Page 1


C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

VOORWOORD CULTUUR KWARTIER SNEEK

Dat het economisch beter kan, mag

Twee jaar geleden namen Theater Sneek,

bekend zijn. We voelen het allemaal. Het

Poppodium Bolwerk en Kunsten­centrum

einde van de donkere tunnel lijkt echter

Atrium hier al een aanzet toe. Met de

in zicht. Friesland bloeit voorzichtig op

opening van Cultuur Kwartier Sneek zijn de

en ­geniet van haar onafhankelijke, eigen­

drie instellingen samengevoegd; sindsdien

zinnige en ondernemende burgers. Met

werken we vanuit een ­gemeenschappelijke

Leeuwarden als culturele hoofdstad van

basis. Zodoende hebben we de basis

2018 zijn er de komende jaren volop

­gelegd voor een stabiel kwartier in de

kansen voor de provincie om zich te

regio waar kunst, muziek, theater en

­ontpoppen tot het nieuwe culturele hart

­kunsteducatie ook de komende jaren

van Nederland.

­gewaarborgd is. En dat is winst. Niet alleen voor ons, maar vooral voor jou! Bladerend door deze brochure, zie je dat we in de afgelopen twee jaar gaandeweg steeds meer één geheel zijn geworden. Niet alleen in vormgeving, vooral ook in ons aanbod. Zo kun je bijvoorbeeld profiteren van combi-deals, waarbij je niet alleen een voorstelling in Theater Sneek of een concert in het Bolwerk bezoekt, maar tegen een gereduceerd tarief er een ­complete avond of weekend vol cultuur van kunt maken. Het is slechts één van de vele voordelen die het Cultuur Kwartier Sneek te bieden heeft.

­brochure met daarin het volledige ­programma voor het tweede deel van dit seizoen. Alvast iets om naar uit te kijken! Geniet van ons rijke aanbod, wij wensen je vast een enerverend seizoen! Namens directie, medwerkers en ­vrijwilligers van Cultuur Kwartier Sneek

ERIKJAN KOOPMANS PHOTOGRAPHY / R U B E N VA N V L I E T F O T O G R A F I E

Eind dit jaar volgt nog een tweede


4

Centraal kantoor: Westersingel 29, Sneek Postadres: Postbus 4007, 8600 GA Sneek 0515 431 400 info@cultuurkwartier.nl www.cultuurkwartier.nl

Kantoor: Westersingel 29, Sneek Theater: Westersingel 28, Sneek 0515 430 580 theater@cultuurkwartier.nl www.theatersneek.nl

Kantoor: Oud Kerkhof 11, Sneek Poppodium: Kerkgracht 8, Sneek 0515 418 707 programmering@hetbolwerk.nl www.hetbolwerk.nl Muziekschool Bolsward Schoolstraat 1 (Marne College)

Kantoren:

Muziekschool Koudum

Oud Kerkhof 11, Westersingel 29, Sneek

Singel 1, 8723 EZ Koudum

Kunstencentrum: Oud Kerkhof 11, Sneek info@atriumsneek.nl

Popkelder Koudum (MF C De Swel) Ds. L. Tinholtstraat 3e

www.atriumsneek.nl

8723 CW Koudum

0515 431 400

ERIKJAN KOOPMANS PHOTOGRAPHY / R U B E N VA N V L I E T F O T O G R A F I E

8701 DX Bolsward


5

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

INHOUD

Cultuur Kwartier Sneek

3

Voorwoord

6

Inleiding

7

Algemene informatie

Kaartverkoop

Huisregels

Toegankelijkheid en bereikbaarheid

Zalen

12

Zakelijk & verhuur en Akte2

13

Arrangementen

Theater Sneek

14

Horeca-arrangementen

15

Vrienden van Theater Sneek

16

Stoelenplan TßÜttenzaal

17

Kinderkalender

18

Genreverklaring Toneeltoren

19

Genrelijst

28

Programma 2014-2015

Kunstencentrum Atrium

91

Aanbod lessen & cursussen

97

Inschrijven

1 0 5 Bestelformulier 1 07 Colofon en sponsoren


6

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

INLEIDING CULTUUR KWARTIER SNEEK

Met de opening van Cultuur Kwartier Sneek in 2012, heeft de organisatie zich ten doel gesteld om het culturele hart te worden van de op één na grootste gemeente van Friesland. Nu, twee jaar later, is het Cultuur Kwartier onmiskenbaar het centrum voor de cultuur in Súdwest-Fryslân. Kunst, muziek, theater en kunsteducatie voor een breed publiek worden in het Cultuur Kwartier verenigd en versterken elkaar. De diversiteit binnen Theater Sneek, Poppodium Bolwerk en Kunsten­ centrum Atrium wordt gevoed door de vele ­kruis­bestuivingen tussen de verschillende ­disciplines. Van je eerste trompetles tot een eigen avond op het podium: persoonlijke ontwikkeling. Neem als bezoeker eens een kijkje bij een voorstelling in Theater Sneek, ga volledig uit je bol tijdens één van de concerten in het Bolwerk of ontwikkel je talent tijdens een cursus in Kunstencentrum Atrium. Zelf een ruimte huren om een evenement te organiseren kan natuurlijk ook of Cultuur Kwartier Sneek verzorgt het voor jou. Kom en ontdek de vele mogelijkheden van Cultuur Kwartier Sneek!

R O N A L D A B E L S K A M P VA N A E R O V I S I O L U C H T VA A R T F O T O G R A F I E

Cultuur Kwartier Sneek is er voor jouw


7

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

ALGEMENE INFORMATIE CULTUUR KWARTIER SNEEK

Kaartverkoop Cultuur Kwartier Sneek

THEATER SNEEK

Kaarten voor de voorstellingen in deze

KASSA

brochure kunnen worden gekocht via

Telefoon: 0515 430 580

internet of aan de kassa van Theater Sneek.

E-mail: kassa@cultuurkwartier.nl

Kaarten voor het Bolwerk zijn daarnaast ook te koop bij Primera-winkels en aan de

De voorverkoop start op zaterdag 24 mei

zaal vanaf 30 minuten vóór het concert.

om 10.00 uur* aan de kassa en via ­internet

Kaarten voor voorstellingen van Kunsten­

om 21.00 uur. De kassa is gesloten van

centrum Atrium zijn verkrijgbaar aan de

­dinsdag 1 juli tot dinsdag 2 september.

balie aan het Oud Kerkhof, tenzij anders

* Vrienden van Theater Sneek hebben de mogelijkheid

aangegeven.

om eerder, in de Vriendenvoorverkoop, kaarten te bestellen (zie pagina 15).

Internet/webverkoop Zowel op www.theatersneek.nl als op de

OPENINGSTIJDEN

site www.hetbolwerk.nl zijn kaarten te

dinsdag t/m vrijdag: 11.00 – 18.00 uur

koop via iDEAL en/of de Podiumcadeau­

zaterdag: 14.00 – 17.00 uur

kaart. Bij geplaceerde voorstellingen wijst

‘s Avonds en op zon- en feestdagen:

het systeem de beste plaatsen toe die

een uur voor de voorstelling,

op dat moment verkrijgbaar zijn, het is

op de locatie van de voorstelling.

­mogelijk dit te wijzigen. Let op: bij voor­ stellingen die bijna uitverkocht zijn, kan

K A A R T V E R KO O P

het gebeuren dat er geen plaatsen naast

Wij accepteren pinbetalingen, c­ ontant geld,

elkaar verkrijgbaar zijn. Controleer daarom

Theaterbonnen en Podium­cadeaukaarten.

de ­rij- en stoelnummers voor betaling!

De entreeprijs is inclusief ­(verplichte*) ­garderobe. Een consumptie is niet bij de

De transactiekosten (kosten betalings­

prijs inbegrepen. Korting op de entreeprijs

verkeer) bij de webverkoop zijn voor

wordt bij de meeste voorstellingen verleend

Theater Sneek € 1,00 per kaart (met een

aan Vrienden van ­Theater Sneek en aan

maximum van € 4,00) en voor het B ­ olwerk

groepen vanaf vijftien personen, neem hier­

€ 1,25 per kaart. Bij problemen met de

voor contact op met de kassa. Scholieren en

internet­bestelling graag zo spoedig

studenten kunnen op vertoon van hun pas,

­mogelijk contact opnemen met de kassa.

op de dag van de voorstelling, twee kaarten voor de prijs van één ontvangen. * Op last van de brandweer i.v.m. veiligheid.

Bij de meeste familievoorstellingen gelden speciale kinderprijzen.


8

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

Reserveringen kunnen telefonisch (tijdens

worden niet vergoed. Bij een uitverkochte

de openingsuren), schriftelijk (bestel­

voorstelling is het mogelijk tot uiterlijk

formulier) of per e-mail worden door

3 uur vóór de voorstelling te annuleren.

gegeven. Gereserveerde kaarten kunnen

Mogelijk kunnen we dan bezoekers op

worden afgehaald en betaald aan de kassa

de wachtlijst blij maken. Alleen in het

tot uiterlijk 14 dagen voor de betreffende

geval dat wij teruggeboekte kaarten nog

voorstelling. Bij verzending van de kaarten,

kunnen verkopen, verstrekken we een

sturen wij een factuur. Na ontvangst van

tegoedbon.

betaling sturen wij de kaarten per post (€ 4,50 aan administratiekosten per

GEANNULEERDE THEATERVOORSTELLING

­zending). Reserveringen voor voorstel­

Indien een voorstelling wordt geannu­

lingen die binnen twee weken plaats­

leerd, wordt in de meeste gevallen een

vinden, blijven staan tot drie kwartier

nieuwe datum vastgesteld. Wij proberen

voor de voorstelling. Bij uitverkochte

de ­kaarthouders dan zo spoedig moge­

­voorstellingen hanteren wij een wachtlijst.

lijk in te lichten via e-mail. Kaarten voor de ­geannuleerde voorstelling worden

A N N U L E R I N G T H E AT E R K A A R T E N

­automatisch overgezet naar de nieuwe

Gekochte kaarten kunnen tot 48 uur voor

datum. Kaarthouders die niet in de

de voorstelling aan de kassa worden

­gelegenheid zijn de voorstelling op de

ingewisseld tegen een tegoedbon. Dit

nieuwe datum bij te wonen, kunnen de

is ook mogelijk per post. De tegoedbon

kaarten annuleren volgens bovenstaande

is o ­ nbeperkt geldig en uitsluitend te

regels. In deze situatie worden geen

­besteden aan de kassa van Theater Sneek.

­annuleringskosten berekend. Als de voor­

De annuleringskosten bedragen € 2,50 per

stelling wordt afgelast, kunnen wij het geld

kaart. Administratie- en transactiekosten

voor de kaarten restitueren.


9

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

POPPODIUM BOLWERK

recht om de planning van activiteiten

KASSA

aan te passen of ze te annuleren. Wordt

Telefoon: 0515 418 707

een activiteit aanzienlijk gewijzigd, dan

E-mail: j.schut@cultuurkwartier.nl

heeft de koper recht op restitutie van de ­aankoopsom.

OPENINGSTIJDEN Uitsluitend op concertavonden vanaf 30 minuten voor aanvang van het concert. Kaarten voor het Bolwerk zijn ook te koop

KUNSTENCENTRUM ATRIUM

bij alle Primera-winkels in Nederland.

INSCHRIJVING Telefoon: 0515 431 400

K A A R T V E R KO O P

E-mail: info@cultuurkwartier.nl

Wij accepteren pinbetalingen en contant geld. Garderobe en consumpties zijn niet

O P E N I N G S T I J D E N R EC E P T I E

bij de prijs inbegrepen. Consumpties wor­

maandag t/m vrijdag: 10.00 – 17.00 uur

den afgerekend met munten, deze munten

Inschrijven voor lessen en cursussen kan

zijn verkrijgbaar bij meerdere muntauto­

via www.atriumsneek.nl/inschrijven.

maten. Inschrijfformulieren zijn ook verkrijg­ Korting op de entreeprijs wordt bij de

baar en in te leveren aan of op te sturen

meeste concerten verleend aan groepen

naar de receptie van Kunstencentrum

vanaf vijftien personen, neem hiervoor

Atrium. Inschrijvingen worden ­bevestigd.

contact op via j.schut@cultuurkwartier.nl.

­Bestaande leerlingen krijgen ieder jaar een ­herinschrijvingsformulier dat ze

Op vertoon van een CJP- of studentenkaart

voor ­aanvang van het nieuwe schooljaar

wordt korting gegeven, deze korting geldt

­moeten inleveren.

alleen voor de houder van de kaart. Bij kin­ dervoorstellingen gelden speciale kinder­ prijzen. Er gelden geen administratiekosten bij directe verkoop aan de kassa. Elke aankoop of bestelling via de site of aan de kassa is definitief. Gekochte kaarten zullen alleen worden teruggenomen als de activiteit niet doorgaat of aanzienlijk ­gewijzigd wordt. Het Bolwerk heeft het


10

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

Betaal geen woekerprijzen! Koop daar­

In het Kunstencentrum Atrium zijn

om nooit kaartjes via ticketbureaus, tenzij

­meerdere personenliften aanwezig.

deze zijn aangemerkt als officieel verkoop­ punt door de desbetreffende organisatie.

Alle zalen in Cultuur Kwartier Sneek zijn voor­ zien van een ringleiding voor slecht­horenden.

De allerbeste manier om kaarten van ­Cultuur Kwartier Sneek te kopen, is via

Het is mogelijk om voor de deuren van de

onze eigen kassa’s of websites.

locaties bezoekers af te zetten en op te halen. Wel geldt: ‘Tût en d’r ut!’ Voor personen met een gehandicapten­ parkeerkaart zijn er drie parkeerplaatsen

Algemene huisregels

aan de Westersingel en twee op het Oud

Voor de algemene veiligheid van zowel

Kerkhof. Om uit te kunnen stappen op

onze bezoekers als de medewerkers van

de Kerkgracht dient vooraf contact op­

Cultuur Kwartier Sneek zijn huisregels

genomen te worden.

opgesteld. Deze dienen te worden nage­

Er is gratis* en ruime parkeergelegenheid

leefd. De algemene huisregels en die per

op enkele minuten loopafstand van ­Cultuur

­instelling zijn te vinden op de websites.

Kwartier Sneek op het Martiniplein en op

Instructies van het personeel zijn in het

de Veemarkt.

belang van ieders veiligheid en dienen

* niet gratis tijdens winkelopeningsuren

opgevolgd te worden. Denk bij het verlaten

(incl. koopavonden en koopzondagen)

van het pand ook aan onze buren. Zalen Toegankelijkheid en bereikbaarheid

LO C AT I E W E S T E R S I N G E L 28:

Er is in Cultuur Kwartier Sneek zoveel

Tüöttenzaal, foyer en de Rabobankzaal.

­mogelijk rekening gehouden met de toegankelijkheid. Zo zijn de locaties waar

LO C AT I E O U D K E R K H O F 11:

mogelijk drempelvrij en zijn er gelijkvloers

Atriumplein, de Noorderkerkzaal, de

garderobes en invalidentoiletten aanwezig.

­Theaterstudio en vele lesstudio’s.

De Tüöttenzaal heeft geen personenlift, wij adviseren mindervaliden tijdig plaat­

LO C AT I E K E R KG R A C H T 8:

sen te reserveren op rij 1 t/m 5 in de zaal

Bolwerk Concertzaal en

of contact op te nemen met de kassa.

het Bolwerk Café.

Rolstoelplaatsen kunnen uitsluitend via de kassa gereserveerd worden. De skybox in

Per voorstelling wordt aangegeven in

het Bolwerk is toegankelijk per lift.

welke zaal deze plaatsvindt.


11

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

Alle zalen zijn te huur voor evenementen,

Het Atriumplein met Atriumcafé is de

optredens en partijen (zie pagina 12).

grote, met glas overkapte, binnenplaats tussen de panden aan het Oud Kerkhof en

De Tüöttenzaal is de grote theaterzaal met

de Kerkgracht. Er is een bar met gezellige

een capaciteit van maximaal 611 stoelen.

zitjes, er zijn dansvloeren en er staat een

De stoelen in deze zaal worden geplaceerd

vleugel.

verkocht (zie pagina 16). De Theaterstudio heeft een capaciteit van De foyer van Theater Sneek biedt ruimte

70 zitplaatsen en is voorzien van een licht­­

aan 600 personen. Zowel in de linker- als

en geluidsinstallatie.

rechter toegang tot de Tüöttenzaal toont Galerie Peter Bax een wisselende collectie

De uitschuifbare tribune op de vlakke

schilderijen.

vloer van de Noorderkerkzaal biedt plaats aan maximaal 200 personen. Zonder

Rabobankzaal heeft een capaciteit van

tribune is er ruimte voor 350 personen.

maximaal 70 bezoekers en is standaard

Hier vinden voorstellingen plaats van

voorzien van multimedia apparatuur.

Theater Sneek, concerten van het Bolwerk

Er is een pantry aanwezig.

en lessen, voorstellingen en concerten van cursisten van het Atrium.

De Bolwerk Concertzaal heeft een ­capaciteit van 400 bezoekers en is ingericht met een grote bar, een verhoogd podium voor goed zicht en een skybox. Het Bolwerk Café biedt ruimte aan 80 bezoekers, heeft een kleine bar en de podium.

ANKIE RUSTICUS

­mogelijkheid tot het plaatsen van een


12

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

ZAKELIJK & VERHUUR EN AKTE2 CULTUUR KWARTIER SNEEK

Cultuur Kwartier Sneek is niet alleen een

Gebouwen en zalen

theater voor bezoekers, een kunsten­

Cultuur Kwartier Sneek bestaat uit n ­ egen

centrum voor cursisten of een poppodium

zalen en achttien lesstudio’s. Elk van de

voor muziekliefhebbers. Cultuur ­Kwartier

­locaties heeft haar eigen bijzonderheden en

Sneek is voor iedereen in en buiten

mogelijkheden voorzien van alle techni­

­Súdwest-Fryslân. Voor externe i­nstellingen,

sche middelen waaronder professionele

ondernemers, bedrijven, scholen en

­opnamestudio’s! Kijk ook op pagina 11.

­particulieren zijn onze locaties te huur via de afdeling zakelijk & verhuur.

Catering Catering is voor ieder evenement een

Met het theater, het kunstencentrum en het

belangrijk aspect. Het Cultuur Kwartier

poppodium heeft Cultuur Kwartier Sneek

beschikt over een eigen keuken en zorgt

locaties in huis die uitermate geschikt zijn

voor koffie, thee en fris, lekkers, uitgebreide

voor bedrijven, organisaties, instellingen en

lunches, borrels en diners. Voor de g ­ rotere

particulieren. Hiervoor bieden wij bijzon­

evenementen werken we samen met

dere (culturele en creatieve) ervaringen

­cateraars die hun sporen hebben verdiend

en arrangementen op maat aan. Het licht,

in het culinaire segment.

het geluid, de bands of acts hebben we al in huis. Organiseer samen met ons een

Contact

­seminar, congres, productlancering, net­

Voor zakelijk en verhuur kunt u contact

werkbijeenkomst, workshop, (bedrijfs)feest

opnemen met het bedrijfsbureau via

of andere activiteit. De mogelijkheden zijn

f.oostra@cultuurkwartier.nl.

eindeloos! Voor culturele evenementen kunt u contact Culturele organisaties

opnemen met het projectbureau Akte2 via

Wees welkom in het Cultuur Kwartier om

a.vdreijden@akte2.nl.

een eigen voorstelling, tentoonstelling of presentatie te organiseren in onze zalen. Cultuur Kwartier Sneek kan de productie versterken met regie, registraties, muziek en ondersteuning bij fondsenwerving. We kunnen ook de kaartverkoop verzorgen en natuurlijk indien gewenst de marketing.


