Page 1

Roskilde 4. årgang • Uge 21 22. maj 2018

It-nedbrud

Royalt parløb

Stiksikkert

En fejl hos KMD betyder, at 82.532 af borgernes filer fra 2012-2018 er tabt for Roskilde Kommune.

Henrik Damm fra Roskilde Tri valgte som den eneste i Danmark at følge kronprinsen i samtlige fem byer i forbindelse med fødselsdagsløbet Royal Run.

Et forbud i EU mod sprøjtemidlet neonikotinoider vækker et spinkelt håb for vores bier. Vi har besøgt Roskildes biavlere.

Side 3

Side 16

Side 10

Roskildes islandske keeper har kurs mod Rusland

Flyvende Frederik er VM-klar

Side 6

Foto: Ole Walldo.

Nicolai Scheutz Indehaver Ejendomsmægler MDE

Rosk

2 butikker - 1 salær ilde

Husk os når du skal sælge! e

g n i l l y J Allan Bendsen Indehaver Ejendomsmægler MDE

Nybolig Jyllinge

Østre Centervej 2, 4040 Jyllinge Tlf. 4678 8088

Nybolig - Røde Port

Algade 66, 4000 Roskilde Tlf. 4632 3322


l 2 l 22. MAJ 2018

Nyt fra Roskilde Bibliotekerne

Få indflydelse Blåt flag Himmelsøen drager!

ORDBLIND – INGEN HINDRING!

VUC inviterer sammen med Ordblindeforeningen, NOTA og Roskilde Bibliotek på en spændende temaaften den 28. maj om ordblindhed. Her kan du f.eks. prøve apps for ordblinde og få en snak med eksperterne over en kop kaffe. Arrangementet er den 28. maj kl. 18.30-20.30 på Roskilde Bibliotek. Hent gratis billetter på roskildebib.dk eller på dit lokale bibliotek.

Himmelsøen er en stor grundvandssø, der ligger lige der, hvor Darup Grusgrav engang lå – altså ude bagved Darup Idrætscenter. Udover badesø er der lavet vandre- og cykelstier rundt om søen – så du kan gå eller cykle på en godt 2 km lang rundstrækning. Himmelsøen byder på vildtvoksende natur, smuk udsigt, dyr i indhegninger osv. Lørdag den 2. juni kl. 10 -12 kan du komme med på udflugt til søen – og se på fugle, firben og sommerfugle. Mødested: P-plads ved Himmelsøen overfor Darupvej 131. Leder: Biolog Morten Vincents.

Cykeltaxi tilladelser Det er nu tid til at søge om tilladelse til at køre med cykeltaxi i Roskilde.Der er 10 cykeltaxilicenser. Det er gratis at søge om tilladelse til at køre med cykeltaxi i Roskilde. Tilladelsen opnås ved personligt fremmøde på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, tirsdag den 29. maj 2018 kl. 10.00 – og foregår efter princippet ”først til mølle”. Der bliver sat billede på tilladelsen, så for at opnår tilladelse skal du medbringe:

KOM TIL ÅBNING AF

– på Roskilde Bibliotek Den 24. maj kan du komme med til lanceringen af projektet A Million Stories, som er et digitalt bibliotek med personlige beretninger fra mennesker flygtet fra krig. Åbningen er på Roskilde Bibliotek kl. 16.30-18.30, Borgmester Joy Mogensen skyder festlighederne i gang og debattør Özlem Cekic holder foredrag.

BLIV FRIVILLIG motionsven for ældre i eget hjem Har du lyst til at gøre en forskel for ældre borgere, der på grund af svækket fysik har svært ved at deltage i motionstilbud uden hjemmet? Så kom og hør mere om instruktøruddannelsen til motionsven onsdag den 30. maj kl. 14-16. Frivilligcenter Roskilde, Jernbanegade 21, Tinghuset, Roskilde.

Infomødet om motionsvenner arrangeres i samarbejde mellem Ældre hjælper Ældre og Dansk Arbejder Idrætsforbund.

• Sundhedskort eller andet cpr-bevis. Ved fremvisning af skattebillet og hvis du ikke har bopæl i Danmark, er det et krav at SKAT har påført en alternativ adresse.

• Pas eller andet billede id. • Du skal medbringe et vellignende billede til tilladelse efter samme regler som til pas. • Fremvisning af privat straffeattest. Vejledende sagsbehandlingstid for tilladelse til cykeltaxi: ca. 14 dage. Ved yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Veje- og Grønne områder, Christina Buch på telefon 4631 3731 eller på mail christinab@roskilde.dk.

Ledige jobs i Roskilde Kommune Administration, specialister og ledelse • Ambitiøs udviklingskoordinator til Kildegården. • Roskilde Kommune søger student til naturforvaltningen. • Genopslag: Leder til Hjemmevejledingen. • Energiplanlægger søges til By, Kultur og Miljøsekretariatet. • Erfaren misbrugsbehandler søges til CAS. • Afdelingsleder til SCR Specialcenter Roskilde Ungdom – STU og Klubber. • Roskilde Kommune søger en leder af konsulentgruppen i Skole og Klub. • Akademisk Udviklingsmedarbejder med fokus på digitaldannelse søges til klubberne i Roskilde. • Peer-medarbejder til undervisning på Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling (ARK) • Ambitiøs pædagogisk leder søges til Vindinge Børnehus. • Musicon-sekretariatet søger kommunikationsmedarbejder. • Genopslag: Fagkonsulent til beskæftigelsesindsatsen i Roskilde. • Udviklingskonsulent med god økonomisk forståelse til Sekretariatet Social, Job og Sundhed. • Absalons Skole søger ny pædagogisk leder. • Sundhedskonsulent søges til Sundhedscentret. • Supportere/studentermedhjælpere søges til kommunens IT-servicedesk.

• Genopslag: SSH-elever søges til Roskilde Kommune med start i august 2018.

Ældre og hjemmepleje • Hjemmeplejen Distrikt Midt søger friske og ambitiøse – dygtige afløser til dag, aften og nat. • Toftehøjen søger sommervikarer.

Bemærk at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside – samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job.

Pædagogik og undervisning • Pædagog til specialskole med miljøterapi og familiearbejde. • Lærer til specialskole med miljøterapi og familiearbejde. • Fleksibel tilstedeværelse og høj faglighed – Lærere søges til Trekroner Skole. • Sct. Jørgens Skole søger to engagerede lærere. • Lærer søges til barselsvikariat på Vindinge Skole. • Frontløber til udskolingen søges til Vindinge Skole. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Praktiske medhjælpere til Tjørnegårdskolen i Roskilde. • Pædagogmedhjælper til Børnehuset Sankt Hans Gade. Sundhed og behandling • Fysioterapeut med neurologisk erfaring søges til Træning og Sundhed. Ufaglærte og øvrige stillinger • Husassistent til Børnehuset Sankt Hans Gade.

roskilde.dk

Høringer, borgermøder og afgørelser Her kan du se Roskilde Kommunes: Borgermøder Hvordan bruger vi pengene bedst – Viby Sj. Idrætscenter. 28. maj 2018. Hvordan bruger vi pengene bedst – Jyllingehallerne. 18. juni 2018. Høringer Foroffentliggørelse af ansøgning om revurdering af miljøgodkendelse for Maglegården I/S. 18. maj 2018. Ny Idrætspark i Rådmandshaven. 21. maj 2018. Ændret anvendelse for stueetage ved Schmeltz Plads. 24. maj 2018. Afgørelser Byrådet har genvedtaget lokalplanen for Jyllinge Nordmark. 24. maj 2018. FORS etablering af varmecentral Vindinge Vest. 28. maj 2018. Landzonetilladelse til lovliggørelse af småbygninger på Pileholm 6, matr.nr. 28b Gundsømagle by, Gundsømagle. 31. maj 2018. Landzonetilladelse til MTB spor ved Lynghøjsøerne, Lyngageren 31, matr.nr. 3a m.fl. Svogerslev By, Svogerslev. 31. maj 2018. Tilladelse til etablering af vertikalt jordvarmeanlæg på Nakskovvej 11, 4000 Roskilde, matr.nr. 12gm Veddelev By, Himmelev. 31. maj 2018. Landzonetilladelse til lovliggørelse af midlertidige containere på Slæggerupvej 201, matr.nr. 7d Slæggerup by, Ågerup. 1. juni 2018. Tillæg til miljøgodkendelse af Gadstrup genbrugsterminal. 5. juni 2018. Tilbagekaldelse af vandindvindingstilladelse til Haraldsborg Vandværk. 6. juni 2018.

Ny i kommunen?

– så kom til velkomstmøde Er du lige flyttet til Roskilde, vil vi gerne byde dig velkommen og hjælpe dig på vej med at få glæde af alle de mange gode steder og oplevelser, som Roskilde tilbyder.

En gang om året inviterer borgmester Joy Mogensen til velkomstmøde, og i år er det den 31. maj kl. 17-19 på Roskilde Rådhus. Her møder nye borgere et udpluk af repræsentanter fra Roskildes forskellige tilbud og får gode råd til, hvor man kan få overblik over relevante informationer.Tilmeldingsfristen er senest den 27. maj. Det er selvfølgelig gratis at deltage. Meld dig til på roskilde.dk/velkomstmøde eller ring på 4631 4066.

Roskilde Kommune:

4631 3000


22. MAJ 2018 l 3 l

Borgeres breve slettet ved kæmpe kommunalt it-nedbrud Roskilde Kommune har mistet et stort antal breve, der er sendt til mange tusinde ældre borgere på grund af et større driftsnedbrud hos it-leverandøren KMD. Alle journaloplysninger er dog bevaret, lyder det fra kommunen. Af Roskilde Kommune/ Holger Vincents

Store Bededag ramte et driftsnedbrud sundhedssystemet KMD Care - et system Roskilde Kommune bruger til borgere, der modtager hjemmepleje eller ydelser indenfor træning og sundhed. Nedbruddet skete i KMD’s driftscenter, og fejlen har resulteret i, at Roskilde Kommune har mistet breve, som er udvekslet med tusindvis af borgere. Mange kommuner bruger sundhedssystemet KMD Care, men pga. en fejl hos KMD findes der ingen back-up af de 82.532 filer fra 2012-2018, der er gået tabt i Roskilde Kommune. Det drejer sig ikke om borgernes journaloplysninger, men om alle de vedhæftede filer, der er til borgerens sag. Det er fx breve med tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bevillinger, ansøgninger og afgørelser. I praksis berører

nedbruddet 10.179 borgere. ”Vi er rystede og står helt uforstående overfor, hvordan det kan ske. I en tid, hvor datasikkerhed står så højt på dagsordnen, er det meget bekymrende, at et stort firma som KMD ikke har styr på deres processer. Vi er dybt afhængige af, at den IT-leverandør, vi har, kan sikre vores data, og KMD skal arbejde hårdt på at genoprette tilliden, for den har lidt et alvorligt knæk”, udtaler Roskilde Kommunes direktør for Social, Job og Sundhed Christian Harsløf i en pressemeddelelse. KMD har siden Store Bededag arbejdet på at gendanne de tabte filer, men det er kun lykkedes at genskabe indholdet af filerne fra 2015 samt en gruppe filer fra 3. april og frem til hændelsen.

Får ikke konsekvenser for leverandør

I en uddybning til Paperboy afviser Christian Harsløf,

Skal haven være

forårsklar? Vi etablerer, servicerer og renoverer haveanlæg for private, virksomheder og boligforeninger.

at nedbruddet vil få konsekvenser for samarbejdet med KMD. ”Det er en kæmpe opgave at skifte leverandør, og i øjeblikket er vi ved at skifte til et andet KMD-system med et mere moderne drifts-setup. Hvis vi skulle skifte leverandør, ville det kræve flere års planlægning, og for borgenes skyld har vi valgt at tage det største hensyn til en god og stabil drift i det daglige”, forklarer direktøren. Men kan I virkelig leve med at 82.000 af borgernes dokumenter er blevet slettet? ”Det er en afvejning, vi foretager, og der vejer det samlede hensyn til driften tungest. Det er derfor vi nu kører videre med den igangværende aftale om at skifte systemet ud”, siger Christian Harsløf. Kan du garantere, at oplysningerne ’kun’ er blevet

Over 82.000 filer med borgernes oplysninger er ved en fejl blevet slettet.

slettet og eksempelvis ikke er faldet i de forkerte hænder? ”Ja, det kan jeg garantere”.

Alle borgere får den hjælp, de skal have

Ifølge Roskilde Kommune får fejlen ingen konsekvenser for den hjælp, kommu-

nen leverer til borgerne her og nu, eftersom hovedindholdet i borgernes journaler er intakt. Der vil dog være bøvl forbundet med de mange slettede filer. ”For det første vil der være borgere, som ikke kan få udleveret de breve, vi har

HUNDENS

DAG

Følg os på Facebook – Her kommer løbende mere information om dagen

2. JUNI

KL. 10-14 Kom og oplev Himmelev Dyreklinik bag kulisserne Tag din bedste ven med til en hyggelig, sjov og lærerig dag. Vi viser klinikken og hospitalsafdeling frem.

✓ Gratis tandtjek på din hund, få 15 % rabatbevis på en eventuel tandbehandling ✓ Skattejagt og bamsehospital for børnene, medbring gerne egen bamse til undersøgelse hos bamsesygeplejersken ✓ Foredrag om førstehjælp til hund kl. 10.30 og kl. 12.30 ✓ Aktivering af familiehunden, mød Karin og Lene som give gode råd og tips til aktivering af hunden. Der vil bl.a. være introduktion til core træning (Pilates for hunde), nogle øvelser til at få gang i snuderne, kontaktøvelser og en masse andre sjove ting. Tag hunden med og mød dem kl. 10.00 -10.30 og kl. 11.00-11.30 ✓ 20% på kendte fodermærker, medbring rabatkupon ✓ Goodiebag til de første 100

Kontakt os allerede i dag!

4641 4442 Gartnergottlieb.dk

haft opbevaret, fordi de nu er blevet slettet. Det kan være relevant fx i forbindelse med en aktindsigt”, forklarer Christian Harsløf og fortsætter: ”For det andet vil der være borgere, der bliver bedt om at levere de samme oplysninger til kommunen flere gange. Hvis en borger fx skal have revurderet, den hjælp han eller hun modtager, kan der være oplysninger, vi tidligere har bedt om og fået, som vi kommer til at bede om igen, fordi de nu er blevet slettet. KMD påtager sig det fulde ansvar og har i en skriftlig redegørelse til kommunen beklaget fejlen. Roskilde Kommune har tidligere på ugen afsendt breve til de berørte borgere, enten via E-boks eller PostNord, ligesom kommunen har underrettet de relevante myndigheder.

HUNDENS Vi serverer pølser fra Inges Pølsevogn samt drikkevarer

Himmelev Dyreklinik · Byleddet 4 · 4000 Roskilde Telefon 46 36 22 66 · Email: info@himmelevdyreklinik.dk

DAG

2. JUNI

KL. 10-14 Medbring denne kupon på dagen og få

20%

på hundefoder fra Prescription Diet, Specific, Eukanuba Dermatosis


l 4 l 22. MAJ 2018

Hvordan bruger vi pengene bedst i 2019? Kommunens budget er til debat. Kom med dine idéer og få et kig ind i politikernes maskinrum. Lån politikernes ører og fortæl, hvad der er vigtigst for dig og vores fællesskab.

Voldsmand fængslet Hvordan bruger vi pengene bedst i 2019?

Vær med til at præge politikernes beslutninger!

Kom med din gode budget-idé! Alle er velkom ne.

Borgermøderne holdes to steder i kommunen 28. maj, kl. 18.30-21.30

Viby Sj. Idrætscenter, hal 1+2 Lindevej 32, 4130 Viby Sj.

18. juni, kl. 18.30-21.30

Jyllingehallerne, Multihallen Planetvej 35, 4040 Jyllinge

Læs mere om borgermødet og tilmeld dig på: roskilde.dk/borgermøde

Invitation til budgetborgermøde

Den 45-årig mand fra Roskilde, der i forrige weekend var involveret i to voldsepisoder, blev mandag den 14. maj fremstillet i grundlovsforhør og sigtet for de to forhold. Lørdag aften slog den 45-årige en 54-årig mand med et bordben af en 45-årig, mens det søndag gik ud over en anden mand, der fik en slag med en spade. Den 45-årige skal nu sidde fængslet foreløbig frem den 7. juni.

Provokationer i Algade Torsdag eftermiddag blev en 37-årig mand fra Ballerup anholdt og sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen. Han opførte sig provokerende over for sine omgivelser på Algade og blev derfor kortvarigt anholdt af politiet. Han forlod politistationen igen senere medbringende en bøde for sin opførsel.

Provokatør røg i detentionen

Fredag formiddag anholdt politiet en 54-årig mand fra Ishøj, der opførte sig provokerende over for politiet på Møllehusvej. Det førte til en tur i detentionen og en bøde for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

VIN & GOURMETAFTEN TORSDAG DEN 24. MAJ KL. 20-22 Kom til vin og gourmetaften i MENY Himmelev og få en masse spændende smagsoplevelser fra vores gode leverandører, husets slagter, delikatesse og fiskeafdeling.

FÅ BILLETTER TILBAGE

VIND FLOTTE GAVER Bl.a.

Vores vinekspert har fundet nogle udsøgte vine fra hele verden, du skal smage denne aften.

½ frilandsgris, hele svinekamme, TAPAS fra delikatesseafd., TAPAS fra fiskeafd., vingaver, købmandskurve m.m.

Billetter købes i kiosken

Vi trækker lod på billetten kl. 21.45

BEGRÆNSET ANTAL

Pris pr. stk. kr.

100,-

Vi glæder os til at se dig.

Meny Himmelev Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 James Poulsen, butikschef

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk Søren Seier Rasmussen, købmand


22. MAJ 2018 l 5 l

Himmelev

Slagterboden tilbyder

Vi fejrer fødselsdag

SPAR

5000

MØR OKSEFILET 1,8-2,2 KG

Pr. STK.

