Page 1

ROSKILDE 3. årgang · Uge 17 25. april 2017 www.paperboy.gratis 25. APRIL 2017 l 15 l

Vi står her stadig

”I’m still standing” sang Elton John I 1983. Efter to år med vind i håret står Paperboy også endnu – og vi synes stadig, det er sjovt.

Side 7

Musik giver millioner Det økonomiske resultat efter Roskilde Festival 2016 er et overskud på 17,4 millioner kroner, som nu udloddes til velgørende og kulturelle formål.

Side 10

Lokalplan underkendt

”Afgørelsen betyder, at det samlede plangrundlag er ugyldigt, og at planprocessen skal gennemføres på ny”, fremgår det blandt andet af afgørelsen fra Planklagenævnet. Side 16

Jyllingehallerne klar i 2017

Både budgettet og tidsplanen for byggeriet er indtil videre overholdt, fortæller bestyrelsesformand Lars Lindskov, der forventer hallerne færdige i slutningen af året. Side 18

Nye boldbaner indviet

Humøret var højt, da lokale fodboldspillere for første gang kunne strække ben på Jyllinge FC’s tre nye 11-mandsfodboldbaner ved en stor indvielse lørdag ved Spraglehøj Idrætscenter. Side 20

Jyllinge

Spørgelysten var stor ved informationsmødet om kystsikring i Frederikssund.

Stor interesse for kystsikring De senere års storme – med orkanen Bodil i 2013 som det værste eksempel – har understreget behovet for at finde løsninger, der kan sikre kysterne i Roskilde Fjord og Isefjorden. Det var emnet for et informationsmøde, som Frederikssund Kommune afholdt onsdag den 19. april. I debatten om kystsikring er flere scenarier blevet vendt, og onsdag den 19. april 2017 havde Frederikssund Kommune inviteret borgerne til informationsmøde om emnet. De mange fremmødte borgere kunne blandt meget andet høre om fordele og ulemper ved forskellige regionale digeløsninger.

Regional løsning I sin indledning sagde borgmester John Schmidt Andersen (V), at der er stærkt behov for permanente løsninger. Blandt andet er stormflodssikring med watertubes – som for

eksempel blev brugt ved stormen Urd – en for dyr og kun midlertidig løsning. Borgmesteren konstaterede også, at det er grundejernes ansvar at finde konsensus om at sikre sig ved lokale løsninger. Samtidig arbejder Frederikssund Kommune sammen med de øvrige kommuner ved Roskilde Fjord om at få etableret en regional digeløsning, der kan beskytte området syd for Kronprins Frederiks Bro.

Diger på vej Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), forklarede i sit oplæg,

hvordan man laver et lokalt dige. Det er et stort arbejde, der blandt andet kræver et digelaug, et skitseprojekt, der skal sendes til Kystdirektoratet, forundersøgelser og projektering med videre. I Frederikssund Kommune er der digeprojekter undervejs en række steder; nemlig i Skuldelev, Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse, Over Dråby Strand, Linderupvej, ved Kignæshallen og på Færgevej.

Sluse ved broen mulig Undervejs var der mange spørgsmål fra borgerne i hallen om alt fra kommunesamarbejde til vandstanden i fjorden. Flere ville også gerne vide, om det er muligt at lukke fjordene helt af mod Kattegat med en digeløsning mellem Hundested og Rørvig. Det fik de svar på, da Anker Riis, chefkonsulent i Frederikssund Kommune, fremlagde tre forskellige scenarier for diger, der kan beskytte Roskilde Fjord. Hundested-Rør-

vig, Kulhuse-Sølager samt en sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro. De to førstnævnte vil være gigantiske og meget dyre anlægsprojekter og vil også få mærkbare konsekvenser for vandgennemstrømningen i fjorden. En sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro vil derimod ikke få mærkbare konsekvenser for miljøet og vil kunne realiseres for anslået 140 millioner kroner.

i den nordlige del af fjorden, men den vil også falde hurtigere. Den maksimale vandstand vil således kun blive påvirket med nogle

få centimeter, idet vandet – som ellers ville fylde fjorden fra Frederikssund til Roskilde – slet ikke kommer ind i fjorden.

SERVICE

Udover at være velsignet med en billedskøn beliggenhed har Jyllinge masser af historier i ærmet. Vi har kigget nærmere på en del af dem.

BY NIGHT

Sluse øger ikke vandstand Peter Vangsgaard og Jesper Aarosiin, der er konsulenter hos Rambøll, kunne med beregninger vise, at hvis Roskilde Fjord bliver lukket ved Kronprins Frederiks Bro i tilfælde af en stormflodslignende hændelse, vil det stort set ikke have konsekvenser for området nord for broen. Ganske vist vil vandstanden stige hurtigere

Smukke Jyllinge

Mandag til torsdag aftenåbent til kl. 24

Samme gode service og lave priser som om dagen

Side 15-26

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

stubbe.dk

Sagsbehandling om byggetilladelse trak ud i 442 dage:

På den politiske stegepande Side 6

KØB 3 BETAL FOR 2 STK. DEN BILLIGSTE ER GRATIS, GÆLDER T.O.M. LØRDAG DEN 29. APRIL

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk


l 2 l 25. APRIL 2017

Infomøder om Ældrerådet Der er valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune i efteråret. Overvejer du at stille op, eller vil du gerne vide lidt mere om rådets arbejde? Kom til et af informationsmøderne og hør mere. Alle møder begynder kl. 17.00. Onsdag den 3. maj: Plejecenter Kastanjehaven, Kirkebjergvej 2, 4040 Jyllinge (indgang via Sundheds- og Omsorgscenteret) Torsdag den 4. maj: Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde Mandag den 8. maj: Plejecenter Toftehøjen, Tofthøjvej 20, 4130 Viby Sjælland Mandag den 15. maj: Byens Hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde (indgang via Turistkontoret) Tirsdag den 16. maj: Sognegården, Nordgaardsvej 4, Svogerslev, 4000 Roskilde Der er kaffe og kage til informationsmøderne. Læs mere om valg til Ældrerådet på roskilde.dk/ældrerådsvalg.

Hvad sker der i Vindinge? Onsdag den 10. maj kl. 19-21 afholder Roskilde Kommune møde om udviklingen i Vindinge Mødet holdes i fællesområdet på Vindinge Skole, og alle er velkomne. Kom og hør om nye planer og projekter: • Lokalplan 644 (Vindinge Vest) - fornyet høring og justering af lokalplanforslaget • Udvikling af Vindinge Nord (helhedsplan og plan for 1. etape) • Butik – status på købmandsbutikken og arealet ved gadekæret • Trafikale forhold Mødet afholdes, fordi forslag til lokalplan 644 for Vindinge Vest er i fornyet offentlig høring. Efter første offentlige høring i efteråret 2016, resulterede høringssvarene og dialogen med projektudvikler og grundejere i et nyt forslag – hvor der er tilføjet nye stier, som sikrer en bedre sammenhæng mellem lokalplanområdet og Vindinge by. De nye stier har medført en udvidelse af lokalplanområdet. Roskilde Kommune har vurderet, at udvidelsen kræver, at lokalplanen sendes i fornyet offentlig høring. Men der sker mange andre ting i Vindinge. Derfor giver det mening også at se på de mange andre spændende tiltag, som er på vej.

Få indflydelse i Roskilde Kommune Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Her kan du se Roskilde Kommunes: • Borgermøder • Sager i høring og indsende høringssvar • Afgørelser hvor du har mulighed for at indgive klage Borgermøder Nye boliger i Vindinge Vest – fornyet høring. 10. maj 2017. Åben borgerworkshop. 24. maj 2017. Indvielse af badestrand ved Himmelsøen. 6. juni 2017. Høringer Informationscenter for L.A. Ring og Sankt Jørgensbjerg. 12. maj 2017. Nye boliger i Vindinge Vest – fornyet høring. 29. maj 2017. Afgørelser Landzonetilladelse til nyt enfamiliehus på Holmevej 8, 4622 Havdrup. 27. april 2017. Byomdannelse af det tidligere Skoleslagteri. 28. april 2017. Landzonetilladelse til udstykning og erstatning af eksisterende bolig med ny på Havdrupvej 5, matr. nr. 2a m.fl. Salløv By, Snoldelev. 28. april 2017. Udlæg af privat fællessti på matr. nr. 2s Viby By,

Syv, og tildeling af vejrettigheder. 29. april 2017. Landzonetilladelse til flydebroer med forbindelse til to øer i Himmelsøen, Darupvej 150, matr.nr. 3ae Darup By, Vor Frue. 2. maj 2017. Landzonetilladelse til hestepension m. ridehal og ridebane på Øde-Hastrup-Vej 20, matr.nr. 1d m.fl. Vindinge By, Vindinge. . 2. maj 2017. Afgørelse om miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner i Roskilde Kommune. 4. maj 2017. Landzonetilladelse til genopførelse af hytte efter brand, Boserupvej 81, matr.nr. 3d Boserup, Roskilde Jorder. 5. maj 2017. Centerområde syd for Trekroner Station. 5. maj 2017. Landzonetilladelse til shelter, Birkholm 4, 4000 Roskilde. 5. maj 2017. Endelig tilladelse til NCC Roads A/S til midlertidig grundvandssænkning og indvinding af overfladevand på Øde-Hastrup-Vej 130, 4000 Roskilde, matr. 13a, Tjæreby By, Vor Frue. 5. maj 2017. Landzonetilladelse til overdækning af drivingrange på Roskilde Golfklub, Margrethehåbsvej 97, matr. nr. 18c Skyttemarken. 8. maj 2017. Landzonetilladelse til carport med skur > 50 m2, Margrethehåbsvej 101, matr. nr. 17d Skyttemarken, Roskilde Jorder. 8. maj 2017. Landzonetilladelse til ridebane på Byvejen 19, 4130 Viby Sjælland, matr.nr. 5e Dåstrup By, Dåstrup. 8. maj 2017.

Mød dine nye affaldsbeholdere den 10. maj på Roskilde Rådhus Nu skal vi sortere Det bliver snart meget lettere at sortere affald! Alle borgere i Roskilde Kommune får nemlig nye affaldsbeholdere i løbet af 2017 og 2018. Kom og mød beholderne, når vi inviterer til en snak om affald og om de nye ordninger – det foregår i receptionen på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1. Det er onsdag den 10. maj 2017 kl. 16. Der er kaffe og kage og noget for de små. Det hele sker i tidsrummet kl. 16 - 19, og du kommer bare, når det passer dig. Vi står klar med svar på dine spørgsmål - og vi har gode råd til endnu mere affaldssortering Tak fordi du sorterer! hjemme hos dig.

Ledige stillinger i Roskilde Kommune Følgende jobs er opslået i kommunen: Administration, specialister og ledelse • Specialkonsulent til planlægning og gennemførelse af anlægsprojekter. • Specialkonsulent til Grøn Blå Strategi. • Projektmedarbejder til styring af anlægsprojekter, Veje og Grønne Områder. • Studentermedhjælper til Affald og Ressourcer. • Barselsvikar for Idrætskoordinator. • Sct. Jørgens Skole søger didaktisk pædagogisk leder. • Neuropsykologer søges til Hjerneskadecenter BOMI. • Børn og Unge søger administrativ medarbejder. • Sekretær til Træning og Sundhed. Ældre og hjemmepleje • Plejecenter Bernadottegården søger social- og sundhedsassistent. • Hjemmeplejen Distrikt Nord søger dygtige og ambitiøse afløsere til Himmelev og Jyllinge. • SSA søges til nattevagt på Plejecenter Trekroner. • Social- og sundhedsassistent søges til Lindelunden. • Natmedarbejder søges til Toftebakken.

Nyt fra Roskilde Bibliotekerne Carl Madsen: Mennesket, kommunisten og sagføreren

Carl Madsen (1903-1978) var en helt særlig mand, som formåede at gøre sig så bemærket i sin samtid, at der udkommer en biografi om ham i sensommeren. Den stalinistiske sagfører var et af DKP’s stærkeste kort i den offentlige debat, forsvarsadvokat for fristaden Christiania og meget mere – og hans person delte offentligheden i lige dele beundring og foragt. Historiker og forfatter Chris Holmsted Larsen har dykket ned i den lokale berømthed Carl Madsens liv for at skrive sin nye bog, og torsdag den 4. maj fortæller han de bedste historier fra kl. 19-21 på Roskilde Bibliotek. Billetter koster 25 kr. og kan købes på roskildebib.dk/Detsker eller på bibliotekerne.

Nye sunde vaner med LIVA App TILBUD til dig, som gerne vil leve et sundere liv. Ved brug af LIVA App tilbyder Sundhedscentret dig personlig vejledning i forhold til mad og motionsvaner. Vi mødes 4 gange i en gruppe for at sætte personlige mål for forløbet. Herefter får du personlig vejledning via LIVA app’en. Hent allerede nu app’en LIVA i App Store eller Google play.

Pædagogik og undervisning • Pædagog søges til barselsvikariat i basisgruppen i SFO Tjørnegårdskolen. • Pædagog søges til fastansættelse i Børnehuset Blomstergården. • Sct. Jørgens Skole søger didaktisk pædagogisk leder. • Pædagog søges til Lindelunden. • Lærer søges til Specialskolen Nordgårdsskolen. • Pædagog søges til Specialskolen Nordgårdsskolen. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til Børnehuset Spirebakken. • Pædagogmedhjælper søges til Børnehuset Blomstergården. • Pædagogmedhjælper søges til udvidelse af den nye børnehave i Børnehuset Hjortkær i Vindinge.

Bemærk at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job

Du skal have mindst en af følgende diagnoser eller problemer: • Type-2-diabetes eller forstadie til diabetes, (HbA1c over 37 mmol/mol) • KOL • Hjerte-kar-sygdom • Forhøjet blodtryk • Har eller har haft kræft • Overvægt – BMI over 30

Første mødegang er onsdag den 10. maj, kl. 16.30-18.30 i Sundheds- og Omsorgscenter Nord, Kirkebjergvej 2, 4040 Jyllinge. De næste 3 møder er også onsdage: 17. maj, 7. juni, 5. juli, fra kl. 16.30-18.30. Tilmelding til visiterende samtale til Sundhedscentret på telefon 4631 7702 eller send en mail til sundhedforalle@roskilde.dk, husk at oplyse et telefonnummer.

roskilde.dk

Telefon: 4631 3000


25. APRIL 2017 l 3 l

Vi fejrer vores om- og tilbygning med vanvittige tilbud fra mandag d. 24/4 til og med fredag d. 28/4 Hele ugen vil der være dagsaktuelle tilbud og besøg af leverandører med faglig indsigt - kig forbi og se det store udvalg. 0510 Hvid

0510 Kit

DANMARKSPREMIERE PÅ KØBENHAVNSVEJ 106

Skoexpressen er et helt nyt og unikt

koncept, hvor biler helt op til 3,5 meter i højden kan køre direkte ind i skoafdelingen med Sjællands Største Sortiment af job- og sikkerhedssko. Klar det nødvendige indkøb, betjent af vores eksperter på området, hurtigt og effektivt – uden at forlade bilen. Sig koden ‘Paperboy’ og få en

Skindsko

Frisk kaffe og smurt rundstykke fra kl. 6-9

0510 Grå melange

.

0510

gave med i købet

0510 Sand

HVER MORGEN 0510 Snow melange

GRATIS

PREMIERE PRIS

Med Boa® luk - letvægt og smart design.

0510 Grafit melange

TIME T-SHIRT

assisk T-shirt med rund hals, fire-lags halsrib nakke- og skulderbånd. Holder faconen sk efter vask.

KUN

Super lækkert sæt med moderigtig skjorte, lækker striktrøje og flot sommerjakke i softshell til festrigtig pris: 0510 Koks grå

0510 Pink

0510 Rød

0510 Bordeaux

0510 Orange

0510 Gul

999,-

% bomuld ange: 90 % bomuld/10 % viscose g M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

999,-

L + 6XL kun i hvid, sort, navy og kongeblå IME

KUN

0510 Hvid

0510 Kit

0510 Apple

0510 Sand

0510 Lime

Sikkerhedssandal

med hurtig luk og super pasform

0510 Grøn

KUN Hvid

0510 Snow melange Turkis

Rød

Bordeaux

0510 Grå melange Navy Sort

0510 Grafit melange

0510 Oliven

0510 Mocca

0510 Lilla

Lemberg Sommerarbejdsbuks

0512

TIME T-SHIRT

shirt med rund hals, smal halsrib og slids i siden. t figursyet. 0510 Koks grå 0510 Pink

0510 Rød

0510 Lys blå

0510 Turkis

0510 Kongeblå

% bomuld g M - L - XL - 2XL - 3XL - 4XL - 5XL - 6XL

L + 6XL kun i hvid, sort og navy IME

0510 Bordeaux

KOLLEKTION 2017

1.750,-

Lys blå

.

IDENTITY

PREMIERE PRIS

0510 Orange

0510 Gul

0510 Indigo

0510 Navy

0510 Sort

PREMIERE PRIS

Let og åndbar metervare, med alle nødvendige funktionslommer.

Sikkerhedssko

med A-top luk, gummisål for stor skridsikkerhed og slidstyrke

499,-

KUN

T-shirt

799,-

Frit valg med ensfarvet logo eller navne tryk. 0510 Apple

0510 Lime

10 STK. KUN 0510 Oliven

0510 Mocca

599,0510 Grøn

0510 Lilla

PREMIERE PRIS New Black and White KUN

149,-

1810

1430

1606

1440

2605

1825

JBS Tights 1469

1576 0510 Lys blå

0510 Turkis

0510 Kongeblå

1570

1462

2 PAR1900 KUN

1325

PRIME TEE 0510 Indigo

0510 Navy

0510 Sort

Metalfri, åndbar og blødt sømværn.

20 FARVER

1336

179,-

1950

OGSÅ 1975SALG TIL PRIVATE

1335

- har dit 1980firma en aftale hos os, 1999 så handler du på deres vilkår.

2381 1390

KUN

1.199,NYE ÅBNINGSTIDER FRA 24/4 TIL 15/6 Mandag - torsdag 6.00 - 18.00 Fredag 6.00 - 15.30

Tilbuddene i annoncen gælder kun fra 24/4 - 28/4 2017. Alle priser er inkl. moms.

KØBENHAVNSVEJ 106, BYG. 6 · 4000 ROSKILDE · TLF. 46757622 · BESØG OS OGSÅ PÅ EKCO.DK


l 4 l 25. APRIL 2017

Roskilde

Fly i mavelanding – Roskilde Lufthavn Fredag kl. 15:28 fik politiet via alarm 112 en melding om, at et mindre fly var nødlandet i Roskilde Lufthavn. Politiet rykkede ud til stedet sammen med redningsberedskabet, og myndighederne kunne konstatere, at et mindre, et-motors privatfly havde foretaget

en såkaldt mave-landing, hvor flyets landingshjul ikke var slået ud. Den 49-årige, mandlige pilot var sluppet uskadt fra hændelsen, som nu undersøges nærmere af Havarikommission for Fly- og Togtrafik.

Roskilde

Politiet holdt opsyn med regnvåd Folkepark Politiet holdt i løbet af fredag eftermiddag og først på aftenen et vågent øje med eventuelle aktiviteter i en række parker, blandt andet Folkeparken, der for nyligt fik nyt ordensreglement, der blandt andet betyder, at det ikke er tilladt at medbringe glasflasker om fredagen, ligesom eventuelle musikanlæg skal slukkes kl. 22. I Roskilde mødte der politiet ca. 50 unge,

Roskilde

Tyveri fra autoforhandler – Industrivej, Roskilde Fredag omkring kl. halv ni modtog politiet en anmeldelse fra en autoforhandler om, at ukendte gerningsmænd i løbet af natten mellem torsdag og fredag havde stjålet dæk og fælge, navigationsanlæg samt bremseskiver fra udstillingsbiler i et indhegnet område. Ved en nærmere undersøgelse viste det sig, at gerningsmændene havde presset sig under indhegningen og stjålet tyve alufælge med dæk samt navigations-

anlæg fra biler af mærket Volkswagen samt otte stålfælge med dæk og bremseskiver fra biler af mærket Seat. Bilernes bagruder var knust for at få adgang til navigationsanlæg og adgang til værktøj til at låse låsebolte på fælgene op. Tyvekosterne er formentlige kørt bort i et p.t. ukendt køretøj, idet politiet fandt dækspor tæt på hegnet om udstillingsområdet.

der også havde medbragt et musikanlæg. Festlighederne ebbede dog langsomt ud, formentlig på grund af det kolde og regnvåde vejr. Politiet holder fremadrettet øje med aktivitetsniveauet, således at alle kan færdes og bo i områderne uden at føle sig væsentligt generet.

Roskilde

Færdselsuheld

Sent søndag aften skete et færdselsuheld ved krydset Østbyvej/Østre Ringvej. En 44årig mand fra Kalundborg kørte mod syd ad Østre Ringvej, mens en 22-årig kvinde kom kørende ad Trekroner Allé. I krydset kørte

de to personbiler sammen, da den 44-årige ifølge vidner kørte over for rødt lys. En 23-årig mand fra Roskilde, der var passager i den 22-åriges bil, blev kørt på sygehuset til observation for hjernerystelse.

VIN & GOURMETAFTEN TORSDAG DEN 4. MAJ KL. 20-22 Kom til vin og gourmetaften i MENY Himmelev og få en masse spændende smagsoplevelser fra vores gode leverandører, husets slagter, delikatesse og fiskeafdeling.

VIND FLOTTE GAVER Bl.a.

Vores vinekspert har fundet nogle udsøgte vine fra hele verden, du skal smage denne aften.

½ frilandsgris, hele svinekamme, TAPAS fra delikatesseafd., TAPAS fra fiskeafd., vingaver, købmandskurve m.m.

Billetter købes i kiosken

Vi trækker lod på billetten kl. 21.45

BEGRÆNSET ANTAL

Pris pr. stk. kr.

100,-

Vi glæder os til at se dig.

Meny Himmelev Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 James Poulsen, butikschef

Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 www.menyhimmelev.dk Søren Seier Rasmussen, købmand


25. APRIL 2017 l 5 l

Meny Himmelev har det hele TOMBACCO

2 FL.

150

00

Italien. Kraftig og velafbalanceret vin med bouquet af kirsebær samt andre røde bæraromaer i sammenspil med vanilje. Nydes til alt rødt kød og oste. Vil udvikle sig de næste 5-10 år.

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev og til og med lørdag d. 29. april 2017.

SPAR 9000

SPAR 15000

OKSEMØRBRAD Uden bimørbrad Vægt 1,4-1,7 kg.

PR. STK.

349

00

Det lækre

Den nemme

T-BONESTEAKS Ca. 400 gr.

PR. STK.

89

95

Syditaliens ‘Barolo’

BECEL 750 ml.

PR. FL.

10

00

DR. OETKER PIZZA Speciale, Bolognese eller Hawaii.

SPAR 4000

SPAR 1000

PR. STK.

19

00

Fiskeafdelingen tilbyder TORSKEFILET

HUSK

PR. 1/2 KG.

75

00

der er kommet lækre fjordrejer til billig dagspris

SPAR 1995

Bemærk!

TILBUDDENE GÆLDER KUN I MENY HIMMELEV

Meny Himmelev

James Poulsen, butikschef

Søren Seier Rasmussen, købmand

Himmelev Sognevej 95, Himmelev, Roskilde. Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk


l 6 l 25. APRIL 2017

Først fik Jesper Folke Andersen ok til kvistvinduer fra forvaltningen. Siden blev det til ovenlysvinduer - og til sidst til ingenting. Vinduer vil angiveligt give ’indbliksgener’ til naboen.

442 dages bureaukrati

Alt gik galt for tilflytteren Jesper Folke Andersen, da han kom i bureaukratimaskinen i Roskilde Kommune. En tilsyneladende enkel byggesag om renovering af et hus i Strandgade 4A endte med en sagsbehandlingstid på 442 dage – og et afslag på at få ovenlysvinduer. Af Tomas Skov

”Efter modtagelse af fyldestgørende materiale har Byggesag pt. en sagsbehandlingstid på gennemsnitlig 8-10 uger”, fremgår det af Roskilde Kommunes hjemmeside. Således beroliget erhvervede Jesper Folke Andersen sammen med sin kone og deres to børn et ældre hus i Strandgade 4A i sommeren 2014 – et hus som familien fra Dragør i øvrigt var kommet i gennem en årrække, da de kendte den tidligere ejer.

Så gik det skævt Familien fremsendte i november 2014 en ansøgning om byggetilladelse, og i januar modtog de besked fra kommunen om, at projektet principielt var i orden, og nu blot skulle i nabohøring. Herefter går alt skævt. Indsigelser fra naboen, samt en erkendelse i forvaltningen af, at denne tilsyneladende ikke har delegation (dvs. hjemmel) til at træffe afgørelse i sagen, fører til, at sagen nu må forelægges det politiske udvalg efter sommerferien. Herefter går der tilsyneladende politik i byggesagen i Strandgade 4A. Først bliver den nedstemt i udvalget, og ved den senere behandling i byrådet falder den på grund af stemmelighed, hvilket opstår, da Lars Lindskov (K) undlader at stemme. Efterfølgende skifter En-

hedslisten holdning i sagen, hvorpå Torben Jørgensen (S) som formand for Plan- og Teknikudvalget mailer familien Folke Andersen med den glædelige nyhed, at han nu vil bringe sagen op i udvalget igen.

Mørke Imidlertid har Peter Madsen (V), som også er en del af Plan- og Teknikudvalget og en god bekendt af naboen Per Westergaard, nu fået sat et kraftigt fingeraftryk på byggeprojektet, som er grundlæggende forandret. Efter 11 måneders sagsbehandling må familien Folke Andersen bede deres arkitekt gentegne hele projektet. Dette projekt kommer i fornyet nabohøring, hvor nabo Per Westergaard har indsigelser til bebyggelsesprocenten. Omsider modtager familien i Strandgade 4A den 2. februar 2016 en byggetilladelse – efter 442 dages sagsbehandling, og med afslag på de to kvistvinduer mod havnen. Senere følger også et afslag på ovenlysvinduer til samme side, således at huset nu slet ikke har vinduer mod havnen på øverste etage.

Rundt i manegen ”Vi er jo helt slidt ned til sokkeholderne. Det skriger til himlen, hvor grotesk vi er blevet behandlet. Vi er blevet kørt rundt i manegen”, siger en frustreret Jesper Folke An-

dersen, der til dagligt arbejder som leder af Teknik, Miljø og Drift i Sorø Kommune. I ventetiden har familien haft yderligere omkostninger til midlertidig bolig, opmagasinering, nytegning af projekt og håndværkere. Alene nytegningen af projektet er løbet op i 62.500 kroner. Og som sagen indtil videre er endt, må værelserne på husets førstesal henligge i mørke - angiveligt på grund af såkaldte ’indbliksgener’ til naboen. ”Ja, jeg ville kunne se min nabo fra kviste eller ovenlysvinduer på førstesalen – men det kan jeg også nede fra min stueetage. Og jeg kigger altså ikke ud af mine vinduer for at se på ham”, fastholder Jesper Folke Andersen.

Du og jeg-boliger På den anden side af rækværket har Per Westergaard boet gennem 35 år, og han er godt tilfreds med, at naboen ikke får sine vinduer, der i så fald ville vende ind mod bagsiden af hans hus. Men han mener stadig, at kommunen har dispenseret for meget fra lokalplanen i forhold til bebyggelsesprocenten. ”Der kommer mange store og høje byggerier i byen. Men skal vi udvikle os på bekostning af de borgere, der bor i byen? Der skal også være nogle du og jeg-boliger. Det skal også være sådan, at vi andre kan bo her. De er kommet i det hus gennem 30 år, så det kommer ikke bag på dem, hvad de har købt”, siger Per Westergaard.

Mange nitter Ingen af de involverede politikere lader til at være udpræget stolte af det langstrakte forløb. ”Det har været en svær sag om

modsatrettede interesser, og det endte med den mindst ringe løsning”, siger Peter Madsen (V). Torben Jørgensen (S) er heller ikke glad for, det besynderlige resultat af den lange sagsbehandling. ”Det har varet ukristeligt længe. Noget af det er ren Klodshans, men vi politikere skulle aldrig have været involveret i den her sag. Jeg har forsøgt at fremme løsninger, men det har ikke været godt nok. Jeg havde forventet et andet resultat, men de har trukket mange nitter i den familie. Det anerkender jeg”, siger politikeren.

Uhellig alliance Virkeligheden havde været en ganske anden for familien i Strandgade 4A, hvis Lars Lindskov (K) havde stemt i deres favør den skæbnesvangre aften i byrådet. I stedet undlod han som bekendt at stemme, men det var ifølge Lars Lindskov ikke grundet i en politisk stillingtagen til substansen i sagen. ”Lige præcis den sag hører jeg om et par aftener inden byrådsmødet, så rent principielt vil jeg ikke tage stilling. Det er ikke godt, hvis byrådsmedlemmer skal sidde og sagsbehandle byggesager - det bliver et meget trægt politisk arbejde”, siger politikeren, som ser udviklingen i byggesagen som et udtryk for en uhellig alliance i Plan- og Teknikudvalget. ”En sag som denne skal ikke være en handelsvare mellem partierne. Jeg synes, det er uartigt. Der er en skæv sammensætning i udvalget, og det udnytter Venstre politisk”, siger han.


25. APRIL 2017 l 7 l

Syv ud af ti unge bliver konfirmeret

Kærlighed i kunst på Musicon

Konfirmation er et hit over hele landet, ifølge Center for Ungdomsstudier. Kanal Roskilde har filmet et par konfirmander og deres præst i Osted. Som led i konfirmationsundervisningen er konfirmanderne på Midtsjællands Efterskole, hvor de arbejder med at visualisere deres konfirmandord. Suzette Munksgaard, der dels er lærer på efterskolen og dels forsker på Center for Ungdomsstudier, medvirker i udsendelsen. Udsendelsen sendes på Kanal Roskilde torsdag den 26. april kl. 16-16:30 og lørdag den 28. april kl. 14:30-15.

Syv kvindelige kunstnere med udenlandsk baggrund viser deres fortolkning af kærlighed gennem deres kunst. Udstillingen vises i Kunstsmedjen på Musicon og varer frem til den 11. maj. Kanal Roskilde har interviewet en række af de kvinder, der udstiller deres kunst. Udsendelsen sendes på Kanal Roskilde torsdag den 26. april kl. 16:30-17 og lørdag den 28. april kl. 14-14:30.

