PAGDER 2012-2015 FAALİYET RAPORU

Page 1

Plastik Sanayicileri Derneği neği

FAALİYET RAPORUPlastik Sanayicileri Derneği

İÇİNDEKİLER Dünden Bugüne Plastik Sanayicileri Derneği

4

Yönetim Kurulu Mesajı

8

2012-2015 Dönemi Faaliyetleri

14 14

Temsil Çalıșmalarımız

24

Mevzuat Çalıșmalarımız

38

Araștırmalar ve Yayınlarımız

46

Ticareti Geliștirme Faaliyetlerimiz

50

Seminerlerimiz

58

Eğitimlerimiz

66

Fuar Organizasyonlarımız

80

İletișim Faaliyetlerimiz

90

OSB Çalıșmalarımız

96

Sosyal Sorumluluk

106

İdari Faaliyetlerimiz

www.pagder.org
6

2012-2015 FAALİYET RAPORU

DÜNDEN BUGÜNE PLASTİK 1955

1973

Plastik Mutbah Eșyaları İmalatçıları gayri resmi olarak örgütlendi

Petkim’den hammadde alacak olan plastik imalatçıların üretici olduklarına dair görüș bildirimi

1969

1983

İlk yönetim kurulu kararı: “Bir yönetim kurulunda aynı soyadı tașıyan iki kardeșin olup olamayacağının yetkili makamlara sorulmasına”

1969 İlk kongre ile derneğin ismi “Umum Plastik Sanayicileri Yardımlașma Derneği” olarak değiștirildi.

1969 İlk adres: Uzunçarșı Caddesi, Mercan

Derneğin ismi “Umum Plastik Sanayicileri Derneği” olarak değiștirilmiștir.

1970 Kütahya – Gediz’de meydana gelen 7.2 șiddetindeki depremde zarar gören depremzedelere bir kamyon plastik eșya ve 44.600 TL nakit yardımda bulunuldu.

1986 1980 MGK kararıyla faaliyetleri durdurulan dernek 53 gün sonra 1. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı’nın emirlerine uymak kaidesiyle yeniden açılmıștır.

İlk yurtdıșı fuar organizasyonu (Düsseldorf)


Plastik Sanayicileri Derneği

SANAYİCİLERİ DERNEĞİ 1989 PAGDER kadrolarının da içinde bulunduğu sektör mensupları tarafından, eğitim ve araștırma faaliyetlerini yürütmek üzere PAGEV kuruldu.

2010 İthal edilecek ikinci el makinalar için Dıș Ticaret Müsteșarlığı (bugünkü Ekonomi Bakanlığı) tarafından görüș bildiren kurum olarak tanınmıștır.

2012

2006

Türkiye’nin ilk özel özel organize sanayi bölgesi, plastik ihtisas organiza sanayi bölgesi olarak yapılandırıldı ve PAGDER ASLAN Plastikçiler İhtisas Özel OSB kuruldu.

İlk șube açıldı (Bursa)

2011 2004 Hayrullah Yelkenci’nin bașkanlığa gelmesi ile dernek faaliyetleri ivme kazandı.

2010 PAGDER, yeniden yapılanma sürecinde PAGEV ile ortak kullandığı ofisinden ayrılarak yeni ofisine tașındı.

Ekonomi Bakanlığı’nın Uluslararası Rekabetçiliğin Geliștirilmesinin Desteklenmesi adlı ihracatı geliștirme projesinde ișbirlikçi kurum olarak yer alındı.

2014 Dernek tarihinin en geniș kitleye hitap eden kurumsal sosyal sorumluluk projesi Yuvaya Dönüșen Plastikler bașladı.

2011 2004

PAGDER’in kurulușuna öncülük ettiği PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu kuruldu.

Dernek kısa adı PAGDER olarak belirlendi.

www.pagder.org


8

2012-2015 FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU MESAJI

Sektörümüzün değerli üyeleri, Plastik mamullerde ülkemiz ihtiyacının tamamına yakınını karșılayan, 14 bin firma ve 250 binin üzerinde doğrudan istihdam sağlayan Türkiye plastik sektörünün çatı kurulușu PAGDER olarak, kurulduğumuz1969 yılından bu yana bu dev sektörün gelișimine olumsuz yönde etkileyen sorunlarına etkin çözümleri sağlayacak adımları atmaktayız. Sektörümüzde yer alan firmaların ihracatlarını, kazançlarını artıracak, ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri üretip uygulamaktayız. Plastik sanayicileri ve genel iș dünyasının gelișmesi için karar alıcılar ve kamuoyuna yönelik yoğun sektör savunuculuğu faaliyetlerimiz bizler için her zaman öncelik tașıyor; ekonomik, idari ve siyasi gelișmeleri takip ediyor, hem üyelerimizi bilgilendiriyor, öneriler geliștiriyor ve karar süreçlerine katkı yapmaya çalıșıyoruz. Bugün plastik sanayiinin çeșitli alt kollarında faaliyet gösteren ve her biri kendi açısından büyük seviyelere ulașmıș olan sektör ve bunların sivil toplum örgütlerinin önemli bir kısmı PAGDER’in içinden doğmuștur. Bugün de, Türkiye’nin çeșitli bölge ve illerinde plastik sanayicilerinin örgütlenmesi ve sektörel-bölgesel olarak örgütlenen yapının PLASFED șemsiyesi altında toplanmasına yönelik güçlü girișimin içindeyiz ve bundan büyük bir mutluluk duyuyoruz. 2012 itibariyle 2015’in ilk çeyreğinde de bir sivil toplum örgütlenmesinden beklenen bütün unsurları kapsayan çalıșmaları, projeleri hayata geçirmeye devam ettik; sektörümüzün yapısal sorunlarında da çözümleyici adımları attık. Son üç yıl içinde de, firmalarımızın dıș pazar arayıșlarına destek verecek, ihracat kapılarını açacak etkinlik ve yurt dıșı organizasyonları, tanıtımları gerçekleștirdik. Ur-Ge projemizin yanı sıra bașka sektörlerde örneği çok az görülen biçimde, sektör mensuplarımıza yol göstermek amacıyla 97 ülkede plastik pazarının durumu, rakipler, dikkat edilecek hususlar, hangi ürünlerde avantajlar söz konusu gibi önemli bilgileri içeren ve bilimsel yöntemlerle hazırlanmıș Dünya Plastik Atlası adını verdiğimiz rehberler hazırladık. Plastik endüstrilerine yönelik teknik bilgi ve pazarlama-iletișim alanlarında yüzlerce eğitim gerçekleștirdik, dıș ticaret, ihracat eğitim faaliyetlerimiz hem mevzuat hem de pazarlama alanında devam ediyor. Sanayicilerimize ve profesyonellere, dıș ticaret, pazarlama yanı sıra teknik bilgi, enjeksiyon, ekstrüzyon, kompaundekstrüzyonu, enerji verimliliği vb. alanlarda en önemli uluslararası isimlerinin katılımı ile seminerler, konferanslar düzenledik. 2014 yılını da yine büyümeyle kapatan Türkiye plastik sektörünün verilerini düzenli olarak takip ediyor ve analizlerimizi hep gerçekleșmiș verilere göre yapıyoruz. Kamuoyuna, basına gerçek bilgi ve buna bağlı analizleri, PLASFED ile birlikte, özel raporlamalar sunmaya gayret ediyoruz.


Plastik Sanayicileri Derneği

Son üç yıllık değerlendirmelere baktığımızda tüm yapısal sorunlara karșı sektörümüzün büyümeye devam ediyor olmasından PAGDER olarak büyük gurur duyuyoruz. 2012 sonunda 7,2 milyon tonluk üretime ulașan sektörümüz, Avrupa ikinciliğine 2013’de yükseldi ve değer bazında da aynı yıl yüzde 17 bir artıșla 34.3 milyar TL üretime ulaștı. Yine miktar bazında da yüzde 13 artıș sağlayarak 8.1 milyon ton mamul üretti. Sadece 2013 yılında doğrudan mamul ihracatında 1.7 milyar dolar fazlamız oldu. Son üç yılda ortalama 800 milyon dolar makine teçhizat yatırımı yapan sektörümüz 2014 sonu itibariyle de, 867 milyon dolar makine teçhizat yatırımı gerçekleștirdi; toplam katma değerimiz 14 milyar dolara çıktı. Ülkemizin genel ekonomik yavașlamasına rağmen, 2014’ü de yıllık yüzde 1.9 oranında büyüyerek kapatan; temsil ettiğimiz Türkiye plastik sektörünün bu benzersiz bașarıları bizim faaliyetlerimiz için de itici güç olmaktadır. En büyük sorunlarımızdan biri olan plastiğe karșı olumsuz algıyı değiștirmeye yönelik çalıșmalar da yapıyoruz. Haksız rekabet amacıyla bazı sektörlerden gelen yanlıș, yönlendirilmiș ya da abartılmıș bilgilere anında bilimsel içerik tașıyan cevapları veriyoruz; gerek üretim safhasında, gerek kullanım safhasında plastik mamullerin en az su kullanılarak, en az karbon salımı yapılarak üretilen malzemeler olduğunu ve hafiflikleriyle karbon salımını kullanım așamasında da azalttığını bıkıp usanmadan anlatıyoruz. “Bilinç ve Farkındalık” yaratmak suretiyle, değerli bir hammadde olan plastik atıkların geri dönüșümünün sağlanması, kaynağında ayrıștırma alıșkanlığının kazandırılması, plastik ile genel olumsuz algıyı değiștirmek hedefiyle, sektörümüzün saygınlığını artırmak üzere hayata geçirdiğimiz ve kamuoyunda büyük ilgi gören sosyal sorumluluk projemiz Yuvaya Dönüșen Plastikler kampanyamızı da iki yıldır bașarıyla yürütüyoruz. Sektörümüzün bugüne değin yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri içinde en uzun soluklu ve en çok ses getiren projesi olma özelliğiyle “Yuvaya Dönüșen Plastikler” kampanyamız alanının en ünlü isimlerinden, sanatçılardan, iș dünyasından da büyük destekler görüyor. TV, radyo, gazete, dergi, internet medyası gibi birçok medya mecrası tarafından haber olarak kamuoyuna duyurulan projemiz, sosyal medyada da yankı buluyor. Proje kapsamında çocuklarımız için müzikal bir tiyatro oyununu sahneye koyuyoruz. Erken yașlarda çocuklarımızda bu bilincin, geri dönüșüm kültürünün olușması için elimizden geleni yapıyoruz. Elbette sadece projemiz kapsamında değil, 2012 yılından bu yana çeșitli TV kanalları haber kușaklarında, gazetelerde, dergilerde, radyolarda sektör sorunlarımızı dile getirdiğimiz haber-röportajlarımız yayınlanarak sektörümüzün temsilini, sözcülüğünü bașarıyla yürütüyoruz. Ülkemizde PLASFED-Plastik Sanayicileri Federasyonu, MAKFED-Makine İmalat Sanayi Dernekleri Federasyonu, EVFED-Ev ve Mutfak Eșyaları Federasyonu ve yakında kurulacak KİMYA Federasyonunda kurucu üye sıfatıyla yer alarak, çatı örgütlerde üyelerimizi ve sektörümüzü üst perdeden temsil ederek, örgüt yapımızı güçlendirmekte ve etki alanımızı genișletmekteyiz. Bununla birlikte küresel alanda da, plastik sektörünün en otorite kurumları, birlikleri ile ișbirliği içindeyiz; Plastics Europe – AB Plastik Hammadde Üreticileri Birliği, EuPC - AB Plastik Mamul Üreticileri Birliği ve EUROMAP – AB Plastik ve Kauçuk İșleme Makineleri Üreticiler Birliği üyelikleriyle de sektörümüz çıkarlarını koruyoruz, geliștiriyoruz. PAGDER olarak daima sektörümüzle el ele, üstlendiğimiz sorumlulukların bilincinde, ortak-tek bir ses olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye, sizlerle birlikte güçlenmeye devam edeceğiz.

