__MAIN_TEXT__

Page 1

Bystřice nad Pernštejnem

inforočenka

2017-2018


Jsme Wera. Jsme součástí Bystřice nad Pernštejnem více než 20 let. Podporujeme kulturní akce města, dětské a mládežnické zájmové skupiny a technické obory na SZeŠ a VOŠ. Žijeme s Vámi. Wera Werk s.r.o. Nádražní 1403 593 01 Bystřice n. P. 566 590 911 info@werawerk.cz www.werawerk.cz

566 590 823, 4 prace@werawerk.cz


OBSAH Důležitá telefonní čísla Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem - podatelna, starosta, místostarosta, tajemník Odbor správní a školství Odbor správy majetku a investic Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor financí a obecního živnostenského úřadu Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor životního prostředí Odbor územního plánování a stavebního řádu Odbor bytového hospodářství Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem Školy a školská zařízení Zdravotnictví Úřady a instituce, bezpečnost, hasiči, služby Notářství, advokátní kanceláře Ostatní správní úřady Finance, pojištění, banky Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí Kultura a volný čas Sportovní a zájmové organizace Osadní výbory v obcích v působnosti Města Bystřice nad Pern. Obce, školy, pošty ve správním obvodu Bystřice nad Pern. Informace pro krizové situace Vaše poznámky

Obsah

2 3 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 25 33 34 36 37 44 44

1


DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA Tísňová volání Policie Hasiči Záchranná služba LSPP Nemocnice NEMOCNICE recepce - informace

112 158 150 155 566 801 850 566 801 111, 203

Krizová centra Linka důvěry Linka bezpečí - pomoc dětem Rodičovská linka Pomoc obětem a svědkům trestných činů Internetová linka bezpečí Senior telefon - krizová a por. linka (nonstop) Linka důvěry pro seniory (Po - Ne 8:00 - 20:00) Národní linka prevence AIDS (Po - Pá 13:00 - 18:00) Poradna AIDS Nádorová linka (Po - Pá 8:00 - 15:00) Občanská poradna (na poliklinice) Centrum pro zdrav. postižené PERSEFONA (Pomoc ohrož. dom. násilí) DONA linka (Pomoc ohrož. dom. násilí) Bezpečnostní služba LARN

775 223 311, 568 443 311 116 111 840 111 234, 606 021 021 257 317 110 pomoc@linkabezpeci.cz 800 157 157 800 200 007 800 144 444 567 574 733, 731 801 834 800 222 322 566 688 227 566 625 703 737 834 345 251 511 313 737 241 962

Havarijní služby motoristům „Žlutý anděl“ (ÚAMK) ABA NONSTOP Global assistance

1230 1240 1220

Údržba bytového fondu města V pracovní době Mimo pracovní dobu Technické služby města

566 550 913 606 902 133 566 552 595

2

Důležitá telefonní čísla


MĚSTSKÝ ÚŘAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM

Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 590 311, fax: 566 590 347 e-mail: posta@bystricenp.cz, datová schránka: b3mbs36 internetové stránky: www.bystricenp.cz turistické informace: www.info.bystricenp.cz Úřední hodiny: Pondělí 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 Středa 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00

KONTAKTY A STRUKTURA MĚSTSKÉHO ÚŘADU Starosta Ing. Karel Pačiska telefon: 566 590 313, mobil: 604 600 895, e-mail: karel.paciska@bystricenp.cz Místostarosta Mgr. Josef Vojta telefon: 566 590 321, mobil: 737 564 984, e-mail: josef.vojta@bystricenp.cz Tajemník městského úřadu JUDr. Eva Špatková telefon: 566 590 332, e-mail: eva.spatkova@bystricenp.cz

ODBOR SPRÁVNÍ A ŠKOLSTVÍ Mgr. Radek Vojta vedoucí odboru vnitřní, vnější předpisy, stížnosti, právo na informace, veškerá agenda odboru telefon: 566 590 363, e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz

ÚSEK SEKRETARIÁTU STAROSTY Alena Brázdová - centr. podatelna, telefonní ústředna, městský rozhlas, ztráty a nálezy, posudky bezúhonnosti telefon: 566 590 311 e-mail: alena.brazdova@bystricenp.cz

Kateřina Turová - centr. podatelna, telefonní ústředna, městský rozhlas, ztráty a nálezy, posudky bezúhonnosti telefon: 566 590 311 e-mail: katerina.turova@bystricenp.cz

ÚSEK VNITŘNÍ SPRÁVY Jana Slezáková - zástupce vedoucího odboru - mzdy, BOZP, vnitřní správa telefon: 566 590 319 e-mail: jana.slezakova@bystricenp.cz

Kateřina Juklová, DiS. - agenda přestupků KPP, pohledávky, požární ochrana, obecně prospěšné práce telefon: 566 590 364 e-mail: katerina.juklova@bystricenp.cz

Městský úřad Bystřice nad Pernštejnem, odbor správní a školství

3


ODDĚLENÍ SPRÁVNÍ Hana Holá - vedoucí oddělení - evidence obyvatel, matrika, občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 334 e-mail: hana.hola@bystricenp.cz

Lenka Martincová - matrika, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 335 e-mail: lenka.martincova@bystricenp.cz

Olga Tvarůžková - občanské průkazy, cestovní doklady telefon: 566 590 312 e-mail: olga.tvaruzkova@bystricenp.cz

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ Ing. Blanka Svobodová - vedoucí oddělení - mateřské školy, základní školy, kultura a sport - památková péče telefon: 566 590 355 e-mail: blanka.svobodova@bystricenp.cz

Bc. Marcela Martínková - základní školy, mateřské školy, DDM, ZUŠ telefon: 566 590 356 e-mail: marcela.martinkova@bystricenp.cz

ÚSEK TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Janka Soukopová - turistické informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko - inzerce měsíčníku Bystřicko telefon: 566 590 369 e-mail: info@bystricenp.cz Mgr. Barbora Vašková - turistické informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko

telefon: 566 590 387 e-mail: info@bystricenp.cz Ing. Hynek Jurman - turistické informační centrum - redakce měsíčníku Bystřicko telefon: 566 590 388 e-mail: info@bystricenp.cz

ODBOR SPRÁVY MAJETKU A INVESTIC Ing. Aleš Sitař vedoucí odboru telefon: 566 590 320, e-mail: ales.sitar@bystricenp.cz Ing. Ivan Buchta - pozemky a věci s nimi související, nájemní smlouvy, zimní údržba, čištění města - pojištění majetku telefon: 566 590 333 e-mail: ivan.buchta@bystricenp.cz

Ing. Miloš Šibor - komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, městský rozhlas - péče o zeleň telefon: 566 590 349 e-mail: milos.sibor@bystricenp.cz

David Starý - investice telefon: 566 590 327 e-mail: david.stary@bystricenp.cz

Alena Prudká - dotace, stavební akce - městský mobiliář, dětská hřiště telefon: 566 590 322 e-mail: alena.prudka@bystricenp.cz

4

Odbor správy majetku a investic


ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ PhDr. Drahomíra Lukšová vedoucí odboru Sociální poradensví, sociální pracovník telefon: 566 590 342, e-mail: drahomira.luksova@bystricenp.cz

ÚSEK SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ (SPOD) Zora Daňková - náhradní rodinná péče - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - kurátor pro mládež - sociální poradenství telefon: 566 590 353 e-mail: zora.dankova@bystricenp.cz Anna Metzenauerová - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 351 e-mail: anna.metzenauerova@bystricenp.cz

Anna Dokulilová - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 352 e-mail: anna.dokulilova@bystricenp.cz Bc. Marcela Polanská Klusáková - opatrovnictví a poručnictví - péče o děti vyžadující zvýšenou pozornost - sociální poradenství telefon: 566 590 339 e-mail: marcela.polanska@bystricenp.cz

reklamní agentura tisková pøíprava a tisk strojní vyšívání laserové gravírování výroba razítek i na poèkání www.production24.cz, tel.: +420 561 116 693

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

5


ODBOR financí a obecního živnostenského úřadu Ing. Jana Jurošová vedoucí odboru telefon: 566 590 315, e-mail: jana.jurosova@bystricenp.cz

ÚSEK FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ Věra Hanzlíková - vedoucí účtárny telefon: 566 590 318 e-mail: vera.hanzlikova@bystricenp.cz

Ing. Marie Slámová - účetní, účetní DPH telefon: 566 590 370 e-mail: marie.slamova@bystricenp.cz

Libuše Matušková - účetní, úhrady faktur, bezhotovostní plat. styk telefon: 566 590 317 e-mail: libuse.matuskova@bystricenp.cz

Soňa Jandová - pokladna, výběr poplatků za odpady, psy, pronájem hřbitovních míst telefon: 566 590 350 e-mail: sona.jandova@bystricenp.cz

Bc. Klára Kotoučková - pokladna, výběr poplatků za odpady, psy, pronájem hřbitovních míst telefon: 566 590 316 e-mail: klara.kotouckova@bystricenp.cz

Klára Chalupová - účetní DPH, fakturace, ekonomická činnost města telefon: 566 590 345 e-mail: klara.chalupova@bystricenp.cz

POKLADNA

Po, St Út, Čt Pá

6

Odbor financí

Provozní doba 7:00 – 11:30 7:00 – 11:30 7:00 – 11:30

12:00 – 17:00 12:00 – 14:30 12:00 – 14:00


ÚSEK OBECNÍHO ŽIVNOSTENSKÉHO ÚŘADU Ilona Hovorková, vedoucí úseku - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování cirkusů, lunaparků a veřejné produkce, tombola, správa tržních míst, ochrana spotřebitele, ubytovací a rekreační poplatky, vidimace, legalizace, živnostenská kontrola - Czech POINT telefon: 566 590 338 e-mail: ilona.hovorkova@bystricenp.cz

Ing. Iveta Potůčková Zavřilová - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování cirkusů, lunaparků a veřejné produkce, tombola, správa tržních míst, ochrana spotřebitele, ubytovací a rekreační poplatky, vidimace, legalizace, živnostenská kontrola - Czech POINT telefon: 566 590 359 e-mail: iveta.zavrilova@bystricenp.cz

Ing. Květa Straková - živnostenský rejstřík, centrální registrační místo, registrace FO, PO a zemědělských podnikatelů, povolování cirkusů, lunaparků a veřejné produkce, tombola, správa tržních míst, ochrana spotřebitele, ubytovací a rekreační poplatky, vidimace, legalizace, živnostenská kontrola - Czech POINT telefon: 566 590 337 e-mail: kveta.strakova@bystricenp.cz

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVí Bc. Jiří Daniel - vedoucí odboru přestupky, správní delikty provozovatele MV, SME - stanice měření emisí, námitky proti bodům, zdravotní a odborná způsobilost k řízení MV telefon: 566 590 305, e-mail: jiri.daniel@bystricenp.cz Bc. Věra Skalníková - registr řidičů, ŘP, osvědčení prof. způsobilosti řidičů, paměťové karty řidičů, výpisy EKŘ, vidimace, legalizace, bodový systém, sekretariát odboru, přestupky telefon: 566 590 361, 566 590 308 (přepážka) e-mail: vera.skalnikova@bystricenp.cz

Mgr. Karel Jirčík - registr řidičů, ŘP, osvědčení profesní způsobilosti řidičů, paměťové karty řidičů, výpisy EKŘ, zkušební komisař, registrace autoškol telefon: 566 590 360, 566 590 308 (přepážka) e-mail: karel.jircik@bystricenp.cz

Ing. Marek Krásenský - registr vozidel, výpisy z RV telefon: 566 590 306 e-mail: marek.krasensky@bystricenp.cz

Jiří Nykodým - silniční hospodářství, MHD, taxi telefon: 566 590 326 e-mail: jiri.nykodym@bystricenp.cz

Bc. Eduard Sláma - registr vozidel, technik – technická způsobilost telefon: 566 590 310, 566 590 309 (přepážka) e-mail: eduard.slama@bystricenp.cz Oddělení obecního živnostenského úřadu, odbor dopravy a silničního hospodářství

7


ODBOR životního prostředí Ing. František Klimeš vedoucí odboru vodní hospodářství, odpadové hospodářství, stížnosti, právo na informace, krizové řízení telefon: 566 590 300, e-mail: frantisek.klimes@bystricenp.cz Ing. Kristýna Balážová, PhD. - podatelna odboru, ochrana přírody a krajiny, lovecké lístky, přestupkové řízení, včelařství telefon: 566 590 301 e-mail: kristyna.balazova@bystricenp.cz Ing. Václav Mičín - zástupce vedoucího odboru - vodní hospodářství, ochrana zemědělského půdního fondu, rybářské lístky telefon: 566 590 325 e-mail: vaclav.micin@bystricenp.cz Ing. Věra Petrová - vodní hospodářství, vodovody a kanalizace, ochrana přírody a krajiny telefon: 566 590 302 e-mail: vera.petrova@bystricenp.cz

8

Odbor životního prostředí

Ing. Slavomil Kabelka - státní správa lesů, myslivost, lovecké lístky telefon: 566 590 304 e-mail: slavomil.kabelka@bystricenp.cz Mgr. Helena Prášilová - odpadové hospodářství, ochrana ovzduší telefon: 566 590 303 e-mail: helena.prasilova@bystricenp.cz


ODBOR územního plánování a stavebního řádu Ing. Tomáš Straka vedoucí odboru územního plánování a stavebního řádu a pořizování územně plánovací dokumentace telefon: 566 590 348, e-mail: tomas.straka@bystricenp.cz Dana Padrtková - podatelna odboru - archiv - Program obnovy venkova Vysočiny - evidence válečných hrobů telefon: 566 590 324 e-mail: dana.padrtkova@bystricenp.cz Ing. Petra Olšová - stavební technik pro katastrální území: Bor, Borovec, Bratrušín, Brťoví, Bystřici nad Pernštejnem, Býšovec, Čtyři Dvory, Dolní Čepí, Domanínek, Dvořiště, Horní Čepí, Chlébské, Kobylnice, Koroužné, Kovářovou, Lískovec, Moravecké Pavlovice, Olešničku, Prosetín, Sejřek, Skorotice, Smrček, Střítež, Štěpánov nad Svratkou, Švařec, Ujčov, Vrtěžíř telefon: 566 590 328 e-mail: petra.olsova@bystricenp.cz

