Page 1

O E NE MA STAT E Type

Park L/XL

Adres Haringspad, Heerenveen Architect huis

Willem de Graaf (1876)

Architect park

vermoedelijk L.P. Roodbaard

Jaar 1843 Opdrachtgever

grieternij Schoterland (grietman Mr. Hans Willem de Blocq van Schel

tinga) Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

particulier bezit

Reconstructie

De tuinaanleg bestaat niet meer

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Atlas Eekhoff 1849 - 1859

Topografische Militaire Kaart 1850 - 1864

Tekening geen Literatuur

- Aa, van der, A.J., Het aardrijkskundig woordenboek der Nederlanden - Elwerd, R., Kartskarel, P., Stinsen en States. Adellijk wonen in Friesland,

1990

- Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851).

Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Westerdijk, W., ‘Geschiedenis van Oenemastate. Van moestuingebruik

tot Roodbaardontwerp I’, in: de Veenbrief, (6), 1992 - Westerdijk, W., ‘Geschiedenis van Oenemastate. Van moestuingebruik

tot Roodbaardontwerp, van warmoezerij tot Roodbaardwandeltuin

(slot)’, in: de Veenbrief, (6), 1992

- Wielinga, R.J., Langs stinsen, states en andere voorname huizen in

Lijst van Afbeeldingen -

Friesland, 1979


Historie Oenemastate kent een lange geschiedenis van verschillende eigenaren en functies. De state werd omstreeks het midden van de zeventiende eeuw gebouwd door Amelius van Oenema, de grietman van Schoterland, op de plaats waar het zestiende-eeuws huis Moerboch stond. Vanaf 1828 werd het huis gebruikt als grietenijhuis van Schoterland. Roodbaard kreeg hier de opdracht tot het herinrichten van de bestaande formele aanleg, in een landschappelijke stijl. De heringerichte aanleg moest bovendien een openbaar wandelpark worden. Een ontwerptekening is hiervan niet bewaard gebleven. Dat het plan wel uitgevoerd is blijkt onder meer uit het Aardrijkskundig woordenboek van van der Aa. Hierin beschrijft hij Oenemastate als grietenijhuis, waar in voorgaande jaar (1842) de uitgestrekte tuin aangelegd en ingericht is tot een publieke wandelplaats. Interpretatie van het ontwerp Hoewel er geen ontwerptekening bewaard is gebleven, kan aan de hand van een situatietekening uit 1843 wel een beeld gevormd worden van de aanleg. Het ontwerp is een herinrichting van een formele aanleg. Het rechte grachtenstelsel werd gedeeltelijk gedempt en vergraven. In plaats van de grachten ontwierp Roodbaard een kronkelende vijverpartij. Om de vijverpartij kronkelen een samenspel van paden en perken. Dit geheel van paden en perken heeft een kleinschalig karakter, zonder ogenschijnlijke oriĂŤntatie. De perken bestaan hoofdzakelijk uit ovale, bol/ronde en boonachtige vormen. Hiertussen kronkelende de paden. Hoewel dit geheel is aangelegd als wandelpark is er geen duidelijke routing. De situatietekening maakt bovendien niet duidelijk waar de ingang en uitgang bevinden. Ook de twee tuinsieraden zijn niet in een routing geplaatst. Wel is de brug, die over de vijver is aangelegd, opgenomen in het geheel aan paden.

Kadastrale kaart

/1-1412111112-424%2001%20432%20oenema%20state%20111208  
/1-1412111112-424%2001%20432%20oenema%20state%20111208  

http://www.roodbaardsrijkdom.nl/library/media/1-1412111112-424%2001%20432%20oenema%20state%20111208.pdf