Page 1

PalmaSocialista Nº8 novembre 2010

L’Ajuntament inicia l’expedient de ruïna del Lluís Sitjar per responsabilitat i urgència


Continguts El Ayuntamiento inicia el expediente de ruina del Lluís Sitjar por responsabilidad y urgencia Nº8. Novembre 2010

02

Lluis Sitjar

04

Èxit Can Bum! Son Cànaves Robert Graves

05

Tramvia de Palma

06

EMT Son Espases Edifici Flex Violència de gènere Carrer Selva

07

Parc de les vies Mou-te per diabetis Renovació ORA Bellavista Poliesportiu B. Moll

08

Hostal Sayonara Actualitat Joventuts

09

Opinió

10

Actualitat Agrupacions

11

Actualitat Balears

12

Imagina Palma

El Ayuntamiento de Palma en un gesto res- Protección de Edificios consideraron que el ponsable y urgente ha decidido iniciar el estadio Lluís Sitjar se encuentra en situación de ruina económica, lo que significa expediente de ruina del estadio Lluís Sitque el coste de su reparación sería jar debido a su imparable deterioro, un 50% más alto que el valor del consecuencia de su abandono y El edificio. falta de mantenimiento, que deterioro del supone un creciente riesgo estadio supone un El progresivo deterioro del para la seguridad y la sariesgo para la seguri- estadio es un problema que lubridad de las personas. preocupa al Ayuntamiento, dad y salubridad vecinos y comerciantes de las La decisión se toma a raíz de de las personas barriadas y también al propio un informe elaborado por los Real Mallorca. El club ya puso de técnicos del Servicio de Protecmanifiesto al Ayuntamiento en el mes ción de los Edificios y ITES, que ponía de manifiesto el creciente riesgo de seguri- de marzo de 2009 el estado de riesgo y dad y salubridad que se derivan de la de- peligro del estadio, lo que les llevó a ejecutar, con el control del Ayuntamiento, gradada situación del Lluís Sitjar. determinadas obras para eliminar riesgos Por todo ello, los técnicos del Servicio de inminentes.

El estado del Lluís Sitjar preocupa al Ajuntamiento, vecinos, comerciantes, aficionados y al Real Mallorca

Dipòsit Legal: PM.387-2010 imprimeix: Copisteria Institut Realitzada per: Departament de comunicació de l’Agrupació Socialista de Palma Adreça: Carrer del Miracle nº1 Tercer pis. Palma Mail: Comunicació@palmasocialista.org Telèfon: 971 71 24 44 Facebook: facebook.com/palmasocialista Web: www.palmasocialista.org

02 Palma Socialista

Aina Calvo: “La actuación en el Lluís Sitjar es responsable y comprometida con los vecinos” El estadio Lluís Sitjar fue uno de los temas fuertes de la entrevista que Aina Calvo concedió el pasado 15 de noviembre al programa ‘De Nit’ de Televisió de Mallorca. Aina Calvo señaló a preguntas de la presentadora, Neus Albis, que “es importante recordar que el Lluís Sitjar, a pesar de su contenido claramente emocional, que nos vincula a una etapa importantísimo del Mallorca, es ahora un problema para la ciudad”. La alcaldesa de Palma recordó que cuando una propiedad no se ha cuidado y supone un riesgo para las personas, alguien tiene que actuar. “Nosotros, desde la responsabilidad y con toda la información, debíamos actuar porque lo que no puedo hacer como responsable del Ayuntamiento de Palma es mirar hacia otro lado cuando tengo información que habla de riesgo para la población por el estado del Lluís Sitjar”. La Secretaria General de los Socialistas de

Palma defendió el proceso realizado ya que es una actuación “responsable, comprometida con los vecinos de la barriada, fundamentada técnicamente y que responde a varias denuncias”. Aina Calvo recalcó que el objetivo es y ha sido continuar con la Falca Verda y dotar a la zona de un equipamiento deportivo alta.


Yolanda Garví. Executiva de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma

“Per projectar el futur, hem de solucionar el present” Des de la Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma decretàrem fa uns dies l’inici de l’expedient de runa de l’Estadi Lluís Sitjar. Com a responsables municipals volem que aquest estadi deixi de ser un problema per a Palma, però molt especialment per als residents i comerciants de les barriades pròximes. Volem que el Lluís Sitjar sigui una nova porta d’entrada al parc de la Riera, que ajudi a acostar aquest parc als barris de Son Dameto, Son Cotoner, el Fortí i el Camp d’en Serralta. La topografia dels terrenys del Lluís Sitjar permet, a més, crear una gran plaça a l’alçada de la plaça de Barcelona i, a la vegada, ubicar en aquest indret un equipament amb usos esportius i culturals per a aquestes barriades de Palma.

