Page 1

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ: 38394

ΤΙΜΗ: 0,80€

Ξεκινούν από σήµερα προετοιµασία

Μπράβος και νέες... µεταγραφές

Σελίδες 18-21

Σελίδα 22

ΤΙΜΗ ΑΘΗΝΑΣ: 1,00€

www.patrisnews.gr

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

Τραγικό τέλος για το 18χρονο Αθανάσιο Καραχάλιο που έκανε µπάνιο σε πισίνα...

ΒΟΥΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΘΡΗΝΟΣ

ΣΤΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΥΡΓΟΥ

23

Σελίδα 7


»

∆ΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011

]

2 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΗΛΕΙΑΚΑ

δρώµενα

Tο πρωτοσέλιδο της εβδοµάδας

Όταν µιλούν

οι αριθµοί

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Τ

Η πρόοδος του τιµίου και ζωοποιού Σταυρού, ήτοι η έξοδος αυτού εκ του ιερού Παλατιού εις την Πόλιν. Των αγίων Επτά Μαρτύρων Παίδων, των Μακκαβαίων Αβείµ, Αντωνίου, Αχείµ, Γουρίου, Ελεαζάρου, Ευσεβωνά και Μαρκέλλου, της µητρός αυτών Σολοµονής και Ελεαζάρου, του διδασκάλου αυτών. Των εν Πέργη αγίων Εννέα Μαρτύρων: Αλεξάνδρου, Άττου, Ευκλέου, Κατούνου, Κινδέου, Κυριάκου, Λεοντίου, Μηναίου και Μνησιθέου. Μαρτύρων: Θεοδώρου, Κηρύκου, Μηναίου, Μήνου, Πάπα του Νέου και Πολυεύκτου. Οσιοµάρτυρος Ελέσης, της εν Κυθήροις. Οσίων Τιµοθέου επισκόπου Προκοννήσου, του θαυµατουργού και Αντωνίου του Νέου, του εν Βερροία. Ανατολή ηλίου: 05:28 ∆ύση ηλίου: 19:35 Σελήνη 2ηµερών

[

Το 56,3% των ατόµων που επικοινώνησε µε τη γραµµή βοήθειας για την κατάθλιψη, ζητούσε βοήθεια για την κατάθλιψη.

εράστια απήχηση είχε χθες το πρωί στους λουόµενους, στην παραλία της Κουρούτας, η ενέργεια του Εξωραϊστικού Συλλόγου να προστατεύσει τη φωλιά µιας θαλάσσιας χελώνας καρέτα – καρέτα καθώς και να ανοίξει ένα «µονοπάτι ζωής» για τα µικρά χελωνάκια που αναµένεται να «σκάσουν» από τα αυγά τους στις 17 Αυγούστου… Οι περισσότεροι από τους λουόµενους δεν έµειναν αδιάφοροι και έτσι πλησίασαν τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου, ρώτησαν για τη χελώνα και τη φωλιά της, ζήτησαν να βοηθήσουν όπου µπορούν. Γιατί πραγµατικά, κανείς δεν µπορεί να µείνει αµέτοχος σε µια πρωτοβουλία όπως και αυτή του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας.

Το 53,4% είχε ως κύριο ζητούµενο τη συζήτηση. Το ξιάς.

21,5% αναφερόταν σε αίσθηµα µονα-

Το 28,7% αναφερόταν στα προβλήµατα από την οικονοµική κρίση. Το 50% ζητούσε βοήθεια για προβλήµατα σε προσωπικό και εργασιακό περιβάλλον.

Ο Κ Α Ι Ρ ΟΣ

στην Ηλεία

!"#$%&' !" #$%&' 0 01/08/2011 1/0 8/2 011

03:00 0 3:00

23 2 3 ° °C C

88% 8 8%

2 ! !"#$%& "#$%& B BA A

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' !" #$%&' 0 01/08/2011 1/0 8/2 011

09:00 0 9:00

24 2 4 ° °C C

75% 7 5%

2 ! !"#$%& "#$%& B BA A

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' !" #$%&' 0 01/08/2011 1/0 8/2 011

15:00 1 5:00

31 3 1 ° °C C

47% 4 7%

4 !"#$%& !"#$%& -

'()(*+, ' ( )(*+,

!"#$%&' !" #$%&' 0 01/08/2011 1/0 8/2 011

21:00 2 1:00

27 2 7 ° °C C

65% 6 5%

3 ! !"#$%& "#$%& . .-

'()(*+, ' ( )(*+,

03:00 0 3:00

23 2 3 ° °C C

90% 9 0%

2 !"#$%& !"#$%& B

/01( / 01( , ,23345( 23 345(

Ι.

(&)$* ( &)$* 0 02/08/2011 2/08 /201 1

∆ΡΟΥΒΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΕΛΙΕΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 2621022549 2621032563 2621034855 FAX

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621026620

ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ 2621027502 2621026620 2621026860 2621024059

2621026683 FAX ΑΘΛΗΤΙΚΟ 2621026203 2621026860

ΤΕΧΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 2621035338

ΠΙΕΣΤΗΡΙΑ 2621039992


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Επί του θέµατος

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

3

Ο «Καλλικράτης»... επαίτης! A

Από τον ΧΡΙΣΤΟ ΠΛΕΥΡΙΑ xr_plevrias@yahoo.gr

* Oι απόψεις του συντάκτη της στήλης δεν εκφραζουν απαραίτητα τις θέσεις της εφηµερίδας

ρ κετό κα ιρ ό πλέον µετά τη νέα διοικητική µεταρρύθµιση που κάποιοι έσπευσαν να χαρακτηρίσουν και ως «επαναστατική» στο χώρο της δηµόσιας διοίκησης και της αυτοδιοίκησης, διαπιστώνουµε, µετά µεγάλης µας λύπης και απογοήτευσης, τον αποσυντονισµό, τα κενά και τις δυσλειτουργίες ενός συστήµατος , το οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται στην «εντατική...». Με υπηρεσίες µπερδεµένες και απροσδιόριστες ως προς το ακριβές αντικείµενό τους, προϊσταµένους και ∆ντες σε στάση αναµονής, να έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά και υπαλλήλους να είναι και να θεωρούν εαυτούς «εκτός τόπου και χρόνου» ειδικά στην περίπτωση που οι αλλαγές, τους έφεραν σε µια καινούρια αλλά σχετικώς άγνωστη µέχρι πρότινος θέση ευθύνης... Οι αναγκαστι κές µετατροπές εξάλλου µε τη µετακίνηση εργαζοµένων από τον ένα χώρο στον άλλον, χωρίς τη στοιχειώδη εκπαίδευση και προετοιµασία, δηµιουργούν αναµφιβόλως νέα δεδοµένα, που όµως τα εισπράττουµε στην αρνητική και µόνο εκδοχή! Έγ ινε έτσι σύνηθες το φαινόµενο µιας γενικότερης απραξίας και ενός αλλοπρόσαλλου εν τέλει σχήµατος λειτουργίας, σε Περιφερειακή ή Τοπική Αυτοδιοίκηση, όταν την ίδια ώρα αναζητούν και αυτες µε τη σειρά τους, συγκεκριµένες αρµοδιότητες και πιστώσεις για να ανταποκριθούν στο δύσκολο ρόλο, που τους έχει επιβάλει ο «Καλλικράτης«. Τ ο κοµφ ούζι ο που επικρατεί γύρω από την

απόδοση των κεντρικών αυτοτελών πόρων αποτυπώθηκε προσφάτως στην αδυναµία του υπ. Εσωτερικών να ανταποκριθεί σε βασικές υποχρεώσεις τους, ενώ το πρόγραµµα «Ελλάδα» που υποστηρίζει τη διοικητική

«Με την οικονοµική κρίση να σφίγγει σαν θηλιά, το οικοδόµηµα της νέας διοικ. µεταρρύθµισης παραµένει µετέωρο µε πολλούς οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης να βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης...»

µεταρρύθµιση πέρασε και αυτό από.... «σαράντα κύµατα» χωρίς να γίνονται ορατά οποιαδήποτε αποτελέσµατά του. Η π ολιτ ική εξάλλου που ακολουθεί µέχρι σήµερα η κυβέρνηση µε τα προωθούµενα δηµοσιονοµικά µέτρα και τις δεσµεύσεις βάζει από µόνη της... φωτιά στον «Καλλικράτη» ειδικά σε ό,τι αφορά το στόχο της δηµιουργίας µεγάλων και ισχυρών δήµων. Οι περιορισµοί του µνηµονίου, οδηγούν την αυτοδιοικητική πορεία σε δύσκολο και ανηφορικό δρόµο µε µείωση των επιχορηγήσεων και απαγόρευση στην πραγµατοποίηση ελ-

λειµµάτων κάτι που σηµαίνει περικοπή εγγυήσεων του ∆ηµοσίου σε συνδυασµό µε την επιβολή κυρώσεων για τα ανείσπρακτα τέλη... Ίσω ς εδώ να δικαιώνονται όσοι υποστήριζαν εδώ και αρκετό καιρό, πριν ακόµη και από τις εκλογές του 2010 ότι η πρώτη θητεία µε το νέο διοικητικό σύστηµα θα ήταν θητεία πειραµατικού σταδίου που θα µετρούσε τα τεστ αντοχής και υποµονής κάθε εκλεγµένου παράγοντα ο οποίος θα ετύγχανε της λαϊκής εντολής στη διαχείριση δηµοτικής εξουσίας. Με την οι κονοµι κή κρίση να σφίγγει σαν θηλιά, το οικοδόµηµα του «Καλλικράτη» παραµένει µετέωρο µε πολλούς Οργανισµούς Τοπικής αυτοδιοίκησης να βρίσκονται στα όρια και τα πρόθυρα της κατάρρευσης. Αφού δεν είχαµε χρήµατα τι τα θέλατε τέτοιου είδους βήµατα;

editorial


4

» Με το µάτι των συντακτών µας ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

?

Γιατί όσο περνάει ο καιρός τόσο περισσότερο γίνονται οι παραλίες της Ηλείας τόπος συνάντησης το βράδυ και κυρίως εκείνες που είναι οργανωµένες;

!

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Μα γιατί ο κόσµος πλέον στρέφεται στη φθηνή από πλευράς κόστους διασκέδαση λόγω του ότι δεν του περισσεύουν χρήµατα για σκόρπισµα.

ΡΙΨΑΤΕ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

∆ραστήριος Ιδιαίτερα δραστήριος είναι ο εφηµέριος της ενορίας του Κατακόλου π. Παναγιώτης Αθανασόπουλος που εδώ και αρκετά χρόνια έχει συστήσει το σύλλογο εθελοντικής αιµοδοσίας στο Κατάκολο. Η προσφορά στον άνθρωπο είναι πρωταρχικό µέληµα ενός ιερέα που έχει τάξει εαυτόν στην υπηρεσία των συνανθρώπων του και της κοινωνίας της οποίας είναι µέλος. Π Παυλ

» Από το ∆ΕΣΦΑ!

Την Ηλεία επέλεξαν στελέχη και εργαζόµενοι του ∆ΕΣΦΑ (∆ιαχειριστής Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου) για να περάσουν τριήµερες διακοπές που τους προσέφερε ο Οργανισµός λόγω της κερδοφορίας που επιτυγχάνουν. Εκατό περίπου εργαζόµενοι έτσι, φιλοξενήθηκαν στο ξενοδοχειακό συγκρότηµα Aldemar στη Σκαφιδιά και είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν το νοµό από κοντά. Αν µας έφερναν και το φυσικό αέριο...

Τους δυσκολεύουν… Τη ζωή των ατόµων µε αναπηρία δυσκολεύει κατάστηµα τράπεζας στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου που αποφάσισε να κλείσει την πόρτα που βλέπει στη ράµπα και βγαίνουν οι υπάλληλοι στο δρόµο για να τους δώσουν τα χρήµατα… Οι νέες αυτές συνθήκες είναι απαράδεκτες για τη διαδικασία εξυπηρέτησης των ανθρώπων που έχουν τα ίδια δικαιώµατα µε όλους µας… Π Παυλ

Τα προβλήµατα Τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει ο ΓΟΕΒ παρουσίασε στον υ π ο υ ρ γ ό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Κώστα Σκανδαλίδη ο πρόεδρος του οργανισµού κ. Νίκος Φάµελος. Πρέπει να σηµειωθεί ότι ανέλαβε τα ηνία του οργανισµού σε µία πολύ δύσκολη περίοδο µε χρέη και οφειλές από τους ΤΟΕΒ εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ που δυσχεραίνουν κατά πολύ τη λειτουργία του. Π Παυλ

» Ανεξέλεγκτα... Εκεί στο Κατάκολο το πήρατε χαµπάρι; Η µεγάλη εταιρία «Costa» πελάτης σας καλός στις κρουαζιέρες, άρχισε τις ... δοκιµές στο παλιό λιµάνι της Πάτρας που µετατρέπεται συντόµως σε τουριστικό... Απλώς το αναφέρω...

...αλλά αληθινά

[ Ακούει κανείς; ] Η επιδιόρθωση των ζηµιών του αρδευτικού δικτύου στην Ηλεία είναι κάτι παραπάνω από επιτακτική ανάγκη και άµεσης προτεραιότητας, γιατί ο αγροτικός κόσµος σε λίγο διάστηµα κινδυνεύει να µείνει χωρίς νερό για τις καλλιέργειές του. Θα πρέπει το υπουργείο άµεσα να χρηµατοδοτήσει το έργο και να προχωρήσει γιατί από την αγροτική παραγωγή ζει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Ηλείας.

*** Σοβαρό πρόβληµα έχει δηµιουργηθεί µε την κατάργηση ουσιαστικά του σιδηροδροµικού σταθµού του Πύργου αφού πλέον ότι είναι στη δικαιοδοσία του για καθαριότητα µένει χωρίς φροντίδα. Τα χόρτα στα αυλάκια που είναι ένθεν και ένθεν στις γραµµές έχουν

φθάσει αρκετά ψηλά και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών διαµαρτύρονται λόγω του ότι πολλές φορές τα τρωκτικά που έχουν φωλιές σε αυτά κάνουν βόλτες στις αυλές τους.

*** Η µέχρι σήµερα τακτική που ακολουθείται στο θέµα της απελευθέρωσης του επαγγέλµατος των ΤΑΧΙ έχει µεγαλώσει το χάσµα µεταξύ κυβέρνησης και ιδιοκτητών µε αποτέλεσµα να συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις. Αυτό έχει επιπτώσεις και στην οικονοµία της χώρας και για αυτό άµεσα θα πρέπει να βρεθεί η χρυσή τοµή που θα κάνει τις δύο πλευρές να συµφωνήσουν και ο «πόλεµος» που έχει αρχίσει να σταµατήσει προς όφελος όλων… Π Παυλ

»

Χ.Π.

Επικίνδυνο σηµείο ∆ε βάζουν µυαλό τελικά οι λουόµενοι στην παραλία του Παλουκίου και πολλοί επιχειρούν να πλύνουν τα πόδια τους σε σηµείο της προβλήτας του αλιευτικού καταφυγίου, µε αποτέλεσµα να κινδυνεύουν από πτώσεις που µπορεί να αποβούν και µοιραίες. Προ ηµερών ένας άνδρας γλίστρησε και τραυµατίστηκε στο κεφάλι, ευτυχώς αποφεύγοντας τα χειρότερα. Ωστόσο, οι λουόµενοι και οι διερχόµενοι πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί, γιατί το σηµείο γλιστρά πολύ και είναι επικίνδυνο. Μ.Κ.

Προσοχή… Η αύξηση των οχηµάτων που κινούνται εντός πόλης αλλά και εκτός αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης ατυχήµατος και χρειάζεται περισσότερο προσοχή… Μάλιστα λόγω ζέστης πολλές φορές ο τρόπος µε τον οποίο συµπεριφέρονται οι οδηγοί δε συµβαδίζει µε τον ΚΟΚ και προκαλούνται ατυχήµατα. Αυτό δείχνει το δεύτερο δεκαπενθήµερο του Ιουλίου που τα ατυχήµατα που έχουν σηµειωθεί είναι πάρα πολλά. Π Παύλ


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Aυγούστου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Κοιµώµενα... έργα

Φωτογραφικά Φίλοι απ’ τα παλιά…

Σ.Π.

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

Τους συνδέει κάτι… «ιερό», µια µακρόχρονη και ειλικρινής φιλία, η οποία αποτυπώνεται σε κάθε ευκαιρία που δίνεται, παρά το «βαρύ» φορτωµένο πρόγραµµα και των δύο. Ο λόγος φυσικά για το βουλευτή κ. Κώστα Τζαβάρα και τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέα Κοροµηλά. Έτσι, µε ευκαιρία τα εγκαίνια της έκθεσης «Πορεία Γραφής και Γραφικών Τεχνών» του καλλιτέχνη κ. Αντωνίου Παπαντωνόπουλου στο λιµάνι της Κυλλήνης το βράδυ του Σαββάτου, ο κ. Τζαβάρας είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει µια ζεστή αγκαλιά µε το φίλο του και «οικοδεσπότη» των εκδηλώσεων κ. Κοροµηλά. Ευχή και των δύο, να τους δίνονται περισσότερες ευκαιρίες για να σµίγουν…

»

Μια όµορφη εικόνα…

Σ’ ετοιµότητα έχει αποδείξει όλο αυτό το διάστηµα ότι βρίσκεται η Πυροσβεστική Υπηρεσία στο νοµό µας µε αποτέλεσµα κάθε περιστατικό να αντιµετωπίζεται έγκαιρα. Μέχρι σήµερα έχουν σηµειωθεί πάνω από δέκα περιστατικά πυρκαγιών τα οποία σβήστηκαν τα περισσότερα εν τη γενέσει τους.

»

Πραγµατικά, υπάρχει καλύτερη εικόνα από τέσσερα πιτσιρίκια να «οργώνουν» πάγκους µε βιβλία και να επιλέγουν µέσα σε ποια θέλουν να «χωθούν»; Ο λόγος φυσικά για την παρέα των παιδιών της φωτογραφίας που τα συναντήσαµε στην έκθεση βιβλίου που διοργανώνει ο Εµπορικός Σύλλογος Αµαλιάδας στην πλατεία της Κουρούτας, να επιλέγουν τα καλοκαιρινά τους βιβλία… Μακάρι να ακολουθούσαν και άλλοι συνοµήλικοί τους το παράδειγµά τους, να έκλειναν για λίγο το «χαζοκούτι» και να διάβαζαν βιβλία. Σ.Π.

Π Παύλ

«Ένα µεροκάµατο βγάζουµε…» Την πικρία τους προς όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες εκφράζουν οι ιδιοκτήτες των αλόγων πόνι που προσπαθούν να βγάλουν το µεροκάµατό τους στην πλατεία της Κουρούτας, φωτογραφίζοντας τα παιδάκια πάνω στα αλογάκια τους. Οι άνθρωποι αυτοί απειλούνται µε πρόστιµα, τη στιγµή που απλά προσπαθούν να βγάλουν ένα µεροκάµατο στις δύσκολες εποχές που διανύουµε. Εδώ γίνονται τόσες και τόσες παρατυπίες πια σε αυτή τη χώρα, ας αφήσουµε για λίγο ήσυχους τους µεροκαµατιάρηδες… Σ.Π.

Η Ελλάδα βουλιάζει, η Κύπρος έπεται, οι τράπεζες πάνε από το κακό στο χειρότερο, η Ευρώπη διαλύεται, οι ΗΠΑ χρεοκοπούν κι εγώ δεν αισθάνοµαι καλά τελευταία!

ΚΑΘΕ ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΝΑ ΑΝΕΚ∆ΟΤΟ

Η πολιτική και η ιστορία ως σάτιρα … Με τον Πάνο Ν. Αβραµόπουλο Σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ η Μαρία Αντουανέτα σε µια ιστορικά ζοφερή περίοδο για την Γαλλία, αποτύπωσε αδρά το στίγµα της στα κοινωνικά και πολιτικά δρώµενα της εποχής. Ξεχώριζε για την υψηλή της παιδεία και ευγένεια. Συνάµα όµως και για την αδυναµία αίσθησης της πραγµατικότητας. Συγκατοίκησε µε τον άνδρα της Λουδοβίκο για τρία ολόκληρα χρόνια – υπο περιορισµό- κάτω από τις εντολές της επανάστασης. Όµως η Γαλλική Εθνοσυνέλευση σύντοµα θα ψήφιζε το τέλος τους. Καθώς ήταν κλεισµένη σε ένα κελί η Αντουανέτα και περίµενε την ετυµηγορία του µάλλον τυπικού δικαστηρίου - αφού η απόφαση εκτελέσεως ήταν πολιτική – ζήτησε να της φέρουν ένα πουκάµισο να αλλάξει. Και η υπηρέτρια που της το έφερε κάθισε µπροστά της, για να µπορέσει να αλλάξει χωρίς να την βλέπει ο φρουρός. Η Αντουανέτα τότε απευθύνθηκε στο φύλακα και του είπε «Στο όνοµα της εντιµότητας κύριε, αφήστε µε να αλλάξω εσώρουχα, χωρίς να µε κοιτάτε» Και ο φύλακας: « Μου είναι αδύνατον να σας ικανοποιήσω κυρία µου. Έχω εντολή να µην σας αφήνω ούτε στιγµή από τα µάτια µου !!!». Μαρία Αντουανέτα : Σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ. Ευγενής, µα µε αµφίσηµη παρουσία στα πολιτικά δρώµενα. Απέληξε στη λαιµητόµο. Γεννήθηκε το 1755 και απεβίωσε το 1793. www.pavramopoulos.gr

Τα αυτονόητα

Ετοιµότητα…

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ •ΦΛΑΣ

»

Μαύρη λίστα µε 4.762 έργα του ΕΣΠΑ που «λιµνάζουν», συνολικής αξίας 5,5 δισ. ευρώ, και τα οποία θα περικοπούν αν δεν αρχίσουν άµεσα, καθώς επίσης τους «νεκρούς» κωδικούς των προγραµµάτων καθεµιάς από τις 13 περιφέρειες, έδωσε στους περιφερειάρχες το υπουργείο Ανάπτυξης. Οσα απ’ αυτά δεν κατατεθούν ως άµεσα υλοποιήσιµα, απορρίπτονται. Ταυτόχρονα, το υπουργείο έδωσε στους περιφερειάρχες τη µεθοδολογία εντοπισµού των «ώριµων» έργων που θα κλείσουν τις τρύπες του ΕΣΠΑ. Π.Α.

5

»

Πρόστιµα… για τα αδέσποτα! Μάθαµε πρόσφατα από ιδιοκτήτη καντίνας σε παραλία του νοµού πως βρέθηκε µε… ένα πρόστιµο στα χέρια, καθώς τη στιγµή του ελέγχου ένα από τα αδέσποτα της παραλίας «στάθµευσε» για λίγο στο χώρο της καντίνας… Ας µην το παρακάνουµε πια. Σαφώς και δεν έχει ευθύνη ο ιδιοκτήτης της καντίνας για τα αδέσποτα που κυκλοφορούν σε µια παραλία ή οπουδήποτε αλλού. Ας µη µεταφέρουµε σε φυσικά πρόσωπα προβλήµατα που η ίδια η Πολιτεία δεν έχει καν σκεφτεί ακόµα πώς θα τα λύσει… Σ.Π.


6

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΕΙ∆ΗΣΕΙΣ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Παρ’ ολίγο παρανάλωµα του πυρός το κέντρο του Πύργου

Τ

ο ότι δε θρηνήσαµε θύµατα από τη χθεσινή εµπρηστική ενέργεια στο κέντρο του Πύργου µε µπουκάλα υγραερίου οφείλεται καθαρά σε θέµα τύχης…

Προκλήθηκαν µεγάλες υλικές ζηµιές σε ένα σταθµευµένο αυτοκίνητο και σε ένα κατάστηµα ενώ δεν σηµειώθηκαν µεγαλύτερες καταστροφές λόγω της έγκαιρης επέµβασης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου.

Είκοσι λεπτά πριν τις 6:00 τα ξηµερώµατα ενηµερώθηκε το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πύργου ότι στον οδό Αγίου Νικολάου υπήρχε πυκνός καπνός και φωτιά.

Αµέσως έσπευσαν στο σηµείο και φθάνοντας αντίκρισαν µία φιάλη υγραερίου των 18 λίτρων να καίγεται και να προκαλεί καταστροφές σε ένα αυτοκίνητο και ένα µαγαζί. Αµέσως έσβησαν την φωτιά µε τον κίνδυνο να εκραγεί η φιάλη να είναι κάτι παραπάνω από οράτος.

ΥΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΑΠΟ ΜΠΟΥΚΑΛΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

υγραέριο να φεύγει στον αέρα. Στα πέντε µέτρα από την µπουκάλα είχαν ρίξει βενζίνη όπου έπειτα έριξαν καπνογόνο µε αποτέλεσµα να ανάψει φωτιά που ενισχύθηκε και από το αέριο που διέρρεε από τη µπουκάλα του υγραερίου, σύµφωνα µε την Πυροσβεστική Υπηρεσία Πύργου. «Το ευτύχηµα ήταν ότι η φωτιά µέσω του αερίου που έβγαινε από τη φιάλη δεν µεταφέρθηκε εντός, γεγονός που θα είχε ως συνέπεια την έκρηξή της µε αποτέλεσµα να προκαλέσει τεράστιες καταστροφές και το σοβαρότατο τραυµατισµό των ανθρώπων που µένουν στις πολυκατοικίες της περιοχής», αναφέρουν πηγές της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που χαρακτηρίζουν το γεγονός πολύ σοβαρό. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει η Ασφάλεια Πύργου λόγω του ότι η συγκεκριµένη ενέργεια θεωρείται νοµικά τροµοκρατική και αρµόδια για τέτοια θέµατα είναι η συγκεκριµένη υπηρεσία της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Ηλείας.

Άγνωστοι µέχρι τώρα είχαν βάλει µία φιάλη υγραερίου δίπλα από το κατάστηµα «Ρεζέρβα» στην Αγίου Νικολάου, είχαν ανοίξει τη στρόφιγγα της µπουκάλας µε το

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Το σηµείο στο οποίο είχε τοποθετηθεί η φιάλη µε το υγραέριο.

ΣΕ ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΚΑΙ ΠΥΡΓΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟ

Αιφνίδιος θάνατος

Προχθές το βράδυ ο ∆ιονύσιος Σολωµός του Σπύρου 50 ετών ένιωσε ξαφνική αδιαθεσία και µεταφερόµενος στο νοσοκοµείο του Πύργου απεβίωσε από παθολογικά αίτια.

ΜΑΧΟΥ

Έκλεψαν 3500 ευρώ

Άγνωστοι µπήκαν σε µονοκατοικία στου Μάχου Βαρθολοµιού από ανασφάλιστο παράθυρο και πήραν 35.000 ευρώ

ΖΑΧΑΡΩ

Τραυµατίστηκε σοβαρά

Ένας οδηγός δίκυκλης µοτοσικλέτας τραυµατίστηκε σοβαρά χθες το µεσηµέρι στη Ζαχάρω όταν η µηχανή που οδηγούσε συγκρούστηµε µε Ι.Χ. Μεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο του Πύργου όπου και νοσηλεύεται.

ΚΑΪΑΦΑΣ―Κ. ΣΑΜΙΚΟ

Χτύπησαν… ελαφροχέρηδες

Ελαφροχέρηδες χτύπησαν χθες το µεσηµέρι στις παραλίες του Καϊάφα και του Κ. Σαµικού. Συγκεκριµένα χθες το µεσηµέρι γύρω στις 15:00 κατήγγειλε µία γυναίκα ότι δύο άνδρες της πήραν πάνω την πετσέτα του µπάνιου την ώρα που κολυµπούσε ένα µαύρο τσαντάκι µε 200 ευρώ και διάφορα έγγραφα. Την ίδια ώρα περίπου στο Κ. Σαµικό άγνωστος παραβίασε µε αιχµηρό αντικείµενο την πόρτα του συνοδηγού αυτοκινήτου και πήρε ένα τσαντάκι µε 100 ευρώ, διάφορα έγγραφα και ένα κινητό αξίας 300 ευρώ.

Συµβολική πορεία των ταξιτζήδων

Σ

υµβολική πορεία έκαναν οι ιδιοκτήτες ΤΑΧΙ του Νοµού µε τα αυτοκίνητά τους στο δρόµο του Κατακόλου στα πλαίσια των πανελλαδικών κινητοποιήσεων διαµαρτυρίας για την πλήρη απελευθέρωση του επαγγέλµατός τους. ∆εν έλειψαν οι εντάσεις ταξιτζήδων και επαγγελµατιών της περιοχής που θεωρούν πως από τις κινητοποιήσεις αυτές θίγονται τα συµφέροντά τους και πλήττεται η τουριστική κίνηση που έχει ως κύρια µορφή την κρουαζιέρα, όπου τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει άνοδο. Λίγο µετά τις 11:00 χθες το πρωί τα ΤΑΧΙ κινήθηκαν στον κεντρικό δρόµο του Κατάκολου και στάθµευσαν στο λιµάνι φωνάζοντας διάφορα συνθήµατα κατά του υπουργού Υποδοµών κ. Ραγκούση. Αφού παρέµειναν για πάνω από µία ώρα έφυγαν και κινήθηκαν προς τον Πύργο όπου έκαναν πορεία ενώ σήµερα το πρωί αναµένεται να βρίσκονται στην Αθήνα προκειµένου να πάρουν µέρος στην πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει έξω από το υπουργείο. Ο αντιπρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Μιαούλης επεσήµανε σε δηλώσεις πως από σήµερα κλιµακώνουν τις κινητοποιήσεις και σκληραίνουν τη στάση τους. Νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν στο χώρο του σούπερ µάρκετ Βασιλόπουλου όπου είχαν συνάντηση µε αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και συζήτησαν τα προβλήµατα που έχουν. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Κλιµακώνουν τις κινητοποιήσεις τους από σήµερα σε όλη την Ελλάδα

Για πάνω από µία ώρα έµειναν εκεί το πρωί όπου τους επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ

Τα ΤΑΧΙ ενώ φθάνουν στο Κατάκολο.


∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

7

Θρήνος στον Άγιο Ιωάννη Πύργου

Τραγικός θάνατος για 18χρονο Έ

να παλικάρι που δεν είχε προλάβει να κάνει ούτε όνειρα για τη ζωή, βρήκε τραγικό θάνατο µέσα σε πισίνα στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου. Η κοινωνία του Αγίου Ιωάννη Πύργου θρηνεί για το χαµό του Αθανάσιου ∆ιον. Καραχάλιου, ενός παιδιού που από µικρός µπήκε στη βιοπάλη για να µπορέσει να βοηθήσει την πολυµελή οικογένειά του και να επιβιώσει. Ο 18χρονος νωρίς το µεσηµέρι χθες πήγε σε ένα µέρος που συχνάζει στην ευρύτερη περιοχή του Κατακόλου προκειµένου να κάνει µπάνιο και να ξεκουραστεί. «Εδώ ήταν όλο το µεσηµέρι. Έφαγε και έπεσε στην πισίνα για να κάνει µπάνιο και βγήκε έξω. Μετά από κει και πέρα δεν ξέρω τι έγινε», επεσήµανε αυτόπτης µάρτυρας που έτυχε να είναι µπροστά στο περιστατικό. «Πίναµε καφέ και ξαφνικά τον είδαµε να είναι µέσα στο πάτο της πισίνας», επεσήµανε ένας άλλος θαµώνας. Σύµφωνα µε πληροφορίες πήγε να κάνει µακροβούτι και πέφτοντας µέσα στο νερό της πισίνας «έµεινε». Ο ιδιοκτήτης που έχει και άδεια ναυαγοσώστη τον τράβηξε έξω και του έδωσε τις πρώτες βοήθειες µέχρι να έρθει το ασθενοφόρο για να τον παρα-

λάβει και να τον µεταφέρει στο νοσοκοµείο όπου οι γιατροί έκαναν ότι ήταν δυνατόν για να τον επαναφέρουν στη ζωή χωρίς όµως να τα καταφέρουν… Η νεκροψία, νεκροτοµή θα δείξει τα ακριβή αίτια του θανάτου του 18χρονου που θα γίνει σήµερα το πρωί στο νοσοκοµείο του Πύργου. Την προανάκριση για το περιστατικό έχει αναλάβει το Αστυνοµικό Τµήµα Πύργου. Θρήνος Η είδηση του θανάτου του 18χρονου Η πισίνα έπεσε σαν κεραυνός «υγρός τάφος» για τον 18χρονο εν αιθρία στον Άγιο Ιωάννη και βύθισε στο πένθος ολόκληρο το χωριό. Γνωστοί και Θανάσης µε τον πατέρα του να συγγενείς έτρεξαν στο νοσοκο- ασχολείται µε αγροτικές δουλειές µείο του Πύργου προκειµένου να και τα αδέλφια του να δουλεύουν συµπαρασταθούν στους δικούς για το µεροκάµατο. Ο ίδιος δούτου ανθρώπους. Τη µητέρα του λευε σε φούρνο στην περιοχή του Βασιλική, τον πατέρα του Σάκη Αγίου Ιωάννη και ήταν ιδιαίτερα και τα τέσσερα αδέλφια του, δύο αγαπητός όπως και όλη η οικογέµεγαλύτερα αγόρια και δύο µικρό- νειά του. τερα κορίτσια που πάνε σχολείο. Παναγιώτης Παυλόπουλος Από οικογένεια βιοπαλαιστών ο paylopoulos2004@yahoo.gr

«

paylopoulos2009@gmail.com

ΠΝΙΓΗΚΕ

ΣΕ ΠΙΣΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Ο Θανάσης Καραχάλιος του οποίου το νήµα της ζωής κόπηκε πρόωρα.

Το ασθενοφόρο τον παραλαµβάνει για τον µεταφέρει στο Νοσοκοµείο.


8

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Καταστράφηκε η αποθήκη µε τα ανταλλακτικά

Π

Μα ρία Καραµπά τση (karabatsimaro@yahoo.gr)

αραλίγο ολοκαύτωµα κινδύνευσε να γίνει διώροφο οίκηµα στη διασταύρωση της Γαστούνης, από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο εξωτερικό χώρο συνεργείου αυτοκινήτου. Το συνεργείο βρίσκεται στη νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης της Γαστούνης και ήταν νωρίς το πρωί όταν ξαφνικά ο ιδιοκτήτης κ. Ιωάννης Καράµπελας αντίκρισε καπνούς στο εξωτερικό του συνεργείου, σε σηµείο που βρίσκονταν δύο σκελετοί αυτοκινήτων. Ο κ. Καράµπελας ειδοποίησε αµέσως την

Πυροσβεστική Υπηρεσία Αµαλιάδας, ενώ η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα σε παρακείµενη αποθήκη όπου βρίσκονταν ανταλλακτικά αυτοκινήτων. Στο σηµείο έφθασαν εγκαίρως τρία οχήµατα και 8 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας µε επικεφαλής το διοικητή κ. Νίκο Στασινόπουλο και άρχισε το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβέστες κινήθηκαν γρήγορα και µεθοδικά αποτρέποντας τα χειρότερα, αφού κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά στο χώρο της αποθήκης, αποµακρύνοντας το ενδεχόµενο επέκτασης στο συνεργείο και στον πρώτο όροφο του κτιρίου που βρίσκεται κατοικία, γιατί τότε η ζηµιά θα ήταν πολλών χι-

λιάδων ευρώ. Η πυροσβεστική ερευνά τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ενώ η ζηµιά που προκλήθηκε ξεπερνά τις 2.000 ευρώ.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς καταστράφηκαν τα ανταλλακτικά που βρίσκονταν στην αποθήκη.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε ακριβώς έξω από το συνεργείο και δίπλα στην αποθήκη.

