Page 1

Property 24

Gemeenskapkoerant vir die Noord­Vrystaat. Word versprei in Parys, Viljoenskroon en Vredefort.

Gratis

Tel: (056) 817 2267 Faks: 086 613 2160

Waterstraat 32, Posbus 15, Parys 9585 Donderdag 27 Februarie 2014

HOUSES : R590 000 3 Bedr, 1½ bathr, lounge/TVr, 2 garages. Stand 2141m². R595 000 3 Bedr, 1 bathr, seperate toilet, 1 garage, 1 carport. Good location!! R695 000 3 Bedr, 1 bathr, spacious/sunny lounge/diningr, 6x gasstove & 1 bedr flat, double carport. Well built!! R700 000 3 Bedr, 1 bathr, entrance hall, jacuzzi, garage can be changed into flat, 3 carports. R750 000 4 Bedr, 2 bathr, TVr, lounge, diningr, borehole, 1 bedr flat, solar panels, double carport. R795 000 3 Bedr, 2 bathr, lounge, TVr, diningr, borehole, swimming pool 2 garages, double carport, palisades. Very good location!! R1.3 M For the developer!!! 3 Bedr, 2 bathr, 2 garages. Ideally situated for business premises stand – 2141m². R2.4 M Commercial property with business rights!! Lovely house with swimming pool and safety parking. Near businesses!!

V lammehel nná á Vlammehel w eerligstraal weerligstraal

Mense het sonder om te skroom gehelp om meubels, klere en ander huisraad uit die brandende huis te dra. Foto: Liezl Scheepers.

’n Weerligstraal wat Maandagmiddag ’n boom in Grewarlaan raakgeslaan het, was waar­ skynlik die oorsaak van die brand by Johannastraat 1, waarin die vlammehel ’n leeftyd se herinneringe en bymekaarmaak in ’n oomblik vernietig het. Die huis is die eiendom van Collin Page. Niemand was in die huis toe die brand by die grasdakgedeelte van die huis begin het. Omstanders het gehelp om meubels, klere en selfs foto’s uit die huis te red, terwyl vrywilligers van Landelike Gemeenskap Veiligheid (LGV) blitsig op die to­ neel was om hulp te verleen nadat die beheerkamer van Parys Sekuriteit die alarm gekry het. Ondersteuning is ook op die toneel verleen deur die polisie, verkeer, brandweer en nooddienste, asook talle vrywilligers. Nog foto’s op bl. 3. Foto: Annelie van Niekerk.

DUrabUilD sement 32.5 all PUrPose

IK L ER SPECIALS

Tel: (056) 811 2202/3

CraCkfiller 2kg

R77-30

R24.90

skill imPaCt Drill 500W

R279.90

Specials FROM 27 FEBRUARY - 5 MARCH 2014 Specials from 10 October – 16 October 2013

WHEEL COVERS

(Set of 4) 13” & 14”


2

PARYS GAZETTE

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

G leniffer sse eM oeder Gleniffer Moeder TTeresa eresa w ord 880 0 word

In die dankbare oë van hulle na wie sy omsien, is sy ’n Moeder Teresa. Iemand wat uitreik na hulle in nood.’n Vrou met ’n hart vir armes en ’n oor vir hulle wie se lewens opdraandes ken. Corrie Bouwer het Saterdag haar 80ste verjaardag gevier en daarby gesorg vir ’n rekord toe al vier NG gemeentes in die dorp saamgespan het om vir haar ’n verjaardagfees te hou. Maar Corrie se lewe het self ’n paar draaie geloop waar sy klein-klein geleer het van armoede, maar ook van gee. Haar ma is dood toe sy skaars 2 was en is dit hier in Parys waar haar ouma haar grootgemaak het. Al was daar armoede in hul huis het haar ouma haar geleer om uit die min wat daar was, nooit iemand wat vra met leë hande weg te stuur nie. Geld was daar nie, en kon sy ook nie haar matriekjaar klaarmaak nie. Sy het in ’n melkery gaan werk waar een van haar onderwysers wat die skrander jong dogter se potensiaal raakgesien het, gereël het dat sy by die bank kon gaan werk. Vir sewe jaar was sy klerk by die destydse Volkskas en het sy tydens ’n besoek aan die sendingveld in Transkei, besef dat sy ’n kwalifikasie agter haar naam wil hê. Op 27 het sy gaan leer verpleeg by die Karel Bremer-hospitaal in Belville, en op 29 Mei 1964, ontvang sy ’n goue medalje met lof vir haar verpleging prakties- en teorie-kursus. Corrie het tussendeur geleentheid gehad

PARYS SLAGHUIS

om haar matriek te voltooi en ook verder te gaan leer. Eers kry sy haar kraam-opleiding by die Boksburg/Benoni-hospitaal, en toe Teater Tegniek opleiding by die Nasionale Hospitaal in Bloemfontein. In 1972 voltooi sy verpleegadministasie by die Vrystaatse Universiteit waarna sy aangestel word as matrone by die Sasolburgse hospitaal. In Desember 1976 is sy oorgeplaas na Parys-hospitaal as matrone- ’n pos wat sy tot en met haar aftrede hier beklee het. Corrie is eers op 41 getroud. Toe sy 5 en ’n half maande swanger was, is haar man oorlede, maar het sy ook haar taak as ouer met groot toewyding vervul. In 1986 studeer sy twee jaar deeltyds gemeenskapsgesondheid aan die Pretoriase Technikon en koop sy die Gleniffer-huis op die h/v Philip- en Presidentstraat. Wat toe nog vir haar ’n beleggingstransaksie was, het gou verander in ’n lewensroeping - ’n tuiste vir hulle sonder heenkome. Vandag gee sy huisvesting aan 65 volwassenes en 5 kinders. Hoewel hulle vir hulself kook, voorsien die vier NG Kerke kwartaaliks ’n ete aan die inwoners, terwyl Meals on Wheels weekliks ’n kospakkie vir die inwoners bring. Klereskenkings word van die publiek gekry, en Corrie sorg dat daar weekliks Bybelstudie gehou word met die hulp van predikante en Manne van Belofte. Meer nog - sy probeer ook die inwoners finansiële leiding gee, en om die groep byme-

tel/faks: (056) 811-4252 Dolfstraat 49 (oorkant ackermans)

MAALVLEIS........................................R33-95/kg EGTE BOEREWORS...........................R34-95/kg BEESKOOK .........................................R29-95/kg BACON BITS.......................................R45-00/kg DRUMSTICKS.....................................R29-95/kg BILTONG .............................................R140-00/kg VARK PAKKE......................................R34-95/kg ½ VARKE .............................................R32-00/kg TENDERISED STEAK ........................R45-00/kg

SPESIALE AANBIEDINGE: VRYDAG TOT SONDAG

kaar te hou waar ekonomiese en moeilike huisomstandighede dikwels probleme tot gevolg het. Naas haar betrokkenheid en bemoeienis met die mense by Gleniffer, is sy betrokke by die Sendingaksie van die Moedergemeente, was sy voorheen kerkraadslid, en vervoer sy Sondae inwoners van Epilepsie Suid-Afrika se Vrystaat/Noordwes-sentrum na die kerk. Sy is deel van die Getuienis in Aksiegroep wat met voedselhulp maandeliks uit-

reik na die Tokoloho-woonbuurt en het die groep ook ’n kleuterskool in die woonbuurt begin. Tussendeur is sy nog ’n ywerige tuinier waarvan die pampoen- en spinasie oes weer teruggebring word na die mense van Gleniffer. In haar 1972 grys Volkswagen-dubbelkajuit is hierdie vrou ’n bekende en geliefde gesig, want waar sy stop, is haar hande oop om te gee, en haar hart nederig soos ’n Moeder Teresa van ouds.

Met dié bussie word kos gereeld aangery na waar daar nood is. By die bussie staan Corrie Bouwer.

OOP ELKE SONDAG VANAF 08:00 – 13:00 TERWYL VOORRAAD HOU

Liebenbergstrek P.O. Box 359 PARYS 9585 Tel: +27 (0) 56 816 2700 Fax: +27 (0)56 817 6343

PUBLIC NOTICE: DRAFT ANNUAL REPORT 2012-13 Pursuant to the proviso of the Local Government: Municipal Systems Act (No. 32 of 2000) (RSA: sec46 and sec21), read with the Local Government: Municipal Finance Management Act ( No. 53 of 2003) (RSA: sec127(5), Ngwathe Local Municipality hereby notifies members of the community and interested groups to submit written comments or representations on the Municipal Draft Annual Report of the 2012/2013 performance year as approved for public comment by the Municipal Council on Wednesday, 12 February 2014. The Draft Annual Report can be accessed and viewed during normal working hours, 07h45-1630, from Monday 17 February 2014 to Thursday 20 March 2014 at all the municipal offices and libraries within Ngwathe Municipal area AND/OR the following website:www.freestateonline.fs.gov.za Written comments or representations may be hand-delivered or posted to the Municipal Manager, Adv. T Mokoena, at the municipal offices, Liebenbergstrek, P.O Box 359 Parys 9585. Any person who cannot write may contact Strategic Executive Support Manager, Mr Pule Tsekedi @ 056 816 2700, who shall give a reasonable assistance through and by transcribing that person’s comments/ representations.

Adv. Thabo Mokoena Municipal Manager: Ngwathe Local Municipality. A1TA575

Met sulke pampoene mag ’n tuinier mos maar spog, sê Corrie Bouwer.

W enner Wenner

En só lyk ons wengesiggie! Kyla Pieterse is die gelukkige wenner van Parys Gazette se Graad 1 foto­ kompetisie, nadat haar foto verle­ de week die meeste sms­stemme gekry het. Haar skoolgeld vir die jaar, wat bykans R5 000 in totaal beloop, is deur MooiVaal Media, eienaar van die Parys Gazette, aan die Primêre Skool HF Ver­ woerd betaal. Dankie aan elkeen van ons lesers wat met soveel geesdrif aan die kompetisie deel­ geneem het. ’n Totaal van 30 in­ skrywings is ontvang en nie min­ der nie as 2 983 stemme vir hier­ die pragtige gesiggies wat deelgeneem het.


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

3

B rand vveroorsaak eroorsaak vverwoesting erwoesting Brand

Selfs die boot het uitgebrand. Foto’s: Liezl Scheepers.

Die vooraansig van die huis op die h/v Grewar­ en Johannastraat in ’n rookwolk gehul.

’n Paar foto’s wat nooit in woorde sal kan vertel die hartseer en chaos wat Maandagmiddag in ’n oogwink ontstaan het toe weerlig ’n boom raakgeslaan het en van die brandende takke waarskynlik die grasdak­gedeelte van die huis van Collin Page op die h/v Grewarlaan en Johannastraat aan die brand gesteek het. Die grasdakge­ deelte en ’n gastebadkamer het afgebrand. Collin het na die brand net lof gehad vir die ongelooflike ondersteu­ ning van die Parys­gemeenskap met mense wat sonder om te aarsel ingespring het om te help meubels uitdra. Selfs skoolkinders het gehelp. Die grootste lof kom die vrywilligers van Landelike Gemeenskap Veiligheid (LGV) toe wat onmiddellik gereageer het nadat hulp deur die Parys Sekuriteit­beheerkamer gevra is. Daar is gesukkel om die brandweer in die hande te kry en mense het uit radeloosheid selfs na die private selfone van raadsampte­ nare geskakel vir hulp, is aan Gazette gesê. Dit het opnuut weer vrae gelaat oor die doeltref­ fendheid van die munisipaliteit se te­ lefoonstelsel en ge­ brekkige brandbe­ strydingstoerus­ ting. Brandweer­ personeel was wel op die toneel asook die polisie, nood­ reddingsdienste en verkeer wat by­ stand verleen het. Links op die foto hierbo is Jaco Etse­ beth wat eerste op die toneel was. Lan­ delike Gemeenskap Veiligheid kan deur Parysenaars geska­ kel word in enige geval van nood of brand. Die nommer om te skakel is 076 683 4544. Hierdie is ’n diens wat deur vrywilligers gele­ wer word en word mense gevra om die organisasie te on­ dersteun en betrok­ ke te raak, sodat die nodige toerusting aangekoop kan word om die diens wat hulle male son­ der tal in nood le­ wer, selfs nog meer doeltreffend gele­ wer kan word.


