Page 1

1


ÍNDEX 1 – CONFIGURACIÓ D’UNA CONNEXIÓ ORDINADOR-TELÈFON MÒBIL -

Connexió ordinador-telèfon mòbil mitjançant USB

-

-

-

Connexió ordinador-telèfon mòbil mitjançant Bluetooth

-

-

-

Connexió mitjançant USB executada des del mòbil

Connexió mitjançant USB executada des de l’ordinador

Compartir la xarxa de l’ordinador mitjançant la Wi-Fi

Convertir el telèfon mòbil en un punt d’accés -

Presentació en Power Point “Convertir un telèfon mòbil en un punt d’accés”

2 – ANÀLISI DE CONNEXIONS ADSL AMB PORTÀTILS O MÒBILS -

-

INFORME

Situació 1: Usuari amb telèfon mòbil/smartphone amb connexió a Internet

Situació 2: Usuari amb smartphone i una tablet amb connexió a Internet

Situació 3: Usuari que no necessita Internet en el mòbil, però de tant en tant es connecta des d’un portàtil.

Comparativa de les tarifes i serveis d’algunes de les companyies de telefonia

BIBLIOGRAFIA

pàg. 3 pàg. 3 pàg. 3 pàg. 7

pàg. 10 pàg. 13 pàg. 16 pàg. 23 pàg. 24 pàg. 24 pàg. 25 pàg. 26 pàg. 27 pàg. 30 pàg.31

2


1 – CONFIGURACIÓ D’UNA CONNEXIÓ ORDINADOR-TELÈFON MÒBIL Existeixen diverses maneres per a connectar un telèfon mòbil amb un ordinador: Mitjançant connexió amb un USB Mitjançant Bluetooth

Compartint la xarxa amb l’ordinador (Wi-Fi)

Convertir el telèfon mòbil en un punt d’accés

CONNEXIÓ ORDINADOR-TELÈFON MÒBIL MITJANÇANT USB

Telèfon mòbil

Ordinador

DISPOSITIUS A CONNECTAR

Samsung Galaxy Ace – GT S5830 Android 2.3.5

Dell Studio XPS 7100

Sistema operatiu: Microsoft Windows 7 Home SP 1

Aquest tipus de connexió s’utilitza per a la transferència arxius (habitualment fotografies) des del smartphone a l’ordinador. La

transferència es pot executar des del telèfon mòbil o des de l’ordinador mitjançant una aplicació dissenyada específicament per aquest fi. 3


Connexió mitjançant USB executada des del mòbil

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Ens dirigirem a la pantalla d’opcions.

Seleccionarem “Ajustes”...

... “Aplicaciones” ...

4


El següent pas es connectar mitjançant el cable USB el telèfon mòbil amb l’ordinador. Quan es realitza aquesta operació ha d’apareixer una

icona en la part superior del smartphone (fig. 6).

Fig. 4

Fig. 5

... “Desarrollo” ...

... “Depuración de USB” ...

5

Fig. 6


Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

Si estirem cap avall es desplega una nova

La següent pantalla figura la icona d’Android de

Si se selecciona “Conectar almacenamiento USB”

pantallla en la que es pot trobar un apartat que ens indica que el dispositiu està connectat mitjançant USB (“USB conectado”).

color verd.

(fig. 8) la icona d’Android es torna de color taronja que significa que la connexió entre l’ordinador i el dispositiu s’ha efectuat.

6


Connexió mitjançant USB executada des de l’ordinador Una altra forma molt més pràctica per a connectar el nostre mòbil a l’ordinador és instal·lant el sofware Samsung Kies en el PC.

Una vegada tenim aquest sofware instal·lat i engegat ja es pot connectar el mòbil mitjançant l’USB.

Fig. 10 7


Fem doble clic sobre la icona del programa i connectem el mòbil a l’ordinador mitjançant el cable USB. Immediatament s’iniciarà la connexió (fig. 10 i 11).

Fig. 11 Finalment podrem tenir accés a totes les carpetes del nostre dispositiu mòbil des de l’explorador del PC (fig. 12 i 13). 8


Fig. 12

Fig. 13

9


CONNEXIÓ ORDINADOR-TELÈFON MÒBIL MITJANÇANT BLUETOOTH

Telèfon mòbil

Ordinador

DISPOSITIUS A CONNECTAR

Samsung Galaxy Ace – GT S5830 Android 2.3.5

Packard Bell System, monitor 10.1’’

Sistema operatiu: Microsoft Windows XP Home Edition SP 3

El Samsung Galaxy Ace es pot connectar mitjançant Bluetooth a qualsevol altre dispositiu que també tingui Bluetooth, com per exemple un altre telèfon mòbil o un PC portàtil. És molt útil per a transferència d’arxius.