www.pagder.org


10

2012-2015 FAALİYET RAPORU

Rakamlarla

35 YÖNETİM KURULU TOPLANTISI

YÖNETİM KURULU DÖNEMİ

696 ALT KIRIMLAR MAMUL

MAKİNE

419 ÜYE

HAMMADEE

230 130 59


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER

23 ÜLKE

6

ÜYESİ OLUNAN ÜYE KURULUȘ SAYISI

42 FUAR KATILIMI

59

EĞİTİM VE SEMİNER

1354 KATILIMCI (2012-2015)

www.pagder.org


12

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER Yönetim Kurulu Üyeleri

Hakan Dirgeme

Erkan Evrenkaya

Reha Gür

Burç Angan

Mehmet Bektaș

Sibel Destereci Yılmaz

Selçuk Gülsün

Mevlüt Çetinkaya

Sekreter Üye 2012-2015 (Beno Plastik)

Bașkan Yrd. 2012-2015 (Eurotec Müh. Plastikleri)

Üye 2014-2015 (Ser Rezistans)

Üye 2014-2015 (Hür-Mak Makina)

Hüseyin Semerci Bașkan 2012-2015 (Șenmak Makina)

Bașkan Yrd. 2012-2015 (Üstün İș Makina)

Muhasip Üye 2012-2015 (Tisan Müh. Plastikleri)

Üye 2012-2015 (Tepsan Plastik)

Üye 2012-2015 (Petkim)


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER Denetim Kurulu Üyeleri

Erkan Aydın Üye 2012-2015 (Gema Polimer)

Yavuz Eroğlu

Abdullah Karabulut

Ferit Öztimur

Burak Emiralioğlu

Bașkan Yrd. 2012-2014 (Sem Plastik)

Üye 2012-2014 (Jefleks Plastik)

Üye 2012-2015 (Ekin Makina)

Üye 2012-2013 (Basf Türk Kimya)

Aydın Hülagü Üye 2013-2015 (Pimar Plastik)

www.pagder.org5.1

Temsil Çalıșmalarımız


16

2012-2015 FAALİYET RAPORU

TEMSİL ÇALIŞMALARIMIZ

PAGDER, üyesi bulunduğu ulusal ve uluslararası șemsiye örgütlerde Türkiye plastik ve plastik ișleme makineleri sektörünü bașarı ile temsil etmektedir. PAGDER’in üyesi olduğu ve yönetimlerinde yer aldığı platformlar; • • • • • • •

PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu EVFED Ev ve Mutfak Eșyaları Federasyonu TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Türkiye Kimya Sanayi Meclisi EuPC Avrupa Plastik Mamul Üreticileri Birliği EUROMAP Avrupa Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Derneği PlasticsEurope Avrupa Plastik Hammadde Üreticileri Birliği

PAGDER; TOBB Plastik Sanayi Sektör Meclisi ve Plastik Tanıtım Grubu kurulması çalıșmaları içinde bulunmuș ve sektörel paydașlarıyla birlikte bu yöndeki taleplerini ilgili mercilere iletmiștir. PAGDER bu iki önemli sektörel olușumun takipçisi olmaya devam edecektir. Çatı örgütler içinde yer alarak üyelerinin ve sektörünün bir üst perdeden temsil edilmesini ilke edinen PAGDER, PLASFED, MAKFED ve EVFED’den sonra yakın zamanda kurulması hedeflenen Kimya Sanayicileri Federasyonu kurucuları içinde de yer alacaktır.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, PLASFED PLASTİK SANAYİCİLERİ FEDERASYONU’NUN KURULMASINA ÖNCÜLÜK ETMİŞTİR

PLASFED Basın Lansmanı 17 Ocak 2012 - Malta Köșkü, İstanbul

PAGDER, sektörün geleceğini etkileyen sorunları çözüme kavușturmak ve 2023 yılı vizyonumuzu gerçekleștirmek üzere, dünya çapında söz sahibi bir konuma doğru yükselmesini kararlılıkla sürdürmek adına PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu’nun kurulmasına öncülük etmiștir.

www.pagder.org


2012-2015 FAALİYET RAPORU

TÜRK PLASTİK SANAYİNİN ULUSAL VE ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TEMSİLİ

18

3-7 Aralık 2012

11 Nisan 2014

RoadShow Etkinliği Almanya

EUROMAP Toplantısı, İspanya

29 Kasım 2013 EUROMAP Toplantısı, Türkiye

5 - 6 Nisan 2013 EUROMAP Toplantısı, İngiltere

18-19 Mart 2014 EuPC&PlasticsEurope Toplantısı, Belçika

18 Ekim 2013 PlasticsEurope Toplantısı, Almanya

7-8 Mayıs 2014 PlasticsEurope Akdeniz Danıșma Kurulu Toplantısı, Yunanistan


Plastik Sanayicileri Derneği

4-5-6 Kasım, 2014

7-8 Mayıs 2015

EUROMAP Toplantısı, Türkiye

PlasticsEurope Akdeniz Danıșma Kurulu Toplantısı, İtalya

26 Mayıs 2014

9-10 Nisan 2015

EuPC Toplantısı, Belçika

EUROMAP Toplantısı, İsviçre

5-6 Haziran 2014

22-23-24 Nisan 2015

EuPC Toplantısı, Belçika

EUROMAP Toplantısı, Almanya

16-17 Mart 2015

22 Mayıs 2015

EuPC Toplantısı, Belçika

EuPC Toplantısı, Polonya

www.pagder.org


20

2012-2015 FAALİYET RAPORU

ROADSHOW PROGRAMI 3-7 Aralık 2012 PAGDER’in destek verdiği RoadShow tanıtım çalıșmasında, ikili görüșmelerle Almanya sanayicilerine Türkiye’de üretilen plastik makineleri hakkında bilgi verildi.

RoadShow Programı Stuttgart, Almanya, 3 Aralık 2012

EUROMAP İCRA KOMİTESİ TOPLANTISI 28-29 Kasım 2013, EUROMAP Toplantısı, Türkiye Avrupa Birliği Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Birliği EUROMAP İcra Komitesi Toplantısı 28 – 29 Kasım tarihinde, PAGDER ev sahipliğinde İstanbul’da yapıldı.

EUROMAP İcra Komitesi Toplantısı İstanbul, 28 Kasım 2013


Plastik Sanayicileri Derneği

EUROMAP ISO ÇALIŞMA GRUBU TOPLANTISI 4-5-6 Kasım 2014, EUROMAP Toplantısı, Türkiye

EUROMAP ISO Çalıșma Grubu Toplantısı İstanbul 4 Kasım 2014

Avrupa Plastik ve Kauçuk İșleme Makinecileri Üreticileri Birliği EUROMAP, Alman Makine ve Aksamları Derneği VDMA ve İtalyan Plastik ve Kauçuk İșleme Makineleri ve Kalıpları Üreticileri Derneği ASSOCOMAPLAST tarafından kurulan ISO Çalıșma Grubu plastik ve kauçuk ișleme makineleri sektörüne yönelik 6 ayda bir gerçekleștirdikleri toplantıların beșincisini PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde 4-5-6 Kasım tarihlerinde İstanbul’da gerçekleștirildi.

www.pagder.org


22

2012-2015 FAALİYET RAPORU

EKONOMİ BAKANLIĞI ZİYARETİ 21 Eylül 2012 PAGDER, ikinci el makina ithalatı uygulamasında yașanan problemler ve plastik hammadde ithalatına getirilen vergilerin sektöre yansıyacak olumsuz etkilerini aktarmak üzere Ekonomi Bakan Yardımcısı Sayın Mustafa Sever ile makamında görüștü.

Ekonomi Bakan Yardımcısı Mustafa Sever’i Ziyaret, Ankara, 21 Eylül 2012

MIDDLE EAST BUSINESS FORUM 13 Kasım 2012, PAGDER Genel Sekreteri Barbaros Demirci, KOTRA’nın (Korea Trade & Investiment Promotion Agency - Kore Ticaret ve Yatırım Destek Ajansı) daveti üzerine 13 Kasım 2012 tarihinde Seul’de düzenlenen Middle East Business Forum’a katılarak Güney Koreli yatırımcıları Türkiye’ye yatırım yapmaya çağırdı.

