Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 7/2014

Page 1

nowa gazeta NR 8 (58)  SIERPIEŃ 2014

SPORT

FOTO: KATARZYNA GOŁĘBIEWSKA-JAREK, UG DĄBROWA

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt miesiąca

19

7

Park w Chróścinie

Współpraca JST z NGO Podstawowym dokumentem opisującym zasady współpracy urzędów (JST) z organizacjami pozarządowymi (NGO) jest Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który musi być uchwalony odpowiednio przez rady miasta, gminy, powiatu czy sejmiku wojewódzkiego do 30 listopada każdego roku. Pełny tytuł: Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie. Wnioskodawca: Gmina Dąbrowa Lokalizacja: Chróścina Opolska, gm. Dąbrowa Termin realizacji: 2014 r. Wnioskowana kwota wsparcia: 360 000,00 zł Wartość całego projektu (wg wniosku): 593 470,15 zł Dofinansowanie w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Przedsięwzięcie 5: Krajobrazy: dziedzictwo przyrodnicze ożywione i nieożywione Borów Niemodlińskich Opis projektu: Projekt realizowany jest na terenie podworskiego parku w Chróścinie, gm. Dąbrowa. Park dworski powstał w XVIII w., zajmuje 4,56 ha i jest rozplanowany na rzucie nieregularnego wieloboku zbliżonego do litery L, gdzie usytuowane są dwa stawy, a który okala bezimienny ciek wodny, zwany przez mieszkańców „Bródkiem”. Przy zachodnim nadbrzeżu większego stawu znajduje się szpaler wiekowych dębów, a w całym parku można znaleźć wiele innych wiekowych drzew, które stanowią pomniki przyrody. Społeczność wsi Chróścina dba o park przez cały rok - m.in. jest on regularnie koszony czy też sukcesywnie są dosadzane ozdobne rośliny. Park jest wizytówką miejscowości, a dla mieszkańców całej Gminy jest terenem rekreacyjnym. W ramach realizacji projektu wybudowane zostały ścieżki rekreacyjne, ścieżka okalająca staw oraz ścieżka edukacyjna, brodzika dla dzieci, oświetlenie oraz elementy małej architektury tj. ławki, kosze, stojaki na rowery oraz tablice informacyjne. Wyczyszczone zostały stawy z zalegającego na dnie mułu. W toku postępowania ofertowego do realizacji zadania wybrana została Spółdzielnia „SUR Prószków”.

Z

a przygotowanie i realizację programu odpowiada władza wykonawcza czyli burmistrz, wójt, starosta lub marszałek województwa. O b e cn ie sa mor z ą dy przyjmują propozycje projektów, które organizacje chciałyby realizować w roku 2015 w ramach współpracy finansowej poprzez wsparcie (częściowe dofinansowanie) bądź powierzenie (100% finansowanie) zadania w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych. W samorządach zdecydowana większość środków corocznie planowana jest na wsparcie zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej oraz opieki społecznej ale zdarza się również rezer-

wacja środków na ochronę zabytków, integrację mieszkańców czy ochronę przyrody. Ostateczny zakres konkursów dotacji zależy w dużym stopniu od aktywności samych stowarzyszeń i fundacji na etapie konsultacji programu współpracy i tego, czy one same zgłoszą własne własne pomysły do programu. Przykładowo Gmina Dąbrowa przyjmuje propozycje od organizacji do 6 października, a następnie 9 października o godzinie 15.00 w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 (pokój pełnomocnika do spraw organizacji pozarządowych) odbędzie się otwarta dyskusja nad zgłoszonymi pomysłami. Informacje o rozpoczęciu prac nad programami

współpracy można znaleźć na stronach internetowych i w BIP (Biuletyn Informacji Publicznej) ale urzędy często wysyłają również tradycyjne zaproszenia do włączenia się w tworzenie programu. Warto również pamiętać o tym, że organizacje pozarządowe mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do komisji konkursowych oceniających wnioski w ramach konkursów realizujących roczne programy współpracy. Jadwiga Wójciak Prezes


20 II

FOTORELACJA SPORT NAGRODZENI

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

nowa gazeta

NR 8 (58)  SIERPIEŃ 2014

Rada pisze do Marszałka W projektowanym Programie Współpracy Samorządu Województwa Opolskiego z Organizacjami Pozarządowymi, Zarząd Województwa Opolskiego planuje zmniejszyć środki na organizacje pozarządowe na każdy rok od 2015 do 2020.

