Page 1

ROSKILDE 2. årgang · Uge 25 21. juni 2016 www.paperboy.gratis

Fuld pedal på Stændertorvet

Valgren vinder Stjerneløbet Læs side 22

SPAR 50% PÅ HALVDELEN AF BUTIKKEN RABATTEN FRATRÆKKES VARENS NORMALPRIS

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · 46 32 00 60 · wagner.dk


l 2 l 21. JUNI 2016

Fællesordning for storskrald og haveaffald! Vidste du at din grundejerforening, andelsboligforening eller afdeling i et boligselskab kan få tilskud (refusion) til en del af udgiften ved at få hentet storskrald og haveaffald? I skal bare tilmelde foreningen til deltagelse i fællesordningen. Det sker på roskilde.dk/affald under Storskrald og Haveaffald.

Nyt fra Bibliotekerne

I aftaler en dag, hvor I kan aflevere storskrald eller haveaffald. I lejer selv en container og sørger selv for at det bliver transporteret til et behandlingsanlæg. Roskilde Kommune betaler de faktiske behandlingsomkostninger.

Bogbussen i sommerpit I juli holder Bogbussen sommerferie.

Det er nemt og I skal bare tilmelde jer inden 1. juli for at få tilskud samme år.

Bogbussen kører sidste dag torsdag den 30. juni og er tilbage på vejen igen mandag den 1. august.

Selvbetjente lokalbiblioteker i juli Lokalbibliotekerne i Gadstrup, Gundsømagle og Ågerup er udelukkende selvbetjent åbne i hele juli. Den selvbetjente åbningstid er mandagfredag kl. 7-22 og weekend kl. 7-16.

Er din olietank for gammel? Endnu en fyringssæson venter forude. Så er du ejer eller bruger af en olietank på under 6.000 liter, er det tid til, at få din olietank tjekket. Olietankens alder kan nemlig være tæt på sløjfningsterminen eller måske allerede overskredet:

Få indflydelse Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Her kan du se Roskilde Kommunes: • Borgermøder. • Sager i høring og indsende høringssvar. • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage. Høringer Ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans – lokalplan og kommuneplantillæg. 1. juli 2016. Forslag til tillæg nr. 2 til vandforsyningsplan 2012-2017. 1. juli 2016. Erhvervsområde ved Gammel Marbjergvej og Vestre Hedevej. 23. juli 2016. Ny retspsykiatrisk afdeling på Sankt Hans – miljørapport. 29. juli 2016. VVM-redegørelse for sikring mod oversvømmelser i Jyllinge Nordmark. 29. juli 2016. Afgørelser Landzonetilladelse til læskur på Holmevej 141, matr.nr. 108c m.fl. Gundsømagle By. 23. juni 2016. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning på delområde vest (Vor Frue), Roskilde Sten og Grus ApS. 27. juni 2016. Landzonetilladelse til to boliger i kesisterende bygninger på Allershøjvejen 10 A og B, matr.nr. 27d Snoldelev-Hastrup By, Snoldelev. 29. juni 2016. Landzonetilladelse til udvidelse af boligareal i eksisterende bygning på pilekær 6, matr.nr. 10f Herringløse By, Hvedstrup. 29. juni 2016. Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Gammel Tjærebyvej 88. 6. juli 2016. Endelig tilladelse til midlertidig grundvandssænkning i delområde øst (Vindinge), Roskilde Sten og Grus ApS, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde. 11. juli 2016. Landzonetilladelse til udstykning af en bolig og afslag på udstykning af stuehus på Engtoften 14, 16, matr.nr. 15a m.fl. Østrup by, Kirkerup. 12. juli 2016.

Alle tanke under 6.000 liter til opbevaring af olieprodukter er omfattet af en sløjfningstermin. Det betyder at tankene skal sløjfes inden et bestemt årstal - for at forhindre at tanken ruster igennem og derved kan medføre en forurening. Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, og der sker et udslip af olie – kan du risikere, at du selv skal betale for oprensning af olieforureningen. Og det kan blive dyrt. Hvis du er i tvivl om din olietank lever op til reglerne vedrørende sløjfning, kan du kontakte din oliefyrstekniker.

• Overjordiske enkeltvæggede tanke af plast eller andet materiale end stål, fabrikeret i 1991. • Nedgravede typegodkendte ståltanke, uden indvendig korrosionsbeskyttelse, men med udvendig belægning af glasfiberarmeret polyester – fabrikeret i 1976. • Nedgravede plasttanke, fabrikeret i 1971. Tanke, hvis fabrikationsår er tidligere end ovennævnte samt overjordiske stål- og plasttanke og nedgravede ståltanke, hvor fabrikationsåret er ukendt samt kugleformede polyethylen tanke fra AJVA-plast, er ulovlige og skal sløjfes med det samme. Når du sløjfer din olietank, skal du indsende afmelding af den gamle tank og anmelde eventuelt en ny tank til Roskilde Kommune på e-mail: olietanke@roskilde.dk. Yderligere oplysninger og blanket til afmelding/anmeldelse af olietank, finder du på kommunens hjemmeside: roskilde.dk/borger/affald-og-miljoe/ olietanke-og-erhvervstanke.

Du kan kontakte BBR, som måske kan hjælpe med, at finde alderen på olietanken på tlf. 46 31 35 69 eller på e-mail olietanke@ roskilde.dk Olietanke med sløjfningstermin i 2016: • Overjordiske ståltanke fabrikeret i 1986.

Job i kommunen Følgende jobs er opslået i kommunen: Administration, specialister og ledelse • Administrativ sagsbehandler søges til Voksenservice. Ældre og hjemmepleje • Gundsø Omsorgscenter søger SSA i aftenvagt. • Plejecenter Toftehøjen søger sommervikarer og afløsere. • Plejecenter Toftehøjen søger SSA’ere til faste dagvagtstillinger. • Social- og sundhedsassistent søges til Jyllinge Hjemmepleje. • Sommerferieafløsere søges til Distrikt Syd. • Plejecenter Oasen søges SSH som afløser. Pædagogik og undervisning • Dansk- og engelsklærer, eller andre spændende fagsammensætninger, søges til indskoling og mellemtrin på Tjørnegårdskolen. • Vikar til bosteder i Roskilde Kommune. • Sct. Jørgens Skole søger en lærer. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Medhjælpere søges til Den selvejende institution Børnehuset Spiloppen.

Ring til 4631 3020 – og få hjælp til digital service! Vi hjælper dig med selvbetjeningsløsninger, digital post, generel information samt information og vejledning om lokale forhold. Hotline Sjælland drives i samarbejde af en række sjællandske kommuner og har åbent: Mandag-fredag 9-17

Sundhed og Behandling • Sagsbehandlende terapeuter søges til Hjælpemiddelafsnittet i Roskilde Kommune. Faglærte stillinger indenfor køkken, service og håndværk • Madservice Roskilde Kommune søger kostfaglig medarbejder. Ufaglærte og øvrige stillinger • Vikar til rengøringsteam. Bemærk, at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside, samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job.

ROSKILDE.DK

·

TELEFON

4631 3000


21. JUNI 2016 l 3 l

Restauratør i Ringstedgade:

Hvorfor må vi ikke få skiltereklame, når Skomagergade godt må? Indehaveren af Why Food and Cocktails kritiserer forvaltningen, efter hun har fået nej til at få opsat et skilt i Støden for egen regning, der skal oplyse forbipasserende om gadens butikker og restauranter. Af Holger Vincents

I december måned åbnede Why Food and Cocktails i Ringstedgade, og ifølge Nanna Ajslev, der er en af restaurantens fire indehavere, er det gået støt fremad med driften siden premieren i det forgangne år. Det går til gengæld mere trægt med at få Roskilde Kommune til at give tilladelse til at opsætte et skilt på hjørnet af Ringstedgade og Støden, med det formål at oplyse forbipasserende om de forskellige indkøbs- og spisemuligheder i sidegaden. På hjørnet står i forvejen et skilt, der henviser til Brd. Lützhøfts købmandsforretning, og det faktum fik i løbet af vinteren Nanna Ajslev til at kontakte Roskilde Kommune for at søge om tilladelse til at få et reklameskilt for Why Food and Cocktails sat op i forlængelse af museumsskiltet. ”Jeg kan jo se, at alle sidegaderne på gågaden har de her store grønne søjler, hvor der er sat skilte op, der viser, hvilke butikker man kan finde i sidegaderne. Derfor ville det da også

være meget naturligt, hvis det var muligt for os i Ringstedgade at få sat skilte op”, mener restauratøren. Men dybest set handler den her sag vel om, at du gerne vil gøre reklame for din egen forretning i et offentligt rum. Bliver det ikke en glidebane, hvis kommunen begynder at tillade den type skiltning? ”100 procent og det skal jo heller ikke være sådan, at der er skiltning til det hele, det forstår jeg godt. Men nu, hvor der alligevel står et stort skilt, kan jeg ikke se, hvorfor man ikke kan udnytte pladsen optimalt”, siger Nanna Ajslev.

”Mærkværdigt argument” I henvendelsen til Roskilde Kommunes Vej- og Park-afdeling, der har beslutningskompetencen på området, fremlagde restauratøren i Ringstedgade ønsket om, at forretningerne kunne gå sammen om selv at bekoste opsætningen af henvisningsskilte, svarende til dem der i dag står i Skomagergade. Svaret var dog, ifølge Nanna Ajslev, et blankt nej, med den begrundelse, at hun med valget af Ring-

Nanna Ajslev kan ikke forstå, hvorfor hun ikke kan få et henvisningsskilt til sin restaurant i Ringstedgade, når forretningerne i sidegaderne til Skomagergade gerne må henvise.

I Skomagergade ses flere skilte som henvisningsskilte til sidegadernes butikker betalt af det såkaldte Gågadelaug.

stedgade som beliggenhed for hendes restaurant også betaler en mindre husleje, der ikke berettiger til skiltning svarende til den, der findes i gågaden, der som bekendt har sin udmunding få meter fra Ringstedgade. ”Jeg synes det er et mærkværdigt argument, at vi ikke kan få lov, fordi vi ligger i en sidegade lige uden for bymidten. Idéen fra kommunens side burde vel være at de sikrer, at bylivet udvi-

des”, siger Nanna Ajslev. Den udlægning af sagen kan Roskilde Kommune til gengæld ikke genkende. ”De henvisninger der står i gågaden er betalt af Gågadelaget, via den afgift forretningerne betaler for deres udstillinger. Hvis Nanna (Ajslev, red.) vil gå til de andre forretninger i Ringstedgade og forhøre sig og så kontakte kommunen, så vil vi se på sagen”, forklarer Christina Buch, projektleder i Veje og Grønne Områder.

Forskel på gågade og vej Dén udmelding er ifølge indehaveren af Why Food and

Cocktails en helt anden end den, hun oprindeligt fik fra Christina Buch, da de først talte sammen. ”Det var ikke dét hun sagde sidst, hvor jeg fik at vide, at det kunne, der overhovedet ikke være tale om. Men det glæder mig da, at hun alligevel ikke er fuldstændig afvisende, så nu vil jeg arbejde videre med sagen”, siger Nanna Ajslev. Christina Buch siger til Paperboy, at hun er klar til at tage sagen ”højere op i systemet”, hvis hun får en ny henvendelse, hvor en større andel af forretningerne og restauranterne i Ringstedgade ytrer ønske om skiltning. Der er dog, ifølge

projektlederen fra kommunen, markant forskel på det lovgivningsmæssige spillerum i forhold til gågade og helt almindelig vej. ”Der er mulighed for udstilling i gågaden, fordi der er facade- eller mellemzone, der giver mulighed og plads til, at man kan opstille et skilt. Men der er ikke de samme muligheder i Ringstedgade”, siger Christina Buch, med henvisning til færdselsloven.

Norlite Denmark er grundlagt i 2015 af to danske ur-entusiaster med det formål at skabe en minimalistisk serie af unikt designede ure. Dansk design fremstillet i kompromisløse materialer, der sikrer dig den bedste kvalitet i form af et præcist urværk, ridsefrit safirglas og med en smuk rem i kalveskind. Kan bæres af både kvinder og mænd. Serien består af 20 modeller og kan ses på norlite-denmark.com eller hos Stasig Uhrlager, Algade i Roskilde. Urene blev officielt lanceret på Copenhagen Jewellery og Watch Show i 2015. Priser kr. 1.495,- og 1.395,-

FORHANDLERE: STASIG UHRLAGER, ROSKILDE, GITTES GULD-SØLV & URE, HASLEV, HEGELUND, HUMLEBÆK, BIN BEN, KØBENHAVN, BYENS URE & GULD, NAKSKOV, KEIS GULD & SØLV, VORDINGBORG, METROPOL URE & SMYKKER, VIBORG, ENGENS URE-GULD-SØLV, LEMVIG, SKÆLSKØR GULDSMEDIE, SKÆLSKØR, LJ SMYKKER, KORSØR, HANS HØRLØCK URE-GULD-SØLV, LØGUMKLOSTER, SÖNNICHSEN URE & SMYKKER, GRÅSTEN, HELENE MUFF SMYKKER & URE, HELSINGE, TOMAS GULDSMED, HØNG, BIDSTRUP URE, GULD & SØLV, VANLØSE, AUTHENTIC.DK, URTID.DK


l 4 l 21. JUNI 2016

Roskilde vinder prisen som årets socialøkonomiske kommune Borgmester Joy Mogensen modtog prisen under folkemødet på Bornholm for kommunens indsats og resultater med socialøkonomiske virksomheder.

markedet. Det blev fredag eftermiddag honoreret under årets folkemøde på Bornholm, hvor borgmester Joy Mogensen modtog den socialøkonomiske pris. ”Jeg er meget glad for den her pris. Mange kommuner gør en stor indsats på området, så det er et kæmpe skulderklap til både medarbejdere, virksomheder og samarbejdspartnere, der hver dag gør en social forskel for vores sårbare bor-

Med prisen sætter fire af Danmarks førende socialøkonomiske virksomheder – Grennessminde, All Ears, Specialisterne og Glad Fonden – fokus på det rummelige arbejdsmarked og socialøkonomiske virksomheders rolle. Roskilde Kommune arbejder strategisk og resultatorienteret med at sikre de bedst mulige vilkår for socialøkonomiske virksomheder til glæde for borgere på kanten af arbejds-

gere”, siger en glad borgmester i Roskilde Kommune, Joy Mogensen.

Flere på vej Roskilde var nomineret sammen med Silkeborg og Jammerbugt Kommune, men valget faldt altså på Roskilde – blandt andet på grund af kommunens visionære tilgang og samarbejder på tværs, fx med RUC, Skt. Hans Have og ikke mindst INSP! ”Kommunen har været begavet af at have Roskilde Festival, der har været et socialøkonomisk projekt længe inden ordet blev opfundet. Måske er det derfor, det er lykkedes Roskilde at skabe så gode rammer

Lene Kornums

30 års jubilæum fejres med gode tilbud fra onsdag d. 29/6

LauRie

Magic Slim Som vist på billede, smalle ben og lav talje samt ass. modeller og farver. Fra str. 34 - 56. Før op til 999,-

Nu kun kr.

30,-

Tilbuddet gælder ikke Basicmodeller.

Pont Neuf Ass. modeller. 2. sortering.

100,-

ALT OVERTØJ SPAR

30%

Afholdelse af jubilæet sker på hjemmeadressen. LauRie · Signature · Q’Neel · Key West · Pont Neuf · H.S. · Chalou · Handberg · Two Danes · Just White

Støden 18 · 4000 Roskilde

for socialøkonomiske virksomheder”, udtaler Hanne Danielsen, adm. direktør, Grennessminde og medlem af priskomitéen. Kommunen har lige nu syv socialøkonomiske virksomheder og yderligere fem på vej. Den suverænt største er Roskilde Festival med mere end 65 fuldtidsfastansatte og 30.000 frivillige. De øvrige virksomheder har toseks medarbejdere, men er i god udvikling. Det billede ligner resten af landet.

Strategi på området Roskilde Kommune har arbejdet med socialøkonomiske virksomheder gennem mange år – også inden der egentlig var noget der hed socialøkonomi - men i dag er indsatsen på det socialøkonomiske område mere systematisk og strategisk: ”Vi har et langt stærkere set-up i forhold til at støtte og udvikle sociale iværksættere end tidligere. Byrådet har vedtaget en strategi på området, ligesom vi har en medarbejder, der er dedikeret til at fremme socioøkonomiske initiativer”, forklarer borgmester Joy Mogensen. I dag kan kommunen koncentrere sig om dels socialøkonomiske virksom-

Borgmester Joy Mogensen fik overrakt prisen af borgmester Jørn Pedersen fra Kolding Kommune, som vandt prisen sidste år. Foto: Danjal Arge, TV-Glad.

heder, der udspringer fra private virksomheder, dels netværk af virksomheder

og organisationer, der forsøger at skabe nye forretningsmuligheder.

Kriterierne for at vinde • Udvist evne til at involvere og samarbejde med lokalsamfundet • Etableret gode lokale rammevilkår for SØV, • Arbejdet sammen om socialøkonomi på tværs i kommunen • Udvist mod til at eksperimentere og nytænkt socialøkonomi i en lokal kontekst


21. JUNI 2016 l 5 l

MIDSOMMER Stort udvalg af citrusplanter og oliventræer Husk at få en pasningsvejledning ved køb! Lavendula ’ Hidcote Blue’ Normalpris 69,95 2 l potte. Excl. kurv.

PR. STK.

