Page 1

N O OR DWIJ K Type

Lineair

Adres Hoofdweg, Paterswolde Architect huis

-

Architect park

vermoedelijk L.P. Roodbaard

Jaar voor 1818 Opdrachtgever

Adriaan Joseph Trip (1755-1833)

Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

Vereniging van eigenaren van serviceflat Noordwijk

Reconstructie

-

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Topografische Militaire Kaart 1853

Topografische Militaire Kaart 1850 - 1864

Tekening geen Archief Literatuur

- Formsma, W.J., e.a., Historie van Groningen, Stad en land, 1981

- Pas, ten, G.J., e.a., De heren van Paterswolde, 2010

Lijst van Afbeeldingen

- Drents Archief, OE012610086, 1876

- Drents Archief, OE012610118, 1905


Historie De geschiedenis van Noordwijk gaat terug op de tweede helft van de zeventiende eeuw. Noordwijk was toen nog bekend onder de naam Postwijk. Na een periode van een ruime eeuw met nieuwe eigenaren en veranderende verschijningsvormen, kwam Noordwijk in handen van Adriaan Joseph Trip. Hij was de zoon van Jan Lucas Trip, die van 1779 tot 1783 burgemeester was van Groningen. Adriaan Joseph Trip was niet onbekend in de omgeving. Tijdens zijn jeugd verbleef hij in de zomermaanden op landgoed De Braak, dat na het overlijden van Samuel Nijsingh (de grootvader van Jan Lucas Trip) in handen kwam van Jan Lucas Trip. De vader van Adriaan Joseph verkocht het landgoed in 1780. Adriaan Joshp Trip kocht het buiten Noordwijk op 28 februari 1794 voor Fl. 6000,-. Zijn bezit bestond uit een huis, een boerderij, een arbeiderswoning en diverse hectare gronden. In de eerste jaren verhuurde de buitenplaats aan dokter W. Hoijes. Zelf woonde hij waarschijnlijk in Hoogezand, waar hij het huis Overwater bezat. Na zijn tweede huwelijk met Sibilla Catherina Sichterman in 1797 betrok hij Noordwijk waarschijnlijk zelf (hoofdzakelijk in de zomermaanden). Aan het begin van de negentiende eeuw zien we een toename aan activiteiten. Trip breidde zijn bezit in 1811 uit met bosgronden en de Ruigelaan, afkomstig van landgoed Lemferdinge. Deze gronden verkocht hij vervolgens in 1815 aan Herman Christiaan Reinders. Daarnaast werd de hovenierswoning van 1808 tot 1812 bewoond door Antonius Helmantel. Trip overleed kinderloos op 78-jarige leeftijd in Groningen. Zijn bezit werd geĂŤrfd door familieleden, die het zes jaar na zijn dood, in 1839 verkochten aan Dirk Hesselink. Dirk Hesselink (wethouder van Eelde) was de oudste zoon van Abraham Derk Hesselink, die in 1827 het landgoed De Braak kocht. In de overdrachtsakte wordt de buitenplaats omschreven als: een herenbehuizing met erf, schuur, koetshuis en stalling, tuinmans- en arbeiderswoning, weide- en bouwland, appelhof, vijvers, opgaande bomen en bos, groot 13.05.90 ha.


Analyse aanleg Het is tot op heden onbekend of Roodbaard werkzaam is geweest aan de tuin van buitenplaats Noordwijk. Aangezien er geen ontwerptekening bekend is, kan hierover niet zomaar een uitspraak worden gedaan. Aan de hand van historisch kaartmateriaal en aan de hand van het nog bestaande parkgedeelte kunnen elementen van de hand van Roodbaard herkend worden. Het kadastraal minuutplan, opgemaakt in 1818, toont een grote landschappelijke aanleg, met diverse vijverpartijen. Deze aanleg kan niet alleen het gevolg zijn van werkzaamheden van een hovenier. Hier heeft een plan voor aan de basis gestaan. Dat de naam Roodbaard hier genoemd wordt, komt vanwege de kenmerken van de nog bestaande landschappelijke aanleg. Het feit dat Roodbaard vanaf 1813 in Groningen woonde, maakt deze vermoedens alleen maar sterker. Wanneer uit nader onderzoek blijkt dat deze vermoedens kloppen, hebben we hier te maken met een van de eerste ontwerpen van Roodbaard. Binnen de aanleg vormen het veelvuldige reliëfgebruik en de divese waterparijen opvallende elementen. Op diverse plekken zijn subbtiele glooiingen gecreëerd. Daarnaast zijn binnen de aanleg ook grotere hoogtes opgebouwd. Het reliëf wordt gecombineerd met de waterpartijen. Dit doet sterk de hand van Roodbaard vermoeden. Tevens zien we op deze hoogtes langs de waterpartijen solitaire bomen geplant. Op de historische kaarten springt eveneens de bijzonder vormgegeven waterpartij in het oog.

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

/1-2212111012-424%2001%20459%20noordwijk%20111220  

http://www.roodbaardsrijkdom.nl/library/media/1-2212111012-424%2001%20459%20noordwijk%20111220.pdf