Planowane cięcie o 0,5 mln złotych/rok (z 2,5 mln planowanych do 2,0 mln/rok) powoduje, że organizacje pozarządowe województwa opolskiego będą miały do dyspozycji mniej środków w konkursach otwartych. W związku z tym 22 września przedstawiciele Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego, wśród których jest również członek Partnerstwa Borów Niemodlińskich, Daniel Podobiński, wystosowali apel do Marszałka Województwa Opolskiego, pana Andrzeja Buły z prośbą o przywrócenie pierwotnej kwoty 2,5 mln. Rada Działalności to ciało doradcze i opiniodawcze dla Marszałka, Starosty, Wójta czy Burmistrza. Szefowie gmin, powiatów i województwa są zobowiązani do powołania Rady danego szczebla jeśli tylko do Urzędu wpłynie wniosek odpowiedniej liczby organizacji pozarządowych z terenu. Na terenie województwa opolskiego powstały dotychczas 3 rady: jedna gminna i powiatowa w KędzierzynieKoźlu oraz jedna rada wojewódzka.

Opole, 22 września 2014 r.

Paula Club w Wawelnie Trwa projekt Paula Club w Wawelnie, gm. Komprachcice. Projekt realizowany jest przez grupę młodzieżową przy patronacie Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Wawelno i zakłada modernizację opuszczonego budynku na cele młodzieżowej siłowni w Wawelnie.

W projekcie zaangażowani są młodzi mieszkańcy Wawelna, którzy wspólnymi siłami remontują pomieszczenia. Dotacja „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich zostanie przeznaczona na doposażenie siłowni. Trzymamy kciuki i życzymy wytrwałości w realizacji!

Wawelno, 18 września 2014 r.

Kontrole w terenie Urząd Marszałkowski w Opolu prowadzi kontrole terenowe Małych projektów. Kontrole dotyczą szczególnie tych Małych projektów, które zakładały inwestycje i są na etapie płatności. Przypominamy o tym by w widocznym miejscu wywieszać na stałe tabliczki informujące o dofinansowaniu, które wręczaliśmy Wnioskodawcom w tym i w 2013 roku.

Bory Niemodlińskie, 16 września 2014 r.

Niedziela w Lipnie Ostatnie popołudnie sierpnia 2014 roku spędziliśmy w Zespole PrzyrodniczoKrajobrazowym w Lipnie, gdzie na zaproszenie Nadleśnictwa Tułowice, wzięliśmy udział w imprezie „Niedziela w Lipnie”.

Tegoroczna impreza połączona została z obchodami 90. lecia Lasów Państwowych. Na naszym stoisku informowaliśmy o tym kim jesteśmy i co robimy. Podkowy, ziołomiody, torby i koszulki z derkaczem rozeszły się błyskawicznie. Na naszym stoisku prezentował się też pan Dariusz, który dla najmłodszych zorganizował warsztaty w drewnie. Atmosfera była wyśmienita, zainteresowanie ogromne. Serdecznie dziękujemy!

Lipno, 31 sierpnia 2014 r.

MONK MONK- Między Odrą a Nysą Kłodzką to drugi po DERKACZu projekt współpracy w ramach programu LEADER. Tym razem realizowany jest wspólnie z Lokalną Grupą Działania Euro-Country. Obszary Partnerstwa Borów Niemodlińskich oraz Euro-Country łączy wspólna cecha geograficzna jaką jest położenie w zlewniach dwóch rzek Odry i Nysy Kłodzkiej.

T

o właśnie ten temat stanowi źródło inspiracji dla projektu zwiększenia oferty turystycznej związanej z zasobami naturalnymi i kulturowymi. Obecnie na wskazanym obszarze organizowane są spływy kajakowe Osobło-

gą (funkcjonują kładki do wsiadania i wysiadania), Nysą Kłodzką (starty i mety na obszarach naturalnie umożliwiających bezproblemowe wsiadanie, z możliwością przystanku pod wiatą w Piątkowicach) i częściowo na krótkich

odcinkach Ścinawą Niemodlińską (bez konieczności budowania odrębnej infrastruktury, kajakarstwo płytkie, wyczynowe). Projekt ma na celu zbudowanie 5 stanic wodnych przy Odrze i promocję turystyki poprzez wydanie mapy

Spartanie z Tułowic Do osób z rejonu Gminy Tułowice oraz okolic, interesującym się sztukami walki oraz sportowym trybem życia Klub Sportowy Spartan FIGHT Team Tułowice wyszedł z unikalną propozycją.

