Page 1

ROSKILDE 3. årgang Uge 35 • 29. august 2017

Jobboom i Roskilde

Flade tage ønskes

En ny analyse viser, at der er skabt 1.240 nye fuldtidsstillinger inden for kommunegrænsen fra 2015 til 2016.

Tæt på Viby

Ingen har tilsyneladende glæde af rejsning på taget på fjordsiden af Frederiksborgvej, men lokalplan 245 dikterer det. Det vil Annie Larsen (V) nu lave om på.

Side 3

Høstfesten er netop overstået i Viby. Vi kigger nærmere på det driftige smørhul syd for Roskilde.

Side 19-31

Side 10

Bredt budgetforlig sender millioner til yderområder

Optur i oplandet Natlinser

Vi passer på dit smil...

genial SnORKeSKinne Træk vejret naturligt og frit og sig farvel til træthed, hovedpine & koncentrationsbesvær!!

Tlf. 46 35 12 43 www.tandicentrum.dk Tandlægerne i centrum v/Lars Weltzer Algade 5 • 4000 Roskilde

ONLINE

Side 6

Hvorfor lade sig nøje...

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk

Skovbovængets Allé 4 · Roskilde · Tlf. 4635 6676

www.riisom.com


l 2 l 29. AUGUST 2017

ER DU FRIVILLIG

– og har du meldt dig til Frivillig Fredag 2017? For 7. år i træk slår vi dørene op for Frivillig Fredag festen, hvor alle frivillige i Roskilde Kommune fejres. Og det foregår: Fredag den 29. september. Er du frivillig i en forening som f.eks. bestyrelsesmedlem, træner, instruktør, frivillig leder eller lignende? Så er det dig, vi gerne vil fejre - når vi atter sætter fokus på det frivillige engagement i Roskilde Kommune.

Meld dig til på roskilde.dk/frivilligfredag. Husk at sprede det glade budskab og tag en snak med de andre frivillige i foreningen om deltagelse i Frivillig Fredag 2017. Få en festlig aften ud af det ,sammen med frivillige fra mange andre foreninger i Roskilde Kommune. Frivillig Fredag afholdes igen i år i Roskilde Kongrescenter – Hal D, Møllehusvej 15, Roskilde.

BOGBUSSEN KØRER EFTER NY PLAN fra den 1. september Vindinge har så meget vokseværk omkring Sandvejen, at bogbussen får nyt stoppested overfor idrætsanlægget. I Snoldelev bliver stoppet flyttet fra torvet til P-pladsen ved Børnehuset Lærken, hvor den holder omkring hentetid i institutionen. Beboere i Trekroner Øst får nu også mulighed for at låne materialer i bogbussen om aftenen. Fra den 1. september stopper bogbussen på i alt 15 holdepladser, inklusive det nye i Vindinge. Du kan finde den nye køreplan på roskildebib.dk eller hente et trykt eksemplar i bogbussen og på et af de seks biblioteker i Roskilde Kommune.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune

MOTION I NATUREN

Er gåturene nok?

Vi mødes hver mandag kl. 10.00 -11.00 og fredag kl. 10.00-12.00.

Vil du gerne i gang med motion, og kan du godt lide at være ude i al slags vejr? Roskilde Kommune har et motionstilbud til dig, der har KOL, hjerte-kar-sygdom, type-2 diabetes, for højt blodtryk, har eller har haft kræft, eller er svært overvægtig (BMI over 35).

De første mødegange bliver ved Ringen – Søndre Ringvej. Forhåbentlig kommer vi også rundt i kommunens andre grønne område, hvis mobiliteten tillader det. Tag gerne en ven eller pårørende med som kan støtte dig til varig motion. Målet er at holdet kan fortsætte med træning helt på egen hånd efter 12 uger.

Kom og hør mere på informationsmøde Mandag den 11. september kl. 10-12 i Sundhedscentret, Rådhusbuen 1B, 4000 Roskilde, og meld dig til holdet der starter den 18. september.

Tilmelding til informationsmødet skal ske på tlf. 4631 7745 eller sundhedforalle@roskilde.dk. Læs mere på roskilde.dk/sundhed.

Følgende jobs er opslået i kommunen : Administration, specialister og ledelse • Ambitiøs specialkonsulent til Kultur og Idræt. • Socialrådgiver/socialformidler til et barselsvikariat i Team Sygedagpengeopfølgning. • Udviklingsorienteret byplanlægger søges til Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling. • Roskilde Biblioteker og Borgerservice søger kulturformidler med projektledererfaring. • Konsulent med god økonomisk forståelse til Sekretariatet Social, Job og Sundhed. • Sct. Jørgens Skole søger viceskoleleder. Ældre og hjemmepleje • SSA søges til Trekroner Plejecenter. • SSA’ere søges til Gundsø Omsorgscenter. • Dygtig SSH søges til Hjemmeplejen, Distrikt Nord – Himmelev. • Barselsvikar for afdelingsleder til Plejecenter Kristiansminde. • Sygeplejersker søges til Rehabiliteringscenter Trekroner. • Psykiatrisk SSA/sygeplejerske søges til Toftebakken. • Er du sygeplejersken der vil gøre en forskel for borgere med palliative behov? • Delesygeplejerske til Roskilde Kommune og SUH.

Pædagogik og undervisning • Attraktiv stilling som synskonsulent til voksenområdet på Special Center Roskilde (SCR), Kommunikation. • Fem lærere søges til skolen ved Julemærkehjemmet Liljeborg. • Peder Syv Skolen søger en skolepædagog. • Skolepædagog til Dåstrup Skole og SFO – Barselsvikariat. • Gadstrup Skole søger barselsvikar til naturfagene i udskolingen. • Dansklærer og pioner søges til udskolingsteam. • Ambitiøs og fysisk aktiv pædagog søges 25-28 timer ugentligt til klub, inkl. aftenarbejde i Klub Ung. • Barselvikar til SCR Specialcenter Roskilde. • Barselsvikar for pædagog søges til børnehavegruppen i Børnehuset Vanddråben. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til Bredgade børnehave. • Baunehøjskolen søger pædagogmedhjælper til dreng med muskelsvind. • Pædagogmedhjælper søges til Solgårdens vuggestue.

Få indflydelse i Roskilde Kommune Høringer, borgermøder og afgørelser Her kan du se de aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i kommunen. Husk at du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser. Borgermøder Parcelhuse og rækkehuse ved Bromarken i Jyllinge. 6. september 2017. Høringer Nye boliger ved Vestergade i Viby Sj. 30. august 2017. Ny blandet boligbebyggelse på vej i kvarteret Bifaldet på Musicon. 20. oktober 2017. Parcelhuse og rækkehuse ved Bromarken i Jyllinge. 20. oktober 2017. Afgørelser Landzonetilladelse til genopførelse af bolig efter brand på Skovvej 3, matr.nr. 1f m.fl. Birkede By, Dåstrup. 30. august 2017.

Landzonetilladelse til erhvervshal på Gulddyssevej 83, matr.nr. 8n Gundsømagle by, Gundsømagle. 8. september 2017. Landzonetilladelse til oplagsplads på Øde-HastrupVej 69, matr.nr. 3b Øde Hastrup By, Vor Frue. 8. september 2017. Landzonetilladelse til udbygning af hovedhus, Risbyholmvej 5a, 4622 Havdrup. 12. september 2017. Endelig boretilladelse til HOFOR til udførelse af 13 boringer samt midlertidig indvindingstilladelse til prøvepumpning på Ramsø Kildeplads. 13. september 2017. Landzonetilladelse til nyt stuehus med ny placering på Kongemarksvej 34, matr.nr. 2e Kongemarken, Roskilde Jorder. 21. september 2017. Landzonetilladelse til to søer på Hønskevejen 5, matr.nr. 2a og 2f Hønske By, Ørsted. 21. september 2017. Landzonetilaldelse til legeredskaber på Gundsølillevej 50, matr.nr. 5b Tågerup By, Kirkerup. 21. september 2017.

Har du en idé, der kan fortjene Roskilde Byråds landsby- og bydelspris? Sidste år vandt det nye besøgs sted Fasan reden på Skademosegård prisen og et beløb på 50.000 kr. Og her kan du nu se og læse om dyr – samt nyde din madpakke. Roskilde Byråds landsby- og bydelspris giver mulighed for at gennemføre en idé, der understøtter områdets fællesskab og bæredygtighed i bred forstand. Igen i år kan I som mindre bysamfund eller en bydel søge om prisen på 100.000 kr. eller alternativt en mindre pris på 50.000 kr. Jeres ansøgning skal illustrere den gode fællesskabs ide, og kan evt. suppleres af midler fra fonde eller private.

roskilde.dk

Det er ”Zebratanken”, der ligger bag landsbyog bydelsprisen. Det vil sige, at nye fællesskaber og samarbejde på tværs kan skabe nye spændende løsninger, så lokalsamfundet bliver stærkere og mere bæredygtigt. Send jeres ansøgninger til BKM@roskilde.dk senest 18. september 2017. Priskomitéen består af: Borgmester Joy Mogensen, formand for Planog Teknikudvalget, Torben Jørgensen, formand for Kultur- og Idrætsudvalget, Birgit Pedersen, byrådsmedlem Susanne Lysholm Jensen, byrådsmedlem Karsten Lorentzen, byrådsmedlem Marianne Kiærulf.

Roskilde Kommune:

4631 3000


29. AUGUST 2017 l 3 l

EKSTRA NEDSAT NU EKSTRA

10%

Borgmester Joy Mogensen glæder sig over, at der er skabt 1.240 nye fuldtidsstillinger i Roskilde Kommune fra 2015-16.

Jobboom i Roskilde Kommune

Der er skabt 1.240 nye fuldtidsstillinger inden for kommunegrænsen fra 2015 til 2016, viser ny analyse. En ny analyse fra Center for Vækstanalyse for Vækstforum Sjælland viser en betydelig vækst på 1.240 fuldtidsstillinger i kommunen i perioden 2015-16.

”Det er imponerende, at der er skabt flere end 3.700 nye iværksætter-jobs over de sidste ti år ” Hjulpet af opsvinget ”Det er rigtigt godt at se, at erhvervslivet i Roskilde Kommune har rammerne til skabe så mange nye private arbejdspladser. Selvfølgelig er vi hjulpet af en spirende højkonjunktur, men jobvæksten viser også, at kommunen har skabt en profil, der giver iværksætte-

re lyst til at starte virksomhed og vores eksisterende virksomheder lyst til at udvide”, siger borgmester Joy Mogensen (S).

Flere forklaringer ”Det er imponerende, at der er skabt flere end 3.700 nye iværksætter-jobs over de sidste ti år. Jeg er overbevist om, at det ikke mindst skyldes en målrettet indsats fra Erhvervsforum, Vækstfabrikken på Musicon, erhvervsafdelingen på rådhuset samt en række politiske tiltag som øget dialog og kommunikation med virksomhederne, lavere erhvervsskatter og færre gebyrer i forbindelse med byggesager”, siger den konservative gruppeformand i Roskilde byråd, Lars Lindskov, der også er formand for Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune.

PÅ I FORVEJEN NEDSATTE VARER

H. J. Wegner Arne Jacobsen Finn Juhl

Velkommen i vores 1000 m

2

store møbelforretning i

Mogens Lassen Charles & Ray Eames

Roskilde centrum.

m.fl.

I Designcenter Roskilde finder du alt til den moderne bolig anno 2017 i både møbler, lamper og tilbehør.

SIDSTE UDSALGSDAG

LØRDAG 2. SEPTEMBER FØLG OS PÅ

RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 4635 7460 SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


l 4 l 29. AUGUST 2017

!

TESTAMENTE

Er det virkelig nødvendigt...

Advokat Poul Westergaard Møderet for Højesteret

Advokat Torben Wibe Andersen Møderet for Landsret og mediator

Advokat Klaus Graversen Møderet for Højesteret

TA´ET UFORPLIGTENDE MØDE OG FÅ EN VURDERING

Roskilde

Blotter i Weysegangen

Fredag kl. 15:19 blev anmeldt om blufærdighedskrænkelse på Weysegangen tæt på Byparken, hvor en ca. 30-35-årig mand med østeuropæisk udseende blottede sit lem over for en 17-årig ung kvinde fra Roskilde. Politiet fik ikke fat i pågældende.

Hos ADVODAN får du en grundig og uvildig rådgivning om, hvilke juridiske muligheder der findes. Et testamente er et personligt dokument, der kan tage højde for - og hensyn til - en række individuelle forhold og særlige ønsker. Et testamente er den eneste måde, du kan sikre, at dine ejendele, ejendom, penge m.m. formidles til de rette, på rette tid og sted. Og forbereder du dig ikke i tide på, hvad der skal ske med dine værdier, så er det statens fordelingsnøgle, der træder i aktion, den dag du dør.

Roskilde

Læs mere om reglerne for arv og testamente på advodan.dk.

og forebyggende politiarbejde!

Forebyggende hundehvalp

Samme aften kl. 19:35 blev anmeldt om uro i Folkeparken, hvor nogle biler kørte, hvor de ikke måtte. Samtidig var der en stemning, der ikke kunne udelukke, at der var et slagsmål under opsejling. En politihundehvalp gjorde dog hele udslaget. Da hundepatruljen fremviste hvalpen, faldt gemytterne til ro, og alt opmærksomhed samlede sig om den unge hund, der således formentlig for første gang viste sig at være god til præventivt

KOM TIL ÅBENT HUS... ONSDAG DEN 6. SEPTEMBER KL. 9.00-16.00 ELLER EFTER AFTALE - BEDRE KAN DU IKKE INVESTERE DIN TID! Kom til et uforpligtende møde, hvor vi sammen gennemgår mulighederne - så får du et tilbud, før du beslutter dig for, om vi skal gå videre.

Algade 43,1  4000 Roskilde  Tlf. 46 35 15 15 Email: roskilde@advodan.dk

Viby Sjælland

Familieopgør i Viby Søndag kl. 10:38 fik politiet en anmeldelse

ved stationen og fandt en urtekniv, som

om, at nogle mænd var i slagsmål foran

formentlig havde været brugt som stikvå-

stationen i Viby Sj., og at én af dem mulig-

ben. Kniven blev sikret til nærmere teknisk

vis var stukket med en kniv. Politiet kørte

undersøgelse, og i løbet af eftermiddagen

straks til stedet med flere patruljer, som fik

lykkedes det så politiet at finde og anhol-

kontakt til en lettere såret 24-årig mand-

de gerningsmanden, der blev sigtet for

lig asylansøger, som i en ambulance blev

grov vold mod den 24-årige asylansøger.

bragt til sygehuset i Køge til behandling

Den anholdte blev løsladt efter afhøring

for mindre kvæstelser efter at være blevet

til sagen, idet politiet i forbindelse med

stukket med en kniv. Gerningsmanden

efterforskningen fik klarlagt, at der var tale

var stukket af fra stedet, men blev hurtigt

om et opgør mellem familiemedlemmer.

identificeret som en 31-årig mandlig asyl-

Politiets jurister vurderede med baggrund i

ansøger. Til stede var også en 18-årig mand

de fremkomne oplysninger, at der ikke var

med status af asylansøger, som havde

grundlag for fremstilling af den anholdte i

været mere eller mindre involveret i slags-

grundlovsforhør.

målet. Politihundene undersøgte området


29. AUGUST 2017 l 5 l

Roskilde

GÆLDER KUN I IRMA ROSKILDE

Gælder til og med søndag den 3. september 2017

MENU TO GO Vælg mellem:

POSE MED 2 BØFFER, RÖSTI, SAUCE, SALAT OG FLÜTE

99,-

4 STK. ENTRECOTE

AF OKSEFILET MED FEDTKANT

A GR

M

120,-

00

75,-

NOK TIL 2 PERS.

CA. 7

ELLER EN BAKKE MED MED FLØDEKARTOFLER OG FYLDT MØRBRAD

NEMT OG LÆKKERT!

UNDER

1/2 PRIS

Chile

BERTRAND DE MONCENY ROSE DEMI SEC

IT

ER

160,-

L 3

Begrænset parti

2X

1/2 PRIS

NOSTROS SAUVIGNON BLANC BOX

BEGRÆNSET PARTI

2F

LA

Frankrig. 2 x 75 cl.

E SK

R

99

50

SPAR 9950

Tilbuddene gælder til og med søndag 3. september 2017. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance. Tilbuddene gælder kun i Irma Roskilde, Skomagergade 21, 4000 Roskilde

SPAR 210,-


l 6 l 29. AUGUST 2017

Lørdag eftermiddag var politikerne bag budgetaftalen for 2018 samlet på rådhuset for at præsentere resultatet af to dages intense forhandlinger.

Yderområder tilgodeset i bred budgetaftale

En opjustering på 30 millioner kroner for salg af byggeretter på Sortebrødre Plads bidrog til politisk aftale mellem S, V, R, SF og K om markant løft i Viby, en udvidelse af Trekronerskolen og særskilte puljer til trafiksikkerhed og kultur. Af Holger Vincents

”Roskilde kommune er inde i en rigtig god udvikling, der også giver sig udtryk økonomisk.” Sådan lød det fra en tilfreds borgmester, der lørdag eftermiddag kunne indlede præsentationen af Roskilde Kommunes budget for 2018 efter godt to døgns intense budgetforhandlinger på rådhuset. Socialdemokraterne, Venstre, SF, De Konservative og De Radikale landede til slut en aftale om de godt og vel syv milliarder kroner, der betyder igangsætningen af en række større anlægsprojekter, der skal udmønte sig over de kommende år og finansieres via salget af Sortebrødre Plads, mens 45 millioner kroner tages fra kassebeholdningen. Derudover rummer aftalen besparelser for 13,5 millioner kroner. ”Vi mener ikke, at nogen af de effektiviseringer, vi har planlagt, på nogen måde kommer til at påvirke serviceniveauet”, sagde borgmesteren.

Penge til yderområder I forhold til udviklingen af Roskilde tæller de tungeste poster på det nye anlægsbudget et nyt byggeri i Viby, der

skal rumme bibliotek, kulturhus og Lokalhistorisk Arkiv, mens en ny udvidelse af Trekronerskolen til 40 millioner kroner skal imødekomme det stigende børnetal i bydelen. Politikerne har derudover afsat penge til en udbygning af Ramsøhallen, givet tilskud til etableringen af en ny efterskole i Roskilde, samt øremærket større økonomiske puljer til både det trafikale og kulturelle område i Roskilde. ”Med salget af Sortebrødre Plads flytter vi nogle midler fra centrum og ud til andre områder i kommunen, og det er helt i tråd med den vision, vi ønsker at fremme”, sagde Venstres leder Bent Jørgensen på lørdagens pressemøde om de overordnede linjer i aftalen. Hos de Konservative er der først og fremmest tilfredshed med, at erhvervsindsatsen styrkes med fem millioner i den nye budgetaftale, ligesom det nu er målsat, at de godt 6500 kommunalt ansattes samlede sygefravær skal nedbringes fra 5,5 procent til 5 procent. ”Foruden en forbedring af medarbejdernes trivsel ligger der en potentiel besparelse mellem 14-15 millioner

kroner i udgifter til vikarer”, lød det fra Lars Lindskov (K).

Fem millioner til efterskole De Radikales byrådsmedlem Jeppe Trolle glæder sig til gengæld over en ny trafikpulje på 10 millioner kroner, der blandt andet skal tilgodese Roskildes cyklister. Et andet punkt, der har stået højt på De Radikales ønskeseddel, blev også opfyldt, da det med hiv og sving lykkedes at få de øvrige forligspartnere til at gå med til at bruge fem millioner kroner på etableringen af en ny efterskole i Roskilde. ”Det har været tungt at få igennem, det tror jeg også de andre kan bekræfte, men vi er glade for, det lykkedes”, sagde Jeppe Trolle i lørdags, det det blev hans tur til at præsentere en del budgetforliget.

Ingen lokalaftale Men selvom stemningen hovedsagelig fremstod gemytlig under pressemødet, var der dog enkelte skår i glæden over aftalen. Først og fremmest hos SF, der ikke fik opfyldt partiets store ønske om en lokalaftale til Roskildes læ-

Udvalgte punkter på Roskildes budget 2018 40 millioner kr. til en udvidelse af Trekronerskolen 37,5 millioner kr. til etableringen af et kulturelt kraftcenter i Viby ● 16 millioner kr. til en udbygning af Ramsøhallen ● 10 millioner kr. til at øge trafiksikkerheden i Roskilde ● 5 millioner kr. til at sikre sikker overgang til Lynghøjsøerne i Svogerslev ● 5 millioner til at styrke erhvervs- og turismeindsatsen ● 2 millioner kr. til et nyt børnekulturhus i Algade 31 ● 1 millioner kr. til vedvarende energiinvesteringer ● 0,5 millioner kr. til midlertidig stormflodssikring ● ●

rere. ”Vi må konstatere, at socialdemokratiet og de borgerlige ikke vil være med til at lave en sådan aftale, derfor har vi i stedet fokuseret på skole- og daginstitutionsområdet, der samlet set har fået syv millioner kroner til forbedringer, og samtidig friholdes for besparelser på driften”, lød det fra Birgit Pedersen (SF).

”Spil for galleriet” Det var til gengæld blandt andet flertallets prioritering af skoleområdet, der fredag fik Enhedslisten til at trække sig fra forhandlingerne, ligesom Jonas Paludan og Co. ikke mente, at partiet havde fået tilstrækkelige indrømmelser på klima- og miljøområdet. ”Roskildes ambition om at være CO2-neutral er rent spil for galleriet. De øvrige partier delte ikke vores ønske om at løfte området. Tværtimod er det en kamp, vi har kæmpet uden megen støtte”, lød de i en pressemeddelelse fra Enhedslistens forhandlergruppe efter sortien.

DF: Kludetæppe Dansk Folkeparti kunne ligesom sidst heller ikke se sig selv i budgettet for 2018. De ældre blev ikke tilgodeset, mens partiet heller ikke var tilfreds med ønsket om at prioritere trafiksikkerheden ved Roskildes skoler. ”Den økonomiske ramme er spændt til det yderste, og Dansk Folkeparti har fået alt for lidt indflydelse på et budget, som mest af alt minder om det klassiske ”kludetæppe”, som Roskilde Kommune desværre er kendt for”, lød udmeldingen fredag aften, netop som budgetforhandlingerne skulle til at gå ind i den afgørende fase.


29. AUGUST 2017 l 7 l

MÅNEDENS KUNSTNER ROSKILDE KUNSTFORENING OG RO’S TORV SAMARBEJDER OM MÅNEDENS KUNSTNER, SOM ER EN LØBENDE UDSTILLING PÅ RO’S TORV, DER HVER MÅNED SÆTTER FOKUS PÅ UDVALGTE VÆRKER FRA EN SPÆNDENDE KUNSTNER. I september kan du se smukke malerier af Erling Jehrbo, der altid har arbejdet med det kunstneriske udtryk og inspireres af menneskets natur og vilkår med undren, humor og rædsel. Erlings malerier er således bindeled til hans oplevelser og indtryk. Værkerne skal ikke forstås, men fornemmes, opleves gennem sanserne og derved tale for sig selv.

Der tages forbehold for udsolgt og trykfejl.

Kom selv og se, når Erling Jehrbo indleder udstillingen på RO’s Torv med en kort fernisering søndag den 3. september kl. 12.

Udover akrylmalerier, laver Erling også skulpturer i bl.a. granit, jern og bronze. Dem kan du se på erlingjehrbo-kunst.dk

RO’s Torv, Københavnsvej, Roskilde, rostorv.dk ROSTORV.DK man-fre 10-19, lør 10-17, søn* 11-16 *visse butikker undtaget


l 8 l 29. AUGUST 2017 un én enkelt g/ml, 4 g.

5*

Apoteket RO´s Torv* fejrer 2 års fødselsdag Torsdag d. 31. august kl. 10 - 22 Kom og vær med. Vi byder på masser af gode tilbud og smagsprøver

Nicorette® QuickMist

handling af smerte Ny stor pakning. g.

5*

Mundspray med frisk mintsmag. Lindrer rygetrangen efter 60 sekunder. Tag 1-2 pust, når du ville have taget en cigaret. 2 stk. DEMO * kl. 12-14 Pris kr. 349,95

20% rabat på alle AVÈNE produkter

NYHE

D

® Compeed 20%

rabat

rberer på alle bsoDECUBALS a e n e tr s la p l e Vab hudplejeprodukter n beskyte r e n n a d g o t fug rved opnås e H . e d u p e d ten å øvereprtelindring og prs s g a m g m S kelig g Ener i øjeblik n Gense & Nu betingelser r gs e H h optimale elin for vabler.

