Page 1

ROSKILDE 4. årgang Uge 06 • 6. februar 2018

400 nye boliger

Kølig indsamling

Babyluge indviet

Seks byggegrunde er solgt på Musicons Hal 1-område, så der nu bliver opført omkring 400 nye boliger i den kreative bydel.

Med et væld af sjove og fantasifulde aktiviteter lykkedes det Himmelev Gymnasium at indsamle 38.500 kroner til Danmarks Indsamling 2018.

Randi Tang Nielsen fra Dankbar skrev historie, da den første babyluge i Nigeria blev indviet på børnehjemmet Vedanhjemmet i byen Onitsha.

Side 4

Side 10

Foto: Kirsten Ellebæk

Side 14

Arrangøren af Rock i Byparken har bedraget for over en million:

Side 6

Løgnens labyrint Urværkstedet ”Professionel håndtering af tid”

Forårskuller

Vi skal have plads til forårsvarerne,

KOM OG HJÆLP OS !

Spar op til 65% Automatikværk, kal. 4R57 Rosagulddublé Gennemsigtig bagkasse Vandtæt til 5 bar Gangreserve- og og datoindikator

4.995,-

Sct. Ols Gade 22 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 38 30 90

På masser af gode varer, fordelt på stativer med: 2. stk. for 500,-

3. stk. for 500,-

Kontakt mig for en uforpligtende vurdering Maria Hovmøller

Tlf. 33 13 00 10 www.hovmøller.dk

Frit valg 100,HALV PRIS

Kom og fkæl dig selv

Grundighed - Tryghed - Service


l 2 l 6. FEBRUAR 2018

Vitaminrig vinterferie fra Viby til Jyllinge Vinterferien er alt andet end kold og kedelig. I hvert fald hvis du kaster dig ud i Sjov Feries vinterferieprogram, som giver dig et ordentligt vitamin boost med svømmehalsfastelavn, bordtennisrobotter, koreansk kampkunst og besøg af Youtube-stjernen Brizze. Det er til dig, der er mellem 6 og 16 år og bor i Roskilde Kommune. Du kan også læse programmet på roskilde. dk/Sjovferie, finde programmet på din skole eller dit lokale bibliotek.

Ledige stillinger Følgende jobs er opslået i Roskilde Kommune: Administration, specialister og ledelse • Kontorelev til offentlig administration. • Godkendt plejefamilie søges til 3 drenge. • Er du teamleder med gennemslagskraft og kan sætte tydelig og meningsfuld retning for myndighedsområdet? • Socialrådgiver/socialformidler søges til Integration. Ældre og hjemmepleje • SSH søges til dagvagt i Hjemmeplejen, Distrikt Nord – Himmelev. • Demensfaglig udviklingskoordinator. • Roskilde Hjemmepleje søger SSH’ere/SSA’ere til sommerferievikariater. • Social- og sundhedsassistent søges til Lindelunden. • Engagerede sygeplejersker søges til faste stillinger på botilbuddet Lindelunden. • Hjemmeplejen Distrikt Syd søger social- og sundhedsassistent. • Plejecenter Bernadottegården søger social- og sundhedsassistent. • Plejecenter Toftehøjen søger SSA’er til aftenvagt. • Social- og sundhedsassistent søges til nattevagt på Plejecenter Toftehøjen. • Social- og sundhedsuddannede, sygeplejestuderende og lign. søges til afløse i aftenvagt hos Aften Ude Nord. • To SSA’ere søges til barselsvikariat i Hjemmeplejegruppe Aften Nord. • Afdelingsleder søges til Rehabiliteringscenter Trekroner. • CAS er på udkig efter en erfaren sygeplejerske. • Sygeplejerske til Center for Socialpsykiatri.

Ny affaldsordning starter i Roskilde Vest og Svogerslev Overgangen til den nye affaldsordning vil foregå på denne måde:

Høringer, borgermøder og afgørelser i Roskilde Kommune:

Uge 6: fra 5.-9. februar 2018: Vi tømmer sidste gang i den gamle affaldsordning. Skraldemanden tjekker også de nye beholdere og tømmer dem med indhold.

Borgermøder Nye boliger på Eriksvej i Roskilde. 27. februar 2018. Høringer Omlægning af en del af et dræn i Holmehøj på matr.nr. 27q Gundsømagle By, Gundsømagle. 28. februar 2018. Forhøring dagligvarebutik i Vindinge. 5. marts 2018. Nye boliger på Eriksvej i Roskilde. 9. marts 2018. Tillæg til eksisterende lokalplan 245 ved Frederiksborgvej. 16. marts 2018.

Uge 7: fra 12.-16. februar 2018: Så starter 14. dages tømning. Vi henter affald hos jer, der fremover får tømt i ulige uger. Uge 8: fra 19.-23. februar 2018: Vi henter affald hos jer, der fremover får tømt i lige uger. Tjek kalenderen Se dine tømmedage for 2018 på skidtergodt.dk. OBS: Første tømning i lige uge på den nye ordning er i uge 8. Hvis du har spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os på affaldoggenbrug@ roskilde.dk eller telefon 4631 3621. Tak, fordi du sorterer!

Med venlig hilsen Affald og Genbrug

Motion og sund mad Et træningstilbud i Jyllinge – nye sunde vaner med motion og mad” for dig • der har svært ved at komme i gang med motion på egen hånd • der gerne vil leve et sundere liv med gode mad – og motionsvaner. Hvem kan deltage For at kunne deltage på holdet skal du have mindst en af følgende diagnoser eller problemstillinger: • KOL • Hjerte-kar-sygdom • Type-2-diabetes eller forstadie hertil • Forhøjet blodtryk • Svær overvægt – BMI over 35 • Kræft (nu eller tidligere). Træning og undervisning Forløbet består af 12 ugers træning 2 gange om ugen, samt 8 gange undervisning.

Få indflydelse

I træningen vil der være fokus på generel konditions- og styrketræning – både inde og ude. I undervisningen vil der være fokus på at sætte mål og arbejde med nye vaner. Der er træning og undervisning mandage og onsdage formiddage, vi starter onsdag den 4. april og slutter mandag den 25. juni. Informations- og opstartsmøde den onsdag den 21. marts kl. 8.30-10.00. Sundhed– og Omsorgscenter Nord, Kirkebjergvej 2, 4040 Jyllinge. Kontakt Sundhedscentret med henblik på visiterende samtale og tilmelding til mødet på telefon 4631 7702 eller mail sundhedforalle@roskilde.dk. Husk at oplyse et telefonnummer.

Afgørelser Landzonetilladelse til erhvervshal med ny placering på, Gulddyssevej 83, matr.nr. 8n Gundsømagle By, Gundsømagle. 9. februar 2018. Landzonetilladelse til terrænregulering i forbindelse med tilbageføring af terræn ved boldbane på boserupvej 2, matr.nr. 1a m.fl. Bistrup Hgd., Roskilde Jorder. 9. februar 2018. Landzonetilladelse til 2 erstatningsvandhuller på Lillevangsvej 25, matr.nr. 6a Vindinge Lillevang. 16. februar 2018. Landzonetilladelse til tilbygning til vandværk på Slæggerupvej 101, matr.nr. 99a St. Hede, Roskilde Jorder. 19. februar 2018. Landzonetilladelse til ridehal til stutteri på Store Valbyvej 110, matr.nr. 12h m.fl. Veddelev By, Himmelev. 19. februar 2018. Landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamilieshus på Ågerupvej 4, matr. nr. 5g Store Valby By, Ågerup. 20. februar 2018. Landzonetilladelse til opsætning af ny midlertidig mandskabspavillon på Lyngageren 63, Roskilde, matr. nr. 5g Svogerslev By, Svogerslev. 23. februar 2018. Landzonetilladelse til kunstværk syd for Roskilde Dyreskueplads – Poppelgårdsvej 20, matr. nr. 12a Kamstrup By, Vor Frue. 26. februar 2018. Landzonetilladelse til lovliggørelse af enfamilieshus på Frederiksborgvej 445. 28. februar 2018.

En god idé til klimaprojekt? Har du en idé til et klimaprojekt, der handler om hvordan du kan spare energi i hverdagen? Så søg Miljøpuljen Roskilde!

Pædagogik og undervisning • Udskolingslærer søges til Absalons Skole. • Pædagog til Børnehuset Kongehøjen. • Kreativ pædagog søges til Klub Roskilde Øst. • Musisk pædagog søges til Børnehuset Peblingevej. • Pædagog søges til SCR Dag- og Aftenklub. • Genopslag: Pædagog søges til Den Selvejende institution Børnehuset Hobitten. • Dygtig pædagog til unikt børnehus søges.

Fristen er den 30. april 2018. Læs mere om puljen, hvem der kan søge, hvad ansøgningen skal indeholde m.v. på roskilde.dk/miljøpulje. Miljøpuljen Roskilde er en årlig pulje på 100.000 kr. som Roskilde Kommune uddeler til projekter, der sætter fokus på klima og miljø. I 2018 har projekter med fokus på energibesparende adfærd førsteprioritet.

Børnepasning og pædagogisk medhjælp • Pædagogmedhjælper søges til den selvejende institution Børnehuset Hobitten.

Sammen gør vi noget – det er jo vores klima

roskilde.dk

Roskilde Kommune:

4631 3000


6. FEBRUAR 2018 l 3 l

Værebro Å flyder over sine breder under stormflod, hvilket bidrager til oversvømmelsen.

Burgen af watertubes kan måske snart blive fortid, når der bliver etableret diger i Jyllinge Nordmark.

Ja til kystbeskyttelse Kystdirektoratet har givet tilladelse til etablering af diger, sluse og pumpestation i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, som ligger ved Roskilde Fjord og Værebro Å. Kystdirektoratet har nu givet tilladelse til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. Det betyder, at Roskilde og Egedal Kommune nu er tæt på at kunne beskytte over 500 ejendomme mod oversvømmelse. Med en tilladelse til at etablere diger, sluse og pumpestation ved Roskilde Fjord og Værebro Å har Roskilde og Egedal Kommune udsigt til at kunne stoppe de oversvømmelser, som flere gange har forårsaget store skader i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg. ”Vi har løbende været i dialog med Roskilde og Egedal Kommune om en løsning. Vi kunne derfor hurtigt foretage den endelige behandling og give tilladelse til de ansøgte kystbeskyttelsestiltag. Vi har givet tilladelse til, at området kan blive beskyttet mod oversvømmelser ved vandstande op til 2,4 meter, hvilket statistisk set svarer til en 1.000-års hændelse”, siger områdechef Hans Erik Cutoi-Toft i Kystdirektoratet.

Forudsat ingen klager

Behovet for at beskytte området ved Jyllinge Nordmark og Tangbjerg blev især tydeligt i forbindelse med stor-

men Bodil i 2013, hvor vandstanden steg til 2,06 meter og oversvømmede 258 boliger. Flere gange siden har vandet stået højt i området, hvor beredskab og grundejere har kæmpet for at holde vandmasserne ude med sandsække og watertubes. Det er muligt at klage over Kystdirektoratets afgørelse de næste fire uger. Kommer der ingen klager, kan Roskilde og Egedal Kommune udnytte tilladelsen i en periode på to år under forudsætning af, at kommunerne får de sidste detaljer på plads.

Fakta Kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg omfatter et ca. 730 meter langt jorddige mod Roskilde Fjord, et ca. 1.140 meter langt ådige langs Værebro Å samt et ca. 170 meter langt fløjdige over Værebro Ådal, hvor der samtidig etableres en slusekonstruktion og en pumpestation.

KOM TIL INFORMATIONSAFTEN PÅ…

ERHVERVSAKADEMI SJÆLLAND i ROSKILDE Informationsaften tirsdag d. 27. FEBRUAR 2018 kl 17-19 Du kan møde undervisere, studerende og studievejledere og få en masse information om vores videregående uddannelser:

• Markedsføringsøkonom: Nu kan du også læse markedsføringsøkonom som blended learning – hør mere om det til informationsaftenen!

• Proces-, fødevare- og ernæringsteknolog • Laborant • Datamatiker Sted: vores nye campus på Maglegårdsvej 2, Bygning A Mere information: www.easj.dk Vi glæder os til at se dig!

EASJ.DK


l 4 l 6. FEBRUAR 2018

Byggeboom på Musicon:

400 nye boliger på vej Seks byggegrunde er blevet solgt på Musicons Hal 1-område i Roskilde Kommune. Det betyder, at der de kommende år vil blive opført omkring 400 nye boliger i den kreative bydel.

Målrettet indsats mod hash på gadeplan I den kommende tid vil politiet lave en særlig indsats mod hash på gadeplan. Det betyder aktioner i mange byer i kommunerne. Blandt andet har politikredsens borgmestre ytret ønske om, at politiet gør en særlig indsats på området, og det er den, der starter nu. Politiet vil i den kommende tid orientere om, hvordan indsatsen forløber. Borgerne opfordres til at sende tips til politiet enten via politi.dk, appén POLITI, eller ved at ringe til 114.

Der er gang i de store maskiner på Musicon, som igen i år oplever et kæmpe byggeboom af især boliger på det gamle Hal 1-område, som er blevet døbt Indfaldet. Indfaldet ligger centralt på Musicon, tæt ved RAGNAROCK, ’kulturtorvet’ eller Søjlepladsen og den rekreative Rabalder Parken. Byrådet i Roskilde Kommune har nu givet grønt lys til at sælge byggeretter på over 30.000 kvm til tre aktører. Købsaftalen løfter sløret for, at KSE Ejendomme opfører ca. 55 ejerboliger. Svanen Grup-

pen bygger ca.115 lejligheder til udlejning, og ECO-Village etablerer et bofællesskab med ca. 42 ejer- og andelsboliger.

Vision mod realitet

”De mange nye boliger betyder, at der nu kommer endnu mere liv i den kreative bydel. Musicon er i en rivende udvikling. Et sted hvor mangfoldigheden lever i form af de mennesker der besøger, bor og arbejder i bydelen. Visionen om en kreativ bydel, hvor vi tør satse på at skabe nye fælles-

skaber og fælles oplevelser i en ny ramme, er ved at blive en realitet”, siger borgmester Joy Mogensen. Udviklingen af Musicon sker i tæt samarbejde med folk fra kultur- og erhvervslivet samt ejendomsudviklere, som synes, det er spændende at være med til at præge udviklingen i en dynamisk og mangfoldig bydel. Når Musicon er færdigudviklet om 5-10 år, vil det være en kreativ bydel med liv det meste af døgnet, cirka 1.000 boliger og omkring 1.000 arbejdspladser.

Roskilde

Bahnemænd Fredag eftermiddag anholdt to politifolk uden for tjenesten en 40-årig mand fra København og en 48-årig mand fra Valby, der begge blev anholdt på fersk gerning i forbindelse med tyveri i Bahne på Algade. De to anholdte blev sigtet for tyveri og løsladt senere på dagen.

Roskilde

Smagen er serber Fredag nat forsøgte tre serbiske mænd at begå tyveri ved Citroen på Københavnsvej. En af mændene blev bidt af en politihund i forbindelse med anholdelsen. De tre mænd, der er 29, 23 og 36 år gamle blev alle sigtet for forsøg på tyveri. De tre er tilbageholdt efter udlændingeloven i 3x24 timer, og i mellemtiden vil det blive besluttet, om de skal udvises af Danmark.

Roskilde

Kamp mod tiden Søndag aften blev der begået røveri mod Netto på Københavnsvej, hvor to mænd truede personalet med en kniv. Røverne ville have personalet til at åbne pengeskabet, hvilket ikke var muligt grundet tidslås. Da gerningsmændene blev klar over, at deres røveriforsøg var nytteløst, flygtede de fra stedet. Gerningsmændene beskrives som: A, mand, mellemøstlig af udseende, den ene 165 cm høj, almindelige af bygning, iført en baseballjakke med tallet 34 på brystet. Hvid hue og handsker. B, mand, mellemøstlig af udseende, spinkel af bygning, brunlig hud, iført sort Puma trøje med hvid puma på forsiden, mørk hætte, sorte bukser med striber på siden. Maskeret med sort halstørklæde. Politiet hører meget gerne fra vidner til røveriet eller andre, der har oplysninger til sagen. Ring på 114.