4

PARYS GAZETTE

Vlieg-skouspel soos min dié naweek roete en probeer die beste moontlike tyd aanteken. Hierbenewens is daar die finale provinsiale aerobatiese kompetisie Sondag 2 Maart hier by die vliegveld vir die kies van nog vier deelnemers aan die prestige Durban Land Sea Air Festival and Sky Grand prix By die Durban geleentheidsal van die wêreld se top aerobatiese lugjaers bymekaar wees van 21 ror 23 Van links is Reinhard Bester, Frank King, Gert Smit, Nigel Hopkins vlieënier van die MX Maart. Parysenaars kan gerus hierdie naweek (Saterdag 1 Maart) die kampstoele nader trek en ’n draai by die Parys-vliegveld vanaf 10:00 die oggend maak. Met die RV-dag gaan gepoog word om soveel

moontlik RV’s in die lug te kry vir ’n formasie-vlug. Shell is een van die borge vir die dag en beloof dit aksie by uitnemendheid met die lugvaart-tydtoetse wat gehou gaan word. Vlieëniers vlieg ’n bepaalde

2 wat ook aan die Durban Land Sea Air Festival and Sky Grand Prix sal deelneem, en Stewart King.

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Dean Benjamin on E-TV

Due to a technical problems on E-TV’s side the program, “Generation Free” where Dean Benjamin will be the guest (scheduled originally for 23 February), will now be broadcasted on 2 March on channel 194 (E-TV). The program starts at 18:30. Viewers will be able to see an interview with Dean on what this exceptional young man has achieved so far. Dean is son of Colin and Anne Benjamin of Feldman & Benjamin Mica Hardware.

Die trotse tuinier en eienaar van hierdie spog­pampoene is Kobus Kriek. Die pampoen regs op die foto weeg 30,8 kg.

Kansa Relay for Life vra jou steun

Min dae bly oor voor Kansa Parys se Relay for Life-geleentheid wat vanjaar op 15/16 Maart by die Hoërskool Parys van 18:00 tot 06:00 aangebied word. Luminaria sakkies ter nagedagtenis aan ’n geliefde wat aan kanker gesterf het, is nou reeds teen R10 te koop by die Kansa-kantoor in Kerkstraat (oorkant Absa). Koop jou sakkie en versier dit ter nagedagtenis aan iemand en besorg dit dan weer terug by die Kansa-kantoor. Die aand word ’n kers in die sakkie geplaas wat sal brand vir hulle wat gesterf het. Vanjaar se Relay for Life-program skop af met die opening en Luminaria-seremonie,

waarna die Jail-a-Bail, Noot vir Noot en Karaoke aangebied word. Tussendeur sal daar om die baan gestap word vir die Relay for Life, terwyl die kinders in ’n groot kindertent besig gehou sal word. Die volledige program vir die aand sal later bekendgemaak word. Relay for Life is ’n feesgeleentheid waartydens mense wat kanker oorkom het, bemoedig word, maar ook hulde gebring word aan pasiënte wat gesterf het aan kanker. Dit is ’n kragtige bewusmakingsaksie, maar ook fondsinsamelingsprojek sodat Kansa sy dienste in Parys kan aanbied. Die program word aangebied deur die Kankervereni-

ging van Suid-Afrika (Kansa) en die gemeenskap. Jy kan betrokke raak deur ’n span van 10 tot 15 lede te registreer om deur die nag te stap. Betrek familie en kollegas en kom stap saam. Elke span kies ’n tema (T-hemde, baniere, pamflette ensovoorts om besighede te adverteer. Registrasie-koste is R300 per span. Die span onderneem ook om die aand van die “Relay for Life” deel te neem en nog geld te probeer genereer. Spanne kan vooraf of gedurende die nag fondse insamel. Spanlede maak beurte om die nag om die baan te stap. Die kankeroorwinnaars is die eregaste van

die geleentheid en stap ook die eerste rondte om die baan om die verrigtinge te open. Daarna word hul onthaal en bederf. Met die afsluiting word luglanterns opgestuur. Jy en ek, ons almal is uitgelewer aan die moontlike diagnose van die groot K. Raak betrokke en help om met hierdie projek die lewe van hulle wat reeds die kankerpad ken, te verander deur jou ondersteuning en meelewing. Dankie vir diegene wat reeds hul steun gewys het. Vir navrae en om betrokke te raak skakel Carla Pienaar by 083 709 4021 of Sanette Boonzaier by 079 696 9600.

Maart 1 - Kansa Shavathon vanaf 09:00 by Liza se salon in Breëstraat, Parys. Laat sprei of sny jou hare ten bate van Kansa. Vir navrae skakel 079 696 9600. 1 - Hervormde Kerk Vredefort - Minibasaar by die kerksaal 1 - R/V’s Pylon Tydtoetse, Parys-vliegveld. 5 - Sale of Roses Brahman-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 7 - Vrystaat Versorging in Aksie in Buiten-

straat bied vanaf 08:00 tot 13:00 ’n Excel-kursus aan teen R150 wat die handleiding en verversings insluit. Bespreek jou bywoning by 056 811 2971. 12-15 - Friesians, Afri Dome, Allenbystraat. 15 - Braaifees by Rocky Ridge ten bate van Epilepsie Suid-Afrika se Vrystaat/Noordwessentrum. 19 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Skakel Marietjie

WELBEKENDE SAKEMAN, EIENDOMSONTWIKKELAAR EN JARELANGE INWONER VAN PARYS

HervormDe kerk – vreDefort

Oehley by 056 811 2460. 20-23 - Uithouritte, Cobus, Potchefstroom. 22 & 23 - Vaal Eden Challenge. Contact Judy on info@adairconsulting.co.uk or on 073 439 2581 for more information. 24-29 - Arabierperde Somerskou, Afri Dome, Allenbystraat. 27 - VVA bak pannekoek 27 - Traumaberading werkwinkel aangebied deur VVA. 27-29 - Arabiere Somerskou, Afri Dome, Allenbystraat. April 5-11 - Brahman Wêreldkongres, Afri Dome, Allenbystraat. 16 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460. 24 - VVA bak pannekoek 25 - Drakensberger-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 27 April - 3 Mei - Uithourit 3 Nasies. Mei 10 - VVA Ontbyt met Elise Bosch. 21 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Vir navrae skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460. 22- Brangus-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 29 - VVA bak pannekoek. 30 - Tekkie Tax-dag by VVA. Junie 1-20 - VVA neem deel aan Projek Winterhoop. 7 - Vintage Winter Damestee en ontbyt met Gretha Widd aangebied deur die Primêre Skool HF Verwoerd-ouerkomitee. 18 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Skakel Ma-

rietjie Oehley by 056 811 2460. 20 - Dan Patlansky, Afri Dome, Allenbystraat. 27 - VVA bak pannekoek. 27 - 3 Julie - RHSA Western Reigning, Afri Dome, Allenbystraat. Julie 8-9 - Beefmaster-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 16 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460. 18 - VVA bak pannekoek. 19 - Boran-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 25 - VVA Broodjiedag Projek. Augustus is Omgeemaand by VVA. Augustus: 6 - Angus-veiling, Afri Dome, Allenbystraat. 8 - VVA bak pannekoek. 20 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar te Van Collerstraat. Skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460. September: 5-7 - Rhino Rally, Afri Dome, Allenbystraat. 10 - SA Vleismerino BKB, Afri Dome, Allenbystraat. 11 - VVA-gholfdag, Parys Golf & Country Estate. 17 - Alzheimer Ondersteuningsgroep kom bymekaar by Van Collerstraat. Vir navrae skakel Marietjie Oehley by 056 811 2460. 18 - Sterwensbegeleiding-werkwinkel aangebied deur dr. Willem Smith (VVA voorsitter).

Kalender van gebeure

HER07

HET U KONTANT NODIG???

Ben Van Der Westhuizen Oorlede op die ouderdom van 84 jaar.

A1TA8SV

Hy sal gemis word deur sy eggenote, kinders, kleinkinders en agterkleinkinders.

Rus In Vrede!!

bieD aan : mini baZaar vreDefort kerksaal saterDaG, 1 maart om 09:00 Heerlike vroeë ontbyt @ r25!!! vleis, braaivleis & sosaties en vele meer!!!!!

• Lenings beskikbaar!!! • ITC welkom!!! BENODIG VOERTUIG?? FAX VOLGENDE: * Payslips * Identiteitsdokument * Bewys van adres * 3 Maande Bankstate * Rybewys indien nodig Skakel: Hanlie 082 356 4343 • Zelda 079 133 1188 Fax 086 511 4590 Epos: hanelielombard@gmail.com


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

Moeilikheid is ons besigheid - jy moet dit hoor Gebed het ’n kragtige uitwerking. Watter beter geleentheid en voorreg om saam met ander gelowiges te kan bid as op Wêreldbiddag wat jaarliks regoor die wêreld in meer as 170 lande gehou word. Waar jy ookal is, jy kan saam bid. Ook in Parys, wanneer vroue op 7 Maart om 10:00 by die NG gemeente Parys-Oos sal saambid op Wêreldbiddag vir Vroue, en mans op Saterdag 8 Maart om 07:00 by die NG gemeente Parys-Oos vir Wêreldbiddag vir Mans. Wêreldbiddag is interkerklik en enigeen ongeag van kerkverband kan saambid. Vanjaar se Wêreldbiddag vir Mans wat hier gehou word, het die baie gepaste tema, “Moeilikheid is ons besigheid” waaroor Jaco Strydom, hoof van ECHO Jeugontwikkeling en deeltydse predikant by die NG gemeente Villieria, sal gesels. As skrywer van rubrieke vir Beeld, die Kerkbode, Rapport, Weg en ander publikasies, staan hy uit as iemand met ’n passie vir Jesus, wilde tieners en afgeleë plekke. So het hy dan ook ’n tyd lank onder meer in Indië, Pakistan en Kenia gebly. Van moeilikheid kan hy vertel en ook waar gebed by hierdie tema inpas. Kom luister gratis na sy praatjie waarna daar ’n kort gebedsgeleentheid sal wees. Die geleentheid sal teen 07:45 klaar wees sodat mense wat nog moet werk selfs tyd vir ’n vinnige koppie koffie sal hê by die kerksaal. Ds. Ian Jonker sal die spreker wees by die Wêreldbiddag vir Vroue-geleentheid en alle vroue word ook genooi om te kom luister en saam te bid. Wat jy moet weet van Wêreldbiddag: Die gedagte van ’n wêreldbiddag het sy ontstaan in 1887 gehad toe vroue van die Presbiteriaanse Kerk in die Verenigde State

van Amerika aangegryp was deur die nood van immigrante en die nagevolge van die vrystelling van slawe in hul land. Toe is gevra vir ’n nasionale dag van gebed. Vroue van ander kerke het ook begin deelneem, en die beweging het vinnig na ander lande versprei. Waar vroue ookal kennis gemaak het met die Biddag, het dit hulle geïnspireer om in hul eie lande ook daarmee te begin. Die gevolg was dat die dag gou bekend geword het as die Wêreldbiddag vir Vroue. Die logo vir Wêreldbiddag is ontwerp deur vroue van Ierland en is in 1982 aanvaar as die internasionale logo vir die dag. Die ontwerp is saamgestel uit pyle vir die vier verskillende punte op ’n kompas, mense wat kniel in gebed by ’n kruis, en ’n sirkel wat die wêreld in eenheid te midde van verskeidenheid uitbeeld. In Suid-Afrika is die eerste Wêreldbiddagbyeenkoms in Maart 1930 in die Seepuntse Congregational Kerk gehou. Programme word in 10 tale gedruk en alle vroue kan daarom met gemak inskakel by die dag. Die Wêreldbiddag word elke jaar op meer as 1 200 plekke in Suidelike Afrika gehou, en die reël van die byeenkomste is in die hande van vroue en mans in hul onderskeie gemeenskappe. Kollektes wat op die dag ingeneem sou word, word word slegs interkerklik gebruik ter ondersteuning van projekte van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, Radiokansel en Wêreldvisie. Deelname in Suid Afrika is tans van die beste in die wêreld. Wees deel van vanjaar se Wêreldbiddag en deel in hierdie besondere geestelike belewenis.

