Page 1

ROSKILDE 2. årgang · Uge 19 10. maj 2016 www.paperboy.gratis

Restauratør fra Pipershus overtager Spunken:

”Selvfølgelig kan den køre rundt!” SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

Læs side 6


l 2 l 10. MAJ 2016

Nyt fra Bibliotekerne Koncert og artist talk – Helle Helle i musik Sanger og sangskriver Kristina Holgersen har taget brudstykker fra Helle Helles romaner og lavet dem til sange. Hør resultatet, når Kristina Holgersen giver koncert på Scenen i Musikken på Roskilde Bibliotek onsdag den 18. maj kl. 19-21. Inden koncerten fortæller Kristina Holgersen om arbejdet med teksterne og giver tips til andre gode læseoplevelser. Billetter á 25 kr. kan købes på roskildebib.dk/kalender eller på bibliotekerne.

Få indflydelse Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og/eller andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Her kan du se Roskilde Kommunes: • Borgermøder • Sager i høring og indsende høringssvar • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage

BFF armbånd med Sabine Lemire Glæd din BFF (best friends forever) med et helt unikt armbånd som et symbol på jeres venskab. Sabine Lemire hjælper dig i gang med perler, snor og lim. Det sker i Boxen på Roskilde Bibliotek lørdag den 21. maj kl. 10-12. Der er gratis adgang, og du skal ikke tilmelde dig – bare mød op. For børn fra 6 år.

Borgermøder Nyt plejecenter i Hyrdehøj. 17. maj 2016 Høringer Trafik- og Mobilitetsplan for Roskilde Syd. 20. maj 2016 Nyt plejecenter i Hyrdehøj. 3. maj 2016

Har du husket dit pas? Der er nu udvidet åbningstid for bestilling af pas inden sommerferien. Hvornår? Mandag, tirsdag og onsdag kl. 15-19 fra den 9.- 25. maj 2016 – altså i ugerne 19, 20 og 21, Hvor? På Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde. Bestil: En tid på roskilde.dk. Husk: Et pasfoto, dit gamle pas, hvis du har et og ellers din dåbs-/ navneattest og sundhedskort, kørekort eller anden billedlegitimation. Er du under 18 år og begge forældremyndigheder ikke er med, skal du medbringe en udfyldt og underskrevet blanket ”Ansøgning om dansk pas”. Du kan finde blanketten her roskilde.dk.

Afgørelser Helhedsplan for Viby. 8. maj 2016 P-hus på Sortebrødre Plads. 8. maj 2016 Landzonetilladelse til enfamiliehus på Brovej 9,

matr.nr. 3f Veddelev By, Himmelev. 9. maj 2016 Landzonetilladelse til lastbilparkering i råstofgrav på Ørnemosevej 26, matr.nr. 22a m.fl. Vindinge By, Vindinge. 11. maj 2016 Udvidelse af erhvervsmuligheder i erhvervsområdet Grønningen i Viby. 13. maj 2016 Nyt enfamiliehus på Rughaven 24. 13. maj 2016 Næste etape af boligområdet Holmehøj i Gundsømagle er klar til at skulle udvikles. 13. maj 2016 Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Ørstedvej 45, Viby Sjælland. 13. maj 2016 Landzonetilladelse til tilbygning til spejderhytte på frederiksborgvej 420C, matr. nr. 3l Li. Valby By, Ågerup. 16. maj 2016 Landzonetilladelse til lagerhal for Roskilde festival på vor Frue Hovedgade 6, matr.nr. 11k Kamstrup By, Vor Frue. 19. maj 2016 Landzonetilladelse til sø og naturlegeplads på Skousbo-arealet, Ørstedvej 56A, matr.nr. 4d Viby By, Syv. 25. maj 2016

Blodtryksmåling! Få styr på dit blodtryk og nedsæt din risiko for en blodprop i hjernen. Forhøjet blodtryk er den vigtigste og alvorligste årsag til blødning og blodprop i hjernen, apopleksi. Derfor er det vigtigt at kende sit blodtryk.

Kom og få målt dit blodtryk på følgende steder: Beboerhuset, Rønnebærparken 74, Roskilde. Mandag den 9. maj kl. 13-16. Sundheds- og Omsorgscentret Æblehaven, Æblehaven 74, Roskilde. Onsdag den 11. maj kl. 10-12. Sundheds- og Omsorgscentret Jyllinge, Kirkebjergvej 2, Jyllinge. Onsdag den 11. maj kl. 14-17. Sundhedscentret, Rådhusbuen 1, Roskilde. Onsdag den 11. maj kl. 14-16.

Hop ud i det, deltag på et rygestopkursus

Nyt hold starter onsdag den 18. maj 2016 kl. 15.30. Kursusforløbet foregår over 5 onsdage fra kl. 15.30-18.00.

Kurset holdes på Sundhedscentret, Rådhusbuen 1 B, 4000 Roskilde.

Den 18. maj, 25. maj, 1. juni, 8. juni og 22. juni.

Tilmelding er nødvendig Sundhedscentret, telefon 4631 7702 eller på sundhedscenter.roskilde.dk.

Kurset er gratis og for borgere i Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune, Træning og Sundhed samarbejder med Hjernesagen om tidlig opsporing af forhøjet blodtryk.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune Følgende stillinger er opslået i Roskilde Kommune: Administration, specialister og ledelse • Sagsbehandler til uddannelses- og kontanthjælp, integrations- og enkeltydelser. • Viceskoleleder søges til Lindebjergskolen. Ældre og hjemmepleje • Social- og sundhedsassistent søges til aftenvagter eller blandet vagt. • SSA søges til aftenvagt på Gundsø Omsorgscenter. • Sygeplejerske søges til vikariat i Hjemmeplejen – Distrikt Nord. • SSA-elever søges til Roskilde Kommune med start til oktober 2016. • SSH-elever søges til Roskilde Kommune med start til oktober 2016.

Pædagogik og undervisning • Dåstrup Skole søger lærer til matematik og natur/teknik i indskolingen. • Lærere søges til Klostermarksskolen. • Lærere søges til faste stillinger på SCR Fjordskolen Lysholm. • Pædagoger søges til SCR Fjordskolen Lysholm. Sundhed og behandling • Fysioterapeut med neurologisk erfaring til Rehabiliteringscenter Roskilde. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til den selvejende institution Børnehuset Hobbitten.

Bemærk, at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside, samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på www.roskilde.dk/job.


10. MAJ 2016 l 3 l

My best swimwear co llection ever xx Sylvie

Flere borgere har gennem længere tid været stærkt utilfredse med den ufærdige rundkørsel.

Håb for rundkørslen Rundkørslen ved Helligkorsvej og Møllehusvej i Roskilde bliver nu udbedret. Af Tomas Skov

”Nu rammer vi 1. maj og den rundkørsel ligner fortsat LORT og er til fare for de bløde trafikanter. Hvis det er stilen fremover for Roskilde Kommune, så håber jeg virkelig, at der snart bliver skiftet ud i forvaltningen for dårlige undskyldninger/ forvaltningen for elendigt anlægs-

arbejde”, skrev en læser i et åbent brev til kommunen og Roskildes lokalaviser. Men nu lader der til at være håb – både for rundkørslen og den frustrerede borger. Problematikken går på rundkørslen ved Helligkorsvej og Møllehusvej i Roskilde, hvor uforholdsmæssigt høje kantsten har bragt uopmærksomme cyklister i fare, da det øverste slidlag endnu ikke er blevet påført.

Ny asfalt Til dette skriver Lars Elmsted fra Roskilde Kommune, at Materielgården fra mandag den 9. maj påbe-

gynder ændringer af kantsten i midterheller og justeringerne af fortovsfliser. ”Derudover skal der flyttes nogle af de belyste fodgængertavler, hvor vi stadig mangler tilbagemelding fra SEAS. Planen er, at når dette er færdigt, så kommer der ny asfalt på i slutningen af maj/starten af juni og derefter afstribning”, skriver Lars Elmsted. Kommunen påtænker endvidere beplantning i midterøen, som skal mindske udsynet, hvilket også er begrundet med trafiksikkerhed. Dette arbejde starter også inden sommer.

RO’S TORV • ROSKILDE Gælder fra d. 6/5 til d. 29/5 2016. Der tages forbehold for prisændringer.

FOKUS PÅ MATINIQUE I MR. MONOPOL! JAKKE 699,-

SKJORTE 699,-

SKJORTE 700,-

SKINDJAKKE 2.699,-

T-SHIRT 300,JEANS 699,-

SNEAKERS 999,-Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 10.00-18.00. Lørdag kl.10.00-15.00

SKO 999,-

SOLBRILLE 200,2 PAR 300,-

JEANS 699,-Vi er en lokal butik og ligger midt i gågaden!

Skomagergade 24 - 4000 Roskilde - Tlf.: 46 35 10 98 Åbningstider: Mandag-fredag 10.00-18.00, Lørdag 10.00-15.00

KONKURRENCE:

Køb Martinque og du deltager i vores konkurrence.Du har mulighed for at vinde et Martinque sæt bestående af shorts/skjorte eller Jeans/skjorte til en værdi af kr. 1200.- / 1400.Der vil være udtrækning af 3 sæt lørdag den 21. maj, så gem din kvittering hvor bonnnummer står på. Vinderen offentliggøres på vore Face Book side samme dag!

www.mr.dk


l 4 l 10. MAJ 2016

Roskilde Kommune er i gang med at opkøbe huse til indkvartering af flygtninge. Billedet her er fra et besøg i et flygtningecenter i Viby sidste år.

Fem parcelhuse købt til flygtninge Privat indkvartering af flygtninge har vist sig mere omstændeligt end håbet. Omkring 15 flygtninge bor privat, mens kommunen har købt de første fem parcelhuse til indkvartering af flygtninge. Fremtiden kan dog byde på større løsninger som fx pavilloner. Af Tomas Skov

Med 314 flygtninge i vente i indeværende år må Roskilde Kommune vende alle sten for at løse indkvarteringen af de nye borgere, men efterhånden må Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget erkende, at alle de lavthængende frugter er ved at være plukket.

”Vi afsøger fortsat alle muligheder for at tilvejebringe egnede bygninger, som kan bruges til indkvartering af flygtninge. Indtil videre har vi kunnet løse udfordringen ad denne vej. Men jeg vil ikke udelukke, at den stigende tilstrømning kan komme til at betyde, at vi bliver så udfordrede på at løse kapacitetsbehovet, at vi kan blive tvunget til at pege

på større løsninger som fx pavilloner. Vi har opkøbt de første fem parcelhuse og er undervejs med køb af flere”, siger udvalgsformanden.

Endnu ikke i brug Endnu er ingen af de opkøbte huse dog taget i brug, da der er skærpede krav til fx indretning og forsikring, når de skal anvendes til flygtninge. ”Husene skal simpelthen bygges om, og så er der en række skærpede krav, vi skal leve op til, når det er flere, som ikke er i familie med hinanden, der bor sammen”, forklarer Bent Jørgensen, som også kan fortælle, at kommunen netop er i gang med at købe yderligere tre huse.

”De ligger alle i de mindre lokalområder uden for Roskilde, for ellers bliver de for dyre. Men vi vil hellere give lidt mere, hvis husets funktionalitet er god og kan rumme flest muligt”, siger han.

For meget benarbejde I modsætning til mange andre kommuner har Roskilde haft en vis succes med privat indkvartering af flygtninge. Denne boligform kan dog langt fra løse behovet for de mange nye indkvarteringspladser. ”Kommunen har erfaret, at det er lidt for omstændeligt at benytte privat udlejning. Det er simpelthen for meget benarbejde for kun ét værelse – så vi bruger det

ikke så intensivt, men vi er rigtig glade for de private aftaler vi har fået. Vi får også stadig henvendelser fra borgere der er interesseret i at leje et værelse ud så det er en ordning vi fortsætter. I skrivende stund har vi vel omkring 15 lejemål til flygtninge”, fortæller integrationschef Maria Tvarnø.

imidlertid, at kommunen ikke har nogen mulighed for at tilbyde en bolig med det samme. Af den grund tilbydes mange flygtninge i stedet en midlertidig bolig, indtil der bliver en varig bolig ledig.

Flere flygtninge i 2016 Roskilde Kommune modtog 177 flygtninge i 2015, og i 2016 er kommunens kvote steget til 314 personer. Ifølge reglerne i integrationsloven er landets kommuner forpligtet til at tilbyde flygtningene en permanent bolig. Som mange andre steder i landet betyder boligsituationen i Roskilde

Flygtninge til Roskilde: 2015: 177 flygtninge 2016: 314 flygtninge 2017: 295 flygtninge

Første uledsagede flygtningebarn på vej i plejefamilie Af Tomas Skov

En væsentlig del af de flygtninge, der kommer til Roskilde er unge, uledsagede

flygtninge, som er kommet til landet uden deres familie. Roskilde Kommune søger derfor lokale familier, som har mod på og over-

skud til at byde et uledsaget flygtningebarn eller -ung velkommen i familien. I den anledning blev der holdt informationsmøde om emnet

på rådhuset torsdag den 28. april, og projektleder Jakob Rudbeck vil da gerne afsløre, at man forventer, at det første konkrete match mel-

lem en uledsaget flygtning og en plejefamilie vil finde sted i juni. ”Vi har en konkret plejefamilie og en 15-årig uledsaget

flygtning. Nu skal vi så igennem en matchningsproces før det kan falde endeligt på plads”, siger han.


10. MAJ 2016 l 5 l

Margrete Auken: Findes løsningen på klimaforandringer i EU? Hvordan skal EU sammen håndtere udfordringerne med global forurening, fattigdom og migration grundet klimaforandringer og ikke mindst mangel på ressourcer? Roskilde Bibliotek har inviteret Margrete Auken til at komme med sit bud på disse spørgsmål og for at tale om, hvilken rolle EU spiller i kampen mod de globale klimaforandringer. Det foregår i Salen på Roskilde Bibliotek tirsdag den 17. maj kl.17-18:30. Det er gratis med billet, som bookes på roskildebib.dk/kalender.

Pres for sygehusets fremtid også indforstået med nødvendigheden af at lægge pres på regionen. ”Vi har drøftet det mange gange før, men hvis der er noget vi kan gøre for at lægge yderligere pres på regionen, så gør vi det”, siger han.

Roskildes akutte medicinske patienter skal nu til Holbæk, men kampen for at sikre bedst mulig behandling i Roskilde fortsætter. Af Tomas Skov

Fra mandag den 2. maj 2016 blev akutte medicinske patienter fra Roskilde indlagt på Holbæk Sygehus. Ambulancer med udrykning vil dog fortsat køre patienter med fx hjertestop til Roskilde, ligesom skadestuen fortsat er åben 24 timer i døgnet. Det sker som en del af sygehusplanen for Region Sjælland, hvor sygehusene får nye opgaver.

Forsømmer ansvar Venstre satte onsdag den 4. maj sygehusdækningen i Roskilde og fremtiden for Roskilde Sygehus på dagsordenen i byrådets Økonomiudvalg.

”Jeg er meget bekymret for beslutningen om en forhastet flytning af de akutte funktioner til Holbæk. Erfaringerne er dårlige og vores egne akutfunktioner var jo velfungerende. Vi ønsker en veludbygget skadestue i Roskilde, og det skal med i den nye strategi, Det samme gælder fødslerne. Hvor mange borgere i Roskilde er mon klar over, at de i fremtiden skal til Køge for at føde? Det er vi stærkt imod. Og grundlæggende synes jeg at Region Sjælland med sin sygehusplan forsømmer sit ansvar for at skabe et godt decentralt sygehusvæsen”, siger gruppeformand for Venstre i Roskilde Byråd Bent Jørgensen,

Damage control

Akutafdelingen på Holbæk Sygehus har speciallæger og akutsygeplejerske, der er specialiseret i at modtage akut syge patienter. Foto: Gert Ellegaard.

som sammen med Økonomiudvalget nu har inviteret regionsrådsformanden til et møde for at vende problemstillingerne omkring sygehusplanens konsekvenser for Roskilde Sygehus.

Presser den anden vej ”Det er en ulyksalig syge-

husplan, som ikke tilgodeser Roskilde, og vi er derfor nødt til hele tide at presse den anden vej. Hver gang der bliver rykket ved økonomien, får det nogle konsekvenser, og vi skal være rigtigt skarpe i Roskilde for, at der ikke bliver taget endnu mere fra os.

Hovedstrukturen arbejder imod os, og vi må kæmpe for så god dækning som muligt. Men det skulle være en meget mærkelig region, som ikke lytter til regionens største kommune”, siger Bent Jørgensen. Medlem af Økonomiudvalget Karim Arfaoui (A) er

Bent Jørgensen forventer et møde inden sommerferien, men er også realistisk om udfaldet. ”Vi får ikke ændret på sygehusplanen - det er den bane, vi må spille på. Jeg forventer en konstruktiv dialog om, hvordan vi holder det fokus at sikre os bedst mulig behandling i Roskilde, og mit håb er, at konsekvensen af sygehusplanen bliver så lille som mulig, så vi ikke bliver kørt over i den proces”, siger han.

PINSESALG HOS TYGESEN

Onsdag - Torsdag - Fredag - Lørdag

T-SHIRT MARKED Udvalgte varer fra vores kendte leverandører

FRIT VALG

150,-

MERRYTIME Fordi kvinder ikke er ens Jeans i de populære varierende længder og modeller

999,-

MERRYTIME Til fritid og job

1 par 699,-

2 PAR

ALT

Ryd butikken for Gelco

Udvalgte varer Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

÷30% ÷25%


l 6 l 10. MAJ 2016

Peer Seipelt driver i forvejen Pipershus i Byparken.

Spunken genåbner Af Tomas Skov

”Jeg er den heldige, som har fået lov til at drive Spunken - og ja, jeg skal have fundet et andet navn til den”, siger Peer Seipelt, der til dagligt driver Pipershus i Byparken i Roskilde. Hvis nogen skulle være i tvivl, er Spunken den lille runde træbygning med det store svungne halvtag beliggende på Stændertorvet lige ud for Danske Bank. Spunken har stået tom de sidste fire måneder, efter at både en juicebar og senest en sandwichbar har prøvet kræfter med stedet. Det afskrækker dog ikke Peer Seipelt, at tidligere erhvervsdrivende ikke har haft tilstrækkeligt held med at få roskildenserne til at svinge omkring. Nu står Stændertorvet funklende færdigt, og Peer Seipelt har selv stået flere morgener og betragtet morgentrafikken på torvet for at sikre sig, at kundegrundlaget er til stede.

Utallige muligheder ”Det ligger centralt og solrigt, og der går mange folk hen over torvet om morgenen. Så selvfølgelig kan stedet drives og køre rundt. Der har været rø-

ster i byen om, at det er et dødsdømt projekt. Men det gælder bare om at finde det, som folk efterspørger. Mulighederne er utallige, og efterspørgslen skal nok komme”, siger Peer Seipelt, som er blevet opfordret af mange, som synes, det er synd, at stedet står lukket – både gæster på Pipershus, og i forbindelse med byens kulturelle arrangementer. ”Jeg er enig med folk i, at det er synd, at Spunken ikke kunne klare sig. Det skal jeg nok få det til”, siger han.

Åbner om to uger Det er gået meget stærkt med at overtage stedet. Lige nu bliver Spunken istandsat af kommunen, og bagefter skal Peer Seipelt indrette de sparsomme kvadratmeter så optimalt som muligt. Herefter satser han på at kunne åbne om ca. 14 dage med et udvalg af tilbud, som stadig er under udvikling. Sikkert er det dog, at det hele vil være produceret i køkkenet på Pipershus, eftersom produktionsarealet i Spunken er yderst begrænset.

Is på torvet ”Man kan gribe en friskbagt smurt morgenbolle

med en god kop kaffe, når man er på vej til arbejde. Der vil også være et lille udvalg af lækre salater og sandwich til frokosten. Og så skal der selvfølgelig sælges is på byens centrale torv”, siger Stændertorvets nye ismand, som regner med at holde åbent fra 7:30 om morgen til omkring kl. 18 om aftenen. Dog vil udvalget af is være begrænset, da Spunken simpelthen ikke rummer plads til de helt store armbevægelser. ”Jeg skal ikke i gang med at være Paradis Is, for det er der ikke plads til. Men jeg tænker måske at have fokus på en enkelt eller et par gode is, som man så kan tage med sig eller sidde og nyde i stolene ved Spunken”, siger Peer Seipelt, som vil forsøge at skabe opmærksomhed omkring det lille spisested med nogle farverige bannere eller lignende.

Vafler om vinteren Peer Seipelt tænker også, at en god suppe vil være en sællert på torvet. ”Jeg har hele tiden syntes, der har manglet et godt suppested omkring torvet. Det tror jeg kan blive et hit om vinteren. Og så skal jeg naturligvis

Kaffe, is, sandwich, suppe og vafler er en del af opskriften på succés, når Peer Seipelt om 14 dage puster liv i Spunken på Stændertorvet.

have belgiske vafler og pandekager om vinteren. Det lokker jo med sådan en duft”, siger han.