Hem de tenir en compte que els propietaris del Lluís Sitjar, com qualsevol altre propietari, estan obligats a mantenir el seu immoble en condicions i que, nosaltres, com a res-

Amb aquesta nova incorporació, la xarxa de zones Wi-Fi de Palma compta amb un total de 33 punts de servei gratuït d’Internet sense cables, que registren 94.000 usuaris únics. Cal recordar que el passat mes d’abril es presentaren les primeres quatre zones Wi-Fi gratuïtes de l’Ajuntament i que, des de llavors, aquest servei s’ha incorporat a les 24 biblioteques de la xarxa municipal i a les platges de Ciutat Jardí, Cala Major i Cala Estància.

Cort ayuda a las PYMES en tema de eficiencia energética

“Es Ja fa mesos que hem una magnífica fet feina per a cercar una solució. Primer, oportunitat per a dotar intentarem que el les barriades properes de Govern invertís, tots els equipaments tant comprant els tedemanats pels seus rrenys de l’estadi. veïnats” Després, intentarem aprofitar una Llei del Parlament perquè els terrenys ponsables municipals, tenim l’ode l’estadi passassin a ser públics i bligació d’actuar quan detectam que poder esbucar l’estadi de forma més l’estadi comença a ser un problema. ràpida. Malauradament, el PP no va donar suport a la iniciativa. El progressiu deteriorament de l’esFinalment, quan hem tingut indicis que aquest estadi amenaça a runa, hem actuat com Ajuntament. Era la nostra obligació. La decisió la vàrem prendre arran d’un informe elaborat pels tècnics del Servei de Protecció dels Edificis i ITE el passat mes d’octubre de 2010, en el marc d’un expedient obert a conseqüència de denúncia policial (del 30 de juliol de 2010), una altra de particular (23 de juliol de 2010) i, a més, l’incendi declarat el 31 d’agost de 2010 a l’estadi. Tots aquests fets han posat de manifest el creixent risc de seguretat i salubritat que es deriva de la degradada situació del Lluís Sitjar.

Nova zona Wi-Fi gratuïta a la plaça dels Instituts

tadi preocupa no sols l’Ajuntament sinó també els veïnats i comerciants de les barriades i el Reial Mallorca mateix. El club ja va posar de manifest a l’Ajuntament el mes de març de 2009 l’estat de risc i perill de l’estadi, fet que els va dur a executar, amb el control de l’Ajuntament, determinades obres per a eliminar riscs imminents. La memòria històrica del Reial Mallorca quedarà definitivament preservada amb la construcció d’un Museu del Reial Mallorca, dins els equipaments socioculturals projectats. Els terrenys del Lluís Sitjar són una magnífica oportunitat per a dotar la barriada de tots els equipaments tat demanats pels seus veïnats. La primera passa és, sens dubte, poder esbucar l’estadi de futbol.

El Ayuntamiento ha convocado la concesión de pequeñas ayudas a los pequeño y mediano comercio de la ciudad de Palma, que acrediten la adopción de medidas en materia de mejora de la eficiencia energética y sostenibilidad. Esta línea de subvenciones está dotada con 100.000 euros.

La Smap construirà un aparcament soterrat a la Plaça Progrés El Consell d’Administració de la Societat Municipal d’Aparcaments de Palma (Smap) ha aprovat el plec de condicions tècniques per a la redacció del projecte bàsic per a la construcció d’un aparcament soterrat a la Plaça Progrés de Palma. El pressupost de licitació és de 35.000 euros (sense IVA). El projecte comprèn, a més de la construcció de l’estacionament, la reordenació de la superfície amb l’objectiu de modernitzar i harmonitzar la plaça.

03 Palma Socialista


El programa 'Èxit' de l'Ajuntament de Palma guardonat amb un Premi Progrés 2010 El programa 'Èxit', que desenvolupa l'Ajuntament de Palma des de setembre de 2008, ha sumat un nou èxit en ser reconegut en la VI edició dels Premis Progrés, celebrada aquest mes de novembre. El premi Progrés, atorgat per Federació Andalusa de Municipis i Províncies i la Fundació per al Desenvolupament dels Pobles d'Andalusia, té l'objectiu de generar accions que promoguin el desenvolupament econòmic, social i l'ocupació de manera que es mi-

La cara més divertida d’Aina Calvo a ‘Can Bun!’ La batlessa de Palma, Aina Calvo, va visitar dijous dia 11 de novembre ‘Can Bun!’, el programa de sàtira política d’IB3 Televisió acompanyada per 27.000 espectadors de Balears. La batlessa de Palma, Aina Calvo es va trobar cara a cara amb la seva imitadora i va demostrar el seu sentit del humor compartint divers moments amb José María Rodríguez i la resta de personatges del programa. Aina Calvo va competir amb el president del Partit Popular a Palma a una cursa i va dedicar una glosa a Francesc Antich. Els vídeos del programa són disponibles al web d’IB3 i també a www.palmasocialista.org

04 PalmaSocialista

llorin les condicions de vida i cohesió social. L'arribada dels socialistes a l'equip de govern de l'Ajuntament de Palma el 2007 va suposar una important aposta per l'educació. Entre els projectes implementats pels socialistes està 'Èxit, programa d'orientació i suport al 'estudi'. El curs 200872009 s’han beneficiat 7.400 personas del programa ‘Èxit’.