På vores apotek får du faglig rådgivning om 40% rabat 20% rabat sundhed og velvære. på MULTITABS Muliti-mints på alle DROGENS Spørg Tygbar multivitaminer med frisk smag Velkommen VITAL produkter indenfor. bare os!

kroner oteksudsalg

ner Centervej 55 Roskilde 94 74 55

20% rabat

på alle VICHY´s hudpleje produkter

20% rabat

på alle LA ROCHE-POSAY hudplejeprodukter

Venlig hilsen Charlotte Andersen Apoteker på Roskilde Svane Apotek og Jyllinge Apotek

20% rabat

på alle LACTOCARE produkter

*Vi ekspederer din recept med det samme alle ugens dage også søndage

20% rabat på alle APOVIT vitaminpiller

g smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: age bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående ruritus. Sjældent ses blæredannelse på huden. Meget sjældent ses overfølsomhed, edsregler: Bør ikke anvendes af personer, hvor acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer ed svær akne. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven e forbinding. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oralApotek NSAIDer kan RO’s Torv avid. Pakninger: Voltaren gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g og 150 g. Inden brug af produktet, vejledningen i og på RO’sbør torv 2010, 4000 Roskilde 14. Læs mere på www.voltaren.dk. Gaviscon. Anvendelse: Refluxesofagit. Hiatus hernie. Dosering: Voksne og børn ½ time efter et måltid samt lige før sengetid. Børn ½ - 2 år. 1-2 teskefulde (5-10 ml) i døgnet fordelt på flere doser. Børn

20% rabat på alle Unikalk produkter

Smagsprøver hele dagen på NUTRIDRINK fra Nutricia - flere smagsvarianter Mød konsulenten kl. 10.30 – 12.30


29. AUGUST 2017 l 9 l

Unge starter beredskab i Roskilde Succes med unge brandkadetter bliver nu til ungeberedskab for 13-18 årige.

redskab, Boligselskabet Sjælland og Roskilde Kommune står bag.

24 unge i alderen 13-18 år får mulighed for at videreuddanne sig i et helt nyt ungeberedskab i Roskilde. Dermed fastholder de tilknytningen og engagementet i Beredskabsstationen. Det står klart, efter at Nordea-fonden har givet tilsagn om at støtte arbejdet, som Østsjællands Be-

De unge har alle gennemført Brandkadetuddannelsen – en roskildesucces, der de seneste år har uddannet 75 unge i grundlæggende brand og redning og samtidig styrket de unge. Med ungeberedskabet følger de unge det officielle vedligeholdelsesprogram fra Beredskabsstyrelsen.

Fortsætter udvikling

”Det betyder, at de unge kan fortsætte deres udvikling fagligt og med hensyn til sundhed og det sociale”, forklarer instruktør Kenneth Johansen. Uddannelsen skydes i gang mandag den 4. september kl. 19 på Beredskabsstationen, Gammel Vindingevej 10, hvor der afholdes introdag for Ungeberedskabet.

TASKE

100,NORMAL PRIS 200,-

Et helt nyt ungeberedskab starter i Roskilde i september.

GÆLDER I PERIODEN 23.08.17 – 12.09.17

GOODIE BAGS Torsdag den 31. august fra 10-22

Vi forkæler alle kunder denne dag med goodiebags og smagsoplevelser. Gratis goodiebag til værdi af 100,ved køb for 300,- eller derover.

Gratis goodiebag til værdi af 200,ved køb for 1000,- eller derover.

Gratis Zarko duft på 100 ml. til værdi af 700,ved for køb kr. 2500,-

Alle kunder får en gratis kunstplakat af kunstner Jeppe Eisner (så længe lager haves)

Tlf. 48 79 48 79 www.schackogthorsted.dk

RO’s Torv 4000 Roskilde

Est. 2004

Butikken er fyldt med nye lækre efterårsvarer, kom og lad dig friste.

Deltag i lodtrækningen om vinderduften

På centertorvet tilbyder vi en individuel duftkonsultation af konsulenter fra Æther Parfums mellem kl 18.00 – 22.00 5 skønne fristelser der repræsenterer et helt nyt molekylært duftunivers. Bl.a. ”Ether Oxyde”, vinderduften fra Danish Beauty Award 2017 som vi netop har fået forhandling af.


l 10 l 29. AUGUST 2017

Ny udsendelsesrække på Kanal Roskilde

Ny serie: Livshistorier fra Roskilde

Kanal Roskilde indleder en ny serie: Livshistorier fra Roskilde. I den forbindelse vil redaktionen gerne i kontakt med pensionister, som har levet et spændende liv i Roskilde. Vi hører gerne fra roskildensere, der er født og opvokset i Roskilde eller fra mennesker, der er flyttet til byen på grund af erhvervskarrieren. Skriv til info@kanalroskilde.dk

Første udsendelse i serien Livshistorier fra Roskilde handler om Ole Brask, der netop er fyldt 80 og har haft en karriere i ØK og som selvstændig erhvervsdrivende. Blandt andet solgte han svømmebassiner til diplomater i Baghdad og Kuwait. Så er han far til Lars-Christian (byrådsmedlem), Per Henrik (tidligere direktør i Dansk Cykle Union) og Jens-Peter Brask (kunstsamler). Udsendelsen kan ses på www.youtube.com/kanalroskilde

”Lokalplan er udtryk for smagsdommeri” Ingen har glæde af rejsning på taget på Frederiksborgvej, men lokalplan 245 dikterer det. Det vil Annie Larsen (V) nu lave om på.

Af Tomas Skov

Lokalplan 245, der gælder for en række ejendomme, der ligger på fjordsiden af Frederiksborgvej i Roskilde, foreskriver, at disse huse skal bygges med taghæld-

ning. Lokalplanen er fra en tid, hvor grundene var langt større og endnu ikke var blevet udstykket i mindre parceller, men ikke desto mindre står den fortsat ved magt.

Drømmer du om en fræk designer brille med kant og personlighed?

Alain Mikli og Starck er til dig, der ønsker en brille i lækker kvalitet, super pasform, unik udstråling og fantastiske farver. Brillerne er håndlavet fransk design, med en fantastisk pasform bl.a. ved hjælp af deres unikke hængsler

Vi får besøg af Attila med kollektionerne fra

Alain Mikli og Starck

TORSDAG 7. SEPTEMBER kl. 13.30 - 17.30 Denne dag tilbyder vi

1/2 PRIS på stel fra Alain Mikli og Starck,

Annie Larsen (V) ønsker som minimum, at der kan dispenseres fra lokalplan 245, så man ikke behøver at bygge med tagrejsning på fjordsiden af Frederiksborgvej.

Alle ønsker fladt tag

Frygter afslag

Det har ført til en sag, hvor en grundejer har revet det eksisterende hus ned, og nu ønsker at bygge et hus med fladt tag. Mange af de ældre huse i området har i forvejen fladt tag, men hvis grundejeren ønsker huset nedrevet og et nyt opført, kan forvaltningen altså med henvisning til lokalplan 245 kræve taghældning på det nye byggeri. Nabohøringer har tilkendegivet, at de umiddelbare naboer alle ønsker fladt tag på den pågældende ejendom, da det ellers vil medføre reduceret fjordudsigt.

I en lignende tidligere sag forlangte forvaltningen taghældning på det nybyggede hus, så for ikke at forsinke sagsbehandlingen unødigt har grundejeren indsendt en byggeansøgning både på et hus med fladt og et med taghældning. Imidlertid frygter naboerne, at Forvaltningen på ny vil give afslag på fladt tag, og har derfor søgt advokatbistand.

ved køb af komplet brille. ” Det lyder jo som en molbohistorie, og smagsdommeri af værste skuffe. ” Skomagergade 10 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 36 01 02 www.optiknicolais.dk · roskilde@optiknicolais.dk

Molbohistorie På den baggrund foreslår Annie Larsen (V) nu, at der enten dispenseres fra lokalplanen, eller at Plan- og Teknikudvalget pålægges at ændre lokalplan 245, således at nybyggeri fremover kan ske med fladt tag. ”Det lyder jo som en molbohistorie og smagsdommeri af værste skuffe. Der er ingen, der ønsker rejsning på taget – men alligevel kan det altså blive udfaldet i henhold til lokalplanen. Kravet om taghældning virker meget uhensigtsmæssigt i dag”, siger hun.


29. AUGUST 2017 l 11 l

Ny FDB Møbler butik åbner torsdag d. 31. august kl. 10.00 i Algade 51, Roskilde

D BU IL BN IN G ST

Børge Mogensen J52B stol i grå

SPAR 1.500,-

J52B er en sjælden stoletype, idet den både kan anvendes ved spisebordet og sofagruppen – samt fritstående i dit foretrukne hyggehjørne.

Tilbuddet gælder t.o.m. d. 10/9 2017.

999,-

Normalpris: 1.999,-

BU Å

BN

IN

G

ST

IL

BU IL ST G IN BN Å

SPAR 1.500,-

Poul M. Volther D24 Solidt sofabord i lys eg - fra den kendte danske møbelarkitekt, der dyrkede det funktionelle formsprog. Tilbuddet gælder t.o.m. d. 10/9 2017.

SPAR 1.000,-

D

Normalpris: 2.999,-

Designet i 1957.Stolen med den fine visuelle balance mellem let og tung, feminin og maskulin. J67 er velegnet som spisebordsstol eller ved et køkkenbord.

D

Tilbuddet gælder t.o.m. d. 10/9 2017.

1.499,-

Ejvind A. Johansson J67 i natur, bøg

1.499,-

Normalpris: 2.999,-

Poul M. Volther D20 Sofabord i natur, birk Bordet er med sit lette ydre et både klassisk og moderne valg. Rundstokkene fuldender bordets form og giver det et æstetisk udtryk. Tilbuddet gælder t.o.m. d. 10/9 2017.

FDB Møbler - Algade 51, 4000 Roskilde Åbningstider: Hverdage kl.10-18 · Lørdag kl.10-15 · 1. Søndag i måneden kl.10-15.

SPAR 1.500,-

1.499,-

Normalpris: 2.999,-

Tilbuddene gælder kun i FDB Møbler butikken i Roskilde t.o.m. d. 10/9-2017 eller så længe lager haves. Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Å

Å

BN IN G ST

IL

BU

D

Kom og oplev de danske arkitekttegnede designklassikere


l 12 l 29. AUGUST 2017

Bæredygtigt tøj i Roskildes butikker Landet over har tøjbutikkerne det svært, fordi flere og flere kunder køber tøj via nettet. I Roskilde lader tøjbutikkerne til at klare sig godt, og flere satser på bæredygtig mode. Se med i Kanal Roskildes udsendelse fra en tøjbutik i Skomagergade, i Algade og på Ro’s Torv. Udsendelsen kan ses på Kanal Hovedstaden torsdag den 31. august kl. 16:30-17 og lørdag den 2. september kl. 14-14:30.

Det ekstra overskud

På EASJ Roskilde har man ansat en international ambassadør, der skal hjælpe eleverne med at komme til udlandet.

”Jeg mener, at jeg står med et bedre udgangspunkt, når jeg til sin tid skal til at søge et job, da jeg har helt andre erfaringer og kompetencer, end hvis jeg bare blev i Danmark. Jeg bliver ikke perfekt til at tale fransk, men det bliver meget bedre, end hvis jeg slet ikke tog afsted”, siger Søren Zartov, der skal studere på Kedge Business School i Marseille i Frankrig.

Eksport driver økonomien Og det er netop studerende som ham, man ønsker flere af på EASJ Roskilde. ”I Danmark er det jo vores eksport, der driver økonomien. Så det betyder meget for os, at de studerende vælger at tage en del af de-

res uddannelse i udlandet”, siger akademichef på EASJ Roskilde Peter Schwalbe. Det er målsætning på EASJ Roskilde, at knap 20 procent af de studerende tager et semester i udlandet. Af samme grund har Peter Schwalbe pr. februar i år oprettet en stilling som international ambassadør på akademiet, og den stilling er besat af Sabrina Lykkegaard Svidt.

Meget med hjem Det ligger således i hendes jobbeskrivelse dels at skabe opmærksomhed om mulighederne for at prøve praktik- eller studieophold i udlandet, dels at facilitere de studerende, der vælger muligheden til. Og Sabrina Lykkegaard Svidt er ikke i tvivl om, at de studerende,

Overtalelse hjælper

Sabrina Lykkegaard Svidt skal som international ambassadør på EASJ Roskilde bidrage til at opnå målsætningen om, at knap 20 procent af de studerende skal tage en del af deres uddannelse i udlandet.

der springer ud i det, vil få indsatsen mange gange igen. ”De lærer at stå på egne ben, de får en langt større kulturforståelse, de lærer sproget og det konkrete land at kende – og så bliver de generelt mere selvstændige og omstillingsparate”, vurderer hun.

Hjælp at hente EASJ Roskilde har 35 partnerinstitutioner fordelt på alle verdens kontinenter med undtagelse af Afrika. Tager eleven et praktikophold i en udenlandsk virksomhed, er det typisk tre måneder, mens et studieophold altid er et semester. Et udlandsophold kræver selv-

Dog forekommer det ikke som et naturligt valg for alle elever på EASJ Roskilde at pakke kufferten og drage til udlandet for at studere. ”På andre studier er det en selvfølge, men her skal vi arbejde mere med at forklare dem, at det er en god idé at komme til udlandet. De studerende har ikke alle

rejsevante forældre, så det kræver lidt mere at overbevise dem om alle fordelene ved det”, siger Peter Schwalbe.

Noget de andre ikke har Og den del af opgaven har Sabrina Lykkegaard Svidt godt gang i, og hun ser kun fordele ved de kompetencer, som et udlandsophold ruster eleven med. ”CV’et er ikke så interessant i sig selv. Men du lærer nogle ting, som dem derhjemme ikke har lært. Man har noget, de andre ikke har – og så viser det et ekstra overskud”, siger hun.

Udlandsophold med EASJ Roskilde Studieophold i udlandet: 15-20 studerende årligt Praktikophold i udlandet: 70-100 studerende årligt Langsigtet mål: 50 procent af de studerende skal til udlandet

g a d s l e s d Fø

20%

SØNDAGSÅBENT 3. september kl. 11-15

g a d n ø S g a rd ø L g a d re F g Torsda

÷

Deltag i KO N KU R R E N C E Nb om 2 stk kundeklu gavekort á 500 kr.

e-talonen Udfyld konkurrenc ndag i bu�kken senest sø 17 d. 3. september 20

PÅ U DVA LG T E E F T E R Å R SVA R E R

BETTY BARCLAY

KOLLEKTIONSPRØVER

SPAR

FRIT VALG

Sommer rester

70% 150,-

MICHA Strik

Før 499,95

NU

400,-

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

Modelfoto

Af Tomas Skov

følgelig en del af eleven selv, men der er meget hjælp at hente fra den internationale ambassadør på EASJ Roskilde, der blandt andet kan hente meget økonomisk støtte fra EU’s stipendieordning Erasmus+.


29. AUGUST 2017 l 13 l

FERSKVARETORVET Med venlig hilsen Peter Ditlevsen – Mejerist

HANSENS IS MEDLEMSPRIS

PRIS IKKE-MEDLEMMER 49,95

Innocent Juice Flere varianter. Frit valg 900 ml Liter-pris 22,22

Flere varianter, Frit valg 725 ml. Liter-pris 41,37

30,-

1 pakke

10,-

Coop pålæg

Flere varianter. Frit valg 80-120 g Kg-pris maks. 125,00

Spar momsen på det veganske hjørne

900 ml

Spar

20,-

25%

Tilbuddene gælder fra tirsdag d. 29. august til og med søndag d. 3. september* *Tilbuddene gælder kun i SuperBrugsen Algade

Der tages forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftændringer samt udsolgte varer. SuperBrugsen bytter gerne eller giver pengene retur inden for 14 dage fra købstidspunktet mod remvisning af bon. Varen skal være i ubrudt original emballage. Gælder ikke fødevarer. Du kan betale med disse kort i butikken:

VELKOMMEN TIL


l 14 l 29. AUGUST 2017

ALLE FODBOLDSTØVLER

-20%

-50% NB 670

Adidas Edge rc

Herre / Dame Vejl. 1079.95

Herre / Dame Vejl. 899.95

NU

59995

NU

NB Quik

Asics Gel-Ikaia 6

Herre / Dame Vejl. 879.95

Herre / Dame Vejl. 999.95

NU

69995

49995

NU

HOLMBOM

69995

SKOMAGERGADE 32 · ROSKILDE · TLF. 46 30 06 00

Åbent: mandag-fredag kl. 10.00-18.00 · Alle lørdag kl. 10.00-15.00 · Åbent første søndag i måneden kl. 11.00-15.00 · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer


29. AUGUST 2017 l 15 l

Ny skolegård på Absalon

MICHAEL FALCH FOR THIELE STEL: TOM FORD TF5434001

Roskilde Kommune er i gang med en tiårig renoveringsplan for kommunens skoler, som samlet beløber sig til 318 millioner kroner, og på Absalon Skole kan de nu nyde godt af nye faglokaler og udearealer, der indbyder til at rykke undervisningen ud under åben himmel.

/ 60 ÅR 60% RABAT

Absalon Skoles nye skolegård er en del af en tiårig renoveringsplan for kommunens skoler. Skolen har nu fået helt nye muligheder for leg, bevægelse og udendørs samvær.

Fakta • Tankerne bag renovering af skolegården tager afsæt i tanker om, at man står midt i Roskilde bys historiske skole. • Konceptet omkring skolegården er tænkt med afsæt i Absalon som byplanlægger og som biskop.

DIN ALDER I RABAT SPAR MIN. 50% UANSET ALDER PÅ MASSEVIS AF BRILLESTEL FRA BL.A.

GUCCI / TOM FORD / ARMANI / BOSS / ESCADA POLICE / DIOR / SAINT LAURENT / ERMENEGILDO ZEGNA LANVIN / NINA RICCI / ZADIG&VOLTAIRE

• Absalons Skole åbner sig mod lokalsamfundet: Lützhøfts Passage, Absalons Sal og nu Absalons Torv. • De nyrenoverede faglokaler understøtter moderne undervisning i fagene madkundskab, biologi og natur/teknologi.

THIELE ROSKILDE / SKOMAGERGADE 21 / TLF. 46 36 25 91 THIELE ROSKILDE / RO’S TORV 1 / TLF. 46 36 25 88

Første 30 dage *

1

oprettelse 199 kr.

Træn på 24 minutter - så er der også tid til at nyde sensommeren LOOP er fitness for helt almindelige mennesker. De 16 maskiner i træningscirklen er sammensat, så du kommer hele kroppen igennem på kun 24 minutter. Du kan møde op som du er og præcis, hvornår du vil. Glæd dig til: Glæd dig til:Effektiv træning på 24 minutter Et lokalt center tæt på dig Effektiv træning på 24 minutter En afslappet atmosfære Et lokalt center tæt på dig

Vi har også træning for de 8-14 årige

En afslappet atmosfære

- 24 minutters fitness, det er nok LOOP Fitness Roskilde Byleddet 1 4000 Roskilde Tlf: 41 74 62 28

Ved køb af en brille inkl. glas. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter

Eleverne på Absalon Skole indviede i mandags deres nye skolegård, der indbyder til mange forskellige aktiviteter. De nye udearealer styrker Absalon Skole på mange områder. Eleverne får bedre muligheder for leg, bevægelse og udendørs samvær, og Absalon Skole får bedre mulighed for at opfylde målene om motion og bevægelse. ”Skolen har trængt til en modernisering af udearealerne. Det er sket nu – og det løfter hele området enormt. Jeg er sikker på, at den nye multibane, gårdhave og stillezonerne bliver en succes hos eleverne. Både i frikvartererne, efter skoletid og i timerne, hvor der nu er bedre mulighed for motion og bevægelse”, siger Claus Larsen, formand for Skoleog Børneudvalget. Ligesom skolegården understøtter mere motion og bevægelse, sikrer de nyrenoverede faglokaler moderne undervisning i fagene madkundskab, biologi og natur/teknik.

*Tilbuddet gælder nye medlemmer til og med d. 11. sep 2017. Fast abonnementspris pr. 30 dage 199 kr. Oprettelse 199 kr. Minimum 2 x 30 dages træning. Betaling skal ske med betalingskort.

Følg os på facebook

loopfitness.com

w


l 16 l 29. AUGUST 2017

Vindinge gør plads til 450 nye boliger Knap er blækket tørt på lokalplan 644, som giver mulighed for, at Vindinge Vest kan udbygges med 150 parcelhuse og tæt-lav boliger, før udvalget har anbefalet en helhedsplan for Vindinge Nord overfor byrådet. Helhedsplanen for Vindinge Nord omfatter et cirka 16,5 ha stort område nord for Tingvej og vest for Stålmosevej. Helhedsplanen beskriver, hvordan området kan udvikles til et varieret boligområde med plads til cirka 300 boliger. Lind og Risør, som ejer grunden for lokalplan (644) for Vindinge Vest, forventer et grundsalg til november, byggemodning henover årsskiftet og vil herefter være klar til en byggestart i marts 2018.

25 år med uddannelse til alle ROSA startede i 1992 for at give voksne med særlige behov mulighed for at udvikle sig i trygge rammer, og sidenhen er også en aftenskole kommet til. Af Holger Vincents

Onsdag markerede det alsidige undervisningstilbud ROSA, at det i år er 25 år siden skoleleder Stig Nielsen sammen med hustruen Britta Nielsen og Birgitte Rørstrøm stiftede Roskilde Studiegruppe for Alternativ Undervisning. I første omgang som et dagskole-tilbud til voksne med indlæringsvanskeligheder, mens en decideret aftenskole sidenhen er kommet til med et væld af kurser og aktiviteter for alle. ”Vi startede ROSA Dagskole i erkendelse af, at der manglede undervisningstilbud til voksne mennesker med handicap”, fortæller Stig Nielsen, medstifter af ROSA og skoleleder på ROSA Dagskole.

Rekordår Den i dag 70-årige initia-

tivtager havde op igennem 1980’erne været i berøring med en lang række handicapprojekter i Danmark, ligesom han havde taget flere uddannelser indenfor pædagogik og undervisning. Herigennem havde Stig Nielsen opbygget et betydeligt netværk, der sidenhen blev en medvirkende årsag til, at det lykkedes at hverve bestyrelsesmedlemmer og undervisere til den nye skole, der i 1992 kunne slå dørene op i Ungdommens Hus på Parkvej. ”Vi lagde ud med to undervisningsdage om ugen, mens vi i dag kører fra mandag til fredag, og vi følger næsten folkeskolernes kalender, så der er sket en stor udvikling i løbet af de 25 år, både med hensyn til antallet af medarbejdere og kursister”, fortæller Stig Nielsen, der i år melder om tæt på 50 kursister på ROSA

ROSA Dagskole på Helligkorsvej dannede onsdag ramme om sidste uges fejring, hvor kursister, undervisere og ledere var samlet til en eftermiddag med lagkage, taler og hyggeligt samvær.

Dagskole, hvilket er ny rekord.

Unikke relationer De mange tilmeldte tog for en lille måneds tid siden fat på alt fra samfundsfag og it-færdigheder til kostorientering, håndværk og musik. Skolederen, der selv underviser i træværksted og dansk, er da også stolt over

bredden i undervisningstilbuddet såvel som det generelle faglige niveau. Spørger man til hemmeligheden bag skolens tiltrækningskraft, er det dog først og fremmest det sociale fællesskab, der fremhæves. ”Det handler om personalet. Engagementet og kontinuiteten er stor hos os, og

Af Henrik Nevers

det skaber nogle helt unikke relationer mellem vores undervisere og kursister. Det er det, der gør forskellen”, forklarer Stig Nielsen.

Mangfoldig målsætning Det startede med dagskolen for voksne med særlige behov, men i løbet af ROSA’s første 25 år er også en de-

cideret aftenskole kommet til med et voksende udvalg af kurser, koncerter og ikke mindst debataftenener, som i mandags hvor Roskildes borgmester Joy Mogensen diskuterede danskhed i selskab med blandt andre Alternativets Uffe Elbæk. ”Vores ambition har i de senere år været at nå bredere ud med undervisningstilbud og arrangementer, der inspirerer og samtidig aldrig er dyrere end lignende tilbud, så vi sikrer, at alle kan være med”, fortæller Stig Nielsen. Men trods ROSA’s udvikling fra progressivt specialtilbud til nu også at omfatte vidensdeling i et mere alment perspektiv er det oprindelige tankegods bag undfangelsen af stifterens livsværk på ingen måde gået i glemmebogen. Alle skal have mulighed for at indgå i fællesskabet, og der skal være plads til udvikling - uanset udgangspunktet. ”Målet er at have et godt liv, målet er at kunne deltage og forstå, hvad der foregår i samfundet”, siger Sten Nielsen.