13

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K

ARRANGEMENTEN CULTUUR KWARTIER SNEEK

Onderstaande arrangementen zijn in de

Theater Sneek biedt het Bolwerk op dezelfde

brochure, op de voorstellings­pagina’s,

avond of in hetzelfde weekend passende

herkenbaar aan het bijbehorende icoontje.

randprogrammering. Op vertoon van het kaartje van de ene voorstelling geldt dan een

Sneek Preview

korting van € 5,- op de andere voorstelling.

Cultuur Kwartier Sneek wil een brug slaan tussen amateur- en professioneel talent. Daarom programme­ ren we ook (minder bekende) cabaretiers,

Inleidingen bij muziekvoorstellingen Bij een aantal muziekvoorstel­

jonge musici en verrassende kleinkunst. In

lingen worden inleidingen gegeven. Deze

de loop van seizoen 2014–2015 zijn er tien

inleidingen bevatten nuttige en aanvul­

voorstellingen geselecteerd voor de Sneek

lende informatie over datgene wat in het

Preview ticket. De Sneek Preview ticket kost

programmaboekje staat vermeld. De gratis

€ 50,- en geeft toegang tot vijf van deze

kaarten zijn, ook online, verkrijgbaar aan

voorstellingen (vooraf reserveren).

de kassa van Theater Sneek.

De ticket is te koop bij de kassa van Theater Sneek. Ook leuk om weg te geven!

Korting met je biebpas Bij voorstellingen in Theater

Topzondagen met koffiegeur

Sneek die gebaseerd zijn op een

Geniet elke derde zondag van de

boek, krijgen leden van de bibliotheek

maand van mooie kamermuziek

op vertoon van hun bibliotheekpas € 5,-

in onze sfeervolle Noorderkerkzaal. De

korting. Bij familievoorstellingen geldt de

koffie staat vanaf 11.00 uur klaar in het

korting niet op kinderprijzen.

Atriumcafé en de concerten beginnen om 11.30 uur. Na afloop is het mogelijk om op

Samen naar Theater Sneek

vertoon van het kaartje met 10% korting bij

Voor het derde jaar op rij organiseren we

de restaurants Kramer of De Koperen Kees

‘Samen naar Theater Sneek’. Deze middag

te lunchen.

is speciaal voor personen die graag het theater bezoeken, maar hier geen partner

Combideal Theater Sneek

voor hebben. Tijdens dit arrangement

en Bolwerk

ontmoeten theaterliefhebbers elkaar en is

Bezoek niet alleen een voorstel­

het mogelijk samen kaarten te bestellen.

ling in Theater Sneek of een concert in het

De middag is dit jaar gepland op zaterdag

­Bolwerk, maar maak, tegen een gereduceer­

6 september van 14 tot 16 uur. De gratis

de prijs, er een weekend of complete avond

kaarten zijn, ook online, verkrijgbaar aan

cultuur van! Voor diverse voorstellingen in

de kassa van ­Theater Sneek.


14

C U LT U U R K WA R T I E R S N E E K / T H E AT E R S N E E K

HORECAARRANGEMENTEN THEATER SNEEK Vip-arrangement in skybox

Maak van een theateravond een

De skybox van Poppodium Bolwerk bevindt

­complete avond uit en bestel alvast één

zich achterin de zaal en biedt vanaf boven

van de onderstaande arrangementen.

een prima zicht op het podium. Dit sfeer­ volle ‘balkon’ biedt plaats aan maximaal vijftien personen, die onder het genot van

T RY-O U T A R R A N G E M E N T*

een hapje en een drankje kunnen ­genieten

Ontvangst aan een gereserveerde tafel

van het concert. Ideaal voor gezellig

met een drankje en een nootje in de pauze.

­borrelen met bijvoorbeeld vrienden of

Na de voorstelling wordt er een drankje

zakenrelaties.

met een hapje geserveerd. € 6,75 per persoon

Meer informatie over de mogelijkheden via j.schut@cultuurkwartier.nl of 0515 418 707.

K R O O N TJ E S K E U Z E* Ontvangst aan een speciaal gereserveerde

Groepsarrangementen

tafel met de keuze uit een kopje koffie of

Voor, tijdens en na een voorstelling of

thee met een Theater Sneek gebakje, een

concert is het voor groepen vanaf vijftien

drankje in de pauze én na de voorstelling.

personen mogelijk om een gedeelte van de

Na de voorstelling wordt er een uitgebreid

foyer van Theater Sneek te reserveren. In

bittergarnituur geserveerd.

de Bolwerkconcertzaal kan er een afge­

€ 9,75 per persoon

scheiden gedeelte worden aangebracht om een eigen backstage te vormen. Neem

WA R M B I T T E R G A R N I T U U R

hiervoor contact op met de kassa.

Een heerlijk warm bittergarnituur voor na de voorstelling, bestaande uit acht stukjes partymix. € 4,50 per portie KLASSIEKER De klassieker onder de bittergarnituren is natuurlijk de bitterbal, per portie van acht stuks. € 4,00 per portie * Bij binnenkomst graag melden aan het buffet.


15

T H E AT E R S N E E K

VRIENDEN VAN THEATER SNEEK

Vele bezoekers hebben al laten blijken dat Theater Sneek voor hen meer is dan alleen maar een theater: het is hùn theater en zij zijn een vriendschap met ons aangegaan.

- Vrienden ontvangen in het hele seizoen verrassingsaanbiedingen speciaal voor Vrienden. - Vrienden praten mee over de program­

Zij dragen niet alleen Theater Sneek een

mering voor het volgende seizoen,

warm hart toe, maar ook de cultuur en de

theaterdirecteur Ben van der Knaap

podiumkunsten in het algemeen.

zal zijn plannen op een bijeenkomst ­voorleggen.

De Vrienden van Theater Sneek zijn onze ambassadeurs, raadgevers en fans. En de

Vriendenlidmaatschap

vriendschap is niet eenzijdig: bij hun veel­

Vrienden melden zich aan bij de kassa

vuldige bezoeken genieten onze vrienden

­tijdens de reguliere openingsuren. Er

bescheiden voordelen.

wordt dan een foto gemaakt die op de Vriendenpas afgedrukt wordt.

De voordelen van vriendschap zijn: - Vrienden zijn als eerste op de hoogte

De Vriendenpas is persoonlijk, bij de

van het programma en extra voor­

meeste activiteiten kan een introducé(e)

stellingen. Vrienden ontvangen de

mee worden genomen.

­theaterbrochure voor het volgende ­seizoen minimaal tien dagen voordat

Voor het seizoen 2014 - 2015 is de

deze algemeen verspreid wordt.

­vriendenbijdrage € 25,-, bij aanmelding

- Vrienden bestellen kaarten in de

te betalen.

Vriendenvoorverkoop, die start zodra de nieuwe brochure onder de Vrienden

Het vriendenlidmaatschap loopt van

is verspreid. Bestellingen worden op

1 mei tot en met 30 april daaropvolgend

volgorde van binnenkomst behandeld.

en wordt automatisch verlengd, tenzij

- Vrienden ontvangen € 2,- korting p.p. bij het grootste deel van de voorstellingen

het lidmaatschap voor 1 april wordt beeïndigd.

(korting geldt niet in combinatie met andere kortingen). - Vrienden krijgen een gratis rond­

Bij verlenging wordt de vriendenbijdrage automatisch geïncasseerd op basis van

leiding in het theater (twee personen,

een machtiging. De incasso zal vanaf 2015

­aanmelden bij de kassa).

plaatsvinden op of omstreeks 1 mei.


16

T H E AT E R S N E E K

STOELENPLAN Tテ愿傍TENZAAL THEATER SNEEK

PODIUM

E

A 1 TS

5

2 12

3 10

7

8

5

8

9

1

9

9

8

7 8

5

9 6

11

10

7

9

8

7

7

6

3

9

8

7

12

2

9

8

7

12

6

3

1

6

9

8

7

4

7

12

6

11

5

11

4

ES

EL

2 3

8

1

12

5

2

1

RO 4 25 4 2 22 23 1 2 20 5 7 8 9 10 11 1 12 13 14 15 16 17 18 19 6 2 5 2 3 4 24 2 5 6 7 6 22 23 21 6 20 8 19 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1 27 2 3 26 4 5 24 25 7 23 6 7 8 22 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 28 2 27 3 4 25 26 8 5 6 8 23 24 7 8 9 10 22 21 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 7 2 3 26 2 4 5 24 25 9 23 6 7 8 22 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 2 8 27 2 3 4 5 26 2 L 5 6 E 10 24 23 TO 7 8 9 10 OLS17 18 19 20 21 22 1 2 10 11 12 13 14 15 R16 8 29 3 4 27 2 5 6 11 25 26 24 7 8 9 23 11 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 9 30 3 4 28 2 5 6 26 27 12 7 8 9 24 25 23 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 12 1 2 29 3 4 27 28 5 6 7 25 26 13 8 9 10 11 22 23 24 13 21 1 2 0 20 12 13 14 15 16 17 18 19 29 3 3 4 27 28 5 6 25 26 7 8 9 14 24 23 22 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 14 1 2 29 3 4 27 28 5 6 7 25 26 24 23 8 9 10 11 15 15 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 2 27 28 3 4 25 26 5 6 7 23 24 16 22 6 8 9 10 11 12 21 1 20 13 14 15 16 17 18 19 1 2 26 27 3 4 5 TECHNIEK 23 24 25 6 7 8 9 22 21 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

5

7

STO

GEL

11

4

1

7 2 1

EL LSTO

NG INGA TS H C E R IJKVLOERS

10

4

3

3 1

2

3ROL 6 4 STOEL 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 2 3 4

8

10

3

2 1

6 10

1

5

5

7

10

1

5 2

4

ROL

6

9

1

2

TS EA 2

ES

4

1

5

LO V

S

V LO 1

4 2

2

4

3

VLOER

4

6

GELIJK

1 18 19 16 17 9 10 11 12 13 14 15 0 2 2 19 3 4 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 13 2 3 20 2 19 4 5 6 18 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3

8

1 1 2 2 1 2

INGAN G LINKS

10 10

10

11

BALKON

1 27 1 25 26 23 24 22 21 8 20 9 12 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 6 12 3 4 5 24 25 2 22 23 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 13 1 3 25 1 2 3 4 22 23 24 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1

2 3 4

5

6 7

11

11

7

ZAAL N B A L KO G IN G A NS L IN K

11

B A L KO IN G A N N RECHT G S

8

8

12

12

9

10


17

T H E AT E R S N E E K

KINDERKALENDER VOOR OP JE KAMER! OKT

OKT

WO E NSDAG

VR I J DAG

15

NOV

17

OORWORM

09

Z O N DAG

OP DE BOERDERIJ DEC

20

ZATE RDAG

DEC

30

D I N S DAG

ARTHUR EN DE STRIJD OM CAMELOT

JAN

02

VRIJDAG

PLUK VAN DE PETTEFLET

PIPPI LANGKOUS FEB

11

WO E NSDAG

DE ZERE NEUS VAN BERGERAC

FEB

25

WOENSDAG

MRT

15

WOESTE WILLEM

Z O N DAG

MRT

18

WOENSDAG

MEI

THEATRALE SPEELTUIN ONDERWATERWERELD

07

D O N D E R DAG

MINOES


18

T H E AT E R S N E E K

GENREVERKLARING TONEELTOREN THEATER SNEEK

De 23 meter hoge toneeltoren van Theater Sneek biedt niet alleen de beste 足technische voorzieningen achter de schermen, het lichtbaken geeft ook aan welk genre die avond speelt in het theater. Mocht je op het laatste moment zin hebben in een avondje muziek of toneel? Je werpt een blik op de toren en weet direct wat er die avond speelt. De kleuren van de toneel足 en op onze website corresponderen met de volgende genres:

ALMAR SETZ

toren bij de voorstellingen in de brochure


19

T H E AT E R S N E E K

GENRELIJST PROGRAMMA

Sneek Preview

Topzondagen met koffiegeur

Combideal Theater Sneek en Bolwerk

Inleidingen bij muziekvoorstellingen

Korting met je biebpas

DAT U M

A R T I E S T

T I T E L

PA G I N A

12-11-14 20-11-14 27-11-14 10-12-14 11-12-14 12-12-14 19-12-14 17-01-15 30-01-15 12-02-15 13-02-15 14-02-15 20-02-15 28-02-15 06-03-15 13-03-15 28-03-15 04-04-15 24-04-15 15-05-15 22-05-15 30-05-15

Sara Kroos Dames Voor Na Vieren Emilio Guzman NUHR Brigitte Kaandorp Andermans veren live! Veldhuis & Kemper Erik van Muiswinkel Katinka Polderman Tineke Schouten Hans Dorrestijn Ronald Snijders Schudden Martijn Koning De Partizanen Guido Weijers Marc-Marie Huijbregts Claudia de Breij Hans Liberg Diederik van Vleuten Richard Groenendijk JĂśrgen Raymann & Brainpower

Van Jewelste Bruids- en Grafwerk Een dunne dekmantel Back to Basic Kaandorp Grande de Luxe Voor de prijzen en de roem Of de Gladiolen Schettino! Polderman slaat door Gewoon Doen Goeie Genade One man show Perron geluk Koning Chaos De Partizanen V Florissant Teerling ATTACCA Daar werd wat groots verricht Met de mantel der liefde Twee-eiig

44 48 50 53 53 54 56 60 62 64 64 64 65 67 69 70 74 76 78 82 83 84

Pieter Poot When the swing comes marching in

32 35

Live in concert X Saxofoonkwartet SAKS en Antonin Quintet Theaterconcert Vangrail gaat vreemd Lied van mijn vader Jubileumconcert 20 jaar Dit zijn wij Feelin’ Groovy Talking De Parelvissers

36 36

08-10-14 A. van der meer, N. Kalma en T. Nauta 16-10-14 Dutch Swing College Band & Marinierskapel der Koninklijke Marine 18-10-14 Frans Bauer 19-10-14 Topzondag met koffiegeur 25-10-14 The Pretty Things 26-10-14 Vangrail met DeBasic 30-10-14 Ernst de Korte en Guus Westdorp 31-10-14 Folk- en shantykoor Rolling Home 02-11-14 L.A. The Voices 07-11-14 Simon & Garfunkel Revival Band 08-11-14 Madeline Bell & Dolf de Vries 14-11-14 Staatsopera van Tatarstan met live orkest!

38 39 40 40 42 43 43 45


20

T H E AT E R S N E E K

DAT U M

A R T I E S T

16-11-14 Topzondag met Koffiegeur 22-11-14 Les Rigolaux 23-11-14 Harry Sacksioni 30-11-14 Fryske Fynsten 06-12-14 Malando Kwintet 18-12-14 Flairck 21-12-14 Don Kosakenchor Russland 28-12-14 Top 2000 Live! 04-01-15 Hans Visser en Irena Filippova 09-01-15 The Crazy Piano’s 16-01-15 De Bende van Beuving 18-01-15 Lucas en Arthur Jussen 23-01-15 Syb van der Ploeg, Edward Reekers e.a. 25-01-15 Internationale Operaproducties 06-02-15 Elske DeWall 11-02-15 Jan Arendz en Marijke Geertsma 15-02-15 Topzondag met Koffiegeur 27-02-15 Koperguod 28-02-15 Cor Bakker en Louis van Dijk 06-03-15 Glennis Grace 12-03-15 The Five Great Guitars met special guest Eddy Zoëy 15-03-15 Topzondag met Koffiegeur 20-03-15 Frank Boeijen 22-03-15 Souldada en Jodymoon 26-03-15 Magic of Motown 27-03-15 NNO 29-03-15 The Rosenberg Trio en Sam Pari 19-04-14 Topzondag met koffiegeur 25-04-15 Rowwen Hèze 25-04-15 Eric Vloeimans, Tuur Florizoone en Jörg Brinkmann 08-05-15 Nick & Simon 17-05-14 Topzondag met koffiegeur 23-05-15 Abba Gold

29-12-14 09-05-15

Ballet van de Staatsopera van Tatarstan Scapino Ballet

T I T E L

PA G I N A

Bigband Cue Victor Hugo en Les Misérables Stringdance Werk van Wim van Ligtenberg Jubileumtournee 75 jaar The lady’s back A Russian winter Come together Doctor Zhivago De snow editie Klap van de Korenmolen Pianoconcert Motel Westcoast, high five of good vibrations Madama Butterfly Theaterconcert It Jubileum Bé Meiborg en Trio Boekema 2de lustrum Cor Bakker ontvangt… Louis van Dijk Live in concert Guitar Heroes

47 49 50 51 52 55 57 56 59 59 60 60 61

NN Gitaarensemble In concert De magie van een gouden muziektijdperk Matthäus-passion is superfood Gipsy Grooves Stedelijk Muziekkorps Sneek 30 joar, ballades & beer Oliver’s cinema

61 62 63 65 67 67 68 70 70 72 73 74 74 75 77 78 80

Herinneringen! Accordeonkwintet Variable en trio Dyonissus Abba Gold Europe

81 82

Giselle

57

Songs for Drella

81

83


21

T H E AT E R S N E E K

T I T E L

PA G I N A

05-10-14 Ragús 19-10-14 Arthur Kneepkens e.a. 21-11-14 Dance Migration Production 03-12-14 Karin Bloemen e.a. 14-12-14 The Chippendales 24-12-14 Cuban Circus 07-03-15 Percossa 19-03-15 Ben Thompson, winnaar ‘Europe Ultimate Elvis Tribute Elvis’ 2013 e.a. 02-05-15 Khayelitsha United Mambazo Choir en live band 04-06-15 Ellen ten Damme

DAT U M

A R T I E S T

Ierlands meest authentieke muziek- en dansshow Vader, de meest smakelijke theaterverrassing Terra Brasil, swingende Afro-Braziliaanse dansshow Kerst met een grote ‘K’ Forever sexy wereldtour 2014 Original Cuban Circus The real deal Elvis - the 80th anniversary concert South African Road Trip

32

80

Thuis

84

09-10-14/ 10/11-10-14 12-10-14 23-10-14 15-11-14 16-11-14 07-12-14 17-12-14 21-01-15 28/29-01-15 30-01-15 1/3/4/6/7-01-15 26-02-15 27-02-15 05-03-15 25-03-15 02-04-15 08-04-15 12-04-15 19-04-15 01-05-15 05-06-15

In leafde, the bridges of Madison County Een goed nest De ontdekking van de Hemel Tot volgend jaar! Alles went behalve een vent Agnes van God

33

Tryater - try-out foar freonen / try-out / premiere Anneke Blok en Henriëtte Tol Waldemar Torenstra, Sieger Sloot e.a. Peter Tuinman en Liz Snoijink Joke Bruijs en Gerard Cox Willeke van Ammelrooy, Noortje Herlaar en Eva van de Wijdeven Alfred van den Heuvel, Kiki Classen e.a. Meeuw Jeugdtheaterschool De Bonte Sneeker Avond - try-out / premiere / voorstellingen Peter de Graef, Mathias Sercu, David Cantens Catherine Keyl, Jan van Eijndthoven en Soraya Wunnink Pierre Bokma, Victor Löw, George van Houts e.a. Tryater Noord Nederlands Toneel Lieneke le Roux, Pamela Teves, Cystine Carreon e.a. Ingeborg Elzevier, Sigrid Koetse en Kitty Courbois Debby Petter Pier21, Freark Smink, Joop Wittermans Huub Stapel

Kinderen geen bezwaar Zeeverhalen Heabeltsje de Jong foor de 2e kear

37 48 52 55 57 69 72

34 37 46 47 53 55 61 62

Anton Tsjechov’s drie zusters 66 Tedere oorlog

66

De Verleiders: Door de bank genomen Thúsfront De twaalf gezworenen Powervrouwen, een revue van nu 2 La Paloma

68 73 75 76

Ik ben er nog Feteranen M/V deel 2

78 80 84

76


22

T H E AT E R S N E E K

TITEL

PA G I N A

20-09-14 Herman van Veen 04-10-14 Syb van der Ploeg & Gé Reinders 24-10-14 Benny van der Bijl, Polle Vrienten e.a. 13-11-14 Astrid Nijgh, Martin van Dijk en Barrie Stevens 29-11-14 Leonie Meijer 01-03-15 Joke Bruijs, Charly Luske e.a. 08-03-15 Regina Albrink en Klaas Hofstra 21-03-15 Angela Groothuizen 03-04-15 Leo Blokhuis en Ricky Coole 18-04-15 Carolien Borgers 29-05-15 Bodil de la Parra, Joep Onderdelinden e.a.