J

est nią DARMOWA aktywna forma spędzania wolnego czasu. Zainteresowanym fundujemy treningi brazylijskiego jiu-jitsu, crossfitu oraz MMA. Zajęcia odbywają się we wtorek (MMA) i w piątek (BJJ) o godz. 17:00 w małej sali gimnastycznej Tułowickiego ,,Orlika’’. Jedna sesja treningowa trwa zazwyczaj dwie godziny. Składają się na nią: rozgrzewka w formie crossitu, prezentacja i nauka technik walki, zaś wisienką na torcie kończąca trening są sparingi (5 min) każdy z każdym. Wchodząc na salkę treningową, od razu można poczuć specyficzny brazylijski klimat, klimat luzu i odprężenia. Zawodnicy tworzą jedną wielką rodzinę, gdzie prócz ustalonej hierarchii obowiązuje wzajemne sportowe poszanowanie. Klubem opiekują się Michał Kuciński oraz

Natan Jakuszewski, utytułowani zawodnicy Klubu Lutadores Opole. Dbają oni nie tylko o dobre imię klubu, rozwój zawodników, ale także o zdrowe odżywianie, zdrowy tryb życia i zdrowe podejście do niego, gdzie potrzeba nieraz odnaleźć złoty środek, utrzymać balans i harmonie. To wszystko pomaga w lepszym jiu-jitsu, wygrywa ten, który jest bardziej stabilny i utrzymuje równowagę, zupełnie jak w życiu. Dlatego szczególnie ten sport, zwany „Królową Sportów Walki”, jest polecany przez pedagogów dla dzieci i młodzieży, kształci całą motorykę ruchową, pozwała spożytkować młodzieńczą energię w dużo bezpieczniejszy i bardziej konstruktywny sposób niż siedzenie całymi dniami przed komputerem bądź picie alkoholu na osiedlu… lub co gorsze branie narko-

tyków, które są surowo napiętnowane w klubie. W zajęciach może brać udział każdy kto ukończył 10 lat. Serdecznie zapraszamy też płeć piękną, której to Klub cyklicznie będzie organizować bezpłatne zajęcia z samoobro-

Borów Niemodlińskich oraz broszury opisującej projekt. Projekt rozpoczął się 13 września 2014 r. spływem kajakowym po 13-kilometrowym odcinku Odry, od Przewoza do Landzmierza, przysiółka Biadacza. W spływie wzięło udział niemal 50 osób w wieku od 3 do 73 lat z obu LGD. Przedstawiciele Partnerstwa Borów Niemodlińskich w spływie pochodzili z gmin: Dąbrowa, Tułowice, Strzeleczki i Łambinowice. Kolejny etap prac w ramach projektu to wykonanie III edycji mapy krajoznawczej Borów Niemodlińskich. Całość projektu zamknie się do końca bieżącego roku. Przewóz, 13 września br.

Kontakt: K.S. Spartan Tułowice tel. 601 177 548, 534 515 853

ny. Pamiętajcie w sportowym ciele zdrowy duch :) Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Działaj lokalnie” w Borach Niemodlińskich oraz w ramach dotacji Urzędu Gminy Tułowice.

Tekst i foto: Michał Kuciński,


nowa gazeta NR 8 (58)  SIERPIEŃ 2014

FOTORELACJA SPORT

Projekty Leadera- cz. II Od 2009 roku Partnerstwo Borów Niemodlińskich realizuje Lokalną Strategię Rozwoju Borów Niemodlińskich na lata 2007-2013. W poprzednim numerze prezentowaliśmy gminy Niemodlin i Tułowice, w tym numerze gminy: Dąbrowa, Komprachcice i Łambinowice, a w listopadzie Strzeleczki i Prószków. GMINA DĄBROWA: Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Dąbrowie

1. Festyn Dębowy, 2010, 25000zł 2. 2. II Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną „Zamczysko”, 2010, 17 771,90 zł 3. III Bieg Niepodległości, 2010, 2 390,33zł 4. III Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną Zamczysko, 2011, 25 000,00 zł 5. Festyn Dębowy, 2011, 25 000,00 zł 6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Ciepielowicach, 2012, 4 837,77 zł 7. V Dąbrowskie Spotkania z Poezją Śpiewaną ZAMCZYSKO, 2013, 44 247,72 zł Stowarzyszenie Miłośników Chróściny