2 SUPER MØRE OG SMAGFULDE AUSTRALSKE RIBEYE

2x225 gram

275

SPAR

12500

149

95

FØDSELSi kuDrveAnGSFEST

4 STORE SKAFTKOTELETTER

Har du fået vores fødselsdagsavis?

PR. FLASKE

CA. 1 kg.

49

LURPAK

. Flere varianter 200-250 g. Max. kg pris v/1 stk. stk. 50,00. Max. 6 pr. kunde. Herefter er prisen 24,95 pr. stk.

95

PR. BÆGER

20-.

PR. STK.

10-.

PREMIER IS

. Flere varianter 750 ml. Literpris v/1 bæger 26,67. Frost

15-.

SPAR OP TIL 13

95

Hvis ikke, så kom og hent den. Der er masser af gode tilbud!

SPAR OP TIL 14

95

R RIBENA SOLBÆ0,85

PR. ½ KG

DANSK SVINEMØRBRAD

d. Med bimørbra Kg pris 39,90.

1995

PR. STK.

NESCAFÉ GOLD

. Flere varianter 175-210 g. Max. kg pris v/1 stk. 285,71.

50-.

Light eller Original. ndet liter. Pris pr. færdigbla Max. 6 liter v/1 stk. 3,53. Herefter flasker pr. kunde. flaske. pr. er prisen 28,95

din lokale MENY. åbningstid er i 24.05.2018 . Se og med torsdag meny.dk 18.05.2018 til . Se hvilke på gælder fra fredag pinsedag 21.05.2018 Uge 21. Avisen holder åbent 2. Enkelte butikker

TABISO SHIRAZ BIB RØDVIN 100% Shiraz druer med let fadlagring. Den har en flot dybrød farve samt en let krydret og frugtrig duft.

SPAR

50,-

PR. KG.

2 BLACK ANGUS ENTRECOTE URUGUAY

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev, til og med lørdag d. 26. maj 2018.

MØR OG LÆKKER UNGKVÆG PR. 1/2 KG. CULOTTE

59

95

FERSK TUN

00

Pr. STK.

105

SPAR

2X200 GRAM

69

95

OP TIL

2495

00

Pr. 100 gram

25

00

SPAR

100,PR. KG.

BROCCOLI SALAT

Like os på Facebook

300 gram

29

95

PR. STK.

DE CECCO PASTA 500 GR

Bemærk! Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev MENY HIMMELEV Himmelev Sognevej 95, Roskilde.

SPAR

9

95

15

00

James Poulsen, butikschef

Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk

Søren Seier Rasmussen, købmand


l 6 l 22. MAJ 2018

FC Roskildes første VM-spiller:

”Jeg har leveret på et højt niveau” Udtagelsen til det islandske landshold er en drøm, der går i opfyldelse for 23-årige Frederik Schram. FCR-keeperen er samtidig fast besluttet på at bevise, at han fortjener at være en del af det fornemme VM-selskab. Af Holger Vincents

Når Island indleder vulkanøens VM-ridt mod Argentina lørdag den 16. juni klokken 15 dansk tid på Otkrytije Arena i Moskva kan det blive med roskildensisk islæt på holdkortet. Det stod klart forrige fredag, hvor den islandske landstræner Heimir Hallgrimsson offentliggjorde navnene på de 23 VM-spillere, der foruden mødet med Lionel Messi og co. skal duellere med Kroatien og Nigeria i slutrundens gruppe D. FC Roskildes Frederik Schram er således blevet tildelt en af pladserne i flyveren, der skal fragte Islands VM-hold til Rusland – en besked den 23-årige målmand modtog på vej hjem fra træning i Rådmandshaven.

”Surrealistisk”

”Det er svært at forholde sig til, når man ikke har prøvet det før, så det er en smule surrealistisk”, siger VM-spilleren, der med udtagelsen har nået en milepæl i sin korte karriere på Islands A-landshold, der foreløbig har budt på tre optrædener i blåt og hvidt – senest 90 minutter mod Peru i slutningen af marts i år. ”Jeg havde ikke forventet det, men selvfølgelig håbet på det. At blive udtaget til et VM har været en drøm for mig”, fortsætter han. Da landstræner Hallgrimsson for halvanden uge siden valgte at gøre Frederik Schrams forhåbninger til virkelighed, skete det på baggrund af en alt andet end tilfredsstillende sæson for kollektivet FC Roskilde, der i skrivende stund må tolerere en tilværelse som nummer 10 i 1. division – to point over stregen. Frederik Schram mener dog, at han har kunnet være sin egen indsats mellem stængerne bekendt. ”Selvom vi resultatmæssigt har underpræsteret, mener jeg, at jeg har leveret på et højt niveau gennem lang tid. Jeg koster et mål mod Køge (12. maj red.), men har i det store hele stået stabilt, så jeg tænker, det må være derfor”, lyder VM-debutantens egen vurdering af tilliden fra landsholdschefen.

Millionbeløb til FCR

At en spiller fra den næstbedste danske fodboldrække er udtaget til et VM er i sig selv bemærkelsesværdigt og samtidig et hædersmærke til FC Roskilde, der aldrig før har udlånt en af sine spillere til en slutrun-

Blå bog: Frederik Schram (f. 19. januar 1995)

Født i Dragør. Moderen er islandsk og faderen er dansk. Højde: 192 centimeter Vægt: 92 kilo Klubber som senior: FC Roskilde 2016-? FC Vestsjælland 2014-2016 Landsholdskarriere: 12 kampe for Islands U-landshold 3 kampe for Islands A-landshold. Debuterede 8. februar 2017 i en venskabskamp mod Mexico.

de. I FCR-ledelsen er tilfredsheden derfor også til at tage og føle på. ”Det er vi selvfølgelig stolte over. Det er fantastisk og også enestående, ikke mindst når man tænker på Frederiks alder. Det er meget ungt for en målmand at blive udtaget til et VM”, lyder roserne fra FC Roskilde bestyrelsesformand Bo Tue Knudsen. Udover den sportslige prestige i at sende en spiller til Rusland kan FCR-bossen samtidig glæde sig over en klækkelig skilling til klubkassen. Det skyldes, at FIFA har forpligtet sig til at betale 54.000 kroner i kompensation til klubberne pr. dag hver spiller er til VM. Og eftersom afregningen allerede træder i kraft to uger før åbningskampen mellem Rusland og Saudi Arabien torsdag den 14. juni, står FC Roskilde således til at modtage mindst 1,4 millioner kroner for udlånet af målmanden. Hvad den økonomiske indsprøjtning i givet fald skal finde anvendelse til, ønsker Bo Tue Knudsen imidlertid ikke at forholde sig til, før sidsteskansen igen har dansk grund under fødderne, og pengene er en realitet. ”Det vil jeg gerne vente med at udtale mig om, til Frederik har været afsted”, lyder det.

fortæller keeperen, der trods en svær pulje håber på, at Island kan præstere på niveau med EM i 2016, hvor fodboldnationen med de blot 330.000 indbyggere nåede helt til kvartfinalen. ”I en slutrunde kan alt ske. Der er altid nogle, der overrasker, og vi skal gøre alt, hvad vi kan for at skabe endnu et mirakel”, siger han.

23-årige Frederik Schram er FC Roskildes første VM-spiller nogensinde. Den unge målmands deltagelse i sommerens slutrunde i Rusland betyder samtidig, at klubben kan se frem til en økonomisk gevinst på 1,4 millioner kroner. Foto: Ole Walldo.

Ikke med på en badebillet

Rent sportsligt må målmanden formentlig indstille sig på en VM-rolle som reserve for de to Superliga-kolleger Randers FC’s Hannes Halldorsson og FC Nordsjællands Alex Runarsson. Et selskab målmandstrioens yngstemand samtidig håber, kan være med til at lægge nye lag på sit eget spil. Det betyder dog ikke, at Schram overgiver sig til bænken på forhånd. ”Jeg tager først og fremmest VM som en stor oplevelse, men samtidig er jeg topmotiveret for at vise landstræneren, at jeg ikke bare er med på en badebillet. Jeg tager med for at give den en skalle”,

Frisør Arthur skal på date


22. MAJ 2018 l 7 l

Roskilde

GÆLDER KUN I IRMA ROSKILDE

Gælder til og med søndag den 27. maj 2018

ER

139

LA 2F

SK

00

SPAR 119,-

6F

LA

S

CRÉMANT DE BOURGOGNE

LA 2F

2 x 75 cl Literpris 66,67 Chile FRIT VALG

S

NOSTROS

KE

R

100

KE

2 x 75 cl Literpris 92,67 Frankrig Frit valg

R

325

00

SPAR 272,-

00 TALER MEDIA ROSSO

SPAR 39,-

Veronese 6x75 cl. Literpris 72,22 Italien

NYHED

Gris, Lam og Co Sælger økologisk og bæredygtigt kød, pølser og charcuteri af høj kvalitet.

ØKOL OGISK CÔTE DE BE UEF

OKSE CULOTTER

600 g. kg-pris 208,33 FRIT VALG

KK

E

125

1P A

ØKOLOGISK CÔTE DE BEUEF

ØKOLOGISK TYKSTEGSBØF

300 g. Kg-pris maks. 196,67 FRIT VALG

00

SPAR 50,-

Tilbuddene gælder til og med søndag 27. maj 2018. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance. Tilbuddene gælder kun i Irma Roskilde, Skomagergade 21, 4000 Roskilde

1P A

Virksomheden nær Roskilde har eget slagteri og arbejder kun med kød fra lokale landmænd.

KK

E

55

00

SPAR 10,-


l 8 l 22. MAJ 2018

Comedy og fadøl på præstegården Af Tomas Skov

Bukkejagt foregår typisk i skydetårne, der er hævet over jorden, så det er sværere for bukken at få færten af jægeren.

Jagten er gået ind Af Tomas Skov

Nedtællingen har været i gang længe for Niels Hansen, da sæsonen for bukkejagt omsider blev skudt i gang onsdag den 16. maj ved solopgang. Som formand for Roskilde og Omegns Jagtforening er han en ivrig jæger, og netop bukkejagten er noget helt særligt, da det er enkeltmandsjagt med riffel.

Livtag med naturen

”Du er oppe imod dyrets instinkter. Bukke ser ikke så godt, men de har en helt utrolig hørelse og lugtesans, så man skal være musestille. Der får du virkelig et livtag med naturen”, siger jægeren, der udser sig en særlig buk allerede i marts. I starten af maj er den så klar. Bukke er territoriehævdende, og jeg kan genkende dens særlige aftegninger og farven omkring snuden. Så er det den og kun den, jeg går efter. Det er det, der er det fede ved det”, siger Niels Hansen, der skal på jagt allerede samme aften.

Landsbyen Hvedstrup har næppe før set et lignende line-up af komikere samlet på ét sted. Men sikkert er det, at laden på Kristian Gyllings præstegård søndag den 27. maj vil blive indtaget af de herrer Lasse Rimmer, Brian Mørk, Thomas Warberg, Kasper Nielsen og Brian Lykke.

Whisky med naboen

Der er tale om et heldagsarrangement, der starter med såkaldt comedy-gudstjeneste kl. 10. Kl. 13 er der ’Ord på hatten’ med Thomas Warberg og Brian Lykke, mens alle fem stand-uppere er samlet til forestillingen kl. 19:30. ”Det startede med en whisky, for Brian Lykke er simpelthen min nabo”, siger præst Kristian Gylling. Og da Brian Lykke så laden, foreslog han selv, at han burde samle nogle kolleger til et show derinde.

Humor og sandhed

”Humor er enorm vigtig, når sandheden skal siges. Så det bliver en dag, hvor vi forener Gud og comedy – og der vil naturligvis være sandwich, kaffe og fadøl”, siger Kristian Gylling, der kan afsløre, at der fortsat er billetter til forestillingen kl. 13.

Skuespiller og komiker Brian Lykke er nabo til præst Kristian Gylling i Hvedstrup. Nu samler førstnævnte en række af de ypperste komikere til en hel dags spas i præstegårdens lade.

Temaaften om ordblindhed

ORDBLIND – ingen hindring! • Hvad er ordblindhed? • Hør om tilbud til ordblinde voksne og børn • Se og prøv apps og it-programmer til ordblinde • Findes der engelsk-undervisning for ordblinde? • Hør ordblinde fortælle om deres liv med ordblindhed • Hør om de mange gratis lydbøger til ordblinde • Del dine egne erfaringer om at være ordblind med andre • Få en snak med ordblinde-eksperterne Mandag d. 28. maj kl 18-20.30 Sted: Salen på Roskilde Bibliotek. Gratis. Ingen tilmelding.

ES

D ROSKIL

M20G18P

n o i t udi

A

Kom til audition lørdag 9. juni kl. 11 på RO’s Torv Drømmer du også om at blive en berømt sanger, så er chancen her nu, når vi afholder audition på RO’s Torv til Roskildes Børne-MGP 2018. Alle børn fra 8-16 år, både solister og grupper er velkomne. Mød op med dit nummer instrumentalt og gi’ den gas overfor juryen. Finaledagen for Roskildes Børne-MGP 2018 er lørdag 8. september på Stændertorvet. Læs mere på rostorv.dk

Roskilde Handel DETAIL I ERHVERV I SERVICE

R O ’ S T O R V S H O P P I N G C E N T E R , K Ø B E N H AV N S V E J , R O S K I L D E

R O S T O R V. D K


22. MAJ 2018 l 9 l

GENOPDAG BØRGE MOGENSEN I BØRNEHØJDE

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Børge Mogensens børnemøbler. Et billede af FDB Møblers barndom. De er tegnet i 1946 og er nogle af Børge Mogensens første designs for FDB’s tegnestue, som han var den første leder af. Vi har været i arkiverne og genskabt den ikoniske serie af stol, bænk og bord. Nøjagtig i de materialer, former og farver, som var tænkt fra begyndelsen. En historie om dansk design, der har skabt klassikere siden 1942.

• Børge Mogensen • Designeren bag børnemøblerne fra 1946.

MEDLEMSPRIS Medlemsrabat P11 Børnebænk

1.699,-

300,-

Børge Mogensen’s børnemøbler er blandt de første designs, han tegnede i sin tid hos FDB Møbler. Findes i rød, blå og natur. H: 58 cm. B: 70 cm. D: 32 cm. SH: 32 cm. Pris ikke-medlem 1.999,-

MEDLEMSPRIS

Medlemsrabat

1.999,300,-

P10 Børnebord

Med Børge Mogensen’s børnemøbler kan børnene fordybe sig i alle former for leg. Findes i rød, blå og natur. H: 56 cm. B: 80 cm. D: 50 cm. Pris ikke-medlem 2.299,-

- EN FILOSOFI Algade 47A, 4000 Roskilde • FDB Møbler kan også købes på coop.dk • www.fdbmobler.dk

MEDLEMSPRIS

Medlemsrabat P9 Børnestol

1.299,-

200,-

Børge Mogensens børnemøbler, blev designet på FDB’s tegnestue i 1946. Findes i rød, blå og natur. H: 58 cm. B: 33 cm. Dybde: 34,5 cm. SH: 30,5 cm Pris ikke-medlem 1.499,-


l 10 l 22. MAJ 2018

Lystfiskeriets Dag i ROLK Lørdag den 26. maj klokken 12-15 inviterer ROLK til Lystfiskeriets Dag på Roskilde Havn (ved Roskilde Oplevelseshavn). Der skal fanges og ryges hornfisk, en naturvejleder giver inspiration til, hvordan man bruger de lokale urter i køkkenet, alt i mens børnene kan deltage i konkurrencer, ligesom der også vil være et musikalsk indslag.

Unikt: Henrik i parløb med kronprinsen til Royal Run 53-årige Henrik Damm fra Roskilde Tri valgte som den eneste i Danmark udover kronprinsen at løbe i samtlige fem byer i forbindelse med fødselsdagsløbet Royal Run. Af Holger Vincents

”Min familie synes, det er skrupskørt. Særligt min kone ryster lidt på hovedet”, griner Henrik Damm, medlem af Roskilde Tri, der som den eneste i Danmark udover kronprins Frederik var med hele vejen, da startskuddet til tronarvingens

rundt regnet 25.000 kroner på sin deltagelse ved fødselsdagsløbet.

Royal Run, der kan være med til at hverve nye løbere”, fortalte den 53-årige løber og triatlet til Paperboy i torsdags få dage før det royale løb. ”Sidst men ikke mindst var jeg for 20 år siden inviteret til et lukket arrangement med kronprinsen, hvor jeg desværre måtte melde afbud, så nu vil jeg løbe med ham i stedet for”, fortsætter han.

TV2 i offensiven

Logistik løst med helikopter

50 års fødselsdagsløb Royal Run lød i Aalborg i mandags – efter Paperboy’s deadline. ”Der er tre grunde til at jeg deltager. For det første er det en once in af lifetime-mulighed for mig som løber og triatlet. Den anden årsag er, at jeg synes, vi har et fantastisk kongehus, som støtter op om foreningslivet med et arrangement som

Royal Run er arrangeret af Kongehuset for at give hele Danmark mulighed for at løbe med Kronprins Frederik – på én enkelt dag. Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København skal besøges, og i hver by er der mulighed for at løbe flere distancer. For Henrik Damms vedkommende akkumulerer udfordringerne sig til i omegnen af 25 kilometer, hvilket i sig selv ville udgøre en kraftpræstation for de fleste. Det har ikke været et hovedbrud for den erfarne motionist fra Roskilde

”Der er stor risiko for ikke at nå hver start, så det er blevet sådan, at jeg har lejet en helikopter, der fragter mig fra by til by”, forklarede Henrik Damm, kort før sin deltagelse i mandagens Royal Run.

