Page 1

ROSKILDE 3. årgang Uge 51 • 19. december 2017

Afgift til debat

Ifølge en ny undersøgelse er Roskildes såkaldte erhvervsvenlighed dalet. Det rejser så diskussionen, om dækningsafgiften skal sænkes yderligere.

Side 12

Fiasko eller succes

Medlemsprocenten for folkekirken er fortsat i tilbagegang. Imidlertid ligger Roskilde Stift lunt over landsgennemsnittet. Vi har talt med biskoppen om patientens tilstand.

Julemad i byen

Fem af Roskildes travle restauratører fortæller om deres juletraditioner, og hvordan den hektiske december er forløbet.

Side 20

Både forstanderen og det første kuld børn har svært ved at få armene ned på Roskildes nye julemærkehjem:

Lykkelig på Liljeborg Side 6

Vi ønsker alle vore kunder en rigtig glædelig jul SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

Side 28-29


l 2 l 19. DECEMBER 2017

Er det glat… så glider vi… Frost og sne betyder, at det bliver glat, og her skal du huske skraldemanden. Tænk også på at der mørkt om morgenen, når skraldemanden henter dit affald. Når dit affald bliver hentet, skal der derfor være LYS på hele adgangsvejen frem til din beholder eller dit stativ, og der skal være glatførebekæmpet på hele adgangsvejen.

Få indflydelse Se de aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Husk også, at du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser. Høringer Etageboliger ved siden af Retten i Roskilde. 29. december 2017. Ændrede anvendelsesmuligheder for ejendomme på Allehelgensgade i Roskilde. 12. januar 2017.

Afgørelser Landzonetilladelse til ny bolig og udhus på Store Valbyvej 35, matr.nr. 9k Himmelev By, Himmelev. 20. december 2017. Lovliggørende landzonetilladelse til læskur og brændeskur på Søster Svenstrup Byvej 14, 4120 Viby Sjælland, matr. nr. 4m Dåstrup By, Dåstrup. 21. december 2017. Landzonetilladelse til opførelse af ny garage/ udhus på Gulddyssevej 49, matr.nr. 10d Gundsømagle By, Gundsømagle. 22. december 2017. Afgørelse om at skovrejsning på Slæggerupvej 206, Roskilde ikke er VVM-pligtigt. 28. december 2017. Afgørelse om at skovrejsning på Nordmarksvej 2, Gadstrup ikke er VVM-pligtigt. 28. december 2017. Byrådet godkender nyt plangrundlag for Jyllinge Nordmark. 29. december 2017. VVM-tilladelse Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. 29. december 2017. Afgørelse om gennemførelse af kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. 29. december 2017. Landzonetilladelse til tre søer på Kildeager 6, 4000 Roskilde. 3. januar 2017. Tilladelse til bortledning af grundvand ifm. midlertidig grundvandssænkning og bygge- og anlægsarbejder på Klostervej 21, 4000 Roskilde. 4. januar 2017. Finjustering af udvalgte kommuneplanrammer. 5. januar 2017. Vedtagelse af vandløbsregulativ for Møllebæksystemet. 5. januar 2017. Landzonetilladelse til klubhus til Roskilde Rideklub, Vesterdal 2C, 4000 Roskilde, matr.nr. 1en Bistrup Hovedgård, Roskilde Jorder. 9. januar 2017. Landzonetilladelse til terrænregulering på ejendommen Assendløsevejen 9, 4130 Viby Sj. 9. januar 2017. Næste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle kan realiseres. 12. januar 2017. Ny blandet boligbebyggelse på vej i kvarteret Bifaldet på Musicon. 12. januar 2017. NB. Se i øvrigt også roskilde.dk/indflydelse

Ledige stillinger i Roskilde Kommune

Bor du på en privat fællesvej/stikvej er det desuden dit ansvar, at der er lys på hele vejen, samt at der er glatførebekæmpet på hele kørevejen.

Venlig hilsen og god jul fra Affald og Genbrug

Åben Hal har fordoblet besøgstal og fået to nye haller

Følgende stillinger er opslået:

Mød vennerne til en omgang badminton, floorball, basketball, yoga eller hvad fantasien rækker til – og gør det ved selv at booke ledige tider i udvalgte haller og sale i kommunen. Ordningen hedder ”Åben Hal” og er gået over al forventning.

en hel boldspilhal kan lejes for 250 kr. i timen. For de priser stiller kommunen lokaler til rådighed med lys varme, rengøring, indretning og udstyr til de udbudte aktiviteter. Man skal dog selv have bolde, ketsjere mv. med.

• Kriminalitetsforebyggende socialrådgiver til Ungeafsnit. • Informationssikkerhedskoordinator til Roskilde Kommune. • Klostermarksskolen søger viceskoleleder – Skolen for hjertet og hjernen.

I lidt over et år har Roskilde Kommune tilbudt kommunale faciliteter til private brugere via ”Åben Hal”. Du har kunnet booke faciliteter på fire lokale skoler i deres ledige tider: Baunehøjskolen, Klostermarksskolen, Peder Syv Skolen og Sct. Jørgen Skole.

Både bookning og betaling foregår via appen wannasport.

Det er blevet en kæmpe succes, så derfor er der nu udvidet med Hedegårdenes Skole og Tjørnegårdsskolen. Priserne for at leje en bane – eller måske en hel hal – er rimelige. F.eks. koster en time på en badmintonbane 50 kr., en bane til en gang basketball koster 125 kr., mens

Administration, specialister og ledelse

Ældre og hjemmepleje

Fakta Tankerne bag Åben Hal er, både at gøre det nemmere at dyrke sport for alle dem, som bor i Roskilde Kommune og at få udnyttet de tider, hvor idrætshaller står ledige rundt om i kommunen. Tilbuddet har sin egen hjemmeside på adressen roskilde.dk/åbenhal Yderligere oplysninger Konsulent Michael Lind Olsen, telefon 4631 4044, mail michaello@roskilde.dk

Biblioteker og Borgerservice i juleferien I forbindelse med jul og nytår holder Roskilde Bibliotekerne og Borgerservice lukket visse dage. Husk at tjekke tiderne, så du ikke går forgæves. Husk også, at afleveringsanlægget på Roskilde Bibliotek er lukket fra lørdag den 30. december kl. 14 til tirsdag den 2. januar kl. 8. Det samme gælder postkassen, der hører til afleveringsanlægget.

• Social- og sundhedsassistent søges til AFTENVAGT i Distrikt Nord, afdelingen i Jyllinge. • Banker dit hjerte for at arbejde med mennesker og sikre vores borgere den bedst mulige livskvalitet? • Sygeplejersker søges til Rehabiliteringscenter Trekroner. • Centersygeplejerske søges til ansvarshavende aftenvagt. • SSA nattevagt søges til Trekroner Plejecenter. • Ferievikar og afløsere til Bostedet Koglerne. • Engageret social- og sundhedsassistent søges til barselsvikariat til udekørende aftenvagt i hjemmeplejen, Distrikt Midt. • Afdelingsleder – Hjemmeplejen Roskilde, Distrikt Nord. • Kastanjehaven søger sygeplejerske til nattevagt. • Sygeplejerske til nattevagt i Roskilde Hjemmepleje. • Primær sygeplejerske søges til Distrikt Nords hjemmesygepleje.

Pædagogik og undervisning

Læs mere på roskildebib.dk

Ændrede tømmedage julen 2017

• GENOPSLAG: Dåstrup Skole søger pædagogisk leder til SFO og indskoling. • Lærer til barselsvikariat i dansk, billedkunst, kristendomskundskab og idræt på Absalons Skole. • GENOPSLAG: Pædagogisk leder til Børnehuset Skademosegård. • Børnehuset Hanen søger pædagog til vuggestuen.

Sundhed og behandling

I uge 52 bliver der ikke hentet affald den 25. december. Affaldet bliver hentet ENTEN den 26. eller 27. december. Hvis du har bedt om at få en sms eller en mail om afhentning, så får du desuden en besked direkte. Vi beklager evt. ulejlighed.

• Ergoterapeut søges til et barselsvikariat, Distrikt Midt hjemmepleje i Roskilde Kommune.

Venlig hilsen og god jul fra Affald og Genbrug

• Tjørnegårdskolen i Roskilde søger kantineleder.

roskilde.dk

Køkken, service og håndværk

Roskilde Kommune:

4631 3000


19. DECEMBER 2017 l 3 l

DESIGN DESIGNICONS ICONS BY BYARNE ARNEJACOBSEN JACOBSEN

Få dage tilbage

Series Series 7™ Fuldpolstret 7™ Fuldpolstret stol, stol, BrunBrun BasicBasic læder læder | Specialpris | Specialpris 5.495 5.495 kr. kr. Series Series 7™ Lakeret 7™ Lakeret stol, stol, HvidHvid | Specialpris | Specialpris 2.821 2.821 kr. kr. ™ december 14.Series oktober Series 7™tilFuldpolstret 731. Fuldpolstret stol, stol, Sort Sort BasicBasic læder læder | Specialpris | Specialpris 5.495 5.495 kr kr ™ ™ 9.995,Vejl. udsalgspris: Series Series 7 Kontorstol, 7 Kontorstol, Sort Sort farvet farvet ask | ask Specialpris | Specialpris 4.545 4.545 kr. kr.

Limited Edition

Alle Alle priser priser er vejledende er vejledende udsalgspriser udsalgspriser

Design to Shape Light

PH 3½-3 Ravfarvet Glas Pendel Design: Poul Henningsen

FØLG FØLG OS OS PÅ PÅ RINGSTEDGADE RINGSTEDGADE 7 ·7 4000 · 4000 ROSKILDE ROSKILDE · TELEFON: · TELEFON: 4635 4635 7460 7460 SHOP SHOP ONLINE ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS P-PLADS I GÅRDEN I GÅRDEN BAG BAG BUTIKKEN BUTIKKEN


l 4 l 19. DECEMBER 2017

ROLK-foredrag på Store Børs Roskilde og Omegns Lystfiskeriklub inviterer til foredragsaften med forskere fra DTU Aqua tirsdag den 9. januar 2018 kl. 18. på Restaurant Store Børs. Foredraget vil blandt andet give indblik i et nyt storstilet ROLK-projekt, der skal kortlægge ørredens vandring i Roskilde Fjord. Se mere på www.rolk.dk

Roskilde Badet er forsinket Den igangværende lukkeperiode forlænges med tre måneder, men det er forvaltningens klare forventning, at det ikke kommer til at udskyde den planlagte åbning af den nye svømmehal i begyndelsen af 2019. Af Holger Vincents

En række uforudsete problemer i forbindelse med byggeriet af det nye Roskilde Badet, får nu Roskilde Kommune til at forlænge den igangværende lukkeperiode med tre måneder, så brugerne må vente til maj 2017, før de igen kan hoppe i bassinet. ”Helt overordnet kan man sige, at der er nogle ting, der har drillet os”, fortæller Lauge Brandt, byggechef i Roskilde Kommune. Forsinkelsen skyldes først og fremmest, at arbejdet med at fordoble det såkaldte forsinkelsesbasin, der tages i brug ved skybrud, er trukket ud. Samtidig har håndværkerne gjort fund af asbest i væggene i det ’gamle’ Roskilde Badet, der som bekendt skal indgå i det nye

Forsinkelsen skyldes først og fremmest, at arbejdet med at fordoble det såkaldte forsinkelsesbasin, der tages i brug ved skybrud, er trukket ud.

anlæg, ligesom den indledende fase af gravearbejdet har blotlagt telekabler på en utilstrækkelig dybde.

Deadline overholdes Trods de uforudsete problemener, er beskeden fra byggechefen, at man forholder sig fortrøstningsfuld i forhold til at få byggeriet klar

til indvielse i begyndelsen af 2019 og ikke mindst, at udgifterne ikke overstiger de afsatte knap 148 millioner kroner. ”Forsinkelserne i forhold til den ældre del af Roskilde Badet påvirker ikke det nye byggeri. Når det er sagt, så har tingene ikke kørt fuldstændig som efter

en snor, som vi havde forestillet os. Alligevel kan jeg med ro i sindet sige, at det er min klare forventning, at vi bliver færdige til tiden og holder os indenfor budgettet”, forsikrer Lauge Brandt, der ikke overrasket over, at der er dukket udfordringer op siden første spadestik i sommer.

”Uforudsete problemer kan desværre opstå i forbindelse med byggeri af den her størrelse. Men vi havde nok ikke forventet udfordringer af den her kaliber”, siger han. Byggechefen understreger dog samtidig, at kommunen fra starten har taget sine forholdsregler og der-

med har hånd i hanke med den videre proces. ”Vi har vores rådgiver siddende derude fire dage om ugen, så jeg mener bestemt, vi følger byggeriet så tæt som overhovedet muligt”, lyder det fra Lauge Brandt.

En farverig julegave? 50% på udvalgte malerier resten af året Stort udvalg Mulighed for rentefri afdragsordning Åbent ge alle da . ec d . 3 til 2

11 - 17

Snerlevej 4 - 4000 Roskilde - tlf 2142 2037 thezinker.com


19. DECEMBER 2017 l 5 l

Fyrværkeri i Æblehaven

Hærværksmand sigtet

En 66-årig mand fra Roskilde er blevet sigtet for hærværk både mod statuen af Lise Nørgaard opstillet i Algade i Roskilde, og mod en buste af Gustav Wied opsat i krydset mellem Domkirkestræde og Sankt Ols Gade, Roskilde. Om formiddagen den 13. juni 2017 fik politiet anmeldelser om, at både Lise Nørgaard-statuen og busten af Gustav Wied havde fået hældt rød maling over sig. Politiet fandt endvidere mindre spor af den røde maling andre steder i Roskilde under efterforskning af de to sager om hærværk. Efterforskningen, herunder gennemsyn af diverse videoovervågning, har givet politiet grundlag for at mistænke den 66-årige for hærværket, som han senere vil blive stillet til regnskab for i forbindelse med et retsmøde, når disse to sager skal afgøres sammen med andre sager mod den mistænkte.

Vintersolhverv

Lørdag kl. 19:45 blev der anmeldt om affyring af fyrværkeri i Æblehaven, hvilket ikke er lovligt før mellem den 27. december og den 1. januar. Affyringen betød, at der gik ild i en container og noget bevoksning. Politiet fik ikke fat i gerningsmændene.

Brand i Viby Sj.

Søndag kl. 16 blev anmeldt om brand i en villa på Hønskevejen i Viby Sj. Ingen kom til skade ved uheldet, men der skete skader på tag og loft. Branden er formentlig opstået omkring en elektrisk varmtvandsbeholder.

Torsdag d. 21 december kl. 17 - 18 i Roskilde Domkirke Årets tema er ”mørke” Salmer, taler og andre indslag handler om mørkets betydning i naturen, i sindet, i troen og i verdensrummet. Hør: Astrofysiker Anja C. Andersen, borgmesteren, biskoppen, domprovsten, naturvejlederen, rapperen, sangeren ... og stilheden i mørket. Alle er velkomne. Gratis adgang. Vi ønsker godt solhverv og glædelig jul.

COIFFURE

Vi ønsker vores kunder en

glædelig jul og et

lykkebringende nytår Hilsen Mulle og Christina

Coiffure

Ringstedgade 20, 4000 Roskilde, tlf. 46 35 92 13


l 6 l 19. DECEMBER 2017

11-årige Isabella Nielsen og otteårige Nicklas Jørgensen har fået en god start på de 10 ugers ophold på Julemærkehjemmet Liljeborg med nye venner, mere selvtillid og færre kilo til følge.

”Man kniber sig stadig lidt i armen” Forstander på Julemærkehjemmet Liljeborg Henrik Hougaard Bøtkjær har svært ved at få armene ned over de nybyggede kvadratmeter på Baldersvej. Arbejdet med at få kulturen og ikke mindst den fremtidig økonomi på plads er allerede i fuld gang. Af Holger Vincents

Smilene er ikke til at tage fejl af torsdag eftermiddag på Julemærkehjemmet Liljeborg i Himmelev, der først åbner officielt fredag den 12. januar, hvor kronprinsesse Mary kigger for at klippe snoren. I et af husets adskillige såkaldte hyggerum er Elgigan-

ten Roskildes storemanager Ahmed Ali og driftsleder Kenneth Gregersen på besøg for at overrække en donation på 10.000 kroner i skikkelse af adskillige stykker elektronik, der fremover skal forsøde tilværelsen for alle julemærkehjemmets børn. ”Sådan en donation er cremen, der er med til at berige

fritidsaktiviteterne. Samtidig er det et godt tegn, for det viser, at man er opmærksom på vores tilstedeværelse i lokalsamfundet”, fortæller den 46-årige forstander Henrik Hougaard Bøtkjær, der således afslører, at droner og andre højteknologiske underholdnings-gadgets ikke er hverdagskost på et julemærkehjem.

”Vi skal skabe en kultur på stedet, hvor børn kan være børn og udvikle sig i en sundere retning i de 10 uger, de er hos os. Hvor de oplever hjertevarme og får nye kammerater”, lyder målsætningen fra Julemærkehjemmet Liljeborgs forstander Henrik Hougaard Bøtkjær.

for driften”, forklarer Henrik Hougaard Bøtkjær, der både er uddannet tømrer og pædagog, og senest har udfyldt stillingen som forstander på søsterjulemærkehjemmet Skælskør. De første håndsrækninger til børn i alderen 7-14 år, der har det tilfælles, at de kæmper med trivselsproblemer af forskellig art, er allerede i fuld gang på julemærkehjemmet på Baldersvej. De første midlertidige beboere flyttede ind den 5. november, og i dag har antallet rundet 36, mens maxkapaciteten på 48 børn er en milepæl, der først rundes i starten af det nye år.

Brug for opbakning

”Fantastisk lækre rammer”

Heller ikke på Liljeborg i Roskilde, uagtet at den lokale mæcen og navngiver Winnie Liljeborg allerede har sikret, at driftsmidlerne til de første fem er på plads. ”Julemærkerne har i rigtig mange år været grundstenen i forhold til at kunne hjælpe så mange børn som muligt, men det er ikke længere nok, så vi arbejder hårdt på at gøre opmærksom på os selv, ligesom vi er allerede i gang med at hensætte til, når vi selv skal stå

”Den første halvanden måned er gået godt. Man skal tænke på, at vi er flyttet ind i et stort hus, så der har været en særlig opgave for personalet at holde sammen på det hele. Men det har været stort at komme i gang, og jeg tror det er en periode, både børn og voksne vil huske resten af deres liv”, siger Henrik Hougaard Bøtkjær, der endnu mangler at vænne sig til de topmoderne forhold, som altså nu udgør hans arbejdsplads. ”Sidste gang vi byggede et nyt julemærkehjem var i 1962, så det er ikke noget, der sker hver dag. Det er historisk, og man kniber sig stadig lidt i armen, når man kører herud, for

det er nogle fantastisk lærke rammer, det er det virkelig”, siger han.

Børn: Alle står sammen Mens alle mursten for længst er lagt, så der nu kun mangler mindre udendørs detaljer, før Julemærkehjemmet Liljeborg i fysisk forstand står færdigt, skal arbejdet med at opbygge stedets ånd først for alvor til at begynde, fortæller forstanderen. ”Vi skal skabe en kultur på stedet, hvor børn kan være børn og udvikle sig i en sundere retning i de 10 uger, de er hos os. Hvor de oplever hjertevarme og får nye kammerater”, lyder det. Skal man tro to af julemærkehjemmets først ankomne, der torsdag eftermiddag tager sig tid til at vise Paperboy de mange kvadratmeter, som altså fremover skal bebos af 240 børn årligt, er missionen allerede godt på vej til at lykkedes. ”Det er fantastisk. Jeg har kun været her fire dage, men jeg elsker det allerede. Det er en helt anden hverdag. Alle står sammen om alt, så det er ligesom at være et stort fællesskab”, fortæller 11-årige Isabella Nielsen, der trods den korte tid på Liljeborg allerede har tabt sig ét kilo. Den udmelding vinder genklang hos otteårige Nicklas Jørgensen, der flyttede ind på Julemærkehjemmet Liljeborg for tre uger siden. ”Jeg har fået nogle rigtige gode venner, og jeg har tabt mig tre kilo og fået mere selvtillid”, fortæller han.


19. DECEMBER 2017 l 7 l

ONSDAG 20/12 TIL LØRDAG 23/12

30% RABAT

på alle julegaveæsker i butikken på Ro´s Torv* BEAUTY BY BOOZT.COM, RO´S TORV 1, ST. 129, 4000 ROSKILDE

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer. Rabatterne fratrækkes ved kassen.


l 8 l 19. DECEMBER 2017

Behandlingstilbud til unge er slået igennem

VELKOMMEN TIL

80 unge under 30 år og 27 forældre har haft glæde af rådgivningsog behandlingstilbuddet Spottet i det første halvandet år. Siden april 2016 har unge under 30 år og deres forældre kunne få gratis misbrugsrådgivning gennem det tværfaglige behandlingstilbud Spottet, og det har vist sig at være en god idé. De foreløbige resultater viser, at der fra juni 2016 frem til august 2017 har været 68 borgere i anonym rådgivning, 12 unge i misbrugsbehandling og 27 forældre, som har deltaget i en forældregruppe. Fra januar til november 2017 har 29 unge benyttet den anonyme rådgivning, og langt de fleste er under 20 år. 17 af dem er fortsat i et forløb i Spottet. Spottet leverer også behandling af misbrug til unge under 18 år i Roskilde Kommune. Her har 12 unge i perioden juni 2016 til august 2017 været i et behandlingsforløb, og tre af dem er fortsat i behandling. Af de ni, der har afsluttet deres behandling, er tre nu stoffri, fire har reduceret deres forbrug og to har et uændret forbrug: ”Det er vigtigt, at vi når ud til de unge misbrugere med tilbud om, at vi kan hjælpe dem med at få styr på deres misbrug, hvad enten det er alkohol eller stoffer. Jo før, jo bedre. Så jeg glæder mig over, at Spottet ser ud til at have hul igennem til de unge”, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Med det gamle rådhus og domkirkens spir som smuk kulisse er der igen i år lagt op til byens hyggeligste julemarked på Stændertorvet. Hop på juletoget, klap et rensdyr og køb ind til julen i de julepyntede boder, der bugner med strik, brugskunst, smykker og lækkerier til maven. Vi ses til Jul på Stændertorvet!

UGEN OP TIL JUL: Mandag den 18. december til lørdag den 23. december kl. 12-19 VI ØNSKER ALLE VORES KUNDER EN RIGTIG GLÆDELIG JUL

JULETOGET KØRER HVER DAG IND TIL 23. DECEMBER

VIND EN JULEKURV

til en værdi af 1.000 kr.