1. Szukamy skarbów naszego regionu- cykl wakacyjnych zajęć świetlicowych dla dzieci, 2010, 8 619,08 zł Gmina Dąbrowa (wnioskodawca)

1. Zagospodarowanie centrum wsi Dąbrowa, 2010, 213 817,99 zł 2. Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Sławice, 2011, 216 328,81 zł 3. Zakup i montaż piłkochwytów oraz ogrodzenia wraz z bramą na boisku LZS w miejscowości Żelazna, 2012, 12 032,72 zł 4. Wydanie folderów opisujących gminę Dąbrowa, 2012, 4 208,00 zł 5. Zagospodarowanie parku i stawów w Chróścinie, w trakcie realizacji, 360 000,00 zł 6. Modernizacja świetlicy wiejskiej w zabytkowym budynku wyszynku w Naroku, w trakcie realizacji, 116 833,00 zł 7. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we Wrzoskach na cele rekreacyjno-sportowe, w trakcie realizacji, 242 195,00 zł Rzymskokatolicka parafia Św. Ap. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej

1. Remont i wykonanie hydroizolacji przycokołowej kościoła p.w. Apostołów Św. Piotra i Pawła w Chróścinie Opolskiej, 2013, 25 000,00 zł,

Razem dofinansowanie w gminie Dąbrowa (według podpisanych umów): 1 351 125,65 zł

GMINA KOMPRACHCICE

Gmina Komprachcice (wnioskodawca)

1. Rozbudowa i nadbudowa budynku szatni sportowej w Wawelnie, 2010, 229 545,81zł 2. Budowa wiaty turystycznej w Chmielowicach , 2011, 22 599,70 zł, 3. Budowa boiska do siatkówki plażowej w sołectwie Komprachcice, 2011, 13 081,00 zł 4. Wyposażenie świetlicy w sołectwie Dziekństwo, 2012, 13 849,00 zł 5. Wyposażenie świetlicy w sołectwie w Żerkowice, 2012, 16 585,32 zł 6. Gmina Komprachcice w obiektywie, 2013/2014 , 15 315,00 zł 7. Budowa wiaty turystyczno-rekreacyjnej w Ochodzach, 2014, 50 731,00 zł 8. Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-sportowego w Polskiej Nowej Wsi - etap I: budowa dwóch kortów tenisowych z ogrodzeniem, w trakcie realizacji, 483 593,00 zł Koło Łowieckie nr 11 Cietrzew

1. Organizacja jubileuszu 50-lecia Koła Łowieckiego Cietrzew, 2013, 23 110,70 zł Ludowy Zespół Sportowy ,,Gazownik” Wawelno

1. Impreza plenerowa. Festyn sportowo- rekreacyjno-kulturalny, 2011, 22 368,59 zł Parafia p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Polskiej Nowej Wsi

1. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkowym obrazie pt. Wniebowzięcie NMP w Kościele parafialnym w Polskiej Nowej Wsi, 2013, 17 988,00 zł Samorządowy Ośrodek Kultury w Komprachcicach

1. Siła tradycji- organizacja jubileuszu 85-lecia OSP

Wawelno, 65-lecie LZS GAZOWNIK Wawelno oraz święta rolników- dożynek, 2013, 25 000,00 zł 2. Historie codzienne- patrząc za siebie w stronę poznania - organizacja warsztatów teatralnych, 2013/2014 , 9 176,00 zł Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wawelno

1. Wieś na kartach kalendarza, 2009, 7 000,00 zł 2. Festyn Zimowy- Wawelno 2011, 5 727,97zł 3. „Ocalić od zapomnienia”- tradycja przede wszystkim- roczny cykl kultywujący miejscowe zwyczaje, tradycje i obrzędy w Wawelnie, 2012, 16 138,81zł 4. Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Wawelno w sprzęt audiowizualny oraz oświetleniowy, 2013, 8 719,46 zł 5. Zagospodarowanie Glinioka i placu wokół niego, 2014, 10 167,90 zł 6. Wawelno dawniej i dziś - wydanie monografii, w trakcie realizacji, 12 018,40 zł Razem dofinansowanie w gminie Komprachcice (według podpisanych umów): 1 044 740,69 zł