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Røgfri ungdom Jeg læste forleden her i Paperboy, at Roskilde Kommune nu er blevet partner i samarbejdet Røgfri Frem-tid. Et partnerskab, der arbejder for, at ingen børn og unge ryger i 2030. Det fremgik af artiklen, at de fleste danskere (selvfølgelig) ønsker, at børn og unge ikke starter med at ryge, men også at få reelt tror på, at det kan lykkes. En skepsis, som jeg godt kan forstå, men som ikke behøver at blive indfriet. For hvorfor kan vi ikke komme i mål med visionen? Vi er jo kommet langt i forhold tidligere tider, hvor det var normalt, at der blev røget alle steder – ung som gammel. Jeg har aldrig selv været ryger og har ikke kunnet kæmpet mig gennem bare en enkelt cigaret, men har som barn og ung taget min dosis af passiv rygning med metertykke røgtåger til familiefesterne,

hvor røgvarerne gik rundt på et fad mellem retterne. Og det har desværre også kostet to af mine bedsteforældre livet, der måtte give op over for lungekræft efter mange år som rygere. Der er vel næppe mange, der er i tvivl om rygningens skadevirkninger på kroppen. Rygere jo har en markant øget risiko for udvikling af en lang række sygdomme - både dødelige og ikke-dødelige. Og rygning er faktisk årsag til hvert tredje dødsfald i Danmark. Det er et stort tal, og så mange at det virkelig kan nytte noget at sætte ambitiøse mål. Og når det handler om børn og unges helbred, har vi en forpligtigelse til at gøre noget. Det er nemlig ikke noget godt syn, når nye og glade gymnasieelever er daglige rygere allerede ved skolestart. Ok, der er blevet færre rygere blandt de

unge, men der er stadig cirka 15 procent mellem 16-25 årige, som ryger dagligt. Blandt gymnasielever er der lidt færre, og undersøgelser viser, at godt halvdelen af de unge faktisk gerne vil stoppe igen. 24 procent af dagligrygerne blandt gymnasieleverne har meget svært ved at undvære morgencigaretten og ryger selv, når de er syge og ligger i sengen. Så er man vist afhængig. Det går også ud over motionen og søvnen, for markant flere af de unge rygere bevæger sig mindre og sover dårligere end deres ikke-rygende klassekammerater. Visionen om en røgfri fremtid for børn og unge i 2030 er rigtig og nødvendig, men hvis ambitionen skal realiseres, må der flere ændringer til. Læg fx mærke til, at røgvarerne i butikker stadig er udstillet ved kassen på

en meget synlig placering. Der er kommet barske billederne på pakkerne, men hvorfor ikke gemme det hele langt væk? Det kunne også være en mulighed at hæve priserne til et niveau som fx i Norge med en pris på omkring 90 kroner. Mon ikke, at det vil begrænse forbruget samt sende et signal om, at vi som samfund ikke ønsker et stort forbrug. Ja, der vil sikkert være et problem med grænsehandel og illegal handel, men lur mig, om ikke at forbruget alligevel vil falde blandt unge, der jo ikke lige shopper rundt i en grænsebutik hver måned. Der er allerede gjort meget for,

at børn og unge ikke skal starte med at ryge. Vi fik i 2007 loven om røgfri miljøer, som forbød rygning på offentlige steder, og det blev forbudt at sælge tobak til unge under 18 år året efter. Derudover har det været mange oplysende indsatser, som sammen med rygestopkurser kan hjælpe og rykke på tallene. Man kan (og skal) diskutere om forbud og lovgivning er vejen frem, men jeg synes, at det bliver sværere at se på, at der stadig er et stort antal helt unge dagligdagsrygere. Henrik Nevers Rektor, Roskilde Gymnasium

Henrik Nevers er rektor på Roskilde Gymnasium. Han har udover uddannelsesverdenen stor interesse for musik og er selv udøvende musiker som pianist.


29. AUGUST 2017 l 17 l

STÆRKE TILBUD I HIMMELEV PR. 1/2 KG. HALV OKSEKLUMP

39

95

Af kødkvæg

PR. STK.

99

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 2. september 2017.

95

SPAR

4 STK. KALVE RIBEYE

99

95

700 gram

OP TIL

SPAR 11,-

3000

Let krydret Shiraz fra Sydafrika

TABISCO SHIRAZ ELLER CHARDONNAY

PR. PAKKE

ROYAL GREENLAND

19

95

HELLEFISK I SKIVER

300 cl. - Sydafrika

100 gram

100% Shiraz druer med let fadlagring. Den har en flot dybrød farve samt en let krydret og frugtrig duft. Vinen er fyldig og fuld af moden frugt. Denne harmoniske vin er velegnet til okse-, kalve og svinekød samt kraftige oste.

KYLLING NUGGETS 800 gram - Frost

PR. PAKKE

16

95

Frisk fisk fra fiskeafdelingen

MAKREL FILET

PR. 1/2 KG.

SPAR 15,NEW-YORK LAGER ØL

Bemærk!

3 DÅSER

25

00

75

00

FLOTTE MAKRELLER

PR. 1/2 KG.

35

00

+pant

TILBUDDENE GÆLDER KUN I MENY HIMMELEV

Meny Himmelev

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, købmand

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


l 18 l 29. AUGUST 2017

Københavnsvej 148 4000 Roskilde Tlf: 46 75 69 00 www.ford.gunnerdue.dk

17200.pdf Den nye Ford Fiesta Fra 129.990 kr . (ekskl. levering 3.880 kr.) gælder for Fiesta Trend 1.1 S/S 70 HK 3-dørs. Den viste model er en Fiesta Titanium fra kr. 159.370. Bilen fremstår med ekstraudstyr. B&O PLAY kan tilkøbes som pakkeløsning til 7.800 på en Titanium model. B&O PLAY kan ikke tilkøbes på en trend-model. Energiklasse A -A Brændstoføkonomi 19,2 – 28,6 km/l, CO2-udledning 82 - 118 g/km. Se mere på ford.dk. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. ++


29. AUGUST 2017 l 19 l

Årets højdepunkt

Fantastisk forvandling

Mens vi venter på vandet

Kræmmermarkedet var større end nogensinde til Høstfesten. Næsten 70 stande havde Viby Cityforening fundet plads til mellem foreningsstande, aktiviteter og politiske partier. Side 20

I Viby står en reminiscens af en industribygning, som er tømt for sin oprindelige funktion. Arkitekt- og designstuderende Karoline Hoel Sandbjerg har leget med mulighederne. Side 26

Budgetforhandlingerne er netop afsluttet, og formand for Viby Svømmeklub Anne Klein må sande, at en svømmehal i Viby ikke kom på tapetet i denne omgang. Side 29

Viby Sjælland

Tid til hinanden Én af hovedkræfterne bag Høstfesten i Viby vil nu lade andre komme til, så han kan bruge mere tid sammen med sin bedre halvdel.

Af Tomas Skov

”Høstfesten er vigtig som en markering af, at der er liv i Viby. Alle kommer ud af hullerne, når der sker noget”, siger Niels Christian Andersen, der har været én af hovedkræfterne bag den tilbagevendende begivenhed de sidste fire år. Han er oprindeligt fra Fyn, men flyttede siden med sin familie til Hillerød. I 1979 faldt valget på Viby, da det trods alt lå tættere på den øvrige familie på Fyn. Det var før, der var noget, der hed Østervang 14 i Dåstrup. På daværende tidspunkt startede de på bar mark, og siden voksede kvarteret til omkring dem.

Mange timer Årets høstfest er netop overstået, og den havde næppe ladet sig gøre, hvis ikke Niels Christian Andersen hver

gang lagde de 3-400 timer i det forudgående arbejde med planlægning, tilmelding og programlægning af byens store fest. ”Ja, lidt blev hurtigt til meget”, siger han, der i samarbejde med Maiken Sørensen allerede i april påbegynder planlægningen af årets Høstfest. I år var der over 60 boder tilmeldt kræmmermarkedet, og hertil kommer tilstedeværelsen af byens butikker samt både lokale foreninger og foreninger udefra som fx Børns Voksenvenner og Julemærkehjemmet.

Frihed sammen Imidlertid blev det sidste år med Niels Christian Andersen som tovholder på Høstfesten. Efter selv at have pensioneret sig fra postvæsenet tilbage i 2010 er hans kone netop fulgt trop, og det er naturligvis planen, at de to nu skal have mere tid til at dyrke hinanden.

”Jeg har kunnet klare arbejdet herhjemme om formiddagen, da min kone stadig arbejdede. Men nu skal vi til at nyde den frihed, vi nu har sammen. Det har været nogle spændende år, men man skal også huske at stoppe i tide”, siger han. Der bliver dog stadig tid til en række af de andre aktiviteter, som Niels Christian Andersen løbende har gang i Viby.

SERVICE

BY NIGHT

Blomster til tiden Dels fortsætter han som fodbolddommer i Viby Idrætsforening og som medarrangør af sankthansaften på Engen i Viby, dels vil han fortsat køre ud med blomster for Maiken Sørensen, der har Blomstersnedkeriet i Viby. ”Det bruger jeg to eftermiddage om ugen på. Jeg skal faktisk ud med en blomst til en begravelse lige om lidt og den skal jo være fremme til tiden”, smiler den aktive pensionist.

Mandag til torsdag aftenåbent til kl. 24

Samme gode service og lave priser som om dagen

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

stubbe.dk


l 20 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

Ved jorden at blive… I Viby er boligerne ikke stablet oven på hinanden. Så hvis ønsket er en penthouselejlighed, er det svært at få indfriet i Viby. Kun lidt mere end 3 procent af boligerne består af etagebyggeri. Til sammenligning gælder det knap en tredjedel af alle boliger i hele Danmark. Derimod består lige knap 64 procent af boligerne i Viby af enfamiliehuse. I hele Danmark er det tilsvarende tal næsten det halve, nemlig knap 35 procent.

20 kroner for en tur på ponyen. Foto: Marianne Fogtmann.

Roskildegarden kom på besøg. Foto: Tine Goll.

Det store smil til Høstfesten 2017. Foto: Tine Goll.

Fejende flot Høstfest i Viby ge, der synes en høstfest i Viby samler og spreder glæde. Det giver sammenhold og overblik over områdets tilbud.”

Lørdag morgen begyndte med overtøj, men solen sneg sig ind over Viby og gav en fejende flot Høstfest med masser af folk i gaden. Kræmmermarkedet var større end nogensinde, næsten 70 stande havde Viby Cityforening fundet plads til mellem foreningsstande, aktiviteter og politiske partier. Det gav et overmåde livligt gadebillede.

Præcis kl. 12 giv X Factor-stjernerne Mia og Morten på scenen i Viby – og så blev der trængsel foran scenen. Og der blev sunget med og klappet. Og de kan bare synge de to. Mange både børn, unge og voksne var begejstrede over at kunne møde tv-stjernerne lige her i Viby. Bagefter var der endda mulighed for at blive fotograferet sammen med stjernerne.

Gudmund og hans flotte optog af gamle traktorer og høstmaskiner suppleret med gamle biler vakte behørig opsigt. Jagthornblæserne forstod at spille igennem og gøre opmærksom på optoget. Formand for Viby Cityforening Marianne Pedersen bød velkommen gav ordet til borgmester Joy Mogensen, der officielt skød høstfesten i gang.

X Factor-vinder Morten viste sig at have masser af fans i Viby. Foto: Marianne Fogtmann.

Kvart i ti indviede Joy Mogensen den nye stationsplads, der straks blev taget i brug. De nye betonklodser var fine at sidde på, om end lidt kolde i længden,

men det har pyntet på adgangen til Viby, at der nu er en fin plads. Umiddelbart efter gik starten til Realmæglerløbet, som sendte ikke mindre end 123 løbere

Ansigtsmaling var populært. Foto: Marianne Fogtmann.

ud på ruten i det kombinerede børne- og voksenløb. ”Jeg er stolt og ydmyg over den flotte Høstfest”, siger formand for Viby Cityforening Marianne Peder-

sen. ”Selvfølgelig ligger der mange, rigtig mange timers planlægning bag i Viby Cityforening, men en Høstfest bliver aldrig en Høstfest uden de mange

Så kom der gang i gadeløbet. Foto: Marianne Pedersen.

frivillige, som på dagen trækker ud på gaden og giver en hånd. Vi kunne aldrig i Viby Cityforening løfte den her opgave alene. Det lykkes fordi vi er man-

Det er helt umuligt at give et fyldestgørende overblik over Høstfestens aktiviteter, for der er så mange sjove ting i gang på samme tid. Børnene suser rundt med deres børnebilletter, og de voksne nyder en øl eller diskuterer skraldesortering eller Skousboarealets anvendelse. I gården spiller Karlssons A-Train jazz, og i hallen er der fernisering, og pludselig kommer Roskildegarden

Ungt møder gammelt. Foto: Marianne Pedersen.


VIBY SJÆLLAND l 29. AUGUST 2017 l 21 l

Skræddersyet solafskærmning - perfekt til et stilfuldt hjem

Nyheder skal frem i lyset Bestil inden 1. oktober og få

20%

RING EFTER GARDINBUSSEN Hos Gardin-Expressen får du professionel rådgivning, måltagning og opsætning - din sikkerhed for et godt resultat!

Solafskærming på mål: Markiser • Parasoller • Rullegardiner • Lamelgardiner • Plisségardiner • Panelgardiner • Persienner • Duoroller

VIBY SJ. TLF. 46 19 33 55 • ROSKILDE TLF. 46 32 13 50 • NYKØBING SJ. TLF. 59 91 12 45 • LEJRE TLF. 46 40 25 11


l 22 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

Viby har været overset Af Per Steenholdt

Ser man på det gamle kort, der er tegnet i 1768, er de små landsbyer tegnet med. Der er dog ingen Viby. Der er ’Vibye mølle’ og ’Vibye gaard’. Selve Viby synes at være overset. Den var der nu, og ved den følgende folketælling i 1787 boede der 133 i Viby. I de fleste nabobyer boede langt færre. Viby er ’overset’ på kortet, men ’Vibye gaard’ er fremhævet. Den havde allerede i 1768 en lang historie.

Vibygårds historie Dansk Center for Herregårdsforskning fører gårdens historie tilbage til 1300-tallet. Helt frem til midten af 1600-tallet tilhørte gården adelsslægten Sparre. Den mest betydende var nok Jens Thorbensen Sparre, der var blevet rigskansler og senere slået

Vibygård udgivet på postkort i 1906 på Flensborgs forlag.

Udsnit af kort tegnet i 1768, hvor byen Viby synes helt overset.

til ridder. Af andre ’store mænd’ kan nævnes rigsadmiralen Ove Gjedde, der i 1620 skaffede Danmark en besiddelse i Indien, nemlig Trankebar. Gården blev som andre godser før 1788 drevet ved hjælp af hoveri. Foruden de faste folk på gården skulle omegnens bønder hjælpe til ved såning og høst med mere. Det skete naturligvis, lige når de selv havde brug for tid til at dyrke jorden på gården, hvor de selv boede. Bygningsmæssigt er der

intet fra den gamle middelalderlige gård tilbage. Hovedbygningen var en solid grundmuret bygning med et tårn, der dog blev nedrevet. Gården havde oprindeligt sit eget mejeri i en af de bygninger, hvor der før andelsmejerierne blev fremstillet ’Herregaards-smør’. Den nuværende hovedbygning blev opført af Josias Daniel Hansen Schmidt i 1857.

Økologi og familiepleje Kører man i dag ad Viby-

gårdsvej, er de store avlsbygninger fra 1936 og 1949 meget dominerende. Man kan dog få et lille glimt af den velholdte hovedbygning. Man får nu intet indtryk af, hvilke aktiviteter der bidrager til at holde både hovedbygningen og den nærliggende sidefløj i fin stand. I dag drives der stadig landbrug på godset. Køber man et ’Vibygård-lam’, har det haft gode dage med at spise økologisk græs og kløver. En sidebygning har siden 1986 været de fysiske rammer omkring Familiecenteret Vibygård. Centeret er

både et dag- og døgntilbud. Det modtager familier fra hele landet efter indstilling fra hjemkommunen. Her kan familier få støtte til at komme på ret køl og få et skub i en positiv retning.

Er Viby overset i dag? Der er bestemt nogle beboere i Viby, der føler, at byen er overset. I det nuværende byråd forsøger politikerne efter bedste evne at tilgodese alle dele af hele kommunen. Roskilde by er i nogen grad ’hovedstaden’. Her bor de fleste, og her er de ting, der tiltrækker turister og handel. Her bruges de fleste anlægskroner. Der er da

også borgere, der mener, at kommunen skulle bruge flere penge i deres område. I Jyllinge vil man have flere penge til dige, og i Viby mener man sig overset med hensyn til svømmehal. Her kan man dog hævde, at Viby sammenlignet med Jyllinge stadig er for lille. Til det kan man sige, at en svømmehal i Viby ikke kun en svømmehal for Viby, men en svømmehal for hele den gamle Ramsø kommune. Byrådet burde i det mindste udpege det mest passende sted, så den kommende udvikling kan tage hensyn til det - og for at vise, at Viby ikke er overset.

SE VORES

NYHED NORDIC EG

ÅBENT HUS 1.-2. SEPT.

LIGE NU AEG COMFORTLIFT OPVASKEMASKINE TIL KAMPAGNEPRIS TVIS KØKKENER ROSKILDE / HELLIGKORSVEJ 12 / 4000 ROSKILDE / TLF. 4637 0437

TVIS.COM


VIBY SJÆLLAND l 29. AUGUST 2017 l 23 l

KulturCosmos:

Nye rammer skal indlemme Viby i Musikstrategi Bestyrelsesformanden for Vibys kulturelle samlingspunkt ønsker blandt andet et koncertegnet lokale med plads til 150 til 200 mennesker.

til at udvikle den musikstrategi, som Roskilde Kommune er i gang med, og set i det lys har vi et stort behov for et rum, der er egnet til koncerter med plads til mellem 150 og 200 mennesker”, fortæller Rita Thorsen, der helt generelt mener, at nye rammer kan give nyt blod til kulturlivet i Viby. ”Når vi kommer til at ligge i et hus, der rummer flere funktioner og samtidig bliver nabo til biblioteket, som vi i forvejen har et rigtig godt samarbejde med, tror jeg, vi kan tiltrække endnu flere medlemmer og besøgende”, fortæller bestyrelsesformanden.

Af Holger Vincents

Sidste år oplevede KulturCosmos mere end en fordobling i antallet af arrangementer, mens det samlede antal besøgende steg fra godt 6000 til knap 10.500. Den stigende aktivitet i Vibys kulturhus har derfor også efterladt et stort ønske om nye rammer i foreningen bag det lokale samlingspunkt. ”Vi har vokseværk og kan godt mærke, at vi er ved sprænge de fysiske rammer, og vi er derfor meget glade for, at vi fremadrettet kan se, at vi får et nyt sted at være, og det er dejligt, at det bliver prioriteret”, siger Rita Thorsen, bestyrelsesformand i KulturCosmos.

Rita Thorsen glæder sig over, at budgetforhandlingerne resulterede i nye rammer til KulturCosmos.

Med i musikstrategien Hos KulturCosmos’ bestyrelsesformand er det et

stort ønske, at en del af de nye kvadratmeter udnyttes til et skabe til et fleksibelt

lokale, der kan anvendes til større arrangementer. ”Vi vil gerne være med

Positiv udvalgsformand Den udlægning vinder genklang hos formanden for Kultur- og Idrætsudvalget i Roskilde Kommune, der glæder sig over, at det lykkedes at få det nye kulturelle samlingspunkt med i budgetforliget, ligesom der også var enighed om afsætte en halv million til en koordinator. ”KulturCosmos var en af de vigtige ting for os, også i forhold til at vi fik afsat en halv million kroner til en koordinator, hvilket er nødvendigt, når man laver en udflytning”, lød det fra Birgit Pedersen (SF), i forbindelse med lørdag eftermiddags præsentationen af budgetforliget for 2018.

Hos Hovmøller Bolig gør BESTIL EN GRATIS SALGSVURDERING vi tingene lidt anderledes. HOS HOVMØLLER BOLIG

Kunne du tænke dig et

Her får du en professionel vurdering af, hvor meget du kan forvente at få for din bolig. Du får en grundig gennemgang af din bolig samt en kompetent og seriøs rådgivning om det bedste salg. Sammen ligger vi en plan for det helt optimale salgsforløb og har du særlige ønsker kan vi skræddersy en løsning der passer til netop dine behov. Med ganske få sager til salg af gangen, får du hos Hovmøller Bolig med sikkerhed fuld opmærksomhed og fokus igennem hele salgsforløbet.

mere personligt forløb,

hvor der er fuld fokus på netop din bolig, så bestil en salgsvurdering for at

Vibevej 8, Viby Sj. Denne moderniserede 60’er villa imponerer med en lækker og nutid planløsning med forældreafdeling i den ene ende af huset. 4 dejlige værelser og 2 badeværelser og en drøm af en have. Roligt og børnevenligt kvarter ganske centralt i byen men samtidig nær det grønne naturområde Kildemosen.

høre nærmere. Maria

Hovmøller kan kontaktes

Se mere på www.hovmøller.dk

på bolig@hovmoeller.dk

Søster Svenstrup Byvej 14, Dåstrup Her er en moderniseret landejendom der kan det hele. Huset er totalt om- og tilbygget i 2009 og fremstår idag som en moderne bolig på landet med mulighed for hestehold. 4 gode værelser, 2 skønne badeværelser og fantastisk natur overalt. Samtidig under 2 km. til Viby Station.

Her afsættes altid god tid, så vi får alle detaljerne med. Der lægges vægt på en god og tæt kommunikation og salget varetages af samme person fra start til slut. Dette er din sikkerhed for, at hvad du fortæller på første møde også huskes når købsaftalen skal underskrives.

eller 33130010.

Tryghed, grundighed og service er nøgleord.

Indehaver, Indehaver, ejendomsmægler ejendomsmægler&&valuar, MDE

valuar, MDE

Pris kr.: Opført:

2.550.000 1964/1973 Boligareal/grund: 165 m2/745 m2 Ejerudgift pr. mdr. kr.: 3.283

Telefon

33 13 00 10

E-mail

bolig@hovmoeller.dk

Se mere på www.hovmøller.dk

Se mere på www.hovmøller.dk eller ring for et personligt møde på tlf. 33 13 00 10

Pris kr.: Opført:

4.000.000 1924/2009 Boligareal/grund: 194 m2/22.065 m2 Ejerudgift pr. mdr. kr.: 4.627


l 24 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

Vibyborgere rykker! Der holder en del biler i carportene i Viby – også flere end i Danmark generelt. Næsten 25 procent har mere end to biler, hvilket ellers kun gælder for knap 16 procent af Danmarks befolkning. Men Vibys borgere er i det hele taget flittige brugere af diverse transportmidler. 26 procent bruger kollektiv transport og cykel – til sammenligning gælder det kun lidt mere end 13 procent af Danmarks befolkning.

Formanden for Peder Syv Gruppe – Vibyspejderne tæller ned til en kommunal bevilling på 2,1 millioner kroner, der efter planen frigives i 2019.

Spejdere venter spændt på ny hytte

Af Holger Vincents

Den står der stadigvæk, Peder Syv Gruppe – Vibyspejdernes hytte, der er opført i 1960’erne hovedsaligt i genbrugsmaterialer, der kan dateres helt tilbage til 2. Verdenskrig. I dag er basen for byens 80 spejdere og 20 ledere trods diverse restaureringer selvfølgelig noget nedslidt. Lederen af Vibyspejderne ser derfor frem til, at en bevilling fra Roskilde Kommune til en ny hytte på 2,1 millioner frigives i 2019.

Søren Mogensen er formand for Peder Syv Gruppe-spejderne, der i sidste uge indledte efterårssæsonen med det årlige oprykningsarrangement, der blandt andet bød på grillhygge og uddeling af årsstjerner til at sy på uniformen.

”Vores nuværende hytte har gjort det godt, men bærer naturligt nok præg af, at

der har være livlig aktivitet i mange år”, siger Søren Mogensen, formand for Peder

Syv Gruppe – Vibyspejderne. I dag holder de lokale

spejdere officielt til på Vestergade 25, men de har for længst fået brugsretten

til en ny kommunalt ejet grund på Assendløsevej 101, hvor de har etableret shelter og bålplads. Faciliteter, som Vibys spejdere også stiller til rådighed for det øvrige lokalområde, og det er et tilbud, som mange allerede har benyttet sig af. ”Vi ønsker en profil, hvor vi viser åbenhed og bidrager til det generelle friluftsliv i Viby”, lyder det fra Søren Mogensen. Nu mangler den nye grund så bare at få selskab af den nye spejderhytte, der blandt andet skal give Peder Syv Gruppen mulighed for indendørs overnatning, hvilket ikke lader sig gøre i den gamle hytte på grund af standen. ”Vi har blandt andet et årligt arrangement, hvor de store spejdere bor på den gamle grund, laver mad og tager i skole derfra. I dag må de sove i telt, men vi vil gerne have dem indenfor”, siger Søren Mogensen.

fiat finansiering uden udbetaling STÆRKE TILBUD PÅ MANGE FIAT MODELLER. OPLEV DEM TIL ÅBENT HUS 2. OG 3. SEPTEMBER.

FIAT PANDA TIL 0 KR I UDBETALING. KUN 995 KR/MD.

MASSER AF PLADS, 800 KG TRÆK**, 5 DØRE, 5 SIDDEPLADSER, 6 AIRBAGS OG AIRCONDITION. Baseret på fabriksny FIAT Panda 0.9, 60 hk Easy: LØBETID: 108 MÅNEDER (9 ÅR) · VARIABEL DEBITORRENTE: 2,22% · ÅOP: 4,09% SAMLET KREDITBELØB: 89.840 KR. · SAMLEDE KREDITOMKOSTNINGER: 17.507 KR. · SAMLET TILBAGEBETALING: 107.347 KR. Fiat Panda 0.9, 60 hk Easy. Kontantpris 85.960 kr. betinget af finansiering og ekskl. lev. 3.880 kr. Betinget af endelig kreditgodkendelse af FCA Capital Danmark. Tilbuddet gælder til og med 30. september 2017. **Anhængertræk er ekstraudstyr. A+ Brændstoføkonomi v. blandet kørsel: 21,3 km/l. CO2-udledning: 113 g/km. Bilen er vist med ekstraudstyr.