Χάρη στην έγκαιρη επέµβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αµαλιάδας σώθηκε το κτίριο.


ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

9

ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ...

Συγκλονιστική περιγραφή Γ

Γ. ΣΟΜΠΟΛΟΣ: Οι πυρκαγιές της Ηλείας το κορυφαίο ρεπορτάζ στην καριέρα µου ια το θέµα που τους έχει συγκλονίσει περισσότερο από εκείνα που κάλυψαν στην καριέρα τους ερωτήθησαν προσφάτως, οι κορυφαίοι αστυνοµικοί ρεπόρτερς, και ένας εξ αυτών, ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΟΜΠΟΛΟΣ έθεσε ως το µεγαλύτερο που έχει να θυµάται, τις πυρκαγιές της Ηλείας! Όπως µάλιστα το περιγράφει είναι και ο ίδιος συγκλονιστικός...

«Θυµάµαι τις εκατοντάδες πυρκαγιές που είχαν προκληθεί σ’ όλη τη χώρα και ειδικά στη Μάκιστο. Είχαµε φτάσει σ’ ένα σηµείο, σ’ ένα σταυροδρόµι, όπου σε όλη την πλαγιά του βουνού ήταν διασκορπισµένα πτώµατα ανθρώπων που είχαν καεί από τη φωτιά. Θυµάµαι ότι για λίγα λεπτά µου είχε κοπεί η µιλιά και δεν ήµουν ο µόνος ρεπόρτερ που το είχα πάθει.

Λόγω δουλειάς έχω δει πυροβοληµένους, µαχαιρωµένους µέχρι και αποκεφαλισµένη γυναίκα που είχε δολοφονηθεί από το σύντροφό της στην Καβάλα τον Αύγουστο του 2008. Αλλά το να βλέπεις ανθρώπους καµένους, κορµιά σκορπι-

σµένα στην πλαγιά µιας ερηµικής περιοχής µε αλλοιωµένα τα χαρακτηριστικά, µε συγκλόνισε και µέχρι και σήµερα

µου έρχονται εικόνες στο µυαλό. Ο καµεραµάν, θυµάµαι, δεν µπορούσε να εστιάσει µε την κάµερα από το σοκ που είχε πάθει...»

Χ.Π.

ΣΤΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΜΑ∆ΕΣ

Οδηγίες πρόληψης και καταστολής

Π

ολύτιµες συµβουλές για την πρόληψη και καταστολή της πυρκαγιάς, τους κινδύνους που εγκυµονεί και τα µέτρα προφύλαξης, πήραν τα µέλη των εθελοντικών οµάδων δασοπυρόσβεσης της Αρχαίας Ολυµπίας, της Φολόης και του Στρεφίου στην εκπαιδευτική συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στο Πυροσβεστικό Κλιµάκιο Αρχαίας Ολυµπίας. Στόχος αυτής της προσπάθειας, που πραγµατοποιήθηκε µε τη συνεργασία των δυο φορέων – στο πλαίσιο της αγαστής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών – ήταν η εκπαίδευση των εθελοντών, η συµβολή των οποίων µπορεί – όπως είπε και ο προϊστάµενος του Πυροσβεστικού Κλιµακίου Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Κωνσταντακόπουλος – χρήσιµη και αποτελεσµατική.

Τι πρέπει να προσέξουν… Η αξιολόγηση των καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ο εξοπλισµός αλλά και η διασφάλιση της δικής τους ακεραιότητας είναι από τα πράγµατα που πρέπει να προσέ-

Την ενηµέρωση των εθελοντών για την πρόληψη και καταστολή των πυρκαγιών, έκανε ο προϊστάµενος του Πυρ. Κλιµακίου Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Κωνσταντακόπουλος. ∆ιακρίνονται µεταξύ άλλων ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς, ο αντιδήµαρχος Πέτρος Γιαννακόπουλος και ο πρόεδρος της Τ.Κ Αρχαίας Ολυµπίας Θεόδωρος Σπηλιόπουλος.

ξουν σε πρώτη φάση. Επίσης «…οι οργανωµένες οµάδες µπορούν να είναι χρήσιµες και αποτελεσµατικές», ειδικά στο κοµµάτι της πρόληψης µε την πραγµατοποίηση περιπολιών στα επικίνδυνα σηµεία, τις δύσκολες µέρες και ώρες, καθώς και στην ενίσχυση του τοµέα, όταν η δύναµη του κλιµακίου πρέπει να παραστεί στην κατάσβεση πυρκαγιάς.

Στο τέλος της συνάντησης πραγµατοποιήθηκε και επίδειξη λειτουργίας µικρού πυροσβεστικού οχήµατος. Συναντήσεις Στην εκπαιδευτική συνάντηση συµµετείχαν επίσης ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς, ο αρµόδιος σε θέµατα Πολιτικής Προστασίας αντιδήµαρχος

Στην ενηµερωτική-εκπαιδευτική συνάντηση συµµετείχαν εθελοντές από τις οµάδες Φολόης, Αρχαίας Ολυµπίας και Στρεφίου.

Πέτρος Γιαννακόπουλος αλλά και οι πρόεδροι των τριών Τοπικών Κοινοτήτων Θέοδωρος Σπηλιόπουλος, Γιάννης Κουµπούρας και Παναγιώτης Μουζής που είναι και µέλη των εθελοντών οµάδων. Όπως τόνισε στην εφηµ. «Πατρίς» ο δήµαρχος κ.Κοτζιάς, ο δήµος Αρχαίας Ολυµπίας θα βρίσκεται πάντα δίπλα στις εθελοντικές οµάδες, η βοήθεια των οποίων είναι πολύτιµη τόσο στο κοµµάτι της πρόληψης όσο και της καταστο-

λής, γιατί – εξήγησε – µπορούν να καθοδηγήσουν σωστά τους πυροσβέστες στις περιοχές τους, τις οποίες γνωρίζουν καλύτερα από όλους. ∆εσµεύτηκε τέλος ότι ένα µέρος από τα χρήµατα που έφτασαν στο δήµο για την Πολιτική Προστασία θα αξιοποιηθούν για την προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού για τους εθελοντές.

Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


10 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΕΝΟΨΕΙ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ

Τ

Εκδήλωση της ΚΝΕ στην Κουρούτα

ο κεντρικό σύνθηµα: «Ο δικός σου δρόµος, για τις δικές σου ανάγκες µε το ΚΚΕ και το σοσιαλισµό» είχε η εκδήλωση που διοργάνωσαν χθες το απόγευµα στην κεντρική πλατεία της Κουρούτας τα µέλη της ΚΝΕ του νοµού, ενόψει του Φεστιβάλ της ΚΝΕ στις 9 Σεπτεµβρίου στο πάρκο ΣΠΙΚ στον Πύργο. Οµιλία στη χθεσινή εκδήλωση πραγµατοποίησε το µέλος της Νοµαρχιακής Επιτροπής του Κ.Κ.Ε. Ηλείας κ. Άγγελος Κολόσακας, ενώ προβλήθηκε ταινία – DVD µε θέµα την οικονοµική κρίση. Τέλος, τη χθεσινή εκδήλωση «έντυσαν» µουσικά συγκροτήµατα από την Αµαλιάδα και όχι µόνο.

Σ.Π.

Στιγµιότυπο από τη χθεσινή εκδήλωση της ΚΝΕ στην κεντρική πλατεία της Κουρούτας.

ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΑΙΩΝΑ

Ένα µεγάλο ευχαριστώ Ένα µεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς σε όλους εκείνους που µε τη βοήθειά τους συνέβαλαν στην επιτυχία του 12ου Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών Ελαιώνα εξέφρασαν τα µέλη του ∆.Σ του Εκπολιτιστικού και Εξωραϊστικού Συλλόγου Ελαιώνα. Βοήθεια – που όπως επεσήµαναν τα µέλη του ∆.Σ – ήταν πολύτιµη. «Η άρτια οργάνωση, η άψογη φιλοξενία των καλεσµένων και γενικά η εντυπωσιακή επιτυχία της παραπάνω εκδήλωσης, που πραγµατοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου, οφείλεται στη σηµαντική βοήθεια αλλά και στην οικονοµική στήριξη που είχαµε τόσο από το ∆ήµο Πύργου όσο και από τους ανθρώπους που µόνιµα έχουν τη διάθεση της κοινωνικής προσφοράς δείχνοντας µια σπάνια ευαισθησία στα πολιτιστικά δρώµενα του χωριού µας», αναφέρουν τα µέλη του ∆.Σ εκφράζοντας ένα ευχαριστώ και στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης, για την προβολή της προσπάθειας και δράσης του συλλόγου.

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Συνεδριάζει το ∆ηµοτικό συµβούλιο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων Με αρκετά και σηµαντικά θέµατα για την καθηµερινότητα των πολιτών και τη λειτουργία του δήµου, συνεδριάζει σήµερα στις 8:00 το βράδυ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Ανδρίτσαινας – Κρεστένων. Μεταξύ των θεµάτων που συµπεριλαµβάνονται στην ηµερήσια διάταξη και θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης είναι η εξουσιοδότηση του δηµάρχου Σάκη Μπαλιούκου για υποβολή προτάσεων στο επιχειρησιακό πρόγραµµα «∆υτική Ελλάδα-ΠελοπόννησοςΙόνιοι Νήσοι», Τοµεακά Προγράµµατα Υπουργείων, η κατανοµή πιστώσεων α΄ εντολής ΣΑΤΑ 2011 κλπ. Ν.Σ

Συγκροτήµατα από την Αµαλιάδα «έντυσαν» µουσικά τη χθεσινή εκδήλωση.

ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΙ∆Α ΤΟΥ ΓΑΣΤΟΥΝΗ

Τ

Τίµησαν τον ήρωα Κωνσταντίνο Κουκίδη ον ήρωα Κω νστα ντίνο Κουκίδη, ένα νεαρό παλικάρι που δε δίστα σε να θυσιάσει τη ζωή του για να «σώσει» ένα σύµβολο, την Ελληνική Σηµαία, από τα χέρια των Γερµανών κατακτητών, τίµησε χθες το απόγευµα η πόλη της Γαστούνης από την οποία έλκυε την κα ταγω γή του. Η θυσία του Οµιλητές της εκδήλωσης ο πτέραρχος, πρόεδρος της για πολλά χρόνια παρέ- Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωµατικών κ. Γεώρµενε άγνωστη στο ευρύ γιος Τσαλουχίδης καθώς και η φιλόλογος, ιστορικός, πλήθος. Από χθες το ερευνήτρια κα Πόπη Πασπαλιάρη – Μπούνια. απόγευµα όµως, η τιµητική στήλη που δεσπόζει στην είσοδο παραδώσει, προτίµησε να τυλιχθεί µε της πλατείας, µπροστά από τον ιστο- αυτή και να πέσει από τον ιερό βράχο ρικό Ιερό Ναό της Παναγίας της Κα- χάνοντας τη ζωή του. Στα γεγονότα της θυσίας του νεθολικής στη Γαστούνη, θα τον θυµίζει αρού Κωνσταντίνου Κουκίδη αναφέρσε όλους. θηκαν χθες το απόγευµα, στην Ήταν 27 του Απρίλη 1947 όταν οι Γερµανοί κατακτητές ανέβηκαν στον εκδήλωση που διοργάνωσε ο δήµος ιερό βράχο της Ακρόπολης για να κα- Πηνειού σε συνεργασία µε την Πατεβάσουν την Ελληνική Σηµαία. Ο νελλήνια Ένωση Ποντίων ΑξιωµατιΚωνσταντίνος Κουκίδης, διατάχθηκε κών και τον Σύνδεσµο των να παραδώσει τη σηµαία. Την κατέ- Γαστουναίων της Αθήνας «Η Αρχαία βασε από τον ιστό, αλλά αντί να την Ήλις», ο Πτέραρχος, πρόεδρος της

Η τιµητική στήλη στην πλατεία Παναγίας της Καθολικής στη Γαστούνη θα θυµίζει σε όλους τη θυσία του Κωνσταντίνου Κουκίδη.

Πανελλήνιας Ένωσης Ποντίων Αξιωµατικών κ. Γεώργιος Τσαλουχίδης καθώς και η φιλόλογος, ιστορικός, ερευνήτρια κα Πόπη Πασπαλιάρη – Μπούνια, ενώ ακολούθησαν τα αποκαλυπτήρια της τιµητικής στήλης στην πλατεία της Παναγίας της Καθολικής. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Τον ήρωα Κωνσταντίνο Κουκίδη τίµησε χθες το απόγευµα η πόλη της Γαστούνης.


∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

11

ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Πρωτοβουλία ζωής Ι

διαίτερα ικανοποιητική ήταν η ανταπόκριση των εθελοντών αιµοδοτών στο κάλεσµα του Συλλόγου του Κατακόλου για συµµετοχή στην αιµοδοσία που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί. Στην 18η αιµοδοσία προσήλθαν στο χώρο του κοινοτικού καταστήµατος πενήντα πολίτες, ανταποκρινόµενοι στο κάλεσµα του Συλλόγου µε αποτέλεσµα να συγκεντρωθούν 46 φιάλες που φέτος διανύει τον 9ο χρόνο ζωής και προσφοράς στον πάσχοντα συνάνθρωπο.

Από τη χθεσινή αιµοδοσία στο Κατάκολο

Με τη συµβολή του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού του Σταθµού Αιµοδοσίας του Νοσοκοµείου Πύργου, συγκεντρώθηκαν οι µονάδες αίµατος . Ο πρόεδρος του Συλλόγου π. Παναγιώτης Αθανασόπουλος ο οποίος αφού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσέλευση των αιµοδοτών και τον αριθµό των µονάδων που συγκεντρώθηκε, ευχαρίστησε τον ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του σταθµού αιµοδοσίας του Πύργου. «Είναι σηµαντικό να συµµετέχουµε στις εθελοντι-

Όλοι οι αιµοδότες, πριν αιµοδοτήσουν, υποβλήθηκαν σε εξετάσεις και ιατρικό έλεγχο.

κές αιµοδοσίες γιατί ο καθένας όχι µόνο βοηθά το συνάνθρωπο που έχει ανάγκη αλλά και καλύπτει και τη δική του αιµοδοτική ανάγκη σε περίπτωση που χρειαστεί. Εµείς κάνουµε δύο αιµοδοσίες κάθε χρόνο µε τις ευλογίες του Σεβασµιοτάτου Μητροπολίτη µας κ. Γερµανού προκειµένου να µπορέσουµε να βοηθήσουµε και τους συναθρώ-

Μεγάλος αριθµός των πολιτών της περιοχής ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα για να συµµετάσχει στην εθελοντική αιµοδοσία.

πους µας αλλά και το νοσοκοµείο Πύργου που κυρίως τη θερινή περίοδο έχει ανάγκη από αίµα λόγω των πολλών ατυχηµάτων που γίνονται», τόνισε ο π. Παναγιώτης Αθανασόπουλος Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ο πρόεδρος του Συλλόγου π. Παναγιώτης Αθανασόπουλος αναφέρθηκε στο πόσο σηµαντικό είναι να δίνει κανείς αίµα για να σώζει το συνάνθρωπό του.


12 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 23ης ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗΣ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΟΝΙΟΥ

Η «καρδιά» του καλοκαιριού χτυπά στην Κυλλήνη!

Μ

ε τα εγκαίνια της έκθεσης «Πορεία Γραφής και Γραφικών Τεχνών» του καλλιτέχνη κ. Αντωνίου Παπαντωνόπουλου, αλλά και µε την παράσταση «Λυσικράτη» της Θεατρικής Οµάδας του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου οι εκδηλώσεις που θα πλαισιώσουν τον αυριανό τερµατισµό της 1ης ιστιοδροµίας, στο πλαίσιο της 23ης Ιστιοπλοϊκής Εβδοµάδας Ιονίου. ∆εκάδες κάτοικοι της περιοχής αλλά και από ολόκληρο το νοµό κατέκλυσαν το λιµάνι της Κυλλήνης, στο οποίο θα χτυπά η «καρδιά» του καλοκαιριού µέχρι και το απόγευµα της Τρίτης!

Η έκθεση του κ. Αντωνίου Παναντω νόπουλου «Πορεία Τέχνης και Γραφικών Τεχνών» εγκαινιάστηκε λίγο µετά τις 9 το βράδυ στο ισόγειο του κτιρίου των υπηρεσιών του λιµένα της Κυλλήνης, σε ένα «ζεστό» χώρο όπου θα «στεγάζεται» µέχρι και τις 27 Αυγούστου. Χρησιµοποιώντας απλά υλικά της καθηµερινότητάς µας, ο κ. Παπαντωνόπουλος κατάφερε να δηµιουργήσει µια σειρά από φανταστικά έργα, όπου το κάθε ένα από αυτά αντικατοπτρίζει την ιστορική εξέλιξη της γραφής στα βάθη των αιώνων. Μια έκθεση που κατενθουσίασε όσους την παρακολούθησαν…. Μεταξύ άλλων την έκθεση «αγκάλιασαν» οι βουλευτές κ.κ. Μιχάλης Κατρίνης και Κώστας Τζαβάρας, ο

Τα εγκαίνια της έκθεσης «Πορεία Γραφής και Γραφικών τεχνών»

πολιτευτής κ. Θεόδωρος Βλα γκούλης, ο δήµαρχος Ανδραβίδας Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρης Αρβανίτης, οι αντιδήµαρχοι κ.κ. Χρήστος Ζαφειρόπουλος και Χρήστος Παλαιολόγος, δηµοτικοί σύµβουλοι, ο υποδιοικητής του Λιµεναρχείου Κυλλήνης κ. Γιώ ργος Σταθόπου-

Τα βάσανα της κατακαηµένης Ελλάδας έκαναν τον κόσµο να γελάσει µε την καρδιά του αλλά και να προβληµατιστεί.

Μεγάλο ενδιαφέρον για τις δηµιουργίες του κ. Αντώνη Παπαντωνόπουλου έδειξαν ο βουλευτής κ. Κώστας Τζαβάρας και ο πολιτευτής κ. Θοδωρής Βλαγκούλης.

λος, εκπρόσωποι φορέων της περιοχής κ.α. µε οικοδεσπότη, τον πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέα Κοροµηλά. Οι εκδηλώσεις της πρώτης µέρας έκλεισαν στην κεντρική προβλήτα του λιµανιού, µε την παράσταση «Λυσικράτη» από τη θεατρική οµάδα του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας. Τους θεατές της παράστασης καλωσόρισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Αθλητικού Οµίλου Κυλλήνης κ. Αντώνης Σοφιανός, ενώ τη «σκυτάλη» παρέλαβαν οι µικροί ηθοποιοί «καθηλώνοντας» για ακόµα µια φορά το κοινό, όπως εξάλλου έχουν ξανακάνει το προηγούµενο χρονικό διάστηµα στο θέατρο της Αρχαίας Ήλιδας αλλά

Ο καλλιτέχνης και δηµιουργός της έκθεσης κ. Αντώνης Παπαντωνόπουλος πλαισιωµένος από τους βουλευτές κ.κ. Μιχάλη Κατρίνη και Κώστα Τζαβάρα, τον πολιτευτή κ. Θεόδωρο Βλαγκούλη, τον δήµαρχο Ανδραβίδας – Κυλλήνης κ. ∆ηµήτρη Αρβανίτη και φυσικά τον «οικοδεσπότη» πρόεδρο του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέα Κοροµηλά.

Κατάµεστο από κόσµο το λιµάνι της Κυλλήνης στην παράσταση των µαθητών από τη Βάρδα.


ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

13

Ο Ηλείος ηθοποιός Τάκης Σπηλιόπουλος, η Ουρανία Μπασλή και ο Κώστας Καζάκος -επίσης Πύργιοςκαθήλωσαν µε τις απαγγελίες ποιηµάτων από Ηλείους δηµιουργούς.

Τις γιορτές, άνοιξε ο Ηλείος ποιητής και εµπνευστής τους, ∆ηµήτρης Λέντζος.

ΓΙΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΕΝΙΠΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΛΟΗΣ

Ταξίδι στους στίχους!...

Τον κόσµο που «αγκάλιασε» την έκθεση από την πρώτη κιόλας µέρα µε πολλή αγάπη δεν προλάβαινε να υποδεχθεί ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Λιµενικού Ταµείου Κυλλήνης κ. Ανδρέας Κοροµηλάς.

Ολόκληρη σχεδόν η θεατρική οµάδα του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας επί σκηνής.

και στα «Βουπράσια». Από τις 4 σήµερα το µεσηµέρι και µετά, αναµένονται να τερµατίσουν στο λιµάνι της Κυλλήνης τα πρώτα σκάφη που συµµετέχουν στην 23η Ιστιοπλοϊκή Εβδοµάδα Ιονίου, ενώ η επίσηµη «υποδοχή» τους, από το ∆ηµοτικό Λιµενικό Ταµείο Κυλλήνης, θα πραγµατοποιηθεί αύριο το βράδυ, µε δεξίωση, απονοµές επάθλων, ρίψεις βεγγαλικών και µουΟ πρόεδρος του Ναυτικού σική βραδιά!

Αθλητικού Οµίλου Κυλλήνης κ. Αντώνης Σοφιανός καλωσορίΣτάθης Πουλιάσης ζει τον κόσµο στην παράσταση (Stathispatris@Yahoo.com) της θεατρικής οµάδας του Γυµνασίου – Λυκείου Βάρδας.

∆εκάδες επισκέπτες γνώρισε την πρώτη κιόλας µέρα της λειτουργίας της η έκθεση «Πορεία Γραφής και Γραφικών Τεχνών» στο ισόγειο του κτιρίου των Λιµενικών Υπηρεσιών Κυλλήνης.

Μ

ε µουσική «υπόκρουση» το θρόισµα των φύλλων από τις δρύες του δάσους της Φολόης, οι φωνές του Παντελή Θεοχαρίδη, της Ιωάννας Φόρτη και του Παναγιώτη Μπούσαλη υπό τη διεύθυνση του συνθέτη Χρήστου Λεοντή «ζέσταναν» το παγωµένο Σαββατόβραδο…Αν και ο καιρός δεν ήταν σύµµαχος, οι φετινές «Γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης» στέφθηκαν µε επιτυχία αφού κατάφεραν να «παρασύρουν» το πολυπληθές κοινό σ’ ένα µοναδικό ταξίδι στους στίχους των ποιηµάτων Ηλείων και όχι µόνο ποιητών, µέσα από απαγγελίες και τραγούδια… Ο ∆ηµήτρης Λέντζος, ο καταγόµενος από τις Μηλιές ποιητής και εµπνευστής της ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης, άνοιξε τις φετινές «Γιορτές του Ενιπέα και της Φολόης», καλωσορίζοντας το κοινό, ντόπιους και επισκέπτες, που µε την παρουσία τους δίνουν ζωή στις γιορτές. Μια µουσική -κατά κύριο λόγο«συνάντηση» που ξεκίνησε πριν τρία χρόνια στη Νεράιδα, δίπλα στα παγωµένα νερά του Ενιπέα, και φέτος «µετακόµισαν» στο δρυοδάσος της Φολόης. Σύντοµο χαιρετισµό απηύθυνε και ο δήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Θύµιος Κοτζιάς, αναφερόµενος στο σηµαντικό ρόλο της τέχνης στη σηµερινή εποχή.

Με µουσική…και στίχους Η βραδιά ξεκίνησε µουσικά µε τους τρεις νέους και ταλαντούχους τραγουδιστές, τον Παναγιώτη Μπούσαλη, την Ιωάννα Φόρτη και τον Παντελή Θεοχαρίδη να ερµηνεύουν ποιήµατα που έχει µελοποιήσει ο Χρήστος Λεοντής, υπό τη διεύθυνσή του, καταφέρνοντας να «ταξιδέψουν» το κοινό σε µια άλλη εποχή, όπου η δύναµη της ψυχής και όλα τα δυνατά συναισθήµατα που µπορούν να κυριεύσουν την ανθρώπινη ψυχή και το σώµα, είχαν ρόλο….πρωταγωνιστικό. Κατάφεραν – δικαίως – να κερδίσουν το πιο θερµό χειροκρότηµα του κοινού… Το λόγο πήραν οι ηθοποιοί άκης Σπηλιόπουλος, Ουρανία Μπασλή Τά και Κώστας Καζάκος διαβάζοντας ποιήµατα 24 Ηλείων ποιητών, καθηλώνοντας µε τις φωνές και τις απαγγελίες του τον κόσµο, που παρακολουθούσε µε ενδιαφέρον, συνειδητοποιώντας την αξία και τη δύναµη των λέξεων µέσα από την ποίηση. Ο κύκλος των γιορτών έκλεισε και πάλι

µε τραγούδια και ποιήµατα από τους παραπάνω ερµηνευτές και ηθοποιούς, αλλά και από τους Μανόλη Ανδρουλιδάκη και Νεοκλή Νεοφυτίδη, που µαζί µε τους άλλους µουσικούς, Αντώνη Παπαγγελή, Σταύρο Κεκέ και Μάνο Αβαράκη «χρωµάτισαν» µουσικά Εντυπωσιακές δηµιουργίες από τη Γεωργία Καραχάτις γιορτές από την αρχή λιου (φωτό) και τη Μόρφη Κατούµα, που ενθουσίασαν τους επισκέπτες. µέχρι το τέλος. Εκείνο που δεν πρέπει να παραληφθεί, είναι το καλωσόρισµα και καληνύχτισµα του κόσµου. Μπαίνοντας στο χώρο των εκδηλώσεων περίµενε τους επισκέπτες λουκουµάκι και νερό, από την παγωµένη βρύση, αλλά και οι µοναδικές ζωγραφικές δηµιουργίες δυο ταλαντούΟ ∆ηµήτρης Λέντζος, αν και εµπνευστής και βασικός χων ζωγράφων, της δικής συντελεστής των γιορτών, τις παρακολουθεί πάντα ως µας Ολύµπιας Γεωργίας απλός θεατής, µαζί µε φίλους. Καραχάλιου αλλά και της Μόρφης Κατούµα που καΑνάµεσα στα δέντρα, πίσω από τα φώτα τάφεραν να µαγνητίσουν τα της δηµοσιότητας και βλέµµατα του κόσµου. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

ο Θανάσης Συλιβός του περιοδικού «Μετρονόµος».

Πλήθος κόσµου έδωσε και φέτος το παρών στις εκδηλώσεις.

Στην πρώτη σειρά διακρίνονται µεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Γιωργιόπουλος, ο δήµαρχος Θύµιος Κοτζιάς, οι αντιδήµαρχοι Γιώργος ∆εββές και Πέτρος Γιαννακόπουλος, ο δηµ. σύµβουλος Γιώργος Λινάρδος και ο καταγόµενος από τις Μηλιές αστυνοµικός διευθυντής Νίκος Μαρούντας.


14 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΑΠΟΨΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ

Η ελεύθερη έκφραση όµηρος… της βίας

Ε

Πού είναι αυτό το άτιµο το κράτος!

ΛΑ ΜΟΥ ΝΤΕ, πού είναι το Σύµφωνα µε την πυροσβεστική διάάτιµο το κράτος; Είναι µόνο ταξη η αντιπυρική περίοδος έχει διάρκεια στα κλιµατιζόµενα γραφεία του από 1ης Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Η διάγια να τυπώνει εγκυκλίους και να βγάζει ταξη καλύπτει δάση, δασικές, χορτολιβαανακοινώσεις. Επί τρεις συνεχείς ηµέρες, δικές και αγροτικές εκτάσεις όπου ώρα 12.00, µε το γνωστό σκηνικό 40 βαθαπαγορεύονται µεταξύ άλλων: µών σε επαρχιακό δρόµο και σε χωριό που Να ανάβεται και να διατηρείται για είναι σε δασική έκταση η οποία κατακάηκε οποιονδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο. στις τραγικές πυρκαγιές του 2007 στην Να ανάβεται και να διατηρείται για επαρχία Ολυµπίας, στο νοµό Ηλείας κάοποιονδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοιποιος εγκληµατικά αδιάφορος αγρότης ή κιών, ξενοδοχείων, εργαστηρίων, καλυκτηνοτρόφος άναβε φωτιά για να κάψει βιών, ποιµνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή τα ξερόχορτα στο χωράφι του. περιφραγµένων ακάλυπτων χώρων, που Από το δρόµο αυτό µέσα από τους καβρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάπνούς και δίπλα από τους τόνους ξερόσεων και απόσταση 300 µέτρων. χορτων, που φυσικά ουδείς ντόπιος Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορΓράφει η φρόντισε να τα καθαρίσει, περνούσαν τολιβαδικών εκτάσεων. Φωτεινή Πιπιλή κανονικά άλλοι ντόπιοι και σε κανέναν Η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων – δεν έκανε εντύπωση όχι µόνο το ίδιο το σπίρτων και άλλων υλών. συµβάν αλλά η τροµακτική απειλή ολοκαυτώµατος εκ Όταν κατακάηκαν οι 38 άνθρωποι στην περιοχή της νέου της περιοχής. Ζαχάρως το 2007, όταν καταστράφηκε ολοσχερώς, από Μου αρέσει που προσφάτως ο αντιπεριφερειάρχης απροσεξία µιας αγρότισσας – µην το ξεχνάµε αυτό- ο δαΗλείας Χαράλαµπος Καφύρας έβγαλε, φυσικά από το κλι- σικός πλούτος της περιοχής (δεν ήµουν καν βουλευτής µατιζόµενο γραφείο του, εγκύκλιο µε την οποία απαγο- τότε), έτυχε να βρίσκοµαι στην περιοχή και θυµάµαι τι ξερεύεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου η φωνητό έριχνα από τη ραδιοφωνική µου εκποµπή για κυκλοφορία αυτοκινήτων τουριστών και περιπατητών στο όλους εκείνους τους ντόπιους που κάθονταν στα καφεφαράγγι της Νέδας, στο φαράγγι του Αλφειού και στις πε- νεία και στις καφετέριες της παραλίας χωρίς να τρέξουν ριοχές φυσικού κάλλους του νοµού. µε τα αγροτικά τους µηχανήµατα και τις µπουλντόζες να Από το 2000 υπάρχει η υπ. αριθµ. 9/2000 Πυροσβε- βοηθήσουν τους δύστυχους πυροσβέστες και τους δασιστική ∆ιάταξη «Κανονισµός ρύθµισης µέτρων για την κούς και έβγαιναν στα κανάλια και φώναζαν «πού είναι το πρόληψη και αντιµετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και κράτος; Πού είναι τα πυροσβεστικά αεροπλάνα; Έλα µου αγροτικές εκτάσεις» µε υπογραφή των υπουργών Εσω- ντε, πού είναι οι περιπολίες; Να τον πιάσουν µε αυτόφωρο τερικών, Γεωργίας και ∆ηµόσιας Τάξης, τότε. τον κατ’ άλλα πιθανόν «αγανακτισµένο» αγρότη.

Η κοινωνική απαίτηση για την ύπαρξη της ελεύθερης έκφρασης ως βασική προϋπόθεση της λειτουργίας της ∆ηµοκρατίας τελεί υπό καθεστώς οµηρίας της βίαιης πρόθεσης των κοινωνικών οµάδων που εκδηλώνεται κάθε φορά που θίγονται τα συµφέροντά τους…. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr Η διαπίστωση paylopoulos2009@gmail.com αυτή φυσικά δεν αφορά τους αγώνες για επιβίωση των επαγγελµατικών οµάδων που αντιδρούν σε µέτρα που θέλουν να τους οδηγήσουν σε οικονοµική εξαθλίωση, αλλά όλους αυτούς που µέσα από τη δράση τους καλλιεργούν τη βία µόνο και µόνο για να µπορούν να εξυπηρετούν τα συµφέροντά τους, καθώς και όσους εκµεταλλεύονται τη γνήσια αντίδραση των πολιτών απέναντι στην ισοπέδωση της επαγγελµατικής και ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Η ανυπαρξία των µηχανισµών που διαθέτει κάθε δηµοκρατικό κράτος και της Ελλάδος για τη διασφάλιση της δυνατότητας να µπορεί ο καθένας να λέει την άποψή του χωρίς να φοβάται ότι θα δεχθεί επίθεση, έχει δώσει δυστυχώς τη δυνατότητα σε περιθωριακά στοιχεία να βάζουν κανόνες λειτουργίας στις τοπικές κοινωνίες, µεγάλες ή µικρές, που θίγουν βασικά δικαιώµατα των µελών ενός οργανωµένου συνόλου. ∆εν είναι πρωτοφανές το γεγονός να του καταστρέφεται η περιουσία ενός και να φοβάται να µιλήσει ή να κάνει καταγγελία λόγω του ότι τον απειλούν πως θα υποστεί χειρότερα ακόµα. Σε αυτό το κράτος που ο φόβος δηµιουργεί σχέσεις λειτουργίας είναι σίγουρο πως η δηµοκρατία δεν µπορεί να βρει έδαφος για να λειτουργήσει. ∆εν µπορεί να γίνονται επεισόδια και οι συλληφθέντες µετά από λίγη ώρα να είναι ελεύθεροι µολονότι προκάλεσαν φθορές εκατοµµυρίων ευρώ. ∆εν µπορεί να θέλεις να γράψεις γεγονότα και να τα αναλύσεις και να φοβάσαι ότι την επόµενη µέρα πιθανόν ή θα έχεις φάει ξύλο, ή θα έχουν πλήξει µε κάποιο τρόπο την οικογένειά σου. Αν αυτά που γράφεις ή θίγεις δεν είναι πραγµατικά υπάρχουν τα δικαστήρια για να λογοδοτήσεις και να δώσεις εξηγήσεις και όχι να κινδυνεύεις από το πώς ο καθένας αντιλαµβάνεται την πραγµατικότητα και το πώς αυτός θέλει να διατυπωθεί. Αυτό το κράτος δεν έχει µέλλον αν γρήγορα δεν µπορέσει να αποκαταστήσει το αίσθηµα της περί δηµοκρατικής λειτουργίας στο ελάχιστο σε κάθε κοινωνία που το συνθέτει και δεν αποτάξει τη βία ως περιθωριακή δράση που δεν έχει λόγο σε µία χώρα που γεννήθηκε η δηµοκρατία και η ισονοµία.