Navn ___________________________________ Adresse _____________________________ Email ____________________________ Tlf. _________________________

Grønager - www.ggp.dk

Udfyld kuponen og aflever den senest 23. december i markedshytten ’Lammeskind’ på Stændertorvet.

Kommunalt samarbejde Tre afdelinger i kommunen samarbejder om Spottet. Det er Træning og Sundhed, Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) og Børn og Unge. Skole- og Børne-

I år har foreløbig 29 unge benyttet den anonyme rådgivningsmulighed Spottet, der holder til på Musicon.

udvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget har netop godkendt, at Spottet fortsætter: ”Målet er at få de unge i uddannelse og beskæftigelse, så de får et meningsfuldt liv, hvor de kan klare sig selv. Og første skridt er at hjælpe dem ud af misbruget. Derfor skal Spottet selvfølgelig fortsætte”, siger Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget. ”Stof- og alkoholmisbrug er en forhindring for at få en ungdomsuddan-

nelse. Mange med et misbrug falder simpelthen fra undervejs. Ofte er misbruget kombineret med andre problemer, så det er vigtigt at komme i dialog med de unge for at hjælpe dem videre”, siger Claus Larsen, der er formand for Skole- og Børneudvalget. Ud over de unge har fire forældregrupper med i alt 27 forældre været i kontakt med Spottet, hvor de har deltaget i et forløb for forældre til misbrugere.

Fakta ’Spottet’ holder til på Musicon (bag ved Hal 12) Åbningstiden er onsdage kl. 12-18 samt pr. telefon eller mail: 24 90 65 33 eller spottet@roskilde.dk. Rådgivningen består af: Fem anonyme samtaler, alene eller sammen med forældre eller andre omkring vedkommende Rådgivning/sparring til andre aktører, som fx Ungeguiden Henvisning til anden indsats ved sværere behandlingsbehov udover de fem samtaler.

Masser af gaveidéer

JUL PÅ STÆNDERTORVET I SAMARBEJDE MED VISITROSKILDE, ROSKILDE KOMMUNE OG ROSKILDE HANDEL ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER FOR ROSKILDE HANDELS BUTIKKER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 ADVENTSSØNDAGE KL. 10.00-15.00 / 17.-23. DECEMBER: ALLE DAGE TIL KL. 19.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Vi har altid et stort udvalg af gavekurve og pakker, fyldt med nøje udvalgte varer der hylder den gode smag.

Roskilde Vin - en holdning til god smag RO’S TORV - 4632 1700 - RVSP.DK


19. DECEMBER 2017 l 9 l

Roskildevirksomhed får rekordordre Lyreco, der har skandinavisk hovedsæde i Roskilde, har netop høstet en ordre på 561 millioner kroner fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice. Dermed er en fjerdedel af firmaets samlede omsætning i Danmark sikret – og det skaber arbejdspladser i Roskilde i årene fremover.

Lyreco har fået en ordre på langt over en halv milliard kroner fra Staten og Kommunernes Indkøbsservice, og det er administrerende direktør Michael Baun Christensen ualmindeligt godt tilfreds med.

Af Tomas Skov

stund har knap 200 medarbejdere på lønningslisten i Roskilde.

Lyreco betjente allerede hovedparten af landets kommuner med kontor- og skoleartikler, men med den nye aftale ryger virksomheden op på at betjene hele 89 af landets 98 kommuner plus hele statens forbrug fra ministerier til politi og forsvar. Det glæder naturligvis administrerende direktør Michael Baun Christensen, der dermed kan love flere arbejdspladser i Roskilde. ”Vi havde en del af aftalen i forvejen, men det var så vigtigt at genvinde den for at sikre endnu flere arbejdspladser i Roskilde”, siger direktøren, der i skrivende

Fortsat vækst Han forudser, at virksomheden på trods af en digital transformation i de kommende år vil få brug for at ansætte flere medarbejdere som følge af den rekordstore ordre. ”Vi vækster over de næste år med over ti procent årligt, og vi vil mande op i forhold til den logistiske operation, som uden tvivl bliver større”, vurderer Michael Baun Christensen. Lyreco vil ifølge aftalen allerede fra januar 2018 overtage al leverance af papir til staten, og fra januar 2019 implementere al anden såkaldt office supply.

Designer Birdie Wendelboe

Rå og eksklusive

smykker

Kom ind og oplev et ganske særligt smykkeunivers der skiller sig ud fra mængden. En unik gaveide under træet

ÅRETS ÅRETS JULERING JULERING Urban Harlem Buds armbånd 2275,-

“Skovlys” “Skovlys” Orion ring 6900,-

Kr. 2.016,Kr. 2.016,-

2. Freja Coin Pavé ring 3350,-

Basilica ring 7900,-

Hannibal Vedhæng 1725,1.

Orion armbånd 2275,-

Gili Sun ring 4900,-

Gili ring 8500,-

Efter 31/12 2016:Efter kr. 3.200,31/12 2016: kr. 3.200,-

Skomagergade 9Skomagergade · 4000 Roskilde9 · 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 ·Tlf. a-v@guldsmed.dk 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk

Cone 2475,-

1. Sol Coin S 2. Freja Ban ignet ring 4200,gle armbån d 3650,-

GULDSMEDENE GULDSMEDENE I ROSKILDE I ROSKILDE


l 10 l 19. DECEMBER 2017

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Af Christine Skou

Regnvejr i julemåneden

Julen starter her! Kom og se det flotte udvalg

EASTPAK Tranverz m/TSA lås Til den aktive ferie Fås i flere str. og farver Som foto str. M 1179,Samsonite CURV kuffertserie (innovativ kombination af styrke og lethed) fås i 3 str. Fra 2999,-

Skindhandsker fra Otto Kessler Vælg blandt 10 flotte farver 1 par. 299,2 par 500,-

Det hotte mærke fra London SPIRAL Fås i mange forskellige designs, mønstre og farver f.eks. Rygsække (priser fra 199,-) Model på foto 279,Mavetasker fra 149,Penalhuse/kosmetikpunge fra 89,-

Hvis jul er noget, vi drømmer om – lige som Bing Crosby i White Christmas. Men vi sidder ikke i Los Angeles med palmer, men i Danmark med sporadisk sne, der giver os håb, afløst af regn, der trykker os tilbage til en virkelighed, som ikke er hvid, men våd jul. Sådan bliver det nok også i år. Der er det gode ved det standpunkt – sådan som det altid er for pessimisten – det kun kan blive godt. Enten tager man fejl – og så bliver det hvid jul, og det er godt. Eller også får man ret, og det jo også godt. Derfor er det altid bedst at være pessimist. Det kan kun gå godt. Men regn bliver det nok også på andre måder: gaveregn. Ikke i alle hjem, for der er fortsat mange, der ikke kan tillade sig den luksus. Det mærker hjælpeorganisationerne. Forhåbentlig hjælper vi alle med til, at de får gode muligheder for at støtte dem, der går i tørvejr i gaveregnen. Men i de mange hjem bliver der masser af pakker at pakke op. Her må man beundre den menneskelige fantasi for, at det

med rette vælger det pessimistiske udgangspunkt. Så kan det kun gå godt. Jeg er ikke som de mennesker, der er fantastiske til at finde gode, vel gennemtænkte gaver selv uden bestillingsseddel. Her ligger mit talent ikke. Jeg er god med en bestillingsseddel, for der står på sedlen, hvor de findes – nærmest på hvilken hylde. Til gengæld er kravet så til mig, at indpakningen overrasker. Den skal være original med både papir, bånd og gavemærke. Og det er faktisk ret svært at nå det mål. Jeg bruger mere tid på at trave byen rundt efter papir end efter gaverne, for smukt papir osv. er en mangelvare. Så jeg regner med at skulle trave rundt i regnen for at finde det papir, der skal sikre gaveregnen også vander tæppet under juletræet i år igen.

lykkes at finde på noget at give. Det er der to grunde til. Den ene er, at vi generelt er så velhavende, at vi kan købe det, vi har brug for – ikke alt, men dog i tilstrækkeligt omfang til, at det ikke er det helt store problem. Så skal man anstrenge sig for at finde på. Det andet er, at en del af det, man så rent faktisk ønsker sig og meget gerne ville have, ikke kan fås. Jeg tænker her især på tøj og lignende. Det produceres tilsyneladende i meget små mængder i de gængse størrelser (S-M-L), så der kun er XS eller XXL tilbage, når man når hen til juletiden. Så ofte står man som gavegiver i den situation, at ønskerne er få, og det, der ønskes, er ikke til at få. Her begynder det så at blive farligt, for så skal man selv til at finde på. Det har jeg erfaringer med – og her må man medgive, at fruen

Mogens Vestergaard er biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune - en arbejdsplads for 120 medarbejdere fordelt mellem biblioteker i Gadstrup, Viby, Jyllinge, Ågerup, Gundsømagle, Roskilde og en bogbus. Desuden er han formand for Bibliotekschefforeningen og medlem af Danmarks Kartoffelråd, der arbejder for at sikre kartoflen på det nationale spisekort.

Lækre

Julegave-gadgets I læder

399,-

I læder

399,-

Til IPhone 8/7 fås I flere farver. Plads til 3 kort

Til IPhone 8/7 Plads til 3 kort

FØLG MED PÅ

I læder

349,-

Til IPhone 8/7/6/6s

S O F I E F. F L E N S B O R G Stændertorvet 6 · 4000 Roskilde · Tlf. 51 67 77 81

RO´s Torv 1 . 4000 Roskilde . Telefon 32 15 09 09 Åbningstider: Mandag-fredag: 10.00-19.00 - Lørdag 11.00-17.00 - Søndag 11.00-16.00


19. DECEMBER 2017 l 11 l

B

C

A

D

GAVER Der glæder F G

E

A Adidas Special 749,95 Nu 599,95 • B Hummel Marion Sweatshirt 499,95 • C Oakley Canoby 1900,- Nu 1299,95 •. D Salomon Nice Right Hybrid W 1099,95 E Oakley Canoby 1 1900,- Nu 1299,95 • F - G - H Pro Touch Tight + Pro Touch Jakke + Pro Touch HZ. Sætpris 1250,- 3 dele nu 799,95

HOLMBOM

SKOMAGERGADE 32 · ROSKILDE · TLF. 46 30 06 00

Åbningtider: Alle dage frem til jul kl. 10.00 - 19.00 · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer

H


l 12 l 19. DECEMBER 2017

Roskilde er blevet mindre attraktiv for erhvervslivet Roskilde Kommune er faldet fra nummer 52 til nummer 64 i Ejendomsforeningen Danmarks undersøgelse af danske kommuners såkaldte ejendomsvenlighed. ”Det er vigtigt, at kommunen prioriterer ejendomsvenlighed, da boliger og erhvervsejendomme bidrager til at holde gang i aktiviteter, beskæftigelse og økonomien i kommunen. Gode vilkår bidrager til at fastholde erhverv og borgere”, siger advokat Cecilie Mieth fra Retsadvokaterne Roskilde, der er formand for Roskilde Grundejerforening, som har Ejendomsforeningen Danmark som paraplyorganisation.

Fortsat dækningsafgift Hovedkonklusionen i undersøgelsen er, at den generelle ejendomsvenlighed er forbedret i forhold til sidste år. Således har 18 kommuner reduceret dækningsafgiften, og ingen har sat den op. Det betyder, at 61 af landets kommuner har en dækningsafgift på nul, mens Roskilde fortsat har en dækningsafgift, der årligt genererer godt 44 millioner kroner til kommunekassen. ”Dækningsafgiften er en

afgift på forretningsejendomme som butikker og kontorer, og dermed en ekstra skat på kommunens virksomheder. Dækningsafgiften gør dermed vilkårene ringere for dem, der er med til at sikre vækst og beskæftigelse i kommunen”, forklarer Cecilie Mieth.

Andre klarer sig uden Netop dækningsafgiften i Roskilde Kommune er blevet gradvist reduceret over de sidste tre år, og den ligger nu på ca. 7,5 promille. Det kan umiddelbart synes som en ubetydelig merudgift for erhvervslivet, men ikke desto mindre er det en ekstra skat, der bliver pålagt handlen og dermed i sidste ende forbrugerne – og det er en situation som formand for UVEG Lars Lindskov gerne så ændret. ”Dækningsafgiften betyder jo en højere husleje, og på toppen af det skal detailhandlen betale stadeleje. Og mange spørger med rette sig selv, hvad de egentlig får for de penge”, siger Lars Lindskov, som henviser til,

at andre byer tilsyneladende klarer sig fint uden dækningsafgiften.

Samlet pakke ”Den kan være afgørende for konkurrencekraften i et lokalsamfund. Dækningsafgiften er jo sammen med parkeringsforhold og andre skatter en del af det samlede billede, og det har alt sammen betydning for, hvor man vælger at lægge sin virksomhed. Den samlede erhvervsvenlighed bliver udfordret, og det skal vi tage alvorligt”, siger formanden, der tror på, at en lav eller fraværende dækningsafgift betaler sig selv.

Dynamiske effekter ”Jeg tror på nogle dynamiske effekter ved et venligt erhvervsklima, og jeg ville da ønske at især socialdemokraterne vågnede op af deres Tornerosesøvn. I Køge har de afskaffet dækningsafgiften, og der er mig bekendt ingen, der falder døde om på gaden af den grund”, siger Lars Lindskov, der dog også understreger,

Ifølge en ny undersøgelse er Roskildes såkaldte erhvervsvenlighed dalet. Det rejser så diskussionen, om dækningsafgiften skal sænkes - eller om den netop er med til at gøre Roskilde attraktiv for både private og erhvervsliv.

at der løbende kommer undersøgelser med forskellige konklusioner.

Højt serviceniveau koster Og borgmester Joy Mogensen har netop glædet sig over en anden undersøgelse, der nåede frem til, at Roskilde er en yderst attraktiv kommune at bosætte sig

i – og den tiltrækningskraft opnås ifølge borgmesteren blandt andet i kraft af netop dækningsafgiften. ”Vi har nedsat dækningsafgift et par gange, men det har åbenbart ikke markant øget tilfredsheden hos de erhvervsdrivende. Men den service, vi tilvejebringer ved blandt andet dækningsafgiften er med til at tiltrække

vigtig arbejdskraft til kommunen. Når jeg taler med virksomhederne, siger de, at det allervigtigste netop er at tiltrække den arbejdskraft, som de har brug for. Roskilde har et højere serviceniveau end mange andre kommuner, og det er jeg faktisk stolt over”, siger Joy Mogensen.

D B C Py bukser 399 ,A

3 pk shorts 399 ,-

Husk! VORES STORE UDVALG I PYJAMAS, BADEKÅBER OG HERRE UNDERTØJ M.M. ! E

G

H -Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

F

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98

-Vi er en lokal butik og

liggerB midt i gågaden! A Homewear sæt 399,Tights 150,- 2 par 250,C Py kl. buks 399,- Lørdag kl.10.00-15.00 Åbningstider: Mandag - fredag 10.00-18.00. D Trunk 3 pack 399,- E Toilettaske 499,- F Handsker 299,I Skomagergade 24 - 4000 Roskilde Tlf.: 35 10 98 I Morgenkåbe 999,er en lokal butik46 ogbuks G Tørklæde 399,H-Vi Homewear 299,ligger midt i gågaden!

Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00

-Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden! -Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98

10.00-18.00, Lørdag 10.00-15.00 Skomagergade 24 - 4000 Roskilde -Åbningstider: Tlf.: 46 35 10Mandag-fredag 98 Bemærk udvidet åbningstider i julen Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-18.00, Lørdag 10.00-15.00 -Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

VORES GAVEKORT GÆLDER I HELE LANDET


50%

Blazer 1.599,-

på alle brillestel

Bluse 499,-

VIL DU PRØVE ”SKRÆDDERSYEDE” BRILLEGLAS så får du bedre synskvalitet med garanti GARANTI Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med de ”skræddersyede” Rodenstockglas, kan du indenfor 2 måneder skifte til andre og billigere Rodenstockglas med tilsvarende glasindex og overfladebehandling. FORSKELSBELØBET UDBETALES.

Vi ønsker vores kunder-

Glædelig jul

ger bestillin Gælder . december 4 2 n e d in

Kjole 899,-

ROS TORV TLF. 46 36 12 55 www.bondeboutique.dk

SKOMAGERGADE 21 · ROSKILDE · 46 36 25 91 RO´S TORV · ROSKILDE · 46 36 25 88

GÆLDER KUN VED KØB AF EN BRILLE INKL. GLAS. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER.

19. DECEMBER 2017 l 13 l

JULEGAVER MED LYD

50%

skaber glæde...

999,-

spar 400,-

Panasonic mikroanlæg med DAB+

Kraftfuld bas og klar lyd. CD-mikrosystem med DAB+ og Bluetooth gengivelse SC-PM250DBEG

Scansonic FM/DAB+ radio Bluetooth

Flot stereo radio på 2x5Watt udgangseffekt. Nem betjening med baggrundsbelyst multifunktions display. Clockradio funktion og mulighed for opladningaf mobiltelefon. Kan gemme op til 20 faste radio stationer

Juletilbud

499,-

spar 100,-

Juletilbud

DA-300

på alle brillestel

Juletilbud VIL DU PRØVE 699,”SKRÆDDERSYEDE” BRILLEGLAS spar 200,-

699,-

spar 200,-

så får du bedre synskvalitet med garanti

Panasonic DAB+ radio

Kompakt radio med DAB+ og Bluetooth i elegant design. Radioens størrelse og stænk-tætte design gør den ideel at bruge i køkken, badeværelse eller udendørs. Fås i sort eller hvid. RF-D20BTEG

GARANTI Hvis du mod forventning ikke er tilfreds med de ”skræddersyede” Rodenstockglas, kan du indenfor 2 måneder skifte til andre og billigere Rodenstockglas med tilsvarende glasindex og overfladebehandling. FORSKELSBELØBET UDBETALES.

Juletilbud

649,-

spar 150,-

Scansonic DAB+ adaptor

FM/DAB+ radio adaptor, som tilsluttes eksisterende anlæg. Farvedisplay med info om aktuel radiostation. Let og overskuelig betjening. Bluetooth modtager – stream musik fra smartphone. Kan tilsluttes ekstern antenne. Fjernbetjening.

Scansonic FM/DAB+ radio ld Bluetooth illinger er best er æ

DA-300

D-100BT

Hersegade 8 -10 4000 Roskilde Tlf. 46 35 27 91 Hersegade 8-10 · 4000 Roskilde . Tlf. 46 35 27 91 www.nbradio.dk Åbent: mandag-fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00-15.00

www.nbradio.dk

b

. decem Nem betjening med bagFlot stereo radio på 2x5WattGinudgangseffekt. den 24 grundsbelyst multifunktions display. Clockradio funktion og mulighed for opladningaf mobiltelefon. Kan gemme op til 20 faste radio stationer

GÆLDER KUN VED KØB AF EN BRILLE INKL. GLAS. KAN IKKE KOMBINERES MED ANDRE TILBUD OG RABATTER.

Juletilbud


l 14 l 19. DECEMBER 2017

Gerry Weber Stribet t´shirt med 3/4 ærmer Str. 36 – 46 499,Bonde Ro´s Torv

Billi Bi Loafers 1299,SHOES `N MORE Algade 20, Roskilde

Gaveidéer

Tennis Flex Collektion Armbånd 18k. hvidguld 2,36ct. brillanter W/SI kr. 69.500,Ring 18 k hvidguld 0,98 brillanter W/SI kr. 26.500,Guldsmedene i Roskilde, Skomagergade 9

Line&Jo Two Tone collektion SHOES `N MORE Algade 20, Roskilde

Gerry Weber Bukser i blød jersey med glitrende lurex gallon langs siden Str. 34 – 44 699,Bonde Ro´s Torv

Undgå indbrud i juleferien

Der ca. 40 procent flere indbrud i december end i resten af årets kvartaler. Så hvis du ikke er hjemme i juledagene, er det vigtigt at gøre livet besværligt for tyvene ved at ruste dit hjem mod indbrud.

Hos Seng og Bolig får du god kvalitet og de bedste priser, hver gang du handler!

Her ser du nogle eksempler på klassiske bløde julegaver: Ringsted Dun moskusdun

Luksusdynen vist på TV – flere str. (Normalpris 1.999.-)

Selv om indbruddene i juledagene er faldet igennem de seneste år, er der stadig grund til at være på vagt, hvis du ikke er hjemme i højtiden. Ifølge Rigspolitiet blev der sidste år begået 885 indbrud i Danmark i dagene fra den 20. til 27. december. Rigspolitiets tal viser desuden, at juledagen med flest anmeldelser af indbrud er den 25. december, hvor indbruddet typisk har fundet sted dagen før. Her er der dobbelt så mange anmeldelser som gennemsnittet for de andre juledage den 20.- 26. december.

3 måneders ombytningsret.

Høie norske uldplaider

Tips og tricks

Få bedre søvn til jul!

Vi rådgiver, så du kan finde de rigtige varer. Vi pakker dine julegaver ind og har desuden gratis udbringning eller opbevaring af dine pakker

Julepris 980.Julepris 375.-

Stort udvalg i lækre klassiske plaider (Normalpris 499.-/ 549.-)

Ringsted Dun 3-lagspude

- helt frem til den 23. december.

Fantastisk lækker Jubilæumspude i middel højde (Normalpris 589.-)

Gør noget ved det og få udskiftet de gamle madrasser – få nye fyldige bløde hovedpuder eller måske en blød varm moskusdun dyne ..

Dunlopillo hovedpuder

Julepris 375.-

Julepris 600.-

5 varianter af de velkendte latexpuder (799.-)

SENG OG BOLIG v/ Ulrik Wibholm – 46 35 92 18 – SENGOGBOLIG.DK – GULLANDSSTRÆDE 5

I juledagene kan tyvene operere i ro og mag i de tomme, mørklagte lejligheder og huse. Forsikringen dækker de fleste økonomiske tab, men får du stjålet en computer med familiebilleder eller smykker, der er gået i arv, er affektionsværdien uerstattelig. Heldigvis kan du selv gøre en række ting, der mindsker

risikoen for, at tyvene går efter din bolig. Bor du i hus, er udendørs belysning en god idé, for tyvene arbejder bedst i mørke. Det gamle trick med at lade radioen køre, opvasken stå og et par lamper brænde, når du forlader dit hjem, virker også. Juletyvene er også glade for de indpakkede julegaver, der indeholder nye varer, som er let omsættelige - så lad dem ikke ligge fremme.

Indbrudstyvene er online Indbrudstyvene ligger ikke kun på lur bag hækken eller nede på gaden. De holder også øje med os på de sociale medier. Mange af os har flere ”venner”, vi ikke kender på de sociale medier, og vi har måske også åbne profiler, som kan være et åbenlyst vink til indbrudstyvene om fri bane hjemme hos dig. I stedet kan du fx uploade billederne efter ferien med en status om, at du er hjemme igen.