Vrystaatse Jeugkoor hou reüniekonsert Die Vrystaatse Jeugkoor-gemeenskap vier sy laaste reünie gedurende die naweek van 20 tot 23 Maart 2014. Oud-koorlede, -dirigente, -begeleiers en ander rolspelers sal vir die laaste keer bymekaarkom om musiek te maak en fees te vier. Alle musiekliefhebbers word genooi na die afsluitingskonsert van die reüniekoor. Beide kleiner groepe en ʼn massakoor sal gewilde gewyde werke en treffers soos Koos du Plessis se “Gebed” en Coenie de Villiers se “Karoonag” uitvoer.

5

Danie Hyman, die laaste dirigent van die eertydse koor, sal vir oulaas in daardie hoedanigheid optree. Individuele kunstenaars (oud-koorlede) sal ook gehoor kan word. Die konsert is Saterdag, 22 Maart om19:00 by die Odeion (UVS). Die koste is R80 (volwassenes) en R30 (kinders onder 12 jaar). Besprekings kan gedoen word by Jaco Steyn asook op die webtuiste www.vrystaatsejeugkoor.co.za. Kaartjies sal ook by die deur beskikbaar wees.

Die eerste Vrystaatse Jeugkoor met Dirkie de Villiers, stigter en leier van die koor (middel links) in die voorste ry. Foto: Verskaf.

www.parysmotors.wozaonline.co.za BAKKIES: 1975 Dodge Husky ................................................................................................................................... R 20 000 2009 OPEL CORSA UTILITY 1.4 CLUB ............................................................................................... R 89 900 2009 HYUNDAI BAKKIE 2.6I D F/C D/S WITH CANOPY................................................................. R109 900 2008 NISSAN NAVARA 2.5 DCI P/U D/C (2 JAAR MEGANIESE WAARBORG INGESLUIT) ......................... R169 900 2011 TOYOTA HILUX 3.0 D4D RAIDER 4X4 P/U S/C........................................................................ R269 900 2011 TOYOTA HILUX 3.0 D4D RAIDER P/U S/C................................................................................ R219 900 2001 TOYOTA HILUX 3.0 KZ/TE D/CAB............................................................................................. R 89 900 MOTORS: 2008 AUDI A3 SPORTBK 2.0 FSI AMBITION...................................................................................... R129 900 2008 BMW 120I ....................................................................................................................................... R179 900 2009 CHEVROLET CRUZE 1.8 LT A/T ................................................................................................. R179 900 2011 CHEVROLET SPARK 1.2 LS 5DR ................................................................................................ R 89 900 2012 CHEVROLET SPARK 1.2 .............................................................................................................. R94 900 2010 FORD IKON 1.6 AMBIENTE ........................................................................................................ R109 900 2008 HYUNDAI GETZ 1.4 HS................................................................................................................ R 69 900 1999 HONDA CRV .................................................................................................................................. R 69 900 2008 LAND ROVER FREELANDER II 2.2 TD4 SE ............................................................................. R189 900 2001 MERCEDES BENZ C200K CLASSIC........................................................................................... R79 900 2002 MERCEDES BENZ C220 CDI CLASSIC A/T.............................................................................. R109 900 2003 MERCEDES BENZ C220 CDI CLASSIC...................................................................................... R109 900 2010 MERCEDES BENZ E200K ELEGANCE A/T (2 JAAR MEGANIESE WAARBORG INGESLUIT)........... R350 000 2001 MERCEDES BENZ S430................................................................................................................ R159 900 2010 MERCEDES BENZ C220 CDI BE CLASSIC A/T (2 JAAR MEGANIESE WAARBORG INGESLUIT) .... R299 900 2008 MAZDA 6 2.0 ACTIVE................................................................................................................... R179 900 2011 MINI COOPER COUNTRYMAN A/T (2 JAAR MEGANIESE WAARBORG INGESLUIT)....................... R249 900 1994 MITSUBISHI PAJERO 3.0 GLS..................................................................................................... R 59 900 2009 NISSAN X-TRAIL 2.0 CDI 4X4 A/T MET SLEGS 97000KM ..................................................... R249 900 2009 TOYOTA COROLLA 1.6 ADVANCED A/T .................................................................................. R159 900 2010 VOLKSWAGEN POLO 1.4 TRENDLINE 5DR ............................................................................ R119 900 1976 VOLKSWAGEN BEETLE 1.6 ........................................................................................................ R 25 000 MOTORFIETSE/KARAVANE/WAENTJIES: 2007 Honda TRX 400 EX ( Limited Edition ) quad Bike ....................................................................... R 39 900 2006 JURGENS SPRITE.......................................................................................................................... R 99 900 2009 KAZUMA EAGLE 125 ................................................................................................................... R 9 000 1989 Venter Trailer.................................................................................................................................... R 25 900

Tel: (056) 811 5492/4 • Faks: (056) 811 5498 • H/v Van Coller- & Breëstraat, Parys

EERSTE PAAIEMENT APRIL 2014

Dries Visagie 079 884 0933 Sean Greyling 076 791 2297 Andre Tolmay 076 043 5148 Eienaar Verkoopskonsultant Verkoopskonsultant


6

PARYS GAZETTE

Maak prettige pizzas in jou kombuis

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Pizza is meer as staan vir ongeveer 5 minute tot suurdeeg be- san-kaas. Romeinse pizza: Sny 500 g tamaties fyn net ’n beroemde gin borrel en vloeistof verdubbel. (As die Kok se keuse­ Italiaanse kos- suurdeeg nie borrel nie, gooi dit weg en begin en rangskik op deeg; besprinkel met sout en Helene Kluge soort. Dit is ’n weer - die suurdeeg kan oud wees of die tem- peper en fyngesnyde anjovis. Besprinkel met gerasperde Parmesan-kaas en vars basielleefwyse in onder peratuur nie reg nie). Sif 500 ml broodmeel en 5 ml sout in ’n kruid. meer Napels waar Napolitaanse pizza: Sny 500g tamaties in ons in die tagtigs groot mengbak (spoel die mengbak vooraf was. Daar is spe- met kookwater uit); maak ’n holte in die mid- stroke en rangskik op deeg saam met fyngesiale bakkerye, del van die meel en gooi die suurdeegmeng- snyde knoffel. Besprinkel met oreganum. pizzarias, omtrent sel, 250 ml louwarm water en 50 ml olie daar- Drup olie oor hele pizza en bak soos hierbo beskryf. op elke straathoek in. Soetrissie-en-olyf pizza Meng deeglik en knie wanneer deeg te styf - baie van hulle is Gebruik die helfte van die basiese resep vir 24 uur van die dag word - vorm ’n bal. Besprinkel ’n houtbord oop. Alhoewel met meel en knie deeg tot glad en elasties vir die basis van die pizzas (maak twee ronde pizdie meeste van die omtrent 10 minute (of gebruik ’n menger). zas). Besprinkel met olie, sit bolaag op en bak plaaslike bevol- Vorm weer ’n bal; bedek met kleefplastiek soos bo beskryf. Bolaag: Kap fyn: 1 rooi, 1 groen, 1 geel king hul eie piz- en laat rys tot dubbel die grootte op ’n warm soetrissie, 3 knoffelhuisies, 3 preie, 15 ml zas maak, word plek. Druk die deeg plat en verdeel in 4 dele vir vars roosmaryn en besprinkel met sout en spe-siale bestelkleiner pizzas of maak een groot pizza. Rol olyfolie. Garneer met ontpitte, swart olywe. lings na die pizzarias gestuur. plat met koekroller en maak ’n Dis ’n algemene gesig om Napoletana pizzas ‘walletjie’ om die rand; bejong seuns dié bestellings te sien My ma se Italiaanse vriendin het altyd dié sprinkel met olie. Stel oond op aflewer. Die Italianers van die 260°C. Bedek nou die deeg lekkerny vir ons voorgesit ........ suide rondom Napels het deur Gebruik die helfte van die basiese deeg en met ’n bo-laag van u eie keuse die jare oor die wêreld heen geen bak pizza tot rand goud- maak 2 ronde pizza-basisse; sprei bolaag oor emigreer. bruin is en die bo-laag borrel. en bak soos bo beskryf. Hulle het hulle kook- en eetBolaag: Sny 4 tamaties en rangskik op pizgewoontes saam met hulle geza deeg. Besprinkel met selderysout, varsgeGroot pizza met 4 bolae neem. Hulle het kafees en resMaak een groot pizza en maalde swartpeper en marjolein. Rasper 100 taurante geopen en hulle het die plaas die volgende bo-lae op: g Mozzarella (of Cheddar) bo-oor en garneer beroemdheid van spaghetti, Liguriese pizza: Rangskik na smaak. marcaroni, pizza en ander soortontpitte swart olywe en vars gelyke disse ver en wyd verSpinach and ricotta pizza roosmaryn bo-op. sprei. So ken ons almal vandag Use half the pizza dough and roll into two Sicilliaanse pizza: Sny 500 ‘Pizza Parlours’ ... oral!! 25 cm rounds, leag tamaties ’n Paar skyfies tamatie en geving a 1 cm border. in skywe en rasperde kaas op ’n broodrolleSpoon ½ can tomato rangskik op tjie kan nie as ’n pizza verkoop and onion onto the word nie. Pizza is nie moeilik Blue cheese and au­ deeg, gebases and pack topvolg deur 3 om te maak nie, maar dit is bergine pizza. ping on top. Bake at fyngesnynoodsaaklik om die resep nou220°C for 20 minukeurig te volg vir die basiese deeg en veral de, gebraaide uie met 2 tes until crust is golfyn knoffelhuisies en 1 te let op die temperature. den and crusty.Topanjovis-filette. Basiese deeg: Sprinkel 2 x 20 g blokkies blikkie ping: Mix together: suurdeeg en ’n knippie suiker in 50 ml lou- Sprinkel oreganum oor, 200 g each washed warm water (36 – 38° C) en laat die mengsel gevolg deur 500 g Pizzaand shredded spivir 3 minute staan; roer tot suurdeeg opgelos rella-kaas (opsioneel) en nach and crumbled het. Maak toe en laat mengsel op warm plek 60 g gerasperde Parme- Soetrissie­en­olyf pizza.

Spinach & riccotta pizza.

Ricotta cheese. Sprinkle with nuts and 15 ml fresh herbs. Blue cheese and aubergine pizza Use half the pizza dough and roll into two 25cm rounds, leaving a 1 cm border. Spoon ½ can tomato and onion onto the bases and pack topping on top. Bake as mentioned above. Topping: Slice 2 aubergines lengthwise; sprinkle with salt and set aside for 30 minutes. Fry 2 garlic cloves and aubergines in olive oil until crispy around the edges. Lay the aubergines over the sauce, sprinkle with 125g grated blue cheese and 100 g grated mozzarella cheese. Garnish with 50g sundried tomatoes and chopped, fresh thyme.

Pizza met 4 bolae.

NGWATHE LOCAL MUNICIPALITY TENDER NOTICE AND INVITATION TO TENDER Suitable service providers are hereby invited to submit proposals on the following: No.

