Mad- og Måltidspolitik på Café Parasollen

Page 1

MAD- OG MÅLTIDSPOLITIK

CAFÉ PARASOLLEN

KFUM’S SOCIALE ARBEJDE

Kære gæster, frivillige og medarbejdere af Café Parasollen

Hos os i Café Parasollen er det kristne livssyn helt centralt, så når vi serverer mad for mennesker, så ønsker vi samtidig at møde dem med: Et åbent hjerte, en hjælpende hånd, og omsorg. Maden støtter vores fællesskab, og giver mulighed for dannelse af venskaber, og et sted, hvor alle kan deltage, bidrage og blive set. Vores mad er en hjertesag og en del af vores identitet. Formålet med denne Mad- og Måltidspolitik er, at udvide madtanken i vores omsorg, og at skabe et fælles grundlag at arbejde ud fra.

Politikken blev udviklet under inddragelse af Malene Jørgensen, Allan Majholm og Henriette Gylling.

Mad- og måltidspolitikken har 5 fokusområder:

Mad og ernæringskrav

Kvalitet og omkostningsbevidsthed i madproduktionen

Den gode måltidssituation

Målrettede tilbud

Indflydelse og involvering

Café Parasollen

3 INDHOLD 4 Værdier og visioner 6 Mad og ernæringskrav 8 Kvalitet og omkostningsbevidsthed i madproduktionen 10 Den gode måltidssituation 12 Målrettede tilbud 14 Indflydelse og involvering 16 Kvalitetssikring, evaluering og justering

VÆRDIER OG VISIONER

Der tages udgangspunkt i KFUM’s Sociale Arbejdes og i diakoniens værdier: At møde mennesket først, og at skabe et rum til ethvert menneske, hvor det mødes med omsorg og åbent hjerte. Denne omsorg vil vi udvide til at omfatte en madomsorg, fordi god og lækker mad er en vigtig del af et menneskes trivsel.

Mødet med mennesket er et kerneområde i cafeen, og måltider giver os muligheder for at skabe og fastholde fællesskaber.

4

Værdier VÆRDIER FOR MAD OG MÅLTIDER

➔ Den sociale relationsdannelse er det mest centrale i måltiderne på cafeen

➔ Alle skal have råd til det mad, der serveres

➔ Maden skal være velsmagende og af god kvalitet

➔ Gæster, frivillige og personale skal inddrages

Vores vision er at skabe trygge rammer for mennesker i sårbare og udsatte positioner, hvori et sundt og godt måltid skaber mulighed for dannelse af fællesskab og øger trivsel.

Visioner

VISIONER FOR MAD OG MÅLTIDER

➔ Måltiderne skal skabe og støtte sociale relationer

➔ Madomsorgen skal nå ud til mennesker i sårbare og udsatte postitioner

➔ Måltiderne skal leve op til de officielle kostråd

➔ Gæsterne skal inkluderes i planlægning af måltiderne

5

MAD OG ERNÆRINGSBEHOV

At have råd til at spise et varmt måltid af høj kvalitet fylder meget for menneskers trivsel og selvopfattede helbred. Derudover er det vigtigt for at forebygge sygdomme, og en balanceret kost skaber et godt grundlag for en sund og velfungerende krop

Vores konkrete mål inden for cafeens kost og ernæring er:

MÅL FOR KOST OG ERNÆRING

➔ Mindre kød og flere grøntsager i det varme måltid

➔ Flere bælgfrugter og mere fisk

➔ Mindre sukker i kagen

➔ Mere selvbagt brød med flere kostfibre

Café Parasollen har valgt at prioritere følgende områder i indsatsen omkring kost- og ernæringskrav:

Frugt og grønt: Indholdet af vitaminer, mineraler og kostfibre er meget vigtigt for kroppens sundhed og for at opretholde dens funktioner. Et tiltag i forbindelse med dette fokusområde kunne være en ”hjertevenlig dag” hver anden uge, hvor der serveres vegetarmad. Hvis det er muligt uddannes personalet inden for plantebaseret madlavning.

