Výroční zpráva Univerzity Palackého 2014

Page 1

v

ý

r

o

č

n í

z

p

r

á

v

a

2014


Slovo rektora Rok 2014 byl pro Univerzitu Palackého v mnoha ohledech přelomový. Vzhledem k úspěšnému projektovému období, jež bylo právě završeno, mohly být sečteny výsledky rozvojových aktivit a zároveň nastavena strategie jejich udržitelnosti, konsolidace a dopracování těch aspektů akademické práce, jež delší dobu čekaly na dokončení. Výjimečnou pozici si vydobyly v tuzemském i mezinárodním kontextu excelentní pracoviště, jejichž vznik podpořila Evropská unie: Ústav molekulární a translační medicíny (ÚMTM), Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů (RCPTM) a Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (C. R. Haná). Univerzita, rovněž díky programům ESF, pokračovala v procesu masivní internacionalizace a na jednotlivých pracovištích představila elitu světové vědy a výzkumu, s níž zůstává i nadále v kontaktu. Otevřeli jsme přístavbu nové budovy pedagogické fakulty, dokončovali obnovu budov filozofické fakulty v Křížkovského ulici a položili základní kámen dalšího z velkých rozpracovaných projektů, rehabilitačního centra BALUO v gesci fakulty tělesné kultury. Vedle stavebních a projektových aktivit nabral nový dech marketing a branding univerzity. Výrazné kampaně s celorepublikovou působností posílily viditelnost Univerzity Palackého a její postavení mezi předními tuzemskými vysokými školami. Dokončili jsme jednotný vizuální styl, s jehož aplikacemi se již setkáváme ve veřejném prostoru. Univerzita intenzivně spolupracovala s vedením města a kraje: mezi úspěšné aktivity můžeme zařadit jak projekt Zaparkuj, tak i agendu týkající se podpory cyklistiky, kterou se univerzita snaží přispět k udržitelnému rozvoji města a naplňuje tak mimo jiné svou pověstnou třetí roli. Rok 2014 byl v jistém slova smyslu vrcholem extenzivního budování univerzity. Další období bychom měli věnovat především zúročení kvalitativních trendů, jejichž vzestup je již nyní patrný, a budování značky prestižní akademické instituce, která drží krok s dynamickým evropským vývojem terciárního vzdělávání a výzkumu.


KALENDÁŘ 2014 výběr zajímavých událostí


LEDEN

byla zkušenost nová. Funkční období končí děkanům na konci ledna 2018.

Univerzitou zněla tříkrálová koleda S přáním šťastného nového roku a zvěstí o narození Ježíše Krista zavítali 6. ledna na Rektorát UP Kašpar, Melichar a Baltazar. Netradiční koledníci navštívili také olomouckou radnici a hejtmanství a svoji pouť završili u arcibiskupa Jana Graubnera. Tříkrálovou sbírku pořádala Charita počtrnácté.

Děkujeme, Jane Palachu Stovka studentů uctila 16. ledna památku Jana Palacha. Pietní pochod se vydal z Palachova náměstí k soše prezidenta Masaryka. Jednadvacetiletý Jan Palach se na Václavském náměstí zapálil 16. ledna 1969 na protest proti potlačování základních práv a svobod spojených s tehdejší normalizací a okupací.

Prezident jmenoval Jaroslava Millera rektorem Profesor Jaroslav Miller přijal 21. ledna z rukou prezidenta Miloše Zemana jmenování rektorem. Úřadu se ujal 1. února. Prezident jmenoval rektory do čela dvanácti veřejných vysokých škol. Pět z nich se své funkce ujalo již podruhé.

Univerzita přilákala v Praze tisícovku zájemců o studium Každý sedmý středoškolák projevil na pražském veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus zájem o Univerzitu Palackého. Šest fakult UP zastupovali v Praze studenti a studijní referentky. Během dvou dnů se na výstavišti prezentovalo 150 vystavovatelů. Na veletrh zavítalo 8 800 návštěvníků.

Rektor jmenoval děkany čtyř fakult Jmenovací dekrety převzali 24. ledna z rukou rektora Miroslava Mašláně nově zvolení děkani přírodovědecké, pedagogické, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. Zatímco děkani FF UP Jiří Lach a FTK UP Zbyněk Svozil jmenovací akt již zažili, pro děkany PřF UP Ivo Fréborta a PdF UP Čestmíra Serafína to

6

ÚNOR

První den nového rektora Rozhodně a energicky se 3. února ujal své funkce nový rektor Jaroslav Miller. Ranní rozjezd pro něj znamenal především seznámení s prací sekretariátu. Následovala schůzka s budoucími prorektory a jednání se zástupci PřF UP ohledně Pevnosti poznání. Za svůj hlavní první krok považoval nový rektor vytvoření oponentní skupiny, která se zaměří na informační systém.

Krev s rektorem daly dvě stovky studentů a akademiků Na transfúzní stanici fakultní nemocnice se během Akademických dnů dostavilo 139 studentů k odběru krve nebo plazmy. Spolu s nimi přišly i desítky dalších zaměstnanců univerzity. Z těch, kteří mohli krev darovat, bylo 75 prvodárců. Tato akce se poprvé uskutečnila v únoru 2010.

Rektor rozdělil ceny za odbornou práci i sportovní výkony Rektor Jaroslav Miller ocenil 18. února pět desítek studentů za jejich vědeckou nebo uměleckou práci či sportovní úspěchy loňského roku. Potlesk publika v aule PdF UP si vysloužilo i 35 autorů, kteří získali čestné uznání za odbornou práci publikovanou v předchozích dvou letech. Slavnostní akt byl součástí Akademických dnů, které připomínají znovuobnovení univerzity v roce 1946.

Na UP: Studentská televize se pustila do publicistiky Nový projekt Studentské televize měl premiéru 19. února. Studenti připravili první ze série pořadů s názvem Na UP. Autoři pořadu se zaměřili na zajímavé vědce a akademiky. V medailonu i při rozhovoru představili záliby hostů a aktuální informace.

K a l e n d á ř 2014 – výb ě r zaj í mav ý ch událost í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

K al e ndá ř 2014 – v ý bě r z a j í m a v ý c h u dá l o st í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

7


BŘEZEN

oborem bylo Všeobecné lékařství a Právo. K atraktivním oborům patří také Psychologie, Zubní lékařství nebo Učitelství pro mateřské školy.

Na univerzitu přišlo téměř 31 tisíc přihlášek

Vivant professores!

Univerzita Palackého registrovala 30.834 podaných přihlášek ke studiu v akademickém roce 2014/2015. Nejžádanějším studijním

Šest profesorů Univerzity Palackého převzalo 21. března z rukou ministra školství profesorské dekrety v pražském Karolinu. V Karo-

linu mělo titul převzít 85 profesorů ze všech českých vysokých škol. Na ceremoniál jich dorazilo 77.

Švédský botanik Sandberg čestným doktorem

Na univerzitě zrají kvalitní autoři

Čestný titul Univerzity Palackého doctor honoris causa obdržel 26. března v Arcibiskupském paláci profesor Göran Sandberg z Umeå universitet ve Švédsku, významný experimentální biolog. Nejvyšší univerzitní poctu převzal za dlouholetou vědeckou spolupráci s přírodovědeckou fakultou.

DUBEN

Krychtálkova vizuální dadaistická báseň ovládla přehlídku studentských filmů Snímek Pavla Krychtálka s názvem Olomouc / A Visual Dada Poem zvolili diváci za vítěze 10. ročníku přehlídky studentských amatérských filmů V.Ř.E.D. K vidění bylo 17 krátkometrážních filmů, které natočili především studenti z katedry divadelních, filmových a mediálních studií.

Rektor i studenti připomněli oběti holocaustu Jména obětí holocaustu zněla 28. dubna odpoledne Horním náměstím. Na veřejném čtení si tam lidé připomněli životní osudy někdejších spoluobčanů, kteří byli deportování z Olomouce a zahynuli v koncentračních táborech. Organizátoři připravili seznamy více než 3.700 osob, které prošly čtyřmi transporty vypravenými z Olomouce v roce 1942.

KVĚTEN

Král majálesu Jaromír 99 zahájil studentské slavnosti Švédský botanik prof. Göran Sandberg čestným doktorem Univerzity Palackého

8

K a l e n d á ř 2014 – výb ě r zaj í mav ý ch událost í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

skladatel, kytarista a výtvarník Jaromír Švejdík převzal korunu od svého loňského předchůdce a prvního polistopadového rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba.

Za zvuku fanfár a bouřlivých ovací studentských poddaných byl 6. května na Horním náměstí korunován král majálesu. Zpěvák,

Slavnostní vyhlášení výsledků 20. ročníku Literární soutěže pro studenty UP si do sálu v Muzeu umění přišlo 14. května poslechnout 70 nadaných mladých autorů. O zlato v kategoriích poezie a povídka bojovalo 32 básníků a 30 povídkářů. Zájemci se poprvé „utkali“ také v nově vyhlášené kategorii – fejeton.

Vítěz Podnikavé hlavy chce prodávat nový osvětlovací systém Vítězem 5. ročníku soutěže o nejlepší podnikatelský záměr, kterou pořádá Vědeckotechnický park UP, je zábřežský podnikatel Radek Poisl. Porotu zaujal svým záměrem vyrábět a prodávat automatický multifunkční osvětlovací systém. Titul podnikatel v sukních si 22. května odnesla Lucie Balarinová s projektem První pomoc živě.

Absolvent politologie Ondřej Koutník získal novinářskou křepelku Novinářskou Cenu křepelek pro mladé a perspektivní novináře do 33 let obdržel v Havlíčkově Brodě absolvent katedry politologie a evropských studií Ondřej Koutník. Redaktor domácí rubriky Lidových novin se věnuje pátrací žurnalistice, zejména domácí politice na centrální úrovni a pražské radnici.

ČERVEN

Noví docenti a doktoři převzali dekrety, diplomy a odpovědnost Slavnostními akty byli v pátek 13. června potvrzeni absolventi habilitačních řízení a doktorských studijních programů. Diplomy a jmenovací dekrety devíti novým docentům a více než šedesáti doktorům předal rektor Jaroslav Miller v aule právnické fakulty.

K al e ndá ř 2014 – v ý bě r z a j í m a v ý c h u dá l o st í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

9


Univerzita Palackého zabodovala v prestižním žebříčku

Studenty podpořil ománský sultán, pluli závod plachetnic

Univerzita Palackého uspěla v žebříčku nejkvalitnějších světových univerzit, který sestavuje The Center for World University Rankings (CWUR). Celkové skóre pro olomouckou univerzitu ve CWUR činí 44,52 bodu, přičemž nejvýše postavená Harvardova univerzita má hodnotu 100. Evropskými lídry jsou univerzity v Cambridge a v Oxfordu na čtvrtém a pátém místě žebříčku s 97,64 a 97,51 body.

Sedm studentů FTK UP se zúčastnilo závodu historických plachetnic z britského Falmouthu do Londýna. Námořní zkušenost jim umožnil grant ománského sultána. Během pětidenního pobytu na palubě plachetnice si studenti osvojili základní námořní dovednosti a pravidla života na lodi. Do závodu Falmouth – Royal Greenwich Tall Ships Regatta se přihlásilo 42 historických lodí.

SRPEN

ZÁŘÍ

Akademické mistrovství světa v orientačním běhu na Zbrojnici Zahajovací ceremoniál na nádvoří Zbrojnice 11. srpna večer odstartoval 19. Akademické mistrovství světa v orientačním běhu. Ceremoniál zahrnoval nástup všech sportovců podobně jako u olympijských her, zúčastnili se jej sportovci z 32 zemí světa. Českou delegaci vedla vlajkonoška Vendula Horčičková, členka SK UP Olomouc a juniorská mistryně světa.

Historička Libuše Hrabová obdržela Cenu Františka Palackého

vědy a výzkumu. Příchozí si na něm mohli během dvou dnů vyzkoušet řadu netradičních pokusů a aktivit, které připravilo všech osm fakult i partnerské školy a instituce.

Odbornice na středověké dějiny převzala 18. června v kapli Božího Těla Cenu Františka Palackého. Emeritní profesorka UP Libuše Hrabová se významně zasloužila o pozvednutí historické vědy v Česku. Položila základy olomoucké škole medievistických studí. Její odborná práce směřuje především do oblasti slovansko-německých vztahů.

Veletrh vědy láká, u stánků bylo plno V obležení vědychtivých návštěvníků se 20. června ocitla budova přírodovědecké fakulty i areál Korunní pevnůstky díky Veletrhu

10

ČERVENEC

28. ročník Letní školy slovanských studií Čtyřiaosmdesát studentů z celého světa se v červenci sjelo do Olomouce, aby se zde učilo česky. Filozofická fakulta připravila 28. ročník Letní školy slovanských studií, během níž nabídla studium češtiny vysokoškolským učitelům, lektorům, studentům a zájemcům o český jazyk, literaturu a kulturu.

K a l e n d á ř 2014 – výb ě r zaj í mav ý ch událost í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

Mezinárodní turnaj O pohár rektora UP vyhráli domácí Volejbalistky SK UP Olomouc porazily běloruský tým Žemčužina Polesja Mozyr, a tak 7. září obhájily rektorův pohár. Cenu Aleny Honkové pro nejsympatičtější hráčku turnaje dostala Elysse Frances Richardsonová. Turnaj O pohár rektora Univerzity Palackého se uskutečnil po sedmadvacáté.

Filip Dienstbier jmenován soudcem Nejvyššího správního soudu

Matěj Dostálek novým ředitelem AFO

Prezident republiky Miloš Zeman jmenoval 15. srpna proděkana právnické fakulty Filipa Dienstbiera soudcem Nejvyššího správního soudu. Funkce se ujal 1. října. Při slavnostním ceremoniálu na Pražském hradě prezident poblahopřál 15 nově jmenovaným soudcům.

Třicetiletý Matěj Dostálek byl rektorem Jaroslavem Millerem jmenován novým ředitelem Academia Filmu Olomouc (AFO). Ve funkci po čtyřech letech vystřídal Jakuba Kordu. AFO patří mezi největší evropské přehlídky populárně-vědeckých filmů.

Stavbu centra BALUO zahájil poklep základního kamene

Sto malých studentů na Univerzitě Palackého

Ve sportovním duchu zahájili 25. srpna představitelé univerzity, města a regionu výstavbu aplikačního centra BALUO (Bases of Application Life Utilities Olomouc) FTK UP. Fakulta tak získá sportoviště, testovací halu, bazén, laboratoře, prototypové dílny a další zázemí. Na novostavbu naváže rekonstrukce objektu někdejší vojenské prádelny, kde vzniknou moderní laboratoře pro Centrum kinantropologického výzkumu.

Do role vysokoškoláků se vcítili účastníci Dětské univerzity, kteří 17. září v aule PdF UP zahájili své studium slavnostní imatrikulací. Během 10 interaktivních přednášek nahlédnou pod pokličku různých vědních oborů. Vysokoškolské studium „nanečisto“ pořádá univerzita od roku 2007.

