Page 1

Στηρίζοντας την αγορά του Νοµού Ηλείας ενισχύουµε την τοπική οικονοµία ΠΟΙΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ

Τουρνουά στη µνήµη Χ. Γιαννόπουλου

Εβδοµάδα θηλασµού

Σελίδα 13

Σελίδα 4

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 38397 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟ ΣΤΟ ΦΙΝΛΑΝ∆ΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΞΕΨΥΧΗΣΕ ΛΙΓΟ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΒΡΟΥΝ

Προσπαθούσε να ζήσει...

Θα «χτενίσουν» την Κυλλήνη για εναλίες αρχαιότητες Σελίδα 7

Σελίδα 4

Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΑΝΑΠΗΡΟΣ... Η ΜΗΤΕΡΑ ΑΝΕΡΓΗ... Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΑΝΗΜΠΟΡΟΣ...

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΑ ΓΚΙΣΕ 3,7 εκατ. ευρώ σε 13.000 Ηλείους αγρότες Σελίδα 6

Λ. ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ Νέος κανονισµός λειτουργίας στις λαϊκές

»

Σελίδα 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Σύνδεσµος Ηµερησίων Περιφερειακών Εφηµερίδων (ΣΗΠΕ) βρίσκεται στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλει τη στάση της Κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας, η οποία µε ένα αντιδεοντολογικό τρόπο, χωρίς προηγουµένως να υπάρξει διάλογος, προχώρησε σε µία σειρά από ενέργειες, οι οποίες πλήττουν τον ηµερήσιο περιφερειακό Τύπο και έτσι την ενηµέρωση των πολιτών της περιφέρειας. Συνέχεια στη σελίδα 9

Κάθε µήνα 8

ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΡΕΥΜΑ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΑΘΛΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΟΡΤΗ ΑΠΟ∆ΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Λαµπερή βραδιά Σελίδα 12

«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» ΓΙΑ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Τ

ο δικό της «Γολγοθά» ανεβαίνει καθηµερινά η πολυµελής οικογένεια του κ. Γιάννη Λαµπρόπουλου από την Αµαλιάδα. Ο πατέρας ανάπηρος, η µητέρα άνεργη, ο παππούς ανήµπορος να εξυπηρετηθεί και τα τέσσερα παιδιά κάνουν ό,τι είναι δυνατό για να βοηθήσουν την οικογένειά τους. Μοναδικό εισόδηµα της οικογένειας, µια µικρή αναπηρική σύνταξη. Σελίδα 11


Σχόλια

2

«Λείπουν οι ορθά σχεδιασµένες δράσεις...» Την ιδιαίτερη επισήµανση στις δηλώσεις του τοµεάρχη δικαιοσύνης και βουλευτή Ηλείας Κώστα Τζαβάρα για το θέµα της αποποινικοποίησης της χρήσης ναρκωτικών έκανε χθες σε ειδική σχολιογραφική της στήλη η εφηµ. «ΕΘΝΟΣ». Ο κ. Τζαβάρας είχε τονίσει για το θέµα: « Πρέπει να είµαστε φειδωλοί σε “γενναίες” εξαγγελίες, όταν µάλιστα δεν γίνεται αναφορά σε συγκεκριµένο σχέδιο ρυθµίσεων. Οι καλές προθέσεις περισσεύουν στο χώρο της αντιµετώπισης των ναρκωτικών. Λείπουν οι ορθά σχεδιασµένες δράσεις που οφείλουν να ισορροπούν µεταξύ της πρόληψης και της θεραπείας του εξαρτηµένου ατόµου από τη µια πλευρά και της κοινωνικής αποδοκιµασίας της χρήσης των ναρκωτικών και του περιορισµού της προσφοράς και της ζήτησής τους από την άλλη. Άραγε αποποινικοποίηση της χρήσης, σηµαίνει νοµιµοποίηση και απελευθέρωση της χρήσης των ναρκωτικών;».

[

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Σ

Ανοιχτή γραµµή µε την αγορά…

!"#!$%&'# ! " # ! $ % & '# ( (%$#)'*+, % $ # ) '* + , ( (-(")!.+, - ( " )!.+ , * *(' (' ) )$#/'01$ # / '0 1 -

,2&3'# -#0#! #0#!

'()%*+#,-" !"#$%#& ' ()%*+#,-" ε µια πιο ορθολογική λειτουργία µε παραγωγική κατεύ« .//0123'! //0123'! 4.56423'! 4 '64712!8'! ' 9080:67» 080:67 . .56423'! 64712!8'! - 9 » 9080:67 080:67» θυνση και στόχο µια σοβαρή οικονοµία κλίµακας και βα!;*<*=#& > >?-?$>;-,<*=* ?-?$>;-,<*=* σική προτεραιότητα την υποστήριξη του αγρότη και %?@ $ $-A AB. B.7.7.:. * *-,+CD* -,+CD* ? ?(-#D?=* (-#D?=* AB ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής στηρίζεται το σχέδιο C%+ E EFF>G H+%$EI>+G +%$EI>+G FF>G H νόµου που έχει καταρτίσει και προωθεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη σύσταση από την αρχή του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισµού ∆ήµητρα, µε τη συνένωση των εποπτευοµένων φορέων του ΕΘΙΑΓΕ, της ∆ΗΜΗΤΡΑΣ, του AGROCERT και του ΕΛΟΓΑΚ σε ένα ενιαίο φορέα. Σύµφωνα µε όσα παρουσίασε ο υπουργός Κώστας Σκανδαλίδης σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες στο νέο σχήµα έγινε µια σοβαρή προσπάθεια να διασωθούν οι θέσεις εργασίας των οργανισµών που συγχωνεύονται µε τη λογική ότι απαιτείται και αποκέντρωση των δοµών και ενοποίηση διαφορετικών λειτουργιών που χώνευση να µην έχει µόνο τη λογική της εξοικονόµησης πόρων. Γι’ αυτό και όµως η µία συµπληρώνει την άλλη. Σε αυτό το πλαίσιο επιδίωξη της πολι- όλοι οι υπάλληλοι που είναι στις Περιφέρειες θα υπαχθούν στις περιφερειΓ.Ρ τικής ηγεσίας ήταν ο νέος οργανισµός να κρατηθεί ζωντανός και η συγ- ακές Υπηρεσίες, δεσµεύτηκε ο κ. Σκανδαλίδης.

Απέδωσε η πρόταση των Βουλευτών Με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας επιλύεται προσωρινά το πρόβληµα της µεταφοράς των µαθητών στα σχολεία µέσω της Τροπολογίας που ψηφίστηκε και αφορά τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος µέσω του Αρµόδιου Υπουργείου. Το θέµα της µεταφοράς των µαθητών είχε πάρει µεγάλες διαστάσεις αφού οι περισσότεροι δήµοι της χώρας δεν ήταν σε θέση να χρηµατοδοτήσουν το ανώτερο έργο διότι αντιµετωπίζουν πολλά οικονοµικά προβλήµατα. Μεταξύ των δήµων που είχαν αναφέρει αδυναµία χρηµατοδότησης ήταν και πολλοί δήµοι της περιφερειακής Ενότητας Ηλείας. Η ανωτέρα τροπολογία ψηφίστηκε µετά από πίεση πολλών Βουλευτών, µεταξύ των οποίων και του Βουλευτή Ηλείας κ. Αντωνακόπουλου, ο οποίος µαζί µε άλλους 14 Βουλευτές κατέθεσε Ερώτηση στις 15 Απριλίου του 2011 µε θέµα τη µεταφορά των µαθητών. Π.Α.

Χ.Π.

Απορίες Ποιοι είναι αυτοί που τόσα χρόνια έφτιαχναν, κατέθεταν και ψήφιζαν προϋπολογισµούς βάσει των οποίων γίνονταν όργια σπατάλης και διαπλοκής και έπαιρναν παχυλούς µισθούς διάφοροι κρατικοδίαιτοι από χρήµατα που η Ελλάδα δανειζόταν; Ή λεφτά από τον ιδρώτα και το αίµα του ελληνικού λαού. Ποιοι ψήφιΤου Νίκου ∆ιαµαντόπουλου ζαν να σπαταλούνται δανεικά χρήµατα; Ποιοι είναι αυτοί που τόσα χρόνια υπέσκαπταν την προοπτική της ελληνικής κοινωνίας; Ποιος είναι ο ρόλος ενός Βουλευτή; Ήξεραν τι ψήφιζαν ή δεν ήξεραν; Είχαν άλλη άποψη, άλλη πρόταση ή δεν είχαν; Πώς κατάφεραν, γιατί περί κατορθώµατος πρόκειται, να οδηγήσουν µια χώρα στο τέλµα; ∆ε θα απολογηθεί κανείς; ∆ε θα κριθεί κανείς; ∆ε θα τιµωρηθεί κανείς; ∆ε θα πληρώσει κανείς; Αυτοί που χρόνια τώρα παριστάνουν τους πολιτικούς, τι ακριβώς έκαναν γι’ αυτήν τη χώρα, τι άφησαν και τι αφήνουν πίσω τους, τι πρόσφεραν στην ελληνική κοινωνία;

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 Ευσιγνίου, Νόννης, Ευγενίου Αιτωλού Ο Άγιος Ευσίγνιος γεννήθηκε στην Αντιόχεια και ήταν στρατιωτικός για εξήντα ολόκληρα χρόνια. Στρατεύθηκε όταν βασίλευε ο Κώνστας ο Χλωρός, πατέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Έζησε πολλά χρόνια και πρόφθασε µέχρι και τη βασιλεία του Ιουλιανού του Παραβάτη. Ο Ιουλιανός από περιέργεια δέχθηκε τον Ευσίγνιο, και έµεινε έκπληκτος όταν είδε το γέροντα στρατιώτη τόσων χρονών να διατηρεί αλύγιστο το σώµα του. ∆ιέταξε και τον περιποιήθηκαν όσο το δυνατόν καλύτερα. Αλλά ο Ευσίγνιος δεν ικανοποιήθηκε απ’ αυτές τις περιποιήσεις του Ιουλιανού και του δήλωσε ότι είναι χριστιανός και ότι µάταια προσπαθεί να ζωντανέψει ένα πτώµα, όπως είναι η ειδωλολατρία. Και επί τέλους, να πάψει να διώκει το Χριστό. Όταν άκουσε αυτά ο Ιουλιανός, εξαγριώθηκε και διέταξε αµέσως να τον αποκεφαλίσουν. Σάββατο 6 Αυγούστου 2011 + Η Μεταµόρφωσις του Σωτήρος Ιησού Σελήνη :6 ηµ. Aν. Hλίου: 05:31 ∆ύση Hλίου: 19:31

]

Εθελοντική Αιµοδοσία από το σύλλογο Ξηροχωριτών Υπέρ του αναπληρωµατικού;

«Να σταµατήσει η κοροϊδία…»

Η µάχη για µία θέση ∆ηµοτικού Συµβούλου µεταξύ τακτικού και αναπληρωµατικού σε µεγάλο δήµο του Πύργου, πληροφορίες θέλουν να παίρνει τέλος µε την έκδοση απόφασης του αρµόδιου ∆ικαστηρίου, και οι οποίες θέλουν να είναι υπέρ του αναπληρωµατικού… Υποµονή γιατί η απόφαση βρίσκεται στο στάδιο της καθαρογραφής και αναµένεται τις προσεχείς µέρες να κοινοποιηθεί …

Κατανόηση, συµπαράσταση και όχι… ψεύτικα «παχιά» λόγια, ζητούν οι παραγωγοί καρπουζιού του νοµού που απόψε, στις 9 το βράδυ, πραγµατοποιούν νέα Γενική Συνέλευση στο Τραγανό προκειµένου να συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις και να αποφασίσουν την περαιτέρω στάση τους. Τα συναισθήµατα πάντως τα οποία εκφράζουν τις τελευταίες µέρες οι παραγωγοί καρπουζιού του νοµού είναι απογοήτευση, πικρία και οργή!

Π Παύλ

Σ.Π.

Ε

Εκδήλωση µνήµης για την Εθνική Αντίσταση

κδήλωση µνήµης για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης που έδρασαν στην περιοχή Τριφυλίας και Ολυµπίας πραγµατοποιείται την ερχόµενη Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 στα Περιβόλια Φιγαλείας. Συγκεκριµένα, στις 11 το πρωί της Κυριακής θα τελεστεί τρισάγιο στο µνηµείο των πεσόντων αγωνιστών στη Μάχη της Γάρδιτσας (6 Αυγούστου 1943) στα Περιβόλια

και θα ακολουθήσει µικρή εκδήλωση µνήµης και τιµής για τους ήρωες. Την εκδήλωση διοργανώνουν παλαιοί πολεµιστές και µέλη οργανώσεων Εθνικής Αστίστασης, για να τιµηθούν οι Ολύµπιοι και οι Τριφύλιοι αγωνιστές της αντιστασιακής οµάδας «Ελληνικός Στρατός» των αξιωµατικών Γ. Θεοχαρόπουλου και Γ. Καραχάλιου που το 1943 έδρασε κατά των κατακτητών στις περιοχές Τριφυλίας

και Ολυµπίας. Το πρόγραµµα της εκδήλωσης: 11.00 Προσέλευση στο Ηρώο πεσόντων 11.05 Τρισάγιο – Επιµνηµόσυνη δέηση 11.15 Σύντοµη αναφορά στο χρονικό της Εθν. Αντίστασης – Κατάθεση στεφάνων 11.30 Ενός λεπτού σιγή- Εθνικός ύµνος.

Στις 7/8/2011 στο Ξηροχώρι, ηµέρα Κυριακή και ώρα από 09.00 π.µ. έως 14.00 µ.µ., στο πολιτιστικό κέντρο του Συλλόγου µας θα πραγµατοποιηθεί εθελοντική αιµοδοσία για 11η χρονιά, από κινητή µονάδα του νοσοκοµείου Ρίου για τον εµπλουτισµό της τράπεζας αίµατος του συλλόγου. Παρακαλούνται όλοι οι αιµοδότες να προσέλθουν προσφέροντας µε τη συνδροµή πολύτιµη βοήθεια στους συνανθρώπους µας.

Στον καθαρισµό του δάσους… Κάλεσµα στα µέλη του Κυνηγετικού Συλλόγου Αµαλιάδας προκειµένου να συµµετάσχουν στον αυριανό καθαρισµό, που διοργανώνει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθµός ΣΚΑΪ, στο δάσος της Μαραθιάς, απευθύνει ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Κώστας Μουσάς. Το σηµείο συνάντησης, για όλους, είναι η πλατεία της Κουρούτας, στις 10 το πρωί. Όσοι κυνηγοί… «πιστοί», προσέρχεστε! Σ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

3

----

Σαν σήµερα Γεγονότα 480 π.Χ: Στα Στενά των Θερµοπυλών, ο αρχηγός των Ελλήνων, Λεωνίδας, απαντά «Μολών Λαβέ» στην πρόταση του βασιλιά των Περσών, Ξέρξη, να παραδώσει τα όπλα. 1861: Οι ΗΠΑ επιβάλλουν για πρώτη φορά φόρο εισοδήµατος, 3% για εισοδήµατα πάνω από 800 δολάρια. Το µέτρο φέρει την υπογραφή του Αβραάµ Λίνκολν. 1914: Το πρώτο φανάρι, που ρυθµίζει την κυκλοφορία, εγκαθίσταται στο Κλίβελαντ των ΗΠΑ. 1917: Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει ολόκληρο τον κεντρικό τοµέα της Θεσσαλονίκης.

Χρονολόγιο 5 Αυγούστου 1976

Η χορήγησις βενζίνης εις αγρότας µε έκπτωσιν Ανακοινούται εκ της ενταύθα ∆νσεως Γεωργίας ότι οι ενδιαφερόµενοι αγρόται να λάβουν βενζίνην επι µειωµένη τιµή δέον να σπεύσωσι δια την υποβολήν σχετικών δηλώσεων. Καθίστανται γνωστόν ότι βενζίνη µε µειωµένην τιµήν θα χορηγήται και προς τους έχοντας βενζινοκίνητα σκαπτικά εργαλεία.

200.000 ∆ι’ αναστηλώσεις αρχαίων µνηµείων Αρµοδίως ανεκοινώθη ότι κατά την εφετεινήν περίοδον θα χρηµατοδοτηθή η αρχαιολογική υπηρεσία Ολυµπίας δια του ποσού 200.000 δραχµών προκειµένου ν΄αρχίση αναστηλώσεις αρχαίων µνηµείων. ∆ι΄έργα αναστηλώσεων αρχαιοτήτων έχει προβλεφθή η διάθεσις κονδυλίου 5 εκατ. δραχµών εντός 5ετίας, αφορά δε εργασίαν εν Ολυµπία και εις Επικούρειον Απόλλωνα.

Σε τι καθεστώς ζούµε... Μ

ε αφορµή την απεργία των ταξιτζήδων, ας αναρωτηθούµε σε τι καθεστώς ζούµε και ιδού µερικές πρόχειρες απορίες που έρχονται στο µυαλό κάθε λογικά σκεπτόµενου ανθρώπου. Πώς θα χαρακτηρίζατε άραγε την απόφαση κάποιων: - Να µην σας αφήνουν να πάτε στο αεροδρόµιο ή στο λιµάνι και να ταξιδέψτε για επαγγελµατικούς ή άλλους λόγους; - Να µην σας παρέχουν καύσιµα να κινήσετε το όχηµά σας; - Να µην σας επιτρέπουν να κυκλοφορείτε ελεύθερα στους δρόµους; - Να µην σας αφήνουν να προωθήσετε τα εµπορεύµατά σας στο εξωτερικό ή να κάνετε εισαγωγές, προκαλώντας τεράστια ζηµιά στην επιχείρησή σας; - Να µην σας επιτρέπουν να δείτε τα αξιοθέατα ενός τουριστικού προορισµού; - Να σας εµποδίζουν να δουλέψετε, γιατί θα είσαστε στα µάτια τους ένας απεργοσπάστης που δεν έχει το δικαίωµα επιλογής; - Να µην σας παρέχουν τα φάρµακά σας; - Να σας στερούν το δικαίωµα στην υγειονοµική εξέταση και περίθαλψη; - Να σας κόβουν το ρεύµα; - Να σας στερούν τα µέσα µαζικής µεταφοράς; - Να κλείνουν συστηµατικά σχολεία και πανεπιστήµια, αγνοώντας τις επιπτώσεις στους µαθητές, φοιτητές και γονείς; - Πώς θα χαρακτηρίζατε την ανελευθερία λόγου στα πανεπιστήµια και τα περιστατικά βίας και τροµοκρατίας εντός αυτών; - Πώς θα χαρακτηρίζατε το να σας αναγκάζουν κάποιοι να κλείνετε συχνά πυκνά το κατά-

Της ∆έσποινας ∆ραγωµανίδου Πτυχιούχου Κοινωνιολογίας

στηµά σας, για να µην σας το σπάσουν, στερώντας σας το µεροκάµατο; - Πώς θα χαρακτηρίζατε την κατάσταση του να φοβάστε να κυκλοφορείτε µόνοι σας (ή και µε παρέα) τη νύχτα (και τη µέρα, σε ορισµένες περιοχές); - Πώς, εν τέλει, θα χαρακτηρίζατε την απόφαση κάποιων (πολλών δυστυχώς) να σας κάνουν – µε το έτσι θέλω – τη ζωή από δύσκολη έως ανυπόφορη, σε καθηµερινή σχεδόν βάση, πλήττοντας επιπροσθέτως σηµαντικά την τσέπη σας, αλλά και τα οικονοµικά του κράτους, κάτι που δυσχεραίνει ακόµα περισσότερο την κατάσταση και επηρεάζει δραµατικά τις ζωές όλων µας (µε περισσότερη φτώχεια, ανεργία, εγκληµατικότητα, κ.λ.π.); Θέλετε κι άλλα; Αυτά τα πρόχειρα δεν είναι αρκετά για να καταλάβετε ότι εδώ και κάποια χρόνια ζούµε µια ιδιότυπη «χούντα» συνδικαλιστών, συντεχνιών και περιθωριακών στοιχείων, που µας έχουν κάνει το βίο αβίωτο; Και είναι πραγµατικά βασανιστικό να πρέπει να τα υποµείνουµε όλα αυτά εις τον αιώνα τον άπαντα! Να τα βλέπουµε να επαναλαµβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα και µεις να είµαστε ανυπεράσπιστοι, τα µόνιµα θύµατα του κάθε διαµαρτυρόµενου. Πραγµατικά, νοµίζετε ότι ζούµε σε καθεστώς δηµοκρατίας; Εγώ τουλάχιστον δεν την αντιλαµβάνοµαι έτσι τη δηµοκρατία... Τελικά, συµπεραίνω, ότι είµαστε λαός αυτοκαταστροφικός, αφού µόνοι µας βγάζουµε τα µάτια µας. Όποιος νοµίζει σήµερα ότι µε τις αποτυχηµένες συνταγές του πα-

Υ.Γ. 1: ∆εν αναφέροµαι καθόλου στην κρατική ανεπάρκεια, η οποία είναι δεδοµένη και απ’ όλους αναγνωρισµένη. Η ανικανότητα του κράτους και των πολιτικών, µας έχουν φτάσει ως εδώ και ιδού τα αποτελέσµατα... Υ.Γ. 2: Ας προσπαθήσουµε να φανταστούµε πώς θα ήταν η Ελλάδα, εάν για ένα µόνο χρόνο δεν πάταγε τουρίστας στη χώρα (και µε το δίκιο του, µε όλα αυτά που συµβαίνουν). Τότε τα γιαούρτια και τα αυγά θα έπεφταν βροχή από τον απλό εργαζόµενο, προς κάθε νταή, που συστηµατικά και προκλητικά κλείνει αυτάρεσκα δρόµους, λιµάνια και αεροδρόµια, νοµίζοντας ότι το όποιο δίκιο του είναι υπεράνω όλων των υπολοίπων συµπολιτών του. ∆υστυχώς, όσο το κράτος δε σοβαρεύεται και δεν εφαρµόζει τους νόµους του απαρέγκλιτα, τόσο θα αποθρασύνονται οι κάθε «αναµάρτητοι» αυτής της κοινωνίας του παραλόγου.

ΣΗΜ: Η εφ. Πατρίς στην ανωτέρω στήλη , δηµοσιεύει απόψεις αναγνωστών, άρθρα ελληνικού και ξένου Τύπου , αλλά και του επιµελητού της στήλης.

Αναζητώντας τη ∆ηµοκρατία Η ∆ηµοκρατία σέρνεται κουρασµένη στον πλανήτη SOLARIS * εφιαλτικά αναβιωµένη στη συνείδηση του κοσµοναύτη. Η καταξίωση της δικαιώθηκε µέσα από την παροδική βελτίωση συνθηκών διαβίωσης αλλά η επισφαλής επιβίωση της κρίνεται διαρκώς από την αδυναµία υποστήριξης της. ∆ιαδοχικά παρελαύνουν απ’ τον κινούµενο πολιτισµικό ιµάντα οι θεωρητικοί των Αξιών… παγωµένοι κι αποτεφρωµένοι στον µανδύα της Αθανασίας τους µάταια προσδοκώντας την επαλήθευση των ιδεών τους… Στην αδιάκοπη παρέλαση του χρόνου οι αξίες, ντυµένες το ένδυµα της παλαιότητας, επιβάλλουν τη συνείδηση τους στην ροµαντική ανησυχία των

ρελθόντος, θα πάµε µπροστά, είναι βαθιά νυχτωµένος. Ο κόσµος αλλάζει και µάλιστα πολύ γρήγορα, και όσο πιο σύντοµα το αντιληφθούµε αυτό, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουµε να γλιτώσουµε τα χειρότερα. Η οικονοµία ενός εκάστου, αλλά και ενός κράτους, δεν µπορεί να αναταθεί από τη µία µέρα στην άλλη. Χρειάζεται µυαλό, σύνεση, σχέδιο, συνέπεια, υποµονή και επιµονή. Με κραυγές, αναθέµατα και γιαουρτώµατα, δεν αλλάζει κάτι. Ας σοβαρευτούµε όλοι κι ας δούµε την αλήθεια κατάµατα. Οι παχιές αγελάδες ψόφησαν! Είναι ο καιρός των ισχνών, ο καιρός που απαιτεί από όλους µας υπευθυνότητα, σοβαρότητα και φυσικά, δουλειά. Μόνο έτσι θα έρθει προκοπή (ψηφίζοντας φυσικά και τους σωστούς ανθρώπους).

της ∆ιονυσίας Ι. Παπαδάκη

νέων… Το όνοµα της το έµβληµα στην προσπάθεια κατάκτησης της σε µια αέναη κίνηση αδικαίωτη ωστόσο από το αποτέλεσµα. Ένα πλήθος διανοουµένων θα καταπιαστούν µε τις έννοιες που τη συνοδεύουν, κάποιοι, διακατεχόµενοι από άγουρο ενθουσιασµό, θα επιχειρήσουν την εφαρµογή της σ’ ευµετάβολες µάζες πρόθυµες να ασπαστούν τις καινούργιες υποσχέσεις που την υπογράφουν προσδίδοντας σχεδόν θεϊκές ιδιότητες στους υποσχόµενους … κάποιοι άλλοι, περισσότερο πραγµατιστές, θα επιχειρήσουν την αποκωδικοποίηση του ονόµα-

τος της για ν’ αποφανθούν στην τελική έκβαση της σκέψης τους πως η ∆ηµοκρατία, είναι µια έννοια µε ελκυστικό απόηχο αλλά περιορισµένες δυνατότητες εφαρµογής της. Θα ενοχοποιήσουν την πνευµατική ανωριµότητα των κοινωνιών αλλά απέχουν από την οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης τους… Κάποιοι θ’ αναλωθούν σε ενδελεχείς αναλύσεις επιτυχίας κι αποτυχίας της και θα αισθανθούν την ικανοποίηση της χρησιµότητας του Εαυτού για την ακρίβεια των συµπερασµάτων τους αλλά, ως σύγχρονοι θεωρητικοί των Ιδεών, θ’ αρκεστούν στην παραδοχή της ουτοπίας αφήνοντας ανέγγιχτους τους γρίφους της αλήθειας της… Οι επαναλαµβανόµενες

θωπείες στο λεκτικό επίπεδο της ∆ηµοκρατίας, δεν απεγκλωβίζουν τη γενναιοδωρία της καθώς οι διανοούµενοι επικαλούνται την αργή έλευση χρόνου στην αναγκαιότητα της χρήσης της… Αντ’ αυτού οι άνθρωποι βιώνουν στο απόλυτο όλων των ειδών τις ανισότητες µε µόνη ένδειξη αισιοδοξίας την προσµονή του απραγµατοποίητου… που µοιάζει µε την ανίχνευση Γνώσης του Θείου… Το πεπερασµένο της ανθρώπινης διάρκειας ζωής δεν αρκεί για την απάντηση µιας ανάγκης που συνοδεύει τη βιωτή µας ως το τέλος. Πως λοιπόν θα συναντήσουµε τη ∆ηµοκρατία αφού ως πράξη δεν έχει ως τώρα επικυρωθεί; *SOLARIS: Σοβιετική ταινία επιστηµονικής φαντασίας

Ο ισχυρογνώµων

Του ∆ηµήτρη Μάλλιου

Κλειστοί... εργολάβοι

Σχετικά µε την Ολυµπία Οδό, πολλά ακούγονται και λέγονται, ίσως µπορεί να καταλάβει κανείς τι συµβαίνει, το πιθανότερο όµως είναι να µη µάθουµε ποτέ την αλήθεια.

Σ’ αυτή τη δύσκολη καµπή του έργου, µε τις εργασίες σταµατηµένες, αλλά και τις προοπτικές επανέναρξης ελάχιστες, τουλάχιστον στο άµεσο µέλλον, όλοι οι πολιτικοί και πολιτευόµενοι, προσπαθούν να επενδύσουν, µε απώτερο στόχο την ψήφο των πολιτών.

Λαλίστατοι όλοι, µε τα εργοτάξια κλειστά, επιδεικνύουν απέραντο και ατελείωτο ενδιαφέρον για τον αυτοκινητόδροµο,έτοιµοι να πανηγυρίσουν µόλις δουν κάποια αχτίδα αισιοδοξίας, σε αγώνα δρόµου, ποιος θα το εντάξει πρώτος στο....κατόπιν ενεργειών µου.

Κι όµως, τουλάχιστον τον τελευταίο χρόνο, φαινόταν ότι το έργο θα σταµατήσει, αφού προχωρούσε µε δυσκολία το τµήµα Κόρινθος-Πάτρα, ακόµη µεγαλύτερη δυσκολία το τµήµα Πάτρα-Πύργος και δεν ξεκίνησαν ποτέ οι εργασίες στο τµήµα Πύργος-Τσακώνα.

Όλα αυτά ήταν σηµάδια, ότι κάτι δεν πάει καλά, κι όµως κανείς δεν έδινε σηµασία, µάλιστα δε επικρατούσε προκλητική σιωπή, για το τµήµα Πύργος-Τσακώνα, µε δικαιολογία και πρόφαση τον Καϊάφα.

Πέρα όµως απ τις πράξεις και παραλήψεις των πολιτευόµενων, ίσως και τις ιεραρχήσεις περί τον αυτοκινητόδροµο, εντύπωση προκαλεί και το γεγονός της κοινοπραξίας, η οποία παρότι εισπράτει διόδια, πήρα κι ένα µέρος χρηµάτων από το Κράτος, τα κλείνει και φεύγει, µε την δικαιολογία ότι δεν χρηµατοδοτούν το έργο οι τράπεζες.

Αλήθεια, οι εργολάβοι δεν επενδύουν δικά τους κεφάλαια, τι σόι εργολάβοι και µάλιστα κοινοπραξία είναι, που περιµένουν να χρηµατοδοτηθεί το έργο από τα διόδια, από το κράτος και από τις τράπεζες;

Ποια είναι αλήθεια η συµµετοχή των εργολάβων στο έργο και τι είδους ρίσκα αναλαµβάνουν αυτοί, αφού ουσιαστικά όλα τα ρίσκα πέφτουν στο κράτος και όπως φαίνεται οι κύριοι της κοινοπραξίας, απλά θα µοιράζονταν τα κέρδη, µε την πορεία του έργου;

Και γιατί τάχα ακολουθήθηκε αυτή η διαδικασία και παραδόθηκε ένα τόσο σοβαρό έργο σε κοινοπραξία εργολάβων, χωρίς διαθέσιµα και µετρητά κεφάλαια και χωρίς δυνατότητα προσφυγής σε άλλες τράπεζες, που ίσως δεν είναι φοβισµένες και µπορούν να επενδύσουν και να ρισκάρουν;

Φαίνεται πως βρισκόµαστε µπροστά σε άλλο ένα «κλειστό» και κρατικοδίαιτο επάγγελµα, που ουσιαστικά διαχειρίζεται κρατικά χρήµατα, κρατικές προµήθειες, µε ευνοϊκούς όρους και είναι να αναρωτιέται κανείς, τι κράτος είµαστε αλήθεια, σε ποια κατηγορία άραγε υπαγόµαστε;

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ

Ε

Εφαρµογή ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. 19%

φαρµογή ενιαίου συντελεστή Φ.Π.Α. 19% και ταυτόχρονη διατήρηση ενός χαµηλού συντελεστή Φ.Π.Α. 9% για τα είδη πρώτης ανάγκης και όλα τα επαγγέλµατα που σχετίζονται µε τον τουρισµό, συµπεριλαµβανοµένης και της εστίασης, και επαναφορά του αφορολογήτου στα 12.000 ευρώ, πάντα µε τη συλλογή αποδείξεων (µε τη συνδροµή της φοροκάρτας κατά το πλείστον), καθώς επίσης και µέγιστο φορολογικό συντελεστής 40% και για τα µεγαλύτερα των 100.000 ευρώ εισοδήµατα, µε σταδιακή µείωση την επόµενη πενταετία σε ένα flat-tax 25-30% για όλα τα εισοδήµατα των φυσικών προσώπων προτείνει η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου. Στο πλαίσιο του δια-

λόγου για την κατάρτιση ενός νέου Εθνικού Φορολογικού Συστήµατος η ΕΣΕΕ κατέθεσε υπόµνηµα στο υπουργείο Οικονοµικών µε 40 προτάσεις και βασικό αίτηµα, ‘’την ψήφιση ενός απλού, σύγχρονου, δίκαιου και εφαρµόσιµου φορολογικού συστήµατος µε µακροχρόνια προοπτική που θα κατανέµει δίκαια τα βάρη σε όλες τις κοινωνικές οµάδες’’. Στο πλαίσιο της χθεσινής συνάντησης της ΕΣΕΕ µε τον Γενικό Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων κ. Ι. Καπελέρη, δόθηκαν ιδιοχείρως οι παρακάτω 40 προτάσεις του εµπορίου, ενώ την επόµενη εβδοµάδα η ΕΣΕΕ γνωστοποιεί ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συναντήσεις µε τους αρµόδιους υπουργούς.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

4 ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

Ο ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΖΟΥΣΕ ΜΙΣΗ ΩΡΑ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΟΥΝ ΝΕΚΡΟ ΜΕ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΡΑΚΤΕΡ

Ξεψύχησε λίγο πριν τον βρουν ... Λ

ίγο πριν τον βρουν δίπλα στο τρακτέρ νεκρό, άφησε την τελευταία του πνοή ο 68χρονος Τρύφωνας Στεφανόπουλος προδοµένος από την καρδιά του. Για πάνω από τέσσερις ώρες ήταν ζωντανός αλλά ο πόνος για το χαµό του αδελφού του που κείτονταν δίπλα του νεκρός, καταπλακωµένος από το τρακτέρ, τον λύγισε. Σύµφωνα µε την ιατροδικαστική έκθεση που συνέταξε ο ιατροδικαστής κ. Κοσµάς Αλεξίου µετά τη νεκροψία που διενήργησε ο 68χρονος συνταξιούχος πέθανε από ανακοπή γύρω στις 2:00 το µεσηµέρι. Μισή ώρα αργότερα τον βρήκε ο άλλος τους αδελφός Κώστας, µαζί µε τον πρόεδρο του Τοπικού Συµβουλίου Γρηγόρη Κανελλόπουλο, νεκρό µαζί µε τον 65χρονο Νίκο ο οποίος οδηγούσε το τρακτέρ και είχε τραυµαστεί θανάσιµα µε αποτέ-

Οι τελευταίες του τραγικές ώρες και η απέλπιδα προσπάθειά του να κρατηθεί στη ζωή... λεσµα να πεθάνει σχεδόν ακαριαία. Ο Τρύφωνας Στεφανόπουλος που διατηρούσε τις αισθήσεις του για αρκετές ώρες επιχείρησε να καλέσει βοήθεια από το κινητό του τηλέφωνο αλλά δεν τα κατάφερε. Όσο οι ώρες περνούσαν και δεν έβλεπε να περνά κανείς από το σηµείο, τόσο έσβηνε και η ελπίδα µέσα του ότι τελικά θα σωθεί. Οι κακώσεις που είχε υποστεί κατά την πτώση του από το τρακτέρ σε συνδυασµό µε τον πόνο που του προξενούσε το γεγονός πως δίπλα του σχεδόν, ο αδελφός του ήταν ήδη νεκρός τον έκαναν να εξασθενίσει και γύρω στις 2:00 το µεσηµέρι σταµάτησε να χτυπά η καρδιά του.

Όπως είναι ήδη γνωστό τα δύο αδέλφια όταν πηγαίνοντας στο χωράφι που είχαν στην περιοχή «Ταράτσες» της Κορυφής µε το τρακτέρ, ξάκρισαν στο δρόµο για να αποφύγουν µία κοµµένη πεύκα µε αποτέλεσµα να πέσουν στα πρανή και ο Νίκος Στεφανόπουλος που ήταν οδηγός να καταπλακωθεί και να πεθάνει σχεδόν ακαριαία. Ο 68χρονος Τρύφωνας τραυµατίστηκε σοβαρά και παρέµεινε ζωντανός έως και µισή ώρα πριν τους βρουν. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@ gmail.com

Ο Τρύφωνας Στεφανόπουλος που πέθανε µισή ώρα πριν τους βρουν.

ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΣΤ ΠΑΝΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΗΝΕΙΟΥ

Προθεσµία να απολογηθούν σήµερα

Ξεκινούν από τη ∆ευτέρα τα ραντεβού

Στην υλοποίηση του ιατρικού προγράµµατος «Πληθυσµιακού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας» προχωρά σταδιακά ο δήµος Πηνειού, ο οποίος είναι από τους λίγους δήµους που συµµετέχει πανελλαδικό στο πρόγραµµα. Έτσι, παρακαλούνται οι κυρίες από 25 έως 65 ετών που διαµένουν στο δήµο Πηνειού οι οποίες επιθυµούν να υποβληθούν σε εξέταση (τεστ) Παπανικολάου να επικοινωνήσουν από τη ∆ευτέρα 8 Αυγούστου 2011 µε το Κέντρο Υγείας Γαστούνης (τηλ: 2623360301 – υπεύθυνη κ. Τσερεµέ) ώστε να κανονίσουν σχετικό ραντεβού. Η εξέταση θα γίνει εντελώς δωρεάν στα πλαίσια του προγράµµατος «Πληθυσµιακού Ελέγχου για τον καρκίνο του τραχήλου της µήτρας» του υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σηµερινές διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος Ειδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆ΕΗ θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος. Σήµερα 5/8/2011 και από ώρα 13.00 έως 15.00 στο Κλαδέο του δήµου Αρχ. Ολυµπίας µετά των αγροτικών περιοχών αυτών. Την ίδια ηµεροµηνία (5/8/2011) και από ώρα 08.30 έως 10.00 στον Κόροιβο του δήµου Πηνειού. Την ίδια ηµεροµηνία (5/8/2011) και από ώρα 11.00 έως 12.00 στον Άγιο Ηλία του δήµου Ήλιδας. Την ίδια ηµεροµηνία (5/8/2011) και από ώρα 09.00 έως 15.00 τµηµατικά στον οικισµό Πέρα Χάβαρι του δήµου Ήλιδας. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Ετος Ιδρύσεως 1902 Ι∆ΙΟΚΤΗΣΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΑΡΟΥΞΗΣ Ο.Ε. e-mail: patrispy @otenet.gr web. site: www. patrisnews.gr Ιδρυτής (1902-1953) ∆ιευθυντής (1953-1994) Εκδότης – ∆ιευθυντής Οικονοµικός ∆ιευθυντής

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ∆. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Κ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΕΛ. ΒΑΡΟΥΞΗΣ

•Αρχισυντάκτες: ΜΑΝΤΑΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ- ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΛΕΥΡΙΑΣ •Υπεύθυνος Λογιστηρίου: ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ •Τεχνικός υπεύθυνος: ΞΕΝΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ •Υπεύθυνος Τµήµατος πωλήσεων : ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ-ΑΓΓΕΛΙΕΣ-∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ-∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ Θεµιστοκλέους 13 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ (Τ.Κ. 27100) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ:5ο ΧΛΜ Ε.Ο. Πύργου - Πατρών ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026860 2621024059 2621026683 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

∆ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621022549 ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338 ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992

ΑΜΑΛΙΑ∆Α •ΑΓΓΕΛΙΕΣ -∆ΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ: Φιλικής Εταιρείας 19 τηλ. 26220-28544 • ∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ: Τηλ.: 2622038480 ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ: •Θανάσης Σπυρόπουλος•Νίκος ∆ουφεξής •Πάνος Αβραµόπουλος• Πέππας Κων/νος• Άβα Βαγγελάτου• Τάκης Αντωνακόπουλος• Θεόδωρος Ασηµακόπουλος• Ιωάννης Βορβίλας• Ειρήνη Βούλγαρη• Μιχαήλ Γκρίλλας• Βύρων ∆άβος• Στάθης ∆άγλαρης• Χαρίλαος ∆ηµητρακόπουλος• Νίκος ∆ηµητρίεφ• Νίκος ∆ιαµαντόπουλος• Γιώργος Ευθυµίου• Βασίλης Κακόγιαννος• Βασίλης Καραβούλιας• π. Ευστάθιος Κολλάς• Λεωνίδας Μαργαρίτης• Σωκράτης Μάσσιας• Αντώνης Μεντές• Μιχαήλ Μπερκουτάκης• Ιωάννης Μπιλάλης• Γιάννης Νικολόπουλος• Βαγγέλης Πάλλας• Χρήστος Πλέσσας• Χρήστος Σαραντουλάκος• Ζωή Σπυροπούλου•Γιώργος Σταυρόπουλος• Βασίλης Τακτικός• Βασίλης Τσαµπούκας• Βασίλης Χριστακόπουλος• ∆ηµήτριος Μάλλιος • ∆ηµήτρης Λουκόπουλος • Ιωσήφ Αργυρίου

ΚΩ∆. ΕΛΤΑ 1870 Αριθ. Σήµατος: 111202: Λεωνίδας Ελ. Βαρουξής-Κων/νος Ελ. Βαρουξής Απαγορεύεται η αναδηµοσίευση , η αναπαραγωγή ολική, µερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχοµένου της εφηµερίδας µε οποιονδήποτε τρόπο, µηχανικά, ηλεκτρονικά, φωτοτυπικά, ηχογραφήσεως ή άλλον, χωρίς προηγούµενη γραπτή άδεια του εκδότη Νόµοι 238/1970, 4301/1979, Ν. 100/1975, Ν.∆3585/1956 και 4254/1962 και κανόνες του ∆ιεθνούς ∆ικαίου.

ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΑΘΗΝΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΒΑΡ∆ΑΣ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΖΑΧΑΡΩΣ

6943902032 2622028544 6947008360 2623022219 2623075844 2623092287 2625031405

ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟΥ ΛΑΛΑ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΟΡΤ TV –OPT FM 92,3 Ξανθου 1 27100 Πύργος Τηλ. 2621036041-2 Fax: 2621036043

e-mail info @ort.gr

site www.ort.gr

2623041306 2625024140 2624023797 2621071652 2621071022 2623061015 2624041213

Κάτοικοι της περιοχής λίγη ώρα µετά τον εντοπισµό των δύο αδελφών στο σηµείο που έγινε το δυστύχηµα.

Στις 11 σήµερα το πρωί θα οδηγηθούν εκ νέου στο ∆ικαστικό Μέγαρο Αµαλιάδας ο 49χρονος και ο 41χρονος που συνελήφθησαν το µεσηµέρι της Τετάρτης, µετά από τροχαίο ατύχηµα στην είσοδο των Σαβαλίων, ως εµπλεκόµενοι σε υπόθεση ναρκωτικών. Συγκεκριµένα, στο αυτοκίνητο του 49χρονου εντοπίστηκαν συνολικά 465 γραµµάρια χασίς και µια ζυγαριά ακριβείας, ενώ ο 41χρονος συνελήφθη στην προσπάθειά του να «φυγαδεύσει» µέρος της ναρκωτικής ουσίας.

Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΜΗΤΡΙΚΟΥ ΘΗΛΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ

∆ΟΥΝΕΪΚΑ

Μια εµπειρία τρισδιάστατη… «Μ

Την κατήγγειλε για κλοπή

ίλα µου! Θηλασµός - µια τρισδιάστατη εµπειρία», α υτό είναι το σύνθηµα του φετινού εορτασµού, της Παγκόσµιας Εβδοµάδας Μητρικού Θηλασµού, η οποία γιορτάζεται από 1-7 Αυγούστου σε περισσότερες α πό 170 χώρες ανά τον κόσµο. Το 1990, στη Συνάντηση Κορυφής για τα Παιδιά, οι εκπρόσωποι όλων των κρατών του κόσµου δεσµεύτηκαν να δραστηριοποιηθούν ενάντια στην τάση να αποφεύγεται ο µητρικός θηλασµός και να υποκαθίσταται από το βρεφικό γάλα του εµπορίου και η διεθνής κοινότητα καθιέρωσε το 1992 την Παγκόσµια Εβδοµάδα Μητρικού Θηλασµού. Στις δράσεις του φετινού εορτασµού θα δοθεί έµφαση στις συλλογικές προσπάθειες σε όλο τον κόσµο για την προστασία, την υποστήριξη και την προώθηση του θηλασµού. Όπως τόνισε µιλώντας στην εφ. «Πατρίς» η διευθύντρια της Παιδιατρικής Κλινικής του νοσοκοµείου Πύργου Τζένη Παπαδοπούλου «παγκοσµίως, τα ποσοστά του αποκλειστικού µητρικού θηλασµού συνεχίζουν να αυξάνονται και η δράση του φετινού εορτασµού είναι µια συνεργασία ανάµεσα σε µερικά από τα νε-

τέρας και του παιδιού. ότερα πρόσωπα υπέρ του κινήµατος του θηλασµού «Αν όλα τα βρέφη θήλαζαν αποκλειστικά για και σε βετεράνους.Το τους πρώτους 6 µήνες τρισδιάστατο της παγκότης ζωής τους, και µετά σµιας εβδοµάδας θηλαθήλαζαν συµπληρωµατικά σµού µιλάει στον κάθε µέχρι τα δυο τους χρόνια άνθρωπο. Αυτόν που προσφέρει φροντίδα (στο παή και περισσότερο, το ποσοστό θνησιµότητας των ρελθόν, το παρόν και το παιδιών κάτω των 5 χρόµέλλον), αυτόν που είναι νων, θα µειώνονταν κατά αναπόσπαστο µέλος της 13-20% σε παγκόσµιο κοινωνίας, αυτόν που είναι δέκτης και δωρητής της 1 Η διευθύντρια της Παιδιατρι- επίπεδο. Είναι πάρα πολύ γνώσης και της υποστήρι- κής Κλινικής του νοσοκοµείου σηµαντικό, είναι το θεµέξης, αυτόν που ως νέος Πύργου Τζένη Παπαδοπούλου. λιο της υγείας του παιδιού». άνθρωπος σκέφτεται το Αξίζει να σηµειωθεί θηλασµό για πρώτη φορά.Κάθε ένας διαδραµατίζει διάφο- ότι Σουηδοί ερευνητές των πανεπιστηρους ρόλους και έχει το πιο ισχυρό εργα- µίων του Lund και του Gothenburg ολολείο που απαιτείται - µια φωνή να κλήρωσαν έρευνα, σύµφωνα µε την οποία εξηγήσει στους άλλους γιατί ο θηλασµός το µητρικό γάλα περιέχει ουσία ικανή να είναι σηµαντικός, όχι µόνο για την υγεία εξοντώσει καρκινικά κύτταρα. Το µητρικό και την ευηµερία, αλλά και για το περι- γάλα αποτελεί ένα µοναδικό συνδυασµό βάλλον, για τα δικαιώµατα των γυναικών νερού, πρωτεϊνών, υδατανθράκων και και για την κοινωνική πρόοδο». λιπών µε εξαιρετικές ιδιότητες που ενιΕπεσήµανε ότι ο θηλασµός είναι µια σχύουν το ανοσοποιητικό σύστηµα. βιολογική λειτουργία, ένα ζήτηµα δηµόΠέλυ Μπεβούδα σιας υγείας, ένας δεσµός µεταξύ της µη-

Την εν διαστάσει αλλοδαπή σύζυγό του κατήγγειλε ένας άντρας για κλοπή, υποστηρίζοντας ότι ενώ αυτός απουσίαζε µπήκε στο σπίτι µε τα δικά του κλειδιά και πήρε 1500 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 500 ευρώ και διάφορά άλλα αντικείµενα αξίας 450 ευρώ. Στο ρεπορτάζ του χθεσινού φύλλου της εφηµερίδας εκ παραδροµής είχε γραφθεί πως η γυναίκα είχε υποβάλλει µήνυση κατά του συζύγου της, ενώ συµβαίνει το αντίθετο.

ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Έκλεψαν τσάντα µε 1250 ευρώ Μία τσάντα µε 1250 ευρώ και διάφορα έγγραφα έκλεψαν άγνωστοι από το πορτµπαγκάζ αυτοκινήτου που ήταν σταθµευµένο σε χώρο πάρκινγκ στην Αρχαία Ολυµπία.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Την παραµονή του εορτασµού και µετά τον Εσπερινό που τελέσθηκε µέλη του ∆.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αµπελώνα πρόσφεραν γλυκά και αναψυκτικά στους πιστούς.

Στο γραφικό εκκλησάκι... Με µεγάλη συµµετοχή πραγµατοποιήθηκε την περασµένη εβδοµάδα ο εορτα σµός της Αγίας Παρασκευής στον Αµπελώνα. Επίκεντρο του εορτασµού, όπως κάθε χρόνο, ήταν το γραφικό εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής στο οποίο βρέθηκαν κάτοικοι όχι µόνο του Αµπελώνα αλλά και των κοντινών χωριών για να προσκυνήσουν την θαυµατουργή εικόνα της Αγίας Παρασκευής.Στον 2ηµερο εορτασµό (25 & 26 Ιουλίου) υπήρξε έντονη παρουσία του Πολιτιστικού Συλλόγου του Αµπελώ να που φέρει το όνοµα «Η Αγία Παρασκευή». Τα µέλη του ∆.Σ. (ο πρόεδρος

Αµέριµνα δίπλα στο οικόπεδο «ζούγκλα» παίζουν καθηµερινά

δεκάδες µικρά παιδιά , αντιµετωπίζοντας κινδύνους από τα ερπετά και τα τρωκτικά που βγαίνουν από τα χορτάρια!

Όπως κάθε χρόνο στο ξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής έσπευσαν κάτοικοι του Αµπελώνα και των γύρω χωριών.

Μικρή «ζούγκλα»

ίπλ α α πό µια µικρή «ζούγκλα» µένουν οι κάτοικοι στην περιοχή που περικλείεται στο τέρµα της οδού Υψηλάντου, αφού το ακαθάριστο οικόπεδο που υπάρχει πλησίον από τις κατοικίες, τους δηµιουργεί σηµαντικά προβλήµατα. Πρόκειται για µια µεγάλη έκταση η οποία στο µεγαλύτερο τµήµα της περικλείεται από άγρια χόρτα και καλαµιώνες που αποτελούν εστίες µόλυνσης αλλά και κινδύνων , κυρίως για τα δεκάδες µικρά παιδιά που παίζουν αµέριµνα στην περιοχή. Καθηµερινά στο σηµείο που σε σηµαντική έκτα ση παραµένει ακαθάριστο , κάνουν την εµφάνισή τους λογής τρωκτικά αλλά και ερπετά που προκα λούν τον τρόµο αλλά και κίνδυνο για τα παιδιά αλλά και τους µεγαλύτερους , που βλέπουν τα φίδια να βγαίνουν στις πόρτες τους. «Πολλές φορές βλέπουµε φίδια και ποντίκια να βγαίνουν µέσα από τα χορτάρια και φοβόµαστε αφού περνούν από δίπλα µας, την ώρα που παίζουµε!» ανάφερε στην «Π» η µικρή Μαρία.

Στις αλάνες Το πρόβληµα για µια ολόκληρη

«Φίδια και ποντίκια βγαίνουν µέσα από τα χορτάρια την ώρα που παίζουµε!» είπε η µικρή Μαρία.

Σύµφωνα µε τις καταγγελίες των περίοικων , ένα τµήµα του οικοπέδου είναι καθαρισµένο, ενώ το µεγαλύτερο κοµµάτι βρίσκεται σε άσχηµη κατάσταση.

συνοικία του Πύργου, είναι ορατό ακόµη και στις διπλανές αλάνες που πηγαίνουν για παιχνίδι τα παιδιά. «Ακόµη και σε γειτονικά οικόπεδα που πηγαίνουµε για παιχνίδι βγαίνουν φίδια , αφού ο ακαθάριστος χώρος είναι µεγάλος» δήλωσε ο µικρός Θεόδωρος.

Εστία µόλυνσης αλλά και παρουσίας ερπετών και τρωκτικών αποτελεί ακαθάριστος χώρος µεταξύ των οδών Υψηλάντου και Ιερολοχιτών

ΧΘΕΣ ΟΙ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΑΧΙ ΤΗΣ ΗΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Για το συγκεκριµένο σηµείο αποτελεί επιτακτική ανάγκη να γίνει άµεσα καθαρισµός , από τους κατόχους της έκτασης που αποτελεί και εστία ρύπανσης από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριµµάτων και λογής άχρηστων αντικειµένων. ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Στις 26 Ιουλίου ανήµερα του εορτασµού της Αγίας Παρασκευής πραγµατοποιήθηκε γλέντι µε τους συµµετέχοντες να διασκεδάζουν ως αργά το βράδυ.

Λαµπρόπουλος Γιάννης, η αντιπρόεδρος Αθανασία Γαλανοπούλου, η γραµµατέας Φωτεινή Βούλγαρη, ο ταµίας Καλαντζή Τζένη και τα µέλη Γεωργία Παντελιού-Σπηλιωτοπούλου, Ανδριάνα Σπηλιωτοπούλου και Χρήστος Φιλιππόπουλος), παρευρέθησαν στον Εσπερινό που τελέσθηκε την παραµονή της Αγίας Παρασκευής (25 Ιουλίου) στο ξωκλήσι µοιράζοντας γλυκά και αναψυκτικά στους πιστούς. Ανήµερα (26 Ιουλίου) της ονοµαστικής εορτής ο Σύλλογος διοργάνωσε γλέντι - το οποίο κράτησε µέχρι πολύ αργά και είχε µεγάλη προσέλευση- κερνώντας τους παρευρισκόµενους κρασί και σουβλάκια µε το κέφι .Τα µέλη του ∆.Σ. ευχαριστούν θερµά τους Ασηµακοπούλου Ελένη, Κυριακόπουλο Γεώργιο, Κυριακόπουλο Κωνσταντίνο, Μόσχοβο Θεόδωρο, Σπηλιωτόπουλο Σάκη και το Super Market Τερζής καθώς και όλους όσοι ενίσχυσαν τον σύλλογο συµµετέχοντας στην λαχειοφόρο Αγορά που πραγµατοποιήθηκε! Γ.Γ.

ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ «ΟΙ ΙΩΝΕΣ»

Την Κυριακή η ετήσια εκδήλωσή του «Ακόµη και σε γειτονικά οικόπεδα που πηγαίνουµε για παιχνίδι βγαίνουν φίδια» ανάφερε ο µικρός Θεόδωρος

Την ετήσια εκδήλωσή τους πραγµατοποιούν το βράδυ της Κυριακής τα µέλη του Μικρασιατικού Συλλόγου Γαστούνης και Περιχώρων «Οι Ίωνες». Η εκδήλωση θα πραγµατοποιηθεί στις 9 το βράδυ, στην πλατεία Ελευθερίας στη Γαστούνη.

•∆. Μιαούλης: αντιπρόεδρος ΤΑΧΙ: «Μία δικογραφία για κατάληψη οδοστρώµατος»

Σήµερα κρίνεται η τύχη των κινητοποιήσεων

Σ

ήµερα κρίνεται ουσιαστικά η πορεία της απεργίας των ΤΑΧΙ σε όλη την Ελλάδα στην έκτακτη συνεδρίαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου των ταξιτζήδων που θα γίνει στις 10:00 στην Αθήνα ενώ οι αυτοκινητιστές της Ηλείας συµµετείχαν στις κινητοποιήσεις που έγιναν χθες στην Πάτρα. Σε σύσκεψη που έγινε χθες στην Αχαΐα και στην οποία συµµετείχαν και από το νοµό αποφασίστηκε η συνέχιση των κινη-

τοποιήσεων έως και σήµερα, ενώ κυριάρχησε η άποψη ότι αν υπάρχουν νέα δεδοµένα θα αξιολογηθούν και θα δοθεί το σύνθηµα για να κατεβάσουν χειρόφρενο τα ΤΑΧΙ.«Συνεχίζουµε έως και σήµερα σίγουρα ενώ οι τελικές αποφάσεις που θα συζητηθούν στο ∆.Σ σήµερα στην Αθήνα θα τεθούν σε εφαρµογή πιστεύω από το Σάββατο», τόνισε ο αντιπρόεδρος των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ του σωµατείου του Πύργου.

Μία δικογραφία

Ο κ Μιαούλης αναφέρθηκε και στο θέµα των διώξεων που έχουν ασκηθεί εναντίον τους από την εισαγγελία επισηµαίνοντας ότι έχει σχηµατιστεί µία δικογραφία που περιλαµβάνει όλα τα αυτοκίνητα του νοµού. «Έχει σχηµατιστεί µία δικογραφία που σε πρώτη φάση περιλαµβάνει 70 ταξί αλλά θα εµπλουτιστεί µε όλα τα αυτοκίνητα του νοµού και η κατηγορία που µας έχει αποδο-

Στις κινητοποιήσεις που έγιναν χθες στην Πάτρα συµµετείχαν οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ της Ηλείας

«Για κατάληψη οδοστρώµατος κατηγορούµαστε», επεσήµανε ο αντιπρόεδρος των ιδιοκτητών ΤΑΧΙ του Πύργου κ. ∆. Μιαούλης.

θεί είναι η κατάληψη οδοστρώµατος και τίποτα άλλο», τόνισε ο κ Μιαούλης. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@ gmail.com


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

6 ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆Α

Όχι στην ιδιωτικοποίηση- κερδοσκοπία του νερού από τον Ερύµανθο

Π

ήραµε την πρωτοβουλία να συζητήσουµε µε τους εργαζόµενους, τη νεολαία και τους δηµότες του Πύργου και της περιοχής µας, για το έργο της ύδρευσης από τον Ερύµανθο, γιατί το νερό και η τιµή του αφορά άµεσα τη ζωή µας, την υγεία µας και την τσέπη µας. Θεωρούµε ότι το νερό που πίνουµε, ο αέρας που αναπνέουµε, οι δρόµοι που περπατάµε κυκλοφορούµε, τα δάση, οι λίµνες και όλες οι οµορφιές της φύσης, που δεν χορταίνουµε να κοιτάµε, είναι δηµόσια περιουσία - δηµόσια αγαθά και όχι εµπορεύµατα καπιτα λιστικά. Την ίδια άποψη έχουµε και για άλλα δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες, όπως είναι η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική ασφάλιση, η συγκοινωνία, η ενέργεια, οι επικοινωνίες, οι ραδιο - τηλεοπτικές συχνότητες. ΄Ολα αυτά πρέπει να παρέχονται στους εργαζόµενους και τους δηµότες, ∆ηµόσια - ∆ωρεάν - Ποιοτικά και όχι ως χαράτσια, ιδιωτικά και κερδοσκοπικά. Γιατί ο εργαζόµενος έχει πληρώσει µια φορά µε την υπεραξία του στον εργοδότη του (ιδιώτη ή κράτος), δεύτερη φορά µε την άδικη - ταξική άµεση φορολογία, τρίτη φορά µε την άδικη - ταξική έµµεση φορολογία (Φ.Π.Α. κ.ά.), τέταρτη φορά µε την καρατόµηση µισθών, συντάξεων, επιδοµάτων και όλων του των δικαιωµάτων µε το «Μνηµόνιο διαρκείας» και µε τον επερχόµενο Προκρούστη του «Μεσοπρόθεσµου», που ήδη έγινε «χοντροπρόθεσµο µακροπρόθεσµο»! Εποµένως, δεν πρέπει να πληρώσει και για πέµπτη φορά µε νέα χαράτσια για την αναπαραγωγή της εργατικής του δύναµης. Επιπλέον, η συσσωρευµένη πείρα µας λέει ότι, όπου έγιναν ιδιωτικά τα δηµόσια αγαθά, έγιναν πολύ ακριβότερα και ποιοτικά πολύ χ ειρότερα (π.χ. τρένα στην Αγγλία, νερό σε πολλές χώρες, τηλεοράσεις στην Ελλάδα που έγιναν χειρότερες και από τη χουντική ΥΕΝΕ∆).

∆ούρειος ΄Ιππος Ιδιωτών ο «∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος» Ο «∆ιαβαθµιδικός Σύνδεσµος ∆ήµων Πύργου, Αρχαίας Ολυµπίας και Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας», δηλαδή ο φορέας που µε βάση τον «Καλλικράτη» θα διαχειρίζεται και θα εκµεταλλεύεται, τουλάχιστον για 50 χρόνια, το νερό από τον Ερύµανθο, ψηφίστηκε µε µεγάλη συναίνεση ΠΑΣΟΚ Ν∆ - ΛΑΟΣ στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας (απόφαση 137/27-6-2011), µε µεγάλη συναίνεση ΠΑΣΟΚ - Ν∆ στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πύργου (απόφαση 95/2011) και µε την 64/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Αρχαίας Ολυµπίας. Η απόφαση 137/27-6-2011 του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Ελλάδας (εισηγητής ο κ. Χ. Καφύρας) αναφέρει χαρακτηριστικά και επί λέξει, ότι το ∆.Σ. του ∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου θα µπορεί : α. «α Να αναθέτει καθήκοντα Τεχνικού Συµβούλου του Συνδέσµου σε ιδιωτικό φορέα, µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών στη σύνταξη των τευχών συµβάσεων αναθέσεων µελετών, υπηρεσιών, εργασιών και έργων του Συνδέσµου καθώς και την παρακολούθηση της εκτέλεσης αυτών των συµβάσεων. β. Να αναθέτει σε ιδιωτικό φορέα τη συνολική ή µερική λειτουργία των έργων της αρµοδιότητάς της. γ. Να αναθέτει τη συντήρηση των έργων ή την αποκατάσταση ζηµιών σε ιδιωτικό φορέα. δ. Να αναθέτει την εκπόνηση µελετών και την κατασκευή έργων (π.χ. επέκταση του έργου σε άλλους ∆ήµους), προφανώς και πάλι σε ιδιώτες». Σε άλλο σηµείο, η ίδια απόφαση τονίζει χαρακτηριστικά ότι : «Οι οικονοµικοί πόροι του Συνδέσµου συνίστανται αποκλειστικά από το τίµηµα της πώλησης του διϋλισµένου ύδατος προς τους εξυπηρετούµενους ∆ήµους και ∆ΕΥΑ (αρχικά Πύργου και Αρχαίας Ολυµπίας), σύµφωνα µε το εκάστοτε ισχ ύον τιµολόγιο, η εφαρµογή του οποίου θα πρέπει να καλύπτει τα πάσης φύσης έξοδα της επιχείρησης, έτσι ώστε να διασφα λίζετα ι η οικονοµική της ισορροπία και βιωσιµότητα»! Πρόκειται δηλαδή για µεγαλέµπορο του δηµόσιου αγαθού του νερού! Θα πούµε το νερό - νεράκι! Τα πάντα λοιπόν παραχωρούνται στους ιδιώτες. Ο φορέας θα λειτουργεί εντελώς κερδοσκοπικά - ανταποδοτικά. Θα γίνει µεγάλο αλισβερίσι. Θα πληρώσουµε πανάκριβο το νερό, το πιθανότερο µε κάποιο ειδικό τέλος (Ερυµανθόσηµο ή αλλιώς ∆ηµητρουλόσηµο - Καφυρόσηµο). Κυριολε-

κτικά «θα πούµε το νερό - νεράκι»! ∆ευτερεύουσα πλευρά ότι κάθε ιδιωτικοποίηση φέρνει µαζί της (ως οργανικό στοιχείο) τις µίζες και τις ρεµούλες. Είναι προκλητικά «φωτογραφική» η διάταξη στην εισήγηση του κ. Χ. Καφύρα - απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου, για τον περιβόητο Τεχνικό Σύµβουλο του έργου (εταιρεία ΝΑΜΑ Α.Ε. - αγνώστων λοιπών στοιχείων), που πήρε 270.000 ευρώ για υπηρεσίες 38 µηνών, χωρίς παραστατικά πληρωµής! Τώρα ο Τεχνικός Σύµβουλος, από αόρατος και άγνωστος, γίνεται µόνιµος, ισόβιος, αιώνιος! Προσκαλούµε προκαλούµε δηµόσια τους κ.κ. ∆ηµητρουλόπουλο και Καφύρα : Να καταθέσουν τα παραστατικά πληρωµής (270.000 ευρώ), αν υπάρχ ουν, στη Βουλή, στο Περιφερειακό Συµβούλιο και στα Μ.Μ.Ε. ΄Εχουν υποχρέωση πολιτική, ηθική και νοµική! Η θέση «ΑΝΤΑΡΣΙΑΣ» και «ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ» Είµαστε ριζικά αντίθετοι στο «∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο» - φορέα εκµετάλλευσης του νερού από τον Ερύµανθο και τον καταψηφίσαµε και στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του Πύργου και στο Περιφερειακό Συµβούλιο ∆υτικής Ελλάδας µαζί µε άλλες αριστερές παρατάξεις. Με το «∆ιαβαθµιδικό Σύνδεσµο» στην πράξη συγκροτείται ένας κατ΄ όνοµα δηµόσιος φορέας, που ιδιωτικοποιεί πλήρως το νερό και το έργο ύδρευσης από τον Ερύµανθο. Φορέας σπάταλος, πολυδάπανος, πολυέξοδος, ρουσφετολογικός, υπερσυγκεντρωτικός, γραφειοκρατικός, κερδοσκοπικός, µεγαλέµπορος νερού, που θα πουλάει το νερό πανάκριβα στους ∆ήµους - πελάτες του και κυρίως στους ∆ηµότες. Είναι πολύ πιθανό, αύριο στο φορέα αυτόν να µπουν ιδιωτικά κεφάλαια (π.χ. Τράπεζες) ή να ξεπουληθεί εντελώς σε ιδιώτες στα πλαίσια του «Μεσοπρόθεσµου» και της αντιλαϊκής πολιτικής κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ ή Ν∆) - ΕΕ - ∆ΝΤ. Επιπλέον, υπάρχει κραυγα λέα αντίφαση : Ενώ µε το «Μνηµόνιο διαρκείας» και το «Μεσοπρόθεσµο Προκρούστη» κλείνουν σχολεία (π.χ. Μυρτιά), Νοσοκοµεία (π.χ. Κρέστενα, Καλάβρυτα), από την άλλη ανοίγουν «καινούργια µαγαζιά», όπως αυτό το «σούπερ - µάρκετ» του νερού. Αντιπροτείνουµε και παλεύουµε : 1. Επειδή είµαστε ριζικά αντίθετοι στον «Καλλικράτη», παλεύουµε µαζί µε τους εργαζόµενους, τη νεολαία, τους δηµότες, για την άµεση κατάργηση - διάλυση του «∆ιαβαθµιδικού Συνδέσµου». 2. Να αναλάβουν τη διαχείριση (όχι εκµετάλλευση) του έργου του Ερύµανθου και του νερού, το ∆ηµόσιο, οι ∆ήµοι και οι ∆ΕΥΑ (υπάρχουν τα µέσα, η τεχνογνωσία και ειδικευµένο προσωπικό, τεχνικοί σύµβουλοι κ.ά.). 3. ΄Αµεση κατάργηση του Φ.Π.Α. στο νερό και σε όλα τα δηµόσια αγαθά και υπηρεσίες (φως, τηλέφωνο, τρόφιµα, ρούχα, κ.ά.). 4. Καθιέρωση κοινωνικών κριτηρίων στην τιµολόγηση του νερού από τους ∆ήµους: α) ∆ωρεάν νερό στους εργαζόµενους, άνεργους, συνταξιούχους, µετανάστες, άστεγους, άρρωστους, ανήµπορους, φτωχούς, σε Σχολεία και Νοσοκοµεία. β) Φτηνό νερό στα µικροµεσαία στρώµατα της πόλης και του χωριού. γ) Ακριβό νερό σε βιοµηχανίες, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία και κρουαζιερόπλοια. ΄Οπως έγινε και µε τον αγώνα ενάντια στα παρκόµετρα (ελεγχόµενη στάθµευση), τα δίκαια και υπερώριµα αυτά λαϊκά αιτήµατα, µπορούν να επιβληθούν - κερδηθούν µε αποφασιστικούς ενωτικούς αγώνες, µε την Κοινή ∆ράση της Αριστεράς µέσα στο µαζικό λαϊκό κίνηµα, µε τη σύνδεση µε το γενικότερο αγώνα για την ανατροπή του «Μνηµονίου διαρκείας», του «Καλλικράτη», του «Μεσοπρόθεσµου Προκρούστη», του κανιβαλικού «Συµφώνου για το ευρώ», συνολικά της αντιλαϊκής πολιτικής Κυβέρνησης ΕΕ - ∆ΝΤ - Κεφαλαίου. ΠΥΡΓΟΣ, 1/8/2011 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ ∆ηµοτικός Σύµβουλος «ΑΝΤΑΡΣΙΑ στο ∆ΗΜΟ ΠΥΡΓΟΥ» ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ∆ΕΣΥΛΛΑΣ Περιφερειακός Σύµβουλος ∆υτικής Ελλάδας «Αριστερή Παρέµβαση Αντικαπιταλιστική Κίνηση».

3,7 εκατ. ευρώ σε 13.000 αγρότες σήµερα στην Ηλεία!

Σ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

ήµερα θα καταβληθεί σε 13.000 αγρότες στην Ηλεία η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου. Το συνολικό ποσό φτάνει τα 3,7 εκατ. ευρώ σύµφωνα µε τη χθεσινή απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης . Ειδικότερα, µετά τη δηµοσίευση της Απόφασης, που υπογράφεται από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Κ. Σκανδαλίδη και τον αναπληρωτή υπουργό Οικονοµικών, Παντελή Οικονόµου, για τον προσδιορισµό των συντελεστών επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου, που αφορά τους αγρότες, το υπουργείο Οικονοµικών προσδιόρισε το ύψος της συνολικής επιστροφής έτους 2011 (αφορά την καλλιεργητική περίοδο 2010) στα

Πληρώνονται από την ΑΤΕ BANK την επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου

163 εκατ. ευρώ. Επισηµαίνεται ότι η πληρωµή του κάθε δικαιούχου επιστροφής γίνεται µε βάση τα ψηφιοποιηµένα στοιχεία καλλιέργειας των αγροτεµαχίων και του αριθµού των ζώων, που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στο ΟΣ∆Ε. Σηµειώνεται ότι οι δείκτες µηχανικής απασχόλησης (απαιτούµενης ενέργειας) ανά αγροτική δραστη-

ριότητα, για το έτος 2011, δε διαφοροποιήθηκαν ουσιαστικά, σε σχέση µε τους αντίστοιχους των προηγουµένων ετών, εκτός µικρών προσαρµογών, ενώ αντιµετωπίστηκε και το θέµα επιστροφής

του ειδικού φόρου κατανάλωσης των συνεργαζόµενων κτηνοτροφικών εκµεταλλεύσεων, στο πλαίσιο εφαρµογής οµαδικών σχεδίων βελτίωσης.

Νέες περιοχές για δολωµατικούς ψεκασµούς Με απόφαση της ∆νσης

Η

∆ιεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας µετά τη διεξαγωγή και της διαδικασίας σύναψης σύµβασης µε διαπραγµάτευση, για την ανάθεση δολωµατικών ψεκασµών ελαιόδεντρων στα πλαίσια του Προγράµµατος Συλλογικής καταπολέµησης του ∆άκου της ελιάς έτους 2011, ανακοίνωσε το συµπληρωµατικό πρόγραµµα δολωµατικών ψεκασµών. Συγκεκριµένα µετά τον έλεγχο από την Οικονοµική επιτροπή δολωµατικοί ψεκασµοί θα γίνουν σε Σαµικό, και Καλλίκωµο, Βρίνα, Πύργος και Κολίρι, Λιναριά, Πεύκες, Κάµενα, Μουριά και Λούβρο, Ξηρόκαµπος, Βασιλάκι και Άσπρα Σπίτια, Ζαχάρω, Σχίνοι και Ξηροχώρι. Οι ελαιοπαραγωγοί

Αγροτικής Οικονοµίας των παραπάνω περιοχών των οποίων οι ελαιώνες τους ανήκουν στα ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα και µέχρι την υπογραφή των συµβάσεων για την έναρξη των ∆ολωµατικών ψεκασµών , θα πρέπει να µεριµνήσουν οι ίδιοι για την προστασία των ελαιοδέντρων τους και κατ’ επέκταση της παραγωγής τους από την προσβολή του δάκου µέχρι την έναρξη των ∆ολωµατικών ψεκασµών. Όπως τονίζει στην απόφασή της η ∆ντρια Αγροτικής Οικονοµίας – Κτηνιατρικής Μπέκυ Σπυροπούλου « οι ελαιοπαραγωγοί των περιοχών (Τοπικές Κοινότητες και ∆ηµοτικά ∆ιαµερίσµατα) που δεν εντάσσονται τελικά στο Πρόγραµµα ∆ολωµατικής ∆ακο-

∆ήµαρχος Ολυµπίας για «Αλ. Μπαλτατζής»

Σ

κτονίας 2011 θα πρέπει αποκλειστικά µόνοι τους να µεριµνήσουν για την προστασία των ελαιόδεντρων τους από την προσβολή του ∆άκου και επίσης δε θα καταβάλουν το τίµηµα της εισφοράς δακοκτονίας για το τρέχον έτος. Η ∆ντρια της ∆νσης Κτηνιατρικής Μπέκυ Σπυροπούλου

τη σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στην Πάτρα έπειτα από πρωτοβουλία του Γ.Γ. της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδος Απόστολου Κατσιφάρα σχετικά µε τις προβλεπόµενες δράσεις του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2007-2013» γνωστότερο ως πρόΑπό τη σύσκεψη σχετικά µε τις προβλεπόµενες δράσεις γραµµα « Αλέξανδρος του προγράµµατος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος Μπαλτατζής», συµµε- 2007-2013». τείχε και ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς. τώπισης περιοχών που επλήγησαν από Στη συνεδρίαση έλαβε µέρος και ο ει- τις πυρκαγιές αλλά και όσων δήµων δικός γραµµατέας του υπουργείου έχουν τεράστιο αγροτικό-δασικό οδικό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δίκτυο σε ορεινές και µειονεκτικές πεΒαγγέλης ∆ιβάρης που είναι υπεύθυ- ριοχές .» Μάλιστα τόνισε ότι «Απαιτείνος για την υλοποιήσει του προγράµ- ται ξεχωριστή πολιτική για την ηλεκτροδότηση των σταβλικών εγκαµατος . ταστάσεων κυρίως αυτών των περιοΚατά την τοποθέτησή του, ο κ. χών. Γιατί σε διαφορετική περίπτωση οι Κοτζιάς τόνισε ότι « είναι αναγκαίο τα λιγοστοί νέοι θα εγκαταλείψουν τα έργα που θα προταθούν να µην είναι χωριά τους και θα προστεθούν στις αποσπασµατικά και ανοµοιογενές µε- στρατιές ανέργων των πόλεων.». Το δήµαρχο Αρχαίας Ολυµπίας ταξύ τους , προκειµένου να υπάρχει απόδοση.» Ταυτόχρονα ο δήµαρχος συνόδευε και ο αναπληρωτής δήµαρτόνισε την «ανάγκη ιδιαίτερης αντιµε- χος Γιώργος ∆εββές.

Σ. ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΣΥΣΤΑΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ ΓΙΑ ΕΡΥΜΑΝΘΟ

«Έπρεπε να είχε δηµιουργηθεί ο διαβαθµικός σύνδεσµος» Ως θετικό βήµα βλέπει ο πρόεδρος του ενός Εµπορικού Συλλόγου Κατακόλου κ. ∆ιονύσιος Μπουλούτας τη δηµιουργία διαβαθµικού συνδέσµου για τη διαχείριση του έργου ύδρευσης του Ερυµάνθου και προµήθεια µε νερό των κρουαζιερόπλοιων µέσω αυτού του έργου. «Θα έπρεπε ο φο- Ο κ. Σ. Μπουλούτας σε ρέας διαχείρισης να είχε δηλώσεις του αναφέρσυσταθεί χθες. Ο δια- θηκε στο έργο του Ερυβαθµικός σύνδεσµος πι- µάνθου και στο διαβαθµικό σύνδεσµο στεύουµε ότι είναι ότι για τη διαχείριση του καλύτερο για τη διαχεί- Ερυµάνθου ριση του µεγάλου αυτού έργου. ∆εν µπορούµε να φανταστούµε ότι θα µείνουµε στη λογική να διαχειριστεί τέτοιο έργο η ∆ΕΥΑΠ γιατί γνωρίζουµε τα προβλήµατα που έχει η ∆ΕΥΑΠ και θεωρούµε πως δε θα είναι εύκολο να διαχειριστεί τόσο µεγάλο έργο», τόνισε µεταξύ άλλων ο κ. Μπουλούτας. Όπως είναι γνωστό το νερό θα φθάνει σε ειδική δεξαµενή στο Κατάκολο από όπου τα πλοία θα µπορούν να προµηθεύονται νερό µε µηδαµινό κόστος.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ 7

Θα «χτενίσουν» τη θαλάσσια ζώνη για εναλίες αρχαιότητες! Γ

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr ια τέσσερις εβδοµάδες ερευνητική οµάδα του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών θα αναζητήσει στη θαλάσσια ζώ νη περιµετρικά του λιµένα Κυλλήνης εναλίες αρχαιότητες σε συνεργασία µε την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτω ν. Ο υπουργός Πολιτισµού Παύλος Γερουλάνος µε απόφασή του άναψ ε το πράσινο φως να γίνουν έρευνες στη θαλάσσια ζώνη. Συγκεκριµένα στην απόφαση που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο επισηµαίνονται τα εξής: «Χορηγούµε στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών άδεια για συνέχιση της τοπογραφικής αποτύπωσης και γεωφυσικής διασκόπησης των εναλίων αρχαιολογικών καταλοίπων του λιµένα της Κυλλήνης (Γλαρέν-

τζα), σε συνεργασία µε την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, υπό τη ∆ιεύθυνση της Προϊσταµένης της Εφορείας, ∆ρ. Αγγελικής Σίµωσι, και σύµφωνα µε το υποβληθέν πρόγραµµα του Φινλανδικού Ινστιτούτου. Από την πλευρά του Φινλανδικού Ινστιτούτου, επικεφαλής της έρευνας θα είναι ο Dr. Jari Pakkanen. Η άδεια χορηγείται µε τους ακόλουθους όρους: 1. Οι έρευνες να πραγµατοποιηθούν εντός της θάλασσας και επί της ακτογραµµής και να µην επεκταθούν στο χερσαίο τµήµα της περιοχής. Η ανανέω ση της άδειας δεν επισύρει µελλοντική χορήγηση άδεια ς ανασκαφικών ερευνών στο χώρο της Γλαρέντζας. 2. Οι εργασίες να διαρκέσουν 4 εβδοµάδες και να διεξαχ θούν στο διάστηµα 1.7 έω ς 30.9.2011. Ο ακριβής χρόνος

διεξαγωγής της έρευνας να οριστεί σε συνεννόηση µε την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων. 3. Στην έρευνα να συµµετέχ ουν τα µέλη της ερευνητικής οµάδας που αναφέροντα ι στην υποβληθείσα για το 2011 αίτηση του Φινλανδικού Ινστιτούτου Αθηνών και, από πλευρά ς Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, ο καταδυόµενος αρχαιολόγος της Εφορείας, κ. ∆. Ευαγγελιστής. 4. Να συνταχθεί και να υπογραφεί πρωτόκολλο συνεργασίας µεταξύ των συνεργαζόµενων φορέων 5. Μετά το πέρας της έρευνας,

Η άδεια χορηγήθηκε στο Φινλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών όπου θα ψάξει για 4 εβδοµάδες µέχρι τις 30 Σεπτέµβρη στην περιοχή

Το «πράσινο φως» άναψε µε απόφασή του ο υπουργός Πολιτισµού Π. Γερουλάνος για την Κυλλήνη

το Φινλανδικό Ινστιτούτο να καταθέσει στην Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων, στη Ζ΄

Ε.Π.Κ.Α. και στην 6η Ε.Β.Α, αναλυτική έκθεση αποτελεσµάτων, που να περιλαµβάνει τα πορίσµατα της έρευνας του έτους 2011 συνοδευόµενη από φωτογραφική και σχεδιαστική τεκµηρίωση. Η έκθεση αποτελεσµάτων να κατατεθεί και στον κ. ∆ηµήτρη Αθανασούλη, Προϊστάµενο της 25ης ΕΒΑ και µέλος της ερευνητικής οµάδας των ερευνών στο λιµένα της Κυλλήνης.»

Εκσυγχρονίζονται οι λαϊκές αγορές του Πύργου *Νέος κανονισµός λειτουργίας από τον Οκτώβριο και αυστηρή αστυνόµευση Στον εκσυγχρονισµό της λειτουργίας των λαϊκών αγορών προχωρεί ο δήµος Πύργου µε στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού και τη διευκόλυνση των παραγωγών και των επαγγελµατιών που διαθέτουν τα προϊόντα τους. Αυτό αποφασίστηκε στη σύσκεψη που συνεκάλεσε την Τρίτη το βράδυ ο αντιδήµαρχος κ. Λάµπης Αριστειδόπουλος και στην οποία συµµετείχαν η ∆ηµοτική Αστυνοµία και εκπρόσωποι των συλλόγων παραγωγών αγροτικών προϊόντων «∆ήµητρα» και «Αναγέννηση» και των συλλόγων µικροπωλητών βιοµηχανικών προϊόντων «Αγ. Αθανάσιος» και «Αγ. Χαράλαµπος». Το δίµηνο Αυγούστου-Σεπτεµβρίου θα γίνει η διαβούλευση ανάµεσα στο δήµο και τα τέσσερα σωµατεία για το νέο κανονισµό λειτουργίας, ο οποίος θα καταρτιστεί µε βάση τις υπάρχουσες συνθήκες αλλά και τις ανάγκες του καταναλωτικού κοινού. Στόχος της δηµοτικής αρχής και των επαγγελµατιών της λαϊκής αγοράς είναι ο εκσυγχρονισµός του υφιστάµενου πλαισίου λειτουργίας για την παροχή καλύτερων υπηρεσιών και την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας.

Λάµπης Αριστειδόπουλος «Οι λαϊκές αγορές αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες οικονοµικές δραστηριότητες της πόλης. Σε µια περίοδο που η οικονοµική ύφεση ασκεί ασφυκτικές πιέσεις στους επαγγελµατίες, ενώ παράλληλα δυσκολεύει τα νοικοκυριά, ο δήµος οφείλει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για την τόνωση της οικονοµικής δραστηριότητας. Πιστεύω ότι η ύπαρξη σαφούς πλαισίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών και η συνεργασία µας µε τα σωµατεία του χώρου θα φέρουν ουσιαστικά αποτελέσµατα προς αυτήν την κατεύθυνση µε ουσιαστικότερο την εξυγίανση του υπαίθριου εµπορίου και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών.» Στο µεταξύ την ερχόµενη Τετάρτη 10 Αυγούστου θα επιδοθεί από το δήµο Πύργου έγγραφη ειδοποίηση σε όλους τους παραγωγούς αγροτικών προϊόντων για τη θεώρηση των αδειών και την τακτοποίηση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων τους έναντι του δήµου, διαδικασία η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι το τέλος Σεπτεµβρίου. Αυτά θα αποτελούν βασική και αναγκαία προϋπόθεση για τη διάθεση των θέσεων, οι οποίες θα επανακαθοριστούν στο τέλος Σεπτεµβρίου. Ο δήµος και τα σωµατεία συµφώνησαν επίσης ότι όσοι δεν θα διαθέτουν άδεια και δεν τακτοποιήσουν τις οφειλές τους, θα θεωρούνται παράνοµοι από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς και θα εκδιώκονται από τις λαϊκές, ώστε να παταχθεί το παραεµπόριο, που λειτουργεί σε βάρος της νόµιµης οικονοµικής δραστηριότητας και των καταναλωτών µε τη διάθεση προϊόντων αµφιβόλου ποιότητας. Σηµειώνεται ότι τόσο ο δήµος όσο και τα σωµατεία των παραγωγών και επαγγελµατιών τονίζουν ιδιαίτερα το άριστο κλίµα της συνεργασίας τους καθώς οι στόχοι για την εύρυθµη λειτουργία των λαϊκών αγορών είναι κοινοί.

∆ώρα Κλάδη-Καλοπούλου (Γραµµατέας σωµατείου «∆ήµητρα»

«Βρισκόµαστε σ’ έναν πολύ καλό δρόµο για τη σύνταξη και την εφαρµογή κανόνων λειτουργίας των λαϊκών αγορών, που από τη µια θα διευκολύνει τη δουλειά µας και από την άλλη θα προστατεύσει το καταναλωτικό κοινό από το παραεµπόριο και τα υποπροϊόντα του. Αναµφίβολα η συνεργασία µας µε το δήµο βρίσκεται σε άριστο επίπεδο και θα προσπαθήσουµε να την διατηρήσουµε έτσι ώστε να επιτύχουµε τους κοινούς µας στόχους. Για µας είναι σηµαντικό να παραµείνουν στις λαϊκές µόνο οι νόµιµοι παραγωγοί και µικροπωλητές και να εκδιωχθούν οι περιστασιακοί «επαγγελµατίες», που πολλές φορές εξαπατούν το κοινό.» Στη σύσκεψη συµµετείχαν από την πλευρά του δήµου, εκτός από τον αντιδήµαρχο Λάµπη Αριστειδόπουλο, ο αρµόδιος υπάλληλος για τις λαϊκές αγορές Θανάσης Ρήγας και ο επόπτης της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Θανάσης Νικολακόπουλος, ενώ από τα σωµατεία οι Ανδρέας Κούτρας και ∆ώρα Κλάδη («∆ήµητρα»), Χρίστος Παναγόπουλος («Αναγέννηση»), Στέφανος Τοµαρόπουλος («Αγ. Χαράλαµπος») και Μιχάλης Ανυφαντής («Αγ. Αθανάσιος»).

Σηµαντικότατη η συνεισφορά των εθελοντών στην κατασκευή των έργων και στην υλοποίηση όλων των παρεµβάσεων.

ΜΕ ΣΩΣΤΟ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

«Μεταµορφώθηκε» η Λυγιά! Σ

υλλογική προσπάθεια, εθελοντική εργασία, προσφορές κα ι σωστός σχεδιασµός ήταν τα «συστατικά» των έργων – παρεµβάσεων που εκτελέστηκαν το προηγούµενο χρονικό διάστηµα στην Τοπική Ενότητα Λυγιάς (Λυγιά – Γλύφα – Αρκούδι) µεταµορφώνοντάς την. Το νέο «πρόσωπο» της περιοχής, παρουσίασαν χθες στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος της Κοινότητας κ. Νίκος Μαφρέδας και οι αρµόδιοι αντιδήµαρχοι Πηνειού κ.κ. Παναγιώτης Θανόπουλος και ∆ηµήτρης Βύτανος. Το «τρίγωνο» της Λυγιάς, η είσοδος δηλαδή της Τοπικής Ενότητας, απέκτησε πέτρινη διαχωριστική νησίδα στην οποία φυτεύτηκαν πολύχρωµα λουλούδια και όµορφα φυτά και µια όµορφη πέτρινη βρύση. Πέτρινη βρύση απέκτησε και το Αρκούδι, στο αριστερό µέρος της εισόδου του, ενώ στη Γλύφα πραγµατοποιήθηκαν καθαρισµοί στην παραλία, κατασκευάστηκαν µονοπάτια για τους λουόµενους, κατασκευάστηκαν δύο βρύσες, ενώ αναπλάσεις έγιναν και έξω από το «Ιονικό Χωριό». Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Τοπικής Ενότητας Λυγιάς κ. Νίκος Μαφρέδα ς ανέφερε µεταξύ άλλων: «Η ενότητά µας αποτελείται από τη Λυγιά, τη Γλύφα, το Αρκούδι και 2 πανέµορφες και πολυσύχναστες παραλίες που πιστεύω ότι είναι από τις καλύτερες στο νοµό Ηλείας.