Vi står her stadig Patrick Holbeks fantast-projekt er ofte blevet mødt med undren og mild vantro. Og jeg forstår reaktionerne. Hvem ved sine fulde fem starter en papiravis i 2015? Ja, det gjorde han, og vi andre var med på idéen. Mod mange odds, må man sige, i et medielandskab, der bliver kontrolleret af stadigt færre. Det tager to år at etablere en ny virksomhed, fortalte en klog veninde mig, da vi søsatte Paperboy i uge 17, 2015. De to år er nu gået, og Paperboy lader til fortsat at eksistere. Som én ud af ganske få uafhængige ugeaviser på Sjælland. Vores fælles ambitionen var fra starten, at vi skulle skabe noget andet, end det der fandtes i forvejen. Vi ville ikke bare være endnu en lokalavis som alle de andre, og det hører vi fra mange sider, at vi et langt stykke ad vejen er lykkedes med. I sit grafiske udtryk ligner Paperboy ikke nogen anden ugeavis, og vi har måttet leve med megen ros for vores layout. Indholdsmæssigt er vi konstant i proces. Vi begyndte et sted og arbejder løbende heni-

mod et andet. Når jeg ser tilbage på vores tidlige aviser var de nok vel tunge og tidsskriftagtige. Vi var ambitiøse på redaktionen, og der blev skrevet igennem. Det bliver der stadigvæk, men vi øver os i at skrive lidt kortere og give mere plads til de billeder, der fortjener at få plads. Der bliver løbet stærkt på Paperboy. Vores eksistensberettigelse er til stadighed at være interessant for dig som læser. Intet kommer af sig selv – og slet ikke, når man stadig er ny i mediebilledet. Heldigvis har vi mange sympatisører derude i virkeligheden. Læsere, der nyder vores avis, og annoncører og Roskilde-borgere i almindelighed for hvem det er vitalt, at der fortsat eksisterer et alternativ til monopolet. Dem arbejder vi fortsat hårdt for ikke at skuffe. Der er heller ikke langt til indflydelsen på en lille avis. Redaktionen er kun ét telefonopkald væk, og vi er altid åbne for gode historier eller nye idéer. Der er mindst et par eksempler på denne praksis i

Paperboy runder to år i denne uge. Her har redaktøren grebet én af de sidste års mange udgivelser.

nærværende avis. Forsidehistorien kom sig af en henvendelse fra en læser, og premieren i Paperboy-regi på vores nye, ugentlige

krydsogtværs i denne jubilæumsudgave af avisen er svaret på en stribe læserforespørgsler. Meget kan utvivlsomt fortsat

blive både bedre og bredere i Paperboy. Vi vil så gerne nå ud i alle kroge, men vi er en mindre maskine, hvor alle tandhjul snurrer på højtryk. Nogle af vores svagheder er inden for de områder, jeg kalder ’sport og spænding’. Vi vil gerne skrive om den brede, og også gerne den specielle, sport. Men ressourcerne tillader det bestemt ikke altid. Vi vil også gerne kigge de kriminelle lidt mere i kortene, hvilket førte til, at vi indførte Politi-rapporten i året, der gik. ”I er gode til at sætte spot på nogle emner”, bekendte en læser til mig under til en fest i Svogerslev. Og det er nok netop en del af vores DNA. Med én ugentlig udgivelse, kan vi ikke altid give overblikket – men vi knokler videre for at give indblikket. Det vil vi gøre alt for at fortsætte med i 2017 – og du er mere end velkommen til at åbne vores øjne for, hvad der sker i dit område eller i din verden. Det er det, vi er her for.

Inspirationsmøde

17. maj kl. 17.00

Invitation til forældre og elever i 8. klasse

VALG AF UDDANNELSE: KAN DU HJÆLPE DIN TEENAGER? Gymnasie, erhvervsuddannelse – eller begge dele? Mulighederne er mange, når din teenager til næste skoleår skal beslutte, hvilken ungdomsuddannelse hun/han vil starte på efter grundskolen. Måske har I allerede talt uddannelse derhjemme. Måske har du som forælder brug for at blive opdateret om de forskellige uddannelser, så du kan støtte din teenager i at træffe et nuanceret valg.

ALLEHELGENSGADE 3 · ROSKILDE · TLF. 60 61 79 90 · SE MERE PÅ FLOT.NU

Tag sammen med din teenager til inspirationsmøde på Roskilde Handelsskole den 17. maj kl. 17.00 og få styr på alle de gymnasie- og erhvervsuddannelser, som skolen tilbyder. Program og tilmelding Se program og læs om tilmelding på rhs.dk. Bemærk at tilmeldingsfristen er den 11. maj.


l 8 l 25. APRIL 2017

program A

OPLEV ROSKILDE UNPLUGGED MED KONCERTER I ALVERDENS GENRER I BYENS HYGGELIGE Booking og afvikling i samarbejde med: GÅRDE OG STRÆDER. Yderligere beskrivelse af de enkelte bands kan du se

FREDAG 5. MAJ 2017 KL. 16-21

HESTE TORVET

B

på Facebook/Roskilde Handel.

C

DUETORVET

BOSTON

D

CASEUS

E

PEBER RENDEN

F

TØJ EKSPERTEN

G

GIMLE

I

KLOSTER KÆLDEREN

16:00

17:00

SØLVSTEN EXPERIENCE JACK MAXIMOVICH

18:00

19:00

EKKO LØBER I BJERGENE

TELESCOPE FOR THE BLIND

SORT KAT HVID KAT

VICTOR BØSLING DUO

MOODY WE ARE THE WAY FOR THE COSMOS TO KNOW ITSELF

SANNERUD

NORTH

PER WORM

SVEND SPYT

20:00

21:00

To be announced

AMPHIOR

BETTY LYDOLPH

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.

program A

WILD FOREST

WE ARE THE WAY FOR THE COSMOS TO KNOW ITSELF Det elektroniske band med rødder i Roskilde lukker den store scene ved Boston fredag kl. 20:00

LØRDAG 6. MAJ 2017 KL. 10-16

HESTE TORVET

B

DUETORVET

C

BOSTON

D

CASEUS

E

PEBER RENDEN

F

TØJ EKSPERTEN

G

GIMLE

I

KLOSTER KÆLDEREN

10:00

12:00

STAGE COACH MARY

13:00

14:00

15:00

OBSCENE MARIA DAHLSTRØM KVARTET

TRIO FAR

To be announced

MORTEN & LEA

LANGSYN

ALICE CARRERI KVARTET

ARTO LOUIS TRIO

MADS VADSAGER ORGEL HEIMERS

To be announced

SUVIKUKKA

KVART I UARTIG

MARIE DAHLSTRØM KVARTET / LØRDAG KL. 12 PÅ DUETORVET

B-SIDEN

ROYAL JAZZ ORCHESTRA

To be announced

Lørdag præsenterer vi også 4 intimkoncerter i butikkerne. Booking og afvikling Det er alle kunstnere med musikalske rødder i Roskilde. i samarbejde med: Vi kalder koncerterne for RoskildeBørn. KL. 11:15 MATHILDE NØRGAARD / HOS CREAM KL. 12:30 BELIAL / HOS WAGNER KL. 13:45 VERA & HJØRDIS / HOS JACK & JONES KL. 15:00 JEPPE SKOV / HOS SØREN FRID OPTIQUE Yderligere beskrivelse af de enkelte bands kan du se på Se eventuelt mere på www.roskildehandel.dk eller på Facebook/Roskilde Facebook/Roskilde Handel - HER BLIVER DU OPDATERET! Handel.

P

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

DETAIL I ERHVERV I SERVICE

Grønager Reklamebureau / www.ggp.dk

LONG DOG ORCHESTRA

11:00


25. APRIL 2017 l 9 l

GLÆD DIG TIL 2 FANTASTISKE DAGE I ROSKILDE, NÅR MUSIKKEN SPREDES UD I HELE BYEN!

ROSKILDE UNPLUGGED 5.-6. maj 2017

BUTIKKERNE HOLDER

OPEN

FREDAG / MED OPEN BY NIGHT 16.00-21.00 LØRDAG / OPLEV MUSIK I GÅGADEN 10.00-16.00

BY NIGHT fredag til kl. 21

INTIMKONCERTER I BUTIKKERNE

Grønager Reklamebureau / www.ggp.dk

Grønager Reklamebureau / www.ggp.dk

Lørdag præsenterer vi også 4 intimkoncerter i butikkerne. Det er alle kunstnere med musikalske rødder i Roskilde. Vi kalder koncerterne for ROSKILDEBØRN.

MATHILDE NØRGAARD

BELIAL

VERA & HJØRDIS

JEPPE SKOV

kl. 11:15 hos Cream

kl. 12:30 hos Wagner

kl. 13:45 hos Jack & Jones

kl. 15 hos Søren Frid Optique

Med en ydmyg approach og simple kompositioner, gengiver Mathilde historier fra det virkelige liv og stiller spørgsmålstegn ved det moderne menneskets udfordringer.

Musikken har rødder i den tunge psykedelia, forsøger Belial at oversætte personlige oplevelser og følelser til musik.

Vera og Hjørdis bevæger sig i et melodisk og historiefortællende univers. Inspirationen hentes både hjemme i Roskildes baghave og på rejser til fjerne afkroge af verden.

Med sin minimalistiske stil, sit høje humør og varme personlighed, skaber Jeppe Skov et intimt udtryk til publikum, samtidig med at musikken kan være storslået.

P

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

DETAIL I ERHVERV I SERVICE


l 10 l 25. APRIL 2017

Ungeindsatsen NExTWORK rulles ud i stor skala Rockwool Fonden og Roskilde Kommune har givet hinanden håndslag på et toårigt pilotprojekt, der skal få 75 procent af deltagerne videre i job eller uddannelse. Af Holger Vincents

Som man har kunnet læse i Paperboy, søsatte Rockwool Fonden og Roskilde Kommune i 2015 et såkaldt afprøvningsforløb for at udvikle den nye ungeindsats NExTWORK, der har til formål at få sårbare unge i uddannelse eller job. De første resultater har været positive, og derfor rulles NExtWORK-modellen nu ud i stor skala med den ambitiøse målsætning om, at 75 procent af de efter planen mindst 140 unge, der skal deltage i forløbet, efterfølgende sætter sig på skolebænken eller kommer i beskæftigelse.

”Det rigtige match” Det gav Rockwool Fonden og Roskilde Kommune i sid-

ste uge hinanden håndslag på i forbindelse med et møde i Byens Hus, hvor fondens formand Elin Schmidt og Roskilde Kommunes direktør for Social, Job og Sundhed Christian Harsløf underskrev en samarbejdsaftale. ”Ofte er det op til den unge selv at finde et job eller uddannelse, mens det i NExTWORK er et fælles ansvar at finde det rigtige match mellem de unge og virksomhederne” forklarer Bent Jørgensen, formand for Beskæftigelses- og Socialudvalget i Roskilde Kommune i en pressemeddelelse ovenpå aftalen om det toårige pilotprojekt, der har fået tildelt seks millioner kroner af kommunen. NExTWORK-modellen tager udgangspunkt i, at de unge kommer i virksomhedspraktik, men til forskel for mere traditionelle forløb har den enkelte selv indflydelse og ansvar for, hvor og hvordan praktikken skal foregå. Undervejs i processen mødes de unge ugentligt for at udveksle erfaringer og støtte hinanden under ledelse af en vejleder, mens repræsentanterne fra de deltagende virksomhe-

Varme dage med

I Byens Hus forklarede Ulrik-Lund Sørensen, programleder i Rockwool Fonden, principperne bag NExTWORK, der blandt andet giver mere ansvar til de unge, der deltager i indsatsen. Foto: Stig Stasig.

der mødes cirka én gang om måneden, ligeledes for at evaluere og søge støtte hos hinanden.

Øger efterindsats Foreløbig er 30 Roskilde-virksomheder en del af NExTWORK - målet er udvide netværket, så det kommer til at omfatte 60 arbejdsgivere - og ved onsdagens møde i Byens Hus, hvor en større delegation fra Roskilde Kommune også deltog, var repræsentanter fra nogle af deltagende virksomheder mødt frem

sammen med deres praktikanter for at fortælle om deres foreløbige oplevelser med pilotprojektet. Her understregede både de unge og virksomhedernes repræsentanter blandt andet værdien af NExTWORK’s ugentlige netværksmøder, hvor erfaringer, forskellige problemstillinger og refleksioner udveksles for at optimere projektet. ”Jeg får snakket med andre unge om, hvordan vi går og har det”, lød det blandt andet fra David Lausen, der

er i praktik hos Kara/Novoren. 25 unge var en del af det første NExTWORK-forløb, og af dem var omkring 50 procent i gang med en uddannelse eller kommet i job ved indsatsens afslutning. Dét tal skulle meget gerne hæves til 75 procent i forbindelse med den nye omgang af pilotindsatsen, og derfor vil Rockwool Fonden og Roskilde Kommune i højere grad forsøge at bevare forbindelsen til deltagerne, når de skal ud og stå på egne ben.

”Vi kommer til at følge de unge, i mindst ét år efter de har forladt NExTWORK, for at se hvad de er i gang med, om de eksempelvis er i færd med at tage en uddannelse eller har et job. Samtidig vil vi styrke det, vi kalder efterværn, hvilket blandt andet betyder, at de unge, der har forladt NExTWORK, fortsat får mulighed for at deltage i de ugentlige netværksmøder. På den måde vil vi forsøge at sikre en bedre overgang”, forklarer Ulrik Lund-Sørensen, programleder i Rockwool Fonden.

Forårssalg

20% torsdag-fredag-lørdag

÷

I HELE BUTIKKEN

Markedsdag

lørdag d. 29. april kl.

10-15

UHØRT LAVE PRISER F.EKS Long Island bluse

Før 299,95

NU

Gelco SPAR

100,70%

gælder dog ikke i forvejen nedsatte varer, lingeri og LauRie.

Meld dig ind i vores kundeklub og få ekstra fordele og bonus - og det er helt gratis..

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk


25. APRIL 2017 l 11 l

Nyt navn til weekendens Kælderjazz Klosterkælderen må desværre aflyse weekendens koncert med saxofonisten Jan Harbeck. I stedet bliver det nu Carlsson’s A-Train, der lægger vejen forbi ølbaren på lørdag kl. 12. Repertoiret består fortrinsvis af swingnumre fra 30’erne og 40’erne; hertil er tilsat Bossa i bedste Stan Getz / Antonio Carlos Jobim stil samt, tro det eller ej, publikumsvenlige Charlie Parker numre.

Millionoverskud til Roskilde Festival Roskilde Festival har opgjort det økonomisk resultat af sidste års festival. Nu kan et overskud på 17,4 millioner kroner udloddes til velgørende og kulturelle formål for især børn og unge. Roskilde Festival kunne i 2016 melde udsolgt i samtlige billetkategorier, hvilket betød, at 100.000 deltagere købte billet til en ugelang fejring af fællesskab, frihed og musikalske oplevelser med navne som PJ Harvey, Neil Young, Tame Impala, Red Hot Chili Peppers, The Orchestra of Syrian Musicians og LCD Soundsystem.

17,4 millioner i overskud Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse har nu fremlagt det endelige regnskab for medlemmerne på foreningens årlige generalforsamling. Det økonomi-

ske resultat efter Roskilde Festival 2016 er et overskud på 17,4 millioner kroner. Foreningen Roskilde Festival har som formål at støtte initiativer, der er til gavn for børn og unge samt at støtte humanitært, almennyttigt og kulturelt arbejde. Derfor er foreningen i fuld gang med at udlodde alle millionerne, og hele beløbet skal være udloddet inden afholdelsen af dette års festival.

Treårigt tema om lighed En række af årets donationer skal ses i sammenhæng med Roskilde Festivals treårige holdningstema om

lighed, og derfor er organisationer som Amnesty International, Askovfonden, Everyday Sexism Project, Folkekirkens Nødhjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, Sex & Samfund og Trampolinhuset blandt modtagerne af det økonomiske overskud, der blev skabt på sidste års festival. Steen Jørgensen, formand for Foreningen Roskilde Festivals bestyrelse, siger om årets resultat ”Vi kunne melde totalt udsolgt, og endnu engang manifesterede Roskilde Festival sig som en begivenhed, hvor holdning, kunst og musik går hånd i hånd midt i et fantastisk fællesskab blandt de 130.000 deltagere. Så vi er rigtigt godt tilfredse med overskuddet, og vi glæder os til at udlodde hele overskuddet og på den måde bruge festivalen til at skubbe på positive

Roskilde Festival 2016 generede et overskud på 17,4 millioner kroner, som skal udloddes til forskellige organiationer, der medvirker til positiver forandringer i vores omverden.

forandringer i vores omverden”.

Millionfortjeneste Sidste års Roskilde Festival

resulterede desuden i en fortjeneste på 20,4 millioner kroner til de mere end 200 foreninger, virksomheder og organisationer, der

udførte handel og service på festivalpladsen, hvilket er det tredjehøjeste resultat i festivalens historie.

Spring is for lovers

Save 50% on all Scandinavia sofas Roskilde Ro’s Torv Tilbuddet gælder kun i perioden 20.04.17 – 30.04.17 og kan ikke kombineres med andre tilbud. Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer. ©2017 Bolia International A/S


l 12 l 25. APRIL 2017

A

B

C

A Asics fuzeX Rush Vejl. 999,95 NU 699,95 Flere modeller.

B Nike Mercurial vctu CR7 FG KUN 579,95 Flere modeller. C Nike Magista Obra II KUN 2.399,95 Flere modeller.

Helt unikt sålsystem hos Intersport Roskilde Rigtig mange børn og voksne har en ukorrekt fodstilling, som bl.a. kan fører til problemer med ben, hofter, ryg, nakke og skuldre. Formstøbte såler tilpasset efter dine fødder kan afhjælpe smerter ved nedsunket forfod, skinnebensbetændelse og mange andre fodstillings relaterede problemer.

Disse problemer kan vi hos

Intersport afhjælpe med en special-

fremstillet, individuelt tilpasset Footbalance sål – og oven i købet med en ultrakort produktionstid på ca. kun

10 minutter! Sålen er udviklet med forskellige tykkelser

i kernen og overflader, der gør at vi kan lave

såler til både

løbesko, fritidssko, skistøvler etc…

HOLMBOM

Hvordan foregår det? 1. Din fodstilling analyseres vha. et såkaldt Podoscop. Herefter opvarmes sålerne i 2 min. 2. Når du træder op på det opvarmede materiale, formes sålerne præcist efter dine fødder. 3. Herefter tilskæres sålerne og efter blot 10 min., er dine såler klar til at tage med hjem.

Vort dygtige personale vejleder om sålerne Kom ind til Intersport Roskilde og få en GRATIS fodanalyse så du undgår skader… Pris kun kr.

600,-

SKOMAGERGADE 32 · ROSKILDE · TLF. 46 30 06 00

Åbent: mandag-fredag kl. 10.00-18.00 · Alle lørdag kl. 10.00-15.00 · Åbent første søndag i måneden kl. 11.00-15.00 · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer


25. APRIL 2017 l 13 l

Debatmøde om fattigdom Af Tomas Skov

Tirsdag den 25. april kl. 19 holder Netværk mod Fattigdom debatmøde på INSP! i Roskilde. Temaet er det såkaldte kontanthjælpsloft og de konsekvenser, det har – ikke mindst for børn i fattige familier. Ifølge tal fra Beskæftigelsesministeriet er 43.500 børn ramt af kontanthjælpsloftet, og herudover er det i særdeleshed kvinder og indvandrere, der bliver ramt af loftet. Således mister en enlig mor på kontanthjælp med to børn i omegnen af 3000 kroner om måneden – penge, der ellers skulle gå til husleje, mad og ikke mindst fritidsaktiviteter for børnene. ”Vi ser, at flere henvender sig til netværket. Mange er truet af udsættelse af deres lejligheder, fordi de

Roskilde

KAJAKPOLO

simpelthen ikke har råd til huslejen”, fortæller Henning Bentzen, der er en del af borgerinitiativet.

Kompetent panel Udover et par sandhedsvidner, der har prøvet reformerne på egen krop, vil tidligere formand for Rådet for Socialt Udsatte Preben Brandt sidde i panelet til debatmødet tirsdag aften.

Hertil kommer Formand for Dansk Socialrådgiverforening, Region Øst, Rasmus Balslev; Læge med speciale i børne- og ungepsykiatri og erfaring i at arbejde med flygtninge Bente Rich; leder af Kafe Klaus Gitte Dueholm og leder af Børnenes Kontor i Roskilde Jorun Bech. Mødet ledes af Anna Bondo fra Netværk Mod Fattigdom.

Roskilde Kajakpolo er det helt rigtige sted for jeres event. Kom og få et par sjove timer sammen med kolleger, venner eller familie. Der er garanti for store smil og et godt grin i nogle fantastiske rammer.

· Firmaarrangement · Teambuilding · Personalearrangement · Fødselsdag · Polterabend · SUP-udlejning

Både dyr og mennesker havde en festlig lørdag, da Herslev Bryghus sendte køer og kalve på græs. Foto: Herslev Bryghus.

PRØV SUP

Køer og kalve indtog bryghuset Køer og kalve brølede om kap for at komme på græs, da Herslev Bryghus bød dem velkommen lørdag den 22. april kl. 12. Når markerne bliver grønne på gårdbryggeriet kommer køer og kalve på græs. Henover sommeren spiser

FÅ DIT BUDSKAB UD TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE

de græs, hø og mask fra ølproduktionen. De gøder markerne og på den måde skaber de en frugtbar jord – en forudsætning for god øl. I lørdags kiggede omkring 1.000 gæster kiggede forbi gårdbryggeriet for at opleve køer og kalve danse. Her var

ølsmagninger, rundvisninger i bryggeriet, snobrødsbagning og åben i gårdbutikken. De glade firbenede sættes på græs ved Herslev Bryghus som led i et samarbejde bryggeriet indgik med Østeragergård sidste år.

Socialistisk 1. Maj Morgenmad, talere, musik, fællessang

Mandag 1. maj 8:30 – 11:30 Kildegården, Helligkorsvej 5

Alle er velkomne!

Kom og få en sjov og uforglemmelig oplevelse! SUP KURSUS

Hver tirsdag, torsdag kl. 16.30-18.30 og søndag kl. 11-13, 14-16

ÅBNINGSTIDER 10.00-19.00 (fra d. 27/4 2017)

Se meget mere på roskildekajakpolo.dk

KLIP UD og tag med på næste personalemøde

* Eva Flyvholm, MF * Jonas Paludan, byrådsmedlem * Dara Ahmader, PYD (kurdisk Syrien) Musik: Svend & Bendt fra Band on the High

- VI SAMLER BYEN

Stand Up Paddleboard

Vindeboder 12, 4000 Roskilde roskildekajakpolo.dk Tlf. 53 89 05 85


l 14 l 25. APRIL 2017

KOM OG VÆR MED FORSKNINGENS DØGN ROSKILDE 29. APRIL 2017 * 10-14 Roskilde Kommune byder, for 12 år i træk, varmt velkommen til vores bidrag til Uddannelses- og Forskningsministeriets landsdækkende Videnskabsfestival: Forskningens Døgn Roskilde 2017 – Forunderlig og forbløffende forskning i øjenhøjde!

LØRDAG 29. APRIL 2017 KL 10-14 Klosterhaven, Algade 31, Roskilde

Dagens program 10.00

Haven åbnes for publikum o Besøg de mange telte og bliv klogere! o Se, mærk, prøv og hør mere o Gratis kage og balloner til de hurtige o Konkurrencer o Mød den gale videnskabsmand Raffusweinstein i gågaden og i haven!

10.30

Guidet tur 1 på Kulturstrøget ved Bertil Jakobi o Tilmelding på forsk.roskilde@gmail.com

11.00

Tale ved Borgmester, Joy Mogensen o 11.00-11.15: Tale ved Borgmesteren o 11:15-12.00: Besøger standene

Teltene bliver endnu engang slået op i Klosterhaven, og vi byder alle nysgerrige inden for til en sjov, spændende og rummelig dag i forskningens tegn, hvor der er gratis kage til de morgenfriske! Her kan du møde en gal forsker, bygge din egen vulkan eller vandraket, kigge på stjerner, deltage i quizzer, lege med 3D-printere og meget, meget mere! Her eksisterer ingen dumme spørgsmål! Vi garanterer, at der er noget for alle og enhver, for vi har allieret os med nogle af kommunens bedste forskere! Ligeledes kommer borgmester Joy Mogensen forbi for at tale om kommunens store indsats på og interesse i forsknings- og uddannelsesområdet i Kommunen.

11.45

Guidet tur 2 på Kulturstrøget ved Bertil Jakobi o Tilmelding på forsk.roskilde@gmail.com

Arrangementet er i samarbejde med:

13.30

Guidet tur 3 på Kulturstrøget ved Bertil Jakobi o Tilmelding på forsk.roskilde@gmail.com

14.00

Arrangementet slutter o TAK FOR BESØGET!

Roskilde Universitet, RUC-FabLab, DTU Vindenergi, DTU Energi & Electro, Kulturstrøget, ErhvervsAkademi Sjælland, Made by Kids og Astronomisk Forening.

Vel mødt til en dag med masser af sjov, klogskab, vidensdeling og underholdning for hele familien!

Læs mere på www.forsk.dk om de mange spændende arrangementer og foredrag, der finder sted rundt omkring i hele Danmark i uge 17.

WWW.FORSK.DK/ROSKILDE-KOMMUNE WWW.FORSK.DK #FORSKDK #ALLETIDERSROSKILDE


25. APRIL 2017 l 15 l

Lokalplan underkendt

”Afgørelsen betyder, at det samlede plangrundlag er ugyldigt, og at planprocessen skal gennemføres på ny”, fremgår det blandt andet af afgørelsen fra Planklagenævnet. Side 16

Jyllingehallerne klar i 2017

Både budgettet og tidsplanen for byggeriet er indtil videre overholdt, fortæller bestyrelsesformand Lars Lindskov, der forventer hallerne færdige i slutningen af året. Side 18

Nye boldbaner indviet

Humøret var højt, da lokale fodboldspillere for første gang kunne strække ben på Jyllinge FC’s tre nye 11-mandsfodboldbaner ved en stor indvielse lørdag ved Spraglehøj Idrætscenter. Side 20

Jyllinge

Spørgelysten var stor ved informationsmødet om kystsikring i Frederikssund.

Stor interesse for kystsikring De senere års storme – med orkanen Bodil i 2013 som det værste eksempel – har understreget behovet for at finde løsninger, der kan sikre kysterne i Roskilde Fjord og Isefjorden. Det var emnet for et informationsmøde, som Frederikssund Kommune afholdt onsdag den 19. april. I debatten om kystsikring er flere scenarier blevet vendt, og onsdag den 19. april 2017 havde Frederikssund Kommune inviteret borgerne til informationsmøde om emnet. De mange fremmødte borgere kunne blandt meget andet høre om fordele og ulemper ved forskellige regionale digeløsninger.

Regional løsning I sin indledning sagde borgmester John Schmidt Andersen (V), at der er stærkt behov for permanente løsninger. Blandt andet er stormflodssikring med watertubes – som for

eksempel blev brugt ved stormen Urd – en for dyr og kun midlertidig løsning. Borgmesteren konstaterede også, at det er grundejernes ansvar at finde konsensus om at sikre sig ved lokale løsninger. Samtidig arbejder Frederikssund Kommune sammen med de øvrige kommuner ved Roskilde Fjord om at få etableret en regional digeløsning, der kan beskytte området syd for Kronprins Frederiks Bro.

Diger på vej Formanden for Teknisk Udvalg, Tina Tving Stauning (S), forklarede i sit oplæg,

hvordan man laver et lokalt dige. Det er et stort arbejde, der blandt andet kræver et digelaug, et skitseprojekt, der skal sendes til Kystdirektoratet, forundersøgelser og projektering med videre. I Frederikssund Kommune er der digeprojekter undervejs en række steder; nemlig i Skuldelev, Kulhuse, Hyllingeriis, Dalby Huse, Over Dråby Strand, Linderupvej, ved Kignæshallen og på Færgevej.

Sluse ved broen mulig Undervejs var der mange spørgsmål fra borgerne i hallen om alt fra kommunesamarbejde til vandstanden i fjorden. Flere ville også gerne vide, om det er muligt at lukke fjordene helt af mod Kattegat med en digeløsning mellem Hundested og Rørvig. Det fik de svar på, da Anker Riis, chefkonsulent i Frederikssund Kommune, fremlagde tre forskellige scenarier for diger, der kan beskytte Roskilde Fjord. Hundested-Rør-

vig, Kulhuse-Sølager samt en sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro. De to førstnævnte vil være gigantiske og meget dyre anlægsprojekter og vil også få mærkbare konsekvenser for vandgennemstrømningen i fjorden. En sluseløsning ved Kronprins Frederiks Bro vil derimod ikke få mærkbare konsekvenser for miljøet og vil kunne realiseres for anslået 140 millioner kroner.

i den nordlige del af fjorden, men den vil også falde hurtigere. Den maksimale vandstand vil således kun blive påvirket med nogle

få centimeter, idet vandet – som ellers ville fylde fjorden fra Frederikssund til Roskilde – slet ikke kommer ind i fjorden.

SERVICE

BY NIGHT

Sluse øger ikke vandstand Peter Vangsgaard og Jesper Aarosiin, der er konsulenter hos Rambøll, kunne med beregninger vise, at hvis Roskilde Fjord bliver lukket ved Kronprins Frederiks Bro i tilfælde af en stormflodslignende hændelse, vil det stort set ikke have konsekvenser for området nord for broen. Ganske vist vil vandstanden stige hurtigere

Mandag til torsdag aftenåbent til kl. 24

Samme gode service og lave priser som om dagen

Arne Stubbe Automobiler A/S ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

stubbe.dk


l 16 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE

SYNG FORÅRET IND! Sådan lyder opfordringen fra Vor Frues Sangkor og Roskilde Synger, der indbyder alle til at komme i Byens Hus onsdag den 26. april kl. 19:30, hvor Hanne Tofte Jespersen vil lede en stribe fællessange, som alle kan synge med på. Vor Frues Sangkor ’backer’ fællessangen op. Undervejs optræder koret med sange, som inddrager publikum, så alle kan opleve glæden ved at synge sammen med andre. Vor Frues Sangkor er et blandet kor med et bredt repertoire bl.a. danske og svenske forårssange og folkeviser, Lennon-/McCartney samt afrikanske sange. Dørene åbnes kl. 19:15, og arrangementet forventes at vare til cirka 20:45. Der er gratis adgang, og alle er velkomne.

Lokalplan underkendt Af Tomas Skov

Planklagenævnet i Viborg har netop afsluttet sagsbehandlingen af klagesagerne over kystsikringsprojektet i Jyllinge Nordmark, og afgørelsen blev offentliggjort mandag den 24. april. I indledningen til afgørelsen lyder det: ”Planklagenævnet ophæver Roskilde Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan 612 og kommuneplantillæg 7 af den 25. november 2015. Planklagenævnet ophæver samtidig væsentligheds-, konsekvens- og miljøvurderingerne fra henholdsvis juli 2014, marts og maj 2015 samt planforslagene af 17. juni 2015. Afgørelsen betyder, at det samlede plangrundlag er ugyldigt, og at planprocessen skal gennemføres på ny”.

Stier er godkendt Selv om vi ikke er helt hjemmevante i kancelli-sprog, lyder ovenstående umiddelbart som entydigt dårligt nyt for kystsikringen og de 500 boligejere, der er i konstant fare for oversvømmelser. Imidlertid mangler endnu den endelige afgø-

Joy Mogensen håber på bedre nyt fra Planklagenævnet i forhold til kystsikringen.

relse fra nævnet om selve kystsikringen – og den burde falde når som helst i den allernærmeste fremtid. Den afgørelse, der angives ovenfor, omhandler således udelukkende lokalplanen, og det beroliger trods alt borgmesteren, der fortsat venter i spænding på den endelige afgørelse om kystsikringen. ”Der er kommet nogle klager om både stier, proces og naturpåvirkning, og ifølge denne afgørelse er stierne godkendt”, vurderer Joy Mogensen, som først netop har fået afgørelsen i hænderne.