Nyt navn Peer Seipelt ser frem til med alle tænkelige midler at knække Spunkens største udfordring – nemlig ryet for, at det ikke kan lade sig gøre at drive forretning på det lille sted. Ud over de målrettede tilbud af mad- og drikkevarer vil han sørge for at deltage aktivt, når der er særlige arrangementer i centrum af byen. Og så går han med nogle planer om at finde et nyt navn til Spunken, som angiveligt fik sit tilnavn af håndværkerne, der rejste bygningen. Som bekendt har bygningen form omtrent som den populære lakridspastil, der blev tygget flittigt i særligt 1970erne og 1980erne. ”Jeg laver en konkurrence om navnet – den skal hedde noget andet end Spunken. D e t skal væ re et navn, s o m matcher

det koncept, jeg ender med at udtænke”, siger han. Hvad præmien bliver ligger endnu ikke fast, men Peer Seipelt nævner muligheden for et års forbrug af kaffe fra Stændertorvets genopstandne madsted – men vi lader ham lige tænke færdig, inden vi hænger ham op på noget.


10. MAJ 2016 l 7 l

Optøjer under fredagsfest i Folkeparken Det lune Kristi himmelfartsvejr betød fest men også politiudrykning til amfiteatret.

Rosé Val de Loire Domaine de la Chesnaie

Årgang 2014. Alc. 12% Denne klassiske tørre Loire vin har en dejlig ren og tør smag af friske røde bær i starten og så en let stringent bittertone i eftersmagen. Det gør vinen kompleks og perfekt til lettere retter, frokost eller blot et vinøst glas rosé.

Af Holger Vincents

Årets første fredagsfest i Folkeparken i den forgangne weekend fik en brat afslutning omkring kl. 19, da Midt- og Vestsjællands Politi rykkede ud og slukkede for musikken, efter der var indløbet en anmeldelse om, at 30-40 personer var oppe at slås. ”Da vi kommer derned, spredes folk, og da vi vælger at slukke for musikken dør

KÆMPE UDVALG AF ROSÉVINE

I fredags klokken 18:54 indløb en anmeldelse hos Midt- og Vestsjællands Politi om, at en større gruppe unge var oppe at slås i Folkeparken. Arkivfoto.

festen stille og roligt ud”, siger Carsten Andersen fra Midt- og Vestsjællands Politi. Politiet ved ikke, hvilke grupperinger, der var havnet i totterne på hinan-

o

den, samt hvad der førte til skærmydslerne, for ingen af festdeltagerne var interesserede i at tale med ordensmagten, da de ankom til stedet. ”Hvad årsagen har været,

Til mad bør denne vin nydes ved 12-16 grader.

ved vi ikke, for de unge ville ikke sige noget til os, og i og med at ingen kom til skade, afslutter det sagen for vores vedkommende”, forklarer Carsten Andersen.

WE STILL love JEANS Torsdag den 31. maj kl. 19.15

1 fl. 6 fl.

99,594,-

Nu 6 fl.

SPAR

204-,

390,-

MAJ MÅNEDS SMAGEKASSE Spændende vine fra Californien

Får vi besøg af Monica fra Mos Mosh. Kom og hør historien om det hotte brand og se det flotte udvalg. Billetter á kr. 100,kan købes i forretningen i et begrænset antal (refunderes ved køb denne dag). Lodtrækning på billetten. Vi byder på et glas vin og snacks Alle får en eksklusiv gave fra Mos Mosh

Alle kan få et par jeans der sidder helt rigtigt... - Vi kender hemmeligheden, og deler den gerne med dig!

Ved afhentning SPAR 232,AFH. RABAT

Kassen indeholder:

VÆRDI

199,

Sycamore Lane Cgardonnay Få 1 fl. 75 cl. Silvia Cellars Chenin Blanc Joel Gott Grenache 2012, hvis du selv henter kassen. Sycamore Lane Zinfandel Normalpris 728,Jargon Pinot Noir Folie a´ Deux Zinfandel Joel Gott Cabernet Sauvignon

695,-

Callia Alta Malbec Bodegas Callia

Vinens duft er en typisk Malbec fra Argentina med rød frugt og blommer. Smagen er meget frisk og velafbalanceret og med masser af power. Vinen er elegant med masser af fedme og volume som passer perfekt til den gode bøf. Alc. 14%.

Byens største udvalg i Mos Mosh jeans Fra str. 24-33

1 fl. 6 fl.

99,594,-

Nu 6 fl.

SPAR

264-,

Vi glæder os til at se jer! Kh. Monica og Tina

330,-

Vi har altid over 400 forskellige slags øl. Tlf. 48 79 48 79 www.schackogthorsted.dk

RO’s Torv 4000 Roskilde

Est. 2004

HOLTE VINLAGER Roskilde Ringstedgade 37 4000 Roskilde Tlf.: 46 36 33 78 Fax: 46 36 33 79 roskilde@holtevinlager.dk

Åbningstider: Man-torsdag Fredag Lørdag

10.00-17.30 10.00-18.00 10.00-13.00

Forbehold for trykfejl og udsolgte varer

Jesper

Rasmus


l 8 l 10. MAJ 2016

Sagafjord sejler ingen steder Sæsonstarten var planlagt til torsdag den 5. maj. Men på grund af motorproblemer må den traditionsrige, sejlende restaurant nu udskyde dette års sæsonstart til i løbet af denne uge.

Henrik Nevers

Emma Jørgensen

Kathrine Krone

Marianne Fruergaard Mogens Vestergaard

Christine Skou

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Sommer, sol og så… eksamen Nu er solen og varmen endelig kommet, og termometeret er i skrivende stund ved at arbejde sig op til sommerlige temperaturer. Klummeskribenten må for en stund nøjes med at betragte legende børn og hunde ude i solen, da en deadline venter forude. Præcis det samme kommer tusinder af skole- og gymnasieelever til at opleve på egen krop ved den stundende eksamen, hvor der skal skrives, regnes og tænkes rundt i diverse sportshaller og klasseværelser. Sjovt nok er starten på eksamen også starten på det gode vejr med sol og varme – det virker nærmest som en naturlov, at eksamen og det gode vejr følges ad med varme eksamensborde og et forsømt forår som resultat. Forklaringen er nok nærmere, at vi bare oplever et tilbagevendende naturfænomen med et markant vejrskift her i starten af maj. Men lur mig om ikke mange gennem tiden har funderet over, hvorfor at eksamen lige nøjagtig skal foregå i sommervarmen, hvor man meget hellere vil være begravet i sand på stranden end i bøger og noter. Tja, det er nu engang i afslutningen på skoleåret, hvor det giver god mening at teste hvad der er lært i årets løb, selvom der efterhånden er gode erfaringer med andre former for prøver henover skoleåret. Men eksamen er jo ikke bare eksamen. Der er mange forskellige lige fra den gammeldaws mundtlige eksamen ved det grønne klæde med lærer og censor til de kendte skriftlige prøver i sportshallen. Og her kan balladen så opstå, for hvordan kan man i en digital tidsalder være helt sikker på, at alle elever vitterligt selv har skrevet alle afsnit i den opgave, der er afleveret? Selvfølgelig udnyttes forskellige tekniske foranstaltninger inkl. programmer til plagiatkontrol – fx kræver de fleste universiteter i dag, at samtlige opgaver, specialer og afhandlinger kontrolleres i en stor database, så snyd undgås. Det

samme gør vi med en stor del af opgaverne i gymnasiet, men opfindsomheden er jo ofte stor når det kommer til lette genveje. Der har således været eksempler på universitetsstuderende, der har stillet deres viden til rådighed i den Blå Avis til desperate gymnasielever, der gerne ville have en højere karakterer og en (ufortjent) pause, i skoleåret, hvor de ellers skulle skrive en stor projektopgave. Det er så ikke mit indtryk, at det foregår mange steder, men selv få tilfælde kræver jo også en kontant afregning. Derfor ønsker vi os på skolerne nye eksamensformer, der kan håndtere de udfordringer som ofte næres af nem og hurtig adgang til at dele informationer og tekster. Men øvelsen er ikke nem, og udfordringerne er store, for det er ikke længere nok at slukke for skolens trådløse net da stort set alle telefoner, computere og tablets kan forsynes med hurtig netadgang, der åbner en hel verden af hjælp til den stakkels og måske efterhånden desperate eksaminand, der måske vil løbe en stor risiko selvom konsekvenserne jo er alvorlige. Det giver i stedet god mening at kombinere projektopgaver med en efterfølgende mundtlig eksamen, og den traditionelle skriftlige eksamen skal gentænkes, så internetadgang faktisk tillades i en del af prøven og dermed bliver et vilkår i opgavebesvarelsen. Egentlig er det jo også mærkeligt i 2016, at sætte nogen til at løse en svær opgave uden computer og internet med kun en blyant og et stykke papir, for hvem gør det fx på sit arbejde? Men vi er nødt til at være sikre på, opgaven er skrevet af den person, der står på forsiden. Også selvom det virker forældet.

Henrik Nevers Rektor

Denne uges klummeskribent: Henrik Nevers er rektor på Roskilde Gymnasium. Han har udover uddannelsesverdenen stor interesse for musik og er selv udøvende musiker som pianist.

Her er vi på besøg i en 5. klasse på Absalons Skole.

Skolers inklusion fungerer for de fleste Skoler har succes med at inkludere børn med læse- og skrivevanskeligheder – men eftersyn viser, at der er behov for at dele viden og for et fælles sprog om inklusion. Roskilde Kommune lagde for økonomiske ansvar for specialundervisningen ud til skolerne. Sammen med ansvaret fulgte 100 millioner kroner, som blev fordelt ud fra elevtal og socioøkonomiske forhold. Modellen er netop blevet evalueret af konsulentfirmaet Deloitte, som også har analyseret skolernes arbejde med inklusion for at kortlægge god og effektiv inklusionspraksis. ”Vi har et mål om, at børn med særlige udfordringer så vidt muligt skal kunne

fire år siden det faglige og gå i de normale klasser. Og evalueringen viser, at vi gør det godt i Roskilde Kommune. Men den viser også, at der er behov for større gennemsigtighed i faglighed og metoder og for at arbejde mere helhedsorienteret”, siger formand for Skole- og Børneudvalget Claus Larsen.

De fleste er inkluderede Skolerne formår samlet set i høj grad at inkludere en stor andel af eleverne i den

almindelige undervisning. Især for elever med læse- og skrivevanskeligheder er det lykkedes at komme langt. Analysen indeholder samtidig en række anbefalinger til kommunens videre arbejde med den decentraliserede specialundervisning. En af udfordringerne er at styrke videndelingen både mellem skolerne og mellem skoler og Inklusionscenter, dagtilbud samt Børn og Unge-afdelingen. Det skal blandt andet bidrage til at skabe et fælles sprog om inklusionspraksis, udbrede det, der virker godt, til andre samt forbedre overgange fra dagtilbud for kommende skolestartere med behov for støtte.

Fakta: • September 2015 var andelen af børn i særlige tilbud 3,3 procent. • Der var 10.897 skolepligtige elever (0. – 9. klasse) i Roskilde Kommune, og af disse var 366 elever visiteret til særlige skoletilbud. • For de 366 elever, der er visiteret til særlige skoletilbud er det fagligt vurderet, at de vil have større udbytte af et særligt skoletilbud tilpasset deres vanskeligheder. • Adfærd, Kontakt og Trivsel er den dominerende henvisningsårsag med 64,8 % af alle henvisninger.


10. MAJ 2016 l 9 l

KVALITETSKØD I IRMA ROSKILDE

PERFEKT TIL GRILLEN

ØKOLOGISK FRILANDS TYNDSTEGSFILET

PR. 1/2 KG.

FRILANDS KØDKVÆG CUVETTESTEG

PR. 1/2 KG.

Af ungokse Kg-pris 150,-

Kg-pris 90,-

ØKOLOGISK FRILANDS OKSEMØRBRAD

75,-

Kg-pris 300,-

FRILANDS FLANKSTEAK af Limosine unik kalv Kg-pris 120,-

45,-

PR. 1/2 KG.

150,-

PR. 1/2 KG.

60,-

ØKOLOGISK FRILANDS CULOTTE Af ungokse Kg-pris 150,-

PR. 1/2 KG.

75,-

FRILANDS KALVECULOTTE Af Limosine unik kalv PR. 1/2 KG. Kg-pris 150,-

75,-

BEGRÆNSET PARTI

ØKOLOGISK MONTEPULCIANO D´ABRUZZO Italien 6 x 75 cl

6 STK.

260,-

SPAR

157,-

Tilbuddene gælder til og med lørdag d. 14. maj 2016. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance.

Skomagergade 21, 4000 Roskilde


l 10 l 10. MAJ 2016

Habadekuk balaften! I anledningen af at Roskilde Folkedanserlaug og Roskilde Spillemandslaug i år og sidste år fejrer 40 års jubilæum, byder Folk Roskilde til bal på Gimle med Habadekuk, hvor alle er velkomne. Med en kraftfuld blanding af folk, rock, salsa og big band jazz skyder det otte mand store orkester de gamle melodier ind i det 21. århundrede. Habadekuk er hårdtslående horn, heftig violin og medrivende rytmer kendetegner ensemblet, som er et af Danmarks førende folkbands. Det foregår onsdag den 18. maj kl. 19:30 på Gimle i Roskilde. Prisen er 50 kroner. Forsalg: www.roskildebilletten.dk + gebyr 10 kroner.

Roskilde Synger skal udvikle og certificere sangbørnehaver i løbet af de næste fire år. To af de første syv ligger her på Sjælland.

Roskilde Synger skal udvikle fremtidens sangbørnehaver Det lokale sangkraftcenter Roskilde Synger bliver en stor del af udviklingen, når der de kommende fem år skal udvikles og certificeres 100 sangbørnehaver i hele Danmark.

rer Vi levaelitet

- kv en - til tid ris l ta t p - til af

SERVICES: • • • •

Grøn service Private haver Kloak opgaver Entreprenør og Anlægsopgaver • Vinterservice

Anlægsgartner Gottlieb A/S Stålager 1 • 4050 Skibby Tlf. 46 41 44 42 • www.gartnergottlieb.dk

Af Tomas Skov

”Uanset om man kan synge eller ej, så bliver man jo glad i låget af det. Sang er jo ikke bare fis og ballade – der er masser af forskning, der viser, hvor meget godt det gør for os. Pædagogerne er også begejstrede over tiltaget, og de vil så gerne give børnene de her oplevelser. Men de oplever tit, at det er et område, som ikke bliver prioriteret særligt højt”, siger kommunikationskonsulent i Roskilde Synger Christine Mau Larsen.

To profilbørnehaver på Sjælland Projektet SANGGLAD tager udgangspunkt i syv pionér-børnehaver, som allerede arbejder med sang som en integreret del af den daglige pædagogik. To af de syv pionér-børnehaver ligger på Sjælland, nemlig

i Lille Skensved og Hørsholm. Roskilde Synger er Sjællands eneste sangkraftcenter, og det bliver således tovholder for samarbejdet med de to pionér-børnehaver på Sjælland, herunder udvikling og formulering af de overordnede mål, en børnehave skal leve op til for at blive certificeret sangbørnehave. ”Vi er allerede i gang. Man skal først have udviklet en opskrift på, hvad en sang-

børnehave er. Herefter kan kommunerne så byde ind, og så begynder den egentlige certificering i 2017”, fortæller Christine Mau Larsen.

Børnehuse synger allerede Roskilde Synger har, i samarbejde med lokale kunstnere, siden 2015 haft et projekt, som systematisk arbejder med sangaktiviteter og musisk kompetenceløft i en række børnehuse i Roskilde Kommune. Derfor falder SANGGLAD helt naturlig i tråd med den udvikling der allerede er i gang i Roskildeområdet. ”Man kan helt klart forestille sig, at flere af de er-

faringer der er skabt på baggrund af projektet med sangaktiviteter og kompetenceløft af pædagogerne, kommer til at indgå i udviklingen af fremtidens sangbørnehaver”, fortæller Jacob Heide Madesen, der er daglig leder af Sangkraftcenter Roskilde Synger.

Fakta: • Omkring 12.000 børnehavebørn rundt om i Danmark får gennem de næste fire år mulighed for at stemme i, når deres børnehave tager fat på at blive til en sangbørnehave. • Efter det første år følger to etaper med udvikling af kommende sangbørnehaver over hele landet, så i alt 100 børnehaver i 2020 kan stå på egne ben og selv videreføre den sangkultur, de har indarbejdet i deres dagligdag • Projektet SANGGLAD ledes af Sangens Hus i Herning, og er støttet af Nordea-fonden med 16,1 millioner kroner


10. MAJ 2016 l 11 l

FORÅRS SOMMERTILBUD TORSDAG 23. APRIL FREDAG 24. APRIL LØRDAG 25. APRIL

Kom ind og få gode råd og professionel Kom ind og få godevejledning... råd og professionel vejledning

TILBUD

Vægmaling Elegant Væg 7 Vaskbar, silkemat Hvid/lyse farver. SPAR 50%

Træ indendørs Loftmaling R2 Relexfri, giver et elegant Aqua 40 ensartet resultat. Halvblank. Alle farver.

Vægmaling Loftmaling R2 BP7

Relexfri, elegant Silkematgiver væg.etValgfri farve. ensartet resultat.

Før: 949,Før: 679,10 liter NU 2,7 liter NU

499 499

00 00

Før: 949,9 liter NU

00 00 599 499

Vægmaling Facademaling Scotte 5 Pudsfarvet, Valgfri farverhelmat. Alle farver.

Vægmaling BP10 Vægmaling Silkemat. Robust væg. Scotte Hvid/råhvid. 5 Hvid/råhvid.

Før: Før:1099,000,Før: 1399,2,7 9 liter literNU NU 9 liter NU

00 599 89900

Før: 999,Før: 1099,10 liter NU 9 liter NU

00 699 59900

Før: 1299,liter NU Scotte 9 GT20 Før: 1599,-

650

Køkken / Bad / Bryggers Halvmat væg, ekstra vaskbar. Hvid/råhvid. 3,6 liter. Før 799,NU 549,-

Scotte GT20 Køkken indendørs / Bad / Bryggers Træ Halvmat væg, ekstra vaskbar. Hvid/råhvid. Aqua 40 3,6 liter. Før 799,Halvblank. Alle farver. NU 499,-

00 00 899 9 liter NU

Før: 679,Før: 1599,2,7 liter NU 9 liter NU

00 499 89900

Grundrens 1 liter

Facademaling Heldækkende Pudsfarvet, helmat. Alle farver. Træbeskyttelse

Perfekt Täcklasyr. Alle farver.

Før: 1399,Før: 1499,9 liter NU 9 liter NU

00 899 89900

Beckers Farve/Grossistcenter Roskilde Indramningscenter v/Yvonne og Kim Ringstedgade 21 4000 Roskilde

Tlf. 46 36 56 22

Heldækkende Træbeskyttelse Perfekt Täcklasyr. Alle farver. 2,7 liter. Før 649,Træolie NU 399,til træterrasser, havemøbler m.m.

Før: 1499,499,9Før: liter NU 2,7 liter NU

00 899 29900

Vinduesmaling

Før: 689,Før: 59,50 2,7 liter NU 2x1 ltr. NU

00 499 6900

Åbningstider: Mandag - fredag 9.00-18.00 Lørdag 9.00-15.00 Til håndværkere: Mandag - fredag fra kl. 7.00


l 12 l 10. MAJ 2016

Bloddonorer i Roskilde er meget tilfredse med blodbanken Stemningen er god og ventetiden kort. Til gengæld halter det en smule med parkeringsforholdene, viser den seneste donortilfredshedsundersøgelse. Af Holger Vincents

99 procent af bloddonorerne, der er tilknyttet blodbanken på Roskilde Sygehus, erklærer sig samlet set ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med at være donor. Det viser en ny undersøgelse fra Region Sjælland. Det placerer Roskilde på samme niveau som gennemsnittet i regionen, og det samme billede gentager sig, når donorerne bliver spurgt til stemningen i blodbanken. ”Vi arbejder som bloddonor bevægelse med, at sygehusene er klar over, at dem der kommer som donorer bør have en anden status end patienter, fordi donorerne kommer frivilligt for at give blod til folk, der trænger til det. Når man så har sådan en undersøgelse,

Svend Berthelsen er formand for Bloddonorerne i Roskilde og arbejder i samarbejde med Roskilde Sygehus på at tiltrække nye og ikke mindst sikre tilfredsheden blandt de eksisterende donorer. Stenholm klar til at tage imod og sikre donorernes velbefindende. Når man ankommer til blodbanken på Roskilde Sygehus står blandt andre sygeplejeskerne Vickie Buhl (tv) og Anna Lena klar.

kan vi se, at det er lykkedes for sygehuset og donorerne at nå hinanden, og det er meget glædeligt”, forklarer formanden for Bloddonorerne i Roskilde Svend Berthelsen. I forhold til ventetiden inden tapning udmærker blodbanken på Roskilde Sygehus sig, da hele 64 procent oplever at blive lagt på briksen inden for de første fem minutter, når de ankommer til blodbanken.

”Vi tilstræber os hele tiden at arbejde smidigt og præcist og bruge så lidt af donorernes tid som muligt”, siger Svend Berthelsen.

Flere p-pladser Et område, hvor Roskildes blodbank, ifølge undersøgelsen, er bagud på point er i forhold til parkeringen ved sygehuset. Her er kun 25 procent af bloddonorerne

enten ’meget tilfredse’ eller ’tilfredse’ og hele en tredjedel slet ikke bruger ikke parkeringspladsen. ”Tidligere undersøgelser har vist, at donorerne ønskede flere parkeringspladser, og derfor har vi for kort tid siden udvidet fra tre til tolv pladser, og det kan godt være folk endnu ikke er klar over, at det er sket. Men samtidig er undersøgelsen

også et udtryk for, at vi har mange lokale donorer og pendlere, der udnytter den

korte afstand til stationen”, siger formanden for Bloddonorerne i Roskilde.

