Page 1

ROSKILDE 3. årgang · Uge 21 23. maj 2017 www.paperboy.gratis 15 l 23. MAJ 2017 l

Langt til lægen

Løvehjælp

Vejen ind i venteværelset kan være lidt af en udfordring, hvis du bor i Roskilde og er kørestolsbruger eller døjer med nedsat syn.

Efter en vellykket Selvstarterfinale får tre unge mænd fra Roskilde Handelsskole nu hjælp af løvinden Birgit Aaby til at videreudvikle deres forretningsidé.

Side 8

Side 9

atelier Ikke for Rings Ny lokalplan ’bevarende lokalplan’. af er en såkaldt til opførelse tilladelse Lokalplanen giver lokalplanen desto mindre i haven. kvm bagest en café på 35

Havn på Hop i havnen året byder Roskilde adi sommerhalv og de mange Ikke mindst over vandet Vi skuer ud livlig aktivitet. havnen tilbyder. spredelser, som

at omtale ikke bange for Gud er overalt Frikirke er menigheden uden at humoren I Roskilde vendinger, en i højstemte kristendomm væk af den grund. dog er pakket

Side 24

Side 20-21

jerg Sct. Jørgensb Side 18

kan nu se frem

til, at stigningen

i frikøbsbeløbet

vil opsluge den

økonomiske gevinst

ved en tilbygning.

et pennestrøg Stavnsbundet ved SERVICE

Peter Hyllehøj

bor med kone

og barn på Magnoliavej

12 på Sct. Jørgensbjerg

i Roskilde. De

Yderoffentlige vurdering. besluttet at mere blev det renten, De har en gamændre kalkulations maksiSankt Hans. som vi ikke hvilket yderligere et til Kømel klausul, ved – og det De nye regler for på knapperne frikøbsbeløb kan gøre noget de de Skruet i udgangspunktet merer den er der benhavns Kommune. er altså grundlæggen beregningen af der har Det i. Frikøbsbeikke noget galt berørte grundejere, af det enkelte erkender vicesåkaldte hjemfalds Chokerede løbet fremgår et problem”, ejenbliver løbende til irektør Mogens de 1200 nævnte skøde, og det kommunald den 20 af pligt berører op i Rosi forhold til ligger faktisk Raun Andersen. Sct. regel- reguleret vurdering af ejen- domme bestemt på pludselig 20 husstande i En kilde, nærmere offentlige at valgt eftersom vedtaget , den ændring, der blev Nogle har Sct. Jørgensbjerg sen- dommen. Jørgensbjerg. Fra af historiske ndet ud af borgerrepræ disse matrikler anden af en enig Råd- få mellemvære Sankt således fri for hører under ene dag til den verden og er tation på Københavns . Andre årsager bekendt ejes marts i år, har videre bekymringer at lade Hans, der som hus den 31. er gælden steget Kommune. konsekvenimidlertid valgt af Københavns en fået dramatiske af den har en række i størrelseser ejerne af med op til omkring ser for beregningen igt. I beløbet, ofte indgå Derfor Vestergade, fx i 3-400.000, hjemfaldspl for den såkaldte husstande ordenen i forvejen på Magnolimillion kroner om omkring den gæld, man Hedegade og alt er der tale primært i som husejer. op til en væavej vågnet sidder med 1200 ejendomme enkelte husstand. det uden vii hovedstadsforandret økonomi Imidlertid blev beliggende den 31. sentligt hvis de skulle samlet værdi dere varsel besluttet et nu – ikke mindst området til en kroner, der i flyttetanker. marts, at frikøbsbeløb af 2,5 milliarder mægler- gå klausulen om baseres på en skal er berørt af en markedspris igt. Det betyder vurdering af hjemfaldspl Af Tomas Skov side ejendom at Københavns Fortsætter næste på den enkelte i praksis, på den ret til at tilgrunde har som hidtil Kommune har ”Af historiske ejen- fremfor Kommune de berørte Københavns omkring bagekøbe ejet store områder mindre domme med køber dem fri.

ejerne

BY NIGHT g Mandag til torsda 24 om dagen aftenåbent til kl. lave priser som Samme gode service

og

obiler A/S Arne Stubbe· 4000Autom 33 04 00 stubbe.dk Roskilde · Tlf. 46 ROSKILDE:

Betonvej 2

Forgældet på Bjerget 20 husstande er ramt af den såkaldte hjemfaldspligt, der ved et pennestrøg har påført husejerne en milliongæld. Vi aflægger besøg på Magnoliavej.

Side 15-24

Bestyrelsesformand for ROMU imødekommer hård kritik af museumsdirektør Frank Birkebæk

Ragnarok i ROMU Side 6

Vi passer på dit smil...

Få rettet op på et

skævt smil

ONLINE

Tandregulering for voksne - fleksibel og næsten helt usynlig

Tlf. 46 35 12 43 www.tandicentrum.dk Tandlægerne i centrum v/Lars Weltzer Algade 5 • 4000 Roskilde

Natlinser

Hvorfor lade sig nøje...

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skånsomt og professionelt...

Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk

Skovbovængets Allé 4 · Roskilde · Tlf. 4635 6676

www.riisom.com


l 2 l 23. MAJ 2017

Temaeftermiddag Nyt fra Roskilde i dit lokale Bibliotekerne Sundheds- og Omsorgscenter

Alle Tiders Roskilde er vores fælles fortælling om alt det, der spiller fra Viby i syd til Jyllinge i nord.

Onsdag den 31. maj kl. 15.30 -16.30 Det er gratis – bare kom forbi! M I N D F U L N E SS Sted: Sundheds- og Omsorgscenter MIDT, Æblehaven 74, 4000 Roskilde Kom og hør i hvilke sammenhænge du kan anvende mindfulness, hvad det gør godt for og hvordan du kan træne det. Du vil også få mulighed for at afprøve mindfulness på egen krop, da der vil være flere små øvelser. DEMENS Sted: Sundheds- og Omsorgscenter NORD, Kirkebjergvej 2, 4040 Jyllinge Hvad er tegnene på demens og hvad gør jeg, hvis jeg har mistanke om, at jeg selv eller min pårørende har demens? Du vil få viden om, hvad man selv og som pårørende kan gøre, når man har en demenssygdom, og hvilken hjælp man kan få fra kommunen. FA L D FO R E B YG G E L S E Sted: Sundheds- og Omsorgscenter SYD, Tofthøjvej 20, 4130 Viby Der er altid en grund til at man falder og det er ikke altid alder! Vidste du, at en tredjedel over 65 år falder mindst en gang om året? Kender du nogen der har været faldet eller har du selv været faldet? Ældre oplever ikke faldulykker som et sundhedsproblem de skal gøre noget ved, ofte bagatelliseres hændelsen, og årsagen til faldet kendes ikke. Få mere viden på denne temaeftermiddag.

AlleTidersJyllinge

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band fylder 50 år 1. juni 1967 udgav The Beatles deres ottende album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, som i dag bliver regnet for en af rockmusikkens vigtigste plader. Beatles-ekspert Per Wium fortæller alt om det skelsættende album tilsat masser af musikeksempler og med udkig til, hvad The Beatles lavede inden og efter. Det sker på selve dagen for albummets runde dag torsdag den 1. juni kl. 19.15-21 på Roskilde Bibliotek. Billetter koster 25 kr. og kan købes på roskildebib.dk/Detsker eller på bibliotekerne. Biblioteker og Borgerservice på 2. pinsedag Roskilde Bibliotek, Lokalarkivet, Bogbussen og Borgerservice holder lukket 2. pinsedag mandag den 5. juni. Lokalbibliotekerne holder selvbetjent åbent fra kl. 7-22. Husk, at du altid kan bestille materialer, forny dine lån og meget andet på roskildebib.dk.

Ild i Gilden – så er det nu! Ild i Gilden er Roskildes nye akustiske nonprofit folkefestival. I den kommende weekend forvandles den gamle naturskole Gildesgård i Kamstrup, til en hyggelig festival – der sætter den unge folkemusik på landkortet. Billetpris: Fra 1 kr. Du kan nemlig give nøjagtig, hvad du vil. Overskuddet går bl.a. til aflønning af musikere/kunstnere.

Få indflydelse i Roskilde Kommune Her kan du se de aktuelle borgermøder, høringer og afgørelser i Roskilde Kommune. Du har mulighed for at indsende høringssvar eller indgive klage til afgørelser. Borgermøder Åben borgerworkshop. 24. maj 2017. Indvielse af badestrand ved Himmelsøen. 6. juni 2017. Høringer Høring om udkast til pårørendepolitik på voksensocial- og ældreområdet. 22. maj 2017. Nye boliger i Vindinge Vest - fornyet høring. 29. maj 2017. Afgørelser Indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk samt afgørelse om ikke VVM-pligt ved indvindingstilladelse til Havdrup Vandværk. 23. maj 2017. Landzonetilladelse til indretning af bolig i tidligere driftsbygning på Svenstrupvejen 7, 4130 Viby Sjælland. 24. maj 2017. Landzonetilladelse til regnvandsbassin – matr. nr. 18bx Gundsømagle By, Gundsømagle. 26. maj 2017.

AlleTidersRoskilde

Landzonetilladelse til flydebroer langs nordøstbredden i Himmelsøen, Darupvej 150, matr.nr. 3ae Darup by, Vor Frue. 26. maj 2017. Nye boliger ved Folden og Hegnet i Trekroner. 2. juni 2017. Reinfiltrationstilladelse til Roskilde Kommune. 5. juni 2017. Landzonetilladelse til nyt stuehus og udhus til erstatning for nedbrændt på kongemarksvej 34, matr. nr. 2e kongemarken, Roskilde Jorder. 7. juni 2017. Landzonetilladelse til dæmning ved vandhul på Poppelgårdsvej 20, matr.nr. 12a Kamstrup By, Vor Frue. 7. juni 2017. Landzonetilladelse til tilbygning til hestestald og ridebane på Hvedstrupvej 42, matr.nr. 1b m.fl. Hvedstrup By, Hvedstrup. 8. juni 2017. Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning samt indvinding af overfladevand til støvbekæmpelse, Holmevej 33, 3670 Veksø Sj. 8. juni 2017. Landzonetilladelse til etablering af sø og retablering af dige, Ørsted Bygade 3, 4622 Havdrup. 15. juni 2017. Tillægskendelse til eksisterende tilladelse til midlertidig grundvandssænkning ifm. råstofgravning i delområde vest (Vor Frue), Roskilde Sten og Grus Aps, Øde-Hastrup-Vej 48, 4000 Roskilde. 15. juni 2017.

AlleTidersViby

– Del dit Alle Tiders Roskilde på Instagram, Twitter og Facebook og vis, hvorfor dine venner skal flytte ind nær dig.

Sammen skaber vi Alle Tiders Roskilde.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune Følgende jobs er opslået i kommunen: Administration, specialister og ledelse • Hørekonsulent søges til Specialcenter Roskilde. • Dagtilbudskonsulenter, der vil være med til at udvikle Danmarks bedste dagtilbud. • Specialtandlæge i Ortodonti søges til Tandreguleringen. • Klinikassistent søges til Tandreguleringen. • Tandplejer til Roskilde kommunale Tandpleje. • Konsulent med god økonomisk forståelse til Skole og Børn, Roskilde Kommune. • Ambitiøs konsulent søges til Kultur og Idræt. • Afsnitsleder søges til Kultur og Idræt. Ældre og hjemmepleje • SSH’er i vikariater til Plejecenter Astersvej. • Hjemmeplejen Distrikt Midt søger friske og ambitiøse – dygtige afløser til dag, aften og nat. • Er du sygeplejersken der vil gøre en forskel for de palliative borger? • Plejecenter Bernadottegården søger en aftensygeplejerske. • Plejecenter Kastanjehaven i Jyllinge søges SSA’er i barselsvikariat. • Husassistent søges til Specialbørnehave. Pædagogik og undervisning • To faste lærerstillinger til SCR Fjordskolen Lysholm. • Trekroner Skolen søger lærer med fleksibel tilstedeværelse og høj faglighed i mellemtrin/udskoling. • Erfaren pædagogisk leder søges til Børnehuset Tusindfryd. • Matematik- og naturfagslærer til Absalons Skole.

roskilde.dk

• Peder Syv Skolen søger to lærere. • Er du vores nye viceskoleleder på Peder Syv Skolen? • Matematik- og idrætslærer søges til Vindinge Skole. • Pædagog/billedkunstner til ungegruppen i dagcenter for mennesker med funktionsnedsættelser. • Gadstrup Skole søger en ambitiøs og visionær pædagogisk leder for SFO og Indskoling. • Pædagog til Basisgruppen, Børnehuset Wiemosen. • Lærere søges til Østervangskolen. • Vil du være lærer i modtagelsesklasserne i Roskilde? • Pædagogisk leder til Trekronerskolen. • Dansk- og tysklærer søges til Vindinge Skole. • Nattevagt (pædagog) søges til weekendbørnehave. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Baunehøjskolen søger pædagogmedhjælper til støtte til dreng med muskelsvind. • SFO Østervang søger erfaren medhjælper. • Pædagogmedhjælper/pædagogisk assistent søges til SCR Fjordskolen Lysholm. • Børnehuset Wiemosen søger en pædagogisk medhjælper med ”flyver” funktion. • Pædagigmedhjælper søges til den selvejende institution Børnehuset Hobbitten. • SFO Klostermarken søger to pædagogiske medhjælpere. • Børnehuset Vanddråben søger medhjælper til vuggestue.

Bemærk at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job

Roskilde Kommune:

4631 3000


23. MAJ 2017 l 3 l

DESIGNDAY EN DAG TIL ÆRE FOR ALT DET GODE DESIGN

LØRDAG DEN 27. MAJ

÷12%

PÅ ALT I BUTIKKEN OG BESTILLINGSVARER! (Gælder ikke gavekort, kampagnevarer og i forvejen nedsatte varer)

FØLG OS PÅ

RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 4635 7460 SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


l 4 l 23. MAJ 2017

Tricktyveriforsøg i Vindinge En 72-årig kvinde fra Roskilde anmeldte fredag, at en fremmed, udenlandsk kvinde pludselig stod i stuen, hvor hun bad om den 72-åriges hjælp til at finde telefonnummeret til boligselskabet. Anmelderen ville gå ud i køkkenet, da hun fornemmede, at noget var galt, men kvinden tog fat i hendes arm for at forhindre anmelderen i at forlade stuen. Anmelderen så dog, at der i hoveddøren stod en udenlandsk mand, som skyndte sig væk, da han blev opdaget. Kvinden forlod nu stedet uden udbytte, idet

Trusler på livet

Politiet anholdt søndag en 29-årig mand fra Køge, der sigtes for trusler på livet mod en 25-årig kvinde i Roskilde. Kvinden havde tidligere anmeldt manden for vold, og nu ville han ikke forlade kvindens hjem, men

anmelderen mistænkte hende for at ville stjæle et eller andet. De to personer blev beskrevet som: A: kvinde, romansk af udseende, 33-37 år, 165 cm. Kropsbygning: almindelig. Hårfarve: sort. Hårlængde: langt. Yderligere kendetegn: håret var opsat i en hestehale. Der var noget, der lignede en forbinding under gamacherne på nederste del af hendes højre ben. Hun talte dansk med accent og var iført hvid trøje og hvide gamacher.

i stedet truede han hende med, at han ville udøve vold. Manden sidder fortsat anholdt, og han blev mandag fremstillet i grundlovsforhør med krav om varetægtsfængsling.

Tricktyveri på fransk

Søndag aften fik politiet en anmeldelse om et tricktyveri, der fandt sted omkring kl. 14:30 på Kong Valdemars Vej ved Folkeparken. En 65-årig mand fra Roskilde kørte på sin el-scooter, da en mand kom løbende imod ham. Manden spurgte på fransk, hvor stationen lå, og han viste et kort til forurettede. Da forurettede skulle ud at handle

kl. 18, opdagede han, at han manglede sin pung indeholdende kontanter, hævekort m.v. Den mistænkte beskrives som: mand, sydeuropæisk udseende, 20-25 år, 175-180 cm høj, spinkel af bygning, brunlig hud, brunt mellemlangt hår og lang spids næse. Han talte fransk og var iført olivengrøn anorak med hætte samt cowboybukser.

Ukrudtsbrand Søndag kl. 16:25 var der ild i et skur og plankeværk på Klosterengen. I dette, som i flere andre tilfælde, var det brug af ukrudtsbrænder, der var årsagen til branden.

I samarbejde med Roskilde Cykle Ring

Kør med i alle tiders motionsløb i Roskilde Deltag i Stjerneløbet alene eller sammen med dit hold. Ruten er 51 km. Vi er klar med trafikofficials, storskærm, cykelkendisser og en kørende servicevogn. Senere byder eliteløbet på bl.a. Michael Mørkøv og Mads Petersen. Kl. 17.30 Kl. 19.30 Kl. 21.30

Startskud på motionsløbet Startskud på eliteløbet Tak for denne gang!

Stjerneløbet den 14. juni 2017 på Stændertorvet Tilmeld dig på www.dgi.dk/stjerneloeb

Regeringsforslag gør ifølge Peter Madsen (V) socialdemokratisk forslag irrelevant.

Stor ståhej for ingenting Regeringsforslag gør det irrelevant, at byrådet forholder sig til, om kommunen kan trække penge ud af fjernvarmeselskaber. ”Der er næppe nogen i Roskilde Byråd, der ønsker at trække pengene ud af Fors. I Venstres gruppe drøftede vi sagen dengang, Energitilsynet traf afgørelse om Herning, og vi var helt enige om, at pengene bør blive i Fors til gavn for fjernvarmekunderne. Så socialdemo-

kraterne sparker på en åben dør”, siger Peter Madsen (V) i en kommentar til Karim Friis Arfaoui (S), der i sidste uges Paperboy talte for et forslag om netop at lukke for kommunens mulighed for at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne. Endvidere har gør lovgiv-

ning fra højere sted forslaget irrelevant. ”Regeringen har nu fremsat et lovforslag, som den har sikret sig flertal for, og som betyder, at kommuner, som benytter sig af muligheden bliver modregnet 100 procent i bloktilskuddet. Den økonomiske tilskyndelse er hermed fjernet”, fortsætter Peter Madsen.


23. MAJ 2017 l 5 l

ÅRETSElsker JULERING

( E ) MOTION

hun overraskelser?

“Skovlys” Kr. 2.016,-

10%

på New Feet under arrangementet

DEMODAG

Onsdag den 24. maj · kl. 10-15

Efter 31/12 kr. 3.200,Ring i 182016: kt. rosaguld med Tahiti perle og 0.50 ct. champagnefarvet diamant. Kr. 34.125,-

Fodterapeut Morten Skovfoged vil demonstrere og vejlede omkring valg af det rigtige fodtøj, der kan afhjælpe dine problemer. Behøver du ekstra støtte laver Snow Fun meget gerne special såler, der passer perfekt til sko / sandaler og giver dig den optimale pasform. New Feet er fodtøj til mennesker med gigt, diabetes eller følsomme fødder. Udviklingen foregår i et tæt samarbejde med professionelle behandlere. New Feet har en unik balance mellem kvalitet, komfort, stabilitet og mulighed for individuel tilpasning.

GULDSMEDENE I ROSKILDE

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk

Snow Fun · Industrivej 1E · 4000 Roskilde · 46354086 15/11/2016 10.01

VI ER MEDLEM AF ROSKILDE HANDEL FORDI:

Grønager - www.ggp.dk

Annonce_jul_131x175_3mm_besk_CMYK.indd 1

PATRICK HOLBEK PAPERBOY

ANITA ANDERSEN MEMIRA

ALLAN OHMS FORUM ADVOKATERNE

JEPPE LOCKENWITZ PETERSEN SMARTEYES

JESPER LAKJER WAGNER

Fællesskab og sammenhold gør os stærke. En stærk forening får indflydelse og bringer Roskilde på landkortet!

Selvom Memira er landsdækkende, vil vi ikke være foruden det lokale fællesskab man som medlem oplever i Roskilde Handel.

Vi er medlem, fordi det er vigtigt at stå sammen om at fortælle verden hvor mange muligheder, der er i Roskilde. Vi hjælper dig - og vi løber stærkt.

Vi støtter op om at bevare det lokale handelsliv gennem medlemskab af Roskilde Handel og alle deres aktiviteter.

Hvis man vil drive forretning i en levende handelsby, er det nødvendigt at man selv bidrager. Derfor er det helt naturligt for os at være medlem.

P

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider. Mere end 2000

GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

Roskilde Handel DETAIL I ERHVERV I SERVICE

www.roskildehandel.dk


l 6 l 23. MAJ 2017

Bestyrelsesformand for ROMU Joy Mogensen tager kritikken af museumsdirektør Frank Birkebæk alvorligt.

På mål for Frank Det var en sønderlemmende kritik af museumsdirektør Frank Birkebæk, som mere end 20 tidligere medarbejdere i ROMU gav udtryk for i en omfattende artikel i Politiken i sidste uge. Vi har spurgt bestyrelsesformand Joy Mogensen, hvad der gik galt.

Af Tomas Skov

Kritikken af museumsdirektør for ROMU Frank Birkebæk var massiv i en omfattende artikel i Politiken i den forløbne uge. De to journalister havde blandt andet talt med mere end 20 tidligere ansatte i museumskoncernen, og de tegnede alle et temmelig entydigt et billede af en diktatorisk ledelse, der ’… overfuser og chikanerer medarbejdere og har skabt en hård arbejdsplads med en indgroet frygtkultur”, som det blandt andet bliver formuleret i forsideartiklen fra torsdag den 18. maj.

Ekspertise forsvinder Og disse stemmer står ikke alene, for de sidste tre trivselsmålinger siden 2013 peger på problemer med det psykiske arbejdsmiljø. I en undersøgelse fra 2014 svarede 50 af medarbejderne således ’ikke tilfredsstillende’ i 10 ud af 12 spørgsmål om direktionen, og en såkaldt arbejdsmiljøvurdering (APV) fra 2016 peger fortsat på problemer med det psykiske arbejdsmiljø. Mange har taget konsekvensen, og således er næsten en tredjedel af de 45 fastansatte i 2014 i dag stoppet i ROMU.

Direktøren afviser Frank Birkebæk afviser at forholde sig til den anonyme kritik fra de tidligere ansatte, og den 72-årige museumsdi-

rektør har i øvrigt kun fem uger igen, da han skal afvikle ferie inden sin pension, og der derfor skal være fundet en ny direktør pr. 1. august i år. På den baggrund bliver det bestyrelsesformand Joy Mogensen, der står på mål for sin museumsdirektør.

Tager kritik alvorligt Kritikken er ganske omfattende og ret velunderbygget. Hvordan synes du, Frank Birkebæk tager imod kritikken? ”Det er en svær kritik at forholde sig til med fem uger tilbage. Jeg tror gerne, han ville have vidst det. Det har været travle år med store beslutninger i ROMU, som har haft stor indflydelse på manges arbejdsliv i organisationen. Kritikken gør indtryk, men det er svært at korrigere med fem uger tilbage. Frank Birkebæk må nu fokusere på det, der er tilbage, og få overdraget al sin viden om den her institution. Men vi tager denne kritik alvorligt, og vi er kede af, at vi ikke har opsnappet den i vores system. Vi har prøvet at arbejde samvittighedsfuldt, og selvfølgelig skal folk ikke have sådan nogle oplevelser”.