Jiří Binder - stavební technik pro katastrální území: Bohuňov, Bolešín, Dalečín, Divišov, Domanín, Hluboké, Hrdou Ves, Chlum, Janovičky, Karasín, Korouhvici, Kozlov, Lesoňovice, Lhotu, Lísek, Malé Tresné, Nyklovice, Písečné, Pivonice, Polom, Rovečné, Rovné, Strachujov, Sulkovec, Ubušínek, Unčín, Velké Janovice, Velké Tresné, Veselí, Věstín, Věstínek, Vír, Vítochov, Vojtěchov, Ždánice telefon: 566 590 329 e-mail: jiri.binder@bystricenp.cz Ing. Stanislava Juračková - zástupce vedoucího odboru - stavební technik pro katastrální území: Albrechtice, Blažejovice, Blažkov, Branišov, Bukov, Dolní Rozsíčku, Dolní Rožínku, Habří, Horní Rozsíčku, Horní Rožínku, Jabloňov, Jemnici, Josefov, Kundratice, Meziboří, Milasín, Mitrov, Moravecké Janovice, Olešínky, Pernštejnské Janovice, Radkov, Rodkov, Rozsochy, Rožnou, Strážek, Věchnov, Věžnou, Vojetín, Zlatkov, Zvoli telefon: 566 590 323 e-mail: stanislava.jurackova@bystricenp.cz

Architektura bydlení

info@czech-designers.cz www.czech-designers.cz

Odbor územního plánování a stavebního řádu

9


ODBOR bytového hospodářství Ing. Věra Vančová vedoucí odboru telefon: 566 590 372, e-mail: vera.vancova@bystricenp.cz Ing. Vladimíra Peňázová - předpis nájemného telefon: 566 590 373 e-mail: vladimira.penazova@bystricenp.cz

Lenka Vojtová - předpis nájemného telefon: 566 590 374 e-mail: lenka.vojtova@bystricenp.cz

Ján Petrík - vedoucí údržby bytového fondu telefon: 566 550 913, 605 230 543

Pohotovost mimo pracovní dobu: 606 902 133

Espresso, Piccollo, Caffé latte, Cappucino, Turecká káva, Èaj, Coca Cola, Mattoni, ... a) informace o Bystøici nad Pernštejnem a mikroregionu Bystøicko, restauracích, ubytování, dopravì, kulturních programech, turistice, cestovním ruchu b) zaøazení do databáze informaèního centra

Veøejný internet, práce na PC (využívání programù MS Office), èernobílé i barevné kopírování do formátu A3+, skenování a uložení na médium, kroužková a Stellbinding vazba, laminování, faxování. Redakce mìsíèníku Noviny Bystøicko a pøíjem inzerce.

10

Odbor bytového hospodářství


ZASTUPITELSTVO MĚSTA BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM Funkce

Příjmení, jméno

Bydliště

Strana

starosta

Ing. Pačiska Karel

Zahradní 567, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

místostarosta

Mgr. Vojta Josef

Beranka 1329, Bystřice nad Pernšt.

NK

člen RM

Mgr. Bouček Alois

Bočkova 244, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

člen RM

Mgr. Horák Martin

Na Skřipci 399, Bystřice nad Pernšt.

NK

člen RM

Mgr. Moncmanová Vlasta Topolová 555, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

člen RM

Mgr. Novák Miroslav

Zahradní 750, Bystřice nad Pernšt.

NK

člen RM

Ing. Ondra Emil

Za Rybníčkem 1726, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Mgr. Bárta Martin

Koželužská 148, Bystřice nad Pernšt.

ANO2011

zastupitel

PhDr. Cisár Vladimír

Zahradní 276, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

MVDr. Dvořák Petr

Bratrská 310, Bystřice nad Pernšt.

SNK ED

zastupitel

Hanzlík Petr

Lipová 901, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Ing. Kotlán Bohumil

Větrná 717, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

zastupitel

Ing. Koscielniak Pavel

Za Rybníčkem 1719, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Ing. Mašík Zdeněk

K Domanínku 1715, Bystřice nad Pernšt.

SNK ED

zastupitel

Ing. Nemrah Hicham

Černý vršek 796, Bystřice nad Pernšt.

NK

zastupitel

Ing. Novotný Vít

Na Vyhlídce 394, Bystřice nad Pernšt.

HORA2014

zastupitel

Pečinková Hanička

Jívová 872, Bystřice nad Pernšt.

NK

zastupitel

akad. mal. Rossí Karel

Pod Kaštany 243, Bystřice nad Pernšt.

KDU-ČSL

zastupitel

MUDr. Sáblíková Miluše

Za Rybníčkem 1717, Bystřice nad Pernšt.

KDU-ČSL

zastupitel

Ing. Samek Josef

Luční 509, Bystřice nad Pernšt.

HORA2014

zastupitel

Soukop Josef

Černý Vršek 796, Bystřice nad Pernšt.

ČSSD

zastupitel

Mgr. Svoboda Martin

Krátká 740, Bystřice nad Pernšt.

ANO2011

zastupitel

Tulis Antonín

Voldán 989, Bystřice nad Pernšt.

KSČM

Zastupitelstvo Města Bystřice nad Pernštejnem

11


ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ Základní škola T.G. Masaryka Tyršova 409, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 549 e-mail: reditel@zstgmbystrice.cz internet: www.zstgmbystrice.cz Ředitel: Mgr. Jaroslav Sláma Základní škola Bystřice nad Pernštejnem - vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Tyršova 106, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 032 e-mail: ivetaostryzova@seznam.cz internet: www.zsbystrice.w1.cz Ředitelka: Mgr. Iveta Ostrýžová Základní škola Bystřice n. P., Nádražní 615 Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 401 e-mail: posta@zsbystrice.cz e-mail ředitel: horak.m@zsbystrice.cz internet: www.zsbystrice.cz Ředitel: Mgr. Martin Horák Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem Nádražní 760, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 920 e-mail: reditel@gybnp.cz internet: www.gybnp.cz Ředitel: PaedDr. Milan Hanák

Základní umělecká škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Nádražní 1300, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 210, mobil: 777 122 105 telefon ředitelka: 566 788 470 telefon zást. ředitele: 566 788 471 e-mail: zus.bnp@quick.cz internet: www.zusbnp.cz Ředitelka: Mgr. Milada Krásenská Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 343, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 686 401 e-mail: info@szesby.cz internet: www.szesby.cz Ředitel: Mgr. Miroslav Novák Dům dětí a mládeže Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Masarykovo nám. 68 telefon: 566 552 700 e-mail: ddmbynp@seznam.cz internet: www.ddmbystrice.webnode.cz Ředitel: Ing. Karel Krondráf SCOLAREST - zařízení školního stravování spol. s r.o. Nádražní 615, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 057 e-mail: skolni.stravovani@seznam.cz internet: www.skoly.scolarest.cz Vedoucí: Jarmila Knauverová

Mateřská škola Bystřice nad Pernštejnem, příspěvková organizace Okružní 753, Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 566 550 073 e-mail: moncmanova.skolka@bystricenp.cz, internet: www.skolka-bystricenp.cz Ředitelka: Mgr. Vlasta Moncmanová Je právním subjektem zahrnujícím 3 součásti: Mateřská škola –„Pohádka“ Nádražní 421, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 586 e-mail: ms.pohadka@centrum.cz Vedoucí učitelka: Marie Kolbábková Mateřská škola – „Korálky“ Zahradní 622, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 602 528 303

12

Školy a školská zařízení

e-mail: ms.koralky@seznam.cz Vedoucí učitelka: Ilona Hájková Mateřská škola – „Čtyřlístek“ Okružní 753, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 073 e-mail: moncmanova.skolka@bystricenp.cz Zástupce ředitelky: Jaroslava Štipáková


ZDRAVOTNICTVÍ Poliklinika města Bystřice nad Pernštejnem Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 688 211, 566 552 444-6 e-mail: reditel@polby.cz Ředitelka: Ing. Jaroslava Chalupová

POHOTOVOST ZAJIŠŤUJE NEMOCNICE NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ TELEFON: 566 801 850 ZUBNÍ pohotovost Úrazová nemocnice Brno TELEFON: 545 538 421

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA TELEFON 155 PEDIATRIE MUDr. Milada Dernerová telefon: 566 688 259 Po 7:00 - 11:00 Út 7:00 - 11:00 12:00 - 15:00 dět. poradna St 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Čt 7:00 - 11:00 12:00 - 14:00 preventivní prohlídky pro zvané Pá 7:00 - 11:00 12:00 - 13:00 pro zvané MUDr. Marie Kroupová telefon: 566 688 260 - Bystřice n.P., 566 560 218 Štěpánov n.S., 566 574 115 - Rovečné Po 7:00 - 8:30 09:30 - 13.30 Rovečné, Vír Út 7:00 - 11:30 12:00 - 17:00 17:00 - 18:00 pozvaní St 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 Čt 8:00 - 9:30 12:00 - 13:00 10:00 - 11:30 Štěpánov n.S. Pá 7:00 - 11:30 12:00 - 13:00

MUDr. Miluše Sáblíková MUDr. Lenka Mičínová Sáblíková telefon: 566 688 258, mobil: 607 041 942 Po 7:00 - 12:00 - nemocní 12:00 - 14:30 - prevence Út 7:00 - 10:30 - nemocní St 7:00 - 11:00 - nemocní 11:00 - 14:30 - poradna pro kojence Čt 7:00 - 11:00 - nemocní 13:00 - 17:00 - nemocní + prev. pro zvané 17:00 - 18:00 - pro zvané pacienty Pá 7:00 - 12:00 - nemocní MUDr. Terezie Pecinová telefon: 566 688 261 Po 7:00 - 11:30 Út 7:00 - 11:30 St 7:00 - 10:00 10:30 - 13:00 Čt 7:00 - 11:30 Pá 7:00 - 9:00 9:30 - 12:00

12:30 - 18:00 12:00 - 15:00 Doubravník 12:00 - 14:00 Doubravník

PRAKTIČTÍ LÉKAŘI PRO DOSPĚLÉ MUDr. Dagmar Petrová telefon: 566 688 215 Po, St 37:00 - 13:00 Út 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Čt 7:00 - 9:00 12:00 - 15:00 Pá 3 7:00 - 11:30 MUDr. Tomáš Trávníček telefon: 566 688 226 Po 3 7:00 - 9:30 14:00 - 18:00 Út 3 7:00 - 13:00 St 3 13:00 - 17:00 Čt 7:00 - 13:00 Pá 9:30 - 13:00 MUDr. Oldřich Sáblík telefon: 566 688 216 Po, St 7:00 - 13:00 Út 7:00 - 9:00 11:00 - 15:00 Čt 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Pá 7:00 - 12:00

MUDr. Aleš Ptáček telefon: 566 688 217 Po 7:00 - 11:00 13:00 - 17:00 Út 7:00 - 13:00 St 7:00 - 10:00 13:00 - 18:00 Čt 7:00 - 13:00 Pá 7:00 - 12:00 MUDr. Pavel Kudláček telefon: 566 688 247 Po 7:00 - 10:30 Út 7:00 - 11:00 St 7:00 - 12:00 12:00 - 13:00 pozvaní pacienti Čt 12:00 - 13:00 pozvaní pacienti 13:00 - 18:00 Pá 7:00 - 12:00

Zdravotnictví

13


ZUBNÍ LÉKAŘI MUDr. Milena Vránová telefon: 566 688 234 Po 6:30 - 11:30 12:15 - 14:15 Út, St 6:30 - 11:30 12:15 - 16:00 Čt 6:30 - 11:30 12:15 - 14:15

MUDr. Olga Čumplová telefon: 566 688 232 Po, St 7:00 - 11:30 12:30 - 16:00 Út, Čt 7:00 - 11:30 12:30 - 14:30 Pá 7:00 - 11:00

MUDr. Dušan Borek telefon: 566 688 235 Po 7:00 - 11:30 12:15 - 16:15 Út, St 7:00 - 11:30 12:15 - 15:00 Čt 7:00 - 11:30 12:15 - 14:15 Pá 7:00 - 11:30

MUDr. Milada Trojáková telefon: 566 688 231 Po, St 8:00 - 11:00 12:00 - 17:00 Út, Čt 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 Pá 8:00 - 10:00

ZUBNÍ LÉKAŘI, Zahradní 271 MUDr. Rostislav Kozák telefon: 566 552 332 Po 6:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Út 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30 St 6:30 - 12:00 Čt 6:30 - 12:00 13:00 - 14:00

MUDr. Marie Kozáková telefon: 566 552 332 Po 6:30 - 12:00 12:30 - 14:00 Út 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30 St 6:30 - 12:00 13:00 - 15:30 Čt 6:30 - 12:00

AMBULANTNÍ SPECIALISTÉ ALERGOLOGIE – MUDr. Zdeňka Ježová – děti a dorost telefon: 566 688 237 Po 7:30 - 14:00 jen sudé, objednaní pacienti Čt 7:30 - 14:00 objednaní pacienti ALERGOLOGIE – MUDr. Renata Svobodová – dospělí telefon: 566 688 237 St 8:00 - 13:00 13:30 - 18:00 objednaní pacienti NEUROLOGIE, DĚTSKÁ NEUROLOGIE A REHABILITACE - MUDr. Petr Martínek telefon: 720 427 006 e-mail: info@neurology.cz, www.neurology.cz Po 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Út a Čt 7:00 - 12:00 13:00 - 16:00 Pá 7:00 - 14:00 LÉČEBNÁ REHABILITACE Mgr. Radek Nedoma, Nedvědice č. 321 telefon: 566 565 005, 603 761 000 Po - Pá 7:00 - 11:30 12:00 - 15:30 www.radeknedoma.wz.cz

14

Zdravotnictví

REHABILITACE – Jarmila Veselá telefon: 566 688 254 Po – Čt 6:30 - 12:00 12:30 - 15:30 Pá 6:30 - 12:00 12:30 - 15:00 Oční – MUDr. Zdeňka Macháčková telefon: 566 688 222 Út, St, Pá 7:30 - 14:00 PSYCHIATRIE - MUDr. Patrick Šatný telefon: 566 688 230 Po 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 jen sudé pondělí St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Čt 7:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Pá 8:30 - 12:00 12:30 - 14:00 REVMATOLOGIE – MUDr. Markéta Bačkovská telefon: 566 688 288 Út 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30 objednaní REHABILITACE DOLNÍ ROŽÍNKA budova DPS, Dolní Rožínka 117 po dohodě s MUDr. Martínkem


