Page 1

Νέο σκάνδαλο συγκάλυψης υπόθεσης παιδεραστίας από ιερέα εµπλέκει το Βατικανό

Σελίδα 28

Σήµερα µαζί µε την εφ. το ένθετο για το Πάσχα

Η Β’ ΑΡΧΑΙΟΤΕΡΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010 www.patrisnews.gr Aριθµός φύλλου 37934 ΕΥΡΩ 0,80 €/ Τιµή Αθήνας 1€

ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΧΘΕΣ Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ

Στα περσινά επίπεδα η τιµή του οβελία

Σήµερον κρεµάται επι ξύλου

Σελίδες 7,8

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σ

»

Τι συζητήθηκε στη συνάντηση των Ηλείων µε το Γιάννη Ραγκούση

το σενάριο της δηµιουργίας πέντε δήµων στην Ηλεία φαίνεται να καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο θα καταθέσει για διαβούλευση στους φορείς µετά τις 12 Απριλίου µε την παρουσίαση του σχεδίου «Καλλικράτης» από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε χθες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα µε τη συµµετοχή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών και των γραµµατέων Ν.Ε τέθηκαν επί τάπητος οι προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από την ∆υτική Ελλάδα. Σε ότι αφορά την Ηλεία ειδική αναφορά έγινε για την Αρχαία Ολυµπία και το ρόλο της στο νέο Αυτοδιοικητικό χάρτη. Όπως τονίστηκε την υπόθεση έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έπειτα και από τις ανακοινώσεις για τη «Νέα Ολυµπία». Η Αρχαία Ολυµπία θα καθορίσει τις εξελίξεις για το εάν θα είναι τελικά 5 οι δήµοι ή λιγότεροι ( δεν συζητείται για περισσότεροι στην Ηλεία ) κάτι το οποίο θα γίνει γνωστό την µεθεπόµενη εβδοµάδα. Σελίδα 9


2η σελίδα

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΕΠΑΙΤΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ Η ελευθερία της ταπείνωσης Η Μεγάλη Πέµπτη είναι για την Εκκλησία µας αφορµή να θυµηθούµε τον Μυστικό ∆είπνο, την παράδοση δηλαδή του µυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, την προδοσία του Ιούδα, αλλά και την υπερφυή προσευχή του Κυρίου προς τον Πατέρα Του, να µην Τον αφήσει να πιει το ποτήρι του Πάθους, αλλά και την υπακοή Του σ’ Αυτόν. Το γεγονός όµως που δίδει διδάγµατα στη ζωή µας είναι η ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των µαθητών Του, πριν φάνε µαζί για τελευταία φορά. Στα καθίσµατα του Όρθρου της ηµέρας ψάλλουµε χαρακτηριστικά: “Ο λίµνας και πηγάς και θαλάσσας ποιήσας, ταπείνωσιν εκπαιδεύων αρίστην, λεντίω ζωννύµενος µαθητών πόδας ένιψε, ταπεινούµενος υπερβολή ευσπλαχνίας”. Ο ∆ηµιουργός του κόσµου ταπεινώνεται από την υπερβολική ευσπλαχνία Του για µας, αλλά και µας διδάσκει την άριστη οδό της ταπείνωσης. Η βασικότερη αµαρτία του ανθρώπου είναι ο εγωισµός. Αυτός οδηγεί τον άνθρωπο στην εµπάθεια, αυτός δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς δεν επιτρέπει την υποχώρηση και τη θυσία, αυτός οδηγεί στη ρήξη της αγάπης, αυτός βάζει τον άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του θεό στη θέση του Θεού. Όταν µιλούµε για τον εγωισµό βέβαια, δεν εννοούµε ό,τι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τους άλλους, την έννοια του “εγώ”, της προσωπικότητας. Εννοούµε την υπερτροφική ανάπτυξη αυτού του “εγώ”, την άρνηση δηλαδή του ανθρώπου να ισορροπήσει στις σχέσεις του µε τους άλλους, να συνειδητοποιήσει ότι η αγάπη είναι αυτή που εξασφαλίζει την αρµονία, ότι αν θυσιάζουµε την δική µας απόλαυση, την δική µας επιβολή στους άλλους, αν µάθουµε να ακούµε τους άλλους, αν µάθουµε να απλώνουµε το χέρι στους άλλους, αν µάθουµε να αφήνουµε το θέληµά µας κατά µέρος, τότε ζούµε την πραγµατική ελευθερία. Κι αυτή η ελευθερία βιώνεται µόνο µέσα από την ταπείνωση. Ταπείνωση σηµαίνει υπακοή στο θέληµα του Θεού, γιατί ξέρουµε ότι Αυτός µας αγαπά. Ταπείνωση σηµαίνει αναγνώριση της αδυναµίας και της αµαρτωλότητάς µας, µπροστά στην αγαθότητα του Θεού. Ταπείνωση σηµαίνει ότι θεωρούµε από αγάπη τον εαυτό µας πιο αδύναµο από τους άλλους, πως όσο κι αν προσπαθούµε, δεν έχουµε αναπτύξει τα χαρίσµατα που ο Θεός µας εµπιστεύθηκε, ότι δεν ζούµε για τους άλλους, αλλά µονάχα για τον εαυτό µας. Ταπείνωση σηµαίνει κατανόηση στον πόνο, τη δυσκολία και την άρνηση του άλλου να συµπλεύσει µε την επιθυµία µας, σηµαίνει ανοχή εν αγάπη. Ταπείνωση είναι η γνήσια θυσία και προσφορά στον ’λλο, είναι το να πλύνεις τα πόδια του, να θεραπεύσεις τις ανάγκες του, να διακονήσεις και όχι να διακονηθείς, να συγχωρέσεις, ακόµα και τους εχθρούς σου! Η εποχή µας έχει ως σηµείο αναφοράς την υπερηφάνεια και την υπεροχή έναντι του άλλου, το υπερτροφικό εγώ µας ως κέντρο της ζωής. Προτιµούµε οι άλλοι να υπηρετούν τις ανάγκες µας και αρνούµαστε να δούµε τις δικές τους. Το “δικαίωµα” ως έννοια του πολιτισµένου κόσµου θριαµβεύει. Η Εκκλησία µας προτείνει την ταπείνωση του Χριστού ως τρόπο έκφρασης της υπερβολής της αγάπης, για να ξαναβρούµε την αληθινή ελευθερία. Γιατί ελευθερία σηµαίνει να παραιτείσαι από τα δικαιώµατά σου, χάριν της αγάπης προς τον άλλο. Κι αυτό δε γίνεται αν ο άλλος δεν είναι µοναδικής και ανυπέρβλητης αξίας για σένα. ∆εν γίνεται αν ο ’λλος δεν κατανοηθεί ως Αυτός για τον οποίο ο Χριστός ταπεινώθηκε και σταυρώθηκε, Αυτός που αγαπιέται από τον Χριστό εξίσου µε σένα...

Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010 Ο Μυστικός ∆είπνος, Ακολουθία Παθών Κατά τη Μ. Πέµπτη επιτελούµε ανάµνηση: Της νίψεως των ποδών των Αποστόλων υπό του Κυρίου. Του Μυστικού ∆είπνου, δηλαδή της παραδόσεως σ’ εµάς υπό του Κυρίου του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας. Της θαυµαστής προσευχής του Κυρίου προς τον Πατέρα Του. Και της προδοσίας του Κυρίου υπό του Ιούδα. Εκείνο το βράδυ της Πέµπτης, πριν ν’ αρχίσει το δείπνο ο Ιησούς σηκώνεται από το τραπέζι, αφήνει κάτω τα ιµάτιά του, βάζει νερό στο νιπτήρα και τα κάνει όλα µόνος Του, πλένοντας τα πόδια των Μαθητών Του. Με τον τρόπο αυτό θέλει να δείξει σ’ όλους ότι δεν πρέπει να επιζητούµε τα πρωτεία. Μετά τη νίψη των ποδιών λέγει: <<όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος απ’ όλους>>. Πρώτα πήγε στον Ιούδα και µετά στό Πέτρο, ο οποίος ήταν ο πιό ορµητικός απ’ όλους και στην αρχή σταµατάει το ∆ιδάσκαλο, αλλά ύστερα όταν τον έλεγξε, υποχωρεί µε τη καρδιά του. Αφού έπλυνε τα πόδια όλων, πήρε τα ιµάτιά Του και ξανακάθησε. Άρχισε κατόπιν να τους νουθετεί να αγαπούν ο ένας τον άλλον και να µη επιζητούν το ποιός θα είναι πρώτος. Στη συνέχεια τους µίλησε για την προδοσία και επειδή θορυβήθηκαν, στρέφεται µε ήρεµο τρόπο στον Ιωάννη και τον υπέδειξε. Μ. Παρασκευή 2 Απριλίου 2010 Η Σταύρωση και ο Επιτάφιος

Σελήνη: 17 ηµ. Aν. Hλίου: 7.11’ ∆ύση Hλίου: 19.48’

Εξαρση λόγω των ηµερών Α

υτές τις άγιες µέρες οι άνθρωποι γιορτάζουν ευχαριστώντας τον καλό Θεό που τους έδωσε τον επιούσιο. Μέσα στο πνεύµα των ηµερών και η αγάπη για τους συνανθρώπους και η ηθική και υλική βοήθεια προς όσους έχουν ανάγκες, δηλαδή η ελεηµοσύνη ως πράξη συµπάθειας και ανακούφισης των κακότυχων. Το πνεύµα λοιπόν των ηµερών των εορτών είναι το κατάλληλο κλίµα για τη διόγκωση της επαιτείας. Όπου και αν σταθεί κανείς, πλήθος οι ζητιάνοι. Στις λαϊκές αγορές, στα µαγαζιά, στα λεωφορεία, στις εκκλησίες, στα κόκκινα φανάρια των δρόµων, ακόµη και στα δηµόσια γραφεία, ικετευτικά χέρια απλώνονται προς το µέρος σου ζητώντας τον οβολό σου. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πότε ο ζητιάνος είναι ένας άτυχος και αδικηµένος συνάνθρωπός µας, πότε είναι επαγγελµατίας ή πότε η ζητιανιά είναι το δεύτερο επάγγελµά του. Και επειδή πολλοί άνθρωποι αισθάνονται ότι είναι προτιµότερο να κάνουν λάθος ευνοώντας κάποιον παρά να κάνουν λάθος αγνοώντας ή αδικώντας κάποιον, προσφέρουν τη µικρή βοήθειά τους καθιστώντας έτσι την επαιτεία µια προσοδοφόρα

απασχόληση. Όλοι µας, λίγο πολύ, γνωρίζουµε το χαρακτηριστικό αναξιοπαθές ύφος, µε το οποίο περιγράφονται τερατώδεις ατυχίες και καταστάσεις, έχουµε δει κάποιο ανά χείρας τεκµήριο για να «πείσει» ο επαίτης για σπάνια ασθένεια ή πολυµελή οικογένεια «χωρίς ψωµί και γάλα». Έχουµε συναντήσει νεαρούς που ζητούν «ένα ευρώ για να βγάλω εισιτήριο», παραπατούν, µοιάζουν χαµένοι ή ασκηµένοι σε παρόµοιες προσεγγίσεις. Και σίγουρα οι τρόποι που χρησιµοποιούνται είναι πολλοί και κάποιοι µπορούν και να πείσουν… Ανεξάρτητα από τις θρησκευτικές και εκκλησιαστικές µας δοξασίες, δεν µπορούµε να παραγνωρίσουµε τη σοφία των αγίων γραφών, τα άγια κείµενα και το «µακάριοι οι ελεήµονες». Ταυτόχρονα όµως, δεν µπορώ να βγάλω από το µυαλό µου ότι η ελεηµοσύνη, στην περίπτωση όπου εκφράζεται µε παροχή προς τους επαίτες, είναι µια αντικοινωνική πράξη που µειώνει και αυτόν που επαιτεί και αυτόν που ελεεί… Πέλυ Μπεβούδα

Αυτές τις ηµέρες, όλο και περισσότεροι γυρίζουν στους δρόµους και ζητούν ελεηµοσύνη µετά… µουσικής!

Η αναπηρία του προφανής. Αντί όµως να τυγχάνει της βοήθειας της πολιτείας, αναγκάζεται να «περιφέρει» την δυστυχία του, επαιτώντας.

Επικαλούνται την «επιθυµία του Θεού» για την «αναπηρία» τους και µοιράζουν καρτελάκια σε µαγαζιά, ζητώντας βοήθεια. Καρτελάκια και µάλιστα πλαστικοποιηµένα…

Εικοσιπέντε κρουαζιερόπλοια τον Απρίλιο στο Κατάκολο

Ε

ικοσιπέντε καράβια θα δέσουν τον Απρίλιο στο λιµάνι του Κατακόλου ανοίγοντας ουσιαστικά την τουριστική περίοδο, µεταφέροντας δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες στο νοµό. Συγκεκριµένα στις 5 Απριλίου ∆ευτέρα του ΠΑΣΧΑ θα καταπλεύσει και πάλι το Msc Magnifika που ναυπηγήθηκε πρόσφατα και είναι ένα από τα µεγαλύτερα που διασχίζουν τους ωκεανούς και τις θάλασσες του πλανήτη. Θα φθάσει στις 7:00 το πρωί και θα φύγει στις 13:00 το µεσηµέρι. Την Τρίτη 6 Απριλίου θα δέσει στις 11:00 το πρωί το Msc Musika και θα φύγει το απόγευµα στις 6:30. Στις 12:00 του µηνός το Msc Magnifika θα φθάσει στο Κατάκολο στις 7:00 το

πρωί και θα φύγει στις 13:00 ενώ την ίδια µέρα το Seven Seas Mariner θα δέσει στις 12 το µεσηµέρι και θα φύγει στις 8:00 το βράδυ. Στις 13 Απριλίου το Msc Musika θα φθάσει στις 11:00 το πρωί και θα παραµείνει έως τις 6:30 το απόγευµα ενώ στις 8:00 το πρωί θα φθάσει το Louis Majesty και θα φύγει στις 13:00 το µεσηµέρι. Στις 14 θα καταπλεύσουν το Deutschland στις 7:00 το πρωί και θα φύγει στις 14:00 το µεσηµέρι, το Prinsedam στις 7:00 και θα φύγει στις 5:00 το απόγευµα και το Costa Magica στις 8:00 το πρωί και θα φύγει στις 13:00 το µεσηµέρι. Στις 15 θα έρθει το Siendour of de Seas που θα φθάσει στις 7:00 το πρωί και θα φύγει στις 13:00 το µεσηµέρι. Στις 19 του µηνός το Azuro θα παρα-

µείνει στο Κατάκολο από τις 7:00 το πρωί έως τις 6:00 το απόγευµα. Στις 19 Απριλίου το Msc Magnifika από τις 7:00 έως τις 13:00 το µεσηµέρι, στις 20 το Msc Musika από τις 10:00 το πρωί έως τις 6:30 το απόγευµα. Στις 21 το Ocean Vilage από τις 7:00 έως τις 4:30 το απόγευµα και το Costa Fortuna από τις 11:30 έως τις 6:00 το απόγευµα. Στις 23 θα καταπλεύσει το Eurodam και θα παραµείνει από τις 7:00 έως τις 2:00 το µεσηµέρι. Στις 25 το Zenith από τις 11:00 έως τις 6:00 το απόγευµα και το Silver Wind από τις 1:00 το µεσηµέρι έως τις 7:00 το απόγευµα. Στις 26 του µηνός το Msc Magnifika από τις 7:00 έως τις 1:00 το µεσηµέρι. Στις 27 του µηνός το Msc Musika από τις 11:00 έως τις 6:30 το απόγευµα

και το , Costa Serena από τις 7:0 το πρωί έως τις 1:00 το µεσηµέρι. Το Costa Fortuna από τις 11:00 το πρωί έως 6:00 το απόγευµα στις 28 του µηνός ενώ στις 29 Απριλίου το Siendour of de Seas από τις 7:00 έως τις 6:00 το απόγευµα, και στις

30 του µηνός το Coral από τις 12:30 το µεσηµέρι έως τις 6:00 το απόγευµα καθώς επίσης και το Grand Celebresion από τις 12:00 το µεσηµέρι έως τις 6:00 το απόγευµα.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

3

Η άλλη όψη Η άλλη

Του Ηλία Φροντιστή iliasfrontistis@in.gr

ΡΕΠΠΑΣ ΠΡΟΣ ΑΧΑΙΟΥΣ:

Υπάρχουν νοµικής φύσεως προβλήµατα για αλλαγή της χάραξης του αυτοκινητοδρόµου στη ∆υτική Αχαΐα ΤΕΛΙΚΑ επί αρκετές ώρες προχθές το απόγευµα, πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο Υποδοµών Μεταφορών παρουσία του υπουργού ∆ηµ. Ρέππα και των στελεχών του υπουργείου, η «περίφηµη» συνάντηση µεταξύ των Αχαιών εκπροσώπων, όπου συµµετείχαν ο Αχαιός υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, οι βουλευτές του νοµού, ο νοµάρχης Αχαΐας, εκπρόσωποι της ΤΕ∆Κ, ∆ήµαρχοι κ.λ.π. Όλοι έθεσαν από κοινού το γνωστό αίτηµα, σύµφωνα µε το οποίο απαιτούν , ο νέος αυτοκινητόδροµος µετά το τέλος της Περιµετρικής της Αχαϊκής πρωτεύουσας προς Πύργο σε αυτό το τµήµα µέχρι την Κάτω Αχαΐα, να ακολουθήσει µια νέα χάραξη και να διέλθει από νέες περιοχές µε µελέτη και απαλλοτριώσεις. Γιατί η υπάρχουσα χάραξη για να γίνει θα προκαλέσει προβλήµατα σε οικισµούς κ.λ.π. στη διαδροµή µέχρι την Κ. Αχαΐα. ΦΥΣΙΚΑ ο υπουργός «κατενόησε» το αίτηµά τους, αφού σύσσωµοι οι εκπρόσωποι του γειτονικού νοµού το έθεσαν προσωπικά στον ίδιο σαν κοινό αίτηµα του νοµού τους και κυρίως για µείζον πρόβληµα του νοµού τους, για το σύνολο των περιοχών της ∆υτικής Αχαΐας και των δήµων της και των κατοίκων. ΑΥΤΟ που έχει σηµασία για το νοµό µας για να µην επαναληφθεί και για τον αυτοκινητόδροµο, αυτό που έλαβε χώρα επί πάνω από 15 χρόνια, µε την... ολοκλήρωση του έργου της κατασκευής της µεγάλης περιµετρικής της Πάτρας... που αν δεν γινόταν υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε η Βάσω Παπανδρέου... ακόµα ίσως να µην είχε δοθεί στην κυκλοφορία... ΑΚΟΜΑ αυτό που έχει ιδιαίτερη σηµασία και από πολιτική άποψη, ήταν η τοποθέτηση του υπουργού ∆ηµ. Ρέππα προς τους Αχαιούς εκπροσώπους, ότι «ναι µεν καλά», επισηµαίνοντας, ότι για νέα χάραξη, πρέπει να γίνουν λεπτοί χειρισµοί, για «να µην ανακύψουν νοµικής φύσεως προβλήµατα» αφού έχει υπογραφεί και επικυρωθεί από τη Βουλή η σχετική σύµβαση του έργου του αυτοκινητόδροµου µε την εταιρεία και οι χειρισµοί πρέπει να είναι λεπτοί, για «να µην τιναχτεί όλο το έργο στον αέρα».

[

]

Ξεχωριστές ευχές… Πρωτότυπος και ξεχωριστός για µια ακόµα φορά, ο τρόπος που επέλεξε να ευχηθεί χρόνια πολλά στους γονείς των µαθητών του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεµόνων. Λίγο πριν κλείσουν τα σχολεία για τις διακοπές του Πάσχα, τα µέλη του συλλόγου έδωσαν σε όλους τους γονείς µια Πασχαλιάτικη κάρτα, που φιλοτέχνησαν οι ίδιοι, µε ένα, γεµάτο νόηµα, µήνυµα, που παραπέµπει, πού αλλού, στην οικονοµική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ν.Σ

Σχόλια

Άµεση λύση για ακτινολογικό ΙΚΑ Πύργου

Άµεση ήταν η αντίδραση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας στο χρονίζον πρόβληµα του ακτινολογικού στο ΙΚΑ Πύργου. Είναι γνωστό ότι εδώ και χρόνια, ενώ υπάρχει πλήρως εξοπλισµένο ακτινολογικό εργαστήριο ΙΚΑ στον Πύργο, λόγω µη στελέχωσης µε ειδικευµένο γιατρό ακτινολόγο, δεν λειτουργούσε. Ο βουλευτής κ. Αντωνακόπουλος, στην συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών υποθέσεων την περασµένη Τετάρτη στη Βουλή, παρουσία του Υπουργού κ. Λοβέρδου και Υφυπουργού κ. Κουτρουµάνη ανέφερε τα λειτουργικά προβλήµατα στο ΙΚΑ Πύργου (Ακτινολογικό - Μικροβιολογικό). Οι παριστάµενοι, Υπουργός και Υφυπουργός δεσµεύτηκαν για την εξέταση της κατάστασης που επικρατεί στο ΙΚΑ Πύργου. Π.Α.

Στοπ στα κρατικά αυτοκίνητα!

Και πάλι πρόεδρος… Στη θέση του προέδρου της Ένωσης Νέων Αγροτών Ν. Ηλείας βρίσκεται και πάλι ο Θοδωρής Βασιλόπουλος µετά την κατανοµή των αξιωµάτων των πρόσφατα νεοεκλεγέντων µελών του προεδρείου. Αντίστοιχα, Α’ αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αρτέµιος Κούγιας, Β’ αντιπρόεδρος ο Ηλίας Νικολόπουλος, ταµίας ο Κώστας Ανδριόπουλος, γενικός γραµµατέας ο Στέφανος Κοκκαλιάρης, ειδικός γραµµατέας ο Κωνσταντίνος Πιτσούνης και µέλος ο Θεόδωρος Αγγελόπουλος. Σ.Π.

Με ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις προειδοποιεί τους οδηγούς και όσους χρησιµοποιούν κρατικά αυτοκίνητα και παραβαίνουν κανόνες και διαπράττουν σοβαρές παραβάσεις ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, µε εγκύκλιο που απέστειλε προς όλες τις αρµόδιες υπηρεσίες και µε αφορµή αναφορές υπηρεσιών, καθώς και καταγγελίες πολιτών και φορέων για κρατικά αυτοκίνητα. Οι καταγγελίες αφορούν τη µη τήρηση των κανόνων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, τη µη χρησιµοποίηση ζώνης ασφαλείας, τη χρησιµοποίηση υπηρεσιακού αυτοκινήτου από µη δικαιούµενα πρόσωπα, τη χρησιµοποίηση περισσοτέρων υπηρεσια-

κών αυτοκινήτων από πρόσωπα που δικαιούνται ένα και µόνο αυτοκίνητο, την παράλειψη να φέρουν µαζί τους τα συνοδευτικά έγγραφα (∆ιαταγή Πορείας και ∆ελτίο Κίνησης), τη στάθµευση και διανυκτέρευση αυτών παρανόµως σε µη ασφαλή και φυλασσόµενο δηµόσιο χώρο και τη χρησιµοποίηση παρανόµως κρατικών αυτοκινήτων από πλήθος υπηρεσιακών παραγόντων, προκειµένου να τους µεταφέρουν από την οικία τους στην υπηρεσία ή και για προσωπικές ακόµα εξυπηρετήσεις των ιδίων και των οικογενειών τους κ.λ.π. Γ.Ρ

Η ανέγερση του 9ου δηµ. σχολείου Πύργου Τη δέσµευσή του για την από κοινού προώθηση των µελετών για χρηµατοδότηση της ανέγερσης του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου εξέφρασε ο Περιφερειακός ∆ιευθυντής Εκπαίδευσης ∆υτικής Ελλάδας Γιώργος Παναγιωτόπουλος στο Σύλλογο ∆ασκάλων και Νηπιαγωγών Πύργου και τον προϊστάµενο του 4ου Γραφείου Π.Ε, µε τους οποίους συναντήθηκε χθες. Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της Περιφερειακής ∆ιεύθυνσης στην Πάτρα και, τόσο ο πρόεδρος ∆ηµή-

τρης Κωσταριάς και τα µέλη του ∆.Σ του Συλλόγου ∆ασκάλων Κώστας Κούλης και Κατερίνα Ξενογιαννοπούλου όσο και ο προϊστάµενος του 4ου Γραφείου Π.Ε Σάκης Αλεξόπουλος παρουσίασαν αναλυτικά το πρόβληµα της σχολικής στέγης στην Ηλεία, µε βασικότερο αυτών τη µη κατασκευή ακόµα – αν και έχει ιδρυθεί εδώ και 9 περίπου χρόνια – του 9ου ∆ηµοτικού Σχολείου Πύργου.

Τους υποδέχεται µε... λουλούδια! Μια µεγάλη προσπάθεια για να είναι ο δήµος έτοιµος να υποδεχθεί ετεροδηµότες και επισκέπτες για την περίοδο του Πάσχα, βρίσκεται σε εξέλιξη στη Ζαχάρω. Συνεργεία του δήµου προβαίνουν σε καθαρισµούς δρόµων και αποµάκρυνση σκουπιδιών και κλαδιών τόσο στην πόλη όσο και στα χωριά, ώστε όλα να είναι έτοιµα για το Πάσχα. Παράλληλα, η πόλη έχει γίνει πιο ωραία από ποτέ καθώς έχουν φυτευτεί από το δήµο λουλούδια στην πλατεία και στους χώρους πρασίνου. Π.Μ

Ελληνική επιγραφή... Επιστολή σε όλους τους καταστηµατάρχες της περιοχής έστειλε ο δήµος Ιάρδανου σχετικά µε τις ξενόγλωσσες επιγραφές στα καταστήµατα. Όπως τόνιζε εκ µέρους του δήµου, σε περίπτωση που κάποιο κατάστηµα έχει ξενόγλωσση επιγραφή, υποχρεωτικά θα πρέπει να τοποθετήσει και ελληνική ή να καταργήσει εντελώς την ξενόγλωσση. Π.Μ

Ν.Σ.

ΣΤΡΩΜΑΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΠΛΑ

ΤΣΙΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Θα μας βρείτε Αγ. Γεωργίου (παράλληλα) στις Σιδηροδρομικές γραμμές τηλ. 2621027511-23413.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

4 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σαν σήµερα 1792: Η ολλανδή Έτα Παλµ, µία από τις πρώτες φεµινίστριες, απαιτεί το δικαίωµα της γυναίκας στο διαζύγιο. 1912: Ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας καταρρίπτει το παγκόσµιο ρεκόρ στο µήκος άνευ φοράς, µε 3 µέτρα και 47 εκατοστά, κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Πρωταθλήµατος που διεξάγεται στο Παναθηναϊκό στάδιο.

Τέσσερα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για 40.000 ανέργους * Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει αµέσως µετά το Πάσχα

1924: Ο Αδόλφος Χίτλερ καταδικάζεται σε 5 χρόνια φυλάκισης για τη συµµετοχή του στο αποκληθέν «Πραξικόπηµα της Μπυραρίας». Θα παραµείνει στη φυλακή µόνο για 9 µήνες. 1929: Κάνει πρεµιέρα στους κινηµατογράφους η µικρού µήκους ταινία του Λουίς Μπουνιουέλ «Ένας ανδαλουσιανός σκύλος», σε σενάριο Σαλβαδόρ Νταλί, που θεωρείται ένα από τα αριστουργήµατα του σουρεαλισµού στο χώρο της 7ης τέχνης. 1955: Στην Κύπρο, η ΕΟΚΑ ξεκινάει τον ένοπλο αγώνα ενάντια στην αγγλική κυριαρχία. 1957: Πρωταπριλιάτικη φάρσα στην Αγγλία που άφησε εποχή. Ο παρουσιαστής ειδήσεων του BBC Ρίτσαρντ Ντίµπλεµπι παρουσιάζει οπτικοποιηµένο ρεπορτάζ για την ανοιξιάτική συγκοµιδή σπαγγέτι στην Ιταλία και γίνεται πιστευτός.

Τ

Χρονολόγιο 1η Απριλίου 1962

Αυγό 165 γραµµαρίων γέννησε κόττα εις Κολλύριον Εις την κοινότητά Κολλυρίου όρνις ανήκουσα εις τον Αντ. Τσατσόπουλον ή Κοτσοµύτην εγέννησεν αυγό µεγάλου µεγέθους σχεδόν τετραπλάσιον εις βάρος και όγκον των συνήθων τοιούτων. Το αυγό εζύγιζεν 165 γραµµάρια έναντι 40-50 που ζυγίζουν τα συνήθη. Τον αφύσικον αυτόν…τοκετόν αντελήφθη ο πλανώδιος µικροπωλητής Παν. Παναγιωτακόπουλος όστις και παρέλαβε το αυγό όπερ και επέδειξεν ενταύθα. Η όρνις υπέστη κακώσεις αλλά έχει καλώς εις την υγείαν της. Ηπείλησαν δια κυνηγ. όπλου τον πρόεδρον της κοινότητος Μουζακίου Υπό οργάνων της Χωρ/κης συνελήφθησαν εις Μουζάκιον οι Χ.Γ και Β.Β κάτοικοι του ως άνω χωρίου διότι ηπείλησαν µε κυνηγετικόν όπλον τον πρόεδρον της κοινότητας των Ν.Κ. Το επεισόδιον προεκλήθη κατά την διανοιξιν κοινοτικής οδού διερχοµένης από ιδιοκτησίαν των συλληφθέντων. Ούτοι προσήχθησαν συνοδεία ενώπιον του κ.Εισαγγελέως ενταύθα. Παράνοµος οπλοφορία Ολίγον έξωθι του χωρίου Γιαννιτσοχωρίον Ολυµπίας, ο 15ετής Κ.Τ ηπείλησε δια περιστρόφου τον Ν.Χ ετών 25 εξ Ελαίας Τριφυλίας. Ο δράστης ετράπη εις φυγήν εξαφανισθείς ενώ το περίστροφον κατεσχέθη εις χείρας της µητρός του.

α τέσσερα πρώτα προγράµµατά του για το 2010 ανακοίνωσε χθες ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού. Τα προγράµµατα αποτελούν την πρώτη φάση ενεργητικών πολιτικών προώθησης της απασχόλησης και αφορούν 119.000 ανέργους συνολικού προϋπολογισµού 816 εκ. από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. 1. Ειδικό τετραετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών, για την πρόσληψη 40.000 ανέργων. Προϋπολογισµός: 500 εκατ. . Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασµό ΙΚΑ-ΟΑΕ∆. Το ποσό επιχορήγησης υπολογίζεται σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για ακαθάριστες αποδοχές µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού µισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ. : α) για τους “κοινούς” άνεργους, (100%) για το πρώτο έτος, (75%) για το δεύτερο έτος, (50%) για το τρίτο και (25%) το τέταρτο έτος β) για τους νέους έως 30 ετών, τους ανέργους που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης και στους οποίους υπολείπονται µέχρι 1.500 ηµέρες ασφάλισης ή έως 5 έτη για την συµπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη θεµελίωση της κατώτατης σύνταξης γήρατος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τις γυναίκες µακροχρόνια άνεργες, άνω των 45 ετών και άνεργες γυναίκες, άνω των 50 ετών, τους πολύτεκνους/νες και τρίτεκνους/νες καθώς και τους αρχηγούς µο-

Και στα 2 προγράµµατα: “ ∆ίνεται προτεραιότητα σε µικρές επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 άτοµα, και στους τοµείς της πράσινης οικονοµίας. “ Επιβάλλεται 1 πρόσθετο έτος υποχρεωτικής απασχόλησης. “ Οι επιχειρήσεις δεν πρέπει να έχουν µειώσει το προσωπικό τους λόγω απόλυσης τους τελευταίους 6 µήνες. “ ∆εν υπάγονται ένας αριθµός από δραστηριότητες (νυχτερινά κέντρα, εταιρείες προσωρινής απασχόλησης, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φύλαξης). 3. Πρόγραµµα επιχορήγησης 4.000 νέων ελευθέρων επαγγελµατιών, γυναικών ηλικίας 22-64 ετών. Προϋπολογισµός: 96 εκατ. . Θα κα-

λυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας. Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε τριάντα έξι (36) µήνες. Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέα ελεύθερη επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 24.000 . Προτεραιότητα θα δοθεί στις άνεργες γυναίκες µε δικαίωµα επιδότησης ανεργίας που θα αναπτύξουν δραστηριότητα σε καινοτόµους κλάδους και ιδιαίτερα της πράσινης οικονοµίας. 4. Ειδικό πρόγραµµα διεύρυνσης της τουριστικής περιόδου µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την επαναπρόσληψη 50.000 ανέργων σε εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Προϋπολογισµός: 50 εκατ. . Θα καλυφθεί από τον αλληλόχρεο λογαριασµό ΙΚΑ-ΟΑΕ∆. Το ποσό επιχορήγησης αφορά το 100% των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδοτών και εργαζοµένων), για ακαθάριστες αποδοχές µέχρι του 30πλασίου του κατώτατου βασικού ηµεροµισθίου, όπως ορίζεται από την ΕΓΣΣΕ. Η επιχορήγηση δίνεται για 2 µήνες που επιλέγουν οι επιχειρήσεις στο διάστηµα Απριλίου - Οκτωβρίου, εκτός από το διάστηµα Ιουνίου - Σεπτεµβρίου. Οι επιχειρήσεις πρέπει να απασχολούν συνολικά τον ίδιο ή µεγαλύτερο αριθµό προσωπικού σε σχέση µε το 2009. Η υποβολή των αιτήσεων θα ξεκινήσει αµέσως µετά το Πάσχα και η ακριβής ηµεροµηνία έναρξης θα ανακοινωθεί µε νεώτερο δελτίο τύπου του Οργανισµού.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Παρατείνεται έως 30 Απριλίου, το χειµερινό ωράριο

Π

αρατείνεται έως 30 Απριλίου 2010, το χειµερινό ωράριο λειτουργίας των Αρχαιολογικών Χώρων, Μουσείων και Μνηµείων του Κράτους, το οποίο ισχύει από 1ης Νοεµβρίου 2009 έως 31ης Μαρτίου 2010, ανακοίνωσε η Γενική ∆ιεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς του υπουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού. Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και της Πρωτοµαγιάς όλοι οι Αρχαιολογικοί Χώροι , τα Μουσεία και τα Μνηµεία θα είναι επισκέψιµα κατά τις ακόλουθες ηµέρες και ώρες: - Μ. Παρασκευή, 2 Απριλίου 2010

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΤ. ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π MSC Earthguake Engineering Επιστηµονικός Συνεργάτης ΕΜΠ Οικοδοµικές άδειες Ειδικές µελέτες φερουσών κατασκευών Ελεγχος – ενίσχυση υφισταµένων κτηρίων

ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ∆ΙΑΜ/ΤΩΝ, ΚΑΤ/ΤΩΝ, ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΑΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Λετρίνων 8 Πύργος Ηλείας τηλ. 2621026430 Fax: 2621020640

νογονεϊκών οικογενειών, τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (100%) για το πρώτο και το δεύτερο έτος και (50%) για το τρίτο και το τέταρτο έτος 2. Ειδικό διετές πρόγραµµα προώθησης της απασχόλησης µε επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων. Προϋπολογισµός: 170 εκατ. . Θα καλυφθεί από το ΕΣΠΑ του Υπ. Εργασίας. α) για τους “κοινούς” άνεργους, (80%) για το πρώτο έτος και (60%) για το δεύτερο έτος. β) για τους νέους έως 30 ετών και τις λοιπές ειδικές οµάδες (όπως παραπάνω), τα ποσοστά επιχορήγησης αυξάνονται σε (80%) για το πρώτο έτος και (80%) για το δεύτερο έτος.

: Από 12.00 -17.00 -Μ. Σάββατο, 3 Απριλίου: Από 08.30 - 15.00 -Κυριακή του Πάσχα, 4 Απριλίου 2010: Θα παραµείνουν κλειστά -∆ευτέρα του Πάσχα, 5 Απριλίου 2010: Από 08.3015.00 -1η Μαΐου 2010: Θα παραµείνουν κλειστά Όσα Μουσεία παραµένουν κλει-

στά κάθε ∆ευτέρα λόγω καθαρισµού, κατά τις ανωτέρω ηµέρες θα λειτουργούν κανονικά.

Στα πεταχτά Απρίλη µου ξανθέ Και Μάη µυρωδάτε... Γράφει ο ∆ηµήτρης Χίλιος Έστησ’ ο έρωτας χορό µε τον ξανθόν Απρίλη. Οι κοµµατικές επιλογές για τα οικονοµικά, για τα ασφαλιστικά, για τα εθνικά, παραµένουν θολό τοπίο. Όπου πάλι το τοπίο ξεκαθαρίζει, η απόλυτη νεκρή φύση Αι γεννεαί αι πάσαι, εποχούµεναι, ανά τας εθνικάς οδούς και τας ατραπούς της υπαίθρου χώρας.Αφήνουµε τα τηλεκοντρόλ και τρέχουµε στα πουρνάρια.Έαρ το γλυκύ, φουσκοδεντριές και παγωτό χωνάκι µε γεύση βανίλια. ∆εν ξέρω ποιος τελικά χτενίζεται, αλλαγές ψήνονται (διακυβεύονται για την ακρίβεια), ο κουρνιαχτός παίρνει να καταλαγιάζει.Μύρισε ο κόσµος γιασεµί, λιβάνι και βιολέτα. Το αεράκι του Επιταφίου φέρνει γλυκιά ανατριχίλα και στις καρδιές την απαντοχή. Μέρες κατανυκτικές, µα κι απέραντα ερωτικές. Των φανών, των λαµπάδων, µα και του όξους µετά χολής µεµειγµένου.Των κλάδων φοίνικος, αλλά και του φραγγελίου και της λόγχης.Των Ωσαννά και του Σταύρωσον, σταύρωσον Αυτόν. Των υµνωδών, των ακολουθιών µα και των ανακολουθιών– των λιβανωτών και του προσκυνήµατος των Παθών.Πλην για των παθών µας τον τάραχον ουδείς ανησυχεί και ουδείς πτοείται. Μέρες της δοξολογίας και της ταπείνωσης, των µωρών παρθένων και των ιδιοτελών κολάκων, του Γολγοθά και του θριάµβου της ζωής, των πραιτωριανών και των µυροφόρων.∆υο χιλιάδες χρόνια µετά, άλλαξε µόνο το ντιζάϊν, κοµµατάκι στο πιο µοντέρνο.Η δε παµφάγος εφορία, ουκ ηβουλήθη συνιέναι.Κάνει τρέλα ή εγώ τρελαίνοµαι; Όπου γάµος και χαρά πολιτευάµενοι και επίδοξοι αξιωµατούχοι παρόντες, πανηγύρια και µνηµόσυνα, επίσης.Πάρτε διαβόλοι βάγια. Τα αποτελεσµατικότερα σύνεργα αργότερα.Κάτι γνώριµοι απ’ τα παλιά αναθάρρησαν και ακονίζουν τα δοντάκια.Αει σιχτίρ, δεν τα µπορώ τα συγκινητικά. Γι’ αυτό φάτε, πιέστε, την Άρτα φοβερίστε, όλα εδώ θα µείνουν.Με όσους δεν υπολήπτεστε, τσουγκρίστε µόνο το κόκκινο αυγό, µην πάρετε καµµιά σύγχυση πασχαλιάτικα.Των Βαΐων χωρίς µπακαλιάρο σκορδαλιά, λέει; ∆εν λέει.Σαν µαγειρίτσα χωρίς άνηθο, σαν τηλεοπτικό παράθυρο χωρίς Μπουµπούκο, σαν πασχαλινή εκποµπή χωρίς παπαΤσάκαλο & Πέτρο Γαϊτάνο.Κουλουράκια και κουραµπιέδες απαραίτητα. Η ταραµοσαλάτα γίνεται µε πατάτα, αλλά και µε ψωµί. Αρακάς και αγκινάρες την Μ. Πέµπτη.Εν κατακλείδι: Η κόκκινη µπογιά στη βαφή των αυγών, για τα µάτια του κόσµου. Μερικοί τα καταφέρνουν µε δραστικότερα µέσα,είπα βάφουν αυγά και το θυµήθηκα: Οι τοπικοί άρχοντες, εν όψει τουριστικής περιόδου, γκαζώνουν στα πολιτιστικά. Πού σε πονεί και πού σε σφάζει.Οι Αθηναίοι που θα εκδράµουµε ανυποψίαστοι, το νου µας.Σούρνεται µια γλυκοχαιρετούρα να την ειπώ, ένα κοπλιµεντάρισµα να το ειπώ, ένα ταχτάρισµα να το ειπώ, µια επιµονή για κεράσµατα να την ειπώ...Μην το χοντρύνουµε, µέρες που είναι, αλλά όχι, όχι! Θα το χοντρύνουµε! Ε, λοιπόν, κάτι µου βρωµάει.Τώρα, η φοράδα στο αλώνι χέστηκε, εκλογές ψήνονται, θα σας γελάσω και δεν το θέλω.Γι’ αυτό, ακροποδητί και τοίχο-τοίχο.Ο γάτος κι αν αλευρωθεί, ο ποντικός τον ξέρει.ο Μ. Σάββατο πρωΐ στο Ανάστα ο Θεός, σπάστε το πήλινο λαγήνι στην ποµπή των Ιουδαίων.Και σε κανένα κλούβιο κεφάλι να το σπάσετε, πάλι καλό µου ακούγεται.Ανήµερα της Λαµπρής ανταλλάξτε ευχές, σχέδια αισιόδοξα, όνειρα και φιλιά (ενίοτε χάρτινα.Να µου περάσετε καλά, ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ!


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 5

Ξεκαθαρίζει το θέµα µε το αεροδρόµιο Ανδραβίδας Όλα επί τάπητος στη σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Απριλίου στη Νοµαρχία Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr Ο νοµάρχης Χ.Καφύρας συνοµιλεί µε τρόφιµους στο γηροκοµείο «Νέα Βασιλειάς»

Σ

την σύσκεψη που θα πραγµατοποιηθεί στις 20 Απριλίου στη Νοµαρχία µε την συµµετοχή όλων των εµπλεκοµένων παραγόντων ( Υπουργείου Υποδοµών, ΥΠΑ, ΓΕΑ και Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας ) θα ξεκαθαρίσει το θέµα µε το έργο του πολιτικού αεροδροµίου Ανδραβίδας. Στις επαφές που είχε ο νοµάρχης Χαράλαµπος Καφύρας στην Αθήνα τις δύο τελευταίες ηµέρες κυρίως στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας ενηµερώθηκε για τις εκκρεµότητες που υπάρχουν µε την παραχώρηση της επιπλέον έκτασης που απαιτείται καθώς και για την αλλαγή στάθµευσης των πυροσβεστικών αεροσκαφών. Όπως τόνισε χθες ο κ Καφύρας είναι σε «καλό δρόµο αυτές οι ενέργειες» και πρόσθεσε ότι παραµένει ζητούµενο η ένταξη του έργου σε ΣΑΕ και η επιπλέον χρηµατοδότηση του από αναπτυξιακό πρόγραµµα µιας και όπως είναι ήδη γνωστό δεν επαρκούν τα 29 εκατ. ευρώ περίπου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΝΟΜΑΡΧΗ Χ.ΚΑΦΥΡΑ

Μια αγκαλιά στους συνανθρώπους µας …

Χ.Καφύρας: « Έχουµε ξεπεράσει κάποια εµπόδια, παραµένει ζητούµενο η χρηµατοδότηση» Ο κ Καφύρας αναφέρθηκε ακόµα στις δηλώσεις του και για τις συναντήσεις που είχε µε τον υπουργό Πολιτισµού και Τουρισµού Παύλο Γερουλάνο σχετικά µε την προώθηση της απόφασης στο ΦΕΚ για διοικητική επαναφορά του ναού Επικούριου Απόλλωνα στην Ηλεία. Εκείνο το οποίο είπε ο κ Καφύρας ήταν ότι «υπάρχει καθυστέ-

ρηση δηµοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ» ενώ όπως υποστήριξε έχει την έγκριση του υπουργού. Ερωτηθείς για την συζήτηση που ενδεχοµένως γίνει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο ο κ Καφύρας σχολίασε ότι «αυτό είναι άλλο θέµα τι θα πει το ΚΑΣ, προέχει η δηµοσίευση της απόφασης στο ΦΕΚ».

Ήρθαν τα 500.000 ευρώ για το λιµάνι Κατακόλου Πρώτος σταθµός του νοµάρχη ήταν το υπουργείο Οικονοµίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπου εξασφάλισε την χρηµατοδότηση των 500.000 ευρώ για τα επεί-

γοντα έργα στο λιµάνι Κατακόλου. Ο κ Καφύρας επεσήµανε ότι υπήρξε άµεση ανταπόκριση από το αρµόδιο υπουργείο προκειµένου να γίνουν τα έργα που απαιτούνται για την ασφαλή προσέγγιση των κρουαζιεροπλοίων.

ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΤΙΝΟΜΑΡΧΗ ΑΝΤ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ

Επίσκεψη αγάπης στο νοσοκοµείο Τ

ους ασθενείς που νοσηλεύονται στο νοσοκοµείο του Πύργου επισκέφθηκε χθες ο Αντινοµάρχης κ Αντώνης Καράµπελας προκειµένου να τους ευχηθεί χρόνια πολλά. Συνοδευόµενος από τον ∆ιοικητή κ ∆ιονύσιο Τριβιζά µε τον οποίο είχε ολιγόλεπτη συνάντηση στο γραφείο του, πέρασε από τους θαλάµους και µίλησε µε τους αρρώστους, στους οποίους ευχήθηκε γρήγορα να πάνε στα σπίτια τους. «Επισκεφθήκαµε σήµερα το νοσοκοµείο Πύργου για να δώσουµε τις ευχές µας στη διοίκηση, ιδιαίτερα στο διοικητή Σάκη Τριβιζά, στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και πάνω απ’ όλα στους ασθενείς. Η συνεργασία µας µε τον κ Τριβιζά είναι διαρκής

και αποτελεσµατική θα έλεγα και αφορά τα τελευταία δρώµενα στο νοσοκοµείο του Πύργου και τα τόσα προβλήµατα που κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί. Για άλλη µια φορά πρέπει να τονίσω ότι ο διοικητής έχει καταβάλει πραγµατικά µια µεγάλη προσπάθεια προκειµένου να επιλυθούν τα προβλήµατα που κατά καιρούς παρουσιάζονται. Με την ευκαιρία θέλω να ευχηθώ σε όλους τους Ηλείους να έχουν ένα χαρούµενο, ένα καλό Πάσχα, µε υγεία, µε χαρά και αγάπη. Το φως της ανάστασης να φωτίσει το λογισµό των ισχυρών προκειµένου να βελτιωθεί η οικονοµική κατάσταση όλων των πολιτών όλου του κόσµου και να έχει µια καλύτερη πρόοδο και µια καλύτερη αναπτυξιακή πορεία», τόνισε σε δηλώσεις του ο

αντινοµάρχης κ Καράµπελας. Από την πλευρά του ο ∆ιοικητής κ Τριβιζάς επεσήµανε: «Χρόνια πολλά και καλή ανάσταση στον Ηλειακό λαό και θα ευχηθώ να υπάρχει οικογενειακή και κοινωνική ειρήνη από δω και πέρα στη χώρα. Ευχαριστώ τον κ. αντινοµάρχη για την επίσκεψη του και τις ευχές του. ∆ράττοµαι της ευκαιρίας από την τελευταία φράση του κ. αντινοµάρχη να πω ότι είναι ευκαιρία οι ισχυροί και του τόπου και της χώρας να δουν πάλι από κοντά και µεθοδικά το θέµα του υγειονοµικού χάρτη της Ηλείας».

Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

Ευχήθηκαν στους αρρώστους ταχεία ανάρρωση.

Ανοίγει για το Πάσχα η εθνική οδός Τρίπολης – Πύργου

Σ

ήµερα το µεσηµέρι, θα δοθεί στην κυκλοφορία η µία λωρίδα του δρόµου, στο 67ο χλµ, της εθνικής οδού Τρίπολης-Πύργου (1 χλµ. µετά τα Λαγκάδια προς Πύργο), που είναι κλειστός από τη Μ. ∆ευτέρα, λόγω κατολίσθησης.

Αυτό εκτίµησε επιστηµονικό κλιµάκιο του υπουργείου Υποδοµών, µε επικεφαλής τον γεωτεχνικό-µηχανικό κ. Καββαδά, που επισκέφθηκε χθες την περιοχή, όπου έχει στηθεί µεγάλο εργοτάξιο και γίνονται, µε πυρετώδεις ρυθµούς, εργασίες αποκατάστασης,

έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκδροµείς του Πάσχα. Μετά το Πάσχα ο δρόµος θα ξανακλείσει, ώστε να αποκατασταθεί στο σύνολό του. Ήδη, η τροχαία έχει λάβει όλα τα αναγκαία µέτρα για τη διευκόλυνση των οδηγών.

Κοντά στους συνανθρώπους µας που αυτές τις ηµέρες χρειάζονται µια µεγάλη αγκαλιά βρέθηκε χθες ο νοµάρχης Χαράλαµπος Καφύρας. Συγκεκριµένα επισκέφθηκε το γηροκοµείο «Νέα Βασιλειάς» της Ιεράς Μητροπόλεως Ηλείας στον κόµβο των Λαστείκων όπου συνοµίλησε µε ασθενείς και τρόφιµους που θα περάσουν τις µέρες αυτές µέσα στο ίδρυµα. Με δηλώσεις του ο κ Καφύρας τόνισε ότι «αυτές τις ηµέρες οι συνάνθρωποί µας που βρίσκονται στα ιδρύµατα χρειάζονται µια µεγάλη αγκαλιά, µια καλή κουβέντα και αυτό κάνουµε να απαλύνουµε τον πόνο τους». Επίσης ο κ Καφύρας συνεχάρη την διοίκηση και το προσωπικό για τις πολύτιµες και ανθρώπινες υπηρεσίες που προσφέρουν καθηµερινά.

Κατανοµές 5.370.000 ευρώ για έργα του Γ’ ΠΕΠ και του Ταµείου Συνοχής Ο Γενικός Γραµµατέας Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας κ. Τάσος Αποστολόπουλος, υπέγραψε χθες κατανοµές χρηµατοδοτήσεων ύψους 5.370.000 ευρώ της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 1/3) που αφορούν έργα του Γ’ΠΕΠ και του Ταµείου Συνοχής. Επίσης, µε την χρηµατοδότηση ύψους 1.500.000 ευρώ της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας (ΣΑΕΠ 1/3) έγινε κατανοµή, τον προηγούµενο µήνα, προτάσσοντας επενδύσεις στις γεωργικής εκµετάλλευσης καθώς και µικρούς και παλαιότερους λογαριασµούς που εκκρεµούσαν . Σε ότι αφορά τον χώρο της υγείας οι περισσότερες εκκρεµότητες που υπήρχαν καλύφθηκαν αφού καταβλήθηκε η δαπάνη 1.000.000 ευρώ περίπου. Έγινε κατανοµή σε όλους τους λογαριασµούς, που υπήρχαν στο Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης µέχρι σήµερα σε εκκρεµότητα, των έργων του Ταµείου Συνοχής και του Γ’ΠΕΠ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

6 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΤΙ ΕΙΠΕ ΤΟ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΛΗΣΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΦΛΟΚΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Του πήραν µισθό και δώρο Το σηµείο στο οποίο έγινε η ληστεία

ΣΤΗΝ ΗΛΕΙΑ ΕΝΟΨΕΙ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ

Αυξηµένα τα µέτρα αστυνόµευσης Τ

«∆εν είχαν κρύψει το πρόσωπό τους. Ο ένας ήταν πιο ψηλός από τον άλλο. ∆εν φαινόταν να είναι Έλληνες. Ο τρόπος που µιλούσαν δεν θύµιζε Έλληνες», είναι τα λόγια µε τα οποία ο κ Γιάννης Πετρόπουλος αρχίζει την περιγραφή των όσων έζησε προχθές το βράδυ όταν έπεσε θύµα ληστείας στον δρόµο του Φλόκα προς Κρέστενα. ∆εν περίµενε ότι 8:30 το βράδυ που ακόµα το σκοτάδι δεν έχει πέσει για τα καλά θα βρεθεί αντιµέτωπος µε την κάννη ενός όπλου και θα απειληθεί η ζωή του. Από µακριά διέκρινε µία φιγούρα στο δρόµο. Ξαφνικά µπήκε µπροστά του και σήκωσε τα χέρια του για να τον σταµατήσει. Ο άνθρωπος µπροστά στον κίνδυνο να τον χτυπήσει ακινητοποίησε το αυτοκίνητο χωρίς να υπολογίζει ότι ο σκοπός τους δεν ήταν και τόσο αθώος. Κατεβάζει το τζάµι µε απορία για να δει τι συµβαίνει και πριν προλάβει σχεδόν να αρθρώσει λέξη του βγάζει το όπλο και του ζητά να βγει έξω. Ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου και τον τραβάει έξω σκίζοντάς του την µπλούζα.«Μου πήραν το µισθό και το δώρο από τον ΟΑΕ∆. Είχα πληρωθεί πριν µερικές µέρες», λέει ο 53χρονος λίγες ώρες µετα την περιπέτειά του. Του ζητάει λεφτά και στην αρνητική απάντηση που παίρνει ο δράστης τον χτυπάει. Ταυτόχρονα έρχεται και ο δεύτερος από πίσω του και του ψάχνει τις τσέπες όπου βρίσκει τα 550 ευρώ. Τον χτυπάνε στο πόδι, τον ρίχνουν κάτω και τρέχουν στην µηχανή που είχαν κρύψει λίγο πιο κάτω και έφυγαν προς το χωµατόδροµο που είναι πίσω από το εκκλησάκι που είναι στον δρόµο. Σύµφωνα µε την Αστυνοµία και οι δύο φορούσαν τζιν και σκουφάκια στο κεφάλι όπως αναφέρει και το θύµα στην κατάθεσή του. Συνεχίζονται οι έρευνες Συνεχίζονται οι έρευνες από την Αστυνοµία για τον εντοπισµό των δύο δραστών που σύµφωνα µε όλες τις ενδείξεις ήταν αλλοδαποί αλλά που γνώριζαν την περιοχή αφού ο δρόµος από τον οποίο διέφυγαν δεν τον χρησιµοποιεί κάποιος που για πρώτη φορά επισκέπτεται το Φλόκα. Παναγιώτης Παυλόπουλος paylopoulos2004@yahoo.gr paylopoulos2009@gmail.com

έσσερις µέρες έµειναν έως την Κυριακή του Πάσχα και ήδη οι πρώτοι ετεροδηµότες έχουν φθάσει στον Πύργο για να περάσουν τις γιορτές. Οι δρόµοι έχουν γεµίσει µε αυτοκίνητα, γεγονός που έχει συµβάλλει στην αύξηση του κινδύνου πρόκλησης ατυχήµατος, για αυτό και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στους δρόµους. Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση Ηλείας έχει εντείνει τα µέτρα αστυνόµευσης τόσο για την πρόληψη τροχαίων όσο και για την αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας. Από πλευράς Τροχαίας υπάρχουν αυξηµένα µέτρα ώστε να περιοριστεί ένα τέτοιο ενδεχόµενο καθώς επίσης και για να µην θρηνήσουµε άλλα θύµατα στους δρόµους. Συγκεκριµένα οι υπηρεσίες της Τροχαίας Πύργου και Αµαλιάδος περιπολούν σε όλο το εθνικό δίκτυο και κάνουν ελέγχους για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας ενώ ταυτόχρονα µέσα στις πόλεις υπάρχουν αστυνοµικοί για να διευκολύνουν την κίνηση των οχηµάτων ώστε να µην υπάρχει κυκλοφοριακή συµφόρηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες.

Άγνωστοι χθες τα ξηµερώµατα έκλεψαν µηχανάκι που ήταν σταθµευµένο έξω από το σπίτι του ιδιοκτήτη στην Ανδραβίδα.

Κ. ΣΑΜΙΚΟ

Πήραν ποτά, τσιγάρα και χρήµατα Άγνωστοι µπήκαν σε κατάστηµα στο Κάτω Σαµικό αφού παραβίασαν την κεντρική είσοδο και πήραν 24 κούτες τσιγάρων, τρία κιβώτια ουίσκι συνολικής αξίας 960 ευρώ καθώς επίσης και από το ταµείο το χρηµατικό ποσό των 1400 ευρώ.

ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Συνελήφθη για µικροποσότητα Από το Τµήµα ∆ίωξης Ναρκωτικών Πύργου συνελήφθη χθες το απόγευµα στις 18:30 ένα άτοµο από το Σκουροχώρι µε µικροποσότητα ηρωίνης. Συγκεκριµένα κατά τη διάρκεια ελέγχου που του έγινε από τους αστυνοµικούς της ∆ίωξης βρήκαν πάνω του 0,3 γρ και 0,6 γρ. ηρωίνη τα οποία όπως προέκυψε τα είχε αγοράσει από τον καταυλισµό των αθιγγάνων στα Σαγέϊκα όπου πριν από λίγες µέρες είχε γίνει κοινή επιχείρηση από αστυνοµικές δυνάµεις Ηλείας και Αχαΐας.

«Όπως κάθε χρόνο αυτές τις µέρες η Αστυνοµία παίρνει πρόσθετα µέτρα σε θέµατα τάξης, τροχαίας και ασφάλειας. Επειδή η εγκληµατικότητα έχει αυξηθεί και το θράσος των κακοποιών είναι µεγάλο χρειάζεται και οι πολίτες να παίρνουν µέτρα αυτοπροστασίας, όπως να ασφαλίζουν τις οικίες τους, τα αυτοκίνητά τους, να µην αφήνουν στις καµπίνες αυτών τσάντες―πορτοφόλια―βαλίτσες. Θα πρέπει να µην µεταφέρουν µαζί τους µεγάλα χρηµατικά ποσά, ιδίως οι ηλικιωµένοι καθώς και οι γυναίκες στις τσάντες τους. Επί-

Γέµισαν οι δρόµοι µε αυτοκίνητα λόγω της καθόδου των ετεροδηµοτών

σης θα ήθελα να σας επισηµάνω, ότι αυτές τις ηµέρες υπάρχει το έθιµο µε τις κροτίδες το οποίο είναι κακόγουστο, προκαλεί αρνητικά συναισθήµατα και πολλές φορές συµβαίνουν ατυχήµατα µε σοβαρούς τραυµατισµούς. Κατά τις µε-

τακινήσεις µας να οδηγούµε µε σύνεση και προσοχή, χωρίς εντάσεις, να κάνουµε χρήση ζώνης ασφαλείας και κράνους οι δικυκλιστές. Θα πρέπει όλοι µας να θυµόµαστε ότι το αλκοόλ και οι µεγάλες ταχύτητες είναι εχθροί της ασφαλούς

οδήγησης», τόνισε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ηλείας κ Άρης Μαρτζάκλης. Παναγιώτης Παυλόπουλος Paylopoulos2004@yahoo.gr Paylopoulos2009@gmail.com

ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΛΕΙΑΣ

∆ίπλα στο «Χαµόγελο του Παιδιού»... Κ

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α Έκλεψαν µηχανάκι

«Έχουµε πάρει µέτρα για την αυξηµένη κίνηση των εορτών»τόνισε ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Αριστείδης Μαρτζάκλης

οντά στα παιδιά που φιλοξενούνται από το σύλλογο «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στην Κυλλήνη βρέθηκε χθες η Ένωση Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας. Το διοικητικό συµβούλιο της Ένωσης χάρισε λαµπάδες στα παιδιά, ενώ είχε την ευκαιρία να ενηµερωθεί από τον υπεύθυνο του Συλλόγου για την Ηλεία κ. Γιάννη Λαµπρόπουλο πάνω στα προβλήµατα που υπάρχουν και παράλληλα να χτίσουν «γέφυρες» περαιτέρω συνεργασίας. Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων Ηλείας κ. Ηλίας Παναγούλης ανέφερε χαρακτηριστικά: «Θεωρώ χρέος µας την σηµερινή επίσκεψή µας στο σπίτι του Χαµόγελου του Παιδιού στην Κυλλήνη. Θέλουµε να υποστηρίξουµε και εµείς την προσπάθεια που γίνεται εδώ και προς αυτή την κατεύθυνση να είµαστε σε συνεχή επαφή µε τον υπεύθυνο για το νοµό κ. Γιάννη Λαµπρόπουλο, στον οποίο µάλιστα αξίζουν συγχαρητήρια».