Cort restaura la possessió de Son Cànaves perquè s’hi ubiqui un casal de barri i una biblioteca L’Ajuntament de Palma, a traves de l’Empresa Municipal d’Obres i Projectes Urbans de Palma (EMOP) ha recuperat la possessió de Son Cànaves, que en breu acollirà una biblioteca, un casal de barri i un local municipal. Aquest futur Casal de barri i biblioteca es sumarà a la xarxa pública de centres culturals, que ja suma 31 centres a tota la ciutat, i a la de biblioteques, que suma un total de 24 a Palma actualment.

El Ayuntamiento de Palma recupera y restaura el puente de Robert Graves El Ayuntamiento de Palma continúa trabajando para mejorar la ciudad. En esta línea, se ha recuperado y restaurado el puente del torrente del Mal Pas, ubicado en la calle Robert Graves. De este modo, se restablece la conexión segura para el tráfico rodado entre las barriadas del Terreno y la Bonanova. Esta mejora ha sido financiada por el fondo de inversión local del Gobierno de España para el impulso de la economía y ha creado 15 puestos de trabajo de forma directa e inmediata. Ha contado con un presupuesto de unos 550.000 €. El proyecto ha incluido, además, la reposición de los servicios de agua potable, saneamiento, drenaje y gas, la mejora de la accesibilidad y la supresión de barreras arquitectónicas y la sustitución de 150 m de la red de pluviales en la calle Robert Graves.

Ahora Antes


El Tramvia de Palma dóna una passa endavant cap al futur El tramvia de Palma dóna una passa Cal recordar que el termini per presenendavant amb l’obertura del termini tar les propostes finalitza el proper 31 d’informació pública. Des del passat 5 de desembre. de novembre i fins el 30 de desembre, els ciutadans i ciutaPer què un tramvia? danes poden visitar Perquè el tramvia és un mitjà de El termini l'exposició a l'Estatransport que combina l’accessibició Intermodal litat i la comoditat de la circulad’informació (Plaça Espanyaen superfície amb totes els Pública està obert ció Palma) a on poden avantatges del transport ferrofins el 31 de consultar tota la viari (més capacitat i eficiència documentació pertimediambiental). desembre nent a l'Estudi informatiu i a l'Estudi Ara és el moment? d'impacte ambiental, que també està Sí, perquè tenim una inversió per part disponible via Internet a la pàgina de l'Estat compromesa per al tramvia, web www.trambadia.cat. que ens permet pensar en clau de futur

Avantatges del tramvia Menys contaminació No utilitza combustibles fòssils. Un tramvia equival a 3 o 4 autobusos, per la qual cosa contribueix a reduir els gasos que generen l'efecte hivernacle. Més silenciós El tramvia, en ser un vehicle elèctric, genera decibels menors que els vehicles de combustió interna: cotxe, autobús... Integra la ciutat El tramvia no representa cap barrera per a la ciutat. Les vies són rasants en la calçada; per tant, són trepitjables. És un mitjà de transport 100 % accessible i, per tant, estén el dret al transport a totes les persones i facilita un repartiment equitatiu de l'espai públic que està excessivament acaparat pel cotxe.

Més viatgers El tramvia és el mitjà de transport ferroviari urbà que més viatgers pot transportar en superfície ocupant el menor espai, amb unes condicions úniques d'eficiència energètica. Els manuals d'enginyeria del transport estableixen que el bus pot transportar entre 2.000 i 5.000 passatgers/ hora i sentit, i el tramvia entre 5.000 i 15.000 passatgers/hora i sentit. Viatge segur i còmode El tramvia és un dels mitjans de transport més segur i còmode. Més temps per tu El tramvia no es veu afectat pel trànsit així que és garantia de puntualitat i et regala un viatge sense sobresalts.

05 PalmaSocialista


La EMT pone en funcionamiento las líneas que conectan Palma y el hospital de Son Espases La EMT ha puesto en funcionamiento cuatro líneas para dar servicio a los ciudadanos y ciudadanas para acceder al hospital de Son Espases. El plan de la EMT incluye la creación de dos nuevas líneas y la modificación de otras dos, con lo que se consigue que cada 4 minutos un autobús salga del centro hospitalario en dirección a Palma. Desde el día 15 de noviembre funcionan dos líneas de nueva creación, que son la 33 (Eusebio Estada Son Espases) y la 34 (Son Roca - Son

Espases - El Rafal), y se ha modificado el recorrido modificado de las líneas 20 y 29. Hasta ahora, la línea 20 enlazaba San Agustín y el centro de ocio Ocimax. Ahora, llegará hasta Son Espases. De este modo, el 90,6% de la población de Palma tiene acceso a Son Espases como hospital de área (más de 250.000 personas) con una línea directa. El resto, un 9,4%, puede acceder con un solo transbordo.