19. DECEMBER 2017 l 15 l Mr. Wattson lampe Fra Piffany Copenhagen Flere farver 999,No1 Sankt Ols Gade 16 no1roskilde

Niji CoolSnowGlobes Flere varianter 499,DESIGN CENTER ROSKILDE Ringstedgade 7

PH 2/1 bordlampe , sort 4895,Krom 4295,DESIGN CENTER ROSKILDE Ringstedgade 7

Gaveidéer Kay Bojesen Abe lille, teak kr. 899,DESIGN CENTER ROSKILDE Ringstedgade 7

Søde franske dåser til mel, ris sukker mm. Fra 99,- til 149,No1 Sankt Ols Gade 16 no1roskilde

M U S I K A L S K E G AV E R . Få ting bringer følelserne frem, som lyden af smuk musik. Og uanset hvem du ønsker at glæde,

BE OP L AY H 4 2 . 2 9 9 D KK

B E OS O UND 2 1 3 . 9 95 DKK

BE O P L AY A1 1.9 9 9 DKK

LIKE N O ON E ELSE

Blågård Radio – Støden 14 – 4000 Roskilde

B E OP L AY P 2 1.299 DKK

ba n g- o lu f s en .co m

så giv musik der ser lige så godt ud, som den lyder. Gaveideer fra 1.299 DKK.


l 16 l 19. DECEMBER 2017

Glædelig jul P-plads lige ved døren Beboer:

Vi får god mad på Margrethegården

Husk værtinde gaven

”Jeg er er godt tilfreds med maden”, lyder det fra Jørgen Hejlskov, der samtidig kritiserer Paperboy’s journalistiske metoder i forbindelse med dækningen af sagen om ældrekollektivets køkken. Af Holger Vincents

Åbningstider i julen: 23. december ...................................9-16 24. december .................................10-12 25.-26. december ........................Lukket 27.-29. december .......................9-17.30 30. december ...................................9-16 31. december .................................10-12 1. januar .......................................Lukket

Stort udvalg af gravpynt

Vi ønsker alle vores kunder en rigtig glædelig jul samt et godt nytår!

”De har altid brokket sig, og de er de eneste, der har den holdning til maden”, lyder det fra Jørgen Hejlskov, der bor på Margrethegården. Den pensionerede journalist går nu i rette med kritikken af maden på ældrekollektivet i Himmelev, som beboerne Hanne Moreno og Anny Billum fremsatte i sidste uges udgave af Paperboy den 12. december. Her fremgik det blandt andet, at køkkenet har oparbejdet et underskud på 600.000 kroner, hvilket ifølge Jørgen Hejlskov dog ikke skyldes kvaliteten af det der ender på tallerkenerne. ”Jeg spiser i restauranten 15 gange i løbet af en måned, og jeg er godt tilfreds med maden. Den fejler ikke noget”, forklarer Jørgen Hejlskov, der desuden mener, at de kvindelige naboer er ude af stand til at udtale sig om det gastronomiske niveau på Margrethegården. ”De kender ikke noget til maden, for de spiser aldrig dernede. De har kun været dernede, når der har været gratis mad”, fortsætter han.

Bunder i gammel tvist

Følg os på Facebook

Navervej 11 · Roskilde · Tlf. 46 75 52 11

www.hobbylandaps.dk

I artiklerne om Margrethegården i sidste uges udgave af Paperboy fremgik det også, at bestyrelsen nu varsler ændringer i restauranten. En ny køkkenchef er ansat, ligesom der fra februar igen blive serveret varm aftensmad. Alligevel fastholder Jørgen Hejlskov, at Hanne Moreno og Anny Billums kritik er forfejlet. Den beror derimod på en gammel tvist om en bytteordning for beboerne, som de to kvinder for år tilbage søsatte i et ledigt værelse på Margrethegården. Ordningen blev stoppet, da Margrethegårdens ledelse valgte at inddrage lokalet til

”Jeg spiser i restauranten 15 gange i løbet af en måned, og jeg er godt tilfreds med maden”, lyder det fra Jørgen Hejlskov, der ligesom Hanne Moreno og Anny Billum bor på Margrethegården.

andre formål. ”Deres angreb bunder i, at de måtte droppe det projekt, for det var først dér, kritikken begyndte”, siger han.

Kritikere: Det er elendig mad Hanne Moreno og Anny Billum afviser, at deres udfald mod Margrethegårdens køkken skyldes en tidligere stridigheder med husets bestyrelse. ”Vi har tidligere spist i restauranten, men det gør vi ikke mere, for det er elendig mad. Det står vi ved. Vi håber på, at den nye køkkenchef kan rette op på forholdene, for de ældre fortjener en sund og værdig kost, serveret på en ordentlig måde. Derudover er det da helt utroligt, hvis vi to beboeres manglende lyst til at spise maden har forårsaget et underskud på 600.000 kroner”, siger de samstemmigt.

”Ikke pænt” af Paperboy Ifølge Jørgen Hejlskov er Hanne Moreno og Anny Billum de eneste, der er utilfredse med maden på Mar-

grethegården. Forklaringen på køkkenets utilfredsstillende bundlinje skyldes økonomiske prioriteringer fra de øvrige beboere, lyder det. ”Underskuddet skyldes, der ikke er nok, der kommer ned og spiser. Så enkelt er det. Jeg kender et ægtepar, der ikke har råd til at bruge de 150 kroner det koster. De foretrækker at bruge pengene på deres sommerhus. Man kan ikke både blæse og have mel i munden”, siger Jørgen Hejlskov. Han benytter samtidig lejligheden til at fremsætte en skarp kritik af Paperboy’s metoder i forbindelse med dækning af sagen. Nærmere bestemt da nærværende journalist deltog i et beboermøde den 25. september i år under dække af at være interesseret i en lejlighed på Margrethegården. ”Jeg synes ikke, det var en særlig pæn måde at gøre det på. Du bliver spurgt direkte, hvem du er, og svarer, at du overvejer at flytte herud”, lyder det fra Jørgen Hejlskov.


19. DECEMBER 2017 l 17 l

Absalon udbygger i Roskilde Siden 2013 er antallet af studerende på Absalon, Campus Roskilde vokset fra lidt over 3.100 studerende til i dag omkring 4.000. Det giver udfordringer med at få plads til de daglige aktiviteter for både de studerende og de 250 ansatte. Derfor har bestyrelsen i længere tid arbejdet med forskellige løsningsmodeller, der skal skabe bedre rammer for brugerne af bygningen, der også er presset af et voksende behov for plads til efteruddannelse, konferencer og andre aktiviteter. Konkret lægges der op til at udbygge med 1.500 kvadratmeter, som vil styrke de fysiske rammer for både studerende og medarbejdere.

Hurtigt bredbånd til 227 husstande i Roskilde Kommune Stort bredbåndsprojekt i den nordlige del af Roskilde Kommune har fået tildelt 4,3 millioner kroner fra den statslige bredbåndspulje, så flere borgere nu får adgang til hurtigt internet.

for at tage et vigtigt skridt i den rigtige retning”, siger borgmester Joy Mogensen. Projektet, som har fået støtte, omfatter adresser i Østrup, Østrup Holme, St. Valbyvej mod Østrup, Kirkerupvej, Tågerup samt Gerdrup. Kommunen har stor fokus på problemet med dårlige bredbåndsforbindelser, og har derfor i samme omgang valgt at støtte projektet med 454.000 kroner. Den kommunale medfinansiering betyder, at udgiften for den enkelte husstand kan holdes på et minimum, og har samtidig øget sandsynligheden for, at projektet har fået del i midlerne fra den statslige bredbåndspulje. ”Med projektet tager vi hul på problemet med dårlige bredbåndsforbindelse, men løser det langt fra. Vi vil derfor fortsat have fokus på at sikre adgang til hurtigt internet for alle borgere i Roskilde Kommune”, siger borgmester Joy Mogensen.

Fakta

Projektet, som har fået tildelt 4,3 millioner i støtte fra den statslige bredbåndspulje, omfatter adresser i Østrup, Østrup Holme, St. Valbyvej mod Østrup, Kirkerupvej, Tågerup samt Gerdrup.

2013 NIEPOORT LBV DOURO, PORTUGAL

PR. FLASKE

249

75

NORMALPRIS PR. FL. 299,75

SPAR 50 00

NIEPOORT COLHEITA 2005 DOURO, PORTUGAL

WINELAB.DK: “… Forførende og med masser af lag og kompleksitet. Afsindigt blød kompleksitet med en flot og moden frugt og balance…Smuk og knivskarp Colheita…”

Winelab.dk HHHHH VinAvisen HHHHH FinansBureauet HHHHH

Enestående portvin fra verdensberømte Niepoort

Den statslige bredbåndspulje i 2017 har fordelt ca. 100 millioner kroner til i alt 40 projekter, hvor 80 procent ligger i landzoner og 20 procent i henholdsvis byzoner og sommerhusområder. Bredbåndsprojektet har fået tildelt 4,3 millioner kroner og omfatter 227 adresser i den nordlige del af Roskilde Kommune i Østrup, Østrup Holme, St. Valbyvej mod Østrup, Kirkerupvej, Tågerup samt Gerdrup

PR. FLASKE

Meget mere end LEKTIEHJÆLP - for lektiehjælp er ikke nok, når der for alvor er brug for et løft. Privatundervisning i engelsk og dansk tilbydes voksne, unge og børn. Undervisningen tilpasses den enkelte eller gruppens behov. Tilbud gives altid uden binding. Ring eller skriv og lad os aftale at mødes til en snak, hvor vi finder ud af, hvad du/I, dit barn eller firma har brug for. Det er gratis og uforpligtende. Henvendelse på 20842971 eller hs@hsundervisning.dk HSundervisning v/Helen Staffeldt. Voxeværket, Københavnsvej 81, 4000 Roskilde Læs mere på www.hsundervisning.dk

44975

NORMALPRIS PR. FL. 589,75

SPAR 140 00 Ekstra Bladet HHHHHH 95 point

2009 NIEPOORT VINTAGE PORT DOURO, PORTUGAL

EKSTRA BLADET: “Helt sort i farven. Urtede krydede toner, mocca, lakrids og vanilje. Yderst kompleks en - en rigtig flot vintage.”

ÅRETS JULEPORTVIN PR. FLASKE

149

75

NORMALPRIS PR. FL. 199,75

SPAR 50 00 Mørk rød og med en frisk duft af blommer og brombær. Smagen er intens med sødme og fine røde bær fra skovens kant. Perfekt portvin til julens desserter.

Tilbuddene gælder fra d. 6. november t.o.m. d. 31. december 2017. Forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

I nogle af Roskilde Kommunes landområder halter det med adgangen til hurtigt internet. Det gør det svært for moderne familier at streame film og serier, og begrænser borgernes muligheder for at arbejde optimalt hjemmefra. Nu har Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet imidlertid offentliggjort hvilke projekter, der har fået støtte fra den statslige bredbåndspulje, og en stor projektansøgning fra borgere i Roskilde Kommune er blevet imødekommet, hvilket betyder 4,3 millioner kroner til forbedring af bredbåndsforbindelser. I alt får 227 husstande, som i dag kun har begrænset adgang til hurtigt internet, indlagt en moderne bredbåndstilslutning i løbet af 2018. ”Vi har en målsætning om, at alle borgere i Roskilde Kommune skal have adgang til hurtigt bredbånd. Med finansieringen af det nye projekt får vi mulighed

FinansBureauet HHHHH T.W.A. 91 point Wine Spectator 94 point Wine Enthusiast 95 point

Havanna-huset Algade 50 • 4000 Roskilde • 46 35 08 33

Se flere tilbud på:

SKJOLD-BURNE.DK


l 18 l 19. DECEMBER 2017

Husk

At bestille nytårsmenuen i delikatessen senest d.29/12

CANTOR 75 ADEGA DO CANTOR

69

95

FISK Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 23. december 2017.

GOD

JU

VIN

RØDSPÆTTEFILETER

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

GLÆD

PR. FLASKE

FRISK 10 STK.

Vi øn alle kunde

75

00

TIL GOD MAD Hans-Erik Andersen og Erik Munk Cordua er vores vinspecialister i Himmelev. Lad dem finde de helt rigtige vine til både julemiddagen og weekendmenuen

Friskrøget fisk til Julebordet

TURRIS RIPASSO CLASSICO SUPERIORE 2014

PR. FLASKE

F.eks.

RØGET ÅL

PR. STK. FRA

195

00

HJEMMELAVET GRAVAD LAKS

PR. 100 GRAM

34

95

75

00

HU

at bestille jul dekorati sammenplan vores blom

Jule åbning

Fra onsdag t.o.m lørdag kl. 8.00

Like o


nsker vore er en

19. DECEMBER 2017 l 19 l

Slagtermester Erik Larsen

Ca. 6 kg. HEL DANSK SVINEKAM MED BEN Ridset og klar til ovnen

DELIG

12

95

UL

R

NT

IT

GA

A

ET

DANSK GRIS I F O R K VA

L

2 STK.

os på Facebook

HUSK TIL JULEBORDET

89

95 VI HAR ALT I FRILANDSGRIS F.EKS.: NAKKESTEG MED SVÆR ELLER RIBBENSTEG

PR. 1/2 KG

39

95 DRY AGE SVINEKAM

PR. 1/2 KG

64

95

lens buketter, ioner og ntninger hos mster piger.

g den 20/12 g den 23/12 – 20.00

Kød

DANSKE SVINEMØRBRAD Uden bimørbrad

USK

ens gstider:

Godt meD

PR. 1/2 KG.

ROASTBEEF Af okseinderlår

49

95

Tlf. 46 36 42 33 · www.menyhimmelev.dk

Husk bestilling så længe lager haves

bl.a. friskslagtede ænder, frilandskam, nakkestege og flæskestege m.m.

PR. 1/2 KG

Bemærk! Tilbuddene gælder kun i Meny Himmerlev MENY HIMMELEV Himmelev Sognevej 95, Roskilde.

HJEM�ELAVET SYLTE , FINKER, SPEGEPØLSE FRA EGET RØGERI ; SKINKER , HAMBURGER�YG OG BACON

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, købmand


l 20 l 19. DECEMBER 2017

Biskop Peter Fischer-Møller erkender, at kirken er oppe imod tidsånden. Roskilde Stift ligger dog lunt over landsgennemsnittet med 79,4 procent, der fortsat er medlemmer af folkekirken.

Rygterne om folkekirkens snarlige død er mildt overdrevne Medlemsprocenten for folkekirken er fortsat i tilbagegang – hovedsagligt som følge af indvandring, individualisering af religionen samt nedgang i antallet af barnedøbte. Imidlertid er tilbagegangen moderat, og Roskilde Stift ligger lunt over landsgennemsnittet med 79,4 procent, der fortsat er medlemmer af folkekirken. Af Tomas Skov

Den kirkelige idérigdom fejler ikke noget. Kirkerne danner rammer om alt fra babysalmesang og spaghettigudstjenester til legestuer og koncerter. Men trods anstrengelserne for at møde de kulturkristne på måder, som opleves relevante, er tilslutningen til folkekirken fortsat faldende. I Roskilde Stift var 90,4 procent medlem af folkekirken i 1990 – et tal, der er dalet støt til 79,4 procent her 27 år efter. Til trøst for de lokale præster og menigheder er medlemsprocenten for Roskilde Stift dog en anelse højere end på landsplan, hvor den aktuelt er landet på 75,3 procent.

Nye medborgere ”Folkekirken mister medlemmer også her i Roskilde Stift. Det er desværre ikke en ny situation. Det er dog værd at bemærke, at en del af det procentvise fald skyldes, at vi i mellemtiden har fået en del medborgere fra andre kulturer og tilhørende andre kristne trossamfund eller med muslimsk baggrund, og at det konkrete antal folkekirkemedlemmer faktisk har ligget stabilt i en længere

årrække”, forklarer biskop over Roskilde Stift Peter Fischer-Møller, som ellers peger på, at kirkelivet igennem de sidste år er blevet meget mere varieret ud fra et ønske om at møde potentielle kirkegængere, hvor de er.

FOLKEkirke ”Vi vil gerne fortsat være en FOLKEkirke, og der er i løbet af den tid, jeg har været præst i folkekirken, kommet gang i minikonfirmand-arbejde, folkekirkelige skoletjenester, spaghettigudstjenester, babysalmesang og nu også tilbud om folkekirkelige samtaler og samtalegrupper for gravide. Der tilbydes foredrag i kirkehøjskoler, Bibelmaraton, salmestafet og alfakurser i de kristne grundbegreber”, fortæller biskoppen, som også nævner det seneste projekt i Roskilde Stift. ”Det hedder ’Kirke på vej’, og det går på opdagelse i, hvordan vi kan være kirke og dele liv og tro med mennesker udenfor de traditionelle kirkelige bygninger og rammer”, forklarer han.

Mod tidsånden Demografien har en del af skylden

for det faldende medlemstal i folkekirken – alene af den grund, at 90 procent af dem, der dør, er medlemmer, mens det kun er 64 procent af dem, der begynder på livet, bliver barnedøbt og dermed medlemmer af folkekirken. Hertil kommer alle dem, der som voksne melder sig ind eller ud af folkekirken. I 2015 blev 6.967 personer over 1 år således meldt ind i folkekirken på landsplan, mens 9.979 personer meldte sig ud. ”Vi erkender, at vi som kirke er oppe imod en tidsånd, hor folk bliver mere individualiserede. Det gælder også på religionsområdet, og derfor er der flere, der sammensætter deres eget trosliv – eller mangel på samme – uden at føle behov for at være medlemmer af folkekirken. Som folkekirke skal vi af den enkelte opleves nutidig, nærværende og relevant, og samtidig skal vi stå ved vores trosgrundlag og udfordre individualismen, for evangeliet lever ved at blive delt, og vi har som mennesker brug for fællesskabet”, fastslår biskop Peter Fischer-Møller.

Bedre end de andre Samtidig med at biskoppen anerkender en faldende medlemsprocent, understreger han, at antallet af betalende medlemmer af folkekirken er stabilt. ”Faktisk er det meget højt sammenlignet både med, hvad andre foreninger og organisationer herhjemme kan opvise. Det er en generel tendens for alle foreninger, at vi trækker os fra dem. I den bevægelse

stikker folkekirken i virkeligheden positivt ud, og man kunne med væsentlig større ret skrive artikler om demokratiets krise på baggrund af et meget voldsommere fald i antallet af betalende medlemmer i partierne”, siger Peter Fischer-Møller, der ikke tøver med at placere den danske folkekirke blandt de kirker med størst tilslutning i verden.

Top tre i verden ”Faktisk er folkekirken i top tre i verden, når det handler om procenten af befolkningen som er betalende medlemmer. Mens fx Church of England er nede på 33 procent, har folkekirken massiv opbakning, og det er i virkeligheden ret bemærkelsesværdigt, at det holder sig så stabilt”, fortsætter biskoppen, som ser en folkekirke, der fortsat skal vedblive at række ud til folk, der ikke normalt kommer i kirke.

Fortsat relevans ”Vi kan ikke være relevante for alle på én gang, for så risikerer man ikke at være relevant for nogen. Vi ser en segmentering i samfundet, og det giver særlige vilkår for forskellige grupper, som vi skal være os bevidste. Så vi skal ikke være kirke, som den har været siden Kong Gorms tid. Vi kan også dele evangeliet på andre måder end den traditionelle, hvor man bliver relevant bare ved, at det ligger på et andet tidspunkt, og hvor man serverer mad, så forældrene ikke skal bøvle med det bagefter”, siger biskoppen.


19. DECEMBER 2017 l 21 l

Roskilde

Gælder til og med lørdag den 23. december 2017

1/

2

PR .

GÆLDER KUN I IRMA ROSKILDE

KG

.

49

00

TK

ØKOLOGISK SVINEKAM ovnklar ridset uden ben

.

90

2G

L

00

LA

SPAR 42,-

S

110

40

00

IRMAS KIRSEBÆRSAUCE økologisk m/ appelsen og vanilje 2 x 400 g

KE

00

AS

SPAR 9,-

IRMAS DYBFROSNE REJER 3 x 150 g

2P AK

1F

SPAR 49,-

KE

R

30

00

SPAR 25,-

LINIE AQUAVIT Snaps. 70cl

LA

IRMAS SMØRBAGTE KLEJNER m/fløde

2F

PR

.S

Økologisk

E SK

R

ÅBNINGSTIDER:

129

00

SPAR 70,MONTAGUE CALIFORNIEN Zin, cab. el. Chardonnay 75 cl.

Tilbuddene gælder til og med lørdag 23. december 2017. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance. Tilbuddene gælder kun i Irma Roskilde, Skomagergade 21, 4000 Roskilde

10. - 21. DECEMBER KL. 9.00 - 20.00

29. - 30. DECEMBER KL. 9.00 - 21.00

22. - 23. DECEMBER KL. 9.00 - 21.00

31. DECEMBER KL. 8.00 - 15.00

24. - 26. DECEMBER LUKKET

1. JANUAR 2018 LUKKET

27. - 28. DECEMBER KL. 9.00 - 20.00


l 22 l 19. DECEMBER 2017

41967

home RO's Torv ønsker alle en glædelig jul og godt nytår i jeres nye hjem

Åbningstider mellem jul og nytår 22. december

Lukker kl. 16

23. december - 26. december

Lukket

27. december - 29. december

10 - 16

30. december - 1. januar

Lukket

2. januar

Normal åbningstid

Glædelig jul og godt nytår

2 BOLIGER I EN Vindingevej 51

KfndkC

2 boliger i en Få minutters gang fra Roskilde Centrum ligger denne rummelige villa fra 2005. Villaen er perfekt til 2 familie idet her er 2 selvstændige boliger. home er ved at få udarbejdet arkitekttegninger som viser hvordan boligen også kan omdannes til én stor bolig. Ring til home RO´s Torv for en fremvisning

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00254

Roskilde

233

943

9

2005

35

Energi

4.995.000 4.870 250.000 22.093/18.841 Tlf: 38413500

5 MIN. GANG FRA GÅGADEN Roskilde Frederiksborgvej 37A En af Roskildes bedste adresser Velkommen til denne hyggelige og veludnyttede gulstensvilla med allerbedste beliggenhed i Roskilde. Her kommer du til at bo helt centralt og med kort gåafstand til Roskilde Fjord og de skønne, grønne områder i Byparken og Folkeparken.