K al e ndá ř 2014 – v ý bě r z a j í m a v ý c h u dá l o st í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

11


ŘÍJEN

40 stran nového Žurnálu Žurnál Univerzity Palackého se ve svém 24. ročníku proměnil, vrátil se k časopisecké podobě. První číslo nabídlo rozhovor s očním chirurgem Pavlem Stodůlkou, portrét předsedy univerzitního senátu Jiřího Langera, informace o 50. ročníku AFO a o jednotném vizuálním stylu.

Na přírodovědeckou fakultu se vrátili její stříbrní absolventi Téměř osmdesát někdejších studentů PřF UP znovu převzalo 11. října absolventské diplomy. Jejich „stříbrné provedení“ jim připomnělo 25 let, které uplynuly od ukončení studia. Kromě reprízy promočního aktu nabídl program setkání také informace o rozvoji fakulty i exkurze po výzkumných pracovištích.

UP jednou ze tří českých vysokých škol v žebříčku U. S. News Univerzita Palackého se umístila na 488. místě v novém vydání prestižního amerického žebříčku vysokých škol sestavovaném U. S. News. Ranking zohledňuje především vědecký výkon univerzit. Nejlépe je hodnocena Harvardova univerzita, z evropských univerzit Oxford a Cambridge. Univerzita Karlova obsadila 179. a ČVUT 371. příčku.

LISTOPAD

vé fotografie a současné portréty někdejších studentů, pedagogů, herců a občanských aktivistů ve Zbrojnici a ve Vlastivědném muzeu.

Dobročinný bleší trh vynesl pro hospic osmdesát tisíc korun

Na univerzitě vznikl Klub absolventů podle oxfordského vzoru

Bleší trh, který zorganizovala Cyrilometodějská teologická fakulta, přinesl výdělek ve výši 80.148 korun. Peníze obdržel Hospic na Svatém Kopečku, na jehož podporu se dobročinná akce konala.

Univerzita Palackého založila Klub absolventů. Pro bývalé studenty připravila řadu benefitů, speciální webové stránky i cyklus přednášek nazvaný UPsolvent. Ten zahájil 5. listopadu absolvent olomoucké žurnalistiky, televizní moderátor Jakub Železný.

Absolventi žurnalistiky zažili advent s univerzitou

Gaudeamus: univerzita představila stovky oborů i nový vizuální styl

Vrátit absolventy Univerzity Palackého, kteří v současnosti působí v médiích, do dob jejich studia a připomenout jim neopakovatelný olomoucký advent, bylo cílem prosincového setkání. Do Olomou-

ce přijeli např. editorka pražské redakce zpravodajství České televize Lenka Drmotová či zpravodaj Českého rozhlasu ve Varšavě Vít Pohanka.

Děti získaly svůj první vysokoškolský diplom V Moravském divadle ukončilo 10. prosince univerzitní studium 94 dětí. Nejmladší absolventi UP se seznámili s mnoha oblastmi lidského konání prostřednictvím Dětské univerzity. Slavnostní promocí čerstvých absolventů Dětské univerzity zakončil společný zpěv studentské hymny Gaudeamus igitur.

Podzimní sezóna veletrhů terciárního vzdělávání vyvrcholila 7. listopadu posledním dnem brněnského Gaudeamu, kde univerzita představila stánek v novém vizuálním stylu. Ten se objevil již v průběhu října na veletrzích v Bratislavě a v Nitře, kde olomoucká univerzita oslovila přes 10.000 slovenských uchazečů.

Martina Miková získala Cenu ministra školství pro vynikající studenty Jednu z osmi Cen ministra školství pro vynikající studenty za rok 2014 obdržela doktorandka katedry optiky Martina Miková. Ocenění získala za svou vědeckou práci publikovanou v impaktovaných mezinárodních časopisech. Díky svým výjimečným výsledkům byla jako jediná oceněna ještě před absolvováním doktorského studia.

PROSINEC

Rektor na manifestaci poděkoval Josefu Rektor a děkani měřili Jařabovi za 17. listopad ve výzvě aktivitu se studenty Průvod, dvě hymny, tři projevy a jeden pamětník: to bylo 25. výročí 17. listopadu v Olomouci. Pro stovky lidí šlo o dojemně vzpomínkovou atmosféru, kterou i v dešti doprovodilo cinkání klíčů, svíčky a dva transparenty proti Miloši Zemanovi. Průvod u pomníku T. G. Masaryka před PdF UP přivítala neoficiální hymna revoluce, píseň Modlitba pro Martu. Klíčové události roku 1989 přiblížily také dobo-

12

Rektor Jaroslav Miller, děkani Zbyněk Svozil a Peter Tavel a další tři desítky pracovníků a studentů UP monitorovali svou pohybovou aktivitu krokoměrem. Zapojili se do desetidenní chodecké výzvy portálu Radost z pohybu. Smyslem chodecké výzvy bylo podpořit zájem o pohybovou aktivitu u akademické obce a veřejnosti.

K a l e n d á ř 2014 – výb ě r zaj í mav ý ch událost í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

K al e ndá ř 2014 – v ý bě r z a j í m a v ý c h u dá l o st í U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

13


ROK 2014 v číslech


1 226

237

studentů získalo stipendium za vynikající studijní výsledky

akreditovaných studijních programů

14 studijních programů v cizím jazyce

5 162 absolventů akreditovaných studijních programů

10 2

profesorů jmenovaných v roce 2014

druhá nejstarší univerzita v ČR

6 012

187

8

počet přihlášek do magisterských studijních programů

fakult

357

akademiků s cizím státním občanstvím

studentů-samoplátců

108 756

18 646

hlavních jídel vydaných zaměstnancům

20 docentů jmenovaných v roce 2014

počet přihlášek do bakalářských studijních programů

5 006 lůžková kapacita kolejí VŠ

675 kurzů celoživotního vzdělávání

60 364 studentů v PC studovně v přízemí Zbrojnice


ROK 2014 Přehled hlavních událostí


Studenti a akademici v univerzitním městě Mladí lidé mají o studium na olomoucké univerzitě velký zájem: v březnu 2014 přijala Univerzita Palackého téměř 31 tisíc přihlášek ke studiu. Největší zájem projevili budoucí vysokoškoláci o studium všeobecného lékařství a práva. Nejvíce přihlášek přišlo na fakultu filozofickou a pedagogickou. Každá z nich registrovala více než osm tisíc přihlášek.

Top obory Nejžádanějším studijním oborem se stalo Všeobecné lékařství. Univerzita Palackého registrovala pro tento obor téměř 2.500 přihlášek. Velký zájem byl také o obor Právo. K jeho studiu se přihlásilo téměř 1.700 zájemců. K atraktivním oborům patřila také Psychologie na filozofické fakultě. O tento obor projevilo zájem téměř 1.300 uchazečů. Mezi vysoce atraktivní stále patří obory Zubní lékařství nebo Učitelství pro mateřské školy.

Den otevřených dveří Podrobné informace o všech studijních programech, požadavcích na přijetí, přípravných kurzech a uplatnění v praxi získali návštěvníci během lednového a listopadového Dne otevřených dveří UP. Fakulty si kromě „tvrdých dat“ připravily

20

pro zájemce o studium bohatý doprovodný program. Mohli si tak vyzkoušet řadu sportovních i vědeckých aktivit.

Gaudeamus: univerzita představila stovky oborů i nový vizuální styl Univerzita se v listopadu 2014 prezentovala na největším veletrhu pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně. Nejvíce dotazů zájemců o studium směřovalo tradičně na studenty a referentky z filozofické, lékařské a přírodovědecké fakulty. Univerzita Palackého v Brně zaujala novým stánkem vycházejícím z nového vizuálního stylu. Ten se objevil již v průběhu října na veletrzích v Bratislavě a v Nitře. S grafikou stánku korespondovaly jmenovky, trička, propagační předměty a tištěné materiály. Během čtyř dnů se na stánku vystřídalo více než sedmdesát studentů a zaměstnanců univerzity. Na veletrhu Gaudeamus se představilo všech osm fakult i popularizační aktivity. Mezi nimi také hlavolamy a hry z Pevnosti poznání. Kromě stánku lákala univerzita uchazeče do Olomouce dvakrát denně také interaktivními prezentacemi v seminárních prostorách veletrhu.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

21


Zájem o studium na vysoké škole

Akreditované studijní programy

(počet přihlášek)

(počty)

Univerzita Palackého v Olomouci Skupiny akreditovaných studijních programů Cyrilometodějská teologická fakulta společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče Lékařská fakulta zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Filozofická fakulta společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče

Bakalářské studium

Počet přihlášek

Počet přijatých

630

381

61,67,71–73

481

KKOV

Magisterské studium

Zapsaných ke studiu

Počet přihlášek

Počet přijatých

Zapsaných ke studiu

Počet přihlášek

Počet přijatých

294

19

18

15

255

139

283

224

19

18

15

242

Univerzita Palackého v Olomouci

Doktorské studium

Zapsaných ke studiu

Počet přihlášek

Počet přijatých

111

5

4

4

130

102

5

4

74,75

149

98

70

0

0

0

13

9

9

0

0

0

0

0

3392

492

304

0

0

0

102

92

83

51–53

0

0

0

3392

492

304

0

0

0

102

92

5995

1349

1324

0

0

0

1662

564

561

170

118

107

61,67,71–73

4229

1050

1027

0

0

0

1019

392

391

128

92

P Skupiny akreditovaných studijních programů

4

Cyrilometodějská teologická fakulta

0

společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče

83

81

220

50

50

0

0

0

194

43

43

0

0

1194

86

86

0

0

0

329

39

88

13

6

0 6

vědy a nauky o kultuře a umění

81,82

352

163

161

0

0

0

120

43

39

29

20

20

obory z oblasti psychologie

Přírodovědecká fakulta

3794

2932

1504

0

0

0

993

744

465

111

81

75

vědy a nauky o kultuře a umění Přírodovědecká fakulta

přírodní vědy a nauky

11–18

3680

2899

1481

0

0

0

960

735

456

111

81

75

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51–53

114

33

23

0

0

0

33

9

9

0

0

0

4977

1150

787

947

282

200

1795

613

506

80

64

54

pedagogika, učitelství a sociál. péče

750

947

282

200

1795

613

506

80

64

54

432

0

0

0

721

350

282

22

18

18

51–53

246

35

30

0

0

0

171

35

32

0

0

právo, právní a veřejnosprávní činnost Fakulta zdravotnických věd zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky CELKEM

31

35

20

19

40

31

0

0

0

68

464

64

49

1654

437

267

0

0

0

35

20

19

1190

288

198

0

0

0

178

88

71

7

5

1190

288

198

0

0

0

178

88

71

7

5 5

5

18646

6726

4588

6012

1229

786

5703

2538

2027

532

402

365

P = prezenční, K/D = kombinované / distanční

11

3

27

60

0

7

1

13

30

74,75

0

1

0

0

0

1

4

6

77

1

1

1

1

1

1

2

8

81,82

3

2

0

0

3

0

8

16

11

2

0

0

11

2

18

44 42

11–18 61,67, 71–73

1

0

0

0

0

0

0

1

74,75

4

4

3

3

6

6

11

37

3

1

0

0

2

1

4

11

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51-53

2

0

0

0

1

0

0

3

pedagogika, učitelství a sociál. péče

74,75

Fakulta tělesné kultury

Právnická fakulta společenské vědy, nauky a služby právo, právní a veřejnosprávní činnost

51–53

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

společenské vědy, nauky a služby pedagogika, učitelství a sociál. péče

99

1

0

2

1100

40

1

2

0

562

0

6

7

0

4844

99

11

0

1596

0

61,67, 71–73

0

74,75

267

48

0

Fakulta tělesné kultury

0

48

46

1

pedagogika, učitelství a sociál. péče

437

46

0

1

přírodní vědy a nauky

0

0

0

2

0

1654

0

0

40

0

0

0

2

11

0

49

2

0

6

0

0

0

0

6

0

64

0 51–53

3

0

464

5

3

0

61,67,71–73

0

5

0

společenské vědy, nauky a služby

1

6

0

Právnická fakulta

1

0

0

18

0

18

0

18

0

2

0

22

2

0

0

250

1

1

0

315

74,75

10

0

550

17 12

0

0

0

2 2

0

0

0

3 2

0

0

0

3 2

0

11

402

1 1

2

26

527

1 1

0

19

1350

4 2

1

31

74,75

3 2

10

38

pedagogika, učitelství a sociál. péče

CELKEM

1

0

0

1

1

4

8

0

1

0

1

0

2

5

61,67, 71–73

0

0

0

0

1

0

0

1

68

1

0

1

0

0

0

2

4

3

3

0

0

2

2

2

12

51–53

3

3

0

0

2

2

2

12

38

21

8

5

36

17

112

237

Fakulta zdravotnických věd zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

1 1

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

K/D

11–18

95

0

P

51–53

11–18

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

K/D

CELKEM

přírodní vědy a nauky

61,67,71–73

společenské vědy, nauky a služby

P

Ph.D. studium

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky Pedagogická fakulta

přírodní vědy a nauky

K/D

Navazující magisterské studium

61,67, 71–73

Filozofická fakulta společenské vědy, nauky a služby

Mgr. studium

KKOV

Lékařská fakulta zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

77

Pedagogická fakulta

Bc. studium

Zapsaných ke studiu

74,75

obory z oblasti psychologie

22

Navazující magis. studium

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

23


Akademičtí a vědečtí pracovníci Tabulka uvádí počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace. Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)

Počty akademických pracovníků podle rozsahu pracovních úvazků a nejvyšší dosažené kvalifikace (počty fyzických osob)

Rozsahy úvazků

Rozsahy úvazků

Rozsahy úvazků

Akademičtí pracovníci (rok 2013) prof.

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

ostatní

CELKEM

27

44

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD do 0,3

0

2

15

prof.

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

ostatní

CELKEM

6

3

12

do 0,3

2

17

Akademičtí pracovníci (rok 2013) prof.

doc.