GMINA ŁAMBINOWICE

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu

1. „Z dziejów obozów w Lamsdorf/Łambinowicach” - wydanie i promocja zeszytu poświęconego historii obozów w Lamsdorf/Łambinowicach, 2009, 8 309,00 zł 2. „Byśmy rozumieli i pamiętali” - cykl spektakli teatralnych przygotowanych przez lokalną młodzież., 2013, 13 955,00 zł 3. „Poznajemy historię poprzez unikatową kolekcję”- filatelistyka w zbiorach Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach- Opolu, 2013, 19166,80 zł 4. „Wplątani w wielką historię”- organizacja warsztatów historyczno- artystycznych dla młodzieży w Miejscu Pamięci Narodowej w Łambinowicach, 2013, 5 125,00 zł,

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

21

III

Alfred Lenkiewicz

1. Promocja pożytków pszczelich z Borów Niemodlińskich, 2012, 18 640,50 zł, Gmina Łambinowice (wnioskodawca)

1. Budowa placu zabaw we wsi Budzieszowice, 2013, 19 285,27 zł 2. Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Wierzbie- utworzenie pomieszczenia gastronomicznego, 2013, 25 000,00 zł 3. Złota Kosa - X turniej żniwowania metodami tradycyjnymi w Piątkowicach, 2010, 14 490,00 zł 4. Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Wierzbie, 2010, 18 992,00 zł Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Łambinowicach

1. X Konkurs Modeli Redukcyjnych Łambinowice, 2011, 4 629,00 zł 2. Przegląd sołectw w trakcie święta Dni Gminy Łambinowice, 2012, 14 160,28 zł 3. Złota Kosa - Turniej Żniwowania metodami tradycyjnymi w Piątkowicach, 2013, 14 450,00 zł Grzegorz Gawlik Stadnina Koni Antoniówka

1. Doposażenie Stadniny Koni Antoniówka w Mańkowicach, 2014, 48 000,00 zł Parafia RzymskoKatolicka p.w św.Marii Magdaleny w Łambinowicach

1. Remont wieży kościoła pw. Św.Marii Madaleny w Łambinowicach, 2012, 150 000,00 zł 2. Remont kościoła parafialnego pw. Św. Marii Magdaleny w Łambinowicach w zakresie pokrycia dachowego i elewacji, w trakcie realizacji, 227 816,00 zł Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Marcina Biskupa w Jasienicy Dolnej

1. Konserwacja i renowacja ołtarza bocznego p.w. Serca Pana Jezusa z kościoła p.w.św. Mateusza w Mańkowicach, 2013, 25 000,00 zł, 2. Konserwacja i renowacja ołtarza głównego pw. św. Mateusza z kościoła p.w.św. Mateusza w Mańkowicach, 2014, 50 000,00 zł Razem dofinansowanie w gminie Łambinowice (według podpisanych umów): 871 271,77 zł •

Bory na OfiPie VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP) na Uniwersytecie Warszawskim odbyło się w dniach 1415.09.2014.

Jako Partnerstwo Borów Niemodlińskich 14 września między 17 a 18:00 współprowadziliśmy z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych blok tematyczny poświęcony radom działalności pożytku publicznego, a w poniedziałek miedzy 9:30 a 11:00 dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami w temacie barier udziału organizacji pozarządowych w procesach konsultacyjnych oraz doświadczeniami w zakresie działania stowarzyszeń an wsiach. W poniedziałek 15 września miedzy 13:30 a 15:00 w ramach OFIPu uczestniczyliśmy też w spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. OFIP zorganizowany został w ramach projektu „III sektor dla Polski”. To największa w historii kraju debata na temat kondycji organizacji pozarządowych. W ramach projektu wypracowana zostanie Strategia III sektora i powołane zostały Regionalne Panele Ekspertów, do których zaproszenie otrzymało również Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

Warszawa, 14-15 września 2014 r.

3 Mikrogranty Zakończyła się ocena wniosków w ramach programu Mikrograntów Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Program realizowany jest przez Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w Opolu w ramach grantu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Gratulujemy wszystkim laureatom ale w sposób szczególny grupom z terenu Borów Niemodlińskich: Stowarzyszeniu „Nasze Ciepielowice” (2 projekty: Szachy plenerowe z historią w tle oraz Doposażenie siedziby stowarzyszenia), Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Mańkowice (projekt: Rodzinny Ogród Zabaw) oraz Grupie Razem dla Niemodlina (projekt: Rewitalizacja skweru zieleni-Rynek Niemodlin). Grupy te otrzymały granty do 6000,00 zł na realizację swoich projektów jeszcze w tym roku. Kolejny konkurs Mikrograntów już w przyszłym roku.