1

Bid No.

NLMTEC03/02/2014

Description

Document Fee (NonRefundable)

R500.00 Upgrading of Heilbron Waste Water Treatment Plant

Evaluation Criteria

90/10

Compulsory Briefing Session

Civil Works: - Thursday 13 March, 2014 at 11:00 - Heilbron Municipal Building, Ringer Street, 9650 Mechanical and Electricity: - Thursday 13 March, 2014 at 12:30 - Heilbron Municipal Building, Ringer Street, 9650

Closing Date

CIDB Grading

Civil Works: Wednesday, 5CE/ 4CE PE 26 March 2014 at 12:00 or higher Mechanical and Electricity: 3ME or Higher

Contact person for inquiries Technical Mr. Themba Jona Cell:072 377 4771 Tel: 056 817 7611 Fax: 056 817 7709 E-mail: thembaj@ ngwathe.co.za

SCM Me. Tilly Hlongwane Cell: 071 681 8039 Tel: 056 816 2707 Fax: 056 811 3852 Email: tillyh@ngwathe.co.za

The employer is Ngwathe Local Municipality. The physical address for collection of tender documents is the office of Ngwathe Local Municipality, Ground Floor, Cashier’s Office, Liebenbergstrek Parys 9585. Supply Chain Management Unit (Enquiries: Me Tilly Hlongwane Tel: 056 816 2707, Email:tillyh@ngwathe.co.za) Documents may be collected during working hours after 08:30 to 15h30 on day, from Monday, 03 March 2014 and during weekdays thereafter. A non-refundable tender deposit as indicated payable by cheque or cash made out in favour of the employer is required on collection of the tender documents (project documents). The closing time for receipt of bids above is 12:00, Wednesday, 26 March 2014, upon the payment of non-refundable document fee as specified above. Telegraphic, telephonic, telex, facsimile and late tenders will not be accepted. Tenders, completed as prescribed, shall be sealed in an envelope marked with the bidders address, Tender No. and Description and be deposited in the TENDER BOX at Ngwathe Local Municipality (The tender box is outside the building, ground floor) accessible 24 hours seven days a week. Bidders must take note of the following: • Bids must only be submitted on the bid documentation provided by the Ngwathe Local Municipality; • Bids will be evaluated according to the 80/20 & 90/10 preferential points system as applicable to each tender; • Persons in the service of the state are not allowed to bid; • The lowest or any other bid will not necessarily be accepted and the Municipality reserves the right to accept the whole bid or part thereof, or not to accept any bid; • Late, unsigned, or incomplete bids will be disqualified; • Bidders are requested to submit two copies (one copy and one original). Each copy must be clearly marked “copy” and “original”; • Bidders must ensure that the company status is “In business” with the Company and Intellectual Property Commission (CIPC); • Bidders are requested to read and take note of the “Information to Bidders” attached on the bid document; • Bidders are required to submit original or certified copies of B-BBEE Status Level Verification Certificate together with their bids to substantiate their B-BBEE rating claims; and • A trust, consortium or joint venture must submit a consolidated B-BBEE Status Level Verification. Tenderers should attach an Original Valid Tax Clearance Certificate and Up to date utilities Account / Statement. Failure to attach these documents will result to a tender being non-responsive. None attendance of compulsory briefing session will lead to immediate disqualification • Ngwathe Local Municipality fully reserves the right not to accept the lowest tender or accept the whole or part of any tender or not to consider any tender submitted. Adv. Thabo Mokoena Municipal Manager A1TA5A0


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

7

FANTASTIESE TATA AANBIEDINGS Aitsa kyk dan die mevrouens in Ma se klere! Dené van Zyl en Marchad Norkee was gereed vir die graad 1­tee­ party wat Vrydag by die HF Verwoerd Primêre Skool ge­ hou is. Hier is daar soos wafferse me­ nere en mevroue in ma en pa se klere geleer hoe uit ’n koppie en piering tee gedrink word.

Kleinhandelsprys : R 241 995. Paaiement R 2999 x 12 maande. R 3749.00 x 60 maande.Deposito 0% 30% reswaarde. Eenmalige aanfangsfooi R 1140 en maandelikse bankfooi van R 57 ingesluit. T&V v t . DIENSPLAN- 5 JAAR / 90 000 KM # WAARBORG - 4 JAAR / 120 000 KM # PADBYSTAND - 3 JAAR / ONBEPERKTE KM

Worker 207- R 129 995 incl. Dep 0% with 25% residual. 72 months @ 9.5% interest. T&C apply. Xenon 3l Fleetline R 149 995 incl. Dep 0% with 25% residual. 72 months @ 9.5% interest. T&C apply. Excludes once of initiation fee and monthly bank service fee of R57. Offer subject to T&C`s. WARRANTY - 3 YEARS / 100 000 KM # ROAD SIDE ASSIST - 3 YEARS / UNLIMITED KM. SERVICE PLAN ON REQUEST.

Spoggerig uitgevat vir die teeparty is Jean­dré Muller, Annique Botes, AJ Meyer, Johané du Toit, en Danielle Joubert.

Kleinhandelsprys : R 126 995. Paaiement R 1999 x 72 maande. Deposito 0% met n 30% reswaarde. Eenmalige aanfangsgeld van R 1140 en maandelikse bankfooi van R 57 ingesluit. T&V van toepassing. DIENSPLAN- 3 JAAR / 75 000 KM # WAARBORG - 3 JAAR / 100 000 KM # PADBYSTAND - 3 JAAR / ONBEPERKTE KM

*R

M FRO

799 SUPER DEAL 00

PM

LIMITED STOCK

* * * * *

MA

H GW

S EEL

G RIN TEE S ER POW

En juffrou moes maar hand bysit om die dasse te knoop en die broeke vas te speld wat veels te groot om die klein lyfies was. Op die foto is juffrou Marlene en George Marais.

IO RAD

DP /C

ER LAY

TI O NDI O C AIR I OU PAC S T

S MO

G NIN S

S CLA S IN

WARRANTY - 3 YEARS / 100 000 KM SERVICE PLAN - 2 YEARS / 45 000 KM

TATA INDICA 1.4 LGI

ROAD SIDE ASSIST - 3 YEARS / UNLIMITED KM

Retail price ONLY R 112 995 (V.A.T. included). Instalments a LOW R 1 724.00 for 72 months. O % deposit. Residual of 30%. Interest rate of 8.5%. Exclude once off initiation fee of R 1140.00 and monthly bank service fee of R57.00. T&C Apply.

DIE NOMMER 1

TATA HANDELAAR IN SUID AFRICA MARINDA 084 363 6688

LUCAS 073 242 5497

KOBUS 079 087 9525

SMS “CAR” TO 082 445 6196

TATA HIGHLANDS NORTH

Ngwathe mayor, Me Joey Mochela, paid a visit to the Relebohile Day Care Centre where she handed presents to the kids and maize meal and cooldrink to the centre.

379 Louis Botha Ave Tel: 011 719 3400 / fax 011 786 4546


8

PARYS GAZETTE

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

9

Selfs op 95 nie te oud vir leer nie Hannetjie Pieterse

“Adding life to years, not years to life” het Rayne Stroebel, besturende direkteur van Geratec in Kaapstad, by die Najaarsrus tehuis vir Bejaardes in Parys gesê. Stroebel wat tans besig is met sy meestersgraad in Demensie, het in ’n ouetehuis grootgeword waar sy ma matrone was. Daar het sy liefde vir bejaardes begin. “Ek is nie ’n deskundige in oudword nie, maar ek het ’n passie daarvoor om te sorg dat mense met grasie en gesondheid oudword,” sê hy. “Daar is vyf punte van funksionaliteit in ’n mens se lewe, naamlik om self te kan aantrek, om self toilet toe te kan gaan, om self te kan eet, self te praat en om onafhanklik te kan beweeg. Lewenskwaliteit beweeg in ’n kurwe met die piek op 45 jaar, daarna beweeg die kurwe afwaarts, en jy as persoon, en jou persepsie van oudword, bepaal in hoe ’n mate daardie kurwe daal. As jy jou funksionaliteit begin verloor, verloor jy jou onafhanklikheid. Mense word vandag ouer en navorsing het bewys dat teen die jaar 2025, slegs 11 jaar van nou af, daar sowat 1.3 miljoen mense ouer as 120 jaar kan word.” “Wat is lewenskwaliteit en wat is my aandeel daarin?” was sy vraag aan die gaste. Hy noem ’n paar probleme wat lewenskwaliteit kan verminder soos wanneer jy val. Al-

mal val, nie net bejaardes nie, maar wanneer bejaardes val en ’n heup breek, verloor hulle dikwels hul onafhanklikheid. Inkontinensie is ’n tweede faktor. Wanneer die oorsaak van inkontinensie wat dikwels net tydelik is, nie onmiddellik opgespoor en behandel word nie, kry so ’n persoon maklik urienweginfeksie, en een van die gevolge van urienweginfeksie is verwarring. Noodsaaklike medikasie is altyd goed, maar wanneer jy begin staatmaak op slaappille en kalmeerpille wat almal spierverslappers is, veroorsaak dit ook verwarring. Jou brein en blaas is almal spiere, en dit verslap met die gebruik van sodanige middels. ’n Chemiese wanbalans tree in as gevolg van al die pille, het hy gaste gewaarsku. Endogene depressie tree dikwels by bejaardes in, en die gebruik van nog pille daarvoor, het nog ’n groter slegte uitwerking op die liggaam, sê hy. Mense moet begin kyk na die lys van newe-effekte wat in die aanwysings wat in elke houer pille ingesluit is, genoem word, het hy gewaarsku. Sowat 93% mense kry demensie omdat hulle dit glo. As jy vir jouself sê: “my kop werk nie meer nie” gaan jou kop later nie meer werk nie. Jy word wat jy glo jy is. Slegs ’n neuroloog en ’n breinskandering kan bepaal of ’n persoon demensie het, sê hy. Navorsing wat by die Universiteit van Minnesota gedoen word, het in “The Nun Study”

Kobus (88) en Uda (87) Meyburgh van Sally Martin Park, het op 18 Februarie hul 64ste huweliksherdenking gevier. Die egpaar het vier kinders, 11 kleinkinders en 10 agterkleinkinders. Hulle is die afgelope 6 jaar in Parys gevestig. Uda het tot twee jaar gelede nog rolbal gespeel. Joe en Allan Bester van die Najaarsrus Tehuis vir Bejaar­ des, het op 15 Fe­ bruarie hul 50ste huweliksherden­ king gevier. Die eg­ paar is destyds in 1964 in die Twee To­ ring Kerk in Bloem­ fontein getroud. Hulle het drie dog­ ters, twee seuns, 14 kleinkinders en twee agterklein­ seuns. Die egpaar is sedert 1997 by Najaarsrus geves­ tig. Nkgono Mantlahla (72), Nkgono Mapot­ senyana (85) and Nkgono Mamolantoa (85), understand the importance of a greener South Africa. They took initiative and used their pension money to plant these trees on the church premises of the Apostolic Brethren Church in Mokwallo, Vredefort. The church received the stand at 2008 Chris Hani from the Ngwathe mu­ nicipality, but there is still no church buil­ ding, only a tin shanty. The ladies have been part of the church for many years. Their dream is to help build a proper church on the premises. Anyone who can help with building material can pho­ ne Rev. M.S. Mbabala on 072 540 7095.