Tri. Derimod har den logistiske planlægsproces været omfattende, hvilket ikke er så underligt i betragtning af, at opgaven lød på at stille til start fem gange i løbet af én dag plus et ekstra lukket løb for veteraner i Esbjerg, som

DANMARKS MEST EKSKLUSIVE KØKKEN MODEL:

FORM 45

OVERFLADE:

S O R TOX I D E R E T S T Å L

M U LT I F O R M D E S I G N C E N T E R T: + 4 5 4 6 3 0 016 0

CRAFTSMANSHIP SINCE 1982

H O L B Æ K V E J 7- 9 - 13

W : M U LT I F O R M . D K

40 0 0 ROSKILDE

den lokale løber også var blevet inviteret til. ”Der er stor risiko for ikke at nå hver start, så det er blevet sådan, at jeg har lejet en helikopter, der fragter mig fra by til by”, forklarer Henrik Damm, der har brugt

Netop på grund af den komplekse planlægsproces valgte løberen at tage kontakt til medarrangøren af Royal Run Dansk Atletik Forbund for at sikre sig, at alt klappede i forbindelse med deltagelsen. En henvendelse, der efterfølgende fik forbundet til at kontakte TV2, der er mediepartner på Royal Run. ”Det har eskaleret rigtig meget. Det bliver sådan, at en journalist fra TV2 følger med mig i helikopteren hele dagen, samtidig med at jeg skal give interviews i hver by, og på søndag, dagen før løbet, skal jeg i Go’ Morgen Danmark”, fortalte løberen, der samtidig udtrykte sin stolthed over at være en del af det royale tilløbsstykke. ”Et så storstilet arrangement er med til at gøre Danmark sundere. Der er meget symbolværdi i at holde sådan en folkefest og fødselsdag for kronprinsen”, lød det.


22. MAJ 2018 l 11 l

Forny sommer garderoben ass. En tre kilometer cykelsti fra Østre Ringvej til Store Valby står færdig i sommeren 2020.

BUKSER

Cykelsti langs Store Valbyvej skydes i gang Plan- og Teknikudvalget frigiver nu penge til projektering og anlæg af cykelstien langs Store Valbyvej. Stien hæfter sig på stien under Østre Ringvej og vil fortsætte helt til Store Valby. ”Det er virkelig en dejlig beslutning, vi har kunnet tage i udvalget, for nu får vi sat gang i en længe ønsket sikker stiforbindelse mellem Ågerup, St. Valby og Roskilde. Når man kommer til Store Valby, vil man fx kunne cykle videre via Store Valbyvej og Kildemosestien til Ågerup og tilsvarende vil man fra Østre Ringvej kunne cykle videre Himmelev Skovvej, Langagervej og Klosterengen til Roskilde bymidte”, fortæller formand

OS PÅ

for Plan- og Teknikudvalget Tomas Breddam.

Kommunal jord

Stien, der bliver ca. tre kilometer lang, har fået en anlægsbevilling på syv millioner kroner, som udvalget frigiver af budget 2018. ”Cykelstien bliver dobbeltrettet på den østlige side af Store Valbyvej, og allerede sidste år sørgede vi for politisk, at jorden til stien blev kommunal. Det skete i forbindelse med, at

Fors A/S lagde en kloakledning på netop dette stykke, og på den måde har vi fået skabt den rigtige rækkefølge i arbejdet og sparer lidt ved, at jorden allerede delvist er gjort klar til stien”, siger Lars-Christian Brask, næstformand i Plan- og Teknikudvalget.

str. 34-56.

399,Haley bukser

Satinvævet bomulds jeans fra LauRie i megastretch kvalitet, der holder pasformen.

779,N UNDERETAGE GØR ET KUP I ODE VARER MASSER AF G ,- 300,TIL 100,- 200

Færdig om to år

Gusti Jeans Tidsplanen for arbejdet er, Super pasform med medium at der i juni i år indgås aftataljehøjde både for og bag le med en rådgiver om proog i den fantastiske megastretch kvalitet. jektering. Projektet færdigprojekteres i sensommeren 2018, hvorefter projektet udbydes til entreprenører. LauRie · Signature · Q’Neel · Pont Neuf · H.S. · Brandtex · Handberg · MASAI · Skovhuus · Ciso Selve anlægsarbejdet gennemføres i 2019, mens projektet forventes afsluttet i juni 2020 med de sidste slidlag på asfalten. Series 7™ Fuldpolstret stol, Series Brun 7™Basic Fuldpolstret læder |stol, Specialpris Brun Basic 5.495 kr. Roskilde | Specialpris 5.495 kr. Støden 18 læder · 4000

749,-

DESIGN DESIGN ICONSICONS BY ARNE BY JACOBSEN ARNE JACOBSEN

Series 7™ Lakeret stol, Series Hvid | Specialpris 7™ Lakeret stol, 2.821 Hvid kr. | Specialpris 2.821 kr. ™ Series 7 Fuldpolstret stol, Series Sort7™Basic Fuldpolstret læder | stol, Specialpris Sort Basic 5.495 læder kr | Specialpris 5.495 kr Series 7™ Kontorstol, Sort Series farvet 7™ask Kontorstol, | Specialpris Sort farvet 4.545ask kr. | Specialpris 4.545 kr.

Alle priser er vejledende Alle udsalgspriser priser er vejledende udsalgspriser

DESIGN ICONS BY ARNE JACOBSEN

PH 5 KAMPAGNE

Series Series Series Series

PH 5 i valgfri variant: Før kr. 5.595,- Nu kr. 4.295,PH 5 Mini i valgfri variant: Før kr. 3.995,- Nu kr. 2.995,-

7™ 7™ 7™ 7™

Fuldpolstret stol, Brun Basic læder | Specialpris 5.495 kr. Lakeret stol, Hvid | Specialpris 2.821 kr. Fuldpolstret stol, Sort Basic læder | Specialpris 5.495 kr Kontorstol, Sort farvet ask | Specialpris 4.545 kr.

Alle priser er vejledende udsalgspriser

Design: Poul Henningsen Kampagneperiode fra 1. maj til og med 9. juni 2018.

RINGSTEDGADE FØLG OS PÅ 7 RINGSTEDGADE · 4000 ROSKILDE 7 · · 4000 TELEFON: ROSKILDE 4635 FØLG 7460 · OSTELEFON: 4635 7460 PÅ RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE ·

*Alle priser er vejledende udsalgspriser inkl. moms.

TELEFON: 4635 7460

SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN

P-PLADS I GÅRDENP-PLADS BAG BUTIKKEN I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


F T M I O C T C U CC I R GU G O I LICE R D O E P DIO C I CHY POL N E Y V H I C N G NVIN I A V L GIVEN N ADA A LA C D S A E C OSS S B ES S I O S N B S O RMA A MANI R D A FOR RD TOM M I O C T C M FO GU CC I R U O G I ICE D L R O O E I P C HY CE D POLI C N Y E H VIN ENC N GIV N V I I A V G L N LA DA VIN A A C D S A E OSS SC S B E S I O S N BOS NI B RMA A A M R D OM FOR T RD A M O I F O C GUC TOM CC I T R U O G I D LICE R O O E I P C D I POL CHY LICE N Y E H V I C EN N G NVIN V I I A V G L N LA ADA NVIN OD C PA S T A I E L SS C O S S B E S I O SS AN I B M N R A A M NI BO R ORD F RD A TOM O M I F O C T C M GU CC I I TO R U O G I ICE D L R O O E I P C E D HY POLI C N Y E H POLIC TirsdagVden ENC N GIV N IN 15. maj var der rejsegilde på 62 billige energivenV I I A V G L N ’Tunet’ i Trekroner. Boligerne er efIN LA ADA lige boligerSi boligblokken A C D S S LANV A L E I ter Iplanen BOklar til de nye lejere allerede i efteråret - og ’Tunet’ ESCOP T SS O S N B S A I O B eneste sted i Trekroner, hvor der kommer flere ARM er ikke detM MAN R D A MANI R O D O F boliger. FOR OM CI T Der er også nye boliger på vej ved Folden og Hegnet T C M U I O 2 G C T SOLGRLA C i Trekroner. C E GU CC I IOR S D M E OLI O E I D P C S D I T L Y Y R E O H K er der ikke længe til, at 62 billige boli- om måneden for 1-rums boligerne i Tunet. EENC Nu LIC Y P H V I C ger i TrekronerV står klar til at tage imod de Det er virkelig godt nyt for de unge studeIN G Y PO N E N N V I I A V første beboere. Roskilde Nord Boligselskab rende og flygtninge, som boligerne bygges G L AN N A FRA I L D V opfører de nye almene boliger A N A S i samarbej- til. Vi har fået en masse gode erfaringer med ESC S CAD O A LA de med ROCKWOOL og Roskilde Kommune. de prisvenlige boliger, og dem vil vi selvfølS S B E S I et-rums ungdomsboliger får gelig bruge, når vi nu er i gang med at se på, Nnye BO SS ’Tunets’ A I O M N B R A I husleje på omkring 3000 kroner inklu- hvordan vi kan sikre en boligpolitik i balanARM RD A en RMAN O D OMer målet om at sikre ce”, siger borgmester Joy Mogensen. F siv forbrug, ogT dermed R O M I F O C T C M billige boliger til unge studerende og flygtGU CC I I TO R U C O ninge i et af kommunens mest eftertragte- Lave varmeudgifter G C I CE Ilykkedes. U D L R G O O E I P de nybyggerområder Tunet er Roskilde Kommune har et stort behov for at C D LI Y eneste sted, hvor der Og E O H C P I C ikke det i den kom- kunne tilbyde særligt unge og flygtninge bilL N O E mende tid vil være mulighed HY V I C N I G N for at fl ytte i lige boliger, fordi deres indtægt er begrænV E HY P N IN IV A V G L N en billig bolig i Trekroner. Der opføres også set. Til projektet i Tunet har ROCKWOOL A N A I CA60Dnye almene boliger O i afdelingen i udviklet et innovativt byggesystem af ikANV DA L S Sde Folden L A E S C A S S B E S Trekroner-kvarteret. Heraf skal 22 være stenuld, RockZero. Systemet AD I som bl.a. er beregnet for ke-brændbar O S N B S A I O små billige boliger, gør boligerne energieffektive og muliggør M N B R I Astuderende og andre unge.M MA N R A D Første spadestik tynde vægge og dermed en maksimal udA M R AR TOer den 6. juni. ORD til de nye boliger i Folden nyttelse af kvadratmeterne. De lave udgifter M FO I F O C T M C I O U til opvarmning af boligen medvirker til at C T G C I U R C E G C O C I I sikre den lave husleje, og netop samarbejTil studerende og fl ygtninge U L R D G O IO E D C I ”Jeg er glad for, atP det er lykkes i samarbejde det mellem Roskilde Kommune, Rockwool Y L E H NC KAB og ROCKWOOL at få huslejen ned og KAB har således vist sig at være godt nyt OLIC Emed Y PO P V H I C IN forbrug for de kommende lejere. G Y N H E på omkring 3.000 A kroner N NVinklusiv C I V I N V L G N A torsdag, lørdag, A Lmandag ESCADA NVIN fredag, C D A A L SS O S S A B E S D I O A & tirsdag. 24. 29. maj C OSS MAN NI B B R A I A M N R RMA ORD D A A F R TOM O M I D F O C R T C M GU CC I I TO R U C O G C I U D LICE R G O O E I P C R D I O HY POL C LICE N Y O E H P V GI VIN ENC HY N N V C I I A N V G L E N V LA DA A NVIN A C A D S L A E DA ESC SS O S B S ESCA I O AN I B M N R A A M RD R O D OM A F T R M O I D F O C R O GUC TOM CC I T I R U C O G I C D U LICE R G O O E I P R C D I O DI POL CHY LICE N Y O E H P V I C IN G Y N V E H N N V C I I A N V G L LAN GIVE VIN ADA N A C A D S L A E SKOMAGERGADE 21 · Tlf. 46 36 25 91 C DA ES SS ESCA NI BO B OSS l 12 l 22. MAJ 2018

VI GI’R DEN ÉN PÅ BRILLEN OG SOLBRILLEN BRILLE STEL 80%

R E L L I R B L O S 40% Enkeltstyrk e op til +/-4 ,2. herover et tillæg på kr. 400

495,-

ALT ER NEDSAT

KUN

Gælder ikke brilleglas og Lavpris. Brillestel ved køb af en komplet brille med glas. Kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter og kun så længe lager haves.

Billige boliger klar til efteråret


22. MAJ 2018 l 13 l

Fuglestemmer ved Ravnstrup Sø Tirsdag den 22. maj kl. 19-21 er det muligt for såvel begyndere som mere øvede at blive indviet i fuglenes kald, når Fuglefonden ved turleder Henrik Wejdling og naturvejleder Allan Nielsen inviterer til fuglestemmeaften. Mødested: P-pladsen ved Ålehusvej 14a 4160 Herlufmagle. Foto: Nils-Erik Norsker/Fugleværnsfonden.

Tanja Valhøj tilhører et lille mindretal som it-studerende.

mænd, der kører på it-motorvejen. Det er totalt skævt, og i virkeligheden et demokratisk problem”, siger Peter Schwalbe, der aktuelt kan mønstre otte procent kvinder på sine it-uddannelser.

Boyzone

Piger efterlyses It-branchen skriger på kvindelig arbejdskraft. Men hvor er kvinderne henne? inden de er færdige”, siger akademichef på Erhvervsakademi Sjælland i Roskilde Peter Schwalbe.

”Vi mangler i dag 19.000 it-specialister på arbejdsmarkedet. Der er en kæmpe efterspørgsel, og mange af vores studerende får arbejde,

Totalt skævt

Selv om kvinder generelt er overrepræsenterede i forhold til mænd

Området største udvalg af symaskiner og overlockere fra PFAFF – HUSQVARNA VIKING – BERNINA – SINGER – JANOME Stort fagligt kendskab på alle mærker, vi finder altid den rigtige maskine til dig.

Mange spændende sy kurser for både øvede og nybegyndere Se mere på www.symaskineshoppen.dk

Vi kører ud på skoler og institutioner og reparerer på stedet.

Mulighed for afhentning på din adresse.

Boot Camp: ’Piger i IT’ finder sted i Jernbanegade 3 i Roskilde den 27. Og 28. august Frist for tilmelding: onsdag den 30. maj på visa@easj.dk

25%

Alt i tilbehør til symaskiner

Kort reparationstid.

Fakta:

SPAR

i Roskilde

✓ ✓

”Det vil uden tvivl også gøre noget for vores miljø at få flere piger ind på studiet”, siger Peter Schwalbe, der i samarbejde med sine medarbejdere afholder Boot Camp sidst i august, hvor man kan prøve kræfter med programmering og møde flere fremtrædende kvinder fra it-branchen.

ONSDAG TIL LØRDAG

Specialbutik og værksted gennem xx år

Reparation af alle mærker på eget værksted.

Imidlertid behøver it og programmering ikke være noget med knivskarpe matematiske evner, mørke kældre og masser af cola. ”Programmering er i princippet for alle. Det er ikke svært at lære at programmere – du skal bare fange interessen. Og man kan i princippet komme med en hvilken som helst baggrund”, siger projektleder Vibeke Sandau.

Boot camp

STUMPE BUKSER

SYMASKINE SHOPPEN

Tilgængeligt for alle

Et eksempel på netop det er Tanja Valhøj, der nu er i gang med en overbygning som webudvikler, efter hun har afsluttet datamatikeruddannelsen. Tanja Valhøj kommer fra en sproglig og samfundsvidenskabelig linje i gymnasiet, men hendes interesse for computerspil fik hende til at kigge i retning af EASJ. ”Jeg valgte at satse på min interesse”, siger den studerende, der allerede har studiejob som programmør.

PRISGARANTI

Gælder kun stumpebukser til pris over 300 kr.

Vi matcher laveste pris også på nethandel.

Udvalgte bluser og toppe

Spar op til 30%

SYMASKINE SHOPPEN - Stort fagligt kendskab til symaskiner Algade 64 · Roskilde · Tlf. 46 35 12 71 Mail: roskilde@symaskineshoppen.dk Læs mere om tilbud, kurser og nyheder på www.symaskineshoppen.dk

Meld dig ind i kundeklubben og få 10% medlemsbonus og ekstra fordele.

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

Tilbud gælder kun i uge 21 og gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Af Tomas Skov

på de videregående uddannelser, så halter kvinder gevaldigt bagud i såvel it-branchen som på it-uddannelserne. Og det er et problem på flere niveauer ifølge akademichefen. ”It sniger sig ind allevegne. Så det nytter heller ikke noget, at halvdelen af befolkningen bliver sat af. Lige nu er det næsten kun

Underskuddet af kvinder inden for området afspejles i lærerstaben, hvor blot tre ud af 16 undervisere er kvinder. Én af disse er adjunkt Charlotte Heegaard, som oplever den skæve kønsfordeling i klasserne i det daglige. ”Den første klasse jeg havde, bestod udelukkende af drenge. Det er da ærgerligt, at piger lader til at være lidt skræmte over faget”, siger underviseren, der dog aktuelt har to piger i klassen ud af 58 studerende.

Sproglig baggrund


l 14 l 22. MAJ 2018

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum. Af Emma Jørgensen

Bag fordommene Da jeg var 18 år gammel fik jeg tattoveret et lighedstegn på min fod. Ikke for lighed, men for lige rettigheder. Jeg gjorde det nok mest af alt i rastløsthed midt i de afsluttende studentereksaminer, men det var også et mit stille oprør mod en episode på min daværende arbejdsplads, hvor to kunder råbte og skreg, og krævede min kollega fyret, fordi han var homoseksuel. Efter episoden gik jeg ud på vores lager og græd. Min kollega derimod, sagde noget ala ”Altså de slog mig jo ikke eller noget”, trak på skuldrene og sendte mig et blik, som vist kun kunne betyde, at han synes at jeg var ung og naiv. Og det har jeg sikkert også været. 16 år gammel og uden nogen anelse om hvad jeg skulle stille op med to middelaldrende homofobiske mænd, som bare stod og råbte at min kollega var klam og burde blive fyret.

