικά!... διαµαρτυρόµενους.

Η θα σωθούµε όλοι ή θα πνιγούµε όλοι µαζί Αυτό που συµβαίνει όταν µία οικονοµία µπαίνει σε πτωτική πορεία είναι ότι τα εισοδήµατα συρρικνώνονται, έγραφε ο Τζον Μέιναρντ Κέινς, και προσέθετε ότι δεν υπάρχει αυτόµατος µηχανισµός ασφαλείας και εποµένως µία περίοδος ύφεσης δεν είναι βέβαιο πως θα µπορούσε να διορθωθεί από µόνη της ΒΑΣΙΛΗΣ Είναι µεγάλες αλήθειες, που η ∆.ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ σηµερινή κυβέρνηση φαίνεται ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ πως αδυνατεί να κατανοήσει. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ/ ειδ . Το αποδεικνύουν η αδυναµία ∆ΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ της να επεξεργαστεί πολιτικές που θα βοηθήσουν την οικονοµία να βγει από το τέλµα στο οποίο βυθίζεται σιγά σιγά και βασανιστικά.

Αναπολούν... Μπορεί ορισµένοι στην Ηλεία να αγωνιούν για τις έντονες διεργασίες επιλογής προσώπων σε περιφέρειες και Καλλικρατικούς δήµους, κάποιοι άλλοι ωστόσο παρακολουθούν από απόσταση τις οποιεσδήποτε εξελίξεις και ... ανατροπές, διασκεδάζοντας τις εντυπώσεις των επερχόµενων εκλογών. Οι τελευταίοι µάλιστα στον Πύργο, µε όσα... ευτράπελα και άλλα έχουν δει και ακούσει τις µέρες αυτές... αναπολούν εποχές του Παναγιώτη Μπρη που θα ήθελαν να ξαναδούν υποψήφιο. Λέτε;

Η συρρίκνωση της πραγµατικής οικονοµίας δεν περιορίζει µόνο τον όγκο των συναλλαγών. ∆ηµιουργεί κλίµα ασφυξίας σε πολλές επιχειρήσεις και τις εξωθεί να µην αποδίδουν τον ΦΠΑ και να µην πληρώνουν ασφαλιστικές εισφορές. Για µία επιχείρηση που βρίσκεται ένα βήµα πριν από τη χρεοκοπία, τα πρόστιµα δεν λειτουργούν αποτρεπτικά. Η κυβέρνηση περιορίζεται σε µέτρα για τις τράπεζες, λες και το πρόβληµα είναι µόνο η ρευστότητα και όχι η λειτουργία της αγοράς, η αγοραστική δύναµη των πολιτών, τα χρέη των νοικοκυριών και επιχειρήσεων, η... στάση εµπορίου, η καθίζηση της οικοδοµής... Μάλιστα, όχι µόνο δεν κάνει τίποτα ουσιαστικό για να τονώσει την αγορά, τουλάχιστον µέσω της ανόδου των εισοδηµάτων των χαµηλότερων εισοδηµατικά οµάδων, αλλά χειροτερεύει την κατάσταση µε τη φορολογική πολιτική. Κι όλα αυτά γιατί; Γιατί αδυνατεί να εισπράξει τους φόρους από τους παραοικονοµούντες και τους φοροφυγάδες, οπότε τη νύφη πληρώνουν όχι µόνο οι συνεπείς φορολογούµενοι, αλλά και η ίδια η οικονοµία και εποµένως το σύνολο των πολιτών. Γιατί η κυβέρνηση δεν εφαρµόζει παραλλήλως ένα δικό της δραστικό εθνικό σχέδιο, προσαρµοσµένο στις ελληνικές ιδιαιτερότητες, που µε στοχευµένες παρεµβάσεις θα εξυγιάνει παθογένειες και θα αξιοποιήσει λιµνάζουσες αναπτυξιακές δυνατότητες; Σκληρές µάχες γίνονται «εκεί έξω». Εδώ µέσα, στον µικρόκοσµό µας, είµαστε ασφαλείς και ησυχάζουµε. Όπως έγραφε ο Thomas More “Την πιο µεγάλη τόλµη για εξέγερση έχει εκείνος που δεν µπορεί παρά να κερδίσει απ’ αυτήν ,αφού δεν έχει τίποτα να ΧΑΣΕΙ».


Κοροίβου…αρχή Σήµερα στις 7 µ.µ.

06.09.10

20

ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Σελ.31. 17

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑ∆Α Κανελλόπουλος Χρήστος Μουρούτης Γιάννης Παπαφωτόπουλος Γιώργος

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Κώστας Παπαδόπουλος Κώστας Αργυρακόπουλος Θέµης Μαντάς

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΚΑΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Παίζει …“µπάλα” στο ∆ηµαρχείο ∆ιακρίσεις σε Μεσσηνία και Αρκαδία ΣΕΛ. 23

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Νικητής ο Ξενοφών Σελ. 32

ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΛΕΙΑΣ

Χωρίς εκπλήξεις Σελ. 22

Απόψε ώρα 8:45’ παρουσίαση οµάδας, φανέλας, χορηγών

ΣΕΛ. 20


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΡΕΤΡΟ Πριν 10 χρόνια

Όπως τα βλέπω Η άσκηση είναι φάρµακο Του Αργύρη Τουµπέκη*

Γράφει ο Κώστας Παπαδόπουλος

Αύγουστος

2000

Φάσεις από το νικηφόρο αγώνα Κυπέλλου του Πανηλειακού, διακρίνονται οι Κόλτζος και Μοσχογιάννης

Ιωνικός – Πανηλειακός 0-1 Ο

σα δεν φέρνει ο χρόνος τα φέρνει η στιγµή αναφέρει ο θυµόσοφος λαός και οι λίγοι φίλαθλοι στο γήπεδο Κορυδαλλού που παρακολούθησαν τον αγώνα Ιωνικού – Πανηλειακού για το κύπελλο Ελλάδος είδαν στο τελευταίο λεπτό (90’) να αλλάζει το σκηνικό. Μέχρι τότε το σκορ ήταν 0-0 αλλά ο Νούσιας είχε διαφορετική γνώµη. Στο 90’ «ζύγισε» το πόδι του, εξαπέλυσε κεραυνό από 35µ. και έστειλε τη µπάλα πρώτα στο δεξί δοκάρι και στη συνέχεια στα δίχτυα του Στρακόσια γράφοντας το 0-1. Χωρίς σφάλµατα η διαιτησία του Ψυχοµάνη. ΙΩΝΙΚΟΣ: Στρακόσια, Παχατουρίδης (21’ λ.τ. Γυριχίδης), Μάντζιος, Νταρακλίτσας (63’ Ροντρίγκεζ) Αφάς , Μπρούστερ, (85’ Κουρµπέλο), Βιλανάκης, Πιάτζιο, (63’ Κοµπαγιάσι), ∆εληγιάννης (82’ Τροντ), Μαρκοµιχάλης (58’ Μουτσοτρίγκο), Μικές ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Λιούρδης, Φερεκίδης (56’ Ζιάκας), Ουζουνίδης, Νεµπεγλέρας, Αλµανίδης (77’ Νούσιας), Κόλτζος, Ταραλίδης (93’ Παπαδόπουλος), Ουµπεράτσι, (67’ ∆έδες), Μοσχογιάννης, Μητσιόπουλος, Μπάντοβιτς, (91’ Τσίγκας). Στη βαθµολογία Κυπέλλου πρώτος ο Πανηλειακός µε 13 β. και 2ος ο Ιωνικός µε 8β.

Με νέα πρόσωπα ο Πανηλειακός

Με νέα πρόσωπα στη σύνθεσή του θα παραταχθεί ο Πανηλειακός στον αγώνα Κυπέλλου µε τη Μαρκό.

Και αυτό γιατί ο Κατσαβάκης αφ’ ενός θέλει να δει κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν είχαν χρόνο συµµετοχής στην αρχική ενδεκάδα και από την άλλη λόγω των πολλών απουσιών που υπάρχουν απο τραυµατισµούς.

Εκτός ο Μπάντοβιτς Εκτός αποστολής θα τεθεί ο Μπάντοβιτς τον οποίο ο Κατσαβάκης θέλει να τον ξεκουράσει. Εκτός παραµένουν οι Χανιωτάκης, Πέτσελι, Μάντρα των οποίων οι µπλε κάρτες δεν έχουν έρθει ακόµα. Εκτός για τον αγώνα µε τη Μαρκό θα είναι και ο Αλµανίδης για προληπτικούς λόγους. Ακόµα ο Κατσαβάκης θέλει να ξεκουράσει τους Γιαννακίδη και Πις.

Μαρκό – Πανηλειακός 0-0 Πρώτος και αήττητος στη βαθµολογία Κυπέλλου παρέµεινε ο Πανηλειακός µε την ισοπαλία που έφερε στο Μαρκόπουλο. Αριστη η διαιτησία του Παπίλια. ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ: Λιούρδης, Φερεκίδης, (67’ Κόλτζος), Ουζουνίδης, ∆έδες, Νεµπεγλέρας, Μιτκος (46’ Αλµανίδης), Ταραλίδης, Ζιάκκας, Ουµπεράτσι (75’ Σαπάνης), Μοσχογιάννης, Τασίδης.

Η Αµερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και το Αµερικανικό Κολλέγιο Αθλητιατρικής είναι δύο από τους σηµαντικότερους φορείς παγκοσµίως που κατά περιόδους δηµοσιεύουν οδηγίες για τη συνταγογράφηση της άσκησης σε υγιείς ενήλικες, παιδιά, αλλά και σε άτοµα που πάσχουν από χρόνια νοσήµατα (καρδιαγγειακά, διαβήτη, υπέρταση, παχυσαρκία, κ.α) βασιζόµενοι στα ευρήµατα έγκυρων µελετών που έχουν δηµοσιευτεί σε περιοδικά υψηλού κύρους. Πριν περιγράψουµε τις απλές και χρήσιµες οδηγίες για την άσκηση, να σηµειώσουµε ότι το χαρακτηρισµό «υγιής» θα πρέπει να τον δώσει ο ιατρός που παρακολουθεί τον εν δυνάµει ασκούµενο. Για την προαγωγή και διατήρηση της υγείας όλοι οι υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-65 ετών χρειάζεται να συµµετέχουν σε µέτριας έντασης αερόβια άσκηση (άσκηση αντοχής, άσκηση που αυξάνει την αναπνευστική και καρδιακή συχνότητα µέχρι ένα σηµείο που εξαρτάται από την ηλικία του ασκούµενου) τουλάχιστον για 30 λεπτά και πέντε ηµέρες την εβδοµάδα ή σε έντονη φυσική δραστηριότητα (αερόβια) τουλάχιστον για 20 λεπτά και τρείς φορές την εβδοµάδα. Επιπλέον, είναι σηµαντική η εφαρµογή ενός προγράµµατος µυϊκής ενδυνάµωσης που θα περιλαµβάνει 8 – 10 ασκήσεις δύναµης εφαρµόζοντας 8-12 επαναλήψεις σε κάθε άσκηση µε συχνότητα δύο φορές την εβδοµάδα (ασκήσεις µε αντιστάσεις, λάστιχα ή ελαφρά βάρη που εφαρµόζονται σε µεγάλες µυϊκές οµάδες). Αυτό είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της µυϊκής µάζας που φθίνει προοδευτικά µε την αύξηση της ηλικίας. Εφαρµόζοντας τις παραπάνω οδηγίες προοδευτικά και συστηµατικά µε τη βοήθεια του ειδικευµένου καθηγητή φυσικής αγωγής, µια σειρά από συνδυασµούς άσκησης µπορεί να εφαρµοστούν από τους ασκούµενους. Για παράδειγµα τα 30 λεπτά άσκησης µπορεί να ολοκληρωθούν σε τρία δεκάλεπτα και σε διαφορετικές στιγµές της ηµέρας, ενώ µπορεί να χρησιµοποιηθούν εναλλαγές ηµερών µε εντονότερη ή χαµηλότερη ένταση αερόβιας άσκησης. Είναι σηµαντικό ότι έχει παρατηρηθεί µια σχέση δοσολογίας και ευνοϊκής επίδρασης της άσκησης. Αυτό σηµαίνει ότι όσοι είναι σε θέση µετά από προοδευτική και πολύµηνη άσκηση να συµµετέχουν σε προγράµµατα µεγαλύτερης διάρκειας ή έντασης (45-90 λεπτά) µπορεί να έχουν µεγαλύτερα οφέλη στην υγεία τους. Επιπλέον, αυξηµένη διάρκεια άσκησης µπορεί να συστήνεται σε άτοµα που επιθυµούν να χάσουν βάρος. Ωστόσο, καλό θα είναι να αποφεύγονται οι υπερβολές ειδικά σε σύντοµα χρονικά διαστήµατα αφού το µέγιστο όριο διάρκειας και έντασης της άσκησης που επιτρέπει διατήρηση της υγείας δεν έχει ακόµα προσδιοριστεί. Ο συνδυασµός φυσικών δραστηριοτήτων και δοµηµένων προγραµµάτων άσκησης είναι επίσης εφικτός. Για παράδειγµα κάποιος µπορεί να αντικαταστήσει µια προπόνηση για τη βελτίωση της δύναµης των ποδιών µε ανέβασµα σκαλοπατιών ή µια συνεδρία αερόβιας άσκησης µε περπάτηµα από το σπίτι στο χώρο εργασίας. Είναι σήµερα βέβαιο ότι η δια-βίου φυσική δραστηριότητα και συστηµατική άσκηση είναι δυνατό να προκαλέσει σηµαντικά οφέλη για την υγεία και να βελτιώσει την ποιότητα ζωής σε όλες τις ηλικίες. Η σωµατική αδράνεια (καθιστικός τρόπος ζωής) είναι ένας σηµαντικός παράγοντας επιδείνωσης της υγείας και οδηγεί σε αυξηµένη πιθανότητα πρόωρου θανάτου. * Ο κ. Αργύρης Τουµπέκης (από τον Πύργο) είναι Λέκτορας στο Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Ο

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Σάκης Σωτηρόπουλος είναι ένας από τους πιο αξιόλογους µέσους που έχει αναδείξει η Ηλεία τα τελευταία χρόνια, άσχετα αν πολλοί δεν το παραδέχονται...λόγω του ιδιόµορφου χαρακτήρα του. Στα 28 του χρόνια (έχει γεννηθεί στις 21 Μαρτίου του 1982) αποφάσισε να φύγει από την Ηλεία…και να αγωνισθεί στην Γ’ Εθνική. Καθυστέρησε να κάνει αυτό το βήµα, αλλά έστω και τώρα, είναι διατεθειµένος να δώσει τον

καλύτερο του εαυτό για να δικαιώσει αυτούς που τον επέλεξαν στον Πλατανιά. Στην οµάδα των Χανίων, όπου αγωνίζεται ήδη και µάλιστα µέχρι τώρα βρίσκεται σε πολύ καλό δρόµο, παίρνοντας θέση βασικού από τον Μίκι Τσιρκοβιτς. Ο Πυργιώτης παίκτης ξεκίνησε την καριέρα του από την Θύελλα Πύργου, συνέχισε στον Αλφειό Επιταλίου, στην ∆άφνη Ανδραβίδας (όπου έπαιξε και την περσινή περίοδο), στον Ατρόµητο Βαρ-

17

βάσαινας και στον Αίαντα Γαστούνης. Στο πρώτο επίσηµο µατς χθες, για το Κύπελλο Ελλάδας, ήταν ο «χρυσός» σκόρερ για την οµάδα του, χαρίζοντας και την πρόκριση µε 1-0 στο εκτός έδρας µατς µε τον Εθνικό Φιλιππιάδας. Ας δούµε τι αναφέρει για τις πρώτες εµπειρίες του, σε µια οµάδα ανώτερης κατηγορίας, αλλά και τις απόψεις του γενικότερα για το τοπικό ποδόσφαιρο και όχι µόνο:

Σάκης Σωτηρόπουλος (ποδοσφαιριστής Πλατανιά Χανίων)

«Θα δικαιώσω αυτούς που µε επέλεξαν…» • «Ήταν ό,τι καλύτερο το γκολ στην Φιλιππιάδα…» Συνέντευξη στο Γιάννη Μουρούτη Αν και είχες και άλλες ευκαιρίες να παίξεις σε ανώτερες κατηγορίες, πώς και αποφάσισες να το κάνει φέτος και µάλιστα πολύ µακριά από τον Πύργο; « Είχα πολλές ευκαιρίες όντως, αλλά τις περισσότερες φορές δίσταζα και δεν ήθελα για διάφορους λόγους να φύγω από τον Πύργο. Φέτος είχα πολύ καλή πρόταση από τον Πλατανιά και αυτό που µε κέρδισε ήταν ότι ενδιαφέρθηκαν πάρα πολύ οι παράγοντες της οµάδας. ∆εν µπορούσα να µην δεχτώ πλέον, µια τέτοια πρόκληση. Βέβαια δεν µπορώ να παραβλέψω το ενδιαφέρον τον Μίκι Τσιρκοβιτς, µε τον οποίο είµαστε µαζί στην ∆άφνη και είχα πολύ καλή συνεργασία. Σίγουρα υπήρξε ρίσκο, αφού ήταν µακριά από τον Πύργο, αλλά οι ευκαιρίες…δεν είναι πολλές και αποφάσισα να κάνω αυτό το άλµα…» Το ξεκίνηµα σου ήταν εντυπωσιακό, πόσο θα σε βοηθήσει το γκολ στην Φιλιππιάδα µε το οποίο ο Πλατανιάς χθες πήρε την πρόκριση για την β’φάση του Κυπέλλου Ελλάδας; « Αυτό το γκολ ήταν ό,τι καλύτερο για µένα. Θα µε βοηθήσει για την συνέχεια, η οποία είναι πολύ δύσκολη και απαιτείται σκληρή δουλειά και προσπάθεια. Όταν είσαι βασικός στο πρώτο επίσηµο µατς της περιόδου

και πετυχαίνεις και ένα τόσο κρίσιµο γκολ, είναι το ιδανικό ξεκίνηµα.»

Ο Μίκι Τσίρκοβιτς παραµένει ο ίδιος…;

Περίµενες κάτι τέτοιο;

« Ο Μίκι είναι παρεξηγηµένος…Μπορεί να τον θεωρούν µουρλό…, αλλά είναι πραγµατικός δάσκαλος και ξέρει πολλά καντάρια…ποδόσφαιρο. Μου έχει δώσει πολλά και συνεχίζει να µου δίνει. Στον Πλατανιά επίσης, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και πέρυσι τον οδήγησε σε µια σχεδόν άνετη παραµονή και η οµάδα πέτυχε τον στόχο της. Με πίστεψε και θέλω να τον ευχαριστήσω θερµά. Αυτό που αποµένει είναι να τον δικαιώσω και θα κάνω ό,τι µπορώ για να το πετύχω.»

« Στο ποδόσφαιρο είµαι πάντα αισιόδοξος και προσπαθώ να κάνω αυτό που µου λένε οι προπονητές. Αν δηλώσω ότι το περίµενα θα µε πουν τρελό…Απλά είχα µια καλή διαίσθηση για το µατς και πίστευα ότι θα βοηθήσω την οµάδα µου. Το γκολ, αποδείχθηκε πολύ σηµαντικό για την οµάδα µου και αυτό είναι που µετράει περισσότερο. Εγώ θέλω να βοηθάω την οµάδα µου και να δικαιώσω αυτούς που µε επέλεξαν. Μέχρι τώρα όλα πάνε καλά . Με την βοήθεια του Θεού και αν είµαι καλά και στην υγεία µου, θεωρώ ότι θα τα καταφέρω»

Ποιοι σε βοήθησαν για να φθάσεις µέχρι εδώ; « Όλες οι οµάδες που έχω παίξει και

µε τους προπονητές που έχω συνεργασθεί(οι περισσότεροι…) µε έχουν βοηθήσει στην καριέρα µου. Απλά θεωρώ ότι στην ∆άφνη Ανδραβίδας κυρίως πέρασα τα καλύτερα χρόνια και στην ∆’Εθνική και στην Α1 Κατηγορία. Ευχαριστώ πάντως θερµά όλους, όσοι µε έχουν βοηθήσει να φθάσω µέχρι εδώ.»

απαιτείται οµοιογένεια και συνοχή. Όσο για το κύπελλο, πλέον είναι ακόµη πιο κοντά ο στόχος µας, που δεν είναι άλλος από το να παίξουµε µε τον Ολυµπιακό. Αυτό για να γίνει πρέπει να προκριθούµε εις βάρος της Ηλιούπολης, που αντιµετωπίζουµε στην επόµενη φάση στα Χανιά».

Πώς βλέπεις την προσπάθεια της οµάδας σου στο πρωτάθληµα της Γ’Εθνικής και την συνέχεια στο κύπελλο Ελλάδας;

Ο Πανηλειακός;

« Η οµάδα µου θα επιδιώξει να παραµείνει εύκολα στην Γ’Εθνική και από κει και πέρα να έχει µια καλή πορεία. Έχουµε καλό έµψυχο υλικό και ικανό προπονητή και θεωρώ ότι µπορούµε να τα καταφέρουµε. ∆εν είναι εύκολο το πρωτάθληµα όµως και

« Ότι επανήλθε ο Πανηλειακός στην Γ’Εθνική είναι πρώτα από όλα αυτό που µετράει και έχει σηµασία. Έκανε κάποιες αξιόλογες µεταγραφές και άλλαξε προπονητή, µε στόχο να έχει µια άνετη παραµονή. Έχει αξιόλογο υλικό γενικότερα και εύχοµαι να πετύχει τον στόχο του.»

Για τα τεκταινόµενα του τοπικού ποδοσφαίρου ποια είναι η γνώµη σου;

« Το τοπικό ποδόσφαιρο έχει µια άνοδο τα τελευταία χρόνια και σε αυτό βοήθησαν τόσο το γεγονός, ότι δηµιουργήθηκαν πολλά γήπεδα µε χόρτο, αλλά αγωνίσθηκαν και αγωνίζονται παίκτες ανωτέρων κατηγοριών και µε εµπειρία στα Εθνικά Πρωταθλήµατα. Στην Α1 Κατηγορία, αναµένεται να γίνει µάχη και υπάρχουν 4-5 πολύ καλές και δυνατές οµάδες. Υπάρχουν όµως και άλλα περιθώρια βελτίωσης και αυτό θα γίνει στην περίπτωση που βοηθήσουν όλοι οι εµπλεκόµενοι του χώρου».


18 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Επιµέλεια σελ. Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΝΟΤΙΟΣ Γ’ ΕΘΝΙΚΗΣ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ΗΡΘΑΝ Ευθύµης Αργυρόπουλος Θύελλα Πατρών 1990-Μέσος Γιάννης Κολόκας Εθνικός Αστέρας 1985-Αµυντικός Παναγιώτης Μπρης Ηρακλής Ψαχνών 1984- Επιθετικός Παναγιώτης Παπαδόπουλος Παναιγιάλειος 1984-Αµυντικός Σταύρος Τσουλάκος Εορδαϊκός 1988-Επιθετικός Θανάσης Ζάγκος ΠΑΟΚ Γλυφάδας 1990-Αµυντικός Θανάσης Μανωλόπουλος Αιγάλεω 1981-Τερµατοφύλακας Αλέξανδρος Βλαστός Επισκοπή 1985-Επιθετικός ∆ηµήτρης Νικολόπουλος Παναιγιάλειος 1985-Μέσος Αριστείδης Μιχάλης Εθνικός Φιλιππιάδας 1990-Επιθετικός Γεωργόπουλος 1992-Μέσος ΕΦΥΓΑΝ: Τσαντίλης, Τσουκαλάς, Σωτηρόπουλος, Γκέρτσος, Παναγιωτακόπουλος, Ψυχογιός.

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΗΡΘΑΝ Ντέιβιντ Ζαχαρίγια 1988-Μέσος Σωτήρης Τσαούσης Αστέρας Μαγούλας 1990-Αµυντικός Βαγγέλης Καριαβούλας Αστέρας Μαγούλας 1987-Αµυντικός Νίκος Λεπτάκης Σαρωνικό Αίγινας 1987-Μέσος ∆ηµήτρης Τσουκαλάς Κορωπί 1983-Τερµατοφύλακας Γιάννης Σαραντέας Χαϊδάρι 1990-Μέσος Σταµάτης Σαπαλίδης Εθνικός 1990-Επιθετικός Θανάσης Λεµονής Λεβαδειακός 1990-Μέσος Γιάννης Κωνσταντόπουλος (δανεικός) Καλλιθέα 1991Μέσος Αντώνης Βατίστας Αίας Σαλαµίνας 1982-Αµυντικός Στράτος Μιχελής Βύζας Μεγάρων 1982-Μέσος Νικήτας Τουρνάς ΠΑΟ Ρουφ 1982-Μέσος Προκόπης Σαγανάς Παναχαϊκή 1984-Επιθετικός Χρήστος Γροµητσάρης (δανεικός) Ατρόµτηος 1991-Αµυντικός Θανάσης Τσιπλάκης (δανεικός) Ατρόµητος 1989-Αµυντικός Γιάννης Τζανετέας Μεσσηνιακός 1992-Μέσος Κώστας Μπάλας (δανεικός) Καλλιθέα 1990-Μέσος Θοδωρής Σανταµούρης Κεραυνός Γλυφάδας 1989Μέσος Φίλιππος Μαρζάβας προωθήθηκε 1993-Αµυντικός Ηλίας Κονδύλης προωθήθηκε 1992-Τερµατοφύλακας ΕΦΥΓΑΝ: Αρχοντάκης, Ιορδανίδης, Κακλαµάνος, Καραγιάννης, Κούρος, Μπούµπας, Χατζηγιαννακός, Στάικος, Κουµπαρούλης, Μάµαλος, Κατράνας, Βασιλάκος, Ρετζής, Μπαρµπούδης, Χατζηδάκης, Θέος, Παπακωνσταντίνου.

ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ ΗΡΘΑΝ Παναγιώτης Μπούµπας Αγία Παρασκευή 1980-Μέσος ∆ηµήτρης Πατσιαβούρας Κόρινθος 1983-Μέσος Κώστας Ρούσσης Αίας Ταύρου 1982Επιθετικός Παναγιώτης Βλάχος Κοζάνη 1990-Αµυντικός Τρύφων Κρουσταλλέλης ∆ιαγόρας 1990-Αµυντικός Κώστας Βασιλείου Καµατερό 1991-Αµυντικός Θανάσης Τσούκαλος Ακαδηµίες Λαµίας 1990-Αµυντικός Μιχάλης Κορώνης Πανσταυριακός 1991-Μέσος Αργύρης Σάµιος Ολυµπιακός Χερσονήσου 1990-Μέσος Αυγερινός Κατράνας Αγία Παρασκευή 1988-Αµυντικός Αλέξης Ταχµαζίδης (δανεικός) Παναθηναϊκός 1992-Επιθετικός Θανάσης Κατσούλης Παναιγιάλειος 1990-Τερµατοφύλακας ∆ηµήτρης Μπούκας Κεραυνός Κερατέας 1985-Αµυντικός ∆ηµήτρης Καραδέµητρος Ατσαλένιος 1983-Μέσος Σταύρος Αλµπάνης Ερασιτέχνες Ξάνθης 1993-Μέσος ΕΦΥΓΑΝ: Σιδεράκης, Μαυρογιαννάκης, Μπλιάµπλας (δαν. Αθηναϊκός), Αργυρός, Τζίτζης (δαν. Αθηναϊκός), Καραδήµος, Φακίνος, Λύγκος, Σουλελές, Αρναρέλλης (δαν. Αθηναϊκός), Μυτιληναίος (δαν. Νέα Ιωνία), Ατµατζίδης (δαν. Νέα Ιωνία), Μακρίδης (δαν. Καλλονή), Μαντζώρος, Ελευθεριάδης.

Οι µεταγραφές Τ

ο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής – καλώς εχόντων των πραγµάτων – αρχίζει την προσεχή Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου. Φέτος η Ηλεία έχει την τιµή, µετά από τρία … άνυδρα χρόνια, να διαθέτει οµάδα στην τρίτη σε σηµασία κατηγορία

της χώρας µας. Τον Πανηλειακό. Που όλοι ελπίζουµε όχι µόνο να στεριώσει σε αυτή την κατηγορία, αλλά να πάει ακόµη πιο ψηλά. Σήµερα λοιπόν σας παρουσιάζουµε όλες τις κινήσεις των οµάδων

ΑΙΑΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΗΡΘΑΝ Χρήστος Αντωνίου Ολυµπιακός Λουτρακίου 1987-Αµυντικός Χρήστος ∆ουρούκης Χαϊδάρι 1987Μέσος Αλέξανδρος Πολύζος Θρασύβουλος 1991-Μέσος Γιάννης ∆εληγιάννης ΑΕ Μενιδίου 1990-Μέσος Ηλίας Μητσέας Απόλλων Καλαµάτας 1989-Επιθετικός Αντώνης Χαντούρης Θρασύβουλος 1988-Μέσος Γιώργος Θέος Αγία Παρασκευή 1991-Επιθετικός Σταύρος Μοντεσάτος Παναργειακός 1984-Μέσος Οθωνας Τερλελής (δανεικός) Εθνικός 1988-Αµυντικός Γιώργος Πονηρός Παναιτωλικός 1987-Τερµατοφύλακας Θοδωρής Μακρόπουλος (δανεικός) Εθνικός 1989-Αµυντικός Γιάννης Λίτσης (δανεικός) Εθνικός 1988-Αµυντικός Ντέιβιντ Νεστσιορ 1988-Επιθετικός Βιγλάκης (Άνοιξη) Γκόρος (Καλαµάκι) Πιρσιµιτζής (Προοδευτική) ΕΦΥΓΑΝ: Βουτσινάς, Αδαµόπουλος, Κένεντι, Βατίστας, Μήτσης, Μιρτσέτα, Ταβλαδωράκης, Πιτσιόλο, Μπιάνκι, Πάεζ, Στεφανής.

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ ΗΡΘΑΝ Νίκος Σπίνουλας Βολίδα Αχιλλείων 1991Αµυντικός ∆ηµήτρης Κουτσοδήµος Παναργειακός 1987-Μέσος Παναγιώτης Νάκας Πόρος 1984-Μέσος Μιχάλης Αγγος Τράχωνες 1990-Επιθετικός Αλέξης Κοταρέλλας Ηρακλής Ψαχνών 1988-Μέσος Μανόλης Λύγκος Απόλλων Σµύρνης 1984-Επιθετικός Ισµαήλ Αληµπάς Εθνικός 1985-Μέσος Πέτρος Γανωτής Ερασιτέχνες Παναθηναϊκού 1991-Αµυντικός Στάθης Πανακούλιας Σαρωνικός Αίγινας 1987-Μέσος Κώστας Λέντας Ατρόµητος Σπερχειάδας 1987-Τερµατοφύλακας Καπαστανάκης (Πέρα Κλουµπ) Καραπαναγιώτης (Πανελευσινιακός) Κουβίδης (Πανελευσινιακός) Σωπιάδης (Πάµισος) Πούρνος (Νέοι ΑΕΚ 1993-Μέσος) Ζαγκλής (Αγιος ∆ηµήτριος) Ελευθερίου (Ερασ. Ιωνικού) ΕΦΥΓΑΝ: Σπυρόπουλος, Μποταϊτης, Χαλιµούρδας, Ξύδης, Παλιγγίνης, Χουστουλάκης, Πανταζόπουλος, Αγγελόπουλος, Βλάχος, Γκουντελίτσας, Μπελεγρίνης, Μπραντάν, Μαρουλής, Σταχόβιακ, Προβίδας.

ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ ΗΡΘΑΝ Θανάσης Ρεπετσάς Πλατανιάς 1983-Αµυντικός ∆ηµήτρης Ζουλιώτης Κόρινθος 1984-Μέσος Γιώργος Παπαϊωάννου Κόρινθος 1985-Αµυντικός Κώστας Καλλιµάνης Ρόδος 1976-Αµυντικός Αναστάσιος Μάτσος Ζάκυνθος 1982-Μέσος Αχιλλέας Ποζίδης Πόντιοι Βέροιας 1984-Αµυντικός Βαγγέλης Ντελέκος Λουκίσσια 1989-Μέσος Νίκος Τριανταφυλλάκης Θήβα 1983-Μέσος Αριστείδης Ξευγένης Ναυπακτιακός Αστέρας 1981-Επιθετικός

του νοτίου οµίλου, δηλαδή του Πανηλειακού και των αντιπάλων του, για να διαπιστώσετε και εσείς, ότι το πρωτάθληµα της περιόδου 2010-11, θα είναι αρκετά συναρπαστικό.

ΑΟ ΧΑΝΙΩΝ ΗΡΘΑΝ Γιώργος Ανδρεάδης Μακεδονικός Μέσος-1976 Βενιζέλος Ανυφαντάκης Ατσαλένιος 1983-Αµυντικός Γιώργος Αντωνόπουλος Βύζας Μεγάρων 1981-Μέσος Γιάννης ∆ρακάκης Σπάθα 1991-Επιθετικός Αντώνης Μενεξές Λεβαδειακός 1989-Μέσος Νίκος Μποτωνάκης Ακρίτας 1989-Αµυντικός Νίκος Μποχώνης Γιούχτας 1987-Αµυντικός Παναγιώτης Νικηταράς Ρόδος 1991-Μέσος Βασίλης Πλουσής Ρούβας 1986-Μέσος Αντώνης Συροκάκης Σπάθα 1984-Τερµατοφύλακας Γιώργος Τριχιάς Ρόδος 1979-Επιθετικός Σωτήρης Τσάτσος Εθνικός Αστέρας 1978-Μέσος Γεννάδειος Τσιτλακίδης Αναγέννηση Ιεράπετρας 1981Μέσος Στέλιος Χωραφάκης ΑΟ∆Α 1993-Τερµατοφύλακας ΕΦΥΓΑΝ: Γεωργοπάλης, Αργυράκης, Αντιασβίλι, Σωτήρογλου, Παπιδάκης, Πετράκης, Λέτρος, Παπανικολάου, Ξεκουκουλωτάκης, Ράπτης.

ΒΥΖΑΣ ΜΕΓΑΡΩΝ ΗΡΘΑΝ Λαοκράτης Μπαγδάτογλου Ευκλείδης Μεγάρων 1992-Μέσος Νικόλαος Μουστάκης Νέα Ιωνία 1990-Αµυντικός Εµµανουήλ Ροβίθης Ολυµπιακό Χερσονήσου 1992-Αµυντικός ∆ηµήτριος Σταµατέας Νέοι ΑΕΚ 1992- Μέσος Φώτιος Κυριακίδης Φρέναρο 2000 1991-Επιθετικός Μιχαήλ Παγώνης Απσρόπυργος 1985-Επιθετικός Γεώργιος Μπελεγρίνης Απρόπυργος 1984-Αµυντικός Νικόλαος Νταντάµης ΓΑΣ Σβορώνος 1985-Μέσος Σεραφείµ Μωυσίδης Νίκη Βόλου 1990-Επιθετικός Ηλίας ∆ήµου Αιγάλεω 1990-Μέσος Αντώνιος Λυκούρης Αιολικός Μυτιλήνης 1986-Τερµατοφύλακας Ανδρέας Γεωργακόπουλος Φωστήρας 1990-Μέσος Κώστας Βάσος Νέα Ιωνία 1990-Μέσος ΕΦΥΓΑΝ: ∆ιαµάντης, Ιντζόγλου, Χωραβάτης, Αντονόπουλος, Παπαευθυµίου, Μιχελής, Κολιάκης, Καφαντάρης, Λισγάρας, Μαρής, Τζανετάκος, Λάγιος, Στρατάκης, Τσατσαρώνης.

