Page 1


PERSONLIGE OPLYSNINGER Fornavn: Ove Efternavn: Christensen Gade og nr.: Blågårdsgade 14, 1 th Postnummer: 2200 By: København N Land: Danmark Nationalitet: Dansk Fødselsdato: 11-11-1980 Køn: Mand Mobiltelefon: +45 28264272 E-mail: ove@christensen.dk parallellinial@gmail.com Hjemmesider: http://evoarchitecture.blogspot.com/ (portfolio) http://openarchitectureoffice.wordpress.com (open source)

CV - Ove Christensen (Danish) STILLINGSBETEGNELSER OG KVALIFIKATIONER Arkitektur, Landskab, Planlægning og Design UDDANNELSE Avanceret 3D modellering – OOOJA Aarhus Uddannelsesniveau: Efteruddannelse Retning: Advanceret 3D-modellering og rendering - Design Tidsperiode: 25. Oktober – 03. December 2010 Navn på uddannelse: Rhino Advanced, V-ray Advance, Workflow Advanced Arkitektskolen Aarhus - AAA Uddannelsesniveau: Lang videregående uddannelse (5- år) Retning: Arkitektur, Landskab, Planlægning, Design, Kreative, Kunstneriske fag Tidsperiode: 2004/09 - 2009/06 Navn på uddannelse: Cand.Arch. MA - Master of Arts in Architecture Krabbesholm Højskole - Skive Uddannelsesniveau: Højskole Retning: Arkitektur og Grafisk design Tidsperiode: 2003/09 - 2004/06 Studentereksamen - Hjørring Gymnasium - HF Tidsperiode 2000 - 2002 Graduate fra San Gabriel High School - Diploma (Udvekslingsstudent) Uddannelsesniveau: Afsluttende Amerikansk High School Diploma Tidsperiode: 1997 - 1998 TIDLIGERE BESKÆFTIGELSE 2011 Arkitekt Arbejdsgiver: Dorte Mandrup Arkitekter Beskrivelse: Konkurrencearkitekt på indbudt konkurrence for Hammerhavn, Bornholm.

- MASTER OF AR

- ARKIT E R U EK CT

CH

A - C A N D. A A R TM

2011 Arkitekt Arbejdsgiver: Terroir Aps Beskrivelse: Konkurrence og projekteringsarkitekt på 3 projekter -Stort Kinesisk planlægningsprojekt -Ungdomsboliger på Aarhus Havn 1 -Ungdomsboliger på Aarhus Havn 2 (vundet) 2009 – 2010 Fuldtidsansat som underviser, faglig assistent (vikariat) Arbejdsgiver: Arkitektskolen Aarhus Tidsperiode: 2009/09 - 2010/06 Beskrivelse: Undervist på 1 år i Arkitektur og Æstetik og som medudvikler af Aarhus Arkitektskoles nye Bachelorstruktur. Inviteret gæsteunderviser ved University of Technology, Sydney, Australien, 25 feb - 25 marts Tematik: genlæsning af Sydney Opera House 2008 Arkitekt Arbejdsgiver: CEBRA A/S Beskrivelse: Grafisk materiale til udstilling ved Nykredits - arkitekturpris - Præsentation af tegnestuen Cebra

2008 Underviser Arbejdsgiver: Arkitektskolen Aarhus Beskrivelse: Undervise studerende ved arkitektskolen Aarhus i Adobe Premiere 2007 - 2008 Praktik Sted: CEBRA A/S Beskrivelse: Gennemført praktikperiode ved tegnestuen CEBRA A/S Indgik som arkitekt i projektteams og tegnestuens daglige gang 2005 Hovedkoordinator Arbejdsgiver: Arkitektskolen Aarhus Tidsperiode: 2005/09 - 2005/10 Beskrivelse: Planlægning, design og opsætning af Aarhus - Arkitektskoles 40 års jubilæum på Pier 2 på Aarhus Havn. 2004 - 2005 Modelbygger Arbejdsgiver: 3xN Beskrivelse: Modelbygger ved Arkitektfirmaet 3 x Nielsen. Indgik som modelbygger i konkurrenceteam i 3xN - konkurrenceafdeling i Aarhus. KVALIFIKATIONER: Arkitekt Byplanlægger Landskabsarkitekt Projektarbejde Koordinering Udvikling Idéudvikling Imageudvikling Konceptudvikling Visionsudvikling Sælger Events Tegning