49

95 SPAR

40,-

Glem ikke jord & gødning

SPAR

20,-

Store flotte Hosta Mange sorter Normalpris 89,95

Tilbuddene gælder fra 21/6 til og med 27/6 2016

PR. STK.

49

95

e n n ø k s e d l i T r sommeraftne

Et farveflor af sommerblomster SPAR

30,-

Kæmpe Dahlia Mange farver. Normalpris kr. 99,95

PR. STK.

ÅBNINGSTIDER: Hverdage 9-17.30 Lør-søn og helligdage 9-16

69

95

Pelargonier Pr. stk. 24,95

5 STK.

Lanterner

99

95

÷25% Navervej 11 · Roskilde Tlf. 46 75 52 11

www.hobbylandaps.dk


l 6 l 21. JUNI 2016

”Jeg er selv ryger, men jeg synes det er fint. For det første på grund af hensynet til personalet, for det andet fordi det nok er meget godt for os værtshusgængeres almene sundhedstilstand”, siger Casper Corvinius om den nye regel på Gustav Wieds Vinstue.

Det er først og fremmest hensynet til deres eget og de ansattes helbred, der har fået ejerne af Gustav Wieds Vinstue, Lasse Larsen (tv.) og Simone Laustsen, til at indføre reglen om at rygning skal foregå udenfor. Casper Winther (midten) er selv ryger, men glæder sig alligevel over, at han fremover skal betjene kunderne i et mere sundhedsvenligt indeklima.

Tinike Larsen tænkte ”åh nej”, da hun hørte om de nye rygeregler på værtshuset i Hersegade. Hun har dog ingen planer om at se sig om efter et nyt stamsted.

Gustav Wieds slukker smøgen Siden i onsdags har det været slut med at nyde tobak til de kælderkolde på værtshuset Gustav Wieds Vinstue. Rygeloven er ikke blevet strammet, men ejerne og stedets ansatte har fået nok af røg på arbejdspladsen. Af Holger Vincents

Hvis man blot går forbi og kaster et distræt blik ind gennem ruden til Gustav Wieds Vinstue i Hersegade, kunne man sagtens foranlediges til at tro, at alt er ved det gamle. Der snakkes lystigt ved små borde og på de høje taburetter, imens bartenderen drejer glasset i den korrekte vinkel og åbner for hanen. Men træder man indenfor i det ellers så klassiske brune værtshus, er noget tydeligvis forandret. Luften er ikke tung af røg. Efter nøje overvejelser har stedets ejere nemlig valgt at bandlyse alle former for tobaksrøg og damp inden døre, således at gæsterne nu skal forlade baren, billardbordet eller den gamle jukeboks og gå uden for, når smøgtrangen melder sig. Og dét til trods for, at lovgivningen fortsat tillader rygning på små udskænkningssteder under de 40 kvm.

”Hovedårsagen er, at røgen blev for stor en gene både for os og vores ansatte. Når man står bag baren i mange timer, bliver man meget træt, og næste dag er det som om, man har tømmermænd, selv om man kun har drukket sodavand”, forklarer Lasse Larsen, der ejer Gustav Wieds Vinstue sammen med sin kone Simone Laustsen.

Usædvanlig beslutning Og parrets radikale beslutning om at genåbne som røgfrit værtshus efter to lukkedage er forholdsvis usædvanlig. Selv har parret kun kendskab til den lignende beværtning Gøg og Gokke i København, hvor der heller ikke må ryges, men til gengæld dampes på elektroniske cigaretter. Men til trods for det totale forbud i Roskilde er atypisk, er Gustav Wieds Vinstues ejere primært blevet mødt med rosende ord og forståelse fra kunderne.

”Selvfølgelig er der nogle rygere, der er lidt ærgerlige over det, men flertallet har taget rigtig godt imod den nye regel”, siger Simone Laustsen. Netop derfor har værtshuset med den lokale forfatterskæbnes navn brugt to dage på at renovere lokalerne. I kælderen har gulvtæppet omkring billardbordet måtte lade livet for at give plads til et nyt parketgulv, og ovenpå i baren skal gulvet om kort tid slibes ned, alt i mens processen med at vaske væggene ned og male er i fuld gang. Og samtidig med at inventaret bliver frisket op, kan Gustavs ansatte glæde sig over, at den nu fortrængte gullige belægning, fremover vil gøre arbejdet bag baren noget lettere. ”Nikotinen sætter sig, og derfor skal glassene også hele tiden være i flow og gøres rene. De gode øl er vores kendetegn, og det går lidt ud over smagen, når der er meget røg. Der er noget der hedder røgede øl, men det skulle helst ikke være dem alle sammen”, forklarer Lasse Larsen.

Omsætning er ikke årsagen For et års tid siden genåb-

nede Klosterkælderen i Store Gråbrødrestræde – også som et røgfri beværtning med fokus på at tilbyde et stort udvalg af øl. Ejernes af Gustav Wieds Vinstue afviser dog, at deres beslutning om at gå røgfri, sker som en konsekvens af, at de har mistet kunder til ølbaren få minutters gang fra Hersegade. ”Det har vi pudsigt nok ikke. Når vi kigger på tallene kan vi se, at vi er steget i omsætning, siden de åbnede. Det understøtter lidt min teori om, at jo flere vandhuller der er, desto bedre”, siger Lasse Larsen

Ryger: ”Det er fint” En af kunderne, der ikke har forladt Gustav Wieds Vinstue for at se sig om, efter et nyt stamsted, sidder her på 2. dagen for de nye rygeregler i baren og nyder sin øl. Cigaretpakken glimrer ved sit fravær. ”Jeg er selv ryger, men jeg synes det er fint. For det første på grund af hensynet personalet, for det andet fordi det nok er meget godt for os værtshusgængeres almene sundhedstilstand. Og man er en slatten karl, hvis ikke man kan gå tre meter for at ryge”, siger Casper Corvinius.

Men selvom han sidder tæt ved døren og på få sekunder kan træde udenfor og tænde tobakken, har den nye regel her allerede ændret hans egne tobaksvaner markant. ”Jeg kan godt mærke forskel på, om jeg har røget 20 smøger på en aften, som jeg ellers plejer, eller 3,5 cigaret, fordi jeg som i går skulle udenfor. Man vågner ikke op med tømmermænd, og det kan kun være godt”, forklarer han. Men selvom stemningen i forbindelse med Gustav Wieds rygestop har været overvejende positiv, er der dog også enkelte kunder, der begræder ejernes beslutning en smule. ”Da jeg fik besked tænkte jeg åh nej, for det var derfor, jeg kom her første gang - fordi man må ryge. Så jeg har det lidt ambivalent med det”, siger Tinike Larsen, der dog afviser, at hun vil finde et andet sted, når hun skal i byen.

Fortsætter som værtshus I den sene eftermiddagstime, hvor Paperboy kigger inden for på værtshuset, er det Casper Winther, der står bag baren. Han ryger også, men er alligevel meget til-

freds med Simone og Lasses beslutning. ”Jeg er rigtig glad for at det er kommet igennem, for det gør arbejdsvilkårene meget bedre, fordi man ikke skal stå ti timer i et røgfyldt lokale. Især i december, hvor man ikke kan lufte så meget ud, kan det være voldsomt, fordi det er så lille et lokale. Samtidig sætter den nye regel også mit eget forbrug ned”, siger bartenderen. Men hvis man her godt en uge efter den sidste cigaret er skoddet på Gustav Wieds Vinstue tror, at værtshuset langsomt vil transformere sig til en café med speltboller på menukortet eller en vitaminbevidst juicebar, tager man grundigt fejl. Stilen og sortimentet ændrer sig ikke, og de gode øl vil fortsat være i centrum. ”Vi skal hele tiden huske på, at vi har et temmelig stort stampublikum. Samtidig har vi alle mulige klubber og lokale fodboldfans, der sidder her, inden de tager til kampe. Så der sker rigtig mange forskellige ting på Gustav Wieds, og det bliver der ved med”, siger Simone Laustsen.


21. JUNI 2016 l 7 l

Hvorfor vælge Gardinbilen? ● Større udvalg – lige til døren

Vi har det rigtige koncept og tilbyder dig valget mellem ”mærkevaren” og det bedste til prisen.

● Bedre service fra ”rigtige fagfolk”

Vi er specialuddannede og brænder for vores fag. Vi gør os umage og har god tid til at rådgive dig.

● Stærk lokal partner siden 1969

Vi har 1000’vis af kunder i Roskilde og omegn (tidligere GERTs GARDINER, Ringstedgade).

● 5 års garanti på alle produkter

Vi ved, at kvaliteten er i orden. Derfor tilbyder vi udvidet produktgaranti – også på gardinsyning!

Juni-rabat

25%

på DuoRollers, Duette plissé, lamelgardiner og markiser

Tlf. 46369702 ● Mob. 40973355 www.gardinbilen.dk

Medlem af TextilRingen - landsdækkende kæde af gardinbusser og butikker. Din sikkerhed for høj faglig ekspertise, kompetent rådgivning, produkter af bedste kvalitet og konkurrencedygtige priser.

Eksamensgaven - et varigt minde! 4.595,-

5.195,-

Flot udvalg i BERING RINGE

Grundring 399,-

Inderringe fra 150,-

Mange unikke modeller, kom og se det store udvalg.

9.495,-

BERING URE

12.895,-

Ur, med ekstra rem 1.499,-

Følg os!

Urværkstedet Sct. Ols Gade 22 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 38 30 90


l 8 l 21. JUNI 2016

Mogens Vestergaard

Hanne Leth Andersen

Emma Jørgensen

Christine Skou

Henrik Nevers

Kathrine Krone

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fÌlles, at de alle pü den ene eller den anden müde er rodfÌstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Folkemødet Folkemødet pü Bornholm er just overstüet. Det lyder som om, det var godt, at det nu er forbi, og at der er dejligt lang tid til nÌste gang. Südan er det ikke. Jeg var selv med derovre i min egenskab af formand for de kommunale bibliotekschefer, sü man kan med rette sige, at jeg jo er Ên af dem. Én af dem der har til hensigt at blande sig og püvirke ligesom alle de andre lobbyister. Det vil jeg bestemt ikke benÌgte. Til gengÌld vil jeg hÌvde, at selvom man ikke er südan en lobbyist, sü er det trist, at det allerede er overstüet. Der er flere grunde til det. Den første er, at vores demokrati bygger pü samtale mellem mennesker og respekt for andres synspunkter. Der er ikke et krav om enighed, men netop anerkendelse af, at man kan se pü verden pü forskellig müde og have forskellige løsninger pü problemerne, büde de globale og de nÌre, de smü og de store. Samtalerne i de utallige møder er gode. Der er tid til dem. Argumenterne bliver udviklet i modsÌtning til det, vi møder sü tit i TV: Ti sekunder til at formulere en holdning. Nyt spørgsmül – og det samme svar. Det sker ikke, nür der er tid til at debattere. Der er vitterlig tale om mennesker, der taler sammen. Det er trist, at det allerede er forbi, for det er meget berigende blot at overvÌre. TÌnk om denne form kunne fü gennemslag i

medierne – büde envejs-medierne som TV og to-vejsmedierne som de sociale medier (fx Facebook og Twitter) Deltagerne i debatterne har tÌnkt over tingene og slebet deres formuleringer. Ingen tvivl om det. Nogle gange kan det vÌre en fornøjelse i sig selv at høre den gode taler, der kan vinkle de skarpe pointer. Men alle kan blande sig, og det sker i stor stil. Det er efter min opfattelse et Ìgte Folkemøde i ordets allerbedste betydning. I ür var der masser af unge, midaldrende og gamle, der deltog og bidrog. TÌnk om denne lyst til at diskutere med hinanden – og med dem, man endnu ikke kender – kunne fortsÌtte ud over de fire dage. Var det ikke noget for Roskilde at markere sig som den vedvarende, demokratiske samtales højborg?

Roskilde Festival skÌrper i ür indsatsen mod sanseløst druk blandt de unge.

Kampagne skal mindske druk under Roskilde Festival Roskilde Festival deltager aktivt i kampagnen �MINDRE DRUK, MERE FEST�, der giver forÌldre gode rüd til at tage den vigtige snak om alkohol.

Mange forÌldre gør sig bekymringer om druk netop nu, hvor de müske for første gang sender deres børn af sted til Roskilde Festival. ForÌldrene stür imidlertid ikke alene med ønsket om, at teenageres festivaloplevelse ikke skal ende i overdreven druk. Roskilde Festival deltager aktivt i Dansk Live samt Sundhedsstyrelsens festmiljøkampagne �MINDRE DRUK, MERE FEST� �Ved at bakke op om kampagnen markerer vi en holdning til, at de unge skal skrue ned for rusen og op for musikken. Vi arbejder blandt andet med, at barpersonalet skal kende udskÌnkningsreglerne og at kampagnen er tydelig i og omkring barerne�, siger talskvinde for Roskilde Festival, Christine Bilde.

Christina Bilde hüber isÌr, forÌldrene vil tage en snak om alkohol, inden de unge drager mod festpladsen. Forskning viser nemlig, at det har stor effekt, nür forÌldre taler om alkohol med deres børn. �Mange forÌldre tror, at regler og grÌnser har lige prÌcis den modsatte effekt pü deres børn, men vi ved, at unge drikker mindre, nür forÌldre sÌtter tydelige grÌnser for de unges alkoholforbrug�, siger Kit Broholm, chefkonsulent i Sundhedsstyrelsen.

Snak alkohol �Spørg ind til, hvad dit barn gerne vil have ud af ürets festival og snak om, hvilken indflydelse alkohol kan fü pü oplevelsen. Tal med dit barn om, hvordan alkohol virker i forhold til risikoen for uheld og risikoen for at gøre ting, man bagefter fortryder. Tag en snak om den manglende evne til nÌrvÌr og opmÌrksomhed, der kommer af overdreven druk, og som betyder, at man ikke für det hele med�, siger Kit Broholm. Kit Broholm anbefaler, at forÌldre udtrykker deres holdning til alkohol.

�FortÌl hvad din egen holdning er. Selv om det müske virker som om, teenagere ikke lytter, sü betyder büde din mening og dine forventninger noget. Pü den müde har dit barn nogle vigtige normer i baghovedet, nür han eller hun tager af sted�, fortsÌtter hun.

Husk signalerne Ét er, hvad forÌldre siger om alkohol, men det er mindst lige sü vigtigt, hvordan man som voksen selv hündterer alkohol. �De unge er meget opmÌrksomme pü signaler, og sender du eksempelvis dit barn af sted med stopfyldte, klirrende poser, sender det et dürligt signal om, at det er ok at drikke meget. Sü hjÌlper formanende ord altsü ikke�, siger Kit Broholm og fortÌller, at flere festivalarrangører hvert ür oplever forÌldre, der kører helt unge teenagere til festival med bagagerummet fyldt af hele rammer øl. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at unge under 16 ür slet ikke drikker alkohol, og at unge over 16 ür altid stopper før 5 genstande ved samme lejlighed.

NYE LĂ…GER TIL E B O R E D R KĂ˜KKEN, BAD & GA MĂ…L  EFTER  ER TIL   

G LĂ… N 

E

ROBE

Y ARDEEFTER MĂ…L KĂ˜KKEN, BAD & G

Micro lĂĽger FolielĂĽger

Design selv dine lĂĽger.

Priseksempel:

Priseksempel: Priseksempel:

10 lüger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hÌngsler Montering • moms • garanti

10 lüger 10 alm. lüger 5 skuffefronter 5 skuffefronter 15 greb 15 greb 20 indv. 120 graders hÌngsler Montering-levering-moms-garanti 20 indv. hÌngsler Montering • moms • garanti

Kr. 10.850,-

Kr. 6.500,- Kr.DANSK 10.325,-

Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

Denne uges klummeskribent: Mogens Vestergaard er biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune - en arbejdsplads for 120 medarbejdere fordelt mellem biblioteker i Gadstrup, Viby, Jyllinge, Ågerup, Gundsømagle, Roskilde og en bogbus. Desuden er han formand for Bibliotekschefforeningen og medlem af Danmarks Kartoffelrüd, der arbejder for at sikre kartoflen pü det nationale spisekort.

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

KĂ˜KKENRENOVERING

Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter Store Valbyvej- 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" # efter aftale. Tlf. 46 78 26 30 r Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os für du personlig $ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkkenrenovering.dk


21. JUNI 2016 l 9 l

Vi holder af mad o g gode vine! Kære kunder Husk vi altid tager uåbnede flasker retur fra din fest. Søren Seier Rasmussen, Købmand

SOMMERVINE - vi varmt kan anbefale

TATOR PRIMITIVO

PR. FL.

NITTNAUS CHARDONNAY

SARGENTO PRIMITIVO

2 FL.

2 FL.

130

89

100

00

95

00

5 GLAS OG UGENS VIN

SPAR

30

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SPAR

00

5 2 3

6 fl

75 cl. g Østri pris Liter . 72,22 v/6 fl

BURDIZZO

Normalpris fl. 9995 RØD OGpr.ROSÉ

Fremragende tør til halvtør hvidvin lavet på den berømte Bourgogne drue Chardonnay. Den har en særdeles indbydende bouquet med præg af eksotiske frugter og et delikat strejf citrus. Smagen følger trop med herligt druetypiske og fyldige frugtnuancer i perfekt balance med diskret syre. Det er en vin til ikke for fede fiskeretter, lyst kød og mange orientalske retter. Samtidig er den pragtfuld alene. Serveres ved ca. 7-9 grader.

PR. FL.

