Informator Partnerstwa Borów Niemodlińskich nr 5/2015

Page 1

nowa gazeta

63257

બ15 0$- &=(5:,(&

19

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie IX” PAFW

5

2015

10 lat razem Stowarzyszenie Partnerstwo Borów Niemodlińskich zostało założone w 2005 r. przez 36 osób i taka była początkowa liczba jego członków. Największa liczba członków wynosiła 120 osób i miało to miejsce w roku 2011. Obecnie stowarzyszenie liczy 97 członków. Początkowo w Partnerstwie działało 6 gmin, od 2006 roku 7, a od 2015 poszerzyło obszar do 8 gmin. Walne zebranie członków organizowane było 15 razy w 11 różnych miejscowościach. Średnio w walnych zebraniach uczestniczyło 62% członków. -osobowy zarząd w trzech kadencjach spo7 tykał się łącznie 43 razy, podejmując dotychczas 237 uchwał w sprawach członkowskich i 84 uchwały w innych sprawach związanych z bieżącym zarządzaniem Partnerstwem. Do realizacji zadań statutowych zawarliśmy 215 umów. W Bory służbowo wyjeżdżaliśmy 480 razy pokonując samochodami łącznie prawie 30 000 km.

Jeździliśmy również rowerami, lataliśmy samolotami i pływaliśmy pontonami, o wędrówkach pieszych nie wspominając. Najdalej na zachód jako Partnerstwo byliśmy w Hiszpanii w ramach podróży studyjnej, najdalej na wschód - w Estonii w ramach wymiany pracowników lokalnych grup działania. Do obsługi administracyjnej zużyliśmy 265 ryz czyli 636 kg papieru, 41 tonerów do drukarek i kserokopia-

rek oraz 150 segregatorów. Poczta dostarczyła nam 840 listów i paczek, a my wysłaliśmy ich prawie 3400. Rekord długości otwarcia biura padł w kwietniu 2010 podczas ostatniego dnia przyjmowania wniosków z II naboru LSR. Pracownicy przyszli do biura o 7.30 a wyszli o 22.30. W ra mach prog ra mu LEADER dofinansowaliśmy 128 projektów na łączną kwotę 6 728 000 zł. Największa wartość dofi-

nansowania to 355 690 zł dla Gminy Niemodlin na projekt budowy i doposażenia placów zabaw; najmniejsza to 2 390,33 zł dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Dąbrowie na organizację biegów na Dzień Niepodległości w Ciepielowicach. Zrealizowaliśmy dwa projekty współpracy z innymi lokalnymi grupami działania, ich łączna wartość to ponad 162 000 zł. W ramach jednego z nich, projektu „Derkacz”, przebadaliśmy 1700 ha łąk. W program ie Działaj Lokalnie dofinansowaliśmy 17 projektów realizowanych w 19 miejscowościach przekazując granty o łącznej wartości 98 000 zł. Przeszliśmy 12 kontroli, które zajęły nam 182 dni, czyli niemal pół roku. Zorganizowaliśmy ponad 40 szkoleń dla stowarzyszeń i grup nieformalnych. Do szkół, przedszkoli, bibliotek, świetlic, urzędów oraz bezpośrednio mieszkańcom Borów przekazaliśmy:

- 6 tys. egz. mapy Borów Niemodlińskich (w 3 edycjach), - 1 tys. egz. publikacji „28’. Historia Borów Niemodlińskich”, - 1 tys. egz. publikacji „W krainie niemodlińskich stawów”, - 1 tys. egz. publikacji „Przyroda Borów Niemodlińskich”, - 1 tys. broszury opisującej główne działania w ramach programu LEADER „Ludzie lasu ”, - 400 egz. wydawnictwa pokonkursowego dotyczącego legend z Borów, - 1 tys. egz. kart do gry edukacyjnej Bory Memory, - 2 tys. egz. broszury prezentującej wyniki projektu współpracy Derkacz, - 500 egz. kolorowanki „Derkacz i przyjaciele”. Do celów promocji Borów wyprodukowaliśmy po 650 t-shirtów i toreb promocyjnych oraz 1000 zakładek do książek, wydrukowaliśmy 13 kompletów ulotek promujących miejscowości w łącznym nadkładzie 6500 egz., wykuliśmy 300 podków oraz zapakowaliśmy