DAT U M

A R T I E S T

Nederlandse Tournee Van Pompeblêd tot Proemevlaai, ‘t verschil is oeral geliek Herman in een bakje geitenkwark De Krasse Knarren, Golden Oldies in concert Luister maar live Later is nu, de dromen van toen & de dag van vandaag! Chopin en zijn verlangen Eeuwige jeugd Buitenstaanders Zeker weten Boer zoekt betere vrouw

29 31

69 72 75 77 83

15-10-14 17-10-14 09-11-14 20-12-14 30-12-14 02-01-15 11-02-15 25-02-15 15-03-15 18-03-15 07-05-15

Orkaan en Amsterdam Baroque Orchestra Het Zandkasteel Toneelschap Beumer & Drost Sesamstraat Leon van Uden, Ilse Spruijt e.a. Stichting (inter)nationale Producties Theater Familie RO Theater met Arjan Ederveen, Jack Wouters e.a. Muziektheater kom van het dak af Peuterochtend Theatrale speeltuin Bos Theaterproducties

Oorwurm

34

Op de boerderij Brandweermannen Kerst in Sesamstraat Arthur en de strijd om Camelot Pluk van de Petteflet Pippi Langkous De Zere Neus van Bergerac

35 44 56 58 58 63 66

Woeste Willem Onderwaterwereld Minoes

71 71 81

01-11-14 05-11-14 03-01-15 21/22-02-15 18/19/26-4-15 23-04-15 16-05-15

Willeke Alberti, Winston Post e.a. Kinderen voor kinderen Henk Poort, Johnny Kraaijkamp e.a. Vera Mann, Jim Bakkum, Yes-R e.v.a. Musicalopleiding Muzt René van Kooten, Anne-Mieke Ruyten, Thomas Cammaert e.v.a. Lone van Roosendaal, Chris Tates, Alfred van den Heuvel e.v.a.

38 45 51 68

De Jantjes 41 Waanzinnig gedroomd 42 Albert Verlinde presenteert: 58 een avond met Dorus Hartsvrienden 65 (Blood Brothers) “…” de musical 77 Onder de groene hemel 79 Heerlijk duurt het langst

82


Cultuur is van onschatbare waarde

Onze slogan luidt 'De Wieren kiest voor Sneek'. We houden van de stad Sneek, van de levendige wijken, het bruizende centrum en de culturele activiteiten. Het is van onschatbare waarde! Kijk ook eens op www.dewieren.nl Almastraat 14, Sneek t. 0515 - 482 700 e. woningstichting@dewieren.nl www.dewieren.nl De Wieren kiest voor Sneek


Bouwers sinds 1908

Edisonstraat 18 telefoon 0515 411 822 fax 0515 438 883 8606 JJ Sneek info@bouwbedrijf-koster.nl

Cultuur inspireert ons allemaal.

Dat is het idee.

Zonder podium geen voorstelling. Of het nu gaat om theater of muziek. Het leven wordt er een stuk kleuriger van. Daarom doet de Rabobank aan cultuursponsoring. Door bijvoorbeeld een financiĂŤle bijdrage te leveren aan culturele activiteiten in de regio.

rabobank.nl/sneek-zwf Samen sterker


Eens moeten we afscheid nemen van een dierbare. Daarbij kunnen Schilderwerk, beglazing en wandafwerking sinds

wij u ter zijde staan. Dat doen we al meer dan 90 jaar.

15 april 1937. Uw doorgewinterde vakman!

Leeuwarderkade 16 - Sneek Tel: 0515-419932 E-mail: info@silviusschilders.nl www.silviusschilders.nl

Harinxmalaan 1, Sneek T 0515 - 416 114 Overlijdensmeldingen 0515 - 411 000

www.deboeruitvaart.nl

MaĂŽtre Horloger - Les Genevez depuis 1884

85008 3 AIN â‚Ź 1.850,00 Oosterdijk 26, 8601 BT Sneek +31 (0)515 415612 - info@juwelierluehof.nl www.juwelierluehof.nl

GRANDOCEAN_85008_140x106mm.indd 1

11-04-14 15:33


TER

Wij presenteren: Nieuw in het Het Cultuurkwartier

THEATER

RESTAURANT

CAFÉ

Westersingel 27, 8601 GR Sneek. (naast Theater Sneek) T 0515 820 993

G N I ! N I PE ME O 8 2

Openingsactie Wij willen u graag laten kennismaken met ons restaurant. Daarom ontvangt u op vertoon van deze advertentie 15 % korting op uw voor-, hoofd- en nagerecht. Kom deze maand voordelig dineren en geniet van onze simpele, verrassende en betaalbare keuken! Deze is actie is geldig voor twee personen tot en met 30 Juni 2014

RESTAURANT

CAFÉ


NĂŠrgens zie je zoveel kunst en cultuur als in de mooiste bioscoop van Friesland. Leeuwenburg 12 8601 BC Sneek Volg ons ook op:

Tel: 0515 - 41 23 41 www.cinesneek.nl @cinesneek

/CineSneek


28

PROGRAMMA 2014

SEP

13

ZAT ER DAG

KING OF THE WORLD BLUES NIGHT V 20.00 UUR ZAAL OPEN | € 12,- VVK, € 15,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK Ook in het nieuwe seizoen gaan we door met de Bolwerk Blues Nights. Na eerder Ian Siegal, Sugar Boy and the Sinners en Juke Joints, is ditmaal het woord aan King Of The World. In oktober 2013 sloot de band zich op in een boerderij in Haule om te werken aan haar tweede album. Gepokt ANDRE DIETERMAN

en gemazeld door het vele touren, lijkt

SEP

19

V R IJ DAG

debuut. En dat belooft nog wat voor de liveshows!

TIGER BELL ROCK 21.00 U U R Z A A L O P E N | € 5,- | P O P P O D I U M B O LW E R K

Punk van de meest poppy soort vol ­repe­titieve vrouwenkoortjes en oorwurm­ refreintjes waar je maar geen genoeg van krijgt. Tiger Bell bestaat uit vier jonge dames die elkaar in 2010 leerden kennen in Stockholm. Dit Scandinavische kwartet maakte afgelopen januari goede indruk tijdens het toonaangevende Eurosonic Noorderslag in Groningen. Muziekblog KindaMuzik noemde Tiger Bell ‘de guilty pleasure’ van de avond. Guilty of niet, ­plezant is het zeker!

deze een stukje steviger te worden dan het


29

B E R N D H AG E D O R N

PROGRAMMA 2014

Herman van Veen komt met al zijn ­muzikanten naar Theater Sneek! “We komen naar Sneek. Voor het eerst was dat begin jaren zestig. Met wapperende broeken, roze brillen- en truien, breedgerande hoeden, om elke schouder een gitaar en iedereen had haar. We raakten kwijt en waaiden uit. Maar vinden ons omdat we muzikanten zijn

SEP

20

die leven van moeten blijven spelen nog altijd terug

ZAT E R DAG

op de vertrouwde plekken, de zalen, pleinen,

HERMAN VAN VEEN

kerken, kroegen.

NEDERLANDSE TOURNEE

En bij de meisjes,

20.15 U U R | € 32,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L

die mevrouwen werden.”

O P E N IN G S

VO O R ST E

L L IN G !


30

PROGRAMMA 2014

ELKE MAAND

BANDS VAN KUNSTENCENTRUM ATRIUM EN RITMYK ATRIUM TALENT NIGHTS 19.30 U U R | G R AT I S | P O P P O D I U M B O LW E R K

Benieuwd naar het talent van Kunsten­

heid zoals bijvoorbeeld de band Nicsz,

centrum Atrium? Wekelijks repeteren zo’n

die begin mei 2014 zijn eerste CD heeft

dertig bands bij Kunstencentrum Atrium

uitgebracht. Net als voorgaande jaren

en Ritmyk. De bands van Kunsten­centrum

zijn de bands te zien tijdens de Talent

­Atrium treden op tijdens festivals, zoals

Nights in Poppodium Bolwerk. Gedurende

Heechspanning, Tsjoch, Serious Record,

het ­winterseizoen zijn er elke maand

in de hele provincie. Regelmatig nemen

twee Talent Nights. Kijk voor de data en

­Atrium bands deel aan diverse Band­

­optredende bands op www.atriumsneek.nl

contests en genieten zij groeiende bekend­

of www.hetbolwerk.nl

SEP

27

ZAT ER DAG

TRIBUTE TO ‘STUDIO ONE’ REGGAE 21.00 UUR ZAAL OPEN | € 8,- VVK, € 10,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK

Bob Marley, The Skatalites, Lee Perry en zo kunnen we nog wel even doorgaan. De lijst met artiesten die Studio One als uitvals­ basis gebruikten is oneindig. Studio One werd opgericht in 1954 en groeide in de ­jaren zestig en zeventig uit tot de belang­ rijkste studio op Jamaica. In de jaren ‘80 werd de studio gesloten, maar de ­muziek leeft onverminderd voort. Tijdens de ­Tribute 2 Studio One worden de gloriejaren van de studio in ere herstelt.


31

PROGRAMMA 2014

OKT

04

VAN POMPEBLÊD TOT PROEMEVLAAI, ’ T VERSCHIL IS OERAL GELIEK BOB BRONSHOFF

ZAT E R DAG

SYB VAN DER PLOEG & GÉ REINDERS

20.15 U U R | € 20,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Een uniek en onverwacht koppel: de Friese voorman van De Kast en de Lim­ burgse zanger van blaasmuziek. Dit luchtig liedjes­programma met meerstemmige zang en aanstekelijke praatjes gaat over de spanning van elkaar willen begrijpen, of ‘t nu in ‘t Frysk, Limburgs, Engels of Nederlands is. U zult zien: het verschil is overal gelijk. Deze voorstelling heeft zowel een Limburgse als Friese première: met de Friese première in Theater Sneek!

R E M IE R E F R IE S E P

OKT

04

ZAT E R DAG

DE HÛNEKOP BLUES / ROCK 21.00 U U R Z A A L O P E N | € 10,- | P O P P O D I U M B O LW E R K De Hûnekop, wie kent ze niet? Het trio uit de Wâlden maakt al jaren de provincie (en ver daarbuiten) onveilig met hun onweer­ staanbare en energieke shows vol Fryske arbeiderspunk. Met een vijfjarig j­ubileum, een verzamelalbum en een nieuw studio­album wordt 2014 het jaar van de ­Hûnekop. Of, zoals ze zelf zeggen: “Wy pakke 2014 striidlustich by de kloaten!”


32

PROGRAMMA 2014

OKT

05

ZON DAG

RAGÚS IERLANDS MEEST AUTHENTIEKE MUZIEK- EN DANSSHOW 14.30 U U R | € 28,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L Verlangen, passie, vurigheid. Al vijftien jaar lang vertolken de dansers en bandleden het beste dat de traditionele Ierse muzieken danscultuur te bieden heeft. Songs vol emotie en levensvreugde, prachtig ­samenspel van akoestische instrumenten en opzwepende dansritmes brengen de toehoorders helemaal in Ierland-stemming. Alsof je live in het middelpunt van een céilidh op een Iers dorpsplein bent beland. Ragús is de hartslag van Ierland.

OKT

08

W OEN S DAG

ANKIE VAN DER MEER, NANNE KALMA EN TSEARD NAUTA PIETER POOT IN DE NIEUWE WERELD 20.15 U U R | € 10,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Dit aangeklede liedjes-programma, op tekst en muziek van Nanne Kalma, gaat over de aankoop van Manhattan. Over het ontstaan van de kolonie Nieuw-Nederland, met haar hoofdstad Nieuw-Amsterdam, tot aan het moment dat, Pieter Stuyvesant in 1664 de k ­ olonie moet overdragen aan de Engelsen. Daarmee veranderde de naam van de stad in New York. Het verhaal wordt met humor en een kwinkslag, maar ook met grote betrokkenheid, bezongen en verteld.


33

PROGRAMMA 2014

OKT

TRYATER MET JOKE TJALSMA E.A. IN LEAFDE, THE BRIDGES OF MADISON COUNTY 20.15 UUR | 9 & 10 OKT € 16,-, 11 OKT € 17,- | TÜÖTTENZAAL

09

Nei de legindaryske ferfilming mei Clint Eastwood en Meryl Streep. Noch net

D ON D E R DAG

earder waard it ferhaal op toaniel ferteld

TRY- OUT

en dêrmei hat Tryater de wrâldpremjêre in

FOAR FREONEN

Theater Sneek!

10

Werom yn it hûs fan harren jeugd op it plattelân ûntdekke broer en sus in

V R IJ DAG

­ûngewoan leafdesferhaal. Oan de âlde

TRY- OUT

­keukentafel, djip yn de nacht, reitsje

11

­Michael en Caroline hieltyd fierder fer­ djippe yn it libben fan harren mem. Har grutte geheim, in romantyske leafdes­

ZAT E R DAG

relaasje yn har houlik, komt boppe tafel….

11

ZAT E R DAG

DANNY VERA AMERICANA 21.00 UUR ZAAL OPEN | € 10,- VVK, € 13,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK Danny Vera scoort landelijke bekendheid als ­huisband van Voetbal International op RTL7. Ondanks het succes, bleef hij lange tijd het programma trouw. En dat siert de ­zanger, die met Distant Rumble debuteerde op het ­vermaarde Excelsior Recordings. Het werd een klassiek album met een ­moderne sound. Invloeden als Johnny Cash en Chris Isaak zijn nooit ver weg. De basis van elk liedje staat fier overeind: de man R U U D BA A N

OKT

met zijn gitaar.


34

PROGRAMMA 2014

OKT

12

ZON DAG

ANNEKE BLOK EN HENRIETTE TOL EEN GOED NEST 14.30 U U R | € 21,- | T Ü ÖT T E N ZA A L

Ze zijn 50. De zusjes Kouwenhoven. En ze hebben niets geleerd. Nadat ze e ­ lkaar jaren niet gezien hebben loopt hun MARTE VISSER

­nood­gedwongen samenzijn volledig uit de hand. De strijdbijl wordt liefdevol op­ gegraven en papa’s kleine meisjes weten precies elkaars zwakke plekken te vinden. Ze ­blijken nog steeds rivalen te zijn. In ­alles. Naar een boek van Tessa de Loo.

OKT

15

W OE N S DAG

OORKAAN EN AMSTERDAM BAROQUE ORCHESTRA O.L.V. TOM KOOPMAN OORWURM

In Oorwurm neemt Bas je mee op een ­muzikale zoektocht langs de mooiste ­muziek van meestercomponisten Bach, Vivaldi en Mozart. Opa is jarig en geeft een groot feest. Bas wil opa voor zijn verjaar­ dag een muziekje geven, het allermooiste muziekje op de hele wereld. Maar op de grote feestdag is het muziekje verdwenen. Het zit niet meer in haar hoofd, ze kan het niet meer zingen en niet meer fluiten. Zo kan ze niet naar het feest! Wanhopig gaat ze op zoek, achtervolgd door een hele vervelende oorwurm…

15.30 U U R | € 15,- | T Ü ÖT T E N Z A A L | 6+


35

PROGRAMMA 2014

OKT

DUTCH SWING COLLEGE BAND & MARINIERSKAPEL DER KONINKLIJKE MARINE

DON D E R DAG

WHEN THE SWING COMES MARCHING IN

16

20.15 U U R | € 25,- | T Ü ÖT T E N Z A A L College Band en het muzikale visitekaart­ je van de Koninklijke Marine bundelen hun krachten. In 1968 bracht een unieke plaat­

BA S M E I J E R

De jazzgrootmeesters van de Dutch Swing

opname beide grootheden voor het eerst in swingende harmonie bijeen. Diverse ­gezamenlijke optredens volgden. Nu staan ze met een avondvullend programma samen op het podium. Speciaal voor deze combi­natie van ruim 60 professionele musici werden nieuwe arrangementen gemaakt, maar ook de oude highlights zullen niet ontbreken.  Zó hoorde u Swing nog niet eerder!

17

V R IJ DAG

HET ZANDKASTEEL OP DE BOERDERIJ 14.00 & 16.00 UUR | € 18,- VOLW. & € 15,- T/M 12 JR. | TÜÖTTENZAAL I 3+

Koning Koos, Prinses Sassa en Toto beleven weer vele avonturen. Op de boerderij zijn diverse dieren. Natuurlijk een koe en een kip. Prinses Sassa maakt samen met Toto een echte hooiberg, maar dan komt Koning Koos en die probeert de hooiberg op te vegen. Dat wordt lachen geblazen en natuurlijk komt ook de Neuzenkriebeldans weer voorbij! Een leerzame familievoorstelling ge­baseerd op de gelijknamige Z@ppelin tv serie. Na afloop mogen de kinderen op het toneel ­komen en kunnen ze samen met K ­ oning Koos, prinses Sassa en Toto op de foto.

VICTOR ARNOLDS

OKT


36

PROGRAMMA 2014

18

ZAT ER DAG

FRANS BAUER LIVE IN CONCERT X 20.15 U U R | € 36,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L WILLIAM RUTTEN

OKT

Frans Bauer toert voor de tiende keer op rij. Door het gouden randje van het ­magische getal ‘10’, belooft Frans Bauer Live in Concert X een nog groter feest te worden. Samen met zijn live orkest Holland Showband speelt Frans Bauer de planten van het dak. Niet alleen zijn grootste hits passeren de revue. Frans Bauer gebruikt het podium op geheel eigen wijze en laat na een paar uur, een hartverwarmende en onvergetelijke indruk achter.

OKT

19

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR SAXOFOONKWARTET SAKS EN ANTONIN QUINTET 11.30 – 12.30 U U R | € 10,- | NOORDERKERKZAAL Saxofoonkwartet SAKS heeft een u ­ itgebreid repertoire: van Mozart naar Ragtimes en van tango’s tot ‘minimal music’. Het ­Antonin Quintet speelt werken van Onslow, Holst, Hindemith, Ravel en van Beurden.


37

PROGRAMMA 2014

OKT

19

ZON DAG

ARTHUR KNEEPKENS E.A. VADER, DE MEEST SMAKELIJKE THEATERVERRASSING D IN E R VO O

R ST E L L IN

G!

16.00 U U R | € 45,- I N C LU S I E F VIJF-GANGENDINER | TÜÖTTENZAAL

De theaterzaal wordt omgebouwd tot ­pop-up restaurant waarin de drie acteurs het publiek een vorstelijk vijfgangendiner voorschotelen. Ondertussen maken zij het publiek deelgenoot van hun vaders. Nu ze zelf volwassen geworden zijn kun­ nen de mannen melden of ze het beter gedaan hebben dan hun vader. Of zijn ze onlosmakelijk ­verbonden met de man die op zondagavond het vlees kwam snijden? Klaar voor een nostal­gische reis? Via de smaakpapillen, door de maag, recht naar het hart!