Middle East Busıness Forum, Seul, Güney Kore 13 Kasım 2012


Plastik Sanayicileri Derneği

BAP - PAGDER İŞBİRLİĞİ 11 Nisan 2013 BAP (Bulgaristan Plastik Sanayicileri Derneği) Bașkanı Venelin Marinov ve PAGDER Yönetim Kurulu Bașkanı Hüseyin Semerci arasında, iki ülkenin sanayi ve ticari konularında ișbirliklerinin arttırılması amacıyla anlașma imzalandı. BAP - PAGDER iyi niyet anlașması, İzmir 11 Nisan 2013

PAGDER-ABIPLAST İŞBİRLİĞİ ABIPLAST (Brezilya Plastik Endüstrisi Derneği) ile PAGDER arasında, iki ülkenin sanayi ve ticari konularında ișbirliklerinin arttırılması amacıyla anlașma imzalandı.

www.pagder.org5.2

Mevzuat Çalıșmalarımız


26

2012-2015 FAALİYET RAPORU

SİGORTA YENİLEME SORUNU PAGDER, firmaların sigorta yenilemede karșılaștığı sorunları gündeme tașıdı. Plastik sanayindeki üretici ișletmelerinin sigorta șirketlerince sigortalanmaması veya fahiș fiyatlarla sigorta yaptırılmak durumunda bırakılması sorunu gündeme tașınarak ilgili taraflar ve kamu otoritelerine çözüm önerileri sunmuștur.

PAGDER, HAMMADDE VERGİLERİNE İTİRAZ ETTİ AYPE, YYPE ve PP‘nin GYÜ ülkelerinden yapılan ithalatına ek vergi getirilmesi kararı; sektörümüzün global pazarlardaki rekabetini azaltacağından, konu PAGDER tarafından hassasiyetle takip edilmiș, ilgili tüm Bakanlıklar nezdinde girișimlerde bulunulmuștur.

PAGDER, TÜRK GIDA KODEKSİ’NDE REVİZE TALEP ETTİ PAGDER, Türk Gıda Kodeksi Domates Salçası ve Domates Püresi Taslak Tebliği’ndeki “Plastik Esaslı Ambalaj Malzemeleri Kullanılmaz” ibaresinin kaldırılması için müracaat etti. Domates Salçası ve Domates Püresi Taslak Tebliği Değerlendirme Toplantısı PAGDER, İstanbul, 20 Aralık 2012


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, PLASTİK POŞET KULLANIM YASAĞINA KARŞI HAREKETE GEÇTİ

Plastik Poșet Yasağı Değerlendirme Toplantısı, PAGDER, İSTANBUL, 4 Aralık 2012

PAGDER, büyük perakendecilerin, plastik poșet ve katkı maddeleri üreticisi firmaların katıldığı toplantı ile plastik poșet konusunu masaya yatırdı. Poșet üretiminde kalsit kullanımı, oxo bio katkılar ve kompost edilebilir plastikler ile ilgili standartların sağlanması gibi ana bașlıkların tartıșıldığı toplantıda katılımcılara AB’deki uygulamalar konusunda bilgi verildi. Katılımcılar olası ișbirliği modelleri ve ilgili Bakanlığa iletilecek çözüm önerilerini görüștü.

www.pagder.org


28

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER GİRİŞİMİ İLE “DEKABROMODİFENİLETHAN” YASAK LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

PAGDER’in girișimlerinin sonuç verdiği düzenleme doğrultusunda, plastiklerde alev geciktirici özellik sağlayan dekabromodifenilethan maddesi ithali yasak kimyasallar listesinden çıkarıldı.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, RPET YASAĞINA İTİRAZ ETTİ PAGDER, RPET (Geri Dönüștürülmüș PET) Kullanımı Yasağı ile İlgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na İtiraz Raporu Sundu. Gıda Ambalajlarında Geri Dönüșümlü Plastiklerin Kullanımı Toplantısı Holiday Inn Airport Hotel, İstanbul, 17 Nisan 2013

PAGDER, TEŞVİK MEKANİZMALARININ TAKİPÇİSİ OLDU PAGDER, Türkiye Plastik Sektörü Yatırımlarına Ek Teșvik Mekanizmaları Geliștirilmesi Konusunda Ekonomi Bakanlığı’na Bașvuru Yaptı.

ÖTV KANUNUN SEKTÖRE ETKİSİ PAGDER, Özel Tüketim Vergisi Kanununun İmalatçı / İhracatçı Sektörlerin Rekabet Güçlerine Olumsuz Etkisini Maliye Bakanlığı’na Sundu.

www.pagder.org


30

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER, ASO İŞBİRLİĞİ İLE “PLASTİK ÇALIŞTAYI” PAGDER, Ankara Sanayi Odası ișbirliği ile “Plastik Çalıștayı” gerçekleștirilmiș olup, Çevre ve Șehircilik Bakanlığı’nın da katkılarıyla çalıștay sonucunda plastik malzemelerin kamu algısını pozitife çevirmek için projeler geliștirilmesi karara bağlanmıștır. Ankara Sanayi Odası, Plastik Çalıștayı, 28 Mart 2013

PAGDER’DEN PLASTİK İŞLEME ENDÜSTRİSİ İÇİN ETİK KURALLAR PAGDER, Hazırladığı “Plastik İșleme Endüstrisi Etik Kuralları“nı Tüm Sektörün Görüș ve Onayına Sundu.

PAGDER’DEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETİ PAGDER, iș sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinde 13 șehirde sigorta garantili hizmet verilmesine öncülük etti.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, TÜRK GIDA KODEKSİ’NE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİ İLGİLİ BAKANLIĞA İLETTİ

PAGDER, “Türk Gıda Kodeksi - Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği”ne Dair Görüșleri Bakanlığa Tașıdı.

Çok katlı ambalajlarda gıda ile temas etmeyen yüzeyde geri dönüștürülmüș malzeme kullanan firmalara denetimler sonucu cezalar kesilmesi nedeniyle, PAGDER merkezinde olușturulmuș çalıșma grubumuzun katkıları ile hazırladığımız rapor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na gönderilmiștir. Bakanlığın ilgili birimleri ile yapılan görüșmeler sonucu tarafımıza iletilen cevapta özetle “Yürürlükteki tebliğ hükümlerince geri dönüștürülmüș plastiğin fonksiyonel bariyerin ardında kullanılmasına gerekli șartları sağlaması halinde izin verilmiștir” denilmektedir.

www.pagder.org


32

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER, HAMMADDE İTHALATI İÇİN SEKTÖRE REHBERLİK ETTİ

PAGDER-PAGEV Ortak Askıya Alma ve Kota Kontenjanı Sistemi Toplantısı, WOW Airport Hotel İstanbul, 30 Ekim 2013

PAGDER, Düșük veya Sıfır Vergili Hammadde İthalatı için Sektöre Rehberlik Etti.

PAGDER olarak, Türkiye plastik sektörünün küresel bașarısını arttırma vizyonu ile ithalatta gümrük vergisini indirme veya sıfırlama üzerine yoğun çalıșmalarımızı sürdürdük. Bu çalıșmalar çerçevesinde, Bakanlar Kurulu Kararıyla 3902.10 GTİP’no.lu olan Polipropilen türleri, 10.000- ton miktar ve gümrük vergisi %0 oranı ile ithal edilebileceği duyurulmuștur.

PAGDER-PAGEV Ortak Askıya Alma ve Kota Kontenjanı Sistemi Toplantısı, WOW Airport Hotel İstanbul 13 Mayıs 2014


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, GİTES ÇALIŞMALARINDA YER ALDI PAGDER, Ekonomi Bakanlığı’nın girdi tedarik stratejisi (GİTES) Eylem Planı’na dair çalıșmalara bașladı.

PAGDER, ÇED VE ÇEVRE DANIŞMANLIĞI İÇİN REHBERLİK ETTİ PAGDER, sektör mensuplarına uygun fiyatlarla ÇED ve ÇEVRE danıșmanlığı konusunda rehberlik etti.

www.pagder.org


34

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER, AVRUPA MEVZUATININ OLUŞUMUNA KATKI SAĞLADI PAGDER, üyesi bulunduğu Avrupa Plastik ve Kauçuk İșleme Makinecileri Üreticileri Birliği, EUROMAP tarafından hazırlanan EUROMAP 62 numaralı mevzuatın olușturulmasına katkı sağladı.

PAGDER, PLASTİK BORU ÜRETİCİLERİN SORUNLARINI MASAYA YATIRDI “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik” kapsamında PAGDER, plastik boru üreticisi firmaların yașadıkları problemleri gündeme tașıyarak sektör mensuplarının çıkarlarını savunmuștur.

PİGMENTLERDEKİ KISITLAMALAR SORUNU PAGDER, kullanımına kısıtlama getirilme ihtimali bulunan ürünler ile ilgili sektör mensuplarını bir araya getirdi.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, TEBLİĞ DEĞİŞİKLİKLERİ İLE İLGİLİ SEKTÖRÜ BİLGİLENDİRDİ Sektör mensuplarımız ile bir araya gelinen toplantıda, Türk Gıda Kodeksi, Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yönetmeliği’nin 13. Maddesinde ifade edilen “geri dönüștürülmüș plastikler gıda ile temas eden madde ve malzeme üretiminde kullanılamaz“ hükmü tartıșılmıș, Derneğimiz tarafından hazırlanan konunun teknik gereksinimleri ve AB uygulamaları görüșülmüștür. Toplantıda ortaya çıkan görüș ve öneriler dikkate alınarak hazırlanan yazı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü’ne gönderilmiș ve İstanbul İl Tarım Müdürlüğü ile bire bir görüșülmüștür. Geri Dönüștürülmüș Plastiklerin Gıda ile Temas Eden Ambalajlarda Kullanılmasının Değerlendirilmesi Toplantısı PAGDER, İstanbul 6 Șubat 2013

PAGDER, ZEYTİNBURNU’NDA GERÇEKLEŞEN PATLAMA DAVASINI HASSASİYETLE TAKİP EDİYOR PAGDER, İstanbul Zeytinburnu’nda bulunan ve ambalaj malzemeleri satan dükkanda meydana gelen patlamanın polietilen gazından meydana geldiği iddiaları ile ilgili olarak olayın dava süreçlerini hassasiyetle takip etmeye devam etmektedir.

www.pagder.org


36

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER, PLASTİK MALZEMELER ALEYHİNDE BASINDA YER ALAN SALDIRILARA KARŞI AKSİYONDA

Plastiklere Karșı Basında Yer Alan İthamların Değerlendirilmesi Toplantısı, PAGDER İstanbul, 10 Aralık 2014

Sektörümüzün aleyhinde medya kurulușlarının öne sürdüğü ithamlara karșı gerekli aksiyonların zamanında alınması çerçevesinde PAGDER olarak girișimde bulunmaktayız. Bu doğrultuda gerekli hukuki ișlemlerin bașlatılması dahil olmak üzere sektörün çıkarlarını korumak adına girișimlerimizi sürdürmekteyiz.