Roskilde Lufthavn får topplacering Lufthavnen mellem Tune og Gadstrup er kåret til at være blandt de bedste lufthavne for business-jets. Kåringen sker i ’European Business Air News’, som er det førende magasin for FBO – Fixed-Based Operator (handling af business jets) i Europa, Mellemøsten, Afrika og Rusland. Mere end 450 lufthavne med FBO-produktet i Europa, Mellemøsten, Rusland og Afrika har

været med i afstemningen, og det er piloter, der har givet deres mening til kende. ”I år er vi kun marginalt slået af London (8.771 point) og Geneve (8.750 point), mens vi har fået 8.700 point. Det er et meget fint selskab, vi er i blandt, og vi er stolte over, at vi år efter år fast-

holder en placering helt i top og det er et bevis på, at vi igen leverer varen på vores FBO-produkt,” siger lufthavnschef Lars Lip. For to år siden løb Roskilde med 1. pladsen, og det er 6. år i træk, lufthavnen er blandt de ti bedste.


6. FEBRUAR 2018 l 5 l

BEGRÆNSET PARTI

Vi har tømt en sydafrikansk vinkælder Førpris 169,-

NU

69,-

SPAR

100-,

Amani “I Am One” 2015 75 cl- 14%

VACQUEYRAS 2015 Vielles Vignes

Formidabel rødvin lavet på 6 forskellige druer med hovedvægten lagt på Cabernet Sauvignon (68%). Øvrige druer er Merlot, Cabernet Franc, Shiraz, Petit Verdot og Malbec. Alle druetyper er gæret separat, og herefter blendedi efter 12 måneders Dyberkirsebærrød, og en duft Fremragende kraftkarl klassisk stil, der fadlagring. udelukkende præges af modenpå frugt. fremstillet gamle vinstokke. Det giver en mørk. dyb og krydret

vin til bøf, and og simreretter.

Pr. flaske 149,NU v/6 stk.

SPAR

100,-

294,-

Overhold hastigheden CRAZY kaffetilbud

BYENS BILLIGSTE

smag Kom og ffe a k s vore

Uovertruffen vin lavet på Shiraz. Øvrige druer er Mourvedre, Cabernet Sauvignon og Viognier.

En fabelagtig mørk gylden rom fra Venezuela. Det er en fyldig, sød og frugtrig rom. Kvalitet til pengene. trafiksituationen

70,- 298,-

Grenache Noir Grande Reserve Årets Vieilles Vignes rødvin

89,-

SPAR

CRAZY Rom Diplomatico Whitley Efter nøje udvælgelse afCRAZY druer og fermentering, er vinenNeill lagret 12 Verdens måneder på egetræsfade, heraf

Midt- og Vestsjællands Politi er bekendt med på Bakkesvinget og Bakkedraget, hvor naboerne til Roskilde 1 ps. 49,Normalpris Handelsskole fortsat klager over utryghedsskabende bilister. 325,NU poser fartkontrol. = 1 kg Ordensmagten vil dog ikke love2 mere Af Holger Vincents

NU

BEGRÆNSET 110-, Amani Forest Myers 2011ANTAL

Der er fortsat meldinger om hasarderet kørsel på Bakkesvinget og Bakkedraget tæt ved Roskilde Handelsskole.

Politiet til unge fartbøller:

Førpris 199,-

Enestående gin, hvor frugten bedste 62% nye fade, og af dem er 30% amerikanske tønder. af Farven er mørk med kirsebærrøde nuancer. Vores mest 2014også læder, tobak, røget baobabtræet med og ananaskirsebær Duft af sødsolgte kanel i fin kombination vanilje. Efterfølgende opdages flettes elegant sammen med de frugter, røg fra fadlagringen, og tørret kød, og peber. en herlig koncentration af sorte romSmagen er traditionelle En gerne til solide kød- og gryderetter. timian. Den er på sit højeste nu og 2gin-krydderier. år frem. Drik den usædvanlig blød og behagelig gin, Og husk de store glas! som kan nydes helt uden noget.

Normalpris

Små partier som har varmeste anbefalinger: pr. mine flaske 325,NU

Riesling Qba Trocken

290,-

Pr. flaske. 79,00

SPARfra En dejlig tør, frisk og liflig riesling , Tysklands største vinområde 35 - Rheinhessen. I smagen blandt andet noter af abrikos. Fin til en ikke alt for sød dessert, fx is eller en oste- eller nøddekage. Susumaniello passer godt til aubergine parmigiana, En blød og saftfuld stil med noter af jordbær, hindkrydrede røde kødretter som lam, okse og vildt samt bær og kogt rabarber. Går godt til kylling, kalv og modne oste eller vildt. gris 5 ud af 5 stjerner

Serre Susumaniello Salento

V/6 fl. 45,00

Pinot Noir Reserve

”Overhold hastighedsbestemmelserne, vær agtpågivende og vis hensyn, for der rigtig lækker rødvin. Varm og skal være plads til En alle”. blød og med frugtfylde Sådan lyder lækker, den klapå vinavisen.dk uge 32 2017Årgang fint krydderi. Dejlig eftersmag. re opfordring fra og Midtog Pr. flaske 79,Pr. flaske 100,2014 Perfekt til vildt og okse. SPAR Pr. flaske 119,Vestsjællands Politis færdNU v/6 stk. NU v/6 stk. SPAR fik 5 stjerner 120, NU v/6 stk. Årgang selschef til de studerende 5 ud af 2014 fik på vinavisen.dk 144, 5 stjern Château de Ribebon Pr. flaske. 100,00 på Roskilde Handelsskole er på Vin Årgang Avisen.dk 2014 fi Denne dejlige og typiske Bordeaux er ovenpå en episode i forrige k5 på AVO stjerner .dk et blend af 70% Merlot, 20% Cabernet uge, der nemt kunne have Sauvignon og 10% Cabernet Franc. Druerne endt i en alvorlig ulykke. har masser af frugt og den klassiske elegance, ”Min kone og jeg komsom er så kendetegnende ved Bordeaux vin. mer kørende ned ad BakDen er lagret 18-20 måneder på egetræsfade kesvinget med retning mod der har været brugt til slottets bedste vine. Bakkedraget i vores bil, da ”Det der foregår er groft og uforsvarligt, og det skal stoppes” meVinen har en mørk rubinrød farve, og en først ung pige i hvid Toyota ner Jan Eriksen, der er godt træt af de unges kørsel i villakvarteret. frugtagtig aroma med solbær og kirsebær. og dernæst en ung mand i Denne vin har modtaget et en sort BMW kommer blæ- der bliver trykket for hårdt mer vi derop og laver målvæld af udmærkelser i de sende ud fra handelsskolen. på speederen. rettet kontrol. Men det siger Terra dell’ Isola Pr. flaske. 79,00 seneste mange årgange. Ruby har en klar Vi når kun lige akkurat at ”Sidst vi fik anmeldelser i sig selv, at vi ikke har res- DenneHerlig rødvin fra Sicillien lavet på “deres”Tilpasset syre så vinen farve. Fyldig aroma bremse”, fortæller Jan Erik- december måned, kørte vi sourcer til at holde derop- rubinrød drue Nero d’Avola. Vinen der med sin fremstår både blød, fed tørrede frugter. sen om oplevelsen forrige en AKT-bil (fotovogn red.) pe hver dag”, forklarer Peter af rødefyldige krydret smag er en rigtig god og frisk. Denne er elegant,for sød uge, som villaejeren valgte op på Bakkesvinget, hvor vi Stryhn, der er bekendt med Smagen repræsentant hvor god vin man kan fåChardonnay fra er perfekt Sicilienen- og så til en pris hvor alle kan være at anmelde til politiet. efter kort tid tog to bilister lignende problemstillin- og nærmest til fisk, skaldyr, med. af Enrøde rigtig sicilianer, mørk rubinrød kalvekød. med ”Det der foregår er groft for at køre for stærkt. Jung- ger ved uddannelsesinsti- eksplosion SPAR og uforsvarligt, og det skal letrommerne går hurtigt, tutioner rundt omkring i frugter.en besnærende duft af moden frugt, og en

Kundernes favorit

o l l e n a c s o T nello lillebror Bru

stoppes” mener Jan Eriksen, der så sent som i december måned sidste år fortalte om problemerne med trafiksikkerheden på netop Bakkesvinget og Bakkedraget i Paperboy’s spalter.

To bøder i december

Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter villaejerens udlægning af trafiksituationen i området omkring Roskilde Handelsskole, der dels bunder i de studerendes manglende lyst til at overholde vigepligten - som i tilfældet med Jan Eriksen - dels at

55, V/6 fl. 69,00

80,-

65,-

Køb 6 flasker og få en gratis 1.5 ltr. Jubilæumsvin

når vi kommer kørende, og i forbindelse med den pågældende kontrol gik der heller ikke lang tid, før der blev kørt pænt”, fortæller Peter Stryhn, leder af færdselsafdelingen hos Midt- og Vestsjællands Politi.

politikredsen. De trafikale forseelser kan ifølge politimanden tilskrives en kultur blandt nogle unge, hvor det giver respekt blandt jævnaldrende at befinde sig på den forkerte side af færdselsloven. ”Vi ved af erfaring, at når er mange unge samlet Vil ikke love mere 6 der flasker et sted, så vil der også være kontrol Netop den omtalte præ- nogen, der gerne vil vise sig ventive effekt får dog ikke overfor hinanden. Så hvis gratis den ene ikke overholder vifærdselschefen til at love en + en magnumflaske optrapning af fartkontrollen gepligten, så skal den anden værdi 199,R SPA forklarer på Bakkesvinget og Bakke- også lige gøre det”, 3 4 6 , Peter Stryhn. draget. ”Når det er muligt, kom-

450,-

CRAZY Ruby Port Royal Oporto, Porto, Portugal

Beauvignac Årets hv idvin Chardonnay

V/6 fl. 45,00

120,

afbalanceret og intens smag.

Pr. flaske

Pr. flaske 85,NU v/6 stk.

85,-

65,-

Den 22. februar kl 18.00 holder vi luksus øl smagning Ring og hør nærmere, begrænset antal.

UDLEJNING AF FADØL OG SLUSHICE TIL DIN FEST

Køge

Ringstedvej 37, Roskilde Torvebyen 1 4600 Køge Tlf. 46 36 33 78 Tlf. 5664 1800 Roskilde@holtevinlager.dk koge@holtevinlager.d4

Gratis parkering lige ved døren

Åbningtider: Åbningtider: Man-Torsdag 10.00-17.30 Åbningstider: - torsdag 10.00 - 17.30 10.00-18.00 Man -Mandag TorsdagFredag 10.00 - 17.30 Fredag 10.00-18.00 10.00 - 10.00 18.00 Fredag - Lørdag Lørdag -13.0010.00-13.00 Lørdag

10.00 - 14.00


l 6 l 6. FEBRUAR 2018

Casper Nicolai Christensen var ukendt i branchen, men virkede som om, han havde en fornuftig forretningsplan. Undervejs er det lykkedes ham at snyde en lang række involverede for et millionbeløb.

Løgnens labyrint Arrangøren af den aflyste koncert Rock i Haven i Byparken lyver tilsyneladende om hvad som helst, og han skylder penge i alle retninger. Vi har forfulgt sporet af en notorisk løgner.

Det er ikke overraskende, at Casper Nicolai Christensen ikke dukker op til det aftalte møde på Café Sokkelund på Frederiksberg torsdag kl. 15. Han er berygtet for at udeblive. Dette møde havde han dog selv bedt om, da han følte sig urimeligt behandlet i artiklen ’Svindleren i Byparken’, og derfor ville give sin version af hele forløbet. Manden som ingen kan få fat i, ringede undertegnede op flere gange, og han var tydeligvis oprigtigt indigneret over omtalen i Paperboy.

derfor er jeg ikke til rådighed i dag”, lyder teksten. Herudover står der, at han vil vende tilbage dagen efter, hvilket han dog ikke gjorde. ”Det er ikke rimeligt over for min familie. De skal ikke blandes ind i det her”, argumenterer han videre, og forlanger, at jeg omgående klipper det ud af teksten i netversionen af artiklen. Umiddelbart lyder det plausibelt og forståeligt, og som jeg sidder dér i bilen og taler med ham på vej hjem fra arbejde, imødekommer jeg hans krav. Jeg indvilliger i at udelade de linjer fra artiklen.

Retslige skridt

Problematisk passage

Af Tomas Skov

Forinden havde Casper Nicolai Christensen pr. mail udbedt sig, at alle aviser blev trukket tilbage eller at vi bragte et dementi. I modsat fald ville der ifølge mailen blive taget ’retslige skridt’. Da tidsfristen for vores reaktion var overskredet, havde jeg ham i røret kort efter. Da han forstod, at vi ikke havde tænkt os at reagere på andre måder end ved at skrive en opfølgende artikel, ville han gerne mødes. Imidlertid udeblev han, og har nu via sin seneste advokat udsendt en mail, hvor han anklager os for injurier. En tilsvarende mail er sendt til en lang række implicerede i sagen – uanset om de har været i kontakt med Paperboy eller ej.

Kontakt

Der går ikke længe efter offentliggørelsen af artiklen ’Svindleren i Byparken’ tirsdag den 30. januar, før jeg har ham i røret. Casper Nicolai Christensen, manden, som ingen kan få fat på, ringer til mig, og han er oprigtig forurettet. ”Jeg har ikke svindlet nogen”, fastholder han. Men mest går det ham på, at jeg i artiklen har henvist til en sms, han har sendt til flere, inklusiv undertegnede, under mine mange forsøg på at få ham i tale. ”Jeg har dødsfald i nærmeste familie, så

Men da mine øjne senere løber ned over teksten på computeren, får jeg en anden tanke. Casper Christensen har angiveligt dødsfald i den nærmeste familie, men hvorfor er det tilsyneladende så belastende af nævne i en artikel, der i øvrigt primært handler om noget helt andet? Bliver de resterende familiemedlemmer retraumatiserede af eventuelt at læse om det allerede faktuelle forhold, at der har været et dødsfald i familien? Næppe. Så hvorfor ringer Casper Christensen, manden der tilsyneladende var været forsvundet fra jordens overflade siden starten af januar, til mig umiddelbart efter artiklen er kommet ud, med det primære formål at få slettet passagen om dødsfaldet i familien? Måske fordi det er løgn.

Enebarn med søster

”Han kom en dag og sagde, at hans mor var død. Det var i november”, fortæller en tidligere medarbejder fra virksomheden i Trekronergade i Valby. Videre talte Casper Christensen om, at det var særligt belastende at stå med det hele selv, eftersom han var enebarn. Imidlertid forklarede samme Casper Christensen ved en senere lejlighed, at han var nødt til at tage til Århus, hvor hans søster angiveligt havde taget en overdosis. Med andre ord var han

pludselig ikke enebarn alligevel. Casper Christensen var begyndt at have vanskeligheder med at holde styr på sine historier. Her et par måneder efter lader han nu igen sin omverden forstå, at han har dødsfald i den nærmeste familie. ”Han forsvandt i november, og vi kunne ikke få fat på ham. Vi fik så at vide, at hans mor var død. Så jeg tror, han hiver den historie frem til lejligheden”, siger en anden tidligere medarbejder. Lige som sin kollega har hun aldrig fået løn. Hun har omkring 140.000 kroner til gode fra Casper Christensen, og hun søger nu med hjælp fra sin fagforening at begære hans firma Danske Koncerter og Events konkurs.

Overbevisende

Umiddelbart kom Casper Christensen som sendt fra himlen på det lille callcenter i Trekronergade. Han kom ind fra gaden med en tilsyneladende guldrandet forretningsidé, og medarbejderne blev ansat på lukrative vilkår. Deres opgave var så at ringe til firmaer for at sælge VIP-billetter til koncerten i Byparken, og de blev lovet solide bonusser i form af store beløb og ipads for hvert salg. Og hvis der var en indledende skepsis, blev den snart overvundet. ”Stille og roligt vandt han vores tillid. Han smed om sig med penge, og fortalte om sit firma i Belgien. Han virkede overbevisende, og vi tænkte, at han var drømmescenariet for os alle sammen”, fortsætter medarbejderen. Inden længe blev Casper Christensen imidlertid ukontaktbar. ”Min sidste kontakt med ham er den 2. januar. Jeg skriver til ham, at jeg stadig ikke havde fået min løn. Han skriver en sms om, at han ikke har noget med det at gøre”, fortæller medarbejderen.