Van links is Elbé Ferreira (bestuurder Najaarsrus), Louise Odendaal, (matrone Najaars­ rus), Hannelie Keyser, Rayne Stroebel (spreker,) Marietjie Oehley (Alzheimer Ondersteu­ ningsgroep) en Magda Pienaar, (arbeidsterapeut by Eden Alternative). Foto: Hannetjie Pieterse

bewys dat nonne wat byvoorbeeld in ’n geslote omgewing met homogene leefstyle en dieselfde toegang tot mediese sorg lewe, dikwels geen fisiese tekens van demensie toon nie, maar in ’n nadoodse ondersoek wel bevind is dat hulle brein alle tekens van demensie toon. ’n Mens se brein funksioneer optimaal tot op die ouderdom van 95. Dan word dit moeiliker om iets aan te leer, maar voor daardie ouderdom is daar geen rede om te glo dat jy nie die nuutste tegnologie kan aanleer nie. “Onthou, jy is wat jy dink jy is.” Rayne Stroebel is ook die streekskoördineerder van Eden Alternative, ’n maatskappy wat deur ’n mediese dokter in New York gestig is. Hulle visie is om eensaamheid, hulpeloosheid en verveeldheid by ouer mense te vermy. “Dit is so noodsaaklik om te sorg dat mense in tehuise vir bejaardes besig bly, selfs nog werk, met mekaar gesels, besoek van an-

der mense ontvang, en ook die voorreg moet hê om troeteldiere aan te hou. Troeteldiere is dikwels die bejaarde se rede om op te staan in die oggend, gun hulle dit,” was sy pleidooi.

ARCHITECT

HANS BEETGE B ARCH - Pretoria / SACA / SAIA

CELL: 082 492 4010 11 Gradwell street PO Box 1784 Parys 9585 beetgeja@telkomsa.net

www.hansbeetge.com


10

PARYS GAZETTE

Eiendomsagente kry erkenning

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

baan as eiendomsagent, terwyl Amanda de Jager beloon is met ’n Bronssertifikaat vir verkope-kommissie vir die tydperk Oktober tot Desember 2013. Sy ontvang ook ’n Ametis-pin vir haar totale verkope van R60 698 500.00 in haar loopbaan. Die Harcourts Parys-kantoor het ’n Bronssertifikaat ontvang vir kantoor verkopekommissie vir die tydperk Julie tot September 2013, asook ’n Bronssertifikaat vir kantoor verkope-kommissie vir die tydperk Oktober tot Desember 2013.

Tydens die Harcourts Streek Toekenningsgeleentheid wat op 12 Februarie by die St. George’s Estate in Midrand gehou is, is agente van Harcourts Parys vir hul onderskeie prestasies beloon. Simon Olley ontvang ’n Bronssertifikaat vir verkope-kommissie vir Oktober tot Desember 2013. Chris Denysschen ontvang op sy beurt ’n Goue sertifikaat vir verkopekommissie vir die tydperk Julie tot September 2013, ’n Bronssertifikaat vir verkopekommissie Oktober tot Desember 2013, en ’n Ruby-pin vir sy totale verkope van R20 644 000,00 in sy loopbaan as eiendomsagent. Bets Boshoff het ’n Saffier-pin gekry vir verkope van R32 447 000.00 in haar loop-

Van links is Sjarko Denysschen, Riana van Garderen, Simon Olley, Amanda de Jager, Saal de Jager en Bets Boshoff. Chris De­ nysschen was afwesig.

On Tuesday February 18, the Rotary Club of Parys celebrated two recent successes. They presented the Beertjieklas for children with special needs at the HF Verwoerd Primary School with 50% of the proceeds from the Valentines Day Runs. This amounted to R3 600. Tanja Holtzhausen, representing the Beertjieklas, said they opened the class 4 years ago, and now have 6 children in their care. The money will be used to cover the costs for running the class. She thanked the Rotary Club and all the sponsors and helpers who made the event a success.

The Rotarians then heard of Matwa Martha Sefako from the Boiphihlelo School in Vredefort. Martha attended a 4 day Rotary Youth Leadership Awards (RYLA) Camp in Welkom from 13 to 16 February. This programme is designed to teach young people aged 15 to 17 leadership skills. It develops lateral thinking and business skills and reinforces ethics and core values. She participated in many team games and activities. Martha said that it was a lot of fun and she found the exercises challenging and interesting. There were 81 youngsters at the

Rotarians celebrate success camp from various locations between Kimberley and Potchefstroom. Martha is now going to build on this experience and help the Rotary Club with its youth activities.

If you are interested in Rotary youth activities or any other aspect of Rotary, please contact Jim Thomas, Rotary President on 072 581 3893.

Tanja Holtzhausen representing the Beertjieklas, receiving the donation from Jim Tho­ mas, President of the Rotary Club of Parys.

Matwa Martha Sefako with a group of Rotarians.


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

11

Gemeenskapsleier is DA-kandidaat

Daar bestaan tans ’n vakature as wyksraadslid in wyk 13 Parys, en sal daar gevolglik op Woensdag 2 April ’n tussenverkiesing in die wyk gehou word om die pos van David Spence te vul wat weens gesondheidsredes nie meer die taak kan verrig nie. Die DA-kandidaat is Johann Roos, oud-Parysenaar en nou weer ’n paar jaar terug in die dorp ná sy uittrede uit die sakewêreld in Johannesburg. Hy is ’n bekende figuur met sy wye belangstelling en onbaatsugtige bydrae tot die gemeenskap. Bekend as ’n baie aktiewe en entoesiastiese persoon dien Johann onder meer as takvoorsitter van Parys DA, voorsitter van die Gemeenskap Polisiërings forum en onder-

voorsitter van die Vredefort Dome Tourism Association. So beywer hy homself om Parys te help regruk en onder meer toerisme en daardeur vooruitgang in die dorp te bevorder. Hy het al vroeg betrokke geraak by die gemeenskapradiostasie, Koepel Stereo, en die Parys- museum omdat hy glo dat dit sou bydra tot kommunikasie en so ook die saamspan van die gemeenskap bewerkstellig. Sy jarelange ondervinding in die reklamewêreld, die rekenaar- en sagteware bedryf, tydskrif-publikasies, SAUK televisie, waar hy’n groot rol gespeel het met die daarstel van TV, en later deur middel van eie maatskappye waar hy as bestuurskonsultant vir groot kor-

peratiewe groepe opgetree het, beteken dat hy baie ondervinding en kennis aan die dorp en sy mense bied. Johann het in die jare 70 bekendheid verwerf as strokiesprenttekenaar en sal Gazettelesers sy tekeninge onder die naam “straatpraatjies” onthou. Hy is dan ook die vader en skepper van die Karel Kraai- en Sarel Seemonster-karakters in die bekende Wielie Walie-reeks kinderprogramme van Louise Smit. Sy toewyding en erns met die verbetering van ons dorp se probleme, is juis die rede waarom hy met nuwe idees, ywer en sisteme,’n beter diens as raadslid wil lewer aan die inwoners van wyk 13, sê hy.

Johann Roos

Parys verloor Blink uit by VLU Gebiedskonferensie net-net Vrydagaand het Parys teen Potchefstroom se eerste rugbyspan gespeel, en het Parys die stryd net-net verloor met ’n telling van 0-5. Ten spyte van ’n baie sterk kragmeting het Parys hulle goed van hul taak gekwyt en kon Potchefstroom net een drie aanteken. Die lynregter het vir ’n hittige stryd langs die veld gesorg met omstrede beslissings, maar Parys se ondersteuners het bankvas agter hul span gestaan. Kroonstad (teen wie Parys voorheen gespeel het) het ook die aand in ’n vriendskaplike wedstryd teen Potchefstroom se tweede span gespeel. Kroonstad het 68–5 gewen. Op Donderdag 27 Februarie speel Parys nog ’n vriendskaplike wedstryd - dié keer teen Heilbron hier op die Hoërskool Parys se rugbyveld. Afskoptyd is 19:00 en verversings sal te koop aangebied word.

Elf dames van Parys het die jaarlikse Gebiedskonferensie van die Vrystaatse Vroue Landbou Unie bygewoon. Die konferensie is gehou by Lion’s Creek in Vereeniging. Rina de Klerk het by die konferensie ’n derde prys verower vir haar Masjienwerk (oondhandskoen en vatlap) en ’n tweede plek vir Gebak (rooi fluweelkoek). Ander afdelings waarin die Parys-dames gekompeteer het, was Handvlyt (windklingel), Breiwerk (kreatiewe serp) en Preservering (repiesmarmelade).

Agter van links is Bernadet van der Ende, Joan James, Debbie van der Merwe, Rina de Klerk, Lazya Smit, Amanda Marais en Elise van Garderen. Voor is Louise Kriek, Wanda Gagiano (VVLU presi­ dent), Linda Kruger en Helena Ackerman.

Jan Weingartz and Aron Letsoso were the two lucky win­ ners of the Pop a Balloon competi­ tion at Pula Build­it. Both won watches.

Teleurstellende Vaaldam-vangs Ten spyte van vele teleurgestelde hengelaars, was daar tog ander wat kon juig langs die viswaters by die Mimosa-hengelklub se Februarie-kompetisie by Krugers Vaaldam, waar die weer goed saamgespeel het. Jan Swart was die wenner van die mansafdeling, en het ook die poelvis van die dag gevang met ’n pragtige karp van 4,2 kg. Wessel van Niekerk het koning gekraai in die meestersafdeling. Die damesafdeling is gewen deur Ina Lombard, en die junior-

wenner was ’n baie geesdriftige Heinrich van Niekerk. Die kompetisie is goed ondersteun deur 23 hengelaars wat ten spyte van geurvolle pap, degies, pitte en wurms, net ’n teleurstellende 31 visse met ’n gesamentlike gewig van 26,485 kg kon nader trek. Geluk aan al die wenners en dankie aan die borge wat die kompetisie ondersteun het. Al het die dag nie groot sakke vis opgelewer nie, was dit ’n lekker saamkuier geleentheid.

Die volgende kompetisie word op 8 Maart by Koppies Dam (Natuurreservaat) gehou. Hengelaars ontmoet binne die hek om 05:45 vir 06:00. Hengeltyd is van 07:00 tot 15:00. Die deurnag-kompetisie word afsonderlik van die dag-kompeti-

WYK 13

TUSSENVERKIESING 02 APRIL 2014

sie gehou. Alle belangstellendes word genooi om by die hengelklub aan te sluit. Vir navrae oor die klub skakel Chris of Hantie Smith by 076 896 3823, of Veronica by 072 631 1133.

HOU U WYK DA! U stemlokale is by die Parys Biblioteek en die Stadsaal geleë. Stemlokale sal oop wees tussen 07:00vm tot 21:00nm Vir enige verdere navrae, kontak gerus u kandidaat, Johann Roos op 082 626 6140

STEM


12

PARYS GAZETTE

Swemmers van die HF Verwoerd Primêre Skool wat aan die Noord­Vrystaat Laerskole swemkampioenskap deelgeneem het, is agter van links Lana Burger (2de do.9 aflos), Danel van der Merwe (3de do.11 aflos), Liza van Rooy (3de do.11 aflos), Amé van Wyk (3de do.11 aflos) en Lize Potgieter (2de do.9 kruipslag, 2de do.9 aflos). Voor is Erik du Preez (3de borsslag, 3de rugslag so.9), Bianke Pienaar (2de do.9 aflos), Nirene van der Watt (2de do.9 aflos) en Megan Daniel (3de do.11 aflos).

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Swemmers van die Parys Christelike Skool wat op 30 Januarie aan die Kroon Primêr Uitnodigingsgala deelgeneem het, en ook op 13 Janaurie aan die Noord­Vrystaat Laer­ skole swemkampioenskap in Kroonstad, is voor van links Connor Barrow, Cileaan Strong en Lourens van Staden. Saam met hulle op die foto is mev. V. Koch, skoolhoof van die Parys Christelike Skool.

Vredefortvroue bid saam PREMIUM 700 WAS R3 565 noW r2 900!! PREMIUM 1000 WAS R4185 noW r3 500!!

Wrist band, Helmet marker, etc. GloW or flasH Come vieW samPles!!!

* Limited stock available!! * Excludes delivery & pipes. * Includes grid, charcoalmaker, rotating cowl & base.