Από την πλευρά του, ο κ. Γιάννης Λαµπρόπουλος τόνισε µεταξύ άλλων: «Είναι σηµαντικό για εµάς να γνωρίζουµε ότι σε αυτόν µας τον αγώνα δεν είµαστε µόνοι. Είναι η πρώτη φορά που µέλη της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων µας επισκέπτεται και ελπίζουµε να υπάρξει συνέχεια». Αναφερόµενος στον τρόπο λειτουργίας του σπιτιού φιλοξενίας ο κ. Λαµπρόπουλος τόνισε: «Μέσα σε διάστηµα τριών µηνών έχουµε βρει δύο φορές κάτω από την πόρτα του σπιτιού ένα φάκελο µε το χρηµατικό ποσό των 1000 ευρώ. Πρόκειται για κάποιον που επιθυµεί να βοηθήσει τη λειτουργία του συλλόγου θέλοντας ωστόσο να διατηρήσει την ανωνυµία του. Τώρα όµως ακούµε ότι επιθυµούν να φορολογήσουν και εµάς. Σε αυτή την περίπτωση πώς θεωρούν ότι θα καταφέρουµε να τα βγάλουµε πέρα;». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΡΑΓΑΝΟΥ

Ζητούνται λύσεις… για την αστυνόµευση!

Η

ανάγκη να αυξηθεί η αστυνόµευση της περιοχής καθώς και το θέµα της κατάργησης του Αστυνοµικού Σταθµού, ήταν τα µοναδικά θέµατα στην ηµερήσια διάταξη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Τραγανού χθες το πρωί. Η συζήτηση πραγµατοΑπό τη χθεσινή συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ποιήθηκε σε πολύ Τραγανού µε θέµα την αστυνόµευση της περιοχής. καλό κλίµα µε τους δηµοτικούς συµβούλους να εκθέτουν τα δύο δήµους. προβλήµατα που έχουν προκύψει όλο Οι κλοπές και οι διαρρήξεις αποτετο τελευταίο διάστηµα στην περιοχή. λούν µέρος της καθηµερινότητας των Οι κάτοικοι του ∆ήµου Τραγανού, κατοίκων του Τραγανού όπως επίσης και όπως επανειληµµένα έχουν αναφέρει ο µεγάλος αριθµός µεταναστών που µέκαι στα ρεπορτάζ της εφ. «Πατρίς», ζουν νουν στην περιοχή χωρίς τα απαραίτητα καθηµερινά µε τον φόβο των διαρρη- ταξιδιωτικά έγγραφα κ.α. κτών, καθώς, όπως καταγγέλλουν, η Το θέµα της αστυνόµευσης του Τρααστυνόµευση της περιοχής δεν επαρκεί. γανού είχε συζητηθεί διεξοδικά και πριν Τα προβλήµατα ξεκίνησαν µε το λίγες µέρες στην συνάντηση που είχαν κλείσιµο του αστυνοµικού σταθµού του ο δήµαρχος Τραγανού Βασίλης ΚασσιαΤραγανού, όπου την ευθύνη για τις πε- νός µε τον Αστυνοµικό ∆ιευθυντή ριπολίες και την αστυνόµευση της ευρύ- Ηλείας Αριστείδη Μαρτζάκλη. τερης περιοχής ανέλαβε το Αστυνοµικό Τµήµα Ανδραβίδας. Η δύναµη όµως του Στάθης Πουλιάσης Α.Τ. Ανδραβίδας δεν είναι τέτοια, ώστε (Stathispatris@Yahoo.com) να µπορεί να καλύψει πλήρως και τους

Από την χθεσινή επίσκεψη της Ένωσης Αστυνοµικών Υπαλλήλων του νοµού στο σπίτι φιλοξενίας του συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού» στην Κυλλήνη.

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΗΝΕΙΑΣ

«Συνάντηση Αστυνοµικού ∆ιευθυντή - ∆ηµάρχου Πηνείας»

Ε

θιµοτυπική συνάντηση είχαν χθες Τετάρτη 31-3-2010 ο ∆ήµαρχος Πηνείας κος Παπαδόπουλος Βασίλης και ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Ν.Ηλείας κος Μαρτζάκλης Αριστείδης, στο γραφείο του δεύτερου στο αστυνοµικό µέγαρο Πύργου. Ο κ. Παπαδόπουλος αντάλλαξε ευχές µε τον κ. Μαρτζάκλη για τις γιορτές, ενώ στην συνέχεια ακολούθησε εκτενής συζήτηση όπου οι δύο άντρες αναφέρθηκαν σε ζητήµατα ασφάλειας και προστασίας των πολιτών και των περιουσιών ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο χρόνιο και πολύ σηµαντικό αίτηµα του δήµου Πηνείας για την επάνδρωση και σωστή λειτουργία του Α.Σ. Σιµόπουλου. Ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής τόνισε στον κο Παπαδόπουλο ότι είναι γνώστης των σοβαρών προβληµάτων αστυνόµευσης του ∆ήµου Πηνείας αλλά και της ευρύτερης περιοχής και υποσχέθηκε ότι θα γινει το καλύτερο δυνατό για την εµπέδωση κλίµατος ασφάλειας στους κατοίκους του ∆ήµου αλλά και όλης της Ηλείας. Οι συναντήσεις αυτές θα πολλαπλασιαστούν το επόµενο χρονικό διάστηµα, µε σκοπό την αντιµετώπιση των ζητηµάτων της ασφάλειας, της προστασίας της ζωής και της περιουσίας των δηµοτών, που αποτελεί πρώτο µέληµα της ∆ηµο-

τικής Αρχής. Σε δηλώσεις του ο ∆ήµαρχος Πηνειας κος Παπαδόπουλος Β. είπε :«Κοινός στόχος µας είναι η καλύτερη αστυνόµευση της περιοχής. Από την πλευρά µας η συνεργασία είναι δεδοµένη µε κατεύθυνση την πρόληψη, την καταστολή πάσης φύσεως εγκλήµατος, αφού µέληµά µας είναι η προστασία του πολίτη, γι’ αυτό άλλωστε έχουµε επανειληµµένως ζητήσει και επιµένουµε, στην πλήρη επάνδρωση του Α.Σ Σιµόπουλου µιας και αντιµετωπίζουµε σοβαρό πρόβληµα αστυνόµευσης σε όλη την περιοχή του δήµου µας.»


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ 7

Κώστας Κουής, παραγωγός

∆ιονύσιος Σπατιώτης, παραγωγός

Βάσω Σταυροπούλου, παραγωγός

«∆εν έχει αλλάξει τίποτα σε σχέση µε τις άλλες ηµέρες. Περιµέναµε, λόγω του ότι ήταν Μεγάλη Τετάρτη, µεγαλύτερη κίνηση. Μόνο τα απαραίτητα αγοράζει ο κόσµος, τα απολύτως απαραίτητα. Έχει πολύ κόσµο αλλά αγοράζουν πατάτες, τοµάτες, αγγούρια, αυτά που είναι απαραίτητα για τη νηστεία. Φρούτα δεν αγοράζουν και ό,τι παίρνουν είναι σε µικρές ποσότητες, ίσα να περάσουν το Πάσχα.»

«Υπάρχει κίνηση, οι τιµές είναι πολύ προσιτές, ο κόσµος ψωνίζει και αυτό είναι ευχάριστο. Ψωνίζουν έχουν τα χέρια τους γεµάτα. Είµαστε ικανοποιηµένοι. Θεωρώ ότι πάνε καλά τα πράγµατα. Να λέµε δόξα στον Θεό που ζούµε σε µια χώρα που έχει πλούσια αγαθά και τα απολαµβάνουµε. Έχουµε και το φάρµακο της νιότης, τις φράουλες παραγωγής µας»

«Οι τιµές είναι πάρα πολύ καλές. Η λαϊκή δουλεύει πολύ ωραία. Πουλάµε το µαρούλι 50 λεπτά και αργότερα τρία µαρούλια 1 ευρώ. ελπίζουµε να ξεπουλήσουµε, έχει έρθει πάρα πολύς κόσµος. Προσπαθούµε για το µεροκάµατο»

Χρήστος Παναγόπουλος, πρόεδρος συλλόγου µικροπωλητών Αναγέννηση «Η κίνηση είναι πάρα πολύ καλή, είµαστε ικανοποιηµένοι από τον κόσµο, που έχει έρθει στην λαϊκή γιατί προτιµά τα προϊόντα µας. Αλλά δεν λειτουργεί η λαϊκή, γιατί δεν µας βοηθούν οι αρµόδιοι. Έλεγχοι δεν γίνονται, µας έχουν εγκαταλείψει όλοι. Ίσως κάποιοι δεν την θέλουν την λαϊκή αγορά γιατί ίσως υποστηρίζουν την πολιτική των πολυκαταστηµάτων»

∆ώρα ΚαλοπούλουΚλάδη,γραµµατέας Συλλόγου Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών νοµού Ηλείας «Η ∆ήµητρα» «Σήµερα είχε πάρα πολύ κόσµο η λαϊκή, είχα πάρα πολύ καιρό να δω τόσο πολύ κόσµο στην λαϊκή αλλά ο κόσµος δεν ψωνίζει. Έχει βγει περισσότερο για βόλτα. Παίρνουν ακριβώς τα απαραίτητα και αυτά µετρηµένα. Θα αργήσουµε πολύ να ανακάµψουµε»

ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

Ο κόσµος έσπευσε στη λαϊκή Μ

εγάλη Τετάρτη χθες και εκατοντάδες κόσµος έσπευσε στην λαϊκή αγορά του Πύργου για να προµηθευτεί τα απαραίτητα για τις ηµέρες της νηστείας που αποµένουν αλλά και για το Αναστάσιµο και το Πασχαλινό τραπέζι. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύµφωνα µε του παραγωγούς, είχαν πολλά χρόνια να δουν τόσο κόσµο στην λαϊκή αγορά. Η κίνηση ωστόσο, όπως λένε, δεν ήταν ανάλογη µε τον τζίρο τους. Και αυτό γιατί ο κόσµος ήταν πολύς, οι περισσότεροι ήταν συγκρατηµένοι στις αγορές τους και περιορίζονταν στα απολύτως απαραίτητα. Η οικονοµική κρίση, τα µέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση και το γενικότερο

κλίµα που επικρατεί, δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστους τους πολίτες που δείχνουν φοβισµένοι και κάνουν αγορές µε το…σταγονόµετρο! Οι παραγωγοί υποστηρίζουν ότι οι τιµές είναι στα ίδια µε τα περσινά επίπεδα. Και εκφράζουν ελπίδες ότι και τις επόµενες ηµέρες, στις λαϊκές που θα πραγµατοποιηθούν στον νοµό, θα υπάρξει έστω µια µικρή τονωτική ένεση για την αγοραστική κίνηση. Ωστόσο, κάποιοι δεν παρέλειψαν να εκφράσουν τα παράπονά τους για τους παράνοµους που είχαν και χθες «εγκατασταθεί» στην είσοδο και την έξοδο της λαϊκής, µε την ανοχή όπως υποστηρίζουν των αρµόδιων αρχών, και έτσι «εµπόδιζαν» την οµαλή και εύκολη προσέ-

λευση των καταναλωτών. Από την πλευρά τους, οι καταναλωτές δεν παραπονούνταν για τις τιµές αλλά για την γενικότερη κρίση που έχει επηρεάσει όλους. Όπως λένε, τα χρήµατα που παίρνουν δεν φθάνουν για περάσουν το µήνα και βλέπουν ότι το πορτοφόλι τους δεν επαρκεί για να γεµίσουν µε τα απαραίτητα το Πασχαλινό τραπέζι τους. Αρκετοί είναι πάντως εκείνοι που φέτος θα περάσουν το Πάσχα πιο φτωχά από ότι πέρυσι … Πέλυ Μπεβούδα

Μαρίκα Πετρόγιαννη, καταναλώτρια

Κώστας Βόντα, καταναλωτής

Φωτεινή Θωµοπούλου, καταναλώτρια

«Ψώνισα, πήρα τοµάτες να δώσω και στα παιδιά µου. Τιµές, βρίσκεις και µε 1,5 ευρώ και µε 1 ευρώ. Τα µαρούλια 50 λεπτά. Είναι ακρίβεια, δεν υπάρχουν λεφτά και πήρα τη σύνταξη την αγροτική και ήρθα. Αλλά, πού θα πάει, θα λυθεί το πρόβληµα»

«Ψώνισα. Για την εποχή καλά είναι τα πράγµατα. Βρίσκουµε την παραγωγή του αγρότη σε καλές τιµές, αν σκεφτεί κανείς πόσο έχουν ακριβύνει όλα. Ο κόσµος ψωνίζει, λένε κρίση αλλά κρίση δεν υπάρχει για µένα».

«Ψωνίζω για το Πάσχα. Οι τιµές είναι καλές. Τι να κάνουµε, πώς να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι, οι παραγωγοί; ∆εν ψωνίζουµε και πολλά. Θεωρώ ότι τα αυγά είναι ακριβά, τα υπόλοιπα είναι σε λογικές τιµές»


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

8 ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΗΛΕΙΑΚΟΥ ΚΑΜΠΟΥ

Ενηµέρωση για το σχέδιο «Καλλικράτης»

Ποιότητα και περσινές τιµές για τον οβελία

• Επάρκεια στην πασχαλινή αγορά και για όλα τα βαλάντια…

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Η Ζώντας την αγωνία χιλιάδων συµπολιτών µας στον κάµπο της Ηλείας για καλύτερες µέρες, σε δύσκολους οικονοµικά καιρούς, θέλοντας να αποφασίζουµε εµείς για εµάς και για τα παιδιά µας και παραµερίζοντας το «εγώ» για το εµείς, συναποφασίσαµε, οι δηµοτικοί σύµβουλοι των 7 ∆ήµων του Ηλειακού Κάµπου που είµαστε µέλη ή φίλοι του Π.Α.Σ.Ο.Κ., να αγωνιστούµε κι εµείς , έχοντας τον ίδιο σκοπό και κοινό όραµα για τον τόπο µας µε τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών του κάµπου Πιστεύουµε πως στο ∆ήµο των 7 του Ηλειακού Κάµπου δεν περισσεύει κανείς, γι αυτό στρατευτήκαµε όλοι µαζί µε γνώµονα την ανάπτυξη του τόπου και ελπίζουµε να δικαιωθεί η προσπάθειά µας µε τον ισχυρό και βιώσιµο δήµο. Συγκεκριµένα οι κινήσεις που κάναµε ήταν: • Στις 28-2-2010 συµµετείχαµε στη συνεδρίαση του συνδέσµου στο Τραγανό, τοποθετηθήκαµε και προσυπογράψαµε το ψήφισµα των µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Συνδέσµου. • Στις 13-3-2010 στείλαµε την πρώτη επιστολή µας στον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης κ. Ραγκούση δίνοντας ξεκάθαρα το στίγµα µας και γνωστοποιώντας: α)τα κοινά στοιχεία των 7 ∆ήµων του Ηλειακού Κάµπου β) το ότι είµαστε κάθετα αντίθετοι σε οποιοδήποτε εγχείρηµα γιγάντωσης, διχοτόµησης ή απόσπασης µέρους του νέου ∆ήµου µας γ) το ότι ήταν άκαιρο να συζητάµε για έδρα ή για ονοµασία και δ)πως δεν επιθυµούµε καµία συνένωση µε το ∆ήµο Αµαλιάδας. Την επιστολή κοινοποιήσαµε στο γραφείο του υφυπουργού Εσωτερικών κ. Ντόλιου, στο Γ.Γ. κ. Στεφάνου, στο Γ.Γ. του Εθνικού Συµβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Ξυνίδη, στους βουλευτές του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Ν. Ηλείας, στην ΤΕ∆Κ, στο Γ.Γ. Περ. ∆υτ. Ελλάδας και στη Νοµ. Επιτροπή του Π.Α.ΣΟ.Κ. • Στις συνεδριάσεις της 14 και 15 Μαρτίου στο Τραγανό εκλέξαµε µια συντονιστική επιτροπή και από τους 7 ∆ήµους που θα έκανε τις επόµενες κινήσεις µας και θα ενηµέρωνε όλους τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους. • Στις 16-3-2010 συνεδρίασε η Συντονιστική Επιτροπή στο Βαρθολοµιό και αποφάσισε να σταλεί αντιπροσωπεία και στη συνάντηση στην Αθήνα µε τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ντόλιο και στη συνεδρίαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. στο Πύργο, όπως κι έγινε. • Στις 18-3-2010 η αντιπροσωπεία της Συντονιστικής Επιτροπής αποτελούµενη από 4 δηµοτικούς συµβούλους , επισκέφθηκαν µαζί µε τους ∆ηµάρχους και τους επικεφαλής των αντιπολιτεύσεων των ∆ήµων, τον υφυπουργό Εσωτερικών κ. Ντόλιο και τον διευθυντή του και αρµόδιο σύµβουλο για τον <<Καλλικράτη>> κ. Γεωργούλη, του εξέφρασαν τις απόψεις τους και του έδωσαν την επιστολή των 35 ∆ηµοτικών συµβούλων. • Την ίδια ηµέρα άλλοι 5 δηµοτικοί σύµβουλοι, αντιπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής επισκέφτηκαν τη Νοµαρχιακή Επιτροπή του Π.Α.Σ.Ο.Κ. στον Πύργο και παρουσίασαν τις θέσεις των ∆ηµοτικών συµβούλων του κάµπου και αποσαφήνισαν τις θέσεις τους απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις που τους τέθηκαν από τα µέλη της Νοµαρχιακής • Στη συνεδρίαση της 23-3-2010 στη Κυλλήνη ενηµερώθηκαν όλα τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τις επαφές και αποφασίστηκε να σταλεί µία 2η επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών βασιζόµενη στις αρχές της τοποθέτησής του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΚΕ∆ΚΕ και συγκεκριµένα: 1) Την πανελλαδικά πρωτοποριακή δουλειά του Συνδέσµου για συνένωση των 7 ∆ήµων από το 2006. 2) Πως δε χρειάζονται ∆ήµοι ούτε γίγαντες, ούτε νάνοι αλλά ανθρώπινοι και λειτουργικοί. Επειδή πιστεύουµε, όπως και ο Πρωθυπουργός και ο υπουργός Εσωτερικών και οι αυτοδιοικητικοί σ’ αυτή τη µεταρρύθµιση, θέλουµε να πετύχει και θα αγωνιστούµε γι’ αυτό. Είµαστε εν αναµονή της ανακοίνωσης του χωροταξικού από το υπουργείο Εσωτερικών που ελπίζουµε να δικαιώσει τις προσδοκίες όλων των πολιτών του Ηλειακού κάµπου. Καλή Ανάσταση σε όλους ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ποιότητα και οι καλές(περσινές) τιµές χαρακτηρίζουν την πασχαλινή αγορά, κυρίως για την προµήθεια του οβελία από τα κρεοπωλεία του Πύργου. Φέτος αν και η οικονοµική κρίση έχει επηρεάσει γενικότερα τους καταναλωτές όπως υποστηρίζουν µε δηλώσεις τους στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ ιδιοκτήτες κρεοπωλείων εκφράζουν την αισιοδοξία τους ότι µέχρι και το Μ. Σάββατο θα υπάρχει θετικό πρόσηµο στα καταστήµατά τους. Εκείνο το οποίο επισηµαίνουν είναι ότι τα σφάγια που έχουν στις βιτρίνες των κρεοπωλείων τους είναι ντόπια µιας και οι καταναλωτές επιλέγουν στο σύνολό τους για το πασχαλινό τραπέζι την τοπική παραγωγή. Πρέπει να τονιστεί ότι στην τελευταία σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στη Νοµαρχία µε την συµµετοχή εκπροσώπων του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηλείας εκφράστηκε αισιοδοξία ότι είναι µια καλή χρονιά, ζητώντας από τους εµπόρους και τους κρεοπώλες να προτιµήσουν την ντόπια παραγωγή. Οι τιµές δεν έχουν απόκλιση σε σχέση µε πέρυσι όπως επισηµαίνουν και αυτό γιατί κατανοούν την κρίση στην αγορά και την έλλειψη ρευστότητας από τους καταναλωτές. Σύµφωνα µε την εικόνα που υπάρχει οι τιµές στο αρνί κυµαίνονται έως 9,50 ευρώ το κιλό και στο κατσίκι έως 9,80 ευρώ το κιλό για την ντόπια παραγωγή.

Παναγιώτης Μαλλιόπουλος κρεοπώλης « Έχουµε τις ίδιες τιµές µε πέρυσι και µόνο ντόπια παραγωγή. Το αρνί 8,90 ευρώ το κιλό και το κατσίκι 9,60 ευρώ το κιλό, περιµένουµε να αυξηθεί η κίνηση στην αγορά από αύριο ( σήµερα Μ.Πέµπτη) που θα αρχίσουν και οι ετεροδηµότες να έρχονται στην πατρίδα τους. Είµαι αισιόδοξος ότι θα έχουµε δουλειά αυτές τις ηµέρες γιατί θέλουµε όλοι µας ποιότητα και ποσότητα στο πασχαλινό µας τραπέζι.»

∆ΝΣΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ «Έχουµε καλή πασχαλινή αγορά» Η ∆ντρια της ∆νσης Κτηνιατρικής Μπέκη Σπυροπούλου µε δηλώσεις της στην εφηµ.ΠΑΤΡΙΣ χαρακτήρισε θετικό το κλίµα που υπάρχει στην πασχαλινή αγορά και πρόσθεσε ότι καταβάλλεται µεγάλη προσπάθεια να περιοριστούν φαινόµενα µε Ελληνοποιήσεις κρεάτων. Επίσης τόνισε ότι οι καταναλωτές θα πρέπει να είναι προσεκτικοί στις αγορές των σφαγίων. «Να µην αγοράζουν σφάγια αµνοεριφίων, χοίρων, αιγοπροβάτων, βοοειδών που δεν έχουν υποστεί τον υποχρεωτικό Κρεοσκοπικό έλεγχο και ως εκ τούτου δεν έχουν σφραγίδες υγείας και χαρακτηρισµού του σφαγίου. Άπαντα τα σφάγια των ζώων, τα προϊόντα, τα παραπροϊόντα και τα υποπροϊόντα αυτών, υφίστανται υποχρεωτικά κτηνιατρική επιθεώρηση µε µέριµνα και ευθύνη του κατόχου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 40/77. 2.Σε κρέατα ζώων που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και εσφάγησαν σε ελληνικό σφαγείο, όλες οι σφραγίδες είναι χρώµατος Ε 133 λαµπρού κυανού και φέρουν µια σφραγίδα µε τη λέξη «ΕΛΛΑΣ». Σε κρέατα ζώων που γεννήθηκαν σε Τρίτη Χώρα και εσφάγησαν σε ελ-

ληνικό σφαγείο, όλες οι σφραγίδες είναι χρώµατος Ε 155 καστανού και φέρουν επιπλέον σφραγίδα χρώµατος καστανού µε το όνοµα της τρίτης χώρας γέννησης. Σε κρέατα ζώων που γεννήθηκαν στην Ε.Ε και εσφάγησαν σε ελληνικά σφαγεία, όλες οι σφραγίδες είναι χρώµατος Ε 133 λαµπρού κυανού και φέρουν επιπλέον σφραγίδα ίδιου χρώµατος µε το όνοµα της χώρας γέννησης. Σε ότι αφορά την επισήµανση του βοείου κρέατος, η αναγνώριση του ζώου και ιδιαίτερα της χώρας γέννησής του καθίσταται δυνατή από

την αναγραφή στην ετικέτα του κρέατος του κωδικού αναγνώρισης του ζώου, τα δύο πρώτα γράµµατα του οποίου χαρακτηρίζουν τη χώρα (Κοινοτική ή Τρίτη) καταγωγής του ζώου. Η σφράγιση προέλευσης των κρεάτων από ζώα Κοινοτικών και τρίτων χωρών που εισάγονται και σφάζονται σε ελληνικά σφαγεία, γίνεται ανεξάρτητα από τον χρόνο παραµονής των ζώων στη χώρα µας. 3.Ιδιαίτερη σηµασία να δίνεται στην εµφάνιση του σφαγίου και να µην αγοράζονται σφάγια που έχουν χρώµα σκοτεινό, αιµορραγικό, κί-

∆ηµήτρης ∆ιαµαντόπουλος ιδιοκτήτης κρεοπωλείου « Βλέπουµε µε αισιοδοξία αυτές τις ηµέρες που γνωρίζουµε όλοι ότι είναι µια δύσκολη οικονοµική κατάσταση. Έχουµε ποιότητα και καλές τιµές στα ντόπια κρέατα στο κρεοπωλείο µας. Οι τιµές µας είναι στα ίδια επίπεδα µε πέρυσι 9,80 ευρώ το κιλό το κατσίκι και 9,50 ευρώ το κιλό στο αρνί πάντα ντόπια προιόντα. Οι καταναλωτές να είναι πολύ προσεκτικοί σε αυτά που επιλέγουν.»

τρινο ή όψη βρασµένου κρέατος. 4.Τα σπλάχνα να µην είναι πλαδαρά, θολά, µελανά, συµφορηµένα,

εύθρυπτα και να µην έχουν ογκίδια και παρασιτικές κύστεις.

Επιτυχής διεξαγωγή συνάντησης εργασίας των φορέων και υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και αλληλεγγύης για το παιδί

Μ

ε µεγάλη επιτυχία πραγµατοποιήθηκε σήµερα στο Ζάππειο Μέγαρο η Συνάντηση Εργασίας των Φορέων και Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας και Αλληλεγγύης για το Παιδί, η οποία διοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε συνεργασία µε τον Εθελοντικό Οργανισµό για τα Παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Στόχος της Συνάντησης Εργασίας, η ρεαλιστική αποτύπωση της κατάστασης σε θέµατα προστασίας παιδιών, η ενίσχυση της τεκµηριωµένης αξιολόγησης των προτεραιοτήτων και ο σχεδιασµός των αναγκαίων αλλαγών και µεταρρυθµίσεων για τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισµό της Παιδικής Προστασίας στην Ελλάδα. Στην εκδήλωση απηύθυνε χαιρετισµό η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, η οποία µεταξύ άλλων δήλωσε ότι, παρά τη δύσκολη περίοδο που διανύει η χώρα λόγω οικονοµικής κρίσης, το Υπουργείο θα σταθεί δίπλα σε αυτή την προσπάθεια, προκειµένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή και αποτελεσµατική συνεργασία µεταξύ όλων των υπηρεσιών και φορέων για το µέλλον των παιδιών. Ακολούθως, η Υφυπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κα Φώφη Γεννηµατά τόνισε ότι σε µια

εποχή που οι σύγχρονοι κίνδυνοι απειλούν τα παιδιά, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στη στήριξη των οικογενειών και στους ανήλικους. Επίσης, χαιρετισµούς απηύθυναν ο Γενικός Γραµµατέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γεώργιος Κατριβάνος, ο Γενικός ∆ιευθυντής Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα κ. Ιερόθεος Παπαδόπουλος και ο Πρόεδρος του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» κ. Κώστας Γιαννόπουλος. Στη Συνάντηση Εργασίας, υπό το συντονισµό του Καθηγητή του Παντείου Πανεπιστηµίου και Προέδρου της Επιστηµονικής Εταιρίας για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη κ. Θεόδωρου Σακελλαρόπουλου, παρουσιάστηκαν τα ευρήµατα της µελέτης «Σχέδιο ∆ράσης για την οριζόντια ∆ικτύωση και το Συντονισµό των Υπηρεσιών και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς το Παιδί» από τον κ. Π. Αλτάνη – ∆ιδάκτορα Κοινωνικής Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής και τον κ. Χ. Οικονόµου – Επίκουρο Καθηγητή Παντείου Πανεπιστηµίου. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Παιδιού κ. Μόσχου, καθώς και άλλων εκπροσώπων φορέων και υπηρεσιών. Ο Πρόεδρος του Οργανισµού «Το Χαµόγελο του Παιδιού» τόνισε ότι ο Οργανισµός, µε παρακαταθήκη το όραµα ενός παιδιού, του ιδρυτή Ανδρέα, έχει

ως πρωταρχικό στόχο τη στήριξη όλων των παιδιών που έχουν ανάγκη. Αναφερόµενος στο ευρύ φάσµα δράσεων που έχει αναπτύξει «Το Χαµόγελο του Παιδιού» εδώ και 15 χρόνια, χάρη στη συνεργασία του µε διεθνείς και κρατικούς φορείς, επεσήµανε την επιτακτική ανάγκη επίλυσης προβληµάτων, όπως: η δηµιουργία νοσηλευτικών τµηµάτων εφήβων στα παιδιατρικά νοσοκοµεία της χώρας, η ύπαρξη κινητών µονάδων εντατικής θεραπείας για νεογνά, η δηµιουργία χώρων φιλοξενίας για παιδιά που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας κά. Παράλληλα, υπογράµµισε την ανάγκη εντατικής συνεργασίας µεταξύ Υπουργείων και φορέων και την υιοθέτηση ενός ενιαίου µοντέλου δράσης και παρέµβασης στην παιδική προστασία. Η Συνάντηση Εργασίας ολοκληρώθηκε µε τις τοποθετήσεις εκπροσώπων των Οργανισµών και Υπηρεσιών Παιδικής Προστασίας για την Κατάσταση Παιδιών στην Ελλάδα και στην εξαγωγή σηµαντικών συµπερασµάτων, από τον συντονιστή της Συνάντησης κ. Θ. Σακελλαρόπουλο, όπως ότι: • Χρειάζονται σαφείς πολιτικές κατευθύνσεις και σαφείς στόχοι προκειµένου να ενταχθούν στο πεδίο δράσεων φορέων και υπηρεσιών. • Τα ζητήµατα χρηµατοδότησης αποτελούν ένα πολύ κρίσιµο θέµα τις σηµερινές µέρες. Η φορολό-

γηση των ΜΚΟ αποτελεί τροχοπέδη και δε θα πρέπει να γίνεται µε τα ίδια κριτήρια που ισχύουν για άλλους φορείς, κυρίως λόγω του κοινωνικού χαρακτήρα τους και του έργου που επιτελούν. • Απαιτείται συντονισµός, συνεργασία και προσπάθεια σε όλους τους τοµείς δράσης µε στόχο την παιδική προστασία.

Τέλος, ο κ. Γ. Κατριβάνος τόνισε ότι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης θα προχωρήσει αποφασιστικά στη λήψη µέτρων προκειµένου για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση όλων των προβληµάτων που αφορούν στα παιδιά. Όπως δήλωσε «η Πολιτεία χρωστά στα παιδιά, γι’ αυτό θα κινηθούµε άµεσα προς κάθε κατεύθυνση..».


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Πέντε δήµοι µε «ρυθµιστή» την Αρχαία Ολυµπία… Γιώργος Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Σ

το σενάριο της δηµιουργίας πέντε δήµων στην Ηλεία φαίνεται να καταλήγει το υπουργείο Εσωτερικών και το οποίο θα καταθέσει για διαβούλευση στους φορείς του νοµού µετά τις 12 Απριλίου µε την παρουσίαση του σχεδίου «Καλλικράτης» από τον Υπουργό Εσωτερικών Γιάννη Ραγκούση. Στη συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε χθες το πρωί στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Ιπποκράτους µε την συµµετοχή του κ Ραγκούση, των υφυπουργών Γιώργου Ντόλιου και Θεοδώρας Τζάγκρη , του Γραµµατέα του Εθνικού Συµβουλίου Σωκράτη Ξυνίδη, του µέλους του Ε.Σ ∆ηµήτρη Κουσελά, του Γραµµατέα της Ν.Ε Ηλείας Γιάννη Αργυρόπουλου, του Γραµµατέα της Π.Ε Βασίλη Χαραλαµπόπουλου και των γραµµατέων Ν.Ε Αχαίας και Αιτωλοακαρνανίας τέθηκαν επί τάπητος οι προτάσεις που έχουν ήδη κατατεθεί από την ∆υτική Ελλάδα. Σύµφωνα µε ασφαλείς πληροφορίες σε ότι αφορά την Ηλεία ειδική αναφορά έγινε για την Αρχαία Ολυµπία και το ρόλο της στο νέο Αυτοδιοικητικό χάρτη. Όπως τονίστηκε την υπόθεση έχει αναλάβει προσωπικά ο ίδιος ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου έπειτα και από τις ανακοινώσεις για τη «Νέα Ολυµπία» και το σχέδιο νόµου που φαίνεται να προωθείται άµεσα στη Βουλή. Η Αρχαία Ολυµπία θα καθορίσει τις εξελίξεις για το εάν θα είναι τελικά 5 οι δήµοι ή λιγότεροι ( δεν συζητείται για περισσότεροι στην Ηλεία ) κάτι το οποίο θα γίνει γνωστό την µεθεπόµενη εβδοµάδα.

Όλα ανοιχτά…

Η πρόταση των έξι δήµων του κάµπου για δηµιουργία ενός φαίνεται

Συνάντηση χθες στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Αθήνα µε Ραγκούση, Ν.Ε και κοµµατικά στελέχη από τη ∆υτική Ελλάδα να έχει ένα προβάδισµα ωστόσο «πονοκέφαλο» προκαλεί στο υπουργείο Εσωτερικών η Αµαλιάδα, η δεύτερη πληθυσµιακά πόλη της Ηλείας. Σε ότι αφορά τον Πύργο κερδίζει έδαφος η πρόταση για ενοποίηση µε τους δήµους Ιάρδανου και Βώλακος ενώ ανοιχτό παραµένει το σενάριο και για την Αρχαία Ολυµπία. Επίσης προωθείται ένας δήµος για την Επαρχία Ολυµπίας. Συγκεκριµένα πρόκειται για τους δήµους Σκιλλούντος, Ζαχάρως, Φιγαλείας και Ανδρίτσαινας. Επίσης προτείνεται και η δηµιουργία ενός ορεινού δήµου ωστόσο θα εξαρτηθεί από το ποιες αποφάσεις θα ληφθούν τελικά για την Αρχαία Ολυµπία. Ακόµα τονίστηκε στην σύσκεψη ότι δεν υπάρχουν κριτήρια για τις έδρες των δήµων ενώ πλέον είναι οριστικό ότι δηµοτικά διαµερίσµατα ενός σηµερινού δήµου δεν µπορούν να πάνε σε άλλον. Μετά την Κυριακή του Θωµά η παρουσίαση του σχεδίου νόµου «Καλλικράτης» Μετά την Κυριακή του Θωµά αναµένεται να παρουσιαστεί το σχέδιο νόµου «Καλλικράτης», που προβλέπει τη νέα «αρχιτεκτονική» των δήµων στην Ελλάδα, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη, που είχε χθες στο Μέγαρο Μαξίµου, ο υπουργός Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης

και Αποκέντρωσης µε τον πρωθυπουργό Γ. Παπανδρέου. Ζητούν συνάντηση οι νοµάρχες µε τον πρωθυπουργό Συνεδρίασε χθες το πρωί, το ∆.Σ. της ΕΝΑΕ, µε θέµα ηµερησίας διάταξης “Προγραµµατισµός ∆ράσης ενόψει του σχεδίου Καλλικράτης”. Οµόφωνα αποφασίστηκε: 1. Να αποσταλεί επιστολή στον Πρωθυπουργό µε τις θέσεις της ΕΝΑΕ για τη διοικητική δοµή της χώρας (Σχέδιο Καλλικράτης), µε την οποία θα ζητείται και άµεση συνάντηση µαζί του προκειµένου να

εκφραστεί ο προβληµατισµός και οι θέσεις της ΕΝΑΕ για το µέλλον του θεσµού µε την µετεξέλιξή του σε Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση όπως διαµορφώνεται στο Σχέδιο Καλλικράτης. 2. Να αποσταλεί ανάλογη επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Γιάννη Ραγκούση, στην οποία, επιπρόσθετα, θα τεθούν και τα τρέχοντα επιτακτικά ζητήµατα που αφορούν, πλέον την ίδια τη λειτουργία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 3. Να αποσταλεί στην ΕΝΑΕ από το Υπουργείο Εσωτερικών το κείµενο του Νοµοσχεδίου για το Πρόγραµµα Καλλικράτης, πριν αυτό δοθεί σε δηµόσια διαβούλευση και

να της παρασχεθεί εύλογο χρονικό διάστηµα για τη µελέτη του και την υποβολή των προτάσεών της. 4. Να συγκληθεί, στις 15 Απριλίου στην Αθήνα, Συνέλευση όλων των Νοµαρχών της χώρας, µε αντικείµενο τον καθορισµό της στάσης του Β’ Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης στο Σχέδιο Καλλικράτης αλλά και τον προσδιορισµό του αγωνιστικού πλαισίου που θα ακολουθηθεί. 5. Να διεξαχθεί έκτακτο συνέδριο στην Αθήνα, στις 19 & 20 Απριλίου 2010, µε θέµα τις τελευταίες εξελίξεις στο Σχέδιο Καλλικράτης και τη διαµόρφωση των τελικών θέσεων του Β’ Βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«ΠΑΓΩΝΟΥΝ» ΟΙ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΟΜΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΤΑΞΙ

«Έτσι και αλλιώς… δεν τις θέλαµε!» Μ

ε ιδιαίτερη χαρά και ανακούφιση δέχτηκαν οι οδηγοί ταξί του νοµού την πρόθεση της κυβέρνησης, µετά τις δηλώσεις του Υπουργού Υποδοµών κ. ∆ηµήτρη Ρέππα, να µην προχωρήσει στην τρίτη προγραµµατισµένη, από την προηγούµενη κυβέρνηση, αύξηση των κοµίστρων. Η «κίνηση» των ταξί είχε πέσει κατακόρυφα µετά τις προηγούµενες δύο απανωτές αυξήσεις των κοµίστρων, για τις οποίες οι οδηγοί ταξί της επαρχίας, που πλήττονται περισσότερο, είχαν διαµαρτυρηθεί και δεν τις δέχονταν από την αρχή. Από την άλλη πλευρά, οι οδηγοί εµφανίζονται διχασµένοι στην απόφαση για την κατάργηση του δώρου του Πάσχα. Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο οδηγός ταξί κ. Βασίλης Χουσάκης από το Τραγανό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Από την πρώτη στιγµή που είχαν µιλήσει για αύξηση είχαµε πει ότι δεν την θέλαµε. Γνωρίζαµε ότι οι καταναλωτές πλέον βρίσκονται σε εξαιρετικά δεινή θέση και ήµασταν σίγουροι ότι σε περίπτωση που αυξάνονταν τα κόµιστρα, θα ήταν λίγοι αυτοί που τελικά θα χρησιµοποιούσαν ταξί για τις µετακινήσεις τους. Πράγµατι µε το που εφαρµόσθηκε το νέο µέτρο, η πτώση της κίνησης ήταν κατακόρυφη. Οι χαµηλόµισθοι και οι συνταξιούχοι, που αποτελούν το µεγαλύτερο ποσοστό της πελατείας µας, δεν µπορούσαν να ανταποκριθούν µε αποτέλεσµα να σταµατήσουν να χρησιµοποιούν

Τ

Ακόµα δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο από τον ΕΛΓΑ

Ακόµη δεν έχει ξεκαθαρίσει το «τοπίο» σχετικά µε τον τρόπο είσπραξης των ασφαλιστικών εισφορών του ΕΛΓΑ από αγρότες και κτηνοτρόφους. Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων παραµένει σε δηµόσια διαβούλευση, υπάρχουν προτάσεις, ωστόσο δεν έχουν ληφθεί ακόµη οριστικές αποφάσεις, για ένα θέµα που αφορά χιλιάδες παραγωγούς. Το σχέδιο νόµου του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων για «Το Σύστηµα Ασφάλισης και Αγροτικής Παραγωγής και του Αγροτικού Κεφαλαίου» προέβλεπε αύξηση της ασφαλιστικής εισφοράς στο 6% για τη φυτική παραγωγή από 3% και στη ζωική και θερµοκηπιακή παραγωγή στο 1% από 0,5%. Ωστόσο, µε το σύστηµα αυτό το τελικό ποσό που θα πλήρωνε ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος δεν θα άλλαζε, καθώς προβλέπονταν (µε βάση το σχέδιο του νόµου) να εισπράττονται µε βάση αντικειµενικά κριτήρια (µε βάση το συνολικό αγροτικό εισόδηµα) κι όχι µέσω της επιστροφής ΦΠΑ, όπως ισχύει µέχρι σήµερα. Για το θέµα έχει συνεδριάσει αρκετές φορές η υπεύθυνη οµάδα εργασίας και στο «τραπέζι» έχει πέσει η πρόταση, που συγκεντρώνει και αρκετές πιθανότητες, να µη µεταβληθεί ούτε κατ’ ελάχιστον το ισχύον καθεστώς. Σηµειώνεται ότι µε βάση το νέο νοµοσχέδιο, επανακαθορίζεται το ενιαίο εθνικό σύστηµα προστασίας της αγροτικής δραστηριότητας, σε τρεις βασικούς πυλώνες: α) ο ΕΛΓΑ µε την καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης µε ενιαίο βασικό ασφάλιστρο, β) οι ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις και οι αλληλοασφαλιστικοί συνεταιριστικοί φορείς µε την καθιέρωση της προαιρετικής ασφάλισης (µε επιδοτούµενο ασφάλιστρο) και γ) η Υπηρεσία ∆ιαχείρισης Κρίσεων και Κινδύνων στον Αγροτικό τοµέα του ΥΠΑΑΤ, αρµόδια µεταξύ άλλων, για τα Προγράµµατα της Πολιτικής Σχεδίασης ΄Εκτακτης Ανάγκης (ΠΣΕΑ) και την ενεργητική προστασία (αντιχαλαζικά και αντιπαγετικοί ανεµιστήρες), όπως αυτή προσδιορίζεται στον ισχύοντα ν.2342/1995 «ενεργητική προστασία της γεωργικής, κτηνοτροφικής και αλιευτικής παραγωγής» µε φορέα τον ΕΛΓΑ.

ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΦΟΛΟΗΣ

«Από την στιγµή που δόθηκαν οι αυξήσεις, η δουλειά έχει πέσει» λέει ο κ. Γιώργος Σταθόπουλος.

ταξί». Παράλληλα ο κ. Χουσάκης εξέφρασε την ικανοποίησή του σε ότι αφορά στην πρόθεση του Υπουργείου να µην προχωρήσει στην εφαρµογή της τρίτης δόσης της αύξησης. Ένας ακόµα οδηγός ταξί από την πλευρά του, ο κ. Γεώργιος Σταθόπουλος τόνισε: «Από την στιγµή που δόθηκαν οι αυξήσεις, η δουλειά έχει πέσει. Τα έξοδά µας έχουν αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας της τιµής των καυσίµων σε σηµείο που αρκετές φορές δεν µπορούµε να ανταποκριθούµε στις υποχρεώσεις µας. Από την πρώτη στιγµή είχαµε επισηµάνει ότι οι αυξήσεις που προτείνονται δεν ικανοποιούν κανέναν, παρά µόνο ίσως τους οδηγούς

Σύζευξις και δωρεάν Ίντερνετ

«Από την πρώτη στιγµή που είχαν µιλήσει για αύξηση είχαµε πει ότι δεν την θέλαµε» λέει ο κ. Βασίλης Χουσάκης.

Ικανοποιηµένοι εµφανίζονται οι οδηγοί ταξί από το «πάγωµα» των αυξήσεων στα κόµιστρα.

ταξί των µεγάλων αστικών κέντρων. Ευτυχώς οι αρµόδιοι κατάλαβαν τι συµβαίνει και φαίνεται ότι δεν θα προχωρήσουν στην τελευταία αύξηση. Είναι πάρα πολύ σηµαντικό αυτό».

«Θεωρώ ότι µε το δώρο του Πάσχα έπρεπε να υπάρχει µία διαφορετική αντιµετώπιση» λέει ο κ. ∆ιονύσιος Κασσιανός.

Για το δώρο του Πάσχα Αν και οι περισσότεροι οδηγοί ταξί δέχτηκαν µε ανακούφιση την απόφαση να µην προχωρήσει η αύξηση των κοµίστρων, η απόφαση για την µη καταβολή του δώρου του Πάσχα φαίνεται ότι διχάζει τους αυτοκινητιστές που θεωρούν ότι θα ήταν ένα

πολύ σηµαντικό βοήθηµα. Μιλώντας στην εφ. «Πατρίς» ο κ. ∆ιονύσιος Κασσιανός είπε: «Θεωρώ ιδιαίτερα σηµαντική την απόφαση να µην προχωρήσουν στην αύξηση των κοµίστρων. Ωστόσο θεωρώ ότι µε το δώρο του Πάσχα έπρεπε να υπάρχει µία διαφορετική αντιµετώπιση. Οι ανάγκες µας αυτήν την περίοδο είναι ιδιαίτερα αυξηµένες και προς αυτή την κατεύθυνση έπρεπε να υπάρξει µέριµνα και για το δικό µας κλάδο». Στάθης Πουλιάσης (Stathispatris@Yahoo.com)

Προχωρά η ανάπλαση στο Σµίλα

ο έργο ανάπλασης που βρίσκεται σε εξέλιξη στο ∆.∆ Σµίλα επιθεώρησε χθες το πρωί ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Αηδόνης µε τον αναπληρωτή Ανδρέα Καρανικολό. Πρόκειται για ένα έργο που εντάσσεται στο συνολικό πρόγραµµα αναπλάσεων σε όλο το ∆ήµο που αναµένεται να ολοκληρωθεί άµεσα και να βελτιώσει σηµαντικά την αισθητική εικόνα της περιοχής. Στόχος της ∆ηµοτικής Αρχής µέσα από το πρόγραµµα αναπλάσεων είναι να αποκτήσουν όλα τα ∆.∆ µια ενιαία αισθητική και ταυτότητα, κάτι που επιτυγχάνεται µε τη χρήση ενιαίων υλικών στις αναπλάσεις που πραγµατοποιούνται.

Σε αναµονή αγρότες και κτηνοτρόφοι για τον τρόπο είσπραξης εισφορών

Γιώργος Κ.Ροζής giorgosrozis@yahoo.gr

Μετά τις 12 Απριλίου η παρουσίαση του σχεδίου «Καλλικράτης» για διαβούλευση στους φορείς του νοµού

9

Εκτός από το Σµίλα, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο ανάπλασης στον κεντρικό δρόµο, σε αυτή τη φάση ολοκληρώνεται το έργο ανάπλασης στο Φλόκα και στο επόµενο χρονικό διάστηµα ξεκινούν οι εργασίες ανάπλασης και στον κεντρικό δρόµο του Πλατάνου. «Ψηφίσαµε για την κατανοµή του «Θησέα» πιστώσεις για αναπλάσεις στο Πελόπιο και στο Βασιλάκι καθώς και για ένα µεγάλο έργο ύδρευσης για τον οικισµό Πεύκες, ενώ θα γίνουν και προγραµµατίζονται κι άλλα για πολλά ∆.∆», εξήγησε ο ∆ήµαρχος Γιώργος Αηδόνης. Το έργο, ο συνολικός προϋπολογισµός του οποίου φτάνει τις 80.000 ευρώ, προβλέπει την τοπο-

θέτηση κυβόλιθου και παραδοσιακό φωτισµό που θα φτάνει, από το κεντρικό σηµείο του χωριού µέχρι το κοιµητήριο, εξηγεί ο αναπληρωτής ∆ηµάρχου Ανδρέας Καρανικολός, συµπληρώνοντας ότι «Παράλληλα γίνονται και εργασίες στην έξοδο του τοπικού διαµερίσµατος προς το Στρέφι, εκεί γίνεται κατασκευή πεζοδροµίων – διαπλάτυνση του δρόµου τοποθέτηση φωτιστικών». Προετοιµασίες ενόψει Πάσχα Εξάλλου, όπως σηµείωσε ο ∆ήµαρχος Γιώργος Αηδόνης, έχει ξεκινήσει µια εκστρατεία καθαρισµού σε όλα τα χωριά, προκειµένου να βελτιωθεί λίγο η αισθητική

Ο ∆ήµαρχος Αρχαίας Ολυµπίας Γιώργος Αηδόνης και ο αναπληρωτής Ανδρέας Καρανικολός, επιθεώρησαν τις εργασίες ανάπλασης στο Σµίλα.

εικόνα των ∆.∆ ενόψει Πάσχα. Ευχήθηκε επίσης σε όλους τους δηµότες, ετεροδηµότες και επισκέπτες που θα βρεθούν στην

περιοχή για το Πάσχα, Καλή Ανάσταση. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)

Ο εκσυγχρονισµός της τηλεπικοινωνιακής υποδοµής και η δωρεάν πλοήγηση στο ίντερνετ για όλους τους δηµότες Φολόης και δη τους νέους, είναι δυο από τους στόχους της ∆ηµοτικής Αρχής που βρίσκονται στο στάδιο της επίτευξης. Στόχος από τη λειτουργία και των δυο, δεν είναι άλλος από την αναβάθµιση της επικοι«Η τεχνολογία είναι νωνίας σε κάθε επίπεδο. το Α και το Ω στην Το έργο «Σύζευξις» στο ενηµέρωση και στην οποίο έχει ενταχθεί ήδη ο εκπαίδευση, οπότε ∆ήµος Φολόης, είναι ένα δίαποτελεί βασικό κτυο πρόσβασης και κορµού εργαλείο στα χέρια για τους φορείς του ∆ηµο- των παιδιών του δήµου σίου, µε σκοπό να καλύψει µας», λέει ο ∆ήµαρχος Γιάννης Μαρούντας. όλες τις ανάγκες για τη µεταξύ τους επικοινωνία µε τηλεφωνία (τηλεφωνική επικοινωνία ανάµεσα στους φορείς), δεδοµένα (επικοινωνία υπολογιστών - Internet) κ.α. Πρακτικά, όπως εξηγεί και ο ∆ήµαρχος Γιάννης Μαρούντας, στόχος είναι «…η βελτίωση της λειτουργίας των δηµοσίων υπηρεσιών, µε την αναβάθµιση της µεταξύ τους επικοινωνίας µέσω της παροχής προηγµένων τηλεµατικών υπηρεσιών µε χαµηλό κόστος, και η εξυπηρέτηση των πολιτών, µε αυτοµατοποιηµένα συστήµατα πληροφόρησης και διεκπεραίωσης συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο». Στην απόφαση αυτή οδηγήθηκε η ∆ηµοτική Αρχή, προκειµένου να µειώσει το λειτουργικό αυτό κόστος, αφού ήδη, όχι µόνο ο ∆ήµος Φολόης αλλά και όλοι οι ∆ήµοι, βλέπουν τα έσοδά τους να µειώνονται σηµαντικά. Στο πλαίσιο εφαρµογής του έργου, θα υπάρξουν αλλαγές στους αριθµούς κλήσης, για τις οποίες θα ενηµερώσει εν καιρώ ο ∆ήµος Φολόης. ∆ωρεάν Ίντερνετ για όλους Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν πλέον βασικό «εργαλείο» στα χέρια των µαθητών και νέων. Έτσι, ο ∆ήµος Φολόης, µη θέλοντας να στερήσει αυτή τη δυνατότητα από τους νέους που ζουν στην περιοχή, έχει προχωρήσει στην εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου που θα εξασφαλίσει τη δωρεάν πλοήγηση στο ίντερνετ σε όλους. «Το έργο εγκατάστασης των κεραιών βρίσκεται σε εξέλιξη από τον εργολάβο και πιστεύω ότι µέχρι το τέλος Μαϊου θα έχει ολοκληρωθεί. Θέλαµε µε το έργο αυτό να κάνουµε ένα σηµαντικό δώρο στα παιδιά του δήµου µας, αφού η τεχνολογία είναι το Α και το Ω, στην ενηµέρωση και στη µόρφωσή τους», εξηγεί ο ∆ήµαρχος Γιάννης Μαρούντας. Νάνσυ Σπυροπούλου (n_spyropoulou@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

10 Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α

Λάµπης ∆ρογγίτης (Ανθοπωλείο «∆ρογγίτης-∆ηµιουργίες») «Η κίνηση έχει αρχίσει από σήµερα (σ.σ χθες) αλλά κορύφωση περιµένουµε αύριο (σ.σ σήµερα) Μεγάλη Πέµπτη, οπότε και οι πιστοί θα πάνε τα στεφάνια στον Εσταυρωµένο. Ζητούν κυρίως αγκάθινα στεφάνια µε ορχιδέες, τα κλασσικά µε τα γαρίφαλα και κάποιες ιδιαίτερες συνθέσεις µε ορχιδέες, τριαντάφυλλα και βιολέτες. Οι τιµές παραµένουν σταθερές, στα περσινά επίπεδα».

»

Ελένη Ασηµακοπούλου (Ανθοπωλείο «Ασηµακόπουλος») «Υπάρχει ενδιαφέρον κυρίως για στεφάνια µε ορχιδέες, τριαντάφυλλα, γαρίφαλα και ζέρµπερες που στολίζουν τον Επιτάφιο και µετά διατηρούνται. Υπάρχει ζήτηση, παρά τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί και ο κόσµος, θα προτιµήσει να στερηθεί ίσως κάτι άλλο και να αγοράσει ένα στεφάνι για τον Εσταυρωµένο. Οι τιµές παραµένουν στα ίδια επίπεδα µε πέρσι».

»

»

Ανθούλα Καραγιαννοπούλου (Ανθοπωλείο Ανθούλα) «Η Μεγάλη Τετάρτη και η Μεγάλη Πέµπτη είναι οι µέρες για την αγορά του στεφανιού, οι παραγγελίες όµως έχουν αρχίσει από τη ∆ευτέρα. Ο κόσµος ζητά συνήθως στεφάνια µε ορχιδέες, σε δεύτερη προτίµηση έχουµε τα τριαντάφυλλα και τα γαρίφαλα, σε λευκό και µωβ. Γενικά είµαστε ικανοποιηµένοι από την κίνηση, ενώ όσον αφορά στις τιµές, για να βοηθήσουµε και τον κόσµο, έχουν διατηρηθεί στα περσινά επίπεδα».

ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΘΕΙΟ ΠΑΘΟΣ

Ενα στεφάνι για τον Εσταυρωµένο «Σ

ήµερον κρεµάται επί ξύλου ο εν ύδασι την γην κρεµάσας. Στέφανον εξ’ ακανθών περιτίθεται ο των αγγέλων Βασιλεύς» ψέλνεται σε όλες τις εκκλησίες την ώρα που βγαίνει ο Εσταυρωµένος. Οι πιστοί, προσκυνούν τα πληγωµένα από τα καρφιά πόδια του και τον στεφανώνουν µε αγκάθινα και ανθοστόλιστα στεφάνια. Χθες Μεγάλη Τετάρτη και σήµερα Μεγάλη Πέµπτη τα ανθοπωλεία της περιοχής δε σταµατούν να φτιάχνουν στεφάνια και να δηµιουργούν ιδιαίτερες συνθέσεις µε λουλούδια για τον Εσταυρωµένο, αφού είναι το βασικό είδος που ζητούν αυτές τις δυο ηµέρες οι πιστοί, προκειµένου να παρακολουθήσουν την Ακολουθία των Παθών και τη Σταύρωση του Χριστού, µια από τις κορυφαίες σε συγκίνηση στιγµές. Τα τελευταία χρόνια, το κλασσικό στεφάνι από λευκά και κόκκινα γαρίφαλα έχει µπει σε…δεύτερη ή και…τρίτη θα λέγαµε µοίρα, αφού πλέον οι πιστοί µπο-

ρούν να βρουν πιο εντυπωσιακές συνθέσεις στα ανθοπωλεία. Τα αγκάθινα στεφάνια µε τις ορχιδέες σε λευκό, µωβ και ροζ χρώµα είναι αυτά που έχουν πλέον τη µεγαλύτερη ζήτηση, ενώ ακολουθούν τα στεφάνια µε τριαντάφυλλα και τα γαρίφαλα, σε λευκό και κόκκινο συνήθως. Ωστόσο, υπάρχει µερίδα πιστών-καταναλωτών που προτιµά συνθέσεις Τα στεφάνια µε συνθέσεις ορχιδέας είναι αυτά που έχουν τη µεγαλύτερη µε διάφορα λουλούδια όπως βιολέζήτηση, καθότι πιο εντυπωσιακά, όπως εξηγεί η Ανθούλα Καραγιαννοτες και ζέρµπερες. πούλου. Η κίνηση είναι αυξηµένη αυτές τις δυο ηµέρες, αν και δεν είναι λίγοι εκείνοι που έκαναν λουν µ’ αυτό τον τρόπο να βοηθήσουν τον κόσµο να τις παραγγελίες τους από τη Μεγάλη ∆ευτέρα. Όσον αγοράσει και φέτος το στεφάνι για τον Εσταυρωµένο. αφορά στις τιµές, για µια ακόµα χρονιά παραµένουν στα Νάνσυ Σπυροπούλου ίδια επίπεδα µε πέρσι, αφού οι ανθοπώλες, γνωρίζοντας (n_spyropoulou@yahoo.gr) τη δύσκολη οικονοµική κατάσταση που επικρατεί, θέ-

Ο αντινοµάρχης είχε την ευκαιρία να ευχηθεί στο προσωπικό και στους ασθενείς του Νοσοκοµείου.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ Ε. ΜΠΑΛΚΑΜΟY ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Στο πλευρό ασθενών και εργαζοµένων Κοντά στους εργαζόµενους αλλά και τους ασθενείς που νοσηλεύονται αυτές τις άγιες ηµέρες στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας, βρέθηκε χθες ο αντινοµάρχης Ηλείας κ. Ευγένιος Μπαλκάµος. Η επίσκεψή του εντάσσεται στο πλαίσιο των επισκέψεων της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας στα νοσηλευτικά και ευαγή ιδρύµατα του νοµού, σε µια προσπάθεια ανακούφισης των πασχόντων και εκδήλωσης συµπαράστασης τόσο στους ασθενείς και τους ηλικιωµένους, όσο και στους ανθρώπους που αυτές τις ηµέρες βρίσκονται στο καθήκον και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στον συνάνθρωπο. Εκτενής ενηµέρωση Ο κ. Μπαλκάµος επισκέφτηκε χθες το µεσηµέρι το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας και αρχικά είχε συνάντηση µε τον απερχόµενο ∆ιοικητή κ. Πέτρο Μπαλαούρα, όπου του δόθηκε η ευκαιρία να ενηµερωθεί για την λειτουργία του νοσηλευτικού ιδρύµατος και για τις ενέργειες που έχουν γίνει µέχρι σήµερα για την επίλυση των προβληµάτων. Ο κ. Μπαλαούρας εξήρε το έργο του ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού και ενηµέρωσε τον κ. Μπαλκάµο ότι παρά τις δυσκολίες το Νοσοκοµείο δεν έκλεισε ούτε για µια µέρα, αλλά αντιθέτως κάλυψε επαρκώς όλες τις ανάγκες σε επίπεδο υγειονοµικής περίθαλψης. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέµα της αντιµετώπισης των κρουσµάτων ιλαράς σε συνεργασία µε την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα, ο κ. Μπαλαούρας ενηµέρωσε τον αντινοµάρχη και για την πορεία των εργασιών κατασκευής της νέας πτέρυγας. Από την πλευρά του ο κ. Μπαλκάµος εξέφρασε την αµέριστη στήριξη της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας στο σηµαντικό έργο που επιτελεί το Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας στην περίθαλψη των Ηλείων ασθενών και εξέφρασε την ικανοποίησή του για τη λειτουργία του Νοσοκοµείου. Στη συνέχεια ο κ. Μπαλκάµος ευχήθηκε στους εργαζόµενους αλλά και στους ασθενείς που νοσηλεύονται και παράλληλα τους προσέφερε πασχαλινά γλυκίσµατα. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η Τ Α 11 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

Ο «Καλλικράτης» οφείλει να σεβασθεί την ιστορία της Ηλείας Η διαµάχη που έχει ξεσπάσει στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την εφαρµογή του «Καλλικράτη», δεν µπορεί να αφήσει αδιάφορους τους πολίτες της Ηλείας και ιδιαίτερα όσους ασχολούµαστε µε τα κοινά. Ο «Καλλικράτης», όποτε εφαρµοσθεί (κατά την άποψή µου η δεύτερη φάση της ενοποίησης των ∆ήµων έπρεπε να έχει προχωρήσει από χρόνια), πρέπει να λάβει υπ’ όψιν του στοιχεία που έχουν σχέση µε την οικονοµική, κοινωνική και χωρική οµοιογένεια των περιοχών που θα συνενωθούν και την ιστορία τους και όχι µε τις πολιτικές σκοπιµότητες και βλέψεις ή τα κοµµατικά και προσωπικά συµφέροντα κάθε ∆ηµάρχου, που µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο µπορεί να επηρεάσει εκείνους που σήµερα είναι εντεταλµένοι από το λαό να λαµβάνουν αποφάσεις. Γιατί χθες κυβερνούσε η Ν∆, σήµερα το ΠΑΣΟΚ, και αυτός ο πολιτικός κύκλος θα συνεχισθεί µε τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Το βέβαιο είναι ότι εµείς που σήµερα λαµβάνουµε πολιτικές αποφάσεις- είτε ανήκουµε στην κεντρική πολιτική σκηνή είτε κινούµαστε στο χώρο της Αυτοδιοίκησης- κάποια στιγµή θα απέλθουµε. Αλλά, επίσης, βέβαιο είναι ότι οι αποφάσεις µας θα υπάρχουν και µετά από εµάς για να βοηθούν ή να ταλαιπωρούν (ανάλογα το περιεχόµενό τους) τους πολίτες και τον τόπο που µας γέννησε. Με αυτή τη λογική εκτιµώ ότι είναι λανθασµένη η πρόταση ορισµένων εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για δηµιουργία τριών δήµων µαµούθ στην Ηλεία. ∆εν χρειαζόµαστε δήµους απρόσωπους που οι υπηρεσίες τους είναι µακριά από τις ανάγκες των πολιτών, ούτε βέβαια δήµους κατακερµατισµένους ανάλογα µε τα προσωπικά συµφέροντα του κάθε τοπικού …προύχοντα! Πάντα υπάρχει η µέση λύση, η οποία συνήθως είναι και η καλύτερη. Η επαφή της διοίκησης µε τον πολίτη δεν πρέπει να χαθεί κι αυτό θα διαφυλαχθεί µόνο αν ισχύσει ο αρχικός κανόνας της µείωσης στο 1/3 του αριθµού των σηµερινών ∆ήµων. ∆ηλαδή, κατ’ εφαρµογή του συγκεκριµένου κανόνα θα έπρεπε στην Ηλεία να συζητούµε για περίπου επτά ∆ήµους έναντι των σηµερινών 22 ∆ήµων. Και αυτό είναι λογικό και µέσα στο πλαίσιο της πολιτικής που θέλει να εφαρµόσει η Κυβέρνηση. Κανείς δεν µας υποχρεώνει αντί υγιείς και εύρωστους δήµους να έχουµε µικρούς νοµούς. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να λειτουργήσουµε και να σεβαστούµε χωρικές οντότητες που έχουν αναπτυξιακή προοπτική, όπως είναι ο κάµπος της Ηλείας που µόνοι τους οι επτά δήµοι θέλουν να ενωθούν σε έναν, ή η Ζαχάρω που παρά τις πληγές της από τις πυρκαγιές θα αναπτυχθεί τουριστικά, αλλά και ιστορικές οντότητες όπως η Ανδρίτσαινα και η γύρω περιοχή του Επικουρίου Απόλλωνος, καθώς και κοινωνικές και οικονοµικές οντότητες όπως η Κρέστενα ή περιοχές µε γεωγραφικές ιδιαιτερότητες όπως η ορεινή Ηλεία . Σε κάθε περίπτωση, όλα αυτά θα έπρεπε να αποφασισθούν µέσα από διάλογο µε όλους τους αιρετούς αντιπροσώπους του λαού και όχι µέσα σε κλειστές κοµµατικές συσκέψεις. Και εν τέλει ό,τι και αν αποφασισθεί εκείνοι που θα λάβουν τις αποφάσεις πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι από τον αυτοδιοικητικό χάρτη της Ηλείας –και συνεπώς της Ελλάδος- δεν πρέπει να απουσιάζουν τα ιστορικά ονόµατα της Ολυµπίας και της Ήλιδας, αλλά και του Επικουρίου Απόλλωνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο «Καλλικράτης» δεν είναι δηµοκρατική µεταρρύθµιση Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγεται από την κυβέρνηση εσπευσµένα, όχι γιατί προσβλέπει στην ουσιαστική αποκέντρωση του κράτους, αλλά κυρίως για λόγους δηµοσιονοµικούς και γι’ αυτό εντάχθηκε στο αντιλαϊκό πρόγραµµα σταθερότητας που κατέθεσε στην ΕΕ. Οι νέες συνενώσεις που προτείνονται µε µοναδικό κριτήριο το πληθυσµιακό και µάλιστα χωρίς την αποφασιστική συµµετοχή των δηµοτών στη λήψη των αποφάσεων, δε σηµαίνει αναγκαστικά ότι θα δηµιουργήσουν ένα ∆ήµο δηµοκρατικό, διαφανή, συµµετοχικό και αποδοτικό. Ταυτόχρονα δεν εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την κάλυψη των αναγκαίων υπηρεσιών και υποδοµών Αναπαράγει το συγκεντρωτικό, προσωποκεντρικό και δηµαρχοκεντρικό µοντέλο, µε ένα εκλογικό σύστηµα καλπονοθευτικό, µη αντιπροσωπευτικό και αντιδηµοκρατικό, µε συνέπεια να ενισχύει το δικοµµατικό σύστηµα και στην αυτοδιοίκηση. Ο ΣΥΝ επιµένει στην καθιέρωση της απλής αναλογικής που θα συµβάλει στην ενθάρρυνση της συµµετοχής τοπικών συλλογικοτήτων, ενεργών πολιτών και στην αποτύπωση της τοπικής κοινωνικής δυναµικής. Η περίφηµη «διαβούλευση» είναι κοροϊδία αφού ο χρόνος προς συζήτηση θα είναι ελάχιστος έως µηδενικός και ως εκ τούτου χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή των αρµόδιων φορέων και των ίδιων των πολιτών. Το σχέδιο «Καλλικράτης» όπως παρουσιάστηκε, όχι µόνο δεν ανταποκρίνεται στην ανάγκη για µια ουσιαστική, δηµοκρατική, διοικητική µεταρρύθµιση µε αποκέντρωση και αυτοδιοίκηση, αλλά ουσιαστικά την αντιστρατεύεται και ως εκ τούτου είµαστε αντίθετοι. ∆ιεκδικούµε µια ουσιαστική δηµοκρατική διοικητική µεταρρύθµιση του κράτους µε αιρετές περιφέρειες, µε εσωτερική αποκέντρωση στις Νοµαρχίες, µε ∆ήµους ικανούς να επιτελούν το έργο τους. Με ριζική φορολογική µεταρρύθµιση χωρίς επιβολή νέων φόρων, µε ανακατανοµή των πόρων και των εξουσιών υπέρ των αυτοδιοικητικών θεσµών.