Fortsættes på side 8


6. FEBRUAR 2018 l 7 l

LIMITED EDITION - THE EGG™

DESIGN ICONS BY ARNE JACOBSEN Series Series Series Series

7™ 7™ 7™ 7™

Fuldpolstret stol, Brun Basic læder | Specialpris 5.495 kr. Lakeret stol, Hvid | Specialpris 2.821 kr. Fuldpolstret stol, Sort Basic læder | Specialpris 5.495 kr Kontorstol, Sort farvet ask | Specialpris 4.545 kr.

Alle priser er vejledende udsalgspriser

ONLY AVAILABLE IN A LIMITED EDITION OF 1958 PCS. FRITZHANSEN.COM

TIMELESS YET RELEVANT IN TIME Vi fejrer 60 år med Ægget™ og SAS Royal hotellet, som stolen oprindeligt blev designet til. Oplev Arne Jacobsens loungestol i det naturlige, smukke PURE læder og en base belagt med 23 karat guld. Begge materialer vil patinere og kun blive endnu smukkere med tiden. LIMITED EDITION - FÅS KUN I 1958 EKSEMPLARER.

FØLG OS PÅ

RINGSTEDGADE 7 · 4000 ROSKILDE · TELEFON: 4635 7460 SHOP ONLINE PÅ WWW.DESIGNCENTERSHOP.DK P-PLADS I GÅRDEN BAG BUTIKKEN


l 8 l 6. FEBRUAR 2018

Rock i Haven var slået stort op med deltagelse af de ypperste danske kunstnere. Imidlertid betalte Casper Christensen aldrig depositum til hverken booker eller kommune.

Fortsat fra side 6

Formuer tabt

En af mange der har brændt sig på Casper Christensens fata morgana i Byparken – en koncert som blev annonceret vidt og bredt, men som han ikke havde kontrakt på, kunne finde sted – er Martin Hoe, der er direktør og køkkenchef i Food Factory. Udover at forestå en reception i Roskilde til 20.000 kroner, som han aldrig har fået betaling for, har han lagt mindst 350.000 kroner i depositum i projektet. Det samme har en anden restauratør, der ikke vil stå frem ved navn. ”Vi gjorde det i den bedste mening, men efterhånden begyndte det at lugte lidt. Vi skulle lægge en masse penge ud, og skulle så fakturere ham. Der er bare aldrig kommet noget tilbage igen”, fortæller Martin Hoe, der af samme grund har gjort alt, hvad han kan for at komme i kontakt med Casper Christensen. ”Vi har aldrig hørt noget tilbage fra ham. Ingenting”, siger restauratøren, der spår Casper Christensen en svær fremtid. ”Han er jo helt åndssvag at lægge sig ud med samtlige restauratører i hele Danmark. Han har brændt samtlige broer, og kan ikke vise sig nogen steder”, siger Martin Hoe, der har dokumentation for hele forløbet i form af kontrakter og fakturaer.

langt mellem snapsene, hvis Casper Christensen nogensinde forestiller sig at skulle arrangere koncerter igen. Til Rock i Haven var store navne som Dizzy Mizz Lizzy, Sort Sol og Medina blandt andre på programmet, og det er Henrik Seifert fra PDH Booking, der står for den del af arrangementet. Hans umiddelbare indtryk af Casper Christensen er positivt. ”Han virker meget tjekket og sympatisk. Han har ikke erfaringen, men han signalerer, at han er en meget god forretningsmand”, fortæller Henrik Seifert, der også råder Casper Christensen til at holde sin koncert uden for København, hvilket ellers var den indledende plan. Der kommer hurtigt navn og logo på begivenheden, og alt forekommer at være i orden, hvorefter Henrik Seifert udfærdiger en kontrakt med betingelse om et depositum, der skal falde inden en vis dato. ”På datoen ringer jeg så og minder ham om det, og han siger, at pengene bliver overført. Men det blev de ikke. Der går så 2-3 uger, hvor jeg rykker ham et par gange om ugen. Han kom med en del forklaringer om overførsel fra udlandet. Pengene kom stadigvæk ikke. 3-4 gange skriver han konkret, at pengene er overført. Så der lyver han decideret. Det har jeg også på mail. Han er totalt fyldt med løgn”, siger bookeren, der efterfølgende undersøger mulighederne med FC Roskilde

Bygget på klods

Casper Christensen havde hyret bureauet ScanDesign til at hjælpe med logo og design til koncerten i Byparken. Direktør Martin Palmqvist har et udestående på 60.000 kroner for arbejdet, som bureauet leverede i efteråret 2017 – penge han aldrig har set skyggen af. ”Der var ret hurtigt nogle alarmklokker, der begyndte at ringe. Det var tydeligt gennem lang tid, at der ikke var styr på tingene. Hele projektet er bygget på klods, og der er ingen, der har fået betaling”, siger han.

Lukket ned

Også i musikbranchen bliver der formentlig

Rock i Haven Koncerten i Byparken skulle have fundet sted i Byparken lørdag den 19. maj. Casper Christensen har dog aldrig underskrevet kontrakten med Roskilde Kommune. Til gengæld har han inddraget en række firmaer, der aldrig har fået betaling for deres arbejde og deposita. Læs første artikel ’Svindleren i Byparken’ på vores hjemmeside.

for at se, om koncerten kan reddes ad anden vej. ”Men det kunne ikke lade sig gøre. Det her er kørt i sænk, fordi Casper Christensen er en løgnhals. Han er helt umulig, og jeg kommer til at sørge for, at han bliver blacklistet i vores organisationer. Han bliver lukket ned”, siger Henrik Seifert.

Advokater ad libitum

Casper Christensen har tilsyneladende korte bekendtskaber med sine advokater, men nu har den seneste altså netop stævnet Paperboy for injurier mod koncertarrangøren. Hans tidligere advokat, Rasmus Nilsson-Børresen, havde Casper Christensen kun i otte dage. ”Jeg havde ét møde med ham, og han virkede faktisk meget sympatisk. I store træk lød hans planer om koncerten fornuftige. Jeg anmodede så om et salær og måtte rykke flere gange, men jeg fik aldrig noget. Da jeg samtidig fik henvendelser fra alle mulige om krav på udeståender, så afsluttede jeg samarbejdet”, fortæller han.

Dømt

De fremtidige sagsanlæg mod Casper Christensen står formentlig i kø. Men faktisk har han allerede mindst et eksisterende sagsanlæg, han skal forholde sig til. En kampagne for Rynkeby med hans nu konkursramte firma WeMakeYou udviklede sig i sommeren 2016 til en sand katastrofe, hvor Rynkeby Foods blev udsat for en shitstorm, og hvor både Rynkeby og Casper Christensens firma mistede anselige summer. Rynkeby sagsøgte efterfølgende Casper Christensen, og her halvandet år efter er sagen netop afsluttet. ”Jeg kan ikke oplyse det eksakte beløb - men det er stort. Der er netop afsagt en dom, som bliver offentliggjort til foråret. Det har taget lang tid, fordi Casper Christensen er udeblevet fra alle retsmøderne”, fortæller marketingdirektør Jørn Falk, der godt vil afsløre, at dommen er faldet ud til Rynkebys fordel.


6. FEBRUAR 2018 l 9 l

Goddag og farvel til slagterlærlinge Vi ønsker Sebastian tillykke med svendebrevet og det flotte resultat, og siger velkommen til Andreas, vores nye slagterlærling.

.2

2.

FREDAGSTILBUD rling Se Slag terlæ

FÅ SKÅRET DINE BØFFER AF DRENGENE FREDAG D. 9/2 FRA 13.00 – 18.00

bastian

Slag terlæ

rling And

reas

10 STK. OKSEHØJREB MED FEDTKANT

KØDKUP!

Ca. 180 gr. pr. stk. Normalpris 40,- pr. stk.

ALDRIG SET SÅ BILLIGT FØR I ROSKILDE

.

179

10 S

(TROR VI

TK

)

00

SPAR 221,00

TESAURO RS VINO ROSSO

FRANKRIG. PHILIPPE DEVAL.

SUPER VIN FRA ITALIEN.

R

89

50

SPAR 89,50

Tilbuddene gælder til og med søndag 11. februar 2018. Der tages forbehold for pris- og afgiftsændringer, trykfejl, manglende leverancer samt udsolgte varer. Irma bytter per kulance. Tilbuddene gælder kun i Irma Roskilde, Skomagergade 21, 4000 Roskilde

K AS

ER

129

L

A

E SK

TA´ 2 F

TA´ 2 F

L

1/2 PRIS

CREMENT DE LOIRE

00

SPAR 109,50


l 10 l 6. FEBRUAR 2018

Mandag middag måtte en en gruppe lærere fra Himmelev Gymnasium måtte lægge krop til en iskold dukkert i Roskilde Fjord, som ’betaling’ for, at skolen rundede 30.000 kroner til Danmarks Indsamling 2018.

”Vi er stolte af at have de sejeste lærere, der ofrer sig i indsamlingens navn”, lød roserne fra Himmelev Gymnasiums uddannelseleder Louise Ravn, der var på plads, da kollegerne hoppede i fjorden.

Gymnasium samlede 38.500 kr. ind til hjemløse børn Med et væld af aktiviteter og konkurrencer har Himmelev Gymnasiums elever, lærere og ledelse i fællesskab sikret skolen en fjerdeplads i gymnasiernes interne konkurrence om at yde det største bidrag til Danmarks Indsamling 2018. Af Holger Vincents

Kagesalg, motionsløb, FIFA-turnering og lærere på slap line. Fantasien fik frit løb på Himmelev Gymnasium i den forgangne uge, hvor skolen for femte år i træk deltog i Danmarks Indsamling, der i år har til formål at sikre børn i verdens fattigste lande tag over hovedet. 38.500 kroner svarende til 49,87 pr. elev, lyder det endelige resultat på, hvilket samtidig sikrer uddannelsesinstitutionen på Herregårdsvej en fjerdeplads i den landsdækkende gymnasie-konkurrence om at yde det største bidrag til 2018-udgaven af den velgørende indsats, der hvert år arrangeres af 12 humanitære organisationer og Danmarks Radio. ”Vi er meget stolte over det flotte resultat”, fortæller Louise Ravn, uddannelsesleder på Himmelev Gymnasium.

Lærere på scenen

I bestræbelserne på at støtte indsamlingen har gymnasiets elever blandt andet solgt kage, indsamlet pant og optrådt på Stændertorvet. Derudover har de unge i samarbejde med gymnasiets lærere og ledelse arrangeret en række aktiviteter på skolen, hvor deltagergebyret på 20 kroner pr. næse ligeledes er gået til Danmarks Indsamling 2018. Sidstnævnte sammenhæng budt på bordfodboldturnering, motionsløb, DM i Bezzerwizzer og forskellige drabelige dyster i idrætshallen med deltagelse af kombattanter fra både klasseværelserne og lærerværelset. Som et ekstra krydderi har gymnasiet desuden indført en

Himmelev Gymnasiums elever bidrog blandt andet til det gode formål ved at sælge kage og pølsehorn i frikvartererne.

præmietrappe for at markere opfyldelsen af en række delmål undervejs i indsamlingen. 7.000 kroner medførte eksempelvis en såkaldt ’dad joke battle’ mellem lærerne Lasse Nielsen og Peter Poulsen, mens imponerende 30.000 kroner udløste en februarkold fjord-dukkert til en håndfuld friske Himmelev-undervisere. ”Den her uge er fuldstændig kaotisk, men også helt fantastisk”, fortæller en glad Louise Ravn, der samtidig kan afsløre, at over halvdelen af skolens klasser har deltaget i årets indsamling.

”Styrker relationerne”

Bag de mange spøjse indslag, aktiviteter og konkurrencer, der med undtagelse af motionsløbet har udspillet sig uden for den normale undervisning, gemmer der sig dog et mere seriøst sigte med gymnasiets deltagelse i Danmarks Indsamling 2018. ”Vi deltager først og fremmest, fordi vi synes, det er vigtigt, at vores unge lærer, at sammen kan vi hjælpe andre mennesker og tage et samfundsansvar – og det kan vi mærke, at de gerne vil”, forklarer Louise Ravn, der i den forbindelse påpeger, at de sidste fem års deltagelse i Danmarks Indsamling også har haft en afsmittende effekt internt på gymnasiet. ”Det styrker relationerne, ikke mindst imellem elever og lærere, og det er uvurderligt, for det styrker trivslen hos os. Jo højere trivsel desto mere stiger elevernes motivation, og det betyder i sidste instans noget for undervisningen”, forklarer Louise Ravn.

Lasse Nielsen (th) og Peter Poulsen krydsede klinger i disciplinen ’dad joke battle’, da gymnasiet ramte 7.000 kroner.

Torsdag løb både elever og lærere motionsløb til fordel for Danmarks Indsamling 2018. Hver enkelt deltager havde betalt 20 kroner for at være med, hvilket skæppede godt i det velgørende regnskab.


6. FEBRUAR 2018 l 11 l

Om Niels Honoré

Niels Honoré, fysioterapeut og sundhedsdirektør, arbejder til daglig i Fysiocenter Roskilde, som har specialiseret sig i behandling og træning. Det kan være ryg-nakke-skulderproblemer og hjertesyge, cancerramte eller mennesker med livstilssygdomme. I hverdagen møder jeg mange forhindringer og argumenter for ikke at kunne træne, og her gælder det om at være kreativ, nærværende og tænke ud af boksen for at sikre, at alle mennesker, uanset størrelse, mangler eller udfordringer får den bedste mulighed for at kunne være fysisk aktiv.

Kan du være liderlig og spise en plade Marabou samtidig? Har du også tit undret dig over, at man aldrig har set en maratonløber med rejsning, eller har du nogensinde oplevet en fodboldspiller, der pludselig løber ud til sidelinjen for at guffe en 200 grams Marabou Oreo? Jeg synes faktisk aldrig at have hørt om nogen, der dyrkede fysisk aktivitet og så pludselig måtte ud til køleskabet og guffe igennem, eller det andet jeg taler om... Måske har du også en oplevelse af, at fysisk aktivitet skaber en slags trylledrik i blodet, som giver en vis modstandskraft mod dine basale drifter, i hvert fald i et stykke tid efter indtaget af fysisk aktivitet. Selv moderat fysisk aktivitet, som en rask gåtur i skoven eller langs vandet, har sjældent fået mig til at gå amok i franske vafler eller skumbananer, ej heller har jeg

forsøgt mig ud i natursex, andet end en enkel gang i mit liv, og det var en nøje tilrettelagt plan, selvom myggene ikke var en del af planen. Alle de andre gåture, løbeture og cykelture samt timevis af holdsport og anden træning har sjældent givet mig spontane basale behov, og noget tyder på, at jeg faktisk regulerer og hæmmer nogle af mine drifter ved at være en smule aktiv. Og det samme gælder formentlig dig. Men hvad med hjemme i sofahjørnet? Hvordan står det til der med dine drifter efter en times tid med cracktv og ”second screen Facebook” til din hjerne og dobbelt op på ingenting til dit hjerte og lunge? Langsomt forsvinder trylledrikken fra dit blod, og pludselig er du i gang med at kærtegne en chokolade skildpadde, alt i mens du stimuleres oralt af lidt mørk majssirup med kulsyre. Må-

Klar til HF?

Undervisningen: Start: 12. marts. Slut: 15. maj. Økonomi: Kurset koster kr. 480,- incl. materialer. Du kan søge SU til kurset.

VUC Roskilde Læderstræde 4 4000 Roskilde Tlf. 4630 8600

For de fleste af os går det oftest galt hjemme i sofaen med både det ene og det andet, men måske ligger løsningen for de fleste ved at kigge på tidspunktet fra kl. 20 og frem til sengetid ved at få puttet lidt fysisk aktivitet ind i det tidsrum i stedet for endnu et kalorie konkurs og frustration over endnu en fejlslagen taktik. Og måske en krop der er regelmæssig fysisk aktiv både føles og opleves mere attraktiv, end den krop der sidder og Netflixer i hjørnet, mens en sagesløs ny Marabou udgave straffes?

Uge 6 er

Micha-uge www.vucroskilde.dk

På dette 13 ugers forløb kan du: • blive klar til at starte en ungdomsuddannelse • styrke og genopfriske dine færdigheder i dansk, engelsk, matematik og naturvidenskab

ske løber der lidt blod væk fra hjernen, hvis dit feed på de sociale medier er lidt kedeligt den dag, og du forsøger dig med lidt pæn petting. Måske er du heldig at kemien den dag er timet, måske må du ud i køleskabet og hente en kold øl.