RUIM NETJIESE LOSSTAANDE 3 SLAAPKAMER MEENTHUIS MET 2 BADKAMERS EN DUBBEL MOTORHUIS. PRIVAAT TUIN, TROETELDIER VRIENDELIK, GROOT KOMBUIS MET HOUTKASTE, BAIE INGEBOUDE KASTE, MIN ONDERHOUD, GEEN HEFFINGS. UITSTEKENDE WAARDE VIR GELD!!! kontak HenDrina 083 414 1182 _____________________________________________________ r460 000: 3 SLAAPKAMER HUIS MET RUIM KERSIEHOUT KOMBUIS. 2 BADKAMERS, SITKAMER EN EETKAMER EN TOESLUIT MOTORHUIS MET WASKAMER. skakel elna 071 007 5071

To a Tee Eiendomme (056) 817 2020

atlas Geyser 10l, 12l 16l & 20l

Get reaDy for Winter!!! maak GereeD vir Die Winter!!! Kom kyk gerus na ons kaggels : OOP KAGGELS, SLOW COMBUSTION KAGGELS & GAS KAGGELS!!

skoU!!! skoU!!! skoU!!! saterDaG 1 maart 2014 10:00 - 14:00

Glo jy in die krag van gebed en leef jy daagliks daaruit? Het jy die Here se ingryping in jou lewe nodig soos ‘Strome water in die woestyn”? Kom bid dan gerus saam met ander vroue wat net soos jy glo en voel. Die NG gemeente van Vredefort se vroue vier op Vrydag 7 Maart om 10:00 Wêreldbiddag vir Vroue. Die geleentheid sal deur ds. Johan Lötter gelei word. Ná die gebed sal daar tee gedrink word in die konsistorie.

CyClists!!

Te Koop: Huis

1,1mil Eksklusiewe twee 2 slaapkamer woning klipgooi die rivier. U 1 van Knysna huisie in die Vrystaat. 2 Wonderlike belegging!

U agent is: Petro Church - 083 581 7766

Harcourts Parys T 056 817 7464 E parys@harcourts.co.za View www.harcourtsparys.co.za

TE HUUR – JEAN 082 786 3658 r2 300.00 1slk tuin woonstel. Geen diere of kinders. r13 200.00 3slk huis met swembad en lapa. Winkel te huur in hoofstraat. 157m² teen r8 949.00 pm ONs is Op sOEk NA EiENdOmmE viR vERHUURiNg.

Parys

PPLS R500 000 Vredefort

ALLEENMANDAAT R450 000

Townhouse close to the river in Parys

Pragtige huis ! Woning is baie mooi versorg. Niks werk is nodig nie. Trek net in en geniet die gerieflike huis en groot pragtige tuin. Baie sterk boorgat. Absolute winskopie teen hierdie prys.

Web CPR25275 Verw Amanda 082 651 9808

Verw

Sunny and very neat 2 bedroom and full bathroom townhouse with brand new kitchen with tiles and carpets in the bedrooms. Sunny front porch leading to a nice size garden.

Web CPR 25576

Phillip 082 581 1764


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

PARYS GAZETTE

13

MOET NIE DAT JOU BESIGHEID DIE KOLLIG VERLOOR NIE!!

GRATIS KWOTASIES 056-811 5345 056-817 7280 Breë Str. 79

24 uur Tel: 056 811 5345

SPERTYD VIR ADVERTENSIES IN GEKLASIFISEERD IS STRENG 10 uur MAANDAG-OGGEND!!! BESPREEK VROEGTYDIG!!!

It has been agreed between the Advertiser and Media 24 that the Advertiser is solely responsible for the correctness off all details concerning its advertisement placed herein, including compliance with all relevant legislation. Therefore, Media 24 does not accept any liability for any damage resulting from any advertisement placed herein.

27

Berading / Counselling

Parys Plumbing Shop

Houtwerk / Carpentry

a1sydv0

Wendy Houses Log homes. Toolsheds, Doll houses, Guard rooms, Farm houses.

JES 60:1 JOU LIG HET GEKOM…

8m x 8m Log home including 2 bedrooms, Kitchen and Lounge,Bathroom and toilet - R64 000 3m x 3m - R8 200 4m x 4m - R14 800 3m x 6m – R16 800 4m x 6m – R21 000 We do any size of Wendy’s Log Homes.

Tel: (056) 811-5293

7 year guarantee. For more information, Contact: 071 715 2394 TOMMY

DOME PLUMBING

pandvwendys@gmail.com

A PARYS CHURCH IS ON FIRE AND THE FIRE IS SPREADING TO RSA. DO YOU NEED THE SPIRIT?

30

• Voorsien, installeer & herstel van - Elektriese geysers (10 jaar waarborg) - Son Geysers (10 Jaar waarborg) - Hitte pompe • Nuwe Installasies • Algemene Loodgieters werk • Drukpompe en watertenks • Geute • Loodgieter “C O C’s” P I R B geregistreer

Bouwerk / Building

a1t09za

a1ta7wf

OPRIG VAN AFDAKKE

(WHATS APP) 076 637 8383 KOBUS 078 188 1449 14

31

Beton & palissades / Concrete & palisades

Reg. 2009/017705/23

SPEEDY

TRUCK HIRE

- R900 – 60 min lesson - R1 800 – 60 min lesson - R2 700 – 60 min lesson - R3 500 – Free truck for test - R900 to Kroonstad

LEARNERS LICENSE R100 Contact: Office: 071 767 0585 Uncle: 071 143 8448 We are next to FNB in town Remember to VOTE on the 7th May 2014

kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. mooivaal media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (056) 817 2267

Betonmure en plaveisel

Kwaliteit is ons trots sedert 1970

37

Plaagbeheer / Pest control

44

34

HULP MET SKULD

Algemene dienste / Genereal services

Werkswinkel beskikbaar vir groter herstelwerk

A1SYDPA

33

Skakel Chris

Loggenberg 083 529 9864 vir ‘n afspraak

Loodgieters / Plumbing

TELEPHONE DEN

alle Geyser, Water lekkasies of Probleme? ons Werk met alle versekerinGs maatskaPye! André - 084 506 7806 tuckersplumbing@gmail.com

Finansiële dienste / Financial services

Ons onderhandel met U skuldeisers en kombineer die afbetaling van U uitstaande skuld in een bekostigbare maandelikse bedarg.

082 774 9538

Oliedienste & Herstelwerk op Trekkers, Vragmototrs, Bakkies en Motors. Op u plaas of by u huis.

(056) 818-1621 / 082 454 5777

30

years service!

Re-unie Str 14, Parys Kantoor: 24/7 056 8114217 / PIRB REGISTERED 056 817 7450 082 920 8646 A1SJ900

* Gratis kwotasie

A1S1INK

COdE 10 5 Lessons 10 Lessons 15 Lessons FULL COURSE

A1TA7qq

OPENING SPECIALS - R160 per hour - R800 – 60 min lesson - R1 600 – 60 min lesson - R400 Local

078 156 6403 Barend 073 566 1606 Office

- Ingekontrakteer met versekerings maatskappye. - Ons handel geyser eise vinnig en doeltreffend af. - Oopmaak van geblokte riole. - Installeer van son-geisers, druk pompe en water tenks. - Doen van loodgieter sertifikate. - 24 uur diens met gewaarborgde werk

30 Year guarantee Maintenance free Piet - cell 082 562 4769 (016) 987 7009 website: www.mrgutter.co.za

Onderrig / Education

COdE 8 1 Lesson 5 Lessons 10 Lessons CAR HIRE

15 Church st. VREDEFORT

Vir alle loodgieterswerk en nuwe werk noem dit en ons doen dit.

* alluminium and colourbond. * Prepainted inside and outside. * facias and bargeboards replaced.

Lets VOTE on the 7 May 20 14

MACLO Hardware and Building Supplies

24jr Beste diens lewering

Mr Gutter

UNCLE DRIVING ACADEMY

Free Quotations in Vredefort, surrounding areas R60 Labour R150 p/hour or part thereof excl. material Operating from:

Hallaby’s Plumbing Supplies

Established & Operational Since 1990

for

Service 24/7

Willie Hallaby Loodgieters

SEaMlESS GuttErinG SyStEMS Of diStinctiOn

Vote

MACLO Handyman

Skakel Christo - 083 469 3176

SKAKEL DRIES NOLTE 072 699 7730

Naskoolsorg / Afterschoolcare

15

h/v Water & Loopstraat (langs Gazette) Alle LOODGIETER benodighede

P AND V WENDY’S

a1rx7k0

A1TA0GF

01

Die adverteerder en Media24 het ooreengekom dat die adverteerder volle verantwoordelik aanvaar vir die nakoming van relevante wetgewing in die plasing van korrekte inligting ten opsigte van sy advertensie hierin geplaas. Derhalwe, aanvaar Media 24 geen aanspreeklikheid vir enige skade opgeloop voortspruitend uit die plasing van enige advertensie hierin nie

A1TA0M5

OM TE ADVERTEER IN DIE GEKLASIFISEERD SKAKEL SONJA BY 056 817 2267 OF PER E-POS: sonja.fleischer@media24.com

59B Dolfstraat, Tel. 056-817 2103, Faks 056-817 2103. E-pos: telden@telkomsa.net Fakse,Fotostate,Laminer ing,Tikwerk, Dokumente bind,E-pos en Internet.

Lynette Claassen Geregistreerde Skuldberader (NCRDC1062)

46 Skoonheid & gesondheid /

Beauty & health

A1RTJ8K

• Body & Bath Products • Gifts & Cosmetics • Arts & Crafts 056 931 0205 / 084 573 7826 Printing and Packaging for Guest Houses Produkte beskikbaar by Tot-u-diens, Breëstraat 40a, Parys

Web: www.affinity.za.com E-pos: rita@affinity.za.com 13 Oranje Str, Vredefort


PARYS GAZETTE

52

Algemeen te koop / General for sale

88

Huise te huur / Houses to let

TE HUUR

EXPANDALBE SECURITY DOORS, WINDOWS AND ALUMINIUM PRODUCTS

A1TA1V0

LUUKSE 4/5 SLK HUIS MET 3 M/HUISE, AFDAK, SWEMBAD

OUDEWERFPARK R11 000.00 P/M

SLAM LOCK AND HOOK LOCK

53

Contact: 082 779 1288 • 086 110 2340

www.incredibledoor.co.za E-pos: marketing@incredibledoor.co.za.

FREE QUOTE 5 YEAR GUARANTEE

BESKIKBAAR 1 APR. ‘14 SKAKEL ANDRE SEL: 076 599 4009 AANSOEKERS SAL GEKEUR WORD

Te koop gevra / Wanted to buy

Onderrig / Education

CHARLESON Driving Academy 073 455 3196. Office 081 711 6748

19

Spyseniering / Catering

SKAAP SPITBRAAIERS te huur ­ gas of kole. Skakel Francois 082 454 5777

30

Bouwerk / Building

1C5

KleibaKstene is beter!!!

CHIDOZ GOLD & DIAMOND EXCHANGE

(Potchefstroom) Kleipleisterstene, Kleisierstene en Kleiplaveiselstene. Sement Maxi-Stene Sement Pleisterstene Sement Plaveiselstene Minimum vragte in Parys omgewing 2 000 bakstene. Skakel Elaine by (018) 292-1615 www.bertsbricks.co.za

WE pAy HIGHEst prICEs. • 9ct Gold R170/GRam • 18ct Gold R330/GRam • 14ct R200/GRam • 22ct R400/GRam KRUGERRaNdE R12 000 WE trADE fOr CAsH call chidoz 073 599 5662

34

BE NICE tO pEOpLE HAIr sALON 33B KRUiS StREEt, PaRYS (near Olimpia butchery or opposite Choppies)

66

15

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Algemene Dienste / General Services

AANDAG!!! WASMASJIENDIENSTE Diens en herstel van alle outomatiese bo­laai wasmasjiene,mikrogolf­ oonde,tuimeldroërs. Skakel Nick 082 825 0727

Motors

A1TA8GF

U MOTOR/BAKKIE VIR KONTANT ONDER R 60 000

BABY CLINIC: immunizations for babies/older children. Weighing/measuring/ milestone assessment. By appointment 083 941 5197

ONGELUKVRYE SKOON VOERTUIG GESOEK

HERSTEL EN DIENS van naaimasjiene & omkapmasjiene (all make). Skakel 056­811 3222

Nie ouer as 2002 nie

CONNIE 083 699 4485

39

Vervoer & Berging / Transport & Storage

Verhuis u?