Tilbud

49

95

SPAR

2000

SPAR

6990

3990

Hans og Christine Nittnaus, som tog over i 1986. Det bliver i familien for Hans og Christines sønner Andreas og Hans Michael er idag en del af ”familieteamet” Vingården ligger i det Nordlige Burgenland på østidensiden af søen Neusied hvor deres vinmarker nyder godt af et unikt mikroklima.

RESPEKT FOR MILJØET

Familiens har længe lavet arbejdet i respekt for miljøet og satset på at blive mere co2 neutrale. Blandt andet ved selv at producere en del af den energi der bruges i vineriet med solceller og minimere brugen af sprøjtemidler. De bruger fx. aldrig nogen former for herbicides Derfor har de fra og med årgang 2015 kunne blive miljø-certificeret under Sustainable Austria.

Ta’ 6 flasker

49

95

00

7990

T y onna ker d r a h C as

PR. FL.

SPAR

I POLITIKEN 29/05 2016

OP TIL

CORTEROSSO

Også perfekt til grillaftenen

CUVÉE JEAN-PAUL

2 FL.

100

00

SPAR OP TIL

5390 Suveræn allround hvidvin

LABOURE ROICUVEE ROSE

PR. FL.

59

95

SPAR

1000

SG 811008

Brian

Mark

Brian og Mark har begge gennemført Vinakadamiets Sommelier uddannelse på niveau 2, som er det højeste niveau. Dette er en omfattende uddannelsen, hvor man virkelig komme godt ned i dybden af vinverdens store områder og genre af vine. Uddannelsen har selvfølgelig en tung og omfattende teoretisk del, hvor kundskaben omkring områder, landes lovgivninger osv. bliver indlært. Den anden del af uddannelsen er den for nogles vedkommende, sjovere del. Det er her hvor man lærere den svære kunst at: Blindsmage. Her øver man i at bryde vinen ned i håndgribelige elementer, såsom hvor høj er syren og/eller tanninen i vinen, hvad er aromaerne osv. Dette er alt sammen med til at gøre en Sommelier uddannede, langt bedre til at vejlede kunder/gæster, i at vælge den helt rigtige vin, til måltidet. Så kom ned i Meny Himmelev eller Skomagergade og oplev hvordan mad og vin skal opleves sammen.

Vi ses i Meny

Meny Himmelev

Meny Skomagergade

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33

Skomagergade 11, Roskilde. Tlf. 46 35 17 20

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk

Åbningstider: Man.-fre. 9-20 lør. 8-18 søn. 10-17 www.menyskomagergade.dk


21. JUNI 2016 l 11 l

Vi hold e af mad r !

Kære kunder

Husk vores betjente slagterafdeling har et stort udvalg til grillen Søren Seier Rasmussen, Købmand

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder til og med 25. juni 2016

GODE TILBUD OGSÅ TIL SKT. HANS AFTEN

2 STEAKS

ROASTBEEF

Af dansk kødkvæg. Vægt ca. 900 gr til ca. 4 pers.

SPAR

PR. STK.

99

95

Kom og få en lækker opskrift

af dansk kødkvæg. Ca. 400 gr

PR. PK.

49

20,-

95

SPAR CA.

80,-

SPAR

Også velegnet til grill

KULMULEFILET

PR ½ KG

32

50

11,-

PETER LARSEN KAFFE Grå. 400 gr.

PR. PS.

18

95

Meny Himmelev

Meny Skomagergade

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33

Skomagergade 11, Roskilde. Tlf. 46 35 17 20

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk

Åbningstider: Man.-fre. 9-20 lør. 8-18 søn. 10-17 www.menyskomagergade.dk


21. JUNI 2016 l 11 l

Vi hold e af mad r !

Kære kunder

Husk vores betjente slagterafdeling har et stort udvalg til grillen Søren Seier Rasmussen, Købmand

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder til og med 25. juni 2016

GODE TILBUD OGSÅ TIL SKT. HANS AFTEN

2 STEAKS

ROASTBEEF

Af dansk kødkvæg. Vægt ca. 900 gr til ca. 4 pers.

SPAR

PR. STK.

99

95

Kom og få en lækker opskrift

af dansk kødkvæg. Ca. 400 gr

PR. PK.

49

20,-

95

SPAR CA.

80,-

SPAR

Også velegnet til grill

KULMULEFILET

PR ½ KG

32

50

11,-

PETER LARSEN KAFFE Grå. 400 gr.

PR. PS.

18

95

Meny Himmelev

Meny Skomagergade

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33

Skomagergade 11, Roskilde. Tlf. 46 35 17 20

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk

Åbningstider: Man.-fre. 9-20 lør. 8-18 søn. 10-17 www.menyskomagergade.dk


l 12 l 21. JUNI 2016

”Han har jo ikke noget tøj på” Per Hammerichs karriere som professionel historiefortæller begyndte i 2005 på Gimle. I dag kører den selvudnævnte excentriker landet tyndt for at optræde med sine fortolkninger af klassiske eventyr og historier.

efter en del år som blandt andet personaludviklingskonsulent i LEGO sideløbende med en omfattende teaterkarriere på Grindsted og Vardes amatørscener. ”En af mine gode venner fortalte mig, at nogle ved navn Roskilde Fortællerlaug havde et arrangement på Gimle samme aften. Da jeg oplevede dem, tænkte jeg: hvor er de heldige - de får jo lov at spille alle rollerne selv. Jeg blev hurtig medlem af lauget og er i dag kasserer i foreningen”, forklarer Per Hammerich.

Af Holger Vincents

En ualmindelig velklædt herre gør sin entre på Paperboy’s redaktion en sen eftermiddag. Han lægger sin tophat på en reol, hvorefter han spøgefuldt spørger, om der er nogle ”skriverkarle til stede, der kunne være interesserede i en historie?” Jovist, det er der da en enkelt til stede, og efter undertegnede har sat sig omkring frokostbordet sammen med repræsentanter fra salgsafdelingen, går Per Hammerich, som den professionelle historiefortæller i virkeligheden hedder, i gang med at give os sit bud på Kejserens nye klæder. ”Jamen han har jo ikke noget tøj på”, lyder det med spæd barnerøst fra historiefortælleren, inden han i næste nu skifter rolle og med næsen i sky agerer kejseren kun iført underbenklæder i procession rundt i den store stad. Skuespilleren på redaktionslokalets interimistiske scene har en helt særlig grund til netop at tage udgangspunkt i H. C. Andersens klassiker, i forbindelse med hans optræden på Paperboy. ”Når min mor skulle læse højt for mig og mine søskende, jublede jeg altid, når hun valgte Kejserens nye klæder, og det var al-

Husholdningsskole med ADHD

Per Hammerich har tidligere spillet masser af teater på de jyske amatørscene, men i 2005 tog han for alvor springet og har siden ernæret sig som professionel historiefortæller.

tid mig, der råbte: ’Han har jo ikke noget tøj på’. Den historie har bare altid stået mig nær. Nok fordi den også den dag i dag findes i alle ender af samfundet og derfor er evigt ung”, fortæller Per Hammerich.

Fra Grindsted til Gimle Karrieren som professionel historiefortæller begyndte dog først for cirka 11 år siden, da Per Hammerich vendte hjem til Roskilde

Med udgangspunkt i de to forestillinger Morskab med morale og I selskab med H. C. Andersen & Co, har Per Hammerich gennem årene optrådt for mange forskellige typer publikum. Lige fra diverse foreninger til demente på plejehjem og børn. Et af de helt store øjeblikke opstod for få måneder siden, da han skulle lave en to-timers forestilling i Jylland, på hvad han først troede var en husholdningsskole. ”Lige inden jeg skal på, siger en lærer til mig, at det er 200 børn med ADHD, autisme og Aspergers plus deres forældre, jeg skal optræde for. Jeg tænkte hold da op, men det viste sig, at være det bedste publikum, jeg nogensinde har haft. De levede sig så meget ind i min forestilling, at jeg nærmest kunne gå på vandet til sidst”, siger Per Hammerich.

SOMMER Fe s t iva l

Per Hammerich har et bredt arsenal af rekvisitter. Her er han midt i det klassiske H. C. Andersen-eventyr ”Det er ganske vist”, der som bekendt handler om, hvordan én fjer blev til fem høns.

torsdag - fredag - lørdag

STORT

rer Vi levaelitet

- kv en - til tid ris l ta t p - til af

gårdsalg med fantastiske priser

SERVICES: Grøn service Private haver Kloak opgaver Entreprenør og Anlægsopgaver • Vinterservice

Modelfoto

• • • •

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

Anlægsgartner Gottlieb A/S Stålager 1 • 4050 Skibby Tlf. 46 41 44 42 • www.gartnergottlieb.dk


GRØNAGERS GRAFISK - www.ggp.dk

21. JUNI 2016 l 13 l

KOM OG VÆR MED NÅR ROSKILDE

GÅR ORANGE! Fra fredag den 24. juni bliver bymidten forvandlet til en orange fest, når Roskildes butikker og restauranter er festligt pyntet. DU ER INVITERET - SÅ KOM OG ’GO ORANGE’ ...

SHOP ’ORANGE’ AMOK Fra fredag den 24. juni og hele uge 26 vil butikkerne være klar med fantastiske oplevelser. Restauranterne byder på lækkerier, og over hele byen vil der være ’orange’ gimmicks og sjove events!

Gå ind på vores hjemmeside roskildehandel.dk eller følg os på facebook/Roskilde Handel - HER BLIVER DU OPDATERET!

P

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

DETAIL I ERHVERV I SERVICE


GO ORANGE

I RINGSTEDGADE

57 blomstrende mælkekasser giver orange stemning

”Jeg blev kontaktet af Nanna (Ajslev red.) fra Why Food and Cocktails, der ville høre, om jeg kunne skaffe nogle blomster til Go Orange. Og jeg synes det lød som en rigtig sjov ide”, siger Vivian Kure, indehaver af Liljen, der har brugt den forgangne weekend på

Go´sommer Go orange

ningsdrivende i gaden endnu bedre sammen. ”I dagligdagen er det jo svært lige at nå forbi og drikke kaffe hos hinanden, og derfor er Go Orange en god måde at skabe mere Visitkort sammenhold på.”

Vivian Kure, indehaver af Liljen, har brugt weekenden på at plante et stort antal blomster af sorten Kalancho i mælkekasser. De mange dekorationer skal på fredag omdanne Ringstedgade til en orange allé.

Spar 25%

*

på klipning hos Marie og Kikki i hele uge 26

Roskilde Kopi & print

46 37 24 36

Jacob Bo Berthelsen Titel Email: Mobil: Web:

Liljen

info@rokp.dk +45 46 37 24 36 www.rokp.dk

Ringstedgade 25 DK-4000 Roskilde

RINGSTEDGADE 23A 4000 ROSKILDE · TLF. 46 35 31 31 VIVIANKURE@HOTMAIL.DK

Email: Mobil: Web:

info@rokp.dk +45 46 37 24 36 www.rokp.dk

Ringstedgade 25 DK-4000 Roskilde

Maries Verden · Ringstedgade 24 st. th. · Roskilde · Tlf. 27 64 46 60

BIG SIZE

Go Big Twin Pack 500 ml. shampoo og conditioner med pumper Normal 558,-

349,-

TILBUD SPAR 209,-

Man skulle tro vores salærer var "orange" sofies verden SOLGT ELLER GRATIS

Sofies Verden Ringstedgade 24 st. th. · 4000 Roskilde · TLF. 27 64 46 60

Morten Bo Berthelsen Titel

www.marieogsofiesverden.dk

Skal du sælge bolig? Ring og aftal tid for vores vurdering af din ejendom og dine salgsmuligheder. Det er ganske gratis. Vi ses hos home i Ringstedgade 32

Sofies Verden kosmetolog ønsker alle en god sommer

46 37 24 36

Online booking

WWW.VK-STILOGDESIGN.DK

home Roskilde City - Erik Svendsen - Tlf. 40 15 14 69

Roskilde Kopi & print

Salær Ejerlejlighed: kr. 29.000,Villa: kr. 39.000,Priserne er incl. moms Ring 4636 5500 www.boligmaegleren.dk

Frisør Gitte Kris Ringstedgade 23 st. · Roskilde Tlf. 4637 1623

COIFFURE

Af Holger Vincents

at plante et imponerende antal blomster i 57 orange mælkekasser. De mange dekorationer bliver stillet op langs Ringstedgades butikker på fredag, hvor Go Orange løber af stablen, samtidig med at de første festivalgæster begynder at ankomme til Roskilde. Men hvis det står til Vivian Kure, må den farverige fest i Ringstedgade gerne vare mere end én enkelt uge. ”Jeg har valgt den orange Kalanchoe, fordi den er meget hårdfør og derfor burde kunne stå og blomstre hele sommeren”, forklarer ejeren af Liljen, der håber, at projektet kan være med til at ryste de mange forret-

*Tilbuddet gælder kun nye kunder.

De mange orange Kalanchoer, som Vivian Kure netop har plantet i weekenden, er valgt, fordi sorten er særligt hårdfør.

Vi ønsker alle vores kunder en

god sommer Ferielukket uge 29+30 Hilsen Mulle og Christina

Coiffure

Ringstedgade 20, 4000 Roskilde, tlf. 46 35 92 13


GO ORANGE

butik

Skønne vine til sommerens fester

CAVA CONDE DE CARALT

EKSTRA BLADET 10/5

Pr. fl. 75,-

65,-

v/ 6 fl. 6 fl. 390,-

Ringstedgade 13

BIOLOGISK VIN

SPAR

ROC DE CANDELON

264-,

Håndplukket bæredygtigt design

Pr. fl. 99,-

55,-

• • • •

v/ 6 fl. 6 fl. 330,-

SPAR

60-,

HOLTE VINLAGER Roskilde Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag

Ringstedgade 37 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 33 78 Fax: 46 36 33 79 roskilde@holtevinlager.dk

Bogantikken

10.00-17.30 10.00-18.00 10.00-13.00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Jesper

@butikringstedgade13

Rasmus

rabat på alle bøger

www.roskildeantikvariat.dk Roskilde Bogantikvariat Ringstedgade 28 · 4000 Roskilde

e vores l l a r e k s n ø i V sommer d o g n e r e d n u k

bogantikken@gmail.com

10.00-17.00 10.00-18.00 10.00-14.00

÷20%

på tur med

på liggeunderlag, soveposer og rygsække

Jensen

PÅ BUDGET -der holder! Liggeunderlag Før 69,50

Keramik Tøj Smykker Interiør

20%

60.000 bøger på lager

ÅBNINGSTIDER: Mandag – torsdag Fredag Lørdag

I RINGSTEDGADE

••• •• •

Ultra holdbar basis rygsæk - 65 ltr. Før 999,-

Sovepose Før 349,-

NU KUN

55,-

PÅ 1. KLASSE Selvoppusteligt liggeunderlag. Ultra kompakt. Før 449,-

NU KUN

359,-

NU KUN

279,Sovepose, letvægt. Før 499,-

NU KUN

399,-

NU KUN

799,-

CIRQUE

Rygsæk med indstillelig ryg og super bæresystem. 65-75 ltr. Før 1599,-

NU KUN

1279,P-PLADS

FØLG OS PÅ

i gården bag butikken

Ringstedgade 4 · 4000 Roskilde · Telefon46 32 20 02 · www.jensen-globetrotter.dk Kun 40 meter fra Skomagergade.

FLERE SUPERTILBUD I BUTIKKEN - VI SES HOS JENSEN!