MICHA forårsjakke Flere modeller Normal op til 899,95 KUN uge 6

NU

-25%

MICHA jeans

Lange. Flere farver og modeller Normal 599,95 NU frit valg KUN uge 6

2 par

og få alle fordelene. Se hvordan i butikken.

199 00 300 95

Skomagergade 31 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 35 39 01 www.tygesen-women.dk


l 12 l 6. FEBRUAR 2018

God million til Skolens Venner Skolens Venner som har en lokalafdeling i Roskilde, har modtaget en donation fra Trygfonden på 1,140 millioner kroner. Skolens Venner har til formål at skaffe gode frivillige skolevenner, der kan hjælpe lærerne til at skabe en endnu bedre undervisning. Samt at styrke kendskabet til og dermed respekten for skolerne arbejde ude i befolkningen. De mange penge skal blandt andet bruges til at skabe flere lokalafdelinger af Skolens Venner samt yderligere at kvalificere ordningen med skolevenner.

Özcan Sekeroglu med sit kaffe-scoop: en Marzocco kaffebrygger. Senest den 1. marts åbner han Schmeltz Kaffebar og Køkken.

Ny kaffebar på Schmeltz Plads Af Tomas Skov

Det er længe siden, man kunne hente sin pizza på denne adresse, der er ejet af Fællesbageriet. Det fritstående lokale på Schmeltz Plads har stået tomt gennem længere tid, men de seneste måneder har Özcan Sekeroglu været i gang med at renovere de 97 kvm med henblik på at åbne sin Schmeltz

Kaffebar og Køkken senest den 1. marts. ”Det har været en stor ombygning. Inden vi gik i gang, har håndværkerne arbejdet med strøm, vand, gulv. Der har været mange hængepartier, men nu har vi fået styr på tingene”, siger ejeren.

God kaffe på terrassen

Özcan Sekeroglu, der i forvejen ejer restau-

ranten That’s Amore i Støden, har tilføjet en 11 kvm stor træterrasse, der følger facaden af det store lokale, og der kan åbnes med foldedøre, så der bliver helt fri passage mellem kaffebar og terrasse. Indenfor er færdiggørelsen af rummet stadig undervejs, men hvide aflange fliser pryder allerede væggen bag disken, der har en rå front af genbrugstræ. Özcan Sekeroglu er netop

ved at skrue de hjemmelavede caféborde sammen, og på gulvet ligger lamper lavet af vandrør klar til at blive hængt op. Under plastic står kaffebarens kommende hjerte, nemlig en Marzocco kaffebrygger. ”Det er en high end-maskine, så du kommer til at drikke rigtig god kaffe her”, forsikrer Özcan Sekeroglu, der har et samarbejde med Copenhagen Coffee Lab.

Hipt café-koncept indtager Roskilde Porcelænsmaling i forening med kaffe og kage skal give nye muligheder for at dyrke fordybelsen og fællesskabet.

Helle Krohn Johansen (tv) og Mette Buemann Boisen har kendt hinanden i 15 år. Nu har de to veninder skiftet økonomistyring og rekrutering ud med penselsstrøg på Munkebro, hvor de fredag åbner Bisque - Porcelænscaféen.

Af Holger Vincents

Du er muligvis stødt på porcelænscaféer i forbindelse med en ferie i London, eller måske gået mere målrettet på jagt efter oplevelsen i København eller Aarhus. Nu kan du imidlertid prøve kræfter med konceptet på Munkebro i Roskilde, hvor Bisque – Porcelænscaféen slår dørene op til åbningsreception fredag den 9. februar fra kl. 15-18. ”Vi har holdt fire generalprøver for at se, hvordan det virker i praksis, og der har vi ikke oplevet en eneste, der ikke siger, ’wauw, det var sjovt’’”, fortæller Helle Krohn Johansen, der sammen med veninden Mette Buemann Boisen står bag Roskildes første porcelænscafé. Idéen er såmænd simpel nok. Køb et af de mange forskellige stykker porcelæn, udvælg dine farver og lad fantasien få frit løb ved et af de rå plankeborde i de nyindrettede lokaler – måske i kombination med en kop kaffe og et stykke kage. Ugen efter henter du så dit færdige kunstværk, der i mellemtiden er blevet brændt.

række malerkurser i forbindelse med Bisque - Porcelænscaféens opstartsfase, så begge nu er fuldt rustede til at tage i mod kunderne.

Mangfoldigt maleri

”Hovedparten af de mennesker, der kommer herind er ikke porcelænsmalere, tværtimod. Men ved forholdsvis simple instruktioner kan alle hurtigt komme i gang og lave noget, som de slet ikke troede, de var i stand til på forhånd”, forklarer Mette Buemann Boisen.

Fra tal til pensel

At alle, der kommer ind ad døren, er i stand til at fatte penslen, kan de to indehavere

selv skrive under på. De kommer således begge fra den tunge ende af erhvervslivet, hvor økonomistyring og rekruttering sjældent rimer på penselstrøg og pastelfarver. Nu var det imidlertid tid til et sceneskift. ”Vi har tit talt om at starte noget sammen, men denne gang var timingen helt rigtig. Både i forhold til os selv og det generelle behov i samfundet for at finde ro og tid til fordybelse”, siger Helle Krohn Johansen, der sammen med kompagnonen har taget en

Men selvom selve porcelænsmalingen er caféens hovedfokus, handler det for indehaverne i lige så høj grad om at skabe et nyt fællesskab i hyggelige rammer. ”Folk falder lynhurtigt i snak med hinanden på kryds og tværs, når de først er kommet i gang med at male. Der opstår en rigtig god stemning”, siger Mette Buemann Boisen. Det er den forbindelse de to iværksætteres intention at søsætte en række events for både private såvel som virksomheder, så caféens klientel bliver så alsidigt som overhovedet muligt. ”Det er for alle med og uden forkundskaber, høj som lav, tyk som tynd. Vi vil have mangfoldigheden ind”, fortæller Helle Krohn Johansen.


6. FEBRUAR 2018 l 13 l

BLIV KLAR TIL

SKITUREN Peak Performance ski- & vinterjakker

-20%

mange modeller

Oakley Canoby Før 1900,-

Nu

129995

Alle børne ski- vinterjakker nedsat

20%-50%

Tecno Pro rest hjelme Fra

29995

Fischer Carve RX

Skien til den letøvede løber der vil have en ski der svinger nemt. Både til herrer og damer. RX Cross 160 cm RX Carve 155, 165 cm Før 3.000,NU

1.000,-

SPAR 2000,-

McKinley skipulli w McKinley Scotty II jkt Før 1999,95 Nu

89995

HOLMBOM

Sort eller hvid Før 349,95

Nu

19995

SKOMAGERGADE 32 · ROSKILDE · TLF. 46 30 06 00

Åbent: mandag-fredag kl. 10.00-18.00 · Alle lørdag kl. 10.00-15.00 · Åbent første søndag i måneden kl. 11.00-15.00 · Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer


l 14 l 6. FEBRUAR 2018

Søg penge til at spare energi Har du en idé til et klimaprojekt, der handler om, hvordan du i hverdagen kan spare energi? Så søg Miljøpuljen Roskilde, hvor der er frist den 30. april. Miljøpuljen Roskilde er en årlig pulje på 100.000 kroner, som deles ud til projekter, der sætter fokus på klima og miljø.

Dankbar indviede Nigerias første babyluge Torsdag var Randi Tang Nielsen med til at klippe snoren på børnehjemmet Vedanhjemmet i det vestafrikanske land. Torsdag den 1. februar 2018 blev der skrevet historie i Nigeria, da den første babyluge i det vestafrikanske land blev indviet på børnehjemmet Vedanhjemmet i byen Onitsha. Festlighederne blev med roskildensisk islæt, da Randi Tang Nielsen, indehaver af Dankbar og medlem af Vedanhjemmets bestyrelse, sammen med Camilla Lund-Cramber, ligeledes medlem af Vedanhjemmets bestyrelse, klippede snoren til den nye tilføjelse til børnehjemmet, der er en dansk non-profit organisation. Som Paperboy kunne for-

Indehaver af Dankbar, Cafe Freunde og Zusammen Randi Tang Nielsen (med barnet på armen) var i sidste uge i Nigeria for at deltage i indvielsen af en babyluge på børnehjemmet Vedanhjemmet.

tælle i januar måned, har Dankbar støttet børnehjemmet det sidste år med en række indsamlinger og velgørende projekter. Senest har den socialøkonomiske virksomhed i Trekroner samlet penge ind til den babyluge, der altså nu er klar til at blive taget i brug. En livreddende foranstaltning, der blev søsat på en trist baggrund tilbage i december måned sidste år, hvor en nyfødt pige blev fundet død i papkasse uden for Vedanhjemmet. I Nigeria er det tabu at blive gravid uden for ægteskabet, og kvinder risikerer at blive dræbt af deres familie, hvis graviditeten bliver opdaget. Derfor skjuler mange kvinder sig, når graviditeten bliver synlig og klarer fødslen alene, hvorefter de skiller sig af med barnet. Det er Vedanhjemmet og Dankbars håb, at den nyindviede babyluge kan være med til at sikre, at flere nigerianske børn får en ny chance i livet.

VVS Arbejde • Fjernvarme • Gas

kedler kedler • Bio kedler • Solvarme • Badeværelser • Olie

Vi kommer til aftalt tid

VVS Firmaet

Rønnevej 5 · 4060 Kirke Saaby Telefon 70 22 02 01 www.jespers.dk www.jespersvvs.dk Sådan kan det se ud, når et barn bliver afleveret på Vedanhjemmet via den nye babyluge.

Nigerias angiveligt første babyluge er blevet til via en indsamling, som den socialøkonomiske virksomhed Dankbar står bag.

Betaler du afkølningsstraf ? Vi samarbejder med Roskilde Forsyning under fjernvarme serviceordningen. Få gennemgået dit anlæg for kun 35 kroner pr. måned. Det bliver automatisk trukket fra din varmeregning. Meld dig til direkte på www.tp-vvs.dk eller kontakt os direkte, så sørger vi for kontrakten med Roskilde Forsyning!

PS: Vi har også serviceordning for erhverv!

THORSEN & PETERSEN VVS A/S Kvalitet til dine VVS installationer siden 1995

AUT. VVS-INSTALLATØR & KLOAKMESTER

TJÆREBYVEJ 61 C • TJÆREBY • 4000 ROSKILDE • TLF. 46 36 25 32 • WWW.TP-VVS.DK


6. FEBRUAR 2018 l 15 l

SE VORES

SPAR OP NYHED NORDIC EG

TIL

70%

ROSKILDE

ÅBENT HUS 1.-2. SEPT.

UDSTILLINGSKØKKENER

LIGE NU AEG Hos Tvis Køkkener har vi fokus på, at der løbende skal ske noget nyt i vores butikker. COMFORTLIFT Derfor skifter vi jævnligt ud i vores udstillinger, som sælges til fordelagtige priser. OPVASKEMASKINE TIL KAMPAGNEPRIS

TVIS.COM

SE VORES

NYHED NORDIC EG

ÅBENT HUS 1.-2. SEPT. UDSTILLINGSKØKKEN Model Unika sort eg Elementer: 73.873,Indsatse: 3.616,Granit bordplader: 65.436,Armatur: 2.995,Total: 145.921,-

UDSTILLINGSKØKKEN Studio Lud eg Laminat Silvergrå/granitgrå/mørk grå Elementer kr. 39.613,Bordplader kr. 23.774,Samlet pris kr. 63.387,Afhentningspris

Afhentningspris:

58.000,-

19.000,Spar 44.387

Spar 87.921,-

LIGE NU AEG COMFORTLIFT Kontakt os, og hør mere om hvad vi tilbyder. Vi ved, din tid er vigtig, så hos os kan du få hele pakken. OPVASKEVi arbejder fast sammen med udvalgte håndværkere, og kan derfor tage hele koordineringsdelen. MASKINE TIL Det er nyt køkken på den letteste måde. KAMPAGNEPRIS Kontakt os, og hør mere om hvad vi tilbyder. TVIS KØKKENER ROSKILDE / HELLIGKORSVEJ 12 / 4000 ROSKILDE / TLF. 4637 0437

TVIS.COM


l 16 l 6. FEBRUAR 2018

KÆRE KUNDER Vores ombygning går efter planen, vinafdelingen har nu fået ny placering. I denne uge skal vi have tømt den gamle vinafdeling for inventar m.m. Kosmetikafdelingen flyttes sidst på ugen over i den gamle vinafdeling, så vi kan få lagt et nyt gulv hvor kosmetik er idag.

Himmelev

FRISK

Tak for jeres tålmodighed..

FISK TORSKEROGN

CABOSCARI NEGROAMARO PRIMITIVO

PR. 1/2 KG.

39

95

3 flasker

110

00

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev, til og med lørdag d. 10. februar 2018.

PR. KUNDE MAX 6 STK.

NU

5

00

SPAR

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

MATILDE KAKAOMÆLK Normalpris 13,95

7000

CHATEAUBRIAND - ENGELSKBØF ELLER TOURNADOS Skåret af mør og lækker 350 oksemørbrad

GRAM

99

95

4 MØRE ENTRECOTE Af mør August kødkvæg HEREFORD CUVETTESTEGE

800 GRAM

99

95

PR. 1/2 KG.

34

95

Like os på Facebook

Bemærk! Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev MENY HIMMELEV Himmelev Sognevej 95, Roskilde.

James Poulsen, butikschef

Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk

Søren Seier Rasmussen, købmand


6. FEBRUAR 2018 l 17 l

Præmie for bedste udklædning

Himmelev

FASTELAVN er mit navn… Lørdag den 10. feb. Kl. 13.00 Slår vi katten af tønden Kom og vær med… Gratis fastelavnsboller til alle udklædte børn

Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev, til og med lørdag d. 10. februar 2018.

Ifølge med en voksen.

Valentinsdag Tirsdag den 14. februar

Gør dagen til noget særligt for den du holder af!

Forret:

Røget laksesalat med hjemmelavet brødchips HOVERET:

Oksetournados Hertil kartoffelgratin med emmentaler, rødvinsglaze med ristede svampe, Hjertesalat med druer, hindbær og valnødder DESSERT

Blomster afdelingen har alt i buketter FRA

Valentinsmenu for to

Nøddekrokant og karamelkage Med hindbærpure samt frisk frugt

175 SPANGSBERG CHOKOLADE Æske 250 gram

99

95

Like os på Facebook

00

PRIS FOR 2 PERSONER

299,-

Alt i chokoladeæsker

Kan bestilles til onsdag 14/2 - torsdag 15/2 samt fredag 16/2

Bemærk! Tilbuddene gælder kun i Meny Himmelev MENY HIMMELEV Himmelev Sognevej 95, Roskilde.

James Poulsen, butikschef

Tlf. 46 36 42 33 · Åbningstider: Man.-fre. 8-20 lør. 8-18 søn. 8-18 · www.menyhimmelev.dk

Søren Seier Rasmussen, købmand


l 18 l 6. FEBRUAR 2018

Hvad siger du? Roskildensere, der døjer med hørelsen, kan få en gratis hørescreening og blive klogere på en ny metode, der gør op med dårligt indstillede høreapparater. Det sker den 9. februar fra kl. 14-16 i Byens Hus på Stændertorvet i Roskilde, hvor der blandt andet er mulighed for at tale med en lokal hørespecialist.

De 60 cyklister drikker tilsammen 2.200 liter vand undervejs - og selv om der bliver trådt hårdt i pedalerne, er det ikke det hele, der bliver svedt ud. Her hjælper de hinanden lidt til ære for fotografen.