Fakta: Bloddonorerne i Roskilde søger nye bloddonorer til blodbanken på Roskilde Sygehus. Interesserede kan finde mere information på www.roskildedonor.dk. På hjemmesiden kan man også finde hele donortilfredshedsundersøgelsen.

”Det virker temmelig effektivt” minimumsintervallet for mandlige donorer, mens kvinder skal gå fire måneder imellem hver tapning. Netop tapningen tager små ti minutter, hvorefter den står på et stykke chokolade og en sodavand, inden blod, og det bliver han ved donoren igen kan forlade med, indtil han falder for blodbanken. Sidstnævnte aldersgrænsen, næste gang regel er til for at sikre, at bloddonohan skal rerne ikke fejre sin bliver dårfødsels”Du kan jo risikere at komme lige, efter dag. ud for et eller andet, hvor de har af”Det er givet deet spørgsdu skal have blod. Så må du res bidrag. mål om ligesom også bidrage til Men det at hjælpe, er nu ikke og så er festlighederne og donere” et prodet samblem Lars tidig en form for forsikring, for du Carlsen har oplevet i sin kan jo risikere at komme ud lange karriere som donor. ”Det er en ordentlig pløk for et eller andet, hvor du skal have blod. Så må du li- (nål red.) ikke, og den er rigesom også bidrage til fest- melig skarp. Men nej der er lighederne og donere”, siger intet ubehag ved det. Den eneste gang jeg har mærket Lars Carlsen. Den roskildensiske noget, var engang hvor jeg bloddonor er fast gæst på var ude og spille håndbold blodbankens briks hver direkte fra en tapning. Efter tredje måned, hvilket er tre kvarter for fuld hammer,

Lars Carlsen har doneret blod 110 gange og har ingen planer om at stoppe. ”Det er en form for forsikring, du håber på aldrig at få brug for”, siger den flittige bloddonor. Af Holger Vincents

Lars Carlsen har gennem en langt liv doneret cirka 55 liter blod, fordelt på 110 tapninger. Da hver tapning kan hjælpe tre mennesker, er der således 330 patienter, der har nydt godt af den erfarne bloddonors gaver.

”Jeg har været en del i udlandet, hvor folk, der kommer på hospitalet, skal have venner og familie til at donere blod, før de selv kan modtage noget”, siger en af Danmarks flittigste bloddonorer. Og det er Lars Carlsen, for det er blevet til mange liter i årenes løb. 55 for at være helt præcis. Siden han fyldte 18 år har den i dag 66-årige kemiingeniør været en meget konstant gæst i blodbanken, og det er derfor også blevet til mange livgivende gaver til glæde for trafikofre, blødere og leukæmipatienter. Godt 110 gange, herunder 100 gange på Roskilde Sygehus, har han doneret 495 mililiter

var jeg nødt til at sidde lidt ned”, forklarer Lars Carlsen. Udover de udeblivende fysiske gener i forbindelse med de mange bloddonationer er Lars Carlsen godt tilfreds med den behandling, han får i blodbanken på Roskilde Sygehus. ”Det virker temmelig effektivt. Når du ankommer til blodbanken, og der er selvfølgelig en række ting, som de skal vide, som for eksempel, om du har fået medicin og andre ting og sager, for det er man jo ikke interesseret i bliver distribueret videre til modtager. Men det super effektivt, og nu er spørgeskemaet oven i købet blevet elektronisk”, fortæller bloddonoren.

Læs mere på side 14


10. MAJ 2016 l 13 l

Kom i godt humør BLÅ MARATHON

2995 ENGELSKE PELARGONIER

DAHLIA

29

95

NORM.PRIS 39,95

Et farveflor af sommerblomster

MARGUERIT ALM.

2995

MARGUERIT, LYSERØD

2995 CAMPANULA

3995

19

95

ROSKILDES STØRSTE UDVALG AF DRIVHUSPLANTER Pelargonier

Til drivhus og friland.

Pr. stk. 24,95 5 STK.

99

95

Chili F.eks.

Gemini tomat

Meget dyrknings-sikker, giver stort udbytte.

FRA

1095

Over 20 forskellige sorter. Styrke 1-15.

Tilbuddene gælder fra 10/5 til og med 16/5 2016

4 AF DE BEDSTE OG MEST POPULÆRE PRYDBUSKE

PR. STK.

89

95

SPAR OP TIL 60,-

Duftjasmin

Får et væld af dobbelte, renhvide stærkt duftende blomster i maj og juni. Hårdfør og nøjsom, og vil gerne have sol eller halvskygge. Bliver ca. 2,5 m høj.

ÅBNINGSTIDER: Hverdage 9-17.30 Lør-søn og helligdage 9-16

Dværgsyren

Violette dejligt duftende blomster i små toppe i maj og juni. En pragtfuld lav tæt forgrenet busk.

Klokkebusk ´Red Prince´

En af de allerbedste blomsterbuske. Får mange mørkerøde klokkeformede blomster i maj-juni.

Snedrivebusk ’VanHouttei’ Til hæk eller som fritstående busk. Fyldt med hvide blomsterskærme nu.

Navervej 11 · Roskilde Tlf. 46 75 52 11

www.hobbylandaps.dk


l 14 l 10. MAJ 2016

Bioanalytiker i blodbanken:

Homoseksuelle må ikke donere blod Holger Dahl Greisen har i 16 år arbejdet for at holde Roskilde Sygehus velforsynede med blod. En af udfordringerne er de omskiftelige karantæneregler. Af Holger Vincents

”Når donorer kommer ind, starter de altid med at udfylde et spørgeskema. Og har de svaret korrekt, eller sagt på en anden måde, som vi gerne vil have, så bliver de godkendt til tapning”, forklarer Holger Dahl Greisen, der er bioanalytiker på Roskilde Sygehus, hvor han har arbejdet i blodbanken siden 2000. Og selvom arbejdet måske på overfladen kunne synes at indebære en hvis element af repetition, er der noget der er konstant foranderligt, nemlig karantænereglerne, som kan sende

blodbankens donorer ud på sidelinjen i kortere og længere perioder, alt efter om de er blevet forkølede, har taget medicin, eller har opholdt sig i en del af verden, hvor eksotiske sygdomme florerer. ”Karantænereglerne bevæger sig hele tiden, der kommer hele tiden nye dilemmaer. Nye eksotiske sygdomme. Inden for de sidste fem års tid har vi haft en del problemer med vestnilfeberen, der har gjort, at selv Europa bliver karantæneramt. Men det er et område, der altid er fuldstændig check på”, forklarer Holger Dahl Greisen.

Bøsser kan ikke tappes Men der er også mere liberale sider til karantænereglerne. Eksempelvis giver en enkelt hashjoint kun et enkelt døgns karantæne, og donorer der har indtaget hård narkotika som LSD og Ecstasy kan også lade sig tappe fire uger efter indtagelse. Kun stiknarkomani giver permanet udelukkelse fra blodbankens egne nåle. Der er til gengæld mere

håndfast karantænepolitik fra den nationale komite af læger, der fastsætter reglerne, når det kommer til sex. Kontakt med en prostitueret giver fire ugers karantæne, mens sex i mellem mænd helt udelukker potentielle donorer for altid. ”Det er stadig opfattelsen, at bøsser udgør en højrisikogruppe i forhold til at udsætte sig selv for Hiv-smitte end heteroseksuelle, men det spørgsmål bliver jævnligt vendt i hele Europa, for der er jo en høj grad af diskrimination forbundet med at sige, at homoseksuelle mænd ikke kan blive tappet”, siger Holger Dahl Greisen, der engang i mellem oplever at må afvise potentielle mandlige donorer, på grund af eksperimenter i ungdomsårene. ”Det er svært for dem at forstå, og det vil jeg da på sin vis give dem ret i, for hvis man har haft en engangsforestilling til en fuld teenagefest og efterfølgende har levet et liv med kone og børn, så er det da også at få en

Holger Dahl Greisen har arbejdet 16 år i blodbanken på Roskilde Sygehus, hvor han sammen med et hold af kollegaer er med til at sikre donorernes velbefindende og ikke mindst, at det donorede blod lever op til myndighedernes høje kvalitetskrav.

over nakken, for vi stempler dem jo for altid, og det

synes jeg er svært at forklare dem. Men regler er

regler”, siger bioanalytikeren.

Et effektivt men skånsomt og miljøvenligt middel mod sorte skjolder, mos og flisepest skånsom behandling med de rigtige maskiner. Og skal det holde år efter år, så anbefaler jeg en kombineret løsning med efterfølgende imprægnering.” siger Peter Ringstrøm.

Hvorfor vælge imprægnering?

”Du kender det sikkert allerede. Den smukke terrasse der før stod fin og ren er nu dækket af sorte skjolder. Mos har sat sig mellem fliserne og flisepesten har bredt sig til grimme store skjolder. Der findes mange

metoder til at få dem rene og fine igen. Og der er masser af myter om hvordan man skal gøre. Jeg har arbejdet med afrensning og vedligeholdelse siden 1997. Det er i virkeligheden ret simpelt. Det handler om en Veddelev · 4000 Roskilde Tlf.: 4675 4262 Bil: 4083 1550 www.prtagrens.dk E-mail: pr@prtagrens.dk

Når du vælger at imVi afrenser alle slags sten skånsomt og miljømæssigt korrekt. prægnere fliserne efter sten blot til en imprægnering er dette også afrensning forebygger du indtrængning af vand og de grønne belæg- muligt. Giv din terrasse eller nyanlagte indninger såsom alger og mos, får svært ved at kørsel behandling med det samme, så får sætte sig fast. Det forebygger også frostska- du det bedste resultat. der og giver dine sten en længere levetid. Ring for et uforpligtende besøg og tilbud. Det giver god mening at spare lidt på natu- Jeg kommer altid selv forbi og vurderer rens resourcer, for hvorfor lægge nye sten, opgavens omfang slutter indehaver Peter Ringstrøm. når de gamle sten bliver som nye.

Hvad kan renses og imprægneres?

Vi afrenser alle slags sten og det samme gælder for imprægnering. Trænger dine

”hvorfor lægge nye sten, når de gamle sten bliver som nye”

Vi kommer gerne med e uforpligten t de tilbud


10. MAJ 2016 l 15 l

Vi hold e af mad r ! TILBUDDENE GÆLDER TIL OG MED LØRDAG D. 14. MAJ 2016

Kære kunder

FLAMINGO ROSÉ

Foråret er kommet, det samme er hornfiskene. Kom og lad dig inspirere til en skøn pinsefrokost eller en hyggelig grillaften vi hjælper gerne med ideer.

2 FL.

120

00

Søren Seier Rasmussen, Købmand

SÅ ER DER LANDET

HORNFISK

Sommeren nærmer sig med hastige skridt, og så er det tid for et godt glas rosé vin fra Domaine Mur Mur Ium, som ligger ved foden af Mount Ventoux i Sydfrankrig, har slottets ejer Marc Pichon fremstillet en særdeles spændende rose vin, fremstillet af de kendte druer Syrah og Grenache. Aller druer bliver høstet om natten , for at bevare friskheden i frugten, da man ikke kan høste om dagen, grundet den meget høje varme, som vil ødelægge druerne. Det er en delikat sprød rose, med noter af eksotisk frugt, og et lille touch af bløde mineraler, samt en blød behagelig finish, med en perfekt balance mellem frugt og tørhed. Egner sig ideelt til pastasalat, grillet kylling, rejer, fiskeretter samt til ost.

PR ½ KG.

70

00 EN SUPER LÆKKER FISKETAPAS TIL PINSEN Til 2 pers

120

00

Super lækker rosévin

Til en skøn grillaften

SPAR

E

7000

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

SPAR

5000

SPAR

2000

RIB EYE

Vægt 800/900 gr

4 STK.

99

95

4 STK.

PETER LARSEN KAFFE Blanding 66. 400 gr.

PR PS.

19

95

SPAR

00 PØLSER 2 KG. 10 FRANKFURTER OG OSTEPØLSER

PR. PK.

99

95

Meny Himmelev

Meny Skomagergade

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33

Skomagergade 11, Roskilde. Tlf. 46 35 17 20

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk

Åbningstider: Man.-fre. 9-20 lør. 8-18 søn. 10-17 www.menyskomagergade.dk


l 16 l 10. MAJ 2016

Mjød blandt bedste lokale varer

Mjødmager Karin Sloth fra Gundsølille har allerede vundet det regionale mesterskab i Årets Lokale Vare, som COOP står for. Nu er det nationale mesterskab inden for rækkevidde. Af Tomas Skov

Karin Sloths lokale mjød løb med den regionale pris, som udløste hæder og 5.000,- kroner, og nu er mjødmageren tæt på at vinde prisen for Årets Lokale Vare på landsplan, hvor hun blandt andet er oppe imod lokalt produceret havregryn, sennep, marmelade og vin fra hele landet. ”Det er lidt sjovt at være oppe imod helt andre varer, men man konkurrerer både på smag og på nytænkning - og det kan man jo sagtens vurdere på tværs af varekategorier. Og så handler det også om, om man har en

ordentig historie at fortælle. Det er således også andre parametre end smagsløgene, der tæller”, siger Karin Sloth, der mener at hendes mjød også er stærk på dette område. ”Alt hvad vi arbejder med skal være naturligt hjemmehørende i Danmark. Det giver jo en stærk historie, at vi fx bruger dansk honning og ikke noget importeret fra udlandet”, siger hun.

Skarp konkurrence Samtidig erkender hun, at konkurrencen er hård i den landsdækkende konkurrence, der bliver afgjort den 1. juni.

”Det er jo skrappe folk og gode produkter, vi er oppe imod. Vi vil enormt gerne vinde, men man skal også glæde sig over det, man allerede har vundet”, siger hun. Men sejr alene er ikke det eneste saliggørende for Karin Sloth, som også får meget feedback ud af konkurrencen. ”Vi får nogle fagprofessionelle udtalelser, og det er jo enormt spændende at høre – også selv om man ikke nødvendigvis vinder”, siger hun.

50.000 på højkant

merpanel har indflydelse på den endelige afgørelse i konkurrencen, hvor der er afsat 50.000,- kroner til vinderen. Og det er penge, som Karin Sloth sagtens kan finde anvendelse for. ”Vi bevæger os jo efterhånden fra hobbyplanet til den professionelle liga, så vi har brug for at investere i at udvide. Vi kunne måske også hyre nogle fagprofessionelle ind til at se på, om vi kan optimere vores processer. Det er sindssygt spændende at arbejde med den udvikling”, siger mjødmageren.

Karin Sloth glæder sig over at have skabt en af de bedste lokale varer i landet.

Bedømmelseskriterier: • Smag og sanselig oplevelse • Råvareoprindelse • Emballagedesign • Den lokale historie bag produkt og virksomhed

Både forbrugere og et dom-

Anatomiskolen lektion 5 – Knoglen Dejligt at du følger med og gør dig umage med dine noter. Det er en vigtig lektion, vi skal i gang med, og jeg lover dig, det er en hård omgang med disse kroppens geniale legoklodser. 206 knogler i menneskekroppen Der er 206 knogler i skelet-stilladset, og i modsætning til hvad man måske tror, så er de slet ikke døde, men særdeles levende og kan til stadighed forandre sig og f.eks. blive stærkere eller sårbare. Knoglerne består af levende celler som blandt andet indeholder kalcium, og som er med til at danne det ydre lag som de fleste godt kan

forstille sig, nemlig de glatte og flotte knogler vi bl.a. har i armene og benene. Inde bag det ydre lag ligger det et lag, som faktisk er nærmest svampeagtigt, og som er bygget op som konstruktionen på Eiffeltårnet, altså tvær og længegående broer som danner et lignede mønster. Det er imellem disse fantastiske, nærmet koralagtige broer, at vores knoglemarv bor. Marven producerer vores røde blodlegemer, som jo er super vigtige for at kroppen blandt andet kan transportere ilt rundt i kroppen. Dele af vores knogler har ingen blodforsyningen og derfor kan de kun få næring ved, at vi bruger dem, eller ud-

fordre tyngdekraften vil jeg hellere sige. Du har sikkert hørt om, at man i rummet hurtigt kan miste knoglemasse, eftersom der ikke er særlig meget påvirkning af tyngdekraften i rummet. Så rejs dig lige op og lav 10 dybe knæbøjninger, så dine knogler kan få lidt at spise.

Brug knoglerne Knoglerne fungerer primært som ophæng for vores muskle og sener, men kan også fx beskytte nogle af vores organer eller vigtige funktioner. Kraniet er et godt eksempel på, hvordan knoglen beskytter hjernen for ydre påvirkninger, og selve brystkassen og ryggraden er også et super sejt

skjold for vores hjerte og lunger blandt andet. I mange år var det en myte, at hverken ældre eller unge måtte dyrke tung styrketræning, men i dag ved vi at det er super vigtigt for at udvikle og vedligeholde knoglemassen, og derfor er anbefalingerne i dag at begge grupper meget gerne må dyrke tung styrketræ-

Om Niels Honoré

ning, så længe teknikken er i orden, og kiloene er rigtigt dosseret til den enkelte.

Niels Honoré, fysioterapeut og sundhedsdirektør, arbejder til daglig i Fysiocenter Roskilde, som har specialiseret sig i behandling og træning. Det kan være ryg/nakke/ skulder problemer og hjertesyge, cancerramte eller mennesker med livstilssygdomme. I hverdagen møder jeg mange forhindringer og argumenter for ikke at kunne træne og her gælder det om at være kreativ, nærværende og tænke ud af boksen for at sikre at alle mennesker, uanset størrelse, mangler eller udfordringer får den bedste mulighed for at kunne være fysisk aktiv.


10. MAJ 2016 l 17 l

Lad pinsesolen danse... Slagteren tilbyder lækkert til grillen...

Pr. 1/2 kg.

50

00

1 hel Nakkefilet

1/2 PRIS

Pr. stk.

Ca. 700 gr.

Pr. pk.

80

55

00

Rosato Fuoco

Blomster, krukker og jordmarked

SPAR

158,-

6 fl.

199

SPAR

30%

Brunello Montalcino

00

SPAR

213,-

Toscana, Italien. 75 cl.

2 fl.

00

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Oksecuvette

4 gode slagter bøffer

1,5-1,8 kg.

240

00

Begrænset parti

Mammen Guldost

Pr. stk.

Lukket 2. pinsedag Trekro

Trekr on

er All

lle

e

Åbent hver dag kl. n

ro Trek

j

avnsvej

Københ

j

vej BUTIK

nhavns

www.facebook.dk/superbrugsentrekronerKøbe

Trekroner St.

k

lbæ

Ho

n

je rve

to mo

dsve elan

km

lbæ

Trekroner St.

rve oto

Alle

dsve

8-20 jen

Ho

Åbent helt til kl. Åbent helt til22.00 kl. 22.00

n

ro Trek

Alle

elan Hed

ner A

Tilbuddene gælder fra 11/5 t.o.m. 14. maj 2016

Hed

GRØNTPOSER TO-GO

www.facebook.dk/superbrugsentrekroner

100,-

00

Marbjergvej

00 NYHED

Mød os på

4 pk.

20

99 Mød os på

Guld/blå.

Marbjergvej

Pr. stk.

Cirkelkaffe

Stjernekaster

1.7 kg – 2 kg

Uddeler Heidi Johansen

SuperBrugsen Trekroner · Trekroner Centervej 51 · 4000 Roskilde


l 18 l 10. MAJ 2016

a r f k s i r F katessen deli vores g f a t e spirer sse afdelin e n i v i l B likate for alle d e d e t kæmp r er kræse kan man e t hvor d etaljer - de age! små d de se og sm bå

Tunmousse med rejer Nok til 2 pers.

34

95

Uhm... Stjernekaster

Med alt det lækre fyld normalpris 30,- NU KUN

20

00

Skønt velsmurt

smørrebrød

pr. stk.

20

00

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag

8-20

Lørdag-søndag

8-18

Hyrdehøj Bygade 6A · 4000 Roskilde · tlf. 46 30 17 00

SPAR

10,-


10. MAJ 2016 l 19 l

k s i Fr k s i f

re! t bed e g e E m NLIN re så O a b E L r e TIL smag T BES å: A T - det M rne p dk E e N d e R h hoj. DET E mulig e e d l l r a y Se icklyh il i god tid v k . www mærk: best levering! r Be ge fø a d 5 3-

Hornfiske fileter

SPAR

PR. STK. 30,-

4 stk.

55,-

65

00

1 kg. Kulmulefilet

MEDLEMSPRIS KUN

Skønne Stenbidderrogn

100

00

Pr. 1/2 kg.

PRIS FOR IKKE MEDLEMMER 150,-

1 kg. Havkatfilet

69

95

MEDLEMSPRIS KUN

100

00

IGT T T VI ! VAN ILLIGT B

Nyrøget Makrel Pr. stk. 45,2 stk.

PRIS FOR IKKE MEDLEMMER 199,-

SUPER LÆKK ERT

45

00

Bestil også online på www.Kvicklyhyrdehoj.dk og hent - det er nemt!