Både kommende og nuværende udvekslingsstudenter fortalte om deres oplevelser på Stændertorvet i sidste weekend.

En hverdag i det fremmede

Sådan så de ham. Ikke fordi de kendte ham, men fordi de havde overhørt en privat samtale om en date. Og på samme måde så et familiemedlem mig som homofobisk, blot grundet min politiske holdning - uden at kende min holdning. Det afslørede han på et københavnsk homodiskotek, hvor vi en aften mødtes tilfældigt. Da jeg er på vej hjem, får han efter en kortere samtale sagt, at han bare var gået ud fra, at jeg havde et problem med homoseksualitet, fordi jeg jo var konservativ, og at han egentlig havde været lidt forvirret over at se mig på lige præcis det diskotek. Jeg husker ikke hvad jeg præcist svarede, for jeg var både småberuset og chokeret, men jeg fik vist sagt, at jeg ikke har en holdning til andre menneskers seksualitet, inden jeg gik ud på de Københavnske gader og mod mit tog på Nørreport Station. I det øjeblik var jeg såret. Jeg følte mig ramt, og nedgraderet fra at være mennesket Emma til blot at være en fordom. Og sådan blev min kollega nedgraderet fra at være en god ansat til blot at være sin seksualitet. Og sådan er vi mennesker (inklusiv mig selv) gode til at dømme og putte andre folk i båse. Man får sjældent fordomme med vilje, og de fleste ville sikkert hellere være fri for at have fordomme. Jeg vil i hvert fald selv forsøge at blive bedre til at se mennesket bag fordommen - hvad end den måtte være. Og glemmer jeg det... ja, så kan jeg jo bare kigge ned på min fod og minde mig selv om hvorfor jeg fik tatoveringen i første omgang.

Emma Jørgensen er 22 år gammel og studerer til dagligt virksomhedsstudier og kommunikation på Roskilde Universitet. Hun er tilflytter fra Ringkøbing, og har boet i Roskilde siden sommeren 2014. Siden da er hun blevet engageret i Konservativ Ungdom i Roskilde, hvor hun er formand.

Sidste weekend var Roskildes Rotaryklubber på Stændertorvet for at fortælle om de mange muligheder. I dagens anledning var både kommende og nuværende udvekslingsstudenter med til at fortælle om deres egne oplevelser. Du skal vælge at blive Rotary udvekslingsstudent, fordi du får kvalitet. Rotary ligger i top i evalueringen af alle godkendte udvekslingsorganisationer. Du (og dine forældre) får sikkerhed: Din sponsor Rotaryklub herhjemme, din værtsklub samt alle andre Rotarianere, som beskæftiger sig med udvekslingsprogrammet er klar til at hjælpe dig og rådgive dig, hvis du får spørgsmål eller problemer før, under eller efter dit ophold.

Sproget er nøglen

Hverdagen vil ligne den herhjemme og så alligevel ikke. Du skal gå i skole, deltage i familiens liv, være sammen med venner og skaffe dig nogle fritidsinteresser, fx inden for sport. Du må derimod ikke have fritidsarbejde. Du skal deltage i sprogundervisning den første tid - dette gælder især alle dem, som ikke kommer til et engelsktalende land. Men for alle gælder, at jo før du lærer at forstå og gøre dig forståelig på sproget i dit værtsland, desto hurtigere bliver du integreret.

Helt tæt på

Du vil være med til at skabe forståelse mellem kulturer, fordi du som goodwill-ambassadør i løbet af dit år som udvekslingsstudent skal fortælle dine nye venner om Danmark og danskerne. Du skal gå i skole på high school niveau og bo hos flere forskellige værts-

familier, som alle bor i samme by eller i nærheden af den skole, du går på. Du bliver knyttet til en Rotary klub, som interesserer sig for dig og bakker dig

”Jo før du lærer at forstå og gøre dig forståelig på sproget i dit værtsland, desto hurtigere bliver du integreret.” op, og som du kan få hjælp og rådgivning hos. Du får på denne måde en masse nye familiemedlemmer og venner. Gennem hverdagen i det fremme-

Fakta: Krav Du skal være fyldt 16 år og som minimum have afsluttet Folkeskolens afgangsprøve. Udsendelse kan også ske i løbet af den gymnasiale uddannelse. Karaktermæssigt skal du være i klassens bedste tredjedel.

de kommer du til at opleve en anden kultur helt tæt på.

Bliv værtsfamilie

Hvad kræver det er blive værtsfamilie? Man skal være indstillet på at åbne sit hjem for et ungt menneske fra et andet land: Man skal have tid, energi og overskud til at vise den unge interesse, til at være åben, imødekommende og nysgerrig efter at lære ham/hende at kende. Man skal hjælpe den unge til at lære dansk ved i størst muligt omfang at kommunikere på dansk. Man skal tage sig af den unge, diskutere, lytte og rådgive - i det hele taget behandle ham/hende, som var det ens eget barn, dvs. også stille krav til den unge om deltagelse i familiens liv. Med andre ord: Hjerterum er vigtigere end husrum.

Fakta: Betaling Det koster ca. 42.000 kroner endelig pris bliver fastsat i oktober. Prisen gælder uanset hvor du kommer hen i verden. Prisen dækker mindst tre orienteringsmøder før udrejse, returbillet til destinationen, Visakort, pins og et Dannebrogsflag, forsikring hos Europæiske for hele forløbet, lommepenge svarende til købekraften af 100 USD/måned og skolegang i værtslandet.


22. MAJ 2018 l 15 l

VERDENS BEDSTE GÅSKO SOM BALANCERER DIN KROPSVÆGT OPTIMALT, NÅR DU GÅR OG STÅR!

20% rabat på GaitLine sko

Demodag GaitLine 24. maj fra 10-15:00

TRIUMPH, ROSKILDE, RO’S TORV 42, TLF. 46 37 21 23

Industrivej 1E · 4000 Roskilde · Tel. 46 35 40 86 · www.snowfun.dk · butik@snowfun.dk

Danmarkspremiere

Eclipse Cross www.mitsubishi.dk

T E S T 2 017

Den nye Eclipse Cross er gennemtænkt ned til mindste detalje. Eclipse Cross har vundet Good Design Award, og når du oplever det dynamiske og unikke design, der giver en fornemmelse af, at bilen er i konstant bevægelse, vil det ikke overraske dig.

niveau med bl.a. automatisk nødbremse og 5 store stjerner i Euro NCAP. Sidst, men ikke mindst, vil du nyde Eclipse Cross’ avancerede udstyr som f.eks. head up display, touchpad controller, Apple CarPlay, automatgear og meget mere.

Den sporty kabine er ekstrem rummelig, og tilbyder bl.a. intelligent forskydning af både for- og bagsæder. Når du er færdig med at glæde dig over pladsen, kan du lade dig begejstre af den nye kraftfulde 1.5 liters benzinmotor med turbo og hele 163 hk. Eclipse Cross har et højt sikkerheds-

Eclipse Cross kr. 283.880 - kr. 398.975 inkl. lev. kr. 3.980, ekskl. metallak. 5 års garanti/100.000 km. Forbrug v. bl. kørsel 15,2-14,3 km/l. CO2-udslip 151-159 g/km. C

Mitsubishi Roskilde Industrivej 32-36 • 4000 Roskilde • Tlf. 46 740 750 • www.mitsubishiroskilde.dk


l 16 l 22. MAJ 2018

Det kræver sociale kompetencer at være honningbi. Der kan bo op til 80.000 individer i et almindeligt bistade.

Forbuddet mod sprøjtemidlet neonicotinoider i landbruget betyder forhåbentlig en udfordring mindre for de danske bier.

Udover honningproduktion står de over 280 biarter for bestøvning af bærbuske, frugttræer og vilde blomster.

Bierne tager et stik hjem Et nyt forbud i EU mod sprøjtemidlet neonicotinoider vækker et spinkelt håb for vores bier. Men fødegrundlaget for landets over 280 biarter er fortsat på retur.

Af Tomas Skov

”Bierne bliver presset af pesticider og landbrugsdrift med store monokulturer, hvor alt hvad der hedder læbælter og grøftekanter bliver fjernet. Det gør jo, at fødegrundlaget bliver reduceret. Landskabet er blevet ensformigt, og det er i praksis som en grøn ørken for bierne”, siger tidligere formand for Danmarks Biavlerforening Knud Graaskov, der sammen med to interessefæller er mødt ind i klubhuset for medlemmerne af Roskilde Biavlerforening på Ringstedvej.

Massiv tilbagegang

Den stadigt mere ensartede natur og udbredte brug af den nu forbudte nervegift neonicotinoi-

Fakta: Hjælp bierne Lad græsplænen blomstre Lad døde træer stå eller ligge Så kløver i haven Lav et bihotel (se mere på www.bivenlig.dk) Work out i haven drop sprøjtemidlerne Køb økologisk

der i det konventionelle danske landbrug har bidraget til en tilbagegang på 73 procent blandt de over 280 biarter i Danmark inden for de sidste 30 år. Derfor var det velkomment blandt biavlere og andre forkæmpere for en varieret natur, da der blev vedtaget et forbud mod sprøjtemidlet i EU sidst i april. Kun Danmark, Tjekkiet og Rumænien stemte imod forbuddet.

Magtfuldt landbrug

Så selv om Danmark således cementerede sin plads langt fra den snart glemte grønne førerposition, burde det i det mindste være godt nyt for bierne. Alligevel synes det kun at vække forbeholden begejstring blandt de tre fremmødte biavlere i landets næststørste biavlerforening, der tæller omkring 300 medlemmer. ”Vi håber, at giften bliver en saga blot, og flertallet af de europæiske landmænd klarer sig glimrende uden. Men det er jo nemmere at bruge et sprøjtemiddel, og det er det, det handler om. Det er et stort paradoks, at der er en modsætning mellem biavlere og landbruget. Anvendelsen af giften sker på bekostning af insektlivet og bierne, som både sikrer frøavl og frugtavl. Så landbruget saver sin egen gren over, når bierne forsvinder”, fortsætter Knud Graaskov, som frygter at ministeren vil give dispensation for brugen af sprøjtemidlet, da landbrugets interesseorganisation er en magtfuld lobbyorganisation. ”Landbrug og Fødevarer er lige så magtfulde i

EU som riffellobbyen er i USA. De har oceaner af ressourcer”, siger næstformand i Roskilde Biavlerforening Eilif Larsen.

Bier kan ikke finde hjem

Den nicotinbaserede nervegift påvirker både biernes immunforsvar og orienteringsevne, og det har derfor ført til, at hele bifamilier på tusindvis af individer pludselig bare forsvinder – til stor ulykke for både bierne og biavleren. Det kender biinspektør Per Kristiansen, som tidligere levede af biavl, lidt til. ”Du kan ikke leve af honningen alene. Men du kan supplere med bestøvningsopgaver for landmænd, dronningeavl og produktion af bifamilier. Der er måske et par håndfulde, der lever af det på landsplan i dag. Men det er risikabelt, for dine bier kan forsvinde lige pludselig, og så ramler det hele”, siger han.

Fakta: Honningbier Der anslås at være 7000 biavlere i Danmark Deres stader huser ca. 5000.000.000 honningbier Der er op til 80.000 honningbier i et enkelt bistade Bier, insekter og sommerfugle bestøver bærbuske, frugttræer og vilde blomster

Frisør Arthur skal have fint tøj på


22. MAJ 2018 l 17 l

www.farvehuset.dk & www.tapetmesteren.dk

FARVEHUSET ER MERE END BARE MALING

TÆPPEMARKED

og lidt til højden... TÆPPEMARKED -50%

-50%

PRIS

GARANTI

LEJ ET STILLADS

Køb murmaling eller træbeskyttelse hos Farvehuset (naturligvis med prisgaranti) og få 20% rabat i stilladsleje

Preben har været på shoppetur - og købt en hulans masse flotte tæpper hjem: Kelimtæpper, uldtæpper, ryatæpper, vævede tæpper i et VÆLD af flotte farver og mønstre. Og alt sammen til en god pris!!

-20% stillads leje

Helligkorsvej 11 * 4000 Roskilde

-50%


l 18 l 22. MAJ 2018

KLUMME Af Peter Helby Petersen, advokat, TVC Advokatfirma

Persondataforordningen – når I at blive klar? Den 17. maj 2018 vedtog Folketinget den danske databeskyttelseslov, og således lykkedes det for Folketinget at få den supplerende, nationale lovgivning på plads, inden databeskyttelsesforordning (GDPR) træder i kraft den 25. maj 2018. Så langt så godt – vil nogen mene. Spørgsmålet er nu, om det også er lykkedes for din virksomhed eller forening at blive klar? Når vi er rundt i lokale netværksgrupper mv., oplever vi, at der blandt de lokale virksomheder og foreninger er stor fokus på området – og meningerne er mange. På den ene side udtrykker flere forståelse for ønsket om, at der kommer styr på virksomheders behandling af vores personoplysninger, men på den anden side ser mange det som en opgave, der er svær at håndtere. De nye regler er i store træk en videreførelse af den nugældende persondatalov – som alle virksomheder og foreninger ”naturligvis” har styr på – men der er med de nye regler lagt op til, at overtrædelser af reglerne fremover vil blive sanktioneret meget strengere, end det hidtil har været tilfældet. Videre vil der blive stillet skærpede dokumentationskrav. Det er derfor vigtigt, at alle virksomheder og foreninger sætter sig ind i både persondataforordningen og den danske databeskyttelseslov. Helt overordnet fastsætter EU’s databeskyttelsesforordning en lang række krav til virksomheders og foreningers fysiske og digitale databeskyttelse. Det betyder bl.a., at der skal implementeres faste procedurer for håndteringen af personoplysninger. IT-systemer skal indrettes på en hensigtsmæssig måde i forhold til lagring og håndtering af personoplysninger, ligesom medarbejdere, kunder og andre registrerede skal informeres om deres rettigheder. Disse regler er i store træk fælles for hele EU. Hvad indeholder databeskyttelsesloven bl.a.? Udover de fælles regler, der gælder for alle medlemslandene, indeholder EU’s databeskyttelsesforordning en række muligheder for, at de enkelte medlemslande kan fastsætte egne nationale regler på udvalgte områder – og her kommer den netop vedtagne databeskyttelseslov ind i billedet. Med den nye databeskyttelseslov har Folketinget fx besluttet, at private virksomheder og foreninger bl.a. skal have mulighed for at behandle CPR-numre, når det sker som et naturligt led i den normale drift af virksomheder af den pågældende art, eller når det sker for at sikre entydig identifikation af kunder el.lign. Et andet eksempel på et område, hvor de enkelte medlemslande selv kan bestemme, kan nævnes minimumsalderen for samtykke – altså grænsen for, hvor gammel en person skal være, inden vedkommende selv kan give samtykke til behandling af sine personoplysninger. I Danmark har Folketinget besluttet, at aldersgrænsen skal være 13 år, hvilket betyder, at personer mellem 13 og 18 år selv kan give samtykke til behandling af personoplysninger, selvom de ikke er myndige.

Lidt mere ro i hovedet. Rikke Egekvist Wainø, Emma Pauludan Madsen, Helena Høeg, Frederik Lind og Emil Heede med lærer Lars Skadhauge.

Ud af hovedet Distraktionerne står i kø for gymnasieelever, der skal præstere både fagligt, privat, socialt og digitalt. Vi har mødt nogle af dem efter et år med mentaltræner Renè Nielsen. Af Tomas Skov

Renè Nielsen har i løbet af skoleåret været mentaltræner for to 3.g-klasser på Himmelev Gymnasium for at arbejde med elevernes koncentrationsevne og udfordre deres præstationskultur.

Er I klar? Der er ikke tvivl om, at der fremadrettet vil være et øget fokus på beskyttelsen af personoplysninger, herunder i særdeleshed på opfyldelsen af den registrerede persons rettigheder. Hos TVC Advokatfirma følger vi udviklingen på det persondataretlige område tæt og står klar til at hjælpe virksomheder og foreninger med at sikre overholdelse af reglerne. Har du spørgsmål til den nye databeskyttelseslov eller persondataret i øvrigt, kan du kontakte undertegnede for en uforpligtende drøftelse af, hvad de nye persondataretlige regler betyder for netop din virksomhed.

Styring på eget liv

Peter Helby Petersen Advokat, TVC Advokatfirma

Mentaltræner Renè Nielsen har holdt oplæg med jævne mellemrum for de to klasser i løbet af året, og har sam-

”Vi lever i en kompleks tid, og det er blevet et problem at kunne fordybe sig. Så eleverne skal trænes i den almendannelse at kunne tage styring på deres eget liv, så de selv bliver aktørerne. Hvis vi skal undgå stress, så skal vi udstyre de unge med nogle værktøjer”, siger gymnasielærer Lars Skadhauge, der i samarbejde med ledelsen vil indføre forløbet i én eller anden form allerede fra 1.g næste år.

Positive tanker

tidig lagt ugentlige øvelser i en Facebookgruppe oprettet til formålet. Og det har ifølge de fem elever til stede på uddannelseslederens kontor haft god effekt. ”Jeg tror, det er individuelt hvad man har taget til sig. Men selv er jeg blevet meget opmærksom på, hvor meget positive tanker betyder. Vi har lært at træne opmærksomheden, så vi kan bevæge os fra det røde til det grønne felt”, forklarer Rikke Egekvist Wainø. Én af teknikkerne kan fx være at tage nogle nærværende minutter, hvor man vender opmærksomheden mod at sanse verden omkring sig.

Skriv det ned

Helena Høeg har haft god nytte af en anden enkel teknik for at finde ro, når hun skal sove. ”Jeg skriver simpelthen mine tanker ned, inden jeg skal sove. Så er de ude af hovedet”, siger hun. En medelev gør brug af en anden enkel teknik. ”Der er meget, der fylder i hovedet. Så vi har lært at definere små, realistiske mål, som vi så kan krydse af, når de er nået. Så jeg laver simpelthen todo-lister”, siger Emma Pauludan Madsen, og understreger, at man ikke skal plage sig selv med de mål, man ikke nåede, men blot lægge en ny tidsplan for dem.