Som et syngende symfoniorkester For syvende gang står Stig Broby og Henny Wibholm bag cykelturen med Team Glade Børn, der til sommer går ad naturskønne småveje de omtrent 1000 kilometer til Prag. Af Tomas Skov

I omegnen af 60 deltagere i alderen 18-78 år finder sammen fra april for at lære hinanden at kende og komme i form til den strabadserende

cykelferie med dagsetaper på op til over 160 kilometer. ”Så vi har små tre måneder i foråret til at finde ud af, hvem man kører godt sammen med. Nogle vil ger-

STIGENDE INTERESSE FOR

ne køre stærkt, andre vil på caféer undervejs”, siger Stiig Broby. Lørdag den 14. juni er det alvor, og hele holdet sætter afsted fra Roskilde med kurs

I SAMARBEJDE MED

BORDEAUX-VINE OG ANDRE BEDRE VINE Ikke blot de klassiske Cru Chateau Lafite, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Classé vine men også Cru Margaux og Chateau Latour. Bourgeois og Grand Cru vine fra Bordeaux, Champagne, rødvine fra Hvis du har en gammel Bordeaux-vin liggende der- Bourgogne samt de bedre italienske og spanske rødhjemme, er det måske nu, vine og ikke mindst du skal slå til, hvis du påVintage portvine. tænker at tjene penge på vinen frem for at drikke den. De nævnte vine kan være Under finanskrisen faldt et rigtigt godt alternativ til efterspørgslen og dermed en traditionel investering, priserne på de bedre vine. både som køber og sælger Bordeaux anses som verdens I dag er efterspørgslen tilpå auktion. Hvis du køber mest prominente vinregion. bage, der er masser af den rigtige vin, kan du have købere og det har fået Området i det sydvestlige den liggende i nogle år, Frankrig huser nogle af ver- markedet til at stige. Lauritz.com oplever lige nu sælge igen og i bedste fald dens dyreste og mest been øget efterspørgsel på vine. tjene på din investering. rømte vine, eksempelvis

mod den tjekkiske hovedstad, hvor de efter planen ankommer lørdag den 21. juni.

Forebygger bøvl

Forinden ligger der dog et omfattende planlægningsarbejde, der skal sikre at turen glider så problemfrit, som det overhovedet kan lade sig gøre. Herunder skal der være sengepladser og den rette kost på alle hotellerne undervejs, når 60 sultne cyklister og det ti mand høje serviceteam tjekker ind. Samtidig har planlægningsteamet, der indbefat-

ter deltager gennem fem år Christian Kjersgaard, gennemcyklet turen på forhånd for at sikre den bedst mulige rute. ”God forberedelse forebygger pis, brok og bøvl. For det gider vi ikke”, siger Stiig Broby, som lægger vægt på at både planlægning og gennemførelse af det årlige cykelløb skal være sjovt.

Den sociale forskel

Og det er Christian Kjersgaard enig i. ”Den sociale oplevelse er det bærende. Der bliver etableret nogle rammer,

Spiller sammen

Røde kors Roskilde Afdeling Herved indkaldes til

ordinær generalforsamling onsdag den 28. februar 2018 kl. 19.00 i huset, Helligkorsvej 4C, 4000 Roskilde 1. 2. 3. 4. 5. 6. a. b. c. 7.

Valg af dirigent Beretning om afdelingens virksomhed Fremlæggelse af revideret regnskab Afdelingens fremtidige virksomhed Indkomne forslag Valg af: Medlemmer af bestyrelsen Suppleanter Revisor og revisorsuppleanter Eventuelt

3 FL. CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD 1992 Solgt for 5.200

1 FL. SALON CUVEE ‘S’ LE MESNIL BLANC DE BLANCS, CHAMPAGNE Solgt for 9.200

1 FL. CH. LATOUR 1982 OG 2 FL. CH. LATOUR 1986 Solgt for 11.500

KONTAKT: PER JAKOBSSON, VURDERINGSEKSPERT VIN | PER.HERLEV@LAURITZ.COM | 3061 8774

Og lige så stor aldersforskellen er på de 60 deltagere, lige så bred er diversiteten blandt cyklisterne, der kommer fra alle lag af samfundet ud over hele Roskilde. ”Vi er som et symfoniorkester med fælles noder, men hvor alle spiller hvert sit instrument. Vi er 60 individualister, der skal spille sammen – og det foregår i ekstremt positiv stemning”, siger Stiig Broby.

Fakta

Forslag til generalforsamlingen skal være indsendt skriftligt til formanden. Anders W. Johansen, Fr. Borgvej 66,1 4000 Roskilde, senest den 21. februar 2018 eller mail: anders@awj-roskilde.dk Der serveres kaffe og kage. 1 FL. PINGUS 2004. RIBERA DEL DUERO. Solgt for 5.800

hvor alle spiller hovedrollen, og får hver deres oplevelse. Men det sociale sammenhold gør hele forskellen”, siger han. Og det daglige overskud kommer fx også fra serviceteamet, der følger cykelholdet i biler på hele ruten. ”Du kan være på vej op ad en ti kilometer lang bakke i Tyskland. Du har næsten ikke mere at give af, og du ved at hotellet ligger helt oppe på toppen. Men så pludselig springer der én fra serviceteamet klædt ud som en djævel op ad grøften og prikker os i røven med sin trefork”, griner han.

Af hensyn til arrangementet bedes tilmelding foretages på til.: 4636 3830 (Røde Kors Butikken) Senest onsdag den 21. februar 2018. Bestyrelsen

Overskuddet på ca. 150.000 kroner fra deltagerbidrag og sponsorer går til Glade Børn Fonden. Som noget nyt vil der i år også være en Danmarkstur på 950 kilometer i september


6. FEBRUAR 2018 l 19 l

VI LØBER STÆRKT... - for at du også bliver tilfreds med dit boligsalg

Går du i sa lgst home RO’s anker, så kontakt Torv på 38 41 35 00 for en pers onlig og GRATIS salg svurdering

NYHED Hedevænget 4, 1. th.

KndmpD

Lys lejlighed i flot stand Denne dejlige lejlighed er oplagt til både unge og ældre, der søger en central lejlighed, der samtidig ligger i et roligt, grønt område. Størrelsen og beliggenheden er perfekt, uanset om det er det unge par eller den enlige ældre, der ønsker en nem og meget let tilgængelig bolig i helt trygge og bynære omgivelser.

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00155

Roskilde

60

2

1961

1

Ja

Energi

1.595.000 2.894 80.000 7.250/6.098 Tlf: 38413500

NYHED Neergårdsparken 35, 2. tv.

KndmiC

Lys 2-værelses i eftertragtet ejerforening Velkommen til denne hyggelige lejlighed i Neergårdsparken, hvor du får en attraktiv beliggenhed på 2. sal i en velholdt ejendom med rigtig gode fællesfaciliteter og en veldrevet ejerforening. Størrelsen og beliggenheden er perfekt, uanset om det er det unge par eller den enlige ældre, der ønsker en velplaceret lejlighed.

LEJLIGHED Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00249

Roskilde

62

2

1968

2

800 Energi

1.300.000 2.442 65.000 5.909/4.969 Tlf: 38413500

ÅBENT HUS 11/2 15.30-16.00 Kirke Såby Havrevænget 103 Børnefamiliens drømmebolig Velkommen til en helt fantastisk familievilla med hele 192 kvm i ét plan og med skøn udsigt over åbne marker. Her er helt enestående indretningsmuligheder, hvor alle familiemedlemmers behov kan indfries i de mange, store rum og værelser.

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

KfndiD 192

816

6

VILLA Kontantpris Ejerudgifter pr. md. Udbetaling Brutto/netto ekskl. ejerudgifter Sag: 173J00197

1973

1500 Energi

2.250.000 2.942 115.000 10.183/8.542 Tlf: 38413500

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen


l 20 l 6. FEBRUAR 2018

SPORT

2018-udgaven af Stjerneløbet er på plads Søndag den 3. juni er det igen tid for både motionister og eliteryttere at sætte sig i sadlen, når startskuddet lyder til den lokale cykelklassiker. Stjerneløbet i Roskilde er en ægte landevejsklassiker, der blev kørt første gang i 1895. I 2018 bliver løbet kørt søndag den 3. juni med plads til både motionister og den danske cykelelite.

Kør alene eller med dit hold

Stjerneløbet 2018 bliver skudt i gang med et motionsløb, hvor cykelrytterne kan teste sin egen form eller samle et hold på fire. Der er præmier til hurtigste hold (mænd, kvinder og mix), hurtigste mand og naturligvis hurtigste kvinde. ”Vi forventer op mod 500 cykelryttere i motionsløbet, der kører 50 km af Stjerneløbs-ruten. Det betyder, at rytterne kommer ind forbi Stændertorvet flere gange, hvor publikum hepper på dem. Vi har i år sørget for en gruppe ryttere ”Bevæg

2018-udgaven byder på et samarbejde med Scleroseforeningen, der med eventen Cykelnerven samler penge ind til forskning i sygdommen.

dig for livet –RIDERS”, der sørger for at holde tempo og sikrer den gode stemning på ruten”, siger Bo Wacker, der er løbsdirektør og ansat i DGI.

Folkefest på Stændertorvet

Når målstregen er krydset, kan man parkere cyklen og nyde lækre, lokale mad- og drikkevarer på Stænder-

torvet, mens eliterytterne kører om sejren i klassikeren. Løbet bliver speaket fra scenen, og man kan følge rytterne med livetracking på storskærmen. ”Det danske stortalent Julius Johansen løb overraskende med sejren i 2017-udgaven. Stjerneløbet har plads til 60 eliteryttere, og der bliver arbejdet på højtryk for at sikre de stør-

ste stjerner i dansk cykling i 2018”, siger Bo Wacker.

Nyt samarbejde

2018-udgaven byder på et samarbejde med Scleroseforeningen, der med eventen Cykelnerven samler penge ind til forskning i sygdommen. I Danmark lever ca. 15.000 mennesker med diagnosen, og Danmark har en af de højeste forekomster

af sclerose i verden. Når man tilmelder sig Stjerneløbet, går en del af tilmeldingsgebyret til Scleroseforeningen. ”Samarbejdet har stor betydning for Cykelnerven og derved Scleroseforeningen. Sclerose er en alvorlig sygdom, som har stor indflydelse på såvel levevilkår for mennesket, der har sclerose, men også i høj grad for de pårørende. Samarbejdet

betyder, at der kommer vigtige midler ind til forskning, og at der ligeledes kommer vigtig fokus på sclerosesagen. Samtidigt er det et stort skulderklap til alle, som er berørte af sclerose, og det er vi i Scleroseforeningen meget taknemmelige for”, siger Mette Hjulmand Leonhard-Hjorth, som er ansvarlig for Cykelnerven hos Scleroseforeningen.

Friktionsjusterbar krumtapaksellejeoliepumpe Man skal ikke tro på hvad som helst... Det skal være trygt og sikkert, når din bil skal på værksted. Det vil vi gerne gøre noget ved.

Vind et olieskift

Kom med et forslag til næste overskrift i samme stil, så trækker vi lod blandt de bedste!

- har du hørt dit autoriserede værksted?

Denne uges forslag er indsendt af : Benny Kristensen, Hedeboparken 13 st.th., 4000 Roskilde Skriv dit forslag og send det til: kid@stubbe.dk - jb@skoda-roskilde.dk · henrik.madsen@gunnerdue.dk

Arne Stubbe Automobiler A/S

Roskilde Bilcenter A/S

Gunner Due Biler A/S

- de ved, hvad de taler om!


6. FEBRUAR 2018 l 21 l

DEMODAGE HOS STUBBE! SPAR 10.000 PÅ DIN NÆSTEN NYE DEMOBIL - her er et lille udpluk med masser af udstyr for pengene! Toyota RAV4 2,5 HYBRID H3 Safety Sense 4x2 197HK 5d 6g Aut.

GØR

2-zoners klimaanlæg, Automatgear, Auto. nedbl. ET KUP bakspejl, AUX-stik, Bak-kamera, El-foldbare sidespejle, El-rudehejs bag, El-rudehejs for, Fartpilot, FjernSPAR betjent centrallås, Multifunktionsrat, Parkeringssensor, 10.000 Regnsensor, Skumringssensor, Sædevarme, Sidespejle med varme, USB/iPod-tilslutning, 17” Alufælge, Metallak, Tagbagagebærer, Tågelygter, Tonede ruder, Armlæn, Højdejusterbart forsæde, Justerbart rat, Kopholder, LED kørelys, Læderrat, Splitbagsæde, Isofix, Nøglefri betjening.

Pris: 389.900

KM.6.000 ÅRGANG: 2016 / 2 MDR. FARVE: BLACK METALLIC GEAR 6, MODEL: HYBRID 5 DØRE, BENZIN/EL

Nu 379.900

GØR ET KUP

SPAR 10.000 KM.5.602 ÅRGANG: 2017 / 1 MDR. FARVE: ASH GREY/ASTRAL BLACK. GEAR 5, MODEL: HYBRID 5 DØRE, BENZIN/EL

Toyota C-HR 1,8 HYBRID C-ULT Smart - Sound - LED Multidrive S 122HK 5d Aut.

Trinbrædder, Klimaanlæg, Toyota Touch m/bluetooth, radio, USB indgang, og bakamera, dellæder kabine, Alufælge, Toyota Safety Sense, Vognbane Assistent, Splitbagsæde, Læderrat, Tonede ruder, Tågelygter, Metallak, Nøglefri adgang/nøglefri start, Sædevarme, Servostyring, El-spejle, Elspejle med varme. Fortsat fabriksgaranti. Vi tilbyder Danmarks billigste finansiering!

Pris: 339.900

Nu 329.900

Renault Talisman Sport Tourer 1,6 Energy DCI Zen 130HK Stc 6g

GØR Technopakke (advarsel v. blinde vinkler, sidesensor og bakkamera), optrækkelig trækkrog, massagefunktion ET KUP i førerstolen, komplette led forlygter - pure vision, 17” alufælge, 2 zone klima, fjernb. c.lås, håndfrit SPAR Renault nøglekort, p-sensor, fartpilot, kørecomputer, 10.000 auto. nedbl. bakspejl, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, el-spejle m/varme, navigation, multifunktionsrat, bluetooth, armlæn, isofix, bagagerumsdækken, stofindtræk, splitbagsæde, læderrat, tågelygter, 6 airbags, abs, antispin, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere, tagræling, aftag. træk. Pris: 304.900

KM.19.245 ÅRGANG: 2016 / 5 MDR. FARVE: BLÅ COSMOS GEAR 6, MODEL: ST.CAR, 4 DØRE, DIESEL

Nu 294.900

GØR ET KUP

KM.13.395 ÅRGANG: 2016 / 10 MDR. FARVE: BLÅ COSMOS GEAR 7, MODEL: SEDAN, 4 DØRE, BENZIN

Renault Talisman 1,6 TCE Zen EDC 150HK 7g Aut.

Panorama el-soltag, svingbart træk, LED-pakke (LED-forlygter, pure vision + komplette led lygter bag), 19”alufælge, håndfrit renault nøglekort, SPAR Massagefunktion i førersæde, 2 zone klima, fjernb. 10.000 c.lås, parkeringssensor, fartpilot, infocenter, kørecomputer, udv. temp. måler, regnsensor, sædevarme, højdejust. forsæde, 4x el-ruder, el-spejle m/varme, navigation, multifunktionsrat, bluetooth, armlæn, isofix, kopholder, stofindtræk, splitbagsæde, læderratm. varme, tågelygter, 6 airbags, abs, esp, servo, hvide blink, indfarvede kofangere.

Pris: 349.900

Nu 339.900

Lev. omk. 3.880,-

stubbe.dk MÅLØV: Måløv Byvej 7 · 2750 Ballerup · Tlf. 44 97 21 70

ROSKILDE: Betonvej 2 · 4000 Roskilde · Tlf. 46 33 04 00

Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, søndag kl. 11-16 Åbent mandag - fredag kl. 7.30-17.30, søndag kl. 11-15 VORES SERVICEVÆRKSTEDER HAR ÅBENT MAN-TORS 7-24


l 22 l 6. FEBRUAR 2018

Klummen er et fast indslag i Paperboy, hvor vi har givet pennen fri til en gruppe mennesker, der har det til fælles, at de alle på den ene eller den anden måde er rodfæstet i Roskilde. Det er avisens faste holdeplads for markante meninger og gode personhistorier, alle med udgangspunkt i ugens skribent, men først og fremmest med Roskilde i centrum.

DET SKER TA´ TID TIL HISTORIEN I VINTERFERIEN

Af Mogens Vestergaard

Februar er vinterferietid og for dig, der ikke lige skal ud at rejse i uge 7 eller 8, har vi fyldt kalenderen med muligheder for at fordybe sig, lære nyt, lege, forundres, og være sammen om noget meningsfyldt. Besøg ROMU´S museer i Roskilde, Lejre og Frederikssund og tag tid til historien i vinterferien– vi har noget til alle aldre!