1200 słoiczków ziołomiodów z Borów Niemodlińskich. Działalność stowarzyszenia w internecie to strona internetowa www.boryniemodlinskie.pl, którą od 2005 odwiedziło 627 952 osób, co daje średnio 172 osoby dziennie, profil Partnerstwo Borów Niemodlińskich na FB, który od 2010 r. polubiło 940 osób, a informacje na nim zamieszczane docierają każdorazowo średnio do 450 osób, oraz kanał na youtube. Film „Bory Niemodlińskie. Ludzie i las” w nim zamieszczony wyświetlono 2720 razy w ciągu 5 miesięcy. Dodatkowo od marca 2014 co miesiąc wydajemy informator w Nowej Gazecie, co daje 15 numerów o łącznym nakładzie 7500 egz. dostępnym niemal w 100 punktach na obszarze Borów. W ostatnim roku udało nam się w końcu zadziałać bezpośrednio dla przyrody posadziliśmy 3000 sosen oraz wykosiliśmy 30 hektarów cennych przyrodniczo łąk. Czas pokaże co przyniosą kolejne lata. •


20

II

)2725(/$&-$ 63257 1$*52'=(1,

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

15 0$- &=(5:,(& બnowa gazeta

Przejść Bory

Spotkanie w gimnazjum 12 maja 2015 roku wzięliśmy udział w spotkaniu z gimnazjalistami w Łambinowicach. a dwóch lekcjach mówiliśmy o tym co to jest aktywność obywatelska, jak współpracują z sobą różne sektory, co to są stowarzyszenia i wolontariat oraz jak działać lokalnie. Zaprezentowaliśmy również kilka przykładowych projektów „Działaj lokalnie”. Serdecznie dziękuje-

N

my szkolnemu pedagogowi p. Agnieszce Jagieło za zaproszenie. Jednocześnie zachęcamy inne gimnazja i szkoły średnie z terenu Borów Niemodlińskich do organizacji zajęć lekcyjnych z zakresu aktywności obywatelskiej. Chętnie służymy pomocą. •

„Drogi dla natury” - popieramy! Partnerstwo Borów Niemodlińskich jako jedno z 62 stowarzyszeń w kraju poparło list otwarty programu „Drogi dla natury” do Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wycinki drzew. ider „Dróg dla natury” dr inż. Piotr Tyszko-Chmielowiec w liście do prezesa NIK-u napisał m.in. „Drzewo bywa czynnikiem zaostrzającym skutki wypadnięcia pojazdu z drogi, jednak rzadko bywa jego bezpośrednią przyczyną. W sytuacjach, kiedy przyczyny wypadku leżą gdzie indziej, należy się skupić na ich identyfikacji i usunięciu lub złagodzeniu. Nierzadko zdarza się, że drzewa są w następstwie takich nieszczęść usuwane, ale ludzie giną nadal. Usunięcie drzew, zwłaszcza ich znacznej liczby, z przyczyn związanych z bezpieczeństwem ruchu powinno zostać poprzedzone audytem... Do tej pory zbyt często traktowano wycięcie drzew jako magiczny obrzęd mający zapewnić kierowcom bezpieczną jazdę. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że mimo wycięcia w ostatnich kilkunastu latach przynajmniej kilkudziesięciu (jeśli nie setek) tysięcy drzew, liczba ofiar śmier-

L

telnych na bogatych w aleje Warmii i Mazurach nie zmniejsza się szybciej, niż w innych regionach. Żeby radyka ln ie zm n iejszyć liczbę ofiar wypadków drogowych, konieczne są wszechstronne działania z zakresu inżynierii ruchu, edukacji publicznej, egzekwowania przestrzegania przepisów. Trzeba skończyć ze społeczną akceptacją łamania przepisów prawa o ruchu drogowym. ” W odpowiedzi na apel prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski w pełni zgadza się z wyrażonymi przez „Drogi dla natury” postulatami i podkreśla, że NIK nie domaga się wycinania drzew przydrożnych i w żadnej przeprowadzonej kontroli nie wnioskował o ich usuwanie. „NIK nigdy w żadnej kontroli nie wnioskowała o wycinkę przydrożnych drzew... Wszystko trzeba robić z namysłem. Także sadzić drzewa.” •