Μια πέτρινη βρύση απέκτησε και η είσοδος της Λυγιάς.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Ενότητας Λυγιάς κ. Νίκος Μαφρέδας πλαισιωµένος από τους αντιδηµάρχους Πηνειού κ.κ. Παναγιώτη Θανόπουλο και ∆ηµήτρη Βύτανο.

Βασιστήκαµε κυρίως στον εθελοντισµό των κατοίκων της περιοχής για να κάνουµε τις παρεµβάσεις που κάναµε, καθώς τα πράγµατα, λόγω της οικονοµικής κρίσης είναι δύσκολα». Συνεχίζοντας ο κ. Μαφρέδας είπε: «Θέλω να ευχαριστήσω τους Αλβανούς µάστορες της περιοχής µας που δούλεψαν αφιλοκερδώς, όλους τους κατοίκους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµά µας και εργάστηκαν εθελοντικά, την κεραµοτουβλοποιία «Παναγιωτόπουλος» που µας προσέφερε µια νταλίκα τουβλέτες αλλά και τις µάντρες του Βαρθολοµιού για τα υλικά που µας δώρισαν, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πηνειού, τους αντιδηµάρ-

χους του δήµου, το τοπικό µας συµβούλιο και φυσικά το δήµαρχο Πηνειού κ. Αλέξη Καστρινό». Από την πλευρά του ο αντιδήµαρχος Πηνειού κ. ∆ηµήτρης Βύτανος είπε: «Από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε τα ηνία του νέου µας δήµου, δώσαµε έµφαση στην τουριστική του ανάπτυξη. Σε επαφή µε τον πρόεδρο της Τοπικής Ενότητας σχεδιάσαµε και δροµολογήσαµε κάποιες παρεµβάσεις που έχουν να κάνουν µε την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Θα συνεχίσουµε και ας µην ξεχνάµε ότι στο Βαρθολοµιό έχουµε δροµολογήσει να δηµιουργήσουµε το Γραφείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Σε κοσµοπολίτικη παραλία έχει µετατραπεί πλέον η παραλία της Γλύφας.

του ∆ήµου». Τέλος, ο αντιδήµαρχος κ. Παναγιώτης Θανόπουλος πρόσθεσε: «Όπως βλέπετε, σαν ∆ηµοτική Αρχή η αρχή µας είναι να κάνουµε πράξεις και όχι να λέµε λόγια. Θέλω να καλέσω όλους τους κατοίκους του δήµου µας να πάρουν ως παράδειγµα την εθελοντική εργασία που προσέ-

φεραν οι κάτοικοι της Τοπικής Κοινότητας Λυγιάς, προκειµένου να ενεργοποιηθούν και αυτοί µε τη σειρά τους πάνω στην εθελοντική προσφορά σε όλους ους τοµείς, όπως π.χ. στην καθαριότητα».

Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ

Τ

Προκήρυξη για Αξιωµατικούς ειδικοτήτων

ο Λιµεναρχείο Κυλλήνης ανακοινώνει ότι µε απόφαση Αρχηγού Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής εκδόθηκε προκήρυξη διαγωνισµού κατάταξης δεκαπέντε (15) Αξιωµατικών (ανδρών – γυναικών) ειδικότητας Νοµικού µε το βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής και εικοσιπέντε (25) Αξιωµατικών (ανδρών - γυναικών) ει-

δικότητας Τεχνικών επίσης µε το τον βαθµό του Ανθυποπλοιάρχου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής. Το κείµενο της προκήρυξης έχει τεθεί στο διαδίκτυο (internet) στην ιστοσελίδα του Λ.Σ. – ΕΛ. ΑΚΤ (www.hcg.gr) καθώς και στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diageia.gov.gr) µε Α∆Α: 4Α5ΧΙ-ΥΗΙ, όπου µπορούν να ενηµερώνονται οι ενδιαφερόµενοι.

Για οποιαδήποτε πληροφορία – διευκρίνιση οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210-4191546 στην ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού Οργάνωσης και Εκπαίδευσης του Αρχηγείου Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής ή στις κατά τόπους Λιµενικές Αρχές (Λ/Χ Κυλλήνης 26230-92000 και 92211). Τα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται απ’

ευθείας στο Αρχηγείο Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, είτε ταχυδροµικώς, µε συστηµένη επιστολή, είτε αυτοπροσώπως, στην ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης, Τµήµα Α’, Γραφείο (018), ισόγειο, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1 – Ε2, Πειραιάς, 18510, (ώρες από 09:00 – 14:00) από την ∆ευτέρα 22 Αυγούστου 2011 έως και την Παρασκευή, 16 Σεπτεµβρίου 2011.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

8 ΡΕΠΟΡΤΑΖ

... πολιτική κίνηση Τ.ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Το Ιστορικό της Γεωργικής Σχολής Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων κ. Κώστας Σκανδαλίδης παρουσίασε το Σχέδιο Νόµου για τη συνένωση των οργανισµών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε, Ο.Γ.Ε.Ε.Κ.Α – ∆ΗΜΗΤΡΑ, Ο.Π.Ε.Γ.Ε.Π –AGROCERT και ΕΛ.Ο.ΓΑΚ. σε έναν ενιαίο Φορέα - Ελληνικό Γεωργικό Οργανισµό, ∆ήµητρα - του οποίου βασική αποστολή είναι η «υποστήριξη του αγρότη». Οι δύο βασικοί άξονες του ενιαίου φορέα θα είναι η εφαρµοσµένη έρευνα και εκπαίδευση µέσω της δηµιουργίας ινστιτούτων εφαρµοσµένης Αγροτικής Έρευνας και δηµιουργία Γεωργικών Σχολών. Στη συνέντευξη Τύπου ο Υπουργός ανέφερε ότι η συγχώνευση µπορεί να γίνει µε ψήφιση νόµου αλλά µπορεί να γίνει και µέσα από Κοινή Υπουργική Απόφαση για να εξοικονοµηθεί χρόνος. Σύµφωνα µε τις δηλώσεις του Υπουργού αναµένεται πιθανότατα και εντός του νέου έτους η δηµιουργία Γεωργικής Σχολής στο Νοµό µας, η οποία θα αποτελέσει ισχυρό κίνητρο για τη γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής.

Τ. ∆ΗΜΗΤΡΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Τα Λουτρά Κυλλήνης συζητήθηκαν στη Βουλή Το επίκαιρο και καίριας σηµασίας θέµα, όπως το χαρακτήρισε ο Υφυπουργός Τουρισµού, της αξιοποίησης του ιαµατικού πλούτου της χώρας µας επανέφερε στο προσκήνιο ο βουλευτής Ηλείας κ. Τάκης ∆ηµητρουλόπουλος, µε τη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησής του, η οποία πραγµατοποιήθηκε χθες στην αίθουσα του Κοινοβουλίου. Ο κ. ∆ηµητρουλόπουλος έθιξε το χρονίζον πρόβληµα της δυσλειτουργικής ισχύουσας διαδικασίας αναγνώρισης των ιαµατικών πηγών, σύµφωνα µε το Νόµο 3498/2006, διαδικασία η οποία αποτελεί το απαραίτητο στάδιο για να µπορέσουν να λάβουν σήµα νόµιµης λειτουργίας οι λουτροπόλεις της χώρας και να αναπτυχθεί τουριστικά η περιοχή γύρω από τις ιαµατικές πηγές.

∆ΙΟΝΥΣΙΑ-ΘΕΟ∆ΩΡΑ ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ Συγχαίρει το Σύλλογο Απανταχού Ροδιναίων Το παραδοσιακό πανηγύρι των Ροδινών Ηλείας επισκέφθηκε η Βουλευτής Επικρατείας και Αναπληρώτρια Τοµεάρχης Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Νέας ∆ηµοκρατίας, κα. ∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, στηρίζοντας την πρωτοβουλία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου να ανακυκλώσει τα απορρίµµατα αλουµινίου που συγκεντρώθηκαν από την κατανάλωση αναψυκτικών στις εκδηλώσεις. Η κα. Αυγερινοπούλου συνεχάρη το νέο Πρόεδρο του Συλλόγου, κ. Γιώργο Παναγούλια, και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την πρωτοβουλία τους να αξιοποιήσουν τα απορρίµµατα του πανηγυριού µέσω της Εταιρείας Ανακύκλωσης Ντέµου Θ. & Π. ΟΕ, δίνοντας προς ανακύκλωση έναντι ενός συµβολικού αντιτίµου τα άδεια κουτιά αναψυκτικών και µπύρας από αλουµίνιο, τα οποία συγκέντρωσαν µε το πέρας των εκδηλώσεων.

Στο νοµό Ηλείας ο Π. Αδρακτάς Ο πρ. βουλευτής Παναγιώτης Αδρακτάς θα βρίσκεται στο νοµό από σήµερα Παρασκευή 5/8 εως ∆ευτέρα 8/8. Κατά τη διάρκεια του τριηµέρου αυτού θα παρευρεθεί στις παρακάτω εκδηλώσεις την Παρασκευή 5/8 και ώρα 19.30 στον εσπερινό του Ιερού Ναού Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Σπιάντζας. Το Σάββατο το πρωί 6/8 θα παρευρεθεί στη Θεία Λειτουργία της Ιεράς Μονής Μεταµορφώσεως του Σωτήρος Βουλιαγµένης, του δήµου Πηνείας, ενώ το απόγευµα της ίδιας ηµέρας θα επισκευθεί το Λεπραιο, όπου και θα παρακολουθήσει τις τοπικές εκδηλώσεις.

ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

Σήµερα η µεγάλη γιορτή του βιβλίου

Μ

ια µεγά λη γιορτή, η γιορτή του βιβλίου, αρχίζει σήµερα στην πόλη της Αρχαίας Ολυµπίας. Από σήµερα ως τις 21 Αυγούστου θα λειτουργήσει στο αίθριο του σταθµού του ΟΣΕ έκθεση βιβλίου. Μια πρωτοβουλία που ανήκει στο δήµο Αρχαίας Ολυµπίας και στο βιβλιοπωλείο «∆ώρα» µε στόχο να γίνει θεσµός. Χθες, για τη σηµαντική αυτή πρωτοβουλία , πα ρα χώρησαν συνέντευξη Τύπου ο αντιδήµαρχος Γιώ ργος Γεωργακόπουλος, ο πρόεδρος του νοµικού προσώπου Παιδείας και Αθλητισµού του δήµου Σάκης Κουρνούτας, η βιβλιοπώλης ∆ώρα Ευσταθοπούλου – Ζαφειροπούλου και ο συγγρα- Χθες παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου ο αντιδήµαρχος Γιώργος Γεωργακόπουλος, ο πρόεδρος του νοµιφέας- δηµοσιογράφος Παύλος κού προσώπου Παιδείας και Αθλητισµού του δήµου Σάκης Κουρνούτας, η βιβλιοπώλης ∆ώρα Ευσταθοπούλου – Ζαφειροπούλου και ο συγγραφέας- δηµοσιογράφος Παύλος Ανδριάς. Ανδριάς. Όπως τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργακόπουλος «ο τόπος µας από την αρχαιότητα µέχρι σήµερα έχει το πλεονέκτηµα να ενώνει τον κόσµο, να ενώνει τους ανθρώπους ανεξαρτήτως φύλου, χρώµατος , γλώσσας και θρησκείας . Έχει το πλεονέκτηµα να δηµιουργεί πολιτισµό, να µοιράζεται πολιτισµ,ό να αφουγκράζεται τους καιρούς … Εδώ λοιπόν στην Αρχαία Ολυµπία εµείς ως δήµος και οι υπόλοιποι παριστάµενοι ξεκινάµε από φέτος «τη γιορτή Βιβλίου». Από την πλευρά του, ο Σάκης Κουρνούτας τόνισε ότι «ο δήµος δίνει µεγάλη βαρύτητα στο θέµα της έκθεσης βιβλίου. Όπως όλοι ξέρετε το βιβλίο είναι ο παντοτινός φίλος του ανθρώπου που τον ξεκουράζει και τον µορφώνει. Έχει διαχρονική αξία. ∆εν τη χάνει Η γιορτή του βιβλίου φιλοξενείται από σήµερα ως τις 21 Αυγούστου ποτέ όσο κι αν αναπτυχθεί η ηλεκτρονική του στο αίθριο του σταθµού του ΟΣΕ. µορφή. Στόχος µας είναι η θεσµοθέτησή της και κάθε χρόνο να είναι πιο βελτιωµένη».

Απόψε το βράδυ στο θέατρο ∆ρούβα (9.30 µ.µ.)

Πάθος και ένταση από τη Νατάσα Μποφίλιου Στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας

ρουσιάζεται. Έπειτα από µια ακόµα - Τραγουδάς όντως τα εξαιρετική για την ίδια πάντα; χρονιά το καλοκαίρι την Τραγουδάω αυτά που βρίσκει να περιοδεύει ανά την Ελλάδα… µου αρέσουν! Το αν πειΣήµερα το βράδυ θα βρίραµατίζοµαι µε τα διάσκεται στο θέατρο του φορα µουσικά είδη και µε ∆άσους ∆ρούβα προκειτο ύφος το µουσικό, νοµίζω ότι είναι υποχρέωση µένου να τραγουδήσει που έχει κάθε καλλιτέγια τους φίλους της στην χνης όταν έχει ροπή Ηλεία στα πλαίσια του Φεστιβάλ της Αρχαίας προς ένα είδος. Όταν Ολυµπίας… κάτι µου αρέσει και το νιώθω νοµίζω ότι είναι Ο λόγος για τη Νατά σα Μποφίλιου -ίσως την πιο Ίσως η πιο συζητηµένη τραγουδίστρια της γενιάς της, η Ναυποχρέωση µου να πειραµατιστώ µ’ αυτό και να µη συζητηµένη τραγουδί- τάσα Μποφίλιου, εµφανίζεται απόψε στο θέατρο ∆άσους σκεφτώ αν ταιριάζει µε το στρια της γενιάς της- µε ∆ρούβα στα πλαίσια του Φεστιβάλ Αρχαίας Ολυµπίας. προφίλ µου ως καλλιτέτην οποία συνοµιλήσαµε χνης… άλλωστε δε µε για την αποψινή της εµφάτερο. Ήταν µια όµορφη εµπειρία, νιση… µε ξεχωριστή αίσθηση σε σχέση µε αφορά να ανήκω σ’ ένα συγκεκριΠρόκειται –ουσιαστικά- για την 1η µια live εµφάνιση. µένο είδος µουσικής αλλά στην επίσηµη εµφάνισή της στην Ηλεία - Οι εµφανίσεις σου έχουν χαρα- αλήθεια µου! Τραγουδάω από όλα για την οποία η Νατάσα Μποφίλιου κτηριστεί ως µια εγγυηµένη πρό- τα είδη άλλα όχι τα πάντα… µόνο δηλώνει ότι ανυποµονεί για την τα ση ουσιαστικής διασκέδασης... αυτά που µ’ εκφράζουν κι αυτά που θεωρώ ότι µπορώ να επικοινωνήσω πραγµατοποίησή της… ποιο είναι το “µυστικό” σου; - Είναι η 2η φορά αν δεν κάνω Αυτό που κάνω στα live είναι η καλ- µε πιο ειλικρινή τρόπο… - Πώς έχεις φανταστεί τη συναυλάθος που επισκέπτεσαι την λιτεχνική έκφραση που έχω εκείνη Ηλεία... τη στιγµή και ο τρόπος που θέλω λία σου στην Αρχαία Ολυµπία; Ναι σε µια συναυλία µε ιδιαίτερες να επικοινωνήσω µε τη µουσική, µε Απ’ ότι έχω µάθει πρόκειται για συνθήκες πέρυσι το καλοκαίρι, στις τον εαυτό µου, µε τον κόσµο και έναν πολύ όµορφο χώρο, γεµάτο γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης χαίροµαι πολύ όταν αυτό ανταπο- ενέργεια και η αλήθεια είναι ότι στο δάσος της Φολόης. Προσαρ- κρίνεται στις προσδοκίες του κοι- ανυποµονώ για τη συναυλία εκεί! Γιώργος Γουβιάς µοστήκαµε στις φυσικές συνθήκες νού που ψυχαγωγείται και gougio@hotmail.com και ήταν κάτι πολύ ωραίο και ιδιαί- διασκεδάζει µε αυτό που του πα-

+

Η «ψυχή της έκθεσής» η ∆ώρα Ευστα θοπούλου-Ζαφειροπούλου αναφερόµενη στο εγχείρηµα τόνισε ότι « στο εξωτερικό στις πλατείες και στα πάρκα διαρκώς λειτουργούν εκθέσεις βιβλίου. Ένα φαινόµενο εξαιρετικό. Κάτω λοιπόν από αυτή την αφορµή µαζί µε την οικογένειά µου αποφασίσαµε να πάρουµε αυτή την πρωτοβουλία.» Στην έκθεση θα συµµετέχουν 25 εκδοτικοί οίκοι ενώ στο διάστηµα που θα λειτουργεί η έκθεση θα αναπτυχθούν δραστηριότητες για τα παιδιά, όπως θεατρικό παιχνίδι και ζωγραφική αλλά και ανάγνωση βιβλίων διαφόρων συγγραφεών. Από την πλευρά του ο συγγραφέας Παύλος Ανδριάς ο οποίος έλκει την καταγωγή του από το χωριό Πλάτανος, τόνισε ότι «κάθε πολιτιστικό γεγονός είναι γιορτή. Μια γιορτή που γεµίζει χαρά όσους παίρνουν µέρος σε αυτή αλλά και όσους την παρακολουθούν. Η δική µας γιορτή, η γιορτή βιβλίου στην Αρχαία Ολυµπία, έχει ένα λόγο παραπάνω να µας γεµίζει χαρά, γιατί στοχεύει να γίνει θεσµός». Η έκθεση θα λειτουργεί καθηµερινά από τις 11.00 το πρωί έως τις 14.00 το µεσηµέρι και από 17.00 έως 24.00 ενώ σήµερα στις 8.00 το βράδυ, θα πραγµατοποιηθούν τα εγκαίνια της έκθεσης. Πέλυ Μπεβούδα

Αρχίζουν σήµερα τα ∆ΗΜΗΤΡΕΙΑ Μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις του φετινού καλοκαιριού που διοργανώνει για 16η φορά ο Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Λεπρεατών Ηλείας «O Λεπρεάτης» στο Λέπρεο, τα ∆ΗΜΗΤΡΕΙΑ 2011, αρχίζουν σήµερα και ολοκληρώνονται την Κυριακή. Οι εκδηλώσεις αρχίζουν σήµερα το βράδυ στον αρχαιολογικό χώρο του Λεπρέου. Η έναρξη θα γίνει µε χαιρετισµό της προέδρου του συλλόγου Ευσεβίας Χαµαλάκη και στις 20.50 θα ακολουθήσει Μουσικοποιητική παράσταση και προβολή υλικού µε εµβόλιµα χωρικά «Θείος Έρως», απαγγελία ποίησης Αντιγόνη-Ιππόλυτος-Παπαδιαµάντης-Σικελιανός από το θεατρικό όµιλο ∆ρυός Τόποι του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών σκηνοθεσία Άννας Λάζου. Στις 21.15, ο Όµιλος Ελληνικών Τεχνών παρουσιάζει το σύνθετο µουσικοθεατρικό έργο «Τα Λαλούµενα της νύχτας. Μια παραµονή πανηγυριού» βασισµένο σε λαϊκές διηγήσεις και δηµοτικά τραγούδια από όλο τον ελλαδικό χώρο, που αναπλάθει δηµιουργικά την παράδοση του λαϊκού λόγου. Στη συναυλία συµµετέχουν η Φραντζέσκα Αλεξάνδρου, ο Γιώργος Καπετανάκος και η Μαρία Βλάχου, ηθοποιοί, µεγάλη δηµοτική ορχήστρα και µια 20µελης οµάδα ηθοποιών - τραγουδιστών. Τα κείµενα, η επιµέλεια και η γενική διεύθυνση είναι του Τάσου Φωτόπουλου. Π.Μ

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ Για την Ολυµπία οδό Η µη συνέχιση του έργου για την ΟΛΥΜΠΙΑ Ο∆Ο θα έχει καταστροφικά αποτελέσµατα και ακόµη µεγαλύτερα για την Ηλεία αν τελικά ξεκινήσει και σταµατήσει στην Πάτρα. Τα παραπάνω τόνισε ο πολιτευτής της Ν∆ κ. Θόδωρος Βλαγκούλης αναφερόµενος στο αναπτυξιακό έργο της Ολυµπίας Οδού που ως γνωστόν προγραµµάτισε και ξεκίνησε η κυβέρνηση της Ν.∆. και το έπαυσε η σηµερινή κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Τόνισε ακόµη ο κ. Βλαγκούλης ότι, η ανάπτυξη για τον τόπο δεν νοείται χωρίς έργα υποδοµής, για τα οποία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όχι µόνο είναι ανήµπορη και ανίκανη να προγραµµατίσει αλλά σταµατά και όλα εκείνα που είχαν δροµολογηθεί.

200 200

Κ

Ο

ΥΠ

Ο

Νο Aυ

γ

Ν

Ι

5

σ ού

το

υ


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 9

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

KH∆ΕΙΕΣ Τον αγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 72 θανόντα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα 10.30 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Παντελεήµονος Κρουνών και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κρουνοί Ρίσσοβο 5 Αυγούστου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ελένη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ∆ηµήτρης και Χριστίνα Αλεξανδροπούλου, Βασίλης Αλεξανδρόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Γιώργος και Καρολίνα, Αναστασία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ω

Την αγαπηµένη µας

ΕΤΩΝ 78 Κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Καταραχίου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά της. Καταράχι 5 Αυγούστου 2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Αναστάσιος ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Μαρία, ∆ήµητρα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Στον αγαπητό µας ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΠΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ευχόµαστε κάθε χαρά και ευτυχία. Σωτήρης και Λίτσα Τσιρώνη

Ο ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ του Μιλτιάδη και της Ευαγγελίας το γένος Σταυρόπουλου που γεννήθηκε στην Πάτρα Αχαΐας και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας και η Α∆ΑΜΑΝΤΙΑ ΖΟΥΜΠΑΚΗ του ∆ηµητρίου και της Γεωργίας το γένος Αντωνόπουλου που γεννήθηκε και κατοικεί στην Αµαλιάδα Ηλείας, πρόκειται να παντρευτούν στην Αµαλιάδα Ηλείας.

Στον αγαπητό µας ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΠΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ευχόµαστε ό,τι καλύτερο στη ζωή τους. Γιάννης-∆ιονύσης- Βίκυ

Ο ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ του Αλεξίου και της Παρασκευής το γένος Αλεξά που γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας και η ΠΑΝΩΡΑΙΑ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ του ∆ιονυσίου και της Αναστασίας το γένος Σταµατόπουλου που γεννήθηκε στα Φιλιατρά Μεσσηνίας και κατοικεί στον Πύργο Ηλείας, θα έρθουν σε γάµο που θα γίνει στα Φιλιατρά Μεσσηνίας.

Στον αγαπητό µας ΓΙΑΝΝΗ ΓΡ. ΘΕΟΧΑΡΗ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΠΟΠΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ευχόµαστε κάθε χαρά και ευτυχία. Γιάννης-Λεωνίδας-Σοφία

ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΙΩΑΝΝΟΥ ∆ΡΕΚΟΛΙΑ

ΕΤΩΝ 84 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα 12.00 µ. από τον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Πάνω Καλό Νερό και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πάνω Καλό Νερό 5 Αυγούστου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Άννα ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

Τον αγαπηµένο µας σύζυγο, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΟΒΑ

ΕΤΩΝ 53 Κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011 και ώρα 6 µ.µ. από τον ιερό ναό του Αγίου Τρύφωνα στην Αµαλιάδα και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σοφία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γαρυφαλιά και Νίκος Μαντάς, Αναστασία και Άγγελος Καλλιµάνης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A Την πολυαγαπηµένη µας

∆ΙΟΝΥΣΙΑ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΛΕΜΜΕΝΟΥ

εντύπων. Η δύσκολη οικονοµική συγκυρία δεν µπορεί να αποτελεί άλλοθι για την αιφνίδια και αντιδεοντολογική εφαρµογή νέων δεδοµένων και µάλιστα την ώρα που υποτίθεται πως διεξάγεται διάλογος για την σχετική νοµοθετική ρύθµιση. Υπενθυµίζουµε ότι έχουµε προ µηνών καταθέσει ντοκουµέντο µε τις λεπτοµερείς θέσεις µας για τη θέσπιση νόµου πλαισίου για τον τοπικό, περιφερειακό Τύπο. Θεµελιώδης ιδέα σε αυτό είναι η προστασία του µικρού και διαφορετικού στη µαζική επικοινωνία, ως εγγύηση του δηµοκρατικού διαλόγου. Καλούµε την πολιτική ηγεσία της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας και το νέο Υπουργό Επικρατείας να επανεξετάσουν την πολιτική που ακολουθούν και τη στάση που αυτή συνεπάγεται, να σταµατήσουν να µας αγνοούν και να συνεργαστούν µε τον θεσµικά κατοχυρωµένο τρόπο µε τους φορείς των Περιφερειακών Εφηµερίδων. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουµε ότι θα υπερασπιστούµε τις επιχειρήσεις, τη δουλειά και τις αξίες µας. Η υπόθεση του περιφερειακού τύπου είναι υπόθεση δηµοκρατίας και πολιτισµού.

Συνέχεια από τη σελίδα 1 Πιο συγκεκριµένα: Η πρόσφατη κατάργηση ευεργετικών διατάξεων για τον Τύπο µε το άρθρο 48 του «Μεσοπρόθεσµου», χωρίς κάποια προετοιµασία, σε ό, τι τουλάχιστον µας αφορά, ούτε καν τη στοιχειώδη ενηµέρωσή µας. Ιδιαίτερα επισηµαίνουµε την κατάργηση της µερικής ατέλειας του ΟΤΕ και της µείωσης του αριθµού των φύλλων των εφηµερίδων που αποστέλλονται µέσω των ΕΛΤΑ µε επιδοτούµενο τιµολόγιο. Η έλλειψη ενηµέρωσης εκ µέρους της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης-Επικοινωνίας για τη θέση της, ενόψει της τροποποίησης του Ν.3548/2007. Η µη ανταπόκριση της Γενικής Γραµµατείας ΕνηµέρωσηςΕπικοινωνίας στην κατάθεση των θέσεων µας για την ανάγκη θέσπισης σύγχρονου νόµου-πλαισίου για τον Τύπο, αντί της τροποποίησης του Νόµου για τις καταχωρίσεις. Τα τεράστια χρέη που το ∆ηµόσιο οφείλει στις επιχειρήσεις µας H βλαπτική για τις εφηµερίδες της Περιφέρειας επιλεκτική ή καθόλου εφαρµογή άρθρων του Ν. 2328/1995 για τις καταχωρίσεις του δηµόσιου τοµέα και η παρελκυστική τακτική της ΓΓΕ σε σχέση µε την εφαρµογή του Ν. 3548/2007, µε τρόπο που να συντηρείται περιβάλλον αθέµιτου ανταγωνισµού αλλά και αυθαιρεσίας.

Ο Πρόεδρος Ι. Λασκαράκης Ο Γ. Γραµµατέας Γ. Αλεξίου

Επισηµαίνεται η σοβαρή κρίση στο χώρο του ηµερήσιου περιφερειακού Τύπου η οποία σοβεί και εκδηλώνεται µε το κλείσιµο µιας σειράς εφηµερίδων, µη εξαιρουµένων ακόµα και ιστορικών

Το ∆Σ Ο Αντιπρόεδρος Μ. Τσαρουχάς Ο Ταµίας Α. Μυκωνιάτης Ο Κοσµήτωρ Γ. Κατσαϊτης

ΕΤΩΝ 74 θανούσα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5/8/2011 και ώρα 18.00 από τον ιερό ναό Αγ. Πάντων Πύργου (Κοιµητήριο) και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Πύργος 5/8/2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Ιωάννης ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κανέλλος και Θεοδώρα Πλεµµένου, Σταµατία και Σάκης Βαρβαρήγος, Κωστούλα και Νέστορας Κωνσταντόπουλος, Χαρούλα και Νίκος Αλερτάς, Παναγιώτης και Μαρίνα Πλεµµένου, Γιώργος και Βάσω Πλεµµένου, Σπύρος και Εύη Πλεµµένου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ * Συλλυπητήρια θα δεχθούν µόνο στην εκκλησία. Γραφ. Tελετών: NIK. TΣIKPOY Πέλοπος 11 Tηλ.26210/ 26109 -31774 Πύργος KINHTO: 6932/384401

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8:30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας

ΣΑΚΗ ∆ΗΜ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΙΕΣΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΟΣ «ΠΑΤΡΙΣ» ΕΤΩΝ 57 Παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής του. Το Σάββατο θα τελεστεί τρισάγιο στον τάφο στις 7.15 µ.µ. στους Άγιους Πάντες (Α΄ Κοιµητήριο) Πύργου. Πύργος 4 Αυγούστου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη Χηνοπούλου – Παρασκευοπούλου ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Άννα, Ράνια Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΟΥ: Ουρανία χα Π. Χηνοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ: Αριστέα & Χρήστος Ματσούκας, Βασίλειος & Κική Παρασκευοπούλου, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Νικόλαος & Μαρία Χηνοπούλου ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Το Σάββατο 6 Αυγούστου 2011 & ώρα 8.30 π.µ. στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Μουριάς τελούµε ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΘΕΟ∆. ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ

Θρησκευτική πανήγυρις Μεταµορφώσεως Σωτήρος Το Σάββατο 6 Αυγούστου εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος, εορτάζει µετά πάσης µεγαλοπρέπειας ο εν Σπιάντζας φερώνυµος Ιερός Ναός του Συλλόγου µας. Με τις ευλογίες του Σεβ. Μητροπολίτου µας κ.κ. Γερµανού την Παρασκευή το απόγευµα, παραµονή της εορτής και ώρα 7.30 µ.µ. θα ψαλεί ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός µετά αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγµατος, χοροστατούντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτου µας. Τη δε κυριώνυµον ηµέρα της εορτής θα τελεσθεί µεγαλοπρεπής Θεία Λειτουργία. Το απόγευµα και ώρα 7 µ.µ. θα αναπεµθεί Ιερά Παράκληση προς τον Σωτήρα Θεό, υπέρ ειρήνης και υγείας των µελών του οικισµού µας. Μετά το πέρας της Ιεράς Παράκλησης θα επακολουθήσει η λιτάνευση και περιφορά της σεπτής εικόνας εις τον οικισµό µας. Τόσο κατά τον πανηγυρικό εσπερινό της παραµονής θα λαµπρύνουν οι καλλίφωνοι ιεροψάλτες κ. Άγγελος Κούνας, Γεώργιος Παπαγεωργίου και Νικόλαος Καραθανάσης. Παρακαλούνται όπως τιµήσουν την εορτή όλες οι Αρχές της πόλης µας, τα µέλη µας, οι γείτονες σύλλογοι και ο ευσεβής λαός της πόλης µας. Εκ του ∆.Σ. του Συλλόγου

ǼĬȃǿȀȅ ȁǹȋǼǿȅ

www.kratika-laxeia.gr

ȀǼȇǻǾ ȆȅȊ ĭȅȇȅȁȅīȅȊȃȉǹǿ ǼȊȇȍ

ĭȅȇȅȈ

30.000,00 10.000,00 5.000,00 5.000,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ

4.350,00 900,00 400,00 400,00

25.650,00 9.100,00 4.600,00 4.600,00

ǹȇǿĬȂȅȈ

ǼȊȇȍ

88292 88546 109682 109936

ĭȅȇȅȈ

2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

100,00 100,00 100,00 100,00

ȀǹĬǹȇȅ ȀǼȇǻȅȈ 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 88470 88475 88493 88496 88520 88521 88524 88526 88546 88551 88559 88567 88581 88587 88589 88599 88640 88644 88676 88681 88684 88702 88703 88708 88712 88713 88720 88726 88730 88749 88762 88778

ǼȊȇȍ 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 88779 88786 88809 88814 88823 88829 88833 88864 88875 88878 88891 88911 88961 88963 88990 88999 109030 109034 109066 109071 109074 109092 109093 109098 109102 109103 109110 109116 109120 109139 109152 109168

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 109169 109176 109199 109204 109213 109219 109223 109254 109265 109268 109281 109301 109351 109353 109380 109389 109437 109440 109450 109470 109488 109503 109510 109512 109537 109540 109544 109549 109568 109583 109591 109627

Απουσίες ιατρών Το Οφθαλµολογικό ιατρείο του Γαλανόπουλου Αθανασίου θα παραµείνει κλειστό έως και τις 5 Αυγούστου 2011 ηµέρα Παρασκευή. Εργαστήριο Ιατρικών Αναλύσεων Ο Πυρηνικός Ιατρός κ. Νικόλαος Καραµάνης και η Βιοπαθολόγος – Μικροβιολόγος κ. Χριστίνα Χαριτίδου – Καραµάνη θα απουσιάζουν από τη ∆ευτέρα 8/8/2011 έως και την Παρασκευή 19/8/2011. Τα Εργαστήρια Ιατρικών Αναλύσεων θα λειτουργήσουν κανονικά τη ∆ευτέρα 22/8/2011.

ΓΡΑΦΕIΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣYΝΩΝ Γεωργίου Κ. Σπερδούλη Αναλαµβάνουµε υπευθύνως πάσης φύσεως τελετές (κηδείες) Μνηµόσυνα – Στολισµοί εκκλησιών

ȀǼȇǻǾ ǹĭȅȇȅȁȅīǾȉǹ ǼȊȇȍ

ΕΤΩΝ 64 Παρακαλούµε όσους τιµούν τη µνήµη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του . ΜΟΥΡΙΑ 4 Αυγούστου 2011 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896

Το µικροβιολογικό εργαστήριο του κ. Τόγια Ιωάννη θα παραµείνει κλειστό από 15/8 έως και τις 19/8/11.

ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȀǼȇǻȍȃ Ȉȉ' ȀȁǾȇȍȈǾ ȉǾȈ 217ȘȢ ǼȀǻȅȈǾȈ 4 ǹȊīȅȊȈȉȅȊ 2011 ǾȂǼȇǹ 6Ș

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȊȆȅȊȇīǼǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ ǻǿǼȊĬȊȃȈǾ ȀȇǹȉǿȀȍȃ ȁǹȋǼǿȍȃ

88047 88050 88060 88080 88098 88113 88120 88122 88147 88150 88154 88159 88178 88193 88201 88237 88252 88254 88292 88305 88315 88329 88338 88344 88346 88385 88393 88394 88426 88454 88458 88462

Τον προσφιλή µας

ΕΤΩΝ 52 θανούσα κηδεύµε σήµερα Παρασκευή 5/8/2011 και ώρα 18.30 από τον ιερό ναό Κοιµητήριο Κουτσοχέρας και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά της. Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Χαράλαµπος ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Κων/νος, Ελπίδα και Κων/νος Ζαρέντης ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ǹȇǿĬ.

ΓΕΩΡΓΙΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΛΕ

ΩΡΟΛΟΓΟΠΟΙΟ – ΧΡΥΣΟΧΟΟ θανόντα κηδεύοµε σήµερα Παρασκευή 5/8/2011 και ώρα 11.00 π.µ. από τον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Πύργου και παρακαλούµε συγγενείς και φίλους όπως παρευρεθούν στην εκφορά του. Παράκληση: Η οικογένεια θα δεχθεί συλλυπητήρια στον ιερό ναό. Πύργος 5/8/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Νατάσα και Γεώργιος Θεοδωρέλος – Χαρίτος Η ΕΓΓΟΝΗ: Σόνια ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΝ∆ΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ

Στον αγαπηµένο µας ανεψιό και ξάδελφο ∆ΙΟΝΥΣΗ ΚΩΝ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΙΟΝ. ΤΣΑΠΑΡΑ, ευχόµαστε ζωή ευτυχισµένη. Οικογένεια: Ιωάννη Παπαδηµητρίου

109949 88559 88581 109971

Τον πολυαγαπηµένο µας

Την πολυαγαπηµένη µας

Στον αγαπηµένο µας ξάδελφο και θείο ∆ΙΟΝΥΣΗ ΚΩΝ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ που έδωσε αµοιβαία υπόσχεση γάµου µε την εκλεκτή δίδα ΓΕΩΡΓΙΑ ∆ΙΟΝ. ΤΣΑΠΑΡΑ, ευχόµαστε κάθε ευτυχία. Οικογένεια: ∆ηµήτρη Ψυχούλα

ǹȇǿĬȂȅȈ

ΤΑΣΙΑ ΑΝΑΣΤ. ΜΠΟΛΟΛΙΑ

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 500,00

ǹȇǿĬ. 109642 109644 109682 109695 109705 109719 109728 109734 109736 109775 109783 109784 109816 109844 109848 109852 109860 109865 109883 109886 109910 109911 109914 109916 109936 109941 109949 109957 109971 109977 109979 109989

ǼȊȇȍ 500,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 500,00 1.000,00 500,00 1.000,00 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 ĭȠȡ/IJĮȚ 500,00 500,00 500,00

ȉȊȋǼȇǼȈ ȋǿȁǿǹǻǼȈ ȈǾȂǼȇǹ ȅǿ: 88 țĮȚ 109. ȉȑȜȠȢ, Įʌȩ 240,00 İȣȡȫ țİȡįȓȗȠȣȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ȐȜȜȠȚ ĮȡȚșȝȠȓ Įʌȩ 88000 ȑȦȢ 88999 țĮȚ Įʌȩ 109000 ȑȦȢ 109999 ʌȠȣ įİȞ ĮȞĮȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȓȞĮțĮ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ țȑȡįȘ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıİ ĮțȑȡĮȚĮ ȖȡĮȝȝȐIJȚĮ (10/10) IJȦȞ 40,00 İȣȡȫ.

ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΒΕΙΚΑ –ΟΓΑ –∆ΗΜΟΣΙΟΥ και λοιπά. Θα µας βρείτε στον ΠΥΡΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ 7 έναντι ΚΤΕΛ Χαλικιάτικα και στην ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Μέλιου 20 έναντι Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου και βενζινάδικο Παναγιωτόπουλου. «ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ» Τηλ. 2621034900, 28818 οικ. 6977249923, 6932587827

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΣΠΙΑΝΤΖΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΣΠΙΑΝΤΖΑ 2011

Πρόσκληση Σας προσκαλούµε στο Αλσύλλιο της Σπιάντζας στις 5 και 6 Αυγούστου 2011, ώρα 9.30 για δύο αξέχαστες βραδιές!!! 5-8-11 1ο παραδοσιακό φεστιβάλ χορού από τα χορευτικά. «Ηλείων παράδοσις» Πολιτιστικό Κέντρο δήµου Πύργου, Πνευµατικό Κέντρο δήµου Ζαχάρως, Σύλλογος Φίλων του Πολιτιστισµού και πεδινής Ηλείας, «Η Εστία» Ανδραβίδας, Σύλλογος Κρητικών Ν. Ηλείας, Χορευτικός Σύλλογος «Ξενια» Καλαµάτας. Ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι µε το Φώτη Τζανέτο κλαρίνο, Νίκο Ζάρα τραγούδι, Μάνο Ρετσινά τουµπερλέκι, λαουτο Γιάννης Χρηστακόπουλος. 6-8-11 µοντέρνοι χοροί από το πολιτιστικό κέντρο του ∆ήµου Πύργου και ακολουθεί λαϊκό γλέντι µε ζωντανή µουσική οργάνωση. Σύλλογος Οικιστών Σπιάντζας Χορηγοί: Υδροθερµοψυκτική Κων/νος Αθανασόπουλος Barber-shop Άγγελος Κ. Αθανασόπουλος Λευκοσιδηρουργία Χαράλαµπος Κλουκίνας Υδρο-Θερµ. Αθανάσιος Αθανασόπουλος ∆ήµος Πύργου Είσοδος ελεύθερη


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

10 ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π .µ στον Ιερό Ναό Αγίας Κυριακής Πύργου τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ χας ΧΑΡ. ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ή ΖΕΥΚΑ ΕΤΩΝ 87 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής της. Πύργος 5 Αυγούστου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Απόστολος & Σοφία Ασηµακοπούλου, ∆ηµήτριος & Παναγιώτα Ασηµακοπούλου, Βασίλειος & Παναγιώτα Ασηµακοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π .µ στην Ιερά Μονή Αγιωργάκη Λαµπετίου τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΜΑΡΙΑΣ χας ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΜΑΡΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 87 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Πύργος 5 Αυγούστου 2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Πανάγος και Παναγιώτα Σµαρνάκη, Φώτης και Μαρία Σµαρνάκη, Γεώργιος και Σοφία Σµαρνάκη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Φωτεινή και Λάµπρος Ατσαρου, ∆ιονυσία χα Σµαρνάκη, ∆ηµήτριος Παναγούλιας, Παρασκευή χα Αγγελοπούλου, Φώτης και Νίκη Σµαρνάκη, Τασία χα Κούρτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ

Την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Βαρβάσαινας υπέρ αναπαύσεως του αγαπηµένου µας

ΑΧΙΛΛΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΕΤΩΝ 72 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτηρία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΜΝΗΜΟΣΥΝΑ Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Χαραλάµπους Επιταλίου 40ήµερο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΑΝΝΑΣ χας ΗΛΙΑ ΜΠΙΜΠΑ

ΕΤΩΝ 77 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Επιτάλιο 5/8/2011 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Αναστάσιος και Σοφία Μπίµπα, Αγγελική και Σταύρος Καψής ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών & Mνηµοσύνων: ANTΩNHΣ BAΣ. AΘANAΣOΠOYΛOΣ τηλ.2621072059 Kινητό 6973/762112 EΠITAΛIO HΛEIAΣ

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 08.30 π.µ. στον ιερό ναό Γενέσεως της Θεοτόκου Αγίου Γεωργίου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Πύργος 5/8/2011 Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σπυρίδων ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη και Γιάννης, Μαίρη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΤΩΝ 30 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Άγιος Γεώργιος 5/8/2011 Η ΜΗΤΕΡΑ: Γεωργία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κώστας και ∆ήµητρα Μασούρα ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΑΝΝΑΣ συζ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π .µ στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λαµπετίου τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΦΩΤΕΙΝΗΣ χας ∆ΗΜ. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 92 Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούµε για την ανάπαυση της ψυχής της. Λαµπέτι 5 Αυγούστου 2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ:Γεώργιος & Πηγή Αθανασοπούλου Παναγιώτα & Βασίλης Κωστόπουλος, Σπυριδούλα & Ανδρέας Παπαγρηγορόπουλος ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Τελούµε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίων Πάντων (Α’ Κοιµητήριο) Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ∆ΙΟΝ. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 77 Και καλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας Πύργος 5 Αυγούστου 2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Μαργαρίτα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χαράλαµπος και Σοφία Γεωργοπούλου, Αννα Γεωργοπούλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Βασίλης και Ανδριάννα Γεωργοπούλου, Τασία και Παναγιώτης Πετρόπουλος, Νικόλαος και Παναγιώτα Φλούδα, Αθανασία και ∆ηµήτρης Κοντογιάννης, Ανθούλα χα Παγκράτη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών & Mνηµοσύνων: ΘEO∆ΩPOΣ & ∆HMHTPIOΣ TΣAΠEKHΣ Aναπαύσεως (έναντι I.N. Aγ. Πάντων A’ Kοιµ. Πύργου) Tηλ. 26210- 25563 όλο το 24ωρο. Kινητό 6974-320794 ΠYPΓOΣ

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 08.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Νικολάου Λαµπετίου, ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗ ΕΤΩΝ 51 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Λαµπέτι 5/8/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Καίτη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Μαρία και ∆ιονύσιος ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ∆ήµητρα χα Γεωργίου ∆ηµητρακόπουλου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αντωνία και Γιώργος Μπουγάς, Γεωργία χα Γεωργίου Μπουγά, Κων/να και Γεώργιος Μιχαλόπουλος, ∆έσποινα χα Γιάννη Κολοβέρου, Φώτης και Ανέττα ∆ηµητρακοπούλου, Έφη ∆ηµητρακοπούλου ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε το Σάββατο 6-8-2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίων Κων/νου και Ελένης Κων/πουλειου Ευγηριου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της αγαπηµένης µας

ΠΗΝΕΛΟΠΗΣ (ΠΟΠΗΣ) ΠΑΝ. ΚΟΥΤΡΑ

Το γένος ΤΡ. ΚΟΥΣΚΟΥΛΗ ΕΤΩΝ 62 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη της να προσευχηθούν µαζί µας Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Παναγιώτης ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΗΣ: Βασίλης, Τρύφωνας, Νίκος Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΗΣ: Βασίλειος Κούτρας ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: Φανή και ∆ηµήτριος ∆ιαµαντόπουλος ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ TΣANTAPΛIΩTHΣ- Kαλαβρύτων 18 & Φωκαίας Tηλ. 324.855-324.838, Aθηνών - Pίου 5A Pίον Tηλ. 2610993840

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Σπυρίδωνος Λαστεΐκων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε στον ιερό ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στον Καρδαµά ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του λατρευτού µας γιου, αδελφού, θείου, ανιψιού και εξάδελφου

ΕΤΩΝ 68 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Λαστέικα 5/8/2011 ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γιώργος Σκανδάλης, Αγγελική και Μανώλης Μάνκου, Αλέκα και Κυριάκος Λορεντζάτος, Σπύρος Σκανδάλης, Κώστας και Τζένη Σκανδάλη ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό

ΕΤΩΝ 42 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του να προσέλθουν και να προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση της ψυχής του. Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ: Μαρία ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Γεώργιος και Μαρία Πετρούτσα, Ιωάννης και Νίκη Πετρουτσά, ∆ηµήτριος και Παναγιώτα Πετρουτσά, Αγγελική και ∆ηµήτριος ∆ρούλιας, Αικατερίνη και Κωνσταντίνος Αρβανίτης, Κασσιανή και Ιωάννης Κιάµος, Κωνσταντίνα και Ηλίας Τζιάρος, Λάµπρος και Μαρία Πετρουτσά, Αθανάσιος και Ασήµω Πετρουτσά, Αγγελής και Νίκη Πετρουτσά ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

ΕΛΕΝΗΣ ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ

6944/342471

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΣΟΥΡΑ

Την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο στον ιερό ναό Αγίου Αθανασίου Σµίλα υπέρ αναπαύσεως του αγαπηµένου µας

∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΟΥΤΡΑ

ΕΤΩΝ 82 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Γεωργία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΥΡΑΣ - ΚΑΡΟΥΤΕΣ ΤΗΛ. 6977286301, 26210/44381, 24ωρη ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πηγής ∆ιασέλλων 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΣΟΦΙΑΣ ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΩΤΗ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ∆IONYΣOΠOYΛOΣ ΓEΩPΓ. Tηλ. 26250/23653 Oικίας 22496 Κιν. 6946959530 KPEΣTENA Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Νικολάου Πύργου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΖΟΥΒΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 59 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Λουίζα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ξένια, Χρήστος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Άννα και Βασίλης, Κώστας και Χαρά, Γιώργος και Ελένη, Ευγενία και Θεόδωρος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: KΩN. IΩAN. NIKOΛAKOΠOYΛOY Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 14 ΠYPΓOΣ Tηλ. Oικίας -27815 -33387 Kινητό 6992123144 Τελούµε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Νικολάου Λαµπετίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 56 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αθανάσιος και Μαρία ∆ούλα, ∆ιονυσία και Παναγιώτης Νικολόπουλος, Αγγελική και Βασίλειος ∆ελδιµος ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: KΩN. IΩAN. NIKOΛAKOΠOYΛOY Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 14 ΠYPΓOΣ Tηλ. Oικίας -27815 -33387 Kινητό 6992123144 Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε 40ήµερο µνηµόσυνο στον ιερό ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης Γαστούνης για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας µητέρας, γιαγιάς και αδελφής

ΑΣΗΜΙΝΑΣ χας ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 80 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Μαρίνα και Χαράλαµπος, Γιάννης και Αντωνία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

ΧΡΗΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΕΤΡΟΥΤΣΑ

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Παντελεήµονος Πύργου ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΛΟΥΤΑ

ΕΤΩΝ 86 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Πύργος 5/8/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αγγελική ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτριος και Αριστέα Μπουλούτα, Ιωάννης και Ελένη Μπουλούτα, ∆ιονυσία και Αριστείδης Κωστόπουλος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου ∆ηµητρίου Αρβανίτη ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΓΑΡΥΦΑΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ

ΕΤΩΝ 79 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Η Α∆ΕΛΦΗ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Κρεστένων ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΟΥΗ

ΕΤΩΝ 56 Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Κρινιώ Ο ΓΙΟΣ: Μιλτιάδης Η ΠΕΘΕΡΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Τελετών: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛ. ΣΑΪΝΗΣ Τηλ. 2625024370-6972687619-Οικίας 2625051084 ΚΡΕΣΤΕΝΑ - Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. τελούµε στην Ιερά Μονή Κοιµήσεως Θεοτόκου Σκαφιδιάς ετήσιο µνηµόσυνο υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, αδελφού, παππού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΠ. ΧΙΩΝΗ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Κατάκολο 5/8/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Χριστίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σπύρος, Ελένη και Ηλίας, Άγγελος και ∆ήµητρα ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Παναγιώτης και Σούλα Χιώνη, Αιµιλία Χιώνη ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ∆ΙΣΕΓΓΟΝΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στην ιερά Μονή Κρεµαστής ετήσιο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ χας ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: ∆ηµήτριος και Μαρία Καραχάλιου, Χρυσάνθη και Νικόλαος Μπακοβασίλης, Ελένη Καραχάλιου ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

Τελούµε το Σάββατο 6 Αυγούστου 2011 και ώρα 9.00 π.µ. 40ήµερο µνηµόσυνο στον ιερό ναό Κοίµησης Θεοτόκου στην Απιδούλα Πηνείας για την ανάπαυση της ψυχής του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ. ΜΠΑΪΛΟΥ

(ΚΟΤΣΑΡΙΚΟΥ) ΕΤΩΝ 76 Παρακαλούµε όλους όσοι τιµούν τη µνήµη του όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικούλα ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Παναγιώτης και ∆ήµητρα Μπαϊλου, Χρήστος Μπαϊλος, Νίκη (χα) Νικ. ∆ουγέρη, Χαρίκλεια και Γεώργιος Καραλής ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κων/νος, Βασίλειος, Νικόλαος, Κων/νος, Νικούλα, Κατερίνα, Χρήστος, Αλίκη, Κων/νος, Ιωάννης, Κων/νος, Νικόλαος ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: ∆ηµήτριος και Κωστούλα Μπαϊλού, Πολυξένη (χα) Γεωργίου Μπαϊλού ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΓPAΦEIO TEΛETΩN: ANTΩNHΣ ΓEΩPΓAKOΠOYΛOΣ Ή MΠOYPAΣ 1) ΠOPTEΣ AXAΪAΣ: Tηλ. 26930-92344 - 92162 2) ΠΑΤΡΩΝ -ΠΥΡΓΟΥ 59: Τηλ. 2610526888, Κιν. 6974607640 3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. 2624061930 Τελούµε την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Ρώµεσι 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής της πολυαγαπηµένης µας

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΜΠΟΥΖΑΛΑ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ιωάννης και ∆ιονυσία, Μαργαρίτα και Παναγιώτης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ελισάβετ, Μαρία, Ελένη, Γιάννης, Λευτέρης ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: KΩN. IΩAN. NIKOΛAKOΠOYΛOY Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ 14 ΠYPΓOΣ Tηλ. Oικίας -27815 -33387 Kινητό 6992123144

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια των πολυαγαπηµένων µας

ΤΡΥΦΩΝΑ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ & ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε. Ιδιαιτέρως ευχαριστούµε τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ωλένης κ. Αθανάσιο και όλο τον κόσµο. ΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Όλους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια της πολυαγαπηµένης µας

ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΤΩΝ 73 θερµότατα ευχαριστούµε. ΤΟ ΤΕΚΝΟ: Ανδρέας ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφεία Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στην ιερά Μονή Αγ. Γεωργίου Λαµπετίου 40ήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής του πολυαγαπηµένου µας

ΗΛΙΑ ΣΠ. ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ

Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Πύργος 5/8/2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Πηνελόπη ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Νικόλαος και Νικολία Τσαγκλα, Αντώνης και ∆έσποινα Σταυροπούλου ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Τελούµε την Κυριακή 7/8/2011 και ώρα 8.30 π.µ. στην ιερά Μονή Παναγίας Κρεµαστής µνηµόσυνα για την ανάπαυση της ψυχής των πολυαγαπηµένων µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ 40ηµερο ∆ΙΟΝΥΣΙΑΣ ΠΑΝ. ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΥ

3ΕΤΕΣ Και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και ενώσουν µαζί µας τις προς τον Ύψιστον δεήσεις των. Παλαιοβαρβάσαινα 5/8/2011 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΤΟΥ ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΟΥ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛΙΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περίληψης της µε αριθ. 9551/425/08-2-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

της µε αριθ. πρωτ. 1943/26-07-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας

O Προϊστάµενος του ∆ασαρχείου Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση των Τριτάρη Βασιλείου και Χαράλαµπου του ∆ηµητρίου, χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 1.839,74 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «ΓΟΥΒΑ ή ΑΛΩΝΙΑ» περιφέρειας της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χαράλαµπου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεχαινών του ∆ήµου Ανδραβίδας-Κυλλήνης του Ν. Ηλείας ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 µετά την ισχύ του 3818/10. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Χαράλαµπου της ∆ηµοτικής Ενότητας Λεχαινών επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων N. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τελευταία δηµοσιοποίησή της. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26220-26231.

O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω Πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση των κ. Μπηλιώνη Γεώργιου του Παναγιώτη & Αντωνίας συζ. Μπηλιώνη Γεωργιου κατοίκων Ζαχάρως, χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 445,70 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Ποτόκι» της Τ.Κ. Κακοβάτου του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγ. 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3208/2003 & 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Ζαχάρως και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250- 24000.

Aµαλιάδα 8-2-2011 O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας Πολυχρονόπουλος Λυκούργος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Κρέστενα 26-7-2011 O ∆ασάρχης Πύργου Γιακουµής Βασίλειος ∆ασολόγος

ΟΙΚΙΣΤΕΣ ΚΥΑΝΗΣ ΑΚΤΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ

ΕΤΗΣΙΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ Την Κυριακή 7 Αυγούστου 2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγίας Μαρίνης Κυανής Ακτής θα τελεστεί το κατ’ έτος µνηµόσυνο υπέρ των ψυχών των αποθανόντων οικιστών της Κυανής Ακτής. Παρακαλούνται οι συγγενείς και φίλοι όπως προσέλθουν και προσευχηθούν µαζί µας για την ανάπαυση των ψυχών αυτών. Κυανή Ακτή 5/8/2011 ΟΙ ΟΙΚΙΣΤΕΣ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ «ΑΣΤΕΡΙΑ – ΚΑΒΟΥΡΙ» ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΕΙΣ ΜΝΗΜΗΝ ΤΩΝ ΑΠΟΘΑΝΟΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Την Κυριακή 7-8-2011 και ώρα 8.30 π.µ. στον ιερό ναό Αγ. Γερασίµου θα τελεστεί το από ετών καθιερωµένο κατ’ έτος µνηµόσυνο υπέρ των ψυχών των αποθανόντων µελών του Συλλόγου. Θυµίζουµε πως η προσευχή για τους ανθρώπους που έφυγαν από το µάταιο τούτο κόσµο είναι καθήκον και υποχρέωση όλων µας γι’ αυτό παρακαλούµε συγγενείς, φίλους και όλα τα µέλη όπως προσέλθουν και συµπροσευχηθούν µαζί µας υπέρ αναπαύσεως των ψυχών αυτών. Αστέρια Καβούρι 5-8-2011 Εκ του ∆ιοικητικού Συµβουλίου


Νέα της Ήλιδας 11

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΑΥΡΙΟ ΤΟ ΠΡΩΙ

Εθελοντικός καθαρισµός στο δάσος της Μαραθιάς

Ν

έα περιβαλλοντική πρωτοβουλία αναλαµβάνει ο ραδιοτηλεοπτικός σταθµός ΣΚΑΪ διοργανώνοντας, αύριο το πρωί, εθελοντικό καθαρισµό στο δάσος της Μαραθιάς. Το ραντεβού έχει δοθεί στις 10 το πρωί στην πλατεία της Κουρούτας όπου από εκεί οι εθελοντές θα µεταβούν στο δάσος της Μαραθιάς. Ήδη, έχουν δηλώσει συµµετοχή στη δράση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας, το ∆ασαρχείο, οι Εθελοντές Σα-

µαρείτες – διασώστες του παραρτήµατος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Αµαλιάδας, το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων, ο Ορειβατικός Σύλλογος, ο Ποδηλατικός Σύλλογος, η ΜΟΤΟΛΕΑ, ο Φωτογραφικός Σύλλογος, ο Πεζοπορικός Όµιλος κ.α.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΗΛΙ∆ΑΣ

Σ.Π.

Συνεδριάζει την ερχόµενη Τρίτη για πρώτη φορά

Από την προηγούµενη, πρόσφατη, εθελοντική δράση του ραδιοτηλεοπτικού σταθµού ΣΚΑΙ στην περιοχή της Κουρούτας

Ζουν µε µία… αναπηρική σύνταξη! Τ

ο δικό της «Γολγοθά » ανεβαίνει καθηµερινά µια επταµελής οικογένεια από την Αµαλιάδα που πασχίζει να επιβιώσει κάτω από άθλιες συνθήκες. Ο πατέρα ς ανάπηρος, η µητέρα άνεργη, ο παππούς ανήµπορος να εξυπηρετηθεί και τα τέσσερα παιδιά κάνουν ότι είναι δυνατό για να βοηθήσουν την οικογένειά τους και να προχωρήσουν στη ζω ή τους, χω ρίς ωστόσο να τα κατα φέρνουν.

Ο κ. Γιάννης Λαµπρόπουλος λαµβάνει µια αναπηρική σύνταξη µε την οποία προσπαθεί να καλύψει τις αυξηµένες ανάγκες της καθηµερινότητας. Εύκολα αντιλαµβάνεται κανείς ό,τι τα χρήµατα αυτά, δεν επαρκούν ούτε… για τα βασικά. Σήµερα, το σπίτι στο οποίο διαµένει η πολυµελής οικογένεια δεν έχει ούτε ρεύµα, καθώς η ∆.Ε.Η. διέκοψε την ηλεκτροδότηση λόγω των µεγάλων οφειλών… Ο κ. Λαµπρόπουλος έχει φτάσει στα όρια της απελπισίας, καθώς βλέπει τους δικούς του ανθρώπους να ταλαιπωρούνται, χωρίς ο ίδιος να µπορεί να κάνει κάτι γι’ αυτό. Στην προσπάθειά

της να βρει δουλειά η σύζυγος του κ. Λαµπρόπουλου απευθύνθηκε σε γραφεία πολιτικών, µε την ελπίδα ότι κάτι θα µπορούσε να γίνει για να αλλάξει έστω και λίγο η τύχη της οικογένειας. Οι απαντήσεις όµως που έλαβε, κάθε άλλο παρά ενθαρρυντικές δεν ήταν! Το παράπονο που εκφράζει ο κ. Λαµπρόπουλος είναι η αξιοσηµείωτη αδιαφορία της Πολιτείας απέναντι στο δράµα της οικογένειας. «Το µόνο που ζητάω είναι µια δουλειά προκειµένου να µπορούν να σταθούν στα πόδια τους» δηλώνει. Ωστόσο, η ευαισθητοποίηση των απλών ανθρώπων, των φίλων, των γειτόνων, ακόµα και ξένων ανθρώπων, είναι συγκινητική όπως τονίζει ο κ. Λαµπρόπουλος που ευχαριστεί θερµά όλους όσους έχουν σταθεί στο πλευρό της οικογένειά του, στη δύσκολη «πορεία» που έχουν πάρει οι ζωές τους…

• Χωρίς ρεύµα εξαιτίας των οφειλών προς τη ∆.Ε.Η

∆ΙΑΚΟΠΗ ΝΕΡΟΥ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ Χωρίς νερό θα µείνει σήµερα, από τις 8 έως τις 10 το πρωί, η πόλη της Αµαλιάδας, εξαιτίας εργασιών συντήρησης στις γεωτρήσεις του δήµου.

«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» ΓΙΑ ΕΠΤΑΜΕΛΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Σ.Π.

Να ξαναδεί την οικογένειά του να στέκεται στα πόδια της, ονειρεύεται, καθηλωµένος στο αναπηρικό του καροτσάκι, ο κ. Γιάννης Λαµπρόπουλος από την Αµαλιάδα.

ΣΤΟ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟ

Βανδαλισµοί στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα…

Τον προαύλιο χώρο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Πηνείας, στο Σιµόπουλο, έβαλαν στο «στόχαστρο», το βράδυ της Τετάρτης, άγνωστοι βάνδαλοι, οι προξενώντας ζηµιές. Τα άγνωστα άτοµα έσπασαν τις γλάστρες που βρίσκονταν γύρω από το κτίριο, τους προβολείς που το φωτίζουν τις νύχτες, ένα γλόµπο από ένα φωτιστικό σώµα και προξένησαν και άλλες µικροφθορές. Κατά τη διάρκεια της αυτοψίας του στο ∆ηµο- «Στόχος» βανδάλων έγινε το βράδυ της Τετάρτης το ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πηνείας στο Σιτικό Κατάστηµα στο Σι- µόπουλο. µόπουλο, αµέσως µόλις πληροφορήθηκε το περιστατικό, ο γελθεί το περιστατικό στην Αστυ- και ∆ικαστικά. Σε αυτές τις εποχές, αρµόδιος αντιδήµαρχος Ήλιδας κ. νοµία προκειµένου να εντοπίσουµε θα πρέπει να προστατεύουµε την Βασίλης Παπαδόπουλος δήλωσε: τα άτοµα που προξένησαν αυτές δηµόσια περιουσία και όχι να την Σ..Π. «Έδωσα αµέσως εντολή να καταγ- τις καταστροφές, ενώ θα κινηθούµε καταστρέφουµε».

Στην «ενεργοποίηση» του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών προχω ρά ο δήµος Ήλιδας, καθώς, µετά τον ορισµό των µελών του µε την υπ. αριθµ. 135/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συνεδριάζει, για πρώτη φορά, στις 8 το απόγευµα της ερχόµενης Τρίτης. Μοναδικό θέµα της ηµερήσιας διάταξης στην πρώτη συνεδρίασης είναι αυτό της Συνεδριάζει την ερχό«Ενηµέρω σης για τις µενη Τρίτη, για πρώτη φορά, το Συµβούλιο Ένδράσεις του Συµβουλίου ταξης Μεταναστών του Ένταξης Μεταναστών». δήµου Ήλιδας, υπό την Το Συµβούλιο Ένταξης προεδρία του κ. Βασίλη Μεταναστών αποτελείται Παπαδόπουλου. από τους κ.κ. Βασίλη Παπαδόπουλο – πρόεδρο, Πέτρο Παπαδάτο – αναπληρωτή πρόεδρο, Γεώργιο Χριστόπουλο – µέλος, Kristo Hasa, Vladimir Guri, Gordana Randojevits και Singn Balvidar. Σύµφωνα µε το άρθρο 78 του νόµου 3852 (Καλλικράτης) Σε κάθε δήµο συγκροτείται και λειτουργεί, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, Συµβούλιο Ένταξης Μεταναστών ως συµβουλευτικό όργανο του δήµου για την ενίσχυση της ένταξης των µεταναστών στην τοπική κοινωνία. Σε δηλώσεις του ο αρµόδιος αντιδήµαρχος και πρόεδρος του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών κ. Βασίλης Παπαδόπουλος ανέφερε µεταξύ άλλων: «Έργο του Συµβουλίου Ένταξης Μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι µετανάστες, που κατοικούν µόνιµα στο δήµο µας, ως προς την ένταξή τους στην τοπική κοινωνία, την επαφή τους µε δηµόσιες αρχές ή τη δηµοτική αρχή, η υποβολή εισηγήσεων προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της οµαλής κοινωνικής ένταξης των µεταναστών και, εν γένει, την επίλυση των προβληµάτων που αντιµετωπίζουν, ιδίως µέσω της οργάνωσης συµβουλευτικών υπηρεσιών από τις δηµοτικής υπηρεσίες, καθώς και τη διοργάνωση, σε συνεργασία µε το δήµο µας, εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής του τοπικού πληθυσµού». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

Την Κυριακή η Γενική Συνέλευση

Την Κυριακή η ετήσια Γενική Συνέλευση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών Κουρούτας.

Την καθιερωµένη τους, ετήσια, Γενική Συνέλευση θα πραγµατοποιήσουν στις 10:30 το πρωί της Κυριακής, στο χώρο του ∆ηµοτικού Κάµπινγκ της Κουρούτας, τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Οικιστών Κουρούτας «Ο Άγιος Αθανάσιος». Τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης αφορούν: στην ύδρευση του οικισµού της Κουρούτας, στην αποχέτευση, µε εισηγητή τον δήµαρχο Ήλιδας κ. Γιάννη Λυµπέρη, στην έγκριση του ισολογισµού και στον απολογισµό, από τον πρόεδρο του Συλλόγου κ. ∆ηµήτρη Γεωργόπουλο, καθώς και στην εκλογή για την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

12 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ Ο διακεκριµένος επιστήµονας και διευθυντής του Ευγενίδειου Πλανητάριου ∆ιονύσης Σιµόπουλος λίγο πριν τιµηθεί, αναφερόµενος στη δύσκολη περίοδο που διανύει η Ελλάδα, θύµισε στο κοινό τη ρήση του Αµερικανού προέδρου Τζον Κένεντι «µη ρωτάς τι µπορεί να κάνει η χώρα σου για σένα, αλλά τι µπορείς να κάνεις εσύ για τη χώρα σου»…

Περιχαρής που βρέθηκε στα Μακρίσια και περήφανος για την τιµητική διάκριση που του έγινε δήλωσε ο Κρις Σπύρου που κάλεσε τους Έλληνες του εξωτερικού να κρατήσουν ανεξίτηλη την ταυτότητά τους σε όποια χώρα της Γης κι αν βρίσκονται.

Γύρω στα 5.000 άτοµα κατέκλυσαν το βράδυ της Τετάρτης τον υπέροχο χώρο του ξωκλησιού του Αι Γιάννη στα Μακρίσια δίνοντας µαζικό παρών για µια ακόµα χρονιά στη Γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού.

5.000 Ηλείοι στη λαµπερή βραδιά!

Μ

πορεί η λάµψη της (νέας) Σελήνης του Αυγούστου να µην ήταν ιδιαίτερα έντονη το βράδυ της Τετάρτης, όµως στο λόφο του ξωκλησιού του Αι Γιάννη στα Μακρίσια η λάµψη που προσέφερε η Γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού στους χιλιάδες θεατές που την παρακολούθησαν αποτέλεσε το βασικό χαρακτηριστικό της εκδήλωσης-θεσµού για την Ηλεία που φέτος γιόρτασε τα 20 χρόνια της… Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

Γύρω στα 5.000 άτοµα βρέθηκαν στο χώρο απολαµβάνοντας µια πραγµατικά λαµπερή βραδιά, συµµετέχοντας παράλληλα στην τιµητική –για τους απανταχού Έλληνεςεκδήλωση που πλέον “µετρά” 20 χρόνια ζωής στα οποία έχει φιλοξενήσει πολλές και κορυφαίες προσωπικότητες του Πολιτισµού και του Πνεύµατος… Σ’ αρκετές απ’ αυτές τις προσωπικότητες που βρέθηκαν στα Μακρίσια στο παρελθόν, αναφέρθηκε στο χαιρετισµό του ο καλλιτεχνικός διευθυντής –εµπνευστής και ψυχήτης Γιορτής του Απόδηµου Ελληνισµού Γιάννης Τζουανόπουλος που σήµανε και την έναρξη της εκδήλωσης… «οφείλω να ευχαριστήσω τον αντιπεριφερειάρχη Χαράλαµπο Καφύρα και το βουλευτή Τάκη ∆ηµητρουλόπουλο για την υποστήριξή τους και βέβαια την ΕΡΤ για τη βοήθεια της στην καθιέρωση της γιορτής µας» συµπλήρωσε ο ίδιος. Ακολούθησαν οι βραβεύσεις δυο διακεκριµένω ν Ελλήνων, του πρώην Γερουσιαστή και πρόεδρου της Βουλής του Χάµσαιρ των ΗΠΑ Κρίς Σπύρου και του κορυφαίου Ηλείου Φυσικού και Αστρονόµου ∆ιονύση Σιµόπουλου που καταχειροκροτήθηκαν από το κοινό. Η συνέχεια της εκδήλωσης περιλάµβανε ένα εξαίσιο καλλιτεχνικό πρόγραµµα µε την εµφάνιση επί σκηνής των δηµοφιλών τραγουδιστών Κώστα Μακεδόνα, Φωτεινής ∆άρρα (σ.σ. που έχει συνδέσει το ξεκίνηµα της καριέρας

Κώστας Μακεδόνας, Ισαβέλλα ∆άρρα και ο –κάθε χρόνο παρόντας στα Μακρίσια- Πέτρος Γαϊτάνος λάµπρυναν µε την εµφάνισή τους και τα τραγούδια που ερµήνευσαν την επετειακή φέτος Γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού.

της µε την εκδήλωση) και Πέτρου Γαϊτάνου που για τρεις περίπου ώρες ερµήνευσαν ένα απάνθισµα αγαπηµένων τραγουδιών κορυφαίων Ελλήνων συνθετών! Τους τραγουδιστές συνόδευε η Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ (σ.σ. υπό τη διεύθυνση του Ανδρέα Πυλαρινού). Καθ’ όλη τη διάρκεια της συναυλίας το κοινό όχι µόνο συµµετείχε αλλά ήταν και… «εκκλησία» όταν η ηθοποιός Εύα Κοταµανίδου βρέθηκε στη σκηνή απαγγέλοντας ποιήµατα του -προσφάτως εκλιπόντα- Μιχάλη Κακογιάννη και Ιάκωβου Καµπανέλλη… Από τις πιο ξεχωριστές στιγµές της βραδιάς ήταν και η – για 1η φορά- συνύπαρξη σε ανοιχτή συναυλία των δυο κορυφαίων δεξιοτεχνών του µπουζουκιού και µουσικοσυνθετών… ο Θανάσης Πολυκανδριώτης παρουσίασε 4 δικά του τραγούδια ενθουσιάζοντας και ο Μα-

Το ΑΡΤΟ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

«SERANO»

µεταφέρθηκε στο δικό του ιδιόκτητο χώρο Παπαφλέσσα 18- Πύργος απέναντι από το Super Market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – SPAR. Συνεχίζουµε να προσφέρουµε τα προϊόντα µας στην ίδια άριστη ποιότητα και σε πολύ προσιτές τιµές (τιµές εργαστηρίου). Σας περιµένουµε να σας εξυπηρετήσουµε Ντοάς Χαράλαµπος

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΡΑ ΑΠ ΚΑΘΕ Ο ΤΟ ΠΡΩ Ι ΕΩΣ ΑΡΓ Α ΤΟ ΒΡΑ ∆ Υ Σας περιµ ένουµε.... !

Τηλ. 2621022986

Η πλειοψηφία των χιλιάδων κόσµου που βρέθηκαν στα Μακρίσια πέρασε και από το γραφικό ξωκλήσι του Αι Γιάννη για ν’ ανάψει ένα κερί και να προσκυνήσει την εικόνα του.

Στον περιβάλλοντα χώρο του ξωκλησιού του Αι Γιάννη λειτούργησε έκθεση ζωγραφικής αφιερωµένη στον κορυφαίο Έλληνα ζωγράφο ∆ηµήτρη Μυταρά.

Ανάµεσα στο κοινό που παρακολούθησε την εκδήλωση ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Χαράλαµπος Καφύρας µε τη σύζυγό του Σοφία, ο επιχειρηµατίας Στάθης Χριστοδουλόπουλος, η περιφερειακή σύµβουλος Νίκη Κοκκαλιάρη (διακρίνονται µεταξύ άλλων στη φωτο), ο ∆/ντης των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ Απόστολος Μπάγιας, ο πρόεδρος των Ηλείων της Αµερικής και του Καναδά κ. Παναγουλόπουλος, ο ∆/ντης της Φιλαρµονικής Ζακύνθου ∆ιονύσης Μαλλιάς και πάρα πολλοί διαπρεπείς Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό και στην Ελλάδα.

νώλης Καραντίνης «µάγεψε» µε το παίξιµό του… Το τέλος της συναυλίας και της εκδήλωσης ήρθε 15 λεπτά µετά τη µια τα µεσάνυχτα, βρίσκοντας τους τρείς τραγουδιστές να ερµηνεύουν µαζί επί σκηνής 5 τραγούδια και το κοινό να χειροκροτά παρατεταµένα… Στα αξιοσηµείωτα και η διανοµή επετειακής έκδοσης µε φωτογραφικό υλικό που περιλάµβανε κορυφαίες στιγµές των 20 χρόνων της Γιορτής του Απόδηµου Ελληνισµού.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Α.Ε.ΛΕΧΑΙΝΩΝ

∆εύτερη µεταγραφή ο Ν.Σούλης

Π

αίκτης της Α.Ε.Λ είναι από χθες ο Ντίνος Σούλης από το Βαρθολοµιό και αποτελεί τηδεύτερη µεταγραφή της οµάδας των Λεχαινών, µετά το Νίκο Συναδινό. Ο ταλαντούχος µπασκετµπολίστας ξεκίνησε να παίζει µπάσκετ στον Κόροιβο Αµαλιάδας το 2000 και το 2006 στην Καλαµάτα στο τουρνουά <<ΚΑΠΑΓΕΡΩΦ>> άνθρωποι της οµάδας του Μαντουλίδη από τη Θεσσαλονίκη τον είδαν να αγωνίζεται και του πρότειναν να µετακοµίσει για τα επόµενα χρόνια στη Θεσσαλονίκη για να τελειώσει το σχολείο και να µυηθεί στα µυστικά του µπάσκετ . Εκεί έµεινε 2 χρόνια και αποτέλεσε βασικό παίκτη της οµάδας του Μαντουλίδη Το 2008 πήρε το χρυσό µετάλλιο µε το παιδικό της

Τουρνουά «Χ. Γιαννόπουλου» στις 21 Αυγούστου! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Με πρωτοβουλία του Α.Ο. Αγ. Γεωργίου !

Οριστικά «ερυθρόλευκος» ο Μπράβος Του Γιάννη Μουρούτη

Τη µνήµη του Χάρη Γιαννόπουλου(φωτό) τιµούν στις 21 Αυγούστου οι οµάδες που θα λάβουν µέρος

που είναι και ο εµπνευστής αλλά και διοργανωτής του, θα λάβει χώρα στις 21 Αυγούστου στο νέο γήπεδο του Ελαιώνα, που ναι µεν είναι «χαλί», αλλά του λείπουν τα αποδυτήρια για να παραδοθεί στην τοπική ∆όξα για τους επίσηµους αγώνες της! Όµως αυτό δεν ενδιαφέρει στο τουρνουά αυτό. Ο σκοπός του είναι ιερός, καθώς γίνεται στη µνήµη του αξέχαστου παράγοντα της οµάδας του Ελαιώνα, και παρατηρητή αγώνων της ΕΠΣΗ, Χάρη Γιαννόπουλου που έφυγε πρόσφατα από τη ζωή! Η πρωτοβουλία ανήκει στον πρόεδρο του Α.Ο. Αγ. Γεωργίου κ. Πάνο Αλεξανδρόπουλο, και είχε µάλιστα ειπωθεί και στη Γ.Σ. της ΕΠΣΗ στις αρχές Ιουνίου, για να επισηµοποιηθεί µόλις χθες, µε στόχο να γίνει θεσµός! 21:00 20:00 18:00 17:00 16:00

827 239 087 463 859

14:00 13:00 12:00 11:00 10:00

938 615 332 403 319

1η κλήρωση: 3,9, 18,32,33

2η κλήρωση : 4,20,28, 33,35 9371355

2,3,14,18,30 και Τζόκερ το 6

οµάδας του στο Πανελλήνιο πρωτάθληµα . Το 2009 αναδείχτηκε πρωταθλητής Ελλάδας στο σχολικό πρωτάθληµα και µε την οµάδα των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη συµµετείχε στο παγκόσµιο σχολικό πρωταθληµα στην Κωνσταντινούπολη όπου πήρε το χαλκινο µετάλλιο(3η θέση στο παγκόσµιο πρωτάθληµα). Είναι φοιτητής στη Φαρµακευτική σχολή του Πανεπιστηµίου της Πάτρας και έχει ύψος 1,94 και παίζει στις θέσεις 1, 2, 3 Γ.Μ

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

Μ

Ένα πολύ σπουδαίο τουρνουά µε τη συµµετοχή της γηπεδούχου ∆όξας Ελαιώνα, του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, του Κένταυρου Μαγούλας, ίσως… και του Πανηλειακού αν έχει «κενή» ηµεροµηνία, και του Α.Ο. Αγ. Γεωργίου

Ο Ντίνος Σούλης(εδώ µε τον Αντρέα Μίγκο) τη στιγµή που υπογράφει στην Α.Ε.Λ

ε την παρουσία του ∆ηµήτρη Μπράβου, συνεχίστηκε για 2η µέρα η προετοιµασία του Πανηλειακού. Ο έµπειρος και ικανός µέσος, υπέγραψε χθες το νέο του συµβόλαιο µε τους «ερυθρολεύκους» και έτσι οριστικά θα ενισχύσει και τη νέα περίοδο την οµάδα του Πύργου. Η ανανέωση της συνεργασίας µε τον Μπράβο, ενισχύει ακόµη περισσότερο το χώρο της µεσαίας γραµµής του Πανηλειακού, αλλά και γενικότερα την οµάδα, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου. Έναρξη στις 25 Σεπτεµβρίου Το χθεσινό πρόγραµµα κύλησε σε χαλαρούς ρυθµούς(που θα αυξάνονται όσο περνούν οι µέρες), ενώ και σήµερα η προπόνηση θα γίνει στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου(6.45 µ.µ έναρξη). Στα µεταγραφικά θέµατα δεν υπήρχε εξέλιξη, αλλά η υπόθεση Γήττα βρίσκεται σε καλό δρόµο…Περισσότερα για το θέµα αυτό θα έχουµε άµεσα, ενώ είναι βέβαιο ότι θα γίνουν 5-6 ακόµη προσθήκες. Επίσης είναι πολύ πιθανό να ανανεώσει τη συνεργασία του µε τον Πανηλειακό και ο ∆ηµήτρης Νικολόπουλος, ενώ χθες δοκιµάστηκαν και δύο τερµατοφύλακες(Ευστρατίου από Καβάλα και Παπαδόπουλος από την Πάτρα). Τέλος ορίστηκε η ηµεροµηνία έναρξης των πρωταθληµάτων σε Football League και Football League 2 µετά από

απόφαση του ∆.Σ. της Ένωσης. Έτσι στις 25 Σεπτεµβρίου θα γίνει η σέντρα στα γήπεδα της δεύτερης και της τρίτης κατηγορίας της Ελλάδος. Παράλληλα, ανακοινώθηκε πως µεγαλόµετοχοι και πρόεδροι οµάδων δεν θα έχουν δικαίωµα παρουσίας στον πάγκο, ανεξάρτητα µε την ιδιότητά τους, ενώ µέχρι 15 Σεπτεµβρίου θα πραγµατοποιούνται οι µεταγραφές και η κλήρωση του πρωταθλήµατος θα γίνει στις 5 Σεπτεµβρίου. Καθηµερινά οι «ερυθρόλευκοι» θα ανεβάζουν ρυθµούς, ενώ το Σαββατοκύριακο θα ξεκινήσουν και τα εργοµετρικά

Μέσα στο πρόγραµµα υπάρχουν πάντα ασκήσεις µε µπάλα(φάση από τη χθεσινή προπόνηση, όπου διακρίνεται και ο ∆.Μπράβος)

Αρκετή ώρα και µε τους τερµατοφύλακες ασχολείται ο Σωτήρης Αντωνίου

ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Σ

Προέχει το θέµα προπονητή ε αναζήτηση προπονητή βρίσκονται οι διοικούντες του Κοροίβου Αµαλιάδας και ο Γιάννης Ελευθεριάδης (φωτό) όπως αναφέρουν πληροφορίες, πιθανολογείται να είναι ο αντικαταστάτης του Βασίλη

www oleng eu www.oleng.eu H İʌȑȞįȣıȘ ıIJĮ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȐ įȚĮȡțİȓ 25 ȑIJȘ. ȅȚ IJİȤȞȚțȑȢ ȝĮȢ ȖȞȫıİȚȢ șĮ ıĮȢ ıȣȞȠįİȪȠȣȞ țĮș’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ IJȠȣ ijȦIJȠȕȠȜIJĮȧțȠȪ ıĮȢ.

Νιπεργιάλη(που αποχώρησε µετά από τέσσερα χρόνια πετυχηµένης παρουσίας). Ο έµπειρος Πατρινός τεχνικός, που οδήγησε πέρυσι τον Ολυµπιονίκη από την Α1 ΕΣΚΑΗ στη Γ’ Εθνική είναι από τα φαβορί για να αναλάβει τη θέση

του Νιπεγιάλη. Πάντως στις αρχές της εβδοµάδας είχε ακουστεί έντονα και το όνοµα του Θανάση Λιόνα, µε το συγκεκριµένο θέµα να προέχει, ώστε να ξεκινήσει άµεσα ο σχεδιασµός.

Γ.Μ


14

ΑΘΛΗΤΙΚΟ

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ

Ο Α.Ο.Μ. για τον Ι. Τζουανόπουλο!

Πρωτοτυπεί και πάλι ο Λευκός Αστέρας!

Τη δική του παρουσία για ακόµα µια χρονιά είχε ο Α.Ο. Μακρισίων στην γιορτή του Απόδηµου Ελληνισµού, που διοργάνωσε και φέτος το βράδυ της περασµένης Τετάρτης στο ξωκλήσι της ξενιτιάς στον Αι Γιάννη στα Μακρίσια ο γνωστός σε όλους µας δηµιουργός, και παραγωγός της ΕΡΑ, Μακρισαίος στην καταγωγή Γιάννης Τζουανόπουλος. Ο Α.Ο.Μ. λοιπόν χάρις στη δυνατότητα που του δίνει κάθε χρόνο ο Γιάννης Τζουανόπουλος είχε το δικό του περίπτερο στη γιορτή προσφέροντας αναψυκτικά και ποτά, µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση του συλλόγου. Μέσω λοιπόν της στήλης, ο πρόεδρος του Α.Ο.Μ. Γιώργος Χατζόπουλος και τα άλλα µέλη του ∆.Σ., ευχαριστούν για µια ακόµα φορά τον συµπατριώτη τους Γιάννη Τζουανόπουλο, και του εύχονται πάντα επιτυχίες, και να συνεχίσει αυτή την µεγάλη γιορτή που φέτος συµπλήρωσε 20 χρόνια, γιατί χάρις σε αυτή τη γιορτή και τον ίδιο προσωπικά τα φιλόξενα Μακρίσια, έγιναν γνωστά σε όλη τη γη! Γ.Π.

Μια υπέροχη βραδιά υπόσχεται για τις 13 Αυγούστου το ∆.Σ. του Λευκού Αστέρα Σκουροχωρίου στην πλατεία του χωριού. Όµως πέρα από το καλλιτεχνικό µέρος της εκδήλωσης, η βραδιά από ότι µαθαίνουµε θα έχει πολλές εκπλήξεις! Καταρχήν θα υπάρχει κλήρωση για όσους προσέλθουν, µε δώρο ένα ταξίδι για δυο άτοµα στη µαγευτική Μύκονο, βράβευση των παιδιών της οµάδας και του χωριού γενικότερα που πέτυχαν στις ανώτερες και ανώτατες σχολές, και ακόµα εξαγγελία σύστασης ταµείου για τους άπορους µαθητές και αθλητές της οµάδας, καθώς και ανακοίνωση περί ασφάλισης όλων των παικτών της αµάδας, του Λευκού Αστέρα, ο οποίος ξεκινά την προετοιµασία τη ∆ευτέρα 8 Αυγούστου στις 6 µ.µ. Πώς λοιπόν να µην ξεχωρίζει ο Λευκός Αστέρας µε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες! Γ.Π.

