Page 66

66

Altistuminen huomioitava terveysseurannassa Pelastuslaitosten tulee omien työterveyshuoltojensa kanssa sopia menettelytavoista, jolla palomiehet kirjataan ASA-rekisteriin.

S

uomen pelastusjohtajien yhdistyksen hallitus kehottaa jokaista pelastuslaitosta sopimaan omien työterveyshuoltojensa kanssa menettelytavoista, joilla palomiehet ilmoitetaan ASA-rekisteriin eli syöpävaarallisille aineille työssään altistuvien rekisteriin. Palomiesten altistuminen syöpävaarallisille aineille tulee pelastusjohtajien mielestä huomioida työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. — Tähän saakka ei ole oikein ollut tiedossa, millä marssijärjestyksellä edetään, mutta nyt näkemyksiä alkaa olla, sanoo pelastusjohtajien hallituksen puheenjohtaja, pelastusjohtaja Simo Tarvainen KeskiSuomen pelastuslaitokselta. Lähtökohta on, että työterveyshuolto tekee arvion ja ilmoituksen rekisteriin. Pelastusjohtajien hallitus arvioi, että rekisteröintikäytäntö tullee johtamaan siihen, että työterveyshuollon käytännöt osittain muuttuvat, kun muun muassa tehdään laajemmat testit verenkuvaan. — Täytyy luottaa siihen, että työterveyshuolloissa on asiantuntemusta järjestää terveystarkastukset ja rekisteröinnit sen mukaan mikä on tarpeellista, Tarvainen jatkaa. Pelastusjohtajien yhdistyksen Etelä-Savon pelastuslaitoksen työterveyshuollosta saaman lausunnon mukaan savusukeltajien ilmoittaminen rekisteriin eivät kuitenkaan käytännössä muuttaisi terveystarkastuksia, koska savusukeltajat käyvät jo nyt terveystarkastuksissa tiiviisti. Tärkeintä olisi vähentää altistumista esimerkiksi Keski-Suomen pelastuslaitoksen Puhdas paloasema -mallin mukaisesti. Tarvaisen mukaan pelastuslaitokset aikovat seurata aktiivisesti aiheeseen liittyviä tutkimuksia.

PELASTUSALAN AMMATTILAINEN

— On hyvä, että asia on nyt nostettu esille. Kaikki keinot, millä altistumista sairauksia aiheuttaville aineille voidaan välttää, ovat kannatettavia, Tarvainen sanoo. ASA-rekisteriin kirjataan työntekijät, jotka altistuvat työssään syöpävaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille. Kaikkiaan 117 000 työntekijää 4 300 työpaikasta on ilmoitettu rekisteriin sen perustamisen jälkeen 34 vuotta sitten. Rekisterin tarkoitus on tunnistaa syövälle altistavat aineet työssä ja vähentää työntekijöiden altistumista näille aineille sekä tuottaa aineistoa työterveyden ja työsuojelun tutkimukseen. ASA-rekisteriä ylläpidetään Työterveyslaitoksella ja sen ohjeistus tulee sosiaali- ja terveysministeriöstä. STM:stä kerrotaan, että rekisteri-ilmoituksien ohjeistus tullaan tarkistamaan ja siinä yhteydessä katsotaan, tarvitaanko pelastuslaitoksien työterveyshuoltoja varten jotain erityisohjeita palomiesten osalta.

Pelastusalan ammattilainen 6/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Pelastusalan ammattilainen 6/13  

Suomen Palomiesliitto SPAL ry:n jäsenlehti

Advertisement