Ringstedgade 7 · 4000 Roskilde · Telefon: 4635 7460 · www.designcentershop.dk


l 16 l 21. JUNI 2016

ANNONCE - PORTRÆT AF BUSK & HVID

Pensionister er jo ikke gamle Den 1. februar 2014 havde Peter Busk og Kim Hvid første arbejdsdag i deres nye virksomhed ”Busk & Hvid - Pension med rådgivning” i deres kontor på Københavnsvej 81, 4000 Roskilde. De to indehavere har en klar vision om, hvordan fremtiden skal se ud for de kommende pensionister. Leverandøren af deres produkter – pensionsordning og sundhedsforsikring til virksomheder og privatpersoner – er Skandia, der har outsourcet deres salgskorps for virksomheder mellem 2 – 50 ansatte sådan, at de drives som selvstændige enheder. Busk & Hvid har dog ingen begrænsninger i størrelsen af virksomheder, som de servicerer, idet de også har kompetencerne til at håndtere store virksomheder fra 50 ansatte og opefter. Livskvalitet og ansvar Vækst-strategien var lagt, og de kunne nu gå i gang med at jagte kunder til deres forretning. Et af nøglepunkterne var og er ærlig og kompetent rådgivning. Pension handler nemlig ikke kun om tørre tal, det handler i allerhøjeste grad også om mennesker, livskvalitet og ansvar, her og nu og i fremtiden. Guld i pension Mange mennesker interesserer sig ikke for deres pensionsordning og ved ofte ikke, hvilket ”guld” der ligger i den. Vi brænder for alt, der har med pension at gøre, så for os

handler det om at stille de rigtige spørgsmål. Men også de svære spørgsmål. Spørgsmål der handler om, hvordan verden ser ud, hvis du bliver alvorlig syg eller dør, og hvordan økonomien ser ud for dig og din familie. På den måde kan vi lukke det gab, der eventuelt måtte være. Vi ved nemlig af erfaring, at sygdom, dødsfald og dårlig økonomi er en farlig cocktail, der berører hele familien. Andre vigtige spørgsmål er: Hvordan skal din seniortilværelse se ud den dag, hvor du har al den tid i verden, til at gøre alt det du har lyst til. Spørgsmålet kan virke temmelig usexet, for hvem gider blive ”gammel”. Fakta er dog, at pensionister i dag er alt andet end gamle. De nyder og udfordrer livet og har forventninger og drømme på lige fod med alle andre aldersgrupper. Så vi stiller de svære og usexede spørgsmål i et væk i håbet om at hjælpe vores kunder, ikke blot i dag, men også 20-30 år ud i fremtiden. 150 års erfaring Kort efter opstart af virksomheden ansætter de en tidligere kollega

Jan Liechti, som også fik til opgave at deltage i jagten på nye kunder. I 2015 kom så Malene Romme Frydkær med en fortid i en lokal bank til, efterfulgt af Kim Ångstrøm med solid erfaring fra pensionsbranchen. Begge deltager i salg og rådgivning af såvel nye som eksisterende kunder. Sidst i maj 2016 ansættes Susan Thorslev,der har en fortid i Skandia. Samlet set har vi 150 års erfaring i pensionsbranchen. Vi tør derfor godt kalde os eksperter på området. Nyt kontor i Køge Her i 2016 er vækststrategien stadig i fuld gang, nu med 6 ansatte i alt. Og yderligere åbning af et kontor i Køge pr. 1. februar i år. Døgnåbent Vi har i dag etableret samarbejde med 70 virksomheder, som vi rådgiver og servicerer – og vi kan med stolthed sige, at vi i vores 2-årige levetid ikke har mistet en eneste af de virksomheder, der har valgt at indgå aftale med os. En af årsagerne til dette ligger i den meget tætte kontakt og dialog, vi løbende har med vores kunder. Man kan

altid komme i kontakt med os og at vi er ”døgnåbent” betyder, at man altid kan få et svar eller et godt råd, hvis der opstår en akut situation. Gevinst ved ommøblering Et område, hvor vi oplever stor interesse, er vores såkaldte senior rådgivning. Denne går helt kort ud på, at mange mennesker der nærmer sig pensionisttilværelsen ikke har overblik eller indsigt i, hvordan deres ofte mange og forskellige pensionsordninger kombineret med anden formue mest optimalt kan udbetales. Her har vi et analyseværktøj, som kan optimere eller ”ommøblere” pensionsordningerne regnet op mod de offentlige ydelser. Oftest er der gevinst ved denne ommøblering, som afsluttes med et forslag til et 20-årigt budgetskema. Så ved senioren helt præcist, via dette detaljerede overblik, hvad der er at gøre godt med som pensionist. Kursus i stressforebyggelse Det sidste skud på stammen over nye tiltag er at kunne tilbyde de virksomheder vi arbejder med, et

kursus i stressforebyggelse. Det giver en gevinst for både medarbejder og virksomhed i form af sundere medarbejdere og større trivsel, samtidig med at pensionsordningen bliver mere synlig i hverdagen. Tryghed og godt helbred Med det vil vi gerne signalere, at vi har en holdning til både det økonomiske aspekt af en pensionsordning, såvel som livskvalitet. For os betyder det økonomisk tryghed og et godt helbred. Derfor arbejder vi i øjeblikket på at tilbyde kurset – Den robuste virksomhed, som handler om stressforebyggelse og det gode arbejdsmiljø. Invitation Vi holder Inspirationsdag den 9 september fra 14-16 på Københavnsvej 81, og du er inviteret. Så kom og mød os. Ud over inspiration, byder vi også på et lille traktement. Send en mail til: kontakt@ buskoghvid.dk. Vi glæder os til at møde dig.


21. JUNI 2016 l 17 l

Samlet set har vi 150 års erfaring i Pensionsbranchen.

Jan Liechtim Pensionskundechef Mobil: 2260 3053 liechti@buskoghvid.dk

Vi tør derfor godt kalde os eksperter på området.

Erfaring: Kim bidrager med en stor erfaring i salg af firmapension og har mange års erfaring som ansvarlig for store kunder og VIP rådgiver i nogle af Danmarks største pensionsselskaber og mæglervirksomheder. Kim arbejder utrolig seriøst. Det betyder, at resultatet altid er tip-top i orden.

Erfaring: Jan bidrager med en stor erfaring i salg af firmapension og har en god viden om arbejdsmarkedspensioner og overenskomster. Herud over har Jan været afdelingsleder og lærer på forsikringsakademiet. Jan går aldrig på kompromis med kvaliteten af hans arbejde. Han brænder for, at kunderne altid får en god oplevelse. Lidt om Jan: Jeg brænder for mit fag hvor, jeg hjælper mennesker hver dag. Jeg nyder at være i gang - cykling, badminton og golf – hele dagen lang. Er du klar på en udfordring?

Kim Ångström Pensionskundechef Mobil: 2260 3054 angstrom@buskoghvid.dk

Lidt om Kim: Jeg skaber overblik – så firmaet og de ansatte kan skabe overskud. Malene Romme Frydkjær Pensionskundechef Mobil: 2260 3057 mrf@buskoghvid.dk Erfaring: Malene bidrager med god viden omkring bank, hvor hun har stor erfaring som finansiel rådgiver med ansvar for pension. Malene er superskarp på detaljen og har et godt empatisk hjerte. Det gør at løsningerne fra Malene altid har både hjerne og hjerte med sig. Her ud over er Malene i fuld gang med at uddanne sig til – stressvejleder.

Enkelthed – ordentlighed og engagement er nøgleordene for mig. I min fritid dyrker jeg cykling, golf, kunst, lækker madlavning og rejser med familien.

Pension handler nemlig ikke kun om tørre tal, det handler i allerhøjeste grad også om mennesker, livskvalitet og ansvar, her og nu og ude i fremtiden.

Inspirationsdag den 9 september fra 14-16 på Københavnsvej 81, og du er inviteret. Send en mail til: kontakt@buskoghvid.dk

ANNONCE - PORTRÆT AF BUSK & HVID

Peter Busk Partner Mobil: 2260 3056 busk@buskoghvid.dk Erfaring: Peter bidrager med en lang erfaring som VIP rådgiver og en god erfaring i at have ansvaret for store firmaordninger. Med en HA i økonomi og HD i Business Administration, er Peter særdeles skarp på virksomheders økonomi, såvel som den enkelte medarbejders økonomi. Peter er god til at gennemskue en skæv problematik og er skarp på at stille gode spørgsmål, som sikrer den bedste løsning. Lidt om Peter: Jeg taler meget i telefon og har et stort hjerte. Jeg siger sjælden nej til en udfordring, når det indebærer at det gør noget godt for andre. Er passioneret omkring mit arbejde med pension og rådgivning. Jeg holder meget af at spille golf. Jeg er derfor altid klar på en match og en snak om pension.

Lidt om Malene: Jeg løber – og løber gerne langt efter gode forretninger. Jeg brænder for mit fag, hvor jeg med godt humør og humor, hjælper mennesker hver dag. Susan Thorslev Key Account Manager Mobil: 2260 3051 thorslev@buskoghvid.dk Erfaring: Susan bidrager med en bred viden og mangeårig erfaring i pensionsbranchen, både som pensionsrådgiver og som administrativ medarbejder. Derudover er Susan certificeret Stresscoach og mindfulness Instruktør. Det gør, at de løsninger vi kan tilbyde vores virksomhedskunder også kan indeholde kurser omkring stressforebyggelse og trivsel. Lidt om Susan: Jeg elsker at løbe, men går også gerne langt. Specielt når det handler om pension og vores kunder. Jeg interesserer mig for mental sundhed, er total økofreak og er helt tosset med Danmark som cykelland. Yndlingssætning: Hvis det du gør ikke virker, så gør noget andet.

Udover Pension er glade mennesker, Crossfit og Golf også min passion.

Fakta er dog, at pensionister i dag er alt andet end gamle. De nyder og udfordrer livet og har forventninger og drømme til livet, på lige fod med alle andre aldersgrupper.

Kim Hvid Partner Mobil: 2260 3055 hvid@buskoghvid.dk Erfaring: Kim bidrager med en baggrund som revisor og en HD i revision med at være særdeles talstærk, samt en stor og bred erfaring med salg af firmapension og rådgivning om pension på firmaniveau, såvel som på individuel niveau. Kim er god til at lytte og arbejder altid ud fra kundens behov. Det gør, at Kim altid leverer den rigtige løsning. Lidt om Kim: Jeg er den rolige type, der skaber overblik og ordentlighed. Har en lun humor og brænder for mit arbejde med pension og rådgivning. Jeg går aldrig af vejen for en golfmatch og en snak om pension.

Busk & Hvid er godkendt af Skandia Tied Agent og kvalificeret til rådgivning om Skandias produkter på det danske marked. Skandia Tied Agents er omfattet af lov om forsikringsformidling og underlagt finanstilsynets retningslinjer. Skandia er en del af den nordiske Skandia koncern.

KØBENHAVNSVEJ 81 - 4000 ROSKILDE ·T +45 2260 3050 - BUSKOGHVID.DK


l 18 l 21. JUNI 2016

SALE SPAR OP TIL

50%

Besøg også vores webshop på room28.dk

2ndday · Style Butler · Black Lily · Minimum · Erbs · Garcia Jeans · Stella Nova · Carré · ShoeTheBear · ShoeBiz · SemiBasic · Novel · Zarkoperfume · Nicolas Vahé · House Doctor

ALGADE 28 · 4000 ROSKILDE · TLF 6143 5450

ROOM28_ROSKILDE

ROOM28


21. JUNI 2016 l 19 l

K I N O RO’S TORV

www.kinorostorv.dk · tlf. 46 35 16 66

SOMMERSJOV SJOV I KINO K I N O RO’S TORV

K I N O RO’S TORV

FILM SKAL SES I BIOGRAFEN OG EN HAPPY MEAL NYDES PÅ MC DONALDS

1 BIOGRAFBILLET + HAPPY MEAL

KUN 90,-

GÆLDER PÅ ALLE FORESTILLINGER FOR BØRN UNDER 12 ÅR FRA 24/6 TIL 10/8

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER PÅ RO´S TORV OG HOS MC DONALDS I ROSKILDE

KÆMPE GRILLBUFFET

Kun 199,Børn u. 12 år 99,-

*

*

*Fredag, lørdag og helligdage: Voksne kr. 219,-/børn u. 12 år kr. 109,Børn under 4 år spiser gratis

Book bord på www.restaurant-flammen.dk

Kom også og oplev vores kæmpe Grillbrunch, kombineret med lækkert kød fra grillen

Kun 139,-

*

*Børn u. 12 år 69,-

Hver lørdag fra kl. 10.00-14.00


l 20 l 21. JUNI 2016

K I N O

www.kinorostorv.dk

tlf. 46 35 16 66

RO’S TORV

FRAOLIVERHIRSCHBIEGEL INSTRUKTØRENBAGDERUNTERGANG

DANSK VI PIPPER PÅ

HANVAR MINUTTERFRA ATÆNDREVERDENSHISTORIEN

I 3D

/SONYDANMARK

© 2016 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved.

2 x 30

©2016 Disney

/DisneyDanmark

SOMMERENS FILM I KINO RO´s Torv KOMMER OGSÅ I 3D

DANMARKSPREMIERE 7. JULI uip.dk

#JasonBourne

/BourneDanmark

/uipdk

/uipdk

61211_Bourne_5_poster_685x1015.indd 1

16/06/2016 13.46

DANMARKSPREMIERE 28. JULI

DANMARKSPREMIERE 24. JUNI

DANMARKSPREMIERE 14. JULI KÆLEDYRENES HEMMELIGE LIV DANMARKSPREMIERE 4. AUGUST

DANMARKSPREMIERE 23. JUNI /IndependenceDayDanmark

#IndependenceDayDk

DANMARKSPREMIERE 14. JULI Fra skaberne af “E.T.” og forfatteren af “Charlie og chokoladefabrikken”

DANMARKSPREMIERE 30. JUNI

DANMARKSPREMIERE 21. JULI VISES I 3D I UDVALGTE BIOGRAFER

GHOSTBUSTERS.COM

©2016 Storyteller Distribution Co., LLC

[DI[SDITRISTRIBUTOR BUTORLOGOLOGO] ]

DANMARKSPREMIERE 11. AUGUST


21. JUNI 2016 l 21 l

Uhmmm…

FR O KO S T B U R G E R

FROKOST BURGER med sprøde ovnbagte grovfritter & dip

KUN

59,-

Okologisk burgerbolle med okologisk frilands oksekod

SPAR OP TIL

75% UDSALG

KOM OG GØR EN GOD HANDEL

RO´S TORV · 4000 ROSKILDE TEL: 46 38 06 80 · WWW.NO8.DK

ROS TORV


l 22 l 21. JUNI 2016

Peter Nielsen fra Roskilde Cykelcenter har været sponsorer af Stjerneløbet siden 1970érne og havde sat en Koga racercykel på højkant til den hurtigste rytter for eliten. Det blev Frederik Rasmussen, der har trådt sine barndomspedaler i Roskilde. I dag er Frederik semiprofessionel for Team Almeborg på Bornholm.

Borgmester Joy Mogensen og centerchef for RO´s Torv Lisbeth Wilstrup med vinderne af RO´s Cykelløb for børn, der havde premiere ved dette års Stjerneløb. Der var flere børn, der kom på podiet, og alle fik en præmie med hjem. Hvis der skulle være børn, der er blevet interesseret i cykling, så er der åbent hus hos Roskilde Cykelring ved Kildegården næste tirsdag kl. 17.00.

Billy Cross var i topform med sit orkester og skabte den rette stemning på Stændertorvet.

Hygge og spænding Søndagens Stjerneløb blev en succes for både børn, motionister og professionelle. Af Tomas Skov

”Der er mange ting, der skal spille på dagen, men vi lykkedes med det et langt stykke ad vejen”, siger løbsdirektør Bo Wacker efter søndagens Stjerneløb med start og mål på Stændertorvet i Roskilde. Dels havde børneløbet over hundrede deltagende cyklister fra hele Sjælland, dels havde de 35 motionisthold à fem cyklister en vellykket dag på to hjul. ”Man skal altid vænne sig til nye ting, og dette er jo en DHL-stafet

på hjul. Det er muligt, at vi skal justere på noget til næste år, men deltagerne var rigtigt glade for at være med i et løb baseret på motion og hygge frem for konkurrence”, vurderer Bo Wacker.

Verdensstjerner Et tæt pakket Stændertorvet dannede rammen om Stjerneløbet, hvor Billy Cross undervejs sørgede for soundtracket. Og blandt de 60 topryttere der skulle ud på en 100 kilometer lang distance, blev der spænding til sidste sekund.

Michael Valgren fra Tinkoff cyklede sig til førstepladsen, mens 2. og 3. pladsen måtte afgøres elektronisk, da Michael Mørkøv (Team Katusha) og Mark Sehested Pedersen (Team Trefor) passerede målstregen samtidig. Det blev dog Michael Mørkøv, der cyklede sig til 2. pladsen. Det blev således to Tour de France-ryttere, der kom først over stregen og således kastede stjernestøv over Roskildeløbet. ”Det er jo Elkjær og Laudrup i cykelsammenhæng”, siger Bo Wacker, der senere kunne glæde sig over, at Stjerneløbet var hovedhistorien i aftenens sportsudsendelse på DR. Bo Wacker med vinderen af Stjerneløbet 2016 Michael Valgreen fra Tinkoff.

Fra venstre ses Michael Mørkøv (Team Katusha), Michael Valgren (Tinkoff) og på tredjepladsen Mark Sehested Pedersen (Team Trefor).


21. JUNI 2016 l 23 l

IGT T T I V N VA ! BILLIGT

Flotte friske Jomfruhummere 1 kg.

99

00

SPAR

100,-

Røget makrelfilet

Bl.a. med hvidløg, peber og Mexicokrydderi. Pr. stk. 30,-

3 stk. kun

50

00

NYRØGET HVER DAG

Rejespyd Optøet.

4 stk. kun

50

00

Hellefisk Optøet.

Pr. 1/2 kg.

50 50% 00 SPAR

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag

8-20

Lørdag-søndag

8-18

Hyrdehøj Bygade 6A · 4000 Roskilde · tlf. 46 30 17 00

SPAR

25,-


l 24 l 21. JUNI 2016

GOD NYHED

- ÆNDRING AF PLANLOVEN GIVER NU SOMMERHUSEJERE FRIERE RAMMER Regeringen er blevet enig om ændringer i planloven og det er gode nyheder. Planloven stammer fra 1992 og er udformet på basis af lovgivning fra 1970’erne. Planloven er med til at sætte rammen for udviklingsmuligheder i hele landet. Ændringen af planloven i sin helhed, er lavet, da der er behov for at styrke mulighederne for vækst, beskæftigelse og bosætning i hele Danmark.

KUNDE TILFREDSHED

ÆNDRINGER FOR SOMMERHUSEJERE: For at give mere fleksible muligheder for både udlejning og anvendelse af sommerhuse, udvides nu den periode, hvor sommerhuse, der er beliggende i sommerhusområder, kan benyttes ubegrænset til overnatning fra 26 til 34 uger om året.

Ege Bramsnæs scorer 9,7 point ud af 10 mulige Ifølge Boligsiden.dk i juni 2016

9,7

Pensionister får ret til, efter 1 års forudgående ejerskab, at bo i deres sommerhus hele året, uanset om sommerhuset ligger i et sommerhusområde eller i landzone. Dette vil med stor sandsynlighed skabe en øget interesse for at erhverve et sommerhus.

POINT

Står du for at skulle sælge eller købe et sommerhus, så er det måske nu du skal slå til.

TAK FOR TILLIDEN!