/ OPLEV BL.A. RIDDERSKOLE PÅ ROSKILDE MUSEUM 12.-16. + 19.-23. februar | kl. 11-14 Børn gratis MADAM ROMSES PÅ ROSKILDE MUSEUM 24 februar | kl. 11-14 25 kr. for materialer pr. deltagende barn FILT- OG TRÆVÆRKSTED I LÜTZHØFTS KØBMANDSGÅRD 23. februar kl. 13-16 + 24. februar | kl. 11-14. Gratis entré. Materialepris for fuglekasse 40 kr. LEG, HISTORIER OG KÆMPEHALLER PÅ LEJRE MUSEUM 12.-25. februar | kl. 11.00 – 15.00. Hør skjalden fortælle alle dage kl. 11.30 og 14. Børn gratis VINTERFUGLEVÆRKSTED PÅ LEJRE MUSEUM 19.-21. februar | kl. 11-15. 45 kr. Børn gratis KONSTANTINOPEL TUR-RETUR! Foredrag på Lejre Museum 14. februar | kl. 19-21. 50 kr. | Entré til museet inkl. i billetprisen. Billetter købes i Lejre Museums butik eller bestilles på lejremuseum@romu.dk PÅ MOBIL JAGT I VINTERFERIEN Prøv Roskilde Museums håndholdte fortællinger og kom tættere på byens historie med mobilen i hånden. “MuseumsMysteriet”, Astralrejsen” og ”Middelaldertur i byen” hentes via appen Useeum helt og aldeles gratis i App Store eller Google Play. Det er muligt at låne en smartphone på Roskilde Museum. Læs mere om alle vores arrangementer på www.romu.dk/vinterferiemedromu

Doping ”Jeg har taget doping. Jeg har taget EPO”. Mon ikke mange kan huske denne udtalelse fra Bjarne Riis tilbage i 2007? Bjarne Riis er jyde, og hans tilståelse blev smidt på bordet med et brag. Der var ikke nogen lang indledning, som skulle lægge op til tilståelsen. Ingen omsvøb som skulle gøre undskyldninger mulige. Det var lige på og hårdt! Jeg har tit tænkt på, hvordan han egentlig har haft det op til det famøse pressemøde. Måske har han overvejet en endnu kortere udgave: Jeg har taget EPO. Det ligger i mange jyders natur at gøre det så kort som muligt og så bare få det sagt. Når jeg tager fat på netop det citat, er det ikke fordi, jeg vil sammenligne mig med Bjarne Riis – på ingen måde – bortset fra to punkter. Vi er jyder, og vi vil gerne sige det kort. Derfor min tilståelse: Jeg har været på charterferie. Sådan. Så er det sagt. Jeg er godt klar over, at det er chokerende, for jeg tilhører et segment, der ikke tager på charterferier, men på unikke rejseoplevelser. Jeg burde bevæge mig rundt i lokale omgivelser, uberørt af turismehånd, blive optaget i de lokales fællesskab og set på som en ven, der lige er kommet på besøg. Det er jeg ikke. Jeg er turist.

det kunne godt have været på den nordlige del af øen op mod hovedbyen Las Palmas, hvor man kan møde lokale beboere i deres lokale omgivelser. Det var det ikke. Det var sydpå, hvor de store og mange hoteller ligger. Her kan man ligge ved poolen og læse og få sol og dase. Rundt om var der mange, der havde fået den samme idé. Børnefamilier, yngre par, ældre par. Alle nød det tilsyneladende. Følte man trang til at bevæge sig, kunne man spadsere rundt omkring langs Atlanterhavet. Det er en fredelig og glimrende syssel til afveksling for læsningen. En anden, daglig opgave var at finde et spisested. Også her er der gode muligheder – også i turistland. Bevares – det er ikke Michelin-restauranter, men bestemt heller ikke bundskrabere hele vejen igennem. Fordelen ved sådan en charterferie er, at der er taget hånd om alt. Vi har prøvet at se på, om vi kunne arrangere det billigere selv. Det kan vi ikke. Så vi nyder at være charterturister og komme hjem med hovedet tømt og fyldt med inspiration fra læsning. Og vi bliver ved at gøre det, for det er en glimrende form for doping.

Nu kommer så tilståelsens anden del. Mit EPO var, at jeg har været på Gran Canaria! Nu er det et lidt vidt begreb, for

Mogens Vestergaard

romu.dk

er biblioteks- og borgerservicechef i Roskilde Kommune - en arbejdsplads for 120 medarbejdere fordelt mellem biblioteker i Gadstrup, Viby, Jyllinge, Ågerup, Gundsømagle, Roskilde og en bogbus. Desuden er han formand for Bibliotekschefforeningen og medlem af Danmarks Kartoffelråd, der arbejder for at sikre kartoflen på det nationale spisekort.


K U LT U R

VELKOMMEN TIL

deLuxe

LØRDAG 10. FEBRUAR

6. FEBRUAR 2018 l 23 l

SÆLG EKSKLUSIVE VARER PÅ AUKTION HOS LAURITZ.COM DENNE LØRDAG – spar 100 % på sælgersalæret, hvis din vare kan vurderes til minimum 10.000 kr. (normalsalær 15 %) Hammerslagsgebyr på DKK 150 tillægges salget.

Mød vurderingseksperterne i auktionshuset, der byder på liflige dråber med tilbehør, og giver dig en vurdering af dit medbragte.

AUKTIONSHUSET LAURITZ.COM ROSKILDE Store Hedevej 4 · 4000 Roskilde · 4674 4040 · roskilde@lauritz.com M-T-O 11-17 · T 11-18 · F 11-16 · L 10-14


l 24 l 6. FEBRUAR 2018

K U LT U R

Fra øverste hylde

Af bibliotekar Ole Hilmer Petersen, Roskilde Bibliotekerne

Dengang vi fik bil:

I 2014 kom bogen

Forfatter og togentusiast af Guds nåde, Flemming Søeborg, har lavet en række fine bøger om biler, færger og jernbane med et nostalgisk anstrøg. Han er en af de få herhjemme, der skriver spændende om dansk transporthistorie fra forskellige perioder med et væld af fascinerende billeder, der underbygger teksten på bedste måde. Det er forstås bøger, vi har på hylderne på biblioteket.

Der kommer tog :

minder fra bilens guldalder kom i 2016.

En nostalgisk rejse med jernbanerne.

Her bliver jernbane- og kulturhistorie fra jernbanernes danske guldalder (18911970) på fornem vis formidlet. Det er en jernbanerejse på kryds og tværs i det danske land fyldt med damplokomotiver, ledvogtere, broer, stationer, værksteder og meget mere.

Fra 1955-1965 fik flere og flere danskere råd til egen bil. Det gav masser af trafikale udfordringer: Pladsmangel på vejene, byerne skulle forandres så der var parkeringspladser og behovet for tankstationer voksede voldsomt. Fritids- og campinglivet blev nemmere med den nye frihed bilen gav.

Færgen er i havn om få minutter:

en nostalgisk rejse på hovedvejene til søs er fra 2017. Her kan du læse om mange af de over 50 indenrigs færgeruter, der danner et fint vejnet på havet i Danmark. Søeborg fortæller både om færgerne selv og livet omkring dem.

Histien bag fotoet

Postkort, Raadhuspladsen og ”Fugleburet”

Begge de viste postkort er udgivet på Johannes Bruuns forlag. Det var ikke kun Flensborg, der fik fremstillet og udgivet postkort lokalt. Flensborg var den helt store aktør på markedet, men Johannes Bruuns forlag fik nu også udgivet en del. Flensborgs postkort, er der takket være en hjemmeside rimeligt styr på. Johannes Bruun havde drevet en boghandel i Roskilde siden 1895. Da de to postkort udgives driver han selv stadig boghandelen, der dengang lå Algade 7. Det er ikke så få, han fik udgivet, og han havde da en fordel fremfor Flensborg. Hans butik var den første til, hvis man var turist og kom fra stationen. Det handlede dog også om at komme først med nyhederne. I tilfældet med de viste kort var Bruun hurtigt ude. Begge kort var aktuelle nyheder. De er formentlig fra 1911 eller 1912.

plankeværk mod Palæhaven, og det blev erstattet med den mur, der nu er fredet. Der var allerede inden nedrivningen to torve. Syd for Palæet var Nytorv og ud for Rådhustårnet lå Rådhustorvet. Der var ikke egentlig behov for stor udvidelse af torvepladsen, så efter en del betænkningstid blev det overladt til Erik Erstad Jørgensen at skabe et haveanlæg. Bortset fra at Jørgensen var en af tidens førende havearkitekter, havde han også tilknytning til byen. Hans mor havde ladet opføre en kæmpe villa på vandsiden af Frederiksborgvej på toppen af Galgebakken. Her var anlagt en kæmpehave, der siden er udstykket. Erstad Jørgensen var kendt for anlæg i forbindelse med monumenter. Der var ingen monumenter på pladsen, så han skabte selv et. Nærmest som indgangsparti for gående der kom fra Algade fik han fremstillet fire bænke af granit, egetræ og bronze. Derfra udgik en sti gennem anlægget, der var beskyttet af et lavt trådhegn. Stien førte hen til en bygning på hjørnet ved Fondens Bro – en bygning der i folkemunde fik navnet Fugleburet.

”Raadhuspladsen”

Fugleburet

Af Per Steenholdt

Betegnelsen ”Raadhuspladsen” er meget ”københavneragtig” og blev ikke brugt lokalt. I 1908 havde man revet de bygninger ned, der spærrede for udsigten til Domkirken. Der havde været et

Bygningen var opført i materialer, der var omgivelserne værdig: tegl og granit. Den havde et formål. Her var var en offentlig telefon. Meget kuriøst er der på det ene postkort i kanten

8. feb.

Postkort udgivet af Johannes Bruuns forlag. Formentlig 1911-1912. ”Fugleburet” ses i forgrunden, mens afsenderen ’Martha’ har markeret sin bopæl i postkortet højre side. Privat eje: Kasper Jørgensen.

køre fast i den. Samme Martha, kan man se i folketællingen, er ”Forstanderinde” og ansat i telefonselskabet. Der var i samtiden kritik af Fugleburet og ikke mindst anvendelse. Telefonen blev sjældent brugt, og der var efterladt uhumsk griseri. Martha havde fra sine vinduer det fulde overblik og kunne se om enlige og par tog længere ophold i Fugleburet.

Pladsen og fugleburets videre skæbne

Postkort udgivet af Johannes Bruuns forlag. Formentlig 1911-1912. Privat eje: Per Steenholdt.

til højre noteret af afsenderen ”mine vinduer” og der er sat en streg under to vinduer i Flensborgs bygning. Læser man kortet, kan man se, at afsenderen er ”Martha”. Martha sender i

aura

november måned 1915 kortet til noget familie i Jylland, som hun skal besøge i julen. Meget menneskeligt kan man læse, at hun er bekymret for, om der kommer så meget sne, at toget vil

I 1931 blev det meste af det grønne anlæg brolagt og lavet til parkeringsplads. Det var kun den lille del af anlægget, der blev stående. Året efter i 1932 blev Fugleburet nedrevet. Der var allerede en del år inden bygget toiletter ved torvet, og Fugleburet lå i vejen for biltrafikken. Det lille anlæg med bænkene, man havde skånet i 1931, er i forbindelse med den seneste renovering af torvet nedlagt og bænkene genanvendt foran Palæet. Paradoksalt nok fordi mange politikere troede det først var opført netop i 1931. Planen var, at bænkene skulle helt væk, men efter pres fra borgere fandt man plads, så de stadig kan ses ved torvet.


6. FEBRUAR 2018 l 25 l

K U LT U R

Ridder, pilgrim og hiphopper Er du også bange for, at du ikke kan nå alle de sjove ting i vinterferien? Fortvivl ej. Du kan nå flere spændende ting om dagen, hvis du holder vinterferie på Kulturstrøget.

Vinterferie på torvet Oplev youtuberen og Vild med dans-deltageren Julia Sofia, når hun besøger RO’s Torv med sin helt fantastiske Noble Nordic-kollektion, der består af lækre makeupbørster og ansigtsmasker af super kvalitet til enhver lejlighed. Hun fortæller også om

Vinterferiebillet Vinterferiebillet kan købes i centerinformationen i perioden 10/2-25/2 for 50 kroner. Dog koster det 120 kroner inkl. børnebiobillet (medlemmer af RO’s Torv+ sparer som sædvanligt 10 kr. pr. billet ved fremvisning af medlemskort).

livet som blogger og om sin store interesse for makeup. Og mon ikke der bliver plads til autografer og et par selfies inden eftermiddagen slutter? Det foregår søndag den 4. februar kl. 12-15.

Film og fastelavn

Fredag den 9. februar kl. 1519 er der Børnecasting til modelbureauet Basic Cph. Man skal tilmelde sig på forhånd, og det koster 35 kroner at deltage. Og så er der Hodja fra Pjort-event lørdag den 10. februar kl. 11-15, mens søndagen står i fastelavns tegn. Kl. 12 er der tøndeslagning i to aldersgrupper, og der er selvfølgelig præmier til kattekonge- og dronning. Efter tøndeslagning er der en gratis fastelavnsbolle til alle udklædte børn.

Der er mange gode ting ved Kulturstrøget i Roskilde, men én af de allerbedste er, at det er let og overskueligt at få spændende, udfordrende, aktive og sjove oplevelser flere steder, på bare én dag. En anden god ting er, at de voksne også kan nyde og opleve, for flere af institutionerne på Kulturstrøget serverer kaffe, har udstillinger, bøger, musik og andre ting imens. Her er fire forslag til, hvordan dagene i vinterferien kan se ud. Find mere information på kulturstrøg.dk.

Hus og spille amok til mini-lan på Roskilde Bibliotek. Samme dag er der fodboldtricks med Brizze på Roskilde Bibliotek og Ridderskole på Roskilde Museum, mens torsdag byder på både film og pilgrimsrejse. Se mere på kulturstrøg.dk

Kulturstrøget Kulturstrøget er en grøn oase midt i byen, der snor sig fra Roskilde Bibliotek og Roskilde Kloster, forbi Roskilde Museum, Museet for Samtidskunst, Kunsthuset Palæfløjen, Roskilde Domkirke og ned til Byens hus. Året rundt kan du opleve det bedste fra kulturens verden, når vi inviterer indenfor til masser af spændende aktiviteter for både børn og voksne – også i din vinterferie.

Hiphopper og nørd

Er du vild med hiphop? Lav en hiphop-tekst og et beat og lær at optræde på Roskilde Bibliotek. Det foregår mandag den 19. februar fra kl. 9-15. Onsdag den 22. februar kan du dykke ned i Danmarkshistorien i Domkirken, bygge en bog i Byens

Forret Fiskesymfoni bestående af Rødbede-peberrodslaks med mild pebercreme Råmarineret kammusling m/basilikumskum anrettet ANLEDNINGEN med salat af papaya/mango vendtIi ingefær AF MIN 30 ÅRS Hertil brød og smør

FØDSELSDAG

Hoved Hovedret Vil det glæde mig at se kunder, Skiver af helstegt oksemørbrad på rodfrugtspuré nye som gamle i vores Take Away Fredag d. 9/2 og lørdag d.10/2 Kartoffeltærte bagt med krydderurter, grøntsaute fra 17.00 – 20.00 samt kraftig kalvesauce Jeg vil ved den lejlighed byde på et glas vin og tilbyde min egen livret til en rigtig god pris.

Dessert “Blødende” chokoladekage på orangecoulis Glæder mig til at se jer ! Og hindbærsorbet

To retter for 2 personer kr 620,Tre retter for 2 personer kr 750,-RØDVINSBRAISERET KALVEKÆBER

Med knust kartoffel med løvstikke og den skønne kraftfulde sauce som er det hele værd… Valgfri salat medfølger

125,-

Forret Fiskesymfoni bestående af Rødbede-peberrodslaks med mild pebercreme Råmarineret kammusling m/basilikumskum anrettet med salat af papaya/mango vendt i ingefær Hertil brød og smør Hoved Hovedret Skiver af helstegt oksemørbrad på rodfrugtspuré Kartoffeltærte bagt med krydderurter, grøntsaute samt kraftig kalvesauce Dessert “Blødende” chokoladekage på orangecoulis Og hindbærsorbet To retter for 2 personer kr 620,Tre retter for 2 personer kr 750,-

BØRNERESTAURANT 6. MARTS (BEMÆRK KUN FOR BØRN I ALDEREN 5 TIL 15 ÅR) Tilmelding hos Pipers Hus nødvendigt!