Tværfaglig organisering Næsten en tredjedel af de fastansatte medarbejdere er forsvundet siden 2014. Hvad fortæller det dig? ”Det kan jeg ikke kommentere nærmere på. Vi har blandt andet ændret

ROMU fra, at man var tilknyttet et fast besøgssted til at have en tværfaglig organisering. Det er ikke alle, der synes, det er fedt. Men fra bestyrelsens side nåede vi frem til, at det var den bedste måde at få ROMU til at levere på”.

Ikke kun arbejdsmiljø De færreste betvivler Frank Birkebæks faglige kompetencer. Hvilke rent menneskelige egenskaber vil du lede efter i en kommende direktør? ”Direktører er også mennesker, og det er svært at finde mennesker, der kan alt. I ansættelsesudvalget vil vi tage det her seriøst. Men den kommende direktør skal ikke kun fokusere på arbejdsmiljøet. I et samfund, der udvikler sig med rivende hast, skal ROMU blive ved at gøre sig relevant og udvikle sig”. De sidste trivselsundersøgelser har ladet noget tilbage at ønske. Hvad forventer du af den næste APV for ROMU? ”Den vil afspejle, at ROMU er en god arbejdsplads med et højt ambitionsniveau”.

Økonomiske tilpasninger Bertel Haarder meddelte i 2015, at ROMU ikke ville få et ekstra fast statstilskud til Ragnarock, men blot et engangsbeløb. Hvad har fået jer til at tro, at millionerne ville komme årligt? ”Det er muligt, vi er naive, men jeg har en tiltro til, at når samtlige partiers

kulturordførere har givet udtryk for, at de ville finde penge til et fast statstilskud, så tror jeg på det. Jeg synes, det er dybt beklageligt, hvis man ikke kan regne med, hvad samtlige partier i Folketinget har meldt ud”. To millioner kroner svarer til 7-8 procent af driftsomkostningerne i ROMU. Hvad sker der, når nu pengene formentlig ikke kommer? ”Vi forventer stadig, at staten tager et ansvar for, at Roskilde og fondene drifter Ragnarock. Men vi har tilpasset ROMU’s økonomi ved at udskyde nogle projekter. Det var én af grundene til, at vi lagde Ragnarock ind i ROMU. Når man har så stor en museumsorganisation, så er det muligt at tilpasse – i modsætning til hvis Ragnarock stod alene. Det giver noget robusthed”.

Fakta • 72-årige Museumsdirektør Frank Birkebæk går på pension om fem uger. • Bestyrelsen i ROMU har endnu ikke fundet den nye direktør, der skal sætte sig i stolen pr. 1. august i år.


23. MAJ 2017 l 7 l

Blomster glæder Stort udvalg af ampler og opstammet sommerblomster

SPAR

40,-

Opstammet solanum Normalpris 139,95

99

95

Marguerit

1995

Almindelig

PR. STK.

Bacopa Flere farver

PR. STK.

24

95

Blomstrer uafbrudt fra juni til oktober

SPAR

50,-

Storkenæb Rozanne Normalpris 89,95

Tilbuddene gælder fra 23/5 til og med 29/5 2017

10,-

Normalpris 39,95

2L potte, flere sorter Normalpris pr. stk. 89,95

12995

2 STK.

PR. STK.

29

95

ROSKILDES STØRSTE UDVALG AF DRIVHUSPLANTER

SPAR

Tyroler Pelargonie

6995

Blåbær

Sort Petunia

Til drivhus og friland.

2995

F.eks.

Meget dyrknings-sikker, giver stort udbytte.

FRA

Chili

Gemini tomat

10

95

Mange forskellige sorter. Styrke 1-15.

Navervej 11 · Roskilde Tlf. 46 75 52 11 ÅBNINGSTIDER: Hverdage 9-17.30 · Lør-søn og helligdage 9-16

www.hobbylandaps.dk


l 8 l 23. MAJ 2017

Aftentur i Roskilde

Madkultur på Stændertorvet

Dansk Vandrelaug inviterer alle med på en tur ud i det blå i Roskilde onsdag den 24. maj. Udgangspunktet er ved ”krukkerne” overfor Roskilde Station klokken 10:40. Turleder Keld Jørgensen går i spidsen for den seks kilometer lange aftentur, som slutter, hvor den startede, cirka klokken 21:40. Der er ingen forhåndstilmelding, men det koster et mindre beløb at deltage. Yderligere oplysninger hos turleder Keld Jørgensen 2043 4879.

Madpladsen er åben hver lørdag på Stændertorvet ved siden af boderne med lokale råvarer. Madkulturen har inviteret politikerne til at teste de fem grundsmage, og i skolerne satser kommunen på faget madkundskab. Se Kanal Roskildes udsendelse om Madkulturen torsdag den 25. maj kl. 16-16:30 og lørdag den 27. maj kl. 14:30-15.

Adgangsforholdene halter hos Roskildes læger Vejen ind i venteværelset kan være lang, hvis du er kørestolsbruger eller døjer med nedsat syn. Af Holger Vincents

”I løbet af det sidste år har jeg været to gange til egen læge for at blive vaccineret mod influenza. Der er noget rækværk, man kan tage fat i, men det var nok lidt letsindigt at tage alene afsted”, fortæller 70-årige Kjeld Borne, der i flere år har lidt af sklerose, en sygdom, der i dag er så fremskreden, at han sidder i kørestol. Den pensionerede vibygenser er dermed en del af den gruppe borgere, der på grund af et handicap har problemer med at konsultere det nære sundhedsvæsen. Og Kjeld Borne er langt fra den eneste. Det ved han i kraft af sin plads i Handicaprådet i Roskilde Kommune. ”Der er mange andre, der befinder sig i samme situation som mig. I rådet får vi jævnligt henvendelser fra borgere, der har problemer med at komme til egen læge”, siger han. Og statistikken taler sit tydelige sprog. Ifølge en optælling, som Paperboy har foretaget på baggrund af oplysninger fra sundhed.dk - portalen som staten, regionerne og kommunerne i fællesskab står bag - er det nemlig kun lidt over halv-

Bent Jørgensen (V) har i fællesskab med borgmester Joy Mogensen (S) sendt et brev til Region Sjællands regionsrådsformand Jens Stenbæk, hvori de efterlyser fokus på tilgængelighed, når regionen næste gang skal forhandle med praksissektoren.

delen af de almene lægepraksis i Roskilde, der har handicapvenlige adgangsforhold, og ingen af dem har på nuværende tidspunkt åben for tilgang. På landsplan er det 59 procent af de praktiserende læger, der har handicapvenlig adgang. Det viser en optælling, foretaget af Danske Handicaporganisationer sidste efterår. ”Det er et landsdækkende problem, men specielt i en gammel by som Roskilde, hvor mange læger har deres praksis i etageejendomme, hvor man ikke bare lige forbedrer handicapforholdene”, siger Kjeld Borne.

Opråb til Region Sjælland Problemerne med tilgængeligheden fik i april må-

ned Enhedslistens Susanne Lysholm Jensen, medlem af både Handicaprådet og Roskilde Byråd, til at tage sagen op politisk, og efterfølgende har borgmester Joy Mogensen (S) og Venstres Bent Jørgensen så i fællesskab rettet henvendelse til Region Sjællands regionsrådsformand Jens Stenbæk i et brev, hvor de efterlyser vilje til at løfte indsatsen på området. Blandt andet i forhold til se på mulighederne for at finde en pendant til Region Hovedstadens Mærkningsordning ’God Adgang’, der informerer om adgangsforhold til bygninger og udearealer. ”Vi ønsker, at regionen i første omgang får implementeret mærkningsordningen, så borgerne har nemmere ved at finde ud

af, hvordan adgangsforholdene ser ud hos lægerne”, fortæller Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der samtidig ønsker, at Region Sjælland lægger vægt på tilgængeligheden, når der næste gang skal forhandles de såkaldte praksisplaner, overenskomsten mellem regionerne, kommunerne og praksissektoren. ”En mærkningsordning løser ikke problemet i sig selv. Vi skal tænke langsigtet og sørge for, at vi får placeret kommende klinikker der, hvor borgerne er, og hvor der er gode adgangsog parkeringsforhold”, siger udvalgsformanden.

Kjeld Borne lider af sklerose og er bundet til en kørestol på grund af sin sygdom. Han er en af de patienter med nedsat funktionsevne, der har problemer med at komme til egen læge på grund af dårlige adgangsforhold.

Klinikker med handicapvenlige adgangsforhold i Roskilde Praktiserende læger: 18/32 = 56 procent Fysioterapeuter: 13/22 = 59 procent Øjenlæger: 1/5 = 20 procent Kilde: Sundhed.dk

Region: Tilgængelighed er ”vigtigt mål” Roskilde Kommune kan selv bidrage til at løse udfordringerne med tilgængelighed, lyder det fra regionsrådsformand Jens Steenbæk (V). Af Holger Vincents

Tilgængeligheden i sundhedssektoren skal højnes, og det skal ske i et samarbejde mellem Region Sjælland, Roskilde Kommune og praksissektoren. Sådan lyder det i et skriftligt svar til Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) og formanden for Beskæftigelses- og

Socialudvalget Bent Jørgensen (V), underskrevet regionsrådsformanden i Region Sjælland, Jens Steenbæk (V). Svaret kommer efter de to roskildensiske byrådspolitikere i sidste måned rettede henvendelse til regionsrådsformanden for at se på mulighederne for at forbedre adgangen til egen

læge for patienter, der eksempelvis er dårligt gående. Regionsrådsformanden, som Paperboy af flere omgange har forsøgt at få en kommentar fra inden deadline, meddeler i brevet, at Region Sjælland ser tilgængelighed som ”et vigtigt mål”, når der senere i år skal forhandles overenskomst med praksissektoren for de næste fire år, de såkaldte praksisplaner. ”Vi (regionen og kommunerne red.) har derfor mulighed for sammen med

praksissektoren i forbindelse med de kommende praksisplaner at sætte nogle mere konkrete mål for at følge, synliggøre og forbedre tilgængeligheden i praksissektoren”, skriver Jens Steenbæk.

Region: Brug lokalplaner Han påpeger dog samtidig, at Roskilde Kommune også på egen hånd kan gøre sit til at fordre gode adgangsforhold hos de alment praktiserende læger og specialister i lokalområdet ved at

tænke tilgængelighed ind i fremtidige lokalplaner. ”Gode funktionelle lokaler, gode adgangsforhold, parkeringsforhold og central beliggenhed er også med til at sikre rekruttering af privatpraktiserende læger – gerne med mulighed for større faglige fællesskaber. Her kan kommunen være med til at sikre, at kommunens borgere får sundhedstilbud i attraktive omgivelser”, skriver regionsrådsformanden. En anbefaling Bent Jørgensen er enig i.

”Det er kommunen, der sidder med lokalplanerne, så jeg er enig i, at udfordringerne med tilgængeligheden skal løses i fællesskab, så vi får placeret fremtidige lægeklinikker, så de er tilgængelige og tæt på borgerne”, siger formanden for Beskæftigelses- og Socialudvalget, der nævner Trekroner som et eksempel på et område, der har brug for en lægepraksis.


23. MAJ 2017 l 9 l

Dommerne (fra venstre) Kim Ove Olsen, Birgit Aaby og Henrik Oxe gav Selvstarter-finalisterne gode råd med på vejen, efter de tre grupper havde pitchet deres forretningsideer.

Iværksættere slap godt fra Løvens Hule Efter en vellykket Selvstarterfinale får Asger, Mathias og Simon fra Roskilde Handelsskole nu hjælp af Birgit Aaby til at videreudvikle deres forretningside. Af Holger Vincents

Torsdagens finale i iværksætterforløbet Selvstarter gik over al forventning for den ene af de tre grupper, der skulle præsentere deres forretningsidé for et dommerpanel bestående af Henrik Oxe fra Voxeværket, Kim Ove Olsen, direktør i Capnova og ikke mindst Birgit Aaby, den kendte erhvervskvinde og dommer i tv-programmet Løvens Hule på DR1. ”Vi gik på scenen i håbet om at få god feedback med hjem, men så begyndte de pludselig at tale om at investere i os. Det er lidt uforståeligt”, lyder det fra en glad Asger Havndrup, der sammen med Mathias Gammelgaard og Simon Ellehøj står bag madudleveringskonceptet Shipster.

Imponerede dommere De tre handelsskoleelevers idé går ud på, at tømmermændsramte eller blot dovne festivalgængere via en app kan få andre gæster til

at levere mad og andre fornødenheder til lejren mod betaling. Som tidligere omtalt i Paperboy er trioen i fuld gang med at teste konceptet via Facebooksiden Roskilde Tømmermændshjælp, hvor de tilbyder udbringning af alt fra Big Macs til chips og slik i Roskilde og omegn. Gruppen mangler dog fortsat at udvikle appen, der skal være den færdigudviklede forretnings omdrejningspunkt. Men det er der måske råd for efter torsdagens Selvstarter-finale. ”Både Kim Ove Olsen og Birgit Aaby var meget imponerede og sagde, at de gerne ville være med på rejsen. Efter vi havde pitchet vores idé, talte vi lidt videre, og det endte med, at vi nu har sat møder op med dem begge”, fortæller Asger Havndrup, der dog samtidig understreger, at der på nuværende tidspunkt ikke er penge på bordet. ”Der er ikke en fast aftale endnu, men i første omgang håber vi på at kunne gøre brug af deres kontak-

ter, så vi kan finde den rigtige udvikler til appen”, siger handelsskoleeleven, der estimerer, at Shipster

Smilene var brede efter torsdagens Selvstarter-finale, hvor især de tre unge fra gruppen Shipster imponerede dommerne. Fra venstre er det Simon Ellehøj, Mathias Gammelgaard og Asger Havndrup, efterfulgt af de to dommere Kim Ove Olsen og Birgit Aaby.

har brug for 500.000 kroner, hvis konceptet for alvor skal tage fart. I mellemtiden fortsætter de tre unger-

svende, der netop har taget hul på sommerens eksaminer, med at cykle Roskilde tyndt i weekenden. ”Vi skal

have mere at vide om vores målgruppe og deres vaner, så det bliver vi ved med”, siger Asger Havndrup.

SÅ ER DET NU! NØRDEDE PRISER! Få Synet tilbage mens du sover Skal du have nye briller eller solbriller?

Fredag og lørdag får du

25%

på hele brillen/solbrillen Med styrke!

Vil du se klart og tydeligt uden briller eller linser? Så skulle du prøve natlinser. En kontaktlinse til nærsynede, der uden du mærke det omformer hornhinden og giver dig synet tilbage, mens du sover! Vi er byens, nok, mest dedikerede eksperter på området. Så kom ned forbi og hør mere om de mange fordele. Samtidig får du en særlig grundig synstest – helt gratis. Så nej, her ingen halve løsninger – kun masser af faglighed og personlig rådgivning. Det er jo dit syn, det handler om! Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter.

Måske Roskildes mest nørdede brillebutik Optik Nicolai’s • Skomagergade 10 • 4000 • Roskilde • Telefon: 46 36 01 02 • roskilde@optiknicolais.dk Københavnsvej 106, Byg. 6 · 4000 Roskilde · tlf. 46757622


l 10 l 23. MAJ 2017

Smidt ud med datter Af Carsten Juul, advokat i Råd til Advokat.

Han kom med sin bror, den yngre mand, der blev skilt for to måneder siden, fordi han og hans ni-årige datter ikke har noget sted at bo, når måneden er omme. Ekskonen truer med at få udskiftet låsen til lejligheden, hvis ikke de er ude om en uges tid. Det er hendes lejlighed nu, selv om det faktisk var ham, der havde lejemålet, da de blev gift. Hvordan kan det lade sig gøre? tænkte jeg. Og datteren? Det viste sig, at det var hans datter fra et tidligere forhold. Der var heldigvis ikke tale om en ond mor. Brødrene skulle til at sige noget på samme tid og kiggede på hinanden, og så tog den yngre mands bror ordet, skubbede en kopi af skilsmissebevillingen hen over bordet. Der stod, at lejemålet tilkom ekskonen. Og det vilkår havde manden og eksko-

nen endda været enige om. Hvorfor var han dog gået med til det? ”Det er fordi, hun har en hund og nok ville få svært ved at finde en anden lejlighed, så de blev enige om, at hun skulle blive boende, og så kunne han bare blive skrevet op til en anden lejlighed,” sagde broren og forklarede, at boligselskabet har en såkaldt ”brudt parforholds-liste”, hvor man kan blive skrevet op med fortrinsret. Og det havde altså både ekskonen og den yngre mand troet kunne lade sig gøre. De havde bare overset, at listen kun er for forældre med fælles hjemmeboende børn, og at det også er et krav, at de fælles børn eller barnet bliver boende hos den tilbageblivende forælder. Men de havde jo ingen fælles børn. Datteren var hans. ”Kan man gøre noget?” spurgte broren og skævede til manden, som jeg skød til at være i begyndelse af

trediverne. Tydeligt berørt af situationen var han, sad uroligt på stolen sikkert på grund af udsigten til at skulle flytte hjem til forældrene i en anden kommune tredive kilometer væk. Han havde garanteret også datteren i tankerne. Hendes reaktion. Alt det besværlige praktiske med skole og venner. ”Måske kan man få vilkåret tilsidesat,” sagde jeg. ”Der er en bestemmelse i aftaleloven, som man kan bruge, hvis en aftale er urimelig. Og man kan også argumentere for, at forudsætningerne for aftalen var urigtige, da den blev indgået. Men spørgsmålet er, om du kan bevise, at det netop var en forudsætning for aftalen, at du kunne blive skrevet op på ”brudt parforholds-listen.”” Det kunne han godt, sagde han. Broren nikkede. De havde dokumentation. Skilsmissevilkår bliver fastsat i Statsforvaltningen, og Statsforvaltningen kan i nogle situationer æn-

dre eller ophæve vilkårene i skilsmissebevillingen, men når det handler om en aftale, som begge parter har været indforstået med, er en af dem nødt til at anlægge sag ved domstolene for at få den ændret eller tilsidesat. Nu overvejer manden og broren, om han skal gøre det. Men det tager tid og koster penge. Imens overvejer jeg at skrive til ministeriet og påpege, at udlejningsbekendtgørelsens § 8, stk. 2 (som ”brudt parforholds-listen” i boligselskabet hviler på) i den grad diskriminerer forældre med særbørn. Der må jo være masser af par med særbørn eller sammenbragte børn, hvor børnenes største ønske er, at de kan blive boende i nærheden af deres papmor eller papfar, som de kan have kendt i årevis og være knyttet til. Og det samme må masser af papmødre og fædre tænke om de børn, de har boet sammen med.

Historier fra Retshjælpen Klummen ”Historier fra Retshjælpen” fortæller hver gang ultrakort om et problem med eller uden jura på baggrund af de spørgsmål og historier, som folk kommer med. Alle er fuldt anonymiserede.

Retshjælpen på Roskilde Bibliotek rådgav sidste år 337 borgere om juridiske spørgsmål indenfor kategorierne: bolig, erstatning, familieret, arbejdsliv, købsret, offentlig ret, strafferet, økonomi og andet.

BRUG HUEN PÅ DINE INTERESSER LÆRERUDDANNELSEN ÅBNER MULIGHEDER. UDFORSK DINE. “Det fede ved læreruddannelsen er, at den kan være så bred og kan favne mine meget forskellige interesser. På den måde bliver jeg ikke låst fast i én specialisering, men kan dykke ned og dygtiggøre mig selv og eleverne i mine 3 meget forskellige linjefag”

Linette, 26 år Lærerstuderende i Roskilde

ÅBENT HUS I UGE 23 UCSJ.DK/BLIVLÆRERNU


23. MAJ 2017 l 11 l

er 21 år gammel og studerer til dagligt virksomhedsstudier og kommunikation på Roskilde Universitet. Hun er tilflytter fra Ringkøbing, og har boet i Roskilde siden sommeren 2014. Siden da er hun blevet engageret i Konservativ Ungdom i Roskilde, hvor hun er formand.

25% STUMPEBUKSER

med elastik. Flere farver.

1par 199,95 2 par

MICHA Skjorte Korte ærme

1stk 399,95

2 stk

300,600,-

CL AIRE Toppe Bomuld/viscose

1 stk 249,95

400,-

2 stk

VIND TØJ FOR

1000 kr. Kom ind og deltag i konkurrencen

G

Emma Jørgensen

SPAR*

IN

Jeg ville elske at fejre nationaldagen. Jeg tror faktisk, at jeg vil ville være den første til at bestille en lokal egnsdragt og fejre Danmark ved at gå igennem gaderne med flag, sang og festivitas. Jeg er nok en af de få, som ville synes, at egnsdragterne var en dejlig ting at hoppe i, og selvom vi ikke begynder at gå i tøj fra fordums tid, som man gør i Norge, så bør vi som minimum have en gedigen festdag den 5. juni med flag, musik og meget mere end bare politiske skåltaler. Det fortjener vi.

KØB ET STK.TØJ OG

ED BR

Danmark er til dels et patriotisk land. Vi skambruger fantastiske Dannebrog til alle typer af arrangementer. Stoltheden over at være dansk er helt generelt stor, men vi fejrer ikke vores land og vor grundlov. Vi drikker og fester, hver gang vi får lejlighed til det (højrefløjen fejrer jo nærmest 1. maj, bare for at få en anledning til at drikke). Den festlyst og hang til alkohol, vi danskere har, bør altså kunne kombineres med en fejring af Danmark. Det burde være det mest naturlige i verden.

Markedsdage

M

I tidernes morgen var grundlovsdag et fællesarrangement med taler for konge, grundloven og fædrelandet, og den udviklede sig siden hen til at være en platform for politikernes budskaber. I snart 150 år har partierne holdt deres egne grundlovsmøder, og lige så langsomt er opbakningen til fejringen af dagen faldet – præcis som med medlemsskaren. Dengang var der også grundlovsbal, hvor alle havde mulighed for at fejre og feste.

ONSDAG FREDAG LØRDAG

G

I Danmark er grundlovsdag blevet reduceret til politiske arrangementer med grundlovstaler af nationale og lokale politikere, og meget få deltager. Det er ikke noget, man fejrer. Hvorfor gør vi ikke det?

Karin Zoé Neldeberg (tv.) og Søs Milton Eggers (th.) overrækker hospice-chef Aino Andersen det indsamlede beløb fra seneste Ladies’ Midnight Walk - hele 53.000 kroner.

O

I sidste uge fejrede nordmændene 17. maj, som er deres grundlovsdag. Det sker med flag, nationaldragter, musik, fest og champagne til morgenmad. Det er en reel festdag. Den 4. juli fejrer amerikanerne deres svar på grundlovsdag med fyrværkeri, fest og højt humør, og det samme sker verden over. Den 5. juni fejrer danskerne grundlovsdag. Det sker med…? Egentlig ingenting.

stor tak modtog beløbet. Donationen skal, sammen med sidste års donation, anvendes til et sanserum i en kommende nyanlagte have omkring hospice. En have, som kommer til at indeholde de fire årstider, i duft og farver. Arrangørerne siger tak til alle sponsorer, og alle deltagerne og kommer med et nyt arrangement med nye overraskelser til næste år.