Παπαδόπουλος (Ολυµπιακός Λαυρίου) Αµπού Ελ Ελά (Θήβα) Τζαµίχας (Πολιτικά) Μπαλαµπάνης (Ναυπακτιακός Αστέρας) Σολογιάννης (AO Χαλκίδα) Τσαβαλάς (ΑΕ Ληλαντίου) Σκριβάνος (Ενωση ∆ιρφύων) ΕΦΥΓΑΝ: Κύρου, Κουρούπης, Κοταρέλλας, Σπανός, Μπρης, Σφυρόπουλος, Αρναρής, Ράζος, Σπέης Γ., Σπέης Π., Κωνσταντάγκας (δαν. Αρτάκη), Γιαννούτσος, Λουκάς, Σιδηρόπουλος, Μαρινάκης, Βαρούχας, Αντωνίου, Γκάβαλης.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

του καλοκαιριού ΗΡΘΑΝ Χρήστος Παλιγγίνης Ασπρόπυργος 1986-Τερµατοφύλακας Θανάσης Γεωργακόπουλος Κερατσίνι 1990-Αµυντικός Νίκος Λαζουρας (δανεικός) Πανιώνιος 1991-Αµυντικός Γιώργος ∆ιαµαντής Παναιγιάλειος 1979-Αµυντικός Στέλιος Ανδρίκος Ολυµπιακός Βόλου 1990-Αµυντικός ∆ηµήτρης Αλεξιάδης Αήττητος Σπάτων 1990-Αµυντικός Παναγιώτης Κατεργάρης Ζαβλάνι 1992-Αµυντικός Νίκος Κλιτσάκης ΑΕΛ Καλλονής 1990-Αµυντικός Σταύρος Αµανατίδης Αγιος ∆ηµήτριος 1985-Μέσος Παναγιώτης Γιαξής Κιλκισιακός 1990-Επιθετικός Μανόλης Νταϊφώτης Καλαµάτα 1987-Αµυντικός Γιώργος Καλλιπολίτης Παναιγιάλειος 1984-Μέσος Ηλίας ∆ιαµάντης Βύζας Μεγάρων 1986-Τερµατοφύλακας Θανάσης Τριανταφύλλου ΠΑΟ Ρουφ 1986-Αµυντικός Μάριος Μαυρουδής Νίκη Βόλου 1988-Επιθετικός Χρήστος Μανιάτης Πανιώνιος 1991-Αµυντικός Γιώργος Κίτος Αγιος ∆ηµήτριος 1990-Επιθετικός Στέλιος Κοξαράκης Νέοι Παναθηναϊκού 1992-Επιθετικός ΕΦΥΓΑΝ: Κάρσος, Ντουγέρογλου, Αποστολίδης, Λαµπέρσκι, Ζαχαριάς, Νικολόπουλος, Πρίφτης, Παππάς, Μπούκας, Χριστοφυλέας, Γκεµίσης, Καλογέρης, Λυκούδης, Παπασωτηρίου, ∆ηµητρίου, Πούλος, Ντε Σόουζα, Αλεξαδρόπουλος, Γεωργίου, Μπάτρης, Κατσίκης, Ντε Λέρνο, Βελετάκος, Τσουκάλης.

ΗΡΘΑΝ Ευγένιος Κίτσας Ολυµπιακός Χερσόνησου 1982-Επιθετικός Μηνάς Τζανής Ατσαλένιος 1984-Αµυντικός Κώστας Αργέντης Ατσαλένιος 1980Επιθετικός Χουάν Μανουέλ Όρτα Πανθραικός 1988-Μέσος Ορέστι Μπάτζιο Νέα Ιωνία 1990-Μέσος Κώστας Βλαχάκης Αρης Σπάθας 1990-Μέσος Λεωνίδας Ευφραιµίδης Πανθρακικός 1989-Μέσος Στέλιος Μπαξεβάνης Αστέρας Ρεθύµνου 1989-Επιθετικός Στέλιος Παντελακάκης Σπάθα 1987-Αµυντικός ∆ιονύσης Σωτηρόπουλος ∆άφνη Ανδραβίδας 1984-Μέσος Βασίλης Αθανασιάδης Κόρινθος 1989-Αµυντικός Κώστας Ρούκας Μαραθώνας Καλαµαριάς 1989-Αµυντικός Πέτρος Νικηφόρος Τσοντάκης Κρ. Αστέρας 1988-Μέσος Βασίλης Παπαδηµητρίου Αγιοι Ανάργυροι 1989-Αµυντικός Μαουρίτσιο Λούκεζ ΕΦΥΓΑΝ: Τσαγκαράκης, Γύπαρης, Μπόλος, Πάγκαλος, Παραστατίδης, Χαρατσής, ∆ράκος, Ρεπετσάς, Γκολέµης, Τραυλός, Καρακίτσος, Ζουτάουτας

ΠΑΟ ΡΟΥΦ ΗΡΘΑΝ Βασίλης Βουτσινάς Αίας Σαλαµίνας 1980- Τερµατοφύλακας Αλέξανδρος Μπίνας Αθηναϊκός 1990-Αµυντικός Γιώργος Κωνσταντόπουλος Αιγάλεω 1989-Αµυντικός Αναστάσιος Λύτρας (προωθήθηκε) 1991Αµυντικός Ισίδωρος Χαλιµούρδας Ασπρόπυργος 1975Μέσος ∆ηµήτρης Καφές Νίκη Αγκαθιάς 1980Μέσος Γιάννης Κακκάβας (δανεικός) Ατρόµητος 1991-Μέσος Φώτης Σουλελές (δανεικός) Ατρόµητος

ΗΡΘΑΝ Αντρέας Αρχοντάκης Αγία Παρασκευή 1982-Τερµατοφύλακας Σπύρος Παππάς Τηλυκράτης Λ. 1988Αµυντικός Παρασκευάς Σπυρόπουλος Ασπρόπυργος 1978-Αµυντικός Ανδρέας Μαντάς Παναιγιάλειος 1988-Αµυντικός ∆ιονύσης Γιαννούλης (δανεικός) Αστέρας Τρίπολη 1990-Αµυντικός Γιώργος Στυλιανίδης Αστέρια Λουτρακίου 1994-Αµυντικός Γιάννης Σεντεµεντές Αστέρας Τρίπολης 1992-Αµυντικός Αργύρης Αράπογλου (δανεικός) Πανιώνιος 1990-Μέσος Γιώργος Ιακωβάκης Ολυµπιακός Βόλου 1985-Μέσος Φάνης Ζάρκος Πέλοπας Κιάτου 1991-Μέσος Παναγιώτης Παπαευθυµίου Βύζας Μεγάρων 1985Μέσος Σταύρος Νικολάου Αχιλλέας Κάτω Αχα. 1990-Μέσος Νίκος Ντοµάς Παναγιάλειος 1985-Μέσος Παναγιώτης Μαλαχάτης Κύψελος 1994-Μέσος Γιάννης Μαρούδας Κύψελος 1992-Επιθετικός . Τάσος Παυλίδης Αιγάλεω 1985-Επιθετικός Μιχάλης Καφαντάρης Βύζας Μεγάρων 1985-Επιθετικός Παναγιώτης ∆ρούλιας Παναργειακός 1987-Αµυντικός ΕΦΥΓΑΝ: Ρεκλίτης, Νικολόπουλος, Ντζιµάνης, ∆ούκας, Σιώκος, Ζουλιώτης, Αντρέεφ, Νταµιάνο, Νταϊφώτης, Αδαµόπουλος

ΡΟ∆ΟΣ

ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ

ΗΡΘΑΝ Κεφαλούκος (Α,26,Ιωνικός), Λιόλιος (Α,19,Νέοι ΠΑΟ), Μαραγκουδάκης (Ε,28,ΠΑΟ Ρουφ), Γήττας (Μ,31,Ηλιούπολη), Τοπάλης (Μ,26,Κιλκισιακός), Μανίκας (Ε,30,Παναιτωλικός), Σκαρλάτος (Μ,26,Καλαµάτα), Τσιφλίδης (Μ,21,Απόλλων Καλ.), Σερέτης (Μ,24,Αναγέννηση ∆ράµας), Ανωγειανάκης (Μ,21, δαν. Εγροτέλης), Μύρος (δαν. Εργοτέλης), Καραγιαννίδης (∆όξα Κρανούλας), Ντάλας (Μ,20,Κορωπί), Καραπαθάκης (Μ,18,ερ. Ρόδου), Σώτας (Α,19,ερ. Ρόδου), Παπαδόπουλος (ερ. Ρόδου), Γκέσιος (Ε,22,Βέροια), Κραβαρίτης (Τ,23,Θρασύβουλος), Σουµουλίδης (Τ,28,Πυρσός Γρεβ.) ΕΦΥΓΑΝ: Μουτζούρης, Ράπτης, Παπιδάκης, Γεωργοπάλης, Ξεκουκουλωτάκης, Λέτρος, Παπαδάκης, Μπαλωµενάκης, Πετράκης, Αντιασβίλι, Σωτήρογλου, Μαυριγιαννάκης, Παπανικολάου

1990-Επιθετικός Γιάννης Τύρπος Φωστήρα 1984Μέσος Χρήστος Ξενιτόπουλος Ελλάς Ποντίων 1990-Μέσος Μιχάλης Ξεκουκουλωτάκης ΑΟ Χανιά 1987- Μέσος Γιώργος Ντελέρνο Κεραυνός Κερατέας 1988-Αµυντικός ΕΦΥΓΑΝ: Ζάγιατς, Τριανταφυλλίδης, Τριανταφύλλου, Κουµπούλης, Τσιπλάκης, Ηλιόπουλος, Παπαοικονόµου, Εντσό, Μανδύλης, Καλογερής, Φίπε, Σαλάκου (δαν. Κορωπί), Σταυρακάκης, Κυριακίδης, Μαστραντώνης, Μαραγκουδάκης, Ντεκίδης, Γκολεµπιέφσκι, Τουρνάς, Μπουρίκας, Βλαστέλλης, Μουστάκης (δαν. Αστέρας Μαγούλας), Αθανασόπουλος, Κοντοπίδης, Κουνάδης.

•Το πάρε-δώσε των οµάδων ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

19

ΗΡΘΑΝ Αθανάσιος Χάχαλης Αχαϊκή 1989-Τερµατοφύλακας Γιάννης Αποστολίδης Μακεδονικός 1989-Μέσος Βασίλης Γενιτσαρίδης Ατσαλένιος 1983-Αµυντικός Παναγιώτης Κορδονούρης Εργοτέλης 1975-Αµυντικός Μιχάλης Γαλακτερός ∆όξα ∆ράµας 1988-Μέσος Κυριάκος ∆αµιανίδης Αναγέννηση Επανοµής 1989-Επιθετικός Ιωάννης Κοιλιάρας Εργοτέλης 1989- Αµυντικός Λουτσιάνο Ντε Σόουζα Ξάνθη 1972-Μέσος Χρήστος Στάµος Νίκη Βόλου 1990-Μέσος Ντέϊβιντ Τόµαζιτς Μάριµπορ 1989-Μέσος Γιάννης Χρυσάφης Τρίκαλα 1981-Μέσος Σταύρος ∆ηµογιάννης Πόρτο Ράφτη 1993-Μέσος Χρήστος Καραγιάννης Βέροια 1983-Επιθετικός Αθανάσιος Ντίνας Ζάκυνθος 1989-Μέσος ΕΦΥΓΑΝ: Καλοµοίρης, Καραγεωργόπουλος, Μαλλιάκας, Λίτσος, Βαλλιάνος, Κοζανίδης, Παπαποστόλου, Ρόµαντσουκ, Λάµεσιτς, Παναγιωτόπουλος, Γερασιµόπουλος, Τζιβίλογλου, Πετρόπουλος, Προβατίδης.

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ ΗΡΘΑΝ Απόστολος Ανδρούτσος Καλλιθέα 1989-Τερµατοφύλακας ∆ηµήτρης Μούζος 1991-Τερµατοφύλακας Βασίλης Χρόνης 1991-Τερµατοφύλακας Γιάννης Γκοτσούλιας ∆ιαγόρας Βραχνείκων 1990-Μέσος Στέλιος Κοζανίδης Παναχαϊκή 1973-Μέσος Θοδωρής Λίτσος Παναχαϊκή 1984-Αµυντικός Νικήτας Μαλλιάκας Παναχαϊκή 1978-Αµυντικός Χάρης Ραµπαβίλας Ζαβλάνι 1990-Μέσος Θανάσης Στάικος Αγία Παρασκευή 1980-Επιθετικός Λευτέρης Τρούλλης Εθνικός Φιλιππιάδας 1977-Μέσος Κώστας Παπουτσής Καλαµάτα 1979-Αµυντικός Παναγιώτης ∆ηµητρίου 1990-Μέσος Κώστας Πελέκης Ρόδος 1979-Μέσος Νίκος Τσώνης Ηλιούπολη 1985-Αµυντικός Αλέξανδρος Μπουλούµπασης Αχιλλέας Καµαρών 1990Μέσος Απόστολος Αργυρός Απόλλων Σµύρνης 1990-Αµυντικός Νίκος Κοροβέσης 1991-Αµυντικός Ηλίας Σιώκος Κοριθνος 1983-Μέσος Αντώνης Λιόσης Εθνικός Αστέρας 1983-Επιθετικός Λεωνίδας Σκαρτσίλας Καλλιθέα 1987-Αµυντικός Νίκος Ιορδανίδης Αγία Παρασκευή 1980-Επιθετικός ΕΦΥΓΑΝ: Πάβελα, Αποσκίτης, Καλιακµάνης, Κουτρουµπής, Πέτρου, Γάτσος, Ζαφειρόπουλος, Παπαδόπουλος, Νικολόπουλος, Ντόµας, Μαντάς, Πολίτης, Λαζανάς, Αγγελόπουλος, Καλλιπολίτης, ∆ιαµαντής, Κατσούλης, Παπαδιονυσίου, Χαντζής, Αχείµαστος, Μπερέτας, Μπαλτιµάς, Πάεζ, Κανελλόπουλος.

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΗΡΘΑΝ Γιώργος Καλοµοίρης Παναχαϊκή 1976-Τερµατοφύλακας Χρληστος Καλοµοίρης Αετός Ανωγείων 1987-Μέσος Γεράσιµος Αριστεινίδης Εργοτέλης 1990-Αµυντικός Πέτρος Γιακουµάκης Λίντο 1992-Μέσος Γιάννης Μυλωνάς Ξενοφών Κρεστενών 1991-Επιθετικός Ανσρέας Στρατήγης Ολυµπιακός Λιοσίων 1983-Επιθετικός Αναστάστιος Τζιράκης ΟΦΗ 1992-Αµυντικός Μανώλης Νύκταρης Μ. ΟΦΗ 1991-Αµυντι-

κός Οδυσσέας Χαρίτος Αγιος Νικόλαος 1989-Αµυντικός ∆ηµήτρης Ραπτάκης Πανθρακικός 1988-Αµυντικός Αινείας Καλογέρης Κέρκυρα 1990Μέσος ∆ηµήτρης ∆ανελάκης (προωθήθηκε) 1991-Μέσος ΕΦΥΓΑΝ: Τζανετής, Φουκαράκης, Πατελής, Καλαϊτζίδης, Ζαχαριουδάκης, Κίτσας, Σάµιος, Χάντι, Μπιχοµπέλε, Χριστοφής, Μαρής, Αποστολάκης, Κατσαµπελίδης, Πιπινίκας.


»

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

20

Πολλά τα παράπονα του Πανηλειακού για την διαιτησία στον αγώνα του κυπέλλου

4 διαιτητικά «εγκλήµατα» ζητούν εξήγηση … ΕΡΥΘΡΟΛΕΥΚΑ ΝΕΑ

Τα θέµατα του Πανηλειακού γράφει ο Χρ. Κανελλόπουλος xrkanl.1@gmail.com

• Μακρινό και κουραστικό ήταν το ταξίδι της οµάδας του Πανηλειακού, που γύρισε στον Πύργο στις 5.00 τα ξηµερώµατα της Κυριακής (Πύργος - Ηράκλεια είναι 662 χλµ)

Η ήττα αποκλεισµός από την συνέχεια του κυπέλλου Ελλάδας, από τον Μέγα Αλέξανδρο στην Ηράκλεια Σερρών, σίγουρα είναι ένα γεγονός που αφήνει µια πικρή γεύση στους παίκτες του Πανηλειακού. Και αφήνει πικρή γεύση, αφού η πρόκριση χάθηκε στην «ρωσική Φάση 1: Το πέναλτι µε το οποίο ισοφάρισε η ρουλέτα», στην διαδικασία των πέοµάδα του Μέγα Αλέξανδρου, δεν έγινε ποτέ. ναλτι. Ήταν µια απόφαση την οποία κανείς δεν ξέρει Εκεί οι παίκτες του Πανηλειακού δεν γιατί την πήρε ο διαιτητής. Αν µάλιστα αληστάθηκαν ψύχραιµοι και έχασαν και τα θεύει το γεγονός ότι έδωσε την εσχάτη των τρία πέναλτι που εκτέλεσαν, δίνοντας το ποινών µε παρέµβαση του βοηθού του, τότε δικαίωµα στους Σερραίους να πάρουν το «έγκληµα» που επιτελέστηκε είναι διπλό. το εισιτήριο για την επόµενη Φάση 2: Το γκολ του Κολόκα Κανονικό ήταν το γκολ του φάση. που ακυρώθηκε στο 83’ ήταν πενΚολόκα που ακυρώθηκε στην Αυτός όµως ο αποκλεισµός Ηράκλεια Σερρών. τακάθαρο. ∆εν υπήρχε καµία παδεν έφερε και την … καταράβαση. στροφή στην οµάδα του Πύργου. Φάση 3: ∆εν δόθηκε πέναλτι στον ΝικολόΤουναντίον. Πλέον οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους για να πουλο, σε µια φάση που ήταν η νύχτα µε την µέρα διακριθούν στο πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής, που σε σχέση µε το πέναλτι που έδωσε εις βάρος του Πανηλειακού. ξεκινάει την Κυριακή µε τον αγώνα στο Αίγιο. Φάση 4: Έπρεπε να αποβάλει µε 2η κίτρινη τον Και ο Πανηλειακός που θα είναι σοβαρός, µποπαίκτη Μαντζουράκη των γηπεδούχων και να ρεί να κάνει πολλά πράγµατα στο φετινό πρωτάδώσει το αριθµητικό πλεονέκτηµα στον Πανηλειθληµα. Πάρα πολλά. ακό, σε µια κρίσιµη καµπή του αγώνα. Όπως και να έχει πάντως, ό,τι έγινε – έγινε και Για την διαιτησία δεν θέλουµε να γράφουµε όσο και αν υπάρχει πικρία στον Πανηλειακό από πολλά πράγµατα. Άλλωστε ό,τι και να γράψεις ή τις αποφάσεις της διαιτησίας, το τελικό αποτέλενα πεις, δεν ιδρώνει το … αυτί των υπευθύνων. Απλά αξίζει να γράψουµε, ότι τουλάχιστον σε 4 σµα δεν µπορεί να αλλάξει. Απλά ας ελπίσουµε στο πρωτάθληµα της Γ’ φάσεις, ο διαιτητής αδίκησε τον Πανηλειακό και Εθνικής να µην βρει µπροστά του ο Πανηλειακός ουσιαστικά αλλοίωσε το τελικό αποτέλεσµα. παρόµοια διαιτησία.

• Η ώρα του αγώνα πρωταθλήµατος στο Αίγιο την Κυριακή δεν έχει καθοριστεί ακόµα, αυτό θα γίνει ∆ευτέρα ή Τρίτη. • Παίζεται η συµµετοχή του Τσουλάκου στον αγώνα µε τον Παναιγιάλειο. Η κατάσταση του παίκτη θα εκτιµηθεί µέσα από τις προπονήσεις της εβδοµάδας. Σίγουροι απόντες θα είναι οι Κοτσώνης και Θεοδωρακόπουλος.

* Ακυρώθηκε κανονικό γκολ του Κολόκα, δόθηκε ανύπαρκτο πέναλτι στον Μέγα Αλέξανδρο (από το οποίο ήρθε η ισοφάριση), δεν δόθηκε πέναλτι στον Νικολόπουλο και δεν αποβλήθηκε παίκτης των γηπεδούχων * Ο αποκλεισµός αφήνει µια πικρή γεύση, αλλά η οµάδα κοιτά πλέον το πρωτάθληµα της Γ’ Εθνικής

Σήµερα η Εκδήλωση του Πανηλειακού * Στις 8.45µ.µ. στο δηµαρχείο του Πύργου Σήµερα ∆ευτέρα, στο ∆ηµαρχείο Πύργου και ώρα 8.45 µµ. (µετά τη λήξη δηλαδή και του αγώνα Σούπερ Καπ Ηλείας) θα πραγµατοποιηθεί η εκδήλωση που ετοιµάζει το ΤΑΠ Πανηλειακός, ενόψει της έναρξης πρωταθλήµατος. Σε αυτήν, θα γίνει η παρουσίαση των τριών κύριων χορηγών του σωµατείου (στη φανέλα) για τη νέα σεζόν, καθώς και των νέων παικτών που αποκτήθηκαν στη µεταγραφική περίοδο, ενώ στα πλαίσια της ίδιας εκδήλωσης θα παρουσιαστεί και η νέα φανέλα του Πανηλειακού, µε την υπογραφή της Puma. * Από το ∆.Σ. του ΤΑΠ Πανηλειακός απευθύνεται δηµόσια ανοιχτή πρόσκληση για να παρευρεθούν: - Στο Νοµάρχη Ηλείας και τα µέλη του Νοµαρχιακού Συµβουλίου - Στο ∆ήµαρχο Πύργου και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου - Στους ∆ηµάρχους και τα µέλη των ∆ηµοτικών Συµβουλίων του νέου διευρυµένου ∆ήµου Πύργου - Στα µέλη του ∆.Σ. της Ε.Π.Σ. Ηλείας - Στα µέλη της Ε.∆./ ΕΠΣΗ - Στους προέδρους όλων των ποδοσφαιρικών οµάδων του Νοµού Ηλείας - Στο ∆.Σ. του Συνδέσµου ∆ιαιτητών Ηλείας - Στο ∆.Σ. του Συνδέσµου Προπονητών Ηλείας - Στους εκπροσώπους του Τύπου - Επίσης καλούνται να παρευρεθούν όλοι οι χορηγοί του σωµατείου για τη νέα σεζόν. Καθώς και όσοι φίλοι της οµάδας επιθυµούν. * Μετά το τέλος της εκδήλωσης θα παρατεθεί σε όλους δείπνο στο εστιατόριο “ΑΙΓΛΗ”.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

21

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Έτοιµος και για τον τρίτο τίτλο Του Γιάννη Μουρούτη

Τ

ον ΠΑΟ Βάρδας αντιµετωπίζει σήµερα στις 7 µ.µ ο Αστέρας Αµαλιάδας για τον θεσµό του Σούπερ Κάπ Ηλείας. Οι «βυσσινί» µετά την πρώτη θέση στην Α1 Κατηγορία, την κατάκτηση του κυπέλλου Ηλείας, θα επιδιώξουν να κατακτήσουν τον τρίτο τίτλο µέσα στην χρονιά που διανύουµε. Για το σηµερινό µατς υπολογίζονται όλοι οι παίκτες, εκτός από τον στρατευµένο Καµαρινό, ενώ σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα έχουµε ίσως την πιο πλήρη εντεκάδα του Αστέρα. Ο Θοδωρής Ανδριόπουλος, πάντως τόνισε στους παίκτες του και στην χθεσινή πρωινή προπόνηση ότι το µατς δεν είναι καθόλου εύκολο και ότι η Βάρδα διαθέτει παίκτες µε εµπειρία και ικανότητα και θεωρείται από τα φαβορί της Α1 Κατηγορίας για την άνοδο.

∆εν τελείωσαν οι µεταγραφές…

Για την κλήρωση του 6ου οµίλου και το πρόγραµµα αγώνων του Αστέρα, αναφερθήκαµε στο χθεσινό µας ρεπορτάζ, αλλά αν θέλαµε να προσθέσουµε κάτι σε σχέση µε την σειρά των παιχνιδιών, µπορούµε να τονίσουµε ότι οι «βυσσινί» στον πρώτο γύρο έχουν σηµαντικά µατς στην έδρα τους και αρκετά από

Οι «βυσσινί» στοχεύουν σήµερα στην κατάκτηση του Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟ Βάρδας στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου

αυτά µπορούν να θεωρηθούν και καθοριστικά για το ταµείο…στη λήξη του πρωταθλήµατος. Βέβαια, όλα τα µατς είναι δύσκολα και θέλουν σοβαρότητα, αλλά επαναλαµβάνουµε υπάρχουν παιχνίδια στην Αµαλιάδα στο πρώτο µισό του πρωταθλήµατος, που θεωρούνται «κλειδιά». Ορισµένα από αυτά είναι µε τον Μεσσηνιακό, την Σπάρτη και τον Ατρόµητο Λάππα. Τέλος εκείνο που πρέπει να τονίσουµε είναι ότι ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι µεταγραφές στον Αστέρα και είναι χαρακτηριστική η δήλωση της προέδρου της οµάδας Ρούλας Γκουβίτσα που ανέφερε λίγο µετά την προχθεσινή κλήρωση µεταξύ άλλων: « Μεταγραφικά ακόµη δεν έχουν ολοκληρωθεί οι κινήσεις µας.

Ο Αστέρας Αµαλιάδας θέλει σήµερα να κατακτήσει και το Σούπερ Καπ κόντρα στον ΠΑΟ Βάρδας

Έχουµε σίγουρα ένα εξαιρετικό έµψυχο υλικό και ένα πολύ ικανό τεχνικό τιµ, αλλά αν προκύψει κάτι καλό, στο υπόλοιπο της τωρινής µετα-

γραφικής περιόδου(µε τους ελεύθερους παίκτες) και κριθεί σκόπιµο, θα γίνει και άλλη µια προσθήκη.»

∆’Εθνική-Παραλειπόµενα από την κλήρωση

Οκτώ οµάδες από τον 6ο όµιλο υποβιβάζονται

Σ

την προχθεσινή κλήρωση των οµίλων 5, 6, 7, 8 και 9, άπαντες περίµεναν µε ενδιαφέρον να ακούσουν το τι θα ισχύει ακριβώς σχετικά µε τον αριθµό των υποβιβασθέντων σωµατείων από κάθε όµιλο, δεδοµένης της απόφασης της ΕΠΟ σχετικά µε το ότι το πρωτάθληµα της ∆‘ Εθνικής για τη σεζόν 2011-12 θα διεξαχθεί µε τη συµµετοχή 140 συλλόγων, όπως έχουµε αναφέρει και σε προηγούµενα ρεπορτάζ. Οπως γνωστοποίησε και επίσηµα ο πρόεδρος της Επιτροπής Πρωταθλήµατος Γιώργος Σαρρής, σε κάθε όµιλο θα παραµένουν οκτώ οµάδες. ∆ηλαδή αυτές που θα καταλαµβάνουν τις θέσεις 2-9 (η 1η θέση οδηγεί στην άνοδο στη Football League 2). Οποια οµάδα τερµατίζει από τη 10η θέση και κάτω θα υποβιβάζεται στο τοπικό πρωτάθληµα. Ενώ ειδικά για τον 6ο Όµιλο που έχει 17 οµάδες οριστικοποιήθηκε ότι υποβιβάζονται οι οκτώ τελευταίες οµάδες.

Σκέψεις για το οικονοµικό Ο Αστέρας Αµαλιάδας του Νίκου ∆αβουρλή θα φιλοξενηθεί(8η αγωνιστική) από τον Εθνικό Σαγείκων του Γιώργου Λαγού στον πρώτο γύρο του πρωταθλήµατος

Από εκεί και πέρα, το οικονοµικό θέµα απασχολεί και την Επιτροπή του Πρωταθλήµατος της Κατηγορίας, µε τον πρόεδρο Γιώργο Σαρρή να επι-

σηµαίνει κατά τη διάρκεια της κλήρωσης των οµίλων 5 έως 9 στο «Golf» της Γλυφάδας τους τρόπους µε τους οποίους γίνεται προσπάθεια να παρασχεθεί βοήθεια - στο µέτρο του δυνατού - στους συλλόγους. Οι τρόποι αυτοί έχουν να κάνουν µε την παροχή επιχορηγήσεων µε τη µορφή κινήτρου, τη µείωση των εξόδων της διαιτησίας, αλλά και την κάλυψη των µετακινήσεων στις νησιωτικές οµάδες. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αποκάλυψε κατά τη διάρκεια της κλήρωσης ο Γιώργος Σαρρής εξετάζεται από τη νοµική υπηρεσία της ΕΠΟ η πιθανότητα να µοιράζεται το 50% των εσόδων της οµοσπονδίας από τα πρόστιµα για τα επεισόδια και τις κάρτες στις οµάδες που δεν παράγουν βία. Μέχρι και πέρυσι, θυµίζουµε, πως δύο οµάδες από κάθε όµιλο έπαιρναν το πριµ ήθους ύψους 20.000 ευρώ (για όλες µαζί), αλλά φέτος υπάρχει η σκέψη τόσο για αύξηση του ποσού, όπως προαναφέραµε, όσο και για αύξηση των οµάδων που θα το µοιράζονται. Απαραίτητη προϋπόθεση επαναλαµβάνουµε πως αποτελεί η µη παραγωγή φαινοµένων βίας. Το 2ο µέτρο οικονοµικής διευκόλυνσης των συλλόγων έχει να κάνει µε τα έξοδα διαιτησίας. Πλέον, όπως

αναγράφεται και στην προκήρυξη, µπορεί να οριστεί σε παιχνίδι π.χ. του 5ου οµίλου διαιτητής από τον συγκεκριµένο όµιλο (από γειτονική Ενωση βεβαίως και όχι από αυτές των διαγωνιζόµενων οµάδων). Με αυτόν τον τρόπο τα έξοδα διαιτησίας (αλλά και του παρατηρητή) που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούσαν και τα 1.000 ευρώ για έναν αγώνα, µειώνονται αισθητά. Για να συµβεί, ωστόσο, το παραπάνω ΕΠΟ και Επιτροπή Πρωταθλήµατος έθεσαν ως απαραίτητη προϋπόθεση την -πριν από κάθε αγώνα- έγγραφη συναίνεση και των δύο διαγωνιζόµενων σωµατείων σχετικά µε την αποδοχή ορισµού διαιτητή από γειτονική Ενωση. Τέλος, η ΕΠΟ αποφάσισε από φέτος να καλύπτει τρεις µετακινήσεις των οµάδων του Αιγαίου και του Ιονίου (από δύο και καµία που κάλυπτε µέχρι πέρυσι αντίστοιχα), βοηθώντας τους νησιωτικούς συλλόγους να µειώσουν αισθητά τα υπέρογκα έξοδά τους λόγω των µετακινήσεων. Επίσης, αν και ήταν γνωστό, επισηµοποιήθηκε πως το πρωτάθληµα της ∆’ Εθνικής θα ξεκινήσει στις 1819 Σεπτέµβρη, αν και οι ακριβείς ηµεροµηνίες των επόµενων αγωνιστικών θα γνωστοποιηθούν το αµέσως προσεχές διάστηµα.


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Ε.Π.Σ. ΗΛΕΙΑΣ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ-ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ:3-1

Οι αγώνες της α φάσης του κυπέλλου

Ένα ηµίχρονο ήταν αρκετό...

Ξεκίνησε το Σαββατοκύριακο µε τους αγώνες της α’ φάσης, ο θεσµός του κυπέλλου Ηλείας. Στους αγώνες αυτούς, όπως και στην β φάση, παίρνουν µέρος οµάδες, µόνο από την Β’και Γ’Κατηγορία της Ε.Π.Σ.Η. Από την Γ’φάση και µετά, θα συµµετέχουν και οι οµάδες της ∆’Εθνικής(Αστέρας Αµαλιάδας), της Α1 και Α2 Κατηγορίας. 1η Φάση 1. Κουτσοχέρα- Αετός Αλποχωρίου 2-3 2. Αγ. Γεώργιος- Ιονικός Λυγιάς 4-1 3. Θύελλα Πύργου – ΑΕΜ(Τετάρτη 11/09/10 στη Συντριάδα) 4. Μυρσιναικός – Αετός Κέντρου 3-2 5. Θύελλα Καρδαµά- Κερ. Καλλικώµου 0-2 6. Ηρακλής Π/Β – ∆όξα Ελαιώνα 0-3 7. Απόλλων Γαστούνης – Μακρίσια(Τετάρτη 11/09/10 στη Γαστούνη) 8. Εθνικός Αµπελοκάµπου – Κεντ. Καπελέτου 4-1 9. Αλφειονίς – Εθνικός Αµαλιάδας 1-2 10. ΑΟ Ανρδρίτσαινα – ΑΕ Νέων Ζαχάρως 1-4 11. Άρης ∆ήµητρας – Άρης Λανθίου 6-0 12. Πήγασος Πρασίνου – ΑΕ Πηνείας 0-1 13. Ολυµπιακός Μυρτιάς – ∆όξα Αγ. Μαύρας 1-2 14.Κένταυρος Σώστι- Ενιπέας Λαντζοΐου 0-2 15. Ατρόµητος Καβασίλων – Θρίαµβος Πύργου 3-1 16. Απόλλων Ν. Φιγαλείας – Εθνικός Γερακίου 4-1 17. Ωλενιακός – ΑΠΟ Κουρτέση 0-3 *Ο ΑΟ Χελιδόνια πέρασε στην επόµενη φάση χωρίς αγώνα. Οι αγώνες της β’ φάσης Νικητής 7-Νικητής 12 Νικητής 10-Νικητής 3 Νικητής 6-Νικητής 5 Νικητής 11-Νικητής 9 Νικητής 17-Νικητής 1 Νικητής 8-Νικητής 13 Νικητής 4-Χελιδόνια Νικητής 2-Νικητής 16 Νικητής 15-Νικητής 14

ΠΗΓΑΣΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-Α.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ : 0-1

Στο 93’ κρίθηκε η πρόκριση! Μέτριο παιχνίδι έγινε το απόγευµα του Σαββάτου στο γήπεδο του Πρασίνου µεταξύ του «νεοφώτιστου» στη Β’ κατηγορία Πήγασου και της εµπειρότερης φυσικά Α.Ε. Πηνείας, η οποία έστω και στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση για τη β’ φάση του κυπέλλου και θα αντιµετωπίσει και πάλι εκτός έδρας το νικητή της αναµέτρησης Απόλλων ΓαστούνηςΑ.Ο.Μακρίσια που θα γίνει την ερχόµενη Τετάρτη (11/09/10). Πάντως τόσο ο Πήγασος , όσο και η Α.Ε. Πηνείας φάνηκαν ανέτοιµες, µε το µατς να έχει ελάχιστες φάσεις. Οι γηπεδούχοι ουσιαστικά απείλησαν δύο φορές µε τους Οικονοµίδη και Βεργή , ενώ οι φιλοξενούµενοι είχαν δοκάρι, πριν φτάσουν στο γκολ στο 93ο λεπτό. Τότε λοιπόν κέρδισαν κόρνερ, η µπάλα έφτασε στην περιοχή του Πήγασου και στη σύγχυση που ακολούθησε ο Χαρ.Πατσής επωφελήθηκε για να γράψει µε δυνατό σουτ το σκορ πρόκρισης (0-1)! Καλύτεροι από τον Πήγασο οι:Βεργής, Οικονοµίδης και Τ.Ασηµακόπουλος και από την Α.Ε.Πηνείας οι:Αττίκος ∆. και Ν.