Plastik Sanayicileri Derneği

PLASTİK HAMMADDE İTHALATI TEBLİĞİ’NDEKİ DEĞİŞİKLİKLER İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

PAGDER, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği’nde Değișiklik Yapılmasına Dair Tebliği ile ilgili gelișmeleri hassasiyetle takip ediyor. Sektörün üretim ve ihracatına ciddi zararlar veren tebliğ değișikliği ile ilgili sektör mensuplarının görüșlerini ilgili bakanlıklara aktaran PAGDER, tebliğin yeniden düzenlenmesi için girișimlerde bulundu. 24 Șubat 2015 günü Çevre ve Șehircilik Bakanlığı’na, 2 Mart 2015, 4 Mart 2015 ve 27 Nisan 2015 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda plastik sektörünün yașadığı problemler bürokratlara aktarılmıștır.

www.pagder.org5.3

Araștırmalar ve Yayınlarımız


40

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PLASFEDDERGİ ÇALIŞMALARI PAGDER, plastik sektörüne yönelik güncel gelișmeleri ve faaliyetleri PLASFED adına periyodik olarak yayın haline getirir.


Plastik Sanayicileri Derneği

SEKTÖREL ARAŞTIRMA RAPORLARI

Kurucu üyesi olduğumuz PLASFED tarafından istatiksel verilere dayanarak hazırlanan sektör izleme raporları üyelerimizin hizmetine sunuldu.

www.pagder.org


42

2012-2015 FAALİYET RAPORU

KOMPAUND EKSTRÜZYONU KİTABI PAGDER, üyelerinin ve tüm sektör mensuplarının ihtiyaç duyduğu teknolojik bilgi akıșını sağlamak üzere Kompaund Ekstrüzyonu kitabını sektöre hediye etmiștir.

PAGDER PLASTİK ALGI ARAŞTIRMASI PAGDER tarafından yaptırılan ve 20 Șubat – 14 Mart 2013 tarihleri arasında, Türkiye’nin 7 bölgesi ve 15 șehrinde 1252 kișinin katılımıyla gerçekleștirilen “Plastik Algı Araștırması” yayın haline getirilmiștir.

PLASTİK İŞLEME TEKNİKLERİ EL KİTABI PAGDER, plastik ișleme teknikleri hakkında genel bilgileri ve plastik ișlemede karșılașılan sorunlara yönelik çözüm önerilerini sektör mensuplarının bilgiye kolaylıkla ulașabileceği bir kaynak haline getirmiștir.


Plastik Sanayicileri Derneği

DÜNYA PLASTİK ATLASI PAGDER, sektör için rekabet, büyüme ve verimlilik adına en iyi koșulları yaratmaya yönelik ihracat odaklı yayınlar hazırlamaktadır.

PLASTİK SEKTÖRÜ İÇİN ÇOK DİLLİ SÖZLÜK PAGDER, plastik ve plastik ișleme makinaları sektöründe yaygın olarak kullanılan kelimelerin ve terimlerin Türkçe, İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca olmak üzere küresel anlamda kabul görmüș 5 ana dilde çevirisinin yer aldığı sözlüğü sektöre sunmuștur.

www.pagder.org


44

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PLASTİK İŞLEMEDE ENERJİ YÖNETİMİ PAGDER, 24 Eylül 2014 tarihinde gerçekleștirdiği Plastik Sanayinde Enerji Verimliliği Semineri’nin eğitmeni Dr. Robin Kent’in kitabını Türkçe’ye çevirerek sektöre kazandırmıștır.

EKSTRÜZYONDA SORUN GİDERME SEMİNERİ KİTAPÇIĞI PAGDER, 8-9 Nisan 2015 tarihinde, Dr. Chris Rauwendaal tarafından verilen Ekstrüzyonda Sorun Giderme Semineri’nin sunumlarını Türkçe’ye çevirerek kitaplaștırmıștır.


Plastik Sanayicileri Derneği

PLASTİKLEŞTİRME EKİPMANLARI Plastik ișleme makinelerinin en önemli parçalarından olan vida, kovan ve geri dönüșsüz valflerle ilgili genel ve faydalı bilgilerin yer aldığı Plastikleștirme Ekipmanları kitabı sektöre kazandırılmıștır.

EUROMAP STANDARTLARI EUROMAP Standartları, Avrupa Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Derneği tarafından yayınlanan ve Avrupa plastik ve kauçuk makine imalatçıları için olușturulmuș olan standartların, TURQUM belgesi için hazırlanmıș olan plastik ve kauçuk ișleme makineleri, Ürün Uygunluk Șartnamesi’nin uygulamaya geçirilmesi için PAGDER tarafından hazırlanmıștır.

www.pagder.org5.4

Ticareti Geliștirme Faaliyetlerimiz


48

2012-2015 FAALİYET RAPORU

UR-GE PROJESİ HAYATA GEÇİRİLDİ T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile ihracatı geliștirme amaçlı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliștirilmesinin Desteklenmesi (URGD) kapsamında, PAGDER’in plastik sektörüne yönelik projesi kabul edilmiș ve ișbirliği kurumu olarak ilan edilmiștir. İleri Dıș Ticaret Eğitimi PAGDER, İstanbul 21 Eylül 2012

GÜNEY AFRİKA’DA İKİLİ GÖRÜŞMELER PAGDER geliștirdiği proje ile 2011 yılında ihracat seferberliğine bașladı. PAGDER projesi kapsamında, plastik hammadde, plastik mamul ve plastik ișleme makineleri sektörlerinde faaliyet gösteren 12 sanayici firma “Plastik Sanayicileri Derneği Kümesi”ni olușturdu ve Güney Afrika’ya yönelik planlanan yurtdıșı pazarlama programında iș görüșmeleri yapıldı. Durban Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti Durban, Güney Afrika 21 Eylül 2012

ÜRÜN ALIM- SATIM TALEPLERİ PAGDER, sektör mensuplarının ticari faaliyetlerini geliștirmek adına Derneğimize iletilen alım-satım taleplerini üyelerimizin hizmetine sunmaktadır.


Plastik Sanayicileri Derneği

OSO ORTAK SATINALMA ORGANİZASYONU A.Ş. İLE İŞBİRLİĞİ Plastik mamul üreticilerinin plastik hammadde, mühendislik plastikleri ve masterbatch vb. girdi maliyetlerinin önemli ölçüde düșürülmesi ve firmalarımızın küresel pazarlarda rekabetçiliklerinin ve ihracat olanaklarının artırılmasına yönelik ortak satın alma organizasyonu amaçlanmıștır.

KUVEYT HEYETİ İLE B2B GÖRÜŞMELERİ Kuveyt Sanayi Bakanlığı ve UNIDO (Birleșmiș Milletler Sanayi Kalkınma Örgütü) ișbirliğinde uygulanan sektörel gelișim projesi kapsamında, Kuveyt kökenli firmalar ile Türk plastik sanayicileri 18 Ağustos 2014 tarihinde, PAGDER Dernek Merkezi’nde B2B görüșmeleri gerçekleștirmiștir.

www.pagder.org5.5

Seminerlerimiz


52

2012-2015 FAALİYET RAPORU

KOMPAUND EKSTRÜZYONU SEMİNERİ

Kompaund Ekstrüzyonu Semineri Holiday Inn Airport Hotel, İstanbul 18 Nisan 2013

PAGDER’den Sektöre Kompaund Ekstrüzyonu Semineri

PAGDER organizasyonu ile kompaund üretiminde planlamanın ilk günlerinden bașlayıp, hatları etkin bir biçimde kurup çalıștırmak için göz önünde bulundurulması gereken girdilerin sunulduğu “Kompaund Ekstrüzyonu Semineri” Steer Firması sponsorluğu ile gerçekleștirildi.


Plastik Sanayicileri Derneği

PLASTİK SANAYİNDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMİNERİ

Plastik Sanayinde Enerji Verimliliği Semineri CVK Park Bosphorus Hotel, Istanbul 24 Eylül 2014

Dünyanın Önde Gelen Uzmanı ile Plastik Sanayinde Enerji Verimliliği Semineri

Sektör mensuplarımız, plastik endüstrisinde enerji ve enerji yönetimi konularında önde gelen uzmanlardan biri olan Dr. Robin Kent’in tecrübelerini dinleme fırsatını buldu.

www.pagder.org


54

2012-2015 FAALİYET RAPORU

EKSTRÜZYONDA SORUN GİDERME SEMİNERİ

Ekstrüzyonda Sorun Giderme Semineri Conrad İstanbul Bosphorus İstanbul 8-9 Nisan 2015

Efsane Eğitmen Dr. Chris Rauwendaal’dan Ekstrüzyonda Sorun Giderme Semineri

Ekstrüzyon alanında dünyanın en saygın isimlerinden Dr. Chris Rauwendaal plastik ekstrüzyon süreçlerinde yașanan sorunların çözümüne yönelik olarak dünya genelinde gerçekleștirdiği seminerlerin bir diğerini, PAGDER organizasyonunda İstanbul’da gerçekleștirdi.