AF

Nationaldag

Årets Ladies’ Midnight Walk-arrangement blev i år endnu større end forventet. Der blev talt 322 deltagere, som i regn og blæst gik til fordel for Hospice Sjælland den 28. april og samlede 53.000 kroner ind. Arrangørerne, Karin Zoé Neldeberg og Søs Milton Eggers, havde til årets arrangement suppleret med lyseblå balloner, som blev delt ud til deltagerne, så de forbipasserende kunne se, hvad de gik for. Rigtig mange af de forretningshavende i Roskilde havde leveret mange fantastisk flotte sponsorgaver, som blev udloddet efter gåturen til deltagerne. Donationen blev i fredags afleveret til hospice-chef Aino Andersen, som med

*

JA,Tak

IP

Af Emma Jørgensen

Stor succes for Ladies’ Midnight Walk

KL

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

25% - jeg sparer på 1 vare

Københavnsvej 106, Byg. 6 · 4000 Roskilde · tlf. 46757622

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

*Gælder ved aflevering af talon, dog ikke på i forvejen nedsatte varer og Skovhuus. Gælder kun i uge 21. Kun 1 talon pr. kunde.


l 12 l 23. MAJ 2017

Roskilde Rundt

30 års sygepleje

Gintberg revsede Roskilde

Mandag den 29. maj er det 30 år siden, at disse sygeplejersker stod på samme måde og blev fotograferet. Jubilæet blev fejret i Roskilde den 19. maj med besøg på nutidens sygeplejerskeuddannelsen UCSJ, men også med et besøg på Køgevej, hvor de alle blev uddannet. Fra venstre er det Lone Rasmussen, Helle Larsen, Jette Mortensen, Helle Brøgger Christensen, Inger Jessen, Betina Greve, Dorte Tesza, Janne Helbo, Lene Glahder, Inge Dahn og Anne Marie Wulff Hedenborg.

Lattermusklerne kom på arbejde, da Jan Gintberg kiggede forbi Guldaldersalen på Roskilde by Zleep Hotels i Algade, hvor den folkekære komiker var inviteret af Roskilde Handel og Erhvervsforum Roskilde. De to foreninger havde sat hinanden stævne for at diskutere en mulig sammenlægning, og efter debat og afklarende spørgsmål til de to formænd Svend Overgaard og Marie-Louise Munter gik en veloplagt og velforberedt Jan Gintberg på scenen for at spidde ’Korsbæk’ og byens spidser.

Rekordforsøg i livreddende førstehjælp på Stændertovet

Roskilde Håndbold fejrede 40 års jubilæum

Rotary Syd donerede 10.000 kroner

Planen er, at 5000 personer på landsplan skal prøve at give livreddende førstehjælp i tidsrummet fra kl. 9-21 i alle større byer i Danmark. I Roskilde blev det til 17 i timen, der gav sig i kast med førstehjælp på Stændertorvet i løbet af mandagen. ”3500 får hjertestop uden for hospitalet hvert år. Men man har faktisk øget antallet af overlevere fra 150 til 500 hvert år, for flere og flere kan give førstehjælp. Det første minutter er afgørende, så jo flere der lærer det, jo bedre”, siger sygehusdirektør Henrik Villadsen, der her har selskab af vicedirektørerne Susanne Lønborg og Beth Lilja.

Onsdag dannede et tæt pakket Roskilde Kongrescenter ramme om fejringen af en af Roskildes mest traditionsrige foreninger, da Roskilde Håndbold fejrede 40 års jubilæum. Masser af nuværende og tidligere spillere, trænere, ledere, ildsjæle og sponsorer var mødt frem for at lykønske hinanden med fødselsdagen, der altså markerer, at det nu er fire årtier siden de lokale klubber Acta og RH 33 slog sig sammen. På billedet ses (fra venstre) ungdomsformand Lisbeth Klarskov, formand Ib Christoffersen og tidligere bestyrelsesmedlem og mangeårig ildsjæl i Roskilde Håndbold Carl Lærke.

Roskilde Syd Rotary Klub donerer 10.000 kr. til to forskellige formål i anledning af klubbens stiftelsesdag den 1. maj 2017. Ved fejringen af klubbens stiftelsesdag overrakte klubpræsidenten Allan Jensen pengegaver på hver 5.000 kr. til Roskilde Garden og den humanitære nødhjælpsorganisation CARE Danmark. Formand for Roskilde Garden Olav Clausen og ambassadør for CARE Danmark Hans Georg Møller tog imod donationerne.

Gode allergiråd på Svaneapoteket

Skydebrødre og sponsorer til reception

Onsdag inviterede Roskilde Svane Apotek indenfor til aftenmøde under overskriften ’Få styr på din allergi’. Overlæge og ekspert i allergi Ulrik Søes-Petersen var hidkaldt for at gøre de besøgende klogere på, hvordan man tackler gener som pollenallergi, overfølsomhed, fødevarereaktioner, og ikke mindst hvordan man bedst kommer problemerne til livs. På billedet ses fra venstre overlæge Ulrik Søes-Petersen fra Roskilde Sygehus, apoteker Charlotte Andersen, farmakonom Louise Tønsberg og farmaceut Jacob Lenau.

Fredag eftermiddag var Roskilde & Omegns Fugleskydningsselskab af 1787 samlet til reception på Roskilde Rådhus for at fejre, at samtlige af de historiske fuglekongeskiver nu er udstillet. Den festlige anledning blev samtidig brugt til at markere, at det efter fem års ihærdig indsats og 1,06 millioner kroner nu er lykkedes at konservere 149 fuglekongeskiver. Skydebrødrene havde derfor også inviteret sponsorer og samarbejdspartnere for at sige tak for de mange donationer, der har muliggjort det omfattende bevaringsprojekt.


23. MAJ 2017 l 13 l

KUNST OG ITALIENSK MODE...

MØD JAN BROLYKKE HOS Søjlepladsen indviet Borgmester Joy Mogensen og direktør i Lokale- og Anlægsfonden Esben Danielsen kunne fredag klippe snoren til Søjlepladsen på Musicon. Den nye byrum foran RAGNAROCK er udset til at skulle kunne huse alt fra små intime arrangementer til koncerter og større events. Ved indvielsen havde DGI sørget for en række hyggelige aktiviteter, som de fremmødte hyggede sig med i den varme fredagssol. Foto: Kasper Jørgensen.

PÅ RO’S TORV torsdag 1. juni 2017 kl. 17:30 Spring is for lovers

Save 25% on everything

Roskilde Ro’s Torv Tilbuddet gælder kun i perioden 22.05.17 – 28.05.17 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. ©2017 Bolia International A/S


l 14 l 23. MAJ 2017

2 års fødSelsdag i meny Husk!

HEL OKSEFILET

BØFFER

Vi holder lukket torsdag Kristi Himmelfartsdag den 25/5

Peber-/alm. bøffer af tyksteg. 2 stk., ca. 300 gr.

PR. 1/2 KG.

59

PR. PK.

95

49

95

SPAR 2500 SPAR 6000 PR. KG.

MARABOU PREMIUM

AMAROLI PUGLIA IGT Italien.

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 27. maj 2017.

PR. FL.

PR. STK.

59

10

95

SPAR 4000

SPAR 500

100 gram. Flere varianter. Frit valg

00

ØLLINGEGAARD ØKOLOGISK KOLDSKÅL 1 liter.

PR. STK.

15

00

SPAR 1100

Frisk fisk fra fiskeafdelingen

SPAR 2795

SIDSTE UDKALD! TABISO SHIRAZ BIB Rødvin.

3 STK.

110

00

BLÅMUSLINGER

PR. 1/2 KG.

STENBIDERROGN

18

00

100 GR.

55

00

Bemærk!

TILBUDDENE GÆLDER KUN I MENY HIMMELEV

Meny Himmelev

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, købmand

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


23. MAJ 2017 l 15 l

Ny lokalplan for Rings atelier

Lokalplanen er en såkaldt ’bevarende lokalplan’. Ikke desto mindre giver lokalplanen tilladelse til opførelse af en café på 35 kvm bagest i haven.  Side 18

Hop i havnen

Ikke mindst i sommerhalvåret byder Roskilde Havn på livlig aktivitet. Vi skuer ud over vandet og de mange adspredelser, som havnen tilbyder. Side 20-21

Gud er overalt

I Roskilde Frikirke er menigheden ikke bange for at omtale kristendommen i højstemte vendinger, uden at humoren dog er pakket væk af den grund.  Side 24

Sct. Jørgensbjerg

Peter Hyllehøj bor med kone og barn på Magnoliavej 12 på Sct. Jørgensbjerg i Roskilde. De kan nu se frem til, at stigningen i frikøbsbeløbet vil opsluge den økonomiske gevinst ved en tilbygning.

Stavnsbundet ved et pennestrøg De nye regler for beregningen af den såkaldte hjemfaldspligt berører op til 20 husstande i Sct. Jørgensbjerg. Fra den ene dag til den anden er gælden steget med op til omkring en million kroner for den enkelte husstand.

Af Tomas Skov

”Af historiske grunde har Københavns Kommune ejet store områder omkring

Sankt Hans. De har en gammel klausul, som vi ikke kan gøre noget ved – og det er altså grundlæggende de berørte grundejere, der har et problem”, erkender vicekommunaldirektør Mogens Raun Andersen. En pludselig regelændring, der blev vedtaget af en enig borgerrepræsentation på Københavns Rådhus den 31. marts i år, har fået dramatiske konsekvenser for beregningen af den såkaldte hjemfaldspligt. I alt er der tale om omkring 1200 ejendomme primært beliggende i hovedstadsområdet til en samlet værdi af 2,5 milliarder kroner, der er berørt af klausulen om hjemfaldspligt. Det betyder i praksis, at Københavns Kommune har ret til at tilbagekøbe de berørte ejen-

domme med mindre ejerne køber dem fri.

Skruet på knapperne Det er der i udgangspunktet ikke noget galt i. Frikøbsbeløbet fremgår af det enkelte skøde, og det bliver løbende reguleret i forhold til den offentlige vurdering af ejendommen. Nogle har valgt at få mellemværendet ud af verden og er således fri for videre bekymringer. Andre har imidlertid valgt at lade beløbet, ofte i størrelsesordenen 3-400.000, indgå i den gæld, man i forvejen sidder med som husejer. Imidlertid blev det uden videre varsel besluttet den 31. marts, at frikøbsbeløbet nu skal baseres på en mæglervurdering af markedsprisen på den enkelte ejendom fremfor som hidtil på den

offentlige vurdering. Ydermere blev det besluttet at ændre kalkulationsrenten, hvilket yderligere maksimerer frikøbsbeløbet til Københavns Kommune.

Chokerede 20 af de 1200 nævnte ejendomme ligger faktisk i Roskilde, nærmere bestemt på Sct. Jørgensbjerg, eftersom disse matrikler af historiske årsager hører under Sankt Hans, der som bekendt ejes af Københavns Kommune. Derfor er ejerne af en række husstande i fx Vestergade, Hedegade og på Magnoliavej vågnet op til en væsentligt forandret økonomi – ikke mindst hvis de skulle gå i flyttetanker.

Fortsætter næste side

SERVICE

BY NIGHT Mandag til torsdag aftenåbent til kl. 24

Samme gode service og lave priser som om dagen

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

stubbe.dk


l 16 l 23. MAJ 2017 l SCT. JØRGENSBJERG

Små kår for nethandlen

Passer på miljøet

Borgerne på Bjerget er ikke helt hoppet på digitaliseringsbølgen. 37 procent bruger sjældent PC og er utrygge ved nethandel. Det er mere end dobbelt så mange som i hele landet, hvor det er lidt mere end 15 procent, der sjældent sætter sig til tasterne og desuden er utrygge ved at handle på nettet.

Oppe på Bjerget har de udsigt til en ualmindelig smuk natur, og de passer på den. Mere end 30 procent af beboerne er meget miljøbevidste og -interesserede. Det gælder kun for lige godt 10 procent af hele Danmarks befolkning.

Fortsat fra forrige side

”Vi er chokerede. Min mand kan næsten ikke sove om natten”, siger Pia Blinkenberg, der bor på Magnoliavej 14. Ifølge deres skøde kan Københavns Kommune købe tilbagekøbe ejendommen i 2050 for 2.048 kroner. Deres frikøbsbeløb er ifølge skødet godt 320.000 kroner – et beløb, der efter de nye beregningsmetoder nu er vokset til godt og vel 1,5 millioner kroner baseret på en anslået vurdering af huset på ca. 3,5 millioner kroner.

Usælgeligt Skråt overfor i Magnoliavej 7 bor ægteparret Annemette Sjørup Nielsen og Peter Laust Nørregaard. Da de er usikre på værdien af deres bolig, har Paperboy foranstaltet en vurdering fra ejendomsmægler Anne Crone, der prissætter huset

Annemette Sjørup Nielsen og Peter Laust Nørregaard bor i et hus på Magnoliavej 7, som ejendomsmægler Anne Crone netop har vurderet til tre millioner kroner. Deres frikøbsbeløb er dermed steget fra ca. 300.000 kroner til 1,3 millioner kroner.

til tre millioner kroner uden hensyntagen til hjemfaldspligten. Den markedspris

puster det oprindelige frikøbsbeløb på 300.000 kroner op til 1,3 millioner kro-

22. MAJ – 10. JUNI Sælg møbler, lamper, malerier, sølvtøj, smykker, ure, porcelæn, keramik, kuriosa m.m. på auktion

VI AFHENTER GRATIS HOS DIG!

ner, og det betyder, at parret næppe flytter foreløbig. ”Det gør jo i praksis huset usælgeligt. Der er 18 år i mellem os, og jeg tænker ikke, at jeg vil bo her alene, hvis det skulle blive aktuelt. Men i så fald er der jo ingen friværdi tilbage, og det er jo enormt bittert”, siger Annemette Sjørup Nielsen. ”Det er ret voldsomt. Jeg har sagt til min kone, at hun skal tage det som om, vi bor til leje. Vi har ingen planer om at flytte, men nu er vi i hvert fald stavnsbundet til huset”, fortsætter hendes mand.

Tvivlsom investering

lige numre bor Peter Hyllehøj med sin kone i nr. 12 i et 90 kvm hus, som de er ved at bygge til, så det bliver dobbelt størrelse. Det bliver godt for albuerummet i den voksende familie, men som investering bliver det en tvivlsom fornøjelse. Parret købte huset i december 2016, og var aldeles uvidende om, hvad der var i vente, da borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus vedtog den nye vurderingspraksis den 31. marts i år. ”Det er frækt. Nu bygger vi 90 kvm til, men den værdiforøgelse af huset får jo så bare frikøbsbeløbet til at stige tilsvarende, da hjemfaldspligten bliver vurderet ud fra husets værdi”, erkender Peter Hyllehøj. Aktuelt er parret dog begravet i andre og mere presserende udfordringer i den del af baghaven, der med tiden skal lægge grund til tilbygningen. ”Lige nu er det husprojektet, der fylder. Så må vi bekymre os om det andet bagefter”, siger han.

tæt på at afslutte handlen inden den 1. april, men de blev advaret af deres advokat, som havde opsnappet, at der var noget i gære på Københavns Rådhus. ”Så vi udskød købet til, vi vidste, hvad der skete. Vi landede faktisk først handlen i starten af maj, for der gik en del forhandling i den efter den 1. april, og vi endte med at købe huset for to millioner kroner”, fortæller Carsten Olesen, som er bevidst om, at der med handlen følger et frikøbsbeløb på mindst en million kroner. ”Vi vælger at se sådan på det, at vi deler vores huskøb op i to portioner. Vi betaler en del nu, og resten falder så om nogle årtier – og det giver til gengæld sådan nogle som os mulighed for at kunne købe et hus i Roskilde. Til den tid har vi forhåbentlig betalt huset ud, og så er der penge til at betale frikøbsbeløbet”, siger han.

Huskøb i to portioner Hos de nyindflyttede naboer på Magnoliavej 10 er situationen en anden. De var

Fakta • Borgerrepræsentationen på Københavns Rådhus ændrede pr. 1. april i år reglerne for beregningen af frikøbsbeløbet for de ejendomme, der har den såkaldte hjemfaldspligt til kommunen. • Det betyder i praksis, at frikøbsbeløbet for 1200 husstande, herunder 20 i Roskilde, pludselig er steget med en million kroner eller mere.

Tilbage på siden med de

Kontakt os for aftale i dag.

Kan ikke kombineres med andre tilbud. AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com· M-F 10-18· L 10-14

Carsten Olesen, der bor på Magnoliavej 10, var heldig at købe hus efter den 1. april. Dermed indgik det oppustede frikøbsbeløb i forhandlingen, så familien i hvert fald på kort sigt kunne erhverve sig et billigt hus.


SCT. JØRGENSBJERG l 23. MAJ 2017 l 17 l

VIDSTE DU AT, DU HAR MULIGHED FOR TILSKUD? De danske energiselskaber giver dig tilskud til din luft/luft varmepumpe. Ring og hør mere om tilskudsordningen. Hele holdet foran forretningen i Strandgade. Christian Cordes, Bastian Nicolai Cloos, Anders Nielsen, Jan Bøttcher, Jesper Christensen, Axel Nielsen og Gitte Mikkelsen

Følg strømmen til havnen

Elektrikerfirmaet Gagatek ligger i Strandgade og har ekstisteret siden 1974 FØLG STRØMMEN Den 10. januar 2016 overtog et trekløver elektrikerfirmaet Gagatek. Trekløveret bestod af Claes Bølge og Bo Søndergaard, indehavere af henholdsvis Hvacon A/S og EL ABC samt Lars Bøttcher, som tilbage i 1986 stifede elektrikerfirmaet Bøttcher Electric. Vi er kendt for at overholde alle aftaler, med priser der er til at stole på siger Jan Bøttcher, der er den daglige leder.

spørgsler på udendørs belysning. Det er alt fra det stemningssættende i haven til det mere praktiske ved carport eller garagen. Når du først har haft fornøjelsen af, at kunne dæmpe lyset - så vil du ikke undvære det. Det samme gælder trådløse kontakter, der både er praktiske og så ser det jo samtidig godt ud. Nær kontakt til kunderne “Det er ikke vores mål at tage kæmpestore licitationer, men skulle det ske, har vi netværket til at skaffe de nødvendige kompetencer. Fokus er dog først og fremmest på den nære kundekontakt, ikke mindst i forhold til mindre og mellemstore virksomheder, institutioner og private”, siger Jan Bøttcher. Til dagligt er vi fem erfarne svende, der arbejder med stort set alle grene inden for faget.

Tillid, tillid og atter tillid “Tilliden mellem kunder og firma er altid blevet vægtet højt siger Jan Bøttcher, der selv er uddannet elektrikker og har været med i gamet siden starten af 1980érne. Min styrke er bag skrivebordet, hvor jeg sørger for at koordinere alle opgaverne. Og opgaverne bliver ved med at strømme ind. Med et stærkt team af kompetente medarbejdere løser vi alt fra installationer på Dyrskuet til bygningsau- Strategien er fortsat tomatik hos DONGDomi- punktlighed, faglighed og cil. Men i hverdagen løser vi tillid også masser af installation- Vi tror på, at de gamle dyder sopgaver hos private kunder. stadigvæk holder og satser Vi får ofte forespørgsler på benhårdt på, at vi aldrig glemhvor man som privat kan mer, at det kunden der er i spare på strømforbruget. Her centrum ved enhver handel har LED teknologien virke- slutter jan Bøttcher. lige revolutioneret markedet. Der findes et utalt af interessante løsninger for både private, men særligt for virksomheder er der mange penge at spare Vi monterer din nye varmepå strømforbrupumpe, der er en af de mest get, fortsætter Jan energivenlige varmesystemer. Bøttcher.”. Få et helt uforpligtende Udendørsbelysning, tilbud hvad, der passer trødløse kotakter og bedst til din bolig! lysdæmper Selvom vi nærmer os årets lyseste dage, så får vi flere for-

NYHED

GAGATEK A/S Tlf. 46 36 28 13 · Mobil 61 19 75 33

Strandgade 1 · Roskilde · el@gagatek.dk · www.gagatek.dk

MIDEA MISSION LUFT/LUFT VARMEPUMPE

mission varmepumpe

SPAR OP TIL 75% på varmeregningen og vær god mod miljøet x.xxx kr. TILBUD LIGE NU

Luft/luft varmepumper opvarmer allerede tusindvis af danske hjem. Med en sådan varmepumpe får du både økonomiske og miljømæssige fordele – du kan nemlig spare op til 75 % på var-meregningen, og ved at gå væk framoms at bruge og gasfyr eller almindelig dufor samtidig CO2-udslippet. Inkl. ogoliestandardmontering med 5 mel-varme kølerør,nedsætter 5 m kabel el-tilslutning med Derudover er Midea testet af Dansk Teknologisk Institut og står på Energistyrelsen varmepumpeliste. jord, vægophæng eller jordstativ, vibrationsdæmpere, kanal for rør og el, rør for

afløb, vacum sugning, trykprøvning, afprøvning og vejledning.

MIDEA KAN BÅDE VARME OG KØLE

I vores nordiske, kolde klima, bruger vi oftest varmepumper til at opvarme vores hjem, men Midea kan også bruges til at køle huset ned, hvis der skulle være behov for det i løbet af sommermånederne.


l 18 l 23. MAJ 2017 l SCT. JØRGENSBJERG

Ny lokalplan for Rings atelier Af Per Steenholdt

Helt aktuelt er en bevarende lokalplan for, hvad der kaldes Rings atelier i Brøndgade, på vej. Ejendommen ejes af selskabet L.A. Rings Ejendom i Liljeborg-gruppen, og L.A. Rings Venner har en brugsaftale med selskabet. De seneste år er bygningen flot renoveret, og planen er, at det fremfor at være en privat bolig skal danne rammen om kulturformidling af, hvad man ifølge den oprindelige ansøgning om tilladelse til oprettelse af besøgscenter fra 2015 beskrev som ”danne rammen om fortællingen om L.A. Ring liv og virke på Sankt Jørgensbjerg”.

Ring og ”Spadus hus” Da Ring i 1914 flyttede til Roskilde i sin nybyggede

’Vej på Sankt Jørgensbjerg’ maleri af L.A. Ring 1918. Foto: Bruun & Rasmussen i forbindelse med salg i 1993, velvilligt stillet til rådighed af Gitte Ditlevsen.

villa på Uglebjerget, blev Brøndgade 1 kaldt for Spadus Hus, et navn Ring selv overtog. Spadu var en murer, der havde boet i ejendommen en årrække. Ring har nok ikke selv mødt den berygtede murer, da han døde i 1887. Ring malede året efter et maleri af en mølledam og Domkirke, hvor han står kun få meter derfra. Ring kan meget vel have mødt Spadus enke, Ane Sofie, der ejede huset frem til sin død den 17. november 1914. Den lille bygning, der ligger foran selve ejendommen, var lokum

og brændehus. Ring købte huset af arvingerne først i året 1915. Han prøvede enkelte gange at bruge huset som ’kulisse’, men opgav. Dog fastholdt han det som en ’tidslomme’ - nærmest som hyggested for ham og vennerne.