Behøver ikke forsinke Imidlertid har kommunen

De lyserøde watertubes er blevet en tilbagevendende del af landskabet i Jyllinge Nordmark.

ikke fået tilladelse til at flytte slusen nogle meter efter en kun to uger lang høring. ”Jeg er nødt til at rette mig efter afgørelsen, men jeg er politisk uenig i betydningen af slusens placering. Vi anså det for en mindre ændring i forhold til at sikre de mange huse hurtigst muligt”, siger borgmesteren, som fortsat er optimist med hensyn til

fremtiden for Jyllinge Nordmark. ”Dette handler udelukkende om lokalplanen, som muliggør kystsikringsprojektet. Og denne afgørelse behøver ikke forsinke kystsikringen”, vurderer hun.

Kystsikring Afgørelsen fra Planklagenævnet har været godt et år undervejs - og endnu mangler afgørelsen om selve kystsikringen. Der er yderligere fire instanser, som skal godkende kystsikringsprojektet.

Udflugt med Hellig Kors Kirkes Venner og Brugs-Inger Hellig Kors Kirkes Venner inviterer til udflugt mandag den 8. maj kl. 19:00. Deltagerne mødes lidt nord for stenen på Nordmarksvej på det grønne areal, der blev brugt som parkeringsplads ved egnsspillene. Det er lige overfor stien, der går op til Hellig Kors Kirke

kendt som Brugs-Inger, vil bl.a. fortælle om, hvorfor vores nye kirke fik sit navn Hellig Kors Kirke. Efter Inger har vist os, hvor Hellig Kors Kilde springer ud, kører vi til parkeringspladsen ved Maglekilde i Roskilde.

Brugs-Inger fortæller

Inger fører os derefter på en spadseretur rundt til i alt ni kilder i Roskilde og fortæller

Jyllinges lokale historiefortæller Inger Nonboe, bedre

Rundt til Roskildes kilder

bl.a. om Roars Kilde, som byen har fået sit navn efter. Tempoet tilpasses, så alle kan følge med. Vi forventer at være tilbage i Jyllinge ca. kl. 21.

Tilmelding Alle er velkomne - også de. der ikke selv kører. Vi fordeler os hos dem, der kommer i bil. Da det er HKKV’s opgave at skaffe midler til udsmykning af kirken, koster

det 50 kroner for voksne at deltage og for børn under 18 år koster det 25 kroner. Da vi alle skal kunne høre, hvad Inger fortæller, kan vi kun have 40 personer med. Tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet. Tilmelding til kordegn Liane på tlf. 46 73 33 67 senest den 1. maj.

Gulddysse Kulturgård

Arbejdende værksteder Udstillinger Lokaleudlejning - til kulturelle formål Kom og vær med - som aktivt medlem eller interessemedlem

Se mere på www.gulddyssegaard.dk - og på Facebook ... Gulddyssevej 70, Gundsømagle, 4000 Roskilde - mail: formand@gulddyssegaard.dk

Udflugten med Hellig Kors Kirkes Venner går bl.a. til Maglekilden i Roskilde.


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 17 l

Hvad sker der med ’Udsigten’ i Jyllinge? Bygade 28, det tidligere Fjordmuseum. Foto udlånt af Facebookgruppen ’Udsigten i Jyllinge’. Ja, udsigten er blokeret, hvis man står lige der. Men hvor mange står der sammenlignet med antal brugerne af huset? Af Per Steenholdt

anvendelse, der har været af lokalerne de seneste år. ’Udsigten’ er navnet på en Facebookgruppe, der arbejder for bevarelse af Bygaden 28 i Jyllinge. Ejendommen skal ifølge lokalplanen nedrives for at give en bedre udsigt. Oprindeligt er det, der ligner to bygninger til højre, den gamle Brugs i Jyllinge. Efter Brugsen flytter i 1973, bliver bygningen ombygget. En førstesal fra 1959 bliver nedrevet netop for at give en bedre udsigt. Lokalerne bruges først som børnehave, siden Fjordmuseum.

Hvem har bestemt i Jyllinge historisk? Ifølge folketællingen fra 1787 var Roskilde Adelige Jomfrukloster en af de helt store grundejere i byen og ejede sammen med Selsø og Københavns Gods hele sognet. Der var ikke meget, de lokale fæstebønder selv kunne bestemme. Der kom

Hvad kan man håbe?

demokrati til Danmark også Jyllinge, der var en del af Gundsø Kommune i perioden 1970 til 2006. Det er i denne periode, at man lokalt i Gundsø Kommune beslutter at oprette et museum i bygningen. Efter sammenlægning med Roskilde Kommune og Ramsø Kommune underlægges dette museum Roskilde Museum, der beslutter at lukke det i 2012. Nu har Roskilde Kommune besluttet, at bygningen skal rives ned. Den bestemmende myndighed er igen flyttet

til Roskilde som for 200 år siden!

Den kommunale plan Den kommunale plan synes ’på papiret’ velbegrundet – og dog? Den smukke udsigt, der skulle dukke op, når man kommer fra Jyllinge Parkvej, kommer reelt først, når man er kommet igennem rundkørslen og er på Kirkebjergvej. Her domineres udsigten af Alderdomshjemmet. Hvis man har tid til at nyde udsigten, sker det faktisk bedst, hvis man sætter sig

på en bænk på vestsiden af bygningen. De reelle argumenter synes faktisk at være, at man ved nedrivning kan spare penge til renovering og drift. Man kan ved salg af en del af grunden få betalt en del af udgifterne til forskønnelse af området.

Argumenter for bevaring I Facebookgruppen, der støtter bevaring af nr. 28, findes utallige argumenter for bevaring. Gruppen tæller i skrivende stund 724

medlemmer, men antallet stiger dagligt. Som historiker er det svært at blive overbevist tilhænger af bevaring, fordi bygningens mure er fra 1912. En del af ejendommene på Bygaden er fra før 1800. Der er andre argumenter, der virker langt mere overbevisende. Fagfolk vurderer, at en renovering er langt billigere end hævdet. Der er aktuelt planer om at bruge 714.000 kroner til renovering af forsamlingshuset i Gundsømagle? De bedste argumenter synes at være den

Velkommen Til HOTEL SØFRYD JYLLINGE Selskaber

Beslutningen om nedrivning er truffet af demokratisk valgte politikere, men ingen af dem er valgt ud fra et program, der omfattede nedrivning. Der er formentlig indsamlet mere end 2000 underskrifter, der støtter en bevaring. Personligt håber jeg, at vore politikere i det mindste vil sætte sagen i bero, og at de mange tilhængere af bevaring og brugere af bygningen stifter en forening. En forening, der vil blive taget alvorligt af vore politikere og kan indgå i en forpligtigende dialog. Hvis en sådan forening kan påvise, at renoverings- og driftsudgifterne i fremtiden vil være små i forhold til brugen af lokalerne, så bevar endelig de bygninger - de ødelægger ikke min udsigt. Det viser også, at nærdemokratiet trives.

Møder, kurser og konferencer Internat: 1 døgn m. overnatning i enkeltværelse eller delt dobbeltværelse Eksternat: dagsmøde kl. 08.00 – 17.00 Eksternat: dagsmøde kl. 08.00 – 22.00 Vi tilbyder dagskursus fra kr. 436,- pr person

Barnedåben, konfirmationen, brylluppet – sølv eller guld – den store runde fødselsdag eller receptionen, vores gæster kommer igen og igen.

Hold din næste konference, kursus eller møde her.

Hotel Søfryd er kendt for at skabe rammen om netop Deres selskab. Det høje kvalitets – og serviceniveau skaber tryghed blandt vores mange gæster.

I prisen er følgende: • Morgenkaffe/the med brød • Frokost eksklusive drikkevarer • Eftermiddagskaffe/the med kage

Vi er behjælpelige med underholdning, fotografering og transport – alt det, der gør Deres selskab til en helhed. I forbindelse med selskab kan De kræse om Deres gæster og tilbyde overnatning. De er altid velkommen til at kigge ind eller ringe og aftale tid til at se vores hyggelige lokaler og få en uforpligtende snak om afholdelse af selskab.

Kontakt os og få et godt tilbud på dit næste kursus.

Hotel Søfryd · Søfrydvej 8-10 DK 4040 Jyllinge Tlf. +45 46 78 80 11 www.hotel-sofryd.dk · info@hotel-sofryd.dk

HOTEL

SØFRYD JYLLINGE


l 18 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE

To må man være

Kirken slår revner

I Jyllinge er det yndigt at følges ad. Lige knap 63 procent lever i parforhold – noget mere end den danske befolkning, hvor kun lidt mere end 47 procent lever i tosomhed. Mindre end 30 procent af borgerne i Jyllinge lever alene, altså en mindre end Danmarks befolkning, hvor knap 45 procent af er singler.

Så sent som i 1998 opdagede man under en indvendig kalkning, at det dryssede ned fra samlingen mellem kirkeskibet og tårnet. Det viste sig, at der er en 10 cm bred revne mellem dem – formentlig opstået ved jordskælvet i 1869.

Nemme måltidsløsninger hitter i Kvickly Både de grønne og de ter steget med 90 procent opruste yderligere på mei forhold til sidste år, mens nuer-to-go i hverdagene. varme middagsretter omsætningen på måltids- I den forbindelse forvenløsninger fra slagter- og ter vi at oprette yderligere hitter hos varehusdelikatesseafdelingen er to stillinger”, lyder det fra direktør Benjamin mangedoblet fra beskedne Kvickly-chefen, der har vækroner i 2015 til en ret på posten de seneste to Knudsen, der vil opru- 23.000 år og ligeledes bor tæt på halv million sidste år. arbejdspladsen med sin faste yderligere på den Kunder køber stort ind front i det kommende Et imponerende resultat, milie. som varehusdirektøren Imod statistikken år. Af Holger Vincents

”Der er en kæmpe udvikling i gang på convenience-området”, fortæller Benjamin Knudsen, varehusdirektør i Kvickly Jyllinge, der dog foretrækker at gå under betegnelsen brugsuddeler. Om Jyllingeborgere er særligt travle, kan der ikke fremskaffes beviser på, men supermarkedets egen statistik taler sit tydeligere sprog. I grøntafdelingen er salget af de spiseklar sala-

endda forventer at fordoble i år, men som ifølge Benjamin Knudsen allerede nu betyder, at supermarkedet for tiden kan bryste sig af at have den anden største fredags-omsætning på delikatesse- og slagtervarer pr. kunde blandt alle landets 76 Kvickly-forretninger. Milepæle, der samtidig har bidraget positivt til udviklingen af det lokale varehus’ medarbejderstab. ”På to år har vi fordoblet antallet af ansatte i slagter og delikatesse, og i løbet af det kommende år vil vi

Men ifølge tal fra Danmarks Statistik burde det hele måske ikke se så rosenrødt ud for Benjamin Knudsen. Ifølge den statslige statistikbank er dagligvaresalget i den danske detailhandel nemlig faldet med hele seks procent siden 2010. Det er derfor nærliggende at drage den konklusion, at den eksplosive stigning i salget af hurtige måltidsløsninger i Kvickly Jyllinge er sket på bekostning af forretningens øvrige varegrupper. Det kan varehusdirektøren dog blankt afvise.

Benjamin Knudsen var brugsuddeler i det jyske, indtil han for to år siden kom til Kvickly Jyllinge.

”Dagligvaremarkedet er generelt faldende, men ikke hos os. Efter nogle års omsætningstilbagegang vendte udviklingen sidste efter-

år, og vi har siden da haft en kontinuerlig vækst, som ser ud til at fortsætte. Det tilskriver jeg, at vores kunder også køber det ind, de

ellers lige står og mangler, når de kommer her i forretningen”, siger Jyllinge-købmanden.

Jyllingehallerne forventes klar i slutningen af 2017

Både budgettet og tidsplanen for byggeriet af det nye halkompleks er indtil videre overholdt, fortæller bestyrelsesformand Lars Lindskov. Af Holger Vincents

”Efter at have holdt rejsegilde i december måned sidste

år, begynder vi nu at lukke bygningen af. Derfor regner vi også med at slå dørene op på et tidspunkt i slutningen af 4. kvartal i år. Dermed ser det ud til, at vi overholder tidsplanen”, fortæller Lars Lindskov, bestyrelsesformand i Jyllingehallerne. Formanden, der desuden er medlem af Roskilde Byråd for Det Konservative Folkeparti, er i øjeblikket i fuld gang med at få formalia i forhold til det finansielle puslespil omkring det

nye halkompleks helt på plads.

Finansielle formalia Både forsikringssummen efter det gamle halkompleks, der brændte i 2014, en donation fra AP Møller Fonden og et lån Roskilde Kommune indgår i byggeriets samlede budget på 85 millioner. Et budget, som det ifølge Lindskov vil lykkes at overholde. ”Det gør vi”, lyder det kort og præcist.

Jyllingehallerne forventes at stå færdige i slutningen af i år, og forløbig ser det ud til, at projektets budget holder, fortæller bestyrelsesformand Lars Lindskov (tv.), der her ses sammen med halinspektør Claus Larsen.

Håndværkerne er godt i gang med at lukke det nye Jyllingehaller af, og når dét arbejde er fuldendt, starter opdelingen af den store bygning.

Helt generelt er Jyllingehallernes formand meget imponeret over, at det er lykkedes de mange involverede i projektet at genrejse byens markante samlingspunkt på så kort tid.

”Jeg er meget glad for, at vi er kommet så langt. Vi stod med en nedbrændt hal i 14, og så har vi været igennem brugerinddragelse, fundraising. Nu ser det så ud til, at vi har hallerne

klar i 17, og derfor er jeg også meget imponeret over, at det er lykkedes at få alle ender til at mødes”, siger Lars Lindskov.


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 19 l

Kampagnearmbånd

Vejl. stk. pris

Du får

Et lækkert læderarmbånd fra STORY by Kranz og Ziegler inkl. kors charm i sølv eller forgyldt sølv

890,Kampagnepris

Vi fejrer Jyllinge Centerets 44 års fødselsdag Torsdag, fredag og lørdag

395,-

Spar

20% på alle nye varer

ALT I BUTIKKEN ÷10%

÷30%

÷40%

÷20%

(gælder ikke i forvejen nedsatte varer)

SPAR OP TIL

50%

FØDSELSDAGSFEST Torsdag - fredag - lørdag

20% på hele butikken

*Gælder ikke i forvejen nedsatte varer

Nordiskcykler.dk

MENSTORE Kan blive træt af af Kanduduogså også blive træt atatlede dine briller? ledeefter efter dine briller?

Kom ind og lad dig friste af vores

MØBELSALG

bagerst i Centerloppen

Jyllinge Centret

RØDE KORS

holder stor

GENBRUGSBUTIK

For dig, som er nærsynet eller langsynet. Kig ind i butikken ogFor hørdig, mere. som er

nærsynet eller langsynet. Kig ind i butikken og hør mere.

Unik Optik v/Susanne Yde Helsingørsgade • 3400 Hillerød Jyllinge Centret •14040 Jyllinge 48 73 24Optik 04 13 01 v/Susanne unikoptik.dkYde Tlf: Unik 46 10 • www.unikoptik.dk

Helsingørsgade • 3400 Hillerød Jyllinge Centret •14040 Jyllinge 48 73 24 10 04 13 01 • www.unikoptik.dk unikoptik.dk Tlf: 46

fødselsdag lørdag d. 29. april Is i bæger eller vaffel 1 kugle

23,-

2 kugler

32,-

3 kugler

41,-

SLIKLAND

Kom og vær med til festen - masser af underholdning og gode tilbud i butikkerne KULTURSKOLENS Glade unge mennesker spiller på torvet fra kl. 11.00 LIONS CLUB serverer gratis morgenmad på Skak torvet kl. 9.00 - 1 1.00

Dårlig Wi-Fi?

3 stk. luksus smørrebrød, en øl og en snaps

Vi har løsningen!

75,-

Fredag og lørdag spar

20%

på hele den lækre hudplejeserie fra

FØDSELSDAGS-

TILBUD

Torsdag – fredag – lørdag Fra kl. 11.00 – 15.00 ALLE FROKOST PIZZAER

50,Biotherm deo pure

115,SPAR

50,-

FROKOST TILBUD

SUSHI kl. 11 – 14

SPAR

80,-

20% SUSHI AD LIBITUM

Tilbuddet gælder på

JYLLINGE

159,JYLLINGE RADIO

TLF. 50 48 61 81

Diesel herre

9995


l 20 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE

Fod under eget bord Jyllingeborgerne foretrækker tilsyneladende at eje deres bolig: Næsten 83 procent bor i egen bolig, mens mindre end 9 procent bor i offentlig lejebolig. På landsplan er de tilsvarende tal knap 63 procent i egen bolig og lidt mere end 20 procent i offentlige lejeboliger. Mere end 50 procent af husstandene i Jyllinge kan i øvrigt betegnes som velfunderede husejere, hvilket kun er gældende for mindre end 21 procent af alle Danmarks husstande.

Borgmester Joy Mogensen (S) og formand for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) indviede de nye 11-mandsbaner, hvorefter de mange fremmødte kunne sende en masse røde balloner til tops.

Jyllinge FC’s nye boldbaner indviet Lørdag formiddag var der stort fremmøde ved Spraglehøj Idrætscenter, hvor fodboldklubbens tre nye 11-mandsbaner blev testet af både politikere og lokale talenter. Af Holger Vincents

Humøret var højt, da lokale fodboldspillere for første gang kunne strække ben på Jyllinge FC’s tre nye 11-mandsfodboldbaner ved en stor indvielse lørdag ved Spraglehøj Idrætscenter.

Borgmester Joy Mogensen (S) og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget Birgit Pedersen (SF) stod for den officielle åbning af anlægget, hvorefter en showkamp mellem Roskildes politikere og lokale Jyllingespillere blev fløjtet i gang.

Og efter de voksne havde forladt grønsværen, var det så klubbens yngre talenters tur til at give prøver på deres fodboldmæssige kunnen i en ungdomsturnering, hvor blandede børnehold med spillere i alle aldre gav hinanden kamp til stregen. Ifølge Jyllinge FC’s forretningsfører vil netop den sportslige sammenhængskraft i lokalområdet nyde godt af den nyeste tilføjelse til Spraglehøj Idrætscenter. ”Fodbolden har været

spredt ud over hele Jyllinge, så det betyder meget for en stor breddeklub som vores. Det vil give fællesskabet et boost, at vi nu kan samle alle aktiviteter i et af Roskildes flotteste anlæg”, siger Carsten Bjørke.

Dræn har drillet Med weekendens indvielse tæller Spraglehøj Idrætscenter nu en opvisningsbane til atletik, kunststofbane, to 8-mandsbaner, en multibane og så de tre 11-mandsbaner, der oprindeligt skul-

Efter den officielle indvielse blev en showkamp mellem fodboldspillere fra Jyllinge FC og medlemmer af Roskilde Byråd fløjtet i gang.

le være taget i brug sidste år. ”Der har været nogle problemer med banernes dræn, der har forsinket processen, men i maj måned satser vi på at være helt klar”, siger Carsten Bjørke. Kampene i lørdags var derfor også første gang, fodboldstøvler fik lov til at prøvekøre de nyanlagte græsplæner, som Roskilde Kommune har postet cirka 2,5 millioner kroner i. Formanden for Kultur- og Idrætsudvalget forventer, at

udvidelsen af idrætscentret vil have en positiv effekt på udviklingen i Jyllinge FC. ”Det har i lang tid været et stort ønske i Jyllinge at få nye boldbaner. Vi ved, at hver gang man laver de her nye spændende tiltag, så giver det klubberne flere medlemmer og bedre muligheder for at lave aktiviteter. Derfor synes jeg også, at det er alle tiders, at vi nu har fået udvidet anlægget”, lyder det fra Birgit Pedersen.


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 21 l

Røgudvikling over Jyllinge

Jordskælv i Jyllinge

Tobakstågerne ligger tæt over Jyllinge, men der er udsigt til bedring: Næsten 48 procent er rygere, der gerne vil stoppe. Det tilsvarende tal på landsplan er bare 14,3 procent.

Oversvømmelser i Jyllinge har desværre været en gentagen begivenhed i de senere år, men det er ikke de eneste naturkatastrofer, som Jyllinge har været udsat for. Den 28. januar 1869 var der nemlig jordskælv med epicenter i Jyllinge. Jordskælvet blev målt til mellem 4 og 5 på Richter-skalaen.

En naturskøn perle Nyd fjordens skønne former - kom i havn i Jyllinge. Jyllinge er omgivet af Danmarks måske smukkeste fjordlandskab – kom selv og se.

Jyllinge er en by med 10.207

indbyggere ved Roskilde Fjord. En by med masser af muligheder og tilbud for alle aldre. Jyllinge Skole og Baunehøjskolen sætter rammerne om børnenes opvækst, Jyllingecentret tilbyder gode indkøbsmulig-

heder, Jyllingehallerne har alt, hvad en sportsentusiast kan ønske sig, og for det naturelskende menneske er havnene og fjorden et fantastisk område, hvor du kan drømme dig væk i mange timer.

Sammenhold og foreningsliv skaber aktiviteter Jyllinge er kendt for sit stærke, lokale sammenhold – især efter de seneste udfordringer med øget vandstand, men Jyllinge har uden tvivl stadig masser af skønne områder at byde på, hvor det er helt usandsynligt, at vandet nogensinde

Fakta: En prognose beregnet af bolighed.dk viser, at postnummeret 4040 Jyllinge er med i top fem i Region Sjælland, hvor boligpriserne vil stige mest det næste år.

vil komme ind på boligens grund. Det stærke sammenhold skyldes helt sikkert også det sammentømrede foreningsliv. Jyllinge har blandt andet en samarbejdsaftale med FC Nordsjælland. Det betyder, at mange unge talenter fra Jyllinge har en naturlig adgang til FC Nordsjælland og en videre karriere derfra. Af samme årsag er forholdene for de unge talenter selvfølgelig helt i top. ’Bastionen’ – Spraglehøj Idrætsanlæg – har de nyeste faciliteter inden for både bold og løb. Yderligere er en hel ny multiarena ved Jyllingehallerne under konstruktion, og der er rig mulighed for sportslig aktivitet for hele familien. Når der skal mere hygge på menuen, er ’Klinten’ et samlingspunkt for alle byens borgere. Her bliver der blandt andet fejret Sankt

Hans og andre begivenheder i det varme sommervejr. Du kan også bare bade dagen lang eller nyde den fantastiske udsigt over hele den smukke fjord.

Et område i udvikling og vækst En prognose beregnet af bolighed.dk viser, at postnummeret 4040 Jyllinge er med i top fem i Region Sjælland, hvor boligpriserne vil stige mest det næste år. Beregningerne tager udgangspunkt i en villa eller et rækkehus på 140 kvadratmeter, og bolighed.dk forudser, at priserne vil stige med hele 115.000 kroner i Jyllinge. Jyllinge er en by i vækst, og Nordmarken, der tidligere var et sommerhusområde, er især vokset meget de seneste 15 år, efter at området blev gjort til helårsbeboelse. Der er ligeledes kommet gode indkøbsmuligheder til Nordmarken i

Jonas Juhl Dahl har fundet til det skønne Jyllinge, som vi kan konstatere også gør sig godt i regnvejr.

form af Netto og Rema 1000. Jyllingecentret, der ligger centralt placeret i byen, har også udvidet de senere år, hvilket er et godt tegn på byens ekspansion.

Skal du være en del af udviklingen i det naturskønne Jyllinge? Kom og oplev byen med os – vi kender området…

ELVIS GOES GOSPEL i Hellig Kors Kirke, Jyllinge Din sikkerhed for kvalitet

Søndag d. 30. april kl. 15:00

NÅR KUN DET BEDSTE ER GODT NOK!

Vi tilbyder alt indenfor el-arbejde til både private og virksomheder. Skal du evt. have et nyt køkken eller badeværelse tilbyder vi at styre dit byggeprojekt med de professionelle håndværkere vi samarbejder med. Det giver både tryghed, styring og det bedste resultat, uden ekstra omkostninger!

Show med Mike Andersen Europas bedste Elvis imitator

Virksomhedens DNA består af kvalitet, faglig stolthed og ordentlighed. Vi sørger altid for at kunden får en god oplevelse fra start til slut. Uanset opgavens størrelse, gør vi alt for at levere et professionelt resultat og går aldrig på kompromis med sikkerhed og kvalitet.

Der er gratis adgang til showet. Der kan ikke reserveres plads.

VINDER 2012, 2014, 2016 og 2017

Besøg os på

www.fj-el.dk

Arr.: Jyllinge Menighedsråd

Prisvindende og lokal el-installatør driver virksomhed fra Gundsømagle.

Jyllinge - Gundsømagle - Roskilde - Hillerød Flemming Jensen

46 78 78 79 fj@fj-el.dk


l 22 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 23 l

Vi søger lejligheder! - Ring til os på 38 41 35 00 for en gratis og uforpligtende vurdering, og se hvad vi kan gøre for dig

ÅBENT HUS 30/4 10.00-10.30 Roskilde Lillemarken 10 I hyggelige Gevninge Villa med god planløsning og mange muligheder I den lille hyggelige landsby Gevninge ligger Lillemarken 10. Lillemarken er en lille lukket sidevej, hvor omgivelserne er rolige og hyggelige. Ejendommen ligger centralt med gåafstand til Gevninge Bygade og indkøb.

KfndgG 98

830

3

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00070

1964

60

Energi

1.595.000 2.914 80.000 7.251/6.058 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 30/4 12.30-13.00

Bøgens Kvarter 2

KfndgD

Dejlig 1-plans villa i et eftertragtet kvarter Villa fra 1974 og er på hele 134 kvadratmeter og derudover en skøn forlængelse af stuen i form af den store udestue vendt ud mod haven. Villaen er utrolig godt indrettet og rummer et bryggers, som er helt nyistandsat med flotte klinker, et helt nyt naturgasfyr.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173M00086

Lejre

134

848

5

1974

0

Energi

1.900.000 3.189 95.000 8.616/7.199 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 30/4 11.00-11.30

Brordrupvej 44B

KfndiG

Fantastisk landidyl med masser af plads Brordrupvej 44B, er en unik og enestående ejendom, som byder på fantastisk grund med skønne udenomsarealer. Boligen har plads til den store familie og ligger roligt og naturskønt tæt på skole, indkøb og offentlig transport. Ejendommen har en hyggelig atmosfære og er yderst velindrettet.

LANDEJENDOM Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173R00342

Gadstrup

150

16875

5

1850 3000 Energi

3.495.000 3.692 175.000 15.816/13.238 Tlf: 38413500

NYHED Rolighedsvej 3

KfndCD

Går du med en ”nybygger” i maven så er denne bolig netop til dig! Ejendommen er beliggende centralt i Roskilde C på en blind villavej, hvor børnene trygt kan lege uden at skulle bekymre sig om trafik. Boligen er fra 1910 og trænger til en kærlig hånd både ude som inde. Så her får du muligheden for at sætte dit eget præg.

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00027

Roskilde

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

126

487

4

1910

2

Energi

2.395.000 3.930 120.000 10.844/9.075 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


l 24 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE

Jyllinges handelscentrum nyder stor opbakning Borgerne er gode til lægge deres indkøb lokalt, lyder det fra Jyllingecentrets formand. Af Holger Vincents

Hvis man tæller både spisesteder, tandlæger, supermarkeder, foruden den øvrige detailhandel, når Jyllingecentret op på over 30 butikker. Det betyder samtidig, at der for tiden er fuld belægning i varehuset, der kan spores helt tilbage til 1890’erne, hvor Jyllinge Brugsforening blev stiftet. ”Vi læner os lidt op af den store Kvickly, der skaber liv i centret, og samtidig er den største omsætningssluger. Samtidig har vi i løbet af de sidste par år fået en flot Netto og en Lidl, samtidig med at parkeringsanlægget er blevet renoveret”, fortæller Martin Lorenzen, Jyllingecentrets formand og indehaver af herretøjsforretningen Menstore, som har haft til huse i centret de seneste otte år.

”Jyllingeborgernes center” Ifølge butiksejeren, der har boet i byen nord for Ros-

kilde siden 1995, skyldes opbakningen en klar bevidsthed blandt de lokale, i forhold til hvilken rolle Jyllingecentret skal spille. ”Det er Jyllingeborgenes center. Vi ved godt, at vi aldrig bliver RO’s Torv, og vi går heller ikke med planer om at udbygge. Til gengæld kan vi se, at det ikke er svært at leje butikslokalerne ud, når der af og til bliver ét ledigt”, fortæller Martin Lorenzen.

Kun én bank tilbage Der er dog en bestemt gruppe centerkolleger, som den nuværende formand har måttet vinke farvel til, siden han valgte at åbne Menstore tilbage i 2009. For i takt med antallet af bankfilialer i de seneste år er faldet over hele det ganske land, har også Jyllinges handlende måtte affinde sig med, at der er blevet færre pengeinstitutter i deres lokalområde. Tilbage i 2012 lukkede Spar Nord sin afdeling i centret, mens Nordea

TEKNO BILEN

Lokal opbakning Nedgangen i antallet af banker i byens handelscentrum ændrer dog ikke på, at Jyllingecentret generelt er i fin forfatning, hvilket Menstore’s indehaver også kan se på sin egen omsætning, der sidste år nåede sit foreløbige klimaks. Opbakningen til sin egen forretning og centret mere generelt tilskriver han en særlig ånd blandt lokalområdets godt 10.500 borgere. ”Det, der er kendetegnen-

”Det er Jyllingeborgenes center. Vi ved godt, at vi aldrig bliver RO’s Torv, og vi går heller ikke med planer om at udbygge. Til gengæld kan vi se, at det ikke er svært at leje butikslokalerne ud, når der af og til bliver ét ledigt”, fortæller Martin Lorenzen, Jyllingecentrets formand.

de for Jyllinge, er, at der er en god opbakning til at støtte det lokale og være tilstede lokalt. Det kan man også

se på hele historien om Jyllingehallerne, svømmehallen og Spraglehøj, der er blevet til virkelighed, fordi

borgerne har taget initiativ”, siger Martin Lorenzen.

KONTAKT PETER MALTA MÜLLER ∙ 46744040 PETER.ROSKILDE@LAURITZ.COM

- DANMARKS BEDST SÆLGENDE BIL?

”Dansk Legetøjs Industri” blev i 1928 grundlagt af Andreas Siegumfeldt i Vanløse. Den lille virksomhed producerede bliklegetøj af høj kvalitet som på dette tidspunkt ellers udelukkende blev importeret fra Tyskland. Byggesættet ’Tekno’ Ingeniørsæt, blev en kæmpe succes og lagde senere navn til virksomhedens øvrige produktion. Udefra set kunne det virke håbløst at tage konkurrencen op med det store udland, men i 1930 lykkes det for Siegumfeldt at blive tildelt Industrirådets diplom og præmie for smukt udført bliklegetøj.

flyttede ud den 1. april i år, og dermed er der nu kun Arbejdernes Landsbank tilbage, hvis man ønsker personlig betjening i forbindelse med bankforretningerne. En problemstilling, der tales en del om i centret, fortæller Martin Lorenzen. ”Det betyder meget, især for pensionisterne, at de kan komme ind og tale med banken, så det er naturligvis en udvikling, vi begræder. Men vi har stadig Arbejdernes Landsbank, som er meget synlig i lokalområdet, og som jeg også ved, har fået nye kunder efter Nordea lukkede”, siger han fortrøstningsfuldt.