FRISK FISK MED GRØNTSAGER FÆRDIGRET TIL 2 PERSONER Nemt og lækkert - vi sørger for sunde færdigretter!

Kun 69,-

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag

8-20

Lørdag-søndag

8-18

Hyrdehøj Bygade 6A · 4000 Roskilde · tlf. 46 30 17 00

BEMÆ

RK! DIN BE S T ILLING SKAL VÆ SENES RE HOS OS T5D AFHEN AGE FØR TN I BUTIK ING KEN


l 20 l 10. MAJ 2016

Juleaften på Fontaine Garden Village blev fejret med, at en lokal Masai slagtede en ged, der blev helstegt og serveret for gæsterne. Mens geden hang over ilden underholdte Masaien publikum med at spise gedens testikler.

Madlavningen i restauranten Hot Potatoe på Fontaine Garden Village kokkereres i intermistiske omgivelser, men dét til trods høster det vegetariske menukort store roser fra gæsterne, fortæller Theresa Olesen. Her er unge Paulina igang med at klargøre aftensmaden.

Crazy Donkey Ride var et koncept Theresa Olesen og hendes danske frivillige Betina Pedersen udviklede sammen med en lokal restaurant og nabo til Fonataine Garden Village. Konceptet går ud ud på, at sætte fokus på dyrevelfærd og samtidig give Zanzibars gæster en anderledes tur rundt i området.

3. afsnit af historien om hotelforpagteren på Zanzibar:

Falsk giftermål med afrikaner giver Theresa problemer Godt et år efter Fontaine Garden Village slog dørene op, er den tidligere RUC-studerende taget hjem til Roskilde, for at få styr på sin opholdstilladelse og hotellets økonomi efter at have været udsat for et kreativt svindelnummer. Af Holger Vincents

På Zanzibar er luftfugtigheden oppe omkring de 80 procent, i mens temperaturen har passeret 30 grader, og Theresa Olesens ansigt bærer derfor også præg af den stærke ækvatorsol, selvom hun for øjeblikket er vendt hjem til Ros-

kilde, efter et begivenhedsrigt og til tider turbulent efterår som hotelforpagter af Fontaine Garden Village langt fra Danmark. ”Den positive version af historien om, hvorfor jeg er hjemme, er, at jeg skal promovere hotellet og skaffe gæster til næste sæson og forsøge at lave nogle forskellige slags samarbejder om oplevelsesrejser. Den lidt mere kedelige version er, at jeg har haft problemer med immigrationsmyndighederne og udlejeren og derfor er blevet nødt til at tage hjem for at få styr på situationen”, forklarer Theresa Olesen.

Gift med svindler Problemerne med de tanzanierske immigrationsmyndighederne bunder i et spidsfindigt og noget kringlet svindelnummer, der begynder kort efter den danske forpagter har åbnet hotellet sidste sommer. Theresa møder en lokal mand, et venskab opstår, og den jævnaldrende tanzanier tilbyder snart sin hjælp i forhold til at håndtere myndighederne i et korruptionsplaget land, hvor personlige relationer er altafgørende, hvis man vil have beslutningstagerne til at hjælpe sig. ”Jeg får min arbejdstilladelse og går i gang med at søge om min opholdstilladelse. Men i september sidste år kommer integrationsmyndighederne og konfiskerer mit pas. Så viser det sig at alle de papirer jeg har fået er falske, og da jeg så følger

op på sagen viser det sig, at han har giftet sig med mig. Så jeg er faktisk stadig gift med og har brugt de sidste mange måneder på at få styr på, hvor meget han har forfalsket, samle beviser, for at kunne lave en politianmeldelse”, fortæller forpagteren, der efterfølgende har fundet ud af, at hun ikke er det første offer for svindelnummeret. I mellemtiden er manden blevet anholdt, men det falske ægteskab har medført, at Theresa Olesen nu er cirka 20.000 kroner fattigere, og en af årsagerne til, at hun er vendt hjem

”Det har ikke regnet ret meget på det sidste, og gæsterne har lidt svært ved at forstå, at hvis man tager bad to gange om dagen, så har vi ikke vand nok” til kæresten på Fælledvej er derfor også, at hun skal ud og rejse midler til driften, hvis eventyret skal fortsætte. ”Jeg er nået til et punkt, hvor at jeg nok må erkende, at jeg skal finde en form for samarbejdspartner, hvis jeg skal klare mig igennem. Fordi hele ideen med at Louis Fontaine (Ejeren af hotellet red.) skulle være mentor er gået lidt i vasken”, siger hun.

Roser til restauranten Alt i mens Theresa Olesen er i Danmark, kører hotellet videre for fuld skrue med ansvaret for den daglige drift fordelt mellem en dansk frivillig, Betina Pedersen, og en tanzani-

ansk manager. Alle værelser er nu taget i brug, men det er særligt restauranten, Hot Potatoe, der er blevet gæsternes samlingspunkt. Og det til trods for at der i perioder skal laves mad til op mod 30 gæster hver aften på to gasblus. Den container der indeholder alt køkkenudstyret har nemlig været undervejs i 10 måneder og er for øjeblikket strandet i tolden. Og så har problemerne med at finde en pålidelig kok været et konstart tema i det lille år, hvor hotellet har været åbent. ”Jeg havde endelig fået en god kok, men efter fire måneder sagde han op og tog afsted samme dag, fordi han havde fået et nyt job på en militærbase. Han havde så en køkkenassistent, en pige på 22 år. Jeg spurgte om hun så ville være kok. Det ville hun sådan set godt, så vi tog et par testdage, og det viste sig, at hun er ti gange bedre end ham”, siger Theresa Olesen, om den nye frontfigur i hotellets vegetariske restaurant, der, ifølge forpagteren, får mange rosende ord med på vejen.

Vandmangel Netop gæsterne har også vist nye sidder af sig selv i løbet af foråret, mens Theresa Olesen har været hjemme. Østeuropa har efterhånden fået øjnene op for Afrika, og fra marts begyndelse har en nyåbnet charterrute fra Ukraine til Zanzibar tilført endnu et krydderi til den kulturelle smeltedigel som Fontaine Garden Village har udviklet sig til.

”Den første aften kom de med en masse glaskunst for at forsøge at bytte sig til deres mad og drikke, så de kommer uden særlig mange penge. Men det er bedre at tjene lidt penge, end slet ingen”, siger Theresa Olesen. Et andet tema i vintermånederne på det afrikanske hotel, der også har involveret gæsterne, er hotellets slunkne brønd. For de indlogerede har haft svært ved at acceptere, at der skal spares på vandet, hvis der også skal være til madlavningen og aftenkaffen. ”Det har ikke regnet ret meget på det sidste, og gæsterne har lidt svært ved at forstå, at hvis man tager bad to gange om dagen, så har vi ikke vand nok. Der kan man se klimaforandringerne også rammer Zanzibar, for der plejer faktisk at komme meget vand i løbet af vinteren og foråret”, siger Theresa Olesen. Tilbage i Roskilde kan Theresa bade så tosset hun vil, indtil turen går sydpå igen. For hun skal tilbage til Tanzania, trods de seneste måneders mange udfordringer. ”Der er ikke nogen grund til at bekymre sig om i morgen, for det bliver sikkert endnu værre”, siger forpagteren galgenhumoristisk og fortsætter: ”Jeg tror på visionen og målsætningen om at forsøge at skabe et alternativ til hele den her ressortturisme. Og når jeg, som nu, har mulighed for at træde et skridt tilbage og betragte det hele lidt udefra, kan jeg se, at det virker”, siger hun.


10. MAJ 2016 l 21 l

Dagli´Brugsen Gadstrup

125 år

Dagli’Brugsen i Gadstrup fejrer 125 år Kom og vær med til at fejre det... 125 år Dagli’Brugsen Dyssegårdsvej 30-32, 4621 Gadstrup · ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00


l 22 l 10. MAJ 2016

Lokalt nærvær Når man kun har været formand i et år, er det vel i orden at kalde sig “nyvalgt” formand på posten, hvilket vil sige man er ved, at finde sig tilrette og dermed begynder, at kunne sætte sit præg og påvirke en tendens. Jeg var i den heldige situation, at der før min tiltræden som ny formand var lagt op til, at Dagli’Brugsen skulle udarbejde sin nye strategiplan. Det vil sige at uddeler og bestyrelse brugte en weekenddag på at få samlet masser viden og data for at kunne gøre status på butikkens situation i lokalsamfundet for dernæst at kunne fastsætte strategien for, hvor butikken skal bevæge sig hen for at kunne positionere sig som en god og velfungerende butik i lokalsamfundet. Ligeledes lå der en beslutning om, at butikken skulle ombygges til Dagli’Brugsen-kædens nye 2016-koncept. En ombygning af Dagli’Brugsen i Gadstrup var vigtig, da butikken var ualmindeligt nedslidt og ikke ville have en chance i forhold til de krav den tidssvarende forbruger stiller til en dagligvarebutik i dag. Det blev på baggrund af analyser mm. besluttet at give butikken et ekstra boost og der blev udfærdiget en del ekstra tiltag, bl.a. et helt nyt gulv, samt at etablere nedkølet grøntafdeling bl.a. for at styrke den ferske profil. Mit helt klare mål med at stille op som formand for Dagli’Brugsen i Gadstrup var at styrke nærheden samt en let måde at købe ind i lokalområdet. • For det første for at styrke vores område - at der ligger en velfungerende butik, som kan dække dagligvarebehovet i lokalområdet. • For det andet, at det bliver en butik, som hele tiden følger med i, hvad den moderne forbruger ønsker af sit indkøbssted. I forhold til det sidste har vi en kæmpe fordel ved at være med i en stor stærk familie under COOP, som inden for de seneste år virkelig har taget

”Jeg glæder mig over de 125 år der er gået, og ser forventningsfuldt på fremtiden”

førertrøjen i form af det helt nye madmanifest, fokus på madspild, nedsatte priser på økologiske varer og meget andet. Med denne lille gennemgang af mit forhold til Dagli’Brugsen og dermed dagligvarehandlen i Gadstrup glæder jeg mig over de 125 år, der er gået, og ser forventningsfuldt på fremtiden. Jeg ser frem til at følge med udviklingen til glæde for vore altfavnende kunder.

Formand Henning Riber

å 5 2 1 FORMANDEN ANBEFALER:

1 smagekasse med 6 flasker super italiensk rødvin med: 1 fl. Br-Brunello di Montepulciano 2009 1 fl. Am – Amarone della Valpolicella 2011 1 fl. Ba – Barolo 2010 3 fl. Ri-Valpolicella Ripasso 2012

I alt 6 flasker tilbud

600

00

125 år


10. MAJ 2016 l 23 l

Stærke jubilæumstilbud Dunlet

2 liter big size 3 varianter

20

00

år

Jolly cola eller jolly time Frit valg.

Pr. fl.

5

95

+ pant

Husk vi har blomstermarked hele ugen

Kims chips Frit valg.

1 pose

10

00

125 år

i alt 4 stk. 5 varianter.

Gourmet. 2 varianter

10

5

00

Wasa knækbrød

00

12

r å 5

Rugbrød

Fra egen ovn. Vælg mellem. Græskar rugbrød, softfkernerugbrød, solsikke rugbrød

18

00

Dagli’Brugsen Dyssegårdsvej 30-32, 4621 Gadstrup · ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00

125 år

Tilbuddene gælder til og med Pinsesøndag den 15.maj

Rynkeby kids brik juice


l 24 l 10. MAJ 2016

Dagli´Brugsen Gadstrup fejrer 125 års fødselsdag Kom og vær med til at fejre det! PROGRAM Fra mandag den 9. maj til fredag d. 13. maj TEMA:

TEMA:

HISTORISKE RETTER

MADPYRAMIDEN

MANDAG 9. MAJ

ONSDAG 11. MAJ

Forloren hare

Citronfromage

SMAGSPRØVER FRA KL. 15-18

SMAGSPRØVER FRA KL. 15-18

GOURMETAFTEN

FREDAG fra kl. 19.00 - ??

TORSDAG 12. MAJ KL. 19-22

Fællesspisning

FØR og NU

Vi får besøg af vores lokale leverandører der præsenterer deres specialiteter Billetter á kr. 12,50 kan købes i butikken fra mandag.

TEMA:

ØKO-DAG FREDAG 13. MAJ

Meyers brød SMAGSPRØVER FRA KL. 15-18

125 år

TEMA:

CIRKELKAFFE DAG

FØR og NU

i teltet foran butikken

Kom og vær med – vi griller økologisk kød og serverer lækkert tilbehør Billetter á 125,kan købes i butikken

Drikkevarer er inkl.

– vi serverer vin, øl og vand

TORSDAG 12. MAJ

Friskkværnet kaffe SMAGSPRØVER FRA KL. 15-18

UDSTILLING MANDAG til FREDAG UDSTILLING med bl.a. varer fra SYLVESTERS VERDEN og webshoppen TAPETREOLEN


10. MAJ 2016 l 25 l

125 år Fødselsdagsfest

BY NIGHT Butikken holder åbent

kl.

8-22

FØDSELSDAGSPROGRAM For tirsdag den 10. maj

Kl. 7.00 – 08.00

Festligt morgenbord med gratis brød og kaffe i telt foran butikken

Kl. 8.00 – 22.00

12,5% RABAT* på alt i Dagli Brugsen Gadstrup

Kl. 15.00 – 18.00

Demonstration og smagsprøver på VIN, KØD, FRUGT & GRØNT og Bake off fra Meyers

Kl. 17.00

Balloner med gavechecks sendes til vejrs fra taget af Brugsen, kom og fang en ballon og se om du er heldig !

Kl. 18.00 – 19.00

TIMETILBUD 12 flasker vin, italiensk Rosso Toscano KUN 450,-

Kl. 19.00 – 20.00

TIMETILBUD Brasiliansk Ribeye - Angus 2 kg Kun 275,-

Kl. 20.00 – 21.00

TIMETILBUD 1 kasse øl Hof eller Tuborg 30 stk. Frit valg 89.95

Kl. 21.00 – 22.00

TIMETILBUD 1 pakke Cirkel Kaffe – blå eller guld kun 20,-

På alle nævnte priser fratrækkes 12,5 % rabat ved kassen.

12,5%

RABAT

*

*De 12,5% fratrækkes ved kassen og gælder ikke tobak, cigaretter, håndkøbsmedicin, pant, spil, frimærker, ugeblade, aviser, coop.dk-varer, billetter, gavechecks, forudbestilt catering og vin samt andre kioskvarer, abonnementskasser og modermælkserstatning.

125 år Dagli’Brugsen Dyssegårdsvej 30-32, 4621 Gadstrup · ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00


l 26 l 10. MAJ 2016

Stærke jubilæumstilbud Smirnoff, Morgans, eller Gordons 75 cl. Frit valg 1 fl.

95

00

Rib eye Angus

Brasiliansk. Super mørt og meget lækkert. Min. 2 kg.

Kun

275

00

Store poser Haribo slik 325-400 gr.

25

Tilbuddene gælder til og med Pinsesøndag den 15.maj

Husk vi har blomstermarked hele ugen

Lazy Caesar Rosso Toscana. 12 X 75 cl. alc % 13

12 fl.

450

Chokolade bars Vælg mellem: Twix, Mars, Bounty, Snickers Frit valg

Pr. stk.

125 år

5

00

00

00


10. MAJ 2016 l 27 l

Ove Damgaard ønsker tillykke 2016 bliver et stort år for brugsbevægelsen. FDB COOP fejrer 150 års jubilæum og Gadstrup Brugsforening kan fejre sin 125 års fødselsdag. Det er godt gået. I den anledning er jeg blevet bedt om at skrive om min tid, som uddeler i Gadstrup Brugsforening. Foreningen havde i 1974 besluttet at opføre en ny butik, da pladsen i den gamle butik på Slotsbakken var blevet for trang. Den nye butik kom til at ligge på Ramsølillevej. Butikken var på 1250 m2, hvoraf de 750 m2 var butiksareal. I 1976 blev pladsen som uddeler opslået ledig. Jeg søgte pladsen og fik den. Det var spændende at skulle skabe noget i en nyopført butik Desværre viste det sig, at likviditeten i butikken var dårlig, så noget af det første vi måtte beslutte var at kalde kunderne til møde på Gadstrup skole og her fortælle, at vi var nødt til at holde pause med udbetaling af dividende. Dengang var der, som nu, stor konkurrence om kunderne. I Gadstrup var der to købmænd, én slagter og et bageri. Der var City2 med en Obs og en stor brugs i Viby. Vi besluttede os til at tage kampen op. Vi ville være butikken for beboerne i Gadstrup - med god service og gode tilbud. Det lykkedes. Efter nogle år, hvor vi fik økonomien på plads, gik tingene i den rigtige retning, og vi fik råd til nye investeringer. I 1980 begyndte bestyrelsen og jeg at tænke på, hvordan vi kunne lave forbedringer. Det viste sig, at kompressorerne til vores køleanlæg var underdimensionerede og derfor slidt op. Der skulle købes nye. Vi købte større kompressorer, og samtidig fik Gadstrup Brugsforening sin første varmepumpe, som genanvendte varmen fra kompressorerne. Da vi var en af de første brugsforeninger, der investerede i et sådant anlæg, fik vi et tilskud fra Teknologistyrelsen på 40.000 kr. Inden vi investerede i det nye anlæg, brugte vi 20.000 liter olie om året til opvarmning. Nu brugte vi 2.000 liter. God investering. Da den nye brugsforening blev bygget, havde man lavet kontrakt med UNO-X om et benzinanlæg. Da OK nogle år senere, som et af de første benzinselskaber, gjorde det muligt at bruge Dankort i benzin-automaterne og samtidig hjalp os med at komme ud af kontrakten med UNO-X, slog vi til og fik bygget det nye OK anlæg. Der blev nu oprettet mange OK benzinkort. Det Danske Spejderkorps og FDF i Gadstrup hjalp brugsforeningen med at få folk til at tegne kortene, og efter en stor indsats gennem ét år, fik de to korps 73.416 kr. til deling. Efter en del år, hvor vi investerede i butikken, og vi samtidig havde en god økonomi, blev det besluttet at genindføre dividende. Det blev samtidig besluttet at midler, der stod på medlemmernes dividendekonto, skulle udbetales over tre år. Ingen medlemmer skulle mere have penge stående i foreningen, og pengene skulle bruges til køb af varer i butikken. Dette forslag faldt i medlemmernes smag. Det var også i disse år, at FDB besluttede at oprette Super Brugs-kæden, da der var en stor spredning i de forskellige brugsforeningers omsætning. Gadstrup Brugsforening valgte at gå med i Super Brugs-kæden. Det blev en spændende tid. Ny indretning af butikken, bedre indkøbsmuligheder ved FDB – noget vi havde savnet i en del år – og et meget større sammenhold i kædebutikkerne. I min tid som uddeler i Gadstrup Brugsforening har jeg været med til at fejre to runde fødselsdage. I 1981 fejrede Brugsen 90 års fødselsdag. Den 10 maj var der flagallé i hele hovedgaden, og FDF/FPF med tambourkorps marcherede og spillede gennem hele byen og sluttede ved Brugsen. Her var en masse friske kunder mødt op, og der blev budt på kaffe, morgenbrød og gl. dansk. Butikken var fyldt med

”Vi ville være butikken for beboerne i Gadstrup, med god service og gode tilbud”

gode tilbud, og det blev en rigtig festlig dag. Bestyrelsen havde lavet nogle store plancher om Brugsens historie. Disse stod i butikken i en måned, så når kunderne kom i butikken blev der sagt ”Kan du huske dengang” mange gange. Den helt store fødselsdag blev fejret i 1991. Brugsen fyldte 100 år. Fødselsdagen blev fejret over en hel måned med masser af aktiviteter og gode tilbud. Vi fik bl.a. lavet en jubilæumsvin med en etiket med motiv af svanerne i Gadstrup Mose. Vi besluttede at ville holde fest i Ramsømagle Forsamlingshus. Stedet hvor Brugsens første butik blev startet. Der var fuldt hus i forsamlingshuset. Der blev serveret en dejlig middag; selvfølgelig med masser af jubilæumsvinen. Under middagen blev der holdt en del taler, og herefter blev der danset. Det blev ”Årets Fest” i Gadstrup. Efter at have afholdt status i 1999 med et godt resultat, fortalte jeg bestyrelsen, at efter status år 2000, skulle de kigge sig om efter en ny uddeler. Efter 24 år ville jeg stoppe, og de havde så et år til at finde min afløser. Det var rart, at jeg selv kunne bestemme, hvornår jeg ville holde op, og at jeg kunne aflevere en Brugsforening, der var gældfri, havde en god egenkapital og en butik, der var opdateret efter tidens krav. Det er også rart at tænke tilbage på de gode bestyrelser, gode formænd og ikke mindst det gode personale, jeg har arbejdet sammen med. De var medvirkende årsag til, at det hele kunne lykkes. Med disse ord ønsker jeg Gadstrup Brugsforening er stort til lykke med de 125 år, og samtidig håber jeg, at foreningen må få mange gode år fremover.

Ove Damgaard Uddeler 1976-2000

r å 125 125 år

Dagli’Brugsen Dyssegårdsvej 30-32, 4621 Gadstrup · ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00


l 28 l 10. MAJ 2016

Kom og vær med til at fejre os... Vi glæder os til at se jer!