Rings atelier Da Ring fik opført sin villa i 1914, var det med et nordvendt og fornemt atelier, som han brugte indtil sin død. Når man med nogen ret kan kalde Brøndgade 1 for ’Rings atelier’, er det ikke, fordi han brugte det,

men fordi han byggede det til på bagsiden af ejendommen. Det var hans mening at flytte ned i Brøndgade, da han blev alene. Han kunne dog ikke få en ordentlig pris for sin villa og solgte i stedet Brøndgade 1. Det er derfor lidt forkert, hvis man går rundt i ejendommen med en overbevisning om, at Ring har boet der eller brugt det som atelier. Den røde farve er lidt omstridt. Var det Ring selv, der kalkede det rødt inden salget, eller var det den nye ejer? På et maleri fra 1925 er huset

Kopi fra Lokalplansforslag 638 med byggefelt for café i det skraverede område.

stadig hvidt, og ifølge skødet ved salget i 1925 kunne den nye ejer flytte ind den 8. april samme år. Ring må have haft travlt.

Skal der bygges café i haven? Der er vist ingen aktuelle planer, men lokalplansforslaget giver mulighed for det. Lokalplanen er en ’bevarende lokalplan’ med mange gode detaljer om hegn og stensætning osv.

Det kan derfor undre, at lokalplanen giver tilladelse til opførelse af en café på 35 kvm bagest i haven. Det er en meget skrånende have, så hvis bygningen får den tilladte højde på 4,5 meter i den ene ende, vil den formentlig nok rage mere end seks meter op i den anden ende. Er det en bygning, der vil klæde det miljø, Ring ville bevare, da han købte ejendommen i 1915?

Idyllisk, historisk villakvarter: Københavnsvej 106, Byg. 6 · 4000 Roskilde · tlf. 46757622

Studentergilde 2017 Wraps smurt med avocadocreme. Islandsk røget laks, springløg og rucola.

Bruschetta med bagte søde tomater, grøn pesto og sprød serrano og parmesan. Små glas med rygeostedip og grønne asparges. Spyd med marineret oksekød. Vesterhavstærter med porre og grov sennep. Græske frikadeller med tzatziki. Små rabarbercupcakes med vaniljemascarpone.

145,-

pr. kuvert

Vores sommelier anbefaler: Bobler

Hvidvin

Cava brut 130,-

G7 Chardonnay 80,-

Rødvin

Valpolicella Classico 90,-

GASTRONETTEN.DK mail@gastronetten.dk Clermontgade 36 Roskilde Telefon 46 35 12 91 v/Christian Zwicky

Smukke villaer i hjertet af Roskilde Sct. Jørgensbjerg i Roskilde er en lille by i byen, hvor folk kender og hjælper hinanden.

Kvarteret Sct. Jørgensbjerg eller ’Bjerget’, som lokale tunger kalder området, ligger i den nordvestlige del af Roskilde. Ordet ’Bjerget’ er bestemt ikke misvisende, for kvarteret ligger højt i forhold til resten af byen. Det giver en god udsigt over Roskilde Havn og Fjorden fra mange af områdets små, skæve, stråtækte bindingsværkshuse.

Historisk bydel Navnet Sct. Jørgensbjerg stammer fra et gammelt sagn om Ridder Jørgen, der tjente den romerske hær. I 303 led han martyrdøden, fordi han ikke ville opgive sin kristne tro. Siden er han blevet æret som helgen. I midten af kvarteret ligger Sct. Jørgensbjerg Kirke, hvor du kan finde bygningsrester helt tilbage fra omkring 1035, hvilket gør kirken til den ældst bevarede stenarkitektur i Danmark. Og så var det her på ’Bjerget’, at en syg Ludvig Holberg skrev ’Jeppe på Bjer-

Ordet ’Bjerget’ er bestemt ikke misvisende for kvarteret, der ligger højt i forhold til resten af byen, hvilket giver en rigtig god udsigt over fjorden - og som her Domkirken. Det er Anne Crone selv, der agerer sommermodel på Sct. Jørgensbjerg.

get’, da han i sommeren 1715 boede på Sct. Jørgensbjerg for at slappe af og rekreere sig. Tidligere var det mest den fattige del af byens borgere, der holdt til omkring Sct. Jørgensbjerg, men i dag er det en anderledes eksklusiv del af Roskilde.

Aktiviteter og tilbud i området Fra Sct. Jørgensbjerg kan du nå både havnen, domkirken og gågaden inden for 10 minutters gang. I sognegården ved kirken er der ofte aktiviteter såsom filmklub i

Bjerg Bio, foredrag, legestue og udflugter. Derudover byder området på både Roskilde Rideklub og FDF Sct. Jørgensbjerg. Roskilde Rideklub holder til på Sct. Jørgensbjerggården. Rideklubben ligger i dejlige naturskønne omgivelser blot få minutter fra Boserup skov. Stedet danner rammen om et rart samlingspunkt, hvor motion, fællesskab og konkurrence kombineres, og hvor interessen for heste og ridesporten giver et fælles holdepunkt for børn, unge og voksne.

I FDF Sct. Jørgensbjerg bygger de huler, hører historier, klatrer, spiller teater, leger, sejler i kano, og meget mere. FDF Sct. Jørgensbjerg holder møder for børn i alderen fra 6-10 år hver torsdag i kælderen under Sognegården. FDF er for alle, og du behøver ikke nogle specifikke evner eller egenskaber for at være med. Så er du til idyl, fantastisk udsigt og en palet af aktiviteter? Så skal du måske se nærmere på det attraktive Sct. Jørgensbjerg – vi viser dig gerne rundt.


SCT. JØRGENSBJERG l 23. MAJ 2017 l 19 l

Ren Morten Korchidyl på Skt. Jørgensbjerg Sankt Hans Gade 49, 4000 Roskilde

Studievenlig lejlighed tæt på Roskilde C. Clermontgade 29, st.TH, 4000 Roskilde

Beliggende i et attraktivt område, Indeholder køkken, 2 stuer, 4 værelser og 2 badeværlser. Soveværelset har altan med udsigt over byens tage. Vestvendt flisebelagt baghave i læ af huset og naboen.

God begynderlejlighed tæt på Roskilde C. Lejligheden fremstår lys og venlig. God stue med mulighed for at lave et soveværelse med opbevaring. Dejlig lyst spisekøkken med gode hårde hvidevarer i børstet stål.

Sagsnummer

SOLGT

238-3680

m2

Bolig Grund m2 Rum Byggeår

141 610 5 1875

SOLGT

Sagsnummer

238-3611

m2

51 st 1 1920/1986

Bolig Etage Rum Byggeår/ombygget

VI SÆLGER OGSÅ DIN BOLIG, HVIS VI FÅR LOV

Rummelig 3 værelses lejlighed på Sankt Jørgens Bjerg Asylgade 24, st.TH, 4000 Roskilde

Veldisponeret rækkehus i Vestkvarteret Vestergade 10B, 4000 Roskilde

Lejligheden hvorfra man nemt kommer ned til havnen eller det smukke område omkring Sankt Hans og Boserup Skov. Soveværelse og god stor stue med udgang til altan. Lyst køkken samt børneværelse med skab.

Rigtig pænt og velholdt rækkehus i Roskilde Vest, tæt på offentlige institutioner Boserup skov og havn. Huset rummer stor stue med trappe til 1.sal og åben forbindelse til lyst køkken og bryggers. Egen p-plads.

Sagsnummer

SOLGT

m2

Bolig Etage Rum Byggeår

RealMæglerne På Bjerget Ejendomsmægler MDE

238-3788 79 st 3 1960

SOLGT

Clermontgade 10 st. mf. · 4000 Roskilde · Tlf. 46365656 · bjerget@mailreal.dk · www.påbjerget.dk

Sagsnummer

238-3825

m2

101 179 4 1931/2005

Bolig Grund m2 Rum Byggeår/ombygget


l 20 l 23. MAJ 2017 l SCT. JØRGENSBJERG

Forår på Vikingeskibsmuseet Hver dag i foråret tilbyder Vikingeskibsmuseet aktiviteter for store og små. Sejl ud på Roskilde Fjord, mød håndværkeren og prøv kræfter med vikingernes værktøj i bådebyggerens værksted. Vikingeskibsmuseet har åbnet op for de udendørs værksteder og aktiviteter - og der er masser at komme efter både inde og ude. Dyk ned i de spændende særudstillinger, sejl ud på Roskilde Fjord i de traditionelle, nordiske både eller deltag i en af de mange forårsaktiviteter.

Overblik:

Roskildes åndehul i baghaven Gasværket Roskilde Gasværk leverede indtil 1979 byens gasforsyning, mens den imponerende bygning, der er helt tilbage fra 1863, i dag er et kunstens hus, hvor Glasgalleriet og RoS Gallery har til huse. En række kunstnere inden for tekstildesign, glasdesign, keramik og billedkunst har samtidig deres ateliererne i bygningen tæt ved havnen, der har åbent tirsdag-søndag og mandag efter aftale. Foto Kasper Jørgensen.

Torsdagstræf Biler og motorcykler i alle afskygninger og aldersklasser kan opleves på Roskilde Havn hver torsdag i sommerhalvåret. Entusiasterne kommer til havnens parkeringsplads fra nær og fjern for at vise køretøjerne frem for alle, der har deler glæden ved hestekræfter og vind i håret. Der findes dog også dem, der mener, at torsdagstræffet larmer lige lovlig meget. Foto: Kasper Jørgensen.

Det er næppe en tilsnigelse at sige, at Sct. Jørgensbjergs borgere er velsignede. I hvert fald hvis vi taler om rekreative muligheder i ’Bjergets’ umiddelbare nærhed. Mod nord åbner Kællingehaven og Boserup Skov sig frodigt med sin idyl og ro, mens Roskilde Havn til gengæld byder på livlig aktivitet. Særligt i sommerhalvåret er der nok at give sig i kast med ved havnefronten. Langs vandet samles folk til en hyggelig gåtur på molen med en is i hånden, mens andre tager sig et hvil på plænen ved Vikingeskibsmuseet. Anderledes ser det ud i den modsatte ende, hvor børn og barnlige sjæle morer sig med at udforske Roskildes rige fjordliv på nærmeste hold i oplevelseshavnen. På vandet sejles der flit-

tigt i alle slags fartøjer fra kajakker, robåde og sejlbåde, til Vikingeskibe, motorbåde og ikke mindst Sagafjord, mens svaner, måger og andre fugle fra tid til anden dykker ned og blander sig i den maritime trafik. Vender man skuden og styrer mod land sidst på eftermiddagen om torsdagen, er det til gengæld muligt at opleve et tilløbsstykke, der i de senere år gået hen og blevet et helt kapitel for sig på Roskilde Havn. Biler og motorcykler i alle aldersklasser og af alle typer valfarter til havnens parkeringsplads, hvor entusiasterne blander sig med havnens øvrige besøgende til et par hyggelige timer med mad, drikke og ivrige snakke om de kraftfulde maskiner, som enkelte dog synes larmer lige lovligt meget.

Kajakpolo og SUP Du kan spille kajakpolo i de såkaldte sit-on-top kajakker, eller du kan leje Stand Up Paddleboards hos Roskilde Kajakpolo, der for nylig åbnede på Havnen. Tilbuddet henvender sig både til mindre og større grupper, der er ude i forbindelse i en privat sammenhæng, som teambuilding, polterabend, firma-event eller andet.


SCT. JØRGENSBJERG l 23. MAJ 2017 l 21 l

Under sejl

Legeplads i vandkanten

Roskilde Sejlklub er en aktiv klub drevet af frivillige for aktiviteter på vandet. Aktivitetsniveauerne indenfor de forskellige områder varierer fra år til år og er primært forankret i de enkelte aktivitetsafdelinger. Klubben råder blandt meget andet over kajakker, optimistjoller, IF både, J/22 både og Feva-joller. Foto: Kasper Jørgensen.

En stor legeplads ligger i græsset et stenkast fra vandkanten. Her kan børn og deres voksne udfordre motorikken på en legeplads, der må kandidere til at have den bedste udsigt i Roskilde.

PERSONLIG OG LEVENDE KØKKENINDRETNING I FARVER

Kig ind og hør hvordan dit køkken kunne se ud, måske i farver og med åbne reoler til at skabe stemning med dine yndlingsting. Kombiner med lukkede fronter, og få samtidig plads til opbevaring. Du får et køkken, der giver boligen en ekstra dimension. Kom ind og lad os inspirere dig

TVIS KØKKENER ROSKILDE / HELLIGKORSVEJ 12 / 4000 ROSKILDE / TLF. 4637 0437

TVIS.COM


l 22 l 23. MAJ 2017 l SCT. JØRGENSBJERG

home Roskilde RO's Torv - Skal vi også sælge din bolig? Ring 38 41 35 00 for en gratis og uforpligtende salgsvurdering

ÅBENT HUS 28/5

ÅBENT HUS 28/5

11.30-12.00

14.30-15.00

NYHED

NY PRIS

Kornvej 39

KfndC

Indflytningsklar og moderne villa tæt på fjorden yderst attraktivt og børnevenligt, hvor Lys, velindrettet og moderne villa med man kan nyde skønne løbe og gå-ture plads til hele familien på dejlig adresse langs Roskilde Fjord. Naturen omkring i Jyllinge Fuldstændig indflytningsklar denne ejendom er helt unik og kaldtes villa i Jyllinge, hvor der blot er 2 minutogså 'Lille Skagen' med god grund. ters gang til fjorden. Dette område er

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00141

Jyllinge

134

1254

5

KfdijC

Jyllinge Ametystvej 10

2001 Energi

2.895.000 3.896 145.000 13.257/11.098 Tlf: 38413500

158

Gennemrenoveret villa med kvaliteten i højsæde fra 1969, men er blevet fuldstændig Velkommen på Ametystvej 10 i Jyllinge gennemrenoveret. Både husets ydre Denne villa har den bedste beliggenog indre har været igennem en flot og hed i Jyllinge, tæt på alt. 900 meter til gennemgribende renovering, hvor den vand, 500 meter til skole, ny sportshal, bedste kvalitet har været i højsæde. og indkøb i Jyllinge center. Villaen er

942

1969

500

500 Energi

VILLA Kontantpris 3.495.000 Ejerudgifter 3.548 Dette afspejlerpr.sigmd. også flot i tilstandsUdbetalingDette er virkelig et kvalitets 175.000 rapporten. murstenshus, Brutto/netto facaden er blevet pudset op, så det fremstår yderst pænt. 15.990/13.387 ekskl. ejerudgifter Sag: 173E00098 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 28/5 13.00-13.30

NYHED

NYHED

Skovvej 15

KfndiE

Central beliggenhed i 'Skoven' i Jyllinge Velkommen på Skovvej 15. Villaen er opført i 1980 i gode materialer og kun én familie har boet her siden opførslen. Villaen har med sine 135 kvadratmeter en rigtig god planløsning, som

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00082

Jyllinge

135

passer til de fleste. Der er i dag 3 værelser, men dengang huset blev bygget, har man gjort klar til et 4 værelse. Så dette er der gode muligheder i.

817

4

1980 1000 Energi

2.495.000 3.376 125.000 11.443/9.578 Tlf: 38413500

Sivholmvej 17

KfndgD

God beliggenhed i attraktive Veddelev Nu udbydes denne villa i det attraktive Veddelev hvor man kan gå til Vigen badestrand, som næsten er beliggende i baghaven, og til den hyggelige lystbådehavn. Området i og omkring Vedd-

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00085

Roskilde

118

elev er til familien som gerne vil have skøn natur og vand tæt ved deres bolig, men samtidigt også gerne vil være tæt på Roskilde centrum som kan nås på 5 min i bil.

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

730

4

1966

0

Energi

2.995.000 4.157 150.000 13.694/11.464 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


SCT. JØRGENSBJERG l 23. MAJ 2017 l 23 l


l 24 l 23. MAJ 2017 l SCT. JØRGENSBJERG

Lag på lag

Andelsboliger

På Sankt Jørgensbjerg er der få kvadratmeter at bo på, og beboerne lever tæt på hinanden – og oven på hinanden. Mere end 69 procent af boligerne er etagebyggeri. Til sammenligning er det kun gældende for lidt over 35 procent af alle boliger i Danmark.

Fællesskabet trives på Bjerget, og andelstanken har slået an her i højere grad end i Danmark som helhed. I hele Danmark er cirka 7,5 procent af alle boliger andelsboliger, mens det gælder for mere end 18 procent på Sankt Jørgensbjerg.

Gud er alle vegne – og han er ikke uden humor

forhånd, men de fleste tror på os, når de møder os”, forklarer Lis Molin. Men midt i en samtale, hvor Gud, Jesus og Helligånden fylder mere, end hvad man typisk kan opleve, når en sognepræst indtager prædikestolen, står det samtidig klart, at fællesskabet er en vigtig del af tiltrækningskraften ved Roskilde Frikirke, selvom både Lis Molin og Anne Dorthe bedyrer, at det er umuligt at tage troen ud af ligningen. ”Der er mere liv i en frikirke end i en Folkekirke, og der er mere fællesskab. Vi kender hinanden, og vi hjælper hinanden”, siger Anne Dorthe.

I Roskilde Frikirke er menigheden ikke bange for at omtale kristendommen i højstemte vendinger, uden at humoren dog er pakket væk af den grund. Af Holger Vincents

Stilladset omkring Roskilde Frikirke forhindrer den gule bygning på Hedegade i at skinne om kap med den bagende sol på årets første sommerdag. Indenfor sætter den igangværende restaurering et køligt præg på kirkerummet, hvor et simpelt trækors indtager bagvæggen, mens et bredt udvalg af musikinstrumenter er forsamlet få meter derfra. I midten af lokalet står en række rundborde. Et af dem er forsynet med kaffe, te og en saftig kringle. ”Vi synger ikke så mange salmer, det er mere moderne musik”, fortæller Lis Molin, præst og leder af Roskilde Frikirke, hvorefter hun finder sin telefon frem fra lommen og giver Paperboy’s udsendte et eksempel på en favoritterne under søndagsgudstjenesten.

To kardinalpunkter

Lis Molin (th.) og Anne Dorthe er henholdsvis præst og medlem af menigheden i Roskilde Frikirke. I kirken i Hedegade mødes de hver søndag til gudstjeneste.

Søndags-dans Jeg er ikke længere slave af frygten, jeg er et barn af Gud, lyder teksten til den iørefaldende melodi af det kristne band Bethel Music.

-vejen til vækst!

Vi lev e - kvali rer - til tidtet - til af en tal pris t

SERVICES: • • • •

Grøn service Private haver Kloak opgaver Entreprenør og Anlægsopgaver • Vinterservice

KONTAKT OS FOR ET UFORPLIGTENDE TILBUD

Tlf. 46 41 44 42 • www.gartnergottlieb.dk

”Vi kan slet ikke lade være med at synge med, og det er helt legalt, hvis man også får lyst til at danse”, fortsætter hun, efter at have bragt nummeret til ophør med pegefingeren. Det føromtalte ”vi” er menigheden i Roskilde Frikirke, som for tiden udgøres af omkring 30 medlemmer. Tallet var for få år siden nede på 20, men nu er der igen fremgang. Blandt andet takket være 60-årige Anne Dorthe, der har indvilget i at fortælle, hvorfor hun valgte et religiøst fællesskab, hvor tro kan oversættes til et meget personligt forhold til Gud, Jesus og Helligånden, langt fra Folkekirke, kulturkristendom og sporadisk bibelkendskab. ”Jeg var ramt af stress, angst og depression, og så mødte jeg tilfældigvis Lis, der sagde, at hun kunne se ild over mig og derfor gerne ville rense mig. Da hun begyndte at bede for mig, mærkede jeg en enorm kraft strømme igennem kroppen, og allerede dagen efter havde jeg det så godt, at jeg besluttede mig for at droppe en del af den medicin, jeg tog”, fortæller Anne Dorthe, der i dag er helt me-

dicinfri og arbejder som sygeplejerske på Psykiatrisk Center Sct. Hans.

Helbredt ved bøn Det var dengang i 2012. I dag sidder hun i Roskilde Frikirke, mens håndværkerne pusler på taget, som de er i fuld gang med at skifte. Et omfattende stykke arbejde, som hun sammen med de øvrige medlemmer og præsten selv bekoster. Men bygningens hamskifte er ren praktik og ikke noget, der yder indflydelse på Roskilde Frikirkes daglige gøren og laden. Menigheden er nemlig først og fremmest optaget af at hjælpe hinanden og verdenen omkring dem - på Guds bud naturligvis. Kirken støtter blandt andet et børnehjem i Venezuela. Et sjældent helle i et land, hvor forældreløse ofte henvises til overfyldte fængsler og et liv under kummerlige forhold. Økonomisk støtte er dog langt fra den eneste form for håndsrækning, Roskilde Frikirke praktiserer. Bønnen og velsignelsen, der som bekendt blev Anne Dorthes indgang til kirken på Sct. Jørgensbjerg, spiller en stor rolle i det daglige.

Både i international og lokal kontekst. ”Vi er tre, der går en tur i Roskilde en gang om ugen for at snakke med mennesker. Og så kan vi finde på at spørge, om vi må bede for dem. For Gud gør mirakler i dag, ligesom han gjorde i gamle dage”, fortæller Anne Dorthe, der med fasthed i stemmen og uden at blinke, forsikrer den lettere skeptiske journalist om, at hun gentagne gange har oplevet syge mennesker blive helbredt gennem bøn. ” For os er det naturligt, fordi vi har oplevet det så mange gange. Men det er vigtigt at understrege, at det ikke er os, der helbreder, men Guds ånd. Jeg er et redskab”, understreger hun.

Forstår skeptikere Både det menige medlem af Roskilde Frikirke og præst Lis Molin er godt klar over, at fortællinger om mirakler og helbredende ord kan få udefrakommende til at stille sig på bagbenene. Alligevel er langt hovedparten af dem, de henvender sig til i det daglige, overvejende positive, fortæller de. ”Jeg kan godt forstå, hvis folk kan være skeptiske på

Men står døren til Roskilde Frikirke så åben for alle? ”Ja”, lyder det fra de to kvinder, der flere gange undervejs i samtalen understreger, at det ikke er deres opgave at dømme andre mennesker. Der er dog to kardinalpunkter, som ikke er til diskussion. Abort er det samme som at slå ihjel, og homoseksuelle kan ikke blive viet under kirkens tag, der for tiden glimrer ved sit fravær. ”Vi vier ikke homoseksuelle, fordi der står i biblen, at det er Gud vederstyggeligt, så det kan vi ikke. Men det betyder ikke, at homoseksuelle ikke er velkomne i Roskilde Frikirke, og jeg har selv private venner, der er homoseksuelle. Gud elsker dem, og jeg vil gerne velsigne en homoseksuel, men jeg vil ikke velsigne deres parhold”, siger Lis Molin, uden at smilet forsvinder fra hendes ansigt. Den mere kritiske del af interviewet får imidlertid hverken humoren eller den gode stemning til at gå fløjten mod afslutningen af den lille time, Paperboy indtil nu har befundet sig i Roskilde Frikirke. Og ifølge Anne Dorthe og Lis Molin er Gud da heller ikke udpræget alvorsmand. Det ved de fra deres daglige samtaler med ham, fortæller de. ”Forleden så jeg en kvinde, hvor jeg tænkte:” Hold da op, hvor er hun grim”. Gud svarede mig: ’Ja, men jeg elsker hende alligevel’. Det fik mig til at se hende i et andet lys”, fortæller Lis Molin og griner højt.


