Pbro uge 10 2018

Page 14

l 14 l 6. MARTS 2018

CP indstillet til erhvervspris

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

Af Tomas Skov

Familievirksomheden CP Aps blev grundlagt i Viby Sj i 1986, og er siden vokset til omkring hundrede medarbejdere. Virksomheden begyndte med at udleje containere, men har siden knopskudt i flere retninger, således at den i dag er markedsledende inden for blandt andet udlejning af kontor- og mandskabsmoduler, entreprenørmateriel, lifte og pavilloner.

Af Henrik Nevers

Hvad skal vi med sprog?

Den der lever stille

Nu er CP, som den anden virksomhed efter den socialøkonomiske virksomhed Dankbar, blevet indstillet til Roskilde Erhvervspris – en pris der blandt andet lægger vægt på, at virksomhederne er udviklingsorienterede og udviser samfundsansvar. Og selv om man i CP ikke har tradition for at skilte med fortræffelighederne, så indrømmer direktør og medejer Julie Bruun hårdt presset, at virksomheden gør en del for medarbejderne. Herunder kan nævnes sundhedstjek, sommerarrangementer, julefrokoster, løbeklub, biografture, juleklip og faste-

lavn. Desuden støtter CP blandt meget andet FC Roskilde og Frelsens Hær. ”Vi ved, vi har en sund forretning og gode medarbejdere, så vi behøver ikke at

bryste os af det, vi gør. Den der lever stille, lever godt”, siger Julie Bruun.

Roskilde Erhvervspris Efter årets nomineringer vil prisen blive uddelt til en enkelt virksomhed i januar 2019.

BLIV OMDELER FLEKSIBELT FRITIDSJOB OMDELING 2 GANGE OM UGEN EKSTRA JOB ELLER DELTIDSJOB ARBEJD FRA 4 TIMER OG OP TIL 4 DAGE OM UGEN JEG ER OMDELER FORDI...

“...jeg h fleksibe ar brug for et lt deltid sjob” Mette 37

at -time job th “...it’s a part ly with my ct works perfe studies” Sam 21 år

“...det e egne pe r rart at tjene s stadig mnge, og jeg ha ine r asser a f fritid” Sarah 14

år

n, r mig motio “...det give lidt ekstra frisk luft og men” m penge på lo 72 år

år

Forleden dag talte jeg med en student, der efter eksamen drog på en længere rejse ud i verden og nu er kommet hjem mange oplevelser rigere. En af studentens erfaringer er, at studenterhuens mange fag, lektier og opgaver virkelig kom til sin ret i mødet med andre mennesker og levevilkår. Kulturforståelse og sprogkompetencer gav under turen en enestående mulighed for indsigt i fremmede områder og for at komme i kontakt med mennesker med en helt anden baggrund. Ud-syn til omverdenen har stor værdi både for det enkelte menneske men også for det danske sam-fund, der ønsker dialog, samarbejde og handel med mange og meget forskellige stater og natio-ner. Derudover kræver nogle af denne verdens største trusler internationalt samarbejde, dialog og forståelse for, at vi reelt kan indfri FNs verdensmål. De 17 verdensmål gældende fra 1. januar 2016 vil blandt andet vil afskaffe fattigdom, sikre bedre uddannelse og sundhed til alle, skabe an-stændige jobs og sikre en bæredygtig vækst. Mål, der også gælder for den rige verden, Europa og Danmark, for dig og mig og som både virksomheder, kommuner og uddannelsesinstitutioner bør inddrage i det daglige arbejde. Men i Danmark er vi da gode til sprog? Næ, egentlig ikke. Vi er nok gode til engelsk, og sprogene generelt er kommet tidligere ind i undervisningen i grundskolen, men sprogfagene ud over en-gelsk lider faktisk. Det er nemlig mere end svært at få unge mennesker til at vælge fremmedsprog udover engelsk – som tysk, fransk, spansk, italiensk og kinesisk, og i gymnasiet er antallet af stu-denter med tre eller flere fremmedsprog faldet fra 28 procent i 2007 til kun 2 procent i 2016. Alle studenter har dog haft ét fremmedsprog udover engelsk i deres gymnasietid, men det kniber som sagt med studenter, der bliver rigtige sprognørder. På de videregående uddannelser er der også færre studerende på sprogstudierne, og på flere universiteter er de mindre sprog helt udgået som studiemulighed. Men hvorfor er sprog udover engelsk vigtigt? Det er bl.a. fint beskrevet i ”Strategi for styrkelse af fremmedsprog i uddannelsessystemet” fra november 2017, hvor ”Sprog giver adgang til en mang-foldighed af viden, kultur og historie, der åbner døre til verden omkring os. Selvom tekno-

logien i nogen grad gør det muligt at oversætte fremmedsprogede tekster uden nævneværdige sprog-kundskaber, giver teknologien ikke den sprogforståelse og kulturelle indsigt, der er en forudsæt-ning for at kunne anvende sproget i dets rette form og drage fordel af de mange muligheder, som fremmedsprog bringer med sig”. Det er dejligt, at vi er gode til engelsk, men det er nu et rege-ringsmål, ”at flere elever og studerende skal vælge fremmedsprog og opnå solide sprogkompe-tencer ud over engelsk”. Der er en udbredt opfattelse af, at engelsk er rigeligt til, at vi danskere fint kan begå os ude i ver-den. Vi er dog blinde for, at der findes meget mere end den engelsksprogede verden. Rigtig man-ge flere. Der er nemlig voldsomt mange flere regioner og verdensdele, som vi både kan blive klo-gere og rigere af at orientere os mod, at samarbejde og handle med. Ofte kræver det, at virksom-heder har dygtige og veluddannede medarbejdere med stærke sprogkundskaber, som også har en indblik i de fremmede kulturer og værdier, der ofte er meget forskellige fra vores, og som kan være en forudsætning for et godt samarbejde. Desværre oplever sprogfagene (udover engelsk) i øjeblikket manglende status og prestige i ud-dannelsessystemet – og vi som samfund har i en periode nok undskyldt os med, at engelsk er rige-ligt som sprog. Og nu betaler vi så prisen med manglende søgning til sprog som en karrierevej – ikke mindst fra dygtige elever og studerende. Det er ærgerligt. Hvad kan man så gøre? Ja, den første erkendelse er, at vi husker på, at sprog er meget mere end dansk og engelsk, og at dialog, samarbejde og handel med ikke-angelsaksiske lande kræver sprog-kundskaber og kulturforståelse. Derudover skal vejledningen om valg af fag og karriere generelt styrkes i forhold til sprogene i hele uddannelsessystemet. I gymnasiet handler det om at inddrage fremmedsprogene i højere grad i den øvrige undervisning, og ikke mindst om at tegne de mange karrieremuligheder efter studentereksamen, hvor sprog kan åbne døre til spændende studier og jobs i både i Danmark og til internationale karrieremuligheder. Så lad os huske på værdien af sprog udover engelsk.

Knud

Henrik Nevers VI SØGER OMDELERE I ALLE ALDRE, FRA 13 ÅR.

ANSØG PÅ VORES HJEMMESIDE: BLIVOMDELER.NU ELLER PÅ TLF. 7010 4000

er rektor på Roskilde Gymnasium. Han har udover uddannelsesverdenen stor interesse for musik og er selv udøvende musiker som pianist.


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.