∆εν µετακινείται η ΣΕΤΤΗΛ •Τι απαντά ο ΥΕΘΑ σε αναφορά του βουλευτή Γιάννη Κουτσούκου

Σ

ε απάντηση της υπ’ αρ. 1767/09 Μαρ. 10 αναφοράς που κατέθεσε στη βουλή των Ελλήνων ο βουλευτής κ. Γιάννης Κουτσούκος προς τον υπουργό Εθνικής Άµυνας µε θέµα προοπτικές αναβάθµισης της ΣΕΤΤΗΛ και σε ό,τι αφορά το ΥΠΕΘΑ σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: Σύµφωνα µε τα στοιχεία που έθεσε υπόψιν µου το Γ.Ε.Σ., η Σ.Ε.Τ.ΤΗΛ. λειτουργεί ως βασικό σχολείο για την εκπαίδευση Αξιωµατικών και µονίµων Υπαξιωµατικών του Τεχνικού Σώµατος (ΤΧ), καθώς επίσης και ως Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης (ΕΚΕ) για την εκπαίδευση Επαγγελµατιών Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και κληρωτών οπλιτών του ΤΧ, αλλά και των λοιπών όπλων – σωµάτων. Λόγω του ήδη µεγάλου αριθµού των εκπαιδευοµένων, η λειτουργία της ως ∆ιακλαδική Σχολή καθίσταται δυσχερής. Η µεταφορά της Σχολής ∆ιαβιβάσεων (Σ∆Β, παλαιάς ΣΑΚΕ∆Β) δεν ενδείκνυται διότι η Σ∆Β ανήκει στο σώµα των ∆ιαβιβάσεων και έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των στελεχών (Αξκών, Υπξκών, ΥΕΑ, ΕΠΟΠ), αλλά και κληρωτών οπλιτών σε κοινά και ειδικά αντικείµενα των ∆Β, µε διαφορετικό γνωστικό πεδίο από αυτό που παρέχεται στη ΣΕΤΤΗΛ. Επιπλέον, η µετακίνηση της Σ∆Β στη ΣΕΤΤΗΛ, εκτιµάται ως οικονοµικά ασύµφορη για την Υπηρεσία εξαιτίας του µεγάλου κόστους µεταφοράς. Η πρόταση για εκπαίδευση του 2ου έτους των Τεχνικών σπουδαστών της ΣΜΥ στη ΣΕΤΤΗΛ δε δύναται να υιοθε-

τηθεί διότι από το 1989 και έπειτα, η ΣΜΥ απέκτησε την απαραίτητη υποδοµή (διδακτικό προσωπικό, εργαστήρια, κ.λ.π.) και οι Τεχνικοί σπουδαστές λαµβάνουν ολοκληρωµένη εκπαίδευση µέσα στη Σχολή µέχρι την αποφοίτησή τους όπως και οι υπόλοιποι µαθητές. Εξάλλου, η εκπαίδευση των Τεχνικών είναι ενταγµένη σε ένα γενικότερο εκπαιδευτικό πλαίσιο του 2ου έτους της ΣΜΥ, που περιλαµβάνει αντικείµενα, ακαδηµαϊκής αλλά και στρατιωτικής εκπαίδευσης που δε µπορούν να πραγµατοποιηθούν στη ΣΕΤΤΗΛ. Η µεταφορά του Κέντρου Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων (ΚΕΝ) Τεχνικού, από το ΚΕΤΧ στη ΣΕΤΤΗΛ, υπό τις παρούσες συνθήκες, είναι ανέφικτη για τους παρακάτω λόγους: α) Στο ΚΕΤΧ έχουν δηµιουργηθεί οι απαραίτητες υποδοµές για την υποδοχή, διαβίωση και εκπαίδευση για 6-8 εβδοµάδες, µεγάλου αριθµού νεοσύλλεκτων οπλιτών, τουλάχιστον 700 ατόµων, του ΤΧ καθώς και των λοιπών Όπλων – Σωµάτων. Στο ΚΕΤΧ όλοι οι νεοσύλλεκτοι εγκλιµατίζονται στο πνεύµα του ΤΧ Σώµατος, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού αισθήµατος ευθύνης, για τη συντήρηση του τεχνικού υλικού του Σ.Ξ. Επίσης ο µεγαλύτερος αριθµός των Ν/Σ οπλιτών παραµένει εκεί για συνέχιση της εκπαίδευσης στην ειδικότητά του, καθόσον αυτό λειτουργεί και ως ΕΚΕ.

β) Πιθανή µεταστάθµευση του ΚΕΤΧ, θα έχει ως αποτέλεσµα τη µεγάλη οικονοµική επιβάρυνση για τη διαµόρφωση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΣΕΤΤΗΛ, οι οποίες δε µπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις στρατωνισµού καθώς έχουν χωρητικότητα 480 οπλιτών (4 κτίρια των 120 οπλιτών το καθένα), ενώ στις 4 τελευταίες ΕΣΣΟ στο ΚΕΤΧ κατετάγησαν 610 νεοσύλλεκτοι οπλίτες κατά µέσον όρο. γ) Σε περίοδο επιχειρήσεων το ΚΕΤΧ λειτουργεί ως Μονάδα Αναπληρώσεως Απωλειών, διαθέτοντας Σταθµό Επανακτησίµων, από τον καιρό της ειρήνης, για την κάλυψη των νοσηλευτικών αναγκών της φρουράς των Πατρών. Επίσης, παρέχει διευκολύνσεις διοικητικής µέριµνας και υλοποιεί ταχύρρυθµη συµπλήρωση της στρατιωτικής και τεχνικής εκπαίδευσης του προσωπικού αναπληρώσεως του ΤΧ. Αντίθετα, η ΣΕΤΤΗΛ από ενάρξεως των επιχειρήσεων διαλύεται. Επιπρόσθετα, το ΚΕΤΧ έχει ολοκληρώσει τις προβλεπόµενες διαδικασίες και τα αναγκαία έργα υποδοµής, για την πιστοποίησή του ως Κέντρου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ). Εντός του προσεχούς χρονικού διαστήµατος αναµένεται η επιθεώρησή του από το Εθνικό Κέντρο Πιστοποίησης (Ε.ΚΕ.ΠΙΣ) για την τελική έκδοση της άδειας λειτουργίας. Τέλος το Γ.Ε.Σ. δεν σχεδιάζει µετακίνηση της ΣΕΤΤΗΛ από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις της (Πύργος), ούτε είναι αποδέκτης σχετικής πρότασης.

ΘΟ∆ΩΡΟΣ ΒΛΑΓΚΟΥΛΗΣ:

Να στηρίξουµε έµπρακτα τις τοπικές αγορές µας για τις γιορτές του Πάσχα Πρόγραµµα επίσκεψης του πολιτευτή της Ν.∆ στα εµπορικά κέντρα του Νοµού. Επισκέψεις σε εµπορικές αγορές της Ηλείας κάνει ο πολιτευτής της Ν∆ κ. Θόδωρος Βλαγκούλης ο οποίος ήδη βρίσκεται στο Νοµό και θα παραµείνει καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα . Χθες M. Τετάρτη είχε συνάντηση µε τον Πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Αµαλιάδας κ. Πέτρο Παπαδάτο στα γραφεία του Συλλόγου . Ως γνωστόν, ο κ. Βλαγκούλης ένθερµος υποστηρικτής των επαγγελµατιών µας, δείχνοντας µια ιδιαίτερη ευαισθητοποίηση απέναντί τους όπως άλλωστε και στην περίπτωση των αγροτών µας, θέλει για µια φορά ακόµη να σταθεί και εµπράκτως κοντά τους πολύ περισσότερο τώρα που βιώνουν πρωτοφανή κρίση , να ενηµερωθεί για τα προβλήµατά τους και να δει ο ίδιος την πορεία της αγοραστικής κίνησης. Η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Ο κ. Βλαγκούλης µε την ευκαιρία αυτή δείχνει και την στήριξή του υπέρ των τοπικών αγορών και ζητά από το σύνολο των καταναλωτών µας να µην είναι διστακτικοί στις Ηλειακές επιχειρήσεις, αντιθέτως να δείξουν την εµπιστοσύνη τους προς αυτές και να προβούν να κάνουν τις αγορές τους για την εορταστική Πασχαλινή περίοδο από τα καταστήµατα του Νοµού µας. Οι επαγγελµατίες έχουν κάνει ήδη µια

πολύ καλή προετοιµασία όπως και άλλες χρονιές φροντίζουν να παρέχουν ποιότητα, καλές τιµές και σε τελική ανάλυση δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τα καταστήµατα άλλων αγορών ακόµη και µεγαλύτερης εµβέλειας από αγορές όπως του Πύργου , της Αµαλιάδας ,της Γαστούνης –Βαρθολοµιού ,Βάρδας ,Λεχαινών –Ζαχάρως ,Κρεστένων και των υπολοίπων µικροτέρων αγορών της Ηλείας. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Εξ’ άλλου αν οι καταναλωτές κινηθούν εντός του Νοµού και το αγοραστικό ενδιαφέρον επικεντρωθεί στις τοπικές επιχειρήσεις, δεν βοηθάµε µόνο τους επαγγελµατίες, αλλά συµβάλλουµε ο καθένας από την πλευρά του θετικά

στην τοπική οικονοµία, «ραχοκοκαλιά» της οποίας είναι η επιχειρηµατική µας δραστηριότητα, κατέληξε ο πολιτευτής της Ν.∆. Σηµειώνεται ότι ο Ηλείος πολιτικός θα έχει στο πλαίσιο των επισκέψεών του στα εµπορικά κέντρα συνεργασία και µε τους Εµπορικούς Συλλόγους, ώστε να συζητήσει µε τις διοικήσεις τους την πορεία αντιµετώπισης προβληµάτων τους, για τα οποία ο ίδιος έχει κάνει πολλές φορές σχετικές παρεµβάσεις, και συνεχίζει και θα συνεχίσει να κάνει , µπροστά στην φοροεπιδροµή που κάνει η σηµερινή κυβέρνηση για εισπρακτικούς και µόνο λόγους χωρίς παράλληλα να λαµβάνει µέτρα ανάπτυξης που θα τονώσουν την αγορά και θα αυξήσουν τα έσοδα .

Εκπαιδεύοντας τους εκπαιδευτικούς Το επάγγελµα του εκπαιδευτικού σήµερα είναι αρκετά σύνθετο. Υπάρχουν σηµαντικές αλλαγές που απαιτούν επαναπροσδιορισµό του παραδοσιακού του ρόλου του της βιοµηχανικής περιόδου. Το σχολείο δεν είναι η µοναδική πηγή γνώσης, ενώ η έκρηξη των πληροφοριών απειλεί την έννοια και ο αξιακό φορτίο της γνώσης. Οι χώρες προκρίνουν πολιτικές αποκέντρωσης Του Νίκου Τσούλια και δηµιουργία εκπαιδευτικών δεικτών για τη συγκρισιµότητα των εκπαιδευτικών συστηµάτων, ενώ τα κινήµατα των εκπαιδευτικών απαιτούν περισσότερη αυτονοµία και περαιτέρω προώθηση του δηµόσιου χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών οφείλει να λάβει υπόψη της τις νέες όψεις του εκπαιδευτικού τοπίου. Έτσι στα κλασικά επιστηµονικά και επαγγελµατικά προσόντα, απαιτούνται οι επιµέρους δεξιότητες για τις νέες τεχνολογίες, για τη διοίκηση και τη διεύθυνση της εκπαίδευσης σε περιβάλλον αποκέντρωσης, για την ένταξη των µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τις διαπολιτισµικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία και για τη διαχείριση των συµπεριφορών.i Είναι ενδιαφέρον να σηµειώσουµε ότι σήµερα οι µαθητές είναι γενικά πιο καλά καταρτισµένοι απ’ ό,τι οι εκπαιδευτικοί τους σε δύο θεµατικές, των νέων τεχνολογιών και των ξένων γλωσσών. Και αυτή τη δυναµική των νέων δεν την έχει αξιοποιήσει επαρκώς το σχολείο, αν και είναι κρίσιµα στοιχεία για τις κοινωνίες της γνώσης, και ένας από τους λόγους είναι η υστέρηση της εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Σε µια εποχή που είναι αναγκαία η αξιοποίηση των ευρηµάτων της διεθνούς έρευνας στη σχολική λειτουργία, που η ευρωπαϊκή ενοποίηση απαιτεί εκπαιδευτικούς µε κουλτούρα κινητικότητας και ανάδειξης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, που η έκρηξη γλωσσοµάθειας στους Έλληνες µαθητές γνωρίζει πρωτόγνωρα ποσοστά, η εκµάθηση ξένων γλωσσών δε µπορεί παρά να είναι βασικό µέληµα της βασικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Επιπλέον είναι αναγκαίο να τους παρέχονται στοιχεία συγκριτικών πολιτιστικών σπουδών, γιατί η ξενοφοβία και ο ρατσισµός αντιπροσωπεύουν τα µεγαλύτερα ζητήµατα στις συγκρούσεις σε όλο τον κόσµο.i Υπάρχει ένα κρίσιµο ερώτηµα: µπορεί να διαµορφωθεί ένα σύστηµα παιδαγωγικής κατάρτισης χωρίς την ουσιαστική συµµετοχή των εκπαιδευτικών και πιο συγκεκριµένα των επίσηµων φορέων τους; Σαφώς όχι. Ο προσδιορισµός των αναγκών του εκπαιδευτικού και της καθηµερινής λειτουργίας του σχολείου, δε µπορεί παρά να βασιστεί και σε αυτούς που πρωτίστως διαµορφώνουν τη ζώσα εκπαιδευτική πραγµατικότητα. Μπορούµε να ισχυριστούµε ότι για την αρχική εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εκπαιδευτικών, είναι θετικό να αναπτυχθούν και κάποιες µορφές αυτοδιαχείρισης. Και όχι µόνο αυτό. Στην άσκηση της σύγχρονης εκπαιδευτικής πολιτικής, πρέπει να επιζητείται η γνώµη των εκπαιδευτικών σε όλα τα ζητήµατα του περιεχοµένου της εκπαίδευσης, ακριβώς για να έχει περισσότερες δυνατότητες ουσιαστικής υλοποίησης και προοπτικής αυτή η πολιτική. Πολύ εύστοχα ο Carr θα παρατηρήσει ότι « όποια προσέγγιση στην εκπαίδευση του εκπαιδευτικού δεν ενθαρρύνει τους εκπαιδευτικούς να στοχαστούν κριτικά επί των εκπαιδευτικών απόψεών τους και επί της φύσης της εκπαίδευσης όπως αυτή αποτυπώνεται στο σχολείο, θα είναι είτε έµφυτα συντηρητική είτε επικίνδυνα δογµατική».ii Μπορεί να ισχύει η άποψη ότι ο εκπαιδευτικός έχει την ευθύνη σχεδόν για όλα τα σχολικά ζητήµατα και ιδιαίτερα για τα κακώς κείµενα, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η γνώµη του; Μπορεί να διαµορφωθεί το σύγχρονο πορτρέτο του εκπαιδευτικού, αν αντιµετωπίζεται ως απλός διεκπεραιωτής των κεντρικών πολιτικών επιλογών; Μπορεί ένας τέτοιος εκπαιδευτικός να καλλιεργήσει θεµελιακά παιδαγωγικά προτάγµατα, την κριτική σκέψη και την ελευθερία του πνεύµατος στους µαθητές; Αν δεχτούµε τα συµπεράσµατα αρκετών ερευνών, που αποφαίνονται ότι ‘καλό σχολείο’ είναι ο ΄καλός δάσκαλος’ i, τότε γίνεται ακόµα πιο σηµαντικό το θέµα της αρχικής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Οι πολλαπλοί µετασχηµατισµοί στην θεσµική εκπαίδευση και στην όλη συγκρότηση της γνώσης αλλάζουν τη φυσιογνωµία του εκπαιδευτικού. Μια από τις επιπτώσεις είναι ότι «η έµφαση πλέον δε δίνεται στο τι θα διδαχτεί (αναλυτικό πρόγραµµα), αλλά στο πώς µαθαίνουµε (παιδαγωγική), και το επίκεντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας µετατίθεται από τον εκπαιδευτικό στο µαθητή».v Και δοθέντος ότι «γνωρίζοντας πώς να διδάξεις είναι ένας κρίσιµος τοµέας για επιτυχή διδασκαλία»v, το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστηµα δεν µπορεί να κινείται σε τροχιά αγνόησης των επιστηµονικών δεδοµένων σε αυτό τον κρίσιµο τοµέα.

Να σπάσει ο «φαύλος κύκλος» των εξοπλισµών Ελλάδας-Τουρκίας

Η

χώρα µας µαστίζεται από µια βαθειά οικονοµική κρίση και πιέζεται αφόρητα από τη λεγόµενη «κρίση του χρέους» µε τραγικές συνέπειες για την κοινωνία, ενώ την ίδια ώρα θυσιάζει στο βωµό των εξοπλισµών εξωφρενικά ποσά. Η Ελλάδα είναι πρώτη στην Ευρώπη και 13η στον κόσµο σε ποσοστό του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Αντίθετα σε ποσοστό του ΑΕΠ για την παιδεία είναι 83η στον κόσµο και για την υγεία 56η, σύµφωνα µε τον ΟΗΕ (Έκθεση για την Ανθρώπινη Ανάπτυξη 20072008). Την περίοδο 2004-2008, η χώρα µας ήταν πρώτη στην Ευρώπη και 5η παγκοσµίως (µετά την Κίνα, Ινδία, Εν.Αραβικά Εµιράτα, Ν.Κορέα) σε δαπάνες για εισαγωγές όπλων, σύµφωνα µε έκθεση του SIPRI (27.4.09). Το νέο δεκαετές εξοπλιστικό πρόγραµµα, που κατάρτισε η κυβέρνηση της Ν.∆. το 2006, κοστίζει 22,64 δις ευρώ, δηλαδή µεγαλύτερο από το ΕΣΠΑ 2007-13. Επιπλέον, σύµφωνα µε το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, κληρονοµήθηκε χρέος 10,5 δις ευρώ από προηγούµενα προγράµµατα. Στο ερώτηµα αν είναι µοιραία και αναπόφευκτη η δυσάρεστη αυτή

κατάσταση, εµείς απαντάµε κατηγορηµατικά ΟΧΙ. Υπάρχουν άλλες επιλογές για την ασφάλεια και την άµυνα. Πιστεύουµε ότι µπορούν να µειωθούν οι στρατιωτικές δαπάνες χωρίς να µειωθεί η αµυντική ικανότητα της χώρας µας: - Με πολύ λιγότερους εξοπλισµούς, που δεν υπηρετούν την εθνική άµυνα, αλλά άλλες σκοπιµότητες. - Με την απαλλαγή από δαπάνες για το ΝΑΤΟ και αγορές όπλων που υπαγορεύονται από τους πολεµικούς σχεδιασµούς του. - Μέσα από τον αυστηρό εξορθολογισµό των δαπανών και τη µη σπάταλη χρήση τους. - Με την διαφάνεια και τον διακοµµατικό κοινοβουλευτικό έλεγχο στις προµήθειες των ενόπλων δυνάµεων. Ταυτόχρονα, αγωνιζόµαστε για να σταµατήσει ο «φαύλος κύκλος» των εξοπλισµών ανάµεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία, στο πλαίσιο επίλυσης των προβληµάτων µε διάλογο στη βάση του διεθνούς δικαίου. Εδώ και χρόνια διεκδικούµε την αµοιβαία µείωση των στρατιωτικών δαπανών και εξοπλισµών των δύο χωρών. Πρόταση που βρίσκει σηµαντική υποστήριξη και στην Τουρκία από αριστερές δυ-

νάµεις, συνδικαλιστικές οργανώσεις, φιλειρηνικά και οικολογικά κινήµατα. Υποστηρίζεται θερµά και από την αριστερά της Κύπρου και όλης της Ευρώπης. Αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει και η πρόσφατη επίσκεψη (2829.3.2010) αντιπροσωπείας του Κόµµατος Ελευθερίας και Αλληλεγγύης (ODP) της Τουρκίας, µε πρόσκληση του ΣΥΝ. Αποκρούοντας έντονα τον µιλιταρισµό, τον σωβινισµό, τις εντάσεις στο Αιγαίο και τις πολιτικές του «διαίρει και βασίλευε», ο ΣΥΝ και το ODP θεωρούν ότι «τα προβλήµατα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις πρέπει και µπορούν να λυθούν ειρηνικά, µέσω διαλόγου, στη βάση του διεθνούς δικαίου». Ενταγµένη σ’αυτή την προοπτική είναι η κοινή τους καµπάνια κατά των πολυδάπανων στρατιωτικών δαπανών των δύο χωρών. Η πρόταση για την αµοιβαία µείωση των εξοπλισµών είναι πρόταση ειρήνης επί της ουσίας, που έρχεται σε ευθεία σύγκρουση µε την κυρίαρχη αντίληψη που ορίζει µονοδιάστατα την εθνική ασφάλεια µε στρατιωτικούς όρους. Αντίληψη που οι συνέπειες της δεν

είναι µόνο οικονοµικές, αλλά και πολιτικές αφού µέσω των πολυδάπανων εξοπλισµών συντηρούνται αδιαφανή «λόµπι» και κυκλώµατα, ενισχύονται οι αντιλήψεις για την επίλυση των προβληµάτων µε τη βία και αυξάνεται η εξάρτηση και των δύο χωρών από ξένα κέντρα, ιδιαίτερα από τις ΗΠΑ, που είναι ο κύριος προµηθευτής όπλων και των δύο. Αντιθέτως, οι αριστερές δυνάµεις διεκδικούν µια σύγχρονη πολυδιάστατη αντίληψη για την ασφάλεια –πολιτική, οικονοµική, οικολογική, ανθρώπινη - και την ειρήνη µέσω του αφοπλισµού και όχι µε τους διαρκείς εξοπλισµούς. ∆εν παραγνωρίζουµε τις δυσκολίες για την υιοθέτηση της πρότασής µας. Όµως, η σηµερινή κατάσταση της βαθειάς καπιταλιστικής κρίσης, που επιδεινώνει τα οικονοµικά και κοινωνικά προβλήµατα των λαών, απαιτεί να δράσουµε πιο αποφασιστικά και συντονισµένα. Καλούµε την ελληνική κυβέρνηση να θέσει την πρόταση στον ελληνοτουρκικό διάλογο ως ζήτηµα προτεραιότητας. Μόνο έτσι θα διαπιστωθεί η ειλικρίνεια των σχετικών δηλώσεων του κ. Ερντογάν

του Πάνου Τριγάζη*

(Ελευθεροτυπία, 10.3.2010) ή του κ. Μπαγίς. Να σηµειώσουµε ότι και για το Κυπριακό ο ΣΥΝ και το ΟDP έχουν κοινές θέσεις. Στηρίζουν τις προσπάθειες για την εξεύρεση δίκαιης και βιώσιµης λύσης, µέσω των διακοινοτικών συνοµιλιών στο πλαίσιο του ΟΗΕ και στη βάση των αποφάσεων του, δηλώνοντας ότι «ο λαός του νησιού – Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι – µπορούν να οικοδοµήσουν µια δικοινοτική – διζωνική οµοσπονδία για µια ανεξάρτητη και αποστρατιωτικοποιηµένη Κύπρο, ελεύθερη από ξένες βάσεις». Η καλύτερη άµυνα για τη χώρα µας είναι µια ενεργητική πολιτική ειρήνης. Είναι η αναβάθµιση της διεθνούς της θέσης, µέσα από µια πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, µακριά από τον ατλαντισµό και τους σχεδιασµούς του ΝΑΤΟ. Είναι ένα σχέδιο Βαλκανικής συνανάπτυξης. Μια πολιτική απόκρουσης των πολιτικών του «διαίρει και βασίλευε», ιδιαίτερα στα Βαλκάνια και στην Ανατολική Μεσόγειο. * Ο Πάνος Τριγάζης είναι υπεύθυνος του Τµήµατος εξωτερικής πολιτικής του ΣΥΝ.


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Ε Ι Σ 12 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι. ΛΙΑΚΟΥ 19- Α.Φ.Μ. 096143159 τηλ. 2623032056 32209 FAX:2623035321

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ ΟΜΑ∆Α ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΕΣΠΕΡΙ∆ΟΕΙ∆ΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΗΛΕΙΑΣ Ι. ΛΙΑΚΟΥ 19- τηλ. 2623032209- 2623032056 E-mail: asgast@otenet.gr

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2009

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 2009

Α/Α 1 2 3 νία) 4 5

6 **7 **8 **9

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ Αριθµός και ηµεροµηνία αναγνώρισης Προϊόν ή προϊόντα και Κοινοτικός Κανονισµός Ετος λειτουργίας από την αναγνώριση 01/01/09-31/12/09 Αριθµός µελών – παραγωγών Εκταση που καλλιεργήθηκε (αριθµός στρεµµάτων και δένδρων όπου χρειάζεται) ή εκτρεφόµενα ζώα –νεοσσοί (αριθµός κεφαλών από τα οποία προέρχονται και άλλα είδη αναγνώρισης Ογκος παραγωγής ανά είδος προϊόντων Μέση σταθµισµένη τιµή πώλησης προϊόντων ανά είδος Αξία προϊόντων που παρήχθησαν και διατέθηκαν στην αγορά Eπιχ/κό ταµείο 2008 Α. Εσοδα Β. Εξοδα Γ. Τακτικό αποθεµατικό ∆. Εκτακτο αποθεµατικό Ε. Ειδικό αποθεµατικό Στ. Καθαρή θέση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Α/Α

12/13/05/97 Βιοµηχανική τοµάτα (από έως ηµεροµη-

1 2 3 4 5

5.543,10

6 **7 **8

45.326.460,00 0,07922 3.590.867,60 16.100,00

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ∆ΡΑΣΕΩΝ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αριθµός και ηµεροµηνία αναγνώρισης Προϊόν ή προϊόντα και Κοινοτικός Κανονισµός Ετος λειτουργίας από την αναγνώριση(από έως ηµεροµηνία) Αριθµός µελών – παραγωγών Εκταση που καλλιεργήθηκε (αριθµός στρεµµάτων και δένδρων όπου χρειάζεται) ή εκτρεφόµενα ζώα –νεοσσοί (αριθµός κεφαλών από τα οποία προέρχονται και άλλα είδη αναγνώρισης Ογκος παραγωγής ανά είδος προϊόντων Μέση σταθµισµένη τιµή πώλησης προϊόντων ανά είδος Αξία προϊόντων που παρήχθησαν και διατέθηκαν στην αγορά Α. Εσοδα Β. Εξοδα Γ. Τακτικό αποθεµατικό ∆. Εκτακτο αποθεµατικό Ε. Ειδικό αποθεµατικό Στ. Καθαρή θέση

80.681,10 95.594,29

1.186,81

3-06/08/2007 Πορτοκάλι 01/01/09-31/12/09 2.238,60

949.260,00 0,0300000 28.477,81 28.477,81 26.408,43

2.069,38

Γαστούνη 31-3-2010 Για την Ο.Π του Αγρ. Συν. Γαστούνης

Γαστούνη 31-3-2010 Για την Ο.Π του Αγρ. Συν. Γαστούνης Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΑΡΑΤΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΜΠΙΛΙΑΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ «Η Αγία και Μεγάλη Πέµπτη εορτή του Ιερού Νιπτήρος εν τω Μυστικώ ∆είπνω» Παραδίδων το µυστήριον, της θείας κοινωνίας! στους ιερούς Μαθητάς του, ο Θεός αληθείας, ίνα το Πανάγιον του δοξάζηται όνοµα, ο νοητός παράδεισος, στον άπειρον αιώνα… Κλίνει και πλύνει και φιλεί, Αποστόλων τα πόδια, εκ της λάσπης των αµαρτιών,όφεως τα ψυχοφθόρα. ω χρυσά αποτελέσµατα του Ιερού Νιπτήρα! ω σηµείον το άπειρον,αγάπης του Μεσσία. Στον δείπνον δε τον Μυστικόν, τον Αγιασµόν διδάσκει, τη µετάνοιαν και κάθαρσιν, που µυστικά διαλάµπει ω ∆εσπότη φιλάνθρωπε, εν χάριτι κι ευσπλαχνία, αξίωσον µεταλαβείν Αχράντων ΣΟΥ µυστήρια! Οτε δε εφωτίζοντο Μαθηταί εν Νιπτήρα, ο Ιούδας ο δυσσεβής, φιλαργυρίαν νοσήσας, σ’ ανόµους παραδίδωσι του ΝΟΥ του συσκοτίσας, ΣΕ, τον ∆ίκαιον κριτήν, δια της προδοσίας. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ∆. ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Επανάληψις ∆ηµοπρασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΩΛΕΝΗΣ Αριθ. πρωτ. 2187

Περίληψη ∆ιακήρυξης αγοράς Οικοπέδου Ο ∆ήµαρχος Ωλένης προκηρύσσει φανερή και προφορική µειοδοτική δηµοπρασία για την αγορά οικοπέδου στο Τ.∆. Κλινδιά για την κατασκευή ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το προς αγορά ακίνητο πρέπει: 1. Να βρίσκεται εντός των ορίων του οικισµού του Τ.∆. Κλινδιά ή πλησίον αυτού 2. Να είναι σχήµατος ορθογωνίου και χωρίς έντονες υψοµετρικές διαφορές εντός αυτού 3. Να έχει ελάχιστη έκταση 5.000 τ.µ. 4. Να υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης στο ακίνητο από µεγάλα οχήµατα, τα οποία θα χρησιµοποιηθούν για τη διαµόρφωσή του. Επίσης στη δηµοπρασία µπορούν να πάρουν µέρος και συµπράξεις δύο ή περισσοτέρων ιδιοκτητών όµορων ακινήτων τα οποία µετά τη συνένωσή τους θα έχουν ελάχιστη συνολική επιφάνεια 5.000τ.µ. και θα πληρούν όλες τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

Οσοι επιθυµούν να πάρουν µέρος στη δηµοπρασία θα πρέ∆ιενέργειας της δηµοπρασίας εγγυητική επιστολή τράπεπει να προσκοµίσουν εντός της προθεσµίας 20 ηµερών από ζας ή γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών ποσού πεντης δηµοσιεύσεως της διακήρυξης του ∆ηµάρχου, στα γρατακοσίων Ευρώ (500,00 ). φεία του ∆ήµου µας κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες για Η δηµοπρασία θα γίνει στο ∆ηµοτικό κατάστηµα ενώπιον την επιτροπή διενέργειας της δηµοπρασίας: της αρµόδιας επιτροπής σε ηµέρα και ώρα που θα ορίσει µε -Σχετική αίτηση στην οποία θα αναφέρονται ονοµατεπώπρόσκλησή του ο κ. ∆ήµαρχος προς τους ιδιοκτήτες των νυµο, τοποθεσία ακινήτου, εµβαδόν, τηλέφωνο. οποίων τα ακίνητα θα κριθούν κατάλληλα από την επιτροπή -Τοπογραφικό διάγραµµα εις διπλούν ελέγχου καταλληλότητας. -Τίτλους ιδιοκτησίας, εις διπλούν, προκειµένου σύµφωνα µε Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στα Γραφεία το νόµο η επιτροπή καταλληλότητας κρίνει το αν πληρούν του ∆ήµου µας των οποίων οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να τους όρους της παρούσας διακήρυξης. λάβουν γνώση κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. -Στην περίπτωση σύµπραξης ιδιοκτητών υποβάλλεται κοινή Πληρ. (τηλ. 2621362512 αρµόδια Π. ∆ηµουλιά). αίτηση στην οποία αναγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και η οποία συνοδεύεται από όλα τα Καράτουλα 30 Mαρτίου 2010 ανωτέρω δικαιολογητικά, για κάθε ιδιοκτήτη ξεχωριστά. Στην περίπτωση αυτή επιβάλλεται στην αίτηση να ορίζεται και εκΟ ∆ήµαρχος πρόσωπος της σύµπραξης µε τη συνυπογραφή των λοιπών Ιωάννης Παναγόπουλος ιδιοκτητών, ο οποίος θα λάβει µέρος στην προφορική µειοδοτική δηµοπρασία και θα έχει την υποχρέωση να εκφωνεί το εκάστοτε ποσό της IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ προσφοράς, ενώ οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες δεσµεύονται ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ∆ΟΥΚΑ µε την προσφορά του εκπροσώπου τους. ΙΕΡΟ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΠΕΛΗΣ Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δηµοπρασία πρέπει να Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου ∆ούκα καλεί τους φιλέκαταθέσει στην Επιτροπή ορτους χριστιανούς όπως παρακολουθήσουν την Θεία Λειτουργία στο ιστορικό εξωκλήσι του Αγίου Γεωργίου το πρωί της ∆ευτέρας του Πάσχα. Στο θεσπέσιο δρυοδάσος της Κάπελης κάτω από τους χαρµόσυνους ήχους της καµπάνας και τις αναστάσιµες ψαλµωδίες θα ζωντανέψουν οι µνήµες του αθάνατου 1821. Στο πρώτο µας αυτό αντάµωµα ως το ελάχιστο µνηµόσυνο στα παλικάρια που πολέµησαν και θυσιάστηκαν για την ελευθερία καλό θα ήταν να µην λείψει κανείς. (Το εκκλησάκι βρίσκεται 3 χιλιόµετρα από το ιστορικό Πούσι στο δρόµο προς τη Νέα Πέρσαινα 9 χιλιόµετρα από την έδρα του ∆ήµου Φολόης, το Λάλα). ∆ούκα 30-3-2010 Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΩΛΕΝΗΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΑΛΚΥΩΝΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

Ανακοίνωση Το Μ. Σάββατο 3 Απριλίου 2010 και ώρα 10.00µ.µ. στον Ιερό Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου Αλκυώνος Κατακόλου θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως. Παρακαλούµε τους ευλαβείς παραθεριστές και ευσεβείς συµπολίτες µας να παρακολουθήσουν την λειτουργία της Αναστάσεως. ΟΜΙΛΟΣ ΦΙΛΩΝ ΑΛΚΥΩΝΑΣ

Το Εκκλησιαστικό Συµβούλιο του Ιερού Ναού Ευαγγελισµός της Θεοτόκου Αµαλιάδας ανακοινώνει ότι η διενεργηθείσα στις 28 Φεβρουαρίου 2010 πλειοδοτική δηµοπρασία επειδή απέβη άκαρπος θα επαναληφθεί την 11η Απριλίου 2010 ηµέρα Κυριακή. Ως ελάχιστον όριον πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσόν των 25.000,00 (είκοσι πέντε ) χιλιάδων Ευρώ το στρέµµα, η δεύτερη προσφορά 3% από την πρώτη ήτοι όχι µικρότερη από 25.750,00, οι λοιπές προσφορές 2% από την αµέσως προηγουµένη. Επίσης για να γίνει δεκτός κανείς εις τον διαγωνισµό πρέπει να καταθέσει εγγύησιν των 1.000,00 Ευρώ ή ισόποσον εγγυητικών επιστολών Τραπέζης δια τη συµµετοχή εις την δηµοπρασίαν. Ο διαγωνισµός θα γίνει την 11 Απριλίου 2010 ηµέρα Κυριακή και ώρα 11 µε 12µ. εν τω Γραφείω του Ιερού Ναού και ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ο έκαστος πλειοδότης πριν λάβει µέρος εις την δηµοπρασίαν έχει λάβει γνώσιν των όρων τούτων και αποδέχεται αυτούς. Το αγροτεµάχιο ευρίσκεται εν τη θέσει Αγιος Αθανάσιος Κουρούτας ανατολικού τµήµατος εκτάσεως 10.226µ2, ιδιοκτησίας του Ι.Ν. Πάντα τα έξοδα (συµβολαιογραφικά, δηµοσιεύσεις) βαρύνουν τον πρώτον πλειοδότην εξ ολοκλήρου. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου Ι.Ν. Ευαγγελισµού Αµαλιάδας Ο πρόεδρος π. Γεώργιος Μπαλκάµος Πρωτοπρεσβύτερος

∆ιακοπή Hλεκτρικού ρεύµατος Eιδοποιούνται οι ενδιαφερόµενοι κάτοικοι ότι για να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες της ∆EH θα γίνουν οι εξής διακοπές ηλεκτρικού ρεύµατος: Την Πέµπτη 01/4/2010 και από ώρα 13.00 έως 15.00 στα ∆.∆. Ξυλοκέρα, Πράσινο, Βούναργο, Κορυφή, Φωναίτικα, Κατσαρού, Ενωση Γεωργικών Συνεταιρισµών, ΣΥΝΕΛ µετά των αγροτικών περιοχών αυτών του ∆ήµου Ιάρδανου. Aν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα το ρεύµα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω. Γι’αυτό το λόγο οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τα δίκτυα της ∆EH θα πρέπει να θεωρούνται ότι έχουν συνέχεια ρεύµα. Eτσι για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η προσέγγιση σε αγωγούς ή άλλα στοιχεία του δικτύου ακόµα κι αν βρίσκονται καταγής, γιατί υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ατυχήµατος. Γ. Φ. ΘEO∆ΩPOΠOYΛOΣ ∆NTHΣ ΠEPIOXHΣ ΠYPΓOY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΗΛΕΙΑΣ ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Την Αγία και Μεγάλη Παρασκευή τρέχοντος έτους, ηµέρα του φρικτού Πάθους του Κυρίου και Σωτήρος ηµών ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ εις τον Ι. Ν. Αγ. Γεωργίου Καβασίλων και ώρα 9.30 π.µ. θα τελεστεί ο Εσπερινός της Αποκαθηλώσεως. Την 12ην µεσηµβρινή ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Ωλένης κ. Αθανάσιος θα εκκινήσει την ποµπή, από τον ως άνω Ι. Ναόν προς το ιερό προσκύνηµα του Αγίου Νικολάου Καβασίλων, ένθα θα γίνει αναπαράστασις του φρικτού δρόµου του µαρτυρίου του Θεανθρώπου Κυρίου. Εκεί θα τελεστεί η Ακολουθία της Αποκαθηλώσεως. Παρακαλούνται οι Αρχές του Νοµού και οι ευσεβείς Χριστιανοί της περιοχής να παρευρεθούν εις τας κατανυκτικάς αυτάς ακολουθίας. Εκ του Εκκλησιαστικού Συµβουλίου

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YTΙΚΗΣ EΛΛA∆ΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΙΕΥΘΥNΣH ∆AΣΩN N. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO ΠYPΓOY

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

EΛΛHNIKH ∆HMOKPATIA ΠEPIΦEPEIA ∆YT. EΛΛA∆OΣ ΓENIKH ∆NΣH ΠEPIΦEPEIAΣ ∆NΣH ∆AΣΩN Ν. HΛEIAΣ ∆AΣAPXEIO OΛYMΠIAΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της µε αριθ. πρωτ. 672/11-02-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Πύργου

της µε αριθ. πρωτ. 1004/23-3-2010 Πράξης χαρακτηρισµού του ∆ασάρχη Ολυµπίας

O ∆ασάρχης Πύργου µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση της κ. Παρασκευής Σπανού του Κωνσταντίνου κατοίκου Αρχ. Ολυµπίας χαρακτήρισε την έκταση συνολικού εµβαδού 5.235,00 τ.µ. που βρίσκεται στην θέση «Πουρνάρα» του ∆.∆. Αρχ. Ολυµπίας του ∆ήµου Αρχ. Ολυµπίας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αρχ. Ολυµπίας επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσίευσης ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπιλύσεως ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Πύργου τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στα τηλ. 26210- 81192, 22966.

O ∆ασάρχης Ολυµπίας µε την ανωτέρω Πράξη Χαρακτηρισµού η οποία εκδόθηκε ύστερα από αίτηση του κ. Τσαγδή Χρήστου του Αδαµαντίου κατοίκου Καλλιθέας χαρακτήρισε την φερόµενη ως ιδιοκτησία του έκταση εµβαδού 7.316,23 τ.µ. που βρίσκεται στη θέση «Κριθαρίτσα» του ∆.∆. Καλλιθέας του ∆ήµου Αλιφείρας ως µη ∆άσος και µη ∆ασική έκταση. Kατά της Πράξης αυτής η οποία δηµοσιεύθηκε στο ∆ήµο Αλιφείρας, επιτρέπονται αντιρρήσεις από κάθε ενδιαφερόµενο, το ∆ηµόσιο ή κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο εντός δύο (2) µηνών από της τελευταίας δηµοσιεύσεως ενώπιον της A/θµιας Eπιτροπής Eπίλυσης ∆ασικών Aµφισβητήσεων Nοµού Hλείας. Περισσότερες πληροφορίες στα γραφεία του ∆ασαρχείου Ολυµπίας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες στο τηλ. 26250-24000.

Πύργος 11-2-2010 O ∆ασάρχης Πύργου ∆ιονύσιος Θωµόπουλος ∆ασολόγος

Κρέστενα 23-3-2010 O ∆ασάρχης Oλυµπίας Βασίλειος Γιακουµής ∆ασολόγος

1η κλήρωση 686 2η κλήρωση 845 3η κλήρωση 570

3,10,17,21,29

6106259

ENΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ Ε∆ΡΑ: ΠΥΡΓΟΣ Αριθ. Πρωτ. 8

Ευχές Η ∆ιοίκηση της Ενωσης Συν/χων Εργατικών Στελεχών Ν. Ηλείας εύχεται στα µέλη του και τις οικογένειές τους, Καλό Πάσχα και Καλή Ανάσταση. Πύργος 31-3-2010 Ο Πρόεδρος Ν. Τσαπάρας Ο Γραµµατέας Αργυρ. Αποστολόπουλος Τα Μέλη Παν. Παπαχριστόπουλος Αγγελος Νεοφώτιστος Παν. Μιχόπουλος


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Α 13

ΚΗ ∆ ΕΙ Ε Σ Τον πολυαγαπηµένο µας

ΜΑΝΟ ΜΙΧΑΗΛ ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου και ώρα 11.30 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Κατακόλου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Κατάκολο 1-4-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ:Λίνα ΤΑ ΤΕΚΝΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΕΣ Ο ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΑΜΠΗ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΠΟΥΛΟ

ΓΝ Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Ε Ι Σ Γ Α Μ Ω Ν Ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη και της Βασιλικής το γένος Κεφαλούρου που γεννήθηκε και κατοικεί στο Πουρνάρι και η ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ του Αθανασίου και της Ευγενίας το γένος Αργυροπούλου που γεννήθηκε στο Πουρνάρι και κατοικεί στο Πελόπιο πρόκειται να παντρευτούν στο Πελόπιο.

Ο κόσµος του ΣΥΡΙΖΑ εκφράζει την βαθειά του θλίψη για την απώλεια του Λάµπη Αλεξανδρόπουλου, ενός ανθρώπου που µε τη ζωή και τη δράση του απετέλεσε σηµείο αναφοράς της τοπικής κοινωνίας για όλα τα ταραγµένα χρόνια από τον πόλεµο του΄40 µέχρι σήµερα. Ανήκε σε µια γενιά που βρέθηκε στα Μεγάλα Σταυροδρόµια της πρόσφατης ιστορίας. Πρωτοπόρος στους αγώνες της αριστεράς για ελευθερία και δηµοκρατία, για ένα καλύτερο κόσµο, για µια σοσιαλιστική κοινωνία, γνώρισε ανελέητες διώξεις τόσο αυτός όσο και η οικογένειά του, χωρίς ποτέ να καµφθεί. Σήµερα που βρισκόµαστε µπροστά σε άλλα κρίσιµα σταυροδρόµια και ο κόσµος της εργασίας απειλείται µε αφανισµό, ο Λάµπης Αλεξανδρόπουλος µε το παράδειγµά του θα είναι παρών. Θερµά συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τιµή στη µνήµη του.

Η καρδιολόγος Dr. Ute Protzer – Αλτάνη θ’ απουσιάζει µέχρι και 16/4/2010.

Στη µνήµη του αγαπητού και λατρευτού µας γιου και αδελφού Τάσου Κριτσάρη που έφυγε από κοντά µας πριν από δύο χρόνια 1/04/2008-01/4/2010

*** Ο οδοντίατρος Αλέξιος ∆ιον. Γαλανόπουλος θ’ απουσιάζει από το γραφείο του λόγω των εορτών του Πάσχα από την Μ. Πέµπτη 01/04 έως και την Παρασκευή 09/04. Εύχεται σε όλους Καλή Ανάσταση και Καλό Πάσχα.

Πρώτη Απρίλη Πρώτη Απρίλη έφυγες µες απ’ την αγκαλιά µου και ένας σεισµός µου γκρέµισε όλα τα όνειρά µου !!!

Aπουσίες ιατρών

*** To ιατρείο του κ. Βαρδαµίδη Μιχαήλ θα παραµείνει κλειστό από Μ. Πέµπτη έως και την ∆ευτέρα του Πάσχα. Θα λειτουργεί κανονικά από Τρίτη 6/4/2010

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ∆ΙΟΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ

(ΠΑΪΚΟ) (Αγιογράφο) Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου και ώρα 11.00 π.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Καράτουλα και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Καράτουλα 1-4-2010 Η ΚΟΡΗ: Ελένη Η Α∆ΕΛΦΗ:Γεωργία ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Την αγαπηµένη µας

ΑΣΗΜΩ χα ∆ΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΥΛΗ

ΕΤΩΝ 81 Θανούσα κηδεύοµε σήµερα Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010 και ώρα 11π.µ. και από τον Ιερό Ναό Ευαγγελισµού Θεοτόκου Αµαλιάδας. Παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως προσέλθουν και παρακολουθήσουν την εκφορά του. Αµαλιάδα 1-4-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Ανδρέας –Αγγελική ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας22247 22336 AMAΛIA∆A Τον αγαπηµένο µας

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΤ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 89 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου και ώρα 10.30 π.µ. από την οικία µας Πολυτεχνείου 16 και από τον Ιερό Ναό Αγ. Πάντων Πύργου και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Πύργος 1-4-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αντωνία ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ: Ελένη και Χρήστος Κουµπής, ∆ήµητρα και Λόθαρ Νικολοπούλου, Φωτεινή και ∆ιονύσης ∆ιαµαντόπουλος, Αντώνης και Ελένη Νικολοπούλου, Αφροδίτη και Τάκης Λαµπίρης, Γιάννης και Νάντια Νικολοπούλου, ∆ιονύσιος και Γεωργία Νικολοπούλου, Αγγελος και Λένα Νικολοπούλου, Θεόδωρος και ∆ήµητρα Νικολοπούλου Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Η ΕΓΓΟΝΗ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: A. AΣHMAKOΠOYΛOY ή ZEYKA Kολοκοτρώνη 11 ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/33119 -28361 Oικίας ∆ιαν. 22283 Kινητό: 6944/296706 και 6932/234896 Τον αγαπηµένο µας

ΙΩΑΝΝΗ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ 84 Θανόντα κηδεύοµε σήµερα Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου και ώρα 4.00 µ.µ. από τον Ιερό Ναό Αγ. Νικολάου Γαστούνης και παρακαλούµε τους συγγενείς και φίλους όπως παρακολουθήσουν την εκφορά του. Γαστούνη 1-4-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Παρασκευή Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙΚΟΣ Tελετών IΩANNH ΣΠ. AN∆PIKAKH ΓAΣTOYNH - ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ Tηλ. 26230 23.925 - 32.289 - 6944507734

Ε Υ ΧΑ Ρ Ι ΣΤΗ ΡΙ Α

Γνωστοποίηση

Μου τσάκισε τα πόδια µου και πώς να περπατήσω σ’ αυτή την άχαρη ζωή που πρέπει εγώ να ζήσω!

Σας γνωρίζουµε ότι το τηλ. επικοινωνίας στο ιατρείο του κ. Βαρδαµίδη Μιχάλη Ειδικού Παθολόγου θα είναι για λίγες ηµέρες το 2621033857 και θα σας γνωρίσουµε πότε θα λειτουργήσει πάλι το 2621037237.

Τασούλη µου σου φώναζα για να σε φέρω πίσω µα το αποτέλεσµα µηδέν και πρέπει να το ζήσω!

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Και τι να πω της αδελφής που δεν το περιµένει τον Τάσο της να δει εκεί κι αυτή ψυχή τραυµατισµένη!! Είναι κι αυτή παιδί µικρό και πρέπει να φροντίσω το τραύµα που έχει στην ψυχή εγω να της το κλείσω. Οικογένεια Γιάννη Κριτσάρη

ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ôùí Ìåôü÷ùí ôçò Áíþíõìçò Åôáéñåßáò ìå ôçí åðùíõìßá "ÁÓÔÅÑÉÓ" ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Á.Ì.Á.Å. 2399/23/B/86/0005/06 óå Εκτακτη ÃåíéêÞ ÓõíÝëåõóç Σύµφωνα µε το Καταστατικό της Εταιρίας «ΑΣΤΕΡΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας την 22 Απριλίου 2010 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 15.00, στα γραφεία της Εταιρίας επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού Πατρών Πύργου, Ανδραβίδα Ηλείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης :

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 1. Εκλογή νέου οριστικού ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 2. Κάθε άλλο θέµα που θα προταθεί από το σύνολο των κ.κ. Μετόχων. Οι εκ των κ.κ. Μετόχων που επιθυµούν να µετάσχουν στην Γενική Συνέλευση πρέπει όπως σύµφωνα µε το Καταστατικό καταθέσουν τους τίτλους των µετοχών τους στο Ταµείο της Εταιρίας ή στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Ανώνυµη Τραπεζική Εταιρία και όπως προσκοµίσουν τα σχετικά αποδεικτικά κατάθεσης των τίτλων καθώς και τα πληρεξούσια του διορισµού αυτών που θα αντιπροσωπεύσουν µετόχους που θα απουσιάζουν στα γραφεία της Εταιρίας πέντε (5) πλήρεις ηµέρες προ της Γενικής Συνελεύσεως. Ανδραβίδα, 26 Μαρτίου 2010 Το Προσωρινό ∆ιοικητικό Συµβούλιο

DECOration

Ο ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ του Χρήστου και της Αλεξάνδρας το γένος ∆ιαµαντοπούλου που γεννήθηκε στην Πάτρα και κατοικεί στο Σόπι ∆. Ωλένης και η ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του Χαράλαµπου και της Ελένης το γένος Αγγελακοπούλου που γεννήθηκε στον Πύργο και κατοικεί στο Χειµαδιό πρόκειται να παντρευτούν στο Χειµαδιό.

Τον πολυαγαπηµένο µας

ΧΑΡΗΣ Β. ΜΙΚΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ∆ιακοσµητής ∆ιακόσµηση εσωτερικών χώρων ∆ιαµόρφωση κήπων ∆ιακόσµηση βιτρινών Πύργος: Πλατεία Σάκη Καράγιωργα 2621022667 - Κιν.: 6972772401

Ο εθελοντικός Οργανισµός για τα παιδιά «Το Χαµόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερµά ανώνυµο φίλο του συλλόγου, που για άλλη µια φορά προσέφερε το ποσό των 1000 ευρώ ρίχνοντας τα σε φάκελο, κάτω από την πόρτα του σπιτιού της Κυλλήνης και µε την αγάπη και την ευγενική προσφορά του, ενισχύει την προσπάθεια του Οργανισµού να είναι κοντά στα παιδιά που βιώνουν σοβαρά προβλήµατα και χρειάζονται την βοήθεια όλων µας.