ΕΠΩΝΥΜΑ … Μέχρι σήµερα οι δηλώσεις για κύπελλο και πρωταθλήµατα! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Τελευταία ηµέρα σήµερα για τα σωµατεία της ΕΠΣ Ηλείας για να δηλώσουν συµµετοχή τόσο στο Κύπελλο, όσο και τα πρωταθλήµατα που δικαιούνται! Στους αγώνες Κυπέλλου µετέχουν υποχρεωτικά τα σωµατεία ∆΄ Εθνικής, καθώς και τα σωµατεία της Α1 και Α2 ερασιτεχνικής κατηγορίας και προαιρετικά τα σωµατεία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας. Μαζί θα καταβάλλεται παράβολο συµµετοχής σε µετρητά: Για τα σωµατεία της ∆ Εθνικής 150 €, Α1 κατηγορίας 80 €, Α2 κατηγορίας 80 €, Β κατηγορίας 60 €, και Γ κατηγορίας 50 €.Η κλήρωση της 1ης και της 2ης φάσης θα γίνει στα γραφεία της ΕΠΣΗ τη Τετάρτη 24/08/2011 και ώρα 7:30 µ.µ, ενώ η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί 03 και 04 Σεπτέµβρη 2011. Κάθε σωµατείο όλων των κατηγοριών που έχει δικαίωµα και επιθυµεί να συµµετάσχει στα πρωταθλήµατα, πρέπει να υποβάλει στην Ε.Π.Σ. Ηλείας µέχρι σήµερα γραπτή δήλωση συµµετοχής, σε σχετικό έντυπο. Σωµατείο που δεν θα δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα που δικαιούται να λάβει µέρος, υποχρεούται εντός επτά εργάσιµων (7) ηµερών από τη λήξη της προθεσµίας να δηλώσει συµµετοχή σε κατώτερη κατηγορία διαφορετικά υποβιβάζεται στη Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία βάσει του άρθρου 7, παράγραφος 3.Σωµατείο, που ενώ δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα δεν κατέρχεται ν’ αγωνιστεί ή παραιτηθεί από αγώνα ή αγώνες ή αποχωρήσει από το πρωτάθληµα ή παρουσιάζεται στον αγωνιστικό χώρο µε λιγότερους του ελάχιστου επιτρεποµένου ορίου ποδοσφαιριστές για την έναρξή του χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, εκτός από την καταβολή κάθε σχετικής δαπάνης τιµωρείται µε απώλεια των αγώνων, αφαίρεση δύο (2) βαθµών από τον πίνακα βαθµολογίας της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, και αφαίρεση δύο (2) βαθµών από το βαθµολογικό πίνακα της εποµένης αγωνιστικής περιόδου καθώς επίσης και µε χρηµατική ποινή χιλίων (1000 €) για κάθε αγώνα που δεν τελείται εξ υπαιτιότητάς της βάσει του άρθρου 17 παράγραφος 2, και του άρθρου 36 παράγραφος 1 ΚΑΠ. Η Α1, Α2 και Β΄ ερασιτεχνική κατηγορία θα ξεκινησουν στις 17 & 18 Σεπτεµβρίου 2011. Ενώ η Γ΄ ερασιτεχνική κατηγορία στις 15 & 16 Οκτωβρίου 2011. Κάθε σωµατείο µαζί µε τη δήλωση συµµετοχής, θα πρέπει να καταβάλει παράβολο σε µετρητά ποσόν 150 € για την Α1 κατηγορία, 100 € για την Α2 κατηγορία, 80 € για την Β΄ κατηγορία και 60 € για τη Γ΄ κατηγορία.Επίσης τα σωµατεία όλων των κατηγοριών θα καταβάλουν το ποσόν των 100 € ως συµµετοχή στο Ταµείο Τραυµατισθέντων Ποδοσφαιριστών της ΕΠΣΗ.Η κλήρωση των αγώνων πρωταθλήµατος Α1, Α2 και Β΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα γίνει την Τετάρτη 24 Αυγούστου 2011 και ώρα 21.00 στο Εργατικό Κέντρο Πύργου (οδός Ξάνθου 6).Η κλήρωση των αγώνων πρωταθλήµατος Γ΄ ερασιτεχνικής κατηγορίας θα πραγµατοποιηθεί την Τετάρτη 28 Σεπτέµβρη 2011 και ώρα 19.00 στα νέα ιδιόκτητα γραφεία της ΄Ενωσης οδός ∆ραγατσανίου και Παπαφλέσσα,1ος όροφος (Πλατεία Ξυστρή).

Α

Καινούργιο ξεκίνηµα µε φιλοδοξίες

πό το µηδέν ξεκίνησε ο σχεδιασµός του Πανηλειακού και στην πρώτη συγκέντρωση ήταν παρόντες 19 δικοί του ποδοσφαιριστές(κάποιοι είναι υπο δοκιµή), ενώ ήδη ενσωµατώθηκε ο Μπράβος και θα αποκτηθούν και άλλοι 5-6 ακόµη. Ο Κώστας Ντάβαρης, µέχρι τώρα έχει κάνει σπουδαία πράγµατα και πρέπει να το αναγνωρίσουµε όλοι. Μάλιστα, οι φιλο-

δοξίες είναι υψηλές και αυτό φάνηκε και από τις δηλώσεις, τόσο του ίδιου, όσο και του τεχνικού Σωτήρη Αντωνίου, που ήταν πάντως(δίκαια) πολύ προσγειωµένος. Εκείνο που χρειάζεται πλέον ο Πανηλειακός είναι στήριξη και ενίσχυση από τον φίλαθλο κόσµο της Ηλείας. Γ.Μ

Ο

«Όλα δείχνουν ότι θα ανέβουν… κάποιες οµάδες χωρίς να ιδρώσουν»

ΕΙΠΕ

Έµφαση στο ντόπιο υλικό

νέος Πανηλειακός έχει και πάλι αρκετούς παίκτες που κατάγονται από την Ηλεία. Μάλιστα από διάφορες περιοχές και ένας από αυτούς είναι και ο Λευτέρης Βατσής από την Ανδραβίδα(ΦΩΤΟ). Πολύ σωστή σκέψη, αφού ο Πανηλειακός είναι ολόκληρης της Ηλείας και αυτό το έχει αποδείξει έµπρακτα και ειδικά τα τελευταία χρόνια.

«∆εν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψω στον Παναθηναϊκό»

Γ.Μ

Αλέξανδρος Τζιόλης

Ο

∆ΕΝ ΕΙΠΕ

Ικανός και ανερχόµενος Μάκης Κόκκαλης µπορεί να είναι νεαρός σε ηλικία, όµως έχει δείξει ότι είναι ένας ικανός και ανερχόµενος γυµναστής. Η δουλειά στον Αστέρα Αµαλιάδας, ήταν πολύ καλή και αυτό αποδείχτηκε και έµπρακτα, αφού οι «βυσσινί» πέρυσι, δεν είχαν σχεδόν κανέναν µυϊκό τραυ-

µατισµό. Για το Μάκη, αυτό είναι ένα από τα πιο σηµαντικά σκαλοπάτια…της καριέρας του, αφού ο Πανηλειακός είναι οµάδα Γ’Εθνικής, αλλά θεωρούµε ότι έχει τα φόντα και µπορεί να πετύχει και στο νέο του, επαγγελµατικό σταθµό. Γ.Μ

«Καλά να µας κάνεις…»

∆ηµήτρης Γόντικας


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Σ Π Ο Ρ 15

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Πρώτη σήµερα και στο «Γρ. Καλάκος»!

Πρεµιέρα µε βλέψεις… πρωταθλητισµού !

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Το πρώτο ραντεβού στο γήπεδο για την οµάδα του ΠΑΟΒ µετά την παρουσίαση της ∆ευτέρας, έχει καθοριστεί για σήµερα στις 5 µ. µ. όπου θα µοιραστεί αρχικά το υλικό, για να αρχίσει στις 6 µ.µ. η πρώτη προπόνηση υπό τις οδηγίες του νέου τεχνικού Παν. Παυλόπουλου! Χωρίς φυσικά οι µεταγραφές να έχουν κλείσει ακόµα για τον ΠΑΟΒ, καθώς παίζει η απόκτηση ενός έµπειρου χαφ. Ένας ΠΑΟΒ που σε σχέση µε πέρυσι πα- O Νίκος Μαρσέλης είναι ένα ρουσιάζεται µερικώς από τα παλιά πρόσωπα που θα δώσουν σήµερα το αλλαγµένος, µετά την ανανέωση της συνερ- παρών στο «Γρ. Καλάκος» γασίας του µε τη «σηµαία» της οµάδας, τον επιθετικό Ανδρέα Γούρµο, τον έµπειρο Αµαλιαδίτη µέσο – αµυντικό Νίκο Μαρσέλη, τον Ανδραβιδαίο επιθετικό Θοδωρή Καπατσούλια, τον Αχαιό Παναγιώτη Σιδηρόπουλο, καθώς και µε τους : Κυριάκο ∆ιαµαντόπουλου, Κώστα ∆ηµητρόπουλου, Λευτέρη Στεργιόπουλου και Νίκου Μπισπάρδη, και τις µεταγραφές του έµπειρου Αχαιού γκολκίπερ Θόδωρου Ζήγκου, του επίσης γκολκίπερ Χρύσανθου Σπατιώτη από τον Αχιλλέα Νεοχωρίου, του ταλαντούχου Κώστα Μπακογιάννη από τον Κένταυρο Καπελέτου, καθώς και των πολλά υποσχόµενων από τον ΑΠΟ Κουρτεσίου, Ανδρέα Λούκας και Ανδρέα Θεοδωρόπουλου!

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ Ανακοινώνει Τσαντίλη και ∆.Σ Θέµα ωρών…είναι η ανακοίνωση από τον Ολυµπιακό Λαµπετίου, για το νέο ∆.Σ, αλλά και τον προπονητή που θα πορευτεί τη νέα αγωνιστική περίοδο. Οι σχετικές διεργασίες έχουν γίνει και αποµένει σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, η σύνθεση του νέου σχήµατος στη διοίκηση, αλλά και η πρόληψη του Τάσου Τσαντίλη στην τεχνική ηγεσία. Μάλιστα, έχουν γίνει και αρκετές κινήσεις για τον καταρτισµό του έµψυχου υλικού και επίσης αναµένεται άµεσα η ανακοίνωση ονοµάτων. Γ.Μ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΜΥΡΤΙΑΣ

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου πρώτη συνάντηση «γνωριµίας» της φιλόδοξης ∆όξας Ν. Μανολάδας ενόψει της νέας σεζόν, πραγµατοποιήθηκε το βράδυ της περασµένης Τετάρτης στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Βουπρασίας, στη Βάρδα. Το παρών έδωσε ο Αντιδήµαρχος του ∆ήµου Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. Στάθης Αρβανιτάκης, σύσσωµο το ∆.Σ. της οµάδας µε επικεφαλής τον πρόεδρο κ. Αν. Χαµουζά, όλο το δυναµικό του συλλογου, και αρκετοί φίλαθλοι, οι οποίοι φιλοδοξούν µε τις µεταγραφές που έγιναν να δουν την οµάδα τους στην ∆΄ εθνική! Η εκδήλωση ξεκίνησε µε το καλωσόρισµα του Γενικού Αρχηγού της ∆όξας κ. Κώστα Τζελέπη, για να πάρει το λόγο κατόπιν ο πρόεδρος κ. Αν. Χαµουζάς, ο οποίος αφού αναφέρθηκε στις 10 µεταγραφές που έγιναν, καθώς και στην αναβάθµιση των αποδυτηρίων του γηπέδου της Ν. Μανολάδας, τόνισε ότι µέληµα του νέου ∆.Σ. είναι και η ανάπτυξη των ακαδηµιών ώστε µελλοντικά η οµάδα να απαρτίζεται από γηγενείς παίκτες, θεωρώντας ως πρώτα φαβορί για τον τίτλο στην Α1, τους ΠΑΟΒ, Αίαντα, και Κένταυρο Μαγούλας. Εµείς τόνισε θα κάνουµε ταµείο στο τέλος! Καλώντας τους φιλάθλους της οµάδας να σταθούν δίπλα της όλη τη χρονιά! Από την πλευρά του ο νέος τεχνικός κ. Γιάννης ∆ανίκας, είπε ότι θα κάνω ότι µπορώ για να δικαιώσω το ∆.Σ. που µε επέλεξε. Απαιτώ πολύ δουλειά γιατί ο πρωταθλητής θα βγει τον Απρίλιο, χωρίς να

κρύβω το στόχο, που είναι η άνοδος!

∆έκα τα νέα πρόσωπα της οµάδας! Αµέσως µετά έγινε η παρουσίαση των δέκα νέων παικτών που είναι οι: Λαγός, Γεωργιόπουλος, Μελετίδης, Τσάκωνας , Μιχαηλίδης, ο Βούλγαρος Ιβάν Τσέργκεφ, Γραµµατικόπουλος, ∆ηµόπουλος , Χανιάς, και το τελευταίο απόκτηµα από τους Αµπελόκηπους Πατρών, Κώστας Χανουζάς. Αµέσως µετά την παρουσίαση ακολούθησε δείπνο προσφορά του ∆.Σ., ενώ η

Ο Κ. Τζελέπης άνοιξε την εκδήλωση(διακρίνεται πρώτος από αριστερά), για να ακολουθήσουν όπως διακρίνονται ο πρόεδρος κ. Αν. Χαµουζάς, και ο προπονητής κ. Γιάννης ∆ανίκας, ενώ στο πάνελ ήταν και ο βοηθός προπονητή κ. Νίκος Γράψας.

Τον σχεδιασµό της για τη νέα περίοδο ξεκίνησε η οµάδα της Μυρτιάς. Οι «ερυθρόλευκοι» που έχουν και πάλι στόχο µια καλή πορεία στην Β’Εθνική, απέκτησαν για την θέση του τερµατοφύλακα τον Σπύρο Βασιλακόπουλο, που τα τελευταία χρόνια άνηκε στον Αργο- Η πρώτη µεταγραφή ναύτη Κατακόλου. Μέχρι του Ολυµπιακού Μυρτέλος της µεταγραφικής πε- τιάς είναι ο Σπύρος Βασιλακόπουλος ριόδου, αναµένεται να γίνουν άλλες 3-4 προσθήκες και αυτές σε θέσεις που «πονάει» η οµάδα. Πρέπει να αναφέρουµε ότι από τον Ολυµπιακό Μυρτιάς αποχώρησαν οι Μπαρτζιώτης και ∆ασκόπουλος, ενώ «πλήγµα» θα αποτελέσει για την οµάδα η στράτευση του Άκη Λαγκαδινού τον Νοέµβριο, βασικού στελέΓ.Μ. χους της οµάδας τα τρία τελευταία χρόνια.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡ∆ΑΜΑ

Ενίσχυση µε τρεις παίκτες Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της, για τη νέα αγωνιστική περίοδο, η Θύελλα Καρδαµά ενέταξε στο δυναµικό της, άλλους τρεις παίκτες. Μετά την απόκτηση των Βισβάρδη, Αγαλιώτη και Πετρουτσά, το συγκρότηµα του Χρήστου Σωτηρόπουλου(προπονητής-παίκτης) απέκτησε τους Αντώνη Γιαλαµά(21 ετών) και Ο Κώστας Βλασσόπουλος Κώστα Βλασσόπουλο. Ο νέο απόκτηµα για τη τελευταίος αγωνιζόταν Θύελλα Καρδαµά στην Α.Ε.Πηνείας, είναι 21 ετών και πρόκειται για πολύ καλό παίκτη, που θα βοηθήσει την προσπάθεια της Θύελλας Καρδαµά. Παράλληλα, δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι παρέµειναν στην οµάδα, όλοι οι παίκτες που την οδήγησαν στην άνοδο στη Β’Κατηγορία, όπως οι έµπειροι Γιάννης Παρασκευόπουλος, Γιάννης Χασαλεύρης κ.α, στοιχείο πολύ θετικό για την επίτευξη του στόχου, που δεν είναι άλλος από µια γρήγορη παραµονή και από κει και πέρα µια καλή πορεία. Γ.Μ

Τα νέα πρόσωπα της ενισχυµένης ∆όξας έχοντας στη µέση τον πρόεδρο της οµάδας κ. Ανδρέα Χαµουζά

πρώτη προπόνηση στο γήπεδο της Μανωλάδας, είναι σήµερα στις 5.30 µ.µ. , αφού προηγηθεί στις 4 µ.µ. ο καθιερωµένος αγιασµός και δοθεί το νέο υλικό. Ενώ το Σαββατοκύριακο οι προπονήσεις θα αρχίζουν στις 6 µ.µ. Γεµάτη ήταν η αίθουσα του πρώην ∆ηµαρχείου Βουπρασίας, δείγµα του ενθουσιασµού που επικρατεί φέτος στη ∆όξα.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Με αισιοδοξία το ξεκίνηµα!

∆ιαµαντόπουλος και έναρξη µεταγραφών

Ξ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Πρώτη προσθήκη ο Σ.Βασιλακόπουλος

Ένα πολύ πλούσιο έµψυχο δυναµικό διαθέτει η νέα ∆όξα Ν. Μανολάδας

εκίνησε το απόγευµα της Τετάρτης υπό τις οδηγίες του τεχνικού Νικόλα Γκίνο στο βοηθητικό γήπεδο των Σαβαλιων, η προετοιµασία του «νεοφώτιστου» στην Α1 Ολυµπιακού ! Έτσι τα «βάσανα» ξεκίνησαν νωρίς – νωρίς για τους παίκτες του Ολυµπιακού, στην προσπάθεια που έχει βάλει για µια καλή πορεία Σκληρή δουλειά ζήτησε από τους παίκτες του στην στη νέα κατηγορία. Το πρώτη προπόνηση ο τεχνικός Νικόλας Γκίνο. παρών έδωσαν και τα νέα αποκτήµατα, ο γκολκίπερ Μέγας Πατήρης από τον Αχιλλέα Νεο- ρόστερ που µπορεί να υπολογίζει ο τεχωρίου, ο ∆ηµ. Παρράς από τον Ατρό- χνικός Νικόλας Γκίνο της τάξης των 23 µητο Βαρβάσαινας, ο Τζέτο Χοντζάι ποδοσφαιριστών µε τους οποίους καλείαπό τη ∆άφνη Ανδραβίδας, ο Ντάνος ται να δηµιουργήσει έναν ανταγωνιΓαλιατσάτος από τον Αίαντα Γαστού- στικό Ολυµπιακό της νέας περιόδου. νης, καθώς και ο Ραφτόπουλος από την Όσο για κάποια άλλη µεταγραφή, ίσως ίδια οµάδα. Ενώ απουσίαζαν ο στρατευ- γίνει, καθώς στις 30 Αυγούστου καµένος Μ. Λαγκαδινός, ο Μ. Παναγιωτό- λούνται στο στρατό οι, Αγ. Στεφανόπουλος και ο Χατζηαράπης για πουλος, Ν. Μπογονικολός και ο προσωπικούς τους λόγους, και θα Καπανδρίτης, και σίγουρα θα υπάρξει µπουν σταδιακά στην οµάδα, και στο πρόβληµα!

Ν

Του Γιάννη Μουρούτη

α κερδίσει το χαµένο χρόνο όσο γίνεται περισσότερο, προσπαθεί η οµάδα της Ανδραβίδας. Η ∆άφνη στις αρχές της τρέχουσας εβδοµάδας ανακοίνωσε το νέο ∆.Σ και το όνοµα του νέου προπονητή και ήδη ξεκίνησε τον καταρτισµό του έµψυχου υλικού. Έτσι λοιπόν, χθες έγινε γνωστό ότι µετά την ανάληψη της τεχνικής ηγεΟ Αντρέας ∆ιαµαντόπουλος θα είναι ο ηγέτης της σίας στον Γιάννη Καραλάγα, ∆άφνης για τη νέα αγωνιστική περίοδο ο Αντρέας ∆ιαµαντόπουλος θα συνεχίσει κανονικά να της. Επίσης υπάρχουν πολλές διαπραγπροσφέρει τις υπηρεσίες του στη µατεύσεις µε µεταγραφικούς στόχους, ∆άφνη. Ο έµπειρος αµυντικός θα είναι αλλά στην παρούσα φάση οι λύσεις δεν ο αρχηγός των «κιτρινόµαυρων» τη νέα είναι αρκετές. Γενικά πάντως, θα γίνει αγωνιστική περίοδο, ενώ τις επόµενες η καλύτερη δυνατή προσπάθεια, έτσι µέρες θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση και ώστε η οµάδα να έχει µια καλή παρουµε τους Μητροπανόπουλο, Γιαννακό- σία στο πρωτάθληµα και να αποφύγει πουλο, που η διοίκηση της ∆άφνης, επι- τυχόν περιπέτειες… θυµεί να τους κρατήσει στη δύναµή

ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ

Πήρε Στρίγγα

Τετραπλή… ενίσχυση!

Τ

ην προετοιµασία του σε κανονικούς ρυθµούς στο Ενωσιακό γήπεδο συνεχίζει ο Πέλοπας Πύργου και χθες µάλιστα ανακοίνωσε άλλη µία µεταγραφή. Μετά την απόκτηση των Ντίνου ∆ηµητρόπουλου, Χρήστου Αντωνόπουλου και Γιώργου Νεοφώτιστου, η οµάδα του Πέλοπα απέκτησε και τον ταλαντούχο Γιώργο Στρίγγα. Ο 16χρονος παίκτης πέρυσι άνηκε στη Θύελλα Πύργου και αναµένεται να ενισχύσει την καινούργια προσπάθεια της οµάδας του Νίκου Αντωνόπουλου. Οι µεταγραφές πάντως δεν έχουν ολοκληρωθεί, αφού είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα πραγµατοποιΟ Σπύρος Λιακόπουλος(εδώ µαρκάρει τον Θ.Αχαµνό ηθούν άλλες 2-3 προσθήκες. των ∆ουνείκων) από τα αξιόλογα στελέχη του Πέλοπα Γ.Μ και φέτος

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ηµαντική ενίσχυση είχε τις τελευταίες ηµέρες ο «νεοφώτιστος» στην Α2 κατηγορία ΑΠΟ Κουρτεσίου, λίγες ηµέρες πριν την έναρξη της προετοιµασίας του, η οποία έχει καθοριστεί για την ερχόµενη Κυριακή 7 Αυγούστου υπό την αιγίδα του τεχνικού διδύµου και παικτών της οµάδας, Νίκου Φλώρου και Κώστα Σκιαδόπουλου. Έτσι λοιπόν µετά τον Σπύρο Ασηµακόπουλο από τον Κένταυρο Καπελέτου, και παλιότερα πρώτο σκόρερ της Γ΄ κατηγοριας µε τον Αστέρα Βάρδας, αποκτήθηκαν ακόµα , ο Ανδρέας Νικολόπουλος από την Προοδευτική Μανολάδας, ο Σπύρος Σταθόπουλος που ήταν ελεύθερος, έχοντας αγωνιστεί στους ερασιτέχνες της Παναχαϊκής, και ακόµα τον Ηλειακό Λεχαινών και τον Αίαντα Γαστούνης, και τέλος ο έµπειρος γκολκίπερ Ηλ. Παντελής, µε θητεία εδώ και χρόνια στον ΠΑΟΒ! Αντίθετα παρελθόν από τον ΑΠΟ Κουρτεσίου αποτελούν ο γκολκίπερ Αλ. Σκρέπας που µετακόµισε… στην Προοδευτική Μανο-

Ο Σπ. Ασηµακόπουλος είναι ένα από τα τέσσερα νέα πρόσωπα του ΑΠΟ Κουρτεσίου

λάδας, και ακόµα οι: Ανδρέας Λούκας, και Ανδρέας Θεοδωρόπουλος που εντάχτηκαν στον ΠΑΟΒ.


ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

16 EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

της µε αριθ. πρωτ. 1894/20-07-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω Πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Βλάχου Ιωάννη του ∆ήµου κατοίκου Μακίστου, χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 18.897,68 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Κοτρώνα» της Τ.Κ. Μακίστου του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγ. 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3208/2003 & 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Ζαχάρως και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250- 24000. Κρέστενα 20-7-2011 O ∆ασάρχης Ολυµπίας Γιακουµής Βασίλειος ∆ασολόγος

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΚΩΝ ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡ.35 ΠΥΡΓΟΣ, ΤΗΛ. 26210-27058

Ανακοίνωση Η Οµοσπονδία Συλλόγων παραλιακών οικιστών νοµού Ηλείας και τα ένδεκα (11) µέλη της, ήτοι οι Σύλλογοι: 1) Σύλλογος Οικιστών Σπιάντζας 2) Σύλλογος Οικιστών Αγίας Παρασκευής 3) Σύλλογος Οικιστών Σαρακίνας 4) Σύλλογος Οικιστών Λέτρινα 5) Σύλλογος Οικιστών Αγίου Παντελεήµωνος 6) Σύλλογος Οικιστών Κυανής Ακτής 7) Σύλλογος Οικιστών Αστέρια-Καβούρι 8) Σύλλογος Οικιστών Όµιλος Φίλων Αλκυώνος 9) Σύλλογος Οικιστών Σκοπευτηρίου 10) Σύλλογος Οικιστών Επιταλίου 11) Σύλλογος Οικιστών Αγίου Ηλία ανακοινώνουν τα κάτωθι: 1) Καλούν τα µέλη τους – παραλιακούς οικιστές της Ηλείας να συµµετάσχουν στις διαδικασίες αρχαιρεσιών και λοιπές δραστηριότητες των άνω τοπικών Συλλόγων τους, προκειµένου να βοηθήσουν έτσι τον κοινό αγώνα, που δεν είναι άλλος από τη ρύθµιση όλων των γενικών και ειδικών προβληµάτων των παραλιακών οικισµών, που αυτή την περίοδο ευρίσκονται σε ιδιαίτερα κρίσιµο σηµείο. 2) ∆ιευκρινίζουν, ότι ουδεµία απολύτως σχέση έχουν µε το Σύλλογο της ΕΚΠΑΖΗ του κ. Σβετζούρη, που ενηµερώνει µε την ντουντούκα αυτές τις ηµέρες τους παραλιακούς οικιστές από Σπιάντζα µέχρι Αλκυώνα, για τις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του, καθόσον πρόκειται για εντελώς ξεχωριστό από εµάς Σύλλογο, µε τον οποίο δεν εµπλέκονται οι αρµοδιότητές µας. 3) Προειδοποιούν, ότι δεν επιτρέπουν σε κανένα απολύτως τρίτο πρόσωπο να χρησιµοποιεί εκ του πονηρού και να καπηλεύεται την επωνυµία και τον τίτλο της Οµοσπονδίας µας, δηµιουργώντας σύγχυση στους οικιστές (ψάρεµα στα θολά νερά) , καθ’ όσον η Οµοσπονδία µας είναι µοναδική στην Ηλεία για τους παραλιακούς οικισµούς και σε περίπτωση υποτροπής θα λάβουµε άνευ ετέρου τα προσήκοντα δραστικά νοµικά µέτρα.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1430

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΠΥΡΓΟΥ Αρ. Πρωτ.: 2845

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 02/28-06-2011 απόφασης Α/θµιας Επιτροπής Επίλυσης ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. Ηλείας (άρθρο 10 Ν.998/79)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ’ αριθ. 05/03-03-2011 απόφασης Α/θµιας Επιτροπής ∆ασικών Αµφισβητήσεων Ν. Ηλείας (άρθρο 10 Ν.998/79)

Η παραπάνω επιτροπή, ύστερα από προσφυγή που υποβλήθηκε από την κ. Ουρανία Ηλιοπούλου κατά της υπ’ αριθµ. 3933/29-072009 πράξης χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας, που αφορά σε έκταση συνολικού εµβαδού 10.173,27 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Κάστα» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Κορακοχωρίου ∆ήµου Πύργου αποφάσισε και απορρίπτει οµόφωνα την ένσταση και παραµένει η υπ’ αριθµ. 3933/29-07-2009 πράξη χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου. Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Εφετείου Πατρών.

Η παραπάνω επιτροπή, ύστερα από προσφυγή που υποβλήθηκε από τον κ. Ευστράτιο Αναγνώπουλο του Γεωργίου κατά της υπ’ αριθµ. 3927/26-09-2007 πράξης χαρακτηρισµού της υπηρεσίας µας, που αφορά σε έκταση συνολικού εµβαδού 28.417,44 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Προφήτης Ηλίας» περιφέρειας Τοπικής Κοινότητας Κορυφής ∆ήµου Πύργου (πρώην Ιάρδανου) αποφάσισε και κάνει δεκτή οµόφωνα την ένσταση και χαρακτηρίζει την παραπάνω αναφερόµενη έκταση εµβαδού 28.417,44 τ.µ. ως µη δάσος, µη δασική έκταση. Κατά της ανωτέρω απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Εφετείου Πατρών.

Ε.Γ.Γ.Α.∆.- (Π.-∆.Ε.-Ι.) Πύργος 1-8-2011 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Ε.Γ.Γ.Α.∆.- (Π.-∆.Ε.-Ι.) Πύργος 12-04-2011 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Περίληψη επιδοθέντος δικόγραφου Από την υπ’ αριθµ. 3.719 ∆’/3-8-2011 Έκθεση Επίδοσης του ∆ικαστικού Επιµελητού του Πρωτοδικείου Ηλείας ∆ηµητρίου Τσίµπρη, προκύπτει ότι µετά από παραγγελία του ∆ικηγόρου στο ίδιο Πρωτοδικείο, Αντώνη Λαµπρόπουλου του Χαραλάµπους, Πληρεξουσίου ∆ικηγόρου του Ηλία Ξενοστάθη του Αθανασίου και της Αθανασίας κατοίκου του Τ.∆. Βαρβάσαινας της ∆.Ε. Πύργου του δήµου Πύργου Ηλείας, επιδόθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας και για λογαριασµό της Ορµοτσάτζε Μζεβινάρ του Λεβάν και της Νάζι κατοίκου Βαρβάσαινας Ηλείας µέχρι τη διάσπαση της εγγάµου συµβιώσεως και ήδη άγνωστου διαµονής, υπηκόου της ∆ηµοκρατίας της Γεωργίας, η από 1-8-2011 αγωγή διαζυγίου (αριθµ. πραξ. καταθ. ΠΤ137/2-8-2011), απευθυνόµενη ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας, κατά της παραπάνω Εναγοµένης, και µε την οποία ο παραπάνω ενάγων ζητεί να λυθεί ο νόµιµος θρησκευτικός γάµος του που τελέστηκε την 2-10-2008 στον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου Βαρβάσαινας Ηλείας µε την παραπάνω, λόγω µονίµου και συνεχούς 2ετους διασπάσεως της εγγάµου συµβιώσεώς του, καθόσον η παραπάνω εναγοµένη εγκατέλειψε τη συζυγική κατοικία από την 21-7-2009, έφυγε σε άγνωστο προορισµό, και έκτοτε δεν ξαναγύρισε. Η παραπάνω αγωγή έχει προσδιοριστεί να συζητηθεί ενώπιον του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Ηλείας τη 2-11-2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9.00, και στο ακροατήριο του παραπάνω ∆ικαστηρίου που συνεδριάζει στην ισόγεια αίθουσα του Κακουργοδικείου του ∆ικαστικού Μεγάρου Πύργου. Η επίδοση αυτή έγινε για να επέλθουν οι νόµιµες συνέπειες, να λάβει γνώση η εναγοµένη, και να παραστεί κατά τη συζήτηση της προαναφερόµενης αγωγής του ενάγοντος στον τόπο και στο χρόνο που προαναφέρθηκε.

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO AMAΛΙΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Περίληψης της µε αριθ. 66758/2408/02-08-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασαρχείου Αµαλιάδας O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Aµαλιάδας µε την παραπάνω πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της Μπάτση Ελένης, χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 535,33 τ.µ. που βρίσκεται εντός οικισµού Κολοκυθά της Τοπικής Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαλιάδας του Ν. Ηλείας ως µη δάσος, µη δασική έκταση, µη εµπίπτουσα στις προστατευτικές διατάξεις του Ν. 998/79 µετά την ισχύ του 3818/10. Kατά της πράξης αυτής η οποία κοινοποιήθηκε στο δήµο Ήλιδας για ανάρτηση επί ένα µήνα στο κατάστηµα της Τοπικής Κοινότητας Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αµαλιάδας, επιτρέπονται αντιρρήσεις ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων N. Hλείας από κάθε ενδιαφερόµενο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο µηνών από την τελευταία δηµοσιοποίησή της. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου τις εργάσιµες µέρες και ώρες στο τηλέφωνο 26220-26231. Aµαλιάδα 02-8-2011 O Προϊστάµενος ∆ασαρχείου Αµαλιάδας Λυκούργος Πολυχρονόπουλος ∆ασολόγος µε Α’ βαθµό

Πύργος 3/8/2011 Ο Πληρεξούσιος ∆ικηγόρος

Αρ.Πρωτ.: 12116/1-8-2011

Περίληψη διακήρυξης δηµοπρασίας εργασίας Ο δήµαρχος Πηνειού προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Έργα βελτίωσης οδοποιίας Τραγανού» προϋπολογισµού δαπάνης µε Φ.Π.Α. 43.250,00 Από πιστώσεις ΣΑΤΑ 2011. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών µε αντίστοιχο προϋπολογισµό (µε ΕΟ & ΓΕ & απρόβλεπτα): 1. Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ 35.156,98 Η υποβολή προσφορών θα γίνει µε επιµερούς ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 6 Ν.3669/2008). Η δηµοπρασία θα γίνει την 30/08/2011 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις- κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ∆Ε Α1 τάξης και άνω για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ & τα αντίστοιχα των εµπειροτεχνών. Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ Α’ 116/ 18-6-2003), «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νοµοθεσίας Κατασκευής ∆ηµοσίων Έργων», όπως ισχύει σήµερα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 703,25 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των ΕΠΤΑ (7) µηνών, από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12%, κατά την υπογραφή της σύµβασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.3263/2004. Συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου ΠΕΝΤΕ (5) µήνες. Έντυπο οικονοµικής προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης, διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα µέχρι την προηγούµενη Πέµπτη πριν την ηµέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργότερο εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2623-360730, fax 26230-35897 αρµόδιος κα Πολυξένη Φουντά) τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Γαστούνη 1/8/2011 Ο ∆ήµαρχος Αλέξιος Καστρινός

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ∆ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ∆ΑΣΩΝ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΑΣΩΝ ΗΛΕΙΑΣ ∆AΣAPXEIO ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

της µε αριθ. πρωτ. 1456/1-06-2011 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω Πράξη χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Μπηλιώνη Αντωνίας συζ. Γεωργιου κατοίκων Ζαχάρως, χαρακτήρισε την έκταση εµβαδού 8.573,56 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Παλιοχώρι» της Τ.Κ. Ανηλίου του ∆ήµου Ζαχάρως ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση αφού δεν αποτελεί δάσος ή δασική έκταση κατά την έννοια των παραγ. 1 έως 5 του άρθρου 3 του Νόµου 998/79 όπως τροποποιήθηκε από τους Ν.3208/2003 & 3818/2010. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Ζαχάρως και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 24000. Κρέστενα 1-6-2011 O ∆ασάρχης Ολυµπίας Γιακουµής Βασίλειος ∆ασολόγος

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΙΒΗΡΩΝ ΜΕΤΟΧΙΟΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ «ΣΩΤΗΡΟΥΛΑ» ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

Πρόγραµµα εορτής

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ & ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΥΛΟΥ

Κατά την εορτή της Μεταµορφώσεως του Σωτήρος εορτάζει το άνω Μετόχιον, µε το ακόλουθο πρόγραµµα: Παρασκευή 5/8/11: ώρα 7.30 µ.µ. Εσπερινός Σάββατο 6/8/11: πρωί ώρα 7-10.30 π.µ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία και λιτάνευση ιεράς εικόνας Σάββατο 6/8/11: βράδυ ώρα: 7.00 µ.µ. Εσπερινός και κτιτορικό µνηµόσυνο Κυριακή 7/8/11: ώρα 7.00-10.00 π.µ. Θεία Λειτουργία ∆ευτέρα 8/8/11: βράδυ ώρα 8.30-12.30 θα γίνει µικρά αγρυπνία κατά την οποία θα ψαλλούν τα εγκώµια της Παναγίας.

Πύργος, 4/8/2011 Για την Οµοσπονδία Ο πρόεδρος Καπελές Γεώργιος Ο γραµµατέας Ζωγόπουλος ∆ηµήτριος

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ

Εκ του Ιερού Μετοχίου

Ανακοίνωση Ανακοινώνεται στο χριστεπώνυµο κοινό της περιφέρειάς µας ότι ο ιερός ναός θα εορτάσει µεγαλοπρεπώς την 6η Αυγούστου τη Μεταµόρφωση της Σωτήρος. Κατά τη θεία λειτουργία θα ψάλλει ο πρωτοψάλτης της Μητροπόλεώς µας κ. Ιωάννης Γιαννακούρος. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΙ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

Σύµβαση µε Ο.Α.Ε.Ε κ’ Ο.Π.Α ∆ (∆ηµόσιο)

Λόγος-Οµιλία-Φωνή Μαθησιακές ∆υσκολίες

Γιάννα Γεωργ. Φαµέλου Πτυχιούχος Τµ. Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι Πατρών

Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες 6971993126 6971993126

Γερµανού 6 Πύργος (β’ όροφος) τηλ.: 26210 26047 κιν.: 6973493920


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 ---------------------------------

. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, τεχνοτροπίες, µερεµέτια, λούστρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ παντός τύπου µονώσεις, κος Γιάννης. Πληρ. τηλ. 6945125693. ΜΑ2299 ----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για νυχτερινή εργασία σε καφετέρια στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6983781128. ΜΑ2604 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ εµφανίσιµη ΚΟΠΕΛΑ µε εµπειρία, για εργασία στη Γαστούνη για cafe. Τηλ.6975946846. ΜΑ2630

--------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ µε ειδίκευση ή χωρίς για χειρισµό LASER σε Ιατρικό Κέντρο. Πληρ. τηλ. 6955803998. ΜΑ2643 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για την ψησταριά «ΚΟΥΚΛΙ». Πληρ. εντός του καταστήµατος, Πατρών 40.ΜΑ2637. --------------------------------. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µέσω Η/Υ, γνώστης AUTOCAD, CADWARE και ARCHICAD µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και συµµετοχή σε µεγάλα υλοποιήσιµα έργα ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε τεχνικό γραφείο, πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους µηχανικούς... Αναλαµβάνει σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3D παρουσίαση – απείκονιση, 3D φωτορεαλιστική κίνηση). Προ-

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ

(από 20 έως 30 χρονών) που:

να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να έχει άδεια οδήγησης (υποχρεωτικά)

για νυχτερινή απασχόληση στο τµήµα εκτύπωσης – διανοµής της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ». Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στα γραφεία της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», Θεµιστοκλέους 13 Πύργος ή στο email: patrispy@otenet.gr Σηµ.: Πληρ. από το τηλέφωνο δε δίδονται.

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µε το προσωπικό του σοβατίσµατα, επισκευές, µερεµέτια και χρώµατα, και περιφράξεις. Άµεση εξυπηρέτηση, προσιτές τιµές. Πληροφ. τηλ. 6983461058. ΜΑ2636

ετοιµασία πολεοδοµικού φακέλου. Πληρ. τηλ. 6946969860. ΜΑ2661 --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υδραυλικές βλάβες, επισκευή – συντήρηση εξοχικών παραθαλάσσιων κατοικιών. Επισκευή και τοποθέτηση πλακιδιων. Βάψιµο και επισκευές ρωγµών. Κατασκευή και συντήρηση τζακιών. Πληρ. κος ∆ηµήτρης, τηλ. 6982953357. ΜΑ2674 --------------------------------. ΖΗΤΩ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ή ΠΡΩΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένου και στο νοσοκοµείο. Πληρ. τηλ. 6984470760, 6984554099. ΜΑ2686 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ µε πείρα στη φύλαξη ηλικιωµένων ΖΗΤΕΙ ανάλογη εργασία. Πληρ. τηλ. 6949527624. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΝ∆ΡΟΓΥΝΟ για επαγγελµατική συνεργασία σε µοντέρνα εταιρία. Πληρ. τηλ. 6937394633. ΜΑ2706 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΝΕΑΡΑ-ΝΕΑΡΟΣ ΝΑ ΕΡΓΑΣΤΕΙ σε εστιατόριο στη Γερµανία. ∆ιαµονή – διατροφή εξασφαλισµένη. Πληρ. κο Κώστα, τηλ. 00491731486249, 6938531768. ΜΑ2703 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΥΝΑΙΚΑ για 24ωρη φύλαξη ηλικιωµένης (όχι κατάκοιτης) όχι Βουλγάρα, Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/22586.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ – ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ∆ΕΣ

για εργασία. Πληρ. τηλ. 6977016738, µετά από 17.00 απογ.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΠΩΛΗΤΗΣ ή ΠΩΛΗΤΡΙΑ

µε µισθό. Πληρ. τηλ. 6937394633.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΜΑΣ5113

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695 ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ - ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ - ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) - ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) - ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΖΗΤΕΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΠΕΛΑ

άνω των 25 ετών µε προϋπηρεσία στον καφέ, Ελληνίδα για απογευµατινή εργασία για το coupa cafe στον Πύργο. Τηλ. επικ. 6981557919. ΜΑ2610

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 350Ε ΜΕΖΟΝΕΤΑ

χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον Εφορίας µε ατοµικό καλοριφέρ (δικό του καυστήρα), µπόιλερ και ατοµικό ρολόι νερού, αποτελούµενη από ενιαίο σαλόνι – κουζίνα, 2 υπνοδωµάτια και γραφείο – καθιστικό. Πληρ. τηλ. 6936464087.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 50 τ.µ.

Αυτόνοµη θέρµανση και 2 a/c, επιπλωµένη µε κουζίνα και ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, χωρίς κοινόχρηστα στην Μπελούση 6Α. Τηλ. 2 6 2 1 0 2 9 9 5 1 , 6 9 4 5 9 4 1 8 0 2 , 6936547900. ΜΑ2606

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ

(από 20 έως 30 χρονών) που:

να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να έχει άδεια οδήγησης (υποχρεωτικά)

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905

για να εργαστεί στο διαφηµιστικό τµήµα της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ».