Primerament s’ha d’activar el Bluetooth dels dos dispositius que es vulguin connectar.

10


Fig. 14 Suposant que el portàtil ja té el Bluetooth

activat, procedirem a activar-lo també en el mòbil, en “Ajustes” ...

Fig. 15 ... “Conexiones inalámbricas y redes” ...

11

Fig. 16 ... “Ajustes del Bluetooth” ...


Fig. 18

Fig 17 Activariem l’opció “Bluetooth” i cercariem

l’altre dispositiu amb “Escanear dispositivos”.

El mòbil detectarà tots el dispositius amb

Bluetooth que estiguin dintre del seu abast. En aquest cas ha detectat l’ordinador portàtil i un altre mòbil.

12

Fig. 19 Seleccionarem PACKARD-64CF95B i en vincularem al dispositiu


COMPARTIR LA XARXA DE L’ORDINADOR MITJANÇANT LA WI-FI

Telèfon mòbil

DISPOSITIUS A CONNECTAR

Samsung Galaxy Ace – GT S5830 Android 2.3.5

És possible que el que necessitem connectar és un mòbil que no té Internet, amb la xarxa local del nostre domicili. Seguirem les següents passes:

13


Fig. 20

Fig. 21

Fig. 22

“Ajustes” ...

... “Conexiones inalámbricas y redes” ...

... “Ajustes Wi-Fi” ...

14


Fig 23 Seleccionant “Wi-Fi”, “Activar Wi-Fi” aparexerà la llista de les xarxes que té el mòbil al seu abast. Seleccionarem la nostra xarxa i conectarem, escrivint la contrasenya.

Fig. 24 A partir d’aquest moment, el smartphone ja té connexióa Internet (fig. 24) sempre i quan estigui dintre del’abast de la xarxa local.

15


CONVERTIR EL TELÈFON MÒBIL EN UN PUNT D’ACCÉS

Telèfon mòbil

Tablet

DISPOSITIUS A CONNECTAR

Samsung Galaxy Ace – GT S5830 Android 2.3.5

Onda V812 Core4 Android 4.1.1

En aquest cas tenim un telèfon mòbil amb connexió a Internet i una tablet sense Internet. Es basa en transformar el smartphone en un punt d’accés des del qual es proporciona connexió d’Internet a la tablet. El primer pas és convertir el smartphone en un punt d’accés.

16


Fig. 25

Fig. 26

Fig. 27

Seleccionarem “Ajustes” ...

... “Conexiones inalámbricas y redes” ...

... “Modem USB y Mi zona Wi-Fi” ...

17


Fig 28

Fig. 29

... “Punto de acceso móvil” i “Ajuste de Mobile AP”.

Apareix una finestra de configuració que permet donar-li nom a la xarxa i una contrasenya. En aquest cas li hem donat el nom de “PQandroid”.

18


Ara ens dirigirem a la tablet. En “Ajustes”, “Conexiones inalámbricas y redes” ens apareixerà la nova xarxa creada en la llista de xarxes detectades (fig. 30).

Fig. 30

19


Clicarem sobre ella i li escriurem la contrasenya per a poder accedir-hi (fig. 31).

Fig. 31

20


La connexió ja està establerta. A partir d’ara la tablet ja pot navegar per Internet a través del telèfon mòbil que fa de punt d’accés (fig. 32 i 33).

Fig. 32

21


Fig. 33

22


PRESENTACIÓ EN POWER POINT “COM CONVERTIR UN TELÈFON MÒBIL EN UN PUNT D’ACCÉS”

[Doble clic per a visualitzar] També es pot accedir a la presentació mitjançant el següent enllaç:

http://www.slideboom.com/presentations/770149/Paquita_Ribas_smartphone_com_a_AP 23


2 – ANÀLISI DE CONNEXIÓ ADSL AMB PORTÀTILS O MÒBILS Aquest apartat exposa una situació concreta d’ús del ADSL amb dispositius portàtils o mòbils i ofereix la millor resposta a la situació plantejada. Totes les situacions estan pensades dins del territori espanyol.