El Ayuntamiento acuerda la demolición del edificio Flex El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado el proyecto de demolición del edificio Flex, un inmueble que es propiedad municipal gracias a un convenio firmado con el Govern. El Ayuntamiento pondrá así fin al problema que el degradado edificio supone para los comerciantes y vecinos de la zona, decantándose por la mejor solución en estos momentos. A la aproba-

ción del proyecto de demolición seguirá la licitación de las obras para llevar adelante la ejecución del derribo del edificio. Una vez licitadas las obras, a finales de este año, las tareas de demolición se iniciarán y se prolongarán unos dos meses. El Ayuntamiento quiere que el solar donde hoy se levanta el edificio quede vacío y limpio en el primer trimestre de 2011.

Compromís socialista contra la violència de gènere Els socialistes fan feina per acabar amb la violència de gènere impulsant diverses iniciatives socials. Per una banda, l’Ajuntament de Palma amb la col—laboració de l’obra Social de la CAM i amb l’objectiu comú de sensibilitzar i prevenir la violència de gènere de la societat, iniciaren al curs 2008/09, el programa ‘Conèixer per canviar la Mirada’. Per altra banda, el diumenge 21 de novembre es celebrà la III Cursa Popular Pacte Palma contra la violència de gènere amb participaciò masiva.

El carrer Selva, a la barriada del Rafal Nou, estrena enllumenat L’Ajuntament de Palma ha dotat el carrer de Selva d’un nou enllumenat en resposta al compromís adquirit en la millora dels barris de Palma i més concretament en resposta a les peticions de l’associació de veïns del Rafal Nou. Aquest projecte, amb un pressupost de 75.350 euros s’ha finançat amb el fons de sostenibilitat local del Pla

06 PalmaSocialista

ES i ha permès la creació de 8 llocs de feina. Amb aquesta actuació es completa la dotació i la millora de l’enllumenat públic a la barriada del Rafal Nou que començà als carrers de Sencelles, Búger, Llubí i Escorca, els quals fins al passat març de 2010 no tenien enllumenat públic. Recreació del parc


Cort dóna continuïtat al corredor verd del Parc de les Vies

La Gerencia d’Urbanisme dóna una passa més per regularitzar Bellavista La Gerència d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma ha acordat elevar a ple l’aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU referent a Bellavista, que el ple de l’Ajuntament de Palma aprovà inicialment per unanimitat el passat 26 de gener.

La Gerència d’Urbanisme ha aprovat elevar a ple la modificació puntual del PGOU referida a la prolongació com a espai públic del carrer Jacint Verdaguer que permetrà donar continuïtat al corredor del Parc de les Vies, un projecte clau al model de ciutat del qual actualment s’està executant, amb ajuda del Pla E, la primera part.

El corredor verd, una vegada completat en la seva totalitat, unirà el parc de ses Estacions i acabarà al torrent Gros, conformant un corredor amb amplis passeigs arbrats per a vianants i incorporant grans espais lliures públics. Serà un canal de connexió entre barris que ara estan separats per les vies del tren i la via de cintura.

Gran èxit de la cursa ‘Mou-te per la diabetis’ L’Àrea de Salut i Medi Ambient de l’Ajuntament de Palma, juntament amb la ‘Asociación de personas con Diabetes de las Illes Balears’ (ADIBA) varen organitzar amb motiu del Dia Mundial de la Diabetis, la primera cursa per a persones amb diabetis sota el lema “Mou-te per la Diabetis” que compta també amb el suport de la Conselleria de Salut i Consum del Govern.

Comença la renovació de la targeta anual de 2011 per a residents a zones ORA

El passat dimarts 16 de novembre va començar la campanya per a la renovació anual del distintiu de residents a zones ORA per a l’any 2011, que es prolongarà fins el 31 de gener de 2011. Enguany, es preveu que renovin la seva targeta d’ORA més de 14.500 residents enfront dels 7.505 que ho feren l’any passat.

Cal recordar que durant 2009 es va dur a terme una ampliació del sistema d’aparcament regulat, més conegut com ORA, que va suposar la creació de 6.500 noves places d’ORA als barris de Pere Garau, Blanquerna, Santa Catalina, Foners, Marqués de Fontsanta i Arxiduc.