∆άφνη Ανδραβίδας : Αλεβιζόπουλος… και συµµετοχή στο πρωτάθληµα

Σελ. 18

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ ∆οκιµές παικτών για δύο ηµέρες στο Στ. Πύργου Π.Φ.Ο. Πανόπουλου Ξεκινά προετοιµασία στις 10 Αυγούστου

Σελ. 24

Ξεκίνηµα… για Αίαντα, Μαγούλα και Νίκη Τραγανού

Ανανέωσε το «ερυθρόλευκο εργαλείο» Σελ. 22

ΑΣΤEΡΑΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ

Προθεσµία… µέχρι 12 Αυγούστου • Οι «βυσσινί» δεν είναι ικανοί... ούτε για την Α1 κατηγορία.

Σελ. 23

Σελ. 18 – 19 – 20

ΠΑΟ Βάρδας Σήµερα η παρουσίαση

Σελ 20


16 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚA ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΚΥΠΕΛΛΟΥ

Η θεά τύχη… µε την Ελλάδα Η

θεά Tύχη ήταν και πάλι µε το µέρος µας. Η κλήρωση των προκριµατικών του Μουντιάλ αποτελεί για την Ελλάδα µισή πρόκριση. Οι κληρώσεις της Εθνικής... δεν έχουν προηγούµενο, καθώς αποφεύγουµε συνεχώς τα µεγαθήρια!

Κλήρωση…λουκούµι για το αντιπροσωπευτικό µας συγκρότηµα που απέφυγε και πάλι τα µεγαθήρια…

Πέρασε σχεδόν µια δεκαετία από τις 25 Ιανουαρίου του 2002, όταν η κληρωτίδα των προκριµατικών του Euro 2004 έφερνε αντιµέτωπη στην Εθνική µας την Ισπανία. Από τότε, και επί πέντε (!) προκριµατικές κληρώσεις η Ελλάδα δεν έχει ξαναβρεί ποτέ στο δρόµο της οµάδα-µεγαθήριο, φαινόµενο µοναδικό στα ευρωπαϊκά χρονικά!

Βέβαια, όλα αυτά τα χρόνια η Εθνική µας οµάδα, µόνο στην τύχη δεν το άφησε το θέµα, µια και πάντα «κυνηγούσε» να... στριµωχτεί στην ελίτ των γκρουπ δυναµικότητας αυξάνοντας τις πιθανότητές της για θετική κλήρωση. Αλλά και πάλι, αυτό από µόνο του δεν µπορεί να σου εξασφαλίσει ευνοϊκή κλήρωση.

Πόσο µάλλον, όταν στο δεύτερο γκρουπ βρίσκονταν οµάδες όπως η Γαλλία, η Ρωσία, η ∆ανία και η Σουηδία. Κι όµως. Η Ελλάδα, από το... µαγικό χέρι του Ρονάλντο πήγε κι... έκατσε στην κλήρωση του Ρίο ντε Τζανέιρο επικεφαλής του οµίλου µε τη Σλοβακία (για µεγάλη

Ο Κυργιάκος, ο Τοροσίδης και τα υπόλοιπα παιδιά της Εθνικής έχουν την ευκαιρία να παίξουν και πάλι σε τελική φάση Μουντιάλ.

αντίπαλο), τη Βοσνία (για αουτσάιντερ) και τα τρία... Λάµδα (τις Λετονία, Λιθουανία και Λιχτενστάιν) ως... φτωχούς συγγενείς.

Προφανώς και αυτό από µόνο του δεν µπορεί να ισοδυναµεί µε πρόκριση, κάθε άλλο µάλιστα. Αλλά, ας είµαστε ρεαλιστές. Υπάρχουν όµιλοι µε Ισπανία και Γαλλία, µε Αγγλία, Ουκρανία και Πολωνία, µε Πορτογαλία και Ρωσία, µε Ιταλία, ∆ανία και Τσεχία. Κι εµείς «τσιµπήσαµε» µονάχα τους Σλοβάκους! Στα προκριµατικά του Μουν-

τιάλ του 2006 είχαµε τη ∆ανία και την Τουρκία, το 2010 είχαµε τους Ελβετούς κι έπειτα τους Ουκρανούς, στο Euro 2008 είχαµε Νορβηγία και Τουρκία, και στο 2012 κοντραριζόµαστε µε την Κροατία. Εν ολίγοις επί µια δεκαετία, µεγαθήρια-γιοκ! Κι ας βγαίνει ο προπονητής της Γαλλίας να λέει τώρα πως κακώς η Ελλάδα ήταν στους ισχυρούς. Τον πείραξε τον Μπλαν που σταθήκαµε πιο... έξυπνοι από τους «τρικολόρ» και τώρα σε όµιλο πέντε οµάδων θα τρέχει για το... θαύµα κόντρα στους Ισπανούς.

Όσο για εµάς, πρώτα –όπως πολύ σωστά δήλωσαν πρόεδροι, προπονητές και παίκτες– θα πρέπει να κοιτάξουµε την πρόκριση στο Euro 2012. Έπειτα, η προσοχή θα στραφεί µε λογική χρονική σειρά στα προκριµατικά του Παγκοσµίου Κυπέλλου της Βραζιλίας, όπου και πάλι δεν θα πρέπει να υποτιµήσουµε κανέναν. Εξάλλου, και η Σλοβακία είχε αξιοπρεπέστατη παρουσία στο πρόσφατο Μουντιάλ της Νότιας Αφρικής, και η Βοσνία είναι ραγδαία αναπτυσσόµενη ποδοσφαι-

ρικά και οι άλλες οµάδες... καραδοκούν για τις εκπλήξεις. Μέχρι εκεί όµως. ∆ικαιολογίες δεν µπορούν να υπάρξουν και δε θα υπάρξουν. Η τύχη µάς χαµογέλασε µία ακόµη φορά και δε θα πρέπει να φανούµε αχάριστοι.

Άλλωστε, η Εθνική µας την τελευταία δεκαετία έχει αποδείξει και µε το παραπάνω πως τις ευκαιρίες ξέρει να τις εκµεταλλεύεται. Πρώτη στάση λοιπόν ΟυκρανίαΠολωνία σε λίγους µήνες, και σε µια τριετία ταξίδι για τη Βραζιλία!

Η κλήρωση για την Ευρώπη 1ος όµιλος

3ος όµιλος

5ος όµιλος

Κροατία Σερβία Βέλγιο Σκωτία Σκόπια Ουαλία

7ος όµιλος

8ος όµιλος

Γερµανία Σουηδία ΕΪΡΕ Αυστρία Φερόε Ν. Καζακστάν

Νορβηγία Σλοβενία Ελβετία Αλβανία Κύπρος Ισλανδία

Ελλάδα Σλοβακία Βοσνία Λιθουανία Λετονία Λιχτενστάιν

Αγγλία Μαυροβούνιο Ουκρανία Πολωνία Μολδαβία Σαν Μαρίνο

2ος όµιλος

4ος όµιλος

6ος όµιλος

Ιταλία ∆ανία Τσεχία Βουλγαρία Αρµενία Μάλτα

Ολλανδία Τουρκία Ουγγαρία Ρουµανία Εσθονία Ανδόρα

Πορτογαλία Ρωσία Ισραήλ Β. Ιρλανδία Αζερµπαϊτζάν Λουξεµβούργο

9ος όµιλος Ισπανία Γαλλία Λευκορωσία Γεωργία Φινλανδία

Υπενθυµίζεται ότι από τη ζώνη της Ευρώπης, θα προκύψουν 13 εισιτήρια για την τελική φάση. Οι εννέα πρώτες των οµίλων θα προκριθούν απευθείας, η χειρότερη δεύτερη θα αποκλειστεί και οι οκτώ που θα αποµείνουν θα διεκδικήσουν σε µπαράζ τις τέσσερις θέσεις.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

17

Τα παιδιά χάρηκαν ιδιαίτερα την αποχαιρετιστήρια εκδήλωση του συλλόγου

ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ- ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΥΡΓΟΥ

Ραντεβού….το Σεπτέµβριο Μ

Του Γιάννη Μουρούτη

ε µεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν πριν λίγες µέρες στο Κολυµβητήριο Πύργο οι καλοκαιρινές κολυµβητικές επιδείξεις του Απόλλωνα Πύργου, µε την οποία έκλεισε και η φετινή αγωνιστική περίοδο του συλλόγου. Στη δια-

δικασία συµµετείχαν όλα τα τµήµατα και όλες οι ηλικίες των κολυµβητών-τριων και την οργάνωσή τους είχαν αναλάβει οι προπονητές του Απόλλωνα και πιο συγκεκριµένα οι Κύριλλος και Γιάννης Παλαιολόγος, Χαρά Κουτσούνη, Αλέξανδρος Ξένος και Βάσω Τσαντίλη. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η µύηση των παιδιών στο άθληµα και η ένταξη

Το τµήµα κολύµβησης του Απόλλωνα έδειξε ότι µπορεί να πετύχει πολλά στο χώρο του αθλήµατος για το νοµό µας

τους στο αγωνιστικό κοµµάτι της ευγενούς άµιλλας . Η προσπάθεια όλων των υπευθύνων του Συλλόγου για την οµαλή λειτουργία των τµηµάτων ανταµείφτηκε µε την εµπιστοσύνη και τη συµµετοχή που έδειξαν γονείς και παιδιά στο Σύλλογο. Να σηµειώσουµε ότι σε όλα τα παιδιά δόθηκαν αναµνηστικά διπλώµατα και το ραντεβού για

Με καλοκαιρινές επιδείξεις και απονοµή αναµνηστικών διπλωµάτων ολοκληρώθηκε µια πετυχηµένη χρονιά

τη νέα αγωνιστική περίοδο, δόθηκε για τον Σεπτέµβριο. Ο Απόλλων Πύργου ευχαριστεί τους χορηγούς του : ∆ηµήτρη Κουτσούµπα, ∆ηµήτρη Βλαχαντώνη, Olymbian coultsoural tranel Χάρης Σπηλιόπουλος, Κεντιστού Τζαβάρα Ασφάλειες για τη στήριξή τους.

Από τις επιδείξεις των παιδιών που πραγµατοποιήθηκαν πριν µερικές µέρες

ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Σ

Επέστρεψαν τα “χρυσά” κορίτσια

Οι «γοργόνες» της Εθνικής πόλο έτυχαν σπουδαίας αποδοχής στο αεροδρόµιο… κατά την επιστροφή τους

την Αθήνα βρίσκονται οι παγκόσµιες πρωταθλήτριες του πόλο, οι 13 «γοργόνες» που δόξασαν την Ελλάδα στη µακρινή Κίνα. Τα χρυσά κορίτσια γνώρισαν την αποθέωση από όλους όσοι βρίσκονταν στο αεροδρόµιο µε τους συγγενείς και τους φίλους να τις σφίγγουν στην αγκαλιά τους και να µη σταµατούν να τους δίνουν συγχαρητήρια.

Η αποστολή έφθασε λίγο πριν τις 12 χθες το µεσηµέρι, ενώ πρώτος έκανε την εµφάνιση του στην αίθουσα υποδοχής ο προπονητής της χρυσής οµάδας Γιώργος Μορφέσης. Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΕ Σπύρος Καπράλος, ενώ οι παγκόσµιες πρωταθλήτριες άφησαν υποσχέσεις για µετάλλιο στους Ολυµπιακούς του Λονδίνου…


18

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ

Με Χ. Κύτταρη και Μπούζο αρχίζει σήµερα !

Μ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

πορεί η προετοιµασία της οµάδας να αρχίζει σήµερα, όµως µέρες µεταγραφών και ολοκλήρωσης του ρόστερ, αναµένεται να είναι το επόµενο διάστηµα για τον φιλόδοξο Κένταυρο Μαγούλας. Καθώς ο τεχνικός και παίκτης της οµάδας Κώστας Λούσκος θέλει να έχει όλους τους παίκτες από την αρχή της προετοιµασίας. Μια προετοιµασία, η οποία ξεκινά σήµερα, µε συγκέντρωση στις 5 µ.µ. στο Πνευµατικό Κέντρο του ∆.∆. Μαγούλας, και ακολούθως µε την πρώτη προ-

πόνηση στο γήπεδο, που βρίσκεται λίγα µέτρα πιο κάτω. Πάντως οι µεταγραφές συνεχίστηκαν το περασµένο Σαββατοκύριακο, µε την απόκτηση του Χαράλαµπου Κύτταρη που έµεινε ελεύθερος από τον Ολυµπιακό Λαµπετίου, ενός έµπειρου παίκτη µε θητεία σε πολλές οµάδες, για τον οποίο δε χρειάζονται πολλές συστάσεις, καθώς και του ταλαντούχου και πολλά υποσχόµενου Ροδόλφο Μπούζο, ο οποίος αποκτήθηκε ως «δανεικός» από τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Οι δυο αυτοί παίκτες ήρθαν να προστεθούν στον 31χρονο Γιώργο Λαµπρόπουλο που θα φορά τη φα-

νέλα µε το Νο 1 των «πρασίνων» τη νέα περίοδο, καθώς επίσης και σε αυτές των: Αργύρη Τζανέτου (∆ουνέικα), Μπίρµπας (ΠΦΟ) και Ερµπελίνο (Καλλίκωµο). Πάντως όπως προαναφέραµε οι µεταγραφές για τους «πράσινους» του Χαρ. Κονδύλη δεν τελειώνουν εδώ… καθώς ο ισχυρός πρόεδρος της οµάδας, έχει ανάψει… το «πράσινο φως» και για ανάλογη µεταγραφική συνέχεια, µε τον Κένταυρο, πέρα από τον Ιλ. Μιτρόφ, να ενδιαφέρεται ακόµα και για τους Αντ. Μουζή και Νίκο Χριστόπουλο που έµειναν ελεύθεροι από τον Π.Φ.Ο. Πανόπουλου!

Ο Χαρ. Κύτταρης από τη νέα περίοδο θα φορά τα «πράσινα» του Κένταυρου µαζί µε τον αδελφό Ντίνο που αγωνίζεται ήδη εκεί!

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Ύστατη προσπάθεια από Αλεβιζόπουλο!

Ύ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Όλα δείχνουν ότι η ιστορική ∆άφνη θα λάβει µέρος στο πρωτάθληµα, έστω και µε ντόπιο υλικό!

στατη προσπάθεια γίνεται τις τελευταίες ώρες στο «στρατόπεδο» της ∆άφνης Ανδραβίδας µήπως και υπάρξει λύση… στο διοικητικό πρόβληµα της οµάδας την τελευταία στιγµή, και τελικά το ιστορικό αυτό σωµατείο δώσει το παρών στο ερχόµενο πρωτάθληµα της Α1 Κατηγορίας, έστω και µε ντόπια… παιδιά, καθώς το περσινό ρόστερ έχει αδειάσει! Μπροστά-

Το ΑΡΤΟ -ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ

«SERANO»

µεταφέρθηκε στο δικό του ιδιόκτητο χώρο Παπαφλέσσα 18- Πύργος απέναντι από το Super Market ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΣ – SPAR. Συνεχίζουµε να προσφέρουµε τα προϊόντα µας στην ίδια άριστη ποιότητα και σε πολύ προσιτές τιµές (τιµές εργαστηρίου). Σας περιµένουµε να σας εξυπηρετήσουµε Ντοάς Χαράλαµπος

ΑΝΟΙΧΤΑ ΜΕΡΑ ΑΠ ΚΑΘΕ Ο ΤΟ ΠΡΩ Ι ΕΩΣ ΑΡΓ Α ΤΟ ΒΡΑ ∆ Υ Σας περιµ ένουµε.... !

Τηλ. 2621022986

ρης σε αυτή την προσπάθεια είναι ο απερχόµενος πρόεδρος κ. Παναγιώτης Αλεβιζόπουλος, και όλα δείχνουν ότι τελικά θα υπάρξει νέο ∆.Σ, τις επόµενες ώρες, καθώς έως τώρα 20 απλοί πολίτες, και όχι οι «επώνυµοι» της πόλης, έχουν εκφράσει την επιθυµία, να συµµετάσχουν προκειµένου τις αµέσως επόµενες µέρες, η οµάδα να δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα, καθώς η προθεσµία λήγει την ερχόµενη Παρασκευή 5 Αυγούστου.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

Παρελθόν ο Καραγκούνης παρών ο Καπιζιώνης! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Σε χαµηλούς τόνους προχωρά ο σχεδιασµός της νέας περιόδου στο συγκρότηµα του Ξενοφώντα Κρεστένων µετά το κλείσιµο του Σταύρου Μεντή στο πόστο του προπονητή ως αντικαταστάτη του ∆ηµ. Μπατζάκα. Ήδη το νέο ∆.Σ. έχει µιλήσει σχεδόν µε όλους τους ντόπιους παίκτες, οι οποίοι και συνεχίζουν στην οµάδα και τη νέα περίοδο. Αυτό σηµαίνει ότι η οµάδα διατηρεί το βασικό της κορµό, και οι προσθήκες που θα γίνουν θα είναι ελάχιστες, και δεν πρόκειται να ξεπερνούν τους τρεις παίκτες, µε πρώτη προτεραιότητα έναν σέντερ – φορ ! Καθώς οι δύσκολοι οικονοµικά καιροί δεν επιτρέπουν µεγάλα ανοίγµατα. Ενώ για µια ακόµα χρονιά ο σύλλογος θα δώσει έµφαση στο νέο «αίµα» που έχει στις ακαδηµίες του, προωθώντας κάποια παιδιά στην πρώτη οµάδα. Σε ό,τι αφορά τώρα τους µονοχρονίτες, το σίγουρο είναι ότι δεν πρόκειται να µείνουν όλοι, καθώς αυτοί που δεν πρόσφεραν τα αναµενόµενα µε βάση την ποδοσφαιρική τους αξία, θα αποχωρήσουν! Ήδη για την ώρα έχουν πάρει την ελευθέρα τους οι Αγ. Νικολόπουλος , Θαν. Γεωργίου και τελευταία ο περσινός βασικός γκολκίπερ Ηλίας Καραγκούνης. Έτσι στον αντίποδα αυτής της αποχώρησης, η διοίκηση προχώρησε σε συµφωνία µε τον ταλαντούχο γκολκίπερ του Α.Ο. Ανδρίτσαινας Καπιζιώνη, ενώ απολύεται από τις τάξεις του στρατού και ο Στ. Βασιλόπουλος . Άλλωστε στόχος του Ξενοφώντα τη νέα περίοδο είναι µεν µια καλή πορεία, µε ταυτόχρονη ανανέωση, δηµιουργώντας σιγά – σιγά την οµάδα µέλλοντος! Όσο για την προετοιµασία, αυτή θα ξεκινήσει στις 8 Αυγούστου, µε τον Στ. Μεντή για πρώτη φορά στον πάγκο της οµάδας.

Στο ντόπιο υλικό και το νέο «αίµα» θα επενδύσει και τη νέα περίοδο ο Ξενοφών Κρεστένων

19

∆ΟΞΑ Ν. ΜΑΝΟΛΑ∆ΑΣ

Την Τετάρτη η πρώτη…

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

τασιµότητα είχαµε το περασµένο Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά κάποια νέα µεταγραφή στη φιλόδοξη ∆όξα Ν. Μανολάδας, καθώς µόνο αν βρεθεί στο δρόµο… της οµάδας κάτι το εξαιρετικό θα αποκτηθεί, σύµφωνα µε τα λεγόµενα των παραγόντων του συλλόγου, καθώς το ρόστερ της νέας περιόδου είναι πλήρες, και µάλιστα οι διοικούντες έχουν υπερβεί κατά πολύ το αρχικό µπάτζετ! Για αυτό άλλωστε αποµακρύνεται… και η περίπτωση Μιτρόφ, καθώς µε ενδεχόµενη απόκτησή του, το µπάτζετ θα εκτιναχτεί στα «ουράνια»! Πρέπει να σηµειώσουµε ότι µέχρι τώρα έχουν αποκτηθεί οι Λαγός, Γεωργιόπουλος, Μελετίδης, Τσάκωνας , Μιχαηλίδης, ο Βούλγαρος Ιβάν Τσέργκεφ, Γραµµατικόπουλος, ∆ηµόπουλος και Χανιάς, ενώ έχουν παραµείνει και αξιόλογοι παίκτες από το περσινό έµψυχο υλικό και µεταξύ άλλων οι Τόγιας, Νταλάπας, Λιούρης, ενώ ανανέωσαν και οι

Ο Γ. Τόγιας και συµπαίκτες του στη ∆όξα Ν. Μαν. ξεκινούν τη χρονιά µε πολλά όνειρα και στόχο τη ∆’ εθνική!

Αντρέας Γαιτατζίδης , Παναγιώτης Γιοβάνης, Κανελλόπουλος , Παρασκευόπουλος κ.λ.π. Εν τω µεταξύ µε ανακοίνωση του το ∆.Σ. της οµάδας καλεί για την Τετάρτη 3 Αυγούστου και ώρα 9 µ.µ. όλους τους παίκτες της οµάδας, καθώς και τους φιλάθλους που επιθυµούν να παρευρεθούν, στην πρώτη

συγκέντρωση – παρουσίαση που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην ∆ηµαρχείου Βουπρασίας. Αµέσως µετά θα ακολουθήσει συνεστίαση από την πλευρά του ∆.Σ., ενώ η πρώτη στο γήπεδο θα γίνει την ερχόµενη Παρασκευή 5 Αυγούστου!

ΝΙΚΗ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

Με Βουρτσάνη αρχίζει το απόγευµα!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

η µεταγραφική της ενίσχυση συνεχίζει η «νεοφώτιστη» στην Α1 κατηγορία Νίκη Τραγανού, στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την άνετη παραµονή στην κατηγορία που είναι και ο βασικός της στόχος! Έτσι λοιπόν µε αστραπιαίες κινήσεις του ∆.Σ. σε συνεργασία φυσικά µε τον τεχνικό της ανόδου Λύσανδρο Τζαβάρα, η οµάδα προχώρησε στην απόκτηση του έµπειρου µεσο – αµυντικού µε καταγωγή από το Τραγανό Νίκου Βουρτσάνη. Ενός παίκτη που τα τελευταία δυο χρόνια, αποτελούσε βασικό στέλεχος της ∆άφνης Ανδραβίδας. Βέβαια ο παίκτης που έχει ξεκινήσει την καριέρα του από την οµάδα του χωριού του, αναµένεται να αποτελέσει ένα

Ο έµπειρος Νίκος Βουρτσάνης επιστρέφει στα «πάτρια εδάφη»… για να αγωνιστεί µε την οµάδα της «καρδιάς» του τη Νίκη!

πολύτιµο εργαλείο για τη Νίκη Τραγανού. Η οποία έχει αποκτήσει ακόµα και τους: Βασ. Νικολόπουλο από τον Ηλειακό Λεχαινών, Αντ. Τσιχλιά από τον ΠΑΟΒ, και Λάµπη Μαρκόπουλο από τον Ολυµπιακό Λαµπετίου, χωρίς φυσικά να σταµατά εδώ… καθώς αν στο δρόµο της βρεθεί κάτι καλό… θα αποκτηθεί! Αξίζει να τονίσουµε ότι µε εξαίρεση τον Χάρη Ζωγόπουλο, τον Βυθούλκα και τον Τασσόπουλο, όλος ο υπόλοιπος περσινός βασικός κορµός παραµένει στην οµάδα, που φέτος φυσικά θα έχει το δικό της γήπεδο, που είναι για τη Νίκη ο 12ος παίκτης της! Μάλιστα για σήµερα στις 6.30 µ.µ. έχει κλειστεί το πρώτο ραντεβού της νέας χρονιάς, µε την πρώτη προπόνηση να γίνεται στο γήπεδο των Καλυβίων, καθώς ακόµα δεν έχει παραδοθεί για χρήση το νέο «χαλί»… του Τραγανού!


20

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΟ ΒΑΡ∆ΑΣ

Σήµερα στις 8 µ.µ. η παρουσίαση!

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

πρώτη συγκέντρωση παρουσίαση του νέου ΠΑΟΒ ενόψει του νέου πρωταθλήµατος της Α1 κατηγορίας, θα γίνει σήµερα στις 8 µ.µ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του νέου ∆ηµαρχείου Βουπρασίας, µε την παρουσία βέβαια σύσσωµου του ∆.Σ. και φυσικά όλων των παικτών της οµάδας, παλαιών και νέων, τους οποίους καλεί η διοίκηση να δώσουν το παρών , και φυσικά του νέου τεχνικού Παναγιώτη Παυλόπουλου. Ένας ΠΑΟΒ που σε σχέση µε πέρυσι παρουσιάζεται µερικώς αλλαγ-

µένος, µετά την ανανέωση της συνεργασίας του µε τη «σηµαία» της οµάδας, τον επιθετικό Ανδρέα Γούρµο, τον έµπειρο Αµαλιαδίτη µεσο – αµυντικό Νίκο Μαρσέλη, τον Ανδραβιδαίο επιθετικό Θοδωρή Καπατσούλια, καθώς και µε τους : Κυριάκο ∆ιαµαντόπουλου, Κώστα ∆ηµητρόπουλου, Λευτέρη Στεργιόπουλου και Νίκου Μπισπάρδη, και τις µεταγραφές του έµπειρου Αχαιού γκολκίπερ Θόδωρου Ζήγκου, του επίσης γκολκίπερ Χρύσανθου Σπατιώτη από τον Αχιλλέα Νεοχωρίου, του ταλαντούχου Κώστα Μπακογιάννη από τον Κένταυρο Καπελέτου, καθώς και των

πολλά υποσχόµενων από τον ΑΠΟ Κουρτεσίου, Ανδρέα Λούκας και Ανδρέα Θεοδωρόπουλου! Την Παρασκευή το βράδυ έγινε συνεδρίαση του ∆.Σ της οµάδας, στην οποία καθορίστηκαν οι επόµενες κινήσεις, ενώ το θέµα Μιτρόφ, όλα δείχνουν ότι δεν ενδιαφέρει την οµάδα, καθώς συνεχίζει στην οµάδα και ο Παναγιώτης Σιδηρόπουλος, που πέρυσι έκανε ένα πολύ καλό πρωτάθληµα από τον Ιαναούαριο και µετά(όταν αποκτήθηκε από τον Ατρόµητο Λάππα) και αναµένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία… στο χώρο της µεσαίας γραµµής. Όµως οι µεταγραφές δεν

Ο Θοδ. Καπατσούλιας παρέµεινε στον ΠΑΟΒ και αναµένεται να αποτελέσει µαζί µε τον Αν. Γούρµο το δίδυµο της επίθεσης της οµάδας.

έχουν κλείσει ακόµα για τον ΠΑΟΒ, καθώς παίζει η απόκτηση ενός χαφ

ακόµα µέχρι την πρώτη προπόνηση θα γίνει την ερχόµενη Παρασκευή.

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

Ξεκίνηµα και µε Γ. Ζαπάντη!

Πρεµιέρα σήµερα µε φιλοδοξίες!

Τ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Αµαλιάδας, του Πανηλειακού και του Ηλειακού Λεχαινών. Ένας παίκτης που ην προσπάθειά του ενόψει της θα βοηθήσει πολύ τους «νεοφώτιστους», στην προσπάνέας περιόδου, που έχει ως στόχο την θεια που έχουν θέση, και που δεν είναι άλλη από την άνετη παραµονή στην κατηπαραµονή στην κατηγορία. γορία, και ό,τι ήθελε προκύΕνώ νέο πρόσωπο είναι και ο ψει… ξεκίνησε το απόγευµα γκολκίπερ Ηλίας Κολίντζας, του περασµένου Σαββάτου όπως και ο ταλαντούχος Γ. ο επιστρέψας στην Α1 Ζαπάντης που αποκτήθηκε ύστερα από ένα χρόνο απουσίας, Αχιλλέας Νεοχω- Ο Σάκης Ψυχογιός θα είναι από τον Ηλειακό Λεχαινών, ενώ αντίθετα από το περρίου. Στο πρώτο ραντεβού και τη νέα περίοδο το «βαρύ πυροβολικό» σινό ρόστερ της ανόδου, του τεχνικού Αλέξη Γαλάνη στο γήπεδο του Νεοχωρίου, της επίθεσης του Αχιλλέα αποχώρησαν οι: Μ. ΠατήΝεοχωρίου. το παρών έδωσαν γύρω ρης(Σαβάλια), Θ. Σταµατάτος(Αίας Γαστούνης), Στ. στους 20 παίκτες, για έναν Νάστος(Μυρσιναϊκός) και Αχιλλέα που δεν έχει και πολλές αλλαγές σε σχέση µε την περα- Αν. Χριστόπουλος και Θαν. Κράγκαρης σµένη περίοδο, και έως τώρα τρία νέα που προς το παρόν τουλάχιστον είναι πρόσωπα. Αυτή του έµπειρου µεσο – επι- ελεύθεροι! Πάντως το ρόστερ δεν έχει θετικού Αργύρη Σάκκου, ο οποίος πέρυσι ακόµα κλείσει… καθώς θα αποκτηθούν δυο αγωνίστηκε µε τα χρώµατα του Αίαντα ακόµα παίκτες, µε τις προπονήσεις να διεΓαστούνης, ενώ έχει φορέσει ακόµα στην ξάγονται σε καθηµερινή βάση, ενώ το Ηλεία, ερχόµενος από την Αθήνα όπου πρώτο φιλικό θα δοθεί στις 13 Αυγούστου αγωνιζόταν πριν, τη φανέλα του Αστέρα µε αντίπαλο τον Πέλοπα Πύργου!

Η

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ώρα της δουλειάς για τους «κόκκινους» του Αίαντα Γαστούνης έφτασε! Καθώς το πρώτο ραντεβού για τη νέα περίοδο έχει κλειστεί… για σήµερα στις 6.30 το απόγευµα στο ∆ηµ. Στ. Γαστούνης όπου και θα γίνει η πρώτη παρουσίαση – γνωριµία παλιών και νέων παικτών, και ακολούθως θα αναζητηθεί… γήπεδο για την πρώτη προπόνηση, και γενικότερα την προετοιµασία, και κατόπιν φυσικά για τα φιλικά µατς. Και λέµε θα αναζητηθεί γήπεδο, καθώς το ∆ηµ. Στ. Γαστούνης, δεν είναι ακόµα έτοιµο λόγω της επαναγοράς που έγινε σε διάφορα σηµεία του αγωνι-

Ο Γ. Τσαούσης όπως και οι άλλοι συµπαίκτες του στον Αίαντα από σήµερα πιάνουν δουλειά.

στικού χώρου! Να θυµίσουµε ότι νέα πρόσωπα στην πρώτη της οµάδας θα είναι οι: ο γκολκίπερ Τσαούσης από τη ∆άφνη Ανδραβίδας(πέρυσι), ο Πέτρος Τσουκαλάς επίσης από την ίδια οµάδα, ο αδελφός του Σάκης από τον Πανηλειακό, ο Θυµ. Σταµατάτος από τον Αχιλλέα Νεοχωρίου(πέρυσι), καθώς και ο Νικ. Τσάµης, επίσης από τη ∆άφνη Ανδραβίδας(πέρυσι), και το τελευταίο απόκτηµα Αλ. Καλοµοίρης. Πάντως οι µεταγραφές του Αίαντα δε σταµατούν εδώ… καθώς ο σύλλογος σύµφωνα µε πληροφορίες , κινείται για την απόκτηση ενός ακόµα µέσου που µένει ελεύθερος…

ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

Τελευταία προσπάθεια … το βράδυ!

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου ε δύσκολη θέση εξακολουθεί να βρίσκεται ο ιστορικός Ηλειακός Λεχαινών µετά και το «ναυάγιο» της τελευταίας συνάντησης των ενδιαφεροµένων πλευρών! Έτσι ο καιρός περνά, και ενώ η επίσηµη µεταγραφική περίοδος συνεχίζεται, στον Ηλειακό οι παίκτες βρίσκονται στην αναµονή… και οι φίλαθλοι αγωνιούν για την τύχη της οµάδας. Το «βάρος» έχει πέσει για ακόµα µια φορά στον παλαίµαχο παίκτη της οµάδας, και επί σειρά ετών προπονητή της, και πρόεδρο σήµερα του συλλόγου

προπονητών ποδοσφαίρου Ελλάδας κ. Άρη Ιακωβάκη. Ο οποίος µπροστά σε αυτή την κρίσιµη στιγµή και τη γενικότερη «αδιαφορία» που υπάρχει για την οµάδα, απευθύνει έκκληση προς κάθε πλευρά ώστε ο σύλλογος να µπορέσει να ξεφύγει από την κατάσταση που είναι! Έτσι συγκαλεί για τις 9 σήµερα το βράδυ στα γραφεία των συλλόγων την τελευταία Γ.Σ. µε σκοπό έστω και την ύστατη ώρα να προκύψει ένα νέο ∆.Σ που θα διαχειριστεί την τύχη του Ηλειακού. Σε περίπτωση τώρα ενός νέου «ναυαγίου», η πρόταση του κ. Ιακωβάκη θα είναι η εξουσιοδότηση µιας τριµελούς επιτροπής, η

οποία και θα διαχειριστεί όλα τα τρέχοντα θέµατα του συλλόγου, καθώς ο καιρός περνά και σε λίγο ξεκινούν και οι προετοιµασίες! Πάντως σύµφωνα µε πληροφορίες από τα Λεχαινά, περίπτωση να µην κατέβει η οµάδα στο πρωτάθληµα δεν υπάρχει, αλλά δε θα έχει βέβαια πρωταγωνιστικό ρόλο, όπως παλιά! Πάντως η αποψινή βραδιά είναι πολύ κρίσιµη για το µέλλον του ποδοσφαίρου της πόλης των Λεχαινών, και καλό θα είναι άπαντες να δώσουν το παρών! Όσο για τους παίκτες, ήδη Καλοµοίρης , Ζήγκος ,Νικολόπουλος και Ζαπάντης πήραν την ελευθέρα τους, και ανήκουν… πλέον αλλού!

Αβέβαιο εξακολουθεί να είναι το µέλλον του Ηλειακού Λεχαινών και όλα είναι πιθανά σήµερα το βράδυ !


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

Α.Ο. ΚΑΣΤΡΟ

Πήρε και Παν. Μπακάλη!

Σ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

την τρίτη φετινή του µεταγραφή προχώρησε µέσα στο Σαββατοκύριακο ο ΠΑΟ Κακοβάτου, µε την απόκτηση του έµπειρου αριστεροπόδαρου Παναγιώτη Μπακάλη, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στον Α.Ο. Κυπαρισσίας. Ως γνωστόν ο παίκτης έχει ξεκινήσει την καριέρα του από τον Α.Ο. Νεοχωρίου, και κατόπιν εντάχτηκε στον Ολυµπιακό Ζαχάρως , µε τον οποίο έχει αγωνιστεί στην

21

Α1 κατηγορία. Ο παίκτης καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά του γηπέδου, αγωνιζόµενος ως µπακ – χαφ! Να θυµίσουµε ότι έχουν ακόµα αποκτηθεί και οι Τασ. Λαµπρόπουλος και Λ. ∆ιονυσόπουλος, ενώ ίσως… και σήµερα αποκτηθεί και ένας ακόµα πολύ έµπειρος µεσο – αµυντικός που µένει ελεύθερος από οµάδα της Α1! Όσο για την πρεµιέρα, της νέας περιόδου, αυτή έχει οριστεί για την ερχόµενη ∆ευτέρα 8 Αυγούστου.