KfndgD 87

421

4

RÆKKEHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00238

1953

50

Energi

3.695.000 3.328 185.000 16.341/13.933 Tlf: 38413500

TRYGT NÆRMILJØ Bødkers Vænge 9

KfndlE

Indflytningsklar villa på lukket villavej Dette hyggelige villakvarter får du rolige og børnevenlige omgivelser med mange lukkede villaveje, legeplads, stisystemer og skolebus, der bringer børnene sikkert til skole hver morgen. Her vil både unge og ældre trives i det trygge nærmiljø. Den dejlige villa her på Bødkers Vænge 9 er pænt vedligeholdt inde såvel som ude

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00147

Gadstrup

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

126

710

6

1962

150

Energi

2.100.000 2.832 105.000 9.452/7.923 Tlf: 38413500


19. DECEMBER 2017 l 23 l

home RO's Torv ønsker alle en glædelig jul og godt nytår i jeres nye hjem

MIDT I NATUREN Hvalsø Aggerupvej 6A Skøn ejendom fra 2006 - Tæt på byen og midt i naturen Denne perle byder på en attraktiv beliggenhed. Omgivet af den skønneste natur og så kun et kvarter fra Roskilde. En lys ejendom af særdeles høj kvalitet med lækre rustikke detaljer. Flot tilstandsrapport – lige til at flytte ind i!

KfndiB 195

926

5

2006 3400 Energi

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00230

3.795.000 3.654 190.000 17.021/14.250 Tlf: 38413500

IDEEL PLAN LØSNING Kirkebakken 86

KfndgC

Indflytningsklar villa til den store familie Her på Kirkebakken i hyggelige Gadstrup er der perfekte forhold for den pladskrævende familie. Boligen byder velkommen med flot forhave og trappe i chaussesten, der leder op til hoveddøren. Her har du en villa, hvor planløsningen giver ideelle forudsætninger for at indrette en børneafdeling og en forældreafdeling.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00077

Gadstrup

www.Jernaldermarken.com

166

707

5

1972

62

Energi

2.495.000 3.853 125.000 11.215/9.401 Tlf: 38413500

FANTASTISKE DRØMMEBOLIGER SÆRLIGT FOR BØRNEFAMILIER...

HUS ÅBENT SET EHU I PRØV DAG ØN HVER S 12 FRA 11-

A

R RF

LA K S NG 2017 I N YT /12 L F 1

D

IN

JERNALDERMARKEN 18 ARKITEKTTEGNEDE RÆKKEHUSE TREKRONER • ROSKILDE

Normalt er ventetiden lang, når man vil have del i et projektsalg, men her har du en unik mulighed for at få et helt nyt, gennemført og arkitekttegnet rækkehus i rolige, men centrale omgivelser – og så endda med indflytning inden jul. Rækkehusene har... • Optimal planløsning, store og funktionelle rum • Franske altaner • Dejlig gårdhave samt skur • Privat have med terrasse og solafskærmning Boligarealer mellem 112 m2 og 127 m2. Priser fra kr. 3.150.000

home Roskilde RO’s torv Tlf. 38 41 35 00

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00


l 24 l 19. DECEMBER 2017

KLUMME AFJESPER STEEN CHRISTENSEN erhvervsdirektør, Danske Bank i Roskilde

Engang samlede vi mønter i syltetøjsglas Disruption – et meget populært begreb i erhvervslivet for tiden. Slår du det op på nettet, lyder definitionen: ”En virksomhed, der gennem innovation af nye produkter og services undergraver eller nedbryder en eksisterende branches typiske forretningsmodeller”. Spørgsmålet er så, om Roskildes erhvervsliv er klar til at ’disrupte’ sig selv – og særligt inden andre gør det? Flere af os husker nok kæmpebrandet Kodak, der blandt andet levede af at lave film til kameraer, men som kom til kort, da kameraet blev digitalt. Vi husker også Blockbuster, som lejede videofilm ud til private, men som blev overhalet indenom af streamingtjenester som Netflix. I dag kender de fleste af os til Airbnb, der har ændret udlejningsmarkedet for private. En fællesnævner for disse selskaber er i høj grad, at de er blevet ramt af disruption – og det har i mange tilfælde ændret vores vaner markant. Disruption rammer Roskilde Hvis vi så bringer disse facts til Roskilde og måske til ’din virksomhed’, hvor er vi så henne? Har vi taget disruption til os, eller er det overhovedet relevant for virksomhederne i Roskilde? Det tænker jeg i høj grad, at det er, for det gælder om at være på forkant og fremsynet, når man driver en virksomhed. I centrum af Roskilde ligger der for eksempel en såkaldt ’herreekviperingshandler’, som sælger mærkevarer i butikken, men som også har oprettet en netbutik, der kører parallelt med den fysiske butik. Varelageret er det samme, og de stille timer i butikken bruges til at behandle ordrerne fra netbutikken – se det er i mine øjne fremsynethed. Jeg ved ikke, om det er en god forretning at drive netbutikken i dag, men de er på forkant og klar, når den digitale fremtid måske for alvor rammer salget af herretøj. Nye tider i finansverdenen Også i den finansielle sektor ser vi en rivende udvikling i disse år. Jeg kan huske, at min far altid samlede mønter i syltetøjsglas – de mønter, han fik tilbage, når han betalte med sedler hos købmanden eller andre steder. I dag

har vi næsten aldrig mønter på os og betaler stort set ikke med sedler. Faktisk er kontantforbruget faldet med over 40 procent i Roskilde siden 2009, mens kortforbruget er dobbelt så højt som dengang. Og det skyldes især de mange gode alternativer på betalingsmarkedet. En af de nyere spiller på banen er MobilePay, der på knap fire år har fået 3,7 mio. brugere og fuldstændig har taget over for de kontanter, vi engang plejede at udveksle med hinanden. Samtidig er der nogle helt andre forventninger til tilgængeligheden i en bank i dag. Er du ude at kigge på hus om søndagen, kan du for eksempel i dag hive mobilen frem og taste syv ting ind på sunday.dk, hvorefter du indenfor 10 minutter har en købsgodkendelse – også selvom du ikke er kunde i forvejen. Jeg kan komme på mange lignende tiltag indenfor finansverdenen, men hvad med detailhandlen i Roskilde – ændrer den sig tilsvarende? Vigtigt at fremtidssikre Min påstand er, at vi ikke er der helt endnu. Flere butikker åbner – flere benytter de sociale medier til at sælge og reservere varer, og en enkelt stor chokoladefabrikant har åbnet virksomheden op og lavet fabriksudsalg. Som virksomhedsejer i Roskilde – ja i hele landet – er det en god idé at bruge tid på at tænke konstruktivt over, hvilken vej du kan gå for at fremtidssikre din forretning. Jeg skal ikke ’kloge mig på’, hvad den enkelte skal gøre. Det behøver måske ikke at være kæmpe forandringer, men små skridt på vejen. For eksempel at kunne bestille tid og varer på nettet, få dem bragt ud og klæde kunderne bedre på til produkterne. Rom blev ikke bygget på én dag, men det er min opfattelse, at alle erhvervsdrivende skal tænke over, hvordan deres branche ser ud i fremtiden. Sidder du og venter på alle de andre, risikerer du nemlig at blive overhalet indenom. Roskilde en fantastisk by – og det er min opfattelse, at en del af denne oplevelse kommer fra de mange specialbutikker og den kultur, vi har i detailhandlen og erhvervslivet. Derfor skal vi værne om værdierne – men vi skal også sikre, at vi er her i morgen.

Roskilde

Som voksenven behøver man ikke sætte alverdens udfordrende aktiviteter i gang. Hjemlig hygge, nærvær og opmærksomhed rækker meget langt. Foto: Michael Langhoff.

”Der er nogen, der har lavet en perleplade til mig!” Børns Voksenvenners lokalafdeling i Roskilde mangler voksne, som har lyst til at indgå venskab med et barn mellem fem og tolv år og til gengæld få en masse glæde ind i sit liv.

fodbold, hugge brænde, lave mad eller bare gå en tur og snakke om stort og småt.

Det nytter noget! Og det har stor betydning for de pågældende børn. Vibeke Niclasen fortæller: ”Vi ved fra en pilotundersøgelse på Børneforskningscenteret ved Aarhus Universitet, at det har en meget

”Vi hører fx: Det, at der er nogen, der glæder sig til, jeg kommer! At se lyset i barnets øjne! At der er nogen, der har lavet en perleplade til mig! Det giver så meget glæde i min tilværelse!”

Ikke en lukket mandeverden Børns Voksenvenner er ikke kun for drenge i alle aldre.

Af Ane Panfil

I øjeblikket er der tolv drenge i Roskilde og omegn, som savner en voksen mand i sit liv. Det kan der være flere årsager til, fx skilsmisse eller sygdom, og Børns Voksenvenner søger derfor mænd, der vil give disse drenge et maskulint input i hverdagen.

Hvad er en voksenven? Som voksenven skal man møde barnet mindst én gang hver anden uge, gerne mere. Der er ikke en fast formel for, hvordan man er voksenven eller hvilke aktiviteter, man skal tilbyde det afhænger fuldstændigt af, hvilken ’voksen’ man er. For tiden har Centerleder for Børns Voksenvenner Vibeke Niclasen formidlet 18 venskaber mellem drenge og mænd i Roskilde, og de bruger tiden på at spille

”Her på centeret giver den voksne halvdel af venskaberne udtryk for, at det betyder meget at opleve verden i børnehøjde”

stor positiv effekt for de pågældende børns trivsel, at de har en voksenven. Og jo længere venskabet varer, jo større er effekten”.

Man bliver glad Men det er ikke kun barnet, der profiterer af venskabet. Den voksne part får rigtig meget igen. ”Her på centeret giver den voksne halvdel af venskaberne udtryk for, at det betyder meget at opleve verden i børnehøjde”, siger Vibeke Niclasen, og hun fortsætter:

Der er også plads til piger. Lige nu er der 12 aktive venskaber mellem piger og kvinder. Hvis man overvejer at blive ven med én, der er mindre end én selv, kan man læse mere på Børns Voksenvenners hjemmeside eller kontakte Vibeke Niclasen. Man kommer ikke lige ind fra gaden og bliver voksenven, men skal gennem en godkendelsesprocedure. Klarer man den, er der mange gode oplevelser i vente.


19. DECEMBER 2017 l 25 l

Herluf Trolle - de fattiges velgører i Roskilde Lensmanden slog et slag for de mindre bemidlede i byen. organisering af arbejde til ”fattiglemmerne”. Lidt under halvdelen af bygningen er bevaret i dag. Så der findes en konkret bygning, der kan føres tilbage til Herluf Trolle.

Af Per Steenholdt

Trolles Stiftelses gård i Støden

Har man fulgt med i historieundervisningen i skolen, har man haft mulighed for at høre om Herluf Trolle, admiral og grundlægger af Herlufsholm. Der er nok ingen eller få, der har hørt om hans tilknytning til Roskilde, hvor han var lensmand fra 1557 til 1561. Her grundlagde han en stiftelse, der siden indgik i den kommunale forsørgelse af fattige. På det ældste kort over Roskilde af Resen fra 1677 ses nogle bygninger lige nord for det nuværende kloster, der kaldes ”Herluf Trolles Boder”. De er beskrevet af Hendrik Behrmann i hans bog om Roskilde fra 1832. Han nævner det drejer sig om en bondegård og otte boder. Der er nu noget, der ikke stemmer, for Behrmann nævner en kongelig tilladelse til at sælge dem dateret 13. december 1669. Så enten har salget trukket ud, eller også har Resen brugt et forældet navn.

Stadig i 1761 findes en beskrivelse af ”Dend saakaldet Bonde-Gaard tilhører Herluf Trolles Stiftelse”. Den er beskrevet som beliggende på Stødens nordre side. Hvad der i mange år blev kaldt for nr. 17. Her beskrives en beboelseslænge mod gaden og bagvedliggende bygning, der er indrettet til avlshus. Begge bygninger er bindingsværk med lerklinede vægge og halmtag. Det har uden tvivl tidligere været en rigtig gård, der har kunnet give stiftelsen en indtægt. Bygningerne er nogen af de lavest vurderede i byen. Vurderingen er 80 og 40 rigsdaler. Allerede i 1761 må det være begrænset, hvor meget indtægterne fra gården kan være. Stiftelsen ender da også med at sælge bygningerne. Deres videre skæbne kan man læse mere om på hjemmesiden ’Roskildes udvikling’. Kurt Buchtrup er nået til den ende af Støden. Det er dog ganske vist, at Herluf Trolle har sat sig spor i Roskilde.

Herluf Trolle 1516-1565. Rigsråd, admiral og skolestifter. Maleri af ukendt maler. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.

Det var dog en betingelse for salget, at der for salgssummen blev indkøbt passende erstatningsejendomme til de fattige. Kilderne er spredte fra den periode, hvilket bl.a. skyldes brand. Byens Rådhus nedbrændte som bekendt i 1731. Det er dog også de mange bybrande, der gør historien rig på kilder, men dog først fra 1761 og frem.

Kilder til Roskildes historie fra 1761 og frem Onsdag den 28. januar 1761, blev der ringet ”tvende gange” med Rådstueklokken. Det er den klok-

Fattiggården Bredgade 17. Foto: Lokalhistorisk arkiv, der daterer det til 1939. I 1963 blev halvdelen nedrevet. Den bevarede del er nu ejerboliger.

ke, der stadig hænger på det gamle rådhustårn, og byens indbyggere mødte frem på torvet nedenfor. Her fik de forklaret, at man fra nu af ville vurdere alle ”Kiøbstadens Bygninger til skadeserstatning i paakommende ulykkelige Ildsvaade”. Det fremgår af Rådstueprotokollen. Den er i dag tilgængelig ”på nettet” fra 1761 og frem til 1875. Der er dog to problemer. Man skal kunne gennemskue hvor de enkelte bygninger lå og kunne læse de krøllede bogstaver.

Trolles Stiftelse i Bredgade Listen med vurderingen af byens ejendomme fra 1761 viser, hvor

erstatningsboligerne blev købt eller opført. I Bredgade beskrives ”Herluf Trolles Stiftelses fattiges Huse”, og der er otte boliger svarende til dem, der stod nord for det nuværende kloster. De beskrives som værende gamle og har halmtag. En nutidig adresse ville være Bredgade 17. Stiftelsen nedbrænder i 1817 og i 1819 er genopført en bygning, der passer på beskrivelsen af bygningen, der ses på billedet. Den omtales stadig som Herluf Trolles Stiftelse så sent som i 1837. Stiftelsens midler slår dog ikke til, og organiseringen har i en del år haft kommunal karakter med forstander og

Forhjulsrelæfølerventil Man skal ikke tro på hvad som helst...

- har du hørt dit autoriserede værksted?

Det skal være trygt og sikkert, når din bil skal på værksted. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Vind et olieskift

Kom med et forslag til næste overskrift i samme stil, så trækker vi lod blandt de bedste! Denne uges forslag er indsendt af : Jens Ulrik Jensen, Roskilde Skriv dit forslag og send det til: kid@stubbe.dk - jb@skoda-roskilde.dk · henrik.madsen@gunnerdue.dk

Arne Stubbe Automobiler A/S

Roskilde Bilcenter A/S

Gunner Due Biler A/S

- de ved, hvad de taler om!


l 26 l 19. DECEMBER 2017

Sport Torsdag den 21. december jagter Roskilde Bordtennis BTK 61 sæsonens anden hjemmesejr i Champions League og ikke mindst puljesejren, når tyske Borussia Düsseldorf kommer på besøg i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena. En sejr vil definitivt sikre Roskilde adgang til forårets afgørende kampe i Champions League. Modsat vil et nederlag til Düsseldorf betyde, at Roskilde er afhængige af at polske Dzialdowo nupper en sejr imod franske Hennebont. I værste fald ender Roskilde som puljens treer – og dermed i ETTU Cuppen. Dagens modstander Düsseldorf har fire gange før – i 99/00, 08/09, 09/10 og i 2010/11-sæsonen – stået øverst på podiet, når den afsluttende CL-hymne er blevet afspillet på finaledagen.

Torsdags-topopgør i Champions League:

BTK møder Düsseldorf

Torsdag skal Michael Maze sammen med Yujia Zhai og Laurens Tromer forsøge at slå legendariske Timo Boll og Borussia Düsseldorf. Foto: Jens Luckenbach.

ve, og må dermed siges at være forhåndsfavoritter. Roskilde Bordtennis BTK Zhai, Maze og Tromer har dog også imponeret i sæsonens foregående kampe, hvor det er blevet til tre sejre ud af fem.

Roskilde Bordtennis BTK 61 - Borussia Düsseldorf Spillested: Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

Tyske favoritter

Tid: Torsdag den 21. december kl. 1830.

Det tyske mandskab med legendariske Timo Boll på holdkortet har vundet de fire seneste kampe i årets Champions League-udga-

Se alle vores kurser og arrangementer på :

www.rosa-roskilde.dk

Glædelig jul og godt nytår

Aftenskole - Roskilde

ROSA Aftenskole - Debat og dialog

VURDERING AF HELE BOER Eventyreren Claus Steensbech

Kunsthistorikeren Bente Scavenius

Hvad sker der, hvis man skifter Boserup Skov eller Caminoen ud med Japan? Mandag 15.1-2018 kl.19 Pris: 50 kr.

Tirsdag 27.1-2018 kl. 19

Vandreture og Pilgrimsrejser…

Hvad skal vi med Kunst? Pris: 80 kr.

Lauritz.com Roskilde varetager også boafviklinger. Vi står for hele processen med vurdering, afhentning og salg. Vi har erfaring med situationen og respekt for effekterne uanset værdi. På denne måde aflastes arvingerne og sikres samtidig den rigtige markedspris ved salg på auktion.

KONTAKT VURDERINGSCHEF Michael Holm | Tlf 2332 3091 michael.roskilde@lauritz.com

Ernæringsspecialisten Christian Bitz

Hvad er Sundhedsrealisme? Onsdag 7.2-2018 kl.19 Pris: 120 kr.

Hjerneforskeren Troels W. Kjær

Hvorfor bliver vi klogere af, at trække vejret korrekt? Mandag 12.3-2018 kl. 19 Pris: 100 kr.

Alle arrangementer foregår på Roskilde Biblioteket, i salen. Tilmelding : www.rosa-roskilde.dk Du er altid velkommen til at ringe: 46 37 09 09 Se alle vores aktiviteter på : www.rosa-roskilde.dk

Med venlig hilsen

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE Roskilde

Store Hedevej 4 · 4000 Roskilde 4674 4040 · roskilde@lauritz.com M-T-O 11-17 · T 11-18 · F 11-16 · L 10-14


19. DECEMBER 2017 l 27 l

KULTURKALENDER På juleudflugt ved Himmelsøen Mad og drikke i rigelige mængder, krydret med konfekt og chokolade. Sådan ser opskriften på julen ud, for mange af os. Men på et eller andet tidspunkt bliver man typisk rigeligt mæt – og har brug for at skifte mad ud med motion og måske endda lidt frisk luft. Et af de nyeste udflugtsmål – tæt på Roskilde – er Himmelsøen: En stor grundvandssø, skabt lige der, hvor Darup Grusgrav engang lå. Nu tænker du måske: ”Er der ikke tale om en badesø?”. Det korte svar lyder: ”Jo”. Endda en rigtig god en af slagsen – med strand, badebro og hele molevitten. Men derudover er der lavet vandre- og cykelstier rundt om søen – så du kan gå eller cykle på en godt 2 km lang rundstrækning. Himmelsøen byder på vildtvoksende natur, smuk udsigt, dyr i indhegninger osv. Og der går tilmed en sti til Himmelsøen fra Darupvang ved

Ringstedvej – mens bilister kan parkere ovenfor søen på parkeringspladsen ved Darupvej. Læs mere om turen på roskilde.dk/ himmelsøen og få flere tips til udflugter på roskilde.dk/udinaturen

Gimle er såvel omdrejningspunkt som mødested for Roskildes kulturliv – med et uhyre righoldigt og bredt arrangementsrepertoire. Om det så er Gimle for Børn, Lørdagsjazzen, Danseriet, Folk Roskilde eller blot Gimle selv, der står som udbyder af løjerne – der oftest har musik som hovedingrediens.

Samtidig får du jo skyllet julemaden ordentligt ned! Alt i alt er der tale om prægtig afslutning på juleaften. Der er af gode grunde rift om pladserne. Derfor vil jeg afslutningsvis anbefale folk at købe deres billet i forsalget. Så følger der endda samtidig en øl med i købet, slutter han.

Et af årets absolutte højdepunkter på Gimle er juleaften – eller måske rettere julenat. Klokken 23.59 blændes nemlig op for det traditionelle og tempofyldte julebal – hvor den gode gamle vandtank bliver omdannet til et uhyre livligt og feststemt mødested. Og som informationsmedarbejder Oliver Mellergaard fra Gimle uddybende forklarer: ”Julefesten leder faktisk tankerne hen imod den amerikanske ”Homecoming” tradition, hvor tidligere elever, studerende og andet godtfolk mødes en gang årligt i et festligt lag, med deres gamle klassekammerater. Gimles julefest byder i hvert fald på en herlig tur ned ad ”Memory lane” – med massevis af gode gensyn og dertil hørende grin.