DrSc., CSc., Dr., Ph.D., Th.D.

ostatní

CELKEM

do 0,3

0

0

1

0

1

do 0,5

1

0

1

0

2 0

REKTORÁT

PEDAGOGICKÁ FAKULTA 1

do 0,5

0

2

7

6

15

do 0,5

0

3

12

2

do 0,7

0

1

1

2

4

do 0,7

0

2

6

1

9

do 0,7

0

0

0

0

do 1,0

1

2

9

6

18

do 1,0

7

37

81

14

139

do 1,0

0

0

0

0

0

celkem

1

7

32

41

81

celkem

9

43

105

20

177

celkem

1

0

2

0

3

LÉKAŘSKÁ FAKULTA

VĚDECKOTECHNICKÝ PARK

FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY

do 0,3

11

21

78

109

219

do 0,3

1

1

17

10

29

do 0,3

0

0

1

0

1

do 0,5

6

13

23

26

68

do 0,5

0

1

15

8

24

do 0,5

0

0

0

0

0

do 0,7

4

12

16

11

43

do 0,7

0

0

1

6

7

do 0,7

0

0

0

0

0

do 1,0

0

0

1

0

1

celkem

0

0

2

0

2

do 1,0

29

36

104

51

220

do 1,0

5

10

50

20

85

celkem

50

82

221

197

550

celkem

6

12

83

44

145

FILOZOFICKÁ FAKULTA do 0,3 do 0,5

7 3

UNIVERZITA PALACKÉHO CELKEM

CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA 2

33

20

4

39

22

62

do 0,3

0

0

68

do 0,5

1

0

7

3

10

5

10

do 0,3

23

30

191

199

443

16

do 0,5

19

28

151

119

317

do 0,7

3

1

18

12

34

do 0,7

1

0

1

1

3

do 0,7

13

18

58

49

138

do 1,0

28

45

81

32

186

do 1,0

6

8

15

7

36

do 1,0

115

207

528

180

1 030

celkem

41

52

171

86

350

celkem

8

8

33

16

65

celkem

170

283

928

547

1 928

PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA

24

Akademičtí pracovníci (rok 2013)

PRÁVNICKÁ FAKULTA

Pozn.: *** = Vědeckým pracovníkem se v tomto případě rozumí osoba, která není akademickým pracovníkem (dle §70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách)

do 0,3

1

2

24

26

53

do 0,3

1

1

9

1

12

do 0,5

8

4

32

46

90

do 0,5

0

1

12

4

17

do 0,7

5

2

12

16

35

do 0,7

0

0

3

0

3

do 1,0

34

62

148

39

283

do 1,0

5

7

39

11

62

Pozn.: * = Fakulta nebo jiná součást vysoké školy uskutečňující akreditovaný studijní program/obor

celkem

48

70

216

127

461

celkem

6

9

63

16

94

Pozn.: uvádí se pouze nejvyšší dosažený akademický titul

Rektor Miroslav Mašláň (uprostřed) jmenoval děkany čtyř fakult. Zleva: Ivo Frébort, Čestmír Serafín, Zbyněk Svozil, Jiří Lach.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

25


Nové vedení univerzity, nově jmenovaní profesoři a ombudsmanka Rektor jmenoval děkany čtyř fakult Jmenovací dekrety převzali 24. ledna z rukou rektora Miroslava Mašláně nově zvolení děkani přírodovědecké, pedagogické, filozofické fakulty a fakulty tělesné kultury. Funkce se ujali na počátku února. Slavnostní inaugurace děkanů se spolu s inaugurací nového rektora uskutečnila 5. března. Zatímco děkani filozofické fakulty Jiří Lach a fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil jmenovací akt zažili již pro druhé funkční období, pro budoucí děkany přírodovědecké fakulty Ivo Fréborta a pedagogické fakulty Čestmíra Serafína to byla zkušenost nová. Funkční období skončí děkanům na v lednu 2018.

Čestmír Serafín (nar. 1965)

Vystudoval elektrotechniku na Fakultě strojní a elektrotechnické Vysoké školy báňské v Ostravě. V roce 2007 se habilitoval v oboru Pedagogika. Ve vědecké práci se zaměřuje na problémy didaktiky elektrotechnicky orientovaných předmětů. Od roku 2003 byl proděkanem pedagogické fakulty.

Zbyněk Svozil (nar. 1961)

Ivo Frébort (nar. 1965)

Absolvoval obor analytická chemie na PřF UP. Profesorem biochemie se stal v roce 2005. Předmětem jeho vědeckého zájmu je enzymologie, molekulární biologie a biochemie se zaměřením na enzymy metabolismu rostlinných hormonů. Je ředitelem Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, na fakultě působil i jako proděkan.

Jiří Lach

(nar. 1971) Vystudoval historii a politologii na FF UP. Docentem pro obor historie byl jmenován v roce 2006. Fakultu vede od roku 2010. Od-

26

borně se věnuje komparaci a teorii politických systémů či dějinám Evropy a mezinárodních vztahů.

Absolvoval studium tělesné výchovy a německého jazyka na PdF UP. Na fakultě tělesné kultury působí od roku 1990, v roce 2005 byl jmenován docentem pro obor kinantropologie. Děkanem se poprvé stal v roce 2010.

Zlatý řetěz jako symbol důstojnosti a práv převzal nový rektor Arcibiskupský palác se 5. března 2014 stal svědkem jedné z nejslavnostnějších univerzitních akcí – inaugurace rektora a děkanů pěti fakult olomoucké univerzity. S přísahou na akademické žezlo převzal úřad rektora UP prof. Jaroslav Miller. Ve stejný den byli do

Nový prorektorský tým. Zleva: Petr Bilík, Ivana Oborná, Ondřej Kučera, Vít Zouhar, Miroslav Mašláň, rektor Jaroslav Miller, Jitka Ulrichová. své funkce slavnostně uvedeni děkan přírodovědecké fakulty Ivo Frébort; děkan pedagogické fakulty Čestmír Serafín; děkan filozofické fakulty Jiří Lach; děkan fakulty tělesné kultury Zbyněk Svozil a děkan fakulty zdravotnických věd Jaroslav Vomáčka. Nově jmenovaný rektor Jaroslav Miller pronesl inaugurační projev a představil tým prorektorů, s nímž bude své vize a programové cíle

uskutečňovat. Jeho funkční období potrvá do 31. ledna 2018. Mezi hlavní principy, které považuje rektor J. Miller za důležité, patří tradice, excelentní věda a internacionalizace. „Chci uplatnit zkušenosti ze svého akademického působení na zahraničních univerzitách. Nejen důraz na excelentní vědu z Oxfordu, jak se také někdy Olomouci přezdívá, ale i neformálnost a civilnost z Perthu nebo

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

27


vztah k ekologii z Münsteru,“ uvedl. Univerzitu Palackého v budoucnu vidí jako středně velkou, ale elitní. Kvalita se podle něj totiž neslučuje s masovostí. Univerzita bude pod jeho vedením zvažovat také otevření poboček nebo kontaktních kanceláří např. v Hongkongu, Pekingu, Kuala Lumpur či městech v Kazachstánu a na Ukrajině.

Jaroslav Miller • s tudoval historii a filologii na UP v Olomouci, Středoevropské univerzitě v Budapešti a University of Oxford • a bsolvoval řadu badatelských a pedagogických pobytů na světových univerzitách a vědeckých ústavech v Kanadě, Maďarsku, USA, Velké Británii, Německu a Austrálii • o bdržel výzkumné stipendium prestižní německé nadace Alexandra von Humboldta (2006 Marburg, 2010 Münster) a stipendium nadace Andrewa W. Mellona (2004, 2010 Wolfenbüttel) • v r. 2008 působil jako stipendista Fulbrightova programu na Georgia College and State University v Milledgeville v USA • v r. 2010/2011 byl vybrán mezinárodní komisí na post hostujícího profesora na University of Western Australia v Perthu • v r. 2012 byl jmenován ambasadorem Fulbrightova programu v ČR • o bdržel řadu akademických a vědeckých ocenění, mezi jinými v r. 2005 R. John Rath Prize for Best Study in Habsburg History či Best Urban History Monograph Award • v r. 2008 vydalo britské nakladatelství Ashgate jeho monografii Urban Societies in East Central Europe, 1500–1700. • v r. 2010 publikoval v New Yorku a Budapešti (spolu s László Kontlerem) monografii Friars, Nobles and Burghers – Sermons, Images and Prints: Studies of Culture and Society in Early-Modern Europe • v r. 2012 byl jmenován profesorem historie; do ledna 2014 zastával funkci vedoucího katedry historie FF UP

Prorektorský tým Jitka Ulrichová – prorektorka pro vědu a výzkum Ivana Oborná – prorektorka pro zahraničí Vít Zouhar – prorektor pro studium Miroslav Mašláň – prorektor pro transfer technologií Ondřej Kučera – prorektor pro organizaci a rozvoj Petr Bilík – prorektor pro vnější vztahy

28

Děkanem cyrilometodějské teologické fakulty se stal Peter Tavel Do čela cyrilometodějské teologické fakulty zvolil v březnu 2014 její akademický senát vedoucího Institutu sociálního zdraví, terapeuta a duchovního Petera Tavela. Pro jediného kandidáta na funkci děkana se vyjádřilo 8 z 11 přítomných senátorů v prvním kole volby. Jeho funkční období je vymezeno lety 2014–2018. „Chystám se v prvé řadě komunikovat s lidmi, naslouchat jim a stavět na tom, co zde bylo v průběhu dvaceti let vytvořeno. Mám velkou výhodu v tom, že zde není třeba dělat žádná nepopulární opatření. Spíše budeme přemýšlet o tom, k čemu chceme fakultu dovést v příštích letech, jaké místo máme jako teologická fakulta ve společnosti, v církvi, v Olomouci,“ uvedl Peter Tavel po svém zvolení. Za jeden z důležitých úkolů fakultního managementu považuje výchovu mladé vědecké generace, s jejíž pomocí bude zajištěna potřebná akreditace vyučovaných oborů i v blízké budoucnosti. Dosud nevyužité rezervy vidí také v oblasti zahraničních výměnných pobytů studentů a pedagogů, ve spolupráci s ostatními vysokými školami, v komunikaci uvnitř univerzity a v propagaci fakulty. Peter Tavel vystřídá ve funkci dosavadní děkanku Ivanu Vlkovou, která vedla fakultu od roku 2006. V novodobé historii fakulty se v jejím vedení vystřídalo pět děkanů. Od znovuobnovení v roce 1990 ji vedli Vojtěch Tkadlčík, Ladislav Tichý, Pavel Ambros a Petr Chalupa.

Seznam senátorů pro období 2014–2017: Cyrilometodějská teologická fakulta: Petra Potměšilová – 74 hlasů Jiří Pospíšil – 66 hlasů Lukáš Mocek – 26 hlasů (student)

Filozofická fakulta: Ladislav Daniel – 136 hlasů Andrea Preissová Krejčí – 100 hlasů Jakub Tichý – 189 hlasů (student)

Lékařská fakulta: Pavel Anzenbacher – 165 hlasů Jitka Vostálová – 125 hlasů

Viliam Dioszegi – 190 hlasů (student)

Přírodovědecká fakulta: Irena Smolová – 620 hlasů Tomáš Opatrný – 356 hlasů Petr Pavlík – 437 hlasů (student)

Pedagogická fakulta: Jiří Langer – 372 hlasů Kateřina Vitásková – 367 hlasů Lucie Šustková – 359 hlasů (studentka)

Fakulta tělesné kultury:

P A L A C K É H O

Právnická fakulta: Maxim Tomoszek – 393 hlasů Lucia Madleňáková – 308 hlasů John Gealfow – 403 hlasů (student)

Fakulta zdravotnických věd: Anita Můčková – 125 hlasů Helena Kisvetrová – 113 hlasů Jan Pauler – 108 hlasů (student)

Aleš Jakubec – 161 hlasů

Peter Tavel (nar. 1966) Je absolventem oborů pozemní stavby na Stavební fakultě Vysoké školy technické v Košicích, psychologie na FF UP a teologie na CMTF UP. V roce 2009 se stal docentem klinické psychologie. Absolvoval psychoterapeutické vzdělání na Pražské vysoké škole psychosociálních studií v Praze a roční vzdělání zaměřené na paliativní péči a doprovázení umírajících pacientů v Rakousku. Ve své odborné práci se věnuje výzkumu v oblasti psychologie zdraví, gerontopsychologie a spiritualit. Na svém kontě má více než sto odborných vědeckých publikací. Je členem prestižních odborných společností a řešitelem nebo spoluřešitelem více než deseti výzkumných projektů. Na Univerzitě Palackého působí jako vedoucí Institutu sociálního zdraví (OUSHI). Je národním koordinátorem metodologie DIPEx vyvinuté v Oxfordu a členem národního týmu mezinárodní výzkumné studie Health Behaviour in School-aged Children. Působí

také jako prorektor Pražské vysoké školy psychosociálních studií. Od roku 2000 žije v Rakousku, kde je představeným Dominikánského kláštera. Ve slovenské dominikánské komunitě zodpovídá za vzdělávání a osobností rozvoj kněží.

Filozofická fakulta zvolila ombudsmanku Historicky prvním veřejným ochráncem práv studentů filozofické fakulty se 11. dubna stala Andrea Preissová Krejčí z katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie. Posluchači filozofické fakulty ji zvolili 160 hlasy. Bude je bránit před nepřiměřenou tvrdostí, nepředvídatelnosti a zvůli v průběhu studia.

Ombudsman nemá žádné výkonné pravomoci, jde pouze o poradní orgán. Kandidátem na ombudsmana mohl být navržen akademický pracovník, který je členem akademické obce fakulty alespoň jeden rok. Zaměstnán musí být alespoň na úvazek 0,7. Ombudsman může kandidovat maximálně na dvě tříletá funkční období za sebou.

Nový senát univerzity: více než dvě třetiny nováčků Pouze šest senátorů zůstalo v Akademickém senátu Univerzity Palackého i na další tři roky. Výsledek voleb, které se uskutečnily v polovině dubna, vynesly do nejvyššího samosprávného orgánu

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

Zbyněk Janečka – 90 hlasů Josef Kaštil – 145 hlasů (student)

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

29


18 nováčků. Nový senát se poprvé sešel v červnu. Za pomyslného vítěze voleb se dala označit Andrea Preissová Krejčí z filozofické fakulty, která se dostala do „velkého senátu“ a zároveň se stala první ombudsmankou v historii univerzity. Směrnice děkana o zřízení funkce ombudsmana na filozofické fakultě vylučuje, aby byl ombudsman i senátorem fakulty. Nikde však není uvedeno, že se ombudsmanem nemůže stát člen akademického senátu univerzity. Jediný student, který pokračoval v senátorské práci, je Josef Kaštil z FTK UP. V akademickém senátu spolu s ním zůstali za vyučující Pavel Anzenbacher, Lucia Madleňáková, Aleš Jakubec, Jiří Pospíšil a Jiří Langer. Každou fakultu zastupují dva akademici a jeden student. Volby do velkého senátu se konaly na každé fakultě v jiném termínu. Začaly 2. dubna a skončily v pátek 11. dubna. Mezi posledními hlasovaly fakulty pedagogická, filozofická a fakulta zdravotnických věd. Nejvíce voličů přišlo k urnám na přírodovědecké, nejméně na lékařské fakultě.