Bare gør det

Frederik Lind hæfter sig ved betyd-

”Jeg skriver simpelthen mine tanker ned, inden jeg skal sove. Så er de ude af hovedet” citat: Helena Høeg

ningen af psyken i forhold til at overkomme livets opgaver. ”Det er nu, man har allertravlest i sit liv, og man kan ikke nå det hele. Det har været en opdagelse, hvor meget dine tanker betyder. Hvis du kan bygge en stærk psyke op, så kan du klare alt”, siger han. Emil Heede har stor glæde af meditationsteknik, hvor han mærker efter i forskellige dele af kroppen, når han skal sove. Og så har det været en åbenbaring bare at handle på sine tanker. ”Hvis du får en tanke, så gør det. Så er det ude af hovedet. Det værste er, når man fortryder noget, man ikke gjorde”, siger han.


22. MAJ 2018 l 19 l

Hanstholm R A M M E

Skuffer i front

KØKKENTID ~ Kvalitetstid Køkkenet er hverdagens vigtigste rum. Det er her, vi mødes om gøremål, fornøjelser og pligter. Her vi samles, når det er spisetid, højtid, lektietid eller slet og ret kvalitetstid. Køkkenet vil til alle tider være centrum for oplevelser, traditioner og aktiviteter. Derfor laver vi køkkener i takt med tiden – din tid.

Højeste kreditværdighed Bisnode 2018

Hanstholm Køkken Hellerup · Kildegårdsvej 8C · 2900 Hellerup Hanstholm Køkken Hørsholm · Usserød Kongevej 29 A · 2970 Hørsholm Hanstholm Køkken Roskilde · Sankt Peders Stræde 1B · 4000 Roskilde

Tlf: 3962 8118 · E-mail: hellerup@hanstholm.com

GØR DET UNIKT

hanstholm.com Følg os på


l 20 l 22. MAJ 2018

Børn dyster i sang på RO’s Torv Lørdag den 9. juni inviterer Spar Nord sammen med shoppingcentret og Roskilde Handel til audition på Roskilde Børne MGP 2018. Af Holger Vincents

Unge stemmer har chancen for at få prøvet talentet af lørdag den 9. juni klokken 11 på RO’s Torv, hvor Spar Nord i samarbejde med shoppingcentret og Roskilde Handel inviterer til audition på Roskildes helt egen udgave af MGP. ”Arrangementet er et af de

tiltag, vi har planlagt i løbet af i år for at markere bankens 10 års jubilæum i Roskilde”, forklarer Spar Nord Roskildes direktør Kasper Bæk om baggrunden for det musikalske tilløbsstykke. Alle børn og unge i aldersgruppen 8-16 år kan deltage, ligesom både solister og grupper har mulighed for at indtage scenen på RO’s Torv

i forsøget på at overbevise juryen om, at de fortjener at gå videre til finalen i Roskilde Børne MGP 2018 lørdag den 8. september på Stændertorvet. ”Vi vil gerne være med til at skabe forskellige former for underholdning og aktiviteter fordelt på forskellige lokationer, så vi binder byen sammen”, forklarer Kasper Bæk. Reglerne i forbindelse med den indledende audition lørdag den 9. juni lyder, at har man lyst til at deltage, skal man blot møde op på dagen med sit nummer i en

Den Blå Butik, ukendt fotograf og år.

instrumentalversion – det er ikke et krav, at det skal være et originalt nummer. Alle børn inddeles i aldersgrupperne 8-11 og 12-16 år, og når man bliver råbt op, er det så tid til at fremføre sin sang foran dommerne og Centertorvets handlende. Når alle deltagere har sunget, voterer juryen, og finaledeltagerne får besked samme aften.

Roskilde får nu sit helt eget MGP, og alle børn og unge i alderen 8-16 år kan deltage.

Algade 21 i dag. Foto: Per Steenholdt.

Historien bag fotoet

Her lå Den Blå Butik

Af Per Steenholdt

Hvis man i dag skal forklare en fremmed hvor Algade 21 ligger, vil man nok sige på hjørnet af Algade og Sankt Peders Stræde - lige overfor Importøren. Hvis man skulle gøre det samme for mere end 250 år siden, ville forklaringen blive en helt anden. Dengang kunne man med rette sige, at det var sidste hus på venstre hånd i Algade, hvis man kom fra Torvet. Man ville nok også sige, at det var på hjørnet af Algade og Vagtstrædet. Efter Vagtstrædet kaldte man gaden Hestemarkedsgade.

Det gamle Vagt og sprøjtehus

Det er ved beskrivelsen af alle ejendomme i byen i 1761, at man kan læse, hvordan beliggenheden blev beskrevet. Her kan også læse, at det var ”Byens Vagt og Sprøjte Hus. Det var formentlig opført efter den seneste bybrand i 1735. Bygningen var på 12 fag. I den ene ende lå to vagtstuer, og den anden blev brugt til opbevaring af brandmateriel herunder en

sprøjte. Ejendommen beskrives de følgende år. Den mest grundige beskrivelse er fra 1791. Her beskrives briks til vagten, og der nævnes et lille køkken. Der er dog ingen oplysninger i folketællingerne om, at der har været bolig. Enten er ejendommen ikke nævnt, eller også står der at den var ubeboet. Bygningen beskrives sidste gang som ”sprøjtehus” i 1867. Navnet ”Vagt og Sprøjte Hus” hænger dog ved nogle år endnu.

år. Det år bor den fungerende telegrafbestyrer sammen med sin kone i ejendommen. Det er formentlig ikke mange år, telegrafstationen har til huse i den bygning. Kommunen sælger ejendommen. I skødet fra årsskiftet 1884 til 1885 kalder man stadig ejendommen for ”Vagt og Sprøjtehus”, selvom den ikke har fungeret som sådan siden 1867.

Telegrafstation

Da Fanny Fang skriver sin artikel i 1934, ejer ejendommen af ”Galanterihandler Th. Petersen”. Han var formentlig den første, der åbnede en butik i ejendommen. Den mest kendte butik er uden tvivl legetøjsbutikken ”Den Blå Butik”. Det er en butik, der ofte nævnes i lokale facebookgrupper. Det kan ofte være svært at finde billeder og oplysninger på nettet om nyere butikker eller ejendomme. Det er ofte overladt til hukommelsen. Jeg har selv i slutningen af 1950´erne og begyndelsen af 1960 ´erne stået med næsen trykket flad mod ruden og set, hvad man kunne købe, hvis man bare lige havde 3,85 kr. I det kommunale byggesagsarkiv kan man se, at ejeren af ”Den Blå Butik”,

Fanny Fang har en beskrivelse af Algade i ”Jul i Roskilde” i 1934. Her skriver hun, at ”Da statstelegrafen aabnedes i Roskilde i Roskilde 1867, fik den sine første lokaler her”. I første omgang en lidt overraskende oplysning. I 1867 beskrives ejendommen stadig som Vagt og sprøjtehus, og ved Roskilde station beskrives en telegrafstation. Oplysningen ser nu ud til at være ganske korrekt. Fanny Fang skriver ”statstelegrafen”. Telegrafstationen ved stationen var ikke ”statstelegraf”. Både stationen og sprøjtehuset bliver beskrevet den 31 maj i 1867, altså tidligt på året. At ”statstelegrafen” flytter ind bekræftes af bykort fra 1870 og folketælling fra samme

Forretningsejendom og Blå Butik

Sv. Rosten Petersen, har ansøgninger om ombygninger allerede før 1950. Ejendommen er vurderet til at være opført i 1840 og betragtes som bevaringsværdig. 1840 er et tilfældigt gæt. Der sker ikke noget med bygningen det år. Den beskrives stort set på samme måde i 1837 som i 1867. Egentligt er det mere korrekt at tale om en bygning opført kort efter 1735, der har gennemgået så mange ombygninger, at der nok ikke er noget som helst tilbage fra den tid. Et år har den fået en ny bagvæg, et andet år ny gavl. Gavlen mod Sankt Peders Stræde er rykket en smule, ellers er det en bygning af samme størrelse som ved opførelsen. Mange mener, at Roskilde har mistet megen charme ved nedrivninger og opførelse af store ejendomme. Det er faktisk lidt overraskende, at det ikke er sket med Algade 21. Mens jeg og mange andre har set med længsel gennem vinduerne i Den Blå Butik har ejeren fremsendt et forslag til en helt ny bygning. Hvorfor det byggeri ikke blev gennemført, fremgår ikke, men lidt heldig har man da lov til at være.


ET WE E

KE

FE

ER N J ST

D N

M

22. MAJ 2018 l 21 l

ÅBENT HUS

26.- 27. MAJ KL . 11-16

NY BLUEHDi-MOTOR MERE POWER - 300 Nm! PEUGEOT 3008 SUV ALLURE 1.5 BlueHDi 130 hk - 24,4 km/l

332.990

KR.

INKL. ALLURE UDSTYR • i-Cockpit med 8” touchskærm • 100% digitalt instrumentpanel m. 12,3” skærm • P-sensor, for og bag • 19” alufælge • Mirror Screen m. Apple CarPlay®

• Aluminiumsrails • Aut. nødbremsesystem • Aktiv vejbaneassistent • Aktiv blindvinkelassistent • Stof/kunstdellæder indtræk • Aut. klimaanlæg

• Aut. skift imellem fjern-/nærlys • Blå ambiente-belysning i fordøre • El-sammenklappelige sidespejle • Elektrisk håndbremse • Mørktonede ruder, bag

Kompromisløs kvalitet er et væsentligt og gennemgående element i sublime 3008 SUV Allure. Her danner et råt off-road look, forhøjet førerposition, luksuriøse detaljer og et højteknologisk indre rammen om en række ultimative køreoplevelser i absolut særklasse. Den intuitive betjening i det futuristiske Peugeot i-Cockpit med de elegante pianotangenter og de seneste, avancerede sikkerhedssystemer akkompagneres samtidig af den nye, kraftige og digitalt designede BlueHDi-motor med hele 130 hk, og tilfører dermed oplevelserne en ekstra dimension. Oplev selv den sublime, stærke 3008 SUV Allure til Åbent Hus i weekenden. A+ ANBEFALER 24,4 km/l. CO2 106 g/km. Prisen er ekskl. metallak. Bilen er vist med ekstraudstyr. Apple CarPlay® kræver iPhone 5 eller nyere. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl.

PEUGEOT ROSKILDE Vejlebo & Winther ApS

Maglegårdsvej 5 B 4000 Roskilde Telefon 88 88 67 67 peugeot.dk/roskilde

Åbningstider salg: Man-tor kl. 9.00-17.30 Fre kl. 9.00-17.00 Lør.-søn kl. 11.00-16.00

Allan Larsen

Johnny Vejlebo

Michael Wermuth

Nicki Vejlebo

Tobias Holmelund


l 22 l 22. MAJ 2018

Jeg er ikke dum – jeg er ordblind Mange har fordomme om at ordblinde er dumme og ikke er lige så dygtige som andre. Sådan har det også været for Jeanette Norby, der læser Hf og først nu i en alder af 25 år opfatter sig selv som boglig og kan nyde en god bog. Hun kæmper fortsat bravt hver dag, og målet er at blive bioanalytiker. Jeanette beviser, at man godt kan læse Hf selvom man er ordblind. Hun går i en særlig klasse på VUC Roskilde, hvor alle elever er ordblinde. Hun lægger ikke skjul på, at det er hårdt, fordi hun bruger ekstra meget tid på lektier og forberedelse. Drømmen er at blive bioanalytiker – og det er ikke hvis hun bliver færdig, men når hun bliver færdig, som hun siger med et stort smil. Hun er interesseret i at forske i gener, da hun selv er født med en hjertefejl, og blev opereret som 8-årig. Jeanette er uddannet salgsassistent, men valgte at videreuddanne sig, da hun ikke trives i branchen. ”Jeg blev testet ordblind som 23-årig, og det kom ikke bag på mig, da jeg altid har fået ekstra hjælp i dansk. Før i tiden hadede jeg

at læse bøger. Nu er jeg blevet indmeldt i NOTA og får bøgerne læst op. Før lyttede jeg meget til musik, men nu lytter jeg også til lydbøger hver dag i toget, når jeg skal i skole. Det er dejligt endelig at kunne nyde en god bog”, siger Jeanette.

Drama rystede holdet sammen

Jeanette startede i august 2017 i en særlig klasse for ordblinde på Hf enkeltfag. Hun var nervøs, da hun skulle starte et helt nyt sted med nye lærere og nye klassekammerater. ”Jeg har taget en dag ad gangen, og har ikke fortrudt det et sekund. Jeg har åbnet mig meget mere op. Det er en god klasse med et godt sammenhold. Eleverne er i alderen 18 til 49 år, og de ældste har børn og har ind imellem en moderrolle, hvis man er lidt usikker. Det er kun rart”, siger Jeanette. Klassen havde drama det første halve år og det rystede holdet godt sammen. ”Jeg har valgt VUC Ros-

kilde, fordi det er muligt at læse Hf i en klasse, hvor alle er ordblinde, men vores ordblindhed er forskellig. Til drama fik vi set hinandens gode og dårlige sider. Vi kunne grine sammen og turde åbne os op. Det har også hjulpet mig meget. Jeg har altid fået at vide, at jeg ikke er god nok af mine tidligere lærere. Jeg tror mere på mig selv, og nu står jeg ved den jeg er og hviler mere i mig selv,” siger Jeanette.

Fede hjælpemidler

Som ordblind tager det lang tid at komme igennem tekster og pensum. Jeanette har fået IT rygsæk og bruger elektroniske hjælpemidler som: CD ord, App Writer og NOTA hver dag. ”Det er fede hjælpemidler vi har. Men selvfølgelig tager det lang tid at høre en tekst i stedet for lige at kunne læse den. Det kræver også, at alle lærere husker at scanne teksterne korrekt ind, så vi kan hente dem elektronisk. Tidligere har jeg aldrig læst bøger, fordi jeg blev træt i

hovedet hurtigt og ikke kunne huske sammenhængen. Hjælpemidlerne og NOTA gør, at jeg nu læser mange bøger i min fritid. Så jeg er blevet meget mere boglig,” siger Jeanette.

Tid til arbejde og hest

Selvom skolen fylder meget er det vigtigt for Jeanette at der er tid til fritidsinteresser, så det hele ikke bliver pligter og lektier. ”Jeg nyder at koble af hos min dejlige hest, som jeg har part i. Ridningen gør, at jeg har overskud i hverdagen. Derudover har jeg et arbejde på et plejehjem for at supplere min SU. Man kommer ind på livet af de mennesker, og jeg er glad for at kunne hjælpe dem”, siger Jeanette. Til sommer skal Jeanette til eksamen i retorik, engelsk, kemi og matematik.

Fakta: NOTA NOTA er et Digitalt statsligt bibliotek og videnscenter med lydbøger.

kardanakselantenne Man skal ikke tro på hvad som helst... Det skal være trygt og sikkert, når din bil skal på værksted. Det vil vi gerne gøre noget ved.

- har du hørt dit autoriserede værksted?

Vind et olieskift

Kom med et forslag til næste overskrift i samme stil, så trækker vi lod blandt de bedste! Skriv dit forslag og send det til: kid@stubbe.dk - jb@skoda-roskilde.dk · henrik.madsen@gunnerdue.dk

Arne Stubbe Automobiler A/S

Roskilde Bilcenter A/S

Gunner Due Biler A/S

- de ved, hvad de taler om!


22. MAJ 2018 l 23 l

23. MAJ E R E I M E PR BIOGRAF

Renault KADJAR

© 2018 & TM Lucasfilm Ltd.

Take the alternative road

Fra

238.880 kr.

Kom til Åbent Hus 27. maj kl. 11-16

-

Brændstoføkonomi 16,9 – 26,3 km/l. CO2-udledning 99-134 g/km. Prisen er inkl. leveringsomkostninger på 3.980 kr. Bilen er vist med et højere udstyrsniveau. Renault.dk

stubbe.dk be.d MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


l 24 l 22. MAJ 2018

ROSKILDE RUNDT

Rejsegilde for nyt butikscentrum i Trekroner

Kvindelige skatere i alle aldre indtager Hal 12 på lørdag.

Onsdag var der rejsegilde for det nye butiksområde i Trekroner Syd, der efter planen skal åbne til november og kommer til at indeholde en række kendte butikskæder – lige op ad motorvejen, hvor der samtidig skal etableres 600 nye parkeringspladser. Det er de fire bu-

tikskæder Elgiganten, Jysk, T. Hansen og Petworld der alle har store forventninger til de nye rammer. ”Vi ville have en butik i Roskilde, og da der her bød sig et nyt område med gode naboer, som vi kender i forvejen, slog vi til. Der er en god synlighed fra motor-

vejen, og vi kan godt lide at ligge lidt udenfor sammen med andre butikker, som trækker trafik,” siger Michael Petersen, der er medejer af Petworld. Trekroner Syd dækker et areal på 60.000 kvadratmeter, og er under udvikling af Daugaard Pedersen A/S,

som er totalentreprenør med speciale inden for erhvervsbyggeri. Blandt talerne til rejsegildet var blandt andre formanden for Planog Teknikudvalget Tomas Breddam (S).

Drenge ingen adgang:

Skaterpiger indtager Hal 12 Lørdag dem 26. maj er det igen tid til den årlige Girl Skate Day på Musicon. Af Holger Vincents

Drenge er og mænd er forment adgang, når kvindelige skatere samles til den årlige Girl Skate Day lørdag den 26. maj i Hal 12 på Musicon. ”Vi vil gerne sætte fokus på, at piger også kan skate. Selvom miljøet er domineret af drenge, er det lykkedes os at skabe et rum, hvor vi er der for hinanden. Hvis jeg vælter, er der eksempelvis ikke nogen, der griner, og det er vildt fedt”, fortæller 18-årige Astrid Hemmingsen, medlem af det lokale skatecrew Don’t Give a Fox, der står bag Girl Skate Day – Vol. 3.