∆ΗΜΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ∆ΙΠΛΑ

ΕΤΩΝ 82 Συν/χου Οικοδόµου Θερµότατα ευχαριστούµε. Πύργος 1-4-2010 ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Χρήστος και Νίκη, Ελένη ∆ίπλα , ∆ηµήτρης και ∆ήµητρα, Νεκτάριος και Χρύσα, Βασίλειος και Βάσω, ∆ιονυσία και Παναγιώτης Γεωργόπουλος Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠEP∆OYΛHΣ AΛΦEIOY 7 Eναντι KTEΛ ΠYPΓOY -XAΛIKIATIKA ΠYPΓOΣ Tηλ. Γραφ. 26210/34900 Oικίας 26210/28818 Tηλ. Aνθοπωλείου 26210/23211 Kινητό 693/2587827 ΠYPΓOΣ -ΖΑΧΑΡΩ Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του πολυαγαπηµένου µας

ΙΩΑΝΝΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΑΧΙΩΤΗ

ΕΤΩΝ 77 Θερµότατα ευχαριστούµε. Αµπελώνας 1-4-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Αικατερίνη ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Γεώργιος και Βέρα, ∆ηµήτριος και Ηρώ, Γιούλα και Βασίλης ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ.Tελετών: ∆POΓΓITH Mανωλοπούλου 58 Tηλ. όλο το 24ωρο 26210/34017-30730-34217 -27158 ΠYPΓOΣ Kινητό 6944/342471 Ολους όσοι µας συµπαραστάθηκαν στο πένθος µας για την απώλεια του αγαπηµένου µας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου

ΤΑΚΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΘΕΟΦΙΛΗ

ΕΤΩΝ 80 Θερµότατα ευχαριστούµε. Αµαλιάδα 1-4-2010 Η ΣΥΖΥΓΟΣ: Σούλα ΤΑ ΤΕΚΝΑ: Σοφία και Παντελής ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Κωνσταντίνος, Παναγιώτα Τ’ Α∆ΕΛΦΙΑ Τ’ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ Γραφ. Tελετών: «NTOYMAPA» Aρχ. Hλιδος και Bύρωνος Aµαλιάδα Tηλ. Γραφείου 26220/27711 - 27383 Oικίας-22247 22336 AMAΛIA∆A

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ήµαρχος Αµαλιάδας προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιΐας Αµαλιάδας 2010 Αριθ. Μελ. 13/2010». Προϋπολογισµού δαπάνης µε ΦΠΑ 100.000,00 απο πιστώσεις ΣΑΤΑ-10. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών µε αντίστοιχο προϋπολογισµό (µε ΕΟ & ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. Κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΙΑ προϋπ/σµού 82.461,35 . Η υποβολή προσφορών θα γίνει µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.∆. 609/85). Η δηµοπρασία θα γίνει την 20-4-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις- κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ∆Ε Α1, Α2, 1η τάξης και άνω για έργα Οδοποιΐας και τάξης και άνω για έργα. Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.∆. 609/85, Π.∆. 410/95, Π.∆. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 1650,00 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12% κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου δέκα (10) µήνες. Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2622360562) και της ΤΥ∆Α τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Αµαλιάδα 30-3-2010 Ο ∆ήµαρχος α.α. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος

∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Περίληψη ∆ιακήρυξης ∆ηµοπρασίας Ο ∆ήµαρχος Σκιλλούντος προκηρύσσει ανοικτό δηµόσιο µειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ Ο∆ΟΠΟΙΙΑ ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ». Προϋπολογισµού δαπάνης µε ΦΠΑ 42.000,00 Ε απο πιστώσεις ΣΑΤΑ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών µε αντίστοιχο προϋπολογισµό (µε ΕΟ & ΓΕ και απρόβλεπτα): 1. Κατηγορία Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ προϋπ/σµού 23.300,71 2. Κατηγορία ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ προϋπ/σµού 11.895,87 . Η υποβολή προσφορών θα γίνει µε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (άρθρο 6 Π.∆. 609/85). Η δηµοπρασία θα γίνει την 20-4-2010 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10.00π.µ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην έδρα του Φορέα ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις- κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων ∆Ε Α1 τάξης και άνω για έργα Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ, Α1 τάξης και άνω για έργα ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ καθώς και εµπειροτέχνες εγγεγραµµένοι στα Νοµ. Μητρώα για αντίστοιχα έργα.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Της µε αριθµ. 586/2010 περίληψης κατασχετήριας έκθεσης ακινήτου της ∆ικαστικής Επιµελήτριας Νίκης Χρ. Στίκα. Την 21η Απριλίου 2010, ηµέρα Τετάρτη και ώρα από τις 4 έως τις 5 το απόγευµα της ίδιας ηµέρας και στο Κατάστηµα του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας στην Αµαλιάδα, ενώπιον της Συµβολαιογράφου Αµαλιάδας κας Αγγελικής Γάσπαρη, κατοίκου Αµαλιάδας, τηλ. 26220/ 21002, εκτίθεται µε επίσπευση του Ανδρέα Βούρτση του Νικολάου και της Θεοδώρας, κατοίκου Γαστούνης, και για ικανοποίηση απαίτησης βάσει της µε αριθµ. 179/2009 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Αµαλιάδας, το παρακάτω ακίνητο του καθου Χρήστου Αντωνόπουλου του Παναγιώτη και της

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ∆ΗΜΟΣ ΣΚΙΛΛΟΥΝΤΟΣ

Περίληψη ∆ιακήρυξης ΘΕΜΑ: Περίληψη διακήρυξης δηµοσίου πλειοδοτικού διαγωνισµού για την εκµίσθωση δύο (2) τµηµάτων χώρου αιγιαλού – παραλίας ιδιοκτησίας κατά τη χρήση του ∆ήµου Σκιλλούντος, παραλιακής περιοχής εντός του Τ.∆. Κάτω Σαµικού: 1. Πληροφορούµε κάθε ενδιαφερόµενο ότι προκηρύσσεται από το ∆ήµο Σκιλλούντος δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές και αντιπροσφορές για την εκµίσθωση δύο τµηµάτων χώρου αιγιαλού- παραλίας ιδιοκτησίας κατά χρήση ∆ήµου Σκιλλούντος παραλιακής περιοχής εντός Τ.∆. Κάτω Σαµικού και συγκεκριµένα τµήµα Α’ επιφάνειας (60) τ.µ. και τµήµα Β’ επιφανείας (60 τ.µ.) για εγκατάσταση κινητών ή αυτοκινούµενων καντινών, υπό ειδικότερους όρους που περιλαµβάνονται στη σχετική διακήρυξη. 2. Ο διαγωνισµός θα γίνει για το µεν τµήµα Α’ στο ∆ηµο-

Για το διαγωνισµό και την εκτέλεση του έργου ισχύουν οι διατάξεις των Ν. 1418/84, Ν. 3263/2004, Π.∆. 609/85, Π.∆.410/95, Π.∆. 171/87 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήµερα. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ορίζεται στο ποσό των 704,00 µε χρόνο ισχύος µεγαλύτερο των επτά (7) µηνών από την ηµεροµηνία δηµοπράτησης. Στην περίπτωση που το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης του αναδόχου είναι µεγαλύτερο του ορίου του 12% κατά την υπογραφή της σύµβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει επιπλέον πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν. 3263/2004. Συνολική προθεσµία περαίωσης του έργου τέσσερις (4) µήνες. Εντυπο Οικονοµικής Προσφοράς για συµπλήρωση καθώς και τεύχη δηµοπράτησης διατίθενται από τα γραφεία του Φορέα µέχρι την προηγούµενη Πέµπτη πριν την ηµέρα υποβολής των προσφορών και χορηγούνται το αργότερο εντός της εποµένης εργάσιµης ηµέρας από την υποβολή της αίτησης χορήγησης. Πληροφορίες στα γραφεία του Φορέα (τηλ. 2625023220 – αρµόδιος κ. Σοφιανού Γεωργία) και της ΤΥ∆Κ Ν. Ηλείας τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Κρέστενα 31-3-2010 Ο ∆ήµαρχος Μπαλιούκος ∆ιονύσιος

Περσεφόνης, κατοίκου Αµαλιάδας: αγρός έκτασης 12 στρεµµάτων µε τα εντός αυτού αµπέλι και αγροικία, που βρίσκεται στη θέση «Χορδοκόπι ή παλούκι» περιφέρειας Αµαλιάδας. Τιµή πρώτης προσφοράς ευρώ 32.000,00. Γίνεται γνωστό ότι στο παραπάνω ακίνητο έχει γραφτεί (1) προσηµείωση υποθήκης. Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να προσέλθουν στον παραπάνω τόπο και χρόνο να πλειοδοτήσουν. Αµαλιάδα 30 Μαρτίου 2010 Η ∆ικαστική Επιµελήτρια Νίκη Χρ. Στίκα Καλαβρύτων 34 Τηλ. 26220/26102

τικό Κατάστηµα του ∆ήµου Σκιλλούντος την 23 Απριλίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.µ. µέχρι 13.00µ.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό, για το δε τµήµα Β’ στο κατάστηµα που στεγάζεται το ΚΕΠ του ∆ήµου Σκιλλούντος την 23η Απριλίου ηµέρα Παρασκευή και ώρα από 11.00 µέχρι 13.00 ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής που έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. 3. Η εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό για τα τµήµατα Α’ και Β’ ορίζεται στα 550,00 για το καθένα. 4. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν το κείµενο της διακηρύξεως µε τους όρους του διαγωνισµού από τα γραφεία του ∆ήµου Σκιλλούντος καθηµερινά, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και στο τηλ. 2625023220 (κ. Χριστοπούλου Μαρία). 5. Η ανωτέρω περίληψη θα δηµοσιευθεί στον ηµερήσιο τοπικό Τύπο. 6. Τα έξοδα της δηµοσιεύσεως της παρούσας θα βαρύνουν τον τελευταίο πλειοδότη. Κρέστενα 31-3-2010 Ο ∆ήµαρχος Μπαλιούκος ∆ιονύσιος


14

Οικονοµία

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΕΚΠΤΩΣΗ ή ∆ΟΣΕΙΣ Με νέο σύστηµα η ρύθµιση οφειλών στον ΟΑΕΕ

Αθήνα Νέο σύστηµα πάγιας ρύθµισης οφειλών προς τον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών καθορίζεται µε τον Νόµο 3833/2010 που δηµοσιεύτηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ.40/τ.Α΄/15-3-2010), και ιδιαίτερα βάσει του άρθρου 19. Με την νέα ρύθµιση, οι ασφαλισµένοι που έχουν πάσης φύσεως οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές στον ΟΑΕΕ, µετά την εγγραφή τους στα µητρώα του Οργανισµού και την υποβολή των απαιτούµενων δικαιολογητικών: - έχουν τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων απαιτητών εισφορών, µε έκπτωση 40% στα πρόσθετα τέλη, µε την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου της οφειλής µέχρι τον επόµενο µήνα από την έκδοση της απόφασης ρύθµισης. - έχουν την δυνατότητα τµηµατικής καταβολής των ληξιπρόθεσµων απαιτητών εισφορών, µέχρι 18 διµηνιαίες δόσεις, µε έκπτωση 20% στα πρόσθετα τέλη, χωρίς προκαταβολή, ενώ το ποσό της δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των 200 ευρώ ευρώ. Στους ασφαλισµένους που θα υπαχθούν στην ρύθµιση θα χορηγείται βεβαίωση ταµειακής ενηµερότητας Ν.3833/2010 διάρκειας ενός µήνα, ενώ το βιβλιάριο ασθενείας θα θεωρείται αρχικά µε την υποβολή της αίτησης για ένα τρίµηνο, στην συνέχεια ανά τρίµηνο, υπό την προϋπόθεση καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών καιν δόσεων.

Σειρά αλλαγών στο φορολογικό νοµοσχέδιο προανήγγειλε ο Γ.Παπακωνσταντίνου

∆ιορθώσεις σε διατάξεις Αθήνα Σε αλλαγές επί των άρθρων του φορολογικού νοµοσχεδίου, που δεν θα θίγουν, ωστόσο, τη δοµή και τη φιλοσοφία του, προσανατολίζεται η κυβέρνηση, ύστερα και από την κριτική που δέχθηκε στην Επιτροπή Οικονοµικών της Βουλής, τόσο από βουλευτές της αντιπολίτευσης, όσο και της συµπολίτευσης, για συγκεκριµένες ρυθµίσεις, οι οποίες θεωρήθηκαν υπερβολικές ή άδικες. Ο υπουργός Οικονοµικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απαντώντας συνολικά στις παρατηρήσεις των εκπροσώπων των κοινωνικών φορέων, αλλά και των βουλευτών, απεδέχθη να εξετάσει: την εισαγωγή κριτηρίων ηλικίας και εισοδήµατος στα τεκµήρια διαβίωσης των συνταξιούχων, την αντιµετώπιση των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων ως τεκµήρια, τη µεταφορά της ζηµίας από τη µία φορολογική περίοδο στην άλλη για τους µηχανικούς, τις διαδικασίες για συνοπτικότερη έκδοση αποδείξεων από τους γιατρούς και τους δικηγόρους, την αυστηροποίηση των κριτηρίων για τα σκάφη αναψυχής, τη φορολογική ελάφρυνση των διαζευγµένων που πληρώνουν διατροφή, τις προτάσεις που κατατέθηκαν για τους ιδιώτες αγρότες παραγωγούς, την εισαγωγή κλίµακας στα µπόνους των τραπεζών. την παρακράτηση φόρου 8% σε κάθε συ-

Θα γίνει, επίσης, δεκτό το αίτηµα πολλών βουλευτών του κυβερνώντος κόµµατος για αυστηροποίηση των τεκµηρίων για είδη που προφανώς είναι πολυτελή και δηλώνουν πλουτισµό (πολυτελή αυτοκίνητα, πισίνες, αεροπλάνα κ.λπ.) και αντίστοιχη ελάφρυνση για περιπτώσεις που λόγω αντικειµενικών συνθηκών θα µπορούσαν να «γεννήσουν» αδικίες. Απαντώντας σε κριτική ότι τα τεκµήρια «είναι ανίσχυρα για τα εισοδήµατα άνω των 100.000 ευρώ», ο κ. Παπακωνσταντίνου είπε ότι έχουν τη συγκεκριµένη λογική της αποκάλυψης φορολογητέας ύλης, που αποκρύπτεται. Παραδέχθηκε, δε, ότι υπό προϋποθέσεις µπορεί να αποδειχθούν άδικα και γι’ αυτό είναι µαχητά. Αυτοτελής φορολόγηση

ναλλαγή που υπερβαίνει τα 300 ευρώ στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Η κυβέρνηση θα γνωστοποιήσει τις αλλαγές την Πέµπτη 8 Απριλίου, οπότε θα συνεχιστεί η επεξεργασία του νοµοσχεδίου, έτσι ώστε να εισαχθεί στην Ολοµέλεια στις 13 Απριλίου, προκειµένου να ολοκληρωθεί και ψηφιστεί στις 15 Απριλίου, σε πέντε συνεδριάσεις.

Αλλαγές στα τεκµήρια Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στα τεκµήρια, ο υπουργός φάνηκε διατεθειµένος να προχωρήσει σε αλλαγές και επέκταση των τεκµηρίων και σε ορισµένες κατηγορίες συνταξιούχων, µε στοιχεία προσδιορισµού και την ηλικία τους, αλλά και το ύψος του εισοδήµατός τους (ζητήθηκε σχεδόν από όλες τις πτέρυγες της Βουλής).

Αντιρρήσεις εκφράστηκαν από βουλευτές και για την κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης για ορισµένες επαγγελµατικές κατηγορίες, όπως οι διπλωµατικοί υπάλληλοι ή οι ιπτάµενοι, όπου δηµιουργούνται οφθαλµοφανείς αδικίες. Ο υπουργός απάντησε ότι αυτές οι περιπτώσεις θα αντιµετωπιστούν µέσω του ενιαίου µισθολογίου. «Βασικό για µας είναι να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες για όλους και να µην χρησιµοποιείται το φορολογικό νοµοσχέδιο για να δώσει προνόµια, ή πράγµατα που η ίδια η πολιτεία δεν θέλησε να κάνει µε πιο ευθύ τρόπο». ανέφερε ο υπουργός.

Σε πτώση 1,34% παρέσυραν το Χρηµατιστήριο spread και Moody’s Αθήνα Με σηµαντικές απώλειες έκλεισαν οι τιµές των µετοχών στον απόηχο της νέας ανόδου των spread, της υποβάθµισης των µεγάλων ελληνικών τραπεζών από τη Moody’s, καθώς και των αρνητικών αποτελεσµάτων που ανακοίνωσαν για το 2009 οι εισηγµένες επιχειρήσεις. O Γενικός ∆είκτης Τιµών έκλεισε στις 2.067,49 µονάδες σηµειώνοντας πτώση σε ποσοστό 1,34%. Η αξία των συναλλαγών

ανήλθε στα 133,422 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση σε ποσοστό 1,65%, ενώ ο δείκτης της µεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε σε ποσοστό 0,35% και ο δείκτης της µικρής κεφαλαιοποίησης σηµείωσε πτώση 0,22%. Από τους επιµέρους δείκτες τη µεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι δείκτες των Ασφαλειών +10,89% και της Υγείας +1,55%. Αντιθέτως τις µεγαλύτερες απώλειες πα-

ρουσίασαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας -4,10% και των Πρώτων Υλών 2,66%. Από τις µετοχές που διακινήθηκαν 72 κινήθηκαν ανοδικά, 95 πτωτικά και 58 παρέµειναν σταθερές. Τη µεγαλύτερη άνοδο σηµείωσαν οι µετοχές : Αγροτική Ασφαλιστική +19,35%, Compucon +12,50%, Altec +12,50%, Ντρουκφάρµπεν +9,62% και Ιντεάλ(κο) +9,21%.

Τιµές κλεισίµατος όλων των µετοχών στη χθεσινή συνεδρίαση του χρηµατιστηρίου Αθηνών Στο 10% έφτασε η ανεργία στην ευρωζώνη τον Φεβρουάριο

Βρυξέλλες Το ποσοστό ανεργίας στη ευρωζώνη έφθασε το 10% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ελαφρά αύξηση σε σχέση µε το 9,9% του προηγούµενου µηνός, σύµφωνα µε τις πρώτες εκτιµήσεις που δόθηκαν χθες στη δηµοσιότητα από τη Eurostat. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ήδη ανακοινώσει στις πρώτες της εκτιµήσεις για τους µήνες Νοέµβριο και ∆εκέµβριο 2009 ότι η ανεργία έφθασε το συµβολικό όριο του 10%, πριν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις της. Σύµφωνα µε τελικά στοιχεία της Eurostat, η ανεργία έφθασε το 9,8% τον Σεπτέµβριο και τον Οκτώβριο και στη συνέχεια το 9,9% το Νοέµβριο, ∆εκέµβριο και Ιανουάριο. Στο σύνολο των 27 χωρών της ΕΕ, η ανεργία έφθασε το 9,6% τον Φεβρουάριο, καταγράφοντας ελαφρά άνοδο σε σχέση µε το 9,5% του Ιανουαρίου. Τον Φεβρουάριο, η Eurostat κατέγραψε 61.000 ανέργους περισσότερους από τον Ιανουάριο στην ευρωζώνη, ανεβάζοντας σε 15,749 εκατοµµύρια το συνολικό αριθµό των ανέργων. Στο σύνολο της ΕΕ οι άνεργοι ανέρχονταν τον Φεβρουάριο σε 23,019 εκατοµµύρια, δηλαδή 131.000 περισσότεροι από τον ∆εκέµβριο. Στη Γερµανία όµως, µεγαλύτερη οικονοµία της Ευρώπης, το ποσοστό των ανέργων µειώθηκε αναπάντεχα το Μάρτιο: Από το 8,7% του προηγούµενο µήνα έπεσε στο (µη προσαρµοσµένο) 8,5% (η προσαρµοσµένη διαφορά δείχνει πάλι µείωση 0,1%). Οι 31.000 λιγότεροι άνεργοι που σηµαίνει η µεταβολή (ενώ οι αναλυτές υπολόγιζαν σε 7.000 περισσότερους Γερµανούς χωρίς δουλειά το Μάρτιο) δεν οφείλονται τόσο στην αναζωογόνηση της αγοράς εργασίας, αλλά στα κυβερνητικά προγράµµατα που προωθούν µειωµένα ωράρια εργασίας.

ΑΑΑΚ ΑΑΑΠ ΑΒΑΞ ΑΒΕ ΑΒΚ ΑΓΚΡΙ ΑΓΡΑΣ Α∆ΑΚ20 ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΠ ΑΘΗΝΑ ΑΙΟΛΚ ΑΚΡΙΤ ΑΛΑΠΙΣ ΑΛΚΑΤ ΑΛΚΟ ΑΛΛΚ ΑΛΜΥ ΑΛΣΙΝ ΑΛΤΕΚ ΑΛΤΕΡ ΑΛΤΙ ΑΛΥΣΚ ΑΛΥΣΠ ΑΛΦΑ ΑΝ∆ΡΟ ΑΝΕΚ ΑΝΕΠ ΑΝΕΠΟ ΑΡΑΙΓ ΑΡΒΑ ΑΣΑΣΚ ΑΣΚΟ ΑΣΠΤ ΑΣΤΑΚ ΑΣΤΗΡ ΑΣΤΡΑ ΑΤΕ ΑΤΕΚ ΑΤΕΡΜ ΑΤΛΑ ΑΤΡΑΣΤ ΑΤΤ ΑΤΤΙΚ ΑΤΤΙΚΑ ΑΧΟΝ ΒΑΛΚ ΒΑΡΓ ΒΑΡ∆Α ΒΑΡΝΗ ΒΕΛΛ ΒΕΤΑΝ ΒΙΒΑΡΤ ΒΙΒΕΡ ΒΙΟΚΑ ΒΙΟΣΚ ΒΙΟΤ ΒΙΟΧΚ ΒΙΣΚ ΒΟΣΥΣ ΒΟΧ ΒΡΑΙΝ ΒΥΤΕ ΒΩΒΟΣ ΓΑΛΑΞ ΓΕΒΚΑ ΓΕΚΤΕΡΝΑ ΓΕΝΕΡ ΓΚΑΛ ΓΡΗΓΟ ΓΤΕ ∆ΑΙΟΣ ∆ΕΗ ∆ΙΑΣ ∆ΙΕΚΑ ∆ΙΟΝ ∆ΙΧΘ ∆ΟΛ ∆ΟΜΙΚ ∆ΟΥΡΟ ∆ΡΟΜΕ ∆ΡΟΥΚ ΕΒΖ ΕΒΡΟΦ ΕΓΝΑΚ Ε∆ΡΑ Ε∆ΡΙΠ ΕΕΕΚ ΕΚΤΕΡ ΕΛΑΙΝ ΕΛΑΣΚ ΕΛΒΑ ΕΛΒΕ ΕΛΒΙΟ ΕΛΓΕΚ ΕΛΙΝ

2,15 0,71

-0,46%

13116 10

1,16 1,48 10,29 0,91

+2,65% +19,35% -2,19% -1,09%

10 21570 2 6182

0,72 1,97 0,61 0,44 2,51 0,37 0,85 0,85 0,18 1,42

-8,86% 1256 +3,12% 2051 +8,93% 320 +2,33% 8389844 +1,21% 20 4650 -1,19% +12,50%

1410 4 641888 203

7,01 1,48 0,52

-1,27% 2077105 -0,67% 5458 47694

1,34 3,38 4,65

-1,47% -1,46% -0,85%

2000 10150 1350

0,70 0,61 7,70 2,74

+1,45% -1,79%

1181 75132 210 100

1,53 1,24 0,12 0,69

-1,92% -19,48% -7,69% -7,04%

559869 960 1231 9509

1,32 0,34 1,74 0,57 0,85 0,80

-1,48%

7899 21500 20770 2112 3150 2

+2,31% -3,33% +8,11%

0,57

17025

22,50 0,54 0,87 0,19 0,21 4,02

+1,92% +8,00%

-4,29%

2912 1 2100 64136 693231 47573

1,22

+5,17%

3

0,78 3,84 0,35 0,35 5,46

0,63 7,50 13,00 0,66 0,34 1,70 1,50

0,44 0,57 0,85 0,69 1,53 0,14 0,78 19,96 0,73

+5,56%

-1,29% -5,26% +2,94% +0,37%

5 57662 5782 6250 65740

-3,08% -0,56% -5,04% +1,54%

197823 960 725207 32860

-0,57% -5,66%

48000 10640 5795

-2,22% +9,62% +1,47% -6,55% -1,43%

7300 5 9890 42 2281 4881 6000 505115 2600

1,26 1,07

-3,08% +2,88%

9420 5260

0,74 2,10

+1,37% +0,48%

20 800

ΕΛΙΧΘ ΕΛΚΑ ΕΛΛ ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΕΛΜΕΚ ΕΛΜΠΙ ΕΛΠΕ ΕΛΣΤΡ ΕΛΤΚ ΕΛΤΟΝ ΕΛΥΦ ΕΛΦΚ ΕΜ∆ΚΟ ΕΜ∆ΠΟ ΕΜΠ ΕΝΒΙ ΕΝΚΛΩ ΕΝΤΕΡ ΕΠΙΛΚ ΕΠΣΙ ΕΡΓΑΣ ΕΣΥΜΒ ΕΤΕ ΕΤΕΜ ΕΤΜΑΚ ΕΤΜΑΠ ΕΥΑΠΣ ΕΥΒΡΚ ΕΥ∆ΑΠ ΕΥΠΙΚ ΕΥΠΡΟ ΕΥΡΟΜ ΕΥΡΩΒ ΕΥΡΩΣ ΕΦΤΖΙ ΕΧ ΕΧΑΕ ΖΑΜΠΑ ΖΗΝΩΝ ΗΙΤ ΗΛΕΑΘ ΗΡΑΚ ΙΑΣΩ ΙΑΤΡ ΙΚΟΝΑ ΙΚΤΙΝ ΙΛΥ∆Α ΙΜΑΚΟ ΙΜΠΕ ΙΝΚΑΤ ΙΝΛΟΤ ΙΝΤΕΚ ΙΝΤΕΠ ΙΝΤΕΡ ΙΝΤΕΤ ΙΝΤΚΑ ΙΝΦΙΣ ΙΝΦΟ ΙΟΝΑ ΙΠΠΚ ΚΑΕ ΚΑΘΗ ΚΑΜΠ

0,11 1,33 45,12 4,16 0,82 0,39 8,48 0,46 2,84 0,56 0,36 0,64 4,01 2,14 1,40 0,34 2,82 14,90 0,61

-8,33% -2,26% -1,91% -3,26% -2,38% -9,30% -0,24% -2,13% -0,70% -1,54%

10900 2010 7498 83037 60 151 141434 8483 600 6420 580 108

+7,00%

4428 1700

+3,70%

100 720

5650 -2,55% 2500630 +1,67% 5

4,24 0,85 6,15 0,58 7,06 4,10 6,80

-1,62% +2,41% -1,28% +1,75% -0,56%

16102 2 12436 7148 1310 205 -2,86% 1046959

1,05

+1,94%

267

6,50

-0,61%

126184

1,39

486703

1,72 5,42 3,40 1,21 0,17 0,57 1,35

-1,71% +0,55%

0,47 0,52 3,35 0,83

-4,17%

0,88 0,97

+6,25% -1,69% -0,73%

-5,10% +9,21% +3,53% -3,96%

0,39 6,20 5,05 1,14

2762 1693 1808 774 11900 4419 180765 14561 39223 352603 4563 983 123699 30

-0,64% +1,00%

65384 325 5137

ΚΑΝΑΚ ΚΑΡ∆ ΚΑΡΕΛ ΚΑΡΤΖ ΚΑΤΣΚ ΚΕΚΡ ΚΕΠΕΝ ΚΕΡΑΛ ΚΛΕΜ ΚΛΜ ΚΛΩΝΚ ΚΛΩΝΠ ΚΜΟΛ ΚΟΜΠ ΚΟΡ∆Ε ΚΟΡΡΕΣ ΚΟΡΦΚ ΚΟΡΦΠ ΚΟΥΑΛ ΚΟΥΕΣ ΚΟΥΜ ΚΡΕΚΑ ΚΡΕΤΑ ΚΡΗΤΩΝ ΚΡΙ ΚΤΗΛΑ ΚΥΠΡ ΚΥΡΙΟ ΚΥΡΜ ΛΑΒΙ ΛΑΜ∆Α ΛΑΜΨΑ ΛΑΝΑΚ ΛΑΝΕΤ ΛΕΒΚ ΛΕΒΠ ΛΙΒΑΝ ΛΟΓΟΣ ΛΟ∆ΙΣ ΛΟΥΛΗ ΛΥΚ ΛΥΜΠΕ ΜΑΘΙΟ ΜΑΙΚ ΜΑΞΙΜ ΜΑΡΑΚ ΜΑΡΦΒ ΜΑΣΟΠ ΜΕΒΑ ΜΕΝΤΙ ΜΕΡΚΟ ΜΕΣΟΧ ΜΕΤΚ ΜΗΧΚ ΜΗΧΠ ΜΙΓ ΜΙΓΡΕ ΜΙΝ ΜΙΝΟΑ ΜΛΑΝΤ ΜΛΣ ΜΟΗ

1,60

550

0,31 75,90 1,26 0,37

-3,03% +0,60% +2,78%

101111 15 3660 373

1,94 1,76

+3,23% -0,56%

2061 5251

0,83 0,09 0,35 5,72

+12,50% +6,06% -1,55%

1600 150 20 520

1,26

-2,31%

7037

0,81 6,00

+0,67%

3860 336

1,43 0,61 4,68 0,50 0,97 0,82 5,17 19,63

-1,34% +2,51%

2 8370 775811 4900 3300 18261 3009 200

0,49

-4,00%

6910

1,73 1,14 0,60 0,55 0,26

-6,95% +3,67%

2947 5308 8720 2375 13323

2,04

+2,14% -4,62% -2,09%

+3,77% +4,00%

-1,45% 1176011

3,09 4,57

+3,34% +1,56%

213 304

10,67 0,85 0,73 1,70 4,02

+1,33% -4,49% -1,35%

3,43

-5,13%

10120

2,19 10,49

-0,46% +0,87%

121572 52010

19936 72735 13975 1632546 -1,47% 660

ΟΙ ΧΘΕΣΙΝΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΑ FTSE/ASE 20 FTSE/ΧΑ LIQUID EUROBANK INDEX FTSE/ASE 140 FTSE/ASE MIDCAP 40 FTSE/ASE SMALLCAP 80 FTSE/XA ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ FTSE/XA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ FTSE/ΧΑ-ΧΑΚ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ INTERNATIONAL FTSE/ΧΑ ΒΙΟΜΗΧ. ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & ΥΛΙΚΩΝ FTSE/ΧΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ FTSE/ΧΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ FTSE/ΧΑ ΠΡΟΣΩΠ. & ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΑΞΙ∆ΙΩΝ & ΑΝΑΨΥΧΗΣ FTSE/ΧΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ FTSE/ΧΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ FTSE/ΧΑ ΥΓΕΙΑΣ FTSE/ΧΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

2.067,49 1.025,69 2.125,96 861,31 (K) 2.319,25 2.385,97 368,16 1.665,45 1.099,09 1.683,85 2.716,90 3.545,00 2.732,71 3.062,16 2.682,70 3.235,42 3.815,28 2.658,12 2.957,64 2.529,61 2.258,41 7.140,22 3.859,46 3.807,66

-28,15 -17,23 15,77

-1,34 -1,65 0,75

-32,78 8,22 -0,81 163,62 -18,85 -34,94 -38,85 -33,19 -14,02 -27,78 -59,51 3,48 55,70 -72,76 16,14 -16,52 -50,47 -101,38 58,77 -162,96

-1,39 0,35 -0,22 10,89 -1,69 -2,03 -1,41 -0,93 -0,51 -0,90 -2,17 0,11 1,48 -2,66 0,55 -0,65 -2,19 -1,40 1,55 -4,10

ΜΟΝΤΑ ΜΟΤΟ ΜΟΥΖΚ ΜΟΥΛΤ ΜΟΧΛ ΜΠΕΛΑ ΜΠΕΝΚ ΜΠΟΚΑ ΜΠΟΠΑ ΜΠΤΚ ΜΥΤΙΛ ΝΑΚΑΣ ΝΑΥΠ ΝΑΥΤ ΝΕΛ ΝΕΩΡΣ ΝΗΡ ΝΙΚΑΣ ΝΙΟΥΣ ΝΤΟΚΧΟ ΝΤΟΠΛΕΡ ΞΥΛΚ ΞΥΛΠ ΟΛΘ ΟΛΚΑΤ ΟΛΠ ΟΛΥΜΠ ΟΠΑΠ ΟΠΤΡΟΝ ΟΤΕ ΟΤΟΕΛ ΠΑΙΡ ΠΑΡΝ ΠΑΣΑΛ ΠΕΑ ΠΕΙΡ ΠΕΡΣ ΠΕΡΦ ΠΕΤΖΚ ΠΕΤΡΟ ΠΗΓΑΣ ΠΛΑΘ ΠΛΑΙΣ ΠΛΑΚΡ ΠΛΑΣ ΠΡ∆ ΠΡΕΖΤ ΠΡΟ ΠΡΟΦ ΠΣΥΣΤ ΠΤΕΧ ΡΕΒ ΡΕΙΝ ΡΙΛΚΕ ΡΙΝΤΕ ΡΟΚΚΑ ΡΟΚΠΑ ΣΑΙΚΛ ΣΑΝΥΟ ΣΑΡ ΣΑΡΑΝ ΣΑΤΟΚ ΣΕΛΜΚ ΣΕΛΟ ΣΕΝΤΡ ΣΙ∆Ε ΣΙ∆ΜΑ ΣΙΕΝΣ ΣΠΕΙΣ ΣΠΙ ΣΠΙΝΤ ΣΠΡΙ ΣΠΥΡ ΣΦΑ ΣΩΛΚ ΤΕΓΟ ΤΕΚ∆Ο ΤΕΝΕΡΓ ΤΕΞΤ ΤΖΚΑ ΤΗΛΕΤ ΤΙΤΚ ΤΙΤΠ ΤΣΟΥΚ ΤΤ ΥΑΛΚΟ ΥΓΕΙΑ ΦΙΕΡ ΦΙΝΤΟ ΦΛΕΞΟ ΦΟΛΙ ΦΟΡΘ ΦΡΙΓΟ ΦΡΛΚ ΧΑΙ∆Ε ΧΑΚΟΡ

0,52

-5,56%

0,39 0,16 7,50 3,48 0,23

3950 207

-6,25% +1,76%

65190 182477 4842 70750

0,75 4,92

-3,53%

150 180012

0,58

+3,57%

4288

0,82 0,60 1,30 0,60

+1,72%

240 129411 310 10485

0,51

+8,51%

167

13,88 1,47 13,03 0,46 16,80

+1,39% -3,98% +2,22% +1,20%

10 200 2716 49300 828114

9,19 2,01 0,87 1,02 0,87 1,09 6,47 0,43

-0,65% +0,50% -1,14% -2,83% -5,75% -3,54% -1,97% -4,55%

649252 85415 4250 31600 3890 820 834062 300

0,42

+5,13%

7667

2,79 0,71 4,99

+2,51% -2,74% +0,20%

3950 10315 590

0,24

+4,35%

6150

1,36 0,75

-2,14%

87907 34760

1,04

-0,96%

3540

3,62 0,24

+7,54% +4,35%

9610 80

0,67 0,21 4,94 2,80 0,31 0,63 0,53 0,69 3,70 1,26 0,58 0,43 0,26 0,23 0,75

+4,69%

300 308654 28472 523 53240 10 8327 159732 21542 112 110 1900 5000 350 78092

1,06 1,35 0,84 0,48 5,39 0,15

+1,92% +0,75% -4,00% -0,19% +7,14%

4469 23545 10900 600 25441 200

4,25 19,60 12,42

+1,19% -0,25% -1,04%

1426 87870 1

3,80 0,43 1,36

-2,81%

159100 100 31553

7,64 16,72 1,06 9,75 8,86 1,07

-3,23%

+1,44% -3,12% +3,28% -1,85% -0,54% -3,08% -3,70% -1,32%

-0,73%

+3,61% +0,80%

12450 54748 118006 16399 10552

-4,46%

13880

+1,95%


Νέα της Αµαλιάδας

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

15

Από χθες ξεκίνησαν τα ανθοπωλεία να κατασκευάζουν τα στεφάνια.

Στα ανθοπωλεία επικρατεί «πυρετός» τις τελευταίες µέρες.

ΣΤΑ ΑΝΘΟΠΩΛΕΙΑ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Μεγάλη η ζήτηση στα στεφάνια για τον Εσταυρωµένο Σ Συνάντηση το επίκεντρο της Πασχαλινής αγοράς στην Αµαλιάδα βρίσκονται και φέτος τα ανθοπωλεία, παρά την οικονοµική κρίση που µαστίζει τα νοικοκυριά. Οι πολίτες και φέτος µε το βλέµµα στραµµένο στα Θεία Πάθη και στην Ανάσταση του Κυρίου, θέλοντας να συµµετάσχουν ενεργά στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας, φρόντισαν να επισκεφτούν τα ανθοπωλεία της πόλης προκειµένου να παραγγείλουν λουλούδια για τον Εσταυρωµένο. Παραγγελίες για τα στεφάνια Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος τα ανθοπωλεία έχουν δεχθεί παραγγελίες για την κατασκευή στεφανιών τα οποία οι πιστοί θα εναποθέσουν απόψε το βράδυ στον Εσταυρωµένο. Παράλληλα, εκτός από στεφάνια αρκετοί είναι αυτοί που προµηθεύονται λουλού-

δια για να τα προσφέρουν στις ενορίες για τον στολισµό των Επιταφίων, ενώ αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, πολλοί είναι αυτοί που θα προµηθευτούν λουλούδια για να επισκεφτούν τα κοιµητήρια που βρίσκονται οι δικοί τους άνθρωποι. Γαρύφαλλα, τριαντάφυλλα, ορχιδέες και λίλιουµ βρίσκονται πρώτα στις προτιµήσεις των πιστών και όπως πάντα το κόκκινο και το λευκό χρώµα έχουν την «τιµητική» τους.

Πιστοί, παρά την οικονοµική κρίση «Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ξεκινήσαµε από την Μεγάλη Τετάρτη την κατασκευή στεφανιών για τον Εσταυρωµένο. Τα στεφάνια κατασκευάζονται πάντα κατόπιν παραγγελίας, αν και φέτος και λόγω της οικονοµικής κρίσης οι περισσότεροι έρχονται την τελευταία στιγµή. Ωστόσο, οι πολίτες της Αµαλιάδας συµµετέχουν

επιταφίων στην Αµαλιάδα

«Οι πολίτες της Αµαλιάδας συµµετέχουν ενεργά στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας και αγοράζουν λουλούδια και για τον Εσταυρωµένο αλλά και για τον Επιτάφιο» δήλωσε η κα Ρεββέκα Κότσιφα.

ενεργά στις Ακολουθίες της Μεγάλης Εβδοµάδας και αγοράζουν λουλούδια και για τον Εσταυρωµένο αλλά και για τον Επιτάφιο. Σε ότι αφορά στις τιµές παραµένουν σταθερά ίδιες τα τελευταία χρό-

Και φέτος το ανθοπωλείο της κας Κωνσταντίνας Βαρελά θα στολίσει τον Επιτάφιο της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας.

νια» µας δήλωσε η κα. Ρεββέκα Κότσιφα. Εκτός από τους πιστούς και τις Ενορίες που προµηθεύονται λουλούδια, αρκετά ανθοπωλεία αναλαµβάνουν εξ ολοκλήρου τον στολισµό Επιταφίων, όπως το ανθοπωλείο της κας Κωνσταντίνας

Μετά από παραγγελία τα ανθοπωλεία κατασκευάζουν τα στεφάνια για τον Εσταυρωµένο.

Βαρελά που κάθε χρόνο στολίζει τον Επιτάφιο της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας. Όπως ανέφερε η κα Βαρελά και φέτος το ανθοπωλείο της θα στολίσει τον Επιτάφιο της Ιεράς Μονής Φραγκαβίλλας, ενώ τόνισε ότι έχει αυξηθεί η κίνηση τις τε-

λευταίες µέρες καθώς οι πιστοί αγοράζουν λουλούδια και για τον Εσταυρωµένο και για τους Επιταφίους, αλλά και για να στολίσουν τα σπίτια τους τις ηµέρες του Πάσχα. Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@yahoo.gr)

Όπως ανακοινώθηκε από την Ιερά Μητρόπολη Ηλείας αύριο, Μεγάλη Παρασκευή, η συνάντηση των Επιταφίων της Αµαλιάδας θα γίνει στην πλατεία Ελευθερίας, έναντι του κτιρίου Μπελογιάννη, στις 9:30 το βράδυ προεξάρχοντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Ωλένης κ. Αθανασίου.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

«Αυτό το Πάσχα επιλέγουµε τη ζωή» «Α

υτό το Πάσχα αλλάζουµε πορεία, αυτό το Πάσχα επιλέγουµε τη ζωή». Αυτό είναι το σύνθηµα της Τροχαίας Αµαλιάδας για το φετινό Πάσχα, καθώς ο στόχος είναι να κυλίσουν αναίµακτα όλες οι µέρες των γιορτών. Τα µέτρα της Τροχαίας έχουν ξεκινήσει από τις 26 Μαρτίου και κορυφώνονται από σήµερα, Μεγάλη Πέµπτη, έως και την ∆ευτέρα του Πάσχα. Κλιµάκια της Τροχαίας βρίσκονται σε όλο το εθνικό και επαρχιακό δίκτυο τόσο στη Νέα Εθνική όσο και στην επαρχιακή οδό Πατρών – Πύργου, καθώς και στο υπόλοιπο επαρχιακό δίκτυο αλλά

και εντός της πόλης της Αµαλιάδας. Οι έλεγχοι είναι ιδιαίτερα αυξηµένοι µε στόχο την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τους παραβάτες τους περιµένουν… «τσουχτερά» πρόστιµα! Επικίνδυνη περίοδος «Η Πασχαλινή έξοδος και η επιστροφή των εκδροµέων αποτελεί µία από τις πλέον επικίνδυνες περιόδους. Τα περισσότερα τροχαία ατυχήµατα που συνέβησαν πέρυσι το Πάσχα οφείλονταν σε υπερβολική ταχύτητα, στην κίνηση στο αντίθετο ρεύµα και στην απόσπαση της προσοχής των

οδηγών. Πάνω από τους µισούς συνανθρώπους µας που έχασαν τη ζωή του πέρυσι το Πάσχα ήταν νέοι από 18 έως 35 ετών. Η πλειοψηφία των τροχαίων ατυχηµάτων πραγµατοποιούνται στο επαρχιακό δίκτυο και σε κατοικηµένες περιοχές» ανέφερε ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Αµαλιάδας κ. Γιώργος Τσεριώνης. Σε ότι αφορά την οδική συµπεριφορά τόνισε: «Η κακή οδική συµπεριφορά µας οφείλεται σε βαθιά εδραιωµένα στερεότυπα, όπως η δήθεν επίδειξη ικανοτήτων, η υπερηφάνεια, η επίδειξη ανδρισµού. Επίσης σε κακή επίγνωση των οδικών συνθηκών και σε βαθιά αν-

τικοινωνική συµπεριφορά». Θέµα επιλογής… Ο κ. Τσεριώνης επεσήµανε ότι µπορούµε να βάλουµε τέλος σε αυτό το δράµα. «Η οδική µας συµπεριφορά είναι πρώτα από όλα δικό µας θέµα. Μία λάθος επιλογή, µία κακή εκτίµηση ή ακόµη και µια φευγαλέα απώλεια της προσοχής µας είναι αρκετή για να εµπλακούµε σε ατύχηµα που θα στοιχίσει τη ζωή σε εµάς, σε κάποιο από τα αγαπηµένα µας πρόσωπα, σε κάποιον άλλον οδηγό» είπε χαρακτηριστικά και παροτρύνει τους οδηγούς το φετινό Πάσχα να δείξουν στο δρόµο

Στους δρόµους θα βρίσκονται όλες τις µέρες των γιορτών οι άντρες της Τροχαίας Αµαλιάδας.

Ο ∆ιοικητής του Τµήµατος Τροχαίας Αµαλιάδας κ. Γιώργος Τσεριώνης καλεί τους οδηγούς να τηρούν τον Κ.Ο.Κ.

τον καλύτερό τους εαυτό γιατί η οδική ασφάλεια µας αφορά όλους. Η Τροχαία της Αµαλιάδας θα διανείµει και ενηµερωτικά φυλλάδια στους οδηγούς µε τον δωδεκά-

λογο της οδικής ασφάλειας, µε το πώς πρέπει να συµπεριφερόµαστε και να κινούµαστε µε ασφάλεια». Μαρία Καραµπάτση (karabatsimaro@Yahoo.gr)


16

ΗΛΕΙΟΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010 Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

ΧΟΡΕΥΤΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ∆.Π.Κ. ΠΥΡΓΟΥ

Χόρεψαν επετειακά για τους ήρωες του`21

Τ

Κατάµεστο από κόσµο που θέλησε να παρακολουθήσει τις χορευτικές επιδείξεις των τµηµάτων ήταν το θέατρο «Απόλλων» την παραµονή της εθνικής επετείου.

ην παραµονή της εθνικής επετείου στο κατάµεστο από κόσµο θέατρο «Απόλλων» στον Πύργο πραγµατοποιήθηκε η καθιερωµένη εκδήλωση/αφιέρωµα στην 25η Μαρτίου από τα Χορευτικά τµήµατα του ∆ηµοτικού Πολιτιστικού Κέντρου Πύργου (∆.Π.Κ.Π.). Οι χορευτικές οµάδες του ∆.Π.Κ.Π. («µεγάλη» και εφηβική) και αυτές των δηµοτικών διαµερισµάτων της Μυρτιάς και της Βαρβάσαινας, παρουσίασαν χορούς από την Μικρά Ασία, την Μακεδονία, την Κρήτη αλλά και από την Πελοπόννησο καταχειροκροτούµενες. Την επιµέλεια και την διδασκαλία των χορών είχαν οι καθηγητές χορού ∆ηµήτρης Ούστας και Νίκος Χρυσανθόπουλος και η δασκάλα χορού Νατάσσα Μιχαηλίδη.

Η «µεγάλη» χορευτική οµάδα του ∆.Π.Κ.Π. χόρεψε χορούς της Μικράς Ασίας.

Εντυπωσίασε χορεύοντας Κρητικούς χορούς η εφηβική χορευτική οµάδα του ∆.Π.Κ.Π.

Εντυπωσιακό στιγµιότυπο µε τις χορευτικές οµάδες που συµµετείχαν στην εκδήλωση να χορεύουν από κοινού στην σκηνή του «Απόλλων».

Φανερά ευχαριστηµένος από τις χορευτικές επιδείξεις των χορευτικών τµηµάτων του ∆.Π.Κ.Π. έδειχνε ο δήµαρχος της πόλης Μάκης Παρασκευόπουλος µαζί µε τον οποίο στη φωτο διακρίνονται και ο πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Στάθης Καννής, ο αντιδήµαρχος Κώστας Μποσµής και ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος της Ι.Μ. Ηλείας π. Ηλίας Παπαγγελής.

Χορούς (αλλά και έθιµα) από το Ρουµλούκι της κεντρικής Μακεδονίας παρουσίασε η χορευτική οµάδα του δηµοτικού διαµερίσµατος της Μυρτιάς.

Στους ρυθµούς παραδοσιακών Μακεδονίτικων χορών χόρεψε η χορευτική οµάδα του δηµοτικού διαµερίσµατος Βαρβάσαινας.

∆εξιά στη φωτο διακρίνεται η υπεύθυνη λειτουργίας των χορευτικών τµηµάτων του ∆.Π.Κ.Π. Αγγελική Ζάγκλαρη να παραλαµβάνει αναµνηστικά δώρα από την «µεγάλη» χορευτική οµάδα καθώς κι απ` αυτήν του χορευτικού τµήµατος της Μυρτιάς.

Αφού πρώτα έκανε αναπαράσταση του όρκου των επαναστατηµένων Ελλήνων η «µεγάλη» χορευτική οµάδα του ∆.Π.Κ.Π. χόρεψε και χορούς από την Πελοπόννησο.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΤΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

Τιµήθηκε η µνήµη του Μάνθου Παναγόπουλου πρώην παίκτη της οµάδας του Πανωλενιακού Σελ. 20

Β’ Εθνική: Ο Ολυµπιακός Βόλου νικητής στο µατς της αγωνιστικής

ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ

Ελεύθεροι από σήµερα οι «ερυθρόλευκοι» Μ

ετά την πρωινή προπόνηση, οι παίκτες του Πανηλειακού θα µείνουν ελεύθεροι για να περάσουν αυτές τις Άγιες ηµέρες µε τους δικούς τους, λίγο πριν µπουν στην τελική ευθεία για

Ο Ολυµπιακός Βόλου ήταν ο µεγάλος νικητής στο µατς της αγωνιστικής για τη Β’ Εθνική, επικρατώντας του ΟΦΗ σχετικά εύκολα µε 3-0. Οι Βολιώτες πήραν κεφάλι στο σκορ µε δυο τέρµατα από νωρίς µε γκολ του Σολάκη στο 11’ και αυτογκόλ του Νατσούρα στο 23’, ενώ οι δουλειά τους έγινε ακόµα πιο εύκολη στην επανάληψη, όταν Κωνσταντινίδης και Κατσικογιάννης αποβλήθηκαν µαζί στο 52ο λεπτό. Το κερασάκι στην τούρτα για τους γηπεδούχους έβαλε ο Καπάνταης στο 89’, κάνοντας το 3-0. Σηµαντική νίκη πέτυχε ο Ιωνικό επί του Εθνικού Αστέρα µε 1-0, καθώς αποµακρύνθηκε έτσι από την επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασµού, ενώ το 2-0 επί του ∆ιαγόρα επιτρέπει στον Πιερικό να διεκδικήσει την άνοδο στη Σούπερ Λίγκα µέσω των πλέι-οφ. 2-1 νίκησε η Καλαµάτα τον Παναιτωλικό στην απέλπιδα προσπάθειά της να αποφύγει την πτώση στη Γ’ Εθνική. Στη ντέρµπι για τη µέση της βαθµολογίας, νικητής αναδείχθηκε ο Αγροτικός Αστέρας της Ηλιούπολης µε 3-0. Ισόπαλα µε 1-1 έληξαν τα παιχνίδια Ρόδος-Εθνικός και Θρασύβουλος-Αιγάλεω.

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail την ολοκλήρωση του πρωταθλήµατος της ∆’ Εθνικής. Στο γήπεδο οι «ερυθρόλευκοι» θα επιστρέψουν το απόγευµα της Τρίτης του Πάσχα, προκειµένου να προετοιµαστούν για τον αγώνα µε τον Τέλλο

Άγρα στους Γαργαλιάνους.Ένας αγώνας που είναι σηµαντικός για την οµάδα του Πύργου, µιας και µε νίκη θα εξασφαλίσει και µαθηµατικά την άνοδο στην Γ’ Εθνική.Απόντες από τον αγώνα της 25ης αγωνιστικής θα είναι ο τιµωρηµένος Μενίκου και ο Μπαλάσκας. Ποιο θα είναι το «ερυθρόλευκο» µέλλον; Ουσιαστικά το πρωτάθληµα έχει τελειώσει για τον Πανηλειακό. Εδώ και αρκετό καιρό. Και έχει τελειώσει λόγω της ανωτερότητας των «ερυθρόλευκων» από την έναρξη της σεζόν. Από την πρώτη αγωνιστική. Τι γίνεται όµως πλέον; Με εξα-

σφαλισµένη την άνοδο, ποιο είναι το µέλλον του Πανηλειακού; Την επόµενη αγωνιστική περίοδο, οι «ερυθρόλευκο» θα χρειαστούν αρκετά χρήµατα για να έχουν µια αξιοπρεπή παρουσία στην κατηγορία. Μιλάµε για ένα µπάτζετ τουλάχιστον διπλάσιο από το φετινό.Μπορεί η νυν διοίκηση της οµάδας να διαθέσει αυτό το ποσό; Το σίγουρο είναι ότι ο Πανηλειακός θέλει την οικονοµική ενίσχυση όλων των επιχειρηµατιών της περιοχής για να αντεπεξέλθει στα οικονοµικά βάρη που θα φέρει η εποµένη σεζόν. Η οµάδα χρειάζεται κάποιες µεταγραφές το καλοκαίρι και αυτές οι

Θα επιστρέψουν το απόγευµα της Τρίτης του Πάσχα

Την Τρίτη του Πάσχα θα επιστρέψουν στο γήπεδο οι «ερυθρόλευκοι».

µεταγραφές θέλουν αρκετά χρήµατα για να είναι δυνατή µέσα στους

αγωνιστικούς χώρους και όχι να παίζει τον ρόλο του … κοµπάρσου.

ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

∆ίτερµα µε Ατρόµητο Βαρβάσαινας

Χ

αλαρές είναι οι µέρες…για τον Ξενοφώντα Κρεστένων, λόγω και των ηµερών του Πάσχα, αλλά εκείνο που επιθυµούν στην οµάδα του ∆ήµου Σκιλλούντος, είναι να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους για το πρωτά-

θληµα, µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στόχος δεν υπάρχει και το µόνο που αποµένει είναι να αποκοµίσουν οι παίκτες εµπειρίες και κυρίως οι νεαροί σε ηλικία. Επόµενο µατς πρωταθλήµατος είναι την Κυριακή 11 Απριλίου µε αντίπαλο την

Αχαϊκή εντός έδρας και οι «ερυθρόλευκοι» είναι διατεθειµένοι να παίξουν ελεύθερα και χωρίς άγχος, προσδοκώντας στην κατάκτηση των τριών βαθµών. Αγωνιστικά προβλήµατα ιδιαίτερα δεν υπάρχουν για τον τεχνικό ∆ηµήτρη Μπατζάκα, πέρα

από τον Κώστα ∆ρακόπουλο που θα απουσιάσει και πάλι λόγω τραυµατισµού. Τέλος σήµερα στις 4.30 µ.µ. έχει προγραµµατισθεί φιλικό δίτερµα µε τον Ατρόµητο Βαρβάσαινας. Σε αυτό, αναµένεται να πάρουν χρόνο συµµετοχής όλοι οι παίκτες,

ενώ η επόµενη προπόνηση για τον Ξενοφώντα θα γίνει την Τρίτη και µέχρι τότε οι παίκτες θα έχουν ρεπό.


Οπως τα βλέπω

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

18

Η φωτο της ηµέρας

ΣΠΟΡ

Του ΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟΥ

ΧΩΡΙΣ ΤΙΤΛΟ

Μ.Πέµπτη 01/04/10 ΑΝΤ1 22.00 ΜΠΕΝΦΙΚΑ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ EUROPA LEAGUE

Του Γιάννη Μουρούτη

Θα ξεκινήσουµε µε την µεγάλη ανατροπή της Μπάγερν κόντρα στην Μάντσεστερ, η οποία ουσιαστικά ήταν µια καθυστερηµένη εκδίκηση 12 ετών. Σε εκείνο τον απίστευτο τελικό, στον οποίο η οµάδα του Φέργκιουσον είχε επικρατήσει στο φινάλε µε 2-1 και έκλεψε στην κυριολεξία την κούπα από την Μπάγερν. Ένα κύπελλο Πρωταθλητριών που περίµενε να το πανηγυρίσει ο Ματέους, πώς και πώς, αλλά ένιωσε το απίστευτο συναίσθηµα όρθιος από το πάγκο(είχε γίνει αλλαγή στο 86’…και η οµάδα του δέχτηκε τα δυο γκολ, στο 90’ και στο 92’), να βλέπει τους Άγγλους να κάνουν την απίστευτη ανατροπή, σε τόσο σύντοµο χρονικό διάστηµα και µάλιστα χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Η Μπάγερν Μονάχου περίµενε αρκετά χρόνια για να πάρει την εκδίκησή της. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήπιε προχθές από το ίδιο... πικρό ποτήρι που είχε κεράσει τη γερµανική οµάδα στον τελικό του Τσάµπιονς Λιγκ το 1999, καθώς οι “Βαυαροί” στις καθυστερήσεις κατάφεραν και πήραν τη νίκη µε 2-1, σε ένα µατς εξαιρετικό σε ποιότητα, µε χαµένες ευκαιρίες και από τις δύο οµάδες. Μετά από αυτό το αποτέλεσµα, θεωρούµε ότι η Μπάγερν έχει το προβάδισµα, άσχετα, αν έχει δεχτεί γκολ και θα ενισχυθεί το πλεονέκτηµα της, αν όντως δεν καταφέρει στην ρεβάνς, να είναι παρών ο Ρούνει, ο πιο φορµαρισµένος επιθετικός του κόσµου, τους τελευταίους µήνες.

Όσο για τον Ολυµπιακό που έχασε προχθές στην Πολωνία από την Πρόκοµ, δεν νοµίζουµε ότι θα έχει πρόβληµα να προκριθεί στο final-four της Ευρωλίγκα. Και αν δεν «καθαρίσει» την πρόκριση από απόψε στο «Γκντίνια Σπορτς Αρίνα», θα το κάνει την επόµενη εβδοµάδα στον Πειραιά. ∆εν είναι οµάδα που µπορεί να νικήσει τρείς φορές τον Ολυµπιακό, η Πρόκοµ. Σήµερα συνεχίζεται το Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και σειρά παίρνει το Γιουρόπα Λιγκ. Οι αγώνες παρουσιάζουν µεγάλο ενδιαφέρον, αφού έχουµε φθάσει στην φάση των «8» και από δω και πέρα µπαίνουµε στην τελική ευθεία για τον τελικό. Στις 22.05 θα παίξουν ΑµβούργοΣτάνταρ Λιέγης, Βαλένθια-Ατλέτικο Μαδρίτης, Φούλαµ-Βόλφσµπουργκ και Μπενφίκα-Λίβερπουλ (ΑΝΤ1).

TV

novasports1 20:45 ΠΡΟΚΟΜ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Euroleague: 4ος αγώνας πλέι οφ (Z) 00:00 SUPER EUROLEAGUE Αθλητική εκποµπή (Z) novasports2 21:30 EUROPA LEAGUE LIVE! 00:00 EUROPA LEAGUE LIVE!

novasports3 21:45 ΠΑΡΤΙΖΑΝ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ Euroleague: 4ος αγώνας πλέι οφ (Z)

Μετά την πρωινή προπόνηση, οι παίκτες του Πανηλειακού θα µείνουν ελεύθεροι για να περάσουν κοντά στους δικούς τους, αυτές τις Άγιες ηµέρες. Από Τρίτη του Πάσχα τα κεφάλια θα µπουν και πάλι µέσα, µιας και έρχεται ο αγώνας µε τον Τελλο Άγρα στους Γαργαλιάνους. Χ.Κ.

Έφτασε τα 40… ο Σάκης!

Ξέφυγε… ο Γιάννης

Όσο και αν φαίνεται απίστευτο ο φορ του πρωταθλητή του 2ου οµίλου της Β’ κατηγορίας Σάκης Στροφύλλας µε τα δυο γκολ που πέτυχε το πρωί της Κυριακής σε βάρος του Α.Ο. Χελιδόνια, έφτασε τα 40 γκολ στο φετινό πρωτάθληµα σε σύνολο 21 αγωνιστικών και είναι ο πρώτος από τους σκόρερ των τοπικών πρωταθληµάτων που εξασφάλισε ήδη το έπαθλο που προσφέρει φέτος η ΕΠΣΗ, που ως γνωστόν είναι µια χορηγία του κ. Σκουτέρη. Ο παίκτης του Πανωλενιακού είναι ένας δεινός σκόρερ των Ηλειακών γηπέδων, καθώς σε όποια κατηγορία και αν παίζει συγκαταλέγεται στους πρώτους σκόρερ. Αν µάλιστα δεν είχε εκείνο τον τραυµατισµό του πριν δυο χρόνια, σίγουρα θα έπαιζε σήµερα σε κάποια Εθνική κατηγορία, ανεξάρτητα αν είναι «δεµένος» µε την οµάδα του χωριού του που υπεραγαπά. Γ.Π.

Μ

πορεί τον τελευταίο καιρό να παρουσίαζε µια δυστοκία στο σκοράρισµα, όµως αυτό δεν σηµαίνει ότι ξέχασε και την τέχνη του γκολ. Ο λόγος φυσικά για τον φορ του Ολυµπιακού Λαµπετίου Γιάννη Σπηλιόπουλο. Κάποιοι µάλιστα τον αµφισβήτησαν, λέγοντας ότι µπορεί να χάσει την πρωτιά στην Α2 κατηγορία. Όµως ο παίκτης βρήκε τον δρόµο προς τα δίχτυα την κατάλληλη στιγµή και πέτυχε χατ – τρικ σε βάρος του Άρη Στρεφίου. Σε ένα µατς όπου πραγµατικά έβγαζε «φωτιές», φτάνοντας έτσι τα 30 γκολ! Αποµένουν ακόµα άλλες τρεις αγωνιστικές και έχοντας ήδη µια διαφορά 8 γκολ από τον δεύτερο Μαρίνο Νικητόπουλο, όλα δείχνουν πως αυτός θα κόψει πρώτος το νήµα. Γ.Π.

Ήταν λάθος…

Ο εντυπωσιακός Πέλοπας Πύργου

Σ

ίγουρα η οµάδα που έχει «κλέψει» την παράσταση στα Ηλειακά γήπεδα στον δεύτερο γύρο του πρωταθλήµατος που αγωνίζεται είναι ο ιστορικός Πέλοπας Πύργου. Κάτι ανάλογο θα λέγαµε µε τον Αργοναύτη στην Α2. Όµως ο Πέλοπας έχει το µειονέκτηµα να µην διαθέτει µια φυσική έδρα, δίνοντας ουσιαστικά όλα τα µατς εκτός έδρας! Όµως αυτό δεν τον εµπόδισε παίζοντας είτε στα ∆ουνέικα, είτε στην Σπιάντζα, είτε

novasports4 19:30 EUROLEAGUE Pre Game Show (Z) 20:00 ΡΕΑΛ ΜΑ∆ΡΙΤΗΣ - ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ Euroleague: 4ος αγώνας πλέι οφ (Z)

στην Συντριάδα και τελευταία στο Κολίρι, να µετρά στο β’ γύρο, εννέα νίκες και µια ισοπαλία ελέω Μπαµπίλη στο «Γ. Καραγκούνης» µε την ∆όξα Ελαιώνα. Πραγµατικά µια απίστευτη πορεία για τα παιδιά του Σπ. Παναγιωτακόπουλου, που ετοιµάζονται για τον γύρο του θριάµβου στη Βαρβάσαινα στις 11 Απριλίου στο φινάλε µε τον Ηρακλή Π/Β. Γ. Π.

Τεράστιο λάθος έκανε σε αγώνα του περασµένου Σαββατοκύριακου, παίκτης έµπειρος και µε θητεία σε αρκετές οµάδες του Νοµού. Προς την λήξη του αγώνα και ενώ η οµάδα του προηγείτο µε διαφορά ασφαλείας… πήρε τη µπάλα από το κέντρο και προσπάθησε να βάλει γκολ στην εστία της δικής του οµάδας. Λάθος του… άσχετα της αξίας του και της πολύ µεγάλης προσφοράς του, στην συγκεκριµένη οµάδα τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Γ.Μ

Προσοχή στους διαιτητές

Τ

α παιχνίδια που θα κρίνουν τους κόπους µιας χρονιάς, χρειάζονται και την ανάλογη διαιτητική τριπλέτα. Από δω και πέρα, χρειάζεται ακόµη µεγαλύτερη προσοχή από την Ε/∆ της Ε.Π.Σ.Η σε όλα τα µατς, που θα κρίνουν είτε την

άνοδο, είτε την παραµονή. Αυτούς που βαριούνται…ή κάνουν αγγαρεία, ας τους τοποθετήσουν σε κανένα αδιάφορο µατς και γενικότερα σε αυτά που δεν έχουν βαθµολογική σηµασία. Γ.Μ

Κάµερες σε αχρηστία!!! Κάµερες στα γήπεδα, όπως λέµε... γλάστρες (εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων) για οµορφιά!!! ∆υστυχώς κάπως έτσι έχουν τα πράγµατα στη Σούπερ Λίγκα, αναφορικά µε τη λειτουργία των κλειστών κυκλωµάτων τηλεόρασης. Κοινώς δηλαδή οι κάµερες που θα έδιναν ουσιαστικό «ράπισµα» στα φαινόµενα της γηπεδικής βίας και παράλληλα θα βοηθούσαν δραστικά στον εντοπισµό των χούλιγκαν, βρίσκονται επί της ουσίας σε αχρηστία. Σ’ ΑΥΤΟ το συµπέρασµα οδηγούν τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσιοποίησε η διοργανώτρια αρχή του πρωταθλήµατος για τον αριθµό – µόλις 62 – των συλλήψεων που πραγµατοποιήθηκαν σε σύνολο 140 αναµετρήσεων της µεγάλης κατηγορίας. Το πιο εντυπωσιακό ωστόσο για τις... εκτός λειτουργίας (επί της ουσίας) κάµερες, είναι η αιτιολογία αυτών των ελάχιστων συλλήψεων ταραξιών. Τα στοιχεία λοιπόν αναφέρουν πως οι περισσότερες εξ αυτών έγιναν για επιθέσεις σε αστυνοµικούς και ακολούθως για κατοχή και χρήση φωτοβολίδων. Επίσης έχει καταγραφεί µία σύλληψη για κατοχή όπλου (συγκεκριµένα σιδηρογροθιάς) και το πλέον... αστείο είναι πως πραγµατοποιήθηκε µόνο µία για κατοχή λέιζερ. Και αυτό το τελευταίο ειδικά προκαλεί αφενός γέλια και αφετέρου φανερώνει ανάγλυφα το µέγεθος της κοροϊδίας µε δεδοµένο πως σε όλα τα γήπεδα γίνεται χαµός µε τα λέιζερ. ΑΝ λοιπόν οι κάµερες λειτουργούσαν ασφαλώς και οι συλλήψεις γι’ αυτόν και µόνο το λόγο θα έπρεπε να είναι περισσότερες και από το σύνολο όλων µαζί!!! ΚΑΙ αν, παρά ταύτα, κάποιοι σφυρίζουν αδιάφορα και δηλώνουν ευχαριστηµένοι µόνο και µόνο επειδή αντίστοιχα πέρσι και πρόπερσι οι συλλήψεις ήταν λιγότερες, τότε απλώς επιχειρούν να µας κάνουν να χαµογελάσουµε...