Claus Nielsen Souschef

Tina Skovgaard Salgsassistent

Bjarne Christiansen Uddeler

Mikkel Mogensen Servicemedarbejder

Caroline Poulsen Servicemedarbejder

Vi forhandler Meyers brød Alle Meyers brød er bagt i egen ovn Kanelsnurre

Hvedebrød

Ølands hvedebrød

Rugbrød med græskarkerner

125 år Dagli’Brugsen Dyssegårdsvej 30-32, 4621 Gadstrup · ÅBEN ALLE UGENS DAGE 8.00-19.00


10. MAJ 2016 l 29 l

Ildsjæleforedrag i CosmosHallen Tommy Krabbe lever af at hjælpe mennesker med at tænde og holde gange i den indre ildsjæl. Han har blandt andet skrevet ”Ildsjælenes bog” og holdt mere end 500 foredrag om emnet, blandt andet for Mærsk, Novo Nordisk, samtlige danske kommuner og en lang række frivillige foreninger. Det sker altid med humor, power og pointer – i stedet for Powerpoint. Han er i øvrigt også nytilflytter til Viby. Tommy sætter fokus på dig og giver dig konkrete tips og tricks til at kunne blive ved med at gøre en forskel og samtidig passe på sig selv og andre omkring dig. Billetten koster 50 kroner og bestilles på: info@kulturcosmos.dk. Døren åbnes kl. 19 til netværk frem til kl. 19:30.

Historier fra Retshjælpen:

Få en kontrakt – også når du arbejder for familien Af Carsten Juul, advokat i Råd til Advokat.

Først troede jeg, det var en forholdsvis banal sag om, at kvinden over for mig var blevet bortvist fra sit arbejde og at jeg skulle tage stilling til, om det var retmæssigt eller uretmæssigt. Jeg tog fejl. Hun kom ned i Retshjælpen sammen med sin mand og fik hurtigt ridset op, hvad der var sket. Kvinden havde været ansat i den samme forretning i 21 år og var ansvarlig for en lang række opgaver, så mange, at de overskred enhver almindelig opgavebeskrivelse. Så en dag kom chefen og ville have hende til at bogføre nogle bilag i en anden virksomhed, som han også ejede. ”Men jeg sagde til ham, at

jeg simpelt hen ikke havde tid. Min dag var fuldstændig optaget i forvejen.” Hun gentog: ”Fuldstændig optaget! Jeg havde ikke mere tid at dele ud af.” Men det gad chefen ikke høre på. Kvinden fortsatte: ”Så sagde han til mig, at jeg godt kunne gå. Og blive væk.” En usædvanlig hård reaktion, tænkte jeg og spurgte hende: ”Hvad står der i din kontrakt?” Min tanke var, at der i ansættelseskontrakten måske stod, hvilken virksomhed, hun var ansat i, og at chefen derfor ikke kunne beordre hende til at arbejde for ham i den anden virksomhed. ”Jeg har ikke nogen,” svarede hun. Manden rystede vantro på hovedet. ”Efter 21 år?” ”Ja,” hun nikkede og tilfø-

jede. ”Det er min fars forretning.” Og så var det pludselig ikke en banal sag længere, vidste jeg. Råd nummer et til folk, der er ansat hos familie, er at få lavet en ansættelseskontrakt, selv om det for nogle måske virker koldt og kærlighedsløst, når de skal til at skrive vilkår og rettigheder ned på papir. Men har man styr på, hvad man er ansat som, hvad arbejdsopgaverne er, hvor lang arbejdstiden og så videre, vil man i mange tilfælde kunne undgå konflikter. Desuden kræver lov om ansættelsesbeviser, at alle væsentlige vilkår skal stå i en kontrakt. For eksempel med hensyn til ferie. Kvinden havde ikke holdt ferie i de seneste tre år. Så nu handlede sagen om bortvisning, usaglig afskedigelse og om godtgørelse

for manglende ansættelsesbevis plus særlig fratrædelsesgodtgørelse, fordi hun havde været ansat så længe. ”Men har I ikke talt om det her?” spurgte jeg. ”Prøvet at finde en løsning?” Kvinden sukkede. ”Det er gået fuldstændig i hårknude. Han opfører sig truende over for mig.” Jeg tænkte, at sådan en sag bare blive endnu værre, hvis den ender i retten. Hun nævnte, at hun kunne få andre familiemedlemmer til at vidne mod hendes far. Jeg så for mig et familiedrama rulle sig ud i retssalen. ”Hvad med en mediation,” forslog jeg. ”Altså en mægling, hvor en upartisk mægler måske kan hjælpe jer. Det lyder, som om, der er nogle andre ting, I kunne få gavn af at snakke om.”

ET

”Det punkt har vi passeret,” sagde hun. Ja, tænkte jeg. Måske kunne situationen have væ-

ret undgået med en ansættelseskontrakt.

Historier fra Retshjælpen Klummen ”Historier fra Retshjælpen” fortæller hver gang ultrakort om et problem med eller uden jura på baggrund af de spørgsmål og historier, som folk kommer med. Alle er fuldt anonymiserede.

SMUKT

SMIL

ER DET PÆNESTE SMYKKE

VI LAVER: • Helproteser • Delproteser • Stål unitor proteser • Immidiat proteser, indsættes straks efter tandudtrækning • Tryklåsproteser, knappes fast til naturlige eller kunstige tandrødder • Tandproteser efter foto af deres naturlige smil

SPAR

25% Lige nu sparer du 25% ved køb af køkken i fire klassiske design. Vælg mellem modellerne Paese og Freja eller vores spændende nyheder Scurro og Grigio. Tilbuddet gælder selvfølgelig alle elementer og tilbehør samt et stort udvalg af bordplader og vaske.

PÅ 4 KLASSISKE MODELLER

PAESE

KAMPAGNEPRIS

33.491,-

Prisen er for skabe, sokkel og bordplader.

Tilbuddet gælder til 29/5-16 ved køb af komplet køkken for min. 20.000,- ekskl. hvidevarer og serviceydelser. Levering inden 31/8-16. Kan ikke kombineres med andre tilbud og rabatter. Gælder ikke Bricks by DESIGNA.

HOLBÆKVEJ 7-13 ROSKILDE TLF. 33 47 01 60 DESIGNA.DK

• Naturtro proteser, individuel indfarvning af tænder og tandkød • Proteser med blødt underlag • Omstilling og renovering af proteser • Tilpasning og justering af ældre tandproteser • Eget laboratorium • Hygiejnerådgivning • Gratis undersøgelse og behandlingsforslag • Finansieringsmuligheder.

Jens, indehaver

Hjördis, Klinisk tandtekniker Brian, Klinisk tandtekniker

Klinisk tandteknikker

H. Jens Jacobsen · Algade 63 C, 4000 Roskilde, 46 37 38 02 TIL DIN HVERDAG

www.tandproteser-roskilde.dk

KONSULTATION Mandag til fredag kl. 9 -16 dog onsdag kl. 9 -18 - Eller efter aftale


l 30 l 10. MAJ 2016

Åbent brev til forvaltningen om Kildegürden I lyset af den forestüende ombygning af kildegürden er nedenstüende sendt til forvaltningen pü vegne af klasserüdende i 1A, 2A, 2C og 4C pü Sct. Jørgen Skole. �Vi henvender os til jer angüende udviklingen af klubomrüde Vest, forslag til lokalplan 631 og de udfordringer, det giver for trafikken i omrüdet og dermed for skolebørnenes sikkerhed. Pü Skole- og børneudvalgsmødet den 5. maj 2015 blev det som en del af planen for udvikling af klubomrüde Vest vedtaget, at klub Margrethehüb skal lukkes, nür de lokalemÌssige forhold er tilvejebragt pü klub Kildegürden. Det betyder, at de mange børn herfra kommer til at skulle gü i klub Kildegürden. Og det ser ud til, at de kommer til at starte i klubben,

I følge lokalplanen skal før omrĂĽdet og lokalerne er der vĂŚre butikker i stuegearet til det. PĂĽ grund af de mange plan, og det kan derfor fornye aktiviteter og dermed ventes, at byggefeltet vil brugere, der forventeligt inddrage fortovet pĂĽ hjørvil fĂŚrdes pĂĽ veje og gader net af Møllehusvej/Helligi omrĂĽdet, bliver der ogsĂĽ korsvej i byggeperioden. mere trafik. Dog er der ikke Cykelstien er som bekendt foreslĂĽet løsninger pĂĽ de netop sløjfet i rundkørslen, udfordringer, det uvĂŚger- sĂĽ fodgĂŚngere vil - samligt vil give. Vi ser umiddel- men med cyklisterne - vĂŚre bart følgende potentielle ude pĂĽ vejen. En mulig løsning kunne problemomrĂĽder til fare for skolebørnene, der skal til og vĂŚre at skabe en sikrere alternativ rute, sĂĽ børnene vil fra KildegĂĽrden: • Indkørsel til parkering vil kunne gĂĽ ad den langt mini fremtiden foregĂĽ fra Møl- dre befĂŚrdede Ahornvej. lehusvej. Det vil øge antal- Etablerer man to fodgĂŚnlet af biler, der skal gennem gerfelter med lyskryds: et rundkørslen. Det vil isĂŚr hvor Møllehusvej/Ahornvej betyde flere biler, der drejer krydser og et over Helligop ad Møllehusvej og der- korsvej ca. ved OK tanken, ved krydser børnenes vej er denne rute et langt bedre rundt i rundkørslen, da de alternativ til ovenstĂĽende stadig vil køre ind via Hel- trafikmĂŚssigt problematiske omrĂĽder. ligkorsvej. NĂĽr børnene er nĂĽet frem • Eksisterende P-omrĂĽder vil blive inddraget i bygge- til KildegĂĽrden, melder det felter, før nye er etableret. TIL spørgsmĂĽl sig: E GER nĂŚste NYE LĂ…â€?alDEROB at ARKildegĂĽrden Dette vil øge antallet afEN & Ghar , BADHvad K K EFTER MĂ…L Ă˜ K ternativeâ€? parkeringer i om- tilbyde børnene, mens de er i klub? Og hvor skal børnerĂĽdet. • Ny bebyggelse pĂĽ Mølle- ne vĂŚre? Design selv dine lĂĽger. LĂŚser man helhedsplahusvej Priseksempel:

    

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kr. 10.850,NYE LĂ…GER TIL ROBE ARDEEFTER KĂ˜KKEN, BAD & G MĂ…L DANSK Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale. Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Micro lĂĽger Priseksempel:

10 lüger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hÌngsler Montering • moms • garanti

KĂ˜KKENRENOVERING

Hvidmalet grebsfri lĂĽger

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

Priseksempel:

10 lüger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. hÌngsler Montering • moms • garanti

Kr. 6.500,- Kr. 14.125,-

Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 - Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkkenrenovering.dk

• Aut. VVS-installatør

nen for Kildegürden, nyhedsbreve, arkitektkonkurrencens beskrivelse, dommerbetÌnkning og vinderforslag, er de 440 klubbørns daglige brug af omrüdet ikke nÌvnt et eneste sted. Der er mange ord om, hvordan omrüdet skal übnes for nye brugere, men ikke Êt om, at man vel ogsü bør prioritere pladsen og aktiviteterne til klubbens børn? Selv hvis klubben havde vÌret tÌnkt ind i helhedsplanen, virker det pü ingen müde som om, der er blevet reflekteret over, at de nye muligheder, der beskrives i det seneste nyhedsbrev fra Klub Kildegürden, først vil vÌre der, nür planen er gennemført om 3-4 ür. Ligesom der ikke er tÌnkt over, hvad det er, man vil (til)byde børnene, mens byggeriet stür pü. Tragikomisk er det, nür nyhedsbrevet slutter af med følgende: �Frem mod 1. maj arbejdes der pü at give mere plads til Klub Kildegürdens udeaktiviteter centralt i Kildegürden�. Hvor lang tid gür der mon før det meste af den centrale del af Kildegürden bliver inddraget i byggefeltet for Musikkens Hus? Vi vil gerne spørge, hvor klubbens udeaktiviteter skal foregü i byggefasen i de nÌste 3-4 ür – og hvilke aktiviteter klubben kan tilbyde børnene? Kontrasten fra den eksisterende klub Margrethehüb til den kommende klub Kil-

Vi kører

degürden er til at fü øje pü: Margrethehüb har med en matrikel pü 7000 kvm. god plads til varierede udendørs aktiviteter med boldbane, hoppepude og kaninstald til børnenes egne kaniner. Klub Kildegürden, der skal rumme over tre gange sü mange børn, rüder selv over en grund pü størrelse med en lille parcelhusgrund, der snart bliver solgt fra for at finansiere noget af helhedsplanen. Ellers er alle udearealer übne og altsü ikke klubbens, men fÌlles med andre. Disse kvadratmeter vil vÌre skrumpet gevaldigt, nür helhedsplanens huse, boliger og parkeringspladser har taget deres del. Vi ønsker tillige svar pü, hvilke udeaktiviteter Kildegürden tilbyder de 440 klubbørn efter gennemførslen af helhedsplanen? Og hvor skal de foregü? Tilsyneladende er det først nu i 11. time, at ogsü klubbørnene er blevet set af styregruppen for projekt Kildegürden. Resultatet er formodentlig, at børnene vil blive spist af med hurtige lappeløsninger süvel mht. plads indenfor som udenfor – og ikke mindst mht. trafikken i omrüdet. Lappeløsninger, der angiveligt skal laves om adskillelige gange de nÌste ür for at give plads til helhedsplanens byggefaser. De børn, der skal starte i klubben nu og nÌste ür, har som følge af den nye skolereform stort set kun oplevet

omstruktureringer af büde skoledag og SFO i deres korte skoleliv. Nu vil de igen havne i omstillinger - deres klubliv vil komme til at foregü midt i en byggeplads, der vil begrÌnse mulighederne for at lave aktiviteter, isÌr udenfor, betragteligt. Skylder vi ikke børnene en gennemtÌnkt plan for, hvordan klubben skal fungere som et stabilt attraktivt tilbud igennem hele realiseringen af Kildegürdens helhedsplan? Indtil nu har de pü ingen müde vÌret en del af den.

Forslag: • Behold det nuvÌrende budget under realiseringen af helhedsplanen for at sikre en sum penge til aktiviteter (ture mm.), der kan kompensere lidt for de manglende udendørs faciliteter. • Behold Klub Margrethehüb til omrüdet Kildegürden er klar i 2018. Bør forholdene i bund og grund ikke matche antallet af børn? • Etabler lyskryds med fodgÌngerfelter sü ruten over Ahornvej vil blive en alternativ, mere sikker vej til klubben: et hvor Møllehusvej/Ahornvej krydser og et over Helligkorsvej ca. ved OK tanken. Pü vegne af klasserüdende i 1A, 2A, 2C og 4C pü Sct. Jørgen Skole

Pernille Holst Per Bischoff Kristiansen

serviceordning for Roskilde Varmeforsyning. Pris kr.

35,- om mĂĽneden

• Medlem af Dansk VVS-installatør forening

som trĂŚkkes over varmeregningen.

• VarmeanlÌg

Ring pĂĽ telefon

72 44 44 66

• Naturgas • FjernvarmeanlÌg • Servicearbejde

Lars Christiansen

• Køkken

Aut. vvs-installatør og VVS-tekniker Vindingevej 36 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 7244 4466 www.roskilde-vvs.dk ¡ mail@roskilde-vvs.dk


10. MAJ 2016 l 31 l


l 32 l 10. MAJ 2016

Den oversete dræbersygdom Der dør tre mænd af prostatakræft om dagen i Danmark. Vi hører ikke meget om det, men det vil prostataforeningen i Roskilde lave om på. Af Tomas Skov

”Vi mænd burde være lige så kendte for prostatakræft, som kvinder er for brystkræft. Det er stort set samme tal – med den forskel at kvinders brystkræft er for nedadgående, og det er prostata-kræft bestemt ikke”, siger medlem af Prostatakræftforeningen PROPA i Roskilde Gert Christensen, som selv er tidligere patient.

Mænd lever længere Sygdommen er i kraftig stigning, fordi mænd nu ikke i samme grad dør af livsstilsygdomme, som de gjorde tidligere. ”Nu er vi holdt op med at

skurvognen eller på bodegaen”, siger Gert Christensen.

Fakta: • 35-40.000 i Danmark mænd er diagnosticeret med prostatakræft • Der er foredrag om mænds sundhed og sygdomme torsdag den 19. maj kl. 19 i auditoriet på Roskilde Sygehus.

ryge, og vi spiser heller ikke så usundt, som vi har gjort. Vi har fået flere leveår, og så når vi at blive ramt af prostatakræft”, siger Gert Christensen. Imidlertid er de færreste mænd opmærksomme på sygdommen, og endvidere er mænd notorisk sent ude med at gå til lægen.

Symptomer på prostatakræft • Vandladningsbesvær • Mindre sæd • Ondt i mellemkødet • Blod i urin eller sæd

”Mange mænd ender med at komme for sent til læge, og så breder det sig, så det ikke kan kureres. Kræften spreder sig herefter til lymfer, knogler og organer”, advarer den tidligere patient.

Rammer potensen En del af forklaringen på den oversete kræftforms udbredelse er formentlig også, at mange mænd ikke ligefrem praler med prostataproblemer, da behandling eller operation kan gå ud over potensen. ”Man kan typisk også blive utæt efter en operation. Så rejsningsproblemer og utæthed – det er ikke lige det, man taler om i

VIN PÅ AUKTION

På med handsken Desværre er den bedste blodprøvetest meget unøjagtig, så det bedste forebyggende arbejde, man kan gøre, er at lade lægen undersøge sagerne rent manuelt. ”Han skal simpelthen have gummihandsken på og mærke efter. Hvis din prostata er blød som spidsen af en finger, så er alt fint. Hvis den er hård som en knogle, så er der noget galt”, siger Gert Christensen, som frygter, at der vil ske en kraftig stigning i antallet af prostatakræfttilfælde i de kommende år.

’Tsunami af prostatakræft’ ”Professor i onkologi og urologi ved Skejby Sygehus Michael Borre har talt om en ’tsunami af prostatakræft’ inden for de næste år. Vi kan komme ud for at tal-

Gert Christensen fra Prostatakræftforeningen PROPA i Roskilde har selv lidt af prostatakræft. Han advarer mod at overse mændenes svar på brystkræft.

lene bliver mangedoblet”, advarer han. Af samme grund har foreningen inviteret chefpsykolog på Rigshospitalet og formand for Forum for Mænds Sundhed, Svend

Aage Madsen, til at tale om netop mænd og deres sundhed og sygdomme torsdag den 19. maj kl. 19 i auditoriet på Roskilde Sygehus.

TIL GODE HAMMERSLAG

En ny hjertestarter ved Klinten i Jyllinge skal fremover være med til at redde liv i lokalområdet.

Champagne, Deutz Cuvée Willam Deutz ‘Vinotheque’ 1990 ∙ Solgt for 12.000 kr

12 fl. Château Lafite Rothschild, Pauillac 1987 Solgt for26.400 kr

Lauritz.com mærker kraftigt stigende efterspørgsel efter gode konsumvine og eksklusive samlervine. Vi giver gerne en uforpligtende vurdering af dit vinlager eller din samling.

Screaming Eagle Napa Valley 1999 Solgt for 12.000 kr

2 fl. Mouton Rothschild, årgang 1964 og 1965 Solgt for 9.800 kr

LAURITZ.COM ROSKILDE

Store Hedevej 4· 4000 Roskilde · 4674 4040 roskilde@lauritz.com· M-F 10-18· L 10-14

5 fl. Chateau Latour 1992 i OWC Solgt for 7.900kr

Hjertestarter ved Klinten i Jyllinge

Roskilde Kommune har fået sat en hjertestarter op ved Klinten i Jyllinge ved den kommunale badebro. En hjertestarter er et apparat, der kan ”genstarte” hjertet efter hjertestop ved at give et eller flere elektriske stød gennem brystkassen. Hjertestarteren består af selve maskinen og to elektroder. Gennem elektroderne kan hjertestarteren aflæse hjertets elektriske rytme og vurdere, om der skal afgives stød.

Alle må bruge den Hele vejen gennem proces-

sen fortæller hjertestarteren, hvad der skal gøres. Den fortæller, hvornår man skal give kunstigt åndedræt og hjertemassage, og når elektroderne er sat korrekt på, foretager hjertestarteren selv en hjerteanalyse, der afgør, om der skal gives elektrisk stød. Alle må bruge og betjene en hjertestarter i Danmark. Og er man i stand til at give livreddende førstehjælp, kan man også trygt og effektivt betjene en hjerte-

starter uden forudgående træning.

4000 rammes årligt Vigtigst er det dog altid at ringe til 1-1-2, hvis en person er bevidstløs og ikke trækker vejret regelmæssigt. Så kan en sundhedsfaglig medarbejder fortælle, hvad der skal gøres. Hvert år rammes cirka 4.000 danskere uventet af hjertestop uden for landets hospitaler – blot 12 % overlever. Op til 74 procent kan overleve, hvis der gives førstehjælp og stød med en hjertestarter, inden ambulancen ankommer.


10. MAJ 2016 l 33 l

TEMA-AFTEN: Det perfekte forældrekøb Tirsdag den 24/5 kl. 19-21 Står du/Jeres børn foran et forældrekøb, så kom til denne spændende informationsaften, og mød nogle af branchens bedste rådgivere – bliv forberedt, og opnå det bedste forældrekøb.

