VOOR ELKE TOEPASSING DE JUISTE VERSNIPPERAAR KUHN NL

Page 1

VOORDELEN VAN HET VERSNIPPEREN Voordelen

Werking De opkomst van het zaad wordt niet belemmerd door gewasresten Snellere verrotting van het materiaal, daardoor een snellere opbouw van humus Tegengaan van leefomgeving voor schimmels en insectenlarven, voor een optimale groei van de planten Door het versnipperen wordt een hogere voederkwaliteit verkregen

Verkleining van de gewasresten Verbetering van de bodemstructuur Management van ziekten en plagen Onkruidbestrijding

VOORDELEN VAN DE VERSNIPPERAARS VAN KUHN* Voordelen

Looprol met afneembare lagers en smeersysteem...... Demonteerbare versterkingsplaat............................... Levenslang gesmeerd.................................................

Eenvoudig verwisselen van de lagers van de looprol Kan vervangen worden Onderhoudsvrij

Versterkingsplaat........................................................ Gewicht van de machine............................................. Aantal V-snaren.......................................................... Powerband V-snaren................................................... Automatisch V-snaarspanner...................................... Aankoppelframe.......................................................... Bronzenbussen tegen verdraaien gezekerd................. NON-STOP- obstakelbeveiliging..................................

Grotere stoot en slijtvastheid Gegarandeerd robuust en stabiel Perfecte krachtoverbrenging Hogere betrouwbaarheid en minder onderhoud V-snaren blijven goed op de plaats Zeer robuust Zeer sterk en bestand tegen mechanische belastingen, zeer betrouwbaar bij de draaipunten Bij het raken van een obstakel, zwenkt de versnipperaar naar achter, daarna weer automatisch terug in werkstand

Tegenmes................................................................... Rotortoerental............................................................. Klepels....................................................................... Schroefvormige plaatsing van de klepels.................... Y-klepels met tussenmes/groot aantal klepels per m2 in het midden (RM-R)....................................... Rol dichtbij de rotor geplaatst..................................... Klepels hebben reinigende werking van de rol............

Verkleining van het materiaal (geschroefd, uitwisselbaar) Hoger toerental voor een betere aanzuiging van het materiaal Ruime keuze afhankelijk van de toepassing Betere aanzuiging van het materiaal

eschermkap aan de voorzijde van B gegalvaniseerd staal...................................................

Bij opklapbare RM-R: blijft geen ongehakseld materiaal in het midden achter Perfecte verrotting van het gras Optimale bodemaanpassing

Perfecte bescherming tegen stenen (veiliger dan met het gebruik van kettingen of kunststof)

*Afhankelijk van het model

Uw dealer:

De informatie in dit document is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en is niet bindend. Onze machines zijn in overeenstemming met de voorschriften die gelden in het land van levering. In onze literatuur, en voor een betere illustratie van bepaalde details, zijn sommige veiligheidsvoorschriften niet in een operating positie. Bij gebruik van deze machines, moeten deze inrichtingen in positie zijn overeenkomstig de in de bedienings- en opbouwinstructies Respecteer de tractor maximum toelaatbare totaalgewicht, zijn hefvermogen en maximale belasting van de as en banden. De belasting van de trekker vooras moet altijd voldoen aan de voorschriften van het land van levering (In Europa, moet het minimaal 20% van het nettogewicht van de de trekker bereiken). Wij behouden ons het recht voor om zonder nadere aankondiging ontwerpen, specificaties of materialen te veranderen. Machines en werktuigen kunnen in dit document worden gedekt door minimaal één patent en / of als gedeponeerd model. Handelsmerken aangehaald in dit document kunnen in één of meerdere landen worden geregistreerd.

KUHN S.A. - 4 Impasse des Fabriques - BP 50060 - F-67706 Saverne CEDEX - www.kuhn.fr

Om het milieu te sparen, gebruiken wij uitsluitend chloorvrij papier / Printed in France - 920 242 NL - 07.18 - Copyright 2018 KUHN

Beveiliging

Hakselvermogen

Robuust

Prijs/onderhoudskosten

Enkele bijzonderheden van de KUHN-versnipperaars

Voor elke toepassing

DE JUISTE VERSNIPPERAAR


INZETGEBIED 1. BV 10 / VK

Tevens geschikt voor, goede hakselkwaliteit

Hoofdzakelijk geschikt voor, zeer goede hakselkwaliteit

3. B V 100 PRO

2. BV 100 / VKD

10. BP 1000

11. BK

Aankoppeling Model

Andere toepassingen (biomassa, bioenergie...)