Συνεχώς ενισχύεται η οµάδα του Άρη Ρουµελιώτη, που κράτησε και όλο τον περσινό βασικό κορµό.

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ

Νέα προσθήκη ο Παν. Κωστόπουλος!

Σ

Του Γ. Πα παφω τόπουλου

Ο Π. Κωστόπουλος από τη νέα περίοδο θα φορά τα χρώµατα του Παλαιοχωρίου!

ε µια ακόµα δυνατή µεταγραφή προχώρησε το Σαββατοκύριακο η φιλόδοξη Αναγέννηση Παλαιοχωρίου, µε την απόκτηση του πολύ έµπειρου αµυντικού – χαφ Παναγιώτη Κωστόπουλου που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη ∆άφνη Ανδραβίδας. Αυτή είναι η πέµπτη «καλοκαιρινή» µεταγραφή για την οµάδα του Σπ. Αντωνόπουλου, καθώς έχουν

αποκτηθεί ακόµα οι: Βασ. Χριστοδουλόπουλος από τα Σαβάλια, Βασ. Κλαµπάνος από τη ∆άφνη Ανδραβίδας, Βασ. Καπότας από την ∆όξα Αγ. Μαύρας και Ανδρ. Γιαννακόπουλος από τον Ωλενιακό Ώλενας. Επόµενοι στόχοι για την Αναγέννηση είναι δυο γκολκίπερ, καθώς και ένας έµπειρος επιθετικός – χαφ, που ίσως… αποτελέσει και έκπληξη! Όσο για την προετοιµασία αυτή θα ξεκινήσει την ερχόµενη Παρασκευή 6 Αυγούστου.

Ξεκαθαρίζει το τοπίο ! Του Γ. Παπαφωτόπουλου Μπερδεµένη θα λέγαµε είναι αυτή την ώρα η κατάσταση στο ∆.∆. Κάστρου, αναφορικά µε την κάθοδο του Α.Ο. Κάστρου στο πρωτάθληµα της Α2 κατηγορίας της νέας περιόδου που έχει και το δικαίωµα τη νέα περίοδο, ύστερα από ένα χρόνο αποχής από τα γήπεδα. Όλες οι προσπάθειες που έγιναν έως τώρα δεν είχαν αποτέλεσµα, καθώς ο «βραχνάς» του προστίµου της ΕΠΣΗ, καθώς και οι – 6 βαθµοί που θα πρέπει να ξεκινήσει η οµάδα στο πρωτάθληµα, έχουν «φοβίσει» θα λέγαµε κάποιους από τους αρ- Ο Νικ. Αλεξόπουλος χικά ενδιαφεροµένους, που αναµένει σήµερα να έχουν κάνει πίσω… αφήνοντας βρεθεί λύση στο διοικητον νυν πρόεδρο κ. Νίκο Αλε- τικό αδιέξοδο του Α.Ο. ξόπουλο στα «κρύα του λου- Κάστρου, και η οµάδα να κατέβει κανονικά τρού»! Έτσι η σηµερινή ηµέρα στην Α2! αναµένεται να είναι η καθοριστικότερη ηµεροµηνία για το µέλλον του συλλόγου, και όλα πλέον είναι ρευστά… καθώς έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου θα πρέπει να δηλώσει συµµετοχή στο πρωτάθληµα της Α2. Το µέλλον δηλ. της οµάδας κρέµεται σε µια «κλωστή»! Αν και σήµερα δε βρεθεί λύση… δεν υπάρχουν πλέον τα χρονικά περιθώρια, και η οµάδα κινδυνεύει να µιµηθεί τον Ολυµπιακό Ζαχάρως!

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ

«Μπαµ»… µε Κ. Κόλλια!

ΠΕΛΟΠΑΣ ΠΥΡΓΟΥ

Αρχίζει σήµερα στο Ενωσιακό! Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Πρεµιέρα έχουµε σήµερα στις 6 το απόγευµα στο Ενωσιακό γήπεδο της Σπιάντζας για τον Πέλοπα Πύργου, ο οποίος φιλοδοξεί σε µια καλύτερη πορεία από την περασµένη περίοδο, και γιατί όχι, και διεκδίκηση της ανόδου, παρότι οι άνθρωποι του συλλόγου µιλούν για άνετη παραµονή! Στη σηµερινή πρώτη µε το νέο τεχνικό Νίκο Αντωνόπουλο το παρών θα δώσει και το τελευταίο απόκτηµα που είναι ο ικανότατος µέσος Χρ. Αν-

τωνόπουλος, που τα τελευταία χρόνια αγωνιζόταν στη ∆άφνη Ανδραβίδας, έχοντας παίξει στη ∆΄ εθνική, τόσο µε την ίδια, όσο και νωρίτερα µε τον Αίαντα Γαστούνης, όπου επίσης έχει αγωνιστεί. Ενώ έχει περάσει και από τον Α.Ο. Κάστρου. Έτσι αναµένεται τη νέα περίοδο να αποτελέσει τον «ηγέτη» της οµάδας µαζί µε τους Ντ. ∆ηµητρόπουλο και Γ. Νεοφώτιστο, που αποτελούν τις έως τώρα µεταγραφικές κινήσεις του Πέλοπα, οι οποίες θα συνεχιστούν τις επόµενες ηµέρες, και

ίσως… µε µια νέα «βόµβα» στη θέση του τερµατοφύλακα . Φυσικά χωρίς την παρουσία των Γ. Βυτόπουλου, Κ. Μαντά και Αν. Γαλανόπουλου που αποτελούν παρελθόν σε ό,τι αφορά το περσινό ρόστερ, το οποίο καλεί το ∆.Σ να δώσει το παρών στην πρώτη της ∆ευτέρας!

Πολλή δουλειά περιµένει από σήµερα τους παίκτες του Πέλοπα από το νέο τεχνικό Νίκο Αντωνόπουλο!

Ο έµπειρος γκολκίπερ Κόλλιας θα υπερασπίζεται τη νέα περίοδο την εστία του Εθνικού Αµπελοκάµπου.

Του Γ. Παπαφωτόπουλου Την πολύ µεγάλη έκπληξη της µεταγραφικής περιόδου έκανε ο Εθνικός Αµπελοκάµπου, µε την απόκτηση του έµπειρου γκολκίπερ Κώστα Κόλλια, ο οποίος την περασµένη περίοδο αγωνίστηκε στα Σαβάλια και βοήθησε σηµαντικά την οµάδα του στην άνοδο στην Α1 κατηγορία. Ενώ την προηγούµενη περίοδο έπαιξε µε τον Ήφαιστο Βουνάργου στην Α1 κατηγορία. Πράγµα λοιπόν που σηµαίνει ότι θα προσφέρει πολύ µεγάλη βοήθεια στη νέα του οµάδα, µαζί βέβαια και µε τον επίσης έµπειρο µεσο – επιθετικό Γιώργο Αβραµόπουλο, που αποκτήθηκε από τον Αίαντα Γαστούνης, ενώ τις επόµενες ηµέρες θα υπάρξουν και άλλες µεταγραφές!


22 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Α

∆οκιµές παικτών στο στάδιο Πύργου

Ο Σωτήρης Αντωνίου έχει όρεξη δουλειά…και είναι έτοιµος να το αποδείξει και έµπρακτα

πό σήµερα ξεκινάει µια πολύ σηµαντική εβδοµάδα για τον Πανηλειακό, αφού πέρα από την έναρξη της προετοιµασίας θα έχουµε και δοκιµές παικτών απ’ όλη την Ελλάδα. Η διαδικασία θα πραγµατοποι-

ηθεί σήµερα και αύριο στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου µε ώρα έναρξης στις 6.45 το απόγευµα. Ο τεχνικός Σωτήρης Αντωνίου θα έχει την ευκαιρία να «τσεκάρει» περίπου 40 ποδοσφαιριστές απ’ όλη την Ελλάδα κι από αυτούς, αναµένεται να

επιλέξει κάποιους για να ενταχθούν στο έµψυχο δυναµικό της οµάδας. Αρκεί να πείσουν το νέο προπονητή των «ερυθρολεύκων», που σίγουρα θα έχει αρκετή δουλειά αυτές τις δύο µέρες και γενικότερα από δω και πέρα.

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

Τ

Του Γιάννη Μουρούτη

ελικά ο πρόεδρος των «ερυθρολεύκων» Κώστας Ντάβαρης, µαζί µε τον τεχνικό Σωτήρη Αντωνίου και τον τεχνικό διευθυντή Παύλο Μυροφρίδη έχουν πάρει πολύ ζεστά…το «χτίσιµο» του νέου Πανηλειακού. Μετά τον «καταιγισµό» των µεταγραφικών κινήσεων της περασµένης εβδοµάδας, αλλά και της πολύτιµης ανανέωσης του Ματθαίου Θωνιάτη, χθες συµφώνησε και θα παραµείνει στην δύναµη της οµάδας και ο ∆ηµήτρης Μπράβος.

Οι κινήσεις που ακολουθούν

Ο σπουδαίος Αµαλιαδαίος µέσος, που ήταν το «µήλο της έριδος» για αρκετές οµάδες, ανανέωσε τη συνεργασία του µε τον Πανηλειακό και έτσι αναµένεται να αποτελέσει ένα από «τα βασικά εργαλεία» της οµάδας στη µεσαία γραµµή. Μέσα στην εβδοµάδα που διανύουµε θα κλείσει και τυπικά το θέµα της ανανέωσης του Γιάννη Κολόκα, που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις θα είναι εκ των αρχηγών του Πανηλειακού και πάλι, ενώ γενικότερα θα ξεκαθαρίσει κάθε µορφής ανανέωσης µε παίκτες που

Ανανέωσε ο Μπράβος

ήταν και πέρυσι στην οµάδα. Είναι επίσης σίγουρο, ότι θα γίνουν και άλλες µεταγραφές (κάποιες θα προκύψουν και από τις δοκιµές που θα γίνουν στο Στάδιο του Πύργου), έτσι ώστε µέχρι την Τετάρτη που έχει προγραµµατισθεί η έναρξη της προετοιµασίας, η οµάδα να έχει επανδρώσει κατά µεγάλο ποσοστό το έµψυχο δυναµικό της. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες, ο Πανηλειακός είναι έτοιµος να κάνει και µια σπουδαία µεταγραφική κίνηση, που ουσιαστικά θα κάνει την διαφορά…και θα αποτελέσει ένα ακόµη «λιθαράκι» των υψηλών προσδοκιών που έχει για τη νέα περίοδο η οµάδα του Πύργου. Όλα αυτά, αναµένονται τις αµέσως επόµενες µέρες, αλλά αντιλαµβάνεται κανείς ότι ο Πανηλειακός προσπαθεί να ανεβάσει τον πήχη….τη φετινή περίοδο. ∆υναµώνει και είναι έτοιµος για πρωταγωνιστικό ρόλο. Αρκεί, όλοι µαζί, διοίκηση, προπονητικό τιµ και παίκτες, να δουλέψουν σκληρά και µε συνοχή. Και σε όλη αυτή τη µεγάλη προσπάθεια, οι φίλαθλοι της οµάδας, πρέπει να σταθούν στο πλευρό της και να την βοηθήσουν όσο µπορούν να πετύχει τους στόχους της.

Τα εισιτήρια διαρκείας Τα εισιτήρια διαρκείας του Πα-

Ε.Π.Σ.Η

Τελευταία µέρα για τους προπονητές Την παρακάτω ανακοίνωση εξέδωσε η ΕΠΣ Ηλείας για τη σχολή προπονητών: «Υπενθυµίζεται ότι η προθεσµία για την καταβολή του ποσού των 700 Ευρώ στο λογαριασµό που τηρεί η ΕΠΣ Ηλείας στην ΑΧΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 3040306110200-7 για τη λειτουργία της σχολής προπονητών (που θα γίνει στα τέλη του τρέχοντος έτους) λήγει οριστικά και αµετάκλητα στις 1/8/2011. Καµία παράταση δε θα δοθεί. Σηµείωση: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διοργάνωση της σχολής είναι η συµµετοχή 35 τουλάχιστον υποψηφίων.

Ανακοινώνονται και άλλες µεταγραφές και ανάµεσα σε αυτές και όνοµα που θα κάνει τη διαφορά…

Ο Πανηλειακός ενισχύεται και αναµένεται δυνατός τη νέα αγωνιστική περίοδο

νηλειακού τέθηκαν εδώ και λίγες µέρες σε κυκλοφορία. Την πρώτη τους µεγάλη και σηµαντική ευκαιρία να σταθούν στο πλευρό του Πανηλειακού, όπως απαιτείται, θα έχουν πλέον οι φίλοι του ερυθρόλευκου συλλόγου. Και πρέπει να το κάνουν µε όλες τις δυνάµεις τους! Συγκεκριµένα η κίνηση στα εισιτή-

ΧEΡΕΝΦΕΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚOΣ 5-4

Φλογοβόλο και… σουρωτήρι! Ο Νίκος Αλέφαντος µε τον δικό του ξεχωριστό τρόπο αποτύπωσε την κάκιστη ανασταλτική λειτουργία του Ολυµπιακού και την εικόνα των «ερυθρολεύκων» στο χθεσινό φιλικό µε την Χερενφεν , χαρακτηρίζοντας τους Ουρτάδο και Σουµπίνιο, πιο αργούς και από τον Επιτάφιο... Με την άµυνα να µπάζει…για τα καλά, η οµάδα του Βαλβέρδε γνώρισε την ήττα µε 5-4 και έδειξε ότι είναι ακόµη ανέτοιµη.

ρια διαρκείας, αναµένεται να παίξει πάρα πολύ σηµαντικό ρόλο στην ενίσχυση, ηθικά και υλικά για τη δηµιουργία του νέου Πανηλειακού. Οι κατηγορίες των εισιτηρίων θα είναι τρεις ( Σύµφωνα µε πληροφορίες θα ξεκινούν από 150 ευρώ).

Σηµεία πώλησης των διαρκείας µέχρι τώρα είναι: Α. Γραφεία Πανηλειακού, οδός Κολοκοτρώνη 1, Πύργος. Τηλέφωνο: 26210 25749 - Φαξ: 26210 34649 Β. Άνθρωποι της οµάδας που θα τα διαθέτουν στην αγορά και άλλα σηµεία του Πύργου.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

23

Π.Φ.Ο. ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

«Χάλασε»… η συµφωνία µε Μπράβο!

Χ

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ωρίς κάποια µεταγραφική εξέλιξη κύλησε το Σαββατοκύριακο για τους «πράσινους» του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου, οι οποίοι περίµεναν την οριστική απάντηση του ∆ηµ. Μπράβου, µε τον όποιο υπήρχε µια αρχική συµφωνία, και η οποία τελικά «χάλασε» οριστικά, καθώς ο παίκτης έµεινε στον Πανηλειακό. Έτσι οι «πράσινοι» θα στραφούν αλλού… και φυσικά σε παίκτη από το χώρο της Β΄ Εθνικής που θα αγωνίζεται τόσο στην άµυνα όσο και στη µεσαία γραµµή , ο οποίος προορίζεται ως αντικαταστάτης του Ίλιε Μιτρόφ. Πάντως για τον παίκτη από το χώρο της Β΄ Εθνικής δε βιάζονται οι άνθρωποι των «πρασίνων» καθώς µέχρι την λήξη της µεταγραφικής περιόδου υπάρχει ακόµα ένας µήνας! Να θυµίσουµε ότι έως τώρα έχουν αποκτηθεί οι: Νικ. ∆αβουρλής, Στ.

Γκέρτσος, Πετρ. Γουβαλάρης και Θοδ. Θεοδωρακόπουλος οι οποίοι αγωνίζονταν στον Αστέρα Αµαλιάδας, Παν. Κορδονούρης(πέρυσι στον Λεβαδειακό), Κωστ. Βλαχόπουλος(πέρυσι σε Αστέρα και Ηρακλή Ψαχνών), Παν. Μπρής(πέρυσι στον Πανηλειακό), Αλ. Ραµαντάς(πέρυσι στην Αχαϊκή), Θαν. Ρετσινάς(πέρυσι στην Α.Ε. Κρήνης), Γ. Γαλανόπουλος(οµάδα ∆΄ εθνικής Αθηνών), Θαν. Αλεξανδρόπουλος(Κένταυρος Μαγούλας) και Μιχ. Αγγελάκος( πέρυσι Ολυµπιακός Μυρτιάς). Ενώ από το περσινό ρόστερ παρέµειναν οι: Κ. Γερακάρης, Στ. ∆αλαβούρας, Γ. Αναµουρλίδης, Ν. Ψυχούλας, Νικ. Χρονόπουλος, Θαν. Χριστόπουλος, Π. Τσαγκάρης, Φ. Παναγόπουλος, Ντ. Παναγιωτακόπουλος, και οι «ντόπιοι» Λ. Σίνος και Γ. Παναγόπουλος, που είναι και µόνοι που παίζουν από ιδρύσεως της οµάδας! ∆ηλ. αυτή την ώρα το ρόστερ των «πρωταθλητών» αριθµεί

23 παίκτες, και ο στόχος είναι το πολύ 25! Ενώ έχουν αποχωρήσει 13 παίκτες , δηλ. οι: Λαγός , Μουζής , Κουτσογιαννόπουλος , Παναγιωτόπουλος , Μπίρµπας , Οικονοµόπουλος , Σκλάβος , Χαραλαµπόπουλος , Αθανασόπουλος , Μοσχογιάννης , Μπούζο «δανεικός» στον Κένταυρο Μαγούλας, Μιτρόφ και Νικ. Χριστόπουλος. Όσο για την προετοιµασία, αυτή τελικά θα ξεκινήσει(λόγω έναρξης του κυπέλλου της ΕΠΣΗ) την Τετάρτη 10 Αυγούστου, αρχικά στις εγκαταστάσεις της οµάδας στο Πανόπουλο για µια εβδοµάδα, προκειµένου οι παίκτες να παραλάβουν τον εξοπλισµό της νέας περιόδου, ενώ στη συνέχεια οι προπονήσεις που θα είναι «διπλές», θα µεταφερθούν εναλλάξ το πρωί , πότε στο δάσος της Σπιάντζας, και πότε στο γυµναστήριο, και το απόγευµα στο γήπεδο της Μυρτιάς.

Ο Παν. Κορδονούρης αναµένεται τη νέα περίοδο να αποτελέσει τον αµυντικό «ογκόλιθο» της άµυνας του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου στον 6ο όµιλο της ∆’ εθνικής

ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

∆εν αλλάζει τίποτα στην ιστορική οµάδα...

Π

Του Γιάννη Μουρούτη

∆.Παναγιωτόπουλος και Ρούνης µάλλον άδικα...περιµένουν τον Αστέρα

+

ολύ δύσκολες ώρες περνάει ο Αστέρας Αµαλιάδας µετά και την άκαρπη γενική συνέλευση της περασµένης Πέµπτης. Στην έκτακτη διαδικασία που έγινε το βράδυ της Παρασκευής, παρευρέθηκαν ελάχιστα άτοµα, που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε νέα προσπάθεια. Ωστόσο, η παρουσία µόνο αυτών των προσώπων και κυρίως τα χρήµατα που υπήρχε διάθεση να συγκεντρωθούν, ήταν

πάρα πολύ λίγα, για οποιαδήποτε κίνηση. Ακόµη και για συµµετοχή στη ∆’Εθνική. Οι «βυσσινί» πλέον είναι πολύ δύσκολο να λάβουν µέρος, σε οποιαδήποτε κατηγορία και γενικότερα αντιµετωπίζουν πρόβληµα επιβίωσης…∆ικαίωµα συµµετοχής στην ∆’Εθνική, ο Αστέρας έχει µέχρι και τις 12 Αυγούστου, αλλά αυτό στην παρούσα φάση είναι το τελευταίο...Σηµασία έχει ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον από κανέναν να αναλάβει τη διοίκηση και ήδη έχουν ξεκινήσει οι σχετικές διαδικασίες να παραδοθούν τα επίσηµα

βιβλία και τα δελτία στο ∆ηµαρχείο Αµαλιάδας. Από κει και πέρα , η οµάδα παίρνει το δρόµο…για το Πρωτοδικείο, γεγονός αναπόφευκτο µε τις υπάρχουσες συνθήκες στο ιστορικό σωµατείο. Αποµένει µόνο , να διαπιστώσουµε, αν και τις επόµενες µέρες δε θα υπάρξει κάποια νεότερη εξέλιξη και ενδιαφέρον για λύση στο διοικητικό πρόβληµα, διαφορετικά ο Αστέρας τη νέα περίοδο δε θα συµµετάσχει σε κανένα πρωτάθληµα(έχει το δικαίωµα να λάβει µέρος και στην Α1 Κατηγορία).

200 200

Κ

Ο

Υ

Π

Ο

Ν

Ι

1 ου ο Ν ού σ τ Αυ

γ


24

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ

Σ

«Με έσπρωξε ξυπόλητος στην ανηφόρα…»

ήµερα φιλοξενούµε τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή στην κατηγορία εφήβων για την ποδηλασία του βουνού. Πρόκειται για τον Κώστα Καρανάση που κατάγεται απ’ την Ηλεία και πρόσφατα απέδειξε πόσο σπουδαίος ποδηλάτης είναι, αλλά και ότι έχει µέλλον στο άθληµα. Ας δούµε τι ανέφερε σε µια αποκαλυπτική συνέντευξη στην εφηµερίδα «Πατρίς» και τι θα τον συνοδεύει σε ολόκληρη τη ζωή του από την ποδηλασία:

Πώς ξεκίνησες την αγωνιστική ποδηλασία και πόσος κόπος χρειά στηκε για να φτάσεις να είσαι ο κορυφαίος αθλητής στην Ελλάδα της ποδηλασίας στην κατηγορία εφήβων; Κώστας Καρανάσης: Πριν πέντε χρόνια περίπου σε µία βόλτα για το περιβάλλον που διοργάνωσε η οµάδα µου σήµερα ο Ποδηλατοδρόµος Πύργου γνώρισα έναν από τους ανθρώπους που έχει στηρίξει όπως φαίνεται εκ του αποτελέσµατος σηµαντικά την ποδηλασία στο νοµό και δεν είναι άλλος από το Σάκη Μαντά και αυτό ήταν η αρχή για ένα µεγάλο ταξίδι για µένα στην ποδηλασία και µια εµπειρία που µάλλον αν είµαι υγιής θα συνεχίσω για πολλά χρόνια ακόµα. Σε ό,τι αφορά τώρα το πόσο έχω κοπιάσει οµολογώ πως ποτέ δεν είχα σκεφτεί κάτι τέτοιο και τώρα που µε ρωτάτε περνά από το µυαλό µου σαν σκηνές από ταινία όλη η πορεία µου αυτά τα χρόνια µε προπονήσεις κάτω από αντίξοες συνθήκες βροχής, ζέµοναξιάς¨στο στης και ατελείωτες ώρες ¨µ βουνό αλλά και χιλιάδες χιλιόµετρα στον δρόµο σε όλο το νοµό µε τους συναθλητές µου. Πραγµατικά µια πορεία δύσκολη και µοναχική αλλά ταυτόχρονα και µοναδική εµπειρία. Επίσης θέλω να εξοµολογηθώ πως όλη αυτή η πορεία µε ωρίµασε, µέσα από την προσπάθεια αυτή που δεν είναι τίποτα παραπάνω από την προέκταση της ίδιας µου της ζωής. Παροτρύνω κάθε νέο παιδί να ακολουθεί πάντα τα όνειρά του και ειλικρινά το διαβεβαιώνω πως τα συναισθήµατα και οι εµπειρίες θα τον ολοκληρώσουν και στην

αυτή θέλω δηµόσια να ευχαριστήσω τον θείο µου Αλέκο Κα ρα νάση που όλα αυτά τα χρόνια µου έχει σταθεί σαν δεύτερος πατέρας σε όλη µου την πορεία και του οφείλω ένα µεγάλο µέρος της επιτυχίας µου.

δυνάµεις να δώσω τη µάχη για µια καλή παρουσία αλλά και γιατί όχι και για µια θέση στο βάθρο µε τα ελληνικά χρώµατα. Τέλος µε όλα αυτά θέλω να δηλώσω την πάγια επιθυµία µου να είµαι ένας αθλητής µε σταθερή πορεία αθλητική αλλά και ανθρώπινων αξιών.

Ποια είνα ι τα όνειρα και οι στόχοι σου για το µέλλον;

Κώστας Καρανάσης :Μέχρι σήµερα η ποδηλασία εξελίχθηκε πολύ αργά αλλά σταθερά και µε την µεθοδική δουλειά από τον σύλλογο µου τον Ποδηλατοδρόµο Πύργου που οµολογουµένως έχει κάνει µε τους ανθρώπους του υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειµένου να στεριώσει το ποδήλατο στο νοµό τρέχοντας και βοηθώντας αλλά και οργανώνοντας την ποδηλασία µε όλες του τις δυνάµεις από άκρη σε άκρη σε όλο το νοµό. Σήµερα ερχόµαστε πίσω από αυτή την προσπάθεια και εµείς οι αθλητές αλλά και άλλοι νεότεροι άνθρωποι και στελεχώνουµε χώρο της ποδηλασίας φέρνοντας καινούριες ιδέες που µε τη βοήθεια και των παλαιοτέρων στελεχών και την εµπειρία τους πιστεύω βαθιά πως θα φρεσκάρουµε το χώρο φέρνοντας το ποδήλατο σε καλό επίπεδο είτε ως µέσο µεταφοράς είτε ως µέσο άθλησης.

ψυχή του. Ποιες είναι οι καλύτερές σου στιγµές από την ποδηλασία;

Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟ∆ΗΛΑΣΙΑ ΒΟΥΝΟΥ

Κώστα Καρανάσης: Σίγουρα η κορυφαία είναι κατάκτηση της φανέλας του Πρω ταθλητή Ελλάδας πριν λίγες µέρες στην Αθήνα αλλά και λίγες ακόµα µέρες πριν η 2η θέση στο Πανελλήνιο Πρωτάθληµα αντοχής που για µένα ήταν η ανταµοιβή για την πορεία µου όλα αυτά τα χρόνια. Χαρακτηριστικά όµως µια στιγµή που παντοτινά θα µείνει χαραγµένη στο µυαλό µου είναι µία προπόνηση στα πρώτα µου βήµατα στην ποδηλασία πριν από 4 χρόνια περίπου όταν κάπου στα βουνά της Ολυµπίας όπου µαζί µε τον θείο µου Αλέκο και το Σάκη Μαντά είχαµε ξεκινήσει τις πρώτες προπονήσεις κάτι για µένα άγνωστο. Θυµάµαι χαρακτηριστικά πως ο Σάκης Μα ντάς στην προσπάθειά του να βοηθήσει την ίδια ώρα που παιδί εγώ είχα απογοητευθεί και ήθελα να σταµατήσω αυτός κατέβηκε και µε έσπρωχνε στην ανηφόρα ξυπόλητος αφού δεν µπορούσε µε τα ποδ η λ α τ ι κ ά παπούτσια ενθαρρύνοντάς µε να συνεχίσω. Αυτό είναι κάτι που θα µε συνοδεύει στη ζωή και πιστεύω πως είναι η προσωποποίηση της προσπάθειας των ανθρώπων που δεν πρέπει να σταµατούν σε καµιά δυσκολία της ζωής. Με την ευκαιρία

Κώστας Καρανάσης: Ένα σηµαντικό κοµµάτι στη ζωή µου που µε απασχολεί είναι το επαγγελµατικό και έχω αρκετές σκέψεις για το µέλλον αλλά ακόµα έχω περιθώριο καθώς θα µεσολαβήσει και η στρατιωτική µου θητεία. Σε ό,τι αφορά την ποδηλασία επιθυµία µου είναι να καταφέρω να σταθώ µε ψυχραιµία σε ένα καλό επίπεδο τα επόµενα χρόνια καθώς θα περάσω στην κατηγορία των νέων ανδρών και στον κύριο χώρο της αγωνιστικής ποδηλασίας. Ο χώρος αυτός είναι πολύ ¨δύσκολος¨ και χρειάζεται πολλή προσοχή αλλά και έναν νέο κύκλο στην ποδηλατική ζωή µου καθώς στην κατηγορία αυτή και δεν διστάζω να το πω οι περισσότεροι αθλητές έρχονται αντιµέτωποι µε τα φά ρµακα αφού ο ανταγωνισµός είναι έντονος, εγώ όµως είµαι βέβαιος καθώς και οι άνθρωποι που τόσα χρόνια είναι µόνιµα δίπλα µου και µε στηρίζουν πως µπορώ να καταφέρω και να συνεχίσω να είµαι κορυφαίος και σ’ αυτή την κατηγορία µε µεθοδική δουλειά καθώς και να παραµείνω παράδειγµα ακέραιου αθλητή όπως συµβαίνει τόσα χρόνια, έχοντας σταθερή πορεία και ποιότητα κυρίως ανθρώπου γιατί αυτή είναι η ουσία. Επίσης περιµένω να ανακοινωθεί αν τελικά θα διεξαχθεί το παγκόσµιο πρωτάθληµα στην Ελβετία προκειµένου µε όλες µου τις

Τι έχεις να πεις για την ποδηλασία στο νοµό και την εξέλιξή της;

Στην προσπάθεια αυτή ελπίζω να βοηθήσουν και οι φορείς, δήµοι κ.λ.π. κάτι που πάγια ζητάµε χωρίς να ανταποκρίνονται εκτός µερικών εξαιρέσεων από ανθρώπους που βρίσκονται σε καίρια πόστα και βοηθούν την ποδηλασία να εξελιχθεί.

Πάντως κλείνοντας θα πω πως σε όλα τα πολιτισµένα κράτη η ποδηλασία και το ποδήλατο αποτελούν µέρος του πολιτισµού τους κάτι που πρέπει να γίνει και γίνεται άλλωστε και στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη µου τον Πύργο.


ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑ∆ΙΟΥ

25

Τέσσερις σηµαντικές προσθήκες

Π

Του Γ. Παπαφωτόπουλου

ολύ παραγωγικό θα λέγαµε ότι ήταν το περασµένο Σαββατοκύριακο για τον Κεραυνό Χειµαδιού, καθώς µετά το καθιερωµένο πανηγύρι της Αγ. Παρασκευής, όλο το βάρος πέφτει πλέον στην ολοκλήρωση του ρόστερ, και του σχεδιασµού της οµάδας ενόψει της νέας περιόδου. Έτσι µετά την απόκτηση των αδελφών Καράµπελα από τον Άρη Στρεφίου, δηλ. τον Ανδρέα Καράµπελα που έχει γεννηθεί το 1986 και τον αδελφό του Γιώργο Καράµπελα, γεννηµένο το 1989, οι «κίτρινοι» προχώρησαν στην απόκτηση τεσσάρων έµπειρων παικτών που µπορούν να κάνουν τη διαφορά στην

οµάδα του Χειµαδιού, που µε τον Γιώργο Βαρουξή στον πάγκο και τις άλλες µεταγραφές που θα γίνουν τις επόµενες ηµέρες, έχει ως στόχο την άνετη παραµονή! Έτσι λοιπόν αποκτήθηκαν οι Γ. Κουτσογιαννόπουλος που αγωνίζεται στο κέντρο άµυνας και έχει φορέσει και στο παρελθόν τα «κίτρινα», καθώς και ο µέσος Στ. Χαραλαµπόπουλος, οι οποίοι αγωνίζονταν την περασµένη περίοδο στον πρωταθλητή Π.Φ.Ο. Πανόπουλου. Επίσης παίκτες του Κεραυνού είναι ο «αίλουρος» γκολκίπερ Ηλίας Καραγκούνης που πέρυσι αγωνίστηκε µε επιτυχία στον Ξενοφώντα Κρεστένων, καθώς και ο ικανός επιθετικός Νίκος Ζαφειράκης από τους

Ζαφει Καραγ ράκης – Κουτσ κούνης – ογ και Χα ιαννόπουλο ραλαµ ς π ό π ο υ στο ρό λ στερ ! ος κορυφαίους παίκτες και σκόρερ πέρυσι της Α2 µε τα χρώµατα της Α.Ε. Κανουλίων. Όσο για την προετοιµασία, αυτή αναµένεται να ξεκινήσει στο διάστηµα 7 ή 8 Αυγούστου.

Ο Νίκος Ζαφειράκης άφησε τα «κιτρινόµαυρα» της Α.Ε. Κανουλίων γι’ αυτά του Κεραυνού Χειµαδιού!

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ∆ΡΟΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ

Πρωταθλητής Ελλάδας Μ

εγάλες στιγµές για τον Ηλειακό αθλητισµό χάρισε την προπερασµένη Κυριακή στον Υµηττό ο νεαρός πρωταθλητής του Ποδηλατοδρόµου Πύργου όταν στον Πανελλήνιο αγώνα µάουνταιν που διεξήχθη κάτω από ακραίες συνθήκες ζέστης ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου της ποδηλασίας που έχει ανέβει ποτέ Ηλείος αθλητής. Ο Κώστας Καρανάσης κατάφερε τη φετινή χρονιά να στεφθεί πρωταθλητής Ελλάδος κατακτώντας την φανέλα του πρωταθλητή κάτι που πέρυσι δεν µπόρεσε να υλοποιήσει από µια άτυχη στιγµή µε σκασµένο ελαστικό στα πρώτα χιλιόµετρα στον Άγιο Αθανάσιο Πέλλας. Παρόλα αυτά το ίδιο γεγονός συνέβη και φέτος αλλά µε µια διαφορά πως το ελαστικό του Πυργιώτη πρωταθλητή έσκασε στα τελευταία 150 µέτρα µε αποτέλεσµα να

ΜΕ ΤΟΝ K. ΣΤΟ MA ΚΑΡΑΝΑΣΗ OY ΠΛΑΣΑΡ NTAIN- ΚΑΛΑ ΙΣΜΑΤΑ ΚΑ ΚΟΥΒΕΛ Α-ΠΑΠΑ∆ Ι ΑΠΟ ΟΠΟΥΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝ ∆ΡΩΝ

τερµατίσει τρέχοντας. Πραγµατικά η φετινή χρονιά ήταν πολύ παραγωγική κι αυτό φάνηκε για τον Πυργιώτη άσσο της ποδηλασίας από την ανάβαση Υµηττού στα τέλη Μαΐου που ήρθε δεύτερος µόλις 5 δευτερόλεπτα από τον πρώτο και στη συνέχεια κατέκτησε την έκτη Η δικαίωση των κόπων και η αναγνώριση για τον Κ. Καρανάση στο πρώτο σκαλί του βάθρου...

Η στιγµή του τερµατισµού µε τον Κώστα Καρανάση να τερµατίζει µε σκασµένο λάστιχο!!