Se ugens menu på gastronetten.dk CLERMONTGADE 36 · ROSKILDE 46 35 12 91 · GASTRONETTEN.DK

Frederiksborgvej 21 · Roskilde · T: 46 36 56 96 · Åbent: mandang - søn. kl. 10.00 - 22.00 Bordbestilling tlf. 46 36 56 96. Køkkenet er åbent til kl. 21 - derudover serveres drikke og kage.


l 26 l 6. FEBRUAR 2018

K U LT U R

KULTURKALENDER Kildekalk og kirker

TIRSDAG 6. FEBRUAR

FREDAG 9. FEBRUAR

FJORDENS SØLVTØJ OG ANDRE ARTER ROLK arrangerer foredrag med Keld Juul Michaelsen om sine erfaringer ifht. Roskilde fjords havørreder. Store Børn kl. 18

THOMAS BUTTENSCHØN SOLO En nærværende Thomas Buttenschøn på slap line. Gimle kl. 20

MODENS MAGT OG MAGI Manou Messmann fortæller om modens magt og magi ud fra sin bog, Robust Mode – Skab mode der holder. Ågerup Bibliotek kl. 19-21

SNEØJNE (0-4 ÅR) En danseforestilling, der udforsker børns oplevelse af verden og deres undren, når det første gang oplever sne. Roskilde Bibliotek kl. 11

LØRDAG 10. FEBRUAR

Sct. Jørgensbjerg Kirke siges at være Danmarks ældste stenkirke. Kirken er opført i 1000-tallet og kirkeskib og kor er opført af kildekalk. Nationalpark Skjoldungernes Land er kendt for sine mange kilder – og for den kildekalk, som aflejres, når kalkrigt vand presses ud af bakkerne og udfældes ved mødet med luftens ilt. Det foregår kort fortalt sådan: I områder med kalkrig jordbund, bliver kalk vasket ud af jorden af surt, CO2-holdigt regnvand, og siver ned til grundvandet. De steder, hvor grundvandet presses ud af bakkerne som kilder, vil kildevandet derfor have et højt indhold af bikarbonat. Når kildevandet vælder ud af jorden og møder luftens ilt, så fordamper CO2 væk – og tilbage er så vand og altså kildekalk, der ved hærdning i luften bliver hårdt som sten.

GIMLE QUIZ #2 FORÅR Så er den legendariske Gimle Quiz atter tilbage. Gimle kl. 19

I Elverdamsdalen i den vestlige del af nationalparken ligger Tadre Mølle. Her har man for nylig åbnet et kildekalkbrud, så det er muligt at se og selv undersøge kildekalken i jorden. I bruddet ligger store blokke af den gulbrune, porøse kildekalk hulter til bulter.

at Knud den Hellige – der var konge af Danmark fra 1080 til 1086 - sad ved havet og ønskede sig, at havets uendelige mængder af havskum kunne bruges til at bygge kirker af – og så fik han faktisk frådsten. Siden middelalderen har mennesker brudt kildekalken og brugt det til byggeri. Og altså også af Sct. Jørgensbjerg Kirke, hvor slanke lodrette stave i kirkeskibets hjørner og langs siden er udformet, så de ligner stolper af træ – og netop derfor kaldes kirken en forstenet stavkirke.

Kildekalk kaldes i øvrigt også frådsten, fordi det ligner havskum – havets fråde. Og et sagn fortæller,

Tid: Når det passer dig Sted: Tadre Mølle og Sct. Jørgensbjerg Kirke

Det første tog… Med København som hovedstad og købstaden Roskilde beliggende 30 km herfra, var det jo ikke så underligt, at det netop var på strækningen mellem disse to byer, at man anlagde Danmarks første jernbane. Alligevel var det bestemt ikke uden sværdslag: Hør fhv. museumschef for Danmarks Jernbanemuseum, dr. phil. Poul Thestrup fortælle om etableringen af jernbaneforbindelsen tilbage i 1847. Dengang var jernbaner en så nymodens opfindelse, at initiativtagerne havde en lille modeljernbane med for at vise Roskilde borgerne hvad skinner, skiftespor, drejeskiver og den slags egentlig var for noget.

GIMLEDOX Vold i kærlighedens navn er en stærk personlig film af Christina Rosendahl. Gimle kl. 19 CHRISTIAN BITZ Foredrag med Christian Bitz Sundhedsrealisme? Roskilde Bibliotek, salen, kl. 19-21 LYTTEKREDS OPSTARTSMØDE Lyttekredsen er for dig, der kan lide at høre musik og har lyst til at snakke med andre om den. Jyllinge Bibliotek kl. 19.15-21

CHRISTENSEN & KANNE FOLKBAND Folk, viser, visepop, folkemusik – udsat for en bred vifte af akustiske strengeinstrumenter. Klosterkælderen kl. 20

hverken op- eller nedrykning. Spændingen er altså forduftet, men underholdningen er stadig i top når Hadsten Håndboldklub – der ligger lige over os i tabellen – gæster Roskilde. Tid: Lørdag den 10. februar kl. 15 Sted: Hal D i Roskilde Kongrescenter, Bauhaus Arena

INDEN JEG FYLDER 67 En romantisk og meget morsom komedie. Jyllinge Skole kl. 16 PARAMOUNT DIY FEBRUARSHOW Så er det tid til fastelavn – og i den anledning er der dødsmetal på programmet. Læs mere på facebook. Paramount DIY kl. 20

SØNDAG 11. FEBRUAR

TÆNKEPAUSER: HUMOR Stefan Kjerkegaard fra Aarhus Universitet fortæller om humor. Roskilde Bibliotek, salen, kl. 17-19

MARGRETHE DEN 1 Foredrag om en af de mest markante regenter i Danmarks historie. Laden, Bygaden 23, i Jyllinge kl. 19.30

Håndboldabstinenser?

ORIENTERINGSLØB For hele familien i Boserup Skov. Baner i alle sværhedsgrader – også for begyndere. Boserupgård Naturcenter, start kl. 13-13.30

TORSDAG 8. FEBRUAR

PATCHWORKCAFÉ Medbring dit patchwork og sy sammen med andre. Jyllinge Bibliotek kl. 18

Tid: Tirsdag den 6. februar kl. 19.30-21 Sted: Roskilde Bibliotek

EM for herrehåndbold endte jo ikke helt, som vi havde håbet! Alligevel kan man vel godt savne spændingen – og den underholdning, som håndbold altid er leveringsdygtig i. Men så er det da godt, at du bare kan bytte herrelandholdet ud med Roskilde Håndbolds kvinder i den hjemlige 1. division. Efter en lovende og stærkt pointgivende sæsonstart har holdet nu godt ¾ henne i turneringen placeret sig lunt i midten af divisionen – uden udsigt til

ONSDAG 7. FEBRUAR

KATJA OG KATJAZZERNE Arrangeret af LørdagsJazzen. Gimle kl. 11-14

AURA + SUPPORT: SAMSARA Oplev Aura, som er aktuel med sit 3. album. Gimle kl. 20

UGE 06/2018

FASTELAVNSLØB Folkeparkens motionsløb i februar byder på fastelavnsløb. Folkeparken kl.10 FASTELAVN Alle får lov til at slå katten af tønde, både børn og voksne. Så find din bedste udklædning frem – det bliver sjovt. Gimle kl. 12 FASTELAVN I VANDET (6-12 ÅR) Slå katten af tønden i svømmehallen, hvor to tønder bliver hængt op over bassinet. Jyllinge Svømmehal kl. 12.30

MANDAG 12. FEBRUAR DE LYSTIGE KONER – I DET VILDE WEST Shakespeare når han er bedst. Lynghøj Teatersal kl. 19.30

Dette er et udvalg af events i Roskilde Kommune. Se dem alle i app’en Roskilde LIVE. Se også info om pris og tilmelding i appen.

roskilde.dk

Telefon 4631 3000


6. FEBRUAR 2018 l 27 l

K U LT U R

’Amtet’ klar med ny musical Vitaminrig vinterferie fra Viby til Jyllinge Sjov Feries vinterferieprogram er fuldt af spændende aktiviteter til dig, der er mellem 6 og 16 år. Er du træt af, at dine forældre ikke ved noget om Minecraft? Så kan de lære det. Har du altid ønsket dig at lave dit eget computerspil? Så kan du lave det. Vil du vise dine skills på skateboard? Så kan du vise dem. Og drømmer du om at møde Youtube-stjernen Brizze? Så kan du bare gøre det til Sjov Ferie, når du har fri fra skole i uge 8.

Find programmet

Roskilde Bibliotek har samlet et tæt program, som giver din vinterferie et skub med vanvittig svømmehalsfastelavn, bordtennisrobotter og koreansk kampkunst. Aktiviteterne foregår rundt omkring i kommunen, lige fra Viby til Jyllinge, og er for alle børn, der enten

bor eller går i skole i Roskilde Kommune. Mange af aktiviteterne er gratis men kræver tilmelding, så tilmeld dig snart, for der er begrænsede pladser. Læs programmet på roskilde.dk/Sjovferie og find det på dit lokale bibliotek.

Igen i år blænder Roskilde Gymnasium op for en musikalsk forestilling, der denne gang bærer titlen ’Dyrenes Dronning’.

’Dyrenes Dronning’ hedder årets musical på Roskilde Gymnasium, der handler om en ung løvinde, der modsætter sig sin fars ønske om, at blive hans tronfølger og den nye leder af løveflokken. Hendes nysgerrighed overfor det nye og det fremmede bringer hende til et ”Slaraffenland”, hvor dyr – på tværs af arter – lever sammen i fred og fordragelighed. Her festes, elskes, eksperimenteres med euforiserende stoffer med mere. Historien er ny, men inspireret af film som ”Løvernes Konge”, ”Madagascar”, ”Sådan træner du din drage” med flere; mens grundlæggende tematikker som autoritetsopgør og universel kærlighed stammer fra musicalen ”Hair”. Her har vi også hentet inspiration til størstedelen af musikken – fremført i funky arrangementer – og det hele krydres med musik af bl.a. Pharell Williams, Led

Roskilde Gymnasiums nye musical ’Dyrenes Dronning’ er blandt andet inspireret af ’Løvernes Konge’, ’Madagaskar’ og ’Hair’.

Dyrenes Dronning Dyrenes Dronning opføres i Roskilde Gymnasiums kantine:

Zeppelin og fra ”Løvernes Konge” selvfølgelig klassikeren Hakuna Matata.

160 elever involveret

Ca. 160 elever, fem lærere, en instruktør og en kostumedesigner har siden efterårsferien 2017 arbejdet med fore-

stillingen - hver mandag efter skoletid samt to weekender i januar og februar. Det har været en sjov, spændende og arbejdskrævende proces at øve musik, sang, kor, skuespil og dans, samt at lave kulisser, kostumer, lyd, lys og prarbejde.

• Tirsdag d. 6. februar kl. 19 (forpremiere) • Onsdag d. 7. februar kl. 19 (premiere) • Torsdag d. 8. februar kl. 19 • Fredag d. 9. februar kl. 17 Info om muligheder for køb af billetter til årets musical på Roskilde Gymnasium på www.roskilde-gym.dk

DET SKER

ROCK OG RULLINGER Vinterferiehygge for hele familien. RAGNAROCK går ”Rullinge-amok” i vinterferien med glimmer, toiletruller, garn og fede materialer. 13.–16. + 20.–23. FEBRUAR. ALLE DAGE KL. 11.00 – 14.00 | GRATIS FOR BØRN

VINTERFERIE PÅ RAGNAROCK

OPLEV/

ROCKGIGANTER OG MIKROBRYG – Foredrag om David Bowie RAGNAROCK præsenterer en serie af aftenfordrag med de stærkeste fortællinger om rockhistoriens største navne. Hver gang serveres et godt glas mikrobryg. 14. FEBRUAR, KL. 19.00-22.00. 110 KR. BILLETTER KØBES BILLETTO.DK VINYLBINGO – CAFÉHYGGE PÅ RAGNAROCK Hyg med vennerne, konen, chefen og få udfordret din musikviden. Der er fede vintage-vinylplader, koncertbilletter og andre lækre præmier på spil. Skabt i samarbejde med Roskilde Bibliotekerne. 21. FEBRUAR KL. 20.00-22.00 | GRATIS FREDAGSJAM – MATHIAS KRISTOFFER OG WILD FOREST Nyd en kold øl, en varm kop kaffe eller måske lidt fra menuen. 23. FEBRUAR, KL. 15.00-16.45 | GRATIS

Læs mere på museumragnarock.dk


l 28 l 6. FEBRUAR 2018

ROSKILDE RUNDT

2.klasse støttede julemærkehjem med modeshow Fredag eftermiddag indtog elever fra 2.A på Sct. Jørgens Skole catwalken i skolens gymnastiksal, hvor de præsenterede tøj i genbrugsmaterialer for deres forældre. Det blev en hyggelig eftermiddag, hvor de seje unger også solgte tøj, sparegrise, modelfly og meget andet, som de i fællesskab har brugt de sidste måneder på at kreere. Overskuddet fra salget går til Julemærkehjemmet Liljeborg, der i denne uge besøger skolen for at fortælle om kost og motions betydning for børns trivsel. ”Når børnene fra julemærkehjemmet kommer forbi, giver vi dem en fodbold, så de kan blive lidt sundere, og vi kan lege sammen med dem”, fortalte Mads, Rainer og Simon på otte år.

Lommefilm på Himmelev Skole

Selvstarter-finalister i løvens hule Torsdag eftermiddag var tiden kommet, hvor tre unge iværksættere skulle præsentere deres virksomhedsideer for et prominent dommerpanel med serieiværksætteren Toke Kruse i spidsen. Selvstarter-finalen, der er kulminationen på dette års udgave af accelerationsforløbet, som Vækstfabrikken på Musicon står bag, løb af stablen på RAGNAROCK, hvor de mange fremmødte også fandt tid til at netværke på kryds og tværs af virksomheder og brancher.

Elever på Himmelev Skole producerede fredag film om livreddende førstehjælp. Der blev stemt om den bedste film på skolen, og vinderen blev filmen ”Det er gratis at redde liv”, som er produceret af Julie, Gustav, Camilla, Julie, August og Victoria fra 6. klasse. Fra i dag den 5. februar kl. 12 til fredag den 9. februar kl. 12 kan alle stemme på den film, de synes, skal være Sjællands bedste film om livreddende førstehjælp. Filminstruktørerne bag Sjællands bedste lommefilm vinder en biograftur for dem selv og deres skolekammerater. Her er det vinderne fra Himmelev Skole: Julie, Gustav, Camilla, Julie, August og Victoria.

Erhvervsdag: 600 elever mødte 40 virksomheder Afgangseleverne fra Roskilde Handelsskole går lige nu og tænker på, hvor de skal arbejde eller studere, når de er færdige med deres uddannelse til sommer. Skolen holdt torsdag den 1. februar den årlige Erhvervsdag for at hjælpe eleverne godt på vej, og for at bidrage til at virksomhederne finder de bedste kandidater til netop deres organisation. Til Erhvervsdagen mødte 40 virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner 600 elever fra eux, eud og hhx, som skal i gang med at finde en elevplads eller til at søge ind på en videregående uddannelse. Erhvervsdagen er en del af skolens samlede indsats for at skabe kontakt mellem elever og arbejdsmarked, og det personlige møde mellem elev og virksomhed kan noget andet end en ansøgning alene.


6. FEBRUAR 2018 l 29 l

N AV N E

RUC udbyder ny erhvervskandidatuddannelse i Forvaltning Folketinget har vedtaget en ny ordning, der åbner for erhvervskandidatuddannelser, som giver studerende mulighed for at tage en kandidatuddannelse ved siden af deres arbejde. I den forbindelse åbner Roskilde Universitet en erhvervskandidatuddannelse i Forvaltning, og rektor Hanne Leth Andersen glæder sig over at kunne give bachelorer i job en mulighed for at tage en kandidatuddannelse sideløbende. ”Det harmonerer rigtig fint med RUC’s målsætning om, at de studerende skal arbejde med virkelige problemstillinger fra det omkringliggende samfund,” siger Hanne Leth Andersen.

