Page 1

Wolvertem, 29 november 2013

Beste Ouders,

De dagen zijn al knap donker. Terecht krijgt december de toenaam van donkere maand. Van die donkerte profiteren Sinterklaas en Zwarte Piet om hun jaarlijkse tocht te doen. In de school verwelkomen we hen op 06 december. Gelukkig krijgen wij in die duistere periode Kerstmis als een lichtpunt. Figuurlijk en letterlijk. Want over de wereld wordt aan de voorbereiding van kerstfeest, met bomen, kerstallen en lichtjes gewerkt. Ook binnen onze school laat men deze gezellige gebeurtenis niet onopgemerkt voorbijgaan. Beste ouders, alvast prettige feestdagen gewenst vanwege het hele schoolteam.

Namens het schoolteam, Willy Van Stichel

Beste ouders, vergeet ook niet af en toe een kijkje te nemen op onze website : www.fusieschool-wolvertem.be


Schoolleven Overlijden. Elk afscheid is de geboorte van een herinnering... *

Op 31 oktober 2013 is onverwacht van ons heengegaan de Heer RenĂŠ Van den Eynde, grootvader van Van den Eynde Lize (LS3B) en Noor (K3A).

De Fusieschool betuigt haar medeleven.

Oudercontacten

K.O. :

Een eerste contactavond in het Kleuterparadijs heeft plaats op donderdag 12 december.

Mogen wij vragen per kerende de bijgevoegde uitnodiging ingevuld terug te bezorgen. Dit laat ons toe een planning op te stellen om zodoende het juiste afspraakmoment te kunnen meedelen. Om de goed orde vragen we het tijdstip en de duurtijd (Âą 10 min. per kleuter) te respecteren. Naar gescheiden ouders toe vraagt de school uitdrukkelijk om in belang van het kind samen naar het oudercontact te komen.


Zie ginds komt de stoomboot uit ... sinterklaas

Onze brave, lieve, grote, kleine kinderen mogen de Sint verwachten op vrijdag 6 december in de Hoogstraat. De directeur en het gemeentebestuur en het oudercomitĂŠ hebben reeds contact gehad met de kindervriend in zijn toverachtig en verleidelijk koninkrijk. Dit om het een en ander te bespreken; o.a. de intrede, de geschenken, het feestgebeuren. Sinterklaas zit ongeduldig te wachten en heeft verzekerd dat Hij en zijn Zwarte Pieten ons een bezoek brengen met paard en kar.

Voor alle kinderen serveert de Sint de prachtige show gebracht door clown Dinky. Samen met alle kinderen kijken we vol spanning uit naar de Grote Sint.

Van de gelegenheid maken we gebruik om enkele eisen op te sommen die je aan goed speelgoed mag stellen. Ziehier een aantal criteria: - Betekent de aanschaf een uitbreiding van de spelmogelijkheden? - Valt er met dit speelgoed echt iets nieuws te ontdekken/te leren? - Kunnen de kinderen er lange tijd plezier aan beleven? - Kunnen ze er actief en creatief mee bezig zijn? - Is het speelgoed esthetisch verantwoord? - Is het materiaal stevig genoeg in verband met de speelduur?

En nu maar wachten op het grote moment!


December 2013 ma

di

wo

do

vr

za

zo 1

2

3 Infoavond Sneeuwklas LS 5+6 20u00

4

9

10

11

5

6 Sinterklaas– feest

7

8

13

14

15

19

20 Kerstfeest i/d klas

21

22

26

27

28

29

12 Oudercontact K.O.

16

17

18

M.S.T. LS 5A

Rapport Werkateliers

23

24

25

KERSTVAKANTIE Van maandag 23/12/2013 t/m zondag 05/01/2014 30

31

Opvang in de spin

De Fusieschool wenst u en uw familie prettige feestdagen

December2013  
December2013  
Advertisement