Ring til ejendomsmægler Mads Ege på mobil 2424 1111 og få en uforpligtende vurdering af dit sommerhus eller blot en snak omkring evt. køb af sommerhus.

ejendomsmægler, MDE - www.eges.dk - tlf. 70 29 90 90 Bygaden 18 A · 4320 Lejre

Bygaden 18 · 4070 Kirke Hyllinge


21. JUNI 2016 l 25 l

Stubbe-konkurrence sender Twingo til Falster Erik Erland Sørensen fra Nykøbing Falster blev den heldige vinder af en Renault Twingo. Af Holger Vincents

På Roskilde Dyrskue havde Arne Stubbe Automobiler sat en ny Renault Twingo på højkant i en konkurrence, hvor man ved at erhverve sig én af 1500 nøgler til 100 kroner kunne blive den heldige, med evnen til at låse et glasskab op hos bilforhandleren med nøglerne til bilen inden i. Vinderen er nu fundet, og det blev ikke en lokal, der i går kunne indvie den franske slæde, men derimod Erik Erland Sørensen fra Nykøbing Falster. ”Jeg var afsted med min søster, der havde en hest med på dyrskue. Jeg har før deltaget i den type konkurrencer i Vordingborg, men det er første gang, jeg vinder”, siger den glade bilejer, som vi fanger på telefonen (naturligvis håndfri), net-

Trekroner i Roskilde Toppen Rækkehuse med 3 værelser, egen have, hjerterum til familien og plads til fællesskabet. Toppen byder på nye hjem på 95-107 m2 i et børnevenligt nabolag, skole og daginstitution ligger i cykel- og gåafstand. Her er også gode togforbindelser til København. bonava.dk/toppen Størrelse: Rum: Priser fra: Indflytning:

95 -107 m2 4 2.750.000 kr Forventet september 2017

Åbent hus: Onsdag d. 22. juni kl. 16.00-17.00 og Søndag d. 26. juni kl. 14.00-15.00 Adresse: Bobutikken på Toppen i Roskilde

Erik Erland Sørensen fik overrakt en meget smuk buket blomster og nøglerne til en Reanault Twingo af Dennis Franzeen fra Arne Stubbe Automobiler.

op som han er ved at køre Twingoen hjem fra Roskilde. Og den nye bil kommer meget belejligt for Erik Erland Sørensen, da hans gamle har rundet de 300.000 kilometer og derfor er klar til pensionen. Førstehåndsindtrykket af den

nye Renault er overvejende positivt. ”Den kører fantastisk. Jeg var først lidt skeptisk, fordi den er lille, og jeg har ellers altid været vant til at køre i lidt større biler. Men man sidder faktisk rigtig godt i den”, siger Erik Erland Sørensen.

GRATIS

MONTERING VED KØB AF SAMLET KØKKEN FOR MIN. 40.000,-

NCC Bolig ændrer navn til Bonava FÅ TID TIL DET, DER VIRKELIG BETYDER NOGET Netop nu tilbyder DESIGNA gratis montering,* når du køber nyt køkken for min. 40.000,-. Lad os stå for monteringen af dit nye køkken, så du kan bruge tiden på noget andet. På gensyn i din lokale DESIGNA butik.

KAMPAGNEPRIS

KR. 41.834,Prisen er for skabe, sokkel og bordplader samt montering *Tilbuddet gælder til 3/7-16 ved køb af samlet køkken for min. 40.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Gælder ikke øvrige ydelser som f.eks. VVS og EL-arbejde, murer- og tømrerarbejde og lignende, herunder f.eks. nedtagning og bortskaffelse af eksisterende køkken samt klargøring af lokale til opsætning. Kan ikke kombineres med andre rabatter. Levering inden 31/8-16.

HOLBÆKVEJ 7-13 ROSKILDE TLF. 33 47 01 60 DESIGNA.DK

TIL DIN HVERDAG

Bonava er starten på noget nyt. Bonava fører arven, medarbejderne og viden fra NCC Bolig med sig ind i fremtiden. Det svenske ord “Bo” symboliserer hjem, og “Nav” samlingspunkt. Det er essensen af, hvem vi er. Vi bygger ikke bare huse. Vi skaber hjem og nabolag, hvor mennesker lever deres liv. bonava.dk


l 26 l 21.iJUNI Ring allerede dag2016 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering - måske er din bolig mere værd end du tror?

home.dk

Nye boliger på slagterigrunden Af Per Steenholdt

Andelssvineslagteriet er grundlagt i 1894, og produktionen startede 30. april 1895. I første omgang var det beliggende kun på højre side af Køgevej. Siden er det udbygget med byggeri også på venstre side. Billedet, der nok er fra efter 1945, viser blandt andet slagteriets butik. I 1968 blev slagteriet fusioneret med slagteriet i Ringsted og produktionen ophørte. Siden har det en årrække fungeret som skoleslagteri i forbindelse med slagteriernes forskningsinstitut. Det blev i 2009 overtaget af teknologisk institut og en del af slagteriets lokaler bruges i dag af INSP. De mange, der enten bruger INSP, eller er aktive der har

ET

i nogen tid været urolige vator i begge ender, og gøre området lettere tilgængefor fremtiden. Grunden er da også solgt, ligt? For en hel del vil det nok og man har kunnet læse, at det er planen, at der her være mere spændende hvilskal opføres 16.000 kvm ke boliger man vil indrette/ boliger på arealet. Betyder opføre. Halvdelen af bolidet så, at det er slut med gerne opføres som ejerboINSP! på slagterigrunden? liger resten som almennytHeldigvis ikke. Formanden tige lejeboliger, der opføres for Plan- og Teknikudval- og udlejes af Boligselskabet get har i forbindelse med Sjælland. For 25 år siden, da de kommende planer ud- boligbehovet blev grundigt analyseret var 70 procent af talt at: ”Det er planen, at Ting- personer på boligselskaberhuset, arresten, rejsestal- nes venteliste enlige. I dag den og remisen samt dele er ventelisten opgjort på af bebyggelsen på slagte- en anden måde og Roskilde rigrunden langs banen alle kommune har også en anskal bevares og bruges til visningsret til en del af boRing allerede i dag for en gratis og uforpligtende salgsvurdering - måske er din bolig mere værd end du tror? home.dk offentlige, kulturelle for- ligerne. Vil man opføre store familieboliger, eller mindre mål eller andre aktiviter”. Alene det forhold, at boliger beregnet til enlige man har valgt at lave en eller barnløse par? Undersøgelsen fra 1991 Andelssvineslagteriet fra da produktionen var i top. Lokalhistorisk arkiv. lokalplan, der omfatter de tilstødende grunde, er en viste, at når der var blevet bygget lejeboliger i bymidgod ting i sig selv. I dag hænger det gamle ten benyttede beboere i de det samme. Nu bliver skabet Sjælland sammen- der ønsker at være en del slagteri rent fysisk sam- begge selskaber, der hav- det ikke bare et boligom- lægger lejligheder i flere af det miljø som vil være i men med bygninger på de en lejlighed i forvejen, råde, men et blandet miljø områder, så der kommer området? Hvad området kan udden anden side af Køgevej deres fortrinsstilling og med mange aktiviteter og meget store familieboliger med noget, der ligner en flyttede til bymidten. Man- mange brugere. Virker det udenfor bymidten. Vil der vikle sig til, vil man kunne gangbro på tværs af vejen. ge foretrak at flytte fra en tiltrækkende på især æl- også komme store fami- få mere at vide om allerede Skal de bygninger også be- større lejlighed i udkanten dre beboere, der gjorde det lieboliger på slagterigrun- ved det første borgermøde, vares, og kan man lave en af byen til en mindre i by- dengang at flytte til et mil- den, eller vil man her lave der afholdes den 22. juni ”rigtig” gangbro med ele- midten selvom den koste- jø med ”gang i”? Boligsel- boliger til enlige og unge, på INSP.

SMUKT

ÅBENT HUS 22/5

SMIL

10.15 - 10.45

ER DET PÆNESTE SMYKKE

VI LAVER: • Helproteser • Delproteser • Stål unitor proteser • Immidiat proteser, indsættes straks efter tandudtrækning • Tryklåsproteser, knappes fast til naturlige eller kunstige tandrødder • Tandproteser efter foto af deres naturlige smil

Tune

Tune Bygade 34B

• Naturtro proteser, individuel indfarvning af tænder og tandkød • Proteser med blødt underlag • Omstilling og renovering af proteser • Tilpasning og justering af ældre tandproteser • Eget laboratorium • Hygiejnerådgivning • Gratis undersøgelse og behandlingsforslag • Finansieringsmuligheder.

ÅBENT HUS 22/5 10.15 - 10.45

Tune

Tune Bygade 34B

Hyggelig og charmerende landsbyidyl

Nu sker det endelig – Tunes smukkeste bolig er endelig kommet til transport samt det naturskønneCharmerende Hedeland. Kun få km fra boligen fin-tæt på Hedeland landsbyidyl salg hos Home RO’s Torv Roskilde. Boligen er beliggende på den des en af Danmarks mest velhold te golfb1aner. Gå ikke glip af denne Hyggelig ½ plans villa med fuld kælder, beliggende i den gamle attraktive Tune Bygade, som er en del af den gamle bydel. Tune Her finder fantastiske bolig, med charme og sjæl, som er gennemrenoveret fra bydel udbydes til salg. man bl.a. den smukke og velholdte kirke og ligeledes få hund redeBygade AZ i den stil som huset udstråler. Boligen står og venter på en ny famiTune 34B Villaen indeholder i stueplan dejlig lys vinkelstue med åbent køkmeter fra indkøbsmuligheder, skole, børneinstitutioner, offentligt lie at kræse om, skal det være jer? Jens, indehaver Hjördis, Klinisk tandtekniker Brian, Klinisk tandtekniker Hyggelig og charmerende landsbyidyl ken, værelse, badeværelse og bryggers. Fra stuen er der adgang

ROSKILDE – RO’S TORV v/ Anne Crone A/S Ejendomsmæglere & valuar, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeROsTorv Tlf. 38413500

136

84

3

332 1984 Energi

VILLA Kontantpris 2.895.000 Ejerudgifter pr. md. 2.902 Udbetaling 145.000 Brutto/netto ekskl. ejerudgifter 13.731/11.336 Sag: 173E00047 136 84 3 332 Tlf: 198438413500 Energi

KgCfdC

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173E00047

2.895.000 Nu sker det endelig – Tunes smukkeste bolig er endelig kommet til transport samt det naturskønne Hedeland. Kun få km fra boligen fin2.902 have, der påglipdet hele. 1. salen rummer 2 gode værelser samt kontor/ salg hos Home RO’s Torv Roskilde. Boligen er beliggende på den til dejlig des enlukket af Danmarks mesthvor velhold te goler fbatænkt ner. Gå ikke af denne 145.000 attraktive Tune Bygade, som er en del af den gamle bydel. Her finder fan tastiske bolig, stort med char me og sjæl, som er gennemrenove ret fra stue. I kælderen aktivitetsrum/gildesal samt 3 gode rum. Boligen ligger tæt på kirke, gadekær GREVE/KARLSLUNDE man bl.a. den smukke og velholdte kirke og ligeledes fåTAASTRUP/HEDEHUSENE hundrede AZ i den stil som huset udstråler. BoGLOSTRUP/ALBERTSLUND ligen står og venter på en ny fami13.731/11.336 v/ind Anne Crone & Rasmus A/S Croneslagter A/S og apotek. Byen er også rig på skoler og meter fra købsmu ligheder, skole, børMørch neinstitutioner,v/ offAnne entligt Crone lie at kræse om, skal det være jer? v/ Anne Tlf:børneinsti38413500 og indkøbsmuligheder, herunder bager,

Klinisk tandteknikker SOLRØD

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE tutioner, samt gode busforbindelser til både Roskilde og Karlslunde/Greve. Hundige Strandvej 216, 2670 Greve Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup Hovedvejen 126, 2600 Glostrup Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand ROSKILDE – RO’S TORV SOLRØD GREVE/KARLSLUNDE TAASTRUP/HEDEHUSENE Det naturskønne Hedeland, der ligger under 1GLOSTRUP/ALBERTSLUND km fra villaen, er et helt kapitel greve@home.dk taastrup@home.dk glostrup@home.dk solroed@home.dk v/ Anne Crone A/S v/ Anne Crone & Rasmus Mørch v/ Anne Crone A/S v/ Anne Crone A/S v/ Anne Crone & Rasmus Mørch facebook.com/homegreve facebook.com/hometaastrup facebook.com/homeGlostrup facebook.com/homesolroed Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE Ejendomsmæglere & valuar, MDE ROSKILDE RO’S v/Hovedgade Anne Crone A/S www.tandproteser-roskilde.dk RO’s Torv 1, st. 233, Roskilde Hundige Strandvej 216,–2670 Greve TORV Taastrup 105, 2630 Taastrup Hovedvejen 126, 2600 Glostrup Solrød Center 48, 2680 Solrød StrandTlf. 43996260 Tlf. 56143800 Tlf.4000 43909200 Tlf. 43434141

H. Jens Jacobsen · Algade 63 C, 4000 Roskilde, 46 37 38 02

home.dk

KgCfdC

roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeROsTorv Tlf. 38413500

solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56143800

KONSULTATION Mandag til fredag kl. 9 -16 dog onsdag kl. 9 -18 - Eller efter aftale home.dk

taastrup@home.dk glostrup@home.dk Ejendomsmæglere & valuar, MDE · RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde facebook.com/hometaastrup facebook.com/homeGlostrup Tlf. 43996260 Tlf. 43434141 roskilderostorv@home.dk · facebook.com/homeROsTorv · Tlf. 38413500

greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43909200

for sig.

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


21. JUNI 2016 l 27 l

Renault TWINGO, 5 dørs

Få en veludstyret TWINGO til nedsat pris – kun i juni

Renault TWINGO Smart Deal* fra

89.900 kr. – spar 12.900 kr.

og få en usædvanlig lækker udstyrsliste:

• Aircondition • El-ruder for • Læderrat, højdejusterbart • R & GO Multimediesystem:** Bluetooth®, DAB + telefonholder + smartphone app (navigation, håndfri telefoni, multimedia, avanceret kørecomputer)

• Varme i forsæder • Parkeringssensor bag • Elektriske og opvarmede sidespejle • Indfarvede håndtag og sidespejle • Højdejusterbart førersæde • ISOFIX barnesædesystem

NSET Æ R G BE ANTAL ående til omg g leverin

Renault TWINGO fra 74.900 kr.*** Energiklasse Brændstoføkonomi 23,8 km/l, CO2-udledning 95 g/km. *Tilbuddet gælder Twingo SCe 70 Smart Deal registreret inden 30/6 og så længe lager haves. **Brugen af R & GO navigationsystem kræver en separat kompatibel smartphone eller tablet. ***Tilbuddet gælder Twingo SCe 70 Authentique registreret inden 30/6 og så længe lager haves.Bilen kan være vist med ekstraudstyr.

renault.dk

stubbe.dk be.d MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


l 28 l 21. JUNI 2016

Sport

En bitter pille at sluge for KFUM Trods en flot 5-3 sejr over rækkens klare nummer et, blev sæsonafslutningen en trist affære for KFUM’s seværdige Danmarksseriehold. KFUM må tage til takke med den sure og lidt ligegyldige tredjeplads.

Ingen skuffelse ”Jeg er udmærket klar over, at en oprykningschance til KFUM vil kræve et mindre mirakel. For i første omgang skal vi jo selv vinde lørdagens hjemmekamp, mens oprykningsrivalerne fra Greve så skal sætte point til mod bundproppen fra Marstal”, sagde cheftræner Palle Olsen inden kampen. ”Jeg vil dog gerne understrege, at denne sæsons sandsynlige tredjeplads bestemt ikke er nogen skuffelse. Spillerne har gjort et fortrinligt stykke arbejde, vi har et pointgennemsnit på over to pr. kamp, scoret et hav af mål og spillet en omgang angrebsivrig fod-

bold. Det er aldrig dårligt. Så skuffet? Nej. Ærgerlig. Ja. Men efter en turnering med i alt 26 kampe er det de hold, der har skrabet flest point sammen, der fortjener en oprykning. Sådan er det bare. Men vi har så blot haft det ”uheld”, at de tre absolut bedste Danmarksseriehold i sæsonen 2015/16 desværre spiller i samme pulje. Nemlig vores!” sluttede cheftræneren.

KFUM’s Danmarksseriehold, der gennem sæsonen 2015/16 har leveret 18 sejre og tre uafgjorte i 26 kampe.

I drømmeland Fra første fløjt var der en lidt mat stemning over lørdagens kamp. Bevares – det var forholdsvis tydeligt at KFUM’erne gik efter sejren. Men det virkede alligevel lidt som om hverken spillere eller tilskuere rigtig troede på, at ligningen med de to ubekendte kunne gå op til KFUM’s fordel. Snart kunne man dog heldigvis konstatere, at begge hold langt hellere vil-

le angribe end forsvare sig, og det udløste fine chancer i begge ender af banen. Og allerede i kampens 6. minut steg Micki Kold højt til vejrs efter et hjørnespark og pandede læderet i nettet til en 1-0 føring til hjemmeholdet – der midtvejs i halvlegen øgede føringen til 3-0, på et par hurtige fuldtræffere af henholdsvis Jacob Andersen og Aske Andersen. Nu lignede sønderjyderne

et hold der allerede var på vej til Tivoli, for at fejre deres oprykning. Omvendt var KFUM i fodboldens drømmeland, for i Marstal stod det fortsat 0-0 – og med de resultater ville KFUM komme definitivt foran Greve i tabellen. Tønderspillernes kampgejst fik dog et lille nøk opad, da de reducerede til 1-3 omkring den halve time – og minsandten om de ikke også - ganske ufor-

tjent - fik yderligere reduceret lige inden pausefløjtet.