23

D ON D E R DAG

WALDEMAR TORENSTRA, SIEGER SLOOT E.A. DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL PIEK

OKT

20.15 U U R | € 26,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L | T RY-O U T Het meesterwerk van Harry Mulisch is nu voor het eerst bewerkt voor toneel. Het personage Mulisch stuurt het verhaal en geeft relativerend, komisch en actueel ­commentaar. Dit is het verhaal over de vriendschap van Onno en Max. Samen raken ze in de ban van de mooie celliste Ada. Zij krijgt een relatie met beide. Dan blijkt Ada zwanger. Bij de geboorte is niet alleen ­onbekend wie van de twee de vader is, maar ook welke missie dit kind te ­wachten staat.


38

PROGRAMMA 2014

OKT

24

VR IJ DAG

BENNY VAN DER BIJL, POLLE VRIENTEN E.A. HERMAN IN EEN BAKJE GEITENKWARK 20.15 U U R | € 16,- | T Ü ÖT T E N Z A A L In de zomer van 2012 waren ze al een hit op de Parade en begin 2013 het absur­ distische voorprogramma van Doe Maar. Nu veroveren ze de theaters met wat ze zelf omschrijven als ‘‘Vocaal cabaret met ballen en gevoel’’, onder strakke regie van Gijs de Lange. Vier stemmen; drie g ­ oddelijke ­lichamen; twee lagen in elke grap en één avond waarna niets meer is wat het lijkt. Herman in een bakje ­Geitenkwark. Echt? Ja. Herman in een bakje Geitenkwark.

OKT

25

Z ATE R DAG Gitarist Dick Taylor, start met Mick Jagger

THE PRETTY THINGS THEATERCONCERT 20.15 UUR | € 24,- | COMBIDEAL MET DEWOLFF (START 22.30 UUR, NA AFLOOP THEATERVOORSTELLING) | TÜÖTTENZAAL KIK

en Keith Richards The Rolling Stones. Na een jaar verlaat Taylor deze band en richt hij samen met zanger Phil May The Pretty Things op. Don’t Bring Me Down uit 1964 wordt een klapper! In Nederland wordt het nummer Road Runner een succes. The Pretty Things zet zalen op hun kop met ongeremde ­optredens en een reputatie ruiger dan The Stones!

F E XC LU S IE ORDEN IN H E T N O


39

PROGRAMMA 2014

OKT

25

Z ATE RDAG

DEWOLFF BLUES / ROCK 21.00 U U R Z A A L O P E N, S TA R T 22.30 U U R N A A F LO O P T H E AT E R VO O R S T E L L I N G | € 14,- V V K, € 17,50 Z A A L | C O M B I D E A L MET THE PRETTY THINGS | POPPODIUM BOLWERK

In januari van dit jaar vertrok DeWolff naar de States om aan het nieuwe album te werken. De psychedelische rockband ­bestaande uit de broertjes Pablo en Luka van de Poel en Robin Piso, doken de studio in met niemand minder dan Grammyaward winnaar Mark Neill. De producer was eerder verantwoordelijk voor het ­succesalbum Brothers van The Black Keys. Kan niet misgaan dus!

OKT

26

ZON DAG

VANGRAIL MET DEBASIC XL VANGRAIL GAAT VREEMD 14.30 U U R | € 15,- | T Ü ÖT T E N Z A A L

Vangrail is de band die de bocht graag scherp neemt. Hun handelsmerk: eigen hits mengen met bekende klassiekers. De titel verwijst naar het muzikale overspel dat deze heren plegen met DEBASIC pop & jazz orkest, een podium vol muzikanten. Samen mixen ze pop, rock, klassiek en eigen werk en stuwen ze elkaar op tot onvermoede vrolijkheid. Kortom: je bent een dief van eigen geluk als je dit concert aan je neus en oren voorbij zou laten gaan. Voor jong en oud. Gek, gewaagd en totaal anders!


40

PROGRAMMA 2014

OKT

30

D ON D E R DAG

ERNST DE KORTE EN GUUS WESTDORP LIED VAN MIJN VADER 20.15 U U R | € 18,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L

In Lied van mijn vader zingt zoon Ernst de Corte liedjes van vader Jules de Corte. Dat roept bij hem veel persoonlijke herinne­ ringen op: “Men kent mijn vader van liedjes als Ik Zou Wel Eens Willen Weten en Hallo Koning Onbenul. Virtuoos pianist, woordkunstenaar, meester van het luister­lied, zanger met een kritische blik op de maatschappij. Jules’ nalatenschap, de e ­ indeloze hoeveelheid liedjes, brengt bij Ernst niet alleen herinneringen naar boven. Hij leert er zijn vader en zichzelf steeds beter door kennen.

OKT

31

V R IJ DAG

FOLK- EN SHANTYKOOR ROLLING HOME JUBILEUMCONCERT 20 JAAR 20.15 U U R | € 10,- I N C LU S I E F 1 KO PJ E G R AT I S KO F F I E/T H E E VO O R H E T O P T R E D E N | T Ü ÖT T E N Z A A L

De oprichting was in 1994. In de tussenlig­ gende jaren is veel gebeurd, maar ook veel veranderd. Rolling Home begon als shanty­ koor, in de loop van de jaren is het koor doorontwikkeld naar een bekend folkkoor. Een bruisende club mannen en één op handen gedragen vrouw, die allemaal met veel enthousiasme hun hobby uitdragen en anderen daar graag van laten genieten. De muzikale ondersteuning is uitgegroeid naar twee gitaren, twee accordeons, één fluit en een keyboard. In het jubileumconcert zal naast oude bekende nummers ook nieuw repertoire ten gehore worden gebracht.


41

PROGRAMMA 2014

NOV

01

ZAT E R DAG

WILLEKE ALBERTI, WINSTON POST E.A. SUCCESR

DE JANTJES

E P R IS E !

20.15 U U R | € 35,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Na het grote succes komt de meest ­gespeelde Nederlandse musical ooit, ­wegens enorm succes, nog eenmaal terug in Theater Sneek! Met onver­getelijke liedjes als In De Jordaan, Oh Mooie ­Westertoren, Wordt Nooit Verliefd, Dat Zijn Onze Jantjes, Nou Tabé Dan en natuurlijk

J O R I S VA N B E N N E K O M

Omdat Ik Zoveel Van Je Hou. Het heerlijke

NOV

01

ZAT ER DAG

verhaal, de onvervalste Amsterdamse ­humor, de onweerstaanbare liedjes, een fantastische cast én een live band staan ­garant voor een onvergetelijke avond ­theater. Mis het niet!

DELAIN METAL 21.00 UUR ZAAL OPEN | € 14,- VVK, € 17,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK

De symfonische metalband Delain werd in 2002 opgericht door Martijn Wester­ holt, ex-toetsenist van Within Temptation. Inmiddels kan de band prima zonder die vermelding bestaan. In de afgelopen jaren werkte de Delain aan een ­internationale carrière die per album een bredere tour ­oplevert. Met het nieuwe album The Human Contradiction zal de wereldwijde fanbase vermoedelijk alleen maar verder groeien. Het succes sprookje van Delain zal voorlopig niet worden uit geblazen.


42

PROGRAMMA 2014

NOV

02

ZO N DAG

L.A. THE VOICES DIT ZIJN WIJ 14.30 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N Z A A L

N I C K VA N O R M O N D T

De mannen van LA The Voices nemen u mee op een muzikale reis vol emoties in hun nieuwe theatershow Dit Zijn Wij. De unieke samenzang van Remko, Roy, Richy en Peter, de prachtige teksten over liefde, verlies, kracht en vrijheid en de ­begeleiding door een fenomenaal live orkest zullen een onvergetelijke muzikale avond bezorgen.

05

W OEN S DAG

KINDEREN VOOR KINDEREN WAANZINNIG GEDROOMD 14.00 & 18.00 U U R | € 27,- | T Ü ÖT T E N Z A A L | 5+ ‘Waanzinnig Gedroomd’ met hits uit 35 jaar Kinderen voor Kinderen! Een musical waarin kinderen hun eigen ­leefwereld weerspiegeld zien. Het zijn hún verhalen, en het feit dat die verhalen serieus worden genomen, zal ze een gevoel COOK A DREAM

NOV

geven dat hun wereld er óók toe doet. Een wereld vol verbeelding. Want als je geen ­verbeelding hebt, hoe kun je dan een ­mooiere wereld voor jezelf dromen?

E L L IN G IE VO O R ST D E FA M IL R JA A ! VA N H E T


43

PROGRAMMA 2014

NOV

07

V R IJ DAG

SIMON & GARFUNKEL REVIVAL BAND FEELIN’ GROOVY 20.15 U U R | € 23,- | C O M B I D E A L M E T S I N G E R/ S O N G W R I T E R I N B O LW E R K O P 8 N OV | T Ü ÖT T E N Z A A L

De Simon & Garfunkel Revival Band wordt door velen geroemd als de beste Revival band van het wereldberoemde duo Simon & Garfunkel. Een optreden van deze band zorgt in vele theaters en zalen in West ­Europa voor een zeer enthousiast publiek en lovende recensies. Vanaf het eerste nummer zingen alle bezoekers van harte mee. In hun programma Feelin’ Groovy krijgt u ballads te horen als Scarborough Fair en Bright Eyes, maar ook klassiekers als Mrs. Robinson, The Boxer, The Sound of Silence en het opzwepende Cecilia.

08

ZAT E R DAG

MADELINE BELL & DOLF DE VRIES TALKING 20.15 U U R | € 24,- | T Ü ÖT T E N Z A A L

Wereldster Madeline Bell zingt met Dolf de Vries uit Sneek aan de vleugel vele van haar favoriete songs. Altijd met geweldige ­performances en een spontane interactie met haar publiek. Het blijft tot op de avond van het concert nog een verrassing welke songs er worden gebracht. M ­ isschien ­worden het stukken van haar talloze ­muzikale vrienden zoals Joe Cocker, The Beatles, George Michael, Elton John, Stevie ­Wonder, Dusty Springfield, Jimmy Hendrix of haar eigen hits.

CRISTEL BROUWER

NOV


44

PROGRAMMA 2014

09

ZON DAG

TONEELSCHAP BEUMER & DROST BRANDWEERMANNEN 14.30 U U R | € 14,- | T Ü ÖT T E N Z A A L I 8+ Na talloze voorstellingen in Nederland, Vlaanderen, Duitsland, Frankrijk, Canada en Amerika, komt de roemruchte theaterhit van Toneelschap Beumer & Drost nu naar Sneek: Brandweermannen. Een bijna slapstick­ achtige voorstelling over het wel en wee in de brandweerkazerne, waar een groot deel van de bezigheden bestaat uit het wachten op de brand. Momenten uit het leven van brandweermannen, volop actie en humor. ROBINVOGEL

NOV

NOV

12

WO E N SDAG

“Superieure slapstick”, schreef Het Parool indertijd. Brandweermannen is een hartver­ warmende voorstelling voor de hele familie.

SARA KROOS VAN JEWELSTE 20.15 U U R | € 21,- | T Ü ÖT T E N Z A A L “Sara’s zevende, haar beste!”, schreef Jacques d’Ancona, van Dagblad van het Noorden. De pers is unaniem met vier- en vijfster­ ren recensies. In Van Jewelste vertelt Sara ­herkenbaar en hilarisch over het stuntelen dat we allemaal doen in dit leven. Met ­zelfspot en een scherpe blik vertelt ze over de onhandigheden, die we allemaal kennen: in je gezin, met je ouders, in je liefdesleven en in alles wat het leven zo mooi, maar lastig maakt.


45

PROGRAMMA 2014

NOV

13

D ON D E R DAG

ASTRID NIJGH, MARTIN VAN DIJK EN BARRIE STEVENS DE KRASSE KNARREN, GOLDEN OLDIES IN CONCERT 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Astrid Nijgh, Martin van Dijk en Barrie Stevens: 65 jaar en ouder. Hoe ouder hoe gekker. Gelukkig maar, want deze krasse knarren doen liever gek. Ze hebben zo veel te vertellen en ze willen nog graag lol maken. Samen met Saskia van Zutphen als spreekstalmeester. De Krasse Knarren Revue: Golden Oldies in concert. Een voorstelling met schwung en allure!

NOV

14

VR IJ DAG

STAATSOPERA VAN TATARSTAN MET LIVE ORKEST! DE PARELVISSERS 20.15 U U R | € 35,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L Het wereldberoemde duet van De Parel­ vissers maakt deze opera nog altijd een publiekslieveling. Het meesterwerk van Bizet vertelt het verhaal van de strijd tussen vriendschap en liefde, trouw en verraad. Het geliefde operagezelschap uit Tatarstan komt al ruim twintig jaar naar de Neder­ landse theaters met de mooiste operaklas­ siekers. Geniet van de topsolisten, groot orkest, prachtige decors en kostuums die dit oosterse sprookje tot een onvergetelijke operabelevenis maken.


46

PROGRAMMA 2014

NOV

15

ZAT ER DAG

MOSS INDIE 21.00 UUR ZAAL OPEN | € 12,- VVK, € 15,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK

Met het vierde album We Both Know The Rest Is Noise bevestigd Moss haar status als meest spannende band van eigen bodem. Eentje die zich misschien niet meteen in het collectief geheugen nestelt als hitsingle I Apologise, maar een plaat waarop je per luisterbeurt meer en meer geïntrigeerd ­wereld van Moss. Koesteren dus.

15

ZAT ER DAG

PETER TUINMAN EN LIZ SNOIJINK TOT VOLGEND JAAR! 20.15 U U R | € 21,- | T Ü ÖT T E N Z A A L | T RY-O U T

Een boekhouder en een huisvrouw ­ontmoeten elkaar en een vreemde affaire volgt. Ze trouwen uiteindelijk beiden met een ander, maar blijven elkaar één keer per jaar zien. In dit hoogwaardige, komische toneelstuk wordt het koppel 25 jaar lang gevolgd tijdens hun romantische ­weekendjes in een knus ­hotel. Ze ontwikkelen een ­emotionele intimiteit, dieper dan men zou ­verwachten. Geboorte, ­sterfgevallen, ­echtelijke ­problemen thuis, op ­humoristische wijze passeert het allemaal de revue in de jaarlijkse weekendjes weg.

ROY BEUSKER

NOV

NICK HELDERMAN

raakt van de kleurrijke en wonderlijke


47

PROGRAMMA 2014

NOV

16

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR BIGBAND CUE 11.30 – 12.30 U U R | € 10,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Dit keer geen kamermuziek, maar wél in het kader van de Topzondagen: Bigband Cue. Bigband Cue is van alle markten thuis. Swing, ballads, funk, pop, latin. Met band­ leider Willem Aukema en nummers met zangeres Jannie Brandsma.

16

ZON DAG

JOKE BRUIJS EN GERARD COX ALLES WENT BEHALVE EEN VENT 14.30 U U R | € 27,- | T Ü ÖT T E N Z A A L “Bruijs en Cox sterk in komedie” 4 s­ terren oordeelde Jacques d’Ancona van Dagblad van het Noorden. Dit smaakt naar meer! Na het denderende succes komen zij weer terug: het ‘Gouden Koppel’ Joke Bruijs en Gerard Cox in een hilarisch verhaal over een man en een vrouw op leeftijd die in de herfst van hun huwelijk en hun leven zijn beland. Op geheel eigen wijze geven Bruijs en Cox in anderhalf uur komedietheater gestalte aan dit prachtige verhaal over houden van, lang samen zijn, ouder wor­ GOVERT DE ROOS

NOV

den, ingesleten gewoontes en de ontsnap­ ping daaraan.


48

PROGRAMMA 2014

NOV

20

D ON D E R DAG

DAMES VOOR NA VIEREN BRUIDS- EN GRAFWERK 20.15 U U R | € 18,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Slapstick door twee knettergekke wijven. Een cabaretvoorstelling over de angstige waarheden tussen ringen en rouwen. Met een tweevoudige nominatie op zak voor de VSCD Neerlands Hoop Prijs zijn Dames Voor Na Vieren, Anne van Rijn en Hanneke Drenth, terug met hun

C U R LY A N D S T R A I G H T

­cabaretvoorstelling: Bruids- en Grafwerk. Met fysieke acts, krachtige zang, slapstick en absurdistische sketches. Muzikaal ­begeleid door pianist Daniël van Veen. “Slechts weinigen beheersen de geestige kunst van het overdrijven zo goed als deze twee dames”, Telegraaf.

NOV

21

V R IJ DAG

DANCE MIGRATION PRODUCTION TERRA BRASIL , SWINGENDE AFRO- BRAZILIAANSE DANSSHOW 20.15 U U R | € 28,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Er zijn weinig landen waar dans zo in het bloed zit als Brazilië. Afrikaanse invloeden gaven de Braziliaanse dans haar veelzijdig­ heid, ritmiek en binding met de natuur. Dance Migration, een topgezelschap op het gebied van Afro-Braziliaanse dans, komt naar Nederland met een kleurrijke, swingende show. Een spetterende ode aan de diverse Braziliaanse dansstijlen zoals Samba en Capoeira.


49

PROGRAMMA 2014

22

ZAT E R DAG

LES RIGOLAUX VICTOR HUGO EN LES MISÉRABLES 20.15 U U R | € 19,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L LV D B

NOV

De Operette- en Musicalvereniging Les Rigolaux brengt een nieuwe en zeer tot de verbeelding sprekende voorstelling, waarin het leven van Victor Hugo onlos­makelijk verbonden is met zijn meesterwerk, het epos Les Misérables. Een verhaal over strijd, dromen, hoop en liefde. Een levensverhaal én een tijds­ document met een aanklacht tegen de samen­leving en de meedogenloze wetten in Parijs ten tijde van Napoleon Bonaparte.

NOV

22

ZAT E R DAG

BAND OF FRIENDS ORIGINELE BAND RORY GALLAGHER + MARCEL SCHERPENZEEL 21.00 U U R Z A A L O P E N | € 13,- V V K, € 16,- Z A A L | P O P P O D I U M B O LW E R K Band Of Friends is de band van Rory ­Gallagher met zanger/gitarist Marcel Scherpenzeel. In 1995 verloor de band haar frontman. Een rijkgevulde catalogus vol inspirerende albums en legendarische concerten is wat Gallagher na liet. Bassist Gerry McAvoy en drummer Ted McKenna vonden in Scherpenzeel de ideale ­persoon om samen de muziek opnieuw uit te voeren. “Marcel is the closest thing to Rory you’d ever hear”, roemt McAvoy zijn ­Nederlandse collega.


50

PROGRAMMA 2014

NOV

23

ZON DAG

HARRY SACKSIONI STRINGDANCE 14.30 U U R | € 18,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Gitaarfenomeen Harry Sacksioni laat zijn snaren letterlijk dansen met bluesy, subtiel en opzwepend kersvers repertoire. Ook speelt hij een deel van zijn vroegere werk waaronder Vensters, Elixer en Meta ­Sequoia, plus een aantal eigenzinnige ­arrangementen van zijn helden als The ROLAND KOEK

Beatles, Stevie Wonder, Queen, JJ Cale en U2. Een hoogtepunt op zich is Glenn Miller’s In The Mood, waarin Sacksioni op virtuoze- en onnavolgbare wijze een heel orkest uit zijn gitaar weet te toveren.

NOV

27

DON D E R DAG

EMILIO GUZMAN EEN DUNNE DEKMANTEL 20.15 UUR | € 18,- | NOORDERKERKZAAL

“…een intelligente cabaretier met rake ­grappen die bewijst dat de nuance wel ­degelijk ergens toe dient”, Telegraaf Emilio wordt ook wel ‘Socialio’ genoemd. Hij is vriendelijk, verbindend en bovenal conflict vermijdend. Maar zelfs in een sprookjes­ wereld komen er conflicten voor. In de echte wereld krijgen mensen een steeds dikkere huid, wordt kwetsbaarheid te verkopen. Guzman heeft geen zin meer om gelaten toe te kijken. Maar hij voelt zich iemand die protesteert zonder protest.