Firmaet og ikke mindst kvaliteten af legetøjet var nu anerkendt og i 1932 kunne man flytte fra kælderen i Vanløse til en lejet fabriksbygning på Tranevej. Firmaet talte nu hele 20 medarbejdere og navnet ’Tekno’ blev et registreret varemærke. Fra 1937 til 1948 oplevede dansk legetøjsproduktion nærmest en sand guldalder, da den danske stat i denne periode havde indført importforbud af udenlandsk legetøj, så det afstedkom en høj kreativitet i branchen. Efter krigen opførte man en helt ny fabrik for

trælegetøj i Frederikssund. Tekno var en succes og gik sin sejrsgang, først i nabolande som Sverige og Norge, senere fulgte England, Tyskland, Holland, og mange andre lande, selv i USA, blev man begejstret for den fine og høje kvalitet af det danske legetøj. I storhedstiden nåede man op på en produktion på 1 million biler årligt. Tekno-fabrikken lukkede i 1972, men ånden og eventyret lever videre. Tekno er i dag blevet et efterspurgt samlerobjekt og opnår ganske fornuftige priser på auktion.

Der var næppe en ispind tilbage på jorden i Jyllinge Nordmark, da børnene fra Nordstjernen var færdige med at samle affald.

Fri for affald Børnehuset Nordstjernen i Jyllinge Nordmark har deltaget i den landsdækkende affaldsindsamling 2017. Både vuggestue- og børne-

havebørn var iført gummihandsker, gul vest og en affaldssæk under armene. Børnene fra Nordstjernen samlede affald op fra veje

Stegte ål Ca. 350 g.

199,-

TEKNO. TO LASTBILER

hammerslag 1.700 kr.

og gader over hele Nordmarken, og de fik således i fællesskab samlet hele 26,65 kilo affald.

Ring og bestil bord 46 78 91 22

TEKNO. VOLVO ‘TITAN’ LASBIL

hammerslag 3.700 kr.

TEKNO. FOLKEVOGNSSERIEN • hammerslag 3.600 kr. TEKNO CHERRY HEERING

hammerslag 4.600 kr.

I SAMARBEJDE MED

Bygaden 51 · 4400 Jyllinge ÅBNINGSTIDER: Mandag lukket · Tirsdag-fredag 14.00-22.00 · Lørdag-søndag 12.00-22.00


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 25 l

MEDLEMS-MANDAG 1. MAJ FRA KL. 8.00 – 20.00 SPAR

15%

PÅ ALLE FØDEVARER Undtagen vin og spiritus samt modermælkserstatning.

GE

MAGLE

JYLLIN

Ø GUNDS Medlemsejet siden 1890 Gulddyssevej 7 · 4000 Roskilde · Telefon: 46 78 82 21 ÅBEN ALLE UGENS DAGE 6.30-21.00

Medlemsejet siden 1890 Jyllinge Jyllinge Centret · 4040 Jyllinge · Butik: Tlf. 4678 8020 · Bageri: Tlf. 4679 0729 ÅBNINGSTIDER: MAND.-FRED. 8-20 · LØRD.-SØND. 8-18 · BAGEREN ÅBNER HVER DAG KL. 6.30


l 26 l 25. APRIL 2017 l JYLLINGE

Minigolf for alvor Jyllinge Minigolf Klub blev en realitet ved en stiftende generalforsamling den 27. marts på Spraglehøjgaard. Hermed har Roskilde Kommune fået sin første klub af slagsen – men banen er nok først klar i foråret 2018. Af Tomas Skov

Banen kommer til at fylde omkring 1000 kvm på Spraglehøjgaard, men indtil

videre står den og venter et sted i Sverige. Inden den 18 huller store minigolf-bane ankommer, skal arealet ryddes, og medlemmerne skal anlægge både grus og fliser.

blot afslappet ferie-tidsfordriv. Der afholdes internationale turneringer i den lille sport, og rigtige minigolf-nørder skifter bold og jern afhængigt af underlag og bane.

Huller i filten

Klar til næste år

”Vi får en filtbane, og det bliver den eneste på Sjælland. Typisk er banerne lavet af eternit”, fortæller initiativtager Lis Humle Jørgensen. Medlemmerne i den 28. minigolf-klub i landet vil dels satse på minigolfen som sport, dels åbne banen for interesserede i almindelighed, der kan komme og prøve kræfter med de kringlede baner. Og minigolfen er langt mere end

Men både entusiaster og andre nysgerrige må have tålmodighed lidt endnu, inden de kan gå de 18 huller på Spraglehøjgaard. ”Jeg kan ikke sige, om den kommer i gang i år, for der ligger endnu et stort arbejde foran os. Men jeg vil mene, at banen er klar til foråret 2018”, siger Lis Humle Jørgensen. Junglen er ved at blive ryddet på Spraglehøjgaard. I foråret 2018 skulle der gerne ligge en 18-hullers minigolfbane på dette areal.

Strøm til Jyllinge

Af Tomas Skov

Igen i år vil i omegnen af 4000 gæster danse og synge med, når Jyllinge Festival skruer op for lyden i weekenden den 18. og 19. august. ”Vi samler hele byen og oplandet, og vi har valgt, at det skal være gratis at komme ind at høre musik. Så man kommer bare”, siger bestyrelsesformand Nicholas Hansen.

For hele familien Led Zeppelin Jam kom et godt stykke ud over scenekanten ved sidste års festival i Jyllinge.

Han gør sammen med de 50 andre frivillige en dyd ud af, at Jyllinge Festival skal være

for hele familien. Således indleder festivalen fredag formiddag med at invitere Jyllinges daginstitutioner og skoleklasser. Herefter går der mere voksentid i den, og koncertprogrammet kører til først på natten.

Brunch og jazz Lørdag formiddag starter med det store tilløbsstykke ’Brunch og Jazz’, som 250 gæster fandt vej til sidste år. Herefter går der atter tråd i den, og musikken fortsætter igen til efter midnat. Og formanden kan allerede afsløre flere navne,

der vil sætte lyd til sensommernætterne i Jyllinge, herunder Peter Brander; den engelske kunster Danni Nicholls; Nordeuropas bedste Coldplay-plagiatband A Rush of Coldplay; og The Beatles Revival, der kommer rejsende til fra Prag. ”Vi mangler fortsat et stort navn, men det arbejder vi på”, siger Nicholas Hansen.

Stort Service på personvogn + airconditonservice 4 liter 5w40 motorolie • Oliefilter • Luftfilter Opfyldning af div. væsker. Adskillelse, rensning og justering af bremser for og bag. Tjek af komplet undervogn • Smøring af døre og hænglser Kontrol af visker/vasker system. Aircondition Service: Aftapning af gammel olie Aftapning og rensning af kølemiddel Påfyldning af ny olie og sporestof Bakteriedræbende behandling i kabinen Pollenfilter. Eksl. kølemiddel.

2.495,-

AUTOSERVICE & DÆKCENTER - BRUGTE BILER - PAVA & MERCASOL RUSTBESKYTTELSE Bygmarken 8-9 • 3650 Ølstykke • Tlf.: 4343 0653 • info@jscarline.dk • www.jscarline.dk


JYLLINGE l 25. APRIL 2017 l 27 l

Halmstykket 4 - 4000 Roskilde I får god plads i denne villa, der ligger ved skov og badesø (Lynghøjsøerne) 5 minutters kørsel til centrum af Roskilde. Indendørs finder I blandt andet fire værelser og en skøn stue i forbindelse med et lækkert køkken-alrum og naturligvis to lækre badeværelser. Ude kan I nyde en stor, lukket have og en skøn, delvist overdækket 50 m2 stor terrasse. Byggeår : 2003 Boligareal bbr: 161 Antal værelser: 5

Grund: 887 kvm Brændeovn Energimærke : B

Ejerudgifter pr md. kr. 4.950 Sagnr. 1903206

Pris kr. 4.995.000

Fjordparken 1 - 4000 Roskilde I det særdeles attraktive Himmelev, få hundrede meter fra Roskilde Fjord, finder du denne skønne villa i 1 plan. Du kommer til at bo på en af Roskildes mest eksklusive villaveje og du får adgang til skole, indkøb, sportshal, parker og Roskilde Havn, indenfor få minutters kørsel. Ring 4635 0011 og bestil en fremvisning - alle ugens dage. Byggeår : 1970 Boligareal bbr: 158 Antal værelser: 5

Grund: 815 kvm Brændeovn Energimærke : D

Ejerudgifter pr md. kr. 4.986 Sagnr. 1903208

Pris kr. 3.995.000

Åbent Hus søndag den 30. april kl. 12.00 - 12.20

Røglevangen 11 - Svogerslev - 4000 Roskilde Overskuelig villa med særdeles god indretning. Der er blevet plads til hele 3 værelser og en fin stue. Her ud over finder du stort flisebad med brus og køkken. Ejendommen ligger på lukket vej i Svogerslev med kort afstand til skole/indkøb og 5 minutters kørsel til Roskilde centrum. Til ejendommen hører udhus og carport. Gode busforbindelser til Roskilde Station. Byggeår : 1967 Boligareal bbr: 85 kvm. Antal værelser: 4

Ejendomsmægler Torben Wennemoes Røglevangen 15 4000 Roskilde Tlf. 4635 0011 mail@wbolig.dk wbolig.dk

Grund: 700 kvm Carport Energimærke : D

Du er nummer 1 i køen hos Wennemoes Bolig Bestil en gratis salgsvurdering allerede i dag. 20 års erfaring med boligsalg.

Wennemoes Bolig

Ring 4635 0011 - alle ugens dage.

Ejerudgifter pr md. kr. 2.897 Sagnr. 1903222

Pris kr. 1.975.000


l 28 l 25. APRIL 2017

ANNONCE

John Hartvig Holm, Lis Hartvig Holm, Claus Carlsen, Mia Troensegard Valsgard (svigerdatter) Camilla Hansen, Morten Holm Lønberg (søn), Marcus Stenkilde foran forretningen på Helligkorsvej

Det bliver i familien John Hartvig Holm har været ejendomsmæglere i hovedparten af sit arbejdsliv. Lis Hartvig Holm begyndte i bankverdenen, men tog ejendomsmægleruddannelsen for 20 år siden - kort efter, hun mødte sin mand, der allerede havde år på bagen i faget på Vestegnen. Arbejdsdeling I dag har Ejendomsmæglerfirmaet Hartvig Holm to butikker i Johns hjemstavn, Vestegnen, nemlig i både Høje Taastrup og Albertslund. Hertil kommer en butik i Bredgade i Indre København, og nu også en fjerde butik i hjembyen Roskilde, hvor familien flyttede til for 20 år siden. De slog dørene op for Roskilde-butikken på Helligkorsvej i starten af april, og her er Lis blevet butiksansvarlig, mens John primært pendler mellem de fire aflæggere af familievirksomheden. Den ekstra mil Trods Lis’ mangeårige erfaringer både som iværksætter med egen virksomhed og som ejendomsmægler

gennem et par årtier, er hun ikke bleg for at erkende, hvem der er stjernen i firmaet. ”Der er ikke nogen, der når John til sokkeholderne. Hvis jeg nogensinde skulle vælge en ejendomsmægler, så ville jeg vælge ham. Han går bare den ekstra mil”, fortæller hun. Den femte fordel John Hartvig Holm har været ejendomsmægler i Taastrup i mere end 30 år, og det var derfor her, han oprindeligt valgte at springe ud som selvstændig. Efterfølgende blev det så til forgreninger i både Albertslund og København, og altså nu også hjembyen Roskilde. ”Mange har jo spurgt, hvorfor vi dog ikke åbnede i Roskilde. Så nu gør vi det, og så får vi jo glæde af det netværk, vi har her i byen”, siger ejendomsmægleren, som ikke er ubekendt med den eksisterende konkurrence i byen. ”Ja, her er vel omkring 20 ejendomsmæglere i Roskilde, men jeg mener alligevel, at vi kan tilbyde noget, de andre ikke kan. Når vi har

Claus Carlsen, John Hartvig Holm, Lis Hartvig Holm og Morten Holm Lønberg i de lyse skønne lokaler.

fire butikker, kan vi trække kunder, der fx søger væk fra København, ud til de huse vi har til salg uden for byen. Eller dem fra Albertslund, som søger mere by og caféliv, og derfor leder efter hus i Roskilde”, siger John Hartvig Holm, der aktuelt har planer om at åbne en femte butik i familievirksomheden. Hvor vil han dog endnu ikke afsløre.

Mange har jo spurgt, hvorfor vi dog ikke åbnede i Roskilde. Så nu gør vi det, og så får vi jo glæde af det netværk, vi har her i byen Citat: John Hartvig Holm


25. APRIL 2017 l 29 l

Dexter Gordons Vej 11, 2. 5., 2450 København SV

Hybenvænget 6, 4000 Roskilde

4-vær. lejlighed med privat tagterrasse og p-plads i aflåst kælder!

Totalt istandsat og meget indbydende 1 plans villa som absolut bør ses!

Særdeles velholdt lejlighed på 124 kvm i 2 plan. Lejligheden fremtræder lys og indbydende. Lejligheden ligger i et skønt boligområde på en af de bedst beliggende “øer”, tæt på havnebassiner.

Centralt beliggende i Svogerslev - tæt på skole, daginstitutioner, lokalt indkøbscenter og grønne rekreative områder. Ikke langt fra Roskilde Centrum - kun ca. 7-8 min kørsel.

Pris: Kr. 4.550.000 Udbetaling: Kr. 230.000 Ejerudgifter: Kr. 5.809 Boligareal: 124 m2 Grundareal: – Energimærkning: B

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

3 Kr. 20.660 Kr. 17.411 2007 428 2

Pris: Kr. 3.195.000 Udbetaling: Kr. 160.000 Ejerudgifter: Kr. 3.698 Boligareal: 153 m2 Grundareal: 886 m2 Energimærkning: D

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

5 Kr. 14.522 Kr. 12.113 1959/2016 416 1

Skovkæret 7, 2880 Bagsværd

Robinievej 18, 2620 Albertslund

Smuk “Liebhavervilla” med fantastisk idylisk beliggenhed!

Flot 2-plans enderækkehus på 141 kvm. med god planløsning!

Uanset hvor man befinder sig i ejendommen er der en skøn udsigt fra de store vinduespartier. Der er dobbeltcarport foran ejendommen, stor nyere træterrasse hvor de skønne sommeraftener kan nydes.

Skønt velholdt 2-plans enderækkehus opført i 2007. God planløsning i attraktivt børnevenligt nyere kvarter. Ejendommen er opført i kvalitetsmaterialer. Højt til loftet og parketgulve med gulvvarme.

Pris: Kr. 10.900.000 Udbetaling: Kr. 545.000 Ejerudgifter: Kr. 8.344 Boligareal: 289 m2 Grundareal: 1.613 m2 Energimærkning: F

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

6 Kr. 50.085 Kr. 41.728 1977 414 1

Pris: Kr. 3.095.000 Udbetaling: Kr. 155.000 Ejerudgifter: Kr. 3.808 Boligareal: 141 m2 Grundareal: 207 m2 Energimærkning: B

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

NY

4 Kr. 14.084 Kr. 11.718 2007 452 2

! S I R

P

Rendsagervej 57, 2625 Vallensbæk

Haslevgade 16, 1. TH., 2630 Taastrup

Velholdt 1-plans villa tæt ved Tueholm sø.

Attraktiv 4 værelses lejlighed med 2 altaner!

Huset fremtræder aldeles velholdt med dejlig lys stue, stort vinduesparti og hyggelig brændeovn. Huset har helt nyt badeværelse og gæstetoilet samt moderniseret garage.

Er ønsket at bo i en nyere 4 værelses lejlighed lige ved Høje Taastrup Station så er muligheden her nu! Lejligheden er beliggende i en velholdt gulstensejendom med dørtelefon og elevator.

Pris: Kr. 3.265.000 Udbetaling: Kr. 165.000 Ejerudgifter: Kr. 3.262 Boligareal: 109 m2 Grundareal: 360 m2 Energimærkning: C

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

4 Kr. 14.845 Kr. 12.406 1973 397 1

Pris: Kr. 2.049.000 Udbetaling: Kr. 105.000 Ejerudgifter: Kr. 3.025 Boligareal: 90 m2 Grundareal: – Energimærkning: C

Værelser: Brutto: Netto: Opført: Sagsnummer: Antal plan:

4 Kr. 9.324 Kr. 7.809 2006 439 1

Kom ind i en af vores butikker til en uforpligtende boligsnak info@hartvigholm.dk • Tlf. 4371 7070


l 30 l 25. APRIL 2017

Nu skal sandheden frem

Debat

Daginstitutionerne skal prioriteres

John Wennerwald Regionsrådskandidat i Region Sjælland for Socialdemokratiet

For at styrke landets vuggestuer og børnehaver bør der ansættes flere pædagoger. 97 procent af alle børn i alderen tre til fem år går i daginstitution, og kvaliteten i institutionerne har stor betydning for børnenes videre opvækst og muligheder i livet. En god normering er en central forudsætning for en høj kvalitet i daginstitutionerne. Jeg synes, det lyder fornuftigt, når eksperterne foreslår, at der mindst

er én medarbejder til tre vuggestuebørn og mindst én medarbejder til seks børnehavebørn, samt at mindst 80 procent af personalet er uddannede pædagoger. Endvidere mener jeg, at ovenstående normering vil have en mærkbar positiv effekt, fordi antallet af voksne har betydning for at få skabt en god kvalitet i dagtilbuddene. Det betyder, at børnene får mere af den gode nærhed og voksenkontakt, som vi ved, har betydning for, at børnene får gode udviklingsmuligheder. I de seneste år har der desværre været et fald i antallet af voksne i forhold til børn og en tendens til at benytte flere ufaglærte pædagogmedhjælpere. Denne udvikling har naturligvis en effekt på kvaliteten af det pædagogiske arbejde.

Tak til ’Mange bække små’

Jonas Paludan og Anna Bondo Nielsen, Enhedslisten Roskilde

I to uger har Stændertorvet dannet rammen for et arrangement med titlen ’Mange bække små’, også kendt som bæredygtighedsdage. Vi vil gerne sige tak for et godt initiativ! I, som har stået bag arrangementet, har bragt mennesker, der vil bidrage til en mere bæredygtighed udvikling, sammen. Det var en fornøjelse at være med. Som indledning til arrangementet blev FN’s 17 verdensmål præsenteret. Alle FN’s medlemslande har vedtaget 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, og Danmark er forpligtet til at arbejde for disse mål. Målene handler bl.a. om at sikre bæredygtig energi, samt bæredygtige produktions- og forbrugsmønstre.

Mål nr. 13 er måske i særdeleshed vigtigt, fordi det handler om at bekæmpe klimaforandringerne og konsekvenserne deraf. På baggrund af målene vedtog samtlige partier i Folketinget at stifte et tværpolitisk netværk, som skal arbejde med målene. Det er en god ide! Også i Roskilde bør vi arbejde politisk målrettet med, hvordan vi fremmer de 17 mål. Der er mange gode kræfter i gang. Projekter, der øger bæredygtig produktion og samtidig skaber gode jobs, der fremmer brugen af vedvarende energi, der fremmer genanvendelse, cirkulær økonomi og reduceret forbrug. Udfordringerne er mange, men det er de gode kræfter heldigvis også. Med bæredygtighedsdagene er der blevet sat fokus på verdensmålene og på de udfordringer, som vi står overfor som samfund. Derfor vil vi gerne sige tak for jeres gode arbejde. Der er i den grad brug for, at alle tænker ’Mange bække små…’

Poul Lindor Nielsen (A)

Endnu en gang påberåber Dampradioens bestyrelsesformand, Louis Hansen, i Paperboy den 10. april, hvordan Roskilde Kommu-

ne jagter Dampradioen ved at tvinge dem til at flytte til nye lokaler. Roskilde Kommune jagter selvfølgelig ikke Dampradioen. Vi servicerer dem, nogle vil mene langt ud over rimelighedens grænser. Roskilde Kommune har fået rettens ord for, at det var lovligt at opsige Dampradioen. Vi hjælper radioen til at flytte til nye lokaler. Vi giver dem op til 375.000

kroner til at flytte og istandsætte de nye lokaler. Radioen får som sædvanlig fri husleje. Altså vilkår, som er meget favorable. Og vi er ikke pligtige til dette på nogen måde. Takken fra radioens side har været løbende beskyldninger om dette eller hint. ”De hader os”, siger Louis Hansen. ”Vi vil bare sende radio,” er også et udsagn. Jamen, så send da bare ra-

dio, men find lokalerne selv. Roskilde Kommune har ingen forpligtelse til at finde lokaler til jer. Vi har bare en udstrakt grad af service. Derfor fandt vi lokalerne til jer. Endnu engang. ”Hvorfor hjalp I så?”, kan læseren spørge. Fordi vi skal i gang med dette sportscenter på Kildegården, som mere end 2000 idrætsudøvere venter på at indtage. Derfor.

Roskilde festival må træde i karakter

Peter Marckmann Brovej 5 4000 Roskilde

Jeg må give Jytte Abildstrøm så evig ret (Paperboy den

18.4). Det er nedslående at se, hvor ringe bevidsthed gæsterne til festerne i byens parker og på Roskilde Festival har om medansvar og bæredygtighed. Især sporene efter Roskilde Festival skærer mig i hjertet: Kæmpe arealer flyder med efterladte telte, soveposer, madrasser, tøj, presenninger, mad og skrald, når festivaldeltagerne tager hjem.

Det rimer utroligt dårligt med Roskilde Festivals egne slogans om bæredygtighed og socialt og globalt ansvar. Min opfordring til festdeltagerne, men så sandelig også til festivalens ledelse, må være at sætte en stopper for den ekstreme køb-og-smidvæk-og-lad-de-andre-rydde-op kultur, som hersker. Festivalen kunne let indføre systemer, som motiverede

Ungefester ved Klub Roskilde Syd er over stregen Jette Tjørnelund, Byrådsmedlem (V), Næstformand i Skole- og Børneudvalget

Klub Roskilde Syd i Gadstrup har i de seneste uger haft natligt besøg af grupper på 30 til 50 unge, der ankommer med musikanlæg på trækvogne, og som efterlader stedet fyldt med knust glas og dåser. Der er ikke længere blot tale om,

at unge morer sig i fordragelighed. Vi er langt over den grænse, hvor vi kan lukke øjnene. Den egoistiske opførsel er til stor gene for magtesløse naboer, der skal leve med larmen, fordi politiet ikke har ressourcer til at komme, for institutionspersonale, der møder ind til oprydning af festsvineri og ikke mindst for de børn, der risikerer at træde på glasskår, metalkonfetti eller det, der er værre, under deres leg. Unge skal have lov til at more sig og være unge. Men når større grupper af feststemte unge indtager

offentlige institutioners legepladser og grønne arealer, glemmer de ofte at invitere skraldespanden og omtanke for støjniveauet med i det festlige selskab. Vi har tradition for at løse lokale problemer i dialog med de unge og deres forældre. Det er bare utilstrækkeligt. Vi må indse, at de unges festkultur har ændret sig. Nu handler det også om grupper, der har ressourcer til at samles fra et større geografisk område via sociale medier, og som trækker spor af deres hærgen efter sig. Det kræver andre svar end de traditionelle.

Vedrørende lastbiler på Lynghøjen Dorte B. Thomsen Lynghøjen 101 4000 Roskilde

Så vidt jeg kan se, er vejen ’Lynghøjen’ klassificeret som sekundær lokalvej i Roskilde. Dette defineres som lokalvej UDEN store trafikmængder, men hvor tung og gennemkørende trafik KAN forekomme. Lynghøjen er MEGET trafikbelastet, og tung kørsel er en realitet. Jeg er helt med

på, at skolebørnenes vej skal sikres, men kan I forstå beboernes frustrationer? Vejen er ikke længere bare en skolevej med trafik i myldretiden, men er på én måned forvandlet til en meget trafikeret vej med tung trafik. Noget kunne tyde på, at lastbilsvirksomheden har 15 eller flere lastbiler og hvilken virksomhed vil ikke gerne vokse sig større? Hvis hver lastbil blot kører ind og ud én gang hver dag, så svarer det til mere end 10.000 lastbiler om året - kun fem meter fra mit vindue! Det er et støjhelvede, når lastbilerne kører ind og ud på alle tider af døgnet. Vi kommer ikke til kunne bruge vores have denne

sommer. Chaufførerne kigger ind over hækken. Vi kan ikke tale sammen i haven, når lastbilerne kører ind og ud pga. støj. Vi kan ikke sove med åbne vinduer. Hvor ville jeg dog ønske, at jeg aldrig havde købt det hus tilbage i 1999. Tænk, at jeg som beboer ingen rettigheder har. Jeg skal finde mig i alt....... jeg EJER mit hus, men har ingen rettigheder kontra en virksomhed, som LEJER sig ind. JA, jeg har selv valgt at købe DET hus, men forudsætningerne var meget anderledes dengang, og det er virkelig frustrerende, at man bare er magtesløs!! Hvorfor er der ingen regler om åbne- og lukketi-

til at rydde op og genanvende telte m.v. Det kunne være ved at præmiere deltagere, som efterlader lejrene i ryddet stand, eller ved indføre et depositum, som kun tilbagebetales, hvis lejrpladsen efterlades ryddet. Jytte Abildstrøms opråb er helt på sin plads.

Det, vi ser i Gadstrup, er fligen af et landsdækkende problem. Der findes næppe nogen mirakelkur, men vi skal i det mindste turde sætte problemet på dagsordenen, så vi får afsøgt mulighederne uden at afskære mere stilfærdig brug af området uden for åbningstiden. Det er Skole- og Børneudvalget, der har ansvaret for, at institutionernes udendørsarealer kan benyttes sikkert af børnene til leg. Derfor har jeg bedt forvaltningen om at komme med konkrete forslag til førstkommende udvalgsmøde på, hvordan kommunen i samarbejde med andre myndigheder vil sætte ind over for den mildt sagt uhensigtsmæssige brug af institutionens arealer i nattetimerne.

der for erhverv, der ligger ved skole og beboelse? De må være der hele døgnet, i weekender og på samtlige helligdage. Da maskinstationen lå der, var der ro efter kl. 16, og der var ro i weekenden. Desuden benyttede de udkørslen til Lindenborgvej. Hvor ville jeg ønske, at jeg boede op og ned ad Folkeparken - der er kun støj en gang om ugen - eller det er der vist sat en stopper for! Jeg håber blot på en enkelt nat eller weekend eller helligdagsferie uden støj fra lastbiler. Så jeg spørger bare - FORSTÅR I vores frustrationer?


25. APRIL 2017 l 31 l

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

ÅBENT HUS

i Roskilde Golf Klub

SØNDAG 30. APRIL KL. 1014

Margrethehåbsvej 116 · 4000 Roskilde

Illustration: Jan Hoffmeyer

Roskilde Golf Klub


l 32 l 25. APRIL 2017

Foto: Jørgen Wicklow.

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

Ta’ ud i golfklubben på søndag Kig ud til os på søndag den 30. april. Du kan komme mellem kl. 10 og 14. En rutineret golfspiller står klar til at tage imod dig i klubhuset, når du kommer. Du vil blive vist rundt på vores anlæg omkring klubhuset, vi kigger inden for i vores golf-shop, kaster et blik på den lille og den store bane og vores

forskellige øveområder samt vores lade, hvor mange af os opbevarer vores golfudstyr. Du får også mulighed for lidt let golfundervisning hos vore trænere på øveområdet. Husk at deltage i vores lille slagkonkurrence, hvor du har mulighed for at vinde et af de tre prøvemedlemskaber,

som Jyske Bank sponserer. Og husk også at spørge så meget, du lyster. Din guide svarer meget gerne og fortæller sikkert også om egne oplevelser på golfbanen. Du har også mulighed for at se, hvordan en klubmatch bliver afviklet, idet klubbens åbningsmatch, også sponseret af Jyske Bank,

afvikles på dagen. Så der er nok at kigge på, når du efter rundvisningen med din guide sætter dig til rette for at nyde lidt god mad, som klubben er vært ved. Det er på søndag mellem kl. 10 og 14.

Velkommen til Restaurant Kontoret i Roskilde Golf Klub Vi er en lille, lokal golfrestaurant, der bestræber os på at lave den lækre menu - overvejende af de råvarer, der er tilgængelige i de årstider, vi befinder os i. Vi har et fast menukort, der skiftes jævnligt. Derudover laver vi dagens retter i sæsonen. Dem sammensætter vi ud fra torvets og sæsonens udbud. Kom ud i klubben og se, hvad vi byder på netop nu - du behøver ikke at være medlem. Når solen skinner kan du oven i købet nyde din frokost på terrassen med Roskildes måske smukkeste udsigt.

kontakt os og få en snak om hvad vi kan gøre for dig på tlf. 2068 0543 eller mail: kontorchefen@hotmail.com Allan Jensen, kok og forpagter

SELSKABER · MAD UD AF HUSET · HYGGELIGE OMGIVELSER Margrethehåbsvej 116 · Roskilde · Tlf. 20 68 05 43


25. APRIL 2017 l 33 l

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

Derfor er vi sponsor for Roskilde Golf Klub Selvom Jyske Bank er Danmarks tredjestørste bank, er vi stadig lokale. Vi tror på, at det er i lokalsamfundet, vi skaber de varige relationer. Det er derfor vigtigt for os at bidrage til netop lokalsamfundet og foreningslivet i Roskilde. Vi sponserer Roskilde Golf Klub, fordi vi oplever, at fælles interesser er en af de

bedste måder at møde mennesker på. Fælles interesser i naturskønne omgivelser er præcis det, der lægges vægt på i Roskilde Golf Klub. Ikke kun sporten, men også sammenholdet og relationerne prioriteres. Gennem vores sponsorat kan vi bidrage til, at juniorerne kommer på sommerture,

boldene fiskes op af søerne, og træerne på banen beskæres. Vi medvirker på den måde til, at rammerne omkring klubsammenholdet i Roskilde Golf Klub bevares. Vi vil være en bank for alle. For boligejerne, for lejerne, for de erhvervsdrivende, for pensionisterne og for de unge og de yngste.

Roskilde Golf Klub er ligesom Jyske Bank ikke kun for de udvalgte, men for alle. Roskilde Golf Klub giver os en unik mulighed for at møde vores kunder uden for mødelokalerne, og vi glæder os til at være værter for klubbens medlemmer til Jyske Banks Åbningsmatch den 30. april.

Fakta om Roskilde Golf Klub Grundlagt i 1973 - medlemsejet forening - medlem af Dansk Golf Union. Klubben ligger naturskønt tre km fra Roskilde centrum. Medlemmer • Ca. 1400 medlemmer • 27 udvalg og “Klubber i klubben” drevet af frivillige • Ca. 150 frivillige Faciliteter • 9 - og 18-hullers bane • Flere øveområder • Professionelle trænere • Klubhus med restaurant • Opbevaringshal til golfbags

Aktiviteter • Matcher og turneringer for alle aldre og niveauer • Sociale arrangementer • Mange hold for børn og voksne • 1. holdet herrer spiller i 1. division • 1. holdet damer spiller i 2. division Øvrigt Stærk indsats på natur og miljøområdet. Klubben blev indstillet til DGU’s miljøpris 2016.