Aquesta aprovació permet donar una passa més perquè aquesta urbanització de Platja de Palma creada als anys 30, amb una extensió de 325.000 metres quadrats, pugui estar dotada de serveis bàsics i suposa avançar en donar una solució històrica per a una zona de Palma que fins ara no ha disposat de serveis bàsics com ara enllumenat, clavegueram, asfaltat, voravies...

L’IME presenta la remodelació del poliesportiu Francesc de Borja Moll Els socialistes continuen amb la línia d’impuls i suport a l’esport i han presentat la remodelació del poliesportiu Francesc de Borja Moll. L’actual pista poliesportiva coberta Francesc de Borja Moll es convertirà en un pavelló poliesportiu. Es construirà un tancament intern i un altre extern per evitar l’intrusisme a la instal—lació i millorar l’insonorització de l’edifici; es col—locaran grans finestrals a les parets perquè sigui lluminós; es millorarà el paviment de la pista substituint el ciment, ja deteriorat, per un paviment esportiu més adequat, còmode i segur; es faran nous els vestuaris i se’n construiran dos més; entre les principals actuacions previstes.

07 PalmaSocialista Recreació del parc


Cort enderrocarà el Sayonara com resposta a una demanda veïnal històrica

Aina Calvo firma por la Serra de Tramuntana La alcaldesa de Palma, Aina Calvo, ha firmado ya el Libro de Honor de la Candidatura de la Sierra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

L’equip de govern de l’Ajuntament de Palma compleix el seu compromís amb el veïnats de El Terreno reafirmant la seva voluntat d’esbucar l’hostal Sayonara i dotar al barri d’un espai públic amb un aparcament enjardinat a la zona.

econòmica i urbanística i han establert el preu d’expropiació a 726.596 euros. El projecte d’aparcament enjardinat té un pressupost de 450.000 euros i donarà feina a 15 persones.

Aquesta decisió és part d’un procés transparent, rigorós i amb totes les garanties, que el PP no ha sabut abordar en 16 anys i que arriba després de que els tècnics hagin informat que l’hostal Sayonara es troba en situació de runa

Actualitat joventuts Assemblea i sopar dels Joves Socialistes de Palma El passat 12 de novembre els Joves Socialistes de Palma varem realitzar una assemblea molt important. En ella es va ratificar la incorporació a la Comissió Executiva Local de dos companys: Víctor Manuel Robles com a secretari d’igualtat i diversitat social i Malvina Costela com a secretaria d’internacional i immigració. A més, a l’assemblea hi assistiren Pep Bernales, secretari de coordinació de l’Agrupació Municipal de Palma, i Guadalupe Pulido, regidora i encarregada de l’elaboració del programa electoral per a les pròximes eleccions. Els dos com-

08 PalmaSocialista

panys ens explicaren el procés de l’elaboració del programa i els pilars en els que es basarà. Posteriorment varem poder participar d’un debat sobre aportacions dels militants de la nostra agrupació al programa Per a finalitzar la vetllada, es va realitzar un sopar per a tota la militància amb un objectiu clar: fer pinya i agafar forces per aquesta campanya electoral tant apassionant que estem començant.

La alcaldesa felicitó al Consell de Mallorca por la iniciativa de liderar esta candidatura, y destacó el valor paisajístico de la Sierra, que "debemos compartir y preservar" para las próximas generaciones. Aina Calvo manifestó su deseo de que esta candidatura culmine con éxito y recordó que hay un acuerdo del Plenario del Ayuntamiento de Palma de apoyo a la Sierra de Tramuntana como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.


Comunica’t

Envia les cartes a comunicacio@palmasocialista.org

Juan Cifre Quetglas: La Caja de Pandora

H

ará unos dos meses, oímos decir al Sr. Rajoy que tenia preparadas unas, no recuerdo si 80 o 50 medidas efectivas para salir de la crisis, y que las anunciaría a su debido tiempo. Pienso que si realmente estaba convencido de haber descubierto tales medidas mágicas, es del todo innoble y poco patriótico, no exponerlas de inmediato y ofrecerlas al Gobierno para su aplicación. Tengo la seguridad de que si su formula clave para salir de la crisis, que no supo "ver" el Gobierno, fuera realmente eso, una formula mágica descubierta por el Sr. Rajoy, seria el propio Gobierno que no le dolerían prendas y con humildad, no dudaría en ponerlas en practica de inmediato para bien de los españoles; y el Sr. Rajoy, erigido en "salvador indiscutible" de la crisis española, tendría asegurado el billete hacia la Moncloa, que tanto suspira; y más aún; el resto, que son todos, de los países en crisis económica también se aprovecharían del modelo español. ¡Qué digo! Del modelo Rajonyano. Pero el Sr. Rajoy, como hemos estado viendo, ni pío, hasta ahora mismo, a raíz de una entrevista periodística. ¿Será cierto que ha entreabierto la caja de las sorpresas? ¿O fue un error o un desliz,