Børnehuse får et kreativt løft Ni børnehuse skal have en overhaling – så er alle dagtilbud klar med udviklende leg- og læringszoner for børnene

En ny strategi, kombineret med 2 millioner kroner årligt til og med 2019, skal sikre, at alle kommunens børnehuse, børnehaver og vuggestuer fysisk er indrettet til, at børnene udvikler sig og lærer så meget, som de kan. Pengene har byrådet allerede afsat i budgettet, og med strategien har Skole- og Børneudvalget nu besluttet, hvordan pengene skal bruges for at fremme leg og læring i dagtilbud-

dene. Strategien betyder at dagtilbuddene indrettes med forskellige lege- og læringszoner. Der skal være områder for den stille leg og læring, og områder hvor børnene fysisk kan være aktive og larme mere. ”Det er besluttet at give de fysiske rammer i børnehaver og vuggestuer et løft, så de inspirerer børnene og støtter dem i at udvikle deres talenter. Børn er af natur nysgerrige og kreative, og det skal vi støtte op om. Det giver både dygtige og ikke mindst glade børn”, siger borgmester Joy Mogensen.

Bedre læringsmiljøer De dagtilbud, der i dag ikke er gearet til at imødekomme de nye krav til de fysiske rammer om børnene, får en

overhaling. Det sker efter en rækkefølgeplan og inden for en økonomisk ramme på 2 millioner kroner årligt over fire år. Også selvejende dagtilbud indgår i planen. Rækkefølgen revideres løbende i forbindelse med kommunens årlige tilsyn. De berørte dagtilbud er børnehusene Skademosegård, Trekroner, Dommervænget og Egegården i Roskilde by, børnehusene Storkereden, Elverhøj og Gundsømagle i den nordlige del af kommunen og børnehuset Hyldebo i den sydlige del. Endvidere indgår det selvejende børnehus Spiloppen. Indsatsen kan fx bestå i bedre lysforhold, støjdæmpning og forbedringer af læringsmiljøer.

Program • Velkomst v/BoligOne • Markedet lige nu • Få den optimale finansiering af Jeres forældrekøb • Bliv klædt på til at optimere skatten af dit forældrekøb • Få den optimale juridiske rådgivning ift. skøde/overdragelse mv. • Spørgetid til de forskellige rådgivere BRFkredit

Baker Tilly

Advokat

Vi byder på lidt at spise og drikke – ingen beslutninger på tom mave. Adresse er Ejboparken over for nr. 53. Tilmelding på mail.

”Psst.. Hos BoligOne bestemmer du selv dit salær”

BoligOne Roskilde/Lejre/Egedal Tlf: 70 20 44 66 Mail: roskilde@boligone.dk www.boligone.dk/roskilde

– din lokale mægler i Veddelev Maria Hovmøller bor selv i Veddelev og kan således fortælle potentielle købere til dit hus, alt om hvordan det er at bo i denne helt fantastiske bydel. Med personligt kendskab til Veddelev Børnehus, Himmelev Skole, Veddelev Grundejerforening, Veddelev Strands Bådelaug, havnemiljøet, naturen, stranden og området ved Campingpladsen mv. er der grundlag for at få en god og personlig snak med køberne om de muligheder og oplevelser man får med når man køber hus i Veddelev. Har du planer eller overvejelser om salg af din bolig, så bestil en gratis og uforpligtende salgsvurdering hos Hovmøller Bolig. Her er ambitionen, at alle forløb

skal være personlige og skræddersyet den enkeltes behov. Vi får en snak om hvad der er vigtigt for dig i forhold til salget af din bolig og ligger en plan for hvordan salgsarbejdet kan tilrettelægges bedst muligt. Går du i købstanker og kunne du bruge en professionel hjælper på sidelinjen? Hos Hovmøller Bolig kan du få hjælp til dit køb fra a-z. Her er gode råd at hente, både til forhåndsgodkendelse, på besigtigelser, til forhandling, gennemsyn af købsaftalen og afslutning af handlen herunder berigtigelse og refusionsopgørelse.

Se mere på www.hovmøller.dk eller ring for et personligt møde på tlf. 33 13 00 10


l 34 l 10. MAJ 2016

Ring hør næ og rmere

4717 1

Vi hjæl 100 pe helt i m r dig ål!

VI GØR DIN FORRETNING MERE ATTRAKTIV AT SE PÅ ”YOU CAN’T MAKE A SECOND FIRST IMPRESSION” Emballager, poser, displays, kassetter, kollektionsholdere, etuier, messestande, salgsdisplays, menumapper, musemåtter - vi producerer og trykker på stort set alt, der kan fremstilles i papir, pap eller plastik. Her ser du et lille udsnit af vores produktioner og samarbejdspartnere. Ring og bliv klogere på hvad vi kan gøre for din virksomhed. Vores konsulenter hjælper dig med alt fra idé til det færdige produkt. Vi er nok mest kendte for, at vi aldrig går på kompromis. Og så kan vi levere ekstremt hurtigt, da vi producerer på egen fabrik i Danmark.

Salg: Kilde Allé 22, 1. sal · DK-3600 Frederikssund • Produktion: Vesterbro 65 · DK-8970 Havndal Kontakt: +45 4717 1100 · info@allcreative.dk · www.allcreative.dk


10. MAJ 2016 l 35 l

Tag dit tag seriøst - det betaler sig! Få det renset og malet og forlæng dit tags levetid med 10-15 år PR Tag- og facaderens blev etableret i 1997, og har en solid erfaring indenfor rensning, maling og vedligeholdelse af tage og facader. For indehaver Peter Ringstrøm er arbejdet med tagrensning en tillidssag. Han holder meget af kundekontakten, og finder stor arbejdsglæde ved at færdes i folks haver, hvor han gør deres hjem indbydende med et rent og nymalet tag. ”Jeg stortrives med mit job og sætter en ære i, at kunderne kan regne hundrede procent med mit firma, det er trods alt vores levevej. Inden vi starter tagrenoveringen, gennemgås hele taget, så det står klart for kunden, hvorledes arbejdet udføres og i hvilket prisleje vi ligger i. Før vi så begynder afrensningen af taget, dækker vi loftet grundigt af med plastik,” forklarer Peter Ringstrøm. Renseanlægget er miljøcertificeret højtryksrenseudstyr der genanvender op til 80 % af vandet, hvil-

ket både tilgodeser miljøet og det samlede vandforbrug. Rensevandet bliver suget op fra tagrenden og føres direkte ud til filtersystemet i rensevognen. Der vil dog være en smule snavset vand, som bliver trykket ind gennem overlægget på pladerne og ender på loftrummet. Derfor dækker PR Tag- og facaderens altid af på lofterne med plastik, for at fange det vand der skulle komme ind. ”At jeg prioriterer sikker afdækning og oprydning meget højt skyldes, at der ikke er noget værre for folk, end at komme hjem til et rent tag, hvor der så er sivet vand ind. Imens min kollega vasker taget er det min faste opgave at styre den mobile rensemaskine, samtidig med at jeg hele tiden går på loftet og sikrer plastikafdækningen, ” siger Peter Ringstrøm. Tilfredse kunder er i centrum Taget er det mest udsatte sted på dit hus. Hver dag året rundt skærmer det for vind og vejr, angribes af mos og alger og udsættes dermed

MILJØGODKENDT TAGRENS OG MALING for frostsprængninger. Alt sammen slider på taget og gør det mere sårbart. Trænger fugten gennem taget, udsættes spær og træværk for råd og svampedannelse. Skaderne kan blive så alvorlige at taget, og i værste tilfælde selve tagkonstruktionen, må udskiftes. ”Med en god vedligeholdelse bliver taget styrket, så levetiden forlænges 10-15 år. Dermed bliver det væsentligt billigere for husejeren, end det vil være at købe et nyt tag.

FØR

Uanset opgavens omfang er det for os et godt resultat og tilfredse kunder der tæller,” siger Peter Ringstrøm. Efter endt arbejde er det naturligt for PR Tag- og facaderens at

EFTER

efterlade arbejdspladsen i nydeligt opryddet og rengjort stand. Derfor bliver alle vindskeder, sternbrædder, vinduer, vægflader med mere spulet grundigt ned.

Vi kommer gerne med e uforpligten t de tilbud

Veddelev · 4000 Roskilde Tlf.: 4675 4262 Bil: 4083 1550 www.prtagrens.dk E-mail: pr@prtagrens.dk

Vi har køberne! Har du huset?

Kom ind og få en boligsnak - vi har masser at byde på. Om det er købere til din bolig eller gode råd til at få solgt til prisen - vi sætter pris på din bolig hver dag!

SALÆR 39.000 incl. moms Køberemne 2616-50 Viby ”Pipkvarteret”

Køberemne 2616-51 Viby ”Emilsgave”

Køberemne 2616-52 Viby

Ungt par søger bolig i ”Pipkvarteret”. Max. 2 mill. Gerne 3 værelser og indflytningsklar stand.

Ægtepar søger bolig i ”Emilsgave”. Max pris kr. 2,2 mill. Gerne 3 værelser, åbent køkken/ alrum.

Familie med 3 børn, søger større villa. Max pris 3 mill. 4 værelser, stort køkken/alrum, 2 badeværelser, gerne børneafdeling.

Boligmægleren - Lokal, dynamisk og professionel

Roskilde

Ringstedgade 46 · 4000 Roskilde Tlf. 4636 5500 · roskilde@boligmaegleren.dk

Hvalsø

Holbækvej 3 · 4330 Hvalsø Tlf. 4640 8565 · hvalsoe@boligmaegleren.dk

Viby Sj.

Søndergade 8 · 4130 Viby Sj. Tlf. 4636 5500 · vibyhus@privat.dk WWW.BOLIGMAEGLEREN.DK


l 36 l 10. MAJ 2016

VIND en RENAULT TWINGO

SCe 70 HK Expression 5 d.

Vinderchance 1 til 1500

Aldrig har chancen været større for at vinde en bil

Til en værdi af kr. 105.980,-

Støt Svogerslev Boldklub og køb en nøgle til kr. 100,senest søndag den 5. juni

eller så længe lager haves

Nøglerne kan prøves i dagene 8., 9. og 10. juni. Salget er i gang og vi har 1500 nøgler til salg, så skynd dig forbi os på Betonvej inden det er for sent. Følg konkurrencen her i avisen og på facebook. Like Arne Stubbe automobiler A/S på facebook og se alle vores nyheder, deltag i konkurrencer med masser af fede præmier bl.a Park One, elektronisk P-skive, Dinitrol behandling, klargøringer m.m. Lev. omk. 3.880,-

Fordelagtig finansiering tilbydes fra 1,95% rente

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00 Åbent mandag - fredag kl. 7.30 - 17.30 · Lørdag lukket · Søndag kl. 11-15

stubbe.dk


10. MAJ 2016 l 37 l

Byens Hus er også et gammelt hospital Af Per Steenholdt

... Planerne for Byens Hus er ikke begrænsede til kun at omfatte det gamle rådhus på Stændertorvet, men også nabobygningen, det tidligere Duebrødre Hospital, som Roskilde kommune købte allerede i 1967. Der kunne skrives meget om stiftelsen, der under navnet Duebrødre kloster har haft sit virke her i byen i mere end 700 år. Jeg vil begrænse mig til perioden efter 1741, hvor Duebrødre Hospital opføres på Fondens Bro. Det første hospital lå, hvor Rådhuskælderen i dag har sin have. Det beskrives i 1761, som værende en 37 alen lang og 21 alen bred bygning i én etage. Indretningen beskrives som, at der ikke var enestuer, men store stuer med dobbelte faste sengesteder og enkelte mindre stuer til egentlig syge. Beliggenheden er beskrevet interessant: ”vesten for Funes Broe”. Bro kan betyde vej og findes stadig i ”brolægning”. Navnet Fondens Bro, som det staves i dag, er tolket som afledt af Funders vej og opkaldt efter en Funder, der måske har bekostet vejen mod Domkirken. Der er dog ingen viden om nogen Funder, og stavemåden Funes kunne da lede til en anden tolkning af navnets betydning.

Der er fundet spor af en meget kraftig brolægning, men den kan jo være betalt af kirken selv. Navnet er måske en blanding af latin og dansk. Det latinske navn for begravelsen – funus - og det det gamle danske navn for vej – bro? Under alle omstændigheder blev hospitalet brugt som den tids alderdomshjem. Fra folketællingen i 1787 ved man, at der boede 26 ”hospitalslemmer”, næsten alle af meget høj alder. Det gamle hospital blev udvidet, men var både utidssvarende og ingen prangende nabo til kirken. Der blev indsamlet midler til opførelsen af et nyt. Opgaven blev meget passende overladt til Johan Daniel Herholdt, der siden 1871 havde været Roskilde Domkirkes arkitekt. Hospitalets gavle ligner kopier af gavlen til Cristian den 1.s kapel fra omkring 1460. Det er dog ikke en billig kopi. Det var på Herholdts initiativ, at mindre teglværker producerede mursten som i middelalderen med glaserede facadesten osv. Det var også nyeste mode at søge tilbage til tidligere tiders arkitektur. Man kan bare se på det lokale Ting- og arresthus fra samme periode. I 1967 sælges Hospitalet og indrettes til kommunale aktiviteter. Det er derfor velvalgt, at restauranten, der åbner i kælderen i 1983, får navnet Rådhuskælderen. Bygningen er registreret som bevaringsværdig, og det ville da være nærmest en helligbrøde at lave væsentlige ydre ændringer. Det indre er dog allerede så forandret, at passende indretning til nuværende og kommende formål vil være ok. For Herholdt synes hovedopgaven at have været

Duebrødre Hospital som det tog sig ud i 1880. i 1883 blev det gamle Rådhus nedrevet.

at give Domkirken en passende ramme, når man ser på den fra Stændertorvet. Derfor har han også gjort sig anstrengelser med muren omkring hospitalets have. Det kan undre, at denne mur ikke er omfattet af den bevaringsværdige status. Det er især besynderligt, når man tænker på nylige fredning af muren omkring Palæhaven, gennemtrumfet af Kulturstyrelsen. I dag er der aktuelle planer om et nedgravet Domkirke Museum

- det er også meget ønskværdigt. De oprindelige planer om dette museum angav Domkirkepladsen som den rette placering. Kulturstyrelsen finder dog, at udsigten mod pladsens skrånende terræn set fra Bondetinget og Tuttesti er bevaringsværdigt. Det er et smukt syn, men også meget nyt syn. Domkirken har i næsten alle år været omgivet af en mur. I dag er Rådhuskælderens Have udpeget til byggefelt, og arkitekturen skal tilpasses tor-

OFFENTLIGT MØDE

Prostatakræft

Foredrag af Svend Aage Madsen, chefpsykolog, ph.d. Torsdag 19. maj 2016 kl. 19:00 til kl ca. 21:30 Roskilde Sygehus, indgang 24 i Auditoriet, Køgevej 7-13, Roskilde

Emne: Dette er et offentligt møde, hvor vi har inviteret chefpsykolog Svend Aage Madsen, Rigshospitalet, til at holde et af sine medrivende foredrag: ”Den mandlige kræftpatients adfærd og psykologi” Svend Aage Madsen er chefpsykolog, ph.d. på Rigshospitalet. Han er formand i Forum for Mænds Sundhed - www.sundmand.dk/Om-forum.php Det er forummet kendt fra bland andet ”Men’s Health Week” i uge 24 og ”Tjek dig selv mand” www.tjekdigselvmand.dk

I pausen vil der blive serveret kaffe/te og kage. Entrepris inkl. kaffe/te og kage: Kr. 50,00

vets nye arkitektoniske indtryk. Det kan virke lidt paradoksalt, at Herholdts mur, der er ældre end store dele af muren omkring Palæhaven, kan ende som offer for Kulturstyrelsens holdning. Det kan være nødvendigt med en instans som Kulturstyrelsen, der kan forhindre kommuner i at træffe kortsigtede afgørelser, der skader kulturarven. Det er dog et spørgsmål om Kulturstyrelsen altid træffer afgørelser på det rigtige grundlag.

FÆLLESSKAB Når du bliver ramt af kræft i prostata har du sikkert behov for mere viden, for støtte og hjælp. Og i Propa mener vi, at intet slår den hjælp, du kan få af andre i samme situation. Det giver dig viden, forståelse og mod på helt nært hold.

Bliv medlem! Det koster kun 275,- om året.

Ring idag på 33 12 78 28

Begrænset antal pladser, så tilmelding sker efter først til mølle-princippet. Bindende tilmelding: Senest fredag den 13. maj 2016 på e-mail: roskilde@propa.dk eller SMS eller opringning på tlf. 60 71 74 26 Betaling: Ved indgangen

www.propa.dk


l 38 l 10. MAJ 2016

Sport Stjerneløbet er for alle Sommerens Stjerneløb er både for firmaer, venner – og børn.

Fredagsbold i HVB

det bliver en succes, så det kan blive en tradition”, siger centerchef Lisbeth Wilstrup, som selv regner med at køre med i voksenløbet, der sætter i gang, når børneløbet er overstået.

Af Tomas Skov

Årets udgave af Stjerneløbet i Roskilde byder på en unik event for motionscykelryttere med holdånd, fællesskab og sund konkurrence, og der er som noget nyt også et særligt børneløb for de helt unge cyklister i alderen 6-12 år. ”Jeg synes, det er vigtigt, at vi gør noget for denne sjove begivenhed i Roskilde, og vi fortsætter naturligvis de kommende år, hvis

Ingen biler Børneløbet kører på en lukket rute uden biler, og alle, der deltager, får et startnummer samt en lille præmie fra RO’s Torv. ”Der er T-shirts til alle, der deltager og medaljer til de tre første i hver gruppe, og så koster det jo altså ikke noget at deltage. Det eneste, du skal, er at komme med din cykel og endelig huske din hjelm. Det er gratis at deltage, og der er ingen tilmelding på forhånd, så du møder bare op på dagen”, siger centerchefen, der håber på at mindst 100 børn tilmelder sig løbet.

Tre aldersklasser • 6-8 årige, som kører 1 omgang på ruten • 8-10 årige som kører 2 omgange på ruten • 10-12 årige som kører 3 omgange på ruten

Familiedag Første start går kl. 10:30 fra RO’s Torvs telt på Stænder-

torvet, hvor startnumre mv. udleveres. Når børnene er i mål, kan far eller mor fortsætte i voksendelen af Stjerneløbet inden elitecyk-

lister slutter dagen af. ”Det er en oplagt dag for familien at lave noget sammen”, siger Lisbeth Wilstrup.

Program for dagen Kl. 10:30 Ro’s Torvs børneløb Kl. 12:00 Holdløbet for motionister Kl. 13:30 Vinderne af holdløbet for motionister kåres efterfulgt af underholdning ved Billy Cross Kl. 14:00 Præsentation af eliteløbets hold og ryttere Kl. 14:30 Eliteløbet skydes i gang efterfulgt af underholdning ved Billy Cross Kl. 17:00 Vinderne af Stjerneløbets eliteløb kåres

Himmelev Veddelev Boldklub har i samarbejde med DBU startet et nyt tilbud op for voksne, der ønsker at komme ud og trille lidt uforpligtende bold og samtidig få rørt sig lidt. Tilbuddet, der går under navnet Fredagsbold, er henvendt til alle voksne både mænd og kvinder. Det betyder i praksis, at HVB fremover stiller baner til rådighed, så der kan spilles fodbold hver fredag klokken 15. ”Vi har gået i et stykke tid og ville opstarte noget for de mange voksne, der måske ikke har tid til træning flere gange i ugen eller kamp i weekenden. Eller som bare vil spille lidt uforpligtende fodbold, ligesom i skolegården, da man var barn. Derfor passede det os perfekt, da vi blev præsenteret for Fodbold Fitness konceptet, som vi så kalder fredagsbold”, siger Carsten Reinholdt, formand i HVB. Interesserede kan tage kontakt til Carsten Rein-

Vil du lære at løbe og have det sjovt samtidig? Carsten Reinholdt er sammen med resten af HVB klar med et nyt fodboldtilbud til voksne. Om tre måneder løber du fem kilometer uden pause – og undervejs har du mødt en masse kvinder og mænd med samme mål som dig. Vi løber fra Vikingeskibsmuseet, når der er begyndertræning.

holdt på: carsten@hvb-fodbold.dk eller tovholder Casper Jensen fra DBU på: FØRSTE Læs mere og tilmeld dig på cabj@dbu.dk LØBETRÆNING roskildemotion.dk Velkommen til Roskilde Motion!

lørdag den 2. april kl. 9.00

GODT LØBETIP

Roskilde Motion - en løbeklub med plads til begejstring

til dig, der gerne vil løbe!

Klubben er for almindelige motionister. Vi satser på bredden, da vi har et ønske om at få flest muligt til at dyrke motion på egne vilkår. Roskilde Motion er et tilbud til de mange, der har gode intentioner om at løbe – men

synes, at har det er sværtnået at komme udet af døren alene. På begynderhold Giv dig selv en belønning, nårsom du delmål, fx.bygges formen langsomt op og kan senere vedligeholdes på niveauinddelte hold. Målet er at kunne løbe en månedes regelmæssig løb. Detellerkan være fem kilometer 30 minutter uden pause. løbeudstyr eller en is på havnen efter løb, hvad derløberellers Vi hareller også flere hold for dig, der allerede 5 km jævnligt. kan Målet er ikke at kunne løbe en marathon, det er i orden at løbe for hyggens skyld. motivere dig. Der lægges meget vægt på det sociale aspekt – der skal bogstaveligt talt være luft til at tale sammen under løb.