REHABILITACE – MUDr. Eva Pavlosková telefon: 566 688 230 Út 8:00 - 12:30 13:00 - 15:30 GYNEKOLOGIE – MUDr. Soňa Petrová telefon: 566 550 018 Po 7:00 - 8:00 akutní potíže 8:00 - 15:00 pro objednané Út 7:00 - 13:30 pro těhotné St 7:00 - 8:00 akutní potíže 8:00 - 16:00 pro objednané Čt 9:30 - 15:00 pro objednané Pá - operační den v Nemocnici Nové Město na Moravě, polední přestávka 12:30 - 13:00 aktuální informace na www.gyn-bnp.cz ORTOPEDIE – MUDr. Miroslav Prudký telefon: 566 520 152 Po, St, Čt 7:00 - 13:30 Pá 7:00 - 13:30 děti CHIRURGIE – MUDr. Jan Hradecký MUDr. František Tonar telefon: 566 688 213 Po, St, Pá 7:00 - 13:30 UROLOGIE – MUDr. Miloš Kutal MUDr. Jiří Janů telefon: 566 688 213 Út, Čt 7:30 - 13:30 INTERNA A DIABETOLOGIE – MUDr. Pavel Lukša telefon: 566 550 031 volat a objednávat 12:00 - 14:30 Po, St, Pá 7:00 - 15:00 interna, objednaní pacienti Út, Čt 7:00 - 15:00 diabetologická poradna, objednaní pacienti PRIVÁTNÍ PSYCHOLOGICKÁ PORADNA Psychologie, poradenství a diagnostika Akreditovaný dopravní psycholog PhDr. Jitka Bukáčková telefon: 605 261 011 e-mail: bukackovaj@tiscali.cz Mgr. et Mgr. Lucie Bukáčková telefon: 605 268 399 e-mail: bukackoval@seznam.cz Příční 81, Bystřice nad Pernštejnem Po - Pá dle objednání

BIOCHEMICKÁ LABORATOŘ telefon: 566 688 210 http://laborator.poliklinikabnp.cz Po – Čt 6:30 - 11:30 12:00 - 14:30 Pá 6:30 - 11:30 12:00 - 14:00 KRČNÍ, NOSNÍ, UŠNÍ – MUDr. Martin Holek telefon: 739 940 140 Po 7:30 - 13:00 Čt 7:30 - 13:00 ULTRAZVUK – vyšetření srdce telefon: 566 688 230 MUDr. Jaroslav Lukášek – dospělí Po 16:00 - 17:30 MUDr. Pavel Vacovský – děti Po 10:00 - 15:30 jen liché pondělí KOŽNÍ – MUDr. Marie Dvořáčková telefon: 566 688 233 Po 7:30 - 15:30 MUDr. Dvořáčková Út 7:30 - 11:00 MUDr. Veselá St 7:30 - 15:30 MUDr. Dvořáčková Čt 7:30 - 12:30 MUDr. Veselá Pá 7:30 - 11:00 MUDr. Dvořáčková LOGOPEDIE telefon: 728 440 384 - Pavlíková 778 008 296 - Havlíčková Mgr. Olga Pavlíková Po 11:00 - 16:00 Mgr. Martina Havlíčková St 9:00 - 11:00 15:00 - 17:00 RTG - rentgen + ultrazvuk telefon: 566 688 221 Rentgen Po – Čt 7:00 - 11:30 12:00 - 15:00 Pá 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00 Rtg vyšetření se provádí bez objednání. Pracoviště je vybaveno nepřímou digitalizací od firmy Fomei a.s., Hradec Králové. Na UZ vyšetření je třeba se objednat v pracovní dobu. Před vyšetřením je nutné předložit žádanku odesílajícího lékaře. Jak se připravit na vyšetření UZ vám sdělí radiologické asistentky při objednání.

Homeopatická poradna Martina Lejska Maštalířová každé pondělí dle objednání telefon: 776 677 525 Zdravotnictví

15


LÉKÁRNY, OČNÍ OPTIKA, ZDRAVOTNÍ POMŮCKY Lékárna Arnica Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 373 Po - Pá 7:00 - 17:00 Zdravotnická obuv a doplňky budova polikliniky telefon: 725 136 804, 566 688 219 Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 16:30 Lékárna U Sv. Vavřince Masarykovo nám. 2, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 474 Po – Pá 7:30 - 17:00 So 7:30 - 11:30 e-mail: vavrinec@lekarna-arnica.cz EMKO - zdravotní a rehabilitační pomůcky Antonína Štourače 278, Bystřice nad Pern. telefon: 605 387 687 DR. OPTIK MORAVIA s.r.o. Masarykovo nám. 58, Bystřice nad Pernštejnem tel.: 773 661 040, www.droptik.cz Po - Pá 8:00 - 11:30 12:30 - 17:00 So 8:30 - 11:00 (každou první sobotu v měsíci zavřeno)

Dr. Max LÉKÁRNA Masarykovo nám. 63, Bystřice nad Pernštejnem Odborný zástupce: PharmDr. Lenka Nepustilová telefon: 566 531 494 e-mail: bystricenp@drmax.cz, www.drmax.cz Po - Pá 7:00 - 17:00 So 8:00 - 12:00 DH OPTIKA Masarykovo nám. 18, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 739 449 582 e-mail: info@dh-optika.cz, da.hanusova@seznam.cz internet: www.dh-optika.cz Po, Út, St 8:00 - 16:00 Čt 8:00 - 15:00 Pá 8:00 - 16:00 Optika AUGUSTINOVI Zahradní 580, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 732 241 024, 602 941 207 e-mail: obchod@optikabystrice.cz internet: www.optikabystrice.cz Po, Út, St, Pá 7:30 - 16:00 Čt 7:30 - 15:00

VETERINÁRNÍ LÉKAŘI MVDr. Petr Dvořák, Bratrská 310, telefon: 566 552 298, 602 113 841, Po - Pá 14:00 - 16:30 (po telefonické domluvě i mimo ordinační hodiny) MVDr. Přemysl Vrbík, Luční 450, telefon: 739 661 331

16

Zdravotnictví


Úřady a instituce Bezpečnost LARN BRNO s. r. o. Nádražní 1403 telefon: 737 241 962 - smluvní SOS linka, tísňové volání v ohrožení - odchyt toulavých zvířat

POLICIE ČR – OBVODNÍ ODDĚLENÍ Nádražní 159 telefon/fax: 566 551 333, 158 112 - Krajské operační stř. Jihlava Vedoucí oddělení: npor. Mgr. David Pecina Výjezdový mobil: 725 292 330

Hasiči telefon: 950 292 111 150, 112 - Ohlašovna požárů - Krajské operační středisko Jihlava

Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 9 e-mail: bystrice@hasici-vysocina.cz

Služby Vlakové nádraží Bystřice nad Pernštejnem telefon: 972 641 955 Autobusové nádraží Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 485 Bystřická tepelná s.r.o. Ředitel: Stanislav Loukota Jednatel: Mgr. Josef Vojta Sídlo: Hornická č.p. 746, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 552 711, 603 182 814 e-mail: teplobystrice@seznam.cz GEODEZIE, sdružení Masarykovo nám. 15, Bystřice nad Pernštejnem telefon/fax: 566 550 203 mobil: 728 079 115 e-mail: info@geodeziebystrice.cz internet: www.geodeziebystrice.cz Zdeněk Kolář - 728 079 115 Petr Chudoba - 723 885 645 Jaroslav Maršálek - 775 658 678

TS města a. s. (Technické služby) Ředitel: Ing. Roman Kekrt Sídlo: K Ochozi 666, Bystřice nad Pernštejnem Sběrný dvůr Po, St, Pá 9:00 - 17:00 Út 7:00 - 14:00 Čt zavřeno So 8:00 - 12:00 telefon: 566 552 595, 566 551 500 e-mail: info@ts-bystrice.cz internet: www.ts-bystrice.cz Lesní společenství obcí s.r.o. Jednatel: Petr Juračka, Zdeněk Šudoma sídlo: Karasín 3 telefon: 566 552 243, 603 822 490 internet: www.lsokarasin.cz e-mail: lsobystrice@tiscali.cz

SATT a.s. Budova domu s pečovatelskou službou Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 553 237, 566 654 844 e-mail: info@satt.cz internet: www.satt.cz provozní doba: st 10:00 - 12:00 14:00 - 17:00

Úřady a instituce, bezpečnost, hasiči, služby

17


E.ON Česká republika, s.r.o. E.ON Poradenské centrum Jakubské náměstí 7, Brno PORUCHY: 800 225 577 zákaznická linka: 800 773 322 internet: www.eon.cz Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Novém Městě na Moravě Kazatelská stanice Bystřice nad Pernštejnem Nová čtvrť 504 telefon: 728 733 350 - Ida Tenglerová (farářka) www.nove-mesto-na-morave.evangnet.cz Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Dr. Drože 1686/26, Žďár nad Sázavou telefon: 566 502 451 e-mail: lubos.sikula@uzsvm.cz Římskokatolická farnost Bystřice nad Pernšt. Farská 283, Bystřice nad Pernštejnem P. Mgr. MUDr. Karel Rozehnal telefon: 604 115 923, 737 587 293 internet: www.fabys.mtw.cz

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště Telč Detašované pracoviště Žďár n. S., Komenského 1786/25 Bc. Jan Večeřa - odb. garant Bystřice telefon: 778 768 002 e-mail: vecera.jan@npu.cz Vodárenská akciová společnost a. s. K Valše 621, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 550 608, 605 331 236 (mistr provozu vodovodů p. Hájek) Dispečink: 566 651 159, 724 102 777 (24 hodin) Čistírna odpadních vod: 566 552 556, 602 556 618 (mistr provozu ČOV a kanalizací p. Beneš) Pohotovostní služba: 566 651 159 Pohřební služba – Macháček Masarykovo nám. 54 Vedoucí: Petr Macháček telefon: 566 552 957 Provozní hodiny: Po - Pá 8:00 - 14:00 telefon (stálá služba): 602 524 188, 602 567 009

Notářství JUDr. Hana Hornyšová Sídlo: Žďár n.S., Dolní 1 telefon: 566 621 187 Zahradní 580 (budova polikliniky, 3. poschodí), Bystřice nad Pernšt. (první a třetí čtvrtek v měsíci) telefon: 603 415 645 e-mail: judr.hornysova@atlas.cz

Advokátní kancelář JUDr. Dagmar Křesťanová Novoměstská 32, Bystřice nad Pernšt. mobil: 731 471 113 e-mail: krestanova@cmail.cz Pá 9:00 - 14:00 (po domluvě kdykoliv)

Mgr. Pavel Svoboda Masarykovo nám. 9, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 13:00

Mgr. Karel Borkovec Novoměstská 32, Bystřice nad Pernšt. mobil: 732 915 212 e-mail: karel.borkovec@centrum.cz

e-mail: svobodapavel@hotmail.com svoboda.advokat@gmail.com

JUDr. Dobromila Alexová Masarykovo nám. 55, Bystřice nad Pernšt. telefon/fax: 566 552 164, 602 565 740 e-mail: dobromila@alexova.cz Úřední hodiny: Po, St 9:00 - 12:00 12:30 - 17:00

18

Notářství, advokátní kanceláře

Mimo uvedenou pracovní dobu je možno právní konzultace objednat na výše uvedeném telefonním čísle.

JUDr. Pavel Barinka, advokát Příční 747, Bystřice nad Pernšt. mobil: 602 459 346 e-mail: barinka@post.cz internet: www.barinka.cz Úřední hodiny: Pá 8:00 - 15:00 (po domluvě kdykoliv)


Mgr. Kateřina Kolářová Justová - advokátka Masarykovo náměstí 11, Bystřice nad Pernšt. telefon: 732 120 151 e-mail: akjustova@outlook.cz JUDr. Jiří Komárek, soudní exekutor Sídlo: Jihlavská 1007, 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 566 631 023 e-mail: podatelna@exekucezr.cz internet: www.exekucezr.cz

Ing. Jana Juráková, soudní znalec - oceňování nemovitých věcí, Realitní kancelář JUKO v.o.s Masarykovo nám. 15, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 603 156 800 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 11:00 - další dny a hodiny po tel. dohodě e-mail: ingjurakova@atlas.cz

Ostatní správní úřady Úřad práce České republiky Krajská pobočka v Jihlavě kontaktní pracoviště Bystřice n. Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 Dávky pro osoby se zdravotním postižením: telefon: 950 177 207 - 209, 219 Hmotná nouze: telefon: 950 177 204 - 206 Státní sociální podpora: telefon: 950 177 221 - 223

Okresní správa sociálního zabezpečení Husova 7, Žďár nad Sázavou telefon: 566 691 111 Důchodové pojištění, nemocenské pojištění, pojištění na sociální zabezpečení, posuzování zdravotního stavu. e-podatelna: posta.zr@cssz.cz Pracovní doba: Po, St 8:00 - 17:00 úřední den Út, Čt 8:00 - 14:00 Pá 8:00 - 12:00

Vedoucí: Ing. Vojtěch Starý tel.: 950 177 210 e-mail: vojtech.stary@zr.mpsv.cz

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Územní pracoviště v Bystřici nad Pernšt. Masarykovo náměstí 15 telefon: 566 591 311, 566 591 303 Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 17:00 Podatelna Út, Čt 8:00 - 15:30 Pá 8:00 - 14:00

Úřední hodiny: Po, St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00 Út, Čt 8:00 - 11:00 Pá 8:00 - 11:00 - jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty

Katastrální úřad pro Vysočinu Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou Kontaktní místo Bystřice nad Pernštejnem Masarykovo náměstí 15 telefon: 777 355 951 internet: www.cuzk.cz Po, St 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Zaměstnanost: telefon: 950 177 211 - 214, 217

Sdružení obrany spotřebitelů - asociace z.s. Živnostenský úřad MěÚ, Příční 405 Bystřice nad Pernštejnem Každé sudé pondělí 15:00 - 17:00

Informační středisko Správy úložišť radioaktivních odpadů Masarykovo nám. 57, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 221 421 593 e-mail: isbystrice@surao.cz

Otevírací doba: Po a St 8:00 - 12:00 Pá 8:00 - 12:00 Jinak dle domluvy

13:00 - 16:00 13:00 - 15:00

Ostatní správní úřady

19


Finance, pojištění, banky Všeobecná zdravotní pojišťovna Poliklinika, Zahradní 580, Bystřice n. P. telefon: 566 688 257 St 8:00 - 11:00 12:00 - 16:00 Pá 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR Poliklinika (3. p.), Zahradní 580, Bystřice n. P. Úřední hodiny: Každé 1. úterý v měsíci 11:00 - 13:00 ČSOB Pojišťovna, a.s. Masarykovo nám. 60 Ing. Slávka Samková Po, St 8:00 - 12:00 12:30 - 16:30 Út, Čt 8:00 - 12:00 12:30 - 15:30 Pá 8:00 - 14:00 telefon: 731 570 889 Zelená linka: 800 100 777 e-mail: slavka.samkova@obchod.csobpoj.cz internet: www.csobpoj.cz Kooperativa pojišťovna a.s., VIG Masarykovo nám. 298 Regionální manažerka: Renata Smíšková e-mail: rsmiskova@koop.cz telefon kanceláře: 566 551 606 telefon manažerky: 734 786 969 Po - Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Česká pojišťovna a.s. Masarykovo nám. 18 Josef Kučera telefon: 566 552 954, 725 153 501 Úřední hodiny: Po 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 Út zavřeno St 8:00 - 11:30 12:30 - 16:30 Čt 8:00 - 11:30 12:30 - 15:30 Pá 8:00 - 13:00 Česká pošta, s.p., pošta Bystřice n. P. Masarykovo nám. 105 telefon: 566 551 051, 566 550 200 Úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 17:00 So 8:00 - 10:00 Zákaznická linka: 840 111 244