Noví docenti Univerzity Palackého převzali dekrety a odpovědnost Jmenovací dekrety převzalo 13. června devět docentů. Na LF UP se habilitovali Alois Krobot, Kateřina Tománková a Jan Václavík. Novým docentem FF UP je Martin Pavlíček, z PřF UP je Pavel Banáš a Petr Fryčák. PdF UP má mezi docenty dvě ženy: Ditu Finkovou a Janu Poláchovou Vašťatkovou, fakulta tělesné kultury jednu – Danu Štěrbovou. Spolu s novými docenty z olomoucké univerzity získalo dekrety také 5 akademiků z Univerzity Karlovy, Masarykovy univerzity, Jihočeské univerzity, Univerzity Pardubice a Akademie věd. Univerzita Palackého má od 5. prosince šest nových docentů. Na PřF UP se habilitovali Karolína Machalová Šišková, Aleš Panáček a Petr Cankař. FTK UP má mezi docenty Daniela Jandačku, LF UP Alenu Rajnochovou Svobodovou a na teologické fakultě je novým docentem Šimon Marinčák z Trnavské univerzity.

Univerzita Palackého má 13 nových profesorů S účinností od 1. března byli na návrh Vědecké rady UP jmenováni Jan Mareš, Čestmír Neoral, Eliška Sovová, Rostislav Večeřa, Kamil Vysloužil a Jan Řídký. Na návrh Vědecké rady Masarykovy

30

univerzity obdržel nejvyšší vědecko-pedagogický titul Ondřej Bábek, profesorské řízení na Univerzitě Hradec Králové úspěšně završil David Papajík. Nejvyšší vědecko-pedagogický titul převzali 18. prosince také divadelní kritička a historička Tatjana Lazorčáková, hematoonkologové Edgar Faber a Tomáš Papajík, neurolog David Školoudík a psycholog Peter Tavel. Tituly jim předal ministr školství Marcel Chládek. Jmenování čtyř nových profesorů schválila Vědecká rada UP. V případě Tatjany Lazorčákové schválila jmenování Umělecká rada Janáčkovy akademie múzických umění v Brně. Univerzita Palackého má nyní 186 pedagogů s titulem profesor.

Jan Mareš

ho střeva a konečníku. Na olomoucké chirurgické klinice vytvořil tým chirurgů, který provádí komplexní chirurgickou péči o nemocné s kolorektálními onemocněními i specializované vyšetřovací metody.

Jan Řídký Ředitel Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR a vědecký pracovník Společné laboratoře optiky byl jmenován profesorem v oboru aplikovaná fyzika. Zaměřuje se na experimentální částicovou fyziku a astrofyziku a jeho badatelské výsledky jsou součástí výsledků několika rozsáhlých špičkových experimentů v mezinárodních výzkumných střediscích CERN, Dubna nebo Pierre Auger Observatory.

a loutkového divadla. Je členkou výboru Teatrologické společnosti, Svazu českých divadelních kritiků a činoherní komise Herecké asociace pro udělování cen Thálie.

Tomáš Papajík Proděkan lékařské fakulty a přednosta Hemato-onkologické kliniky FN OL patří k předním osobnostem české hematologie a hemato-onkologie. Ve své vědeckovýzkumné činnosti se zaměřuje na klinicky orientovanou problematiku výzkumu lymfoproliferací – maligních lymfomů a chronické lymfocytární leukémie. Vědecká rada schválila jeho jmenování profesorem v oboru Vnitřní nemoci.

David Školoudík

Historik a člen Katedry historie FF UP se specializuje na středověké dějiny, dějiny šlechty a regionální dějiny. Jako autor významných knižních monografií je laureátem Ceny Josefa Pekaře v oboru historie. Jmenován profesorem byl pro obor české a československé dějiny.

Působí na neurologické klinice lékařské fakulty a ústavu ošetřovatelství FZV UP, kde se zaměřuje na oblast cerebrovaskulárních onemocnění a diagnostiku cévních onemocnění mozku – neurosonologii. V Česku patří k průkopníkům transkraniální duplexní sonografie v diagnostice mozkové ischemie. V roce 2001 zavedl jako druhý na světě metodu ultrazvukové rekanalizace intrakraniálních mozkových tepen.

Čestmír Neoral

Ondřej Bábek

Peter Tavel

Je přednostou I. chirurgické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc. Ve své odborné činnosti se specializuje na hrudní a břišní chirurgii, zejména se zaměřením na onkochirurgii, gastroenterochirurgii a miniinvazivní chirurgii. Profesorský dekret obdržel pro obor chirurgie.

Vedoucí Katedry geologie PřF UP – jmenován pro obor geologické vědy Masarykovou univerzitou, kterou absolvoval v roce 1992. V Brně se také v roce 2005 habilitoval a v roce 2013 tam obhájil profesuru. S Masarykovou univerzitou dlouhodobě intenzivně spolupracuje. V Olomouci přednáší sedimentální geologii. K jeho odborným zájmům patří stratigrafie a environmentální geologie.

Děkan CMTF UP, vedoucí Institutu sociálního zdraví, terapeut a duchovní se ve své odborné činnosti věnuje výzkumu v oblasti psychologie zdraví, gerontopsychologie a spirituality. Působí jako národní koordinátor metodologie DIPEx vyvinuté v Oxfordu a je členem národního týmu mezinárodní výzkumné studie Health Behaviour in School aged Children (HBSC) zaměřené na problematiku charakteru životního stylu u dětí. Profesorem je jmenován pro obor Klinická psychologie.

Je vedoucím Centra pro diagnostiku a léčbu demyelinizačních onemocnění, vedoucím likvorové laboratoře a zástupcem přednosty neurologické kliniky. Zaměřuje se na aplikaci nových biochemických markerů v diagnostice neurodegenerativních a demyelinizačních onemocnění. Byl jmenován profesorem v oboru neurologie.

Eliška Sovová Přednostka kliniky tělovýchovného lékařství a kardiovaskulární rehabilitace a proděkanka lékařské fakulty byla jmenována v oboru vnitřní nemoci. Ve své odborné činnosti se věnuje zejména rizikovým faktorům a prevenci kardiovaskulárních onemocnění.

Rostislav Večeřa Zástupce přednosty olomouckého ústavu farmakologie se ve své vědecké práci věnuje experimentální farmakologii přírodních a syntetických látek s hypolipidemickým působením. Jmenován profesorem byl v oboru lékařská farmakologie.

Kamil Vysloužil Byl jmenován profesorem pro obor chirurgie. Věnuje se břišní chirurgii se zaměřením na chirurgickou léčbu onemocnění tlusté-

David Papajík

Edgar Faber Zástupce přednosty pro výuku hemato-onkologické kliniky patří k předním českým odborníkům v oblasti chronické myeloidní leukemie. Věnuje se také problematice transplantací krvetvorných buněk, podpůrné péče a mikroskopické morfologie. Od roku 2008 vede transplantační program hemato-onkologické kliniky, kde v roce 1997 spolu s Karlem Indrákem provedl první olomouckou transplantaci kostní dřeně..

Tatjana Lazorčáková Divadelní kritička a historička se ve své vědecké práci věnuje českému dramatu, současnému divadlu na Moravě a ve Slezsku a dějinám českého divadla 2. pol. 20. století. Odborný zájem směřuje i do oblasti rozhlasové dramatické tvorby, divadelní kritiky

Emeritní profesoři Emeritními profesory byli 5. prosince jmenováni Ludvík Václavek z filozofické fakulty a Dušan Šimek z lékařské fakulty. Univerzita Palackého jim přiznala práva emeritních profesorů jako výraz uznání odborného i lidského renomé.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

31


Absolventi mají svůj web, klub a výhody

Univerzita Palackého v roce 2014 připravila novou strategii pro komunikaci se svými absolventy. Její součástí byla inovace webových stránek Portál absolventů UP (www.absolventi.upol.cz). Portál v nové struktuře, s novými funkcionalitami a službami nabízí absolventům možnost registrace a sdílení kontaktních údajů, využívání benefitů prostřednictvím Karty absolventa a získání nových pracovních příležitostí na základě zveřejňovaných nabídek. Webový portál je součástí nové strategie budování dlouhodobých vztahů se současnými i budoucími absolventy UP. „Absolventi, to je neustále se rozšiřující skupina lidí, kteří by se svou alma mater měli zůstat v kontaktu i ve svém postakademickém životě a měli by se vzájemně podporovat. Chceme, aby se absolventi do Olomouce vraceli i poté, co dostanou diplom, ale rádi bychom, aby také pro univerzitu pracovali a spoluvytvářeli její silnou identitu, i když jde o heterogenní skupinu,“ uvedl rektor Jaroslav Miller.

Klub absolventů a Karta absolventa Speciální Kartu absolventa, díky níž získají množství výhod a slev od univerzitních i externích partnerů, dostanou všichni, kdo se zaregistrují do Klubu absolventů. Registrace je možná na stránkách www.absolventi.upol.cz. Absolventská karta slouží jako identifikace pro čerpání benefitů. Mezi lákadla patří např. možnost využít služeb univerzitní knihovny i jejich fakultních poboček, ubytovacích míst na kolejích nebo slevy na kurzovném v jazykové škole UPlift. Z externích bene-

32

fitů zaujmou zlevněné vstupy do Omega sport centra, kina Metropol, na koncerty Moravské filharmonie nebo na plavecký stadion. Podniky a místa, kde lze čerpat výhody na Kartu absolventa, jsou označeny samolepkou programu ABSOLVENT. Klub absolventů podpořilo také Statutární město Olomouc.

UPsolvent – přednášky úspěšných absolventů Novinář a vedoucí moderátor České televize Jakub Železný odstartoval nový cyklus přednášek úspěšných absolventů pod názvem UPsolvent. Tématem jeho vystoupení byla profesní a kariérní zkušenost. Přednáška se uskutečnila v učebně Auditorium Maximum v Uměleckém centru UP. Cílem cyklu absolventských přednášek je představit univerzitní i mimouniverzitní veřejnosti nejvýznamnější osobnosti-absolventy ze světa vědy, výzkumu a kultury. Přednášky významných absolventů se konají v pravidelném cyklu jedenkrát za semestr. Od znovuobnovení olomoucké vysoké školy pod názvem Univerzita Palackého v roce 1946 počet jejich absolventů vysoko přesáhl hranici sta tisíc. Mezi nejúspěšnější se řadí například plastický chirurg Bohdan Pomahač, oční lékař Pavel Stodůlka, spisovatel Benjamin Kuras nebo skladatel Emil Viklický.

Newsletter Alumni Žurnál Absolventi UP se mohou přihlásit se k odběru univerzitního časopisu Žurnál UP, a to jak elektronicky (e-mailem), tak poštou.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

33


Mladší generace absolventů pak stále častěji využívá nová média – univerzitní Facebook či síť LinkedIn. V roce 2014 univerzita pokračovala v rozesílání newsletteru Alumni Žurnál, jenž je připravován speciálně pro přihlášené absolventy v Portálu absolventů UP. Obsahuje výběr toho nejzajímavějšího z dění na univerzitě a je rozesílán elektronicky, vždy na konci semestru.

Absolventi akreditovaných studijních programů Absolventi UP mohou využívat poradenských služeb Projektového servisu UP, Vědeckotechnického parku UP či Oddělení zahraničních vztahů UP, jež nabízí zahraniční pracovní stáže. Obdobnou nabídku poskytují také místní pobočky mezinárodních studentských organizací AIESEC, IFMSA či ILSA.

V roce 2014 pokračovala spolupráce se sdružením zprostředkujícím placené stáže v institucích a poradních orgánech Evropské unie. Aktualizované nabídky těchto stáží jsou přednostně zasílány absolventům registrovaným v Portálu absolventů UP. Rovněž pokračovala spolupráce s firmou Menseek, s.r.o. Brno, provozovatelem portálu Jobfairs.cz. Kontakt s absolventy je udržován také prostřednictvím pravidelných kulturních, společenských, sportovních či vzdělávacích akcí univerzity (Reprezentační ples UP, Academia film Olomouc, konference apod.). Fakulty UP – především fakulty přírodovědecká, lékařská a filozofická – již několik let pořádají zlaté a stříbrné promoce svých absolventů. Na nižších úrovních pak udržovaly vztah s absolventy jednotlivé katedry. V rámci naplňování projektů inovací studijních oborů organizují jejich řešitelé např. diskusní setkání s absolventy, kteří se uplatnili v daném oboru.

Absolventi akreditovaných studijních programů Bakalářské studium P Skupiny akreditovaných studijních programů

Magisterské studium

K/D

P

K/D

P

Ph.D. studium

CELKEM

Osm fakult / jedna univerzita

K/D

KKOV

přírodní vědy a nauky

11–18

technické vědy a nauky

21–39

0

zeměděl.-les. a veter. vědy a nauky

41,43

0

zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky společenské vědy, nauky a služby

415

17

0

0

296

0

36

764

51–53

177

60

338

0

77

28

52

732

61,67, 71–73

606

110

26

10

355

33

22

1162

ekonomie

62,65

právo, právní a veřejnosprávní činnost pedagogika, učitelství a sociál. péče obory z oblasti psychologie vědy a nauky o kultuře a umění

0

68

42

0

251

0

0

0

4

297

74,75

619

511

108

38

329

250

36

1891

77

61

29

54

0

1

46

5

196

81,82

61

11

0

0

43

0

5

120

1981

738

777

48

1101

357

160

5162

CELKEM P = prezenční, K/D = kombinované / distanční

34

Navazující magisterské studium

Univerzita Palackého má od 1. prosince komplexně zpracovaný jednotný vizuální styl. Dostupný je na webové adrese vizual.upol.cz. Hlavní autorkou jednotného vizuálního stylu je grafička Věra Marešová, která je mimo jiné autorkou manuálu města Brna. Poskytovatelem různých forem aplikace vizuálu je Oddělení komunikace UP, neboť jsou to právě jeho pracovníci, kteří za zpracováním a zpřístupněním vizuálu stojí. „Vizuální styl je nástroj. Pomůcka. A je určen pro každého. Použít ho může kterýkoliv zaměstnanec, akademik nebo student. Zjednoduší mu přípravu grafických materiálů i elektronických prezentací. Ale hlavně – vždy budou všechny vypadat jednotně,“ řekl vedoucí oddělení komunikace a mluvčí univerzity Radek Palaščák.

(počty) Univerzita Palackého v Olomouci

Jednotný vizuální styl Univerzity Palackého

Jednotný vizuál sjednocuje univerzitu a univerzita ho potřebuje. „Každému se nemusí zamlouvat, ale jsem přesvědčen, že pokud jsme jedna univerzita, musíme mít jednotou prezentaci,“ zdůraznil na setkání akademické obce rektor Jaroslav Miller.