Tid: 24. december kl. 23.59 Sted: Gimle

Juleaften kl. 12 Vindinge Kirke, kl. 12-13: Gudstjeneste ved Thomas Feddersen Himmelev Kirke, kl. 12-13: Julegudstjeneste i børnehøjde ved Marianne Juel Maagaard. Dåstrup Kirke, kl. 12-13: Gudstjeneste ved Morten Henriksø Kastrup Sankt Jørgensbjerg Kirke, kl. 12-13: Familiegudstjeneste ved Martin Leif Ishøy. Juleaften kan føles lang, og man kan komme helt i tvivl om, om man nu

nåede alt det, man skulle. Kom i kirke og se, om vi nu når det hele inden jul. Juleaften kl. 13 Himmelev Kirke, kl. 13-14: Gudstjeneste ved Majbrit Weje Kristensen Roskilde Domkirke, kl. 13-14: Gudstjeneste ved Ellen Maria Grethe Harms Svogerslev Kirke, kl. 13-14: Gudstjeneste ved Elsebeth Garde Kjær Juleaften kl. 13.30 Hellig Kors Kirke, kl. 13.30-14.30: Gudstjeneste ved Karen-Marie Winther Ny Vor Frue Kirke, kl. 13.30-14.30: Gudstjeneste ved Sofie Frost Bondorf Gadstrup Kirke, kl. 13.30-14.30: Gudstjeneste ved Malene Guassora Vindinge Kirke, kl. 13.30-14.30: Gudstjeneste ved Thomas Feddersen Dåstrup Kirke, kl. 13.30-14.30: Gudstjeneste ved Hans Eiler Hammer Sankt Jørgensbjerg Kirke, kl. 13.30-14.30: Familiegudstjeneste ved Martin Leif Ishøy Juleaften kl. 14 Gundsømagle Kirke, kl. 14-15: Gudstjeneste ved Birgitte Iversen Jakobskirken, kl. 14-15: Familiegudstjeneste ved Anette Ejsing Juleaften kl. 14.30 Snoldelev Kirke, kl. 14.30-15.30: Gudstjeneste ved Karen Elise Nabe -Nielsen

SALONAFTEN: JULETRADITIONER OG HISTORIER Nu skal vi julehygge! Lige om lidt kommer det, som vi alle har gået og ventet på: JULEAFTEN! Undervejs har vi fået tiden til at gå med alskens juletraditioner lige fra den første julebryg til ophængningen af julestjernen. Entré: 85 kr. Roskilde Museum kl. 19-21 ONSDAGSCAFÉ Spillemandsorkester og dans Kildegården kl. 19.30-22

TORSDAG 21. DECEMBER LEGENDEN OM JULEROSERNE Legenden om juleroserne er en magisk og bevægende musikfortælling om julens glæde. Den handler om røvere og munke, om barmhjertighed og hårde hjerter, om magi og fornuft. Det er Ellen Dahl Bang, som fortæller, og Trine Opsahl ledsager fortællingen på harpe. Himmelev Kirke kl. 17-18 UGE 50/2017

FAMILIE- OG MOTIONSORIENTERING Prøv orienteringsløb i Boserup Skov. Baner i alle sværhedsgrader - også for begyndere. Boserupgård Naturcenter start kl. 13-13.30 JUL PÅ STÆNDERTORVET Sidste chance for at opleve Jul På Stændertorvet - 20 julehytter fyld til bristepunktet med julepynt, unikavarer, trækunst, dekorationer, keramik og alt godt til ganen. Stændertorvet kl. 12-19

SØNDAG 24. DECEMBER JULEAFTEN PÅ GIMLE Årets største julefest! Gimle åbner dørene til dette års brag af en julefest! Entré: 60 kr. Gimle kl. 23.59-05

TIRSDAG 26. DECEMBER NATCAFE: JULEBANKO På den altid smukke 2. juledag inviterer Gimle traditionen tro til julebanko i natcaféen. Dørene åbner kl. 20.00. Julebankoen starter kl. 22.00. Fri entré. 5 kr. pr. bankoplade. Minimum 18 år. Gimle kl. 20-05

Dette er et udvalg af events i Roskilde Kommune. Se dem alle i app’en Roskilde LIVE. Se også info om pris og tilmelding i appen.

Gudstjenester juleaften og juledag

Juleaften kl. 11 Himmelev Kirke, kl. 11-12: Gudstjeneste ved Marianne Juel Maagaard. Denne julegudstjeneste er helt i børnehøjde, så tag gerne de mindste med i kirke til lidt af det, som julen egentligt handler om. Roskilde Domkirke, kl. 11-12: Gudstjeneste ved Peter Fischer-Møller Svogerslev Kirke, kl. 11-12.30: Familiegudstjeneste ved Sarah Krøger Ziethen

GORUN ROSKILDE Gratis gang- og løbefællesskab, som er gratis og for alle; unge og gamle, store og små, uanset niveau og forudsætninger. Hyrdehøj Atletikstadion kl. 17.30

PEACH AKUSTISK Klosterkælderen præsenterer Peach. De har eksisteret siden 1998 og har med deres covernumre spillet Danmark tyndt - både i forbindelse med private arrangementer og på spillesteder over hele landet. Fri entré. Klosterkælderen kl. 20

LØRDAG 23. DECEMBER

Til julebal i det lokale nisseland!

Juleaften kl. 10 Jyllinge Kirke, kl. 10-16: Stille- og meditationsgudstjeneste. Juleaften. Jyllinge Kirke er åben fra 10 - 16 hele juleaftensdag, for dig som har lyst til at sidde lidt i stilhed på en travl dag. Juleevangeliet bliver læst op hver hele time - og der vil være julemusik i højtalerne.

ONSDAG 20. DECEMBER

Besøgstallet i kirkerne er stigende – både til hverdag og ved højtiderne. Især er vi i rigtigt mange, der gerne vil have, at en gudstjeneste er en del af julen. Så her er 55 muligheder at vælge imellem for dig og din familie.

Himmelev Kirke, kl. 14.30-15.30: Gudstjeneste ved Jarl Ørskov Christensen Svogerslev Kirke, kl. 14.30-15.30: Gudstjeneste ved Elsebeth Garde Kjær Juleaften kl. 15 Hellig Kors Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Kaj Bollmann Ørsted Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Morten Henriksø Kastrup Sankt Jørgensbjerg Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Mette Munk Bie Gadstrup Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Malene Guassora Roskilde Domkirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Sarah Krøger Ziethen Vindinge Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Sofie Frost Bondorf Ny Vor Frue Kirke, kl. 15-16: Gudstjeneste ved Thomas Feddersen Juleaften kl. 16 Gl. Vor Frue Kirke, kl. 16-17: Gudstjeneste ved Ane Bisgaard LaBranche Svogerslev Kirke, kl. 16-17: Gudstjeneste ved Elsebeth Garde Kjær Hellig Kors Kirke, kl. 16-17: Gudstjeneste ved Mogens Damm Gundsømagle Kirke, kl. 16-17: Gudstjeneste ved Birgitte Iversen Himmelev Kirke, kl. 16-17: Gudstjeneste ved Jarl Ørskov Christensen Jakobskirken, kl. 16-17: Højmesse ved Mogens Ohm Jensen Snoldelev Kirke, kl. 16-17:

Gudstjeneste ved Karen Elise Nabe -Nielsen Juleaften kl. 16.30 Gadstrup Kirke, kl. 16.30-17.30: Gudstjeneste ved Malene Guassora Roskilde Domkirke, kl. 16.30-17.30: Gudstjeneste ved Anne-Sophie Olander Christiansen Vindinge Kirke, kl. 16.30-17.30: Gudstjeneste ved Sofie Frost Bondorf Sankt Jørgensbjerg Kirke, kl.16.30-17.30: Gudstjeneste ved Ulla Britt Holm Sørensen Julenat Jakobskirken, kl. 23.30-00.30: Højmesse ved Mogens Ohm Jensen Himmelev Kirke, kl. 23.30-00.30: Gudstjeneste ved Jarl Ørskov Christensen Juledag kl. 9.30 Snoldelev Kirke, kl. 09.30-10.30: Højmesse ved Ida Kruse SchaumburgMüller Juledag kl. 10 Gadstrup Kirke, kl. 10-11: Gudstjeneste ved Malene Guassora Gundsømagle Kirke, kl. 10-11: Gudstjeneste ved Birgitte Iversen Hvedstrup Kirke, kl. 10-11: Gudstjeneste ved Kristian Gylling Himmelev Kirke, kl. 10-11: Højmesse ved Marianne Juel Maagaard Roskilde Domkirke, kl. 10-11:

Højmesse ved Ane Bisgaard LaBranche Svogerslev Kirke, kl. 10-11: Højmesse ved Elsebeth Garde Kjær. Tårnblæserne spiller julemusik. Hør julesalmer fra tårnet 1. juledag. De spilles af 5 messingblæsere fra Svogerslev. Sankt Jørgensbjerg Kirke, kl. 10-11: Højmesse ved Martin Leif Ishøy Juledag kl. 10.30 Ny Vor Frue Kirke, kl. 10.30-11.30: Gudstjeneste ved Thomas Feddersen Dåstrup Kirke, kl. 10.30-11.30: Gudstjeneste ved Morten Henriksø Kastrup Juledag kl. 12 Ågerup Kirke, kl. 12-13: Gudstjeneste ved Kristian Gylling Juledag kl. 14 Jakobskirken, kl. 14-15.15: Højmesse ved Marianne Pedersen. Ønsk dine yndlings julesalmer. Vi synger de julesalmer, som du foreslår. Juledag kl. 17 Roskilde Domkirke, kl. 17-18: Gudstjeneste ved Anne-Sophie Olander Christians

roskilde.dk

Telefon 4631 3000


l 28 l 19. DECEMBER 2017

Kultur

Juletid er spisetid

Fem af Roskildes restauratører fortæller om deres juletraditioner, og hvordan den travle december er forløbet med sild, and, gløgg, og alt hvad der ellers hører sig til, når højtiden nærmer sig. Af Holger Vincents

Store Børs:

Der skal ikke mangle noget Raadhuskælderen skruer i denne uge op for æbleskiverne og den hjemmelavede gløgg.

”December måned er en travl tid på året, men også en glædelig tid, og vi forstår glæde som overflod. Vi giver folk det, de forlanger, og der skal ikke mangle noget”, fortæller Philllip Færch, daglig leder på Store Børs.

I tiden op til jul har restauranten på Havnevej, som traditionerne foreskriver, fokus på den danske julemad, hvor blandt andet and og sild indgår på både frokostog aftenkortet. Dog med små modifikationer fra år til år.

og det er velkendte ansigter, der lægger vejen forbi restauranten. Det forpligter os også til at være helt oppe på dupperne”, lyder det.

Små 40 år fornægter sig ikke

Den 23. skal stamkunderne have bøf Foruden julemaden, der i denne uge først og fremmest består af æbleskiver og hjemmelavet gløgg, er én af Raadhuskælderens faste traditioner de mange små trænisser, der for tiden pryder lokalerne få meter fra Roskilde Domkirke. ”Nisserne er tilbage fra Peter Loehrs (tidligere medejer af Raadhuskælderen red.) tid. Han fik dem dem lavet på Bali, da han i sin tid ejede Pakhuset, og vi får mange forespørgsler fra gæsterne, om de er til salg. Det er de ikke”, siger Jeanette Dalsgaard og griner. Paradoksalt nok er kundernes kulinariske forespørgsler til den knap så julede side jo tættere vi kommer på den 24. december. ”Vi har åbent til og med den 23. december, hvor vi har mange stamkunder, der skal sidde med den del af familien, de ikke skal være sammen med på selve juleaften. De vil have bøf og god rødvin og eller bare sidde helt afslappet og hygge sig”, fortæller Jeanette Dalsgaard.

”Vi prøver at udvikle det lidt hvert år med nye egnsretter, for at gøre det lidt anderledes, men der er selvfølgelig først og fremmest tale om klassiske ting ”, forklarer Phillip Færch, der har nok at se til frem mod fredag den 22. december, hvor Store Børs har sidste åbningsdag inden jul. ”Der er knald på hele ugen,

Restaurant Upstairs:

Raadhuskælderen: Onsdag i denne uge er sidste chance i år, hvis man ønsker at opleve Restaurant Raadhuskælderens traditionsrige julebuffet, der som højtiden efterhånden foreskriver, har trukket fulde huse til frokost. Opskriften på den tilbagevendende efterspørgsel er relativt simpel, hvis man spørger indehaver Jeannette Dalsgaard. ”Siden vi startede for snart 15 år siden, har vi haft traditionel julebuffet. På et tidspunkt prøvede vi at tage nogle af de klassiske juleretter ud, men erfaringen har vist, at folk vil have sild, fiskefilet, tarteletter, blodpølse og sylte”, fortæller hun og tilføjer, at alt er hjemmelavet med undtagelsen af sylten, der leveres af Slagter Frimann. Blodpølse? Kan det virkelig passe, lyder det med en vis skepsis fra Paperboy’s yngre skribent. ”Ja, da vi satte den bordet første gang, tænkte vi også, gad vide om den rykker, men det gør den. Folk siger ’nej, blodpølse, det har vi ikke fået siden vi var børn’”, forsikrer Jeanette Dalsgaard.

22. december er sidste åbningsdag på Store Børs inden jul, fortæller Phillip Færch, der er restaurantens daglige leder.

Efter fire år i spidsen for Pipers Hus i byparken kan en tilfreds Peer Seipelt konstatere, at folk for alvor har fået øjnene op blandt andet restaurantens juleplatte. Her ses indehaveren sammen med restaurantchef Rie Egeberg.

Pipers Hus: Omgivelser bidrager til julehyggen ”Vi har lavet juledekorationer, og det er det eneste, vi pynter op med, for omgivelserne især hvis det har sneet – gør, at restauranten i forvejen tager sig julet ud”, fortæller Peer Seipelt, indehaver af Pipers Hus. Restauranten i Roskilde Bypark kan med stor tilfredshed melde om øget travlhed i december måned sammenlignet med de foregående år, hvilket ejeren tager som et udtryk for, at roskildenserne for alvor har fået øjnene op for stedets julefristelser.

”Folk mødes og spiser juleplatter til frokost, mens andre kommer ned forbi for at få æbleskiver og nyde et glas gløgg”, forklarer Per Seipelt, der heller ikke selv har kunnet undgå at blive en smule grebet af højtiden. ”Mange kan ikke undgå at få et smil på, når gæsterne er glade. Lige nu kan jeg stå og kigge ud af vinduet og se, at folk er i fuld gang med at kælke på bakken, og bagefter skal mange af dem lige ind og vende hos os”, oplyser han.

På Restaurant Upstairs er juletiden lig med flere timer i køkkenet for køkkenchef og indehaver Niels Hansen, der siden 2013 har drevet spisestedet ved Skomagergades udspring. ”Vi mærker, at julen er lige rundt om hjørnet ved, at vi har mere at lave”, fortæller restauratøren, der laver alt fra bunden, inklusiv kirsebærsaucen. Heldigvis fornægter erfaringen sig ikke midt i den travle juletid. ”Jeg kom i lære i 1979, så jeg kender formen”, lyder det med velplaceret lune

fra Upstairs-kokken. Det betyder imidlertid ikke, at Niels Hansen er bange for at udfordre traditionerne en smule. ”Vi prøver nogle gange at afvige lidt fra det traditionelle, så det hele ikke bliver så tungt og fedt”, fortæller indehaveren af restauranten i det centrale Roskilde, der op til jul holder åbent til og med lillejuleaften.

”Jeg kom i lære i 1979, så jeg kender formen”, fortæller Niels Hansen, køkkenchef og indehaver af Restaurant Upstairs.


19. DECEMBER 2017 l 29 l

Kultur

SFO-børn donerer legetøj til julehjælp Roskilde Private Realskoles mindste har i fællesskab indsamlet 80 gaver. Onsdag eftermiddag overrakte de alle herlighederne til Frelsens hær. Af Holger Vincents

Med mor Gittes opskriftsbog i hånden er Gastronettens indehaver Christian Nørgaard Zwicky altid godt klædt på til julemåneden.

Gastronetten:

Frem med mor Gittes opskriftsbog ”På Gastronetten kan vi mærke, at julen nærmer sig, når min kære mors opskriftsbog bliver taget frem, og køkkenet begynder at dufte af alle de gamle traditioner”, fortæller Christian Nørgaard Zwicky, indehaver af Gastronetten i Clermontgade, der både leverer mad til selskaber og tilbyder take away i weekenden. Mor Gitte Zwickys klassikere tæller blandt andet en hjemmelavet krydderfedt og en helt særlig hønsesalat med persillefrit og bacon, mens sønnike har bidraget til julemenuen med sin egen vaniljesild. ”Jeg bruger min kreativitet til en vis grænse, for

det er vigtigt, at retterne holder sig indenfor den traditionelle julemad. Generelt er det ikke opskrifter, der skal pilles ved”, siger indehaveren, der forventer stor travlhed i køkkenet helt frem til den 24. december. ”Sidste år ramte vi 300 kuverter til juleaften, så der bliver nok at se til. Men det er også hyggeligt, når kunderne kommer forbi mellem kl. 10-12 for at afhente maden. Vi byder et lille glas, og bagefter mødes vi en masse familie og venner på Gastronetten og ønsker glædelig jul”, slutter Christian Nørgaard Zwicky.

295,Inkl. brød min. 2 kuverter Se hele julemenuen på gastronetten.dk

I onsdags kl. 15 afleverede børnene fra SFOasen 80 gaver til Frelsens Hær. De mange pakker bliver i denne uge givet videre som julehjælp.

ne ud i Frelsens Hærs bil”, siger Mette Jacobi Knudsen, der håber på at kunne udvide ordningen til næste år. ”Der går 354 elever på Roskilde Private Realskole, så det kan blive til meget mere. Derfor vil vi også starte i rigtig god tid for at få så

NYTÅRSMENU 2017 3 retter ud af huset Søndag d. 31. december 2017

GAMMELDAGS ANDESTEG med alt hvad der hører til

200,-

Skindstegt torsk

blomkålspuré med brunet smør, råsyltede rødbeder, champagne beurre blanc, baconcrumble & friske urter Hjemmebagt brød med pisket smør

Tournedos af kalvemørbrad

Hvid & mørk chokolademousse Ristede pistacienødder, pistaciebrud, saltkaramel, syltede ribs & friske brombær Pris pr. couvert

349,-

Tilkøb

Hjemmelavet kransekage 35 kr. pr. stk. pr. person

Bestillings deadline er 29. dec. på info@cafe�lorentz.dk eller på 46 152 152 Menuen a�hentes d. 31. December 2017 Mellem kl. 11 & 13

Min. 2 kuverter

Bestil din julemenu mail@gastronetten.dk

v/Christian Zwicky

gastronetten.dk Clermontgade 36 . Roskilde Telefon 46 35 12 91

mange med som muligt”, lyder det fra SFO-lederen.

2 FOR 1 PÅ BUFFET ER TILBAGE

Gør årets sidste aften nem for dig og dine gæster, bestil vores nytårsmenu ud af huset.

Kartoffelballontine, smørglacerede skorzonerødder med rosmarin, solbær syltede skalotteløg, ærtepuré & mild trøffelsauce

J ULEAF T EN 3-RETTERS MENU

Onsdag eftermiddag var en stor gruppe nissepiger og nissedrenge på spil ved Roskilde Private Realskole, hvor de overrakte 80 gaver til Frelsens Hær. De mange pakker skal indgå i julehjælpen, som den velgørende organisations uddeler torsdag den 21. december. ”Mange af børnene blev berørte, da vi fortalte dem, at der er familier i Danmark, hvor man ikke har de samme gode betingelser, og hvor børnene ikke får nær så mange julegaver”, fortæller Mette Jacobi Knudsen, SFO-leder på SFOasen, om reaktionen, da hun præsenterede 0.-3. klasserne for idéen om at donere deres aflagte, men velholdte legetøj til trængende familier. Interessen for at bidrage til det det gode formål har da også været til at tage at føle på hos ungerne. ”Børnene har selv været med til at pakke gaverne ind, og det var skønt at se glæden, da de hjalp hinanden med at bære alle gaver-

Algade 13 4000 Roskilde · tlf. 46 152 152 info@cafe�lorentz.dk

BRUNCHBUFFET før 8900 AFTENBUFFET før 12900

4450 6450

Glostrup , Tlf.: 4343 0390, Hovedvejen 140, 2600 Glostrup Herlev, Tlf.: 4491 4520, Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev City2 Taastrup, Tlf.: 4399 0086, Hveen Boulevard 2, 2630 Taastrup

2 FOR 1

2018

BRUNCH

2 FOR 1

2018

AFTEN

Vis kuponen ved bestilling og få 2 for 1 på buffet. Kan ikke kombineres med andre tilbud Gælder ikke take away.

Vis kuponen ved bestilling og få 2 for 1 på buffet. Kan ikke kombineres med andre tilbud Gælder ikke take away.

GÆLDER T.O.M. 31. DECEMBER 2018

GÆLDER T.O.M. 31. DECEMBER 2018

Priserne angivet i annoncen er pr. person ved anvendelse af 2 for 1 kupon.


l 30 l 19. DECEMBER 2017

l KULTUR l

Nationalparken og domkirken markerer vintersolhverv ”Mørke” er temaet, når de to kulturinstitutioner fejrer årets korteste dag.

Torsdag danner Roskilde Domkirke ramme om en indførelse i mørkets betydning for både naturens gang, sindet og troen.

På torsdag d. 21. december er det årets korteste dag. Astronomisk set indtræffer vintersolhvervet i Roskilde-område kl. 17:28. Hvad vil det sige, og hvad kan mørke betyde i universet? Hvad betyder mørke for naturens gang, for sindet, og hvad betyder det i troen? Få nogle koncentrerede forklaringer og oplevelser, når Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Domkirke inviterer til fejring af vintersolhvervet. Når det nautiske tusmørke indtræffer kl. 16:33 slukkes gadelyset omkring domkirken, så den i sin egen belysning får en magisk fremtoning, og inden for eksperimenteres der også med lysets og mørkets effekter. Man kan blandt andet opleve en stjernevrim-

Fakta Tid: Torsdag den 21. december kl. 17 – 18. Gadelyset er slukket omkring Domkirken fra en halv time før til en halv time efter, men andre lyseffekter vil lede fra Stændertorvet til kirken. Sted: Roskilde Domkirke

Fra øverste hylde

Af bibliotekar Ole Hilmer Petersen, Roskilde Bibliotekerne

Det er altid spændende at følge, hvordan byen udvikler sig. Både den lokale by og den mere overordnede byplanlægning. Her er tre gode bøger om byudvikling og historie.

Havebyen : havebyer i Danmark, England og Tyskland før, nu – og i fremtiden? Begrebet havebyer opstod omkring år 1900 i England som reaktion mod industribyernes stenørken. Rundt om i bl.a. England og Tyskland blev der bygget nye byer med bedre boliger og grønne områder, hvor beboerne havde lys og luft. I Danmark var de første havebyer Grøndalsvænge i København og Gerthasminde i Odense. I England er Letchworth og Welwyn Garden City nogle af de originale og mest gennemførte havebyer. Bogen giver en god indføring i tankerne bag ideen om havebyer og socialpolitiske tanker på den tid. Desuden er den flot illustreret med gode fotos af de mange steder, der stadig kan ses rundt i Europa.

Det bedste ved Holbæk Peter Olesen Journalist og forfatter Peter Olesen fortæller her om de ting der er gået godt i barndomsbyen Holbæk. Han har ofte kritiseret byudviklingen, men her fremhæver han de positive ting. ”Bedre Byggeskik”-bevægelsen har præget flere steder i Holbæk, bl.a. Bakkekammen, hvor han selv voksede op. Selv Holbæk Seminarium, som er et moderne betonbyggeri, har han rosende ord om. Det er en interessant lille bog om Holbæk.

Hverdagens sporRoskilde i glimt Lokalhistorisk Arkiv i Roskilde har lavet og udgivet denne fine lille fotobog her i efteråret. Bogen er fortrinsvis med billeder fra det gamle Roskilde i 1950’erne og frem til 90’erne. For de af os der var børn for år tilbage, er det specielt sjovt at se byen, mens der stadig var parkeringshus på Hestetorvet og SchouEpa ikke var bygget endnu. Et godt indblik i det ”halvgamle” Roskilde.

OPLEVELSER ER DE BEDSTE JULEGAVER! SE VORES SPænDEnDE fORåRSPROGRAm På GimLE.Dk – DER ER nOGET fOR hELE fAmiLiEn!