C.H. EJENDOMSSERVICE Høj kvalitet · Gode priser · Hurtig service Ring 46 32 46 30 og få et uforpligtende tilbud

Få en kompetent samarbejdspartner for din virksomhed / ejerforening • Vedligeholdelse af grønne arealer • Planteservice • Snerydning/saltning • Trappevask • Diverse viceværtopgaver • Drift af varmecentral • kontrol og afhjælpning belysning • Rensning af tagrender, nedløb, lyskasser • Vejmarkering - parkerings anlæg • Renholdelse af parkering kældre / etager

C.H. EJENDOMSSERVICE ApS

C.H. Service - Rengøring og ejendomsservice ApS Navervej 13 · 4000 Roskilde · Tlf.: 46 32 46 30 Alm åbningstid: 7.00 - 15.00 · ch.service@mail.tele.dk www.chservice.dk

Vi tilbyder

GRATIS OPMÅLING

og et konstruktivt konsulentbesøg!

Alle vore vinduer og døre er DVCmærkede, og certificeret med det anerkendte tyske Rosenheim-certifikat.

NYHED

Nu tilbydes også malerarbejde


l 34 l 25. APRIL 2017

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

KONKURRENCE

Indstil sigtet – og vind et prøvemedlemskab Som noget nyt i 2017 får vore gæster ved Golfens Dag i Roskilde Golf Klub den 30. april mulighed for at vinde et gratis prøvemedlemskab, gældende fra 8. maj i år. Vores samarbejdspartner, Jyske Bank, har nemlig sponseret et prøvemedlemskab til hver af de tre gæster, som kommer ”nærmest flaget” ved en lille konkurrence, som vi laver på vores øveområde.

Du skal forsøge slå golfbolden så tæt på et flag i ca. 50 meters afstand fra udslagsstedet. Hver gæst får tre forsøg. De tre bedste slag honoreres ved Golfens Dags slutning med et prøvemedlemskab. Hver gæst kan kun vinde et medlemskab. Man kan ikke deltage, hvis man har prøvet at spille golf tidligere. God fornøjelse.

”Vores speciale er badeværelser, også gerne i totalløsninger - store som små. Vi har gjort Brian Harder dette til vores speciale i 20 år!”

RIAN HARDER B BADEVÆRELSER · FLISEARBEJDE MURERMESTER

RING 2123 4493 OG FÅ ET GODT TILBUD WWW.BRIANHARDER.DK - TRY HARDER! REGNDALSVEJ 1 · ØM · 4000 ROSKILDE · MOB: 21 23 44 93 · BRIANHARDER@MAIL.DK

Gør huset smukkere og endnu mere værd

!

Dette smukke hus på Dronning Margrethes Vej, har vi haft den glæde af at renovere.

VORES TEAMS GÅR GERNE I DYBDEN - SÅ DU KAN VÆRE TRYG I LÆNGDEN Hos Kemp & Lauritzen laver vi alt fra standardinstallationer til højt specialiserede løsninger inden for el, vvs, ventilation og køl. Helt fra første idé til installation, service samt vedligehold. Læs mere på kemp-lauritzen.dk

”Se kundeudtalelser på falktag.dk” Jan Falk Schollert jfs@falk-tag.dk tlf. 20645804

Freddy Falk freddy@falk-tag.dk tlf. 40604342

Jan Falk Pedersen jan@falk-tag.dk tlf. 40985878

• VI HAR OVER 30 ÅRS ERFARING FRA FLERE HUNDREDE RENOVERINGSOPGAVER. • VI UDFØRER OPGAVERNE TIL TIDEN. • DU FÅR HVER FREDAG ET STATUS BREV MED BILLEDER SÅ DU VED, AT DU ER I TRYGGE HÆNDER OG DU SER DET GODE HÅNDVÆRK VI UDFØRER.

FALK TAG & FACADE APS • NAVERVEJ 30 - 4000 ROSKILDE • TELEFON: 46 75 59 70 • WWW. FALK-TAG.DK

Langebjerg 2

4000 Roskilde

Tlf. 4634 7000


25. APRIL 2017 l 35 l

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

Natur- og miljø på golfbanen Roskilde Golf Klub var i år blandt de tre klubber i Danmark, der var indstillet til at modtage Golfsportens Natur- og Miljøpris. Smørum Golfklub vandt prisen, men i Roskilde er ambitionen er at fortsætte indsatsen. Klubbens naturog miljøudvalg har hen over året gang i flere aktiviteter, fx at opsætte fuglekasser, etablere insekthotel, holde fugleture, laver brochurer og lignende. Alle de omkringliggende arealer, moser og søer er med til at sørge for et godt dyre- og planteliv på banen. På selve golfområdet har vi mosehul, søer med rørskov,

åbne vandførende grøfter samt masser af små remiser og læhegn, alt sammen medvirkende til at golf og natur kan gå op i en højere enhed. Det betyder, at vi og andre gæster i området om vinteren kan sanse ørrederne gå op i vores vandløb for at gyde, om foråret kan se fiskeørnen fouragere i vores søer, samtidig med at mange arter sangfugle stemmer i, om sommeren kan se rå- og dådyr svanse vigtigt over banen, og om efteråret kan registrere rovfugletrækket igen gå sydover, alt imens skoven igen falmer, og smider sit gyldne løv.

Golf er også at sanse – og det gør gæster, der bevæger sig på stierne i området og alle golfspillerne, når de går deres

Det kræver sin gulvmand, når gulvet skal skiftes! Vi beskæftiger udelukkede faguddannede montører

runder og mærker årstiderne skifte.

Det er din sikkerhed for et altid korrekt udført arbejde. Vi har arbejdet med gulvbelægning i mere end 25 år og arbejder med alt fra offentlige institutioner, erhverv til de private hjem. Vi sætter en ære i, at alle aftaler altid overholdes og arbejdet er udført til tiden. Ring og få et uforpligtende tilbud.

Gulvbranchens bedste forsikring

Vi har udviklet en gratis forsikringsordning, der sikrer den enkelte bygherre mod mangler i den udførte gulventreprise.

”Hvis nogen har bevaret begge ben på gulvet - så er det os”

Christian Bay

Himmelev Bygade 68 B · Roskilde · tlf. 46 35 86 86 roskildegulv@email.dk · www.roskildegulv.dk

Du vil slå længere, når du har de rette

såler i dine golfsko!

Du får de dygtigste specialister i vores ortopædiske center. Vi hjælper hver dag eliten inden for alle sportsgrene, hvor fodtøjet er en væsentlig faktor for præstationen. Golfspillet handler ud over det psykologiske aspekt i høj grad om balancen.

KLINIK

SÅLESPECIALIST · FYSIOTERAPI · OSTEOPATI

Dynamiske indlægssåler optimerer fodens funktionalitet, ydeevne og præstationer. Afhjælper trætte el. sovende fødder. Vi specialfremstiller såler efter dine data, så de passer din fod! Tidsbestilling: www.snowfun.dk - eller ring på tlf. 46 35 40 86

SPECIELLE INDLÆGSSÅLER • FYSIOTERAPI & OSTEOPATI • SPORTSMASSAGE • UDVIDET LØBESTILSANALYSE (VI ANALYSERER HELE DIN KROP!) • ULTRALYDSSCANNING • LIGHTFORCE FX LASER • BANDAGIST INDUSTRIVEJ 1E · 4000 ROSKILDE · TEL. 46 35 40 86 · WWW.SNOWFUN.DK · BUTIK@SNOWFUN.DK · ÅBENT: MANDAG - FREDAG KL. 10-18 · LØRDAG 10-14


l 36 l 25. APRIL 2017

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

Golf for børn Golf er en social sport, også når man er barn og ung. Derfor ønsker Roskilde Golf Klub at skabe nogle gode, lærerige og sjove rammer for børn og unge. I klubben er barnet mikrogolfer, når barnet er fra ca. 5 til 9 år og bliver junior, når det fylder 10 år. Træningen foregår på det individuelle barns niveau. Mikrogolftræningen er tiltænkt som en legende introduktion til golf, hvor det handler om, at børnene skal have en sjov og god oplevelse med golf. Det handler lige så meget om kropsbevidsthed og leg som om selve golfsvinget. Vi har fokus på legen og ikke på konkurrenceelementet. Børnene skal have det sjovt og vi går mere op i, at børnene bliver bedre til at bevæge sig og koordinere bevægelser, end de lærer et korrekt golfsving. Det skal de nok komme til at lære senere, når deres koordination er blevet stimuleret. Mikroerne træner onsdage fra kl. 17-18. Det

første stykke tid er det ikke nødvendigt med golfudstyr. Det kan I låne. Det er dog vigtigt, at børnene møder op i tøj, de kan bevæge sig i, og at dette passer til vejret. Vi glæder os til at få nogle gode timer med jeres børn. Juniorgolf Juniorerne mestrer hurtigt teknikken, og de nyder samværet med de andre juniorer og også med de ældre generationer. Juniorgolf skal være socialt, lærerigt og sjovt. For juniorer på alle niveauer er der lørdag formiddag teknisk træning mellem 9 og 13 med klubbens professionelle trænere. Onsdag er der mulighed for at deltage i DGU’s ”short game” fra kl. 17. Torsdag kl. 16 er der mulighed for torsdagsmatch, hvor alle juniorer kan komme og spille med hinanden. Gennem sæsonen vil der være yderligere arrangementer for juniorer, fx sommercamp og generationsmatch.

Golf for flere generationer Bjarke startede på golf sammen med sin mormor allerede da han var 10 år. På et tidspunkt syntes han, at golf ikke bare skulle spilles i ferierne hos mormor i Sverige, og så blev han medlem i Roskilde Golf Klub og har stor fornøjelse af spillet med andre jævnaldrende. Men ikke nok med det: Bjarke har nu også fået lokket sin far, Kim, med ind i klubben – og enkelte gange er mormor på besøg, og så tager den 75-årige rutinerede golfspiller en

runde med de yngre generationer. I Roskilde er der rigtig mange andre ældre, der har stor fornøjelse af spillet. Mange af dem er startet i en sen alder. Kim begyndte i 2016 og han er med egne ord blevet ”helt bidt af spillet”. Han er den nye golfspiller i forhold til søn og svigermor og tilføjer derfor med et smil: ”Nu skal jeg bare lære at ramme”. I Roskilde Golf Klub er du velkommen, uanset om du er seks

år eller over 70. Golf er for alle aldersklasser, og I kan endda spille med og mod hinanden. Det sørger det særlige handicapsystem for.

Bjarke Reggelsen på 14 år spiller sammen med far Kim på 52 og mormor/ svigermor, Ingibjörk Eggertsdóttir, på 75. Til alles store fornøjelse. >>

Tak til alle vores sponsorer

Premier Cry A/S

Paperboy

®


25. APRIL 2017 l 37 l

GLAS TERMORUDER AUTORUDER BUTIKSRUDER BRUSEDØRE SPEJLE INDRAMNING

VA GT N G

0 0 1 00

LASSK

A

G

DE

70 1

Glas i en fart

Glasskår og gennemtræk. Øv! Hos Karl E ved vi, at nogle ting kun kan gå for langsomt. Derfor har vi et beredskab, der sikrer dig nyt glas i en fart. Og det uanset om det er stort eller småt, skævt eller lige, gammelt eller nyt. Dag eller nat.

Vi leverer tip-top kvalitet, tet, hu hurtigt, overalt på karl-e.dk Sjælland. www.karl-e.dk

Moderne glasløsninger

HERSEGADE 14 4000 ROSKILDE TEL. 4636 1528 WWW.KARL-E.DK ADMIN@KARL-E.DK


l 38 l 25. APRIL 2017

ROSKILDE GOLF KLUB - ANNONCETILLÆG TIL PAPERBOY - APRIL 2017

Tilbud til nye golfspillere:

Bliv prøvemedlem i tre måneder

Foto: Jørgen Wicklow.

I Roskilde Golf Klub har vi et rigtig godt tilbud til jer, som ønsker at få introduktion til golfspillet. Det er et prøvemedlemskab, som varer tre måneder. Vi har afprøvet dette tilbud i 4-5 år og har modtaget stor anerkendelse for det program, som du skal igennem som prøvemedlem. Prøvemedlemskabet koster 995 kr. For de penge får du bl.a. undervisning, både på hold og individuelt, du kan frit træne på vore træningsområder samt spille på vores par 3 bane. Vi arrangerer også begyndermatcher. Ydermere kan du gratis låne golfudstyr til de forskellige aktiviteter, og du får mulighed for mentorvejledning. Vi starter nye hold 8. maj 2017. Du vil komme i godt selskab med andre begyndere, og det er nemt og gratis at komme til spille nogle runder sammen på begynderbanen, hvis I ønsker det. Læs mere om indholdet af et prøvemedlemskab på www. roskildegolfklub.dk. Her kan du også tilmelde dig. Du er også velkommen ude i klubben og på Golfens Dag.

KØBENHAVNSVEJ 69, 1. DK-4000 ROSKILDE TLF. +45 7011 0800 WWW.TVC.DK

EXPORTING? Vi rådgiver dig ud på det globale marked Det er et stort skridt at træde ud på det internationale marked, og din virksomhed kan møde mange udfordringer, når I skal eksportere. Du og din virksomhed får sikkerhed, drivkraft og overblik ud over grænserne, når I har TVC Advokatfirma i ryggen som eksportrådgiver. Vi er specialiseret i internationale kontraktforhold, og

vi hjælper gerne din virksomhed med at etablere jer både i og uden for Europa. Vi dækker hele området og udvælger altid nøje den eller de af vores juridiske specialister, der bedst kan styrke din virksomhed og tackle de udfordringer, du og virksomheden står over for – også i udlandet. Vi kan trække på et landsdækkende netværk og samarbejdspartnere i mange lande.

Vi hjælper din virksomhed med: • joint venture-aftaler • samhandelskontrakter • salgs- og handelsbetingelser • agent- og distributøraftaler • købs- og salgsaftaler Du får en fast, personlig rådgiver, som vi nøje udvælger til at gøre en forskel for din virksomhed. På den måde er du sikret den stærkeste opstilling og et solidt overblik.

KONTAKT OS FOR EN UFORPLIGTENDE DRØFTELSE RUNE TARNØ PARTNER, ADVOKAT (L), LL.M.

MARTIN JASTRAM ADVOKAT, LL.M.

STELLA HERBILD NYBORG ADVOKATFULDMÆGTIG

MOBIL: +45 2345 5397 E-MAIL: RUT@TVC.DK

MOBIL: +455351 3451 E-MAIL: MJS@TVC.DK

MOBIL: +45 6065 4457 E-MAIL: SHN@TVC.DK


25. APRIL 2017 l 39 l

AYGO x-sky eller x-play m. Pluspakke • Med eller uden eldrevet foldetag1 • 15’’ alufælge • x-touch multimediesystem

7” touchskærm, Bluetooth® og håndfri telefon

• • • • • •

Bakkamera Aircondition Læderrat LED-kørelys Start & Stop system Valgfri metallak

995 kr. i førstegangsydelse. Kun 1.995 kr. om måneden Udb. 995 kr. 1.995 kr./md. Max. 15.000 km/år. 36 mdr. løbetid. Inkl. serviceaftale, etablerings- og leveringsomk. Ekskl. grøn ejerafgift, forsikring og ekstraudstyr. Positiv kreditgodk. forudsættes. Totalpris 36 x 1.995 kr. + førstegangsydelse 995 kr. = 72.815 kr. inkl. service. Forbehold for trykfejl, prisændringer og renteforhøjelser. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Brændstofforbrug bl. kørsel 26,3 km/l. CO2-udslip 88 g/km. 1

Toyota Roskilde

Fås kun til x-sky.

Arne Stubbe Automobiler A/S · hvor tilfredserne mødes! Betonvej 2 · tlf. 46 33 04 00 Åbent 7.30-17.30, lør. lukket, søn. 11-15 www.stubbe.dk


l 40 l 25. APRIL 2017

“sådan er det bare!”

Service med stempel giver en bedre brugtpris på din bil! Hører du til dem, der gerne vil beholde din bil i topform i mange år, så bør du sørge for, at den får serviceeftersyn efter fabriksforeskrifterne. Hos de autoriserede værksteder bliver alt undersøgt og repareret, som det skal. Du får det eftertragtede stempel i din servicebog. Det giver dig en bedre brugtpris, når du sælger din bil. Vil du selv købe en bil, der ikke har de krævde stempler i bogen? Har du stadigvæk fabriksgaranti

Rikke Agerlin Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Michael Bo Nielsen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

Gunner Due Biler A/S www.gunnerdue.dk

Lasse Kristiansen Værkfører, Gunner Due Biler A/S

på din bil, så er det i øvrigt et krav at få udført service efter foreskrifterne, hvis du vil bevare garantien. Vi bruger originale dele, og når olien skal skiftes, får du den, der passer til netop din bil. Det vil altid fremgå klart og tydeligt, hvilket materiale der er brugt. Det er jo din dokumentation for, at alt lever op til de krav fabrikken stiller. Du får altid en pris før vi går i gang. Vi ved præcis, hvor lang tid

Anne Pedersen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Jimmy Christensen Værkfører, Arne Stubbe AutomobilerA/S

Arne Stubbe Automobiler A/S www.stubbe.dk

Thomas Ihde Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

det tager at skifte alt - helt ned til den mindste detalje. Vi gør det jo hver eneste dag. Derfor betaler du aldrig for mere end den tid, det tager en professionel mekaniker. Handler du hos dit autoriserede værksted, er du altid på forkant med miljølovgivningen. Vi har nemlig forpligtet os til at forebygge og overholde internationale standarder vedrørende forurening af natur og miljø. Derfor sikrer vi at bortskaffelse af affald sker efter lovgiving og krav. Velkommen hos de autoriserede.

Dennis Pedersen Servicerådgiver, Roskilde Bilcenter A/S

Roskilde Bilcenter A/S

www. skoda-roskilde.dk

Linda Gunvig Værkførerass., Vejlebo & Winther A/S

Torben Juhl Værkstedschef, Vejlebo & Winther A/S

Vejlebo & Winther ApS

www.peugeot.dk/roskilde


clienti

25. APRIL 2017 l 41 l

Move on Ny Hyundai i30

Ny Hyundai i30 Med bl.a.

• • • •

Nye Turbo benzinmotorer Automatisk nødbremse DAB radio Varme i rat og forsæder Fra kr.

199.995,-

Indimellem kommer der en bil forbi, der får dig i lidt højere omdrejninger. Det skyldes ikke bare designet, der allerede har taget en af verdens største priser. Det handler heller ikke kun om pladsen, komforten og udstyret, der bl.a. tæller DAB-radio og automatisk nødbremse. De nye, kvikke turbomotorer gør det heller ikke alene. Det er nemlig det hele på en gang – tidløst, elegant og helt, helt moderne. Det er den nye generation i30. Danskernes nye favoritbil. Du kan lige nu få den nye i30 i en særlig veludstyret Premium-udgave med bl.a. navigation med dansk tale, Smart Key, LED forlygter, 8” touchskærm med Apple CarPlay m.m. Læs mere på hyundai.dk

Hyundai Roskilde

A/S Preben Mortensen Biler Darupvang 13, 4000 Roskilde

Tlf. 46 36 22 79, hyundai-roskilde.dk

Åbningstider Hverdage: 9.00 - 17.30 Søndag: 10.00 - 15.00

5 års garanti uden kilometerbegrænsning er gældende for biler, der oprindeligt er solgt af en autoriseret Hyundai-forhandler til en slutkunde, som beskrevet i garantihæftet under ”Hyundai’s garantibestemmelser”, som kan læses på www.hyundai.dk/mediecenter/manualer

Brændstofforbrug: 18,2-27,0 km/l. (EU-norm) CO2 -udledning: 96-120 g/km. Vist med ekstraudstyr. Pris ex. leveringsomkostninger 3.880 kr. og evt. metallak. Forbehold for pris- og afgiftsændringer.


l 42 l 25. APRIL 2017

Sport

Stor opbakning til ridestævne HIRK (Himmelev Rideklub) har fået godt fat i børn og unge med deltagelse af 56 børn og unge samt seks voksne til internt dressurstævne i påsken. De 62 medlemmer af HIRK dystede 2. påskedag i disciplen dressur i otte forskellige klasser - ligeligt fordelt mellem individuel ridning og holdridning. Netop muligheden for at deltage i holdridning anser formanden for HIRK, Mia Christensen, som årsagen til den store opbakning til stævnet: ”Holdridning er en god måde at introducere dressurridning på, da der rides i hold på op til seks ryttere ad gangen. Her må rytterne få hjælp, fx ved at blive trukket og få programmet læst højt. Samtidig er der en præmie til alle i form af en roset. Det giver børne-

Team Ramsø-håndboldbørn vandt guld I weekenden vrimlede det med håndboldbørn i de fleste haller i Haslev-området. Der var nemlig Haribo Cup for 32. gang, og Team Ramsø fra Viby Sjælland og Gadstrup stillede med otte ud af de i alt 245 hold.

Overnattede på skoler

Voksne kan også godt stille op til holdridning - det giver et godt grin og fællesskab.

ne tryghed og selvtillid.” Når rytterne føler sig klar, kan de stille op i individuel dressurridning. Her får rytteren point får hver en-

kelt øvelse, de udfører med hesten via Dansk Ride Forbunds pointsystem. Rytteren med flest point vinder.

Som helt normal uprofessionel håndboldspiller, så er det ikke hoteller, man indkvarteres på, men de lokale skolers klasselokaler, gymnastiksale og lignende. Det var også de forhold, 101 spillere fra Team Ramsø og deres 16 frivillige trænere gik ind til. Men der var ingen brok. Tværtimod blev der i ventetiden spillet poker hos de ældste drenge, og hos de lidt yngre blev tiden brugt på hårfletning – af både piger og drenge. ’Sådan en tur som denne handler om meget mere end at vinde nogle kampe. Det handler om, at børnene får en god oplevelse sammen, og både lærer sig selv og sine kammerater bedre

De seje håndboldpiger fra Team Ramsø løb med guldet i weekendens Haribo Cup i Haslev.

at kende’, siger formand for Team Ramsø Viby Magnus Hansen.

Ikke gratis ’Det er kun på grund af sådan nogen flotte sponsorater, som dem vi har fået fra Lions Ramsø og GIF’s Venner, men også fra det fantastisk vigtige arbejde rigtig

mange forældre gør ved at være frivillig på Roskilde Festival, at vi kan arrangere sådan en tur så billigt for den enkelte spiller. Uden jeres hjælp var det blevet ca. dobbelt så dyrt for den enkelte spiller’, siger Magnus Hansen, der samtidig siger god sommerferie til spillerne.

MASSER AF UDSTYR MASSER AF PLADS MASSER AF UDSTYR MASSER AF TURBO MASSER AF PLADS MASSER AF TURBO DEN NYE SUZUKI S-CROSS. USÆDVANLIG SKARP CROSSOVER FRA KUN 194.000 KR.

DEN NYE SUZUKI S-CROSS. USÆDVANLIG SKARP CROSSOVER FRA KUN 194.000 KR.

Hurtigere, højere, længere på literen. Mød den nye Suzuki S-Cross, der byder på frækt design, kraftige motorer, imponerende udstyrsliste, suverænt sikkerhedsniveau og masser af plads. Motorprogrammet byder fx udelukkende på Suzukis nyeste generationer af kraftfulde, benzinøkonomiske Boosterjet turbomotorer. Fronten oser af crossovercharme med sin markante, cool kølergrill i krom. Alligevel er priserne helt nede på jorden. Den ny S-Cross er kort sagt en usædvanlig skarp crossover. Fås fra kun 194.000 kr. Kom, se og prøv den hos os. Vi glæder os til at se dig. Hurtigere, højere, længere på literen. Mød den nye Suzuki S-Cross, der byder på frækt design, kraftige motorer, imponerende udstyrsliste, suverænt sikkerhedsniveau og masser af plads. Motorprogrammet byder fx udelukkende på Suzukis nyeste generationer af kraftfulde, benzinøkonomiske Boosterjet turbomotorer. Fronten oser af crossovercharme med sin markante, cool kølergrill i krom. Alligevel er priserne helt nede på jorden. Den ny S-Cross er kort sagt en usædvanlig skarp crossover. Fås fra kun 194.000 kr. Kom, se og prøv den hos os. Vi glæder os til at se dig. 1.0 Boosterjet, CO2 113 gram/km, 20 km/l. ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

1.0 Boosterjet, CO2 113 gram/km, 20 km/l. ekstraudstyr. Der tages forbehold for trykfejl.

Bob

Gorm

Michael

A

A

1.4 Boosterjet, CO2 120 gram/km, 18,5 km/l. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. Alle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880) og evt. metallak. Bilerne kan være vist med

SUZUKI ROSKILDE KØBENHAVNSVEJ 154 · TELEFON 46 38 00 40

1.4 Boosterjet, CO2 120 gram/km, 18,5 km/l. Brændstofforbrug er i hht. EU-norm. Alle priser er vejledende og ekskl. lev. omk. (kr. 3.880) og evt. metallak. Bilerne kan være vist med

Sabino


25. APRIL 2017 l 43 l

ÅBENT HUS

Lørdag den 29. april kl. 14.30-16.30, Dronning Sofies Vej 10, Roskilde ANNONCE

Åbent hus for ketsjere i midtbyen Lige midt i Roskilde – tæt på Røde Port og Folkeparken – ligger Roskilde Tennis Klub smukt med syv baner og et idyllisk anlæg, der har næsten 100 år på bagen. Lørdag den 29. april kl. 14.30-16.30 holder klubben åbent hus, hvor børn og voksne kan komme forbi for at høre om tennis, se anlægget og prøve at spille på banerne. Vi er netop ved at sætte gang i udendørs sæsonen. Skal børnene begynde perfekt, så skal de være 6-8 år, når de starter. Så børn i den alder er ekstra velkomne. Vi sætter også snart gang i ”tennis for små hænder” – for de 3-5-årige. Her skal der være en voksen med, når der er træning. Kom til åbent hus for at høre mere. Vi starter hold op for de 3-5-årige ca. 1. juni. Alle andre starter med træning fra 1. maj og frem. Alle er velkomne til åbent hus i RTK – både hvis du er begynder eller hvis du har spillet før. Vi har ketsjere og bolde, du kan låne på åbent hus dagen, så kom i træningstøj og i sportssko, hvis du vil prøve. Du kan komme til åbent hus uden tilmelding på forhånd.

Tilbud til voksne: Prøv tennis i maj Er du mellem 18 og 70 år og i tvivl, om tennis er noget for dig? Så kan du spille og få træning i maj. Du lærer en masse andre nye at kende og får et indblik i spillet, som vi håber fænger dig lige så meget, som det er sket for os andre. Når måneden er gået, så er der ingen sure miner, hvis du siger ”tak for denne gang”, men vi håber selvfølgelig, at du bliver ”bidt” og får lyst til at blive medlem. Fra juni opretter vi særlige træningshold til jer, der har lyst til at blive endnu bedre.

Pris for tilbuddet i maj: 500 kr. – inklusiv en ketsjer, fire gange træning, frit spil og deltagelse i begynderudvalgets aktiviteter. Læs mere og tilmeld dig på www.roskildetennisklub.dk. Har du spillet tennis før, er du også velkommen. Det er muligt at blive meldt ind hele året.

RTK’s faciliteter og klubbens DNA Roskilde Tennis Klub har syv udendørs baner på Dronning Sofies Vej samt seks udendørs og fire indendørs baner ved Roskilde Idrætscenter på Darupvej tæt på Dyrskuepladsen. Med 900 medlemmer er vi en af Danmarks største tennisklubber, så vi har et tilbud til alle – uanset alder og niveau. RTK er en klub med en meget bred

medlemsskare. Banerne kan bookes, når der er plads. Til hverdag har vi fortrinsvis ældre, der spiller om formiddagen, børnene kommer myldrende hele eftermiddagen og om aftenen er der spil og træning for de voksne. I weekenden er der også mulighed for spil fra tidlig morgen til sen aften. Du kan spille på hold, træne og/eller spille frit med dine makkere/venner i klubben. I skal bare være to for at booke en bane. Vi har også utallige arrangementer og turneringer for spillere på alle niveauer, ligesom vi meget dyrker det sociale fællesskab. Vi har flere professionelle trænere, men ellers drives klubben fortrinsvis af frivillige i bestyrelse og en masse udvalg. Til åbent hus arrangementet møder du mange af de frivillige. Er du åben af sind, så er der mulighed for at komme til at spille og snakke med mange andre medlemmer. Vi bilder os ind

at være gode til at tage imod nye – kom bare og spørg endelig. RTK er en klub for alle – uanset alder, niveau og ambitioner.

Her kan du melde dig ind Du kan melde dig ind på: www.roskildetennisklub.dk. Det er også her, du melder dig til træning og alle øvrige aktiviteter i klubben.

Tennis i omegnen Udover tennis i Roskilde er der også mulighed for at spille tennis i andre dele af Roskilde og lige uden for kommunegrænsen. Det gælder fx i Jyllinge, Tune, Havdrup, Lejre, Viby, Svogerslev, Hedehusene og Gundsølille. Klubberne har forskellige arrangementer og tilbud til nye medlemmer. Tjek klubbernes hjemmesider og tag kontakt til dem, hvis du vil spille tennis lige i nærheden af, hvor du bor.