Podrobný orientační systém Speciální kapitolou vizuálu je orientační systém. Podrobný manuál pro označování budov a interiérů přesahuje čtyřicet stran. První užití nového orientačního systému se v následujícím roce dočkají budovy filozofické fakulty v Křížkovského ulici, jejichž oprava vrcholí. Na řadu přijdou další objekty, které univerzita právě rekonstruuje nebo teprve staví.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

35


Univerzita ovlivňuje tvář města Renesanční palác v Purkrabské ulici poslouží vědě

Stavební proměna filozofické fakulty

Dne 7. ledna 2014 podepsal náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ing. Michal Zaorálek Rozhodnutí o poskytnutí dotace projektu: Centrum pro výuku a výzkum UP – Purkrabská. Projekt pedagogické fakulty naplnil dlouholeté snahy fakulty o důstojné a inspirující prostředí pro vzdělávání, vědu i výzkum ve spojení s přípravou budoucích učitelů a dalších odborníků pro oblast školství v historickém objektu univerzity. Cílem projektu je rekonstrukce objektu pedagogické fakulty, který tvoří dvě budovy renesančního paláce v ulici Purkrabská. Kapacita místností se rekonstrukcí navýší zejména o plochy pro výuku spojenou s výzkumem. Součástí řešení je modernizace interiérového a přístrojového vybavení, rekonstrukce a modernizace laboratorních prostor a prostor pro výuku specializovaných dovedností Ústavu speciálně pedagogických studií a zkvalitnění prostor pro výzkumnou činnost, jejíž součástí je potřebné technologické zázemí pro výuku spojenou s výzkumem zaměřeným na základní i aplikovaný výzkum. Projekt ve výzvě 2.4 Modernizace stávající infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) získal dotaci ve výši 96 808 842 Kč, přičemž příspěvek EU činil 82 287 515,70 Kč a příspěvek státního rozpočtu ČR 14 521 326,30 Kč.

36

Rekonstrukce dvou starších budov filozofické fakulty v Křížkovského ulici odstartovala v pondělí 20. ledna 2014. Díky téměř stomilionové dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace a státního rozpočtu ČR se budovy během dvaadvaceti měsíců zmodernizovaly, zvýšila se také kvalita studia a výsledků vědy a výzkumu. Studenti i akademici využívají špičková vědecká pracoviště: vedle moderních laboratoří fakulta vybudovala Centrum doktorských studií, které slouží jako zázemí pro stávající doktorská studia. Opravy se dotkly šesti kateder fakulty ve dvou budovách v Křížkovského ulici: katedry aplikované ekonomie; katedry asijských studií; katedry filozofie; katedry nederlandistiky; katedry obecné lingvistiky a katedry politologie a evropských studií. Kvalitu studia a výsledků vědy a výzkumu podpořil vznik špičkových vědeckých pracovišť: specializované laboratoře psycholingvistiky a lexikostatistiky s unikátním technologickým vybavením, prvního centra pro experimentální politologii ve střední Evropě, tlumočnické laboratoře, překladatelské a jazykové učebny či nové knihovny. Moderní prostory umožní pedagogickým a vědeckým pracovníkům provádět výzkum na aktuální světové úrovni a zavádět progresivní studijní metody s využitím ICT a AV techniky. „Vytvořili jsme takové zázemí pro výuku a výzkum, abychom využili současný odborný potenciál naší fakulty, potažmo aby byl udržen současný trend doložitelně

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

37


rostoucí kvality výuky a výzkumu. Plánované opravy poskytly kvalitní a motivační zázemí pro sofistikovaný výzkum světových parametrů a současně se staly platformou pro modernizaci studijních plánů s cílem dalšího zvýšení uplatnitelnosti absolventů na trhu práce,“ uvedl proděkan FF UP Mgr. Ondřej Kučera. Celkové způsobilé výdaje projektu činily 95 107 849 Kč, z toho bylo téměř 81 mil. Kč dotace z OP VaVpI a 14 mil. Kč přispěl státní rozpočet ČR. Projekt: Centrum doktorských studií na FF UP v Olomouci Číslo projektu: CZ.1.05/4.1.00/11.0243 Operační program: OP Výzkum a vývoj pro inovace Prioritní osa 4: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Oblast podpory 4.1: Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Zahájení realizace projektu: 1. 3. 2013 Ukončení realizace projektu: 31. 12. 2014 Celkové způsobilé výdaje projektu: 95 107 849,00 Kč Dotace projektu: ERDF: 80 841 671,65 Kč; Státní rozpočet: 14 266 177,35 Kč.

Dostavba pedagogické fakulty zlepšila podmínky pro výuku i výzkum Pedagogická fakulta se dočkala nového výzkumně vzdělávacího areálu. Ve dvorním traktu hlavní budovy na Žižkově náměstí vyrostlo díky evropské dotaci nové křídlo za zhruba 200 milionů korun s moderně vybavenou aulou, laboratořemi, učebnami i datacentrem. Slavnostní otevření se uskutečnilo 22. ledna. „Poprvé jsme získali prostory, které byly vytvořeny speciálně pro vzdělávání a výzkum. Dosud fakulta sídlila vždy v objektech původně určených pro jiné účely, hlavní budova fakulty již navíc nedostačovala kapacitně a neodpovídala našim potřebám. Dostavba nám otevřela prostor nejen pro mnohem kvalitnější výuku i výzkum, ale například i pro hlubší spolupráci s učitelskou obcí,“ řekla děkanka fakulty Libuše Ludíková.

38

Součástí dostavby je např. laboratoř tyflopedie, v níž se studenti připravují na práci se zrakově postiženými klienty. Nechybějí v ní skenery pro Braillovo písmo, počítače s odečítači obrazovky či zvětšovací softwary. Díky projektu vznikla i v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř se špičkovým vybavením včetně artikulografu pro sledování výslovnosti, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií. Kompenzační pomůcky a speciálně upravené počítače najdou studenti v nové laboratoři somatopedie, která poslouží i vysokoškolákům s omezenou hybností. V dalších specializovaných laboratořích budou studenti pronikat do tajů elektrotechniky a elektroniky. Součástí dostavby je moderní aula s 275 místy vybavená dataprojektory i tlumočnickým systémem doplněným o technické zařízení pro sluchově postižené osoby. Lepší zázemí využívá i Centrum podpory studentům se specifickými potřebami, jež pomáhá studentům se zdravotním handicapem ze všech fakult. V dostavbě získalo větší, modernější a plně bezbariérové prostory. Projekt se připravoval od roku 2006. Dostavba fakulty začala v květnu 2012. Projekt se uskutečnil v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace za přispění státního rozpočtu ČR a Olomouckého kraje. Příspěvek EU: 162,6 milionu Kč Příspěvek státního rozpočtu ČR: 28,7 milionu Kč Příspěvek Olomouckého kraje: 10,5 milionu Kč

Univerzita podporuje rozvoj cyklistiky ve městě S nástupem nového vedení Univerzita Palackého plní roli instituce určující trendy moderního životního stylu 21. století, mezi něž patří podpora městské cyklistiky. V květnu se rozjel projekt UP Bike, jenž propojil všechny organizace a aktivity rozvíjející cyklistiku na území města Olomouce. Jeho součástí byl projekt Rekola, kampaň Do práce na kole, aktivity Centra Semafor či doprovodné workshopy a přednášky. „Univerzita chce dostát své roli instituce, která určuje způsob životního stylu 21. století, který je ekologický a zdravý. Cyklokampaň chápe jako svého druhu veřej-

nou službu,“ uvedl rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller. S jeho záštitou měl květnový projekt UP Bike zviditelnit a propagovat cyklistiku jako nejlepší způsob dopravy po městě. V pondělí 28. dubna rektor Jaroslav Miller předal v Praze ocenění pro nejlepší cyklistické město, a to Pardubicím. Vybráno bylo Asociací cykloměst, s níž univerzita intenzivně v rámci UP Bike komunikuje. Všechny aktivity projektu UP Bike je možné sledovat na webu www.radostzpohybu.cz/upbike.

Zaparkuj: univerzita podpořila oživení olomouckých parků Oživení olomouckých parků prostřednictvím nízkonákladových akcí sportovního, kulturního a společenského charakteru pod záštitou univerzity, města a Výstaviště Flora Olomouc. Tak by se dala popsat idea projektu Zaparkuj, jehož vznik iniciovalo vedení univerzity ve spolupráci se zástupci magistrátu a olomouckého výstaviště. „Jsme rádi, že jsme se zmíněnými institucemi našli další téma, na němž můžeme spolupracovat a které v pozitivním slova smyslu ovlivní život Olomoučanů i studentů. Je důležité, aby se univerzita podílela na kultivaci veřejného prostoru dlouhodobě. A kde jinde začít než u olomouckých parků. Olomouc jako studentské město má v tomto jedinečný potenciál. Proč by měli studenti sedět na kolejích, když mohou vytvářet skutečnou komunitu v prostředí, které naše parky nabízejí a které nemá v českých městech obdoby,“ uvedl prorektor Petr Bilík. S myšlenkou projektu Zaparkuj se ztotožnilo i vedení města. „V posledních letech jsme vynaložili značné prostředky na rekonstrukci a regeneraci městských parků, ať už se jedná o cesty v parcích nebo opravu Výstaviště Flora Olomouc a i do budoucna chceme v tomto trendu pokračovat. Cítíme totiž, že olomoucké parkové zóny jsou nejen pro město Olomouc specifické, ale v kontextu českých měst i jedinečné. I proto vítáme jakékoli aktivity směřující k oživení olomouckých parků a velice rádi je

podpoříme,“ řekl náměstek primátora Jan Holpuch. Dlouhodobým záměrem iniciativy je oživení především Bezručových, Smetanových a Čechových sadů. K tomu by měly sloužit sportovní, kulturní, ale také vzdělávací akce určené všem věkovým kategorií.

Fakulta tělesné kultury položila základní kámen Kampusu Neředín Slavnostně a ve sportovním duchu zahájili představitelé Univerzity Palackého, olomouckého regionu a další hosté v pondělí 25. srpna výstavbu aplikačního centra BALUO, jedné z částí Kampusu Neředín, v němž se prolne oblast výzkumu lidského pohybu s praxí při vývoji nových sportovních a rehabilitačních pomůcek a zařízení. Výstavbou aplikačního centra fakulta získá sportoviště, kanceláře, prototypové dílny a další prostory k pronájmu. Na novostavbu v roce 2015 v rámci projektu Kampusu Neředín naváže rekonstrukce objektu někdejší vojenské prádelny, kde vzniknou moderní laboratoře pro fakultní Centrum kinantropologického výzkumu. Srdcem kampusu bude liniová stavba s padesátimetrovou testovací běžeckou dráhou v patře. Bude to taková housenka, která všechny ostatní objekty propojí. V dalších objektech vznikne bazén s testovací plaveckou dráhou, bazén s protiproudem, sportovní hala nebo víceúčelová tělocvična s tatami, trampolínovou jámou či horolezeckou stěnou. Náklady na výstavbu centra BALUO dosáhnou výše 160 milionů, přičemž 120 milionů získala UP z programu podpory Prosperita Operačního programu Podnikání a inovace, jehož poskytovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Přestavba bývalé prádelny na moderní kinantropologické centrum je rozpočtována na 125 milionů, část nákladů uhradí dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Celý sportovně-výzkumný komplex má být dokončen v roce 2016.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

39


25. výročí listopadové revoluce 1989 v Olomouci Rektor na manifestaci poděkoval Josefu Jařabovi za 17. listopad Průvod, dvě hymny, tři projevy a jeden pamětník: tak vypadalo 25. výročí 17. listopadu, které slavila Univerzita Palackého. Pro stovky lidí šlo o dojemně vzpomínkovou atmosféru, kterou i v dešti doprovodilo cinkání klíčů, svíčky, pár prskavek a dva transparenty proti Miloši Zemanovi. Studenti, akademici a zájemci z řad veřejnosti se shromáždili na Horním náměstí, kde u sloupu Nejsvětější Trojice sledovali projekci archivních záběrů. Pak se vydali k pedagogické fakultě. „Sedmnáctý listopad je jediným mezinárodně uznávaným dnem, který má svůj původ v naší zemi. Je to den, kdy se studenti opakovaně postavili proti bezpráví a hájili nezadatelné právo svobody,“ připomněl roky 1939 a 1989 hlavní organizátor akce, student pedagogické fakulty Jan Koukal. „Nejde jen o nostalgické připomenutí, ale důležitý je pro nás občanský tlak, který tehdy společnost vytvořila. Lidé dnes propadají skepsi, ale atmosféru a kormidlo společenského vývoje držíme my,“ dodal Koukol. Průvod u pomníku T. G. Masaryka přivítala neoficiální hymna revoluce, píseň Modlitba pro Martu. „Uvědomuji si, že jsem nikdy osobně nepoděkoval Josefu Jařabovi, klíčové postavě listopadových událostí na Univerzitě Palackého, za jeho odvahu postavit se komunistické moci v době, kdy ještě zdaleka nebylo jasné, jakým směrem se budou ubírat události. Bez lidí jako Josef Jařab by se můj život i život obyvatel této země vyvíjel zcela jinak. Nuže, pane profesore, děkuji Vám!“ vzkázal rektor Jaroslav Miller nepřítomnému Jařabovi. Za studentské fórum promluvil Daniel Galuszka z filozofické fa-

40

kulty. Připomněl, že se již 25 let učíme demokraticky myslet, konat a nést důsledky svých rozhodnutí v závislosti na osobním svědomí. „Současná politická, morální a společenská krize neustále nahlodává občany a znevažuje hodnotu ideálů, které do našich rukou vložili T. G. Masaryk a Václav Havel. Často si klademe otázku, kam zmizely elementární základy lidské slušnosti. Politici, které si volíme ve svobodných volbách, se snaží centralizovat stát, což má za následek zvyšování individuální moci. Dnes již chápeme, že dědictví morální absence z minulého režimu se s námi bude táhnout do budoucna a může vést ke kolapsu občanské společnosti,“ varoval Galuszka. Shromáždění pozdravil i jeden ze zakladatelů Občanského fóra, František Červený s legitimací s číslem 006. Získal ji v Praze, na balkonu Melantrichu stál tehdy za Václavem Havlem.

Zlomové okamžiky připomněly fotografie Univerzita Palackého připravila k 25. výročí listopadové revoluce dvě výstavy: dobové fotografie a současné portréty někdejších studentů, pedagogů, herců a občanských aktivistů umístila do prostor Zbrojnice a Vlastivědného muzea. Klíčové události závěru roku 1989 přiblížily pamětníkům i mladší generaci dobové snímky Petra Zatloukala, který před 25 lety vytvořil soubor fotografií ze zákulisí studentské revolty na univerzitě. Doplnila je série současných portrétů osobností, které byly tehdy u toho a někdejší přelomové události rekapitulovaly v krátkých komentářích. „Obě výstavy jsme připravili s vírou, že tyto snímky i mezi dnešními studenty alespoň částečně vyvolají nezapomenutelnou atmosféru listopadových a prosincových dní roku 1989.

Byly to chvíle, kdy o něco šlo a na které bychom neměli zapomínat,“ zdůraznila Lenka Skácelíková z oddělení komunikace.