23. MAJ 2017 l 25 l

Åbent Hus søndag den 28. maj kl. 13.30 - 13.50

Bøgevej 36 - 4040 Jyllinge Opført i massive bjælker og omkranset af et velplejet haveanlæg, herunder stor dobbelt garage. Boligen indeholder: Overdækket indgangsparti, bryggers med klinkegulv, lækkert køkken/alrum, 3 store værelser, det ene med walk-in closet og direkte adgang til toilet/bad. Gæstebadeværelse og mindre værelse/kontor. Stuen er lys og loftet er ført til kip. Fremstår i virkelig høj stand. Byggeår : 2010 Boligareal bbr: 160 Antal værelser: 5

Grund: 1203 kvm Gulvvarme Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 4.178 Sagnr. 1903217

Pris kr. 3.300.000

Åbent Hus søndag den 28. maj kl. 12.00 - 12.20

Lynghøjen 89 - 4000 Roskilde Lækkert rækkehus med flisebelagt terrasse. Rigtig godt indrettet med to værelser og walk in closet på 1. sal. Du har endda mulighed for at lave et 3. værelse. I stueplan findes entre med trappe, flisebad med brus, lys stue med udgang til terrasse samt åbent køkken. Grunden er overskuelig med en skøn solrig terrasse. Rigtig god stand overalt. Byggeår : 1989 Boligareal bbr: 85 Antal værelser: 3

Grund: 107 kvm Fælles parkering Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 2.700 Sagnr. 1903203

Pris kr. 2.225.000

Åbent Hus søndag den 28. maj kl. 12.20 - 12.40

Lynghøjen 77 - 4000 Roskilde Rækkehus med skøn lille have og terrasse. Indeholder: Lys entre, flisebad med brus og vaskesøjle, flot køkken med ekstra bordplads, lys stue med udgang til lille lukket have. På 1. sal finder du 2 gode værelser (der kan blive til 3) samt walk in closet. Ejendommen fremstår i særdeles god stand. Byggeår : 1989 Boligareal bbr: 83 Antal værelser: 3

Wennemoes Bolig Røglevangen 15 4000 Roskilde Tlf. 4635 0011 mail@wbolig.dk wbolig.dk

20 år med boligsalg i Roskilde

Medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening

Grund: 119 kvm Fælles parkering Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 2.723 Sagnr. 1903228

Pris kr. 2.245.000


l 26 l 23. MAJ 2017

Forlæng din bils levetid - det kan godt betale sig!

Hvorfor

mon de stadigvæk holder?

Kan det hænge sammen med, at de er serviceret på et autoriseret værksted? Dit autoriserede værksted giver dig et stempel ved hvert serviceeftersyn, der både giver dig sikkerhed for garanti og en lang levetid + en bedre brugtvognspris, når du sælger din bil igen. Vi bruger kun originale reservedele, som vi kan stå 100% inde for. Når der kommer nye elektroniske opdateringer fra bilproducenterne, så har vi også selvfølgelig styr på det!

Rikke Agerlin Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Michael Bo Nielsen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Gunner Due Biler A/S www.gunnerdue.dk

Lasse Kristiansen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Anne Pedersen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Jimmy Christensen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Arne Stubbe Automobiler A/S www.stubbe.dk

Thomas Ihde Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

Dennis Pedersen Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

Roskilde Bilcenter A/S

www. skoda-roskilde.dk

Linda Gunvig Værkførerass., Vejlebo & Winther A/S

Torben Juhl Værkstedschef, Vejlebo & Winther A/S

Vejlebo & Winther ApS

www.peugeot.dk/roskilde


23. MAJ 2017 l 27 l

Renault vans

Biler til alle behov. Hvilken passer til dit?

Mød os på Roskilde Dyrskue, stand 165

Ny Renault SCENIC VAN

Ny Renault GRAND SCENIC VAN

Fra

Fra

167.999 kr. ekskl. moms

Fra 200.850

kr. inkl. moms

Ny Renault CLIO VAN

Fra 79.999 kr. ekskl. moms Fra 95.606 kr. inkl. moms

Fra 214.327

Ny Renault CLIO ST. VAN Fra 84.999 kr. ekskl. moms Fra 101.337 kr. inkl. moms

Ny Renault MEGANE VAN

Fra 118.999 kr. Fra 141.173 kr. inkl. moms

ekskl. moms

179.999 kr. ekskl. moms kr. inkl. moms

Renault CAPTUR VAN

Fra 89.999 kr. ekskl. moms 108.192 kr. inkl. moms

Fra

Ny Renault MEGANE ST VAN

Fra 122.999 kr. ekskl. moms Fra 145.789 kr. inkl. moms

Renault KADJAR VAN

Fra 139.999 kr. ekskl. moms Fra 168.973 kr. inkl. moms

Renault ESPACE VAN

Fra 271.759 kr. ekskl. moms 318.789 kr. inkl. moms

Fra

ENERGIKLASSE Brændstoføkonomi 16,4-31,3 km/l, CO2 -udledning 82-136 g/km. Ekskl. leveringsomkostninger 3.340 kr. ekskl. moms/3.880 kr. inkl. moms. Bilerne kan være vist med ekstraudstyr. Foto copyright: Markus Wendler.

renault.dk

stubbe.dk be.d MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, lørdag lukket, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


l 28 l 23. MAJ 2017

Sport

Spænding til det allersidste!

FC Roskildes 1. divisionshold vandt fortjent 2-1 søndagens hjemmekamp mod Fredericia - og er inden sidste spillerunde a point med Helsingør på den tredjeplads, der giver adgang til playoff-kampe til Superligaen. Helsingør fører desværre på en ni mål bedre målscore, og FCR skal derfor enten håbe på pointtab til den direkte konkurrent – eller selv sikre sig en sjældent set storsejr på udebane mod Køge. Set fra tilskuerpladserne har 0-løsningerne i de to seneste hjemmekampe været komplet unødvendige. Blot med en lidt mere offensiv tilgang til kampene ville der være minimum to point mere på kontoen. Og i så fald var det så FCR, der kunne klare ærterne selv og sikre sig den eftertragtede placering uden smålig skelen til, hvordan det gik de øvrige hold i den hektiske slutfase. Men sket er sket, og håbet lever da stadig!

Også fordi FCR faktisk leverede en ganske fin præstation mod de jyske gæster, selvom forestillingen var rigeligt længe om at komme rigtigt i gang. Den første halve time bød således kun på et par kvarte chancer til begge hold – typisk efter hjørnespark. Men i det 34. minut fik et skruet indlæg fra Kristian Lindberg uhindret lov til at passere alt og alle inklusiv Fredericias målmand, og så kunne de lyseblå smilende gå til pause, med en smal 1-0-føring.

Spillerne leverede som helhed en fin præstation, som endte med en fortjent sejr til hjemmeholdet i ørnereden.

svarszonen. Og kulminationen på dette pres kom via udligningen til 1-1 i det 50. minut. Men blot en håndfuld minutter senere opstod så den episode, der skulle vise sig at blive kampafgørende: Altid pågående og nærkampsstærke Emil Nielsen forfulgte en dyb stikning og var ved at slippe helt fri midt på modstandernes banehalvdel, da han

uelegant blev revet omkuld. Direkte rødt kort til Fredericia spilleren – og en gylden mulighed til FCR for at vende kampen til egen fordel.

Megafon med mere Straks efter udvisningen råbte FCR’s cheftræner Anders Theil: ”Øg presset højere oppe på banen!” Og som råbt, så gjort. Samtidig sang man-

den med megafonen fra FCR’s medlevende og trofaste fanklub: ”Sejren, der tæller, det er kun …..”. Og netop da vor velorienterede ven med stemmeforstærkeren holdt en pause – formentlig for at tage lidt luft ind - lynede Emil Nielsen: Vred sig atter fri af sine oppassere og bankede læderet ind i gardinet til det sejrsmål, der bragte

FCR (næsten) på omgangshøjde med Helsingør. FCR var uden topscorer og target-mand Morten Nielsen til at spille bolden op på. Men var så til gengæld uhyre chanceskabende, via bolde i dybden. Og alt i alt leverede spillerne en gedigen præstation – der altså forlængede spændingen til det sidste. Held og lykke!

SÆLG DIN BABY SÆLG DIN BABY FOR 25.000 KR FOR 25.000 KR Fuld skrue

Fredericia startede 2. halvleg med brask og bram – og pressede FCR helt ned i for-

FÅ 25.000 KR. FOR DIN GAMLE BIL NÅR DU KØBER EN VELUDSTYRET SUZUKI CELERIO STYLE Kom og gør et kup hos Suzuki. Lige nu får du mindst 25.000 kr. i bytte for din gamle bil i form af rabat på en spritny Celerio Style. Denne charmerende specialudgave af vores usædvanlig praktiske mikrobil byder på en Dualjet-motor, der klarer helt op til 27.8 km/l.

Dertil kommer aircondition, radio med bluetooth, 5 døre, 5 siddepladser, klassens største bagagerum og mulighed for krog, der kan trække op til 400 kg. Celerio Style koster 124.990 kr., men lige nu slipper du altså med 99.990 kr. og en gammel bil. Vi glæder os til at se dig!

Kom og gør et kup hos Suzuki. Lige nu får du mindst 25.000 kr. i bytte for din gamle bil i form af rabat på en spritny Celerio Style. Denne charmerende specialudgave af vores usædvanlig praktiske mikrobil byder på en Dualjet-motor, der klarer helt op til 27.8 km/l.

Dertil kommer aircondition, radio med bluetooth, 5 døre, 5 siddepladser, klassens største bagagerum og mulighed for krog, der kan trække op til 400 kg. Celerio Style koster 124.990 kr., men lige nu slipper du altså med 99.990 kr. og en gammel bil. Vi glæder os til at se dig!

FÅ 25.000 KR. FOR DIN GAMLE BIL NÅR DU KØBER EN VELUDSTYRET SUZUKI CELERIO STYLE

Beløbet på de 25.000 kr. opnås som kombination af rabat på køb af ny Celerio Style (vejledende pris 124.990 kr.) og indbytningspris for en indregistreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Tilbud gælder så længe lager haves A Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Oplysning om brændstofforbrug er ved blandet kørsel i hht. EU-norm. Prisen er vejledende og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard. Der tages forbehold for trykfejl. ++

SUZUKI ROSKILDE KØBENHAVNSVEJ 154 · TELEFON 46 38 00 40

Beløbet på de 25.000 kr. opnås som kombination af rabat på køb af ny Celerio Style (vejledende pris 124.990 kr.) og indbytningspris for en indregistreret personbil (max. 1 indbytningsbil pr. ny bil). Tilbud gælder så længe lager haves A Celerio Dualjet: 27,8 km/l, CO2 84 gram/km. Oplysning om brændstofforbrug er ved blandet kørsel i hht. EU-norm. Prisen er vejledende og ekskl. lev. omk. (3.880 kr.) og evt. metallak. Foto kan vise udstyr, der ikke er standard. Bob tages forbehold Gorm Michael Sabino Der for trykfejl. ++


23. MAJ 2017 l 29 l

peugeot.dk

ELEGANT FAMILIEBIL ELEGANTFAMILIEBIL FAMILIEBIL ELEGANT

peugeot.dk peugeot.dk

Metallak • 16” alufælge • Bi-zone Klimaanlæg • Navigation* • Multifunktionslæderrat • P-sensor, bag i-Cockpit •med touchskærm Regnsensor og lyssensor ••Mørktonede ruder, bag • •og meget mere Metallak 16” 9,7” alufælge • Bi-zone• Klimaanlæg • Navigation* Multifunktionslæderrat P-sensor, bag Metallak • 16” alufælge • Bi-zone Klimaanlæg • Navigation* • Multifunktionslæderrat • P-sensor, bag i-Cockpit med 9,7” touchskærm • Regnsensor og lyssensor • Mørktonede ruder, bag • og meget mere i-Cockpit med 9,7” touchskærm • Regnsensor og lyssensor • Mørktonede ruder, bag • og meget mere

INKL . COLLECTION UDSTYR** INKL . COLLECTION UDSTYR** INKL . COLLECTION UDSTYR**

VÆRDI 50.000 kr. VÆRDI50.000 50.000kr.kr. VÆRDI

Vi takker for det flotte fremmøde til vores åbent hus

PEUGEOT 308 SW COLLECTION 1.6 BlueHDi 120 PEUGEOT 308 SWhk COLLECTION PEUGEOT 308 SW COLLECTION 1.6 BlueHDi 120 hk 1.6 BlueHDi 120 hk

249.990 kr. 249.990kr.kr. 249.990

• 31,3 km/l Halvårlig ejerafgift 590 kr. ••31,3 km/l • 31,3 km/l ejerafgift 590 kr. • Halvårlig • Halvårlig ejerafgift 590 kr.

31,3 km/l. CO2 85 g/km. Prisen er ekskl. lev. omk. 3.880 kr. *Original navigation har ikke dansk tale. **Værdi af udstyr ift. Access. Den viste bil er en 308 SW Allure fra 299.990 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. A 31,3 km/l. CO2 85 g/km. Prisen er ekskl. lev. omk. 3.880 kr. *Original navigation har ikke dansk tale. **Værdi af udstyr ift. Access. Den viste bil er en 308 SW Allure fra A 31,3 km/l. CO2 85 g/km. Prisen er ekskl. lev. kr. *Original har ikke dansk **Værdi af udstyr ift. Access. Den viste bil er en 308 SW Allure fra 299.990 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Deromk. tages3.880 forbehold for pris-navigation og afgiftsændringer samttale. trykfejl. Gælder så længe lager haves. 299.990 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer samt trykfejl. Gælder så længe lager haves. A++ ++

++

Klassens største bagagerum med oceaner af plads. Minimalistisk og prisbelønnet Peugeot i-Cockpit med 9,7” touchskærm og indbygget navigation*. Stilrent design udført i eksklusiv finish og høj kvalitet. Overlegen motor med 120 hk og hele 31,3 km/l. Med en 308 SW Collection gør du et fornuftigt bilkøb, der indfrier selv de højeste forventninger. Collection-modellen kommer endda med masser af lækkert udstyr til en værdi af hele 50.000 kr.

PEUGEOT 308 SW

PEUGEOT ROskildE Vejlebo & Winther ApS

PEUGEOT Maglegårdsvej 5 B •ROskildE 4000 Roskilde Følg os på Facebook PEUGEOT Vejlebo Winther ApS Telefon&88 88 67ROskildE 67 • www.peugeot.dk/roskilde og se konkurrencer Vejlebo & Winther ApS Maglegårdsvej 5 B • 4000 Roskilde og tilbud Allan Larsen Vejlebo Maglegårdsvej 5 B67 • 4000 Roskilde Telefon 88 88 67Johnny • www.peugeot.dk/roskilde

VEJLEBO & WINTHER APS Telefon 88 88 67 67

Peugeot Roskilde - Maglegårdsvej 5 B - 4000 Roskilde www.peugeot.dk/roskilde Åbningstider. Man-onsdag kl. 9-17.30, Kr. Himmelfartsdag lukket, fredag 9-17.00, lørdag lukket, søndag 11-15

Kasper DeWitt

Michael Wermuth

Lars Pedersen


l 30 l 23. MAJ 2017

KULTURKALENDER 2017 MAJ / JUNI

frivillig it-vejleder, Preben Andreasen, hver torsdag. Tilmelding nødvendig. Roskilde Bibliotek kl. 10 og 11

FYRAFTENSFOREDRAG RAGNAROCK 1. JUNI

BOOK EN IT-VEJLEDER

Book en vejleder hvis der er noget bestemt du gerne vil blive bedre til, eller hvis du har et lidt mere tidskrævende men afgrænset it-problem. Tilmelding nødvendig. Roskilde Bibliotek kl. 13 og 14

TRAVEHOLDET

Alle er velkomne, vi går i et roligt tempo, så alle kan være med. Vi går en times tid og slutter med kaffe og brød i sognegården. Tilmelding er ikke nødvendig - bare mød op. Himmelev Sognegård kl. 13-16

Se flere arrangementer på Appén Roskilde Live

BOGHOLDER-HJÆLP

Og vinderne er... Interessen for at opleve opera i Opera Hedeland har været ganske overvældende. Vi har modtaget en mindre lavine af mails fra vores læsere – og vi takker jer alle sammen for interessen for at vinde de 5 x 2 udloddede billetter til Puccinis klassiker La Bohème i det udendørs amfiteater. Vi har rystet posen grundigt og fundet frem til følgende fem vindere á to billetter: Antje Hansen Merete Carlsen Margit Jensen Anette Øbro Tina Pellarin Vi ønsker tillykke med billetterne. Vinderne vil også blive orienteret pr. mail.

Gratis bogholder-hjælp til selvstændige og iværksættere - få styr på budget, regler og regnskab! Fri entré – også 25/6. Vækstfabrikken Roskilde kl. 15-17

FYRAFTENSFOREDRAG

ONSDAG 24. MAJ

LØRDAG 27. MAJ

Copenhell optakt. Anbefalinger til Copenhell for friske ører. Tilmelding nødvendig Roskilde Bibliotek kl. 19

Fri entré Klosterkælderen kl. 12

LYTTEKLUB METAL

FILMAFTEN

Magt, kærlighed og halshugninger. Historisk film på Roskilde Museum. Fri entré Roskilde Museum kl. 19-21.30

TORDAG 25. MAJ IRISH INSPIRATION

PIA KLOSTER BAND FODBOLDKAMP

Herre-DS pulje 1 - KFUM BK, Roskilde mod Taastrup FC Lillevang Idrætscenter kl. 13.30

VI SIDDER BARE HER

Med Jørgen Leth, Mikael Simpson & Frithjof Toksvig. Tilmelding nødvendig Gimle kl. 20. Dørene åbner kl. 19

Musikere fra Roskilde/København der spiller en trad.irsk jam omkring bordet. Fri entré Klosterkælderen kl. 19

TIRSDAG 30. MAJ

FREDAG 26. MAJ

Forfatterskolen For Unge præsenterer ny bog. Gratis billetter. Roskilde Bibliotek kl. 16.30

ROSKILDE DYRSKUE

BOGRECEPTION

Store oplevelser for hele familien: Kom tæt på 2.000 landbrugsdyr, enorme landbrugsmaskiner og smagfulde fødevarer, når Roskilde Dyrskue slår portene op til tre festlige dyrskuedage. Dyrskuepladsen i Roskilde kl. 08-18

STEPPEULVENE

HIP // STEPPEULVENE // 50 ÅR. Dørene åbner kl. 18.00. Den 1. juni 1967 udkom et af dansk rockhistories mest sagnomspundne og ikoniske albums, Steppeulvenes Hip. Tilmelding nødvendig RAGNAROCK - museet for pop kl. 18.30

ONSDAG 31. MAJ FOREDRAG

Chris MacDonald: Sådan lykkes du med en ny livsstil. Tilmelding: roskilde.liva-app.dk. Roskilde Katedralskole kl. 19-21

TUMLEONSDAG (0-3 ÅRIGE)

Så er det tid til Tumleonsdag for 0-3 årige og deres voksne igen! Sanseudstillingen og det kreative værksted er åbent fra kl. 9-12. Entré: 50 kr. for et barn og en voksen sammen. Prisen inkluderer øko kaffe og te. Muserum kl. 9-12

TORSDAG 1. JUNI PIA KLOSTER BAND

RUNDVISNING PÅ VILVORDE

Kom og se elevarbejder, udført af de kommende anlægsgartnere, som led i deres svendeprøve. Roskilde Tekniske Skole kl. 18.30-20.00

SNOLDELEV REVYEN 2017

Årets revy: Blandet guf fra ”menukortet”. Tilmelding nødvendig. Også lør. 3. Snoldelev Sognegård kl. 19

TORSDAGSCAFÉ

Roskilde Flygtningevenner åbner hver torsdag aften caféen i Kurhuset. Fri entré.. Kurhuset på Sct. Hans kl. 19-21

SGT. PEPPER FYLDER 50 ÅR

1. juni 1967 udgav The Beatles Sgt Peppers Lonely Hearts Club Band fylder 50 år fødselsdagsfejring for en af popmusikkens vigtigste plader. Tilmelding nødvendig. Roskilde Bibliotek kl. 19.15-21

YVES LAMBERT TRIO (CAN)

ILD I GILDEN

Roskildes nye akustiske nonprofit folkefestival. Entré: 1+kr Naturskolen i Vor Frue kl. 16

Musik og ungdomskultur er temaet for denne måneds foredrag med udgangspunkt i museets faste udstilling. Fri entré.. RAGNAROCK - museet for pop kl. 17-18

IT-HJÆLP: BRUGER TIL BRUGER

Fra Quebec kommer Yves Lambert med sin enestående trio - Yves Lambert var oprindelig hoved manden bag Canadas nok største succes på Roots området, ”La Boutine Soriante” og originaliteten, det høje musikalske niveau og den store lyd er bevaret i hans trio. Tilmelding nødvendig. Gimle kl. 19.30

COUNTRY

Denne aften præsenterer vi på Klosterkælderen for første gang Country, når 5 lokale cowboys kommer og giver den gas. Deliverance er rendyrket country i Roskilde. Hesteparkering i gården. Fri entré.. Klosterkælderen kl. 20

Café, vintage og specialiteter Stort udvalg af vintage brugskunst. Romantisk boligstil med gamle møbler og tilbehør med sjæl og patina. Lækre specialiteter fra udvalgte leverandører.

Stort udvalg i the og kaffe. Caféen byder på lette retter, kager, chokolade, flødeboller samt kaffe og the

ÅBEN: Tir.-tors. 10-17.30 · Fred. 10-18 · Lørd. 10-15

www.frurose.dk · Algade 37 Roskilde · Tlf. 47 100 145

J. TEX LIVE

J.Tex hører til blandt de bedste repræsentanter indenfor Roots / Americana / Country / Folk - genren i Danmark både med sit guitar, banjo, violinspil og vokal. Fri entré.. Gustav Wieds Vinstue kl. 20

Book op til 50 minutters vejledning med

- VI SAMLER BYEN

vi sidder bare her 27. maj


23. MAJ 2017 l 31 l

LP’ernes popularitet er stigende på Roskilde Bibliotekerne Salget af LP’er stiger i Danmark. Roskilde Bibliotekerne oplever tilsvarende en stigning på udlånet af vinylpladerne. Mange har sikkert hørt devisen om, at streaming-tjenesterne har overtaget lydbilledet, som danskernes favoritmusik-medier. De fylder meget, men der er også rystelser i billedet. IFPI, Musikselskabernes Brancheorganisation, har for nylig offentliggjort tal for LP-salget i 2016, og salget af de lakridslignende spilletallerkner er næsten fordoblet fra 2015. Roskilde Bibliotekerne har de seneste fem-seks år satset på netop vinylerne og oplever også en stigende interesse og et samlet øget udlån. Inden for det sidste år har folk i Gundsømagle fx øget deres lån af vinyler betragteligt på det lokale bibliotek.