Inklusion af fisk og bælgfrugt i udbuddet af mad: Grundet et højt indhold af protein og sunde fedtsyrer planlægges det at udvide udbuddet af mindre måltider som indeholder fisk og bælgfrugt.

6
Fokusområder Formål Mål

Mindre sukker, mere kostfibre

Det er vigtigt, at vores gæster får måltider som har både en god energi- og næringstæthed, fordi det for nogen måske er det eneste store måltid i løbet af en dag. Kostfibre øger sundheden i tarmen - og dermed kroppen - og letter fordøjelsen. Sukker skal begrænses, idet det giver meget energi, men ikke bidrager med andet. I caféen kan der bages fiberrigt brød, som sælges til gæster, og sukkerindholdet i kagerne kan reduceres gennem ændringer i opskrifter.

Succeskriterier

Det, som vi forventer, at få ud af indsatsen:

• Antallet af gæster, som spiser middag på ”hjertevenlige dage”, er lige så højt som på de andre dage

• Sukkerindtaget i caféen reduceres grundet ændringer i opskrifter.

• Mellemmåltider med bælgfrugt eller fisk modtages positivt.

• Det fiberrige brød modtages godt blandt gæsterne.

7

KVALITET OG OMKOSTNINGSBEVIDSTHED I MADPRODUKTIONEN

I Café Parasollen skal prisen på måltider give en størst muligt tilgængelighed, samtidig med at det skal være af høj kvalitet. For at undgå høje omkostninger og med fokus på bæredygtighed skal madspild undgås så vidt muligt, og overskudsprodukter bruges.

Nedenstående mål er formuleret for indsatsen på området:

➔ Maden skal være af høj næringskvalitet og med stor tilgængelighed

➔ Madspild skal mindskes og der skal være mere lokalt samarbejde omkring råvarer

Vi valgt at prioritere følgende områder i forhold til vores mål:

Et velsmagende og næringstæt måltid, der er let tilgængeligt

Tilbuddet er rettet mod mennesker, som er socialt udsatte, og derfor skal maden først og fremmest være tilgængelig for alle, også mennesker med et lille økonomisk råderum Derudover skal måltiderne være nærings- og energitætte, således at de dækker en god del af dagens behov.

Mindske madspild og øge det lokale samarbejde Råvarer modtages fra Fødevarebanken og lokale supermarkeder, hvilket mindsker madspild. Derudover skal mængden af

8
Mål MÅL FOR KVALITET OG OMKOSTNINGSBEVIDSTHED I MADPRODUKTIONEN Formål Fokusområder

Succeskriterier

mad, der produceres, rettes efter udbud og efterspørgsel, for at minimere overskudsmad.

De succeskriterier, som vi forventer af indsatsen:

• Vegetarmåltiderne og de næringstætte måltider skal ikke være dyrere, og dermed mindre tilgængelige for cafeens brugere. De skal koste det samme og sælges i samme mængde som før

• Udbuddet skal tilpasses efterspørgsel, således at der ikke er mad som skal smides ud

• Samarbejdet med lokale forretninger med hensyn til tørvarer kunne udvides for at mindske madspild, og give mulighed for at nedsætte eller vedligeholde priser.

9

Mål

DEN GODE MÅLTIDSSITUATION

Måltidet kan skabe sociale relationer og et fællesskab. Gode rammer omkring måltidet støtter sociale interaktioner. Personalet sætter sig sammen med gæsterne - hvis muligt - for at give rum for feedback, ønsker omkring måltider og samtaler omkring maden.

Nedenstående mål er formuleret for indsatsen på området:

MÅL FOR DEN GODE MÅLTIDSSITUATION

➔ Personalet deltager i måltidet efter servering

➔ De fysiske rammer inviterer til sociale interaktioner

➔ De sociale rammer skaber tryghed og fællesskab

10

Følgende områder vægtes højt i forhold til området:

Personalet og gæster

Interaktion under måltidet giver en indsigt i gæstens oplevelse og tilfredshed, hvilket kan bruges for at udvikle og fremme udbuddet af mad.

Dannelse af sociale relationer

Muligheden for både at kunne spise alene og spise sammen med andre, giver gæsterne mulighed for deltage i et fællesskab med maden i centrum.