a czym polega wyjątkowy charakter Rajdu? N Przed uczestnikami do pokonania była trasa długości 100 km z hakiem przez Bory Niemodlińskie. Pieszo i w maksymalnie 24 godziny od startu! Chęć udziału w XXI edycji „Setki z HAKiem” wyraziło mnóstwo osób. Zapisało się 274 uczestników. 205 śmiałków pojawiło się na starcie i wyruszyło w trasę. 114 osób dotarło do żywieniówki. 64 mistrzów ukończyło rajd w regulaminowym 24-h czasie, dwóm zabrakło kilkanaście minut. Na metę dotarło 11 maratończyków oraz 53 amatorów, z czego 8 kobiet + 1 po czasie, z czego 2 osoby niepełnoletnie. Najlepszy czas przejścia (przebiegnięcia) przez amatora wyniósł 16 godzin i 28 minut. Partnerstwo Borów Niemodlińskich reprezentowane było przez 3 osoby. Gratulujemy. Prezentujemy też kilka fragmentów z bloga p. Rafała Słociaka, który w „Setce z hakiem” przez Bory Niemodlińskie zdobył II miejsce. „Tempo narzucone przez mojego towarzysza podróży okazuje się jeszcze wyższe niż za czasów biegowej samotności. Czuję, że mnie to zniszczy, że przede mną jeszcze długa droga i dużo cierpienia, a ja już teraz ładuję siły w utrzymanie prędkości z jaką nie śmigałem na żadnym spokojnym wybieganiu. W dodatku w lesie co rusz zatrzymujemy się przy słupkach żeby odczytywać numery, a pomiędzy nimi lecimy krótkie odcinki dość mocno, co wybija z rytmu. W zasadzie to Marek leci mocno, ja tylko próbuję się utrzymać. Docieramy do PK3 (dop. 3-ci punkt kon-

)27 )$&(%22. &20 5$-'6(7.$=+$.,(0

W dniach 8-10 maja 2015 r. w Borach Niemodlińskich odbył się XXI Ogólnopolski Rajd Pieszy „Setka z Hakiem” organizowany przez Harcerski Krąg Akademicki „HAKI” z Opola. W tym roku trasa Rajdu prowadziła przez Bory Niemodlińskie.

trolny na 37 km trasy), gdzie zaczynam czuć uda, co nie jest dobrym prognostykiem w 1/3 trasy. Obżeram się tam gorzką czekoladą i piję bardzo dużo wody. PK5 (dop. 5-ty punkt trasy na ok. 60 km) zaliczam bez historii, podobno „jakieś dwie minutki” za Markiem, co wciąż daje mi prowadzenie po odliczeniu startowego handicapu. Nawet dobrze się czuję jak na taki dystans. Wbiegam do Łambinowic i docieram do żywieniówki... Uzupełniam wodę i zabieram żele, w międzyczasie szef trasy cyka mi zdjęcia na których jeszcze jakoś wyglądam. Teraz ta decydująca część. Bardzo ciężka, bo już zaczynam odczuwać trudy biegu… ale wciąż można nazwać to biegiem. W drodze do PK7 (dop. okolice parku w Lipnie) trochę się gubię, w międzyczasie zaczyna się przejaśniać. Chłopaki na punkcie informują mnie ile tracę do lidera i na czym polega zmiana trasy. Nie zapamiętuję nic poza „nie wchodzimy do Ogrodu” i „można wykreślić pierwszą linijkę z opisu trasy”. Lecę na czuja, wg mapy, nie suge-

rując się opisem. Zwalniam znacząco, ale wciąż coś tam truchtam. Pewnie przestałbym truchtać ale boję się że ktoś mnie goni. Po pewnym czasie chyba nawet wracam na właściwą trasę, którą docieram do Wydrowic. Tam, na terenie spółdzielni, skoro świt, szczeka na mnie pies. Ludzi brak, więc gdy ten sam pies szczeka 5 minut później, zaczynam wmawiać sobie że ktoś się zbliża i nie można teraz zwalniać. I właśnie wtedy zwalniam. Ledwo truchtam przeuroczą, anglosaską ścieżką rowerową (zapewne super się tam jeździ i biega treningowo, chciałbym tam wrócić), w międzyczasie odpisując na motywujące smsy. W Grodźcu męczę się strasznie, ale dobiegam na rezerwie do PK8, gdzie sędzia mówi że dopiero co stracili z oczu Marka. No i czołg doczołgał się w bólach do PK9 (punkt 9-ty w okolicach kamieniołomu w Ligocie Tułowickiej). Siadam na kamieniu, dostaję gorącą herbatę i znowu mówią do mnie „Pan”, na-