Ο αρκετά ανανεωµένος και πολύ Στην επανάληψη όπως προαναφέφιλόδοξος στο νέο πρωτάθληµα της ραµε έγινε «µάχη»,για να µειώσει ο Β’ κατηγορίας (2ος όµιλος), ΑτρόµηΘρίαµβος στο 80’ µε τον Μπαξά (2τος Καβασίλων ήταν αυτός που πήρε 1), µετά από σουτ στο δοκάρι! Όµως τα Καβάσιλα ευτύχησαν σε µία αντετην πρόκριση µε σκορ 3-1 επί του Θριάµβου Πύργου, χάρις στο εντυπίθεσή τους στο 86’ µε τον Κλάδη να πωσιακό του ξεκίνηµα και την απόκάνουν το 3-1. δοση του α’ ηµιχρόνου. Γιατί στην ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Θεοδωρακόπουλος, επανάληψη οι «νεοφώτιστοι» του Κουκουζέλης, Μαράτος Α., Χαλικιάς, Θριάµβου ήταν καλύτεροι και θα Βλαχοδιονυσόπουλος Ε., Παπαδηµπορούσαν αν σκόραραν γρήγορα, µητρόπουλος, Παπαδόπουλος Α., να οδηγήσουν το µατς στην παράΣταθακόπουλος (71’ Βλαχοδιονυσόπουλος Σ.), Κλάδης, Μπίλιας, Νικοταση! Έτσι οι «κίτρινοι» των Καβασίλων θα έχουν την ευκαιρία, παίζοντας Με το «δεξί» ξεκίνησαν στο γήπεδό τους τις φετινές λόπουλος (80’ Σ.Παπαδόπουλος). τους υποχρεώσεις οι παίκτες του ιστορικού Ατροµήκαι πάλι στην έδρα τους µε τον Ενιπέα του Καβασίλων. ΘΡΙΑΜΒΟΣ: Ξένος, Κατσικερός, Λίγκας, Φραγκογιαννόπουλος, ΠλέσΛαντζοΐου, να διεκδικήσουν την πρόκριση στη Γ’ φάση του κυπέλλου. Πάντως τσιά επί αντιπάλου! Οι γηπεδούχοι προ- σας, Κωνσταντόπουλος (76’ Μπαξάς) σηµαντικό ρόλο στην απόδοση του 2ου ηγήθηκαν στο 10’ µε σουτ του Κλάδη (κο- ,Λαδάς (53’ Λειβαδίτης), Καραγκούνης (44’ ηµιχρόνου, έπαιξε και η αποβολή (κόκκινη ρυφαίος του µατς) και διπλασίασαν τα Μαστορέλης), Κωτσάκης, Σακέλλης, Κακάρτα) στο 42’ του Κουκουζέλη, για κλο- τέρµατά τους στο 15’ µε τον Μπίλια (2-0). ρακαπιλίδης.

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡ∆ΑΜΑ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ 0-2

Επικράτησε η εµπειρία… Ευκολότερα από ότι αναµενόταν επικράτησε ο έµπειρος Κεραυνός Καλλικώµου µέσα στον Καρδαµά της τοπικής Θύελλας, και προκρίθηκε στην β’ φάση όπου και πάλι θα παίξει εκτός έδρας, µε το νικητή της αναµέτρησης Ηρακλή Π/Β∆όξα Ελαιώνα. Η οµάδα του Αρη Κουτσογιαννόπουλου στηρίχτηκε κυρίως στους έµπειρους Π. ∆ηµάκη, ∆. Κηπουρό και Π. Νεοφώτιστο για να φτάσει στην πρόκριση, απέναντι στην οµάδα του Χρ. Σωτηρόπουλου που φάνηκε ακόµα ανέτοιµη, ενώ της έλειπαν και κάποιοι παίκτες. Οι φιλοξενούµενοι προηγήθηκαν στο 25’ µε τον ∆. Κηπουρό και ζευγάρωσαν τα γκολ της πρόκρισής τους στο 65’ µε υπέροχη κεφαλιά του Π. ∆ηµάκη (αποκτήθηκε φέτος από την Α.Ε. Κανουλίων).

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΚΑΛΛΙΚΩΜΟΥ: Νάνος, Νικολόπουλος, Καλογερόπουλος Ξ., Νεοφώτιστος, Μορώνης (46’ Κουλουµπουρδός), Θανάσουλας (51’ Μπόκολος), ∆ηµάκης, Καλογερόπουλος Ε., Κηπουρός, Αναστούλης, ∆ρακόπουλος (75’ Φατµίρ) Ντεµπούτο µε γκολ στον Κεραυνό Καλλικώµου έκανε ο πρώην µεσοεπιθετικός της ΑΕΚ Πύργου Π. ∆ηµάκης.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΣΩΣΤΙΟΥ –ΕΝΙΠΕΑΣ ΛΑΝΤΖΟΪΟΥ 0-2

Εύκολο πέρασµα…

ΠΗΓΑΣΟΣ: Βισβάρδης, Σπ.Χροναράκης, Λουκόπουλος, Αλεξόπουλος, Ασηµακόπουλος, Βεργής, Οικονοµίδης, Βλασσόπουλος Θ. (70’ Βλασσόπουλος Κ.), ∆ικαίος, Τσιρκινίδης, Λίµουρας (46’Κακαράκης Σπ.) Α.Ε.ΠΗΝΕΙΑΣ: Μαρτζάκλης, Σινάνος, Ζαχαρόπουλος (46’ Κούντουρας), Μπίρµπας, Αττίκος ∆., Μπακόπουλος (60’ Τσάµης), ∆αλαβούρας, Χριστόπουλος, Βλασσόπουλος, Αττίκος Ν., Πατσής.

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡ∆ΑΜΑ: Τρίχας, Θεοδωρόπουλος Χ., Αθανασόπουλος, Καλογερόπουλος (46’ Γ. Παρασκευόπουλος), Πουλής, Ι. Παρασκευόπουλος, Παναγιωτόπουλος (65’ Ανδρικόπουλος), Θεοδωρόπουλος Θ. (75’ Μαρίνος), Βλάχος, Χασαλεύρης, Γεωργόπουλος.

Νικηφόρα πέρασε από το Σώστι ο Ενιπέας Λαντζοΐου έχοντας για πρώτη φορά στην εστία του τον Κ. Πλατανίτη.

Χωρίς να συναντήσει ιδιαίτερη αντίσταση , ο Ενιπέας Λαντζοΐου επικράτησε στο γήπεδο του Σωστίου µε σκορ 2-0 του τοπικού Κένταυρου και προκρίθηκε στην β’ φάση του Κυπέλλου Ηλείας όπου και πάλι θα αντιµετωπίσει εκτός έδρας, τον Ατρόµητο Καβασίλων. Οι φιλοξενούµενοι εµπειρότεροι επέβαλαν το παιχνίδι τους και προηγήθηκαν στο 35’ µε ωραίο πλασέ του Μπουντόπουλου. Σκορ µε το οποίο ολοκληρώθηκε το α’ ηµίχρονο. Στην επανάληψη και στο 70’ ο Ενιπέας «καθάρισε» την πρόκριση µε σουτ του Γ. Τσίγκρηλα. Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν στη συνέχεια για ένα γκολ ,όµως χωρίς επιτυχία, έδειξαν καλά στοιχεία, µετά την επιστροφή τους στα γήπεδα, µετά από µια

σεζόν!

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ: Χουντάλας, Καράµπελας, Αργυρόπουλος, Ν. Σταθόπουλος, Σκουτέρης, Αλιατ, Τσάκωνας (46’ Μπουζης), Σπηλιόπουλος, ∆. Σταθόπουλος, (59’ Λουράκης), Ζωγράφος, Αργυρόπουλος Β. (74’ Βαχλιώτης).

ΕΝΙΠΕΑΣ: Πλατανίτης, Β. Τσίγκρηλας, (46’ Γκολφινόπουλος), Μπακόπουλος, Αθάνατος, Π. Μπριντζίκης, Μπουντόπουλος (52’ Χρ. Μπριντζίκης), Τζοϊτης, Σπ. Ηλιόπουλος, ∆ηµητρακόπουλος , Ν. Ηλιόπουλος (70’ Λαϊνάς), Γ. Τσίγκρηλας.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΣΧΟΛΙΑ

23 ‘Ατυχος ο Γ.Κουτσογιαννόπουλος ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Είναι βαριά η διαιτητική...

Με Βασσάρα ... Πλησιάζουν οι µέρες για το σεµινάριο διαιτησίας που διοργανώνει η Ε.∆./ΕΠΣΗ σε συνεργασία µε τον Σ.∆.Π.Η. και φυσικά τη στήριξη της διοργανώτριας. Ως γνωστόν το σεµινάριο είναι προγραµµατισµένο για την ερχόµενη Κυριακή 12 Σεπτεµβρίου και θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο Grecotel στην Κυλλήνη, ενώ τα αγωνιστικά τεστ στο στάδιο Πύργου. Σύµφωνα τώρα µε την ανακοίνωση της Ε.∆./ΕΠΣΗ, η παρουσία όλων των διαιτητών είναι υποχρεωτική, ενώ η ώρα προσέλευσης στο ξενοδοχείο έχει οριστεί η 7.30 π.µ. Ενώ η ώρα προσέλευσης στο ∆ηµ.Στ.Πύργου η 5 µ.µ. Σύµφωνα τώρα µε πληροφορίες της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ» στο σεµινάριο της Κυλλήνης αναµένεται να δώσει το παρών και ο κ.Κύρος Βασσάρας (πρόεδρος Επιτροπής Ανάπτυξης ∆ιαιτησίας), ενώ υπάρχουν πολλές πιθανότητες να βρεθεί στην Κυλλήνη και ο Αγρινιώτης πρόεδρος της ΚΕ∆/ΕΠΟ κ.Τεροβίτσας. Μιλάµε δηλ. για σεµινάριο µε ιδιαίτερο κύρος! Γ.Π.

Τα βάσανα... Πρεµιέρα είχαµε το περασµένο Σαββατοκύριακο στις διοργανώσεις της ΕΠΣΗ, µε την α’ φάση του κυπέλλου Ηλείας, και φυσικά πρεµιέρα και για τους διαιτητές, τουλάχιστον επίσηµα. Γιατί ανεπίσηµα κάποιοι έχουν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα µε τα φιλικά προετοιµασίας. Έτσι και ο Σ.∆.Π.Η., µπαίνει πλέον στα βάσανα... όπως βέβαια και η Ε.∆./ΕΠΣΗ που κάνει και τον ορισµό. Μία νέα σεζόν η οποία στο ξεκίνηµά της σχεδόν περιλαµβάνει και τις εκλογές στο Σ.∆.Π.Η. Όµως µέχρι να οριστούν οι εκλογές θα έχουµε την ευκαιρία να γράψουµε περισσότερα, αφού έως τότε θα γίνουν και οι ανάλογες ζυµώσεις. Με την ευκαιρία της πρεµιέρας να ευχηθούµε καλή σεζόν σε όλους! Γ.Π.

∆ιακρίσεις για Καζαζόπουλο

Η

µπάλα πάντα έχει και ατυχίες και µια από αυτές χτύπησε και τον Γιώργο Κουτσογιαννόπουλο του Π.Φ.Ο.Πανόπουλου στο προχθεσινό φιλικό της οµάδας του, µε τον Λευκό Αστέρα . Ο έµπειρος αµυντικός σε µια διεκδίκηση της µπάλας στο πρώτο ηµίχρονο, χτύπησε στο χέρι και δεν µπόρεσε να συνεχίσει τον αγώνα. Αποχώρησε µε αρκετούς πόνους, ο γιατρός του Π.Φ.Ο.Πανόπουλου Μιχάλης Αγγελάκος του έδωσε τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο οι επόµενες µέρες θα δείξουν πόσο θα λείψει από τα γήπεδα. Εµείς να του ευχηθούµε ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στην αγωνιστική δράση. Γ.Μ

Στις εκλογές των διαιτητών!

Ο

Αντώνης Καζαζόπουλος σηµείωσε δύο µεγάλες επιτυχίες σε αγώνες ανωµάλου δρόµου που έγιναν σε Μεσσηνία και Αρκαδία. Την περασµένη εβδοµάδα στην Αρχαία Ανδάνεια ήταν 2ος σε αγώνα 35 χιλιοµέτρων µε χρόνο 1 ώρα και 35 λεπτά. Χτες στην Τρίπολη ο αθλητής του Σάκη Καίσαρη έκανε το γύρο της Τρίπολης και τερµάτισε στον αγώνα των 10 χιλιοµέτρων σε 35 λεπτά. Ο αθλητής από το Βούναργο θα µπορούσε να πάει καλύτερα αν οι διοργανωτές είχαν σηµειώσει καλύτερα τη διαδροµή και ο Ηλείος αθλητής δεν έχανε 90’’ δευτερόλεπτα ψάχνοντας τη διαδροµή. Στον αγώνα 3ος στην κατηγορία του ήταν ο Άγγελος Νικολόπουλος, γνωστός για τη συµµετοχή του σε διεθνείς µαραθωνίους. Θ.Μ.

Υ

ποψήφιος στις νέες εκλογές που θα γίνουν πολύ σύντοµα στο Σύνδεσµο ∆ιαιτητών Ηλείας (πιθανότατα στα τέλη Σεπτέµβρη) θα είναι ο Νοµαρχιακός Σύµβουλος Ανδρέας Μαρίνος. Πρόκειται για ένα πρόσωπο µε σηµαντικότατη πορεία στο χώρο του αθλητισµού, έχει διατελέσει µε απόλυτη επιτυχία πρόεδρος του

Συνδέσµου, ενώ η παρουσία του ακόµη και στην Οµοσπονδία των διαιτητών προσέδωσε κύρος αν µη τι άλλο στην Ηλειακή διαιτησία. Ακόµη ο ίδιος δεν έχει ανακοινώσει την κάθοδό του στις εκλογές (οι οποίες κατά χρονική συγκυρία συµπίπτουν και µε τις Αυτοδιοικητικές) θεωρείται ωστόσο δεδοµένο ότι θα είναι υποψήφιος, γεγονός που ικανοποιεί τη συντριπτική πλειοψηφία των µελών του Συνδέσµου... Π.Α.


24

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Ωραία εµφάνιση

Η σκέψη της Ρούλας

Η εµφάνιση που φόρεσαν οι παίκτες του Πανηλειακού ήταν ωραιότατη, µόνο που δεν ήταν κόκκινη γιατί αυτό το χρώµα «έπαιζε» για τους γηπεδούχους και ίσως και ο Πανηλειακός την «καλή» να την φορέσει την Κυριακή, στο Αίγιο. Σήµερα ώρα 9 το βράδυ για 1η φορά τόσο επίσηµα θα παρουσιάσει φανέλα, νέους παίκτες και χορηγούς. Γιορτή θα γίνει απόψε γιατί έτσι πρέπει. Θ.Μ.

Μακάρι όλοι οι παράγοντες να είχαν το σκεπτικό της Ρούλας Γκουβίτσα και της διοίκησης του Αστέρα Αµαλιάδας. Η πρόεδρος των «βυσσινί» έκανε ό,τι µπορούσε να µην συµπίπτει το πρόγραµµα του Αστέρα µε τον Πανηλειακό, ζητώντας µέχρι και κλειδάριθµο. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε δεκτό, λόγω διαφοράς κατηγοριών. Μακάρι όλοι οι παράγοντες να είχαν την σκέψη της Ρούλας Γκουβίτσα…Θα είχε κερδίσει και η οµάδα τους και ο Πανηλειακός. Γ.Μ

T.V Τον τίµησαν και τίµησε…

∆εν αλλάζουν µυαλό

Ο Γενικός αρχηγός του Πανηλειακού κ. ∆ηµήτρης Κωσταριάς παρέδωσε µία φανέλα της οµάδας στον Καρυοφίλλη µαζί µε ένα όµορφο µπουκέτο λουλούδια. Ο Καριοφύλλης συγκινήθηκε µε όσα του µετέφερε ο Γ.Α. της αγαπηµένης του οµάδας εκ µέρους του διοικητικού συµβουλίου και έδωσε τους ειλικρινείς χαιρετισµούς του σ’ όλους τους συµπολίτες φιλάθλους, τονίζοντας ότι πάντα τους σκέφτεται…µε αγάπη. Θ.Μ.

Μας έλεγε Σερραίος που ήταν το Σάββατο στο γήπεδο του Μέγα Αλεξάνδρου Ηράκλειας ότι ο διαιτητής κ. Συµεονίδης ήταν φουλ µε τους γηπεδούχους. Ο Μακεδόνας διαιτητής δεν αδίκησε τον Πανηλειακό στις µικροφάσεις, όπως κάνουν οι αρχάριοι….Έκανε αυτό που έπρεπε για τους γηπεδούχους. Έδωσε ένα πέναλτι µε υπόδειξη και του βοηθού, δεν έδωσε ένα πέναλτι µαρς στους Πυργιώτες και µία φάση 50%-50% οφσάιντ που έγινε γκολ στην εξέλιξη για τον Πανηλειακό ακυρώθηκε. Μερικοί διαιτητές δεν αλλάζουν µυαλό. Η προχωρηµένη σκέψη του συναδέλφου ήταν: το 2ο παιχνίδι µε ποιον ήταν; Καχύποπτο; Οι αποφάσεις του ήταν τέτοιες που επιδέχονται οποιαδήποτε σκέψη. Θ.Μ.

29 … οι µικτές Πραγµατοποιήθηκε την Παρασκευή στα γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση των Πρωταθληµάτων Υποδοµής για την αγωνιστική περίοδο 2010-11. Η ΕΠΣ Ηλείας ανήκει στον 8ο όµιλο και θα βρει µπροστά της τις οµάδες της Αχαΐας, Ζακύνθου, Μεσσηνίας, Κεφαλονιάς/Ιθάκης. Για την πρώτη αγωνιστική η Ηλεία έχει ρεπό, η Ζάκυνθος υποδέχεται την Κεφαλονιά/Ιθάκη και η Αχαΐα τη Μεσσηνία. Την 5η αγωνιστική παίζουν ΗΛΕΙΑ – Αχαΐα. Αξίζει να σηµειωθεί πως το πρωτάθληµα Μικτών ξεκινά στις 29 Σεπτεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη. Χ.Κ.

Ο άγνωστος «Χ» Φόρεσε την παλιά του φανέλα µε καµάρι Ο Χαριζάνης Καρυοφίλλης ένα από τα καλύτερα ταλέντα του ελληνικού ποδοσφαίρου δυστυχώς δεν προχώρησε επειδή τραυµατίστηκε στο τροχαίο που συντάραξε την Ελλάδα µε Σαββίδη, Παπαδόπουλο κ.λ.π. Ο Πανηλειακός πήρε µία φανέλα στις αποσκευές του και την έδωσε στον ποδοσφαιριστή. Κίνηση µε ευαισθησία από τους ερυθρόλευκους. Ο Χαριζάνης τη φόρεσε µε καµάρι. Θ.Μ.

Το ήθελαν Έχασε ο Πανηλειακός στην 1η φάση του κυπέλλου στα πέναλτι αλλά ήθελαν την πρόκριση πάση θυσία που δεν επιτεύχθηκε τελικά. Ο λόγος που ήθελαν την πρόκριση ήταν φυσικά για το πρεστίζ αλλά και για τη δεδοµένη οικονοµική επιτυχία στο 2ο αγώνα µε την Βέροια, που θα ερχόταν στον Πύργο. ∆υστυχώς στην κανονική διάρκεια η διαιτησία αδίκησε τον Πανηλειακό. Στα πέναλτι όλα συµβαίνουν. ∆εν πειράζει, το πρωτάθληµα είναι µπροστά µας και οι παίκτες θα πάνε πεισµωµένοι. Θ.Μ.

Άρχισε προετοιµασία και η ΓΕΠ/Ίφιτος, η οποία θα είναι και ο άγνωστος «Χ» για το φετινό πρωτάθληµα της Α1 ΕΣΚΑ Η. Κανείς δεν ξέρει αυτή την στιγµή τι µπορεί να καταφέρει η οµάδα του Πύργου µέσα στα παρκέ. Κύριος στόχος φυσικά θα είναι η παραµονή. Μπορεί όµως να επιτευχτεί αυτό; Ας περιµένουµε και θα το µάθουµε… Χ.Κ.

Άσχηµος αγωνιστικός χώρος Το γήπεδο που αγωνίστηκε ο Πανηλειακός το Σάββατο στην Ηράκλεια ήταν ένα µετριότατο γήπεδο από πλευράς ανέσεων στα αποδυτήρια αλλά και ο αγωνιστικός χώρος ήταν συνοικιακός. Σε σχέση µε τα γήπεδα της Συντριάδας το γήπεδο του Μ. Αλέξανδρου ήταν άστα να πάνε… Θε.Μα.

Αγέραστος Τάκης Μαντάς Πολύτιµη αναµένεται να αποδειχθεί η προσθήκη του Τάκη Μαντά για τον Λευκό Αστέρα. Ο έµπειρος παίκτης, δείχνει ικανός να ενισχύσει και την οµάδα του Σκουροχωρίου και αρκετά ορεξάτος. Στον αγώνα µε τον Π.Φ.Ο,Πανόπουλου έτρεχε σαν παιδί…και «όλα τα λεφτά» ήταν η εξαιρετική κάθετη πάσα στον Ζώη Παναγιωτόπουλο, στο πρώτο γκολ των «κυανολεύκων». ∆ηµιουργία και εκτέλεση αυτό το τέρµα, βγαλµένο από αγώνες ανωτέρων κατηγοριών. Η τέχνη δεν ξεχνιέται όσα χρόνια και αν περάσουν… Γ.Μ

25

Ασκώντας κριτική Είναι τελικά πρόκληση τα εκατοµµύρια που δαπανούν οι παράγοντες και οι οµάδες για το ποδόσφαιρο είτε είναι σε επαγγελµατικό είτε σε ερασιτεχνικό επίπεδο «αγοράζοντας» παίκτες απ’ όλα τα σηµεία της γης. Είναι πρόκληση να δίνονται τεράστιοι µισθοί, πριµ σε ανθρώπους που κλοτσάνε την µπάλα σε επαγγελµατικό ποδόσφαιρο επειδή οι οµάδες αυτές συγκεντρώνουν κόσµο στις εκδηλώσεις τους… ∆υστυχώς σε µία εποχή που η χώρα πονάει πραγµατικά σε οικονοµικό επίπεδο, η Α’ Εθνική αλλά και το µπάσκετ των σαλονιών δαπανούν εκατοµµύρια-εκατοµµυρίων δηµιουργώντας αρνητική αίσθηση σε όλους τους σκεπτόµενους πολίτες της χώρας µας. Όταν µάλιστα αυτά τα χρήµατα δίνονται σε ξένους τότε τα πράγµατα γίνονται χειρότερα. Ονόµατα όπως ο Πλεσί, ο Ριέρα, ο Νέµεθ, ο Ζαρ, ο Μοντέστο, ο Μπουµσόνγκ, Ιµπαγάσα, Ρόµενταλ, Γκοβού, Ντιόπ και άλλα πολλά έρχονται στη χώρα, κολυµπάνε στο χρήµα που πληρώνει ο φίλαθλος και ο παράγοντας κλείνουν θέσεις Ελλήνων και µετά φεύγουν από τη χώρα χωρίς οι περισσότεροι να έχουν προσφέρει πραγµατικά. ∆ιότι οι παίκτες που είναι τα πλέον προβεβληµένα είδωλα του σταρ σύστεµ, πέραν της µπάλας που παίζουν στο γήπεδο πρέπει να είναι και υποδείγµατα στην κοινωνία και αυτό δεν συµβαίνει πολλές φορές. Επιµένουµε ότι η Ελλάδα των 10-12.000.000 µπορεί όχι µόνο να έχει Ριέρα και Σισέ αλλά και καλύτερους. Αρκεί να υπάρξει εµπιστοσύνη στους Έλληνες προπονητές (∆ώνης, Τσιώλης, Τεννές, Παπακώστας, Ουζουνίδης, Βλάχος, Καραγεωργίου, Κεχαγιάς, Νιόπλιας, ∆ερµιτζάκης) οι οποίοι πρέπει να πείσουν τους µεγαλοεπενδυτές να αναδείξουν τους Έλληνες των οµάδων τους. ∆ηλαδή ο Κούπερ, ο Κοκότοβιτς, ο Οκούνα, ο Στόρε αλλά και ο µέγας Βαλβέρδε προσφέρουν; ∆εν µιλάµε για τον Μουρίνιο, για το Λίπι, για το Γκουαρντιόλα της Μπάρτσα ή τον Μπενίτεθ. Μιλάµε για κόοουτς της σειράς που επιλέγουν τους δικούς τους παίκτες µέσω των µάνατζερ για µία χρονιά και την άλλη χρονιά άλλους. Επιτέλους οι ίδιοι οι παράγοντες ας επιλέξουν Έλληνες, ας στείλουν τους προπονητές τους για µετεκπαίδευση, ας χαµηλώσουν τα µπάτζετ και ας προχωρήσουν. Οι ίδιοι θα έχουν κέρδος, η ελληνική κοινωνία περισσότερο αλλά και η εθνική οµάδα. Ακόµη δεν νοείται ο Γ. Π. του Ολυµπιακού 18 ετών να αµείβεται µε 50.000 ευρώ ετησίως τη στιγµή που ο πλέον ακριβοπληρωµένος επιστήµονας του δηµοσίου δεν πάει παραπάνω από 35.000 χιλιάρικα και έχει βγάλει νερό …στην καρέκλα µελετώντας επί ώρες. Αµοιβές ναι, σε λογικά πλαίσια. Όσο για την καραµέλα ότι ένας παίκτης δεν παίζει 40 χρόνια µπάλα ή αν τραυµατιστεί… αυτό είναι ένας µύθος. Στα 15 χρόνια µπάλα που παίζουν οι επαγγελµατίες αθλητές (Α’-Β’ Εθνικής) βγάζουν και για τα εγγόνια τους. Τα υπόλοιπα επαγγέλµατα δεν έχουν κινδύνους; Ο γιατρός δεν έχει άγχος στη διάγνωση; Ο αστυνοµικός δεν κινδυνεύει; Ο δάσκαλος πλάθει ανθρώπους, ο συνειδητοποιηµένος δηµόσιος υπάλληλος δεν επιστρέφει µε 16 πίεση στον σπίτι του; Όταν η Ελλάδα στον επαγγελµατικό τοµέα προσεγγίσει τις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες τότε τα ποσά αυτά δεν θα «τρελαίνουν». Τώρα όµως ενοχλούν και µάλιστα σε βάρος του ποδοσφαίρου και του µπάσκετ, αθληµάτων υπέροχων που χρησιµοποιούνται… για άλλη εξυπηρέτηση. Σε εµάς εδώ ταιριάζει το Σκανδιναβικό µοντέλο, εκεί που οι µπάλες δεν γλιστρούν πάνω σε εκατοµµύρια… Θέµης Μαντάς


»

Ξεκίνησε δυναµικά

Πολύ καλό ξεκίνηµα έχει πραγµατοποιήσει ο Ζώης Παναγιωτόπουλος ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Στα φιλικά του Λευκού Αστέρα, ο ταχύτατος και ικανός επιθετικός της οµάδας του Σκουροχωρίου έχει πετύχει αρκετά γκολ, αλλά πάνω από όλα δείχνει διάθεση να προσφέρει και πάλι, στην προσπάθεια των «κυανόλευκων» για άνοδο στην Α1 Κατηγορία. Στον αγώνα του Σαββάτου, απέναντι στον Π.Φ.Ο.Πανόπουλου ήταν ουσιαστικός, τελειώνοντας δυο φορές µε επιτυχία τις επιθέσεις της οµάδας του. ∆υναµικό το ξεκίνηµα του Ζ.Παναγιωτόπουλου λοιπόν, αλλά απαιτείται και συνέχεια…. Γ.Μ

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

26

ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

Ευχαριστήριο

Τ

ο ∆.Σ. του Αθλητικού µας Συλλόγου ΠΑΟ Κακοβάτου ευχαριστεί δηµοσίως το συντοπίτη µας Πολ. Μηχανικό Ευγένιο Χ. Τάγαρη για την προσφορά υλικού στην οµάδα µας. Ο Ευγένιος Τάγαρης νέος άνθρωπος και εξαιρετικός επιστήµονας ακολουθεί το παράδειγµα του πατέρα του Χαράλαµπου ο

οποίος µας έχει προσφέρει το κτίριο για τη στέγαση των γραφείων µας δείχνοντας και ο ίδιος τα αισθήµατα της αγάπης του προς το Σύλλογό µας. Τον ευχαριστούµε και πάλι και του ευχόµαστε καλές δουλειές στο τεχνικό του γραφείο στον Πύργο. Εκ του ∆.σ.

H γυµνασµένη Alina

H

26χρονη Alina Kabayeva είναι Ρωσίδα πολιτικός και σύµφωνα µε πολλά σκανδαλοθηρικά περιοδικά στο παρελθόν διατηρούσε δεσµό µε τον Βλαντιµίρ Πούτιν. Η ίδια ήταν αθλήτρια ρυθµικής γυµναστικής και κέρδισε το χάλκινο µετάλλιο στους Ολυµπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ το 2000 και το χρυσό στην Αθήνα το 2004. Μετά τους Ολυµπιακούς Αγώνες της Αθήνας η Kabayeva εγκατέλειψε τον αθλητισµό και ασχολήθηκε µε το µόντελινγκ και τον κινηµατογράφο. Την κέρδισε όµως η πολιτική, αφού στις βουλευτικές εκλογές του 2007 συµπεριλήφθηκε στις λίστες της «Ενωµένης Ρωσίας», µαζί µε άλλες καλλονές από το χώρο του αθλητισµού και της σόουµπιζ. Χ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 Σεπτεµβρίου 2010

Ο παίκτης της εβδοµάδας Ο ∆ηµήτρης ∆ιαµαντίδης απογοητευµένος από την αποτυχία της Εθνικής µας στην Τουρκία, ανακοίνωσε την αποχώρηση του από την επίσηµη αγαπηµένη όλων των Ελλήνων. Κρίµα γιατί µπορούσε να προσφέρει τουλάχιστον έως το επόµενο ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ.

27

Το αξιοπερίεργο της εβδοµάδας

Το πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

Μετά το απίστευτο ατύχηµα που είχε γυναίκα ρεπόρτερ στην πρεµιέρα της Μπουντεσλίγκα, ο Μεχµέτ Σολ έπαθε κρίση πανικού στο πλαίσιο της αναµέτρησης Βέλγιο-Γερµανία, νοµίζοντας ότι θα δεχτεί και αυτός µπάλα στο κεφάλι την ώρα του σχολιασµού. To πρόσφατο ατύχηµα που είχε η νεαρή δηµοσιογράφος του γερµανικού “Sky Sport“, Τζένικα Κάστροπ, µε µία µπάλα να φεύγει από τα πόδια του Καλίντ Μπουλαρούζ και να προσγειώνεται µε δύναµη στο κεφάλι της πριν από την έναρξη του Μάιντς-Στουτγκάρδη, είχε ως αντίκτυπο να “τρέµει το φυλλοκάρδι” και των άλλων σχολιαστών αγώνων.

Πολύ αιχµηρό ήταν το χθεσινό πρωτοσέλιδο της εφηµερίδας “GOAL” για τον αποκλεισµό της Εθνικής µας από την συνέχεια του ΜΟΥΝΤ Ο Μ Π Α ΣΚΕΤ. Ο τίτλος : «Η … κουτοπονηριά ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ» είναι µια σαφής µπηχτή για τον τρόπο µε τον οποίο οι διεθνείς µας έπαιξαν µε τη Ρωσία.

s w e n a i d e

m

H δήλωση της εβδοµάδας λλόπουλος

. Χρ. Κανε ιµέλεια σελ

Επ

xrkanl.1

Το αξίζεις I… Γκέλαρε η Εθνική µας στην πρεµιέρα των προκριµατικών, αφού το 1-1 µε αντίπαλο τη Γεωργία δεν αφήνει κανέναν ικανοποιηµένο… Ελπίζουµε στον αυριανό αγώνα µε την Κροατία η Εθνική µας να πάρει το αποτέλεσµα που θέλει…

Αντίο µε 41,3%! Το τελευταίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδας στο Μουντοµπάσκετ έµελλε να κάνει και την υψηλότερη τηλεθέαση απ’ όλους της στη διοργάνωση. Πιο συγκεκριµένα, το Ελλάδα-Ισπανία που έδειξε η ΕΤ1 είδαν ως και 1,24 εκατ. τηλεθεατές, µε αντίστοιχη µέγιστη τηλεθέαση 12,5% και το εντυπωσιακό µερίδιο 41,3%.

m @gmail.co

Γκέλα 47%! Το πρώτο παιχνίδι της Εθνικής µας στα προκριµατικά του Euro 2012, η γκέλα (1-1) µε τη Γεωργία, έκανε µερίδιο τηλεθέασης έως και 46,8%. Η µέγιστη τηλεθέαση ήταν 16,4%, δηλαδή τον αγώνα είδαν ως και 1,62 εκατ. κόσµος.

Το αξίζεις II… Τα µούτρα της έφαγε η Εθνική οµάδα µπάσκετ, αφού “χωρίς να ιδρώσει” έχασε εύκολα από τους Ρώσους και αντί τελικά να βρεθεί αντιµέτωπη µε τη Γαλλία (όπως φάνταζε πιθανό) στους 16, βρήκε… Ισπανία! Και το αποτέλεσµα αυτής της συνάντησης το ξέρετε ήδη από προχθές το βράδυ.

