Page 1

ROSKILDE 4. årgang Uge 16 • 17. april 2018

Hjælp fra vennerne

De unge boksere fra Hvalsø, Kajik og Ratik Hakopjan, gemmer sig på en ukendt adresse. Imens arbejder deres venner for, at drengene kan blive i Danmark.

Side 10

X Factor på Stændertorvet

Seks etager i Trekroner

Snart bliver der bygget seks etager kontorbygning ved Trekroner Station, og op mod 300 arbejdspladser rykker ind.

Lørdag kommer Rasmus Therkildsen, Jamie Talbot og Place on Earth til Roskilde.

Side 12

Side 9

Side 6

Vi holder lukket torsdag, fredag og lørdag! Hele holdet er på ski-kursus og er tilbage mandag.

INDUSTRIVEJ 1E · 4000 ROSKILDE · TEL. 46 35 40 86 · WWW.SNOWFUN.DK


l 2 l 17. APRIL 2018

Nyt fra Bibliotekerne

Smag et insekt og prøv virtual reality Lørdag 21. april er Forskningens Døgn, og vi har sat os for at finde ud af, hvordan insekter smager ved hjælp fra Jessica Moore BuhlNielsen fra Wholi Foods, om de er en vigtig proteinkilde i fremtiden, hvordan digitale fortælleformer virker, hvad virtual- og augmented reality egentlig er og meget mere. Arrangementet er i Klosterparken v. Algade 31, 21. april kl. 10-14. Gratis.

Bliv klogere på karma Onsdag 25. april rykker vi på Roskilde Universitetsbibliotek med en Tænkepause. Denne gang kan du blive klogere på plusserne i det moralske regnskab. Marianne Qvortrup Fibiger er religionsvidenskabelig karmakender og fortæller om, hvad det oldgamle begreb egentlig vil sige. Arrangementet er på Roskilde Universitetsbibliotek, 25. april kl. 17-19. Billetter 50 kr. kan købes på roskildebib.dk eller på dit lokale bibliotek.

Uropførelse af ”NATURTONER” Lørdag den 21. april kl. 10.15 på Stændertorvet fejrer vi ved en musikevent, at Roskilde har været Årets Musikskolekommune i 2017, og nu gives stafetten videre. I den anledning opføres værket ”Naturtoner”, hvor alle forbipasserende er velkommen til at deltage. Andre arrangementer i den forbindelse fremgår af Kulturbasen, bl.a.: Kom og oplev et spændende foredrag om tanker bag ny musik:

”Mangedobling af lyd, utopier og det kreative paradoks” Foredrag ved Niels Lyhne Løkkegaard, den 21. april 2018 i Byens hus. BGK Midt & Vest kan med stolthed præsentere Niels Lyhne Løkkegaard, der fortæller om sin banebrydende musik.

Andre har skrevet om Niels Lyhne Løkkegaard, at hans musik er tonekunst – toner i en langsomt fremadskridende søgen og udforskning. Der er med andre ord lagt op til et virkelig spændende foredrag, hvor vi får mulighed for at kigge med over skulderen på en af vore dygtigste og mest nytænkende tonekunstnere. Kom glad og bliv rigere på oplevelse – og klogere på musikken. BGK Midt & Vest og Roskilde Kulturskole er glade for at kunne invitere bredt ud i offentligheden. Alle er velkomne. Fri entré

Nyt pårørendekursus i Sundhedscentret

Foredraget finder sted i Byens hus, Stændertorvet 1, 4000 Roskilde. Kl. 12.30, den 21. april 2018.

I lokalet benævnt ”Forsamlingen” på 1. sal. Benyt Byens hus hovedindgang (ved turistinformationen) og gå igennem den gule dør for at komme til trappeopgangen.

LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende er et kursus til dig, som er pårørende til et voksent menneske med langvarig sygdom eller funktionsnedsættelse.

Informationsmøde Fredag den 4. maj 2018 fra kl. 9.00 til 10.30. Sundhedscentret, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde. Indgang og indkørsel fra Gormsvej.

”Jeg kom på kurset og var helt nede i kulkælderen Men efter kurset er jeg mere, som jeg var før. Jeg er blevet mere selvstændig, initiativrig og har større overskud og glæde ved livet.” Sådan beskriver en kursist sit udbytte af pårørendekurset. Hvis du kan nikke genkendende til en eller flere af følgende udsagn, er Lær at tackle hverdagen som pårørende måske noget for dig: − Du glemmer dig selv og dine egne behov − Du mangler redskaber til at passe på dig selv − Du har ofte dårlig samvittighed og mangler overskud.

På kurset får du redskaber til at passe på dig selv, bede om hjælp og bevare sociale relationer. Desuden møder du andre pårørende, som er i samme situation som dig selv. Derved forebygger du stress, depression eller mistrivsel på grund af de ekstra udfordringer, du har i hverdagen. Underviserne på kurset er selv pårørende. Derfor ved de, hvordan det føles, når sygdom ændrer ens hverdag. Kurset er for borgere i Roskilde Kommune, og det er gratis. Tilmelding og yderligere information: Informationsmødet er en introduktion til kursets opbygning, arbejdsmetoder og emner. På informationsmødet kan du tilmelde dig kurset, som starter fredag den 18. maj kl. 9.00 til 11.30. Der er en ugentlig mødegang á 2½ timer - 7 uger i træk. Der er begrænset antal pladser på kurset. Vil du tilmelde dig informationsmødet eller høre mere om kurset, kan du kontakte Sundhedscentret på tlf. 46 31 77 02 eller e-mail: sundhedforalle@roskilde.dk, husk at oplyse et telefonnummer. Du kan læse mere om kurset på: www.laerattackle.dk

Få indflydelse Høringer, borgermøder og afgørelser: Vær med til at få indflydelse på det område du bor i og andre sager, du som borger eller virksomhed har interesse i. Borgermøder • Ny Idrætspark i Rådmandshaven. 2. maj 2018. Høringer • Forslag til lokalplan 660 for Indfaldet, Musicon. 7. maj 2018. • Ny Idrætspark i Rådmandshaven. 21. maj 2018. Afgørelser • Etageboliger ved siden af Retten i Roskilde. 20. april 2018.

roskilde.dk

• Ændrede anvendelsesmuligheder for ejendomme på Allehelgensgade i Roskilde. 20. april 2018. • Erhvervsområde for ydre Københavnsvej. 20. april 2018. • Landzonetilladelse til midlertidig modtagelse af granitskærver og strandsand til videresalg i Nymølle grusgrav nord for Vindinge, Lykkegårdsvej 50, matr. nr. 11 St. Hede, Roskilde Jorder. 8. maj 2018. • Landzonetilladelse til lovliggørelse af bygninger i grusgraven Øde-Hastrup-Vej 48, Roskilde Sten & Grus Aps, matr. nr. 15cp Vindinge By, Vindinge. 9. maj 2018. • Tilladelse til blødgøring af drikkevand på Værket ved Marbjerg. 9. maj 2018.

Roskilde Kommune:

4631 3000


X FACTOR

KOMMER TIL ROSKILDE LØRDAG DEN 21. APRIL KL. 14 PÅ STÆNDERTORVET Roskilde Handel kan med stolthed præsentere X Factor finalisterne når de optræder første gang live efter finalen

KOM OG OPLEV VINDEREN AF X FACTOR 2018

PLACE ON EARTH SAMMEN MED JAMIE TALBOT OG RASMUS LØRDAG DEN 21. APRIL KL. 14 PÅ STÆNDERTORVET

P

ANBEFALEDE ÅBNINGSTIDER: MANDAG-FREDAG KL. 10.00-18.00 / LØRDAG KL. 10.00-15.00 FØRSTE SØNDAG I MÅNEDEN KL. 11.00-15.00 Bemærk: Supermarkeder, byggemarkeder og restauranter har udvidede åbningstider.

Roskilde Handel

Mere end 2000 GRATIS p-pladser i og omkring bymidten

www.roskildehandel.dk

DETAIL I ERHVERV I SERVICE

GRØNAGER - www.ggp.dk

17. APRIL 2018 l 3 l


l 4 l 17. APRIL 2018

Kom med i Mandefællesskabet

Ledige stillinger i kommunen

MANDSKAB I FÆLLESSKAB I KAMMERATSKAB I SELSKAB I MORSKAB Følgende jobs er opslået i Roskilde Kommune: Administration, specialister og ledelse • Arkivmedarbejder til Roskilde Arkiverne. • Projektleder til DIGIT • Centerleder til døgninstitution for udsatte unge – Roskilde Ungecenter. • Ernæringsassistentelever søges til Roskilde Kommune.

Roskilde Kommune tilbyder mænd +65 år deltagelse i et Mandefællesskab. Her kan I komme bag facaden hos hinanden og tale fortroligt sammen om emner der optager jer. Møderne afholdes i Sundheds- og Omsorgscenter MIDT, Æblehaven 74, 4000 Roskilde: Torsdag den 26. april fra kl. 12.30-15.00 På første møde i Mandefællesskabet hilser I på hinanden og får et kursus i Sund Aldring. Her får I inspiration til at leve et sundere liv.

Torsdag den 3. maj fra kl. 12.30-14.30 På andet møde skal I høre hvordan to andre mandefællesskaber i Roskilde har valgt at mødes samt drøfte på hvordan I ønsker at mødes fremadrettet. Torsdag den 17. maj kl. 12.30-14.30 På tredje møde drøftes hvor og hvor hyppigt I vil mødes samt hvad I vil mødes om fremover.

Ældre og hjemmepleje • SSA nattevagt søges til Trekroner Plejecenter. • SSA’ere og SSH’ere søges til udekørende team, i Himmelev og Jyllinge. • Social- og sundhedsassistent søges til DAGVAGT samt AFTENVAGT i Jyllinge. • Social- og sundhedshjælpere søges til hjemmeplejen i Jyllinge. • Social- og sundhedsassistent/sygeplejerske søges til Plejecenter Astersvej. • Distrikt SYD Hjemmepleje søger sygeplejerske i aftenvagt.

• Distrikt SYD søger psykiatriske sygeplejersker. • Distrikt SYD søger afløser i sygeplejeteamet. • Hjemmeplejen Distrikt Midt søger friske og ambitiøse – dygtige afløser til dag, aften og nat. • Social- og sundhedsassistent søges til nattevagt på Plejecenter Trekroner. Pædagogik og undervisning • Tilkaldevikarer søges til VIRK. • Pædagogiske vejledere søges til VIRK. • Pædagog søges til Børnehuset Troldhøj. • Pædagog søges til Gundsømagle Børnehus, Vuggestuen. • Pædagog til vikariat i Klub Roskilde Vest. Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til Gundsømagle Børnehus.

Bemærk at der løbende offentliggøres nye stillinger på kommunens hjemmeside samt at stillinger med udløbet ansøgningsfrist ikke vises. Følg derfor med på roskilde.dk/job

Tilmelding til Træning og Sundhed, Sundhedscentret på telefon 4631 7702 eller på mail sundhedforalle@roskilde.dk.

Husk at oplyse telefonnummer. Tilbuddet er gratis og der er max. 8 pladser på holdet.

Vil du være røgfri?

FORKYNDELSE jf. Skatteinddrivelseslovens § 9: Roskilde Kommune foretager fra mandag den 7.5.2018 udlæg for ejendomsskatterestancer, byggesagsgebyrer m.m: som har fortrinspanteret, som inddrives af Roskilde Kommune og som ikke er oversendt til SKAT, jf. Lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og hvor betalingsfristens udløb er mandag den 30.4 2018, eller tidligere.

Ny affaldsordning starter i Roskilde Centrum, Himmelev, Trekroner og Vindinge

Hop ud i det, deltag på et rygestopkursus

Mandag den 30. april starter den nye affaldsordning i den centrale og østlige del af Roskilde by samt Himmelev, Trekroner og Vindinge. Det er primært hos borgere, der bor i parcelhuse, rækkehuse eller mindre etagebebyggelse.

Et rygestoptilbud er for dig, der ønsker at blive røgfri. På rygestopkurset kan du få hjælp til at: • Holde motivationen • Overvinde svære situationer og følelser • Vende dine tanker til det positive

Det er aldrig for sent. Den allervigtigste grund til at blive røgfri er, at du får det bedre. Et rygestop giver flere og bedre leveår. Du har mulighed for at få tilskud til nikotinerstatning som f.eks. nikotinplaster eller tyggegummi. Det sker ud fra en konkret vurdering med sundhedskonsulenten.

Der starter nye hold: Tirsdag den. 8. maj kl. 16 - 18 Sundhedscentret, Rådhusbuen 1, Roskilde. Onsdag den 16. maj kl. 9.30 – 11.30 Sundheds- og Omsorgscenter Midt, Æblehaven 74, Roskilde. Der er 6 mødegange over 8 uger. Kurset er gratis og for borgere i Roskilde Kommune. Læs mere om kurserne på roskilde.dk/sundhed eller ring på telefon 4631 7702.

Tilmelding er nødvendig

Overgang til ny ordning Frem til den 30. april får du hentet dit affald som hidtil. Herefter får du som udgangspunkt hentet dit rest- og madaffald hver 2. uge. Det betyder, at du får tømt din beholder til rest- og madaffald første gang i enten: uge 18 (30. april til 4. maj) eller i uge 19 (7. til 11. maj) OBS: Skraldemanden arbejder også på Kristi himmelfart! Overgangen betyder, at dit gamle stativ eller beholder bliver tømt for sidste gang, samtidig med første tømning af din nye beholder til restog madaffald. Med denne løsning sikrer vi forhåbentlig en god start, hvor vi henter affaldet i den nye affaldsordning max 2 uger efter opstart.

Tlf. 4631 7702 Sundhedscentret eller på mail til sundhedforalle@roskilde.dk, husk at oplyse et tlf. nummer.

Se dine nye tømmedage Vær opmærksom på, at den nye ordning kan betyde, at du fremover får hentet dit affald på en anden ugedag, end hidtil. Efter 1. maj kan du se dine nye tømmedage på: www.skidtergodt.dk. Tak, fordi du sorterer!