Borgmester Joy Mogensen (S) deltager også i eventen, der starter kl. 12, hvor nybegyndere i alderen 0-12 år kan få undervisning i skateboard. Kl. 16 er det så de 13-100-årige pigers og kvinders tur, mens dagen afsluttes med et storstilet afterparty, hvor alle over 18 år – inklusiv mænd – er meget velkomne til at deltage. ”Sidste år kom der over 100 mennesker i løbet af dagen, så vi håber på et lige så vellykket arrangement i år”, lyder det fra Astrid Hemmingsen. Se lørdagens fulde program via: https://www.facebook.com/ events/302020710331165/

Bæredygtig torsdag Over 200 aktører – private virksomheder, iværksættere, videninstitutioner og repræsentanter fra den offentlige sektor – samledes den 17. maj på initiativ af CORO for at udvikle bæredygtige løsninger indenfor indeklima, energioptimering, genanvendelse, klima-

renovering, transport mv. Udvalgte løsninger vil efterfølgende blive testet og implementeret i Roskilde i samarbejde med udfordringsgiverne, som også tæller Roskilde Festival, ROCKWOOL, Roskilde Kommune, IST, De Forenede Dampvaskerier, DSV Trans-

port, Fors, Boligsleskabet Sjælland, Argo samt Roskilde Tekniske Skole. ”I sammenhæng med COCONF18 møder vi en masse andre mennesker og virksomheder, der tænker anderledes end os selv. Det rykker ved vores tankegang og forforståelse af verden og

Vær med i Roskilde Rundt Vi vil så gerne være med i dit liv - men vi kan ikke nå det hele. Derfor modtager vi meget gerne billeder og tekst fra de begivenheder, som du synes, fortjener lidt bredere opmærksomhed. Mail til tomas@paperboy.gratis, så vil vi forsøge at finde plads her under Roskilde Rundt.

det er vigtig for os at få prøvet ideer af og blive udfordret på det, vi gør til dagligt i vores arbejde med bl.a. bæredygtighed. Det er helt klart den største fordel ved at indgå i sådan et forløb”, siger direktør for Roskilde Tekniske Skole Jesper Østrup.


22. MAJ 2018 l 25 l

Stjerneløbet i Roskilde

Cykelløb for store og små stjerner En del af dit tilmeldingsgebyr går til Scleroseforeningen

Oplev historiens vingesus til en ægte landevejsklassiker 3. juni på Stændertorvet. Vi er klar med trafikofficials, storskærm, cykelkendisser og medaljer til alle børn. Familieløb (18 km) - Motionsløb (50 km) - Eliteløb Tilmeld dig, din familie eller hold inden 30. maj dgi.dk/stjerneloeb


l 26 l 22. MAJ 2018

SPORT

Psykolog besøger Café Åndenød Onsdag den 23. maj klokken 14-16 besøger psykolog Bo Snedker Boman Café Åndenød, Roskildes afdeling af Lungeforeningen, til en snak om livet som patient med en kronisk sygdom. Arrangementet er gratis og foregår i Himmelev Sognegård.

Store og små stjerner til cykelløb i Roskilde Stændertorvet i Roskilde danner rammen om en stolt tradition søndag den 3. juni, når det er tid til landevejsklassikeren Stjerneløbet. Selvom løbet har mere end 100 år på bagen, er der plads til nye tiltag. Stjerneløbet i Roskilde har i mange år tiltrukket den danske cykelelite, der dyster om den prestigefyldte titel som vinder af et af Danmarks ældste cykelløb. Ole Ritter, Michael Valgreen, Magnus Cort og senest Julius Johansen har alle vundet. De seneste år har motionister kunnet køre om sejren, og i år skal de yngste stjerner have chancen. ”Stjerneløbet er et helt unikt løb, og man får virkelig fornemmelsen af traditioner og historiens vingesus, når man kører med. Det er en oplevelse, som vi gerne vil give så mange som muligt. For fire år siden lancerede vi et motionsløb. I år er det så familiernes tur”, siger

Bo Wacker, der er projektleder i DGI.

Familieløbet bliver på 18 kilometer. Her er alle typer cykler velkomne, cykelhjelme et must og eneste krav er, at man kan køre ruten på to timer, så alle er i mål, når eliteløbet skydes igang.

Alle er vindere

Familieløbet bliver på 18 km af Stjerneløbets rute. Her er alle typer cykler velkomne, cykelhjelme et must og eneste krav er, at man kan køre ruten på to timer, så alle er i mål, når eliteløbet skydes igang. ”Her handler det ikke om at komme først men om at have det sjovt sammen. Familieløbet bliver et rigtigt cykelløb med trafikofficials og førerbil, og så er der medaljer til alle børn. Med et familieløb, et motionsløb og et eliteløb rummer klassikeren nu alle, der har en passion for cykling”, siger Bo Wacker.

Kør alene eller sammen

Stjerneløbet starter med motionsløbet, hvor alle ryttere starter på samme tid, og er I et hold, kan I køre de ca.

pomaskiner er top tunede”, siger Bo Wacker.

Kom med

50 km sammen fra start til slut. Der er præmier til hurtigste hold (mænd, kvinder og mix), hurtigste mand og naturligvis hurtigste kvinde. ”Motionsløbet er chancen for at køre alene eller sammen med sine cykelkammerater. Løbet har en høj kvalitet, der er styr på sikkerheden og ruterne. Er du ny på cyklen, kan du køre

sammen med Bevæg dig for livet – RIDERS, der sørger for, at du kommer sjovt, sikkert og trygt gennem løbet.

Eliten er klar

Vanen tro er der også store stjerner til start, når deltagerne fra motionsløbet og familieløbet er i mål på Stændertorvet. ”Igen i år kan vi præsen-

tere den absolutte danske cykelelite med den danske mester Mads Pedersen og Michael Mørkøv fra WorldTour holdet Quick-Step i spidsen. Alle fire danske kontinental holder stiller i stærk opstilling og er klar til den store danske klassiker. I år ligger Stjerneløbet dagen efter det danske mesterskab i holdløb, så holdenes tem-

Tilmeldingen til familieløbet og motionsløbet er åben til og med 30. maj via www. dgi.dk/stjerneloeb 2018-udgaven byder på et samarbejde med Scleroseforeningen, der med eventen Cykelnerven samler penge ind til forskning i sygdommen. I Danmark lever ca. 15.000 mennesker med diagnosen, og Danmark har en af de højeste forekomster af sclerose i verden. Når du tilmelder dig Stjerneløbet, går en del af tilmeldingsgebyret til Scleroseforeningen.

SPAR 105,-

SPAR 90,-

NIKE TANK TOP

Tilbuddende gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer og eventuelle trykfejl.

NIKE DRY SQUAD SHORTS Ass. Herrestr. Normalpris 300,-

Ass. Damestr. Normalpris 350,-

OUTLETPRIS

OUTLETPRIS

245,-

210,-

SPAR 120,NIKE SHORTS Ass. Dames tr. Normalpris 400,-

OUTLETPRIS

280-

SPAR 50%

SPAR 101,-

ASS. BADESANDALER Ass. Str. Normalpris op til 450,-

MASTER SINGLET Ass. Herrestr. Normalpris 200,-

OUTLETPRIS FRA

OUTLETPRIS

75,-

99,-

SPORTMASTER LAGERSALG: Roskilde: Københavnsvej 70-72 · Tlf. 46 30 70 10


22. MAJ 2018 l 27 l

INVITATION Kunne du tænke dig at finde ud af, hvorfor golfspillet er for ALLE, uanset alder og form og hvorfor golfspillere er så glade, har så mange venner og lever længere end de fleste? -så vil vi rigtig gerne invitere Dig, alene eller sammen med en du kender, til golf intro-dag, søndag den 3. juni fra kl. 10-15. -vi lover du får en rigtig god og positiv dag!

PROGRAM FOR DAGEN: 10.00. Introduktion om golf. Deltagelse af klubmedlemmer. 10.30. Praktisk intro v. klubbens træner Michael Brink. 12.00. Spil med klubbens medlemmer på Par 3 banen. 14.00. Forplejning og golfsnak på terrassen med grillpølser og sodavand fra Fasaneriet. 15.00. Tak for i dag - nu ved du hvad golf er:-)

LEDREBORG PALACE GOLF CLUB · SKOTTEHUSVEJ 10 · 4320 LEJRE TLF. 46 46 16 30 · WWW.LPGC.DK

®Produktion Lejre Lokalavis 46480770

g@lpgas.dk til Peter Bjulf på pb Meld dig til på mail 16 30. ntor på tlf. 46 46 eller ring til vores ko


l 28 l 22. MAJ 2018

D E B AT

Borgmesterens budget-borgermøder

Af: Enhedslistens byrådsgruppe: Susanne Lysholm Jensen og Henrik Stougaard

I maj og juni afholdes tre såkaldte budget-borgermøder. Et i syd, et i nord og et midt i kommunen. De har karakter af borgmester-borgermøder. I hvert fald er det planlagt at borgmesteren indleder, tegner og fortæller, mens byrådets øvrige medlemmer er blevet bedt om at forholde sig tavse og lyttende. En række udvalgte kommunale medarbejdere vil holde oplæg og fungere som gruppeformænd, referenter mv. Som inspiration

for borgerne er forberedt en række ret konkrete budgetforslag, som man kan tage stilling til, og herudover kan borgerne selv stille egne forslag. Det er imidlertid pt. ikke lykkedes at få ét eneste reelt forbedringsforslag med blandt eksemplerne. Alle de eksempler, det er planlagt at præsentere borgerne for, er spare-forslag / budgetforbedrende tiltag. Dette til trods for, at Roskilde kommunes økonomi fortsat er god og solid. Sidste års regnskab blev driftsbalancen knapt 70 mio. kr. bedre end budgetteret. Vi er ikke en fattig kommune. Der er råd til de mest nødvendige drifts-forbedringer, og lidt til. Som Enhedsliste-byrådsmedlemmer vurderer vi, at vores deltagelse vil komme

til at legitimere valget af nedskærings-eksempler, og det ønsker vi ikke. Derudover kan vi ikke stå model til pålagt tavshed, når møderne ellers lanceres som ”byrådets” debat med borgerne. Så vi har besluttet at holde os væk. Til gengæld vil vi opfordre alle andre borgere til at deltage i disse budget-borgermøder: - Kom med debatindlæg og konkrete forslag, der kan udgøre en hårdt tiltrængt modvægt mod den planlagte samling af nedskæringsog spareforslag. Møderne afholdes alle fra kl. 18:30 til 21:30. > 15. maj foregår det på Østervangsskolen. > 28. maj i Viby Hallen. > 18. juni i Jyllinge-Hallen. Mød op og deltag aktivt i debatten!

Kære arbejdsgiver Af: Mette Gjerskov Folketingsmedlem (S)

Jeg læser i pressen, at I mangler kvalificeret arbejdskraft, og taler om flaskehalsproblemer. Det er naturligvis alvorligt, hvis virksomhederne ikke kan fungere ordentligt. Jeg har

netop holdt møde med LO her i Roskilde og mærkeligt nok kendte de ikke til virksomheder, der mangler arbejdskraft – de havde ikke hørt fra virksomheder i vores område. De har nu spurgt, om jeg kan være behjælpelig med at høre, præcis hvilken arbejdskraft, I efterspørger. Det vil jeg naturligvis gerne. Jeg håber, at

I vil kontakte mig på mette. gjerskov@ft.dk. Så vil jeg efterfølgende holde møde med LO Roskilde i september måned, hvor vi sammen vil se på det, I har sendt til mig og i fællesskab kan hjælpe jer med at få netop den arbejdskraft som i efterspørger. Kontakt mig endelig, så vi kan få gjort noget ved sagen i fællesskab.

S T Å L E T S M E S T E R

PK 61 SOFABORD, PLADE PORSGRUNN MARMOR | SOLGT FOR 85.750 KR.

Poul Kjærholm født i Østervrå i 1929, blev som 20-årig i 1949 uddannet møbelsnedker, hvorefter han fortsatte på Kunsthåndværksskolens Møbelskole i København, hvorfra han blev uddannet møbelarkitekt i 1952. I 1954 blev Poul Kjærholm ansat som designer hos Fritz Hansen, og i 1955 startede han sideløbende som underviser på Kunstakademiet. Han nåede kun at arbejde hos Fritz Hansen 1. år. Fra 1955 og til sin alt for tidlige død i 1980 arbejde Poul Kjærholm sammen med møbelproducenten Ejvind Kold Christensen. Her designede han de fleste af sine store klassikere. Blot et par år efter Poul Kjærholms død, overtog Fritz Hansen produktionen af Kjærholms møbler. Kjærholm slog hurtigt sit navn fast som en af

POUL KJÆRHOLM. PK 22 LÆNESTOL SOLGT FOR 19.600 KR. LYSEKRONE PK-101 SOLGT FOR 15.925 KR.

Danmarks mest markante møbeldesignere og var med sit minimalistiske formsprog og brug af stål og glas en fornem dansk repræsentant på den internationale scene. De fleste af os er nok støbt på nogle af hans klassiske møbler i det offentlige rum fx i Kastrup Lufthavn, hvor man har kunnet tage et hvil i hans ikoniske minimalistiske lænestol PK22 fra 1955. Efterspørgslen på Poul Kjærholms møbler på auktion har gennem årene været høj. Blandt samlere er den tidlige produktion af møbler fra E. Kold Christensen i dag de mest eftertragtede. Nogle vil mene at kvaliteten på disse er højere end de møbler der produceres i dag.

Om det er sandt må være op til den enkelte at afgøre, men prismæssigt oplever vi på auktion en forskel.

VIL DU SÆLGE MØBLER PÅ AUKTION? Kontakt vurderingsekspert Peter Malta-Müller 4674 4040 peter.roskilde@lauritz.com I SAMARBEJDE MED

Erdogan er en diktator

Af: Lars Lindskov, byrådsmedlem Keld Holm, storkredsformand Det Konservative Folkeparti

Det er almindelig kendt, at Tyrkiets præsident, Recep Erdogan, og hans parti, Retfærdigheds- og Udviklingspartiet, har bevæget Tyrkiet fra demokrati i retning af enevælde og diktatur med undertrykkelse af tyrkiske borgere, der tillader sig at have en anden holdning end Erdogan-regimet. Lukning af uafhængige medier indgår også i Erdogans styre, der tilsyneladende ikke tåler kritik. Der er også almindeligt kendt, at det tyrkiske regime forsøger at eksportere sit ”verdenssyn” – en blandet cocktail af politik, kultur og religion – til andre europæiske lande, herunder med udpegning af – må man antage – Erdogan-tro

imamer. Det gælder også moskeen i Allehelgensgade, og derfor har der forud for indvielsen været en diskussion om, hvorvidt borgmesteren burde deltage i indvielsen. Det bliver nu af Ertugrul Erdogan (i Roskilde Avis) udlagt som sindelagskontrol med et spørgsmål om, hvorvidt borgmesteren er ude på at udvikle Roskilde til en diktaturkommune? Ertugrul Erdogan mener også, at borgmesteren brugte grove vendinger om Tyrkiet. Hertil er blot at svare, at sindelagskontrol og diktatur, det er noget der foregår i Tyrkiet, og det var helt på sin plads, at borgmesteren pegede på dette i sin indvielsestale. I Det Konservative Folkeparti har vi lokalt den opfattelse, at trosfriheden i Grundlovens § 67 skal holdes i hævd. Og vi har i denne sammenhæng aldrig haft indvendinger imod, at muslimer kunne samles og dyrke deres tro i moskeen i Allehelgensgade. Og det

har heller aldrig givet anledning til problemer siden moskeens opførelse i 1989. Men hvis – og vi understreger hvis – moskeen udvikler sig til at være en bastion for eksport af Erdogan-styrets autoritære holdninger, så står vi af. For så handler det måske mere om trostvang end trosfrihed. Det kan vi på ingen måde anerkende eller acceptere. Ligesom vi ikke accepterer, at Koranens love er overordnet danske love Det hører simpelthen ikke hjemme i det danske samfund. Vi er enig med Ertugrul Erdogan, når han skiver, at en sand demokratisk holdning og sindelag handler om at have ret til at være dybt uenig. Men denne demokratiske rettighed gælder netop ikke i det nuværende Tyrkiet, og derfor bør Ertugrul Erdogan være lidt mere varsom med at kritisere det lokale demokrati, og i stedet tage klar afstand til det tyrkiske Erdogandiktatur.

Byens hus som medborgerhus Af: Johnny Pedersen Vestergade 6 4000 Roskilde.

Diskutionen om hvilken status Byens hus skal dekoreres med, har kørt i et par år nu. Og man kævles stadig. Politisk er man uenig om den konkurrenceforvridning der vil være, restauranterne i mellem, især hvis kommunen skal

overdrages driften af huset som socialøkonomisk restaurant. Det vil indebære ”ansættelse” af frivillige, hvilket vil afføde den skævvridning, man henviser til. Konkurrenceforvridning? De to spisesteder på Stændertorvet, det drejer sig om, vil have godt af lidt konkurrence, især hvis Byens hus får medborgerhusstatus. Det giver mulighed for tilberedelse af hjemmemaden til pensionisterne, der ofte klager over deres

dyre udbragte måltider. Det vil også give mulighed for at tilbyde gode solide ”dagens ret”-måltider til en rimelig pris. Som medborgerhus og kulturpalads kunne man forestille sig huset som byttecentral for brugte bøger. Oasen hvor man stopper op over et spil skak osv. Kom nu frem til en hurtig løsning, men undlad gerne huset som decideret stoppested for nysgerrige turister, som Bent Jørgensen (V) søger ind på.