Αλλαγές στην «Αθλητική Κυριακή» Μην φαντάζεστε κάτι το εξαιρετικό, αλλά, όπως µαθαίνουµε, στην ΕΡΤ προετοιµάζουν κάποιες αλλαγές στη δεύτερη «Αθλητική Κυριακή» που θα προβληθεί στις 12 Σεπτεµβρίου. Αλλαγές που θα έχουν να κάνουν µε το σκηνικό (αυτό, ωστόσο, µπορεί να µην είναι έτοιµο στις 12/9, αλλά στις 19/9), το τραπέζι που θα είναι κοινό για τους παρουσιαστές (Πασαλίδη, Μπακόπουλο) και τον καλεσµένο. Μια και ο λόγος, αύριο-µεθαύριο θα µάθουν στην ΕΡΤ αν ο Στέλιος Γιαννακόπουλος θα είναι ο µόνιµος καλεσµένος της κυριακάτικης εκποµπής.

Με δυσκολία έβγαιναν τα λόγια από το στόµα του Σοφοκλή Σχορτσανίτη. Κι αφού τόνισε πως... “δεν ήρθαµε εδώ για πλάκα”, ζήτησε συγγνώµη από τον κόσµο για λογαριασµό της Εθνικής, που δεν τα κατάφερε. Εύγε στον «Σόφο» που κατάλαβε το πόσο πλήγωσε τους φιλάθλους η αποτυχία της Εθνικής µας στην Τουρκία.

Τα τηλεοπτικά της Β’ Εθνικής Σήµερα ο πρόεδρος του ΟΠΑΠ θα παραχωρήσει συνέντευξη Τύπου και σε αυτή αναµένεται να αναφερθεί και στη χορηγία στη Λίγκα (Β’ Εθνική), κάτι που έχει άµεση σχέση και µε την εµπλοκή της ΕΤ3 στα τηλεοπτικά δικαιώµατα. ∆εν αποκλείεται την τελευταία στιγµή να µπει κάποια µετάδοση της ΕΤ3 για την 1η αγωνιστική, αλλά στο τρίτο κρατικό κανάλι δεν «καίγονται», καθώς έχουν (ούτως ή άλλως) πολλή δουλειά µε τα εγκαίνια της ∆ΕΘ.


28

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Ωλένης Έκθεση επί των Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις του δήμου Ωλένης που αποτελούνται από τον ισολογισμό της 31ης Δεκεμβρίου 2007, την κατάσταση αποτελεσμάτων και τον πίνακα διαθέσεως αποτελεσμάτων της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και το προσάρτημα. Η Διοίκηση του Δήμου έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Λογιστικά Πρότυπα που προδιαγράφονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει σχεδιασμό, εφαρμογή και διατήρηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση οικονομικών καταστάσεων, απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται σε απάτη ή λάθος. Η ευθύνη αυτή περιλαμβάνει επίσης την επιλογή και εφαρμογή κατάλληλων λογιστικών πολιτικών και την διενέργεια λογιστικών εκτιμήσεων που είναι λογικές για τις περιστάσεις. Ευθύνη Ελεγκτή Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση γνώμης επί αυτών των Οικονομικών Καταστάσεων, με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχο σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Επίσης λάβαμε υπόψη μας και τις σχετικές διατάξεις του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006). Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν τη συμμόρφωσή μας με τους κανόνες δεοντολογίας και το σχεδιασμό και διενέργεια του ελέγχου μας με σκοπό την εύλογη διασφάλιση ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την συγκέντρωση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Οι διαδικασίες επιλέγονται κατά την κρίση του ελεγκτή και περιλαμβάνουν την εκτίμηση του κινδύνου ουσιώδους ανακρίβειας των οικονομικών καταστάσεων, λόγω απάτης ή λάθους. Για την εκτίμηση του κινδύνου αυτού, ο ελεγκτής λαμβάνει υπόψη το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σχετικά με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών για τις περιστάσεις και όχι για την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών που εφαρμόστηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίας των οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της γνώμης μας. Ο Δήμος εφάρμοσε ορθά το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Δήμων και Κοινοτήτων Π.Δ. 315/1999,με εξαίρεση την Αναλυτική Λογιστική, η οποία δεν τηρήθηκε επειδή ο Δήμος για τη χρήση 2007 δεν είχε εγκαταστήσει το σχετικό μηχανογραφικό πρόγραμμα. Από τον έλεγχό μας προέκυψαν τα κατωτέρω θέματα: 1)Το κονδύλι του λογαριασμού Γ.ΙΙΙ.1. «Τίτλοι πάγιας επένδυσης“ Ε 36.038,52 αφορά συμμετοχή του Δήμου κατά ποσοστό 100% στο κεφάλαιο της “Δημοτικής επιχείρησης ανάπτυξης Ωλένης“, κατά ποσοστό 7,05% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας “Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε“ και κατά ποσοστό 4,67% στο κεφάλαιο του “Συνδέσμου διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ν. Ηλείας». Για την αποτίμηση των συμμετοχών αυτών δεν τέθηκαν υπόψη μας οι σχετικοί ισολογισμοί, προκειμένου να αποτιμήσουμε τις συμμετοχές αυτές στην τρέχουσα αξία τους. 2) Για απαιτήσεις σε καθυστέρηση συνολικού ποσού Ε 116.817,42 που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό Δ.ΙΙ.1 «Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών» δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων για ενδεχόμενη ζημιά που τυχόν ήθελε προκύψει κατά τη ρευστοποίηση τους. 3) Δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε το ύψος των υποχρεώσεων του Δήμου που περιλαμβάνονται στον λογαριασμό Γ.ΙΙ. «Προμηθευτές» ποσού Ε 985.277,82 επειδή μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας έκθεσης ελέγχου δεν λάβαμε σχετικές επιβεβαιωτικές επιστολές από τους προμηθευτές. Επίσης, λόγω ελλείψεως Νομικής Υπηρεσίας από τον Δήμο δεν γνωρίζουμε αν υπάρχουν εκκρεμοδικείες σε βάρος του Δήμου από αγωγές τρίτων ή αγωγές του Δήμου κατά τρίτων και ως εκ τούτου την επίδρασή τους στα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια. Με εξαίρεση τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην προηγούμενη παράγραφο, κατά τη γνώμη μας, οι ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονομική κατάσταση του Δήμου κατά την 31 Δεκεμβρίου 2007 και την χρηματοοικονομική του επίδοση για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα που προδιαγράφονται από την ελληνική νομοθεσία. Χωρίς να διατυπώνουμε επιφύλαξη ως προς τα συμπεράσματα του ελέγχου μας, εφιστούμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι: α) Στα πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος, το σύστημα εσωτερικού ελέγχου του Δήμου χρειάζεται βελτίωση για να ανταποκριθεί στις διαχειριστικές και λογιστικές ανάγκες αυτού και β) ο Δήμος δεν έχει ελεγχθεί από τις φορολογικές αρχές από συστάσεώς του μέχρι και τη χρήση 2007, με συνέπεια οι φορολογικές του υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές να μην έχουν καταστεί οριστικές. Αναφορά επί άλλων νομικών και κανονιστικών θεμάτων: Το περιεχόμενο της Έκθεσης Διαχειρίσεως της Δημαρχιακής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο είναι συνεπές με τις ανωτέρω οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 30 Ιουνίου 2008 Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

29

Τελικός Σούπερ Καπ- ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου( 7 µ.µ)

∆ιεκδικούν την κούπα Αστέρας Αµαλιάδας και ΠΑΟ Βάρδας Μέσα σε ένα ιδιαίτερα εορταστικό κλίµα σ’ ένα παιγνίδι που η Ενωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας φιλοδοξεί να καθιερώσει ως θεσµό στην Ηλεία, θα πραγµατοποιηθεί ο αγώνας του «ευ αγωνίζεσθαι» σήµερα στις 7:00 στο Στάδιο του Πύργου. Αντίπαλοι του συγκεκριµένου αγώνα θα είναι ο ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ και ο ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ , δύο ισχυρά Ηλειακά συγκροτήµατα τα οποία ενισχυµένα και από την µεταγραφική περίοδο αναµένεται να προσφέρουν θέαµα και αρκετές συγκινήσεις. Η ΕΠΣ Ηλείας καλεί τους αθλη-

τικούς παράγοντες και όλους τους φιλάθλους του Νοµού, να τιµήσουν µε την παρουσία τους το παιγνίδι γιορτή µέσω του οποίου δίνεται και το έναυσµα για τη νέα αθλητική µας σεζόν. ∆ιαιτητής της αναµέτρησης θα είναι ο Γιώργος Καραβίδας µε βοηθούς τους Αντώνη Γουργούρα και Τάσο ∆ηµητρακόπουλο.

οµίλου του Προπαιδικού Πρωταθλήµατος της ΕΠΟ. Πρόκειται για την Μικτή Οµάδα της Ηλείας στους παίκτες της οποίας θα απονεµηθούν κύπελλο και αναµνηστικά µετάλλια. Αξίζει η επιβράβευση και η παρουσία όλων µας στην τιµητική διάκριση των παιδιών µας που κατάφεραν να κατακτήσουν την 1η θέση του Οµίλου ανάµεσα στις Μικτές Αχαίας, Μεσσηνίας, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΜΙΚΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΠΡΟΠΑΙ∆ΩΝ Πριν από την έναρξη του αγώνα θα γίνει η τελετή της βράβευσης της Πρωταθλήτριας Οµάδας του 8ου

Ολυµπιακός Λαµπετίου-Αστέρας Μαχαιράδου 4-3 Επτά γκολ και θέαµα στο «∆.Ντάβαρης» Του Γιάννη Μουρούτη

Φάση από το χθεσινό µατς µε πρωταγωνιστή τον Ουέλιγκτον

Με το εντυπωσιακό 4-3 επικράτησε χθες ο Ολυµπιακός Λαµπετιου του Αστέρα Μαχαιράδου στο ιδιόκτητο γήπεδο «∆ηµήτρης Ντάβαρης» , σε µια ακόµη νίκη επί οµάδας ∆ ’Εθνικής(είχαν προηγηθεί οι νίκες επί Ατρόµητου Λάππα και Τριταιικού) .Η οµάδα του Πέτρου Λεβεντάκου ήταν αρκετά καλή και µέχρι την στιγµή που έγιναν και οι τελευταίες αλλαγές…ήταν µπροστά στο σκορ 4-1. Το σκορ άνοιξε για τους φιλοξενούµενους ο Νικολόπουλος µε πλασέ στο 2’, αλλά το ηµίχρονο βρήκε τους «ερυθρόλευκους» του Κώστα Ντάβαρη µπροστά στο σκορ µε σκορ 3-1.Ο Νούσιας ισοφάρισε µε πέναλτι στο 24’ , ενώ ο Κασκούτης διαµόρφωσε το 3-1 µε δυο γκολ στο 40’ και στο 43’. Στην επανάληψη και µετά από σέντρα ακριβείας του Σχοινά, ο Νούσιας στο 54’ µε κεφαλιά πέτυχε το 4-1.Οι νησιώτες µείωσαν σε 4-3 µε πέναλτι του Νικολόπουλου στο 62’ και µε προβολή του Ραφτόπουλου στο 90’. ∆ιαιτητής της αναµέτρησης ήταν ο Σταθόπουλος. Oλυµπιακός Λαµπετίου : Kρητικός,Σάµπαλος,Κύτταρης,Νούσιας,Καραλής,Σχοινάς,Ουέλιγκτον,Κασκούτης,Νικ ο λ ό π ο υ λ ο ς , Μπ ο υ ν τ ό π ο υ λ ο ς , Γ α ρ γ α ρ ών η ς ( Σ τ η ν επανάληψη έπαιξαν και οι: Κωνσταντόπουλος,Μόσχοβος,Στρέπι,Κουτσογιαννόπουλος.Παναγιωτόπουλος,Σαχίνι,Ξένος. Αστέρας Μαχαιράδου: Ρίκος,Γούλιαρης,Καλαµαράς,Αντίοχος Χ,Τζιαφέρης, Μέµος,,Τσάνης,Νικολόπουλος,Πάστρας,Κακολίδης,Ματαράγκας.(Επίσης αγωνίστηκαν και οι:Τσιλίκης Επ,Τσιλίκης Ν,Ραφτόπουλος,Παπαδάτος,Χριστοδουλόπουλος,Αντίοχος Κ,Βοζαίτης.

Ο Αστέρας Αµαλιάδας και ο ΠΑΟ Βάρδας θα διεκδικήσουν σήµερα το Σούπερ Καπ Ηλείας

Αίας Γαστούνης-ΠΑΟ Βάρδας 2-0

Οι «κόκκινοι» τίµησαν τον αείµνηστο Γιάννη Χρονόπουλο Του Γιάννη Μουρούτη Για 3η χρονιά ο Αίας τίµησε την µνήµη του Γιάννη Χρονόπουλου, ενός ποδοσφαιριστή που έλαµψε µε την φανέλα των ‘κόκκινων’ για πολλά χρόνια. Το Σάββατο η οµάδα της Γαστούνης αντιµετώπισε τον ΠΑΟ Βάρδας, σε ένα µατς που επικράτησε 2-0 και τα έσοδα του αγώνα δόθηκαν στην οικογένεια του Χρήστου Νικολετάκη, που τραυµατίστηκε σοβαρά πριν λίγες µέρες. Πλακέτα στην σύζυγο του αείµνηστου παίκτη του Αίαντα, κ.Αµαλία Χρονοπούλου έδωσε ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Ηλείας Άρης Κουλούρης , ενώ ο νυν πρόεδρος του Αίαντα Ερρίκος Περιβολάρης παρέδωσε µια αναµνηστική φωτογραφία και τιµητική πλακέτα στον µικρό γιο του εκλιπόντος, Τριαντάφυλλο. Ο πρόεδρος της οµάδας που κατέκτησε το κύπελλο ερασιτεχνών Ελλάδος ο Αίας το 1987 , ο Θανάσης Θεοδόσης , έδωσε τιµητική πλακέτα στον ΠΑΟ Βάρδας και πιο συγκεκριµένα στον ταµία του συλλόγου ∆ηµήτρη

Στην σύζυγο του αείµνηστου παίκτη του Αίαντα, κ.Αµαλία Χρονοπούλου αναµνηστική φωτογραφία έδωσε ο πρόεδρος της Ε.Π.Σ. Ηλείας Άρης Κουλούρης

Πατσούρα. Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν και άλλοι παράγοντες της Ε.Π.Σ.Η και πιο συγκεκριµένα οι Γιώργος Καριώρης και Σάκης Καραλάγας. Σε ότι αφορά το παιχνίδι οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι στο µεγαλύτερο διάστηµα του αγώνα .Με ηγέτη τον Αλέξη .Γαβριλόπουλο ο Αίας πήρε την νίκη Ο νυν πρόεδρος του Αίαντα Ερρίκος Περιβολάρης παρέδωσε απέναντι στον ΠΑΟ µια αναµνηστική φωτογραφία και τιµητική πλακέτα στον µικρό Βάρδας µε σκορ 2-0, γιο του εκλιπόντος, Τριαντάφυλλο χάρη στα τέρµατα που σηµείωσαν οι Π. Καπ µε τον Αστέρα Αµαλιάδας, ωστόσο ο Γαβριλόπουλος στο 53’ του αγώνα και ∆η- Αίας έδειξε θετικά στοιχεία και ότι είναι σε µητρίου στο 84’. Η οµάδα της Βουπρασίας καλό δρόµο ενόψει των επίσηµων αγωνιπιο πολύ φαίνεται ότι είχε στο µυαλό στικών υποχρεώσεων της νέας περιόδου. της…στο σηµερινό αγώνα του Σούπερ

Τον αγώνα τίµησαν µε την παρουσία τους και οι Γιώργος Καριώρης και Θανάσης Θεοδόσης, εδώ ενώ παρακολουθούν τον αγώνα µαζί µε τον πρόεδρο της Ε..Π.Σ.Η και την σύζυγο και τον γιο του αείµνηστου Γιάννη Χρονόπουλου.

Φάση από το παιχνίδι, µε τον Αλ.Γαβριλόπουλο να µαρκάρεται από τους ∆ιαµαντόπουλο και Καπατσούλια

Τα υπόλοιπα χθεσινά φιλικά Π.Φ.Ο.Πανόπουλου-Ατρόµητος Βαρβάσαινας 4-0(Παναγιωτακόπουλος, Σωτηρόπουλος, Τσαγκάρης, Μουζής) Προοδευτική Μανολάδας-Αχιλλέας Νεοχωρίου 3-1 (Μπιτούνης,Βαλογιάννης, Κούτουλας-Σπάνος) Ήφαιστος Βουνάργου-Πέλοπας Πύργου 2-0( Γαλανόπουλος 2) Πανωλενιακός-Κένταυρος Μαγούλας 2-5(Λίκουρας, Βαραµπούτης(πεν)- Καλύβας 2, Σταρόνιγκ,Αντύπας,Σαίνης) Άρης Στρεφίου-Α.Ο.Χελιδόνια 3-5( Πετρόπουλος 2, Βουρλούµης 2, Τζοίτης τα γκολ των φιλοξενούµενων Χάβαρι-∆ουνέικα 5-5


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 Σεπτεµβρίου 2010

Τα φιλικά του Σαββάτου Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου-Π.Φ.Ο.Πανόπουλου:2-1 (Ζ.Παναγιωτόπουλος 15’ και 25’ – Φ.Παναγόπουλος 80’) Κένταυρος Μαγούλας-Α.Ε.Κανουλίων: 3-1 (∆ιονυσόπουλος, Αλ.Καλύβας 2-Ζαφειράκης) ∆άφνη Ανδραβίδας-Αναγέννηση Παλαιοχωρίου: 2-0 (Σπηλιόπουλος 50’, Σταυρούλιας 75’) ∆όξα Ν.Μανωλάδας-Ληµνοχώρι Αχαΐας: 2-1 (Αλ.Λιούρης πεν. και Γιοβάνης οι σκόρερ των γηπεδούχων) Αλφειός Επιταλίου-Νίκη Τραγανού: διεκόπη στο 15’ (λόγω σοβαρού τραυµατισµού του Μ.Χοβάνι του Αλφειού) Τουρνουά «Προστασίας περιβάλλοντος»Βαρθολοµιού ΠΑΟ Αγ.∆ηµητρ.Μπραχαµίου-Ηλειακός Βαρθολοµιού:0-1 (Το γκολ ο Παναγιωτάρας) Ολυµπιακός Σαβαλίων-ΠΑΟ Αγ.∆ηµ.Μπραχαµίου:0-0 Ηλειακός Βαρθολοµιού-Ολυµπιακός Σαβαλίων:0-0 Τουρνουά «Αν.Τζούµας»-Κρέστενα Α.Ο.Μακρισίων-ΠΑΟ Κακοβάτου:0-3 (Ντ.Κωνσταντινέσκου 3 γκολ) Ξενοφών Κρεστένων-Αργοναύτης Κατακόλου:3-1 (Μιχαλόπουλος, Γρ.Κουτσογιαννάκης, ∆ηµητρουλόπουλοςΕυθυµίου)

ΑΛΦΕΙΟΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ

Απογοήτευση για το σοβαρό τραυµατισµό του Χοβάνι!

ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ-Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: 2-1

Φιλική έκπληξη ... µε Ζ.Παναγιωτόπουλο Τ

ην έως τώρα έκπληξη των φιλικών αγώνων προετοιµασίας έκανε το απόγευµα του Σαββάτου στην έδρα του ο Λευκός Αστήρ Σκουροχωρίου, κερδίζοντας µε σκορ 2-1 τον φιλόδοξο Π.Φ.Ο.Πανόπουλου, που όµως κατέβηκε να αγωνιστεί µε αρκετούς αναπληρωµατικούς, προκειµένου να ξεκουραστούν οι βασικοί, εξαιτίας των συνεχόµενων φιλικών. Έτσι ο αρκετά δυνατός φέτος Λ.Αστήρ έδειξε τη δύναµή του και προηγήθηκε στο α’ ηµίχρονο µε 2-0, χάρις στα γκολ στο 15’ και 25’ του «δαιµόνιου» Ζώη Παναγιωτόπουλου και γενικά όµως ήταν πολύ καλύτερος στο α’ µέρος. Στην επανάληψη οι παίκτες του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου προσπάθησαν να βρουν ρυθµό και απλά κατάφεραν να µειώσουν στο 80’ µε τον Φ.Παναγόπουλο που είχε µπει αλλαγή, χωρίς όµως κάτι άλλο! Επόµενο φιλικό για

τον Λ.Αστέρα είναι µάλλον τη Τετάρτη στο Σκουροχώρι µε τον Πέλοπα Π., ενώ ο Π.Φ.Ο. Πανόπουλου µετά το χθεσινό φιλικό µε τη Βαρβάσαινα, µεταβαίνει την Τετάρτη στα Λεχαινά. Λ.ΑΣΤΗΡ: Ηλιόπουλος, Αν.Παυλόπουλ ο ς , Ν.Παυλόπουλος, Μαχαίρας, Μπελεχρής,Παπαγεωργίου, Μαντάς, ∆.Παναγιωτόπουλος, ∆ακουράς, Ζ.Παναγιωτόπουλος,Τσιτσιρόπουλος (Πανταζόπουλος, Σταµατελάτος, Λάβδας, Γιαννακόπουλος, Καλογερόπουλος, Κλαψιανός).

Εντυπωσιακή φάση στα καρέ του γκολκίπερ του Σκουροχωρίου Ηλιόπουλου (φάση από το φιλικό του Σαββάτου)

Π.Φ.Ο.ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Γερακάρης (46’ Οικονοµόπουλος), Μπίρµπας (60’ ∆αλαβούρας), Μπούζο, Ψυχούλας, Κουτσογιαννόπουλος (75’ Φ.Παναγόπουλος), ∆ηµητρουλόπουλος, Αργυρόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Γ.Παναγόπουλος, Χρονόπουλος, Τσαγκάρης.

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ-Α.Ε.ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ 3-1

Με «πρωταγωνιστή» τον Αλ.Καλύβα

Σ

Ακριβά πλήρωσε το φιλικό µε τη Νίκη Τραγανού η οµάδα του Αλφειού Επιταλίου, εξαιτίας του σοβαρού τραυµατισµού του Μ.Χοβάνι (κάταγµα στο πόδι)! Πράγµα που σηµαίνει πως ο ταλαντούχος παίκτης χάνει όλη τη σεζόν! Τίποτα βέβαια δεν προδίκαζε µία τέτοια εξέλιξη στο ξεκίνηµα του ενδιαφέροντος αυτού φιλικού στο γήπεδο του Επιταλίου, µε τους γηπεδούχους µάλιστα να προηγούνται νωρίς µε τον Αλ.Πρίφτη! Όµως το ρολόι «σηµάδευε» το 15ολεπτό, όταν σε µία σύγκρουση του γκολκίπερ της Νίκης Φ.Νικολόπουλου µε τον επιθετικό του Αλφειού Μάριο Χοβάνι, ο τελευταίος έπεσε στο χόρτο και άρχισε να σφαδάζει από τους πόνους. Αµέσως έτρεξαν κοντά του συµπαίκτες και αντίπαλοι, να δουν τι του συµβαίνει, µε τους παράγοντες του Αλφειού να τον µεταφέρουν αµέσως στο νοσοκοµείο του Πύργου, όπου εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν κάταγµα στο «καλάµι»! Φυσικά και το φιλικό διεκόπη, καθώς οι παίκτες, κυρίως του Αλφειού, εµφανώς σοκαρισµένοι από αυτό που συνέβη στον συµπαίκτη τους, δεν ήθελαν να συνεχίσουν. Και µε αυτούς της Νίκης να συνεχίζουν, κάνοντας προπόνηση! Αξίζει να τονίσουµε ότι ο Μάριος Χοβάνι, φέτος και µετά την επιστροφή του από την Αθήνα(εργαζόταν πέρυσι εκεί), είχε ξεκινήσει πολύ δυνατά και συνεχώς σκόραρε, όπως στο προηγούµενο φιλικό µε τον Πανωλενιακό, όπου είχε σηµειώσει χατ τρικ και σίγουρα είναι µεγάλη απώλεια για τον Αλφειό.

30

ρου σε σχέση µε το α’ µέρος του φιλικού µε τον Ξενοφώντα, ήταν αρκετά καλή, µε τους «πράσινους» να προηγούνται µε τον Λ.∆ιονυσόπουλο, τον Νικ.Ζαφειράκη να ισοφαρίζει σε 1-1 και τον Κένταυρο να παίρνει τη νίκη χάρις στα δύο γκολ του Αλ.Καλύβα (3-1). Ο τεχνικός του Κένταυρου Αρ.Ρουµελιώτης ξεκίνησε µε τους: Αλεξανδρόπουλο, Γιαννακόπουλο, Σαΐνη, Π.Κωνσταντόπουλο, Καραγιαννόπουλο, Γιακουµέλο, Μπάρκα, ∆ιονυσακόπουλο, ∆ιονυσόπουλο, Σταρόνιγκ, Καλύβα, ενώ στο β’ µέρος έπαιξαν και οι άλλοι διαθέσιµοι.

ε ένα πολύ ενδιαφέρον και δυνατό φιλικό µατς προετοιµασίας, ανάµεσα σε δύο οµάδες που θα πρωταγωνιστήσουν στις κατηγορίες τους, ο Κένταυρος Μαγούλας επικράτησε µε σκορ 3-1 της αξιόµαχης Α.Ε. Κανουλίων, έχοντας µάλιστα στην αρχική του ενδεκάδα το τελευταίο µεταγραφικό του απόκτηµα, τον Πολωνό Ναλούς Σταρόνιγκ. Ένας παίκτης µε γερά πατήµατα στο γήπεδο, που έδειξε ότι µπορεί να παίξει τόσο «φουνταριστός» όσο και στο αριστερό άκρο της επίθεσης µε την ίδια επιτυχία. Απλά θα πρέπει να βελτιώσει λίγο τη φυσική του κατάσταση το επόµενο διάστηµα, ώστε να είναι παρών στην πρεµιέρα! Πάντως η γενική εικόνα του Κένταυ-

Ο Αλ.Καλύβας µε τα δύο γκολ που πέτυχε, οδήγησε τον Κένταυρο στη νίκη επί της δυνατής Α.Ε. Κανουλίων.

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Ικανοποίησε στο 2-0 επί του Παλαιοχωρίου

Κ Ο έµπειρος φορ Γιαν.Σπηλιόπουλος πέτυχε το πρώτο γκολ της ∆άφνης στο φιλικό µε την Αναγέννηση.

άνοντας ίσως την καλύτερη έως τώρα εµφάνισή της στα φιλικά που έχει δώσει, η ∆άφνη Ανδραβίδας επικράτησε το απόγευµα του Σαββάτου στην έδρα της µε σκορ 2-0 της δυνατής Αναγέννησης Παλαιοχωρίου, η οποία διατήρησε το 0-0 έως τις αρχές της επανάληψης και είχε τις δικές της ευκαιρίες. Όµως στο 50’ ο Ι.Σπηλιόπουλος έγραψε το 1-0 και ήρθε στο 75’ ο νεαρός Σταυρούλιας να διαµορφώσει το τελικό 2-0 για την «πριγκίπισσα» του Ζ.Ανδριόλα, η οποία την Τετάρτη υποδέχεται τη γειτονική Νίκη Τραγανού και ολοκλη-

ρώνει τα φιλικά προετοιµασίας το ερχόµενο Σάββατο µε αντίπαλο τον Ολυµπιακό Λαµπετίου στην Ανδραβίδα. ∆ΑΦΝΗ: Τσαούσης, Ντούρος, Τσάµης, Κυπριανός, Κλαµπάνος, Π.Κωστόπουλος, Χ.Αντωνόπουλος, Χοτζάι, Π.Τσουκαλάς, Καραπάνος, Σπηλιόπουλος, ενώ στην επανάληψη έπαιξαν όλοι οι διαθέσιµοι, εκτός των:Αν.∆ιαµαντόπουλου, Βουρτσάνη και Παπαδόπουλου που απουσίαζαν. *Χθες η οµάδα προπονήθηκε µόνο πρωί, ενώ το απόγευµα οι παίκτες είχαν ρεπό και επιστρέφουν στις προπονήσεις σήµερα το απόγευµα.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

31

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

Στα παρκέ από σήµερα… Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Α

ρχίζουν από σήµερα το απόγευµα, στις 7.00, τα βάσανα για τους αθλητές του Κόροιβου Αµαλιάδας. Η πρώτη προπόνηση της οµάδας µπάσκετ του Κόροιβου, που φέτος θα αγωνίζεται στην Α2 Εθνική µπάσκετ, θα διεξαχθεί µε το σύνολο σχεδόν των αθλητών, παλαιών και νέων, αν και θα υπάρξουν κάποιες απουσίες, όπως του Πέκοβιτς, για διαδικαστικούς λόγους.

* Στις 7 το απόγευµα αρχίζει η προετοιµασία στο κλειστό ενόψει του πρωταθλήµατος * Στην Αµαλιάδα για συζητήσεις ο Πασαλίδης Πρόθεση του Βασίλη Νιπεργιάλη και των συνεργατών του, είναι τις πρώτες µέρες οι αθλητές να δουλέψουν στην φυσική κατάσταση, ενώ σιγά – σιγά θα αρχίσουν και τα φιλικά, ενόψει των επίσηµων υποχρεώσεων. Το παρών στην σηµερινή πρώτη της οµάδας θα δώσει ο Πασαλίδης, που αγωνιζόταν στον ∆ούκα και παίζει στις θέσεις «3» και «4». Ο αθλητής δεν έχει ακόµη υπο-

γράψει, αλλά αυτό µπορεί να συµβεί τις επόµενες ώρες, αφού είναι µια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο Κόροιβος έχει έως τώρα ενισχυθεί σε σηµαντικό βαθµό, αλλά ενόψει του σκληρού πρωταθλήµατος της Α2 Εθνικής, ψάχνει για 2-3 ακόµη πολύ καλούς αθλητές., που θα µπορούν να τον βοηθήσουν µέσα στο παρκέ. Πάντως η οµάδα της Αµαλιάδας

Αρχίζουν τα βάσανα για τους αθλητές του Κόροιβου. Η φωτο είναι από παλιότερη προπόνηση της οµάδας.

δεν βιάζεται, αφού θέλει να κάνει τις κατάλληλες µεταγραφικές κινήσεις, για να είναι πανέτοιµη όταν ξεκινήσει το πρωτάθληµα.

* Από τις δοκιµές που έγιναν, δεν φαίνεται να βρέθηκε κάτι το εξαιρετικό, αλλά σίγουρα θα ξέρουµε περισσότερα τις επόµενες µέρες.

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ – Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΪ

Έρχεται ο Μεντένιτσα Μ Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail.com

Στην φυσική κατάσταση δουλεύουν οι αθλητές του Κόροιβου.

έσα στις επόµενες ηµέρες αναµένεται στην Αµαλιάδα ο Βούκ Μεντένιτσα, για να ξεκινήσει προπονήσεις µε τους υπόλοιπους αθλητές του Κόροιβου Αµαλιάδας. Η οµάδα της Αµαλιάδας περιµένει πολλά από τον ξένο διαγώνιο, σε

ένα πολύ απαιτητικό πρωτάθληµα, όπως είναι αυτό της Α2 Εθνικής. Όσον αφορά τον κεντρικό, δεν είχαµε κάποια επίσηµη εξέλιξη µέσα στο Σαββατοκύριακο. Σήµερα η οµάδα θα προπονηθεί στο στάδιο, κάνοντας πρόγραµµα φυσικής κατάστασης.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Ο διοργανωτής Ξενοφών Κρεστένων και νικητής του τουρνουά.

32

Την 2η θέση κατέλαβε ο δυνατός ΠΑΟ Κακοβάτου

4ο ΤΟΥΡΝΟΥΑ «ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ»

«Για πάντα στις καρδιές µας… και τη µνήµη µας» Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Γ

ια τέταρτη συνεχή χρονιά ο Ξενοφών Κρεστένων διοργάνωσε στο ∆ηµ. Στ. Κρεστένων τουρνουά ποδοσφαίρου στη µνήµη του άτυχου εποχιακού δασοπυροσβέστη Ανδρέα Τζούµα, που έχασε τη ζωή του άδικα στις 24 Αυγούστου του 2007, στις τραγικές πυρκαγιές του Νοµού µας, στη «µαρτυρική» Αρτέµιδα του ∆ηµ. Ζαχάρως την ώρα του καθήκοντος. Ο αείµνηστος Ανδρέας Τζούµας (πατέρας δύο µικρών παιδιών) για πάντα θα µείνει στις καρδιές των ανθρώπων που τον γνώριζαν τόσο ως άνθρωπο, όσο και σαν παίκτη του Α.Ο Μακρισίων. Η οµάδα λοιπόν της Κρέστενας ως ελάχιστο φόρο τιµής στη µνήµη του, µε τη συµµετοχή του Αργοναύτη Κατακόλου, του ΠΑΟ Κακοβάτου και φυσικά του ΑΟ Μακρισίων (µε τα χρώµατα του οποίου αγωνιζόταν για χρόνια ο Αν. Τζούµας), διοργάνωσε και αυτό το καλοκαίρι αυτό το τουρνουά, το Σαββατοκύριακο που πέρασε, φέρνοντας και πάλι στη µνήµη όλων … εκείνη τη «µαύρη» σελίδα της Ηλείας , τιµώντας φυσικά εκείνο το χαµογελαστό παιδί από τα Μακρίσια όπως ήταν ο Αν. Τζούµας, για το οποίο όλοι έχουν να λένε ένα καλό λόγο, κάνοντας τους φιλάθλους στις εξέδρες του ∆ηµ.Σταδίου Κρεστένων

να φωνάξουν στο τέλος «αθάνατος» και τον τεχνικό του διοργανωτή Ξενοφώντα ∆ηµ. Μπατζάκα να λέει ότι για µας αυτό το τουρνουά έχει ιερό σκοπό και όσο θα αντέχουµε θα το διοργανώνουµε, όχι για να παίζουµε ποδόσφαιρο αφού αυτό σε αυτό το τουρνουά περνά σε δεύτερο ρόλο, αλλά για να µην ξεχνάµε τον Αν. Τζούµα που πραγµατικά θυσιάστηκε για τον τόπο που τόσο αγάπησε. Οι αγώνες ήταν διάρκειας 60’ ο καθένας και νικητής του τουρνουά ήταν ο Ξενοφών Κρεστένων µε 3-0 στα πέναλτι! Κανονικός αγώνας 1-1. Οι δύο ηµιτελικοί του Σαββάτου Α.Ο ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ – ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ 0-3 Στον α’ ηµιτελικό του τουρνουά ο εµπειρότερος ΠΑΟ Κακοβάτου, παρότι δυσκολεύτηκε στα πρώτα 20’ από το νεανικό Α.Ο Μακρισίων, κατάφερε στη συνέχεια να επικρατήσει µε 3-0 χάρις στο «χατ-τρικ» του κορυφαίου παίκτη του Ντ. Κωνσταντινέσκου στο 22’ , 40’ και 45’. Με τον ΑΟΜ να δικαιούται ένα γκολ µε τους Ν. Χατζόπουλο στο 10’ και Κοτσώρη στο 50’ Α.Ο . ΜΑΚΡΙΣΙΑ (Αν. Φεφλές): ∆άγλαρης Γ., Τριαντόπουλος Φ., Τσολάκος, ∆εµερτζής, Τσαρεσιώτης, ∆άγλαρης Ε., Τριαντόπουλος Π. , Ι.