Situació 1 – Usuari amb telèfon mòbil/smartphone amb connexió a Internet L’usuari disposa d’un telèfon mòbil o un smartphone. Vol poder-se connectar a Internet des de qualsevol lloc. No necessita ni ordinador ni altre dispositiu perquè només necessita la connexió pel correu electrònic, consultar unes poques pàgines web o xarxes socials.

Hi ha moltes operadores de telefonia que poden oferir aquest servei, com Movistar, Amena, Jazztel, Orante, etc. També existeixen diversos plans o tarifes segons l’ús que es farà de la connexió. OPCIÓ

Tarifa diària d’Internet

AVANTATGES

INCONVENIENTS

És perfecte si es connecta molt poques vegades, només en situacions puntuals.

Només paga el dia que es connecta a Internet Tarifes d’Internet mensuals (limitades i il·limitades)

Es pot gaudir sempre de connexió a Internet des del telèfon mòbil.

Es pot accedir de forma més o menys intensiva segons la tarifa que es sol·liciti.

24

No val la pena si es connecta més de tres dies per

setmana, ja que resulta més car que qualsevol altre tarifa.

La connexió és més lenta.

Si l’usuari utilitza molt poc Internet és millor

contractar un altre tipus de plans, com per exemple, el de tarifa diària.

Aquestes tarifes tenen una quantitat limitada de

tràfic segons la contractació/preu. Si es passa del tràfic establert, la connexió minva en rendiment.


Situació 2 – Usuari amb smartphone i una tablet amb connexió a Internet L’usuari disposa d’un smartphone i una tablet (o laptop). Es desplaça molt sovint i necessita Internet en els dos dispositius. OPCIÓ Contractar una SIM addicional pel segon dispositiu (tablet / laptop).

Existeixen moltes companyies que

ofereixen la possibilitat de disposar una segona SIM sense quotes mensuals.

Convertir el smartphone en un punt d’accés a Internet. Si es gaudeix d’un pla compacte línia fixa + modem + smartphone, aquesta solució

es perfecte per a donar connexió a altres dispositius mòbils una vegada es surt al carrer.

AVANTATGES Una persona que, a més d’Internet en el seu mòbil,

necessita utilitzar un ordinador portàtil (o tablet) de

forma habitual. Pot ser una persona autònoma que té “l’oficina al carrer”.

L’usuari utilitza l’ordinador a casa seva o en l’oficina. Pels dispositius mòbils fa servir la Wi-Fi. De tant en tant necessita Internet també en la tablet o en el

laptop, ja sigui perquè visita algun client o perquè fa un viatge puntual. Quan això passa, l’usuari es connecta a Internet fent servir el seu smartphone com a punt d’accés a Internet.

25

INCONVENIENTS

Si es treballa en oficina o en casa es millor

contractar ADSL de telefonia fixa i gaudir una

connexió més econòmica per al telèfon mòbil.

Amb la tablet connectada al telèfon

augmentarà el volum de tràfic per Internet es pot consumir molt ràpidament el màxim de

tràfic establert amb la companyia de telefonia.


Situació 3 – Un usuari que no necessita Internet en el mòbil, però de tant en tant es connecta des d’un portàtil OPCIÓ

Utilitzar la xarxa cablejada (o la Wi-Fi) de l’oficina o domèstica.

AVANTATGES

INCONVENIENTS

No s’ha de pagar ningun extra per a poder connectarse a Internet des del portàtil.

Es pot navegar des de diferents punts de la

casa/oficina, sempre i quan es trobin dintre de l’abast de la Wi-Fi o hi arribi el cablejat.

El dispositiu portàtil no tindrà Internet si es surt de l’abast de la xarxa sense fil.

Utilitzar un mòdem USB 3G.

Si no es disposa de ninguna connexió a Internet o es

Perquè funcioni es necessita, a

ideal quan la persona es desplaça constantment, ja que

Pot tenir problemes de cobertura geogràfica. No és

subscrit a una tarifa en un

telefonia per a connectar-se a Internet.

allunyat dels grans nuclis urbans.

més, una targeta SIM i estar operador de telefonia.

troba dintre d’una zona Wi-Fi. El mòdem USB 3G és

funciona com un mòdem sense fils i utilitza la xarxa de És compatible amb tots els sistemes operatius i tots el tipus de PC.