cuando dijo en la entrevista que coincidía plenamente con las drásticas medidas económicas que el "premier" David Cameron anunció que aplicaría, sin remedio, en el Reino Unido? Al preguntarle si éste era su ideario, dijo que sí; mas, al verse un poco comprometido, asimismo manifestó que no conocía "la letra pequeña". ¿En que quedamos?: Sí o No. Entendamos pues, cuál seria el programa de medidas económicas, que aplicaría el Sr.Rajoy, a, y contra los españoles, si resultara elegido presidente en las próximas. Ya podemos imaginar la que nos caería encima con su fórmula. Con estos mimbres, cualquiera puede hacer un cesto. Que sepan los españoles, que dejar de ir a votar, como protesta por lo que sea, equivale a darle un voto al PP, o sea, al Sr. Rajoy, para que pueda aplicar su fórmula, hasta ahora más que ignorada. No me extraña que la llevara oculta dadas sus consecuencias. Para que se den cuenta los españoles, de las medidas Cameron -Rajoy, para el Reino Unido y mas tarde para España, si este ultimo ganara las elecciones. señalaremos para conocimiento de todos, tan solo algunas de las repercusiones en la vida de los británicos, con las medidas anunciadas por su "premier" -Reducción de 135.000 millones de € en el

gasto publico; lo que supondrá el 33% menos en economía; el 23% en justicia; el 24 % en exteriores; el 23% en interior, lo que supondrá eliminar uno de cada tres contratados por la Administración (aquí, funcionarios), 6.000 policías menos en la calle, congelación durante dos años de los sueldos a los no despedidos, etc. etc. -Liberalización de las tasas universitarias. -Recortes importantes en los gobiernos locales (aquí, comunidades y ayuntamientos) que tienen las competencias en vivienda. -Incremento del IVA en 2011, o sea, mañana mismo. -Supresión de las ayudas por hijo, eso si, a los menos desfavorecidos. etc. etc. etc. Si comparamos las medidas adoptadas por nuestro Gobierno hasta la fecha, con las previstas por el Sr. Cameron; la frase popular "Lo del ojo no fue nada..." Parece que cae bien. La moraleja que nos enseña lo dicho es que: "Antes de votar, mira a quien votas, ¡PERO VOTA!" Aquí, en nuestra casa, esperaremos al día 26 de noviembre, fecha en que el PP ha dicho que presentará su programa electoral. Tal vez cuando estas líneas salgan a la luz ya sepamos más para poder opinar. Veremos, porque intuyo que habrá mucha tela para cortar.

Toni Sampol: Carta oberta al PP Balear...

D

esconfien vostès de la justícia i es manifesten com un partit antisistema, en canvi es personen com a acusació en diversos processos per justificar la seva defensa, la qual cosa no deixa de ser legítim i legal però clarament incongruent. Se’ls omple la boca acusant el Govern Balear de pagar la substanciosa suma de 29 euros mensuals a la gerent de la Fundació Balears a l'Exterior (quantitat que ha estat reintegrada en constatar l'error) i en canvi ni es ruboritzen quan se’ls re-

corda que alguns administratius, imposats a dit en l'anterior legislatura, cobraven 4.000 euros al mes o el que la nòmina d’un xofer fos de 10.000 euros, encara que no tingués cotxe. Justifiquen vostès el seu NO al pressupost de l'Ajuntament per les dificultats a negociar el pressupost del Govern, anteposant els seus interessos electoralistes a les necessitats locals dels ciutadans i oblidant que és exactament en la gestió municipal on es reflecteix la veritable acció política, on les idees i les filosofies es materialitzen en beneficis per a tots i totes. Exigeixen la paralització immediata

del projecte del tramvia posant sobre la taula la seva aposta pel metro, però sense parlar de comparatives econòmiques sobre els costos i rendibilitat de les dues propostes i sense oferir un sol informe econòmic de la seva opció. En definitiva, segueixen vostès amb la seva estratègia demagògica de llançar idees al vent alegrant-se de la situació econòmica i sense aportar cap idea positiva, encara que això sí, intentant fer oblidar que l’herència de la seva gestió és part de la situació actual, una herència que vostès tracten d’oblidar, però que els Tribunals i els Ciutadans s’encarregaran de recordar.

Amb tu serem més. Afilia’t Benvinguda, benvingut, Endavant. L'Agrupació Socialista de Palma t'obre les seves portes. Et convidem a afegir-te als ideals socialistes, a totes les persones que lluitem a diari per una societat millor per a tots i totes. Volem comptar amb tu, que aquesta sigui ca teva. Ens agradaria que participessis amb nosaltres en un projecte ple d'il—lusió i esperança. T'animem a col—laborar amb el nou model de ciutat per a, junts, continuar fent feina per una Palma més amable,

solidària, accessible, sostenible i justa .Per una ciutat oberta, moderna i diversa on cada opinió compti. Si vols millorar la teva ciutat i contribuir a que tots i totes tinguem una oportunitat en ella, dóna una passa endavant. T'esperem!