Ned på jorden igen Efter pausen steg spændingen på Lillevang. Fans fra Greve diskede nemlig op med minutiøse opdateringer på Facebook – og straks nåede budskabet ”Marstal fører 1-0” Lillevang. Det gav naturligt nok optimismen endnu mere gødning. Men før man for alvor troede på

det lille lokale fodboldmirakel, havde Greve i et snuptag vendt op og ned på resultatet – og lukket kampen til 3-1 i deres favør. Derfor betød det næsten mindre end ingenting, at KFUM’s kuglelyn Rasmus Tangvig scorede til 4-2 midtvejs i 2. halvleg og også afsluttede målfesten med sin 5-3 scoring i kampens døende minut.

FÅDET MINDST 15.000 KR. HVORDAN MAN KOMMER I MÅL ER IKKE LIGE MEGET peugeot.dk

I BYTTE FOR DIN GAMLE BIL VI SØRGER FOR AT DU KOMMER SIKKERT I MÅL - MED SERVICE 5+ OG SERVICE 10+ VED FINANSIERING AF EN PEUGEOT 108 URBAN 1.0 e-VTi 69 hk 5-dørs NY PEUGEOT 108

1.189

Aircondition • Metallak • El-ruder, for LED-kørelys • Splitbagsæde • 5 døre Ratbetjent radio • Bluetooth

* kr./md.

Samlet kreditbeløb 83.096 kr. Samlede kreditomkostninger 31.154 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 114.144 kr. Løbetid 96 mdr. • Debitorrente 2,48% • ÅOP 8,57%

*Pris inkl. nummerplader og levering: 103.870 kr. Finansiering er gældende via Peugeot Finans: 96 månedlige rater á 1.189 kr. Fast rente 2,45%. Debitorrente 2,48%. ÅOP 8,57%. Samlet

kreditbeløb 83.096 kr. Udbetaling min. 20%, min. 20.774 kr. Løbetid 96 mdr. Samlede kreditomkostninger 31.154 kr. Samlet tilbagebetalingsbeløb 114.144 kr. Kaskoforsikring og betaling 26,3 km/l. CO2 88 g/km. Gælder så længe lager haves og kan ikke kombineres med andre tilbud. Indbytningsbilen skal via Nets er påkrævet. Positiv kreditgodkendelse forudsættes. A være indregistreret og i køreklar stand. Der kan maksimalt indbyttes 1 bil pr. nybilshandel. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. ++

Du kan lige nu få mindst 15.000 kr. i bytte for din gamle bil, når du skifter den ud med en ny Peugeot 108 Urban. Med Peugeot 108 kan du smutte ubesværet gennem bytrafikken og finde P-pladser, hvor de fleste andre må give op. 108 Urban er fuld af cool attitude og spækket med lækkert udstyr som aircondition, højdejusterbart rat, USB/AUX-indgang og ratbetjent radio. Kør sommeren i møde i en ny rap 108 Urban. Prøvekør den hos din Peugeot-forhandler.

PEUGEOT 108 URBAN Er din Peugeot over 5 år eller 10 år får du SERVICE-EFTERSYN til specialpris DU FÅR: • Skift af motorolie og filter • Visuelt kontrol af gearkassen og oliestand • Inspektion af bære- og styrekugler for slid og slør • Visuelt kontrol af bremser og bremsetjek på bremsestand • Kontrol af væsker • Kontrol af dækmønster og dæktryk • Justering af udvendige lygter, viskere og sprinklerdyser • Vi gennemgår bilen fra A-Z

Åbningstider: PEUGEOT ROskildE Vejlebo & Winther ApS • Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde Man-tirs Telefon 88 88 67 67 •7.30-16.00 www.peugeot.dk/roskilde Følg os på Ons-tors kl. 7.30-15.30 Fre 7.30-15.00

VEJLEBO & WINTHER APS Telefon 88 88 67 67

Peugeot Roskilde - Maglegårdsvej 5 B - 4000 Roskilde - www.peugeot.dk/roskilde

Jens

Linda

Torben


21. JUNI 2016 l 29 l

VI ER HER

* , NG 5 I L 9 A T 9 E . B D 4 U N U K

STADIG trods store brandskader i vores salgslokaler og kontorer har vi HELDIGVIS stadig åbent. kig forbi vores midlertidige lokaler og få den samme høje og gode service som altid.

VORES SHOWROOM ER FLYTTET UDENFOR OG DER ER masser af GODE tilbud på nye og brugte biler!

OPEL PRIVATLEASING

NU MED HALV UDBETALING. Gælder kun i maj! Nu sænker vi udbetalingen på Opel Privatleasing til det halve. Det gælder for den opgraderede Astra Plus, bybilen Mokka eller den nye rummelige Corsa, der nu kommer ned på niveau med ADAM på 4.995 kr.* Den månedlige leasingydelse starter ved 1.895 kr.* for Corsa. Alle vores leasingaftaler er baseret på FDM’s leasingkontrakt, der giver dig størst mulig tryghed. Kom ind og lad os få en snak om Privatleasing, der er til at betale - hos Opel. opel.dk *Inkl. levering, serviceaftale og vejhjælp, ekskl. grøn ejerafgift, forsikring og evt. ekstraudstyr. Førstegangsydelse 4.995 kr. Løbetid 36 mdr. 15.000 km/år. • 1.895 kr./md. gælder Corsa Enjoy 5dr 1.4 75hk med totalomk. i perioden 74.115 kr. • 1.995 kr./md. gælder ADAM Jam 3dr 1.2 70hk med totalomk. i perioden 77.715 kr. • 2.795 kr./md. gælder Astra Enjoy 5dr 1.4T 140hk med totalomk. i perioden 106.515 kr. • 3.295 kr./md. gælder Mokka Enjoy 1.4T 140hk med totalomk. i perioden 124.515 kr. • Betinget af kreditgodkendelse. Gælder indtil 31. maj 2015. Bilerne er vist med ekstraudstyr. Brændstofforbrug v. bl. kørsel: 16,7-27 km/l, CO2-udslip: 99-139 g/km. Energiklasse:

Gunner Due Biler - vi plejer både kunder og biler

Carsten

Christian

CarstenHenrik

Christian Rasmus

Henrik Erhverv- Erhverv Ole - ErhvervMartin - Martin

Københavnsvej 148 • Roskilde • 46 75 69 00 www.gunnerdue.dk


l 30 l 21. JUNI 2016

Gratis service- og

reparationsaftale i

24 mdr / 30.000 k

Gælder lagerbiler

m

i juni 2016

style up!

www.vw.dk/privatleasing

Få den nu og aflevér den igen om et år. Hvis du ellers kan nænne det.

Danmarks mest solgte bil i 2015 er kommet i kampagnemodellen style up! Den er forkælet med lækkert udstyr både ude og inde. Du får fx 4 døre, navigation, alu-fælge, læderrat og meget mere med i prisen. Den bruger et minimum af brændstof og er så kompakt, at den kan parkere på de pladser, de fleste andre må køre forbi. Men samtidig har den en stor bils komfort, ydelse og sikkerhed! Selv detaljer som City Emergency Brake er standard. Få en tur og oplev, hvor meget Volkswagen du kan eje for små penge.

A

style up! fra kr. 114.396 ekskl. lev. omk. kr. 3.880,-. Forbrug ved bl. kørsel 23,8-24,4 km/l. CO2-udslip 95-98 g/km.

A+

Volkswagen Roskilde

Forhandler

Industrivej 32-36 • 4000 Roskilde • Tlf. 46 740 750 • www.volkswagen-roskilde.dk


21. JUNI 2016 l 31 l

UALMINDELIG MEGET PLADS FOR KUN 2.495 KR./MD

ŠKODA PRIVATLEASING Nu er det blevet nemmere at få fingre i en rummelig familiebil. Med ŠKODA privatleasing lægger du blot en beskeden førstegangsbetaling og betaler herefter et fast, lavt beløb hver måned. Så er alle omkostninger til finansiering, serviceeftersyn og normale reparationer dækket ind. Lige nu kan du fx privatlease en ŠKODA Fabia Combi med aircondition, læderrat og frontassistent, der automatisk nedbremser bilen i kritiske situationer, for under 2.500 kr. om måneden og med en førstegangsydelse på 4.995 kr.

Gratis metallak

Hør mere hos din ŠKODA forhandler eller på skoda.dk

Den viste bil er en ŠKODA Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 90 hk til kr. 177.000, vist med sølvtagræling, tågeforlygter og 17” Clubber alufælge, som er ekstraudstyr. Privatleasing. Løbetid 36 mdr. 15.000 km. 4.995 kr. førstegangsydelse. ŠKODA Fabia Combi Ambition 1,2 TSI 90 hk kontantpris: kr. 177.000. Samlet betaling i perioden kr. 99.815. Pris er inkl. etablerings- og adm. omk., service- og rep. aftale, erstatningsbil, lev. omk. og moms. Priserne er ekskl. dæk, forsikring, metallak, brændstof, grøn ejerafgift og evt. ekstraudstyr. Kaskoforsikring og positiv kreditvurdering påkrævet. Forbrug ved blandet kørsel fra 20,8-21,3 km/l. CO 2 -emission 107-110 g/km. A +

Alufælge kompletsæt til alle ŠKODA-modeller

www.skoda.dk

Vi har også gode tilbud på Octavia og Superb. Besøg skoda.dk

Brug for mere plads?

ŠKODA Roskilde Københavnsvej 190 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 75 78 71 · www.skoda-roskilde.dk


l 32 l 21. JUNI 2016

Sport

Joachim bedst i USA

½ PRIS!

www.dallevalle.dk

på À LA CARTE! lør, søn, man, tirs kl. 16-22

2 cocktails 100,Alle ugens dage!

Bordreservationer Hovedvejen 140 · 2600 Glostrup · 4343 0390 Copenhagen Designer Outlet v/City2 · 2630 Taastrup · 4399 0086 Fiolstræde 3-5 · 1171 København K · 3393 2929 Fields · 2300 København S · 3220 4200 Amager Centret · 2300 København S · 3254 5400 Fisketorvet · 1561 København V · 3391 9370 Storcenter BIG · 2730 Herlev · 4491 4520 Bruun´s Galleri · 8000 Aarhus C · 8620 2060 klip ud og medbring!

Kuponen gælder t.o.m. 2016

Gælder ikke Børnebuffet!

Alle ugens dage fra kl. 10-16

VÆRDI·KUPON

Bestil 2 x Brunch/Frokost Buffet - betal kun for 1!

Kuponen skal afleveres ved bestilling! (e-avis udklip ikke gældende!) Kuponen gælder kun i Glostrup - Copenhagen Designer Outlet v/City2 - Fiolstræde! Kuponen gælder t.o.m. 2016

Bestil 2 x Aften·Buffet - betal kun for 1!

Gælder ikke Børnebuffet!

VÆRDI·KUPON

klip ud og medbring!

Alle ugens dage fra kl. 16-22

Kuponen skal afleveres ved bestilling! (e-avis udklip ikke gældende!) Kuponen gælder kun i Glostrup - Copenhagen Designer Outlet v/City2 - Fiolstræde!

GLÆD DIG I NÆSTE UGE HAR VI FOKUS PÅ TREKRONER

Den 21-årige Roskilde-roer har netop vundet det nationale mesterskab i roning for sit universitet i Californien. Tilmed er Joachim Sutton blevet udnævnt til den bedste nye roer blandt de 12 fremmeste universiteter på Vestkysten.

Vil du lære at løbe og have det sjovt samtidig?

Joachim Sutton på Berkeley’s vinderhold. Han står tv. for pokalholderen.

Af Tomas Skov

Den 21 år-årige roer Joachim Sutton er hjemme i Roskilde fra sit skolarstipendium på Berkeley Universitetet ved San Fransisco i Californien efter et veloverstået første år, hvor den to meter høje roer har gjort sig aldeles bemærket. Dels har han præsteret at vinde det nationale mesterskab blandt alle USA’s universiteter, og endvidere er han udnævnt til den bedste nye roer på Vestkysten.

Ekstremt miljø Joachim Sutton tog til Californien for et år siden med et tilbud om et 4-årigt stipendium på et af USA’s mest velanskrevne universiteter. Her skulle han læse antropologi og ro for universitets hold. Det var dog ingen selvfølge at komme på det prestigefyldte hold, som er tæt besat af toproere fra hele verden, hvoraf mange har medaljer fra U23-VM.

”Deres førstehold er rig- til finalen, der blev roet på tigt hardcore. Det er et eks- Princeton University for to tremt miljø at være i, hvor uger siden. Og her sejrede Om tre måneder løber du man skal slås for sin plads han altså endeligt sammen med sineuden syvpause medroere over i båden hver eneste dagfem kilometer øvrigehar fem hold fra langennem hele året. Der er– ogde undervejs du mødt ikke plads til dårlige dage”, dets universiteter, der haven masse kvinder og mænd fortæller roeren, der til dag- de nået finalen. dig. stort for ”Det mål er som rigtigt ligt bor i et stort hus medmed samme 15 andre toproere fra hele mig at vinde mesterskabet. Mange af disse roere verden. Vi løber fra Vikingeskibsmuseet, har været til VM. Desuden når der begyndertræning. harerBerkeley kun vundet to Sjælden sejr Med sine to meter er gange de sidste 16 år, så det Joachim Sutton i klassen var virkelig stort”, siger han. Velkommen til Roskilde Motion! for de tunge roere, der vejer over 72 kilo, og dem er der Bedste nye roer mange flere af i USA end i Oven i hæderen fik Joachim Danmark. et kæmLæs Sutton mere og yderligere tilmeld dig på ”Der er ikke tradition for pe skulderklap, da han blev tung roning i Danmark. Vi kåret til den bedste nye roer har således ingen tunge ro- på de 12 bedste universiteere kvalificeret til OL i Rio i ter på Vestkysten, herunår”, fortæller han. der Washington University Men anderledes er det alt- som ellers har vundet det så i USA, hvor der er masser nationale mesterskab de af tunge drenge at konkur- sidste fem år i træk. Så det rere med. Og Joachim Sut- kan være svært at få armetons daglige kamp gennem ne ned for Joachim Sutton, det sidste år har altså ikke der nu har et par måneder bare bragt ham på Berke- hjemme i Danmark inden leys førstehold, men helt turen atter går vestover til

roskildemotion.dk

et studie- og idrætsliv, der fylder hele kalenderen. ”Der er høje faglige krav, og man skal virkelig være med. Og selv om man skal koncentrere sig om en sport ved siden af, bliver man målt på lige fod med alle andre studerende. Man må bare bide tænderne sammen - men det er altså gået alligevel”, siger Joachim Sutton, der glæder sig til et år mere trods strabadserne. ”Det har været så fedt, så jeg fortsætter helt sikkert. Året er fløjet afsted, og det føles som om, jeg har været væk i en måned. Jeg troede måske, jeg ville savne det danske studieliv noget mere. Men det er sådan nogle kvalitetsmennesker at ro og studere sammen med. Når jeg så er hjemme i Danmark, kan jeg jo skeje ud et par måneder og få lidt luft på den måde”, siger roeren, der dog lige afbryder sin Roskilde-ferie med en konkurrence i England den 24. juni.

FØRSTE LØBETRÆNING

lørdag den 2. april kl. 9.00

Roskilde Motion - en løbeklub med plads til begejstring

Klubben er for almindelige motionister. Vi satser på bredden, da vi har et ønske om at få flest muligt til at dyrke motion på egne vilkår.

Tillykke med de 5 km.

Roskilde Motion er et tilbud til de mange, der har gode intentioner om at løbe – men Nu er du løber, men hold nu fast i træningen... som synes, at det er svært at komme ud af døren alene. På begynderhold bygges formen målet er nået, er det vigtigt at holde fast træningen. langsomtNår op og kan senere vedligeholdes på niveauinddelte hold.iMålet er at kunne løbe Den gode samvittighed kan nogle gang betyder, at der fem kilometer eller på 30 minutter uden og pause. slægges træningen meget hurtigt forsvinder for-

BEGYNDERPROGRAM LØB MED PAPERBOY OG ROSKILDEMOTION Dag

Dato

Løb

Gang

Løb

Onsdag Lørdag

22. juni 25. juni

6

1

30

Gåpause samlet i minutter 36 min. 1 5 km. uden pause

Løb samlet i minutter

Tid i alt 37

men. Det er synd at smide 12 ugers træning væk. Detflere gælder at lave med andre, Vi har også hold forom dig,stadig der allerede løberaftaler 5 km jævnligt. Målet erhuske ikke atløkunne beskoene på ferien og evt. sætte nye mål for ens løb. Det løbe en marathon, det er i orden at løbe for hyggens skyld. kan sagtens være aldrig at komme under 12 kms ugentlig Der lægges meget vægt detmener sociale aspekt – derminimum. skal bogstaveligt væreatluft træning, sompåjeg skal være Jeg talt håber, nu er blevet løber for livet og aldrig holder op :-) Det er til at taledusammen under løb. blevet din livsstil. Tillykke Mange gode løbe hilsener

Løb ud af en rute og vend om, når den halve tid er gået

FAKTA: Dette var sidste program for Roskilde Motion og vi håber alt alle har nydt turen og fået mod og lyst til at fortsætte den ugentlige motion. Hvis du ikke nåede med i denne omgang, så kan du altid finde nogle at løbe med ved at tilmelde dig på Roskildemotion.dk

ROSKILDE

MOTION.dk


21. JUNI 2016 l 33 l

STOR EFTERSPØRGSEL PÅ SKANDINAVISK KERAMIK Lauritz.com søger keramik til vores kunder. Sælg nu på særlig temaauktion. Indleveringsfrist mandag d. 27. juni. BL.A. ALEV SIESBYE, ARNE BANG, AXEL SALTO, BERNDT FRIBERG, BO KRISTIANSEN, BODIL MANZ, CARL HALIER, EVA STÆHR-NIELSEN, HERMAN A. KÄHLER, JAIS NIELSEN, JEANNE GRUT, KRESTEN BLOCH, NILS THORSSON, PATRICK NORDSTRÖM, PER LINNEMANN-SCHMIDT, PER WEISS, VALDEMAR ENGELHARDT

Vurderingsekspert, med speciale i keramik, Nils Overgaard, kan kontaktes for vurdering og salg, 4674 4040, nils.roskilde@lauritz.com Dagligt åbent på Store Hedevej 4 i Roskilde mellem kl. 10-18 - ingen tidsbestilling.