wet jak próbuję rozluźnić atmosferę żartami. Muszę wyglądać słabo i przez to staro jakoś... 200 m przez jakieś pole, bez ścieżki. Kilka sekund człapania w skąpanej rosą polnej roślinności i w butach zaczynam słyszeć chlupanie wody. Teraz jest mi już wszystko jedno. W Goszczowicach ostatni raz się gubię, a faza zniszczenia jest już bardzo zaawansowana, jednak z czoła nie znika napis „czołg” i ogólny obraz determinacji w dotarciu do celu. Seria leśnych zakrętów i docieram do upragnionego bruku. Bruku, który kilka godzin wcześniej był zakończeniem etapu w miarę komfortowego i początkiem walki z samym sobą. Teraz oznaczał zakończenie tejże walki i kreślił ostatnią prostą do mety. Zaczynam truchtać, szczęśliwy że to już tutaj. 50 m przed metą jacyś Setkowicze pytają mnie jeszcze o dalszą drogę, którą to wskazuję, co wymaga ode mnie zatrzymania się. Meta. W końcu.”

Wyniki XXI Ogólnopolskiego Ekstremalnego Rajdu „Setka z HAKiem 2015!” Amatorzy 1. RafaĄ Konieczny 16:28:00 (czas przejĝcia) 2. ăukasz SzydĄowski 16:58:00 3. Waldemar Pokuta 17:22:00 MaratoĆczycy 1. Marek Hermanowicz 12:32:00 2. RafaĄ SĄociak 13:47:00 3. Daniel StroiĆski 14:16:00


nowa gazeta

બ15 0$- &=(5:,(&

)2725(/$&-$ 63257

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

21

III

Nowy film Na podsumowanie działalności Partnerstwa Borów Niemodlińskich w ramach programu Leader 2007-2013 (+2) oraz w związku z 10-tą rocznicą powstania stowarzyszenia, przygotowujemy film. rzypomnijmy, że pierwszy film zrealizowany przez LGD dotyczył samych Borów Niemodlińskich. Tegoroczny film opierać się będzie na wywiadach z 9 osobami, które działają społecznie lub prowadzą swój biznes na terenie Borów Niemodlińskich. Wśród nich znalazł się kowal, pszczelarz, przedstawiciele stowarzyszenia z Chróściny, pracownicy stadniny koni, stolarz, osoby prowadzące fundację sportową i przedstawiciele urzędów w Prószkowie i Komprachcicach. Realizatorem całości dokumentu jest firma z Katowic. Premiera zaplanowana została na drugą połowę czerwca tego roku. Film będzie dostępny

P

Większe Partnerstwo Witamy Gminę Biała w Partnerstwie Borów Niemodlińskich. Z wielką przyjemnością i radością informujemy, że 30.04.2015 roku Gmina Biała podjęła decyzję o przystąpieniu do LGD Partnerstwo Borów Niemodlińskich.

online na stronie PBN oraz w kanale youtube. Dziękujemy wszystkim, którzy przez

3 dni gościli nas u siebie, wykazywali cierpliwość do ekipy filmowej oraz okazali

wiele gościnności i serca! Dzięki. •

o dla naszego stowarzyszenia duże wyróżnienie T i docenienie. Od teraz działamy w gronie 8 gmin, dla 74 000 mieszkańców, w myśl naszego motta, że: „Powstaliśmy po to, by tworzyć, wspierać i łączyć. Marzy nam się organizacja, dla której w działaniu ważne są wartości i misja. Idea połączenia gmin wokół Borów Niemodlińskich i dla Borów Niemodlińskich zrodziła się w głowach społeczników, samorządowców, pracowników instytucji kultury, nadleśnictw i ludzi biznesu,

którzy postanowili połączyć siły i dać z siebie to, co najlepsze.” Ubiegłoroczne badania socjologiczne na terenie Borów Niemodlińskich potwierdziły, że brak gminy Biała i Korfantów w Partnerstwie stanowi wyraźną lukę i poważny problem w zacieśnianiu relacji pomiędzy wszystkimi gminami Borów Niemodlińskich. Mamy nadzieję, że połączone siły przyniosą ciekawe projekty i dodatkową porcję pozytywnej energii do działania. •