Læs mere på

www.roskildetennisklub.dk


l 44 l 25. APRIL 2017

Af Henrik Nevers

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Pas på proportionerne Vi nærmer os maj måned (forhåbentlig) kant mindre – at Danmark så herefter et muligt atomangreb, hvis den austral- mediernes nyhedsformidling, hvor over- lige og barske som fx terrorhandlinger? med forår, sol og traditioner: Selvfølgelig blev en krigsførende nation er en anden ske regering fortsætter med blindt at skrifter, historier og reportager om terror Vi bliver uden tvivl meget påvirkefølge den amerikanske linje”. Her kan trækker mere opmærksomhed end den de af den konstante mediestrøm, som 1. maj-arrangementer, men også en lille historie. begivenhed, som altid på en onsdag og Fraværet af sirenerne har nærmest psykiaterne nok også komme på arbej- korte artikel om en 14-årig, der er ble- sender døgnet rundt og desværre med præcis kl. 12. Kan du gætte, hvad det været et symbol på en fredeligere ver- de. I Frankrig afholdes der valg, og her vet kørt ihjel af en spritstiv bilist, som den negative vinkel som den mest fremden, og vi har haft en lang periode, hvor er man forståeligt nok nervøse for ter- tidligere er fradømt førerretten. En ter- herskende og nok også mest populære. er? Det er jo afprøvning af sirenerne, som der har været mere brug for varsling af rorhandlinger, så der er sat 50.000 poli- rorhandling ser ud til at udløse nærmest Men der er jo ikke nogen, der kræver, at mange sikkert tænker på som luftalarm. farlige situationer end luftalarm og krig. tifolk til at beskytte befolkningen – også uanede ressourcer til bevogtning, over- vi konstant tjekker alle mulige medier på Det officielle navn er varslingssirener, og Heldigvis. Men spørgsmålet er - hvor vi fordi man er bekymret for, om frygten for vågning og ny lovgivning, mens de man- nettet, mens vi har nyhederne kørende de afprøves en gang om året. Nemlig står nu? Ja, tag blot en runde på alle ny- terror kan få de franske vælgere til at ge alvorlige trafikuheld med spritkørsel i baggrunden på skærmen og samtidig ikke trækker meget opmærksomhed. læser et hav af Facebookopslag. Ja, den første onsdag i maj i tidsrummet hedskanalerne og Facebook på din te- blive hjemme. Men er verden så blevet et farlige- Jo, straffen for spritkørsel er strammet man kan jo i stedet koble sig fra den 12:00-12:08. Den meget markante lyd lefon. Så er der nok at bekymre sig om. Man kan fx læse i en tophistorie, at re sted at leve? Tja, det er vel ikke lige op, men hvorfor ikke prøve helt at undgå konstante nyhedsstrøm og så gå ud i sender mig direkte tilbage til skolegården på Sct. Jørgens Skole, for dengang i amerikanske psykiatere har ”foruroli- sådan at bedømme alvoren i truslerne det ved at kræve langt flere indsatser (fx den virkelige verden, hvor foråret er ved 80’erne blev de testet hver onsdag året gende nyt” om Trump. ”Foruden at være mellem stormagterne, og terrortruslen alkohollåse i alle køretøjer), for at vi kan at folde sig ud med sol, grønne skud rundt. En af dem sad tæt på skolen, og en løgner og narcissist, er han paranoid, er der jo desværre også som en latent undgå dødsfald, der vel er ligeså vilkår- og lidt sirene en onsdag i maj. vildledende og har storhedsvanvid”. Det trussel. Men det er et faktum, at risikoen den overhørte man ikke. I 1993 var det slut med ugetesten, er så verdens mægtigste mand, som har for at blive involveret i et terrorangreb er 1 modul Henrik Nevers 2 moduler   adgang til verdens stærkeste2 moduler militær 1  langt og årsagen var, at den kolde krig på det 1 modul mindre end  risikoen ved 2at moduler færdes modul       tidspunkt var tøet op med murens fald i og mange tusinde atomvåben. En an- i trafikken. Det tænker vi bare ikke så er rektor på Roskilde Gymnasium. Han har udover uddannelsesverdenen 1989 og Sovjetunionens ophør i 1991. den gennemgående historie omhandler meget på – og det er egentlig lidt under   stor interesse for musik og er selv udøvende musiker som pianist.   hænger det sammen med Truslen mod Danmark var blevet mar- Nordkorea, der ”advarer Australien om   ligt. Måske

FRIVILLIGCENTER ROSKILDE

Fællesannoncering fra de frivillige sociale foreninger 3 Moduler

3 Moduler

3 Moduler  

”Forstå og Håndter din smerte”

5 spændende dage for lige godt 200 kr. pr. dag.

Trigeminus Foreningen kommer til Roskilde med dette kursus, som Henvender sig til alle med kroniske smerter. Læge Laila Bendix fra smertecenteret 1 Hospital modul  er på Odense Universitets foredragsholder. Tilmelding kræves.     Kurset er gratis for medlemmer af Trigeminus Foreningen, for andre er der et gebyr på kr. 100,   som samvil dække en sandwich, kaffe, 2 tidigt Moduler kage og vand.

Tid: tirsdag d. 9. maj kl. 17:30 – 20:30 Sted: Byens Hus, Stendertorvet 1, 4000 Roskilde

den 3.maj Tilmelding skal ske senest på tlf. 6172 2111, gerne som en sms, eller via mail på tn@trigeminus.dk. 3  Moduler   Gebyr skal indbetales samme dato via mobilePay på 6172 2111 eller på konto i Nordea 2640 075 144 443 med angivelse af navn og antal   personer.

Der er stadig plads til dig!

Er du  vokset  op  i  en  familie   med  misbrugsproblemer?   Så  kom  til         informationsaften  i   Roskilde  Lænken.  Ung   Revers  vil  fortælle  om   hvilke  muligheder  der  er   for  gratis  hjælp.  Lænkens   2 Moduler ungeambassadører  vil   fortælle  om,  hvordan  det   er  at  leve  i  en  familie  med   misbrugsproblemer,  og   hvordan  du  kommer   videre.   Tid:  torsdag  den  4.  maj  fra   kl.  18.00-­‐21.00     Hvor:  Lænkens  lokaler,   Algade  52,2.  sal  i  R  oskilde  

Med venlig hilsen og på gensyn Trigeminus Foreningen www.trigeminus.dk

Ingen tilmelding  og     det  er   gratis  at  deltage.    

GLÆD DIG!

   

2  moduler  

I UGE 19 HAR VI FOKUS PÅ

ST. VALBY / GUNDSØLILLE

Ungecafé!! Ungecafé!!

Stærkt fælles-­‐   for  13-­‐16     2  skab   Moduler   årige.     Kender  d   u  en,  eller  savner  du              

selv et  fællesskab  at  komme  i?   Så  er  Roskilde  Domsogns   Menighedsplejes  Ungecafé   måske  noget  for  dig!   Vi  har  åbent  hver  mandag  kl.   15.00-­‐18.00  i  Blågårdsstræde   17,  st.  4000  Roskilde.     For  yderligere  oplysninger   kontakt  Anders  Klemmed   Meldgaard  på  tlf.:  22  45  95  24   eller  mail:   akm@roskildedomkirke.dk.    

Skriv til tomas@paperboy.gratis hvis du har en god historie

Kontakt:Roskilde Anker Axelsen på 29 64 for frivilligt socialt engagement.Vi kan bl.a. hjælpe med at finde en forening, hvis du har fået lyst til at engagere dig som frivillig. Frivilligcenter er en platform 63 80 www.frivilligcenter-roskilde.dk

21 16 90 26

Jernbanegade 21A. Åbent man-tors kl. 10-14, og efter aftale

3 Moduler  

- VI SAMLER BYEN


25. APRIL 2017 l 45 l

Åbningskoncert i Paramount i Roskilde

Den 13. maj fejrer Young Flowers deres 50-årsjubilæum med en turné. Og den åbner naturligvis med et brag af en koncert på Paramount i Roskilde, det ældste uafhængige og non profit spillested i Danmark, hvor bandet også havde stor succes i 1960’erne. Young Flower støttes af Gøjserne

med saftige numre fra den samme tid - tilsat deres helt eget krydderi. Young Flowers er lyden af 1967. Lyden af hippier, flowerpower og Summer of love.

Næsten samme besætning Det var den legendariske trommeslager Ken Gud-

pistolen. Her sang Peter Ingemann: ”Oppe i træet sidder sgu jeg. Og jeg er langt, langt væk.” Lørdag den 13. maj er gruppen tæt på, helt tæt på, under koncerten i Paramount.

FAKTA man, der startede Young Flowers. Han er desværre ikke iblandt os længere, men en lige så legendarisk trommeslager, Søren Berlev fra Gasolin, banker i dag trommer i det gendannede Young Flowers.

Ellers er besætningen som dengang Peter Ingemann, bas og vokal, kendt fra Skousen og Ingemann, Røde Mor og mange andre sammenhænge, og Per Frost på Eric Clapton-inspireret guitar. Per Frost har blandt an-

Analog dialog

Billetpris 250 kr. Billetter kan købes fra den 1. maj på Billetexpressen.dk eller via de tre arrangerende foreningers hjemmesider. Desuden kan billetter købes hos Roskilde Turistbureau. Porten åbnes kl. 18.00, så tag madkurven med og nyd en dejlig operakoncert i det fri. Der vil være mulighed for at købe drikkevarer. Roskilde Musikforening, Roskilde Kunstforening og Roskilde Teater

Skulpturer efter gehør ”Det er et utroligt klassisk materiale. De store, historiske billedhuggere har arbejdet meget i marmor, for det kan give en utrolig detaljegrad”, siger kunstneren, der aldrig har en model, når han starter sit arbejde. ”Jeg starter med en firkantet klods, og så bliver det en fortløbende proces. Det er som at spille efter ge-

Skærer til benet Billedhuggerens organiske figurer er i dialog med billederne fra de to fotografer Albert Elm og Alexander Arnild Peitersen, der begge er uddannet ved Glasgow School of Arts i Skotland. De udforsker begge verden omkring sig gennem deres linser, men med hvert deres fokus. Mens Albert Elm søger de små usete begivenheder i hele verden, arbejder Alexander Arnild Peitersen mere introvert i intimsfæren, hvor vi kommer tæt på hverdagens øjeblikke. Fælles for dem begge er dog fokus på det enkle i motiverne. ”Jo mere man skærer historien ind til benet, jo større bliver den. Der bliver mere plads til det, der sker i dit eget hoved – til tolkningen”, siger Albert Elm.

Nuet og langsomheden Begge fotografer har valgt at arbejde analogt, så det foregår med rullefilm og mørkekammer og det hele. ”Det er en måde at fast-

I 1968 leverede Young Flowers musik til Thomas Windings TV-serie, Blomster-

Oplev fremragende solister fra Den Kongelige Opera i Palægården Søndag den 30. juli 2017, kl. 19.30.

hør – der er ingen fortrydelse”, siger Søren Schaarup.

Billedhugger Søren Schaarup har omkring 80 værker på samvittigheden, og de står spredt ud over landskabet i hele Danmark. Nærmeste eksempel på hans kunst er ’Stub’, der står i Algade i Roskilde. Typisk laver kunstneren monumentale skulpturer i granit, men nu har han eksperimenteret med væsentligt mindre værker i patineret bronze og Cararra-marmor. Sidstnævnte materiale blev han opmærksom på under et symposium i Holland, og i modsætning til den hårde granit kan den relativt bløde marmor files med håndkraft.

”Oppe i træet sidder sgu jeg”

Tid: lørdag den 13. maj 2017 kl. 20. Entré: 150 kroner i forsalg og 170 kroner i døren Sted: Club Paramount Fønix, Eriksvej 40, Roskilde Billetter på http://billetten.dk/event/65047

Opera i Roskilde

To fotografer og en billedhugger spiller sammen i Palæfløjens nye udstilling, hvor Søren Schaarups organiske figurer i bronze og marmor deler rum med analoge fotografier fra henholdsvis Albert Elm og Alexander Arnild Peitersen. Af Tomas Skov

det også spillet med Savage Rose.

Billedhugger Søren Schaarup omgivet af fotograferne Albert Elm (tv.) og Alexander Arnild Peitersen.

holde langsomheden i en verden, der går hurtigere og hurtigere”, siger Alexander Arnild Peitersen, og hans kollega er enig. ”Det er en helt anden måde at arbejde på, og det passer mig rigtigt godt. Jeg er utålmodig som person, og her har jeg givet mig en arbejdsproces, hvor jeg er nødt til at være tålmodig. Du lever også mere i nuet

på denne måde, for du kan ikke se de billeder, du lige har taget”, siger Albert Elm.

Fakta: Udstillingen ’Dimensioner i dialog’ løber fra lørdag den 22. april til mandag den 22. maj i Palæfløjen.

Kom og spis et stykke lagkage sammen med os.

At spise sammen er en særlig glæde og derfor inviterer Ældre Sagen i Roskilde på en kop kaffe, et herlig stykke lagkage og en hyggesnak. Kig op i Byens Hus på Stændertorvet (Ind i porten og op til højre) lørdag den 29. april klokken 10:00 til 13:00 til en ”Kaffemik”.

Det hele er ganske GRATIS.

Folkebevægelsen mod Ensomhed og Ældre sagen i Roskilde står for arrangementet.

Vi støtter kunsten! Mød os midt på Stændertorvet i Roskilde centrum Skomagergade 1 • Roskilde • Tlf. 44 21 64 30 facebook.com/caseusdelikatesseforretning


l 46 l 25. APRIL 2017

KULTURKALENDER 2017

APRIL/MAJ

PETER OG ULVEN

FORTIDSMINDEDAG 30. APRIL

Prokofievs eventyr omarbejdet for kor af Camilla Britt Donovan. Entré: 100 kr Lynghøjskolen kl. 15

NU KUN

79,-

MANDAG 1. MAJ IT-HJÆLP

Book op til 50 minutters vejledning med frivillig it-vejleder. Tilmelding nødvendig Roskilde Bibliotek kl. 10 og 11. Også den 4., 11., 14. og 18. maj.

MØDESTEDET

FindVej-dagen. Sjov i Skoven Roskilde Orientereringsklub (OKR) inviterer dig og din familie til at finde vej i skoven. Boserupgård Naturcenter kl. 13-15

FODBOLDKAMP

Herre-DS pulje 1 - KFUM BK, Roskilde mod Jægersborg Bk Lillevang Idrætscenter kl. 13.30

MAD MED MERE

For dig, der tit spiser alene. En festlig aften med lækker mad og underfundigt oplæg af Lotte Arnsbjerg. Arrangementet er en del af Danmark Spiser Sammen under Folkebevægelsen mod ensomhed. Tilmelding nødvendig CosmosHuset kl. 18

ROBYN STAPLETON TRIO

Har du hørt om OFRINGER og offermoser? I oldtiden var det vigtigt at være gode venner med guderne! Kun ved at være det, kunne man sikre sig, at familien havde det godt, at dyrene var raske og sunde, og at fik noget at spise. Fri entré Roskilde Museum kl. 12

MIDDELALDERKIRKER OVER OG UNDER JORDEN

Kom med middelalderarkæolog og museumsinspektør Jesper Langkilde på en ganske særlig byvandring i Roskildes middelalderhistorie, når vi stiller skarpt på de fredede fortidsminder i Roskilde by. Fri entré Roskilde Museum kl. 14-15

HELT FOR EN DAG

SKATEWORKSHOP

ONSDAG 3. MAJ

TILBUDDET GÆLDER LØR, SØN, MAN & TIR

À LA CARTE

MØD MÅNEDENS KUNSTNER

Kirsten Goldermann er Månedens Kunstner i maj og udstiller på Viby Bibliotek frem til den 30. maj. Viby Bibliotek kl. 17-17.30

FRA KL. 16.00 - 22.00

Frokost buffet Fra kl. 10.00

79,-

FOREDRAG

Kom til spændende foredrag, når lektor Poul Duedahl fra Aalborg Universitet fortæller om den prisbelønnede biografi Ondskabens Øjne. Entré: 50 kr. Roskilde Museum kl. 19-21

Aften buffet

TILBUDDET PÅ TO

Fra kl. 16.00

EFTER KL 20.00

99,-

ONSDAGSCAFÉ

NY

Spillemandsorkester og dans hver onsdag. Fri entré. Salg af drikkevarer og kage til rimelige priser. Alle er velkomne - både i bunkespillet og på dansegulvet, med eller uden dansepartner, med eller uden erfaring. Fri entré Kildegården kl. 19.30-22

HE

Børne buffet

59,-

HERLEV TLF: 4491 4520 GLOSTRUP TLF: 4343 0390 CITY 2 TAASTRUP TLF: 4399 0086

AFLEVER VED BESTILLING

Kuponen gælder til d. 31.05.2017

BESTIL 2 X BRUNCH FROKOST

| BUFFET

BETAL: KUN FOR 1! (gælder ikke for børn) Alle ugens dage fra kl. 10.00

Kuponen gælder til d. 31.05.2017

AFTEN | EVENING

BUFFET

BETAL: KUN FOR 1! (gælder ikke for børn) Alle ugens dage fra kl. 16.00

KRIS HERMAN 28. ApRIl

VÆRDIKUPON

BESTIL 2 X

AFLEVER VED BESTILLING

FORSKNINGENS DØGN 29. APRIL

ENS

COCKTAILS GÆLDER

AFLEVER VED BESTILLING

CYKELTUR

Vi tager på jagt efter Vestegnens Glemte Kæmper, som er nogle meget store træskulpturer gemt i landskabet. 35-40 km. John 26 28 09 37. Stændertorvet kl. 10-16

PRIS PÅ

/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Vi får besøg af 2 instruktører fra Hal 12 i Roskilde, så tag dit skateboard eller rulleskøjter med og få en hyggelig dag med gang i hjulene. Som altid sørger BørneCosmos for let forplejning. Tilmelding nødvendig CosmosGrunden kl. 10

Gimle kl. 19-00

VÆRDIKUPON

SØNDAG 30. APRIL

GIMLE QUIZ GOES #RF17

AFLEVER VED BESTILLING

Gimle for børn præsenterer: Helt for en dag. Ankom omklædt til fysisk leg. Dørene åbnes kl. 11.30. Ståplads. Kom og hæng ud med Superheltene. Tilmelding nødvendig Gimle for Børn kl. 12

ER DU PÅ BARSEL? Og har du lyst til at møde andre i samme situation til snak og hygge? Så tag din baby under armen og kom til café-hygge i KulturCosmos. Vi har ostemadder plus kaffe/te ad libitum. Det koster 25 kr. Ingen tilmelding. Bare mød op! CosmosHuset kl. 10-12

/ E-AVIS UDKLIP ER IKKE GÆLDENDE!

Folk Roskilde har altid været meget glad for at præsentere skotsk musik - og har længe ønsket at give sit publikum en chance for at opleve dejlige Robyn Stapleton. Tilmelding nødvendig Gimle kl. 19.30

GYSERHISTORIER WFRA OFFERMOSEN

BABYCAFÉ

D!

ORIENTERING

Vil du med på skattejagt? Højt oppe i kirketårnet på Stændertorvet, ligger to gamle fangeceller hvor forbrydere i gamle dage sad fanget! Dybt nede under jorden, i mørket, finder du små kringelkroge og massere af skeletter og grave! Skt. Laurentii Kirkeruin kl. 11-15

TIRSDAG 2. MAJ

KUPONEN GÆLDER KUN I: HERLEV, GLOSTRUP, CITY 2 & FIOLSTRÆDE

Roskilde Kommune byder, for 12. år i træk, varmt velkommen til vores bidrag til Uddannelses- og Forskningsministeriets landsdækkende videnskabsfestival: Forskningens Døgn Roskilde 2017 - Forunderlig og forbløffende forskning i øjenhøjde! Aftenskolernes Klosterhave kl. 10-14

FORTIDSMINDEDAG

ALGADE 45B • 4000 ROSKILDE • 46 37 07 88 HUSK BORDBESTILLING! WWW.CARPEDIEMROSKILDE.DK

KUPONEN GÆLDER KUN I: HERLEV, GLOSTRUP, CITY 2 & FIOLSTRÆDE

FORSKNINGENS DØGN

Cafe Carpe Diem

VÆRDIKUPON

LØRDAG 29. APRIL

af hakket oksekød med kartoffelmos, grøntsager og bearnaisesauce. Normalpris 139,-

VÆRDIKUPON

Se flere arrangementer på Appén Roskilde Live

Kaffe og ostemad! Mødestedet i Gundsømagle kl. 9. Deltag i sangkoret og få rørt stemmen! kl. 13. Så er der kortspil / brætspil kl. 13.30. Også de følgende mandage.

PLANKEBØF


25. APRIL 2017 l 47 l

Dream City kom på græs

skyder op de næste par måneder. Fælles for alle indbyggerne i Dream City er, at der venter en stor indsats forude, og lørdag kom de for første gang i år til at snuse til festivalens græstæppe.

Selvom der er mere end to måneder til, at Roskilde Festival 2017 officielt åbner, så var der aktivitet i Dream City allerede lørdag den 22. april - og det vil fortsætte de næste mange weekender frem. Nogle af tidligere års bygninger står stadig på dyrskuepladsen, hvor andre

Fællesskab i fokus

kus på fællesskabet, og indbyggerne skal på mange områder arbejde sammen om at dele byen bedst muligt for alle. Hvor skal det fede projekt med et grønt byrum placeres? Hvem kan man se frem til at være nabo med? Hvor skal ens telt stå? Mange spørgsmål vil de deltagende få svar på, og det er med håb om, at de praktiske udfordringer vil skabe et stærkt fundament i fællesskabets ånd for Dream City anno 2017.

I år er der i Dream City fo-

Livet på Landet Fritidsmesse på Ryegaard Gods

Dream City er et fællesskab etableret i 2012 på Roskilde Festival, der er drevet af kreative drømmere, der sammen skaber og opbygger et bæredygtigt samfund og naboskab, der giver unikke festivalminder for alle.

Vind billetter til Myles Sanko (UK) på Gimle Den talentfulde soul- og jazzartist Myles Sanko (UK) er på stor turné rundt i Europa, og i den anledning gæster sangeren Gimle Roskilde, hvor han giver sin eneste danske koncert i denne omgang. Det er fredag den 19. maj, at Myles Sanko, der netop har udsendt albummet Just Being Me, indtager Tanken på Gimle, og du har mulighed for at komme med. Paperboy udlodder nemlig to billetter til koncerten fredag den 19. maj. Det eneste, du skal gøre for at vinde billetterne, er at kigge forbi Paperboy’s Facebookside, hvor konkurrencen løber af stablen.

...og tales om

› Motor og maskiner › Kæledyr og fødevarer

www.ryegaard.dk/fritidsmesse/ Ryegaard og Trudsholm Godser – mellem Roskilde og Holbæk • ryegaard.dk

KÆLDER JAZZ lørdage ST.GRÅBRØDRESTRÆDE 23,4000 ROSKILDE

PROGRAM

Britiske Myles Sanko har netop udsendt albummet Just Being Me, og det er i den anledning soulsangeren lægger vejen forbi Gimle.

Fester der huskes...

› Friluftsliv og have › Indretning og livsstil

29. – 30. april 2017

Meld dig ind i Comwell Club – og optjen 5% af festens pris i point**

15/4

HOT SOCIETY ORCHESTRA

22/4

SIX FOOT STOMPERS

29/4

JAN HARBECK, FRANK WHITE, CHRISTIAN FRANCK

6/5

ROYAL JAZZ

13/5

KATJA OG KATJAZZERNE

20/5

HELLE DANUM JAZZ

27/5

PIA KLOSTER BAND

3/6

GINGER JAZZ

10/6

SIX FOOT STOMPERS FEAT. JACK ANDERSSON

HVER LØRDAG FRA D. 15/4 TIL 10/6 KL. 12-15

PS: Vi har også musik ALLE torsdage 20-22

Festarrangement kr. 679,- pr. couvert*

Velkomstdrink: Vores egen Bellini, 3 retters festmenu med banketvine samt øl og vand ad libitum under middagen. Eget festlokale inkl. duge, lys, stofservietter og menukort.

WWW.KLOSTERKAELDEREN.BEER

KOM TIL FORÅRS JAZZ PÅ ROSKILDES STØRSTE ØLBAR

*Min. 30 voksne. **1 point har en værdi af 1 kr.

Ring og få en snak med os på tel 4632 3131.

TLF.31171114

comwellroskilde.dk

MAIL@KLOSTERKAELDEREN.BEER SPONSOR :ONEPINT

GRATIS ENTRE


l 48 l 25. APRIL 2017

Det sker i din kirke Roskilde Kommune

26.04.2017 og 24.5 kl. 19:30-21.00

30.04.2017 kl. 15:00

Prædikenstudiekreds

Elvis Goes Gospel ELVIS RETURNS!!!

STED: SOGNEGÅRDEN  SVOGERSLEV KIRKE

I Svogerslev Kirke er vi alle optagede af, hvad menigheden er optagede af. Derfor vil der i foråret være to prædikenværksteder, hvor vi læser teksterne til næste søndags gudstjeneste, og så er ordet ellers frit: hvad taler til os, hvad undrer os, hvad synes vi er noget vrøvl? Hvad ville vi selv sige, hvis det var os, der skulle prædike? Og hvad har vi lyst til at synge? Snakken over bordet tager udgangspunkt i teksten - men det er ikke til at sige, hvor vi ender... Alle er velkomne, der kræves ingen øvelse eller kirkevanthed – bare nysgerrighed og lyst til at gå i clinch med prædiken og bibel og snak om tro. Sognepræst Sarah Krøger Ziethen byder velkommen i sognegården. Vi starter hver gang kl. 19.30 og slutter senest kl. 21.00. Tilmelding nødvendig til scz@km.dk

STED: HELLIG KORS KIRKE

Mike Andersen har i mere end 20 år spredt glæde, varme og begejstring med sin nærværende og helt igennem gennemførte optræden som Elvis. Han er mere end en gang blevet udråbt som Europas bedste Elvis imitator. Det er gratis at overvære - og der skal ikke (/kan ikke) reserveres plads. Hvis der ikke er plads til alle, må resten stå ude på forpladsen (så håber vi på godt vejr).

27.04.2017 kl. 10:00 - 11.00

Babysalmesang - ny runde STED: SANKT JØRGENSBJERG KIRKE

Så er det atter tid til en ny runde babysalmesang for babyer i alderen 3-10 måneder. Vi begynder torsdag den 27. april kl. 10:00 i Sankt Jørgensbjerg kirke, Kirkegade 26, 4000 Roskilde. Information eller tilmelding hos Maria Fruerlund Kamp, mfk@km.dk / 21 16 85 93.

30.04.2017 kl. 10:00

28.04.2017 kl. 20:00-23.00

Gudstjeneste (Særlig Søndag)

Musikalsk Natkirke v. Rasmus H. C. Dreyer

STED: JAKOBSKIRKEN

STED: ROSKILDE DOMKIRKE

Ved natkirken i Roskilde Domkirke fredag 28. april medvirker studerende fra Sjællands Kirkemusikskole. Der bliver sunget oppe fra pulpituret, inde fra Andreas-kapellet, og fra korrundingen ved kororglet. Der bliver en mindre afdeling af klassiske kompositioner af J. S. Bach, Mendelssohn og Fauré, og der bliver noget nyere engelsksproget musik af Leonard Cohen, Bob Chilcott og John Rutter. Og der bliver danske salmer og åndelige sange. Sangerne bliver akkompagneret af Jens Ramsing.

30.04.2017 kl. 14:00-15.00

rytmisk gudstjeneste

27.04.2017 kl. 16:30-17.15

STED: HIMMELEV KIRKE

Fyraftensmeditation STED: ÅGERUP KIRKE

Stille-meditationsandagt i kirken. Stilhed og levende lys - 2 salmer - læsning 25 min med stilhed og meditation - fadervor og velsignelsen ved Gunder Gundersen. Stilhed er Guds første sprog - kom og lyt.

Det meste er velkendt, men lyden helt anderledes, når vi slipper rytmerne fri ved eftermiddagsgudstjenesten. De rytmiske gudstjenester er enklere og mere nede på jorden. Det er den folk-inspirerede trio ”Marckmann-Strangetrio” som giver os musikken, mens Majbrit Weje Kristensen giver os prædikenen - du kan til gengæld bidrage med deltagelse og indlevelse.

Den sidste søndag i måneden er Særlig Søndag :-) Orglet holder fri og musikken spilles i stedet på rytmiske instrumenter som saxofon, bas og klaver. I dag medvirker organist Niels Christensen sammen med sine musikere, som mange gange har sørget for fine musikoplevelser i Jakobskirken. 2. søndag efter påske. Gudstjenestens bibeltekster er fulde af trøst - de handler om at have en hyrde der vil gøre hvad som helst for at sikre sig at fårene har det godt. Ved kaffen bagefter er der hjemmebagt kage. Hvis du har lyst til at dele en af dine yndlingskager med os andre og også gerne fortælle historien bag, så kontakt Marianne på tlf. 50561135 eller map@km.dk.

Gudstjenester/arrangementer kirkerne i Roskilde Kommune 25. april til 2. maj 2017 DÅSTRUP D, ØRSTED Ø OG SYV S KIRKER. 26. April Sang- og salmesangsaften (S) 27. April Strikkeklub (S) 27. April Café v/Henrik Hansen, klaver & René Madsen, sang (S) 29. April Andagt v/Morten Kastrup (S) 30. April Gudstj. v/Morten Kastrup (D) 30. April Gudstj. v/Morten Kastrup (S)

kl. 19.00 kl. 14.00 kl. 16.00 kl. 17.00 kl. 09.00 kl. 10.30

GUNDSØMAGLE KIRKE OG SOGNEGÅRD 30. April Gudstj. og kirkekaffe v/Birgitte Iversen 2. Maj Film aften

kl. 10.00 kl. 19.00

JYLLINGE KIRKE J, HELLIG KORS KIRKE H OG LADEN L 25. April Filmaften (L) Se hjemmesiden 26. April Fyraftensalmesang + spisning v/Jytte Kiholm (L) 29. April Konfirmation v/ Mogens Damm (H) 30. April Gudstj. v/ Karen-Marie Winther (J) 30. April Konfirmation v/Kaj Bollmann (H) 30. April Elvis Goes Gospel v/Mike Andersen (H)

kl. 19.00 kl. 17.30 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 15.00

SANKT JØRGENSBJERG KIRKE J OG SOGNEGÅRD S. 25. April Danmark Spiser Sammen (S) 26. April Stillemeditation V/Ulla Britt Sørensen (J) 27. April Babysalmesang, ny runde. Alder 3-10 mdr. (tilmeld) (J) 30. April Gudstj. v/Martin Ishøy (J) 2. Maj Gudstj. Lokalcenter Kristiansminde v/Ulla Britt

kl. 17.00 kl. 17.00 kl. 10-11 kl. 10.00 kl. 13.30

Ørsted Kirke/Dåstrup Kirke www.oersted-daastrup.dk Gundsømagle Kirke www.gundsoemaglekirke.dk

Jyllinge Kirke Hellig Kors Kirke www.jyllingekirke.dk Skt. Jørgensbjerg Kirke www.sjk.dk

SVOGERSLEV KIRKE OG SOGNEGÅRD 26. April + 3. Maj ”Kom med ud og gå” v/Elsebeth Kronbo 26. April Prædikenstudiekreds v/Sarah Krøger Ziethen 30. April Gudstj. v/ Sarah Krøger Ziethen 3. Maj Kirkebio v/Hans Kjær (film – se hjemmesiden)

kl. 10-12 kl. 19.30 kl. 10.00 kl. 19.00

NY VOR FRUE NVF OG VINDINGE KIRKER V OG SOGNEGÅRDE. 30. April Gudstj. v/Sofie Frost Bondorf (NVF) kl. 10.30 4. Maj Torsdagstræf ”besøg på minkfarm” Samlingsstedet kl. 10.00 GADSTRUP KIRKE OG SOGNEHUS. 26. April Foredrag ”Grønland” v/Lena og Torben 29. April Pilgrimsandagt v/Malene Guassora 30. April Gudstj. v/Malene Guassora

kl. 19.30 kl. 13.30 kl. 10.00

HIMMELEV KIRKE OG SOGNEGÅRD. 26. April Cafe Åndenød v/Zoneterapeut Henning Mørkeberg 27. April Traveholdet 29. April Konfirmation Kristofferskolen v/Marianne J. Maagaard 30. April Gudstj, v/Majbrit Weje Kristensen 30. April Rytmisk gudstj. ”Marckmann & Strange trio” v/Majbrit 3. Maj Sogneeftermiddag ”Professor Tribini” v/Aase Tribini

kl. 14.00 kl. 13.00 kl. 11.00 kl. 10.00 kl. 14.00 kl. 14.00

DOMKIRKEN & KONVENTHUSET. 26. April Onsdagsrefleksion v/Paul Kofoed Christiansen 28. April Fredagsaltergang v/Peter Fischer-Møller

kl. 12.00 kl. 12.00

Svogerslev Kirke www.svogerslev-kirke.dk Vor Frue/Vindinge Kirker www.vorfrue-vindinge.dk

Syv Kirke www.syvkirke.dk Gadstrup Kirke www.gadstrupkirke.dk

28. April Musikalsk natkirke v/Rasmus H. C. Dreyer 29. April Konfirmation Sankt Josef 7. B v/Rasmus H. C. Dreyer 29. April Konfirmation Sankt Josef 7. A v/Marianne Pedersen 29. April Konfirmation Sankt Josef 7. I v/David Warming 30. April Gudst. Gl. Vor Frue kirke v/ Paul Kofoed Christiansen 30. April Konfirmation Klostermarkskolen 7. C v/Rasmus Dreyer 30. April Konfirmation Klostermarkskolen 7. B v/Maria & Linette 30. April Aftengudstj v/Maria Harms 3. Maj Onsdagsrefleksion v/Paul Kofoed Christiansen 3. Maj Børnegudstj. ”Aftenbøn og aftensmad” v/Maria Harms

kl. 20-23 kl. 10.00 kl. 12.00 kl. 14.00 kl. 10.00 kl. 10.00 kl. 12.00 kl. 17.00 kl. 12.00 kl. 17.00

SNOLDELEV KIRKE. 30. April Gudstj. v/Karen Elise Nabe-Nielsen

kl. 10.30

JAKOBSKIRKEN OG SOGNEGÅRD. 25. April Seniorklub, Historisk foredrag v/Birthe Nielsen 26. April Café Exit ”om livet bag tremmer” v/Tom Hansen 30. April Musikalsk gudstj. + ”yndlingskagen” v/M. Pedersen 2. Maj Viser om Årstiden, v/Visens venner, Jytte Bendixen 3. maj Salmestafet ”100 Salmer” v/Henrik, Johannes og Koret

kl. 14-16 kl. 19.00 kl. 10.00 kl. 14-16 kl. 17.30

ÅGERUP Å, KIRKERUP K OG HVEDSTRUP H KIRKER OG ÅGERUP SOGNEGÅRD S 27. April Indføring i indre stille bøn v/Gunder Gundersen (Å) kl. 16-19 27. April Fyraftensmeditation v/Gunder Gundersen (Å) kl. 16.30 30. April Gudstj. v/Gunder Gundersen (H) kl. 11.00

Himmelev Kirke/Roskilde Kloster Kirke www.himmelevkirke.dk Roskilde Domkirke www.roskildedomkirke.dk

Snoldelev Kirke www.snoldelevkirke.dk Jakobskirken www.jakobskirken.dk

Ågerup/Kirkerup Hvedstrup Kirker www.kirkerupkirke.dk Informationerne på denne side er plukket fra kalendersiderne torsdag før udgivelse.