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com· M-F 10-18· L 10-14


l 34 l 21. JUNI 2016

KULTURKALENDER

JUNI

2016

og lyrik eller noget andet i samme stil? - Så har du chancen her. Alle hverdage i uge 26. Roskilde Kulturskole kl. 9-15

TENNISCAMP

Tenniscamp byder op til den helt store 10 års jubilæumsfest med tennis og sjove konkurrencer 27.-30. juni. Alle deltagere vil modtage et flot diplom og man kan vælge mellem flere forskellige deltagerpakker. ALLE børn mellem 6-15 år kan deltage. Tilmelding nødvendig Jyllinge Tennisklub kl. 09.30

BRÆND TJÆRE OG TRÆKUL

I uge 26 tænder Vikingeskibsmuseet op i bålene og publikum kan selv prøve kræfter med at brænde tjære af fyrretræ. Alle dage til og med 3. juli 2016. Vikingeskibsmuseet kl. 10-17

SANKT HANS AFTEN I BYPARKEN 23. JUNI

ONSDAG 22. JUNI KORKONCERT

Vokalgruppen Dopplers. Et dansk kor, som blev grundlagt i 2009 og som har specialiseret sig i nordisk folkemusik og afro-pop. Kom og få en spændende musikalsk oplevelse. I pausen serveres sommerbowle og frugt. Der er gratis adgang. Jakobskirken kl. 19.30-21.30

TORSDAG 23. JUNI BOOK EN IT-VEJLEDER

Book en it-vejleder hvis der er noget bestemt du gerne vil blive bedre til, eller hvis du har et lidt mere tidskrævende men afgrænset it-problem. Pris: Gratis billetter - Tilmelding nødvendig. Roskilde Bibliotek kl. 13 og 14

KOM TIL STRIKKECAFÉ

Medbring dit strikketøj og få hjælp og inspiration fra de andre deltagere. Du er velkommen uanset om du er nybegynder eller viderekommen. Mød op til nogle hyggelige timer. Ingen tilmelding - bare mød op! Jyllinge Bibliotek kl. 18-20

SANKT HANS AFTEN I BYPARKEN

Den traditionsrige sankthansaften fejres i Byparken. Der vil være underholdning fra kl. 20.30, og der er lagt op til fællessang, så kom og syng med. Byparken kl. 20.30

LØRDAG 25. JUNI

KREATIVE SOMMERTING (FRA 6 ÅR)

Lav flotte sommerfugle med Silk Clay, glasmosaik og lanterner til haven eller værelset. Kreabordet på dit lokale bibliotek er fyldt med idéer, skabeloner og spændende materialer. Tag en voksen med der kan hjælpe og hyg jer sammen. Ingen tilmelding. Til og med 7. august 2016. Fri entré. Jyllinge, Viby, Gadstrup, Ågerup og Gundsømagle Biblioteker man til fre kl. 7-22 og lør til søn kl. 7-16

PERLER OG ARMBÅND (FRA 6 ÅR) LEGO: BYG OG VIND (FRA 6 ÅR)

Elsker du at bygge med LEGO, og vil du gerne vinde en præmie? Så kig forbi Gundsømagle Bibliotek, hvor der ligger en masse klodser og venter på dig. Brug din fantasi og byg lige, hvad du vil. Fri entré. Til og med 7. august 2016. Gundsømagle Bibliotek man til fre kl. 7-22 og lør til søn kl. 7-16

KIG OG FIND I JYLLINGE (FRA 6 ÅR OG FAMILIER)

Hvad er en lindorm og hvilket hus havde lindormen omringet i gamle dage? Tag på opdagelse i Jyllinge med din familie. Hent et opgaveark ved bibliotekarbordet på Jyllinge Bibliotek og aflever det her igen efter endt tur. Gratis. Hele sommerferien til og med 7. august 2016. Jyllinge Bibliotek man til fre kl. 7-22 og lør til søn kl. 7-16

ikke holde op med at nyse. Tag på et postløb gennem byens historie, løs opgaverne, få det hemmelige kodeord og se, om du kan kurere ham. For hele familien, 5- 11 år. Hele sommerferien til og med 7. august 2016. Roskilde Museum kl. 11-16

VIBY JAZZDAYS

Viby JazzDays præsenterer Carlsson’s A-Train. Viby Jazzdays er et samarbejde mellem KulturCosmos og Viby Musikforening. KulturCosmos kl. 11-13

ABSALONS ROSKILDE SKATTEJAGT FOR HELE FAMILIEN

To dage, hvor du som festivalgænger eller borger i byen kan komme forbi til the og lakridser. Ingen tilmelding - kom bare forbi. Fri entré. Også onsdag den 28. juni. Rosenhaven ved Roskilde Bibliotek kl. 11-18

MINECRAFT (7-14 ÅR)

KOREANSK KAMPKUNST (FRA 6 ÅR)

Kom og få varmen og hav det sjovt. Prøv både kamp- og bevægelseskunst, som ikke ligner noget andet, du tror, du kender! Tag en søskende, ven, forældre eller bedsteforældre med. Gratis. Sct. Jørgens Skole kl. 16.30-17.45

TIRSDAG 28. JUNI

KATJA & KATJAZZERNE 25. JUNI

MINECRAFT (7-14 ÅR)

ROSKILDE JAZZ DAYS

Nede under jorden. Dybt nede under Stændertorvet ligger resterne af en kirke fra dengang Absalon var Biskop her i Roskilde for næsten 1000 år siden. Hvis du tør, vil vi gerne invitere dig og din familie ned i mørket på en skattejagt. Hele sommerferien til og med 7. august 2016. Skt. Laurentii Kirkeruin kl. 10.30-15

Kapelmester Mogens Fjeldsøe har altid forstået at placere en dygtig og charmerende sangerinde i front for sit orkester – denne gang under overskriften: Katja & Katjazzerne. Fri entré. Djalma Lunds Gaard kl. 11-14

JAGTEN PÅ DE FORSVUNDNE URTER - SKATTEJAGT FOR HELE FAMILIEN

KREATIV SOMMERSKOLE (9-12 ÅR)

HJÆÆLP! Roskildes middelalderlæge, Henrik Harpestreng, har mistet sin urtemedicin og kan

HÆNGEKØJE HANGOUT

Kalder alle Minecraft-nørder! Om du er vildt god til Minecraft, total noob, dreng eller pige, det er ligegyldigt. Vi stiller 10 computere og Minecraft-logins til rådighed til to timers sjov i Minecraft. Gratis. Tilmelding på www.roskilde.dk/sjovferie fra 1/6 Viby Bibliotek kl. 12-14

GÅ MED PÅ EN HISTORIE I BYEN (FRA 6 ÅR OG FAMILIER)

Kan du lide gode historier? Så tag din familie med rundt i Roskilde By og følg en historie samtidig med at du finder forskellige poster og svarer på spørgsmål. Hele sommerferien til og med 7. august 2016. Roskilde Bibliotek man til fre kl. 10-19 og lør kl. 10-14

Vi finder perlerne frem og laver flotte perleplader og armbånd. Du kan lave ugler, ninjaer, sommerfugle, superhelte eller noget helt andet på perlepladerne. Du kan også lave et armbånd til dig selv eller en ven/veninde. Boxen på Roskilde Bibliotek kl. 10-13

MANDAG 27. JUNI

I den første uge af sommerferien - uge 26 - er der igen Kreativ Sommerskole. Har du lyst til at lave et show med musik, dans, drama, gøgl, billedkunst

Kalder alle Minecraft-nørder! Om du er vildt god til Minecraft, total noob, dreng eller pige, det er ligegyldigt. Vi stiller 10 computere og Minecraft-logins til rådighed til to timers sjov i Minecraft. Gratis. Tilmelding på www.roskilde.dk/sjovferie fra 1/7 Roskilde Bibliotek kl. 12-14

BESØG IDRÆTSBIBLIOTEKET (FOR ALLE)

Kom og besøg os i sommerferien. Her kan du lege og dyrke motion sammen med en masse andre børn og voksne. Der vil være forskellige idrætsaktiviteter og spil i åbningstiden. Idrætsbiblioteket kl. 16-19

TILLYKKE MED HUEN

Når det endelig er slut med eksamensstress, tyndslidte nerver, lektielæsning og søvnløse nætter, bliver der tid til at feste og fejre, at studentereksamenen er kommet i hus! Du får et Gimle-stempel i huen og vi giver en kold øl til gengæld!

Gimles café holder åben for at fejre studenterne Tirsdag 21.06: 12-02

Onsdag 22.06: 12-05

Torsdag 23.06: 12-05

Fredag 24.06: 12-02

www.gimle.dk


21. JUNI 2016 l 35 l Alberte Romme Bangsgaard (tv.) og Ulrika Schøn-Alfsen (i midten) har blandt andet skrevet sangen ”Because of you” til den nye CD.

Fakta: CD’en ’One of Us’ kan fås ved at kontakte Kulturskolen på www.roskildekulturskole.dk

Nyd sommeren på Florentz

Skal du i den kommende tid fejre studenterhuen, Skt. Hans eller bare nyde sommeren... Så kom forbi Florentz Café og Brasserie.

Du er ikke alene sidste efterår. Kampagnen har til formål at nedbryde tvivl, tavshed og tabu omkring psykisk sygdom, og sangskriverne er blevet inspirerede af fortællinger fra to af ambassadørerne fra kampagnen.

En nyudgivet CD sætter fokus på tavshed og tabu omkring psykisk sygdom.

Tirsdag aften den 14. juni havde Roskilde Kulturskole release på CD’en One of Us – sange fra en af os. Sangene er skrevet af elever på Kulturskolen, Holbæk Musik skole og Slagelse Musikskole/MGK og har været en del af sangskriverworkshoppen ’Én af Os’, der løb af stablen

Det bliver bedre Sangene handler om, hvordan livet nogle gange kan være svært – især hvis man står helt alene med alt det svære. Men de fokuserer også på håbet om, at tingene bliver bedre. Fx i sangen ”Because of you”, der hand-

ler om, at man ikke behøver at stå alene med sine problemer: ”You think you’re lost, but you’re not, you’ve got the love that I’ve got – you’re one of us”, skriver Alberte Romme Bangsgaard og Ulrika Schøn-Alfsen og bruger dermed titlen fra kampagnen ’En af Os’ i deres sangtekst.

Genkendelige følelser ”Jeg synes de unge sangskrivere har været utroligt dygtige til at oversætte fortællingerne fra Mie og Line, der var ambassadører på

Vi har I forbindelse med vores Café & Brasserie 4 selskabslokaler. Book Gustav Wied, Holger Drachmann, Guldaldersalen eller Florentz selskabslokaler til din næste fest.

’Én af Os’ til nye og vedkommende sange. Men det er nok også fordi, det var fortællinger med følelser, vi alle sammen kender – selvom vi måske ikke har erfaring med psykisk sygdom”, fortæller Clara Vuust, der som souschef på Kulturskolen har stået for projektet.

Algade 13 4000 Roskilde · tlf. 46 152 152 · info@cafeflorentz.dk

Fester der huskes... ...og tales om

Meld dig ind i Comwell Club – og optjen 5% af festens pris i point**

ACTS 2016 PERFORMANCEFESTIVAL Festarrangement kr. 679,- pr. couvert* 3 retters festmenu med banketvine samt øl og vand ad libitum under middagen samt kaffe og te efter middagen. Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort. *Min. 30 voksne. **1 point har en værdi af 1 kr.

REFLECTION II 25 – 26. juni 2016: Museet for Samtidskunst 26. juni – 2. juli 2016: Roskilde Festival ÅBNING Lørdag d. 25. juni kl. 15 Koncert med Konono No 1 kl. 20 Gratis mad og øl Øl købes efter kl. 18

KUNSTNERE Ali Al-Fatlawi feat. Wathiq Al-Ameri* Aman Mojadidi* Amy Lee Sanford* Athi-Patra Ruga* Bernard Akoi-Jackson Harold Offeh Michèle Magema Moe Satt Mwangi Hutter* Nathalie Mba Bikoro *kan opleves på Roskilde Festival

Ring og få en snak med os på tel 4632 3131.

comwellroskilde.dk

SAGNLANDET LEJRE Alle Tiders Midsommer - Hygge og aktiviteter for hele familien!

SANKT HANS AFTEN 23. juni kl. 17-21 LANDET DU MÅ UDFORSKE

www.sagnlandet.dk Slangealleen 2, DK - 4320 Lejre


l 36 l 21. JUNI 2016

Bennies Pletskud - så samles byen REDAKTION:

Tomas Skov, redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048

Holger Vincents, journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

VIND EN UGE I EN Toyota Yaris Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken på gaden for at finde ugens pletskud.

SALG:

Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, så har du vundet en uge i en Toyota Yaris hos Arne Stubbe Automobiler A/S i Roskilde. Bilen leveres med fyldt tank og du må køre op til max. 2000 km. Er du den heldige vinder, så kan du aftale nærmere med Dennis Franzeen på tlf. 46 33 04 00 eller på mail: def@stubbe.dk inden afhentning. Bilen skal afhentes i indeværende uge. Der følger naturligvis også en Paperboy-kop med i præmien, der udleveres sammen med bilen.

Helene Risum, bladchef helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119

Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

PRODUKTION:

Annette Thomsen, grafiker annette@paperboy.gratis Mobil: 2635 0714

ADMINISTRATION:

Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

Patrick Holbek, udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: Dansk AvisTryk Trykoplag: 38.500 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy. Læserbreve er velkomne og kan sendes til: tomas@paperboy.gratis eller holger@paperboy.gratis

Paperboy Roskilde Borchsgade 6 C, 1. sal - 4000 Roskilde Tlf. 7020 0214 · Åbent: mandag-fredag 9-16

UgensUdsnit

Lars Pedersen, salgschef lars@paperboy.gratis Mobil: 3052 9252

Sidste uges udsnit Sidste uges udsnit var soluret på Roskilde Domkirke og ugens vinder blev Tommy Ringvad, der svarede rigtigt på Paperboys Facebookside.

Hvor er vi henne? Fotografen Bennie går hver uge på opdagelse i byen og stiller skarpt på en af byens utallige detaljer. Gæt hvor ugens billede er taget eller hvad det forestiller. Skriv dit svar på vores Facebookside Paperboy Roskilde dagen før vores udgivelsesdag. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser og poster vinderen på Paperboys facebookside. Vinderen kan afhente et paperboy krus hos os på første sal i Borchsgade 6 C.

Tillykke - der står et Paperboykrus klar til Sune på redaktionen i Borchsgade 6 C.

Husker du? Jens Winther har været i bilbranchen siden 1962, og han blev den første dansker, der vandt Le Mans. Desværre døde hans kone gennem et langt liv først på året.

Alene bag rattet


21. JUNI 2016 l 37 l

Paperboy besøger barselsafsnittet på Roskilde Sygehus hver uge for at forevige livets mirakler.

Se flere mirakler på vores hjemmeside: paperboy.gratis

Fostervand i lungerne Efter en planmæssig graviditet havde Mia Kraa forventet en tilsvarende rolig fødsel. Men det blev noget mere dramatisk end ventet.

serede løs. Det var ret skræmmende. Han fik ilt og senere mad gennem en sonde. Det var ikke sjovt at se på”, fortæller faren.

Af Tomas Skov

Genforenet med at være blå.

Nyfødte Matheo ligger på brystet af sin mor Mia Kraa, og far Benjamin Nielsen sidder ved sengens side. Parret fra Borup er så småt klar til at lade sig udskrive med deres førstefødte efter en fødsel der ikke udviklede sig helt som ventet. På grund af et nyligt brud på halebenet var Mia Kraa sat til et planlagt kejsersnit tirsdag den 14. juni. Den 53,5 centimeter lange og 3610 gram tunge dreng så dagens lys kl. 11:14, men i stedet for at skifte farve blev han ved

Ret skræmmende ”Han blev ført op på neonatal-afdelingen, fordi han havde fostervand i lungerne. Og der lå han så i et døgn før han kom ned igen”, fortæller Benjamin Nielsen, som fulgte med sønnen op på den anden afdeling, mens moren lå til opvågning. ”Man er jo helt uvidende. Og de var heller ikke helt sikre på, hvad der var galt. Så der stod en 5-6 voksne mennesker ind over ham og mas-

Undervejs mistede Mia Kraa en liter blod, og hun blev først genforenet med sin søn efter 4,5 time. ”Da han så kom op til sin mor, åbnede han øjnene for første gang og kiggede rundt”, husker Benjamin Nielsen. ”Jeg har haft en graviditet næsten uden problemer, så man kunne næsten ikke forestille sig, at der kunne gå noget galt. Men alt er godt nu, og vi tager hjem i dag. Det bliver rart at komme hjem i trygge rammer”, siger moren.