θέση στο πανελλήνιο ατοµικής χρονοµέτρησης αλλά και την δεύτερη στην αντοχή. Ο νεαρός χαρισµατικός αθλητής του Ποδηλατοδρόµου είχε δείξει ήδη από τις πρώτες στιγµές της ενασχόλησής του µε την ποδηλασία πως µε σωστή δουλειά θα έφτανε µακριά. Κάτι που έχει ήδη επιτευχθεί καθιστώντας τον Πυργιώτη αθλητή της ποδηλασίας στην ιστορία ως τον πρώτο αθλητή από την Ηλεία να κατακτά την κορυφαία διάκριση για την χώρα. Σε δήλωσή του ο νεαρός πρωταθλητής δήλωσε την χαρά του και την ικανοποίησή του για τη διάκρισή του ενώ και ο Σάκης Μαντάς ένας από τους ανθρώπους έχει σταθεί όλα αυτά τα χρόνια µε υποµονή δίπλα στο νεαρό µας µετέφερε πως ο νεαρός έχει στρέψει µε τον ακέραιο χαρακτήρα του

αλλά και τις επιδόσεις του τα µάτια όλων των σπουδαίων ανθρώπων του χώρου και όχι µόνο πάνω του. Μας τόνισε πως µε µεγάλη του χαρά δέχτηκε και µετέφερε στο νεαρό τα συγχαρητήρια που δέχτηκε από όλη την Ελλάδα και τόνισε πως τώρα αρχίζουν τα δύσκολα αφού ο αθλητής από τη νέα χρονιά αλλάζει κατηγορία. Κλείνοντας εύχεται στον Κ. Καρανάση υγεία και δύναµη για τη συνέχεια καθώς και τις ευχές του προέδρου κ. Π. Παναγόπουλου αλλά και όλου του συλλόγου για το µέλλον. Να σηµειώσουµε πως στον αγώνα συµµετείχαν στην κατηγορία ανδρών ο Κ. Κούβελας και ο Σταύρος Παπαδόπουλος στην κατηγορία ανδρών κατακτώντας πολύ καλές θέσεις.


26 ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου

2011

ΣΧΟΛΙΑ Αύγουστος από σήµερα και το θερµόµετρο ανεβαίνει… επικίνδυνα Το «στοίχηµα» της ανόδου... Αναπληρωτής …ακόµη ο Μορφέσης Τι βόµβα ήταν αυτή που πέταξε ο Γιώργος Μορφέσης; Είπε, λοιπόν, ο αρχιτέκτονας της τροµερής επιτυχίας της εθνικής πόλο γυναικών ότι είναι άνεργος. Έχει πτυχίο ΤΕΦΑΑ, αλλά όχι και δουλειά από τότε που δε συνέχισε ως αναπληρωτής στο αθλητικό σχολείο. Είναι δυνατόν ένας τόσο ικανός άνθρωπος να µην έχει εργασία; Αυτή είναι η Ελλάδα που ονειρευόµαστε; Και το κράτος αν δε διορίζει καταρτισµένα άτοµα σαν τον Μορφέση, ποιους διορίζει; Μόνο αυτούς που φοράνε κοµµατική ταµπέλα ή έχουν µπάρµπα στην Κορώνη; Γ.Μ

Άτυχος… Πολύ άτυχος στάθηκε ο ακούραστος έφορος της οµάδα ς του Ήφαιστου Βουνάργου κ. Χρήστος ∆ιονυσόπουλος, κατά τη διάρκεια της καθιερωµένης εκδήλωσης της οµάδας του την περασµένη εβδοµάδα για την οικονοµική της ενίσχυση! Καθώ ς κινδυνεύει να «χάσει» το αριστερό του µάτι, εξ αιτίας θραύσµατος (γυαλί) που τον βρήκε, µε αποτέλεσµα α υτή την ώρα να δίνει «µάχη» στο Λαϊκό Νοσοκοµείο της Αθήνας! Το αθλητικό τµήµα της εφ. «Πατρίς Σπορ» του εύχ εται περαστικά και ταχεία ανάρρωση. Γ.Π.

Το «στοίχηµα της ανόδου» µετά από τη δυσάρεστη εξέλιξη των µπαράζ που έστειλαν µε ίσως άδικο τρόπο (λόγω προκήρυξης) την οµάδα στην Α2 Κατηγορία, θέλει να κερδίσει ο πρόεδρος του Ατροµήτου Βαρβάσαινας Νίκος Κουσκουλιάνος. Αν και διατηρεί ο ίδιος, πάντα χαµηλούς τόνους κάνει ηχηρότατες µεταγραφές ενισχύοντας την οµάδα του που δεν έχει εγκαταλείψει ποτέ και κυρίως στα δύσκολα. Εστω και αν αυτό εµπεριέχει πάντα κόστος προσωπικό που µόνο ο ίδιος µπορεί να γνωρίζει και να αντιµετωπίζει... Χ.Π.

Ξανά µαζί… Μετά από πολλά χρόνια(περίπου οκτώ…) ο Ντίνος ∆ηµητρόπουλος και ο Χρήστος Αντωνόπουλος(εδώ από το περσινό µατς Βαρβάσαινα-∆άφνη ως αντίπαλοι) θα αγωνιστούν στην ίδια οµάδα. Μα πού αλλού…στον Πέλοπα Πύργου, όπου αναδείχτηκαν και οι δύο ως ποδοσφαιριστές. Οι δύο τους, «θα σηκώσουν το βάρος» στο χώρο της µεσα ίας γραµµής, όπου ο Πέλοπας θα είναι πολύ δυνατός. Μια οµάδα, που αναµένεται να είναι από τις πιο ισχυρές στο πρωτάθληµα της Α2 Κατηγορίας και από τις πρω ταγωνίστριες για άνοδο. Γ.Μ

Ξεκίνηµα µε κύπελλο Με τους αγώνες του κυπέλλου Ηλείας 3 και 4 Σεπτεµβρίου ξεκινάει η φετινή αγωνιστική περίοδο στο νοµό µας. Η κλήρωση για την πρώτη και δεύτερη φάση θα γίνει την Τετάρτη 24 Αυγούστου και στη συγκεκριµένη διαδικασία συµµετέχουν υποχρεωτικά όλα τα σωµατεία της ∆’Εθνικής, της Α1 και Α2 Κατηγορίας και προαιρετικά της Β’ Κατηγορίας. Στη γ’ φάση, θα συµµετάσχουν και όσα σωµατεία της Γ’ Κατηγορίας επιθυµούν να λάβουν µέρος στο θεσµό(προαιρετική επίσης η συµµετοχή). Όλοι οι αγώνες είναι µονοί εκτός της ηµιτελικής φάσης οι οποίοι θα είναι διπλοί και ο τελικός θα διεξαχθεί στο Ενωσιακό Γήπεδο και σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το ΚΑΠ, άρθρα 38 έως και 49. Γ.Μ

Περίοδος των δελτίων... Αυξάνεται σταδιακά ο όγκος της δουλειάς στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωµατείων Ηλείας καθώς η περίοδος είναι ουσιαστικά για τις αποδεσµεύσεις και τις µεταγραφές. Βέβαια έρχονται και τα θέµατα, περί συµµετοχής, ή µη οµάδων στα τοπικά πρωταθλήµατα, αφού ο χρόνος περνά και η σχετική προθεσµία λήγει, ενώ πολλοί Σύλλογοι δε φαίνεται να είναι ακόµη έτοιµοι. ∆ύσκολη χρονιά φέτος. Π.Α.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΠΑΤΡΙΣ ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΑΤΡΙΣ της Δευτέρας

27

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ

Το «µονοπάτι της ζωής» για τα χελωνάκια καρέτα – καρέτα

Τ

α περισσεύµατα της αγάπης τους ήταν τόσα, ώστε έφτασα ν για να «τυλίξουν» τη φωλιά της χελώνα ς καρέτα – καρέτα, αφήνοντας παράλληλα ένα «µονοπάτι ζωής» προς τη θάλασσα, για να το ακολουθήσουν τα µικρά χελωνάκια στις 17 Αυγούστου, όπου α ναµένεται να «σκάσουν» από τα αυγά τους. Ο λόγος φυσικά για τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας που χθες το πρωί, περιέφραξαν τη φωλιά της χελώνα ς καρέτα – καρέτα που για δεύτερη φορά, µετά από δύο χρόνια, τους «εµπιστεύτηκε» τα αυγά της! Λίγα λεπτά µετά τις 11 το πρωί, τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας µε επικεφαλής τον πρόεδρό τους κ. ∆ηµήτρη Γεωργόπουλο αλλά και εθελοντές, που ευαισθητοποιήθηκαν από το κάλεσµα του Συλλόγου και έσπευσαν να βοηθήσουν, «αγκάλιασαν» τη φωλιά της χελώνας που για δεύτερη φορά, στην ίδια ακριβώς ηµεροµηνία, µετά από δύο χρόνια, βγήκε για να αφήσει τα αυγά της µπροστά από την κεντρική πλατεία της Κουρούτας. «Μάθαµε από τα λάθη µας τότε» είπε στην εφ. «Πατρίς» ο πρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας κ. ∆ηµήτρης Γεωργόπουλος και συνέχισε: «Περιµέναµε τα χελωνάκια να βγουν από τ’ αυγά τους. Όταν όµως βγήκαν, µπερδεύτηκαν από τα φώτα και αντί να κινηθούν προς τη θάλασσα, κινήθηκαν προς την πλατεία. Αναγκαστήκαµε λοιπόν να τα πιάσουµε ένα – ένα και να τα οδηγήσουµε στη θάλασσα. Φέτος ωστόσο και σε διαρκή επαφή µε το

. Μέχρι αργά το µεσηµέρι, η φωλιά ήταν έτοιµη και πλήρως προστατευµένη,

Πολλοί λουόµενοι και ιδιαίτερα µικρά παιδιά, έσπευσαν να βοηθήσουν… Τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας «αγκαλιάζουν» τη φωλιά µε προστατευτικό πλέγµα.

Το µέλος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας κ. Σάκης Βασιλόπουλος αναρτά στη φωλιά µία από τις πολλές προειδοποιητικές ταµπέλες.

Πάρκο Προστασίας Θαλάσσιας Ζωής στη Ζάκυνθο λάβαµε οδηγίες για το τι πρέπει να κάνουµε». Τα µέλη του Συλλόγου περιέφραξαν τη φωλιά µε πλαστικό πλέγµα, αφήνοντας µία έξοδο ανοιχτή που οδηγεί προς τη θάλασσα. Παράλληλα, προς την πλευρά της πλατείας, τοποθετήθηκε καλαµωτή προκειµένου να µην µπερδευτούν και πάλι τα µικρά χελωνάκια από τα φώτα.

Η ανταπόκριση του κόσµου ήταν µεγάλη και πολλοί µάλιστα από τους λουόµενους έσπευσαν να βοηθήσουν το εγχείρηµα του Συλλόγου. Όπως ανέφερε µάλιστα ο κ. Γεωργόπουλος: «Το κάλεσµά µας είχε µεγάλη ανταπόκριση στον κόσµο. Σήµερα µαζί µας, βρίσκονται δύο παιδιά που αν και δεν είναι από τη χώρα µας αλλά ζουν στην Αµαλιάδα, τα αδέλφια Χεκουράν και Αρτάν Μούρια, ήρθαν, µας

βρήκαν και δήλωσαν συµπαραστάτες και εργάτες σε ό,τι σχεδιάσουµε στο µέλλον για τη φύση και την προστασία της. Είναι πραγµατικά συγκινητικό και το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσµος, οι λουόµενοι. Χαιρόµαστε που µε αυτή την πρωτοβουλία µας, καταφέραµε να αφυπνίσουµε και να ευαισθητοποιήσουµε τόσο κόσµο».

Αξίζει να σηµειωθεί τέλος ότι µετά την επιτυχία της χθεσινής «αποστολής», τα µέλη του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Κουρούτας ετοιµάζουν «εξορµήσεις» και σε άλλες φωλιές χελωνών κατά µήκος της παραλίας. Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Τα µέλη του Εξωραϊστικού Συλλόγου Κουρούτας, εθελοντές και λουόµενοι που έσπευσαν να δώσουν ένα «χεράκι», στην αναµνηστική φωτογραφία!


28

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΚΗ∆ΕΙΕΣ

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Ο ∆εσπότης του Μυστρά ο Θωµάς Παλαιολόγος είχε δισέγγονό του τον πρώτο τσάρο του Βασιλείου της Ρωσίας τον «Ιβάν ∆’ τον τροµερό»

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΑΘΑΝΑΣΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ

ΕΤΩΝ 18 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011 και ώρα 06.00 µ.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Ιωάννη ∆.∆. Αγ. Ιωάννη Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αγιος Ιωάννης 1-8-2011 ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: ∆ιονύσιος και Βασιλική ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Κων/νος, Ιωάννης, Μαρία, Γεωργία ΟΙ ΓΙΑΓΙΑ∆ΕΣ: Γεωργία, Μαρία ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΤΑ ΕΞΑ∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ

Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Τον πολυαγαπηµένο µας

ΓΕΩΡΓΙΟ ∆ΙΟΝ. ΣΟΛΩΜΟ

ΕΤΩΝ 50 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011 και ώρα 11.00 π.µ. εκ του Ιερού Ναού Αγ. Νικολάου Κατακόλου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κατάκολο 1-8-2011 Η ΕΞΑ∆ΕΛΦΗ –ΝΟΝΑ: Εριέττα Σολωµού Η ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ: Παρασκευή Κοµπορόζου ΤΟ ΠΑΙ∆Ι ΤΟΥ & ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΜΙΛΤΙΑ∆Η ΚΩΝ/ΝΟΥ ∆ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Θερµότατα ευχαριστούµε.

ΕΤΩΝ 81

Μάγειρα 1-8-2011 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Ευγενία ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Τριανταφύλλη, Ιωάννα και Γρηγόρης, Κων/νος και Αικατερίνη ΤΑ Α∆ΕΛΦΙΑ: Αλέξης, Ιωάννης, Θανάσης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Στράτος, Μιλτιάδης, Ευγενία, Σταυρούλα, Ευγενία ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφείο Tελετών: «TOKA» ΛΑΛΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ Tηλ. Γραφ. 26240/22790 Kινητό: 6944/ 208096

Ανακοίνωση Καλούνται τα µέλη του συλλόγου οικιστών παραλίας Επιταλίου

«Η ΣΩΤΗΡΑ »

την Κυριακή 7- 8- 2011 και ώρα 11.00 στο Τουριστικό περίπτερο Επιταλίου για γενική συνέλευση και αρχαιρεσίες. Ο πρόεδρος Γ. Μπρέλης

Απουσίες ιατρών Το Οφθαλµολογικό ιατρείο του

Γαλανόπουλου Αθανασίου

θα παραµείνει κλειστό έως και τις 5 Αυγούστου 2011 ηµέρα Παρασκευή.

Πύργος: Αυγερινοπούλου Αικ. (28ης Οκτωβρίου 21, τηλ. 2621033181) Aµαλιάδα: Ζαφειρόπουλος Π. (∆εληγιάννη 23, τηλ. 2622027465) Αρχ. Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Γαστούνη: Τσουκαλά Αφροδίτη (2623032584) Λεχαινά: Λευκαδίτης ∆ηµ. (2623022686)

Μεγαλύτερο το πρόβληµα για τους (πρώην) ∆ήµους Λεχαινών και Κάστρου –Κυλλήνης Ευνοηµένος ο (πρώην) ∆ήµος Ανδραβίδας Είναι γνωστό ότι στο σύνολό του ο ∆ήµος Ανδραβίδας-Κυλλήνης παρουσίασε ελάττωση του πληθυσµού του κατά 4693 κατοίκους (απογράφηκαν 21640 κάτοικοι το 2011 , ενώ το 2001 ήταν 26333 , ποσοστό µείωσης 18% ) Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες τα ανα-

Αναλαµβάνουµε υπευθύνως πάσης φύσεως τελετές (κηδείες) ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΤΕΒΕΙΚΑ –ΟΓΑ –∆ΗΜΟΣΙΟΥ και λοιπά. Θα µας βρείτε στον ΠΥΡΓΟ ΑΛΦΕΙΟΥ 7 έναντι ΚΤΕΛ Χαλικιάτικα και στην ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Μέλιου 20 έναντι Ιερού Ναού Αγ. Αθανασίου και βενζινάδικο Παναγιωτόπουλου. «ΜΕ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΙΤΕΣ» Τηλ. 2621034900, 28818 οικ. 6977249923, 6932587827

Ο Ιβάν ο τροµερός δισέγγονος του Θωµά Παλαιολόγου δεσπότης του Μυστρά και του αδελφού του τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα Κωνσταντίνου ΙΑ’ Παλαιολόγου. Ο Ιβάν είναι µια σπάνια προσωπικότητα τσάρου της Βασιλείας της Ρωσίας πολυσήµαντη, πολυδιάστατη και πολυκύµαντη. Είχε την ατυχία να µείνει σε νηπιακή ηλικία ορφανός από γονείς και ανέλαβαν – την επιµέλειά του και τη µόρφωσή του Βογιαρική οικογένεια (Αριστοκρατική) καθώς στο άνθος της ηλικίας του και στο αγγελικό πτερούγισµα της τρυφερής ψυχής του εβίωσε την κακοµεταχείρησή, την υποτίµηση, την επιθετικότητα και τη βίαιη συµπεριφορά όπου θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τη µετέπειτα πορεία της ζωής του καθώς ουδείς άνθρωπος γεννιέται κακός, σκληρός, φονιάς και ανεπιθύµητος αλλά οι κακές συνθήκες που µπορεί να βιώσει κανείς σε µικρή ηλικία να το συνοδεύουν και στη µετέπειτα ζωή του έχοντας για ορισµένους αρνητικές επιπτώσεις στην ολοκλήρωση της προσωπικότητά του και την εσωτερική οντότητα της ψυχικής τους δοµής. Θα φορέσει το στέµµα στα δεκαέξι του , ο πρώτος ηγεµόνας που ενθρονίζεται σε τόσο µικρή ηλικία και θα γίνει τσάρος µε ιδαίτερα προνόµια και αρµοδιότητες από τους προκατόχους του που ήταν περιορισµένα τσάρος και κυβερνήτης πασών των Ρωσιών. Η αρχική του προτεραιότητα είναι να ισχυροποιήσει την τσάρικη εξουσία σε µια κεντρική διοίκηση δυνατή και αποτελεσµατική. Κρίνεται ακριβοδίκαιος προβαίνει σε µια σειρά ριζικών µεταρρυθµίσεων µε θετικό αποδέκτη τις πτωχότερες κοινωνικές τάξεις και οµάδες που είχαν διχοτοµηθεί

και ανεξαρτητοποιηθεί να εκλέγουν αντιπροσώπους που θα τους αντιπροσωπεύουν στην Κεντρική ∆ιοίκηση καθώς και ο χωρικός θα εγκαταλείψει τον αφέντη φεουδάρχη του. Στη δεύτερη περίοδο της βασιλείας του θα φτιάξει ένα πολύ αξιόµαχο εκπαιδευµένο και ισχυρό στρατό που θα έχει µελλοντικές επεκτατικές βλέψεις να προσαρτίσει πρώην ρώσικα εδάφη στη Βασιλεία του Βαλτικές διεκδικήσεις µε νικηφόρες µάχες στον Βόλγα στη Σιβηρία µε αποκορύφωµα την Βαλτική θάλασσα που δε µπόρεσε να υλοποιήσει και να κατακτήσει. Ο Ιβαν γίνεται τροµερός. Με τον θάνατο της αγαπηµένης του πριγκίπισσας Αναστασίας, αρχίζουν οι αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία του καθώς και οπισθοχώρηση και ήττα των στρατευµάτων του από αντεπιθέσεις των ενωµένων στρατών Σουηδίας, ∆ανίας, Πολωνίας και Λιθουανίας. Μετά τόσες δόξες και νίκες ακολουθεί η ηττοπάθεια , η συρρίκνωση του Βασιλείου οι εσωτερικές έντονες διαµάχες, η εσωστρέφεια µε αρνητικές επιπτώσεις για τη συνέχεια του βασιλείου του. Θα φύγει στα 54 χρόνια του από τη ζωή. Και µετά το θάνατό του ο Ιβάν θα ζωντανεύει στη οθόνη των κινηµατογράφων του διάσηµου σκηνοθέτη του Αϊζενστάιν. Στο κατώφλι του 20ου αιώνα θα τον παρακολουθήσουν εκατοµµύρια κόσµος από τη γέννησή του µέχρι και το θάνατο του Ιβάν του Τροµερού , τον ισχυρότερο τσάρο που πέρασε από τη Σοβιετική Ενωση.

Καταστροφικά τα αποτελέσµατα της απογραφής για το δήµο Ανδραβίδας –Κυλλήνης

ΓΡΑΦΕIΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΣYΝΩΝ Γεωργίου Κ. Σπερδούλη

Μνηµόσυνα – Στολισµοί εκκλησιών

Γράφει ο Βαγγέλης Γ. Χρονόπουλος Αγιογράφος –Ζωγράφος «Ο Γραικέος»

Μίγκος Ανδρέας ( τ.δηµοτικός σύµβουλος Λεχαινών) λυτικά αποτελέσµατα της απογραφής του 2011 για το ∆ήµο Ανδραβίδας –Κυλλήνης είναι τα παρακάτω (ανά πρώην Καποδιστριακό ∆ήµο) ∆ήµος Βουπρασίας 8701 κάτοικοι (το 2001 είχε 11204 ) ∆ήµος Λεχαινών

4980 κάτοικοι (το 2001 είχε 6334)

∆ήµος Ανδραβίδας 4762 κάτοικοι (το 2001 είχε 4309 ) ∆ήµος Κάστρου- Κυλλήνης 4486)

3197 κάτοικοι

(το 2001 είχε

Παρατηρούµε δηλαδή ότι στη Βουπρασία υπάρχει µείωση κατά 2503 κατοίκους (ποσοστό 23%) Στα Λεχαινά µείωση 1354 κατοίκους (ποσοστό 21% ) Στην Ανδραβίδα αύξηση 453 κατοίκους (ποσοστό 10%) Στο Κάστρο-Κυλλήνη µείωση 1289 κατοίκους (ποσοστό 29 %) Η Ανδραβίδα είναι ο µοναδικός (πρώην )∆ήµος που είχαµε αύξηση του πληθυσµού σε σχέση µε το 2010 Στους τρεις άλλους (πρώην ) ∆ήµους οι µειώσεις ήταν πολύ µεγάλες µε µεγαλύτερη σε απόλυτους αριθµούς στη Βουπρασία (2503 κάτοικοι) αλλά µεγαλύτερο ποσοστό µείωσης στο Κάστρο –Κυλλήνη (29% µείωση !!!!) ∆ηλαδή σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα στο Κάστρο –Κυλλήνη 3 στους 10 δηµότες εγκατέλειψαν το ∆ήµο µέσα στην δεκαετία.!!!! Η ασυµµετρία των αποτελεσµάτων µεταξύ των πρώην ∆ήµων αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει κάποιος εµφανής λόγος για φυγή κατοίκων, (όπως σε άλλους ∆ήµους του Νοµού που δοκιµάστηκαν από τις πυρκαγιές κλπ ) εγείρει κάποια ερωτήµατα σχετικά µε την «επιµέλεια» που επέδειξε η ∆ηµοτική Αρχή και οι τοπικοί παράγοντες των ∆ήµων που υπέστησαν µείωση πληθυσµού. Συνεργάστηκαν µε τους απογραφείς; Τους έδωσαν τις οδηγίες που ήταν απαραίτητες, τους βοήθησαν στο έργο τους; Υπήρξε µέριµνα για την απογραφή όλων των ∆ηµοτών; Θα υπάρξει κάποια αντίδραση στη διαφαινόµενη συρρίκνωση του ∆ήµου, η οποία θα έχει ολέθριες συνέπειες στην χρηµατοδότηση και την υπηρεσιακή του συγκρότηση; Είναι κάποια ερωτήµατα που χρήζουν απαντήσεων.σ


29

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2010

Kάθε ∆ευτέρα ψάξε και θα βρεις αυτό που θέλεις

650 Καθηµερινά από ∆ΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ από 8.30 π.µ. έως 11.00 µ.µ., ΣΑΒΒΑΤΟ από 8.30 π.µ. έως 8.00 µ.µ. και ΚΥΡΙΑΚΗ από 9.00 π.µ. έως 10.00 µ.µ. µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα

. ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------.ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ τη δακτυλογράφηση παντός είδους κειµένων, εργασιών, µελετών, βιβλίων κλπ. Η 20ετης πείρα µου εγγυάται τη σωστή και γρήγορη εξυπηρέτηση. Ειδικές τιµές για φοιτητές. Τηλ. 6936188271. ΜΑΣ7150 --------------------------------.HONDOS CENTER. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για το κατάστηµα Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 26210/22111. ΜΑΣ9727 --------------------------------. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ, τεχνοτροπίες, µερεµέτια, λούστρα, ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ παντός

τύπου µονώσεις, κος Γιάννης. Πληρ. τηλ. 6945125693. ΜΑ2299 ----------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για νυχτερινή εργασία σε καφετέρια στην Αµαλιάδα. Τηλ. 6983781128. ΜΑ2604 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ για να εργασθεί ως τεχνικός στο τεχνικό τµήµα της Καπνίσης Security. Τηλ. 2621023075. ΜΑ2601 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ απόφοιτος ΤΕΙ. Τηλ. 6936670714. ΜΑ2625 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ εµφανίσιµη ΚΟΠΕΛΑ µε εµπειρία, για εργασία στη Γαστούνη για cafe. Τηλ.6975946846. ΜΑ2630 --------------------------------. ΖΗΤΩ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων. Πληροφ. τηλ. 6947679317. ΜΑ2631 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΟΣ µε ειδίκευση ή χωρίς για χειρισµό LASER σε Ιατρικό Κέντρο. Πληρ. τηλ. 6955803998. ΜΑ2643 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για την ψησταριά «ΚΟΥΚΛΙ». Πληρ. εντός του καταστήµατος, Πατρών 40.ΜΑ2637. --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ – ∆ΙΑ-

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ

(από 21 έως 30 χρονών) που:

να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις, να έχει άδεια οδήγησης (υποχρεωτικά)

για νυχτερινή απασχόληση στο τµήµα εκτύπωσης – διανοµής της εφηµερίδας «ΠΑΤΡΙΣ». Αποστολή βιογραφικού και φωτογραφίας στα γραφεία της εφ. «ΠΑΤΡΙΣ», Θεµιστοκλέους 13 ή στο email: patrispy@otenet.gr Σηµ.: Πληρ. από το τηλέφωνο δε δίδονται.

ΝΟΜΕΑΣ για εµπορική επ/ση. Πληρ. τηλ. 6932434264. ΜΑ2660 --------------------------------. ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ µέσω Η/Υ, γνώστης AUTOCAD, CADWARE και ARCHICAD µε 3 χρόνια προϋπηρεσία και συµµετοχή σε µεγάλα υλοποιήσιµα έργα ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ µε τεχνικό γραφείο, πολιτικούς µηχανικούς, αρχιτέκτονες, τοπογράφους µηχανικούς... Αναλαµβάνει σχέδια (αρχιτεκτονικά, τοπογραφικά, 3D παρουσίαση – απείκονιση, 3D φωτορεαλιστική κίνηση). Προετοιµασία πολεοδοµικού φακέλου. Πληρ. τηλ. 6946969860. ΜΑ2661 --------------------------------. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ υδραυλικές βλάβες, επισκευή – συντήρηση εξοχικών παραθαλάσσιων κατοικιών. Επισκευή και τοποθέτηση πλακιδιων. Βάψιµο και επισκευές ρωγµών. Κατασκευή και συντήρηση τζακιών. Πληρ. κος ∆ηµήτρης, τηλ. 6982953357. ΜΑ2674

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για το καφέ «Απάγκιο» στον Πύργο, Πατρών 24. Πληρ. τηλ. 6974807041. ΜΑ2588

--------------------------------. ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ ERP «ATLANTIS SINGULAR LOGIC) SGL, βάσεις δεδοµένων ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για µηχανική υποστήριξη εταιρειών. Πληρ. τηλ. 6934382778. ΜΑ2669 --------------------------------. ΖΗΤΩ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ή ΠΡΩΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένου και στο νοσοκοµείο. Πληρ. τηλ. 6984470760, 6984554099.

. ZHTEITAI NEA

για τη στελέχωση του διαφηµιστικού τµήµατος του Πανηλειακού Α.Ο. ΤΑΠ. Μισθός πολύ ικανοποιητικός. Πληρ. στα τηλ. 6982149376 & 26210/34649

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

. ΖΗΤΕΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΠΕΛΑ

άνω των 25 ετών µε προϋπηρεσία στον καφέ, Ελληνίδα για απογευµατινή εργασία για το coupa cafe στον Πύργο. Τηλ. επικ. 6981557919. ΜΑ2610

. ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ

µε το προσωπικό του σοβατίσµατα, επισκευές, µερεµέτια και χρώµατα, και περιφράξεις. Άµεση εξυπηρέτηση, προσιτές τιµές. Πληροφ. τηλ. 6983461058. ΜΑ2636

. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «Laserline Clinics»

ΖΗΤΕΙΤΑΙ

αισθητικός µε προϋπηρεσία. Για πληροφορίες στο τηλ. 6955803998 κος Σιδεράκης. ΜΑ2609.

ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

- ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ -

ΑΝΥΨΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ ΓΕΡΑΝΟΣ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (π.χ. πιάνο) ΑΜΠΑΛΑΖ (συσκευασία) ΚΑΛΑΘΙ ΕΩΣ 17ΜΕΤΡΑ Πολυετή πείρα, εξειδικευµένο προσωπικό.

FOTOPOYLOS TRANS

Τηλ. 6938425859, 6944857080 ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ!!! MAΣ905


30

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 40 τ.µ. επιπλωµένη, καινούρια, µε αυτόνοµη θέρµανση και νερό, Παλαιολόγου 47 Πύργος. Τηλ. 6972404614, 2621028356. ΜΑ5635 --------------------------------ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35µ² στον 3ο όροφο ανεξάρτητη, µε αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6932327760. ΜΑ2656 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 35 τ.µ., καινούρια, πλήρως εξοπλισµένη µε αυτόνοµη θέρµανση, στην Καπ. Γιώργη και Υψηλάντου στον Πύργο. Τηλ. 6932084915. ΜΑ5636 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Τηλ. 6937085377. ΜΑ9392. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 δίχωρες ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ανεξάρτητες, µε κλιµατισµό, χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Πλήθωνος 20, στον Πύργο. Πληρ. 6974936734, 6974034180. ΜΑ5660 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ καινούρια πλήρως επιπλωµένα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Τηλ. 2621027490. ΜΑ9308. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ στην Αµαλιάδα 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, τέρµα Ναυαρίνου, δίπλα στο καινούριο τεχνικό λύκειο, µε αυτόνοµη θέρµανση, parking, τέντες γύρω γύρω. Τηλ. 6932911621, 6932605109. ΜΑ2594 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ καινούρια 1ου ορόφου, 1η ενοικίαση, αυτόνοµη θέρµανση, χαµηλά κοινόχρηστα, πάρκινγκ. Τηλ. 6983198731. ΜΑ2584 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 1ου ορόφου, πλήρως επιπλωµένη, στην Αµαλιάδα, µε a/c. Τηλ. 6936753692. ΜΑ2564 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 µ2 επιπλωµένη, στην Τρικούπη 15 στον

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Στην

Πύργο. Τηλ. 2621033296, 6936668302. ΜΑ2341 ----------------------------. Στην Αµαλιάδα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ, 3ου ορόφου, 35 µ2, επιπλωµένη, ανεξάρτητη, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, πλησίον ΤΕΙ. Τηλ. 6932327760. ΜΑ2308 -----------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ σε πολύ καλή κατάσταση, Αγ. ∆ηµητρίου 15, Χαλικιάτικα. Πληρ. τηλ. 6937085377.ΜΑ9392. --------------------------------. ΑΘΗΝΑ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30µ² στοά Ηλίσια, Αβίδου 77 (πλ. Πανεπιστηµίου) µόνο σε φοιτητές – φοιτήτριες. Πληρ. τηλ. 26210/34817, 6934303148. ΜΑ2191 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ επιπλωµένη, Μαγνησίας και Τ. Πετροπούλου στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6978184760. ΜΑ2178 --------------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες στο κέντρο του Πύργου κοντά στα ΤΕΙ. Κατάλληλες για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑΣ9620 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: 1) 2ΑΡΙ επιπλωµένο µε ηλιακό, µε a/c , τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, 55 µ², διαµπερές, 2) 3ΑΡΙ 67µ² µε ηλιακό, µε a/c, µε τέντες, αυτόνοµη θέρµανση, διαµπερές πολυτελούς, κατασκευής χωρίς κοινόχρηστα, Όθωνος Αµαλίας 24, πεζόδροµος Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6977265767, 2610/27055. ΜΑ2134 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αθήνα – Περγάµου 56, 40 µέτρα από το σταθµό ΜΕΤΡΟ Αττικής, ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ∆ΥΑΡΙ καινούριο στον 5ο όροφο, πρώτο ρετιρέ 45µ2, µε αποθήκη στο υπόγειο και µε φυσικό αέριο, νυχτερινό τιµολόγιο ∆ΕΗ και δυνατότητα πάρκινγκ. Πληροφορίες: 6932-685815. ΜΑ2611 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε 2 δωµάτια, κουζίνα και µπάνιο, κεντρικά επί της Κανακάρη 39-41, Πάτρα (σε καλή κατάσταση), κατάλληλο για συγκατοίκηση. Πληρ. τηλ. 6945174127. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΑΚΙ επιπλωµένο στο κέντρο του Πύργου, πλησίον ∆ικαστηρίων. Πληρ. τηλ. 6977983526. ΜΑ2670 --------------------------------∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60µ² στην οδό Ζακύνθου και Πατρών στον Πύργο (πάνω από τη VODAFONE). Πληρ. κ. Πάνο Χαραλαµπίδη, τηλ. 26210/22569, 6948272769, 6945419522. ΜΑΣ9280 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 55 τ.µ., 4ου ορόφου, στην πλατεία Ξυστρή (πλησίον), κοντά σε ΤΕΙ, ΚΤΕΛ, πολυτελής κατασκευή, αυτόνοµη θέρµανση, απεριόριστη θέα, εξασφαλισµένο πάρκινγκ, τιµή 330 ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 6938087431. ΜΑ2591 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 2ΑΡΙ καινού-