Rekonstrukce počátku revoluce Po čtvrt století se prakticky na stejném místě sešli bývalí studenti, kteří zahájili sametovou revoluci v Olomouci. Na chodbě Nejedlovek, současných kolejí J. L. Fischera. Nechyběl u toho fotograf Petr Zatloukal, který na filozofickou fakultu nastoupil v roce 1986.

Všichni společně se pokusili o rekonstrukci jedné z fotek počátku sametové revoluce. „Je úplně jedno, co kdo dnes o tom říká. Já jsem zažil tu atmosféru, ta byla neopakovatelná a děkuji Bohu, že jsem u toho byl. To se nedá nijak bagatelizovat. Ta atmosféra byla spontánní a opravdová. V tu chvíli táhl národ za jeden provaz, i když každý s jinou myšlenkou. Fotil jsem to nasazení a opravdovost, která tam byla. Dodnes mi nad některými fotkami běhá mráz po zádech,“ přiznal se fotograf Petr Zatloukal.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

41


Světové osobnosti na Univerzitě Palackého

Prof. Göran Sandberg je významnou osobností na poli experimentální biologie rostlin a příbuzných oborů. Působí na katedře fyziologie rostlin Umeå univerzity. Výzkum směřuje do lesnických biotechnologií. Významně se podílel na zmapování kompletní genetické informace topolu chlupatoplodého. Jde o první popsaný genom stromu na světě. „Jde o výjimečnou osobnost. Osobně si cením jeho ochoty pomáhat ve vlastní vědecké práci, ale i v osobním životě svých podřízených. Prof. Sandberg může být vzorem pro jednání se studenty, spolupracovníky i zahraničními kolegy. Je inspirací ve způsobu prezentace vědeckých výsledků a vlastních vědeckých úspěchů. Dovede srozumitelně přiblížit předměty a cíle vědeckého zkoumání i široké laické veřejnosti. Ne náhodou byl poradcem ministra vědy a vyššího vzdělávání. Díky svým mimořádným komunikačním schopnostem, vědecké úspěšnosti a vysoké osobnostní integritě vystupoval několikrát také ve švédském parlamentu,“ uvedl doc. Petr Tarkowski z Katedry

biochemie PřF UP, jenž návrh na udělení čestného doktorátu podal.

Teoretický fyzik Lawrence Krauss Jeden z nejproslulejších teoretických fyziků současnosti Lawrence Krauss se v dubnu 2014 zúčastnil na Academia Film Olomouc projekce filmu Nevěřící – dokumentu o vědě, kritickém myšlení a ateismu. Lawrence Krauss je autorem více než 300 vědeckých publikací a řady populárních knih a článků o fyzice a astronomii. Aktivně se věnuje propagaci vědy, kritického myšlení a ateismu. V Olomouci převzal hlavní Cenu AFO za osobní přínos popularizace vědy. „Cílem filmu je vzbudit debatu. Nechci, aby si všichni mysleli to, co já. Chci, aby měli svůj vlastní názor a přemýšleli o věcech. Nic není definitivní. Všichni musíme být připraveni na to, že se možná mýlíme,“ řekl Krauss.

Lingvista Noam Chomsky. Univerzita Palackého a její pracoviště dlouhodobě spolupracují se světovou vědeckou elitou. Řada jejich reprezentantů přijíždí do Olomouce jako hosté Univerzity Palackého, často tak vůbec poprvé navštěvují Českou republiku. V roce 2014 se na UP představila např. teoretička feminismu Laura Mulvey, mediální expert Denis McQuail, politolog Benjamin Barber, postmoderní historik Robert Rosenstone, astrofyzik Lawrence Krauss a lingvista Noam Chomsky. Dílo každého z nich se významně podílí na samých základech konkrétního oboru.

42

Švédský botanik získal čestný akademický titul Čestný titul doctor honoris causa získal prof. Göran Sandberg za dlouholetou vědeckou spolupráci a podíl na rozvoji pracovišť PřF UP. Host ze švédské Umeå University převzal čestný doktorát 26. března 2014 v 10 hodin v Arcibiskupském paláci. O den později se prof. Sandberg zúčastnil konference s názvem Auxin and cytokinin minisymposium, která se uskutečnila v areálu Biologického centra PřF UP v Olomouci-Holici.

Teoretický fyzik Lawrence Krauss.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

43


Teoretik komunikace Denis McQuail Díky Katedře žurnalistiky FF UP přivítala Univerzita Palackého v květnu 2014 anglického vědce Denise McQuaila, jednoho z nejvlivnějších vědců v oblasti teorie a výzkumu mediální komunikace. V Olomouci přednášel o roli žurnalistiky, současné krizi médií a o změnách v paradigmatech komunikačního výzkumu a teorie. Emeritní profesor University of Amsterdam navštívil Česko v roce 1994, do Olomouce přijel poprvé. Denis McQuail je autorem 12 knih, v nichž se věnuje užitečnosti a nebezpečí masové komunikace. „Denis McQuail je ikonou oboru. I když v České republice je paradoxně více známý díky své přehledové učebnici Úvod do teorie masové komunikace než díky svým odborným statím a textům. Přivést jej do Olomouce vnímám jako úžasný počin. Jsem rád, že jej mohli studenti slyšet, vidět a komunikovat s ním,“ uvedl vedoucí katedry žurnalistiky Petr Orság.

Beckerman. Čestný doktorát získal za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu. Profesor Beckerman z New York University buduje úzké vztahy mezi českou a americkou muzikologií od 70. let. V centru jeho odborného zájmu stojí vedle Janáčka a Dvořáka také Adam Michna z Otradovic, Jaroslav Ježek, Ervin Schulhoff či takzvaní terezínští autoři. „Česká hudba je něco, co jsem musel přijmout do srdce. Když jsem slyšel v mládí Dvořáka, myslel jsem si, že je to nejkrásnější hudba, kterou jsem v životě slyšel. Pak to bylo stejné s Martinů, Janáčkem a dalšími autory. Česká hudba je zvláštní, specifická. Pro mě ve světě neexistuje nic podobného. Vždy, když se sem vrátím, slyším něco nového,“ svěřil se Beckerman.

Lingvista a filozof Noam Chomsky O roli intelektuálů ve společnosti, přínosech i nebezpečích nových technologií, mezinárodní politice, anarchismu či lidské svobodě hovořil v červnu 2014 v kině Metropol americký lingvista a filozof Noam Chomsky. Ostré kritice podrobil zahraniční politiku USA, představy mocností o volném trhu i výzvědné praktiky amerických zpravodajských služeb. Chomského zpovídal spolu s filozofem Martinem Škabrahou a režisérem a dokumentaristou Vítem Janečkem i děkan filozofické fakulty Jiří Lach. „Skutečnost, že vlády sledují své nepřátele, není nová. A vypadá to, že pro vlády jsou největšími nepřáteli domácí obyvatelé. Ale měřítko, v jakém Obamova vláda sleduje občany, je šokující. Tyto aktivity jsou proti americké ústavě, takže se jedná o kriminální čin. Bohužel ale pro mocné zákony neplatí,“ nezapřel v sobě Chomsky hned v úvodu debaty nebojácného kritika. Zásadní přínos Noama Chomského však spočívá v oblasti jazykovědy. Jeho gramatické modely položily základy moderní lingvistiky. V roli jazykovědce se Chomsky představil na konferenci Olomouc Linguistics Colloquium (Olinco).

44

Zkoumání klasické a kvantové interakce v nanosvětě

Genom pšenice přečte svět díky vědcům z Olomouce

Uskutečnění dvou unikátních fyzikálních experimentů, zaměřených na studium klasických a kvantových interakcí v nanosvětě, umožňuje nové Centrum excelence, které začátkem roku 2014 propojilo týmy olomoucké katedry optiky a brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie věd. Výzkum v této oblasti se rozběhl v Česku vůbec poprvé. Centrum získalo podporu GA ČR ve výši 90 milionů korun.

Vědci z Centra regionu Haná učinili zásadní krok pro poznání dědičné informace pšenice seté. Po desetiletém bádání dokončili knihovny DNA pro všech 21 chromozomů plodiny. Výzkum má zásadní význam pro šlechtění odolnějších odrůd obiloviny, jež hraje klíčovou roli ve výživě lidstva. O dokončení sady knihoven DNA se vědecká obec dozvěděla v lednu 2014 na prestižní konferenci Plant & Animal Genome XXII v San Diegu.

Biochemici přispěli k pochopení obranných mechanismů rostlin

Do Olomouce se sjela světová kartografická špička

Vědci z Katedry biochemie PřF UP a Centra regionu Haná ve spolupráci s francouzskými kolegy jako první na světě vyřešili krystalovou strukturu rostlinného enzymu S nitrosoglutationreduktasy. Ten se účastní obranných mechanismů rostlin aktivovaných po napadení patogenními organismy. Poznatky, které publikoval mezinárodní časopis Biochemie, mohou mít přínos při testování a vývoji odrůd plodin odolných vůči chorobám.

Unikátní moderní technologie pro tvorbu map a světovou kartografickou špičku představila v únoru 2014 mezinárodní konference CARTOCON 2014. Odborný program doprovázela jedinečná výstava starých map i pokus o zapsání největší turistické mapy Moravy do Guinessovy knihy rekordů. Počtem 350 účastníků z více než 20 států, přítomností předních světových odborníků na kartografii a geoinformatiku a rozsahem témat šlo o kartografickou událost, která se v Česku konala poprvé.

Přírodovědci objevovali na Borneu

Muzikolog Michael Beckerman Mezi osobnosti s titulem doctor honoris causa Univerzity Palackého se v listopadu 2014 zařadil americký muzikolog Michael

Věda a výzkum na Univerzitě Palackého

Muzikolog Michael Beckerman.

Nové druhy bezobratlých živočichů i dosud neznámou rostlinu našli studenti a pedagogové z Katedry ekologie a životního prostředí PřF UP při lednové expedici na Borneu, kde spolu s kolegy z Ostravské univerzity prováděli botanický a zoologický výzkum. V nástrahách výzkumníků skončil nový druh drobnělky (Zoraptera). Na světě je zdokumentováno 39 druhů tohoto hmyzu; z Bornea dosud žádný.

Mössbauerův spektrometr poprvé zamířil do Ameriky Mössbauerovy spektrometry, které vyvíjejí vědci v Regionálním centru pokročilých technologií a materiálů (RCPTM), pronikly i do USA. Speciální přístroj, jenž slouží k charakterizaci látek s obsahem železa, instalovali v březnu 2014 pracovníci centra na Texas A&M

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

45


University v College Station. Cena zařízení činila cca 600 tisíc korun. Mössbauerovy spektrometry nebo jejich součásti už zamířily např. do Peru, Jihoafrické republiky, Německa, Japonska, Běloruska, Velké Británie či na Slovensko.

Experiment olomouckých vědců zaujal týmy z USA Olomoučtí vědci z Katedry optiky PřF UP publikovali článek v prestižním vědeckém časopise Nature Communications. Testovali možnost proměřit světelné pole a následně předpovídat další šíření světla. Výsledek má značný aplikační potenciál: vědci zvažují jeho využití v kosmickém výzkumu. Článek ukazuje, že kombinace metod kvantové informatiky s technikou používanou pro kontrolu kvality dalekohledů umožňuje získat trojrozměrné informace o objektu. Výsledky zaujaly týmy v USA.

Patristická konference přilákala významné badatele z Evropy i Ameriky Na konci května 2014 se do Olomouce na mezinárodní kolokvium věnované výkladu Bible v díle Klementa Alexandrijského sjeli evropští a američtí odborníci na starokřesťanskou literaturu. Konferenci otevřel emeritní profesor Université Paris-Sorbonne Alain Le Boulluec, který se zaměřil na alegorickou formu výkladu Bible v díle Klimenta Alexandrijského. Se svými badatelskými výsledky vystoupili Judith Kovacs z University of Virginia a Marco Rizzi z italské Università Cattolica del Sacro Cuore.

Pavel Hobza se dostal mezi nejcitovanější vědce světa Významný český chemik Pavel Hobza, který patří k vědeckým oporám PřF UP a Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů, se dostal na seznam nejcitovanějších světových vědců. Výběr Highly Cited Researchers 2014 se zhruba třemi tisícovkami jmen nejvlivnějších vědců z oblasti přírodních a společenských věd zveřejnila společnost Thomson Reuters, která provozuje databázi Web of Science. Proslulost si Hobza získal především díky objevu nepravé vodíkové vazby.

46

Vědci vyvinuli vakcínu proti boreliové infekci Vědci z Lékařské fakulty UP spolu s kolegy z Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně, pražského Ústavu organické chemie a biochemie a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR i společností Bioveta vyvinuli vakcínu proti boreliové infekci. Preklinické experimenty prokázaly její účinnost u myší a psů. Získané informace pomohou také při přípravě očkovací látky pro humánní medicínu.

Centrum regionu Haná získalo nový evropský patent Stimulátor růstu rostlin, jenž vyvinuli vědci z C. R. Haná ve spolupráci s Freie Universität v Berlíně, získal v červenci 2014 evropský patent. Látka s pracovním názvem PI-55 dokáže utlumit rostlinu ve

vnímání vlastních přirozených hormonů, což má příznivý vliv na růst, zvětšení kořenového systému a odolnost. Na vzniku látky se podílel tým pod vedením Miroslava Strnada, který stojí mimo jiné i za objevy látek na bázi rostlinných hormonů s protinádorovými účinky.

Olomoucké klinické právní vzdělávání je vzorem pro celou Evropu Téměř 200 odborníků z 30 zemí světa přijalo v červenci 2014 pozvání na největší setkání právních kliniků. Olomoucká práva tak potvrzují vůdčí postavení v oblasti klinického právního vzdělávání v celoevropském měřítku. Mezinárodní konference International Journal of Clinical Legal Education se věnovala klinickému právnímu vzdělávání v rámci studijního plánu vysoké školy. V Olomouci přednášeli světově uznávaní experti, např. James E. Moliterno z Washington and Lee University School of Law nebo emeritní děkan právnické fakulty University of Windsor Neil Gold.

Karel Indrák obdržel v Dubaji prestižní cenu Vědec roku Ministr kultury a sociálních věcí Spojených arabských emirátů šejk Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan předal v září 2014 v Dubaji mezinárodní ocenění The Scientist of the Year profesorovi Karlu Indrákovi z olomoucké lékařské fakulty. Cenu získal za výsledky výzkumu vrozených genetických chorob.