20

Finance, pojištění, banky

Pojišťovací makléř - Lenka Dostálová zastoupení společnosti PETRAST a.s. Masarykovo nám. 31 Úřední hodiny: Po - Pá 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00 telefon: 777 723 763 e-mail: dostalova@petrast.cz Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., VIG FESTUM CZ, s.r.o., akviziční společnost ČPP Masarykovo nám. 7 Václav Mitáš e-mail: mitages@seznam.cz telefon: 721 278 129 Po a St 8.00 – 11.30  12.30 -16.00 Čt, Pá 8.00 – 14.00 Českomoravská stavební spořitelna Masarykovo nám. 11 Jana Strašilová: 724 221 684 (dle dohody) e-mail: jana.strasilova@cmss-oz.cz Marie Šiborová: 724 228 869 e-mail: marie.siborova@cmss-oz.cz Úřední hodiny: Po - Pá 9:00 - 16:00 (nebo dle tel. dohody) Libor Pokorný: 605 186 082 (dle dohody) Lion Finance s.r.o. Masarykovo nám. 18 tel.: 564 034 734, 608 777 874, 608 830 374 Úřední hodiny: Po 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00 Út 9:30 - 11:30 12:30 - 14:00 St 8:30 - 11:30 12:30 - 16:00 Čt 9:30 - 11:30 12:30 - 14:00 Pá 8:30 - 11:30 e-mail: bednarova@lionfinance.cz e-mail: bednar@lionfinance.cz www.lionfinance.cz Českomoravská stavební spořitelna Pojišťovna Kooperativa finanční poradenství Masarykovo nám. 9 (1. patro) Miloš Hájek telefon: 602 872 869 e-mail: milos.hajek@kooperativa.cz www.koop.cz


Česká spořitelna a. s. Masarykovo nám. 298 telefon: 956 742 280, 724 422 352 e-mail: 8614.201@csas.cz Úřední hodiny: Po 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00 Út 9:00 - 12:30 13:30 - 16:00 St 9:00 - 12:30 13:30 - 17:00 Čt 9:00 - 12:30 13:30 - 16:00 Pá 9:00 - 12:30 13:30 - 16:00 Moneta Money Bank, a. s. Masarykovo nám. 60 telefon: 566 502 241, 242, 243, 244 Úřední hodiny: Po 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00 Út 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 St 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Čt 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Pá 8:30 - 12:00 13:00 - 16:00 Komerční banka a. s. Masarykovo nám. 15 telefon: 955 585 401, 955 511 111 - centrála Úřední hodiny: Po, St 8:30 - 12:00 13:00 - 17:00 Út, Čt, Pá 8:30 - 12:00 13:00 - 16:30 Finance Albatros, s.r.o. Masarykovo nám. 50 (Pasáž Mazourek) telefon: 566 521 922, 775 930 194, 776 118 046 Úřední hodiny: Po, St 7:30 - 17:00 Út, Čt, Pá 7:30 - 14:30 e-mail: shoudek@financealbatros.cz e-mail: ihoudkova@financealbatros.cz www.financealbatros.cz

Partners market, finanční poradenství a bankovní pobočka UniCredit Bank Masarykovo nám. 53 telefon: 564 034 322 e-mail: richard.durpekt@partners.cz Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 18:00 So 8:30 - 12:00 Miloš Šibor - Fincentrum, a.s. Finanční poradenství Beranka 1340, Bystřice nad Pernštejnem dle telefonické domluvy telefon: 602 706 922 e-mail: milos.sibor@fincentrum.com Zdeněk Poul - OK KLIENT a.s. Finanční poradenství Masarykovo nám. 11, Bystřice nad Pernšt. Po, Čt 8:00 - 16:00 telefon: 602 535 719 e-mail: zdenek.poul@okklient.cz Realitní kancelář JUKO v.o.s. pobočka Bystřice nad Pernšt. Masarykovo nám. 15 Ing. Jana Juráková telefon: 603 156 800 Úřední hodiny: Po, St, Pá 8:00 - 11:00 další dny a hodiny po telefonické dohodě e-mail: ingjurakova@atlas.cz

Finance, pojištění, banky

21


HRAČKY HRA!KY PAPÍRNICTVÍ PAPÍRNICTVÍ PRODEJNA V 1. NP 2 PRODEJNÍ PLOCHA 145 m S ŠIROKÝM VÝBĚREM HRAČEK, PAPÍRNICTVÍ A ŠKOLNÍCH BATOHŮ VĚRNOSTNÍ KARTA BAMBULE

OKAMŽITÁ SLEVA 7%

Bystřice nad Pernštejnem

Masarykovo náměstí 50 tel.: 732 829 889 Po - Pá 7.30 - 17.00 email: grand.garant-kozak@seznam.cz So 8.30 - 11.00

www.hracky-dite.cz

Žďár nad Sázavou

Nám. Republiky 1487/3 tel.: 731 818 899, 724 123 223 email: grand.garant-zr@seznam.cz

Po - Pá 8.00 - 17.30 So 8.30 - 11.00

PRODEJNA V 1. NP S PRODEJNÍ PLOCHOU 420 m NABÍZÍ ŠIROKÝ VÝBĚR KVALITNÍCH HRAČEK, PAPÍRNICTVÍ, ŠKOLNÍCH BATOHŮ A VINYLOVÝCH, PAPÍROVÝCH A SAMOLEPÍCÍCH TAPET 2

Pro vstup do prodejny je možné využít osobního výtahu. U zadního vstupu do budovy lze využít parkoviště.

Naše prodejny nabízejí i psací potřeby značky PARKER.


Využijte on-line rezervační systém služeb na adrese www.arealsportu.cz

provozuje víceúčelovou sportovní halu, venkovní koupaliště, turistickou ubytovnu a kulturní dům Víceúčelová sportovní hala - hala s umělým povrchem o velikosti 47 x 24,7 m - horolezecká stěna - posilovna - bar v suterénu s občerstvením a dětským koutkem - bowling, kuželky - kulečník - billiard - squash - vnitřní bazén

Venkovní koupaliště - plavecký bazén - rekreační bazén - dětský bazén - dvě hřiště na plážový volejbal - dětský koutek Bazény jsou vyhřívané.

Turistická ubytovna - SPORTHOTEL Kapacita 51 lůžek s možností 18 přistýlek K dispozici je 12 třílůžkových pokojů, 2 čtyřlůžkové pokoje, 1 jednolůžkový pokoj vhodný i pro vozíčkáře a apartmán se 3 dvoulůžkovými pokoji. Specifikace Každý pokoj má vlastní sociální zařízení. K dispozici je internet, společná kuchyň, TV a vířivka, kompletní stravovací služby.

Kulturní dům - pořadatel kulturních akcí v regionu - pronájem prostor - provoz velkoplošné obrazovky na náměstí Areál sportu a kultury s.r.o., Dr. Veselého 754, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, tel.: +420 566 551 098, fax: +420 566 551 928, ubytovna tel.: +420 566 551 930, 774 087 093 internet: www.arealsportu.cz, e-mail: info@arealsportu.cz otevírací doba haly: Po - Pá 7.00 - 22.00 hod., So - Ne 9.00 - 22.00 hod. otevírací doba baru: Po 12.00 - 23.00 hod., Út - Ne 10.00 - 23.00 hod. Kulturní dům: telefon: 566 552 626, e-mail: info@kdbystricenp.cz, internet: www.kdbystricenp.cz


Stavební materiály Doprava Koupelnové studio

Pobočky:

Bystřice nad Pernštejnem 566 550 517 Nové Město na Moravě 560 590 021 Doubravník 566 566 755

www.stavebninyzeman.cz kdo staví a buduje, u Zemana kupuje...


SOCIÁLNÍ SLUŽBY v Bystřici n. P. a okolí Sociální služby pro seniory a zdravotně postižené Charitní pečovatelská služba - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Hornická 643, Bystřice nad Pernštejnem e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz www.zdar.charita.cz Provozní doba: Ambulantní Po - Pá 7:00 - 15:30, Terenní Po až Ne 7:00 - 20:00 Vedoucí služby: Mgr. Kateřina Kučerová, DiS. telefon vedoucí: 566 551 766, 777 155 374, email: katerina.kucerova@zdar.charita.cz Poskytované služby: zajištění chodu domácnosti (nákupy, úklid, praní a žehlení prádla), pomoc s péčí o vlastní osobu, zajištění osobní hygieny (v domácím prostředí nebo v Domě s pečovatelskou službou), pomoc při oblékání, příprava a podání stravy, donáška obědů… Fakultativní služba: doprava Pronájem kompenzačních pomůcek Oblastní charita Žďár nad Sázavou Provozovna Bystřice nad Pernštejnem Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem Tel: 566 552 437, mob.: 736 607 510, e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz Odpovědná osoba: Jitka Šťastná Provozní doba: na základě předchozí telefonické domluvy Poskytované služby: nabízíme pronájem pomůcek, které mohou usnadnit a zlepšit kvalitu života seniorům a lidem se zdravotním postižením Pedikúra - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Provozovna Bystřice nad Pernštejnem - ident. č. 1004821212 Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel: 566 552 437, mob.: 739 389 290, e-mail: chps.bystrice@zdar.charita.cz (Dům s pečovatelskou službou – v přízemí vedle místnosti pečovatelek) Odpovědná osoba: Danuše Machanová Provozní doba: středa - dle předchozího objednání ROSA – denní stacionář - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Pod Horou 191, Bystřice nad Pernštejnem e-mail: stacionar.bystrice@zdar.charita.cz, tel.: 566 521 178 www.zdar.charita.cz Provozní doba: Po – PÁ 7:00 – 16:00 Vedoucí: Bc. Petra Königová, DiS., petra.konigova@zdar.charita.cz, 733 592 268 Popis služby: denní stacionář je určen osobám s mentálním a kombinovaným postižením ve věku od 6 do 60 let, poskytuje pomoc, podporu a rozvoj uživatelů v oblasti sebeobsluhy, osobní hygieny, nácviku domácích prací v pracovních dílnách, zprostředkování kontaktu s okolním prostředím a aktivního trávení volného času. Uživatelé mohou využít zajištění dopravy do stacionáře. Agentura domácí péče Příční 81, Bystřice nad Pernštejnem, telefon: 605 261 011, e-mail: bukackovaj@tiscali.cz, irenasiborova@seznam.cz Provozní doba: dle domluvy Popis služby: zdravotní služby dle ordinace ošetřujícího lékaře (převazy, píchání inzulínu, rehabilitační cvičení….) Dům s pečovatelskou službou (DPS) Dolní Rožínka Dolní Rožínka 117, telefon: 566 567 408, 606 425 900, e-mail: dpsdr@tiscali.cz, www.ps-dolni-rozinka.cz Kontaktní osoba: Ing. Juklová Hana Provozní doba: Po - Pá 6:00 -16:00 So – Ne, svátky: 9:00 – 13:00 Popis služby: pomoc při běžných úkonech osobní hygieny, jednoduché ošetřovatelské úkony, práce spojené s udržováním domácnosti, pomoc při praní a údržbě prádla, donáška obědů, doprovod k jednání na úřadech a k lékaři, doprava pro potřeby obyvatele DPS, drobné i větší nákupy.

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

25


Pečovatelská služba obce Vír Vír 178, telefon: 778 402 270 e-mail: ou@virvudolisvratky.cz, www.virvudolisvratky.cz Kontaktní osoba: Mgr. Stalmach Ladislav Zdena Kadlecová, tel: 737 379 981 Popis služby: zajišťování obědů, nákupů, úklidu, praní prádla, pedikúry, koupání, celodenní péče. Domov pro seniory Mitrov Mitrov 1 Tel.: 566 591 813, 566 591 819 e-mail: reditel@domovmitrov.cz, www.domovmitrov.cz Kontaktní osoba: Mgr. Josef Myslivec Provozní doba: celoročně Popis služby: pobytové služby (ubytování, stravování, úklid, praní prádla), zdravotnické a rehabilitační služby, sociální služby. Včela - centrum aktivizačních služeb pro seniory - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Dům s pečovatelskou službou, Hornická 643, Bystřice n. P., telefon: 566 551 766, 566 552 437 mobil: 777 155 374, e-mail: vcela.bystrice@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Provozní doba: Po, Pá 8:00 - 11:30 Út, Čt 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Popis služby: podpora sociálního začlenění a udržení stávajících schopností prostřednictvím cvičení, zájmových aktivit a tvůrčích aktivit, besed, zájezdů, návštěv kulturních akcí. Klub v 9 – centrum služeb pro podporu duševního zdraví - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P., telefon:, 777 756 410, 731 646 970, 777 756 409 e-mail: klubv9@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Bc. Ivana Ptáčková Provozní doba: Po 12:00 – 16:00 St 9:00 – 13:00 Popis služby: služba je určena lidem s duševním onemocněním, popřípadě v kombinaci s lehkým mentálním postižením. Ambulantní služba: poskytujeme poradenství, doprovod při vyřizování běžných záležitostí, nácvik vedení domácnosti - nakupování, vaření, hospodaření s domácím rozpočtem, nácvik režimu dne a pracovních dovedností, tvůrčí činnosti. Terénní služba: po-čt 8-16 h, pá 8-13 h Tel: 777 756 410, 731 646 773 Jedná se o služby poskytované v domácím prostředí uživatele nebo mimo domácnost – nácvik vedení domácnosti, poradenství, individuální rozhovory, tvůrčí činnosti, doprovod, pomoc s vyřizováním běžných záležitostí na úřadech apod. Dále poskytujeme fakultativní služby: dopravu a doprovod nad rámec základních činností. Osobní asistence - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem tel.: 566 531 158, 733 755 870 e-mail: oa.velmez@zdar.charita.cz, web: www.zdar.charita.cz Vedoucí zařízení: Mgr. Jaroslava Pavlíčková, tel.: 733 755 870, e-mail: jaroslava.pavlickova@zdar.charita.cz Koordinátor pobočky: tel.: 731 144 849 Kontaktní doba pro veřejnost (Bystřice nad Pernštejnem) - na základě předchozí telefonické domluvy Popis služby: Osobní asistence je terénní službou Oblastní charity Žďár nad Sázavou pro děti a dospělé s postižením nebo dlouhodobým onemocněním. Naším posláním je zajistit těmto lidem podporu při naplňování jejich potřeb v domácím nebo společenském prostředí, aby mohli žít běžným způsobem života. Jedná se především pomoc s péčí o vlastní osobu, pomoc zajištění chodu domácnosti, podpora při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Sociální rehabilitace v Bystřici nad Pernštejnem Kontaktní osoba: Mgr. Martin Rác Adresa: Liga vozíčkářů Brno, Bzenecká 23, 628 00 Brno Pobočka Bystřice n.P., Příční 405 Tel.: 702 023 071 Schůzky se domlouvají telefonicky nebo emailem. email: martin.rac@ligavozic.cz, www.ligavozic.cz

26

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Domov Kamélie Křižanov Středisko Bystřice nad Pernštejnem Ant. Štourače 847, 848, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 731 499 009 internet: www.domovkamelie.cz Kontaktní osoba: Bc. Jana Křepelková, DiS. - domov pro osoby se zdravotním postižením Klub seniorů Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P. telefon: 566 590 342 Klub je určen všem seniorům z Bystřice n. P. a okolí.