25. APRIL 2017 l 49 l

Navne Årets el-installatør - for fjerde gang hele æren. Der går ikke en dag, hvor vi ikke får ros på mail eller telefon for deres arbejde og opførsel. Prisen er deres, og derfor fejrer vi det også med en tur til Oslo for alle medarbejdere og deres partner”, siger indehaver Flemming Jensen, der også på de indre linjer har sat barren højt. Det betyder, at han og hans hustru Naja Jensen arbejder målrettet på, at Roskilde Fjordens El er en god arbejdsplads, hvor tonen og indstillingen er positiv. Og det er måske de færreste el-installatører, der holder fastelavnsfester for medarbejdernes familier, grillaftener og fester - men det sociale er en bevidst prioritering i det prisvindende firma.

Roskilde Fjordens El har sat rekord med deres fjerde kåring som Danmarks bedste el-installatør. Indehaver Flemming Jensen tilskriver succesen sine dygtige medarbejdere og firmaets interne kultur, der både byder på positiv indstilling og socialt sammenhold. Flemming Jensen har med Roskilde Fjordens El altid gjort sig til talsmand for et højt fagligt niveau, faste priser og for udelukkende at have nogle af de bedste i branchen ansat. Det har sikret Gundsømagle-firmaet en stor og voksende kundekreds i både Roskilde og Hillerød-området, hvor firmaet har deres to afdelinger. Men den erfarne el-installatør havde ikke turdet håbe på, at det var nok til at slå en ellers næsten umulig rekord om for fjerde gang at blive kaldt på scenen i Cirkusbygningen som årets bedste el-installatør.

”Det kræver meget at holde det høje niveau, der skal til for at være med i opløbet til årets bedste el-installatør. Tingene skal være i orden hver gang. Men det er samtidig det, der er vigtigt for os, når vi går på arbejde hver morgen - så jeg er umådelig stolt over, at firmaet for fjerde gang kom hjem med prisen”, fortæller el-installatør Flemming Jensen, der selv var på scenen og modtage prisen og holde takketale.

Sammenhold og ros

Nyt samarbejde, nye muligheder

”Jeg bliver nødt til at tildele mine utrolige medarbejdere

Den 50-årige indehaver er ambitiøs på sit fags og sit

Et fyrtårn fylder 75 år Ole Rasmussen, formand for Roskilde Ældre Motion, fylder 75 år den 6. maj 2017. Ole har igennem hele sit liv haft fokus på foreningslivets fysiske rammer og vilkår. Han startede sin første klub i forældrenes kælder, hvor der blev spillet bordtennis, hvilket senere udmøntede sig i etableringen af BTK 61. Ole udstråler begejstring og glæde ved alt, han engagerer sig i. Men ikke mindst hans varme og sociale omsorg og empati for andre medmennesker oplever omgivelserne dagligt. Han sidder aldrig stille, ser muligheder alle steder - der findes ikke problemer, men udfordringer, som skal løses. De sidste tiltag er fokus på de nye velfærdsteknologiske landvindinger til gavn for de ældre medborgere i Roskilde Kommune. Han er en ildsjæl og altid smækfuld af idéer. Med sit dejlige væsen har han skabt et netværk til det lokale erhvervsliv og det politiske system, som værdsætter

firmas vegne. Det var derfor også naturligt for ham at takke ja, da Roskilde Fjordens El tidligere på året blev tilbudt at være en del af TS-gruppen, en landsdækkende sammenslutning af el-installatører. Samarbejdet åbner op for nye muligheder, både ift. kunder og opgaver og markedsføring og indkøb. Udover private kunder løser Roskilde Fjordens El mange opgaver for virksomheder, kommuner, boligselskaber, indkøbscentre og butikker og er desuden fast tilknyttet et stort dansk forsikringsselskab. Roskilde Fjordens El har vundet prisen som årets bedste el-installatør i 2012, 2014, 2016 og 2017.

Søg støtte til lokale erhvervs- og turismeprojekter Udvalget for Vækst, Erhverv og Globalisering i Roskilde Kommune søger vækstfremmende initiativer og projekter i offentligheden, som kan understøtte indsatsområderne i Roskildes erhvervs- og vækstpolitik og/eller i turismepolitikken. Har du en god idé eller et spændende projekt, som kan komme en bred målgruppe til gavn, og er du tilhørende i Roskilde Kommune som borger, forening eller virksomhed, kan du søge Udvalget om udviklingsmidler. Retningslinjer for ansøgning: 1. Det skal som udgangspunkt være projekter, som understøtter indsatsområder i Roskildes Erhvervs- og Vækstpolitik og/eller i Turismepolitikken. Læs mere på nedenstående links. 2. Projekter/aktiviteter, som henvender sig til /gavner en bred målgruppe, vil blive foretrukket. 3. Projekter/aktiviteter, som har en høj grad af medfinansiering, vil blive foretrukket. 4. Der kan kun søges af aktører, virksomheder og foreninger, der er hjemmehørende i Roskilde Kommune. 5. Ansøgningerne skal være understøttet af et budget og en nærmere beskrivelse af mål og målgrupper. 6. Når projektet afsluttes, skal der foretages en dokumentation til udvalget om de opnåede resultater. www.roskilde.dk/turismepolitik og www.roskilde.dk/erhvervs-og-vaekstpolitik Ansøgning indsendes til: Roskilde Kommune, Erhvervsafdelingen, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde Eller på mail til erhverv@roskilde.dk

hans indsats med positive løsninger og medvirken. Via sit virke inden for Roskilde Idræts Union har han sat kraftige spor til gavn for børne- og ungdomsarbejdet i Roskilde Kommune. De sidste mange år har Ole været formand for Roskilde Ældre Motion, som i hans formandsperiode har udviklet sig enormt. Roskilde Ældre Motion har i dag over 2.400 aktive 60+ medlemmer, som kan benytte 27 forskellige aktivitetstilbud.

Ansøgningsfrist: Fredag den 26. maj 2017 Ansøgningerne vil blive behandlet på et møde den 9. juni 2017og alle ansøgere vil få svar senest den 23. juni 2017. Evt. spørgsmål om ovenstående kan rettes til erhvervschef Jens Thornsen på tlf. 24 79 08 59

AlleTidersRoskilde


bare os…

l 50 l 25. APRIL 2017

- så samles byen

SALG: Helene Risum bladchef helene@paperboy.gratis Mobil: 2332 7119 Nina Holm, mediekonsulent nina@paperboy.gratis Mobil: 2289 9076

REDAKTION: Tomas Skov redaktør tomas@paperboy.gratis Mobil: 2679 4048 Holger Vincents journalist holger@paperboy.gratis Mobil: 3052 7408

ADMINISTRATION:

Patrick Holbek udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Mobil: 4058 4437 Lone Ovesen bogholder lone@paperboy.gratis Mobil 2049 1162

PRODUKTION:

bare bare bare bare os… os… os… os…

Når du besøger vores apotek, gør vi vores yderste for, at du skal få en god oplevelse. Vi giver os tid til at rådgive dig. Du kan Nårudfordringer duNår besøger Når du besøger duvores Når besøger du apotek, vores besøger vores apotek, gør apotek, vores vi gør vores apotek, gør vi yderste vores vi vores gør yderste for, viyderste vores at for, du yderste at for,du at du for, at du bl.a. spørge os til råds om det kolde vejrs mange skal fåskal en skal god få enfå oplevelse. god en skalgod oplevelse. få en oplevelse. Vi god giverVi oplevelse. os giver Vitidgiver os til attid Vi os rådgive giver tiltidattilrådgive os at dig. tid rådgive Du til dig. atkan rådgive dig. Du kan Dudig. kan Du kan for både hud og krop. bl.a. spørge bl.a.bl.a. spørge osspørge tilbl.a. råds os til spørge os om råds tildet råds om os kolde om til detråds det vejrs kolde om kolde mange vejrs detvejrs kolde mange udfordringer mange vejrs udfordringer mange udfordringer udfordringer Velkommen indenfor. for både for hud både for både oghud krop. forhud og både krop. og hud krop.og krop. Venlig hilsen

Velkommen Velkommen Velkommen indenfor. Velkommen indenfor. indenfor. indenfor.

Apoteker Charlotte Andersen

Venlig hilsen Venlig Venlig hilsenhilsen Venlig hilsen

Alpha uden Omega

Apoteker Apoteker ApotekerApoteker Charlotte Charlotte Andersen Charlotte Andersen Charlotte Andersen Andersen

Af Tomas Skov

Tør vinterhud? terminen, inden

Rygestop?

hun var

Smertelindring?

I frostvejr bliver luften ekstra tør og samMotivation er afgørende for at lykkes med et På apoteket kan vi hjælpe dig med at finde den type smertestillende middel, klar til dagslyset, så der har men med blæst, kan det få din hud til at rygestop - ofte i kombination med en form som passer bedst til dig og din smerte. at vokse for til.nikotinerstatning. På apoteket hjælper vi Det ligger snublende udtørre.nær Derforat er det været en god idetid medtil god dig i gang med et effektivt rygestop. hudpleje. på, knytte et ’…og Omega’ I frostvejrIbliver frostvejr I luften frostvejr bliver ekstra bliver luften I frostvejr tørluften ekstra og sambliver ekstra tør og luften tør samog ekstra sam-tør Motivation og samMotivation er afgørende Motivation er afgørende for Motivation eratafgørende lykkes for er at med for afgørende lykkes et at lykkes medfor et med atPålykkes et apoteket med På apoteket kan etPåviapoteket hjælpe kan På vi dig kan hjæ ap m Voltaren® Gel men medmen blæst, med men kan blæst, med det blæst, få men kan dindet med hud kan fåtil blæst, det din at få hud din kan tilhud det at til fåat din rygestop hud til rygestop at - ofterygestop i kombination - ofte -i kombination rygestop oftemed i kombination en - ofte form med i kombination en med form en form som medpasser en som form bedst passer somtilpasser dig bedst og som beds din til dp når man hører ordet Alpha. Effektiv lokalbehandling mod udtørre. udtørre. er Derfor det enDerfor er god udtørre. detide er endet med god Derfor engod ide god ermed det ide god en med god god ide med god for nikotinerstatning. for nikotinerstatning. for På apoteket for nikotinerstatning. På apoteket hjælper På apoteket vihjælper Påhjælper apoteket vi vi hjælper vi Men i dette tilfælde står ”De siger jo, at de ligner de- udtørre. Derfor smerter i muskler og led. Voltaren gel nikotinerstatning. dig i gang dig med i gang dig et i gang med et med dig rygestop. effektivt i gang et effektivt rygestop. med et rygestop. effektivt rygestop. hudpleje.hudpleje. hudpleje. hudpleje. behandler inflammationen, der ofte ereffektivt Alpha alene. Det mørkhå- res fædre som små, og det, ® årsagen til smerte. 150 g. Voltaren®Voltaren Gel Voltaren Gel ® Gel Voltar rede og velvoksne pigebarn må man sige, gælder i dette Effektiv lokalbehandling Effektiv Effektiv lokalbehandlin lokalbeha mod Effekt * Pris kr. 149,95 smerter i smerter muskler smerter iog muskler led. i muskle Voltare smert og le kom til verden onsdag den tilfælde”, siger Sophie Ralbehandlerbehandler inflammationen, behandler inflammation infl behan der amo 19. april kl. 14:32 med en kov, der kom igennem sin årsagen tilårsagen smerte. årsagen til150 smerte. g. til smerte årsage 150

TørTør vinterhud? Tør vinterhud? Tør vinterhud? vinterhud? Rygestop? Rygestop? Rygestop? Rygestop?Smerte Smerte Smert lind Sm l

Ligner sin far

kampvægt på 3670 gram og en længde på hele 56 centimeter. Datteren valgte at trække den ni dage over

første fødsel uden store ar * Pris kr. 149,95 Pris kr.Pris kr. Pris *kr 149,95 149,9 på sjælen. ® Zymelin ”Vandet gik kl. 4 natten Næsespray mod Forkølelse er en virusinfektion, der tilstoppet næse ved til onsdag, og så var vi alleskal bekæmpes af kroppens eget forkølelse og bihulebeimmunforsvar, men du kan gøre rede herinde kl. 5. Herefter tændelse. Virker ved noget for at lindre symptomerne. at mindske hævelsen var han ret lang tid om at i næseslimhinden. er en virusinfektion, er en Forkø er virusin en d Forkølelse Forkølelse Forkølelse ® Otrivin® Menthol næsespray Nicorette QuickMist mundspray Navnet AlphaDanatekt komme ned i bækkenet, så Virkningen indtræder skal skal bekæmpes skal af kroppens bekæmpes skal af kro eg b Mod forkølelse med tilstoppet efter få minutter ogbekæmpes Creme med 70% fedtindhold til tør og vi nogle timer Hurtig på. lindring af rygetrangen efter 60 det brugte immunforsvar, men immunforsvar, du kan men immun gøre du m næse og ved bihulebetændelse. varer op til 10-12 timer. immunforsvar, skællende hud. Indeholder et aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller 2 pust ved rygetrang. Navnet Alpha bliver at lindre noget forsymptomerne at for lindre atnoget lindre sym Giver luft i næsen på få minutter Til voksne og noget børn for noget Men altogi kløe altoggik det fi nt,frisk ogsmag af mint. 2 stk. fra havrekerner. Dæmper rødme Med og virker i op til 12 timer. 10 ml. over 10 år. 10 ml. virker anti-irriterende. 250 ml. både givet til drenge og der var ingen komplikatio- Danatekt Danatekt ® ® ® ® ® ® ® Otrivin Menthol Otrivin Otrivin næsespray Menthol Menthol Otrivin næse Danatekt Danatekt NicoretteNicorette QuickMist Nicorette QuickMist mundspray QuickMist Nicorette mundspray mundspray QuickMist mundspray* * * piger. Der er dog est pi- * (før ner kr.fedtindhold 49,95 kr. 44,95 Pris kr. 249,95 Mod medforkølelse tilstoppet med Modtilm f Prisflkr. 100,125,-) overhovedet”, fortæller Creme med Creme 70% Creme med fedtindhold 70% medCreme fedtindhold 70% til tør fedtindhold med ogPris 70% til tør og til tør og Hurtig til tør og lindring Hurtigaf Hurtig lindring rygetrangen lindring af Hurtig rygetrangen af efter rygetrangen lindring 60 efter afPris rygetrangen 60 efter 60 Mod efterforkølelse 60 Mod forkølelse næse og næse ved bihulebetændelse næse og ved ogbihulebe ved næse bih hud.skællende Indeholder hud. Indeholder skællende hud. et aktivt Indeholder ekstrakt et hud. aktivt Indeholder et aktivt ekstrakt ekstrakt etsekunder. aktivt ekstrakt sekunder. 1 eller sekunder. 2 pust 1 eller ved 1sekunder. 2eller pust rygetrang. 2ved pust 1rygetrang. eller ved 2rygetrang. pust ved rygetrang. ger, der får navnet. Den moren, der undervejs også skællendeskællende i næsen Giver luftpå i næsen luft få minutte i næse Giver på f fra havrekerner. fra havrekerner. fra Dæmper havrekerner. Dæmper fra rødme havrekerner. Dæmper ogrødme kløe rødme og Dæmper og kløe ogog kløe rødme Med og og frisk kløe Med smag ogfrisk Med af mint. smag frisk2smag af Med stk. mint. frisk af 2 mint. stk. smag 2 stk. af mint. 2 stk.Giver luft Giver første Alpha i Danmark fik en epiduralblokade, der Alpha deler videre med andre og virker iog opvirker tilog 12virker itimer. op tili 12 10 op ogtime ml. tilvir1 virker anti-irriterende. virker indtil virker anti-irriterende. anti-irriterende. 250 virker ml. navn 250 anti-irriterende. ml. 250 ml.52 250 ml. i nationen - heraf er 27 af hunkøn. blev født i 1996, og det dog kun havde delvis ef* * * * * * * * * * Pris kr. 49,95 Pris kr.Pris kr. 49,95 Pris k 49,95 249,95 Pris kr.Pris kr. 249,95 Pris kr. 249,95 100,(før 125,-) (førkr.125,-) 100,(før 125,-) (før 125,-) Pris kr. 249,95 Pris kr. 100,Pris kr.Pris kr. 100,Pris var en dreng. Totalt er fekt. der i dag 27 Alpha’er hjem til Skt. Jørgensbjerg derledes. Der er måske om- Ibsen, hvis fulde navn, der af hunkøn og 25 af Lidt anderledes med deres datter med det kring 30 i landet, der hed- formentlig heller ikke er hankøn. Inden længe er de nybag- usædvanlige navn. der det i forvejen”, fortæller mange af i landet. te forældre klar til at drage ”Det skulle være lidt an- faren, Nikolai Alexis Roed

Forkølet?

Forkølet? Forkølet Forkø Fo

Spar 20% på udvalgte produkter

Gælder fra den 27. februar til den 19. marts 2017

Spar Spar Spar 20% Spar 20% 20% 20% påpå udvalgte påudvalgte på udvalgte udvalgte Billetter a allergi ’ 20,produkter produkter produkter produkter kan køb

Trine Frimand grafiker trine@paperboy.gratis

Få styr på din

Annette Thomsen grafiker annette@paperboy.gratis Mobil: 2635 0714

Kom til spændende aftenmøde, der sætter ting på plads Roskilde om allergi. Trekroner Trekroner Trekroner Trekroner RO’s Torv RO’s RO’s Torv Tor RO Jyllinge Jyllinge Jyllinge Jyllinge Roskilde Roskilde Roskilde

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 38.000 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

es

her. SvaneSvane Apotek på Roskilde Apotek, Apotek Apotek Løve fra Apotek Gælder Gælder den Gælder 27. frafebruar den fraGælder 27. den til februar 27. den fra februar 19. den til marts den 27. til 19. februar den 2017 marts 19. til marts 2017 den 19. 2017 marts 2017 B e g ræ n set plads Skomagergade 12 Trekroner Centervej 59 RO’s torv 2010 Jyllinge Centret 31 er. 4000 Roskilde 4000 Roskilde onsdag den 17. maj kl. 4040 18.30-20.00 Jyllinge 4000 Roskilde Tlf. 46 32 23 00 Roskilde