Med venlig hilsen Affald og Genbrug

roskilde.dk

Roskilde Kommune:

4631 3000


17. APRIL 2018 l 5 l

Kranuheld

Fredag eftermiddag skete et færdselsuheld på Køgevej ved Motelvej, hvor en lastbil med en kran ramte en orienteringstavle opsat over Køgevej, hvilket kunne føre til, at tavlen på 4x12 meder faldt ned på kørebanen. Køgevej mod syd blev afspærret. Det førte til trafikale problemer, ikke mindst senere da Køgevej blev spærret i begge retninger. Først kl. 21 var Køgevej atter åben for trafik i begge retninger.

SMART - PARAT SKOLESTART!

Uden kørekort

Søndag morgen undrede en borger sig over en bilist, der på dette tidspunkt kørte rundt ved søen for enden af Poppelgårdsvej. På stedet fik politiet kontakt til bilen, der blev ført af en 53-årig mand fra Roskilde. Han havde ikke noget kørekort og blev derfor sigtet for kørsel uden førerret. I øvrigt lavede han ikke noget ulovligt i området, men måtte således finde en anden til køre sin bil væk fra området.

JEVA

Afbrudt tyveri

ERGOBAG

LEGO

799,-

899,-

749,-

LEGO

LEGO

ERGOBAG

749,-

749,-

JEVA

ERGOBAG

Søndag aften anmeldte en opmærksom borger, at han formentlig havde forstyrret et par personer, der havde knust bagruden på en varebil. De havde dog ikke nået at stjæle noget, da personerne straks kørte fra stedet i et køretøj i retning mod Borgerdiger. Den ene af personerne var iført en sort trøje og den anden en grå trøje. Politiet fandt ikke noget mistænkeligt køretøj eller nogle personer med den beskrevne påklædning i området. Ejeren/brugeren af varebilen er underrettet om sagen.

Bil beslaglagt

899,-

Natten til mandag fik en patrulje via patruljebilens automatiske nummerpladegenkendelsessystem (ANPG) besked om, at ejeren af en modkørende personbil ikke havde noget kørekort. Patruljen fik herefter standset personbilen, hvor bilejeren – en 51-årig kvinde fra Gentofte – sad bag rattet. Hun havde ikke noget kørekort at fremvise, idet hendes førerret var blevet inddraget i januar 2018 i en verserende straffesag om et færdselsuheld, hvor hun mistænktes for at have været påvirket af spiritus. Den 51-årige blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, og da politiet kunne konstatere, at det nu var tredje gang på blot seks dage, at hun blev afsløret i at køre bil trods manglende førerret, beslaglagde politiet hendes

799,-

899,PENALER

WAGNER OPHØRER I ROSKILDE

SPAR

20% PÅ HELE BUTIKKEN

(FRATRÆKKES NORMALPRISEN, GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER) HUSK AT INDLØSE DIT TILGODEBEVIS SAMT GAVEKORT

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

(DER MATCHER TASKE)

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

personbil med henblik på senere konfiskation.

Fra

199,-

BYENS FLOTTESTE UDVALG OG BEDSTE SERVICE!

S O F I E F. F L E N S B O R G Stændertorvet 6 · 4000 Roskilde · Tlf. 51 67 77 81


l 6 l 17. APRIL 2018

Signe Faurholdt er hårdt ramt, men arbejder ufortrødent videre med at sælge frugt og grønt til roskildenserne fra fortovet foran butikken på Stændertorvet.

Brand hos Persillepigen Lørdag aften udbrød der brand i grønthandlen Persillepigen på Stændertorvet. Men Signe Faur-holdt sælger stadig frugt og grønt fra fortovet foran sin forkullede forretning. Af Tomas Skov

To på hindanden følgende brande lørdag aften har efterladt grønthandlen tilsodet og ødelagt. De tidligere hvide lofter i butikken, som kun har været åben i to måneder, er nu helt sorte.

”Vi har lige malet alle lofterne hvide”, siger Signe Faurholdt, og sender et frustreret blik op mod de kulsorte lofter i grønthandlen Persillepigen på Stændertorvet. Lørdag aften udbrød der brand i den blot to måneder gamle grønthandel. De udløsende omstændigheder for branden er endnu uafklarede, men resultatet af flammerne er ikke til at tage fejl af: en fuldstændig forkullet forretning, og et enormt tab af både interiør og varelager. Signe Faurholdt og op til 25 frivillige var i gang med oprydningen efter branden hele søndagen, og hun endte med at fylde 11 affaldscontainere med kasseret frugt og grønt fra forretningen. blevet slukket, og brandvæsenet havde forladt forretningen, opstod der atter brand i lokalet.

To brande

”Folk kom forbi og spurgte, om der var noget de kunne gøre. Og ja, det var der faktisk – ’Men I skal nok lige hjem og skifte tøj først’, sagde jeg til dem”, fortsætter grønthandleren, der mod alle odds fortsætter sit salg af frugt og grønt på gaden foran forretningen. Signe Faurholdt sad på en restaurant i Algade lørdag aften, da hun fik opkaldet om, at butikken stod i flammer. Men efter den første brand var

Cdin W Eksklusiv og udfordrende workshop

Grib dagen - livet ventet ikke Find dine styrker og livsglæde Sted: Capnova, ved RUC

Tid: Søndag 6. maj kl.10-16

mandag morgen er i gang udenfor sin butik, nærmest som om intet var hændt. ”Vi har smidt alting ud, og nu kører vi på igen. Ellers kan jeg sidde derhjemme og vræle, og det får jeg ikke noget ud af”, siger grønthandleren, som dog ikke kan ryste en dyb ærgrelse af sig lige foreløbig.

Pris 1495 kr. Incl. lækker frokost

Tilmelding SMS ”Glæde” til 1919 Læs mere her www.noblemind.net

I gang igen

”Jeg synes også, der virkede meget varmt efter brandslukningen. Jeg kunne bare mærke, at der var noget galt”, fortæller grønthandleren. Herefter gentog forløbet sig, bortset fra at branden denne gang blev endeligt nedkæmpet. ”Det er godt, vi vendte tilbage, for ellers var hele butikken futtet af”, siger Signe Faurholdt, som her

Én vej frem

”Det er en masse frugt og grøntsager, der er røget, og så er det først og fremmest en megafed butik, som nu er helt ødelagt”, erkender Signe Faurholdt, som kun ser én vej frem. ”Folk skal bare komme og handle. Det er det eneste, man kan gøre, for at støtte mig i det her”, siger hun og skridter ud af den mørke butik. ”Nu går jeg ud og fortsætter”, siger den ukuelige grønthandler.

TAK

Roskilde

Tak for en dejlig dag med Landsindsamling Komtilog hør Birgitte R Kræftens Bekæmpelse. fortælle sin autentiske

Tak til alle, der støttede vores indsamling, alle indsamlere, Torsdag den 14. ap der afså tid til at gå en rute og alle frivillige, der hjalp med afviklingen af dagen. Kræftrådg

Gormsvej 15 Tak til vores sponsorer og ikke mindst til SPAR NORD i Roskilde, der stillede lokaler og personale til rådighed hele dagen. Alle er velkomme Indsamlingsresultatet for Roskilde Kommune blev Bestyrelsen kr.

390.707

På kampagneledernes vegne Anne Marie Karsten, Merete Knudsen og Inge Mølgaard


17. APRIL 2018 l 7 l

BLAZER KÆMPE UDVALG AF STILSIKRE BLAZERE TIL AFSLAPPET BRUG ELLER EN FESTLIG BEGIVENHED

En årvågen borger kan meget vel have ført til opklaringen af fem indbrud begået i Veddelev.

Nabohjælp optrevler fem indbrud En årvågen borger satte gang i en større efterforskning af adskillige indbrud i Veddelev. To mænd fra Litauen er sigtet i sagen. En borgers henvendelse til Midt- og Vestsjællands Politi tilbage i marts måned, kan ende med at sende to mænd bag tremmer for fem indbrud i Veddelev. Sagen begyndte tidligt om morgenen den 15. marts, hvor den årvågne borger observerede flere personer i en nabos hus på

Bandholmvej. Politiet blev tilkaldt og kunne kort efter anholde to mænd fra Litauen på henholdsvis 39 og 42 år. Indbrudstyvene blev varetægtsfængslet, og siden da har politiet efterforsket deres gøren og laden yderligere. En efterforskning der foreløbig har ført til, at de to mænd nu er sigtet

for yderligere fire indbrud begået i Veddelev forud for anholdelsen den 15. marts. De to fængslede skal derfor en ny tur forbi retten den 7. maj, hvor en dommer skal afgøre, om det kan bevises, at der er tale om to serieindbrudstyve.

Er gaven på ÅRETS JULERING plads til den store dag? “Skovlys” Kr. 2.016,-

Efter 31/12 2016: kr. 3.200,-

Skomagergade 9 · 4000 Roskilde Tlf. 46 35 36 50 · a-v@guldsmed.dk

Dagmarkors 14 karat guld fra kr. 2.200.ekskl. kæde

GULDSMEDENE I ROSKILDE

FRIT VALG 1000,-

SAMS

RO´S TORV 1 · ROSKILDE · TLF. : 46 32 86 36 FACEBOOK: FIND OS PÅ SAMS DENMARK OG GIV OS ET LIKE, SÅ ER DU MED I VORES KONKURRENCER


l 8 l 17. APRIL 2018

SÆT

DIG PÅ EN TIDLØS KLASSIKER

J82 loungestol - Medlemspris 4.999,- Medlemsrabat 1.000,- Pris ikke-medlem 5.999,J83 skammel - Medlemspris 1.999,- Medlemsrabat 500,- Pris ikke-medlem 2.499,J67 stol - Medlemspris 1.699,- Medlemsrabat 300,- Pris ikke-medlem 1.999,-

• Ejvind A. Johansson • Designeren bag den tidløse stol J67.

- EN FILOSOFI Algade 47A, 4000 Roskilde • FDB Møbler kan også købes på coop.dk www.fdbmobler.dk

Vi tager forbehold for trykfejl, manglende leverancer, afgiftsændringer og udsolgte varer.

Det er stolen, der ser ud, som om den blev designet i går. Men som har over 60 år på bagen. Det er designer Ejvind A. Johanssons model J67. En stol der – med sin formpressede ryg – adskilte sig markant fra alle andre FDB Møbler, da den blev lanceret i 1957. I dag stadig i høj kurs hos alle, der sætter pris på store danske møbelklassikere. Den var begyndelsen på en ny epoke, men har altid har været i ét med nuet. En historie om dansk design, der har skabt klassikere siden 1942.


17. APRIL 2018 l 9 l

X Factor-finalister indtager Stændertorvet Fakta: X Factor i Roskilde Lørdag den 21. april kl. 14 danner Stændertorvet ramme om en gratis X Factor-koncert med årets tre finalister Place on Earth, Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen. Det er Roskilde Handel, som står bag koncerten.

Ifølge Blachmans tidligere solist formåede dommeren via samarbejdet med Place on Earth at bygge videre på de stilistiske valg, hun selv lagde stemme til i fjor. ”Jeg oplevede at blive slynget ind i det her alternative univers og opdage noget musik, der tiltalte mig meget. Det samme kan man sige om Place on Earth. De har kørt det alternativt og meget Blachman’sk og det har været mega fedt at følge”, siger Chili. I dag går den tidligere del-

tager i 2.g på Himmelev Gymnasium og drømmer fortsat om at komme til at leve af musikken engang i fremtiden. Lige nu er det dog bøgerne, der tager det meste af Chilis tid. ”Skolen fylder rigtig meget i øjeblikket, men jeg går stadig og fifler med musik i fritiden. Hvad for noget musik, jeg ønsker at lave, ved jeg ikke helt præcist endnu, men jeg er begyndt at nærme mig”, afslører hun.

Lørdag gæster vinder-trekløveret Place on Earth Roskilde sammen med årets nummer to og tre d’herrer Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen. Én af dem der har siddet klinet til skærmen gennem hele sæsonen er sidste års finalist Chili Intasan Pedersen, der mener, at talentkonkurrencen fandt den rigtige vinder. Af Holger Vincents

”Kom hen til skærmen og læg jeres hånd i min. Jeg og jeres forældre var som jer engang. Lov mig én ting: Bliv noget andet end det, som vi blev. Skab en bedre verden. Det er dét mit projekt går ud på”. Thomas Blachmans evne til at levere brandtaler til nationen, nåede nye højder under årets X Factor-finale i sekunderne efter dommerens guldkalv og X Factor-finalens senere vinder, gruppen Place on Earth, havde forladt scenen i DR Byens Studie 5. Om en lignende åbenbaring indfinder sig i Roskilde på lørdag den 21. april skal på forhånd være usagt. Sikkert er det dog, at vinder-trekløveret, Andreas, Mille og Kathrine sammen med talentprogrammets nummer to og tre Jamie Talbot og Rasmus Therkildsen giver en fælles koncert på Stændertorvet kl. 14. Et gratis arrangement som Roskilde Handel står bag.

”Elsker” Place on Earth

En af de iagttagere, der har fulgt alle tre finalister hele vejen fra første audition til finalen den 6. april er sidste års nummer to Chili Intasan Pedersen. Ifølge den unge sangerinde har X Factor 2018’s kombattanter generelt holdt et ”enormt højt niveau”, samtidig med at seerens endelige dom var den rigtige, lyder det. ”Hvis du have spurgt mig, om de ville vinde program-

met inden første liveshow, havde jeg været lidt skeptisk, ikke mindst fordi de er en sammensat gruppe. Men jeg har elsket dem lige siden deres første optræden og håbede også, at de ville vinde”, siger den 18-årige Kirke Hyllinge-pige, der mener, at Place on Earth formåede at tilføre ny ilt til X Factor i programmets 11. og foreløbigt sidste sæson på DR. ”De skaber en stemning, når de synger, og de repræsenterer noget, man ikke har set før. De var rigtig gode solister, inden de blev sat sammen, men som gruppe blev det helt specielt. De er meget identificerbare og har en helt særlig kemi og udstråling”, mener Chili.

Chili med i finalen

Sidste sæsons finalist fik endda lejlighed til at opleve gruppens triumf på nærmeste hold, da hun sammen med en lang række tidligere deltagere skulle på scenen og levere en særlig hyldest-optræden til programmet, der fra næste sæson sendes på TV2. ”Vi brugte nærmest to hele dage på at få alt til at køre, men det var så hyggeligt at være sammen med alle de andre og ikke mindst lære folk fra de andre sæsoner at kende. Der er en form for instant connection, fordi vi alle sammen brænder for det samme”, fortæller Chili, der i den forbindelse også fik lejlighed til at hilse på sin gamle mentor.