Organizace zdravotně postižených Svaz tělesně postižených v ČR Místní organizace Bystřice n. P., telefon: 732 151 210 Předseda organizace: Kubíková Magda, Okružní 976, Bystřice n. P. Poradenství pro ZTP: Po 8:00 - 10:30 (v klubu důchodců na DPS) Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR Základní organizace Bystřice nad Pernštejnem telefon: 731 520 678 Předsedkyně organizace: Kozlová Alena, Beranka 1348, Bystřice n. P. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - Základní organizace Žďár n. Sáz., Klub Bystřice n. P. telefon: 734 330 525 Předseda organizace: Pavel Jindra, Nádražní 479, Bystřice n.P. telefon: 734 330 525 Klub stomiků ILCO Vysočina, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 731 409 625, e-mail: majkailco@seznam.cz Předseda organizace: Dvořáková Marie, Dvořiště 1032, Bystřice n. P. ÚSMĚVÁČCI z.s. telefon: 776 216 008 Soňa Dudková, Višňová 878, Bystřice n.P. sona.dudkova@tiscali.cz, www: usmevacci.webnode.cz

Služby pro rodiny s dětmi Kopretina – centrum pro rodiče s dětmi Oblastní charita Žďár nad Sázavou Hornická 643, Dům s pečovatelskou službou Bystřice n. P. telefon: 731 130 776, e-mail: kopretina.bystrice@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Gabriela Vítková, tel: 731 130 776 Vedoucí: Mgr. Zdenka Šrámková, tel: 732 126 905 Provozní doba: Po: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00 Út: 8:00 - 13:00 St: 8:00 - 13:00 14:00 - 18:00 Čt: 8:00 - 12:00 13:00 - 18:00 Popis služby: Centrum realizuje a zajišťuje programy na podporu fungující rodiny. Pomoci našich programů zvyšujeme rodičovské kompetence a zodpovědnost, působíme preventivně proti negativním jevům v rodině, podporujeme mezigenerační komunikaci, vztahy, a soudržnost. Umožňujeme rodičům účastnit se vzdělávacích kurzů, besed a seminářů se svými dětmi, o které je v době účasti rodiče na vzdělávání v rámci zařízení zajištěna péče. Dále zajišťujeme volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi, zprostředkovává kontakt rodičů se společenským prostředím a zamezuje sociální a společenské izolaci rodičů.

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

27


Nadosah - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Masarykovo náměstí 299, Bystřice n. P. telefon: 777 755 437 e-mail: nadosah.bystrice@zdar.charita.cz, www.zdar.charita;.cz, www.nadosah-nzdm.cz Provozní doba: nízkoprahový klub Po, St, Čt 13:30 - 19:00 , Út 17:30 – 19:00, Pá 13:30 – 18:30 terénní sociální práce Út 13:30 – 17:00 Popis služby: Nízkoprahový klub a terénní sociální práce se zaměřuje na sociální práci s dětmi a mládeží v nepříznivé životní situaci ve věku od 10 do 20 let (včetně). Nabízí služby sociální prevence, zejména sociální poradenství, krizová a situační intervence, informační a sociální servis, zprostředkování doprovodné péče a kontaktu s institucemi a aktivity pro trávení volného času (stolní fotbal, ping-pong, společenské hry, PC, tvořivé aktivity) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (Potimo, o.p.s.) Zahradní 580, Poliklinika Bystřice n.P. telefon: 739 957 800, e-mail: sas@portimo.cz, www.portimo.cz Kontaktní osoba: Mgr. David Vykydal Provozní doba: St: 9:00 -11:00 (kancelář) 11:30 – 14:00 (konzultace v rodinách) Popis služby: Jedná se o bezplatnou, aktivní podporu a pomoc rodinám v případě, že nedokáží samy překonat dlouhodobou sociální krizi. Služba směřuje k tomu, aby nebyl ohrožen vývoj dětí. Služba je poskytována na základě dobrovolnosti, především terénní, případně i ambulantní formou. Pedagogicko-psychologická poradna Hornická 643, Bystřice n. P. telefon: 604 971 423, 566 622 387 ( poradna ve Žďáru n.S., Veselská 35) e-mail: poradna@ppp-zr.cz, www.ppp-zr.cz Popis služby: psychologické a speciálně pedagogické poradenství, psychologické a psychoterapeutické vedení, logopedická péče. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Oblastní charita Žďár nad Sázavou Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Telefon: 733 741 566, e-mail: sas@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Vedoucí zařízení: Marie Uttendofská, DiS., Tel.: 733 741 566, e-mail: marie.uttendorfska@zdar.charita.cz Popis služby: Posláním služby je pomoc a podpora rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobě nepříznivé situace, kterou rodiny nedokáží samy překonat. Služba je poskytována zdarma. Asociace náhradních rodin České republiky, Klimentská 1, Praha 1, Klub Bystřice nad Pernštejnem Vírská 223, Bystřice nad Pernštejnem Předsedkyně klubu: Marcela Dědová telefon:732 302 998, e-mail: dedova.anrcr@seznam.cz, www.anrcr.cz Posláním ANR ČR je sjednocení náhradních rodin z důvodu zajištění kvality života dětí, které vyrůstají mimo svou biologickou rodinu a zlepšení podmínek náhradní rodinné péče v České republice. Je zastřešující organizací pro náhradní rodiny, nabízí náhradním rodičům možnost setkávání a výměny zkušeností v oblasti náhradní rodinné péče. FOR FAMILY.CZ, z.s. Kontaktní osoba: Marcela Dědová telefon:732 302 998, e-mail: forfamily.cz@seznam.cz, www.forfamily.eu

28

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Sociální služby pro ohrožené skupiny obyvatel Terapeutická komunita Sejřek Sejřek 13, 59262 Nedvědice telefon: 566 566 039 , 773 606 719, e-mail: sobotka@kolping.cz, www.tksejrek.kolping.cz Kontaktní osoba: Mgr. Jan Mokrý Provozní doba: celoročně Popis služby: komplexní dlouhodobá pobytová péče pro osoby ohrožené závislostí a osoby s duševním onemocněním, zahrnuje psychoterapii, sociální práci, pracovní terapii, prevenci relapsu, arteterapii, rodinnou terapii. Spektrum – Kontaktní a poradenské centrum v oblasti drogové problematiky Žižkova 16, Žďár nad Sázavou Služba je poskytována i v Bystřici n/P – po domluvě na tel.: 777 816 722 telefon: 566 620 098, 606 064 881 www.spektrum.kolping.cz, e-mail: spektrum@kolping.cz Kontaktní osoba: Barbora Augustýnova, DiS. Popis služby: 1) Služby pro rodiče a blízké Máte pocit, že vaše dítě či kamarád experimentuje s návykovými látkami? Váš partner užívá drogy? Potřebujete se s někým poradit? Potřebujete se v nelehké situaci zorientovat? Je nabízeno poradenství týkající se konkrétní situace, poskytnutí odborných informací. Je možné přímo přijít na uvedenou adresu, nebo si domluvit schůzku. 2) Služby pro uživatele nelegálních drog Bereš drogy a nemáš o tom s kým mluvit? Ocitl ses na ulici kvůli drogám? Máš díky drogám problémy? Chceš při braní omezit zdravotní problémy? Nabízíme: výměnný program a zdravotnický materiál, testování na HIV a hepatitidu B a C, informace, poradenství, odkazy na léčbu. Služby jsou bezplatné a s možností anonymity

Sociální poradenství , dobrovolnictví Občanská poradna (Portimo, o.p.s.) Zahradní 580, Poliklinika města Bystřice n. P. telefon: 566 688 227, 731 487 284, 733 510 693 e-mail: op@portimo.cz, www.portimo.cz , www.obcanske-poradny.cz Kontaktní osoba: Ivana Chudárková, DiS. Provozní doba: Út 8:30 - 12:00* 12:30-14:30* Čt 8:30 - 12:00* 12:30-17:00 Pozn: * pro objednané Popis služby: bezplatné služby v těchto oblastech: sociální dávky a pomoc, nemocenské a důchodové pojištění, pracovně právní problematika, bydlení, rodina, mezilidské vztahy majetkové záležitosti, finanční problematika, zdravotnictví, školství, ochrana spotřebitele, ekologie, právní ochrana, trestní právo, problematika EU, veřejná správa, lidská práva. Další službou bezplatné sepisování návrhů na oddlužení. Jako fakultativní službu za úhradu poskytuje občanská poradna též mediaci (mimosoudní vyjednávání sporů). Kambala - dobrovolnické centrum - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Hornická 643, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem telefon.: 777 755 444, e-mail: dc @zdar.charita.cz, web: www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Veronika Dobrovolná Provozní doba: nepravidelná, dle domluvy Popis služby: - pomoc v zařízeních Oblastní charity Žďár nad Sázavou - ostatní pomoc (dobrovolníci pomáhají s organizováním Tříkrálové sbírky, při jednorázových charitních akcích, při živelných pohromách)

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

29


Navazující sociální služby mimo Bystřici n. P. Charitní domov Moravec Moravec 53, telefon: 566 673 716, 603 464 783, e-mail: chdomov@charitamoravec.cz, www.charitamoravec.cz Vedoucí domova: Ing. Vladimír Jindra Provozní doba: celoročně Popis služby: Charitní domov je určen všem seniorům, kteří jsou pro svůj věk či snížení soběstačnosti závislí na pomoci druhé osoby a nemohou žít ve svém přirozeném prostředí. Portimo, o.p.s. Drobného 301, Nové Město na Moravě telefon: 566 615 217, 566 617 941, e-mail: portimo@portimo.cz, reditelka@portimo.cz, www.portimo.cz Kontaktní osoba: Mgr. Ruth Šormová Poskytované služby: EZOP - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, raná péče, občanská poradna, osobní asistence, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Popis služby: Sociální služby vycházející z konkrétních potřeb občanů místní komunity, a to prostřednictvím nezávislé, nestranné a diskrétní pomoci, jsou poskytovány terénně i ambulantně. Další programy: Centrum prevence CéPéčko, Dobrovolnictví Raná péče (Portimo, o.p.s.) Drobného 301; 592 31 Nové Město na Moravě telefon: 566 617 939, 739 035 430, e-mail:ranapece@portimo.cz, www.portimo.cz Kontaktní osoba: Bc. Michaela Svobodová, DiS. Popis služby: - bezplatná terénní sociální služba pro rodiny pečující o děti se zdravotním postižením, děti narozené předčas ně či děti s nerovnoměrným vývojem od narození do sedmi let věku - služba může být poskytována i budoucím maminkám, u nichž je zvýšené riziko narození dítěte se zdravotním postižením -dojíždíme do rodin = služba je poskytována v domácnosti uživatele žijícího na území okresu Žďár nad Sázavou Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou Horní 22 591 01 Žďár nad Sázavou tel: 777 755 658, e-mail: prevence@zdar.charita.cz, web: www.prevence-ochzr.cz, www.zdar.charita.cz Provozní doba: Po, Út, Čt 7:00 – 15:30, St 7:00 – 17:00, Pá 7:00 – 14:00 Realizace programů primární prevence: Po – Pá 8:00 – 14:00 Po předchozí domluvě je možné poskytnout individuálně i mimo provozní dobu. Popis služby: Realizace programů všeobecné primární prevence, selektivní primární prevence a adaptačních kurzů. Základní poradenská činnost a konzultace pro žáky, studenty, pedagogy a rodiče. AL PASO VYSOČINA - Oblastní charita Třebíč Horní 22, Žďár nad Sázavou 591 01 Tel: 603 799 074, e-mail: alpaso.zdar@charita.cz Kontaktní osoba: Bc. Martin Kinc Časový rozsah poskytované služby: čtvrtek 8.00 - 14.00 hod . Je možnost domluvy individuálního termínu kdykoli během pracovního týdne. Poskytované služby: Posláním AL PASA VYSOČINA je poskytovat pomoc a podporu prostřednictvím terénního programu pravomocně odsouzeným lidem a osobám jím blízkým z Kraje Vysočina. Nabídnout jim spolupráci při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování, a to formou zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomocí při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. Prorodinná poradna - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Studentská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 566 630 215, mob.: 731 646 777, e-mail: kopretina @zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Kontaktní osoba: Hana Jelínková, tel.: 566 630 215, mob.: 731 646 777 Zdenka Šrámková, tel: 732 126 905 Provozní doba rodinné poradny Po: 8:30 - 12:30 13:30 -17:00 St: 8:00 - 13:00 (po telefonickém objednání) Čt: 13:00 - 17:00 (po telefonickém objednání)