Obóz studencki w Borach 5 maja b.r. wspólnie z przedstawicielami studenckiego Koła Naukowego Biologów przy Uniwersytecie Opolskim ruszyliśmy w Bory Niemodlińskie w poszukiwaniu miejsc do planowanego pod koniec wakacji XVIII-tego obozu studenckiego. elem 10-dniowego obozu w Borach Niemodlińskich będzie opisanie tych miejsc w Borach, które dotychczas są słabo rozpo-

C

znane albo wymagają weryfikacji informacji. Opiekunem naukowym obozu będzie dr Grzegorz Hebda. W trakcie majowej wizyty

zapoznawczej odwiedziliśmy torfowisko Kwiczalnia (Topiel) koło Kuźnicy Ligockiej oraz porośnięty przez wiekowe buki wschodni

skłon Wału Niemodlińskiego koło Goszczowic. Oba te miejsca będą w sierpniu celem obozu. •

Grupa robocza do nowej LSR Zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń do grupy roboczej, której zadaniem będzie utworzenie nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Borów Niemodlińskich do roku 2020. a zaproszenie odpowiedziały 24 osoby ze wszystkich gmin Partnerstwa Borów Niemodlińskich, przy czym najmniej z gmin: Dąbrowa, Prószków i Komprachcice. W skład grupy będą wchodzić zarówno reprezentanci Sto-

N

warzyszeń, urzędów i lokalnego biznesu. Pierwsze prace grupy odbywać się będą nie wcześniej niż w w drugiej połowie czerwca 2015 roku. Grupa robocza będzie odpowiedzialna za przygotowanie nowej strategii

do konkursu w Urzędzie Marszałkowskim, w tym za harmonogram konsultacji społecznych w zakresie strategii, analizę SWOT oraz wyznaczenie celów i przedsięwzięć rozwojowych najbliższe lata. Członkostwo w grupie ro-

boczej opiera się na zasadzie wolontariatu. Od tego jak będzie stworzona strategia zależeć będzie sposób finansowania projektów na terenie Borów Niemodlińskich na najbliższe 7 lat. •

Derkacz wrócił Przyrodnicy z ubiegłorocznego projektu ochrony łąk Borów Niemodlińskich - Derkacz, w trakcie terenowej kontroli poprojektowej, w nocy z 14 na 15.05.2015 stwierdzili derkacza na łąkach w Korfantowie i w okolicach Wierzbia. a obu powierzchniach prowadziliśmy ubiegłoNrocznej jesieni prace czynne (wycinkę samosiewów i koszenie), a jednym z powodów dla których wybraliśmy właśnie te łąki

do koszenia było wycofanie się derkacza wskutek porzucen ia u ż y t kowania. Mamy nadzieję, że to trwały powrót tego ptaka na łąki. •


22

IV

Partnerstwo Borów Niemodlińskich

)2725(/$&-$ 63257 1$*52'=(1,

15 0$- &=(5:,(& એnowa gazeta

5 cech mentalności polskiej, które ograniczają nasz potencjał Część 2/5. Prezentujemy kolejny artykuł z cykl autorstwa Mateusza Grzesiaka. Ten numer poświęcony będzie pieniądzom i reagowaniu na problemy.

3,(1,Æ'=( 72 7$%8 Kobiety podczas menstruacji w Indiach nie mogą dotykać krów, w Ghanie – wejść do domu męşczyzny, a muzułmanki nie mogą się modlić. W Tajlandii utrata twarzy (reputacji) jest gorsza niş śmierć, więc jeśli gość w restauracji dostanie nie to danie, co zamawiał, to lepiej, by nie zwracał uwagi kelnerowi. W Japonii okazywanie emocji jest w złym smaku, a şucie gumy w miejscach publicznych Francuzi uznają za wulgarne. A jakie tabu istnieje w Polsce? Pieniądze. Wg badań 75% Polaków uwaşa, şe duşe pieniądze moşna zarobić jedynie znajomościami lub kombinowaniem. 20% twierdzi, şe bogaty to złodziej. Polacy nie potrafią teş o pieniądzach mówić (raport TNS Polska dla pracuj.pl) – wstydzi się tego aş połowa badanych, 30% czuje się wtedy obnaşona, a 20% o pieniądzach rozmawiać się boi. 48% nigdy nie poprosiło o podwyşkę, choć jedynie 1% osób jest zadowolonych z tego, ile zarabia. Wciąş dominuje fałszywe przekonanie, şe bogaty – bo ukradł, a biedny – bo ofiara (wszystko jedno czyja: złego rządu, chciwych przedsiębiorców, złego szefa, braku szczęścia itd.). Nie znajdziemy w innych językach odpowiedników polskich powiedzeń „pierwszy milion trzeba ukraść� albo „bogaty to złodziej�. A poniewaş