Plastik Sanayicileri Derneği

DIŞ TİCARETTE ÖDEME YÖNTEMLERİ SEMİNERİ Dıș Ticarette Kullanılan Ödeme Yöntemlerinde Yeni Dönem Semineri ile hacmi ve hızı her geçen gün artan uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri konusunda katılımcılar bilgilendirilmiștir. 12 Mayıs 2014, PAGDER İstanbul

PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK YANGIN SEMİNERİ Plastik sanayicileri, plastiklerin yangın açısından riskleri, yangın güvenliği, önlemler ve kurtarma teknikleri ve yangın sigortaları ve yașanan süreçler hakkında “Plastik Sektörüne Yönelik Yangın Semineri”nde bilgilendirilmiștir. Plastik Sektörüne Yönelik Yangın Semineri, Bayrampașa Gençlik Merkezi, İstanbul 29 Mayıs 2014

www.pagder.org


56

2012-2015 FAALİYET RAPORU

TÜRK EXİMBANK DESTEKLERİ SEMİNERİ İhracatta rekabet gücünün arttırılması ve güvence altına alınması için Türk Eximbank destekleri hakkında “Türk Eximbank Destekleri Hakkında Bilgilendirme Semineri” iki kere gerçekleștirilmiștir. Türk Eximbank Destekleri Hakkında Bilgilendirme Semineri PAGDER, İstanbul 13 Mart 2014, 26 Mayıs 2015

SERBEST BÖLGE UYGULAMALARI SEMİNERİ Türkiye’nin en kapsamlı yatırım teșvik modellerinden olan Serbest Bölge Uygulamaları Semineri Avrupa Serbest Bölgesi ișbirliği ile gerçekleștirilmiștir. Serbest Bölge Uygulamaları Semineri PAGDER, İstanbul 3 Eylül 2014

KOSGEB DESTEKLERİ BİLGİLENDİRME SEMİNERİ KOSGEB’in ișletmelere sağladığı destekler ve teșvikler ile ilgili bilgiler Kompozit Sanayicileri Derneği ișbirliği ile gerçekleștirilen seminerde katılımcılara aktarılmıștır. KOSGEB Genel Destek Programı Bilgilendirme Semineri Tuzla OSB, İstanbul 30 Ekim 2014


Sa stik

Pla

nayic

ileri

r

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği

Dern

Pla

ileri

ic anay

tik S

Plas

P

eri yicil

Dern

tik Plas

i P

ri icile

anay

n Dern

ileri

ileri

ic anay

tik Plas

P

ileri

nayic

Sa stik

Pla

ri icile anay

ileri

nayic

eği Pla

eği

P

P

ileri

yic Sana stik

Dern

nayic

k Sa

ti Plas

ic anay

ileri

P

ileri

ic anay

tik S

eği

tik Plas

P

nayic

Sa stik

Pla

ri icile

anay

ileri

eği

Dern

eği tik Plas

P

ri icile

anay

ği

erne

eri D

yicil

Sana

eği

Dern

Pla

ileri

nayic

Sa stik

eği

Dern

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

Dern

kS lasti

ği

erne

eri D

yicil

Sana

ici

anay

tik S

Plas

tik Plas

i rneğ

tik S

eği

ği

ri De

Plas

Dern

erne

eri D

yicil

Sana

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

Dern

ileri

nayic k Sa

i rneğ

eği Dern

ti Plas

eği

Dern

eri yicil Sana

ri De

icile

anay

kS l sti la

Plas

icile

tik Plas

eği

eği

anay

eği Dern

Dern

Pla

kS lasti

ileri

i rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

i

kS lasti

P

ği

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

eği

Dern

i

erne

eri D

yicil

Sana

ileri

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

tik Plas

nayic

Sa stik

Dern

eği Dern

ği

erne

eri D

yicil

Sana

Dern

tik S

Plas

ic

anay

tik S

Plas

tik Plas

i

eği Dern

ği erne

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

ileri

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

nayic

k Sa

ti Plas

eği

ği

erne

eri D

yicil

Sana

eği Dern

eği Dern

Dern

eği

Plas

ileri

nayic

tik S

yic Sana

tik Plas

Sa astik Pla

Plas

tik Plas

i

eği

eği

ği

erne

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

tik S

Sana

ği

rneğ

ri De

icile

tik

Plas

erne

eri D

yicil

Sana

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

astik la

P

i

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

Plas

tik Plas

anay

eği Dern

eği

ği

kS lasti

ileri

Dern

erne

lleri D

nayic

Sa stik

rn

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği

Dern5.6

EÄ&#x;itimlerimiz


60

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PLASTİK ENJEKSİYON PROSESİ EĞİTİMLERİ Plastik enjeksiyon makinesi, enjeksiyon kavramları, polimerlerin özellikleri ve enjeksiyon prosesinde sık karșılașılan problemler ve çözüm yolları gibi bilgilerin aktarıldığı Plastik Enjeksiyon Prosesi Eğitimleri gelen yoğun talepler kapsamında 14 kez gerçekleștirilmiș olup, bu eğitimlerden 296 kiși faydalanmıștır. PAGDER, İstanbul

PLASTİK EKSTRÜZYON PROSESİ EĞİTİMLERİ Plastik ekstrüzyon prosesi ile ișlemeye yönelik verilen teknik eğitimlerle katılımcılar ekstrüzyon prosesinde kullanılan hammaddelerden katkılara, ekstrüzyon ile ișleme proseslerinden hatalar ve çözüm yollarına kadar geniș bir alanda bilgilendirmede bulunulmuștur. Plastik Ekstrüzyon Prosesi Eğitimi PAGDER, İstanbul 23 Mayıs 2014, 4 Haziran 2014

FİLM EKSTRÜZYONU PROSESİ EĞİTİMLERİ Sektörümüzdeki teorik bilgi yetersizliğinden kaynaklanan yüksek maliyetli üretimi azaltmak, proseste verimliliği sağlamak ve ekstrüder operatörlerinin film üretimi esnasında karșılaștıkları sorunlarda doğru çözümleri uygulayabilmelerini sağlamak amacıyla Film Ekstrüzyonu Prosesi Eğitimleri gerçekleștirilmiștir. Film Ekstrüzyonu Eğitimi PAGDER, İstanbul 19 Mart 2014, 29 Nisan 2014, 13 Haziran 2014


Plastik Sanayicileri Derneği

POLİMER MALZEMELER EĞİTİMLERİ Polimer Malzemeler ve Plastiklere Uygulanan Test Yöntemleri Eğitimleri ile katılımcılar plasitk hammadde türleri, özellikleri ve plastiklerin imalatında kullanılan katkı ve dolgu malzemeleri hakkında bilgilendirilmiștir. 7 defa gerçekleștirilen eğitime 113 kiși katılım sağlamıștır. Polimer Malzemeler ve Plastiklere Uygulanan Test Yöntemleri Eğitimi PAGDER, İstanbul 7 Haziran 2014

NORMAL VE SICAK YOLLUK SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ Plastik Kalıplarında Normal ve Sıcak Yolluk Sistemleri Eğitimleri ile katılımcılar enjeksiyon makinesi ve kalıpları, yolluk sistemlerinin türleri ve özellikleri hakkında bilgilendirilmiștir. Plastik Kalıplarında Normal ve Sıcak Yolluk Sistemleri Eğitimi PAGDER, İstanbul 27 Mayıs 2014

KALIP TASARIMI VE KALIP MALZEMELERİ EĞİTİMİ Plastik Kalıp Tasarımı ve Kalıp Malzemeleri Eğitimi ile katılımcılar parça tasarımı, enjeksiyon kalıpları, yolluk sistemleri, soğutma sistemleri ve analiz programları hakkında bilgi sahibi olmuștur. Plastik Kalıp Tasarımı ve Kalıp Malzemeleri Eğitimi PAGDER, İstanbul 26 Eylül 2014

www.pagder.org


62

2012-2015 FAALİYET RAPORU

ÇAĞDAŞ PAZARLAMA VE SATIŞ TEKNİKLERİ EĞİTİMİ Çağdaș Pazarlama ve Satıș Teknikleri Eğitimi ile katılımcılar geçmișten bu yana pazarlama anlayıșındaki gelișmeler ve satıș kavramının incelenmesi, satınalma davranıșlarının, iletișim süreci ve etkili iletișim konularının analizi uygulamalarla aktarılmıștır. Çağdaș Pazarlama ve Satıș Teknikleri Eğitimi PAGDER, İstanbul 11 Nisan 2014

TEMEL GOOGLE ADWORDS EĞİTİMİ Temel Google AdWords Eğitimi ile katılımcılar reklamcılık sisteminin temel bileșenlerini uygulamalı olarak öğrenerek, temel kampanya/reklam kurulumu yapabilecek becerileri kazanmıștır. Temel Google Adwords Eğitimi PAGDER, İstanbul 24 Mart 2015

E-MAIL PAZARLAMASI EĞİTİMİ Toplu E-mail Pazarlaması Eğitimi ile katılımcılara etkili e-mailing sistemlerini kullanabilme, kampanyaları olușturabilme ve yönetebilme, kampanya sonuçlarını etkili analiz ederek bașarılı optimizasyon yapabilme, etkili segmentasyon ve sistem entegrasyonu becerileri kazandırılmıștır. Toplu E-Maıl Pazarlaması Eğitimi PAGDER, İstanbul 14 Nisan 2015


Plastik Sanayicileri Derneği

ATIK YÖNETİMİ VE KOMPOZİTLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ Atık Yönetimi ve Kompozitlerin Geri Dönüșümü Eğitimi, Kompozit Sanayicileri Derneği ișbirliği ile gerçekleștirilmiș olup, katılımcılar atık yönetimi, poliolefinlerin ve kompozit ile güçlendirilmiș plastiklerin geri dönüșümü konularında bilgilendirilmiștir. Atık Yönetimi ve Kompozitlerin Geri Dönüșümü Eğitimi Polin Su Parkları Yönetim Binası, Kocaeli 18 Aralık 2014

MARKA KONUMLANDIRMASI EĞİTİMİ Marka Konumlandırması Eğitimi, rakip șirket araștırması ve müșteri beklentisi analizleri gerçekleștirerek katılımcıların markalarını ulusal ve uluslararası pazarlarda doğru olarak konumlandırılmasını sağlamak amacıyla gerçekleștirilmiștir. Marka Konumlandırması Eğitimi PAGDER, İstanbul 15 Ekim 2014