09 PalmaSocialista


Actualitat Agrupacions L'Agrupació Socialista de PalmaNord ha iniciat el procés participatiu d'elaboració del Programa Electoral Socialista per les eleccions municipals de Palma del 22 de maig del 2010. La reunió, oberta a militants i simpatitzants de l'Agrupació, ha tenir lloc en el marc de la línia de feina empresa per l'Agrupació Municipal

Eixample

de Palma, que tindrà la seva continuïtat amb reunions amb entitats, líders socials, per que es pretén recollir tots tipus de propostes, alhora que fer copartícips de les línies mestres de les nostres polítiques. En el transcurs de la reunió es va plantejar nombroses propostes per la seva incorporació al nostre programa electoral.

Albert Moragues visita la Agrupación

Llevant

N o r d

S'inicia el procés participatiu d'elaboració del Programa Electoral

Albert Moragues, Conseller de Presidència , visitó la Agrupación para intercambiar pareceres con los militantes. La capacidades comunicativas del Conseller son por todos conocidas, y el pasado 9 de noviembre no fue una

excepción. Su visita comenzó con una explicación de las acciones de gobierno y un análisis político cargado de sensatez. La ronda de preguntas que se inició después fue muy participada por todos los asistentes al acto.

Xerrades polítiques al local de l’Agrupació Dia 28 d’octubre varen comptar amb la presència del company Pablo Martín, diputat a Madrid, que va parlar sobre la nova Llei de Reforma Laboral i va aclarir als militants i simpatitzants els dubtes sobre punts polèmics de la llei. Dia 3 de novembre va tocar el torn a la regidora d’Esports, Maribel González, qui, acompanyada del director general Juan Valenzuela, va explicar el projecte de reforma del Palau d’Esports de Son Moix.

Po n e n t

Palma Ponent da ideas para el Programa electoral

10 PalmaSocialista

El pasado día 16 se celebró en el local de la Agrupación una reunión con Guadalupe Pulido y Concejal del Ayuntamiento de Palma, José Bernales Secretario de Coordinación de la Agrupación Socialista de Palma, para iniciar una ronda de encuentros y charlas con el fin de empezar a configurar lo que será el Programa Electoral de la Ciudad de Palma para las próximas Elecciones Locales del mes de mayo.

Este encuentro despertó mucho interés entre militantes y simpatizantes de la Agrupación. Todos pudieron hacer sus aportaciones a lo que serán las directrices políticas en materia de gestión de los recursos municipales en este proyecto ilusionante con la dificultad que supone aportar ideas para superar la muy buena gestión llevada acabo en la actualidad por los compañeros y compañeras del Grupo Socialista en el Ayuntamiento.


Actualitat Balears

El Govern de l'Estat destina 95 milions d'euros a Balears El Govern de Francesc Antich signarà de manera "immediata" dos convenis amb els Ministeris de Foment i de Ciència i Innovació, mitjançant els quals l'executiu central destinarà 95 milions d'euros per a infraestructures, dels quals 55 milions seran per al tren de Mallorca, en el marc de les inversions compromeses a l'Estatut d'Autonomia de les Balears.

Presentació de Francina Armengol com candidata a presidir el Consell de Mallorca Més de 1.200 persones varen assistir el Respecte a la seva gestió al front del passat dissabte dia 13 de novembre a Consell de Mallorca, Francina Armengol va destacar que ara “el Consell és l'acte de presentació de Francina Armengol com a candidata socialista més obert, més transparent i Armengol millor finançat, a més de cona la presidència del Consell de Mademana “un vertir-se en l'ajuntament d'allorca al que també varen estar esforç per avançar i juntaments ja que hem presents Aina Calvo, Ramón Jáuconsolidar el invertit més que mai als conregui i Francesc Antich. canvi” sistoris de Mallorca sense mirar Armengol va parlar de l'actual el seu color polític perquè nosallegislatura recalcant que ara es fa tres governam per a tots”. “feina des dels valors”.

L’acció continua a Platja de Palma malgrat la suspensió del Pla de Reconversió Integral La Junta Rectora del Consorci Platja de Palma va acordat revocar y deixar sense efecte l’aprovació inicial i les mesures complementàries del Pla de Reconversió Integral de la Platja de Palma. Aina Calvo ha recalcat que això "no significa retirar totes les actuacions sinó tenir més temps per estudiar el projecte, incrementar la participació i reflexionar i que hi ha 126 milions d'inversió compromesos per al 2010 i 2011, per la qual cosa l'acció continua a platja de Palma".