30

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


Popis služby: zprostředkovává odborné poradenství a poskytuje základní poradenství rodinám v obtížné životní situaci, které si nejsou jisty ve své rodičovské roli, mají pochyby a neví si rady s výchovou dětí, s životním stylem, s komunikací a vztahy v rodině, s neplánovaným těhotenstvím, s domácím násilím aj. Služby pro náhradní rodinnou péči - provozovna Radešínská Svratka 593 12 Radešínská Svratka 11 mob.: 732 126 905, e-mail: kopretina.radsvratka@zdar.charita.cz Odpovědná osoba: Mgr. Zdenka Šrámková Poskytované služby: vzdělávání, krátkodobou i celodenní péči o svěřené dítě, poradenské, psychologické služby, prorodinné služby, zajištění kontaktu dítěte s biologickou rodinou. Těmito aktivitami přispíváme ke kvalitě náhradní rodinné péče a podporujme pěstouny v jejich poslání. Adiktologická ambulance Spektrum Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 608 816 721, www.ambulance.kolping.cz, e-mail: ambulance@kolping.cz Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal Provozní doba: dle objednání (volat 8:00 - 16:00) Popis služby: Posláním je pomáhat lidem, kteří se potýkají s jakoukoli formou závislosti (alkohol, tabák, nelegální drogy, patologické hra). Podpora a pomoc je v případě zájmu poskytována i rodinným příslušníkům a blízkým. Jedná se o zdravotnické zařízení, na které se může obrátit kdololi. Služby jsou poskytovány bezplatně. Nejčastější formou pomoci je podpůrná terapie, jak v léčbě, poradenství, tak i v udržení abstinence. Rodinná terapie psychosomatických poruch Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 608 816 721, www.rcsrdicko.cz, e-mail: josef.soukal@kolping.cz Kontaktní osoba: Mgr. Josef Soukal Provozní doba: dle objednání (volat 8:00 - 16:00) Popis služby: Rodinná terapie se zaměřením na psychosomatiku je určena pro ty rodiny, kde se u některého člena objevuje tělesná nemoc, či psychická potíž, která dlouhodobě zatěžuje danného člověka a celou rodinu. Může jít o zdánlivé drobnosti (opakující se rýma, bolesti břicha, bolesti hlavy), závažné situace (alergie, bolesti, poruchy přijmu potravy), psychycké obtíže (smutky, úzkosti, strachy), sociální problémy (poruchy chování u dětí, vztahové, komunikační problémy). Terapie je bezplatná. Terapeutická skupina pro ty , jež se potýkají se závislostí Žižkova 16 (pod kinem), 591 01 Žďár nad Sázavou telefon: 731 653 585, www.ambulance.kolping.cz, e-mail: veronika.svobodova@kolping.cz Kontaktní osoba: Mgr. et Mgr. Veronika Svobodová Popis služby: Skupina je určena všem kdo se potýkají, nebo se potýkají s alkoholem, léky, automaty, sportovním sázením, nelegálními návykovými látkami či jinou závyslostí. Podmínkou je aktuální abstinence s chutí na sobě aktivně pracovat, udržet si abstinenci a nahlédnou na svá trápení. Docházení je dobrovolné a bezplatné. Novoměstské sociální služby Žďárská 68, Nové Město na Moravě telefon: 566 598 102, e-mail: janu.h@nss.nmnm.cz, www.nss.nmnm.cz Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů Popis služby: pečovatelská služba Centrum Zdislava Radnická 350, Nové Město na Moravě telefon: 566 598 180, e-mail: zdislava@nmnm.cz, www.zdislava.nmnm.cz Kontaktní osoba: Ing. Mgr. Hana Janů Provozní doba: Po - Pá 7:00 - 15:30 Popis služby: Centrum zajišťuje služby mentálně, tělesně a kombinovaně handicapovaným dětem (od 4 let) a dospělým, pomoc rodinám s handicapovaným členem rodiny, rozvoj zájmové a pracovní činnosti handicapovaných, zajišťování výchovy k soběstačnosti, integrace do společnosti, zajišťování všestranného rozvoje klienta pomocí vhodných terapií, svoz klientů. Ječmínek, o.p.s. - Domov pro matky (otce) s dětmi Jiřího z Poděbrad 15, Žďár nad Sázavou telefon: 566 620 008, e-mail: opsjecminek@centrum.cz, www.ops-jecminek.cz Kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Machková Provozní doba: nepřetržitý provoz

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí

31


Popis služby: Pomoc rodičům s dětmi překonat krizové období poskytnutím krátkodobého ubytování, poradenství, vzdělávacích a volnočasových aktivit. Služba je určena těhotným ženám, matkám, otcům s dětmi v tíživé životní situaci spojené se ztrátou bydlení. Ječmínek, o.p.s. - Terénní práce Jiřího z Poděbrad 402/15, Žďár nad Sázavou Telefon: 566 620 008, e-mail: opsjecminek@centrum.cz, www.ops-jecminek.cz kontaktní osoba: Mgr. Miroslava Machková Provozní doba: 7:30 -15:30 Popis služby: Terénní práce nabízí pomoc při řešení dluhových problémů, pomáhá komunikovat s úřady, poskytuje informace o sociálních dávkách, pomáhá při hledání zaměstnání, řešení bytové situace. Služba je poskytována v přirozeném prostředí, např v domácnosti a využívá zdrojů dostupných v dané lokalitě. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna kraje Vysočina Horní 22, Žďár nad Sázavou telefon: 566 621 404, www.psychocentrum.cz, e-mail: poradna.zr@psychocentrum.cz kontaktní osoba: PhDr. Ivana Šimková Popis služby: Poskytuje psychosociální služby formou poradenství a psychoterapie. Azylová ubytovna pro muže Brodská 33, 59101 Žďár nad Sázavou telefon: 778 548 489, 778 548 487, e-mail: azyl@socsluzbyzdar.cz, www.socsluzbyzdar.cz Kontaktní osoba: Bc. Jiří Juřena Domácí hospic Vysočina, o.p.s. Vratislavovo nám. 115, Nové Město na Moravě Telefon: 566 615 196, 731 679 933, e-mail: info@hhv.cz, web: www.hhv.cz Kontaktní osoba: ing. Petr Havlíček, ředitel Poskytované služby: Domácí hospicová péče Odlehčovací služby pro seniory a chronicky nemocné Hospicové péče na rodinných pokojích v nemocnici Odborné sociální poradenství – Poradna Alej Domácí zdravotní péče Půjčovna zdravotnických pomůcek Dobrovolnické služby v sociálních a zdravotnických zařízeních Popis služby: Nejdůležitější poskytovanou službou je domácí hospicová péče, která je určena nevyléčitelně nemocným lidem, jejichž onemocnění je v závěrečném stádiu a kteří si přejí strávit poslední čas svého života doma, v kruhu svých blízkých a také těm, kteří se o tyto nemocné doma starají... Domácí hospicová péče - Oblastní charita Žďár nad Sázavou Adresa: Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou Tel.:: 739 389 244, zdravotní služba: 605 325 733 e-mail: dhp@zdar.charita.cz, www.zdar.charita.cz Provozní doba: služba je poskytována nepřetržitě podle potřeb uživatelů Vedoucí služby: Marie Miličková Poskytované služby: Jedná se o terénní službu, která pomáhá těžce nevyléčitelně nemocným a umírajícím a poskytuje podporu i jejich pečujícím osobám. Tým pracovníků zahrnující pečovatelky, zdravotní sestry, lékaře paliativní medicíny, sociálního pracovníka, psychologa a duchovního umožňuje pacientovi setrvat v jeho přirozeném domácím prostředí mezi svými blízkými Fakultativní služba: zapůjčení zdravotnických pomůcek uživatelům služby Domácí hospicové péče Centrum pro zdravotně postižené Komenského 1, Žďár nad Sázavou telefon: 566 625 703, e-mail: czp.zdar@volny.cz, www.zdravotnepostizeni-vysocina.cz Kontaktní osoba: Květoslava Růžičková Popis služby: Základní a odborné sociální poradenství, půjčovna kompenzačních pomůcek Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím Masarykovo nám. 47, 58601 Jihlava Telefon: 606 520 546, 567 215 532, e-mail: ic.vysocina@volny.cz, www.psychocentrum.cz Provozní doba: 8:00-17:00

32

Sociální služby v Bystřici nad Pernštejnem a okolí


KULTURA A VOLNÝ ČAS MĚSTSKÁ KNIHOVNA Masarykovo náměstí 9 telefon: 566 590 376 mobil: 723 521 892 e-mail: knihovna@bystricenp.cz internet: www.knihovna.bystricenp.cz Vedoucí: Jitka Cisárová Otevřeno: Oddělení pro dospělé: Po 8:00 - 12:00 Út zavřeno St 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Čt 8:00 - 12:00 Pá 8:00 - 12:00 12:30 - 18:00 Oddělení pro děti: Po, St, Čt 12:30 - 16:00 Internetová studovna: Po, St, Čt 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00 Út, Pá 9:00 - 12:00 MĚSTSKÉ MUZEUM Masarykovo náměstí 1 593 01 Bystřice nad Pernštejnem telefon: 566 590 365, 366 e-mail: muzeum.bystricko@tiscali.cz internet: www.muzeumbystricko.cz Vedoucí: PhDr. Vladimír Cisár Otevřeno 1. 5. - 30. 9. Út - Ne 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 mimo sezónu 1. 10. - 30. 4. Út - Pá 8:00 - 11:30 12:30 - 16:00 vstupné: plné 40 Kč, poloviční 20 Kč František PROSECKÝ malířství a natěračství, veterán TATRA klub Bystřice nad Pernštejnem www.malirstvi.jihlavsko.com MALÉ MUZEUM MALÝCH MOTOCYKLŮ telefon: 603 506 442, 566 552 789 e-mail: prosecky.tatra@worldonline.com internet: www.malirstvi.jihlavsko.com Otevřeno - celoročně - na zazvonění nebo po telefonické domluvě DEPOZIT - MUZEUM veterán TATRA klubu Bystřice nad Pernštejnem tel.: 566 552 789, 603 506 442, 777 206 442 e-mail: prosecky.tatra@worldonline.com Otevřeno: květen, červen, září - víkendy 10:00 - 17:00 červenec, srpen - denně 10:00 - 17:00 Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. WESTERN – ŠIKLŮV MLÝN Zvole 49 telefon: 566 567 400, 602 750 130 e-mail: info@sikland.cz internet: www.sikland.cz

ROZHLEDNA KARASÍN Bufet je otevřen každý den o velkých prázdninách a každý den v zimní sezóně, kdy se lyžuje. Jinak otevřeno pouze za příznivého počasí (10:00 - 17:00). Rozhledna je otevřena denně 9:00 - 19:00. telefon: 605 259 392 e-mail: jedlicka.libor@seznam.cz internet: www.karasin.cz TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM Masarykovo náměstí 1 telefon: 566 590 387, 88 e-mail: info@bystricenp.cz internet: www.info.bystricenp.cz Otevřeno: říjen - duben květen - září Po - Pá 8:00 - 16:00 8:00 - 17:00 So zavřeno 9:00 - 16:00 Ne zavřeno 9:00 - 16:00 REDAKCE MĚSÍČNÍKU BYSTŘICKO Vydává Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem Redakce: Odbor správní a školství MěÚ Bystřice n. P., Turistické informační centrum, Masarykovo náměstí 1 telefon: 566 590 387, 88 telefon (inzerce): 566 590 369 e-mail: info@bystricenp.cz CENTRUM EDEN Nový dvůr 318, Bystřice nad Pernšt. Mgr. Josef Vojta, jednatel telefon: 566 788 400 e-mail: info@centrumeden.cz internet: www.centrumeden.cz KULTURNÍ DŮM Luční 764 telefon: 566 552 626 e-mail: info@kdbystricenp.cz internet: www.kdbystricenp.cz Ředitelka: Věra Hanáková HRAD PERNŠTEJN telefon: 566 566 101 e-mail: pernstejn@npu.cz internet: www.hrad-pernstejn.eu Duben a říjen - So, Ne, svátky 9:00 - 15:00 Květen, červen, září - denně mimo Po 9:00 - 16:00 Červenec, srpen - denně mimo Po 9:00 - 17:00 Před návštěvou hradu je vhodná prohlídka webových stránek s aktuálními informacemi o provozu. Kultura a volný čas

33


SPORTOVNÍ A ZÁJMOVÉ ORGANIZACE Areál sportu a kultury s.r.o. hala telefon: 566 551 098, 566 551 927, fax.: 566 551 928 ubytovna telefon: 566 551 930, 774 087 093 KD: 566 552 626 Ředitel: Ing. Zdeněk Mašík Provozuje koupaliště, víceúčelovou sportovní halu, turistickou ubytovnu a hřiště v Domaníně a kulturní dům e-mail: info@arealsportu.cz internet: www.arealsportu.cz Tělocvičná jednota SOKOL Bystřice n. P. Tyršova 403 Starostka: Lernbecherová Lenka (605 116 980) Tel. kancelář: 566 552 583 (9.00 - 11.30) e-mail sokol.bystrice@iol.cz www.zupahavlickova.cz ZJ Sokol Bystřice n.P. cvičí v sokolské všestrannosti: předškolní děti - pá - 16.30 - 17.30 ženy prostřední po - 18.30 - 19.30 čt - 18.00 - 19.00 ženy nejstarší čt - 17.00 - 18.00 muži po - 17.00 - 18.30 pá - 19.30 - 20.30 TJ Sokol má 9 oddílů: badminton, basketbal, házená, kulturistika, nohejbal, stolní tenis, šerm, volejbal, lední hokej. Spolek Orel Dr. Veselého 358 e-mail: jednotaorelbystricenp@quick.cz internet: www.zupametodejova.cz Karel Smejkal - starosta, telefon: 605 471 684 e-mail: karel.smejkal79@tiscali.cz Sonja Vetešková - sekretář, telefon: 607 938 429 Orel je občanské sdružení - organizuje a provozuje sportovní a tělovýchovné akce širokého zaměření, duchovní, kulturní a sociálně výchovné aktivity. Sportovní klub, z.s. Josef Soukop - předseda Černý vršek 796 telefon: 605 258 059 e-mail: skbynp@seznam.cz Provozuje soutěžní kopanou všech věkových kategorií (muži, dorost, starší a mladší žáci, starší a mladší přípravka).