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ EĞİTİMİ Müșteri İlișkileri Yönetimi Eğitim ile katılımcılar müșteri ve iș ortaklarıyla doğru, etkili ve sürdürülebilir iletișim kurmasını ve iș çevreleriyle bașarılı ilișkiler geliștirmesini sağlayacak bilgiler edinmișlerdir. Müșteri İlișkileri Yönetimi Eğitimi PAGDER, İstanbul 13 Kasım 2014

www.pagder.org


64

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PROFESYONEL BAKIM YÖNETİMİ EĞİTİMİ Profesyonel Bakım Yönetimi Eğitimi, arızasızlık amacıyla yapılması gereken çalıșmaların değerlendirilerek kurulușlara bakım yönetimi yaklașımlarını gözden geçirme imkanı yaratmak amacıyla gerçekleștirilmiștir. Profesyonel Bakım Yönetimi Eğitimi PAGDER, İstanbul 6 Nisan 2015

MAVİ YAKA PERSONEL DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM EĞİTİMİ Mavi Yaka Personel Değerlendirme ve Yönetim Eğitimi ile katılımcılara mavi yaka personelin motivasyon ve verimliliğini en üst seviyede tutabilmek için mavi yaka personel gibi düșünebilmek ve motivasyon kaynaklarının farkına varabilmek ve yöntemler geliștirebilmek amacıyla gerçekleștirilmiștir Mavi Yaka Personel Değerlendirme ve Yönetim Eğitimi PAGDER, İstanbul 25 Șubat 2015

PAGDER’DEN KÜTÜPHANE HİZMETİ Sektör mensuplarının, gün geçtikçe artan yerli ve yabancı bilgi kaynaklarına ulașabilecekleri PAGDER Kütüphanesi Dernek Merkezimizde hizmet vermektedir.


Plastik Sanayicileri Derneği

MESLEKİ EĞİTİME KATKI

PAGDER ve EUROMAP Avrupa Plastik ve Kauçuk Makine Üreticileri Birliği’nin koordinasyonu ve Arburg Türkiye’nin destekleri ile bir adet plastik enjeksiyon makinasını, Bayrampașa İnönü Mesleki ve Teknik Lisesi - Plastik Teknolojisi Bölümü’nün kullanımına tahsis edilmiștir. İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne enjeksiyon hattı bağıșı Bayrampașa, İstanbul 24 Haziran 2014

PAGDER, Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Plastik Teknolojisi Bölümü’ne ve İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Plastik Teknolojisi Bölümü’ne üyelerinin destekleri ile ekstrüder hattı bağıșladı.

Kartepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kartepe, Kocaeli 28 Mart 2014

Ekstrüder Hatlarının Üretilmesinde Destek Sağlayan Firmalar • Autonics Otomasyon

• Pim-El Elektrik

• Des Teknoloji

• Plastim Elektrik Malzemeleri

• Ender Kauçuk ve Plastik

• Ser Rezistans

• Enformak Plastik Teknolojileri

• Sistem Makina

• Engin Rezistans

• Turan Mühendislik

• Medel Elektronik

• Yılmaz Redüktör

• Novoma Makina

• Șenmak Makina

İnönü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bayrampașa, İstanbul 16 Nisan 2014

www.pagder.org5.7

Fuar Organizasyonlar覺m覺z


68

2012-2015 FAALİYET RAPORU

K 2013

Almanya’nın Düsseldorf kentinde gerçekleștirilen K Fuarı, 16-23 Ekim 2013 tarihleri arasında 99 Türk firmasının stantlı katılımı ile gerçekleștirilmiștir. Ayrıca fuara milli katılım ve seyahat organizasyonu yapılmıștır.

CHINAPLAS 2013

Asya’nın en büyük plastik fuarı Chinaplas, 20-23 Mayıs 2013 tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde gerçekleștirilmiș ve fuara milli katılım ve seyahat organizasyonu yapılmıștır.

CHINAPLAS 2014

23-26 Nisan 2014 tarihleri arasında Çin’in Șangay kentinde düzenlenen Chinaplas 2014 Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.


Plastik Sanayicileri Derneği

CHINAPLAS 2015

20-23 Mayıs tarihleri arasında Çin’in Guangzhou kentinde düzenlenen Chinaplas 2015 Fuarı’na seyahat organizasyonu düzenlenmiștir.

ARABPLAST 2013

7-10 Ocak 2013 tarihleri arasında Birleșik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Arabplast Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

ARABPLAST 2015

10-13 Ocak 2015 tarihleri arasında Birleșik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde düzenlenen Arabplast Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

www.pagder.org


70

2012-2015 FAALİYET RAPORU

FEIPLASTIC 2013

20-24 Mayıs 2013 tarihleri arasında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Feiplastic Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

NPE 2015

23-27 Mart 2015 tarihleri arasında Amerika Birleșik Devletleri’nin Orlando kentinde düzenlenen NPE Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

PLAST 2015

5-9 Mayıs 2015 tarihleri arasında İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen Plast Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.


Plastik Sanayicileri Derneği

ROSUPACK 2014

17-20 Haziran 2014 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenen Rosupack Fuarı’na milli katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

IRAN PLAST 2014

25-29 Eylül 2014 tarihleri arasında İran’ın bașkenti Tahran’da düzenlenen İranplast Fuarı’na ülkemizden 12 firma ile stantlı katılım ve seyahat organizasyonu düzenlenmiștir.

ENDONEZYA 2013

19-22 Kasım 2014 tarihleri arasında Endonezya’nın Jakarta kentinde düzenlenen Plastik ve Kauçuk 2014 Fuarı’na stantlı katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

www.pagder.org


72

2012-2015 FAALİYET RAPORU

KAZAKİSTAN 2014

14-16 Kasım 2013 tarihleri arasında Kazakistan’ın Almati kentinde düzenlenen Orta Asya Plastik Fuarı’na stantlı katılım ve seyahat organizasyonları düzenlenmiștir.

FAKUMA 2014

EQUIPLAST 2014

14-18 Ekim 2013 tarihleri arasında Almanya’nın Friedrichshafen kentinde düzenlenen Fakuma Fuarı’na seyahat organizasyonu düzenlenmiștir.

PAGDER, İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen Equiplast Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

PLASTI&PACK 2012

KENYA PLAST 2012

PAGDER, Pakistan’ın Karaçi kentinde düzenlenen Plasti&Pack Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

PAGDER, Kenya’nın Nairobi kentinde düzenlenen Kenya Plast Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.


Plastik Sanayicileri Derneği

IJC ÜRDÜN 2015

PLASTPOL 2015

PAGDER, Ürdün’de düzenlenen IJC Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmıștır.

PAGDER, Polonya’nın Varșova kentinde düzenlenen Plastpol Fuarı’nın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

MYANMAR 2015

PARIS EMBELLAGE

PAGDER, Myanmar’ın Yangon kentinde düzenlenen Plastics Myanmar Fuarı’nın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

PAGDER, 19-22 Kasım 2012 tarihlerinde Fransa’nın Paris kentinde düzenlenen Emballage Fuarı’na seyahat organizasyonu düzenlemiștir.

SCANPACK 2015

PROPAK CHINA 2015

PAGDER, İsveç’in Göteburg kentinde düzenlenen Scanpack Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

PAGDER, Çin’in Șangay kentinde düzenlenen Propak China Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

www.pagder.org


74

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PLASTIMAGEN 2014

VIETNAM 2015

PAGDER, Meksika’nın bașkenti Mexico City’de düzenlenen Plastimagen Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

PAGDER, Vietnam’ın Ho Chi Minh City kentinde düzenlenen Plastics Vietnam Fuarı’nın Türkiye temsilciğini yapmaktadır.

PLASTIVISION 2017

PLAST INDIA 2015

PAGDER, Hindistan’ın Mumbai kentinde gerçekleștirilecek olan Plastivision India Fuarı’nın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

PAGDER, Plast India Fuarı’nın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.

PLASTEURASIA 2012

PLASTEURASIA 2013

22. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

23. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.


Plastik Sanayicileri Derneği

PLASTEURASIA 2014 24. Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

AMBALAJ AVRASYA 2012 18. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

AMBALAJ AVRASYA 2013 19. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

www.pagder.org


76

2012-2015 FAALİYET RAPORU

AMBALAJ AVRASYA 2014 20. Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

PLASTECH İZMİR 2012 PLASTECH İZMİR 1. Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı’na PLASFED standı içerisinde katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

PLASTECH İZMİR 2013 PLASTECH İZMİR 2. Plastik, Ambalaj ve Teknolojileri Fuarı’na PLASFED standı içerisinde katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.


Plastik Sanayicileri Derneği

REW İSTANBUL 2014 REW İSTANBUL 10. Geri Dönüșüm, Çevre Teknolojileri ve Atık Yönetimi Uluslararası Fuarı’na standlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi ve Yuvaya Dönüșen Plastikler projemizi tanıttık.

BELEDİYE KENT 2014 Belediye Kent Fuarı’na standlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi ve Yuvaya Dönüșen Plastikler projemizi tanıttık.

PENCERE 2013 14. Uluslararası Pencere Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

www.pagder.org


78

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PENCERE 2014 15. Uluslararası Pencere Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

PENCERE 2015 16. Uluslararası Pencere Fuarı’na stantlı katılım göstererek dernek faaliyetlerimizi tanıttık.

PET İSTANBUL (EVCİL HAYVAN) 2014 3. Pet (Evcil Hayvan) İstanbul Fuarı’na stantlı katılım göstererek Yuvaya Dönüșen Plastikler projemizi tanıttık.