Pomahač a Otyepka laureáty cen Neuron Plastický chirurg a jeden z nejvýznamnějších absolventů UP Bohdan Pomahač převzal v prosinci 2014 prestižní Cenu Nadačního fondu Neuron za přínos světové vědě v oblasti medicíny. Grantovou podporu v hodnotě jednoho milionu korun obdržel olomoucký fyzikální chemik Michal Otyepka.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

47


Tabulky porovnávají publikační výstupy UP v roce 2014 dle WOS a SCOPUS z hlediska typu záznamu a oborů WOS

SCOPUS

obor

48

počet

obor

počet

V OBLASTI SPOLEČENSKÝCH VĚD DLE WOS JSOU NEJČASTĚJŠÍMI OBORY

CEP: CELKEM ZA PROJEKTY 2014, KDE JE UP SPOLUŘEŠITELEM NEBO ŘEŠITELEM / FINANCE JEN PRO UP 2014 (V TIS. KČ) Poskytovatel

Celkem za projekt

z toho pro UP

Ministerstvo kultury 2x

10 614

1 069

Ministerstvo průmyslu a obchodu 5x

18 385

7 911

GA ČR 108x

227 210

121 082

MŠMT 35x

221 344

59 061

EDUCATIONAL RESEARCH

19

Ministerstvo zdravotnictví 44x

80 201

42 993

PSYCHOLOGY

15

Ministerstvo zemědělství 4x

11 060

1 698

SOCIOLOGY

8

TA ČR 23x

177 756

53 563

233

LITERATURE

8

Ministerstvo vnitra 3x

5 029

3 192

AGRICULTURAL AND BIOLOGICAL SCIENCES

165

SOCIAL SCIENCE OTHER TOPICS

8

290 569

CHEMISTRY

155

8

751 599

57

DEMOGRAPHY

Celkem 224x

50

ENGINEERING

80

MEDICINE RESEARCH EXPERIMENTAL

47

MATHEMATICS

77

PHYSICS MULTIDISCIPLINARY

44

COMPUTER SCIENCE

76

CHEMISTRY PHYSICAL

43

MATERIAL SCIENCE

62

ONCOLOGY

40

ENVIRONMENTAL SCIENCE

61

CHEMISTRY MULTIDISCIPLINARY

39

SOCIAL SCIENCES

51

BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS

35

EARTH AND PLANETARY SCIENCE

45

MULTIDISCIPLINARY SCIENCES

33

HEALTH PROFESSIONS

44

BIOTECHNOLOGY APPLIED MICROBIOLOGY

29

CHEMICAL ENGINEERING

41

MATERIALS SCIENCE MULTIDISCIPLINARY

28

PHARMACOLOGY, TOXICOLOGY AND PHARMACEUTICS

39

PLANT SCIENCES

74

MEDICINE

335

BIOCHEMISTRY MOLECULAR BIOLOGY

66

BIOCHEMISTRY, GENETICS AND MOLECULAR BIOLOGY

279

PHYSICS PARTICLES FIELDS

60

PHYSICS AND ASTRONOMY

PHYSICS ATOMIC MOLECULAR CHEMICAL

59

OPTICS ENGINEERING BIOMEDICAL

CHEMISTRY ANALYTICAL

28

NEUROSCIENCE

29

PUBLIC ENVIRONMENTAL OCCUPATIONAL HEALTH

26

ARTS AND HUMANITIES

24

DVACET NEJČASTĚJI VYUŽÍVANÝCH VĚDECKÝCH PERIODIK PHYSICAL REVIEW A

35

JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS

28

PLOS ONE

24

PHYSICAL REVIEW D

16

EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL C

14

EUROPEAN PSYCHIATRY

13

PHYSICAL REVIEW LETTERS

12

HAEMATOLOGICA

12

CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF PUBLIC HEALTH

10

PHYSICS LETTERS B

9

HEMATOLOGY

24

IMMUNOLOGY AND MICROBIOLOGY

23

PHYSICAL CHEMISTRY CHEMICAL PHYSICS

9

CLINICAL NEUROLOGY

23

PSYCHOLOGY

9

NEW BIOTECHNOLOGY

9

CELL BIOLOGY

23

NURSING

8

METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY

9

ASTRONOMY ASTROPHYSICS

22

DECISION SCIENCES

7

EUROPEAN HEART JOURNAL

NEUROSCIENCES

21

DENTISTRY

7

BIOTECHNOLOGY ADVANCES

MATHEMATICS

21

ENERGY

6

ACS COMBINATORIAL SCIENCE

8

ECOLOGY

21

BUSINESS, MANAGEMENT AND ACCOUNTING

3

RSC ADVANCES

7

CHEMISTRY INORGANIC NUCLEAR

21

ECONOMICS, ECONOMETRICS AND FINANCE

3

PROCEDIA SOCIAL AND BEHAVIORAL SCIENCES

7

OPTICS EXPRESS

7

Účelové finanční prostředky na výzkum, vývoj a inovace získané v roce 2014 Účelové prostředky získané pro rok 2014 jsou uváděny v souladu s Centrální evidencí projektů (CEP) a uvádějí prostředky na projekty za rok 2014 pro UP. Částka na řešení 224 projektů, z nichž 59 řeší UP jako spoluřešitelé, činila 290.569 tis. Kč. Největší počet projektů má UP u Grantové agentury ČR. Jedinou fakultou, která v roce 2014 neměla projekty účelové podpory, byla FZV UP. Proti roku 2013 znamenala účelová podpora nárůst o více než 50 mil. Kč.

Nejprestižnější publikace (dle IF) s podílem pracovníků UP v roce 2014 1. F uchs, C. S., Tomášek, J., Yong, C. et al. (Melichar, Bohuslav): Ramucirumab monotherapy for previously treated advanced gastric or gastro-oesophageal junction adenocarcinoma (REGARD): an international, randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 3 trial Lancet, 2014, sv. 383, č. 9911, str. 31–39 (IF=39.207)

2. K umar, A., Mazzanti, M., Mistrík, M. et al. (Bártek Jiří): ATR Mediates a Checkpoint at the Nuclear Envelope in Response to Mechanical Stress

5. W ang, Y. F., McKay, J. D.; Rafnar, T. et al. (Janout, Vladimir): Rare variants of large effect in BRCA2 and CHEK2 affect risk of lung cancer Nature Genetics, 2014, sv. 46, č. 7, str. 736–741 (IF=29.648)

6. M otzer, R. J., Porta, C., Vogelzang, N. J. et al. (Melichar, Bohuslav): Dovitinib versus sorafenib for third-line targeted treatment of patients with metastatic renal cell carcinoma: an open-label, randomised phase 3 trial

Cell, 2014, sv. 158, č. 3, str. 633–646 (IF=33.116)

Lancet Oncology, 2014, sv. 15, č. 3, str. 286–296 (IF=24.725)

8

3. F oiani, M., Bártek, Jiří: Golgi Feels DNA‘s Pain

8

Cell, 2014, sv. 156, č. 3, str. 392–393 (IF=33.116)

7. G awande, M. B., Shelke, S. N., Zbořil, Radek et al.: Microwave-Assisted Chemistry: Synthetic Applications for Rapid Assembly of Nanomaterials and Organics

4. D e Rybel, B., Adibi, M., Breda, A. S. et al. (Novák, Ondřej): PLANT DEVELOPMENT Integration of growth and patterning during vascular tissue formation in Arabidopsis

Accounts of Chemical Research, 2014, sv. 47, č. 4, str. 1338–1348 (IF=24.348)

Science, 2014, sv. 345, č. 6197, článek č. 1255215 (IF=31.477)

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

49


Univerzita v mezinárodních vztazích Univerzita Palackého se v roce 2014 zaměřila zejména na rozvoj internacionalizace prostřednictvím podpory studijních programů v cizích jazycích, zapojení zahraničních akademických a výzkumných pracovníků, zahraničních mobilit studentů i akademických pracovníků. Velkou pozornost věnovala mezinárodní prezentaci a navazování meziuniverzitních smluv o spolupráci. Navázala smluvní vztahy s 13 novými partnerskými univerzitami v šesti zemích.

Prezentace fakult V roce 2014 se Univerzita Palackého prezentovala na mezinárodních studijních veletrzích v Bratislavě a Nitře. V rámci projektu Study in the Czech Republic se zúčastnila veletrhu v rámci odborné konference Evropské asociace pro mezinárodní vzdělávání (EAIE) v Praze. Lékařská fakulta při náboru studentů pro své programy v anglickém jazyce spolupracovala s 24 zprostředkovatelskými agenturami, účastnila se také čtyř mezinárodních veletrhů vysokoškolského vzdělávání v Izraeli, Norsku a ve Spojeném království. Pedagogická fakulta se prezentovala na mezinárodním veletrhu univerzit 8th Azerbaijan International Education and Career Exhibition 2014 v Baku (Ázerbajdžán). Prezentaci právnické fakulty v zahraničí zajišťují studentské týmy v mezinárodních soutěžích (moot court) z oblasti mezinárodního práva (Jessup), mezinárodní obchodní arbitráže (Vis International), evropského práva (CEEMC) a mezinárodního práva trestního.

Erasmus: spolupráce se zajímavými zeměmi

stáže. Uskutečnilo se několik běhů kurzů interkulturní komunikace v cizích jazycích (EN, DE, FR, ES a RU), které absolvovalo více než 130 studentů. V roce 2014 se uskutečnilo 100 pilotních pracovních stáží studentů, které ověřily funkčnost vytvořené aplikace i funkčnost procesů nastavených v rámci projektu.

vovalo studijní pobyt 658 studentů UP; nejvíce v Německu, Španělsku a Francii. Na pracovní stáže vyjelo 111 studentů; nejčastěji do Velké Británie, Španělska a Belgie. Přijato bylo 326 studentů; nejvíce z Polska, Slovenska a Španělska. Na výukové pobyty na partnerské instituce vyjelo 135 akademických pracovníků, nejčastěji na Slovensko, do Polska a do Španělska. Školení, převážně na partnerských univerzitách, absolvovalo 13 akademických i vědeckých a administrativních zaměstnanců univerzity. Již dvacátým rokem v roce 2014 pokračoval program Merrill, v jeho rámci vyjelo na roční studijní pobyt v USA 7 studentů. Studenti lékařské fakulty využívali možností letních stáží, organizovaných studentskou organizací IFMSA (29 vyslaných + 43 přijatých studentů), 3 studentky se zapojily do programu Austrian Lions Club, díky kterému mohly absolvovat měsíční stáž v rakouských nemocnicích. Dalších 7 studentů mohlo do zahraniční vyjet za mimořádného finančního přispění LF UP. V roce 2014 byly realizovány první mobility v rámci dvou projektů programu Erasmus Mundus Akce 2 – EURICA pro spolupráci se zeměmi Střední a Jižní Ameriky a EUSA_ID pro spolupráci s Jihoafrickou republikou. Na studijní pobyt přijelo do Olomouce šest studentů z Mexika, Argentiny, Guatemaly a JAR). Jedna studentka UP v rámci programu EURICA zahájila roční studijní pobyt na Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Na univerzitě v roce 2014 pracovalo deset sítí programu CEEPUS, z toho sedm na filozofické a tři na přírodovědecké fakultě. Do sítě Active Methods in Teaching and Learning Mathematics and Informatics se zapojily přírodovědecká a pedagogická fakulta.

Nové celofakultní předměty a kurzy

Nejvýznamnějším programem mezinárodní spolupráce a nástrojem podpory mobilit byl program Erasmus. Díky němu absol-

50

šest fakult UP. Díky němu vznikla webová aplikace INTLAG, která ošetřuje procesy spojené s pracovními stážemi studentů UP a zahrnuje databázi ověřených zaměstnavatelů. Na zapojených fakultách byly zavedeny celofakultní předměty Zahraniční pracovní stáž v kategorii C, popř. B s kreditovou dotací 2–20 kreditů, podle délky

V roce 2014 vyvrcholily aktivity projektu ESF Vytvoření systému řízení kvality pracovních stáží studentů UP, do nějž se zapojilo

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

51


Studijní programy v cizím jazyce Univerzita Palackého v Olomouci

Bc. studium

Skupiny akreditovaných studijních programů

61,67, 71–73

Lékařská fakulta zdravot., lékař. a farm. vědy a nauky

51–53

Filozofická fakulta společenské vědy, nauky a služby

61,67, 71–73

Přírodovědecká fakulta přírodní vědy a nauky

11–18

Pedagogická fakulta pedagogika, učitelství a sociál. péče

74,75

Fakulta tělesné kultury pedagogika, učitelství a sociál. péče

P

K/D

P

0

0

0

0

0

Navazující magisterské studium

Ph.D. studium

CELKEM

K/D

P

K/D

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1

1

0

2

0

0

0

1

3

0

0

2

0

0

0

1

3

0

0

0

0

2

0

1

3

0

0

0

0

2

0

1

3

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

4

4

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

2

0

3

0

9

14

KKOV

Cyrilometodějská teologická fakulta společenské vědy, nauky a služby

Mgr. studium

74,75

CELKEM

Zapojení vysoké školy do mezinárodních vzdělávacích programů Programy EU pro vzdělávání a přípravu na povolání Počet projektů

Comenius

Grundtvig

Leonardo

5

1

1

1

Jean Monnet

Erasmus Mundus

Tempus

Další

Ceepus

Aktion

Rozvojové programy MŠMT

Ostatní programy

CELKEM

3

8

4

1

16

19

54

Počet vyslaných studentů

757

1

27

5

2

87

119

998

Počet přijatých studentů

386

16

21

8

1

13

50

495

Počet vyslaných akademických pracovníků

150

3

4

37

66

260

Počet přijatých akademických pracovníků

49

5

1

27

4

86

Počet vyslaných ostatních pracovníků

25

25

Počet přijatých ostatních pracovníků

8

8

Dotace v tis. Kč

52

Erasmus

38181

8627

6877

53685

Vzdělávání, kultura, sport a zábava pro studenty i Olomoučany

Fyzikální kaleidoskop přilákal středoškoláky

Akademické dny Univerzity Palackého: krev, ceny i ples

Studentům středních škol se 11. ledna otevřela fyzikální pracoviště přírodovědecké fakulty. Program nabídl mladým příznivcům přírodních věd pestrou škálu témat od využití nanotechnologií v praxi, budoucnosti kvantového internetu až po aktuální poznatky o nobelovském Higgsově bosonu. Středoškoláci během exkurzí nahlédli do tajů optoelektroniky, kvantové optiky, atomové a jaderné fyziky nebo holografie. Popularizační akce přilákala 400 zájemců o přírodní vědy.

Program Akademických dnů zahájil 17. února čtvrtý ročník akce Daruj krev s rektorem, do níž se zapojilo 200 dárců; více než polovinu z nich tvořili nejvíce žádaní prvodárci. Součástí Akademických dnů bylo také předání Cen rektora nejlepším studentům a sportovcům nebo reprezentační ples univerzity: společenské dění v hotelu NH Olomouc Congress zahájil komentovanými plesovými ukázkami z českých filmů emeritní profesor Jiří Fiala. Čtyřem stovkám tanečníků vyhrával TOP Band Jana Smolíka i DJ Pavel Kadlec, večerem provedl moderátor Roman Vojtek. Akademické dny Univerzity Palackého připomínají obnovení univerzity v roce 1946.