34

Sportovní a zájmové organizace

Zímní stadion Bystřice s.r.o. Mgr. Martin Svoboda Nový dvůr 1489, Bystřice nad Pernštejnem telefon: 724 767 098 e-mail: zimakbystrice@gmail.com ASK Bystřice n. P. Masarykovo nám. 46, Bystřice nad Pernš. sportovní organizace - florbal Ondřej Dvořák - předseda telefon: 777 152 444, 728 168 173 e-mail: askbynp@email.cz, www.askbystricenp.cz Tenisový klub Bystřice nad Pernšt., z.s. Ing. Zdeněk Mašík - předseda Provozuje tenisové kurty a tenisovou halu. telefon: 739 095 699, zdenekmasik@seznam.cz Sportovně střelecký klub Masarykovo náměstí 46 Oto Musil - předseda, telefon: 731 470 822, e-mail:otas.musil@seznam.cz internet: www.ssk-bystrice.kx.cz Rytmus, kondiční gymnastika pro ženy MUDr. Milada Dernerová - předsedkyně Rovinky 1700, Bystřice nad Pernšt. telefon: 566 688 259 Oddíl kondiční gymnastiky pro ženy AVZO TSČ ČR ZO Bystřice n. P. elektronika, střelectví, kynologie Tomáš Makovský Masarykovo nám. 46, Bystřice n. Pernšt. telefon: 724 314 457 e-mail: aniretak17@seznam.cz HO LEZCI Z VYSOČINY, z.s. horolezectví, sportovní lezení, VHT Miloslav Vrána, telefon: 777 940 430 Nádražní 906, Bystřice nad Pernštejnem e-mail: havran@lezcizvysociny.net internet: www.lezcizvysociny.net SDH - Sbor dobrovolných hasičů Velitel SDH - Josef Roman Masarykovo náměstí 9, telefon: 776 233 070 e-mail: peparoman@seznam.cz sdh-bystricenp@seznam.cz internet: www.sdhbystrice.tym.cz


Jízdárna EDEN Hana Bernovská, telefon: 603 444 598 e-mail: terha1@seznam.cz Výchova a výcvik mladých jezdců, vyjížďky do přírody i pro úplné začátečníky JUNÁK- český skaut, z.s. Předmět činnosti: volnočasová výchovná a vzdělávací činnost Středisko Klen, Novoměstská 931, Bystřice n. P. Vedoucí střediska: Luboš Gável e-mail: lubosgavel@skaut.cz telefon: 731 179 242 Adresa: Skautská klubovna, Lužánky, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem internet: www.skautbystricenp.cz Základní kynologická organizace 540 Předseda: Tomáš Makovský Kulturní 471, Bystřice nad Pernšt. telefon: 724 314 457 e-mail: aniretak17@seznam.cz TERA klub Dana Došlíková Chov exotických a terarijních zvířat Sídl. II. 943, 593 01 Bystřice nad Pernšt. telefon: 736 541 102 Letecký klub Bystřice nad Pernštejnem Ing. Josef Novotný telefon: 603 582 659 e-mail: 603582659@seznam.cz internet: letistebystricenp.cz Český svaz chovatelů předseda: Jaroslav Kobza telefon: 737 474 651 Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace č.1 Pod Horou Předseda: Jiří Kekrt telefon: 737 961 178 Český zahrádkářský svaz, zákl. organizace č.2 Domanínek Předseda: Josef Vojta telefon: 737 564 984 Rytíři Země zubra Rudolf Zubalík telefon: 736 647 758 e-mail: rytirizemezubra@seznam.cz http://rytirizemezubra.wgz.cz Historický šerm

25. Přední hlídka Royal Rangers Žďársko zast. Mgr. Pavel Svoboda Domanín 106, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 e-mail: svobodapavel@hotmail.com internet: www.rrzdarsko.cz Misijní skupina Křesťanské společenství Bystřice nad Perštejnem zast. vedoucím Mgr. Pavlem Svobodou Domanín 106, Bystřice nad Pernšt. telefon: 737 958 521 e-mail: svobodapavel@hotmail.com Aerobic Team Jitky Exlové o.s. telefon: 736 773 621 e-mail: exlova@tiscali.cz DANCE STYLE, z.s. Bystřice n. P. aerobic a street dance pro všechny Petra Nováková, telefon: 604 651 340 e-mail: dstyle-bnp@seznam.cz internet: www.dstyle.webnode.cz Klub filatelistů 06-70 Bystřice n. P. Antonín Ráčil Spojovací 921, Bystřice nad Pernšt. telefon: 774 115 870 e-mail: ra.antonin44@seznam.cz Moravský rybářský svaz, pobočný spolek Bystřice nad Pernštejnem Dr. Veselého 115, Bystřice nad Pernštejnem Předseda: Petr Houdek, tel.: 737 620 176 Jednatel: Jiří Šimeček, tel.: 777 734 913 e-mail: momrs.bystricenp@seznam.cz internet: momrs-bystricenp.cz Zapnuto Bystřice z.s. Beranka 1330, Bystřice nad Pernštejnem Mgr. Radek Vojta - předseda spolku e-mail: radek.vojta@bystricenp.cz Jiskra Vír, oddíl atletiky Zdeněk Šudoma, 592 66 Vír 185 telefon: 566 575 155, 603 102 472 e-mail: zdenek.sudoma@centrum.cz Fit Klokan - jumping Novoměstská 853, Bystřice nad Pernšt. telefon: 734 573 111 e-mail: info@fitklokan.cz internet: www.fitklokan.cz

Sportovní a zájmové organizace

35


Osadní výbory v obcích v působnosti Města Bystřice nad Pernštejnem BRATRUŠÍN Předseda: Pavel Koukal Kontakt: Bratrušín 1129, 604 555 430 Členové: Petr Fousek Václav Filipi Martin Hájek Jaromír Prokop ml.

LESOŇOVICE Předseda: Aleš Horák Kontakt: Lesoňovice 5, 775 045 957 Členové: Miroslava Filipová František Flos Jiří Hájek Bohumír Karásek

DIVIŠOV Předseda: Jan Kunc Kontakt: Divišov 26, 736 244 001 Členové: Miroslav Šafránek Marie Chrástová Libuše Petrová Martin Škarpíšek

PIVONICE Předseda: Andrea Dvořáková Kontakt: Pivonice 30, 603 181 457 Členové: Michal Dvořák Jaroslav Koval Dalibor Toman

DOMANÍN Předseda: Zdeněk Skula Kontakt: Domanín 112, 737 409 817 Členové: Vladimír Šmerda Tomáš Novotný Ing. Aleš Sitař Antonín Havelka DVOŘIŠTĚ Předseda: Milada Bukáčková Kontakt: Dvořiště 1026, 721 946 104 Členové: Jaromír Kubík Klára Chalupová Vlastimil Hutař Slavomír Kubík KARASÍN Předseda: Libuše Víchová Kontakt: Karasín 14, 603 935 315 Členové: Michaela Jedličková Mgr. Marie Dřínovská Lenka Bednářová Jana Krbůšková KOZLOV Předseda: Jindřich Kintr Kontakt: Kozlov 19, 739 121 844 Členové: Bohumil Ostrý František Horníček

36

Osadní výbory v obcích v působnosti

ROVNÉ Předseda: Stanislav Šandera Kontakt: Rovné 72, 725 103 458 Členové: Adolf Ambrož Marta Stehlíková Marie Měcháčková Jindřich Houdek VÍTOCHOV Předseda: Lukáš Straka Kontakt: Vítochov 27, 737 317 066 Členové: Emil Koukal Tomáš Šantora František Hanus, Miloš Gregor


Obce ve správním obvodu Města Bystřice nad Pernštejnem MIKROREGION BYSTŘICKO Adresa: Příční 405 telefon: 566 590 399, 736 535 145 e-mail: mikroregionbystricko@centrum.cz internet: www.bystricko.cz

MAS Zubří země, o.p.s. Adresa: Příční 405 Vedoucí CLLD: 731 575 342 566 590 394 Manažeři CLLD: 739 393 111 739 393 121 566 590 393 e-mail: zubri.zeme@centrum.cz internet: www.zubrizeme.cz

BLAŽKOV Adresa: Blažkov 68, 592 51 telefon: 734 576 864 internet: www.blazkov.cz e-mail: obec@blazkov.cz Starostka: Mgr. Petra Tatíčková Místostarosta: Jiří Tomášek Úřední hodiny: Po 16:00 - 18:00

DALEČÍN Adresa: Dalečín 30, 592 41 telefon: 566 573 121 fax: 566 573 121 e-mail: oudalecin@wo.cz internet: www.dalecin.cz Starosta: Ing. Pavel Kadlec Místostarostka: Věra Šťastná Úřední hodiny: Po a St 7:30 - 11:30 12:00 - 16:00 Pošta Dalečín Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 10:00 13:30 - 15:30 telefon: 566 573 121 Základní škola 1. - 5. ročník Dalečín 107, 592 41 Ředitelka: Mgr. Marcela Kotoučková telefon: 566 573 135, 739 490 938 e-mail: zs.dalecin@seznam.cz Mateřská škola Dalečín 107, 592 41 telefon: 566 573 171

BOHUŇOV Adresa: Bohuňov 50, 593 01 telefon: 566 550 562 e-mail: ou.bohunov@tiscali.cz internet: www.bohunov.cz Starosta: Bc. Petr Váša Místostarosta: Ing. Jaroslav Koutník Úřední hodiny: St 15:30 - 18:00 BUKOV Adresa: Bukov 88, 592 51 telefon: 566 567 711 e-mail: obec.bukov@worldonline.cz internet: www.bukov.cz Starosta: Jiří Vrbka Místostarosta: Stanislav Kříž Úřední hodiny: Čt 18:00 - 19:00 BÝŠOVEC Adresa: Býšovec 20, 593 01 telefon: 604 590 136 e-mail: obec.bysovec@seznam.cz internet: www.bysovec.cz Starosta: Tomáš Uhlíř Místostarosta: Jiří Martinek Úřední hodiny: po tel. dohodě

DOLNÍ ROŽÍNKA Adresa: Dolní Rožínka 3, 592 51 telefon: 566 567 133, 724 181 903 internet: www.dolni-rozinka.cz e-mail: obec@dolni-rozinka.cz Starosta: Zdeněk Horák Místostarosta: Josef Adam Úřední hodiny: Po a St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:00 Matrika úřední hodiny: Po a St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:00 telefon: 566 567 133 e-mail: matrika@dolni-rozinka.cz Obce ve správním obvodu

37


Knihovna: Út 12:30 - 15:00 Čt 14:00 - 16:00 Pošta Dolní Rožínka Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 11:30 telefon: 566 567 210

13:00 - 15:45

Základní škola 1. - 9. ročník Dolní Rožínka 1, 592 51 Ředitel: Mgr. Vladimír Makovský telefon: 775 561 738, 775 561 735 internet: www.zsdr.cz e-mail: skola@zsdr.cz Mateřská škola Dolní Rožínka 136, 592 51 Vedoucí uč.: Ivana Joklová telefon: 775 561 733 e-mail: skolka@zsdr.cz Zdravotní středisko Praktický lékař MUDr. Lukáš, tel.: 566 567 144 Po 10:00 - 12:00 Út 13:00 - 18:00 St 7:00 - 11:30 čt 7:00 - 9:15 Pá 6:30 - 11:00 Zubní lékařka MUDr. Prášková tel.: 566 567 115 Po, Út 6:15 - 15:30 Čt, Pá 6:15 - 13:00 Dětská lékařka MUDr. Dernerová, tel.: 606 183 837 Po 13:00 - 16:00 Pá 7:30 - 11:30 Gynekologická ambulance MUDr. Petrová tel.: 566 567 385 Dolní Rožínka 81, 592 51 Čt 7:00 - 9:00 dle objednání HORNÍ ROŽÍNKA Adresa: Horní Rožínka 1, 592 51 telefon: 734 230 567 e-mail: starosta@hornirozinka.cz internet: www.hornirozinka.cz Starosta: Ing. Luboš Vetešník Místostarosta: Josef Fendrych Úřední hodiny: dle potřeby

38

Obce ve správním obvodu

CHLUM-KOROUHVICE Adresa: Chlum 21, 592 65 telefon: 603 274 492 e-mail: chlumkorouhvice@seznam.cz internet: www.chlum-korouhvice.wz.cz Starosta: Jarmil Jančík Místostarosta: Kamil Vondra Úřední hodiny: dle potřeby KOROUŽNÉ Adresa: Koroužné 33, 593 01 telefon: 724 183 510 e-mail: starosta@korouzne.cz, obec@korouzne.cz internet: www.korouzne.cz Starosta: Ing. František Dospíšil Místostarosta: Helena Sudová, Vladimír Ostrý Úřední hodiny: St 18:00 - 19:00 (zimní čas) 19:00 - 20:00 (letní čas) LÍSEK Adresa: Lísek 80, 592 45 telefon: 566 551 426, 724 565 197 starosta: 724 161 035 e-mail: obeclisek@tiscali.cz internet: www.lisek.cz Starosta: Ing. František Cacek Místostarosta: Josef Zich Úřední hodiny: St 17:00 - 20:00 Pošta PARTNER Lísek COOP družstvo Velké Meziříčí Prodejna Lísek, č.p. 88 Otevírací doba: Po, Út, Čt 7:00 - 14:00 St, Pá 7:00 - 16:00 So 7:00 - 11:00 telefon: 566 552 639 Základní škola 1. - 3. ročník Lísek 80, 592 45 Ředitelka: Mgr. Jiřina Kabrdová telefon: 566 551 846 e-mail: zs.lisek@seznam.cz Mateřská škola Lísek 90, 592 45 Ředitelka: Irena Svobodová telefon: 566 551 410 e-mail: ms.lisek@seznam.cz MILASÍN Adresa: Milasín 17, 592 51 telefon: 724 181 889 e-mail: obecmilasin@tiscali.cz internet: www.milasin.cz Starostka: Marie Dvořáková


Místostarosta: František Šustal Úřední hodiny: dle potřeby MORAVECKÉ PAVLOVICE Adresa: Moravecké Pavlovice, 592 62 telefon: 732 919 562 e-mail: moraveckepavlovice@email.cz Starosta: Josef Havránek Místostarostka: Marie Buchtová Úřední hodiny: dle potřeby NYKLOVICE Adresa: Nyklovice 42, 592 65 telefon: 724 181 900 e-mail: nyklovice@raz-dva.cz internet: www.obecnyklovice.cz Starosta: Ing. František Burša Místostarosta: Vladimír Ocásek Úřední hodiny: dle dohody po telefonu PÍSEČNÉ Adresa: Písečné 25, 593 01 telefon: 566 573 224, 603 525 447 e-mail: obec.pisecne@worldonline.cz obec.pisecne@tiscali.cz internet: www.obecpisecne.cz Starosta: Ing. Drahomír Rous, CSc. Místostarostka: Marie Kobzová Úřední hodiny: Čt 15:00 - 17:00 Pá 18:00 - 19:00 (dle tel. dohody) Základní škola 1. - 5. ročník Písečné 30, 593 01 Ředitelka: Mgr. Jana Vojtová telefon: 566 573 226 e-mail: zs.pisecne@email.cz Mateřská škola Písečné 30, 593 01 telefon: 566 573 226 PROSETÍN Adresa: Prosetín 34, 592 64 Prosetín e-mail: obecni.urad@prosetin.cz internet: www.prosetin.cz, www.prosetin.info Starosta: Ing. Jiří Drbušek, tel.: 516 463 323 e-mail: starosta@prosetin.cz Místostarosta: Josef Kolář, tel.: 724 068 766 e-mail: mistostarosta@prosetin.cz Referentka OÚ: Blanka Slaná, tel.: 516 463 323 e-mail: hospodarka@prosetin.cz Úřední hodiny starosty: Po 17:30 - 19:00 Ostatní dny od 17:30 dle telefonické dohody.