Νικητής ο Ξενοφών που επικράτησε στον τελικό του ΠΑΟΚ Αµπατζής , Φεφλές, Κοτσώρης, Χατζόπουλος, (Χ. Αµπατζής, Νεοφώτιστος, Παρασκευόπουλος, Χατζής, Τσαρές, Κοτσόπουλος, Πανούτσος, Τσουραµάνης). ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ (Στ. Μεντής): Θάνος, Μπισάκου, Αν. Κουρούβανης, Κωνσταντόπουλος, Γουργούλης, Κόσσυφας, Ράϊς, Νικητόπουλος, Γ. Κουρούβανης, Κωνσταντινέσκου, Ι. Κουρούβανης (Αγ. Πρίνος, Ι. Πρίνος, Τζαµαλούκας, ∆ρακόπουλος). ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ – ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ:3-1 Συναρπαστικός ήταν και ο δεύτερος ηµιτελικός κυρίως στο α’ ηµίχρονο µε τους γηπεδούχους να κάνουν ίσως την καλύτερη έως τώρα φετινή τους εµφάνιση και να προηγούνται πολύ νωρίς µε 2-0! Απέναντι σε έναν Αργοναύτη που µπήκε στο µατς « µουδιασµένα»! Ετσι στο 7’ από φάουλ του Ηλ. Κωλλέτη, ο Γ. Μιχαλόπουλος µε γυριστή κεφαλιά έγραψε το 1-0. Για να έρθει στο 10’ ο Γρ. Κουτσογιαννάκης να διαµορφώσει το 2-0. Στην επανάληψη και πάλι οι νικητές

Τα παιδιά του άτυχου δασοπυροσβέστη Βασιλάκης και Αντωνιέλλα και όλοι εµείς θα θυµόµαστε πάντα την αυτοθυσία του Αν. Τζούµα!

µπήκαν δυνατά και στο 40’ ο Κ. ∆ηµητρουλόπουλος έφυγε στην αντεπίθεση και «καθάρισε» τη νίκη (3-0). Εκτοτε ο Ξενοφών «κόπασε» και ο Αργοναύτης που βγήκε µπροστά αφού δεν είχε να χάσει και τίποτα, απλά κατάφερε να µειώσει στο 50’ µε ωραίο διαγώνιο σουτ του Κ. Ευθυµίου που είχε µπει αλλαγή (3-1). Οι τελικοί της Κυριακής Στο «µικρό τελικό» ο Αργοναύτης Κατακόλου χάρις σε ένα γκολ στο 2ο µέρος του Κατσιλιέρη επικράτησε µε 1-0 του ΑΟ Μακρισίων καταλαµβάνοντας την 3η θέση.Στο «µεγάλο τελικό»: Ξενοφών Κρεστένων και ΠΑΟ Κακοβάτου έµειναν στο 1-1 στον κανονικό αγώνα χάρις στα γκολ των

Ράϊς στο 22’ και Β. ∆ιονυσόπουλου στο 28’. Ετσι ο νικητής βγήκε στα πέναλτι µε τον Ξενοφώντα να επικρατεί µε 3-0 χάρις στα εύστοχα πέναλτι των : Μιχαλόπουλου, Π. Κουτσογιαννάκη και Π. ∆ιονυσόπουλου. ΞΕΝΟΦΩΝ: Γκιόκας, Π. ∆ιονυσόπουλος,Α. Νικολόπουλος, ∆ρουβιώτης, Μιχαλόπουλος, Ζαπάντης Στ., Κουτσογιαννάκης Π., Κωλέττης, Μάζης, ∆ιονυσόπουλος Ε., Γ. Κουτσογιαννάκης.

ΠΑΟΚ: Θάνος, Κωνσταντόπουλος, Α. Κουρούβανης, Αλεξανδρόπουλος, Τζαµαλούκας, Ι. Κουρούβανης, Κόσσυφας, Νικητόπουλος, Ράϊς, Κωνσταντινέσκου, Γ. Κουρούβανης (50’ ∆ρακόπουλος υπέγραψε και επίσηµα στην οµάδα του ΠΑΟΚ ).


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

33

ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Χωρίς Σπυρόπουλο στην Κροατία Χ

ωρίς τον Νίκο Σπυρόπουλο που αντιµετωπίζει πρόβληµα τραυµατισµού ταξίδεψε η αποστολή της Εθνικής οµάδας για την Κροατία ενόψει του αγώνα της Τρίτης στο Ζάγκρεµπ για τα προκριµατικά του “EURO 2012”. Πιθανότερος αντικαταστάτης του στο αριστερό άκρο, ο Γιώργος Τζαβέλλας. Ο αριστερός µπακ του Παναθηναϊκού αντιµετωπίζει πρόβληµα στον έσω πλάγιο και ο Φερνάντο Σάντος αποφάσισε να µην ταξιδέψει στην Κροατία για το σηµαντικό παιχνίδι που ακολουθεί κόντρα σε µία εκ των βασικών αντιπάλων για την πρόκριση. Με όλα αυτά ο Γιώργος Τζαβέλ-

λας δείχνει να είναι ο επικρατέστερος για να αντικαταστήσει τον σκόρερ του αγώνα της πρεµιέρας των προκριµατικών του “EURO 2012” µε την Γεωργία. Ο παίκτης της Άιντραχτ Φρανκφούρτης είναι άλλωστε η δεύτερη λύση για τη θέση του αριστερού µπακ και πλέον σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα πάρει το βάπτισµα του πυρός στο παιχνίδι της Τρίτης στο Ζάγκρεµπ. Εξάλλου ο Βασίλης Τοροσίδης στην προπόνηση της Κυριακής ακολούθησε ατοµικό πρόγραµµα καθώς έχει ενοχλήσεις στον δικέφαλο. Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε πάντως ο άσος του Ολυµπιακού ήταν

“καθαρές” και όλα δείχνουν ότι θα είναι στην διάθεση του Φερνάντο Σάντος. Ο οµοσπονδιακός τεχνικός δείχνει έτοιµος να αλλάξει το σύστηµα 4-4-2 σε ρόµβο, παρατάσσοντας σχήµα µε δύο αµυντικούς µέσους. Έτσι µία πιθανή σύνθεση είναι µε τον Σηφάκη κάτω από τα δοκάρια, τον Βύντρα στο δεξί άκρο, τον Τζαβέλλα στο αριστερό και τους Παπασταθόπουλο και Αβραάµ Παπαδόπουλο στο κέντρο της άµυνας. Στη µεσαία γραµµή σε ρόλο αµυντικών µέσων θα είναι ο Κατσουράνης µε έναν εκ των Τζιόλη ή Καφέ,δεξιά ο Τοροσίδης και αριστερά ο Καραγκούνης.

Τέλος στην επίθεση θα είναι ο Σαλπιγγίδης µε έναν εκ των Γκέκα ή Σαµαρά. Η αποστολή της Εθνικής οµάδας αναχώρησε χθές το πρωί για το Ζάγκρεµπ ενόψει του αγώνα της Τρίτης όπου το θετικό αποτέλεσµα κρίνεται απαραίτητο προκειµένου το αντιπροσωπευτικό συγκρότηµα να καλύψει το χαµένο έδαφος από την εντός έδρας ισοπαλία µε την Γεωργία την Παρασκευή.

Απών θα είναι ο Σπυρόπουλος από τον αγώνα µε την Κροατία.

Τραγωδία στο Misano, σκοτώθηκε ο Tomizawa!

Σχεδόν επτά χρόνια µετά τον άδικο χαµό του Daijiro Katoh στον αγώνα της Suzuka, τα MotoGP δέχονται άλλο ένα µεγάλο πλήγµα. Ο Shoya Tomizawa έχασε τη ζωή του σε σοβαρό ατύχηµα που συνέβη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Moto2. Ο 19χρονος Ιάπωνας της Technomag-CIP που στο Κατάρ έγινε ο πρώτος αναβάτης που νίκησε αγώνα της νέας κατηγορίας, πάλευε µε τους Alex De Angelis (JiR Moto2) και Scott Redding (Marc VDS Racing Team) για την 4η θέση, όταν στον 11ο γύρο έχασε τον έλεγχο της µοτοσυκλέτας του µε ταχύτητα που ξεπερνούσε τα 220 χλµ/ώρα. Το αποτέλεσµα ήταν καταστροφικό και το θέαµα ανατριχιαστικό µε τους de Angelis και Redding να µην προλαβαί-

Τραγικό ατύχηµα στον αγώνα της Suzuka.

νουν να τον αποφύγουν και να τον παρασέρνουν µε τις µοτοσυκλέτες τους. Κατά την πτώση του ο άτυχος αναβάτης υπέστη καρδιακή προσβολή και το ια-

τρικό επιτελείο της πίστας που έσπευσε στο σηµείο, έδωσε µάχη για να τον κρατήσει στη ζωή καθώς βρισκόταν σε κωµατώδη κατάσταση. Μεταφέρθηκε µε ασθενοφόρο στο νοσοκοµείο του Riccione, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Στις 14.19 τοπική ώρα, όπως ανακοίνωσαν οι επικεφαλής του νοσοκοµείου, υπέκυψε στους πολλαπλούς και σοβαρούς τραυµατισµούς του (κρανιοεγκεφαλικές και θωρακικές κακώσεις και εσωτερική αιµµοραγία). Καλό ταξίδι Shoya, ας είναι ελαφρύ το χώµα που θα σε σκεπάσει... ΥΓ: Παρά το σοβαρό ατύχηµα, ο αγώνας ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΕ ΚΑΝΟΝΙΚΑ και ο Toni Elias σηµείωσε την 6η του φετινή νίκη.

Πέντε µάνατζερ στο Σ∆ΟΕ Σε πέντε ακόµη µάνατζερ στρέφεται η έρευνα του Σ∆ΟΕ, που έφερε στο φως την υπόθεση µε το αφορολόγητο χρήµα για παράγοντα της Θεσσαλονίκης. Μετά τα ευρήµατα του ελέγχου στους τραπεζικούς λογαριασµούς γνωστού Έλληνα µάνατζερ, ανώτατα στελέχη της υπηρεσίας προσανατολίζονται σε επέκταση της έρευνας σε καταθέσεις πέντε ακόµα γνωστών παραγόντων του Ελληνικού ποδοσφαίρου, που βρίσκονται πίσω από µεταγραφές ποδοσφαιριστών της Super League. Η έρευνα στους τραπεζικούς λογαριασµούς του εν λόγω µάνατζερ αποκάλυψε καταθέσεις ύψους 26 εκατοµµυρίων ευρώ ενώ στις φορολογικές του δηλώσεις εµφάνιζε ιδιαίτερα χαµηλά εισοδήµατα. Σύµφωνα µε πηγές του NEWS247 αναφέρουν ότι οι ελεγκτές του Σ∆ΟΕ διαθέτουν ήδη πληροφορίες για άλλους πέντε εκπροσώπους και ατζέντηδες παικτών, οι οποίοι σε καταθέσεις τους έχουν πολλά εκατοµµύρια ευρώ, που όµως χαρακτηρίζονται αµφίβολης προέλευσης και φυσικά δεν εµφανίζονται σε φορολογικές δηλώσεις.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΣΤΟΣ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – Α’ ΦΑΣΗ

«Το παιχνίδι του κυπέλλου τελείωσε για µας»

Ο

τεχνικός του Πανηλειακού δεν θέλησε να σταθεί ιδιαίτερα στην κακή διαιτησία που είχε η οµάδα του στις Σέρρες, αλλά σίγουρα υπάρχει ακόµη µια απορία και σε αυτόν, αλλά και σε όλη την οµάδα για την αντιµετώπιση που είχαν από τους «άρχοντες» του αγώνα. «Η διαιτησία έκανε τέσσερα σοβαρά λάθη εναντίον µας και πιστεύω ότι αυτό οφείλεται στην ποιότητα του διαιτητή. Ήταν κακή η διαιτησία και µας αδίκησε σε κάποια σηµεία, αλλά και εµείς δώσαµε την ευκαιρία στους αντιπάλους µας να µείνουν µέσα στον αγώνα. ∆εν µπορώ να είµαι απόλυτα ικανοποιηµένος από την απόδοση µας, αφού είχαµε κάποια κενά διαστήµατα που τελικά µας στοίχησαν και αυτά. Ιδίως στο πρώτο 25λεπτο του β’ µέρους δεν ήµασταν καλοί». Για το αν αυτός ο αποκλεισµός θα

34

«Τώρα έχουµε τον αγώνα πρωταθλήµατος»

επηρεάσει την οµάδα ενόψει της έναρξης του πρωταθλήµατος, ο κ. Βλαστός µας ανέφερε σχετικά : «Το µατς αυτό έχει τελειώσει για µας. ∆εν θα µας επηρεάσει το αποτέλεσµα του Σαββάτου στην πρεµιέρα

του πρωταθλήµατος. Άλλο το ένα παιχνίδι, άλλο το άλλο». Τώρα όσον αφορά το αν ο Πανηλειακός είναι έτοιµος για τον αγώνα της πρεµιέρας µας τόνισε : «Καµία οµάδα δεν µπορεί να είναι έτοιµη µετά από 7 εβδοµάδες προετοιµασίας. Προσπαθούµε πάντως για το καλύτερο και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουµε. Πρέπει να µάθουµε να διαχειριζόµαστε τις καταστάσεις που προκύπτουν στα παιχνίδια και αυτό θέλει δουλειά».

ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ

«Αποτύχαµε, τέλος» Ε

πί ελληνικού εδάφους βρίσκεται η Εθνική µας οµάδα µπάσκετ, καθώς η ελληνική αποστολή επέστρεψε από την Τουρκία περίπου στις 10 το πρωί της Κυριακής. Σκυµµένα κεφάλια και ελάχιστες κουβέντες από τους διεθνείς, που εµφανώς απογοητευµένοι δεν είχαν διάθεση για πολλά λόγια... «∆εν παίξαµε καλά. Αποτύχαµε. Τέλος», ήταν η χαρακτηριστικότερη δήλωση που ακούστηκε δια στόµατος Γιάννη Μπουρούση ενώ όσοι βρήκαν τη διάθεση να µιλήσουν στάθηκαν στην απόφαση του ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη να αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα, τόνισαν το πόσο θα λείψει και την µεγάλη του προσφορά, κάνοντας λόγο για µια µεγάλη απώλεια. Ο Μπουρούσης στάθηκε στο κενό που αφήνει ο διεθνής γκαρντ και ευχήθηκε να αναπληρωθεί ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει πόσο ενόχλησε η έντονη κριτική και τα όσα ακούστηκαν µετά την ήττα από τη Ρωσία. Μην ακούσω κανείς να πει τίποτα κακό τώρα που σταµατάει ο ∆ηµήτρης. Τι να πούµε για αυτό το παιδί που έχει δώσει τα πάντα για την Εθνική; Χαίροµαι πάρα πολύ που υπήρξα

Ολοκληρώθηκε η καριέρα του ∆ηµήτρη ∆ιαµαντίδη στην Εθνική µας.

συµπαίκτης του ∆ιαµαντίδη, είµαι περήφανος για τις στιγµές που ζήσαµε το 2005, εύχοµαι να υπάρχει κάτι ανάλογο στο µέλλον», τόνισε ο Μπουρούσης.

Πέρασε η Παναχαϊκή, θρίλερ στην Κόρινθο Η Παναχαϊκή ήταν η νικήτρια του µεγάλου ντέρµπι της πρώτης φάσης του Κυπέλλου, αφού επικράτησε µε 2-0 του Βύζαντα µέσα στα Μέγαρα και πήρε το εισιτήριο για την επόµενη φάση της διοργάνωσης. Οι Πατρινοί σκόραραν δύο φορές µέσα σε ένα εξάλεπτο προς το τέλος του πρώτου ηµιχρόνου και από εκεί και πέρα δεν δυσκολεύτηκαν να κρατήσουν τη νίκη. Στο άλλο µίνι ντέρµπι της ηµέρας, ο Οδυσσέας επικράτησε µε 10 του Μακεδονικού και θα βρίσκεται και αυτός στην κλήρωση για την επόµενη φάση του Κυπέλλου. Στην Κρανούλα, η ∆όξα έκανε την έκπληξη, αποκλείοντας µε 43 στα πέναλτι τον Φωκικό, ενώ στη Σαλαµίνα, ο Αίαντας χρειάστηκε την παράταση για να κατορθώσει να κάµψει την αντίσταση της Ζακύνθου. Στα πέναλτι κρίθηκε και το περιπετειώδες παιχνίδι της Κορίνθου µε τον Τύρναβο, το οποίο διακόπηκε λίγο πριν από την έναρξη της «ρουλέτας», λόγω πτώσης της τάσης του ρεύµατος. Ένα παιχνίδι που έκρυβε ακόµη µια έκπληξη, αφού ο Τύρναβος κατόρθωσε να πάρει το εισιτήριο για την επόµενη φάση του Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός συνέχειας τους σαφώς πιο έµπειρους Κορίνθιους. Τέλος, ο Παναιγιάλειος βρέθηκε πίσω στο σκορ στην Κατερίνη και επικράτησε των Ποντίων, ενώ κάτι ανάλογο συνέβη στην Αγία Παρασκευή, όπου τα Χανιά προηγήθηκαν στο σκορ, αλλά οι γηπεδούχοι µε αντεπίθεση διαρκείας στο δεύτερο ηµίχρονο, «γύρισαν» το παιχνίδι.

Τα αποτελέσµατα της Α’ φάσης του Κυπέλλου:

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Μέγας Αλέξανδρος - Πανηλειακός 1-1 (3-0 πέναλτι) Κεραυνός Κερατέας - Απόλλων Σµύρνης 0-1 Καλλονή - Αετός Σκύδρας 0-1 Νίκη Βόλου - ΠΑΟ Ρουφ 2-3 (παρ.) Ρόδος - Ναυπακτιακός 1-0 ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Αναγέννηση Επανοµής - Ηρακλής Ψαχνών 1-0 (88’ Παπατζίκος). Οδυσσέας Αναγέννησης - Μακεδονικός 1-0 (52’ Χουρουζίδης). Βύζας Μεγάρων - Παναχαϊκή 0-2 (32’ Ντίνας, 38’ Κυβελίδης). Εθνικός Φιλιππιάδας - Πλατανιάς 0-1 (2’ Σωτηρόπουλος). ∆όξα Κρανούλας - Φωκικός 0-0 (4-3 στα πέναλτι). Αίας Σαλαµίνας - Ζάκυνθος 1-0 στην παράταση (99’ Ραπτόπουλος). Αγία Παρασκευή - Χανιά 3-2 (50’ Μιχελής, 51’ Σαπαλίδης, 68’ Μακρής - 16’ Ανδρεάδης, 90’+4 Τριχιάς). ΠΑΣ Κόρινθος - Τύρναβος 1-1 (6-7 στα πέναλτι. 107’ ∆ηµητριάδης - 99’ Μουρατίδης). Κοζάνη - Ασπρόπυργος 1-0 (34’ Γκόβας). Πόντιοι Κατερίνης - Παναιγιάλειος 1-2 (3’ Σταφίδας ? 20’ Πελέκης, 70’ πέναλτι Κοζανίδης). * Χωρίς αγώνα προκρίθηκαν στη Β’ φάση η Αναγέννηση Γιαννιτσών, ο Εορδαϊκός και ο Ολυµπιακός Χερσονήσου.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ΕΥΤΕΡΑ 6 Σεπτεµβρίου 2010

13.30 14.00 14.15 14.30 15.00 16.00 16.30 17.00 18.00 20.00 23.00 24.00 01.30

05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 17.30 18.00 19.05 20.10 20.45 21.00 22.00 23.00 24.00 01.00 02.00 03.00 04.00 05.00

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Nταντά πρώτων βοηθειών Το σπίτι της καρδιάς µου Top Chef America’s next top model How to look good maked Σασούκι Τα νέα του Σκάι/ ∆ελτίο στη νοηµατική Mύθος ή πραγµατικότητα Τα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news Ο άντρας στο µικροσκόπιο CSI, ΜΙΑΜΙ Final report 24V Mατιές στον κόσµο Ντοκιµαντέρ Φυσικός κόσµος Serious Amzon

06.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.15 15.15 16.00 17.00 17.05 18.00 19.00 20.00 21.00 23.15 00.15 01.15 02.15 03.15 04.15 05.00 05.50

Οδός Παραδείσου 7(Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Φύγε εσύ, έλα εσύ (Ε) Έρωτας µε επιδότηση ΟΓΑ (Ε) Αν µ’ αγαπάς (Ε) Μια αγάπη, µια ζωή (Ε) Ειδήσεις Μυστικά και λάθη (Ε) Εντιµότατοι… κερατάδες (Ε) Σφηνάκια (Ε) Baywatch (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Baywatch Χ (συνέχεια) Κιtchen Nightmares Ειδήσεις Νταντά αµέσου ∆ράσεως (Ε) Ξένη ταινία «Kωδικός: «Columbus Day» ∆ραµατική 10η εντολή (Ε) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα (E) Ιατρικές έρευνες (Ε) Οι µονοµάχοι Κόκκινος κύκλος (Ε) Αλλαξε το (Ε) Εικόνες (Ε) ∆ύο και κάτι άντρες V (Ε)

20.30 21.00 22.00 24.00

Η Ρωσία αποκαλύπτεται (Ε) Πρωινή ενηµέρωση Συµβαίνει τώρα Ειδήσεις Μένουµε Ελλάδα –Best of Ειδήσεις Εχει γούστο (Ε) Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Νυµφίος ανύµφευτος» Κωµωδία Ο έρωτας των πρώτων πλάνων (Ε) Ειδήσεις Ξένη ταινία «Τα φτερά της αγάπης» Αισθηµατικό δράµα Aναζητώντας τέρατα: ∆ολοφόνοι βοοειδών (Ε)

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 15.30 16.50 17.50 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 02.10 03.10 04.10 04.45 05.20

Λίφτινγκ (E) Elatte Φίλα το βάτραχό σου (Ε) 40 κύµατα (E) ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Το καφέ της Χαράς (E) Kyle XY ANT 1 News στη νοηµατική Desperate Housewives (Ε) Εργαζόµενη γυναίκα (Ε) ANT 1 News Xίλιες και µια νύχτες Wipe out-USA Oι στάβλοι της Εριέτας Ζαΐµη (Ε) ΑΝΤ1 news Perfect 10 European poker tour (Ε) ∆ις Μαδιάµ (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun Της Ελλάδος τα παιδιά (Ε)

«Καληµέρα» µε τον Γιώργο Αυτιά Εδώ και τώρα Πολυ µπλα µπλα Οσο υπάρχουν άνθρωποι That’s life Ειδήσεις Σήµερα µε τον Ακη Παυλόπουλο Υδρόγειος Πρόσωπο µε πρόσωπο Η λίµνη των στεναγµών Auto ALTER Ξένη τηλεταινία «Η διάσωση» Περιπέτεια 03.30 Ξένη τηλεταινία «Οι περιπέτειες του Πινόκιο» Περιπέτεια 05.30 Υδρόγειος (Ε)

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS «ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΕΣ ΠΑΡΕΕΣ» Ώρες προβολής 20.00 (Αιθ. 1) και 22.00 Αίθ. 2)

06.00 07.00 10.00 10.45 13.10 14.00 15.00 17.00 17.10 18.10 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 00.15 00.30 01.30 02.30 03.30 04.30 05.00

Ησαΐα χόρευε

Πρόσωπο µε πρόσωπο

06.00 10.30 12.30 16.00 17.45 17.30 18.45 21.00 21.30 23.15 01.15 01.30

07.00 08.00 08.30 09.30 11.00 11.30 12.30 13.00 14.30 15.30 16.00 17.00 18.30 19.30 20.00 20.30 22.00 23.00

Αληθινά σενάρια (Ε) Ο θαυµαστός κόσµος της φύσης Το ψάρεµα (Ε) Καθηµερινά (E) Παγκόσµια οικογένεια Αποστολή στην Αρκτική (Ε) Τα µυστικά των τυριών (Ε) Ειδήσεις Τόλµη και γοητεία (Ε) Η χαρά της ζωγραφικής (Ε) Μαγικός κόσµος (Ε) Ειδήσεις Αρπακτικά Ο γύρος των θαλασσών Shamwari: µια άγρια ζωή Γίνε ένα µε τα πλάσµατα Ειδήσεις Ελληνική ταινία «Ησαΐα χόρευε» Κωµωδία 00.30 Μπάσκετ: Παγκόσιο πρωτάθληµα 2010 (Μ) 02.00 Μπάσκετ: Παγκόσιο πρωτάθληµα 2010 (Μ) 03.20 Τηλεµάρκετινγκ

Τηλ. 2621022706

INCEPTION Ώρες προβολής 20.00 (Αιθ. 1) και 22.00 (Αίθ. 2)

23.00

23.00

07.00

Nόµος και τάξη: Ειδική οµάδα

24.00

23.00

CSI, Miamin

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 15.00 16.00 18.00 18.30

Βέρα στο δεξί (Ε) Koινωνία, ώρα ΜΕGA Πολυθρόνα για τρεις (Ε) Τα µυστικά της Εδεµ (Ε) Η ζωή της άλλης (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Λάκης ο Γλυκούλης (Ε) Μαζί σου (Ε) Είσαι το ταίρι µου (Ε) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Patty, η πιο όµορφη ιστορία 50-50 (Ε) Μαύρα µεσάνυχτα (Ε) Τελευταία γεγονότα Safe Sex (Ε) Ποιός µας πιάνει (Ε) Ιχνη (Ε) Αγρια παιδιά (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

06.00 07.00 13.00 13.45 15.15 16.10 17.00 17.10 18.00 18.50 19.45 21.00 23.30 00.30 01.30 02.30 04.15

Σεξ και ψέµατα Παιδικό πρόγραµµα Eιδήσεις Κορίνα η αγριόγατα (Ε) Φίλοι για πάντα (Ε) Gossip girl (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Πράκτορας στο … τσακ (Ε) Ντετέκτιβ Μονκ VI (E) Numb3rs Ειδήσεις Ξένη ταινία «Εγκληµατίας πολέµου» Περιπέτεια Οµάδα NCIS (E) Νόµος και Τάξη: Ειδική οµάδα (Ε) Moonlight Ξένη ταινία «Enen angels eat beans» Κωµωδία The Sopranos (E)

Στο βάθος κήπος

06.50 07.20 09.00 11.10 13.05 13.45 15.40 16.25 18.15 19.45 21.25 22.00 23.25 01.50 02.25 04.20

Πρέµιερ Λιγκ 22.00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD OK ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

Παιδικό πρόγραµµα Βουλή των Εφήβων: ΙΕ’ Σύνοδος (Ε) Ιόλη (Ε) Η τέχνη της φωτογραφίας (Ε) Οι τόποι των µύθων (Ε) Ελληνική ταινία «Ο µπούφος» Κωµωδία Αγουρα στάχυα (Ε) Κλέων και Νέλλη (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Ουράνιο τόξο (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Ζακ και Κόντι, σκανδαλιές στο ξενοδοχείο (Ε) Οι µάγοι του Γουέιβερλι (Ε) Ατίθασα νιάτα Μπάσκετ : Παγκόσµιο Πρωτάθληµα 2010 Εραστές της περιπέτειας (Ε) 1000 και 1… καλάθια Doc on air (Ε) Έγκληµα και έρευνα (Ε)

Οµάδα NCIS

Μαύρα µεσάνυχτα

22.00

07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00 20:00 21:00 22:30 00:45 01:30 02:00

08.30 10.00 10.30 11.00 11.30 12.00

Greys anatomy

21.30

09.00

15:00-16:00 - ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 16:00-18:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 18:00-20:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΠΟΣΕΙ∆ΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ (SFERA TOP 20) 20:00-21:00 – ΓΙΑΝΝΑ ΜΑΡΚΑΚΗ , ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΥΡΗ (ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) 21:00-23:00 – ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΟΥ – (G-POLY) 23:00-01:00 – ΣΠΥΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΨΥΧΗΣ

Πρωινή ενηµέρωση

Mπάσκετ: Παγκόσµιο πρωτάθληµα 21.00

Άρωµα Ελλάδας

Η σύζυγος ενός άντρα που διευθύνει ενα γραφείο συνοικεσίων αρχίζει τα κηρύγµατα υπέρ του γάµου προκειµένου να τον βοηθήσει…

23.00

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

00:00-07:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 07:00-10:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA – ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΕΡΡΗΣ ,ΓΙΟΛΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΑΝΤΗ 10:00-12:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΟΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ) 12:00-13:00 - ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ (ΜΥΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΩ∆ΙΚΕΣ) 13:00-15:00 - ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΟΥΒΙΑΣ (TO SOUNDTRACK ΤΟΥ ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ)

23.00

TV

ET3 23.00 Ησαΐα χόρευε

35

Κινηµατογραφικά νέα Prino Basilio Tetro Coco Κινηµατογραφικά νέα The hangover Κινηµατογραφικά νέα Μυστικός πράκτορας OSS: Κατάσκοπος που γύρισε από το Ρίο «9» Αντικαταστάτες Films & stars Στο βάθος κήπος Coco Channel & Igor Stravinsky Κινηµατογραφικά νέα 1 γυναίκα, 2 άντρες αλά ιταλικά Θανάσιµη εκτέλεση

09.00 Αµερικανικό πρωτάθληµα µπειζµπολ (Ε) 12.00 f3 Euro Series (E) 13.00 Σούπερ Λιγκ (Ε) 15.00 Πρέµιερ Λιγκ 17.00 Στιγµιότυπα τένις 18.00 Στιγµιότυπα BT (Μ) 19.00 ΣούπερΛιγκ 21.00 Στιγµιότυπα Πρέµιερ Λιγκ 22.00 Πρέµιερ Λιγκ 24.00 Τσάµπιονς Λιγκ 02.00 Ο κόσµος της ιππασίας 02.30 Τουρνουά ράγκµπι (Μ) 04.30 ∆ιεθνές µίτινγκ Στίβου 06.30 Spirit of yachting (E)

«ΣΙΝΕΜΑ» στην Αµαλιάδα INCEPTION Ώρες προβολής 19:15 και 22:00


36

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

ΚΗ∆ΕΙEΣ Τον προσφιλή µας σύζυγο, πατέρα, παππού και αδελφό

ΠΑΝΤΕΛΗ ΣΟΥΦΕΡΗ

ΕΤΩΝ 80 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 10.30π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Γεωργίου Ασπρων Σπιτιών και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους οπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Ασπρα Σπίτια 6-9-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χρυσούλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Γιάννης Σουφερης, Παναγιώτης και Αθηνά Σουφερη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Βαγγέλης Γ. Χρονόπουλος Αγιογράφος «Ο Γραικέος»

Ο Μακαριστός Μητροπολίτης Γερµανός ο Α’ είχε χειροτονίσει εις διάκονο το µακαριστό πρωτοπρεσβύτερο Μιχαήλ Παυλόπουλο

Την αγαπηµένη µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑ χα ∆ΗΜ. ΤΣΙΑΠΑΡΑ

το γένος ∆ρακοπούλου Κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου και ώρα 10.30π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Μαρίνας Καταραχίου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Καταράχι 6 Σεπτεµβρίου 2010 Η ΚΟΡΗ ΤΗΣ: Αγγελική Τσιαπάρα Η ΕΓΓΟΝΗ: Ελένη Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ:Αθανάσιος και Ολγα ∆ρακοπούλου, Αγγελική Καζίλη, Καλλιόπη και Γιώργος Φιλιππίδης, Φωτεινή χα ∆. ∆ρακοπούλου Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6947608088

ΛΥΣΗ SUDOKU

Την αγαπηµένη µας

ΣΟΦΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΝΑΚΟΥ

ΕΤΩΝ 40 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010 και ώρα 5.30 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. ∆ηµητρίου Κατσαρού και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους οπως παρακολουθήσουν την εκφορά της. Κατσαρού 6-9-2010 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:Γιώργος και Ελένη Παναγιωτονάκου Ο Α∆ΕΛΦΟΣ: Χρήστος ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ Ευχαριστούµε όλους όσοι παραβρέθηκαν στην τέλεση του 40ήµερου µνηµοσύνου που έγινε την Κυριακή 5-9-2010 στον Ιερό Ναό Αγ. Σπυρίδωνα Πύργου για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ΓΕΩΡΓ. ΜΙΚΕΟΓΛΟΥ

Ευχαριστούµε ιδιαιτέρως το Μητροπολίτη κ. Γερµανό για την παρουσία του στην τέλεση του τρισαγίου που έγινε το Σάββατο το απόγευµα στο µνήµα. Πύργος 6-9-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αθανασία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ:Νεκταρία και Γιώργος Πάγκαλος, ∆έσποινα Μικεόγλου, Αιµιλία και Κων/νος Τερλεπάνης Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αντώνιος Μικεόγλου, ∆ιονυσία και Γεώργιος Χρονόπουλος, Ιωάννης και Φρόσω Μικεόγλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

Πύργος: Τερζή Μαρία (Εθν. Αντιστάσεως 6 τηλ. 26210 28945) Αµαλιάδα: Παπαγεωργίου Γεωργ. (Ερµού 13 τηλ. 26220027216) Ολυµπία: Παπαβασιλείου ∆ηµ. (2624022000) Ζαχάρω: Ρηγόπουλος Γεώργιος (26250-33175) Γαστούνη: Γιατράς ∆ιον. (2623032223) Λεχαινά: Παπαδόπουλος Νεόφυτος (2623022742)

Καλό µου παιδί τι κάνεις Αυτά ήταν τα λόγια χαιρετισµού και επικοινωνίας προς τη νεολαία µας του µακαριστού παπά –Μιχάλη. Ο αείµνηστος αγαπούσε πάρα πολύ τη νεολαία. Mιλούσε µέσα στη ψυχή τους, αφουγκραζόταν τις ανησυχίες τους και τους βοηθούσε. Ηθικά και πνευµατικά. Ακόµη αντλούσε δυνάµεις για το ταπεινό, αθόρυβο, ήσυχο πνευµατικό έργο του. Τα παιδάκια µόλις τον έβλεπαν στους δρόµους καθώς περνούσε και αυτά που ήσαν στα µπαλκόνια των πολυκατοικιών του µίλαγαν παπούλη, παπούλη. Και αυτός µε αγάπη σηκώνοντας το χέρι ψηλά τα χαιρετούσε. ∆εν είχε τελειώσει τον χαιρετισµό και αυτοµάτως οι µητέρες τους τα κατέβαζαν να του φιλήσουν το χέρι και να τους δώσει την ευχή του. Η χαρά του ήταν απερίγραπτη. Ο αείµνηστος παπούλης αγαπούσε πολύ το λαό και ο λαός του ανταπέδιδε τα συναισθήµατα αγάπης που είχε γι’ αυτόν. Αγαπήθηκε για το ποίµνιό του που έµοιαζε σαν ένα ήσυχο καθαρό ρυάκι χωρίς κυµατισµούς να τρέχει προς την κοίτη του. Ταπεινός, πράος, υποµονετικός, καλόψυχος. Η λειτουργία του ήταν γλυκυτάτη, χαµηλού τονισµού ωσάν να ψάλλουν Αγγελοι. Το πνευµατικό έργο του καθώς και η παρουσία του θα µείνουν χαραγµένα στην ψυχή µας. ∆εν πρόκειται να τον ξεχάσουµε όσα έτη και εαν περάσουν, είναι δίπλα µας. Η ψυχή του φτερουγίζει προς ουρανούς και µας βλέπει. Ας είναι ελαφρύ το Ηλειακό χώµα που σε σκεπάζει , αξέχαστε παπούλη.