BEGYNDERPROGRAM LØB MED PAPERBOY OG ROSKILDEMOTION

Løb ud af en rute og vend om, når den halve tid er gået

Dag

Dato

Løb

Gang

Løb

Gang

Løb

Gang

Løb

Gang

Løb

Løb samlet i minutter

Onsdag Lørdag Mandag Onsdag

11. maj 14. maj 16. maj 18. maj

4 4 5 4

1 1 1 1

4 4 5 5

1 1 1 1

4 5 5 5

1 1 1 1

4 5 5 5

1 2 2 2

5 5 5 5

21 23 25 24

Gåpause samlet i minutter 4 5 5 5

Tid i alt 25 28 30 29

Det er i orden at give plads til nydelse, når man passer sin træning.

ROSKILDE

MOTION.dk

FAKTA: Du kan læse mere om emnet på Facebook gruppen Roskilde løber. Dette er stedet for alle, der ønsker at løbe med, enten i klubben eller på egen hånd via avisens ugentlige løbeprogram. Du kan også læse tidligere artikler om projektet samme sted. Hvis du ønsker at løbe med andre, kan du tilmelde dig på Roskildemotion.dk

SVØMMEDRAGTER TRIATLET ELLER MOTIONIST

- vi har udvalget til alle niveauer! HEAD TRICOMP 15 LADY

2XU A:1 Active Wetsuit

HEAD’s mest populære model til træning og race! Dragten er lavet af et meget fleksibelt neopren, der giver stor mobilitet. En fuld 5mm neopren frontpanel, der strækker sig fra brystet til fødderne, øger opdriften og 3 mm på bagsiden og 2mm omkring arme og skuldre betyder stor fleksibilitet. 4.200,-

våddragt for svømmeren som søger meget flydeevne og god bevægelse. Grip overflade på underarmene, skulder og arme i tyndere neopren og front helt i 39 celler neopren for bedste flydeevne. Vejl. 3500,Sommerpris 2.700,-

SKIVÆRKSTED • FYSIOTERAPI • SPORTSMASSAGE • INDUSTRIVEJ 1E · 4000 ROSKILDE · TEL. 46 35 40 86 · WWW.SNOWFUN.DK · BUTIK@SNOWFUN.DK · ÅBENT: MANDAG - FREDAG KL. 10-18 · LØRDAG 10-14


10. MAJ 2016 l 39 l

hende & Ansigtsbehandlinger til alle hudtyper ham EN SKØN SIDE FOR

Noblesse i Jernbanegade har et bredt udvalg af velværetilbud til både kvinder og mænd. Af Holger Vincents

I 2013 rykkede kosmetolog Gry Bejstrup sit velværecenter Noblesse fra Hersegade til Hestetorvet for at få flere kvadratmeter og dermed mere plads og ro til den enkelte kunde. ”Efter flytningen fik vi flere behandlerrum og lidt flere medarbejdere”, forklarer den 31-årige indehaver af Noblesse, der driver et tilsvarende center i Holbæk, hvor hun bor med sin mand, alt i

mens der også er en lille ny på vej. Hos Noblesse i Roskilde spænder opgaverne vidt og bredt for Gry Bejstrup og hendes seks ansatte. ”Vi laver primært ansigtsbehandlinger og andre klassiske kosmetologbehandlinger. Men vi tilbyder også massage, pedicure, manicure og voksbehandling er”, siger Noblesse-ejeren.

Stort udvalg Kunderne, der eksempelvis bestiller tid via klinikkens hjemmeside, varierer fra unge med klassisk teenageakne og voksne, der kæmper med pigmentforandringer, til ældre der kommer ind for at få opstrammende ansigtsbehandlinger. Netop derfor er in-

dehaveren af Noblesse også glad for, at hun kan tilbyde et bredt udvalg af løsninger til alle hudtyper. ”Fordelen ved at være en af de store kæder i Roskilde er, at vi har fem forskellige hudplejeserier, og det betyder, at vi kan supplere en bestemt serie med noget andet, og derfor behøver vi ikke gå på kompromis men kan gå ind og være meget specifikke, i forhold til folks ønsker og behov”, siger Gry Bejstrup. I øjeblikket er netop folks ønsker formentlig, at solen skal få mere

magt og således også mindske vinterblegheden. Men ifølge kosmetologen kan man spare sin hud for mange problemer, ved at beskytte sig fra starten. ”Noget af det vi går rigtig meget op i, når kunder kommer ind med hudproblemer eller pigmentering, er solfaktor. Solfaktor er en billig beskyttelse med solens UV-stråler, men samtidig giver den et fysisk skjold på huden. 80 procent af hudens skader opstår i dagligdagssol, ikke når man eksempelvis er på ferie i udlandet”, forklarer Gry Bejstrup.

Noblesse Roskilde Hestetorvet 1c 4000 Roskilde www.noblesse-spa.dk Gry Bejstrup er kosmetolog og indehaver af Noblesse i Roskilde.

BRASILIANSK HÅRFJERNING

M/K

Drømmer du om lange fyldige vipper uden mascara?

I Charlies barberstol tilbydes klassisk vådbarbering, skægtrimning, og naturligvis herreklip

Få Single Eyelash Extensions i hele maj for

499,-

Normalpris 899,-

RING GERNE FOR TIDSBESTILLING

Vipperne giver et naturligt look og tilpasses specielt dine vipper i form, længde og tykkelse.

noblesse

ONLINE BOOKING

Hestetorvet 1C, 4000 Roskilde · Tlf. 70 25 35 25 Se mere på vores hjemmeside

noblesse-spa.dk

HOLMEHUSE 25 • 4000 ROSKILDE • Tlf. 42407501 • LLWELLNESS.DK

RO’S TORV - TLF. 46 35 48 00

Janne-Pia-Charlotte

Vindingevej 34b – 4000 Roskilde LÆKRE OG FORÅRSFRISKE FØDDER

Vi tilbyder at komme hjem til dig

NYT PRODUKT www.salonuniquerostorv.dk INGEN PARABENER, FRI FOR SULFAT OG EGNET TIL ALLE HÅRTYPER – OGSÅ HAIREXTENSIONS

PINSETILBUD KØB EN SHAMPOO & CONDITIONER OG FÅ EN

BYENS BEDSTE ÅBNINGSTIDER Mandag-fredag 9-19 • Lørdag 9-17 • Alle søndage11-16

46 35 12 11

Frisør-teamet

Tilbyder det flotteste brudehår til din store dag.

GRATIS HÅRLAK

også som hjemmebehandling

RING OG BESTIL TID

Bredgade 23, Roskilde, 4044 7696

Salon Unique

KLINIK FOR FODTERAPI Fri parkering ved klinikken.

”RIGTIGE MÆND FÅR TRIMMET SKÆG”

BOOK ONLINE: www.salonuniquerostorv.dk RO´S TORV · TLF. 46 35 48 00

Online booking:

www.frisorenghoff.dk Kosmetolog: Bliv sommer-klar: Voks, Shellac, ansigtsbehandlinger, pedicure, manicure, eyelashextensions. Se vores hjemmeside.

SANKT OLS GADE 20 - 20 78 68 17


l 40 l 10. MAJ 2016

Lav venindearmbånd på biblioteket Roskilde Bibliotekerne får igen besøg af den kreative Sabine Lemire, der før har afholdt kreaworkshops på biblioteket. Lørdag den 21. maj vil hun vise, hvordan du kan lave dit eget armbånd. Du kan lave et armbånd til dig selv, din gode veninde, din mor eller en helt anden. Med perler, snor og lim kan du flette og designe dit eget armbånd. Det er for børn fra 6 år. Workshoppen finder sted lørdag den 21. maj kl. 10-12 i Boxen på Roskilde Bibliotek. Det er gratis at deltage og kræver ingen tilmelding.

Flåter trives i højt græs og på særligt rådyr i skovene - som her i Boserup Skov.

Som med tusinde Som med tusinde tunger tunger Gudstjeneste i Amfiteatret, Folkeparken, Roskilde Roskilde Gudstjeneste i Amfiteatret, Folkeparken, 2. Pinsedag, mandag d. 16. 16. maj kl. 11 kl. 11 2. Pinsedag, mandag maj

½ PRIS!

Der er blevet langt flere flåter i Danmark, men naturcenterleder Tim Krat tager udviklingen helt roligt.

terleder fra Boserup-gård Naturcenter Tim Krat, som ikke føler sig truet af de mange flere flåter.

Af Tomas Skov

Fredeligt land

Det er ved at være sæson for skovture, og det betyder, at man skal holde øje med de små, blinde passagerer. Naturstyrelsen oplyser på deres hjemmeside, at de anslår antallet af flåter i Danmark til at være fem gange højere end i 1985. Selv om de fleste er helt uskadelige, kan nogle være bærere af en borreliabakterie, som via flåtens bid kan blive overført til mennesker og dyr. Flåter kan desuden overføre TBE (hjernehindebetændelse), der tidligere kun var udbredt på Bornholm, men de

www.dallevalle.dk

på À LA CARTE! lør, søn, man, tirs kl. 16-22

2 cocktails 100,Alle ugens dage!

Bordreservationer Hovedvejen 140 · 2600 Glostrup · 4343 0390 Copenhagen Designer Outlet v/City2 · 2630 Taastrup · 4399 0086 Fiolstræde 3-5 · 1171 København K · 3393 2929 Fields · 2300 København S · 3220 4200 Amager Centret · 2300 København S · 3254 5400 Fisketorvet · 1561 København V · 3391 9370 Storcenter BIG · 2730 Herlev · 4491 4520 Bruun´s Galleri · 8000 Aarhus C · 8620 2060 klip ud og medbring!

Flåterne kommer senere år har spredt sig til visse dele af Sjælland. Mens TBE smitter i det øjeblik, flåten bider, er risikoen for borrelia imidlertid lille, hvis man fjerner flåten inden for 24 timer.

Flere rådyr ”Der er kommet fem gange så mange rådyr i Danmark siden midt i 1980erne, og flåter hænger tæt sammen med rådyr. Jeg gætter på, at man estimerer antallet af flåter ud fra antallet af værtsdyrene. Og rådyr er et af flåtens vigtigste værtsdyr”, fortæller naturcen-

”Der er ingen tvivl om, at flåten er Danmarks farligste dyr, men det siger i virkeligheden mest om, hvor fredeligt et land, vi lever i. Jeg har fjernet over hundrede flåter fra mig selv gennem årene, og jeg er ikke blevet ramt af noget”, siger naturcenterlederen, som samtidig beroliger med at TBE ud over Bornholm kun findes i den nordlige del af Sjælland.

Tjek dig selv Dog anbefaler han, at man altid er opmærksom på at tjekke sig selv for flåter, hvis man har været i sko-

T ES LE F MA T HE R I E F DD E M

Gælder ikke Børnebuffet!

VÆRDI·KUPON

Alle ugens dage fra kl. 10-16

Gælder ikke Børnebuffet!

VÆRDI·KUPON

ven eller gået gennem højt græs. Han mener dog ikke, at den overskuelige risiko bør afholde nogen tilbage fra fortsat at nyde naturen. ”Der er jo millioner af besøg i skoven hvert år, og faren ved flåter fylder meget lidt. Personligt er jeg mere bange for at blive bidt af en løs hund end af en flåt”, siger han.

RESERVER DIN ANNONCE SENEST ONSDAG D. 11. MAJ

Kuponen skal afleveres ved bestilling! (e-avis udklip ikke gældende!) Kuponen gælder kun i Glostrup - Copenhagen Designer Outlet v/City2 - Fiolstræde! klip ud og medbring!

• En flåt er en mide i edderkoppefamilien, og den kan altså i værste fald være bærer af enten borrelia eller TBE • En tæge, derimod, er et fladt billedyr, som intet har med en flåt at gøre. Tæger er ganske ufarlige

GRUNDET PINSEN HAR VI ÆNDRET DEADLINE

Kuponen gælder t.o.m. 2016

Bestil 2 x Brunch/Frokost Buffet - betal kun for 1!

Fakta: Der er forskel

Kuponen gælder t.o.m. 2016

Bestil 2 x Aften·Buffet - betal kun for 1! Alle ugens dage fra kl. 16-22

Kuponen skal afleveres ved bestilling! (e-avis udklip ikke gældende!) Kuponen gælder kun i Glostrup - Copenhagen Designer Outlet v/City2 - Fiolstræde!

FIRMAFESTER DER HUSKES fra kr. 795,- pr. couvert min. 60 personer

comwellroskilde.dk

Comwell Roskilde / Vestre Kirkevej 12 / DK-4000 Roskilde / (+45) 4632 3131

- VI SAMLER BYEN


10. MAJ 2016 l 41 l

AFSLUTNINGS SHOW Lørdag den 11. juni 2016 i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena

1. SHOW: Se de helt små årgange til de voksne hold, når de viser dig det bedste af det bedste fra hele det skønne danse univers!

KL. 14:00-17:00 Dørene åbner kl. 13:00

VEJLEBO DANCE STUDIO

2. SHOW:

Se vores udvalgte hold, når de folder sig ud i et forrygende danseshow - fyldt med energi og overskud!

KL. 19:00-21:00 Dørene åbner kl. 18:00

Køb din billet online:

www.vejlebodancestudio.dk Billetpris kr. 155,- pr stk. Børn under 4 år gratis adgang


l 42 l 10. MAJ 2016

KULTURKALENDER 2016 MAJ

LØRDAGSKONCERT

FORÅRSKONCERT 12. MAJ

Hør Roskilde Sangskriverklub – og hvis du selv skriver sange, så mød op og få en snak med klubbens medlemmer om, hvordan du kan være med. Ingen tilmelding. Roskilde Bibliotek på scenen kl. 12-13.30

KATINKA

Den karismatiske sangerinde Katinka blander det poetiske med det eksperimenterende i sin enestående popmusik. Pris 80 kr. + evt. gebyr. Gimle kl. 20

SØNDAG 15. MAJ DANISH SX CUP

Oplev Europas bedste BMX kørere, når de kæmper om vigtige rangliste point til både VM og OL. Gratis. Roskilde BMX Arena i Darup kl. 10

FANATIC LIVE (FRA 7 ÅR)

TIRSDAG 10. MAJ

bossa, ballader og viser. Fri entré. Klosterkælderen kl. 20

Sjællands Kirkemusikskole. De dygtige sangere viser deres færdigheder, og hvad de har lært på skolen. Fri entré. Roskilde Bibliotek, Salen, kl. 19.30-21

FREDAG 13. MAJ

FORÅRSKONCERT

HUXI BACH

Huxi Bach har skrevet et nyt one-man-show, som handler om at vælge. Pris 270 kr. + evt. gebyr. Gimle kl. 20

Rollespil i Hyrdehøjskolen. Vi har både kostumer og våben du kan låne gratis. Frokostpause kl. 13:30. Pris 90 kr. Billetter på www. fanatic.dk. Parkeringspladsen ved Hyrdehøj Skov ved Katedralskolen kl. 11-15

ONSDAG 18. MAJ

MUSIK & KRÆMMERMARKED

Roskilde Musik & Kræmmermarked med 350 kræmmere fra hele landet. www.roskildemarked.dk. Dyrskuepladsen i Roskilde kl. 12-22 (Lør kl. 10-22, søn kl. 10-18)

BYRÅDET I BH

Din månedlige mulighed for at møde byrådet i Roskilde. Gratis. Byens Hus kl. 16-19.30

ONSDAG 11. MAJ

FRANSKE DAGE I ÅGERUP

Musiker, Henrik Goldschmidts fortælling om den franske musik. Ågerup Sognegård kl. 14-16

FODBOLDKAMP

Bet25 Liga - FC Roskilde mod HB Køge Roskilde Idrætspark kl. 18.30

TORSDAG 12. MAJ

TORSDAGSTRÆF - ROSKILDE RING

I 1955 blev Roskilde Ring indviet som den første permanente motorbane i Skandinavien. Samlingsstedet kl. 10-12.30

FORÅRSKONCERT

CHRISTIAN FUHLENDORFF

”Det er ligegyldigt hva’ andre tænker, ikk?”. Pris 245 kr. + evt. gebyr. Gimle kl. 19 og 21.30

SALONAFTEN

Fra kongehaller til socialt boligbyggeri - Når byen fortæller. Hvis blot vægge kunne tale - eller i dette tilfælde mure. Og det kan de faktisk! Pris 85 kr. Billetter købes på Roskilde Museum eller billetto.dk. Roskilde Museum kl. 19-21

KONCERT OG ARTISK TALK

Dansk nutidslitteratur i musikalsk fortolkning. Sanger og sangskriver Kristina Holgersen har omsat brudstykker fra Helle Helles romaner til sange. Pris 25 kr. Køb billet på roskildebib.dk/kalender. Roskilde Bibliotek kl. 19-21 på Scenen

BAL-AFTEN M. HABADEKUK

LØRDAG 14. MAJ ROSLIVE (FRA 10 ÅR)

Rollespil i en middelalderverden, krydret med magi og mystiske væsner. Pris 50 kr./medlemmer gratis. Parkeringspladsen ved Hyrdehøj Skov ved Katedralskolen kl. 10-16

Denne onsdag flytter onsdagsdansen ind i Gimle-Tanken sammen med otte mands orkesteret – folk, rock, salsa og big band jazz. Pris 60 kr. roskildebilletten.dk. Gimle kl. 19.30

KATINKA 14. MAJ

Roskilde Domkirkes Pigekor synger skønne forårssange i biblioteksrummet. Ingen tilmelding. Roskilde Bibliotek kl. 17-18

PATCHWORKCAFÉ

Sy patchwork med Jyllinge Patchwork Forening. Jyllinge Bibliotek kl. 18-20

MAGT

”MAGT - Og vi skal videre” byder på satire og stor musikalitet krydret med aktuelle emner om politik m.v.. Pris 100 kr. + evt. gebyr. Gimle kl. 20

PETER MARCKMANN BAND

Hør eget materiale i form af original dansksproget folk-pop, blues,

Cis-

UGENS PROGRAM PÅ GIMLE 11.05 CAFÉKONCERT:

11.05 ROSKIlDE SANgSKRIvERKlub

11.05

14.05

SANDRA

STAgECOACh MARy I ROSKIlDE IDRæTSpARK

Gimle • HelliGkorsvej 2 • 4000 roskilde • Gimle.dk • facebook.com/Gimleroskilde EKSTRA SHOW

!

FÅ BILLETTER

!

LGT! 2. SHOV:

1. SHOW: UDSO

FÅ BILLETTER

OpEN STAgE I CAFÉEN KATINKA

13.05 10.05

huxI bACh

12.05

MAgT

ChRISTIAN FuhlENDORFF

!


10. MAJ 2016 l 43 l

Gimle igen udpeget som Regionalt Spillested Statens Kunsfonds projektstøtteudvalg for Musik har givet genvalg til det lokale spillested.

SWOP-festival trak 6500 mennesker Publikum og deltagere kom i hobetal til både forestillinger, installationer og aktiviteter – fra babyer, børn, unge og voksne. Foruden alle de mange Roskilde-borgere, der besøgte festivalen, kunne årets SWOP festival også byde 50 internationale kunstnere og gæster fra europæiske teatre og festivaler velkomne! En del spillede forestillinger under SWOP og en del hav-

de fundet vej til Roskilde for at se og deltage i det mangfoldige og kvalitetsfunderede program, hvor man kunne blive bevæget både ved at se dans og opleve dansen på sin egen krop.

Livsglad stemning ”Det var en fantastisk festival, hvor alle fik gode og professionelle oplevelser – og hyggede sig. Vi er stolte af at kunne præsentere et så vidtfavnende program, med så mange forskellige måder at danse på og af at have afviklet det hele så fornemt og i så dejlig og livs-

glad stemning. Ikke mindst ved hjælp af de gode frivillige Roskilde borgere. Vi glæder os allerede til SWOP 18”, siger Teater-leder i Aaben Dans Lisbeth Klixbüll.

Fakta: • Datoerne for næste SWOP festival ligger allerede fast; nemlig den 3. – 7. maj 2018 • Se mere på swopfestival.dk og aabendans.dk

Gimle er et ud af de 19 spillesteder, der opnåede positivt tilsagn, da Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for Musik for få dage siden traf den endelige beslutning om hvilke 19 spillesteder, der fra 2017-2022 opnår den eftertragtede status som Regionale Spillesteder, der samtidig betyder ca. 3,4 millioner i støtte i løbet af de næste fire år. Ifølge spillestedet i Roskilde er ambitionen at blive en central aktør i udviklingen af Roskilde som musikby, og i den forbindelse vil der fortsat være fokus på at understøtte og udvikle det lokale vækstlag og ligeledes opdyrke nye samarbejder med Roskildes øvrige kulturinstitutioner. – Vi er på Gimle utroligt stolte over at blive udpeget som regionalt spillested for 2017-2020. Udpegningen betyder, at vi med fornyet kraft kan arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår og betingelser for den rytmiske musik på Sjælland. En

Også i det nye år vil store nationale og internationale kunstnere være fast inventar i Tanken, efter det er blevet besluttet at Gimle også fremover vil have status af Regionalt Spillested.

af vores ambitioner for den kommende periode er at spille en central rolle i udviklingen af Roskilde som Musikby og på samme tid udvide Gimles virkeområ-

de, således at hele regionen indtænkes og inddrages i et større omfang en hidtil, siger Gimles spillestedsleder Lars Sloth om udpegelsen.