Satsning trækker nye lånere til Som en del af Musikbyen Roskilde har områdets biblioteker en ambitiøs musikstrategi, i øvrigt i tråd med biblioteker som Odense Bibliotek, Dokk1 i Aarhus og Det Kgl. Bibliotek. Satsningen på formidling af musikken giver Roskilde Bibliotekerne en bredere lånerskare og er med til at skabe nye rammer for, hvad et bib-

konkurrere med spillestederne. Derfor har Roskilde Bibliotekerne lanceret Lydspor-podcasts, der formidler musik og kunstnere digitalt for alle, samt koncertrækken BEAT:LITT. I sidstnævnte fortæller musikerne om inspiration fra litteraturen og spiller kortere koncerter. Sidste år kom blandt andet Souvenirs forbi. I april var det fremadstormende Ida Gard, der besøgte Roskilde Bibliotek og fortalte om sit seneste

album Womb, der tager afsæt i den svenske forfatter Mikael Niemis bog Populærmusik fra Vittula. Man kan i øvrigt gå på op-

dagelse i Roskilde Bibliotekernes vinylsamling: http:// bit.ly/2pMOSYq

Fakta • I 2016 blev der solgt LP-plader i Danmark for 23,9 millioner kroner mod 12,4 millioner kroner i 2015. • Gundsømagle Bibliotek havde en stigning på 150 % i udlån i 2016. • Roskilde Bibliotek havde en stigning på 6 % i udlån i 2016

Anya Mathilde Poulsen er musikbibliotekar på Roskilde Bibliotekerne, som oplever stor interesse for musik på vinylplader.

liotek kan og skal, forklarer vicechef Peter Høybye. ”Det er skønt, at det går godt for udlånet af vinylpladerne. Vi prioriterer at have et stærkt udvalg af musikmateriale og laver en række profilerede og formidlende musikarrangementer. Blandt andet sammen med Ragnarock og andre relevante aktører i Roskilde”, siger vicebiblioteks- og borgerservicechef Peter Høybye, Roskilde Bibliotekerne.

Indkøber danske kunstnere Musikbibliotekskonsulent Ulrik Nelth Drejer står for

indkøbet af vinylpladerne og går særligt efter at skaffe danske udgivelser til huse: ”En del danske kunstnere er begyndt kun at udgive musikken på streaming og vinyl, og så giver det jo særligt mening for os at have de eksemplarer,” siger Ulrik Nelth Drejer.

Musikevents mikser musik og litteratur Det er en del af musikstrategien at præsentere den danske musik på nye og spændende måder, som giver biblioteket sit eget musikformat. Biblioteket har ingen interesse i at

Roskildekunstnere i dialog Roskilde Kunstforening åbner dørene for en rigtig spændende Roskilde-begivenhed: To kendte Roskildekunstnere mødes i en helt unik ’samtale’: Den unge, fremadstormende kunstner Kristian Touborg møder et af sine absolutte forbilleder: L.A. Ring i udstillingen ’Dobbeltblik’. Små 100 år adskiller dem, men det fornemmes ikke. For stor kunst overskrider enhver barriere. Kristian har udvalgt et antal af L.A. Rings værker, og han har så frembragt egne værker, der på en helt særlig måde går i dialog med Rings. Udstillingen åbner lørdag den 27. maj med en fernisering kl. 12, og den løber frem til den 25. juni.

ÅBENT HUS

PÅ COMWELL ROSKILDE På Comwell Roskilde slår vi dørene op til en inspirerende dag i festens tegn. Kom og se vores flotte faciliteter og smag på masser af lækkerier fra vores køkken. ÅBENT HUS SØNDAG D. 11. JUNI 2017 KL. 14.00-17.00 Der vil være gode tilbud og konkurrencer på dagen samt foredrag med TwoHearts´ bryllupsplanlægger kl. 16.00. Tilmeld dig eventet på Facebook (bit.ly/aabent-hus) og deltag i konkurrencen om et gavekort på kr. 3.000,- til din næste fest på Comwell Roskilde. Kom og vær med - der er gratis adgang. Med venlig hilsen

Kunstneren Kristian Touborg samtaler i udstillingen ’Dobbeltblik’ med sit store forbillede L.A. Ring på trods af en aldersforskel på mere end 100 år.

Comwell Roskilde / Vestre Kirkevej 12 / DK-4000 Roskilde / Tel (+45) 4632 3131


l 32 l 23. MAJ 2017

Det sker i din kirke Roskilde Kommune

23. maj - 14.00 - 16.00

Seniorklubben: Michael Mondrup, Jørn Bonde & Jesper Johansen

”Osvald og den lille mand”

28. maj - 10.00

31. maj - 08.00 -17.00

Gudstjeneste (Særlig Søndag)

Sogneudflugt

6. søndag efter påske STED: JAKOBSKIRKEN

STED: JAKOBSKIRKEN

En musikalsk rejse gennem Osvald Helmuts univers. I seniorklubben kan du træffe gamle venner og måske indlede nye venskaber. Tirsdagsmøderne byder på hyggeligt samvær, fællessang, kaffebord og et afvekslende program. Ved kaffebordet med såvel hjemmebagt brød som lækre kager fra bageren går snakken livligt. Det koster 30 kr.

Den sidste søndag i måneden er Særlig Søndag :-) Orglet holder fri og musikken spilles i stedet på rytmiske instrumenter som bas, trommer og flygel. I dag medvirker rektor Henrik Nevers med band. Ved kaffen bagefter er der hjemmebagt kage. Hvis du har lyst til at dele en af dine yndlingskager med os andre og også gerne fortælle historien bag, så kontakt Marianne på tlf. 50561135 eller map@km.dk. Medvirkende: Mogens Ohm Jensen

Grønlandsk Natkirke

dagt i børnehøjde, bagefter spiser vi pølser og bager snobrød. Det koster 40,- pr. familie. Medvirkende:Karen-Marie Winther.

Grønlandsk sang

30. maj - 17.00

Gud og grill STED: PRÆSTEGÅRDS HAVEN - JYLLINGE

STED: VOR FRUE - MØN

Tirsdag d. 30. maj kl. 17:00 mødes vi under blodbøgen i præstegårdshaven til Gud & Grill. Først en an-

26. maj - 20.00 -23.00

STED: DOMKIRKEN

Det grønlandske kor Aavaat gæster fredag efter Kristi Himmelfart natkirken i Roskilde Domkirke, hvor de medvirker til aftenens gudstjenester. Koret er kendt fra deres årlige optræden i DR’s Julehilsen til Grønland. De optræder også hyppigt for det danske kongehus, ligesom de har sunget for Storbritanniens Dronning Elizabeth. De er ikke uvant med domkirker, og de har sunget i bl.a. København, Lund, Ribe og Dunblane-katedralen i Skotland. De har selvfølgelig også sunget i Grønland og været på verdensturné, som har bragt dem til USA – hvor de sang i FN-bygningen. Dirigent og musikalsk leder er João Paes.

Grønlandsk kor- og salmesang har sine rødder i det dansk-norske og tyske missionsarbejde i Grønland,

men har samtidig en helt anderledes sangstil end i den europæiske tradition. Den grønlandske kor- og salmetradition har en karakteristisk flerstemmig lyd med forkærlighed for langsomt tempi, bred intonering og det såkaldte glissando, når der synges ind på tonerne. Det er ikke kun ørerne, der får oplevelser. I natkirken vil Aavaat optræde i deres fantastiske flotte nationaldragter. Til natkirken den 26. maj vil Aavaat særligt synge grønlandske salmer i arrangement ved korets tidligere dirigent Mads Lumholt. Dørene åbnes kl. 19.45. Lysprocession kl. 20. Derefter synger Aavaat frem til kl. 21, hvor der er prædiken. De synger igen efterfølgende. Kl. 22 er der nadverandagt med fællessalmer, hvor Aavaat synger med. Natkirken lukker kl. 23. Som altid mulighed for samtale og skrifte hos præsten – bønner, der skrives i aftenens løb læses højt ved andagten kl. 22. Præst er Rasmus H.C. Dreyer.

Som altid er sogneudflugten en heldagstur og i år går turen til det smukke Møn, hvor vi skal se Fanefjord kirke som er kendt for sine helt enestående kalkmalerier og besøge Danmarks Samlermuseum, Thorsvang. På Thorsvang findes et hav af butikker og værksteder med sjove og spændende ting fra en svunden tid. Her er gamle kolonihavehus genskabt, en skolestue, en byrådssal og et automobil – og maskinværkssted med gamle veteranbiler for bare at nævne lidt af det. Her er man stolte af, at det er et museum, der aldrig bliver færdigt, fordi der hele tiden kommer nye genstande til. Afgang Vor Frue kl. 8.15, Vindinge kl. 8.30. Hjemkomst kl. ca. 17.00. Deltagerpris: kr. 200,- inkl. frokost (beboere i Vor Frue og Vindinge har fortrinsret). Tilmelding og betaling fra 2. maj.

Gudstjenester/arrangementer kirkerne i Roskilde Kommune 23. maj til 30. maj 2017 DÅSTRUP (D), ØRSTED (Ø) OG SYV (S) KIRKER. 25. Maj Gudstj. v/Morten Kastrup (S) 25. Maj Gudstj. v/Morten Kastrup (Ø) 28. Maj Gudstj. v/Hans Eller Hammer (S)

kl. 09.00 kl. 10.30 kl. 10.30

GUNDSØMAGLE KIRKE OG SOGNEGÅRD 25. Maj Gudstj. v/Birgitte Iversen 28. Maj Gudstj. + kirkekaffe v/Birgitte Iversen 30. Maj Familiegudstj. Majfest med grill til medbragt kød. v/BI

kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 17.00

JYLLINGE KIRKE (J), HELLIG KORS KIRKE (H) OG LADEN (L) 25. Maj Gudstj. v/Susanne Voss Pedersen (J) kl. 10.00 28. Maj Gudstj. v/Karen-Marie Winther (H) kl. 10.00 30. Maj Gud og grill + snobrød. Præstegårdshaven v/Winther kl. 17.00 SANKT JØRGENSBJERG KIRKE (J) OG SOGNEGÅRD (S). 25. Maj Konfirmation v/Mette, Ulla og Maria 25. Maj Konfirmation v/Mette, Ulla og Maria 27. Maj Konfirmation v/Mette, Ulla og Maria 27. Maj Konfirmation v/Mette, Ulla og Maria 27. Maj Konfirmation v/Martin Ishøy 28. Maj Gudstj. v/Mette Munk Bie SVOGERSLEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 24.+ 31. Maj ”Kom med ud og gå” v/Elsebeth Kronbo Ørsted Kirke/Dåstrup Kirke www.oersted-daastrup.dk Gundsømagle Kirke www.gundsoemaglekirke.dk Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke www.jyllingekirke.dk

Skt. Jørgensbjerg Kirke www.sjk.dk Svogerslev Kirke www.svogerslev-kirke.dk Vor Frue/Vindinge Kirker www.vorfrue-vindinge.dk

kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 13.00 kl. 10.00 kl. 10-12

25. Maj Gudstj. v/Elsebeth Garde Kjær 28. Maj Gudstj. v/Sarah Krøger Ziethen

kl. 10.00 kl. 10.00

NY VOR FRUE (NVF) OG VINDINGE KIRKER (V) OG SOGNEGÅRDE. 25. Maj Gudstj. v/Sarah Krøger Ziethen (NVF) kl. 10.30 28. Maj Gudstj. v/Martin Ishøy (V) kl. 10.30 31. Maj Sogneudflugt til Møn, pris 200 kr. kl. 08-17 GADSTRUP KIRKE OG SOGNEHUS. 25. Maj Konfirmation v/Malene Guassora 25. Maj Konfirmation v/Malene Guassora 28. Maj Gudstj. v/Hans Eiler Hammer

kl. 11.00 kl. 13.00 kl. 09.00

HIMMELEV KIRKE OG SOGNEGÅRD. 25. Maj Konfirmation ”Himmelev 7 C” v/Marianne og Majbrit 25. Maj Konfirmation ”Himmelev 7 C” v/Marianne og Majbrit 25. Maj Traveholdet 27. Maj Konfirmation ”Trekroner 7 B” v/Helle Viuf 27. Maj Konfirmation ”Trekroner 7 B” v/Helle Viuf 27. Maj Konfirmation ”Trekroner 7 C” v/Majbrit Weje Kristensen 27. Maj Konfirmation ”Trekroner 7 C” v/Majbrit Weje Kristensen

kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 13.00 kl. 10.00 kl. 11.30 kl. 10.00 kl. 11.30

DOMKIRKEN & KONVENTHUSET. 24. Maj Onsdagsrefleksion v/Paul Kofoed Christiansen 25. Maj Gudstj. v/Maria Harms 25. Maj Aftengudstj. v/Paul Kofoed Christiansen

kl. 12.00 kl. 10.00 kl. 17.00

Syv Kirke www.syvkirke.dk Gadstrup Kirke www.gadstrupkirke.dk Himmelev Kirke/Roskilde Kloster Kirke www.himmelevkirke.dk

Roskilde Domkirke www.roskildedomkirke.dk Snoldelev Kirke www.snoldelevkirke.dk Jakobskirken www.jakobskirken.dk

26. Maj Fredagsaltergang v/Peter Fischer-Møller 26. Maj Natkirke med koret Aavaat v/Rasmus H. C. Dreyer 28. Maj Gudstj. v/Rasmus H. C. Dreyer 28. Maj Aftengudstj v/Maria Harms 31. Maj Onsdagsrefleksion v/Anne-Sophie Olander

kl. 12.00 kl. 20-23 kl. 10.00 kl. 17.00 kl. 12.00

SNOLDELEV KIRKE. 25. Maj Konfirmation. v/Karen Elise Nabe-Nielsen 28. Maj Gudstj. v/Ida Kruse Schaumburg-Müller

kl. 10.30 kl. 09.00

JAKOBSKIRKEN OG SOGNEGÅRD. 23. Maj Seniorklub, ”Osvald og den lille mand” 25. Maj Gudstj. v/Mogens Ohm Jensen 28. Maj Gudstj. ”særlig rytmisk søndag” v/Mogens Ohm Jensen 30. Maj Seniorklub. Udflugt pril 30 kr.

kl. 14-16 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 14-16

ÅGERUP (Å), KIRKERUP (K) OG HVEDSTRUP (H) KIRKER OG ÅGERUP SOGNEGÅRD (S) 25. Maj Konfirmation v/Kr. Gylling (Å) 25. Maj Konfirmation v/Kr. Gylling (Å) 28. Maj Gudstj. v/Hanne Vejs Christensen (K)

kl. 10.00 kl. 12.00 kl. 11.00

Ågerup/Kirkerup Hvedstrup Kirker www.kirkerupkirke.dk Informationerne på denne side redigeres af sognepræst Kristian Gylling - mobil. 2673 2300 Mail: kr.gylling@gmail.com Hver torsdag før udgivelse hentes informationerne fra kirkernes hjemmeside.


23. MAJ 2017 l 33 l

Debat Alle Tiders Ukendte Vidensby?

Af: Henrik Martens Toftegade 6 4000 Roskilde

Roskilde er heldig at have to universiteter, to erhvervsakademier, en professionshøjskole mm. med dygtige medarbejdere og over 20.000 studerende, men det er en velbevaret hemmelighed for dansk erhvervsliv. Der er stor fokus på Roskilde som uddannelsesby, men der findes ingen samlet præsentation af, hvad byen kan tilbyde dansk (og udenlandsk) erhvervsliv.

Der findes præsentationer af de enkelte institutioner, der ofte dækker mange geografier, men ikke det samlede tilbud, som vidensbyen Roskilde udgør. Lyngby formår dette, men det mest sammenlignelige eksempel er Kolding, der med et uddannelsesmiks, der minder om Roskildes, er meget dygtige til at fremstå som et samlet tilbud og tiltrækker mange virksomheder. Se fx det relativt nye ”Pakhuset”, der er en del af vidensinstitutionernes samlede erhvervsindsats. Vi har brug for tilsvarende tværgående samarbejde. Nogle aktører i Roskilde har skabt CORO, men her fokuseres desværre kun på triple helix (vidensinstitutioner,

virksomhed OG det offentlige) og har i hvert fald hidtil krævet lokal tilknytning. Jeg vil meget gerne se initiativer rettet mod samarbejde mellem vidensinstitutionerne og virksomhederne uden krav om offentlig involvering, og meget gerne med virksomheder, der ikke allerede har tilknytning til Roskilde, så vi kan få sikret vores mange arbejdspladser på vidensinstitutionerne og tiltrække private arbejdspladser. Jeg opfordrer derfor vidensinstitutionerne til sammen at lave en præsentation af Alle Tiders Vidensby - en præsentation, vi alle kan tage med ud i vores erhvervsnetværk og øge kendskabet til ”Alle Tiders Vidensby”.

Udsigten Bygaden 28, 4040 Jyllinge

Af: Randi Thelin Hasselparken 23 4040 Jyllinge

I tilfælde af nedrivning af huset, hvilken konsekvens vil det have på vindhastighed/vindstød oppe langs Kirkebjergvej??? Et område, hvor mange til daglig befinder sig. Gåture med beboere fra Kastaniehaven i kørestol, plejepersonale, samt alle med besøg til Værestedet og kirken. Vi bør se i øjnene, at vi det meste af sommeren har vestenvind. Er der nogle af jer udenbys

planlæggere, der har tænkt over det? Et er at have visioner og flotte arkitekttegnede forslag, men hvad med at lytte til borgernes ønsker om et hus med en fantastisk udsigt, som de kan nyde indendørs, når vestenvinden suser. Når jeg kommer ind i huset, er det første, jeg gør, at gå hen til vinduerne og nyde den utrolige smukke udsigt uden at blive blæst omkuld. Dette gælder både sommer og vinter, når vinden er stridbar. Med østenvind kan vi sidde i læ på terrassen og nyde den smukke solnedgang under behagelige forhold med de borde og bænke, der er opsat. Vi mangler i den grad lokaler til foreningsarbejde samt kreative formål. At blive henvist til et lokale på en af sko-

lerne er ikke attraktivt. Lokalerne er i så dårlig stand, med utidssvarende borde til voksne, og der er møgbeskidt, og toiletforholdene er uacceptable. De egner sig bestemt ikke til foreningsformål. Desværre viser det sig gang på gang, at når by-og landskabsarkitekter får en opgave, mangler de totalt lokalt kendskab og tilknytning til området. De har visioner, som giver dem penge i kassen, men hvad med os, der bor her lokalt? Det er ikke sikkert, vi har de samme visioner. Opråb til politikkerne: Lyt for en gangs skyld til borgernes ønsker, som har og får stor indflydelse på vor dagligdag.

Lighed i Roskildes uddannelsessystem Af: DSU Roskilde Københavnsvej 32 C, 4000 Roskilde

At skabe et lige uddannelsessystem i Roskilde - det er et mål DSU-erne i byen har sat sig for. I lokalerne på Københavnsvej blev der onsdag den 17. maj skudt en ny kampagne i gang med netop dette formål. Kampagnen ’Lighed i Roskildes Uddannelsessystem’ kæmper for to konkrete punkter. Det ene er bedre og mere progressiv fordeling af folkeskolernes støttekroner fra kommunen. Dette vil være til stor gavn for de skoler, der har en lav løfteevne i forhold til forældrenes sociale baggrund og økonomiske kapital. Det andet punkt kæmper konkret for, at folkeskoleeleverne under deres brobygningsforløb skal besøge mindst én erhvervsuddannelse. Dette

er ikke tilfældet lige nu, og i en tid, hvor manglen på faglærte er stor og blot 18,5 procent af folkeskoleeleverne i 2017 har søgt ind på en erhvervsuddannelse, vil det skabe større indsigt i de muligheder erhvervsuddannelserne har. Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Roskilde Andreas Vejby Kierch udtaler sig således om kampagnen: “Vores kampagne handler meget basalt om at skabe et mere lige uddannelsessystem i Roskilde. Da vi gik i gang med at undersøge det nuværende system, fandt vi hurtigt ud af, at vores kommune havde nogle klare problemer – specielt når man kigger på, hvor stor karakterforskellen er på skolerne med en stærk socioøkonomisk baggrund og dem med en svagere. Det fremstod desuden

klart, at et alt for stort antal elever fejlagtigt bliver vejledt mod gymnasierne frem for erhvervsskolerne, hvilket stemmer godt overens med den vurdering som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd er kommet med. De anslår, at Danmark sammenlagt kommer til at mangle 72.000 erhvervsfaglige inden for de næste otte år, hvilket er et stort problem. Roskilde Kommune er naturligvis ikke ene om dette tal, men Roskilde har altid været en foregangsby – så lad os da gå forrest i denne kamp og sikre vores borgere en lige, retfærdig og stabil fremtid.” Kampagnen løb af stablen onsdag den 17. maj og varer til og med mandag den 29. maj 2017.

Fodbold i Roskilde: Når eliten spiller række 2

Af: Jonas Loft, Kristianslund 110B, 4000 Roskilde

Siden jeg flyttede til Roskilde for fem år siden og startede som træner i HVB, har jeg set, hørt og oplevet mange ting i byen omkring fodboldklubberne, som kan få mig til at undres. Først stødte jeg på udfordringer omkring samarbejdet i elitesatsningen FC Roskilde, som ikke syntes at fungere. Det virkede til at forbindelsen mellem moderklubben og overbygningen var forholdsvis ensporet og kun var til gavn for holdene, som spillede under FCR. Jeg så ikke mange tiltag i klubben, hvor FCR ’gav tilbage’, eller man fik sparring, udvikling eller lignende, som kunne gavne i klubben og udvikle fodboldspillere KUNST

CAMILLA STOLTZE

yderligere. Problemer med halve til hele årgange, som blev støvsuget, manglende kommunikation og negative oplevelser prægede omtalen af FCR-’samarbejdet. Efter HVB’s nye samarbejde med FCK, som i øvrigt blev mødt med naturlig skepsis, har jeg oplevet flere muligheder for udvikling af spillere og træner, flere tiltag til gavn for både spillere og trænerne, samt udfordring af de bedste (1-2 på nuværende tidspunkt) spillere i FCK’s elitemiljø uden at høste store dele af årgange i klubben. Som fodboldtræner brænder jeg for at udvikle unge mennesker både på fodboldbanen, men også som mennesker. Jeg anser holdsport og idræt i det hele taget som kompetencegivende og en læreproces, som både unge og gamle kan drage stor nytte af. I forhold til det fodboldfaglige er det mig meget på sinde, at de børn og unge, som jeg træner,

hele tiden lærer nye ting om sig selv og flytter egne grænser. For de kan meget mere, end de selv lige går og tror. I Roskilde har jeg ofte læst og hørt, at byen skal have en fælles elitesatsning i fodbold. Som Danmarks 10. største by med et fodboldhold i 1. division og som Team Danmark elitekommune er det en naturlig ambition at have, synes jeg. Dog ser jeg også en del udfordringer i at have en samlet fodboldsatsning i kommunen, som først skal løses, før noget samarbejde kan komme på tale. Det første jeg støder på, det må være klubbernes anstrengte forhold, som lyder til at have båret præg af mange tidligere oplevelser (....) Læserbrevet er forkortet af redaktionen, men kan læses i sin helhed på Paperboys hjemmeside http://viborher.dk/paperboy/.