MANJA STROOMER

wegbezuinigd en is schaamteloosheid goed


51

PROGRAMMA 2014

NOV

29

ZAT ER DAG

LEONIE MEIJER LUISTER MAAR LIVE 20.15 U U R | € 16,- | N O O R D E R K E R K Z A A L

In Luister Maar Live vertelt Leonie, tussen de muziek door, het verhaal van het meisje dat opgroeide tussen de groentekassen in JONNE SEIJDEL

Bleiswijk waar het nooit donker werd en al jong in de spotlights van de showbusiness belandde.

NOV

29

ZAT E R DAG

AMSTERDAM KLEZMER BAND KLEZMER 21.00 U U R | € 10,- V V K, € 13,- Z A A L | P O P P O D I U M B O LW E R K

Zeven jaar na hun succesvolle elektroni­ sche Remixed-project komt de Amsterdam Klezmer Band met het vervolg Blitzmash. Op Blitzmash combineert de groep haar unieke mix van klezmer en balkan met mash-scherpe percussie en elektronica.

NOV

30

ZON DAG

FRYSKE FYNSTEN WERK VAN WIM VAN LIGTENBERG (T.G.V. VAN LIGTENBERG’S 8 0 STE VERJAARDAG)

Fryske fynsten is een serie concerten met ­muziek van Friese componisten, georgani­ seerd door het Frysk Muzyk Argyf. In deze serie staat vandaag het werk van Wim van Ligtenberg centraal. Van Ligtenberg is éen van de meest toonaangevende Friese ­componisten van deze tijd met een groot oeuvre in vele genres en voor diverse ­bezettingen.

14.30 U U R | € 12,50, € 10,- VO O R B I B L I OT H E E K L E D E N | N O O R D E R K E R K Z A A L


52

PROGRAMMA 2014

DEC

03

W OEN S DAG

KARIN BLOEMEN E.A. KERST MET EEN GROTE ‘K’ 20.15 U U R | € 31,- | T Ü ÖT T E N Z A A L

F IN E XC LU S IE ND A L F R IE S

J O R I S VA N B E N N E K O M

Karin Bloemen blaast een oude traditie nieuw leven in: een kerstshow met een grote ‘K’. Samen met een aantal verrassen­ de medeperformers zoals Irene Moors en bijgestaan door haar zeven-koppige band, zal La Bloemen een hartverwarmende, onvergetelijke avond vol muziek, humor en ontroering verzorgen.

DEC

06

ZAT ER DAG

FIVE NATIONS FESTIVAL THE KILKENNYS, CAIRDEAS, FLOSSIE MALAVAILLE E.A. 15.00 UUR ZAAL OPEN | € 22,- VVK, € 25,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK De beste internationale traditionele en folk acts op één dag, dat is het Five Nations ­Festival. Uit eigen land komt Fair Maidens naar Sneek. Flossie Malavaille uit Frankrijk en Enge­ land, Machair en Cairdeas uit Schotland maken samen met The Kilkenny’s het programma compleet. Hoofdact The Kilkenny’s geven de traditionele Ierse muziek een nieuwe twist.

DEC

06

ZAT ER DAG

MALANDO KWINTET JUBILEUMTOURNEE 75 JAAR MALANDO 2 0 . 1 5 U U R | € 2 1 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L De passie voor muziek leeft al drie ­generaties lang voort in het Malando ­Orkest. Het orkest bestaat 75 jaar en het was vijftien jaar geleden dat Danny

TOS KOSTERMANS

­Malando letterlijk het (dirigeer)­stokje ­overnam. Malando speelt in de oor­ spronkelijke bezetting uit 1939, te weten met vijf personen.


53

PROGRAMMA 2014

DEC

07

ZON DAG

WILLEKE VAN AMMELROOY, NOORTJE HERLAAR EN EVA VAN DE WIJDEVEN AGNES VAN GOD

15.30 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N Z A A L

Gelooft u nog in wonderen?

ROY BEUSKER

De jonge novice Agnes bevalt binnen de muren van het klooster van een kind zonder ooit een man te hebben aan­geraakt. Dokter Martha Livingstone start daarop een onder­ zoek. Martha stuit echter op Moeder Overste die Agnes ernstig in bescherming neemt.

DEC

10

W OE N S DAG

NUHR BACK TO BASIC 2 0 . 1 5 U U R | € 2 6 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L NUHR is unplugged: een programma zonder J O R I S VA N B E N N E K O M

opsmuk, zonder gedoe en puur op inhoud.

11

D ON D E R DAG

graaf. En NRC: “NUHR-mannen tonen zich weer slim en raak.” Met Back to Basic heeft de langst levende cabaretgroep van Nederland opnieuw een dijk van een voorstelling gemaakt.

BRIGITTE KAANDORP KAANDORP GRANDE DE LUXE 20.15 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N Z A A L In navolging van de aanpak die R ­ amses ­Shaffy, Abba en Doe Maar ten deel v­ ielen N I C K VA N O R M O N D T / EGBERT LUYS

DEC

“Ouderwets topcabaret”, oordeelde De Tele­

zingt De Diva de liedjes uit haar grootse carrière. Natuurlijk zal de uit­bundige avond, geheel naar Kaandorpiaans ­gebruik, hier en daar de neiging hebben om ernstig te ontsporen.


54

PROGRAMMA 2014

DEC

12

V R IJ DAG

ANDERMANS VEREN LIVE! VOOR DE PRIJZEN EN DE ROEM 2 0 . 1 5 U U R | € 2 4 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L Klassiekers van toen en hits van nu! ­Boordevol theaterliedjes van Drs. P., Theo GOVERT DE ROOS

Nijland, Brigitte Kaandorp en nog veel

DEC

12

V R IJ DAG

meer schrijvers en zangers die de theater­ cultuur rijk is. Vol humor en integriteit schoppen ze de vastgeroeste denkwijzen van ons verwarde landje overhoop.

LETZ ZEP ROCK 21.00 UUR ZAAL OPEN | € 12,50 VVK, € 16,- ZAAL | POPPODIUM BOLWERK Letz Zep wordt beschouwd als de beste Led Zep­ pelin tributeband ter wereld, door critici en Led Zeppelin fans. Zelfs de legendarische frontman Robert Plant liet weten dat het was alsof hij naar zichzelf stond te kijken toen hij een concert van Letz Zep bezocht. De band bestaat uit muzikan­ ten die hebben getourd met Ozzy Osbourne, Roger Daltrey, Debbie Bonham en Steve Hackett.

DEC

13

ZAT E R DAG

KUNSTENCENTRUM ATRIUM EN RITMYK, MET HET SNEKER SYMFONIE ORKEST E.A. EEN WITTE KERST

16.15 & 20.15 UUR | € 5,- | TÜOTTENZAAL

Ook dit jaar zullen de muzikanten van het Sneker Symfonie Orkest, de Big Band Cue, soliste Jannie Brandsma, Het KinderMuziekTheater en de musi­ caltalenten van MUZT je in de kerstsferen brengen. Nieuw dit jaar zijn de betoverende dansen van Dance Explosion en de klassieke danstalenten. Kijk voor het programma van het kerstconcert vanaf 1 december op www.atriumsneek.nl.


55

PROGRAMMA 2014

DEC

14

ZON DAG

THE CHIPPENDALES® FOREVER SEXY WERELDTOUR 2014 20.15 U U R | € 32,- | T Ü ÖT T E N ZA A L | 18+ De wereldberoemde sexy heren brengen een spannende maar chique lady’s act op de bühne. De wervelende show van 2,5 uur vol onweerstaanbare verleiding, laat niets aan de verbeelding over en leidt tot verhitte taferelen, rode wangetjes, rondslingerend textiel, opgewonden kreten en hysterische verzuchtingen.

DEC

17

W OE N S DAG

ALFRED VAN DEN HEUVEL, KIKI CLASSEN E.A. KINDEREN GEEN BEZWAAR 2 0 . 1 5 U U R | € 2 6 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L Gerard heeft een huisje in Frankrijk

ROY BEUSKER

­gekocht. Online… Zonder het eerst te

18

D ON DE R DAG

een enorme bouwval te zijn. Samen met Sinan gaat hij aan de slag. Zal Gerard het bouwval op tijd weten op te knappen?

FLAIRCK THE LADY’S BACK 20.15 U U R | € 25,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Sylvia Houtzager, Peter Weekers en Erik Visser hadden in de jaren ‘80 veel succes met de groep Flairck. Met het verstrijken der ROY BEUSKER

DEC

­bekijken. Wanneer hij aankomt, blijkt het

jaren is de muziek van Flairck tijdloos geble­ ken. Oude meesterwerken worden gecom­ bineerd met nieuwe muzikale ­acrobatiek en een doorleefde, humori­st­ ische presentatie.


56

PROGRAMMA 2014

DEC

19

V R IJ DAG

VELDHUIS & KEMPER OF DE GLADIOLEN 2 0 . 1 5 U U R | € 2 3 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L Er zijn van die momenten in je leven dat het er even op aankomt. Dat het alles of niets is, de dood… of de gladiolen. Slechts LEO VEGER

over één ding zijn ze het eens: zelfs als je

DEC

20

ZAT ER DAG

het fout doet, doe het dan goed.

SESAMSTRAAT KERST IN SESAMSTRAAT 14.00 & 16.00 UUR | € 18,- VOLW. € 16,- T/M 12 JR. | TÜÖTTENZAAL | 3+ Kerst vier je samen. Kerst brengt mensen bijeen, ook in de beroemdste straat van de wereld. In het sfeervolle decor zingen de Sesamstraatbewoners samen met Doedoe kerstliedjes en kan iedereen meezingen en meedansen met leuke bekende én nieuwe liedjes van Sesamstraat Theater.

21

ZON DAG

DON KOSAKENCHOR RUSSLAND A RUSSIAN WINTER 15.30 U U R | € 27,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L Russische romantische liederen bieden een onuitputtelijke bron van p ­ oëtische ­figuren en prachtige melodieën. De Nederlander Marcel ‘Nicolajevich’ GOVERT DE ROOS

DEC

­Verhoeff is de chef-dirigent van het Don KosakenChor Russland koor en is een graag geziene gast op de internationale concertpodia.


57

PROGRAMMA 2014

DEC

24

W OE N S DAG

CUBAN CIRCUS ORIGINAL CUBAN CIRCUS 1 4 . 3 0 U U R | € 3 4 , - V O L W. € 2 6 , - T/ M 1 2 J R . | T Ü Ö T T E N Z A A L Het originele Cubaanse Circus uit Havana, voor het eerst op tournee in ­Nederland! Het unieke circus is een aaneen­schakeling van adembenemende luchtacrobatiek ­nummers, typisch Cubaanse clowns, ­originele fiets- en balansacts, Latijns-­ Amerikaanse vuur- en zwaarddansshows.

DEC

28

COME TOGETHER 14.30 U U R | € 25,- | C O M B I D E A L M E T B O LW E R KC O N C E R T O P Z A 27 D EC | T Ü ÖT T E N Z A A L PGK EVENTS

ZON DAG

TOP 2000 LIVE!

Net als de twee voorgaande edities zal deze superband weer als een intercity door de ­Radio 2 Top 2000 razen. Meemaken, ­meedoen en meebeleven! Een concert dat steevast eindigt in een massaal “we want more”.

29

M A A N DAG

BALLET VAN DE STAATSOPERA VAN TATARSTAN GISELLE 20.15 U U R | € 36,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Giselle, een klassiek balletsprookje over S TA AT S O P E R A VA N TATA R S TA N

DEC

­liefde, bedrog en wraak. Geniet van deze mooie traditionele uitvoering van één van de meest opgevoerde klassiek-romantische ­balletten ter wereld. Pure liefde, bedrog, wraak en vergiffenis zijn de thema’s in het schitterende verhaal van Giselle en haar grote liefde Albrecht.


58

PROGRAMMA 2014 5 / 2015

DEC

30

DI N S DAG

LEON VAN UDEN, ILSE SPRUIJT E.A. ARTHUR EN DE STRIJD OM CAMELOT 14.30 UUR | € 17,- VOLW. € 15,- KINDEREN T/M 12 JR. | TÜÖTTENZAAL | 5+ Arthur droomt vaak weg bij de verhalen over zijn grote held Koning Arthur. Als hij geraakt wordt door de bliksem, ontwaakt hij vol verbazing in de wereld van zijn lievelings­ verhaal. De Arthur-legende is speciaal voor de hele familie verwerkt in een hippe, humor­volle en avontuurlijke familiemusical.

JAN

02

V R IJ DAG

STICHTING (INTER)NATIONALE ­PRODUCTIES PLUK VAN DE PETTEFLET 14.00 & 16.00 UUR | € 18,- VOLW. € 16,- T/M 12 JR. | TÜÖTTENZAAL | 3+ Pluk en Aagje bouwen samen met vele

de hoofdrol!

andere personages uit het beroemde boek FIEP WESTENDORP

Met kinderen in

JAN

03

ZAT E R DAG

van Annie M.G. Schmidt het theater om tot een kleurige Petteflet en Torteltuin. Maar dat kunnen ze niet alleen… de hulp van de ­kinderen uit de zaal is hierbij hard nodig!

HENK POORT, JOHNNY KRAAIJKAMP E.A. ALBERT VERLINDE PRESENTEERT: EEN AVOND MET DORUS 20.15 U U R | € 33,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Henk Poort kruipt in de huid van de ­beminnelijke Dorus in het theatertje dat hem voor altijd beroemd heeft gemaakt: Saint Germain des Prés. Het wordt een nostalgische avond die herinneringen aan vervlogen tijden doet herleven. Van de ­producent van Ramses, Toon en Sonneveld.


59

PROGRAMMA 2015

JAN

04

ZON DAG

HANS VISSER EN IRENA FILIPPOVA DOCTOR ZHIVAGO 14.30 U U R | € 24,- | T Ü ÖT T E N Z A A L De dramatische en spannende lovestory van een jonge arts in het rumoerige Rusland van begin vorige eeuw, vormen het decor waarin Visser en Filippova de ­ingewikkelde puzzel proberen te ont­rafelen van het leven van Boris Pasternak en zijn Doctor Zhivago.

JAN

08

D ON DE R DAG

CURSUSMARKT KORTE CURSUSSEN 17.00 - 21.00 U U R | G R AT I S | K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M Ga je in de tweede helft van dit cursus­ R U B E N VA N V L I E T / ERIKJAN KOOPMANS

jaar schilderen, djembé leren spelen of

JAN

09

V R IJ DAG

schrijven? Toon je talent! Kunstencentrum Atrium organiseert een cursusmarkt met een overzicht van het aanbod aan korte cursussen. De korte cursussen lopen van eind januari tot en met half mei.

THE CRAZY PIANO’S LET ’S GO CRAZY: DE ‘SNOW ’ EDITIE 20.15 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Crazy Pianos zijn terug! Het succes- en sfeervolle theaterconcept met haar ­zingende, swingende, uitdagende, humo­ ristische ­muzikanten op de drum, saxofoon en brandweerrode piano’s, waarbij de gezelligheid en sfeer van de wintersport­ gebieden dit keer centraal zal staan.


60

PROGRAMMA 2015

JAN

16

V R IJ DAG

DE BENDE VAN BEUVING KLAP VAN DE KOREN MOLEN 20.15 U U R | € 19,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Een cabaretesk muziektheaterprogramma van Ernest Beuving met zijn band en het koor Evergreens uit Sneek. Een oprecht ­concert met tussendoor veel humor, imitaties, ­spontaniteit en geen geposeer. Het koor zingt heerlijk mee en ligt tussendoor onder de stoel van het lachen.

JAN

17

ZAT ER DAG

ERIK VAN MUISWINKEL SCHETTINO! 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N ZA A L

GOVERT DE ROOS / GIJS KUIJPER

Een voorstelling die zich van woede naar slappe lach en weer terug beweegt. Splinter­nieuw cabaret in een oeroude traditie: je hebt iets te vertellen en dat kan maar beter zo grappig mogelijk, en duidelijk. In de grote traditie van Toon, Freek, Youp, Herman en Paul bouwt Erik zijn oneman-show op met fijn decor.

18

ZON DAG

LUCAS EN ARTHUR JUSSEN PIANOCONCERT

F IN E XC LU S IE ND A L S F R IE

1 4 . 3 0 U U R | € 2 5 , - | T Ü ÖT T E N Z A A L De Nederlandse broers Lucas en Arthur ­Jussen behoren tot de grootste piano­ talenten van onze tijd. Ondanks hun MARCO BORGGREVE

JAN

­jeugdige leeftijd draaien ze al jaren mee in het internationale concertcircuit. In Amster­ dam traden ze op in de fameuze serie ­Meesterpianisten. In 2012 debuteerden ze bij het Koninklijk Concert­gebouworkest.


61

PROGRAMMA 2015

JAN

21

W OE N S DAG

MEEUW JEUGDTHEATERSCHOOL ZEEVERHALEN 19.30 U U R | € 15,- | T Ü ÖT T E N ZA A L | 13+ De zee roept. Wie het op het land niet

MARTIN RIJPSTRA

uithoudt, kiest het ruime sop. Op weg naar

JAN

23

V R IJ DAG

verre landen, diepe zeeën, grote gevaren en verhalen om mee thuis te komen. Zoals de jongens van Bontekoe en Ishmael uit Moby Dick. Waarom gingen ze? En wat vonden ze?

SYB VAN DER PLOEG, EDWARD REEKERS E.A. MOTEL WESTCOAST, HIGH FIVE OF GOOD VIBRATIONS 2 0 . 1 5 U U R | € 2 6 , - | T Ü Ö T T E N Z A A L Met Motel Westcoast is het puur vocaalen muzikaal genieten van het beste van de

DA N N Y VA N D E N B E R G

Amerikaanse Westcoast en meer. Van The Beach Boys, Eagles en Fleetwood Mac tot CCR, Train en vele andere beroemde meer­ stemmige songs. Vier prachtige stemmen en vijf topmuzikanten!

25

ZON DAG

STICHTING INTERNATIONALE OPERA PRODUCTIES MADAMA BUTTERFLY 14.30 U U R | € 38,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L Een ware, exotische, Japanse tragedie in een regie van Antonio Petris. Een opera in drie aktes met Italiaanse solisten en artistiek team. Muzi­ kale leiding Vito Clemente, met koor en orkest. ANTONIO PETRIS

JAN

Puccini’s indringende drama vermengd met een exotisch aroma, vertelt het meeslepende verhaal over macht, lichtzinnigheid en lafheid enerzijds en trouw, hoop en ware liefde anderzijds.


62

PROGRAMMA 2015

JAN

30

POLDERMAN SLAAT DOOR 20.15 U U R | € 19,- | N O O R D E R K E R K ZA A L K R I J N VA N N O O R D W I J K

V R IJ DAG

KATINKA POLDERMAN

Gevoelige, hilarische en virtuoze liedjes, haar rake observaties, zelfspot, grote taalgevoel, nuchter engagement en oorspronkelijke liedjes maken Polderman tot een van de meest intri­ gerende cabaretiers van dit moment. “Droogkomisch, vilein en vol met verrassend rijmende zinnetjes,” Volkskrant, ***.

JAN/ FEB

DE BONTE SNEEKER AVOND HEABELTSJE DE JONG FOOR DE 2E KEAR IN OANS GEBOUW! L E T O P: K A A R T F E R KO O P: T E AT E R S N I T S.N L (D U S N I E T F I A U T T H E AT E R S E L LU F) | T Ü ÖT T E N Z A A L | B I N N E KO M M E FA N A F 19.00 U U R, S A A L O P E N 20.00 U U R

28/29/30

WOENSDAG/DONDERDAG/ VRIJDAG

Ut was un gok de earste kear, maar ut is slaagd:

TRY- OUT/

dit jaar sal bufer Heabeltsje de Jong foor de 2e

1/3/4/6/7

houden wurde. Forech jaar trok ut feestje 900

kear hur jaardach fiere in Oans Gebouw! Ut wurdt de 14e kear dat dizze sneeker avenden

20.00 U U R/20.00 U U R

ZONDAG/DINSDAG/WOENSDAG/VRIJDAG/ZATERDAG 14.30 U U R & 20.00 U U R/20.00 U U R

FEB

06

VR IJ DAG

besoekers meer dan inne Hoareca-saken, dus we gaan er weer plat foor met syn allen.

ELSKE DEWALL THEATERCONCERT 20.15 U U R | € 20,- | N O O R D E R K E R K ZA A L De carrière van Elske DeWall kent nu al tal van hoogtepunten. Zo deelde Elske het ­podium al met Lionel Ritchie en het ­Metropool Orkest. Tijdens haar derde ­theatertour wordt Elske vergezeld door drie muzikanten. Dit resulteert in een intieme setting.


63

PROGRAMMA 2015

FEB

07

ZAT ER DAG

JONG TALENT VERS! FESTIVAL VOOR JONG TALENT 19.00 UUR | € 5,- | KUNSTENCENTRUM ATRIUM, POPPODIUM BOLWERK “Vers is ode aan jong talent,” Jacob Haagsma, Leeuwarder Courant. Vers! is een festival dat regionaal, p ­ rovinciaal en nationaal talent een kans geeft zich te presenteren. Op zes p ­ odia is er ruimte voor jazz, pop en cross-over muziek. Met een optreden van ­opkomend kleinkunsttalenten Lieve Bertha.

FEB

11

W OE N S DAG

JAN ARENDZ EN MARIJKE GEERTSMA IT JUBILEUM 20.15 U U R | € 15,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Dit jier steane Jan Arendz en Marijke ­Geertsma 40 jier op de planken. Om dit te fieren komme se mei in sels skreaun stik oer in akteursechtpear, dat ek jubilearret. Dy akteurs hawwe harren 60-jierrich-­jubileum, yn 2034. De man wol dit unike jubileum fiere, de frou hat der gjin nocht mear oan.

11

W OEN S DAG

THEATER FAMILIE PIPPI LANGKOUS 15.00 & 19.00 UUR | € 20,- VOLW. € 17,- T/M 12 JR. | TÜÖT TENZAAL I 6+ In deze daverende, meervoudig bekroonde familievoorstelling zet het beroemde meis­ je de boel flink op z’n kop. Samen met haar STEPHANIE PISTEL

FEB

buurkinderen Tommie en Annika, haar aapje Meneer Nilsson en haar paard Witje beleeft ze een reeks wervelende avonturen. Bij Pippi kan het áltijd gekker.


64

PROGRAMMA 2015

FEB

12

D ON DE R DAG

TINEKE SCHOUTEN GEWOON DOEN 20.15 U U R | € 36,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L Tineke vertoeft al jaren elke zomer bij familie N I C K VA N O R M O N D T

in het bruisende en dynamische Miami. Daar

FEB

13

V RI JDAG

heeft ze een team van Amerikaanse enter­ tainmentspecialisten aangetrokken om haar te adviseren bij het maken van dé ultieme theatershow. En natuurlijk betekent deze Amerikaanse invloed: Big, Bigger, Biggest.

HANS DORRESTIJN GOEIE GENADE 20.15 U U R | € 21,- | T Ü ÖT T E N ZA A L

ROY BEUSKER / J O O P VA N H O U D T / N I E L S M E G E N S

“…virtuoze pareltjes…Goede liedjes kun je heel lang doorzingen,” de Volkskrant. Hans Dorrestijn mag dan wel een man op respectabele leeftijd zijn, maar zijn ­inspiratiebron is nog lang niet op­ gedroogd! Hij blijft ons trakteren op prachtige liedjes, mooie conferences en aanstekelijke boeken.

FEB

14

ZAT ER DAG

RONALD SNIJDERS ONE MAN SHOW 20.15 U U R | € 17,50 | N O O R D E R K E R K ZA A L Speciaal voor normale mensen presen­ teert absurdist Ronald Snijders een groots opgezette split personality show. Het show­ ballet, de kandidaten, de gastartiesten en de gestoorde nieuwsbulletins, het komt allemaal uit zijn hoofd. “Hij weet een eigen wereld op te bouwen die prettig schuurt,” Het Parool.


65

PROGRAMMA 2015

FEB

15

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR BÉ MEIBORG EN TRIO BOEKEMA 11.30 - 12.30 U U R | € 10,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Bé Meiborg speelt straight ahead jazz, funk en free jazz. Het Trio Boekema speelt het piano-trio opus 66 nummer twee van Felix Mendelssohn Bartholdy. Het bestaat uit de volgende delen: Allegro energico e con fuoco, Andante espressivo, Scherzo, molto allegro quasi presto en Finale, ­allegro appassionato.

V R IJ DAG

PERRON GELUK 20.15 U U R | € 19,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L ARJAN BENNING

20

SCHUDDEN

Perron Geluk is niet makkelijk te vinden. Je komt er bij toeval. Schudden gaat een ultieme poging doen dit perron te vinden, deze wonderlijke halte met tijdreizigers. Je kunt mee op deze Express als je in het bezit bent van een geldig plaatsbewijs.

FEB

21/22

Z ATE R DAG/ Z O N DAG

GOVERT DE ROOS

FEB

VERA MANN, JIM BAKKUM, YES-R E.V.A. HARTSVRIENDEN (BLOOD BROTHERS) ZA 20.15 & ZO 14.30 UUR | € 38,50 | TÜÖTTENZAAL De musical Blood Brothers is al jaren een on­gelooflijk succes met meer dan 15 miljoen ­bezoekers. Er is nu een nieuwe Nederlandse versie van deze musicalhit: Hartsvrienden. Humor en emotie komen samen in een unieke en moderne interpre­ tatie van het oorspronkelijke verhaal. Een tweeling wordt bij geboorte gescheiden en groeit op in verschillende milieus.


66

PROGRAMMA 2015

FEB

25

W OE N S DAG

RO THEATER MET ARJAN EDERVEEN, JACK WOUTERSE E.A. DE ZERE NEUS VAN BERGERAC

19.30 UUR | € 22,- VOLW. € 17,- T/M 12 JR. | TÜÖTTENZAAL | 8+ De Zere Neus van Bergerac is een R O B G O E D E WA AG E N

­welriekend sprookje over klunzige feeën,

FEB

26

D ON DE R DAG

dappere dichters, oenige vechtersbazen en een belachelijke neus. Een vrolijke komedie met zang, dans, prachtige decors en veel te veel haastver­kledingen. Voor iedereen van 8 tot 108 jaar.

PETER DE GRAEF, MATHIAS SERCU, DAVID CANTENS ANTON TSJECHOV’S DRIE ZUSTERS

20.15 U U R | € 21,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Drie jonge vrouwen, samen in één huis. Een provinciestad, kleinburgerlijk en ver­ stikkend. Jonge officieren arriveren om de

DE SPELERIJ

stad te beschermen. En dan op een goeie

FEB

27

V R IJ DAG

dag gaan de mannen weer weg. Daarmee dooft iedere illusie en hoop op verandering.

CATHERINE KEYL, JAN VAN EIJNDTHOVEN EN SORAYA WUNNINK TEDERE OORLOG 20.15 U U R | € 17,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Een tedere oorlog gaat over zelfbeschik­ king. De verhoudingen binnen de familie Walraven komen op scherp te staan door de doodswens van Paul, die de erfelijke

ROB PHILIP

ziekte van Huntington heeft. Met een lach en een traan proberen de familieleden elkaar te steunen.


67

PROGRAMMA 2015

FEB

27

V R I JDAG

KOPERGUOD 2DE LUSTRUM 20.15 U U R | € 15,- | T Ü ÖT T E N Z A A L In 2004 begon het allemaal. Drie boezem­ vrienden met een gedeelde passie namen het initiatief tot het formeren van een groot koper ensemble. Het 2e lustrum wil Koper­ guod groot uitpakken! De heren en dames koperblazers brengen een zeer gevarieerd programma, in verschillende bezettingen, met nieuwe composities.

FEB

28

COR BAKKER ONTVANGT…LOUIS VAN DIJK 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N ZA A L B. V I N K

ZAT ER DAG

COR BAKKER EN LOUIS VAN DIJK

Cor Bakker heeft pianist Louis van Dijk te gast. Zij weten hun muzikale weg te vinden door het wereldrepertoire van Bach via Rogier van O ­ tterloo tot Billy Joël. Altijd virtuoos en met hier een daar een vrolijke kwinkslag.

FEB

28

ZAT ER DAG

MARTIJN KONING KONING CHAOS 20.15 U U R | € 17,- | N O O R D E R K E R K ZA A L In de tweede avondvullende voorstelling van Martijn Koning staat chaos centraal. De chaos in de wereld om hem heen, maar vooral de chaos in zijn hoofd. Martijn is hy­ per, soms knettergek, maar bovenal ontzet­ tend chaotisch. Rauw en brutaal, hilarisch en politiek volkomen incorrect.


68

PROGRAMMA 2015

MRT

01

ZON DAG

JOKE BRUIJS, CHARLY LUSKE E.A. LATER IS NU, DE DROMEN VAN TOEN & DE DAG VAN VANDAAG! 14.30 U U R | € 25,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Een wervelende muzikale terugblik op de PGK EVENTS

­jaren ‘50 en ‘60 met een bijzondere cast en de mooiste liedjes van toen. De voorstelling wordt van achtergrondverhalen voorzien en aaneengepraat door theaterrecensent en getuige-deskundige Jacques d`Ancona.

MRT

05

DE BANK GENOMEN

PA U L P O S S E @ H A R D R O M A N C E .C O M / M AG I C G R O U P M E D I A .C O M

D ON DE R DAG

PIERRE BOKMA, VICTOR LÖW, GEORGE VAN HOUTS E.A. DE VERLEIDERS: DOOR 20.15 UUR | € 28,50 | TÜÖTTENZAAL

Toptoneel met een Topcast! Over de schandalen bij DSB, ING, ABN AMRO, Rabobank en SNS. Het gouden team van de casanova’s van de vastgoedfraude is back! Nu een zinderende voorstelling over de bankensector. R ­ abobank, SNS en andere roversnesten worden theatraal gefileerd.

06

V R IJ DAG

GLENNIS GRACE LIVE IN CONCERT 20.15 U U R | € 27,- | T Ü ÖT T E N ZA A L In de show neemt Glennis Grace je mee op een muzikale reis door haar leven. Samen met haar band zal ze de mooiste O T T O VA N D E N T O O R N

MRT

­nummers ten gehore brengen die iets voor haar betekent ­hebben. Met de bijpassende bijzondere verhalen.


69

PROGRAMMA 2015

MRT

06

DE PARTIZANEN 20.15 U U R | € 17,- | N O O R D E R K E R K ZA A L ROBIN DE PUY

V R IJ DAG

DE PARTIZANEN

Winnaars van het Leids Cabaret Festival 2013! Kenners noemen het cabaret. De Partizanen noemen het een beweging. Een beweging waar je bij kunt horen. Dus kom en laat je overtuigen van de weldadige werking van een geheel verzorgd avondje Partizanië.

MRT

07

THE REAL DEAL 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N ZA A L KLAPSTUK BEELDMAKERS

ZAT ER DAG

PERCOSSA

Vlak na de opening van Theater Sneek ­speelden de mannen van Percossa de ­Tüöttenzaal al plat, nu zijn ze terug met hun nieuwe show! Vier mannen, acht vuisten op tafel en een spiksplinternieuw spektakel. Kort en goed: woordloos, fysiek theater. Korter en beter: Percossa!

08

ZON DAG

REGINA ALBRINK EN KLAAS HOFSTRA CHOPIN EN ZIJN VERLANGEN 14.30 U U R | € 17,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L KEES JAN HUNDLING

MRT

Chopin kijkt terug op zijn leven waarin zijn negen jarige relatie met George Sand een periode met veel hoogte- en diepte­ punten was. Maar blijkbaar was zij zijn belangrijkste inspiratiebron, want tijdens hun relatie heeft hij zijn mooiste muziek ­gecomponeerd.


70

PROGRAMMA 2015

MRT

12

DON D E R DAG

THE FIVE GREAT GUITARS MET SPECIAL GUEST EDDY ZOËY GUITAR HEROES 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Op een originele manier worden songs van J.J. Cale, Eric Clapton en andere topgitaris­ HARRYHUIJSKENS

ten van een uniek arrangement voorzien.

MRT

13

V R IJ DAG

Er bestaat de mogelijkheid om samen met The Five Great Guitars één van de songs van je eigen gitaarheld te vertolken.

GUIDO WEIJERS V 20.15 U U R | € 24,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L | 16+ | M A X. 4 K A A R T E N P.P. “De man met het hoogste grappengemid-

CAMIEL DONDERS

delde in één show,” De Pers. In het voor­ jaar van 2015 speelt Guido Weijers nog enkele maanden zijn vijfde succesvolle solovoorstelling. Confronterende humor en intelligente doordenkertjes. Snel, scherp en eerlijk. De spiegel die je wordt voorgehou­ den was nog nooit zo pijnlijk grappig.

MRT

15

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR NOORD NEDERLANDS GITAARENSEMBLE 11.30 - 12.30 U U R | € 5,- | N O O R D E R K E R K Z A A L Docentenconcert door gitaarensembles o.l.v. Erik Westerhof. Op het programma staan werken van o.a. W.A. Mozart (Eine Kleine Nachtmusik), Joaquin Rodrigo, Richard Charlton, Paul Svoboda en The Beatles (Here Comes The Sun).


71

PROGRAMMA 2015

MRT

15

ZON DAG

CURSISTEN KUNSTENCENTRUM ATRIUM BOOG- CONCERT 14.30 U U R | G R AT I S | D O O P S G E Z I N D E K E R K B O L S WA R D Het BOOG-concert in Bolsward is voor leerlingen van Kunstencentrum Atrium en ­Ritmyk dé plek om te laten zien dat ze klaar zijn voor hun laatste muziek­ examen. Het concert wordt georganiseerd in de Doopsgezinde kerk in Bolsward, in ­samenwerking met BOOG-muziek.

MRT

15

ZON DAG

MUZIEKTHEATER KOM VAN HET DAK AF WOESTE WILLEM 14.30 U U R | € 12,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L | 3+ Een vrolijke familievoorstelling naar het boek Woeste Willem. Woeste Willem woont in zijn zelfgebouwde huis. Hij is ooit zeerover geweest. Franka en Willem worden vrienden. Franka stelt voor samen een vlot te maken om een schat te zoeken, dan wordt Willem opeens stil…

MRT

18

W OE N S DAG

PEUTEROCHTEND, OOK LEUK VOOR OUDERS, OPA’S EN OMA’S! THEATRALE SPEELTUIN ONDERWATERWERELD 9.30 U U R | € 10,- | T Ü ÖT T E N ZA A L | 3+ Je waant je in een onderwaterwereld. Er ligt een octopus te slapen en je kunt hier zeepaardje rijden. Je kunt zelf rode koralen bouwen en zwemmen tussen de schelpen en vissen. Boven dit tafereel zweven roze kwallen. Met op toneel de voorstelling Gonnie en zijn vriendjes.


72

PROGRAMMA 2015

MRT

BEN THOMPSON, WINNAAR ‘EUROPE ULTIMATE ELVIS TRIBUTE ELVIS’ 2013 E.A.

D ON DE R DAG

ELVIS – THE 80TH ANNIVERSARY CONCERT

19

20.15 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Een grote live band begeleidt drie Elvis W E R E L D T H E AT E R .C O M

­Tribute Artists van wereldniveau, zij nemen je mee op een swingende muzikale reis. Van de rauwe energieke jaren 50, het ­gepo­lijste vakmanschap uit de jaren 60, naar de glitter van Las Vegas in de jaren 70.

MRT

20

V R IJ DAG

FRANK BOEIJEN IN CONCERT 20.15 U U R | € 24,50 | C O M B I D E A L M E T C O N C E R T Z A 21 B O LW E R K | T Ü ÖT T E N Z A A L Voor Frank Boeijen is het bijna vanzelf­­­spre­ kend dat hij zich voor elke nieuwe theatertour ­muzikaal opnieuw uitvindt, met gedurfde liedjeskeuzes, puttend uit een rijk oeuvre, en verrassende arrangementen: klein en breek­ baar, dan weer groots en mee­slepend. De liedjes dicteren tempo, stijl en emotie.

21

ZAT ER DAG

ANGELA GROOTHUIZEN EEUWIGE JEUGD 20.15 U U R | € 21,- | N O O R D E R K E R K ZA A L Sommige liedjes hebben de eeuwige jeugd. Angela gaat samen met organist/ pianist Nico Brandsen op zoek naar de N I C K VA N O R M O N D T

MRT

mooiste liedjes die over de jeugd en ouder worden gaan. ­Natuurlijk worden er ook spiksplinternieuwe liedjes gemaakt en zorgt Angela voor een mooi verhaal.


73

PROGRAMMA 2015

MRT

22

ZON DAG

LEERLINGEN VAN KUNSTEN­C ENTRUM ATRIUM EN RITMYK SÚDWEST FESTIVAL € 5,- | LO C AT I E S E N T I J D E N O P W W W. AT R I U M S N E E K.N L Festival met breed georiënteerde ­muziek door het Kunstencentrum Atrium & ­Muziekschool Ritmyk Een presentatie in de vorm van een festival waarin we alles wat we in huis h ­ ebben laten horen en zien. Ter inspiratie en ­motivatie!

MRT

22

ZON DAG

SOULDADA EN JODYMOON 14.30 U U R | € 21,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L Jodymoon: Johan en Digna zijn een ­singer-songwriter duo plus, ze leven en werken ­samen. Songs schrijven is voor hen een manier om zichzelf te ontdekken en te ontwikkelen, een authentiek duo met een organische flow. Nu samen met Souldada te zien!

25

W OE N S DAG

TRYATER THÚSFRONT 20.15 U U R | € 17,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Oer it loslitten fan bern, basearre op ­wierbarde ferhalen út Fryslân. Trije jongens nimme ôfskied fan harren thús, de âlden swaaie de jonge beropsmilitairen T R Y N T S J E N A U TA

MRT

út. Wat bart der mei heit en mem as in bern kiest foar in militêre karriêre en as soldaat yn in oarlochssituaasje telâne komt?


74

PROGRAMMA 2015

MRT

26

D ON D E R DAG

MAGIC OF MOTOWN DE MAGIE VAN EEN GOUDEN MUZIEKTIJDPERK 20.15 U U R | € 26,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L Beleef de magie van Motown met deze M AG I C O F M O T O W N

spetterende Engelse show. Geweldige ­zangers en live-orkest, oogverblindende kostuums en de bekende gelikte moves zorgen voor de ultieme belevenis van de grootste hits van dit wereldberoemde ­platenlabel. Met muziek van The Temptati­ ons, The Four Tops en Lionel Richie.

MRT

27

V R IJ DAG

NNO MATTHÄUS- PASSION IS SUPERFOOD 19.30 U U R | € 30,- | T Ü ÖT T E N ZA A L De oude Johann Sebastian Bach moest eens weten wat een enorme hype zijn Matthäus-Passion weer is. En dat 300 jaar nadat hij dit oratorium over het lijden en sterven van Jezus componeerde!

28

ZAT ER DAG

MARC-MARIE HUIJBREGTS FLORISSANT 20.15 U U R | € 26,- | T Ü ÖT T E N ZA A L MARC DE GROOT

MRT

“Een prachtige, kwetsbare voorstelling die, bijna zonder dat je het door hebt, knaagt aan je ziel,” Trouw, ****. Onweerstaanbaar, aanstekelijk en v­ ilein. ­Florissant is een zelfportret waarbij Marc-­Marie zichzelf wederom onder een ­vergrootglas en op de snijtafel legt.


75

PROGRAMMA 2015

MRT

29

ZON DAG

THE ROSENBERG TRIO EN SAM PARI GIPSY GROOVES 14.30 U U R | € 23,- | T Ü ÖT T E N Z A A L The Rosenberg Trio gaat dit seizoen een ­samenwerking aan met zangeres Sam Pari. Hiermee wordt het bekende Rosenberg ­concert uitgebreid met een zwoel, mee­ slepend en jazzy ­geluid. Ondersteund en gepresenteerd door multi-instrumentalist Christiaan van Hemert, wordt het concert een breed muzikaal spektakel.

APR

02

DE TWAALF GEZWORENEN MARC DE GROOT

D ON DE R DAG

NOORD NEDERLANDS TONEEL MET LOEK PETERS, BRAM VAN DER HEIJDEN E.A. 20.15 U U R | € 25,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L Een jongen staat terecht voor de moord op zijn vader. Het bewijs lijkt glashelder: ­schuldig. Maar bij de stemming zet een van de twaalf juryleden vraagtekens. Er ontspint zich een debat waaruit blijkt dat ieders ­mening gevoed wordt door vooroordelen.

03

V R IJ DAG

LEO BLOKHUIS EN RICKY COOLE BUITENSTAANDERS 20.15 U U R | € 22,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Ricky Koole en Leo Blokhuis gaan op zoek naar de echte buitenstaanders in de ­muziek. Creatieve geesten die niet voor de hand liggende keuzes durven te maken. Een avond vol prachtige en ­inspirerende ROB BECKER

APR

muziek, liedjes die we niet willen en ­mogen vergeten.


76

PROGRAMMA 2015

APR

04

TEERLING 20.15 U U R | € 25,- | T Ü ÖT T E N ZA A L MICHEL BOSCH / NASA

ZAT ER DAG

CLAUDIA DE BREIJ

Claudia de Breij is op de plek waar ze thuis hoort: het theater! De pers beoordeelde deze reprise uraniem met vier en vijf sterren. “Scherp en met vileine humor, maatschappelijkritiek en goede muziek. Een veelzijdig theaterprogramma, waarmee De Breij hoge ogen gooit,” de Volkskrant****.

APR

08

W OE N S DAG

LIENEKE LE ROUX, PAMELA TEVES, CYSTINE CARREON E.A. POWERVROUWEN, EEN REVUE VAN NU 2

20.15 U U R | € 26,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L

De Powervrouwen zijn terug in Theater Sneek met een nieuwe, eigentijdse revue! Met een gezonde dosis zelfspot brengt een nieuwe groep steengoede actrices en cabaretières ­komische sketches en herkenbare liedjes. En die draaien allemaal om damesdingen! Gun jezelf en je vriendinnen deze vrolijke avond uit!

12

ZON DAG

INGEBORG ELZEVIER, SIGRID KOETSE EN KITTY COURBOIS LA PALOMA 14.30 U U R | € 29,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L PIEK

APR

La Paloma komt dit seizoen wegens het ­grote succes terug. Twee oude dames wonen een deel van het jaar in een zo­ merhuisje in het bos. Het lijkt een vredig bestaan, maar dan verschijnt hun oudste zuster ten tonele. Wat is de reden van haar komst?


77

PROGRAMMA 2015

APR

18/19/26 Z ATE RDAG/ Z O N DAG

MUSICALOPLEIDING MUZT “…….” DE MUSICAL 14.30 & 19.30 U U R | € 16,- | T Ü OT T E N Z A A L Een Cultuur Kwartier Sneek Productie De Musicalopleiding van Friesland gehuis­ vest in Cultuur Kwartier Sneek brengt ook dit jaar een spetterende familievoorstel­ ling. De titel wordt in september 2014 bekend gemaakt op de website.

APR

18

ZEKER WETEN 20.15 U U R | € 17,- | N O O R D E R K E R K ZA A L G E R B E N BA K K E R

ZAT ER DAG

CAROLIEN BORGERS

In Zeker Weten buigt Carolien zich over de vraag hoeveel invloed we hebben op de wereld. Met een piano en een dijk van een stem zal ze in ieder geval een positieve invloed hebben op de avond.

APR

19

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR STEDELIJK MUZIEKKORPS SNEEK 11.30 - 12.30 U U R | € 10,- | N O O R D E R K E R K ZA A L Het Stedelijk Muziekkorps Sneek brengt een spetterende show met eigentijdse ­nummers, maar net zo goed wordt een programma ­gespeeld uit het klassieke repertoire, waarvoor strijkers worden ingezet. Er wordt ­regelmatig een uitstap gemaakt naar w ­ ereld-, film- en popmuziek.


78

PROGRAMMA 2015

APR

19

IK BEN ER NOG 14.30 U U R | € 17,- | N O O R D E R K E R K Z A A L BOB BRONSHOFF

ZON DAG

DEBBY PETTER

Tegen de moeder zei een buurvrouw na de oorlog: “God, kind ben je er nog?”. Ik ben er nog is een voorstelling over schuld en schaamte, over levenslange schade. Een verhaal over toen en nu, van alle tijden. Een verhaal over wat een oorlog met mensen doet.

APR

24

ATTACCA 20.15 U U R | € 28,- | T Ü ÖT T E N ZA A L L I V Y LVA

V R IJ DAG

HANS LIBERG

Wegens groot succes terug in Theater Sneek! ATTACCA, van topentertainer Hans Liberg. Een show vol bruisende energie en grote muzikaliteit, waarbij de tranen van het lachen weer over de wangen zullen ­biggelen. Jacques d’Ancona schreef over ATTACCA: “Een overdonderende stoeipartij”.

APR

25

ZAT ER DAG

ROWWEN HÈZE 30 JOAR, BALLADES & BEER 20.15 U U R | € 24,50 | CO M B I D EA L M E T CO N C E RT V R 24 A P R I L B O LW E R K | T Ü Ö T T E N Z A A L Rowwen Hèze is al 30 jaar te vinden in theaters, feesttenten en festivals. Ingetogen en uitbundig, melancholiek en feestelijk, beheerst en energiek. Er wordt terug gekeken op drie decennia mooie, melancholische ballades. De avond heeft vanwege het 30-­jarige jubileum een extra feestelijk tintje!


79

PROGRAMMA 2015

23

D ON D E R DAG

RENÉ VAN KOOTEN, ANNE-MIEKE RUYTEN, THOMAS CAMMAERT E.V.A. ONDER DE GROENE HEMEL

De nieuw geschreven musical Onder de groene hemel vertelt het verhaal over de

MICHEL RIJK / PA U L P O S S E @ H A R D R O M A N C E .C O M

APR

onmogelijke liefde tussen een keurige gym­ nasiaste en een kunstenaar. Aan de basis van dit ­boeiende verhaal ligt het schitte­

rende oeuvre van grootmeesters Boudewijn de Groot en Lennaert Nijgh.

20.15 U U R | € 32,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L


80

PROGRAMMA 2015

APR

25

ZAT ER DAG

ERIC VLOEIMANS, TUUR FLORIZOONE EN JÖRG BRINKMANN OLIVER’S CINEMA 20.15 U U R | € 22,- | N O O R D E R K E R K ZA A L Vloeimans behoort tot de de top van de Euro­pese muziekscene. Samen met top­accordeonist Florizoone en cellist Brinkmann belooft dit concert een waar CORB!

vuurwerk. Zeker is in ieder geval dat deze

MEI

01

V R IJ DAG

prachtige combinatie alle hoeken van de muziek laat horen!

PIER21 MEI FREARK SMINK EN JOOP WITTERMANS FETERANEN 20.15 U U R | € 21,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L Twa âlde feteranen ha altyd fochten foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch?

02

ZAT ER DAG

KHAYELITSHA UNITED MAMBAZO CHOIR EN LIVE BAND SOUTH AFRICAN ROAD TRIP

20.15 U U R | € 23,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L MICHEL RIJK

MEI

In anderhalf uur op reis door Zuid-Afrika, ­ondertussen genietend van heerlijke ­Afrikaanse zang, dans en muziek. De voorstelling South African Road Trip maakt het tot realiteit in het comfortabele pluche van het theater. Een prachtige avond vol Afrikaanse traditionele liederen en ­hedendaagse songs.


81

PROGRAMMA 2015

MEI

07

MINOES 19.30 U U R | € 20,- VO LW. € 17,- T/M 12 J R. | T Ü ÖT T E N Z A A L | 8+ PA U L P O S S E @ H A R D R O M A N C E .C O M / M AG I C G R O U P M E D I A .C O M

D ON DE R DAG

BOS THEATERPRODUCTIES

MEI

08

maar gedraagt zich als een poes. Dat is niet zo gek want ze is er zelf een geweest! Dankzij de buurtkatten helpt ze ­journalist Tibbe aan interessant nieuws voor de krant. Naar het boek van Annie M.G. Schmidt!

NICK & SIMON HERINNERINGEN! 20.15 U U R | € 39,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L ROGIER JAARSMA

V R IJ DAG

Juffrouw Minoes ziet eruit als een dametje

Het duo Nick & Simon heeft eigenlijk alleen maar hoogtepunten gekend. Nu duikt het duo weer de theaters in met een live band. Want wat is een mooiere setting om terug te kijken en stiekem voorzichtig vooruit te blikken dan in de prachtige theaters van Nederland?

09

ZAT E R DAG

SCAPINO BALLET SONGS FOR DRELLA 20.15 U U R | € 23,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Ode aan Lou Reed, John Cale & Andy Warhol De voorstelling Songs for Drella, is geïnspi­ reerd op het legendarisch afscheidsconcert HANS GERRITSEN

MEI

van Lou Reed en John Cale, waarin zij een ode brengen aan hun overleden vriend en koning van de popart Andy Warhol. Gedanst door Scapino!


82

PROGRAMMA 2015

MEI

15

VR IJ DAG

DIEDERIK VAN VLEUTEN DAAR WERD WAT GROOTS VERRICHT 20.15 U U R | € 20,- | T Ü ÖT T E N ZA A L Zelden werd een solodebuut zo unaniem K AT I N K A K R I J G S M A N

geprezen. Op dringend verzoek herneemt

MEI

16

ZAT ER DAG

theatermaker Diederik van Vleuten zijn monumentale en aangrijpende vertelling over de val van Nederlands-Indië waarvan de impact zo groot was dat deze zelfs het Achtuurjournaal haalde.

LONE VAN ROOSENDAAL, CHRIS TATES, ALFRED VAN DEN HEUVEL E.V.A. HEERLIJK DUURT HET LANGST 20.15 U U R | € 36,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Humor, nostalgie en prachtige liedjes zijn de ingrediënten voor dit heerlijke muzikale ROY BEUSKER

­verhaal. Hij gaat vreemd met zijn secretares­ se. Zij zet hem het huis uit en zoekt haar heil bij de buurman. Dan vertelt dochterlief dat ze gaat emigreren… Annie M.G. Schmidt op haar best!

MEI

17

ZON DAG

TOPZONDAG MET KOFFIEGEUR ACCORDEONKWINTET VARIABILE EN TRIO DYONISSUS 11.30 - 12.30 U U R | € 10,- | NOORDERKERKZAAL Renaissancestukken en volksmuziek dat reikt van Claude le Jeune en Paul Peuerl tot Bach, Hugo Herrmann, Zolotarjów en Przybylski. Het trio Dyonissus speelt een fusion van tango, klassieke muziek en wereldmuziek.


83

PROGRAMMA 2015

MEI

22

MET DE MANTEL DER LIEFDE 20.15 U U R | € 23,- | T Ü ÖT T E N ZA A L DIK NICOLAI

V R IJ DAG

RICHARD GROENENDIJK

Een personalityshow met hilarische verhalen, scherpe observaties en prachtige nummers. “Hij staat op het toneel als een vorst,” de Volkskrant. En volgens het NRC Handelsblad is Groenendijk een meesterverteller, die elk verhaal vermakelijk kan maken met zijn stembuigingen, doortrapte mimiek en beeldende woordkeus.

MEI

23

ZAT E R DAG

ABBA GOLD ABBA GOLD EUROPE 2 0 . 1 5 U U R | € 2 2 , - | C O M B I D E A L M E T 8 0 ’ S PA R T Y I N H E T B O LW E R K N A A F L O O P | T Ü Ö T T E N Z A A L Deze wereldwijd veelgeprezen Abba Gold Europe, die nu speciaal naar Theater Sneek komt, klinkt niet alleen, maar ziet er ook uit als Abba. Daarbij laten de typisch Britse super-pop-musici en de ­perfecte stemmen een betoverende indruk achter. Een waar muziekfeest dat u mee moet maken!

29

V R IJ DAG

BODIL DE LA PARRA, JOEP ONDERDELINDEN E.A. BOER ZOEKT BETERE VROUW 20.15 U U R | € 24,50 | T Ü ÖT T E N Z A A L K AT I N K A K R I J G S M A N

MEI

Een muzikale komedie in 336 delen Zoek niet verder, want dit is de voorstelling die álles in zich heeft! Een goed verhaal, cabareteske uitstapjes, herkenbare liedjes, hilarische dansjes en topacteurs die je steeds op het verkeerde been zetten.


84

PROGRAMMA 2015

MEI

30

ZAT ER DAG

JÖRGEN RAYMANN & BRAINPOWER TWEE- EIIG 20.15 U U R | € 24,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L Raymann en Brainpower: een twee-eiige eenling bestaande uit twee podiumdieren RAUL N EIJHORST

die verbonden zijn door een hechte vriend­

JUN

04

kan die blanke een conference doen? Een unieke combinatie van twee top artiesten uit ­verschillende disciplines!

ELLEN TEN DAMME THUIS 20.15 U U R | € 25,- | T Ü ÖT T E N ZA A L DA N N Y E L L I N G E R

D ON DE R DAG

schap. Maar kan die zwarte rappen en

In haar one-woman show neemt Ellen u mee in haar leven. Zie hoe de liedjes ­opborrelen in de keuken. Slaapkamer­ geheimen zijn vanaf nu niet meer geheim. Wie weet zit je zit aan het einde van de avond wel samen met Ellen op de bank!

05

V R IJ DAG

HUUB STAPEL M/V DEEL 2 20.15 U U R | € 27,50 | T Ü ÖT T E N ZA A L GOVERT DE ROOS

JUN

Huub Stapel is terug. Een vervolg kon natuurlijk niet uitblijven. Over de liefde valt immers oneindig veel te zeggen. Het onvermijdelijke, oergeestige, maar ook hoogstpersoonlijke vervolg op Mannen ­Komen Van Mars. Met méér verhalen, méér melancholische liedjes en méér mooie poëzie.


85

PROGRAMMA 2015

JUN

06

OPEN DAG M U Z I E K S C H O O L KO U D U M E N B O L S WA R D, O N D E R D E L E N VA N K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

ZATE R DAG Altijd al een muziekinstrument willen bespelen? Kom ontdekken waar jouw muzikale talent ligt tijdens de open dagen in Koudum en Bolsward! Kijk voor meer informatie vanaf 1 april op www.atriumsneek.nl

JUN

13/14

14.30 & 19.00 U U R | € 10,- | T Ü ÖT T E N Z A A L T E S S VA N D E R WA L L

ZAT E R DAG /ZO N DAG

LEERLINGEN VAN KUNSTENCENTRUM ATRIUM ATRIUM DANSDAGEN Tijdens de dansdagen presenteren alle dans­ leerlingen van Kunstencentrum Atrium hun dansen in een spetterende voorstelling met originele choreografieën van de hand van docenten. Stijlen als hiphop, showmusical, streetdance, jazz, modern en klassiek ballet komen voorbij in deze afwisselende show. Kijk voor meer informatie over de voorstel­ ling vanaf 1 april op www.atriumsneek.nl

JUN

20/21

ZAT E R DAG /ZO N DAG

DANCE EXPLOSION KUNSTENCENTRUM ATRIUM Z A . 20.15 & ZO. 15.15 U U R | € 15,- | T Ü ÖT T E N Z A A L Dance Explosion is de semiprofessionele dansgroep van Kunstencentrum Atrium, die al een aantal jaar voorstellingen geeft. De groep wordt geleid door Raymond ­Guzman. Ieder jaar weet hij weer te verras­ sen met emotionele choreografieën maar ook met sprankelende showmusicaldans.


vloeren | behang | horren gordijnen | zonwering raamdecoratie

RSG MAGISTER ALVINUS SNEEK

Gymnasium - Atheneum HAVO - VMBO • • • •

GT-kansklas HAVO-kansklas Sportaccentklas Begaafdheidsprofielschool

Rector: Sixtus Haverkamp Almastraat 5 8601 EW Sneek T 0515 - 429760 info@rsg-sneek.nl

WWW.RSG-SNEEK.NL

Kleine Palen 27 | 8601 AB Sneek Telefoon (0515) 43 99 24 | www.bergstrasneek.nl

Bob de Jong

verhuur van muziekinstrumenten T 058 - 213 15 45 M 06 - 51 58 00 77 E BOBDEJONGVERHUUR@PLANET.NL I WWW.BOBDEJONG.NL


DROGISTERIJ REFORMHUIS DE VRIES Uw adres voor: Natuurgeneesmiddelen, Homeopathie, Voedingssuplementen, Reformvoeding, Verzorgingsartikelen   Tevens praktijk adres voor Iriscopie 2e Oosterkade 25, 8603 CK, Sneek Tel: 0515-412106

Geniet u maar lekker van de voorstelling...

Dan houden wij ondertussen de wacht over uw automatisering

Met het datacentre van Accent automatisering wordt uw automatisering 7 dagen per week, 24 uur per dag bewaakt. Dé oplossing voor ondernemers die kiezen voor continuiteit van hun automatisering en hoge uitgaven willen voorkomen.

Kijk op www.accent.nl of bel 088-30 40 533


Groene techniek

BASCULE ÉCHT ANDERS...

Nordwin College inspireert en helpt jouw je talenten te ontwikkelen om zo je dromen waar te maken!

Ambachtelijke producten, Kunstuitleen en kunst­verkoop, Verkleedkleren voor kinderen, En veel meer bijzondere producten. Laat u verrassen! Wij zijn open van dinsdag t/m vrijdag 10.00 tot 17.00, Peperstraat 1 Sneek Bascule maakt deel uit van Talant zorg en ondersteuning

MooiZooi!

&meer Sneek / Harste 2 T 0515 - 41 40 95

Jopie Huisman inspireert kunstenaars met een beperking 22.02.2014 – 04.01.2015

Noard 6, Workum www.jopiehuismanmuseum.nl


Een aangenaam klimaat. BAM Techniek - Regio Noordoost is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie en het onderhoud van de technische installaties van Theater Sneek. Wij wensen de bezoekers van Theater Sneek een aangenaam klimaat toe tijdens de voorstelling! BAM Techniek bv Regio Noordoost www.bamtechniek.nl


14000_advertentie.indd 2

28-04-14 21:13


91

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

MUZIEK LESSEN - CURSUSSEN

Wil je een instrument leren bespelen of

De lessen worden als volgt aangeboden:

wil je leren zingen? Wil je samen muziek

1) Individuele lessen op maat waarbij de

maken, bijvoorbeeld in een band of orkest,

inhoud van de lessen samen met de docent

of wil je zingen in een band, ensemble of

wordt bepaald. 2) Een opleiding verdeeld

koor? Wil je een korte kennismaking met

over vier periodes van gemiddeld twee jaar

muziek in de vorm van een cursus? Velen

per periode: A, B, C en D. De lessen in peri­

gingen je al voor in het Atrium aan het

ode A vinden plaats in de vorm van groeps­

Oud Kerkhof 11 in Sneek, in de Muziek­

lessen (2/3 leerlingen in 30 – 45 min.). In de

school Bolsward in het Marne College, de

perioden B en C worden lessen in groepen

Muziekschool Koudum en op de

van 2/3 leerlingen (40 – 60 min.) gegeven.

muziekleslocaties in de andere kernen

D-kandidaten volgen het D-traject: wekelijks

­(zoals Workum en Makkum) van de

een individuele les van 30 ­minuten. Groeps­

­gemeente Súdwest Fryslân.

lessen onder voorbehoud van ­lesplaats en roosters. De muzieklessen vinden plaats op

AMV (algemene muzikale vorming)

verschillende leslocaties.

Een goede muzikale basis? Kinderen leren de basisbeginselen van het muziek

Cursussen muziek

maken en van het luisteren naar muziek

Muziek leren maken tijdens een korte cursus

bij a ­ lgemene muzikale vorming. AMV is

(10–15 weken). Soms is het een oriën­tatie

voor kinderen die 7/8 jaar oud zijn (groep

en soms is het een eerste stap op weg

4 en 5). Na twee jaar AMV kunnen ze

naar een vervolg in de reguliere muziek­

door­stromen naar instrumentale lessen of

lessen. Kunstencentrum Atrium biedt de

zanglessen. De muzieklessen vinden plaats

­onderstaande cursussen muziek:

op verschillende leslocaties, ook voor

Muzieklessen

- Spelen met muziek (5-7 jaar) - Basiscursus muziek voor volwassenen - Cursus djembé voor jongeren en 

Een instrument leren bespelen of leren

volwassenen

­kinderen die speciaal onderwijs volgen.

zingen? We hebben jaarcursussen of

- Muziekexpresie voor verstandelijk

­knipkaarten. De meeste kinderen begin­

beperkte jongeren en volwassenen

nen op de leeftijd van 9 jaar (groep 6) met muziek­les of zangles. Na één jaar les spelen

- Digitale workshops - Keyboardcursus voor volwassenen

ze vaak al samen. Want dat vinden wij

jongeren en volwassenen

belangrijk: we bieden kansen en mogelijk­

- Muziekexpressie voor verstandelijk

heden om op te treden, alleen of samen.

beperkte jongeren en volwassenen


92

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

- 10 rittenkaart voor instrumentale/ vocale lessen Het merendeel van de cursussen muziek vinden plaats in Sneek.

Alle groepen, koren, orkesten en e ­ nsembles vind je op

Rooster: www.atriumsneek.nl/muziek

www.atriumsneek.nl

Proefles volgen? info@cultuurkwartier.nl of

Talent Nights

www.atriumsneek.nl/proeflessen

Benieuwd naar het talent van Kunsten­ centrum Atrium? Wekelijks repeteren

Groepen, koren, orkesten en ensembles

zo’n dertig bands bij Kunstencentrum

Spelen in een popband, orkest of ensemble

centrum ­Atrium treden op tijdens festivals,

of zingen in een koor? Breng het geleerde

zoals Heechspanning, Tsjoch, Serious

in praktijk in één van de 60 groepen van

Record, in de hele provincie. Regelmatig

Kunstencentrum Atrium. Bijvoorbeeld:

nemen ­Atrium bands deel aan diverse

Atrium en Ritmyk. De bands van Kunsten­

Band­contests en genieten zij groeiende

- BigBatBand in Koudum - Sneker Symfonie Orkest (SSO) in Sneek - Musicalkoor MUSICALIVE in Sneek - Saxofoon kwartet - Accordeon orkest - Gitaar ensemble - Blokfluit ensemble - Fluteband - Popworkshopbands (jongeren en

bekendheid zoals bijvoorbeeld de band Nicsz, die begin mei 2014 zijn eerste CD heeft uitgebracht. Net als voorgaande jaren zijn de bands te zien tijdens de Talent Nights in Poppodium Bolwerk. Gedurende het ­winterseizoen zijn er elke maand twee Talent Nights. Kijk voor de data en ­optredende bands op www.atriumsneek.nl of www.hetbolwerk.nl

­volwassenen)

- vele andere groepen, koren, orkesten en ensembles

Eens meezingen of meespelen? info@cultuurkwartier.nl


93

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

DANS CURSUSSEN

Onze vermaarde dansafdeling wordt wekelijks door zo’n 500 leerlingen b ­ ezocht. ­Kinderen, jongeren en volwassenen ­genieten van dans als bewegingstaal. Voor kinderen en jongeren met speciale aanleg zijn er speciale talentenklassen. We zijn met onze dansgroepen veelvuldig aan­ wezig op dansfestivals en –evenementen. Ook hebben we eens in de twee jaar een fantastische, grote dansvoorstelling met alle danscursisten.

Dans voor jonge talenten Voor kinderen en jongeren (9–16 jaar) met een specifieke aanleg en motivatie zijn er

ADV (algemene dansante vorming 4–8 jarigen)

talentklassen dans. Zij krijgen lessen in

In de lessen Algemene Dansante Vorming

op. Audities voor de talentklas zijn op

wordt op een speelse wijze de basis van

4 juni 2014 en op 17 juni 2015.

verschillende stijlen en treden regelmatig

dans bijgebracht.

Dance Explosion Dans voor kinderen - Jongensdans - Hiphop freestyle en streetdance - Jazzdance - Klassiek ballet

Dance Explosion is een groep voor talent­ volle dansers (17+), die optreedt bij verschillende gelegenheden en jaarlijks een avondvullende voorstelling in Theater Sneek brengt. Jazz, showmusical, lyrical, Afrikaans tot moderne dans: de dansers

Dans voor jongeren - Hiphop - Streetdance - Jazzdance - Modern - Klassiek ballet

spreken iedere danstaal. Onder leiding van Raymond Guzman. www.facebook.com/DanceExplosionSneek Audities voor Dance Explosion zijn op 21 juni 2014 en op 20 juni 2015. Alle danscursussen vinden plaats in Sneek.

Dans voor volwassenen - Jazzdance - Modern - Klassiek ballet

Rooster: www.atriumsneek.nl/dans Proefles volgen? info@cultuurkwartier.nl


94

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

THEATER CURSUSSEN

Op onze theaterafdeling werken kinderen,

Alle theatercursussen vinden plaats

jongeren en volwassenen wekelijks in een

in Sneek.

ongedwongen sfeer aan het theatraal

Rooster: www.atriumsneek.nl/theater

vormgeven van hun fantasie en verbeel­ ding. Sta je graag in de spotlight of voel je

Proefles volgen?

je meer thuis achter de schermen? Je kunt

info@cultuurkwartier.nl

op verschillende manieren actief zijn in het theater. In de cursussen van Kunsten­ centrum Atrium leer je hoe!

Theater voor kinderen - ATV (algemene theatrale vorming 4–7 jarigen)

- Theater maken Theater voor jongeren - Acteren - Theatersportgroep Andersmisikdebus - Presentatiegroep - Podiumklas - Grimeren Theater voor volwassenen - Grimeren - Theatersport beginners - Theatersportteam OP TILT! - De Vloer Op


95

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

MUZIEKTHEATER CURSUSSEN

Wil jij de nieuwe Chantal Janzen worden? Spelen in grote musicals als ‘Petticoat’, ‘Leeuwen’ of ‘Cats’? Op onze afdeling ­Muziektheater bieden we een Kinder Muziek Theatercursus aan en de musical­ opleiding MUZT. Gegarandeerd dat we jou binnenkort op één van onze podia zien!

Muziektheater voor kinderen Voor kinderen tussen de 7 en 13 jaar die graag zingen, toneelspelen en dansen: je doet het allemaal bij KinderMuziekTheater! Er zijn verschillende groepen, ingedeeld op leeftijd en niveau. Het KinderMuziek­ Theater is ook een goede voorbereiding op de musicalopleiding MUZT.

MUZT Musicalopleiding (12 t/m 21 jaar) In deze vierjarige opleiding maak je kennis met allerlei facetten van het musicalvak. We dagen je uit tot het bereiken van een hoog niveau. Jaarlijks maakt MUZT een avondvullende musical waarin alle leerja­ ren meedoen. www.atriumsneek.nl/muzt en www.facebook.com/musicalopleiding Audities voor MUZT zijn op 27 juni en 22 augustus 2014 en op 26 juni 2015. Alle cursussen muziektheater vinden plaats in Sneek. Rooster: www.atriumsneek.nl/ muziektheater Proefles volgen? info@cultuurkwartier.nl


96

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

BEELDEND CURSUSSEN

Ieder mens heeft een natuurlijke drang om te creëren, te maken, om een boodschap over te brengen. Creativiteit kun je verder ontwikkelen door je techniek te vergroten Zowel beginners als gevorderden voelen zich

Fotografie cursussen

thuis onder leiding van onze deskundige

Wil je creatieve ideeën vormgeven met

­docenten, die allen zelf uitvoerend kunste­

foto’s en/of fotocollages maken? In de cur­

naar zijn. De cursussen lopen van september

sussen Foto­grafie komen zowel technische

tot december en van januari tot mei.

als creatieve aspecten aan bod.

Beeldend voor kinderen en jongeren - Algemene Beeldende Vorming

Fotografie - Basiscursus Digitale Fotografie

(vanaf 7 jaar)

o.l.v. Jeannette Wouthuis

- Tekenen en schilderen o.l.v. Bieke Huls

- Vervolg Digitale Fotografie

Beeldend voor volwassenen - Beeldhouwen

- Digitale Beeldbewerking

o.l.v. Jeannette Wouthuis

o.l.v. Ruth Vulto Gaube en Maarten Bos

o.l.v. Jeannette Wouthuis

- Foto Atelier o.l.v. Anja Ubbens

- Beeldhouwen steenhouwen o.l.v. Ruth Vulto Gaube

- Edelsmeden o.l.v. Albert Kooiker - Keramiek o.l.v. Liesbeth Daale - ABC tekenen voor beginners

Alle cursussen beeldend en fotografie vinden plaats in Sneek. Rooster: www.atriumsneek.nl/ beeldendfotografie

o.l.v. Carla van der Heijden

- ABC schilderen voor beginners o.l.v. Carla van der Heijden

Proefles volgen? info@cultuurkwartier.nl


97

K U N S T E N C E N T R U M AT R I U M

LITERAIR CURSUSSEN

Het wonderlijke van schrijven is dat vrijwel iedereen het kan, maar dat het toch een kunst is. De kunst is dan weer dat het voor iedereen is weggelegd om creatiever te leren schrijven.

Autobiografisch schrijven (volwassenen) In de cursussen Autobiografisch Schrijven worden persoonlijke verhalen geschreven. Leer een leesbaar en samenhangend verhaal op papier te zetten van je eigen verhaal.

Schrijfworkshops Gedurende het jaar bieden wij een aantal korte schrijfworkshops aan zoals columns schrijven, autobiografie, rap en song足

INSCHRIJVEN

writing. Kijk op de website voor de data. Alle cursussen literair vinden plaats in Sneek. Rooster: www.atriumsneek.nl/literair Proefles volgen?

Inschrijven voor lessen en cursussen kan

info@cultuurkwartier.nl

via www.atriumsneek.nl/inschrijven, of door een inschrijfformulier in te vullen aan de balie of het inschrijfformulier op te sturen naar postbus 4007, 8600 GA Sneek. Tarieven zijn te vinden op www.atrium足 sneek.nl/inschrijven Na inschrijving volgt een inschrijfbevesti足 ging. Bestaande leerlingen krijgen ieder jaar een herinschrijvingsformulier dat ze voor aanvang van het nieuwe schooljaar in moeten leveren. www.atriumsneek.nl/inschrijven


wij verk pen uw huis

Dr. Boumaweg 16, Sneek T 0515 - 444 588 E info@smedesmakelaardij.nl www.smedesmakelaardij.nl

TOP presentatie op VERKOOP

AANKOOP

TA X AT I E

Henk Eigenraam Hypotheken&Assurantiën De Jagersherne 9 8651 CJ IJLST t(0515) - 432 727 info@ha-eigenraam.nl

Brasserie De Koperen Kees, buurman én vriend van ons mooie Theater Sneek, biedt u als theaterbezoeker een bijzonder arrangement: Op vertoon van uw toegangsbewijs van de voorstelling (welke dezelfde dag plaatsvindt), ontvangt u 10% theaterkorting op uw genoten diner. Zo kunt u bij Kees lekker à la carte genieten en daarna weldoorvoed bij onze buurman de voorstelling bewonderen. Theater Sneek en Brasserie De Koperen Kees, een smaakvolle beleving!


In het nieuwe Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek bieden

STEEL DE SHOW

wij u alle tijd en ruimte

MET KWALITEITSSCHOENEN VOORZIEN VAN UNIEKE PRINTS

voor een waardig afscheid

www.customcomfort.nl

Harinxmalaan 1, Sneek T 0515 - 428 700

www.crematoriumsneek.nl

Simmerdyk 12 Sneek

T 0515 - 421111

ent m u r inst ? k e i z Mu open k / l n h u re glas.n er

and v . w ww

baar

eg s opz delijk

maan koop

huur

Pastorielaan 4a, Heerenveen Website www.vanderglas.nl E-mail info@vanderglas.nl

Telefoon verkoop 0513-468041 Tel. reparatie koper 0513-468042 Tel. reparatie hout 0513-468043

vanderglas.muziekinstrumenten vanderglas_nl


FROONACKER

WENST U EEN BIJZONDERE VOORSTELLING

Froonacker risicobeheer - verzekeringen

Voorstraat 61 | 8801 LB Franeker | tel: (0517) 39 99 99 www.froonacker.nl

christelijk beroepsonderwijs en educatie

Heel veel moois voor thuis uit het hoge noorden... Kook Woon & Geniet!

Een

podium

voor

vakmensen

Kleinzand 11 8601 BE Sneek www.nioenelva.nl

Dokkum | Drachten | Emmeloord | Leeuwarden | Sneek www.rocfriesepoort.nl

Samen kom je verder


VOOR OF NA DE VOORSTELLING BENT U BIJ ONS VAN HARTE WELKOM!

Een avond Theater Sneek. Maak uw avond compleet met vooraf een diner en napraten bij een borrel. Beleef de bijzondere charme van Sneek Marktstraat 23 | Sneek | 0515 412421 www.hoteldewijnberg.nl | info@hoteldewijnberg.nl

www.kretasneek.nl telefoon 0515-415929

ALL YOU CAN EAT BUFFET IN SNEEK Van donderdag t/m zondag en feestdagen bieden wij u een ALL YOU CAN EAT buffet. Aanvang: 17.00 uur • Keuze uit drie soorten soep vooraf • Buffet met meer dan 35 specialiteiten • Chinees, Indisch, Kantonees, Szechuan en Thais, sushi, salades, ijs en vers fruit

Leeuwenburg 17 - 8601 CG SNEEK T 0515 - 413 657 - www.singkingling.nl

MAAK MAAK VAN VAN UW UW THEATER THEATER AVOND AVOND EEN EEN FEEST! FEEST! BEGIN MET EEN DINER BIJ ONDER DE LINDEN Op vertoon van uw plaatsbewijs krijgt u in combinatie met een ­drie-gangenmenu een glas prosecco van het huis! Vervolgens zorgen wij ervoor dat u na het diner op tijd over de rode loper kunt flaneren. Tel: 0515-412654 www.restaurantonderdelinden.nl


WWW.HORECA SNEEK.NL

wekOm bij het

theaterrestaurant van sneek!

e

rikkad

Prins Hend

rdijk

ste

Oo

inzand

Kle

uiz nh

pe Op

Groot

zand

eg erw

Marktstraat

t

ch

nsgra

ma

op

Op vertOOn van uw

plaatsbewijs krijgt u

10 % kOrting

Singel

Westersing

el

Ko

Gro otz

and

Martiniplein

Sing el

Op uw gehele rekening bij besteding van een

Grootzand 24 0515 42 65 62

3 gangen-menu.

Openingstijden: Dinsdag t/m Donderdag Openingstijden: 17:00 - 22:00 uur Vrijdag t/m Dinsdag t/m zondag Donderdag 11:30 - 22:00 uur 17:00 - 22:00 uur Vrijdag t/m zondag 11:30 - 22:00 uur mezzaluna_adv_sneek=meer.indd 1

13-03-14 12:56

mezzaluna_adv_sneek=meer.indd 1

13-03-14 12:56

Heerlijk 3-gangen keuzemenu, sfeervolle ambiance voor 1 prijs Achter de Kerk 10 Heerenveen â‚Ź 24,95 p.p.

www.pepecoco.com

www.elpacho.nl

Dineren in El Pacho Dearsum staat garant voor een sfeervolle avond met heerlijk Mexicaans eten en het gevoel alsof u even op vakantie bent geweest!

(0513) 64 51 50

El Pacho Dearsum Dearsum 21 8644 VR Dearsum T: 0515 - 521 256


De Twaalf Gezworenen donderdag 2 april


105

BESTELFORMULIER

BESTELFORMULIER PROGRAMMA 2014-2015

Gelieve dit formulier volledig en in

De formulieren worden in volgorde van

­blok­letters in te vullen. Daarna in­leveren

ontvangst behandeld. Meer informatie

bij of opsturen naar: Kassa Theater Sneek,

over afhalen/toesturen op pagina 8 van

Postbus 4007, 8600 GA Sneek.

de brochure.

VOORSTELLINGEN Datum

Artiest/titel

Aantal kaarten

Standaard

Totaal

Kind*

Ja, ik koop een Sneek Preview ticket (zie pagina 13)

€ 50,–

Ja, ik wordt Vriend van Theater Sneek (zie pagina 15)

€ 25,–

Ja, ik wil dat de kaarten toegestuurd worden (zie pagina 8)

€ 4,50

Totaal Kaarten

Wensen met betrekking tot zitplaatsen

Rolstoelplaatsen:

Gelijkvloers (niet traplopen):

Aan het uiteinde van een rij:

Andere wensen/opmerkingen:

Aantal


106

BESTELFORMULIER

BESTELFORMULIER VERVOLG

ARRANGEMENTEN Datum

Soort Arrangement

Aantal personen

Totaal €

Totaal

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam en voorletters:

Dhr. / Mevr.

Straat en huisnummer: Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Handtekening:

Kijk voor de algemene voorwaarden en kassa-informatie op www.theatersneek.nl of op blz. 7 van de brochure.


DIT IS EEN UITGAVE VAN CU LT U U R K WA RTI E R SN E E K Correspondentieadres

Postbus 4007, 8600 GA Sneek

E-mail

marketing@cultuurkwartier.nl

Hoofdredactie

Anne-Marie Dros

Eindredactie

Peter Dijkstra

Redactie Peter Dijkstra, Anne-Marie Dros, Chantal van Sluys, Henriëtte van der Velde Ontwerp en opmaak

GREYD! concept ontwerp

Fotograaf cover

Bernd Hagedorn

Fotografie Atrium

Erikjan Koopmans Photography en Ruben van Vliet

Coördinatie foto’s Atrium Piety Bouma Druk

Habo DaCosta bv

Aquisitie

Breuker Telemarketing

Oplage

65.000 exemplaren

Met dank aan

Alle medewerkers en vrijwilligers Cultuur Kwartier Sneek.

Sponsoren Provincie Fryslân, Old Burger Weeshuis Sneek, Woning­stichting de Wieren, Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland, Bouwfonds Cultuurfonds, Brand bier, Bookedoo, Heineken, Douma Staal, Bergsma Groothandel, Kantoorvakhandel Van der ­Meulen, Je Maintiendrai Fonds

Hoewel de seizoensbrochure uiterst z­ orgvuldig is ­samengesteld, kan de ­juistheid van de opgenomen infor­matie niet worden gegarandeerd. Daarom k ­ unnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie.


Brochure Theater Sneek 2014/2015  

Brochure Theater Sneek 2014/2015