Úřední hodiny místostarosty: Po - Pá dle telefonické dohody Úřední hodiny OÚ: Po 14:00 - 17:30 St 14:00 - 17:30 Čt 7:30 - 11:00 Ordinace lékaře (v budově OÚ) pro dospělé MUDr. Bartošík Stanislav první středa v měsíci 8:00 - 10:00 Pošta Prosetín Otevírací doba: Po - Pá 7:30 - 9:30 15:00 - 16:00 telefon: 516 463 261 Základní škola 1. - 5. ročník Prosetín 70, 592 64 Ředitel: Mgr. Ilona Lukášková telefon: 516 463 325 e-mail: zs.prosetin@seznam.cz internet: www.zsprosetin.cz Mateřská škola Prosetín 70, 592 64 Vedoucí uč.: Helena Pavelková telefon: 516 463 325 RADKOV Adresa: Radkov 74, 592 53 telefon: 566 567 342, 607 013 011 e-mail: ou.radkov@seznam.cz internet: obec-radkov.cz Starostka: Karel Voneš Místostarosta: Marek Pivoňka Úřední hodiny: Po 17:00 - 19:00 RODKOV Adresa: Rodkov 2, 592 51 telefon: 566 550 909, 731 470 822 e-mail: obecrodkov@seznam.cz Starosta: Oto Musil Místostarostka: Květoslava Musilová Úřední hodiny: Po 17:00 - 18:00 (z.č.) 19:00 - 20:00 (l.č.) ROVEČNÉ Adresa: Rovečné 82, 592 65 telefon: 566 574 130 mobil: 724 106 918 e-mail: obec@rovecne.cz starosta@rovecne.cz internet: www.rovecne.cz Starosta: Ing. Miroslav Prudký Místostarosta: Ing. Radek Skalník Úřední hodiny obec (obec a matrika): Obce ve správním obvodu

39


Po, St Út Čt Pá

7:15 - 11:35 7:15 - 11:35 7:15 –11:35 7:15 - 11:35

12:05 - 17:00 úř. den 12:05 - 15:00 12:05 - 14:15 12:05 - 13:00

Pošta Rovečné Otevírací doba: Po - Pá 12:30 - 15:00 15:30 - 16:00 telefon: 566 574 119 Základní škola 1. - 5. ročník Rovečné 181, 592 65 Ředitel: Mgr. Josef Dvořák telefon: 566 574 126, 721 874 902 e-mail: zs.rovecne@iol.cz Mateřská škola Rovečné 181, 592 65 telefon: 566 574 108 ROZSOCHY Adresa: Rozsochy 146, 592 57 telefon: 566 576 224 e-mail: obec@rozsochy.cz starosta@rozsochy.cz internet: www.rozsochy.cz Starosta: Augustin Holý Místostarosta: Josef Smolka Úřední hodiny: Po, St 6:30 - 11:00, 12:00-17:00 Knihovna: St 15:00 - 17:00 So 14:00 - 16:00 internet: www.rozsochy.knihovna.info Pošta PARTNER Rozsochy Otevírací doba: Po, St 7:00 - 9:30 13:00 - 17:00 Út 13:00 - 15:00 Čt, Pá 7:00 - 9:30 13:00 - 15:00 telefon: 566 576 210 Základní škola 1. - 5. ročník Rozsochy 64, 592 57 Ředitelka: Mgr. Renata Pavlačková telefon: 774 717 460 e-mail: mail@skola-rozsochy.cz internet: www.skola-rozsochy.cz Mateřská škola Rozsochy 146, 592 57 Ředitelka: Věra Suchá telefon: 566 576 212, 776 329 555 e-mail: agentura.sucha@seznam.cz ROŽNÁ Adresa: telefon:

40

Rožná 8, 592 52 566 567 227, 566 567 983 Obce ve správním obvodu

e-mail: ou.rozna@seznam.cz podatelna.rozna@seznam.cz internet: www.rozna.cz Starosta: Libor Pokorný Místostarosta: David Hanus Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30, 12:00-16:30 Pošta Rožná Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 10:00 telefon: 566 567 110

14:00 - 15:30

Ordinace lékaře - MUDr. Milan Lukáš Ordinační hodiny: Po 7:00 - 10:00 Čt 13:00 - 16:30 telefon: 605 002 085 Základní škola 1. - 5. ročník Rožná 151, 592 52 Ředitelka: Mgr. Jana Romanová telefon: 739 626 027 e-mail: zsrozna@tiscali.cz internet: www.zsrozna.cz Mateřská škola Rožná 151, 592 52 Vedoucí uč.: Alena Houdková telefon: 733 712 318 Mateřská škola Rožná 78, 592 52 telefon: 731 285 916 SEJŘEK Adresa: Sejřek 35, 592 62 telefon: 566 566 956, 605 415 223 e-mail: obec@sejrek-bor.cz internet: www.sejrek-bor.cz Starostka: Ivana Mazourová Místostarosta: Zbyněk Holeček Úřední hodiny: Út 18:00 - 20:00 SKOROTICE Adresa: Chlébské 27, 592 62 telefon: 566 566 828, 727 962 249 e-mail: skorotice@volny.cz internet: www.obecskorotice.eud.cz Starosta: Petr Bílek Místostarosta: David Marvan Úřední hodiny: Út 17:00 - 18:00 STRACHUJOV Adresa: Strachujov 6, 592 42 telefon, fax: 566 562 646, 736 641 344 e-mail: obec@strachujov.cz internet: www.strachujov.cz


Starosta: Ivan Podsedník Místostarostka: Renata Prügerová Úřední hodiny: Po, St 16:00 - 18:00 STRÁŽEK Adresa: Strážek 13, 592 53 telefon,fax: 566 567 321, 737 847 867 internet: www.mestysstrazek.cz e-mail: obecstrazek@iol.cz Starosta: Vlastimil Tvarůžek Místostarosta: Ing. Bohuslav Kocián Mgr. Jaroslava Zelinková Úřední hodiny (obec i matrika): Po, St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30 Út, Čt 7:00 - 11:30 12:00 - 14:00 matrika: strazek@c-box.cz Pošta PARTNER Strážek Otevírací doba: Po, St 7:30 - 10:00 13:00 - 17:00 Út, Čt, Pá 7:30 - 10:00 14:00 - 15:30 telefon: 566 567 309 Základní škola 1. - 9. ročník Strážek 27, 592 53 Ředitelka: Mgr. Anna Knoflíčková telefon: 566 567 331, 731 107 933 e-mail: zs.strazek@seznam.cz Mateřská škola Strážek 27, 592 53 telefon: 733 520 641 STŘÍTEŽ Adresa: Střítež 34, 592 51 telefon: 602 536 209 e-mail: ou@stritez.cz internet: www.stritez.cz Starosta: Radek Štourač Místostarosta: František Rozbořil Úřední hodiny: každé 1. úterý v měsíci 17:30 20:30, ostatní dny dle tel. dohody SULKOVEC Adresa: Sulkovec 50, 592 65 telefon: 566 574 110, 724 310 564 e-mail: obec@sulkovec.cz top.atelier@seznam.cz internet: www.sulkovec.cz Starosta: Ing. Petr Tomášek Místostarosta: Miloš Kuda Úřední hodiny: Pá 17:00 - 18:00 Knihovna: 18:00 - 19:00 l.čas, 14:00 - 15:00 z. čas ŠTĚPÁNOV NAD SVRATKOU Adresa: Štěpánov n. S. 23, 592 63

telefon: 566 560 532, 724 181 887 matrika: 566 560 016, kancelář: 566 560 015 fax: 566 560 532 e-mail: obec@stepanovnadsvratkou.cz internet: www.stepanovnadsvratkou.cz Starostka: PaedDr. Šárka Kunčíková Místostarostka: Mgr. Alena Boháčová Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30 12:00 - 16:30 Pošta PARTNER Štěpánov Adresa: Štěpánov n. S. 23, 592 63 Otevírací doba: Po, St 8:00 - 11:00 13:30 - 16:30 Út, Čt, Pá 8:00 - 11:00 13:30 - 15:00 telefon: 566 560 017 Základní škola 1. - 9. ročník Štěpánov 159, 592 63 Ředitel: Mgr. Jiří Dufek telefon: 566 560 535, 731 490 458 e-mail: zs.stepanov@seznam.cz internet: www.zsstepanovns.cz Mateřská škola Štěpánov 159, 592 63 Vedoucí uč.: Marie Skokanová telefon: 566 560 535 e-mail: ms-stepanov@seznam.cz UBUŠÍNEK Adresa: Ubušínek 41, 592 65 telefon: 606 769 050 e-mail: obec.ubusinek@quick.cz internet: www.ubusinek.cz Starosta: Vlastimil Husák Místostarosta: Ing. Jan Uhlíř Úřední hodiny: St 17:00 – 19:00 UJČOV Adresa: Ujčov 19, 592 62 telefon: 566 566 394, 724 161 139 e-mail: obec.ujcov@seznam.cz internet: www.ujcov.cz Starosta: Vladislav Mitáš Místostarosta: Zdeněk Loukota Úřední hodiny: Po, Čt 7:00 - 16:30 UNČÍN Adresa: Unčín 24, 592 42 telefon: 566 573 139, 724 187 369 e-mail: obec.uncin@seznam.cz internet: www.obec-uncin.cz Starostka: Vlasta Grohová Místostarosta: Jaroslav Jílek Obce ve správním obvodu

41


Úřední hodiny: St 16:00 - 18:00 Základní škola 1. - 5. ročník Unčín 51, 592 42 Ředitel: Mgr. Pavel Šimon telefon: 566 573 218 e-mail: zsuncin@seznam.cz Mateřská škola Unčín 51, 592 42 telefon: 566 573 218 VELKÉ JANOVICE Adresa: Velké Janovice 47, 593 01 telefon: 566 573 419, 732 133 125 e-mail: velke.janovice@tiscali.cz internet: www.velkejanovice.cz Starosta: Jiří Sklenář Místostarosta: Luboš Zavadil Úř. hod.: Út 18:00 - 20:00 VELKÉ TRESNÉ Adresa: Velké Tresné 1, 592 65 telefon: 725 101 205 e-mail: velke.tresne@gmail.com internet: www.velketresne.cz Starostka: Ing. Věra Petrová Místostarostka: Renata Unčovská Úřední hodiny: dle potřeby VĚCHNOV Adresa: Věchnov 73, 593 01 telefon: 566 552 128, 604 310 696 e-mail: obec.vechnov@tiscali.cz internet: www.obecvechnov.cz Starosta: František Fendrych ml. Místostarosta: Ing. Ludvík Veselý Úřední hodiny: St 17:00 - 20:00 (z.č.); 18:00 - 21:00 (l.č.) Mateřská škola Věchnov 73, 593 01 Ředitelka: Štěpánka Štěpánková telefon: 566 550 678, 723 515 044 e-mail: x.step@seznam.cz VĚSTÍN Adresa: Věstín 26, 592 65 telefon: 566 575 137 e-mail: obecvestin@seznam.cz internet: www.obecvestin.cz Starosta: Petr Janoušek Místostarosta: Milan Hamerský Úřední hodiny: Po 8:00 - 13:00, St 10:00 - 15:00

VĚŽNÁ Adresa: Věžná 85, 593 01 telefon: 566 567 318, 723 217 746 e-mail: obecvezna@seznam.cz internet: www.obecvezna.cz Starostka: Jana Vrbková Místostarosta: Jiří Veselý Úřední hodiny: Po 8:00 - 12:00 St 8:00 - 12:00 a 17:00 - 19:00 VÍR Adresa: Vír 178, 592 66 telefon 778 402 270 e-mail: ou@virvudolisvratky.cz internet: www.virvudolisvratky.cz Starosta: Mgr. Ladislav Stalmach Místostarostka: Jarmila Havlová Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 17:00 Út 7:00 - 15:00 Pá 7:00 - 14:00 Vagón bowling telefon: 777 479 159 internet: www.vagonbowling.cz Pošta Vír Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 10:00 telefon: 566 575 120 Knihovna Po 16:00 - 18:00

Základní škola 1. - 5. ročník Vír 58, 592 66 Ředitelka: Mgr. Petra Zánová telefon: 739 465 344 e-mail: zanope@seznam.cz Mateřská škola Vír 58, 592 66 Vedoucí uč.: Eva Ostrá telefon: 778 402 278 ZVOLE Adresa: Zvole 107, 592 56 telefon: 566 567 165, 773 987 891 e-mail: obeczvole@tiscali.cz starostazvole@seznam.cz internet: www.zvolenadpernstejnem.cz Starosta: Mojmír Starý Místostarostka: Libuše Ježová Úřední hodiny: Po, St 7:00 - 11:30 12:00 – 16:30 Pošta Zvole

42

Obce ve správním obvodu - pošty

13:00 - 16:00


Otevírací doba: Po - Pá 8:00 - 9:00 13:00 - 15:00 telefon: 566 567 120 Farní úřad Zvole: telefon: 777 281 476 Knihovna: Út 18:00 - 19:30 Základní škola 1. - 5. ročník Zvole 84, 592 56 Ředitelka: Mgr. Helena Vítová telefon: 777 787 587 e-mail: zszvole@centrum.cz Mateřská škola Olešínky Olešínky 41, 592 51 Ředitelka: Věra Matoušková telefon: 566 567 251, 737 625 411 e-mail: ms.olesinky@seznam.cz ŽDÁNICE Adresa: Ždánice 60, 593 01 telefon: 566 552 452, 739 074 746 e-mail: obec.zdanice@seznam.cz internet: www.obec-zdanice.wz.cz Starosta: František Skalník Místostarosta: Roman Jílek Úřední hodiny: Po 17:00 - 18:00

Informace pro krizové situace

43


Krizové situace Všeobecné zásady chování při mimořádné situaci • zachovejte klid, jednejte s rozmyslem, nepodléhejte panice • pokud jste původcem, nebo jste zjistil mimořádnou událost, volejte na některé z tísňových čísel – 150 (HZS), 155 (ZZS), 158 (Policie), 112 (tísňová linka) • tísňová čísla je možno volat z kterékoliv telefonní stanice bezplatně (bez karty nebo mince i z automatu) • varujte ostatní ohrožené osoby • chraňte sebe a podle možností a schopností pomozte chránit i další osoby • poskytněte pomoc, nejste-li schopni pomoci, tak opusťte okamžitě ohrožený prostor • uposlechněte pokynů pracovníků záchranných složek, orgánů samosprávy a státní správy

Vaše poznámky:

44

Vaše poznámky


Tuto inzerci umožnila společnost Wera Werk v rámci přátelské spolupráce s VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem.

prace@werawerk.cz Bystřice nad Pernštejnem - Inforočenka 2017-2018 Děkujeme generálnímu partnerovi společnosti Wera Werk s.r.o. a všem inzerujícím za podporu tohoto projektu. Grafická příprava, produkce a tisk: © PRODUCTION 24 s.r.o., www.production24.cz Vyšla nákladem 8000 ks v lednu 2017.

Profile for Paleckova

Inforočenka 2017 - 2018  

Inforočenka 2017 - 2018  

Profile for paleckova
Advertisement