Sa stik

Pla

nayic

ileri

r

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği

Dern

Pla

ileri

ic anay

tik S

Plas

P

eri yicil

Dern

tik Plas

i P

ri icile

anay

n Dern

ileri

ileri

ic anay

tik Plas

P

ileri

nayic

Sa stik

Pla

ri icile anay

ileri

nayic

eği Pla

eği

P

P

ileri

yic Sana stik

Dern

nayic

k Sa

ti Plas

ic anay

ileri

P

ileri

ic anay

tik S

eği

tik Plas

P

nayic

Sa stik

Pla

ri icile

anay

ileri

eği

Dern

eği tik Plas

P

ri icile

anay

ği

erne

eri D

yicil

Sana

eği

Dern

Pla

ileri

nayic

Sa stik

eği

Dern

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

Dern

kS lasti

ği

erne

eri D

yicil

Sana

ici

anay

tik S

Plas

tik Plas

i rneğ

tik S

eği

ği

ri De

Plas

Dern

erne

eri D

yicil

Sana

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

Dern

ileri

nayic k Sa

i rneğ

eği Dern

ti Plas

eği

Dern

eri yicil Sana

ri De

icile

anay

kS l sti la

Plas

icile

tik Plas

eği

eği

anay

eği Dern

Dern

Pla

kS lasti

ileri

i rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

i

kS lasti

P

ği

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

eği

Dern

i

erne

eri D

yicil

Sana

ileri

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

tik Plas

nayic

Sa stik

Dern

eği Dern

ği

erne

eri D

yicil

Sana

Dern

tik S

Plas

ic

anay

tik S

Plas

tik Plas

i

eği Dern

ği erne

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

ileri

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

nayic

k Sa

ti Plas

eği

ği

erne

eri D

yicil

Sana

eği Dern

eği Dern

Dern

eği

Plas

ileri

nayic

tik S

yic Sana

tik Plas

Sa astik Pla

Plas

tik Plas

i

eği

eği

ği

erne

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

tik S

Sana

ği

rneğ

ri De

icile

tik

Plas

erne

eri D

yicil

Sana

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

astik la

P

i

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

Plas

tik Plas

anay

eği Dern

eği

ği

kS lasti

ileri

Dern

erne

lleri D

nayic

Sa stik

rn

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği

Dern5.8

İletișim Faaliyetlerimiz


82

2012-2015 FAALİYET RAPORU


Plastik Sanayicileri DerneÄ&#x;i

www.pagder.org


84

2012-2015 FAALİYET RAPORU

BLOOMBERG HT CANLI YAYINLARI PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci 27 Mayıs 2013 ve 21 Șubat 2014 tarihlerinde Bloomberg HT’de Ali Çağatay’ın sunduğu Ana Haber’e canlı yayın konuğu olmuștur.

NTV HAFTASONU PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci, 1 Haziran 2014 günü NTV’de Pınar Ergüner’in yayınladığı Hafta Sonu programına katılarak Yuvaya Dönüșen Plastikler projesini anlatmıștır.

DÜNYA EKONOMİ TV REEL EKONOMİ PAGDER Genel Sekreteri Barbaros Demirci 16 Ocak 2013’de Dünya Ekonomi TV canlı yayınlanan Reel Ekonomi programına katılarak plastik sektörü hakkında bilgi verdi.


Plastik Sanayicileri Derneği

SKY360 YAYINI PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci 12 Mart 2014 tarihinde SKY360 TV Ekonomi Gündemi programında Yuvaya Dönüșen Plastikler projesini anlatmıștır.

BLOOMBERG HT LÜTFEN +1 PAGDER Proje Uzmanı Jale Filiz 30 Ağustos 2014 tarihinde Bloomberg HT’de Lütfen +1 programına katılarak Yuvaya Dönüșen Plastikler projesini anlatmıștır.

TRT GÜZEL ŞEYLER OLUYOR PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci ve PAGDER üyeleri 8 Ocak 2014 tarihinde TRT Avaz’da Güzel Șeyler Oluyor programına katılarak plastik sektörü hakkında bilgiler vermiștir.

TRT EKONOMİK TARİFLER PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci 22 Eylül 2013 tarihinde TRT Haber’de yayınlanan Ekonomik Tarifler programına katılarak Türkiye ekonomisi ve plastik sektöründeki gelișmelerle birlikte tas kebabı tarifi vermiștir.

www.pagder.org


86

2012-2015 FAALİYET RAPORU

TGRT AVRUPA YAYINI PAGDER Bașkanı Hüseyin Semerci Almanya’da TGRT Avrupa yayınına katılarak Türk plastik sanayicilerinin K Fuarı’na katılımından söz etmiștir.

TRT ÇOCUK YAYINI PAGDER Kurumsal İletișim Uzmanı Erol Türker TRT Çocuk’ta yayınlanan Haberin Olsun programına katılarak Yuvaya Dönüșen Plastikler projesinden bahsetmiștir.

KANAL 24 YAYINI PAGDER Kurumsal İletișim Uzmanı Erol Türker Kanal 24 TV Akșam Haberleri’nde Yuvaya Dönüșen Plastikler projesinden bahsetmiștir.

ATV YAYINI PAGDER Kurumsal İletișim Uzmanı Erol Türker ATV Ana Haber’e Yuvaya Dönüșen Plastikler projesinden bahsetmiștir.


Plastik Sanayicileri Derneği

İBB WEB TV YAYINI PAGDER Proje Uzmanı Jale Filiz, İBB WEB TV Haber Bülteni’ne Yuvaya Dönüșen Plastikler projesinden bahsetmiștir.

TV8 YAYINI Yuvaya Dönüșen Plastikler projesi gönüllü proje yüzü Tuna Arman, TV8’de Oylum Talu’nun sunduğu Anlatacaklarım Var programına canlı yayın konuğu olmuș ve Yuvaya Dönüșen Plastikler projesinden bahsetmiștir.

SHOW TV MAGAZİN Yuvaya Dönüșen Plastikler özel gecesi haberimiz Show TV Magazin programında yer almıștır.

BUGÜN TV YAYINI Yuvaya Dönüșen Plastikler özel gecesi haberimiz Bugün TV’de yayınlanan Bugün Sanat programında yer almıștır.

www.pagder.org


88

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER LOGOSUNU YENİLEDİ 22.11.2012 Ülkemizin ilk derneklerinden olan PAGDER Plastik Sanayicileri Derneği dinamik vizyon ve misyonu çerçevesinde logosunu yeniledi.

bunları

bil

meli

PAGDER MOBİL UYGULAMALARI PAGDER, IOS ve Android ișletim sistemli cihaz kullanıcıları için PAGDER mobil uygulamasını hayata geçirdi. Günümüz teknolojilerini yakından takip eden sektör mensuplarımız mobil uygulamalar ile tüm PAGDER yayınlarına daha hızlı șekilde ulașabilmektedir.

PAGDER BUNLARI BİLMELİ Belli periyotlarla sektör mensuplarımıza plastiğin sağlık, çevre ve modern yașama sağladığı faydaları, yașattığı konforu ve neden vazgeçilmez bir mamul olduğunu aktardığımız ‘Bunları Bilmeli’ çalıșması ile sektörümüz içerisinde ortak bilinç yaratıyoruz.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER İNTERNET SİTESİ

YUVAYA DÖNÜŞEN PLASTİKLER İNTERNET SİTESİ

DÜNYA PLASTİK ATLASI PORTALI

SOSYAL MEDYADA PAGDER

www.pagder.org5.9

OSB Çalıșmalarımız


92

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER&ASLAN PLASTİKÇİLER İHTİSAS

PAGDER girișimleriyle plastik üreticilerini bir araya toplayarak modern bir üretim alanı olușturmak ve üretim tesislerini șehir içinden çıkarmak için Kırklareli, Vize’de Türkiye’nin ilk özel plastik ihtisas organize sanayi bölgesi kuruldu.

Bugüne kadar yapılan çalıșmalar ile; • OSB alanının haritası ilgili idarelerce onaylandı. • OSB alanının jeolojik ve jeoteknik çalıșmaları tamamlanarak ilgili bakanlıklarca onaylandı. • ÇED raporu çalıșmaları tamamlanarak • PAGDER&ASLAN PLASTİKÇİLER İHTİSAS ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ” ünvanı alındı.


Plastik Sanayicileri Derneği

ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULDU

PAOSB Özellikleri: • Yüzde 40 Yatırım Teșvik Desteği • Toplam OSB alanı 600 bin m2 • İstanbul Atatürk Havalimanı’na 140 km. • Tekirdağ Limanı’na 82, Ambarlı Limanı’na 125 km. • Kapıkule Sınırına 140 km. • H: MAX yapılașma

www.pagder.org


94

2012-2015 FAALİYET RAPORU

TATARİSTAN CUMHURİYETİ VE PAGDER İŞBİRLİĞİ

Türkiye - Tataristan İș Formu DEİK Ankara 30 Nisan 2015

30 Nisan 2015 Derneğimiz ile Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbașkanlığı, Bașbakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve “Chelny” Endüstriyel Parkı Yönetimi arasında yürütülen ișbirliği faaliyetleri sonucunda 30 Nisan 2015 tarihinde Tataristan Cumhurbașkanı Rüstem Minnehanov ve T.C. Ekonomi Bakanlı Nihat Zeybekçi’nin nezaretinde ișbirliği protokolü imzalanmıștır.

Tataristan Cumhuriyeti Ekonomi Bakan Yardımcısı Natalia Tarkaeva’nın Derneğimizi Ziyareti, PAGDER İstanbul 20 Mart 2015

Tataristan Cumhuriyeti Bașbakan Yardımcısı Vasil Șayhraziyev’in Derneğimizi Ziyareti, PAGDER İstanbul 6 Mart 2015


Plastik Sanayicileri Derneği

OSMANELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Bilecik Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi Müteșebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu ile yapılan görüșmeler sonucu, Bilecek Osmaneli Organize Sanayi Bölgesi’nin 1 milyon 650 bin metrekarelik genișleme alanının “Plastik İhtisas OSB” olarak örgütlenmesine karar verilmiș ve sektörümüzden talep toplanmıștır. Osmaneli Belediye Bașkanı Münür Șahin’in Derneğimizi Ziyareti PAGDER, İstanbul 21 Ağustos 2014

SÖĞÜT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ Sektörden gelen acil yatırım yapma taleplerini dikkate alarak, Bilecik Valiliği’nin önermesiyle Bilecik - Söğüt’teki organize sanayi bölgesinde de plastik sektörü için bir yapılanma hedeflenmiș ve ilgili çalıșmalar yürütülmüș, bu kapsamda Bilecik Valisi İbrahim Akpınar ile Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası ziyaret edilmiștir. Bilim, Sanayi ve Teknolojileri Bakanlığı ile gerçekleștirdiğimiz görüșmelerle Doğu Marmara’da bir plastik ihtisas organize sanayi bölgesi kurulması hedeflenmektedir. Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Ziyareti, 12 Ağustos 2014

www.pagder.org5.10 Sosyal Sorumluluk


98

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER’DEN LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA DESTEK 20.12.2013 PAGDER, plastik poșet desteği ile hem LÖSEV’in hem lösemi çocuklarının yanında olarak önemli bir sosyal sorumluluk projesini bașlattı hem de kanser yaptığı iddia edilen plastik poșetlerin kanser hastalarında da herhangi bir tereddüte mahal verilmeden kullanılabileceğini gösterdi.