19. DECEMBER 2017 l 31 l

l KULTUR l

mel i hvælvingerne, og lige omkring kl. 17:28 holdes alt lys i domkirken slukket (bortset fra de to alterlys), mens der mediteres lidt over det sagte. Alle salmer og taler og indslag vil samtidig havde ”mørke” som det overordnede tema.

LAD OS STÅ FOR ÅRETS

NYTÅRSMENU

Prominente talere Markeringen af vintersolhverv byder desuden på en række prominente talere i skikkelse af astrofysiker Anja C. Andersen, borgmester Joy Mogensen, biskop Peter Fisher-Møller, domprovst Anne-Sophie Olander, naturcenterleder Tim Krat og rapperen Christian Mauricio. Anja C. Andersen er forsker ved Niels Bohr Instituttet under Københavns Universitet. Hun er kendt som en fremragende formidler af astronomiens ellers ufattelige stof om afstand, tid, materie, dynamik, stjernestøv, mørk energi og meget andet, ligesom hun senest har udgivet ”En lille bog om universet”. Mørket vil således blive behandlet naturvidenskabeligt såvel som teologisk, ikke mindst for at nuancere begrebet, der rent sprogligt ofte forbindes med negative kræfter. ”Der vil være forskellige overraskelser undervejs. Vi glæder os til at se rigtig mange i kirken denne dag, ligesom de to foregående år. Disse vintersolhvervsarrangementer er i ide og form noget helt særligt, med forskelligt indhold fra år til år. Et supplement eller alternativ til vor traditionsrige julegudstjenester”, fortæller domprovst Anne-Sophie Olander og fortsætter: ”Hvis vejr og vind tillader det byder nationalparken og kirken på en lille overraskelse, når vi kommer ud af kirken. Skulle det ikke kunne lade sig gøre i år kan det nok blive næste år.” Næstformand i Nationalparken bestyrelse Jan Eriksen glæder sig over, at kirken og nationalparken har fundet hinanden ved disse særlige arrangementer.

Lad champagnepropperne springe og glem alt om at stå flere timer i køkkenet - vi klarer årets sidste, store festmåltid! Som vi har gjort siden 1976.

NYTÅRS MENU 2017/18

FORRET Torsk – Jomfruhummer Rørt tatar af let røget torsk – lime rimet torsk – jomfruhummer – hummermayo – kompot af havtorn – sprøde rodfrugter MELLEMRET Fransk unghane Terrin af confiteret unghane – trøffel sennep syltet svampe – timian bagte æbler

Astrofysiker Anja C. Andersen er blandt talerne, når Nationalpark Skjoldungernes Land og Roskilde Domkirke markerer årets korteste dag.

HOVEDERET Okse & kalv Helstegt oksemørbrad – langtids brasseriets kalvekæber – sauce espaniol – honningbagte tomater – salt bagte knold selleri – knuste kartofler vendt med løvstikke, havsalt og olivenolie DESSERT Gastronettens gateau marcel i 3 lag Mørk chokolade – hvid chokolade – karamelliseret hvid chokolade – rå syltede bær – champagne sorbet

Vintersolhverv: Det astronomiske Vintersolhvervstidspunkt har ingen relation til tusmørke og natmørket. I år er d. 21. december kl. 17:28 det tidspunkt, hvor Nationalparken og Domkirken hælder længst væk fra solen. Derfra går vi mod lysere tider igen. I før-kristen tid fejrede man ”Jól” på dette tidspunkt.

3-retter

385,-

4-retter

425,-

Bestil din Nytårsmenu mail@gastronetten.dk

v/Christian Zwicky

mail@gastronetten.dk Clermontgade 36 . Roskilde Telefon 46 35 12 91

Klosterkaelderen.beer Verdens bedste øl

December 2017

21/12 Peach Akustisk

30/12 Six Foot Stompers

Januar 2018

4/1 Einar + Friends 11/1 Shakin All Over 18/1 Per Fjord 25/1 Irish Inspiration

Februar 2018

3/2 Bedrock Blues Band 8/2 *To be announced* 15/2 Lastrada 22/2 Irish Inspiration

Marts 2018

1/3 Boneheads 8/3 *To be announced* 15/3 Grand Uncles 22/3 Paul Harrison & TJ Johnson


l 32 l 19. DECEMBER 2017

Roskilde Rundt

Englesang på RO’s Torv Onsdag den 13. december er som bekendt Luciadag, og således også på RO’s Torv, hvor Roskilde Private Realskoles 4.- og 5.klasser gik optog med lys og sang til glæde for både elevernes forældre og shoppingcentrets mange julehandlende. Starten gik ved rulletrappen på centertorvet, hvorefter optoget fandt vej til alle hjørner af RO’s Torv, før det hele sluttede, hvor det startede.

Rejsegilde hos Erhvervsakademi Sjælland Roskilde

Scenekunst Roskilde i stor juleforestilling

Onsdag den 13. december holdt Erhvervsakademi Sjælland Roskilde rejsegilde på Maglegårdsvej, hvor både skolens ledelse sammen med arkitekten, bygherrer, entreprenører og håndværkerne var samlet for at fejre den 4000 kvadratmeter store Bygning D, der efter planen skal stå klar til indvielse i august 2018. Flere taler indgik i festlighederne, ligesom en pølsevogn var hidkaldt for at stille den værste sult og tørst.

Lørdag den 9. december afholdt SceneKunst Roskilde julekoncert på Musikteater Albertslund. 130 børn i alderen 4-18 år bidrog til den velbesøgte juleforestilling ”A Musical Extravaganza” med sang og dans, mens en magisk julehistorie sørgede for den fortællemæssige ramme om alle herlighederne.

Første mekanikere med studenterhue Roskilde Tekniske Skole har netop uddannet de tre første personvognsmekanikere, som har taget uddannelsen med eux, den erhvervsfaglige studentereksamen. Steffen Johansen, Alex Thorø Troelsen og Jakob Huge er netop blevet færdige på Roskilde Tekniske Skole. Som de første forlader de skolen med studenterhue på hovedet og svendebrev i hånden. De tre nye svende blev fejret på skolen til svendeprøveafslutningen, hvor mestre, familie og venner deltog. Underviser Kenneth Gade-Jensen har fulgt de tre elever tæt og holdt tale for dem: ”Når I bliver stillet foran en ny opgave, så har i den indstilling, at ”det har vi ikke prøvet før, så det kan vi sikkert godt finde ud af”, lød det.


os… os… bare bare bare os… bare bare os… os…

19. DECEMBER 2017 l 33 l

ROSK LDE RUNDT

Når duvores besøger vores gør vi vores for,vores at du Når duNår besøger apo ekapo gør v vores eapo orviyderste ae du Når du besøger vores gør vores for, at du du besøger vores Når duapotek, ek besøger gørapotek, vvi yders vores vores yders ek gør or yderste va du yders e or a du apotek, yderste for, at skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan ska å skal en god op eve se V g ver os d a rådg ve d g Du kan få en god skal oplevelse. få en god Vi oplevelse. giver os tid Vi giver til at rådgive os tid til dig. at rådgive Du kan dig. Du ska å op eve ska se åV en g ver god opdeve ase rådg V gve verdos g d a rådg vekan d g Du kan bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange udfordringer b a spørge os råds om de ko de ve rs mange ud ordr nger bl.a. spørge bl.a. os til spørge råds om os til det råds kolde om vejrs det kolde mange vejrs udfordringer mange b a b a spørge koos de ve råds rs om de ud koordr de ve nger rsudfordringer mange ud ordr nger for og både og hud krop. or både krop forhud både og krop. orhud både hud og krop or både hud og krop for krop. Velkommen indenfor. Ve kommen ndenVelkommen or indenfor. nden or Ve kommen nden orVe kommen Velkommen indenfor.

- så samles byen

SALG Helene Risum Bladchef helene@paperboy.gratis Tlf: 2332 7119

Ven g h Ven sen Venlig Venlig hilsen gh senhilsen Ven g h sen Venlig hilsen Apo ekeApoteker Apoteker Apo eke eke Apo Apoteker Charlotte Andersen e Andersen Char o Char Charlotte Andersen o e Andersen Char o e Andersen Charlotte

Nina Holm Mediekonsulent nina@paperboy.gratis Iufrostvejr Motivation eraende afgørende for med et apoteket kan dig med atkan finde den type smertestil os ve bI frostvejr ve en eks ø luften og sam va eks onMo eaaava ende ogø ykkes eatva På apo eke veke h ækan pe På dvvieeg med ad den ype sme es ende mden dde bliver luften ekstra tør samMotivation er afgørende lykkes med apoteket kan vi a hjælpe dig med finde type os ve b ve bliver uIafrostvejr en eks aekstra ø og os sam ve bbsamve uu og en øøgø og on sam e o med a ykkes med on aaat gø ende På oo kan apo aaetPå ykkes med h ævipehjælpe gnde På med apo eke nde den vvtype ype h pe dd gg es med ende aa ostør veog veMo en eks og sam Mo valykkes on efor ee gø ende ykkes med På apo kan hæ æatsme pe med bliver luften ekstra tør samMotivation er a afgørende for at Mo lykkes et apoteket hjælpe dig at fieke smertestillende 2289 men med kan det få din at oftemed i kombination med som en passer bedst til og din smerte. men med men b æsmed kanb de åmen d n de hud a nmen yges oåå dde nnrygestop komb na omed m passe beds dbeds gooog d sme ed med kan det få din hudop til rygestop at rygestop ofte i kombination med enna form som passer bedst til9076 din smerte. æs blæst, kan åblæst, d hud med a æs kan de yges op hud aea -i on komb naen-on yges en op o en m oo form eesom komb on passe med m g Tlf: ogdig nsom sme passe edig og beds dd gg og men med æs kan de hud yges op komb nasom on med en m som passe beds og dd nn sme sme ee blæst, det få din tilhud at bbtil -o ofte kombination form passer bedst tilnd dig din smerte.

Tør vinterhud? Rygestop? Smerte lindring? Tør Tør vinterhud? Rygestop? Smerte lindring? Tør vinterhud? Rygestop? Smerte lindring? vinterhud? Tør vinterhud? Rygestop? Rygestop? Smerte lindring? Smerte lindrin er det en god ide med for nikotinerstatning. apoteket hjælper vi hjælper ud ø e De oø eudtørre. en god de god oeeide nde ko nefor sn a ko n På apo æPå pe Derfor erø en god med nikotinerstatning. apoteket ud e de De o Derfor e de enmed god ud de med ee god De oogod en god de med ogod ne s agod nfor ngeke Påhapo eke oov nnh ko æ På pe ne svvi På eke ud ødet De de en deng med god ko ne s aa nn ng ng På apo apo vi eke hh æ æ pe pe vv udtørre. Derfor erudtørre. det ide nikotinerstatning. apoteket hjælper dig med etop effektivt rygestop. d g gang d med e ei gang ek v e yges dig iek gang med effektivt rygestop. hudpleje. hudp e e hudp g i gang med e v rygestop. yges dd gget opgang ee ee ek gang med med ek vv yges yges op op hudpleje. dig et effektivt ee hudp hudpleje. hudp ee ee REDAKTION Vo a en Ge Voltaren® Gel Vo Vo a Voltaren en®® Gel Ge ® Gel Vo aa en en Ge Ge Voltaren lokalbehandling mod E ek v oka behand mod Effektiv lokalbehandling mod E ek Effektiv v lokalbehandling okang behand ng Tomas mod E vv oka behand E ek ekSkov oka behand ng ng mod mod Effektiv smerter i muskler og led. Voltaren gelVoltaren sme e musk e og ed Vo a en ge muskler og sme e i musk esmerter og led. ed i Vo asme en ge ee led. musk ee og ed sme musk og gel ed Vo Vo aa en en ge ge smerter muskler Voltaren gel behandler infl der ofte er behand e behand n amma onen deammationen, o eRedaktør e de behandler inflbehand ammationen, der ofte er e infl n amma onen o e e e n amma onen behandler ammationen, der ofte er behand e n amma onen de de oo ee ee årsagen 150 g.åå sagen å sagen å sme e til 150 gtil esmerte. årsagen til smerte. 150 g.sme sagen sme 150 g sagen sme ee 150 150 gg årsagen smerte. g.tomas@paperboy.gratis

Børnehavebørn sang julen ind på Trekroner Plejecenter

P sk

* * kr. 149,95 149,95 Pris *kr. 149,95 P P 149,95 149,95 P ss kk 4048 Priss kkr.Pris Tlf: 2679

Holger Vincents Journalist Beboe e på T ek one P e Zyme n Zyme ZymeliZ ecen e fik mandag besøg a holger@paperboy.gratis N Næsesp ay mod Næses er en virusinfektion, der Forkølelse kø e se e en v us n ek on de Fo er en virusinfektion, der Forkølelse kø e se e en v us n ek de kø e se e en v us n ek on de Fo on Fo kø e se e en v us n ek de Fo on er virusinfektion, der Forkølelse bø n a T ek one Bø nehus Tlf: 3052 7408 tiv s oppe næse s opp tilstopp skal af kroppens eget ska bekæmpes a kbekæmpes oppens ege skal bekæmpes kroppens eget ska a oppens ege ska aa kk oppens ege skaafbekæmpes bekæmpes oppens ege skal bekæmpes af kkroppens eget fo o kø e se forkøle og b he o kø som sang u en nd med både immunforsvar, men dugø kan gøre mmun o sva men du kan gødu e kan immunforsvar, du kan mmun o sva men mmun emen oo sva men kan e mmun sva gøre men du duænde kan gø gø e immunforsvar, gøre se tænde V ketæ ænde atenoget lindre symptomerne. noge o anoge ndnoget eosymp ome neADMINISTRATION for at lindre ned knæ op a s å og k appen a nd symp ome ne noge oo aa nd ome ne noget for at for lindre symptomerne. a a m ndske hæve nogesymptomerne. nd ee symp symp ome nea nd at m mind i næses mh nden i næse ove hovede Me em god ® ® ® ® ® mundspray ® Otrivin Menthol næsespray O vssnmundsp Men ho næsesp ay Otrivin Menthol QuickMist Patrick Dana ek Danatekt N co e e N Qu mundsp O v nay Men ho næsesp ay O vvHolbek nn Men V knay nd æ O næsespray Men ho ho næsesp næsesp ayngenV Danatekt Nicorette QuickMist Otrivin Menthol næsespray Dana Danatekt ek Dana cockM eNicorette es®® Qu ckM s ay mundsp N ayco kn nV Dana ek ek N co ee emundspray e Qu Qu ckM ckM mundsp ay Nicorette QuickMist mundspray Virknin Mod forkølelse med tilstoppet o60 kø e se eforkølelse sseoppe Modtilstoppet forkølelse medootilstoppet eå Mod o ekø e med s oppe Mod kø oppe å me nue efå Mod kø ee se se med med ess e oppe dag aeme ve sangene Creme medCreme til med tør og70% lindring C eme og med 70% ed ndho d70% øfedtindhold ogd70% Hutil ed g og nd ngddagHurtig yge angen eaf erygetrangen 60 e med tør lindring aferygetrangen efter C med 70% edkunne ndho C eme ø fedtindhold og ndho Hu nd øø og ng a yge angen Hu g60 nd ng yge angen Creme fedtindhold til Hurtig lindring af Hurtig rygetrangen efter Ctør eme med 70% ed ndho og Hu gefter nd 60 ng aMod a efter yge angen emed e 60 60 Udgiver. Ansv. næse og ved bihulebetændelse. og ved ved byge hu ænde se og v næse vedse bihulebetændelse. e opse 10e12o næse ogebe ved b hu ebe ænde næse og næse og ved ved bb hu hu ebe ebevaænde ænde seva hud. et aktivt ekstrakt sekunder. pust ved skæ endeskæ hud ende ndeho deIndeholder e akIndeholder v eks akIndeholder sekunde 1 eee eak 2 vpus ved yge2ved ang bihulebetændelse. skællende hud. et aktivt sekunder. 1rygetrang. eller 2rygetrang. pust 1ved varer hud ndeho de e skæ ak v ende eks hud ak ndeho de sekunde e e 1ak 2eller pus yge sekunde ang 22 pus ang skæ ende hud ndehoekstrakt de ak v 1eks eks ak sekunde 1 ee enæse erygetrang. pus ved yge ang skællende hud. et aktivt ekstrakt sekunder. eller pust beboe ne b skællende and ande gDæmper æde luft næsen på få minutter Gaavem un 22G næsen å mi nu voksne ogvoks bøT Giver inu næsen u på påefå åluft m G e næsen nu havrekerner. ogog kløe og ogskkløe Med frisk af 2 mint. stk. a hav ekefra Dæmpe ødme og rødme kødme øe og Med smag askog m nkk øe 2 smag saf kmint. G ve ve påuu få minutter næsen på på Tåå m m nu eeT Giver luft i næsen minutter fra havrekerner. rødme ogfrisk Med af mint. 2 stk. Til patrick@paperboy.gratis ane havfra eke ne Dæmper Dæmpe arødme hav keke øe ne Dæmpe ødme aog m nfrisk ssmag k2 Med sk ssve kk Giver aDæmper havkløe eke ne Dæmpe ødme og øe og Med sk smag smag mn havrekerner. og Med smag stk. og virker i op til 12 timer. 10 ml. o og v ke op 12 me 10 m ove 10 å 10 m ogtimer. virker10 i op til 10 ml. virker anti-irriterende. 250 og vvirker ke i op til 12 me m vv timer. ke 12 vs ke an vvirker ende 250 m og12 ke op op 12 me me 10 10 m m ove virker anti-irriterende. 250 ml. g ove akeekomme u eba ml.og over 10 Handel og an e ende 250 m vv ml. ke ee ende m ke an an ende 250 250 m erhverv jule-netværkede anti-irriterende. ml. Tlf: 4058 4437 * * * * * sa e * and Bage va * kr. 49,95 * øde kr. 49,95 kr. 249,95 49,95 P s k 44,95 s køø 249,95 Pris Pris *Rosk kr. 249,95 P s kkr.Pris P P 249,95 P sk P kk 249,95 Onsdag 13 decembe va des s Pogs ek hve vs v49,95 Pris Priss kkr.P Pris kr.Pris 100,(før 125,-) økr.e 125 Pn ssse k 100,P ss kk 49,95 P sshande 100,125,-)P den Pris 125 100,125 P s kr. k Pris P P ss kk(før 125 100,(førkr.125,-) Pris vand og småkage de små sam e u ea s u n ng Den Gam e By ådssa Fo uden a ønske Lone Ovesen sange e ko ege ne g æde g u gav den uhø de ge e e m ddag de em Bogholder mød e g e ghed a ne væ ke mens a angø e ne Rosk de Han lone@paperboy.gratis de og E hve vs o um Rosk de havde sø ge o g øgg og æb esk ve Tlf: 2049 1162

Forkølet? Forkølet? Forkølet? Forkølet? Forkølet?

20% 20% Spar Spar Spar 20% Spar 20% Spar 20% påudvalgte udvalgte påpå udvalgte på udvalgte på udvalgte produkter produkter produkter produkter produkter

Spar

20%

Gæ de

Gælder fra den 27.fra februar tils19 den 19. stil marts 2017 a den 27fra ua den 19den ma 2017 Gælder 27. februar den 2017 Gæ de aeb den 27 eb ua Gæ den de aama den 27 2017 eb ua den 19 Gæ de den 27 eb19. uamarts den 19 ma ma ss 2017 2017 Gælder 27. februar til 19. marts

PRODUKTION Trine Frimand Grafiker trine@paperboy.gratis Lotte Jensen

Trekroner Jyllinge Apoteket Trekroner Jyllinge Apoteket Roskilde Roskilde Trekroner Jyllinge Apoteket Roskilde Trekroner Trekroner Jyllinge Jyllinge Apoteket Apoteket Roskilde Roskilde Grafiker Svane Apotek Svane Svane Apotek Svane Apotek ApotekApotek RO’s Torv Løve Apotek Apotek SvaneApotek Apotek Apotek RO s Apotek Torv Løve Apotek RO’s Torv Løve Apotek Apotek RO s Torv RO s Torv Løve Apotek Løve RO’s

Før 127 95 180 stk Nu Frit valg

lotte@paperboy.gratis Skomagergade SkomageSkomage gade 12 gadeSkomage Trekroner 59 oneJy Cen eCen veCen 59 Skomagergade gade 12Cen torv 210 torv 210 Jyllinge 31Centret o vRO 210 nge e 31 12 12 Jy Skomage gade 12 Centret 59 31 T ek one eCentervej TRO eksone Cen eo ve 59 RO’s Skomagergade sRO’s v 210 RO s o v 210 Jy nge Cen eJyllinge 31T ek nge e Trekroner 31ve 59 Centervej Trekroner Centervej RO’s torv Jyllinge Centret Roskilde Roskilde 4000 Rosk de4000 4000 Rosk de4000 Roskilde 4040 Jyllinge 4040 ngede 4000 Rosk de4000 Roskilde 4000 Rosk de4000 4000 Rosk de4000 Roskilde 4000JyRosk 4040 Jyllinge 4000 Rosk de4000 Roskilde 4000 Rosk de Roskilde Roskilde 4040 Jy nge 4040 Jy nge Roskilde Jyllinge Tlf. 23 46 00 32 23T 0046 T00 32 46 23 32 2346 00 Tlf.3246233200 23 46 00 32 23 Tlf. T 46 32T 2346 00 Tlf.3246233200 23 46 00 32 23 46 3246 2332 00 23 00 46 32 32T 2346 00 Tlf. T Tlf. 23 46 TT 00 46 23 00 4632 32 23 00 Tlf. Tlf. Tlf. 00 T 0046 32 23 00 Tlf. T 46 3246233200 TT 32 23 00 Tlf. Tlf.

