Nieuw Amsterdam #1

Page 110

gebiedsontwikkeling

Grootschalige transformatie

Gebiedsontwikkeling vanuit het nu Levert de organische ontwikkeling nu niet al meer op dan wat ooit beoogd was?

Overal in Amsterdam nemen bewoners en ondernemers initiatieven die de wereld, heel lokaal, een beetje veranderen. Dit magazine staat er vol mee. Soms luiden meerdere initiatieven in hetzelfde gebied een nieuwe toekomst voor dat hele gebied in. Een fenomeen dat ook wel spontane, organische of coĂśperatieve gebiedsontwikkeling wordt genoemd. In Amsterdam zijn er verschillende gebieden waar dit proces nu al is ingezet. Wat kunnen we leren van deze dynamiek? In Amsterdam is er een aantal gebieden waar grootschalige transformatie gewenst is. Vaak gaat het om verouderde bedrijventerreinen. Voorbeelden hiervan zijn Oostenburg, Zeeburgereiland, Overhoeks, Buiksloterham en het Cruquiusgebied. Judith Lekkerkerker Hoofdredacteur en onderzoeker bij Ruimtevolk, kennis- en inspiratieplatform

108

Als we de initiatieven in deze gebieden en de manier waarop gemeente, stadsdeel en andere betrokkenen hiermee omgaan op een rij zetten, kunnen we een aantal gemeenschappelijke kenmerken

voor ruimtelijke vraagstukken.

identificeren en uitspraken doen over al dan niet succesvolle

ruimtevolk.nl

strategieĂŤn om bij te dragen aan de gewenste transformatie.

>>


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.