Trekke in Parys en landswyd. Nog steeds betrou-

baarste en bekostigbaarste. skakel sakkie Vermeulen.

Gratis kwotasie, net in Parys

(056) 811-4270 / 083 662 5530

KOEPEL SLEEPWAENS. Sleepwaens te huur vanaf R150 & R300 enkel as & dubbel as. Skakel kantoor 082 668 3069

81

Eiendomme benodig / Properties wanted

TRANSPORT FOR HIRE. Delivery, furniture and much more. Contact Tappies 074 726 9654 Koos 074 427 0935

08

Verlore / Gevind Lost / Found

Verlore WORSHONDJIE. Bruin met 1 wit voetjie. Skakel 073 979 0386

11

Persoonlike Kennisgewings / Personal Notices

SOEK NA tweedehandse klere vir behoeftige mense, speelgoed,skoene, enige iets is welkom. Skakel 082 941 9220 alle ure

42

Grasdakke / Thatch Roofs

Imoni Lapas Constr We build lapas and repair existing lapas (Eliot 078 521 0000 / 076 241 6724

46

Skoonheid & Gesondheid / Beauty & Health

SLIM EEZE R230. OSOON R150. Colloidal silver. Kankerbos tabs. Jy bel, ek lewer af. Frances 056­811 5083/ 072 048 3104 SPESIALE AANBOD!! Salon Petrie, Wesstr 10c Skakel 056­811 5018 Sny & perm R70 Sny, perm & set R110 Sny, perm & blaas R140

49

Sweis & Staalwerke / Welding & Steelworks WELDING & STEELWORK. Hekke en diefwering. Plaas u bestelling 072 050 1515

52

Algemeen Te Koop / General For Sale

1/2 METAAL CANOPY met deur vir H100 of Kia bakkie. Maak aanbod. Skakel 083 619 1597 300L YSKAS R1 000. Compaz skootrekenaar. Skakel 056­811 3105/ 083 563 6443 BABY Pram, Feeding chair, Cot, Bedside brace, new born baby Car Seat, Contact 082 315 7345 BEARDED DRAGON met 1.2m x 500m x 500m hok. Inhoud: Heated pad, dag & nag lig, extractor fan, voer bak & water bak. Skakel 076 601 6744 CUTTER steel R600. Hout draaibank R800. Micro wave R600. Fax masjien R300. (072 050 1515 For Sale: Solid OAK + BEACHWOOD off cuts. 056­8176126/072 8254429 GARAGE SALE!! 1 Maart vanaf 9vm ­ 2nm. Bal & klou Embua stoelle, skilderye, prints ens. Verhuis na Mosselbaai. Presidentstr 48 Corien 082 644 4306

KARAVANE ­ Wil jy jou karavaan verkoop? Ek is opsoek na goedkoop karavane. BETAAL KONTANT. Skakel 016­932 3879 of 072 626 0645

64

4 ROTWEILER reuntjies R1 200 per hond, 6 weke oud, geënt & ontwurm. 082929 1738/056­3430012 GRATIS KATJIES soek 'n goeie huis, asook groot katte. Skakel 056­818 1143 Opregte miniatuur MALTESE reuntjies R500 elk. Skakel 082 786 8039 SKAAPHONDJIES, 6 weke. 1Reun, 2 tefies, R200 stuk, opreg. Skakel 082 557 8098

Te Koop Gevra / Wanted To Buy

OU BEGRAAFPLAAS. Graf perseel te koop gevra. Skakel 072 997 7036

Motors

AANDAG: Ek koop graag u motor/bakkie vir kontant. Skakel Raymond Reinecke 082 853 6752 BETAAL BESTE PRYSE in Parys vir motors en bakkies tussen R10,000 ­R50 000 kontant. Johnny 072 222 2765 TOYOTA'S ­ CASH FOR Cars, Bakkies, Combi's ect. Contact 071 967 0285

Woonstelle Te Huur / Flats To Let

Netjiese Woonstel in veili­ ge kompleks te huur. R1900 slegs 50jr + ouer ( 076 979 3364

86

Meenthuise Te Huur / Townhouses To Let

MODERNE 2 slp ­ bad ­kamers, oopplan eet­sit­ TV kamer, koopkrag, af ­standbeheerde garage ­deur ­hoofhek­ onmiddelik beskikbaar R3500 (082 873 3070

88

Koop voertuie in lopende of nie lopende toestand tot en met r50 000 Kontant sKaKel jan 079 498 3243

Huise Te Huur / Houses To Let

1 BEDROOM, 1 bathroom, section of the house to rent. P/P electricity, safe complex. Suitable for older working person, no pets or children. Rent R2 900. Contact 083 941 5197 2 SLK HUISIE 12km vanaf Parys aan rivier R1500pm. 056­818 1986/ 076 097 7938 3 SLK, Kortstraat, R4 750 + woonstel opsioneel vanaf 1 Maart. 0795096679/082 5201515 VREDEFORT ­ 4 Slaapkamer huis, netjies, R2 600. Skakel 082 780 3970

89

Huise Te Koop / Houses For Sale

VREDEFORT ­ 4 Bedroom house, neat. Seller pay transfer costs. R275 000.(082 780 3970

BETREKKINGS

VUURWAPENS: 1 x 222 SAKO. 1 x 22 Remington. 1 x 22 BSA. 072 257 6576

53

84

Diere & Pluimvee / Animals & Poultry

66

Losies / Boarding

WOONSTEL beskikbaar 1/03/14, gemeubileerd, huishulp, w&l ingesl, R2 500pm en huis te deel 1/03/14, gemeubileerd, huishulp, w&l ingesl, R2 000pm. Stil netjiese enkellopendes. Skakel 082 921 2486

KONTANT betaal vir al u goue juwele al is dit stukken. Goud en silwer munte ook gesoek. Skakel 083 564 4715

VISSTOKKE ­ x 2 13ft. Solied Waft Graphite Dominator nuut R2700 my prys R2 000. Skakel 082 297 4540

WIT TUINSTEL, ronde tafel met 6 stoele, baie mooi eetkamerstel met 10 stoele, muur horlosie. (072 268 0342

80

210

14

A1TA2C5

Gesoek:

• Kroegman en dame • Kelnerinne

Vorige ondervinding sal voorkeur geniet Sluitingsdatum vir aansoeke: 15 maart 2014 Handig CV’s persoonlik in by Legends Restaurant

OP SOEK NA PLOTTE EN PLASE TE KOOP EN VERKOOP www.agrisell.co.za Tel: +27 (0)21 887 0468 Fax: +27 (0)21 887 0467 Cell: +27 (0)83 383 2682 / E-mail: frikkie@agrisell.co.za

FRIKKIE RADEMAN

kennisgewing

Dit is die verantwoordelikheid van die Adverteerder om seker te maak dat sy advertensie korrek is op die eerste dag van publikasie en geplaas is volgens sy/haar instruksies en dat alle foute gekorrigeer is voor die volgende uitgawe. mooivaal media neem geen verantwoordelikheid vir meer as een foutiewe plasing nie. (056) 817 2267

Gesamentlik besit deur:/Jointly owned by:

Gedruk namens die eienaar en uitgewer, Paarl Coldset (Pty) Ltd, 83 Heidelberg Road, City Deep Production Park, City Deep. Alle regte van reproduksie van alle verslae, foto's en ander materiaal wat in hierdie koerant gepubliseer word, word hiermee volgens afdeling 12 (7) van die Wet op Kopiereg No. 98 van 1978 en enige amendemente daartoe, voorbehou. Ons onderskryf die Gedragkode van die Mediaraad van Suid-Afrika en aanvaar sy jurisdiksie.

Ombudsman Volgens die redaksionele beleid van die Parys Gazette verwelkom ons voorstelle en kommentaar oor die koerant se inhoud en stel ons beduidende foute so gou as moontlik reg. Stuur asb. inligting oor die regstelling van foute in die koerant aan die ombudsman van Media24 se Gemeenskapspers, George Claassen, by ombudsman.media24@live.co.za, of bel hom by 021-8513232 of 0835432471. Lesers kan ook klagtes oor die inhoud by die Persombudsman van Suid-Afrika, mnr. Joe Thloloe, aanhangig maak. Skakel in daardie geval gerus 011-788 4829 of 788 4837, stuur ’n faks na 011-788 4990 of ’n e-pos na pressombudsman@ombudsman.org.za.

Sirkulasie gewaarborg Julie - Des 2001: 6 426 Circulation guaranteed July - Dec 2001: 6 426


DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Parys-tennisklub hou op 7 Maart ’n deurnag tennisgeleentheid vir die gemeenskap. Speltye is Vrydag 7 Maart vanaf 18:00 tot Saterdagoggend 8 Maart om 07:00. Die inskrywingsfooi vir die deurnag-spel is R75 per

In opdrag van die eienaar word die eiendom bekend as

Sluitingsdatum: 14 Maart 2014 Diensaanvaarding: 1 April 2014 Stuur asb alle CV na 086 532 3389 aandag Louise of E-pos na pcs1@parys.co.za.

DIE PLAAS VERDIEND 667, DISTRIK VREDEFORT Groot 183,3622 hektaar per tender te koop aangebied Tenders sluit Maandag, 10 Maart 2014 om 12:00 Tendervoorwaardes is beskikbaar by die kantore van GP Nieuwoudt & Vennote Prokureurs Toenie Nieuwoudt Van Riebeeckstraat 13 Posbus 328, Bothaville, 9660 Tel: (056)515 2121 / 083 255 4052 Faks: (056)515 2124 / 086 614 7573 e-pos: plnieuwoudt@absamail.co.za

Position Available at Stonehenge Conference Centre Parys.

A1TA6X5

Floor MAnAger requirements 1) Computer Literate 2) Admin skills 3) Management skills 4) Bilingual (English & Afrikaans) Detail Control Housekeepers Control Room stock Venue Set up Restaurant Management. Control Furniture and Fittings Please Fax CV to 086 621 9260 or e-mail to conference@stonehengeinafrica.co.za

A1TA32V

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWING

A1TA7MV

IN DIE BOEDEL VAN WYLE HENDRINA JOHANNA DE BRUYN Gebore: 17 AUGUSTUS 1920. ldentiteitsnommer: 200817 0069 08 3. Datum van afsterwe: 15 OKTOBER 2013. Adres: SUSAN WOONSTEL NR. 1, FOCHSTRAAT 3, PARYS, 9585. Meester se verwysing: 11330/2013. Geliewe kennis te neem dat die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening van bogemelde boedel by die Landdroskantoor te Parys en by die Meester van die Hoe Hof te Bloemfontein ter insae sal lê vir ‘n tydperk van 21 dae en wel vanaf Vrydag die 28ste Februarie 2014. GETEKEN te PARYS op hierdie 17de dag van FEBRUARIE 2014. KRIEK & VAN WYK INGELYF, KERKSTRAAT 17, POSBUS 256, PARYS, 9585. VERW.: MNRKRIEK/RLR/D4986 ...................................................................................... P5

ENGO NAJAARSRUS TUISTE CV’s word ingewag vir oorweging in die volgende betrekking: GERIGISTREERDE/INGESKREWE VERPLEEGKUNDIGE POSVEREISTES: • Die aansoeker moet gemaklik met bejaardes kan werk. • Moet geregistreer wees by die Raad van Verpleging

Die werkgewer behou die reg om nie die vakature te vul nie. Suksesvolle kandidate sal binne vier weke in kennis gestel word of die aansoek suksesvol was al dan nie. Indien geen terugvoer ontvang is in die vier weke tydperk nie moet aanvaar word dat die aansoek onsuksesvol was.