26

accessible des de qualsevol lloc, sobre tot si s’està


COMPARATIVA DE LES TARIFES I SERVEIS D’ALGUNES DE LES OPERADORES DE TELEFONIA

TARIFES DIARIES OPERADORA Movistar

TARIFA

Tarifa Diària Internet

PREU

1,9 €/dia de connexió

CARACTERÍSTIQUES 7,2Mbps/1,4 Mbps

OBSERVACIONS

Per a connectar-se només uns dies de cada mes. Es

paga per dia de connexió

TARIFES MENSUALS DE INTERNET MÒBIL OPERADORA Movistar

Orange

Jazztel

TARIFA

PREU

12, 15, 19

(segons tarifa)

Tarifa Internet Smartphone Delfin 20, 30, 40, 60 Llama y Navega 100, 300, 600, 100

de 12 € / mes a 19€/mes De 16€/mes a 48€/mes segons tarifa

De 15,95€/mes a

51,95€/mes (segons tarifa)

27

CARACTERÍSTIQUES

Il·limitat de 500 Mb a 2 Gb a màxima velocitat. 7,2Mbps/1,4 Mbps

De 500 Mb a 1,5 Gb a màxima velocitat Velocitat:

500Mb a 1 Gb a màxima velocitat

De 100 min. a 1000 min. segons tarifa

OBSERVACIONS

Gaudir sempre

de connexió a Internet des del mòbil.


TARIFES PER MÒBIL I UN SEGON DISPOSITIU OPERADORA

Movistar

Orange

TARIFA

PREU

Internet Multidispositivo

de 25 € / mes a 45€/mes

25, 35 o 45

Ballena 55, 42, 32 , 22

CARACTERÍSTIQUES

Il·limitat de 4 Gb a 20 Gb a

(segons tarifa)

Des de 22€/mes a 55

€/mes (segons tarifa)

màxima velocitat (segons

OBSERVACIONS

tarifa).

de 7,2Mbps/1,4 Mbps a 42 Mbps/5,8 Mbps (segons tarifa)

D’1 Gb a 3Gb a màxima

velocitat i dos targetes SIM

Accedir de forma intensiva a Internet des del

smartphone i ús moderat

des d’un segon dispositiu

Una recomanació per a consumir menys tràfic és desactivar l’opció d’actualització automàtica de les APP. Així s’evitarà que es descarreguin soles. Es poden actualitzar només si el terminar està connectat a Internet via Wi-Fi.

28


ADSL + MÒBIL OPERADORA

Movistar

TARIFA

Fusión Cero, Fusión

PREU

CARACTERÍSTIQUES

Router Wi-Fi 802.11n o 802.11g Trucades nacionals

Trucades a mòbils des de 500 min/mes cap de

de 34,90 € / mes a 49,90

setmana i 50 min/mes el cap de setmana (la

€/mes (segons tarifa)

més cara)

Velocitat baixada/pujada:

Fins a 10 Mbps/820 Kbps per segons

Orange

Router Livebox Wi-Fi 802.11n Canguro 35, 45

ADSL fins 20 Mb

Des de 35€/mes a 45€/mes

de 150 a 1000 minuts a mòbils nacionals 1000 minuts a mòbils Orange

300 minuts a fixes internacionals (la més cara)

Jazztel

Pack ahorro 100, 300, 600

OBSERVACIONS

Router Wi-Fi 802.11n

ADSL de fins a 30 Mbps/3,5 Mbps

Des de 19,95€/mes fins a

de 100 minuts a 600 min. de mòbil (segons

34,95€/mes (segons tarifa)

tarifa)

Trucades nacionals 29

Per a unir

la xarxa ADSL amb el mòbil


INFORME FINAL En el primer apartat d’aquesta pràctica s’han vist les diverses maneres per a connectar un telèfon mòbil amb un ordinador: -

Mitjançant connexió USB

o Des del telèfon mòbil 

 

Accedirem al menú dedicat a les xarxes i deixarem seleccionat “Depuració de USB” Connectarem el cable USB del mòbil a l’ordinador

Quan aparegui la pantalla de connexió, la acceptarem

o Des de l’ordinador  

Instal·lant el sofware Samsung Kies en el PC

Connectar el cable USB del mòbil a l’ordinador

-

Mitjançant Bluetooth

-

Compartint xarxa amb l’ordinador

-

Convertint el telèfon mòbil en un punt d’accés

o Activant els Bluetooth de tots els dispositius que es vulguin connectar o Cercant la xarxa en els ajustos de Wi-Fi del telèfon mòbil i connectant

o Cercar els ajustos de Mobile AP, en el menú de connexions i xarxes del telèfon mòbil o Crear una nova xarxa

o Des de la tablet o un portàtil cercar la xarxa nova creada i connectar-s’hi

En el segon apartat s’han analitzat diverses situacions en les que un usuari podria necessitar internet i quina és l’opció recomanada. S’ha fet també una comparativa de tarifes de diferents companyies de telefonia. 30


BIBLIOGRAFIA

LA VIDA NOS CONOCE. EL BLOG DE MANU GUERRERO (2013). Cómo capturar pantalla en el Samsung Galaxy Ace [en línia] http://www.manuguerrero.es/como-capturar-pantalla-en-el-samsung-galaxy-ace.html [maig/2013] TODO ANDROID (2011). Cómo capturar un Samsung Calaxy Ace al ordendor por usb sin software [en línia]. http://www.youtube.com/watch?v=36ym2SyzvBA [maig /2013]

OSCAR PADILLA (2012). Cómo conectar tu Samsung Galaxy Ace a la pc[en línia]. http://www.youtube.com/watch?v=XhvgAYIoTuY [maig /2013] MOVISTAR (2013). Ayuda dispositivos [en línia]. http://www.movistar.co/Ayuda_Dispositivos/#/samsung/galaxy-aces5830m/bluetooth/conectar-dispositivos-a-traves-de-bluetooth/ [maig /2013]

SAMSUNG SUPPORT (2013). Kies [en línia]. http://www.samsung.com/co/support/usefulsoftware/KIES/JSP [maig /2013] TODO ANDROID (2013). Aplicación para sincronitzar el Samsung Galaxy Ace con tu ordenador[en línia].

http://www.todoandroid.es/index.php/aplicaciones-android/36-aplicaciones-android/73-aplicacion-para-sincronizar-el-samsung-galaxy-ace-contu-ordenador.html [maig /2013]

CANNALAPPLEMAN (2007). Cómo crear una red wifi en un Samsung Galaxy Ace [en línia]. http://www.youtube.com/watch?v=0YDQRfYS8s [maig /2013] KIOSKEA (2013). El mòdem USB 3G [en línia]. http://es.kioskea.net/faq/3147-el-modem-usb-3g-indispensable-para-permanecer-conectado [maig /2013]

MOVISTAR (2013). Todas las tarifas [en línia]. http://www.movistar.es/autonomos/movil/internet-movil/tarifas/ver-todas-las-tarifas/ [maig /2013] MOVISTAR (2013). Opciones y tarifas [en línia]. http://www.movistar.es/particulares/oferta-combinada/fusion/opcionestarifas/?sem=Fusion_Marca_Search_PC:MovistarFusion&gclid=CJW4qpzAtLcCFU3KtAodDR0AGQ [maig /2013] 31


ORANGE (2013). Internet móvil [en línia]. http://internetmovil.orange.es/ [maig /2013] ORANGE (2013). Tarifas [en línia]. http://movil.orange.es/tarifas/ [maig /2013]

ORANGE (2013). Tarifas Canguro [en línia]. http://canguro.orange.es/?AAC_PROMO_CODE=71216 [maig /2013]

JAZZTEL (2013). ADSL+Móvil [en línia]. http://adsl.jazztel.com/?bwctid=02A946&gclid=CM309sHbs7cCFVDMtAoddl4A4Q [maig /2013]

IMATGES: Foto portada: http://www.mkm-pi.com/wp-content/uploads/2012/03/redes1.jpg Imatges:

Totes les imatges, exceptuant la portada, pertanyen a captures realitzades en el transcurs de la pràctica o fotografies realitzades personalment. PAQUITA RIBAS TUR, 2013 Pràctica 3, Xarxes Multimèdia, UOC

Llicència: Creative Commons: Reconeixement – No comercial – Sense obra derivada http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ 32

Connexió ordinador-telèfon mòbil  
Connexió ordinador-telèfon mòbil  

Pràctica 3 de l'assignatura de Xarxes Multimèdia del Grau en Multimèdia de la UOC

Advertisement