Åbent brev til Regionsrådet for Region Sjælland ved formand Heino Knudsen Af: Marie Jørgensen, formand for Roskilde Ældreråd, Jens T. Larsen formand for Roskilde Ældre Sag, Ole Rasmussen formand for Roskilde Ældre motion

Ældrerådet i Roskilde, Ældre Sagen i Roskilde samt Roskilde Ældre Motion retter denne henvendelse til Sjællands Regionsråd i forbindelse med de igangværende drøftelser om fremtiden for Sjællands Universitetshospital i Roskilde. Et nært og sammenhængende sundhedsvæsen er væsentligt for alle borgere som tryghedsfaktor i dagliglivet, samt støtte og hjælp ved sygdoms- og behandlingsforløb. Især skrøbelige ældres særlige behov bør varetages. Denne gruppe risikerer at blive tabere ved en total udflytning af alle opgaver og sengepladser til det planlagte sygehus i Køge. Vi tre organisationer har

- med basis i undersøgelser hos vore medlemmer og henvendelser fra ældre borgere i det hele taget - et markant ønske om, at Sjællands Universitetshospital i Roskilde i størst muligt omfang bevarer sengepladserne og fortsat fungerer indenfor de områder, hvor borgerne i lokalområdet skal behandles. Vi respekterer at akutfunktionen er flyttet til Holbæk, men er meget bekymrede for den utryghed, det har skabt, hvor vore ældre oplever at blive flyttet rundt. Vi ønsker, at lægebetjent skadestue på Roskilde Sygehus bevares 24/7. Dette skaber tryghed for alle borgere. De nødvendige økonomiske ressourcer skal fortsat tilvejebringes og tilføres på passende niveau, idet der ved den endelige planlægning af specialeområder i Køge bør inddrages

en helhedsløsning, hvori Sjællands Universitetshospital i Roskilde indgår - et hospital som i dag fungerer på højt niveau og fortsat tiltrækker kvalificerede læger og øvrigt sundhedspersonale. I planen for fortsat anvendelse af Roskilde Sygehus bør der tages hensyn til det stadig stigende antal ældre. De store årgange er i halvfjerdserne i dag, og gennemsnitsalderen stiger hele tiden. Desuden skal antallet af flytninger af hele afdelinger begrænses, da det er en meget utryg periode for patienterne, og hver gang sker der tab af personaleressourcer. Denne udtalelse vil vi følge op på i samarbejde med såvel Regionsrådet som andre relevante organer, herunder sygehusgruppen, som vi tre organisationer i øvrigt fuldt og helt støtter.


22. MAJ 2018 l 29 l

home Roskilde RO's Torv - Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig - Måske er den mere værd end du tror?

NYHED Krogkær 19

KfndeJ

Indflytningsklart nybyggeri i børnevenligt kvarter I udkanten af Roskilde i området Hyrdehøj ligger dette nybyggeri klar til indflytning, placeret for enden af en blind vej, primært omgivet af børnefamilier. Om du arbejder i Roskilde eller er pendler, så er denne placering ideel for dig, som gerne vil bo i noget nyt og moderne, da der ikke er langt til Holbækmotorvejen.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173C00218

Roskilde

187

704

5

2016

234 Energi

5.995.000 5.278 300.000 26.651/22.519 Tlf: 38413500

NYHED KfndgD

Roskilde Hedegårdsvej 19

142

Charmerende og flot istandsat villa tæt på Roskilde Centrum Ejendommen indeholder bl.a. stor stue med brændeovn, lækkert køkken og spisestue i ét, 3 soveværelser på 1. sal, og lækkert badeværelse. Ejendommen har en attraktiv beliggenhed med bl.a. gåafstand til centrum.

630

5

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00243

1930

5

Energi

4.500.000 3.605 225.000 20.028/16.922 Tlf: 38413500

Hos home RO´s Torv har vi åbent 7 dage om ugen

35189

– til glæde for dig og køberne til din bolig! ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


l 30 l 22. MAJ 2018

K U LT U R

KULTURKALENDER Ild i Gilden – hva’ for noget? Jo, ser du: Ild I Gilden er Roskildes nye akustiske, nonprofit festival – der i 2017 så dagens lys for allerførste gang Den sidste weekend i maj – fra fredag til søndag danner Gildesgård (deraf navnet) i Kamstrup, tæt ved Roskilde atter rammerne om en hyggelig akustisk folkemusikfestival. Og som én af initiativtagerne, Daniel Nayberg, fortæller: ”Det startede egentlig med, at vi – under indflydelse af en vis mængde alkohol (deraf navnet!) - snakkede om at lave en stor havefest herude på gården. Vi fabulerede lystigt og den ene vilde ide afløste den anden: Vi landede så – med begge ben nogenlunde på jorden - på denne fest for folkemusikken – i alle dens herlige og grænseløse afskygninger. Om det så er elektronisk folk, iransk/dansk Americana, eller? Et bål, to guitarer og tre øl Sidste år havde vi godt 120 gæster, men vi håber på at kunne tre- eller firedoble antallet i år. Vel at mærke uden, at det går ud over musikfestivalens

OMVISNING/V MAGNUS KASLOV Om Hari Shankar Kishores udstilling: HVAD / Kommunal Dubplate Service. Gratis, når entré er betalt. Museet for Samtidskunst kl. 18 FOREDRAG Kristendom og naturvidenskab sammenstød eller samspil? v/Jens Olav Pepke Pedersen. Jakobskirken kl. 19

afslappede og hyggelige stemning: Lejrbålet er fortsat uundværligt, for gæsterne skal jo også kunne jamme og synge sammen. Vi tror samtidig på, at frivillighed giver en masse kvalitet. Derfor er Ild i Gilden 100% frivilligt organiseret - og dybt afhængig af en masse gode ildsjæle. Bestem selv ”billetprisen” Som noget nyt har vi i år allieret os med en række gode samarbejdspartnere med hensyn til mad, drikke mv. Til gengæld holder vi fast i, at publikum selv må bestemme, hvad de vil give i entre. Her skal nemlig være plads til alle musikelskere. Uanset pengepungens størrelse. Men for de flestes vedkommende forestiller vi os, at entreen for de tre dages livemusik skal koste i omegnen af 250 kroner,” slutter Daniel Nayberg. Tid: Weekenden 25.-27. maj Sted: Gildesgård, Kamstrup 3

JAN MAGNUSSEN - HELT TÆT PÅ Jan Magnussen fortæller sin egen spændende historie om 30 års motorsportskarriere på topplan. Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena kl. 19-21 LYTTEKLUB METAL: COPENHELL Få inspiration til hvad du skal høre på COPENHELL. Roskilde Bibliotek kl. 19-21 ONSDAGSCAFÉ Spillemandsorkester og dans Kildegården kl. 19.30-22

Festlig fiskedag ”Den var så stor, men den slap” – er efter sigende en meget benyttet vending i lystfiskerkredse. Men læg din vej forbi Roskilde Havn – og hør om det passer! Her afholder ROLK - Roskilde og Omegns Lystfiskerklub – nemlig årets lystfiskerdag. Dagens program byder blandt andet på servering af fiskefrikadeller – ligesom der ryges hornfisk og bages naturbrød i ovnene.

ONSDAG 23. MAJ

TORSDAG 24. MAJ

Og der er endda flotte præmier til de heldigste og/eller dygtigste af fiskerne. Den festlige fiskedag akkompagneres oven i købet af herlig harmonikamusik. Så det er da bare med at dukke op ved havnens altid så velbesøgte oplevelsescenter.

ERLINGS MINDELØB Stort gadecykleløb til minde om Roskildes store pressefotograf Erling J. Pedersen. Start og mål ved Stændertorvet. Stændertorvet kl. 10

Tid: Lørdag den 26. maj kl. 12-15 Sted: Roskilde Havn

SKAR’S BLUES BAND Blues og bluesrock Klosterkælderen kl. 20

Ursuppe og popcorn med mere Milen – der ligger syd/vest for festivalpladsen præsenterer nu det tredje store kunstværk Ursuppen. Kunstværket, som er skabt af René Schmidt, består også af pavillion og bålplads - og har derfor også gode muligheder for at blive et nyt samlingspunkt i området. Børn kan for eksempel plaske i ursuppen og gå på opdagelse i de mindre skulpturelementer.

Festivalgæsterne kan lave mad over bål og fylde pavillonen ud. Værket kan også give ly til mindre grupper på udflugt. Ursuppen indvies med taler, musik og popcorn mm. Tid: Torsdag den 24. maj kl. 17.30 Sted: Milen på Roskilde Dyrskueplads

Musicon Kunstfestival 2018 I den kommende weekend kan du møde 70 lokale kunstnere og en mangfoldighed af kunst - indenfor maleri, grafik, foto, keramik og skulptur. Få også en snak med kunstnerne og nyd en forfriskning i kunstfestivalens café. Kunstfestivalen foregår i HAL 9 – meget passende, for det er en tilbagevendende begivenhed, der kører for niende år i træk.

STJERNEDRYS Teater Snoldelev Sognegård kl. 20 og lør kl. 17.30

FREDAG 25. MAJ

SYLVESTER LARSEN/NÅLEØJET Sylvester har været aktiv på den danske musikscene i over 15 år og har udgivet seks soloalbum. Ramsø Musikhus kl. 20.30 CAFÉKONCERT: PETER Personlige beretninger om sorg, håb og kærlighed i krydsfeltet mellem det elektroniske og akustiske univers. Gimle kl. 20.30-00

MATHIAS HEISEQUADRILLION/ ABEKEJSER Forrygende fusion, funk, rock og jazz! Gimle kl. 21

LØRDAG 26. MAJ VIBY MUSIKDAG Viby Musikforening arrangerer forårskoncert. Torvet i Viby kl. 10.30 KÆLDER JAZZ ”JAN HARBECH TRIO” Jan Harbeck er blevet kaldt én af de ypperste blandt danske saxofonister. Klosterkælderen kl. 12 FAMILIE- OG MOTIONSORIENTERING Baner i alle sværhedsgrader også for begyndere. Boserupgård Naturcenter start kl. 13-13.30

STAFET FOR LIVET 24-timers indsamlingsarrangement til fordel for Kræftens Bekæmpelse. Byparken kl. 10 lør til kl. 10 søn Børnestafet (til og med 17 år) Ifm. Stafet For Livet er der en særskilt børnestafet, for alle skønne stafet-børn. Tilmelding. Byparken kl. 15-15.24 CAFÉKONCERT: JULIE AVALDORFF Julie Avaldorff og hendes særdeles velspillende 5-mands band! Gimle kl. 20.30-00

SØNDAG 27. MAJ OMVISNING I BØRNEHØJDE Læringsinspektør Fillip Danstrup viser rundt og laver små øvelser med børnene. Gratis adgang for børn og deres voksne (6-12 år). Museet for Samtidskunst kl. 11 FORÅRSKONCERT MED DISQANT DisQant synger bl.a. danske, svenske og japanske børneog folkesange. Himmelev Sognegård kl. 15

UGE 21/2018

Dette er et udvalg af events i Roskilde Kommune. Se dem alle i app’en Roskilde LIVE. Se også info om pris og tilmelding i appen.

Tid: Weekenden 25-27. maj Sted: Hal 9 på Musicon

roskilde.dk

Telefon 4631 3000


22. MAJ 2018 l 31 l

K U LT U R Brødrene Grimm”, fortæller Annemarie Krarup.

Levende kulturarv

Fortællinger i blodet Det er en mission for Annemarie Krarup at vække vores historie til live gennem fortællingen – og det gør hun med begejstring. Af Tomas Skov

Annemarie Krarups farfar fortalte Homers Odysseen lige ud af hovedet på sengekanten i løbet af nogle måneder, da hun boede hos dem i Rom. ”Han kunne huske den udenad - han var en fan-

tastisk fortæller”, fortæller Annemarie Krarup, der tog initiativ til en fortællefestival på Sejerø for ti år siden. ”Min mor fortalte en historie for publikum, og så slog det mig, at det lå mig i blodet. Det havde hun jo gjort hele min barndom”, husker fortælleren, som selv underholdt sin lillesøster med eventyr, og læste bøger med lommelygten under dynen til ud på natten.

En skat af fortællinger

Efter et fortællekursus og aha-oplevelsen på Sejerø har Annemarie Krarup dedikeret stadigt mere af sit arbejdsliv til den mundtlige historiefortælling, mens

hun ved siden af fortsat passer sit halvtidsarbejde som gymnasielærer i musik og psykologi. Mange af fortællingerne tager udgangspunkt i egentlig litteratur som Selma Lagerlöf, Karen Blixen og Frank Jæger, fra nordisk mytologi, myter sagn og eventyr om Skjoldungerne, og i Dansk Folkemindesamling, hvor ikke mindst Evald Tang Kristensens arbejde er en guldgrube for enhver fortæller. ”Fra 1867 og 50 år frem lykkedes det ham at indsamle 2500 eventyrhistorier fra hele Danmark. Ingen i verden har samlet så mange historier som ham. Fx har vi kun 200 eventyr samlet af

Organist springer ud som digter Under synonymet Mai Germe Germelin debuterer Marianne Müller fra Jyllinge med digtsamlingen ’Dage skifter lys’. Af Holger Vincents

Hun er organist og har en lang karriere inden for musikken bag sig med studier i Frankrig, USA, Schweiz og Polen. Billedkunsten er heller ikke fremmed for Marianne Müller, og nu springer jyllinggenseren så ud som digter med debutsamlingen ’Dage skifter lys’, der netop er udkommet på forlaget Mellergaard. I den anledning inviterer den nyslåede forfatter, der har valgt at skrive under synonymet Mai Germelin, til åbent hus på Jyllinge Bibliotek torsdag den 24. maj klokken 16, hvor besøgende blandt andet har mulighed for at få et signeret eksemplar af bogen med hjem. Mai Germelin står bag digtsamlingen ’Dage skifter lys, der udkom i sidste uge.

rødder og baggrund, så det hele ikke går op i amerikanske serier”, fastslår fortælleren.

Fakta: Annemarie Krarup Annemarie Krarup er partner i Skjoldungernes Land Hun holder kulinarisk fortælleaften på Bryghuset i Herslev lørdag d. 2. juni med fortællinger fra sin bog ”Skamløse eventyr”, som udkommer i slutningen af maj på Forlaget Vandkunsten ”Skamløse eventyr” er genfortællinger af uartige danske historier indsamlet af Evald Tang Kristensen for mere end 100 år siden

FESTER DER HUSKES Festarrangement kr. 679,- pr. couvert* Velkomstdrink: Vores egen Bellini, 3-retters festmenu med vores økologiske husvine, sodavand og økologiske øl ad libitum under middagen Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort. Ring og få en snak med os på tel 4632 3131.

Vestre Kirkevej 12 / DK-4000 Roskilde / Tel (+45) 4632 3131 / comwellroskilde.dk

*Min. 30 voksne

Annemarie Krarup viderefører og fortolker de mundtlige overleveringer, der formidler en stor del af vores historie.

Og det er netop en stor del at drivkraften for den ivrige fortæller at udbrede kendskabet til vores egen historie. ”Det er da ærgerligt, at vi ikke kender vores egen kulturarv. Evald Tang Kristensens førstehåndsberetninger er helt uvurderlige – og hvor går du ellers hen og finder ud af, hvad folk talte om for 150 år siden?” spørger hun. Dog kan historierne ikke stå alene, for det er i mødet med publikum, at magien for alvor opstår. ”Opskriften består af tre elementer: historien, fortælleren og publikum.

Sidstnævnte kan forvandle en historie fra at være kedelig til at være fantastisk. Det er det, der gør fortællingen magisk. Udover musik er det den kunstart, hvor du er mest til stede i nuet”, siger Annemarie Krarup, der ser store muligheder i den danske fortælletradition. ”Vi har et kæmpe potentiale i Nationalparken Skjoldungernes land på det engelske og tyske marked. Alle englændere kender Beowulf, der finder sted i Lejre, og som er det første manuskript på oldengelsk, og Wagners operacyklus ”Ringen” er blandt andet baseret på de nordiske guder og sagaen om Sigurd Fafnersbane. Vi har så mange myter og historier, og det er min mission, at vi skal kende vores


l 32 l 22. MAJ 2018

K U LT U R

Kaffe og klassisk Af Tomas Skov

”Vi tager udgangspunkt i domkirkens egne musikere og kor, så det bliver kammermusik til gensidig inspiration, og Freja bliver så startskuddet til det”, fortæller Trine Heide fra Roskilde Domkirke. Konceptet går under titlen ’Kaffe og klassisk’, og den lovende sopran Freja Højland Høj lægger ud torsdag den 31. maj, mens de efterfølgende koncerter følger trop i efteråret. Den unge sopran startede i Pigekoret som 13årig og fortsatte i Domkoret, og hun kom siden på Musikskolen MGK på Frederiksberg og efterfølgende Musikonservatoriet i København. Her har hun blandt andet haft hovedrollen i skolens egen opera, og hun er nu ved at færdiggøre sin bachelor som sanger. ”Koncerten bliver således en test på hendes bacheloreksamen”, siger Trine Heide.

De store følelser

Frejas drøm er at leve af at være udøvende musiker, der formidler både klassisk og moderne repertoire. Som sanger formidler hun følelser, historier og virkelighedsopfattelser, der skal kunne tale til det enkelte menneskes personlige fø-

Sopranen Freja Højland Høj drømmer om et liv som udøvende sanger. Torsda den 31. maj kan du få en smagsprøve på den talentfulde soprans formåen i Roskilde Domkirke.

lelsesliv igennem klange og poesi. Koncertens repertoire er således sammensat som en livsfortælling for musikken og for sangerinden - fra 1600- tidlige opera, Prologen til Orfeo, hvor selve La Musica, musikken introducerer handlingen, til den tunge hjertesorg og klagesang for nattergalen og i Stenhammars “Flickan kom”, for til sidst at slutte med et festfyrværkeri af glæde over at være i live og forelsket i Juliettes arie. Koncerten vil være fuld af lidenskab, død, kærlighed, kompleksitet og skønhed.

Solgt for 16.200 kr. Anders Holmstrøm

Solgt for 19.800 kr.