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER, plastiklerin %100 geri dönüșümünü yaparak hayvanlara yuva sağlanacak bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçirdi.

YUVAYA DÖNÜŞEN PLASTİKLER PAGDER, “Sıcak Bir Yuva Her Canlının Hakkıdır” sloganı ile bașlattığı “Yuvaya Dönüșen Plastikler” kampanyası ile kıș mevsiminin yașandığı günlerde, kar ve yağmur altında kalan hayvanlar için önemli bir sosyal sorumluluk projesi yönetmektedir. Defalarca geri dönüștürülebilen ve geri dönüșümle bașta iplik ve elyaf olmak üzere ticari kullanım alanları yaygın olan; battaniye dahi üretilebilen plastikler sokak hayvanları için yuvaya dönüșmektedir.

www.pagder.org


100

2012-2015 FAALİYET RAPORU

BASIN LANSMANI 18 Șubat 2014 günü Kemerburgaz’da bulunan Sahipsiz Hayvanları Koruma Derneği Hayvan Bakımevi’nde gerçekleștirilen basın lansmanı ile Yuvaya Dönüșen Plastikler projesi kamuyouna duyurulmuștur.

SPONSORLUKLAR İki senede sağlanan 36 sponsor kurum ile 1284 kulübe bağıșı yapılması sağlanmıștır.

BELEDİYE İŞBİRLİKLERİ İstanbul bașta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki yerel yönetim ișbirlikleri ile yuva bağıșı yapıldı ve yapılmaya devam edilmektedir.


Plastik Sanayicileri Derneği

EĞİTİM KURUMU İŞBİRLİKLERİ Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Saint Benoit Lisesi, İTÜ Geliștirme Vakfı Okulları, Sultangazi Ortaokulu TEV Türkan Sedefoğlu Ortaokulu

KATILIM GÖSTERİLEN ETKİNLİKLER REW Fuarı, PET Fuarı, Belediye Kent Fuarı, Atașehir Belediyesi Çevre Etkinliği, Avcılar Belediyesi Çevre Etkinliği, HAYTAP Temsilciler Toplantısı

KAMU SPOTU FİLM YARIŞMASI Üniversiteler arası 10 bin TL para ödüllü olarak bașlatılan “Yuvaya Dönüșen Plastikler” kampanya kamu spotu filmi TV ve Radyo Kanallarında yoğun olarak gösterildi.

www.pagder.org


102

2012-2015 FAALİYET RAPORU

TANITIM FAALİYETLERİ Projeye özel yaptırılan kamu spotu radyo ve televizyon kanallarında ücretsiz bir șekilde yayınlatılırken, açık hava reklamcılığı konusunda çalıșmalar yapan Square Group sponsorluğu ile de proje afișleri ülke genelindeki AVM’lerde ve metro istasyonlarında belirli dönemlerde yayınlanmaktadır.

YUVAYA DÖNÜŞEN PLASTİKLER ÖZEL GECESİ PAGDER tarafından yürütülen, sektörümüzün bugüne değin yürüttüğü en uzun soluklu ve etkili sosyal sorumluluk projesi olan Yuvaya Dönüșen Plastikler projesi 2015 yılına tașındı.

“Yuvaya Dönüșen Plastikler” sosyal sorumluluk projesi, sevilen sanatçı Mirkelam’ın gönüllü kampanya elçiliğini üstlendiği 2’nci yılında, büyük ilgi ve önemli desteklerle sürmeye devam ediyor. Fotoğraf sanatçısı Mehmet Turgut’un 2015 kampanya fotoğraflarını çekerek gönüllü destek verdiği kampanyaya dikkat çekmek için “Çevre ve Hayvan Dostları”nı bir araya getiren özel bir gece düzenleyen PAGDER’in etkinliğine devlet protokolü, belediyeler, iș, medya ve sanat dünyasından destek yağdı.


Plastik Sanayicileri Derneği

1284 KULÜBE BAĞIŞI Projenin ilk yılındaki 744 kulübeye ilave 540 kulübe bağıșı yapılmıștır.

GÖNÜLLÜ ÜNLÜ DESTEĞİ Proje elçisi Mirkelam’ın yanı sıra projeye destek veren çok sayıda gönüllü ünlü projemizde yer almaktadır. Bugüne dek Tuna Arman, Aydan Șener ve Sibel Tüzün kendi adlarına kulübe bağıșında bulunmuștur.

www.pagder.org


104

2012-2015 FAALİYET RAPORU

VİRAL VİDEOLAR Yuvaya Dönüșen Plastikler projesi kapsamında Kalde sponsorluğunda çekilen viral videolar sosyal medyada ve tv katılımı yapılan programlarda yayınlatılacaktır.

ÇÖPS ÇETESİ MÜZİKALİ Geri dönüșüm kültürünü ve kaynağında ayrıștırma bilincini çocuk yașta așılamak, aynı zamanda projeyi yaymak ve geliștirmek adına Çöps Çetesi müzikali gerçekleștirmekteyiz. 25 Nisan ve 28 Mayıs 2015 günlerinde iki defa gerçekleștirdiğimiz müzikal oyunumuz, sektörümüzden aldığımız sponsorluklar ile gösterilmeye devam etmektedir.

HEPSİBURADA.COM İŞBİRLİĞİ hepsiburada.com ișbirliği ile bireysel kulübe bağıșı sisteminin kurulmuștur.


Plastik Sanayicileri Derneği

RAKAMLARLA R E L K İ T S A L P EN Ş Ü N Ö D A Y A V YU

36 BELEDİYE İȘBİRLİĞİ

1284 EĞİTİM KURUMU İȘBİRLİĞİ

23

SPONSOR

18 BAĞIȘLANAN KULÜBE

6 REKLAM TANITIM KARȘILIĞI

MİLYON TL

ERİȘİM SAĞLANAN KİȘİ

34 MİLYON

www.pagder.org5.11

İdari Faaliyetlerimiz


108

2012-2015 FAALİYET RAPORU

PAGDER GENEL KURUL TOPLANTILARI

PAGDER Olağan Genel Kurul Toplantısı Holiday Inn Airport Hotel, İstanbul 30 Haziran 2012

PAGDER, 30 Haziran 2012 tarihinde üyeleri ile bir araya geldiği seçimli genel kurulda 35. yönetim kurulunu belirlemiștir. 19 Șubat 2015 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile üye üst örgütlerdeki PAGDER delegeleri belirlenmiștir.

PAGDER Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı PAGDER, İstanbul 19 Șubat 2015


Plastik Sanayicileri Derneği

PAGDER YENİ OFİSİNE TAŞINDI

Plastik sektörüne verdiği hizmet kalitesini devamlı artırmak hedefiyle yola çıkan PAGDER, eğitim ve seminerlere yönelik artan talep üzerine 15 Haziran 2014 tarihinden itibaren 300 m2’lik yeni ofisinde faaliyetlerine devam etmektedir.

www.pagder.org


ileri

nayic

Sa stik

Pla

Dern

r

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği

ileri

yic Sana stik

i

i astik Pla

P

ği tik Plas

i

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

P

ri icile

anay

tik S

Plas

Sa stik

Pla

ileri

ic anay

tik S

yic Sana

ileri

P

Pla

ileri

ic anay

P

ri icile

anay

P

ileri

yic Sana astik

nayic

k Sa

Dern

ileri

ic anay

tik S

eği

tik Plas

P

tik Plas

i Pla

ileri

ic anay

tik S

Plas

ileri

nayic

Sa stik

ri icile anay

Der

tik S

Plas

ği

rneğ

ri De

icile

eği

Dern

erne

eri D

yicil

Sana

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

i rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

eği Dern

ileri

i

Dern

ti Plas

ği erne

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile anay

P

Plas

anay

tik Plas

kS lasti

eği

kS lasti

eği Dern

eği

Dern

nayic k Sa

ileri

i

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

ti Plas

kS lasti

tik S

Plas

Plas

i

eği Dern

i rneğ

ği

rneğ

ri De

icile

ileri

ri De

icile

anay

erne

eri D

yicil

nayic

Pla

tik S

Sana

ği erne

Sa stik

Plas

tik Plas

De

eri D

yicil

Sana

eği Dern

eği

ği erne

anay

ileri

ri icile anay

tik S

Plas

Dern

eri D

kS lasti

ği erne

tik Plas

nayic

eği Dern

eri D

yicil

Sana

i

Sa stik

tik S

ileri

nayic

k Sa

i

Plas

eği

rneğ

ri De

icile

ği erne

eri D

yicil

Sana

Dern

ti Plas

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

ileri

eği

tik Plas

anay

nayic

Dern

eği Dern

kS lasti

Plas

tik Plas

eği

Plas

tik Plas

i

Dern

eği

ği erne

eri D

yicil

Sana

rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

anay

tik S

Plas

erne

eri D

yicil

Sana

i rneğ

ri De

icile

anay

tik S

Plas

rneğ

Dern

P

i rneğ

ri De

icile

anay

kS lasti

rneğ

ri De

icile

anay

tik S

eri yicil

eği

Dern

Pla

Plas

Sana

rn

ri De

icile

anay

tik S

Plas

ği erne

eri D

yicil

Sana

eği Dern

eği

ileri

nayic

k Sa

ti Plas

eği

Dern

i

rneğ

Dern

tik Plas

P

ileri

ic anay

kS lasti

e eri D yicil

Sana

a Pla

eği

Dern

nayic

Pla

Sa stik

ileri

eği DernFAALiYET RAPORU

Plastik Sanayicileri Derneği

İstanbul Ticaret Sarayı, Ofis No: 335 Giyimkent-Esenler / İstanbul Tel : +90 212 438 26 19 - 444 20 85 Faks : +90 212 438 15 93 www.pagder.org pagder@pagder.org


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.