Sagafjords nye kok har menuen klar Det sejlende køkken får Roskildedrengen Allan Jensen ved roret, når den nye sæson skydes i gang 14. april. Af Holger Vincents

”Det var et spændende tilbud, og jeg kunne gode lide Niels Parsners (Sagafjords direktør red.) og Winnies Liljeborgs (Sagafjords ejer) idéer til, hvordan skibet skal fungere”, svarer Allan Jensen på spørgsmålet om, hvorfor han sagde ja tak til jobbet som kok på restaurantskibet Sagafjord, hvor han i sidste uge havde første officielle arbejdsdag. Trods den korte tid som tovholder i køkkenet, der i de seneste to år har været forpagtet til den Københavnske restaurantkæde Cofoco, har Allan Jensen allerede nu menuen klar til sæsonpræmieren lørdag

Allan Jensen er ny kok på restaurantskibet Sagafjord, der tager hul på den nye sæson lørdag den 14. april.

den 14. april. ”Det bliver ny dansk fjordmad, hvor vi bruger danske kvalitetsråvarer, der egner sig til at blive serveret på et skib”, lyder den 50-årige koks overordnede gastronomiske ambition for kabyssen.

ver også nogle udfordringer i forhold til logistik og tankegang, men det tager jeg som en positiv udfordring”, fortæller Allan Jensen forventningsfuldt. Manden bag den gastronomiske masterplan har en lang lokal karriere bag sig, senest med to år i spidsen for Roskilde Golfklubs restaurant. I løbet af sin 31-årige karriere har Allan Jensen desuden stået bag kødgryderne i blandt andet Odd Fellow Palæet og Roskilde Rådhus’ kantine. ”Jeg stod i lære på Svogerslev Kro og har altid arbejdet i Roskilde med undtagelse af en enkelt afstikker til Richters Gæstgivergård i Køge”, fortæller han.

”Spændende udfordring”

Mere konkret vil sommerens menu på Sagafjord blandt andet bestå af sild med rygeostcreme, dansk jomfruhummer, unghane i en helt særlig Sagafjord sauce samt dansk kødkvæg, for blot at gøre et par enkelte nedslag i spisekortet, der også vil byde på en veganerhovedret. ”Det bliver spændende at lave mad på et skib. Det gi-

Alm. Brand i Roskilde udvider Tre nye ansigter er de seneste måneder blevet ansat i Alm. Brand i Støden 6-8 i Roskilde. Filialdirektør Murat Ünsal glæder sig over, at han nu har flere dygtige rådgivere på sit team i en travl tid. Den finansielle branche bliver i stadig højere grad digitaliseret. For eksempel er det i dag langt de fleste, der ordner banksager på nettet eller via apps på mobilen. Ikke desto mindre, har Murat Ünsal, filialdirektør i Alm. Brand i Roskilde, set det nødvendigt at hente nye kræfter til filialen. ”Hvis man står over for at skulle købe ny bolig, bil eller har fået nyt job og gerne vil have et forkromet overblik over sin privatøkonomi, så er den foretrukne løsning fortsat, at man booker et møde med en rådgiver”, siger han.

Stærk i bolighandel

Sercan Kaya, Lotte Grested Køppen og Christian Bøgeholdt Nielsen er de tre nye rådgivere, der alle skal beskæftige sig med rådgivning af nye kunder i Alm. Brand, hvor de skal være med til at sikre, at nye bankkunder kommer godt fra start. 38-årige Sercan Kaya, der bor i Valby i København, skal primært rådgive nye kunder

og sikre, at de får et godt bankskifte. En af Sercans styrker er bolighandler, da han er uddannet ejendomsmægler og har arbejdet i BRF Kredit i ni år. Inden kan kom til Alm. Brand, var han også et smut i pensionsbranchen, hvilket blandt andet betyder, at Sercan er i stand til at yde den helhedsrådgivning, som er grundstenen i Alm. Brands fremadrettede arbejde.

Hvor kunderne er

Lotte Grested Køppen er 41, og bor i Roskilde med sin mand og tre døtre på 7, 10 og 13. To af dem dyrker konkurrencegymnastik i Roskilde Team Gym, og derfor bruger Lotte også meget af sin tid i lokalområdets gymnastikhaller. Og i byens parker sammen med hunden Poco. Hun er også kommet til Alm. Brand i Roskilde for at rådgive kunder, der er nye i Alm. Brand. ”Jeg kan godt lide vores princip om, at vi møder kunderne der, hvor de er – om det så er på deres

arbejdsplads, om de ønsker, vi skal komme på besøg hos dem, eller om de vil ned til os i filialen”, siger hun.

Tværfagligt

Christian er 46 år, født og opvokset i Jyllinge og bor i dag i Roskilde. Som sine nye kolleger har han også gjort karriere som ejendomsmægler og har været i den branche i 20 år. Senest har han haft tre år som rådgiver

i BRF Kredit, og han glæder sig især til det tværfaglige arbejde i Alm. Brand. ”For mig giver det virkelig god mening, at man rådgiver om både bank, forsikring og pension, når man møder en kunde, der står over for en bolighandel. Det er en stor styrke, at vi kan gøre brug af eksperter på alle områderne. For en bolighandel begrænser sig jo sjældent til bankanliggender”, siger han.

Gørtleren runder 75 år En af landets få aktive gørtlere runder 75 år søndag den 18. februar. Der er naturligvis tale om Jens Murillo, som fortsat restaurerer alt i kobber og messing på værkstedet i Strandgade på Sct. Jørgensbjerg. ”Jeg kan ikke se, hvad jeg ellers skulle lave. Jeg har stadig kunder, der falder bagover, fordi de ikke troede, at deres ting kunne blive så flotte - så

jeg får skulderklap hele tiden. Jeg kunne også sidde herhjemme og se på dårligt fjernsyn, men det ser jeg ingen grund til”, siger gørtleren, der fejrer fødselsdagen fra kl. 14 på Restaurant Håndværkeren, hvor Pia Kloster Band lægger musik til indtagelsen ”Alle er velkomne – så laver vi en byfest ud af det”, siger Jens Murillo.


l 30 l 6. FEBRUAR 2018

1. Rock i Haven, 2. Power Stow, 3. 1895, 4. 20 procent, 5. Jeanne D’arc, 6. Eminem, 7. 12 (og tre ikke-uafhængige territorier), 8. Hugo Helmig, 9. Kvotekonger, 10. Birgit Jacobsen

- så samles byen

PaperQuiz

SALG Helene Risum Bladchef helene@paperboy.gratis Tlf: 2332 7119 Nina Holm Mediekonsulent nina@paperboy.gratis Tlf: 2289 9076

Hver uge stiller vi spørgsmål fra både Roskilde og verden omkring os. Test dig selv – og vind håneretten over dine venner og familiemedlemmer.

REDAKTION

(Find svarene øverst)

Tomas Skov Redaktør tomas@paperboy.gratis Tlf: 2679 4048

1 ✦ ROSKILDE

2 ✦ ERHVERV

3 ✦ SPORT

4 ✦ VERDEN

5 ✦ HISTORIE

Hvilken større virksomhed i Gadstrup fremstiller systemer til bagagehåndtering til lufthavne?

Stjerneløbet i Roskilde bliver afholdt i starten af juni. Hvilket år gennemførtes det første gang?

Hvor mange procent af Sahara består af sand?

Patrick Holbek Udgiver. Ansv. patrick@paperboy.gratis Tlf: 4058 4437

Hvad hedder det arrangement i Byparken, der angiveligt skulle have fundet sted lørdag den 19. maj.

Hun blev brændt på bålet som 19årig. Hvem er der tale om?

Lone Ovesen Bogholder lone@paperboy.gratis Tlf: 2049 1162

6 ✦ MUSIK

7 ✦ VERDEN

8 ✦ KENDTE

9 ✦ POLITIK

10 ✦ ROSKILDE

Hvilken kendt rapper er blandt de absolutte hovednavne på årets Roskilde Festival?

Hvor mange lande består Sydamerika af?

Hvad hedder Thomas Helmigs syngende søn?

Holger Vincents Journalist holger@paperboy.gratis Tlf: 3052 7408 ADMINISTRATION

PRODUKTION Trine Frimand Grafiker trine@paperboy.gratis Lotte Jensen Grafiker lotte@paperboy.gratis

Hvilken type konger er Lars Løkke Rasmussen mistænkt for at have et lidt for tæt samkvem med?

Paperboy udkommer hver tirsdag/onsdag til samtlige husstande i Roskilde Kommune. Tryk: OTM Avistryk. Trykoplag: 35.668 eks. Udgiver: Paperboy ApS Det er ikke tilladt at gengive artikler uden tilladelse fra Paperboy.

Natlinser Borchsgade 6 C, 1. sal 4000 Roskilde Åbent: mandag-fredag 9-16

Har du ikke modtaget Paperboy? Kontakt FK distribution via link på Paperboys hjemmeside paperboy.gratis Eller ring på telefon

70 10 40 00

ž Sov din nærsynethed væk ž Bremser udviklingen af din nærsynethed ž Skarpt syn uden briller, kontaktlinser eller laseroperation ž Perfekt valg til tørre øjne ž Sundeste valg af linser

NYHED ž Nu også med læsestyrke Skomagergade 10 · 4000 Roskilde Tel. 46 36 01 02 · www.optiknicolais.dk roskilde@optiknicolais.dk

Hvilken kendt restauratør i Roskilde blev begravet fredag den 2. februar i Domkirken?


6. FEBRUAR 2018 l 31 l

Bennies Pletskud

Roskilde i billeder

Facebookgruppen Roskilde i billeder er oprettet af Kasper Jørgensen, der selv har en passion for fotos fra Roskilde. FotograďŹ erne er en skøn blanding af fotos fra det historiske Roskilde og smukke landskaber til det hurtige snapshot af en Roskildebegivenhed. Er du selv interesseret i foto, sĂĽ kan du sende en forespørgsel for at blive medlem af gruppen. Skal dit foto i Paperboy, sĂĽ send en besked til Kasper og giv dit foto et par linjer...

Vind et 10 turs ølkort til KlosterkĂŚlderen Paperboy sender hver uge fotograf Bennie Hansen fra Billedbutikken pĂĽ gaden for at ďŹ nde ugens pletskud. Er du den heldige pĂĽ fotoet, sĂĽ kan du afhente et 10 turs rabatkort til velskĂŚnket specialøl pĂĽ byens ølbar. VĂŚrdi 450,-

“SĂĽ kom der lidt sneâ€?. Fotograf: Kim Vegeberg

Rabatkortet kan afhentes hos KlosterkÌlderen, St. GrübrøderstrÌde 23, 4000 Roskilde. Åbent man.-fre. kl. 14-24 - Fredag kl. 12-02 - lørdag kl. 10-02 - Søndag: Lukket

RUBRIK GIV DIT VISITKORT TIL HELE ROSKILDE KOMMUNE - HVER UGE ALARM & LĂ…SE

VINDUESPOLERING

REPARATION

AIA-Tyverialarm • ABA-Brandalarm • Røgkanon Adgangskontrol • Video-overvügning • Hundevagt • Gitter Lüse • Vagt tilsyn • PorttelefonanlÌg • EDB-sikringswire

R O S K I L D E V I N D U E S P O L E R I NG Roskilde, HolbĂŚk, Lejre Private og Erhverv

AUTORISERET RUKO-FORHANDELER OG ISO 9001 GODKENDT Godkendt af forskikringsselskaberne, DBI og SKAFOR    TIL R GE  LĂ… NY  

E

RDEROBE GA & D BA , EN KK EFTER MĂ…L Vi reparerer alle mĂŚrker indenfor KĂ˜

symaskiner og overlocker, ogsĂĽ for institutioner.

Design selv dine lĂĽger. Priseksempel:

10 alm. lĂĽger 5 skuffefronter 15 greb 20 indv. 120 graders hĂŚngsler Montering-levering-moms-garanti

Kort reparationstid Mulighed for afhentning Kursus tilbydes

Hovedkontor: Industrivej 37 4000 Roskilde Tlf. 70 267 100

Parkering foran butikken

Se mere klart i hverdagen

TANDLÆGE

24 24 15 46

– en del af

EL-INSTALLATĂ˜R

AUTORISERET EL-INSTALLATĂ˜R

Vi er lige her for dig, dine tĂŚnder og dit smil!

ONLINE

Vi udfører alle former for kosmetisk tandbehandling skünsomt og professionelt...

Man.-tors.: 8-18 ¡ Fre: 8-16 TandlÌgerne i Centrum ¡ v/Lars Weltzer ¡ Algade 5 ¡ Roskilde

Ring 46 35 12 43 - eller book pĂĽ tandicentrum.dk

PASFOTO

PASFOTO e... De helt rigtig

4 STK.

50,-

BILLEDBUTIKKEN V/BENNIE HANSEN

KĂ˜GEVEJ 60, 4000 ROSKILDE, TLF. 40 25 15 92 Ă…BENT MANDAG OG TORSDAG KL. 13-16

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde *&(#.,! *&(#. &)" #

Tlf. 46 78 26 30 • Fax 46 78 62 30 #   /-    email: info@danskkoekkenrenovering.dk

$ # %&%)""&""%(%&,( %" • www.danskkoekkenrenovering.dk

KĂ˜KKEN

R TIL NYE LĂ…GER OBE GE LĂ… E NY DL& GARDER KĂ˜KKEN, BATI EFTER E OBMĂ…L KĂ˜KKEN, BAD & GARDER EFTER MĂ…L Vores Showroom er ĂĽbent lørdag kl. 10.00-13.00 Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

- LOKAL ELEKTRIKER - ERHVERV / PRIVAT - KVALITET TIL TIDEN - DĂ˜GNVAGT

DANSK KĂ˜KKENRENOVERING

Hos os fĂĽr du personlig betjening fra start til slut

TLF. 4636 8446

Store Valbyvej 217, Store Valby, 4000 Roskilde

www.amsbo.dk - Skovbogade 2B, 4000 Roskilde

TANDTEKNIKER

BYENS BILLIGSTE

DANSK Mød os pĂĽ KĂ˜KKENRENOVERING Algade 64 ¡ 4000 Roskilde ¡ Tlf. 46 35 12 71 / 20 33 45 49

Omrüdets største udvalg i Pfaff, Husqvarna, Viking, Bernina, Singer og Janome.

www.roskildevinduespolering.dk

www.alarmeksperten.dk

Kr. 10.850,Vores showroom er ĂĽben lørdag kl. 10.00-14.00. Ă˜vrige tidspunkter efter aftale.

Tlf. 40 41 35 36

email: info@danskkoekkenrenovering.dk • www.danskkoekkenrenovering.dk

KĂ˜KKEN

Klinisk Tandtekniker Marianne Grand v/

FĂĽ smilet igen hos Klinisk Tandtekniker Heidi Lundgaard - mere end 15 ĂĽrs erfaring. Hersegade 24 4000 Roskilde Tlf. 46 35 73 73

Himmelev Bygade 49 4000 Roskilde Tlf. 53 55 01 74

Livskvalitet - et smukt og velfungerende smil

TVIS KĂ˜KKENER ROSKILDE HELLIGKORSVEJ 12 • ROSKILDE • TLF. 4637 0437


36558

Ekstraordinær stor efterspørgsel efter lejligheder i Roskilde home RO’s Torv søger lejligheder i: Roskildevænget, Knud Den Stores Vej, Dommervænget, Gartnervang, Vognmandsmarken, Kongebakken, Ahornlunden, Holbækvej, Ejboparken, Neergårdsparken, Møllehusvej… Ring til home RO’s Torv på tlf. 38 41 35 00 og hør, om vi allerede har køberen til din lejlighed!

Vi glæder os til at høre fra dig!

ROSKILDE RO’S TORV

GLOSTRUP - ALBERTSLUND

TAASTRUP / HEDEHUSENE

GREVE - KARLSLUNDE

SOLRØD

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE RO’s Torv 1, st. 233, 4000 Roskilde roskilderostorv@home.dk facebook.com/homeroskilderostorv Tlf. 38 41 35 00

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Hovedvejen 126, 2600 Glostrup glostrup@home.dk facebook.com/homeglostrup Tlf. 43 43 41 41

v/ Anne Crone A/S Ejendomsmægler, MDE Taastrup Hovedgade 105, 2630 Taastrup taastrup@home.dk facebook.com/hometaastrup Tlf. 43 99 62 60

v/ Anne Crone og Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Hundige Strandvej 216, 2670 Greve greve@home.dk facebook.com/homegreve Tlf. 43 90 92 00

v/ Anne Crone & Rasmus Mørch Ejendomsmægler, MDE Solrød Center 48, 2680 Solrød Strand solroed@home.dk facebook.com/homesolroed Tlf. 56 14 38 00

home.dk

Ejendomsmæglerkæde for Danske Bank koncernen

Pbro uge 06 2018  
Pbro uge 06 2018  
Advertisement