37

Kάθε Δευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ µε πτυχίο στην ειδικότητα «Τεχνολόγος Τροφίµων» για να εργαστεί σε εργοστάσιο Τροφίµων στα Λεχαινά Ηλείας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26230/22876 και fax 26230/22006. ΜΑΣ5561 ------------------------------. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ή κοπελα που να γνωρίζει πιστολακι για τις Κοµµώσεις «ΚΟΝΤΟΥ». Πληροφορίες Μπιζανίου 1, τηλ. 26210/26130, Πύργος. ΜΑΣ4026 -------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ Ξένων γλωσσών, για φροντιστήριο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6984546421. ΜΑ4029 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη για εργασία σε cafe – internet – µπιλιάρδα στη Γαστούνη για πρωί βράδυ. ∆ουλειά για όλο το χειµώνα. Πληρ. τηλ. 6975946846. ΜΑ4154

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

650

-------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για κρεοπωλείο, µε προυπηρεσία έως 30 ετών, Υψηλάντου 27. Τηλ. 26210 81210, 81211. ΜΑΣ4246 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για Βιοτεχνία Λευκοσιδηρουργίας στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/34120. ΜΑ4539 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ή ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ για εργασία «Εργαστήριο Αισθητικής». Προϋπηρεσία απαραίτητη. Πληροφ. τηλ. 6937300920. ΜΑ4758 -------------------------------.. ΣΟΒΑΡΗ ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ εργασία φύλαξης ηλικιωµένων καθώς και άλλες οικ. εργασίες. Τηλ. 6978558666, 6995057466. ΜΑ7091 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΑ ΚΟΠΕΛΑ 8-5 µε γνώσεις λογιστικής, µια κοπέλα για εµπορική επιχείρηση ώρες 8:303:00. Τηλ. 6932434264, 6932228428. ΜΑ7105 -------------------------------.. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ εργασία για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων. Τηλ. 6993585490.ΜΑ7085 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε καλή γνώση Η/Υ για µεγάλη αλυσίδα καταστηµάτων επίπλων. Τηλ. 6936594300. ΜΑ7086 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ γνώστης της ιταλικής κουζίνας και ΚΟΠΕΛΑ για σέρβις, για εστιατόριο στον Πύργο. Τηλ. 6932724557. ΜΑ7086 -------------------------------. Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα γ’ κατηγορίας ΖΗΤΑ εργασία. Πληροφορίες στο τηλ. 6976174200. ΜΑ7060

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το γραφείο Συµβουλών-Εύρεσης εργασίας θα σας βρει άµεσα και υπεύθυνα τη λύση για φύλαξη ηλικιωµένων- οικιακών βοηθών- babysitter- υπαλλήλους εστιατορίων- ξενοδοχείων. Αχόλου 6-Πύργος Ηλείας. Τηλ./FAX: 26210/37106, κιν:6972121860

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ-ΕΥΡΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αν θέλετε να εργαστείτε ως οικιακή βοηθός, για φύλαξη ηλικιωµένων ατόµων, babysitter, υπάλληλος cafe- εστιατορίων- ξενοδοχείων, απευθυνθείτε στο γραφείο µας. Αχόλου 6-Πύργος Ηλείας. Τηλ./FAΧ: 26210/37106, κιν.:6972121860. ΜΑ5113

Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

-------------------------------. ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ κήπους σε όλες τις περιοχές , κοπή χορταριών, περιποίηση γκαζόν, κλαδέµατα και συντήρηση καλλωπιστικών φυτών. Τηλ. 6980915452. ΜΑ7094 --------------------------------. ΓΥΝΑΙΚΑ υπήκοος Ρουµανίας που µιλά την Ελληνική γλώσσα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ηλικιωµένους (όχι κατάκοιτους) για φύλαξη. Πληρ. Τηλ. 6975224923 ΜΑ7142 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για κουζίνα σε ταβέρνα στα Καλύβια Ήλιδος για χειµερινή περίοδο. Τηλ. 6937177380. ΜΑ7126 -------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑ7150 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ για εργασία σε γυµναστήριο στον Πύργο. Τηλ. 6934933777. ΜΑ7151 -------------------------------. Ο∆ΗΓΟΣ Ε’ κατηγορίας µε προϋπηρεσία 5 χρόνια ΖΗΤΑ ανάλογη εργασία. Τηλ. 2625034057, 6970187984. ΜΑ7167 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΣ για µόνιµη εργασία σε ρεσεψιόν. Τηλ. 6974022762, 6946505105. ΜΑ7169 -------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΑΡΗ κοπέλα για σέρβις, απογευµατινή βάρδια και ΝΕΑΡΟΣ µε δίπλωµα δίκυκλου για delivery, καφέ Νόστρο , πεζόδροµος Νοµαρχίας. Τηλ.2621033788. ΜΑ7179

-------------------------------. ΖΗΤΑ εργασία ΚΟΠΕΛΑ µε εµπειρία στο ∆ηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα. Τηλ. 6936728070. ΜΑ7171 ------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ εργασία φύλαξης ηλικιωµένων καθώς κι άλλες οικιακές εργασίες. Τηλ. 6984256665. ΜΑ7202 ------------------------------. ΝΕΟ ΖΕΥΓΑΡΙ από τη Βουλγαρία ΖΗΤΑΕΙ δουλειά για ο,τιδήποτε. . Μεροκάµατο 20 ευρώ Πληρ. 6988800814, 2622400041, 6998832202. ΜΑ7204 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ από 20 έως 25 ετών για εργασία σε fast food Creperi στον Πύργο. Τηλ. 2621023518, πρωινές ώρες. ΜΑ7195 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ για εργασία στο κοµµωτήριο «∆ηµήτρης & Σταύρος» στην Αµαλιάδα. Τηλ. 26220-26202. ΜΑ7200 ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΑΤΡΟΝΙΣΤ – ΜΟΝΤΕΛΙΣΤ µε επαγγελµατική εµπειρία για συνεργασία σε βιοτεχνία γυναικείων ενδυµάτων, στον Πύργο. Επίσης ζητούνται κοπτοράπτριες µε πείρα για εργασία. Πληρ. τηλ. 6936924713 κος Θοδωρής. ------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για σερβιτόρα σε καφετέρια. Τηλ. 6985648887.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΥΛΙΧΤΗΣ και ∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ

Για το ψητοπωλείο «Λαδόκολλα». ΜΑ7153

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣ

µε προϋπηρεσία για άµεση πρόσληψη. Πληρ. τηλ.:6976444940 ή αποστείλατε βιογραφικό στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13). Πύργος Ηλείας, Τ.Κ: 27100

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΚΟΠΕΛΑ για εργασία σε καφενείο στην πλατεία Αγ.Αθανασίου στην Αµαλιάδα. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 6978634023. ΜΑ7210

. ΨΑΛΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ- ΖΗΤΑ

Ενορία. Τηλέφωνο 26210-28135, κινητό 6978584113. ΜΑ7070

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ DELIVERY

Για την ψησταριά «Το Κουκλί», στον Πύργο. Τηλ. 2621022466.ΜΑ7114

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Για κουζίνα εστιατορίου στο Κατάκολο, απαραίτητη προϋπηρεσία. Τηλ. 2621041742. ΜΑ7113

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΛΟΓΙΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΕΙ ή ΑΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ Η/Υ ΚΑΙ ΑΓΓΛΙΚΑ ΧΗΜΙΚΟΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΛΙΓΑ ΑΓΓΛΙΚΑ. ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ. ΤΗΛ. 6982072970, ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

. ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΙΑΣΚΕ∆ΑΣΗΣ ΑΧΙΟΝ Στον Πύργο

ΖΗΤΑ

νεαρά άτοµα για εργασία σε διάφορες θέσεις (σερβιτόρους, µπάρα, πόρτα, χορευτές αλλά και µουσικούς, ερασιτέχνες ή µη και ταλέντα κάθε είδους). Εργασία Παρασκευή και Σάββατο βράδυ, µισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 6 9 3 2 3 4 5 8 5 2 , 2621022544.

.ΓΥΝΑΙΚΑ 30-45

ετών κατά προτίµηση µητέρα. Ζητείται ως βοηθός µητέρας δύο παιδιών 1 και 3 ετών. Πληρ. τηλ. 6972773878, 26210/30514, ώρες 10-12 π.µ. και 18.00 – 22.00 µ.µ. ΜΑ4140

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

Για εργασία στην επιχείρηση εµπορίου ξυλείας ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Ο.Ε., στην Ανδραβίδα, στο λογιστήριο µε γνώσεις Η/Υ και λογιστικής. Τηλ. 2623054968, 8-4 µ.µ. ΜΑΣ7154

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ

Σχεδιάστρια ή Απόφοιτος ΤΕΙ Για εργασία σε τεχνικό γραφείο. Τηλ. 2 6 2 2 0 2 1 6 7 9 6945970913. ΜΑ7208

. ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

οικοδοµικές εργασίες, σοβατίσµατα- σκεπέςταβάνια και περιφράξεις, εγγυηµένη εργασία µε προσωπικό. Τηλ. 6 9 8 3 4 6 1 0 5 8 , 6980358709. ΜΑ4051


38

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΠΑΤΡΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1)∆ΥΑΡΙ 50 µ² Πελεκάνος, 7ου ορ., 2) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 26 µ², Γούναρη 1, 4ου ορόφου. Πληρ. τηλ. 6937066114. ΜΑ4528 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ α’ ορόφου 40 τ.µ., 2 δωµατίων, επιπλωµένη στην οδό Αγ. Γεωργίου 21 στον Πύργο. Πληροφ. τηλ. 26210/22715 (προτιµούνται δηµόσιοι υπάλληλοι). ΜΑ4743 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ µεγάλη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, Α’ ορόφου, Υψηλάντου 25, πλησίον σταθµού ΟΣΕ. Τηλ. 6972083858. ΜΑΣ7190 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, στο κέντρο του Πύργου. Πληροφορίες στα τηλ.: 2621020466 και 6984644544. ΜΑ7192 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια, επιπλωµένη, 2ου ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, κοντά στο ΤΕΙ. Τηλ. 6932389947. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑSTUDIO 40 τ.µ. επιπλωµένη, στην οδό Μανωλοπούλου 44 έναντι Νοµαρχίας. Πληρ. 6936281296. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ για ΦΟΙΤΗΤΕΣ πλήρως επιπλωµένες, ψύξη-θέρµανση, 36 τ.µ., 36 τ.µ. και 45 τ.µ., Σκουφά 13 και Ρήγα Φεραίου (δρόµος ΤΕΙ) στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944448046. ΜΑ6665. --------------------------------.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, επιπλωµένη, µε κλιµατισµό, 3ου ορόφου, Μαγνησίας 6 και Πετροπούλου, Πύργος. Τηλ. 6978184760, 6978184817. ΜΑ4266. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ 30 τ.µ. και 2ΑΡΙ 70 τ.µ., Αγ. Γεωργίου 42, πάροδος. Πληρ. τηλ. 6974118371. ΜΑ4769 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., καινούρια, 1ου ορόφου, χωρίς κοινόχρηστα, επιπλωµένη ή µη. Τηλ. 6932360437, Αµαλιάδα. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 5 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40 τ.µ. έκαστη, 1ου και 2ου ορόφου, διαµπερή, µε αυτόνοµη θέρµανση, καινούριες, στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6972920030, 6974434554. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ τρίτου ορόφου Γερµανού & Οµήρου 2, πάνω από τα Hondos Center. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων. Τηλ. 26210-22111-12. ΜΑ7179 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ καινούρια ευρύχωρη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, χωρίς κοινόχρηστα (2οροφη κατοικία), απόλυτη ησυχία, περιοχή κόµβος Αγίου Γεωργίου (Σ.Μ. Τερζής). Μόνο σε φοιτητές. Τιµή 280 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944428532 ΜΑ7180. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α µία γκαρσονιέρα καινούρια, πλήρως επιπλωµένα, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα µε τέντες, σε ήσυχη περιοχή, πλησίον ΤΕΙ και Γυµνασίου – Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6977674770, 6974590001, 26220/25390.ΜΑ4799 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Πάτρα κοντά στα ΤΕΙ µε αυτόνοµη θέρ-

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Στην

µανση. Τηλ. 6934413611. ΜΑ7174 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ επιπλωµένα: γκαρσονιέρα, δυάρι και τριάρι, επί της πλατείας Ανδρέου Μεταξά, στον Πύργο. Πληρ. Τηλ. 6946758503, 2621033939, 2621033553. ΜΑ7175 --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ λουξ, δύο ορόφων (µεζονέτα), επιπλωµένη σε πολυτελές συγκρότηµα. Τηλ. 6977743588. ΜΑ 4580 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη µε αυτονοµία θέρµανσης, air condition . Τηλ. 6939786212. ΜΑ7107 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ σε νεόδµητη οικοδοµή στην οδό Γερµανού 7 και Μπότσαρη, στον Πύργο. Τηλ. 6936744840, 6973881686. ΜΑ5800. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ηµιόροφος, Παπαφλέσσα 22. Τηλ. 6970374976. ΜΑ7130 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ. επιπλωµένη, Α’ όροφος, χωρίς κοινόχρηστα, ατοµική θέρµανση, air condition. Τηλ.2621034367, 6945941131. ΜΑ7114 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 1ου ορόφου πλησίον Τ.Ε.Ι. 35 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 2ου ορόφου πλησίον Τ.Ε.Ι. 39 τ.µ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη πρωτοκατοικήσιµη 1ου ορόφου στο κέντρο. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη πρωτοκατοικήσιµη 2ου ορόφου επιπλωµένη στο κέντρο του Πύργου. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ πρωτοκατοικήσιµο πλήρως επιπλωµένο πλησίον Τ.Ε.Ι. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ πρωτοκατοικήσιµη 38 τ.µ. δίπλα στο Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 2621023996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης Γ., Πατρόκλου 2 Πύργος. ΜΑ7144 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη. Τιµή 220 ευρώ, δεκαετίας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στη ∆εξαµενή 1ου ορόφου. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ρετιρέ στην οδό Λαχανά. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ νεόκτιστη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ διετίας µε αυτόνοµη θέρµανση και Α/C, 35 τ.µ., τιµή 250 ευρώ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ επιπλωµένο νεόκτιστο, πλησίον Τ.Ε.Ι. Πληρ. τηλ. 2621023996-6932623342. Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης Γ. , Πατρόκλου 2, Πύργος. ΜΑ7145 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 39 τ.µ. σε διόροφη µονοκατοικία νεόκτιστη, στη ∆εξαµενή. Τιµή 45.000 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ νεόκτιστο πρωτοκατοικήσιµο 49 τ.µ., 2ου ορόφου πλησίον 1ου γυµνασίου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου, πρωτοκατοικήσιµο στο κέντρο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 62 τ.µ. µε πατάρι στο κέντρο του Πύργου. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 72 τ.µ. στην οδό Υψηλάντου. Τιµή 37.000 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 566 τ.µ. στο Λαµπέτι (ύψωµα). Τιµή 30.000 ευρώ εντός οικισµού. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στο Κορακοχώρι. Πληρ.Τηλ. 2621023996-6932623342. Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης Γ., Πατρόκλου 2, Πύργος. ΜΑ7143 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, σε φοιτητή-φοιτήτρια, δίπλα στην κεντρική πλατεία του Πύργου, µε αυτόνοµη θέρµανση και αιρ-κοντίσιον, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. 6982476548. ΜΑ7139 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Πάτρα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ. στον 3ο όροφο, δίχωρη, µε θέση πάρκινγκ στην πιλοτή και πόρτα ασφαλείας. Τηλ. 26220-23922 , κιν. 6972852160. ΜΑ7128 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια, 2ου ορόφου, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα. Τηλ.6932389947. ΜΑ7125 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ και ∆ΥΑΡΙΑ επιπλωµένα ή χωρίς, κατάλληλα για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Πληροφορίες µεσιτικό γραφείο Τσατά. Τηλ. 2621022886, 28ης Οκτωβρίου 16 (ηµιόροφος). ΜΑ7115 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑοροφοδιαµέρισµα 40 τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση και αυτόνοµο νερό. Τηλ. 6972404614, 2621028356, 2621032347. ΜΑΣ4262

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ µόνο για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ, στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ – 2αρια-τριάρια- στο κέντρο της πόλης, απέναντι από το Hondos center, πλησίον ΚΤΕΛ, φουλ επιπλωµένα (ψυγείο-κουζίνα-πλυντήριο-τηλεόρασηαυτόνοµη θέρµανση-καινούρια). Πληροφορίες: 6936396090. ΜΑ7108 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ., 1ος όροφος, κεντρική, φρεσκοβαµµένη, επιπλωµένη, Κολοκοτρώνη 11, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6932375846. ΜΑ6500. --------------------------------. ΠΑΤΡΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ lux πλησίον ΚΤΕΛ Πάτρας. Τηλ. 2621031888, 34040. ΜΑ7079 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ: 1 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, 1 ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ & κι ένα ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 3 δωµατίων µε µεγάλη κουζίνα, επιπλωµένο, ηλεκτρικές συσκευές και σαλόνι. Παραχωρείται και για συγκατοίκηση, κεντρική θέρµανση, Θεοτόκη 3, πλησίον Νοµαρχίας και ΤΕΙ. Πληρ. τηλ. 26210/22471, ώρες καταστηµάτων και 26210/22882 λοιπές ώρες. ΜΑ4793 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στο κέντρο της Πάτρας, Καραϊσκάκη 136, 3ος όροφος, επιπλωµένη. Πληρ. τηλ. 6974781676 και 6932480496. ΜΑ4574 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 25 τ.µ. στην Αθήνα, Γρηγορίου Θεολόγου και Θεόφιλου 9Α τέρµα Ιπποκράτους για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 26210/96425. ΜΑ4533 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ. στο κέντρο της Πάτρας, Κανακάρη 55-59, 3ος όροφος, κοντά στον ΟΣΕ και ΚΤΕΛ, στο ύψος της πλατείας Όλγας. (∆ωµάτιο, χωλ, κουζίνα, πλήρες µπάνιο, µεγάλο µπαλκόνι). Πληροφορίες στα τηλέφωνα 26210/22758 και 6976616867, 6973928910.ΜΑ4586 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ (σε γυναίκα εκπαιδευτικό) στο κέντρο της πόλης του Πύργου ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 36 τ.µ. πλήρως επιπλωµένη και άρτια εξοπλισµένη. Πληρ. τηλ. 6974980420. ΜΑ4509 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ισόγειο, µε αυτόνοµη θέρµανση, parking, χωρίς κοινόχρηστα στην Αµαλιάδα, Φραγκαβίλας 52Α. Πληρ. τηλ. 26220/27507. ΜΑ4587 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 64 τ.µ. καινούριο-αυτόνοµη θέρµανση- β’ όροφος πλησίον ΤΕΙ Πύργου, Αγίου Αρτεµίου 2. Τηλ. 6974504245. ΜΑ7083 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 75 τ.µ., υπερυψωµένο, µονοκατοικία, µε κήπο, για φοιτητές, εκπαιδευτικούς, εργένηδες και συνταξιούχους, χωρίς κοινόχρηστα, µε αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο, οδός Καραϊσκάκη 30, Πύργος. Τηλ. 6973829780. ΜΑ7084 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ο πρώτος ΟΡΟΦΟΣ νεόκτιστης µονοκατοικίας 100 τ.µ. µε τζάκι-καλοριφέρ-αυλή µε µπάρµπεκιου και αποθήκη στον Άγιο Γεώργιο. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ νεόκτιστο πλησίον ΚΤΕΛ. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ επιπλωµένο στην οδό Ζαΐµη, όπισθεν 2ου Λυκείου. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ επιπλωµένο στην οδό Παπαφλέσσα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τ.µ. διόροφη πλησίον Αγίου Σπυρίδωνα. Πληρ. τηλ. 2621023996-6932623342. Μεσιτικό γραφείο Ρουµπάνης Γ., Πατρόκλου 2, Πύργος. ΜΑ7146 --------------------------------ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, πάροδος Παλαιολόγου 30 το ΙΣΟΓΕΙΟ διώροφης οικοδοµής, επιπλωµένο, χωρίς κοινόχρηστα, µε κεντρική αυτόνοµη θέρµανση, 60 τ.µ. Πληρ. τηλ. κιν. 6945712164, µόνο για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ. ΜΑ4375 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ, Κοραή και ∆ιάκου γωνία, µε θέρµανση και κλιµατιστικό. Τηλ. 6932605574. ΜΑ4328 --------------------------------. ΚΥΨΕΛΗ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ., ισόγειο, υπερυψωµένο, φωτεινό, προσόψεως, κατάλληλο για φοιτητές ή επαγγελµατική χρήση, πλησίον

Α.Σ.Ο.Ε.Ε., ηλεκτρονικού σταθµού (ΗΛΣΑΠ) και ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6977262200. ΜΑ4511 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο, 3ου ορόφου Γυµνασιάρχου ∆ούκα 25, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6972870787. ΜΑ4546 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωµένο πλήρως µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα, στον Πύργο. Τηλ. 2621025158, 26414. ΜΑ7120 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ΑΡΙ 55 τ.µ. Λιούρδη 8, Α’ ορόφου στον Πύργο (Αγ.Αθανάσιο). Τηλ. 2621032315. ΜΑ7165 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ επιπλωµένο, Ζακύνθου 26, προτιµούνται φοιτητές, εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί. Τηλ. 2621032304, 6974292006, ώρες 8-1 και 5-8.ΜΑ7163 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ. (δυάρι) σε καινούρια πολυκατοικία στο κέντρο του Πύργου. Βρίσκεται στον 4ο όροφο και διατίθεται θέση στάθµευσης. Πληροφορίες στο 6945859975. ΜΑ7178 --------------------------------. Αµαλιάδα κέντρο, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ δύο δωµατίων, Β’ ορόφου-αυτόνοµη θέρµανση-θέση πάρκινγκ. Τηλ. 2106044013, 6973277141. ΜΑ4512 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ καινούριο, στον Πύργο, για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Τηλ. 6957186588. ΜΑ7122 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ Ατταλείας 2, στον Πύργο. Τηλ. 2621027206, 6970369858.ΜΑ7123 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, στον Πύργο (Αλφειού 4). Πληροφορίες τηλ. 26210-23636 και κιν. 6942281450. ΜΑ7133 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ , 4ου ορόφου, Μανωλοπούλου 74, έναντι από το φούρνο του Τσουκαλά. Τηλ. 6939299444, 6936893827. ΜΑ7124 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Κουρούτα 2ΑΡΙ επιπλωµένο, για όλο το χρόνο µε air condition και καλοριφέρ, τιµή 250 ευρώ/µήνα. Τηλ.26220-22940, 6942484581. ΜΑ7207 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην Αρχ.Ολυµπία, αυτόνοµη θέρµανση, επιπλωµένο. Τηλ. 6976889785, 6977014206.ΜΑ7193 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στο κέντρο του Πύργου Ηλείας και επί του Α’ ορόφου της πολυκατοικίας, Πατρών και Παπαφλέσσα αριθµ.46, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ δυάρι 65 τ.µ. µε λίγα κοινόχρηστα, ηλιόλουστο και γύρωθεν µπαλκόνι. Τηλ. 2621041487, κιν.6946667728. ΜΑ7194 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ στο κέντρο του Πύργου, σε νέο κτίριο, φρεσκοβαµµένο, επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, λίγα κοινόχρηστα. Τηλ. 6972717408. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙΑ, επιπλωµένα µε πλήρη εξοπλισµο, (αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, συναγερµό κ.τ.λ.) Κουρογιαννοπούλου 11. Πληρ. τηλ. 26220/22353, 22808, 6970053538.ΜΑ4702 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 62 τ.µ., σε πολυκατοικία αρίστης κατασκευής, µε αυτόνοµη θέρµανση, µπόιλερ, θυροτηλεόραση, ηλιόλουστο, δίπλα στη ∆ΟΥ και κοντά στο ΤΕΙ Πύργου. Πληρ. τηλ. 26210/29571, 6947277814.ΜΑ4704 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, Γορτυνίας 47. Πληρ. τηλ. 2797022639, 6973301354. ΜΑ4707 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΥΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ΥΑΡΙΑ, πολυτελή σε νεόκτιστη οικοδοµή, κεντρικά, Παπαφλέσσα και Καραϊσκάκη, διαµπερή, µεγάλα µπαλκόνια, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6974584967. ΜΑ4768 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επιπλωµένο ∆ΥΑΡΙ, 3ου ορόφου, κοντά στα ΤΕΙ Πύργου. Τηλ. 6943748437. ΜΑ7064 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ, 50 τ.µ.,στην Αµαλιάδα µε ηλιακό και µπαλκόνι µε τέντα 7µ., 1 φουρνάκι και κουρτινόξυλα. Πλησίον Τ.Ε.Ι. Οινοµάου 36. Τιµή διαπραγµατεύσιµη. Τηλ. 6973852774, 26220-29181. ΜΑ7103 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο, 35 τ.µ., διαµπερές µε µεγάλες βεράντες, στην περιοχή ∆εξαµενή Πύργου. Τηλ.

6970082288 ή 2621026995. ΜΑ7078 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ & ΕΝΑ 2ΑΡΙ κατάλληλα και για γραφείο γωνιακά Πατρών 70. Πληρ. τηλ. 26210/28267, 6977593991. ΜΑ4583 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ καινούριο, διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση και κλιµατισµό στην οδό Κύπρου στον α’ όροφο µόνο για φοιτητές. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6945562917. ΜΑ4562 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, έναντι ΟΣΕ µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληροφ. τηλ. 6942404792.ΜΑ4543 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 45 τ.µ. όπισθεν ΤΕΙ µε αυτόνοµη θέρµανση, air condition, 5 ετίας. Πληρ. τηλ. 6944423796, 26210/31300. ΜΑ4592 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ δύο (2) δωµατίων, 2ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένο ή µη σε κεντρικό σηµείο της πόλεως Πύργου, ευήλιο, ευάερο, ελεύθερη θέα, µε όλες τις σύγχρονες ανέσεις (κεντρική θέρµανση – aircondition, κ.λ.π.), ιδιωτικό πάρκινγκ. Τιµή πολύ λογική, χωρίς δαπάνες κοινοχρήστων. Πληρ. τηλ. 6973457676. ΜΑ4556 --------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα, µε αυτόνοµη θέρµανση και ηλιακό. Πληρ. τηλ. 26220/22611, 6932624415, 6932864707. ΜΑ4426 -------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ασανσέρ, Καπετάν Γιώργη και ∆ούκα. Πληρ. τηλ. 6976069963.ΜΑ5805. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, πανταχόθεν ελεύθερο, περιοχή Αγ. Παντελεήµονα. Πληρ. τηλ. 6972305759, 26210/22189. ΜΑ4420 -------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3άρι, µε θέα, γωνιακό, 1ος όροφος στον Πύργο και στην οδό Πατρών 108. Πληροφορίες στο 26210-25021, 26210-31303 και κινητό:6936714712. ΜΑ7067. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ µονοκατοικία, χωρίς κοινόχρηστα µε air condition, τέντες, ηλιακό και κήπο. Τηλ. 2621028863, 6942291329. ΜΑ7191 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2,5ΑΡΙ 63 τ.µ., στον 1ο όροφο Ατταλείας και Τάκη Πετροπούλου 48. Τηλ. 2621030379, 6976137789. ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στον 2ο όροφο επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, κοντά στη Νοµαρχία του Πύργου στην οδό Χρυσανθοπούλου 21 και Ζαΐµη. Πληροφορίες τηλ. 6944816329. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ επιπλωµένο στο 2ο όροφο, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση κοντά στη Νοµαρχία, οδός Χρυσανθακοπούλου και Ζαΐµη. Πληρ. τηλ. 6944816329. ΜΑ4510 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ περιοχή Χαλικιάτικα, 3αρι, 85 τ.µ. στον 3ο όροφο. Πληρ. τηλ. 2621028073, 6981022941. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ Ζακύνθου 1, 1ος όροφος, µε αποθήκη και θέση πάρκινγκ στην πιλοτή. Τηλ.2105812921, κιν.6932607045. ΜΑ7121 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τριών δωµατίων στον Α’ όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, διαµπερές, ∆ραγατσανίου – Τ.Πετροπούλου γωνία (κοντά στα ΤΕΙ και τη Νοµαρχία). Τηλ. 6945937539.ΜΑ7140 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ , 75 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, σε καινούρια πολυκατοικία, περιοχή Μίλτωνος Ιατρίδη Πύργος. Τιµή 400 ευρώ. Τηλ. 6978313621. ΜΑ7066 --------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 80 τ.µ. στην Ανδραβίδα. Πληρ. τηλ. 26230/54723, 6942904077. ΜΑ4596 --------------------------------\. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ, 2ου ορόφου, Κουµουνδούρου 32 (άνωθεν ΤΟΕΒ), αποτελούµενο από 2 κρεβατοκάµαρες – καθιστικό κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26220/25688, 6977254355. ΜΑΣ4584 ---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ επιπλωµένο, εξαιρετικό µε ένα ή δύο υπνοδωµάτια, αποκλειστικά σε δηµόσιο υπάλληλο. Τηλ. 2621034720, 6937295636.ΜΑ7082 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, Ζακύνθου 29 και Γούναρη, σε γωνιακή τριόροφη οικοδοµή, πανταχόθεν ελεύθερη, ΤΡΙΑΡΙ 3ου ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό θερµοσίφωνα, πάρκινγκ και αποθήκη 11 τ.µ. Πληροφορίες 26210-27708 και κινητό 6955143128. ΜΑ7065

ΤΕΣΣΑΡΙΑ

. ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑ ∆.∆. ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 3 υπν/τιων, καθιστικό, κουζίνα, τζάκι, κεντρική θέρµανση, A/C. Πληρ. τηλ. 26240/23106, 210/2710785. ΜΑ4448 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου, 140 τ.µ., σε διόροφη οικοδοµή (3 υπνοδωµάτια, κουζίνακαθιστικό ενιαία, ξεχωριστό µεγάλο σαλόνι, λουτρό και W.C.) αυτόνοµη θέρµανση και κλιµατισµός, όχι κοινόχρηστα. Προσφέρεται και για επαγγελµατική χρήση (γραφεία) οδός Κιλκίς αρ. 32 Α, περιοχή πλησίον ∆εξαµενής τηλ. 6932981415, 2621027486. ΜΑ7136 --------------------------------.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟ ΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ130 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα επί της οδού Ολυµπίων και Νικοµηδείας. Πληρ. τηλ. 26210/27085, 26210/34824. ΜΑ7020 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ µε τέσσερα υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, 2 µπάνια, επιπλωµένη, σε καθηγητές-καθηγήτριες-φοιτητές- φοιτήτριες, µε µικρή απόσταση από τον Πύργο. Τηλ. 6932265159. ΜΑ7080 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 106 τ.µ. στην οδό Μυστρά, µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 26210/26800, 6947800302.ΜΑ4030 ------------------------------. ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 4ΑΡΙ, 99 τ.µ. µε δύο υπνοδωµάτια, σαλόνι µε τζάκι κ.λ.π., πρόσφατα ανακαινισµένο, 28ης Οκτωβρίου και Μπιζανίου 1 (απέναντι από το ∆ικαστικό Μέγαρο), 3ος όροφος, 350 ευρώ. Πληρ. τηλ. 210/2521636, 6937762996. ΜΑ4432 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 110 τ.µ., 2οροφης κατοικίας µε 2 υπνοδωµάτια, καλοριφέρ, πλησίον νοσοκοµείου, χωρίς κοινόχρηστα, τιµή 330 ευρώ. Τηλ. 2622021752 µετά τις 4-6, κιν. 6936334372. ΜΑ7104 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 82 τ.µ. (τεσσάρι) και ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ. (δυάρι) επί της κεντρικής πλατείας κατάλληλα και για επαγγελµατική στέγη. Πληρ. τηλ. 26210/33263, 6973305790.ΜΑ4236 --------------------------------. ΖΑΧΑΡΩ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ. σε µονοκατοικία µε πλήρη αυτονοµία. Τηλ. 6983507306. ΜΑ4549.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ κατοικία µπροστά στη θάλασσα, επιπλωµένη και µε τζάκι. Τηλ. 6977983526. ΜΑ7118 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην παραλία Ζαχάρως σε δασκάλους, καθηγητές, ΟΙΚΙΑ 40 τ.µ., καινούρια, λειτουργική, πλήρως επιπλωµένη, πλυντήριο, ηλιακός, 240,00 ευρώ. Τηλ. 6974797368. ΜΑ7132 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ , στην Αµαλιάδα, στη γωνία Ερµού και Α.Πετραλιά, στην πλατεία ∆ηµοκρατίας (πρώην Μεταξά), ΜΟΝΟΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 160 τ.µ., για ιδιωτική ή µικτή χρήση. Πληροφορίες τηλ. 6937311993. ΜΑ4381

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ

ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ. σε (έξι) στρέµµατα, 3 υ/δ, 2 µπάνια, σαλοτραπεζαρία, τζάκι, 3 a/c, ηλιακός, bbq, µεγάλες βεράντες, parking φανταστικός κήπος, απεριόριστη θέα, ΙΟΝΙΟ – ΖΑΚΥΝΘΟ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ για µόνιµη κατοικία. Πληρ. τηλ. 6973886631, 210/5128400. ΜΑ4011


39

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 µ² (µε ισόγειο ηµιτελές κατάστηµα 110 µ² και αύλειο χώρο) στην πάροδο Υψηλάντου στον Πύργο, ηλ. θερµοσίφωνας, αυτόνοµη θέρµανση, καινούριας κατασκευής. Πληρ. τηλ. 26250/24105, 6978162676. . ΜΑ4923 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ, µε φως, νερό και πολλά έξτρα, πλησίον Παφιώλη. Τηλ. 6978037913. ΜΑ4233.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στην Κρέστενα µε οικόπεδο 4 στρέµµατα, 50 µέτρα πριν το ξενοδοχείο «Αθηνά». Τηλ. 6984925143. ΜΑ7093.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΟΙΚΙΑ µε θεµέλια για 3ο όροφο και συντελεστής δόµησης, Αχόλου 19, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6977430843.ΜΑ4093

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρέµµατα στα ∆ουνέικα, µε είσοδο από άσφαλτο, µε φως, νερό. Τιµή 4.000 ευρώ το στρέµµα. Πληρ. Τηλ.:6979657815 ΜΑΣ5941

. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑ επιπλωµένη, 160 τ.µ. εντός σχεδίου, τρεις κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, τρία µπάνια, κουζίνα µε όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εντοιχισµένες, αποθήκη µεγάλη, δύο σαλόνια µε τζάκι και τραπεζαρία, έχει καλοριφέρ, αιρκοντίσιον, συναγερµό, έκταση οικοπέδου 2.450 τ.µ. φανταστικός κήπος µε πολλά οπωροφόρα δένδρα και λουλούδια, γεώτρηση έξι ίντσες, στεγασµένο µπάρµπεκιου, ένα ξενώνα µε το µπάνιο του, υπόλοιπο οικοδοµήσιµο άλλα 1040 τ.µ. Τηλ.2622027568 και 6932461864, ιδιώτης. ΜΑ3432

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

1ου ορόφου, 128 τ.µ., στη Ζαχάρω, τιµή 100.000 ευρώ Ηλείας. Πληρ. τηλ.:2761023819. ΜΑ5215

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2310/341058, 6974334849. ΜΑ740.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

101 τ.µ., µε 50 τ.µ. βεράντες και παρακείµενη αποθήκη µε δεντρόφυτο κήπο στα Καβάσιλα. Τιµή 90.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6983518909.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 61 τ.µ., οδός Αρχιµήδους 11, α’ όροφος σε καλή κατάσταση, τιµή 55.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6978111321. ΜΑ4374

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ∆ΥΟ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε διώροφο κτίσµα, 1ος όροφος 77,5 τµ., 2ος όροφος 77,5τ.µ. & σοφίτα, σε οικόπεδο 880 τ.µ. µε θέα. Ανταλλάσσεται µε εξοχική κατοικία στην Αττική. Πληρ. τηλ. 6 9 3 7 6 1 3 1 0 8 , 210/7794610. ΜΑ4629.