PBO BITTE KAI RAND ILSE JACOBSEN WOLFORD DU MILDE PART TWO RUE DE FEMME TRINE KRYGER SIMONSEN TONE BARKER

Algade 37, Roskilde • Tlf. 4117 9252 • Ahlgade 30F, Holbæk • Tlf. 4112 7293 Shop online på gitte-munch.dk • info@gitte-munch.dk


l 10 l 17. APRIL 2018

Fælles strandoprydninger ved Roskilde Fjord Søndag den 22. april inviterer projektet Plastfri Roskilde Fjord i samarbejde med en række foreninger til fælles oprydning af strandarealerne langs Roskilde Fjord. Se mere på https://www.facebook.com/events/214019495816985??ti=ia

Venner hjælper forsvundne boksere De unge boksere jik og Ratik Hakopjan, er gået under jorden sammen fra Hvalsø, Kajik med deres forældre, da forog Ratik Hakopjan, ældrene efter flere års sagsbehandling nu er blevet udgemmer sig på en vist til Armenien. Familien har boet i Hvalsø i Lejre de ukendt adresse. sidste 13 år, men de er ikke Imens arbejder de- blevet set hverken hjemme eller i lokalsamfundet siden res venner for, at mandag den 26. marts. drengene kan blive i Danmark fremfor Populær Facebookgruppe at blive udvist til Boksetræner Brian Brantley anbefalede vennerne til Armenien. Af Tomas Skov

”Jeg står her med en hel flok unge mennesker, der er kommet ind ad døren. De spørger, hvad de kan gøre for at hjælpe Kajik og Ratik”, fortæller boksetræner Brian Brantley i telefonen onsdag sidst på eftermiddagen.

Under jorden

Baggrunden er, at de to unge boksetalenter, brødrene Ka-

Kajik og Ratik, der var mødt frem i bokseklubben AIK Roskilde, at trænge igennem til medierne – og den mission er hermed til dels lykkedes. Mustafa Wasiq er én af vennerne fra Hvalsø Skole, og han har sammen med klassekammeraten Frida Lundsteen startet Facebookgruppen ’Hjælp Kajik & Ratik’, der på få dage har fået over 1000 medlemmer. 14-årige Mustafa Wasiq er gode venner med boksebrødrene, som han har

Sjællandsmestrene i boksning Kajik og Ratik Hakopjan har været forsvundet siden mandag den 26. marts.

TORSDAG - FREDAG - LØRDAG

-dage

OneTwo silkebluser

Wearhouse kjoler

Før 599,95

Før 799,95

NU

Meld dig ind i kundeklubben og få 10% medlemsbonus og ekstra fordele.

39995

NU

59995

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk

kendt gennem ni år, og han håber inderligt, at han kan bidrage til at hjælpe sine venner. ”Jeg håber, de kan få lov til at blive her og få et norBUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

-20%

Opbakning fra vennerne. Vennerne fra Hvalsø Skole mødte op i AIK Roskilde for at spørge, hvordan de kunne hjælpe. Nu har Mustafa Wasiq og Frida Lundsteen startet en Facebookgruppe for at trænge igennem til medierne.

malt liv. De kender jo intet til Armenien, og de kan heller ikke sproget, så de ville skulle starte helt forfra. De har været i Danmark i snart 13 år”, siger han.

WAGNER OPHØRER I ROSKILDE

SPAR

20% PÅ HELE BUTIKKEN

(FRATRÆKKES NORMALPRISEN, GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER) HUSK AT INDLØSE DIT TILGODEBEVIS SAMT GAVEKORT

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

Udvalgt MICHA


17. APRIL 2018 l 11 l

Forårsluner

Stort udvalg til den spiselige have

KÆMPE UDVALG AF DRIVHUSPLANTER Mere end 60 forskellige slags

Krydderurter Pr. stk. 24,95

5 STK.

99

95

F.eks.

Gemini tomat

10

Meget dyrknings-sikker, giver stort udbytte.

FRA

95

De første Pelargonier Pr. stk. 24,95

5 STK.

Spanske marguerit Pr. stk. 24,95

5 STK.

9995 SPAR

Tilbuddene gælder fra 17/4 til og med 23/4 2018

20,-

Rabarber

Vælg mellem 9 forskellige sorter

99

PR. STK.

95

SPAR

50%

SUPER TILBUD

Dahlia knolde

Vælg mellem nescio, White star, Orfeo, Glory of Heemstede, Stolze von Berlin Normalpris 29,95

99

95

Nitrophoska 10 kg.

9

KR.

95

Håndværktøj De Lux pr. stk. 39,95

God startgødning. Normalpris 159,95

59

3 STK.

95

2 STK.

269

95

Tilmeld dig vores nyhedsbrev på www.hobbylandaps.dk og få vores spændende katalog online hver uge. Følg os på Facebook

Navervej 11 · Roskilde · Tlf. 46 75 52 11 ÅBNINGSTIDER: Hverdage 9-17.30 · Lør-søn og helligdage 9-16

www.hobbylandaps.dk


l 12 l 17. APRIL 2018

Det kommende storbyggeri i seks etager i Trekroner Syd ved Bauhaus er planlagt til opførelse i slutningen af 2018.

Trekroner Syd får markant kontorvartegn

Tilbuddende gælder så længe lager haves. Der tages forbehold for udsolgte varer og eventuelle trykfejl.

Snart bliver der bygget seks etager kontorbygning ved Trekroner Station, og op mod 300 arbejdspladser rykker ind. På sydsiden af Trekroner Station er et nyt erhvervsområde under udvikling, og i slutningen af 2018 vil et 25 meter højt, hvidt kontortårn hæve sig op over jernbanen. Her bliver der indrettet kontorfaciliteter til en eller flere virksomheder, som har brug for at brede sig ud over helt op til 6.000 kvm fordelt på seks etager. Området Trekroner Syd

SPAR OP TIL 301,-

299,-

SPAR OP TIL 201,HUMMEL SNEAKERS Ass. Str. Normalpris op til 500,-

OUTLETPRIS

299,-

Stor efterspørgsel

Det er endnu ikke afgjort, hvem der flytter ind i Trekroner Syds kontorpark, men de 6.000 kvm kontor kan rumme op mod 300 medarbejdere. ”Kontorerne er beregnet til virksomheder, som har brug for mindst en halv etage – det vil sige 400-

600 kvadratmeter eller derover”, fortæller Jan Riis Nielsen, der er administrerende direktør i Daugaard Pedersen A/S. ”Der er en stærk efterspørgsel efter nye og moderne kontorlokaler i Roskilde-området, og udbuddet er meget begrænset. Vi har dialog med flere potentielle lejere, men vi har ikke truffet endelige aftaler, så her er en oplagt mulighed for lokale virksomheder”, fortsætter han.

SPAR 101,-

BUNDGAARD SANDALER Børnestr. Normalpris op til 600,-

OUTLETPRIS

er under udvikling af Daugaard Pedersen A/S, som er totalentreprenør med speciale i erhvervsbyggeri.

MASTER LØBE T-SHIRT Herre og Damestr. Normalpris 200,-

OUTLETPRIS

99,-

SPAR 201,NIKE COURT ROYALE Herrestr. Normalpris 600,-

OUTLETPRIS

399,-

SPAR 101,MASTER TRÆNINGSBUKSER Herre og Damestr. Normalpris 300,-

OUTLETPRIS

199,-

SPORTMASTER LAGERSALG: Roskilde: Københavnsvej 70-72 · Tlf. 46 30 70 10


17. APRIL 2018 l 13 l

MARMORERET KALVEFILET Til helstegning eller skæres til lækre ribeye.

US BALLTIP

TIL GOD MAD

59

95

Himmelev

1,3 1,6 kg.

GOD VIN

Pr. 1/2 kg.

199

95

SPAR

50,-

PR. KG.

SPAR

100,-

Hans-Erik Andersen og Erik Munk Cordua er vores vinspecialister i Himmelev. Lad dem finde de helt rigtige vine til både middagen og weekendmenuen

Vinmanden anbefaler SLAGTERBODEN TILBYDER SUPER MØRE RIBEYE

SPAR

OP TIL 90

49

100

00

SPAR

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev, til og med lørdag d. 21. april 2018.

60,Skåret af argentinsk oksefilet

DELIKATESSE STOR HJEMMELAVET PIZZA

110

Pr. stk.

49

00

2 fl.

ROSÉ DE PLAGES ROSÉVIN

Suveræn sydfransk roséi Provence-stil

Spændende crueblend på Cabernet Sauvignon og Grenache fra egne marker nordvest for Montpellier. Var blandt de første der så bæredygtighed som en nødvendighed og har været med i EcoAttitude i over 20 år. Tør og mediumkraftig rosé med fine friske noter af citrus, kvæde og pære. Nydes til grill, fisk og skaldyr og som terrassehygger.

SPAR

10,-

95

SPAR

15,-

MUSLINGER I NET

Ca. 1 kg.

29

95

Bemærk! Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev MENY HIMMELEV Himmelev Sognevej 95, Roskilde. Like os på Facebook

2 x 200 gram

James Poulsen, butikschef

Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk

Søren Seier Rasmussen, købmand


l 14 l 17. APRIL 2018

Ordblind tester service på RO’s Torv Når man er ordblind, er der mange skilte at forholde sig til i et center som RO’s Torv, men der er også god service at finde. Kanal Roskilde følger en roskildensers udfordringer på en bytur.  Udsendelsen sendes på Kanal Hovedstaden, kanal nr. 96, lørdag den 21. april kl. 15.30-16. Udsendelsen kan desuden ses på youtube.com/kanalroskilde

Plejehjem og hjemmepleje skal dele 7,3 millioner 15-17 ekstra årsværk fordeles ligeligt blandt institutioner og hjemmepleje. Det blev konklusionen, da Sundheds- og Omsorgsudvalget i sidste uge vedtog udmøntningen af regeringens løft af ældreområdet. Af Holger Vincents

Roskilde Kommunes andel af regeringen og Dansk Folkepartis halve ældremilliard skal fordeles ligeligt mellem de kommunale plejehjem og hjemmeplejen. Det blev konklusionen på sidste uges møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvor en gruppe enige politikere skitserede den overordnede anvendelse af de 7,3 millioner kroner, der ifølge forvaltningen forventes at lande i kommunekassen i slutningen af april måned. ”Vi har været optagede af at lave en fair fordeling mellem borgere, der får hjælp i eget hjem og dem bor på vores plejecentre, det er en rimelighedsbetragtning”, forklarer Morten Gjerskov (S), formand for Sundhedsog Omsorgsudvalget i Roskilde Kommune.

Aflægger af finansloven

Den økonomiske saltvandsindsprøjtning er et resultat af sidste års finanslov, hvor regeringen og Dansk Folkeparti i fællesskab besluttede at styrke den kommunale ældrepleje med 500 milli-

oner kroner. Siden da har Økonomi- og Indenrigsministeriet så fordelt puljen via udligningssystemet, hvilket set gennem roskildensiske briller udmønter sig i 15-17 nye medarbejdere i plejesektoren, oplyser forvaltningen. En opgradering, som Morten Gjerskov forventer indfaset inden skolernes sommerferie. ”De 15-17 årsværk betyder rigtig meget, fordi der er tale varme hænder, der skal di-

rekte ud og arbejde på vores plejehjem og i hjemmeplejen. Herved kan vi drage endnu bedre omsorg for vores ældre borgere”, siger udvalgsformanden (S), der nu afventer den formelle ministerielle godkendelse af den planlagte anvendelse af de 7,3 millioner kroner.

Ældreråd enige i prioritering

Samtidig er forvaltningen gået i gang med at regne på

Roskilde andel af en finanslovspulje på 500 millioner kroner betyder ekstra medarbejdere på de ni kommunale plejecentre og i hjemmeplejens tre afdelinger.

en række forslag til en præcis fordelingsnøgle, der i sidste ende vil afgøre, hvordan de ni kommunale plejecentre og hjemmeplejens

”De 15-17 årsværk betyder rigtig meget, fordi der er tale om varme hænder, der skal direkte ud og arbejde på vores plejehjem og i hjemmeplejen. Herved kan vi drage endnu bedre omsorg for vores ældre borgere”, siger formanden for Sunheds- og Omsorgsudvalget Morten Gjerskov (S).

tre afdelinger skal tilgodeses. ”Man kunne eksempelvis forestille sig, at pengene kunne betyde en ’lille’ med-

arbejder mere pr. plejecenter og to til tre medarbejdere pr. afdeling i hjemmeplejen”, vurderer Morten Gjerskov, forud for forvaltningens oplæg, der skal ligge klar i løbet af maj måned. I Roskilde Kommunes Ældreråd er man enig i Sundheds- og Omsorgsudvalgets foreløbige prioritering af de ekstra midler til området. ”Det er fornuftigt af politikerne at fordele ligeligt, så alle bliver tilgodeset. Behovet skifter hele tiden afhængig af, hvor mange langtidssyge ældre der eksempelvis er på et givet tidspunkt. Der dør også flere ældre i løbet af vintermånederne, hvilket igen påvirker antallet af visiterede og dermed også normeringen”, lyder det fra formand for Ældrerådet Emma Jørgensen.

Undgå driftstop og få en serviceaftale Driftsikre & holdbare portløsninger til private og erhverv. Top kvalitet - produceret af verdens førende leverandører

Kvalificeret rådgivning og tilpassede løsninger inden for alle slags porte og adgangsfunktioner. Døgnservice og vagtordning Tlf: 3296 4099

Vi tilbyder: Bomanlæg • Løfteborde Sikringsgitre • Brandporte Skydeporte • Adgangskontrol Automatik

SØNDRE MELLEMVEJ 8 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 3296 4099 · WWW.INSTADOOR.DK - EN DEL AF INSTAGROUP


17. APRIL 2018 l 15 l

50 år i Roskilde!

Klar til udeaktivitet ?

Sæsonen er i fuld gang !!

739,1449,Jotun Nonstop Bundmaling 2,5 ltr

BÅDMALING

Jotun Nonstop Supreme Bundmaling 2,5 ltr

Jotun Terrasse Fix - VIRKELIG effektiv rengøring og smudsfjernelse. Lysner træet en smule, så det ser nyt og frisk ud.