Privatundervisning tilbydes Dansk og engelsk til voksne, unge og børn Individuelle forløb uden binding. Gratis uforpligtende samtale tilbydes. Henvendelse på 20 84 Lærer Helen Staffeldt

29 71

Voxeværket, Københavnsvej 81, Roskilde, www.hsundervisning.dk

ROSKILDE MUSIK &

KRÆMMERMARKED 13 - 15 maj Dyrskuepladsen

Er Du privat, kan du få Din egen loppestand søndag R TE G kun 100,- PONY P RID IKO VNINStand er 2 x 2 meter L NIN E LY H F G Begrænset antal. ND U R SHU BI or not SHU BI originale Shubber GAS BOX fra talent Gasolin IRSK MUSIK - GRATIS CIRKUS TIVOLI MED MANGE FORLYSTELSER

GRATIS ENTRE

TA´ KRÆMMERBUSSEN FRA ROSKILDE STATION

WWW.ROSKILDEMARKED.DK

Alle dage Åbent hus kl. 11-17 på udstillingssteder og atelierer i Holbæk, Kalundborg, Lejre, Ringsted, Slagelse og Sorø kommuner.

kl. 11.00 - 17.00

Orehøjvej 1C · Gl. lejre · 4320 lejre · Tlf. 4648 0687 www.kunstipinsen.dk www.reGius.dk · www.perweiss.dk Foldere fås ved henvendelse til turistkontorer og biblioteker


l 44 l 10. MAJ 2016

Bennies Pletskud - så samles byen REDAKTION:

Tomas Skov, redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048

Holger Vincents, journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

VIND EN UGE I EN Renault Twingo Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken på gaden for at finde ugens pletskud.

SALG:

Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, så har du vundet en uge i en Renault Twingo hos Arne Stubbe Automobiler A/S i Roskilde. Bilen leveres med fyldt tank og du må køre op til max. 2000 km. Er du den heldige vinder, skal du kontakte Claus Pihl på tlf. 46 33 04 00 eller på mail: clp@stubbe.dk inden afhentning. Bilen skal afhentes i indeværende uge. Der følger naturligvis også en Paperboy-kop med i præmien, der udleveres sammen med bilen.

Helene Risum, marketing helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119

Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

PRODUKTION:

Annette Thomsen, grafiker annette@paperboy.gratis Mobil: 2635 0714

ADMINISTRATION:

Lone Ovesen, bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

Patrick Holbek, udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: Dansk AvisTryk Trykoplag: 38.500 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy. Læserbreve er velkomne og kan sendes til: tomas@paperboy.gratis eller holger@paperboy.gratis

Paperboy Roskilde Borchsgade 6 C, 1. sal - 4000 Roskilde Tlf. 7020 0214 · Åbent: mandag-fredag 9-16

UgensUdsnit

Lars Pedersen, salgschef lars@paperboy.gratis Mobil: 3052 9252

Sidste uges udsnit

Hvor er vi henne? Fotografen Bennie går hver uge på opdagelse i byen og stiller skarpt på en af byens utallige detaljer. Gæt hvor ugens billede er taget eller hvad det forestiller. Skriv dit svar på vores Facebookside Paperboy Roskilde dagen før vores udgivelsesdag. Vi trækker lod blandt de rigtige besvarelser og poster vinderen på Paperboys facebookside. Vinderen kan afhente et paperboy krus hos os på første sal i Borchsgade 6 C.

Sidste uges udsnit skulle findes på Roskilde Domkirke og ugens vinder blev Charlotte Grundsøe, der ganske rigtigt skriver ”Kongeporten, Roskilde Domkirke” på Paperboys Facebookside. Tillykke - der står et Paperboykrus klar til Kate på redaktionen i Borchsgade 6 C.

Husker du?

Sjavs og sjov Tidligere forpagter af Hotel Prindsen Svend Clausen har moret sig hele vejen gennem restaurationslivet. Af Tomas Skov

”Jeg har spillet sjavs den halve nat”, mumler en søvndrukken Svend Clausen, da jeg ringer kl. 9 om morgenen. Så er der bedre held efter frokost, bliver vi hurtigt enige om. Og det er der. Svend

Clausen har fået øjne og er igen klar i mælet. ”Sjavs er jo et spil centreret om Roskilde, så det er nogle af mine gamle venner fra byen, jeg spiller med”, siger den 70-årige tidligere forpagter af Hotel Prindsen, som blandt andet spiller for Klosterkælderen til sjavs-turneringer. Svend Clausen har boet de sidste mange år på Bispebjerg i København, men han er stadig en hyppig gæst i Roskilde, hvor hovedparten af hans venner stadig bor. ”Peter Loehr er stadig min bedste ven, så jeg kommer

til byen i tide og utide”, siger han.

Dietrich tøede op Svend Clausen startede sin karriere i Roskilde på Promenaden på Hestetorvet. ”Peter Loehr og Peter Thomas købte jo restauranter på stribe her i byen, og de skulle bruge nogen til at bestyre Promenaden, så der kom jeg ind i billedet”, husker han. Længe inden havde han stået i lære fra 1961-65 på restauranten De Syv Små Hjem, som lå ved siden af Cirkusbygningen i København.

”Det var Danmarks bedste og dyreste restaurant på det tidspunkt”, fortæller den pensionerede tjener, som blandt andet oplevede Marlene Dietrich som gæst på den eksklusive restaurant. ”Hun var kold som is og umulig at slå et smil af, men den første aften faldt hun for en ung, lyshåret tjenerelev, og siden spiste hun hos os hver aften. Det gav meget flotte drikkepenge”, husker Svend Clausen.

Andre fruer Det var også på De Syv Små Hjem, at Svend Clausen


10. MAJ 2016 l 45 l

Paperboy besøger barselsafsnittet på Roskilde Sygehus hver uge for at forevige livets mirakler.

Født før tid Af Tomas Skov

På stue 9 på barselsafsnittet på Roskilde Sygehus ligger Mette Holst med sin lille datter i favnen. Den 2450 gram lette og 47 centimeter korte pige er i gang med at få mælk gennem en sonde i næsen. Den endnu unavngivne datter er født 3,5 uge for tidligt fredag den 29. april, og hun er endnu ikke stærk nok til selv at tage tilstrækkeligt med mælk fra morens bryst. ”Det er så modermælk, som jeg har pumpet ud”, fortæller Mette Holst.

To uger mere Den lille får modermælk gennem sonden hver tredje

time, og dosis bliver gradvist justeret op, således at hun nu får 39 ml. hver gang. Herudover lykkes det for hende at tage lidt mælk direkte fra brystet ind imellem. Mette Holst og Jannik Moestrup har nu været på barselsafsnittet i fire dage med deres lille ny, og de kan roligt regne med at blive hængende et stykke tid endnu. ”Hun skal vise, at hun kan tage på i vægt, før vi kan komme hjem. Så vi kan risikere måske at blive her to uger endnu”, siger Jannik Moestrup, der i mellemtiden tager sig af den nyfødtes storebror på tre år. ”Jeg henter ham fra vuggestuen, og så kommer vi

Se flere mirakler på vores hjemmeside: paperboy.gratis

her nogle timer, hvorefter vi spiser aftensmad sammen, og så tager jeg hjem og putter ham”, siger faren.

Planlægning røg Den lille lillesøster har endnu ikke fået sig et navn, og forældrene er stadig ikke enige om, hvad det skal blive. ”Vi har talt om Dicte og Andrea…”, siger Jannik Moestrup, der dog ikke møder fuld opbakning til forslagene fra moren. ”Vi er ikke afklarede om det endnu. Vi skulle jo have brugt de næste tre uger til en masse planlægning – og så til at blive enige om et navn”, siger Mette Holst. Den nyfødte datter må få modermælk i en sonde gennem næsen.

Fakta om fødsler

Personale på Roskilde Sygehus

• I 2015 var der i alt 2457 fødsler på Roskilde Sygehus • 20,71 procent af alle fødende går hjem ambulant (28,37 procent af dem, der føder vaginalt)

Personalet på fødegangen er jordemødre og læger samt et par social- og sundhedsassistenter. På afsnittet for gravide arbejder jordemødre, mens der på barselsafsnittet er ansat jordemødre og sygeplejersker. Disse to faggrupper supplerer hinanden optimalt i plejen af de nyfødte og deres forældre. I alt er der ca. 55 jordemødre og 12 sygeplejersker/assistenter ansat

Gaver

til den nyfødte! Jellycat

I flere str. Fra kr. 79,-

Tøj fra str. 38 Sengetøj, Milestone kort, rangler og legetøj

Ro’s Torv · Roskilde · Tlf. 20 40 42 96

Vi opsøger hver uge én af de profiler, som fyldte meget i vores bevidsthed i en periode, og som nu lever en mere tilbagetrukket tilværelse. Hvor blev de af, og hvad laver de nu? mødte mange bekendte fra Roskilde. ”Roskildensere havde det jo med at tage til København, hvis noget skulle fejres. Og det gør de stadig. Så jeg så mange nydelige roskildensere, som spiste med deres fruer, og når jeg så kom tilbage til Roskilde, så var det ikke altid de samme nydelige fruer, mændene fulgtes med”, griner han.

Hotel Prindsen til folket Efter at have bestyret Promenaden fortsatte Svend Clausen på det daværende Hotel Roar, som lå i Algade over for Hotel Prindsen, indtil det blev revet ned i 1972. ”Der var store selskaber på flere hundrede landboere, så det var noget af en omvæltning”, fortæller han. På den anden side af Al-

gade, på Hotel Prindsen, kom kun det pæne borgerskab, men det ændrede sig til dels, da Svend Clausen fik ansættelse som overtjener på det ærværdige hotel, for det mere landlige stamklientel fra det nu nedlagte Hotel Roar fulgte med ham over på den anden side af Algade. Hotellet Prindsen undergik en større ombygning i 1980, hvorefter Svend Clausen forpagtede hotellet med sin hustru indtil slutningen af 1983.

Kødgryderne ”Der var nogle fantastiske mennesker dengang. Der blev virkelig spillet noget sjavs og omsat nogle penge. Dengang skulle kvinderne jo bare passe kødgryderne, så der var virkelig tid til at have det sjovt”, griner Svend Clausen, som siden

tog tilbage til hovedstaden, hvor han bosatte sig på Bispebjerg og købte en dinner transportable sammen med sin hustru. Det er nu to år side parret trak sig tilbage, og Svend Clausen må vænne sig til at pengene ikke kommer i samme strøm, som tidligere. ”Det er ikke sjovt, når kilden tørrer ud, men vi skal ikke jamre”, siger Svend Clausen, som sammen med sine kone nu bruger en del af sin tid på børn og børnebørn.

Svend Clausen (tv.) da han bestyrede Promenaden på Hestetorvet.


l 46 l 10. MAJ 2016

Nyt liv til brugt babytøj og udstyr Lokal iværksætter åbner website med genbrug af tøj og tilbehør til de mindste Gå på opdagelse i kælderen, på loftet samt i skabe og skuffer. Find det brugte babytøj, børnetøj, legetøj og udstyr frem og sælg det online - gratis. Sådan lyder opfordringen fra Lotte Raahauge, grundlægger og ejer af det spritnye website baby-bazar.dk, som er nemt og gratis at være medlem af ”Som børnefamilie er der mange praktiske ting, man må erhverve sig for at klare dagligdagen. Med børn i institution, må du ofte have to flyverdragter, to par gummistøvler og så videre. Børnene vokser ud af det hele med lynets hast, inden det for alvor er blevet slidt og så er det om igen – kort sagt er der et enormt forbrug af ressourcer, og så koster det rigtig mange penge at være børnefamilie”, forklarer Lotte Raahauge blandt

andet om motivationen bag baby-bazar.dk.

Mor, jordemoder og iværksætter Lotte Raahauge, der til daglig arbejder som jordemoder på Roskilde Sygehus, har udviklet idéen til baby-bazar.dk gennem det sidste halve år. ”Tænk på alle de gode sager, som du gennem tiden har købt til dine børn. Både det, som de er vokset ud af og det, som de aldrig nåede at bruge. Nogle af sagerne er med garanti for gode til at forære væk eller smide ud. Nu kan de få nye små ejermænd og så kan nogle af de tjente eller sparede penge bruges på andre ønsker eller drømme”, siger Lotte Raahauge. Som mor, og via den tætte kontakt til kommende og nybagte forældre, så Lotte Raahauge et behov for et brugervenligt site, der henvender sig til de, der oftest køber ind til de små. ”Sites med køb og salg af brugt er jo forholdsvis udbredt i Danmark, men

LEDIG STILLING

Salgsassistent søges Smilende, udadvendt og serviceminded salgsassistent på min. 25 timer/uge søges hurtigst muligt til hyggelig tøjbutik i hjertet af Roskilde. Du kommer til at indgå i et lille team hvor vi samme løser dagens opgaver og håndterer en del webhandel sideløbende med butikken. Vi forventer: • Du er butiksuddannet med branchekendskab og med en stærk interesse for mode og webhandel. • Du har du erfaring med håndtering af webshop (shopify) • Du er god til IT og har arbejdet med sociale medier (FB og Instragram) • Du er selvstændig og tager initiativ i hverdagen • Du kan dekorere butik og vinduer • Du er fleksibel i forhold til arbejdstider ? Vi tilbyder : • Et job med ansvar • Mulighed for at præge din hverdag • En hyggelig arbejdsplads med god oplæring

jeg syntes, der manglede et lækkert brugervenligt forum, som henvender sig direkte til forældre, kommende forældre og bedsteforældre og som byder på mange andre muligheder end blot køb, salg og bytte”, siger hun.

Alt til de mindste og lidt til Med baggrund i Lotte Raahauges mangeårige erfaring som jordemoder, byder baby-bazar.dk blandt andet på en blog om graviditet, fødsel og barsel. Men bloggen handler også om livet som børnefamilie, med de glæder og udfordringer man har. ”Alle blogs kan desuden findes på vores Facebookside, hvor brugere samtidig kan stille spørgsmål og kommunikere med hinanden. Det er også muligt selv at få offentliggjort en relevant blog, hvis man har lyst til det”, siger Lotte Raahauge. Derudover kan private personer, som fremstiller tøj og ting til de mindste,

Jordemoder Lotte Raahauge har startet baby-bazar.dk

sælge dem på baby-bazar. dk. ”Syer du dåbskjoler, hækler tæpper, bygger trælegetøj eller lignende på hobby-plan får du her en god mulighed for at nå længere ud med dit håndværk”, oplyser Lotte Raahauge

Efter en generalforsamling er TaxaSelandia nu formelt nedlag. I mere end 10 år har man i Roskilde og Lejre skullet ringe til TaxaSelandia, men i oktober 2014 besluttede de 37 lokale vognmænd at lade deres i alt 56 biler blive en del af DanTaxi, der er landet største taxi-selskab med flere end 1.000 biler over hele landet. ”Dermed er vi nu en del af et velrenommeret taxiselskab, der stort set dækker hele landet og som mange kunder kender fra besøg i andre byer. DanTaxi har en meget

effektiv bestillingscentral, hvor der både er mulighed for at bestille via telefonen eller via en DanTaxi-app på mobilen. App’en bliver opgraderet i løbet af året og vil blandt andet omfatte mulighed for at bestille en tur til fast pris, fortæller Ole Palsberg, der er formand for de lokale vognmænd, der har hyrevognsbevillinger i Roskilde og Lejre, Det er dog stadig de samme biler der kører i området, da gennemsnitsalderen for vognparken kun er halvandet år. Eneste forandring i forbindelse med navneskiftet er at alle bilerne har fået skiftet TaxaSelandia-logoet ud med Dan-

BEGRAVELSESFORRETNINGER

Tiltrædelse hurtigst muligt eller senest 1. juli 2016

Din personlige bedemand

- for en nærværende og respektfuld afsked Exam. bedemand Jørgen Haack

Ring gerne for en uforpligtende samtale Jeg står til Deres rådighed døgnet rundt - året rundt!

Tlf.

42 23 99 90

info@bedemand-haack.dk

Stændertorvet 2, Roskilde. Tlf. 46 32 68 17

for at annoncere og dele dine tilbud direkte med din målgruppe – alle annoncer kan linkes direkte til din Facebookprofil. Vi har også en hel kategori med forkælelse til mor”, siger Lotte Raahauge.

Hyrevogne indsluset i Danmarks største taxiselskab

En fast stilling med løn efter kvalifikationer

Send din ansøgning til helle@boutiquededenroth.dk eller kom forbi i butikken.

og sender samtidig en opfordring til det lokale erhvervsliv: ”Er du baby-yoga-instruktør, tryllekunstner, udlejer du hoppeborge eller arrangerer du ridning eller børneteater, har du her, for et beskedent beløb, mulighed

www.bedemand-haack.dk

Det er altafgørende, at kunderne får en god oplevelse, når de sætter sig ind i en af vores biler, siger formand for DanTaxi Roskilde-Lejre, Ole Palsberg. Sammen med medlemmerne i den lokale vognmandsforening har han gennemført et navneskifte på de 56 biler fra TaxaSelandia til DanTaxi.

Taxi. Og skal man bruge en taxi til at komme fornuftigt hjem fra en bytur, vil det også være de samme lokalkendte chauffører, man finder siddende bag rettet. ”Vores medarbejdere er erfarne og øvede chauffører, der har været på et utal af kurser. Jeg tror, vi er den lokale taxaforening i Danmark, hvor chaufførerne har været på flest kurser i de senere år, siger Ole Palsberg.

Fakta om DanTaxi • Omkring 1.000 taxier indgår i dag i DanTaxis dækning over hele landet. • Alle centraler kan nås på samme nummer, 70 25 25 25. Det kendte taxa-nummer i Roskilde, 46 75 75 75, kan stadig bruges i lokalområdet.


10. MAJ 2016 l 47 l

Roskilde i billeder Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde. Gruppen har på kort tid fået mere end 4000 medlemmer, der enten selv er glade for at fotografere eller blot nyder de mange flotte motiver, der bliver lagt ud. Fotografierne er en skøn blanding af fotos fra det historiske

Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, så kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Paperboy vil hver uge finde et af de mange tusinde flotte fotos - historiske eller med helt nye vinkler på byen. Vi kontakter selv fotograferne og spørger om lov, men du er velkommen til at komme med forslag til de kommende fotos, der skal vises i Paperboy.

Skriv til tomas@paperboy.gratis og kom gerne med en kort beskrivelse af hvor billedet er taget, hvad tid og hvorfor det lige blev det motiv.

“Detaljerne i landskabet, beskæringen, liniernes og skyggerne spil. Der er jo mange aspekter, som fremhæver naturens kurver” Denne uges foto er taget af Bosse Hansen

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE BLOMSTER

Vi udfører alt i... • Buketter • Dekorationer • Begravelsesbinderi • Bryllup Skomagergade 18 · 4000 Roskilde Tlf. 44 44 00 20

EL-INSTALLATØR

GULDSMEDENE

PASFOTO

GULD & SØLV KØBES

BYENS BILLIGSTE

www.GULDSMEDENE.dk Anders & Vivi Nielsen Hansen Skomagergade 9 - 4000 Roskilde Tlf.: 46 35 36 50 Fax: 46 35 36 57

KØKKEN

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DØGNVAGT

TLF. 4636 8446

De helt rigtig

4 STK.

V/BENNIE HANSEN KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

REKLAME

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i hele Roskilde Kommune. Ring og hør nærmere på TVIS KØKKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437

50,-

BILLEDBUTIKKEN

Bliv synlig over for dine kunder!

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

PASFOTO e...

tlf. 70 200 214


l 48 l 10. MAJ 2016

gn Sl

ag

re

GØR MURVÆRK TIL MESTERVÆRK

MEMBRANTEKNOLOGI

UDVIKLET MED MEMBRANTEKNOLOGI Vanddamp

JOTUN PREMIUM MUR • Diffusionsåben, mat maling der holder muren tør • Velegnet til alle pudstyper og andre mineralske underlag både ubehandlet og tidligere malet Normalpris 1559,-

Kundeklubpris

VANDAFVISENDE MURSYSTEM Lader muren ånde Er vandafvisende Modvirker afskalning

999,-

UDJÆVNER STRUKTURFORSKELLE

GIVER GOD VEDHÆFTNING

MAL 2 GANGE SAMME DAG

JOTUN PREMIUM MUR GRUNDER

JOTUN PREMIUM MUR FILLER

DEMIDEKK ULTIMATE TRÆBESKYTTELSE

• Udjævner uensartet sugeevne i underlaget • Binder løse partikler til overfladen • Sørger for god vedhæftning • Lader muren ånde

• Udjævner strukturforskelle i overfladen • Dækker små revner • Skal overmales med Jotun Premium Mur Maling

• Suveræn farveog glansstabilitet • Tørrer hurtigt • Lange vedligeholdelsesintervaller

Normalpris 819,-

Normalpris 1559,-

Normalpris 1999,-

Kundeklubpris

Kundeklubpris

Kundeklubpris

599,-

• Lader muren ånde

999,-

1599,-

www.jotun.dk Helligkorsvej 11 • 4000 Roskilde • 46 36 16 66 • farvehuset.dk • tapetmesteren.dk

Pbro uge 19 2016  
Pbro uge 19 2016  
Advertisement