Πολυτεχνείου 12, επιπλωµένες. Πληρ. τηλ. 6956332075.ΜΑ4735

3ου ορόφου 85 τ.µ., για γραφείο, έναντι δικαστηρίων, άνωθεν φωτογραφείου ΤΣΕΛΕΠΗ. Πληρ. τηλ. 2621022655, 6974079020. ΜΑ4112.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

. Αθήνα-Νέος Κόσµος

∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. , ηµιόροφος, επιπλωµένο, Παπαφλέσσα 55. Τηλ. 6932740853.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑ ΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

50 τ.µ., 6 ορόφου, κεντρικό, επιπλωµένο, µε αυτόνοµη θέρµανση και air condition. Τηλ. 6 9 3 7 2 4 2 5 2 6 , 6932905543.ΜΑ4123 ου

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

36 τ.µ. Πατρών και Παπαφλέσσα. Πληρ. τηλ. 26210/95116, 33044, 6971635116.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ (60τ.µ.)

πολυτελούς κατασκευής επιπλωµένη, µε τζάκι, A/C, αυτόνοµη θέρµανση, µε βεράντες 30 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Αγ.Γεώργιο Πύργου. Πληροφ.Τηλ.: 6939194333 (απογευµατινές και βραδινές ώρες). ΜΑΣ5895

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ

1ου ορόφου στην Αµαλιάδα 95 τ.µ., διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση και τέντες. Πληρ. τηλ. 26220/29075. ΜΑ4584

. ΠΥΡΓΟΣ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στον Πύργο, πάροδος Παλαιολόγου 30, το ΙΣΟΓΕΙΟ διορόφου οικοδοµής επιπλωµένο χωρίς κοινόχρηστα µε κεντρική, αυτόνοµη θέρµανση, 60 τ.µ. Πληρ. τηλ. κιν. 6974631392, µόνο για ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Στην περιοχή Καλακέικα ΙΣΟΓΕΙΟ µε 3 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, θέρµανση και κήπο. Πληρ.Τηλ. 2621055062. ΜΑ7211

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ-∆ΥΑΡΙ

Πλησίον Νοµαρχίας, λουξ, επιπλωµένη, χωρίς κοινόχρηστα, κατάλληλο για φοιτητές. Τηλ. 6977415529, ώρες καταστηµάτων.ΜΑ7183

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΥΑΡΙ επιπλωµένο ή µη επιπλωµένο στην οδό Μυστρά 32, µε καλοριφέρ και κλιµατισµό. Τηλ. 2 6 2 1 0 3 2 1 3 0 , 2621030617.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

95 τ.µ., ανατολικό, φωτεινό µε µεγάλες βεράντες. Πληρ. τηλ. 6932287405, 6934468609. ΜΑ4589

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ

ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της Αµαλιάδας, στην οδό Φιλελλήνων. Πληροφορίες τηλ. 6934416432.ΜΑ4563.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

55 τ.µ. µε φυσικό αέριο, κοντά στη στάση ΜΕΤΡΟ. Τηλ. 2621030812, 6944963579.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ

επιπλωµένη µεγάλη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε ρετιρέ, µε µεγάλη βεράντα και θέα, κατάλληλη για φοιτητές. Τηλ. 6937144851.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

νεόδµητες ,επιπλωµένες ή µη , σε Φοιτητές ή Εκπαιδευτικούς κοντά στα Τ.Ε.ΙΜεσιτικό γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος. τηλ 26210 365246936842750

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Γκαρσονιέρα; 1ου ορόφου 30τ.µ. αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον ΤΕΙ και Αγ. Ανδρέα Νοσοκοµείο , Ωροπού και Αροανίων 28, Πάτρα. Τηλ. 2623033122. ΜΑ5856

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

διώροφης µονοκατοικίας κάτω από το Επαρχείο, στο κέντρο της πόλης 110µ², 2 υπνοδ. – µεγάλο σαλόνι – κουζίνα, φωτεινό – ήσυχο, κατάλληλο για κατοικία ή επαγγελµατική στέγη. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6944378418. ΜΑ4798

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Στη Θεσσαλονίκη ∆οϊράνης 34 κέντρο, κοντά στα πανεπιστήµια, ΤΡΙΑΡΙ (ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣΤΡΙΕΣ) µε αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµό, επιπλωµένο, µε ηλεκτρικές συσκευές. Πληροφορίες τηλ. 2531051601, 6946306335. ΜΑ7175

ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Ραγκαβή 13, περιοχή Γκύζη, πλησίον Οικονοµικου και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου πλήρως ανακαινισµένη, µε πόρτα ασφαλείας. Πληρ. τηλ.2621027209 6938875955. ΜΑ4176

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ιδανικά για φοιτητές, αυτόνοµη θέρµανση, Αγ. Νικόλαος, Αθήνα, πλησίον ηλεκτρικού σταθµού. Πληρ. τηλ. 6979120322. ΜΑ4506

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ,

επιπλωµένα και µη, µε αυτόνοµη θέρµανση και ασανσέρ, στο κέντρο του Πύργου , Ιπποδαµείας 6, Πλατεία Κύπρου. Τηλ. 2621034132-6975778142 .

ΜΑ7109

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 54 τ.µ.

στους Αµπελόκηπους Αθηνών (Κορινθίας 5) µε φοιτητική επίπλωση πλήρως εξοπλισµένο, για φοιτήτριες αποκλειστικά από την Ηλεία. Πληροφορίες στα τηλ. 26210/29980 και 6979003849 καθηµερινά. ΜΑ4794

. ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Ο Α’ ΟΡΟΦΟΣ

διπλοκατοικίας 85 τ.µ. επιπλωµένος, σε άριστη κατάσταση, σε καταπληκτική θέση. Πληρ. τηλ. 6936543035. ΜΑ4320

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΛΟΥΚΙ

δίχωρα διαµερίσµατα και studios, µε το µήνα ή 15νθήµερο για την καλοκαιρινή σαιζόν, νεόκτιστα µε πάρκιγκ. Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 42 τ.µ.

επιπλωµένο, σε καλή κατάσταση, κατάλληλο για εκπαιδευτικούς, στρατιωτικούς. Τηλ. 6980767413.

ΜΑ7071

. ΠΥΡΓΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ τεσσάρι 112 τ.µ. 1ου ορόφου γωνιακό. Σε νεόδµητη πολυκατοικία επί των οδών Παπαφλέσσα και Θεοτόκη, έναντι 1ου δηµοτικού σχολείου στον Πύργο. Αυτόνοµη θέρµανση και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 26210-22254 και 26430. ΜΑ7072

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 µεγάλα δωµάτια, επί προσόψεως, στον 2ο όροφο, κοντά στην πλατεία Γεωργίου µε εύκολη πρόσβαση στις συγκοινωνίες. Πληρ. τηλ. 26210/29246. ΜΑ4531.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

40 τ.µ. στον 4ο όροφο νεόκτιστης πολυκατοικίας, κοντά στο ∆ιοικητήριο, φωτεινή µε βεράντα, χαµηλά κοινόχρηστα. Τηλ. 6947270765. ΜΑ7117

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ.

στο κέντρο της Πάτρας (Αγ. ∆ιονυσίου 31, πλησίον ΚΤΕΛ), έπιπλα – ηλεκτρικές συσκευές, όλα καινούρια!! Τιµή 250 ευρώ. Πληροφ. τηλ. 6936319690. ΜΑ4766

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, Αµαλιάδα, διαµέρισµα 75 τ.µ., πλήρως ανακαινισθέν, 1ου όροφου-πεζόδροµος, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική στέγη (ιατρείο-γραφεία-κλπ) . Τηλ. 6937237593 ώρες γραφείου. ΜΑ4231

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΤΕΣΣΑΡΙ στο Β’ όροφο, καινούριο και χωρίς κοινόχρηστα, στην περιοχή Χαλικιάτικα Πύργου. Τηλ. 6974128514. ΜΑ4278.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

65 τ.µ., 4ου ορόφου, σε καινούρια οικοδοµή, πλησίον ΤΕΙ Πύργου. ∆ιαθέτει 2 κρεβατοκάµαρες, καθιστικό, κουζίνα, ηλιακό, πόρτα ασφαλείας, θυροτηλεόραση. Τιµή 350 ευρώ. Τηλ. 6949418509. ΜΑ7187

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

Επιπλωµένο, 60 τ.µ., Γ’ ορόφου, γωνιακό, λίγα κοινόχρηστα, µε θέα θάλασσα, σε αρίστη κατάσταση. Τηλ. 6981146769. ΜΑ7111

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ

στον 1ο όροφο, πλήρως ανακαινισµένο, σε αρίστη κατάσταση, Παπαφλέσσα 26. Πληρ. τηλ. 6942548213. ΜΑ6579

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

στο Πανόραµα Σκαφιδιάς σε καθηγητές – γεωπόνους – φοιτητές, σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6 9 4 5 9 9 2 1 9 4 , 26210/54725. ΜΑ4092

. ΣΤΟ ΠΑΝ ΟΡΑΜΑ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ Σ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

65 & 57 µ² µε αυτόνοµη θέρµανση για τη χειµερινή περίοδο (1/9/10 έως 30/6/10) θα προτιµηθούν δάσκαλοι – καθηγητές. Πληρ. τηλ. 26210/54469, 6975720612. ΜΑΣ4027

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

πολυτελούς κατασκευής, µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, ελάχιστα κοινόχρηστα, ΣΠΑΠ 9, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6 9 4 4 4 6 9 6 5 7 , 6974330256. ΜΑ4532

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

ΤΡΙΑΡΙ, Γ’ ορόφου, Παπαφλέσσα 27. Τηλ. 6972527303. ΜΑ7184

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΜΕΓΑΛΗ

42 τ.µ. χωρίς κοινόχρηστα και νερό, Καραϊσκάκη 17. Σε καλή τιµή. Τηλ. 6979389788.ΜΑ7158


40

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία Μεσιτικό γραφείο

Ζαφειρόπουλος Σπύρος

.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------. ΣΤΟ ΠΕΛΟΠΙΟ, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διορόφου οικίας, παραπλεύρως δηµοτικού σχολείου, γυµνασίου και λυκείου επί σειρά ετών φροντιστήριο Αγγλικών, κατάλληλο δι’ οιαδήποτε εργασία, φροντιστήριο, ψιλικά, σχολικά, αναψυκτικά, είδη φαστφουντ,είδη παντοπωλείου, τιµή συµφέρουσα. Τηλ. 26240-31410. ΜΑ7081 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 50 τ.µ. στο κέντρο της Βαρβάσαινας. Πληρ. 6946001503. ΜΑ7063 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 110 τ.µ., β’ ορόφου, κατάλληλο για φροντιστήριο και οποιαδήποτε άλλη χρήση επί της Ερµού, πολύ κεντρικό σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 6978974800.ΜΑ4470. ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 100 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ σε καλή τοποθεσία µε µεγάλο προαύλιο, στο Τραγανό προς Αγ.Μαύρα. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6989095775. ΜΑ7168 ------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 38 τ.µ. επί της οδού Μιαούλη 3, 4ος όροφος. Τηλ. 6979465152, 2109240402.ΜΑ7181 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ υπερυψωµένο διαµέρισµα 123 τ.µ., σε αρίστη κατάσταση, διαµπερές, αποτελούµενο από 3 κρεβατοκάµαρες, κουζίνα, σαλόνι, 2 WC, αποθήκη και αυλή στο πίσω µέρος µε ξύλινα πατώµατα, αυτόνοµη θέρµανση και ελάχιστα κοινόχρηστα, Περικλέους 28, κάτωθι Επαρχείου. Πληρ. Τηλ. 2621036360, 6978113283, 6973551618. ΜΑ4164

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ 35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ. περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου-Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ.Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ.:6948047163 οικοδοµικό συγκρότηµα Π.Μυλωνά. ΜΑ4519

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ Ερµού 5 στον Πύργο, 70 τ.µ. σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6945338825.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ , στην πλατεία Καζαντζάκη, πλησίον του πεζόδροµου Αµαλιάδας: ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε υπόγειο. Επίσης 200 τ.µ. ενοικιάζονται και ανεξάρτητα. Προσφέρεται για παιδικό σταθµό, νηπιαγωγείο, παιδότοπο ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση (πρώην 3ος παιδικός σταθµός δήµου Αµαλιάδας). ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ., 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. 2622022546, 6978840667. ΜΑ7021.

. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α ΣΤΑ ΛΟΥΤΡΑ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΗΤΕΙ Α’ & Β’ ΜΑΓΕΙΡΕΣ

για τη θερινή σεζόν. Πληρ. τηλ. 26230/95999, αποστολή βιογραφικών στο fax 26230/95003. ΜΑΣ5509

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΤΟΜΑ

για εργασία στο cafe AZZURO στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6974650001. ΜΑ4107

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΧΩΡΟΣ 300-500 τ.µ.

(δυνατότητα και περισσότερα τ.µ.), κατάλληλο για κατασκευή περιπτέρου ή mini market ή καφετέρια ή για δηµιουργία χώρου για αθλητικές δραστηριότητες π.χ. κολυµβητήριο, γήπεδα τένις, µπάσκετ, στον Ανθόπυργο επί της Αγ. Γεωργίου και ΚΤΕΟ. Τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 26210/25011, 6938990613. ΜΑΣ4831

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

Ζ ΗΤ Ο ΥΝ Υ ΠΑ Λ Λ Η Λ Ο Υ Σ . ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΣ & ΝΕΑ

για εργασία στο καφέ catwalk, Κολοκοτρώνη 4 Πύργος. Πληροφ. εντός καταστήµατος. ΜΑ4777

. ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ΜΕ ΠΕΙΡΑ 10 ΕΤΩΝ-

δίπλωµα υδραυλικού-δίπλωµα γ’ κατηγορίαςχειριστής τηλεσκοπικού γερανού και χωµατουργικών µηχανηµάτων, ΖΗΤΑ ανάλογη εργασία. Τηλ. 6957557565.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ΑΠΟ 20-35 ετών

Για νυχτερινή εργασία σε αρτοποιείο στα Σαβάλια. Έναρξη 2:30 π.µ. πρέπει δε να γνωρίζει το επάγγελµα. Τηλ. 6973493982. ΜΑ7112

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΧΗΜΙΚΟΣ

ΜΕ ΜΙΣΘΟ ΠΟΛΥ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ) ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΗΘΕΙ ΚΑΤΟΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ. Πληρ. τηλ. 6932329224. ΜΑ4579

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 9 ΟΙΚΟΠΕ∆Α έκαστο από 300 τ.µ. έως 760 τ.µ., εντός σχεδίου πόλεως, επί της οδού Λαµπετίου, µπροστά από το 5ο ∆ηµοτικό σχολείο. Συντελεστής δόµησης 2. Τιµές συζητήσιµες. Πληρ. τηλέφωνα 6942018026 και 6937511424. ΜΑ5589

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 18 στρεµ. επί του κοινοτικού δρόµου Νεοχώρι Κυλλήνης. Πληρ. τηλ. 6944665358. ΜΑ4538 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ 6 στρεµµάτων σε πάροδο της Αγ. Γεωργίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33043. ΜΑ4473 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Βαρθολοµιό 450 µ², δίπλα στις εργατικές κατοικίες, µε 3 προσόψεις. Πληρ. τηλ. 6978378617. ΜΑ4421 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ (ή µισθώνεται) ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.000 τ.µ. µε πρόσοψη 150 µ. επί της εθνικής οδού Πύργου – Κυπαρισσίας στο ύψος του Καλλικώµου. Πληροφορίες τηλ. 210-6727857, 2106545845, κιν. 6944344590. ΜΑ4745 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Νεοχώρι Ζαχάρως ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 7 στρεµµάτων επί της Εθνικής οδού. Άρτιο- οικοδοµήσιµο, µε ρεύµα-νερό, 500 µ. από τη θάλασσα. Τηλ. 6974457854, 6976224162. ΜΑ7102 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κολίρι Ηλείας ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8 στρέµµατα, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τηλ. 6937611109. ΜΑ7159 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ. στην Αµαλιάδα, Σ.∆. 0,8 , πρόσοψη 17 µέτρα. Τιµή 80.000 ευρώ. Τηλ.2622023500, 6974361991. ΜΑ7176 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο άρτιο και οικοδοµήσιµο 1.116 τ.µ., στον Ανθόπυργο, πάροδος Αγ.Γεωργίου, οικοδοµεί 160 τ.µ. + υπόγειο. Πληρ. 6936281296. --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ- ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο Κολίρι ΛΙΟΣΤΑΣΙ 4020 τ.µ., θέα απεριόριστη, εφάπτεται σε κεντρικό δρόµο. Τηλ. 2109591947, 6978725077.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΚΤΑΣΗ 120 στρεµ. 50 χλµ., από τον Πύργο, πληροί όλες τις προϋποθέσεις για κατασκευή φωτοβολταϊκών. Πληρ. τηλ. 6979262001.ΜΑ4750

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ενός στρέµµατος µε ηµιτελή κατοικία πολύ κοντά στη θάλασσα στην περιοχή Λέτρινα σε καλή τιµή. Τηλ. 6972021970.

. Στο κέντρο της Ζαχάρως Ηλείας και απέναντι δυτικά του δηµαρχείου

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

1244 τ.µ., άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. τηλ. 2621041487 και 6946667728.ΜΑ7189

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 700 τ.µ. στην Αµαλιάδα. Σ.∆. 0,8, πρόσοψη 17 µ. Τιµή 80.000 ευρώ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο της Αµαλιάδας παλαιό ∆ΙΟΡΟΦΟ. Τιµή ευκαιρίας, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. στην Αµαλιάδα . Σ.∆. 0,8. Τιµή 85.000 ευρώ. . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8,5 στρέµµατα στην περιοχή του Παπακασελά. Τιµή 90.000 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6 στρέµµατα στο Παλούκι. Τιµή 25.000 ευρώ. . ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15 στρέµµατα στη Μαραθιά. Τιµή 100.000 ευρώ. Τηλ. 6974361991-2622023500. ΜΑ7205

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

2½ στρεµ. και πέραν που βρίσκεται στη θέση Κριτής στη Βαρβάσαινα, το οποίο συνορεύει µε αγροτικό δρόµο. Περιλαµβάνει: 1) ποτιστικό νερό, 2) 35 πορτοκαλιές, 3) 45 ελιές. Τιµή 17.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944327750, whats up 69822547160. ΜΑ4590

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

στην είσοδο του Λεβεντοχωρίου µε ελαιόδενδρα σε απόσταση 1500 µ. από τη θάλασσα περιφραγµένα. Πληρ. τηλ. 6909572744. ΜΑ4180

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500µ2 στην παραλία Σκαφιδιάς, µαζί µε την άδεια οικοδοµής για 133µ2 µεζονέτα, συν 92µ2 υµιυπόγειο, 200µ2 από την παραλία, µε θέα, Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2973

.ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός οικισµού στο δηµοτικό διαµέρισµα του Ελαιώνα, άρτια και οικοδοµήσιµα. Τηλ. 6944166125, 2621095079. ΜΑ7155

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρέµµατα όπισθεν Νissan. Τηλ.6972508151, κ.Κωνσταντίνος. ΜΑ7188

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ . ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

2,5 στρεµ., άρτια και οικοδοµήσιµα µε 120 πορτοκαλιές, 20 ελιές, µε φάτσα 40 µέτρα σε άσφαλτο, πλησίον σιδηροδροµικού σταθµού στο Κάτω Σαµικό. Πληρ. τηλ. 2 6 2 5 0 / 7 1 4 1 3 , 6948803909. ΜΑ4536

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της οδού 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο διαµέρισµα 49,80τ.µ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση στην οδό 28ης Οκτωβρίου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΜΑΣ1059


41

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ υπήκοος Βελγίου, παραδίδει µαθήµατα όλων των επιπέδων στο χώρο σας. Πληρ. τηλ. 6946738891. --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ µε φροντιστηριακή πείρα και εκπαίδευση στην ειδική αγωγή, παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές ∆ηµοτικού, Γυµνασίου και Λυκείου. Πληρ. τηλ. 6985070033. ΜΑ4402 --------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ µε πολυετή πείρα παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ οίκον όλων των επιπέδων σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου – Λυκείου. Επίσης Φυσική και Χηµεία σε µαθητές Γυµνασίου. Προσιτές τιµές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6958184490 ώρες επικοινωνίας 14.00 – 23.00. ΜΑ4329 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ παραδίδει µαθήµατα ΑΟΘ (αρχές οικονοµικής θεωρίας και ΑΟ∆Ε (αρχές οργάνωσης & διοίκησης επιχειρήσεων) Αµαλιάδα, Πύργο και γύρω περιοχές. Πληρ. τηλ. 6976893748. ΜΑ4573 --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε φροντιστηριακή πείρα παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6937234084. ΜΑ4577 --------------------------------. ΦΥΣΙΚΟΣ τελειόφοιτος Πανεπιστηµίου Πατρών, παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα Φυσικής σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου και Λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6972280072. ΜΑ4529 --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού – γυµνασίου – λυκείου. Τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6977975544. ΜΑ4526 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ µε πολυετή φροντιστηριακή εµπειρία παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές όλων των ηλικιών και επιπέδων. Πληρ. τηλ. 26210/33228, 6987898977. ΜΑ4517 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε παιδιά δηµοτικού σχολείου. Πληροφορίες στο

. ΑΓΓΛΙΚΑ. ΜΑΘΗΜΑΤΑ για όλα τα επίπεδα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΟΝΤΑΙ από καθηγητές µε σπουδές στο εξωτερικό και πολυετή υπηρεσία σε αγγλικά σχολεία του εξωτερικού και φροντιστηριακή πείρα στην Ελλάδα. Έδρα περιοχή Τραγανό Πύργου. Πληρ. Τηλ. 2621035886, 2621036255. ΜΑ4552

. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ παραδίδει µαθήµατα Ανάπτυξης Εφαρµογών σε µαθητές Λυκείου, καθώς και µαθήµατα ECDL σε ενήλικες. Πληρ. τηλ. 6974002540. ΜΑ4724

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΦΟΙΤΗ του πανεπιστηµίου Πατρών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικούγυµνασίου-λυκείου. Τηλ. 6981484434. ΜΑ7154

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Στην

τηλ. 690-6476646 ΜΑ7110 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού-γυµνασίου-λυκείου. Παρέχονται σηµειώσεις. Τιµές πολύ χαµηλές. Τηλ. επικ. 6972451016. ΜΑ7092 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ γνωριµία, µε αξιόλογο κύριο, από 50 έως 60 ετών. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 6982500618. ΜΑ7129 --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτη Παν/µιου Αθηνών, µε ειδίκευση στην κλασική φιλολογία, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα. Τηλ. 2622027321, 6974585914. ΜΑ7134 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού, γυµνασίου, λυκείου, πλήρης κάλυψη ασκήσεων, σηµειώσεων και διαγωνισµάτων. Τηλ. 6973793774. ΜΑ7172 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ γλώσσας, πτυχιούχος του Παν/µιου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα γαλλικής γλώσσας για όλα τα επίπεδα, στον Πύργο και τα περίχωρα. Τηλ. 2621026950, 2621300488, 6974247311. ΜΑ7173 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ , απόφοιτος Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα όλων των επιπέδων. Πληρ. τηλ. 6982732036. ΜΑ7149 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ Πανεπιστηµίου Αθηνών ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου-λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6974011816. ΜΑ7150 --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε εµπειρία ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικούγυµνασίου. Τιµές προσιτές. Τηλ.6979105812. ΜΑ7164 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ µε φροντιστηριακή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδ. µαθήµατα ανάπτυξης εφαρµογών (περιβάλλον). Τηλ. 6946255651. ΜΑ7196 --------------------------------. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ , απόφοιτη του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού, λυκείου και µετεξεταστέους. Τηλ. 6981445968. ΜΑ4534. --------------------------------. ∆ΑΣΚΑΛΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Τηλ.6973896453. --------------------------------. ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ οικονοµολόγος, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα: Μαθηµατικά και µαθήµατα ειδικότητας σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου. Αναλαµβάνει επίσης και µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµές λογικές. ∆εκτή η συνεργασία και µε φροντιστήρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976744303 --------------------------------. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ φιλολογίας πανεπιστηµίου Αθηνών, µε σπουδές και στο εξωτερικό ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα Ισπανικής και Ιταλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα. Προετοιµασία όλων των διπλωµάτων. Πολυετή εµπειρία. Τηλ. 6932286838. --------------------------------. ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ οικονοµολόγος, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα: Μαθηµατικά και µαθήµατα ειδικότητας σε µαθητές Γυµνασίου, Λυκείου. Αναλαµβάνει επίσης και µαθητές ∆ηµοτικού. Τιµές λογικές. ∆εκτή η συνεργασία και µε φροντιστήρια. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 6976744303.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ καθηγήτρια µε φροντιστηριακή πείρα ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές γυµνασίου-λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6977966409. ΜΑ7162

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ και µεταδοτικότητα, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ιδιαίτερα µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού-γυµνασίου-λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6 9 8 8 2 2 8 3 2 3 , 2621032134. ΜΑ7069

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε ετήσια σεµιναριακή επιµόρφωση στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση (Πανεπιστήµιο Αθηνών), παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές του δηµοτικού, γυµνασίου και λυκείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6973058280. ΜΑΣ5519

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ

µε διδακτική πείρα και γνώσεις στη σχολική ψυχολογία, ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού και γυµνασίου. Τιµές προσιτές!!! Τηλ. ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς : 6947827884.

. KΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΣΠΑΝΙΚΩΝ – ΓΑΛΛΙΚΩΝ

(περιοχή Κατακόλου και Πύργου) Γεννηµένος στην Ισπανία, πτυχιούχος Γαλλίας. Πλήρης κάλυψη σηµειώσεων, ασκήσεων και διαγωνισµάτων. Τιµές προσιτές Πρώτο µάθηµα ∆ΩΡΕΑΝ (∆ιαγνωστική Αξιολόγηση) Πληροφορίες τηλ. 6909190253.

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΚΑΣΤΡΟ 3 ΟΙΚΙΕΣ 95 Τ.Μ. Η ΚΑΘΕ ΜΙΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12 ΣΤΡ.ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ, ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ROBINSON 800 M.TIMH ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 810.000 ΕΥΡ . ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΗΣ Ο∆ΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΚΤΙΣΜΑ 100 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 65.000 ΕΥΡΩ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 36 ΣΤΡ.ΜΕ 420 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 10 στρ. µε 340 ρίζες ελιές. Τιµή 48.000 ευρώ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΕΡΙΒΟΛΙ 8,5 ΣΤΡ.ΟΡΓΑΝ ΜΕΝΟ ΜΕ ΟΙΚΙΑ 80 Τ.Μ. ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου για κυλληνη 6.500 τ.µ. µε φανταστικη θεα θαλασσα. ΚΟΥΡΤΕΣΙ 14 στρ. εντος αναδασµου 500 µ. απο εθνικη οδο.τιµη

προσφορας 28.000 ευρω. ΣΤΡΟΥΣΙ 25 στρ. εντος αναδασµου,µε ολες τις παροχες ρευµα κ.λ.π. ΟΙΚΙΕΣ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7 στρ. πορτοκαλιές. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΙΑ 68 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3 ΣΤΡ.ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ.ΤΙΜΗ 130.000 ΕΥΡΩ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ 400 Τ.Μ. ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜ-

ΠΕΚΙΟΥ,ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2005 ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 4 ΣΤΡ. ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ∆Ι∆ΕΤΑΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ 590.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5.500 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 620 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 500 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 39.000 ΕΥΡΩ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 95.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΑ4710

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ (πανεπιστηµίου Αθηνών), µε φροντιστηριακή πείρα, παραδίδει µαθήµατα όλων των επιπέδων στην περιοχή του Πύργου και περιχώρων. Πληρ. τηλ. 6934-377600. ΜΑ4376

. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Κρήτης ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα όλων των επιπέδων σε µαθητές δηµοτικού-γυµνασ ί ο υ - λ υ κ ε ί ο υ . Τηλ.6971985245. ΜΑ7190

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Τηλ. 26210/27100, 6936862614, 6936862616

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3αρια – 4αρια µε γκαράζ και αποθήκες.

ΜΑΣ309

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 83τ.µ σε Οικόπεδο 319τ.µ,Σ.∆ 1.6,στον Πύργο. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1ου Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ, 16ετών, 2Υπν, 1Κουζ, 2WC, 1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ,θέα,στο Κολίρι ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 115τ.µ,2ου Ορόφου και 90τ.µ 5ου Ορόφου επί της Κοκκίνου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ,σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα ,θέα.!!! ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής 120τ.µ µε Υπόγειο 120τ.µ,05΄+ παλαιά Οικία 61τ.µ,στην Ξυλοκέρα.! ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 112τ.µ µε υπόγειο 30τ.µ σε Οικόπεδο 1500τ.µ στο Πελόπιο.,Καλαίσθητος κήπος,ήσυχη περιοχή. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νεόδµητες Γκαρσονιέρες, σε φοιτητές , 50τµ µε µπαλκόνι 20τµ, επιπλωµένες, κοντά στα Τ.Ε.Ι ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤAI 3άρι 100τ.µ,πλήρως Επιπλωµένο ,3ού Ορόφου ,2υ/δ,1Σ,1Κ,2wc . ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 217τ.µ και 312τ.µ , Σ∆ 1.8 , επι της Σ.Π.Κ και Θεοτόκη γωνία ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1150τ.µ στα Λαστεικα.! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,1και 3,1στρ , στα Γρανιτσεικα σε ύψωµα µε θέα.!!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2στρ και 1,7 στρ ,ήσυχη περιοχή ,στην Βαρβάσαινα ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο , επί της Αγίας Μαρίνης. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤAI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 74τ.µ µε πατάρι 70τ.µ επί της Ρήγα Φεραίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤAI ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 32τ.µ µε πατάρι 16τµ επί της Κανάρη.

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.


42

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 -6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 23.000 ευρώ. PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 4.900 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 10.000 ευρώ. SMART 2002, κόκκινο – µαύρο ζάντες αλουµινίου, aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, οργανάκια, ράδιο CD, καινούρια λάστιχα, κ.α. 5.500 ευρώ. BMW 320 E90, µοντ. 2006, ηλιοροφή, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες 17”, κλίµα, ABS, αερόσακοι, full extra, ελληνικής αντιπροσωπείας 19.000 ευρώ. MERCEDES E 200 µοντ. 2003, 1800c.c., ασηµί, ζάντες αλουµ., full extra.. PEUGEOT 206 CABRΙΟ ROLLAND GAROS, δερµάτινο σαλόνι, ηλ. οροφή σκληρή, ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 7.800 ευρώ. MERCEDES E 200 sportscoupe, ΜΟΝΤ. 2003, πανοραµική οροφή, ζάντες αλουµινίου, καινούριες 17”, όλα ηλεκτρικά. NISSAN 4X4, πετρέλαιο, ΑΓΡΟΤΙΚΟ, 4πορτο, ’93, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.500 ευρώ. FIAT STILO 1250 c.c., 6τάχυτο, µοντ. 2003, clima, ABS, αερόσακους, κ.α. 4.500 ευρώ. FIAT PUNTO GT3, κίτρινο ’98, εξάτµιση, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. .c., ασηµί, 2002, clima, ΑΒS, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 10.500 ευρώ. FIAT FIORINO 1250 c.c., µοντ. ’91 (φορτηγάκι) επαγγελµατικό ή αγροτικό 2.300 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRΙS 1300 c.c., µοντ. ’01, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές.