TERRASSE

169,-

Jotun Premium Mur - Højkvalitets murmaling - Lader muren ånde - Vandafvisende - Holder muren tør

FACADE

AUTOLAK

Specialtonet spray med autolak. Tonet specifikt til dig 400 ml.

1099,-

Helligkorsvej 11, 4000 Roskilde. Tel: 4636 1666 farvehuset.dk & tapetmesteren.dk

199,-


l 16 l 17. APRIL 2018

Finale i Virksomhedsspillet 2018 Dennis Poulsen styrede slagets gang under finalen i virksomhedsspillet 2018 på Katedralen.

Af Tomas Skov

Over 3.000 studerende fordelt på 538 hold i både Danmark og Grønland har over ti uger deltaget i Business Combat. Ud af de mange deltagere var det de således de allerskarpeste kommende iværksættere, der var samlet til finalen i Virksomhedsspillet 2018 på Roskilde Katedralskole.

Vordingborg fik en andenplads, og det lokale hold fra Roskilde Katedralskole fik en tredjeplads. ”Spillet giver en stor læring i at drive virksomhed, og i løbet af de ti uger bliver spillet også inddraget i undervisningen på skolerne. På den måde får de studerende mulighed for at omsætte deres teori til praksis”, fortæller Dennis Poulsen, der er administrerende direktør i Welcome Management, der står bag virksomhedsspillet.

Tredjeplads til Roskilde

WAGNER OPHØRER I ROSKILDE

SPAR

20% PÅ HELE BUTIKKEN

(FRATRÆKKES NORMALPRISEN, GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER) HUSK AT INDLØSE DIT TILGODEBEVIS SAMT GAVEKORT

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

VVS Arbejde • Fjernvarme • Gas

kedler kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser • Olie

Vi kommer til aftalt tid

VVS Firmaet

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk

Fakta

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

Der var fem regionsvindere og to wildcards tilstede, og det endte, lige som sidste år, med at holdet fra Aalborg Handelsskole løb med sejren, mens holdet fra ZBC

Finaledagen på Katedralen var sponsoreret af disse virksomheder: · Dansk Industri · Ase · Mira Byggeprodukter A/S · Ejedomsmæglerfirmaet Hensrik · Anlægsgartner Gottlieb A/S · Roskilde Teltudlejning · Grønager Reklamebureau · Boligmatch aps.

Borgerne skal inddrages mere Skal borgeren sætte dagsordenen for mødet i jobcenteret eller skal samtalen med jobrådgiveren flyttes ud af kontoret? Det kan være nogle af de indspark, der kan komme fra borgerne, når jobcentret fremover vil inddrage borgernes viden og erfaring mere. Der er gode grunde til at inddrage borgernes erfaringer og perspektiver, for de kan naturligt nok bidrage med en særlig viden, som man ikke kan få på anden måde. Det gælder også i forbindelse med jobsøgning. Derfor nedsætter Beskæftigelses- og Socialudvalget

nu et brugerpanel af ledige borgere, som med skiftende besætning skal bidrage med viden og erfaringer om udvalgte temaer.

Borgeren er ekspert

”Borgerne er i kraft af deres erfaringer eksperter på deres egen situation. Samti-

dig kan de se vores indsats mere udefra, hvilket selvfølgelig giver et andet perspektiv, end når vi selv vurderer vores indsats og beskæftigelsesprojekter”, forklarer formand for Beskæftigelses– og Socialudvalget Bent Jørgensen. Panelet skal fx sikre ind-

dragelse af brugernes viden i forbindelse med evaluering af projekter eller samtaler på jobcentret. Panelets besætning skifter alt efter hvilken inddragelsesproces, der skal køre, og hvilket tema, der skal tales om. I år er der planer om at diskutere to temaer med panelet, nemlig kvaliteten af jobsamtalerne med jobklare borgere efter jobcentret har sat fokus på den jobrettede samtale, samt oplevelsen af beskæftigelsesindsatsen i Æblehaven og Rønnebærparken.

Betaler du afkølningsstraf ? Vi samarbejder med Roskilde Forsyning under fjernvarme serviceordningen. Få gennemgået dit anlæg for kun 35 kroner pr. måned. Det bliver automatisk trukket fra din varmeregning. Meld dig til direkte på www.tp-vvs.dk eller kontakt os direkte, så sørger vi for kontrakten med Roskilde Forsyning!

PS: Vi har også serviceordning for erhverv!

THORSEN & PETERSEN VVS A/S Kvalitet til dine VVS installationer siden 1995

AUT. VVS-INSTALLATØR & KLOAKMESTER

TJÆREBYVEJ 61 C • TJÆREBY • 4000 ROSKILDE • TLF. 46 36 25 32 • WWW.TP-VVS.DK


17. APRIL 2018 l 17 l

home Roskilde RO's Torv - Få en gratis og uforpligtende salgsvurdering af din bolig - Måske er den mere værd end du tror?

NY PRIS Roskilde Frederiksborgvej 37A God villa med stort potentiale for børnefamilien Velkommen til denne veludnyttede gulstensvilla med allerbedste beliggenhed i Roskilde. Her kommer du til at bo helt centralt og med kort gåafstand til Roskilde Fjord og de skønne, grønne områder i Byparken og Folkeparken.

KfndgD 87

421

4

RÆKKEHUS Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00238

1953

50

Energi

3.595.000 3.334 180.000 16.060/13.549 Tlf: 38413500

NY PRIS Roskilde Store Møllevænge 9 Centralt beliggende i Roskilde Centrum Rummelig villa i tre plan og beliggende på en lukket villavej. Her får I 152 m2 boligareal på to etager samt god disponibel kælder på 83 m2. Haven ligger dejligt ugeneret og har to gode terrasser, græsplæne, træer samt godt udhus.

Lokale home initiativer i byen Nyheder om boligmarkedet

KfndgE 152

938

4

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173A00232

1951

83

Energi

2.895.000 3.604 145.000 12.945/10.921 Tlf: 38413500

Udvalgte boliger Tips og inspiration til købet Indblik i priser og handler Få svar på dine spørgsmål

52 rigtig gode salgsfif Spændende konkurrencer

What’s not to like? Følg boligmarkedet hos home på facebook.com/homedk

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


l 18 l 17. APRIL 2018

ROSKILDE RUNDT

Første spadestik på Sct. Hans Solen skinnede og flagene blafrede, da man efter ti års tilløb kunne tage første spadestik til Region Hovedstadens nye retspsykiatri. Medarbejdere og patienter, menige og ledelse, rådgivere og byggefolk var i stort tal mødt op for at være med til byggestarten på det store nybyggeri, som mange af dem har arbejdet hen imod i mange år. ’Nu kan vi næsten ikke vente på at komme igen for at klippe snoren’, sagde regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen. Jorden var hård, så der måtte fire til for at tage det første spadestik til den nye retspsykiatri ved Sct. Hans. Fra venstre er det Martin Lund (direktør for Region Hovedstadens Psykiatri), Finn Rudaizky (regionsrådsmedlem, formand for den politiske følgegruppe), Sophie Hæstorp Andersen (regionsrådsformand i Region Hovedstaden) og Joy Mogensen (borgmester i Roskilde). Foto: Lars K Engelgaard

Tusindvis af tasker

Motorcykler besøgte julemærkehjem

Zonta Roskilde havde gjort alt klar til weekendens store salg af mere end 1.000 tasker i Roskilde Kongrescenter, og opbakningen til arbejdet mod børneægteskaber var overvældende. Flere kendte kvinder har doneret tasker til formålet, herunder Grevinde Alexandra af Frederiksborg og skuespiller Sofie Lassen-Kahlke. Grevin-

de Alexandres flotte donation, en Gucci taske, blev sat på en løbende auktion i weekenden. Herudover var der lotteri med gaver doneret af byens erhvervsliv og private, samt naturligvis muligheden for at gøre et røverkøb, når man fandt sin drømmetaske. Taskerne var alle prismærket og de billigste kostede ned til 25 kr.

Lørdag formiddag besøgte 50 motorcyklister fra den velgørende organisation Riders with Heart Julemærkehjemmet Liljeborg i Roskilde. Det blev til et par uforglemmelige timer, hvor en gruppe glade julemærkebørn fik lov til at komme helt tæt på de kraftfulde maskiner.

Vær med i Roskilde Rundt Vi vil så gerne være med i dit liv - men vi kan ikke nå det hele. Derfor modtager vi meget gerne billeder og tekst fra de begivenheder, som du synes, fortjener lidt bredere opmærksomhed. Mail til tomas@paperboy.gratis, så vil vi forsøge at finde plads her under Roskilde Rundt.


17. APRIL 2018 l 19 l

KR 133.570 INKL. LEVERING 3.980 KR.

Ford Fiesta er testvinder i årets vigtigste stortest af minibiler i Bilmagasinet september 2017 og også vinder af testen mellem Fiesta og Polo i Bilmagasinet december 2017. A

- A++

Brændstoføkonomi 19,2 – 28,6 km/l, CO2-udledning 89 - 118 g/km. Der

tages forbehold for trykfejl samt ændringer i prisen. Den viste bil er en Fiesta 1.1 S/S M5 85 hk til kr. 159.730 inkl. leveringsomkostninger (kr. 3.980). Bilen er vist med ekstraudstyr.

Københavnsvej 148 4000 Roskilde Tlf: 46 75 69 00 www.ford.gunnerdue.dk

17200.pdf

ENESTE FORD FORHANDLER I ROSKILDE


l 20 l 17. APRIL 2018

SPORT

Ørkenvandring i ørnereden Kun 647 småfrysende tilskuere havde valgt at bruge deres søndag eftermiddag i Roskilde Idrætspark: Det gav en noget atmosfæreforladt kulisse, der desværre stemte rigtig godt overens med FC Roskildes uinspirerede og tamme spil mod Skive IK – der udløste et fortjent 0-1-nederlag. Af Claus Mellergaard

FC Roskilde har haft en jævnt trist og lettere ligegyldig forårssæson – uden hverken oprykningschance eller nedrykningsrisiko. Og så alligevel. Nedrykningskandidaterne fra Aarhus-forstaden Brabrand har nemlig fået smilene tilbage og hentet otte point i de seneste fire kampe, hvor FCR kun har høstet fire point. Afstanden mellem nævnte hold er minimeret– og med syv spillerunder tilbage stikker nedrykningsspøgelset nu sit grimme fjæs frem. Søndagens hjemmekamp mod 1. divisions absolutte bundprop – jyske Skive – skulle derfor pinedød kaste tre point til FCR af sig. Men næh nej.

Tilbagelænet

Det stod nemlig desværre hurtigt krystalklart, at de jy-

af pausestillingen overtog FCR (lidt for) stille og roligt spillet i 2. halvleg. Uden at det moderate overtag dog gav anledning til større målchancer og jyske panderynker. Minutterne gik og kampen ebbede simpelthen ud. Med jyske sejrsbrøl til følge.

Nedtur mod bunden

Med nederlaget er FC Roskilde nu dumpet ned på rækkens tredjesidsteplads. Hvad værre er, at Brabrand atter halede et point ind på de lyseblå fra ørne reden – via 1-1 mod Fremad Amager. Kun syv point skiller nu de to hold. Så os der troede, at den hellige gral var velforvaret – at nedrykkerne allerede var fundet - kan desværre tro om igen. Forklaringer er der nok af: FCR har været meget skadesramt, især offensivt, har manglet det afgørende held osv. osv. Men tilbage står, at der snart skal nye point på kontoen. Måske kommer de allerede fredag aften, hvor FCR møder oprykningskandidaterne fra Vejle på udebane. Men så skal der helt andre og bedre boller på suppen.

ske gæster kom med mere vilje og kampgejst end de noget tilbagelænede værter. Gæsterne fremtvang derfor et par pæne målchancer – inden de midtvejs i 1. halvleg kom foran - på en smuk fuldtræffer, der sad helt oppe i krogen. Og reelt var Skive endda tættere på 2-0 end FCR, der ikke havde et eneste forsøg indenfor målrammen i de første 45 minutter.

Billigt grin

Man sad derfor næsten og småsov, da FCR’s målmand Frederik Schram ufrivilligt skabte morskab: Ved klodset at sparke over bolden - og derefter jagte den sagesløse kugle, inden den røg til indkast. Dette komiske optrin kunne dog ikke slette helhedsindtrykket - af en ualmindelig kedelig halvleg. Som en naturlig konsekvens

Foto: Ole Walldo

BLIV OMDELER FLEKSIBELT FRITIDSJOB OMDELING 2 GANGE OM UGEN

Ny formand i Himmelev-Veddelev Gymnastikforening

EKSTRA JOB ELLER DELTIDSJOB ARBEJD FRA 4 TIMER OG OP TIL 4 DAGE OM UGEN JEG ER OMDELER FORDI...

“...jeg h fleksibe ar brug for et lt deltid sjob” Mette 37

år

at -time job th “...it’s a part tly with my ec rf works pe studies” Sam 21 år

“...det e egne pe r rart at tjene s stadig mnge, og jeg ha ine r asser a f fritid” Sarah 14

år

n, r mig motio “...det give lidt ekstra og ft lu k fris mmen” penge på lo

VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE, FRA 13 ÅR.

ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE: BLIVOMDELER.NU ELLER PÅ TLF. 7010 4000

Knud 72 år

Himmelev-Veddelev Gymnastikforening har fået ny formand, eller rettere kvinde, i skikkelse af Marianne

Nielsen. Her er hele bestyrelsen samlet. Det er fra venstre Jack Mecklenburg, Anders Kaas, Mona Chor

Bjørn, Knud Ryhl, Dinah Berg, Pia Szendei, Gordon Christensen og den nye formand Marianne Nielsen.


17. APRIL 2018 l 21 l

B IB L IL NYNY

IN IN 0 W W 88 8 N N 8 0 0 0 0 0 0 W WI I O 2 2 2 0 2 O OTTT T A S A K SK

E E E O E G G G G U U U P P PEEEPEU N ON ION TTIIO E E

L LL L E RE RB IBL VI L V

I I T I D D D E E E POP OTP T TO

peugeot.dk peugeot.dk

B IB L IL NYNY

A S A K SK

N N I I W W IN W WIN E E

L LL L E RE RB IBL VI L V

PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT 2008 2008 2008SUV SUV SUV PEUGEOT 2008 SUV SELECTION SELECTION SELECTION SKY SKY SKY SELECTION SKY 1.6 1.6 1.6BlueHDi BlueHDi BlueHDi 100 100hk hk hk 100 hk 1.6100 BlueHDi

204.990 204.990 204.990 204.990 KR. KR. KR.