.dk

fiat.dk Åbningstider: Mandag-fredag 09.00-17.30 Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00

indsæt forhandler navn her

Nellemann AS er en af Danmarks ældste automobilvirksomheder. Vi sælger, køber, finansierer, servicerer og reparerer nye og brugte person- og varebiler i hele landet.

Nellemann Roskilde · Beton 1 · 4000 Roskilde · Telefon: 46 75 51 24


VIBY SJÆLLAND l 29. AUGUST 2017 l 25 l

DIN ØKONOMISKE RÅDGIVER

Oplandet søger i stigende grad mod Viby efter dagligvarer.

Viby lokker kunder til

Revisionsfirmaet Westergaard ApS · Søndergade 7 4130 Viby Sj. · Tlf. 4649 8501 · www.reviwest.dk

Detailhandelsanalysen for Roskilde Kommune fra 2016 viser, at Viby trækker mange handlende af dagligvarer til fra oplandet. Af Tomas Skov

Mens der var en vis tilbagegang i den såkaldte dækningsgrad for handel af dagligvarer i Roskilde i perioden 2007-2014, så var der markant fremgang at spore i Viby, der oplevede at stige i dækningsgrad fra 109 i 2007 til 123 i 2014. På almindeligt

dansk er tallene et udtryk for, at væsentligt flere fra oplandet nu tager til Viby for at købe deres havregryn, mælk og kartofler i enten Meny eller REMA1000.

Plads til mere På baggrund af disse tal konkluderes det i analysen, at der er basis for flere så-

kaldte udvalgsvarebutikker i Viby. Fx kunne en sådan placeres i den tidligere Fakta, eller i den centrale del af Viby, så den både understøtter de mange kommende boliger ved Skousbo-arealet og den eksisterende detailhandel.

EFTERÅRSPROGRAM 2017

DIN ØKONOMISKE RÅDGIVER

Revisionsfirmaet Westergaard ApS · Søndergade 7 4130 Viby Sj. · Tlf. 4649 8501 · www.reviwest.dk

MÅ VI SE DIT HJEM?

Book din egen vurderingsekspert I uge 35 + 36 kommer vi gerne hjem til dig for at give dig en vurdering af de ting i dit hjem du vil sælge på auktion.

Og husk at vi også tilbyder dig gratis afhentning, hvis du har behov for det!

Ring 4674 4040 for aftale! T

OLG

UDS

CaféCosmos tirs, ons + tors 14-17

FyraftensJazz ons i ulige uger 16-18

BabyCafé første tirs i md 10.30-13

KulturCosmos // Søndergade 13, 4130 Viby Sj // T46317011 // www.kulturcosmos.dk

Der tages forbehold for booking af vurderingsekspert i de enkelte tilfælde hvor vores gratis online vurdering er bedre egnet end et hjemmebesøg.

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde 4674 4040 · roskilde@lauritz.com M-T-O 11-17 · T 11-18 · F 11-16 · L 10-15


l 26 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

Fra førstesalen i Karolines ”tilføjelse” til Cosmoshallen, bliver der frit udsyn over foyer og indgang samt den store sal.(Visualisering: Karoline Hoel Sandbjerg).

Arkitekt- og designstuderende Karoline Hoel Sandbjerg har afsluttet sin kandidatuddannelse på KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering) med et projekt, hvor den tidligere medicinalfabrik COSMOS i Viby og nuværende kulturhus ’upcycles’ om ikke til ukendelighed, så til et helt nyt og moderne udtryk.

Karoline tilføjer hallen et nyt element, som bl.a. giver plads til et stort, åbent foyer-område. (Visualisering: Karoline Hoel Sandbjerg).

Indgangspartiet foreslår Karoline at flytte til Cosmoshallens nordside. Samtidig får denne del af huset et helt nyt udtryk. (Visualisering: Karoline Hoel Sandbjerg).

Fantastisk forvandling

Et hus med modsætninger

Af Ane Panfil Karoline Hoel Sandbjerg bevarer så meget som muligt af den gamle industrihal i sit projekt helt overordnet bevares huset, som det står nu. Produktionshallens søjler, vægge og det meste af gulvet indgår i den nye Cosmoshal.

I lighed med mange andre byer står der i Viby en reminiscens af en industribygning, som er tømt for sin oprindelige funktion. Frem til engang i 1970’erne rummede bygningen en medicinalfabrik, senere blev den brugt som lager, og siden 2012 har Vibys borgere flittigt brugt den såkaldte Cosmoshal til koncerter, fester, loppemarked og meget andet, som er med til at skabe et fællesskab i Viby. Men måske er det snart fortid, idet Roskilde Kommune har vedtaget på sigt at nedrive hallen og anvende grunden til boligbyggeri.

FN’s Verdensmål Karoline Hoel Sandbjerg viser dog en anden vej end nedrivning. Hun siger: ”Der er brugt meget energi til at bygge dette hus i beton, og det kan genbruges på en spændende måde”. Dette fokus på genbrug,

målrettet med i alle husets detaljer, fx mht. til adgangsforholdene. Også brugere med fysiske funktionsnedsættelser kan uden besvær komme ind i huset og anvende det uden hindringer. Karoline siger: ”Der skal være plads til alle og ikke gøres forskel. Fx skal der ikke være forskel på toiletterne – de er for alle. Alle skal kunne rummes, og det skal være muligt at komme ind og rundt med kørestole, og der må ikke være forhindringer for fx blinde”, siger Karoline. Dette syn på arkitektur og mennesker gennemsyrer alt i huset, som tilpasser sig brugerne i al deres diversitet, således at selv barbordene kan hæves og sænkes i forhold til brugernes behov.

upcycling og bæredygtighed har hun ikke hentet ud af den blå luft. FN har formuleret 17 verdensmål, som helt overordnet handler om at skabe en mere bæredygtig verden. Og KADK (Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering), hvor Karoline har studeret de sidste fem år, har dedikeret dette og de følgende to års studiearbejde til at komme med bud på, hvorledes disse verdensmål kan realiseres i nye bæredygtige

og socialt ansvarlige løsninger. Og nu står Karoline med et forslag til en bæredygtig transformation af en gammel fabrikshal.

Bæredygtige byer og lokalsamfund Karoline har valgt at fokusere på verdensmål nr. 11, som handler om at skabe bæredygtige byer og lokalsamfund, idet de skal være ” inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige”. Den ’grønne’ bæredygtighed handler i dette tilfælde

Verdensmål nr. 11.7 ”Inden 2030 skal der gives universel adgang til sikre, inkluderende og tilgængelige, grønne og offentlige rum, især for kvinder og børn, for ældre mennesker og for personer med handicap.” http://www.verdensmaalene.dk/maal/11

om at bevare og genbruge så meget som muligt af det eksisterende materiale. Gamle og nuværende brugere vil fx kunne genkende industrihallens betongulve samt de hvide, glaserede fliser på væggene, som Cosmoshallen er født med af hensyn til behovet for at kunne holde en medicinalfabrik ren. Men også helt overordnet bevares huset, som det står nu. Produktionshallens søjler, vægge, det meste af gulvet bevares – kun ét spær fjernes, og der skæres ”huller” i muren mod syd. Dog lægger Karoline et helt

nyt element ind på tværs af hallen. Dette element rummer blandt andet en ny indgang mod nord, foyer, trappe til første sal, barområde og sydvendte opholdsrum. ”Planen med dette er, at der skal opstå et nyt foyerområde, som samler husets aktiviteter og blive et knudepunkt i huset”, fortæller Karoline.

Inklusion – et hus for alle Men bæredygtighed har også et socialt aspekt i form af inklusion – alle skal kunne bruge huset, hvilket Karoline har arbejdet

Fakta FN’s Verdensmål: http://un.dk/da/om-fn/verdensmaalene

Kulturhuset Cosmos, som Karoline har designet det, vil tydeligt kunne identificeres som en industrihal, men tilføjet noget helt nyt, som visuelt skiller sig ud. Fx er det nye gulv samt væggenes bevægelige paneler udført i egetræ, som står som en varm og venlig modsætning til betongulve og hvide flisevægge. Indgangspartiet er domineret af glas og signalerer åbenhed i modsætning til hallens betonvægge.

Multifunktionelt hus Men hvad skal al den herlighed så bruges til? Det vil Karoline ikke lægge sig fast på. Der er et utal af muligheder. Og hun siger: ”Det er helt frivilligt, hvad folk vil bruge det til. Der er en scene til musik og skuespil. Hallen kan rumme loppe- og julemarked. Måske kan huset give ny inspiration og føre nye muligheder og nye idéer med sig? Huset er multifunktionelt”, siger hun.


VIBY SJร†LLAND l 29. AUGUST 2017 l 27 l

7LQD+DOVNRY (MHQGRPVPยงJOHU0'( GDQEROLJ9LE\6M

9ยงOJHQORNDOPยงJOHU QยฆUGLQEROLJVNDOVยงOJHV 9LHUORNDOH YLKDU 9LE\LKMHUWHW .RQWDNWRVIRUHQJUDWLV XIRUSOLJWHQGHVDOJVYXUGHULQJSยฆ HOOHUNLJIRUELRVLEXWLNNHQ 9LVHUIUHPWLODWKMยงOSHGLJ

9$/25(9(-% )$17$67,6.67(01,1*6)8/'+(67((-(1'20 9LE\6MยงOODQG ,IยฆUKHUHQVWRUVPXNHMHQGRPGHUHUKHOWLGHHOWLOKHVWHKROG,VWXHKXVHW HUGHUJRGSODGVWLOIDPLOLHOLYHWPHGEROLJNYDGUDWPHWHUPHQV,SยฆGHQ NYDGUDWPHWHUVWRUHJUXQGRJVยฆIยฆUHQIORWEUHGLQGNยนUVHOPHGKYLGH SHUOHVWHQ1ยฆUMHUHVJยงVWHUDQNRPPHUKHUEOLYHUGHPยนGWDIHWVNยนQWV\Q $I GHQ VSDQVN LQVSLUHUHGH UยนGVWHQVHMHQGRP VDPW GHQ ILQH ULGHEDQH PHG GHWKYLGPDOHGHKHJQRJGHQLG\OOLVNHQDWXUQยงU9LE\6MยงOODQG+RYHGKXVHW HUIUDRJHURSIยนUWLPHJHWJHGLJQHPDWHULDOHU

GDQEROLJ9LE\6M (MHQGRPVPยงJOHUH0'(xGDQEROLJGN

.DVWDQLHYHM9LE\6Mx7OIxYLE\VM#GDQEROLJGN

026(9(- &+$50(5(1'((-(1'200(','<//,6.%(/,**(1+('1ย‡59,%< )ULWLGVODQGEUXJ .RQWDQW (MHUXGJLIWSUPG

 

8GEHWDOLQJ %UW1WHNVNOHMHUXGJ %ROLJP 6WXHYยงU %\JJHยฆU 6DJ 9,%

 

*UXQGP &DUSRUWP 6WDOG (QHUJL &

9LE\6MยงOODQG +YLVNRPELQDWLRQHQDIIUHGI\OGWLG\ORJVWRUVOยฆHWQDWXUO\GHUVRPQRJHWIRU GLJVยฆVNXOOHGXWDJHDWVHQยงUPHUHSยฆGHQQHFKDUPHUHQGHHMHQGRPGHU OLJJHUOLGWXGHQIRU9LE\JDQVNHXIRUVW\UUHWOLJHSยฆJUยงQVHQWLOVNRYRJยฆE QH PDUNHU 0DQ VNDO IDNWLVN OHGH JDQVNH OยงQJH IRU DW ILQGH HQ HMHQGRP PHGVยฆLG\OOLVNEHOLJJHQKHGVRPGHQQH$OHQHXGVLJWHQWLOODQGVNDEHWRP NULQJHUIDQWDVWLVN0HQRJVยฆGHQVWRUHJUXQGPHGWXOLSDQHUEXVNHRJKยนMH WUยงHUIRUWMHQHUHNVWUDRSPยงUNVRPKHG

9LOODIDP .RQWDQW (MHUXGJLIWSUPG

 

8GEHWDOLQJ %UW1WHNVNOHMHUXGJ %ROLJP 6WXHYยงU %\JJHยฆU 6DJ 9,%

 

*UXQGP 8GKXVP &DUSRUWP (QHUJL

  &


l 28 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

46,1%

Det er så yndigt…. Tilsyneladende er der rig mulighed for at invitere til parmiddage i Viby. Hele 63,9 procent har nemlig fundet deres eneste ene og danner – i hvert fald foreløbigt – par med denne. I hele Danmark gælder det kun for 46,1 procent.

Naturskøn stationsby

I Viby Sjælland kan du bo i den skønne natur og alligevel i byen og tæt på hovedstaden.

Hop på toget til Viby Sjælland og bliv boende. Drømmer du om en bolig til dig og din familie tæt på alt? Viby Sjælland er klar til at dække alle dine behov. Viby Sjælland er en satellit- og stationsby midt på Sjælland i den sydligste del af Roskilde Kommune. Viby Sjælland har tre kirker, to folkeskoler, en friskole, posthus, bibliotek, dagligvarebutikker, specialbutikker, læge, tandlæge og flere frisører og desuden et meget aktivt idræts- og foreningsliv. I Viby Sjælland kan du bo i den skønne natur og alligevel i byen og tæt på hovedstaden. Og så er det let at komme til og fra Viby Sj. i enten bil med den tætvedliggende motorvej eller med tog – kun syv minutter til Ros-

kilde og 35 minutter til København.

Gode institutioner og aktivt handelsliv I Viby Sjælland er der tre grundskoler, to folkeskoler og en friskole. De to folkeskoler er Peder Syv Skole og Dåstrup Skole, der i 2016 blev kåret til Danmarks bedste folkeskole, samt Viby friskole, der ligger i Gl. Viby. I Viby Sjælland er der også en ungdomsskole, fire børneinstitutioner og en dagplejegruppe. Udover institutioner til alle aldre, har Viby Sj. et aktivt handelsog erhvervsliv.

Der er registreret mere end 600 cvr-numre i postnummeret 4130 Viby Sjælland, der dækker over de ca. 50 med adresse i bymidten, et stort antal på erhvervsog industriområdet på Grønningen og en lang ræk-

ke større og mindre virksomheder placeret i omegnen af Stationsbyen.

Rig mulighed for fritidsaktiviteter Viby Sjælland er kendt for sit brede og meget akti-

ve foreningsliv. Mere end 80 foreninger er at finde i området, hvor Viby Idrætsforening er den suverænt største med næsten 2000 medlemmer. Her kan du blandt andet udøve badminton, fitness, fodbold, håndbold, svømning og meget mere. Handels- og Erhvervsforeningen Viby Cityforening er en samlende faktor, når der holdes byfester, og grundejerforeninger, Spejdere, Lokalhistorisk forening, Jagtforening, Ældresagen, Musikforening, Spillemandslaug, Folkedansere, Amatørscene, Kræftens Bekæmpelse, Viby Genbrug, Menighedsråd, kor, gospelkor og ej at forglemme Kulturhuset Kultur-

Cosmos, er noget af alt det, du kan finde i byen. Viby Sjælland kan tilbyde et sted at bo med masser af frisk luft, grønne områder og pragtfulde gule marker lige om hjørnet. Sætter du pris på et godt miljø, perfekte omgivelser og masser af plads til børn og familie, uden at det koster spidsen? Kom og oplev glæden og de mange fordele ved at bo i Viby Sjælland, der tilbyder masser af idræt, spændende kulturtilbud, børnevenlige omgivelser, sunde økologiske fødevare i butikkerne og friske fisk på torvet hver uge. I Viby Sjælland kan dine boligdrømme gå i opfyldelse. Anne Crone, Home

-vejen til vækst!

Vi lev e - kvali rer - til tidtet - til af en tal pris t

Ondt i ryggen? ...det skyldes ofte din bløde seng! Mange madrasser er for bløde, eller din boksmadras ”synker ned” på midten. En træt madras giver en træt ryg. Gør noget ved det! Vi har tilbud på senge og madrasser fra GETAMA og KAAGAARD, to af vores danske fabrikanter af kvalitetssenge og madrasser”. ”Hver uge hjælper og rådgiver vi personer med dårlig ryg,

søvnproblemer eller ondt i nakken... Vi samarbejder med kiropraktorer og fysioterapeuter. Desuden står jeg selv for udbringning og montering Alle fortjener at sove godt”. ”Når I kommer forbi SENG og BOLIG i Gullandsstræde 5, Roskilde, så vil vi gøre en forskel du kan mærke. Vi rådgiver

dig så du kan vælge de rigtige produkter. Du får hjælp til en bedre søvn, der styrker din sundhed og dermed din livskvalitet”. Eks:

GETAMA ”faste” Springmadrasser Før 4.950.KUN 3900,KAAGAARD Elevationsbunde Før 4.050.KUN 3200,-

SERVICES: • • • •

Grøn service Private haver Kloak opgaver Entreprenør og Anlægsopgaver • Vinterservice

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Tlf. 46 41 44 42 • www.gartnergottlieb.dk


29 l4.999,VIBY SJÆLLAND l 29. ALL INCLUSIVE* AUGUST 2017 lTV:

Gulv stander: 2.199,-

Lokalråd 8.193, i horisonten -

Marianne Pedersen er formand for Viby Cityforening og er nu også i gang med det indledende arbejde med henblik på at få etableret et lokalråd i Viby Sj.

Inkl. levering, installering og 5 års produktgaranti

90,2 cm

All Inclusive*: 995,-

Gennemslagskraft

Af Tomas Skov

”Vi har brug for den gennemslagskraft, der Panasonic 40” LED Smart TV Alpha Home kan hjælpe politikerne med at prioritere, så De fleste mindre byer med respekt for sig • Flotte kontrastfyldte billeder Medium TV gulv stander • Høj kvalitet og nem betjening selv har et lokalråd med henblik på at have vi ikke råber i alle retninger”, siger formand (u/dreje funktion) for Viby Cityforening Marianne Pedersen. en samlet stemme, når beslutningstagere • Energimærke A TX-40ES513 skal råbes op. Viby har imidlertid endnu til Og de indledende øvelser er i gang med at gode at danne sit eget lokalråd – men det etablere et kommende lokalråd i Viby. En række møder er gået forud, og den 5. sepbliver der snart lavet om på. tember finder Marianne Pedersen sammen med Caroline Stockholm Clemmensen med henblik på planlægningen af et møde den 22. september, hvor alle, der har været en del af bymidte-projektet og andre interessenter, forventes at deltage.

ALL INCLUSIVE*”Det bliver godt for

Roskilde Syd med et fælles talerør”

Tænketank træder vande Af Tomas Skov

Budgetforhandlingerne er netop afsluttede, og formand for Viby Svømmeklub Anne Klein må sande, at en svømmehal i Viby ikke kom på tapetet. ”Det er møgærgerligt, for det lå lige til højrebenet at give os en svømmehal i Viby, efter de har fyret 150 millioner kroner af på den kommende svømmehal i Roskilde”, siger formanden.

Farveblind Medlemmerne af Tænketanken for en svømmehal i Viby Sjælland finder derfor tilbage til mødebordet i slutningen af september

for på ny at forsøge at rejse midler til en fremtidig svømmehal og få gang i dialogen med kommunen. Med i tænketanken er flere lokale vandhunde af forskellig politisk observans, herunder Inga Skæris, Marianne Pedersen, Jette Tjørnelund (V) og Gitte Kronbak (S). Anne Klein er dog ganske ligeglad med de politiske farver, når blot der kommer en svømmehal til Viby – forhåbentlig kort efter 2020. ”Hvis politikerne gør, som de har sagt, så er det bestemt realistisk – og vores motto i tænketanken er jo: ’Stem rødt eller blåt, bare der står svømmehal på, er det godt!’”, siger Anne Klein.

Lokalråd for alle ”Det bliver godt for Roskilde Syd med et fælles talerør – men det er helt afgørende, at et sådant lokalråd får en bred sammensætning, så alle føler sig repræsenterede”, siger Marianne Pedersen. August 2017

✔ Levering ✔ Tilslutning ✔ Indstilling ✔ 5 års produktgaranti

NYT TV UDEN ALT BESVÆRET Lad os stå for levering, installering - få 5 års produktgaranti.

40” AUT. FORHANDLER AF: Viasat, Canal Digital, Boxer. Alt i paraboler, antenner, salg og service

SÆTPRIS

ALL INCLUSIVE* 90,2 cm

Panasonic 40” LED Smart TV • Flotte kontrastfyldte billeder • Høj kvalitet og nem betjening • Energimærke A

Inkl. levering, installering og 5 års produktgaranti

8.193,-

TV: 4.999,-

Gulv stander: 2.199,-

All Inclusive*: 995,-

Alpha Home Medium TV gulv stander (u/dreje funktion)

TX-40ES513

ALL INCLUSIVE* August 2017

✔ Levering ✔ Tilslutning ✔ Indstilling ✔ 5 års produktgaranti Hersegade 8 -10 4000 Roskilde Tlf. 46 35 27 91 www.nbradio.dk

Åbent: mandag-fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00-15.00

Hersegade 8-10 · Roskilde · Tlf. 46 35 27 91 Formand for Viby Svømmeklub Anne Klein må væbne sig med tålmodighed en tid endnu.

www.nbradio.dk DIN LOKALE FAGMAND - ALT I ANTENNER OG PARABOLER


l 30 l 29. AUGUST 2017 l VIBY SJÆLLAND

VI LØBER STÆRKT... - for at du også bliver tilfreds med dit boligsalg

Går du i sa lgst home RO’s anker, så kontakt Torv på 38 41 35 00 for en pers onlig og GRATIS salg svurdering

NY PRIS Rådalsgård Strandpark 37

KfndkC

Fantastisk ejendom Pragtfuld ejendom med særdels attraktiv beliggenhed på eksklusiv villavej lige ned til Roskilde Fjord i det hyggelige Jyllinge. Til ejerforeningen hører et dejligt grønt fællesareal, som grænser ned til Roskilde fjord med lille strand og de smukkeste solnedgange. Villaen er løbende blevet moderniseret, og står rigtig flot.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00038

Jyllinge

175

1200

5

1995

17

Energi

5.695.000 6.273 285.000 25.879/21.674 Tlf: 38413500

SKØNT OMRÅDE Store Valbyvej 205A

KfndiE

Charmerende bolig Ejendommen ligger blot 6 km fra Trekroner stations by hvor der findes gode indkøbsmuligheder, specialbutikker, og togforbindelse til København. Roskilde centrum ligger 8 km fra ejendommen. Her findes den hyggelige Algade/Skomagergade som byder på alle de nødvendige butikker.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00073

Roskilde

60

150

3

1825 1900 Energi

1.675.000 1.854 85.000 7.635/6.391 Tlf: 38413500

ÆGTE LANDIDYL Roskilde Gevninge Bygade 43C Et skønt hjem der skaber en følelse af ægte landidyl Lejligheden er istandsat med blandt andet nyere køkken fra Boffi, slebne/behandlet gulve, maling i alle rum, nyere badefaciliteter m.m. Ejendommen består af 3 lejligheder, og har blandt andet fået nyt stråtag.

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

KndpiE 78

2

1930

RÆKKEHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00018

Ja

500 Energi

1.095.000 1.472 55.000 5.021/4.195 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


29. AUGUST 2017 l 31 l

Hornsherredvej 403 - 4070 Kirke Hyllinge Boligen ligger ved Sæby, blot 5 minutters kørsel fra motorvejen til København og med udsigt til Roskilde Fjord. Indeholder: Entre, gæstetoilet med bad, bryggers, fordelingsgang, åbent køkken/alrum med brændeovn, lys stue , 3 gode værelser og stort flisebad. På 1. sal findes stor repos med udsigt til Roskilde Fjord og endnu et værelse. Byggeår : 1948/1999 Boligareal bbr: 202 kvm. Antal værelser: 5

Grund: 796 kvm Udhus Energimærke : C

Ejerudgifter pr md. kr. 2.932 Sagnr. 1903223

Pris kr. 1.875.000

Halmstykket 4 - 4000 Roskilde I får god plads i denne villa, der ligger ved skov og badesø (Lynghøjsøerne) 5 minutters kørsel til centrum af Roskilde. Indendørs finder I blandt andet fire værelser og en skøn stue i forbindelse med et lækkert køkken-alrum og naturligvis to lækre badeværelser. Ude kan I nyde en stor, lukket have og en skøn, delvist overdækket 50 m2 stor terrasse.

Åbent Hus søndag den 13. august kl. 13.00 - 13.20

Byggeår : 2003 Boligareal bbr: 161 Antal værelser: 5

Grund: 887 kvm Brændeovn Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 4.950 Sagnr. 1903206

Pris kr. 4.995.000

Lynghøjen 77 - 4000 Roskilde 5 minutters kørsel fra Roskilde centrum finder du dette skønne rækkehus, med skøn lille have og terrasse. Indeholder: Lys entre, flisebad med brus og vaskesøjle, flot køkken med ekstra bordplads, lys stue med udgang til lille lukket have. På 1. sal findes 2 gode værelser (der kan blive til 3) samt walk in closet. Ejendommen fremstår i særdeles god stand. Byggeår : 1989 Boligareal bbr: 83 Antal værelser: 3

Wennemoes Bolig Svogerslev Hovedgade 37 4000 Roskilde wbolig.dk Fastnet: 4635 0011 Mobil: 24604514

20 år med boligsalg i Roskilde

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Grund: 119 kvm Fælles parkering Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 2.723 Sagnr. 1903228

Pris kr. 2.245.000


l 32 l 29. AUGUST 2017

Den lille mus fylder 60 år Af Tomas Skov

Fiat 500 har de senere år fået en forrygende revival, efter den første model oprindeligt rullede ud fra fabrikken i Torino den 4. juli 1957. Den lille bil satte på daværende tidspunkt nye standarder for, hvor lille en bil faktisk kunne være, og den fik hurtigt øgenavnet ’Topolino’, der på italiensk betyder ’Lille

mus’, og derfor også er det italienske navn for Mickey Mouse.