Nyfødte Matheo startede tilværelsen med vand i lungerne. Men nu kan den lile familie tage hjem til trygge rammer i Borup.

Fakta om fødsler

Personale på Roskilde Sygehus

• I 2015 var der i alt 2457 fødsler på Roskilde Sygehus • 20,71 procent af alle fødende går hjem ambulant (28,37 procent af dem, der føder vaginalt)

Personalet på fødegangen er jordemødre og læger samt et par social- og sundhedsassistenter. På afsnittet for gravide arbejder jordemødre, mens der på barselsafsnittet er ansat jordemødre og sygeplejersker. Disse to faggrupper supplerer hinanden optimalt i plejen af de nyfødte og deres forældre. I alt er der ca. 55 jordemødre og 12 sygeplejersker/assistenter ansat

Medbring annoncen og få

3 UDSALGSVARER BETAL KUN FOR 2 den billigste er helt

GRATIS

Gælder t.o.m. søndag d. 26/6-16

Ro’s Torv · Roskilde · Tlf. 20 40 42 96

Vi opsøger hver uge én af de profiler, som fyldte meget i vores bevidsthed i en periode, og som nu lever en mere tilbagetrukket tilværelse. Hvor blev de af, og hvad laver de nu?

Jens Winther Senior er kendt som bilforhandler og racerkører gennem årtier, og han har delt det hele med sin kone gennem 56 år. Men nu skal Jens Winther vænne sig til at køre resten af vejen uden sin yndlingspassager. Af Tomas Skov

Jens Winther Senior traf allerede sin kommende kone i 1953. Det var inden, de blev konfirmeret sammen og senere gift i 1959. Det er med andre ord i bogstaveligste forstand et livslangt samliv med Kirsten (kun kendt som Kisser), som Jens Winther måtte se afsluttet i februar i år. Efter fire års kamp vandt kræften til sidst over hans livsledsager, og den tidligere bilforhandler har siden kæmpet med at komme over tabet.

Forbyttede roller ”Hun har været med på vognen hele vejen igennem. Jeg har aldrig i mit liv prøvet at tænde for opvaskeren eller sætte en vask over, men hun lærte mig hele, inden hun døde. Hun har passet mig godt i over 50 år, og så blev det altså min tur til at passe hende til sidst”, fortæller Jens Winther, som trods den ulykkelige udgang kan se tilbage på de mange besøg på Roskilde Sygehus med gode erfaringer.

”Jeg lægger mig i støvet for dem. Vi er kommet der hver 3. uge gennem fire år, og det har altid været en utrolig fin og menneskelig behandling, vi har fået”, siger han.

Tilbage i forretningen Siden er Jens Winther for længst begyndt at komme i sin gamle forretning igen nogle timer dagligt. ”Man er jo nødt til at komme videre. Jeg har virkelig haft en god familie, men de kan jo ikke erstatte en kone gennem et helt liv. Men nu er jeg lige blevet forfremmet til at slå græs, og det er til at finde ud af”, siger han.

Hårdt arbejde Som mange vil vide, overtog Jens Winther Junior forretningen fra sin far, der

har ernæret sig i bilbranchen fra adressen på Maglegaardsvej siden 1962. ”Dengang kaldte vi det Roskilde Autoservice, for vi havde en hund, der hed Ras. Men så havde jeg en overbevisende kunde, som mente at jeg burde bruge mit navn. Vi endte med at skifte til vores nuværende navn i 196667”, fortæller Senior, som havde nok at lave også i de første år i branchen. Det lykkedes Jens Winther at få store, lokale kunder som Stryhns og Roskilde Brødfabrik, hvilket gav forretningen et godt boost, men også betød arbejdsdage fra kl. 7 morgen til kl. 22 aften i de første år. ”Vi lavede deres biler om aftenen og de almindelige kunders biler om dagen. Og det var tiltrængt, for det var småt med penge dengang

- min første svend fik syv kroner i timen”, husker Jens Winther.

Som på en gård Senior er født og opvokset i Roskilde, og boede i mange år bag firmaet med Kisser, sønnen Jens og datteren Anne. ”Jeg kan slet ikke forestille mig, at man kan bo andre steder end i Roskilde”, siger Jens Winther, der flyttede med konen til Veddelev, da Jens Winther Junior skulle giftes i 1988. Således flyttede den nygifte søn ind i barndomshjemmet bag firmaet med sin kone. ”I deres barndom var vi jo altid på matriklen, lige som på en bondegård. Det synes vi da også, de skulle have lov at opleve”, siger Senior, som i årene inden

havde overdraget firmaet til sin søn.

Sejler stadig Efter tre årtier med høj fart i alverdens racerløb satte Jens Winther Senior også endeligt punktum for dette kapitel i sit liv i 1986, hvorefter han sammen med sin kone dedikerede mere tid til at sejle. ”Pludselig fik vi en masse tid til overs. Vi har været vidt omkring i og uden for Danmark. Jeg sejler stadig tit over ved Boserup Skov og spiser aftensmad med vennerne og familien. Det er rigtigt hyggeligt, og det skal jeg ikke holde op med”, siger Jens Winther.


l 38 l 21. JUNI 2016

Åben have på Kornerupgård

Læserbrev

Søndag den 26. juni fra klokken 11-17, er det muligt at opleve en imponerende rosenhave på Kornerupgård, lidt uden for Roskilde. Det koster 20 kroner at se den 1000 kvadratmeter store have, og der vil også være mulighed for at gøre en god handel på et lille loppemarked.

Er det også et problem i Roskilde?

Af: Johnny Pedersen Vestergade 6 4ooo Roskilde

Pædagogernes fagforening, BUPL. har for nylig offentliggjort en undersøgelse. Den viser at 23 % af pædagogerne har været ude for vold fra børnene i 2014, en væsentlig stigning fra året før. Hvad kan årsagen til denne tendens mon være? Jo. Først den væsentligste, nemlig for få pædagoger til at tage sig af især de små i børnehaverne. Her sker det, at der i mange situationer kun er en voksen til en større gruppe børn, 20-25. Årsagen til denne personalemangel bunder i de forringede normeringer. Ingen penge til vikarer ved sygdom. Større fravær af en voksen ved journalskrivning. O.S.V. Det umuliggør

ture ud af huset, samlinger i smågrupper, ordentlig opsyn på legepladsen og gør samtidig arbejdet med den enkelte uoverskuelig. Hvad gør den stakkels mand, der står alene med et barn, der skal have skiftet ble uden kvinde til at holde øje med ham? Eller hvis et barn kommer til skade når der nu kun er en voksen til 20 børn? Frustrerede børnehavebørn skabes også i de mammutinstitutioner, mange kommuner nu kalkulerer med. Her oplever de voksne, at de ikke kan følge med, ved ikke hvad børnene hedder, og børnene føler sig forvirrede med for mange nye voksne omkring sig, voksne de aldrig når at kende. Det, og så et forøget støjniveau, skaber situationer, der for mange børn er uoverskuelige, og så bliver de ud- afreagerende. De ansvarlige i kommunerne, politikerne, er klar over disse konsekvenser, men gemmer sig bag den haltende økonomi

og afleverer sorteper videre til regeringen. De børn der i afmagt tyer til denne fysiske kontakt, volden, kan risikere at blive indstillet til en psykiater. De afleverer en rapport til kommunen, som skal tage stilling til, om psykiaterens henstilling skal følges. Hvis psykiateren anbefaler en voksen kontakt til barnet, støttepædagog, ekstra voksen til gruppen, skal kommunen selv betale udgiften og kan afvise henstillingen. Nu kan kommunen så ty til alternativet, medicinsk behandling, trods psykiaterens modvilje mod denne nødløsning. Hvorfor denne afvisning? Jo, den ligger lige for. Staten refunderer denne udgift. Her skøjter de ansvarlige i kommunerne altså let og elegant hen over barnets tarv. Hvem tager ansvaret i den sidste ende, hvor barnet senere som voksen stadig tygger psykofarmaka i sig ???

URITZ.COM H A M M E R S L AG F R A L A AU

Cocktailringe - kræver sin gemmolog

Cocktailring i platin med akvamarin.

Prydet med 8 små rosenslebne diamanter. Vurdering DKK 1500

Hammerslag DKK 1850

Cocktailring i 18 kt guld med cabochonslebet koral

Vurdering DKK 2500

Hammerslag DKK 2200

Diamanter, rubiner, ametyster, topaser - en verden af fortryllende farver og glamour - men også en vis usikkerhed. Medmindre man er uddannet gemmolog (læren om ædelsten) og har megen erfaring kan det være vanskeligt at bedømme kvalitet og ægthed af ædelsten. Der er ikke mange gemmoloDu kan altid kontakte dit lokale auktionshus i Roskilde på Store Hedevej 4, for salg eller vurdering. Lauritz.com – dagligt åbent kl. 10-18 4674 4040, roskilde@lauritz.com

Zorab. Cocktailring i 18 kt rosa guld

med topas, ametyst, andalusit, citrin safirer ca 30.69 ct. Brillanter i alt ca. 1.55 ct. Vurdering DKK 22000 Hammerslag DKK 17500

ger i Danmark, men en af dem arbejder som smykkeekspert hos Lauritz.com Roskilde, Anna Sahlin. Det sikrer et højt fagligt niveau og hendes ekspertise guider kunder i køb og salg af smykker. Mød Anna Sahlin på Store Hedevej 4 i Roskilde eller kontakt hende på anna. roskilde@lauritz.com eller 28878191.

Sofie Jackson fra Roskilde Pigefodbold får nu chancen for at vise sig frem på U16-landsholdet.

Roskilde-målmand på U16-landsholdet Den kun to år gamle fodboldklub Roskilde Pigefodbold har netop fået udtaget sin 2. landsholdsspiller til et af DBU’s ungdomslandshold. Det er målmand Sofie Jackson, der er udtaget til DBU’s nye U16-landshold, der tæller spillere fra årgang 2001.

”Jeg syntes, det er en stor mulighed, jeg har fået til at vise, hvad jeg kan. Det betyder meget for mig, da jeg ved hvor mange andre, der ønsker at få muligheden, så jeg er rigtig beæret over at have fået en plads på U16-landsholdet”, fortæller den landsholdsaktuelle spiller.

Til daglig spiller Sofie på det talentfulde U17-hold i Roskilde Pigefodbold, som er én kamp for at genvinde U17 Øst-rækken, som er den bedste U17-række for piger på Sjælland.

MÅNEDSLEJE AF BÅDPLADSER Holbæk Marina tilbyder resten af sejlersæsonen 2016 månedsleje af bådpladser uden indskud. PRISER PR. MÅNED: Båd, bredde op til 1,99 meter .................................................. kr. Båd, bredde fra 2,00 til og med 2,99 meter ............................ kr. Båd, bredde fra 3,00 til og med 4,99 meter ............................ kr. Båd, bredde fra 5,00 meter ...................................................... kr.

1.000,1.500,2.000,2.500,-

Prisen er inkl. moms, strøm og vand og betales forud. Strøm må være tilsluttet, når der er personer ombord, ellers kan der lejes en delmåler. Evt. søsætning og andre kranløft afregnes særskilt.

Kontakt havnekontoret på tlf. 59 43 88 77 eller på e-mail kontor@holbaekmarina.dk

Holbæk Marina, Dragerup Vig Strandmøllevej 249 • 4300 Holbæk


Sankt Hans aften på ”Klinten” i Jyllinge Igen i år arrangerer Gundsø Rotary Klub Sankt Hans aften på ”Klinten” i Jyllinge den torsdag den 23. juni 2016. I år bydes der velkommen kl. 18.00, hvor boder med salg af øl, vand, vin, popcorn, slush-ice, grillpølser, slik, kaffe og kage m.m. vil være at finde forskellige steder rundt på ”Klinten”. I år tændes der også et børnebål og der er gratis snobrødsdej og pinde til de første 50 børn. Som en ekstra udvidet service til de både, der ligger for svaj ude i fjorden ud for ”Klinten”, vil Rotary-klubben have en båd til at sejle rundt mellem disse og tilbyde salg af drikkevarer m.m. Der er også mulighed for at forudbestille en færdiglavet voksen- og/eller børne- picnic-menuer hos Kvickly Jyllinge, som så udleveres på Klinten ved ankomst. I løbet af aftenen vil der være god svingende musik leveret af professionel DJ og den lokale Musical-stjerne Isabel Schwartsbach vil optræde med nogle af de kendte sange fra de store kendte musical-forestillinger som ”Les Misarable” og ”West Side Story”. Midt på aftenen vil Borgmester Joy Mogensen holde årets Sankt Hans tale og efterfølgende vil det store bål tændes og ”Midsommervisen” og Jyllinge-valsen” synges sammen. Overskuddet fra dette års Sankt Hans aften går dels til de blå spejdere i Jyllinge, der denne aften hjælper med alt fra oprydning til snobrød for børnene. Og resten af overskuddet går til et humanitært internationalt projekt - ”End Polio Now”. Spejderne i Jyllinge ønsker støtte til sikkerhedsudstyr og redskaber i forbindelse med et aktivitets-klatretårn, som skal stå ved Spejderhytten. Alle er velkomne.

Roskilde i billeder

21. JUNI 2016 l 39 l

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde. Gruppen har mere end 4000 medlemmer, der enten selv er glade for at fotografere eller blot nyder de mange flotte motiver, der bliver lagt ud. Er du selv interesseret i foto, så kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, så send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

“Endelig fandt jeg ud af hvordan de mørke skyer bliver lavet. Fotograf: Kirsten Helbo

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE ANLÆGSGARTNER

EL-INSTALLATØR

KØKKEN

Ukrudtet holder aldrig ferie! ”Lad os passe din have mens du holder ferie” KEMIKALIEFRI - PLEJER DIT GRØNNE IMAGE!

Alt arbejde udføres for: Private haveejere • Staten • Grundejerforeninger Andelsboligforeninger Firmaer generelt. Ingen opgave er for lille! Søster Svenstrup Byvej 3 4130 Viby Sjælland T: 46140190 • M: 20491661 www.kloerfem.dk

BLOMSTER

Vi udfører alt i... • Buketter • Dekorationer • Begravelsesbinderi • Bryllup Skomagergade 18 · 4000 Roskilde Tlf. 44 44 00 20

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DØGNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

TVIS KØKKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437

GULDSMED

PASFOTO

GULD & SØLV KØBES

BYENS BILLIGSTE

www.GULDSMEDENE.dk Anders & Vivi Nielsen Hansen Skomagergade 9 - 4000 Roskilde Tlf.: 46 35 36 50 Fax: 46 35 36 57

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN

V/BENNIE HANSEN KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16


Dahvid Roskilde Udslag_2016_6x365mm

l 40 l 21. JUNI 2016

Udsalget starter torsdag den 23. juni kl. 9.30 Køtilbud 1:

Køtilbud 2: Køtilbud 3:

10 stk MIG20 Scandomestic Microovne, før 1699,-

10 stk WAH140 scandomestic Vaskemaskine, før 6.696,-

NU kun kr. 199,-

NU kun kr. 1.499,-

Små el - 30% & Gryder/pander -50 %

Udvalgte udstillingsmodeller: - hvor længe tør du vente?!

Bosch SMU53L42sk opvask

6 | ActiveWater Opvaskemaskine, 60 cm Til underbygning. Skab mere plads med en overkurv, der kan højdejusteres. Mængdesensor, der styrer mængden af forbrug af vand. Vejl. kr. 5.099,-

Gram komfur EK6610-90 Hvid AEG Vaskemaskine LFL74834 Glaskeramisk komfur i hvid. Multifunktionsovnmed 10 + 1 funktioner. Steam Clean funktion. Ekstra lavt energiforbrug A -20%. Fås også i stål til kun kr. 4.995,Vejl. kr. 6.899,-

8 kg med 1400 omdrejninger og mellemstort display. ProTex vaskemaskine med dampprogrammer til genopfriskning og skånsom ProTex tromle. Energi A+++. Vejl. kr. 7.295,-

Gram Køl/frys KF3295-90

Hvidt køle-/fryseskab i energiklasse A+ (268 kWh pr. år). New freshLine design. Rumfang netto: Køl 204/frys 87 liter. Vendbar dør. Mål: HxBxD: 180 / 54 / 60 cm Vejl. kr. 5.099,-

Vestfrost CI3664-2MNF køl-frys NO-frost Energiklasse A+ ,metal-håndtag samt inox-kant på hylder. Elektronisk, og du kan indstille temperaturen på displayet på skabsdøren. Vejl. kr. 8.499,-

Nu kun kr 2.995,-

Nu kun kr 3.995,-

Nu kun kr 3.995,-

Nu kun kr 2.995,-

Nu kun kr 4.495,-

Inkl. 2+2 års garanti

Inkl. 2+2 års garanti

Inkl. 2+2 års garanti

Inkl. 2+2 års garanti

Inkl. 2+2 års garanti

Torsdag, fredag og lørdag er der kaffe og rundstykker kl. 9.30 Dahvid Hvidevarer i Roskilde Industrivej 29C, 4000 Roskilde. Tel.: 4630 8484 Kontakt: roskilde@dahvid.dk Webshop: www.dahvid.dk

Pbro uge 25 2016  
Pbro uge 25 2016  
Advertisement