Η ένσταση του Θριάµβου και ο Α.Ο. Νεοχωρίου

Τα πάνω κάτω… αναµένεται να έρθουν σε ότι αφορά την 3η θέση του 1ου οµίλου της Γ κατηγορίας, µετά την ένσταση που κατέθεσε την Τρίτη το µεσηµέρι στα γραφεία της ΕΠΣΗ, έχοντας έννοµο συµφέρον ο Θρίαµβος Πύργου που βρίσκεται στην 4η θέση αυτή τη στιγµή της βαθµολογίας, σε βάρος του Α.Ο. Νεοχωρίου που είναι στην 3η. Η ένσταση είναι ανάλογη µε αυτή που κέρδισε ο Αλφειός Επιταλίου πριν λίγες ηµέρες από τον Ηλειακό Λεχαινών, και έχει να κάνει µε τον αλλοδαπό παίκτη του Νεοχωρίου Ρετζάι, του οποίου η άδεια παραµονής του στην Ελλάδα είχε λήξει µε βάση το δελτίο αθλητικής ιδιότητας, και άρα κακώς αγωνίστηκε κόντρα στην Κόκκινη Θύελλα το πρωί της περασµένης Κυριακής! Ως γνωστόν ο Α.Ο. Νεοχωρίου κέρδισε µε 2 -1, όµως οι γηπεδούχοι δεν υπέβαλαν καµία ένσταση. Τώρα πώς αυτό το ανακάλυψαν οι παράγοντες του Θριάµβου δεν το ξέρω. Το θέµα είναι ότι κερδίζοντας αυτή την ένσταση, θα βρεθούν στο µπαράζ πιθανότατα µε τον Εθνικό Γερακίου, για την µια θέση ανόδου στη Β’ κατηγορία. Γ.Π.


ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

Σ Π Ο Ρ 19 ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Πτώση στην 11η θέση

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ ΜΠΑΣΚΕΤ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

Τελευταία προπόνηση...

Του Χρ. Κανελλόπουλου xrkanl.1@gmail

Σ

Στην 11η θέση της παγκόσµιας κατάταξης βρίσκεται πλέον η Εθνική οµάδα καθώς παρουσίασε πτώση κατά µία θέση σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Όσον αφορά στους αντιπάλους στην τελική φάση του Παγκοσµίου Κυπέλλου, η Αργεντινή παρέµεινε στην 9η θέση, η Νιγηρία έχασε µία θέση και είναι 22η και η Νότια Κορέα ανέβηκε τέσσερις θέσεις και είναι 49η. Στην κορυφή παρέµεινε η Ισπανία ενώ την πρώτη πεντάδα συµπληρώνουν η Βραζιλία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. Πιο αναλυτικά η πρώτη ενδεκάδα: 1. Ισπανία 2. Βραζιλία 3. Ολλανδία 4. Πορτογαλία 5. Ιταλία 6. Γερµανία 7. Αγγλία 8. Γαλλία 10.Κροατία 11.Ελλάδα

Γιάννης Παπαδάτος : Θετική εξέλιξη η προκήρυξη εκλογών στην ΓΕΠ Ίφιτος

ήµερα το απόγευµα θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της η οµάδα µπάσκετ του Κοροίβου, όπου θα πραγµατοποιήσει µαζί µε τον τεχνικό Βασίλη Νιπεργιάλη και τους συνεργάτες του, την τελευταία προπόνηση, πριν οι παίκτες πάρουν τετραήµερη άδεια. Οι “κυανόλευκοι” µετά από πολύ καιρό έχουν την ευκαιρία να πάρουν πολύτιµες ανάσες, περνώντας αυτές τις άγιες ηµέρες κοντά στις οικογένειες τους. Οι παίκτες της Αµαλιαδίτικης οµάδας, που βρίσκονται στην κορυφή του 1ου οµίλου της Γ Εθνικής Νότου, θα έχουν την ευκαιρία να γεµίσουν τις “µπαταρίες” τους, καθώς από Τρίτη όταν και θα επιστρέψουν στις προπονήσεις, θα αρχίσουν ουσιαστικά την προετοιµασία τους ενόψει του παιχνιδιού µε τον Άλιµο την άλλη Κυριακή στις 11 Απριλίου. Άλλωστε όταν έχεις µπει στην τελική ευθεία και παίζονται οι κόποι µιας χρονιάς, δεν έχεις και πολύ καιρό για χαλάρωµα. Όπως είναι λογικό, µετά το τέλος της προπόνησης ο Βασίλης Νιπεργιάλης όπως είναι λογικό θα επισηµάνει στους παίκτες του, να κρατήσουν τα απαραίτητα µέτρα, τις ηµέρες που θα απέχουν από την αγωνιστική δράση. Ακ. Λαγκαδινός

Μετά το τέλος της σηµερινής προπόνησης οι αθλητές του Κοροίβου θα µείνουν ελεύθεροι.

Α2 ΕΘΝΙΚΗ ΒΟΛΕΙ-ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ

∆εν χαλαρώνει ούτε µια στιγµή … Κ

Ο Γιάννης Παπαδάτος µέλος της ΓΕΠ Ίφιτος και Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων ατόµων µε αναπηρία του Νοµού Ηλείας, τοποθετείται για τις τελευταίες εξελίξεις στη ΓΕΠ/ Ίφιτος, µε την ακόλουθη δήλωση : «Ως µέλος της ΓΕΠ Ίφιτος και ως Πρόεδρος του Νοµαρχιακού Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων ατόµων µε αναπηρία του Νοµού Ηλείας, θέλω να εκφράσω την αγωνία µου, για την διοικητική κρίση στην οποία έχει περιέλθει το σωµατείο ΓΕΠΟ Ίφιτος. Θεωρώ ότι αποτελεί πολύ θετική εξέλιξη η προκήρυξη εκλογών από το πρόεδρο της οµάδας Σπύρο ∆αρζέντα , γιατί το σωµατείο πρέπει να αποκτήσει άµεσα ∆ιοικητικό συµβούλιο. Με τον τρόπο αυτό και τα µέλη του Νοµαρχιακού Συλλόγου γονέων και κηδεµόνων ατόµων µε αναπηρία θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν αθλητισµό, όπου έχει ιδρυθεί τµήµα µπάσκετ και η οµάδα των ατόµων µε αναπηρία αναµένεται να συµµετάσχει στο special Olumpic που θα γίνουν στις 15 Ιουνίου 2010. Ωστόσο όλα αυτά που συµβαίνουν στο σωµατείο της ΓΕΠ Ίφιτος το τελευταίο διάστηµα έχουν παγώσει την άθλησή τους. Κατά τη γνώµη µου τα προβλήµατα πρέπει να λύνονται µέσα στους κόλπους του σωµατείου και όχι στα δικαστήρια».

ΕΝΩΣΗ ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ανακοινώνεται ότι τα γραφεία της ’Ενωσης θα παραµείνουν κλειστά τη Μ. Πέµπτη και την Τρίτη του Πάσχα λόγω των εορτών. Θα λειτουργήσουν κανονικά την Τετάρτη του Πάσχα 07/04/2010. Πύργος 31/03/2010 Εκ της ΕΠΣ Ηλείας

Ούτε ένα λεπτό δεν µπορούν να χαλαρώσουν οι «µπλε».

152 2-3γκολ Αµβούργο 1,80 154 2 Λίβερπουλ 2,60 155 1 Φούλαµ 2,05

Η

Μεγάλο µατς την Μ. Παρασκευή στο Στάδιο Καλή επιτυχία aristarXos Mail: sarantisaris@yahoo.gr

3άδα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΑΡΑΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ κα Μαρίκα Τώρα η κα Μαρίκα µε την πείρα 30 χρόνων στην ΤΑΡΩ και στη ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΕΙΑ

και µε τις συνεχόµενες επαφές της µε ΑΙΓΥΠΤΟ και ΤΟΥΡΚΙΑ, έρχεται να δώσει λύση στα προβλήµατά σας ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ, ΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Αναλαµβάνει παντός είδους υποθέσεις ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΑΓΕΙΑΣ και ΕΠΑΝΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΠΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, µε ασπίδα προστασίας.

Ακ. Λαγκαδινός

σης δεν είχε την προσδοκώµενη ανταπόκριση, µε αποτέλεσµα ο αυστραλιανός αγώνας να µείνει στον “αέρα”. Τα τελευταία νέα βάζουν φρένο στην αγωνία των φίλων της F1, καθώς θα µπορούν να παρακολουθήσουν το αγαπηµένο τους σπορ µέσα από τους τηλεοπτικούς τους δέκτες. Mάλιστα, η συµφωνία θα έχει διάρκεια και το επόµενο πρωτάθληµα. Ο Τάκης Πουρναράκης ανµένεται να είναι ο κεντρικός παρουσιαστής του προγράµµατος της Formula 1.

145 2-3γκολ Μίντιλαντ 1,80 146 1 Μπρόντµπι 1,85 149 1 Ζυρίχη 1,70

EUL

πεδο του Κοροίβου, που ευελπιστούν ότι το “όνειρο” µπορεί να πραγµατοποιηθεί, είτε µέσω µπαράζ, είτε απευθείας, σενάριο που φαντάζει λίγο δύσκολο αυτή τη χρονική στιγµή. Όπως και να έχει πάντως, το ζητούµενο είναι ο Κόροιβος να κάνει το καθήκον του την τελευταία αγωνιστική κερδίζοντας τη Νίκη Αιγινίου εκτός έδρας και απο εκεί και πέρα θα κάνει “ταµείο”. Τέλος, το πιο ευχάριστο αυτή τη στιγµή στην οµάδα είναι ότι το κλίµα είναι εξαιρετικό µετά τις τελευταίες επιτυχίες, ενώ εκτός του Βαρβαρήγου που είναι µακροχρόνιος τραυµατίας όλοι οι παίκτες της οµάδας, δίνουν το παρών κανονικά στις προπονήσεις.

Η F1 τηλεοπτικά από τον Alpha

ΠΑΤΡΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΗΜΑ Πέµπτη

αλός και ο οβελίας...αλλά στην καµπή που βρίσκεται το πρωτάθληµα της Α2 Εθνικής Βόλει, είναι σίγουρο ότι θα απασχολεί και αυτή την περίοδο, τον Ανδρέα Γκρουµούσα αλλά και τους παίκτες της Αµαλιαδίτικης οµάδας. Οι “µπλε” συνεχίζουν κανονικά τις προπονήσεις τους, τις οποίες θα “διακόψουν” από αύριο ,λόγω των άγιων ηµερών που ακολουθούν. Το πρόγραµµα περιείχε χθες διπλή προπόνηση ενώ θα ολοκληρωθεί σήµερα, µε τους παίκτες του αµαλιαδίτικου συλλόγου να επιστρέφουν από Τρίτη στην αγωνιστική δράση. Η τελευταία αγωνιστική µε την τροπή που έχει πάρει το φετινό πρωτάθληµα της Α2, δεν αφήνει περιθώρια χαλάρωσης στο στρατό-

F1

Formula 1 θα µεταδίδεται τηλεοπτικά από τον τηλεοπτικό σταθµό Alpha, τόσο για το φετινό πρωτάθληµα, όσο και για το 2011. Τα νέα που βγαίνουν από τον τηλεοπτικό σταθµό Alpha µόνο ευχάριστα µπορούν να είναι για τους φίλους της Formula 1. Η κορωνίδα του µηχανοκίνητου αθλητισµού βρήκε την τηλεοπτική στέγη που αναζητούσε. Η προσπάθεια που έκανε ο ANT 1 στο πρώτο Grand Prix της χρονιάς του Μπαχρέιν, µέσω της χρήσης της Web TV και της µαγνητοσκοπηµένης µετάδο-

Επιτυχίες Ηλείων στο γύρο της Μεσσήνης

Μ

εγάλη απήχηση σε παλιούς ποδοσφαιριστές έχει φέτος το παραδοσιακό µατς που διοργανώνεται κάθε Μεγάλη Παρασκευή στο ∆ηµοτικό Στάδιο Πύργου ανάµεσα σε φίλους και πρώην ποδοσφαιρικούς αντιπάλους.

Φέτος προβλέπεται µεγάλη συµµετοχή και οξύς ανταγωνισµός για «µια θέση στην ενδεκάδα» αφού ανάµεσα στους άλλους θα συµµετάσχουν Τζώρτζεβιτς, Κολοσκόπης, Νούσιας, Στράντζαλης, Λιγνός, ∆ηµόπουλος Ν. Καρβουνιάρης,

Ζαφειράκης, Νεοφώτιστος, Κουβελιώτης, Σαλπέας, Γιαννακόπουλος Ζώης, Παπαδόπουλος, Γεωργίου, Βαγγόπουλος, Νικολόπουλος, Ψυχογιός, Αργυρόπουλος Γ., Μπακάλης και πολλοί άλλοι που θα αποτελέσουν εκπλήξεις.

Αρκετοί Ηλείοι δροµείς συµµετείχαν στο γύρο της Μεσσήνης που διεξήχθη την Κυριακή και γνώρισε µεγάλη επιτυχία. Από τις Ηλειακές συµµετοχές, στον αγώνα των 10 χιλ. αλλά και του µαραθωνίου, ξεχώρισαν οι δροµείς του Ναυτικού Οµίλου Ζαχάρως και ο Μαρίνος Τσούκας (φωτο) από τον Πύργο. Αναλυτικά oι συµµετοχές από την Ηλεία και οι χρόνοι των αθλητών, όπως τους δηµοσίευσε το site “Ilia sport”: Ο Φώτης Καραβούλιας του ΝΟ Ζαχάρως διακρίθηκε στον µαραθώνιο παίρνοντας την 6η θέση της γενικής και την 5η στην κατηγορία του µε χρόνο 3.04’.15’’. Στα 10 χλµ. ο Μαρίνος Τσούκας ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας την 2η θέση µε 37’.36’’, ενώ ο Παναγιώτης Στροφύλας από το Καράτουλα µε 47’.27’’ ήταν 15ος στην κατηγορία του και 32ος στην γενική. Πιο µπροστά ήταν ο γιος του Γιώργος Στροφύλας που µε χρόνο 44’.59’’, ήταν πρώτος στην κατηγορία του και 22ος στην γενική. Ο Γιώργος Στροφύλας είναι µόλις 16 ετών. Στις γυναίκες η Martinet – Πλάγου Fabienne στα 10χλµ. ήταν 3η στην κατηγορία της και 6η στην γενική µε 53’.03’’. Ακόµη στον αγώνα συµµετείχαν οι Πυργιώτες Παναγιώτης Παυλόπουλος (52’.58’’), Γιώργος Κωνσταντόπουλος (55’.11’’, ήταν 11ος στην κατηγορία του) και Χ. Πλάγος (1.03’.01’’). Από τον ΝΟ Ζαχαρως ετρεξαν στα 10 χλµ. οι Προκόπης Μανουσόπουλος (45’.41’’, 10ος στην κατηγορία του), Νικος Γκούσκος (48’.41’’) και Ανδρεας Γιαννόπουλος (51’.57’’).

ΜΕΝΤΙΟΥΜ κα ΕΛΕΝΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Αναλαµβάνω πάσης φύσεως υποθέσεις αισθηµατικές, επαγγελµατικές, οικογενειακές κλπ.

ΑΜΟΙΒΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ∆έχεται καθηµερινά στην Πάτρα, Καραϊσκάκη 134, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2610-220564

και κινητό 6973238063.

∆έχεται καθηµερινά από 8.00µ.µ. -7.00µ.µ. µόνο µε ραντεβού

Τηλ. 6947570840 - 6984233663

ΜΑ4522


ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

20

Με επιτυχία το φιλανθρωπικό τουρνουά στο Καράτουλα Στη µνήµη του Μάνθου Παναγόπουλου πρώην παίκτη της οµάδας Του Γ. Παπαφωτόπουλου

Μ

ε ιδιαίτερη επιτυχία διεξήχθη χθες το απόγευµα στο Καράτουλα το φιλανθρωπικό τουρνουά που διοργάνωσε το ∆.Σ. του ιστορικού Πανωλενιακού σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Ωλένης, στην µνήµη του πρώην παίκτη της οµάδας, και τελευταία της Προόδου Σαλµώνης Μάνθου Παναγόπουλου. Ο αείµνηστος Μάνθος Παναγόπουλος (αδελφός του νυν παίκτη του Πανωλενιακού Όµηρου Παναγόπουλου), έφυγε πρόωρα από την ζωή περί τα τέλη του 2009, αφήνοντας πίσω του σύζυγο και δυο µικρά παιδιά, εκ των οποίων µάλιστα το ένα να αντιµετωπίζει σοβαρό πρόβληµα υγείας! Έτσι σε µια προσπάθεια το ∆.Σ. του Πανωλενιακού, καθώς και ο ∆ήµος Ωλένης να στηρίξουν την οικογένεια του Μάνθου Παναγόπουλου, αποφάσισαν να διοργανώσουν για πρώτη φορά αυτό το φιλανθρωπικό τουρνουά, µε την συµµετοχή των ποδοσφαιρικών οµάδων του Αστέρα Αµαλιάδας, του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου και φυσικά του Πανωλενιακού. Μάλιστα τα έσοδα από αυτό το τουρνουά θα δοθούν στην οικογένεια του Μάνθου Παναγόπουλου. Ήταν σίγουρα µια ξεχωριστή πρωτοβουλία ώστε να βοηθήσουν την οικογένεια του ποδοσφαιριστή, στις άγιες αυτές ηµέρες που περιµένουµε, αφού και αυτή περνά τον δικό της «Γολγοθά»! Το παρών έδωσαν ο ∆ήµαρχος Ωλένης κ. Γιάννης Παναγόπουλος και αρκετοί ∆ηµοτικοί Σύµβου-

«Να γίνει θεσµός» ανέφεραν στις δηλώσεις τους ο δήµαρχος Ωλένης και όλοι οι παρευρισκόµενοι

λοι, τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΠΣΗ, Γ. Καριώρης και Κ. Κυριακόπουλος, η πρόεδρος του Αστέρα Αµαλιάδας κα Ρούλα Γκουβίτσα µαζί µε αρκετά µέλη του ∆.Σ., όπως επίσης και το ∆.Σ. του Π.Φ.Ο. Πανόπουλου µε επικεφαλής τον αντιπρόεδρο του συλλόγου κ. Γιώργο Κοτσιλίµπα, και φυσικά παράγοντες, προπονητές, και παίκτες άλλων οµάδων, καθώς και αρκετοί φίλαθλοι. Τιµήθηκαν οι συµµετέχοντες και ο αδελφός του αδικοχαµένου παίκτη! Πριν την έναρξη του πρώτου φιλανθρωπικού τουρνουά, ο ∆ήµαρχος Ωλένης εκ µέρους του ∆.Σ. του Πανωλενιακού, τίµησε τους συµµετέχοντες µε αναµνηστικές πλακέτες, καθώς και τον νυν παίκτη της οµάδας και αδελφό του θανόντος, Όµηρο Παναγόπουλο ο οποίος αγωνίστηκε µε τα χρώµατα του Πανωλενιακού.

Ο ∆ήµαρχος Ωλένης κ. Γιαν. Παναγόπουλος απονέµει τιµητική πλακέτα στον αντιπρόεδρο του Πανόπουλου κ. Γ. Κοτσιλίµπα για την συµµετοχή της οµάδας του στο τουρνουά.

Ο ∆ήµαρχος Ωλένης κ. Γιαν. Παναγόπουλος βραβεύει την πρόεδρο του Αστέρα Αµαλιάδας κα Ρούλα Γκουβίτσα για την συµµετοχή της οµάδας της στο φιλανθρωπικό τουρνουά του ∆ήµου του.

Οι δηλώσεις για το τουρνουά Γιάννης Παναγόπουλος ( ∆ήµαρχος Ωλένης) «Ευχαριστούµε τους συµµετέχοντες»

Μιλώντας στην εφηµερίδα «Πατρίς» ο ∆ήµαρχος Ωλένης, αφού ευχαρίστησε ιδιαίτερα τις οµάδες του Αστέρα Αµαλιάδας και του Πανόπουλου που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα τους, τόνισε ότι ο σκοπός είναι περισσότερο ιερός παρά αγωνιστικός αυτές τις άγιες και δύσκολες ηµέρες που περνάµε! Είναι χρέος για όλους µας να σταθούµε κοντά στην οικογένεια του παλαίµαχου ποδοσφαιριστή µας, σε αυτή τη µάνα και τα δυο της παιδιά, όταν µάλιστα το ένα έχει και σοβαρό πρόβληµα υγείας.

Ρούλα Γκουβίτσα ( Πρόεδρος Αστέρα) «Είχαµε χρέος να είµαστε εδώ!» Από την πλευρά της η πρόεδρος του Αστέρα τόνισε. Ο Αστέρας πέρα από τον πρωταθλητισµό είναι πάντα παρών σε κάθε φιλανθρωπική εκδήλωση και αµέσως αποδεχτήκαµε την πρόσκληση. Εύχοµαι αυτή η οικογένεια να βρει τον δρόµο της και ιδιαίτερα το παιδάκι που αντιµετωπίζει πρόβληµα υγείας να γίνει γρήγορα καλά. Επίσης ευχαριστώ τους παίκτες και τον προπονητή µας που παρά το βαρύ τους πρόγραµµα αποδέχτηκαν αυτή την πρόσκληση.

Λάκης Αθανασόπουλος ( Προπονητής Πανόπουλου) «Πάντα πρόθυµοι!» Ήταν µια απαίτηση τόσο του προέδρου µας κ. Γ. Πανόπουλου όσο και ολόκληρου του ποδοσφαιρικού τµήµατος να είµαστε σήµερα εδώ. Να ξέρετε πως το Πανόπουλο και ιδίως ο πρόεδρος κ. Γιώργος Πανόπουλος είναι αρωγοί σε κάθε τέτοια προσπάθεια. Εύχοµαι ό,τι το καλύτερο στην οικογένεια.

Ο ∆ήµαρχος Ωλένης κ. Γ. Παναγόπουλος , η πρόεδρος του Αστέρα κα Ρ. Γκουβίτσα και τα µέλη του ∆.Σ. της ΕΠΣΗ Κ. Κυριακόπουλος και Γ. Καριώρης παρακολουθούν το τουρνουά

∆ΑΦΝΗ ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ

Πρώτος νικητής ο Αστέρας Αµαλιάδας Νικητής του πρώτου φιλανθρωπικού τουρνουά Καράτουλα αναδείχτηκε ο Κυπελλούχος Ηλείας και πρωτοπόρος της Α1 κατηγορίας Αστέρας Αµαλιάδας. Καθώς στον πρώτο 35λεπτο του αγώνα, Πανωλενιακός και Πανόπουλο έµειναν στο 0 – 0. Στο δεύτερο µατς που ακολούθησε ο Αστέρας επικράτησε εύκολα µε 3 – 0 του Πανωλενιακού µε τα γκολ των, Σαρανταυγά ( δυο) και Παναγιωτόπουλου, ενώ στο τρίτο και τελευταίο µατς Πανόπουλο – Αστέρας έµειναν στο 0 – 0. Έτσι ο Αστέρας µε σύνολο 4 βαθµών στα τρία µατς που έγιναν, ήταν ο πρώτος νικητής, και πήρε το αθλοθετηµένο κύπελλο από πλευράς του ∆ηµάρχου Ωλένης κ. Γιάννη Παναγόπουλου.

Πολύ ενδιαφέρον ήταν και στο αγωνιστικό του µέρος το τουρνουά του Καράτουλα ( φάση από το µατς Πανωλενιακός – Πανόπουλο).

ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ - ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΙΤΟΛΟΓΟΙ - ∆ΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΟΙ - ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ

Από σήµερα ξεκούραση… Μετά το Πάσχα κρίνεται ουσιαστικά, όλη η φετινή προσπάθεια της ∆άφνης, αφού η οµάδα της Ανδραβίδας θα παίξει τις υπόλοιπες τρεις αγωνιστικές του πρωταθλήµατος και εν συνεχεία, κατά πάσα πιθανότητα, στα µπαράζ, την άνοδο µε αντίπαλο τον Αστέρα Αµαλιάδας. Οι «κιτρινόµαυροι» χθες έδωσαν φιλικό αγώνα προετοιµασίας µε αντίπαλο τη Νίκη Τραγανού, σε ένα τεστ, όπου ο Ντίνος Ράπτης έδωσε χρόνο συµµετοχής σε όλους τους παίκτες του. Σήµερα και πάλι το πρόγραµµα περιλαµβάνει προπόνηση σε χαλαρούς ρυθµούς και το ραντεβού µετά , έχει δοθεί για την Τρίτη. Από εκείνη την ηµέρα θα συνεχιστεί η προετοιµασία για τον εντός έδρας αγώνα µε τον Αίαντα Γαστούνης, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 11 Απριλίου. Στην αναµέτρηση µε τους «κόκκινους» θα αγωνιστεί κανονικά ο Πέτρος Τσουκαλάς, που αποβλήθηκε κε 2η κίτρινη στον αγώνα µε τον Αστέρα και εξέτισε την ποινή του, στο µατς…µε τον Ολυµπιακό Ζαχάρως, ο οποίος ήταν προγραµµατισµένος για την περασµένη αγωνιστική. Υπενθυµίζουµε ότι µέχρι το τέλος του πρωταθλήµατος, η ∆άφνη έχει να δώσει και δυο εκτός έδρας παιχνίδια, αφού µετά τον αγώνα µε τον Αίαντα Γαστούνης, ακολουθούν οι αναµετρήσεις µε τον Ήφαιστο στο Βούναργο και στο φινάλε µε τον Ηλειακό στα Λεχαινά. Γ.Μ

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

Πρόβληµα στη θέση του τερµατοφύλακα Σηµαντικό πρόβληµα καλείται να λύσει για την συνέχεια του πρωταθλήµατος, ο προπονητής του Ατρόµητου Αλέκος Τοµαρόπουλος και το ∆.Σ της οµάδας, αφού µετά την αποβολή του Θανάση Χηνοφώτη στον αγώνα µε τον Κένταυρο Μαγούλας, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση διαθέσιµος τερµατοφύλακας. Ο νεαρός Χρήστος Ηλιόπουλος που φέτος αγωνίστηκε και ως δεξιός ή αριστερός µπακ-χαφ, είναι τραυµατίας και δεν µπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του ως το τέλος της φετινής περιόδου, ενώ ο Κώστας Ξένος απουσιάζει εδώ και αρκετό καιρό, από τις υποχρεώσεις της οµάδας. Πλέον, θα αναζητηθεί άλλη λύση, εκτός και αν επανέλθει ο Ξένος, για να βοηθήσει την οµάδα στα δυο µατς µε Κάστρο και Αστέρα. Την τελευταία αγωνιστική, ο Ατρόµητος αντιµετωπίζει βάσει προγράµµατος τον Ολυµπιακό Ζαχάρως και όπως αντιλαµβάνεται κανείς, οι φετινές υποχρεώσεις της οµάδας της Βαρβάσαινας θα ολοκληρωθούν στην εκτός έδρας αναµέτρηση της 17ης Απριλίου µε τον Αστέρα στην Αµαλιάδα. Μετά την χθεσινή προπόνηση, αύριο έχει προγραµµατιστεί φιλικό στην Κρέστενα µε αντίπαλο τον Ξενοφώντα, έτσι ώστε οι παίκτες να µείνουν σε εγρήγορση. Άλλα αγωνιστικά προβλήµατα, για την εντός έδρας αναµέτρηση µε τον Α.Ο. Κάστρου δεν υπάρχουν (πέρα από τους Ηλιόπουλο-Χηνοφώτη) και αυτό που θέλουν στην οµάδα της Βαρβάσαινας, είναι να κλείσει η χρονιά µε την καλύτερη βαθµολογική συγκοµιδή, αποδίδοντας όσο το δυνατόν καλύτερο ποδόσφαιρο. Ακ. Λαγκ

∆ΕΧΕΤΑΙ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ


Ζ Η Τ ΟΥ Ν Υ Π ΑΛ ΛΗ Λ ΟΥ Σ HONDOS CENTER ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ : αισθητικοί για τα καταστήµατα Πύργου – Αµαλιάδας. Πληρ. ώρες καταστηµάτων τηλ. 26210-22112 και 26220-20010-11 ΜΑΣ4162 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ ΛΑΝΤΖΕΡΑ ειδική στο τηγάνισµα για εστιατόριο στο Κατάκολο, ικανοποιητικός µισθός και ΙΚΑ. Πληρ. κο Θανάση, τηλ. 6977703984. ΜΑ4654 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΦΥΛΑΚΑΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ για εξοχική κατοικία, µόνιµη κατοικία – διπλός µισθός. Πληρ. τηλ.

. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ & ΒΟΗΘΟΙ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ & ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ.

Πληρ. τηλ. 6974809894, 6977123436. ΜΑ3521

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ

για απογ. εργασία σε εστιατόριο στη Γερµανία. ∆ιαµονή και διατροφή δωρεάν. Πληρ. τηλ. 0049212442077. ΜΑ4798

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΥΡΙΑ

για φύλαξη ασθενούς στο ∆.∆. Ορεινής νοµού Ηλείας. Πληρ. τηλ. 6972263830. ΜΑ4780

επικοινωνίας 6971898888. ΜΑ4754 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για καφέ, απογευµατινές ώρες και νεαρός για delivery µε µηχανάκι, πρωινές ώρες. Πληρ. τηλ. 6984572344. ΜΑ4768 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ & DELIVERY έως 30 ετών για εργασία στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6974079701. ΜΑ4764 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ για σουβλατζίδικο που ανοίγει στη Ζαχάρω. Πληρ. τηλ. 6944230827, 6944797918. ΜΑ4763 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ µε γνώσεις υπολογιστή για εµ-

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ν Ε ΟΣ ή Ν Ε Α

να εργαστεί στο τµήµα πώλησης της εταιρείας «Γραφοτεχνική» (έδρα Πύργος). Θα προτιµηθούν οι έχοντες γνώσεις marketing. Μισθός 1000 ευρώ. Απαραίτητη η προσκόµιση βιογραφικού και η κατοχή διπλώµατος αυτοκινήτου. Πληρ. τηλ. 6976444940. ΜΑΣ4337

πορική επιχείρηση στον Πύργο. Πληροφ. τηλ. 6937412858, ώρες 8-6. ΜΑ4799 --------------------------------. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΟΒΑΤΖΗ∆ΕΣ στο Βαρθολοµιό. Πληρ. τηλ. 6973723430. ΜΑ4796 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΟΠΕΛΑ για πρωινή εργασία σε καφετέρια στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6986876014. ΜΑ4793 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ για εργασία. Πληρ. τηλ. 6936670714. ΜΑ4762 --------------------------------. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ για απογευµατινή εργασία στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6932121175. ---------------------------------

µε επαγγελµατικό δίπλωµα. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ, 16ο χλµ. Πύργου – Πατρών, Αµαλιάδα. ΜΑ4795

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ

για Κοµµωτήριο στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/23310. ΜΑΣ2924

ΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ . ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΒΑΨΕΤΕ το σπίτι σας, µάντρες, κάγκελα κ.λ.π. Το αναλαµβάνουµε σε προσιτές τιµές. Πληρ. τηλ. 6984278513.ΜΑΣ2563. --------------------------------. ΚΥΡΙΑ από Βουλγαρία ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων ως εσωτερική σε περιοχή Πύργου και Αµαλιάδας. Πληρ. τηλ. 6972121860. ΜΑ4742 --------------------------------. ΦΡΕΖΑΡΟΥΜΕ ΛΙΟΣΤΑΣΙΑ και µε καταστροφέα. Πληρ. τηλ. 6972850327. ΜΑ4785 --------------------------------. ΒΟΥΛΓΑΡΑ. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ τη φύλαξη ηλικιωµένων. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6979318394. ΜΑ4797 --------------------------------. ΚΥΡΙΑ ΖΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑ για φύλαξη ηλικιωµένων. Πληρ. τηλ. 6994957628.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ από τη διαφηµιστική εταιρία

MULTI production

για να εργασθεί στο τµήµα µάρκετινγκ. Πληρ. τηλ. 6976444940

. ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ Ο∆ΗΓΟΣ

. Η ΝΤΟΝΑ

από τη Βουλγαρία θα σας βρει τη λύση για βοήθεια γυναικών στο σπίτι και φύλαξη γερόντων. Πληρ. τηλ. 6936611256, 6988800814.ΜΑΣ2224

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΤΗΣ για άµεση πρόσληψη

Το πολυτελές ξενοδοχείο Olympia Golden Beach Resort & Spa

ΑΝΑΖΗΤΑΕΙ προσωπικό

όλων των ειδικοτήτων για τη σεζόν 2010. Παρακαλούµε να αποστείλετε το πλήρες βιογραφικό σας στο φαξ: 26230/95003 ή στο email:info@ogb.gr ή να συµπληρώσετε τη φόρµα βιογραφικού που θα βρείτε στο site µας www.ogb.gr. Τηλέφωνο ε π ι κ ο ι ν ω ν ί α ς 26230/95999.ΜΑΣ100.

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ

για εµπορικό κατάστηµα στο Κατάκολο. Απαραίτητη µία ή και περισσότερες ξένες γλώσσες, υπευθυνότητα και επαγγελµατισµό µε ικανοποιητική αµοιβή. Πληρ. τηλ. 6944937790. ΜΑ4321

.ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΑΤΟΜΟ

(άνδρας ή γυναίκα) για τη στελέχωση του τµήµατος πωλήσεων. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να στείλουν τα βιογραφικά τους στη διεύθυνση Π.Ι.Κ. ΑΒΕΕ, 16ο χλµ. Πύργου – Πατρών, Αµαλιάδα. ΜΑ4794

.

Πληροφ. τηλ. 6976444940 ή αποστείλατε βιογραφικό στην εφηµ. ΠΑΤΡΙΣ (Θεµιστοκλέους 13). Πληρ. τηλ. 26210/22549, Πύργος Ηλείας, Τ.Κ. 27100.

ΟΙΚΙΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ENOIKIΑΣΕΙΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γκαρσονιέρες από 150 ευρώ, δυάρια από 170 ευρώ, τριάρια από 220 ευρώ τεσσάρια και 5άρια από 220 ευρώ σε όλες τις περιοχές του Πύργου και σε αρίστη κατάσταση. Πληρ. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΡΟΥΜΠΑΝΗ Γ. Πατρόκλου 2 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621023996 και 6932623342 ΜΑΣ23 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ στην οδό Καταραχίου 9, ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ µεγάλη, αποτελούµενη από 1 υπνοδωµάτιο 4Χ4, κουζινοτραπεζαρία 4Χ4, χωλ, µπάνιο και βεράντες γύρω γύρω, ηλιόλουστο. Πληρ. τηλ. 26210/27751 και 6947256906. ΜΑ4770 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ πλήρως επιπλωµένες (κρεβάτι, γραφείο, ψυγείο, κουζίνα, aircondition) κατάλληλα για φοιτητές

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη α’ ορόφου επί της Μανωλοπούλου (πλ. Νοµαρχίας) στον Πύργο για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Πληρ. τηλ. 26210/33919, 6978974800. ΜΑ4724

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

για πενταµελή οικογένεια (τουλάχιστον 3 κρεβατοκάµαρες), µέσα Ιουλίου µε τέλη Αυγούστου. Τηλέφωνο 6976622014. ΜΑΣ4749

στο κέντρο του Πύργου, δίπλα στα ΤΕΙ, χωρίς λογαριασµούς νερού και κοινοχρήστων. Πληρ. τηλ. 6948834571. ΜΑ4729 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ πλήρως επιπλωµένη στο κέντρο της πόλης πάνω από τη VODAFONE. Πληρ. τηλ. 6979428404. ΜΑΣ4155 ---------------------------------

∆ΥΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 65 τ.µ. στο κέντρο της πόλεως Πύργου – Πατρών και Παπαφλέσσα αριθ. 46 στον Α’ όροφο πολυκατοικίας σε αρίστη κατάσταση, λίγα κοινόχρηστα µε µπαλκόνια γύρωθεν. Πληρ. τηλ. 26210/31186 Πύργος, κιν. 6946667728.ΜΑ4534. --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ 60 τ.µ. επιπλωµένο σε µονοκατοικία µε κήπο αυτόνοµη θέρµανση, επί της οδού Αγ. Πάντων 3 πλησίον Κοιµητηρίου Πύργου. Τιµή 390 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/25325. ΜΑΣ3535 ---------------------------------

ΤΡΙΑΡΙΑ

--------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα µε αυτόνοµη θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 6974711228. ΜΑ4786 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ στην Αµαλιάδα καινούριο – αυτόνοµη θέρµανση, δίπλα στο ΚΤΕΛ. Πληρ. τηλ. 26220/24834, 6976847005. ΜΑ4787 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α, το ισόγειο διαµέρισµα, 2όροφης οικοδοµής, πλήρως ανακαινισµένο και µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6974420514. ΜΑ4788 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 3ΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα, επί της Κολοκοτρώνη 56. Πληρ. τηλ. 6946540440.

ΤΕΣΣΑΡΙΑ . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ένα πολύ καλό ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΕΣΣΑΡΙ 110 τ.µ. διαµπερές µε αυτόνοµη θέρµανση σε προνοµιούχο θέση στην οδό Ιωαννίνων 12 στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 26210/22858 και 6973052750. ΜΑ4721 --------------------------------. ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΝΩΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑ 4άρι µέσα στο πράσινο, γύρωθεν µπαλκόνια και κατάλληλο για ροµαντικούς. Πληρ. στο τηλ. 26220/24747, Αµαλιάδα. ΜΑ4659 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 120 τ.µ. στον Αγιο Ιωάννη Πύργου σε νεόκτιστη οικοδοµή µε τζάκι, ηλιακό, πάρκινγκ, αυτόνοµη

θέρµανση και χωρίς κοινόχρηστα. Πληρ. τηλ. 26210/34493, 6936526331. ΜΑ4604 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΟΡΟΦΟΣ 130 τ.µ. (3 υπνοδωµάτια, 2 wc) σε διώροφη οικία στα Λαστέικα εντός οικοπέδου 4 στρεµµάτων µε γκαζόν και δένδρα. Μερικώς επιπλωµένο ή µη, µε αυτόνοµη θέρµανση και µπόιλερ. Πληρ. τηλ. 6974135441, 6977464436, 26210/28363, 26210/23182. ΜΑ4772

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

60 τ.µ. δυάρι, περιοχή Ελλήνων Ολυµπιονικών. Πληρ. τηλ. 6977234273.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ

επιπλωµένη Α’ ορόφου επί της Μανωλοπούλου (πλ. Νοµαρχίας) στον Πύργο, για φοιτητές και εκπαιδευτικούς. Πληρ. τηλ. 26210/33919, 6978974800.ΜΑ4724.

. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙΣ ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤRANS Πληρ. τηλ. 6938425859 ΜΑΣ395

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 3ΑΡΙ στην Αµαλιάδα επί της Φραγκαβίλλας 52α, µε αυτόνοµη θέρµανση, ανυψωµένο ισόγειο. Πληρ. τηλ. 26220/27507. ΜΑ4732

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ∆ΥΑΡΙ

στην Αµαλιάδα, Σισίνη και Βύρωνος µε αυτόνοµη θέρµανση. Πληρ. τηλ. 6946505481. ΜΑ4740

. ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΝΕΟΣ ή ΝΕΑ

για πρωινή ή απογευµατινή εργασία σε cafe στον Πύργο, καθώς και ένας νέος για DELIVERY. Πληρ. στο τηλ. 6948466228. ΜΑ4725

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πολυτελούς κατασκευής Αυτονοµία στη θέρµανση σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή.

ΑΦΟΙ Α. ∆ΑΡΖΕΝΤΑ ΦΩΚΙΩΝΟΣ 37 ΠΥΡΓΟΣ

Πληρ. τηλ. 26210/37234, 694 4592953.ΜΑΣ718.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ – ΓΚΑΡΑΖ – ΑΠΟΘΗΚΕΣ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ∆. ΚΟΡΚΟΛΗΣ, τηλ. 26210/26800, 6947800302. ΜΑΣΑ965

ΜΑΣ5

ΜΑΣ44

ΜΑΣ177 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΟΙΚΟΠΕ∆Α -ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1στρ.(χτίζει 400τ.µ),σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστεικα.50.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1.200τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο, ανάµεσα στις δύο εισόδους. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 116τ.µ , επί της οδού Συγγρού, Σ.∆ 2. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4στρ και 11 στρ., άρτια και οικοδοµήσιµα ,κατάλληλα για εξοχική κατοικία στο Τραγανό Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3στρ.,µε 30 ελαιόδεντρά ,άρτιο και οικοδοµήσιµο(200τ.µ) στον Άγιο Γεώργιο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2.150τ.µ. στον Ανθόπυργο, απέναντι από Πάρκο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3100τ.µ στην Βαρβάσαινα επί της Ε.Ο , χτίζει 1870τ.µ,κατάλληλο για επιχείρηση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600τ.µ,υπερυψωµένο ,στην είσοδο του Κατακόλου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 3στρ.γωνιακό,µε ελαιόδεντρα ,γωνιακό ,ήσυχη περιοχή ,στην Βαρβάσαινα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 2,3 και 6στρ.στο Κορακοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 350τ.µ και 1200 τµ. στην Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 322τ.µ. στο κέντρο του Βαρθολοµιού. Σ.∆ 1 ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ, 3άρι ,1ου Ορόφου,2 ετών, διαµπερές , ηλιακό Θερµ. τέντες ,ρολά, ιταλική κουζίνα κ.α.85.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76τ.µ ,3άρι,2ου Ορόφου ,Πατρών και ∆ελληγιάνη.75.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ, Ηµιτελής, σε Οικόπεδο 1380τ.µ ,στον Άγιο Γεώργιο. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ 40τ.µ έκαστη , στη πλατεία Κύπρου.2Χ25.000Ε ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ νεόδµητες µισθωµένες και µη , Γκαρσονιέρες. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου Ορόφου 116τ.µ ,16ετών ,2Υπν,1Κουζ,2WC,1Σαλ, όπισθεν ∆ικαστηρίων.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 101τ.µ στην Πλατεία Κύπρου,1ου Ορόφου, κατάλληλο και για γραφεία.60.000Ε ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 132τ.µ,επί της Γορτυνίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 92τ.µ µε υπόγειο 100τ.µ και δυνατότητα άνωθεν δόµησης 65τ.µ ,τζάκι, στα Λαστεικα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 65τ.µ ,σε Οικόπεδο 232τ.µ ,στον Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 116τ.µ µε υπόγειο 116τ.µ σε οικόπεδο 900τ.µ στην Βροχίτσα Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90τ.µ σε Οικόπεδο 800τ.µ στο Φλόκα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 72τ.µ σε οικόπεδο 2στρ. µε 40 οπορωφόρα δέντρα στο Παλούκι Αµαλιάδος. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 100τ.µ µε Υπόγειο 100τ.µ επί της Κολοκοτρώνη και ∆ιάκου γωνία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 32τ.µ ισόγειο ,32τ.µ υπόγειο και 16τ.µ Πατάρι , επί της 28ης Οκτοβρίου, έναντι Νοµαρχίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 80τ.µ µε πατάρι 40τ.µ και προαύλιο χώρο επί της Παπαφλέσσα(ύψος Κοκκίνου) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 92τ.µ επί της Παπαφλέσσα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130τ.µ και 160τ.µ ,µε προαύλιο χώρο ,µισθωµένα, πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆ ΠΩΛΕΙΤΑΙ Η ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 800 τµ. σε οικόπεδο 5,7 στρ., µε πρόσοψη 35µ στην Ε.Ο, δίπλα στις σχολές ΟΑΕ∆. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ πίσω από τις σχολές Ο.Α.Ε.∆, κατάλληλα για συνεργεία. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 200τ.µ µε Υπόγειο 190τ.µ και Προαύλιο χώρο(Οικόπεδο) 1,8στρ καλυπτόµενο περιµετρικά µε Καλαίσθητο Κήπο(∆έντρα, Φοίνικες ) ,σε Περίοπτη Θέση επί της Κατακόλου, στην ∆ιασταύρωση Σκουροχωρίου.900Ε/µήνα ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΕ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ διαµπερές, 3Υπν, 1Σαλ,1Κ, 1WC, Μεγάλο Μπαλκόνι επί της οδού Ζαΐµη.

Παραλία Νεοχωρίου – Κάτω Παναγιάς ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7½ στρ., δίπλα στο κύµα, και παραπλεύρως από 45 βίλες IONIAN ISLAND (Γαλέου). Κατάλληλο για ξενοδοχείο, οικίες, κ.λ.π. ΓΑΣΤΟΥΝΗ: ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 στρ. εντός αναδασµού, 600 µ. από εθνική οδό. Τιµή 2.300 ευρώ το στρ. Στο δρόµο ΚΥΛΛΗΝΗΣ – ΚΑΣΤΡΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8½ στρ. µε 210 ελιές και ωραία θέα θάλασσα, 300 µ. από κεντρικό δρόµο. Τιµή 120.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 στρ. άρτια, οικοδοµήσιµα 600 µ., από εθνική οδό και στον κόµβο από Νέα Ολυµπία οδό. Τιµή προσφοράς µόνο 25.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 45 στρ. µε ωραία θέα, δίπλα από ξενοδοχείο VIGLA VILAGE. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνικής οδού ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 στρ. µε πρόσβαση σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ παραλία, Κοτύχι ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 110 στρ., κοντά στη θάλασσα. Τιµή 4.300 το στρ. ΛΕΧΑΙΝΑ, ∆ΡΟΣΕΛΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρ. σε τιµή προσφοράς, µόνο 22.000 ευρώ. Απόσταση από εθνική οδό 650 µέτρα. ΛΕΧΑΙΝΑ επί της εθνική οδού ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στρ. µε πρόσβαση µόνο 32.000 ευρώ. ΖΑΧΑΡΩ ΑΛΤΑΝΕΪΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 20 στρ. µε όριο κύµα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 22.000 ευρώ το στρ. ΜΥΡΣΙΝΗ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 15 στρ. εντός αναδασµού, τιµή 2.500 το στρ. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στρ. 800 µ. από πιάτσα ΤΑΧΙ, άρτιο, οικοδοµήσιµο. Τιµή 65.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΚΕΚΑΤΕΪΚΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 12 στρ. µε βίλες παραπλεύρως. ∆ίδεται και το µισό. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 14 στρ. µε θέα θάλασσα και απόσταση από παραλία 600 µ., κατάλληλο για µεζονέτες, κ.λ.π. σε καλή τιµή. ΚΑΣΤΡΟ στο δρόµο προς ROBINSON ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6.200 τ.µ., άρτιο , οικοδοµήσιµο µε θέα θάλασσα, τιµή 85.000 ευρώ. ΤΡΑΓΑΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 18½ στρ. Αµουδέρικα εντός αναδασµού. Τιµή 2.900 ευρώ το στρέµµα ΝΙΟΧΩΡΙ επί του νέου δρόµου ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 12 στρ. µε οικία 85 τ.µ. στα τούβλα, κατάλληλο για κάθε χρήση. Τιµή 160.000 ευρω. ΚΑΣΤΡΟ – ΝΙΟΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 23½ στρ. µε 600 ρίζες ελιές και θέα θάλασσα σε τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 3.900 ευρώ το στρέµµα. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 50 στρ. αρίστης ποιότητας, χώµατα για καλλιέργειες. ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ 4 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 4 ΣΤΡ.ΑΡΤΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΑ,ΜΕ 100 ΡΙΖΕΣ ΕΛΙΕΣ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΙΕΣ:

ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 110 τ.µ., προκάτ, λουξ σε οικόπεδο 1050 τ.µ. περιφραγµένο µε φοίνικες και άλλα δένδρα. Τιµή 160.000 ευρώ. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. και ο α’ όροφος 90 τ.µ. γιαπί. Τιµή για ολόκληρο 160.000. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. σε οικόπεδο 80 τ.µ. στο κέντρο της πόλης. Τιµή 55.000 ευρώ. ΚΟΥΡΤΕΣΙ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 76 τ.µ., λουξ σε 9 στρ. περιβόλι πορτοκαλιές, περιφραγµένο και βίλες παραπλεύρως. Τιµή 180.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ τριώροφο οίκηµα 300 τ.µ. στο κέντρο της πόλης επί του δρόµου προς Βρανά. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΖΟΝΕΤΑ 200 τ.µ. σε 1.000 τ.µ. οικόπεδο µε ωραία θέα, γκαράζ, περιφραγµένο, φοίνικες, κ.λ.π. Τιµή 190.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ διώροφη 240 τ.µ. σε 9 στρ. λιοστάσι, πορτοκαλιές, κ.λ.π. µε ωραία θέα θάλασσα περιφραγµένο. Τιµή 370.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΗΜΑ διώροφο, καινούριο, λουξ, αποτελούµενο από: Ισόγειο 2 διαµερίσµατα 90 τ.µ. και 60 τ.µ. και ο α’ όροφος 100 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες σε οικόπεδο 1.330 τ.µ. και ωραία θέα από 450.000 ευρώ. Τώρα µόνο 250.000 ευρώ. ΜΥΡΣΙΝΗ επί του δρόµου για 117 ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στα τούβλα 80 τ.µ. σε οικόπεδο 2623 τ.µ. Τιµή 110.000 ευρώ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΒΙΛΑ υπερυψωµένη 120 τ.µ., υπερ λουξ µε γκαράζ, γκαζόν περιφραγµένη σε 500 τ.µ. οικόπεδο. Κοντά στη γέφυρα. ΓΑΣΤΟΥΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ διώροφου οικοδοµής120τ.µ.,3υπνοδωµάτια,2µπάνια,αποθήκη,αυλή, τζάκι,πρόσφατα ανακαινισµένο.Τιµή 160.000 ευρώ. ΑΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε κήπο εντός σχεδίου, καλοριφέρ, κ.λ.π. ΜΥΡΣΙΝΗ στη διασταύρωση για Νεοχώρι, δίπλα στο βενζινάδικο Shell ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 90 τ.µ. καινούριο. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελής οικία 140 τ.µ., υπερυψωµένη, δίπλα στην Παναγία, σε καλή τιµή. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ηµιτελές µεζονέτα 300 τ.µ., κοντά στο Γυµνάσιο, περιφραγµένο. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ, α’ όροφος 100 τ.µ., πλήρως ανακαινισµένο. Τιµή 98.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ ΠΩΛΕΙΤΑΙ, α’ όροφος 106 τ.µ. µε τζάκι και ωραία θέα θάλασσα. ΒΑΡ∆Α επί της Αγ. Νικολάου ΠΩΛΕΙΤΑΙ 160 τ.µ. διώροφο οίκηµα. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε περιβόλι 7

στρ. πορτοκαλιές. ΛΕΧΑΙΝΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 Τ. Μ.ΥΠΕΡ ΛΟΥΞ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΣΕ ΥΣΗΧΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΚΥΛΛΗΝΗ κοντά στο δηµοτικό σχολείο ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4 στρ. µε βίλες, παραπλεύρως και ωραία θέα. ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 370 τ.µ., µε παλιά οικία. ΚΥΛΛΗΝΗ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ., απέναντι από το Χαµόγελο του Παιδιού. ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 105 τ.µ. και 250 τ.µ., γωνιακά κοντά στην αστυνοµία. ΜΥΡΣΙΝΗ µετά το ΚΕΠΕΠ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 1½ στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο. ΛΕΧΑΙΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 340 τ.µ. γωνιακό στην πλατεία Χατζηγιάννη. ΛΕΧΑΙΝΑ απέναντι από Shell ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 513 τ.µ. σε καλή τιµή. ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α ΓΩΝΙΑΚΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 482 τ.µ. κοντά στον Αγ. Ταξιάρχη. ΚΑΒΑΣΙΛΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο, άρτιο οικοδοµήσιµο 1.200τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΜΟΝΟ 28.000 ευρώ κοντά στην κεντρική αγορά. ΛΥΓΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1012 τ.µ. µε 18 ελιές κτίζει 400 τ.µ. Τιµή ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 35.000 ευρώ. ΚΥΛΛΗΝΗ δίπλα στο λιµάνι οικόπεδο 1207 τ.µ. Τιµή 120.000 ευρώ. ΚΑΣΤΡΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 636 Τ.Μ.ΑΡΤΙΟ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ ΧΤΙΖΕΙ 400 Τ.Μ.ΜΕ ΦΑΝΤΑΣΤΙΚΗ ΘΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟ,ΚΑΙ ΒΙΛΕΣ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ.ΤΙΜΗ 110.000 ΕΥΡΩ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ επιχείρηση ενοικιαζόµενα δωµάτια εν λειτουργία κατασκευής 1995, αριθµός δωµατίων 24 επί του κεντρικού δρόµου 800 µ. από ROBINSON CLUB µε θέα θάλασσα σε 2.500 τ.µ. Τιµή 690.000 ευρώ. ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 25 στρ. 100 µ. από θάλασσα µε διάφορα δένδρα και φοίνικες, διαθέτει όλες τις παροχές ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, κ.λ.π. κατάλληλο και για κάµπινγκ. ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ξενοδοχείο 20 STUDIOS µε ωραία θέα θάλασσα, κοντά στο ALDEMARE. ΝΙΟΧΩΡΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 7½ στρ. µε όριο κύµα, χτίζει ξενοδοχείο 1500 τ.µ. δίπλα από 45 βίλες γαλέου, IONIAN ISLAND. ΚΑΣΤΡΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ συγκρότηµα 6 κατοικιών σε οικόπεδο 5½ στρ. µε φανταστική θέα ΙΟΝΙΟ πέλαγος δίπλα από ROBINSON CLUB.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

22

Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ, ΕΤΟΙΜΟΠΑΡΑ∆ΟΤΑ: 1. ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ διαµπερές 64 τ.µ. µε 10 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 2. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 86 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο. 3. ∆ιαµέρισµα 112 τ.µ. µε 9 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. 4. ∆ιαµέρισµα διαµπερές 117 τ.µ. µε 15 τ.µ. ηµιυπαίθριο χώρο και τζάκι. Τηλ.6938110949 «ΕΡΓΟΝ ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΗ» Ο.Ε. ΜΑΣ2021 --------------

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗ ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ΥΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ στο κέντρο της αγοράς στο 2ο όροφο, συνολικού εµβαδού 300 τ.µ., ευάερα και ηλιόλουστα, µε δυνατότητα χωρισµού τους σε περαιτέρω δύο διαµερίσµατα το καθένα. ∆υνατότητα πώλησης και µεµονωµένα. Τιµή 195.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 2 3 1 0 / 3 4 1 0 5 8 , 6974334849.ΜΑ740.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ κοντά στο κέντρο του Πύργου µισθωµένες, µε εισόδηµα 650,00 ευρώ µηνιαίως, κατασκευής 2007. Πληρ. τηλ. 6977663366. ΜΑΣ2972.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Σταυρόπουλος Φώτης ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Ζώντου Ειρήνη

Πατρών 105 (Ίππαρχος), Πύργος

Τηλ. 26210 34250, Fax: 26210 34301 Κιν.: 6937 437473 e-mail:fstavropoulos@in.gr ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 τ.µ., περιοχή Καταραχίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τµ. περιοχή ∆εξαµενής ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 415 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 600 τ.µ. περιοχή Πύργου ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2800 τ.µ. µε 35 ρίζες ελιές Καλακέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.500 τ.µ. περιοχή Κολιρέικες παράγκες ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 11.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.000 τ.µ. περιοχή Κάστα Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 3.500 τ.µ. µε 70 ρίζες ελιές περιοχή Αµπελώνας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 14.000 τ.µ. περιοχή Αµπελώνα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 7.500 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 18.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 8.000 τ.µ. περιοχή Σκουροχωρίου. ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 200 τ.µ. µε οικόπεδο 4.000 τ.µ. περιοχή Κατσικάρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. ηµιτελές περιοχή Βυτινέικα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 4850 τ.µ. περιοχή Σκουροχώρι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 90 τ.µ. µε οικόπεδο 150 τ.µ. περιοχή Αγ. Ιωάννη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων 114 τ.µ., κάθε όροφος µε 1519 οικόπεδο, περιοχή Σκουροχωρίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 2 ορόφων κάθε όροφος 70 τ.µ. µε οικόπεδο 100 τ.µ., περιοχή Λουτρακίου Κόρινθος ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 2 ου ορόφου, περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ 30 τ.µ., 2 ου ορόφου περιοχή Πάτρας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 110 τ.µ., 2 ου ορόφου περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ. 1ου ορόφου 2 ετών περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 116 τ.µ. 2 ου ορόφου, 4 ετών, περιοχή Πύργου ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 92 τ.µ. µε µαγαζί 45 τ.µ. και γκαράζ περιοχή Γαστούνη ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 114 τ.µ. µε µαγαζί 114 τ.µ. περιοχή Ανδραβίδας. ΜΑΣ11

ΣΠΙΤΙΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µεζονέτα 300 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο σε προνοµιούχο θέση (διαθέτει υπόγειο, γκαράζ φυλασσόµενα). Σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 694455305-7 ΜΑ Σ3875

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ σε καινούρια οικοδοµή 90 τ.µ., 3ου ορόφου και από πάνω µια γκαρσονιέρα 40 τ.µ. µε γκαράζ κλειστό στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6970870676. ΜΑ4772

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ από ιδιώτη ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αµαλιάδα, οδός Πλαστήρα, στην πολυκατοικία Μανωλόπουλου, 4ος όροφος 50 τ.µ., αποθήκη και πάρκινγκ. Πληρ. τηλ. 6979233367, 26220/26477. ΜΑ4739

-------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ λόγω γήρατος σε τιµή ευκαιρίας κτηριακή εγκατάσταση για 3 οικογένειες σε 2,5 στρέµµατα µε διάφορα δέντρα και πολλά έξτρα ή κατά το ήµισι επί της εθνικής οδού 5 χλµ. νότια του Πύργου. Μοναδική τοποθεσία, παρέχει πολύπλευρη ασφάλεια. Πληρ. τηλ. 26210/71102, 6949158972. ΜΑΣ4495 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΤΡΙΑΡΙ 88,5 τ.µ. Πληρ. τηλ. 6971891292.ΜΑ4369.

-------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΡΕΣΤΕΝΑ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 2ου ορόφου από διώροφη κατοικία, 100 τ.µ. µε οικόπεδο, γκαράζ και αποθήκη, σε κεντρικό σηµείο, απέναντι από το ∆ικαστήριο. Πληρ. τηλ. 6946144875, 6950129574. ΜΑ4760 -------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 61m², 1ου ορόφου, διαµπερές, αυτόνοµο, µε parking πιλοτής επί της οδού Σισίνη στην Αµαλιάδα. Πληρ. τηλ. 6934219237. ΜΑ4790

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΟΛΥΤΕΛΗ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 50, 95 & 130τ.µ. (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) 100 µ. από τη Νοµαρχία επί της πλατείας Μιχ. Ξυστρή, 1ο ∆ηµ. Σχολείο, φωτεινά, µεγάλες βεράντες (καθαρά) χωρίς το άγχος των κλειστών ηµιυπαίθριων χώρων, από οικοπεδούχο. ∆ΑΝΕΙΑ ∆ΕΚΤΑ. Τηλ. 6974960226.ΜΑΣ800.