pochwalić się zarobionymi pieniędzmi nie wypada, Polak deprecjonuje swoje finansowe sukcesy (powie, şe mu „się udało�, zamiast podać powtarzalne strategie sukcesu) albo ukrywa się w obawie przed społecznym ostracyzmem. Z powyşszym wiąşe się dychotomia szczęścia i sukcesu, która nie pozwala Kowalskiemu połączyć bogactwa duchowego z materialnym. Polak kojarzy ze szczęściem rodzinę, relacje i stan bytu, a z sukcesem – wysokie stanowiska, atrakcyjność i zasoby finansowe. Oddziela od siebie oba te koncepty, wierząc, şe ludzie bogaci na pewno szczęśliwi być nie mogą. Przekonanie, şe pieniądze szczęścia nie dają, jest dysfunkcjonalne w przypadku posiadania długów czy pukającego do drzwi komornika, a sens ma dopiero od momentu zaspokojenia potrzeb finansowych. Rozwiązaniem jest edukacja społeczeństwa poprzez promowanie polskich sukcesów gospodarczych obok sportowych i prezentowanie sylwetek uczciwych ludzi łączących szczęście i sukces materialny jako przykłady godne naśladowania. Kluczowe jest równieş stanowisko mediów, które zamiast sensacyjnie prezentować kwestie zarobków, powinny ten temat popularyzować i upowszechniać jako naturalną część ludzkiego şycia. Społeczeństwo potrafiące

Partnerstwo BorĂłw NiemodliĆskich ul. BohaterĂłw PowstaĆ Äœlaskich 34 49-100 Niemodlin tel./fax. 77 4606 351 mail: niemodlinskie@op.pl www.boryniemodlinskie.pl Teksty i zdjĂ›cia (o ile nie wskazano inaczej): Jadwiga WĂłjciak, Daniel PodobiĆski

głośno mówić o finansach będzie mogło skuteczniej znajdywać rozwiązania w kwestiach dotyczących pieniędzy, a inteligentni biznesowo i przedsiębiorczy zyskają motywację do głośnego dzielenia się sukcesami. A jest czym! Polska jest na 25. miejscu pod względem liczby dolarowych milionerów (ma ich więcej niş Dubaj). Szacuje się, şe ich aktualna liczba wzrośnie z 50 tysięcy do 126 tysięcy w ciągu najblişszych 5 lat. Wśród tych ludzi jest coraz więcej przedstawicieli młodszego pokolenia, które ani nie dostało finansowej schedy po rodzicach, ani nie „kombinowało�. Ich inteligencję naleşy pokazywać. -$. 1,( -(67 ĝ/( -(67 '2%5=( Statystyczny Polak korzysta z motywacji reaktywnej, podejmując działania mające na celu jedynie rozwiązanie istniejących problemów. Ich brak traktuje jako stan docelowy. Brak symptomów choroby oznacza dla niego zdrowie (pogląd sprzeczny z faktami: 50% społeczeństwa ma nadciśnienie i o tym nie wie, naraşając się na choroby kardiologiczne). Jedzenie jest rzekomo wystarczająco dobre, gdy nie ma po nim problemów şołądkowych. Brak długów jest przez wielu traktowany jako stan docelowy, choć powinno być nim indywidualnie definiowane bogactwo. Reaktywność w podejściu do şycia oznacza reagowanie na problem i brak konstruktywnego tworzenia świata, w którym w przyszłości chciałoby się şyć. Obnişa ona znacznie indywidualne standardy şycia. Brak długów nie jest bogactwem, brak choroby nie oznacza zdrowia, niekrzyczący rodzic wcale nie jest wystarczająco dobry, niepijący mąş nie powinien