El Comitè electoral del PSIB-PSOE comença a treballar amb il—lusió i força mirant al 2011 La Comissió Executiva del PSIBPSOE va aprovar la composició del Comitè Electoral que dissenyarà i coordinarà la campanya electoral de maig 2011. El Comitè Electoral “comença a treballar amb il—lusió i força per renovar el nostre compromís amb la ciutadania en aquests comicis municipals i autonòmics”, va explicar la secretària d'Organització i coordinadora general de campanya, Rosamaría Alberdi.

El cant de la Sibil—la declarat Patrimoni Immaterial de la Humanitat El cant de la Sibil—la és un dels pocs exemples encara vius del folklore religiós medieval, que tan sols han perviscut a Mallorca i a l'Alguer, i per això se l'ha declarat Bé d'Interès Cultural i el Consell de Mallorca n'ha presentat la candidatura a Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO.

El Govern injecta liquiditat per valor de 180 milions al Servei de Salut La Conselleria d’Educació i Cultura ha signat acords amb les Cambres de Comerç de les Illes Balears per valor de 160.000 euros per potenciar la Formació Professional. En el cas de Mallorca, la inversió conjunta suma 120.000 euros, dels quals 80.000 són aportació de la Conselleria d’Educació i Cultura i la resta, 40.000, de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Mallorca.

11 PalmaSocialista


Imagina Palma, una oportunitat per a dibuxar la Palma del futur

Els socialistes han posat en marxa la revisió del Pla General d’ordenació Urbana de Palma obrint el procés a la ciutadania. L’objectiu, una vegada més, és comptar amb la participació de tots i totes per contruir junts la Palma del futur. Què és un pla general? És una oportunitat per a la ciutat; un instrument que analitza la situació actual i fa propostes de futur; una eina que dibuixa un model de ciutat per al futur definint i concretant aspectes com ara el turisme i l’activitat econòmica, les zones verdes i la sostenibilitat, l’oci, la cultura i el patrimoni, la mobilitat, els barris i equipaments, l’habitatge, la Façana Marítima, el paisatge i el sòl rústic, el sòl industrial, entre molts d’altres... Per a què serveix un pla general? Perquè la ciutat del futur sigui més ordenada,estigui més ben connectada, sigui més habitable, més sostenible...

Per adaptar la ciutat a nous reptes ambientals, socials, econòmics, turístics, culturals, estructurals, per pensar la Palma del segle XXI... Perquè la Palma del futur es desenvolupi de forma més sostenible i sigui més amable per a la ciutadania i més atractiva per als visitants.

Un procés, tres fases

1 2 3

PARTICIPACIÓ El procés s’ha iniciat amb una fase pionera. És la més important, ja que és el moment de les aportacions, dels suggeriments, de la imaginació, del debat... Aquesta fase dura 3 mesos i condueix a l'elaboració d'un document de poposta ciutadana.

Canals de participació

1 2 3

Oficina de revisió del PGOU Planta baixa de l’edifici d’Avingudes (Av. Gabriel Alomar 18) Horari: de 8.30 a 14 hores Internet La web imaginapalma.com Blog informatiu i de participació El Correu electrònic imaginapalma@palma.es Oficines Municipals UIAP 0. pl. Santa Eulàlia, 9 UIAP 4. Avda. Gabriel Alomar, 18 UIAP 5. c. Cardenal Rossell, 96 OAC. Sant Ferran: av. Sant Ferran, 42 (edif. Policía Local) OAC. S’Escorxador: Emperadriu Eugènia, 6

ESTRATÈGIA, AVANÇ MODEL CIUTAT (MARÇ 2011/ SETEMBRE 2011) A partir del document de Proposta Ciutadana i del document Municipal i durant 4 mesos, es procedirà a l'elaboració d'un avanç del modelde ciutat. Seguidament, i durant 2 mesos, s’obrirà l'exposició pública per debatre el projecte presentat.

OAC. S’Arenal: av. Amèrica, 11 (s’Arenal) OAC. Son Ferriol: av. del Cid, 8 OAC. Sant Agustí: c. Margaluz, 30 OAC. Pere Garau: c. Pere Llobera, 9 PUNT DE REGISTRE I AUTOLIQUIDA-

PLA GENERAL D’ORDENACIÓ URBANA (SETEMBRE 2011/ MARÇ 2015) Aquesta fase comença amb l'aprovació inicial per part de l'Ajuntament de Palma i la subsegüent exposició pública. La seguent passa es l’aprovació provisional previa a l’aprovació definitiva per part del Consell de Mallorca.

12 PalmaSocialista

CIONS SON PACS Camí dels Reis, 400, Son Pacs. Accés per a vianants per ctra. Sóller, 15

4

Reunions Trobades amb col—lectius, entitats, societat organitzada i ciutadania en general per debatre.

Revista Palma Socialista nº8  

Revista Palma Socialista de novembre 2010