Få specialeksemplarer I anledning af jubilæet lancerer italienerne nu Fiat 500 Anniversario, som er en unik specialversion i et lille antal, der hylder den oprindelige model fra 1957 med en tidssvarende genfortolkning af stilen og de kendetegn, der gjorde

bilen så berømt lige fra begyndelsen. Nyfortokningen kommer kun til Danmark i 70 eksemplarer, der alle er i cabriolet-udgaven og udstyret med en stærk TwinAir turbomotor med 80 hk. Denne og andre eksemplarer af Fiat-familien kan opleves, når der er åbent hus hos Nellemann på Københavnsvej i Roskilde lørdag den 2. og søndag den 3. september.

Butikschef i FDB Møbler Rasmus Winther har danske designklassikere på lager i den nye møbelforretning i Algade.

Designklassikere i Algade Af Tomas Skov

Der er champagne og kransekage til de formiddagsfriske, når FDB Møbler i Algade 47A åbner torsdag den 31. august kl. 10 i lokaler, der tidligere var en del af Kvickly. Fra den 250 kvm store møbelforretning vil butikschef Rasmus Winther forsyne roskildenserne med danske, arkitekttegnede designklassikere af blandt an-

dre Børge Mogensen og Poul M. Wolther til overkommelige priser.

Fjerde butik Indtil for få år siden kunne man kun finde de gamle klassikere som sjældne og dyre originalmodeller, men siden 2013 er FDB begyndt at genudgive de eftertragtede, danske designklassikere – og det har været så stor en succes, at FDB nu åbner sin

fjerde møbelforretning efter allerede at have åbnet butikker i Lyngby, Middelfart, Gilleleje.

Stor efterspørgsel ”Vi har oplevet en stærkt stigende efterspørgsel siden relanceringen af de gamle designklassikere”, siger butikschefen, der allerede har haft besøg af mange nysgerrige kunder, der har kigget ind under ombygningen.

BREMSER FØR DU KAN NÅ AT SIGE ”RADAR BRAKE SUPPORT” BREMSER FØR DU KAN NÅ AT SIGE ”RADAR BRAKE SUPPORT” NY SUZUKI BALENO MED AUTOMATISK NØDBREMSE FRA 139.990 KR.

NY SUZUKI BALENO MED AUTOMATISK NØDBREMSE FRA 139.990 KR.

DEN NYE SUZUKI BALENO. USÆDVANLIG MEGET AT BYDE PÅ Den nye Baleno har en hidtil uset udstyrsliste som standard. For bare 139.990 kr. kan du køre afsted i Active-modellen med automatisk nødbremsesystem og aktiv fartpilot. Men det er ikke kun udstyret, der imponerer. Bilen oser af stil med sit strømlinede design og er samtidigt superpraktisk DEN NYE SUZUKI BALENO. USÆDVANLIG MEGET AT BYDE PÅ

med klassens største bagagerum, mens innovativ teknologi sikrer høj ydelse og lavt forbrug. Kort sagt: Den nye Baleno. Usædvanlig meget at byde på fra kun 134.990 kr. og Active fra 139.990 kr. Kom ned og prøv den hos os.

Den nye Baleno har en hidtil uset udstyrsliste som standard. For bare 139.990 kr. kan du køre afsted i Active-modellen med automatisk nødbremsesystem og aktiv fartpilot. Men det er ikke kun udstyret, der imponerer. Bilen oser af stil med sit strømlinede design og er samtidigt superpraktisk

med klassens største bagagerum, mens innovativ teknologi sikrer høj ydelse og lavt forbrug. Kort sagt: Den nye Baleno. Usædvanlig meget at byde på fra kun 134.990 kr. og Active fra 139.990 kr. Kom ned og prøv den hos os.

Suzuki Baleno SHVS (Mild Hybrid): 25 km/l, CO2 94 gram/km. Baleno Dualjet: 23,8 km/l, CO2 98 gram/km. Baleno Boosterjet Turbo: 22,2 km/l, CO2 105 gram/km. Oplysninger om benzinforbrug er ved blandet kørsel i henhold til EU-norm. Alle priser er ekskl. lev. omk. (kr. 3.880) og evt. metallak. Biler kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

SUZUKI ROSKILDE KØBENHAVNSVEJ 154 · TELEFON 46 38 00 40

Suzuki Baleno SHVS (Mild Hybrid): 25 km/l, CO2 94 gram/km. Baleno Dualjet: 23,8 km/l, CO2 98 gram/km. Baleno Boosterjet Turbo: 22,2 km/l, CO2 105 gram/km. Oplysninger om benzinforbrug er ved blandet kørsel i henhold til EU-norm.

Alle priser er ekskl.Gorm lev. omk. (kr. 3.880)Michael og evt. metallak. Biler kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. Bob


29. AUGUST 2017 l 33 l

VI TÆNDER OP FOR KØREGLÆDEN

ÅBENT HUS D. 2.-3. SEPTEMBER FRA KL. 10-15

SE OGSÅ DE MANGE ANDRE SPÆNDENDE HONDA CIVIC MODELLER LIGE NU EKSTRA SKARP PRIVATLEASINGPRIS

4.995

FØRSTEGANGSYDELSE KR. MÅNEDLIG YDELSE FRA KUN 2.795 KR.

STOR SIKKERHEDSPAKKE SOM STANDARD

Luksus som standard og sikkerheden i top. Det nye design er startet fra bunden med bl.a. ny undervogn, nyt ultrapræcist styretøj, spritny kabine, opdateret design og to nye benzinmotorer på hhv. 129 og 182 HK. Alt sammen kombineret med nyt intelligent sikkerhedsudstyr. Dette er én af grundene til at den nye Civic vinder stortest i Bilmagasinet, og får flotte ord med på vejen: Honda har genopfundet Civic, og det giver en sporty, komfortabel og praktisk hatchback og sedan med et højt sikkerhedsniveau. Pris på CIVIC 5-DØRS fra kun 249.000 kr. Privatleasing via Honda Finance ved Santander Consumer Bank. Leasingperiode 30 md. og 10.000 km årlig kørsel. Civic 1.0 T Comfort: Fast leasingydelse 30 md. fra kr. 2.795. Ekstraordinær leasingydelse kr. 4.995. Samlet betaling i perioden fra kr. 88.845. Priserne er inkl. finansierings- og leveringsomkostninger samt service i perioden. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, brændstof og grøn ejerafgift. Kaskoforsikring, positiv kreditgodkendelse af kunden og betaling via NETS forudsættes. Ved leasingperiodens udløb returneres bilen til Santander Consumer Bank. Privatleasing kampagnen gælder indtil 31.12.2017. Eventuelt ekstraudstyr tillægges førstegangsydelsen.

A/S Preben Mortensen Biler

Hyundai Roskilde Darupvang 13, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 22 79, hyundai-roskilde.dk

Åbningstider Hverdage: 9.00 - 17.30 Søndag: 10.00 - 15.00

- A . Prisen er ekskl. leveringsomkostninger kr. 3.880,ECE forbrug mellem 16,4 km/l og 20,8 km/l – energiklasse B Bilen kan være vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl. +


l 34 l 29. AUGUST 2017

Ny Renault CAPTUR

Premiere 2.-3. september 11-16

Ny Renault CAPTUR Energy TCe 90 Zen Fra

179.900 kr.

Ny Renault CAPTUR Fra 159.900 kr.

Prøv den nye udgave af vores populære crossover, Renault CAPTUR Zen, med masser af udstyr: Multimediesystem med 7" touchscreen, navigation, Bluetooth® · Håndfrit nøglekort 16" alufælge "Adventure" · Aircondition · LED Tågelygter · El-ruder m. singletouch-funktion og antipinch i førerside · Cruise Control og hastighedsbegrænser · Varme i forsæder og meget mere ENERGIKLASSE

-

renault.dk

Brændstoføkonomi: 18,2 – 27,0 km/l, CO2 -udledning 95 – 125 g/km. Ekskl. leveringsomkostninger 3.880 kr. inkl. moms. Bilen er vist med et højere udstyrsniveau.

stubbe.dk be.d MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


29. AUGUST 2017 l 35 l

Lad øllet flyde

Af Tomas Skov

Der vil være øl i rigelige mængder fra i alt 21 ølhaner, når Øllets Dag bliver markeret på Klosterkælderen lørdag den 2. september fra kl. 11. En time senere er der live jazz med Katja og Katjazzerne helt frem til kl. 15, og samtidig vil lokale repræsentanter fra Danske

Ølentusiaster være til stede for at tilfredsstille tørre ganer med god øl. ”Vi er der for at udbrede det gode budskab om det frie ølmarked, hvor det ikke kun er de få, store bryggerier, der skal dominere. Vi er sat i verden for at udbrede godt øl til folket”, siger næstformand i Ølentusiasterne i Roskilde Helle Larsen.

Sidste år valgte mange at lægge vejen forbi Gustav Wieds Vinstue i forbindelse med Øllets Dag, og i den kommende weekend er det så igen tid til at samle Roskildes ølentusiaster.

Øllets Dag for fuld musik

Livemusik med lokalt islæt, pølser på grillen og naturligvis masser af spændende øl-oplevelser. Gustav Wieds er klar til lørdagens fejring af Danske Ølentusiaster. Af Holger Vincents

På lørdag kl. 13 er det niende gang, Gustav Wieds Vinstue inviterer indenfor til den årlige fejring af Danske Ølentusiasters stiftelse, bedre kendt som Øllets Dag.

Sidste år havde ølbaren i Hersegade 150 besøgende i løbet af mærkedagen, og derfor har ejerne i år oprustet i håb om at gøre begivenheden ekstra speciel. ”Vi sætter telt op i passagen uden for Gustav

Wieds, hvor der vil være grillpølser og tapas, livemusik fra Roskilde-bandet Jack In The Middle, og så naturligvis masser af spændende øl”, fortæller Lasse Larsen, der sammen med hustruen Simone

Laustsen ejer Gustav Wieds Vinstue. Det er Hedins - Mad og Smil, der skal sørge for, at lørdagens gæster får noget godt at spise, oplyser barejeren, der beskriver det musikalske indslag som 1970’er-inspireret rock a la Led Zeppelin. Det altoverskyggende hovedfokus i forbindelse med Øllets Dag på Gustav Wieds er ligeledes en omfangsrig kombination af udenlandske og ærkelokale dråber. ”Det er for det første øl, man ikke kan finde ude i butikkerne. En del af udvalget er hentet hjem fra USA til lejligheden, mens vi helt lokalt har både Bryghuset Røde Port og Musicon Mikrobryggeri, der hver især bidrager med flere spændende prøvebryg”, fortæller Lasse Larsen.

Mens øllet flyder, underholder Katja og Katjazzerne i tre timer på Klosterkælderen på Øllets Dag lørdag den 2. september.

kia.com

LIGE NU 117.995 KR. ADVANCE EDITION

ÅBENT HUS DEN 2.-3. SEPTEMBER KL. 11-16 FÅ EKSTRAUDSTYR UDEN BEREGNING FOR

DU FÅR BL.A. BLUETOOTH•AIRCONDITION•AUTOMATISK NØDBREMSE•VARME I RAT OG FORSÆDER•15” ALUFÆLG•LED KØRELYS•TÅGELYGTER•FRIT VALG AF FARVE

PICANTO fra 94.999 kr. Forbrug: EU-norm 25,6-18,5 km/l ved blandet kørsel. CO2: 89-124 g/km

Modellen er vist med ekstraudstyr. Vælg mellem 14” og 15” alufælge og valgfri farve ekskl. Clear White. 7 års fabriksgaranti dog maks. km 150.000. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger (kr. 3.880,-).

Nellemann AS er en af Danmarks ældste automobilvirksomheder. Vi sælger, køber, finansierer, servicerer og reparerer nye og brugte person- og varebiler i hele landet.

Forfwrende fornuftig

.dk

Nellemann Roskilde · Beton 1 · 4000 Roskilde · Telefon: 46 75 51 24

Åbningstider: Mandag-fredag 09.00-17.30 Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00


l 36 l 29. AUGUST 2017

Forlæng din bils levetid - det kan godt betale sig!

Hvorfor

mon de stadigvæk holder?

Kan det hænge sammen med, at de er serviceret på et autoriseret værksted? Dit autoriserede værksted giver dig et stempel ved hvert serviceeftersyn, der både giver dig sikkerhed for garanti og en lang levetid + en bedre brugtvognspris, når du sælger din bil igen. Vi bruger kun originale reservedele, som vi kan stå 100% inde for. Når der kommer nye elektroniske opdateringer fra bilproducenterne, så har vi også selvfølgelig styr på det!

Rikke Agerlin Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Michael Bo Nielsen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Lasse Kristiansen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Gunner Due Biler A/S www.gunnerdue.dk

Anne Pedersen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Jimmy Christensen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Arne Stubbe Automobiler A/S www.stubbe.dk

Thomas Ihde Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

Dennis Pedersen Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

Roskilde Bilcenter A/S

www. skoda-roskilde.dk

Linda Gunvig Værkførerass., Vejlebo & Winther A/S

Stefan Vejlebo Værkfører, Vejlebo & Winther A/S

Torben Juhl Værkstedschef, Vejlebo & Winther A/S

Vejlebo & Winther ApS

www.peugeot.dk/roskilde


29. AUGUST 2017 l 37 l

peugeot.dk

PEUGEOT

3008 VAN

7 1 0 2 L I B S T E ÅR PA O R U E G O K I DANMAR

3008 SUV VAN ALLURE 1.6 BlueHDi 120 hk EAT6

UDSTYR • 6-trins automatgearkasse • 12,3” digital instrumentering • 8” Mirror Screen m. Apple CarPlay • 19” alufælge • LED kørelys og baglygter • Klimaanlæg, 2-zoner A+

229.990 272.809

• P-sensor, for- og bag • Skiltegenkendelse • Regn- og lyssensor og aut. nedblænding af bakspejl • Automatisk nødbremsesystem • Og meget mere…

KR.

Pris ekskl. moms

KR.

Pris inkl. moms

23,8 km/l. CO 2 108 g/km. Der tages forbehold for trykfejl og afgiftsændringer. Ekskl. leveringsomk. 3.340/3.880 kr. ekskl./inkl. moms. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Se godt ud i Peugeot 3008 van, som kombinerer et mesterligt design med god rummelighed. Den unikke SUV udstråler kraft og karakter og giver dig en følelse af kontrol og sikkerhed med sin robuste attitude. Samtidig vil du opleve et sansestimulerende og teknologisk univers, der vil give dig den ultimative køreoplevelse. Suveræn komfort, praktik og et uovertruffen design forenes i perfekt treenighed i en 3008 SUV van. Har du ikke oplevet den endnu? Så book en prøvetur på Peugeot.dk

NY PEUGEOT 3008 VAN

PEUGEOT ROSKILDE Vejlebo & Winther ApS

Maglegårdsvej 5 B 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 www.peugeot.dk/roskilde

Åbningstider salg: Mandag-torsdag kl. 9.00-17.30 Fredag kl. 9.00-17.00 Søndag kl. 11.00-15.00

Allan Larsen

Johnny Vejlebo

Michael Wermuth Kasper DeWitt


l 38 l 29. AUGUST 2017

Debat

Deltag i debatten og send dit læserbrev til: tomas@paperboy.gratis Du kan også skrive til os direkte på vores hjemmeside www.paperboy.gratis Redaktionen forbeholder sig ret til at bringe en forkortet udgave i avisen og i fuld længde på nettet.

Lidt om det med pengene

Folkeskolen har ikke brug for flere penge!

Af: Kresten Dahlmand Andersen, lærer på Klostermarksskolen Ramsøvejen 13 4621 Gadstrup

Folkeskolen i Roskilde er bedre finansieret end gennemsnittet i Danmark. Det kan man hurtigt finde ud af ved en søgning på Google. Derfor er det heller ikke overraskende, at Roskildes unge har klaret sig allerbedst ved eksamensbordet før sommerferien. Vi har altså en god skole i Roskilde, hvilket blandet andet skyldes en indsats fra mig selv og mine 1000 kolleger, som hver dag gør vores bedste ude på skolerne.

Det skyldes også en lang tradition for at prioritere skolerne og styre skolevæsenet professionelt fra forvaltningens side. Så langt, så godt, men du - kære læser - ved sikkert også godt, at alt ikke er en dans på roser, heller ikke i folkeskolen. I Roskilde har vi oplevet en kraftig politisering af folkeskolen siden kommunernes lockout af lærerne 2013 og de efterfølgende forandringer i skolen. Den er blevet overskyllet af et utal af projekter, tests og kontrolinstanser. Samtidig har traditionen for at inddrage lærerne og lave aftaler til fælles bedste nu været brudt i fire år. Lige nu bruger lærerne tid på at indføre læringsmålstyret undervisning via et ufærdigt computersystem, som brød sammen i flere dage op til skolestart, da lærerne skulle lave årsplaner samtidig.

’Heldigvis’ var noget af den spildte tid allerede sat af til en halv dag med kommunalt kickoff-arrangement, hvor hver skole var tvangsindlagt til at præsentere undervisning opstået som følge af reformen, og som dermed havde forbedret skolen. Meget bekvemt for dem, som har presset reformen igennem, at tvinge lærerne til at rose dens effekt. 1000 lærere i fire timer er ikke gratis. Måske kunne den tid have være brugt bedre? Vi bruger også tid på et fireårigt projekt for læringsledelse, som primært består af uendelige spørgeskemaer til forældre, elever, lærere og sikkert også tilfældigt forbipasserende. Hvad dét skal ende med, blæser i vinden. Desuden bruger vi tid på at målsætte og evaluere ned til forløb på få timer, som så bliver til visionsløse elevplaner med tocifre-

de sidetal. Alt dette, og meget mere til, er kommunalt besluttet og suger ressourcer ud af skolen, som kunne bruges på bedre undervisning og mere varierede skoledage. Jeg opfordrer alle nuværende og aspirerende kommunalpolitikere til at forholde sig til dette og give skolen et puf frem og op, i stedet for ned og ud. Det står nemlig i jeres magt. • Lav en lokalaftale med lærerne, ligesom de har i 72 andre kommuner. • Udnyt muligheden for at afkorte skoledagen til fordel for en ekstra lærer i nogle timer. • Og gør projekter, portaler og elevplanernes udformning til noget, man beslutter på skolerne. Folkeskolen i Roskilde mangler ikke først og fremmest penge, men vi burde bruge dem, der er, meget bedre.

Af: Jan Fischer Byrådskandidat, Roskilde Konservative I perioden 2008 til 2016 har Roskilde Kommune haft et gennemsnitligt årligt driftsunderskud på 25 millioner kroner, og i samme periode er kommunens gæld steget fra 1 til 1,3 milliarder kroner. Det svarer til en gæld på 15.479 kroner per indbygger (landsgennemsnittet er 14.835 kroner). Gælden toppede med 1,5 milliarder i 2013, og siden da er der afdraget stødt, hvilket er hjulpet godt på vej af den lave rente (hovedparten af kommunens gæld er variabelt forrentet). Det årlige driftsunderskud dækkes med træk på den velpolstrede, men faldende kassebeholdning (der er fremkommet ved låntagning).

Renter og afdrag overstiger 70 millioner kroner, og derfor kunne Roskilde have haft et overskud på cirka 50 millioner kroner, hvis det ikke havde været for den store gæld. For de penge kan man fx opføre en mindre svømmehal (om året). Men ak, det er ikke kun dyrt at være fattig, det er også risikabelt. Når gælden er stor, vil en rentestigning slå hårdt igennem; og denne cocktail af gæld og risiko sætter rammer for de årlige budgetforhandlinger (ifølge nogle partier). Man kan dog sige, at så længe afdragene er større end underskuddet, så går det, fordi gælden falder; men det betyder samtidigt, at der ikke er plads til udskejelser (også selvom det efter sigende går godt i Roskilde). Derfor er det vigtigt, at kommunens gæld nedbringes i et ambitiøst tempo. Det er den sikre vej til mere luft i budgettet (alternativet er at forblive fattig eller hæve skatten).

kia.com

LIGE NU 159.999 KR. COMFORT EDITION

ÅBENT HUS DEN 2.-3. SEPTEMBER KL. 11-16 FÅ EKSTRAUDSTYR UDEN BEREGNING FOR

RIO fra 129.999 kr. Forbrug: EU-norm 29,4-16,4 km/l ved blandet kørsel. CO2: 88-140 g/km

DU FÅR BL.A. AUTOMATISK NØDBREMSE MED FODGÆNGERBESKYTTELSE•17” ALUFÆLGE•BLUETOOTH• AIRCONDITION•VARME I FORSÆDER•FARTPILOT MED SPEEDLIMITER•FRIT VALG AF FARVE

Modellen er vist med ekstraudstyr. Valgfri farve ekskl. Clear White. 7 års fabriksgaranti dog maks. km 150.000. Prisen er ekskl. leveringsomkostninger (kr. 3.880,-).

Nellemann AS er en af Danmarks ældste automobilvirksomheder. Vi sælger, køber, finansierer, servicerer og reparerer nye og brugte person- og varebiler i hele landet.

Forfwrende fornuftig

.dk

Nellemann Roskilde · Beton 1 · 4000 Roskilde · Telefon: 46 75 51 24

Åbningstider: Mandag-fredag 09.00-17.30 Lørdag-søndag kl. 11.00-16.00


29. AUGUST 2017 l 39 l

kor en

nyemvej

hj

TEST 2011

www.skoda.dk

skoda.dk

PRØV NOGET NYT MED DEN NYE ŠKODA CITIGO ŠKODA CITIGO er en lille bil med store ambitioner: Bilen imponerer med sin forfriskende stil, den overraskende rummelighed i kabinen og de gennemtænkte teknologier, som gør hverdagen i byen sjovere. Fra nu af tager CITIGO med dig, uanset hvor du tager hen. Oplev friheden med den nye ŠKODA CITIGO fra kun 896 kr. pr. måned. De viste biler er vist med ekstraudstyr. Pris ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. laktillæg. Forbrug ved blandet kørsel fra 24,4 km/l. CO2-emission: 96 g/km. Kampgnebil fås i begrænset antal. A Finansiering: ŠKODA Citigo Active 3-dørs 1.0 MPI 60hk. Kontantpris inkl. levering 82.380 kr. Udbetaling (20,1%) 20.000 kr. Månedlig ydelse 896 kr. Løbetid 96 mdr. Variable rente 1,75% Variable debitorrente 1,76 %. ÅOP 8,80%. Det samlede kreditbeløb 62.380 kr. De samlede kredit omkostninger: 23.667 kr. Det samlede beløb der skal tilbagebetales: 86.047 (inkl. udb. 106.047 kr.) Kaskoforsikring og positiv kreditgodkendelse forudsættes. Betaling via NETS forudsættes. Betaling på anden måde koster 50 kr. pr. betaling. Finansiering tilbydes i samarbejde med ŠKODA Finans v/Nordania Finans. Der er 14 dages fortrydelsesret på kreditaftaler. +

Forhandler nr.: 432

ŠKODA Roskilde Københavnsvej 190 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 75 78 71 · www.skoda-roskilde.dk


l 40 l 29. AUGUST 2017

Roskilde Rundt

Sjældent besøg i Kirkerup Mandag morgen den 21. august blev den pendlende journalist mødt af dette særsyn lige uden for Kirkerup: ikke bare én, men fire storke, der i ro og mag gik på frøhugst på en regnvåd græsmark.

Clothilde lavede de flotteste penge Den sidste måned har Museet for Samtidskunst afholdt en konkurrence i forbindelse med deres udstilling ”Show me the Money! Her blev børn inviteret til at være kreative og tegne penge under titlen ’Tegn dine egne penge’. Hele 50 forslag blev indleveret på museet – primært fra danske børn, men også fra enkelte udenlandske – og forleden blev vinderen kåret. Vinderen blev 11-årige Clothilde fra Himmelev, der blandt andet har planer om at bruge gevinsten til at spare op til et klaver.

Rom-destilleri åbnet Lørdag fejrede GetSpirits Destillery åbningen af destilleriet på Ringstedvej og produktionen af de første 400 flasker. Mange var mødt frem for at smage på de fire forskellige smagsvarianter, mens de besøgende også blev trakteret med romkugler og ikke mindst indviet i romproduktion af ægteparret Inge Lise Schou og Carlo Lund, der i fællesskab står bag GetSpirits Destillery.

Marianne Dochedahl og Søren Nayberg bag disken for tre år siden.