Spisemiljøet

Bordene i caféen er gruppeborde, så det er nemt at komme i kontakt med andre gæster. Der er tallerkenservering, således at alles tallerkener ser end ud, og der kan opstå samtaler omkring smag og udseende af maden.

Succeskriterier

Det, som vi forventer at få ud af indsatsen:

• En tæt relation mellem gæster og ansatte

• Fællesskabsdannelse gennem måltider på tværs af gæster

• En tryg ramme hvor maden nydes og spises uden stress

11
Fokusområder

MÅLRETTEDE TILBUD

Mennesker, som er socialt udsatte, kan have et behov for støtte og omsorg indenfor ernæring. Det er vigtigt at tilbyde hjælp og være opmærksom på ernæringsrelaterede udfordringer.

Nedenstående mål er formuleret for indsatsen på området:

Rådgivning omkring kost

Hjælp til selvhjælp

I Café Parasollen lægger vi vægt på:

Tilbud om samtaler og vejledning

Der er mulighed for at gæsterne kan få rådgivning af en ernæringsfaglig ansat i forhold til kost og ernæring

Hjælp til selvhjælp

Der er en opmærksomhed på at gæsterne på caféen er socialt udsatte, og kan have en øget risiko for at opleve udfordringer inden for ernæring og kost, og der tilbydes derfor støtte og hjælp til f.eks. at opsøge læge. Informationsmateriale sættes op i caféen for at formidle information omkring sund og bæredygtig kost.

12
Mål MÅL FOR MÅLRETTEDE TILBUD Formål Fokusområder

Succeskriterier

Det, der forventes at komme ud af interventionerne, er:

• En forbedret forståelse omkring kost hos gæsterne på caféen

• Et kendskab til de officielle kostråd

• God modtagelse af nye tilbud og på sigt forbedret helbred hos gæsterne

13

INDFLYDELSE OG INVOLVERING

I Café Parasollen mødes mennesket først, og formålet er at give støtte og hjælp for at øge selvværd og selvtillid. Derfor er det vigtigt at give gæsterne mulighed for at bidrage til og have en indflydelse på det mad, som serveres.

Nedenstående mål er formuleret for indsatsen på området:

MÅL FOR INDFLYDELSE OG INVOLVERING

➔ Gæsterne skal have indflydelse på måltidsplanlægning

➔ Der skal være valgmuligheder i forhold til mad og måltider

➔ Der skal være fleksibilitet i forhold til spisetid

➔ Gæsterne skal have mulighed for at give feedback

Vi har fokus på følgende tematikker:

Måltidsplanlægning

Gæster kan yde ønsker til caféens personale, som tages op og tilberedes under hensyntagen til budget samt nærings- og energiindhold. Indflydelsen kunne udvides til at omfatte en mulighed for at levere forslag på skrift, hvis der er gæster som vil undgå samtalen.

Valgmuligheder og fleksibilitet

Der skal være lov til at vælge dele af måltider fra efter egne præferencer. Middag bliver serveret 11:30, og der er mulighed for at købe middag til at tage med, så man selv bestemmer spisetid

14
• • • • • • • •
Mål Formål Fokusområder

Mulighed for feedback

Man kan få indflydelse på udbud af mad og måltider gennem stormøder, hvor både frivillige, personale og gæster inviteres Der kan med fordel følges op på mad og måltidspolitikken.

Succeskriterier

Succeskriterier for indflydelse indebærer:

• Måltider tilberedes så vidt muligt efter ønsker fra caféens gæster

• Valgmuligheder øger tilfredsheden hos gæsterne

• Feedback giver en positiv tilbagemelding på valgmuligheder og fleksibilitet

• Gæsterne oplever at de kan have indflydelse og føler sig som en del af et fællesskab, og får over tid et øget selvværd ud af det

15

Formål

Kvalitetssikring, evaluering og justering

For at sikre, at mad og måltidspolitikken forbliver aktualiseret og tilpasser sig forandringer, bliver der evalueret og justeret på politikken en gang om året efter stormødet.

For at kvalitetssikre mad og måltidspolitikken blev relevante personer inddraget i udviklingen

16
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.