Jyllinge

Tlf. 46 32 23 00

Tlf. 46 32 23 00

Trekroner

RO’s Torv

Tlf. 46 32 23 00

Nicorette® (nicotin) QuickMist, mundhulespray 1 mg nikotin/spray til behandling af tobaksafhængighed gennem lindring af nikotintrang og abstinenssymptomer. Må ikke bruges ved overfølsomhed over for indholdsstofferne. Sukkersygepatienter bør kontrollere deres blodsukker oftere pga. øget insulinoptagelse ved rygeafvænning. Nikotindoser, som en voksen ryger tolererer, kan give forgiftningssymptomer/være dødelig hos små børn. Ram ikke øjnene, når der sprayes. Mundhulesprayen indeholder små mængder alkohol. Bør ikke bruges til børn u. 18 år eller af gravide/ammende uden lægens anb. Risikoen bør dog altid afvejes over for fortsat rygning. Evt. skal produktet bruges umiddelbart efter amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør generelt kan abstinenssymptomer som nedtrykthed, søvnforstyrrelser, uro og irritabilitet opstå. Desuden ses allergiske reaktioner hos disponerede personer. Som regel ses irritation i mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt hoste og hikke i den tidlige fase af behandlingen. Hikke, hovedpine, kvalme, irritation i halsen, lokale virkninger så som en brændende følelse, betændelse i munden, ændringer i smagssansen, mundtørhed eller øget mængde spyt, sure opstød, halsbrand, smerter eller ubehag i maven, opkastning, luftafgang fra tarmen eller diarré, træthedsfølelse, overfølsomhed (allergi), snurrende, prikkende fornemmelse. Dosering: Spis og drik ikke, mens mundhulesprayen anv. Hvis der normalt ryges 15 cig. dgl. skal der bruges 1-2 pust mindst 15 x dgl. Der kan bruges op til 4 pust/t, men max. 2 pust pr. dosering og max. 64 pust/døgn. Uge 7-12: Nedsæt antal pust pr. dag, så der i uge 12 ikke bruges mere end 4 pust/dag. Anv. af mundhulespray bør ophøre, når forbruget er nedsat til 2-4 pust pr. dag. Regelmæssig brug ud over 6 måneder anb. ikke. Pakninger: 1 dispenser a 13,2 ml (150 pust) og 2 dispensere a 13,2 ml (2 x 150 pust). Ikke apoteksforbeholdt. Dispenseren er børnesikret. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12, www.nicorette.dk. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@ its.jnj.com. April 2016. Otrivin Menthol Ukonserveret. Otrivin Ukonserveret, Otrivin Junior Ukonserveret og Otrivin Menthol Ukonserveret indeholder xylometazolin. Virkning: Anvendes ved forkølelse med tilstoppet næse og bihulebetændelse. Virker efter få minutter og i op til 12 timer. Dosering: Børn 2-5 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1 pust i hvert næsebor 1 til 2 gange dagligt (hver 8-10 time) er normalt tilstrækkeligt. Må højst bruges i 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Børn 6-11 år: Otrivin Junior Ukonserveret: Under opsyn af en voksen. 1–2 pust ® ® ® til børn under 2®år pga. risiko for overdosering med centralnervesystems-depression til følge. Voksne og børn over 12 år: Otrivin Ukonserveret: 1 pust i hvert næsebor 3 gange i hvert næsebor 2 til 3 gange dagligt i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bør ikke anvendes Nicorette (nicotin) Nicorette QuickMist, Nicorette (nicotin) mundhulespray (nicotin) QuickMist, Nicorette QuickMist, mundhulespray (nicotin) 1 mgmundhulespray nikotin/spray QuickMist, 1 mg nikotin/spray tilmundhulespray 1 behandling mg nikotin/spray tilafbehandling tobaksafhængighed 1 mg til nikotin/spray behandling af tobaksafhængighed aftilgennem tobaksafhængighed behandling lindring gennem af tobaksafhængighed af nikotintrang gennem lindring af lindring og nikotintrang abstinenssymptomer. gennem af nikotintrang og lindring abstinenssymptomer. og af nikotintrang abstinenssymptomer. Må ikke bruges ogMå abstinenssymptomer. ved ikkeoverfølsomhed Må bruges ikke ved bruges overfølsom over Må vedikk for ov dagligt efter behov, i højst 10 dage. Overskrid ikke et maksimum på 3 pust i hvert næsebor dagligt. Bivirkninger: Afhængigt af behandlingsvarighed detsom forventes at 3-8 %kan af tolererer, behandlede, oplever engive eller flere afkan følgende bivirkninger: Almindelige: Svie ibørn. næse og svælg, tørMundhulesprayen ogRam irriteret gelse ved rygeafvænning. gelse ved gelse rygeafvænning. Nikotindoser, ved rygeafvænning. gelse Nikotindoser, som ved enkan rygeafvænning. Nikotindoser, voksen ryger en voksen som tolererer, Nikotindoser, en ryger voksen give som ryger forgiftningssymptomer/være en tolererer, kan voksen givekan ryger forgiftningssymptomer/være tolererer, forgiftningssymptomer/være dødelig give forgiftningssymptomer/være hos små dødelig børn. hos dødelig Ram små ikke hos børn. øjnene, små Ram dødelig når ikke Ram der hos øjnene, sprayes. små ikke børn. når øjnene, der sprayes. nårikke dernæseslimhinde, øjnene, sprayes. Mundhulesprayen indeholder når Mundhulesprayen dernysen, sprayes. små indehold mæn Mu brænden, nasal-sekretion, hovedpine, kvalme samt brændende fornemmelse på applikationsstedet.dog Ikke-almindeligt: Tilstoppet næse især efter hyppig ellerrygning. langvarig anvendelse. Sjælden: ubehag. Meget sjælden: Systemiske, allergiske reaktioner (angioødem, udslæt, kløe) rastløshed, søvn-uro altid afvejes dogover altiddog for afvejes fortsat altid over afvejes rygning. fordog over fortsat Evt. altid for skal rygning. afvejes fortsat produktet over Evt. skal forbruges fortsat Evt. produktet skal umiddelbart rygning. produktet bruges Evt.efter umiddelbart bruges skalGastrointestinalt amningen. produktet umiddelbart efter Bivirkninger: bruges amningen. efter umiddelbart amningen. Bivirkninger: Ved rygeophør efter Bivirkninger: amningen. Ved generelt rygeophør Ved Bivirkninger: kan rygeophør abstinenssymptomer generelt generelt Ved kan rygeophør abstinenssymptomer kan abstinenssymptomer som generelt nedtrykthed, kan som abstinenssymptomer nedtrykthed, søvnforstyrrelser, som nedtrykthed, søvnforstyrre som søvn ogneir løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. Forsigtighedsregler: Behandling af længere varighed mere end 10 dage kan medføre hævelse af næseslimhinden og hypersekretion på grund af øget sensibilitet i cellerne. Bør ikke anvendes ved overfølsomhed over for et af indholdsstofmundhule/hals, mundhule/hals, mundsår, mundhule/hals, tandkødsblødning mundsår, mundhule/hals, mundsår, tandkødsblødning samt tandkødsblødning hoste mundsår, og samt hikke tandkødsblødning hoste isamt denogtidlige hoste hikkeog fase i den hikke samt aftidlige behandlingen. ihoste denfase tidlige og af hikke behandlingen. fase Hikke, i den af behandlingen. hovedpine, tidligeHikke, fase kvalme, afhovedpine, Hikke, behandlingen. irritation hovedpine, kvalme, i Hikke, halsen, kvalme, irritation hovedpine, lokale irritation i halsen, virkninger kvalme, i lokale halsen, såirritation virkninger som lokale en ivirkninger brændende halsen, så somlokale en så følelse, som brændende virkninger enbetændelse brændend så følelse som ferne, efter operationer igennem næsen eller munden, ved glaukom med snæver kammervinkel eller ved kronisk inflammation i næsen med meget tør næseslimhinde (rhinitis sicca eller atrofisk rhinitis). Bør kun anvendes af gravide og i ammeperioden efter aftale med lægen. Anvendes med forsigtighed og kun smerter eller ubehag smerter ismerter eller maven, ubehag eller opkastning, ubehag i maven, smerter luftafgang i opkastning, maven, eller ubehag opkastning, fraluftafgang tarmen i maven, luftafgang eller fra opkastning, diarré, tarmen fra træthedsfølelse, eller tarmen luftafgang diarré, ellertræthedsfølelse, diarré, fraoverfølsomhed tarmen træthedsfølelse, eller overfølsomhed diarré, (allergi), træthedsfølelse, overfølsomhed snurrende, (allergi),prikkende overfølsomhed snurrende, (allergi), snurrende, fornemmelse. prikkende (allergi), prikkende fornemmelse. Dosering: snurrende, fornemmelse. Spis prikkende Dosering: og drik Dosering: fornemmelse. ikke, Spismens og drik Spis mundhulesprayen Dosering: ikke, og drik mens ikke, Spis mund men oa efter lægens anvisning ved hyperthyreoidisme, diabetes mellitus, forhøjet blodtryk, hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata, depression samt til patienter, der er i behandling med MAO-hæmmere eller har været det inden for de sidste to uger. Pakningsstørrelser: Otrivin pust/t, men max. pust/t, 2 pust men pust/t, pr. max. dosering men 2 pust max. pust/t, og pr. 2max. dosering pust men 64 pr. pust/døgn. dosering max. og max. 2 pust og 64Uge pr. max. pust/døgn. dosering 7-12: 64 pust/døgn. Nedsæt Uge og max. 7-12: antal Uge 64 Nedsæt pust pust/døgn. 7-12: pr.Nedsæt antal dag, Uge pust så antal der 7-12: pr.i uge dag, pust Nedsæt 12 pr. såikke der dag, antal bruges i uge såpust der 12mere iikke pr. ugedag, bruges end 12 ikke så 4 pust/dag. der mere bruges i uge end mere 12 Anv. 4 ikke pust/dag. end af bruges mundhulespray 4 pust/dag. Anv. mere af end mundhulespray Anv. bør 4 af pust/dag. ophøre, mundhulespray når bør Anv. forbruget ophøre, af mundhulespray bør ophøre, når er nedsat forbrug nå Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Menthol Ukonserveret 1 mg/ml, 10 ml; Otrivin Junior Ukonserveret 0,5 mg/ml, 10 ml. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 44 86 86 86 – www.otrivin.dk. Dato for produktresumé (150 pust) og (150 2 dispensere pust) (150 ogpust) 2a dispensere 13,2 ogml2 (2 dispensere (150 x a150 13,2 pust) pust). ml og a (2 13,2 2Ikke xdispensere 150 ml apoteksforbeholdt. (2 pust). x 150 a Ikke 13,2 pust). apoteksforbeholdt. mlIkke (2Dispenseren xapoteksforbeholdt. 150 pust). Ikke Dispenseren er børnesikret. apoteksforbeholdt. Dispenseren erLæs børnesikret. indlægssedlen er Dispenseren børnesikret. Læs indlægssedlen Læs er for børnesikret. yderligere indlægssedlen for Læs oplysninger. yderligere indlægssedlen for yderligere oplysninger. McNeiloplysninger. for Denmark yderligere McNeil ApS, Denmark McNeil oplysninger. tlf. 70 20 Denmark ApS, 52 12, tlf. McNeil www.nicorett ApS, 70 20tlf. Denma 5270 12,20w 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende og anvendes imod lokale smerter i muskler, sener og led. Dosering: Voksne og børn over 14 år: 2-4 g gel påsmøres huden 3-4 gange dagligt dér, hvor det gør ondt. Brug its.jnj.com. April its.jnj.com. 2016. its.jnj.com. Otrivin April 2016. Menthol AprilOtrivin its.jnj.com. 2016. Ukonserveret. Otrivin Menthol 2016. Ukonserveret. Otrivin Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Menthol Otrivin Ukonserveret. Ukonserveret, Otrivin Otrivin Ukonserveret, Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Otrivin Ukonserveret, Ukonserveret og Junior Otrivin Ukonserveret Otrivin Menthol ogblæredannelse Junior Otrivin Ukonserveret ogUkonserveret Menthol Otrivin Ukonserveret indeholder og Meget Otrivin Ukonserveret xylometazolin. indeholder Mentholindeholder Ukonserveret xylometazolin. Virkning: xylometazolin. indeholder Anvendes Virkning: Virkning: ved xylometazolin. Anvendes forkølelse Anvend ved med Vir f ud over 7 dage bør kun ske efter aftale med lægen. Bivirkninger: Omfatter milde og forbigående hudreaktioner på det behandlede hudområde. Op tilApril 10 %Menthol kan opleve udslæt, eksem, erytmen, dermatit ogJunior pruritus. Sjældent ses påMenthol huden. sjældent ses overfølsomhed, sammentrækning år:Bør Otrivin år: Otrivin Ukonserveret: år:personer, Junior OtrivinUkonserveret: Junior Under Ukonserveret: opsyn Otrivin Under af Junior en voksen. opsyn Under Ukonserveret: af 1opsyn en pust voksen. i af hvert Under en voksen. 1næsebor pust opsyn i hvert 11 pust aftilen næsebor 2ivoksen. gange hvert næsebor dagligt 1nældefeber 1tilpust 2 gange (hver i 1hvert til 2 8-10 dagligt gange næsebor time) (hver dagligt er1normalt 8-10 tilkun 2(hver gange time) tilstrækkeligt. 8-10 er dagligt normalt time) (hver er normalt tilstrækkeligt. Må 8-10 højst time) tilstrækkeligt. bruges erMå normalt ihøjst 10 Må bruges tilstrækkeligt. højst Overskrid ieller bruges 10 dage. Må ikke i svær 10 Overskrid højst et dage. maksimum bruges Overskrid ikkeiikke 10 etpåmaksim dage. ikke 3 pust etO af bronkierne, astma, tørhed, pustuløst udslæt, nældefeber eller lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: ikkeJunior anvendes af hvorår: acetylsalicylsyre eller andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller snue. Bør anvendes på intakt rask hud og ikke pådage. åbne sår ved akne. Bør i hvert næsebor i hvert 2 tilnæsebor 3i gange hvertEr næsebor dagligt 2ikke til 3beregnet gange ii højst 2hvert til 3dagligt 10 næsebor gange dage. i dagligt højst Overskrid 2 til10 3i højst gange dage. ikke 10 Overskrid dagligt et dage. maksimum iOverskrid højst ikke10 etpådage. maksimum ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor pust på et i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor i udvises hvert Bør på næsebor ikke dagligt. 3hos pust anvendes i Bør dagligt. hvert ikke næsebor til Bør børn anvendes ikke under dagligt. anvendes til2anvendelse børn årBør pga. under tilikke børn risiko anvendes 2 under år forpga. overdosering 2 risiko til årbørn pga. forunder risiko overdosering medforekomsten for 2centralnervesystems åroverdosering pga.med risiko for med ov komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. til brug under tætsluttende forbinding. Særlig forsigtighed afikke NSAIDer bør ældre patienter. Samtidig af oral NSAIDer kan øge af central dagligtVoltaren efter behov, dagligt i efter højst dagligt behov, 10efter dage. i behov, højst Overskrid dagligt i højst dage. efter ikke 10 behov, et dage. maksimum iOverskrid højst ikkeaf 10 etpå maksimum dage. ikke 3 pust et Overskrid maksimum i hvert på 3næsebor ikke pust pået i hvert 3maksimum pust dagligt. næsebor hvert Bivirkninger: på næsebor dagligt. 3 pust i Bivirkninger: dagligt. hvert Afhængigt næsebor Bivirkninger: af Afhængigt behandlingsvarighed dagligt. Afhængigt Bivirkninger: af behandlingsvarighed af behandlingsvarighed kan Afhængigt det forventes kan behandlingsvarighed det at 84 3-8 forventes kan %det af forventes behandlede, atfor3-8 kan %atafdet 3-8 behandlede, oplever forventes % af en behand eller atop 3 bivirkninger. Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: gel 11,6 mg/g, 50 g, 100 g10og 150 g.Overskrid Inden brug produktet, bør vejledningen ii og på pakningen læses grundigt. Novartis Consumer Health – tlf.af 39 16 00. Dato produktresumé: ®Tilstoppet brænden, nasal-sekretion, brænden, brænden, nasal-sekretion, hovedpine, nasal-sekretion, kvalme hovedpine, samt nasal-sekretion, hovedpine, kvalme brændende kvalme hovedpine, fornemmelse brændende samt brændende kvalme fornemmelse på applikationsstedet. samt fornemmelse brændende på applikationsstedet. påIkke-almindeligt: fornemmelse applikationsstedet. Ikke-almindeligt: på applikationsstedet. næse Tilstoppet især Ikke-almindeligt: Tilstoppet efter næse hyppig især næse eller efter især langvarig hyppig efternæse eller hyppig anvendelse. langvarig især ellerefter langvarig Sjælden: anvendelse. Gastrointestinalt ellerSjælden: langvarig Gas anu Anvendelse: Forkølelse medbrænden, tilstoppet næse eller vedsamt bihulebetændelse. Mindsker hævelse af næseslimhinden ogTilstoppet giverIkke-almindeligt: luft i næsen. Dosering: Zymelin ukonserveret næsespray 1 hyppig mg/ml:anvendelse. Voksne og Sjæld 03/2014. Læs mere på www.voltaren.dk. Zymelin® ukonserveret næsespray (xylometazolinhydrochlorid). ® løshed, synsforstyrrelser, træthed, løshed, træthed, synsforstyrrelser, takykardi løshed, synsforstyrrelser, eller træthed, takykardi uregelmæssig synsforstyrrelser, takykardi eller uregelmæssig puls. ellerForsigtighedsregler: uregelmæssig takykardi puls.Børn eller Forsigtighedsregler: puls. uregelmæssig afForsigtighedsregler: Behandling længere Behandling varighed af længere mere af længere varighed Behandling end 10 varighed mere dage af end kan mere medføre 10Bør dage end varighed 10 kan hævelse dage medføre mere kan afend næseslimhinden hævelse 10 dage hævelse afkan næseslimhinden og afhypersekretion næseslimhinden hævelse og hyp afp ukonserveret næsespray 0,5 mg/ml: 2-10 Forsigtighedsregler: år:Behandling 1 pust ipuls. hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10længere dage. ikke anvendes tilmedføre børn under 2 årmedføre uden lægens børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage. Bør ikke anvendes til børn undertræthed, 10 årløshed, uden lægens anvisning. Zymelin ferne, efterved operationer ferne, efter ferne, igennem operationer efter operationer næsen igennem ferne, eller efter igennem munden, næsen operationer eller næsen ved munden, glaukom igennem ellerhar munden, ved med næsen glaukom snæver ved eller glaukom med kammervinkel munden, snæver med vedkammervinkel snæver eller ved kammervinkel kronisk medeller snæver ved ammation eller kronisk kammervinkel ved infl kronisk i næsen ammation eller infl med ammation ved i meget næsen kronisk tør imed næsen infl næseslimhinde ammation meget medtør meget inæseslimhinde næsen (rhinitis næseslimhinde med sicca meget (rhinitis ellertør atrofi sicca næseslimhinde (rhinitis sk Må rhinitis). eller sicca atrofi Bør eller sk (rhin ku rh a anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor xylometazolin eller et af de øvrige indholdsstoffer, grøn stær med snæver kammervinkel, eller hvis man fået fjernet hypofysen eller erglaukom blevet opereret i infl hjernen gennem næse eller mund. Særlige advarsler ogtørforsigtighedsregler: ikke efter lægens efter anvisning lægens efter vedanvisning lægens hyperthyreoidisme, anvisning ved efterhyperthyreoidisme, lægens ved diabetes hyperthyreoidisme, anvisning mellitus, ved diabetes hyperthyreoidisme, forhøjet mellitus, blodtryk, mellitus, forhøjet hjerte-karsygdomme, diabetes blodtryk, mellitus, blodtryk, hjerte-karsygdomme, forhøjet hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer blodtryk, vandladningsproblemer hjerte-karsygdomme, vandladningsproblemer påforsigtighed grund af forstørret vandladningsproblemer på grundpå prostata, afgrund forstørret afdepression forstørret prostata, på grund prostata, samt depression af forstørret til patienter, depression samt prostata, der til patienter, samt er i depress behand til pati de anvendes til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv ved lave doser. Bør ikke anvendes i mere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre hævelse af diabetes næseslimhinden ogforhøjet øget sekretion fra næsen. Skal anvendes med af personer, der har oplevet søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk ved andre lægemidler. Anvendes med forsigtighed og kun Ukonserveret efter lægens anvisning ved forhøjet stofskifte (hyperthyroidisme), sukkersyge, blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme, vandladningsbesvær på grund af iforstørret blærehalskirtel Ukonserveret 1 mg/ml, Ukonserveret Otrivin 1 mg/ml, Menthol 1 Ukonserveret Otrivin mg/ml, Ukonserveret Menthol Otrivin 1Menthol mg/ml, Ukonserveret 1 mg/ml, Otrivin Ukonserveret 10 ml; 1Menthol mg/ml, Otrivin 1 Ukonserveret 10 mg/ml, Junior ml; Otrivin Ukonserveret 10forhøjet ml;1 Junior Otrivin mg/ml, Ukonserveret 0,5 Junior 10mg/ml, ml; Ukonserveret Otrivin 100,5 ml. Junior mg/ml, Inden 0,5 Ukonserveret 10 mg/ml, brug ml. af Inden 10produktet, ml. 0,5 brug Inden mg/ml, afbrug bør produktet, 10 vejledningen ml. af Inden produktet, bør brug vejledningen og bør af produktet, på vejledningen pakningen i ogbør på læses ipakningen vejledningen og(prostata), pågrundigt. pakningen læses i og G ved behandling med MAO-hæmmere og andre lægemidler, der kan forhøje blodtrykket samt ved svulst i binyrerne (fæokromocytom). Samtidig behandling med modEr depression eller Parkinsons sygdom (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller MAO-hæmmere) kan forstærke ved brug af smert 08/2016. Voltaren 08/2016. gel 08/2016. Voltaren VoltarenVoltaren gel gelindeholder 08/2016. Voltaren gel Voltaren gel Voltaren diclofenac. indeholder gelmedicin gel indeholder Virkning: Voltaren diclofenac. diclofenac. gel betændelsesnedsættende Virkning: indeholder Virkning: Er betændelsesnedsættende diclofenac. Er betændelsesnedsættende Virkning: (anti-infl Er ammatorisk) betændelsesnedsættende (anti-inflog ammatorisk) (anti-infl smertestillende ammatorisk) og (anti-infl smertestillende ogog anvendes ammatorisk) smertestillende og imod anvendes oglokale smertestillende og anvendes smerter imod lokale i imod muskler, ogbivirkninger smerter anvendes lokale sener smerter i muskler, og imod led. i lokale muskler, sener Dosering ogsele uregelmæssig puls, blodtryk ogefter evt. koma, især hos børn. Disse tilstande kan også opståog ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at Op indtage dråberne Graviditet: Bør ikke Zymelin®. Tegn på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, ud hurtig over 7og dage udbør overkun 7 uddage ske over efter bør 7 forhøjet dage kun aftale ud bør ske med over kun efter lægen. 7ske aftale dage Bivirkninger: med bør aftale kun lægen. med ske efter Bivirkninger: lægen. Omfatter aftale Bivirkninger: med milde Omfatter lægen. og forbigående Omfatter Bivirkninger: milde ogmilde hudreaktioner forbigående Omfatter forbigående hudreaktioner på milde detog hudreaktioner behandlede forbigående på dethudområde. behandlede på hudreaktioner det behandlede hudområde. tilpå10det hudområde. % behandlede kan Opopleve tilgennem 10Op %udslæt, hudområde. kan tilmunden. 10opleve %eksem, kan udslæt, Op opleve erytmen, til 10udslæt, eksem, % kan dermatit erytmen, eksem, opleve ogud ep anvendes. Amning: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Bivirkninger: Almindelige: Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fraForsigtighedsregler: næsen. Ikke almindelige: Tilstoppet næse. Sjældne: Ubehag i mave-tarmkanalen. Meget sjældne: Alvoraf bronkierne, afastma, bronkierne, af tørhed, bronkierne, astma, pustuløst tørhed, astma, af bronkierne, udslæt, pustuløst tørhed, nældefeber pustuløst astma, udslæt, tørhed, eller udslæt, nældefeber lyssensibilitet. pustuløst nældefeber eller udslæt, lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller nældefeber lyssensibilitet. Forsigtighedsregler: eller lyssensibilitet. Bør ikke anvendes Bør Forsigtighedsregler: ikke af Bør personer, anvendes ikke anvendes hvor af personer, acetylsalicylsyre Bør af ikke personer, hvor anvendes acetylsalicylsyre hvor eller af acetylsalicylsyre andre personer, NSAIDer eller hvor andre acetylsalicylsyre fremprovokerer eller NSAIDer andre NSAIDer fremprovokerer astma, eller andre fremprov nældef NS a lige allergiske reaktioner: Hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt ogi kontakt hals.komme Pakninger: 1med mg/ml 10eller ml og 2Undgå x 10 ml. Næsespray 0,5 mg/ml 10 ml. Læs indlægssedlerne i pakningerne omhyggeligt. Pharma A/S, Alletætsluttende 10, 2630 Taastrup. komme medikomme kontakt øjneNæsespray eller i kontakt med slimhinder. øjne komme eller Undgå øjne islimhinder. kontakt overdreven slimhinder. med øjne udsættelse overdreven eller Undgå slimhinder. overdreven for udsættelse sollys Undgå for udsættelse at for overdreven forhindre sollys for forsollys lysoverfølsomhedsreaktioner. udsættelse at forhindre for at forhindre for lysoverfølsomhedsreaktioner. sollys lysoverfølsomhedsreaktioner. for at forhindre Er ikke lysoverfølsomhedsreaktioner. beregnet Er ikke til Takeda brug beregnet Er ikke under beregnet tiltætsluttende brug Er under tilDybendal ikke brugtætsluttende forbinding. beregnet under til Særlig brug forbinding. under forsigtighed forbinding. tætslutten Særligaffor SN Tlf.: 46 77 11 11, www.takeda.dk, email: info@takeda.dk. Oktober 2016 bivirkninger. Bør bivirkninger. ikke bivirkninger. bruges Børafikke gravide Bør bruges bivirkninger. ikke og af bruges ammende. gravide Bør af og gravide ikke Kan ammende. bruges påvirke og ammende. af chancen Kan gravide påvirke Kan for og at ammende. chancen påvirke blive gravid. chancen forKan atPakninger: blive påvirke for gravid. at blive chancen Voltaren Pakninger: gravid. forPakninger: gel at blive 11,6 Voltaren gravid. mg/g, Voltaren gel 50 Pakninger: 11,6 g, 100 gel mg/g, 11,6 g og 50 Voltaren mg/g, 150 g, 100 g.50 gel Inden gg, og 11,6 100 150 brug mg/g, gg. ogaf Inden 150 50 produktet, g,g.brug 100 Inden gaf og bør brug produktet, 150 vejledningen af g. Inden produktet, bør brug vejledn i og bør af p ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). næsespray næsespray ukonserveret (xylometazolinhydrochlorid). (xylometazolinhydrochlorid). næsespray Anvendelse: (xylometazolinhydrochlorid). Anvendelse: Forkølelse Anvendelse: med Forkølelse tilstoppet Forkølelse Anvendelse: med næse tilstoppet eller medved Forkølelse tilstoppet næse bihulebetændelse. eller næse med vedtilstoppet eller bihulebetændelse. Mindsker bihulebetændelse. næse eller hævelse Mindsker ved bihule af næ M 03/2014. Læs03/2014. mere på 03/2014. Læs www.voltaren.dk. mere Læs påmere www.voltaren.dk. 03/2014. på Læs mere Zymelin Zymelin Zymelin *Priserne gælder fraZymelin 27.www.voltaren.dk. februar –på 19.www.voltaren.dk. marts 2017, tilbudspriser undtaget. Da priserne kan ændre sig hver 14. dag, tages der forbehold for ved prisændringer. ® ® ® ® ukonserveret ukonserveret næsespray ukonserveret 0,5 næsespray mg/ml: næsespray ukonserveret Børn 0,5 2-10 mg/ml: 0,5 år: Børn 1 mg/ml: næsesp pust 2-1 i børn over 10 børn år: 1 pust over børn i10 hvert år: over 1næsebor pust 10 år:ibørn hvert 1 pust højst over næsebor i3hvert gange 10 år: næsebor højst 1daglig pust 3 gange iihøjst hvert højst3næsebor 10 daglig gange dage. i højst daglig Bør højst 10 ikke i3højst dage. gange anvendes 10 Bør daglig dage. ikke til ibørn Bør anvendes højst ikke under 10 anvendes dage. til10børn årBør uden under tilikke børn lægens anvendes 10under år uden anvisning. 10tilår lægens børn uden Zymelin under anvisning. lægens 10 år anvisning. uden Zymelin lægens Zymelin anvisning. Zymelin anvisning. Måanvisning. ikke anvendes: anvisning. Må ikkeMå Ved anvendes: ikke anvisning. overfølsomhed anvendes: Ved Måoverfølsomhed ikke overfor Vedanvendes: overfølsomhed xylometazolin overfor Ved xylometazolin overfølsomhed overfor eller et xylometazolin af de øvrige eller overfor etindholdsstoffer, afeller xylometazolin de et øvrige af deindholdsstoffer, øvrige ved ellergrøn indholdsstoffer, et afstær deved øvrige med grøn snæver indholdsstoffer, ved stær grøn med kammervinkel, stær snæver med ved grøn kammervinkel, snæver ellerstær hvis kammervinkel, med maneller snæver har hvis fåeteller kammervinkel, man fjernet hvis har hypofysen man fået har fjernet eller fået eller hvis hypofysen fjernet er man bleve hy h anvendes til børn anvendes under anvendes til2 børn år, daunder til debørn kan anvendes 2 under år, få alvorlige da de 2 år, tilkan børn da bivirkninger fåde under alvorlige kan få 2 -år, alvorlige bivirkninger selv daved de bivirkninger kan lave-fådoser. selv alvorlige ved Bør - selv lave bivirkninger ikke ved doser. anvendes laveBør doser. - selv ikke i mere Bør ved anvendes ikke end lave 10 anvendes doser. i dage. mere Bør end Hyppig i ikke mere 10anvendes dage. og endlangvarig 10 Hyppig dage. i mere brug og Hyppig end langvarig kan 10og medføre dage. langvarig brug Hyppig hævelse kanbrug medføre ogkan af langvarig næseslimhinden medføre hævelse brug hævelse afkan næseslimhinden medføre ogaføget næseslimhind sekretion hævelse og ø rysten, forstyrrelse rysten,i hjerterytmen forstyrrelse rysten, forstyrrelse i hjerterytmen ellerrysten, forhøjet i hjerterytmen forstyrrelse blodtryk eller forhøjet eller ved i hjerterytmen forhøjet andre blodtryk lægemidler. blodtryk ved eller andre forhøjet ved Anvendes lægemidler. andre blodtryk lægemidler. med Anvendes ved forsigtighed andre Anvendes med lægemidler. og forsigtighed kun medefter Anvendes forsigtighed lægens og kunmed anvisning efter og forsigtighed kun lægens efter vedanvisning lægens forhøjet og kun anvisning stofskifte ved efterforhøjet lægens ved (hyperthyroidisme), forhøjet stofskifte anvisning stofskifte (hyperthyroidisme), ved forhøjet sukkersyge, (hyperthyroidisme), stofskifte forhøjet sukkersyge, (hyperthyro blodtry sukker fo ved behandling vedmed behandling MAO-hæmmere ved behandling med MAO-hæmmere ved med og behandling andre MAO-hæmmere lægemidler, ogmed andre MAO-hæmmere og der lægemidler, andre kan forhøje lægemidler, der og blodtrykket kan andre forhøje derlægemidler, kan samt blodtrykket forhøje ved der blodtrykket svulst samt kani binyrerne forhøje vedsamt svulst blodtrykket ved (fæokromocytom). i binyrerne svulstsamt i binyrerne (fæokromocytom). vedSamtidig svulst (fæokromocytom). i binyrerne behandling Samtidig (fæokromocytom). med Samtidig behandling medicin behandling med mod Samtidig medicin depression medbehandling medicin modeller depression mod Parkinsons med depression medicin ellersygdo Park me ® ® på overdosering: . Tegn ®på . Tegn overdosering: Markant på overdosering: fald . Tegn iMarkant kropstemperatur, på overdosering: Markant fald i kropstemperatur, fald svedudbrud, i kropstemperatur, Markantsvedudbrud, døsighed, fald i kropstemperatur, svedudbrud, hovedpine, døsighed, døsighed, hurtig svedudbrud, hovedpine, og uregelmæssig hovedpine, hurtig døsighed, oghurtig uregelmæssig puls, hovedpine, ogforhøjet uregelmæssig hurtig puls, blodtryk forhøjet ogpuls, uregelmæssig og evt. forhøjet blodtryk koma,blodtryk og især puls, evt.hos forhøjet koma, ogbørn. evt.især blodtryk koma, Disse hostilstande især børn. og evt. hos Disse koma, kan børn. tilstande også Disse især ops ht Zymelin®. Tegn Zymelin Zymelin Zymelin anvendes. Amning: anvendes. Bør anvendes. Amning: kun anvendes Amning: Børanvendes. kun efter Bør anvendes lægens kun Amning: anvendes anvisning. efter Bør lægens efter kun Bivirkninger: anvisning. lægens anvendes anvisning. Bivirkninger: efter Almindelige: lægens Bivirkninger: anvisning. Svie Almindelige: i næse Almindelige: Bivirkninger: og Svie svælg, i næse Svie tørAlmindelige: og og i næse svælg, irriteret ogtør næseslimhinde, svælg, Svie og iirriteret næse tør ogog næseslimhinde, irriteret svælg, nysen, næseslimhinde, tør brændende og irriteret nysen,fornemmelse brændende næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen nysen, fornemmelse samt brændende i øget næsen sekret isamt næsen fornem fra øgn lige allergiskelige reaktioner: allergiske lige allergiske Hududslæt, reaktioner: reaktioner: lige åndedrætsbesvær, Hududslæt, allergiske Hududslæt, reaktioner: åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, Hududslæt, hurtig/uregelmæssig åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse puls hurtig/uregelmæssig eller af ansigt puls hævelse eller og hævelse hals. af ansigt Pakninger: puls afog eller ansigt hals. hævelse og Næsespray Pakninger: hals. af Pakninger: ansigt 1Næsespray mg/ml og hals. 10 Næsespray Pakninger: ml 1 og mg/ml 2 x 110 10 mg/ml Næsespray ml. ml og Næsespray 10 2 xml10og 1ml. mg/ml 20,5 xNæsespray 10mg/ml 10 ml.ml Næsespray 10 og0,5 ml. 2 xmg/ml Læs 10 ml. 0,5 ind 10 N m Tlf.: 46 77 11 Tlf.: 11, 46 www.takeda.dk, 77 Tlf.: 1146 11,77www.takeda.dk, 11 email: 11,Tlf.: www.takeda.dk, info@takeda.dk. 46 77 11 email: 11, info@takeda.dk. www.takeda.dk, email: Oktober info@takeda.dk. 2016Oktober email: info@takeda.dk. Oktober 2016 2016 Oktober 2016

Svane Svane Apotek Svane Apotek Apotek Svane Apotek Apotek Apotek ApotekAp Apotek Apotek ApotekApotek Løve Apotek Løve Løve Apotek Apotek Løve Apotek Ekspert i allergi, overlæge Ulrik Søes-Petersen fra Roskilde Sygehus holder foredrag Skomagergade Skomagergade Skomagergade 12 Skomagergade 12 12 Jyllinge 12 Jyllinge Trekroner Centervej Trekroner Centervej 59Trekroner Centervej 59 Centervej 59 592010 RO’s torv RO’s RO’s torv 2010 torv RO 20 Centret Jyllinge Centret 31 Centret Jyllinge 31 Trekroner 31Centret 31 om ”overfølsomhed”, allergi, allergisk høsnue, fødevarereaktioner og Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskilde 4000 Roskilde 4040 Jyllinge 40404040 Jyllinge Jyllinge 40404000 Jyllinge 4000 Roskilde 40004000 Roskilde Roskil 40 Tlf.32 4623 32 Tlf. 2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23Tlf. 00 46 32 Tlf. 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 32 23 behandling af disse. Tlf.00 46 32 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23 46 00 00 Tlf.2346 Tlf. 003246233200 Tlf. 23

Evan Møller

Certificeret bedemand Uanset om De forbereder fremtiden eller netop har mistet en slægtning, er det vigtigt, at De får en saglig og professionel vejledning af uddannet lokal certificeret bedemand.

46 30 30 42

Bredgade 1 · Roskilde

Døgnservice: 46 30 30 42 - DanskeBegravelser.dk/Evan

Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

*Priserne gælder *Priserne *Priserne fra gælder 27. februar gælder fra *Priserne 27. – 19. fra februar marts 27. gælder februar – 2017, 19.fra marts –tilbudspriser 27. 19.februar 2017, martstilbudspris 2017, – undtage 19. tilbu mar


25. APRIL 2017 l 51 l

VIND

Fotografierne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sü kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sü send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud.

En tur til tops..! Vi tar et historisk tilbageblik til 2006 (mener fotografen det var) til den sidste større renovering af domkirken. Foto: Daniel Rosenaa

Er du den heldige, der er kommet i Bennies søger, sü har du vundet en aske rødvin. Flasken kan afhentes hos Paperboy pü adressen.

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE Ejendomsservice

Selv en lille annonce i Paperboy bliver set...

JOB- OG SIKKERHEDSSKO    TIL R GE  LĂ… NY  

E

RDEROBE EFTER MĂ…L KĂ˜KKEN, BAD & GA Design selv dine lĂĽger. Priseksempel:

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kr. 10.850,Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Københavnsvej 106, Byg. 6 · 4000 Roskilde · tlf. 46757622 Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

UDSYRING

Dansk Udsyring Hop med pü bølgen, skün miljøet og spar pü varmeregningen Rensning og udsyring af varmevekslere og varmtvandsbeholdere Ring for uforpligtende tilbud

Tlf. 60 70 29 07 www.udsyring.dk

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

EL-INSTALLATĂ˜R

�

de d.dk

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

EN FLASKE RĂ˜DVIN

S JULERING

-

Roskilde i billeder

Bennies Pletskud

AUTORISERET EL-INSTALLATĂ˜R

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ˜GNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

GULDSMED

GULD & SĂ˜LV KĂ˜BES

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

KĂ˜KKEN

R TIL NYE LĂ…GER OBE GE RDER LĂ…EN NY , BATIDL& GARD KĂ˜EKK EFTER MĂ…L E OB ER KĂ˜KKEN, BAD & GA EFTER MĂ…L Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

PASFOTO

PASFOTO e... 4 STK.

GULDSMEDENE I ROSKILDE Skomagergade 9 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 46 35 36 50 ¡ a-v@guldsmed.dk

�Koret pü 2 ben�

Karen Jørgensen Kan du lide at synge sammen med andre? Sangdag 29.4 kl. 10 til 14.30 Hold 17240 Pris: 140 kr Efterløn/pens. : 100 kr

Med venlig hilsen

Tilmelding: www.rosa-roskilde.dk rosa@rosa-roskilde.dk tlf.: 46 37 09 09

WORKSHOP

BYENS BILLIGSTE

De helt rigtig

WORKSHOP

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KĂ˜GEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 Ă…BENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

Grøn gastronomi

Martha Elias Den 6. maj kl. 10.30 til 14.30 Hold 17241 Pris: 180 kr Efterløn/ Pens.: 140 kr Medbring venligst 150 kr. til materiale Tilmelding: www.rosa-roskilde.dk rosa@rosa-roskilde.dk tlf.: 46 37 09 09

Med venlig hilsen


l 52 l 25. APRIL 2017

T H E M U LT I R O O M COLLECTION

bang–olufsen.com

Start din Multiroom kollektion fra 4.499 kr. Vores samling af trådløse højttalere er designet til at spille perfekt sammen i et Multiroom set-up. Det giver dig muligheden for at spille forskellig musik i forskellige rum, eller den samme sang i hele hjemmet, alt efter behov.

BeoSound 35

Beoplay A9

BeoSound 2

VI ØNSKER AT D U E R 1 0 0 % T I L F R E D S

Vejl. udsalgspris Beoplay M5: 4.499 kr.

Er du ikke tilfreds efter at have prøvet vores Multiroom produkter derhjemme, kan du indenfor 14 dage frit returnere dem*.

BeoSound 1

Beoplay M5

MULTIROOM COLLECTION

LIKE NO ONE ELSE

Blågård Radio - Støden 14 - 4000 Roskilde - Tlf. 46 35 08 83 - E-mail: butik@blaagaard-radio.dk

*Fuld returret efter test af produktet/produkterne afhængigt af, om det/de returneres i ubeskadiget stand (inkl. emballage) hos den Bang & Olufsen forhandler, som har solgt produktet/produkterne, senest 14 dage efter købsdatoen. Tilbuddet gælder kun hos deltagende Bang & Olufsen forhandlere. Tilbuddet er begrænset til maks. 2 stk. af følgende produkter: BeoSound 1, BeoSound 2, BeoSound 35, Beoplay M5, Beoplay A6 og Beoplay A9 (kun standardudgaver). Med forbehold for, at produktet/produkterne er tilgængelige hos den pågældende forhandler. Tilbudsperiode: 13. marts 2017 til 31. maj 2017.

Pbro uge 17 2017  
Pbro uge 17 2017  
Advertisement