KR.

HELE HELE HELE28,6 28,6 28,6 KM/L KM/L KM/L HELE 28,6 KM/L • Sædevarme • Sædevarme HALVÅRLIG HALVÅRLIG HALVÅRLIG EJERAFGIFT EJERAFGIFT EJERAFGIFT 600 600 KR KR KR600 KR •600 Panoramaglastag • Panoramaglastag HALVÅRLIG EJERAFGIFT • Regnsensor • Regnsensor • Klimaanlæg • Klimaanlæg

DESIRE DESIRESKYSKYUDSTYR UDSTYR

FOR FOR60.000 60.000KR.KR. UDEN UDENMERPRIS MERPRIS

• El-sammenklappelige • El-sammenklappelige • 16”• 16” Alufælge Alufælge * * –––VÆRDI INKL. INKL. INKL.SELECTION SELECTION SELECTIONSKY SKY SKYUDSTYR UDSTYR UDSTYR VÆRDI 60.000 60.000 60.000KR.* KR.* KR.* sidespejle sidespejle •VÆRDI Touchskærm • Touchskærm

INKL. SELECTION SKY UDSTYR – VÆRDI 60.000 KR.*

• Mørktonede ruder, ruder, bag bag • Mirror • Mirror Screen Screen m. m. • Mørktonede

PEUGEOT PEUGEOT 208208 DESIRE DESIRE SKYSKY 33,333,3 km/lkm/l - 100 - 100 hk hk

159.990 159.990

• Tågeforlygter • Tågeforlygter Apple CarPlay CarPlay • Mirror • •Mirror Mirror Screen Screen Screen m. m. m. Apple • Panoramaglastag • •Panoramaglastag Panoramaglastag El-sammenklappelige • •El-sammenklappelige El-sammenklappelige • Mirror Screen•m. • Panoramaglastag El-sammenklappelige •• og •meget og meget mere… mere… • P-sensor, • P-sensor, bag bag Apple Apple Apple CarPlay® CarPlay® CarPlay® • Klimaanlæg • •Klimaanlæg Klimaanlæg sidespejle sidespejle Apple CarPlay®sidespejle • Klimaanlæg sidespejle • P-sensor, • • P-sensor, P-sensor, bag bag bag • Bakkamera • •Bakkamera Bakkamera • •Mørktonede Mørktonede ruder, ruder, ruder, bag bag bag • P-sensor, bag • Mørktonede • Bakkamera • Mørktonede ruder, bag • Sædevarme • •Sædevarme Sædevarme • 16” • •16” 16” alufælge alufælge alufælge •1.6 Tågeforlygter • •Tågeforlygter Tågeforlygter A A33,3 33,3 km/l. km/l. CO 79 CO g/km. 79 g/km. Prisen Prisen gælder gælder 208 Desire 208 Desire Sky Sky BlueHDi 1.6 BlueHDi 100 hk. 100 ekskl. hk. ekskl. lev. omk. lev. omk. 3.880 3.880 kr. ogkr.metallak. og metallak. • Sædevarme • 16” alufælge • Tågeforlygter 2 2 • Regnsensor •**kilde: •Regnsensor Regnsensor *Værdi *Værdi af udstyr af udstyr ift. Active. ift. Active. **kilde: DBI. DBI. BilenBilen er vist er med vist med ekstraudstyr. ekstraudstyr. Der tages Der tages forbehold forbehold for prisfor prisog afgiftsændringer og afgiftsændringer samtsamt trykfejl. trykfejl. Gælder Gælder så længe så længe lagerlager haves. haves. • Touchskærm • •Touchskærm Touchskærm • Regnsensor • Touchskærm ++

kr. kr.

++

DenDen smarte smarte Peugeot Peugeot 208208 er den er den mest mest solgte solgte bil ibil Danmark i Danmark i 2017** i 2017** og dermed og dermed danskernes danskernes absolutte absolutte favorit. favorit. NårNår du vælger du vælger denden ultimative ultimative sommermodel, sommermodel, 208208 Desire Desire SkySky medmed panoramaglastag panoramaglastag til kun til kun 159.990 159.990 kr., kr., får du får udstyr du udstyr til en til værdi en værdi af hele af hele 60.000 60.000 kr.* kr.* medmed i prisen. i prisen. Og Og medmed en formidabel en formidabel brændstoføkonomi brændstoføkonomi behøver behøver du ikke du ikke engang engang bekymre bekymre dig dig om om de ekstra de ekstra lange lange tureture – du–kører du kører nemlig nemlig helehele 33,333,3 kilometer kilometer literen. literen. Samtidig Samtidig giver giver vi dig vi dig ligelige nu en nuekstra en ekstra godgod byttepris byttepris på din på din gamle gamle bil, når bil, når du vælger du vælger at køre at køre afsted afsted i eniny enPeugeot. ny Peugeot. Vælger Vælger du at dutakke at takke nej nej til ettil et skarpt skarpt tilbud tilbud efter efter mødet mødet medmed os, giver os, giver vi en vigratis en gratis bilvask. bilvask. Velkommen Velkommen hoshos din din Peugeot-fohandler! Peugeot-fohandler!

PEUGEOT PEUGEOT 208 208

Panoramaglastag, Panoramaglastag, Panoramaglastag, Apple Apple AppleCarPlay® CarPlay® CarPlay® og ogalufælge alufælge alufælge erblot blot bloteksempler eksempler eksempler på på påluksusudstyret luksusudstyret luksusudstyret tiltiltilen en enværdi værdi værdi af60.000 60.000 60.000 kr., kr., som som somdu du du får får får med med med i iprisen iprisen prisen på på på 2008 2008SUV SUV SUVSelection Selection Selection Sky. Sky. Panoramaglastag, Appleog CarPlay® ogerer alufælge er blot eksempler på luksusudstyret tilafaf en værdi kr., af 60.000 kr., som du får med i2008 prisen på 2008 SUVSky. Selection Sky. Og Og Og sammen sammen sammen med med med de de de nyeste nyeste nyeste teknologier, teknologier, teknologier, høj høj høj førerposition førerposition førerposition og og og et et et robust robust robust off-road off-road off-road look look look i i et i et et eksklusivt eksklusivt eksklusivt design design design danner danner danner det det det rammen rammen rammen om om om de de de mange mange mange fantastiske fantastiske fantastiske køreoplevelser køreoplevelser køreoplevelser i ii Og sammen med de nyeste teknologier, høj førerposition og et robust off-road look i et eksklusivt design danner det rammen om de mange fantastiske køreoplevelser i den den den markante markante markante SUV, SUV, som som som giver giver giver dig dig dig 28,6 28,6 28,6 økonomiske økonomiske økonomiske kilometer kilometer kilometer på på på literen. literen. literen. Kig Kig Kig ned ned ned tiltiltil os, os, os, og og og oplev oplev oplev selv selv selv Peugeot Peugeot 2008 2008 2008 i en i ien en Top Top Top Edition, Edition, Edition, som som som giver giver giver dig dig dig ekstra ekstra ekstra værdi værdi for for for pengene. pengene. pengene. denSUV, markante SUV, som giver dig 28,6 økonomiske kilometer på literen. Kig ned til os, ogPeugeot oplev selv Peugeot 2008 i en Top Edition, som giverværdi dig ekstra værdi for pengene. ++++ A++ AA 28,6 28,6 28,6 km/l. km/l. km/l. CO CO CO 90 90 g/km. g/km. g/km. Prisen Prisen Prisen ererer ekskl. ekskl. ekskl. metallak. metallak. metallak. *Værdi *Værdi *Værdi ift. ift. ift. Active. Active. Active. Apple Apple Apple CarPlay® CarPlay® CarPlay® kræver kræver kræver iPhone iPhone iPhone 55eller 5eller eller nyere nyere nyere med med med dataadgang. dataadgang. dataadgang. Der Der Der tages tages tages forbehold forbehold forbehold for for for pris-, pris-, pris-, afgiftsændringer afgiftsændringer afgiftsændringer 2 2 290 A++ ANBEFALER 28,6 km/l. CO2 90 g/km. Prisen er ekskl. metallak. *Værdi ift. Active. Apple CarPlay® kræver iPhone 5 eller nyere med dataadgang. Der tages forbehold for pris-, afgiftsændringer og og og trykfejl. trykfejl. trykfejl. Tilbuddet Tilbuddet Tilbuddet ererer gældende gældende gældende såså så længe længe længe lager lager lager haves. haves. haves. og trykfejl. Tilbuddet er gældende så længe lager haves.

PEUGEOT PEUGEOT ROskildE ROskildE

Maglegårdsvej Maglegårdsvej 55BBB Åbningstider Åbningstider Åbningstider salg: salg: salg: Maglegårdsvej Maglegårdsvej 55 B5B Åbningstider salg:salg: Åbningstider i Påsken: Maglegårdsvej 5 BÅbningstider PEUGEOT PEUGEOT PEUGEOT ROSKILDE ROSKILDE ROSKILDE PEUGEOT PEUGEOT ROSKILDE ROSKILDE Maglegårdsvej PEUGEOT ROSKILDE 40004000 Roskilde Roskilde Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl. 9.00-17.30 kl. 9.00-17.30 4000 4000 4000 Roskilde Roskilde Roskilde Mandag-torsdag Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl. kl. kl. 9.00-17.30 9.00-17.30 9.00-17.30 Mandag -onsdag: kl. 9.00-17.30 4000 Roskilde Vejlebo Vejlebo & Winther & Winther ApS ApS Maglegårdsvej Maglegårdsvej 5 B • 4000 5 B • 4000 Roskilde Roskilde Telefon Telefon 88 8888 6788 6767 • www.peugeot.dk/roskilde 67 • www.peugeot.dk/roskilde

Vejlebo Vejlebo &ApS Winther & Winther ApS ApS Vejlebo Vejlebo Vejlebo &&& Winther Winther Winther ApS Vejlebo &ApS Winther ApS

Telefon Telefon 88 88 88 67 88 67 67 67 Fredag Fredag kl. 9.00-17.00 kl. 9.00-17.00 Telefon Telefon Telefon 88 88 88 88 88 88 67 67 67 67 67 67 Fredag Fredag Fredag kl. kl. kl. 9.00-17.00 9.00-17.00 9.00-17.00 Torsdag - søndag: Lukket Telefon 88 88 67 67 www.peugeot.dk/roskilde www.peugeot.dk/roskilde Søndag Søndag kl. 11.00-15.00 kl. 11.00-15.00 www.peugeot.dk/roskilde www.peugeot.dk/roskilde www.peugeot.dk/roskilde Søndag Søndag Søndag kl. kl. kl. 11.00-15.00 11.00-15.00 Allan Allan Allan Larsen Larsen Larsen Johnny Johnny Johnny Vejlebo Vejlebo Vejlebo Michael Michael Michael Wermuth Wermuth Wermuth Kasper Kasper Kasper DeWitt DeWitt DeWitt Allan Larsen Johnny Vejlebo Michael Wermuth Nicki Vejlebo Tobias Holmelund 2.11.00-15.00 PåskedagAllan kl. Larsen 11.00-15.00 www.peugeot.dk/roskilde Allan Larsen JohnnyJohnny VejleboVejleboMichael Michael Wermuth Wermuth KasperKasper DeWittDeWitt


l 22 l 17. APRIL 2018

”Juleaften for vinyl-entusiaster” Lørdagens fejring af Record Store Day bliver igen med lokalt islæt, når VinylFreak slår dørene op til en perlerække af specielle udgivelser, nørderi og livemusik. Lørdag den 21. april kl. 10 slår Dirch Pedersen igen dørene op til den roskildensiske udgave af Record Store Day.

Af Holger Vincents

Den kommende lørdag vil forventningsfulde vinylsamlere verden over springe ud sengen. Anledningen er Record Store Day, pladebranchens fejring af sig selv og de uafhængige musikforretninger, der også tæller VinylFreak i Roskilde. Præcis kl. 10 slår indehaver Dirch Pedersen dørene op til en dag fyldt med specielle udgivelser, nørderi og masser af besøgende.

”Sidste år stod der 15-20 stykker og ventede, inden vi åbnede. De fik kaffe, og i år har vi udvidet med kage”, afslører vinyl-forhandleren om optakten til 2017-udgaven, der udviklede sig til årets største dag målt på butikkens omsætning. ”Det er juleaften for vinylentusiaster, så der er gang i den”, fortsætter Dirch Pedersen, der samtidig kan oplyse, at VinylFreak i forbindelse med årets udgave af Record Store Day blandt andet by-

der på livemusik samt lokalt øl fra mikrobryggeriet D’Øl. Blandt årets RSD-udgivelser, der alle har det til fælles, at de udkommer i stærkt begrænsede oplag, figurerer prominente navne som David Bowie, Led Zeppelin, Madonna og Neil Young, mens listens danske islæt tæller genudgivelser af 1960-bands som Culpeppers Orchard, Ache og Beefeaters. I den mere kuriøse afdeling er det til gengæld ikke vinylen, der er i fokus. AC/DC’s hardrockopus ’Back in Black’ kan således erhverves på et godt gammeldags kassettebånd. ”Den er der et par stykker, der har spurgt efter, så jeg har bestilt den hjem, men ellers er kassettebånd normalt ikke noget, jeg sælger meget af”, fortæller Dirch Pedersen.

No1-indehaver Camilla Hansen kan kalde sig ny forhandler af A.C. Perch’s Thehandel.