Fødselsdagsfest på Duetorvet

FESTER DER HUSKES Velkomstdrink: Vores egen Bellini, 3-retters festmenu med vores økologiske husvine, sodavand og økologiske øl ad libitum under middagen Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort. Ring og få en snak med os på tel 4632 3131.

Vestre Kirkevej 12 / DK-4000 Roskilde / Tel (+45) 4632 3131 / comwellroskilde.dk

*Min. 30 voksne

Festarrangement kr. 679,- pr. couvert*

Det er nu 3 år siden, at Marianne Dochedahl åbnede sin lille kaffebar ’KAFFEekspressen’ på Duetorvet, Algade 5 i Roskilde. Kaffebaren fejrer fødselsdagen fredag den 1. september med fest på Duetorvet med gratis live-musik og mulighed for at købe mad og drikke. Kl. 20 går kaffebarens husvenner i det københavnske retro-band ’The Orgelheimers’ på scenen med orgelklassikere, forrygende guitar og masser af humor.

Kaffeekspressens fødselsdag fejres blandt andet med musik af ’The Orgelheimers’ på Duetorvet.


29. AUGUST 2017 l 41 l

Rabalderfest på Musicon Vejret holdt, og Musicons omfattende program til dette års Rabalderfest havde fået tusindvis af gæster til at kigge forbi Roskildes nye bydel. Alle Musicons aktører holdt “åbent hus”, og live bands rundt omkring på området var med til at skabe den gode stemning. Se flere fotos på www.paperboy.gratis

1. + 2. september Partout: 490 kr. + gebyr. endagsbillet: 300 kr. + gebyr. Læs mere på gimLe.dk


l 42 l 29. AUGUST 2017 l KULTUR

Stilhedens forbrydelse

I år er det 50-året for Russell-tribunalet i Roskilde i 1967. Nu vil en dansk/japansk forsker skrive en bog om begivenheden, der skal udkomme på tre sprog. Af Tomas Skov

I år er det 50 år siden, Roskilde var centrum for verdenspressens opmærksomhed under det såkaldte Russell-tribunal, der fandt sted på spillestedet Fjordvilla i Roskilde. Et politisk pres fra præsident Johnson i USA havde fået Frankrigs præsident De Gaulle til at melde pas. Tribunalet skulle herefter have været afholdt i København, men på grund af politisk modstand blev det rykket til Roskilde.

Sartre var med Mest prominente i det selvbestaltede tribunal, der havde til formål at undersøge, hvorvidt USA havde begået krigsforbrydelser under fremfærden i Vietnam, var den britiske initiativtager, matematiker og filosof Ber-

trand Russell og den franske filosof Jean Paul Sartre. Tribunalet havde holdt høringer i Stockholm i maj 1967, og den kontroversielle verdensbegivenhed kom så til Roskilde i november samme år.

Nye beviser ”Tribunalet i Roskilde var en afgørende begivenhed. For det var første gang, verden fik bevis for at USA havde brugt napalm under krigen. Vi kender alle billedet af den nøgne, vietnamesiske pige, der flygter grædende væk fra et bombenedslag. Dengang var den del af krigen helt ukendt i den brede befolkning i USA. Det er det, Sartre har kaldt ’Stilhedens forbrydelse’”, fortæller Connie Minami Hansen, der er lektor og dr.phil. ved Kobe University i Japan.

Connie Minami Hansen, der er lektor og dr.phil. ved Kobe University i Japan, skal skrive en bog om Russell-tribunalet i Roskilde.

Retorik går igen Forskeren ser mange paralleller mellem situationen sidst i 1960’erne og verden i dag. ”Donald Trump siger det samme om Nordkorea, som Johnson sagde dengang. Det er 50 år siden, men det er den samme retorik, vi hører i dag”, siger Connie Minami Hansen, der mener,

Klosterkaelderen.beer Verdens bedste øl

Lørdag 2 september 2017 Øllets dag kl. 11-18

at lande med et højt udviklet demokrati har en vigtig rolle at spille i verden. ”Norden har en vigtig rolle i verdenssamfundet. Når der skal laves fredsaftaler, er det ofte i de nordiske lande, det foregår – for her har demokratiet nået et højere udviklingsstadie”, siger forskeren, der efter sit treårige forskningsprojekt skal ud-

give en bog om Russell-tribunalet på japansk, engelsk og fransk.

Totalteater Men allerede næste år bliver Russell-tribunalet markeret med et symposium i form af en slags totalteater, som instruktøren Peter Bensted har fået støtte til at opføre. Ambitionen er,

at tiltrække skuespillere fra hele verden, så det svarer til de nationaliteter, der var repræsenterede i 1967. Timingen for symposiet kommer således til at matche 50året for Ungdomsoprøret i Paris i 1968 og vil efter alt at dømme blive realiseret i enten maj eller september.

Gundsø Teater & Musik

byder velkommen til sæson 2017-2018 Husk at sikre dig billetter til sæsonens teater- og musikoplevelser

Klosterkælderen holder Øllets Dag en årligt tilbagevendende begivenhed, som foregår første lørdag i september. Formålet med Øllets Dag er at få fokus på øl og ølkultur og få hele landet til at syde med øl-aktiviteter. Der vil være 21 haner denne lørdag. Øllets Dag blev indstiftet af Danske Ølentusiaster i 2003 som Den Danske Øldag. I stigende grad er det lykkedes lokalafdelingerne at gennemføre større udadvendte aktiviteter op til og på Øllets Dag, ofte i samarbejde med andre. Og derfor har Roskilde afdeling af DØE også givet tilsagn om at møde talstærkt op og give en hånd med på Klosterkælderen denne dag. Der vil være 21 haner med dejligt øl at vælge imellem og fra kl. 12-15

43. sæson GTM - Teater & Musik

Sæson 17/18

Jazzz… med "Katja og Katjazzerne” Se meget mere i det store program Se hele programmet og køb billetter online på

gtm.billetexpressen.dk GTMs billetkontor 40 71 11 75


KULTUR l 29. AUGUST 2017 l 43 l

RÅ - censureret udstilling RÅ - også kaldet Roskilde Åben, er Roskilde Kunstforenings årlige, censurerede udstilling. Alle er velkomne til at tilmelde sig med maksimum fire værker. De, der optages, får deres værker ophængt i kunstforeningens smukke lokaler i Palæfløjen. Tilmelding samt anmeldelse af værker foregår elektronisk fra Roskilde Kunstforenings hjemmeside:http://roskildekunstforening. dk/roskilde-aben-2017-vigtig-information

Fakta rubrik

Borgmester Joy Mogensen poserer sammen med vinderen af Roskilde Kunstforenings 1. pris 2016, Liz Berry Østergaard, foran et udsnit af vinderens værker.

Fernisering: 18. november 2017 kl. 12-16 Udstillingsperiode: 18. november til 10. december 2017 Deltagerpris: 350 kroner samt 50 kroner per antaget værk Tilmeldingsfrist: 3. oktober 2017 kl. 12 Indlevering: 1. november kl. 10-19 og 2. november kl. 10-16 Censorer: Lene Regius, Søren Schaarup og Jonas Pihl

vemusik

Program for li

17 0 2 t e r å r e t f E TORSDAG 31. AUGUST

De halvakustiske Velspillet dansk pop/rock

LØRDAG 2. SEPTEMBER

Red Barnet har brug for indsamlere i Roskilde Søndag den 3. september samler Red Barnet ind ved den årlige landsindsamling til de dårligst stillede børn i Danmark og resten af verden. Men organisationen mangler indsamlere i Roskilde.

Hver time er der børn, der kæmper for at overleve. Det er børn, der sulter og er ved at tabe kampen mod underernæring. Børn, der flygter fra bomberne i de voksnes krig. Børn, der bliver udsat for vold. Søndag den 3. september 2017 samler Red Barnet ind til de mest udsatte og sårbare børn, men organisationen mangler indsamlere.

Landsindsamlingen betyder overlevelse Lige nu hærger en af de værste sultkatastrofer i Somalia, Yemen, Sydsudan og Nigeria. Flere end 20 millioner menneskers liv er i fare. Hver dag tvinger den eks-

der, og en simpel infektion kan være for svær en modstander for en svækket, udhungret barnekrop. Barnet har ikke engang energi til at græde eller skrige af sult”, fortæller Joans Keiding Lindholm.

Få indsamlingsbøtten sendt til døren For første gang kan man som indsamler selv vælge sin rute direkte på Red Barnets hjemmeside. Herefter sender Red Barnet en indsamlingsbøtte hjem til indsamlerne på deres adresse, og så er er der kun tilbage treme tørke familier til at forlade hus og hjem i deres desperate jagt på mad, vand og foder til deres dyr. Red Barnets generalsekretær har besøgt sundhedsklinikker med underernærede børn mange gange. ”Det, der rammer mig hver gang, er den stilhed, der er, når børnene er så dårlige. Når en lille barnekrop ikke får den næring, den har brug for, går den i stå. Den vokser ikke. Nervesystem, indlæringsevne og IQ udvikler sig ikke. Modstandskraften forsvin-

TORSDAG 14. SEPTEMBER

Workers In Songs

Du kan tilmelde dig på https://tilmeld.redbarnet.dk/ Det tager cirka tre timer at samle ind, og hver indsamler bidrager typisk med cirka 1.000 kroner

TORSDAG 21. SEPTEMBER Roskilde band - skal opleves live

TORSDAG 28. SEPTEMBER

HP Lange

Prisvindende blues legende

TORSDAG 5. OKTOBER

Troels Jensen & Big Creek Slim TORSDAG 12. OKTOBER

Annalise Emerick

FÅ 25% RABAT

PÅ BUFFET

(US) Følsom country og blues

TORSDAG 19. OKTOBER

MED KUPONEN HERUNDER

Twang Trio

Old school med kontrabas, banjo o.s.v.

FÅ 25% RABAT PÅ BUFFET VED BRUG AF KUPON

TORSDAG 26. OKTOBER

Frokostbuffet

J. Tex

Fra kl. 10.00

79,-

59,-

Aftenbuffet

119,-

89,-

Børnebuffet

59,-

Country der fik GW til at swinge i foråret

GLOSTRUP TLF: 4343 0390 Hovedvejen 140, 2600 Glostrup HERLEV TLF: 4491 4520 Herlev Hovedgade 17, 2730 Herlev CITY 2 TAASTRUP TLF: 4399 0086 Hveen Boulevard 2, 2630 Taastrup

44,-

VÆRDIKUPON

KUPONEN GÆLDER IKKE I FIELDʼS & FISKETORVET SHOPPING CENTER

GÆLDER RESTEN AF 2017

AFLEVER VED BESTILLING

BRUNCH FROKOST

| BUFFET

FÅ 25% RABAT PÅ BUFFETEN GÆLDER OP TIL 6 PERSONER

AFLEVER VED BESTILLING

Spil dansk uge

TORSDAG 9. NOVEMBER

Paul Banks

TORSDAG 16. NOVEMBER

Tim Lothar & Holger Daub (DK/D) Spændende duo

TORSDAG 23. NOVEMBER

Ringo Dennov Band Rock’n’Roll og blues i højt tempo

EVENING

FÅ 25% RABAT PÅ BUFFETEN GÆLDER OP TIL 6 PERSONER

AFLEVER VED BESTILLING

AFTEN | BUFFET

Big Joe Louis Duo (UK/DK) Blues og rock

VÆRDIKUPON

VÆRDIKUPON

Peter & Mads Marckmann

TORSDAG 30. NOVEMBER

GÆLDER RESTEN AF 2017

KUPONEN GÆLDER IKKE I FIELDʼS & FISKETORVET SHOPPING CENTER

TORSDAG 2. NOVEMBER

Behøver vi siger mere?

VÆRDIKUPON

Algade 13 4000 Roskilde · tlf. 46 152 152 · info@cafe�lorentz.dk

(UK)

Underholdende blues/roots

/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Ring eller mail for yderligere information.

Dexter Shaw Duo

Fakta rubrik

AFLEVER VED BESTILLING

Vi har I forbindelse med vores Café & Brasserie 4 selskabslokaler. Book Gustav Wied, Holger Drachmann, Guldaldersalen eller Florentz selskabslokaler til din Julefest.

TORSDAG 7. SEPTEMBER

Tim Lothar & Peter Nande

/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Julefrokosten kan du fejre i vores hyggelige Café & Brasserie. Her serverer vi vores juleplatte eller vores store juleanretning, som serveres ved bordet.

Rock med rødder i 70’erne

Årets blues udgivelse m.m.

Fra kl. 16.00

Velkommen til udsøgt julemad på Florentz

at tage familie eller venner under armen og gå ud og ringe på dørene den 3. september.

Jack In The Middle

Alle koncerter starter kl.20.00 Undtagen d. 2. september, hvor koncerten starter kl.15.00

Hersegade 11, 4000 Roskilde www.gustavwieds.dk


l 44 l 29. AUGUST 2017

Det sker i din kirke Roskilde Kommune stilhed, fordybelse og afklaring. Opgaven under meditationen er at gøre INGENTING: At lade alting være som det er.” Læs mere her: http://klostertid. dk/kalender.html. Pris 300 kr.

er skillingsviser om Martin Luther og hans kone Katarina von Boas’ liv.

når Mikkel Svenning kommer på besøg, med numre som ”En lille flig af mig” og ”Rundt om mig, smukke oaser”.

fatterskab. Ved arkivar, cand mag. Lene Vinther Andersen, Dansk Folkemindesamling ved Det kgl. Bibliotek.

30. august - kl. 14.15-15.15

Opstart Spirekor STED: SOGNEGÅRDEN - SVOGERSLEV KIRKE

Spirekoret er kirkens tilbud til de helt unge sangere fra 6 - 8 år. Kontakt Anne Sloth slothorg@ofir. dk eller 20 23 74 52. Vi starter nyt hold den 30. august.

31. august - kl. 20-21.30

Sommerkoncert med Reinhard

5. september - kl. 17.30

De Udsendtes Dag STED: JYLLINGE KIRKE

2. september - kl. 9-17

Sogneudflugt

Afgang fra Domkirkestræde 10 kl. 9.00 til Slangerup Kirke med fortælling om kirken og en kort andagt. Frokost på Gerlev Kro Jægerspris Slot, hvor vi går i grevinde Danners fodspor. Hjemkomst til Roskilde - ca. kl. 17.00. Billetter 200 kr. som kan købes i Domkirken Våbenhus. Store sal, Konventhus

STED: ROSKILDE DOMKIRKE

Jaud og Kristian Olesen. For to orgler: Gabrieli, Buxtehude, Pachelbel, Piazza, Albrechtsberger.

3. september - kl. 15

Hva’ så Luther?

Ved markeringen af De Udsendtes Dag tirsdag 5.september sætter vi i år fokus på veteranernes situation. Taler ved årets markering på Jyllinge Kirkegård bliver derfor en repræsentant for Forsvarets Veterancenter, der arbejder for at støtte de hjemvendte. Markeringen begynder traditionen tro kl. 17.30 på Kirkegården med musik ved Roskilde Stifts Tårnblæserlaug, tale, fællessang og nedlægning af blomster på soldatergraven fra 1864. Derefter er der gudstjeneste i kirken ved sognepræst Kaj Bollmann, og så sluttes der med kaffe/te og sandwiches i Laden. I Laden vil repræsentanten for Veterancenteret fortælle mere om centerets arbejde.

5. september - kl. 14-16 Seniorklubben

Høst - Musikalsk underholdning ved Henrik Bjørnum STED: JAKOBSKIRKEN

Seniorklubben samles hver tirsdag kl 14.00 - 16.00 i Jakobskirken I seniorklubben kan du træffe gamle venner og måske indlede nye venskaber. Tirsdagsmøderne byder på hyggeligt samvær, fællessang, kaffebord og et afvekslende program. Ved kaffebordet med såvel hjemmebagt brød som lækre kager fra bageren går snakken livligt. Det koster 30 kr.

STED: HELLIG KORS KIRKE - JYLLINGE

2. september - kl. 9-16

Dagsretræte STED: ÅGERUUP KIRKE OG PRÆSTEGÅRD

Dagsretræte med meditation ”Træk dig tilbage til en dag i

Uhøjtidelig kabaret-koncert om Luthers liv og tanker. De fjorten sange fra HVA SÅ LUTHER er hentet fra den tyske evangeliske kirkes centrum for gudstjeneste og kirkemusik i Hildesheim. Salmedigteren Holger Lissner har oversat sangene til dansk. Det er sange, som skal høres med et glimt i øjet. Der er stille sange og støjende sange. Der

5. september - kl. 19.30-21.30

Musikcafé

6. september - kl. 14-16

Sogneeftermiddag STED: HIMMELEV KIRKE

STED: SVOGERSLEV KIRKE

Der er lagt op til en hyggelig aften,

En bondepige skriver historie - et indblik i Helene Stranges liv og for-

6. september - kl. 19.30 Foredrag Christian Hjortkjær

Hvorfor er vi så enestående? – Om reformationen og individet STED: SVOGERSLEV SOGNEGÅRD

For 500 år siden forsvarede Luther sig med ordene ”Jeg står her og kan ikke andet”. Nej, for selvom vi ofte forsøger at være en anden, så er ethvert menneske grundlæggende bundet til at være sig selv. Derfor skal vi i dag også helst være enestående, unikke og autentiske. Men er vi virkelig enestående? Eller er vi kun noget, når vi er noget for andre? Med Kierkegaard i hånden skal vi se, hvorfor Luthers tanker og reformationen helt op til i dag har betydet, at intet menneske står ene – uden en andens hjælp. Ved Christian Hjortkjær, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

Gudstjenester/arrangementer kirkerne i Roskilde Kommune 29. august til 5. september 2017 DÅSTRUP (D), ØRSTED (Ø) OG SYV (S) KIRKER 30. aug. Børnegudstj. v/Morten Kastrup (S) 3. sep. Gudstj. v/Hans Eiler Hammer (S) 6. sep. Sang- og salmesang (S)

kl. 17.30 kl. 09.00 kl. 18.30

GUNDSØMAGLE KIRKE OG SOGNEGÅRD 3. sep. Gudstj. + kirkekaffe v/Tina Preus Hansen 4. sep. Mandags Café v/Edith Hansen 5. sep. Foredrag ”mennesket i din by”- livet efter en blodprop

kl. 10.00 kl. 14.00 kl. 19-20

JYLLINGE KIRKE (J), HELLIG KORS KIRKE (H) OG LADEN (L) 3. sep. Gudstj. v/Karen-Marie Winther (J) 3. sep. Hva´ så Luther v/Betty & Peter Arendt m.fl. (H) 5. sep. De Udsendtes Dag v/Kaj Bollmann (J) 6. sep. Solnedgangsandagt v/Kaj Bollmann (H)

kl. 10.00 kl. 15.00 kl. 17.30 kl. 20.00

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE (J) OG SOGNEGÅRD (S) 29. aug. Rum for fordybelse (J) Stillemeditation 3. sep.. Gudstj. v/Ulla Britt Sørensen

kl. 17.00 kl. 10.00

SVOGERSLEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 30. aug. + 6. sep. ”Kom med ud og gå” v/Elsebeth Kronbo 30. aug. Opstart af Spirekor v/Anne Sloth 3. sep. Gudstj. v/Sarah Krøger Ziethen 4. sep. Kirkebio v/Hans Kjær (Film: se hjemmesiden)

kl. 10-12 kl. 14.15 kl. 10.00 kl. 19.00

Ørsted Kirke/Dåstrup Kirke www.oersted-daastrup.dk Gundsømagle Kirke www.gundsoemaglekirke.dk Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke www.jyllingekirke.dk

Skt. Jørgensbjerg Kirke www.sjk.dk Svogerslev Kirke www.svogerslev-kirke.dk Vor Frue/Vindinge Kirker www.vorfrue-vindinge.dk

5. sep. Musikcafé v/Mikkel Svenning 6. sep. Foredrag v/Chr. Hjortkjær ”Reformationen og individet”

kl. 19.30 kl. 19.30

NY VOR FRUE (NVF) OG VINDINGE KIRKER (V) OG SOGNEGÅRDE 3. sep. Præsteindsættelse af Thomas Feddersen (NVF) kl. 10.30 3. sep. Præsteindsættelse af Thomas Feddersen (V) kl. 19.30 GADSTRUP KIRKE OG SOGNEHUS. 3. sep. Gudstj. v/Malene Guassora

kl. 10.00

HIMMELEV KIRKE OG SOGNEGÅRD. 31. aug. Traveholdet 3. sep. Gudstj. v/Regitze Marker 3. sep. Klostergudstj. v/Regitze Marker (Roskilde klosterkirke) 5. sep. Litteraturkreds - 2 bøger af Ida Jessen 6. sep. sogneeftermiddag ”En bondepige skriver historie”

kl. 13.00 kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 19-21 kl. 14.00

DOMKIRKEN & KONVENTHUSET 30. aug. Onsdagsrefleksion v/Paul Kotoed Christiansen kl. 12.00 16. aug. Efter onsdagsrefl. ”kreativt samvær” i Konventhuset kl. 12.30 31. aug. Sommerkoncert, to orgler v/Reinhard Jaud & Kr. Olesen kl. 20.00 1. sep. Fredagsaltergang v/Anne-Sophie Olander kl. 12.00 1. sep. Liturgisk aftensang v/Maria Harms + kirkens pigekor kl. 17-18 2. sep. Sogneudflugt – bl.a. til Jægerspris Slot (Pris 200 kr.) kl. 09-17 2. sep. Lørdagsdåb v/Ane LaBranche kl. 10.00 Syv Kirke www.syvkirke.dk Gadstrup Kirke www.gadstrupkirke.dk Himmelev Kirke/Roskilde Kloster Kirke www.himmelevkirke.dk

Roskilde Domkirke www.roskildedomkirke.dk Snoldelev Kirke www.snoldelevkirke.dk Jakobskirken www.jakobskirken.dk

3. sep. Gudstj. v/ Paul Kofoed Christiansen 3. sep. Reformationsomvisning v/Maria Harms 3. sep. Gudstj. v/Maria Harms 5. sep. Flaggudstj. I Gl. Vor Frue v/Maria Harms 6. sep. Onsdagsrefleksion v/Paul Kofoed Christiansen 6. sep. Bibelhistorie og spaghetti.

kl. 10.00 kl. 15.30 kl. 17.00 kl. 15.00 kl. 12.00 kl. 17.00

SNOLDELEV KIRKE 10. sep. Fromesse v/Karen Elise Nabe-Nielsen

kl. 09.00

JAKOBSKIRKEN OG SOGNEGÅRD 30. aug. Aftensang ”Sommer, sang og samvær” 3. sep. Gudstj. v/Marianne Pedersen 5. sep. Seniorklubben Høst – underholdning v/Henrik Bjørnum 6. sep. Kom og syng med ”Højskolesangbogen A-Å”

kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 14.00 kl. 19.00

ÅGERUP (Å), KIRKERUP (K) OG HVEDSTRUP (H) KIRKER OG ÅGERUP SOGNEGÅRD (S) 31. aug. Fyraftensmeditation v/Gunder Gundersen (Å) 2. sep. Dagsretræte v/Gunder Gundersen (Å) 3. sep. Gudstj. v/Kr. Gylling (Å) 3. sep. Gudstj. + spise-debat v/Kr. Gylling (H) 5. sep. Stof, Tråd- og Garn-Café v/Tove og Marlene

kl. 16.30 kl. 09-16 kl. 09.30 kl. 11.00 kl. 15-18

Ågerup/Kirkerup Hvedstrup Kirker www.kirkerupkirke.dk Informationerne på denne side redigeres af sognepræst Kristian Gylling - mobil. 2673 2300 Mail: kr.gylling@gmail.com Hver torsdag før udgivelse hentes informationerne fra kirkernes hjemmeside.


29. AUGUST 2017 l 45 l

Navne Signe Lopdrup fylder 50 år Fredag den 1. september fylder Signe Lopdrup, administrerende direktør i Roskilde Festival-gruppen, 50 år. Med over 15 års ledererfaring i kultur, musik- og festivalbranchen på såvel direktør- som bestyrelsesniveau er Signe Lopdrup en af branchens mest erfarne personer. Som administrerende direktør i Roskilde Festival-gruppen leder hun i dag én af Danmarks største kulturinstitutioner. Hun har stor viden om og passion for musik, kultur og festivalformatet i forskellige former, høje ambitioner og ikke mindst en meget stærk tro på, at relevans og attraktionskraft bedst sikres gennem nysgerrighed, bevægelse og udfordring – af omverden og af institutionen selv. Mærkesagerne er frivillighed og fællesskaber, der flytter mennesker, kombineret med en fast over-

bevisning om, at kunst og kultur kan og skal sætte dagsorden og perspektiv på omverden. Ikke mindst, når det gælder Roskilde Festi-

JENS HARALD QUISTGAARD

val, hvor Signe, i de år hun har været der, i den grad har været en nøgleperson i skærpelsen af Roskilde Festivals profil som almenI SAMARBEJDE MED

– DESIGN TIL KØKKEN OG BORD

FAD AF MASSIV WENGÉ. SOLGT FOR DKK 4.200

Jens Harald Quistgaard (1919-2008) er måske den mest produktive danske formgiver af industrielt design gennem tiden og samtidig en af de vigtigste eksponenter for moderne dansk design i USA. J. H. Quistgaard blev oplært som billedhugger hos sin far Harald Quistgaard og gik siden i lære som sølvsmed hos Georg Jensen. Det store gennembrud fik han, da den amerikanske forretningsmand Ted Nierenberg opdagede Quistgaards talent for design og ansatte ham som chefdesigner i det amerikanske firma Dansk Designs, der blev dannet i 1954 og som gennem de efterfølgende ca. 30 år producerede køkkengrej især til det amerikanske marked. Quistgaard arbejdede både med metal, keramik og træ, og i løbet af sin karriere, som først sluttede kort tid

før sin død, gav han form til omkring 5000 genstande. Quistgaards designs er oftest kendetegnet ved skulpturelle former med enkle linjer forenet med en gedigen kvalitet og høj funktionalitet.