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στα γραφεία της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», Θεµιστοκλέους 13 Πύργος ή στο email: patrispy@otenet.gr

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Mε την 30ετή πείρα µας 50 τ.µ. δυάρι, 1ος όροφος, περιοχή Αγροτικής Τραπέζης, τιµή 52.000 ευρώ, ας δώσουµε θα 300 σευρώ. 5 ετών, ενοικιασµένο 49 τ.µ., 4ος όροφος οπλησίον ποιΝοµαρχίας αδήπµεοαυτόνοµη τε θέρµανση, τιµή 50.000 ευρώ. ροφο3ος ρόροφος ία σ χετθέρµανση, ικά θυροτη80 τ.µ. 3ηπ µελ δύοη υπνοδωµάτια, αυτόνοµη λεόραση κ.λ.π., τιµή τ 80.000. µε ο ακίνητό σας 43 τ.µ. πλησίον Εφορίας ενοικιασµένο 300 ευρώ, 5 ετών, τιµή 50.000 ευρώ. 76 τ.µ., 3η, 2ος όροφος, µικρή οικοδοµή µε δύο υπνοδωµάτια. Πλήρως ανακαινισµένο µε κεντρική θέρµανση, τιµή 75.000 ευρώ. 59 τ.µ. καινούριο, 2ος όροφος, πλησίον ΤΕΙ, τιµή 1250 ανά τ.µ. ∆ιώροφο 90 τ.µ. ισόγειο 90 τ.µ., 1ος όροφος ενοικιασµένα και τα δύο µε αυτόνοµη θέρµανση σε οικόπεδο 210 τ.µ., τιµή 150.000 ευρώ. Βίλα 200 τ.µ. σε 3 επίπεδα µε τζάκι, ηλιακό, 3 γκαράζ, µπάρµπεκιου σε έκταση 1.500 τ.µ. στο δρόµο Πύργου – Κρεστένων, τιµή 250.000 ευρώ. ∆ιώροφο στην οδό Ερµού µαγαζί 70 τ.µ. περίπου, επάνω δυάρι διαµέρισµα και πατάρι, τιµή 170.000 όλο. Μονοκατοικίες (2) µεζονέτες γιαπί στα τούβλα στην οδό Ζαΐµη, 180 τ.µ. έκαστη. Αγιος Ανδρέας µπροστά στη θάλασσα 100 τ.µ. σπίτι µε 360 τ.µ. οικόπεδο, τιµή 170.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α Οικόπεδο άρτιο οικοδοµήσιµο 800 τ.µ. επί της Αγίας Μαρίνης, τιµή 80.000 ευρώ. Οικόπεδο 210 τ.µ. στην οδό ∆εληγιάννη, ΣΟ∆ 1,8, τιµή 110.000 ευρώ. Οικόπεδο 215 τ.µ. επί της οδού Αλφειού πλησίον ΚΤΕΛ 12 µ. πρόσοψη Σ.∆. 2, τιµή 70.000 ευρώ. Οικόπεδο 130 τ.µ. πάροδος Γιαννιτσών µε παλαιά οικία 48 τ.µ., τιµή 45.000 ευρώ. 2.850 οικόπεδο επί της Αγίου Γεωργίου κατάλληλο για κάθε χρήση δίδεται και αντιπαροχή. 200 τ.µ. οικόπεδο Καραϊσκάκη και Κολοκοτρώνη γωνία τιµή 100.000 ευρώ. Οικόπεδα 10 στρέµµατα στην οδό Ελλ. Στρατιώτη κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. 600 τ.µ. οικόπεδο πλησίον ΝΕΟΥ ΙΚΑ άρτιο οικοδοµήσιµο Σ.∆. 1,4 τιµή 90.000 µε πρόσοψη σε άσφαλτο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4 στρεµ. περιοχή Αγίου Γεωργίου (Ανθόπυργος) τιµή 55.000 ευρώ. 4 στρέµµατα στα Καβασιλάκια άρτιο οικοδοµήσιµο τιµή 70.000 ευρώ. Λαστέικα – Άγιος Γεώργιος 1.500 τ.µ. εντός οικισµού κτίζει 400 µέτρα οικοδοµή, τιµή 50.000 ευρώ. Βυτινέικα 6,2 στρεµ. τιµή 17.000 ευρώ. Αγιος Ανδρέας 7 στρέµµατα µε θέα θάλασσα, τιµή 200.000 ευρώ. 10 στρέµµατα πωλούνται και 5 µπροστά στο δρόµο Πύργου – Κατακόλου, 120 µέτρα πρόσοψη και 5 στρέµµατα πίσω. Τιµή όλα µαζί 150.000 ευρώ ή το µπροστά 100.000 ευρώ και το πίσω 60.000 ευρώ. Αγιος Ιωάννης 3 αγροτεµάχια από 4 στρέµµατα έκαστο. Κατάλληλο για κάθε χρήση τιµή 100.000 ευρώ. 6 στρέµµατα επί ασφάλτου Καταραχίου µε µεγάλη πρόσοψη και πολλά άλλα αγροτεµάχια σε διάφορες περιοχές καθώς και παραθαλάσσια. ΜΑΓΑΖΙΑ 105 τ.µ. µαγαζί µε υπόγειο, πατάρι επί της Υψηλάντου. 150 τ.µ. µαγαζί επί της 28ης Οκτωβρίου µε 150 τ.µ. υπόγειο, ενοικιασµένο 1.300 ευρώ. 70 τ.µ. µαγαζί επί της Γρηγορίου Ε’ πίσω από Αγροτική Τράπεζα, Μανωλοπούλου, τιµή 2.500 120 τ.µ. µαγαζί επάνω στην Γρηγορίου Ε’. 32 τ.µ. γωνιακό µαγαζί µε 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι, 32 τ.µ. κατάστηµα δίπλα από γωνία, πωλούνται και τα 2 µαζί ή και µόνα τους.

ΜΑΣ3076

Σηµ.: Πληρ. από το τηλέφωνο δε δίδονται.

. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στην Καταραχίου µε 3 υπνοδ., µε τζάκι, 2 µπάνια, τεράστιες βεράντες κ.α. καινούρια. Πληρ. 6936728070. ΜΑ2343

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Στην Αµαλιάδα µεγάλη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

35 τ.µ. στον 4ο όροφο µε a/c, ηλιακοθερµοσίφωνα και θέση στάθµευσης σε πιλοτή, Επτανήσου και 25ης Μαρτίου. Τηλ. 6945440309. ΜΑ9606.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

2 δωµατίων µε κουζίνα επιπλωµένο και µη µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και αιρκοντίσιον, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ .τηλ. 26210/27440, 6932645377. ΜΑ2652

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

καινούριο, ∆ερβενακίου και Περικλέους 39. Πληρ. τηλ. 6936716226.

. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον, Νεόφρονος 1921, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621033971 και κιν. 6977977598. ΜΑ2009

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

στη Σκαφιδιά. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 4 0 1 7 , 6937535375. ΜΑΣ9846

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

επιπλωµένα και µη, πανταχόθεν ελεύθερα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Ιπποδάµειας 6 Πλ. Κύπρου Πύργος. Πληρ. τηλ. 26210/34132, κιν. 6982831787. ΜΑ2651

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη- ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις 1ο όροφο, πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο κοιτώνες – σαλόνι – κουζίνα WC. Πληρ. στο κινητό 6974640648.ΜΑΣ9705.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ Υ Α ΡΙ

47 τ.µ. δύο δωµατίων, στον 3ο όροφο, ηλιόλουστο, ανεξάρτητο µε ατοµική θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37, Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ2296.

. ΠΥΡΓΟΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ:

α) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΗΜΙΣΟΓΕΙΑ ΟΙΚΙΑ αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες µε εντοιχισµένες ντουλάπες, ένα σαλόνι επιπλωµένο, µε µεγάλη κουζίνα επιπλωµένη, ένα χολ και αποθήκη µε κεντρική θέρµανση. Παραχωρείται και για συγκατοίκηση. β) ∆ΥΟΜΙΣΑΡΙ, επιπλωµένο + ηλ. συσκευές γ) ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη Θεοτόκη 3, έναντι 2ου δηµ. σχολείου Πύργου και Νοµαρχίας. Πληρ. τηλ. 26210/22471, ώρες καταστηµάτων και 26210/22882, όλες τις ώρες. ΜΑ2283

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. επιπλωµένη, καινούρια, µε αυτόνοµη θέρµανση και νερό, Παλαιολόγου 47 Πύργος. Τηλ. 6972404614, 2621028356. ΜΑ5635 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µε A/C πλησίον ξενοδοχείου Πάνθεον. Τιµή 240 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6948235899. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, αυτόνοµη θέρµανση, aircondition. Πληρ. τηλ. 6937145543. ΜΑ2737 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 2 χώρων µε κλιµατισµό, χωρίς κοινόχρηστα, Πλήθωνος 20 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974936734, 6974034180. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη στο κέντρο, τιµή 220 ευρώ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 41 τ.µ. επιπλωµένη ή µη πλησίον ΤΕΙ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 1ου ορόφου 53 τ.µ. πλησίον ΤΕΙ δεκαετίας, τιµή 280 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65 τ.µ. νεόκτιστη, επιπλωµένη µε πάρκινγκ στην περιοχή ∆εξαµενής. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου, πλησίον ∆ικαστηρίων, τιµή 270 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ επιπλωµένο στην οδό Αλφειού, τιµή 300 ευρώ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ επιπλωµένο στην οδό Παπαφλέσσα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ δεκαετίας, 2ου ορόφου στην οδό Μπελούση. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 1ου και 2ου ορόφου στην κεντρική πλατεία. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ στην Αµαλιάδα, επιπλωµένη µε αυτόνοµη θέρµανση και aircondition. Πληρ. τηλ. 26220/23665, 6977251761. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, Ζαΐµη 61, επιπλωµένη σε καινούρια πολυκατοικία. Πληρ. τηλ. 6940823817. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35µ² στον 3ο όροφο ανεξάρτητη, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932327760. ΜΑ2656 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ καινούρια πλήρως επιπλωµένα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. 2621027490. ΜΑ9308. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένη, στην Αµαλιάδα, µε a/c. Τηλ. 6936753692. ΜΑ2564 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 µ2 επιπλωµένη, στην Τρικούπη 15 στον Πύργο. Τηλ. 2621033296, 6936668302. ΜΑ2341 ----------------------------. Στην Αµαλιάδα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 3ου ορόφου, 35 µ2, επιπλωµένη, ανεξάρτητη, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ. Τηλ. 6932327760. ΜΑ2308 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6937085377.ΜΑ9392. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, Μαγνησίας και Τ. Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6978184760. ΜΑ2178 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο του Πύργου κοντά στα ΤΕΙ. Κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑΣ9620 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: 1) 2ΑΡΙ επιπλωµένο µε ηλιακό, µε a/c , τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 55 µ²,

ΜΑ2004

διαµπερές, 2) 3ΑΡΙ 67µ² µε ηλιακό, µε a/c, µε τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές πολυτελούς, κατασκευής χωρίς κοινόχρηστα, Όθωνος Αµαλίας 24, πεζόδροµος Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6977265767, 2610/27055. ΜΑ2134 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 70µ², α’ ορόφου, Περικλέους 39 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6936716226. ΜΑ2719 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ µε A/C, πλησίον ξενοδοχείου Πάνθεον. Τιµή 260 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6948235899. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε 2 δωµάτια, κουζίνα και µπάνιο, κεντρικά επί της Κανακάρη 39-41, Πάτρα (σε καλή κατάσταση), κατάλληλο για συγκατοίκηση. Πληρ. τηλ. 6945174127. ΜΑ2692 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ 45µ², 1ου ορόφου, γωνιακό µε αυτόνοµη θέρµανση, τέντες, καινούριο στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6945341473. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ηµιωρόφου, διαµπερές στο κέντρο του Πύργου µε αυτόνοµη θέρµανση, πραγµατικά ελάχιστα κοινόχρηστα, ηλιακό θερµοσίφωνα, εµπρός – πίσω µπαλκόνια σε καινούριο τριώροφο κτίριο. Πληρ. τηλ. 6972717408, 6981324977. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΑΚΙ επιπλωµένο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6977983526. ΜΑ2670 --------------------------------.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ στην περιοχή Αγίας Κυριακής, πλήρως επιπλωµένο, µε αυτόνοµη κεντρική θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6944229760. ΜΑ2710 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65µ², β’ ορόφου στη ∆αβάκη στον Πύργο, αυτόνοµη θέρµανση – τζάκι, επιπλωµένο και πλήρως ανακαινισµένο. Πληρ. τηλ. 6999865161, 6945417147. ΜΑ2708 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 42 τ.µ., στον 1ο όροφο σε καινούρια πολυκατοικία µε αυτόνοµη θέρµανση στην οδό ∆ραγατσανίου 21. Πληρ. τηλ. 6937153195. ΜΑ2709 --------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ., 4ου ορόφου, στην πλατεία Ξυστρή (πλησίον), κοντά σε ΤΕΙ, ΚΤΕΛ, πολυτελής κατασκευή, αυτόνοµη θέρµανση, απεριόριστη θέα, εξασφαλισµένο πάρκινγκ, τιµή 330 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6938087431. ΜΑ2591 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΡΕΤΙΡΕ, µε κεντρική θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/33528. ΜΑ2713 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ καινούριο, µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C, ισόγειο και χωρίς κοινόχρηστα, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ. Πληρ. τηλ. 26220/26214, 6974190980. ΜΑ2278 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα 2ΑΡΙ µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler και a/c. Τηλ. 6982503738. ΜΑ2547 --------------------------------. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-14 και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην Αρχ. Ολυµπία, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ2179 ---------------------------------

TΡΙΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αρχ. Ολυµπία ∆.∆. Πλατάνου ΟΙΚΙΑ, 3 υπνοδωµάτια, κουζίνα, καθιστικό, καλοριφέρ, a/c 2, τζάκι. Τηλ. 2624023106, 2102710785, 6932719422, ώρες καταστηµάτων. ΜΑ2620 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Λέτρινα (Σπιάντζα) παραθαλάσσια επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. Αύγουστο και Σεπτέµβρη. Τηλ. 6932662476. ΜΑ2548. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα διπλοκατοικίας µε πράσινο περιβάλλον δύο δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, καλοριφέρ, ηλιακό, lux κατασκευής, Καταραχίου 54. Τιµή 370 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 2621027900 ή 6974271627. ΜΑ2613 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου 3ΑΡΙ δίπλα στον Α’ λύκειο στον Πύργο. Τηλ. 26210-27884, 34088. ΜΑ2235. ---------------------------------

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 3ΑΡΙ, 4ου ορόφου, νεόκτιστης πολυκατοικίας, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός. Πληρ. τηλ. 6937466337. ΜΑ2657 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 3ου ορόφου Γορτυνίας 40. Πληρ. τηλ. 26210/33166.ΜΑ2612. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ ισογείου – Α’ ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, θέση parking – καινούρια, Αλφειού 50, στον Πύργο. Τιµή 300 ευρώ ισογείου, τιµή 320 ευρώ Α’ ορόφου. Τηλ. 6977085246. ΜΑΣ9597. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85τ.µ., β’ ορόφου στη ∆αβάκη, στον Πύργο, χωρίς κοινόχρηστα, ανεξάρτητο, επιπλωµένο, µε κλιµατισµό και πλήρως ανακαινισµένο. Πληρ. τηλ. 6978793276, 6970731647. ΜΑ2729 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85µ² LUX, διαµπερές σε νεόδµητη πολυκατοικία β’ ορόφου, A/C, ηλιακός θερµοσίφωνας – βεράντες και µπαλκόνια και θέση γκαράζ στην Καραϊσκάκη 29 (πλ. Νικάκη) Πύργος. Πληρ. τηλ. 6974791924. ΜΑ2730 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 87 τ.µ. στον πρώτο όροφο, µε αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλα µπαλκόνια µε θέα, καινούρια κατασκευή, Παυσανίου 40, Πύργος. Σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/93389, 6937135463. ΜΑ2731 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΙΑΡΙ, 2ου ορόφου, διαµπερές, ηλιόλουστο, αυτόνοµη θέρµανση, boiler, ασανσέρ. Πληρ. τηλ. 210/5721928, 6981769813, 6979074061 ΜΑ2721 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επί της οδού Ιφίτου 3, έκτασης 90 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 2621033555 και 6936771104. ΜΑ2177 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ, ισόγειο και 1ου ορόφου, στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/27778, 6977986786. ΜΑ2640 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ επί της ∆εληγιάννη 8 στον Πύργο, αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη κουζίνα, διαµπερές, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, 6977330432. ΜΑ2209 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ, πλήρως επιπλωµένο, κεντρικό (Παπαφλέσσα και Πατρών) στον Πύργο, Γ’ όροφος. Πληρ. τηλ. 6947601235, 6947601236. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 µ2, 3αρι, 3ου ορόφου, διαµπερές, Μάθιου 5, κατάλληλο και για επαγγ/κη χρήση. Τηλ. 2621029895, 6945938452. ΜΑ2306 -----------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην παραλία (100µ. από θάλασσα) Επιταλίου, επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., µε κήπο. Πληρ. τηλ. 6973026072. ΜΑ2559 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δίπατη 85µ2, 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, τζάκι, επιπλωµένη, κήπος µε δένδρα, κοινόχρηστη πισίνα, 350 ευρώ/µηνιαίως. Τηλ. 6930798955. ΜΑ2565

TEΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής, Γερµανού 27, Πύργος, 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3υ/δ, 1 µπάνιο, 1 W/C, αποθήκη, πλήρως εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνα – τζάκι, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. 26210/22879, κιν. 6945267085. ΜΑ2251. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 1ος όροφος, 3 υ/δ, µπάνιο, WC, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Τηλ. 2621022172, κιν. 6979913618. Περιοχή Χαλικιάτικα. ΜΑ2240 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµπερές ΤΕΣΣΑΡΙ 4ου ορόφου, φρεσκοβαµµένο, αυτόνοµη θέρµανση, στα Χαλικιάτικα. Τηλ. 6945701155. ΜΑ2303. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 130 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2638 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 100 τ.µ., τέρµα Καλαβρύτων µε 3 υπνοδωµάτια, γύρωθεν µπαλκόνια µε ροµαντική θέα και 2ον ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ και παλιά υλικά και αντίκες. Πληρ. στο τηλ. 26220/24747. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115 τ.µ., Αυγερινού Πετραλιά 11 στον Πύργο, 2 υπνοδωµάτια, σάλα, µπάνιο, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6977706440. ΜΑ2639 --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120µ², 3 υ/δ 5ετίας, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, χωρίς κοινόχρηστα, πολλά εξτρά. Πληρ. τηλ. 6937884360.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

18

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ENOIKIΑΣΕΙΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875

. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑ επιπλωµένη 160 τ.µ., εντός σχεδίου, τρεις κρεβατοκάµαρες, µε εντοιχισµένες ντουλάπες, τρία µπάνια, κουζίνα µ’ όλες τις ηλεκτρικές συσκευές εντοιχισµένες, αποθήκη µεγάλη, δύο σαλόνια µε τζάκι και τραπεζαρία, έχει καλοριφέρ, air condition, συναγερµό, έκταση οικοπέδου 2.450, φανταστικός κήπος µε πολλά οπωροφόρα δέντρα και λουλούδια, γεώτρηση, έξι ίντσες, στεγασµένο µπάρµπεκιου, έναν ξενώνα µε το µπάνιο του, υπόλοιπο οικοδοµήσιµο άλλα 1.040 τ.µ. Τηλ. 6980563531, ιδιώτης. ΜΑ2734

ΣΠΙΤΙΑ

------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή, µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ. τηλ. 6938848098. ΜΑ2261 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75µ² σε οικόπεδο στην Αλφειούσα (στο δρόµο της αγοράς). Χρειάζεται επισκευή σκεπής και πορτοπαράθυρα. Πληρ. τηλ. 6995725339. ΜΑ2264 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε µοναδική τοποθεσία που παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια επί της εθνικής οδού, 5ο χλµ. από τον Πύργο Ηλείας ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σύγχρονης τεχνολογίας για τρεις οικογένειες και υπόγειο σε 2,5 στρέµµατα γεµάτα φρουτόδεντρα και ελιές µε πολλά extra. Πληρ. τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ2256 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2ος όροφος, στον Πύργο. Τηλ. 6945391440, 2621028050. ΜΑ2577 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη θέση Ντόµπρινο Λαστεΐκων ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, ισόγειος 112 τ.µ. µε άδεια επέκτασης ενός ακόµη ορόφου σε έκταση 4.200 µέτρων. Πληροφορίες: 6932.457.811, 6937.151.054, παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις. ΜΑ2596 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Παπαγεωργίου. Πληρ. τηλ. 6971891292 και υπόγειο. ΜΑ9251. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου, 80 τ.µ. και 40 τ.µ. ηµιτελή και αέρας

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

3ου ορόφου, 131 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, 2003 όλα µαζί 80.000 ευρώ, στην περιοχή ∆εξαµενής. Τηλ. 2106466989, 6944855444. ΜΑ2622 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 230 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Χτίζονται ακόµα 114 τ.µ. ∆ιαµορφωµένος χώρος στον κήπο για πισίνα. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2642 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. νεόκτιστη, τιµή 40.000 ευρώ (∆εξαµενή). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ νεόκτιστη 4ου ορόφου 41 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ νεόκτιστο 57 τ.µ., πλησίον ΤΕΙ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 87 τ.µ., νεόκτιστο στο κέντρο µε θέα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΕΣΣΑΡΙ 92 τ.µ., 2ου ορόφου, δεκαετίας, τιµή 85.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 108,35 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι στην οδό Λετρίνων (10 µ. από την κεντρική πλατεία). ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ πλησίον κεντρικής πλατείας 30 τ.µ., τιµή 29.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8991 τ.µ., στα Λαστέικα, τιµή 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Κατάκολο 400 τ.µ., 60.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/23996, 6932623342. Μεσιτικό γραφείο ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ Γ. Πατρόκλου 2 Πύργος. ΜΑ2702

--------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, β’ ορόφου, 105 τ.µ. και κλειστό πάρκινγκ 21 τ.µ. 10 ετών, τρία υπνοδωµάτια, ηλιακό, κλιµατισµό, αυτονοµία θέρµανσης, κ.α. Πληρ. τηλ. 6978072567, 6945660644. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ επί της οδού Γούναρη στον Πύργο 115 τ.µ., αρτεσιανό και νερό πόλης, αυτόνοµη θέρµανση, βεράντες σε πολύ καλή κατάσταση. Πληρ .τηλ. 6984249900, 6985659074.

.ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο άρτιο και οικοδοµήσιµο 3.927 µ2, εκατό µέτρα από το ελαιουργείο Ξυστρή και διακόσια µέτρα από το ΚΤΕΛ, εφάπτεται της οδού Έλληνος Στρατιώτου , µε πρόσοψη 40 µέτρα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση, παροχές ρεύµατος και νερού, τελειώνοντας η εφαρµογή σχεδίου θα χτίζει 1.600 τετραγωνικά. Τηλ. 6980563531. ΜΑ2733

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

νερό, 10 ρίζες ελιές στον Αγ. Ιωάννη Πύργου. Πληρ. τηλ. 6944988791.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη µετά Σταφιδάµπελου 1850 µ2 εντός σχεδίου στο Σώπι Ηλείας στην τοποθεσία ∆υσταυρος επί της Επαρχιακής οδού Καράτουλα – Σώπι. Τηλ. 6977448813. ΜΑ2583 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιµή ευκαιρίας στη Ζαχάρω ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.244 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο απέναντι του δηµαρχείου. Τηλέφωνο 2610774607, κινητό 6946667728. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 258 τετραγωνικά, στην οδό Μπελούση και Γορτυνίας 16, συντελεστής δόµησης 2. Τιµή 68.000 ευρώ. Περιοχή ∆εξαµενή, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. 2621025689. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη θέση Κούβελος 1140 τ.µ., γίνονται και δύο οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ2641 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4,5 στρεµ. οικοδοµήσιµο µε

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 754 µ2 εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, στον Πύργο Ηλείας, στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Τηλ. 697.40.11.113. ΜΑ2046.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο µε υπάρχουσα οικία στο Επιτάλιο Ηλείας, 155 τ.µ. µε περίφραξη. Τιµή 45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/71177, 210/2518688. ΜΑ2694 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ επίπεδο, 6 στρεµµάτων, τα 2 στρέµµατα ελαιώνας στη θέση Μερίδα Καλλικώµου. Πληρ. τηλ. 6937945372 ΜΑ2685 . --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ σε πάροδο της Αγ. Γεωργίου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/33043. ΜΑ2723

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΥΡΓΟΥ. Πληρ. τηλ. 6932405481. ΜΑ2092.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ α) Έκταση 35 στρεµ. επί της Ε.Ο. Πύργου – Αµαλιάδας, θέση Μεσολογγάκι. Περιέχει 800 ρίζες ελιές καλαµον. Είναι σε ωραίο αµφιθεατρικό σηµείο, κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Πολύ καλή τιµή. β) Έτερον κτήµα πλησίον σε απόσταση πεντακόσια µέτρα 7 στρεµ. γ) Έτερον κτήµα πλησίον Πορτοκαλεώνα, 7στρεµ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. Επικοινωνίας κιν. 6948251367, 6976801764, απογευµατινές ώρες.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ΑΡΙ 118 µ2 τέρµα Καραϊσκάκη, µε αυτόνοµη θέρµανση, στον Πύργο, µεγάλες βεράντες και αποθήκη 40 µ2. Τηλ. 6988544351. ΜΑ2598

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη Αµαλιάδας

µονοκατοικία 113µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ∆ΥΟ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε διώροφο κτίσµα, 1ος όροφος 77,5 τ.µ., 2ος όροφος 77,5 τ.µ. σε οικόπεδο 880 τ.µ. µε θέα. Ανταλλάσσεται µε εξοχική κατοικία στην Αττική. Πληρ. τηλ. 6 9 3 7 6 1 3 1 0 8 , 210/7794610. ΜΑ4629.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ξυλοκέρα σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673 ή 6972707170.ΜΑ9570.

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της Ερµού 33, 42 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/37329, 6993980971. ΜΑΣ9880

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΕΗ ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός σχεδίου, άρτια οικοδοµήσιµα, µε όλες τις παροχές ∆ΕΗ και ύδρευσης σε πολύ προσιτές τιµές. ΜΑΡΙΝΗΣ. Πληρ. τηλ. 6980563531.

ΜΑ2732

ΜΑ2312

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε 1 στρέµµα οικόπεδο στο Καταράχι. Πληρ. τηλ. 6934/342699, κ. Κώστα, 6932955472, κ. Στάθη. ΜΑ2677

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα στην οδό ∆εληγιάννη, έναντι ξενοδοχείου ΙΛΙ∆Α. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑ2035 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 50 τ.µ., Παπαφλέσσα 12. Πληρ. τηλ. 6932191801, 26210/35436. ΜΑ2683 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 75µ², LUX µε µεγάλη τζαµαρία, πρόσοψης στην Ελ. Βενιζέλου 55 Αµαλιάδα, πλησίον ∆ΕΗ. Πληρ. τηλ. 6979326150. ΜΑ2717 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ αποτελούµενο από δύο δωµάτια τουαλέτας, κουζινάκι και από µία ντουλάπα, 37 τ.µ., πρώτος όροφος, κεντρικό, καθαρό, πολυκατοικία καινούρια, θέρµανση αυτόνοµη, απέναντι από την

Στο Αρκούδι- Λουτρά Κυλλήνης 152 τ.µ., συντελεστής δόµησης 1,2 , 100 µέτρα από την ακτή µε απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Τηλ. 6932546823. ΜΑ2532

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 9 ΣΤΡ.50 Μ.ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ.ΤΙΜΗ 28.000. ΤΡΑΓΑΝΟ 16 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ 100 Μ. ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 3.800 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 50 ΣΤΡ.ΑΜΟΥ∆ΕΡΙΚΑ ΜΕ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΤΙΜΗ 2.600 ΤΟ ΣΤΡ. ∆ΗΜΗΤΡΑ-ΡΕΓΚΛΕΪΚΑ 25 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΤΙΜΗ 2.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ ΑΝΑΛΗΨΗ 7 ΣΤΡ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΛΕΧΑΙΝΑ-ΑΡΕΤΗ 124 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ,ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΩΜΑΤΟΣ.ΤΙΜΗ 2.800 ΕΥΡΩ ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ 6 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ 45.000 ΕΥΡΩ. ΝΙΟΧΩΡΙ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 33 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 800 Μ.ΤΕΜΑΧΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5.500 ΤΟ ΣΤΡ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΤΥΧΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 5500 Τ.Μ. ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ. ΤΙΜΗ 65.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΙΕΣ: ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από

450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ 150.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο δοµησης 130 τ.µ. ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οικοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληνης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη 85.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ 800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 Τ.Μ. ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΥΠΕΡΛΟΥΞ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 2006 ΜΕ ΒΕΡΑΝΤΕΣ 35 Τ.Μ. ΚΑΙ 25 Τ.Μ.ΤΖΑΚΙ ΤΖΑΚΟΥΖΙ HOM SINEMA ΕΝΤΟΙΧΗΣΜΕΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑ,∆Ι∆ΕΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.Ο∆ΟΣ ΠΑΠΑΦΛΕΣΑ.ΤΙΜΗ 220.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΣΤΡΟΥΣΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 105 Τ.Μ.ΛΟΥΞ.ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ ΓΚΑΡΑΖ ΜΕΓΑΛΕΣ ΒΕΡΑΝΤΕΣ.ΤΙΜΗ 170.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΑΝΤΙ Σ/Μ ΗΛΙ∆Α ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Α ΟΡΟΦΟΣ 140 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΗ.ΤΙΜΗ 100.000 ΕΥΡΩ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΓ.∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 68 Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 75 Τ.Μ.ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500Τ.Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 70.000 ΕΥΡΩ

ΚΑΡ∆ΙΑΚΑΥΤΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 Τ.Μ. ΛΟΥΞ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800 Τ.Μ. ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΑΠΟΘΗΚΗ.ΤΙΜΗ 120.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ 100 Τ.Μ. ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΓΙΑΠΙ ΚΑΙ 100 Τ.Μ. ΟΡΟΦΟΣ ΛΟΥΞ ΜΕ ΤΖΑΚΙ,ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ,ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ,ΣΕ 1000 Τ.Μ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 165.000 ΕΥΡΩ. ΒΑΡ∆Α ∆ΙΟΡΟΦΟ 300 Τ.Μ. ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ.ΤΙΜΗ 148.000 ΕΥΡΩ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΕΥΡΩ ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ 38.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεντρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ, ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ, 130 Τ.Μ. ΤΙΜΗ 25.000 ΕΥΡΩ ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ 152 Τ.Μ. Σ.∆.2 ΤΙΜΗ 145.000 ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΓΩΝΙΑΚΟ ΠΡΙΝ ΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 600 Τ.Μ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 67.000 ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΗΣ 2250 Τ.Μ. ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.ΚΟΒΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΕ 5 ΟΙΚΟΠΕ∆Α.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 Τ,Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 9.500 ΕΥΡΩ. ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB. ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π.

ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΑΣ521

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ∆ΥΑΡΙ 55τµ ,νεόδµητο, µισθωµένο, κοντά στα Τ.Ε.Ι.1.180Ευρώ/ΤΜ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τµ ,3 ετών , διαµπερές,1ου Ορόφου,ηλ. ρολά ,τεντες κ.α.

-ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ιαµέρισµα/Γραφείο 100τ.µ., γωνιακό, πλήρως ανακαινισµένο απέναντι απο τα ∆ικαστήρια.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης. 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 353τµ, Σ∆ 1.8 ,επί της οδού Τύχης ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 36τµ , µισθωµένο στην Ερµού.2000Ε/τµ!! Μεσιτικό Γραφείο Σοφιανόπουλος Β. τηλ 26210 36524-6936842750

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας. ΜΑΣ420

Εθνική Τράπεζα, Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 26220/26990. ΜΑ2722 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 120µ² µε υπόγειο κεντρικό, δίπλα στο ∆ηµαρχείο. Πληρ. τηλ. 6932398760. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ επί της οδού Πατρόκλου 19 και Ζακύνθου, 30 τ.µ. έκαστο ενοικιάζονται και ενιαία. Πληρ. τηλ. 6944988791.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΜΑΣ4061

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στην κεντρική πλατεία του Πύργου, έναντι εθνικής τράπεζας, χωρίς αέρα. Πληρ. τηλ. 6 9 4 5 1 2 2 3 0 2 , 6945643613.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

Π Ω Λ ΕΙ Τ ΑΙ στ ο ν Πύ ρ γο ,

οικόπεδο 1.105µ2 επί της προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4, και στο ίδιο σηµείο, 368µ2 προς 80.000€ νέτη τιµή ευκαιρία !!! Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

ΜΑΣ1501

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ.επι του δροµου προς ΚΡΥΟΝΕΡΙ µε ελιες και µε µικρο οικισκο τιµη 70.000 διαπρ/σιµη ΚΩ∆:[Β-727] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-κτήµα 11 στρεµµάτων στην περιοχή Αγίου Νικολάου, περιφραγµένο µε οικία 50 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, µε τζάκι, µε 200 ελαιόδεντρα εντός αρδευτικής ζώνης ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-68] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 9700τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-876] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. 70.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-788] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. Τιµή 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 15000τ.µ. Τιµή 65.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-886] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6800τ.µ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-815] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8000τ.µ.µε 200 ελιές και δυνατότητα διχοτόµισης Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-854] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8300τ.µ. Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-913] ΜΑΡΑΘΙΑ(ΑΜΑΛΙΑ∆Α): Πωλούνται δυο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 4000τ.µ./ το καθένα άρτια και οικοδοµήσιµα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 42.000 euro/ το καθένα <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-536] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12500τ.µ. δυο χιλιόµετρα από τη θάλασσα µε δυνατότητα διχοτόµησης Τιµή 12.000 /στρεµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-839] ΠΡΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 23000τ.µ.Τιµή 125.000 ΚΩ∆:[Β-830]∆ιαπραγµατέυσιµη ΣΑΡΑΚΗΝΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4600τ.µ µε µικρό οικίσκο και περιφραγµένο. Τιµή 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-742] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ 1550τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-847 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 12000τ.µ στον Ασφαλακτο Τιµη 25.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-868] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5500τ.µ. Τιµή 14.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-870] ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2000τ.µ. Τιµή 30.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-920] ΓΡΑΦΕΙΟ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΓΡΑΦΕΙΟ 72τ.µ. - 2ου οροφου καινουργιο Τιµη 1650 /τµ. ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-798] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΘΗΝΑ ΑΘΗΝΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 81τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ.WC 1ος όροφος µε πάρκινγκ, αποθήκη τεντες εγκατασταση φυσικου αεριου Τιµή 200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-915] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110τ.µ. - Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-942] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 48τ.µ.υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, 85.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-766] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. .υπο κατασκευη 3ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-767] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 98τ.µ υπο κατασκευη 4ου ορόφου 170.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[ΒΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 68τ.µ. υπο κατασκευη 4ου ορόφου 115.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-769] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - 3ος όροφος Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-934] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 34τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-933] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 35τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. 1ος όροφος επιπλωµενο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-928] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 50τ.µ. - 4ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 75.000 - ΚΩ∆:[Β-940]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120τ.µ.. 2ου ορόφου µε κήπο και πάρκινγκ Τιµή 115.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-665] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114τ.µ. - Τιµή 1700 /τµ - ΚΩ∆:[Β834]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. κεντρικό γωνιακό πρόσφατα ανακαινισµένο 3ου ορόφου, Τιµή 120.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-712] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 88τ.µ. καινούργιο 2ου ορόφου µε αυτονοµία , κλειστό πάρκινγκ , µεγάλες βεράντες κ.λ..ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 135.000 euro - ΚΩ∆:[Β-579] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στο κενρτο της αµαλιαδας 46τ.µ. υπο κατασκευη 1ου ορόφου µε αυτονοµία, Τιµη 75.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-765] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 40τ.µ. 1∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ 2ος όροφος µε αυτονοµία, πάρκινγκ Τιµή 68.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη -

ΚΩ∆:[Β-878] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 72τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµηΚΩ∆:[Β860] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49τ.µ. - 1ος όροφος µε πάρκινγκ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 52.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-881] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105τ.µ. 3ου ορόφου διαµπερές πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση (καλοριφέρ – a/c) - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 105.000 euro ΚΩ∆:[Β-545] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 93τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο Τιµή 55.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-848] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (γιαπί) 200τ.µ. κοντά στον σιδηροδροµικό σταθµό 3ου ορόφουρετιρε σε καινούργια πολυκατοικία µε πυλωτή ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro - ΚΩ∆:[Β-469] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται σε νεόκτιστη πολυκατοικία ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ µικρά , µεσαία και µεγάλα µε parking κ.λ. από 45.000 το ένα Κωδ: Β713 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 86 τ.µ. πρώτου ορόφου µε θέρµανση και ασανσέρ επί της πλατείας ανεµοµύλου στην οδό Ναυαρίνου και Αρχαίας Ήλιδος ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ .Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> . [B-36] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΤΡΑ ΠΑΤΡΑ: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 31τ.µ. - Ισογειο υπερυψωµενο Τιµή 33.000 ∆ιαπραγµατευσιµη - ΚΩ∆:[Β-918] ΕΛΑΙΩΝΑΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 9000τ.µ. 27.000 - ΚΩ∆:[Β-761]∆ιαπραγµατέυσιµηΤρίτη, 19 Απριλίου 2011 ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 8000τ.µ.µε 80 δενδρα 50 ετων Τιµή 38.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-885] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1452τ.µ. Τιµή 2,200 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-846] ΦΡΑΓΚΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3750τ.µ. Τιµη 5.500 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-845] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1500τ.µ. µε 42 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 6.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-674] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 2500τ.µ. µε 80 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 10.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-673] ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 17000τ.µ. µε 450 ρίζες ελιές στον Ασφαλακτό Τιµή 3.000 / στρµ <∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-672] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 120 τ.µ. εντός του εµπορικού κέντρου της Αµαλιάδας. Προτεινόµενη τιµή 120.000 ευρώ ΚΩ∆:[Β-340] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 160τ.µ. κεντρικότατο οίκιµα κοντά στο δηµαρχείο, µεκατάστηµα 40 τ.µ. και γραφεία πρώτου ορόφου 120 τ.µ. Πωλούνται και ξεχωριστά - ΚΩ∆: [Β-216] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 120.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ δίπλα στο κτελ 52τ.µ.µε πρόσοψη σε δυο δρόµους - Τιµή 7000euro/τ.µ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-500] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ. ενοικιασµένος στην οδό ∆αλιάνη. ∆υνατότητα διχοτόµησης - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-666] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 40τ.µ. µε δυνατότητα για πατάρι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 140.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη ΚΩ∆:[Β-814] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Καλαβρύτων & Γορτυνίας ΑΚΙΝΗΤΟ ΓΙΑ ΕΠ. ΧΡΗΣΗ 80τ.µ. Ισογειο, γωνιακό µε αυτονοµία Τιµή:80.000 ΚΩ∆:[Β-433] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533 ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 96 τ.µ. γωνία κοντά στο εργατικό κέντρο Αµαλιάδας.Τιµη 2,000 /τµ. [Β-116] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ(ΠΑΠΑΚΑΣΕΛΑ): Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 100τ.µ. σε οικοπεδο 300 τ.µ. Περισσοτερες πληροφοριες στο γραφειο µας - ΚΩ∆:[Β-884] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 200τ.µ .σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τµ - Τιµή 350.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-691] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 40τ.µ ειδών κηνυγιου και αλιείας κεντρικό µε πολλά χρονιά λειτουργίας και εξασφαλισµένη πελατεία ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-591] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ 90τ.µ. στον πεζοδροµο Αµαλιαδας µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-874] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ - ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ 150τ.µ.µε πολλα χρονια λειτουργιας και εξασφαλισµενη πελατεια Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-883] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ FAST FOOD κεντρικότατο µε 20 χρόνια λειτουργίας full εξοπλισµένο µε φούρνους κ.α. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 30,000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-538] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κεντρικό καφενείο µεγάλο επώνυµο σύγχρονο. Περισσότερες πληροφορίες εντός του γραφείου µας ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΒΙΛΑ 156τ.µ. 3∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισό-

γειο µε αυτονοµία, Τζάκι σύγχρονο µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο αντισεισµικό Τιµή 220.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-777] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλοριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. Ισογειο µε αυτονοµία, Τζάκι µε πολλά δένδρα , φως και νερό Τιµή 150.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-807] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70τ.µ. στον δροµο για Αγ. Ιωαννη σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 20 στρεµ µε πολλα ελαιοδενδρα - ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 360.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-526] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 71,84τ.µ. σε οικοπεδο 6,5 στρµ. Τιµή 120.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-900] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. 2∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.ΜΠΑΝ. µε αποθήκη Τιµή 50.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-745] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 170τ.µ. µε υπογειο 75 τµ σε οικοπεδο 500 τµ - Τιµή 160.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-872] ΑΜΑΛΙΑ∆Α:Πωλείται πολυτελής ΒΙΛΑ 350 τ.µ. σε οικόπεδο τεσσάρων στρεµµάτων, µε πάρκινγκ, πισίνα 80 τ.µ. κοντά στην Αµαλιάδα.ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 390.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη[B-122] ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΟΙΚΙΑ 60τ.µ.σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2250τµ µε γεώτρηση Τιµή 60.000 - ΚΩ∆:[Β-711] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 55.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-602] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ:Πωλείται ΜΕΖΟΝΕΤΑ 120 τ.µ. ηµιτελής σε οικόπεδο 4 στρεµµάτων µε πλούσια βλάστηση και µεγάλα δέντρα «ελιές - φοίνικες - πεύκα κλπ.» µε πρόσοψη σε δρόµο µε άσφαλτο, 2,5 χλµ. από την θάλασσα του Ιονίου πελάγους. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 75.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> [B-8] ΚΡΥΟΝΕΡΙ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85τ.µ. Σε οικοπεδο 3στρµ. Τιµή 100.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-916] ΛΙΒΑ∆ΑΚΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 187τ.µ. σε οικόπεδο 5,5 στρµ , τριφασικό ρεύµα , αρτεσιανό , τοεβ , έτοιµο για κατοίκιση µε Τζάκι, αποθήκη 50 τµ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµη 350.000 ∆ιαπραγµατεύσιµη ΚΩ∆:[Β-789] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε ηµιυπόγειο 50τµ σε οικόπεδο 4,5 στρεµ καινούργια µε σοφίτες , µε αυτόνοµο καλοριφέρ , µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο (γκαζόν , δένδρα ) κλπ ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β530] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 220τ.µ. µε σοφίτα κατασκευής 2006 µε διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο µε γεώτρηση περιφραγµένο µε καλοριφέρ και τζάκι ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 205.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-560] ΡΟΒΙΑΤΑ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 85 τ.µ. σε 500 τ.µ. οικόπεδο εντός σχεδίου. ΝΕΑ τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β374] ΣΩΣΤΙ : Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200τ.µ. 6∆ΩΜ.ΚΑΘ/ΚΟ.ΚΟΥΖ.5ΜΠΑΝ. Τιµή 370.000 - ΚΩ∆:[Β-833]∆ιαπραγµατέυσιµη ΤΡΑΓΑΝΙ: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ Ισόγειο γιαπί 128τµ και 1ος καινούργιο έτοιµο για κατοίκιση σε 2 στρµ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Τιµή 270.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>>- ΚΩ∆:[Β-675] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ. Τιµή 95.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-880] ∆ΟΥΝΕΙΚΑ: Πωλείται ΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 311τ.µ. σε ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 10.550τµ µε 350 δένδρα µε πάρκινγκ, αποθήκη κ.α. Τιµή 330.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-662] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 220τ.µ. Τιµή 110.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-947] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 260τ.µ. Τιµή 40.000 - ΚΩ∆:[Β832]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. µε παλαια οικια Τιµή 250.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-911] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ.µε παλαια οικια Τιµή 180.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-924] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 280τ.µ. επί της οδού Καρακανδά άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 150.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-667] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320τ.µ. 80.000 - ΚΩ∆:[Β-729]∆ιαπραγµατέυσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 696τ.µ. Τιµή 80.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-831] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4600τ.µ.κοντα στον δρόµο για Καρδαµά Αµαλιάδας µε έτοιµη άδεια οικοδοµής Τιµή 100.000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-688] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 534τ.µ. Τιµή 35.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-853] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1600τ.µ. Τιµή 60.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη- ΚΩ∆:[Β-898] ΟΙΚΟΠΕ∆Ο προς ΠΩΛΗΣΗ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2100τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή200.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β840] ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3850τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο Πανόραµα Σκαφιδιας Τιµή 00.000 ∆ιαπραγµατέυσιµη - ΚΩ∆:[Β-841] ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ προς ΠΩΛΗΣΗ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584]

ΜΑΣ388


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Παρασκευή 5 Αυγούστου

19

2011

REAL ESTATE idea ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ

∆ΙΑΦΟΡΑ . ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα, τιµές οικονοµικές. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ9636. -----------------------------. ∆ΑΝΕΙΟ EXPRESS, χωρίς εξασφαλίσεις έως 6000 ευρώ. Ποσό δόσης 18,11 ανά 1000 ευρώ δανείου, εξυπηρέτηση, πανελλαδικά. Πληρ. τηλ. 2310/554514, fax: 2310/554517, 6972886998, 6974309016. ΜΑ2675 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑ∆Ι 50 ευρώ το δοχείο. Πληρ. τηλ. 6974535020. ΜΑ2645 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 1500µ², µαζί µε το οικόπεδο 12 στρεµµάτων, 80ο χλµ. Πάτρας – Πύργου επί της Εθνικής οδού, διασταύρωση Παλουκίου – Αµαλιάδας. Τιµή 380.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936144091, 26220/28231. ΜΑ2687 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΠΕΤΟΥ: Σκαλωσιές, λατάκια, µπετοφορµ, σανίδες, πεταλούδες, κλειδιά κολονων, ηλεκτρικός δονητής, µηχανικός δονητής. Όλα µαζί ή µεµονωµένα. Πληρ. τηλ. 6979470307. ΜΑ2736 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ στην περιοχή της Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 26250/33516. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ από παραγωγό. Πληρ. τηλ. 6977381789. ΜΑ2742 --------------------------------. ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΚΟΤΟΠΟΥΛΙΕΡΑ ΓΚΑΖ, ψυγείο πάγκος, ψυγείο βιτρίνα, ψυγείο τοστ, µίνι ψυγείο, τυροπιτιέρες, τοστιέρες, πλατό, γύρος, φούσκα 4 µέτρα, πάγκος 4 µέτρα, λάντζα τριπλή, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, φριτέζα γκαζ διπλή, µηχανή κιµά, ζυγαριά, τραπέζια 80Χ80 καρέκλες. Πληρ. τηλ. 6948004643. ---------------------------------

. ΠΡΟΣΟΧΗ! Προσφέρεται ∆ΩΡΕΑΝ ΠΕΤΡΑ, µέρδη σκαλιστή από κατεδαφισµένη οικία. Ταυτόχρονα ως αντάλλαγµα να γίνει ο καθαρισµός του χώρου για πάρκινγκ της εκκλησίας, Αγίου Γεωργίου στο Χρυσοχώρι Ζαχάρως. Πληρ. τηλ. 6977908456. ΜΑ2739

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ 2µ. για τρακτέρ (µπροστινά υδραυλικά). Πληρ. τηλ. 6979424170.ΜΑ2738

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 35 ΠΡΟΒΑΤΑ στα Πετράλωνα Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6977201717. ΜΑ2705

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ MITSUBISHI 3.5 τον. µε τσιγκέλια 2Χ3.40. 2) ΘΑΛΑΜΟΣ για συντήρηση ΙΝΟΧ 1,40Χ1,60) 3) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (καταψ. – συντηρ.) 1,60Χ2Χ1,10 σε λειτουργία όλα. Πληρ. τηλ. 26210/22681. ΜΑ2244

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ µε όλο τον εξοπλισµό του, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 26210/25429 – 6982614980. ΜΑ2141

. ∆ΙΑΛΥΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ. Ψυγείο γωνιακό, ψυγείο 2 µέτρα, ψυγείο καταψύκτης βιτρίνα διπλό ψυγείο 2,50 αεροκουρτίνας, ψωµιέρα 2,50Χ2 κοµµάτια – ζυγαριά, πάγκοι εργασίας, ζυµωτήριο – λάντζα, φούσκα, µοτέρ, φούρνος διπλός, καταψύκτης, ταµπέλα, DEKOR, όλα σχεδόν καινούρια, πολυτελή κατασκευή. Πληρ. κο Καράµπελα, τηλ. 6948004643. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΗΧΑΝΗ – ΜΠΑΛΙΑΣΤΙΚΟ VEGER, χορτοκοπτικό, 2 δίσκων, 1 συλλέκτης και 1 µηχανή φανοποιίας, τραβηχτικό. Πληρ. τηλ. 6983237671. ΜΑ2743 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ ΑΛΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ, αποτελούµενο από αλωνιστική µηχανή τύπου CLAAS ’96 και 2 φορτηγά αυτοκίνητα (1 σιλο) στα Καλύβια Ήλιδας. Οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στον κύριο Χαράλαµπο Χριστοδουλόπουλο στο κινητό 6937091230.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑ: 1) BREDA APOLLO ελατηρίου µε κάννη 61 εκ. και εξωτερικά τσοκ, τιµή 400 ευρώ. 2) BENELLI SL80 µε Σεντετιεν κάννη 71 εκ. φουλ τσοκ 500 ευρώ. Πληρ. πρωινές ώρες, τηλ. 26210/26854.

---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΙΝΟΣ 7,5 ίππους σε άριστη κατάσταση, τιµή 700 ευρώ. Πληρ. κ. Γιώργος, τηλ. 6972295107.

ΖΩΑ . ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ 2 µηνών, λευκο-πορτοκαλί, από πολύ καλά κυνηγόσκυλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ευρώ, έκαστο. Τηλ. 6936507498. ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ 2,5 ετών αρσενικό, στον Αγ. ∆ηµήτριο Αµαλιάδας. Τηλ. 6975818745. ΜΑ2635 --------------------------------. ∆ΩΡΙΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΑΤΑΚΙΑ χαριτωµένα – πανέµορφα. Πληρ. τηλ. 6973711073. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΟΥΡΟΥΝΟΣΚΥΛΑ. Πληρ. τηλ. 6972885564. ΜΑ2704 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΑΤΑΚΙΑ ΠΕΡΣΙΑΣ από καθαρόαιµους γονείς µε χαρτιά πιστοποίησης σε καλή τιµή 100 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/54575. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 ΠΡΟΒΑΤΑ έγκυα, 2 µηνών. Πληρ. τηλ. 6942867598. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 90 ΠΡΟΒΑΤΑ βελτιωµένα Σιστανα. Πληρ. τηλ. 6932641460. ΜΑ2725 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΛΕΪ 3 µηνών, καθαρόαιµα σε τιµή ευκαιρίας από περιοχή Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6930118474. ΜΑ2740 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΛΑΓΟΣΚΥΛΑ, κουτάβι και δύο πουλόσκυλα, Κουρτσχαάρ και Σέττερ. Πληρ. τηλ. 6983510354.

Το γραφείο µας αναλαµβάνει σε συνεργασία µε την εταιρία GPMETAL τη µελέτη-κατασκευή και παράδοση µεταλλικών κατοικιών και βιοµηχανικών κτιρίων. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΡΕΚΟΡ, ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 100 ΕΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΤΙΜΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑΣ µε το κλειδί στο χέρι 850Ε/τ.µ. www.immoidea.gr e-mail:info@immoidea.gr

ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 307τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε Σ/∆ 200ΤΜ, σε απόσταση 60µ από θάλασσα (πίσω από το πρώην CLUB - ΒΑΒΕΛ) Τιµή 135.000Ε (1725)

ΚΟΥΡΟΥΤΑ Μονοκατοικία 90τµ µε ξενώνα 20τµ, ανακαινισµένη, 3 υ/δ, τζάκι, airco, περιφραγµένο οικόπεδο 4800τµ γεµάτο δέντρα και λουλούδια, ένας µικρός παράδεισος, σε απόσταση από θάλασσα 1280µ. Αρχική τιµή 190.000Ε (1294)

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΛΑΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝ∆ΡΕΑ, ΠΑΛΟΥΚΙ, ΚΟΥΡΟΥΤΑ, ΑΡΚΟΥ∆Ι.

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΛΟΥΚΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Παραθαλάσσιο Οικόπεδο 44.000µ2 για ίδρυση 5* ξενοδοχειακής µονάδας µε πρόσοψη στην αµµώδη παραλία, επίπεδο, µε θέα Για το οικόπεδο έχουν εγκριθεί τα σχέδια για ξενοδοχειακή επιχείρηση συνολικού εµβαδού 8.255µ2, υπάρχει η έγκριση υπαγωγής σε αναπτυξιακό νόµο µε επιδότηση 60%. ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑ Αγροτεµάχιο 1000τµ, περιφραγµένο, µε αρτεσιανό νερό, απόσταση από θάλασσα 900µ. Αρχική τιµή 25.000Ε (1723) ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΑΓΓΙΝΑΡΑ Οικόπεδο 7000τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 120.000Ε (1720) ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Οικόπεδο 307τµ, άρτιο και οικοδοµήσιµο, µε Σ/∆ 200ΤΜ, σε απόσταση 60µ από θάλασσα (πίσω από το πρώην CLUB ΒΑΒΕΛ) Τιµή 135.000Ε (1725) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Οικόπεδο 1220τµ µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο. Οικοδοµεί 200τµ. Τιµή 90.000Ε (1677) ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 25 στρ, εφάπτεται µε τον µελλοντικό παραλιακό δρόµο, κοντά στη θάλασσα και στο δάσος. Τιµή 10.000Ε/στρ (1682) ΜΑΡΑΘΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ Οικόπεδο 6 στρ, µε πρόσοψη στον παραλιακό δρόµο, γωνιακό, περιβάλλεται από οικίες. Τιµή 120.000Ε (1681) ΠΑΛΟΥΚΙ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 2000τµ µε παλιά οικία 100τµ, κοντά στην θάλασσα. Τιµή 78.000Ε (1289) ΠΑΛΟΥΚΙ οικόπεδο 16.500µ2 σε προνοµιακό σηµείο επί δρόµου, από Ε.Ο. προς Λιµάνι, κοντά στην εθνική, κατάλληλο για επαγγελµατική ή και άλλη χρήση Τιµή 20.000/στρ (1597) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 6 στρ, άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κατοικηµένη περιοχή. Τιµή 120.000Ε (1664). ΑΓ. ΗΛΙΑΣ Οικόπεδο 6800τµ, 350µ από θάλασσα, κοντά σε οικίες. Τιµή αρχική 160.000Ε (1712) ΑΓ. ΗΛΙΑΣ οικόπεδο 500µ2 εντός σχεδίου επικλινές Τιµή 75.000 (2643) ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 8590τµ, µε 75µ πρόσοψη ,σε απόσταση 350µ από θάλασσα Τιµή 22.000/στρ(1652) ΚΟΥΡΟΥΤΑ Έκταση 10.300τµ µε ξενοδοχείο 2.187τµ,άδεια οικοδοµής το 1980. ∆ιαθέτει 45 δωµάτια, στον πεζόδροµο ανάµεσα σε κέντρα αναψυχής, υπέροχη θέα θάλασσα. Έχει υπόλοιπο συντελεστή δόµησης.

ΓΛΥΦΑ Οικόπεδα 9.250 τ.µ και 8.066 τ.µ µολις 300 µ απο θάλασσα αµφιθεατρικά. Τιµή 17.000/στρ. ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο επί της Κατακόλου δίπλα στο hotel Οδυσσέας 62.000Ε (2512) ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 50.000 (2661) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη Τιµή 55.000 (2588) ΚΥΛΛΗΝΗ Οικόπεδο 6 στρ µε αναψυκτήριο εστιατόριο, δίπλα στο κύµα µε θέα το λιµάνι ZHTOYNTAI ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 50 ΣΤΡ. ΕΩΣ 3.000 ΕΥΡΩ

Κυλλήνης, µε µεγάλη πρόσοψη επί της Παραλίας, και επαρχιακού δρόµου. Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση, και κατάλληλο για κατοικίες.. Ζώνη Α1 τουριστική. Τιµή 255.000Ε (1562) ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΤΡΑΓΑΝΙ Λιοστάσι 5800τµ άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 55.000Ε(1717) ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΛΕΙΒΑ∆ΑΚΙΑ Αγροτεµάχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4594τµ Τιµή35.000Ε(1685) ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ λιοστάσι 4.250µ2 µε ελιές κι οπωροφόρα δέντρα κατάλληλο για κατοικία 75.000 (2680) ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ λιοστάσι 5.048µ2 µε τα 1.343µ2 εντός οικισµού, µεγάλη πρόσοψη στη κεντρική οδό. (Επί εξόδου Ολυµπίας Οδού) Τιµή 50.000 (2665) ΣΑΒΑΛΙΑ ∆ύο Οικόπεδα των 1000τµ, εντός οικισµού, άρτια και οικοδοµήσιµα, µε µεγάλη πρόσοψη στον Επαρχιακό δρόµο προς Αµαλιάδα. Οικοδοµεί 400τµ έκαστος. Τιµή 35.000Ε (1705) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α & ΕΠΙ ΠΥΡΓΟΥ – ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Οικόπεδο 6000τµ µε άδεια για µεταλλικό κτίριο 240τµ (ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ) Τιµή 90.000Ε Ε.Ο. 15 στρ µεγάλη πρόσοψη επί εθνικής κοντά στο Ιόνιο Hotel και έναντι σούπερ µάρκετ (1574) ΛΕΧΑΙΝΑ Έκταση 16394,,85τµ ε πί της Ε.Ο Πύργου Πατρών και Επαρχιακού δρόµου προς λιµάνι Κυλλήνης και πλησίον Αεροδροµίου και Κ.Τ.Ε.Ο. Έχει χρήση υπεραγοράς, χτίζει 2.300 τµ. και έχει άδεια για κυκλοφοριακή σύνδεση (1727)

ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΣΤΑ οικόπεδο 10 στρεµµάτων τιµή 50.000 (2661)

ΣΑΒΑΛΙΑ Μονοκατοικία 156τµ, εντός οικισµού, επί κεντρικού δρόµου, κοντά σε σχολείο και στην Ε.Ο. ∆ιαθέτει τζάκι, 2 υ/δ, γραφείο επίσης ανεξάρτητο ξενώνα 36τµ µε όλες τις ανέσεις και αποθήκη, Περιβάλλεται από υπέροχα διαµορφωµένο κήπο 1000τµ.. Αρχική τιµή 175.000Ε (1291)

ΣΑΒΑΛΙΑ 22στρ 200µ από Ε.Ο. µε πρόσοψη επί του παραλιακού δρόµου απέναντι από το γήπεδο 130.000Ε ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 10.640τµ επί της Ε-Ο µε βιοµηχανικό ρεύµα, γεώτρηση, βάνα, περιφραγµένο κατάλληλο για Συσκευαστήριο και άλλη επαγγελµατική χρήση. Τιµή 8.000Ε/ΣΤΡ (1733) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ AΜΑΛΙΑ∆Α Κτίριο 1260τµ στο κέντρο, εντός οικοπέδου 590τµ. Κατάλληλο για κάθε είδους επαγγελµατική δραστηριότητα. ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο κατάστηµα 119τµ, µε υπόγειο 31 τµ, γωνιακό, εντός οικοπέδου 133τµ. Με προοπτική διαµόρφωσης χώρου, επί της οδού Πύρρωνος. Αρχική τιµή 130.000.(1200) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατ/µα µε πατάρι και αποθήκη 195τµ. Επί της Ελ.Βενιζέλου Αρχική τιµή 138.000Ε (1269) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατάστηµα 25,50τµ µε υπόγειο 74τµ, µισθωµένο. Τιµή 90.000Ε (1241) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κεντρικό κατάστηµα 42τµ (µε εισόδηµα ενοικίου 500Ε) απέναντι από το ∆ηµαρχείο. Αρχική Τιµή 200.000Ε ΑΜΑΛΙΑ∆Α Επαγγελµατικός χώρος 120τµ B’ ορόφου σε πολύ κεντρικό σηµείο Τιµή 150.000Ε (1298) ΑΡΚΟΎ∆Ι κτίριο κεντρικό µε µεγάλη εµπορικότητα, µε ισόγειο κατ/µα 128,20µ2 (µισθωµένο 1.100 ), Α’ όροφο 110,88µ2 µε 4 επιπλωµένα διαµ/τα (το ένα δίχωρο), Β΄όροφος 75µ2 τριάρι (τζάκι, ηλ/κές συσκευές, µεγάλη βεράντα) τιµή 650.000 (1301) ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ κατάστηµα 97µ2 επί οικοπέδου 323µ2 µε υπόλοιπο δόµησης στον όροφο, στην κεντρική πλατεία. (2274) Ν.ΗΛΕΙΑΣ. Κεντρικό κτίριο συνολικού εµβαδού 1.915 τµ .Το κτίριο είναι µισθωµένο σε δηµόσια υπηρεσία

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 12.500µ2 .Κατάλληλο για όλα τα είδη καλλιέργειας. Τιµή 20.000Ε (1603) ΠΥΡΓΟΣ Κατσικάρι αγροτεµάχιο 4.500µ2 κατάλληλο για κατοικία Τιµή 45.000 (2681) ΡΟΒΙΑΤΑ 4στρ προς 20.000Ε Οικοδοµεί 200τµ 300µ από το κέντρο (1570) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ Αγροτεµάχιο 14.000ΤΜ στον παραλιακό δρόµο Τιµή 6000/στρ ΡΟΒΙΑΤΑ Παραθαλάσσια οικόπεδα άρτια και οικοδοµήσιµα, κοντά στην θάλασσα, 6 στρ, 9 στρ, 7 στρ, από 9.000Ε το στρέµµα. ΣΑΒΑΛΙΑ Αγροτεµάχιο 8.529τµ, ποτιστικό κατάλληλο για καλλιέργειες, µε πρόσοψη στην εθνική οδό Πατρών-Πύργου, προσβάσιµο από αγροτικό δρόµο. Αρχική τιµή 53.000Ε. (1715) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 20στρ. προς 2.300 ευρώ/στρ. (2561)

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ – ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α αγροτεµάχιο λιοστάσι 6.000µ2 τιµή 100.000 (1706) ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΣ Αγροτεµάχιο 8330τµ µε 60 ελιές και 25 οπορωφόρα δέντρα Αρχική τιµή 30.000Ε (1724) ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο 21 στρ. µε αποθήκη. Κατάλληλο για κάθε είδους καλλιέργειες Κοντά στην έξοδο Γαστούνης προς Καβάσιλα. Τιµή 84.000Ε ∆ΟΥΝΕΙΚΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 25στρ λιοστάσι µε πρόσοψη 60µ επί του δρόµου προς Μυρτιά, µε 430 ρίζες ελιές, γεώτρηση. Τιµή 85.000 (1568) ΜΑΡΑΘΙΑ 11,5στρ 2χλµ από θάλασσα και 450µ από Ε.Ο. Τιµή 75.000Ε (1504). ΜΑΣ712

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΤΑΦΥΛΙΑ – ΣΤΑΦΙ∆Α

τηλ. 6977441634

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΚΑΒΑΣΙΛΑ Οικόπεδο 868τµ, γωνιακό, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Εντός οικισµού. Τιµή 16.250ε (1689) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ Αγροτεµάχιο στην περιοχή Κόκκαλα 6255τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες. Τιµή 9500ε (1693) ΤΡΑΓΑΝΟ Αγροτεµάχιο µε Οπωροφόρα δέντρα στην περιοχή Νησιά, 7475τµ, κατάλληλο για καλλιέργειες, πρόσοψη σε αγροτικό δρόµο. Τιµή 12.000ε (1694) ΟΙΝΟΗ Αγροτεµάχιο 11252τµ στην περιοχή Βαλτοποτάµι Τιµή 6000ε (1699) ΚΤΙΡΙΑ ΠΑΤΡΑ ∆ιαµέρισµα 91τµ (Καπετάν Ρίζου)τιµή 60.000Ε(280) ΠΑΤΡΑ ∆ιαµέρισµα 136τµ (Ελλήνος Στρατιώτη) τιµή 90.000Ε(271) ΠΑΤΡΑ Μονοκατοκία 125τµ (Τοπάλη πλησίον οδού Πατρών Κλάους)εντός οικοπέδου 450τµ τιµή 100.000Ε (286) ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ∆ιαµέρισµα 66τµ (∆οιράνης)τιµή 65.000Ε(234) ΛΕΧΑΙΝΑ 2 Καταστήµατα 45τµ και 67τµ κοντά στο κέντρο. Τιµή 80.000Ε(1278) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τριώροφο παλιό οίκηµα συνολικού εµβαδόν 177τµ που χρήζει αναπαλαίωση ή κατεδάφιση, εντός οικοπέδου 86,95τµ, εντός σχεδίου µε συντελεστή δόµηση Σ/∆ 2. Τιµή 48.000ε (1263) ΜΥΡΣΙΝΗ Αποθήκη 112τµ εντός οικοπέδου 134τµ. Τιµή 15.000ε (1259)

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΛΙΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ . ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

προς οινοποίηση. Πληρ. τηλ. 6949128889. ΜΑ2662

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Φ ΟΡ Α ∆ Α ηλικίας 4 ετών µε το πουλάρι της και τη σέλα µαζί. Εκπαιδευµένη στην ελεύθερη ιππασία µε άριστο χαρακτήρα. Ιδανική και για πολύ µικρά παιδιά. Πληρ. τηλ. 6977834782.

ΜΑΣ311

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ Τηλ. 2621034652. ΜΑ5633

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 6988888850- 6980254057 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. ΜΑ705

ΚΑΙ ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΝΤΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

1) ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Α στα Σαβάλια Αµαλιάδας 1½ στρεµ. και 2½ στρεµ., άρτια, οικοδοµήσιµα σε λογική τιµή. 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 105 τ.µ. µε κήπο 200 τ.µ., δεντροπερίβολο στην Αµαλιάδα. 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδας. 4) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5 στρέµµατα στο Γεράκι Αµαλιάδας, επί του δρόµου άρτιο και οικοδοµήσιµο. 5) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1 στρέµµα οικοδοµήσιµο µέσα στην Αµαλιάδα. 6) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. 7) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. σε 6½ στρεµ. στα Λαβδέικα Αµαλιάδας 8) ΠΩΛΕΙΤΑΙ: ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 650 τ.µ. προνοµιούχο στο κέντρο της Αµαλιάδας. 9) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρέµµατα µε σπίτι ξύλινο 45 τ.µ. στην Κουρούτα. 10) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου 11) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 105 τ.µ. σε κεντρικό µέρος στην Αµαλιάδα. 12) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. στην Αµαλιάδα 13) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. στα Χανάκια µε δύο µαγαζιά ενοικιασµένα στο ισόγειο. 14) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 90 τ.µ. στο Βαρθολοµιό και ενοικιάζεται. 15) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 10 στρεµµ. στο δρόµο Αµαλιάδας Φραγκαβίλας 16) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6½ στρεµ. στον Καρδαµά Αµαλιάδας µε σπίτι παλαιό µέσα. 17) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. στο δρόµο Αµαλιάδας – Γεράκι.

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Γεωργίου Παπανδρέου διαµέρισµα 1 ορόφου σε τριώροφη οικοδοµή µε 1 υ/δ , καθιστικό και µπάνιο Τιµή 58000 ΠΑΤΡΑ και επί της ΚΟΡΙΝΘΟΥ διαµέρισµα 1ου ορόφου ανακαινισµένο 1υ/δ , κουζίνα,καθιστικό καο µπάνιο Τιµή 60000 ΛΑΜΠΕΤΙ τρία χιλ. από ΠΥΡΓΟ µέσα σε 4 στρ. περιβάλλον χώρο βίλα – µεζονέτα 150 τ.µ. κατασκευής 2010 µε τις πιο τέλειες προδιαγραφές φανταστική θέα Τιµή 350000 ΠΥΡΓΟ περιοχή ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΥ µεζονέτα 150 τ.µ. σε οικόπεδο 680τ.µ. περιφραγµένος και διαµορφωµένος πλήρως Τιµή 190000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α επί της Ελευθερίου Βενιζέλου πωλούνται οροφοδιαµερίσµατα 83τ.µ. και ένα δυάρι 55τ.µ. µε δικό τους γκαράζ και αποθήκη καινούργιας κατασκευής Τιµή συζητήσιµη ΑΜΑΛΙΑ∆Α κοντά στο 1ο γυµνάσιο σε καινούργια οικοδοµή πωλείται διαµεέρισµα 4ου ορόφου 50τ.µ. περίπου (1υ/δ, καθιστικό, κουζίνακαι µπάνιο)µε τέντες µπροστινή φάτσα µε γκαράζ δικό του Τιµή 78000 ο ΑΜΑΛΙΑ∆Α πίσω από το 1 γυµνάσιο διαµέρισµα 63τ.µ. ανατολικό (δύο υ/δ,καθιστικό και µπάνιο)µε πάρκιν ανοιχτό δικό τοu Τιµή 130000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή του Νοσοκοµείου δύο διαµερίσµατα 67τ.µ. &65τ.µ. αντίστοιχα δεύτέρου ορόφου καινούργιας οικοδοµής πέντε χρόνων µε αυτόνοµη θέρµανση,περιµετρικές βεράντες Τιµή 1250 /το τετ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α στην περιοχή ανεµοµύλου δυόροφη οικοδοµή ισόγειο-1ος -2ος γωνιακή, γιαπί το ισόγειο και ο 1ος , 2ος όροφος τελειωµένος χωρίς κουζίνα, εννέα ετών πωλείται ολόκληρο ή µεµονωµένο (1000) Τιµή 250000 ολόκληρο κέντρο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ διαµέρισµα 75 τ.µ. στον 3ο όροφο ρετιρέ µε δύο υ/δ ,µπάνιο καθιστικό καινούργια ντουλάπια(1001) Τιµή 90000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 (1002) Τιµή 95000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση) (1004) Τιµή συζητήσιµη ου ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµέρισµα 4 ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευήςσε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ δυνατότητα κατασκευής τζακιού (1005) Τιµή 185000 ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη (1010) Τιµή 45000 ου

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Περιοχή Μάχου θέση Λαύριο αγροτεµάχιο 12 στρ. µε 52 δέντρα ελιές µε πρόσοψη 100 µέτρα Τιµή 38000 Φραγκαβίλας ΑΜΑΛΙΑ∆Α λιοστάσι 4300τ.µ. µε 100ρίζες ελιές µε πρόσοψη στον κεντρικό δρόµο Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Τσαφλέικα αγροτεµάχιο 9 στρ. µε 100 ρίζες ελιές 30 χρόνων περίπου (1106) Τιµή 27000 Κτήµα 9500τ.µ. ΚΑΣΤΡΟ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε µεγάλη πρόσοψη στον επαρχιακό δρόµο, 1300µ. από την θάλασσα Τιµή συζητήσιµη ∆ΗΜΗΤΡΑ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ τρία αγροτεµάχια των 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε τριφασικό ρεύµα –ιντερνετ-νερό δικο τους µε φανταστική θέα στο κάστρο ΧΛΕΜΟΥΤΣΙ πολύ κοντά στο λιµάνι της Κυλήνης και στο Θίνες Βαρθολοµιού (1035) Τιµή 45000 έκαστο ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ένα αγροτεµάχιο 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή του χωριού (1036) Τιµή 15000 ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα (1038) Τιµή 35000 ΚΟΥΡΟΥΤΑ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση (1040) Τιµή 145000 Λιοστάσι 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ (1042) Τιµή 25000 ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 67 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) (1045) Tιµή 180000 ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα) ποτιστικό κατάλληλο για κάθε χρήση (1046) Τιµή 200000 Αγροτεµάχιο 30 στρεµµάτων ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο (1047) Τιµή 3000 /τοστρ. Αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες (1050) Τιµή ευκαιρίας Επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ (1053) Τιµή 50000

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση (1057) Τιµή 3000 /στρ.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ στην περιοχή ΠΑΝΟΡΑΜΑ µονοκατοικία –µεζονέτα 82 τ.µ. σε οικόπεδο 275 τ.µ. µε 2 υ/δ, 2 µπάνια ,κουζίνα, καθιστικό, 800µ. από την θάλασσα µε πανοραµική θέα (1100) Τιµή 155000 περιοχή ΑΓΙΟΥ ΗΛΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα (1013) Τιµή 40000 ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 80τ.µ περίπου, σε οικόπεδο 1000τ.µ. µε 20 ρίζες ελιές όµορφο κήπο και πανοραµική θέα (1014) Τιµή 70000 ΣΥΚΙΕΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ µονοκατοικία 60τ.µ. νόµιµη µε δύο υ/δ, κουζίνα,και µπάνιο, επιπλωµένη,µε αιρκοντίσιον,µεγάλες βεράντες,Τρίτη σειρά από την θάλασσα (1015) Τιµή 80000 ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 (1016) Τιµή 990000 ΜΥΡΤΙΑ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν (1017) Τιµή ευκαιρίας ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα (1019) Τιµή 260000 ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο (1021) Τιµή 150000 ΒΡΥΝΑ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. (1022) Τιµή 40000 ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ(1024) ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό (1026) Τιµή 150000 ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά(1027) Τιµή 400000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα (1031) Τιµή ευκαιρίας

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ` ΚΟΥΡΟΥΤΑ οικόπεδο 500 τ.µ. γωνιακό εντός οικισµού χτίζει 300 τ.µ. Τιµή 180000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 500τ.µ. στην επέκταση της Ευαγγελιστρίας µε συντελεστή δόµησης 0,8 Τιµή συζητήσιµη Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 511τ.µ. γωνιακό µε συντελεστή δόµησης 2 σε ήσυχη περιοχή άρτιο και οικοδοµήσιµο (1143) Τιµή 150000 Οικόπεδο ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 (1058) Τιµή 200000 ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης (1060) Τιµή 45000 Οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο (1061) Τιµή 100000 ΒΡΥΝΑ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας (1062)

Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΣΙΝΗ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό (1065) Τιµή 35000 ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά στο κεντρο της πόλης (1066) Τιµή 70000 ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 (1068) Τιµή συζητήσιµη ΡΟΙΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα (1070) Εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου (1071) Τιµή 20000 Οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ (1073) Τιµή 100000 ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο (1074) Τιµή συζητήσιµη ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο (1075) Τιµή 75000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ περίπτερο στο πεζόδροµο κοντά στο σταθµό των τρένων χωρίς αέρα Τιµή 800 ΠΩΛΕΙΤΑΙ παιδότοπος σε κεντρικό σηµείο της πόλης πλήρως διαµορφωµένος σε άριστη κατάσταση και µε εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή 25000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ άρτια εξοπλισµένος σε άριστη κατάσταση Τιµή 25000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί 130τ.µ. γωνιακό σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ στην πλατεία Καλίτσα Τιµή 140000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της ΠΛΆΤΕΙΑ ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗ σε κεντρικότατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία(1078) Τιµή 55000 Στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ-40τ.µ.45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα (1080) Τιµή 70000 /έκαστο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών (1081) Τιµή 400000 όλα µαζί ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφου σε καινούργια οικοδοµή επί της ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (1083) ΠΩΛΕΙΤΑΙ οπωροπαντοπωλείο σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε εξασφαλισµένη πελατεία χαµηλό ενοίκιο λόγω αναχώρησης (1099) Τιµή 25000 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ οικόπεδο σε κεντρικό σηµείο της πόλης επί της Ρήγα Φερραίου στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α για επαγγέλµατική χρήση (µάντρα αυτοκινήτων κ.λ.π.)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ επιπλωµένες σε κεντρικό δρόµο πολύ κοντα στα ΤΕΙ (1087) ΤEΣΣΑΡΙ διπλοκατοικία 1ου ορόφου µε τρία υ/δ , µπάνιο περιµετρικές και µεγάλες βεράντες στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α περιοχή Σκατσαγριλιάς Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1089) ∆ΥΑΡΙ σε καινούργια οικοδοµή µε 1 υ/δ, µπάνιο, καθιστικό αυτόνοµη θέρµανση σε κεντρικό δρόµο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ(1091) ΤΕΣΣΑΡΙ διπλοκατοικίας 1ου ορόφου µε 3 υ/δ , δύο µπάνια ,µεγάλες περιµετρικές βεράντες στην περιοχή Καλίτσα ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (1102) Πολυτελή γραφεία 1ου & 2ου ορόφου σε κεντρικότατο σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ 40τ.µ. &35 τ.µ. (1102)


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

20

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποκλειστικό συνεργείο, εξατµίσεις αυτοκινήτων, λόγω συνταξιοδότησης, Πολυτεχνείου 44 πλ. 4ου δηµ. σχολ. Αµαλιάδας, 40 χρόνια στην αγορά. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 697.3882738. ΜΑ2319 -----------------------------. ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Πωλείται, λόγω συνταξιοδότησης οινολογικό εργαστήριο, πλήρως εξοπλισµένο, µοναδικό στην περιοχή της πόλης της Βάρδας µε πολυ µεγάλη πελατεία. Πληροφορίες: κ. Παναγιώτη, στα τηλέφωνα 2610435-941,

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, µικρές αποδράσεις, θέλετε και σεις µια απόδραση µικρή ή µεγάλη; Νιώθετε µόνος – µόνη; Θέλετε µια περιπέτεια ηµέρας;- ζωής; Μπορούµε να βοηθήσουµε άµεσα. Σχέση ελεύθερη – σχέση συµβίωσης – γνωριµίες γάµου. ∆ιακριτικότης – εχεµύθεια πανελλαδικώς, Φωτογραφίες, τηλ. 6975-764343, , 210-5239427. ΜΑ2349 ----------------------------. ΕΙΜΑΙ 32 ΕΤΩΝ αρκετά εµφανίσιµος, ιδιοκτήτης καταστήµατος και θέλω να γνωρίζω µια γλυκιά και όµορφη κοπέλα για µια ουσιαστική γνωριµία. Τηλ.

κιν. 6944627873 και 6944467212. ΜΑ2563 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, µαζί µε τον εξοπλισµό της. Πληρ. τηλ. 6977909634. ΜΑ2666 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στα Σαβάλια Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6936796968, 26220/25557. ΜΑ2718

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εν λειτουργία στο κέντρο του Πύργου, µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6982470148.

6988330031 (παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις). ΜΑ2632 --------------------------------. ΚΥΡΙΟΣ 60ΑΡΗΣ χηµικός φαρµακοποιός, συνταξιούχος, ζητά κυρία λεπτή (όχι χοντρή) 50-55 χρονών για συγκατοίκηση, συµβίωση και ό,τι προκύψει. ∆ιαθέτω διώροφη µονοκατοικία, περιοχή Βάρδας Ηλείας και προσφέρω προσωπική και οικονοµική υποστήριξη και ΙΧ αυτοκίνητο για µια καλόκαρδη και ευγενική κυρία. ∆εκτές αλλοδαπές κυρίες. Πληρ. τηλ. 6974822723. ΜΑ2724

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α

στη στάση τρένων Μυρτιάς – Σκαφιδιάς. Πληρ. τηλ. 6977785441.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6944810448. ΜΑ2678

. ΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Λόγω υγείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υπ/των και τσαντών. Στην οδό Γερµανού, Πύργος. Πληρ. τηλ. 210/5546422, 6970749452. ΜΑ2646

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ (ή το εµπόρευµα) σε συζητήσιµη τιµή. Τηλ. ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 6977506654, Πύργος. ΜΑ2727

µε φροντιστηριακή εκπαίδευση ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ. Πλήρης κάλυψη σηµειώσεων. Τιµές χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6939168443. ΜΑ2663

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6936344881. ΜΑ2644 --------------------------------. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ τελειόφοιτος του Πανεπιστηµίου Πειραιά (ΠΑ.ΠΕΙ) παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές λυκείου για προετοιµασία πανελληνίων. Επίσης παραδίδονται µαθήµατα ECDL. Πληρ. τηλ. 6981389727.

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ8420.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ» Πατρών 55 στον Πύργο, λόγω συνταξιοδότησης. Πελατεία εξασφαλισµένη. Εξοπλισµός (ράφια, βιτρίνες κ.λ.π.) υψηλής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση. Εµπόρευµα ικανό για άµεση λειτουργία του βιβλιοπωλείου. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! Παράδοση το µήνα Νοέµβριο. Πληρ. τηλ. 26210/22514. ΜΑΣ2689

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. 68.000 ευρώ, µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες 3) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ., 80.000 ευρώ. 4) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. 5) στην οδό Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου 100 τ.µ. επιπλωµένο 110.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 8) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 9) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 10) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. 11) Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 680 τ.µ. στον Ανθόπυργο, 200.000 ευρώ. 12) Μονοκατοικία 95 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. στον Ανθόπυργο 163.000 ευρώ 13) Μονοκατοικία 65 τ.µ. σε οικόπεδο 1403 τ.µ. στην περιοχή Λαµπετίου (κοντά στον Αγ. Κυπριανό) 105.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Γραφείο 2ου ορόφου, 99 τ.µ. στην οδό Ερµού Γραφείου 2ου ορόφου επιπλωµένο 29.000 ευρώ. Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ., 4ου ορόφου στην οδό Μανωλοπούλου, κατάλληλο για επαγγελµατική στέγη, 90.000 ευρώ. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 10 στρ. στη Βαρβάσαινα, 65.000 ευρώ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. και 5805 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται οικόπεδο 1299 τ.µ. στο Κορακοχώρι µε πανοραµική θέα 70.000 ευρώ. Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Τεσσάρι οροφοδιαµέρισµα 120 τ.µ., χωρίς κοινόχρηστα, αυτόνοµη θέρµανση, 400 ευρώ. ∆υάρια 68 τ.µ. 280 ευρώ και 50 τ.µ. 230 ευρώ. Γκαρσονιέρες 35 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.

50m², 73m², 77m², 84m², 108m²

W.C. σε όλα τα διαµερίσµατα, τζάκια, σίτες, µεγ. βεράντες, συναγερµός, θωρ. πόρτες, ηλεκτρικά ρολά, αποθήκες, θέση στάθµευσης, κλειστά γκαράζ (ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ 16)

ΜΑΣ150

ΜΑΣ9

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΜΑΣ44

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ – ΓΡΑΦΕΙΟ 24 τ.µ.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ισόγειο κατάστηµα 70 τ.µ. µε πατάρι 25 τ.µ., αποθήκη 5 τ.µ. στην οδό ∆ραγατσανίου 20 στον Πύργο κατάλληλο και για ιατρείο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας 1) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1457,20 τ.µ. εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας 2) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. εντός αγροτεµαχίου 4000 τ.µ. στα Χανάκια Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας. 3) ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή, γιαπί 215 τ.µ. µε υπόγειο 100 τ.µ. εντός οικοπέδου 444,42 τ.µ. µε θέα τη θάλασσα. 4) ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ: πολυτελές διαµέρισµα 134 τ.µ., 1ου ορόφου στα Γρανιτσέικα Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού.

15ετής πείρα

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ επαγγελµατικός χώρος 128 τ.µ. 4ου ορόφου και 104 τµ 5ου ορόφου στην οδό ∆ραγατσανίου και ΣΠΚ Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1652 τ.µ. στο Σκουροχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 83 Τ.Μ., 5ος όροφος στην Αγ. Βαρβάρα 3ο Γυµνάσιο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 1950,59 τ.µ. εντός αυτού ισόγειος αγροτική οικία, παλιά 25,65 τ.µ. στη θέση Συντριάδα Πύργου Ηλείας. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Ισόγεια 28,42 τ.µ. και 28,47 τ.µ. στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου στον Πύργο Ηλείας. www.giannopoulosestates.gr ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγειος µονοκατοικία 95.31 τ.µ. εντός οικοπέδου 217,79 τ.µ. στον Πλάτανο Αρχ. Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 49,80 τ.µ., κατάλληλο και για επαγγελµατική χρήση επί της 28ης Οκτωβρίου στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 225,18 τ.µ. εντός της πόλεως του Πύργου .ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1109,48 τ.µ. εντός ∆.∆. Λαστεΐκων ∆ήµου Πύργου. `. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ., 1ου ορόφου, επί της οδού Αναπαύσεως στον Πύργο.

98, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

ΜΑΣ1500

ΜΑΣ1059

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ

ΣYΜΒΟΥΛΟΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ-ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ -∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝHΤΩΝ - ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤHΣ ΤΡAΠΕΖΑΣ

ΤΗΛ. 6989145692 e-mail: chthiv@otenet.gr

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

οδός Μίλτωνος Ιατρίδου και Σωκράτους (προέκταση Ρήγα Φεραίου). Πληρ. τηλ. 6943076076. ΜΑΣ9361

Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος -- Τηλ. 2621037406

REAL ESTATE MANAGΕMENT & PROPERTIES

ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ

Πτυχιούχος καθηγήτρια Γερµανικών και Αγγλικών µε σπουδές και πολυετή εργασιακή πείρα στο εξωτερικό παραδίδει µαθήµατα όλων των επιπέδων. Πληρ.τηλ. 6931144493. ΜΑ2688

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Χίου και δονούσης γωνία κοντά στο πανπελλοπονησιακό στάδιο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη Γλύφα 10 στρέµµατα, 700 µ. από τη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνέικα α) 10 στρεµ., β) 5 στρεµ., γ) 7 στρεµ. & δ) 12,5 στρεµ., όλα άρτια και οικοδοµήσιµα 900 µ. από τη θάλασσα. ΠΑΤΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην άνω Καλλιθέα Πάτρας τρία αγροτεµάχια µε φανταστική θέα άρτια και οικοδοµήσιµα από 4 στρέµµατα έκαστο. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ στο κάστρο Κυλλήνης 8.500 τ.µ. τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 30 στρέµµατα µε καρυδιές στα ∆ουνέικα ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 96 τ.µ. έτος κατασκευής 2007. Σε 6 στρέµµατα οικόπεδο στον Αγ. Νικόλαο Αµαλιάδας. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 3 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ α) 110 τ.µ., β) 110 τ.µ., γ) 80 τ.µ. παλιάς τριπλοκατοικίας ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 66 τ.µ., κατάλληλο για επαγγελµατικό χώρο σε κεντρικό σηµείο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κάστρο Κυλλήνης ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 τ.µ., µε 2.500 τ.µ. οικόπεδο, τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γλύφα ηµιτελής κατοικία µε 1500 τ.µ. οικόπεδο ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ τεσσάρια, τριάρια, δυάρια, γκαρσονιέρες και επαγγελµατικοί χώροι στην Αµαλιάδα. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ παραθαλάσσια στην Κουρούτα, µε 3 υπνοδωµάτια, 1 µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε µεγάλο κήπο µπροστά στη θάλασσα για καλοκαιρινή περίοδο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Γαστούνη δυάρι 64 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία καινούρια στην είσοδο του Καρδαµά 95 τ.µ., σε οικόπεδο 2000 τ.µ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον Πύργο επί της Κατακόλου, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ κεντρικό 120 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Αµαλιάδα κατάστηµα Αρχαίας Ήλιδας και Πύρρωνος 30 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατάστηµα 85 τ.µ. στην Αρχαια Ολυµπία ΜΑΣ8350

για συµβίωση και γάµο, υποχρεωτικά κάτω των 60 ετών, από Πύργο και νοµό. Πληρ. τηλ. όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/21906. ΜΑ9770

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο 2621025429, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2.

H ΠΕΙΡΑ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΕ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος 2621030196 -Κιν.: 6956032263, ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι 2 στρεµ. στο ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 6 στρεµ. το ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχω-

ρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 150 τ.µ. περιοχή Βαρβάσαινας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

21

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 3.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 5.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007, 1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ FERGUSON µε διπλό διαφορικό τύπου 390, µε όλα τα παρελκόµενα, σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. τηλ. 6945550628. ΜΑ2735

1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’ 9.000 ευρώ . SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 3.800 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, 2πορτο ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο, full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ. 2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . CITROEN C3 PLURIEL cabrio, 1400 c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική οροφή, full exta, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.200 ευρώ. . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.990 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλει-

ΜΟΤΟ δαριές. . OPEL CORSA, 1200 cc, 2007, 5πορτο, ασηµί, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδαριές, αερόσακους, υπολογ. ταξιδιού, ABS, ραδιο CD, κ.α. 7.500 ευρώ. . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. . HONDA CRY 4X4 µοντ. 2001, 2.000 cc, ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδ., ηλιοροφή, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, άριστη κατάσταση, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 1400 cc Quiksilver 2002, 2πορτο, υδρ. τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου κ.α. 3.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατο- σειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA AURIS 1400 cc 2008, 5πορτο, µαύρο, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, αρίστη κατάσταση από 11.500 ευρώ τώρα 10.900 ευρώ. . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. . TOYOTA CARINA 1600 cc, ’96, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 2.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆Χ 5.600 λόγω συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6977504413. ΜΑ2579 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Χ. 19380 µικτό MERCEDES. Πληρ. τηλ. 6973528001. ΜΑ2716 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ BMW E 46, 318 SCHINTZER, µοντ. ’99, 125.000 χλµ., χαµηλωµένο, αναρτήσεις, εξατµίσεις νίκελ, ζάντες 17’’, όλα τις SCHINTZER, αεροτοµή, προβ. οµίχλης, λευκά φλας, φιµέ, clima, δερµ. σαλονι, άθικτο, εργοσ. συναγερµό, καινούρια λάστιχα, από µεγάλο SERVIS πρόσφατα ΚΤΕΟ, κάρτα καυσαερίων, φρένα, δισκόπλακες καινούρια, όλα ηλεκτρικά, σε άριστη κατάσταση, ατρακάριστο – άβαφο, δεκτός έλεγχος, πολύ χαµηλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6942401468. ΜΑ2714 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ PIAGGIO BEVERLY 250S, ανθρακί ΜΑΤ, µοντέλο τέλος 2007, µε 21.000 χλµ. µπαγκαζιέρα, καινούρια λάστιχα από γενικό service, φυλασσόµενο σε γκαράζ, κατάσταση σαν καινούριο. Πληρ. τηλ. 6909003444. ΜΑ2715 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ µονοκάµπινο. Πληρ. τηλ. 2724031924, 6938803505. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ πάνω από 70 ΗΡ σε καλή κατάσταση µονό ή διπλό. Πληρ. τηλ. 2724031924, 6938803505. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ 4Χ4 σπαστό 32 ίππους µε φρέζα καταστροφέα, ραντιστικό. Πληρ. τηλ. 26210/31460, 26210/32478. ΜΑ2726 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN XANTHIA 1800c.c., 70.000 χλµ. σε αρίστη κατάσταση, φυλάσσεται σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6945801574. ΜΑ2728

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΜΑΣ48

εν λειτουργία στο κέντρο του Πύργου, µόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6982470148.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES 220 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

µοντέλο 2004 µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976529135, 7.00 έως 14.00.ΜΑ9730.