Specialbutik indgår samarbejde med Perch’s Thehandel No1 i Sct. Ols Gade er ny forhandler af de traditionsrige teer. Af Holger Vincents

”Jeg fik selv en, da jeg åbnede butikken”, fortæller Camilla Hansen og peger på en smagsæske fra A.C. Perch’s Thehandel. Indehaveren af No1 i Sct. Ols Gade viser stolt den seneste tilføjelse til sortimentet i den lille specialbutik

frem for Paperboy, efter at hun for godt en måned siden fik tilladelse til at kalde sig forhandler af den kongelige hofleverandørs teer. ”Det er vildt fedt at få lov til at sælge noget, der, så vidt jeg ved, ikke findes andre steder i Roskilde”, lyder det fra forretningsejeren, der tilbage i januar måned rettede henvendelse til Perchs efter en tur forbi det traditionsrige tehus’ filial i Københavns Lufthavn. ”Jeg tænkte, at det kunne være sjovt at få deres produkter ind i butikken, så jeg

sendte en forespørgsel og fik svar tilbage om, at det gør de normalt ikke. Jeg fik dog også besked på at sende et par billeder af forretningen, og tre uger senere havde jeg forhandlingen”, fortæller Camilla Hansen, der åbnede No1 tilbage i september måned sidste år. Indtil nu har de godt 60 kvm primært været forbeholdt et alsidigt udvalg af interiør og legetøj, men nu går Camilla Hansen altså nye veje i jagten på lokale kunder og ikke mindst det mere udefrakommende segment. ”Mange af byens turister kommer her forbi, når de skal fra museet til domkirken eller omvendt, og derfor er vi også glade for nu at kunne tilbyde nogle lidt hyggelige produkter, der egner sig godt til gaver”, fortæller hun.

Bremsesporingssyn Man skal ikke tro på hvad som helst... Det skal være trygt og sikkert, når din bil skal på værksted. Det vil vi gerne gøre noget ved.

- har du hørt dit autoriserede værksted?

Vind et olieskift

Kom med et forslag til næste overskrift i samme stil, så trækker vi lod blandt de bedste! Skriv dit forslag og send det til: kid@stubbe.dk - jb@skoda-roskilde.dk · henrik.madsen@gunnerdue.dk

Arne Stubbe Automobiler A/S

Roskilde Bilcenter A/S

Gunner Due Biler A/S

- de ved, hvad de taler om!


17. APRIL 2018 l 23 l

1,75 % FAST LAV RENTE FRA 9.-22. APRIL 2018 Repræsentativt eksempel på finansiering af en fabriksny Toyota: 2.331 kr./md. (Bilens pris: 250.000 kr.) Udbetaling 50.000 kr. Løbetid 96 måneder. Fast debitorrente 1,76 %. ÅOP 2,87 %. Samlet kreditbeløb 200.000 kr. Samlede kredit­ omkostninger 23.776 kr. Samlet tilbagebetaling (eksklusiv udbetaling) 223.776 kr. Obligatorisk kaskoforsikring og ingen registrering i RKI forudsættes. Inklusiv nummerplader og levering. Ingen løbende månedlige gebyrer ved betaling via Nets. Der er fortrydelsesret på lånet. Forbehold for kreditgodkendelse, prisændringer og renteforhøjelser. Tilbuddet er gældende igennem Toyota Financial Services Danmark A/S. Gælder fra 9. april til 22. april 2018. *Gælder kun udvalgte modeller af RAV4, Auris og Toyota C­HR og kun så længe lager haves.

Danmarks bedste billån Kåret for 4. gang af Forbrugerrådets magasin TÆNK Penge.

Se mere på toyota.dk/markedsdage Toyota har for 15. år i træk de mest tilfredse kunder både hos forhandlerne og på værkstederne (Kilde: FDM og Loyalty Groups AutoIndex 2017)

Toyota Ballerup/Måløv

Toyota Roskilde

Åbent 7.30-17.30, lør. lukket, søn. 11-16

Åbent 7.30-17.30, lør. lukket, søn. 11-15

Måløv Byvej 7 · tlf. 44 97 21 70

Betonvej 2 · tlf. 46 33 04 00

Arne Stubbe Automobiler A/S · hvor tilfredserne mødes! www.stubbe.dk


l 24 l 17. APRIL 2018

Historien bag fotoet

Enkefru Olsens store dag

Af Per Steenholdt

På fotografiet er det uden tvivl hovedpersonen enkefru Olsen, der ses foran sin cafe en sommerdag 1910. Hun er tæt på 77 år og er festens hovedperson. Det er et meget historisk sted, hvor den gamle kongsgård, der nedbrændte i 1443, skulle have ligget. Det er bestemt ikke den første fest i netop det område. Den mest omtalte fest i Danmarks historie er uden tvivl den, der blev holdt d. 9. august 1157. Den vil jeg da også se nærmere på, inden jeg præsenterer enkefru Olsen.

Den blodige fest i 1157

Denne fest er siden gået over i historien som ”Blodgildet i Roskilde”. Det var forsoningsfest efter en kamp om den danske kongekrone, der havde varet siden 1146. Det år valgte kongen Erik Lam at frasige sig kongekronen og gå i kloster. I 1157 bliver der endelig aftalt en fred. Danmark skal opdeles, og kongeemnerne får hver deres del af riget. Valdemar bliver konge i Jylland, Svend får Skåne

Festen der udviklede sig voldeligt. Her tegnet i et 1200-tals håndskrift: ”Sächsische Weltchronik”. Kopi fra 1400-tallet.

”Klar til fest” Bondetinget 2, 1910. Foto: Lokalhistorisk arkiv.

og Knud får Sjælland og Fyn. Det er Knud, der er værten ved den store forsoningsfest. Stedet er Kongsgården i Roskilde, som var beliggende i området omkring Bondetinget 2 og Skolegade 3. Saxo, Absalons talerør, skildrer festen, så ingen kan være i tvivl. Svend er en nedrig skurk. Han vil dræbe både Knud og Valdemar. Det lykkedes dog Valdemar at flygte, og kort tid efter dræbes Svend ved slaget på Grathe Hede. Valdemar får siden tilnavnet ”Den Store”, og man kan ikke finde beretninger, hvor andre end Svend er den nedrige skurk. Ikke underligt, at det er sejrherren, der skriver historien. Dengang blev

historien skrevet på latin og opbevaret på diverse klostre. Det skal da også nævnes, at den ældste bevarede kopi af eksempelvis Roskilde Krøniken er fra slutningen af 1200- tallet. Det er utænkeligt, at noget blev kopieret og bevaret, hvis det indeholdt kritik af Valdemar. Valdemar var jo søn af Knud Lavard, der blev ophøjet til helgen i 1169.

Tilbage til festen hos enkefru Olsen

Festen i 1910 er ikke en del af den historie, som eleverne på den nærliggende Katedralskole skulle lære om. Fru Olsen synes slet ikke at være nævnt i litteraturen.

Han Rønø skriver om ”Det historiske hjørne” i 1963 og nævner, at Ida Jansen residerer på hjørnet og sælger kager. ”Residerer” er nok ikke den korrekte vending. Ida Jansen er betegnet som ”Detailhandlerske” i diverse folketællinger. Det er fru Olsen, der ejer ejendommen og beskrives som ”Værthusholderske”. Ida Jansen kan have lejet lokalet, hvorfra der sælges brød og kager. Forstørrer man det gamle foto ses det, at anledningen til at hejse flaget er, at der er pyntet op til 50 års jubilæum. Det er Cafe Bondetinget, der i 1910 har ligget på stedet siden 1860 og derfor har fødselsdag. Allerede den 1. februar 1860 er Anders Olsen, fru Olsens mand, registreret som ejer af ejendommen. Hvis jubilæet ikke fejres

en tilfældig dag, kan det måske være på dagen, hvor parret fik deres bevilling eller var klar efter ombygning. Fru Olsen hed oprindeligt Lise Kathinka Kjeldsen og var født på Sankt Jørgensbjerg i 1833 af fattige forældre. Fattigdommen slipper hun dog ikke for. I kirkebogen kan man læse, at hendes mand, Anders Olsen, har begået selvmord ved at hænge sig. Han var i 1888 deprimeret over dårlige økonomiske forhold. Lise Olsen har ikke kæmpet mod rivaler til kongemagten, men kæmpet for at sikre et økonomisk udkomme til sig selv og sine børn. Hun får bevillingen som værthusholderske og har held med sin kamp. Ikke alene driver hun Cafeen til jubilæumsdagen i 1910, den giver også et rimeligt overskud. I folketællingen fra 1916 kan man se, hun har opgivet en årlig indkomst på 1200 kr. samt en formue på 4500 kr. Jeg håber, hun havde en dejlig fest i 1910 – en af hverdages helte, der fortjente den. Enkefru Olsen dør i 1917, og ”Staten” køber ejendommen til nedrivning. Eleverne fra Katedralskolen, kunne dog nok købe kager nogle år endnu. I 1921 kan man se, at Ida Jansen stadig bor i ejendommen, men nu som lejer hos ”Staten”.

Golfens Dag i Roskilde Golf Klub Kom til Åbent Hus søndag den 22. april kl. 10-14

Oplev vores smukke, miljøvenlige bane, træningsfaciliteter og flotte klubhus på en guidet rundtur. Prøv at slå til en golfbold efter instruktion. Få chancen for at vinde et gratis 12 ugers prøvemedlemskab, sponseret af Jyske Bank. Efter rundvisningen kan du nyde en let, gratis frokost sammen med en af de frivillige guider og få indblik i klubbens sociale liv. Hør om vort tilbud på prøvemedlemskab til kr. 995,- for 12 uger, incl. træning, lån af udstyr og meget andet. Har du et fysisk handicap, er du velkommen på Golfens Dag. Vi har hjælpere klar, så du kan prøve golfspillet.

Velkommen til en hyggelig dag i Roskilde Golf Klub søndag den 22. april kl. 10-14. Du er også velkommen til orienteringsmøde tirsdag den 24. april kl. 19 i klubhuset. Kom hør om vort tilbud vedrørende prøvemedlemskab i foråret. Mød samtidig andre kommende golfspillere. Klubben byder på lidt at drikke. Ingen tilmelding Se mere på www.roskildegolfklub.dk


17. APRIL 2018 l 25 l

R OSKILDE Æ LDR E MOTION gram Sommerpro . august 1. maj - 3 1

Helgarderet Høstfest i Viby Alle sejl er sat til en helt fantastisk afslutning på årets høstfest i Viby lørdag den 25. august 2018. Traditionen tro bliver der afholdt en fest i CosmosHallen om aftenen. Hele arrangementet er planlagt i samarbejde med Ramsø Musikhus og KulturCosmos, og billetsalget er gået i gang, så man allerede nu kan købe billetter til en storslået koncert.

Folkekære Folkeklubben

Så har du her nogle supertilbud på motion i et rigtigt godt socialt miljø sammen med andre 2600 glade ældre. Du kan vælge mellem billard, bordtennis, cirkelspin, cykling, krocket, krolf, orientering, petanque, spinning, stavgang, stolemotion, styrketræning, tennis og traveture.

KONTAKT Hjemmeside www.raem.dk Mail raem@outlook.dk Telefon 46 35 48 77

på ’Fedterøv’, ’For Pengene’ og ’Danmarksfilm’, der alle har været spillet flittigt på de danske radiostationer.

Østrogen Gasolin’

Det andet band er Gasoline, som fortolker Danmark nationalband nr. 1.

Fakta Billetterne koster i forsalg 150 kr. og 170 kr. i døren. De kan købes via www.kulturcosmos.dk

WAGNER OPHØRER I ROSKILDE

SPAR

20% PÅ HELE BUTIKKEN

(FRATRÆKKES NORMALPRISEN, GÆLDER IKKE I FORVEJEN NEDSATTE VARER) HUSK AT INDLØSE DIT TILGODEBEVIS SAMT GAVEKORT

SKOMAGERGADE 22 · ROSKILDE · Tlf. 46 32 00 60 · wagner.dk

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

BUTIKKEN FORTSÆTTER - NYT NAVN - NYE MÆRKER

Det er nemlig ingen ringere end Folkeklubben, der er aftenens hovednavn. Folkeklubben blev dannet i 2011, og har haft en helt fantastisk karriere siden da, de turnerer landet tyndt, og har spillet på mange forskellige scener - alt fra store scener til sognegårde, kroer, musikforeninger, kulturhuse og festivaler. Det er rendyrket folk musik og store popsange bundet sammen med underfundige, fængende tekster – tænk bare

Er du 60+ og bor i Roskilde Kommune?

”Gasolin’, Danmarks største rockband, hyldede gennem 70’erne livet og kvinderne. Nu hylder kvinderne Gasolin’…”, lyder det i pressemeddelelsen fra det fem kvinder høje band, der fandt sammen for ti år siden. Så nyd disse rockkvinder, når de lukker op for deres indre drengerøv den 25. august i Viby.

TRÆNGER DU TIL ÉN AT TALE MED? Ensomhed? Misbrug? Sygdom? Usikkerhed?

Aktivitetsprogram fås på RÆMs træningscenter, Kildegården 6, Biblioteket, lægerne, apoteket, Ældre Sagen og hos Roskilde Frivilligcenter.

DU KAN TALE MED OS OM ALT!

Du skal vide at: vi har tavshedspligt vi spørger ikke om navn, adresse eller cpr. nr. du registreres ikke! ALLE kan henvende sig RING ALLE UGENS DAGE – HELE ÅRET RUNDT! Kl. 19.00-24.00

TLF: 70 120 110

- En at tale med

LIVSKVALITET MOTION SOCIALT SAMVÆR ROSKILDE ÆLDRE MOTION

Mens Health Week

ndhedsuge u s s d n æ M i dagene i Roskilde 5. juni. den 11. - 1

otion skilde Ældre M Her holder Ro alle vores åbent hus med ter. sommeraktivite avisen og Se mere info i meside på vores hjem fra medio maj. www.raem.dk


l 26 l 17. APRIL 2018

K U LT U R

KULTURKALENDER Forskningens døgn Lyder det tørt og kedeligt? NEJ, tværtimod, for her kan du lære om forskning på en sjov, lærerig og spændende måde! Vi har nemlig taget forskerne ud af deres sædvanlige rammer, sat dem ind i nogle store telte og givet dem en udfordring: ”I skal fortælle hele Roskildes befolkning, stor som lille, gammel som ung, om jeres forskning. De skal kunne mærke, se, høre og prøve på egen krop hvilken betydning, forskning har for vores dagligdag.” - og I kan tro de har gjort sig umage!