BELYSNING OG MØBLER

SØLV, ANTIKVITETER

KARIM MORABET

PETER MALTA MÜLLER

BOOK DIN EGEN VURDERINGSEKSPERT Har du indbo, du ønsker at få vurderet og solgt, kan du booke din ‘egen’ vurderingsekspert hos Lauritz.com Roskilde. Ring eller mail til vurderingschef, Michael Holm og hør nærmere. michael.roskilde@lauritz.com, 23323091. VÅBEN, JAGTTROFÆER

SMYKKER, ACCESSORIES

RUNE WEISCHER

ANNA SAHLIN

TÆPPER

ARAM SAFAEI

KERAMIK OG PORCELÆN

NILS OVERGAARD

MØBLER, URE, VIN

ORIENTALIKA, ETNOGRAFIKA

MICHAEL HOLM NIELSEN

ANDERS HOLMSTRØM

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com· M-F 10-18· L 10-14


bare os…

l 34 l 23. MAJ 2017

- så samles byen

SALG: Helene Risum bladchef helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119 Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

REDAKTION: Tomas Skov redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048 Holger Vincents journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

ADMINISTRATION:

Patrick Holbek udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437 Lone Ovesen bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

PRODUKTION: Trine Frimand grafiker trine@paperboy.gratis

Annette Thomsen grafiker annette@paperboy.gratis Mobil: 2635 0714

Barn og champagne Venlig hilsen

Velkommen Velkommen Velkommen indenfor. Velkommen indenfor. indenfor. indenfor.

Apoteker Charlotte Andersen

Venlig hilsen Venlig Venlig hilsenhilsen Venlig hilsen

Apoteker Apoteker ApotekerApoteker Charlotte Charlotte Andersen Charlotte Andersen Charlotte Andersen af, at fødslen gik, som den ikke kendte kønnet på bar-Andersen skulle. Natten til onsdag net inden fødslen. Helle Finderup fødte sit den 17. maj kl. 01:47 var I frostvejr bliver luften ekstra tør og samMotivation er afgørende for at lykkes med et På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel, datteren hun- ofte iPassende tredje barn hjemme pri-kan det men medi blæst, få din hud tilen at realitet, og rygestop kombination medfejring en form som passer bedst til dig og din smerte. udtørre. Derfor er det kom en god til ide med god til tonerne for nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi verden af Efter vaten i på Himmelev Byfødslen sørgede jordig i gang med et effektivt rygestop. hudpleje. I frostvejrIbliver frostvejr I luften frostvejr bliver ekstra bliver luften I frostvejr tør luften ekstra og sambliver ekstra tør og luften tør samog ekstra sam-tør Motivation og samMotivation er afgørende Motivation er afgørende for Motivation eratafgørende lykkes for er at med for afgørende lykkes et at lykkes medfor et med atPålykkes et apoteket med På apoteket kan etPåviapoteket hjælpe kan På vi dig kan hjæ ap m gade i Roskilde, og det var Coldplay og med en længde demoderen for alt omkring Voltaren® Gel men med men blæst, med men kan blæst, med det blæst, få men kan dindet med hud kan fåtil blæst, det din at få hud din kan tilhud det at til fåat din rygestop hud til rygestop at - ofterygestop i kombination - ofte -i kombination rygestop oftemed i kombination en - ofte form med i kombination en med form en form som medpasser en som form bedst passer somtilpasser dig bedst og som beds din til dp overstået på tre timer. De på 51 centimeter og en vægt den nyfødte, mens Søren Effektiv lokalbehandling mod udtørre. Derfor udtørre. udtørre. er Derfor det enDerfor er god udtørre. detide er endet med god Derfor engod ide god ermed det ide god en med god god ide med god for nikotinerstatning. for nikotinerstatning. for På apoteket for nikotinerstatning. På apoteket hjælper På apoteket vihjælper Påhjælper apoteket vi vi hjælper vi smerter i muskler og led. Voltaren gel nikotinerstatning. sidste tre kvarter kom hun på 3650 gram. Hjelholt ryddede og gjordig i gang dig med i gang dig et i gang med et med dig rygestop. effektivt i gang et effektivt rygestop. med et rygestop. effektivt rygestop. hudpleje.hudpleje. hudpleje. op hudpleje. behandler inflammationen, der ofte ereffektivt ® op i det oppustelige kar, de klar til lidt nattehygge.årsagen til smerte. 150 g. Voltaren®Voltaren Gel Voltaren Gel ® Gel Voltar Effektiv lokalbehandling Effektiv Effektiv lokalbehandlin lokalbeha mod Effekt som hendes mand Søren Ingen smertelindring ”Vi sad og drak champagPris kr. 149,95 * smerter i smerter muskler smerter iog muskler led. i muskle Voltare smert og le Hjelholt havde gjort klar til Både mormor og storesø- ne og spiste kransekage, behandlerbehandler inflammationen, behandler inflammation infl behan der amo årsagen tilårsagen smerte. årsagen til150 smerte. g. til smerte årsage 150 hende, mens jordemoder ster på syv år var med ved mens solen stod op, og så * Stine B. Thirslund fra Hjem- fødslen, og de gik lidt til og gik vi i seng kl. 5”, smiler Pris kr. 149,95 Pris kr.Pris kr. Pris *kr 149,95 149,9 mefødselsordningen tog sig fra efter behov. den nybagte mor. Zymelin® Næsespray mod ”Det gik lidt stærkt, men Forkølelse er en virusinfektion, der tilstoppet næse ved skal bekæmpes af kroppens eget det accelererede stille og forkølelse og bihulebeimmunforsvar, men du kan gøre tændelse. Virker ved roligt. Der er jo ikke noget noget for at lindre symptomerne. at mindske hævelsen smertelindring andet end i næseslimhinden. er en virusinfektion, er en Forkø er virusin en d Forkølelse Forkølelse Forkølelse ® ® Otrivin Menthol næsespray Danatekt Virkningen indtræder det varme vand, såNicorette manQuickMist mundspray Den endnu unavngivne Fakta skal skal bekæmpes skal af kroppens bekæmpes skal af kro eg b Mod forkølelse med tilstoppet efter få minutter ogbekæmpes Creme med 70% fedtindhold til tør og Hurtig lindring af rygetrangen efter 60 immunforsvar, men immunforsvar, du kan men immun gøre du m kanetgodt mærke, man er til.1 eller 2 pust veddatter kom til verdennæse i detog ved bihulebetændelse. varer op til 10-12 timer. immunforsvar, skællende hud. Indeholder aktivt ekstrakt sekunder. rygetrang. at lindre noget forsymptomerne at for lindre atnoget lindre sym Giver luft i næsen på få minutter Til voksne og noget børn for noget fra havrekerner. Dæmper rødme og kløe Med frisk 5,6 procent føder Men det varogtil at holde udsmag af mint. 2 stk. blå badekar i stuen på og virker i op til 12 timer. 10 ml. over 10 år. 10 ml. virker anti-irriterende. 250 ml. ® ® ® hjemme i Region ® ® ® ® Otrivin Menthol OtrivinOtrivin næsespray Menthol Menthol Otrivin næse at være i”, siger moren, der Danatekt Himmelev Danatekt Danatekt DanatektBygade. NicoretteNicorette QuickMist Nicorette QuickMist mundspray QuickMist Nicorette mundspray mundspray QuickMist mundspray * * * kr.fedtindhold 49,95 kr. 44,95 Pris kr. 249,95 Mod medforkølelse tilstoppet med Modtilm f Pris kr.af 100,-* (før 125,-) Sjælland. Antallet Creme med Creme 70% Creme med fedtindhold 70% medCreme fedtindhold 70% til tør fedtindhold med ogPris 70% til tør og til tør og Hurtig til tør og lindring Hurtigaf Hurtig lindring rygetrangen lindring af Hurtig rygetrangen af efter rygetrangen lindring 60 efter afPris rygetrangen 60 efter 60 Mod efterforkølelse 60 Mod forkølelse næse og næse ved bihulebetændelse næse og ved og bihulebe ved næse bih skællende skællende hud.skællende Indeholder hud. Indeholder skællende hud. et aktivt Indeholder ekstrakt et hud. aktivt Indeholder et aktivt ekstrakt ekstrakt etsekunder. aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller sekunder. 2 pust 1 eller ved 1sekunder. 2eller pust rygetrang. 2ved pust 1rygetrang. eller ved 2rygetrang. pust ved rygetrang. hjemmefødsler i RosGiver luft Giver i næsen Giver luft på i næsen luft få minutte i næse Giver på f fra havrekerner. fra havrekerner. fra Dæmper havrekerner. Dæmper fra rødme havrekerner. Dæmper ogrødme kløe rødme og Dæmper og kløe ogog kløe rødme Med og og frisk kløe Med smag ogfrisk Med af mint. smag frisk2smag af Med stk. mint. frisk af 2 mint. stk. smag 2 stk. af mint. 2 stk. og virker iog opvirker tilog 12virker itimer. op tili 12 10 op ogtime ml. tilvir1 kilde/Lejre steg sidste virker anti-irriterende. virker virker anti-irriterende. anti-irriterende. 250 virker ml. 250 anti-irriterende. ml. 250 ml. 250 ml. Hjemmefødselsordningen år med 49 procent og * * * * * * * * * * Pris kr. 49,95 Pris kr.Pris kr. 49,95 Pris k 49,95 249,95 Pris kr.Pris kr. 249,95 Pris kr. 249,95 100,(før 125,-) (førkr.125,-) 100,(før 125,-) (før 125,-) Pris kr. 249,95 Pris kr. 100,Pris kr.Pris kr. 100,Pris med 36 procent i hele I alt 13 jordemødre dækker hjemmefødselsordningen i hele Region Sjælland. Hjemmefødsel er et gratis tilbud, og alle som regionen forventer en normal graviditet og fødsel, kan benytte ordningen. Den gravide følges af sine kendte jordemødre og føder med en af dem. Man tilbydes syv til ti barselsbesøg i eget hjem, som er individuelle eller i små grupper med andre hjemmefødere. Af Tomas Skov

Tør vinterhud?

Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Rygestop?

Smertelindring?

TørTør vinterhud? Tør vinterhud? Tør vinterhud? vinterhud? Rygestop? Rygestop? Rygestop? Rygestop?Smerte Smerte Smert lind Sm l

Forkølet?

Forkølet? Forkølet Forkø Fo

Spar 20% på udvalgte produkter

Spar Spar Spar 20% Spar 20% 20% 20% påpå udvalgte påudvalgte på udvalgte udvalgte Trekroner Løve Apotek fejrer produkter produkter produkter produkter Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

1 års fødselsdag Roskilde Svane Apotek Skomagergade 12 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

Jyllinge Apotek

Trekroner

Jyllinge Centret 31 4040 Jyllinge Tlf. 46 32 23 00

RO’s Torv

Apotek Løve fra Apotek Gælder Gælder den Gælder 27. frafebruar den fraGælder 27. den til februar 27. den fra februar 19. den til marts den 27. til19. februar den 2017 marts 19. til marts 2017 den 19. 2017 marts 2017 Trekroner Centervej 59 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

RO’s torv 2010 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00

Fredag 2 juni. Kig forbi – vi har Trekroner Trekroner Trekroner Trekroner RO’s Torv RO’s RO’s Torv Tor RO Jyllinge Jyllinge Jyllinge Jyllinge Roskilde Roskilde Roskilde Roskilde SvaneSvane Apotek Svane Apotek Apotek Svane Apotek Apotek Apotek ApotekAp Apotek Apotek ApotekApotek Løve Apotek Løve Løve Apotek Apotek Løve Apotek mange gode tilbud og lækkerier... Skomagergade Skomagergade Skomagergade 12 Skomagergade 12 12 Jyllinge 12 Jyllinge Trekroner Centervej Trekroner Centervej 59Trekroner Centervej 59 Centervej 59 592010 RO’s torv RO’s RO’s torv 2010 torv RO 20 Centret Jyllinge Centret 31 Centret Jyllinge 31 Trekroner 31Centret 31

Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@ its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust ® ® ® til børn under 2®år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes Nicorette (nicotin) Nicorette QuickMist, Nicorette (nicotin) mundhulespray (nicotin) QuickMist, Nicorette QuickMist, mundhulespray (nicotin) 1 mgmundhulespray nikotin/spray QuickMist, 1 mg nikotin/spray tilmundhulespray 1 behandling mg nikotin/spray tilafbehandling tobaksafhængighed 1 mg til nikotin/spray behandling af tobaksafhængighed aftilgennem tobaksafhængighed behandling lindring gennem af tobaksafhængighed af nikotintrang gennem lindring af lindring og nikotintrang abstinenssymptomer. gennem af nikotintrang og lindring abstinenssymptomer. og af nikotintrang abstinenssymptomer. Må ikke bruges ogMå abstinenssymptomer. ved ikkeoverfølsomhed Må bruges ikke ved bruges overfølsom over Må vedikk for ov dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed detsom forventes at 3-8 %kan af tolererer, behandlede, oplever engive eller flere afkan følgende bivirkninger: Almindelige: Svie ibørn. næse og svælg, tørMundhulesprayen ogRam irriteret gelse ved rygeafvænning. gelse ved gelse rygeafvænning. Nikotindoser, ved rygeafvænning. gelse Nikotindoser, som ved enkan rygeafvænning. Nikotindoser, voksen ryger en voksen som tolererer, Nikotindoser, en ryger voksen give som ryger forgiftningssymptomer/være en tolererer, kan voksen givekan ryger forgiftningssymptomer/være tolererer, forgiftningssymptomer/være dødelig give forgiftningssymptomer/være hos små dødelig børn. hos dødelig Ram små ikke hos børn. øjnene, små Ram dødelig når ikke Ram der hos øjnene, sprayes. små ikke børn. når øjnene, der sprayes. nårikke dernæseslimhinde, øjnene, sprayes. Mundhulesprayen indeholder når Mundhulesprayen dernysen, sprayes. små indehold mæn Mu brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet.dog Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig ellerrygning. langvarig anvendelse. Sjælden: ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-uro altid afvejes dogover altiddog for afvejes fortsat altid over afvejes rygning. fordog over fortsat Evt. altid for skal rygning. afvejes fortsat produktet over Evt. skal forbruges fortsat Evt. produktet skal umiddelbart rygning. produktet bruges Evt.efter umiddelbart bruges skalGastrointestinalt amningen. produktet umiddelbart efter Bivirkninger: bruges amningen. efter umiddelbart amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør efter Bivirkninger: amningen. Ved generelt rygeophør Ved Bivirkninger: kan rygeophør abstinenssymptomer generelt generelt Ved kan rygeophør abstinenssymptomer kan abstinenssymptomer som generelt nedtrykthed, kan som abstinenssymptomer nedtrykthed, søvnforstyrrelser, som nedtrykthed, søvnforstyrre som søvn ogneir løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofmundhule/hals, mundhule/hals, mundsår, mundhule/hals, tandkødsblødning mundsår, mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt tandkødsblødning hoste mundsår, og samt hikke tandkødsblødning hoste isamt denogtidlige hoste hikkeog fase i den hikke samt aftidlige behandlingen. ihoste denfase tidlige og af hikke behandlingen. fase Hikke, i den af behandlingen. hovedpine, tidligeHikke, fase kvalme, afhovedpine, Hikke, behandlingen. irritation hovedpine, kvalme, i Hikke, halsen, kvalme, irritation hovedpine, lokale irritation i halsen, virkninger kvalme, i lokale halsen, såirritation virkninger som lokale en ivirkninger brændende halsen, så somlokale en så følelse, som brændende virkninger enbetændelse brændend så følelse som ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun smerter eller ubehag smerter ismerter eller maven, ubehag eller opkastning, ubehag i maven, smerter luftafgang i opkastning, maven, eller ubehag opkastning, fraluftafgang tarmen i maven, luftafgang eller fra opkastning, diarré, tarmen fra træthedsfølelse, eller tarmen luftafgang diarré, ellertræthedsfølelse, diarré, fraoverfølsomhed tarmen træthedsfølelse, eller overfølsomhed diarré, (allergi), træthedsfølelse, overfølsomhed snurrende, (allergi),prikkende overfølsomhed snurrende, (allergi), snurrende, fornemmelse. prikkende (allergi), prikkende fornemmelse. Dosering: snurrende, fornemmelse. Spis prikkende Dosering: og drik Dosering: fornemmelse. ikke, Spismens og drik Spis mundhulesprayen Dosering: ikke, og drik mens ikke, Spis mund men oa efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin pust/t, men max. pust/t, 2 pust men pust/t, pr. max. dosering men 2 pust max. pust/t, og pr. 2max. dosering pust men 64 pr. pust/døgn. dosering max. og max. 2 pust og 64Uge pr. max. pust/døgn. dosering 7-12: 64 pust/døgn. Nedsæt Uge og max. 7-12: antal Uge 64 Nedsæt pust pust/døgn. 7-12: pr.Nedsæt antal dag, Uge pust så antal der 7-12: pr.i uge dag, pust Nedsæt 12 pr. såikke der dag, antal bruges i uge såpust der 12mere iikke pr. ugedag, bruges end 12 ikke så 4 pust/dag. der mere bruges i uge end mere 12 Anv. 4 ikke pust/dag. end af bruges mundhulespray 4 pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray Anv. bør 4 af pust/dag. ophøre, mundhulespray når bør Anv. forbruget ophøre, af mundhulespray bør ophøre, når er nedsat forbrug nå Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé (150 pust) og (150 2 dispensere pust) (150 ogpust) 2a dispensere 13,2 ogml2 (2 dispensere (150 x a150 13,2 pust) pust). ml og a (2 13,2 2Ikke xdispensere 150 ml apoteksforbeholdt. (2 pust). x 150 a Ikke 13,2 pust). apoteksforbeholdt. mlIkke (2Dispenseren xapoteksforbeholdt. 150 pust). Ikke Dispenseren er børnesikret. apoteksforbeholdt. Dispenseren erLæs børnesikret. indlægssedlen er Dispenseren børnesikret. Læs indlægssedlen Læs er for børnesikret. yderligere indlægssedlen for Læs oplysninger. yderligere indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeiloplysninger. for Denmark yderligere McNeil ApS, Denmark McNeil oplysninger. tlf. 70 20 Denmark ApS, 52 12, tlf. McNeil www.nicorett ApS, 70 20tlf. Denma 5270 12,20w 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug its.jnj.com. April its.jnj.com. 2016. its.jnj.com. Otrivin April 2016. Menthol AprilOtrivin its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Menthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Menthol Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Ukonserveret, Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Otrivin Ukonserveret, Ukonserveret og Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol ogblæredannelse Junior Otrivin Ukonserveret ogUkonserveret Menthol Otrivin Ukonserveret indeholder og Meget Otrivin Ukonserveret xylometazolin. indeholder Mentholindeholder Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. indeholder Anvendes Virkning: Virkning: ved xylometazolin. Anvendes forkølelse Anvend ved med Vir f ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op tilApril 10 %Menthol kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit ogJunior pruritus. Sjældent ses påMenthol huden. sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning år:Bør Otrivin år: Otrivin Ukonserveret: år:personer, Junior OtrivinUkonserveret: Junior Under Ukonserveret: opsyn Otrivin Under af Junior en voksen. opsyn Under Ukonserveret: af 1opsyn en pust voksen. i af hvert Under en voksen. 1næsebor pust opsyn i hvert 11 pust aftilen næsebor 2ivoksen. gange hvert næsebor dagligt 1nældefeber 1tilpust 2 gange (hver i 1hvert til 2 8-10 dagligt gange næsebor time) (hver dagligt er1normalt 8-10 tilkun 2(hver gange time) tilstrækkeligt. 8-10 er dagligt normalt time) (hver er normalt tilstrækkeligt. Må 8-10 højst time) tilstrækkeligt. bruges erMå normalt ihøjst 10 Må bruges tilstrækkeligt. højst Overskrid ieller bruges 10 dage. Må ikke i svær 10 Overskrid højst et dage. maksimum bruges Overskrid ikkeiikke 10 etpåmaksim dage. ikke 3 pust etO af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikkeJunior anvendes af hvorår: acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller snue. Bør anvendes på intakt rask hud og ikke pådage. åbne sår ved akne. Bør i hvert næsebor i hvert 2 tilnæsebor 3i gange hvertEr næsebor dagligt 2ikke til 3beregnet gange ii højst 2hvert til 3dagligt 10 næsebor gange dage. i dagligt højst Overskrid 2 til10 3i højst gange dage. ikke 10 Overskrid dagligt et dage. maksimum iOverskrid højst ikke10 etpådage. maksimum ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor pust på et i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor i udvises hvert Bør på næsebor ikke dagligt. 3hos pust anvendes i Bør dagligt. hvert ikke næsebor til Bør børn anvendes ikke under dagligt. anvendes til2anvendelse børn årBør pga. under tilikke børn risiko anvendes 2 under år forpga. overdosering 2 risiko til årbørn pga. forunder risiko overdosering medforekomsten for 2centralnervesystems åroverdosering pga.med risiko for med ov komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed afikke NSAIDer bør ældre patienter. Samtidig af oral NSAIDer kan øge af central dagligtVoltaren efter behov, dagligt i efter højst dagligt behov, 10efter dage. i behov, højst Overskrid dagligt i højst dage. efter ikke 10 behov, et dage. maksimum iOverskrid højst ikkeaf 10 etpå maksimum dage. ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor ikke pust pået i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor hvert Bivirkninger: på næsebor dagligt. 3 pust i Bivirkninger: dagligt. hvert Afhængigt næsebor Bivirkninger: af Afhængigt behandlingsvarighed dagligt. Afhængigt Bivirkninger: af behandlingsvarighed af behandlingsvarighed kan Afhængigt det forventes kan behandlingsvarighed det at 84 3-8 forventes kan %det af forventes behandlede, atfor3-8 kan %atafdet 3-8 behandlede, oplever forventes % af en behand eller atop 3 bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g10og 150 g.Overskrid Inden brug produktet, bør vejledningen ii og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf.af 39 16 00. Dato produktresumé: ®Tilstoppet brænden, nasal-sekretion, brænden, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme hovedpine, samt nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende kvalme hovedpine, fornemmelse brændende samt brændende kvalme fornemmelse på applikationsstedet. samt fornemmelse brændende på applikationsstedet. påIkke-almindeligt: fornemmelse applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. næse Tilstoppet især Ikke-almindeligt: Tilstoppet efter næse hyppig især næse eller efter især langvarig hyppig efternæse eller hyppig anvendelse. langvarig især ellerefter langvarig Sjælden: anvendelse. Gastrointestinalt ellerSjælden: langvarig Gas anu Anvendelse: Forkølelse medbrænden, tilstoppet næse eller vedsamt bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden ogTilstoppet giverIkke-almindeligt: luft i næsen. Dosering: Zymelin ukonserveret næsespray 1 hyppig mg/ml:anvendelse. Voksne og Sjæld 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). ® løshed, synsforstyrrelser, træthed, løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi løshed, synsforstyrrelser, eller træthed, takykardi uregelmæssig synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. ellerForsigtighedsregler: uregelmæssig takykardi puls.Børn eller Forsigtighedsregler: puls. uregelmæssig afForsigtighedsregler: Behandling længere Behandling varighed af længere mere af længere varighed Behandling end 10 varighed mere dage af end kan mere medføre 10Bør dage end varighed 10 kan hævelse dage medføre mere kan afend næseslimhinden hævelse 10 dage hævelse afkan næseslimhinden og afhypersekretion næseslimhinden hævelse og hyp afp ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 2-10 Forsigtighedsregler: år:Behandling 1 pust ipuls. hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10længere dage. ikke anvendes tilmedføre børn under 2 årmedføre uden lægens børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn undertræthed, 10 årløshed, uden lægens anvisning. Zymelin ferne, efterved operationer ferne, efter ferne, igennem operationer efter operationer næsen igennem ferne, eller efter igennem munden, næsen operationer eller næsen ved munden, glaukom igennem ellerhar munden, ved med næsen glaukom snæver ved eller glaukom med kammervinkel munden, snæver med vedkammervinkel snæver eller ved kammervinkel kronisk medeller snæver ved ammation eller kronisk kammervinkel ved infl kronisk i næsen ammation eller infl med ammation ved i meget næsen kronisk tør imed næsen infl næseslimhinde ammation meget medtør meget inæseslimhinde næsen (rhinitis næseslimhinde med sicca meget (rhinitis ellertør atrofi sicca næseslimhinde (rhinitis sk Må rhinitis). eller sicca atrofi Bør eller sk (rhin ku rh a anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man fået fjernet hypofysen eller erglaukom blevet opereret i infl hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler ogtørforsigtighedsregler: ikke efter lægens efter anvisning lægens efter vedanvisning lægens hyperthyreoidisme, anvisning ved efterhyperthyreoidisme, lægens ved diabetes hyperthyreoidisme, anvisning mellitus, ved diabetes hyperthyreoidisme, forhøjet mellitus, blodtryk, mellitus, forhøjet hjerte-karsygdomme, diabetes blodtryk, mellitus, blodtryk, hjerte-karsygdomme, forhøjet hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer påforsigtighed grund af forstørret vandladningsproblemer på grundpå prostata, afgrund forstørret afdepression forstørret prostata, på grund prostata, samt depression af forstørret til patienter, depression samt prostata, der til patienter, samt er i depress behand til pati de anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af diabetes næseslimhinden ogforhøjet øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun Ukonserveret efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af iforstørret blærehalskirtel Ukonserveret 1 mg/ml, Ukonserveret Otrivin 1 mg/ml, Menthol 1 Ukonserveret Otrivin mg/ml, Ukonserveret Menthol Otrivin 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Ukonserveret 10 ml; 1Menthol mg/ml, Otrivin 1 Ukonserveret 10 mg/ml, Junior ml; Otrivin Ukonserveret 10forhøjet ml;1 Junior Otrivin mg/ml, Ukonserveret 0,5 Junior 10mg/ml, ml; Ukonserveret Otrivin 100,5 ml. Junior mg/ml, Inden 0,5 Ukonserveret 10 mg/ml, brug ml. af Inden 10produktet, ml. 0,5 brug Inden mg/ml, afbrug bør produktet, 10 vejledningen ml. af Inden produktet, bør brug vejledningen og bør af produktet, på vejledningen pakningen i ogbør på læses ipakningen vejledningen og(prostata), pågrundigt. pakningen læses i og G ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med modEr depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke ved brug af smert 08/2016. Voltaren 08/2016. gel 08/2016. Voltaren VoltarenVoltaren gel gelindeholder 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel Voltaren diclofenac. indeholder gelmedicin gel indeholder Virkning: Voltaren diclofenac. diclofenac. gel betændelsesnedsættende Virkning: indeholder Virkning: Er betændelsesnedsættende diclofenac. Er betændelsesnedsættende Virkning: (anti-infl Er ammatorisk) betændelsesnedsættende (anti-inflog ammatorisk) (anti-infl smertestillende ammatorisk) og (anti-infl smertestillende ogog anvendes ammatorisk) smertestillende og imod anvendes oglokale smertestillende og anvendes smerter imod lokale i imod muskler, ogbivirkninger smerter anvendes lokale sener smerter i muskler, og imod led. i lokale muskler, sener Dosering ogsele uregelmæssig puls, blodtryk ogefter evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opståog ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at Op indtage dråberne Graviditet: Bør ikke Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, ud hurtig over 7og dage udbør overkun 7 uddage ske over efter bør 7 forhøjet dage kun aftale ud bør ske med over kun efter lægen. 7ske aftale dage Bivirkninger: med bør aftale kun lægen. med ske efter Bivirkninger: lægen. Omfatter aftale Bivirkninger: med milde Omfatter lægen. og forbigående Omfatter Bivirkninger: milde ogmilde hudreaktioner forbigående Omfatter forbigående hudreaktioner på milde detog hudreaktioner behandlede forbigående på dethudområde. behandlede på hudreaktioner det behandlede hudområde. tilpå10det hudområde. % behandlede kan Opopleve tilgennem 10Op %udslæt, hudområde. kan tilmunden. 10opleve %eksem, kan udslæt, Op opleve erytmen, til 10udslæt, eksem, % kan dermatit erytmen, eksem, opleve ogud ep anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fraForsigtighedsregler: næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvoraf bronkierne, afastma, bronkierne, af tørhed, bronkierne, astma, pustuløst tørhed, astma, af bronkierne, udslæt, pustuløst tørhed, nældefeber pustuløst astma, udslæt, tørhed, eller udslæt, nældefeber lyssensibilitet. pustuløst nældefeber eller udslæt, lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller nældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller lyssensibilitet. Bør ikke anvendes Bør Forsigtighedsregler: ikke af Bør personer, anvendes ikke anvendes hvor af personer, acetylsalicylsyre Bør af ikke personer, hvor anvendes acetylsalicylsyre hvor eller af acetylsalicylsyre andre personer, NSAIDer eller hvor andre acetylsalicylsyre fremprovokerer eller NSAIDer andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller andre fremprov nældef NS a lige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt ogi kontakt hals.komme Pakninger: 1med mg/ml 10eller ml og 2Undgå x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Pharma A/S, Alletætsluttende 10, 2630 Taastrup. komme medikomme kontakt øjneNæsespray eller i kontakt med slimhinder. øjne komme eller Undgå øjne islimhinder. kontakt overdreven slimhinder. med øjne udsættelse overdreven eller Undgå slimhinder. overdreven for udsættelse sollys Undgå for udsættelse at for overdreven forhindre sollys for forsollys lysoverfølsomhedsreaktioner. udsættelse at forhindre for at forhindre for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. for at forhindre Er ikke lysoverfølsomhedsreaktioner. beregnet Er ikke til Takeda brug beregnet Er ikke under beregnet tiltætsluttende brug Er under tilDybendal ikke brugtætsluttende forbinding. beregnet under til Særlig brug forbinding. under forsigtighed forbinding. tætslutten Særligaffor SN Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016 bivirkninger. Bør bivirkninger. ikke bivirkninger. bruges Børafikke gravide Bør bruges bivirkninger. ikke og af bruges ammende. gravide Bør af og gravide ikke Kan ammende. bruges påvirke og ammende. af chancen Kan gravide påvirke Kan for og at ammende. chancen påvirke blive gravid. chancen forKan atPakninger: blive påvirke for gravid. at blive chancen Voltaren Pakninger: gravid. forPakninger: gel at blive 11,6 Voltaren gravid. mg/g, Voltaren gel 50 Pakninger: 11,6 g, 100 gel mg/g, 11,6 g og 50 Voltaren mg/g, 150 g, 100 g.50 gel Inden gg, og 11,6 100 150 brug mg/g, gg. ogaf Inden 150 50 produktet, g,g.brug 100 Inden gaf og bør brug produktet, 150 vejledningen af g. Inden produktet, bør brug vejledn i og bør af p ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). (xylometazolinhydrochlorid). næsespray Anvendelse: (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med Forkølelse tilstoppet Forkølelse Anvendelse: med næse tilstoppet eller medved Forkølelse tilstoppet næse bihulebetændelse. eller næse med vedtilstoppet eller bihulebetændelse. Mindsker bihulebetændelse. næse eller hævelse Mindsker ved bihule af næ M 03/2014. Læs03/2014. mere på 03/2014. Læs www.voltaren.dk. mere Læs påmere www.voltaren.dk. 03/2014. på Læs mere Zymelin Zymelin Zymelin *Priserne gælder fraZymelin 27.www.voltaren.dk. februar –på 19.www.voltaren.dk. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for ved prisændringer. ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 næsespray mg/ml: næsespray ukonserveret Børn 0,5 2-10 mg/ml: 0,5 år: Børn 1 mg/ml: næsesp pust 2-1 i børn over 10 børn år: 1 pust over børn i10 hvert år: over 1næsebor pust 10 år:ibørn hvert 1 pust højst over næsebor i3hvert gange 10 år: næsebor højst 1daglig pust 3 gange iihøjst hvert højst3næsebor 10 daglig gange dage. i højst daglig Bør højst 10 ikke i3højst dage. gange anvendes 10 Bør daglig dage. ikke til ibørn Bør anvendes højst ikke under 10 anvendes dage. til10børn årBør uden under tilikke børn lægens anvendes 10under år uden anvisning. 10tilår lægens børn uden Zymelin under anvisning. lægens 10 år anvisning. uden Zymelin lægens Zymelin anvisning. Zymelin anvisning. Måanvisning. ikke anvendes: anvisning. Må ikkeMå Ved anvendes: ikke anvisning. overfølsomhed anvendes: Ved Måoverfølsomhed ikke overfor Vedanvendes: overfølsomhed xylometazolin overfor Ved xylometazolin overfølsomhed overfor eller et xylometazolin af de øvrige eller overfor etindholdsstoffer, afeller xylometazolin de et øvrige af deindholdsstoffer, øvrige ved ellergrøn indholdsstoffer, et afstær deved øvrige med grøn snæver indholdsstoffer, ved stær grøn med kammervinkel, stær snæver med ved grøn kammervinkel, snæver ellerstær hvis kammervinkel, med maneller snæver har hvis fåeteller kammervinkel, man fjernet hvis har hypofysen man fået har fjernet eller fået eller hvis hypofysen fjernet er man bleve hy h anvendes til børn anvendes under anvendes til2 børn år, daunder til debørn kan anvendes 2 under år, få alvorlige da de 2 år, tilkan børn da bivirkninger fåde under alvorlige kan få 2 -år, alvorlige bivirkninger selv daved de bivirkninger kan lave-fådoser. selv alvorlige ved Bør - selv lave bivirkninger ikke ved doser. anvendes laveBør doser. - selv ikke i mere Bør ved anvendes ikke end lave 10 anvendes doser. i dage. mere Bør end Hyppig i ikke mere 10anvendes dage. og endlangvarig 10 Hyppig dage. i mere brug og Hyppig end langvarig kan 10og medføre dage. langvarig brug Hyppig hævelse kanbrug medføre ogkan af langvarig næseslimhinden medføre hævelse brug hævelse afkan næseslimhinden medføre ogaføget næseslimhind sekretion hævelse og ø rysten, forstyrrelse rysten,i hjerterytmen forstyrrelse rysten, forstyrrelse i hjerterytmen ellerrysten, forhøjet i hjerterytmen forstyrrelse blodtryk eller forhøjet eller ved i hjerterytmen forhøjet andre blodtryk lægemidler. blodtryk ved eller andre forhøjet ved Anvendes lægemidler. andre blodtryk lægemidler. med Anvendes ved forsigtighed andre Anvendes med lægemidler. og forsigtighed kun medefter Anvendes forsigtighed lægens og kunmed anvisning efter og forsigtighed kun lægens efter vedanvisning lægens forhøjet og kun anvisning stofskifte ved efterforhøjet lægens ved (hyperthyroidisme), forhøjet stofskifte anvisning stofskifte (hyperthyroidisme), ved forhøjet sukkersyge, (hyperthyroidisme), stofskifte forhøjet sukkersyge, (hyperthyro blodtry sukker fo ved behandling vedmed behandling MAO-hæmmere ved behandling med MAO-hæmmere ved med og behandling andre MAO-hæmmere lægemidler, ogmed andre MAO-hæmmere og der lægemidler, andre kan forhøje lægemidler, der og blodtrykket kan andre forhøje derlægemidler, kan samt blodtrykket forhøje ved der blodtrykket svulst samt kani binyrerne forhøje vedsamt svulst blodtrykket ved (fæokromocytom). i binyrerne svulstsamt i binyrerne (fæokromocytom). vedSamtidig svulst (fæokromocytom). i binyrerne behandling Samtidig (fæokromocytom). med Samtidig behandling medicin behandling med mod Samtidig medicin depression medbehandling medicin modeller depression mod Parkinsons med depression medicin ellersygdo Park me ® ® på overdosering: . Tegn ®på . Tegn overdosering: Markant på overdosering: fald . Tegn iMarkant kropstemperatur, på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, fald svedudbrud, i kropstemperatur, Markantsvedudbrud, døsighed, fald i kropstemperatur, svedudbrud, hovedpine, døsighed, døsighed, hurtig svedudbrud, hovedpine, og uregelmæssig hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig puls, hovedpine, ogforhøjet uregelmæssig hurtig puls, blodtryk forhøjet ogpuls, uregelmæssig og evt. forhøjet blodtryk koma,blodtryk og især puls, evt.hos forhøjet koma, ogbørn. evt.især blodtryk koma, Disse hostilstande især børn. og evt. hos Disse koma, kan børn. tilstande også Disse især ops ht Zymelin®. Tegn Zymelin Zymelin Zymelin anvendes. Amning: anvendes. Bør anvendes. Amning: kun anvendes Amning: Børanvendes. kun efter Bør anvendes lægens kun Amning: anvendes anvisning. efter Bør lægens efter kun Bivirkninger: anvisning. lægens anvendes anvisning. Bivirkninger: efter Almindelige: lægens Bivirkninger: anvisning. Svie Almindelige: i næse Almindelige: Bivirkninger: og Svie svælg, i næse Svie tørAlmindelige: og og i næse svælg, irriteret ogtør næseslimhinde, svælg, Svie og iirriteret næse tør ogog næseslimhinde, irriteret svælg, nysen, næseslimhinde, tør brændende og irriteret nysen,fornemmelse brændende næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen nysen, fornemmelse samt brændende i øget næsen sekret isamt næsen fornem fra øgn lige allergiskelige reaktioner: allergiske lige allergiske Hududslæt, reaktioner: reaktioner: lige åndedrætsbesvær, Hududslæt, allergiske Hududslæt, reaktioner: åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse puls hurtig/uregelmæssig eller af ansigt puls hævelse eller og hævelse hals. af ansigt Pakninger: puls afog eller ansigt hals. hævelse og Næsespray Pakninger: hals. af Pakninger: ansigt 1Næsespray mg/ml og hals. 10 Næsespray Pakninger: ml 1 og mg/ml 2 x 110 10 mg/ml Næsespray ml. ml og Næsespray 10 2 xml10og 1ml. mg/ml 20,5 xNæsespray 10mg/ml 10 ml.ml Næsespray 10 og0,5 ml. 2 xmg/ml Læs 10 ml. 0,5 ind 10 N m Tlf.: 46 77 11 Tlf.: 11, 46 www.takeda.dk, 77 Tlf.: 1146 11,77www.takeda.dk, 11 email: 11,Tlf.: www.takeda.dk, info@takeda.dk. 46 77 11 email: 11, info@takeda.dk. www.takeda.dk, email: Oktober info@takeda.dk. 2016Oktober email: info@takeda.dk. Oktober 2016 2016 Oktober 2016

Se annoncen i næste uge Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune.

bare bare bare bare os… os… os… os…

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan Nårudfordringer duNår besøger Når du besøger duvores Når besøger du apotek, vores besøger vores apotek, gør apotek, vores vi gør vores apotek, gør vi yderste vores vi vores gør yderste for, viyderste vores at for, du yderste at for,du at du for, at du bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange skal få skal en skal god få en få oplevelse. god en skal god oplevelse. få en oplevelse. Vi god giver Vi oplevelse. os giver Vi tid giver os til at tid Vi os rådgive giver til tid at til rådgive os at dig. tid rådgive Du til dig. at kan rådgive dig. Du kan Du dig. kan Du kan for både hud og krop. bl.a. spørge bl.a.bl.a. spørge osspørge tilbl.a. råds os til spørge os om råds tildet råds om os kolde om til detråds det vejrs kolde om kolde mange vejrs detvejrs kolde mange udfordringer mange vejrs udfordringer mange udfordringer udfordringer Velkommen indenfor. for både for hud både for både oghud krop. forhud og både krop. og hud krop.og krop.

Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4040 Jyllinge 40404040 Jyllinge Jyllinge 40404000 Jyllinge 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskil 40 Tlf.32 4623 32 Tlf. 2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23Tlf. 00 46 32 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 Tlf.00 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 00 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23

Evan Møller

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

Bredgade 1 · Roskilde

Døgnservice: 46 30 30 42 - DanskeBegravelser.dk/Evan

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

*Priserne gælder *Priserne *Priserne fra gælder 27. februar gælder fra *Priserne 27. – 19. fra februar marts 27. gælder februar – 2017, 19.fra marts –tilbudspriser 27. 19.februar 2017, martstilbudspris 2017, – undtage 19. tilbu mar


23. MAJ 2017 l 35 l

Til gürden og gaden stil. Navnet er naturligvis inspireret af den tyske kÌrlighedssang fra 1915, der blev udødeliggjort af Marlene Dietrich. �Hun var en diva. Vi sÌlger tøj til damer i alle størrelser, men vi har en forkÌrlighed for dem med noget til gürden og gaden�, siger Christina Lehrmann Petersen, der selv betegner sig som Ên af de store piger.

Af Tomas Skov

Der er tøj til mÌnd og kvinder fra mynderne, der skal i en extra small til de velvoksne, der har brug for en xxxxxx-large. Og ja, der var seks x’er. Lili-Marleen er Roskildes nye tøjbutik med tøjmÌrker fra hele verden, som ikke føres nogen andre steder – og som med fü undtagelser appellerer til kunder med forsmag for 50’er-, rockabilly- og retro-

RenĂŚssance Mange unge mĂŚnd har dog

retøjet placeret i synsfeltet, lige nür man trÌder ind i butikken, mens dametøjet dominerer hovedparten af butikken i baggrunden. Forsvarsløse ÌgtemÌnd, der bliver trukket med fruen ud at handle tøj, kan lykkeligvis sÌtte sig ved et af cafÊbordene og fü sig en ’Mens du venter-kaffe’,

Ægteparret Carsten og Christina Lehrmann Petersen har fundet en niche for unikt retrotøj til de smü og ikke mindst de store størrelser.

ogsü füet øje pü butikken, der übnede i Hersegade den 20. april, for det amerikan-

Bennies Pletskud

ske mĂŚrke Dickies appellerer ikke mindst til byens skatere. Smart nok er her-

mens konen lader timerne passere i prøverummet. �Vi har ramt lige ned i noget. Stilen har füet en renÌssance, og sü kan vi gøre noget for de lidt større mÌnd og damer�, siger Christina Lehrmann Petersen, der, lige som sin mand, stadig passer et arbejde ved siden af.

Fakta Lili-Marleen startede som butik i Vemmelev og er nu ogsĂĽ ĂĽbnet i Roskilde. Butikken ejes fĂŚlles af Christina Lehrmann Petersen, hendes mand Carsten Petersen, samt hendes mor Ida Lehrmann

Roskilde i billeder Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

VIND

FotograďŹ erne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sĂĽ kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sĂĽ send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Ă…RETS JULERING

EN FLASKE “Skovlysâ€? RĂ˜DVIN

Efter den oďŹƒcielle indvielse af Søjlepladsen pĂĽ Musicon den 19. maj kl. 21:14. Foto: Anne Weinkou

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen Kr. 2.016,fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud. Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, sĂĽ har du vundet en aske rødvin. Flasken kan afhentes hos Paperboy pĂĽ adressen.

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE EL-INSTALLATĂ˜R

A U T O R I S E R E T E L - I NEfter S T31/12 A L L 2016: A T Ă˜kr. R 3.200,-

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ˜GNVAGT Skomagergade 9 ¡ 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 ¡ a-v@guldsmed.dk www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

TLF. 4636 8446

GULDSMED

PASFOTO

GULD & SĂ˜LV

BYENS BILLIGSTE    TIL R GE  LĂ… NY  

E

RDEROBE , EFTER MĂ…L KĂ˜KKEN BAD & GA

KĂ˜BES

Design selv dine lĂĽger. Priseksempel:

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kr. 10.850,GULDSMEDENE DANSK I ROSKILDE

Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale. Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

KĂ˜KKENRENOVERING

Skomagergade 9 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 46 35 36 50 ¡ a-v@guldsmed.dk

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KĂ˜GEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 Ă…BENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

Ejendomsservice

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

Annonce_jul_131x175_3mm_besk_CMYK.indd 1

15/11/2016 10.01

KĂ˜KKEN

R TIL NYE LĂ…GER OBE GE LĂ…EN, BATIDL& GARDER NY KĂ˜EKK EFTER MĂ…L E OB ER RD KĂ˜KKEN, BAD & GA EFTER MĂ…L

VINDUESPUDSNING R O S K I L D E V I N D U E S P O L E R I NG Roskilde, HolbĂŚk, Lejre Private og Erhverv

Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

Se mere klart i hverdagen

www.roskildevinduespolering.dk

24 24 15 46

– en del af


l 36 l 23. MAJ 2017

Continental 180x200

Elevationsseng 180x200

7.999,-

14.999,-

SPAR 6.221,-

SPAR 15.000,-

Continental seng 180x200cm Inkl topmadras og zoneinddelt pocketmadras. Vejl.pris 14.220,- NU 7.999,Ekskl. gavl og ben

HUSK SÅBEN G A D N Ø S .00 11.00-15

2 hårdheder - 60mm top Madrasbremser - Natlys Justerbar bund - neck first

Pris ekskl ben og tilbehør.

SPAR 60%

OP TIL KØB OP TIL 75.000 KR

UDEN RENTER OG GEBYRER PÅ UDVALGTE VARER

Læder drejestol

2.998,-

Spisebord inkl 4 stole

OMGÅENDE LEVERING

11.999,-

SPAR 1.000,-

SPAR 7.366,-

AVANT drejestol

8.999,SPAR 2.000,-

AVANT

Drejestol i slankt design. Monteret med læder. Flere farver, også stel. Vejl. pris 10.999,- SPAR 2.000,SKAMMEL NU 2.499,-

SM17 BMU

Skammel vejl.pris 1.198,- SPAR 200,- NU 998,-

OUTLET ATLANTA MODULSOFA

8.999,SPAR 10.588,-

Funktionelt spisebord med 2 tillægsplader i magasin inkl 4 stk stole.

Drejestol med justerbar ryg og sæde. Okselæder. Flere farver. Stol vejl.pris 3.998,- SPAR 1.000,- NU 2.998,-

OUTLET

OUTLET

SPAR

54% ! I T R A P REST

Begrænset antal

Prisen ekskl nk.støtte, puff og avisholder

9.998,SPAR 9.000,-

VENEDIG Flot hjørnesofa i moderne look, monteret med okselæder overalt Mål: 305x218 cm Restparti i stærkt begrænset antal! Vejledendepris 18.998,- SPAR 9.000,- NU 9.998,- Puf NU 999,-

UDSTILLINGSMODEL KUN ET STK!

ÅBNINGSTIDER

Man-tor.10.00 - 17.30 Fredag..10.00 - 19.00 Lørdag..10.00 - 14.00 Søndag.11.00 - 15.00

Hjørnesofa

KØB OP TIL 75.000 KR UDEN RENTER 12 el 23 MÅNEDER

MØBLER

Betonvej 3 - 4000 Roskilde - 46362600

www.zebramøbler.dk

REPRÆSENTATIVT EKSEMPEL: Ved et samlet kreditbeløb på 40.000 kr. over 23 mdr., er den månedlige ydelse 1.946 kr. Debitorrenten er 0,0% og variabel i lånets løbetid. ÅOP er 12,1%, og de samlede kreditomkostninger er 4.759 kr. k Det samlede beløb du skal betale er 44.759 kr.

Pbro uge 21 2017  
Pbro uge 21 2017  
Advertisement