Dostavba pedagogické fakulty: kvalitnější výuka i výzkum Moderně vybavenou aulu, laboratoře, učebny i datacentrum nové generace získala pedagogická fakulta v dostavbě hlavní budovy na Žižkově náměstí. Nový objekt za zhruba 200 milionů korun byl slavnostně otevřen 22. ledna. Součástí dostavby je např. laboratoř tyflopedie, v tuzemsku ojedinělá logopedická laboratoř, laboratoř didaktiky lego či laboratoř informačních technologií. Kompenzační pomůcky a speciálně upravené počítače najdou studenti v nové laboratoři somatopedie, která slouží studentům s omezenou hybností.

Nestora české chemie vyslechli světoví chemici i studenti Přednáškou s názvem Slovo o chemii u nás a ve světě zahájil 26. března zakladatel české kvantové chemie Rudolf Zahradník prestižní přednáškový cyklus na PřF UP. Výklad svého učitele sledovaly i další dvě osobnosti světové vědy – profesor coloradské univerzity Josef Michl a nositel národní ceny Česká hlava Pavel Hobza. V tuzemsku ojedinělá série hostila mezinárodně uznávané vědce zejména z oblasti chemie, nanotechnologií a materiálového výzku-

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

53


Jelikož se každý rok zakončený čtyřkou nese v duchu oslav české hudby, nechyběla na festivalu pocta českým skladatelům. Moravská filharmonie uvedla skladbu komponisty, výtvarníka a politika Vladimíra Franze Radobÿl, Třetí klavírní koncert světově proslulého Ladislava Kubíka, světovou premiéru Ivana Kurze Strom života a Stabat Mater olomouckého autora Roberta Hejnara.

Majáles inspirovaný komiksem Tradiční studentský svátek jara odstartoval průvod masek do centra města, kde byl za zvuku fanfár a bouřlivých ovací korunován král majálesu – zpěvák, skladatel, kytarista a výtvarník Jaromír Švejdík. Korunu převzal od svého předchůdce a prvního polistopadového rektora Univerzity Palackého Josefa Jařaba. Hlavním dějištěm studentských oslav byly Bezručovy sady. Na návštěvníky tam čekaly outdoorové aktivity, stánky s prezentacemi studentských a neziskových organizací, open air čajovna, šapitó se soutěžemi, hand-made výrobky či celodenní silent disco. Hlavní program v Korunní pevnůstce zahájily a ukončily české kapely, které spojuje vytříbený smysl pro poetiku – Kieslowski a Tata Bojs. Prostor mezi nimi vyplnili slovenští rockeři From Our Hands, polští králové vintage disca a elektroniky Fair Weather Friends a mladá britská trojice The Feud. Program doplnily stánky popularizující vědu nebo matematická kavárna. mu. Přednáškový cyklus Rudolf Zahradník Lecture Series pořádalo Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů.

AFO: špičkové filmy i světoví vědci V polovině dubna se do Olomouce sjeli milovníci vědy, filmu, světové špičky popularizace vědy i profesionální filmaři. Největší hvězdou festivalu Academia Film Olomouc byl teoretický fyzik Lawrence M. Krauss, jenž převzal Cenu za osobní přínos popularizaci vědy. Hlavním programovým blokem festivalu byl Kosmos, jenž odkazoval na kultovní televizní sérii Cosmos: Cesta do neznáma z roku 1980, již psal a uváděl americký vědec Carl Sagan. Tematicky se festival zaměřil např. na nespavost, podoby lásky, domácí mazlíčky či fenomén první světové války. Soutěž o nejlepší světový a nejlepší český populárně vědecký dokumentární film ovládly dokument o pozoruhodném životě včel i včelařů Víc než jen med a snímek věnující se otázkám reprodukce Čí je moje dítě?.

54

Populárněvědecký festival lámal rekordy ještě před zahájením: přes internet se na něj akreditovalo 3.000 diváků; přijelo bezmála 300 českých i zahraničních hostů. Výjimečné bylo i klání dokumentů: účastníky jednotlivých kategorií vybírali dramaturgové z rekordních 500 přihlášených snímků.

Festival MusicOlomouc nabídl světové premiéry Tři desítky soudobých hudebních kompozic, z nichž tři byly uvedeny ve světové premiéře, přinesl v polovině dubna 6. ročník polyžánrového festivalu MusicOlomouc. Olomouckému publiku se poprvé představil pražský Orchestr Berg, jenž se specializuje na soudobou hudbu v atraktivním pojetí. Vystoupení na pomezí jazzu, rocku, vážné hudby a elektroniky bylo plně v rukou saxofonisty Ivana Myslikovjana.

Univerzita celý den sportovala Středa 14. května byla na Univerzitě Palackého zasvěcena sportu. Zdravý pohyb si dopřávali v hojné míře studenti, ale také akademici a zaměstnanci univerzity. Na sportovištích si mohli vybrat z pěti desítek sportů od aerobiku po zumbu. Úspěch slavil i 1. ročník běhu parky Memoriál Jiřího Hronka.

Veletrh vědy ve znamení vesmíru a jiných světů V obležení vědychtivých návštěvníků se v polovině června ocitla budova PřF UP i areál Korunní pevnůstky – hlavním tématem veletrhu vědy, na jehož přípravě se podílely všechny fakulty univerzity, byl vesmír a jiné světy. Děti i dospělí si zkusili tajné písmo, kouzla a čáry hypnózy, poskládat si origami, hrát na netradiční hudební nástroje, rýžovat zlato nebo si potrápit hlavu u řady hlavolamů

v matematické kavárně či u některé z mnoha šachovnic. Do světa vědy zájemci nahlédli na 110 stanovištích. Veletrh se poprvé konal v roce 2001 pod názvem Chemický jarmark.

Ortodoncie. Nová česká učebnice vzešla z olomoucké univerzity Po dlouhých 33 letech vyšla nová učebnice ortodoncie. Jde o celorepublikovou učebnici pro studenty zubního lékařství; některé z kapitol jsou určeny i pro ty, co jsou v profesním postrgaduálu a specializují se na ortodoncii. Moderní učební text s bohatou barevnou obrazovou dokumentací nabízí základní informace o diagnóze, prevenci a terapii všech forem anomálií chrupu. Kolektiv autorů převážně z Lékařské fakulty UP vedl profesor Milan Kamínek. Publikace s názvem Ortodoncie má 246 stran a vydalo ji nakladatelství Galén.

Noc vědců vzbudila rekordní zájem Univerzita Palackého se 27. září zapojila do celoevropské Noci vědců. Buňky pro vědu v sobě objevovali lidé na řadě míst: na PřF UP přihlíželi chemických pokusům, levitaci magnetu, vážili se na planetární váze či pozorovali netopýry. Na PdF UP si příchozí vyráběli roboty z lega, seznámili se se životem včel nebo parním strojem. Zájem byl také o Centrum telemedicíny a simulátorů na LF UP. Vědci z FTK UP zájemcům analyzovali chůzi, testovali psychiku, měřili tělesné složení nebo radili s pohybem a výživou. Noc vědců pořádá Evropská komise a jejím posláním je popularizace vědy a techniky.

Právnická fakulta získala první akreditaci pro habilitační řízení Právnická fakulta poprvé obdržela akreditaci pro habilitační řízení. Na základě rozhodnutí ministerstva školství bude moci v příštích čtyřech letech jmenovat docenty v oboru Občanské právo. Oprávnění vysoké školy konat habilitační řízení podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo školství na základě doporučujícího stanoviska akreditační komise. Obor musí být zajištěn alespoň dvěma habilitovanými akademiky a prokázat odpovídající vědeckou a publikační aktivitu.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

55


Jak univerzita v roce 2014 hospodařila? Univerzita Palackého hospodaří jako jedna účetní jednotka a pro vnitřní potřebu rozpočtování, sledování a vyhodnocování nákladů a výnosů se člení na 17 součástí, z toho 8 fakult. Hospodářský výsledek za rok 2013 ve výši 37.310 tis. Kč byl na základě schválení Akademického senátu UP rozdělen do Fondu provozních prostředků (22.405 tis. Kč), Fondu rozvoje investičního majetku (12.856 tis. Kč) a Fondu odměn (2.049 tis. Kč). Hospodářský výsledek za rok 2014 ve výši 58.223 tis. Kč bude přerozdělen na základě výsledku jednání Akademického senátu UP

A na závěr… TOP události roku 2014

a po schválení výroční zprávy o hospodaření za rok 2014 MŠMT. Největší objem finančních prostředků na vědu a výzkum představují prostředky získané z kapitoly MŠMT, a to celkem 641.171 tis. Kč, z toho běžné prostředky činí 588.729 tis. Kč a kapitálové 52.442 tis. Kč. Do FÚUP bylo převedeno 2.623 tis. Kč a vráceno poskytovateli 5.602 tis. Kč. Z ostatních kapitol SR bylo převedeno na UP 280.108 tis. Kč pouze běžných prostředků. Do FÚUP bylo převedeno 963 tis. Kč a vráceno poskytovatelům 3.422 tis. Kč. Ze zahraničí obdržela UP běžné prostředky ve výši 1.432 tis. Kč.

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK ZA ROK 2014 V TIS. KČ Součásti VVŠ

HV z hlavní činnosti

HV z doplňkové činnosti

HV celkem

0

8

8

Lékařská fakulta

4 242

8 111

12 353

Filozofická fakulta

1 583

1 890

3 473

Přírodovědecká fakulta

17 162

781

17 943

42

0

42

1 757

190

1 947

0

0

0

Cyrilometodějská teologická fakulta

Pedagogická fakulta Fakulta tělesné kultury Právnická fakulta Fakulta zdravotnických věd

254

0

254

Správa kolejí a menz

6 179

3 655

9 834

Rektorát

1 678

0

1 678

Knihovna UP

0

0

0

Vydavatelství

2 426

106

2 532

Centrum výpočetní techniky

0

38

38

Zbrojnice

0

0

0

Vědecko- technický park

2 210

170

2 380

Akademik sport centrum

4

68

72

5 137

21

5 158

462

0

462

Projektový servis Centrum podpory studentů se specifickými potřebami Centrální prostředky C e l k e m

56

49

0

49

43 185

15 038

58 223

Rok 2014 se do univerzitní historie zapsal jako rok, v němž začalo funkční období 168. rektora Jaroslava Millera, kdy do Olomouce dorazila světová ikona lingvistiky a vlivný intelektuál Noam Chomsky a kdy univerzita začala používat jednotný vizuální styl. V roce 2014 získala univerzita třináct nových profesorů. Všem předal dekret s nejvyšším vědecko-pedagogickým titulem ministr školství Marcel Chládek. Čestnými doktory se stali Göran Sandberg, významný švédský experimentální biolog, a americký muzikolog, velký propagátor české hudby Michael Beckerman. Odbornice na středověké dějiny Libuše Hrabová převzala Cenu Františka Palackého, svou přednášku věnovala právě tomuto buditeli. Před prázdninami navštívil univerzitu Noam Chomsky. Před třemi stovkami účastníků mezinárodní lingvistické konference Olomouc Linguistics Colloquium hovořil o teorii minimalismu ve větné skladbě. Mnohem větší mediální rozruch ale způsobil prohlášením, že disidenti u nás zase tolik netrpěli. Hlavním hostem festivalu Academia Film Olomouc byl jeden z nejuznávanějších teoretických fyziků v oblasti temné hmoty Lawrence Krauss, který patří mezi světovou špičku vědecké popularizace. Na Univerzitě Palackého začali studovat stipendisté z Ukrajiny a všichni zahraniční studenti už od září nemusí na cizineckou policii dojíždět do Přerova. Univerzita pro ni zřídila pobočku na třídě Svobody.

V červnu se poprvé sešel nový Akademický senát UP. Na další tři roky v něm zůstalo jen šest původních členů, volby vynesly do nejvyššího samosprávného orgánu osmnáct nováčků. Předsedou senátu byl zvolen Jiří Langer. Konaly se také volby do fakultních senátů. Na lékařské a přírodovědecké fakultě zůstali předsedy Jan Strojil a Marek Jukl. Nového předsedu získal senát filozofické fakulty, kterým se stal Wilken Engelbrecht, senátoři fakulty tělesné kultury si do svého čela vybrali Soňu Formánkovou a senát pedagogické fakulty vede Jan Michalík. Rok 2014 byl také rokem, kdy se do vedení města dostalo hned několik akademiků v čele s primátorem, dosavadním proděkanem PdF UP a šéfem katedry společenských věd Antonínem Staňkem. Ten se stal 24. olomouckým starostou a jeho náměstky Aleš Jakubec z fakulty tělesné kultury a Pavel Urbášek, ředitel univerzitního archivu. V městské radě zasedl ještě Čestmír Neoral z lékařské fakulty. Dne 1. dubna se poprvé v éteru ozvalo studentské rádio UP Air. Univerzitní vydavatelství se díky výsledkům z předchozího roku zařadilo s téměř pětistovkou titulů mezi druhé nejplodnější v zemi, hned za Albatros. Univerzita si připomněla i 25. výročí sametové revoluce. Rektor Miller na shromáždění poděkoval Josefu Jařabovi, klíčové postavě listopadových událostí na univerzitě, za jeho odvahu postavit se komunistické moci v době, kdy ještě zdaleka nebylo jasné, jakým směrem se budou události ubírat.

P ře h l e d hl avní c h ud ál ostí U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

P ř e h l e d h l a v n í c h u dá l o st í V

R O C E

2 0 1 4

U N I V E R Z I T A

P A L A C K É H O

V

R O C E

2 0 1 4

57


Základní údaje o vysoké škole Název: Univerzita Palackého v Olomouci Adresa: Křížkovského 511/8, 771 47 Olomouc Telefonické spojení: (+420) 585 631 111 WWW adresa: www.upol.cz Adresa elektronické podatelny: e-podatelna@upol.cz

Fakulty Univerzity Palackého • CYRILOMETODĚJSKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA (CMTF) Univerzitní 244/22, 771 11 Olomouc • LÉKAŘSKÁ FAKULTA (LF) tř. Svobody 8, 771 26 Olomouc • FILOZOFICKÁ FAKULTA (FF) Křížkovského 511/10, 771 47 Olomouc • PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA (PŘF) 17. listopadu 1192/12, 771 46 Olomouc • PEDAGOGICKÁ FAKULTA (PDF) Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc • FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY (FTK) tř. Míru 115, 771 11 Olomouc • PRÁVNICKÁ FAKULTA (PF) 17. listopadu 8, 771 11 Olomouc • FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD (FZV) tř. Svobody 8, 771 11 Olomouc

Editorka: Mgr. Lenka Skácelíková Korektorka: Mgr. Monika Stoklásková Fotografie: Archiv UP, Jan Andreáš, MMOL Design, grafická úprava: Dalibor Peřina Tisk: ProfiTisk Olomouc Olomouc 2015 ISBN 978-80-244-4788-9


www.upol.cz