Du kan blive klogere på vindenergi med DTU, smage på larver og græshopper med Roskilde Bibliotek, finde ud af om du har adelsblod i årerne med Roskilde Slægtsforskerforening og bygge eksploderende vulkaner med Made by Kids – blot for at nævne nogle enkelte eksempler. Tid: Lørdag den 21. april kl. 10-14 Sted: Klosterhaven ved Algade 31

Montmartre – bag kulisserne

Niels Christensen var nemlig musikalsk leder af spillestedet Montmartre i mere end to årtier fra 1976 til 1989. Altså dengang Montmartre lå i Nørregade. I årene før – og fra genåbningen i 2010 til i dag, har spillestedet adresse i Store Regnegade. Foredraget er arrangeret af Roskilde Bibliotek og billetter købes via deres hjemmeside. Tid: Onsdag den 18. april kl. 19-21 Sted: Viby Bibliotek

– er du sart ka’ du få et chok!

WomBattles er et koncept, hvor rappere freestyler mod hinanden to og to. Først får de hver et par emner, de skal rappe om i 1 minut og til sidst skal de battle direkte mod hinanden i 2 minutter. Herefter finder dommerne en vinder, som går videre til semifinale og måske finalen. Det lyder tilforladeligt, men der bliver absolut ikke lagt fingre imellem, når de går til den! Der er svedige rim, tunge beats og knivskarpe punchlines når WomBattles indtager caféscenen.

VIN OG VINGESUS En snak med de ansvarlige faginspektører bag udstillingen ”Roskilde - Magt og Mennesker”. Roskilde Museum kl. 19-20.30 DUO NAVASSE/ TAGMOSE Tværfløjte og klaver. Skøn musik! Roskilde Bibliotek kl. 20

TORSDAG 19. APRIL FOREDRAG Hør Helle fortælle om hendes og Arnes tur til flere SOS børnebyer i Laos og Cambodia. INSP! kl. 18-21

Det er en konkurrence af rappere for rappere – og det er absolut freestyle!

KÆLDERJAZZ Kvarteten ”Nielsen Swingtime” spiller jazz standards og evergreens. Klosterkælderen kl. 12 JUNIORSCHUBERTIADEN Sprælske operatalenter fra ”Operagruppen Frederiksberg MGK” spiller og synger. Roskilde Gymnasium kl. 15 COSMOS MUSIKQUIZ Med den altid veloplagte quizmaster Claus Gemynthe Manniche ved roret. KulturCosmos kl. 19 COMEBACK CONCERT Professor Longhair er stærkt tilbage med forsanger og bassist Craig i front. Klosterkælderen kl. 20

SØNDAG 22. APRIL

ALABAMA BLACK SNAKES LIVE Akustisk koncert. Gustav Wieds Vinstue kl. 20 LONG JOHN & US Svingende blues og bluesrelateret rock hovedsageligt fra tresserne. Klosterkælderen kl. 20

FREDAG 20. APRIL

Freestyle rap på Ragnarock Nu rammer WomBattles igen Ragnarock, nærmere bestemt på fredag den 20. Og er du ikke for sart, er der en rigtig sjov oplevelse i vente.

FN’S VERDENSMÅL Bliv klogere på de verdensmål, som internationalt sætter retning for, hvordan vores alle sammens jord og liv kan forbedres. Jakobskirken kl. 19

JACOB BELLENS Den karismatiske sangskriver gæster Roskilde med band og et mere upbeat og groovebaseret udtryk. Gimle kl. 20-23.30

Vær med på forreste række når Niels Christensen skruer tiden tilbage til dengang, hvor København var placeret på verdenskortet, som centrum for moderne jazz i Europa.

Du vil blive klogere på livet bag kulisserne; møderne med verdens største jazzmusikere, de unikke musikalske oplevelser, euforien, drømmene, sejrene og nederlagene – kort sagt alt det, der var usynligt for publikum.

ONSDAG 18. APRIL

ØL-SMAGNING Smag på øl fra Musicon Mirobryggeri, Bryghuset Røde Port og Bryghuset Skands. Vikingeskibsmuseet kl. 17.30 BABY BINO Comet 13 præsenterer: Baby Bino + support: Miloswag. KulturCosmos kl. 21 HAILEY TUCK (US) Hailey Tuck (US) er en 25-årig Jazzsangerinde fra Austin, Texas. Gimle kl. 21

LØRDAG 21. APRIL DMU RACE DAY Prøv kræfter med motocross. MX HEDELAND kl. 10-14

JUNIORSCHUBERTIADEN Zapolski Strygerne - 50 børn og unge indtager scenen! Roskilde Gymnasium kl. 11 GIMLE FOR BØRN Malerværksted med Mia Willaume. Gimle kl. 12 ROSKILDE OPLEVELSESHAVN 5 års jubilæum og fest på havnen! Roskilde Oplevelseshavn kl. 12-15 JUNIORSCHUBERTIADEN Årets Talent Alva Holm, 17-årig violinvirtuos, spiller recital. Roskilde Gymnasium kl. 19.30

MANDAG 23. APRIL ADVOKATHJÆLP Gratis advokathjælp på biblioteket. Jyllinge Bibliotek kl. 17 FORÅRSKONCERT RoskildeKoret afslutter sæsonen med Carl Nielsen, Povl Hamburger, Oluf Ring, A. Scarlatti, F. Mendelssohn, A Sullivan m.fl. Roskilde Bibliotek kl. 19.30-20.30

UGE 16/2018

WomBattles er en dansk konkurrence, som blev startet af den tidligere freestyle rapper Fresco. Senere hen er Mikkel Norup trådt til og hjælper til med at afvikle arrangementet, der snart har to år på bagen. WomBattles er et månedligt event, som normalt holder til i København, men af og til lægger de vejen forbi Ragnarock. Billetter kan købes på billetto.dk. Tid: Fredag den 20. april kl. 19-22 Sted: RAGNAROCK - museet for pop, rock og ungdomskultur

INTERNATIONAL TABLE TOP DAY There will be board games aplenty and game experts to teach you. Roskilde Bibliotek kl. 11-20

Dette er et udvalg af events i Roskilde Kommune. Se dem alle i app’en Roskilde LIVE. Se også info om pris og tilmelding i appen.

roskilde.dk

Telefon 4631 3000


17. APRIL 2018 l 27 l

K U LT U R

Forårets sidste Palækoncert Lørdag den 21.april kl. 12:15 i Palæfløjen er der Schubert, Brahms og Beethoven på programmet. Det er de tre super-dygtige pianister, Ruben Høgh, Andreas Thrane og Victoria Robinson, der spiller. Ruben Høgh, som er født i 1996 har spillet klaver siden han var otte år. Han fandt ud af, at han ville være pianist, da han gik på Orkesterefterskolen i 2012-13. Sideløbende med gymnasiet gik han på MGK, musikalsk grundkursus, indtil han blev optaget på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Her har han, ligesom Victoria og Andreas, Amalie Malling som klaverlærer. Koncerten, der er arrangeret af Roskilde Musikforening og Roskilde Kunstforening, varer en time. Medlemmer betaler 30 kr., andre 50 kr. Unge under 18 går gratis ind.

Billedkunstnerne Allan Otte og Mie Mørkeberg er blandt de ti kunstnere, der nyfortolker L. A. Rings Baldersbrønde. Her skal de have Mies maleri på plads.

Tilbage til Baldersbrønde Hvad sker der, når moderne kunstnere møder L. A. Rings Baldersbrønde, der i dag er omkranset af motorveje og industri? Ti kunstnere giver deres bud i Palæfløjen. Af Tomas Skov

Inden maleren L. A. Ring flyttede til Skt. Jørgensbjerg, tilbragte han sine mest produktive år fra 1902-1904 i landsbyen Baldersbrønde. Maleren fandt sine motiver i den typiske landsbys hverdagsliv, herunder husene, gadekæret og det stille liv blandt landsbyens beboere.

Mødet med Baldersbrønde

Baldersbrønde består endnu, men miljøet er unægtelig ændret en anelse, idet den lille landsby i dag er omkranset af færdselsårer og industri til alle sider. På den baggrund er det interessant at se, hvad ti forskellige kunstnere får ud af mødet med Baldersbrønde anno 2018. Hvilke motiver rummer byen for en nuti-

dig kunstners blik? Og er det stadig muligt at finde skønheden i Baldersbrønde, der i dag er hjemsted for 180 virksomheder?

Oplagt benspænd

”Det er ikke oplagt at tage til Baldersbrønde - og netop derfor er det oplagt”, siger Allan Otte, der fik idéen til projektet, hvor benspændet

Fakta: Kunstnere Allan Otte, Ivan Andersen, Mie Mørkeberg, Peter Carlsen, Maria Torp, Ulrik Møller, Bjarke Regn Svendsen, Lise Blomberg, Ahmad Siyar Qasimi, Christian Schmidt-Rasmussen.

altså er at finde den kunstneriske skønhed i landsbyen på Vestegnen, der i dag er omkranset af industri, og nærmest vokset sammen med Hedehusene. De ti medvirkende malere sagde alle omgående ja til at deltage, og resultaterne af deres møder med Baldersbrønde har man ved selvsyn kunnet betragte i Palæfløjen siden i lørdags på udstillingen, der fortsætter indtil den 13. maj. De ti kunstnere bringer vidt forskellige indtryk fra Baldersbrønde til Palæfløjen – fra Allan Ottes skarpe, fotografiske maleri fra en klar novemberdag

Fakta Udstillingen fortsætter frem til søndag 13. maj.

i industrikvarteret til Mie Mørkebergs fabulerende værk, hvor gadekær, stork og stråtækte tagrygge møder motorvejsskilte og tankstation.

ÅBENT HUS ARRANGEMENT D. 25.4

Kunsten i det kedelige

”Det var en sjov oplevelse at tage til Baldersbrønde. Man kan ikke rigtigt gå tur. Man går ligesom rundt om gadekæret og er lidt fanget. Det er ret fascinerende”, fortæller Mie Mørkeberg, der lige som sin kollega fotograferer sine motiver for derefter at male dem hjemme i atelieret. ”Det var en vigtig modstand og teknisk udfordring i dette projekt at tage et sted, der umiddelbart er almindeligt og kedeligt og så forsøge at hæve det rent kunstnerisk”, supplerer Allan Otte.

KUNSTNERPORTRÆT ARNE HAUGEN SØRENSEN ’VANDRINGSMANDEN’ FILM FRA kl. 19 - 21

FRI ENTRE – FØRST TIL MØLLE! www.roskildegasvaerk.com En film af Marie Breyen; ’Vandringsmanden’ er et varmt og inspirerende portræt af maleren Arne Haugen Sørensen, som vi først og fremmest møder ’hjemme’ i atelieret i bjergene over Frigiliana på den spanske solkyst. Her interviews han, og her oplever vi ham svinge penslen og forberede en stor udstilling i Vélez-Málaga.

19. april

Jacob bellens


l 28 l 17. APRIL 2018

K U LT U R

Jacob Bellens på Gimle Den albumaktuelle sanger og sangskriver Jacob Bellens gæster Gimle torsdag den 19. april kl. 20. Billetter via gimle.dk Foto: Martin Bubandt.

Roskilde Oplevelseshavn fejrer jubilæum Aktiviteter for små såvel som store, musik og maritime smagsoplevelser er på programmet søndag, når Roskilde Oplevelseshavn markerer sin femårsdag.

En begivenhedsrig søndag er i vente når Roskilde Oplevelseshavn fejrer sit femårs jubilæum.

Af Holger Vincents

Søndag den 22. april kl. 1215 er der rig mulighed for at forlyste sig i maritime rammer, når Roskilde Oplevelseshavn, der er en del af Roskilde Havn, inviterer til femårs jubilæum.

De mindste kan blandt andet kaste sig over en tegnekonkurrence, mens far og mor smager på røget fisk og naturbrød, og så kigger Ros-

Uropførelse af Naturtoner på Stændertorvet Lørdag den 21. april kl. 10:15 slippes løjerne løs på Stændertorvet, hvor sangere og musikere kommer syngende eller spillende fra alle retninger for til sidst at smelte sammen til ét stort orkester på Stændertorvet - og borgmester Joy Mogensen spiller for.

Levende kunstværk

Niels Lyhne Løkkegaard er manden, der kan skabe ”et levende kunstværk”, fordi han har erfaring med at skabe værker, hvor både øvede og ikke øvede deltager, ligesom han også har erfaring

med at skabe interaktive kompositioner, hvor tilfældigt forbipasserende bliver inddraget. Til eventen har han komponeret et værk, som består af naturtoner, og her kan alle kan være med. Niels skaber musikværker, som i deres udtryk minder om installationer, der forener flere kunstneriske udtryk, og værket ”Naturtoner”, som uropføres på Stændertorvet den 21. april er et rigtig godt eksempel på dette.

Fælles lydtæppe

Der er mange forskellige

kilde Spillemandslaug forbi for at levere fejringens musikalske indslag. ”Roskilde Oplevelseshavn har været en kæmpe succes,

og det skal naturligvis fejres. I løbet af fem år er vi gået fra ’bare’ at være en del af havnen til i dag at have mange gæster, heriblandt over 800

medvirkende fx Roskilde Garden, Svogerslev Harmoniorkester, Kulturskolens Skoleorkester, elever fra Roskilde Musiske skole og Roskilde Kulturskole m.m., og alle ankommer de syngende eller spillende til Stændertorvet, hvor det hele samles i et fælles lydtæppe.

sig sangerne og tune ind på deres tone, eller man kan have en blokføjte i lommen og være med, når alle de andre medvirkende spiller på blokfløjte. Det er ikke svært, man skal bare puste i fløjten uden at dække nogle huller og holde øje med Niels, der dirigerer slagets gang fra scenen.

Syng og spil med

Musik over landet

Enhver, der har lyst til at deltage er velkommen, og man kan vælge at tilslutte

børn i vores skoletjeneste hvert år”, fortæller Uffe Clemmensen, medlem af Roskilde Havns bestyrelse og initiativtager til Roskilde Oplevelseshavn. Lægges vejen forbi sødangens festligheder er det desuden muligt at deltage i en plastikindsamling, der

er blevet til i et samarbejde mellem Roskilde Oplevelseshavn og Danmarks Naturfredningsforening, mens det også er muligt at få et unikt indblik i de bedste lystfiskerspots ved Roskilde Fjord præsenteret af Roskilde og Omegns Lystfiskerklub. Kl. 14 er freden til gengæld forbi, når sabler, træben og klapper en masse skaber røre i det ellers fredelige havnemiljø. ”Til sidst indtager piraterne Roskilde Oplevelseshavn, som vi har skrevet det i programmet. Det er en gruppe rollespillere, der kommer forbi og leverer et underholdende show”, afslører Uffe Clemmensen.