Σε νεοανεγειρόµενη οικοδοµή και σε πανταχόθεν ελεύθερο σύστηµα

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΟ – ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ (α’ ορόφου) 65 τ.µ. στον πεζόδροµο της ∆ηµοτικής Αγοράς Πύργου (οδός ∆ιάκου) – ( πρώην γραφεία της ΕΠΣΗ) Πληρ. τηλ. 6937463770, κα ∆ηµητρακοπούλου. ΜΑ4736

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΚΟΛΙΡΙ

νεόδµητη διώροφη ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ (77,5) τ.µ. κάθε όροφος, αντισεισµική µε σοφίτα, οικόπεδο 880 τ.µ., κτίζονται άλλα 250 τ.µ., ηµιυπαίθριος 18 τ.µ., θέα, τιµή λογική, ιδιώτης. Πληρ. τηλ. 6937613108, 210/7794610. ΜΑ4629

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Κ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ - Χ. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ Στεφανοπούλου 9, Πύργος. Τηλ. 26210 23000 και 28028, κιν. 6972860928. ΜΑΣ469

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΓΟΡΕΣ-ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ

Ο ΛΑΜΠΗΣ Αρχ. Ηλιδος 4 Αµαλιάδα Τηλ. 26220/25243 Κιν. 6974482081 www.lampisg.gr

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 100 τ.µ. µε κήπο 150 τ.µ. στο κέντρο Αµαλιάδας. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 10 στρεµ. στην Αγία Μαρίνα ∆ουνεΐκων κοντά στη θάλασσα σε πολλή καλή τιµή . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 50 στρεµµάτων στα Σαβάλια Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 500 τ.µ. µε µικρή κατοικία και πανέµορφη θέα στην Κρέστενα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µε δύο µαγαζιά στο κέντρο της Αµαλιάδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΙΑΡΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 2½ στρεµµάτων στο Παλούκι Αµαλιάδος στον καινούριο δρόµο Κουρούτα – Παλούκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 320 τ.µ. στην Αµαλιάδα και οικόπεδο 200 τ.µ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 140 τ.µ. στη ∆άφνη Αµαλιάδος µε οικόπεδο και επιπλωµένη πλήρως. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 τ.µ. µε οικόπεδο µεγάλο στην Κεραµιδιά. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στο Φλόκα Ολυµπίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 70 τ.µ. στην Κουτσοχέρα Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 98 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 55 τ.µ. σε τρία στρέµµατα στο δρόµο Αµαλιάδα – Σαβάλια ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ στο Τραγανό, καινούρια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ∆ΙΩΡΟΦΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 65 τ.µ. στην Αµαλιάδα ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 4 στρεµ. άρτιο οικοδοµήσιµο στην Κουρούτα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 75 τ.µ. σε 6 στρ. στην Κουρούτα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300 τ.µ. στο Παλούκι Αµαλιάδας 100 µ. από το λιµάνι. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 6 ΣΤΡΕΜ. δεντροπερίβολο περιφραγµένο µε νερό µε δύο σπιτάκια 20 τ.µ. στον Προφ. Ηλία Αµαλιάδας ΜΑΣ766

ENOIKIΑΣΕΙΣ

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ - ΑΠΑΝΤΑ ∆ΙΑΜΠΕΡΗ (Αντισεισµική θωράκιση, σύγχρονο ντιζάιν, µονώσεις, θωρακισµένες πόρτες DORAL, θυροτηλεόραση, διπλά µπάνια (διπλά τζάµια, σίτες), πολυτελή αξεσουάρ, βεράντες µε ηµιυπαίθριους χώρους, αυτόνοµη θέρµανση, γκαράζ ...) υπό κατασκευή: 125,14- 117,74 - 59,06 – 100,40 m², 56,75 m², 135,01 – 121, 92, οδός Αγ. Αρτεµίου & Φωκίωνος (4ο ∆ηµ. Σχολείο) Εξωτερικά κουφώµατα DORAL

ΜΕΛΕΤΗ – ΕΠΙΒΛΕΨΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Αρχιτέκτων – Μηχανικός

Πληροφορίες γραφείο: οδός ∆ραγατσανίου 24 Πύργος (πεζόδροµος ∆ιοικητηρίου) Τηλ. 26210/26596 και 6972080304.ΜΑΣ253.

. ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (TΣΙΜΕΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ) Ερµού 13 Τηλ. 6977316838 – 6972402213 26210/33183- 23694

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ: α) Στην οδό Ερµού 240 τ.µ. β) Στην οδό Αγησιλάου και Κυρίλου Ωλένης 600 τ.µ., γ) Στην Αγίου Σπυρίδωνος 540 τ.µ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ α) ∆ιώροφη 220 τ.µ. σε οικόπεδο 170 τ.µ. στη Μαγούλα β) 130 τ.µ. γιαπί µέσα σε οικόπεδο 3,5 στρεµµάτων στη Βαρβάσαινα (εντός οικισµού) γ) Μεζονέτα γιαπί 74 τ.µ. στον Πύργο. δ) Μεζονέτα 400 τ.µ. στον Αγ. Γεώργιο (ύψωµα) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 1ου ορόφου 90 τ.µ. στον Πύργο ΠΩΛΕΙΤΑΙ γραφείο 1ου ορόφου 44 τ.µ. στον Πύργο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 330 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου στον Πύργο (επαγγελµατική στέγη). . ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ τριάρια και τεσσάρια. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΧΩΡΑΦΙ 7.520 τ.µ. µε γιαπί 187 τ.µ., περιοχή Παλάτα Αγ. Ιωάννη, τιµή 105.000 ευρώ. .ΜΑΣ669.

ΟΙΚΟΠΕ∆Α . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1 στρεµ., έκαστο, άρτια και οικοδοµήσιµα, µε συντελεστή δόµησης 0,8 εντός οικισµού Αγ. Ιωάννη, αµφιθεατρικά µε φανταστική θέα το Ιόνιο. Πληρ. τηλ. 6937454934, ιδιώτης. ΜΑ3676 -----------------------------------. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 250 m², 46.000 ευρώ. Πληροφορίες Ζαφειρόπουλος Σπύρος, τηλ. 26220/23500, 6974361991, 6976975310, Αµαλιάδα. ΜΑ4792 -----------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ στη Μαραθιά, επί του δρόµου προς παραλία σε τεµάχια ανά 6 στρεµµάτων, άρτια οικοδοµήσιµα. Πληρ. τηλ. 6936407389.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ

Α. ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 2120 τ.µ. µε µικρή αγροικία άµεσα κατοικήσιµη και µικρή χωριστή αποθήκη, 50 µέτρα ανατολικά οδού ΠΥΡΓΟΥ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ µεταξύ Λαµπετίου και Κολιρίου (περιοχή Αγίου Παντελεήµονος Πύργου). Β. ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ – ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2354 τ.µ. βορειοανατολικά του ΛΑΜΠΕΤΙΟΥ σε περιοχή αναπτυσσόµενη, πλησίον Αγίου Σπυρίδωνα µε εξαιρετική θέα κτίζει 200µ². Πληρ. τηλ. 2610/336870, 6976071745. ΜΑ4778

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, ισόγειο 35µ² µε πατάρι 19µ² και υπόγειος 14 µ². Πληρ. τηλ. 6944418741.ΜΑ6824

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα στο 10ο χλµ. Πύργου – Κατακόλου. ∆εκτές µόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6976555283.

. ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α άρτια και οικοδοµήσιµα εντός της κοινότητας. Πληρ. τηλ. 26210/51808, 6976555286. ΜΑΣ6605

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ καταστήµατα Ερµού 120,75 Πύργος. Πληρ. τηλ. 2621033652 ΜΑΣ 719 -----------------------------------.. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ κεντρικό ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 48 τ.µ., Ξάνθου 3 στον Πύργο, έναντι ΟΡΤ, κατάλληλο για γραφείο. Πληρ. τηλ. 26210/22196, 69388014777. ΜΑΣ4515 -----------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στη Ζαχάρω στην κεντρική πλατεία µαζί µε τον εξοπλισµό. Πληρ. τηλ. 6994410410. ΜΑ4603 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ στο κέντρο του Πύργου, Ερµού 5, 30 τ.µ. ισόγειο, 30 τ.µ. υπόγειο. Πληρ. τηλ. 6945338825. ΜΑΣ4662 --------------------------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤ/ΜΑ (επαγγελµατικός χώρος) 180m², ολόκληρο ή τµηµατικά στο κέντρο του Πύργου, κατάλληλο για κάθε χρήση. Πληρ. τηλ. 6972340405. ΜΑ4743 -------------. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΓΚΑΡΑΖ ή ΑΠΟΘΗΚΗ χωρίς κοινόχρηστα, περιοχή Αγίας Βαρβάρας. Πληρ. τηλ. 6984771182. ΜΑ4769 ------------------------------------

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 76 τ.µ., 3άρι, 1ου ορόφου, 2 ετών, διαµπερές, ηλιακό θερµ., τέντες, ιταλική κουζίνα κ.α. 85.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1 στρ. (χτίζει 400 τ.µ.), σε ήσυχη περιοχή, στα Λαστέικα 50.000 ευρώ. Μεσιτικό γραφείο Σοφιανόπουλος Βασίλειος 26210/36524, 6936842750.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ (Μεζεδοπωλείο) στο Κάστρο Κυλλήνης, έτοιµο προς λειτουργία. Πληρ. τηλ. 6983243645. ΜΑ4776

. ΣΤΑ ΛΕΧΑΙΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΕΠΑΓ. ΧΩΡΟΣ 57 τ.µ., έναντι ΕΛΤΑ και Εθν. Τράπεζας. Πληρ. τηλ. 26230/24242, 6932211464. ΜΑΣ4384

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ επί της οδού Ερµού 40 τ.µ. σε καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 26210/37329. ΜΑΣ4771

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ 2 ΓΩΝΙΑΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 130 τ.µ.

περίπου επί της Εθνικής οδού Πύργου – Αρχ. Ολυµπίας, κόµβος Αγ. Γεωργίου, έναντι αντιπροσωπείας ∆ανίδη. Τηλ. 6948047163, οικοδοµικό συγκρότηµα Π. Μυλωνά.ΜΑ2676.

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ γωνιακό 55 τ.µ. µε πατάρι επί των οδών Ερµού 25 και Σισίνη. στον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6973303102. ΜΑΣ1691

. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ Η ΤΑΒΕΡΝΑ – ΨΗΣΤΑΡΙΑ που βρίσκεται µπροστά στο ξενοδοχείο ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ στο Βρανά – Βαρθολοµιό για καλοκαιρινή περίοδο. Πληρ. τηλ. 6978527460, 26230/42660. ΜΑΣ4339

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4.150 µέτρα και ΕΝΑ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 2000 µέτρα τα οποία συνορεύουν µεταξύ τους στον επαρχιακό δρόµο Αµαλιάδας – Σαβαλίων 200 µέτρα από την άσφαλτο, κοντά στο ΚΤΕΟ. Τιµή 24.000 ευρώ και 12.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6983510230.

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΑ ∆ΟΥΝΕΪΚΑ 10 στρεµ. ενιαία ή σε οικόπεδα 4 στρεµµάτων µε φως, νερό και δρόµο µε είσοδο από άσφαλτο σε πάρα πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6979657815. ΜΑΣ3739

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΣΑΤΑΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΠΩΛΗΣΕΙΣ – ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 28ης Οκτωβρίου 16, Πύργος Τηλ. 26210 22886

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ιαµερίσµατα-µονοκατοικίες

1) Μονοκατοικία 42 τ.µ. πλησίον Νοµαρχίας. Τιµή 50.000 ευρώ, κατασκευή 1998. 2) ∆ιαµέρισµα 85 τ.µ. 3ος όροφος, αυτόνοµη θέρµανση (µπόιλερ κ.λ.π.) τιµή 85.000 ευρώ. 3) 80 τ.µ. διαµέρισµα 3ος όροφος (παλαιά Νοµαρχία) µε αυτόνοµη θέρµανση. Τιµή 80.000 ευρώ. 4) 98 τ.µ. καινούργιο 4ος όροφος (3 ετών) αυτόνοµη θέρµανση µε γκαράζαποθήκη 27 τ.µ. Τιµή 125.000 ευρώ. 5) Γιαπί 1ος όροφος σε τριώροφη οικοδοµή 110 τ.µ. 1ος όροφος και 25 τ.µ. 3ος όροφος και 28 τ.µ. πιλοτή. Τιµή 120.000 ευρώ. 6) Γραφείο 63 τ.µ. πλησίον δικαστηρίων µε πρόσοψη στην 28ης Οκτωβρίου, δύο W.C. Τιµή 63.000 ευρώ. 7) 116 τ.µ. διαµέρισµα 2ος όροφος µε τρία υπνοδωµάτια 2 ετών και πολλά έξτρα. 8) 70 τ.µ. στην Μανωλοπούλου πλησίον Νοµαρχίας. Τιµή 75.000. 9) Καινούργια διαµερίσµατα σε πολλές περιοχές από ιδιώτες 122 τ.µ. – 118 τ.µ.110 τ.µ.- 100 τ.µ. – 90 τ.µ.- 85 τ.µ.-80 τ.µ.-62 τ.µ. 10) ∆ιαµέρισµα 50 τ.µ. 1ος όροφος ενοικιασµένο 300 ευρώ ανά µήνα µε αυτόνοµη θέρµανση 4 ετών. 11) Γκαρσονιέρα πλησίον δικαστηρίων 45 τ.µ. ενοικιασµένο (250 ευρώ) 1ος όροφος κατάλληλο και για γραφείο. Τιµή 1.000 ανά τ.µ. 12) Μονοκατοικία διώροφο 90 τ.µ. και 90 τ.µ. σε οικόπεδο 220 τ.µ. Τιµή 145.000 ευρώ. 13) Μονοκατοικία 3οροφο αποτελείται από κατάστηµα 120 τ.µ. διαµέρισµα 1ος όροφος 100 τ.µ. και διαµέρισµα 2ος όροφος 80 τ.µ. τιµή 220.000. 14) Μονοκατοικία 3οροφο ισόγειο κατάστηµα 80 τ.µ. 1ος όροφος διαµέρισµα 80 τ.µ. και 2ος όροφος διαµέρισµα 80 τ.µ. όλα µαζί 200.000 ευρώ. ΟΙΚΟΠΕ∆Α 1) 600 τ.µ. πλησίον καινούργιου Ι.Κ.Α. (Ολυµπίων) µε συντελεστή δόµησης 1,8 . Τιµή 90.000 ευρώ. 2) 3 στρέµµατα έναντι Εκπ. ΡΗΓΑ µε πρόσοψη στην οδό Καταραχίου (προς ένταξη σχεδίου πόλεως) τώρα άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή 130.000 ευρώ. 3) Οικόπεδο 10.000 τ.µ. επί της Ελλ. Στρατιώτη εντός ζώνης σχεδίου πό-

λεως. Κτίζεις 200 τ.µ. για σπίτι και 600 τ.µ. για επαγγελµατική στέγη. Τιµή 250.000 ευρώ όλο. 4) 2.850 τ.µ. επί της Αγίου Γεωργίου πωλείται και δίδεται και αντιπαροχή. 5) Οικόπεδο 130 τ.µ. µε παλαιά οικία στην οδό Γιαννιτσών. Τιµή 45.000 ευρώ. 6) Οικόπεδο 406 τ.µ. µε πρόσοψη επί της Μίλτωνος Ιατρίδη. Τιµή 130.000 ευρώ. 7) 215 τ.µ. οικόπεδο µε πρόσοψη στην οδό Αλφειού κατάλληλο για κατάστηµα µε Σ.∆. 2 Τιµή 120.000 ευρώ. Και πολλά άλλα οικόπεδα εντός και εκτός πόλεως. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ 1. Αγροτεµάχιο επί της εθνικής οδού Πατρών – Πύργου πλησίον εστ. Αίγλη µε πρόσοψη στον εθνικό δρόµο. Τιµή 180.000 2. Αγροτεµάχιο 10 στρεµµάτων επί του δρόµου Πύργου –Κατακόλου µε 121 τ.µ. πρόσοψη. ΠΩΛΕΙΤΑΙ και ανά 5 στρέµµατα. Τα 5 στρέµµατα µε πρόσοψη στην Κατακόλου. Τιµή100.000 και τα 5 στρέµµατα πίσω 50.000 3. Αγροτεµάχιο 5 στρέµµατα εντός οικισµού περιοχή Λαστεΐκων –Αγίου Γεωργίου, κόβονται και ανά ένα στρέµµα οικοδοµήσιµο, κτίζει 400τ.µ. ανά στρέµµα . Τιµή 50.000 το 1,5 στρέµµα. 4. Αγροτεµάχιο Ντοµπρινο 6 στρέµµατα µε θέα. Τιµή 50.000 5. Ανθόπυργος. Αγροτεµάχιο 4 στρέµµατα , 8 στρέµµατα και 7 στρέµµατα. Τιµή 10.000 ανά στρέµµα 6. Λεβεντοχώρι , αγροτεµάχιο 11 στρεµµάτων 300 µέτρα από θάλασσα. Τιµή 180.000 όλο. 7. Καβασιλάκια Πύργου 4 στρέµµατα. Τιµή 70.000 8. Βυτινέικα 6.300τ.µ. εντός αναδασµού. Τιµή 23.000 . 9. Κατσικάρι 5 στρέµµατα , 150 µέτρα από άσφαλτο. τιµή 100.000 . 10. Αγιο Ανδρέα 5,5 στρέµµατα µε θέα θάλασσα. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ Γκαρσονιέρες από 150 ∆υάρια από 200 Τριάρια - Τεσσάρια Πεντάρια – καταστήµατα – Γραφεία κλπ. Τα διαφηµιζόµενα ακίνητα είναι ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΑ. ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΣ. ΜΑΣ3076

∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

•ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 2ου ορόφου 73 τ.µ. γωνιακό µε µεγάλες βεράντες 35 τ.µ. κατασκευής 2005 Τιµή 105000 ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διαµέρισµα 105 τ.µ. 3ου ορόφου πλήρως ανακαινισµένο µε αυτόνοµη θέρµανση Τιµή 120000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α διώροφο οίκηµα µε µια γκαρσονιέρα και ένα δυάρι νοικιασµένα στο ισόγειο και ένα τριάρι νοικιασµένο στον πρώτο όροφο µε µεγάλο ακάλυπτο χώρο και µια γκαρσονίερα ξεχωριστά(σοβαρή επένδυση Τιµή συζητήσιµη ΠΩΛΕΙΤΑΙ σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στην αγροτική τράπεζα διαµέρισµα 3ου ορόφου 75τ.µ µε δύο υ/δ ένα µπάνιο περιµετρικές βεράντες Τιµή ευκαιρίας •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οροφοδιαµερίσµατα 3ου & 4ου ορόφου 109 τ.µ. καινούργιας κατασκευής σε κεντρικό και ήσυχο σηµείο της πόλης µε τρία υ/δ,δύο µπάνια µεγάλες βεράντες , γκαράζ (στον 4ο όροφο δυνατότιτα κατασκευής τζακιού ) Τιµή 170000 •ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στο ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙ ΗΛΕΙΑΣ τέσσερις ανεξάρτητες κατοικίες 50τ.µ. µε δύο υ/δ ,καθιστικό και κουζίναw/c,γκαράζ κλειστό και αποθήκη ηλιακούς σε οικόπεδο 2550τ.µ. πλήρως διαµορφωµένοι κοινοχρηστοι χώροι Τιµή συζητήσιµη •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 35τ.µ. στα ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ σε καινούργια οικοδοµή Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΠΑΤΡΑ κοντά στο Αρχαίο ωδείο γκαρσονιέρα 1ου ορόφου 40 τ.µ.µαζί µε αποθήκη επιπλωµένη µε ηλεκτρικές συσκευές µε κλιµατισµό 3,5 χρόνων νοικιασµένη Τιµή 45000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ γκαρσονιέρα στην ΠΑΤΡΑ στην νέα είσοδο του λιµανιού επι της Κορίνθου Τιµή 32000 •ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 3ου ορόφου στην περιοχ.η της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ρετιρέ 125τ.µ. µε δύο υ/δ ,σαλόνι,κουζίνα και µπάνιο διαµπερές µε µπαλκόνια µπρόςπίσω,µε δικό του γκαρά Τιµή 125000 ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ στην περιοχή ∆εξαµενής πολυτελή διαµερίσµατα δυάρια & τριάρια σε καινούργια πολυτελή οικοδοµή Τιµή από 1300 το τ.µ. •ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ ισόγειο διαµέρισµα 135τ.µ. σε δυόροφη οικοδοµή σε οικόπεδο 200τ.µ. Τιµή 60000

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΛΟΥΚΑ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 14 στρ. µε 230 δέντρα ελιές περίπου 10 ετών µε µεγάλη απόδοση Τιµή 30000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στη ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 1500τ.µ. µε οπορωφόρα δέντρα, αρτεσιανό, περιφραγµένο µε καγκελόπορτα και έτοιµο γεφύρι .Έχει άδεια έτοιµη για 15τ.µ. οίκηµα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ στο ύψος του Συµποσίου 7,5 στρ. οικόπεδο κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή 155000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΤΩ ΣΑΜΙΚΟ περιβόλι τεσσάρων στρεµµάτων µε µανταρινιές 220 δέντρα µε νερό δικτύου πολύ κοντά στην παραλία άρτιο και οικοδοµήσιµο συν δύο στρέµµατα ακόµα µε 60 δέντρα ακόµα Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάση 7,5 στρέµµατα µε 130 δέντρα στην περιοχή της ΒΡΥΝΑΣ Τιµή 25000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΝΙΟΧΩΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΟΣ λιοστάσι 10 στρεµµάτων µε 200 δέντρα και ένα σπίτι 50 τ.µ. σε ύψωµα µε φανταστική θέα ΤΙΜΗ 160000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στη ΓΑΣΤΟΥΝΗ στο δρόµο προς ΚΑΒΑΣΙΛΑ αγροτεµάχιο 17 στρεµµάτων πολύ κοντά στο χωρίο Τιµή 2800 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΚΑΠΗ∆ΗΜΑΤΟΣ ) 61 στρεµµατα λιοστάσι ποτιστικό µε 1417 δέντρα (µε µεγάλη επιδότηση και ετήσια σοδιά το λιγότερο 13 τόνους ) • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ΧΑΝΑΚΙΑ στη θέση ΠΥΡΑΥΛΟΣ αγροτεµάχιο 27,5 στρεµµάτων µε 780 δέντρα ελιές µεγάλη πρόσοψη επι της εθνικής οδού (180 µέτρα )ποτιστικό καταλληλο για κάθε χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 30 στρεµµατων στην ΑΡΕΤΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ σε προνοµιακή θέση γωνιακό 500 µετ. από το χωριό 1000 µέτ. από την θάλασσα καλλιεργήσιµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ πάνω στην εθνική οδό ΠΑΤΡΩΝ –ΠΥΡΓΟΥ στο ύψος των ΣΑΒΑΛΙΩΝ αγροτεµάχιο 15 στρεµµάτων ολόκληρο ή κατατµηµένο κατάλληλο για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση • ΠΩΛΕΙΤΑΙ λιοστάσι 20 στρεµµάτων στο ΚΑΜΠΟ (ΛΟΥΚΑΒΙΤΣΑ) ΠΗΝΕΙΑΣ µε 240 ρίζες ελιές καρποφόρες Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 20 στρεµµάτων στην ΚΥΛΗΝΗ πάνω στο δρόµο για τα λουτρά άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φως –νερό κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις ή καλλιέργιες Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 8 στρεµµάτων εντός οικισµού ΚΑΠΕΛΕΤΟΥ.εντός αναδασµού Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 10 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πίσω από µεγάλο πολυκατάστηµα επί του κεντρικού δρόµου στην είσοδο της πόλης της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ δύο αγροτεµάχια 11&4 στρ. αντίστοιχα στην ΡΟ∆ΙΑΤΑ κατάλληλο για οποιαδήποτε χρήση Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επι του δρόµου ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ αγροτεµέχιο άρτιο και οικοδοµήσιµο 4 στρ. στα όρια του χωριού ΣΑΒΑΛΙΩΝ Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή ΣΩΣΤΙΟΥ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ αγροτεµάχια 11&23 στρ. αντίστοιχα πάνω στον κόµβο της ΟΛΥΜΠΙΑΣ Ο∆ΟΥ προς Σώστι – Αµαλιάδας Τιµή 5000 /το στρ. • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙστην περιοχή ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΙΑΣ αγροτεµάχιο 93 στρ. σε πολύ καλό σηµείο επίπεδο κατάλληλο για γεωργική καλλιέργια Τιµή 3000 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 47 στρ. επίπεδο καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο και για φωτοβολταϊκά Τιµή 1800 /στρ. • ΠΩΛΟΙΝΤΑΙ στο ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ αγροτεµάχιο 15στρ. πρώτη παράλληλος από την Εθνική ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ καλλιεργήσιµο εντός αναδασµού κατάλληλο για αγροτική και επαγγελµατική χρήση Τιµή 5000 /στρ.

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή του ΑΓΙΟΥ ΗΛΕΙΑ οικία 55τ.µ. µε οικόπεδο 100τ.µ. περίπου 10 χρονών δεύτερη γραµµή από την θάλασσα Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΑΡΑΘΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κτήµα 7213 τ.µ. µε σπίτι 210τ.µ. σε τρία επίπεδα ηµιυπόγειο-ισόγειο-1ος όροφος µε 120τ.µ. ακόµα δόµηση κατασκευής 2002 Τιµή 990000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ συγκρότηµα κατοικιών που αποτελείται από τρία τριάρια και δύο δυάρια µε αυτόνοµη ,µεγάλες βεράντες ,κατασκευής 2005 σε πλήρως διαµορφωµένο χώρο µπάρµπικιου-κιόσκια-γκαζόν Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 2600τ.µ. µε οικία 51τ.µ. κατασκευής 2003 αποτελείται από σαλόνι-υ/δ-w/c Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙΑ-ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ βίλα 107τ.µ. µε σοφίτα 17τ.µ. και ηµιυπόγειο 50τ.µ.µε αυτόνοµη θέρµανση και τζάκι σε οικόπεδο 4,5 στ. µε άδεια οικοδοµή 2005 ολοκλήρωση το 2009 πλήρως διαµορφωµένος χώρος µε γκαράζ και δέντρα Τιµή 260000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΒΑΡ∆Α µονοκατοικία 160τ.µ. ισόγειο & 80 τ.µ. ο 1ος όροφος σε οικόπεδο 400τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της πόλης γωνιακό καταλληλο για όλες τις χρήσεις Τιµή 250000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στον ΠΥΡΓΟ µεζονέτα 132τ.µ. σε κεντρικό δρόµο της πόλης µε αυτόνοµη θέρµανση, a/c ,τρία υ/δ ,δύο w/c και καθιστικό µε µαγαζί στο ισόγειο 65τ.µ. και άλλο τόσο υπόγειο Τιµή 160000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ παλιό πέτρινο οίκηµα65 τ.µ. µε αποθήκη 65τ.µ. σε οικόπεδο 600τ.µ. Τιµή 40000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή της ΣΠΙΑΤΖΑΣ δύο µονοκατοικίες µε δύο υ/δ η κάθε µια, καθιστικό και µπάνιο µε κήπο µια γραµµή πιο µέσα από την θάλασσα Τιµή 40000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ παλιά µονοκατοικία σε οικόπεδο 600τ.µ. τρίφατσο µε µεγάλο σ.δ. κοντά στο ΚΟΥΡΟΥΖΙΑΝΙΟ ΜΕΓΑΡΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία στην ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 94 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες,δύο υ/δ, δύο µπάνια, κουζίνα,σε οικόπεδο 160τ.µ. έχει υπόλοιπο καλυψης 75τ.µ. Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΜΥΡΤΙΑ µονοκατοικία 123τ.µ. µε τρία υ/δ,δύο µπάνια, καθιστικό µε τζάκι,σαλόνικαι κουζίνα αυτόνοµη θέρµανση ,πάρκιν κλειστό Τιµή 180000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στα ∆ΟΥΝΕΙΚΑ µονοκατοικία 311τ.µ. δύο ορόφων σε οικόπεδο 10550τ.µ.διαµορφωµένο µε οπωροφόρα δέντρα ,περιφραγµένο.Ο κάθε όροφος περιλαµβάνει τρία υ/δ, δύο w/c, καθιστικό και σαλόνι µε αυτόνοµη θέρµανση ,τζάκι και δύο γκαράζ κλειστά Τιµή 400000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο ΚΑΚΟΒΑΤΟ οίκηµα 400τ.µ. σε οικόπεδο 1000τ.µ. Είναι διαµορφωµένος σε επτά γκαρσονιέρες ,δύο δυάρια και δύο τριάρια ενοικιαζόµενα µε άδεια λειτουργίας πανσιόν Έχει φανταστική θέα στη θάλασσα και όµορφο περιποιηµένο κήπο Τιµή 650000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 150τ.µ. στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α µε τρία υ/δ , καθιστικό,δύο w/c,περιµετρικές βεράντες,χώρο για γκαράζ,ηλιακό ,καλοριφέρ.Με βάσεις για δεύτερο όροφο Τιµή 150000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στο κέντρο της ΜΥΡΤΙΑΣ µονοκατοικία 80τ.µ. σε οικόπεδο 390τ.µ. µε µηνιαίο εισόδηµα 525 Τιµή 120000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α βίλα 160τ.µ. µε τρία υ/δ , δύο w/c,κουζίνα,αποθήκη,σαλόνιµε τζάκι και καθιστικό. Με εξωτικό κήπο διαµορφωµένος µέσα σε οικόπεδο 1585τ.µ. µε µπάρµπικιου και ένα µικρό ξενώνα , µε φωτισµό, γεώτρηση και αυτόµατη πόρτα Τιµή ευκαιρίας • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µονοκατοικία 97τ.µ. σε οικόπεδο 294τ.µ. πλήρως Τιµή 120000

ΟΙΚΟΠΕ∆Α • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α 700τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε κεντρικό δρόµο άρτιο και οικοδοµήσιµο µε σ.δ. 2 Τιµή 200000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΓΑΣΤΟΥΝΗ οικόπεδο 402τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο πολύ κοντά στο κεντρικό δρόµο για Βαρθολοµιό συνοικία Χονδροµαρά Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΣΑΒΑΛΙΩΝ οικόπεδο 305τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε κεντρικό σηµείο της πόλης Τιµή 55000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 160τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µε σ.δ. 2 και µεγάλη πρόσοψη στο δρόµο Τιµή 105000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΒΡΥΝΑΣ οικόπεδο 280τ.µ. δίπλα στο δηµοτικό σχολείο Βρύνας Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 15 στρ. στο ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ µε φάτσα στη θάλασσα κατάλληλο για τουριστικές εγκαταστάσεις µε φανταστική θέα στο Ιόνιο πέλαγος • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΜΥΡΣΙΝΗΣ οικόπεδο πλησίον κέντρου 217τ.µ άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α οικόπεδο 320τ.µ. µε σ.δ. 0,8 πολύ κοντά

στο κεντρο της πόλης Τιµή 85000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί του εθνικού δρόµου ΠΑΤΡΑΣ―ΠΥΡΓΟΥ ΣΤΗ ∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ οικόπεδο 780τ.µ. αρτίο και οικοδοµήσιµο µε πρόσοψη επί της εθνικής οδού και επί του κεντρικού δρόµου ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ Τιµή 60000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 900τ.µ. µε µεγάλη φάτσα και σ.δ. 0,8 Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στον οικισµό του ΛΕΒΕΝΤΟΧΩΡΙΟΥµε φανταστική θέα 500µ. από την θάλασσα κατάλληλο για τουριστικό θέρετρο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΡΟΙΤΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ 1400m2 οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο περίπου 1400µ. από την θάλασσα µε υπέροχη θέα • ΠΩΛΕΙΤΑΙ εντός οικισµού ΒΟΥΝΑΡΓΟΥ οικόπεδο περίπου ενός στρ. σε προνοµιακή θέση πολύ κοντά στην είσοδο του χωρίου Τιµή 45000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 678τ.µ. στην περιοχή ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ ΑΡΤΙΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣΙΜΟ Τιµή 750000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 4 στρ. στην ΚΑΥΚΑΛΙ∆Α ΚΥΛΛΗΝΗΣ άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα σε όλο το ΙΟΝΙΟ Τιµή 100000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή ΚΑΛΙΤΣΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ οικόπεδο 990τ.µ. γωνιακό µε σ.δ.2 πάνω σε κεντρικό δρόµο Τιµή συζητήσιµη • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην περιοχή (ΑΓΓΙΝΑΡΑ ΚΟΥΡΟΥΤΑΣ ) 6300τ.µ. οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 75000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 1450τ.µ. στην περιοχή ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ µε πρόσοψη στον Εθνικό δρόµο εκτός οικισµού εντός ζώνης Τιµή 50000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο 850τ.µ. στην περιοχή ΣΩΣΤΙ-ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ εντός σχεδίου πόλεως µε σ.δ. 1,6 γωνιακό µε µεγάλη πρόσοψη πάνω στο κεντρικό δρόµο προς ΑΡΧΑΙΑ ΗΛΙ∆Α Τιµή 45000

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ περίπτερο επί της πλατείας Μπελογιάννη σε κεντρικοτατο σηµείο µε εξασφαλισµένη πελατεία Τιµή διαπραγµατεύσιµη • ΠΩΛΕΙΤΑΙστην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ ΜΑΓΑΖΙ 77τ.µ. µε πατάρι άλλα 77τ.µ. σχεδόν έτοιµο Τιµή 100000 • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην ΑΜΑΛΙΑ∆Α τρία καταστήµατα ισόγεια 35τ.µ40τ.µ.- 45τ.µ. µε πατάρι και υπόγειο κεντρικά µε µεγάλη φάτσα Τιµή 70000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί της εθνίκης οδού ΠΥΡΓΟΥ-ΠΑΤΡΩΝστο ύψος της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µεταλλικό οίκηµα 450τ.µ.µέσα σε οικόπεδο 4 στρ. και µεταλλικό οίκηµα µε την ίδια κάλυψη µέσα σε οικόπεδο 5 στρ. Τιµή 350000 /έκαστο • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΟ πάνω σε Εθνική οδό εκτάσεως οικοπέδου 4 στρ. µε πλυντήριο,συνεργείο και δύο διαµερίσµατα 136 τ.µ. το κάθε ένα. Με πελατολόγιο µόνιµο ακτίνας 40 χωριών Τιµή 600000 όλα µαζί • ΠΩΛΕΙΤΑΙ οίκηµα 160τ.µ. ισόγειο & 80τ.µ. 1ου ορόφου σε οικόπεδο 400τ.µ. στην ΒΑΡ∆Α σε κεντρικό σηµείο γωνιακό κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση Τιµή 400000 • ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφεία 1ου &2ου ορόφουσε καινούργια οικοδοµή επί της Ελευθερίου Βενιζέλου • ΠΩΛΕΙΤΑΙ υπόγειος επαγγελµατικός χώρος 175τ.µ. στο πεζόδροµο ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ µαζί µε άδεια λειτουργίας Τιµή 80000 • ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην περιοχή της ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ οίκηµα που αποτελείται από µαγαζί ισόγειο και τρεις γκαρσονιέρες σε τρεις ορόφους Τιµή 250000 / όλα µαζί • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ή ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ γραφεία 51&55 τ.µ. στο κέντρο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ πλήρως ανακαινισµένο µε καινούργια ηλεκτρική εγκατάσταση Τιµή 1400 /το τ.µ. • ΠΩΛΕΙΤΑΙ µαγαζί ψησταριά-ρεστοράν –πιτζαρία 123τ.µ. στην περιοχή της ΜΥΡΤΙΑΣ πλήρως εξοπλισµένη και επιπλωµένη πάνω στο κεντρικό δρόµο Τιµή 120000

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ • ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ στην περιοχή της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κατάλληλες για φοιτητές • ∆ΥΑΡΙ ισόγειο µε ένα υ/δ και καθιστικό 50τ.µ. σε καινούργια οικοδοµή µε αυτόνοµη θέρµανση χωρίς κοινόχρηστα σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ • Επαγγελµατικός χώρος 200τ.µ. σε κεντρικό δρόµο είσοδο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ κοντά στη ∆ΕΗ • Γραφείο πολυτελούς κατασκευής 1ου ορόφου 70τ.µ. σε κεντρικό σηµείο της ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

23

Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

∆ΙΑΦΟΡΑ . ∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ έως 30.000 ανεξάρτητα από υπερδανεισµό και Τειρεσία σε ιδιώτες – δ. υπαλλήλους, συνταξιούχους και επαγγελµατίες εντός 4 ηµερών. Συνεργασία µε 6 τράπεζες σε όλη την Ελλάδα, εκταµίευση στην πόλη σας. ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Τηλ. 2310/554514 Fax: 2310/554517 Κιν.: 6972886998 WEBSITE:www.moneycashgram.gr ΜΑ2217 --------------. ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ – ∆ΑΝΕΙΑ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ: α) Συγκέν-

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΘΑΛΑΜΑΚΙ κατάψυξη µε τρεις πόρτες. ΘΑΛΑΜΟΣ – ΨΥΓΕΙΟ αυτόνοµος κρεατάδικος µε τσεγκέλια 3,50 µέτρα και ΕΝΑ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ 2Χ5 µε όλα τα έξτρα, σε αρίστη κατάσταση. Αυτοκίνητα Μυλωνάς Πληρ. τηλ. 26210/31617, 6948047163.ΜΑ3488.

τρωση δικαιολογητικών για την διαγραφή των δυσµενών στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ. β) Νέα ∆άνεια κάθε ανάγκης και µάζεµα παλαιών δανείων, καρτών κ.λ.π. σε ένα νέο δάνειο µε πολύ µικρότερη δόση, γ) Υπαγωγή σε ευνοϊκές ρυθµίσεις δανείων Φυσικών ή Νοµικών προσώπων, ληγµένων ή σε καθυστέρηση οφειλών αλλά και ενήµερων δανείων µε ευνοϊκότερους όρους βάσει των τελευταίων Νόµων (λήξη προθεσµίας η 15-4-2010). «ΑΝΑΚΑΜΨΗ», Παντανάσσης 64 (2ος), τηλ. & φαξ 2610/277849, κιν. 6944616477. ΜΑ3776 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΟ υλικό πλαίσια άχτιστα, χτισµένα, κ.λ.π. Μελίσσια. Πληρ. τηλ. 26210/27400, 6937419994. ΜΑ4756

ΖΩ Α . ΒΡΕΘΗΚΕ ΚΟΥΤΑΒΙ 4-5 µηνών γερµ. ποιµενικός, στην περιοχή Αγ. Μαρίνας, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6906807350. ΜΑ4766 --------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΛΟΓΑ (πουλάρι) εξευγενισµένης ράτσας. Πληρ. τηλ. 6947778842.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΥΤΑΒΙΑ ΝΤΡΑΧΤΑΑΡ

από εξαίρετους γονείς, 3 µηνών από τον Arko Vom Zaharo και την Nicol κόρη της Ζετα Ντι Γκρέκο Αττικής. Πληρ. τηλ. 6932358157, κ. Λάµπης. ΜΑ4737

. ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΓΚΙΝΑΛΑΣ ΕΠΕ

Οξυγόνα – Ορθοπεδικά ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ νοσοκοµειακά κρεβάτια, πάνες, υποσέντονα µισή τιµή.

Απέναντι Γεν.Νοσοκοµείου Αµαλιάδος, τηλ. 2 6 2 2 0 / 2 6 5 3 7 , 6973208873. ΜΑΣ4122

ΣΑΝΟΣ βρώµη µε τον καρπό της επάνω, 500 ∆ΕΜΑΤΑ. Τρακτέρ SAME EXPLORER 90 TURBO µε καµπίνα και αιρκοντίσιον. Αυτοκίνητο FIAT STILO 1600 c.c., full extra ατρακάριστο µε 90.000 km, δίπορτο χρώµα κίτρινο. Τιµές λογικές. Πληρ. τηλ. 6934384928. ΜΑ4535

. ΣΚΥΛΟΣ ΡΑΤΣΑΣ Γασκώνης αρσενικός τρίχρωµος 15 µηνών χάθηκε στην περιοχή Φλόκα από το κυνοτροφείο Ολυµπια δεν κυνηγάει. Παρακαλείται όποιος γνωρίζει να τηλεφωνήσει στο 2624022736, κιν. 6944200213, Καρυώτης Γεώργιος. ΜΑ4753

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΒΙΛΛΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο κατάστηµα 119τµ, µε υπόγειο 31 τµ, γωνιακό, εντός οικοπέδου 133τµ. Με προοπτική διαµόρφωσης χώρου, επί της οδού Πύρρωνος. Αρχική τιµή 130.000.(1200) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Κατάστηµα 150τµ, µε προδιαγραφές για πατάρι, και υπόγειο 150τµ, µε ράµπα για το γκαράζ, µισθωµένο 650Ε. Κοντά στο κέντρο. Αρχική τιµή 270.000Ε. (1178) ΠΥΡΓΟΣ κατάστηµα 80µ2 µε χώρο πάρκιγκ, υπόγειο, γωνιακό, προβολής, νεόδµητο επί της Ρ.φεραίου-Κατακόλου. (2192) ΑΜΑΛΙΑ∆Α κατάστηµα 70µ2 σε καινούρια οικοδοµή, µε 73µ2 υπόγειο, 40µ2 πατάρι, οδός Ολυµπίας απέναντι από το νέο Αστυνοµικό Τµήµα, κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση, τιµή 225.000Ε (1121). ΓΑΣΤΟΥΝΗ κατάστηµα 200µ2 µε πλήρη εξοπλισµό ξυλουργείο, οικία στον 1ο όροφο, τιµή ευκαιρίας 70.000Ε (1131).

ΑΣΤΙΚΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Οικόπεδο 344τµ σε κεντρικό σηµείο ,µε Σ/∆ 0,2.Τιµή 150.000Ε.(1660) ΑΜΑΛΙΑ∆Α. Κεντρικό οικόπεδο 745τµ ,Σ/∆ 2,0.Τιµή 450Ε/µ2 (1637) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 200τµ,άρτιο και οικοδοµήσιµο σε ήσυχη περιοχή, κοντά στον Αγ. Τρύφωνα. (1653) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ 3 οικόπεδα 2.575µ2 επί του επαρχιακού, εντός οικισµού. Οικοδοµεί 400µ2 κάθε οικόπεδο. τιµή 35.000 ευρώ. (1505) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο 1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη (2588) ΑΓ.ΗΛΙΑΣ οικόπεδο 500µ2 εντός σχεδίου επικλινές (2643) ΓΑΣΤΟΥΝΗ κεντρικό οικόπεδο 606µ2. 150µ από την εκκλησία του Αγ.Νικολάου. ∆ιαιρείται σε 3 ίσα των 202µ2.τιµή 100.000Ε (1569) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο 500τµ, εντός επέκτασης σχεδίου πόλεως, µε Σ /∆ 0,8 αρχική τιµή 150.000Ε.(1626) ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδο 4340µ2 άρτιο κι οικοδοµήσιµο, µε πρόσοψη επί επαρχιακού δρόµου Σαβαλίων Αµπελόκαµπο. (1620) ΠΥΡΓΟΣ οικόπεδο 254τµ κοντά στο κέντρο, δόµηση 1,8. Τιµή 75.000 (2626) ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ Πύργου οικόπεδο 1.000µ2 εντός οικισµού δόµηση 400µ2 (2566) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οικόπεδο σε περιοχή υπό ανάπτυξη 300 ευρώ το τµ (1605) ΜΑΡΑΘΙΑ 3 οικόπεδα των 1.000µ2 επί Ε.Ο. Οικοδοµεί 400τµ. (1520) ΛΠΕΛΟΠΙΟ οικόπεδο 1.500µ2 µε άδεια οικοδοµής σε υπερυψωµένη θέση εντός σχεδίου µε απέραντη θέα(2645) ΑΣΤΕΙΚΑ οικόπεδο 1.500µ2 πρόσοψη 18µ σε κεντρικό δρόµο (2638) ΓΡΑΝΙΤΣΕΙΚΑ οικόπεδο 725µ2 γωνιακό εντός οικισµού µε πανοραµική θέα (2644) ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙ οικόπεδο 1.000µ2 εντός σχεδίου µε πρόσοψη στην πλατεία (2622) ΣΑΒΑΛΙΑ οικόπεδα των 1.940µ2, 1.500µ2 άρτια οικοδοµήσιµα. Οικοδοµεί 400τµ, τιµή 35.000 & 37.000Ε αντίστοιχα (1552-26). ΧΑΝΑΚΙΑ οικόπεδο 2.200µ2 εντός οικισµού δυνατότητα κατάτµισης 90.000Ε (2636) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο 500µ2, πλησίον θάλασσας (2593) ΡΟΒΙΑΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ 7στρ στον παραλιακό οικισµό της Ροβιάτας περιβάλλεται από πολυτελείς κατοικίες, 700Μ από θάλασσα 60.000Ε.(1556).

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΚΤΟΣ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟ λιοστάσι 5.000τµ άρτιο κι οικοδοµήσιµο επικλινές κατάλληλο για κατοικία, µε θέα τον Πύργο (2650) ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο σε άσφαλτο

1.520µ2 πλησίον κτήµατος Μερκούρη (2588) ∆ΟΥΝΕΙΚΑ Έκταση 13στρ αποτελείται από λιοστάσι 8.800στρ µε τιµή 8.000/στρ και 4.200στρ τα οποία είναι εντός οικισµού µε τιµή 80.000Ε πωλούνται και µαζί 110.000Ε. (1628) ΚΟΛΙΡΙ οικόπεδο 3.180µ2 µε δυνατότητα τεµαχισµού 75.000 ευρώ.(2517) ΚΟΛΙΡΙ οικόπεδο 5.467µ2 τα 2.733,5 µε 2.733,5µ2 εντός οικισµού πρόσοψη σε 2 δρόµους 100.000Ε (2639) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ οικόπεδο 4.911µ2 µε υπέροχη θέα, θέση Κούνενα (2610) ΜΥΡΤΙΑ προς Καλακέικα οικόπεδο 4στρ µε πρόσοψη στον κεντρικό 55µ (2602) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ οικόπεδο άρτιο κι οικοδοµήσιµο 1.500µ2 µε πανοραµική θέα στη θάλασσα (2593) ΖΑΧΑΡΩ περιοχή Καιάφα 5.280µ2 πάνω από τη λίµνη µε υπέροχη θέα θάλασσα – λίµνη (2597 ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 4300τµ στον επαρχιακό δρόµο Αµαλιάδας Σαβαλίων, επί ασφάλτου κοντά στο ΚΤΕΟ. Κατάλληλο για κάθε είδους επαγγελµατική χρήση. Τιµή 65.000Ε(1661) ΡΟΒΙΑΤΑ Αγροτεµάχιο 6.000µ, ανατολικά του κέντρου διασκεδάσεως ∆ΕΜΙΡΗ. 49.000E(1648) ΜΑΡΑΘΙΑ Παραθαλάσσιο οικόπεδο 6στρ. κοντά στην παραλία Μαραθιάς (1644)

ΟΙΚΙΕΣ

ΑΜΑΛΙΑ∆Α µονοκατοικία 101µ2 σε άριστη κατάσταση επί της οδού Φραγκαβίλλας σε οικόπεδο 400µ2, µε προδιαγραφές 2ου ορόφου, 2 υπν. Τιµή 160,000Ε (1213) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ηµιτελής τριώροφη οικοδοµή 200tm 46,66τµ ισόγειο, που αποτελείται από υπόγειο πρώτο όροφο 66,96τµ και δεύτερο όροφο 66,96τµ,εντός οικοπέδου 108,69τµ.Τιµή 250.000Ε (1229) ΓΑΣΤΟΥΝΗ ∆ιώροφο οίκηµα, σε άριστη κατάσταση που αποτελείται από ισόγειο 92τµ,το οποίο λειτουργεί σαν γραφείο µισθωµένο, και οροφοδιαµέρισµα 92τµ, µε 2 υ/δ, θερµοσυσσωρευτές, airco συναγερµό, επιπλωµένο, µεγάλα µπαλκόνια µε θέα. Επίσης το οίκηµα διαθέτει κλειστό γκαράζ, και αποθήκη. Τιµή 185.000Ε (1230) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Πολυτελή οροφοδιαµέρισµα 80 τµ πρώτου ορόφου, σε κεντρικό σηµείο, νεόδµητο, κατασκευασµένο µε άριστα υλικά, 2 υ/δ µε µπαλκόνια. Μοντέρνα διαρρύθµιση, σαλόνι µε µεγάλη βεράντα µε υπέροχη θέα. Τιµή 138.000Ε (1228) ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ Νεόδµητο οίκηµα 250τµ εντός οικοπέδου 1350τµ που αποτελείται από διαµέρισµα 100τµ µε 3υ/δ και µεγάλη βεράντα στον όροφο µε καταπληκτική θέα στο κάστρο και στην θάλασσα .Επίσης 2 διαµερίσµατα 60τµ και 90 τµ. Στο ισόγειο. Ιδανικά για επένδυση .Αρχική τιµή 285.000Ε(1226) ΜΑΡΑΘΙΑ µια όµορφη βιλίτσα 120τµ, βρίσκεται σε πολύ ήσυχη περιοχή, περιβάλλεται από καινούριες οικίες, εντός υπέροχου διαµορφωµένου περιβάλλοντα χώρου, 4.500µ οικόπεδο, σε 2 χιλιόµετρα από την παραλία της Κουρούτας. Με σοφίτα, ηµιυπόγειο 50τµ µε 1 υ/δ και 120τµ ισόγειο, µε 2 υ/δ και µε δικό τους µπάνιο. Τιµή 255.000Ε (1194) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα,108µ2 µε γκαράζ .Σε ήσυχη περιοχή. Έχει 2 υ/δ, τζάκι, άριστα υλικά κατασκευής. Τιµή 150.000Ε.(1184) ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ Μεζονέτα 126τµ,εντός έκτασης 7 στρ µε 120 ρίζες ελιές, εντός οικισµού σε καλή κατάσταση ,µε καλοριφέρ,3 υ/δ, 2 µπάνια, τζάκι. Αρχική τιµή 120.000Ε (1220) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Οροφοδιαµέρισµα 133τµ στον 2 όροφο διώροφης οικίας, µε 3 υ/δ, αυτόνοµη θέρµανση, µεγάλη βεράντα, 2 µπάνια, πλήρως ανακαινισµένο, ηλιόλουστο. Τιµή ευκαιρία 120.000Ε.(1165) ΖΑΧΑΡΩ µονοκατοικία 120µ2 µ ηµιυπόγειο 120µ2 3υπν. 2 µπάνια τζάκι κεντρική θέρµανση σε 1.000µ2 οικόπεδο, νεόκτιστη, 120.000 ευρώ.(2149) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Μεζονέτα, στις εργατικές κατοικίες, ανακαινισµένη,

γωνιακή, επιπλωµένη. Τιµή 80.000Ε(1225) ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α διώροφη οικία 110µ2 ισόγειο & 110µ2 όροφος ο οποίος είναι πλήρης ανακαινισµένος, εντός οικοπέδου 600µ2 αρχ.τιµή 210.000Ε (1166) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µονοκατοικία 229µ2 αποτελούµενη από 3 διαφορετικές κατοικίες σε οικόπεδο 1382,5µ2 µε οπωροφόρα δέντρα, 150µ από την παραλία (2162). ΑΝΑΛΗΨΗ (Γεράκι) εξοχική µονοκατοικία 102µ2, 60.000Ε(1104). ΜΑΡΑΘΙΑ οικία 100µ2 σε πολύ καλή κατάσταση, µε υπέροχο κήπο, 35µ από τον κεντρικό δρόµο σε ήσυχη περιοχή .Τιµή 90.000Ε (1126) ΠΥΡΓΟΣ πλησίον κέντρου ο 1ος όροφος τριώροφης οικοδοµής 110µ2 ηµιτελή στην τοιχοποιία, µαζί µε 28µ2 στην πυλωτή και 26µ2 στον 3ο όροφο (2177) ΞΥΛΟΚΕΡΑ µεζονέτα 200µ2 µε δυνατότητα ανεξαρτητοποίησης ορόφου, σε πολύ καλή κατάσταση εντός οικοπέδου 500µ2 (2206) ΠΥΡΓΟΣ διαµέρισµα 127µ2 πολυτελή κατασκευή 3υπν, 2 wc, µε 4 βεράντες 3ου ορόφου µε 33µ2 πάρκιγκ-αποθήκη, 4 ετών, περιοχή Τ.Ε.Ι. (2197) ΠΥΡΓΟΣ µεζονέτα 180µ2 20ετίας αντισεισµική, 3υπν, 2wc, bbq, 2 σαλόνια σε 1000µ2 οικοπεδο (2131). ΠΥΡΓΟΣ µονοκατοικία 100µ2 σε οικόπεδο 140µ2 µε υπόλοιπο δόµησηςγια δύο ορόφους (2217) ΠΥΡΓΟΣ νεόκτιστα διαµερίσµατα 31µ2 & 52µ2 πλησίον κέντρου. (2127-8). ΑΜΑΛΙΑ∆Α εργατικές κατοικίες Αγ. Άννας οροφοδιαµέρισµα 101µ2 σε καλή κατάσταση, διαµπερές, µε µεγάλα µπαλκόνια, άνετους χώρους, 3 υ/δ,τιµή 80.000Ε. (1191) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Ισόγειο διαµέρισµα 52τµ σε άριστη κατάσταση, κοντά στο κέντρο, αρχική τιµή 55.000Ε (1193) ΑΜΑΛΙΑ∆Α νεόδµητο διαµέρισµα 90µ2, µπροστινό παραδοτέο σε λίγους µήνες, πολυτελή κατασκευή µε αποθήκη 11µ2. µε 2 υ/δ, ηλιακό. Τιµή 130.000Ε (1179) ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΟΣΚΙΝΑ κατοικία 1ου ορόφου 67µ2 µε ατοµική κεντρική θέρµανση τιµή 43.000 ευρώ. (2155) ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ Φλόκα ηµιτελής κτίριο διώροφο 80+80 αντισεισµικό µε θέα σε οικόπεδο 800µ2 (2221) ΧΑΒΑΡΙ µονοκατοικία 104µ2 µε 34µ2 υπόγειο εντός οικοπ. 2107µ2 µε υπέροχη θέα, αρχ.τιµή 140.000 (1117). ΛΑΛΑΣ µονοκατοικία 67µ2 2 υπν. βεράντα σε οικόπεδο 620µ2 (2216) ΠΑΤΡΑ διαµερίσµατα 2άρια, 3άρια σε νεόκτιστη οικοδοµή, τζάκι, γκαράζ, (1136). ΑΜΑΛΙΑ∆Α ∆ιώροφη µονοκατοικία 110τµ εντός οικοπέδου 160τµ, µε αυλή, 1 αποθήκη, και ξενώνα. Έχει 2 υ/δ στο ισόγειο και 2 υ/δ στον όροφο συν µεγάλη βεράντα, σε καλή κατάσταση ανακαινισµένη. Τιµή 110.000Ε. (1215) ΣΚΑΦΙ∆ΙΑ µεζονέτα 83µ2 στο πανόραµα µε θέα σε οικόπεδο 275µ2 σε αρίστη κατάσταση (2222) ΓΑΣΤΟΥΝΗ µονοκατοικία, σε άριστη κατάσταση, 140τµ µε κλειστό γκαράζ 20τµ, εντός οικοπέδου 235τµ. (1207) ΑΜΑΛΙΑ∆Α Γωνιακό οικόπεδο 380Μ2 κοντά στο ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ Κατάλληλο για ανέγερση οικοδοµής για καταστήµατα, γραφεία, γκαρσονιέρες. 350.000Ε

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ Ν.ΗΛΕΙΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΚΟΥΡΟΥΤΑ 364στρ. κάτω από τον παραλιακό δρόµο, µε θέα το Ιόνιο και µεγάλη πρόσοψη (1565). ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 20στρ. πάνω στο κύµα µε ιδιωτική παραλία.(1518) ΚΥΛΛΗΝΗ ΛΟΥΤΡΑ οικόπεδα 8στρ και 9,6στρ. (δίπλα από Grecotel) υπερυψωµένα µε υπέροχη θέα το Ιόνιο & Ζάκυνθο.(15401)

ΑΜΑΛΙΑ∆Α νεόδµητη βίλλα 120τµ, µε 3 υ/δ, τζάκι, µε υπέροχο διαµορφωµένο κήπο 4 στρ. Με µπάρµπεκιου, σιντριβάνι, καταπράσινο κήπο αρχική τιµή 255.000Ε (1206)

ΚΥΛΛΗΝΗ ΚΑΣΤΡΟ 130στρ. µε χρυσή ακτή και ιδιωτικό κολπίσκο, πανοραµικό µε θέα Ιόνιο και Ζάκυνθο.(1543) ΛΑΚΟΠΕΤΡΑ 95στρ. υπερυψωµένα, κοντά στο Grecotel, µε ιδιωτική παραλία και θέα Ιόνιο, Κεφαλλονιά, Πάτρα.(1544) ΚΑΣΤΡΟ Κυλλήνη 2 παραθαλάσσιες εκτάσεις 15 έως 30 στρ. µε µεγάλη πρόσοψη στο κεντρικό δρόµο, υπερυψωµένα, αµφιθεατρικά, θέα Ιόνιο πέλαγος και 10στρ. µπροστά στη θάλασσα. (1512). ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 20στρ. πάνω στο κύµα µε 135µ πρόσοψη σε αµµώδη παραλία, θέα, πανοραµικό, δίπλα σε ξενοδοχειακές επιχ/σεις.(1518)

ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕ∆Α

ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 7,635µ2 κοντά στον παραλιακό Κουρούτας – Παλούκι κατάλληλο για κατοικίες, θέα θάλασσα. Τιµή 210.000Ε (1659) ΠΑΛΟΥΚΙ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!!!! πωλούνται 3 οικόπεδα των 6στρ µε απεριόριστη θέα κατάλληλα για κάθε χρήση. ΣΑΒΑΛΙΑ Παραλιακό αγροτεµάχιο 15.250τµ. Ιδανικό για ίδρυση τουριστικής µονάδας και κάθε είδους επαγγελµατικής χρήσης. Κοντά στη θάλασσα. Τιµή 18.000Ε/στρ.(1604) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 4695τµ ,άρτιο και οικοδοµήσιµο µε υπέροχη θέα,800 µ από θάλασσα αρχική τιµή 55.000Ε. 1606 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ Οικόπεδο 8590τµ, µε 75µ πρόσοψη ,σε απόσταση 350µ από θάλασσα (1652) ΠΑΛΟΥΚΙ 2 Αγροτεµάχια 16.500στρ και 8.500 (µε αποθήκη 40µ2 και οικία 80µ2 µε περιβόλι µε εσπεριδοειδή νερό αρτεσιανό) σε προνοµιακό σηµείο επί δρόµου από Ε.Ο. προς Λιµάνι αριστερά, κοντά στην εθνική, κατάλληλο για επαγγελµατική ή και άλλη χρήση (1597) ΣΑΒΑΛΙΑ Οικόπεδο 8στρ ,κοντά στην θάλασσα ,πλησίον µελλοντικής ξενοδοχειακής µονάδας.(1649) ΑΡΚΟΥ∆Ι οικόπεδο 265µ2 δίπλα στο κέντρο, δόµηση 240µ2, 82.000Ε (1560) ΣΑΒΑΛΙΑ παραθαλάσσιο οικόπεδο 6.773 στρ κοντά στην παραλία τιµή 65.000Ε (1610) ΠΑΛΟΥΚΙ Οικόπεδο 2 στρ άρτιο, οικοδοµήσιµο (οικοδοµεί 100µ2) 150µ από θάλασσα. Επί ασφάλτου κοντά στο εστιατόριο ΖΟΡΜΠΆ.(1608) ΡΟΒΙΑΤΑ 9στρ επί του παραλιακού δρόµου 9.000Ε/στρ.∆ίπλα από ωραίες οικίες. (1558). ΚΑΤΑΚΟΛΟ 3στρ. άρτιο οικοδοµήσιµο επί της Κατακόλου 62.000Ε (2512) ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΑ οικόπεδα 500µ από θάλασσα των 4στρ έως 50στρ από 9.000Ε έως 15.000Ε/στρ. (1537-68). ΚΥΛΛΗΝΗ Οικόπεδο 6 στρ µε αναψυκτήριο εστιατόριο, δίπλα στο κύµα µε θέα το λιµάνι Κυλλήνης, µε µεγάλη πρόσοψη επί της Παραλίας, και επαρχιακού δρόµου. Ιδανικό για ξενοδοχειακή επιχείρηση, και κατάλληλο για κατοικίες.. Ζώνη Α1 τουριστική.

. ΜΕΤΡΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΜΕΣΩΣ Απ’ όλες τις πιστωτικές σας κάρτες ακόµη και αν δεν έχετε διαθέσιµο ή έχετε υπέρβαση σε πολλές άτοκες τραπεζικές δόσεις από 1000 – 100.000 ευρώ εξυπηρέτηση αυξηµερόν καθηµερινά και Σαββατοκύριακα, κος Γεωργίου. Τηλ. 6988338898 – 6976699988. ΜΑ709

. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΕΠΙΠΛΑ 1) Μια τραπεζαρία (σαλονιού) µε τις 6 καρέκλες 2) Μια κρυσταλλιέρα 3) ∆ύο καναπέδες σαλονιού (διθέσιος, τριθέσιος) 4) Μια πολυθρόνα (µπρεζιέρα). Σε πολύ καλή τιµή. Πληρ. τηλ. 6974014357. ΜΑ4782

. ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ! - ΑΜΕΣΑ, ∆ΑΝΕΙΑ

ΜΑΣ150

έως 115.000 ευρώ, ανεξαρτήτως υπερδανεισµού ή Τειρεσία, σε δ. υπάλληλους ή συνταξιούχους του δηµοσιου, ΙΚΑ, ηλικίας έως 72 ετών. - Μάζεµα δανείων, καρτών και διαγραφή υπό προϋποθέσεις µε το νέο νόµο. Πληρ. τηλ. 6972-212130 (κος ΣΩΤΗΡΗΣ). ΜΑ4623

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΟ H OB B Y Γερµανικό µε ψυγείο, κουζίνα, θέρµανση, φούρνο µικροκυµάτων, δορυφορική κεραία, τουαλέτα, τελευταίο µοντέλο σε καλή τιµή, ιδανικό και για οικόπεδο. Πληρ. τηλ. 2610/430554, 6945144705.ΜΑ267.

. ∆Α∆ΕΣ Ολυµπιακών αγώνων αγοράζω προς 1000 ευρώ έκαστη. Πληρ. τηλ. 6988489365. ΜΑ2581

. ΕΧΕΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ

ALPHA, EUROBANK, MARFIN, Εθνική αλλά δεν έχετε διαθέσιµο υπόλοιπο; Κανένα πρόβληµα. Σας δίνουµε µετρητά σε 5 λεπτά και εξοφλείτε σε πολλές άτοκες δόσεις. Πληρ. τηλ. 6980230983. ΜΑ2880

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΑΣ: ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 162τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στην οδό Παπαγιανοπούλου κ οντά στο κέντρο µε Σ.∆. 2 ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-598] ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ & ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 10 Ά ΟΡΟΦΟΣ Αγορές-πωλήσεις-αντιπαροχές-ενοικιάσεις ΑΜΑΛΙΑ∆Α Τ.Κ. 27200 εκτιµήσεις-διεκπεραιώσεις δικαιολογητικών http://www.sakisvasilopoulos.com info@sakisvasilopoulos.com ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ DIKTYO REAL ESTATE www.diktyo-realestate.gr ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΣΕ ΜΑΣ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΑΣ ΜΕ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΤΙΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ INTERNET. ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆ΑΣ ΜΑΣ ΑΠΟ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΕΚΑΤΟΝΤΑ∆ΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΣ. ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΑΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΧΝΗ (ΚΑΘΕ 10 ΗΜΕΡΕΣ) ΑΝΑΝΕΩΣΗ. ΟΛΕΣ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ∆ΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ – ∆ΥΑΡΙΑ – ΤΡΙΑΡΙΑ – ΤΕΣΣΑΡΙΑ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΣΕ ΕΛΚΥΣΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΑ OΙΚΟΠΕ∆Α-ΕΛΑΙΩΝΕΣ –ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ ΓΑΒΡΑΣ(ΚΟΥΡΟΥΤΑ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ 6000τ.µ. κοντά στην παραλία Μαραθιάς .Περικλείεται από οικισµό µε βίλες και εξοχικά σπίτια ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 60.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-588] ΑΜΑΛΙΑ∆Α : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ-ΕΛΑΙΩΝΑΣ 3875τ.µ. κοντά στην Αγ Άννα Αµαλιάδας Τιµή 25.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-639] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται στην παραλία Αµαλιάδας ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ - ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο 1000 µ από την παραλία Τιµή 120.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-645] ΜΑΡΑΘΙΑ: Πωλείται παραθαλάσσιο ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 4000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό περιφραγµένο 300µ από την παραλία Τιµή 100.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-646] ΕΙΣΟ∆Ο ΠΟΛΗΣ (ΣΑΒΑΛΙΩΝ): Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 12000τ.µ. πίσω από τις τεχνικές σχολές άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 8.000 euro/στρ. <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-599] ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο – ΕΛΑΙΩΝΑΣ 4000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο γωνιακό Τιµή 20.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-595] ΚΟΥΡΟΥΤΑ : Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 300τ.µ. εντός οικισµού µε δρόµο πλάτους 6 µέτρα <χτίζει 200τµ> ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-550] ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ : Πωλείται ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ- ΕΛΑΙΩΝΑΣ 11000τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο Τιµή 4.000 euro/στρµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-596] ΦΡΑΓΓΑΒΙΛΑ: Πωλείται ΕΛΑΙΩΝΑΣ 5000τ.µ. περίπου µε µεγάλες ελιές και µικρό οικίσκο Τιµή 20.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-575] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται κοντά στο υδραγωγείο ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 200τ.µ. περίπου µε µεγάλη πρόσοψη σε άσφαλτο Τιµή 60.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-574] ΠΑΛΟΥΚΙ: Πωλείται παραλιακό προνοµιακό ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 5593τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο κατάλληλο για παραθαλάσσια κατοικία Τιµή 165.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-567] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 1970τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο επί του δρόµου προς Γεράκι Τιµή 80.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-566] ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ – ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC Ισογεια µε καλο-

ριφέρ και a/c, Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-642] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. 3∆.Σ.Κ.Λ.WC 1ου ορόφου µε καλοριφέρ και a/c καινούργια Τιµή 175.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-643] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΠΛΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 114τ.µ. ισόγειο και 114 τµ, 1ου ορόφου ,καινούργια Τιµή 350.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-644] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 120τ.µ. µε σοφίτα 26τµ ,ηµιυπόγειο 130τµ, βοηθητικούς χώρους ,γκαραζ ,καινούργιο µε πλήρως διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο σε 5στρεµ µε γεώτρηση και άρδευση ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 300.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-561] ΚΑΛΙΤΣΑ: Πωλείται << ΑΕΡΑΣ>> 85τ.µ. Α’ ορόφου σε µεγάλο οικόπεδο ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 15.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β569] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τ.µ. σε οικόπεδο 244τ.µ. καινούργια και σύγχρονη µε A/C, παρκινγκ, αποθήκη και διαµορφωµένο περιβάλλοντα χώρο. Τιµή :170.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-398] ΑΓ. ΗΛΙΑΣ: Πωλείται στον παραλιακό οικισµό Αγ Ηλία πύργου ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 80τ.µ. περίπου σε οικόπεδο 110τµ περίπου έτοιµο για κατοίκιση Τιµή 35.000 euro- ΚΩ∆:[Β-586] ΚΑΡ∆ΑΜΑΣ: Πωλείται ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 60τ.µ. καινούργια σε οικόπεδο 250τµ εντός οικισµού µε αποθήκη Τιµή 65.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-602] ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 60τ.µ. στην οδό Σισίνη 1ου ορόφου καινούργιο µε πάρκινγκ Τιµή 72.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β638] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 100τ.µ. - 2ου ορόφου καινούργιο µε µεγάλες βεράντες µε αυτονοµία ηλιακό παρκινγκ κλ Τιµη 170.000 ΚΩ∆:[Β-587] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ - ∆ΥΑΡΙ 62τ.µ. 1∆.Σ.Κ.Λ. 1ος όροφος µε αυτονοµία. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 90.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-268] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 1ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 117000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΟΡΟΦΟ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 117τ.µ. 2ου ορόφου ηµιτελές στο κέντρο της πόλης Τιµή 128000 <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-584] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 109τ.µ. καινούργιο 3ου ορόφου κεντρικό µε αυτονοµία κλπ. Τιµη 1550 /τµ <<∆ιαπραγµατεύσιµη>. ΚΩ∆:[Β-580] ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Σµύρνης κοντά στον σταθµό του ΟΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 90τ.µ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 70.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-547] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 130τ.µ. γωνιακό καινούργιο επί της οδού Καρακανδά και πλατείας καλίτσα ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 150.000 euro ΚΩ∆:[Β-539] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στο κέντρο στην οδό ∆αλιάνη ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 26τ.µ. µε υπόγειο 75τµ. ΝΕΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ Τιµή 89.500euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-533] ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΒΑΡΙ: Πωλείται-Ενοικιάζεται επί του δρόµου έτοιµη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ εστίασης καινούργια σύγχρονη µε όλο το κτηριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό. Τιµή 160.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> ΚΩ∆:[Β-590] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ- ΨΗΣΤΑΡΙΑ 160τ.µ. πλησίον νοσοκοµείου σε κεντρικό δρόµο σύγχρονο καινούργιο µε εξασφαλισµένη πελατεία και πολλά χρόνια λειτουργίας Τιµή 35.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-578] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται στην οδό Ολυµπίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ(caféé – bar) καινούργιο πλήρως εξοπλισµένο σύγχρονο µε έτοιµη πελατεία Τιµή 30.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-568] ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ( franchise) µε εξασφαλισµένη πελατεία και µεγάλο δύκτιο χονδρικής πώλησης και µε αποκλειστικές αντιπροσωπείες προϊόντων Τιµή 120.000 euro <<∆ιαπραγµατεύσιµη>> - ΚΩ∆:[Β-562]


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

24

Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010 ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΘΛΙΒΕΡΗΣ ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΑ ΑΚΙΝΉΤΩΝ ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ 15ετής εµπειρία e-mail: chthiv@otenet.gr ΤΗΛ. 6977802546 6989145692

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 125 τ.µ. και α’ όροφος οικία 125 τ.µ., σε 750 τ.µ., περιβάλλοντα χώρο µε κήπο περιφραγµένο και γκαράζ σε κεντρικό δρόµο της Μυρτιάς. Τιµή 250.000 ευρώ. Πληρ. τηλ. 6945304105. ΜΑ4598 -------------------------------. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΙΣΟΓΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 80 τ.µ. ΕΚΑΣΤΟ σε κεντρικό σηµείο του Πύργου, επί της οδού 28ης Οκτωβρίου 47 (έναντι Νοµαρχίας) ιδανικά για οποιαδήποτε επαγγελµατική χρήση ή επένδυση. Μεγάλης γυάλινης και γωνιακής προσό-

. ΕΥΚΑΙΡΙΑ CAFE – F A S T F OOD 3ετούς λειτουργίας σε κεντρικό δρόµο του Πύργου, πλήρως εξοπλισµένο, µε σταθερή πελατεία και delivery. Πληρ. τηλ. 26210/30048, 6932528496. ΜΑ4767

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ψεως, σε αντισεισµικό κτήριο χρονολογίας 1978, αποτελούνται από 32 τ.µ. ισόγειο, 32 τ.µ. υπόγειο και 16 τ.µ. πατάρι έκαστο (δυνατότητα ενοποίησης). Τιµή 300.000 ευρώ µετρητά. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πληρ. τηλ. 6944181097. ΜΑ4732 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΚΕΡ∆ΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ στο κέντρο του Πύργου µε επώνυµα είδη, λόγω σύνταξης. Πληρ. τηλ. 6950907600. ΜΑ4741 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ σουβλατζίδικο – ψησταριά (Delivery) πλήρως εξοπλισµένο καινούριας κατασκευής σε κεντρικό δρόµο, έλεγχος τζίρου δεκτός, πωλείται λόγω αλλαγής επαγγέλµατος. Πληρ. τηλ. 6934219237. ΜΑ4791 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ στο κέντρο του Πύργου. Πληρ. τηλ. 6973281237. --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ µε τουριστικά είδη στο Κατάκολο. Πληρ. τηλ. 6957339770.

ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΑ . FACE: ΚΟΠΕΛΑ 30 ετών νοσηλεύτρια από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΟΠΕΛΑ 37 ετών από Ηλεία ζητά κύριο για γνωριµία γάµου ΚΥΡΙΑ 43 ετών χωρισµένη ζητά κύριο για σοβαρή γνωριµία ΚΥΡΙΑ 51 ετών µόνη ζητά κύριο για γνωριµία - συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 39 ετών από Πύργο επιχειρηµατίας ζητά κοπέλα για γάµο ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών από Ηλεία, ελεύθερος επαγ. ζητά κοπέλα για γάµο.

ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών από Πύργο ευκατάστατος ζητά κυρία για σοβαρή σχέση ΚΥΡΙΟΣ 59 ετών από Ηλεία ζητά κυρία για γνωριµία γάµου. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου). ΚΟΠΕΛΑ 34 ετών από Πάτρα ΖΗΤΑ κύριο για γνωριµία γάµου (έρχεται και περιοχές Πύργου) ΚΟΠΕΛΑ 39 ετών δασκάλα από περιοχή Πύργου ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – γάµο. ΚΥΡΙΑ 42 ετών χωρισµένη

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ πολυτελούς κατασκευής, µε 9 θέσεις εργασίας για παροχή όλων των υπηρεσιών, σε 105µ2 κατάστηµα, κεντρικό, µε λογικό ενοίκιο, τετραετή κερδοφόρα λειτουργία, πωλείται για προσωπικούς λόγους ( µε ευκολίες) Πληρ. Τηλ. 6977663366 ΜΑ2973

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Κατασκευές αλουµινίου και σιδήρου, Πύργος. Πληρ. τηλ. 6937789245. ΜΑ4761

από Πύργο, Καθηγήτρια ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 49 ετών, χωρισµένη από Πύργο, επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σοβαρή σχέση. ΚΥΡΙΑ 56 ετών χήρα επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κύριο για σχέση – συµβίωση. ΚΥΡΙΟΣ 40 ετών επιχειρηµατίας ΖΗΤΑ κοπέλα έως 36 ετών για γάµο από Πύργο. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών ΖΗΤΑ κυρία για σχέση – συµβίωση (αγρότης) από περιοχή Πύργου. ΚΥΡΙΟΣ 55 ετών χήρος ΖΗΤΑ κυρία για γνωριµία γάµου από περιοχή Πύργου. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΡΑΝΤΕΒΟΥ FACE ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ & ΓΝΩΡΙΜΙΩΝ Παντανάσσης 29- ΠΑΤΡΑ Τηλ. 2610/270892 – 6947307024. ΜΑ6866 ----------------. ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ ΧΗΡΑ µε πλούσια θηλυκά στοιχεία ζητά εχέµυθη γνωριµία κυρίου. Πληρ. τηλ. 6982955442.

. ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ – ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ

. ΕΑΝ ΕΙΣΑΙ ΚΟΠΕΛΑ µέχρι 30 ετών, µόνη, εάν αγαπάς τις εκδροµές, το σινεµά, και θέλεις να έχει ένα νόηµα η ζωή σου, τηλεφώνησέ µου... Τηλ. 6934240787. ΜΑ4438.

. ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΗ ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ δηµοτικής εκπαίδευσης Αθηνών παραδίδει µαθήµατα σε µαθητές δηµοτικού. Πληρ. τηλ. 6939744158. ΜΑΣ3620 ---------------------------------

«Ο ΓΙΑΝΝΗΣ»

ΜΕ ΑΛΛΟ∆ΑΠΕΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙ∆ΕΣ ΓΝΩΡΙΜΙΕΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ

Η εγγύηση του Γραφείου µας είναι η πολυετής πείρα µας και ο σεβασµός µας στον πελάτη. Πλήρης εχεµύθεια, σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τηλεφωνήστε για περαιτέρω πληροφορίες στο fax 26210/36475, 26210/25170, κιν. 6932154703, 6982614980 .ΜΑ777.

«Προξενήτρα»

Γνωριµίες µε σκοπό το γάµο: ΚΟΠΕΛΑ 22 ετών, γοητευτική µε ήθος και ευπρέπεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ώριµο για οικογένεια µε ωραίους και ευγενικούς τρόπους έως 33 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 25 ετών, σοβαρή, ευγενική µε καλούς τρόπους από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστο µε καλούς τρόπους από 30 έως 35 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 26 ετών, ευπαρουσίαστη συνεσταλµένη και ευγενική, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό, ευγενικό µε σταθερή δουλειά. ΚΟΠΕΛΑ 29 ετών, µε φινέτσα και ήθος, δυναµική, από καλή οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 33 ετών, ιδιωτική υπάλληλος, γλυκιά κοινωνική, προσγειωµένη, ΖΗΤΑ σύζυγο ροµαντικό, µε αίσθηση του χιούµορ έως 40 ετών, για δηµιουργία οικογένειας. ΚΟΠΕΛΑ 38 ετών, πολύ ευχάριστος χαρακτήρας, εξαιρετικά δραστήρια, µε πολλά ενδιαφέροντα ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµικό, ευχάριστο από 39 έως 45 ετών. ΚΟΠΕΛΑ 40 ετών µε επιστηµονική µόρφωση, εµφανίσιµη ΖΗΤΑ κύριο από 40 έως 47 χρόνων µορφωµένο µε λεπτό χαρακτήρα και µε πολλά ενδιαφέροντα. ΚΟΠΕΛΑ 41 ετών, γιατρός εµφανίσιµη και ευκατάστατη, από την Φθιώτιδα ΖΗΤΑ κύριο καλοπροαίρετο, να του αρέσουν τα ταξίδια, έως 48 ετών. ΚΥΡΙΑ 50 ετών, µε δική της επιχείρηση, διαζευγµένη, γλυκιά, ευγενική, τινά εύσωµη ΖΗΤΑ κύριο έως 55 ετών. ΚΥΡΙΑ 52 ετών, κοµψή, φινετσάτη, σοβαρή, οικονοµικά ανεξάρτητη, ΖΗΤΑ κύριο σοβαρό και ευγενικό έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, διαζευγµένη, και πρόσφατα συνταξιούχος, εξαιρετικά εµφανίσιµη, ΖΗΤΑ κύριο δυναµικό και ευπαρουσίαστο 50 έως 60 ετών. ΚΥΡΙΑ 55 ετών, εµφανίσιµη, δυναµική, µοντέρνα και πολύ κοινωνική ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµικό, µε ευγενικούς τρόπους να του αρέσουν τα ταξίδια και να αγαπά τη ζωή και τους ανθρώπους. ΚΥΡΙΟΣ 30 ετών, εξαίρετου χαρακτήρα µε ιδιαίτερη αγάπη στα σπορ και τα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη µε αγάπη στα ταξίδια έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 32 ετών, ιδιωτικός υπάλληλος, ευγενικός και ευχάριστος χαρακτήρας ZHTA σύζυγο ευπαρουσίαστη, έως 33 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 36 ετών, ευπαρουσίαστος, µε πολύ χιούµορ, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο ευπαρουσίαστη και ευγενική από 25 έως 32 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 38 ετών, µορφωµένος, εξαιρετικά σοβαρής προσωπικότητας και παιδείας, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο, γλυκιά και δυναµική από 29 έως 37 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών επιχειρηµατίας, κοινωνικός µε ενδιαφέροντα, πολύ εµφανίσιµος, πνευµατώδης, µε σοβαρή προσωπικότητα ΖΗΤΑ σύζυγο κατασταλαγµένη, δραστήρια, να της αρέσουν τα ταξίδια, έως 36 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών µε χιούµορ, ευγενικός, µε πολλά ενδιαφέροντα, δυναµικός, ΖΗΤΑ κοπέλα µε αίσθηση του χιούµορ µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, επιχειρηµατίας, δυναµικός, ευγε-

νικός, πολύ κοινωνικός, αξιόλογος, ΖΗΤΑ κοπέλα ή κυρία αξιόλογη, ευπαρουσίαστη µε πολλά ενδιαφέροντα έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 41 ετών, γοητευτικός, µε καλούς τρόπους, φιλόζωος, σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, µε στυλ έως 35 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, βαρήκοος, ευκατάστατος, ευχάριστος χαρακτήρας ΖΗΤΑ κοπέλα (ίσως και κωφάλαλη) έως 38 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 44 ετών, εξαιρετικά σοβαρός και αξιοπρεπής, ευπαρουσίαστος µε τακτ, µε πολλά ενδιαφέροντα, ΖΗΤΑ σύζυγο, χαριτωµένη και ευπαρουσίαστη έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 45 ετών , δηµόσιος υπάλληλος, ευχάριστος και ευγενικός από καλή οικογένεια ΖΗΤΑ σύζυγο κατά προτίµηση δηµόσιο υπάλληλο, έως 40 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 46 χρόνων, µε κτηνοτροφική µονάδα, σοβαρή προσωπικότητα, ευκατάστατος, ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική και µε καλή παρουσία έως 42 χρόνων. ΚΥΡΙΟΣ 47 ετών, κτηνοτρόφος, ευπαρουσίαστος, µε αίσθηση του χιούµορ, κατασταλαγµένος, ΖΗΤΑ σύζυγο εξαιρετικού χαρακτήρα µε δυναµισµό, έως 40 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 50 ετών, δραστήριος, κοινωνικός, µε πολλά ενδιαφέροντα, µε ιδιαίτερη αγάπη στα ταξίδια, ΑΝΑΖΗΤΕΙ τη σύζυγο που θα τον συνοδεύσει σε αυτά, η ηλικία της να είναι από 50 – 55 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, επαγγελµατίας, µε ωραίους τρόπους, ευπρεπής, µε αγάπη στα ταξίδια, ΖΗΤΑ σύζυγο µε γούστο και χαρακτήρα να της αρέσουν τα ταξίδια. ΚΥΡΙΟΣ 51 ετών, δραστήριος, αυθόρµητος και εµφανίσιµος µε πολύ διάθεση για ζωή και οικογένεια, ΖΗΤΑ σύζυγο γλυκιά, ευχάριστη και µε διάθεση για οικογένεια έως 43 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, διαζευγµένος, χωρίς υποχρεώσεις µε προσωπικότητα και στυλ, άριστου χαρακτήρα µε πολλά ενδιαφέροντα, γόνος καλής οικογένειας, ΖΗΤΑ σύζυγο γοητευτική και αξιοπρεπή έως 52 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 53 ετών, εξαιρετικά σοβαρός, µε αγάπη στα ταξίδια, κοινωνικός µε χιούµορ ΖΗΤΑ σύζυγο δυναµική, µε καλούς τρόπους, από καλή οικογένεια έως 48 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών, συνταξιούχος, µε προσωπικότητα και άριστο χαρακτήρα, ευχάριστος, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε καλή εµφάνιση, µε ευγενικούς τρόπους, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 63 ετών, διαζευγµένος χωρίς υποχρεώσεις, ευκατάστατος, µε έντονη προσωπικότητα, µε αγάπη για την ζωή, ΖΗΤΑ σύζυγο πρόσχαρη και δηµιουργική έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 66 ετών, συνταξιούχος, πολυπράγµων, κοινωνικός, από καλή οικογένεια, οικονοµικά ανεξάρτητος, ΖΗΤΑ κυρία µε προσωπικότητα και χαρακτήρα, έως 60 ετών. ΚΥΡΙΟΣ 68 χρόνων, συνταξιούχος µε άνεση οικονοµική, ΖΗΤΑ κυρία , ευχάριστη και πολλά ενδιαφέροντα, να αγαπά τη φύση και τα ζώα.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΝΟΙΚΕΣΙΩΝ «Προξενήτρα» ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΤΗΛ. 2625023615/ 6932346839/6945452743. ΜΑ3807

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΑΤΩΜΑΤΩΝ ΠΑΡΚΕ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

Αναλαµβάνω τοποθετήσεις πατωµάτων παντός τύπου καρφωτά – κολλητά, τρίψιµο µε απορροφητικά µηχανήµατα, βερνίκια Γερµανίας. Επισκευές παλαιών πατωµάτων (γυαλίσµατα).

Εργασία αρίστη Ξύστρας ∆ιονύσιος Τηλ. 26210/29854 Πύργος Κιν. 6932928046. ΜΑΣ179.

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Καπογιάννη και Κρεστενίτου Πύργος Τηλ. 2621037406 . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 2000 τ.µ. περίπου στη θέση Κεραµιδιά Αµπελόκαµπου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 99 τ.µ. µε υπαίθριους 20 τ.µ. περίπου, στον 2ο όροφο, Ερµού 5 Πύργος. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 4680 τ.µ. του αναδασµού στο Σκουροχώρι Ηλείας. β) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ βιολογικής καλλιέργειας 15 στρεµµάτων στο Μάγειρα Ηλείας.επι επ. επ. δρόµου Λάλα ∆ίβρης. γ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ 7 στρεµµάτων βιολογικής καλλιέργειας, µε ρεύµα, νερό, Πλάτανος Αρχ. Ολυµπίας επί επαρχιακού δρόµου. δ) ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10 στρεµµάτων εντός οικισµού Αγ. Γεωργίου Πλατάνου Αρχ. Ολυµπίας επί της εθν. οδού Τριπόλεως, τριφασικό ρεύµα, νερό 3) ΠΩΛΕΙΤΑΙ διαµέρισµα 85 τ.µ. 3άρι τρίτου ορόφου στην πλατεία Κύπρου, Πύργος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΠΑΛΑΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΣ ΟΙΚΙΑΣ σε καλή κατάσταση 120τ.µ. εντός οικοπέδου 1507 τ.µ. Κορακοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 440τ.µ. στο Κατσαρού Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ διώροφος οικοδοµή 269 τ.µ. στα Γρανιτσέικα Πύργου Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγρός ποτιστικός 4711 τ.µ. µε παλαιά αποθήκη 25 τ.µ. στο Σκουροχώρι Πύργου Ηλείας . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ποτιστικός 1733 τ.µ. και 728,60 τ.µ εντός αναδασµού στο Λεβεντοχώρι Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ µεζονέτα 135τ.µ. εντός οικοπέδου 750τ.µ. Κολίρι Ηλείας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΛΙΟΣΤΑΣΙ (8) στρ. στο Κολίρι Ηλείας σε τιµή ευκαιρίας ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 171 τ.µ. εντός της πόλης του Πύργου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ – ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 56 τ.µ. µε υπόγειο 20,30 τ.µ. στα Μακρίσια Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΕΝ∆ΡΟΠΕΡΙΒΟΛΟ 10400 τ.µ. στο Βούναργο Ηλείας. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός οικισµού Σµίλα Αρχ. Ολυµπίας, 6.800 τ.µ. επι επαρχιακού δρόµου Πελοπίου. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 14000τ.µ. στον Πλάτανο Ηλείας εκτός οικισµού. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 6000 τ.µ. στη θέση Ροφιά Πύργου Ηλείας µε νερό, ρεύµα αρδευτικό και 90 ρίζες ελιές ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 207 τ.µ. Αρχιµήδους 23 Πύργος. ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΑΓΡΟΣ 10.000 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, Πατρών 124, απέναντι από τη NISSAN ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 42,70 τ.µ. µε υπόγειο 42,70 και 77,98 τ.µ. µε υπόγειο 43,71 τ.µ. επί της οδού ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ στον Πύργο . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ∆ΥΟ ΕΛΑΙΩΝΕΣ 3036,07 τ.µ. και 5958,68 τ.µ. που βρίσκονται στο ∆.∆. Άνω Σαµικό ∆. Σκιλλούντος. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΓΡΟΣ ΠΟΤΙΣΤΙΚΟΣ 9481 τ.µ. στο Καταράχι Ηλείας (εντός αναδασµού) . ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: α) Ισόγειος οικία 94,35 τ.µ., β) ισόγειος αποθήκη 23,46 τ.µ., γ) 1ος όροφος οικία 62 τ.µ. γιαπί, δ) ισόγειο κατάστηµα 160,43 τ.µ. εντός οικοπέδου 352 τ.µ. στη Σκιλλουντία Ηλείας. . ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ 1ος όροφος 250 τ.µ., επαγγελµατικός χώρος άνωθεν τράπεζας Αττικής στον Πύργο. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ (εµπορικά γραφεία, καταστήµατα) 741,64 τ.µ. στο δ.δ. Αλποχωρίου Πύργου Ηλείας.

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 241,47 τ.µ. επί της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου και Ξάνθου 11 στον Πύργο.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ καταστήµατα διαµερίσµατα σε υπό κατασκευή πολυκατοικίες στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ φάτσα στην θάλασσα από Παλούκι έως Αγία Μαρίνα Αµαλιάδας τουριστικών εκµεταλεύσεων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδα µε οικίες και χωρίς εντός σχεδίου ∆ουνεϊκων - Αµαλιάδας και εκτός σχεδίου. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ διαµερίσµατα και καταστήµατα, γραφεία, studios στην Αµαλιάδα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικόπεδο ελαιοστάσιο, ύψωµα θέα το Ιόνιο και Ιόνια οδό περιοχή Χανακίων. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στην Αγ. Μαρίνα ∆ουνείκων Αµαλιάδας 4 στρ.10 στρ, 27 στρ. 6,5 στρ. 3 στρ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 8 στρ. µ 6,5 στρ. 12,στρ. σύνορα σχεδίου οικισµού ∆ουνείκων Αµαλιάδας. ** ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ στην Αµαλιάδα 1500 τ.µ. γωνία – 300 τ.µ. γωνία – 450 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους µε συντελεστή δόµησης 2. ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ επιπλωµένα διαµερίσµατα σε Παλούκι και Κουρούτα Αµαλιδας ΠΩΛΕΙΤΑΙ οικία 120 τ.µ. στη Μαραθιά εντός 4 στρεµ. µε οπωροφόρα δέντρα, ελιές 160.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο µε ρεύµα εντός 1 στρεµ. 25.000 ευρώ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΙΑ στο Παλούκι Αµαλιάδας σε οικόπεδο 3 στρεµ. µε θέα θάλασσα σε απόσταση 250 µ. από το κύµα. 90.000 ευρώ. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 5 στ. στη Ροβιάτα και 10 στρ. στον Αµπελόκαµπο Αµαλιάδας και 5 στρ. στην περιοχή Χαβαρίου µε ελαιοστάσιο. ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 12 στρέµ., ύψος Μεσολογγάκι ΠΩΛΕΙΤΑΙ επί Εθν. οδού Πύργου - Πατρών, 7 στρέµ. µε οικία, ύψος TOYOTA ΜΑΣ1015

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΨΗΣΤΑΡΙΑ µαζί µε τον εξοπλισµό στον Πύργο, λόγω έλλειψης προσωπικού. Πληρ. τηλ. 26210/26698. ΜΑ4752

. ΚΑΤΑΚΟΛΟ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ τουριστ. ειδών στον κεντρ. δρόµο Κατακόλου – µε καλό ενοίκιο. Πληρ. τηλ. 6974960226.ΜΑΣ4578

. ΑΓΟΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Πωλούνται από Καϊάφα έως Κυπαρισσία, ελαιοπερίβολα, οικόπεδα µε θέα τη θάλασσα, έτοιµες κατοικίες, παλαιά και νεόκτιστα πέτρινα σπίτια. ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ MICHELIS AGENCY ΘΟΛΟ – ΖΑΧΑΡΩΣ Τηλ. 26250/61115, FAX: 26250/61700, κιν. 6978267905 www.michelisagency.gr e-mail.info@michelisagency.gr ΜΑ2942

ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ στον Αγ. Ανδρέα Πύργου 50 στρεµ. µε παραλία δική τους.∆υνατότητα τεµαχισµού. Λαστέικα: Πωλείται οικόπεδο 1,5 στρ. εντός οικισµού επί του κεντρικού δρόµου. Πύργος: Πωλείται αέρας οικοδοµής 195 τ.µ. στην Ολυµπίων. Πύργος: Πωλείται αγροτεµάχιο 9,5 στρ. επί του κεντρικού δρόµου Λαστέικα – Αϊ Γιάννη κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση ΠΥΡΓΟΣ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ 2 ΟΙΚΟΠΕ∆Α εντός πόλεως 142 τ.µ. και 135 τ.µ. έκαστο µε συντ. δόµησης 1,8. Τιµές συζητήσιµες Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 2 στρ. εντός οικισµού και επί του κεντρικού δρόµου, ανάµεσα σε βίλες. Μόνο σοβαρές προτάσεις. Πύργος, Καταράχι: Πωλούνται 4 στρ. επί του κεντρικού δρόµου. Τιµή πολύ καλή ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών οικόπεδο 5,5 στρ. και µε έγκριση κόµβου κοντά στο super market «Βασιλόπουλος». Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται αγροτ. 4 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο στα όρια του Λαµπετίου: Τιµή συζητήσιµη. ΠΥΡΓΟΣ ΜΥΡΤΙΑ, ΚΑΛΑΚΕΪΚΑ: Πωλείται οικόπεδο άρτιο και οικοδοµήσιµο. Τιµή συζητήσιµη ΜΥΡΤΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: Λιοστάσι 5 στρ. µε κορωνέικες ελιές. Τιµή πολύ καλή. ΕΘΝΙΚΗ Πύργου – Πατρών: Στο ύψος Χανακίων πωλούνται 17 στρεµ. και 300 µ. από την εθνική, κατάλληλα και για επαγγελµατική χρήση. ΑΜΑΛΙA∆Α: Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρ. επί της εθνικής Αµαλιάδα – Πάτρα µε πρόσοψη 110 µ. και έχει άλλους δύο δρόµους για είσοδο. Είναι κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο εντός της πόλης Αµαλιάδας 205 τ.µ. µε συντελεστή δόµησης 0,8 τα 150 τ.µ., έχουν συντελεστή 1,2. Τιµή ευκαιρίας!!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. µε συντ. δόµησης 0,8. Κοντά στο οικόπεδο «Μαρίνη». ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 4 αγροτεµάχια από 4 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα επί του κεντρικού άξονα Αµαλιάδας – Μαραθιάς: ∆ίπλα σε βίλες. Τιµές πολύ καλές. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 αγροτεµάχια 4 στρ. έκαστο άρτια και οικοδοµήσιµα 100 µ. από την εθνική στην Παπακασελά Αµαλιάδας. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Οικόπεδο 950 τ.µ. µε συντ. δοµ. 2 επί κεντρικού δρόµου της πόλης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται οικόπεδα κοντά στο νοσοκοµείο µε συντ. δόµησης 2 µε αρχική τιµή πώλησης 350 ευρώ ανά τετραγωνικό. ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλούνται 8 στρ. και είναι 1500 µ. από τη θάλασσα ΚΟΥΡΟΥΤΑ: Πωλείται οικόπεδο 1 στρ. επί του κεντρικού δρόµου σε τιµή λουξ ΟΛΥΜΠΙΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 7 στρεµ. µε πρόσοψη 105 µ. επί του εθν. δρόµου Αρχαίας Ολυµπίας – Τρίπολης στο ύψος της Αρχαίας Ολυµπίας. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή πολύ καλή. ΓΑΣΤΟΥΝΗ. ΠΩΛΕΙΤΑΙ αγροτεµάχιο 15 στρ. µε 100 ρίζες ελιές. ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ: Πωλείται αγροτεµάχιο 7 στρ. στον Προφήτη Ηλία, θέση παλιογούβα κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΚΑΤΑΚΟΛΟ βουνό 500 τ.µ. άρτιο και οικοδοµήσιµο µε φανταστική θέα Ιουνίου και λιµανιού. Μόνο σοβα-

ΜΑΣ3

ΜΑΣ311

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Α. Πετραλιά 17 Αµαλιάδα Τηλ.: 26220 21213 - Fax: 26220 21218 Kιν.: 6936 682132 A

Πωλείται διώροφο µε 200 µέτρα οικόπεδο στην Γλύφα σε εξαιρετική κατάσταση, αρχική τιµή 140.000 ευρώ. Πωλείται διαµέρισµα 80 µ² µαζί µε γκαράζ στην Αµαλιάδα. Πωλείται µονοκατοικία άνω των 150 µ² στην Οινόη εντός οικοπέδου 1 στρέµµατος σε πολύ καλή κατάσταση µε γκαράζ και αποθήκη 160.000 ευρώ. Πωλείται οροφοδιαµέρισµα 100 µ² στην Αµαλιάδα τιµή 140.000 ευρώ. Πωλείται µονοκατοικία 115 µ² στην Αµαλιάδα, τιµή 100.000 ευρώ (είναι εργατική κατοικία) Πωλείται διαµέρισµα στην Αθήνα περιοχή Καλλιθέας 54 τετραγωνικά µέτρα σε κεντρική οδό. Πωλούνται 4 στρέµµατα στην Αµαλιάδα σε καλή τοποθεσία αρχική τιµή 80.000 ευρώ. Πωλείται αγροτεµάχιο 14 στρέµµατα στη Ροβιάτα τιµή 120.000 ευρώ. Πωλείται αγροτεµάχιο 12 στρεµµάτων επί της εθνικής οδού κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Ενοικιάζονται διαµερίσµατα σε πολύ καλή κατάσταση κατάλληλα για φοιτητές και οικογένειες. e-mail:mesitikoantonop@mail.gr

ρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ 6. χιλιοµ. από την πόλη πωλούνται 35 στρ. άρτια και οικοδοµήσιµα µε φανταστική θέα. Κατάλληλο για κάθε επαγγελµατική χρήση. Τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ οικόπεδο άρτια και οικοδοµήσιµα στο Κορακοχώρι σε τιµές λογικές. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται οικόπεδο 220 τ.µ. µε συντ. δόµησης 2, κοντά στην πλατεία Μπελογιάννη. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται οικόπεδο 5,5 στρ. άρτιο και οικοδοµήσιµο σε τιµή λογική. ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΟΡΑΚΟΧΩΡΙ 11,5 στρεµ. 150 µ. από τη θάλασσα σε τιµή ευκαιρίας. ΒΟΛΟ ΠΗΛΙΟ πωλούνται 100 στρεµ. παραθαλάσσια σε τιµή ευκαιρίας. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται µονοκατοικία 165 τ.µ. και 165 τ.µ. διαµορφωµένου ισογείου σε κατοικία εντός 1 στρ. στα Λαστέικα. Λουξ κατασκευή, ενός έτους. Μόνο σοβαρές προτάσεις.

ΟΙΚΙΕΣ ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ισόγεια µονοκατοικία εντός της πόλης 100 τ.µ. και µε αύλειο χώρο. Τιµή πολύ καλή. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κτίριο 650 τ.µ. και µε κόµβο σε οικόπεδο 3 στρ. Κατάλληλο για επαγγελµατική χρήση. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται ρετιρέ µεζονέτα 180 τ.µ. καινούργιας κατασκευής ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται 2χωρη γκαρσονιέρα 40 τµ., λουξ κατασκευής 3ου οροφου δίπλα στα ΤΕΙ Πύργου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται διαµέρισµα 22 χρ. 76 τ.µ. δευτέρου ορόφου, διαµπερές, ανακαινισµένο, σε κεντρικό δρόµο. ΠΥΡΓΟΣ: Πωλείται δυάρι 60 τ.µ. 20 χρονών, ανακαινισµένο κοντά στη Ρήγα Φεραίου ΠΥΡΓΟΣ: Πωλούνται µεζονέτες 110 τµ. και 120 τ.µ. στην περιοχή Λαστεΐκων. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΡΕΤΙΡΕ 105 τ.µ. ανακαινισµένο.Τιµή πολύ καλή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται διαµερίσµατα καινούρια σε πολύ καλή τιµή. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται στον Αγ. Τρύφωνα µονοκατοικίες καινούριες, λουξ κατασκευής, 110 τ.µ. και 90 τ.µ. σε λογική τιµή!! ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται ∆ιπλοκατοικία κάθε όροφος 80 τµ σε οικόπεδο 355 τ.µ. Τιµή συζητήσιµη. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια διαµερίσµατα σε ανεγερθείσα πολυκατοικία στην οδό Οινοµάου ΠΩΛΕΙΤΑΙ στην Κουρούτα 2 χλµ. από τη θάλασσα µονοκατοικία 130 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής σε οικόπεδο 4 στρ. ΚΥΑΝH ΑΚΤH: Πωλείται παραθαλάσσια κατοικία 50 µ. από τη θάλασσα. ∆ΟΥΝEΙΚΑ: Πωλείται παλιά οικία 70 τ.µ. µέσα στο χωριό. Τιµή πολύ καλή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ παλιά οικία 60 τ.µ. (κατοικήσιµη) και έχει 20 τ.µ. αποθήκη, εντός του χωριού ∆ουνέικα σε οικόπεδο 406 τ.µ. Τιµή ευκαιρίας. ΑΘΗΝΑ: Πωλείται δυάρι 30 χρ. (ανακαινισµένο,) 59 τ.µ.,3ου ορόφου, κοντά στη σχολή Ευελπίδων.Ανταλάσσεται µε ακίνητο στη περιοχή Αµαλιάδας. ΣΑΒΑΛΙΑ: Πωλείται διώροφη οικία, 115 τ.µ. κάθε όροφος σε οικόπεδο 800 τ.µ. διαµορφωµένο µε γκαζόν – µπάρµπεκιου κ.τ.λ. ΖΑΧΑΡΩ. ΕΥΚΑΙΡΙΑ: Πωλείται οικία 145 τ.µ. σε οικόπεδο 4 στρ. κατάλληλα διαµορφωµένο (γκαζόν – αίθριο, µπάρµπεκιου) σε τιµή λογική!!!

ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία 180 τ.µ. πολυτελούς κατασκευής 8 χρόνων σε απόσταση 5 χιλ. από την πόλη του Πύργου σε τιµή λογική. ΠΩΛΕΙΤΑΙ µονοκατοικία σε οικόπεδο 4 στρ. 130 τ.µ. 12 χρονών στην ευρύτερη περιοχή του Πύργου.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλείται σε κεντρικό σηµείο της Αµαλιάδας κατάστηµα και οικία 1ου ορόφου σε τιµή λογική. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται επί της Γεωργίου Παπανδρέου καινούρια διαµερίσµατα για οικίες ή για γραφεία. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 120 τ.µ. µε 120 τ.µ. υπόγειο διαµορφωµένο σε χρήση καταστήµατος και 120 µ. πατάρι. Λουξ κατασκευής. Βρίσκεται σε κεντρικό δρόµο της πόλης Πύργου. Μόνο σοβαρές προτάσεις. ΠΩΛΟYΝΤΑΙ 2 καταστήµατα 52 τ.µ. και 70 τ.µ. καινούρια στην πόλη του Πύργου και σε κεντρικό σηµείο. Τιµή ευκαιρίας! ΠΥΡΓΟΣ Ενοικιάζονται ∆υάρια - Τριάρια - Γκαρσονιέρες Πύργος: Ενοικιάζεται ισογ. κατοικία 150 τ.µ. επί της Μανωλοπούλου για επαγγ. χρήση Πύργος: Ενοικιάζεται κατάστηµα στα Χανάκια, κατάλληλο για κέντρο συνεστίασης 110 τ.µ. µε πατάρι, καινούριας κατασκευής και έχει και χώρο πάρκινγκ. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: Πωλούνται καινούρια καταστήµατα, σε κεντρικό δρόµο 82 τ.µ. και 65 τ.µ. µε υπόγειο και πατάρι. Τιµές λογικές. ΠΑΤΡΑ: ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 118 τ.µ. µε υπόγειο 65 τ.µ. στην οδό Αγ. Νικολάου. Μόνο σοβαρές προτάσεις!

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑI αγροτεµάχιο επί της εθνικής Πύργου – Πατρών κατάλληλο για επαγγ. χρήση 300,00 ευρώ ενοίκιο/ µήνα. Πύργος, καταστήµατα 100 και 150 τ.µ. σε κεντρικούς δρόµους Πύργος και Αµαλιάδα: Γκαρσονιέρες, δυάρια και τριάρια. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ! ΠΥΡΓΟΣ: Ενοικιάζεται µονοκατοικία 120 τ.µ., 8 χιλ. από το κέντρο της πόλης. ΑΜΑΛΙΑ∆Α: ∆υάρια – τριάρια και γκαρσονιέρες.

H συµβουλή µας για το όφελός σας. Σε όλη την Ηλεία αλλά και εκτός νοµού.

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ 137 τ.µ. εντός οικοπέδου 370 τ.µ. στο ∆.∆. Λάλα Ηλείας.ΜΑΣ1059

Καθηµερινά από τις 8 το πρωί µέχρι τις 7 το βράδυ µπορείτε να παραδίδετε τις αγγελίες σας στα γραφεία της «Π» οδός Θεµιστοκλέους 13 για να δηµοσιευθούν από την επόµενη ηµέρα.


ΑΓΓΕΛΙΕΣ

25

Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

B MW Γ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΧΡΙ 72 ∆ΟΣΕΙΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 0% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΤΡΑΚΤΕΡ SAME ΝΙΚΗΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΦΕΙΟΥ 69 ΠΥΡΓΟΣ Τηλ. 2621034728 6979677766 DAEWOO MATIZ 800 c.c., µοντέλο 2003, 50.000 km, bookservice, a/c, υδρ. τιµόνι, αερόσακοι, ασηµί, 4πορτο, ηχοσύστηµα, κ.α. 4.000 ευρώ. BMW 316, µοντ. ’95, clima, ABS, αερόσακους, ανάρτηση, 17”άρες ζάντες αλουµινίου, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρικά, κ.α. 5.000 ευρώ. AUDI A4 ασηµί 1600 c.c., µοντ. ’98, ABS, ζάντες αλουµινίου, clima, full extra, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 6.000 ευρώ. RENAULT SCENIC 1600 c.c., µοντ. 2004, κλίµα, BLUETOOTH, υδρ. τιµόνι, ABS, αερ;oσακοι, όλα ηλεκτρικά, ζάντες αλουµινίου, full extra σε αρίστη κατάσταση, 8.000 ευρώ. MERCEDES 190Ε, 1800c.c., ’92 µπεζ δερµάτινο σαλόνι, αυτόµατο, a/c, υδρ. τιµόνι, ηλιοροφή, ζάντες αλουµινίου, full extra, σε αρίστη κατάσταση, 4.500 ευρώ. SUZUKI VITARA 4X4, 1600c.c., 5πορτο, ’93 µακρύ,a/c, υδρ. τιµόνι, δερµάτινο σαλόνι, αργό – γρήγορο, cd, κ.α. 5.500 ευρώ. VW GOLF 3, 1400c.c., ’94, ζάντες αλουµινίου, συναγερµό, ηλεκτρ. παράθυρα, κ.α. 1800 ευρώ. NISSAN 350Z, µαύρο, 2005, αγωνιστικές εξατµίσεις και καταλύτες, µπεζ δέρµα, 340 ΗΡ, full full extra 25.000 ευρώ. ALFA ROMEO GTV 2000c.c., µοντ. ’97, full extra, 6.500 ευρώ. SEAT IBIZA, µαύρο ’96, 1400 c.c., υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµ., κ.α. 1.800 ευρώ. DAIHATSU GRAN MOVE, µοντ. ’99, 1500 c.c., A/C υδρ. τιµόνι κ.α. 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS vvti, µοντ. 2001 ασηµί, A/C, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, αερόσακους, κ.α. 6000 ευρώ BMW X3 3000c.c., 2004 ελληνικό, ασηµί, αυτόµατο, clima – ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικά καθίσµατα, πολυχειριστήρια τιµονιού, αισθητήρες παρκαρίσµατος µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου, τηλέφωνο BMW, ηχοσύστηµα κ.α. 25.000 ευρώ. FIAT PUNTO 2001 ασηµί 1250 c.c., aircondition, ηλεκτρ. παράθυρα και κλειδαριές 3.000 ευρώ. MERCEDES CLS 500 388 HP, µαύρο 10/2007, µπεζ δερµατινο σαλόνι, 19άρες ζάντες ΑΜG, full extra, 40.000KM, bookservice, δεκτή ανταλλαγή µε µικρότερο. VW POLO 1000c.c., 2001, a/c, υδραυλικό τιµόνι, 2 αερόσακους, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ράδιο CD, κ.α. 4.500 ευρώ PEUGEOT 106 RALLYE 1600 c.c., ’94, ζάντες αλουµινίου, φιµέ τζάµια, BUCKET καθίσµατα,CD, κ.α. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 2.000 ευρώ. FIAT DOBLO, 1600 c.c., 7θεσιο, 2004, a/c, υδρ. τιµόνι, όλα ηλεκτρικά, 8.800 ευρώ. SMART 600c.c., µοντ. 2003, ασηµί, µαύρο δερµάτινο, θερµαινόµενο σαλόνι, aircondition, ηλεκτρ. παράθ., κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, γυάλινη οροφή, κα. 6.300 ευρώ. MERCEDES SLK 200, 8/05 ελληνικής αντ/πειας 30.000 km bookservice, µπεζ δέρµα, ζαντ/χα, προβολείς οµίχλης, clima, αερόσακοι, όλα ηλεκτρικά σε αρίστη κατάσταση, µόνο 25.000 ευρώ. SKODA FELICIA 1250 c.c., 1ο χέρι, ’96, ατρακάριστο, ΠΡΟΣΦΟΡΑ 1.000 ευρώ. SEAT IBIZA κίτρινο GTi, µοντ. 98, υδρ. τιµόνι, A/C , ηλεκτρ. παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 3.000 ευρώ. VW GOLF 4 1400c.c., 16V, GENERATION, µοντ. 2002, 4πορτο, κλιµατισµό, ABS, αερόσακους, όλα ηλεκτρικά, 6.000 ευρώ. LANCIA DELTA 1600 c.c., κίτρινο, δέρµα RECARO, clima, ABS, όλα ηλεκτρικά, TV- DVD – CD, ζάντες ΜΟΜΟ 16”, προφυλακτήρα HF 4.500 ευρώ (2πορτο). PEUGEOT 206 QUIKSILVER 1400 c.c., ασηµί 2002, A/C, υδρ. τιµόνι, ηλεκτρ. παράθυρα, κλειδαριές, αερόσακους, CD, προβολείς οµίχλης, ηµιbucket καθίσµατα, 5.300 ευρώ. LANCIA Y 1200 c.c., µοντ. ’96, ηλεκτρικά παράθυρα – κλειδαριές, κ.α. 2.000 ευρώ. OPEL TIGRA 1400 c.c., ’98, υδρ. τιµόνι, A/C, όλα ηλεκτρικά, παράθυρα – κλειδαριές, ζάντες αλουµινίου, 2 αερόσακοι, κόκκινο, κ.α. 3.500 ευρώ. OPEL CORSA 1400 c.c., µαύρο ’99, ζάντες αλουµινίου, A/C, υδρ. τιµόνι, αερόσακο, ηλεκτρ. παράθ. – κλειδαριές, κ.α. 3.500 ευρώ. . HONDA CBR 600F, µοντ. ’99 αγωνιστικά χρώµατα REPSOL, εξάτµιση AKRAPOVIC σε πολύ καλή κατάσταση 3.500 ευρώ. SMART 600, µοντ. 2002, aircondition, ζάντες αλουµινίου, οργανάκια, κόκκινο µαύρο, ABS, κ.α. 5.500 ευρώ. AUDI A4 1600, µοντ. ’96, clima, ABS, αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, µαύρο χρώµα, ατρακάριστο 4.900 ευρώ. TOYOTA COROLLA 1400 c.c., 2005, 5πορτο, full extra,

8.500 ευρώ. ΤΟΥΟΤΑ COROLLA 1400 c.c., 2005, 4πορτο, full extra, 8.500 ευρώ. NISSAN NAVARA 4X4 DIESEL, 4πορτο, µοντ. 2000 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ, 12.000 ευρώ. PEUGEOT 206 CABRIO 1600c.c., 2002 (2 αυτοκίνητα) , full extra. TOYOTA YARIS 2006, 1000 c.c., a/c, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους, χειριστήρια τιµονιού, όλα ηλεκτρικά , FULL EXTRA, 7.000 ευρώ. ΜΑΣ987 ---------------------------------ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΠΕΡ∆ΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αλφειού 7 – Πύργος Τηλ. 6977249923 VW PASSAT SW, 1600 cc, µοντέλο ’99, 120.000 χλµ., full extra, clima. Τιµή 7000 ευρώ MERCEDES VITO 112 CDi, diesel, µοντέλο 2003, κλούβα, full extra, clima, ηλεκτρικά παράθυρα, book service. Άριστη κατάσταση. Τιµή: 13.500 ευρώ NISSAN PRIMERA, 1800 cc, µοντέλο ’99, full extra, υδρ. τιµόνι, a/b, ηλ. παράθυρα, πρ. οµίχλης, αεροτοµή, a/c, ζαντολάστιχα. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.000 ευρώ. OPEL VECTRA 1600 c.c., µοντέλο ’99, υδρ. τιµόνι, A/C, ABS, a/b, ηλ. παράθυρα, ηλ. καθρέφτες, ζάντες αλουµινίου, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. Τιµή 5.200 ευρώ. VW T4 1900 c.c., diesel, µοντέλο ’99, κλούβα, τιµή 7.500 ευρώ. MERCEDES E260, 124 σειρά, νεκροφόρα, µοντέλο ’95, full extra, τιµή 23.500 ευρώ. VW CANDY 1.9 TDI, κλουβάκι, µοντέλο ’03, A/C, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακο. Άριστη κατάσταση. Τιµή 7.500 ευρώ. VW CANDY 1.9D, φορτηγάκι ανοικτό, µοντέλο ’98, υδραυλικό τιµόνι, αερόσακους. Άριστη κατάσταση. Τιµή 5.500 ευρώ. VW GOLF III, µοντέλο ’95, 1400 c.c., ζάντες αλουµινίου. Τιµή 1.800 ευρώ. FORD FIESTA, µοντέλο ’90, 1000 c.c., άριστο. Τιµή 1600 ευρώ. . MITSUBISHI L 200, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2500 c.c. diesel, µοντέλο 2002, full extra, ζάντες αλουµινίου, ηλ. παράθυρα, σκαλοπάτια, A/C, A/B, υδρ. τιµόνι, θερµαινόµενα καθίσµατα, άριστη κατάσταση. Τιµή 13.500 ευρώ. VW TARO, 1,5 καµπίνα 4Χ4, 2400 c.c., diesel, µοντέλο ’97,άριστη κατάσταση. Τιµή 9.000 ευρώ. MERCEDES E 200, µοντέλο 2006, 1800 c.c., αυτόµατο, full extra, οροφή, ζάντες 18”, µαύρο χρώµα, 65.000km, υπεράριστη κατάσταση. Τιµή 29.500 ευρώ.

ΜΟΤΟ MERCEDES E 200, µοντέλο ’92, full extra, δέρµα, clima, αυτόµατο, οροφή, µαύρο χρώµα, άριστη κατάσταση. Τιµή 3.500 ευρώ. TOYOTA AVENSIS, µοντέλο ’99, 1600 c.c., full extra. Τιµή 6.200 ευρώ. FORD ESCORT, TURBO, µοντέλο ’98, GHIA, 130 ΗΡ, full extra, Α/C, A/B, υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου 15’’, δισκόφρενα πίσω, ηλ. παράθυρα, προβολείς οµίχλης, αεροτοµή, άριστη κατάσταση. ALFA ROMEO 146, µοντέλο ’95, boxer, υδρ. τιµόνι, ηλ. παράθυρα, άριστη κατάσταση. MERCEDES 410, φορτηγό, καρότσα, άριστο. ΜΑΣ240 ---------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ στην Αµαλιάδα µε καλό πελατολόγιο στο ράδιο – ΤΑΧΙ, µοντέλο 2005, σε τιµή ευκαιρίας. Πληρ. τηλ. 6973033150. ΜΑ4656 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΦΟΡΤΗΓΑΚΙ SΚODA 1900 diesel, 2000 µοντέλο, επαγγελµατικό. Πληρ. τηλ. 26210/29260, 6932731382. ΜΑ4728 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ CITROEN SAXO, µοντέλο 1996, 1100 c.c., τιµή πώλησης 1500 ευρώ. Πληρ. τηλ. 26210/33800. ΜΑ4747 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MHXANH TRIUMPH TIGER 900c.c., µοντέλο 1997, χρώµα µαύρο, km 90.000, service αντιπροσωπείας, µπαγκαζιέρα, λάστιχα καινούρια, έλεγχος δεκτός. Τηλ. 6974135441. ΜΑ4773 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MINI COOPΕR S 2005 µοντέλο, 1600 c.c., full extra, θερµαινόµενα καθίσµατα, clima, 225 ΗΡ. Πληρ. τηλ. 6983243645. ΜΑ4774 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ µε έδρα την Ανδραβίδα. Πληρ. τηλ. 6987600762. ΜΑ4775 --------------------------------. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HYUNDAI ACCENT 1400 c.c., µοντέλο 10ος 2006, πράσινο µεταλλικό, 4πορτο, 2 αερόσακοι, ABS, φρένα, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέφτες – συναγερµός – CD, ατρακάριστο σε αρίστη κατάσταση, βιβλίο service. ∆εκτός κάθε έλεγχος. Πληρ. τηλ. 6948620974, κα Παπασπύρου.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ µε έδρα τη Βάρδα λόγω συνταξιοδότησης. Πληρ. τηλ. 6934810550. ΜΑ4779

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: ΜΕΖΟΝΕΤΕΣ - ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ Μεζονέτα 77 τ.µ. σε οικόπεδο 150 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 85.000 Κωδ: 182 Μεζονέτα 128 τ.µ. σε οικόπεδο 750 τ.µ. Κοντά στον Πύργο. Τιµή: 190.000 Κωδ: 138 Μεζονέτα 140 τ.µ. σε οικόπεδο 2.500 τ.µ. Στην Εθνική οδό. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 250.000 Κωδ: 168 Μεζονέτα 62 τ.µ. σε οικόπεδο 13.100 τ.µ. Στη Ροβιάτα – Αµαλιάδας. Κωδ: 186 Μεζονέτα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 400 τ.µ. Στα Καβάσιλα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 199 Μεζονέτα 90 τ.µ. µε µεγάλες βεράντες. Περιοχή Καλίτσα – Αµαλιάδας. Τιµή: 110.000 Κωδ: 127 Μονοκατοικία διώροφο 200 τ.µ. σε οικόπεδο 4.000 τ.µ. προς τις τεχνικές σχολές, στην Αµαλιάδα. Κωδ: 137 Μονοκατοικία παλιά 50 τ.µ. σε οικόπεδο 7.125 τ.µ. προς Τσιχλέικα - Αµαλιάδας. Τιµή: 50.000 Κωδ: 1-213 Μονοκατοικία (γιαπί) 82 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 250 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Πωλείται και ο αέρας. Τιµή: 70.000 Κωδ: 181 Μονοκατοικία 70 τ.µ. σε οικόπεδο 8.000 τ.µ. & δύο βάσεις για λυόµενη κατασκευή. Στον Καρδαµά. Κωδ: 1-212 Μονοκατοικία 100 τ.µ. σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στο Χειµαδιό. Τιµή: 30.000 Κωδ: 1-211 Μονοκατοικία 50 τ.µ. σε οικόπεδο 100 τ.µ. Στην παραλία Αγ. Ηλία – Πύργου. Τιµή: 40.000 Κωδ: 1-210 Ευκαιρία, καταπληκτική µονοκατοικία 101 τ.µ. σε οικόπεδο 4.600. Άνετη, ανεξάρτητη, µε κήπο, διπλά τζάµια, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι, αποθήκη, συναγερµό. Κοντά στις τεχνικές σχολές Αµαλιάδας. Προλάβετε! Κωδ: 101 Μονοκατοικία 75 τ.µ. σε οικόπεδο 1.000 τ.µ. Κοντά στο Βαρθολοµιό. Τιµή: 75.000 Κωδ: 1-206 Πανέµορφη βιλίτσα 120 τ.µ. σε οικόπεδο 4.500 τ.µ. µε τζάκι, σοφίτα και αποθήκη εξωτερική. Καινούργια κατασκευή. Στην Μαραθιά Αµαλιάδας. Τιµή: 255.000 Κωδ: 1-205 Μονοκατοικία 85 τ.µ. σε οικόπεδο 1.000 τ.µ. Στο Καρδιακαύτι – Γαστούνης. Τιµή: 120.000 Κωδ: 1-208 Μονοκατοικία 124 τ.µ. Στην Γαστούνη. Κωδ: 1-209 ∆ΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ∆ιαµέρισµα ισόγειο 75 τ.µ. Στην Αµαλιάδα Τιµή: 85.000 Κωδ: 254 ∆ιαµέρισµα 105 τ.µ. 3ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. 115.000 Κωδ: 252 ∆ιαµέρισµα 97 τ.µ. 2ου ορόφου. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 100.000 Κωδ: 250 ∆ιαµέρισµα 81 τ.µ. 2ου ορόφου. ∆ιαµπερές. Στην Αµαλιάδα. Τιµή: 90.000 Κωδ: 222 ∆ιαµέρισµα 80 τ.µ. 2ου ορόφου καινούριο, διαµπερές, κεντρικό. Στον πύργο. Τιµή: 125.000 Κωδ: 201 Οροφοδιαµέρισµα 126 τ.µ. ισόγειο σε οικόπεδο 300 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Τιµή: 140.000 Κωδ: 246 Οροφοδιαµέρισµα 88 τ.µ. ισόγειο, σε διώροφη οικοδοµή, µε δικό του κήπο, αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. Σε ήσυχο δρόµο. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 249 ∆ιαµέρισµα ηµιυπόγειο 72 τ.µ. και µε αποθήκη. Σε κεντρικό σηµείο, στον Πύργο. Τιµή: 50.000 Κωδ: 257 ΟΙΚΟΠΕ∆Α – ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ Οικόπεδο 2.800 τ.µ. εντός οικισµού, µε θέα το Ιόνιο Πέλαγος, Στο Κάστρο – Κυλλήνης. Κωδ: 3-141 Οικόπεδο 1.160 τ.µ. κεντρικό, εντός οικισµού. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 60.000 Κωδ: 3-139 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. φάτσα στον κεντρικό δρόµο. Περιοχή: Χαβαρόβρυση. Οικόπεδο 262 τ.µ. κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 3-138 Οικόπεδο 4.000 τ.µ. εντός οικισµού. Στο Χάβαρι – Αµαλιάδας. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3132 Αγροτεµάχια: 1) 6.083 τ.µ. 2) 5.296 τ.µ. 3) 5.276 τ.µ. 4) 6.266 τ.µ. Περιοχή: Αγ. Ιωάννης – Αµαλιάδας. Κωδ: 3-140 Αγροτεµάχιο 10.570 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 3-142 Οικόπεδο 800 τ.µ. περίπου, δίπλα στο θέατρο Φλόκα – Αρχαίας Ολυµπίας. Με µεγάλη θέα. Τιµή: 60.000 Κωδ: 3-154

Οικόπεδο 215 τ.µ. Στην Κουρούτα. 100µ. από τη θάλασσα. Κωδ: 3-123 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. στην Κουρούτα. Κωδ: 363 Οικόπεδο 3.000 τ.µ. Στον οικισµό, άρτιο & οικοδοµήσιµο. Στον Καρδαµά. Τιµή: 25.000 Κωδ: 340 Οικόπεδο 587 τ.µ. µε παλιά οικία 80 τ.µ. Στην Γαστούνη 120.000 Κωδ: 3-146 Οικόπεδο 290 τ.µ. στην Γαστούνη. Τιµή: 40.000 Κωδ: 3-126 Οικόπεδο 2.000 τ.µ. µε µικρή οικία. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 373 Οικόπεδο 3.500 τ.µ. Στην παραλία Παλουκίου. Τιµή: 200.000 (∆ιαπραγµατεύσιµη) Κωδ: 3-149 Οικόπεδο 1.308 τ.µ. Στο Παλαιοχώρι – Γαστούνης. Τιµή: 45.000 Κωδ: 3-150 Αγροτεµάχιο 23.500 τ.µ. στον Αµπελόκαµπο. Τιµή: 150.000 Κωδ: 3-152 Αγροτεµάχιο 2.000 τ.µ. περιφραγµένο στην Μαραθιά – Αµαλιάδας. Τιµή: 11.000 Κωδ: 3153 Αγροτεµάχιο 5.918 τ.µ. περιοχή Αγ. Αθανάσιος – Κουρούτας. Τιµή: 100.000 Κωδ: 304 Αγροτεµάχιο 10.000 τ.µ. Περιοχή: Φραγκαβίλα – Αµαλιάδας. Τιµή: 50.000 Κωδ: 3144 Αγροτεµάχιο 10.570 τ.µ. Στα ∆ουνέικα. Κωδ: 3-142 Αγροτεµάχιο 8.140 τ.µ. περιοχή Σαρακίνα – Αµαλιάδας. Τιµή: 35.000 Κωδ: 3-131 Αγροτεµάχιο 6.804 τ.µ. κοντά στο Κ.Τ.Ε.Ο. – Αµαλιάδας. Κωδ: 3-164 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ Υπόγειο 200 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 409 Στεγασµένος επαγγελµατικός χώρος 500 τ.µ. σε οικόπεδο 9.000 τ.µ. Κατασκευασµένο για νυχτερινό κέντρο διασκέδασης. Κοντά Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 450 Κατάστηµα ισόγειο 140 τ.µ. µε υπόγειο 140 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 447 Κατάστηµα ισόγειο 45 τ.µ. και 1ος όροφος 122 τ.µ. Στο κέντρο της Αµαλιάδας Κωδ: 406 Κατάστηµα 74 τ.µ. ισόγειο, µε υπόγειο 60 τ.µ. Στην Αµαλιάδα Κωδ: 440 Εργοστασιακή εγκατάσταση 350 τ.µ. σε οικόπεδο 6.000 τ.µ. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 464 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Επιχείρηση Club – Bar 150 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένο. Στο κέντρο της Αµαλιάδας. Κωδ: 635 Περίπτερο κεντρικό. Στην Αµαλιάδα. Ψησταριά 50 τ.µ. µε ολόκληρο τον εξοπλισµό. Στο κέντρο του Πύργου. Τιµή: 8.000 Κωδ: 634 Καφετέρια-µπαρ 104 τ.µ. στο κέντρο της Αµαλιάδας. Τιµή: 22.000 Κωδ: 603 Εµπορία µοτοποδηλάτων – είδη γκαζόν. Στην Αµαλιάδα. Κωδ: 623 Πωλείται ζαχαροπλαστείο, στο κέντρο της Αµαλιάδας, λόγω συνταξιοδότησης, σε καλή τιµή. Κωδ: 638

ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΝΤΑΙ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΕΣ, 2ΑΡΙΑ, 3ΑΡΙΑ, 4ΑΡΙΑ, ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ, ΓΡΑΦΕΙΑ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ Ν. ΗΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΧΑΪΑΣ ΣΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ∆ΑΝΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ∆ιαφηµίζουµε χωρίς καµία επιπλέον επιβάρυνση, τα ακίνητα σας στο INTERNET µέσω της ηλεκτρονικής µας σελίδας (www.Stoubanou.gr) η οποία προβάλλεται και διαφηµίζεται σε όλες τις µηχανές αναζήτησης και µετα-µηχανές σε όλο τον κόσµο. Με εµφάνιση στην πρώτη σελίδα της Google!

ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ “ΣΤΟΥΜΠΑΝΟΥ” ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΕΣ, ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ∆ΑΝΕΙΩΝ, ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Τηλ: 26220-24550 Fax: 26220-22230 Κιν. 697-3055992 E-mail: postmaster@stoubanou.gr Web: www.Stoubanou.gr

BMW 316i, ΑΥΤΟΜΑΤΟ 1600cc, µοντέλο ‘98, 47000 χλµ. , 4 πόρτες, 4 αερόσακκους, ABS, CLIMA TRONIK , υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, immobilizer, φανούς οµίχλης, ρυθµιζόµενα φώτα, ραδιοκασετόφωνο, BMW ROS, 6 ηχεία, σαν καινούριο. . BMW X5 3.000 c.c., µοντέλο 2002, χρώµα µαύρο αυτόµατο, sport πακέτο δέρµα NAVI , 19 ζάντες, full extra, extra τηλέφωνο, κατάσταση αρίστη. ΑUDI A4, 1600c.c., µοντέλο 2003, κλιµατισµός, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικούς καθρέπτες, συναγερµό ADS αερόσακους, κατάσταση αρίστη. SKODA FABIA1300c.c. 26000 χιλ. 11ος 2005 5/θ TOUOTA YARIS DYNAMIC1300 c.c. 11oς 2008 µε 364 χιλ. 5/θ , ζάντες αλουµινίου, συναγερµός, radio/cd, a/c καινούριο. BMW 318IΕ46 µον. 2004, 1800cc, µαύρο µεταλλικό, ΑBS, -DSC, 4A/B, κλιµα τρονικ, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκ. κλειδαριές µε τηλεχειριστήριο, ηλεκ. αντιθαµβωτικοί καθρέπτες, ραδιοκασετόφωνο 6 ηχεία, τηλεφωνική εγκατάσταση, φανούς οµίχλης, αισθητήρας παρκαρίσµατος. Πολλά extra σαν καινούργιο. SMART µοντέλο 2002 , ABS, A/C, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικές κλειδαριές, αερόσακους, ζάντες αλουµινίου, στροφόµετρο, ρολόι, σασµάν αυτόµατο, σειριακό πανοραµική γυάλινη οροφή κατάσταση καινούρια. BMW 316i µον. 1600cc, κλιµα tronic,ηλ. οροφή, δισκόφρενα κα πίσω, σύστηµα αντιολίσθησης, διαρούµενα πίσω καθισµατα 4Α/Β πολλά extra κατάσταση αρίστη. MERCEDES A140 AVANGARD 1400cc,µοντέλο 2004, κλίµα, 4 αερόσακους, ηλεκτρ. παράθυρα, ηλεκτ. κλειδαριές, µε τηλεχειρισµό, ηλεκτ. καθρέπτες, διαιρούµενα πίσω καθισµατα, δερµάτινο σαλόνι, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο MERCEDES A140L (µακρή) µοντέλο 2003, ABS, 4 αερόσακοιι, κλίµα, ραδιο/cd , ηλεκτρικές κλειδαριές, ηλεκτρικά παράθυρα, ηλεκτρικούς καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου, διαιρούµενα καθίσµατα σαν καινούργιο. MERCEDES C2000ELEGANCE 163H µοντ. 2001, ηλ. ορoφή, κλίµα tronic R/cd αυτόµατο σασµάν, και ταχύτητες σύστηµα παρκαρίσµατος, διαιρούµενα πίσω καθίσµατα 6 Α/Β φώτα xenos , πολλά exrra κατάσταση αρίστη. JEEP CHEROKEE 2500cc, ΕΧΕCUTIVE, 4ος 2006, 8000χλµ. δέρµα - κλίµα, ζάντες , full extra σαν καινούριο, φυλάσσεται σε γκαράζ

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

SUZUKI ALTO 1.0c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.0 c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SPLASH 1.2 c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 4Χ4 1.3c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SWIFT 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI SWIFT 1.6c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI SX4 1.6c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SX4 1.6c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε RCD-MP3 SUZUKI SX4 4Χ4 1.6c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε RCD-MP3 από SUZUKI JIMNY 1.3c.c. µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 1.6 c.c. 3θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 2.0 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 2.4 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA SUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε RCD-MP3 SUZUKI GRAND VITARA 3.2 c.c. 5θυρο µε MULTIMEDIA ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ SUZUKI SPLASH 1.2 c.c., µοντ. 2008 SUZUKI JIMNY 1.3 c.c. µοντ. 2008 NISSAN ALMERA 1.5c.c., µοντ. 2003 VW GOLF 1.4 c.c., µοντ. 2001 SUZUKI VITARA 1.6 c.c., µοντ. 1998 Με 0% Προκαταβολή εως 100 µήνες σε όλα τα αυτοκίνητα καινούρια ή µεταχειρισµένα και εισαγωγής ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 1ο χλµ. Ε.Ο ΠΥΡΓΟΥ - ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ 26210-36810 fax: 26210-8168.ΜΑΣ251.

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΛΙΑ∆Α ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΧΥΡΟΠΡΕΣΕΣ καινουριες & µεταχειρισµένες, χορτοκοπτικά καινούρια και µεταχειρισµένα. Παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας 5 ετών. Έκθεση Σαβάλια 73ο χλµ. Πληρ. τηλ. 6932643086. ΜΑ4326

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ

ΠΛΗΡΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ BMW LOOK M3 ΓΝΗΣΙΟ 325 E36, 2.500 c.c., coupe 24V, 200hp, σε άριστη κατάσταση, καθώς και σαλόνι δερµάτινο µπεζ άριστο, ηλεκτρική οροφή, κ.λπ. Πληρ. τηλ. 6938425859, FOTOPOULOS TRANS. ΜΑ4757

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ MERCEDES 1117 από ιδιώτη µε γερανό 9µ², σπαστή καρότσα, υδρ. τιµόνι και ABS + ΟVER. Μικτό 11 τόνους – οφέλιµο 5,880 τόνους, 163.000 χλµ. Πληρ. τηλ. 6984547820. ΜΑ4635

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ HONDA TRAΝSALPH 2003 µοντέλο, κάγκελα, µπαγκαζιέρα, ζελατίνα ψηλή, κουκούλα, φυλάσσεται σε γκαράζ. Πληρ. τηλ. 6977485935. ΜΑ4783

MERCEDES A150 µοντέλο 2005 ELEGANCE, κλιµατρονικ, 4 ηλ. παράθυρα, ζάντες αλουµινίου, full extra, σαν καινούριο.

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΑΧΙ MERCEDES C 200

µε έδρα τον Πύργο. Πληρ. τηλ. 6944865419. ΜΑ3603

. ΠΩΛΕΙΤΑΙ SUZUKI SAMURAI cabrio, ’98 µοντέλο, 1300 c.c., ατρακάριστο, εργοστασιακός κοτσαδόρος. Άριστη κατάσταση. Τιµή συζητήσιµη. Πληρ. τηλ. 6977445629. ΜΑ4726

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΟΛΑ ΜΕ 30% ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΟΚΑ

4) RENAULT MEGANE 5DR, µοντέλο 04/2000 1.390 c.c., υδραυλικό τιµόνι, A/C, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες, πρ. οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα κοτσαδόρος, R/CD. 5) ROVER 414 SEDAN, µοντέλο 02/1992, 1400c.c., υδραυλικό τιµόνι, ηλ. παράθυρα εµπρός – ηλ. καθρέπτες 6) OPEL ASTRA 5DR, µοντέλο 09/2003, 1600c.c., υδραυλικό τιµόνι, αερόσακοι οδηγού – συνοδηγού, πρ. οµίχλης, ηλιοροφή. 7) SKODA FELICIA 5DR, µοντέλο 10/1997, 1289c.c. 8) PEUGEOT 206 3 DR, µοντέλο 03/2000, 1360 c.c., υδραυλικό τιµόνι, A/C, αερόσακος οδηγού, πρ. οµίχλης, R/CD, ζάντες αλουµινίου. 9) HYUNDAI COUPE 3DR, µοντέλο 08/2006, 1600 c.c., υδραυλικό τιµόνι, clima, 4 αερόσακοι, πρ. οµίχλης, ζάντες αλουµινίου, αεροτοµή, backet καθίσµατα . ΠΩΛΕΙΤΑΙ SANTA FE 2.7 GLS AUTO αερόσακος οδηγού – συνοδηγού, 2 πλευρικοί αερόσακοι, υδραυλικό τιµόνι, immo, κλιµατισµός, δερµάτινο σαλόνι, ηλεκτρικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD, ζάντες αλουµινίου, ηλεκτρική ηλιοροφή. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ CEED 5πορτο, µοντέλο 2008 ,A/C, Υδρ. τιµόνι, ζάντες αλουµινίου, Ηλ. παράθυρα, ABS-R/CD, Μ3-6ΑΒ, προβολείς οµίχλης, κεντρικό κλείδωµα. ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΙΑ SPORTAGE 2.000 c.c. A/C, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικοί καθρέπτες, ηλεκτρικά παράθυρα, RCD, κοτσαδόρος, bull bar. Τιµή 5.000 ευρώ. . ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΤΖΙΠ 4Χ4 HONDA CRV µοντέλο 2006 full extra.

Κ. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

ΜΑ4158

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ή την ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ 316i, 318i, 3s20i, 520i µοντ. 2001-2007 MERCEDES C180, C200K, CLK 20000K-E200K µοντ. 2001-2007 Λίγα χιλιόµετρα Full exra Πάντα µε τις νέες µειωµένες τιµές ΣΑΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ∆ΕΙΤΕ ΤΑ

. VW GOLF 4 GENERATION, 2001 µοντ., µαύρο µεταλλικό, ABS, 4 αερόσακους, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, δισκόφρενα µπρος – πίσω, ζάντες αλουµινίου 16, βιβλίο σέρβις, άριστο. ΜΙΝΙ COOPER, LOOKS, 1600 c.c., 116 PS, 2004 µοντέλο, ασηµί µε µαύρη οροφή, νίκελ καθρέπτες, δερµάτινο θερµαινόµενο σαλόνι, A/C, ABS, χειριστήρια στο τιµόνι, διακριτικά S, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, ζάντες αλουµινίου 16, προβολείς οµίχλης, 60.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστο. MERCEDES 140 CLASS, 2001, 12ος, ασηµί, κλιµατισµός, υδραυλικό τιµόνι, ηλεκτρικά παράθυρα, κλειδαριές, ηλεκτροµαγνητικές, 74.000 χλµ. βιβλίο σέρβις, άριστη κατάσταση. CITROEN G2 VTS 1600c.c., 125 PS, ασηµί, 2004 12ος, υδραυλικό τιµόνι, κλιµατισµός, 4 αερόσακους, bucket καθίσµατα ABS, R/CD, µε χειριστήρια στο τιµόνι, υπολογιστής ταξιδίου, αισθητήρας βροχής, ESP, φιµέ τζάµια, φώτα τύπου ΧΕΝΟΝ, ζάντες αλουµινίου 16, δισκόφρενα µπρος – πίσω, προβολείς οµίχλης, βιβλίο σέρβις, 53.900 χλµ., άριστο. PEUGEOT 106, 1100 c.c., 2001 µοντ., γαλάζιο, aircondition, αερόσακος οδηγού, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, R/CD, βιβλίο σέρβις, 64.000 χλµ., άριστο. OPEL ASTRA COUPE BERTONE, 1600c.c., 16V, 2004 µοντ., κλιµατισµός, 4 airbags, υπολογιστής ταξιδίου, δερµάτινα καθίσµατα, αυτόµατος πιλότος, ABS, R/CD, ζάντες αλουµινίου 17, ρυθµιζόµενη ανάρτηση, φιµέ τζάµια, µπλε µεταλλικό, βιβλίο σέρβις, 84.000 χλµ., άριστο τιµή 9000 Ε . ΟPEL CORSA, 1200 c.c., 16V, 75 PS, 2002 mod., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 αερόσακους, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, 94.000 χλµ., βιβλίο servis, άριστη κατάσταση. PEUGEOT 206, 1400c.c., 75 PS, 1999 µοντ., ασηµί, υδραυλικό τιµόνι, aircondition, 2 αερόσακους, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα, συναγερµός, 66.000 χλµ., βιβλίο servis, αρίστη κατάσταση. FIAT GRANDE PUNDO 1400 c.c., 2006 µοντ., µπλε, υδραυλικό τιµόνι, aircodition, ΑΒS, R/CD, ηλεκτρικά παράθυρα – καθρέπτες, συναγερµό, PARKTRONIK, καινούρια λάστιχα, βιβλίο servis, 66.000 χλµ., εγγύηση ως το 2011, άριστο. ΜΑΣ909.

3ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Τηλ. 26210/32033, 26210-32556 FAX 26210-32557, κιν. 693/607903.ΜΑΣ120.

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΑΥΤ/ΤΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΑΠΗΡΟΥΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ

BMW

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ - ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ & ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ «ΑΓΟΡΕΣ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ» ΑΓΟΡΕΣ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ 0 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ (Από 0 εως 72 δόσεις) 20ο χλµ. Ε.Ο. ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ, ΣΑΒΑΛΙΑ Τηλ. 26220-61138, κιν. 6947371647 www.car.gr/helmis_cars

∆ΩΡΕΑΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ∆ΕΚΤΟΣ ΚΑΘΕ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΜΕ ΜΗ∆ΕΝ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

MERCEDEES C200Κ µοντέλο 2005, 163ΗΡ, AVANGER, δερµάτνο σαλόνι, κλιµα, full extra, σαν καινούριο

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑΧΙ

ΜΑΣ143

Ολοκληρωµένο Συγκρότηµα Εκθεση Ανταλλακτικά - SERVICE και 0% Προκαταβολή

• ΠΩΛΕΙΤΑΙ ∆ΙΩΡΟΦΟΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΛΙΘΑΡΑΚΙΑ ΠΥΡΓΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 60 ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΑΡ∆ΕΥΟΜΕΝΟ ΜΕ 1500 ΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΣΦΑΛΑΧΤΟΥ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΛΑΙΟΣΤΑΣΙΟ 4 ΣΤΡΕΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΡΕΦΙΟΥ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Α ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΓ. ΗΛΙΑ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΡΟΜΟ • ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΑΓΡΟΤ. 15 -10 -26 -ΣΤΡΕΜ. ΠΛΗΣΙΟΝ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο ΠΛΗΣΙΟΝ ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΑ ΣΑΒΑΛΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 600,00τµ ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 2600,00τµ ΣΤΑ ΛΑΣΤΕΪΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΘΝ. Ο∆ΟΥ. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΟ ΣΟΒΑΡΕΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 6 ΣΤΡ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟΣ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 2 ΣΤΡ. ΣΤΟΝ ΑΝΘΟΠΥΡΓΟ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΤΙΡΙΟ 1000.00 Τ. Μ. ΕΠΙ ΟΙΚΟΠΕ∆ΟΥ 6 ΣΤΡ. ΕΠΙ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΣΤΑ ΧΑΝΑΚΙΑ • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΒΟΥΝΑΡΓΟ ΟΙΚΟΠΕ∆Ο 400 Τ.Μ. ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΕ Α∆ΕΙΑ ΟΙΚΟ∆ΟΜΗΣ ∆ΙΟΡ. ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ [ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤΕΙΑ] • ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 70 Τ.Μ. ΙΣΟΓΕΙΟ, 70 Τ.Μ. ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 70 Τ.Μ. ΠΑΤΑΡΙ, ΠΑΠΦΛΕΣΣΑ ΚΑΙ ΓΟΥΝΑΡΗ, ΠΥΡΓΟΣ

Αντιπρόσωπος

LADA HELLAS ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ MΠΕΛΟΥΣΗ 10 & ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ ΠΥΡΓΟΣ ΤΗΛ. 2621025325 6944/545021 ΜΑΣ121

e-mail:vlaxopoulos_giorgos@yahoo.gr ΜΑΣ3075


26

M. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΑΚΤΙΝΟ∆ΙΑΓΝΩΣΤΗΣ

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΙ

ΙΑΤΡΟΙ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΙ

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙ∆Η

∆ΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΙ

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟΙ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΙ Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΟΣ

ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΟΣ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ

Νικόλαος Χάρδας

ΓΕΝΙΚΗ ΙΑΤΡΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ

ΦΥΣΙΑΤΡΟΣ

∆ευτέρα, Τετάρτη , Παρασκευή : Πρωί 8-11.30 Τρίτη και Πέµπτη : πρωί 10-13 Απόγευµα: καθηµερινά 6-8 εκτός Τετάρτη Τηλ. ιατρείου: 2621030850 - Κινητό: 6944 384108


27

Ψυχαγωγια

ΠΑΤΡΙΣ Μ.Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΑΜΕΣΗ ∆ΡΑΣΗ ΠΥΡΓΟΥ 100 ΑΣΤ. ∆ΝΣΗ ΗΛΕΙΑΣ - ΤΗΛ. ΚΕΝ. 2621081730-081731 ΤΜ. ΤΡΟΧ.ΠΥΡΓΟΥ- ΑΞ.ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 26210-81742 ΑΣΤ. ΤΜΗ. ΠΥΡΓΟΥ -ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081734 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΞ/ΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣ.: 2621081740 ΤΡΟΧΑΙΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621022100 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ: 2621041206&041500 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΥΡΓΟΥ: 199 ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΑΡΧΗ: 2621031800, 030000, 034840 ΚΕΠ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ: 2621033290 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΥΡΓΟΥ: 2621034444, 025555, 034206 ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡ. ∆ΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ: 2621035555 ∆ΕΥΑ ΠΥΡΓΟΥ: 2621033467 ∆ΕΗ ΠΥΡΓΟΥ (ΒΛΑΒΕΣ): 1050 ΙΚΑ ΠΥΡΓΟΥ: 26210036944 ΙΚΑ (ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ): 184 ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-38210 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-24101-38232 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 26220-22199 ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ: 26230-92211 ∆ΗΜΑΡΧΕΙΟ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622038500-038501 ∆ΕΥΑ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 220-23923 ∆ΕΗ ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ (ΒΛΑΒΕΣ): 2622022756 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: 2624022300 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΛΕΧΑΙΝΩΝ: 2623022177 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ: 2625022199 ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑΣ: 26260/22222 ΒΑΡ∆ΑΣ: 2623072222-072223 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623032222-033000 ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: 2622031444-031555 ΚΕΝΤΡΑ ∆ΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210/7793777 ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ SOS 1056 ΚΤΕΛ (ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ): 2621020600-020601 (ΑΠΟΘΗΚΗ): 2621020607 ΟΣΕ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 2621022525-022576 ΟΤΕ ΒΛΑΒΕΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ: 121 ΚΤΕΟ: 2621029913 ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ: 1448 ΜΟΥΣΕΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ: 26240/22544 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΟΤΕ: 11888 ΠΡΟ-ΠΟ ΛΑΧΕΙΑ: 1444 ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΑ: 136 ΩΡΑ: 141 ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ: 2103462664 ΑΦΥΠΝΙΣΗ: 1402 ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 2621035555 ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆Α 2623055914-15 ΚΡΕΣΤΕΝΑ 2625025717 ΑΜΑΛΙΑ∆Α 26220 38411 ΖΑΧΑΡΩ 2625360501-2 ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟ 2623043811 ΑΡΧΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ 2624029011 ΒΟΥΠΡΑΣΙΑΣ 2623075824 ΚΑΣΤΡΟ ΚΥΛΛΗΝΗΣ 2623092196 ΑΝ∆ΡΙΤΣΑΙΝΑ 2626022236 ΛΑΜΠΕΙΑ 2624360503 ΓΑΣΤΟΥΝΗ 2623035832 ΛΑΣΙΩΝΟΣ 2624062012 ΛΕΧΑΙΝΩΝ 2623360801-805 ΠΗΝΕΙΑΣ 2622032811 ΦΙΓΑΛΕΙΑΣ 2625041920 ΤΡΑΓΑΝΟ 26230 62424 ΦΟΛΟΗ 2624042404 ΩΛΕΝΑ 2621062560

ΤΑΞΙ

ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: ΛΕΧΑΙΝΩΝ: ΑΡΧ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ: ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: ΖΑΧΑΡΩΣ: ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ: ΑΝ∆ΡΑΒΙ∆ΑΣ: ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ: ΠΕΛΟΠΙΟΥ: ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ: ΤΡΑΓΑΝΟΥ:

2622028130, 028373 , 028383, 023777 26230/23060, 023335 26240/22555 2623032311-032294-035100 2625031357-031356 26250/22940 2625023800 2623054595-054288 2623041600-041500 -041400 2624031996 2621061343 2623061390 ΡΑ∆ΙΟ ΤΑΞΙ

ΠΥΡΓΟΥ: ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ:

2621025000 2622022392-027666

Ο∆ΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

ΕΛΠΑ:0 10400 EXΡRESS SERVICE: 1154 HELLAS SERVICE: 2621035087-035781 HELLAS SERVICE ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ: 2623033658 INTERSOS: 26937936680 INTERSALΟNIKA: 2621035504-023061 EUROPE ASSISTANCE: 2621034788-032088 INTERAMERICAN Ο∆.ΠΡ. 26220/28851-1168 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΥΡΓΟΥ-ΤηΛ. Κέντρο: 2621361300 Γρ. Κίνησης Ασθενών: 2621082748 ΑΜΑΛΙΑ∆ΑΣ: 2622028557 ΚΡΕΣΤΕΝΑΣ: 2625022222 ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2974/000567 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΟΣ «Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ» -ΠΑΤΡΑ 2610272903

Μαντόνα: “Θέλω τη Λούρδη πιο σεµνή”

Η

ίδια χρωστά κοµµάτι της δόξας της στις εξωφρενικές της εµφανίσεις και το σέξι στοιχείο. Κι όµως, ως µητέρα η Μαντόνα είναι πιο συντηρητική απ’ ότι θα περίµενε κανείς... Σε πρόσφατη δήλωση της, η 51χρονη «Βασίλισσα της Ποπ» αποκάλυψε ότι θα προτιµούσε την έφηβη κόρη της Λούρδη πιο σεµνή και κλασική… Γεγονός είναι ότι η 13χρονη κόρη της Μαντόνα (µαζί στη φωτο), καρπός του δεσµού της µε τον προσωπικό της προπονητή, Κάρλος Λεόν έχει µοιάσει στη µαµά της και συχνά µας εκπλήσσει µε τις ενδυµατολογικές της επιλογές. Η ιδιαίτερη σχέση της Λούρδη µε τη µόδα αποκαλύφθηκε στη σειρά νεανικών ρούχων που λάνσαρε η Μαντόνα, µε τίτλο “Material Girl”, όπου η κόρη της συµµετείχε µε τα δικά της σχέδια, επηρεασµένη από το στυλ των χιπ χοπάδων, των µπαλαρίνων και των ευρωπαϊκών µουσικών συγκροτηµάτων που ακούει. Μ’ αυτή την αφορµή, η Μαντόνα δήλωσε χαρακτηριστικά ότι… «αν θα ήθελα κάτι, είναι η κόρη µου να ντυνόταν λίγο πιο σεµνά. Ξέρω ότι ακούγεται ειρωνικό να το λέω εγώ αυτό. Θα µπορούσατε να πείτε ότι είναι στο DNA της. Φυσικά, ποτέ δεν της λέω πως να ντύνεται». Η νέα σειρά ρούχων της Μαντόνα αναµένεται να κάνει το ντεµπούτο της στη Νέα Υόρκη στο εµπορικό κατάστηµα “Macy’s” τον Αύγουστο. Πάντως, η Λούρδη ή Λόλα όπως την αποκαλεί η διάσηµη µαµά της, έχει δείξει πως διαθέτει και γούστο και άποψη για τα ρούχα. Μάλιστα, η Μαντόνα αποκάλυψε πως η ιδέα για αυτή τη συλλογή ρούχων ήταν της κόρης της και όχι δικιά της…

CINEPLEX «ΟΡΦΕΑΣ»

Με «Τιτανοµαχία» την Κυριακή του Πάσχα Κλειστό θα παραµείνει από σήµερα έως και το Μ. Σάββατο το Cineplex «Ορφέας» στον Πύργο λόγω της γιορτής του Πάσχα. Ο «Ορφέας» θα λειτουργήσει και πάλι ανήµερα το Πάσχα «φιλοξενώντας» την πολυαναµενόµενη ταινία «Τιτανοµαχία» σε Πανελλήνια πρεµιέρα. Έτσι λοιπόν από την Κυριακή του Πάσχα το πρόγραµµα προβολών θα έχει ως εξής: «Η Τιτανοµαχία» στις 7.20, 8.40 & 10 µ.µ. «Να µε θυµάσαι» στις 7.20 & 10 µ.µ. «Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» στις 6.30 µ.µ. Περισσότερα για τις ταινίες που προβάλλονται θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε στο φύλλο της «Π» του Μ. Σαββάτου.

«ΣΙΝΕΜΑ» ΣΤΗΝ ΑΜΑΛΙΑ∆Α

Γ.Γ.

«Να µε θυµάσαι» και «Το νησί των καταραµένων»

Μ

περτ Πάτινσον. To cast περιλαµβάνει επίσης τους Εµιλί Ντε Ραβέν (“The Hills Have Eyes”), Πιρς Μπρόσναν (“The Thomas Crown Affair”), Κρις Κούπερ (“Breach”) και Λίνα Όλιν (“Chocolat”). Η ιστορία αφορά δύο νέους, τον Tyler και την Ally, οι οποίοι περνάνε από πολλά εµπόδια και έρχονται αντιµέτωποι ακόµη και µε τις οικογένειές τους, προκειµένου να σώσουν τον έρωτά τους... η διάρκεια της ταινίας είναι 113 λεπτά. Ώρες προβολής: 8 µ.µ.

ε δυο ταινίες στο πρόγραµµα του συνεχίζει τις προβολές του ο κινηµατογράφος «Σινεµά» στην Αµαλιάδα. Πρόκειται για τις ταινίες «Να µε θυµάσαι» και «Το νησί των καταραµένων» που θα προβάλλονται σήµερα και αύριο ενώ το Μ. Σαββάτο το «Σινεµά» θα είναι κλειστό. Επίσης από την Κυριακή του Πάσχα θα ξεκινήσει να προβάλλεται και το «Τιτανοµαχία» (σ.σ. τις ώρες προβολών θα µπορέσετε να τις δείτε στο φύλλο του Μ. Σαββάτου της «Π»). Το «Να µε θυµάσαι» είναι µια συγκινητική ιστορία αγάπης από τον σκηνοθέτη πολλών επεισοδίων των δηµοφιλών σειρών “The Sopranos” και “Sex & The City”, Άλεν Κούλτερ, µε πρωταγωνιστή τον διάσηµο πλέον από το “Twilight”, Ρόµ-

Προβάλλεται επίσης και «Το νησί των καταραµένων» στις 10 µ.µ.. Γιώργος Γουβιάς gougio@hotmail.com

01:00-05:00 - ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΨΕΜΑΤΙΚΑΣ - SMS TOP 40 (ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 05:00-09:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 09:00-11:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – Η ΦΥΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ 11:00-12:00 - ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΘΕΛΩ ΜΟΥΣΙΚΗ 12:00-14:00 – ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ – ΞΕΝΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 14:00-18:00 - ΟΡΤ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ 18:00-20:00 - ΣΠΑΗ ∆ΗΜΗΤΡΑ (TOP TWENTY) 20:00-22:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - SFERA MUSIC 22:00-00:00 - ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ SFERA - ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ

ΚΑΒ ΠΥΡΓΟΥ:

166

ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ:

2621026060-026063-026069

ΚΤΕΟ Τηλ.Επικοινωνίας 26213 63700 - 26213 63115 ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ Πύργος: Κατσαφάνας Παν. (Πατρών 45, 2621027706) Aµαλιάδα: Τσίκληρα Μαρία (Ερµού 27 τηλ. 2622027748) Ολυµπία: Μίτεβα Ιβάνκα Πολίτη (2624023306) Ζαχάρω: ∆αϊκου Κων/να (2625034567) Γαστούνη: Κυπριώτη (2623032815) Λεχαινά: Λιβαδάς Σπύρος (2623022204)

49, 37, 38, 69, 23, 30 UHF Inf@ ort.gr

ΕΤ1 21,48 UHF 11 , 2 VHF

Άρωµα Ελλάδας

Η έβδοµη µέρα της δηµιουργίας

NET 34,44 UHF 5 VHF

ANT 1 38,35,45 UHF

Συµβαίνει τώρα

Europa League

MEGA 25,26, 66, 47 UHF 7 VHF

STAR 29,42,61 UHF

Τα Πάθη

O κατήγορος

ALPHA 24, 33, 63, UHF 3 VHF

Τριστάνος και Ιζόλδη

ALTER 27,62 UH

Υδρόγειος

ΣΚΑΪ 49 UHF, 30 UHF

IS IT REALΙΕΡΑ ΣΙΝ∆ΟΝΗ

ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

Πέµπτη: Γαστούνη - Kρέστενα

ΒΕΝΖΙΝΑ∆ΙΚΑ

Ντάβαρης Στ. (Αγ. Γεωργίου) Μπάστας (Πατρών) SHELL (Αλφειού) ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Κυλλήνης – Ζακύνθου

Από ∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.15,11.00,13.30,17.15,18.00*,21.15 Από Ζάκυνθο 06.00,09.00,11.30,15.00,16.15* ,19.15 Κυριακή και αργίες Από Κυλλήνη 10.30,14.30,17.15,21.15 Από Ζάκυνθο 08.00,12.30,15.00,19.15 *∆ροµολόγιο οχληρών και καυσίµων κάθε ∆ευτέρα – Τετάρτη και Παρασκευή ∆ροµολόγια Κυλλήνης Κεφαλονιάς

∆ευτέρα έως Σάββατο Από Κυλλήνη 08.00,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,1815 Κυριακές και αργίες Από Κυλλήνη 10.45,11.45,16.00,18.00 Από Πόρο Κεφαλονιάς 07.00,13.00,14.45,18.15

ΚΤΕΛ: Τηλ. 2621020600-020601 ΠΥΡΓΟΣ -ΑΘΗΝΑ:05.00 (εκτός Κυριακής), 07.30, (07.35 µέσω Τριπόλεως), 08.30, (09.30 EXP.),10.30, 12.30, (14.30 EXP.), (15.30 Μέσω Τριπόλεως), (17.15 EXP.), (18.30 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι),20.30, 00.30 ΑΜΑΛΙΑ∆Α - ΑΘΗΝΑ:05.20 (εκτός Κυριακής), 07.50, 08.50,10.50, 12.50, 15.00, 17.00, (18.50 εκτός Σαββάτου και µόνο καλοκαίρι), 20.50, 00.50 ΠΥΡΓΟΣ - ΠΑΤΡΑ: 5.30 εκτός Σαββάτου -Κυριακής, 7.30, 8.15 εκτ. Κυριακής, 9.45, 11.15, 13.30, 15.00, 17.15, 18.00,20.00 ΠΥΡΓΟΣ -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.00, Σάββατο 8.45, Κυριακή 8.45 ΠΥΡΓΟΣ -ΙΩΑΝΝΙΝΑ:∆ευτέρα 8.45, Τρίτη 8.45, Τετάρτη 8.45, Πέµπτη 8.45, Παρασκευή 15.15, Κυριακή15.15

09.00 07:00 09:00 11:00 14:30 15:30 17:00 19:00

21:00 22:30 00:00 00:30 02:00

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΑΡΩΜΑ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΤΗΛΕΑΓΟΡΕΣ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ MAD LIVE ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΜΗ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΟΝ ΠΥΡΓΟ (ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΑΓΙΩΝ ΠΑΘΩΝ) ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ ∆ΕΛΤΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΜΑD

16.00

10.00

22.00

21.00

00.15

23.00

21.00

08.30 Παιδικό πρόγραµµα 10.00 Εκπαιδευτική τηλεόραση 12.00 Εχουµε και λέµε 14.00 Ειδήσεις 14.30 Το ουράνιο τόξο 15.00 Παιδικό πρόγραµµα 16.00 Ελληνική ταινία « Η έβδοµη µέρα της δηµιουργίας» Κοινωνική 18.00 600 χρόνια µοναξιάς (Ε) 18.30 Περιµένοντας την Ανάσταση (Ε) 19.00 Ακολουθία των Παθών 23.00 Ειδήσεις 24.00 Πόλεµος και Ειρήνη

06.00 Πρωινή ενηµέρωση στη ΝΕΤ 10.00 Συµβαίνει τώρα 12.00 Ειδήσεις 13.00 Μένουµε Ελλάδα 15.00 Ειδήσεις 16.00 Εχει γούστο 18.00 Ειδήσεις 19.00 Ελληνική ταινία «Οι αδίστακτοι» Αστυνοµική 21.00 Ειδήσεις 22.00 Ξένη ταινία «Ανταρκτική, στα όρια του αδυνάτου» Περιπέτεια 24.00 Τα απαγορευµένα της Βίβλου: Τα µυστικά των Αποστόλων 01.00 Τα µεγάλα µυστικά της Βίβλου (Ε)

07.00 Καληµέρα, Ελλάδα 10.00 Ξένη ταινία «Ο Χιτών» ∆ραµατική 12.50 Με αγάπη 13.00 ANT 1 News 13.15 Aκρως οικογενειακό (E) 14.15 Κωνσταντίνου και Ελένης (Ε) 15.15 Το καφέ της Χαράς (E) 16.15 Αξίζει να το δείς 17.50 Love bites 18.50 Τα νέα του ΑΝΤ1 19.00 Κάρµα 20.00 ANT 1 News 21.00 Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ 22.00 Europa League 00.05 Europa League live 02.00 ΑΝΤ 1Νews 02.10 Ιατρικό απόρρητο (Ε) 03.10 Μοβ Ροζ (Ε) 04.40 Τηλεµάρκετινγκ Τηλεαγορά 05.10 Ω! γλυκύ µου έαρ (Ε)

06.00 Ελληνική σειρά (Ε) 07.00 Κοινωνία, Ωρα MEGA 10.00 Oµορφος κόσµος το πρωί 13.10 Η ζωή της άλλης (Ε) 14.00 Μεσηµβρινό δελτίο ειδήσεων 15.00 Μπουκιά και συχώριο (Ε) 16.10 Ξένη τηλεταινία « Η ιστορία της Μεγάλης Εβδοµάδας» Βιογραφικό δράµα 18.00 ∆ελτίο ειδήσεων 18.10 Η ζωή της άλλης 19.00 Τα µυστικά της Εδέµ 20.00 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 21.00 Τα Πάθη 23.00 Ξένη ταινία «Οι Αθλιοι» ∆ραµατική 00.30 Τελευταία γεγονότα 00.45 Ελληνικές σειρές (Ε) 04.00 Τηλεµάρκετινγκ 04.30 Επτά κακά της µοίρας µου (Ε)

06.00 California teens (Ε) 12.30 Ειδήσεις 13.30 Ξένη ταινία « Η Μαύρη Καλλονή» ∆ραµατική 15.15 Ξένη ταινία « Η ωραιότερη ιστορία του κόσµου» 18.45 Iατρικές υποθέσεις (Ε) 19.45 Ειδήσεις 21.00 Ξένη ταινία «Η Κιβωτός του Νώε» ∆ραµατική 00.15 Ξένη ταινία «Ο κατήγορος» Κοινωνικό δράµα 02.30 Ξένη ταινία « Ο βασιλεύς των βασιλέων» Θρησκευτικό δράµα

06.00 Κους κους το µεσηµέρι (Ε) 07.50 Πάνω στην ώρα 11.15 Ξένη ταινία «Η Τοσοδούλα» 13.00 Ειδήσεις 13.15 Η κουζίνα της µαµάς (Ε) 15.00 Ελληνική ταινία « Γάµος αλά ελληνικά» Κωµωδία 17.00 Ειδήσεις στη νοηµατική 17.05 Fatus olus (E) 19.00 Ειδήσεις 20.00 Kάτι ψήνεται (Ε) 21.00 Πάµε πακέτο 23.00 Ξένη ταινία « Τριστάνος και Ιζόλδη» Περιπέτεια 01.30 Η τελευταία παράσταση (Ε) 04.15 Εικόνες (Ε) 05.15 Τηλεαγορές 05.30 Κους κους το µεσηµέρι (Ε)

06.00 Καληµέρα µε τον Γιώργο Αυτιά 10.30 Εδώ και τώρα 12.00 Πολύ µπλα µπλα 15.30 Ειδήσεις 15.45 Μεσηµεριανό express 18.30 Σήµερα µε τον Άκη Παυλόπουλο 21.00 Υδρόγειος 21.30 Auto ALTER 21.45 Ξένη τηλεταινία « Αττίλλας ο κατακτητής» Ιστορική περιπέτεια 01.00 Ξένη τηλεταινία «Φαινόµενο 2» ∆ραµατική 03.00 Auto ALTER 03.15 Ξένη ταινία «Ραντεβού κάθε Σεπτέµβρη» Αισθηµατική 05.15 Yδρόγειος (Ε)

ΟΣΕ Τηλ. 2621022525 ΠΥΡΓΟΣ-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΡΑΙΑΣ: 14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΠΑΤΡΑ :14.44 INTERCITY,18.44 INTERCITY ,20.10 ΠΥΡΓΟΣ-ΚΑΛΑΜΑΤΑ: 8.13,11.11 INTERCITY ΠΥΡΓΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑ: 6.55-8.56-11.35-13.17-15.11 ΠΥΡΓΟΣ ΚΑΤΑΚΟΛΟ: 8.01-9.50-10.43-12.30-14.20-16.12

ΚΑΠΝΙΣΗΣ SECURITY

e-mail: Kapnisis@otenet.GR

Τηλ. Κέντρο 2621/027835 Πύργος : Πατρών 111

«ΟΡΦΕΑΣ» 3 CINEMAS Τηλ. 2621022706

1

(Το πρόγραµµα προβολών ισχύει από την Κυριακή του Πάσχα)

- «Η Τιτανοµαχία» στις 7.20, 8.40 & 10 µ.µ.

2

«Να µε θυµάσαι» στις 7.20 & 10 µ.µ.

3

23.00 05.30 06.00 10.00 13.00 14.00 14.30 14.50 15.50 16.50 17.00 17.30 18.30 19.45 20.45 21.00 21.30 22.00 23.00 24.00 02.00 03.00 04.00 04.30

Τα νέα του ΣΚΑΪ Πρώτη γραµµή ΣΚΑΪ τώρα Νταντά πρώτων βοηθειών Η Εγώ ή ο σκύλος Wild weddings Gordon’s great escape Split ends… BBC/Live/∆ελτίο στη νοηµατική Το κάστρο του Τακέσι Υπαστυνόµος Ρεξ Εκτός ορίων Doc It! Ελληνοφρένεια Τα νέα του ΣΚΑΪ Eco news Biblical mysteries explained IS IT REALΙΕΡΑ ΣΙΝ∆ΟΝΗ Ρώµη Ντοκιµαντέρ Mατιές στον κόσµο Monkey business Μωυσής

«Η Πριγκίπισσα και ο Βάτραχος» στις 6.30 µ.µ.


28

ΠΑΤΡΙΣ Μ. Πέµπτη 1 Απριλίου 2010

Ματιές στον κόσµο

Στο υποκατάστηµα του ΟΑΕ∆ στο Περιστέρι ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

Απαραίτητη η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής Αθήνα Στα γραφεία του ΟΑΕ∆ στο Περιστέρι βρέθηκε χθες ο Γιώργος Παπανδρέου. Στις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός τόνισε ότι σε µία εποχή κρίσης είναι απαραίτητη η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής. Αναφέρθηκε στα νέα προγράµµατα του ΟΑΕ∆ για τη στήριξη των ανέργων µε έµφαση την ενίσχυση της απασχόλησης στους τοµείς της «πράσινης ανάπτυξης», γυναίκες, νέους και ανθρώπους κοντά στο όριο της συνταξιοδότησης. Από την πλευρά του ο υπουργός Εργασίας, Ανδρέας Λοβέρδος, ο οποίος συνόδευε τον πρωθυπουργό υπογράµµισε µε έµφαση ότι τα προγράµµατα αυτά τίθενται σε εφαρµογή άµεσα. «Εκατόν είκοσι χιλιάδες θέσεις εργασίας, που ανοίγουν για τους Έλληνες πολίτες την επόµενη εβδοµάδα. ∆εν εξαγγέλλουµε κάτι

ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πλήρης απαγόρευση της µαντήλας Βρυξέλλες Πρόταση νόµου που προβλέπει την πλήρη απαγόρευση, ακόµη και στο δρόµο, της ενδυµασίας που καλύπτει το πρόσωπο και ολόκληρο το σώµα (µπούρκα, νικάµπ) υπερψήφισε η Επιτροπή Εσωτερικών της Βουλής των Αντιπροσώπων του Βελγίου. Η πρόταση νόµου ψηφίστηκε οµόφωνα από όλες τις πολιτικές οµάδες. Εάν η ψήφος επικυρωθεί από την Ολοµέλεια του Κοινοβουλίου, το Βέλγιο θα γίνει η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που απαγορεύει πλήρως την µουσουλµανική µαντήλα, ακόµη κι όταν την φοράει κανείς στο δρόµο. Βάσει του νοµοσχεδίου, τα άτοµα που εµφανίζονται σε δηµόσιο χώρο µε ολόκληρο ή ένα µέρος του προσώπου τους καλυµµένο ή κρυµµένο από ένδυµα µε τρόπο ώστε να µην µπορεί να αναγνωριστεί θα τιµωρούνται µε πρόστιµο ή ακόµη και µε ποινή φυλάκισης από µία έως επτά ηµέρες. Εξαιρέσεις θα γίνονται µόνο σε εορταστικές εκδηλώσεις, όπως το Καρναβάλι και οι οποίες έχουν εγκριθεί µε δηµοτική απόφαση.

ΕΝΤΑΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΥΚΑΣΟ

∆ώδεκα νεκροί από επίθεση αυτοκτονίας σε πόλη του Νταγκεστάν Μόσχα ∆ώδεκα άτοµα έχασαν τη ζωή τους από επίθεση αυτοκτονίας στην πόλη Κιζλιάρ του Νταγκεστάν, σύµφωνα µε όσα µετέδωσαν τα ρωσικά µέσα ενηµέρωσης. Η µία από τις δύο επιθέσεις έγινε µπροστά από το κτίριο που στεγάζει το υπουργείο Εσωτερικών και τις υπηρεσίες ασφαλείας. Περίπου δέκα λεπτά αργότερα σηµειώθηκε και δεύτερη επίθεση αυτοκτονίας λίγα µέτρα µακριά. Ο επικεφαλής της τοπικής αστυνοµίας συγκαταλέγεται στους νεκρούς, δήλωσε στο Reuters εκπρόσωπος της τοπικής αστυνοµίας. Τα τελευταία δύο χρόνια η βία έχει κλιµακωθεί στο Νταγκεστάν µε αφορµή τις προσπάθειες της Ρωσίας να ελέγξει τη δράση των ισλαµιστών ανταρτών στη γειτονική Τσετσενία. Τον Ιούνιο του 2009 έπεσε νεκρός από πυρά αγνώστων ο υπουργός Εσωτερικών του Νταγκεστάν. Ο πρωθυπουργός της Ρωσίας Βλανίµιρ Πούτιν δήλωσε πως η ίδια οργάνωση µπορεί να βρίσκεται πίσω από τις βοµβιστικές επιθέσεις που πραγµατοποιήθηκαν αυτή την εβδοµάδα στη Μόσχα και στο Νταγκεστάν, στην περιοχή του Βορείου Καυκάσου.

που θα γίνει. Μιλάµε για κάτι που γίνεται» δήλωσε ο υπουργός. Τα κόµµατα της Αριστεράς αντέδρασαν στις εξαγγελίες του πρωθυπουργού. Το ΚΚΕ αναρωτήθηκε: «Αν δεν είναι ωµός εµπαιγµός η πρόταση της κυβέρνησης προς τις άνεργες γυναίκες να γίνουν επιχειρηµατίες, την ίδια ώρα που τα µικροµάγαζα κλείνουν και οι αυτοαπασχολούµενοι εκτοπίζονται από τη µονοπωλιακή δράση, τότε τι είναι;» Ο ΣΥΝ χαρακτήρισε υποκριτικό το ενδιαφέρον του πρωθυπουργού, «γιατί τα κυβερνητικά αντεργατικά µέτρα µείωσης των µισθών, αύξησης του ΦΠΑ και παγώµατος των προσλήψεων και των δηµόσιων επενδύσεων, οδηγούν τους εργαζόµενους σε ακόµα µεγαλύτερη ανεργία και φτώχεια».

Τριγµοί στο Βατικανό

κεφαλής του συµβουλίου, το οποίο νοµιµοποιείται να επιβάλει τιµωρίες ακόµη και καθαίρεση- σε κληρικούς που έχουν προβεί σε ανάρµοστη συµπεριφορά. «Υπήρξε µια ενορχηστρωµένη προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα -από το Βατικανό έως την αρχιεπισκοπή του Μαϊάµι και ακόµα και από την επισκοπή της Κούβας όπου βρισκόταν αρχικά- για συγκάλυψη και προστασία αυτού του άνδρα» δήλωσε η δικηγόρος. «Με εντολή του Βατικανού, είπαν:

Νέο σκάνδαλο συγκάλυψης υπόθεσης παιδεραστίας από ιερέα

Μαϊάµι Το Βατικανό εµπλέκει σε υπόθεση συγκάλυψης παιδεραστίας από καθολικό ιερέα, δικηγορική εταιρεία. Η εταιρεία αναφέρει ότι η Αγία Έδρα γνώριζε για τις πράξεις Κουβανού ιερέα ήδη από το 1968. Η νέα υπόθεση σχετίζεται µε τον Κουβανό κληρικό Ερνέστο Μαρία Ρούµπιο, ο οποίος αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την Κούβα το 1968, εξαιτίας «προβληµάτων ηθικού χαρακτήρα». Ο ιερέας κατέφυγε τότε στις ΗΠΑ και εργάστηκε σε ενορία του Μαϊάµι. Ένα άτοµο, που επιθυµεί να µην κοινοποιηθεί το όνοµά του, καταγγέλλει ότι υπέστη σεξουαλική παρενόχληση, στη διάρκεια της εφηβείας του, από το 1985 έως το 1987, όταν εκκλησιαζόταν σε ενορία του Μαϊάµι. Η Τζέσικα Αρµπουρ δικηγόρος του καταγγέλλοντος και ακόµα πέντε ατόµων που υποστηρίζουν ότι υπήρξαν θύµατα του ιερέα από το 1977 έως το 1987 δήλωσε ότι ο εκπρόσωπος του Βατικανού στις ΗΠΑ ζήτησε από την Εκκλησία του Μαϊάµι να προστατεύσει τον Κουβανό ιερέα, µετά την

Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Πάπας είχε κατηγορηθεί από εφηµερίδα για συµµετοχή σε συγκάλυψη ενός κληρικού που φέρεται να παρενόχλησε περισσότερα από 200 κωφάλαλα παιδιά

άφιξή του στις ΗΠΑ. Σύµφωνα µε την Τζέσικα Αρµπουρ, ο Κουβανός ιερέας «κατά την παραµονή του στις Ηνωµένες Πολιτείες, παρενόχλησε δεκάδες ανηλίκους». Το ισχυρότατο «συµβούλιο για την

ορθότητα της πίστεως» γνώριζε, σύµφωνα µε πληροφορίες, ήδη από το 1968 για τις πράξεις του ιερέα. Ωστόσο, τα έγγραφα χάθηκαν. Υπενθυµίζεται ότι ο σηµερινός Πάπας υπήρξε από το 1981 έως το 2000 επι-

‘Παρακαλούµε προστατέψτε τον’. Και αυτό έκαναν για 30 χρόνια» πρόσθεσε. Την προηγούµενη εβδοµάδα ο Πάπας είχε κατηγορηθεί από την εφηµερίδα New York Times για συµµετοχή σε συγκάλυψη άλλων δύο υποθέσεων, ενός κληρικού που φέρεται να παρενόχλησε περισσότερα από 200 κωφάλαλα παιδιά σε σχολείο του Γουϊσκόνσιν και ενός Γερµανού κληρικού, που το 1980 είχε κατηγορηθεί για παιδεραστία, αλλά συνέχισε να ιερουργεί σε ενορία κοντά στο Μόναχο. Η πάγια θέση του Βατικανού είναι ότι «ο πάπας Βενέδικτος δεν γνώριζε τις λεπτοµέρειες των συγκεκριµένων περιπτώσεων και κατέβαλε όλες τις δυνατές προσπάθειες για να τιµωρηθούν οι κληρικοί, που κατηγορήθηκαν για παιδοφιλία».

Αθήνα: Το νοσοκοµείο Ευαγγελισµός επισκέφτηκε χθες το πρωί, ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυµος, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Ο κος Ιερώνυµος, µοίρασε δώρα σε ασθενείς, και δήλωσε ότι δεν πρέπει να επισκεπτόµαστε τα νοσοκοµεία µόνο αυτές τις Άγιες µέρες αλλά όλο τον χρόνο καθώς µία επίσκεψη σε νοσοκοµείο µας βοηθά να διατηρούµε την ισορροπία µας. Από την πλευρά της η υπουργός υγείας Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, υπογράµµισε την σηµασία σε µία τόσο δύσκολη περίοδο να αναδεικνύεται και η θετική πλευρά του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, που είναι οι γιατροί και οι νοσηλευτές που εργάζονται µε φιλότιµο και αυταπάρνηση.

ΚΟΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

Οµπάµα και Σαρκοζί µαζί για την παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη Ουάσιγκτον: Ο αµερικανός πρόεδρος Μπαράκ Οµπάµα δήλωσε χθες ότι ο ίδιος και ο πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί εργάζονται εντατικά για να επιτύχουν µια παγκόσµια οικονοµική ανάκαµψη. Στη διάρκεια συνέντευξης τύπου στο Λευκό Οίκο, Σαρκοζί και Οµπάµα δήλωσαν ότι και οι δύο συµφώνησαν ότι η διατήρηση της οικονοµικής ανάπτυξης σηµαίνει απόρριψη του εµπορικού προστατευτισµού. Ο αµερικανός πρόεδρος είπε ακόµα ότι θα ήθελε να δει τις τελµατωµένες εδώ και πολύ καιρό συνοµιλίες της Ντόχα για το εµπόριο, φέτος να σηµειώνουν πρόοδο.

«ΚΛΕΙ∆Ι» Η ΑΓΚΥΡΑ

Από υπάλληλο που εργαζόταν στη Στέγη Ανηλίκων Περισσού

Έρευνα για παρενόχληση ανηλίκου Αθήνα: Ένορκη ∆ιοικητική Εξέταση (Ε∆Ε) έχει διατάξει, από τις 4 Μαρτίου 2010, ο υφυπουργός ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων Απ. Κατσιφάρας, σύµφωνα µε χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου ∆ικαιοσύνης, προκειµένου να ερευνηθούν καταγγελίες που αφορούν ασελγείς πράξεις σε βάρος ανηλίκου, φιλοξενούµενου στη Στέγη Ανηλίκων Περισσού, από υπάλληλο ο οποίος την ίδια ηµέρα αποµακρύνθηκε από την εργασία του. Η Ε∆Ε, διετάχθη στις 4 Μαρτίου 2010, ηµέρα που έγινε η καταγγελία. Την ίδια ηµέρα, η πρόεδρος του ∆ιοικητικού

Συµβουλίου της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών αντεισαγγελέας Εφετών Ειρήνη Πανταζή-Μελίστα, ενηµέρωσε την υπηρεσία Ανηλίκων της ΕΛΑΣ, µε την οποία είναι σε συνεχή επικοινωνία, ενώ έχει ζητηθεί από τον προϊστάµενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, να εποπτεύει της προανάκρισης Εισαγγελέας Ανηλίκων. Η Ε∆Ε βρίσκεται σε εξέλιξη και µέχρι το τέλος της εβδοµάδας αναµένεται να παραδοθεί, στις αρµόδιες αρχές, το πόρισµα της έρευνας.

Αποζηµίωση 180.000 ευρώ κατάφερε να λάβει Ιταλός από νοσοκοµείο της Βερόνας

Του αφαίρεσαν τον λάθος όρχι! Βερόνα: Αποζηµίωση 180.000 ευρώ κατάφερε να λάβει Ιταλός από νοσοκοµείο της Βερόνας, καθώς οι γιατροί τού αφαίρεσαν κατά λάθος έναν υγιή όρχι. Σύµφωνα µε την εφηµερίδα L’Arena di Verona, οι γιατροί είχαν διαγνώσει στο νεαρό άνδρα, πριν από έξι χρόνια, καρκίνο στον αριστερό όρχι και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν. Όµως άγνωστο πώς, οι χειρουργοί του αφαίρεσαν τον δεξιό, που ήταν υγιής. Όταν αποκα-

ΚΑΙΡO Σ

Μοίρασε δώρα σε ασθενείς στον «Ευαγγελισµό»

Σ ΤΗΝ Ε ΛΛ A∆ Α

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ Λίγες νεφώσεις . Οι άνεµοι µεταβλητοί 3-4 µποφόρ , η θερµοκρασία έως 21 βαθµούς κελσίου

ΣΤΗΝ ΗΛΕIΑ Γενικά αίθριος . Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 3-4 µποφόρ ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 10 έως 20 βαθµούς κελσίου.

ΚΥΚΛΑ∆ΕΣ, ΚΡΗΤΗ Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αίθριος . Οι άνεµοι δυτικοί 3 και στα ανατολικά 5 µποφόρ . Η θερµοκρασία έως 20 βαθµούς Γενικά αίθριος. Οι άνεµοι θα πνέουν ανατολικοί 3 κελσίου µποφόρ ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί από 11 ΑΤΤΙΚΗ έως 20 βαθµούς κελσίου Γενικά αίθριος Οι άνεµοι ανατολικοί 3-4 µποφόρ . Η θερµοκρασία έως 22 βαθµούς κελσίου

λύφθηκε το λάθος, αφαιρέθηκε από άλλο χειρουργό και ο όρχις στον οποίο υπήρχε ο όγκος. Το δικαστήριο αναγνώρισε τη ζηµιά που υπέστη ο άνδρας και καταδίκασε το νοσοκοµείο και τον γιατρό να τον αποζηµιώσουν µε το ποσό των 180.000 ευρώ. Οι συνήγοροι του θύµατος είχαν ζητήσει την καταβολή αποζηµίωσης 1,191 εκατοµµυρίου ευρώ.

Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ Γενικά αίθριος. Οι άνεµοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ενώ η θερµοκρασία θα κυµανθεί ως προς τις µέγιστες τιµές στους 21 βαθµούς κελσίου.

Συνάντηση Κυπριανού µε τον ΓΓ του ΟΗΕ

Νέα Υόρκη Τις θέσεις και τις ανησυχίες της Λευκωσίας εν µέσω των διαβουλεύσεων για τη λύση του Κυπριακού, ανέπτυξε στον ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Γκιµουν ο υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Μάρκος Κυπριανού κατά τη συνάντηση που είχαν στη Νέα Υόρκη. Ο κ. Κυπριανού χαρακτήρισε τη συνάντηση «φιλική και εποικοδοµητική» ενώ, αναφερόµενος στην κοινή δήλωση Χριστόφια-Ταλάτ µετά τη συνάντησή τους τη Μ.Τρίτη, υποστήριξε ότι «θα πρέπει να αντιµετωπίζεται ως έχει και να µην αφεθεί να υπάρξει οποιαδήποτε παρερµηνεία ότι αποτελεί είτε ενδιάµεση συµφωνία είτε οτιδήποτε άλλο παρόµοιο. Πρέπει να αντιµετωπιστεί ως µια καταγραφή των γεγονότων και τίποτα περισσότερο».

patrisnews  

patris,pirgos

patrisnews  

patris,pirgos

Advertisement