r way of living Brand Book

Page 1

B R A N D B O OK R WAY OF LIVING

d own loa d h et b r a nd bo ok


W E LKO M!

R W AY O F L I V I N G


INHOUD LOGO EN KLEUREN............ 4 LOGO GEBRUIK................... 6 LETTERTYPEN.................... 8 MOODBOARD.....................10 BRIEFPAPIER......................12 VISITEKAARTJE.................14 EMAIL HANDTEKENING...14 PRESENTATIE DIA’S..........16


LO G O E N K LEUREN

R W AY O F L I V I N G


0/0/0/100 #000000 53/42/47/30 #656964 34/24/60/7 #a4a475 54/46/97/43 #575422 11/15/71/1 #ead060 0/0/0/100 #000000 0/0/0/70 #6d6e71 0/0/0/50 #939598 0/0/0/30 #bcbec0 0/0/0/30 #d1d3d4

R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


LO G O G E B RUIK

R W AY O F L I V I N G


geen vervorming

minimale ruimte om het logo heen

geen andere kleuren

geen drukke achtergrond

R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


L E T T E RT Y P EN

R W AY O F L I V I N G


AW Conqueror Carved one r way of living

VOOR TITELS (print & digital)

AW Conqueror Carved two r way of living Helvetica LT Std Light r way of living Italic • Bold • Bold Italic r way of living • r way of living • r way of living Academico Regular r way of living

Algemeene Text (Digital)

ALGEMEENE TEXT (print)

Italic • Bold • Bold Italic r way of living • r way of living • r way of living R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


M O O D B OA R D

R W AY O F L I V I N G


R WAY OF LIVING

R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


BRI EFPAP I E R

R WAY OF LIVING R LIVING | R STAY | R WAY | R SHARING Remco Gerritsen | +31 6 800 99 724 info@rwayofliving.com |www.rwayofliving.com

R W AY O F L I V I N G


R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


V I S I T E K A ARTJE EMA I L H AN DT E K EN ING

R W AY O F L I V I N G


Remco Gerritsen

R R R R R

WAY OF LIVING LIVING STAY WAY SHARING

+31 6 800 99 724 info@rwayofliving.com

www.rwayofliving.com

R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


PR ES E N TAT I E D IA’S

R W AY O F L I V I N G


R L I V I N G | R S T AY | R W A Y


Een woonconcept dat door een bijzondere mix aan functies mensen bij elkaar brengt én bij elkaar houdt.

THE ART OF MAKING PEOPLE FEEL WELCOME