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

Στην

JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.300 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. VW POLO 1400c.c., a/c, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, CD, ανάρτηση τιµόνι ΜΟΜΟ, 2πορτο, µοντ. ’98, 1η άδεια 2003, 2.800 ευρώ. FIAT PUNTO 2007, 2πορτο, πορτοκαλί, clima, ΑΒS, 17άρες ζάντες, 1400 c.c., sporbucket καθίσµατα full extra, 7.600 ευρώ. MERCEDES C 200 compressor, µοντ. 2001, 2000c.c., 163 ΗΡ, δερµάτινο µπεζ σαλόνι, 17”αρια ζαντ/χα AMG, ηλιοροφή, αεροτοµή AMG, κλιµατισµό, αερόσακος, ABS, όλα ηλεκτρικά, ΕΛΛΗΝΙΚΟ. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 13.000 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA G6, 6τάχυτη, 2πορτη, κόκκινη, 2000, 1600c.c., 120 ΗΡ, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.200 ευρώ. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α. SMART 600c.c. & 700c.c., σε διάφορα χρώµατα 5 αυτοκίνητα SMART από 5.000 ευρώ. DAIHATSU TERIOS 1300c.c., 4Χ4, 2004, full extra. PEUGEOT 306 1400 c.c., λευκό, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα κ.α. 1700 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ STARLET 1300 c.c., 5πορτο, ’94 άριστο. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005 full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 2πορτο, full extra. VW GOLF 1400 c.c., TSi 2007, 5πορτο, full extra και 17άρια ζαντ/χα TOORA OPEL TIGRA CABRIO 1.8, 16V CABRIO ασηµί 42.000 km, full extra,ΠΡΟΣΦΟΡΑ 9.300 ευρώ . VW GOLF TSi 2007, 143 HP, 2 αυτοκίνητα (1 5πορτο και 1 3πορτο) ασηµί, full extra, 25.000 km, το 5πορτο και το 2πορτο 68.000 km µε 18άρια ζαντ/χα αλουµινίου ΤΟΟRA, κ.α. σε αρίστη κατάσταση από 14.500 ευρώ. CITROEN C4, 1400c.c., µαύρο, 2006, full extra, σε αρίστη κατάσταση. ΟPEL MERIVA 1600c.c., COSMO µπλε, µοντ. 2004, full extra. FORD FIESTA 1400 c.c. , σιέλ, 2003, full extra. TOYOTA AVENSIS, 1600 c.c., µοντ. 2000, 5πορτο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. RENAULT CLIO 1400 c.c., 5πορτο, 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, κ.α. 4.999 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., µοντ. 2005, full extra, 2 αυτ/τα από 7.900 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 1600c.c., 2005, full extra, 2 αυτ/τα, 8.500 ευρώ. PEUGEOT 306, 1400 c.c., ’96, 4πορτο, υδρ. τιµόνι, 15άρια ζαντ/χα, φώτα ΧΕΝΟΝ, ηλεκτρ. παράθυρα, φιµέ τζάµια, κ.α. 2.000 ευρώ. PEUGEOT 306 λευκό, 2πορτο, µοντ. ’96, υδρ. τιµόνι, κ.α. 1500 ευρώ. PEUGEOT 106 RALLYE λευκό 1600 c.c., µοντ. ’97, 110 ΗΡ, λευκές ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.999 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 1000 c.c. και 1300c.c., µοντ. 2005, 4 αυτ/τα σε 2πορτα και 5πορτα, full extra από 6.990 ευρώ. OPEL CORSA, µοντ. 7/2007, 1400 c.c.,

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία 5πορτο ασηµί, full extra άριστο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. SKODA FABIA 5πορτο 1400c.c., 2001, full extra SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SEAT IBIZA 1400 ’96, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, κ.α., 1700 ευρώ. PEUGEOT 206, cabrio 1600 c.c., κόκκινο, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ. KIA SPORTAGE 2000c.c., πετρέλαιο, 29.000 km, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 18.000 ευρώ.. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CHOPPER INTRUPER 400c.c., νικελοµένο, βαλίτσες και πολλά extra, τιµή 2.400 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6979967586, κο Γιώργος. ΜΑ4252 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI 80, 1600cc ’96. ηλεκτρ.παράθυρα, καθρ., δερµάτινο σαλόνι, ζαντολάστιχα, µπορντό χρ., σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6946394052 κ.Θοδωρής. ΜΑ7062 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL CORSA 1200, 5D. ESSENTIA, µοντέλο 2008, 11.000 χιλ. µε κοτσαδόρο. Τιµή 10.000 ευρώ. Τηλ. 6946820183. ΜΑ7087 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ δηµοσίας µε έδρα Πύργο. Τηλ. 2621029362, 6931508805 , κος Νίκος. ΜΑ7089 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ NISSAN VANETA, 2002 µοντέλο, σε καλή κατάσταση. Τηλ. 6946219330. ΜΑ7090 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MAZDA Ε2200, κλούβα, πετρέλαιο, µοντέλο 1996, 165.000 χλµ , επαγγελµατικό, περασµένο ΚΤΕΟ, λάστιχα και εξάτµιση καινούρια. Τηλ. 6947699700 όλες τις ώρες. ΜΑ7135 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FORD FIESTA 1.300 κυβικά, µοντέλο: Ιούλιος 2008, 9.100 χλµ, επόµενο service: Ιούλιος 2011. Τηλ. 6944695276. ΜΑ7141 ---------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT MAREA ELX 1600 κυβικά 16V µοντέλο 1997, χρώµατος µπλε, σε άριστη κατάσταση, ατρακάριστο, από ιδιώτη µε 2 Α/Β,ABS, clima, immobiliser, προβολείς οµίχλης, φώτα Xenon, κεντρικό κλείδωµα, ηλεκτρικά παράθυρα και καθρέπτες, υδραυλικό τιµόνι, 117.000 χλµ. Τηλ. 6982476548. ΜΑ7138 --------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUDI A6 1,8 , mod.1996, σε άριστη κατάσταση 62.000 χλµ., 2ο αυτοκίνητο, book service, clima, φυλάσσεται σε γκαράζ, δεκτός κάθε έλεγχος, 6.000 ευρώ. Τηλ. 2624023674, 6945526440, ιδιώτης. ΜΑ7160 --------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΛΟΥΒΑΚΙ Seat Terra ’92 µοντέλο, 1.200cc , επαγγελµατικό, 800 ευρώ. Τηλ. 6937178823. ΜΑ7214 --------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ FIAT PUDO 1400 cc, 38.000 χλµ., ζάντες αλουµινίου. Τηλ. 6937323383. ΜΑ7203 -------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ VITO πετρέλαιο, 2300cc , µοντέλο 1997, 135.000 χλµ, εκ Γερµανίας, σε άριστη κατάσταση. Τιµή 5.950 ευρώ. Τηλ. 6980808451. -------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI V-Strom, 650 cc, µοντέλο 2006, άριστη κατάσταση. Τηλ. 6972587851.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ Ford Transit ισοθερµικό (κλούβα). Τηλ. 6986997955.ΜΑ7116

BMW ΜΑΣ143

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ OPEL INSIGNIA 1800 c.c., µοντέλο 2009, χρώµα γκρι µεταλλικό, έκδοση COSMO+NAVI και φώτα ΧΕNON, 7.200 χλµ., άριστη κατάσταση. Τιµή 20.000. Πληρ. τηλ. 6976490791. ΜΑ4588

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ FORD RANGER 4X4, τετράπορτο, µοντέλο 2001, full extra, λόγω ανάγκης. FORD COURIER κλουβάκι 1800 c.c., πετρέλαιο ’98 µοντ.Πληρ. τηλ. 6948047163.ΜΑ5852

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW 316i, 2003 µ., VALVICTRONIK COMBAC, full extra, καινουργή κατάσταση λίγα χιλιόµετρα. Τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6936890963. ΜΑ4238

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: Α) RENAULT LAGUNA 2000c.c., turbo, µοντ. 10/2003. B) RENAULT MODUS 1400 c.c., µοντ. 10/2004. Σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6937067299. ΜΑ4184

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 82Hp KUBBOTA µε 2.000 ώρες εργασίας, µοντέλο ’98. ΡΥΜΟΥΛΚΑ LAGROSS για µηχανήµατα σε τράκτορα. Τηλ.6936320100, 6942508116.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ FORD ΤΡΑΚΤΕΡ και µηχάνηµα στυφτικό σταφυλιών στην τιµή των 6000 και τα δύο. Πληρ. τηλ. 26230/32439. ΜΑ4714

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI GRAND VITARA 1600c.c., µοντ. 2000, µπλε – σκούρο 2θυρο, 140.000 χλµ. ατρακάριστο. Τιµή 6.300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945226209. ΜΑ4751

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα Εκθεση: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 FAX26220/25157 Κιν.: 6932643086

ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

SAME 55HP, διπλό διαφορικό SAME 75HP, αµπελουργικό, διπλό διαφορικό FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 70-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 766 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό NEW HOLLAND L85 καµπίνα, αιρκοντίσιον MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό FORD 6600, µονό διαφορικό. Πρέσσες KALLIGNANI κανούριες. Πρέσσες µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190. ΜΑΣ4158

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. . ΤΟΥΟΤΑ COROLLA, 2006 µοντ., 1400c.c., 16v, ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, full extra,άριστο. . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. . CITROEN SAXO 1100c.c., 2000 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα, R/CD, ηλεκτρικoµαγνητικές κλειδαριές, 74000 χλµ., άριστο, Full extra. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 2006 µοντ., 1400 c.c., 16V, µαύρο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, R/CD, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα κλειδαριές, full extra,άριστο. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. FIAT PUNDO ELX, 2001 MOD, 1250 cc 16V, 85 PS, µαύρο πεντάθυρο, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, airbag, R/Cd, 84.000 χλµ, full extra, άριστο. FIAT PUNDO , SX, 2000 MOD, 1250 cc, 60PS, ασηµί,airbag, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, R/Cd, άριστο. OPEL CORSA, 2003 MOD, 1200 cc, 16V, 75 PS, µπλε µεταλλικό πεντάθυρο, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, airbags, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, συναγερµός, full extra, 98.000 χλµ, βιβλίο σέρβις, άριστο. SEAT IBIZA, 2001 MOD, 1400 16V, 101 PS, µπλε ηλεκτρικ, υδραυλικό τιµόνι, κλίµα, R/Cd, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 15’, 87.000 χλµ , βιβλίο σέρβις, άριστο. SUZUKI JIMNY, 4X4, 2001 MOD, cabrio, κουκούλα και Hard Top, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, ηλεκτρικά παράθυρα-κλειδαριές, βιβλίο σέρβις, full extra, άριστο. . CITROEN SAXO VTS, 1400 c.c., 2003 µοντ., υδραυλικό τιµόνι, aircodition, 1 airbag, ζάντες αλουµινίου 15’, R/CD, καινούρια λάστιχα, χαµηλωµένο, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, 116.000 χλµ.,full extra, άριστο. PEUGEOT 206, 1400c.c., 1999 11ος, ασηµί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, 1 airbag, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, καινούρια λάστιχα – αµορτισέρ, 75.000 χλµ., βιβλίο σέρβις, full extra, άριστο. FIAT PUNDO SPORTING, 1400 c.c., 16 V, 95PS, 2006 µοντ, εξατάχυτο, υδραυλικό τιµόνι – city, aircodition, ABS, αντισπίν, ζάντες αλουµινίου 15”, φιµέ τζάµια, συναγερµό, υπολογιστή ταξιδίου, 71.000 χλµ., βιβλίο σέρβις,full extra, άριστο. ΤΟΥΟΤΑ ΑΥGO, 1000 c.c., 68PS, 2009 11ος, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, 6 χρόνια εγγύηση, 7.000 χλµ., ολοκαινούριο, άριστο. ΜΑΣ909.


43

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επιφανείας 80 τ.µ. µε πατάρι 40τ.µ., σε κεντρικό εµπορικό σηµείο της πόλης. Τιµή συζητήσιµη. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6939018013. ΜΑ7166 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ σε κεντρικό σηµείο στην Αµαλιάδα, λόγω υγείας. Πληρ. τηλ. 6972566047. ΜΑ4778 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΠΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΠΑΡ µε άριστα ηχητικά και διακόσµηση, στη δηµοτική αγορά του Πύργου, µόνο σοβαρές προτάσεις, γίνεται διακανονισµός. Τηλ. 6974817664. ΜΑ7088.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, Ναυαρίνου 26, ισό γειο 82 τ.µ., ανεξάρτητο, 85.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26220/27384. ΜΑΣ6415

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΣΤΑΡΙΑ – FAST FOOD στο Πελόπιο. Πληρ. τηλ. 26210/31404. ΜΑ4120

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ

σε λειτουργία µε 5 Α∆ΕΙΕΣ! Με σταθερή πελατεία εντός του Πύργου, δεκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή λογική και «∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΙΜΗ». Τηλ. 26210/32688, από 8.00 – 15.00 και 17.30 – 22.00.ΜΑ594.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ στην Καυκανιά αποτελούµενο από ισόγειο επαγγελµατικό χώρο 75 τ.µ. (πρώην καφενείο) µε οικία 75 τ.µ. στον 1ο όροφο, σε οικόπεδο 780 τ.µ. επί της πλατείας του χωριού. Πληροφορίες 6976022182, 6932661806. ΜΑ7212

.ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΨΗΣΤΑΡΙΑ «ΚΗΠΟΣ» στο Βαρθολοµιό µε εξασφαλισµένη πελατεία. Πληρ. τηλ. 26230/42770.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία της ζωής τους. Αν ψάχνετε το ίδιο µπορούµε να σας εξυπηρετήσουµε άµεσα. Τηλ. 2105239191, 2105239427, 6975764343. --------------------------------. ΕΙΜΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ του ∆ηµοσίου ΖΗΤΩ για γνωριµία γυναίκα να έχει καλό χαρακτήρα. Τηλ. 6985569983. ΜΑ7147

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . Α∆ΕΣΜΕΥΤΕΣ ∆ΕΣΠΟΙΝΙ∆ΕΣ, ΚΥΡΙΕΣ κάθε ηλικίας, πολύ εµφανίσιµες, θέλουν να γνωρίσουν τον έρωτα

. ΖΗΤΩ ΓΝΩΡΙΜΙΑ µε κοπέλα από 25 ετών έως 35 ετών.Πληρ. τηλ. 6940954694. ΜΑ4828.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ, π. Νοµαρχίας)

ΜΑΣ150

2010


44

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΡΑΣΟΒΑΡΕΛΑ πλαστικά, 450 litra, ελαφρώς µεταχειρισµένα. Τηλ. 6974780906.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΕ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ – ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟ. ∆ΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ∆ΥΣΜΕΝΩΝ, ΡΥΘΜΙΣΗ – ΠΑΓΩΜΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΜΕΝΩΝ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ∆ΑΝΕΙΑ – ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΟ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 2310/554514, FAX 2310/554517, 6972886998. Web site: www.moneycashgram.gr. ΜΑ2217 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΛΑΦΡΩΣ ΜΕΤ/ΝΑ: Ψυγείο τοστ, ψυγείο βιτρίνα µίνι, aircondition ντουλάπα, Bel mari, ψησταριά υγραερίου – ψησταριά µονή, φούσκα 3 µέτρα, (φούσκα 4 µέτρα, πάγκος εργασίας 4 µέτρα set) µοτέρ φούσκας, παγοµηχανή, φούρνος υγραερίου, λάντζα 50Χ50Χ30, λάντζα πενταπλή 50Χ50Χ30, ψυγείο παγωτού, ψυγείο κρέατος, ψυγείο τυπ. κόκα – κόλα, τυροπιτιέρα – φριτέζα, τοστιέρα, τραπέζι τσόχας Φ130 τραπέζια καφέ Φ60, σκαµπό, µηχανή καφέ µονή κοµπλέ, κόφτης. Πληρ. τηλ. 6948004643. ΜΑ3763 -------------------------------. Α) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΝΤΙΝΑ Β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ταβέρνας. Πληρ. τηλ. 6976685341. ΜΑ4762 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΡΕΣΣΑ οικοδοµής, λόγω συνταξιοδότησης στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6972161790, 2622021436. ΜΑ4780 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ψυγείο, κρεβάτι µε κοµοδίνο, κουζινάκι ηλεκτρ. και πλυντήριο για φοιτητή ή εργένη. Τηλ. 2621030562, κιν. 6936769752.ΜΑ7096 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ κουζίνας µε τέσσερις καρέκλες ντυµένες 150 ευρώ καινούρια, ΚΡΕΒΑΤΙ διπλό στο χρώµα του ξύλου αµεταχείριστο 100 ευρώ, ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ µάρµαρο γνήσιο µε 4 καρέκλες µε δερµάτινο 150 ευρώ, ντύσιµο και 1 ΨΗΣΤΙΕΡΑ επαγγελµατική µε δύο εστίες καινούρια 100 ευρώ. Τηλ.6972336414. ΜΑ7206 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ ΒURSTNER 430 µε προέκταση P.V.C., σε άριστη κατάσταση και σε φυλασσόµενο χώρο,περιοχή Αρχαίας Ολυµπίας. Κιν. 6972173129. ΜΑ7137 -------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αυτόµατο ΠΟΤΙΣΤΙΚΟ καρούλι σε πολύ καλή κατάσταση, σχεδόν καινούριο. Τηλ. 6937200574. ΜΑ4767 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΚΕΥΕΣ κοµπλέ, ελαφρώς µεταχειρισµένες (πλυντ- κουζ-κρεβ-καναπές). Κατάλληλα για φοιτητή/τρια. Τιµή προσιτή. Τηλ. 6976485705. ΜΑ7161 -------------------------------. ΧΑΘΗΚΕ µικρή µαύρη δερµάτινη ΑΤΖΕΝΤΑ µε χρήσιµα τηλέφωνα στην περιοχή της Αρχαίας Ολυµπίας. Όποιος την βρει παρακαλείται να επικοινωνήσει στο 6974012800 κ.Γιώργος. ΜΑ7182 -------------------------------. ΑΓΟΡΑΖΩ κυπαρίσσια-λεύκεςευκάλυπτους-πεύκα. Τηλ. 2724041688, 2724041140, 6944692791. ΜΑ5928. -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ένας τριθέσιος ΚΑΝΑΠΕΣ 1,95Χ0,85 µ. και ένας διθέσιος 1,40Χ0,80 µ., δερµάτινοι, ιταλικοί, σε άριστη κατάσταση, κατάλληλοι και για επαγγελµατικούς χώρους, τιµή 800 ευρώ. Πληρ. 6932635335.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 60 ΠΡΟΒΑΤΑ. Τηλ. 6973256749.ΜΑ7073

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου

Απο οινοπαραγωγό στη Βαρβάσαινα,

ΜΟΥΣΤΟΣ

Α’ ποιότητας από επιλεγµένα µαύρα σταφύλια χρώµατος κόκκινου µε βαθµό 12,40 περασµένο από χηµείο, ετοιµοπαράδοτο στο σπίτι σας. Τιµή 0,80 το κιλό. Τηλ. 6932527934.ΜΑ7199

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ fast food, κρεπερί, ψησταριάς, σε κατάστηµα εν λειτουργία. Τιµή ευκαιρίας. Τηλ.6983658282. ΜΑ7156

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ αδρανών υλικών – ΦΟΡΤΩΤΗΣ VOLVO 1240 και µια ∆ΕΞΑΜΕΝΗ πετρελαίου 15 τόνων. Τηλ. 6957557565. ΜΑ7098

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΓΛΙΚΑ SETTER, 1 αρσενικό και 1 θηλυκό ξεκινηµένα σε ορτύκι και µπεκάτσα, τιµή λογική. Πληρ. τηλ. 6977980262. ΜΑΣ5980 --------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ µάρκας «ΣΕΤΤΕΡ» από γονείς κυνηγούς, 3 µηνών, καθώς επίσης και ένα «Πόιντερ» αρσενικό 10 µηνών ξεκινηµένο, περιοχή Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 6972559593. ΜΑ4599 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ θηλυκό εκπαιδευµένο. Πληρ. τηλ. 6988447760. ΜΑ4701 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΥΚΟΣΚΥΛΑ Καναδέζικα κουτάβια, 1 µηνός, µε το πρώτο εµβόλιο, τιµή 300 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6974685752. ΜΑ4752 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΑ γατάκια, ράτσας Περσίας, γνήσια, από γονείς µε βιβλιάρια υγείας. Τιµή 100 ευρώ το κάθε ένα. Τηλ. 2621054575, απογευµατινές ώρες. ΜΑ7197 -----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ, Σέττερ, Επανιέλ, Κουρτσχααρ. Τηλ. 6978404955. ΜΑ7209 -----------------------------. ΜΠΟΞΕΡ ΚΟΥΤΑΒΙΑ γεν/5-7 κανελλί, αποπαρασιτωµένα, φιλικά µε τα παιδιά, µόνο σε ζωόφιλους. Τιµή 250 ευρώ. Τηλ. 2621304262, 6943863256.ΜΑ7201

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΥΣΤΟΣ , Αγιωργίτικο. Τηλ. 6970172805, 6976361492.ΜΑ7074

. ΣΕΤΤΕΡ ΕΧΑΘΗ

στην περιοχή Λεχαινών, είναι 18 ετών , ο ευρών αµοιφθήσεται. Τηλ. 6977911417. ΜΑ7061

Γκέκας – Γιούρα 4 µηνών αρσενικά 200 ευρώ, θηλυκά 250 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6988924508.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

. ΧΑΘΗΚΕ

στις 30/5/2010 από την Αθήνα SETTER, τρίχωµο, αρσενικό, µε χαρακτηριστικό µαύρο µπάλωµα στο πίσω δεξιό µέρος του ποδιού του, το σκυλί φέρει µικροτσίπ. Υπάρχει µεγάλος συναισθηµατικός δεσµός µε όλη την οικογένεια. ∆ίδεται αµοιβή 3.000,00 ευρώ σε όποιον το βρει ή δώσει ακριβείς πληροφορίες για την ανεύρεσή του. Θα τηρηθεί απόλυτη εχεµύθεια. Τηλ. επικοινωνίας: 6974463380.

2010

ΘΑΛΑΜΑΚΙ κατάψυξη µε τρεις πόρτες. ΘΑΛΑΜΟΣ – ΨΥΓΕΙΟ αυτόνοµος κρεατάδικος µε τσιγκέλια 3,50 µέτρα και ΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 2Χ5 µε όλα τα έξτρα. Πληρ. τηλ. 6948047163, 26210/31617.ΜΑ3488.

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 70,5o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους και δυνατότητα τεµαχισµού. Πύργος: Πωλείται οικόπεδο 2 στρ. εντός οικισµού στην περιοχή Αγ. Παντελεήµονα. Τιµή πολύ καλή. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών 10 στρ. µε 52 µ. πρόσοψη και βοηθητικό δρόµο στο ύψος του ΚΤΕΟ Καβασίλων. Τιµή λουξ. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται οικόπεδο 350 τ.µ. στην επέκταση της Υψηλαντου στον Πύργο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΥΡΓΟΥ: Πωλείται έκταση 3 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµη εντός οικισµού. Τιµή λογική. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός της πόλης της Αµαλιάδας στην περιοχή Υδραγωγείου οικόπεδο 330 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8. Σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 337 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 κοντά στην πλατεία Αγ. Αθανασίου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 450 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται λιοστάσι 8 στρ. µε 165 ρίζες ελιές κορωνέϊκες 25 χρ. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. και 50 µ. από τον κεντρικό δρόµο, άρτια και οικοδοµήσιµα, είναι περιφραγµένα µε µάνδρα και κάγκελα. Τιµή πολύ καλή. ΜΑΡΑΘΙΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 11 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα 400 µ. από την εθνική Πύργου – Πατρών. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΠΗΝΕΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον «Κάµπο Λουκάβιτσας» λιοστάσι 20 στρ. µε 240 ρίζες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕIΤΑΙ λιοστάσι 6 στρ. µε κορωνέικες ελιές στο Επιτάλιο, τιµή πολύ καλή. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία,θέση «Παλιόγουβα» κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. Πύργος: Πωλείται 9 στρ. αγροτεµάχιο 100 µ. από τον άξονα της εθνικής Πύργου – Πατρών κοντά στο «Βασιλόπουλο». Πύργος: Πωλείται 6 στρ. αγροτεµάχιο 150 µ. από την

εθνική Πύργου – Πατρών κοντά στην έκθεση «Μπούρα». Βουνό Κατακόλου: Πωλείται 1,5 στρ. µε συντελ. δοµ. 1, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Έχει φανταστική θέα Λιµανιού και Ιονίου. Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται 7,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο «Τραγανό» Αγ. Ιωάννη. Τιµή συζητήσιµη. ΚΕΡΑΜΙ∆ΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 70στρ. κατάλληλα για φωτοβολταϊκά, Τιµή πολύ καλή. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλούνται 40 στρ. κατάλληλα για κάθε χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ: ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ: Πωλείται οικόπεδο 430τµ. εντός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή πολύ καλή. ΑΤΤΙΚΗ ΚΟΡΩΠΙ: Πωλείται 1 στρ. εκτός σχεδίου µε φανταστική θέα. Τιµή λογική ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ αγροτεµάχια 45 στρ., 16 στρ. και 8 στρ. αναδασµού στη Μυρτιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 100 στρ. ή τµηµατικά στον κεντρικό δρόµο ∆ουνεΐκων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα 1 στρ. µε πολύ καλή τιµή στην περιοχή «Ξυλοκέρας» Πύργου. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 56 στρ. παραθαλάσσια στην Κυλλήνη, θέση «Καυκαλίδα». Μόνο σοβαρές προτάσεις µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 55 τ.µ., 1ου ορόφου ενός χρόνου κοντά σε δηµοτ. σχολείο (Νοµαρχία) ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 68 τ.µ. 30 χρ. 4ου ορόφου επί της Μανώλοπούλου. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΠΥΡΓΟΣ. Πωλείται µονοκατοικία 97 τ.µ. και µε ποσοστό οικοπέδου 60% κοντά στην Κοκκίνου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οροφοδιαµέρισµα 2ου ορόφου 153 τ.µ., κοντά στο ∆ικαστικό Μέγαρο. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. κοντά στην κεντρική πλατεία ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Ισόγεια κατοικία 140 τ.µ. µε αύλειο χώρο κοντά στο Νοσοκοµείο. Τιµή λουξ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διπλοκατοικίας 132 τ.µ., 35 χρονων ανακαινισµένο µε αύλειο χώρο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 109 τ.µ. καινούργιο µε τζάκι και πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ διαµερίσµατα κεντρικά της πόλης 78 τ.µ. 3ου ορόφου, µε 86 τ.µ. 3ου ορόφου και είναι 25 χρονων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ., 1ου ορόφου 15 ετών, κοντά στο κτίριο της ∆ΕΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1ος όροφος διπλοκατοικίας 84 τ.µ., 14 χρονων µε τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ µονοκατοικία 3 χρόνων 100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. υπόγειο και αποµένουν 300 τ.µ. δόµησης εντός ενός στρέµµατος οικόπεδο. ΟΛΥΜΠIΑ: Πωλείται µεζονέτα 75 τ.µ. σε συγκρότηµα κατοικιών και πισίνα στο ∆ρούβα. Απεριόριστη θέα. ΚΡΕΣΤΕΝΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο (λιοστάσι) 27 στρ. κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΘΗΝΑΣ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 97 τ.µ. διαµπερές (ανακαινισµένο). Τιµή λουξ. Κοντά στο Νοσ. Παίδων. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ.

ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου. Πύργος Πωλείται µονοκατοικία 110 τ.µ. σε οικόπεδο 2 στρ. µε πολλά δέντρα στην περιοχή «Ανθόπυργου». Τιµή συζητήσιµη. Πωλείται µονοκατοικία 200 τ.µ. + 200 τ.µ. υπόγειο σε οικόπεδο 4 στρ. λουξ κατασκευή και 500 µ. από το κέντρο της πόλης. Πωλείται διαµέρισµα 75 τ.µ. τελευταίου ορόφου 20 χρονων σε τιµή πολύ καλή. ΠΕΙΡΑΙΑΣ: Πωλούνται 2 οροφοδιαµερίσµατα 100τµ. έκαστο, πολυτελούς κατασκευής σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις! ΝΑΥΠΛΙΟ: Πωλείται κεντρικό κατάστηµα 120 τµ. εντός της πλατείας(λιµάνι). Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ «ψησταριά» επί της Πατρών. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση επί της Μανωλοπούλου λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα 35 τ.µ., 50 τ.µ. & 100 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου –

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 400 τ.µ. κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση επί της εθνικής Πύργου – Πατρών Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ρετιρέ λουξ κατασκευής στο κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γκαρσονιέρα, δυάρι, τριάρι µε αύλειο χώρο, επιπλωµένα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ, διπλοκατοικία, χωρίς κοινόχρηστα.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.


45

∆ευτέρα 6 Σεπτεµβρίου 2010

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού Ζαΐµη 28 (ισόγειο) Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.30-13.00π.µ. και 5.30 -8.30µ.µ. Κοκκίνου 12- 14 Πύργος Τηλ. 2621033730

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης Φυσιοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών

Αξιολόγηση, Εντοπισµένη θεραπεία, Αποκατάσταση, Πρόληψη, Κινητοποίηση – Σταθεροποίηση Αρθρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης. 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

ΜΑ7075

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΕΤΙΜΕΖΙ Χωριάτικο-ελαιόλαδορίγανη και αρωµατικά φυτά. Τηλ. 6957557565. Όλα χωριάτικα. ΜΑ7077

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΦΟΣ 525 µ., µάρκας Τράγκο, καµπινάτο µε 100Hp, µηχανή Μαρινέρ, σε τιµή ευκαιρίας 5.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6972313693. ΜΑ4097.

Στην

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ

συλλέκτης στις καλύτερες τιµές της αγοράς, καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στον χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Λογοθεραπεύτρια

ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου

Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ∆ΙΟΝ.ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

1 σαλονοτραπεζαρία από δέντρο (οξιάς), 1 σύνθετο µεγάλο, 1 τραπεζαρία φαγητού µε 4 καρέκλες, σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6979399377.

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης. ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΙΩΑΝ. ΚΑΒΒΑΘΑ

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΠΤ.ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι.ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΩΝ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ∆ΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΛΟΓΟΥ-ΦΩΝΗΣ-ΟΜΙΛΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΩΝ: Μαθησιακές δυσκολίες,τραυλισµός,καθυστέρηση οµιλίας... ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Εγκεφαλικά,τραχειοστοµίες... ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπασταθοπούλου 8, Πύργος. Τηλ: 26210 28365 – 6932669425 Καλαβρύτων & Ελ.Βενιζέλου 14 (άνωθεν κατ/τος Παρράς), Αµαλιάδα Τηλ.6932669425 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880.

. ΑΜΕΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ Παίρνετε το 73% από τις πιστωτικές κάρτες Eurobank – Alpha – Εθνική – Ταχ. Ταµ., Κύπρου, Γενική, Citibank, Εµπορική ακόµα και µε υπέρβαση ορίου ή τρίµηνη καθυστέρηση και εξοφλείτε σε 12-48 άτοκες τραπεζικές δόσεις. Υπεύθυνη εξυπηρέτηση και απόλυτη εχεµύθεια. Ραντεβού στο χώρο σας µε συνεργάτη µας. Κος Αντωνόπουλος Ηλίας, τηλ. 2721/ 500844, κιν. 6994001229. ΜΑ4025


46 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας ∆ευτέρα 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης 28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130 Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ Π. ΤΙΓΚΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού ∆ευτέρα – Παρασκευή : 9.30-1.30µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. Αυγ. Καπογιάννη 3 πεζόδροµος (2ος όροφος) Τηλ. 2621032081 fax:2621032091 Κινητό:6944422502 e-mail:Kyrnicol@ otenet.gr

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900

Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ Ιατρός ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΙΩΑΝ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος ∆έχεται καθηµερινά : 7.30-14.00 και απόγευµα 18.30-20.00 εκτός Τετάρτης Ερµού 127 ισόγειο (Χαλικιάτικα) Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621036326 Κιν. 6937717547 Οικίας: 2621030356

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΑΙΜΙΛΙΑ ΙΩΑΝ. ΚΟΤΣΙΛΙΜΠΑ ΧΕΙΡ. Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πατρών & ΣΠΑΠ 1, 1ος όροφος Τ.Κ. 27100 Πύργος Τηλ. 2621031355 – Τηλ. /fax: 2621031406 –Kιν. 6978226916

ΑΛΕΞΙΟΣ ∆ΙΟΝ. ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Χειρουργός Οδοντίατρος Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή πρωί 9.00π.µ-1.30µ.µ. Απόγευµα 5.30µ.µ. εκτός Τετάρτης Υψηλάντου 37, Πύργος Τ.Κ. 27100 Τηλ. 2621020980 Κιν. 6944290641

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ Χειρουργός Οδοντίατρος Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης Εξειδικευθείς Χειρουργική Στόµατος Εµφυτεύµατα -Ακτινολογία Τ. Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου , 2ος όροφος Πύργος –Ηλείας Τηλ. 2621034600-fax:2621034166

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ∆. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Ωρες Λειτουργίας: Πρωί 8.30-13.00 Απόγευµα 5.30-8.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΑΠ 2ος όροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621021927 Κιν. 6936784368

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363 Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Πνοή

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Οδός Ερυθρού Σταυρού 3 (Παραπλεύρως του ΚΤΕΛ) Νέα τηλέφωνα –ιατρείο 2621100183-fax: 2621100980 Κιν. 6973242905

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630 ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Εγχρωµοι υπέρηχοι κλπ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες Σύµβαση µε: ΟΓΑ, Ταµείο ∆ηµοσίων Υπαλλήλων κλπ.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ Εναρξη Νέου Ιατρείου

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ν. ΚΟΪΝΗ-ΤΙΓΚΑ

∆ερµατολόγος –Αφροδισιολόγος ∆έχεται καθηµερινά µε ραντεβού Ωρες λειτουργίας ιατρείου: Καθηµερινά εκτός από ∆ΕΥΤΕΡΑ πρωί ΤΕΤΑΡΤΗ και ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ συνεχόµενο ωράριο από 9.00 π.µ. έως 6.00µ.µ. Λ. Κρεστενίτη και Αυγ. Καπογιάννη 3 (1ος οροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2621032061 fax:2621032091 EΠΕΙΓΟΝΤΑ: Κιν. 6945878772 Ραντεβού 6973351199 e-mail :kyrnicol@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

∆ευτέρα 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

47

ΚΩΣΤΗ –ΙΛΙΕΣΚΟΥ ΝΤΑΝΙΕΛΑ ΙΑΤΡΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣ ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ∆ευτέρα – Παρασκευή: 09.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη –Παρασκευή : 18.30-20.30 ΤΕΒΕ: ∆ευτέρα –Παρασκευή :09.30-13.00 ΙΑΤΡΕΙΟ : Ερµού 5 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621026655 Οικίας: 2621024090-Κιν. 6945930467

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΚΩΣΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Καποδιστρίου 2 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τηλ. ιατρείου 2622025835 Κιν. 6977 210104 ∆έχεται : 8.30-14.00 & 17.30-21.00

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380

ΝΕΑ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡ. ΙΩΑΝΝΑ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΣ

Ωράριο Λειτουργίας Πρωί 10-2.00, απόγευµα 6.00-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ Αµαλιάδα Πολυτεχνείου 10 Τηλ. 2622028006 -2622028703 (fax) Κιν. 6974816684-6981733057


ΕΠΣ ΗΛΕΙΑΣ Super Cup ΑστέραςΠΑΟΒ

ΤΟΥΡΝΟΥΑ

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Τζούµας νικητής ο Ξενοφών

Σωτηρόπουλος “Καληµέρα µε γκολ”

Σελ. 29

Σελ.32

Σελ. 17

Κόροιβος ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Πατάει …παρκέ

ΦΙΛΙΚΑ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

Τίµησαν τη µνήµη του Γ. Χρονόπουλου

Σελ. 29

ΚΥΠΕΛΛΟ ΗΛΕΙΑΣ

Χωρίς εκπλήξεις

Σελ. 22

Ώρ α 7 α ρχίζ ει η προ ε το ιµ ασ ία Σελ. 31

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ

Κέρδισε 4-3 και το Μαχαιράδο

Απόψε στο ∆ηµαρχείο Σελ. 20

Σελ. 29

patrisnews  

patris,pirgos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you