Opole, 13 września 2014 r.

Ostatnia umowa 10 września 2014 roku w Urzędzie Marszałkowskim w Opolu wspólnie z LGD Euro-Country podpisaliśmy ostatnią umowę wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Była to umowa dofinansowania projektu współpracy z Euro-Country „MONK- Między Odrą a Nysą Kłodzką”. Projekt zakłada budowę stanic wodnych przy Odrze, wydanie III edycji mapy Borów Niemodlińskich i spływ kajakowy po Odrze. Liderem projektu jest LGD Euro-Country a partnerem projektu Partnerstwo Borów Niemodlińskich. W naszym imieniu umowę podpisała prezes Jadwiga Wójciak oraz zastępca prezesa Łukasz Litwinowicz.

Opole, 10 września 2014 r.

67,6- gorąca liczba Znamy wstępne wyniki badania ankietowego prowadzonego przez wrocławską pracownię Socjoskop na terenie 7 gmin Borów Niemodlińskich.

Badaniem zostało objętych niemal 600 mieszkańców proporcjonalnie z każdej gminy, co stanowi próbę 1% wszystkich mieszkańców naszego LGD. Liczbą badania jest 67,6- tyle procent ankietowanych odpowiedziało, że zna Partnerstwo Borów Niemodlińskich. Wkrótce pełny raport i wnioski.

Niemodlin, 2 września 2014 r.


22

SPORT

nowa gazeta

NR 8 (58)  SIERPIEŃ 2014

Masz głos, masz wybór Zestawy poradników i materiałów promocyjnych do rozpowszechniania przed wyborami.

C

elem a kcji M a sz G ł o s M a s z Wybór jest zwiększen i e z a i n t e r e s ow a n i a mieszkańców udziałem w życiu publicznym oraz poczucia współodpowiedzialności wyborców i wybranych władz za decyzje podjęte w dniu głosowania. Akcja nie promuje żadnego konkretnego kandydata, partii czy programu wyborczego, a jedynie przekazuje wiedzę o prawach i obowiązkach obywateli i zachęca do dialogu i współpracy na poziomie lokalnym. Masz głos nie jest kampanią wyborczą a akcją informacyjną wspierającą rozwój demokracji. Dla osób, które chcą świadomie uczestniczyć w życiu własnych miejscowości, Masz Głos przygotował zestawy poradników i materiałów promocyjnych do rozpowszechniania przed wyborami. N a s t r o n i e w w w. maszglos.pl można znaleźć przydatne informacje w zakresie wyborów samorządowych, zarówno dla kandydatów jak i dla wyborców. Do pobrania są m.in. Karta Praw Mieszkańca, Narzędziownik obywatelski, ABC aktywnego mieszkańca czy Kalendarz wyborczy. W zakładce „Dołącz do akcji” od początku października można zamawiać ulotki, broszury i plakaty, które można wykorzystać w zachęcaniu mieszkańców do uczestnictwa w wyborach. W województwie opolskim patronat medialny nad akcją Masz Głos objęło Radio Opole. •

Gratulacje

Zarząd Partnerstwa Borów Niemodlińskich w imieniu całego Stowarzyszenia składa serdeczne życzenia dla Anety Lissy-Kluczny, członkini Zarządu PBN z okazji narodzin córki.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich ul. Bohaterów Powstań Ślaskich 34 49-100 Niemodlin tel./fax. 77 4606 351 mail: niemodlinskie@op.pl www.boryniemodlinskie.pl Teksty i zdjęcia (o ile nie wskazano inaczej): Jadwiga Wójciak, Daniel Podobiński

Wkładka finansowana jest w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.

Partnerstwo Borów Niemodlińskich działa na terenie gmin Dąbrowa, Komprachcice, Łambinowice, Niemodlin, Prószków, Strzeleczki i Tułowice w województwie opolskim. Powstaliśmy po to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla której w działaniu ważne są wartości i misja. Idea połączenia gmin wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu, którzy postanowili połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze.