Nieuw Amsterdam #3

Page 83

AMSTERDAM WATERSTAD Ik was vorige zomer in een hakkenbar in een metrostation in Stockholm omdat ik inlegzooltjes nodig had voor moeilijke voeten. De verkoper was onlangs in Amsterdam op vakantie geweest. Ik vroeg hem of hij het naar zijn zin had gehad. Vanuit de grond van zijn hart zei hij: ‘NO!’ Met zoveel overtuiging hoor je het niet vaak. Het was, zei de hakkenman, ‘because Amsterdam smells. It stinks.’ Hij haalde de vertaal-app van zijn iPhone erbij om de gewaarwording te specificeren. ‘Mould’, verscheen op het schermpje: Amsterdam ruikt schimmelig en muf. ‘En’, zei hij, ‘zo ruikt Amsterdam overal, in de hele stad, buiten en binnen.’ Zelfs in zijn hotelkamer op vier hoog, die nota bene ruim buiten de stad zelf stond, in hoe heet het daar ook alweer, o ja, in Utrecht. Overal hing de muffe, vochtige geur. Zijn hele Zweedse gezelschap had er last van. ‘Die geur kennen we hier in Stockholm niet’, besloot hij. ‘Maar jullie ruiken het waarschijnlijk niet, omdat jullie eraan gewend zijn.’ >>

Fred Feddes

Journalist en publicist, auteur 1000 jaar Amsterdam

fredfeddes.nl

© Water Republic, FonzTeeVee

81


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.