NJ E A R O

Emfuleni Business Park Schochetstraat 7, Parys

Plot 26 Miravaal, Vanderbijl

VOERE

50 kg SUPER PIL R170 40 kg ORANJE VOER R140 HOË PROTEIEN HOË VET BASIS VIR VOER VET MAAK VAN ALLE DIERE (SKAAP, BEES, BOK, PERD, WILD, VARK, Volstruis, Ens)

071 605 9962

KENNISGEWINGS • NOTICES

A1TA38K

KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWING In die Boedel van wyle JAN JONATHAN CELLIERS, Identiteitsnommer 320627 5022 08 5, gebore op 27 Junie 1932 en oorlede op 5 Januarie 2014, Getroud Buite Gemeenskap van Goedere, van Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes, Sonneblomlaan 1F b, Dolfstraat 64, Parys. BOEDEL NR 1069/2014. Skuldeisers in bogemelde Boedel word versoek om hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te betaal by die ondergetekende binne ‘n tydperk van 30 (DERTIG) dae vanaf 28 FEBRUARIE 2014. GEDATEER te PARYS op hierdie 14de dag van Februarie 2014. COETZEES ING Prokureurs vir Eksekuteur, Buitenstraat 25, Posbus 5 , PARYS, 9585. (VERW. AC DE MILANDER/adt/C1401) ...................................................................................... P6 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING AAN KREDITEURE Registrasienommer van boedel: 871/2014. Van: DE BEER Voorname: DOROTHEA CORNELIA Geboortedatum: 26 SEPTEMBER 1930 Laaste adres: JOHANI WOONSTEL NR. 13, NOORDERSTRAAT 65, PARYS, 9585 Datum oorlede: 10 JANUARIE 2014 Meesterskantoor: BLOEMFONTEIN Skuldeisers in bogenoemde boedel word versoek om hulle vorderinge in te lewer en skuldenare om hulle skulde te betaal by die ondergetekende binne 30 dae vanaf 28 Februarie 2014. GETEKEN te PARYS op hierdie 20ste dag van FEBRUARIE 2014. KRIEK & VAN WYK INGELYF, KERKSTRAAT 17, POSBUS 256, PARYS, 9585 VERW.: MNR KRIEK/ RLR/D4993 ...................................................................................... P3 KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES

IN DIE BOEDEL VAN WYLE JOHANNA WILHELMINA AUGUSTYN (Identiteitsnommer 421219 0003 083), gebore op 19 DESEMBER 1942 en oorlede op 11 AUGUSTUS 2013, ongetroud, met laaste adres SCHATIE NR 2 LEYSTERLAAN, PARYS. BOEDEL NR. 8632/2013 MEESTER VAN DIE VRYSTAATSE HOË HOF, BLOEMFONTEIN Ingevolge Artikel 35(5) van Wet 66 van 1965 word hiermee kennis gegee dat duplikate van die Eerste- en Finale Likwidasie- en-Distribusierekening in bogemelde boedel in die kantore van die Meester van die Vrystaatse Hoë Hof, BLOEMFONTEIN en die Landdros te PARYS gedurende ‘n tydperk van 21 dae vanaf 28 FEBRUARIE 2014 ter insae lê vir alle persone wat daarby belang het. Indien binne genoemde tydperk geen besware daarteen by die betrokke Meester ingedien word nie, gaan die Eksekuteur oor tot die uitbetalings ingevolge gemelde rekening. GETEKEN te PARYS op hede die 21ste dag van FEBRUARIE 2014.

Verw.: JD DU TOIT/LP/J10560 ..................................................................................... P4 KENNISGEWINGS • NOTICES

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWINGS • NOTICES NOTICE PARYS TOWN PLANNING SCHEME N0.1 OF 1965 Notice is hereby given that application has been made to the Ngwathe Local Municipality for the use of Erf 1591 Parys situated at 69 Delverstreet, Parys for the purpose of medium density residential buildings for which provision is made that consent thereto can be given by the Municipal Council in terms of the Town Planning Scheme. Any person or persons wishing to object to the said application or the proposed use of the said ground must file their objection within (14) fourteen days from date of the last publication of this notice with his reasons in writing, at the office of the The Manager, Ngwathe Municipality, P.O. Box 359, Parys and the undersigned. Date of notice: 27 February 2014 & 6 March 2014. Signed by: S.J. Erasmus & M.P. & C. F. Erasmus, p/a Kriek & VanWyk Incorporated, 17 Kerk Street, P.O. Box 256, Parys, 9585 (Reference: Mr. E. Kriek/RLR/E4460). A1TA2NK

DU TOIT MANDELSTAM

DU TOIT MANDELSTAM Prokureurs vir Eksekteur Dolfstraat 63 POSBUS 43 PARYS 9585

KENNISGEWINGS • NOTICES

Hiermee gee ek Linda Minnaar tel no. 079 031 4043 kennisgewing indien die eienaar van die Silwer Honda 250 nie die motorfiets verwyder binne 14 dae vanaf datum sal die motorfiets verkoop word om nodige kostes te dek.

KENNISGEWING PARYS DORPSAANLEGSKEMA NR.1 VAN 1965 Kennis geskied hiermee dat aansoek by die Ngwathe Plaaslike Munisipaliteit gedoen is om Erf 1591 Parys gelee te Delverstraat 69, Parys te gebruik vir die oprigting van medium digtheid woongeboue waarvoor deur die Munisipale Raad toestemming verleen kan word ooreenkomstig sy Dorpsaanlegskema. Enige persoon wat beswaar wil aanteken teen die aansoek of die voorgestelde gebruik van die gemelde grand meet binne (14) veertien dae na die laaste publikasie van hierdie kennisgewing by besware met die redes daarvoor, skriftelik indien by die Munisipale Bestuurder, Ngwathe Munisipaliteit, Posbus 359, Parys, en die ondergetekende. Datum van kennisgewing: 27 Februarie 2014 & 6 Maart 2014. Geteken deur: S.J. Erasmus & M.P. & C. F. Erasmus, p/a Kriek & VanWyk lngelyf, Kerkstraat 17, Posbus 256, Parys, 9585 (Verwysing: Mnr. E. Kriek/RLR/E4460). ...................................................................................... P1 KENNISGEWINGS • NOTICES

A1TA3EA

A1T855q

KENNISGEWINGS • NOTICES KENNISGEWING IN DIE BOEDEL VAN WYLE J FOURIE Gebore: 14 NOVEMBER 1974 ldentiteitsnommer: 741114 5100 08 9 Datum van afsterwe: 18 MEl 2013 Adres: KORTSTRAAT 48, PARYS, 9585 Meester se verwysing: 5277/2013 Geliewe kennis te neem dat die Eerste en Finale Likwidasie- en Distribusierekening van bogemelde boedel by die Landdroskantoor te Parys en by die Meester van die Hoe Hof te Bloemfontein ter insae sal lê vir ‘n tydperk van 21 dae en wei vanaf Vrydag die 28ste Februarie 2014. GETEKEN te PARYS op hierdie 19de dag van FEBRUARIE 2014. KRIEK & VAN WYK INGELYF, KERKSTRAA T 17, POSBUS 256, PARYS, 9585. VERW.: MNR KRIEK/RLR/F4810 ...................................................................................... P2 KENNISGEWINGS • NOTICES

A1TA300

CV’s in by Re-Uniestraat 4 of epos na Muller@psgk.co.za of faks na 056-817 6318.

NAVRAE Die Bestuurder, Engo Najaarsrus Sentrum vir Bejaardes Kontakpersoon : Mev E Ferreira/Sr L Odendaal Posbus 365, PARYS, 9585 Tel: (056)817-7343 Faks: (056)811-5051 E-pos: sekretaresse@najaarsrus.co.za

Golf & Country Estate se admin-kantoor (056-818 1567 vra vir Sandra). Braaipakke word die Vrydagaand by die bane voorsien. Vir navrae skakel Jacques Olivier by 082 343 1138.

regskennisgewings

PSG Parys het ‘n voldag pos vir ‘n dame van 35 jaar en ouer met sterk admin. agtergrond, wie inisiatief kan neem, oor goeie menseverhoudinge beskik en ten volle rekenaarvaardig en tweetalig is. Versekerings- en mediese fonds kennis is ‘n vereiste. Aanvaardings datum 1 April 2014. Kortlys kandidate sal @ 12 Maart gekontak word vir ‘n onderhoud. Handig

DIENSAANVAARDING: So gou as moontlik SLUITINGSDATUM: 7 Maart 2014 OM 12:00

TE KOOP

A1TA2UA

Gekwalifiseerde Graad r onderwyser 2 - 3 Jaar ondervinding is ‘n vereiste

A1TA825

Parys Christelike skool het ‘n posisie by die skool vir ‘n

persoon (braaipak en slaai). Daar sal gebraai word van die Vrydagaand om 18:30 tot 21:00. Braaikaartjies kan gekoop word by CP Meyer (082 428 3089), Biltong Valley (082 267 5762) of by die Parys

A1TA75q

A1TA6Kq

Kandidate met suksesvolle CV’s sal van aansoekvorms voorsien word .

15

Deurnag op die tennisbaan

BETREKKINGS

DIENSVOORWAARDES: • Salaris op aanvraag beskikbaar • Diensbonus – 13 de tjek • Pensioen/Voorsorgfonds • Uniform

PARYS GAZETTE


16

PARYS GAZETTE

DONDERDAG 27 FEBRUARIE 2014

Studente wat 100% klasbywoning sedert die vorige gradering gehad het, het ook sertifikate ontvang. Hulle is Franzel Kruger en Phoenix Jansen van Vuuren. Die graderingspaneel is voor van links Nadine Jansen van Vuuren, Shodan­Ho El­riette Kruger, Suzaan Jansen van Vuuren en Sho­ dan Danie Victor. Agter is Shihan Kobus Grobler (Dojo­hoof), Renshi Francois Coetzee, Sensei Estelle Joubert en Shodan Soon Jansen van Vuuren.

Studente wat na afloop van die gradering wisseltrofees ontvang het, is voor van links Amoré Mientjies, Elyoné Coetzee, Kamo Mbe­ le, Frikkie Scheepers en Thian van Zyl. Agter is Shodan Danie Vic­ tor, Nicoleen van Tonder, Michyla Heyl en Justin du Toit. Studente van die plaaslike Budokai­karate­ klub wat hul gradering op Saterdag 30 No­ vember 2013 suksesvol geslaag het, is voor van links Amoré Meintjies, Lizelle Vis­ ser, Elandri du Preez, J.F. du Preez, Boela Holz­leite, Cilliers Viljoen, Juan Erasmus en Nathan van Staden. In die tweede ry van links is Emré Holz­leite, Catha Holz­leite, Casey Joubert, Andrea Muller, Herman van Zyl, Frikkie Scheepers en Zack Pieterse. In die derde ry is Thian van Zyl, Phoenix Jan­ sen van Vuuren, Jarod Kruger, Kamo Mbe­ le, Nicoleen van Tonder, Estevan Fouché, Michyla Heyl, Danja van Rhyn en Justin du Toit. Agter is Shodan Danie Victor en Sen­ sei Estelle Joubert. Hanru Ferreira, Pieter Victor, Elyoné Coetzee, Lohan Coetzee, Franzel Kruger, Hilke Scheepers en Christo Botha was afwesig met die neem van die foto.

Parys Gazette 27 Februarie 2014  

Parys Gazette 27 Februarie 2014

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you