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο. MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο FIAT SEICENTO 900c.c., 2000 µοντέλο, ατρακάριστο, καινούρια λάστιχα.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρόςπίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYERβιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472.

Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100 FORD 4100 µονό διαφορικό ΜΑΣ4158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ – ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ: Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. 4 Υ/∆, 2 µπάνια, σοφίτα, υπόγειο 49 τ.µ. στεγασµένο πάρκινγκ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή: Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 90.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. 4 Υ/∆, αυτόνοµη θέρµανση, αποθήκη. Προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 68.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1212 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 38.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στην Αµαλιάδα. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μεζονέτα 160 τ.µ. 3 Υ/∆, 2 κουζίνες, 2 µπάνια, 2 σαλόνια. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 123 Μονοκατοικία 90 τ.µ. σε οικόπεδο 2.000 τ.µ. 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι, κλιµατιστικό. Στην Κουρούτα. Τιµή: 175.000 Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ: ∆ιαµέρισµα 75 τ.µ. ισόγειο, 2 Υ/∆ Στην Αµαλιάδα Τιµή: 80.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 120 τ.µ. 1ου ορόφου, 3 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, τζάκι. Στην Γαστούνη. 95.000 Κωδ: 217 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, κλιµατιστικό, αποθήκη. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου, 2 Υ/∆, αυτόν. Θέρµανση, διαµπερές, επιπλωµένο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, 2 Υ/∆, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, WC, διαµπερές, διπλά τζάµια, αυτόν. Θέρµανση, κεντρικό. Στον πύργο. Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, κήπο 40 τ.µ., αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα – Μεζονέτα 192 τ.µ. 3-4ου ορόφου, 3 Υ/∆, τζάκι, αυτόν. Θέρµανση, µεγάλες βεράντες. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 215 ∆ιαµέρισµα 84 τ.µ. 1ου ορόφου σε τιµή ευκαιρίας. Στον Πύργο. Κωδ: 262 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ: Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 35.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. Οικοδοµήσιµο, κεντρικό. Περιοχή: Κουρούτα. Κωδ: 309 Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Σ.∆. 2 (Χτίζει: 524 τ.µ.) Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 6.266 τ.µ. Άρτια & οικοδοµήσιµα. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Τιµή: 25.000 έκαστο. Κωδ: 3-140 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας.

Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-154 Οικόπεδο 230 τ.µ. Κεντρικό. Και 300 τ.µ. εντός οικισµού. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 394 & 3176 Οικόπεδο 2.011 τ.µ. στην Κουρούτα. Άρτιο & οικοδοµήσιµο, οικοδοµούνται 400 τ.µ. µε δυνατότητα διχοτόµησης στο µισό. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Εντός οικισµού, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 45.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. εντός σχεδίου µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 (Συζητήσιµη) Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία, εντός οικισµού. Στον Αγ. Ιωάννη Αµαλιάδας. Κωδ: 373 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Οικοδοµήσιµο. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 30.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: Συζητήσιµη) Κωδ: 3152 Αγροτεµάχιο 6.230 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 75.000 Κωδ: 348 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ: Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 406 Κατάστηµα 70 τ.µ. ισόγειο, πατάρι 70 τ.µ. µε υπόγειο 50 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 475 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Είδη κυνηγίου-αλιείας σε λειτουργία εξασφαλισµένη πελατεία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 610 Καφέ-µπαρ 70 τ.µ. (και βοηθητικός χώρος 120 τ.µ. εάν χρειαστεί) µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: Συζητήσιµη. Κωδ: 621 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 18.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Καφενείο κεντρικό 90 τ.µ. σε λειτουργία, πλήρως εξοπλισµένο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 611 Πωλείται καφενείο 200 τ.µ. µε αποθήκη 40 τ.µ. Σε λειτουργία, µε πλήρες εξοπλισµό. Κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 612 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετά-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550, Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992, 697-2519801 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr ΜΑΣ55

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

BMW 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121 ΜΑΣ5

ΜΑΣ1025

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Χ. µισθωµένο µε τη θέση οδηγού. Πληρ. τηλ. 6932136963. ΜΑ2636

. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ LABORGINI CRONOS 60ΗΡ, 4X4 καινούριο. Τιµή 23.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/33055. ΜΑ2647

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA αµπελουργικό 4Χ4, 30 ίππους, σε αρίστη κατάσταση, εισαγωγής. Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6982300687.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars . ΒΜW M5, 400 PS, 5000 cc, δηλωµένο 2000 cc πλήρης µετατροπή, µαύρο µεταλλικό, ζάντες αλουµινίου 19 Μ6, ανάρτηση, κλίµα, tv, dvd, δερµάτινο σαλόνι, ηλιοροφή, foul extra. BMW 750, V12, 300PS, 1990 µοντ., µαύρο, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικό, φιµέ τζάµια, ζάντες αλουµινίου 17”, ανάρτηση full extra, άριστο. ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS, 1600c.c., 16V, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, full extra, 110.000 χλµ., άριστο. SUZUKI JIMNY, 2000 µοντ., 1300c.c., 16V, µαύρο µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, καινούρια ελαστικά, ζάντες αλουµινίου, cabrio, full extra, 99.000 χλµ., άριστο. . ALFA ROMEO 156, 1600c.c., 2000 µοντ., 120PS, ασηµί µεταλλικό, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ABS, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου 16’, αεροτοµή, 129.000 χλµ., full extra, άριστο. .FIAT PUNTO SPORTING 2002, 10ος, 1250c.c., 16V, 85PS, εξατάχυτο, city, aircondition, city, υδραυλικό τιµόνι, R/CD, συναγερµός, καινούρια ελαστικά, bucket καθίσµατα, ζάντες αλουµινίου 15’’, βιβλίο σέρβις, full extra, 66.000 χλµ., άριστο. . SUZUKI VITARA, 4X4, 1.600 c.c., 16V, 1992 mod., πεντάπορτο, ζάντες αλουµινίου, πράσινο µεταλλικό, r/cd, καινούρια ελαστικά, κοτσαδόρος, υδραυλικό τιµόνι, 4 ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτροµαγνητικές κλειδαριές, άριστη κατάσταση. . SEAT IBIZA 1.200 c.c., 2003 mod. 75 Ps, µαύρο µεταλλικό, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, φιµέ, r/cd, καινούρια λάστιχα – αµορτισέρ, τρίθυρο, full extra, άριστο. . ALFA ROMEO 146, 1.400 c.c., 16V, 2.000 mod., µπλε µεταλλικό, air condition, υδραυλικό τιµόνι, r/cd, ζάντες αλουµινίου, full extra. . FIAT PUNDO GT, 1.400 c.c., Turbo, 136 Ps, κίτρινο, 1998 mod., υδραυλικό τιµόνι, air condition, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 15’, φιµέ τζάµια, full extra, άριστο ΜΑΣ909

B MW ΜΑΣ143

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ:

ΜΑΣ143


22

Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΕΣ

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΙΑΤΡΟΙ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΔΙΔΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ

ƪƱƧƵƲƬ ƱƪƳƸ ƭƧƷƵƪƭƳƸ

ƹƪƭƵƳƸƵīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƳƶ ƳƸƵƳƯƳīƭƮƳ ƭƧƷƵƪƭƳ

ɀɲʆʘʄʉʋʉʑʄʉʐ & Ʌʌʉʑʍɻʎ 2 (1ǎǐ ǗǏǎijǎǐ–ƾnjǔLJİnj ƩƳƸ) Ʌʑʌɶʉʎ ȸʄɸʀɲʎ 27100 ʏɻʄ./ʔɲʇ : 2621300481 – ʃɿʆ. 6974149524 eͲmail: leoleonardopoulos@yahoo.com ȴȵȾɈȰ ɈȰɀȵȻȰ

ȴɹʖɸʏɲɿ ʃɲɽɻʅɸʌɿʆɳ : 9.00ʋʅͲ2.30ʅʅ ʃɲɿ 5.30ʅʅͲ8.30ʅʅ ȵʋɸʀɶʉʆʏɲ ʋɸʌɿʍʏɲʏɿʃɳ ɷʐʆɲʏʊʏɻʏɲ ɸʋɿʍʃɹʗɸʘʆ ʃɲʏ’ʉʀʃʉʆ.

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ Νικόλαος Χάρδας

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ


Ψυχαγωγία 23

ΠΑΤΡΙΣ Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΑΥΤΟΥ... ΜΑΙΛΣ ΜΟΡΑΛΕΣ

Η συνταγή της ηµέρας

Μείξη Λατίνου και Αφροαµερικανού ο νέος Σπάιντερµαν…

Η

Marvel Comics αποκάλυψε το νέο πρόσωπο του Σπά ιντερµαν, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον προσφάτως α ποθανόντα -στο κόµικΠήτερ Πάρκερ. Ο νέος άνθρωπος-αράχνη, το όνοµα του οποίου είναι Μάιλς Μοράλες, είναι µισός Λατίνος, µισός Αφροαµερικανός και πρόκειται για έναν έφηβο που ζει στην Νέα Υόρκη. Όπως ο Π.Πάρκερ, ο Μ.Μοράλες είναι ένα αγόρι εργαζόµενης τάξης. Αντίθετα, όµως, µε τον Πήτερ Πάρκερ, ο νέος Σπάιντερµαν ζει στο Μπρούκλιν (ο Πάρκερ ζούσε στο Κουίνς). Ο εκδότης της Μάρβελ, Άλεξ Αλόνσο,

«ΑΝΕΞΙΤΗΛΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ» ΜΙΛΗΣΕ Ο ΚΕΒΙΝ ΣΠΕΙΣΙ

«Ποτέ µου δεν ξανάνιωσα έτσι, όπως στην Επίδαυρο»…

Π

NET 34,44 UHF 5 VHF

08.00 11.00 12.00 14.00 15.10 16.00 16.30 17.00 19.00 20.00 22.00

Παιδικό πρόγραµµα Eκπαιδευτική τηλεόραση Γυναίκες (Ε) Ουράνιο τόξο (Ε) Παιδικό πρόγραµµα Άαρον Στόουν (Ε) Οι µάγοι του Γουέιβερλι Πλέις Escape Παππούδες εν δράσει (Ε) Λωξάντρα (Ε) Ξένη ταινία «Πρετ –α- πορτέ» Κωµωδία 00.10 Escape (Ε)

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: ΒΑΡ∆ΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS

26260/22222 2623072222-072223 2623032222-033000 2622031444-031555 210/7793777 1056

ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): (ΑΠΟΘΗΚΗ):

2621020600-020601 2621020607

ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ:

2621022525-022576

06.00 07.00 11.00 12.00 13.00 13.30 14.30 14.40 15.40 15.50 16.50 17.10 18.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 01.00 01.10 03.10 04.10 05.10 05.50

ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: ΚΤΕΟ: ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: ΩΡΑ: ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: ΑΦΥΠΝΙΣΗ:

121 2621029913 1448 26240/22544 11888 1444 136 141 2103462664 1402

Κ.Ε.Π. ΠΥΡΓΟΥ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΖΑΧΑΡΩ ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ

2621035555 2625025717 2625360501-2 2624029011

06.00 07.00 10.00 12.00 13.00 14.00 15.00 15.50 16.50 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 01.00 01.15 02.30 03.30 04.30 05.00

2626022236 2623035832 2623360801-805 2625041920 2624042404 2621062560 2623055914-15 26220 38411 2623043811 2623075824 2623092196 2624360503 2624062012 2622032811 26230 62424

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 7 ΤΗΛ.:26210 26166 ΠΥΡΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ 22 ΤΗΛ.:26210 23123 ΠΥΡΓΟΣ ΕΡΜΟΥ 15 ΤΗΛ.: 26220 38052 ΑΜΑΛΙΑ∆Α

06.00 07.00 08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 13.15 14.00 15.00 16.00 17.55 18.00 19.00 20.00 22.00 24.00 01.15 02.10 03.10 03.30

ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ 18300 2621025000 2622022392

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 10400 1154 2621035087-035781 2623033658 26937936680 2621035504-023061 2621034788-032088 1158

ΠΥΡΓΟΥ-Τηλ. Κέντρο: Γρ. Κίνησης Ασθενών: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ

2621361300 2621082748 2622028557 2625022222 2974/000567

2610272903

2621026060-026063-026069

166

CSI, Las Vegas

22.00

23.00 07.00 10.30 12.30 14.00 15.00 16.00 17.30 17.45 18.45 21.30 22.00 22.00 00.30 01.30 01.45

Στο ρυθµό της ηµέρας Εδώ και τώρα Summer live Κορίτσια ο Μάρκουλης (Ε) Μέχρι τρεις… είναι δεσµός (Ε) Οσο υπάρχουν άνθρωποι Ειδήσεις That’s life summer Ειδήσεις Υδρόγειος Heroes Η λίµνη των στεναγµών (E) Mad men (E) Auto ALTER Ξένη ταινία «Ροµασάντα: Το κυνήγι του λυκάνθρωπου» Τρόµου 03.45 Ξένη ταινία « Η αναζήτηση» Περιπέτεια φαντασίας

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Παπαδοπούλου Ευγ. (Αγ. Γεωργίου 4- Τηλ. 2621039938)Σαργιάννου Αννα (Μανωλοπούλου 55, τηλ. 2621037408) Aµαλιάδα: Τραγουστής Αθ. (Φιλ. Εταιρείας 6- τηλ. 2622023912) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Τσουκαλά Αφροδίτη (2623032584) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15*,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή

∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

ΚΑΒ

49 UHF, 30 UHF

Το πακέτο

∆ευτέρα έως Σάββατο

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

ΑΛΤΕΡΣΚΑΪ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

ΠΥΡΓΟΥ:

Αν µ’ αγαπάς III (Ε) Οδός Παραδείσου 7 (Ε) Θα σε δω στο πλοίο (Ε) Μου το κρατάς µανιάτικο (Ε) Κινούµενη άµµος (Ε) ΜΙα αγάπη, µια ζωή (Ε) Εντιµότατοι κερατάδες (Ε) Ειδήσεις Σφηνάκια (Ε) Jamie’s food escapes Κitchen nightmares USA Το αγιάζι του έρωτα Ειδήσεις στη νοηµατική Oικογενειακές ιστορίες (Ε) Ειδήσεις Μενεξέ Ελληνική ταινία «Eνας µάγκας στα σαλόνια» Αισθηµατική Σφηνάκια (Ε) The big game (Ε) Fashion fever Τηλεαγορές Μες στην καλή χαρά -Best of (Ε)

2623061390

ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

ΤΑΞΙ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ:

Παιδικό πρόγραµµα Ζίνα V (Ε) Eιδήσεις Oι µάγισσες V (E) Ο πρίγκιπας του Bel Air Two and a half men I (E) Ειδήσεις στη νοηµατική Ντετέκτιβ Μονκ (Ε) Ιατρικές υποθέσεις (Ε) Ειδήσεις NCIS (E) Ξένη ταινία «Η ώρα των εκτλετ» Πολιτικό θρίλερ 00.45 Ξένη ταινία « Πέρα από τα σύνορα» ∆ραµατική περιπέτεια 03.15 Ξένη ταινία « Submission L.A» Θρίλερ 05.00 Battestar Galactica

ΕΛΠΑ: EXΡRESS SERVICE: HELLAS SERVICE: HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: INTERSOS: INTERSALΟNIKA: EUROPE ASSISTANCE: INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ.

15:00-17:00 17:00-00:00

22.00

06.45 12.00 13.00 13.45 15.45 16.45 17.45 17.50 18.50 19.45 21.00 22.00

ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ – UDERGOUND HOUSE ΜΟΥΣΙΚΗ ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΑΡΗΣ ΠΟΡΤΟΣΑΛΤΕ “ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ-ΑΠΟ∆ΕΙΞΕΙΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΩΡΓΟ ΦΑΚΟ ΚΟΣΜΑΣ ∆ΕΒΕΛΕΓΚΑΣ - DR BEAT SHOW ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ - ΝΙΚΟΣ ΥΠΟΦΑΝΤΗΣ & ΝΙΚΟΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΣΚΑΙ 100,3 - ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΑΓΚΑΖΙΝΟ - ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ(ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ) ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

14:00-15:00

Ενας µάγκας στα σαλόνια

15.45

Βέρα στο δεξί (Ε) Πρωινό MEGA Πρωινό mou (Ε) Masterchef (Ε) Oι κηπουροί του MEGA (Ε) Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων Μπουκιά και συχώριο (Ε) Περί ανέµων και υδάτων (Ε) ∆ελτίο ειδήσεων Patty, η πιο όµορφη ιστορία (Ε) Singles 2 (Ε) Το κόκκινο δωµάτιο (E) Κεντρικό δελτίο ειδήσεων H πολυκατοικία (Ε) 4 (Ε) Τελευταία γεγονότα Φεύγα (Ε) Φόνος χωρίς ταυτότητα (Ε) Τελευταίοι εγγονοί (Ε) Τηλεµάρκετινγκ Φιλοδοξίες (Ε)

00:00-02:00 02:00-07:00 07:00-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

O πρίγκιπας του Bel Air

21.00

Ελλάς το µεγαλείο σου (E) Elatte Ιδιαιτέρα για κλάµατα (Ε) Αστρολόγος ANT 1 News Άκρως οικογενειακόν (E) Play and win Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) Play and win Το καφέ της Χαράς (E) ANT 1 News στη νοηµατική KYLE XY (E) THE SECRET LIFE OF THE AMERICAN TEENAGER Εγκλήµατα (Ε) ANT 1 News Εzel Las Vegas Griminal minds (Ε) ΑΝΤ1 news kismet Αmerica’s got talent IV To καφέ της Χαράς (Ε) Τηλεµάρκετινγκ -Τηλεαγορά Μobile Fun

ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ ΦΟΛΟΗ ΩΛΕΝΑ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΛΑΜΠΕΙΑ ΛΑΣΙΩΝΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ ΤΡΑΓΑΝΟ

STAR 29,42,61 UHF

Η πολυκατοικία

18.00

07.00 Ενηµέρωση στη ΝΕΤ 10.00 27 της Ευρώπης (Ε) 11.00 Οκτώ ηµέρες για την υγεία στην Ευρώπη (Ε) 12.00 Ειδήσεις 13.00 Μένουµε Ελλάδα –Best of 15.00 Ειδήσεις 16.00 Ελληνική ταινία «Ενας βλάκας µε πατέντα» Κωµωδία 17.45 Σαν σήµερα τον 20ο αιώνα 18.00 Ειδήσεις 18.15 Εκτός των τειχών 19.00 Η µηχανή του χρόνου (Ε) 20.00 Εξάντας (Ε) 21.00 Ειδήσεις 22.00 Στίβος: Diamond League 24.00 Ειδήσεις 00.30 Στα άκρα (Ε)

ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

The secret life of the American Teenager

13.00

14.00

ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 2621033333 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199

ANT 1 38,35,45 UHF

Μένουµε ΕλλάδαΒest of

Ουράνιο τόξο

10.00 07:00 KONTRA CHANNEL - ΠΡΩΪΝΟΣ ΕΞΑΨΑΛΜΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΩΤΗΡΗ ΤΖΟΥΜΑ 08:00 KONTRA CHANNEL – ΚΟΝΤΡΑ ΞΥΡΙΣΜΑ ΜΕ ΤΟΝ ∆ΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΚΟ 10:00 ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 12:00 ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑ 13:00 ΜΕ ΠΑΡΕΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 14:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 15:30 ΤΗΛΕΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ 17:00 MAD OK 19:00 ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ 20:00 ΜΗ ΜΟΥ ΠΕΙΣ 21:00 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 22:30 ORT CINEMA 00:30 ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ 01:00 ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ 02:00 ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

∆εν έχω ξα να«∆ νιώσει ποτέ κάτι παρόµοιο, σ αν αυτό που ένιωσα µε τον Ριχάρδο Γ’ στη σκηνή της Επιδαύρου», δηλώνει ο Κέβιν Σπέισι µετά τις τρεις πολύ επιτυχηµένες παραστάσεις του σαιξπηρικού αριστουργήµατος, σε σκηνοθεσία Σαµ Μέντες, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου το 3ήµερο 29-30-31 Ιουλίου, και την αποθέωση που του επεφύλαξαν 27.000 θεατές. Η εµπειρία αυτή θα µε ακολουθεί για όλη µου τη «Η ζωή» εξοµολογήθηκε στο λογαριασµό που διατηρεί στο Twitter ο σπουδαίος Αµερικανός ηθοποιός, προσθέτοντας: «Τώρα πίσω στο Old Vic», το θέατρο στο Λονδίνο, του οποίου είναι καλλιτεχνικός διευθυντής.

Πριν ασχοληθεί µε την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο ο Μπούµπα Σµίθ έκανε µεγάλη καριέρα στο ράγκµπι

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Άρωµα Ελλάδας

∆ιαδικασία Σε µια κατσαρόλα βάζουµε να βράσει µπόλικο νερό µε 1/2 κουτ. γλυκού αλάτι. Μόλις το νερό κοχλάσει, ρίχνουµε το κριθαράκι και το βράζουµε 2 λεπτά λιγότερο από τον χρόνο που προτείνεται στη συσκευασία. Τα σουρώνουµε και κρατάµε 1/2 φλιτζ. τσαγιού από το νερό που έβρασαν. Στο µεταξύ, ρίχνουµε στο µπλέντερ ή στο µούλτι το βασιλικό, το σκόρδο, τα κουκουνάρια, το νερό που κρατήσαµε από το βράσιµο του ζυµαρικού και το ελαιόλαδο και τα πολτοποιούµε, µέχρι να φτιάξουµε µια λεία, πηχτή πάστα. Ρίχνουµε ξανά το κριθαράκι στην κατσαρόλα, προσθέτουµε το πέστο και βάζουµε την κατσαρόλα στο µάτι της κουζίνας, σε χαµηλή φωτιά. Ζεσταίνουµε το φαγητό για 1 - 2 λεπτά, ανακατεύοντας απαλά µε ξύλινη κουτάλα, µέχρι το κριθαράκι να καλυφθεί καλά µε το πέστο. Αποσύρουµε, πασπαλίζουµε µε το τυρί, ανακατεύουµε και το µοιράζουµε στα πιάτα. Μοιράζουµε σε κάθε µερίδα το ζαµπόν, πασπαλίζουµε µε πιπέρι και σερβίρουµε.

Ο Σπάιντερµαν της νέας εποχής φέρει το όνοµα Μάιλς Μοράλες

Πέθανε ο «Hightower» από τη «Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή», Μπούµπα Σµιθ

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

Υλικά (για 4 άτοµα) 1 πακέτο κριθαράκι µέτριο ή ψιλό 2 φλιτζ. τσαγιού φύλλα βασιλικού ή µείγµα από άνηθο και µαϊντανό 1 σκελίδα σκόρδου 3 κουτ. σούπας κουκουνάρια 6 κουτ. σούπας φρεσκοτριµµένη παρµεζάνα 40 ml ελαιόλαδο 4 φέτες βραστό (ή καπνιστό) ζαµπόν από µπούτι χοιρινό, σε λεπτές λωρίδες αλάτι, φρεσκοτριµµένο πιπέρι

δήλωσε ότι ο νέος υπερήρωας «φανερώνει την πλούσια πολιτιστική κληρονοµιά» στις ΗΠΑ. «Πήραµε αυτή την απόφαση θέλοντας να κάνουµε ένα σχόλιο για τον 21ο αιώνα» δήλωσε. Το νέο πρόσωπο του ανθρώπου-αράχνη φανερώθηκε στο τεύχος «Ultimate Comics Fallout». Ο Πήτερ Πάρκερ πεθαίνει στο τεύχος 160 από τον µόνιµο εχθρό του, τον Green Goblin.

ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 66 ΕΤΩΝ

έθανε σε ηλικία 66 ετών ο θρυλικός αστυνοµικός στη σειρά ταινιών «Η Μεγάλη των Μπάτσων Σχολή», Τσαρλς Άαρον Μπούµπα Σµιθ. Ο ηθοποιός πέθανε στο σπίτι του Λος Άντζελες από φυσικά αίτια. Ο γνω στός ως «Hightower» στη σειρά τα ινιών «Μεγάλη των Μπάτσων Σχ ολή», Μπούµπα Σµιθ, πριν ασχοληθεί µε την τηλεόραση και τον κινηµατογράφο έκανε µεγάλη καριέρα στο ράγκµπι. Θεωρείτο από τους κορυφαίους αµυντικούς στο NFL και το 1967 επιλέχθηκε στην πρώτη θέση των ντραφτ και συµµετείχε σε δύο Super Bowl κερδίζοντας το ένα, προτού αποσυρθεί το 1976.

Κριθαράκι µε πέστο βασιλικού και ζαµπόν

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

05.30 06.00 10.00 13.15 13.45 14.45 15.45 16.45 17.30 18.00 18.45 19.45 20.30 21.00 22.00 23.00 24.00 00.15 01.15 02.15 02.45 03.45 04.45

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ on line Style her famous Νταντά πρώτων βοηθειών Chefs: H µεγάλη αναµέτρηση Split ends Janice Dickinson modeling agencu Σασούκι Τα νέα του Σκάι/ ∆ελτίο στη νοηµατική Υπαστυνόµος Ρεξ Extrem animals Tα πιο αστεία βίντεο του κόσµου Τα νέα του ΣΚΑΪ/Eco news CSI, Las Vegas (E) Nostradamus effect Τα νέα του ΣΚΑΪ Τeenage wives: Σύζυγοι τραβεστί Psychic kids Τα κορίτσια του «Plaboy» Απίθανες στιγµές Nτοκιµαντέρ The Oprah Winfrey show

Από Κυλλήνη Από Πόρο Κεφαλονιάς

08.00,11.45,16.00,18.00 07.00,13.00,14.45,18.15

Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15 ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

ΝΕΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΥΡΓΟΣ-ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Αναχ. 13.45 ΚΟΥΡΟΥΤΑ – ΠΥΡΓΟΣ:Αναχ. 20.00

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ Παρασκευή: Ανδραβίδα Σάββατο: Πύργος – Aνδριάρα


ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΤΕ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΑΣ

Πάντα πιο απαισιόδοξοι οι Έλληνες σύµφωνα µε το Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών αλλά…

“Μαυρίζουν” τώρα και οι Ευρωπαίοι Αθήνα: Η ψυχολογία των ελληνικών νοικοκυριών έπεσε ακόµη πιο χαµηλά τον Ιούλιο, οι φόβοι για την απώλεια της δουλειάς εντάθηκαν, προοπτική εξόδου από την κρίση δεν διαφαίνεται, ενώ οι Έλληνες παραµένουν µακράν οι πλέον απαισιόδοξοι στην Ευρώπη. Όλα αυτά προκύπτουν από την ανάλυση οικονοµικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ (Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών), αλλά η είδηση µάλλον βρίσκεται αλλού: οι Ευρωπαίοι πολίτες αρχίζουν πλέον και τα βλέπουν “µαύρα” και αυτοί! Και πώς θα µπορούσε, βεβαίως, να γίνει διαφορετικά όταν ο ένας µετά τον άλλο οι ταγοί της Ευρώπης προβαίνουν σε αρκετά αγωνιώδεις δηλώσεις σχετικά µε το ότι δεν φέρνουν αποτέλεσµα οι αποφάσεις της πρόσφατης Συνόδου Κορυφής; Τελευταίο …κρούσµα, ο ίδιος ο πρόεδρος της Κοµισιόν Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος δήλωσε χθες

το µεσηµέρι ότι «οι τολµηρές αποφάσεις της 21ης Ιουλίου, δεν έχουν την επίδραση που θα θέλαµε στις αγορές. Οι αγορές αντανακλούν, πρώτα και κύρια, την χωρίς πειθαρχία επικοινωνία, την πολυπλοκότητα και τις ατέλειες του πακέτου της 21ης Ιουλίου», αναφέρει ο Barroso στην επιστολή του. «Είναι ξεκάθαρο ότι πλέον δεν διαχειριζόµαστε µια κρίση που επηρεάζει µόνο την περιφέρεια της ευρωζώνης» Αλλά ας επιστρέψουµε στην ανάλυση του ΙΟΒΕ. Μεταξύ άλλων τονίζεται ότι ο δείκτης καταναλωτικής εµπιστοσύνης των ελληνικών νοικοκυριών σηµειώνει δεύτερο διαδοχικό χαµηλό ρεκόρ τον Ιούλιο και διαµορφώνεται στις -76,8 µονάδες (από -75 µονάδες). Έτσι, οι Έλληνες καταναλωτές είναι και αυτό το µήνα οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρώπη, ενώ ακολουθούν µε µεγάλη διαφορά οι Πορτογάλοι, οι Ρουµάνοι και οι Βούλγαροι.

ΝΕΕΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ ∆άνεια... κάτω από το τραπέζι σε έξι δήµους

Αθήνα: Μέτρα για την εξυγίανση των οικονοµικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθεί το υπουργείο Εσωτερικών, όπως ανακοίνωσε στη Βουλή ο αρµόδιος υπουργός, Χάρης Καστανίδης. Αναφερόµενος στην πρόσφατη αποκάλυψη των δύο δήµων που είχαν συνάψει δανειακές συµβάσεις εν αγνοία της κυβέρνησης, ο κ. Καστανίδης είπε ότι έχουν εντοπιστεί πέντε µε έξι δήµοι που έχουν συνάψει παρόµοιες συµβάσεις. Ο υπουργός, αν και δεν κατονόµασε τους δήµους, αναφέρθηκε στο πρόβληµα λέγοντας ότι το υπουργείο αποδίδει µεγάλη σηµασία στο νοικοκύρεµα των οικονοµικών της αυτοδιοίκησης και γι΄ αυτό το προσεχές διάστηµα προχωράει στην έκδοση των απαιτούµενων υπουργικών αποφάσεων για τα οικονοµικά των ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθµού. Το µεγαλύτερο πρόβληµα εντοπίζεται στους πρωτοβάθµιους ΟΤΑ, είπε ο κ. Καστανίδης και κάλεσε τους βουλευτές να συµβάλλουν προτείνοντας λύσεις για την εξυγίανση των οικονοµικών των δήµων της εκλογικής τους περιφέρειας. Όπως, πάντως, έσπευσε να υπογραµµίσει βασικός µοχλός για την εξυγίανση των οικονοµικών των δήµων θα είναι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων. Με αφορµή την παρουσία του στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή για τη συζήτηση του νοµοσχεδίου για την αναδιοργάνωση του συστήµατος αδειοδότησης για τη διαµονή αλλοδαπών στη χώρα υπό όρους αυξηµένης ασφάλειας, ο υπουργός Εσωτερικών ενηµέρωσε τους βουλευτές για τις προτεραιότητες του στο υπουργείο.

ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ Πάνω από 2,7 εκατοµµύρια προϊόντα-«µαϊµού»

ΚΑΙΡOΣ

Αθήνα: Σηµαντικό ήταν το πλήγµα που κατάφερε η Γενική Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Αττικής στο παραεµπόριο τον περασµένο µήνα. Συνολικά, εντοπίσθηκαν τρείς µεγάλες αποθήκες που αποτελούσαν πηγές τροφοδοσίας προϊόντων παραεµπορίου, στις οποίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 2.700.000 τεµάχια προϊόντων αποµίµησης γνωστών επώνυµων εταιρειών, η συνολική αξία των οποίων εκτιµάται ότι υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ. Μικτά συνεργεία ελέγχου, σε καθηµερινή βάση, δραστηριοποιήθηκαν σε σηµεία και περιοχές που αναπτύσσεται το φαινόµενο και κατασχέθηκαν επιπλέον 82.478 τεµάχια ειδών παραεµπορίου.

ΕΛΑΒΑΝ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΙΣ… Λήξη της απεργίας εισηγείται ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ

Αθήνα: Προς αποκλιµάκωση φαίνεται ότι βαίνει το θέµα της πολυήµερης απεργίας των ιδιοκτητών ταξί, αφού οι εκπρόσωποι του κλάδου έλαβαν δεσµεύσεις από τους Περιφερειάρχες ότι δεν θα εκδώσουν νέες άδειες, έως ότου κατατεθεί στη Βουλή ο νόµος. Συγκεκριµένα, οι 13 περιφερειάρχες δεσµεύτηκαν ότι δεν θα υπογράψουν καµία από τις 4.600 αιτήσεις για άδειες κυκλοφορίας ταξί και υποσχέθηκαν ότι θα είναι εκείνοι οι εγγυητές του διαλόγου που θα ξεκινήσει στο τέλος του Αυγούστου. Παράλληλα, δεσµεύθηκαν ότι αν δεν υπάρξει συµφωνία στο πλαίσιο του διαλόγου µε την ηγεσία του υπουργείου, θα στηρίξουν το αίτηµα των ιδιοκτητών ταξί για τα πληθυσµιακά κριτήρια. Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ Ευθύµιος Λυµπερόπουλος είπε ότι «αλλάζουν τα δεδοµένα» και για τον λόγο αυτό καλεί εκτάκτως Γενική Συνέλευση προκειµένου να ζητηθεί η αναστολή της απεργίας και των κινητοποιήσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Η οριστική απόφαση αναµένεται να ληφθεί σήµερα στην έκτακτη συνεδρίαση του ∆Σ της Οµοσπονδίας.

Παραγγελία για δολοφονία µε λεπτοµερείς οδηγίες και 12.000 ευρώ!

Ρόδος: «Να είσαι ξυρισµένος παντού, ακόµη και στα φρύδια. Το όπλο και οι σφαίρες καθαρισµένες µε πανί. Θα αγγίζεις τους κάλυκες µε τα γάντια. Το όπλο το πετάς στην θάλασσα. Να φοράς διπλά γάντια και λάστιχο στο παντελόνι. Το σώµα παραµορφωµένο. Να φοράς κράνος µε φιµέ τζάµι. Το µηχανάκι και το κράνος πλυµένο καλά χωρίς αποτυπώµατα...» Πρόκειται για το απίστευτο περιεχόµενο σηµειώµατος που παρέδωσε ένας

Πώς απετράπη την τελευταία στιγµή η εκτέλεση «συµβολαίου θανάτου» στη Ρόδο 43χρονος δηµοτικός υπάλληλος της Ρόδου σε έναν 31χρονο Αλβανό προκειµένου να σκοτώσει -µε αντίτιµο 12.000 ευρώ- έναν 44χρονο συγγενή του. Ο 43χρονος εντολέας της δολοφονίας είχε κληρονοµικές διαφορές µε τον στόχο της εγκληµατικής επίθεσης, σχετικά µε ένα εστιατόριο στην παλιά πόλη της Ρόδου. Όµως η διεκπεραίωση του «συµβολαίου θανάτου» αποτράπηκε µετά από έγκαιρη επέµβαση των αστυνοµικών αρχών της Ρόδου. Όπως ανα-

κοινώθηκε χθες το µεσηµέρι από την ΕΛ.ΑΣ όλα ξεκίνησαν το απόγευµα της 3ης Αυγούστου όταν ύστερα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών και αστυνοµικό έλεγχο που έγινε στον 31χρονο Αλβανό από αστυνοµικούς της οµάδας ∆Ι.ΑΣ στη Ρόδο, βρέθηκαν στην κατοχή του και

κατασχέθηκαν ένα πιστόλι αγνώστου προελεύσεως, 21 φυσίγγια διαµετρήµατος 32 mm, ένα απόκοµµα εισιτήριου πλοίου µε ηµεροµηνία 01-08-2011. Από την αστυνοµική έρευνα που ακολούθησε από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, προέκυψε ότι ο 31χρονος πήγε την Τρίτη από τα Μέγαρα στη Ρόδο ακτοπλοϊκώς, ύστερα από συνεννόηση που είχε µε τον 43χρονο δηµοτικό υπάλληλο, προκειµένου να εκτελέσει συµβόλαιο θανάτου σε βάρος του 44χρονου συγγενούς του. Η γνωριµία εντολέα και εκτελεστή έγινε µέσω ενός 37χρονου Έλληνα κατοίκου Ρόδου. Το βράδυ της Τετάρτης, ύστερα από αστυνοµική επιχείρηση σε προσυνεννοηµένο ραντεβού µε τον 31χρονο δράστη, συνελήφθη στην περιοχή του Αρχαίου Σταδίου της Ρόδου ο 43χρονος στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: ένα κινητό τηλέφωνο, µία σελίδα εφηµερίδας όπου απεικονίζονταν ο 44χρονος (υποψήφιο θύµα), το χειρόγραφο σηµείωµα µε τις οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο εκτέλεσης του σχεδίου της ανθρωποκτονίας, ένα χειρόγραφο σηµείωµα για την τοποθεσία της οικίας του 44χρονου καθώς και ένα απόκοµµα από ένταλµα πληρωµής τράπεζας, χρηµατικού ποσού 12.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πληµµελειοδικών Ρόδου.

ΤΡΙΓΜΟΙ ΣΤΟ ∆ΝΤ ∆ιατάχτηκε έρευνα κατά της Κριστίν Λαγκάρντ

Παρίσι Την έναρξη επίσηµης έρευνας για την ανάµειξη της γενικής διευθύντριας του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου Κριστίν Λαγκάρντ, σε υπόθεση έγκρισης αµφιλεγόµενης καταβολής αποζηµίωσης στον επιχειρηµατία Μπερνάρ Ταπί, αποφάσισε ειδικό δικαστήριο στη Γαλλία. Το ειδικό δικαστήριο ανακοίνωσε την απόφασή του µετά από πολύωρη συνεδρίαση, στη διάρκεια της οποίας εξετάστηκε το πόρισµα της προκαταρκτικής έρευνας από µια δικαστική επιτροπή. Η υπόθεση ενδέχεται να ρίξει µια βαριά σκιά στην προσπάθεια της Λαγκάρντ να διευθύνει το ∆ΝΤ, ένα µήνα αφότου ανέλαβε την ηγεσία του, εν µέσω της συνεχιζόµενης διεθνούς οικονοµικής κρίσης.

Το βιασµό της από 15 άτοµα κατήγγειλε 16χρονη

Στην Ηλεία

Σοκ στο Ηράκλειο της Κρήτης από την πρωτοφανή υπόθεση Ηράκλειο Τον βιασµό της από 15 άτοµα κατήγγειλε µία 16χρονη στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου. Σύµφωνα µε καταγγελία της ανήλικης κοπέλας η οποία δηλώνει χρήστης ναρκωτικών ουσιών, το βράδυ του Σαββάτου στις Βασιλιές Ηρακλείου, ένας 26χρονος, µε τον οποίο διατηρούσε κατά το παρελθόν προσωπική σχέση, της χορήγησε ενδοφλέβια δόση ηρωίνης και έπειτα, εκµεταλλευόµενος ότι η ανήλικη βρισκόταν υπό την επήρεια του ναρκωτικού και χωρίς δυνατότητα αντίδρασης, την εξανάγκασε σε συνουσία. Ακολούθως, ο 26χρονος σύµφωνα µε την καταγγελία, που ανακοίνωσε η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηρακλείου, µετέφερε την ανήλικη σε

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 0 05/08/2011 5/08/2011

009:00 9:00

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 0 05/08/2011 5/08/2011

115:00 5:00

2244 °°CC

τρία σπίτια, σε δυο διαφορετικές περιοχές του Ηρακλείου, όπου αφού παρέµειναν για διαφορετικά χρονικά διαστήµατα, διέθεσαν σε αυτήν ναρκωτικές ουσίες. Οι παραπάνω, που εκτιµάται ότι ήταν δεκαπέντε άτοµα, αφού καταχράστηκαν την ανικανότητα προβολής αντίστασης από την ανήλικη τη βίασαν οµαδικά. Ήδη σχηµατίσθηκε δικογραφία για βιασµό, κατάχρηση σε ασέλγεια καθώς και του Νόµου περί ναρκωτικών. Η 16χρονη κοπέλα θα εξεταστεί από ιατροδικαστή για να διαπιστωθούν τα όσα υποστηρίζει, ενώ ο 26χρονος προσήχθη στο Τµήµα, χωρίς να συλληφθεί λόγω παρέλευσης του αυτοφώρου. Η Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ηρακλείου.

664% 4%

2! !"#$%& "#$%& B BA A

'()(*+, ' ()(*+,

551% 1%

3! !"#$%& "#$%& -

'()(*+, ' ()(*+,

666% 6%

2! !"#$%& "#$%& ..-

'()(*+, ' ()(*+,

889% 9%

1! !"#$%& "#$%& B BA A

'()(*+, ' ()(*+,

3333 °°CC

ΠΡΟΚΑΛΕΙ Ο ΕΡΟΓΛΟΥ “Είναι και δικά µας τα πετρέλαια της Κύπρου”!

Λευκωσία: Ο Ντερβίς Έρογλου, προειδοποίησε χθες την ελληνοκυπριακή πλευρά να µην προχωρήσει σε γεωτρήσεις για φυσικό αέριο, µε τη δικαιολογία πως ο υποθαλάσσιος πλούτος της Κύπρου δεν ανήκει µόνο στους Ελληνοκύπριους. Σχολιάζοντας πληροφορίες ότι αρχίζουν οι γεωτρήσεις την 1η Οκτωβρίου, ο κ. Έρογλου είπε ότι ‘’η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν πρέπει να ξεκινήσει αυτή την ενέργεια γιατί θα γίνει πονοκέφαλος για κάποιους”.

3366 °C

!"#"$%&'( ! "#"$%&'( 0 05/08/2011 5/08/2011

2299 °°CC 221:00 1:00 3333 °C

)*++",) *++" ,- 0 06/08/2011 6/08/2011

Στην Ελλάδα

003:00 3:00

2244 °°CC

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, ∆υτική Στερεά, ∆υτική Πελοπόννησος Γενικά αίθριος αλλά το απόγευµα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα εκδηλωθούν σποραδικές βροχές και καταιγίδες στην

Ήπειρο κυρίως στα ορεινά και πιθανόν στα υπόλοιπα ορεινά. Άνεµοι: βορειοδυτικοί 3 µε 4 και το απόγευµα στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 5 µποφόρ. Θερµοκρασία: από 18 έως 33 βαθµούς Κελσίου.

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΥΡΓΟΥ-2ο ΧΛΜ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΛ.: 2621036380-29104 web:www.bouraprg.gr-email:bouraprg@otenet.gr

patrisnews  

patris,pirgos

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement