Page 1

M ID D E LSTE IN Type

Park S/M

Adres Midlum Architect huis

-

Architect park

L.P. Roodbaard

Jaar omstreeks 1831-1836 Opdrachtgever

Bernardus van Loon

Uitvoering Betaling Huidige eigenaar

de aanleg is niet bewaard gebleven

Reconstructie

-

Kadastraal minuutplan 1811 - 1832

Topografische Militaire Kaart 1830 - 1850

Topografische Militaire Kaart 1854

Atlas Eekhoff 1849 - 1859

Tekening geen Literatuur

- Boschma, C., e.a., Lucas Pieters Roodbaard, architect van

buitengoederen, 1979 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard (1782-1851).

Een tuinarchitect met schildersogen, 1999 - Mulder-Radetzky, R.L.P., L.P. Roodbaard. Tuinen van de Friese adel,

1992 Lijst van Afbeeldingen -


Historie Van dit ontwerp is niets bewaard gebleven. Met behulp van historische kaart- en beeldmateriaal kan niet of nauwelijks een beeld gevormd worden van de aanleg en de historie van het huis en tuin. Uniek is dan ook dat er een tabaksdoos bewaard is gebleven, waarvan de opschrift verwijst naar Roodbaard. Bernardus van Loon was blijkbaar zo tevreden over het werk van Roodbaard, dat hij hem bedankt met een zilveren tabaksdoos. Hierop staat geschreven “de heer H.P. Roodbaard ontvangt dit eenvoudig cadeaux den blijke mijner hoogachting, wegens het naar smaak en kunst door U Ed. aangelegde mijner buitenplaats Middelstein onder Midlum.�

/1-1412111012-424%2001%20428%20middelstein%20111208  

http://www.roodbaardsrijkdom.nl/library/media/1-1412111012-424%2001%20428%20middelstein%20111208.pdf