102,36

® ®m ® m ® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg Q nikotin/spray til nikotin/spray behandling aftiltobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang abstinenssymptomer. ikkem bruges vedikke overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør ® (nicotin) QNicorette M æaf tobaksafhængighed m m abstinenssymptomer. mog Nicorette (nicotin) mundhulespray 1 mg behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af M nikotintrang ogMå abstinenssymptomer. Må bruges overSukkersygepatienter for indholdsstofferne. QuickMist, mundhulespray N 1 mg nikotin/spray behandling m m gennem lindring af nikotintrang og æ m ikke Må bruges ved overfølsomhed m m forM indholdsstofferne. m børSukkersy kontroll Nicorette NQuickMist, Q tilM M m m æ m m over mved Moverfølsomhed m gelse Nikotindoser, som en ryger voksen rygeren tolererer, kan give dødelig små børn. Ram ikke øjnene, nårikke der m sprayes. Mundhulesprayen indeholder småindeholder mængder Bør ikkealkohol. til 18 børn u. 18afå æ ved N ved rygeafvænning. mved rygeafvænning. mtolererer, æ kan give forgiftningssymptomer/være mdødelig hos m Mder mindeholder mæMundhulesprayen mm gelse Nikotindoser, som voksen ryger dødelig hos små Ram øjnene, når der små mængder ikke bruges gelse rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen æ N kan givem forgiftningssymptomer/være m småhos børn. Ram m ikke m øjnene, æ når sprayes. Mundhulesprayen m små mængder M Bør ikke bruges tilbruges børn m u. mæ år eller ætolererer, N m forgiftningssymptomer/være m m æ børn. m m sprayes. M alkohol. alkohol. m Bør mæ altid over afvejes over forrygning. fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro opstå. Desuden ses allergiske reak mrygning. Bbruges mB mkan abstinenssymptomer m altid afvejes over for fortsat Evt.umiddelbart skalm produktet umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, og irritabilitet opstå. Desuden ses dog altiddog afvejes fordog fortsat Evt. skal produktet bruges efter amningen. Bivirkninger: m Ved generelt m kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, m m irritabilitet m opstå.uro Desuden ses allergiske reaktioner ho m rygeophør m B m uro mogsøvnforstyrrelser, mD og irritabilitet mundhule/hals, mundsår, samt hoste hikke ihoste denfase tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation halsen, lokale så som en brændende følelse, betændelse ændringer i smagssansen, m m mtandkødsblødning H im m m æ æ så æ i munden, mændringer mæ mundhule/hals, mundsår, samt og af hikke den tidligeHikke, fase afhovedpine, behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation ivirkninger halsen, virkninger somm en brændende følelse, betændelse im munden, ændringer sma mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning m hoste ogm i den tidlige behandlingen. kvalme, irritation i halsen, H virkninger så som m en brændende følelse, betændelse m æ i smagssansen, æ mundtørhed m m samttandkødsblødning mhikkeog m Hi lokale m lokale m i munden, æ æ mi mun smerter eller ubehag i opkastning, maven, opkastning, luftafgang fraæeller tarmen ellertræthedsfølelse, diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), prikkende Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. der ryges 15 cig. skal d m m m mm Dsnurrende, m Dosering: H ikke, mens m Hvis smerter eller ubehag i maven, opkastning, fra tarmen eller overfølsomhed diarré, træthedsfølelse, (allergi), prikkende fornemmelse. Spis ogD drik mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges smerter m eller ubehag i maven, luftafgang m fra tarmen m diarré, m (allergi), overfølsomhed snurrende, æ prikkende fornemmelse. m Dosering: Spismog drik ikke, mens mm mundhulesprayen anv. derHvis normalt m ryges m cig. dgl. skaldgl. der H bruge m mluftafgang m æ snurrende, mfornemmelse. mm D m normalt m 15 H m15 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 Uge 7-12: antal pust pr. dag, såpust der uge 12 bruges mere end 4 pust/dag. Anv.4 af mundhulespray bør ophøre, nårbør forbruget ertil nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig udm ov m m pust/t, men mdos U pr. æ max. miikke mbruges mæ m pust/t, dosering men max. og m max. 2 pust 64 pust/døgn. Uge og 7-12: 64 Nedsæt pust/døgn. antalm pust 7-12: pr. dag, dag, Nedsæt så der der antal uge 12 ikke pr. bruges så der mere i uge end 124 4 ikke pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray pust/dag. bør Anv.ophøre, ophøre, af mundhulespray når forbruget forbruget er ophøre, nedsat til når 2-4 forbruget pust pr. er dag. nedsat Regelmæssig tilmæ 2-4 pustbrug brug pr. dag. ud brug over Regelmæ 6 mån max. 2 pust pr. m m U N æ Nedsæt U N æ m m m m mdosering mNpust/døgn. mUge Uii uge N dag, æikke m bør m dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. så 12 bruges mere end pust/dag. Anv. af mundhulespray når er nedsat 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig ud over 6 mån (150 og a (2 13,2 ml (2 x 150 pust). Dispenseren er æ børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere McNeil ApS, 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rette m 2 dispensere D xapoteksforbeholdt. M N æ www m m (150 pust) pust) ogpust) 2 dispensere dispensere (150 a 13,2 13,2 pust)m ml og (2 2 xxdispensere 150 pust). a Ikke 13,2 apoteksforbeholdt. mlIkke (2 150 pust). Ikke Dispenseren er æ børnesikret. Dispenseren Læs indlægssedlen er for Læs yderligere indlægssedlen oplysninger. for m yderligere McNeil Denmark oplysninger. ApS, tlf. tlf. McNeil 70 20 20tlf. Denmark 5270 12,20www www.nicorette.dk. ApS, tlf. 70 52M Medicinske 12, www.nicorette.dk. produktspørgsmål Medicinske kan rettes rettes produktspø tilM vore D m æ indlægssedlen æbørnesikret. D æ M m Denmark M D www m kan m apoteksforbeholdt. D æDoplysninger. æN D MN N D20m m www M (150 og 2 a ml 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, 70 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål til vore its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Otrivin Ukonserveret indeholder Virkning: Anvendes ved med og bihulebetændelse. Virke m M AprilO U Otrivin O Otrivin U O O O M og U ogUkonserveret m m Virkning: æ tilstoppet m its.jnj.com. April 2016. 2016. Otrivin its.jnj.com. Menthol AprilMenthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Junior Ukonserveret, Ukonserveret Otrivin og Otrivin Menthol Ukonserveret og Otrivin indeholder Menthol Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. Anvendes ved forkølelse Anvendes med tilstoppet ved tilstoppet forkølelse næse ognæse med bihulebetændelse. tilstoppet Virker og bihulebe efter mO April M U m O U O M O U U U O M O U U O M U m m æ æog æ næse m m Menthol O M U U Junior OUkonserveret U Junior O Menthol U indeholder O m xylometazolin. M indeholder U mforkølelse m its.jnj.com. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol Ukonserveret xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med næse bihulebetændelse. Virker efter ff år:Junior OtrivinU Ukonserveret: Under opsyn af Under en voksen. 1 pust ivoksen. hvert næsebor til 2dagligt gange dagligt time) er M normalt tilstrækkeligt. højst i 10 dage. ikke et maksimum 3maksimum pust i hvertpå næsebor dagligt. 6-11 år:Junior Otrivin O UJuniorår: m (hver ænormalt Om m bruges mikke mi 10 år:UO Otrivin Junior Ukonserveret: Otrivin Under Junior opsyn Ukonserveret: afO en voksen. voksen. 1æ pust opsyn hvert af en næsebor 11til tilpust 2 gange gange i 1hvert dagligt næsebor (hver 1 8-10 8-10 til m 2(hver gange time) er dagligt normalt tilstrækkeligt. 8-10 erM Må normalt højstMå bruges tilstrækkeligt. 10 dage. dage. Må Overskrid højst ikke etM maksimum dage. Overskrid på 3 3æpust pust ikkepået hvert næsebor dagligt. 3 pust iBørn Børn hvert 6-11 næsebor år:UO Otrivin dagligt. Junior Børæ U U æ U m 8-10 æ m (hver æ time) m O æ m m på O æ m m m U O U U æer m ii bruges m æOverskrid Mm O næsebor mO m6-11 mBørn æ år: Otrivin Ukonserveret: Under opsyn af en 1 pust ii hvert næsebor 1 2 time) tilstrækkeligt. Må højst bruges 10 Overskrid et maksimum ii hvert dagligt. år: Otrivin i hvert næsebor til 3dagligt gangeii dagligt 10 dage. ikke et maksimum på 3maksimum pust i hvertpå næsebor dagligt. ikkedagligt. anvendes tilikke børn årbørn pga. risiko for med centralnervesystems-depression følge. og Voksne børn over 1 æ O 2 til10 m iOverskrid mikke m10 m moverdosering O tilog U12 hvert næsebor næsebor 2 til til 3 3 gange gange i 2hvert dagligt næsebor højst 10 3i højst gange dage. Overskrid dagligt højst ikke et dage. maksimum Overskrid på 3 3æikke pust et hvert næsebor dagligt. 3 pust Bør hvert ikke næsebor anvendes til børn børn Børæ under anvendes 2 under år pga. pga.2 risiko risiko til forunder overdosering 2 åroverdosering pga.m med risikocentralnervesystems-depression centralnervesystems-depression for til følge. følge. Voksne og børn over følge. 12Voksne år: Otr æ æ O m m m på O æ m m m mmed centralnervesystems-depression m m O æ O næsebor m i Bør mikke mBør æ m til m ii hvert 2 højst dage. Overskrid et maksimum pust ii hvert dagligt. anvendes til under 2 år for overdosering med til Voksne børn over år: Otr dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed kan det forventes at 3-8 % af behandlede, oplever en eller fl ere af følgende bivirkninger: Almindelige: S O m m m æ B æ % m æ æ dagligt efter efter behov, behov, ii højst højst dagligt 10 dage. dage. efterO Overskrid behov, i højst ikke10 et m maksimum dage. m Overskrid på 3 3 ikke pust et hvert maksimum næsebor på dagligt. dagligt. 3 pust Bivirkninger: hvert næsebor Afhængigt dagligt. af behandlingsvarighed Afhængigt af kan behandlingsvarighed det forventes forventes at 3-8 3-8kan afdet behandlede, forventes atoplever oplever 3-8 % en en af behandlede, eller flflere ere af af følgende følgende oplever en bivirkninger: eller flere afAlmindelige: Almindelige: følgende bivirkninger Svie ii næs næs m på O æ m m æ Bivirkninger: æ B æ % af % m æ O næsebor m iB m m m æbehandlingsvarighed B æ % dagligt 10 Overskrid ikke et maksimum pust ii hvert Bivirkninger: Afhængigt af kan det at behandlede, eller bivirkninger: Svie brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt fornemmelse påfornemmelse applikationsstedet. Tilstoppet næse især efter hyppig ellerefter langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergis æ m m æ mæ mm brændende æ Ikke-almindeligt: æhyppig M Sjælden: æ Gastrointestinalt m brænden, nasal-sekretion, brænden, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme samt brændende kvalme fornemmelse samt brændende på applikationsstedet. applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. Tilstoppet næse især efter Tilstoppet hyppig eller langvarig især anvendelse. elleræ Sjælden: Gastrointestinalt anvendelse. ubehag. Meget sjælden: sjælden: Systemiske, allergiske sjælden: reakt SysM æ mhovedpine, æ mm m m mIkke-almindeligt: mm æ især æ m æ æ G M æ æ G æsamt m mm æ æ Ikke-almindeligt: mmæ Tilstoppet mnæse æG ælangvarig æ ubehag. G mMeget M brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende fornemmelse på næse efter hyppig eller langvarig anvendelse. Sjælden: Gastrointestinalt ubehag. Meget Systemiske, allergiske reakt løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling varighed mere end 10 medføre af m næseslimhinden og hypersekretion af øgetpåsensibilitet i cellerne. ikk æ løshed, mæ æ mæ m10 æ dage æ m hævelse løshed, træthed, træthed, synsforstyrrelser, løshed, træthed, takykardi synsforstyrrelser, eller uregelmæssig uregelmæssig takykardi puls.eller Forsigtighedsregler: uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere længere varighed Behandling mere af længere end 10 dage dage varighed kan medføre mere end hævelse 10 dage afkan næseslimhinden hævelse og hypersekretion hypersekretion afm på grund grund og på hypersekretion afgrund øget sensibilitet grund cellerne. af øget Bør sensibilitet ikkeBør anvend ic æ æ mæ æ maf længere m m æ æ m æmedføre æ æ m æ mæ ækan m mnæseslimhinden æ på æaf m sensibilitet synsforstyrrelser, takykardi eller puls. Forsigtighedsregler: Behandling af varighed mere end kan medføre hævelse af næseslimhinden og øget ii cellerne. Bør ikke anvend ferne, efter næsen eller med snæver eller ved kronisk inflammation im næsen med meget næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofi sk rhinitis). Bør kun anvendes gravide og i ammeperioden m operationer æ igennem migennem mmunden, m æved mmm mm æammation m m æammation m tør m efter æogafta ferne, efter efter operationer igennem ferne, efter næsen eller munden, igennem ved næsen glaukom eller med munden, snæver kammervinkel glaukom medeller eller snæver ved kronisk kammervinkel infl ammation ved næsen kronisk med infl meget tør inæseslimhinde næseslimhinde næsen med (rhinitis tør sicca næseslimhinde eller atrofi sk (rhinitis rhinitis). Bør kunatrofi anvendes sk rhinitis). afmm gravide Børafkun og anvendes ammeperioden af gravide efter afta i ae m æoperationer m mglaukom m æ mm m m m mm æ æ m æ tør m mm æ m m æ m mm mæ ævedkammervinkel mkammervinkel m minfl æeller mm mmmeget æ sicca meller matrofi æ sicca m eller ferne, operationer næsen eller munden, ved glaukom med snæver ved kronisk iimm næsen med meget (rhinitis sk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og ii ammeperioden lægens anvisning diabetes forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, prostata, samt til patienter, derMtilerpatienter, med MAO-hæmmere eller været æ m ved hyperthyreoidisme, m mm m vandladningsproblemer maf forstørret Oi behandling æmm æ eller efter lægens lægens anvisning ved efterhyperthyreoidisme, hyperthyreoidisme, lægens anvisning diabetes mellitus,mellitus, forhøjet diabetes blodtryk, mellitus, hjerte-karsygdomme, blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, på grund grundpåaf afgrund forstørret prostata, på grund depression samt prostata, til patienter, patienter, depression der er erm samt behandling medder MAO-hæmmere er eller med har MAO-hæmmere været det inden ellff æ efter anvisning m ved æ m m mm m m vandladningsproblemer mm m m til m M m O i behandling æmm æ hardet m æ hyperthyreoidisme, m forhøjet m mm af forstørret mdepression m m de efter ved diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på forstørret prostata, depression samt der ii behandling med MAO-hæmmere har været inden mg/ml, Otrivin1Menthol Ukonserveret mg/ml, 10M Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden af Inden produktet, bør vejledningen ipakningen og på pakningen læses GlaxoSmithKline Consumer Healthcare U m m Ukonserveret O 1 M m 1 Ukonserveret U mU m1 Om m ml;m m Junior G grundigt. m grundigt. C læses m grundigt. H C www Ukonserveret 1m mg/ml, Otrivin Menthol mg/ml, Ukonserveret 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 10 ml; Otrivin Junior mg/ml, Ukonserveret 10 Otrivin 0,5 mg/ml, Ukonserveret 10 ml. Inden 0,5 brug mg/ml, afbrug produktet, 10 ml. bør vejledningen af m produktet, ogbør påæ pakningen vejledningen læses grundigt. på pakningen GlaxoSmithKline Consumer GlaxoSmithKline Healthcare A/S, Consumer tlf: A/S, 44 86 Ht U O M U m O m O U m m m O m U m m æi og G m mæ H G m U mOtrivin mm 1m m O U Mml;1 UU m m m m O Inden U af m brug m m æ G tlf: m86 Ukonserveret mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. brug produktet, bør vejledningen ii og på læses GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, 44 Voltaren gel Voltaren gelgel indeholder diclofenac. Virkning: (anti-infl smertestillende og anvendes lokale smerter muskler, og led. Dosering: Voksne og børn over 14D år: 2-4 gover påsm æ æEr betændelsesnedsættende m ammatorisk) m mimod mimod Dsener m2-4 08/2016.08/2016. Voltaren gel 08/2016. Voltaren gel Voltaren indeholder Voltaren diclofenac. gelVirkning: Virkning: indeholder Er betændelsesnedsættende betændelsesnedsættende diclofenac. Virkning: betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) ammatorisk) og (anti-infl smertestillende og anvendes anvendes og smertestillende imod lokale ogsmerter smerter anvendes muskler, imodi lokale senersmerter ogsener led.m iD Dosering: muskler, sener Voksne og børn Dosering: over 14Voksne år: 2-4 g og gel børn påsmøres hud år: æ æ Ermm mm æ m ogammatorisk) æ mm m lokale m m m m mgel 14 æog æ mm m m m og led. m børn D 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Er (anti-infl smertestillende og ii m muskler, og led. Dosering: Voksne og over 14 år: g gel påsmøres hud uddage overbør 7 dage bør kun efter aftale lægen. Bivirkninger: forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. tilæ10opleve % kan opleve eksem, erytmen, dermatit og pruritus. Sjældent påM hud mover æ7ske Bm Om aftale mmedOm m Ohudområde. % mudslæt, æ æ M på æ blæred ud over over 7 7 dage bør kun ud ske efter aftale dage med bør kun lægen. ske efter Bivirkninger: Omfatter lægen.Omfatter Bivirkninger: milde m ogmilde forbigående Omfatter hudreaktioner milde og forbigående på det detm behandlede hudreaktioner hudområde. på behandlede Op til til 10 10Op kan opleve udslæt, Op tilm10udslæt, eksem, %m kan erytmen, opleve dermatit og pruritus. pruritus. erytmen, Sjældent dermatit ses ogblæredannelse blæredannelse pruritus. Sjældent på huden. huden. ses Meg æ med B m æ B Om m det O %hudområde. æ mmerytmen, O m % m æ æ m æ m m m æ og B hudreaktioner Ompå m m O udslæt, % eksem, æ m mses blæredannelse m ud kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående behandlede Op kan eksem, dermatit og Sjældent ses Meg astma, tørhed, udslæt, nældefeber ellernældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikke anvendes personer, hvor eller andre fremprovokerer astma, nældefeber eller snue. kun intakt m af bronkierne, æ æ pustuløst N eller D andre mN m andre æ NSAIDer af bronkierne, bronkierne, astma, tørhed, af bronkierne, pustuløst astma, udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: elleræ lyssensibilitet. Bør Forsigtighedsregler: ikkeBør anvendes af personer, personer, Børaf ikke hvor anvendes acetylsalicylsyre af acetylsalicylsyre personer, eller hvor andre acetylsalicylsyre NSAIDer fremprovokerer eller astma, nældefeber fremprovokerer ellerD snue. Bør nældefeber kun Bør anvendes eller snue. påæ intakt Børpå kun rask anve hud m tørhed, ætørhed, æ pustuløst m æ D NSAIDer m m nældefeber æ N m m m udslæt, æ æ N eller Dastma, m manvendes æ af astma, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes af hvor acetylsalicylsyre NSAIDer fremprovokerer astma, snue. Bør kun anvendes på intakt rask hud med Undgå overdreven udsættelse for atmforhindre Er ikke beregnet tilikke brugtætsluttende forbinding. Særlig bør af udvises hos ældre patienter. Sa mm m iikomme m øjne Uøjne æ slimhinder. æbrug N D forsigtighed mpatienter. komme kontakt med komme eller islimhinder. kontakt med Undgå øjne overdreven eller Undgå for overdreven sollys for udsættelse at for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. foræ Er til under beregnet til æ brug forbinding. under tætsluttende Særlig forsigtighed forbinding. af Særlig forsigtighed bør hos ældre bør udvises Samtidig hosD a mm m meller slimhinder. U mm m æ m U m forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. m æunder tætsluttende æ æ N Daf NSAIDer æ æ N mm mudsættelse m U æat m æ æNSAIDer Nm Dæld komme kontakti kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollysfor forsollys at forhindre forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke ikke beregnet beregnet til brugEr under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer NSAIDer børæudvises udvises hos ældre patienter. Samtidig a bivirkninger. ikke af bruges af og gravide og ammende. Kan påvirke chancen formm at blive gravid. Voltaren 11,650 mg/g, 50 100 gg. ogInden 150 Inden brug produktet, bør vejledningen ivejledningen og på pakningen læses mm m C grundigt. m læses H Novartis bivirkninger. Bør ikke ikkeBør bruges bivirkninger. af gravide Bør og ikke ammende. bruges afKan Kan gravide påvirke og ammende. chancen forKan at blive blive påvirke gravid. chancen Pakninger: forPakninger: at blive Voltaren gravid. gelPakninger: 11,6 gel mg/g, 50 Voltaren g, 100 100 gel gg, og 11,6 150 mg/g, g. Inden 50 g,g.brug brug 100 gaf af og produktet, 150 af g. Inden bør brug vejledningen af produktet, og bør påæpakningen pakningen læses og grundigt. grundigt. på pakningen Novartis Consumer grundi mm m m æ iN N C mCo mm m bivirkninger. Bør bruges gravide ammende. påvirke chancen for at gravid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, g, g og 150 produktet, bør vejledningen ii og på læses Novartis Consumer ® ® ukonserveret med Forkølelse tilstoppet næse eller ved Mindsker af m næseslimhinden luft i m næsen. 03/2014. Læs påmwww.voltaren.dk. Zymelin ® æm A m Forkølelse æ tilstoppet æ M bihulebetændelse. æ M ææ æ giver Dog æ 03/2014. m www næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med tilstoppet næse eller med vedtilstoppet bihulebetændelse. næse Mindsker ved bihulebetændelse. hævelse af næseslimhinden næseslimhinden hævelse og giver af luftgiver næsen. Dosering: og giver luft Zyme in 03/2014. Læs mere påmere www.voltaren.dk. 03/2014. Læs mere Zymelin på Zymelin æm ® næsespray mm A æ m m æA æ m æMindsker æ M ææ D æ m æ m www m www.voltaren.dk. æ www æ Anvendelse: m Forkølelse A eller meller ææ m hævelse æ Mnæseslimhinden æ æDoserin mm æ m® ukonserveret www m(xylometazolinhydrochlorid). ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: med næse ved bihulebetændelse. Mindsker hævelse af og luft ii næsen. Dosering: Zyme Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin ® ® ukonserveret ® ® næsespray 0,5 mg/ml: Børn 2-10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Zymelin ® æ m m æ æ æ m ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 mg/ml: Børn næsespray 2-10 år: 0,5 1 pust mg/ml: i hvert Børn næsebor 2-10 år: højst 1 pust 3 gange i hvert næsebor daglig i højst højst 10 3 dage. gange børn over 10 år: 1 pust i børn hvert over næsebor 10 år: højst 1 pust 3 gange i hvert næsebor daglig i højst højst 10 3 dage. gange Bør daglig ikke i anvendes højst 10 dage. til børn Bør under ikke anvendes 10 år uden til lægens børn under anvisning. 10 år uden Zymelin lægens anvisning. Zymelin æ mm æ m m æ æ æ æ m æ mhøjst m 3 gange daglig i højst 10 dage. æB æBør ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens æ m ukonserveret næsespray 0,5 m mg/ml: Børn 2-10 år: 1 pust iæ hvert næsebor B børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. anvisning. Zymelin anvisning. ikke anvendes: Vedanvendes: overfølsomhed overfor øvrige ved stær med snæver kammervinkel, har fået fjernet ellerm eropereret blevet opereret i hjernen næse eller mun M anvisning. m æ m æstær mm m m æ m anvisning. Må ikke ikkeMå anvendes: anvisning. Ved Måoverfølsomhed overfølsomhed ikke overfor xylometazolin overfølsomhed eller overfor et af afeller xylometazolin de et øvrige indholdsstoffer, eller indholdsstoffer, et afm deved ved øvrige grøn indholdsstoffer, stær med snæver ved grøn kammervinkel, stær med eller eller snæver hviseller kammervinkel, man har fåetæ fjernet eller hvis hypofysen man hypofysen hareller eller fåeter erfjernet blevet opereret hjernen er blevet gennem opereret næse i eller eller hjernen mund. gennem Særl M m m overfor M m xylometazolin m ægrøn m æ mm m æ m mm mgennem æ æ m æ MVed xylometazolin maf deindholdsstoffer, m æhvis m man æ mm mhypofysen Må anvendes: Ved eller et de øvrige grøn med snæver kammervinkel, hvis man har fået fjernet hypofysen blevet ii eller hjernen gennem næse mund. Særl anvendes til børn 2 år, dafå kan få alvorlige - selv ved laveBør doser. ikke i ikke mere end 10 dage. Hyppig ogdage. langvarig hævelse af m næseslimhinden og øgetæ sekretion næsen. Skalfra anvendes med m Bør Hend m æ brug æmedføre m æ msekretion anvendes til børn børn under under anvendes 2 under år, da da de de tilkan kan børn fåde under alvorlige 2 år, bivirkninger da de bivirkninger kan--fåselv selv alvorlige ved lave bivirkninger doser. Bør - selv ikke ved anvendes lave anvendes doser. mere Bør end 10anvendes dage. Hyppig i mere og end langvarig 10 brug Hyppig kan medføre ogkan langvarig hævelse brug afkan næseslimhinden hævelse og øget øget afm næseslimhinden sekretion fra næsen. næsen. øget Skal anvendes med næsen. forsigtighed Skal forsigtighed anvendes af perso perso H m m æH æ medføre æogfra æ m m æ mkan H m æ æSkal m æm anvendes til 2 år, alvorlige bivirkninger ved lave doser. ikke anvendes ii m mere 10 dage. Hyppig og langvarig brug medføre hævelse af næseslimhinden og sekretion fra anvendes med forsigtighed af rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladnin m æ m m æ m mm æ rysten, forstyrrelse i hjerterytmen rysten, forstyrrelse eller forhøjet i hjerterytmen blodtryk ved eller andre forhøjet lægemidler. blodtryk Anvendes ved andre med lægemidler. forsigtighed Anvendes og kun med efter forsigtighed lægens anvisning og kun ved efter forhøjet lægens stofskifte anvisning (hyperthyroidisme), ved forhøjet stofskifte sukkersyge, (hyperthyroidisme), forhøjet blodtryk, sukkersyge, alvorlige forhøjet hjerte-karsygdomme, blodtryk, alvorlige vandladningsbesvæ hjerte-karsygdom m eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. æ m m æ m æ m sukkersyge, forhøjet blodtryk, alvorligem mm vandladningsbesvæ æ m æ m lægens m ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), æ mhjerte-karsygdomme, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen Anvendes m med forsigtighed og æ kun m efter anvisning med MAO-hæmmere og deræmm kanblodtrykket forhøje der blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). behandling med medicin mod eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske el m behandling Mved O behandling æmm æ og mmed m æ ii binyrerne m samt m m mSamtidig m m m depression M antidepressiva O æmm ved behandling med M MAO-hæmmere ved og andre MAO-hæmmere lægemidler, der ogkan kan andre forhøje lægemidler, blodtrykket samt kan forhøje vedm svulst blodtrykket binyrerne (fæokromocytom). i binyrerne Samtidig behandling med Samtidig medicin modm depression med medicin eller Parkinsons Parkinsons mod sygdom (tricykliske/tetracykliske sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO a m O behandling æmm æandre m lægemidler, m M O mæ æved svulst m mm m(fæokromocytom). m æ m m m m m m m O m M O æmm æ msvulst m æm mbehandling m m depression m m meller m Parkinsons m M ved med MAO-hæmmere andre lægemidler, der forhøje samt ved (fæokromocytom). Samtidig behandling med medicin mod depression eller sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO ® . Tegn på overdosering: Markant fald im kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, og uregelmæssig forhøjet ogmevt. hos børn. Disse tilstande også opstå vedm at tage medicinen forkert, f.eks. ved a M Zymelin mæ og m blodtryk æevt. Dkoma, mæ m Tegn ®®på på overdosering: . Tegn Markant på m overdosering: fald kropstemperatur, Markantsvedudbrud, svedudbrud, fald i kropstemperatur, døsighed, svedudbrud, hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig hovedpine, hurtig puls, forhøjet forhøjet ogpuls, uregelmæssig blodtryk og puls, evt.forhøjet koma, især blodtryk hosisær børn. og evt. Disse koma, tilstande især hos kanbørn. ogsåkan Disse opstå tilstande ved at tage tage kan medicinen også opstå forkert, ved at f.eks. f.eks. tage medicinen ved at indtag indtag fork Zymelin M M m mæ mæ æ hos D m D m ®®Zymelin m M døsighed, m hurtig mæ mopstå æ D m ii kropstemperatur, .. Tegn overdosering: Markant fald hovedpine, uregelmæssig puls, blodtryk og koma, især børn. Disse tilstande kan også ved at medicinen forkert, ved at Zymelin anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjæ Amanvendes. æ B m æ æ æ m æ mm æ m æ m æ æ U m Amning: Bør anvendes. kun anvendes Amning: efter Bør lægens kun anvisning. anvendes efter Bivirkninger: lægens anvisning. Almindelige: Bivirkninger: Svie i næse Almindelige: og svælg, tør Svie og i irriteret næse og næseslimhinde, svælg, tør og irriteret nysen, brændende næseslimhinde, fornemmelse nysen, brændende i næsen samt fornemmelse øget sekret i næsen fra næsen. samt Ikke øget almindelige: sekret fra næsen. Tilstoppet Ikke næse. almindelige: Sjældne: Tilst U æ Am B m æ æ og B m æ m æ æ mmæ m øget æ æ mm mæ m æ æ Am æ Svie i næse B æ tør og irriteret m næseslimhinde, æ nysen, brændende ææ æ im mæ æ mm æ m æ anvendes. Am Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: svælg, fornemmelse næsen samt sekret fra næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: U ligeHallergiske hurtig/uregelmæssig hævelse afog ansigt og hals. Næsespray mg/ml 2 xNæ 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne pakningerne æ reaktioner: æ Hududslæt, æ Næ m mPakninger: mNæsespray m mml æ æm mm lige allergiske allergiske reaktioner: lige Hududslæt, allergiske åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, puls hurtig/uregelmæssig ellerpuls hævelse af ansigt ansigt puls og eller hals. hævelse Pakninger: af Pakninger: ansigt Næsespray ogm hals. 1m mg/ml 10 mlNæ og10 2 xxml10 10og 1m ml. mg/ml Næsespray 10 ogm 0,5 2 xm mg/ml 10 m ml. 10 Næsespray ml. Læs indlægssedlerne 0,5 mg/ml 10 ml. Læs pakningerne indlægssedlerne omhyggeligt. pakninger Take H æ reaktioner: æåndedrætsbesvær, æ mæ H æ æ eller æ mæ Næ æ m 110 m Næ m m m æ m æ Næ m mæ æ H mæ ææ æpuls æ æ mæ æ Næ m m 10 m Læs m Næ m im m momhyggeligt. æ iomhyggeli æmTake lige reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig eller hævelse af hals. Pakninger: Næsespray 1 mg/ml ml og 2 ml. Næsespray 0,5 mg/ml ml. indlægssedlerne ii pakningerne Tlf.: 11 m 11,Tlf.: www.takeda.dk, email: Oktober O@ info@takeda.dk. Tlf.:www 46 77 77 1146 11,77www www.takeda.dk, 46@77 11 email: info@takeda.dk. www.takeda.dk, Oktober email: info@takeda.dk. 2016 2016 m11, info@takeda.dk. O www m @ O www m Oktober @ 2016 O Tlf.: 46 11 11, www.takeda.dk, email: Oktober 2016