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ριο, µε αυτόνοµη θέρµανση και A/C, ισόγειο και χωρίς κοινόχρηστα, ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΟ. Πληρ. τηλ. 26220/26214, 6974190980. ΜΑ2278 --------------------------------. Στην Αµαλιάδα, ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ α) επιπλωµένο διαµέρισµα 55 µ2, µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, a/c και τέντες. β) ∆ιαµέρισµα 67 µ2 µε ηλιακό, µε ρυθµιζόµενη θέρµανση, a/c και χωρίς κοινόχρηστα. Όθωνος Αµαλίας 25 άνωθεν «Επώνυµο» και τα 2 διαθέτουν ηχοµόνωση. Τηλ. 6977265767, 2610-277055. ΜΑ2347 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αµαλιάδα 2ΑΡΙ µε αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακό, boiler και a/c. Τηλ. 6982503738. ΜΑ2547 --------------------------------. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64µ² β’ ορόφου γωνιακό στην πλατεία Κύπρου και Γορτυνίας 1, µε τέντες και A/C, φωτεινό µε απεριόριστη θέα, ένα υπ/τιο, χολ σαλοτραπεζαρία, κουζίνα και µπάνιο, όλα στην πρόσοψη. Πληροφ. στα τηλ. 26210/33716, 6973779282 και ώρες 10-14 και 19-22 µ.µ. ΜΑΣ2215 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 2ΑΡΙ στην Αρχ. Ολυµπία, επιπλωµένο µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6976889785, 6977014206. ΜΑ2179 ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ .. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ 2ου ορόφου µε αυτόνοµη θέρµανση 90 τ.µ. πάνω από τα HONDOS CENTER. Πληροφορίες ώρες καταστηµάτων, τηλ. 26210/22111-12.ΜΑΣ8279. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Αρχ. Ολυµπία ∆.∆. Πλατάνου ΟΙΚΙΑ, 3 υπνοδωµάτια, κουζίνα, καθιστικό, καλοριφέρ, a/c 2, τζάκι. Τηλ. 2624023106, 2102710785, 6932719422, ώρες καταστηµάτων. ΜΑ2620 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στα Λέτρινα (Σπιάντζα) παραθαλάσσια επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ. Αύγουστο και Σεπτέµβρη. Τηλ. 6932662476. ΜΑ2548. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 3ου ορόφου Γορτυνίας 40. Τηλ. 2621033166. ΜΑ2612 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ανεξάρτητο ΙΣΟΓΕΙΟ διαµέρισµα διπλοκατοικίας µε πράσινο περιβάλλον δύο δωµάτια, σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, µεγάλη αποθήκη, καλοριφέρ, ηλιακό, lux κατασκευής, Καταραχίου 54. Τιµή 370 ευρώ. Πληροφορίες τηλ. 2621027900 ή 6974271627. ΜΑ2613 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ Α’ ορόφου 3ΑΡΙ δίπλα στον Α’ λύκειο στον Πύργο. Τηλ. 26210-27884, 34088. ΜΑ2235. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α 3ΑΡΙ, 4ου ορόφου, νεόκτιστης πολυκατοικίας, επιπλωµένο, αυτόνοµη θέρµανση, κλιµατισµός. Πληρ. τηλ. 6937466337. ΜΑ2657 . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ στη ∆ελη-

γιάννη 38, Πύργος. Πληρ. τηλεφ. 2621095138, 6976835764. ΜΑ2580 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα ΤΡΙΑΡΙ µε δική του θέρµανση – ηλιακό – aircondition. Πληρ. τηλ. 26250/31967, 6973454075. ΜΑ2658 -------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ 3ου ορόφου Γορτυνίας 40. Πληρ. τηλ. 26210/33166.ΜΑ2612. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην Τσαλδάρη και Υψηλάντου γωνία 3ΑΡΙ, 1ου ορόφου σε νεόδµητη οικοδοµή. Πληρ. τηλ. 26210/54650, 6932291818. ΜΑ2671 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ ισογείου – Α’ ορόφου, µε αυτόνοµη θέρµανση, θέση parking – καινούρια, Αλφειού 50, στον Πύργο. Τιµή 300 ευρώ ισογείου, τιµή 320 ευρώ Α’ ορόφου. Τηλ. 6977085246. ΜΑΣ9597. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ επί της οδού Ιφίτου 3, έκτασης 90 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση και ύδρευση. Πληρ. τηλ. 2621033555 και 6936-771104. ΜΑ2177 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 3ΑΡΙΑ, ισόγειο και 1ου ορόφου, στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 26220/27778, 6977986786. ΜΑ2640 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΙΚΙΑ επί της ∆εληγιάννη 8 στον Πύργο, αποτελούµενη από 2 κρεβατοκάµαρες, σαλονοτραπεζαρία, χολ, µπάνιο, µεγάλη κουζίνα, διαµπερές, µεγάλα µπαλκόνια, όλα φωτεινά µε αυτόνοµη θέρµανση και λίγα κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/26080, 34601, 6977330432. ΜΑ2209 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 95 µ2, 3αρι, 3ου ορόφου, διαµπερές, Μάθιου 5, κατάλληλο και για επαγγ/κη χρήση. Τηλ. 2621029895, 6945938452. ΜΑ2306 -----------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην παραλία (100µ. από θάλασσα) Επιταλίου, επιπλωµένη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ., µε κήπο. Πληρ. τηλ. 6973026072. ΜΑ2559 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΥΡΟΥΤΑ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ δίπατη 85µ2, 2 υπνοδωµάτια, 2 µπάνια, τζάκι, επιπλωµένη, κήπος µε δένδρα, κοινόχρηστη πισίνα, 350 ευρώ/µηνιαίως. Τηλ. 6930798955. ΜΑ2565

αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλες βεράντες µε ηλεκτρ. τέντες. Πληρ. τηλ. 26210/22879, κιν. 6945267085. ΜΑ2251. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 1ος όροφος, 3 υ/δ, µπάνιο, WC, διαµπερές, αυτόνοµη θέρµανση, χωρίς κοινόχρηστα, Τηλ. 2621022172, κιν. 6979913618. Περιοχή Χαλικιάτικα. ΜΑ2240 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ διαµπερές ΤΕΣΣΑΡΙ 4ου ορόφου, φρεσκοβαµµένο, αυτόνοµη θέρµανση, στα Χαλικιάτικα. Τηλ. 6945701155. ΜΑ2303. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 130 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2638 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 115 τ.µ., Αυγερινού Πετραλιά 11 στον Πύργο, 2 υπνοδωµάτια, σάλα, µπάνιο, κουζίνα. Πληρ. τηλ. 26210/22096, 6977706440. ΜΑ2639 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ καινούριας κατασκευής, διαµπερές, µεγάλες βεράντες, ηλιακός θερµοσίφωνας, 2 WC, αυτόνοµη θέρµανση, πλησίον 6ου δηµοτικού σχολείου Πύργου. Πληρ. τηλ. 2621031089, 6975711064. ΜΑ2012. --------------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 4ΑΡΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ., 3 υ/δ, 5ετίας, αυτόνοµη θέρµανση, ηλιακός, χωρίς κοινόχρηστα, πολλά extra. Πληρ. τηλ. 6937884360. ΜΑ2659

TEΣΣΑΡΙΑ

επί της δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις 1ο όροφο, πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο κοιτώνες – σαλόνι – κουζίνα WC. Πληρ. στο κινητό 6974640648.ΜΑΣ9705.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ πολυτελούς κατασκευής, Γερµανού 27, Πύργος, 121 τ.µ., 3ος όροφος, διαµπερές, 3υ/δ, 1 µπάνιο, 1 W/C, αποθήκη, πλήρως εξοπλισµένο µε ηλεκτρικές συσκευές, κουζίνα – τζάκι,

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΑΡΙΑ

επιπλωµένα και µη, πανταχόθεν ελεύθερα, µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 26210/34132, κιν. 6982831787. ΜΑ2651

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη- ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

47 τ.µ. δύο δωµατίων, στον 3ο όροφο, ηλιόλουστο, ανεξάρτητο µε ατοµική θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37, Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ2296.

. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

στην Καταραχίου µε 3 υπνοδ., µε τζάκι, 2 µπάνια, τεράστιες βεράντες κ.α. καινούρια. Πληρ. 6936728070. ΜΑ2343

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ ΗΛΕΙΑΣ

κάτω από το Επαρχείο, επί της Κολοκοτρώνη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 85 τ.µ., µε 2 υπνοδωµάτια, σαλόνι, κουζίνα µε πάσο, αποθήκη, αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6 9 7 7 2 9 9 4 2 9 , 2109888811 µετά τις 13.00. ΜΑ9912.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

Στο κέντρο του Πύργου, επιπλωµένη χωρίς κοινόχρηστα. Πληροφορίες στα 26210-20466 και 6984644544. ΜΑ2551

. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

στα Ιλίσια, πίσω από το Χίλτον, Νεόφρονος 1921, 70 τ.µ., 1ος όροφος, µε 2 δωµάτια, σαλόνι, χολ, κουζίνα, κατάλληλο και για φοιτητές. Πληρ. τηλ. 2621033971 και κιν. 6977977598. ΜΑ2009

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ

στη Σκαφιδιά. Πληρ. τηλ. 2 6 2 1 0 / 5 4 0 1 7 , 6937535375. ΜΑΣ9846

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 50 τ.µ.

Αυτόνοµη θέρµανση και 2 a/c, επιπλωµένη µε κουζίνα και ψυγείο, µε µεγάλη βεράντα, χωρίς κοινόχρηστα στην Μπελούση 6Α. Τηλ. 2 6 2 1 0 2 9 9 5 1 , 6 9 4 5 9 4 1 8 0 2 , 6936547900. ΜΑ2606

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Στην Αµαλιάδα µεγάλη ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

35 τ.µ. στον 4ο όροφο µε a/c, ηλιακοθερµοσίφωνα και θέση στάθµευσης σε πιλοτή, Επτανήσου και 25ης Μαρτίου. Τηλ. 6945440309. ΜΑ9606.


∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΣΠΙΤΙΑ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 -------------ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑΣ3875 ------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑ Ηλείας 2ΟΡΟΦΗ ηµιτελής οικοδοµή, µετά υπογείου, κατοικήσιµο σε πανοραµική τοποθεσία. Πληρ. τηλ. 6938848098. ΜΑ2261 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75µ² σε οικόπεδο στην Αλφειούσα (στο δρόµο της αγοράς). Χρειάζεται επισκευή σκεπής και πορτοπαράθυρα. Πληρ. τηλ. 6995725339. ΜΑ2264 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε µοναδική τοποθεσία που παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια επί της εθνικής οδού, 5ο χλµ. από τον Πύργο Ηλείας ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ σύγχρονης τεχνολογίας για τρεις οικογένειες και υπόγειο σε 2,5 στρέµµατα γεµάτα φρουτόδεντρα και ελιές µε πολλά extra. Πληρ. τηλ. 26210/71102. ΜΑΣ2256 -----------------------------ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ή ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου, ∆ερβενακίων 63 στον Πύργο, 116 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6937150006.ΜΑ2290 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 96 τ.µ. µε αυτόνοµη θέρµανση, 2ος όροφος, στον Πύργο. Τηλ. 6945391440, 2621028050. ΜΑ2577 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη θέση Ντόµπρινο Λαστεΐκων ΟΙΚΟ∆ΟΜΗ, ισόγειος 112 τ.µ. µε άδεια επέκτασης ενός ακόµη ορόφου σε έκταση 4.200 µέτρων. Πληροφορίες: 6932.457.811, 6937.151.054, παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις. ΜΑ2596 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ 3ΑΡΙ 90 τ.µ. σε καινούρια πολυκατοικία, Αγ. Γεωργίου και Πα-

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ Μέσα σε 2,5 στρέµµατα περιφραγµένη ανάµεσα Γαστούνη- Παλαιοχώρι, µε ρεύµα-νερότηλέφωνο σε µεγάλη ευκαιρία (35.000 ευρώ) λόγω ασθενείας. Τηλ. 6984510664 και 2623033573. ΜΑ2650

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

παγεωργίου. Πληρ. τηλ. 6971891292 και υπόγειο. ΜΑ9251. --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ου ορόφου, 80 τ.µ. και 40 τ.µ. ηµιτελή και αέρας 3ου ορόφου, 131 τ.µ. µε άδεια οικοδοµής, 2003 όλα µαζί 80.000 ευρώ, στην περιοχή ∆εξαµενής. Τηλ. 2106466989, 6944855444. ΜΑ2622 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΤΡΙΟΡΟΦΗ ΒΙΛΑ 230 τ.µ. σε οικόπεδο 6000 τ.µ. σε υψοµετρική θέση, απεριόριστη θέα στο ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ – ΖΑΚΥΝΘΟΣ – ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ, φανταστικός κήπος, 27 φοίνικες, 110 ελιές, εσπεριδοειδή και άλλα πολλά. Χτίζονται ακόµα 114 τ.µ. ∆ιαµορφωµένος χώρος στον κήπο για πισίνα. Ευκαιρία. Σοβαρές προτάσεις. Για λεπτοµέρειες, πληροφορίες, καλέστε 6973886631, 210/5128400. ΜΑ2642

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80 τ.µ. σε 1 στρέµµα οικόπεδο στο Καταράχι. Πληρ. τηλ. 6934/342699, κ. Κώστα, 6932955472, κ. Στάθη. ΜΑ2677

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 5ΑΡΙ 118 µ2 τέρµα Καραϊσκάκη, µε αυτόνοµη θέρµανση, στον Πύργο, µεγάλες βεράντες και αποθήκη 40 µ2. Τηλ. 6988544351. ΜΑ2598

ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ∆άφνη Αµαλιάδας

µονοκατοικία 113µ2 του 1995 εντός οικοπέδου 380µ2, σε άριστη κατάσταση. Τιµή ευκαιρίας 65.000 . Πληρ. Τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2973

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ ∆ΥΟ ΝΕΟ∆ΜΗΤΑ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ σε διώροφο κτίσµα, 1ος όροφος 77,5 τ.µ., 2ος όροφος 77,5 τ.µ. σε οικόπεδο 880 τ.µ. µε θέα. Ανταλλάσσεται µε εξοχική κατοικία στην Αττική. Πληρ. τηλ. 6 9 3 7 6 1 3 1 0 8 , 210/7794610. ΜΑ4629.

Στο Καρδιακαύτι ΟΙΚΙΑ νεόχτιστη αντισεισµικής κατασκευής, µέσα σε µεγάλο οικόπεδο. Πληρ. κ. Παπαγιάννη Μάνια 6948628034. ΜΑ2534

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 128µ² σε καλή τιµή, α’ ορόφου στη Ζαχάρω Ηλείας. Πληρ. τηλ. 27610/23819, 6946712684. ΜΑ2219

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 64 τ.µ. 2ου ορόφου, έναντι νοµαρχίας Πύργου. Τιµή 70.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9839

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη Ξυλοκέρα σε ωραία περιοχή ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 104 τ.µ., σε 586 τ.µ. οικόπεδο, 3 υπνοδωµάτια, 1 σαλόνι, κουζίνα, µπάνιο, ντους, καινούρια κεντρική θέρµανση, µόνωση κεραµοσκεπής, 2 αποθήκες. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932189673 ή 6972707170.ΜΑ9570.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

2 δωµατίων µε κουζίνα επιπλωµένο και µη µε ηλιακό, αυτόνοµη θέρµανση και αιρκοντίσιον, χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ .τηλ. 26210/27440, 6932645377. ΜΑ2652

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

47 τ.µ. δύο δωµατίων, στον 3ο όροφο, ηλιόλουστο, ανεξάρτητο µε ατοµική θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα, επί της οδού Αγίας Μαρίνης 37, Πύργος. Τηλ. 6974312372, 6979249141. ΜΑ2296.

31

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΥΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Κολοκοτρώνη- ∆ιάκου 2, µε θέα το Επαρχείο, εµβαδού 62,00 µ2 µε αυτονοµία θέρµανσης, δύο αιρκοντίσιον, για δηµόσιους υπαλλήλους. Πληροφ. στο κινητό 6974640648.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΡΙΑΡΙ

επί της δηµοτικής οδού Ερµού 86 εις 1ο όροφο, πλήρως επιπλωµένο και ανακαινισµένο αποτελούµενο από δύο κοιτώνες – σαλόνι – κουζίνα WC. Πληρ. στο κινητό 6974640648.ΜΑΣ9705.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 40, 60, 131 τ.µ. επί της πλατείας Ξυστρή, 1ου δηµοτικού σχολείου, χωρίς ηµιυπαίθριους και χωρίς ΦΠΑ, πολυτελούς κατασκευής, διαµπερή από οικοπεδούχο. Πληρ. τηλ. 6974960226. ΜΑΣ5491

Θ.Ε ΚΟΡΚΟΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ, ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ Τηλ. 26210/20012, 26210/26800 ΜΑΣ965 Κιν. 6949190695

.ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ (ή ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ)

Ερµού 13, ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΑ: 26210/23694 -33183 , ΚΙΝ. 6972402213 - 6977316838 Web: www.tsimedogiannis.com E-mail: tsimedogiannis@yahoo.com

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: 1) στην οδό Ερµού 240 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 2) στην οδό Αγ. Γεωργίου 230 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 3) στην οδό Λιούρδη 212 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 4) στην οδό Ερµού 420 τ.µ. µε Σ.∆. 1,8 5) στην οδό Αγ. Σπυρίδωνος 550 τ.µ. µε Σ.∆. 1,6 6) στο Κατάκολο 492 τ.µ. µε Σ.∆. 1 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ 1) στην οδό Πατρών 90 τ.µ. 85 χιλ. ευρώ 2) Πατρών και Παπαφλέσσα Γ’ ορόφου, 100 µ², 105.000 ευρώ, επιπλωµένο. 3) ∆ιαµερίσµατα δυάρια, τριάρια, τεσσάρια σε νεόδµητες πολυκατοικίες. 4) οροφοδιαµέρισµα στην οδό Μανωλοπούλου 92 τ.µ. 5) οροφοδιαµέρισµα 117 τ.µ., 140 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 1) Μονοκατοικία στη Μαγούλα 220 τ.µ. 105 χιλ. ευρώ 2) Μεζονέτα γιαπί 120 τ.µ. στη Βαρβάσαινα σε οικόπεδο 3,5 στρ. 110 χιλ. ευρώ 3) Μεζονέτα 360 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο 4) Μεζονέτα 150 τ.µ. στο Επιτάλιο 140 χιλ. ευρώ 5) Μονοκατοικία 120 τ.µ. σε αγροτεµάχιο 12 στρ. στο ∆. Βώλακος 6) ∆ιώροφη παλιά µονοκατοικία 153 τ.µ. σε οικόπεδο 144 τ.µ. γωνιακή στον Πύργο 130 χιλ. ευρώ. 7) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο 45 χιλ. ευρώ 8) Μονοκατοικία γιαπί 184 τ.µ. σε 7,5 στρ. στη θέση Παλάτα Αγ. Ιωάννη 100 χιλ. ευρώ. 9) Μονοκατοικία 200 τ.µ. σε 6,5 στο Κάτω Σαµικό 10) Μονοκατοικία 118 τ.µ. επιπλωµένη, στη Σαντορίνη 11) Μονοκατοικία 57 τ.µ. 62 χιλ. ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ Κατάστηµα 54 τ.µ. στην οδό Γορτυνίας και Βιοτεχνικός χώρος 500 τ.µ. στην Ε.Ο. Πύργου – Πατρών. Οικόπεδα στον οικισµό Ανθόπυργου 1100 τ.µ. και 2,5 στρ. και στον οικισµό Καταραχίου 2 στρ., 4 στρ. και 1700 τ.µ. Πωλείται οικοπεδοχώραφο 6367 τ.µ. (Κορακοχώρι Μπούκα) Πωλείται στην ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ οικόπεδο 1 στρ. 190 χιλ. ευρώ. Πωλούνται οικόπεδα σε όλους τους οικισµούς και πολλά αγροτεµάχια. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες 35,50 τ.µ. και 40 τ.µ. επιπλωµένη. Περισσότερα διαθέσιµα ακίνητα εντός του γραφείου. Τα ακίνητά σας διαφηµίζονται δωρεάν στο Internet στο site µας καθώς και στα µεγαλύτερα και πιο γνωστά µεσιτικά sites.


32

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κατάστηµα στην οδό ∆εληγιάννη, έναντι ξενοδοχείου ΙΛΙ∆Α. Τηλ. 2621037106, 6972121860. ΜΑ2035 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 280 τ.µ. στο 3ο χλµ της Ε.Ο. Πύργου-Πατρών (κτίριο που στεγάζεται η MERCEDES). Πληρ. τηλ. 6945754749 – 6932561644. ΜΑ2595 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 60 τ.µ. µε πατάρι, Κανάρη 12, Πύργος, σε πολύ καλή τιµή. Τηλ. 2621035523, ώρες βραδινές από 21:00 έως 12:00.ΜΑ5634 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΙΣΟΓΕΙΟ 50 τ.µ., Παπαφλέσσα 12. Πληρ. τηλ. 6932191801, 26210/35436.

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Στην

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΠΩΛΕΙΤΑΙ

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

.ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

επί της Ερµού 33, 42 τ.µ. Πληρ. τηλ. 26210/37329, 6993980971. ΜΑΣ9880

στο κέντρο του Πύργου Ερµού 5, ισόγειο 35 τ.µ. µε πατάρι 19 τµ. Πληρ. τηλ. 6944418741. ΜΑ6824.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ

35 τ.µ. αποτελούµενο από 2 δωµάτια & WC στον 1 όροφο, Μανωλοπούλου και Πατρών Πύργος έναντι Τεχνικού γραφείου Θεοδόση. Πληρ. τηλ. 6976555283. ΜΑΣ4061

. ΖΗΤΩ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ οικοδοµήσιµο στην περιοχή Αγ. Γεωργίου (τουλάχιστον ένα στρέµµα). Πληρ. τηλ. 6977784812, 6977001636.

α) Έκταση 35 στρεµ. επί της Ε.Ο. Πύργου – Αµαλιάδας, θέση Μεσολογγάκι. Περιέχει 800 ρίζες ελιές καλαµον. Είναι σε ωραίο αµφιθεατρικό σηµείο, κατάλληλο για διάφορες χρήσεις. Πολύ καλή τιµή. β) Έτερον κτήµα πλησίον σε απόσταση πεντακόσια µέτρα 7 στρεµ. γ) Έτερον κτήµα πλησίον Πορτοκαλεώνα, 7στρεµ. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. Επικοινωνίας κιν. 6948251367, 6976801764, απογευµατινές ώρες.

ΜΑ2312

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 800 µ2 µε οικία 25 µ2, στη Σπιάντζα, περιφραγµένο µε φως –νερό. Τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6938062056. ΜΑ2600

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο Στο Αρκούδι- Λουτρά Κυλλήνης 152 τ.µ., συντελεστής δόµησης 1,2 , 100 µέτρα από την ακτή µε απεριόριστη θέα στη θάλασσα. Τηλ. 6932546823. ΜΑ2532

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 5.360 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στο βουνό Λεβεντοχωρίου – Σκαφιδιάς µε πανοραµική θέα, περιέχει 80 ρίζες ελιές. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6972796338. ΜΑΣ9032

Π ΩΛ Ε Ι Τ Α Ι σ τ ο ν Πύ ρ γ ο ,

οικόπεδο 1.105µ2 επί της προέκτασης της οδού Υψηλάντου συντ. δόµησης 1,4, και στο ίδιο σηµείο, 368µ2 προς 80.000€ νέτη τιµή ευκαιρία !!! Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑΣ2972

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ α) ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. (Ελαιώνας) άρτιο και οικοδοµήσιµο 200 µ2, 300 µ. από το χωριό και θέα το Κατάκολο. β) ΕΛΑΙΩΝΑΣ 1700 µέτρα, εκτός σχεδίου. Πληρ. τηλ. 2621041622, 6977292696. ΜΑ9107.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 700 µ2 το καθένα, χτίζονται τα 200 µ2 (µαζί ή ξεχωριστά) επί του κεντρ. δρόµου ΠύργουΒουνάργου (∆ηµ. Σχολείο) κατάλληλο για σπίτι-κατάστηµα. Τηλ. 2 6 2 1 0 4 1 6 2 2 , 6977292696. ΜΑ2589

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ στην περιοχή «Γκαγκάδι» Σκαφιδιάς 10,50 στρ. µε νερό. Πληρ. τηλ. 6937017345, 6944740285. ΜΑ2193 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 µ2 στην Αµαλιάδα, άρτιο και οικοδοµήσιµο, 60.000 ευρώ. Τηλ. 6976697887. ΜΑ2575 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο κατάλληλο και για επαγγελµατική στέγη µετά Σταφιδάµπελου 1850 µ2 εντός σχεδίου στο Σώπι Ηλείας στην τοποθεσία ∆υσταυρος επί της Επαρχιακής οδού Καράτουλα – Σώπι. Τηλ. 6977448813. ΜΑ2583 --------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε τιµή ευκαιρίας στη Ζαχάρω ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.244 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο απέναντι του δηµαρχείου. Τηλέφωνο 2610774607, κινητό 6946667728. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 258 τετραγωνικά, στην οδό Μπελούση και Γορτυνίας 16, συντελεστής δόµησης 2. Τιµή 68.000 ευρώ. Περιοχή ∆εξαµενή, άρτιο και οικοδοµήσιµο. Πληρ. 2621025689. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2,5 στρεµµάτων µε 75 ελιές στην περιοχή Αγ. Θεοδώρου Επιταλίου, σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6974774515. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στη θέση Κούβελος 1140 τ.µ., γίνονται και δύο οικόπεδα. Πληρ. τηλ. 6944516202. ΜΑ2641 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο µε υπάρχουσα οικία στο Επιτάλιο Ηλείας, 155 τ.µ. µε περίφραξη. Τιµή 45.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/71177, 210/2518688. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ επίπεδο, 6 στρεµµάτων, τα 2 στρέµµατα ελαιώνας στη θέση Μερίδα Καλλικώµου. Πληρ. τηλ. 6937945372.

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 754 µ2 εξ ολοκλήρου ή τµηµατικά, στον Πύργο Ηλείας, στη συµβολή των οδών Θεµιστοκλέους και Παπαφλέσσα. Τηλ. 697.40.11.113. ΜΑ2046.


∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

. ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ – ΑΓΓΛΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πτυχιούχος καθηγήτρια Γερµανικών και Αγγλικών µε σπουδές και πολυετή εργασιακή πείρα στο εξωτερικό παραδίδει µαθήµατα όλων των επιπέδων. Πληρ.τηλ. 6931144493.

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

. ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

σε µαθητές ∆ηµοτικού – Γυµνασίου - Λυκείου, δίνονται σηµειώσεις, πολύ χαµηλές τιµές. Πληρ. τηλ. 6934265950. ΜΑ8420.

µε φροντιστηριακή εκπαίδευση ΠΑΡΑ∆Ι∆ΕΙ µαθήµατα ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ. Πλήρης κάλυψη σηµειώσεων. Τιµές χαµηλές. Πληρ. τηλ. 6939168443. ΜΑ2663

ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 --------------------------------. ΠΑΡΑ∆Ι∆Ω ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ σε τιµές προσιτές. Πληρ. τηλ. 6936344881. ΜΑ2644

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος Κιν.: 6956032263 ΟΙΚΟΠΕ∆Α . 7,5 στρεµ. µε ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΟΨΗ επί της Ε.Ο. Αρχ. Ολυµπίας - Πύργου πλησίον διασταύρωσης Πλατάνου, κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση (βενζινάδικο - φωτοβολταϊκά). 22 στρεµ. Λάλα Ηλείας, ιδανικό για φωτοβολταϊκά. 13 στρε. Σκουροχώρι Ηλείας ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 580 τ.µ., Κολίρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1500 τ.µ., Σκουροχώρι ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. οικοδοµ. 300 τ.µ., Πύργος ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ., Σκουροχώρι ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.500 µε 70 ρίζες ελιές, Σκουροχώρι. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 22.657 τ.µ. Λάλα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκου-

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 350 τ.µ. στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 8 στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδας 150 µ. από τη θάλασσα ΠΩΛΕΙΤΑΙ κατοικία 70 τ.µ. σε 6 στρέµµατα στα Λαδέϊκα Σωστίου σε καλή τιµή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 650 τ.µ. σε κεντρικό µέρος Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1 στρέµµα στο δρόµο Αµαλιάδας –Σαβαλίων. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ισόγεια κατοικία 100 τ.µ. διόροφης οικοδοµής σε καλή τοποθεσία στην Αµαλιάδα ΜΑΣ766

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ &ΠΑΡΟΔΟΣ ΓΟΥΝΑΡΗ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 80m2 - 90m2 - 110m2- 140m2

•Κατασκευή διαµερισµάτων µε σύγχρονες και υψηλές προδιαγραφές •Θέσεις στάθµευσης για όλα τα διαµερίσµατα (κλειστές και ανοικτές) •Κεντρική θέρµανση και κλιµατισµός για όλα τα διαµερίσµατα και τζάκι ΚΑΟΥΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 67

ΤΗΛ.26210 28582 & 6932 710066 ΜΑΣ3590

33

ροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 220 τ.µ. διόροφη οικία σε 2 στρεµ. στο δήµο Ιάρδανου- ΕΥΚΑΙΡΙΑ. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 55 τ.µ., ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2ου ορόφου περιοχή Πύργου ΜΑΣ11

ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Ο γωνιακό Τρίφατσο (Σ.Π.Κ-ΘΕΟΤΟΚΗ-ΖΑΙΜΗ) 633τµ, Σ.∆ 1.8.!! 12 ΟΙΚΟΠΕ∆Α απο 1 εως 1,4 στρ έκαστο στα Λαστεικα, ήσυχη περιοχή χωρίς συνεργεία,εύκολη πρόσβαση.!! ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1.3 , 1.5και 2.8 στρ. στο Αλποχώρι µε πανοραµική θέα. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.5στρ στο κάτω Σαµικό,2χλµ από θάλασσα ΟΙΚΟΠΕ∆Α 312 τ.µ. (γωνιακό) Σ.Π.Κ. και Θεοτόκη, 321 τ.µ. (γωνιακό) Ζαΐµη και Θεοτόκη, 633 τ.µ. (τρίφατσο) Σ.Π.Κ. - Θεοτόκη - Ζαΐµη. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200 τ.µ. µε Υπόγειο 190 τ.µ. και Προαύλιο χώρο (Οικόπεδο) 1,8 στρ. καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο (∆έντρα, Φοίνικες), σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 20,40 και 48τ.µ σε Κεντρικό σηµείο.! ΠΩΛΕΙΤΑΙ 3όροφο κτίριο,2438τ.µ ,489τ.µ ανά όροφο, µε υπόγειο 489τµ σε Οικόπεδο 1,2στρ, στον Πύργο. ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!! ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Εστιατόριο-ψησταριά 150τ.µ (30τ.µ κουζίνα), πλήρως εξοπλισµένο, µε υπαίθριο χώρο 500τ.µ, σε πλεονεκτική θέση του Κορακοχωρίου. 1.200€

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132 τ.µ., 4ού - 5ού Ορόφου,απεριόριστη θέα,µεγάλο Μπαλκόνι,επί της οδού Γιαννιτσών. 2 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΟΙΚΙΕΣ 75 τ.µ. έκαστη(2υπν), ισόγειο και 1ος όροφος, κατασκευής 94, µισθωµένες 600 ευρώ, θέα, στο Κολίρι ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής ∆ιώροφη 215τ.µ µε Υπόγειο100τ.µ, σε Οικόπεδο 440τ.µ στα Γρανιτσείκα, θέα.!!! ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ηµιτελής 120τ.µ µε Υπόγειο 120τ.µ, 05΄+ παλαιά Οικία 61τ.µ, στην Ξυλοκέρα.! ΕΞΟΧΙΚΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 112τ.µ µε υπόγειο 30τ.µ σε Οικόπεδο 1500τ.µ στο Πελόπιο.,Καλαίσθητος κήπος,ήσυχη περιοχή. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά, άρτιο και οικοδοµήσιµο (200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4.366τ.µ στα Καβασιλάκια Λαστεικων,κατάλληλο για εξοχική κατοικία. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 826τµ και 600τµ, χτίζουν 400τµ έκαστο, επί της Αγίας Μαρίνης.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παραπάνω Ακίνητα είναι ενδεικτικά, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε µαζί µας.


34

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 3.500 ευρώ. TOYOTA COROLLA 2001, 1600c.c., 4πορτη, full extra, προσφορά 4.000 ευρώ. ΜΟΤΟ 1) SUZUKI GSXR 600 K7, µοντ. 2007 λευκή, εξάτµιση, πρόγραµµα 145ΗΡ 5.500 ευρώ. ΜΟΤΟ 2) ΥAMAHA XT 600, 2000, καινούρια λάστιχα, αλυσίδα, γρανάζια από σέρβις 2.500 ευρώ. FIAT PUNTO 2002 1250c.c., υδρ. τιµόνι, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 3.000 ευρώ. ΟPEL ASTRA G 1400c.c., 2004 µπλε σκούρο, a/c, υδρ. τιµόνι, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά CD –DVD, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.500 ευρώ. JET SKI YAMAHA GPR 1200 c.c., αρίστη κατάσταση, συλλεκτικό, µοντ. 2001. ΠΡΟΣΦΟΡΑ από 5.300 τώρα 4.800 ευρώ. ∆εκτή ανταλλαγή. ΤΡΑΚΤΕΡ SAME PANTHER 95HP 4X4, αφαιρούµενη καµπίνα, κ.α.7.900 ευρώ SMART 600c.c. & 700c.c., 5 αυτ/τα σε διάφορα χρώµατα, full extra όλα µε aircondition, γυάλινη οροφή. SUZUKI VITARA 4X4, ’96, 3πορτο κοντό, αργό – γρήγορο, υδρ. τιµόνι, 2 αερόσακους, ράδιο cd, κ.α. 4.800 τώρα 4.300 ευρώ. ROVER 200, µοντ. ’98, 1400c.c., 5πορτο κοντό, full extra, 2.900 τώρα 2.300 ευρώ. PEUGEOT 106 GTi, 1600 c.c., 16V ασηµί, a/c, 1999, full extra, 3.800 τώρα 3.300 ευρώ. FIAT PUNTO GT turbo 210HP (το µοτέρ είναι όλο σφυρήλατο) TURBINA T28RS, πιστόνια WISECO, µεταβλητό γρανάζι εκκεντροφόρου , πρόγραµµα, εξάτµιση χειροποίητη, ζάντες αλουµινίου, ανάρτηση ρυθµιζόµενη BILSTEIN, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3.500 τώρα 2.990 ευρώ. . FORD ESCORT 1.800 cc, µοντ. ’95, 140 Hp, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.500 ευρώ. . HYUNDAI ACCENT 2003, 2πορτο, ασηµί, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδ., αερόσακους, ABS, CD, κ.α. από 4.800 τώρα 4.400 ALFA ROMEO 147 2007,

Στην

1600c.c., 120 ΗΡ, δέρµα alcantara, ζάντες, clima, ABS, 10 αερόσακους, κ.α. προσφορά 8.000 . SKODA OCTAVIA 1600 c.c., ’00, υδρ. τιµόνι, aircondition, αερόσακοι, ζάντες αλουµινίου, 17’’άρες, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδ., κ.α. 4.600 ευρώ. SEAT LEON 4X4 TURBO 1800 c.c., 2003, 330 ΗΡ, δερµάτινα, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρ., ζάντες αλουµ. 17’’ 9.000 ευρώ . SEAT LEON TURBO, 1800, µον. 2001, clima, ζάντες αλουµινίου, ABS, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά, κ.α., 6.500 ευρώ. AUDI A4, turbo 2002, µαύρο, 18”άρες ζάντες αλουµινίου, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α., 1ο χέρι. Μόνο 11.500 ευρώ. AUDI A4, 1600c.c., ασηµί, χαµηλωµένο, ζάντες αλουµινίου, 2002, clima, ABS, αερόσακοι, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.999 ευρώ. SMART ανθρακί, ζάντες αλουµινίου, µε πορτοκαλί σαλόνι, µοντ. 2002, γυάλινη οροφή, οργανάκια, a/c, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.000 ευρώ. . TOYOTA CARINA diesel, a/c, υδρ. τιµόνι, κ.α. 2000 κυβικά, µοντ. ’97, 2500 ευρώ. SMART µπλε 600c.c., µοντ. 2001, γυάλινη οροφή, aircondition, όργανα ταµπλό, ηλεκτρ. παράθ. + κλειδαρ. ζάντες αλουµινίου, κ.α. 4.700 ευρώ. CITROEN SAXO µοντ. 2003, 1100c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. , 5πορτο, ζάντες αλουµινίου ΜΟΜΟ, αερόσακους, κ.α. ΑΡΙΣΤΟ, 3.800 ευρώ. CITROEN C2, µαύρο 1400c.c., VTR, µοντ. 2006, αυτόµατο A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, CD, συναγερµό, κ.α. 7.000 ευρώ. BMW 316 E46, µοντ. 2000, 1600c.c., clima, ΑΒS, αερόσακους, ΜΑΥΡΟ, ζάντες αλουµινίου, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡ/ΠΕΙΑΣ, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 8.000 ευρώ. FIAT SEICENTO 1100c.c., µαύρο, SPORTING, 2003, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθ. κλειδ. κ.α., 3.500 ευρώ. MAZDA RX8, µοντ. 2007, κόκκινο, 1ο χέρι, ΑΤΡΑΚΑΡΙΣΤΟ, 18” ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικά όλα,CD – DVD, αεροτοµή διπλή γνήσια, σαν καινούριο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 11.600 ευρώ. OPEL CORSA SPORT 2008, 1400c.c., full extra, 2πορτο ευκαιρία 8.800 ευρώ. OPEL VECTRA 1800c.c., 2006, µαύρο 4πορτο, full extra, 8.300 ευρώ ΤΟΥΟΤΑ AVENSIS 2004, (ΝΕΟ) FACELIFT, 1800c.c., µαύρο, full extra, 8.000 ευρώ. PEUGEOT 206 cabrio, ROLLAND GAROSS, επετειακό, δερµάτινο σαλόνι, 1600c.c., full extra 7.000 ευρώ (2 αυτοκίνητα) ΤΟΥΟΤΑ ΥΑRIS 2005, full extra. OPEL ASTRA 1400, 4πορτο, full extra, 2001 3.800 ευρώ. HYUNDAI GETZ 1300c.c., 2005, full extra. BMW 316 ασηµί ΕΛΛΗΝΙΚΟ clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 7.500 ευρώ. CITROEN SAXO 1100c.c., µοντ.