być docelowym standardem, a jedzenie nieprzyspieszające metabolizmu wcale nie musi być smaczne. Te niskie standardy są bezlitośnie wykorzystywane przez nieetyczne korporacje (nie jest tajemnicą, şe produkty şywieniowe w międzynarodowej sieci supermarketów są w Polsce gorszej jakości niş ich odpowiedniki za granicą), ale pretensje do nich byłyby przerzucaniem odpowiedzialności, którą kaşdy Polak powinien wziąć na siebie – oczekując, şe „tanio jest dobrze�, podpisujemy na siebie wyrok sprzedaşowy, łudząc się, şe wysoką jakość moşna mieć za małe pieniądze. Jak nie jest źle, wcale nie jest dobrze. Do „dobrze� jest jeszcze daleko. Podejście rea k t y wne nastawione na eliminację problemów jest historycznym nawykiem. Polacy w ciągu ostatnich kilkuset lat podejmowali przede wszystkim działania obronne. To dlatego naród jednoczy się dopiero w chwili pojawienia się wspólnego wroga, a gdy go nie ma, niszczy się od środka. Problemem w podejściu reaktywnym staje się bowiem brak problemów; wówczas trzeba je znaleźć. Wtedy Polak atakuje Polaka, nie umiejąc się zjednoczyć wspólną wizją. Na palcach jednej ręki moşna policzyć polityków, którzy potrafią mówić o sobie i swoim programie, zamiast atakować innych. Pokazując, şe ktoś inny jest głupi, samemu pozornie wychodzi się na mądrzejszego. Jeśli kogoś innego posądzi się o złodziejstwo, samemu wygląda się na uczciwego. Ten błąd poznawczy ogranicza rozwój mentalny społeczeństwa, które skupione na negowaniu problemów nie koncentruje się na tworzeniu docelowej rzeczywistości.

Rozwiązanie wymaga szerokiej działalności edukacyjnej i zmianę systemu motywacyjnego Polaka z likwidowania problemów na dąşenie do tworzenia docelowej rzeczywistości szeroko pojętego dobrobytu. To myślenie w kategoriach zdrowia, a nie braku chorób, bogactwa, a nie braku biedy, miłości, a nie braku kłótni. Będzie to wymagało takşe zmiany sposobu przekazywania informacji przed

media z tylko negatywnej na przynajmniej w połowie pozytywną, nauczenia pracowników przynoszenia rozwiązań obok diagnozowania problemów i zmiany myślenia z tego, czego się nie chce, na myślenie o tym, czego się chce. W następnym numerze: cz. 3/5 Polska to ja, ale nie: my. Mateusz Grzesiak

Mateusz Grzesiak Psycholog, trener i coach, pomagajÇcy ludziom i organizacjom w osiÇgniĂ›ciu ich szczytowego potencjaÄ„u poprzez dostarczanie najbardziej zaawansowanych narzĂ›dzi m.in. z zakresu praktycznej psychologii, motywacji, komunikacji. Na jego szkoleniach i prezentacjach ktĂłre prowadzi w 5 jĂ›zykach pojawia siĂ› kilkanaÄ?cie tysiĂ›cy osĂłb rocznie. WystĂ›puje w Brazylii, Meksyku, Anglii, Niemczech, Polsce, Kolumbii i wielu innych krajach. Jego motto brzmi: „StwĂłrz Äžycie w jakim jesteÄ? najlepszÇ wersjÇ siebie, masz czego pragniesz, pomagasz innym i zmieniasz Ä?wiatâ€? i tym przesÄ„aniem na co dzieĆ zaraÄža innych.

Partnerstwo BorĂłw NiemodliĆskich dziaÄ„a na terenie gmin DÇbrowa, Komprachcice, ăambinowice, Niemodlin, PrĂłszkĂłw, Strzeleczki i TuÄ„owice w wojewĂłdztwie opolskim. PowstaliÄ?my po to, by tworzyÉ, wspieraÉ i ĄÇczyÉ. Marzy nam siĂ› organizacja, dla ktĂłrej w dziaÄ„aniu waÄžne sÇ wartoÄ?ci i misja. Idea poĄÇczenia gmin wokóĄ BorĂłw NiemodliĆskich i dla BorĂłw NiemodliĆskich zrodziÄ„a siĂ› w gÄ„owach spoÄ„ecznikĂłw, samorzÇdowcĂłw, pracownikĂłw instytucji kultury, nadleÄ?nictw i ludzi biznesu, ktĂłrzy postanowili poĄÇczyÉ siÄ„y i daÉ z siebie to, co najlepsze.