N

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune.

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Aut. forhandler af: Viasat, Canal Digital, Boxer. Alt i paraboler og antenner, salg og service

P

n

Hersegade 8 -10 4000 Roskilde februar –27. 19. marts 2017, tilbudspriser Daundtaget. ændre hver gæ ufra 19fra m bud p dd tilbudspriser und p 19 nm ænd gnhænd dg gh g14 d *Priserne –bud 19.27 marts 2017, tilbudspriser Da14priserne kan Pd *Priserne n 27 gæ db gælder 27 b27. ugælder 19 P m nn februar 2017 gæ pg bbDuu und gundtaget. p 2017 npriserne bud ppkan und ggsig D ppg1 Pfra gæ 27 19 mD 2017 bud und Dænd *Priserne gælder 27. februar –2017 19. marts 2017, undtaget. Da n priserne kan ændre sig hver 14. dag Tlf. 46 35 27 91 www.nbradio.dk

Åbent: mandag-fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00-15.00

Hersegade 8-10 · Roskilde · Tlf. 46 35 27 91

www.nbradio.dk

DIN LOKALE FAGMAND - ALT I ANTENNER OG PARABOLER

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16


l 34 l 19. DECEMBER 2017

Navne

Mindeord til Peter Cykelsmed Nielsen

Kathrine Krone (th) skifter om kort tid den danske vinterkulde ud med Zanzibars tropevarme, og sekretariatslederen i Byens hus overlader derfor midlertidigt tøjlerne til Marie Berthelsen.

Erfaren kulturmager vikarierer i Byens hus Marie Berthelsen overtager midlertidigt stafetten fra sekretariatsleder Kathrine Krone. der skal stå i spidsen for det kommunale fælleshus frem til august måned næste år. Vikariatet er kommet i stand, fordi Byens hus faste tovholder har ønsket at tage orlov og rykke familien midlertidigt til Zanzibar.

Af Holger Vincents

1. januar 2018 er skiftedag i Byens hus, hvor sekretariatsleder Kathrine Krone overdrager stafetten til Roskilde Kommunes kulturkoordinator Marie Berthelsen,

”For Kathrine Krone kan seks måneder virke som lang tid at være væk, men for mig kommer det til at føles som et splitsekund, og jeg glæder mig meget”, fortæller 64-årige Marie Berthelsen, der siden 1994 har bestridt en lang række poster inden for kulturområdet i kommunen. Med sidstnævnte i mente, er det derfor også en tryg Kathrine Krone, der om kort tid overlader roret til den erfarne samarbejdspartner. ”Vi kender hinanden rigtigt godt, og derfor ved jeg også, at Byens hus er i sikre hænder”, fortæller hun.

Behandler børn af misbrugere ning kan totalt ødelægge julestemningen eller lysten til at holde jul og julearrangementer. Psykoterapeut og indehaver af Krolykke Terapi i Allehelgensgade 17 Charlotte Krolykke tilbyder terapi til voksne børn af alkoholikere. ”Med bearbejdning og terapi kan man lære at rumme de svære følelser og begynde at række ud og få dækket sine behov for validering, tryghed og omsorg”,

December er for de fleste forbundet med jul, hygge, fest, mad og drikke. Men for nogle er højtiden også forbundet med negative oplevelser og erindringer, fordi de er pårørende til en alkoholiker eller opvokset i et misbrugshjem. Det kan være svært at slippe den angst og det følelseskaos, der følger med eller har været forbundet med livet tæt på en alkoholiker. Oplevelser og erindringer om alkoholens negative påvirk-

fortæller den nystartede 34-årige psykoterapeut.

✝ Cykelhandler Peter Nielsen ”Cykelpeter ” ★

2. november 1939 ✝ 16. december 2017 Er revet fra os af mægtige kræfter En sliders hænder er gået i stå. Else Flemming og Carsten Helle og Mathilde Phillip og Marcus

Bisættelse fra Glim kirke den 29.12. 2017 kl. 11.00

34-årige Charlotte Krolykke er psykoterapeut og indehaver af Krolykke Terapi i Allehelgensgade 17.

Bolig søges

Mindre lejlighed eller værelse(r) i Roskilde, søges akut af 66 årig pensionist. Jeg kan evt. påtage mig hjælp til snerydning og havearbejde.

Kontakt venligst John Aage Jensen

21 29 47 52

javs, som han også involverede sig meget i og stod i flere år som medarrangør og drivkraft til afholdelsen af Sjællands mesterskaber. Senest og i en høj alder lærte han sig at spille L’hombre. Peters dog største bedrift var dog, da han i 1966 fik tvillingerne Flemming og Carsten, og som han dagligt fra deres 11. år arbejdede sammen med i den familieejede cykelbutik. Han var kendt og misundt af mange gode kollegaer i branchen. Kendt for et godt håndværk og god service og misundt for ikke kun at have en søn, som gik i hans fodspor men jo hele to sønner. Et hverv han også bestred, var at han i flere år var skuemester på cykelmekanikeruddannelsen i Nykøbing Falster. Her var han medvirkende til en forlængelse af uddannelsen, som han ikke syntes var lang nok til oplæring af nye cykelmekanikere. Han var en hård censor og den første, som dumpede en på skolen, men opnåede også her stor respekt i branchen for at ville hæve niveauet for lærlinge.

Han var jo også så heldig at stå for oplæring af sine to drenge, så de havde bevis på deres allerede dengang store kunnen indenfor cykler. Sygdommen viste sit ansigt den 10. november Mortens aften med ringe appetit og lidt ubehag. Indlæggelse på Køge sygehus den 25. november og konstatering af uregelmæssigheder i en lunge og i lever til endelig konstatering af en meget aggressiv og sjælden kræftart startende i lungen. Lørdag aften den 16. december kl. 21.53 måtte hans krop give op. Peter Nielsen blev 78 år, og han arbejdede til det sidste seks dage om ugen fra kl. 08.00 til 17.30. Butikken var hans liv. Han var en kærlig og til tider hård far, men gavmild, og hans drenge gav ham tre børnebørn, som alle elskede ham meget. Forretningen bliver ført videre i Peters ånd af sønnerne og hans kone Else Nielsen. Æret være hans minde. Drengene, brødrene, tvillingerne Flemming og Carsten

Mindeord over Peter Nielsen Per Steenholdt

Dødsfald

Min elskede mand Vor elskede far, farfar og svigerfar

Det er med stor sorg og raket fart, at vi har mistet ham. Peter Nielsen kom til Roskilde med sin far og mor fra Næstved omkring 1945, da bliver faderen førstemand i cykelbutikken i Blågårdsstræde. 1973 dør Erik Nielsen Peters far en tidlig død, og Peter, som ellers er udlært elektriker hos Julius Pedersen i Roskilde, køber og overtager sin fars butik, hvor hans moder hjælper ham de første år. Tiden var med ham, for nemlig i 1973 kom den første energikrise med billøse søndage, så der kom gang i cyklerne. Peter var en driftig mand, som ikke hvilede meget. En bedrift han var meget stolt af, var da han med den på tiden omkring 1970 siddende bestyrelse i lejeforeningen Vestervænget købte ejendommene og fik dem omdannet til det de er i dag, nemlig en andelsforening som er aldeles attraktiv. Det blev kaldt flere årtiers gode ejendomshandel. Han var også en spiller. Cricket i de unge år og senere billard, hvor han var med til at starte en klub i Gartnervang. Dernæst skak og bridge og så klørs-

Det var med stor sorg, at medlemmerne af Håndværkerforeningens sjavsklub, via formanden Carsten Yde, søndag modtog meddelelsen om, at klubbens kasserer og mangeårige medlem ”Cykelsmeden” Peter Nielsen var afgået ved døden lørdag aften. Jeg lærte selv Peter at kende, før jeg kan huske i 1952. Peter kunne dog huske mig fra det år, hvor min familie flyttede til Ringstedvej i samme ejendom, hvor Peter boede med sine forældre og sin søster. Bekendtskabet fortsatte selvom Peters familie flyttede til Ringstedgade. Jeg husker ture til Solrød Strand med mine og Peters forældre. Min far havde ofte et ærinde hos ”cykelsmeden”. Peter var født i Næstved i 1939 som søn af en bagermester. Da mine forældre lærte hans forældre Erik og Oda at kende, havde Erik overtaget cykelværkstedet i Blå-

gårdsstrædet. Peter selv havde intet ønske om at blive cykelsmed, men blev uddannet elektriker og var ude at sejle. Da hans far uventet døde, trådte Peter til og drev forretningen videre med sin mor Oda. Forretningen voksede, og Peters to sønner blev en del af den. Kaldte man Peter for ”cykelsmed” blev man straks irettesat. Peter var ikke cykelsmed, men cykelhandler og han har i mange år med stolthed, fortalt at det var hans sønner, der som nogle af de første gennemførte en faglig uddannelse som cykelsmed. I min familie var der ikke andre steder, hvor man kunne købe eller få repareret sin cykel. Det var en særlig fornøjelse at komme i butikken, hvis Peter ikke havde for travlt, og der var tid til en snak. De seneste år, var jeg langt oftere sammen med Peter. Det var på hans opfordring, og anbefaling, jeg selv blev medlem af Håndværkerforeningen. Her havde Peter sin faste plads, når der

var spilleaften om torsdagen. De dage hvor man selv fik plads ved samme bord, var særligt fornøjelige. Peter spillede hurtigt, med glæde, optimisme og godt overblik. Ofte var der også tid til at høre om nogle af de mange ferierejser rundt om i verden Peter havde været på. Dejligt at Peter også fik lejlighed til at se ”den store verden” som ældre med sin kone. Der var andet i livet end forretning og sjavs. Tankerne går naturligvis til Peters nærmeste familie, kone, hans to sønner – drengene som han kaldte dem. Men de skal vide, at det ikke kun er kunderne i Blågårdsstræde, og familien, der vil savne Peter. Det er også medlemmerne i Håndværkerforeningens sjavsklub, der har mistet et af de mest respekterede medlemmer. Peter var ikke høj, men et stort generøst menneske, der livet igennem spillede de kort han havde fået på hånden. Ære være Peters minde.


19. DECEMBER 2017 l 35 l

l NAVNE l

30 års jubilæum og medlemsoptagelse hos Gundsø Rotary Klub Tilbage i oktober 1987 blev Gundsø Rotary Klub stiftet af lokale forretningsmænd, og dermed kan lokalafdelingen af det verdensomspændende erhvervsnetværk i år fejre 30-års jubilæum. Det blev for nylig markeret med en stor fest på Hotel Søfryd, hvor både medlemmerne og deres ægtefæller nød en god aften sammen. ”Festen var en markering af vores gode klubs 30 års jubilæum. Klubben kendetegnes, specielt efter en ’turn-around’ forrige jul, ved en rigtig god ånd, et stærkt kammeratskab, udveksling af erhvervsmæssige relationer, meget

interessante foredrag, fokus på Rotary´s kerneværdier samt tilførsel løbende af nye medlemmer. Klubben er inde i en rigtigt god og sund udvikling, og vi tilskynder interesseret i at komme og overvære et af vore mange spændende foredrag og se og høre mere om hvad Rotary egentligt er og, hvad vi gør - lokalt, nationalt og internationalt”, fortæller Gundsø Rotary Klubs præsident Bo Jens Christensen. Sideløbende med jubilæet kunne rotaryklubben i midten af november byde velkommen til et nyt medlem. Denne gang er

Helle Vithardt er nyeste skud på stammen Gundsø Rotary Klub. Her ses det nye medlem sammen med klubbens præsident Bo Jens Christensen.

det Helle Vithardt, der er bosiddende i Gundsømagle og driver virksomheden ”Kon10” som bl.a. laver regnskab, bogføring samt ejendomsadministration. Det nye medlem udtrykker sin glæde ved indtrædelsen i netværket og glæder sig til at nyde fællesskabet og ikke mindst gøre en forskel – lokalt som globalt.

Bennies Pletskud

Roskilde i billeder

Vind et 10 turs ølkort til Klosterkæl deren

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken på gaden for at finde ugens pletskud. Er du den heldige på fotoet, så kan du afhente et 10 turs rabatkort til velskænket specialøl på byens ølbar. Værdi 495,Rabatkortet kan afhentes hos Klosterkælderen, St. Gråbrøderstræde 23, 4000 Roskilde. Åbent man.-fre. kl. 14-24 - Fredag kl. 12-02 - lørdag kl. 10-02 - Søndag: Lukket

Fotografierne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, så kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, så send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Jul på Stændertorvet - nu med sne!

S JULERING

Foto: Kasper Jørgensen

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE KØKKEN

EL-INSTALLATØR

TANDLÆGE

-

de d.dk

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DØGNVAGT

TVIS KØKKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

GULDSMED

GULD & SØLV KØBES

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk

ONLINE

Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skånsomt og professionelt...

Man.-tors.: 8-18 · Fre: 8-16 Tandlægerne i Centrum · v/Lars Weltzer · Algade 5 · Roskilde

Ring 46 35 12 43 - eller book på tandicentrum.dk

BEHANDLING

PASFOTO

Tag hånd om dit velvære

BYENS BILLIGSTE

GULDSMEDENE I ROSKILDE

Vi er lige her for dig, dine tænder og dit smil!

Kranio-sakral behandling Smertebehandling med laser

Onlinebooking www.gitteb.dk Nyvej 3, 4621 Gadstrup . 22115049 . gitte@gitteb.dk

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16


l 36 l 19. DECEMBER 2017

home RO's Torv ønsker alle en glædelig jul og godt nytår i jeres nye hjem

SÆLG DIN BOLIG HOS HOME RO’S TORV

FOR KR. 0

*

Anne Crone Indehaver home Roskilde RO’s Torv

SÆT DIN BOLIG TIL SALG HOS HOME RO’S TORV INDEN DEN 1. FEBRUAR 2018 OG DELTAG I LODTRÆKNINGEN OM ET GRATIS SALÆR.* Går du i salgstanker, så kontakt HOME Roskilde RO’s Torv på tlf. 38 41 35 00 for en personlig og GRATIS salgsvurdering *Deltagelse forudsætter at formidlingsaftale indgås for min. 6 måneder med home Glostrup, home Taastrup eller home RO’s Torv i periode i perioden 01.10.17 - 31.01.18 samt at boligen er beliggende i postnr. 2600, 2620, 2605, 2625, 2630, 2640, 2635, 4000 eller 4040. Udgifter til rapporter er ikke indbefattet af konkurrencen. Lodtrækningen finder sted 03.02.2018. Præmien kan ikke ombyttes til kontanter. Vinderen får direkte besked og bliver offentliggjort på forretningernes facebookside. Præmien har en værdi mellem 30.000 – 125.000 kr.

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

Pbro uge 51 2017  
Pbro uge 51 2017  
Advertisement