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

2001, υδραυλικό τιµόνι, a/c, ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, κ.α. 2.900 ευρώ (2πορτο). . CITROEN C3 PLURIEL cabrio, 1400 c.c., 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική οροφή, full exta, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.200 ευρώ. . PEUGEOT 206 cabrio, ασηµί, 1600 cc, 2003, full extra, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 5.990 ευρώ. . HYUNDAI GET2 1100 cc, 2006, υδρ. τιµόνι, a/c, αερόσακος, ηλεκτρ. παραθ.-κλειδαριές. . OPEL CORSA, 1200 cc, 2007, 5πορτο, ασηµί, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδαριές, αερόσακους, υπολογ. ταξιδιού, ABS, ραδιο CD, κ.α. 7.500 ευρώ. . TOYOTA STARLET 1300 cc, λευκό, ’92, 2πορτο, ζάντες αλουµινίου κ.α. 2.000 ευρώ. . HONDA CRY 4X4 µοντ. 2001, 2.000 cc, ασηµί, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παραθ.- κλειδ., ηλιοροφή, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, άριστη κατάσταση, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.500 ευρώ. . VW POLO 1400 cc µοντ. 2005, full extra, 5.500 ευρώ. . TOYOTA COROLLA 1400 cc, 2004, µαύρο, 5πορτο, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακους, υπολ. ταξιδιού, ABS, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 6.500 ευρώ. . PEUGEOT 206 1400 cc Quiksilver 2002, 2πορτο, υδρ. τιµόνι, a/c, ζάντες αλουµινίου κ.α. 3.500 ευρώ. . MERCEDES C200 compressor 1800 cc 163 Hp, πανοραµική οροφή, δερµάτινο σαλόνι, κλιµατισµό, 17αρες ζάντες αλουµινίου, καινούρια λάστιχα, αερόσακους, ABS, αυτόµατοσειριακό, από πρόσφατο σέρβις, ασηµί χρώµα, ελληνική αντ/πειας. ΕΥΚΑΙΡΙΑ 12.500 ευρώ. . TOYOTA AURIS 1400 cc 2008, 5πορτο, µαύρο, clima, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, αρίστη κατάσταση από 11.500 ευρώ τώρα 10.900 ευρώ. . SEAT TOLEDO 1600 cc, ’92, ζάντες αλουµινίου, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.500 ευρώ. . TOYOTA CARINA 1600 cc, ’96, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παραθ. – κλειδ. κ.α. 2.300 ευρώ. ΜΑΣ987 ----------------------------------

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆Χ 5.600 λόγω συνταξιοδότησης σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ. 6977504413. ΜΑ2579 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI SONATA µοντ. 2005, 2.000 c.c., full extra µε 46.000 χλµ. σε άριστη κατάσταση. Τηλ. 6936836791. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ DAF COFA, 5 µέτρα, µε πόρτα πίσω, ελληνικό, 2003 µοντέλο µε 100.000 χλµ. Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6980143979. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ LAND ROVER FREELANDER, µοντέλο 2001, σε πολύ καλή κατάσταση. Τιµή 35.000. Πληρ. τηλ. 6980143979.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΟ ∆.Χ. µισθωµένο µε τη θέση οδηγού. Πληρ. τηλ. 6932136963. ΜΑ2636

. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ LABORGINI CRONOS 60ΗΡ, 4X4 καινούριο. Τιµή 23.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26230/33055. ΜΑ2647

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ AUTO PRIMERA Μοντέλο 2007, 1.600 cc, σε άριστη κατάσταση µε 68.000 χλµ. Τηλ. 2 6 2 6 0 3 1 2 3 4 , 6972728511. ΜΑ2586

4141 MERCEDES ACTROS τετραξονικό καινούριο ΟΚΜ 915 MERDEDES ATEGO Μουσαµάς 2006 67000 χλµ. 26314 ΜΑΝ Σασι 400.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 26314 ΜΑΝ ψυγείο 409.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 1528 MERCEDES Κοφα 400.000 Κ.Μ. 2004 µοντ. 817 MERCEDES Κουρτινα 280.000 Κ.Μ. 2000 µοντ. 8163 ΜΑΝ Σασι –ψυγείο 128.000 Κ.Μ. 2002 µοντ. Α/C 3513 ΝΙSSAN Ανατροπή 67.000 Κ.Μ. 2005 µοντ. 818 MERCEDES ψυγείο ΤS 200 410.000 KM 2002 µοντ. 817 MERCEDES ψυγείο CARRIER 444, 182.000 KM 2000 µοντ. 815 ΜΕRCEDES ψυγείο CARRIER 444, 200.000 KM 2000 µοντ. 413 MERCEDES Κόφα SPRINTER 271000 KM 2003 µοντ. 110 AT LEON ψυγείο 167.000 ΚΜ 2000 µοντ. 223 MERCEDES Μουσαµάς 425.000 ΚΜ 2000 µοντ. 416 ΜΕRCEDES SPRINTER 159.000 KM 2004 µοντ. 815 ΣΑΣΙ 270000 ΚΜ 2000 µοντ. 311MERCEDES SPRINTER DOKA 223.000 KM 2000 µοντ. 914 MERCEDES Ψυγείο 250.000 ΚΜ 1998 µοντ. 818 MERCEDES Moυσαµάς 317.000 ΚΜ 2001 µοντ. 95430 ΧF DAF Τράκτορας 530.000 ΚΜ 2005 µοντ. A/C Kαρότσα 13.900 ΚΜ 2005 µοντ. SCHMITZ επικαθήµενη σκάλα για µετακοµίσεις 32 µέτρα TAUPEN 2000 µοντ. KLARK TOUOTA DIESEL 1,5 τον. 1998 µοντ. KLARK ΜΙΤSUBISHI DIESEL 2,0 τον. 1998 µοντ. και παντός τύπου ηλεκτρικά 815 κοφα MERCEDES 167.000 KΜ 2001 µοντ. ΝΙSSAN NAVARA τετράπορτο 87.000 ΚΜ 2001 µοντ. 917 MERCEDES 260.000 ΚΜ, 96 µοντ. καρότσα κοφα 815 MERCEDES Koφα 2000 µοντ. 184.000 ΚΜ υδραυλική πόρτα 124 και 470 SCANIA 2001 µοντ. 701.000 ΚΜ τριαξονικό 815 MERCEDES KOFA 2002 243.000 και υδραυλική πόρτα ΜΑ8281

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΑΚΤΕΡ KUBOTA αµπελουργικό 4Χ4, 30 ίππους, σε αρίστη κατάσταση, εισαγωγής. Τιµή 6.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6982300687.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES 220 µοντέλο 2004 µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6976529135, 7.00 έως 14.00.ΜΑ9730.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA REBEL 125 κυβικά, µοντ. ’97, σε αρίστη κατάσταση και σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6977452378. ΜΑ2653.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA HORNET 600 c.c. µοντέλο 2007, 18.000 km. Τηλ. 6973516384. ΜΑ2634

ΤΡΑΚΤΕΡ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ: Ελ. Βενιζέλου 37- Αµαλιάδα ΕΚΘΕΣΗ: 75 χλµ. Ε.Ο. Πατρών – Πύργου – ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220/27384 Κιν.: 6932643086 ΤΡΑΚΤΕΡ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ FIAT 670, διπλό διαφορικό, δεντροκοµικό FIAT 70-66 καµπίνα – αιρκοντίσιον FIAT 880 διπλό διαφορικό FIAT 80-66 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 980 µονό διαφορικό, καµπίνα FIAT 80-66 διπλό διαφορικό FIAT 110-90 διπλό διαφορικό MASSEY FERGUSON 75 HP, διπλό διαφορικό LAMBORGINI 990 διπλό διαφορικό, ρεβέρσα, Hi-Lo

FIAT 55-66, 60 HP, ρεβέρσα, στενό αµπελουργικό JOHN DEERE 3650 διπλό διαφορικό JOHN DEERE 6000, 85 HP διπλό διαφορικό LANDINI 65 ΗΡ, αµπελουργικό Πρέσσες KALLIGNANI καινούργιες και µεταχειρισµένες, µοντέλα 5690, 6190, 5190, 6100

1) MERCEDES C200, 1800 cc, 163 ίπποι, compressor,µοντέλο 2004, αυτόµατο, σειριακό, full extra, 8 airbags,κλιµατισµός –σπορ χαµηλή ανάρτηση- ζάντες 225-18-45. Θερµαινόµενα ηλεκτρικά καθίσµατα-parktronik εµπρός-πίσω, χρώµα εργοστασίου. 3) HUΥNDAI GETZ 1100 cc, µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο-κατάσταση καινούρια. 4) OPEL CORSA 1400 cc, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, τετράπορτο, υδραυλικό τιµόνι, A/C, λάστιχα καινούρια. 5).ΒΜW 316 i µοντέλο 2006, 1600c.c., 116 ίπποι, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου ανθρακί, full extra, immobilizer, κεντρικό κλείδωµα – κλιµατισµός – bucket σαλόνι, υπολογιστής ταξιδίου – αισθητήρες βροχής – book service. 6) FORD FOCUS SEDAN 1400cc, µοντέλο 2003, πρώτο χέρι, full extra, άριστη κατάσταση. 7) VOLVO 850 Turbo 2000 cc, πεντακύλινδρο, 215 ίπποι, full extra, κλιµατισµός, airbag, δερµάτινο σαλόνι. DAEWOO LASSETI 1400c.c., µοντέλο 2004, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, ασηµί, full extra, υδ. τιµόνι, A/C, ζαντολάστιχα – airbag – ABS. FIAT PUNTO 1250c.c., µοντέλο 2006, πεντάθυρο, full extra, υδρ. τιµόνι,A/C, ηλ. παράθυρα, airbag, ABS, λάστιχα καινούρια. DAEWOO NEXIA 1500c.c., SEDAN, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδρ. τιµόνι, ABS – airbag, ηλ. παράθυρα, ζαντολάστιχα, κατάσταση αρίστη – ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Α) MERCEDES ML270, µοντέλο 2002, turbo diesel, αυτόµατο, σειριακό, υδραυλικό τιµόνι, 4 AIRBAG, DVD PLAYER, πλοήγηση, ζάντες αλουµινίου, κλιµατισµός, αισθητήρες βροχής, Grase control, υπολογιστής ταξιδίου, αυτόµατος πιλότος. HYUNDAI GETZ 1100c.c., µοντέλο 2006, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι, airbac, A.B.S., ηλεκτρικά παράθυρα – κεντρικό κλείδωµα – ηλεκτρικοί καθρέπτες – CD PLAYER- βιβλίο σέρβις – λάστιχα καινούρια. ALFA ROMEO 156 1600c.c., µοντέλο 2001, ατρακάριστο, χρώµα εργοστασίου, βιβλίο – σέρβις – airbac -ΧΕΝΟΝ Φώτα – κλιµατισµός (A/C) ABS – ηλεκτρικά παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρικοί καρθέπτες – cd player - backet καθίσµατα – συναγερµός – δισκόφρενα εµπρός – πίσω – περασµένο ΚΤΕΟ – προβολάκια – αρίστη κατάσταση. RENAULT MEGANE Coupe 1600c.c., µοντέλο 2001, πρώτο χέρι, χρώµα εργοστασίου, full extra, υδραυλικό τιµόνι – ηλεκτρικά παράθυρα – A/C – backet καθίσµατα – σπορ χαµηλή ανάρτηση – ζαντολάστιχα.

ΑΓΟΡΑΖΩ Ι.Χ. µετρητοίς, εντός 5 λεπτών. Τηλ. 6974686472. Εµπορία αυτοκινήτων ∆ΟYΝΙΑΣ

Αγοράζω αυτοκίνητα απολύτου µετρητοίς, δέχοµαι προς πώληση το καλής κατάστασης αυτοκίνητό σας, 1ο χλµ Πύργου – Πατρών, τηλ:2622092410, FAX:2622092411, κινητό: 6974686472. ΜΑΣ46


∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, επί της οδού Πατρών στον Πύργο, λόγω αιφνιδίου θανάτου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974992426. ΜΑΣ5337 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ & ΕΙ∆ΩΝ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟΥ σε τιµή ευκαιρίας στο κέντρο της Αµαλιάδας, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6980659900. ΜΑ9441. -----------------------------. ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ αποκλειστικό συνεργείο, εξατµίσεις αυτοκινήτων, λόγω συνταξιοδότησης, Πολυτεχνείου 44 πλ. 4ου δηµ. σχολ. Αµαλιάδας, 40 χρόνια στην αγορά. Σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 697.3882738. ΜΑ2319 -----------------------------.. ΑΜΑΛΙΑ∆Α από ιδιώτη ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ των 35-40-45-75-120 µ2, καινούρια συνεχόµενα µε υπόγειο και πατάρι, όλα µαζί ή χωριστά, τιµή µεγάλης ευκαιρίας και ευκολίας. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα 2ου ορόφου, γωνιακό, καινούριο, 63 µ2, καταπληκτικό, διαµπερές. Τηλ. 6936496522. ΜΑ2549 ----------------------------. ΠΩΛΗΣΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ. Πωλείται, λόγω συνταξιοδότησης οινολογικό εργαστήριο, πλήρως εξοπλισµένο, µοναδικό στην περιοχή της πόλης της Βάρδας µε πολυ µεγάλη πελατεία. Πληροφορίες: κ. Παναγιώτη, στα τηλέφωνα 2610435-941, κιν. 6944627873 και 6944467212. ΜΑ2563 ----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 30µ2 στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τηλ. 6976697887. ΜΑ2576 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΓΓΛΙΚΩΝ στα Σαβάλια Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6936796968, 26220/25557. ΜΑ2648 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΕ∆ΟΠΩΛΕΙΟ – ΤΑΒΕΡΝΑ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, µαζί µε τον εξοπλισµό της. Πληρ. τηλ. 6977909634. ΜΑ2666 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην κεντρική πλατεία Πύργου ΓΡΑΦΕΙΟ 30 τ.µ., πρόσφατα επιπλωµένο και νοικιασµένο προς 260 ευρώ, µπαλκόνι επί της Λετρίνων. Τιµή 29.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6932623342. ΜΑ2672

. ΥΠΕΡ ΕΥΚΑΙΡΙΑ. Λόγω υγείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση υπ/των και τσαντών. Στην οδό Γερµανού, Πύργος. Πληρ. τηλ. 210/5546422, 6970749452. ΜΑ2646

. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στον κεντρικό δρόµο του Κατακόλου µε ή χωρίς εµπόρευµα 75 τ.µ. Τηλ. 6947948371. ΜΑ2543

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ 1ου ορόφου, 61 τ.µ. έναντι Νοµαρχίας Πύργου. Ανεξάρτητος όροφος. Τιµή 80.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9838

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ισόγειο 80 τ.µ., έναντι Νοµαρχίας Πύργου µε υπόγειο – ισόγειο – πατάρι. Τιµή 135.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ9840

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Σε κεντρικό σηµείο του Πύργου ΜΙΚΡΟ ΚΑΦΕ σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6947773033. ΜΑ2599

στη στάση τρένων Μυρτιάς – Σκαφιδιάς. Πληρ. τηλ. 6977785441.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . Καλοκαίρι, ήλιος, θάλασσα, µικρές αποδράσεις, θέλετε και σεις µια απόδραση µικρή ή µεγάλη; Νιώθετε µόνος – µόνη; Θέλετε µια περιπέτεια ηµέ-

. ΚΥΡΙΟΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΖΗΤΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α για συµβίωση και γάµο, υποχρεωτικά κάτω των 60 ετών, από Πύργο και νοµό. Πληρ. τηλ. όλο το 24ωρο. Πληρ. τηλ. 26210/21906. ΜΑ9770

. 55ΑΡΗΣ ΚΥΡΙΟΣ Συνταξιούχος, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, διαµένων σε παραθαλάσσιο σπίτι περιοχής Πύργου Ηλείας, µε δικό του ΙΧ, ΑΝΑΖΗΤΑ ΚΥΡΙΑ ανάλογων προσόντων για σοβαρή γνωριµία. Τηλ. 6945658644.ΜΑ2655.

ρας;- ζωής; Μπορούµε να βοηθήσουµε άµεσα. Σχέση ελεύθερη – σχέση συµβίωσης – γνωριµίες γάµου. ∆ιακριτικότης – εχεµύθεια πανελλαδικώς, Φωτογραφίες, τηλ. 6975-764343, , 210-5239427. ΜΑ2349 ----------------------------. ΡΟΜΑΝΤΙΚΗ, πολύ όµορφη ιδ. υπάλληλος ΖΗΤΑ γνωριµία µε εχέµυθο κύριο. Τηλ. 6985982685. --------------------------------. ΕΙΜΑΙ 32 ΕΤΩΝ αρκετά εµφανίσιµος, ιδιοκτήτης καταστήµατος και θέλω να γνωρίζω µια γλυκιά και όµορφη κοπέλα για µια ουσιαστική γνωριµία. Τηλ. 6988330031 (παρακαλώ µόνο σοβαρές προτάσεις). ΜΑ2632 ---------------------------------

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ «ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ» Πατρών 55 στον Πύργο, λόγω συνταξιοδότησης. Πελατεία εξασφαλισµένη. Εξοπλισµός (ράφια, βιτρίνες κ.λ.π.) υψηλής ποιότητας και σε άριστη κατάσταση. Εµπόρευµα ικανό για άµεση λειτουργία του βιβλιοπωλείου. ΤΙΜΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ!!! Παράδοση το µήνα Νοέµβριο. Πληρ. τηλ. 26210/22514.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ µε µόνιµη και σεβαστή πελατεία λόγω συνταξιοδότησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6947940699. ΜΑΣ8876

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 στρεµ. χτίζει 200 τ.µ. στα όρια της Αµαλιάδας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 900 τ.µ. συντελεστή 0,8 τιµή πολύ καλή. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 450 τ.µ. έκαστο συντελεστή 0,8 ΕΑµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ., συντελεστή 0,8.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 270 τ.µ., συντελεστή 2Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 950 τ.µ. συντελεστή 2 Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Κουρούτας 500 τ.µ. Αµαλιάδα

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8 στρεµ. στην ευρύτερη περιοχή της Αµαλιάδας, κατάλληλο για κατοικία και επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο δρόµο Αµαλιάδας –Μαραθιάς, 3 αγροτεµάχια 4.300 τ.µ. έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 13,5 στρεµ. στη Μαραθιά, περιοχή Γαυράς, µε δυνατότητα τεµαχισµού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5,5 στρεµ., 600 µ. από τη θάλασσα Μαραθιά – Ροβιάτα στο ύψος του θερινού σινεµά. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7,5 στρεµ., 1300 µ. από την παραλία Κουρούτας σε κατοικηµένη περιοχή, κατάλληλο για κατοικία. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΑΓΑΖΙ µε κατοικία στην Εφύρα 85 τ.µ. ο καθε όροφος σε οικόπεδο 1000 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 10 στρεµ. επί της εθν. οδού Καβάσιλα – Ανδραβίδα, κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 5 στρεµ. έκαστο κατάλληλα για επαγγελµατική στέγη, δίπλα στο ΚΤΕΟ Καβασίλων επί εθν. οδού. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρεµ. στο Αρκούδι. ∆υνατότητα τεµαχισµού στα 4, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ∆ίπλα στη θάλασσα. ΑΘΗΝΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο στο Λαγονήσι µε κατοικία 30 ετών σε τιµή ευκαιρίας, περιοχή Γαλάζια Ακτή.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ. σε οικόπεδο 200 τ.µ. µε υποδοµή για 1 όροφο ακόµα – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. κάθε όροφος. Ο ένας όροφος ηµιτελής σε οικόπεδο 350 τ.µ. – ΑΜΑΛΙΑ∆Α. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. σε οικόπεδο 4,5 στρεµ.Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. σε 8 στρεµ. µε γκαράζ και αποθήκη και κοπή οικοπέδου 4 στρ. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 50 τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 2ΑΡΙΑ & 3ΑΡΙΑ σε νεοανεγερθείσα πολυκατοικία. Αµαλιάδα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 3 ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ 85,104, 104 έκαστη σε τιµή ευκαιρίας. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150 τ.µ. σε 1300 τ.µ. οικόπεδο. Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ο 1ος όροφος διπλοκατοικίας 100 τ.µ. ΜΑΣ8350

(Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ Στου Μάχου επί κεντρικής πλατείας ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 101 τ.µ. µε προαύλιους χώρους 220 µ. Πληρ. 2 6 2 3 0 4 2 7 0 9 , 6982217206. ΜΑ2587

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6944810448. ΜΑ2678

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΑΘΜΟΣ

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία

35

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α σε λειτουργία λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6978841419. ΜΑ2668.

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

Mε την 30ετή πείρα µας θα σας δώσουµε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά µε το ακίνητό σας

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075


36

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

Στην

. ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ . ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα, τιµές οικονοµικές. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ9636. -----------------------------. ∆ΑΝΕΙΑ σε ∆ηµόσιους Υπαλλήλους και συνταξιούχους ∆ηµοσίου, ανεξαρτήτως Τειρεσία και υπερχρέωσης. Επίσης άµεσα µετρητά από πιστωτικές κάρτες. Τηλ.: 6941541109. ΜΑ2337 -----------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ∆ΙΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ψυγείο τοστ, ψυγείο πάγκος, ψυγείο µπακαλικής – ψυγείο γλυκού, ψωµιέρες εντελώς καινούριες, λάντζες πενταπλή 50Χ50Χ30, λάντζα διπλή 50Χ50Χ30, τριπλή 50Χ50Χ30, ψησταριές γκαζ τύπου Σερετιδη, πιάτα Ν. Ιωνίας όλα τα νούµερα, ψησταριά κάρβουνου, κοτοπουλιέρα (16 θ.) γκαζ τυροπιτιέρες, bel mari νερού, εκθετήριο 2 µέτρα πολυτελή µηχανή κιµά, φριτέζα γκαζ διπλή, γύρος γκαζ, πλατό, πλυντήριο, παγωµηχανή, air condition, ντουλάπα, φούρνοι γκαζ, ηλεκτρ. ζυµωτήριο πίτσας 40 κιλά, τραπέζια 80Χ80, καρέκλες. Πληρ. 6948004643, κ. Καράµπελας. ΜΑ9795 -----------------------------. ∆ΑΝΕΙΟ EXPRESS, χωρίς εξασφαλίσεις έως 6000 ευρώ. Ποσό δόσης 18,11 ανά 1000 ευρώ δανείου, εξυπηρέτηση, πανελλαδικά. Πληρ. τηλ. 2310/554514, fax: 2310/554517, 6972886998, 6974309016. ΜΑ2675 -----------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΤΑΤΟΦΥΤΕΥΤΗΣ αυτόµατος, ζαντολάστιχα, για τρακτέρ 13-6-36 και 1 κεφαλή Ποµωνας κάρα. Μαζί ή µεµονωµένα. Σε τιµή ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ. Τηλ. 6933392287. ΜΑ2628 ----------------------------. Ο Σταύρος ∆ηµητρίου του Πέτρου, κάτοικος Γαστούνης ΕΧΑΣΕ ΤΟ ∆ΙΠΛΩΜΑ γεωργικού ελκυστήρα, τέλος Ιουνίου και παρακαλείται όποιος το έχει βρει να επικοινωνήσει. Τηλ. 6936867201. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΑ∆Ι 50 ευρώ το δοχείο. Πληρ. τηλ. 6974535020. ΜΑ2645 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 1500µ², µαζί µε το οικόπεδο 12 στρεµµάτων, 80ο χλµ. Πάτρας – Πύργου επί της Εθνικής οδού, διασταύρωση Παλουκίου – Αµαλιάδας. Τιµή 380.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6936144091, 26220/28231.

. ∆Α∆ΕΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΑΓΟΡΑΖΕΙ συλλέκτης από 1000 έως 2.500 ευρώ καθώς και όλα τα σπάνια ολυµπιακά αντικείµενα. Εκτιµήσεις γίνονται στο χώρο σας δωρεάν. Πληρ. τηλ. 6988489365.ΜΑ2581.

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

σε τιµή κάτω του κόστους ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) ΞΥΛΙΝΕΣ ΒΙΤΡΙΝΕΣ (2,40Χ1,10Χ0,60) σε αρίστη κατάσταση, κατάλληλες για βιβλιοπαντοπωλεία, βιβλιοπωλεία και άλλα καταστήµατα. Πληρ. στο τηλ. 6944307618. ΜΑ2203

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ – ΛΙΠΑΝΤΗΡΙΟ µε όλο τον εξοπλισµό του, λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 26210/25429 – 6982614980. ΜΑ2141

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΞΥΛΑ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟ Τηλ. 2621034652. ΜΑ5633

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία ΖΩΑ . ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΕΤΤΕΡ 2 µηνών, λευκο-πορτοκαλί, από πολύ καλά κυνηγόσκυλα ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 150 ευρώ, έκαστο. Τηλ. 6936507498. ----------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΙΑ. Τηλ. 6979675095. --------------------------------. ΑΓΟΡΑΖΩ ΚΑΝΑΡΙΑ- καρδερίνες – καρδερινοκάναρα. Τηλ. 6974370391. ΜΑ2608 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ κατάλληλο για εργασία και για µικρά παιδιά, σε προσιτή τιµή. Τηλ. 6970046432. ΜΑ2633 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΛΟΓΟ 2,5 ετών αρσενικό, στον Αγ. ∆ηµήτριο Αµαλιάδας. Τηλ. 6975818745. ΜΑ2635 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΛΑΓΟΙ εκτροφής και 2 τσοπανόσκυλα 1,5 έτους εξοικειωµένα µε τα κοτόπουλα (δεν τα πειράζουν). Τηλ. 6944150279. ΜΑ2629 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΘΗΛΥΚΟ ΛΑΓΟΣΚΥΛΟ καθαρόαιµο, ιταλικό Σεγκούτσι, 14 µηνών, έτοιµο για ξεκίνηµα. Γενεαλογία Podtenitha, Μαυροπύρηνο. Πληρ. τηλ. 6986240477. ΜΑ2673

ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΕΝΤΟΣ 5 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕ Ή ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ, ΥΠΕΡΒΑΣΗ Ή ΤΡΙΜΗΝΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΥΠΕΡ∆ΑΝΕΙΣΜΟΥ Ή ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΑΣ ΜΕΧΡΙ 48 ΑΤΟΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ – ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥΣ – ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ – ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ – ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ & ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΑ κος ΓΕΩΡΓΙΟΥ, τηλ. 6988888850- 6980254057 ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΣΑΣ. ΜΑ705

. ΧΑΘΗΚΕ ΤΣΑΝΤΑΚΙ µε διάφορα έγγραφα καθώς και αστυνοµική ταυτότητα. Παρακαλώ όποιος τα βρει να τηλεφωνήσει στο τηλέφωνο 6932750346.

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΑ∆Α ηλικίας 4 ετών µε το πουλάρι της και τη σέλα µαζί. Εκπαιδευµένη στην ελεύθερη ιππασία µε άριστο χαρακτήρα. Ιδανική και για πολύ µικρά παιδιά. Πληρ. τηλ. 6977834782.

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

. ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΤΑΦΥΛΙΑ – ΣΤΑΦΙ∆Α

1) ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ MITSUBISHI 3.5 τον. µε τσιγκέλια 2Χ3.40. 2) ΘΑΛΑΜΟΣ για συντήρηση ΙΝΟΧ 1,40Χ1,60) 3) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ (καταψ. – συντηρ.) 1,60Χ2Χ1,10 σε λειτουργία όλα. Πληρ. τηλ. 26210/22681. ΜΑ2244

προς οινοποίηση. Πληρ. τηλ. 6949128889. ΜΑ2662

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

. ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΑΛΕΤΩΝ ΚΑΡΠΟΥΖΟΚΙΒΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΡΠΙΣΤΡΙΟΦΟΡΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ CARTEPILAR 955 73o ΧΛΜ. ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΑΒΒΑΛΙΑ ΤΗΛ. 26220/31342 ΚΙΝ. 6972839909. ΜΑΣ2134.

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή. ΧΟΝ∆ΡΙΚΗ - ΛΙΑΝΙΚΗ

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ HOBBY Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6946191991.ΜΑ267.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΛΕΧΑΙΝΑ 65.ΟΟΟ ΕΥΡ . 190.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΛΥΟΜΕΝΟ 60 Τ.Μ. ΣΕ 6.500 Τ.Μ. ΠΕΡΙΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορΒΟΛΙ,ΤΙΜΗ 33.000 ΕΥΡ . τοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. ΛΕΧΑΙΝΑ (ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ) ΟΙΚΙΑ 110 Τ.Μ. ΑΝΑΤιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΙΝΙΣΜΕΝΟ ΦΕΤΟΣ 4 Υ/∆ 2 ΜΠΑΝΙΑ,ΚΑΛΟΡΙΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούΦΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ, ΑΠΟΘΗΚΗ, ριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ, ΠΗΓΑ∆Ι, ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ, ΣΕ 6 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες ΣΤΡ.ΜΕ 35 ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ.ΤΙΜΗ βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 125.000 ΣΥΖΗΤΗΣΙΜΗ. 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΟΙΚΟΠΕ∆Α: ΛΕΧΑΙΝΑ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωστην Παναγία, σε καλή τιµή. νιακά κοντά στην αστυνοµία. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α , α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινιΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή σµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. τιµή. ΚΥΛΛΗΝΗ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. θάλασσα. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΚΑΒΑΣΙΛΑ. ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ 2.770 ΝΕΑ ΜΑΝΟΛΑ∆Α Α ΟΡΟΦΟΣ 85 Τ.Μ. ΗΜΙΤΕΛΕΣ ΣΤΟ Τ.Μ.ΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ,ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΝΤΡΟ.ΤΙΜΗ 65.000 Ε ΣΟΨΗ 100 Μ.ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ Ο∆Ο.ΤΙΜΗ 120.000 Ε ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 150Τ.Μ. ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΙΜΗ ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 307 Τ.Μ.ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ 70 150.000 ΕΥΡΩ. Τ.Μ.∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ.ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου προς κυλληνη οικια 75 τ.µ. µε ΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΤΙΜΗ 95.000 Ε. υπογειο σε 2.800 τ.µ.οικοπεδο.θεα θαλασσα,υπολοιπο ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.000 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟδοµησης 130 τ.µ. ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΜΥΡΣΙΝΗ οικια 45 τ.µ. σε οικοπεδο 7,500 τ.µ. 400 απο ΕΥΡΩ παραλια.τιµη 85.000 ευρω. ΣΤΡΟΥΣΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΜΥΡΣΙΝΗ µονοκατοικια 100 τ.µ. µε 3 υπνοδ.2 µπανια ΣΙΜΟ 3.340 Τ.Μ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ 44.000 σε 1000 τ.µ. οικοπεδο κατασκευης 2010.τιµη 190.000 ΕΥΡ ,ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ 48.000 ΕΥΡ ΚΥΛΛΗΝΗ διορωφη οικια 95 τ.µ. ο καθε οροφος σε οιΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 360 Τ.Μ. ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗκοπεδο 300 τ.µ.αποσταση απο παραλια 200 µ.διδεται ΣΙΜΟ.Σ.∆. 1,2 ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ Α ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.ΤΙΜΗ και χωριστα.τιµη 290.000 για ολοκληρο. 38.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ µεζονετα 115 τ.µ.στο δροµο καστρου κυλληΛΕΧΑΙΝΑ οικοπεδο 240 τ.µ. σ.δ.2 διπλα απο την κεννης µε θεα θαλασσα.τιµη 160.000 ευρω.συζητησιµη. τρικη πλατεια αγιου ∆ηµητριου. ΛΕΧΑΙΝΑ εναντι shell εισογειο διαµερισµα 100 τ.µ. σε ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ. ΚΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ. ΜΕ διοροφη οικοδοµη µε κηπο.διδεται και επιπλωµενο.τιµη ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ.ΤΙΜΗ 78.000 ΕΥΡ . 85.000 ευρω. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΜΕ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ.ΤΙΜΗ ΚΑΣΤΡΟ ΒΙΛΛΑ 180 Τ.Μ.ΜΕ ΠΙΣΙΝΑ,ΜΠΑΡΜΠΕΚΙΟΥ 20.000 ΕΥΡ ΓΚΑΡΑΖ,ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,∆ΙΑΜΟΡΦΟΜΕΝΟΣ Χ ΡΟΣ ΜΕ ∆ΕΝ∆ΡΑ,ΣΕ ΟΙΚΠΕ∆Ο 2.500 Τ.Μ.∆Ι∆ΕΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΕΠΙΠΛΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΣΤΡΟ Ι επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λει800.000 Τ ΡΑ ΜΟΝΟ 450.000 ΕΥΡ . τουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΒΙΛΛΑ 100 Τ.Μ.ΜΕ 3Υ|∆ ΑΠΟΘΗΚΗ,ΓΚΑκεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα ΟΙΚΙΕΣ: ΡΑΖ,ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΕΝΟ,ΜΕ ΦΟΙΝΙΚΕΣ ΣΕ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όρο1000 Τ.Μ.ΤΙΜΗ 160.000 ΕΥΡ . ΚΑΣΤΡΟ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. φος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 220.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΙΑ ∆ΙΟΡΟΦΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορΠΟΛΗΣ 100Τ.Μ.Ο ΚΑΘΕ ΟΡΟΦΟΣ.ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟCLUB. τοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή ΚΛΗΡΟ 160.000 ΕΥΡ . ΑΡΚΟΥ∆Ι ΓΛΥΦΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ 22 ΣΤΡ.Α1 ΤΟΥΡΙ180.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΑΛΙΑ ΑΓΟΡΑ ∆ΙΟΡΟΦΟ ΟΙΚΗΜΑ ΑΠΟΤΕΣΤΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 100 Μ.ΚΑΤΑΚΑΣΤΡΟ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ΛΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 35 Τ.Μ.ΚΑΙ Α ΛΗΛΟ ΓΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ,ΟΙΚΙΕΣ Κ.Λ.Π. ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή ΟΡΟΦΟΣ 36 Τ.Μ.ΕΠΙ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ.ΤΙΜΗ ΠΟΛΛΕΣ ΑΚΟΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΕΡIΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΜΥΡΣΙΝΗ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ 4.300 Τ.Μ. ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΟ ROBΙNSOΝ ΠΛΑΓΙΑ ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΙΟΝΙΟ ΠΕΛΑΓΟΣ.ΤΟ ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ. ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ 50 ΣΤΡ.ΕΠΙΠΕ∆Α ΕΠΑΝΩ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 1.000 Μ. ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ.ΤΙΜΗ 2.700 ΤΟ ΣΤΡ. ΓΛΥΦΑ 10 ΣΤΡ.ΜΕ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ 300 Μ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 12.000 ΤΟ ΣΤΡ. ΣΙΜΙΖΑ 2 ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 22 ΣΤΡ. ΚΑΙ 11 ΣΤΡ.Α ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΙΟ 500 Μ.∆Ι∆ΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΤΑ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1.700 ΕΥΡΩ.ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ 8 ΣΤΡ.ΜΕ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 14.000 ΕΥΡ ΤΟ ΣΤΡ. ΚΑΣΤΡΟ επι του δροµου για κυλληνη 6.500 τ.µ. µε φανταστικη θεα θαλασσα. ΜΑΧΟΥ 12 ΣΤΡ.ΤΑ 4 ΛΙΟΣΤΑΣΙ ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ Χ ΜΑΤΟΣ,ΤΙΜΗ 39.000 ΚΑΣΤΡΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΛΗΝΗ 5.500 Τ.Μ. ΜΕ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ ΘΕΑ ΘΑΛΑΣΣΑ,ΚΑΙ ΒΙΛΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡ Σ. ΑΝΩ ΚΟΥΡΤΕΣΙ 15 ΣΤΡ.ΕΠΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ,ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 15.000 ΕΥΡ . ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο∆ΟΥ ∆ΙΠΛΑ ΑΠΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ "ΚΟΚΙΟΣ"13 ΣΤΡ.ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ 5.500 ΣΤΡ.600 Μ.ΑΠΟ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΕ ΚΑΛΗ ΤΙΜΗ. ΜΥΡΣΙΝΗ 13.600 ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΜΕ ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ 100 Μ.ΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ.ΤΙΜΗ 48.000 ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ 9 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ∆ΡΟΜΟΥ ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ ΣΕ ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΛΕΧΑΙΝΑ 13 ΣΤΡ.ΕΝΤΟΣ ΑΝΑ∆ΑΣΜΟΥ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΑ ΛΕΟΛΕΗ.