Fakta Til koncerten torsdag den 31. maj medvirker en pianist, fløjtenist og solist Freja Højland Høj. Tidsplan 19.00 - døre 19.30 - koncertstart med introduktion 20.30 - blomster og tak 20.45 - reception for tilskudsydere og samarbejdspartnere

Sådan vinder du

Paperboy udlodder 5 x 2 billetter til forestillingen blandt vores læsere. At deltage er let. - Send en e-mail til kon-

kurrence@paperboy.gratis med emnefeltet Lucia. - Skriv dit navn og dit telefonnummer i mailen. - Skriv, om du ønsker billetter til den. 4. 10. eller 11. august. - Hvis du vinder, kontakter vi dig direkte. Paperboy trækker fem vindere onsdag den 6. juni.

Store stjerner

Picnic og musik

Sidste år høstede Opera Hedeland femstjernede anmeldelser i flere medier. At publikum er enige, kan man forvisse sig om på Facebook, hvor begivenheden ligeledes får fem stjerner.

Der er tradition for at medbringe en picnic-kurv til arrangementet med mad og drikke, men du kan også forudbestille en kurv fra Meyers køkken på Ticketmaster.dk – søg blot på Opera Hedeland.

På scenen kan du i år opleve nogle af Skandinaviens største operastjerner. Heriblandt norske Lina Johnson, ligeledes norske Audun Iversen og den internationalt efterspurgte Adam Frandsen. Læs mere på operahedeland.dk

Anmeldelser i top

VELKOMMEN TIL VURDERINGSDAG Sylvester Larsen kan opleves i Ramsø Musikhus på fredag den 25. maj.

En aften med Larsen

ONSDAG 23. MAJ KL. 11-17 Medbring orientalske effekter for vurdering og salg.

Solgt for 402.000 kr.

Fotos af emner kan også sendes til Anders Holmstrøm: anders.roskilde@lauritz.com tlf 4674 4040 Solgt for 16.200 kr.

Solgt for 16.800 kr.

Opera Hedeland er ren magi. Selv folk, der normalt foretrækker pop, rock, jazz eller hiphop bliver stumme af forundring, når mørket sænker sig over det smukke amfiteater midt i naturen. Deltag i årets konkurrence om billetter og få selv syn for sagen. I år opføres Donizettis smukke og dramatiske opera Lucia di Lammermoor.

Solgt for 234.000 kr.

ORIENTALSK KUNST Solgt for 62.400 kr.

Vind en magisk aften under åben himmel

I samarbejde med Opera Hedeland udlodder Paperboy 5 X 2 billetter til operaen Lucia di Lammermoor.

Solgt for 15.000 kr.

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE Store Hedevej 4 · 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com . M-T-O 11-17 · T 11-18 · F 11-16 · L 10-14

Solgt for 26.400 kr.

Om han er lige så lun som sin far, vil tiden vise. Men sikkert er det, at Sylvester Larsen har etableret sig på den danske musikscene over de sidste 15 år. Fredag kan han opleves i Ramsø Musikhus. Med seks soloalbum og masser af mediedækning er Sylvester Larsen for længst kommet ud over rampen med sine ultramelodiske sange. En koncert med Sylvester er ikke bare en fremførsel af en række sange men en totaloplevelse, hvor anekdoter og betragtninger giver publikum en endnu bedre mulighed for at komme under huden på sangene. På Sylvester sidste album “Medgang og Modgang” fra

2016 kan man således høre sange, der beskæftiger sig med emner som klimaforandringer, bådflygtninge, massemediernes påvirkning og livet som glemt eksistens på samfundets bund.

Koncerter i New York

Sylvester har udgivet fire dansksprogede album og to på engelsk. På “Shadows” fra 2007 opnåede Sylvester at få et gedigent hit med den romantiske strygerbårne “Sil-

ver dollar”. Et par år efter flyttede Sylvester til Berlin og spillede her en lang række solokoncerter og komponerede sangene til efterfølgeren “The End Of Dancing”. Albummet gav genlyd på den anden side af Atlanten, og i 2014 drog Sylvester med sit band til New York og gav fem koncerter for et begejstret publikum.

Fakta Billetter kan købes på www.ramsoemusikhus.dk Pris medl. kr. 150; løssalg kr. 175


22. MAJ 2018 l 33 l

N AV N E

Ny skoleleder og bestyrelse PÅ LOF’S (Liberalt Oplysnings Forbund) Roskilde-Greve afdelings generalforsamling 21. marts kunne formand Jesper Olsen Vingum i sin beretning fortælle om en spændende og positiv udvikling i det forløbne år. En række nye aktiviteter er blevet i gang sat i 2017 og har resulteret i en øget tilslutning til mange

af LOF’S kurser. Medvirkende til årets gode udvikling har været ansættelse af ny skoleleder, Lise Hansen, som i tæt samarbejde med bestyrelsen har været drivkraften i en fornyelsesproces. I 2018 ventes yderligere fremgang – og der vil blive taget initiativ til at øge samarbejdet med nye aktører på kursusområdet. Eksempel-

vis kurser for Thai madlavning og kursus – stop i tide og undgå at blive syg af din livsstil. På generalforsamlingen blev genvalgt Jesper Olsen Vingum genvalgt til formandsposten, mens Jytte Skovgaard, Bente Mathiassen, Per Bloch, Tove Nielsen og Birthe K. Jacobsen alle opnåede genvalg til bestyrelsen. Margit Kloster

blev nyvalgt til bestyrelsen.

SØGER DU NYE UDFORDRINGER - SÅ ER DU MÅSKE VORES NYE PROGRAMSUPPORTER

Connie Hasemann er nyt medlem af INSP’s bestyrelse.

Ny profil hos INSP Connie Hasemann, tidl. All Ears i Høje Taastrup, protektor for All People Foundation og selvstændig konsulent, er nyt medlem af INSP-bestyrelsen. Connie har 22 års erfaring med at drive og udvikle socialøkonomisk virksomhed og træder ind på et tidspunkt, hvor INSP får flere og større opgaver uden for Roskilde.

Connie Hasemann modtog i 2013 Oslo Business for Peace Award, kendt som ”Erhvervslivets Nobelpris”, som anerkendelse af sin indsats for at skabe job til mennesker med synshandicap. Hendes mission er og har gennem årene været, at alle har ret til et arbejde. Connie bor i Lyndby.

VetNet søger programsupporter til vores elektroniske veterinær journalsystem – VetNetManagement. Fra vores kontor i Lejre betjener vi dyreklinikker og –hospitaler i Danmark og Sverige, og du bliver en del af et lille specialiseret team, der er i daglig kontakt med vores kunder. Vi tilbyder et uformelt arbejdsmiljø med gode kollegaer. Vi har en flad organisationsstruktur der muliggør hurtige og fleksible beslutningsprocesser. Du bliver en del af vores supportteam, der servicere dyrlæger via telefon og mail. VetNets supportere har stort kendskab til vores system, og leverer rådgivning af høj kvalitet, så vi sikrer professionel rådgivning af vores kunder. Da vi ønsker en høj tilgængelighed, og kan have travle dage, skal du være indstillet på at arbejde i en virksomhed med høj aktivitet.

ARBEJDSOPGAVER

Som programsupporter har du ansvaret for at rådgive og hjælpe kunderne. Arbejdsopgaverne spænder vidt fra mange telefoniske henvendelser til undervisning, udarbejdelse af online manualer og kontakt til vores udviklere i Polen.

DIN PROFIL

Ideelt set har du erfaring med telefonisk support, men du kan også have en anden baggrund, som kan være relevant, som f.esk. veterinærsygeplejerske. Vigtigst er, at du forstår vigtigheden af kundeservice på højt niveau. Det vil være en fordel, men ikke afgrende hvis du har erfaring med IT. Herudover ligger vi vægt på følgende egenskaber: • Dansk og engelsk i skrift og tale på højt/godt niveau. • Lyst til at arbejde med at supportere og undervise i brugen af vores journalsystem. • Evnen til at tilegne dig og formidle ny viden. • Da der er en del rejseaktivitet i forbindelse med jobbet er det et krav, at du har kørekort til personbil.

VI TILBYDER

Du bliver en del af en velfungerende afdeling, hvor teamånd er vigtig, og hvor vi har et miljø, som understøtter godt samarbejde. Stillingen er en fuldtidsstilling med konkurrencedygtig løn.

KONTAKT OS

Hvis du vil vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Ivan Kristensen på telefon 3076 5129.

ANSØGNINGSFRIST

Vi glæder os til at modtage din ansøgning og CV via e-mail til ikk@tang.nu så hurtigt som muligt.

Meget mere end LEKTIEHJÆLP - for lektiehjælp er ikke nok, når der for alvor er brug for et løft. Privatundervisning i engelsk og dansk tilbydes voksne, unge og børn. Undervisningen tilpasses den enkelte eller gruppens behov. Tilbud gives altid uden binding. Ring eller skriv og lad os aftale at mødes til en snak, hvor vi finder ud af, hvad du/I, dit barn eller firma har brug for. Det er gratis og uforpligtende. Henvendelse på 20842971 eller hs@hsundervisning.dk HSundervisning v/Helen Staffeldt. Voxeværket, Københavnsvej 81, 4000 Roskilde Læs mere på www.hsundervisning.dk

VETNET

Vi er højt specialiseret i dyrlægeløsninger, og har bred teknologisk erfaring med integration, udvikling og implementering af veterinære journalsystemer. I dag er VetNetManagement markedets mest gennemprøvede, komplette system til dyreklinikker og -hospitaler – udviklet af landets mest solide udbyder af komplette dyrlægesystemer. VetNet A/S har været på markedet i mere end 30 år som uafhængig, danskejet udbyder. VetNet A/S tilbyder stabilitet og erfaring, der giver sikkerhed for, at kunden fra starten får en løsning, der er målrettet til at løse de specifikke opgaver, der forekommer hos dyrlæger.

......you know your practice – we know IT VetNet AS ▪ Bygaden 12 ▪ DK-4320 Lejre ▪ vetnet.nu


1 ✦ ROSKILDE

2 ✦ SPORT

3 ✦ LITTERATUR

4 ✦ FILM

5 ✦ KROPPEN

I hvilken park afholdes Parkstafetten?

Hvilket sydamerikansk land er Danmarks første modstander ved sommerens VM i fodbold?

Hvilken kendt standup-komiker er vært på et nyt DR-program om store danske forfattere?

Hvad hedder Lars von Triers nye film, der i sidste uge fik premiere ved filmfestivalen i Cannes?

Hvilket lands ktvinder er i gennemsnit verdens mindste?

6 ✦ VERDEN

7 ✦ DYRERIGET

8 ✦ DANMARK

9 ✦ KENDTE

10 ✦ KROPPEN

I hvilken by åbnede USA i sidste uge en ambassade under store protester?

Hvilken fugl er ifølge Dansk Ornitologisk Forening tæt på at uddø i Danmark?

Den danske regering vil bruge 1,5 milliarder kroner på en bestemt type sikkerhed. Hvilken?

Hvilket yderst celebert par kunne i den forgangne weekend fejre deres bryllup?

Hvorfor bliver nogle mænd skaldede?

Svar: 1. Folkeparken, 2. Peru, 3. Mick Øgendahl, 4. The house that Jack build, 5. Guatemala 149,4 cm 6. Jerusalem, 7. Kirkeuglen, 8. Cybersikkerhed, 9. Prins Harry og Meghan Markle, 10. Det er en arvelig tilstand, hvor hårsækkene er følsomme overfor mandligt kønshormon

Hver uge stiller vi spørgsmål fra både Roskilde og verden omkring os. Test dig selv – og vind håneretten over dine venner og familiemedlemmer. (Find svarene i højre side)

PaperQuiz

l 34 l 22. MAJ 2018

Behov for førstehjælp til dit TV? Også, hvis du ikke har handlet hos os Få førstehjælp til: • opsætning og indstilling • montering på vægbeslag

Bestil et servicebesøg, og få hurtig hjælp!

• antenne- og netværksproblemer • valg af TV-abonnement

Hersegade 8 -10 4000 Roskilde Tlf. 46 35 27 91 www.nbradio.dk Åbent: mandag-fredag 10.00-18.00 · Lørdag 10.00-15.00

www.nbradio.dk

Hersegade 8-10 · Roskilde Tlf. 46 35 27 91

DIN LOKALE FAGMAND - ALT I ANTENNER OG PARABOLER

SALG Helene Risum helene@paperboy.gratis Tlf: 2332 7119

GRAFISK AFDELING Morten Cortzen morten@paperboy.gratis Tlf: 5388 4437

REDAKTION Tomas Skov Redaktør tomas@paperboy.gratis Tlf: 2679 4048

Patrick Holbek patrick@paperboy.gratis Tlf: 4058 4437

Trine Frimand Grafiker trine@paperboy.gratis

ADMINISTRATION Holger Vincents Journalist holger@paperboy.gratis Tlf: 3052 7408

Lone Ovesen Bogholder lone@paperboy.gratis Tlf: 2049 1162

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 37.933 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Borchsgade 6 C, 1. sal · 4000 Roskilde · Åbent: mandag-fredag 9-16

- så samles byen


22. MAJ 2018 l 35 l

Fra øverste hylde

bølger er en fin, lille klassikerperle fra 1872, der både viser forelskelsens lys og mørke.

Bregje Hofstede: Himlen over Paris

Af Ann Luther Petersen, bibliotekar på Roskilde Bibliotekerne.

Turgenev: Forårsbølger

Farlige forelskelser

Foråret er over os med birkepollen, bare tæer i sandaler og flagrende forelskelser, men det kan være farligt at kaste sig ud i romantiske forviklinger. Herunder præsenterer vi to romaner, der begge handler om forelskelsens dystre slagside.

Ssanin er en ung, russisk adelsmand, der i 1840 rejser rundt i Europa på den store dannelsesrejse. På vej hjem gør han ophold i Frankfurt og bliver gode venner med en konditorfamilie. Han forelsker sig i datteren Gemma, men hun er forlovet med en anden mand. Da Ssanin og Gemma langt om længe bliver et par, går det hurtigt med at få arrangeret brylluppet. Inden bryllupsklokkerne kan lyde over Frankfurt, er Ssanin dog nødt til at sælge sit gods i Rusland, så der er penge til livet med Gemma. Her slår skæbnen til, da Ssanin møder en forretningskvinde, der muligvis vil købe hans gods. Hun er rig, selvstændig og vant til at få sin vilje. Da hun ser Ssanin, bliver hun interesseret i mere end blot hans gods. Forårs-

Bennies Pletskud

Smukke Paris er scene for denne roman, der tager nogle gevaldige ture ind i følelseslivets mørke smøger og baggårde. Den 52-årige kunsthistoriker Olivier har aldrig glemt sin ungdomskæreste Mathilde, som brød med ham for mange år siden, efter han tvang hende til at få en abort. En dag møder Olivier den 21-årige studerende Fie, som har en bemærkelsesværdig lighed med Mathilde. De to indleder et forhold, og det bliver vanskeligt for Olivier at skelne mellem fortid og nutid. Himlen over Paris er en kærlighedshistorie med mange og slørede lag. Den er mere kompleks end mange gængse kærlighedsromaner og på ingen måde så gennemskuelig, som man først kan antage. Bregje Hofstede er en hollandsk debutant, der imponerer med romanen fra 2016, spækket med referencer til 1800-tallets kunsthistorie og smukke beskrivelser af Paris.

Roskilde i billeder

ÅRETS JULERING Vind et 10 turs ølkort til Klosterkælderen

Naturen er flot i øjeblikket - Lidt uden for Roskilde. Foto: Kasper Jørgensen

“Skovlys”

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken på gaden for at finde ugens pletskud. Er du den heldige på fotoet, så kan du afhente et 10 turs rabatkort til velskænket specialøl på byens ølbar. Værdi 495,-

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

Kr. 2.016,-

Fotografierne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, så kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, så send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Rabatkortet kan afhentes hos Klosterkælderen, St. Gråbrøderstræde 23, 4000 Roskilde. Åbent man.-fre. kl. 14-24 - Fredag kl. 12-02 - lørdag kl. 10-02 - Søndag: Lukket

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE PASFOTO

GULDSMED

BYENS BILLIGSTE

PASFOTO e...

Efter 31/12 2016: kr. 3.200,-

De helt rigtig

4 STK.

50,-

GULD & SØLV KØBES

Annonce_jul_131x175_3mm_besk_CMYK.indd EL-INSTALLATØR

KLINIK ROMA KO S M E TO L O G K R I S T I NA H E L DA R S K A R D

KOSMETOLOG K R I S T I NA H E L DA R S K A R D

BILLEDBUTIKKEN

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde V/BENNIE HANSEN Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

SKØNHEDSKLINIK

GULDSMEDENE I ROSKILDE Skomagergade 9 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk 15/11/2016 TANDLÆGE

1

10.01

HERSEGADE 20 - 4000 ROSKILDE TLF. 51 21 88 55 - KH@klinikroma.dk www.klinikroma.dk

KØKKEN

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DØGNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

Vi er lige her for dig, dine tænder og dit smil!

ONLINE

Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skånsomt og professionelt...

Man.-tors.: 8-18 · Fre: 8-16 Tandlægerne i Centrum · v/Lars Weltzer · Algade 5 · Roskilde

Ring 46 35 12 43 - eller book på tandicentrum.dk

TVIS KØKKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437


36558

Ekstraordinær stor efterspørgsel efter lejligheder i Roskilde home RO’s Torv søger lejligheder i: Roskildevænget, Knud Den Stores Vej, Dommervænget, Gartnervang, Vognmandsmarken, Kongebakken, Ahornlunden, Holbækvej, Ejboparken, Neergårdsparken, Møllehusvej… Ring til home RO’s Torv på tlf. 38 41 35 00 og hør, om vi allerede har køberen til din lejlighed!

Vi glæder os til at høre fra dig!

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Pbro uge 21 2018  
Pbro uge 21 2018  
Advertisement