Gewasresten

Universele versnipperaars

Gras

Fruitteelt en wijngaarden

Product

Frontaanbouw

Achteraanbouw

4. T RP / TRP PR  O REV

12. RM / RM-R Hout

Bijzonderheden

5. BKE

Ranken Snoeihout Snoeihout 0 < 5 cm 0 < 8 cm 0   <   10 cm

6. BP / BPR 10

7. VKM

13. BC / BC-R / BCR Gras Tussen de Struiken, rijen bij weiden, fruitteelt en brandgangen wijngaarden (in bos)

Weiden

Braakland

14. RMS

Tussenvruchten en gewasresten

16. TRP RT / TRP CV

15. SDS

Benodigd trekkervermogen (DIN) maximum) (minimum

BV 10 / VK

Standaard voor fruitteelt en wijngaarden met kleine werkbreedte

2

BV 100 / VKD

Standaard voor fruitteelt en wijngaarden met grotere werkbreedte en zijverstelling

3

BV 100 PRO

Voor boomgaarden met takken of grote hoeveelheden snoeihout: olijf-, noten- en sinaasappelboomgaarden

4

TRP / TRP PRO REV

Snoeihoutversnipperaars Steenachtige bodems TRP PRO REV is geschikt voor achter- of frontaanbouw en voor trekkers met een omkeerbare bestuurderspositie TRP: uitsluitend achteraanbouw

5

BKE

Standaard

6

BP / BPR 10

Voor lichte hakselwerkzaamheden BPR is geschikt voor front- en achteraanbouw

70

100

7

VKM

Veelzijdig inzetbaar

75

175

210 / 240 / 280 / 305

8

BP / BPR 100

Universele versnipperaar, front- en achteraanbouw bij BPR

75

175

210 / 240 / 280 / 305

9

BPR 100 PRO

Voor trekkers met groter vermogen

10

BP 1000

Grote werkbreedte Front/achter (BP8300), triplecombinatie (BP 8320) of omkeerinrichting (BP 8340)

11

BK

Hakselaar voor braakland en gewasresten

12

RM / RM-R

13

BC / BC-R / BCR

14

RMS

15

SDS

16

TRP RT / TRP CV

17

WS 320 BIO

110 voor BV 100 / 100 voor VKD 75

95 / 120 / 145 / 175

150

40

100

150 / 180 / 210 / 230 / 250

22 / 24 / 28 / 30

280 / 305

230

95

150 70

330

8300 : (in combinatie met front versnipperaar BPR 100 PRO)

175

230 / 280 / 320

350

90 100

240 / 280 / 320 / 400 / 480 / 610 2800 / 3200 / 4000 / 4500 / 6500

350 260

Grote werkbreedte, vast Het gehakselde gras wordt in de rij(en) weggelegd Het gehakselde materiaal wordt opgevangen in een zak of goot Voor het oogsten van energiegewassen zoals Miscanthus (olifantsgras)

40

450

820 150 / 180 / 210

95 70

BV 100 : 160 / 180 / 200 / 220 / 240 - VKD : 155 / 170 / 190 / 210 / 230 170 / 190 / 210

130

60

Hakselaar voor braakland en gewasresten, starre en opklapbare modellen Werktuigcoöperaties, grote graanbedrijven en loonbedrijven. Vast, opklapbaar of frontmodellen

BV 10 : 10 / 12 / 14 / 16 - VK : 95 / 115 / 135 / 155

90 voor BV 10 / 70 voor VK

50

17. WS 320 BIO

Beschikbare werkbreedtes in cm

1

35

9. BPR 100 PRO

8. BP / BPR 100

130

120 / 145 / 175 150

300

320

Enkele modellen zijn alleen in bepaalde landen leverbaar. Vraag u KUHN dealer naar de mogelijkheden.

Landbouw, fruitteelt en wijngaarden


INZETGEBIED

1. BAV

2. TL

9. TBE 102

8. TBES 10

Aankoppeling

FRONT VERSNIPPERAAR (bermen en taluds)

VERSNIPPERAAR (wegbermen, slootkanten, greppels)

VERSNIPPERAAR (wegbermen, slootkanten en greppels)

5. TB 10

11. RSM

Achteraanbouw

6. TB 100 Select

7. TBE 10

12. SPRING-LONGER

Benuttingsintensiteit Benodigd trekkervermogen (DIN) (minimum maximum)

Bijzonderheden Frontaanbouw

VERSNIPPERAAR (alleen voor grasland)

4. PRO

10. TBES 102

Model

Product

3. BE 10

Regelmatig Professioneel

Beschikbare werkbreedtes in cm

120 / 150 / 172

1

BAV

Weidebloter

2

TL

Aankoppeling aan kleine trekkers

3

BE 10

Trekker > 40 pk

4

PRO

Intensieve inzet onder zware omstandigheden op hellingen

5

TB 10

Geschikt voor trekkers < 40 pk

6

TB 100 Select

7

TBE 10

8

TBES 10

Indentiek aan de TBE 10 maar met maximale zijverstelling (aandrijving aan de buitenzijde van de klepelbak)

9

TBE 102

50 tot 250 uur per jaar, professionele uitvoering

10

TBES 102

Indentiek aan de TBE 102 maar met maximale zijverstelling (aandrijving aan de buitenzijde van de klepelbak)

11

RSM

50 tot 300 uur per jaar, voor trekkers met een gemiddeld vermogen

65

120

160 / 180

12

SPRING-LONGER

Tot 1500 uur per jaar, professionele uitvoering

70

150

160 / 200 / 230

40 tot 100 uur/jaar, voor akkerbouwbedrijven, gemengde of veeteeltbedrijven

50

80

120 / 150 / 180

35

15

14 / 16 / 18 / 20

65

35

60

180 / 210

150

40

16 / 18

80

181 / 211

65

110

65

110

16 / 19 / 22

60

110

16 / 19 / 22

80 90

192 / 222 / 242

170

222 / 242 / 262

180

Enkele modellen zijn alleen in bepaalde landen leverbaar. Vraag u KUHN dealer naar de mogelijkheden.

Landschapsonderhoud en groenonderhoud


Kies de juiste klepels

“HAMERKLE-” “LEPELVOR-” “PELS” “MIG MES”

“Y-KLEPELS” “struiken / gewasresten”

“SCHEPKLEPELS” “gras/hout/ ranken”

TYPE

MATERIAAL

KLEPELS

Gras

Schepklepels

Gras, onder zware omstandigheden (stenen)

Lange schepklepels

Gras en snoeihout (ranken en takken)

Zware schepklepels

Braakland en gewasresten

Losopgehangen schepklepels

Struiken

Y-klepels

Struiken, onder zware omstandigheden (stenen)

Losopgehangen Y-klepels

Struiken en vezelige gewasresten (stoppels)

Y-klepels met recht tussenmes

Op de bodem liggende gewasresten (korrelmais, graanstro): voor hoger aanzuigeffect

Y-klepels met tussenmes

Alleen gras

Speciale rotor (Greenrotor): er kan geen andere klepel gemonteerd worden

Alleen gras

Hamerklepel

Gemonteerd af fabriek

COMPACTE MACHINES Universele - versnipperaars (lage klepelbak) Fruitteelt en wijngaarden

VK / VKD BV

BV 100 PRO

Via KUHN Parts

TRP / TRP PRO REV

Groen- en landschaponderhoud

TL

BE 10

Kunnen niet gemonteerd worden

BKE

Universele - versnipperaars

BP 10 / BPR 10

BP 100 VKM

BPR 100

BPR 100 PRO BP 1000

GROTE MACHINES Voor braakland (hoge klepelbak)

Landschap

PRO

Bermenklepelmaaier

TB 10

TB 100 Select

TBE / TBES 10

Bermenklepelsmaaiers

TBE 102 TBES 102

RSM

SPRINGLONGER

Andere toepassingen (biomassa, bio-energie...)

Gewasresten

TRP RT / TRP CV

BK - RM - RM-R - BC / BCR - RMS

SDS

WS 320 BIO


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.