37

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ

ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑ

Κέντρο ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ παιδιών, εφήβων, ενηλίκων ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ –ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ – ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

∆ήµητρα Γρηγοροπούλου Μέλος M.Sc.

Εγκεφαλικές παθήσεις, Αρθρίτιδες και ρευµατολογικές παθήσεις Αυχενικό σύνδροµο, Οσφυαλγία Ισχιαλγία, Ολικής αρθροπλαστικής, (γόνατος, ισχίου ώµου) Κατάγµατα, ∆ιαστρέµµατα, Λεµφική παροχέτευση Βελτίωση κυκλοφορικού – λεµφοιδήµατα διαφόρων απολογιών π.χ. εγχείρηση στήθους και λεµφαδένων) Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30 π.µ. -1.30 µ.µ. και 5µ.µ. -8µ.µ. ∆έχοµαι και µε ραντεβού ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ∆ΟΥΚΑ 9, Πρωϊν Ζαΐµη 28 Πύργος Τηλ. –fax: 2621035665 Kινητό 6972719212

ΙΩΑΝΝΑ ∆ΙΟΝ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ- ΙΟΡ∆ΑΝΗ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ ∆ευτέρα έως Παρασκευή 9.00 π.µ. -1.00µ.µ. και 5.30µ.µ. -8.30µ.µ. (Σύµβαση µε ∆ΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΟΑΕΕ –ΤΥ∆ΚΥ) Τάση Καζάζη (Αχιλλέως ) 23 1ος όροφος Πύργος Ηλείας (Παλιό ΙΚΑ) ∆έχοµαι και µε ραντεβού Τηλ. 2621032626 –Κιν. 6974319362

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ •Κινητοποίηση σπονδυλικής στήλης και άκρων •Myofascial Therapy •Νευρολογική φυσιοθεραπεία σε παιδια-ενηλίκους

•Ορθοπαιδική Φ/Θ •Θεραπείες κατ’ οίκον •Αθλητικές κακώσεις •kinesiotaping

ΛΟΓΟΠΕ∆ΙΚΟΣ - ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Π.Ε. DIPLOMA EΙ∆ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ (Speech and Language Pathologist) Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου Λογοπεδικών Μέλος του Ελληνικού Συλλόγου για την Αφασία Μέλος της Ελληνικής εταιρείας ∆υσλεξίας π. Επιστηµονικός Συνεργάτης ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΕΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ειδικός στη διάγνωση θεραπεία ∆ιαταραχών Λόγου, Φωνής, Οµιλίας, Ακοής, Επικοινωνίας, Γραφής, Ανάγνωσης.

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες 28ης Οκτωβρίου και Μιαούλη 1 Πύργος (Β’ Οροφος) Τηλ. /fax: 2621033880 , 2625022285 Kινητό 6977905430 Λογοθεραπεύτρια

ΑΘΗΝΑ ΚΑΤΣΙΚΑΡΩΝΗ Ειδικευµένη στα παιδιά µε εγκεφαλικές – νευρολογικές δυσλειτουργίες και στη θεραπεία δυσκολιών λόγου,φωνής, οµιλίας-ΜΘ∆ Σύµβαση µε όλα τα Ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Πατρών 23(πάνω από τα παιδικά ΒΕΝΕΤΤΟΝ) Κιν.6938116492 Τηλ.2621031079 Λογοθεραπεία

Γιάννα Γεωργ.Φαµέλου Πτυχιούχος Τµ.Λογοθεραπείας Α.Τ.Ε.Ι.Πατρών Θεραπεία διαταραχών λόγου-οµιλίας-φωνής Μαθησιακές δυσκολίες παιδιά-ενήλικες Γερµανού 6.Πύργος (β’όροφος) τηλ.: 2621026047 κιν.: 6973493920 ∆έχεται µε ραντεβού

ΣΧIΖΑ Χ. ΜΑΡIΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΑΤΕΙ ΠΑΤΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΤΑΜΕΙΑ: ∆ΗΜΟΣΙΟ-ΟΠΑ∆, ΤΥ∆ΚΥ ΚΑΙ ΝΑΤ ∆ευτέρα έως Παρασκευη: πρωί 8.30-13.30 ΑΠΟΓΕΥΜΑ: 17.30-20.30

Τηλ. 2621033730-Κινητό: 6939369774

ΚΟΚΚΙΝΟΥ 12-14 2ος ΟΡΟΦΟΣ. ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ

Μαλλιόπουλος Παύλου Παναγιώτης

Φυσιοθεραπευτής – Χειροθεραπευτής Απόφοιτος ΑΤΕΙ Αθηνών Αξιολόγηση, Εντοπισµένη θεραπεία, Αποκατάσταση, Πρόληψη, Κινητοποίηση – Σταθεροποίηση Αρθρώσεων και Σπονδυλικής Στήλης. 28ης Οκτωβρίου 53 Πύργος Ηλείας Τηλ / Fax: 2621035700 Kιν. 6932524271 email:malliopoulospt@gmail.com

ΜΠΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ Ειδική στις διαταραχές φωνής, λόγου, οµιλίας, ΜΘ∆ Πολυετής εµπειρία συνεργασία µε ιδιωτικά και δηµόσια κέντρα αποκατάστασης ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ 7 & ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ ΤΗΛ. ΚΙΝ.: 6974863150- 26210 30913

ΚΑΝ∆ΡΗ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΤΑΣΟΣ Γ. ΠΕΡ∆ΙΚΑΡΗΣ

ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ ΛΕΤΡΙΝΩΝ 12- ΠΥΡΓΟΣ (2ος όροφος) Τηλ. 2621026355 Κιν. 6972698968 Οσφυαλγία, Ισχιαλγία, ∆ισκοπάθεια, Αρθρίτιδες, αυχενικό σύνδροµο, εγκεφαλικά, αποθεραπεία καταγµάτων, αγκυλώσεις, δυσκαµψίες, διαστρέµµατα , αθλητικές κακώσεις. Καθηµερινά : ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8 π.µ. -1. 00µ.µ. και 5 µ.µ. -8 µ.µ.

Λογοθεραπεία

Πτυχιούχος Α.Τ.Ε.Ι. Πατρών

Πατρών 26 2ος όροφος Πύργος Τηλ. επικοινωνίας 26210 29798-6971849025 ∆εκτά όλα τα ταµεία ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΤΗ ΒΑΡ∆Α ΗΛΕΙΑΣ

ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΙΑΣΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΑΓΚΟ∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΤΣΟΥΜΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθηνών/BRHELOR Παν/µιο Πράγας (Τσεχία) Πτυχιούχος “ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ” Αθηνών Κουµουνδούρου 12 (Πλησίον ∆ικαστηρίων), Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 23010-6955800263 e-mail:eirinitsag@g.mail.com

Σας διαβάζουν καθηµερινά 106.000 αναγνώστες

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

Στην

Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Πατρών

∆έχεται µε ραντεβού-∆εκτά όλα τα ταµεία Τηλ.: 26230 73224-6978814140

ΚΛΙΝΙΚΗ ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ-∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ MASTER ΚΛΙΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ UNIVERSITY OF GLASGOW UK Μανωλοπούλου & Γκοτσίνα 10-Πύργος-Τηλ. 26210 34122 κιν. 6974 144 577 e-mail: dimitragrig@hotmail.com

Βερβενιώτη Χριστίνα

Ψυχολόγος Ειδική ψυχοπαιδαγωγός Απόφοιτος Παντείου Πανεπιστηµίου Μα in education Roehampton University Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων Σχολική Ετοιµότητα ∆ιάγνωση και Αποκατάσταση Μαθησιακών ∆υσκολιών Ειδικό Παιδαγωγικό Πρόγραµµα Επαγγελµατικός Προσανατολισµός Προβλήµατα Συµπεριφοράς Ψυχολογική Υποστήριξη παιδιών και ενηλίκων Συµβουλευτική παιδιών, εφήβων, ζεύγους και οικογένειας ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 37, ΠΥΡΓΟΣ 27 100 ΤΗΛ/FAX: 26210 20395, 6974 118 505 e-mail: vervenxr@otenet.gr ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΑΝΑΣΤ.ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ BSc Honors of PSYCHOLOGY ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ LINCOLNSHIRE AND HUMBERSIDE ΜΕΓΑΛΗΣ ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ Συµβουλευτική στήριξη Ψυχολογική Υποστήριξη Θεραπεία ∆ιαταραχών της συµπεριφοράς Θεραπεία ∆ιαταραχών κατάθλιψης, άγχους, φοβικών διαταραχών Ψυχολογική υποστήριξη και θεραπεία ψυχωσικών διαταραχών Συµβουλευτική Ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογένειας, Γάµου, Εφήβων, Ενηλίκων Επαγγελµατικός προσανατολισµός Εφήβων Ατοµική Οµαδική Θεραπεία (Group Therapy) Επιστηµονική συνεργασία µε όλες τις ιατρικές ειδικότητες ∆ΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ (εκτός Πέµπτη απόγευµα) Τηλ&FAX: 2621020840 Κιν:6936461111 e-mail: epanag76@yahoo.gr Λετρίνων και Κολοκοτρώνη 2, Πλατεία Ιατρίδη 1ος όροφος, Πύργος Ηλείας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΣΑΠΑΡ∆ΩΝΗ

Ψυχολόγος Ιδρ.µέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου Συµβουλευτική-Στήριξη-Ψυχοθεραπεία παιδιών – ενηλίκων Ειδική στην ατοµική ψυχοθεραπεία αγχωδών και φοβικών διαταραχών, κατάθλιψης Προβλήµατα συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων ∆υσκολίες στη µάθηση, δυσλεξία, προβλήµατα οµιλίας Τεστ νοηµοσύνης ∆έχεται µε ραντεβού Μανωλοπούλου 14-Πύργος Τηλ. 2621021957 Κιν: 6977781282

κάθε µικρή Αγγελία µια µεγάλη ευκαιρία


38 ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας ∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης * Υπέρηχοι * Triplex αγγείων * Ψηφιακή µαστογραφία * Ελεγχος οστεοπόρωσης 28ης Οκτωβρίου 25 Πύργος Τηλ. 26210 20535 Fax: 2621020536 Kιν. 6945495130

Εναρξη Νέου ιατρείου ΝΕΟ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ Ιατρός ακτινοδιαγνώστρια ειδικευθείσα στο Πανεπιστηµιακό Γεν. Νοσ. Πατρών

Αγαλιανού Μαρία

Σύµβαση µε ασφαλιστικά ταµεία Υπέρηχος θυρεοειδούς, υπέρηχος µαστών υπέρηχος κοιλιάς, υπέρηχος αγγείων κοιλιάς triplex µαλακών µορίων σωµάτων, υπέρηχος οσχαίου triplex αρτηριών φλεβών άνω και κάτω άκρων triplex καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών Μεγ. Αλεξάνδρου & Θεµιστοκλέους 2 (όπισθεν ΟΤΕ) τηλ. 2621036527 Κιν.: 6974323515 e-mail:mariaagalianou@yahoo.gr ∆ΕΥΤΕΡΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωράριο 9.00-1.30µ.µ. ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

∆ρ. Καραγεώργος Χρ. Αθανάσιος Χειρουργός Ορθοπαιδικός ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ωρες: πρωί :8.30 έως13.30 Απόγευµα: 17.30 έως 20.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα Σύµβαση µε ΟΠΑ∆ (∆ηµόσιο) Ε.Τ.Α.Α ΤΥ∆ΚΥ, Ν.Α.Τ ∆ραγατσανίου 21 & Παπαφλέσα Πύργος 27100 Τηλ. 2621400400 , κιν. 6972277818 a. karageorgos@hotmail.com

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ∆ευτέρα έως Παρασκευή (εκτός Τετάρτης απόγευµα) Πρωί: 9.00 έως 1.30 Απόγευµα: 5.30-8.30 Μανωλοπούλου 46, 2ος όροφος Πύργος Τηλ. για ραντεβού : 2621032010 & 6972857557

Χειρουργός Ορθοπαιδικός -Παιδορθοπαιδική - Αθλητικές κακώσεις - Σκολίωση - Οστεοπόρωση - Τραυµατιολογία Ωρες λειτουργίας: 8.30-13.30 και 17.30-20.30 πλην Τετάρτης Μανωλοπούλου και Θεοτόκη 6 (1ος όροφος) Πύργος (Ανωθεν καταστήµατος Vicko πλησίον Νοµαρχίας) Τηλ. ιατρείου :2621035911 Κιν. 6945708558 fax:2621035911 e-mail: nickterz@hotmail.com

ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ Αθανασοπούλου Γκόγκερ Σουζάννα

Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.00 Απόγευµα: ∆ευτέρα – Παρασκευή µόνο µε ραντεβού ∆ιεύθυνση: Μανωλοπούλου και Μιαούλη 6 (1ος όροφος) ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ Τηλ. Ιατρείου 2621033535 –Κινητό 6977030330

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ – ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ΕΥΤΕΡΑ –ΤΡΙΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ: 9.00-13.30 και 17.30- 20.30 ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 9.00-13.30 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 46, 1ος οροφος ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621028410 Κιν. 6932444900

Εναρξη Νέου ιατρείου

ΕΥΓΕΝΙΑ Κ.ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΛΑΜΠΡΟΣ Σ. ΜΠΟΥΖΑΛΑΣ ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ –ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ Τάκη Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621037038 fax: 2621037039 Kιν. 6944370980 e-mail: ibouzalas @yahoo.com

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΣ ΝΕΟ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ Το ιατρείο του Ορθοπεδικού κ. Αθανασόπουλου Ιωάννη θα λειτουργεί καθηµερινά ως εξής: Πρωί 8.00-10.30π.µ. , Απόγευµα 7.00-9.30 Εκτός Τετάρτης απόγευµα 28ης Οκτωβρίου 78, τηλ. 2621081234 , 6944547222

Παιδίατρος Ειδικευθείσα στο Νοσοκ. Παίδων ∆ευτέρα – Παρασκευή ∆έχεται µε ραντεβού πρωί 9.30-1.30 απόγευµα 6.00-8.30 εκτός Τετάρτης Αγλ. & Παν. Κυριακού Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε’4 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621027023 Κιν. 6970130177 fax:2621027034

Εναρξη λειτουργίας νέου ιατρείου

Μπελαβγένης Β. Γεώργιος

Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Πατρών/Ειδικευθής στο ΠΓΝΠ ΡΙΟΥ Ωράριο λειτουργίας: Καθηµερινά πρωϊ 09:00π.µ.-13:30µ.µ. Καθηµερινά απόγευµα: 18:00µ.µ-21:00µ.µ. (εκτός Τετάρτης Μυστρά 17 & Μανωλοπούλου Πύργος τηλ. fax: 2621101145, κιν.:6932561651 e-mail: gbbellas@yahoo.gr

ΟΡΘΟ∆ΟΝΤΙΚΟΙ ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΟΛΥΜΠΙΟ» ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά 8.30-13.30 και 18.00-21.00 εκτός Τετάρτης 28ης Οκτωβρίου & Χρυσανθακοπούλου, Πύργος (πεζόδροµος Νοµαρχίας) Τηλ. 2621037225 * Κιν. 6944908408 e-mail: info@galanopoulosorhto.gr * www. Galanopoulos. gr

∆ρ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΚΟΥΡΕΑΣ ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

∆ιδάκτωρ Πανεπιστηµίου Πατρών Ωρες λειτουργίας: Καθηµερινά πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα : Κατόπιν ραντεβού 17.30-20.30 Πλην Τετάρτης Κοκκίνου 12-14 & Ζαΐµη 1ος όροφος (πλησίον ∆ηµ. Πάρκου) Πύργος Τηλ. 2621035800 Κιν.: 6932566996

ΚΩΝ/ΝΑ Ι. ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗ Ιατρός

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ – ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας ∆ευτέρα έως Παρασκευή 07.00-14.00 Απόγευµα 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως Ν. ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621029429- fax: 2621029527 –Kιν. 6944296038

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ

Σπυρόπουλος Χ. Νικόλαος

Ειδικός Ορθοδοντικός D.D.S Dipl.Orth. Ειδικευθείς Πανεπιστηµίου Frankfurt Μ. Γερµανίας Πτυχιούχος Πανεπιστηµίου Gleccen Γερµανίας Θεµιστοκλέους & Μ. Αλεξάνδρου 1 (Εναντι ΟΤΕ) Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621030004 fax: 2621030024 e-mail: nspyropoulos@hotmail.com

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

Βασίλειος Π. Τζίµης ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ Μετεκπαιδευθείς εις Πανεπιστήµιο Τορόντο (CANADA) ∆εληγιάννη 15 & Κοκκίνου (άνωθεν ΕΛΤΑ)- ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. Ιατρείου: 2621101248 Κιν. 6944909542 email:tzimisv@hotmail.com

Ωρες ιατρείου Καθηµερινά : 09.00-13.30 Απόγευµα: 18.00-20.30 (πλην Τετάρτης) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΩΝ. ΚΟΤΤΑΡΑ Ιατρός Μικροβιολόγος –Βιοπαθολόγος Ωράριο ∆ευτέρα έως Παρασκευή : 07-14.00 Απόγευµα: 18.00-20.00 εκτός Τετάρτης Μανωλοπούλου 24 (ισόγειο) έναντι πρώην ΚΤΕΛ Πύργος Τηλ. 2621081188 fax: 2621081155 Κιν. 6945931430

Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ ∆ΕΧΕΤΑΙ : ΠΡΩΙ 8-1 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5-8 ΤΗΛ. ΙΑΤΡ. 26240/31472-26240/31471 ΚΙΝΗΤΟ :6976023365 ΠΕΛΟΠΙΟ ∆ΗΜΟΥ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Ν. ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ Χειρουργός Οδοντίατρος (πτυχ. Παν. Αθηνών) Ωρες λειτουργίας: ∆ευτέρα –Πέµπτη : 9.00 π.µ. -1.30µ.µ. 5.30 µ.µ.-8.30µ.µ. Παρασκευή : 9.00π.µ. -1.30µ.µ. Μανωλοπούλου 11 Πύργος Τηλ. 2621022400-6951622644 e-mail: info@alexpa.eu

ΠΕΤΡΟΣ ΚΩΝ. ΣΠΙΝΟΣ

Χειρουργός Στόµατος D.D.S. , M.Sc. Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης Εξειδίκευση

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΣΤΟΜΑΤΟΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΑ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑ

Τ.Πετροπούλου 12 & Κοκκίνου(έναντι ΙΚΑ) 2ος όροφος - Πύργος Ηλείας Τηλ.26210-34600 Fax 26210-34166

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ Εναρξη νέου ιατρείου

ΧΡΗΣΤΟΣ ΙΩΑΝ. ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΛΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ∆Ι∆ΑΚΤΩΡ ΠΑΝΕΠ. ΠΑΤΡΩΝ ∆έχεται καθηµερινά πρωί 8.30π.µ.-1.30µ.µ. Απόγευµα : 5.30µ.µ.-9.00µ.µ. ΙΑΤΡΕΙΟ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 3- ΠΥΡΓΟΣ (παραπλεύρως νέου ΚΤΕΛ) Τηλ. 2621022337 τηλ/ fax:22338-6944593624 e-mail:gian-chris@hol.gr

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ ΝΕΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΜΙΧΑΗΛ ΝΙΚ. ΒΑΡ∆ΑΜΙ∆ΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ –ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΑΡΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟΥ: Πρωί: 8.30-13.30 Απόγευµα: 17.30-20.30 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί µόνο κατόπιν ραντεβού Ερµού 5, (2ος όροφος) –Πύργος Τηλ. οικίας: 2621031854 Ιατρείου: 2621037237 Κιν.: 6945373363

Εναρξη νέου ιατρείου

∆ΗΜΗΤΡΑ Γ. ∆ΗΜΟΥ

Ειδικός Παθολόγος Ωρες: ∆ευτέρα – Παρασκευή :08.30-13.00 ∆ευτέρα-Τρίτη – Πέµπτη: 17.30-20.00 Παρασκευή απόγευµα µε ραντεβού Μανωλοπούλου 6, (2ος όροφος) Τηλ. –fax: 2621020921 Kιν. 6978556418 e-mail: dimoudemi@yahoo.gr


Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΛΕΟΝΑΡ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

ENAΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓ. ΚΟΥΤΣΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΙΑΤΡΟΣ – ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρωί 8.30-13.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ 5.30-9.00 ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΠΟΓΕΥΜΑ & ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΡΩΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 55Α (πλησίον ∆ΟΥ) ΠΥΡΓΟΣ Τηλ/fax: 2621030242 Kιν. 6977741940

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Μανωλοπούλου & Προύσης 2 (1ος όροφος – άνωθεν ∆ΟΥ) Πύργος Ηλείας27100 Τηλ./fax: 2621300481- Kιν.6974149524 e-mail:Leoleonardopoulos@yahoo.com ∆ΕΚΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ∆έχεται καθηµερινά: 9.00 π.µ. -2.30µ.µ. και 5.30µ.µ. – 8.30µ.µ. Επείγοντα περιστατικά δυνατότητα επισκέψεων κατ’ οίκον

IATΡΙΚΑ ΕΙ∆Η ΠΟΛΥΖΩΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ: Καθηµερινά 8.30-13.00 και 18.00-20.30 (Τετάρτη απόγευµα µε ραντεβού) Πατρών 26 (2ος όροφος), 27100 Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621081800 –fax: 2621022158 Kιν. 6972857859 e-mail: polypana@otenet.gr Ανωθεν Ζαχαροπλαστείο ΣΕΡΑΝΟ

Πνοή ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η-ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΑ ΑΤΟΜΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 18& ΜΠΙΖΑΝΙΟΥ – ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621033723

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΘΑΝΑΣΟΥΛΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ∆ευτέρα έως Πέµπτη πρωί 8.30 έως 1.30 Απόγευµα 5.30-9 Παρασκευή 8.30-14 πρωί 6-8.30 απόγευµα Μανωλοπούλου και Γρηγορίου Ε 5 3ος όροφος (παραπλεύρως ΕΛΤΑ) τηλ. 262100183 fax: 262100980

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡ∆ΑΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ Ω.Ρ.Λ. ∆έχεται καθηµερινά από 8π.µ. -1.30µ. και 6.00µ.µ. -8.00µ.µ. απόγευµα πλην Τετάρτης και Σαββάτου Ερµού 5 Τηλ. 2621029239 Κιν. 6945232529

ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ∆ΑΡΑΣ

Χειρουργός ουρολόγος Πρωί: ∆ευτέρα έως Παρασκευή 8.30π.µ. -1µ.µ. Απόγευµα: 6.00µ.µ.-8.30µ.µ. Τετάρτη απόγευµα Σάββατο πρωί µόνο µε ραντεβού Μανωλοπούλου 42 Πύργος (έναντι Νοµαρχίας) Τηλ. 2621020450 Κιν. 6972690630

ΠΡΟΤΥΠΟ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

ΚΟΛΟΒΟΣ Ν. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ Πρωί: ∆ευτέρα – Παρασκευή 8.30-13.30 Απόγευµα: ∆ευτέρα –Τρίτη –Πέµπτη – Παρασκευή 17.00-20.00 Τετάρτη απόγευµα και Σάββατο πρωί ΜΟΝΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Μανωλοπούλου & Γρηγορίου Ε’ ΠΥΡΓΟΣ (άνωθεν ΑΤΕ) Τηλ. 2621025070-6933111100 E-mail: dimitris.kolovos@yahoo.gr

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Πραξιτέλους &Αχόλου ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ-ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701 για όλες τις ώρες

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑ∆ΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ (Γενική Χειρουργική, Χειρουργική µαστού και θυρεοειδούς) ∆έχεται καθηµερινά και µε ραντεβού στην Κλινική «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» Τηλ. 2621026060-3 -9 Κιν. 6937048701

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΤΟΥΦΑΣ

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ –ΑΦΡΟ∆ΙΣΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες ιατρείου 09.00 π.µ.-13.00 και 18.00-21.00µ.µ. Απόγευµα ∆ευτέρας και Παρασκευή µε ραντεβού Μανωλοπούλου και Γκοτσίνα12 (3ος όροφος) Πύργος τηλ. 2621033703

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ – ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣ Ωρες λειτουργίας καθηµερινά 06.45- 14.30&18.00 -20.00 25ης Μαρτίου 2- ΑΜΑΛΙΑ∆Α (πλησίον ∆ηµαρχείου) Τηλ. 2622038475 fax:2622038476 Kιν. 6974321757 e-mail: zeta-med@otenet.gr

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝ. ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ

Ιατρός Πνευµονολόγος –Φυµατιολόγος Ωράριο Πρωί ∆ΕΥΤΕΡΑ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-13.00 Απόγευµα Τρίτη και Πέµπτη 18.00-20.00 ΑΠΟΓΕΥΜΑ ∆ΕΥΤΕΡΑ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΟ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Επείγοντα ραντεβού κατόπιν συνεννόησης Ιατρείο: Μανωλοπούλου 6-Β’ Οροφος –Πύργος Ηλείας Τηλ. 2621037275-Κινητό 6944/669977

τ. Επιστηµονική υπεύθυνη Θεραπευτηρίου «ΟΛΥΜΠΙΟΝ» ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΟΣΤΙΚΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ Σύµβαση µε ∆ηµ. Ταµεία και Ταµείο Αεροπορίας ΑΡΧΑΙΑΣ ΗΛΙ∆ΑΣ 6 ΓΑΣΤΟΥΝΗ (Απέναντι από το ΙΚΑ) Ιατρείο : 2623032900- Κιν. 6974307534 e-mail: efmantziou@yahoo.gr Ωράριο λειτουργίας 09.00- 13.30 καθηµερινά και κάθε Τρίτη και Πέµπτη 18.00 έως 20.30

39

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Φ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ωρες λειτουργίας 09.00 π.µ. -1.30µ.µ. (Καθηµερινά) και 18.00-20.30 κάθε Τρίτη και Πέµπτη Γκοτσίνα 9 (1ος όροφος) – Πύργος Τηλ. ιατρείου 2621035022 fax: 2621035023

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΤΡΕΙΟΥ

ΤΡΙΓΑΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Γενική Ιατρός ΩΡΑΡΙΟ:Πρωί 10.30-1.30 (χωρίς ραντεβού) Απόγευµα Τρίτης & Πέµπτης 6.30-9.00 (Υπόλοιπα απογεύµατα µε ραντεβού) ∆ραγατσανίου 21 και Παπαφλέσσα (απέναντι από το 1ο ∆ηµοτικό) Τηλ. 2621023680-6944268083

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ∆. ΑΛΤΑΝΗΣ

ΙΑΤΡΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ) ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ τηλ. ιατρείου 2621020090 Τηλ. κινητό: 6977403015 ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 42 (έναντι Νοµαρχίας)

AIΜΑΤΟΛΟΓΟI AIΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

∆ήµητρα Ιωαν. Παυλοπούλου

ΙΑΤΡΟΣ –ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ Ωρες Λειτουργίας: ∆ευτέρα –Τετάρτη και Παρασκευή Πρωί : 9.00-13.30 Τρίτη –Πέµπτη 9.00-17.30 ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Ρήγα Φεραίου 111, (1ος όροφος) Πύργος, Τηλ. /fax: 2621025962 Kιν. 6937/115111 e-mail: dimpavIop@yahoo.com

ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Αγγελοπούλου Χ. ∆ιονυσία Ψυχολόγος ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ •Αριστούχος Παντείου Πανεπιστηµίου Αθηνών •Μέλος του Συλλόγου Ελλήνων ψυχολόγων ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ 2 ΠΥΡΓΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΤΗΛ./FAX: 26210 31263, KIN.: 6949 959658 e-mail: dionysia_angelopoulou@yahoo.gr

Α Μ Α Λ Ι Α ∆ Α Σ

∆ιατροφή Ανδριοπούλου Παναγιώτα

*∆ιαιτολόγος ∆ιατροφολόγος Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Μέλος της Επιστηµονικής Οµάδας ∆ιατροφής Μέλος του Πανελληνίου Συλλόγου ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ 28ης Οκτωβρίου και Καστόρχη 2 (Κεντρική Πλατεία) Πύργος Τηλ. 2621032754 -6937289327 Ερµού 15 Αµαλιάδα Τηλ. 2622021961

Εναρξη νέου Ιατρείου

ΕΦΗ ΜΑΝΤΖΙΟΥ – ΚΥΡΙΤΣΗ ΙΑΤΡΟΣ ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

∆ευτέρα 1 Αυγούστου 2011

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ

Γ Ι Α Τ Ρ Ο Ι ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ Ζέτα Βοϊλα – Τσίρου

ΠΑΤΡΙΣ της ∆ευτέρας

Π Υ Ρ Γ Ο Υ

ΑΘΗΝΑ ΛΙΒΕΡΗ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ Πτυχιούχος τµηµ. Λογοθεραπείας ΑΤΕΙ Πατρών Μέλος Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοπαθολόγων – Λογοθεραπευτών Ελλάδας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία ∆έχεται µε ραντεβού Καλαβρύτων & Ελ. Βενιζέλου 12 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024790 Κιν. 6976434857

Αντωνία Αγγ. Μπερδέ Λογοθεραπεύτρια Λογοπαθολόγος Μέλος του Συλλόγου Επιστηµόνων Λογοθεραπευτών -Λογοπαθολόγων Ελλάδας Πρόληψη – διάγνωση – Θεραπεία ∆ιαταραχών: λόγου, φωνής, οµιλίας Σύµβαση µε όλα τα ταµεία Καραϊσκάκη 6 Αµαλιάδα Τηλ. 2622024591 Κιν. 6970310789 e-mail: antwnia 05@hοt mail.com ∆έχεται µε ραντεβού

∆ιαιτολόγος –∆ιατροφολόγος ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑ Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης Εκπρόσωπος Παν. Συλλόγων ∆ιαιτολόγων ∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Πατρών 40- ΠΥΡΓΟΣ (∆ευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη) Τηλ. 2621036405 Κουρογιαννοπούλου 33 –ΑΜΑΛΙΑ∆Α (Πέµπτη, Παρασκευή, Σάββατο) Τηλ. 2622038380


Α2 Κατηγορία: Νέες µεταγραφές και ενίσχυση για Κακοβάτο και Παλαιοχώρι

Σελ 21

ΤΟΠΙΚO ΠΟ∆OΣΦΑΙΡΟ

Ξεκινούν τα βάσανα για τις οµάδες της Ηλείας Σελ 18,19,20,21

∆υναµώνει και ετοιµάζεται για πρωταγωνιστικό ρόλο

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚOΣ

Π.Φ.Ο. Πανόπουλου

Έµεινε ο Μπράβος και αναµένονται νέες προσθήκες

ΑΣΤEΡΑΣ ΑΜΑΛΙA∆ΑΣ

Οι «βυσσινί» ακέφαλοι... και αδύναµοι για οποιαδήποτε κατηγορία!!! Σελ.23

Σελ. 22

∆ύο µεταγραφές και ολοκληρώνει το ρόστερ

Σελ 23

patrisnews  

patris,pirgos

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement