__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 5

Pædagogisk Extrakt

VIA University College

CORONA – NY VIRKELIGHED, NY HVERDAG … Af Anette Boye Koch, docent og forskningsleder i Program for børns trivsel i og på tværs af dagtilbud, skole og hjem, VIA University College

Hvad kan vi lære af corona? Eksperter og forældre var vrede og bekymrede over den genåbningsplan, som landets pædagoger skulle stå i spidsen for i april 2020. De hævede, at børnene var forsøgskaniner i et eksperiment og spåede kaos og mistrivsel. Men de dystre forudsigelser blev heldigvis ikke indfriet. Til gengæld har genåbningen gjort os klogere på, hvordan pædagoger skaber rammer, hvor børn trives. Efter fire ugers nedlukning i forbindelse med corona-pandemien blev pædagoger i landets dagtilbud en af de faggrupper, der i første fase skulle sikre en tryg og sikker genåbning. Herved kom professionen i front for den danske genåbningsindsats – blandt andet ud fra et samfundsøkonomisk argument om, at børneforældre igen kunne få passet deres børn og møde på arbejde. Det betød, at hverdagen i de danske dagtilbud måtte gentænkes med kun få dages varsel. Lynhurtigt skulle hverdagen

organiseres på helt nye måder i institutionerne. Det pædagogiske personale skulle tage højde for den øgede smitterisiko og samtidig sikre, at de ændrede vilkår ikke kom til at belaste hverken børn eller pædagogik. Bekymringer blandt forældre og børneprofessionelle Børneeksperter var kritiske over for den hurtige genåbning og råbte vagt i gevær. ”Det kan få konsekvenser for børnenes sundhed og generelle trivsel at komme i institution under

5

Profile for paedagogiskextrakt

Hvad har vi lært af corona? Pædagogisk Extrakt #17, december 2020  

Vi er blevet hjemsendt, genåbnet, sanktioneret og disciplineret. Corona har fyldt i 2020 – også i pædagogers arbejde. Men hvad har krisen eg...

Hvad har vi lært af corona? Pædagogisk Extrakt #17, december 2020  

Vi er blevet hjemsendt, genåbnet, sanktioneret og disciplineret. Corona har fyldt i 2020 – også i pædagogers arbejde. Men hvad har krisen eg...