IT-KVALIFIKATIONER AutoCAD FormZ SketchUp Rhinonceros V-Ray Adobe Photoshop Adobe Illustrator Adobe InDesign Adobe Premier Microsoft Office Produktion og opdatering af hjemmesider Storyboard Film

N ARCH I TS I T E


MODEL N

A

U

T

I

K

U

M


VISUALISERING N

A

U

T

I

K

U

M


ANALYTISK TEGNIG N A U T I

NIVEAU 0

K

U

M

NIVEAU 1


INTRODUKTION Hvor det bløde, åbne, grønne landskab amputeres af havet, blottes dets indre. Det hvide siver ud af klipperne, ned og blander sig med havet og gør det mat og irgrønt. Hvis man påfører et snit eller skræller i landskabsmassen ville det åbne op til det hvide indre. Den grønne beplantning vil forsøge at genvinde det tabte ved at dække det som et sår, for da at efterlade et ar som en kamufleret fordybning. Det er i dette ar eller i denne fordybning hvor den fabrikerede rumlighed ønskes opstå. Ved at skrælle huden af landskabet vil jeg afsløre den ”underlæggende” bygning og give aksial ankomst til vandet. Ved at subtrahere eller addere masse til landskabet vil bygningen opstå. Som nedgravede fæstningsværker med afslørende punkter i landskabet. En ganglinje der skærer sig gennem terrænet. Gravende sig ned i og løftende sig op over.


Det givende / Uforgængelige Den Grønne hud og den hvide masse. De dramatiske snit og havets amputering af landskabet. Den hvide kalk reflekterer lyset og afspejler områdets og himmellysets atmosfære. Kalken er formbar og udgør massen af landskabet ved Dover. Det er i denne masse at der kan skabes rumligheder i aksen. De gamle tunneller og fæstningsværker fra krigen fortæller mig hvordan man bygger sig ned i, og sammen med, præcist dette landskab. Klippernes vertikale hvide flade står og udveksler scenografien med havets horisont. Det tilførte / Forgængelige Anlægget tænkes som museum. En dikterede fordybning, indtaget og funktionstildelt med et museums nødvendigheder. Et frit flydende rum der absorberer sin aktivitet i dynamiske noder. Noderne kan være en fysisk aktivitet, en dans, en funktion, et oplyst område, hvis intensitet kan sprede sig i begge retninger og optage den nødvendige plads, kulminere med andre noders intensitet og sende ekkoet tilbage som en ny oplevelse, for derefter at dø ud. Det Forgængelige i Det Uforgængelige

[Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age s.389] Landscrapers can have the quality of artificial caves in whitch the building disappears into the land. The Design of Landscrapers is an act of making a nature rather than replacing nature with human order.


NYKREDITS ARKITEKTURPRIS

UDSTILLING C

E

B

R

A

A

/

S


TEGNING - ET REDSKAB

UDSTILLING C

E

B

R

A

A

/

S

Type: Projektansættelse År: 2008 Type: Praktik

Beskrivelse: År: 2008 Præsentation af tegnestuen CEBRA A/S ved overrækkelsen af Nykredits Arkitekturpris. Beskrivelse: Udstilling på Arkitektskolen Aarhus. Præsentation af

CEBRA A/S


UNGDOMSBOLIGER AARHUS HAVN

DIAGRAMMING T E R R O I R P T Y LT D

Høj

a

Lav A

Solretning

Snit A-a

Morgen

Middag

Aften

Alle har kontakt til havn, vand og Risskov skov

Helårs aftensol

Tagterrasse

Terrasse

Stue

Lukker lys ind og åbner op til gårdmiljøet

Beholder den danske by- “karré” Sommersol

Plandiagram

View

Shadow

Helårs morgensol


MODEL ARABISK KULTURHUS

AARHUS ARKITEKTSKOLE


ARRANGEMENT 4

0

Å

R

A A R H U S

S

J

U

B

I

L

Æ

U

M

A R K I T E K T S K O L E


Portfolio - Ove Christensen  

Architect - Ove Christensen Master of Arts in Architecture Denmark (copyrights)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you