Page 1

O OSTER BR OE K Type

Park L/XL

Adres Vosbergerlaan, Eelde Architect huis

-

Architect park

vermoedelijk L.P. Roodbaard

Jaar 1836 Opdrachtgever

Wiardus Hora Siccama

Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

Gedeeltelijk in bezit van instelling voor verslavingszorg

Gedeeltelijk in bezit van de Kraus-Groeneveldstichting

Reconstructie

de aanleg is sterk gewijzigd

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Topografische Militaire Kaart 1852

Topografische Militaire Kaart 1850 - 1864

Tekening geen Archief Literatuur

- Aa, van der, A.J., Het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden

- Bos, J., Brood, Een tocht langs Drentse havezaten, 2004

- Boschma, C., e.a., Lucas Pieters Roodbaard, architect van

buitengoederen, 1979

- Gerding, M.A.W., Encyclopedie van Drenthe, 2003

- Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851).

Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard. Tuinen van de Friese adel,

1992

- Oldenburger-Ebbers, C.S., Backer, A.M., Blok, E., Gids voor de Nederlandse tuin- en landschapsarchitectuur, deel Noord, 1995 - Stockmann, L., Berg, van den, T., Pas, ten, G.J., “Landgoed Vosbergen�, in Noorderbreedte, 1993, 116-120

Lijst van Afbeeldingen

- Drents archief, OE020400032, 1915-1925

- Drents archief, OE020400030, 1915-1925

- Drents archief, MZ10905010416, 1969


- Drents archief, MZ10905010302, 1993

- Drents archief, Da901307, 1930-1940

Historie De geschiedenis van de havezate Oosterbroek gaat terug op de zestiende eeuw. Het was toen al bekend als adellijke bezitting. Sinds de zestiende eeuw is Oosterbroek in handen geweest van diverse families. In de achttiende eeuw was het in handen van Tonco Modderman, advocaat in Groningen. Zij kochten het landgoed in 1781 van de familie Rengers. Na de aankoop lieten zijn het landgoed aanpassen. Er werd een sterrenbos, een moestuin, een beukenbos en diverse zichtlijnen aangelegd. In 1818 verwierf Wiardus Hora Siccama de havezate. In 1836 werd besloten tot de sloop van het huis en grote delen van het park. Het huis werd op hoger gelegen, droge gronden opgebouwd. Het park werd aangepast aan de landschappelijke stijl. Roodbaard kreeg hiervoor de opdracht. Er is geen ontwerptekening van Roodbaard bewaard gebleven. Deze ontwerptekening is dankzij een kopie van L.A. Springer wel bekend. Het landgoed Oosterbroek is slechts gedeeltelijk bewaard gebleven. Na een faillissement van de toenmalige eigenaar Johan Rengers Hora Siccama, werd het bezit in delen voor de verkoop aangeboden. Een gedeelte van de gronden van Oosterbroek zijn zo onderdeel geworden van landgoed Vosbergen. Analyse aanleg Roodbaard diende het park van Oosterbroek aan te passen in de Engelse landschapsstijl. Het kadastraal minuutplan 1832 toont nog de formele aanleg, met het grachtenstelsel en de overheersende driehoekige vormen. Zoals de kopie van Springer duidelijk maakt, wijzigde Roodbaard deze geometrische vormentaal in een meer natuurlijke vormentaal. De driehoekige vijver werd vergraven tot een langwerpige slingerende vijverpartij, gelegen in het verlegde van het huis. Op de kopie van Springer zien we verder de kronkelende paden en de ovale en bolvormige perken. Ook heeft Roodbaard waarschijnlijk een moestuin ingevoegd. In het ontwerp van Roodbaard zien we nog kenmerken van de formele aanleg terug. Roodbaard heeft de voormalige middenas gebruikt als ontwerpmiddel. Vanuit het huis is een middenlijn te trekken, die de aanleg in twee helften opdeelt. De vijverpartij vormt hierbinnen het centrale punt.

/1-2212111012-424%2001%20434%20oosterbroek%20111219  

http://www.roodbaardsrijkdom.nl/library/media/1-2212111012-424%2001%20434%20oosterbroek%20111219.pdf