Roskilde Kommune syder og bobler af musik, og lørdag den 21. april er ingen

Fakta Der er gratis entré og foredraget foregår kl. 12:30. Hold øje med http://www.kulturbasen.dk/perl/view/ type-roskilde4/forside hvor de forskellige arrangementer kan ses. Projektet er støttet af Statens Kunstfond, Roskilde Kommune, Roskilde Musiske Skole og Roskilde Kulturskole.

undtagelse. Fx samles omkring 250 elever fra 0.klasse og deres forældre i Jyllinge Hallen til Børnemusisk Dag for at optræde med det, de har arbejdet med sammen med Kulturskolens lærere i løbet af skoleåret. Roskilde Byråd har bevilget økonomi til musikundervisning i folkeskolernes 0. klasser,

og arrangementet i Jyllinge er blot et af resultaterne i forbindelse hermed. Der er andre orkesterprøver rundt omkring i kommunen, og endvidere holder Niels Lyhne Løkkegaard Artist Talk i Byens Hus under temaet Mangedobling af lyd, utopier og det kreative paradoks.

Nu starter vi be

Kunne du tænke dig at spille golf? Pris Golfkørekort, dit helt eget golfsæt og 3 Træning hver fredag kl. 16-17. 4 indivi Fri brug af vores par 3 bane. og masser Og glem nu ikke: et sundere, gladere o

LEDREBORG PALACE GOLF CLUB · SK


17. APRIL 2018 l 29 l

N AV N E

Mindeord: En ildsjæl, der slog gnister I en sammenlagt periode på 12 år var Torben Sønderskov ad tre omgange formand for Jyllingehallen. Hertil kommer en årrække som medlem af hallens bestyrelse, som han sammen med andre lokale ildsjæle var en af idémagerne bag. Det var dengang i 1960erne, da han som ung og energisk tilflytter slog sig ned i den lille fiskerlandsby på østsiden af Roskilde Fjord. Og selvom fysikken ikke helt kunne følge med det sidste par år, så holdt

energien og ilden i øjnene ved hele vejen op gennem de efterfølgende mere end 50 år, før Torben lukkede sine øjne for sidste gang sidst i marts og blev stedt til hvile ved en smuk begravelse i Jyllinge Kirke en solskinsdag i ugen efter påske. Undervejs nåede Torben at sætte et par stærke fodaftryk i lokalsamfundet. Mest kendt var han nok for sit engagement i forbindelse med opførelsen af Jyllingehallen, hvor han sammen med andre ligesindede gjorde det

umulige muligt med opførelsen af store hal i 1971– og gentog det ved opførelsen af lille hal et par år senere. Svømmehallen, der kom til i 1978 var han også involveret i. Og realiseringen af multihallen, der blev opført i 2001, kan vi også sende en tak til Torben for sin andel i. Da han var gået ud af Jyllingehallens bestyrelse efter mere end 25 års tro tjeneste til fordel for idrætten, kastede han sig over det næste projekt med at omdanne Gulddyssegaard i Gunds-

ømagle til et samlingssted med kultur som omdrejningspunkt. Med en kombination af flid, kreativitet og gå-på-mod fik han sammen med andre i initiativgruppen og netværket rejst midler fra fonde og kommunen til at realisere et sted, der kunne samle mennesker. Man kommer ikke til resultater ved at acceptere modstand eller ved at bøje sig for meget væk fra sine mål og principper. Derfor kunne det slå gnister, når Torben oplevede folk, der

Nye søstre i Odd Fellow loge nr. 93 Estrid Odd Fellow søsterloge nr. 93 Estrid i Roskilde, har optaget 2 nye søstre henholdsvis den 16/2 og 16/3. Øverst stående søster Elsie Hove til venstre og søster Gitte Nielsen til højre. Siddende foran logens Overmester Jette Colberg tv. og logens Undermester Karin Schunck til højre.

25 års jubilæum hos Tandlæge Lars Weltzer Der var fuldt hus hos Tand i Centrum, da indehaver tandlæge Lars Weltzer i fredags kunne fejre 25 års jubilæum. Den røde løber var rullet ud, og der blev budt på det store ostebord og lidt godt til halsen. Sidste år kunne klinikken fejre 50 års jubilæum. Den gang var det blot Lars’ far, Fritz Weltzer, der fik lagt grundstenen til klinikken. Hele personalet var naturligvis på plads, og igen i år blev klinikken fyldt med klienter, venner og familie. Klinikken ligger samme sted i Algade med en smuk udsigt gennem Skomagergade. Her ses hele holdet.

ikke forstod hans visioner eller ikke var enige med ham. Sådan er det, når man er en ildsjæl. Når man brænder for noget. Og det gjorde Torben gennem hele sit lange liv. Altid på vej mod noget. Aldrig på vej væk fra noget. Uanset, om man var enig med Torben eller ikke, så aftvinger det altid respekt fra andre, når man oplever ildsjæle som ham, der kæmpede for sin sag. For andres sag. For det, som han fandt rigtigt og vigtigt.

Sådan vil vi huske ham. Og takke ham for mange års indsats for vores lokalsamfund. Æret være Torben Sønderskovs minde. På vegne af Jyllingehallernes bestyrelse og medarbejdere

Lars Lindskov Bestyrelsesformand Claus Larsen Halinspektør

FÅ HJÆLP TIL JURAEN i dit privatliv eller i din virksomhed Skal I købe hus, venter I barn eller skal I skilles? Hos ADVODAN Roskilde har vi mange års erfaring med at rådgive om den jura, som er nødvendig, når der sker forandringer i dit privatliv. Vi kan også rådgive din virksomhed om de juridiske udfordringer og muligheder, der løbende opstår. Vi går altid efter de løsninger, der sikrer dig effektive og holdbare resultater. Kontakt os for et uforpligtende møde, hvor vi finder ud af, hvordan vi kan hjælpe dig.

Advokat Advokat Klaus Graversen KlausJohansen Graversen Sven Møderet Møderetfor for Højesteret Højesteret

Advokat Advokat Thorbjørn Thomsen Thorbjørn Thomsen Klaus Graversen Møderet Møderetfor for Landsret Landsret Højestere

Advokat Advokat Advokat Maiken MaikenØ. Ø.Breum Breum Thorbjørn Thomsen

Advokat Finn C. Larsen Maiken Ø. Breum Møderet for Højesteret

Advokat Advokat Poul Westergaard Westergaard Møderet for Møderet for Højesteret Højesteret

Advokat Advokat Torben Wibe WibeAndersen Andersen Møderet Møderetfor for Landsret Landsret og og mediator mediator

ADVODAN Roskilde Algade 43 4000 Roskilde Telefon 46 35 15 15 roskilde@advodan.dk www.advodan.dk

egyndergolf, kun for kvinder!

sen kr. 1.995,00 og inkluderer: 3 måneders prøvemedlemsskab. iduelle lektioner med klubbens egen træner. er af golfhygge, kun for kvinder! ig! og længere liv! Vi glæder os til at se d

Tilmel d dig på pbg@l pgas.d k

KOTTEHUSVEJ 10 · 4320 LEJRE · TLF. 46 46 16 30 · WWW.LPGC.DK


l 30 l 17. APRIL 2018

Svar: 1. Doum, 2. Baldersbrønde (nær Hedehusene), 3. Armenien, 4. Mayonnaise, 5. Vaduz, 6. At det kun findes et afgrænset sted på kloden, 7. ’Shape of You’ af Ed Sheeran, 8. 31, 9. 78 år, 10. Mark Zuckerberg

- så samles byen

Morten Cortzen morten@paperboy.gratis Tlf: 5388 4437

PaperQuiz

Patrick Holbek patrick@paperboy.gratis Tlf: 4058 4437

Hver uge stiller vi spørgsmål fra både Roskilde og verden omkring os. Test dig selv – og vind håneretten over dine venner og familiemedlemmer.

SALG Helene Risum helene@paperboy.gratis Tlf: 2332 7119

(Find svarene øverst) REDAKTION Tomas Skov Redaktør tomas@paperboy.gratis Tlf: 2679 4048 Holger Vincents Journalist holger@paperboy.gratis Tlf: 3052 7408 ADMINISTRATION

1 ✦ POLITIK

2 ✦ KULTUR

3 ✦ SPORT

4 ✦ MAD&DRIKKE

5 ✦ VERDEN

I hvilken forstad til Damaskus smed Assad angiveligt bomber med giftgas i sidste uge?

I hvilken landsby fandt kunstneren L. A. Ring motiver til sine malerier?

To unge boksere fra AIK Roskilde er gået under jorden. Hvilket land er deres forældre oprindeligt flygtet fra?

Bland æggeblomme, olie, eddike, sennep, salt og peber. Hvad har du?

Hvad hedder hovedstaden i fyrstendømmet Lichtenstein?

6 ✦ DYRERIGET

7 ✦ MUSIK

8 ✦ ROSKILDE

9 ✦ ROYAL

10 ✦ ERHVERV

Hvad betyder det, at et dyr er endemisk?

Hvilket hit blev streamet og downloadet mest i Danmark i 2017

Hvor mange medlemmer af byrådet er der i Roskilde?

Hvor gammel blev Dronning Margrethe mandag den 16. april?

Facebook blev grillet i den amerikanske kongres i den forløbne uge. Hvad hedder stifteren?

Lone Ovesen Bogholder lone@paperboy.gratis Tlf: 2049 1162

PRODUKTION Trine Frimand Grafiker trine@paperboy.gratis Lotte Jensen Grafiker lotte@paperboy.gratis Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 37.933 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Natlinser Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

Har du ikke modtaget Paperboy? Kontakt FK distribution via link på Paperboys hjemmeside paperboy.gratis Eller ring på telefon

70 10 40 00

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk


17. APRIL 2018 l 31 l

Fra øverste hylde

Af bibliotekar Gustav Lindberg Maindal. Roskilde Bibliotekerne.

Klaus Schønning og foråret

Foråret er forandringens tid. Det er årstiden, hvor flora og fauna springer ud, viser kulør og afgiver sine vintertrætte lyde. For at ære årstiden vil vi dykke ned i den danske musiker Klaus Schønnings diskografi, hvor foråret er en passende setting for hans abstrakte, drømmende og dvælende lydunivers. Denne klumme vil introducere tre af Schønnings udgivelser, som man kan finde i Roskilde Bibliotekernes samling.

Goodbyes And Beginnings

Klaus Schønning og Suzanne Menzel – Et dansk kultmesterværk udgivet i 1981. Menzel finansierede selv pladen, og lavede den i samarbejde med Schønning. Selv i dag er pladen svær at kategorisere genremæssigt, men bevæger sig igennem folk, synth-pop og eksperimental musik. Menzels vokal er klar og smuk og hendes tekster komplekse. I hybrid med Schønnings ”rytmemaskiner” og ambient instrumenter udgør pladen et fascinerende,

Bennies Pletskud

dragende og til tider bizart stykke dansk musikhistorie. Goodbyes and Beginnings er i 2018 blevet genoptrykt af Frederiksberg Records, og er igen tilgængeligt i vinylform for folket.

Lydglimt

Klaus Schønning Lydglimt er Schønnings første plade og er en musikalsk rejse ind i vind og vejr. Numre som Skovfragmenter, Aftenregn og Havmågen illustrerer fokuset på

naturen og elementernes verden. Der er en hypnotiserende stemning igennem Lydglimt, hvor trommemaskiner, industrielle funkrytmer og optagelser af vind og torden bevæger sig langsomt side om side. Lydglimt er en instrumental perle i dansk musik, og den demonstrerer også Schønnings musikalske diversitet.

Cyclus

Klaus Schønning Cyclus er den anden plade i Schønnings diskografi og er de første musikalske skridt ind i, hvad man kan betegne som New Age musik. Pladen er dog stadig et specielt værk af lydmæssig karakter og kan passende høres på en tur rundt i skoven, ved fjorden eller i haven.

Roskilde i billeder

Torvelørdag en dejlig sommerdag.

Vind et 10 turs ølkort til Klosterkælderen

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde.

Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken på gaden for at finde ugens pletskud. Er du den heldige på fotoet, så kan du afhente et 10 turs rabatkort til velskænket specialøl på byens ølbar. Værdi 495,-

Fotografierne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, så kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, så send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Rabatkortet kan afhentes hos Klosterkælderen, St. Gråbrøderstræde 23, 4000 Roskilde. Åbent man.-fre. kl. 14-24 - Fredag kl. 12-02 - lørdag kl. 10-02 - Søndag: Lukket

Fotograf: Kasper Jørgensen

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE ANNONCER

EJENSOMSSERVICE

VINDUESPOLERING

ROS K I L DE V I N DU E S POL E R I NG

Selv en lille annonce i Paperboy bliver set...

Roskilde, Holbæk, Lejre Private og Erhverv

Denne her plads kan blive din. Formatet er 86 mm x 50 mm. Kontakt salgsafdelingen. Paperboy Roskilde Borchsgade 6 C, 1. sal - 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

Se mere klart i hverdagen www.roskildevinduespolering.dk

24 24 15 46 ALARM & LÅSE

PASFOTO

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvågning • Hundevagt • Gitter Låse • Vagt tilsyn • Porttelefonanlæg • EDB-sikringswire

BYENS BILLIGSTE

EL-INSTALLATØR

AUTORISERET EL-INSTALLATØR

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DØGNVAGT

TLF. 4636 8446 www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

– en del af

AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

www.alarmeksperten.dk

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KØGEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 ÅBENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16


36558

Ekstraordinær stor efterspørgsel efter lejligheder i Roskilde home RO’s Torv søger lejligheder i: Roskildevænget, Knud Den Stores Vej, Dommervænget, Gartnervang, Vognmandsmarken, Kongebakken, Ahornlunden, Holbækvej, Ejboparken, Neergårdsparken, Møllehusvej… Ring til home RO’s Torv på tlf. 38 41 35 00 og hør, om vi allerede har køberen til din lejlighed!

Vi glæder os til at høre fra dig!

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Pbro uge 16 2018  
Pbro uge 16 2018  
Advertisement