FOR B&G. CORDIAL, STENTØJSSERVICE MED TURKIS GLASUR SOLGT FOR DKK 14.000

Hovedparten af Quistgaards arbejder består af køkkenredskaber f.eks. bestik, gryder, spisestel, skåle og isspande. For samlere er serien Rare Woods særligt eftertragtet. Serien består af køkkengrejer fremstillet af sjældne og eksotiske træsorter bl.a. wengé og palisander. Relief, Flamestone, og Cordial er stel designet af Quistgaard. De optræder

BOOK DIN EGEN VURDERINGSEKSPERT KONTAKT VURDERINGSEKSPERT KARIM MORABET KARIM.ROSKILDE@LAURITZ.COM • 4674 4040

hyppigt på auktion og opnår generelt fine hammerslag. Stellet Cordial fra Bing & Grøndahl, der sædvanligvis er med grå glasur blev også produceret i et begrænset antal under navnet Palet med glasurer i farverne turkis, rosa, sort og hvid. Palet i turkis og rosa har gennem flere ganske eksplosive hammerslag vist sig særdeles eftertragtet. Quistgaard satte med nogle markante møbler også sit aftryk på den danske møbelkunst. Et godt eksempel på Quistgaards særegne møbeldesigns er stokkelstolen, som oprindeligt blev produceret hos Nissens Trævarefabrik, Langå. I 2004 blev stokkeserien relanceret af IQ Designs. Både herhjemme og i udlandet er kendskabet til J. H. Quistgaard stigende og mange af hans designs er blevet regulære samlerobjekter. Dette afspejles tydeligt på auktion, hvor priserne er støt stigende.

nyttig og progressiv festival og skabt et fællesskab, der eksisterer og foldes ud over hele året. I Signes tid i spidsen for

Roskilde Festival har kunsten således efterhånden fået en stadig stærkere position og et endnu tættere samspil med musikken, og

ambitionen om at tage stilling og styrke fællesskabet er blevet mere markant i hele festivalens mangeartede program. Signe Lopdrup er uddannet cand.mag. i Litteratur og Moderne Kultur og var, før hun kom til Roskilde Festival-gruppen, leder af Copenhagen Jazzfestival og direktør for spillestedet Jazzhouse. Hun besidder en række tillidshverv inden for det retningssættende kulturliv, blandt andet hos Copenhagen Jazzhouse, Museumsrådet for SMK, Golden Days, Museet for Samtidskunst og tidligere blandt andet VEGA og Borups Højskole. Familien består af husbonden Bjørn Ginman og to voksne døtre – der også er til at lokke med på festival. Der afholdes reception for Signe Lopdrup torsdag den 7. september kl. 15-18 i Hal 9, Rabalderstræde, Musicon, 4000 Roskilde.


bare os…

l 46 l 29. AUGUST 2017

- så samles byen

SALG Helene Risum Bladchef helene@paperboy.gratis Tlf: 2332 7119 Nina Holm Mediekonsulent nina@paperboy.gratis Tlf: 2289 9076 REDAKTION Tomas Skov Redaktør tomas@paperboy.gratis Tlf: 2679 4048 Holger Vincents Journalist holger@paperboy.gratis Tlf: 3052 7408 ADMINISTRATION Patrick Holbek Udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Tlf: 4058 4437 Lone Ovesen Bogholder lone@paperboy.gratis Tlf: 2049 1162 PRODUKTION Trine Frimand Grafiker trine@paperboy.gratis Lotte Jensen Grafiker lotte@paperboy.gratis

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

bare bare bare bare os… os… os… os…

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan Nårudfordringer duNår besøger Når du besøger duvores Når besøger du apotek, vores besøger vores apotek, gør apotek, vores vi gør vores apotek, gør vi yderste vores vi vores gør yderste for, viyderste vores at for, du yderste at for,du at du for, at du bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange skal få skal en skal god få en få oplevelse. god en skal god oplevelse. få en oplevelse. Vi god giver Vi oplevelse. os giver Vi tid giver os til at tid Vi os rådgive giver til tid at til rådgive os at dig. tid rådgive Du til dig. at kan rådgive dig. Du kan Du dig. kan Du kan for både hud og krop. bl.a. spørge bl.a.bl.a. spørge osspørge tilbl.a. råds os til spørge os om råds tildet råds om os kolde om til detråds det vejrs kolde om kolde mange vejrs detvejrs kolde mange udfordringer mange vejrs udfordringer mange udfordringer udfordringer Velkommen indenfor. for både for hud både for både oghud krop. forhud og både krop. og hud krop.og krop.

Adam af Ringparken Venlig hilsen

Velkommen Velkommen Velkommen indenfor. Velkommen indenfor. indenfor. indenfor.

Apoteker Charlotte Andersen

Venlig hilsen Venlig Venlig hilsenhilsen Venlig hilsen

Apoteker Apoteker ApotekerApoteker Charlotte Charlotte Andersen Charlotte Andersen Charlotte Andersen Andersen

Af Tomas Skov

Tør vinterhud?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og sammen med blæst, kan det få din hud til at ”I forhold til hvorudtørre. bange jeg Derfor er det en god ide med god var for at føde, hudpleje. synes jeg,

det var en megafed oplevelse”, siger Michelle Martlev, der nu kan kalde sig mor til en søn på 3725 gram og 53 centimeter efter en hjemmefødsel i lejligheden i Ringparken tirsdag den 22. august. De unge forældre kendte ikke på forhånd kønnet på deres første barn, men de havde naturligvis diskuteret mulige drengenavne. Danatekt Cremeat medhan 70% fedtindhold til tør og ”Vi er enige om, skællende hud. Indeholder et aktivt ekstrakt skal hedde Adam”, siger fra havrekerner. Dæmper rødme og kløe og Martin Eliasen. virker anti-irriterende. 250 ml.

Rygestop?

Smertelindring?

Lunt og overskueligt

Motivation er afgørende for at lykkes med et På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel, ”Det fungerede rigtig godt. rygestop - ofte i kombination med en form som passer bedst til dig og din smerte. Det var rart at kunne rende for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi nøgen rundt i sit eget hus, dig i gang med et effektivt rygestop. I frostvejrIbliver frostvejr I luften frostvejr bliver ekstra bliver luften I frostvejr tørluften ekstra og sambliver ekstra tør og luften tør samog ekstra sam-tør Motivation og samMotivation er afgørende Motivation er afgørende for Motivation eratafgørende lykkes for er at med for afgørende lykkes et at lykkes medfor et med atPålykkes et apoteket med På apoteket kan etPåviapoteket hjælpe kan På vi dig kan hjæ apo m Voltaren® Gel og var dejligt lunt og men medmen blæst, med men kan blæst, med det blæst, få men kan dindet med hud kan fåtil blæst, det din at få hud din kan tilhud det at til fåat din rygestop hud til rygestop at - ofterygestop i kombination - ofte -i kombination rygestop oftemed i kombination en - ofte form med i så kombination en med form endet form som med passer en som form bedst passer somtilpasser dig bedst og som beds din til di ps Effektiv lokalbehandling mod udtørre. Derfor udtørre. udtørre. er Derfor det enDerfor er god udtørre. detide er endet med god Derfor engod ide god ermed det ide god en med god god ide med god for nikotinerstatning. for nikotinerstatning. for På apoteket for nikotinerstatning. På apoteket hjælper Påoverskueligt apoteket vihjælper Påhjælper apoteket vi vi athjælper føde vii vand. smerter i muskler og led. Voltaren gel nikotinerstatning. dig i gang dig med i gang dig et i gang med et med dig rygestop. effektivt i gang et effektivt rygestop. med et rygestop. effektivt rygestop. hudpleje.hudpleje. hudpleje. hudpleje. behandler inflammationen, der ofte ereffektivt Selv om vi meldte® os sent til ® årsagen til smerte. 150 g. Voltaren Voltaren Gel Voltaren Gel ® Gel Voltare Hjemmefødselsordningen, Effektiv lokalbehandling Effektiv Effektiv lokalbehandling lokalbeha mod Effekti Pris kr. 149,95 * er vi blevetsmerter hørt iog har følt smerter muskler smerter iog muskler led. i muskler Voltare smerte og le behandlerbehandler inflammationen, behandler inflammation infl behan der amm o os virkelig trygge hele vejen årsagen tilårsagen smerte. årsagen til150 smerte. g. til smerte årsage 150

TørTør vinterhud? Tør vinterhud? Tør vinterhud? vinterhud? Rygestop? Rygestop? Rygestop? Rygestop?Smerte Smerte Smert lind Sm li

igennem som førstegangs* kr. 149,95 Pris kr.Pris kr. Pris *kr 149,95 149,9 fødende”, Pris siger Michelle ® Zymelin Martlev.

Forkølet?

Næsespray mod tilstoppet næse ved forkølelse og bihulebetændelse. Virker ved at mindske hævelsen i næseslimhinden. er en virusinfektion, er en Forkøl er virusin en dv Forkølelse Forkølelse Forkølelse Otrivin® Menthol næsespray Nicorette® QuickMist mundspray Virkningen indtræder skal skal bekæmpes skal af kroppens bekæmpes skal af krop eg be a Mod forkølelse med tilstoppet efter få minutter ogbekæmpes Hurtig lindring af rygetrangen efter 60 • 3,7 procent immunforsvar, immunforsvar, men immunforsvar, du kan men immun gøre du me næse og ved bihulebetændelse. varer op til 10-12 timer.føder sekunder. 1 eller 2 pust ved rygetrang. for noget at lindre noget forsymptomerne at for lindre atnoget lindre symp Giver luft i næsen på få minutter Til voksne og noget børni Roskilde Med frisk smag af mint. 2 stk. hjemme og virker i op til 12 timer. 10 ml. over 10 år. 10 ml. ® ® ® ® ® ® ® Otrivin Menthol OtrivinOtrivin næsespray Menthol Menthol Otrivin næse Danatekt Danatekt Danatekt Danatekt NicoretteNicorette QuickMist Nicorette QuickMist mundspray QuickMist Nicorette mundspray mundspray QuickMist mundspray * * * kr.fedtindhold 49,95 kr. 44,95 Pris kr. 249,95 forkølelse Mod medforkølelse tilstoppet med Modtils m f Pris kr. 100,-* (før 125,-) Creme med Creme 70% Creme med fedtindhold 70% medCreme fedtindhold 70% til tør fedtindhold med ogPris 70% til tør og til tør og Hurtig til tør og lindring Hurtigaf Hurtig lindring rygetrangen lindring af Hurtig rygetrangen af efter rygetrangen lindring 60 efter afPris 60 efter 60 Mod efterforkølelse 60 Moder •rygetrangen Hjemmefødsler næse og næse ved bihulebetændelse næse og ved ogbihulebe ved næse bih skællende hud.skællende Indeholder hud. Indeholder skællende hud. et aktivt Indeholder ekstrakt et hud. aktivt Indeholder et aktivt ekstrakt ekstrakt etsekunder. aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller sekunder. 2 pust 1 eller ved 1sekunder. 2eller pust rygetrang. 2ved pust 1rygetrang. eller ved 2rygetrang. pust ved rygetrang. Martin Eliasen og Michelle Martlev havde enskællende god oplevelse med Hjemmefødselsordningen. gratis i Region i næsen Giver luftpå i næsen luft få minutter i næsen Giver på få havrekerner. fra havrekerner. fra Dæmper havrekerner. Dæmper fra rødme havrekerner. Dæmper ogrødme kløe rødme og Dæmper og kløe ogog kløe rødme Med og og frisk kløe Med smag ogfrisk Med af mint. smag frisk2smag af Med stk. mint. frisk af 2 mint. stk. smag 2 stk. af mint. 2 stk.Giver luft Giver startede så småt Resultatet Adam er lige blevet ammetfra og anti-irriterende. tager sig en anti-irriterende. lur og virker iog opvirker tilog 12virker itimer. op tili 12 10 op ogtime ml. tilvirk 1 virker virker virker anti-irriterende. 250mere. virker ml. 250 anti-irriterende. ml. 250 ml. 250 ml. Sjælland Forkølelse er en virusinfektion, der skal bekæmpes af kroppens eget immunforsvar, men du kan gøre noget for at lindre symptomerne.

Forkølet? Forkølet Forkøl Fo Hjemmefødsler

Vand i karret

Veerne lige over midnat, hvorefter de ventende forældre kontaktede jordemoderen og Michelles søster, der begge ankom ved 4-tiden om natten. Imidlertid måtte de

Spar 20% 49,9549,95 49,95 249,95 249,95 249,95 100,100,100,100,- Adam ude249,95 vente endnu nogle timer, der Jette Fischer, og Martin i verden, og den • Hver fjerde da Michelle endnu ikke Eliasen kom vand i karret, oprindeligt så angste førhjemmefødsel er en på udvalgte var tilstrækkeligt åben. og den egentlige fødsel gik stegangsfødende kan se førstegangsfødende Tidligt på morgenen rin- Spar i gangSpar cirka 8:30. Knap to tilbage på en dejlig opleSpar 20% Spar 20% 20% 20% produkter gede de atter til jordemo- timer senere, kl. 10:17, var velse. påpå udvalgte påudvalgte på udvalgte udvalgte RO’s Torv Apotek fejrer produkter produkter produkter produkter Pris kr.

* * * (før (førkr.125,-) (før 125,-)* (før 125,-) Pris kr. Pris kr.Pris kr. 125,-) Pris

* Pris kr.Pris kr.

Pris *kr.

*

*

Pris kr.

Pris kr.Pris* kr.

* Pris kr

Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

2 års fødselsdag Roskilde Svane Apotek Skomagergade 12 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

Jyllinge Apotek

Jyllinge Centret 31 4040 Jyllinge Tlf. 46 32 23 00

Trekroner

RO’s Torv

Apotek Løve fra Apotek Gælder Gælder den Gælder 27. frafebruar den fraGælder 27. den til februar 27. den fra februar 19. den til marts den 27. til19. februar den 2017 marts 19. til marts 2017 den 19. 2017 marts 2017 Trekroner Centervej 59 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

RO’s torv 2010 4000 Roskilde

Torsdag 31 august. Kig forbi – viRoskilde har Trekroner Trekroner Trekroner Trekroner RO’s Torv RO’s RO’s Torv Tor RO Jyllinge Jyllinge Jyllinge Jyllinge Roskilde Roskilde Roskilde SvaneSvane Apotek Svane Apotek Apotek Svane Apotek Apotek Apotek ApotekAp Apotek Apotek ApotekApotek Løve Apotek Løve Løve Apotek Apotek Løve Apotek mange gode tilbud og lækkerier... Skomagergade Skomagergade Skomagergade 12 Skomagergade 12 12 Jyllinge 12 Jyllinge Trekroner Centervej Trekroner Centervej 59Trekroner Centervej 59 Centervej 59 592010 Centret Jyllinge Centret 31 Centret Jyllinge 31 Trekroner 31Centret 31 RO’s torv RO’s RO’s torv 2010 torv RO 20

Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@ its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust ® ® ® til børn under 2®år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes Nicorette (nicotin) Nicorette QuickMist, Nicorette (nicotin) mundhulespray (nicotin) QuickMist, Nicorette QuickMist, mundhulespray (nicotin) 1 mgmundhulespray nikotin/spray QuickMist, 1 mg nikotin/spray tilmundhulespray 1 behandling mg nikotin/spray tilafbehandling tobaksafhængighed 1 mg til nikotin/spray behandling af tobaksafhængighed aftilgennem tobaksafhængighed behandling lindring gennem af tobaksafhængighed af nikotintrang gennem lindring af lindring og nikotintrang abstinenssymptomer. gennem af nikotintrang og lindring abstinenssymptomer. og af nikotintrang abstinenssymptomer. Må ikke bruges ogMå abstinenssymptomer. ved ikkeoverfølsomhed Må bruges ikke ved bruges overfølsom over Må vedikke for ov dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed detsom forventes at 3-8 %kan af tolererer, behandlede, oplever engive eller flere afkan følgende bivirkninger: Almindelige: Svie ibørn. næse og svælg, tørMundhulesprayen ogRam irriteret gelse ved rygeafvænning. gelse ved gelse rygeafvænning. Nikotindoser, ved rygeafvænning. gelse Nikotindoser, som ved enkan rygeafvænning. Nikotindoser, voksen ryger en voksen som tolererer, Nikotindoser, en ryger voksen give som ryger forgiftningssymptomer/være en tolererer, kan voksen givekan ryger forgiftningssymptomer/være tolererer, forgiftningssymptomer/være dødelig give forgiftningssymptomer/være hos små dødelig børn. hos dødelig Ram små ikke hos børn. øjnene, små Ram dødelig når ikke Ram der hos øjnene, sprayes. små ikke børn. når øjnene, der sprayes. nårikke dernæseslimhinde, øjnene, sprayes. Mundhulesprayen indeholder når Mundhulesprayen dernysen, sprayes. små indehold mæng Mun i brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet.dog Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig ellerrygning. langvarig anvendelse. Sjælden: ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-uro altid afvejes dogover altiddog for afvejes fortsat altid over afvejes rygning. fordog over fortsat Evt. altid for skal rygning. afvejes fortsat produktet over Evt. skal forbruges fortsat Evt. produktet skal umiddelbart rygning. produktet bruges Evt.efter umiddelbart bruges skalGastrointestinalt amningen. produktet umiddelbart efter Bivirkninger: bruges amningen. efter umiddelbart amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør efter Bivirkninger: amningen. Ved generelt rygeophør Ved Bivirkninger: kan rygeophør abstinenssymptomer generelt generelt Ved kan rygeophør abstinenssymptomer kan abstinenssymptomer som generelt nedtrykthed, kan som abstinenssymptomer nedtrykthed, søvnforstyrrelser, som nedtrykthed, søvnforstyrre som søvnf ogned ir løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofmundhule/hals, mundhule/hals, mundsår, mundhule/hals, tandkødsblødning mundsår, mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt tandkødsblødning hoste mundsår, og samt hikke tandkødsblødning hoste isamt denogtidlige hoste hikkeog fase i den hikke samt aftidlige behandlingen. ihoste denfase tidlige og af hikke behandlingen. fase Hikke, i den af behandlingen. hovedpine, tidligeHikke, fase kvalme, afhovedpine, Hikke, behandlingen. irritation hovedpine, kvalme, i Hikke, halsen, kvalme, irritation hovedpine, lokale irritation i halsen, virkninger kvalme, i lokale halsen, såirritation virkninger som lokale en ivirkninger brændende halsen, så somlokale en så følelse, som brændende virkninger enbetændelse brændende så følelse som ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun smerter eller ubehag smerter ismerter eller maven, ubehag eller opkastning, ubehag i maven, smerter luftafgang i opkastning, maven, eller ubehag opkastning, fraluftafgang tarmen i maven, luftafgang eller fra opkastning, diarré, tarmen fra træthedsfølelse, eller tarmen luftafgang diarré, ellertræthedsfølelse, diarré, fraoverfølsomhed tarmen træthedsfølelse, eller overfølsomhed diarré, (allergi), træthedsfølelse, overfølsomhed snurrende, (allergi),prikkende overfølsomhed snurrende, (allergi), snurrende, fornemmelse. prikkende (allergi), prikkende fornemmelse. Dosering: snurrende, fornemmelse. Spis prikkende Dosering: og drik Dosering: fornemmelse. ikke, Spismens og drik Spis mundhulesprayen Dosering: ikke, og drik mens ikke, Spis mundh men og a efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin pust/t, men max. pust/t, 2 pust men pust/t, pr. max. dosering men 2 pust max. pust/t, og pr. 2max. dosering pust men 64 pr. pust/døgn. dosering max. og max. 2 pust og 64Uge pr. max. pust/døgn. dosering 7-12: 64 pust/døgn. Nedsæt Uge og max. 7-12: antal Uge 64 Nedsæt pust pust/døgn. 7-12: pr.Nedsæt antal dag, Uge pust så antal der 7-12: pr.i uge dag, pust Nedsæt 12 pr. såikke der dag, antal bruges i uge såpust der 12mere iikke pr. ugedag, bruges end 12 ikke så 4 pust/dag. der mere bruges i uge end mere 12 Anv. 4 ikke pust/dag. end af bruges mundhulespray 4 pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray Anv. bør 4 af pust/dag. ophøre, mundhulespray når bør Anv. forbruget ophøre, af mundhulespray bør ophøre, når er nedsat forbrug nårt Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé (150 pust) og (150 2 dispensere pust) (150 ogpust) 2a dispensere 13,2 ogml2 (2 dispensere (150 x a150 13,2 pust) pust). ml og a (2 13,2 2Ikke xdispensere 150 ml apoteksforbeholdt. (2 pust). x 150 a Ikke 13,2 pust). apoteksforbeholdt. mlIkke (2Dispenseren xapoteksforbeholdt. 150 pust). Ikke Dispenseren er børnesikret. apoteksforbeholdt. Dispenseren erLæs børnesikret. indlægssedlen er Dispenseren børnesikret. Læs indlægssedlen Læs er for børnesikret. yderligere indlægssedlen for Læs oplysninger. yderligere indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeiloplysninger. for Denmark yderligere McNeil ApS, Denmark McNeil oplysninger. tlf. 70 20 Denmark ApS, 52 12, tlf. McNeil www.nicorette ApS, 70 20tlf. Denmar 5270 12,20w 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug its.jnj.com. April its.jnj.com. 2016. its.jnj.com. Otrivin April 2016. Menthol AprilOtrivin its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Menthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Menthol Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Ukonserveret, Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Otrivin Ukonserveret, Ukonserveret og Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol ogblæredannelse Junior Otrivin Ukonserveret ogUkonserveret Menthol Otrivin Ukonserveret indeholder og Meget Otrivin Ukonserveret xylometazolin. indeholder Mentholindeholder Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. indeholder Anvendes Virkning: Virkning: ved xylometazolin. Anvendes forkølelse Anvende ved med Vir fo ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op tilApril 10 %Menthol kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit ogJunior pruritus. Sjældent ses påMenthol huden. sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning år:Bør Otrivin år: Otrivin Ukonserveret: år:personer, Junior OtrivinUkonserveret: Junior Under Ukonserveret: opsyn Otrivin Under af Junior en voksen. opsyn Under Ukonserveret: af 1opsyn en pust voksen. i af hvert Under en voksen. 1næsebor pust opsyn i hvert 11 pust aftilen næsebor 2ivoksen. gange hvert næsebor dagligt 1nældefeber 1tilpust 2 gange (hver i 1hvert til 2 8-10 dagligt gange næsebor time) (hver dagligt er1normalt 8-10 tilkun 2(hver gange time) tilstrækkeligt. 8-10 er dagligt normalt time) (hver er normalt tilstrækkeligt. Må 8-10 højst time) tilstrækkeligt. bruges erMå normalt ihøjst 10 Må bruges tilstrækkeligt. højst Overskrid ieller bruges 10 dage. Må ikke i svær 10 Overskrid højst et dage. maksimum bruges Overskrid ikkeiikke 10 etpåmaksim dage. ikke 3 pust etO af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikkeJunior anvendes af hvorår: acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller snue. Bør anvendes på intakt rask hud og ikke pådage. åbne sår ved akne. Bør i hvert næsebor i hvert 2 tilnæsebor 3i gange hvertEr næsebor dagligt 2ikke til 3beregnet gange ii højst 2hvert til 3dagligt 10 næsebor gange dage. i dagligt højst Overskrid 2 til10 3i højst gange dage. ikke 10 Overskrid dagligt et dage. maksimum iOverskrid højst ikke10 etpådage. maksimum ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor pust på et i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor i udvises hvert Bør på næsebor ikke dagligt. 3hos pust anvendes i Bør dagligt. hvert ikke næsebor til Bør børn anvendes ikke under dagligt. anvendes til2anvendelse børn årBør pga. under tilikke børn risiko anvendes 2 under år forpga. overdosering 2 risiko til årbørn pga. forunder risiko overdosering medforekomsten for 2centralnervesystems åroverdosering pga.med risiko for med ove komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed afikke NSAIDer bør ældre patienter. Samtidig af oral NSAIDer kan øge af centraln dagligtVoltaren efter behov, dagligt i efter højst dagligt behov, 10efter dage. i behov, højst Overskrid dagligt i højst dage. efter ikke 10 behov, et dage. maksimum iOverskrid højst ikkeaf 10 etpå maksimum dage. ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor ikke pust pået i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor hvert Bivirkninger: på næsebor dagligt. 3 pust i Bivirkninger: dagligt. hvert Afhængigt næsebor Bivirkninger: af Afhængigt behandlingsvarighed dagligt. Afhængigt Bivirkninger: af behandlingsvarighed af behandlingsvarighed kan Afhængigt det forventes kan behandlingsvarighed det at 84 3-8 forventes kan %det af forventes behandlede, atfor3-8 kan %atafdet 3-8 behandlede, oplever forventes % af en behand eller atop 3 bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g10og 150 g.Overskrid Inden brug produktet, bør vejledningen ii og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf.af 39 16 00. Dato produktresumé: ®Tilstoppet brænden, nasal-sekretion, brænden, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme hovedpine, samt nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende kvalme hovedpine, fornemmelse brændende samt brændende kvalme fornemmelse på applikationsstedet. samt fornemmelse brændende på applikationsstedet. påIkke-almindeligt: fornemmelse applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. næse Tilstoppet især Ikke-almindeligt: Tilstoppet efter næse hyppig især næse eller efter især langvarig hyppig efternæse eller hyppig anvendelse. langvarig især ellerefter langvarig Sjælden: anvendelse. Gastrointestinalt ellerSjælden: langvarig Gast anv u Anvendelse: Forkølelse medbrænden, tilstoppet næse eller vedsamt bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden ogTilstoppet giverIkke-almindeligt: luft i næsen. Dosering: Zymelin ukonserveret næsespray 1 hyppig mg/ml:anvendelse. Voksne og Sjæld 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). ® løshed, synsforstyrrelser, træthed, løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi løshed, synsforstyrrelser, eller træthed, takykardi uregelmæssig synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. ellerForsigtighedsregler: uregelmæssig takykardi puls.Børn eller Forsigtighedsregler: puls. uregelmæssig afForsigtighedsregler: Behandling længere Behandling varighed af længere mere af længere varighed Behandling end 10 varighed mere dage af end kan mere medføre 10Bør dage end varighed 10 kan hævelse dage medføre mere kan afend næseslimhinden hævelse 10 dage hævelse afkan næseslimhinden og afhypersekretion næseslimhinden hævelse og hype afpå n ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 2-10 Forsigtighedsregler: år:Behandling 1 pust ipuls. hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10længere dage. ikke anvendes tilmedføre børn under 2 årmedføre uden lægens børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn undertræthed, 10 årløshed, uden lægens anvisning. Zymelin ferne, efterved operationer ferne, efter ferne, igennem operationer efter operationer næsen igennem ferne, eller efter igennem munden, næsen operationer eller næsen ved munden, glaukom igennem ellerhar munden, ved med næsen glaukom snæver ved eller glaukom med kammervinkel munden, snæver med vedkammervinkel snæver eller ved kammervinkel kronisk medeller snæver ved ammation eller kronisk kammervinkel ved infl kronisk i næsen ammation eller infl med ammation ved i meget næsen kronisk tør imed næsen infl næseslimhinde ammation meget medtør meget inæseslimhinde næsen (rhinitis næseslimhinde med sicca meget (rhinitis ellertør atrofi sicca næseslimhinde (rhinitis sk Må rhinitis). eller sicca atrofi Bør eller sk (rhin ku rh a anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man fået fjernet hypofysen eller erglaukom blevet opereret i infl hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler ogtørforsigtighedsregler: ikke efter lægens efter anvisning lægens efter vedanvisning lægens hyperthyreoidisme, anvisning ved efterhyperthyreoidisme, lægens ved diabetes hyperthyreoidisme, anvisning mellitus, ved diabetes hyperthyreoidisme, forhøjet mellitus, blodtryk, mellitus, forhøjet hjerte-karsygdomme, diabetes blodtryk, mellitus, blodtryk, hjerte-karsygdomme, forhøjet hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer påforsigtighed grund af forstørret vandladningsproblemer på grundpå prostata, afgrund forstørret afdepression forstørret prostata, på grund prostata, samt depression af forstørret til patienter, depression samt prostata, der til patienter, samt er i depress behand til patie de anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af diabetes næseslimhinden ogforhøjet øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun Ukonserveret efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af iforstørret blærehalskirtel Ukonserveret 1 mg/ml, Ukonserveret Otrivin 1 mg/ml, Menthol 1 Ukonserveret Otrivin mg/ml, Ukonserveret Menthol Otrivin 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Ukonserveret 10 ml; 1Menthol mg/ml, Otrivin 1 Ukonserveret 10 mg/ml, Junior ml; Otrivin Ukonserveret 10forhøjet ml;1 Junior Otrivin mg/ml, Ukonserveret 0,5 Junior 10mg/ml, ml; Ukonserveret Otrivin 100,5 ml. Junior mg/ml, Inden 0,5 Ukonserveret 10 mg/ml, brug ml. af Inden 10produktet, ml. 0,5 brug Inden mg/ml, afbrug bør produktet, 10 vejledningen ml. af Inden produktet, bør brug vejledningen og bør af produktet, på vejledningen pakningen i ogbør på læses ipakningen vejledningen og(prostata), pågrundigt. pakningen læses i og Gl ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med modEr depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke ved brug af smert 08/2016. Voltaren 08/2016. gel 08/2016. Voltaren VoltarenVoltaren gel gelindeholder 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel Voltaren diclofenac. indeholder gelmedicin gel indeholder Virkning: Voltaren diclofenac. diclofenac. gel betændelsesnedsættende Virkning: indeholder Virkning: Er betændelsesnedsættende diclofenac. Er betændelsesnedsættende Virkning: (anti-infl Er ammatorisk) betændelsesnedsættende (anti-inflog ammatorisk) (anti-infl smertestillende ammatorisk) og (anti-infl smertestillende ogog anvendes ammatorisk) smertestillende og imod anvendes oglokale smertestillende og anvendes smerter imod lokale i imod muskler, ogbivirkninger smerter anvendes lokale sener smerter i muskler, og imod led. i lokale muskler, sener Dosering: ogsen le uregelmæssig puls, blodtryk ogefter evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opståog ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at Op indtage dråberne Graviditet: Bør ikke Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, ud hurtig over 7og dage udbør overkun 7 uddage ske over efter bør 7 forhøjet dage kun aftale ud bør ske med over kun efter lægen. 7ske aftale dage Bivirkninger: med bør aftale kun lægen. med ske efter Bivirkninger: lægen. Omfatter aftale Bivirkninger: med milde Omfatter lægen. og forbigående Omfatter Bivirkninger: milde ogmilde hudreaktioner forbigående Omfatter forbigående hudreaktioner på milde detog hudreaktioner behandlede forbigående på dethudområde. behandlede på hudreaktioner det behandlede hudområde. tilpå10det hudområde. % behandlede kan Opopleve tilgennem 10Op %udslæt, hudområde. kan tilmunden. 10opleve %eksem, kan udslæt, Op opleve erytmen, til 10udslæt, eksem, % kan dermatit erytmen, eksem, opleve ogud er p anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fraForsigtighedsregler: næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvoraf bronkierne, afastma, bronkierne, af tørhed, bronkierne, astma, pustuløst tørhed, astma, af bronkierne, udslæt, pustuløst tørhed, nældefeber pustuløst astma, udslæt, tørhed, eller udslæt, nældefeber lyssensibilitet. pustuløst nældefeber eller udslæt, lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller nældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller lyssensibilitet. Bør ikke anvendes Bør Forsigtighedsregler: ikke af Bør personer, anvendes ikke anvendes hvor af personer, acetylsalicylsyre Bør af ikke personer, hvor anvendes acetylsalicylsyre hvor eller af acetylsalicylsyre andre personer, NSAIDer eller hvor andre acetylsalicylsyre fremprovokerer eller NSAIDer andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller andre fremprovo nældefe NS as lige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt ogi kontakt hals.komme Pakninger: 1med mg/ml 10eller ml og 2Undgå x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Pharma A/S, Alletætsluttende 10, 2630 Taastrup. komme medikomme kontakt øjneNæsespray eller i kontakt med slimhinder. øjne komme eller Undgå øjne islimhinder. kontakt overdreven slimhinder. med øjne udsættelse overdreven eller Undgå slimhinder. overdreven for udsættelse sollys Undgå for udsættelse at for overdreven forhindre sollys for forsollys lysoverfølsomhedsreaktioner. udsættelse at forhindre for at forhindre for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. for at forhindre Er ikke lysoverfølsomhedsreaktioner. beregnet Er ikke til Takeda brug beregnet Er ikke under beregnet tiltætsluttende brug Er under tilDybendal ikke brugtætsluttende forbinding. beregnet under til Særlig brug forbinding. under forsigtighed forbinding. tætsluttend Særligaffor Sæ N Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016 bivirkninger. Bør bivirkninger. ikke bivirkninger. bruges Børafikke gravide Bør bruges bivirkninger. ikke og af bruges ammende. gravide Bør af og gravide ikke Kan ammende. bruges påvirke og ammende. af chancen Kan gravide påvirke Kan for og at ammende. chancen påvirke blive gravid. chancen forKan atPakninger: blive påvirke for gravid. at blive chancen Voltaren Pakninger: gravid. forPakninger: gel at blive 11,6 Voltaren gravid. mg/g, Voltaren gel 50 Pakninger: 11,6 g, 100 gel mg/g, 11,6 g og 50 Voltaren mg/g, 150 g, 100 g.50 gel Inden gg, og 11,6 100 150 brug mg/g, gg. ogaf Inden 150 50 produktet, g,g.brug 100 Inden gaf og bør brug produktet, 150 vejledningen af g. Inden produktet, bør brug vejledni i og bør af på prv ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). (xylometazolinhydrochlorid). næsespray Anvendelse: (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med Forkølelse tilstoppet Forkølelse Anvendelse: med næse tilstoppet eller medved Forkølelse tilstoppet næse bihulebetændelse. eller næse med vedtilstoppet eller bihulebetændelse. Mindsker bihulebetændelse. næse eller hævelse Mindsker ved bihule af næ Mih 03/2014. Læs03/2014. mere på 03/2014. Læs www.voltaren.dk. mere Læs påmere www.voltaren.dk. 03/2014. på Læs mere Zymelin Zymelin Zymelin *Priserne gælder fraZymelin 27.www.voltaren.dk. februar –på 19.www.voltaren.dk. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for ved prisændringer. ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 næsespray mg/ml: næsespray ukonserveret Børn 0,5 2-10 mg/ml: 0,5 år: Børn 1 mg/ml: næsesp pust 2-1 iB h børn over 10 børn år: 1 pust over børn i10 hvert år: over 1næsebor pust 10 år:ibørn hvert 1 pust højst over næsebor i3hvert gange 10 år: næsebor højst 1daglig pust 3 gange iihøjst hvert højst3næsebor 10 daglig gange dage. i højst daglig Bør højst 10 ikke i3højst dage. gange anvendes 10 Bør daglig dage. ikke til ibørn Bør anvendes højst ikke under 10 anvendes dage. til10børn årBør uden under tilikke børn lægens anvendes 10under år uden anvisning. 10tilår lægens børn uden Zymelin under anvisning. lægens 10 år anvisning. uden Zymelin lægens Zymelin anvisning. Zymelin anvisning. Måanvisning. ikke anvendes: anvisning. Må ikkeMå Ved anvendes: ikke anvisning. overfølsomhed anvendes: Ved Måoverfølsomhed ikke overfor Vedanvendes: overfølsomhed xylometazolin overfor Ved xylometazolin overfølsomhed overfor eller et xylometazolin af de øvrige eller overfor etindholdsstoffer, afeller xylometazolin de et øvrige af deindholdsstoffer, øvrige ved ellergrøn indholdsstoffer, et afstær deved øvrige med grøn snæver indholdsstoffer, ved stær grøn med kammervinkel, stær snæver med ved grøn kammervinkel, snæver ellerstær hvis kammervinkel, med maneller snæver har hvis fåeteller kammervinkel, man fjernet hvis har hypofysen man fået har fjernet eller fået eller hvis hypofysen fjernet er man bleve hy ha anvendes til børn anvendes under anvendes til2 børn år, daunder til debørn kan anvendes 2 under år, få alvorlige da de 2 år, tilkan børn da bivirkninger fåde under alvorlige kan få 2 -år, alvorlige bivirkninger selv daved de bivirkninger kan lave-fådoser. selv alvorlige ved Bør - selv lave bivirkninger ikke ved doser. anvendes laveBør doser. - selv ikke i mere Bør ved anvendes ikke end lave 10 anvendes doser. i dage. mere Bør end Hyppig i ikke mere 10anvendes dage. og endlangvarig 10 Hyppig dage. i mere brug og Hyppig end langvarig kan 10og medføre dage. langvarig brug Hyppig hævelse kanbrug medføre ogkan af langvarig næseslimhinden medføre hævelse brug hævelse afkan næseslimhinden medføre ogaføget næseslimhind sekretion hævelse og øg a rysten, forstyrrelse rysten,i hjerterytmen forstyrrelse rysten, forstyrrelse i hjerterytmen ellerrysten, forhøjet i hjerterytmen forstyrrelse blodtryk eller forhøjet eller ved i hjerterytmen forhøjet andre blodtryk lægemidler. blodtryk ved eller andre forhøjet ved Anvendes lægemidler. andre blodtryk lægemidler. med Anvendes ved forsigtighed andre Anvendes med lægemidler. og forsigtighed kun medefter Anvendes forsigtighed lægens og kunmed anvisning efter og forsigtighed kun lægens efter vedanvisning lægens forhøjet og kun anvisning stofskifte ved efterforhøjet lægens ved (hyperthyroidisme), forhøjet stofskifte anvisning stofskifte (hyperthyroidisme), ved forhøjet sukkersyge, (hyperthyroidisme), stofskifte forhøjet sukkersyge, (hyperthyro blodtryk sukkers for ved behandling vedmed behandling MAO-hæmmere ved behandling med MAO-hæmmere ved med og behandling andre MAO-hæmmere lægemidler, ogmed andre MAO-hæmmere og der lægemidler, andre kan forhøje lægemidler, der og blodtrykket kan andre forhøje derlægemidler, kan samt blodtrykket forhøje ved der blodtrykket svulst samt kani binyrerne forhøje vedsamt svulst blodtrykket ved (fæokromocytom). i binyrerne svulstsamt i binyrerne (fæokromocytom). vedSamtidig svulst (fæokromocytom). i binyrerne behandling Samtidig (fæokromocytom). med Samtidig behandling medicin behandling med mod Samtidig medicin depression medbehandling medicin modeller depression mod Parkinsons med depression medicin ellersygdo Park mo e ® ® på overdosering: . Tegn ®på . Tegn overdosering: Markant på overdosering: fald . Tegn iMarkant kropstemperatur, på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, fald svedudbrud, i kropstemperatur, Markantsvedudbrud, døsighed, fald i kropstemperatur, svedudbrud, hovedpine, døsighed, døsighed, hurtig svedudbrud, hovedpine, og uregelmæssig hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig puls, hovedpine, ogforhøjet uregelmæssig hurtig puls, blodtryk forhøjet ogpuls, uregelmæssig og evt. forhøjet blodtryk koma,blodtryk og især puls, evt.hos forhøjet koma, ogbørn. evt.især blodtryk koma, Disse hostilstande især børn. og evt. hos Disse koma, kan børn. tilstande også Disse især ops ho ti Zymelin®. Tegn Zymelin Zymelin Zymelin anvendes. Amning: anvendes. Bør anvendes. Amning: kun anvendes Amning: Børanvendes. kun efter Bør anvendes lægens kun Amning: anvendes anvisning. efter Bør lægens efter kun Bivirkninger: anvisning. lægens anvendes anvisning. efter Bivirkninger: Almindelige: lægens Bivirkninger: anvisning. Svie Almindelige: i næse Almindelige: Bivirkninger: og Svie svælg, i næse Svie tørAlmindelige: og og i næse svælg, irriteret ogtør næseslimhinde, svælg, Svie og iirriteret næse tør ogog næseslimhinde, irriteret svælg, nysen, næseslimhinde, tør brændende og irriteret nysen,fornemmelse brændende næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen nysen, fornemmelse samt brændende i øget næsen sekret isamt næsen fornem fra øge ns lige allergiskelige reaktioner: allergiske lige allergiske Hududslæt, reaktioner: reaktioner: lige åndedrætsbesvær, Hududslæt, allergiske Hududslæt, reaktioner: åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse puls hurtig/uregelmæssig eller af ansigt puls hævelse eller og hævelse hals. af ansigt Pakninger: puls afog eller ansigt hals. hævelse og Næsespray Pakninger: hals. af Pakninger: ansigt 1Næsespray mg/ml og hals. 10 Næsespray Pakninger: ml 1 og mg/ml 2 x 110 10 mg/ml Næsespray ml. ml og Næsespray 10 2 xml10og 1ml. mg/ml 20,5 xNæsespray 10mg/ml 10 ml.ml Næsespray 10 og0,5 ml. 2 xmg/ml Læs 10 ml. 0,5 ind 10 N m Tlf.: 46 77 11 Tlf.: 11, 46 www.takeda.dk, 77 Tlf.: 1146 11,77www.takeda.dk, 11 email: 11,Tlf.: www.takeda.dk, info@takeda.dk. 46 77 Aut. 11 email: 11, forhandler info@takeda.dk. www.takeda.dk, email: Oktober info@takeda.dk. 2016 email: info@takeda.dk. Oktober 2016 2016 Oktober 2016 af:Oktober

Se annoncen i avisen på side 8

Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4040 Jyllinge 40404040 Jyllinge Jyllinge 40404000 Jyllinge 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskild 400 Tlf.32 4623 32 Tlf. 2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 00 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 Tlf.00 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 00

Viasat, Canal Digital, Boxer. Alt i paraboler og antenner, salg og service

Hersegade 8 -10 4000 Roskilde *Priserne gælder *Priserne *Priserne fra gælder 27. februar gælder fra *Priserne 27. – 19. fra februar marts 27. gælder februar – 2017, 19.fra marts –tilbudspriser 27. 19.februar 2017, martstilbudsprise 2017, – undtage 19. tilbu mar Tlf. 46 35 27 91 www.nbradio.dk

Åbent: mandag-fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00

Hersegade 8-10 · Roskilde · Tlf. 46 35 27 91

www.nbradio.dk

DIN LOKALE FAGMAND - ALT I ANTENNER OG PARABOLER

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16


29. AUGUST 2017 l 47 l

Fra øverste hylde Af Bente Christiansen bibliotekar pü Roskilde Bibliotekerne Som bruger af biblioteket kan du fü adgang til et nÌrmest uendeligt hav af viden via Ebiblioteket. Det er sÌson for studiestart, sü her kommer tre gode digitale medier, sÌrligt hvis du gür pü en ungdomsuddannelse og gerne vil have adgang til emner og kilder fra hele verden til skolearbejdet. Oven i købet med mulighed for at logge ind hjemme fra sofaen og tage et hovedspring ned i videnshavet. Det krÌver blot, at du er oprettet som lüner pü biblioteket og bor i Roskilde Kommune.

Ebook Central Public Library Complete

Britannica Original Sources

Her finder du over 32.000 bøger om alverdens emner lige fra den amerikanske borgerkrig til sociale forhold. Der skulle vÌre belÌg for at finde lige det, du har brug for til at lave et 7-tal. Bøgerne er udgivet pü engelske eller amerikanske forlag. Der er nÌsten ingen skønlitteratur iblandt, og du har mulighed for at downloade bøgerne i et antal dage.

Med over 400.000 materialer, de fleste pĂĽ engelsk, kan du dykke ind i huler af viden om verdenshistorie, amerikansk historie, politiske og sociale videnskaber, lov, litteratur, naturvidenskab, matematik, filosofi, religion, sprog og sprogkunst. Lige til at bruge til den nĂŚste opgave pĂĽ studiet eller til den almene dannelse, vi skal huske at holde

fast i. Britannica Original Sources er angloamerikansk i sit udgangspunkt.

Global Issues

en global vinkel. Du für belyst emner og nyheder fra sociale, politiske, militÌre, økonomiske og miljømÌssige forhold med mere.

Hvis du søger overblik over nutidige begivenheder og internationale spørgsmül og for eksempel skal tage stilling til Syrien eller flygtningestrømmen, sü er Global Issues netmediet. Det er her, du für forstüelse for, hvad der foregür i verdens brÌndpunkter med

Roskilde i billeder

Bennies Pletskud

Ă&#x2026;RETS JULERING Vind et 10 turs ølkort til KlosterkĂŚlderen

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

â&#x20AC;&#x153;Skovlysâ&#x20AC;?

FotograďŹ erne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sĂĽ kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sĂĽ send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud. Er du den heldige pĂĽ fotoet, sĂĽ kan du afhente et 10 turs rabatkort til velskĂŚnket specialøl pĂĽ byens ølbar. VĂŚrdi 450,-

Kr. 2.016,-

Glade vikinger lufter havhingsten pĂĽ roskilde fjord

Rabatkortet kan afhentes hos KlosterkĂŚlderen, St. GrĂĽbrøderstrĂŚde 23, 4000 Roskilde. Ă&#x2026;bent man.-fre. kl. 14-24 - Fredag kl. 12-02 - lørdag kl. 10-02 - Søndag: Lukket

Foto: Jacob Surland

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE EL-INSTALLATĂ&#x2DC;R

A U T O R I S E R E T E L - I NEfter S T31/12 A L L 2016: A T Ă&#x2DC;kr. R 3.200,-

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ&#x2DC;GNVAGT

GULDSMED

GULD & SĂ&#x2DC;LV 

  TIL R GE LĂ&#x2026; NY 

E

RDEROBE GA & D BA , EN KK EFTER MĂ&#x2026;L KĂ&#x2DC;

KĂ&#x2DC;BES

R O S K I L D E V I N D U E S P O L E R I NG Roskilde, HolbĂŚk, Lejre Private og Erhverv

Design selv dine lĂĽger. Priseksempel:

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kr. 10.850,-

Skomagergade 9 ¡ 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 ¡ a-v@guldsmed.dk www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

TLF. 4636 8446

GULDSMEDENE DANSK I ROSKILDE

Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă&#x2DC;vrige tidspunkter efter aftale. Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

KĂ&#x2DC;KKENRENOVERING

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

EJENDOMSSERVICE

VINDUESPOLERING

Tlf. 46 78 26 30 â&#x20AC;˘ Fax 46 78 62 30 #  /-  email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" â&#x20AC;˘ www.danskkoekkenrenovering.dk

Annonce_jul_131x175_3mm_besk_CMYK.indd 1

FĂ&#x2026; DIT BUDSKAB UD TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE

15/11/2016 10.01

KĂ&#x2DC;KKEN

R TIL NYE LĂ&#x2026;GER OBE GE LĂ&#x2026; E NY DL& GARDER KĂ&#x2DC;KKEN, BATI EFTER E OBMĂ&#x2026;L KĂ&#x2DC;KKEN, BAD & GARDER EFTER MĂ&#x2026;L Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă&#x2DC;vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ&#x2DC;KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

- VI SAMLER BYEN

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk â&#x20AC;˘ www.danskkoekkenrenovering.dk

Se mere klart i hverdagen

www.roskildevinduespolering.dk

24 24 15 46

â&#x20AC;&#x201C; en del af

PASFOTO BYENS BILLIGSTE

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KĂ&#x2DC;GEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 Ă&#x2026;BENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16


l 48 l 29. AUGUST 2017

FLERE FARVER

ulering

Indbygget nakkereg

Hjørnesofa med openend

5.999,-

Hjørnesofa med kliknakke

9.999,Mange farver

SPAR 3.000,-

SLUTSPURT

Flere farver

SPAR 2.600,-

FELINI Hjørnesofa i stof med chaiselong og ø-afslutning. Mål: 305 x 201 x 153 cm. SPAR 2.600,- NU SPEC.PRIS KR. 5.999,-

UDSALG PÅ MÆRKEVARER

Tremmestue 3+2 monteret med luksus læder overalt. Gavle i massiv træ. Flere farver Inklusiv duntop i sæde og ryg! BEGRÆNSET PARTI!

T R U P S T U SL Læderstol ta’ 2 stk.

5.999,Mange farver

SPAR 4.000,TREMMESOFA 3+2 pers

14.999,Mange farver

SPAR 15.742,-

Drejestol med justerbar ryg og sæde. Okselæder. Flere farver. Stol vejl.pris 4.998,-

Skammel vejl.pris 1.198,- SPAR 200,- NU 998,-

Elevationsseng 180x200 cm

Dunlopillo elevation 180x200cm Vejl pris 39.996,SPAR 19.998,- Pris eks ben

Continentalseng 180x200 cm

15.999,-

19.999,-

SPAR 5.000,-

SPAR 19.999,JENSEN DIPLOMAT Kontinentalseng Inkl. softline I topmadras Vælg mellem 4 farver Eks. hovedgavl

ÅBNINGSTIDER

Man-tor.10.00 - 17.30 Fredag..10.00 - 19.00 Lørdag..10.00 - 14.00 Søndag.11.00 - 15.00

Inkl. ben

KØB OP TIL 75.000 KR UDEN RENTER 12 el 23 MÅNEDER

Betonvej 3 - 4000 Roskilde - 46362600

Ringstedvej 221 - 4600 Køge - 56821801

www.zebramøbler.dk

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 mdr., er den månedlige ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1%, og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. Det samlede beløb du skal betale er 44.759 kr. k

Pbro uge 35 2017  
Pbro uge 35 2017  
Advertisement